DOM a BÝVANIE 1/2009http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

číslo 1 - 3. ročník/2009 Výstavba a obnova I Financovanie bývania Nízkoenergetické bývanie I Okná a dvere 1,29 € 39 SK ISSN1337-4028 Nábytok a bývanie I Moderný interiér I Dlažba a obklady Wellness v kúpeľni I Záhradná architektúra

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

EKOMA design, spol. s r.o. > Rožňavská 17, 831 04 Bratislava. > Tel.: +421 2 444 586 79 - 81. > Fax: +421 2 444 586 82 SHOWROOM, Bajkalská 29, 821 01 Bratislava. > Tel.: +421 2 581 001 83, Fax: +421 2 581 001 84. > e-mail: ekoma@ekoma.sk www.ekoma.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

v a r i o futuro accent ccs avant plastic petro bell wall relax classic tornado modul tubus prestige emergency qaudro simple projector forstreet tubus indirect downlight vario futuro accent avant ccs plastic petro bell relax classic tornado modul prestige emergency qaudro simple projector wall forstreet tubus indirect downlight vario futuro accent avant ccs plastic petro bell relax classic tornado modul prestige emergency qaudro simple projector wall forstreet tubus indirect downlight vario futuro accent avant ccs plastic petro bell relax classic tornado modul prestige petro emergency qaudro simple projector slovenský výrobca svietidiel HISTÓRIA 1992 - RNDr. Levársky začal svoje podnikanie pod značkou OMS 1995 - bola založená spoločnost OMS spol. s r.o. 1999 - bolo založené vlastné oddelenie výskumu a vývoja 2004 - presústredenie celej produkcie, spoločnosť získala nový výrobný závod Dojč 2005 - strategické investície do technológie výroby 2006 - výstava light+building vo Frankfurte nad Mohanom, prvá účasť OMS - výstava Coneco - OMS ocenená cenou Zlatý Leonardo za najlepší výstavný stánok - ocenenie Interiér roka pre nami nasvetlený Bar-Bar v Skalici - výstavy: Moskva, Viedeň, Salzburg, Graz 2007 - otvorenie administratívnej budovy OMS - prvá plnoautomatizovaná technológia - výstava Ukrajina 2007 2008 - výstavba plnoautomatizovaného distribučného skladu - výstava light+building vo Frankfurte nad Mohanom www.oms.sk poločnosť OMS spol. s r.o. – výrobca svietidiel, Vám predstavuje svoj výrobný program pre interiér (kancelárske priestory, hotely, reštaurácie, obytné priestory, nemocnice, banky, výrobné a skladové priestory, kultúrne a reprezentačné priestory...) a exteriér (nasvetlíme prakticky čokoľvek od loga firmy po historické budovy...). Nadčasový design, v zmysle inteligentného funkcionalizmu ako jeden zo základných prvkov kvalitnej priemyselnej výroby, bol vždy dôležitou vlastnosťou produktov našej spoločnosti a vysoká kvalita, široká flexibilita, mimoriadne rýchle dodávky - to je relevantné potvrdenie našej kvality, ktoré umožňuje našim zákazníkom, aby sa mohli stopercentne spoľahnút na plnenie našich záväzkov a kontinuite našich obchodných vzťahov. OMS podporuje myšlienku „vysoká kvalita a svetový dizajn“. Toto sú hlavné body obchodnej politiky spoločnosti OMS, ktorých sa rozhodne nevzdá. Snažíme sa získať pozíciu dlhodobej a udržateľnej prvotriednosti v oblasti svietidiel tým, že globalizujeme výrobné procesy a dodávame naše produkty v najkratších možných dodacích termínoch a za najlepších podmienok priamo zákazníkovi. Kedže neustále inovujeme a rozširujeme náš výrobkový program, tento katalóg nebude nikdy úplne aktuálny. OMS spol. s r. o. je tradičným výrobcom svietidiel.V súčastnosti ostáva 6% produkcie na Slovenskom trhu a 94% smeruje do krajín celého sveta. S kontakt: marketing@oms.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

DREVODOM ORAVA s.r.o. 027 42 Podbiel 56 tel. 043 530 9920, 0910 144 144 tel. 0910 142 142, 0910 140 140 fax: 043 530 9930 www.drevodom.sk e-mail: drevodom@drevodom.sk GPS: N 49° 18.080´ E 19° 29.730 Stála expozícia: Riazanská 111 831 03 Bratislava tel.: 0903 240 799, 0903 406 079 www.drevodomba.sk e-mail: shurinska.drevodom@gmail.com GPS: N 48° 10.428´ E 17° 7.707 VÝROBA KROVOV na CNC Hundegger K2 REALIZUJEME VÝSTAVBU REKREAČNÝCH CHÁT PRI BRATISLAVE, LOKALITY: BODÍKY A HAMULIAKOVO

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

EDITORIAL V poslednom období už dlhšie počúvame často skloňované slovo „kríza“. Neradi by sme skĺzli do analýzy súčasnej hospodárskej situácie, ale niekedy to vyzerá tak, že samotné slovo „kríza“ sa šíri ako vírus. Pritom ale cestovné kancelárie vyhlasujú, že žiadnu krízu nepociťujú. Náš záujem o dovolenky neklesá, stále investujeme svoje finančné prostriedky do niečoho, z čoho budeme mať radosť a vyhľadávame miesta, kde sa budeme cítiť dobre. Príjemný pocit môžeme mať aj v prostredí domova, pokiaľ ho, samozrejme, máme podľa vlastných predstáv. Preto vám v tomto čísle prinášame rady a tipy pre realizáciu a úpravu toho vášho domova. Či už sa jedná o nové bývanie, radikálnu prestavbu alebo len úpravu vášho obydlia, veríme, že v tomto vydaní časopisu DOM a BÝVANIE nájdete tie správne informácie a inšpiráciu, ktoré spoločne prispejú k tomu vytúženému príjemnému pocitu. Prajeme Vám preto, aby ste nebojovali so žiadnou krízou pri premýšľaní, ako by po novom mohol vyzerať ten váš dom, byt, záhrada... Príjemné čítanie vám praje redakcia DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie - ročník 3, č.1/2009, cena výtlačku 1,29 € / 39,-Sk, periodicita 4x ročne, www.domabyvanie.eu, celoročné predplatné 5,17 € / 156,- Sk, objednávky prijíma redakcia * Adresa a kontakt: Redakcia DOM a BÝVANIE, Cabajská 28, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 77 321 42, 77 321 43, 77 321 44, 77 321 47, 77 321 48 tel./fax.: 037/ 77 321 42, 77 324 66 e-mail.: redakcia@domabyvanie.eu * Redakčná rada: Ing. Peter Mesároš, Mgr. Ján Huňady, Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Janka Kraushuberová,* Spolupracovali: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Peter Hupka, Magdaléna Gondolová, Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Stanislava Murínová, Ing. arch. Anna Palfiová, Katarína Mikulcová, Ing. Peter Mesároš, Ing. arch. Eva Oravcová, PhD., Daniel Košťál, Mgr. Andrea Žiaková a ďalší * Layout, grafická koncepcia: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu, Mgr. Radoslava Rondová* Fotografi: Mgr. Ján Bugár, Marek Ďuga * Scan, sadzba: Marek Ďuga* Obchodné oddelenie: Marián Kraushuber, tel.: 0911 033 070, e-mail: kraushuber@domabyvanie.eu * Vydavateľ: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44213841, www.perpes.sk * Distribúcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, Slovenská pošta, súkromní distribútori * Predplatné: objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručo- vateľ Slovenskej pošty, objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk * Za- registrované: Ministerstvom kultúry SR dňa 4.10.2006 pod číslom EV 2282/08, ISSN 1337-4028 Kopírovanie a rozširovanie obsahu je dovolené len so súhlasom redakcie, alebo vydavateľstva. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Za správnosť údajov v článkoch zodpovedajú autori. Vydavateľ nemôže prebrať zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli využitím týchto údajov na akýkoľvek účel. Niektoré príspevky a inzeráty neprešli jazykovou úpravou. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nevracia a nie sú honorované. Autorom projektu rodinného domu GRAPHICS, ktorý je umiestnený pri editoriali je projektová kancelária Archipelag, www.archipelag.sk. Titulná strana: Zdroj fotografie: isifa Image Service Návrh titulnej strany: Mgr. Ján Bugár

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

6

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

OBSAH 6 Financovanie - bývania úvermi a stavebnými sporeniami 8 Luxusné bývanie budúcnosti už dnes 14 Záhreb: pokojná metropola 18 Použitie konštrukčných materiálov a stavebných systémov ... 22 Život brúsenej tehly na múroch aj na streche 24 Rozhodli ste sa pre prestavbu bytu či domu? 28 Obnova stavieb na bývanie ... 32 Prečo sa rozhodnúť pre nízkoenergetický, prípadne biopasívny dom? 36 Vnímanie drevených stavieb ... 40 Fotovoltaika - ako podpora nízkoenergetických konceptov... 42 Automatické kotly na pevné palivá 46 Ploty novej generácie 48 Tepelnotechnické vlastnosti hliníkových konštrukcií na okná, dvere fasády 52 Drevené okno určené pre pasívne domy 56 Vzduch pre život 58 Zásuvné dvere, dvere v stene 62 Zabezpečte si kontrolu prístupov! 66 Paleta Interér 70 Malé priestory 74 Sedačky oblečené v koži 82 Dlažba - neprekonateľná podlaha 86 Dláždime a obkladáme .... 90 Elektronika v domácnosti 92 Dizajnový telefón s kovovou elegenciou 96 Pohoda pri jarnom upratovaní namiesto driny 98 Robert Polansky: AKRYLY 100 Podoby viery Matúša Zajaca Relax 106 Wellness raj vo vašej kúpeľni 110 Ego Plus - Mladý taliansky dizajn ... 116 Relax vo vani 122 Pergola - obľúbený prvok... 128 Mestský mobiliár a dizajn 132 Krok za krokom do záhrady 135 Semmelrock vás pozýva do predĺženej obývačky 138 Expedícia za severný polárny kruh Luxusné bývanie budúcnosti už dnes str. 8 Záhreb: pokojná metropola str. 14 Fotovoltaika - ako podpora ... str. 40 Malé priestory str. 70 Robert Polansky: AKRYLY str. 70 Wellness raj vo vašej kúpeľni str. 106 Krok za krokom do záhrady str. 132

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

6 bývania úvermi a stavebnými sporeniami Možno povedať, že rok 2008 bol pre trh s nehnuteľnosťami prelomový. Prvú časť roka rástla hodnota nehnuteľností do astronomických výšok, po lete za- čala ich hodnota stagnovať, v prípade starších nehnuteľností klesať. Realitné kancelárie a makléri hlásili pokles za posledné mesiace o 100- až 300-tisíc korún (3 300 až 10 000 eur). Financovanie

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

7 Otázka bývania však neprestáva byť ak- tuálna. V prípade, že nie sme tí šťastliv- ci, ktorí už majú nasporenú celú čiastku na kúpu bytu alebo stavbu nehnuteľnosti, ostávajú 2 možnosti: 1.Zobrať si hypotekárny úver, prípadne spotrebný úver 2.Zamerať sa na stavebné sporenie Hypotekárny, prípadne spotrebný úver V rámci produktov financovania bývania majú klienti v bankách k dispozícii hypo- tekárne a spotrebiteľské (resp. investičné) úvery určené konkrétne na financovanie investícií do nehnuteľností. Práve oblasť hypoték a spotrebných úverov je konkrét- nou oblasťou, v ktorej dopad finančnej krí- zy najviac pociťuje bežný človek. Zvýšili sa úroky a noví žiadatelia, ktorí sa zau- jímajú o pôžičku na bývanie, sú vystave- ní prísnejším podmienkam – žiadatelia o úver musia zodpovedať oveľa viac otázok. Ešte viac môžu byť znevýhodnení slobod- ní a rozvedení žiadatelia alebo tí, ktorí majú menej vlastných zdrojov na kúpu bytu. Banky požadujú viac vlastných zdro- jov, a tak sa postupne stanú minulosťou stopercentné pôžičky. Pôžičky bez potre- by preukazovať príjem budú takisto menej dostupné. Práve tento druh častokrát žia- dali pracujúci v zahraničí alebo aj tí, ktorí pracovali na čierno. Väčšina bánk sa sústredí na predaj kla- sických hypotekárnych úverov na finan- covanie bývania určené širokej verejnosti. Hypotekárny úver má v ponuke deväť re- tailových bánk (okrem mBank a Poštovej banky). Banka mBank má v ponuke len spotrebný úver na financovanie bývania, ako aj Slovenská sporiteľňa. Tá takisto predáva prevažne spotrebné úvery na bý- vanie za podobných podmienok. Na čo sa sústrediť Pri výbere hypoúveru treba brať do úvahy úrokovú sadzbu vyhlasovanú bankou, po- platky za poskytnutie a správu úveru. Je výhodou, ak žiadateľ spĺňa kritériá na udelenie štátneho príspevku pre mladých. Treba si uvedomiť, že na spotrebné úvery na bývanie sa tento príspevok nevzťahu- je. Štátny príspevok pre mladých je forma štátnej podpory bývania, to znamená zní- ženie úrokovej sadzby (aktuálne 2,5 %, pričom 1,5 % poskytuje štát a 1 % prispie- va banka). Nárok na príspevok je ohrani- čený vekom – od 18 do 35 rokov, a osoby musia mať trvalý pobyt na území SR. Účel hypotéky so štátnym príspevkom pre mla- dých je nadobudnutie, výstavba, zmena a údržba tuzemských nehnuteľností. Ma- ximálny limit hypotekárneho úveru môže byť do výšky 49.790,88 € (1.500.000,- Sk). Ďalšou podmienkou je, že priemerný me- sačný hrubý príjem klienta za predchád- zajúci kalendárny rok môže byť najviac vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve, čo je okolo 929,43 € (28 000,-Sk) – v prípade manželov musia podmienku maximálneho príjmu spĺňať obidvaja manželia. Stavebné sporenie Stavebné sporenie je štátom podporovaný produkt, ktorý pomáha sporiteľovi získať prostriedky na kúpu, výstavbu a rekon- štrukciu bývania. Časť z nich si nasporí sám a zvyšok mu sporiteľňa poskytne ako úver. Ak po ukončení sporenia nemá záu- jem o úver, môže ďalej pokračovať v spo- rení, alebo nasporené prostriedky vybrať. Možno povedať, že stavebné sporenie funguje na týchto princípoch – keď si žiadateľ uzavrie zmluvu o stavebnom spo- rení (za uzatvorenie zmluvy si stavebná sporiteľňa účtuje poplatok), určí si cieľovú čiastku, ktorú chce nasporiť. Klient posie- la stavebnej sporiteľni splátky, nezáleží či ich posiela pravidelne, nepravidelne ale- bo jedenkrát za rok. K tomu, čo nasporí, dostane štátnu prémiu (max. 2 000,- Sk - 66,39 €). Aby však klient štátnu podporu získal, musí sporiť najmenej 6 rokov - ak vypovie zmluvu skôr, štátny príspevok ne- dostane. Po uplynutí šiestich rokov môže klient sporiť ďalej alebo môže peniaze vy- brať a použiť na ľubovoľný účel, prípadne môže požiadať o úver zo stavebného spo- renia. Pri výpovedi zmluvy nie je nárok na štátnu prémiu do dvoch rokov sporenia. Od dvoch do šiestich rokov na ňu nárok je, ale klient musí zdokladovať, že penia- ze použil na stavebné účely. Stavebné sporenie poskytuje Prvá staveb- ná sporiteľňa, ČSOB Stavebná sporiteľňa a Wüstenrot Stavebná sporiteľňa. Výho- dou takéhoto druhu sporenia je pevne sta- novená úroková miera počas celej doby splácania preklenovacieho i riadneho úve- ru. Tiež je možné kedykoľvek mimoriadne splatiť ľubovoľne vysokú časť úveru – a to bez sankcií. Ďalšou výhodou – oproti hy- potekárnemu úveru – je, že do istej sumy nie je potrebné založenie nehnuteľnosti. Stavebné sporenie má však aj svoje nevý- hody. Častokrát sa v praxi stáva, že držiteľ stavebného sporenia má na stavebnom sporení nízku cieľovú sumu, povedzme 6639 - 9958 € (200 – 300 000 Sk). Síce už má z toho nasporenú dosť veľkú časť, ale na reálne financovanie bývania potre- buje minimálne 5x vyšší úver. V stavebnej sporiteľni vám najprv vyjde vysoké hod- notiace číslo, následne, keď vám zvýšia cieľovú sumu na 49 791€ (1,5 milióna), ktorý potrebujete, hodnotiace číslo “spad- ne” približne na desatinu. Môžete dostať medziúver, t. j. preklenovací úver, ten je však podstatne nevýhodnejší. Ak patríte do tej skupiny, ktorá má sta- vebné sporenie s vysokou cieľovou sumou, (povedzme 1,5 až 2 milióny - 49 791 až 66 389 eur), potom väčši- na stihne nasporiť iba zlomok cieľovej sumy. V tomto prípade vám ani ne- vyjde dobré hodnotiace číslo, ale rovno vám ponúknu medziúver. A rovnako ako v predchádzajúcom prípade, v nasledujú- cich rokoch venujete stavebnej sporiteľni niekoľko stotisíc bez toho, aby sa váš dlh zmenšil čo i len o korunu. Rozhodnutie, či siahnuť po hypoúvere alebo po stavebnom sporení, závisí od je- dinečnej situácie každého jedného z nás. Stavebné sporenie si vyžaduje dlhodobej- ší priebeh, takže ak ho nemáme vystave- né a potrebujeme finančné prostriedky čo najrýchlejšie, lepšia je hypotéka. Ak má človek dosť peňazí a chce si napríklad postaviť dom, môže stavebné sporenie s hypotékou skombinovať. Stavebným sporením prefinancuje pozemok, pričom nie je potrebné zakladať ho v prospech stavebnej sporiteľne. Následne je možné ručiť ním v prvej etape výstavby nehnuteľ- nosti za hypotekárny úver. Mgr. Andrea Žiaková Foto: archív redakcie a firiem

