Floowie

Odborný časopis Sociální práce / Sociálna práca.

olga.cidlova@socialnipr…
www.socialniprace.cz

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Odborný časopis Sociální práce / Sociálna práca.


Webová stránka: www.socialniprace.cz
Floowie: http://www.floowie.com/cs/avspČasopis Sociální práce / Sociálna práca a jeho anglická mutace Czech and Slovak social Work vychází čtyřikrát ročně v češtině v tištěné podobě a dvakrát za rok online v angličtině.