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

8 Luxusné bývanie budúcnosti už dnes Snívate o vlastnom dome a relax centre, ale zároveň sa nechcete vzdať pohod- lia bývania v bytovom dome? Riešením pre vás môže byť takzvané kondomí- nium. Bývanie v kondomíniách je obľúbené najmä u úspešných a náročných klientov, predovšetkým v západnej Európe, Kana- de a v USA. Takáto forma bývania je dnes už skutočnosťou aj v Bratislave. Vo svahu nad Devínskou cestou, len 10 minút od centra mesta, nedávno dokončili bytový projekt Condominium Renaissance.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

9 Základná filozofia „Cieľom výstavby bytových domov bolo poskytnúť obytnú plochu nadštandardné- ho bývania v relatívnej blízkosti k centru mesta, doplnenú o plochu športovo re- laxačného vyžitia a obslužnú. Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť terasové bývanie s krásnym výhľadom na Bratislavský hrad a na nezastavané územie okolia Dunaja a ponúknuť ideálnu orientáciu na svetové strany,“ objasňuje architekt Ľubomír Zá- vodný, jeden zo spoluautorov architekto- nického návrhu. „Areál siedmych bytových domov tak ponúka chránený uzatvorený areál s parkovým riešením okolia teraso- vých domov,“ dopĺňa Ľ. Závodný. Samotný názov komplexu Condominium Renaissance odkazuje na renesanciu ako obdobie plné krásy, svetla, čistých tvarov a dokonalých línií. Jednotlivé vilové domy boli preto pomenované podľa významných renesančných umelcov: Da Vinci, Botticel- li, Michelangelo, Tizian, Rafello, Tintoret- to a Giorgionne. Každá vilka má zároveň na fasáde fresku, predstavujúcu úryvok z diela zodpovedajúceho renesančného umelca. „Pri stvárnení objektu sme vychádzali z daností riešenej lokality, funkčnej nápl- ne objektu ako aj samotného dispozič- no–prevádzkového riešenia. Základnou filozofiou však bolo bývanie v terasovom dome. Objekty na strane jednej prezentu- jú svojim stvárnením a výrazom súčasný dizajn, na strane druhej sa však pokúšajú o jednoduchosť výrazu, ktorá je poeticky ozvláštnená plasticitou fasád. Vzhľadom na tieto atribúty majú vždy dvojice domov inú výrazovú charakteristiku, ktorá sa však vo výslednom výraze snaží o celist- vosť,“ pokračuje architekt. Medzi hornými a dolnými domami sú mierne odlišnosti v tvarovaní. Spodné domy majú bočné stra- ny svojej hmoty tvarovo ozvláštnené otvá- rajúcimi sa stenami s odlišnými rozmermi okenných otvorov. Ustúpené podlažia jed- notlivých domov sú tiež riešené tvarovo individuálne. Condominium Renaissance, napriek svo- jej polohe v mestskej zóne, je zasadené do prostredia s výrazným podielom zele- ne. Nachádza sa vo svahu v nezastava- nom priestore, ohraničenom ulicami Ma- tejkova, Devínska cesta a údolím Jurigrad. Terasovitý vilový komplex stojí na ploche 1,7 hektára. Tvorí ho spolu 80 luxusných veľkometrážnych bytov s úžitkovou plo- chou takmer 20-tisíc m². K dispozícií je 220 parkovacích miest v podzemných garážach aj na vonkajších parkovacích plochách. Dispozičné riešenie Bytové objekty sú z príjazdovej komuni

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

kácie štvorpodlažné s jedným ustúpeným podlažím s max. 50%-nou zastavanou plochou, takzvané penthousy. Tie sú ur- čené pre najnáročnejších klientov a sú skutočným architektonickým skvostom. Je ich sedem a sú navrhnuté ako solitéry na najvyššom ustúpenom podlaží v dvoch modifikáciách, a to so štvorcovým a kru- hovým pôdorysom. V spodnej časti využívajú objekty svaho- vitý terén na umiestnenie bytov v pod- zemných podlažiach, spolu s kobkami a garážovými priestormi. Dvojice domov sú navzájom prepojené tak, že v suteréne je vytvorený spoločný priestor garážových státí. Charakter domov je terasový, pri- čom využíva orientáciu na južnú svetovú stranu a atraktívny 180-stupňový výhľad. Základnou dispozičnou charakteristikou objektov je symetria. Na každom podlaží sa nachádzajú len dva byty, ktoré sú pre- delené presvetleným komunikačným trak- tom so schodiskom a výťahom. Štandard bytov je navrhnutý tak, aby každý byt mal veľkú slnečnú terasu prístupnú z obývacej miestnosti. V priamej väzbe na obývaciu izbu je v dolných sekciách umiestnená pracovňa. Vo všetkých bytových domoch nadväzuje na obývaciu izbu veľká ku- chyňa s jedálňou. Ostatné obytné priesto- ry bytov sú orientované na obvodovú vý- chodnú, alebo západnú stranu domov. Sú napojené na chodbu, z ktorej je prístupný celý obslužný trakt hygienických prevá- dzok, špajze, skladov, prípadne sauny. Ku každému bytu prislúcha sklad, ktorý je umiestnený v podzemných podlažiach a dve parkovacie miesta v spoločných pod- zemných parkovacích garážach. Dolné štyri terasové domy majú v spod- ných mezonetových bytoch navrhnuté predzáhradky. „Hodnotový akcent je us- mernený na penthousové bývanie. Na každom zo siedmych domov je vytvorené ustúpené podlažie s jedným bytom, ktoré je tvarovo riešené variantne v pravouhlej aj v kruhovej kompozícii. Horný byt ponúka jednak väčší plošný priestor a umožňuje riešiť dispozične byt podľa požiadavky kli- enta,“ upresňuje architekt. Samotné objekty sú dopravne prístupné z dvoch obslužných komunikácií, jednej mimoareálovej v severnej časti záujmo- vého územia a jednej v strednej polohe parcely, kde sú zároveň navrhnuté aj vjaz- dy do všetkých podzemných parkovacích státí. Peši prístup do areálu umožňujú chodníky, navrhnuté popri oboch komuni- káciách. Viac ako bývanie Súčasťou komplexu sú relaxačno športo- vé priestory, ktoré tvorí bazén, squashové 10

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

11

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

ihriská, fitnes a sauna. Areál je tiež vy- bavený objektmi malej architektúry ako altánky, terasové plató, vyhliadkové te- rasy, lavičky a nadštandardne vybavený prvkami zelene a záhradnej architektúry. Celý areál bytového komplexu je oplote- ný, strážený bezpečnostnou službou a ka- merovým systémom. Svojim rozsahom a exkluzivitou tento ob- jekt vypĺňa medzeru na trhu luxusných a priestranných bytových jednotiek so širo- kou škálou sprievodných služieb. „Bývanie v rezidenčnom komplexe Condominium Renessaince je určené pre najnáročnej- ších klientov, ktorí kladú dôraz na indivi- dualitu, bezpečnosť, no predovšetkým poznajú cenu svojho času a preto upred- nostňujú bývanie v obytnom dome so všetkými službami,“ zdôrazňuje Ján Kráľ, predseda predstavenstva spoločnosti GE- OSAN DEVELOPMENT SK a.s., ktorá je realizátorom projektu. 12

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Condominium Renaissance Poloha: Bratislava, Dlhé diely, ul. Vincenta Hložníka a Albína Brunovského Investor: GEOSAN ALFA, s.r.o. Autori architektonického návrhu: Ing. arch. Ľubomír Závodný a Ing. arch. Juraj Polyák Počet bytových domov: 7 Počet bytov: 80 Počet parkovacích miest celkom: 220 - z toho v podzemných garážach: 163 - z toho na vonkajších parkovacích státiach: 57 Plocha pozemku: 17 213 m² Úžitková plocha: 29 538 m² Veľkosť bytov: 70 – 225 m² Ing. Helena Kanderková Foto: Geosan Development SK 13

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

14 Cesta do srdca mesta Či už do Záhrebu prichádzame z južného diaľničného obchvatu, alebo cestou od medzinárodného letiska Pleso, ktoré je zároveň najvýznamnejším v krajine, pre- kročíme najprv priamy a pokojný tok rie- ky Sávy s upravenými zelenými brehmi. Tu, vo výške 122 metrov nad morom, sa začína naša púť do centra mesta so 784 tisíckami obyvateľov, ležiaceho na južnom úpätí pohoria Medvednica. Jeho najvyš- ší vrchol Sljeme leží o poznanie vyššie: meria 1033 metrov. Ak ku Záhrebu prirá- tame i jeho predmestia a menšie mestá Samobor, Veliku Goricu a Zaprešič, ktoré sú dnes už považované za jeho súčasť, je jediným chorvátskym mestom s po- Kilometre chorvátskych pláží a jadranské ostrovy tvoria pre nás oveľa známej- šiu stránku západobalkánskej krajiny s červeno-bielou šachovnicou na vlajke. Chorvátska metropola Záhreb však leží bližšie, ako by sa zdalo: len čosi vyše tristo kilometrov od slovenských hraníc. Mesto, ktoré na prvý pohľad zaujme čistotou a poriadkom. V líniách svojich stavieb, ich usporiadaní i priamo na uliciach. Veci akoby tu boli rovnako pravidelné ako symetricky sa striedajúce políčka v štátnom znaku. Záhreb: pokojná metropola

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

15 čtom obyvateľov nad jeden milión. Pres- ným údajom je podľa posledného sčítania 1 088 841 ľudí, ktorí sa môžu považovať za občanov metropoly. Aj keď na prvý pohľad nie sú južné štvr- te hlavného mesta ničím neobyčajné, je- den príjemný rozdiel tu oproti slovenskej metropole vidieť okamžite: ulice sú čisté, trávnaté plochy upravené a nikde niet ani stopy po zbytočných dočasných stavbách. Keď nás Branimirova ulica dovedie k hlav- nej stanici, ktorej názov nie v chorvát- skom jazyku „Glavni kolodvor“, vstúpime do ozajstného Záhrebu. Zelená plocha námestia Tomislavov trg, ktoré nesie meno prvého kráľa stredove- kého štátneho útvaru Chorvátov, skrášle- ná fontánou, je jedným z miest, kde mô- žeme svoje putovanie starým mestom začať. Námestie postupne nadväzuje na ďalšie dve: Štrosmajerovo a Zrinjevac. Po ich západnom okraji premávajú nahor a dolu moderné súpravy električiek, ktoré väčšina ich cestujúcich opustí na neďa- lekom námestí pomenovanom po armád- nom generálovi Josipovi Jelačičovi, ktorý sa preslávil svojimi vojenskými ťaženiami v revolučnom roku 1848. Horné a Dolné mesto Práve Jelačičovo námestie je akousi hra- nicou medzi dvomi hlavnými časťami sta- rého Záhrebu: Horným a Dolným mestom. „Donji grad“ je, ako to prezrádza už jeho názov, položený nižšie a jeho najzaujíma- 15 1 2 1 Jelačičova socha na rovnomennom námestí v centre mesta 2 Všedný deň na Jelačičovom námestí 3 Chvíľa oddychu pri prehliadke starého mesta

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

16 vštevu. Výhľadom na nekonečné more záhrebských striech sa môže pokochať každý, kto posledný strmý výšvih absol- vuje po schodoch, či krátkou dráhou po- zemnej lanovky. „Setalište“ je miestom predurčeným pre romantické prechádzky a obľubujú ho na- jmä zamilované páry. Veď kde v Záhrebe sa dá krajšie bezcieľne potulovať, alebo vychutnať si kávu pod holým nebom, ako v uličkách Horného mesta. Skrytí pred ruchom dopravy tu ľudia klopkajú do ryt- mu svojimi topánkami o kamenný povrch dlažby a slnko dokresľuje kontúry zreštau- rovaných symbolov národnej histórie. Poludňajšia kanonáda a Kamenná brána Najlepšie zachovaným objektom mestské- ho opevnenia „Gornjeho gradu“ je veža nazývaná „Kula Lotrščak“. Objekt z polo- vice 13. storočia stojí na mieste pri malej mestskej bráne „Dverce“, ktorá však už dnes nejestvuje. V devätnástom storočí bol na najvyššie poschodie veže umiest- nený kanón, ktorý každý deň salvou ohla- soval pravé poludnie. Záhrebčania si tak mohli podľa delovej salvy presne nastaviť svoje hodinky. Najzaujímavejšia cesta späť do rušných ulíc vedie popod Kamennú bránu, ktorá je najvýznamnejším záhrebským pútnic- kým miestom a malou kaplnkou zároveň. Na neveľkom krytom priestranstve tu nepretržite horia drobučké plamienky sviečok a pod ďakovnými kamennými tabuľkami veriacich sa na drevených la- viciach modlia najmä starší Záhrebčania. Vyhľadávaným miestom spojeným so zá- zrakom sa stala Kamenná brána potom, ako obraz panny Márie zo sedemnásteho storočia bez poškodenia prežil zničujúci oheň, ktorý v roku 1731 zničil všetky dre- vené stavby v okolí. „Zagrebačka katedrala“ Kroky každého nového návštevníka Zá- hrebu akosi automaticky zavedú na rozľa- hlé priestranstvo, ktoré zdobí socha pan- 4 Záhrebská katedrála s dvojicou 105 metrov vyso- kých veží 5 Pohľad z promenády „Strossmayerovo setalište“ na strechy Dolného mesta 6 Známa veža „Kula Lotrščak“ 7 Múzeum na ulici Matoševa v Hornom meste 4 7 vejšou stavbou je HNK: budova Chorvát- skeho národného divadla. Turistami obdivovanejší „Gornji grad“ je známy najmä svojou katedrálou, ktorej dvojica stopäťmetrových veží je jedným zo symbolov mesta. Kostol na Markovom námestí, či vyhliadková ulička „Stross- mayerovo setalište“ rovnako stoja za ná-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

17 ny Márie doplnená trojicou pozlátených anjelov. Jej tvár smeruje priamo ku vstupu do katedrály, chrámu, ktorého veže sa vy- nímajú vysoko nad okolitú zástavbu a uvi- dieť ich možno z takmer ktorejkoľvek časti mesta. Záhrebská katedrála vďačí za svoju sú- časnú, neogotickú tvár známemu archi- tektovi Hermannovi Bollému, rodákovi z Kolína nad Rýnom. Práve ten bol po- verený obnovou významnej pamiatky po ničivom zemetrasení z roku 1880, kedy sa zrútila hlavná loď a pôvodná veža bola ta- kisto poškodená do tej miery, že jej oprava nebola možná. História záhrebskej katedrály však siaha oveľa ďalej do minulosti. Prvý kresťanský svätostánok na tomto mieste vznikol už v jedenástom storočí, no bol zničený pri vpáde Tatárov roku 1242. Pätnáste storo- čie prinieslo turecké vpády a nutnosť vy- budovania obranných hradieb, ktoré ob- kolesujú návršie s katedrálou dodnes. Na ich južnej strane pribudla v sedemnástom storočí strážna veža. Tvár katedrály však najväčšmi zmenilo spomínané devastujú- ce zemetrasenie spred sto tridsiatich ro- kov a nasledujúce stavebné úpravy. Stavba skúšaná dejinami Jednou z ďalších záhrebských budov s veľmi zaujímavou históriou je Meštrovi- čov pavilón, stavba s kruhovým pôdory- som, ktorá sa nachádza na Námestí chor- vátskych velikánov, niekdajšom Námestí obetí komunizmu v širšom centre mes- ta. Postavená bola podľa návrhu Ivana Meštroviča v roku 1938 a v predvojnovom období slúžila ako múzeum umenia. Počas druhej svetovej vojny, za doby jestvovania fašistického štátneho útvaru „Nezavisna država Hrvatska“, kontrolovaného nesláv- ne známymi Ustašovcami, bola presta- vaná na mešitu pre moslimskú populáciu Bosniakov, s ktorými udržiavalo vtedajšie vedenie dobré vzťahy. Pôvodný návrh, podľa ktorého mal byť na mešitu presta- vaný pravoslávny chrám na Preradovičo- vom námestí, sa našťastie nerealizoval. Ku stavbe pribudla trojica minaretov, kto- ré boli po vojne zničené juhoslovanskými partizánmi. Ešte horší osud postihol v roku 1945 hlavného chorvátskeho duchovného predstaviteľa moslimov, muftiho Ismeta Muftiča, ktorý bol priamo na tomto mies- te obesený. Z Meštrovičovho pavilónu sa stalo Múzeum revolúcie povojnovej Juho- slávie. Múzy, ktoré z neho vyhnala druhá svetová vojna čakali na svoj návrat do roku 2006, odkedy sa pavilón využíva ako miesto koncertov a výstav. Pokojná metropola Večerný Záhreb nie je príliš rušným mes- tom. Na rozdiel od menších pobrežných sídiel, či metropol východnej časti Bal- kánu, je tunajší nočný život striedmejší a ulice nie sú do skorých ranných hodín pre- plnené zabávajúcou sa mládežou. Napriek tomu Záhreb stojí prinajmenšom za krátku zastávku na ceste k modrým vlnám Jadranského mora, či za samo- statný výlet. Veď po Viedni a Budapešti je najbližšie ležiacou európskou metropolou a zároveň najbližším hlavným mestom slovanského štátu vôbec. Peter HUPKA Foto: autor 5 6

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

18 Použitie konštrukčných materiálov a stavebných systémov pri výstavbe rodinných domov Pri návrhu a realizácii rodinných domov a bytových stavieb je veľmi dôle- žitý výber použitého materiálu, ktorý tvorí nosný systém objektu a zároveň plní funkciu obvodového plášťa domu. Pri výbere materiálu treba zvážiť pre- dovšetkým vplyv klimatických podmienok, statického zaťaženia, plánovanej životnosti domu a ostatných podmienok, ktorým bude objekt v súvislosti s prevádzkou vystavený. Medzi klasické materiály používané na stavby rodinných domov patria tehlové tvárnice. Pôvodné tehly boli vyrábané ako plné pálené, mali pomerne dobré pevnost- né parametre, ale výrazne horšie teplo- technické vlastnosti. V súčasnej dobe sa na uvedenej báze vyrábajú veľkoformáto- vé tvárnice, ktoré sú okrem hrúbky muriva tvárnic od 440 mm do 600 mm zamerané najmä na dosiahnutie čo najlepších hodnôt teplotechnických parametrov, a to hlavne odľahčením tvárnic pomocou systému du- tín a pórov. Odľahčenie tvárnic určuje ich obmedzenie, čo sa týka zaťaženia stavby, pri domoch s viacerými nadzemnými pod- lažiami je nevyhnutný statický prepočet vo vzťahu k pevnostným parametrom. Veľkou výhodou keramických tehál je ich

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

19 menšia nasiakavosť a tým aj stálosť vo vzťahu k zachovaniu ich teplotechnických parametrov. Životnosť stavieb z keramic- kých tehál je približne 100 rokov. Najnovšie typy tehlových systémov do- sahujú pri použití hrúbky okolo 440 mm s použitím špeciálnych omietok dosta- točný normový tepelný odpor, iné typy potrebujú ešte zateplenie na dosiahnutie potrebných parametrov. Vývoj u tehlových systémov sa zameriava predovšetkým na dosiahnutie čo najväčšej presnosti a minimálnu spotrebu murovacích materiá- lov – jedná sa o dosiahnutie tzv. suchého procesu montáže len za použitia lepiacej tenkovrstvovej malty, ďalej na výrobu čo najkompletnejších systémov, ako sú stro- py, preklady a pod. Murivo z pórobetónových tvárnic – jed- ná sa o tzv. presné tvárnice typu Ytong, Hebel, Porfix a pod., ktoré majú štruktú- ru vyľahčené pórmi, už pri bežnej hrúbke muriva okolo 365 mm sú schopné pre- kročiť požadované hodnoty na tepelný odpor steny, výhodou je nízka objemová hmotnosť. Určité zamyslenie vyvoláva na- jmä použitie tvárnic v suterénoch domov so zvýšenou vlhkosťou (najmä u nevyku- rovaných priestorov), aj keď výrobcovia deklarujú ich možnosť použitia. Rozhod- nutie je na projektantoch, prípadne sta- vebníkoch či takúto možnosť praxi zvolia. Taktiež pevnosť tvárnic ich obmedzuje pri viacpodlažných stavbách (výrobcovia udávajú stavby do štyroch podlaží – stati- ci majú určite reálnejší pohľad na základe konkrétnych prevádzkových podmienok stavby). Výhodou je ich vysoká presnosť a nízka spotreba materiálu. Vývoj sa u týchto materiálov zameriava na výrobu kompletných stavebných systémov - vrá- tane stropov, prekladov a prievlakov ale aj komponentov pre priemyselné stav- by zjednodušenia stavebnomontážnych procesov, ako sú veľkoplošné obvodové panely a pod. Vývoj sa u týchto materiá- lov zameriava na presnosť tvárnic, nízku spotrebu spojovacích materiálov-lepiacich mált a zachovanie si svojich tepelnoizo- lačných vlastností. Stavby z betónových tvárnic s výplňou z betónu. Stavby z týchto tvárnic majú vysoké pev- nostné vlastnosti, dlhú životnosť (od 100- 130 rokov), ich nevýhodou je že nedosa- hujú potrebné tepelnoizolačné vlastnosti a musia byť už pri výstavbe tepelne izolo- vané. Konštrukčné prvky na báze dreva – budujú sa ako zrubové stavby, alebo typické dre- vodomy z masívnych drevených trámov, prípadne opracovaných profilov kmeňov stromov . Drevo má optimálne pevnostné a tepelnoi- zolané vlastnosti, ktoré dosahujú normové hodnoty už pri bežnej hrúbke používaného profilu. Nevýhodou je nízka ochrana proti škodcom, zníženú požiarnu odolnosť . Ďalšími stavbami na báze dreva sú domy postavené z veľkoplošných prvkov, ktoré sú zmontované z drevotrieskových send- vičových dosák s vnútornou tepelnou izo- láciou. V súčasnej dobe sú navrhované domy z uvedených materiálov so špeciálnymi tesniacimi spojmi, ktorými možno realizo- vať stavby s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré spĺňajú kritéria pre tzv. energeticky pasívne domy. Nevýho- dou stavieb na báze dreva je nižšia život- nosť (okolo 80 rokov) a nízka akumulačná schopnosť konštrukcie, to znamená že ľa- hké obvodové konštrukcie na báze dreva dokážu v sebe udržať teplo len na krátku dobu oproti konštrukciám s vyššou obje- movou hmotnosťou. Uvedený nedostatok možno čiastočne eliminovať už pri návrhu domu vytvorením takzvaného akumulač- ného jadra v dome s využitím materiálov s vysokou objemovou hmotnosťou – napr. betónu. Správna voľba pri konečnom výbere by mala byť otázkou skĺbenia všetkých poža- dovaných vlastností, ktoré od domu oča- kávame – každý staviteľ by si mal zvážiť výhody ktoré daný konštrukčný systém prináša – treba si zadefinovať, ktoré výho- dy prevládajú nad nevýhodami, že stavba domu je len jedna časť jeho procesu živo- ta a bývanie a užívanie nepomerne ďalšia podstatne významnejšia. Správne volený výber konštrukčného materiálu určite pris- peje k vyššej kvalite samotnej stavby, ako aj bývania v nej. Ing. Peter Mesároš Foto: archív redakcie a firiem

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

montovaný dom PRAKTIK za cenu 51.417,- EUR Zuzana Dašková - DATA J. Alexyho 2677, 955 01 Topo��any +421 907 155 166 e-mail: datad@datad.sk www.datad.sk J. Alex Bezplatné meranie vlhkosti a poradenstvo OSMOTRONIK SLOVAKIA 930 40 Štvrtok na Ostrove 144 tel.: 0905 687 362 E- Mail: osmotronik.sk@gmail.com www.osmotronik.at 2. naše riešenie Hydrouniverzálne odvlhčenie muriva Osmotronik je dodatočné vertikálne - a horizontálne uzavretie 3. budova ostane trvalo suchá zabudovanie systému Osmotronik FÁZA 1 voda putuje späť do pôdy FÁZA 2 vlhkosť už nestúpa Stavebný biológ Ernst Will píše vo svojej knihe: “ O účinnosti tejto metódy som sa mohol sám pri mnohých objektoch presvedčiť. “ suché murovanie – s istotou 1. voda a soli ničia murivo

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

23

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

22 Poetické stvorenie tehly Príbeh pálenej tehly je takmer poetický – človek zo zeme vydoluje tehlársku hlinu, voda mu ju pomôže vytvarovať, oheň a vzduch jej dajú schopnosť prekonať nepohodu a pretrvať v čase. Postup, akým sa po stáročia tehla „rodila“ na svet, sa pri tom veľmi nezmenil. Vy- ťažená a spracovaná tehlárska hlina sa procesom tvarovania, sušenia a vypaľo- vania pri teplotách približne 800 až 1 000 stupňov Celzia pretvorí na požadovaný stavebný materiál. Vďaka súsenostiam a moderným technologiám sa však v po- rovnaní s minulosťou v dnešných dobách výrazne zmenila vnútorná štruktúra tehál a tým sa zvýšila kvalita materiálu. Tradíciou overený kredit pálených tehál vďaka novým technologiám ešte posilnilo minulé storočie. Jeho druhá polovica sa niesla v znamení rastu cen energií. Hľa- danie úspor pri výrobe tehál tak postupne viedlo k vylepšeniu technológií. Stavebno- -fyzikálne vlastnosti pálenej tehly sa na- príklad zlepšili vďaka novým dierovaným tenkostenným tvarovkám. Vyšší komfort prinieslo vylepšenie technológie, kedy sa vytváraním pórov v črepe tvaroviek, vhod- ným tvarom a usporiadaním otvorov vý- razne zvýšil ich tepelný odpor. Prečo je tehla dobrá Priamou úmerou k zvyšujúcim sa cenám energie sa navyšuje aj dopyt po tzv. su- perizolačných materiáloch na murovanie. Rovnako tak zvyšujúca sa hladina hluku prostredia spôsobuje záujem o zvukovo izolačné tehly. Majú vynikajúce vlastnosti a uplatnenie nachádzajú napríklad pri vý- stavbe nemocníc, kancelárií alebo škôl. Spôsob spracovania tehlárskych výrobkov zaručuje ich ekologické pôsobenie. Život tehly začína k prírode pomerne šetrnou ťažbou suroviny a končí recykláciou. Hlina sa obvykle ťaží v blízkosti tehelní, pričom hliništia sa bez problémov dajú rekultivo- Život brúsenej tehly na múroch aj na streche Verili by ste tomu, že sa naše domovy stavajú dosť podobne ako za čias sta- rej Mezopotámie? Jeden zo stavebných materiálov – pálená tehla – patrí totiž k tradičným stavebným materiálom a snáď staršie je od nej len drevo a kameň. Tehla je zdanlivo obyčajná, ale pritom nenapodobiteľná a jedinečná. Dôkazom tohto tvrdenia sú veľmi staré domy, ktoré zaujmú na prvý pohľad nielen ar- chitektúrou, ale aj pri detailnejšom preskúmaní kvalitou stavby a minimálnym opotrebením obvodového muriva. A aký život vedie tehla v súčasnosti? Veľmi obľúbenou sa v poslednej dobe stala hlavne brúsená tehla. vať. Pri modernej výrobe klesá spotreba energie a vody. Tehlové murivo má pri dlhej životnosti nízke nároky na údržbu. Kvalita vnútorného prostredia stavby zá- visí od mnohých faktoroch. Tehla dobre izoluje a akumuluje teplo, má dobré akus- tické vlastnosti a bezproblémovo zvláda kolísanie vlhkosti vzduchu, čím prispieva k vytvoreniu zdravej klímy pri bývaní. Teh- lové murivo nehorí, neumožňuje šírenie plameňa po svojom povrchu, a nezvyšuje tak intenzitu požiaru. Brúsená tehla: inovácia, ktorá šetrí čas aj peniaze Novým termínom sa stal pojem brúsená tehla. Ide o tehly, ktoré majú zabrúsené vodorovné úložné plochy (t. j. plochy, na ktoré sa dáva murovacia malta), vďaka čomu je murovanie presnejšie. Toto, tzv. tenkovrstvové murovanie, sa stáva stále obľúbenejšou stavebnou technológiou. Brúsené tehlové bloky sa spájajú pomo- cou špeciálnych mált (lepidiel) alebo peny a hrúbka vodorovnej škáry v murive je 1 mm. Tepelné mosty v úložných škárach sú minimálne a zvyšujú sa tepelnoizolač- né parametre muriva. Oproti klasickému spôsobu sa znížila prácnosť a zvýšila rýchlosť murovania. Takmer de- saťnásobne poklesla spot- reba murovacej malty a znížili sa nároky na za- riadenie staveniska. Pri murovaní sa do muriva vnáša minimálne množ- stvo technologickej vlhkos- ti, a tým sa znižuje vlhkosť hotového muriva. Úplne pre- vratnou novinku v sortimente brúsených tehál sú tehly koncové na m

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

nový Objednávam si na dobierku KATALÓG RODINNÝCH DOMOV 2009 s interaktívnym DVD (výber domu, vyfarbovanie a zariaďovanie) v cene 3,50€ (105,50Sk) + poštovné (balné sa neúčtuje) Meno: Priezvisko: Ulica: Obec + PSČ: jObjednávam si na dobierku KATALÓG RODINNÝCH D i t ktí DVD ( ýb d f b i objednávka 25 nových domov nízkoenergetické domy cena len 3,50€ (105,50Sk) cena lcc lenn DVD v cene katalógu objednávkabj d á k EUROLINE Slovakia s.r.o. Vajnorská 134/A P.O.BOX 68, 830 00 Bratislava 3 tel.: 02/44 45 85 49, 44 45 85 51 bezplatná linka: 0800 135 955 fax: 02/44 45 85 52 e-mail: predaj@eurolineslovakia.sk www.eurolineslovakia.sk a koncové polovičné s kapsou na vloženie izolantu (extrudovaného polystyrénu), kto- rý zabráni vzniku tepelných mostov okolo rámov okien a dverí. Tehla k tehle „Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., ako jediná na slovenskom trhu predáva brúsené tehlové bloky v kvalite STI super tepelneizolačné (HELUZ Su- pertherm STI SB) určené pre jednovrstvo- vé obvodové murivo. Tieto bloky majú naj- lepšie tepelnoizolačné vlastnosti z tehál na slovenskom trhu, murivo má zároveň vysokú pevnosť v tlaku a murovanie sa vykonáva najmodernejšou technológiou. Vyrábajú sa v šírkach 490, 440, 400, 380 a 365 mm s pevnosťou 8 MPa,“ hovorí J. Krampl zo spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. Pre samotné murovanie je možné použiť dva typy tenkovrstvových mált (lepidiel), maltu HELUZ SB alebo HELUZ SB C, ktoré sa na tehly nanáša- jú pomocou nanášacích valcov. Hrúbka nanášanej malty SB je 1 mm a pokrýva iba rebrá tehál, dutiny v tehlách nie sú prekryté. Malta SB C sa nanáša v hrúbke 3 mm (po usadení tehál je hrúbka škáry tiež 1 mm) a prekrýva celoplošne dutiny v tehlách. Ďalšiu možnosť pre murovanie z brúsených tehál predstavuje špeciálna polyuretánová HELUZ pena, alebo bez- cementové lepidlo určené výhradne na lepenie brúsených tehál. Ide o suchý sys- tém murovania, pri ktorom nedochádza k prenášaniu vlhkosti zo spojiva do muri- va. To umožňuje murovanie aj pri nízkych teplotách, a to až do -10 °C. Brúsená tehla aj na streche Dom bez komína si asi ťažko dokážeme predstaviť. Ak je dom postavený z teh- lového muriva, je dobré použiť rovnaký materiál aj na plášť komínového tele- sa. Ak použijete pri stavbe komína brúsené tehlové komínové tvarovky, bude- te mať zaistené rovnaké vlastnosti muriva aj komína. Nemusíte tak riešiť zložité de- taily na styku dvoch rôznych druhov materiálov, ktoré často vedú k tomu, že vznikajú trhliny v omietke, keďže materiá- ly majú rôzny stupeň tepelnej rozťažnosti. Rovnorodý podklad pod omietku už nepo- trebuje žiadnu penetráciu či iné úpravy. Komínový systém HELUZ Komínový systém HELUZ obsahuje všetky prvky a príslušenstvo, ktoré sú potrebné na to, aby komín dobre fungo- val a efektívne spĺňal svoju funkciu. „Op- timálnu fnkciu komína zaisťuje unikátne konštrukcia brúsených keramických ko- mínových tvaroviek s celosplošným od- vertraním komínového telesa,“ vysvetľuje J. Krampl. Môžete si vybrať, s akým poč- tom prieduchov postavíte komín na svojej streche pri ľubovoľnej kombinácii prieme- rov a typov vnútorných vložiek. Pôdorys jednoprieduchového komínového tele- sa je 400 x 400 mm, dvojprieduchového 800 x 400 mm. Každý ďalší prieduch pre- dĺži komínové teleso o 400 mm. Komí- nové teleso sa muruje na lepiacu maltu a komínové šamotové vložky sa spájajú na škárovaciu šamotovú hmotu. Montova- nie je preto rýchle, úsporné a tak jedno- duché, že ho nie je ťažké zvládnuť. Pre nadstrešné časti komínov existuje mnoho variantov riešení - bežné omietnutie, ob- murovanie tehlami Klinker alebo oblože- nie tehlovými pásikmi Klinker, komínové prstence, prípadne použitie komínových návlekov, ktoré chránia plášť komína pred poveternostnými vplyvmi. Všetkým druhom palív a spotrebičov s prirodzeným odvodom spalín vyhovu- je systém, ktorý tvorí komínová tvarovka obvodového plášťa, tepelná izolácia a ša- motová komínová vložka. Pre spotrebiče, ktoré fungujú na plynné a kvapalné palivá (v pretlakovej aj podtlakovej prevádzke), je určený systém, ktorý tvorí plastová komí- nová vložka a keramická tvarovka obvo- dového plášťa. Oba systémy sú navzájom variabilné a keramické tvarovky obvodo- vého plášťa sú určené pre všetky prieme- ry a všetky typy vnútorných vložiek. Simona Malankievičová v spolupráci so spoločnosťou HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. Foto: HELUZ

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

24 Rozhodli ste sa pre prestavbu bytu či domu? O rekonštrukcii bytu alebo domu začína- me zvyčajne rozmýšľať v jednom z týchto troch prípadov: nadobudli sme starší byt a chceme si ho vytvoriť podľa vlastných predstáv, druhým dôvodom býva, že tech- nický stav stavebných konštrukcií a inšta- lácií je veľmi zlý a napokon častým dôvo- dom pre takéto rozhodnutie je nutnosť zmeniť dispozíciu bytu či domu v dôsledku zmenených rodinných pomerov. Cieľom prestavby je, samozrejme okrem estetic- kej stránky, mnohé veci zmodernizovať, vylepšiť, skvalitniť, skultivovať, skrátka vytvoriť v modernom duchu. Mnohokrát ide o nové funkčné využitie priestorov vytvorených zmenou dispozície bytu. Pri prestavbe bytu alebo domu pôjde podľa potreby o rekonštrukciu stavebných kon- štrukcií, výmenu a úpravu inštalačných rozvodov, výmenu dverí a okien a mnoho iných drobnejších úprav, súvisiacich so zamýšľanými zmenami. Je potrebné uro- biť toto všetko naraz, lebo ako sa pozná- me, keď bude všetko hotové, už sa nám nebude tak skoro chcieť do ďalších úprav, aby sme si nerozbili „hniezdočko“. Zmeny konštrukcií Už pri návrhu nosného systému domu je vhodné počítať s tým, že možno v budúcnosti budú potrebné zmeny dis- pozície a týmto spôsobom by bola zais- tená flexibilita konštrukcie, ktorá umožní prestavovať či dostavovať podľa budúcich vznikajúcich požiadaviek. Čo sa týka sta- vebných zásahov, je flexibilita a variabili- ta bytu často limitovaná rozmiestnením 1

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

25 okien, ich veľkosťou a počtom, plochou bytu a hlavne konštrukčným nosným sys- témom, či už stien alebo stĺpov. Skeletový nosný systém umožňuje najväčšiu flexi- bilitu, nakoľko steny sú len výplňou a tak je možné akokoľvek členiť priestor. Tento konštrukčný systém sa však pri bytových domoch veľmi nepoužíva a už vôbec nie pri rodinných domoch. Zvyčajne sa pri rekonštrukciách bytov stretávame so sys- témom priečnych a pozdĺžnych nosných stien. Najideálnejšia situácia vznikne pri rekonštrukcii a prestavbe bytovej jednotky, ak nosnými prvkami sú len steny obvodo- vé a vnútorné priečky môžeme odstrániť a podľa potrieb vytvoriť inde nové priečky. Aj nosné steny uprostred dispozície sa dajú prispôsobiť, ale je potrebné zmenu riešiť za účasti statika. Ak sa zmeny pri prestav- be bytu týkajú statického systému budovy, je nutné mať stavebné povolenie. Pri drob- ných stavebných úpravách stačí podať stavebné oznámenie. Ak pôjde o zmenu nosných a obvodových stien, je nevyhnut- nosťou statický posudok. Statik posúdi, vypočíta a navrhne riešenie, napríklad, keď je možné odstrániť časť nosnej ste- ny a nahradiť ju prievlakom a stĺpmi alebo rámom. Častokrát ľudia robia tieto zása- hy svojvoľne, neuvedomujú si dôsledky neuváženého počínania na statike domu a vystavujú seba i ostatných v dome ne- bezpečiu, ktoré ohrozuje život. Neznalosť zákona neospravedlňuje, v tomto prípade to platí dvojnásobne. Život je zmena a tak sa plynutím času mení zostava a počet členov domácnosti, ich vek, sociálne vzťahy, spôsob života a všetko, čo je s tým spojené. Na Sloven- sku bolo tradíciou, hlavne na vidieku, že v jednom dome žili tri generácie. Odhli- adnuc od tradícií, často sa stáva, dnes aj z ekonomických dôvodov, že sa v jed- nom byte či dome nachádzajú dve alebo tri generácie. U rodinných domov je to jednoduchšie, zvýšené priestorové požia- davky je možno riešiť vo väčšine prípadov prístavbou, nadstavbou či zobytnením podkrovia. V bytovom dome je tento pro- blém riešiteľný ťažšie. U starších domov najčastejším riešením je možnosť byt na najvyššom podlaží vertikálne spojiť s pod- krovím, ak to tvar strechy dovoľuje. Mladí ľudia obľubujú bývanie v podkroví a tak sa naskytá príležitosť vytvoriť si podľa svojich predstáv svojské a jedinečné prostredie bytových priestorov. Priestorové usporiadanie bytu Dispozičné riešenie bytov dnes vyzerá podstatne ináč ako tomu bolo v minulosti. Ak sa niekto rozhodne pre prestavbu bytu z priestorových dôvodov, musí brať do úvahy životný štýl a spôsob užívania bytu všetkých členov domácnosti, brať ohľad na ich potreby a záľuby. Je praktické uvažovať trochu dopredu, predpokladať napríklad možné zdravotné obmedzenia u starších členov rodiny, predvídať me- niace sa záujmy tak u detí, ako aj u do- spelých, ku príkladu, že sa z nich stanú ľudia na dôchodku. Pri novom dispozič- nom riešení bytu treba napríklad myslieť na zriadenie prípojok k internetu, TV a pod. v každej obytnej miestnosti. Je nutné si dobre premyslieť všetky činnosti, kto- ré sa budú v byte diať či už fyzické alebo duševné aktivity, s tým spojený hluk apod. Všetko sa odvíja od zostavy a počtu čle- nov rodiny a prípadne ich návštev. Pre dispozično-prevádzkové riešenie by- tov a bytové interiéry sú dnes charakte- ristické otvorené prepojenia jednotlivých funkčných celkov bytu. Týka sa to hlavne spájania obývačky, jedálne a kuchyne do jedného celku, deleného iba ak opticky. Dnešná rodina sa stretáva čoraz menej vzhľadom na pracovnú a záujmovú za- neprázdnenosť jej členov. Človek je tvor individuálny, preto pre niekoho môže byť vhodné, že po príchode domov sa zavrie do svojej miestnosti, ale pre iného môžu byť vhodnejšie otvorené priestory, ktoré umožňujú vzájomné stretávanie, kontakt a komunikáciu členov rodiny. Tento prístup závisí od činnosti, ktorú ľudia počas dňa vykonávajú. Ak je niekto celý deň v kon- takte s ľuďmi, túži mať vo večerných hodi- nách pokoj a opačne. Variabilitu priestorov je možné dosiahnuť napríklad posuvnými 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

26 alebo skladacími stenovými prvkami, ktoré sa používajú podľa potreby. Aj v menšom byte, ak sa zrušia niektoré priečky, možno vytvoriť pocit priestrannosti a vzdušnosti a často aj väčšie presvetlenie priestorov. Ako už bolo spomínané, nesmieme pri prestavbe bytu či domu zabudnúť na zá- ujmové činnosti členov domácnosti, rozví- janie svojich „koníčkov“. Hobby užívateľov bytu môže byť naozaj najrôznejšieho cha- rakteru, ale treba preň vytvoriť svoje mies- to. Najideálnejšie by bolo, ale s tým sa- mozrejme musia všetci súhlasiť, vyčleniť vo veľkých priestoroch kútiky pre rôzne činnosti, ale tak, aby každý člen tým ne- bol vyhostený z diania rodiny. Či už pôjde o menšie dieťa alebo starého člena rodi- ny, každý by mal svoje miesto pre svoje hobby, svoj kútik, ale pritom by boli rodinní príslušníci akože spolu. Veď záľuby býva- jú rôzne, napr. ručné práce, čítanie, hud- ba, zbieranie najrozličnejších predmetov, majstrovanie a pod. Zvláštnou kategóriou v domácnosti sú starí a chorí ľudia. Treba im prispôsobiť ži- votné podmienky ako sa len dá. V prvom rade je vhodné odstrániť prahy v dverách, nakoľko takto vzniká najviac úrazov a zlomenín. K nebezpečiu úrazu prispieva aj zlé osvetlenie, preto je potrebné riešiť osvetlenie miestností tak, aby všade bol dostatok svetla a dobrá viditeľnosť. Ak je to možné, treba prispôsobiť napríklad ná- bytok, zárubne dverí, aby bolo čo najme- nej ostrých rohov, teda skôr sa hodia oblé hrany. V prípade pádu má byť čo najmenej zraňujúcich prvkov, napríklad sklo je vhod- né použiť bezpečné nerozbitné. Ramená schodov, chodby, kúpelňu a WC je vhodné opatriť madlami vo výške, ktorá je vhod- ná pre dotyčného člena rodiny. Rovnako madlá treba použiť pri sprchovacom kúte alebo vani. Pre starších členov rodiny je dobré v kúpelni vymeniť ťažko prístupnú vaňu za sprchu so sedadlom. Zvlášť treba byt prispôsobiť, ak sa v ňom bude pohybo- vať vozičkár. Vtedy je nutné vytvoriť bez- bariérový vstup, bezbariérové dvere, šir- šie komunikácie, kuchyňu, kúpelňu a WC treba rozmerovo prispôsobiť na pohyb a otáčanie vozíka a rovnako ovládacie prv- ky, vypínače dať do výšky, ktorú vozíčkár môže pohodlne obsluhovať. Elektrické a sanitárne rozvody v byte Ak sa rozhodneme rekonštruovať starší byt, musíme počítať s tým, že bude tre- ba prerobiť aj rozvody elektroinštalácie. V týchto starých bytoch je pravdepodobné, že kapacita elektrických vedení nebude dostatočná. Nedajú sa porovnať nároky na elektrické prípojky kedysi a dnes. Ke- dysi sa počítalo iba s osvetlením a zo- Strešné okná poskytujú zaujímavé osvetle- nie podkrovných priestorov, sú veľmi vhodné a efektné pre vytvorenie útulnej spálne. 1 2,3 Kombinácia zvislého a šikmého strešného okna tvorí zaujímavý architektonický prvok ako v exteriéri, tak aj v interiéri napr. kúpelne. Posuvné systémy nachádzajú snáď najčastej- šie uplatnenie na skriňových dverách, kde v kombinácii so zrkadlom vytvárajú dojem väč- ších priestorov. 4 V modernom interiéri hygienického zariadenia sa dnes používa bezpečné nerozbitné sklo. 5 Nezvyčajné riešenie, keď priestor na spanie je vyčlenený z obytného priestoru. Uplatňujú sa tu posuvné systémy. Využitie priestoru je praktické a estetické. 6 4

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

27 pár elektrospotrebičmi. V súčasnej dobe v byte stále pribúda nových a nových za- riadení, ktoré fungujú na elektrický prúd od spotrebičov, cez zariaďovacie predme- ty až po tepelné a bezpečnostné senzory. Moderné flexibilné riešenie elektroinšta- lácie predstavuje vytvoriť ju tak, aby bola možnosť napojiť sa tam, kde to potrebu- jeme. V prípade potreby ľahko prístupné elektrické rozvody môžu byť schované v stene za odnímateľným krytom alebo za podhľadom. Všetky elektrické inštalácie v byte či dome musia zodpovedať nor- mám a musia byť vyhotovené odborne a bezpečne. Zvlášť si treba dať pozor na uzemnenie, aby nedochádzalo k úrazom elektrickým prúdom, ktoré môžu byť aj smrteľné. Pri rekonštrukcii bytu sa väčšinou pristu- puje aj k zmene vedení a výmene rozvo- dov vody a kanalizácie. V dnešnej dobe je napríklad výhodou skrytá nádržka na vodu na WC v stene a neuberá tak pries- tor v kúpelni alebo samotnej kabíne WC a je to aj estetické. Vhodným materiálom pri skrytí rozvodov je sadrokartón a tak je možno bez zásahu do steny vytvoriť pred- sadený systém rozvodov všetkých médií. V samostatnom priestore WC je praktic- ké nainštalovať malé umývadlo, v kúpelni viacero umývadiel a bidet, ktorý nie je už nadštandardným vybavením. Pri rekonštrukcii bytu či domu dochádza niekedy aj k zmene spôsobu vykurovania , je na zváženie či si nevytvoriť samostatné vykurovanie a ohrev vody alebo zrušiť ra- diátory a vybudovať podlahové kúrenie. V byte ide aj o bezpečnosť Čo sa týka požiarnej bezpečnosti bytu, každý byt by mal byť samostatným po- žiarnym úsekom. Veľmi pomôže, ak sa horľavý materiál umakart v bytových ja- drách panelových domov nahradí mu- rovaným jadrom a použijú sa materiály so zníženou horľavosťou. Bezpečnosť z požiarneho hľadiska by sa zvýšila vylú- čením plynu z bytu. Toto sa však odporúča previesť hlavne v bytoch obývaných veľmi starými ľuďmi, nakoľko u nich ľahko dôjde v dôsledku zábudlivosti k otravám či výbu- chom. Bezpečnosť bytu zvyšujú moderné bezpečnostné a súčasne protipožiarne vstupné dvere. Čo sa týka bezpečnosti z hľadiska zdravia, pozornosť treba veno- vať výberu podláh a podlahových krytín, aby tieto boli protišmykové a ľahko udr- žiavateľné. Podlahy bývajú problémom aj z hľadiska šírenia zvuku, teda je nutné myslieť na elimináciu hluku a odhlučnenie bytu. Neprimeraný hluk človeka stresuje, je nepríjemný, zdraviu škodlivý a ako sa hovorí, prinajmenšom ide na nervy. Ak sa rozhodneme pre dlažbu, musí sa táto po- ložiť na tlmiaci podklad, ináč bude v byte pod nami zvýšená hlučnosť. Ideálnymi z tohto hľadiska sú plávajúce podlahy, nakoľko nie sú v priamom kontakte so stenou a nedotýkajú sa jej. Pod podlahu je dobré dávať pružné medzivrstvy, ktoré veľmi priaznivo pôsobia na medzistavco- vé platničky človeka, chôdza je prirodze- nejšia a zdravšia. Všetky stavebné materiály a povrchové úpravy aplikované pri rekonštrukcii bytu nesmú byť zdraviu škodlivé, nesmú uvoľ- ňovať škodlivé látky do prostredia a mu- sia byť bezpečné. Pri kúpe materiálov je vhodné žiadať od dodávateľa atesty a od výrobcu certifikát. Na trh by sa mali dostá- vať podľa zákona len bezpečné produkty, ale, vzhľadom na našu bezpečnosť, opa- trnosti v prevencii nie je nikdy v dnešnej dobe dosť. Vyhnúť sa poškodeniu zdravia je povinnosťou, už len z dôvodu, aby sme nemali v konečnom dôsledku pokazenú radosť z krásnej prestavby bytu alebo domu. Ing. arch. Katarína KUJANOVÁ, PhD., ÚAOOB Fakulta architektúry STU, Bratislava Foto: archív autora 5 6

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

28 Obnova stavieb na bývanie a znižovanie energetickej náročnosti V súčasnej dobe naberá na aktuálnosti otázka znižovania energetickej ná- ročnosti budov a úspory energií v spojení s ich prevádzkou. V súvislosti s touto témou je aktuálna hlavne obnova budov a ich zariadení tak, aby tech- nické riešenie výrazne zlepšilo ich teplotechnické vlastnosti a zlepšilo účinnosť a úspornosť technických zariadení budov.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

29 Pri hľadaní optimálneho riešenia je vždy nevyhnutný komplexný prístup, čo zna- mená, že pokiaľ chceme dosiahnuť po- žadovanú účinnosť, musíme komplexne vyhodnotiť celú budovu na základe jej technických parametrov v nadväznosti na potrebu tepla a spotreby energií v dome. Tu treba rozlíšiť aj význam terminológie medzi tzv. potrebou tepla a spotrebou energií, kde potreba tepla je stanovená výpočtom (používa sa ako zložka výpočtu u energetickej certifikácii budov) a spotre- bou energií, ktorá je daná priamym me- raním skutočnej spotreby dosiahnutej v bežnej prevádzke (používa sa v súvislosti s opatreniami pri vyhodnocovaní bežnej prevádzky budov). Komplexnosť riešenia pozostáva vo veľmi podrobnom vyhodnotení teplotechnických parametrov konštrukčných prvkov a vo výpočte ročnej potreby tepla na mernú jednotku v kWh/m3 alebo v kWh/m2 za rok. Prepočet sa vykonáva za tzv. refe- renčné obdobie (to je rovnaký počet dní vykurovacieho obdobia , pri rovnakej po- trebe tepla na deň) za rok. Na základe dosiahnutého výsledku do- siahneme zaradenie domu do energe- tickej triedy potreby tepla, prakticky nám to určí súčasný stav budovy vo vzťahu k energetickej náročnosti. Aby sme sa vyhli zložitým porovnaniam a prepočtom , kto- ré majú súvis s energetickou certifikáciou budov v nadväznosti na technické normy zostaneme pri ich hodnotení u jednouché- ho porovnania potreby tepla v kWh/ m2 podlahovej plochy vykurovaného podlažia domu za rok. Domy možno navzájom zaradiť podľa po- treby tepla do nasledovných skupín: - potreba okolo 200 kWh/m2/rok - jedná sa prevažne o staršiu výstavbu domov - potreba okolo 100 kWh/m2/rok - súčas- né novostavby domov bez opatrení na úspory energií - potreba okolo 50-70 kWh/m2/rok - ener- geticky úsporný dom - potreba okolo 15-30 kWh/m2/rok - níz- koenergetický dom - potreba okolo 5-15 kWh/m2/rok - ener- geticky pasívny dom Samotná potreba tepla domu je daná teplotechnickými parametrami jeho jed- notlivých konštrukcií. K stratám tepla do- chádza prechodom tepla cez steny, okná, konštrukciu strechy a podláh domu, tepel- né straty vetraním – spôsobené tzv. šká- rovou prievzdušnosťou. Straty tepla obvodový plášťom – tvoria k pomeru ploche domu významnú časť strát, sú priamo závislé od parametrov použitého materiálu , jeho hrúbky a jeho tepelnej vodivosti. λ (W/(m.K). Čím má materiál vyššiu tepelnú vodivosť, tým je jeho vedenie tepla lepšie a tým sú jeho tepelnoizolačné vlastnosti horšie. Mate- riály s vyššou objemovou hmotnosťou, ako sú betóny, kameň, kov a pod. majú spravidla vysoké hodnoty tepelnej vodi- vosti, pričom materiály s nízkou objemo- vou hmotnosťou – ako sú drevotrieska, plynosilikátové tvárnice, polystyrén nižšie hodnoty tepelnej vodivosti. Výsledným ukazovateľom pomeru hrúbky konštrukcie a tepelnej vodivosti je tepelný odpor kon- štrukcie R (m2.K/W). Hodnoty tepelného odporu požadované normou od roku 1992 boli pre steny 2,0 m2K/W a pre strechy 3,0 m2K/W, súčas- ná norma platná od roku 1997 požaduje uvedené hodnoty odporu pre steny na 3,0 a strechy na 5,0 m2K/W. Pri porovnaní vlastností zistíme, že klasi- cké obvodové múry starých domov vyro- bené z tehál plných pálených o hrúbke 45 cm dosahovali hodnoty tepelného odporu okolo R = 0,50 m.K/W, čo je hlboko pod súčasnou technickou normou. Uvedené hodnoty majú domy najmä z obdobia 70 rokov, kedy dôraz na úspory tepla nebol

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

30

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

31 rok. V prípade, použitia materiálov a prv- kov s vysokými teplotechnickými parame- trami, v spojitosti s montážou slnečných kolektorov domu, môžeme taký dom do- stať do pásma energeticky úsporného . Samotný efekt je úmerný stupňu posudz- ovania a podrobného spracovania doku- mentácie a zároveň aj správnej a kvalitnej realizácie. Ing.Peter Mesároš Foto: archív redakcie a firiem nove prakticky dá dosiahnuť len zložitými procesmi, ktoré by výrazne zvýšili náklady k efektivite návratnosti investícii, preto je potrebné prakticky sa zamerať na to, aby sme do domu, ktorý má mať prirodzené vetranie nezabudovali okná, ktoré sú ur- čené pre iný úsporný typ domu. Ďalšou súčasťou opatrení je zateplenie strechy v rozsahu požadovanom normou. Pokiaľ chceme ešte viac zvýšiť efektivitu opatrení, k úspore sa dá prispieť samo- statnou výrobou tepla, ktorú dokážu za- bezpečiť slnečné kolektory na dome. K ďalším opatreniam treba priradiť vyhod- notenie účinnosti vykurovacej sústavy, v prípade že sa jedná o starší typ sústavy, sa dá jej účinnosť zvýšiť výmenou pravi- delnou údržbou, prípadne jej výmenou. Aj keď uvedeným opatreniam má pred- chádzať podrobný výpočet a projekt, v praxi sa dá povedať že u starších objektov podľa typu konštrukcie môžeme zatep- lením plášťa a strechy s výmenou okien dosiahnuť významnú úsporu a dosiahnuť hodnoty potreby tepla okolo 100 KWh/m2/ taký výrazný, ako je tomu dnes. Ďalšími významnými prvkami, ktoré ovplyvňujú, straty tepla sú výplne oken- ných otvorov. Tieto sú ovplyvňované na- jmä kvalitou zasklenia, tepelnoizolačnými vlastnosťami samotného rámu okna a jeho škárovou prievzdušnosťou medzi okenným rámom a krídlom a okenným rámom a stenou budovy. Teplotechnický parameter okennej konštrukcie je daný veličinou súčiniteľa prechodu tepla ozna- čený ako Uok = W/m2.K. Pričom čím je jeho hodnota nižšia , tým sú aj jeho kvali- tatívne vlastnosti lepšie. Rozsah parame- trov u okien s jedným sklom je od 5,2 W/ m2.K až po hodnoty okolo 1,3 – 1,8 W/ m2.K, ktoré sú schopné dosiahnuť okná s dvojitým, prípadne trojitým zasklením so špičkovými izolačnými parametrami. Sú- časná norma požaduje dosiahnutie para- metrov v rozsahu menej ako 2,0 W/m2.K pre obnovované budovy a odporúčanú hodnotu 1,7 W/m2.K pre nové budovy. Akopostupovaťpraktickypriobnovedomu a dosiahnuť efektívnu úsporu tepla. Pri obnove domu treba jednoznačne zvýšiť izolačné schopnosti obvodového plášťa domu, strechy, detailov fasádnych konštrukcií ako sú balkóny, lóggie a po- dobne, ďalej prehodnotiť výmenu okien a podľa toho do akej triedy úspornosti sa chceme s naším domom dostať aj výme- nu okien a prípadne realizáciu vetrania budovy. Navrhnuté opatrenia a opravy by mali byť rovnako efektívne ako výsledok, ktorý chceme dosiahnuť. To znamená že u star- ších objektov, treba vyhodnotiť aj efektivi- tu návratnosti investícii k životnosti domu ako celku, aby sme nenavrhli rekonštruk- ciu domu s návratnosťou, ktorá presahuje životnosť domu ako celku. Optimálnym sa v tomto smere ukazujú už opatrenia , ktoré nám objekt so spotrebou okolo 200KWh/m2/rok, dokážu znížiť na polovicu, prípadne ich dosiahnuť do triedy energeticky úsporných domov. Opatrenia sú v celku jednoduché a po- zostávajú v zateplení domu ako celku v nadväznosti na dosiahnutie normových hodnôt tepelných vlastností konštrukcií, v zaizolovaní tepelných mostov, výmene okien – tu si treba zvážiť podľa celkovej plochy okien na fasáde domu, či zvoliť zasklenie izolačným dvojsklom, prípad- ne izolačným trojsklom, podľa toho, akú úsporu chceme dosiahnuť. Vzduchotes- nosť domu je daná najmä tesnosťou ob- vodového plášťa a škár výplňových kon- štrukcií, tu si treba uvedomiť, že každá budova musí byť vetraná a to buď prirod- zeným vetraním, alebo núteným riadeným vetraním. Domy, ktoré sú zaradené do energetickej triedy pasívnych domov mu- sia byť vetrotesné, uvedený stav sa pri ob-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Prečo sa rozhodnúť pre nízkoenergetický, prípadne biopasívny dom ? Čo je to biopasívny dom ? Pojem "pasívny dom" nie je v našich nor- mách či legislatíve zatiaľ zakotvený, preto IEPD vychádza zo všeobecne uznávaných definícií darmstadtského Passivhaus-In- stitut-u (PHI). Pasívny dom je objekt, kto- rý na zabezpečenie tepelnej pohody (či v zime, alebo v lete) nepotrebuje konvenčný vykurovací či klimatizačný systém. Aby to mohlo byť dosiahnuté, takýto dom musí mať potrebu tepla na vykurovanie opro- ti bežným domom zníženú o 90%. Táto merná potreba tepla (MPT- v kWh na m² úžitkovej plochy za rok) je v bežnom mo- dernom dome okolo 100, v starom pane- láku v priemere 250, v nízkoenergetickom dome pod 50, v pasívnom dome pod 15 kWh/m²a (a v "nulovom" dome zhruba nu- lová). MPT pod 15 je základnou charakteristikou pasívneho domu a preukazujeme ju výpo- čtom s použitím špecializovaného softvé- ru (napr. PHPP, pre predbežný výpočet PHVP dostupný aj v slovenskej verzii na webe IEPD) či počítačovou simuláciou. Znižovanie energetickej náročnosti budov je aktuálnym trendom, ktorý sa sna- ží zachytiť aj Slovensko. Ekonomický prínos zníženia nákladov na kúrenie a ohrev vody na pätinu či menej v porovnaní s bežnou novou výstavbou je iste rovnako pádnou motiváciou, ako ochrana životného prostredia. Za zmienku však stojí aj vyššia kvalita vnútorného prostredia energeticky efektívnych bu- dov, vyššia kvalita bývania a zdravšie prostredie okolo nás. Biopasívny dom ušetrí náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody a pri súčasných cenách ener- gií sa návratnosť počiatočnej investície vráti v priebehu niekoľkých rokov. 32

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Dôležitým vstupným údajom pre výpočty je okrem parametrov obvodového plášťa budovy aj test jeho tesnosti (blower-door test –BDT), pre pasívny dom by mal byť jeho výsledok pod 0,6 a túto hodnotu po- užívame, keď dom nie je ešte postavený. Dom okrem kúrenia potrebuje energiu aj na ohrev vody a prevádzku elektrospotre- bičov, ktorú získava z rôznych zdrojov, a preto na vyjadrenie efektívnosti celkovej energetickej náročnosti domu používame potrebu primárnej energie – tá by pri pa- sívnom dome nemala prekročiť 120 kWh/ m²a. Potvrdenie týchto výpočtových hodnôt je obsahom certifikátu pasívneho domu z PHI (a výstupom programu PHPP). Pre realizovaný objekt je podmienkou úspeš- ný BDT – bez tohto testu nemožno dom oprávnene nazvať pasívnym. Toto sú kri- tériá pasívneho domu. Jeho charakteris- tiky popisujú kvalitu obvodového plášťa a 33 konštrukčného riešenia – nejde o jedno- značne definované hodnoty a podmienky, keďže súvisia aj s veľkosťou objektu a jeho architektonickým riešením, ale často ich tiež uvádzame: U (resp. k) nepriehľad- ných obvodových konštrukcií by malo byť pod 0,15 W/m²K (pri menšom objek- te to často musí byť okolo 0,1), U okien by malo byť pod 0,8 W/m²K a ak chce- me počítať s pasívnym využitím solárnej energie, mali by prepúšťať aspoň polovicu jeho energie (g>0,5). Stavba by mala byť riešená bez výraznejších tepelných mos- tov a s riadeným vetraním so spätným získavaním tepla z vetracieho vzduchu. K zníženiu potreby primárnej energie môžu výrazne prispieť slnečné kolektory alebo použitie tepelného čerpadla. Keď sa na stavbu takéhoto objektu, ktorý spĺňa štandard pasívneho domu použije čo možno najviac materiálov z obnoviteľ- ných zdrojov, ktoré neobsahujú formalde- hyd a ktoré spotrebujú pri ich “výrobe“ a spracovaní čo najmenej CO2 , bude sa bý- vať zdravšie, dlhšie a lacnejšie. Vidíme, že parametre pasívneho domu sú exaktné (vypočítateľné a merateľné) hodnoty – ak niekto ponúka pasívny dom, mal by spl- nenie jeho kritérií preukázať (a prípadne aj zaručiť), ak o ňom píše, mal by ich uvá- dzať (v rozsahu podľa miery odbornosti publikácie, minimálne však MPT by mala byť spočítaná a uvedená). Mali by sme si tieto kritériá osvojiť a rešpektovať– len tak

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

zabránime tomu, aby sa termín "pasívny dom" degradoval na prázdny slogan prijí- maný s nedôverou. Aké je bývanie v biopasívnom dome? (najčastejšie otázky) 1. Naozaj môže dom zostať teplý bez vykurovacieho systému? Pasívne domy, ktoré boli testované a v súčasnosti sú už obývané, možno po- kladať za presvedčivo overené. Dokonca aj v miernych európskych klimatických podmienkach sa môžu budovať domy s takou nízkou spotrebou energie na vykurovanie, že minimum pridaného tepla, ktorým je ohriaty čerstvý vzduch, stačí na to, aby sa dom udržal teplý a pohodlný aj v zime. Merania v pasívnych domoch dokázali, že energie potrebné na vyku- rovanie môžu byť vopred presne určené, pričom predpokladaný stupeň spotreby súhlasí so skutočnou priemernou spotre- bou, a to dokonca bez ohľadu na počet a správanie obyvateľov. 2. Nie je pasívny dom príliš drahý? V zahraničí dnes už existujú spoločnos- ti, ktoré ponúkajú pasívne domy v cene porovnateľnej so štandardnými konštruk- ciami. Predsa len, vo všeobecnosti vyššia kvalita komponentov konštrukcie pasív- neho domu má tendenciu premietnuť sa do vyššej ceny. Pri zhodnocovaní rentabil- nosti investície do konštrukcie pasívneho domu treba zohľadniť množstvo ušetrenej energie, prípadne i ďalšie zvýhodnenia. Napríklad obyvatelia takéhoto domu v Ne- mecku nielen ušetria na energiách 511 – 1 023 eur ročne, ale sú aj daňovo zvýhod- není a podporení ďalšími špeciálnymi úľa- vami. Súhrn všetkých týchto faktorov robí pasívne domy v niektorých európskych krajinách ekonomickejšími ako konven- čné stavby. V súčasných slovenských podmienkach sa náklady na stavbu pasív- neho domu vrátia v úspore energií približ- ne o 20-30 rokov. Máme však nádej, že už v blízkej budúcnosti aj na Slovensku nastane pokrok v tejto oblasti a ekologic- ké stavby budú podporované aj u nás. Momentálne štát dotuje montáž solárnych panelov a ďalšie benefity budú pribúdať aj na podnety Európskej únie. 3. Môžu sa v pasívnom dome otvárať okná? Samozrejme, obyvatelia môžu otvárať okná kedykoľvek chcú, no pravdepo- dobne nebudú pociťovať potrebu robiť to, pretože pasívny dom je permanentne zásobovaný čerstvým vzduchom cez ven- tilačný systém. Na rozdiel od vetrania ok- nom, jemné filtre vo ventilačnom systéme udržia vonku špinu a znečistenie. Kvalita vzduchu vnútri domu je preto vždy skve- lá, aj vtedy, keď sú obyvatelia preč a okná a dvere sa vôbec neotvárajú. Pravdaže, ako v každom dome, ak necháte okno dlho otvorené, teplota vnútorného vzdu- chu citeľne klesne a energetická spotreba vykurovania stúpne. 4. Ľudia sú často zdržanliví, pokiaľ ide o použite ventilačného systému. Ne- vznikajú tu problémy s baktériami, hlu- kom a pri projektovaní? Ventilačný systém v pasívnom dome je systém dodávajúci čerstvý vzduch, nie klimatizačný systém, ktorý recykluje vnú- torný vzduch. Množenie baktérií je problé- mom recirkulačných vzdušných systémov, a aj to iba v prípade, keď sú zle udržova- né. Hluk ventilátora a záklopiek je takmer úplne eliminovaný izoláciami proti vibrá- ciam, akustickým obložením potrubia a nízkou rýchlosťou prúdenia vzduchu. Prí- vody vzduchu sú vedené pozdĺž stropu, kde sú rovnomerne rozmiestnené ponad miestnosť v takých intervaloch, že ich sot- va možno postrehnúť. 5. Nie je pasívny dom komplikovaný high-techový dom? Nie, pasívny dom je veľmi priateľský k užívateľovi a jeho vybavenie je ľahko ovládateľné. Ventilačný systém má men- šiu kontrolu než bežná televízia. Pasívny dom je technologicky taký jednoduchý, že nepotrebujete nikoho ani na výmenu fil- tra, pretože to raz za rok hravo zvládnete sami. Redakcia v spolupráci s Ekoprodukt EU Foto: Ekoprodukt EU a archív redakcie 34 Cena je vrátane DPH. NOVINKA Objednávam si u Vás na dobierku: Katalóg Rodinné domy 2009 ........................ks à 4,50 € (135,50 Sk) + poštovné Meno a priezvisko ............................................................................. ............................................................................. Ulica .................................................................... PSČ....................................................................... Mesto .................................................................. PRODOM spol. s r.o. Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava 2 Tel.: 02/50 20 39 11, 02/50 20 39 15 Fax: 02/50 20 39 16 e-mail: prodom@prodom.sk http://www.prodom.sk Súčasťou katalógu je interaktívne DVD, ktoré obsahuje zrkadlové obrazy, zariaďovanie, farbenie, meranie, 3D. �

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

35 Lokálny tepelný most vzniká v miestach stretnutia rôznych konštrukčných detai- lov a na exponovaných miestach, hlav- ne v mieste prechodu vyčnievajúcej konštrukcie (balkóny, atiky) do interiéru. Moderným riešeném prerušenia tepel- ného mosta je tepelnoizolčný nosník - Schöck Isokorb. Jeto dielec, ktorý pre- náša statické zaťaženia od balkónu a zároveň umožňuje tepelnej izolácií fa- sády prebehnúť medzi budovou a bal- kónom a zabrániť tak vzniku tepelného mosta. Izolačné vlastnosti tepelnoizo- lačných sú rôzne a závisia od použitých materiálov. Napríklad tepelná vodivosť nehrdzavejúcej ocele je štyrikrát nižšia než tepelná vodivosť betonárskej (čier- nej) ocele. Výsledkom hľadania ako ešte znížiť tepelné straty je vývoj Schöck Isokorbu® s vysoko tepelnoizolačným tlakovým ložiskom (HTE Modulom), kto- rý má najmenší koeficient tepelnej vodi- vosti zo všetkých statických tepelnoizo- lačných nosníkov na trhu. Tepelná vodivosť pre 18 cm hrubý bal- kón sa pohybuje od =0,092 W/°Km po =0,196 W/°Km podľa veľkosti konzoly a statického namáhania. Od októbra 2008 sú k dispozícii iso- korby s hrúbkou tepelnej izolácie 12 cm. Tieto vyhovujú aj požiadavkám kladeným na tzv. pasívne domy. Výhody použitia Schöck Isokorbu sú zrejmé. Prvá, a možno nie najvýzna- mnejšia, je šetrenie energie a tým aj pe- ňaženky obyvateľa, druhá najhlavnejšia sa ukáže, keď po prvej zime nadšenie a spokojnosť z nového moderného bytu nie je skalené zaplesnenými rohmi miestností – a nákladmi na veľmi pro- blematické dodatočné riešenia (najčas- tejšie a najnákladnejšie je prekúrenie celej miestnosti o 4 až 5 stupňov Celzia a tým zvýšenie teploty chladného rohu nad rosný bod). Použitie Schöck Isokor- bu pritom nijako nenarušuje rytmus vý- stavby, nekomplikuje montáž debnenia ani ukladania výstuže. Pozrite sa ako vyzerajú prvky, ktoré majú oddeliť balkón od budovy a sami uvidíte, kade bude vnikať chlad do vášho domu. A ak vám niekto tvrdí: „tak- to to stačí“, opýtajte sa, či váš dodávateľ vôbec pozná hodnotu tepelnej vodivosti svojho riešenia. Prerušenie tepelných mostov Schöck prvkami nie je lacné riešenie, ale doda- točné odstraňovanie zaplesnenia a kos- trbaté, po dvoch troch sezónach znovu sa opakujúce sanácie zateplenia balkó- na sú určite drahšie. Pri riešení detailov vlastného domu stále platí, že nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť lac- né veci. Pomocou prvkov Schöck Isokorb mož- no tepelne oddeliť aj kovové konštruk- cie, aj pripojiť kovové konštrukcie k be- tónovým. KONSTRUKT PLUS, spol. s r.o. Halašova 10, 831 03 Bratislava e-mail:office@kontstrukt.sk tel.: + 421/2/33669911 fax: +421/2/4445 0381 - termické oddelenie balkóna od budovy V dnešných stavbách má zateplená plocha fasády domu malý tepelný únik a miesto lokálneho tepelného mosta sa hneď ukáže nízkou povrchovou teplotou a následným zarosením a zaplesnením rohu. Schöck Isokorb Schöck Isokorb® KX BETÓN-BETÓN Schöck Isokorb® KS BETÓN-KOV Schöck Isokorb® KST KOV-KOV

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

renesancia modernej i tradičnej architektúry Vnímanie drevených stavieb Už dávno neplatí, že drevený dom je synonymom chudoby alebo predstavi- teľom architektúry rekreačných objektov. Možno nie je preto najvhodnejšie používať výraz „drevenica“, ktoré evokuje predstavy úzkeho, učupeného dom- čeka s malými oknami, kde slnečný lúč má problém preniknúť... Je na mieste otázka, či nezameniť slovo drevenica za pomenovanie „dom z čistého dreva“. 36

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Pomaly ale isto prichádza doba renesan- cie drevených domov. I keď stále ešte na Slovensku platí, že „tehla je tehla“, po- stupne vďaka stavebným spoločnostiam využívajúcim drevo ako základný staveb- ný materiál v rôznych podobách, ich vý- sledkom a osvete z domova i zahraničia, je stále viac a viac rodín i jednotlivcov za- ujímajúcich sa o možnosť výstavby rodin- ného domu z dreva. Architektúra drevených stavieb sa ube- rá tradičným i moderným smerom. Ten tradičný sa viac využíva pri výstavbe re- kreačných objektov a moderný postupne začína prevládať v architektúre domov ur- čených hlavne na každodenné bývanie. Dôvodom sú hlavne praktické dôvody, ako možnosť zakomponovania dreveného domu do mestskej zástavby bez rušivých vplyvov, väčší príjem svetla do interiéru cez veľké presklené plochy a nie príliš „hrubý“ pocit z dizajnu interiéru. Aké okruhy otázok najviac trápia staveb- níkov, ktorí prejavili záujem o drevené domy? Životnosť, údržby, horľavosť, odol- nosť voči živelným pohromám, zdravotná nezávadnosť, tepelnoizolačné vlastnosti, architektúra a samozrejme cena... Mnohé z týchto vlastností sú si zdanlivo protichodné, a preto sa prijala výzva skĺbiť dohromady zdanlivo nemožné. Ako vyriešiť problematiku zdanlivých pro- tikladov pri voľbe konštrukcie dreveného domu? Prijali sa zásady, na ktorých sa postavila filozofia konštrukcie a architektúry dreve- ných domov: • Konštrukcia z čistého dreva • Prostredie pre zdravé bývanie s minima- lizáciou použitia „drevených“ stavebných prvkov ako napr. OSB doska • Nadštandardné tepelnoizolačné vlast- nosti • Možnosť riadenia teploty v interiéri v priebehu dňa • Vytvorenie konštrukcie, ktorá nebude sadať alebo pracovať vo vertikálnej osi • Možnosť inštalácie veľkých presklených plôch na obvodovej stene • Dobrá odrazivosť svetla v interiéri – vhodné farebné kombinácie dreva a jeho spracovanie Pri výrobe domu je dobré sa snažiť o maximálne možný podiel čistého dreva v konštrukcii domu na úkor OSB dosiek a iných podobných materiálov, ktoré vyža- dujú pridávanie plnív a lepidiel pri výrobe, ktoré sa považujú tiež za konštrukčný ma- teriál z dreva, avšak za čisté drevo ho ur- čite považovať nemôžeme. Vhodne zvo- lenou technológiou a konštrukciou domu je možné eliminovať sadanie stavby alebo pohyb stavby v priebehu roka. Veľmi dobré výsledky je možné dosiah- nuť skĺbením výhod konštrukcie drevenej sendvičovej, ktorá výškovo nepracuje so zrubovou, ktorá symbolizuje využitie čis- tého dreveného materiálu a mimoriadnej pevnosti a pružnosti. Zdravé bývanie Jedným z najdôležitejších pohnútok býva- nia v drevených domoch je zdravé býva- nie. Čisté drevo má jedinečné vlastnosti pri regulácii vlhkosti v interiéri, filtrácii vzdu- chu, preto je prostredie v drevenom dome zvlášť vhodné pre alergikov, vzduchom dlhodobo prenikajú vône živice, čo je ty- pické pre drevo z ihličnanov a prostredie sa stáva čiastočne antibakteriálnym. Anti- statické vlastnosti dreva znižujú prašnosť vnútorných priestorov. Výsledkom je optimálna klíma v interiéri domu, bez vytvárania geopatogénnych zón a zosilňovania elktromagnetického smogu. Pri vhodne zvolenej konštrukcii steny, napr. kombinácii zrubovej a sendvičovej, je možné zachovať mimoriadne dobré tepelnoizolačné vlastnosti v kombinácii so zdravým bývaním. Využitím izolačných materiálov na báze prírodného kameňa v kombinácii s kva- litnou parozábranou je možné dosiahnuť parametre prislúchajúce stenám nízko- 37

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

38 energetických alebo pasívnych domov. Teplota v interiéri domu Je známe, že drevo nepatrí do kategórie materiálov, ktoré by akumulovali teplo. Preto je možné jednoduchšie riadiť úro- veň teploty v interiéri domu. Ak poža- dujeme, aby teplota bola cez deň napr. 22 ºC a v noci, aby sa lepšie spalo, priví- tame teplotu 19-20 ºC, stačí jednoducho znížiť intenzitu vykurovania a výsledok sa dostaví oveľa rýchlejšie, ako pri využití technológie murovaných stien, ktoré teplo už naakumulovali. V dome určenom na bývanie, na rozdiel od rekreačných objektov, je veľmi dôleži- té dostatočné osvetlenie interiéru prirod- zeným svetlom. Tento parameter je pria- mo závislý na veľkosti presklených plôch v obvodových stenách domu. Opakom sú typické staré slovenské drevenice, cez ktorých malé okná preniká príliš málo svetla a môže nastať situácia, že majiteľ bude musieť použiť dodatočné osvetlenie, i keď vonku svieti slnko. Veľké presklené plochy vedľa seba je možné inštalovať bez zvýšeného rizika poškodenia okien do drevených domov

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

39 sendvičovej konštrukcie alebo jej kombi- nácie, zrubovo-sendvičovej. Nezanedbateľné vlastnosti drevených stavieb Významnou dobrou vlastnosťou dreve- ných domov je vysoká odolnosť proti ži- velným pohromám - schopnosť odolať po- vodniam, keď po opadnutí vodnej hladiny a obschnutí dreva je drevená konštrukcia prakticky nepoškodená, na rozdiel od mu- rovanej konštrukcie, ktorá si vyžaduje ná- kladnú sanáciu. To isté je možné konšta- tovať o vplyve silnejšieho zemetrasenia na drevené stavby, najmä zrubovej kon- štrukcie, ktorá má vysoko nadštandardnú seizmickú odolnosť. Požiarna odolnosť Je možné konštatovať, že drevo síce nie je nehorľavé, avšak má nadštandardnú konštrukčnú odolnosť i v prípade vzniku požiaru. Pri vplyve plameňa na hranol ob- vodovej steny o rozmeroch min. 10x10 cm bolo preukázané, že oheň opálil povrcho- vú vrstvu hranolu, pričom povrchová vrst- va dreva zuhoľnatela, ale plameň sa hlb- šie do hranolu v krátkom čase nedostal. Požiar v domoch vzniká najmä vznietením nábytku, kobercov, záclon, plastov a iných rýchle horľavých materiálov v interiéri. Hmotnosť drevených stavieb Hmotnosť stavby z dreva má maximálne 20% hmotnosti rovnakej stavby z muro- vaného materiálu alebo betónu, čo zjed- nodušuje nároky na výstavbu základov domu. Cena domu verzus kvalita bývania Prestáva platiť slogan, že „ak chceš lacný dom, kúp si drevený“, to platí iba v prípa- de sendvičových montovaných domov. Domy z čistého dreva sa ako kvalitou bý- vania tak i cenou radia dnes medzi vrchol hodnôt v oblasti rodinných domov, a je preto na zvážení každého potenciálneho zákazníka, akým smerom sa pri rozhodo- vaní postaviť dom vyberie. Rozhodnutím pre dom z čistého dreva získa zákazník tú najvyššiu kvalitu, najmä z dlhodobého hľadiska. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou House4you Foto: House4you

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Fotovoltaikaako podpora nízkoenergetických konceptov (nielen) bývania Vlastný byt, dom, komfortné bývanie...sen, ktorý si vysníva každý z nás po svojom. Skôr - či neskôr sme však konfrontovaní s reálnymi úvahami o bývaní (o streche nad hlavou, domove, rodine... útočisku).

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

41 K rozhodovaniu sa o vlastnom bývaní - bý- vaní s dlhodobou perspektívou je potreb- né pristupovať „informovaní a pripravení“, prehodnotiť a zvážiť množstvo jednak subjektívnych - individuálnych daností, ale aj objektívnych okolností. Generácie stavi- teľov až po dnešných architektov riešia tú istú zložitú úlohu – snažia sa objaviť sché- mu dokonalého bývania, ktorá má naplniť očakávania budúceho užívateľa, jeho po- treby a zároveň byť v súlade s trendmi a požiadavkami doby. K dnešnému modernému bývaniu a pocitu spokojnosti s bývaním patrí nielen pohodl- né zariadenie, kvalitné osvetlenie, prípad- ne zatienenie, ale aj klimatizácia a bezko- lízne, neobmedzené pripojenie sa na siete (energetické, káblové..), pričom dostatok teplej vody a tepla je už považovaný za všeobecný štandard. Za tento očakávaný komfort však platíme čoraz viac - zvyšu- júcimi sa cenami energií, ale čo je oveľa závažnejšie, znečisťovaním životného prostredia. V súčasnosti, keď sa jedným z neza- nedbateľných faktorov, ktoré sa podieľajú na predstavách o komfortnom bývaní stá- va cena – nielen tá nadobúdacia, ale cena s perspektívou jeho užívania do budúcna s čo možno najnižšími prevádzkovými nákladmi, sú namieste úvahy o hľadaní rezerv v spotrebe, šetrení, ako aj alterna- tívnych možnostiach výroby a získavania energie. Otvára sa tak priestor pre výstav- bu a projektovanie, ktoré svojimi parame- trami, materiálovým a funkčným riešením priamo už v návrhu počíta s úsporami. Sú to rôzne energeticky úsporné - nízkoener- getické, energeticky pasívne, sebestačné, slnečné, nulové, plusové, energiu šetriace koncepty, ktorých spoločným menova- teľom je slnečná energia, ktorá sa vo väč- šej, alebo menšej miere podieľa na satu- rovaní potreby energií, na komplexnom znížení energetickej náročnosti objektov, ich závislosti na tradičných zdrojoch ener- gií (fosílne palivá). Je nevyhnutné, aby sa už pri rozhodovaní a tvorbe budúceho konceptu – počnúc umiestnením objektu, jeho orientáciou k svetovým stranám cez konštrukčné a hmotové riešenie, druh a kvalitu pri realizácii použitých staveb- ných materiálov (izolácia stien, podláh a stropov, výber zasklenia), členitosť hmo- ty objektu, kompozíciu, až po formovanie detailov – uvažovalo s pasívnymi formami energetických ziskov v súčinnosti s mož- nosťou integrácie alternatívnych zdrojov energie, ako tepelné čerpadlá, rekuper- ačné jednotky, solárne systémy a pod. Splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť je povinnos- ťou danou zo zákona, nízkoenergetické bývanie sa stáva nevyhnutnou realitou pre nadchádzajúce obdobie. Efektívne využívanie solárnych systémov – foto- termických (FT), slnečné kolektory a fo- tovoltaických (FV) – v rôznych formách ich aplikácií, prípadne ich integrácia do prvkov, ktoré sú súčasťou obvodového plášťa budovy, môže napr. pasívny dom (s FV modulmi s plochou cca 80 m2) pre- kvalifikovať dokonca na „plusový energe- tický dom“, ktorý do energetickej siete dodáva viac energie, než z nej odoberá! /obr.1/ (FV inštalácia s výkonom 1 kWp, má plochu cca 10m2 a vyrobí asi 1000 kWh el.energie za rok, čo v súčasnos- ti predstavuje zisk cca 580,- EUR bez DPH). Info pre porovnanie: Potreba energie na vykurovanie v kWh/m2/rok je pre kvazi- nulový dom v rozpätí 0 - 5, nízkoenerge- tický 5 - 50, energeticky úsporný 50 - 70. Spotreba na vykurovanie v bežnom pane- lákovom byte sa pohybuje okolo 170 a v rodinnom dome okolo 140 kWh/m2/rok. Bežná slovenská novostavba spotrebuje na vykurovanie zhruba 100-120 kWh/ m2/ rok. (Zdroj: Skácel, D.: Nízkoenergetické domy, Alternativní energie 3/2002) Využívanie slnka na výrobu elektrickej energie dynamicky rastie v celosvetovom meradle kontinuálne už desať rokov. Mi- nulý rok dokonca dosiahol celosvetový in- štalovaný výkon solárnych fotovoltaických systémov „magickú“ hranicu 5000 MWp elektrickej energie (CEA). Architektonický návrh, ktorý komplexne 1 2 Sonnenschiff, Solarsiedlung am Schlierberg, Freiburg (Nemecko) 1 2 Plusenergiehaus, Saarbrucken, Germany, (R.Disch) Solarsiedlung am Schlierberg, Freiburg (Nemecko) 3 Övolution (R: Disch)4

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

42 rieši energetický koncept - vyrovnané energetické výdaje a energetické príjmy, za relatívne prijateľnú cenu a zároveň spĺňa estetické a ekologické požiadavky doby ako aj nároky investora, je pre archi- tekta súčasnosti výzvou a cieľom riešenia onoho odvekého „rébusu“ komfortného bývania. Zaujímavé sú príklady realizovaných „so- lárnych obytných zón a súborov“, ako napr. na cca 4km² sa rozprestierajúci satelitný obytný súbor Nieuwland v Holandsku. Podobným satelitom je aj Solarsiedlung v Nemecku. Ponúka bývanie v 2-3-pod- lažných radových rodinných domoch ako aj v 4-podlažných bytových domoch / obr.2a,b/. Bývanie je situované v boha- tej zeleni, s polyfunkčným centrom Son- nenschiff /obr.3/, v priebežnej spojovacej podnoži ktorého je základná ponuka ob- chodov, služieb, kultúry a voľnočasových aktivít. Realizáciou, ktorá má nepochybne snahu byť súčasťou aktuálnych trendov v oblasti aplikácie solárnych systémov, je rodinný dom (Rakúsko), ktorému jeho autor dal meno Övolution® /obr.4/. Tento názov v sebe nesie všetko to, čo od neho môže jeho budúci majiteľ očakávať: Evolution + Ökologie = Övolution®. Evolučný pre- to, lebo ide o stavebnicový systém, ktorý umožňuje vyskladať si podľa konkrétnej potreby izolovaný dom, dvojdom, radové rodinné domy, prípadne iné zoskupenia. A ekologický je z hľadiska použitého progre- sívneho energetického konceptu. Projekt PURE realizovaný v rámci progra- mu ALTENER- EIE Fotovoltaické inštalácie, ktoré sú už v zahraničí často sa objavujúcou súčasťou rodinných, ale aj bytových domov, u nás vzhľadom na zatiaľ nepriaznivé legislatív- ne prostredie nenašli uplatnenie, avšak prijatím dlho očakávaného Zákona na pod- poru obnoviteľných zdrojov energie, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v apríli 2009, sa očakávajú aj riešenia, ktoré už rovna- ko, ako zvyšok enviromentálne cítiaceho sveta, zohľadnia v konceptoch svojich projektov tento „zelený“ zdroj energie. Re- alizácie v zahraničí potvrdzujú správnosť a potrebu nasledovania týchto trendov. Pre slovenského stavebníka, ktorý by prejavil záujem o aplikáciu fotovoltaickej inštalácie v projekte svojej stavby, ponúka informačnú a poradenskú službu foto- voltaické propagačné centrum zriadené v rámci projektu PURE v Banskej Bystrici. Hlavným poslaním projektu je implemen- tácia smernice 91/2002 ES o energetickej hospodárnosti budov. Jedným z hlavných cieľov tejto smernice je podpora využíva- nia slnečnej energie v prevádzke budov. Cieľom Európskej únie je dosiahnuť do roku 2010 inštalovaný výkon fotovoltaiky 3 GWp, čo predpokladá významný ná- rast trhu vo všeobecnosti a v inštaláciách s využitím konštrukcií budov zvlášť, kde ich poznáme pod skratkou BIPV. Takéto inštalácie predstavujú optimálne spojenie produkcie elektrickej energie a jej spotre- by v jednom mieste. Minimalizujú sa stra- ty na prenos elektriny cez vonkajšie siete a taktiež sa znižujú straty v rozvodných sieťach . Predpokladané ciele sú napĺňané aj pro- stredníctvom zriaďovania fotovoltaických propagačných centier Demo Relay Node (PV-DRN). Tieto sú lokalizované v 5-tich európskych krajinách: Španielsko, Portu- galsko, Taliansko, Grécko a Slovensko. Slovenské PV – DRN je súčasťou praco- viska Slovenskej inovačnej a energetic- kej agentúry v Banskej Bystrici. Centrum bolo oficiálne otvorené v januári 2008 a bude v rámci projektu PURE v prevá- dzke minimálne do konca júna 2009. Ponúka trvalú výstavu, slúži ako kontakt- né miesto pre konzultácie technických, ekonomických a správnych aspektov a zabezpečuje tiež periodické udalosti, ako konferencie a semináre. Je tu možnosť • konzultovať problematiku využitia FV systémov v konštrukciách budov, • získať informácie o možnej podpore inštalácie takýchto systémov, • získať propagačné materiály dodáva- teľov takýchto systémov v SR, • je možné dohodnúť napr. návštevu študentov z oblasti stavebníctva a ener- getiky. Okrem prezentovania technologických výhod fotovoltaiky a možností jej využitia v budovách, je hlavnou úlohou projektu PURE byť styčným bodom pre profesi- onálov pracujúcich v tomto sektore, za účelom získania najlepších skúseností a riešení v tejto oblasti. V prípade záujmu o implementáciu a vývoj tejto technológie alebo potrebu odborníka na úlohy a problémy s týmto spojené kon- taktujte Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, centrum PURE na e-mail: pa- vol.kosa@seabb.sk, www.siea.sk, alebo www.pure-eie.com. Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. Fakulta architektúry STU Bratislava Foto: archív autora a redakcie 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

43

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Súčasný trh ponúka automatické kotly na spaľovanie pevných palív pod značkou EKO KOMFORT a EKO PERFEKT. Sú určené pre náročného zákazníka, ktorý požaduje ekologickú, ekonomickú a spo- ľahlivú prevádzku kotolne s minimálnymi nárokmi na obsluhu kotla. Niekoľko mýtov o kotloch na pevné palivá Kotol na pevné palivá = dymiaci komín Automatický kotol na pevné palivá s auto- matickým podávaním paliva spĺňa emis- né limity dané zákonom. Dymí iba raz za sezónu – pri zapaľovaní. Pri správne zo- štelovanom kotle a používaní doporuče- ného paliva nie je možné poznať či sa kúri plynom, alebo pevným palivom. Z komína totiž nejde žiadny dym. Kotol na pevné palivá = ekologická daň V najbližších rokoch sa očakáva zave- denie tzv. ekologickej dane, ktorá sa do- tkne hlavne hnedého a čierneho uhlia. Postupným zvyšovaním dane sa ceny vyrovnajú s cenou zemného plynu. Preto zaznievajú argumenty, že kúriť pevným palivom sa v horizonte 10 rokov nevypla- tí. Keď odhliadneme od skutočnosti že návratnosť investície do automatického kotla sa vracia už od 1,5 roka, potom je nutné zdôrazniť že tieto kotly sú prispôso- bené aj na spaľovanie drevených peliet. Tie sú v súčasnej dobe zhruba na cene čierneho uhlia, čo sa práve zavedením ekologickej dane zmení a je predpoklad že budú patriť medzi najlacnejšie palivá. Kotol na pevné palivá = nízka účinnosť To sa týka iba klasických kotlov, kde je účinnosť okolo 55%. Pri kotloch z auto- matickým podávaním paliva sa pohybuje účinnosť nad 80%. Kotol na pevné palivá = nedá sa v lete ohrievať voda V týchto kotloch na rozdiel od klasických kotlov na pevné palivá je možné ohrievať vodu bez problémov celoročne. Zabez- pečuje to automatika kotla. Kotly s liatinovým výmenníkom EKO PERFEKT vo výkonovej rade 23, 29, 35, 42 a 49 kW sú vhodné na vykurovanie menších objektov ako sú rodinné domy, bytové domy a menšie prevádzky, alebo menšie rekreačné zariadenia. Na liatino- vý výmenník kotla dáva výrobca záruku 10 rokov. V liatinovej časti kotla v hornej komore je možné spaľovať klasické palivo (uhlie kocka, koks, kusové drevo). Dvier- ka hornej komory slúžia pre prikladanie paliva v ručnom režime. V dolnej komo- re je umiestnený retortový horák, ktorý je používaný v automatickom režime prikla- dania štandardizovaným palivom (dreve- né peletky, čierne a hnedé uhlie). Podávanie paliva je riadené reguláciou v závislosti na nastavení regulácie a ener- getických požiadavkách kotla. Zásobník spolu so šnekovým dopravníkom tvorí neoddeliteľnú súčasť kotla a je dodávaný v pravom alebo ľavom prevedení. Prívod spaľovacieho vzduchu v automatickom režime kotla zaisťuje ventilátor dodáva- ním nutného množstva vzduchu pre pro- ces dokonalého spaľovania v ohnisku. V ručnom režime je pomocou regulácie kotla vyradený z prevádzky podávač pa- liva, ale ostatné funkcie sú v plne auto- matickom režime. Kotly EKO PERFEKT sú štandardne dodávané s ekvitermickou reguláciou. Pre väčšie výkony ponúkame kotly s oce- ľovým výmenníkom EKO KOMFORT vo výkonovej rade 18, 25, 38, 49, 75, 99, 150 200, 250, 300 a 350 kW. Kotly do 75 kW sú vhodné pre vykurovanie rodinných domov, bytových domov, menších prevá- dzok alebo menších rekreačných zariade- ní. Kotly výkonu 75 – 350 kW sú vhodné pre vykurovanie menších sídlisk, areálov stredných firiem, rekreačných zariade- ní, občianskej vybavenosti. Na oceľový výmenník dáva výrobca záruku 5 rokov. Kotly do 75 kW sa dodávajú v zmontova- nom stave v pravom alebo ľavom preve- dení. Nad 75 kW sa dodávajú čiastočne rozmontované, so zásobníkom vzadu. Kotly EKO KOMFORT sa dodávajú s ek- vitermickou reguláciou. Redakcia z materiálov spoločnosti GAS SLOWAKIA s.r.o. Foto: GAS SLOWAKIA s.r.o. V poslednej dobe so zvyšovaním cien palív mnohí občania, ale aj firmy riešia otázku čím kúriť. Hľadajú alternatívy k zemnému plynu, elektrickej energii alebo vykurovacím olejom. Ponúka sa alternatíva – automatické kotly na pev- né palivá. Automatické kotly na pevné palivá 44

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

47

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

ďalšie zlúčeniny, ktoré sú uvedené v na- sledujúcej tabuľke. Druh materiálu Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ostatné AlMgSi0,5 min. 0,30 0,10 0,35 max. 0,60 0,30 0,10 0,10 0,60 0,05 0,15 0,10 0,15 Je to najčastejšie používaný kov po oce- li, ktorú nahrádza všade tam, kde jeho charakteristické vlastnosti „light & bright” (ľahká váha a pekný vzhľad nevyžadujúci údržbu) prevážia v celkovom hodnotení nad jeho vyššou cenou. Povrchová úprava Lakovanie je jedna z najdôležitejších fáz výroby. Prvým procesom je očistenie vý- robkov od mastnoty chemickým príprav- kom, ktorý sa zohrieva na 60 stupňov ce- lzia a pod tlakom sa strieka na materiál. Následne sa výrobok ponorí do kyseliny na 5-7 minút. Kyselina otvára póry v ma- teriáli a naruší povrch pre ďalšiu úpravu. Po kyseline ide výrobok na dvojitý pred- oplach a vypáli sa v peci na 180-220 stupňov celzia. Po vypálení sa ponorí do titánu na 15 minút. Titán zabezpečí pro- tikoróznu vrstvu voči vonkajším vplyvom. Posledným procesom je nanesenie RAL- -farby značky Tiger a ďalšie vypálenie v peci na 180 stupňov. V spolupráci s hladkým a elegantným povrchom, aký hliníkový materiál, má je výsledkom unikátna lesklá a kvalitná po- vrchová úprava a doslova luxusné oplote- nie, ktoré v porovnaní s inými výrobkami je vzhľadom, ľahkosťou a sortimentom v inej kategórii. Táto povrchová úprava zaruče- ne zabezpečí trvácny vzhľad výrobkov po celé desaťročia. Farby obsahujú UV Filter, takže obavy z vytiahnutej farby slnkom sú 46 Pri pomyslení na slová „plot z hliníka“ si dokáže málo ľudí niečo predstaviť. Dnes sa už vyrábajú z hliníka rôzne veci, s ktorými človek prichádza do styku každý deň, ale neuvedomuje si to. Z hliníka sa vyrábajú lietadlá, lode, budovy, autá. Vo veľa prípadoch sa oceľ nahrádza hliníkom pre svoje nepopierateľné výhody a už len svetové štatistiky vývoja hliníka a jeho čoraz väčšej použi- teľnosti hovoria za seba. Hliníkový bezúdržbový systém je moderné riešenie plotov, brán a zábradlí novej generácie v odvetví týchto výrobkov. Ploty novej generácie Materiál Hliník sa v prírode vyskytuje iba v zlúčeni- nách a nie vo forme kovu. Nejde teda o čis- tý hliník Al. Čistý hliník je pomerne mäkký a má malú pevnosť. Snaha používať ho ako konštrukčný materiál viedla k vývoju zliatin hliníka. Zliatiny sa rozdeľujú podľa prímesí v určitom pomere v percentách. Najpoužívanejšia zliatina, ktorá sa použí- va v stavebníctve a bytovej architektúre je Al Mg Si 0,5. Práve táto zliatina sa použí- va na ploty, brány a zábradlia. Jedná sa o zliatiny hliníka, horčíka a kremíka v po- mere 0,5%. Pridaním horčíka sa zvyšuje tvrdosť, pevnosť a medza únavy materiá- lu. S pridaním kremíka sa takisto získava pevnosť, ale aj húževnatosť a materiál vý- borne odoláva korózii. Ďalšou prednosťou tejto zliatiny je ľahká spracovateľnosť za tepla i za studena. Táto zliatina obsahuje

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

47 minulosťou. Vďaka kyseline a titánu nie je možné, aby sa farba sama a ani pri silnej- šom náraze odlúpila. Farba je podľa priania zákazníka, ktorý si ju vyberie z viac ako 100 druhov. Tieto far- by rozdeľujeme na štyri základné druhy. 1. Lesklé farby - sú najpoužívanejšie pre bežné vzorky farieb. Približne 60-70 dru- hov farieb (obr. 1). 2. Metalízove farby - s perleťou (obr. 2). 3. Matné farby- najpoužívanejšia je čier- na matná ako podklad pre následné naná- šanie patiny, či už medenej, zlatej alebo striebornej (obr. 3). 4. Antikové farby - sú najpoužívanejšie farby pre kované výrobky, ale často aj pre iné druhy (obr. 4). Žiadna predpríprava pre oplotenie Hliníkový bezúdržbový systém sa líši aj závesným systémom brán a oplotení. Pre tieto výrobky sa už nemusí chystať prípra- va (železné pásoviny, o ktoré sa uchytí oplotenie a brány). Každá brána má po boku dva stĺpiky z profilov. Na jednom sú pánty a o ten protiľahlý sa brána zatvára. Je to elegantné riešenie a brána má kom- paktnejší vzhľad. Pre každý druh oplotenia je závesný systém individuálny (obr.5). Koniec problémov s pozemkom do stúpania Toto konštrukčné riešenie pomáha vo veľa prípadoch, keď pozemok za bránou ide do stúpania. Hliníkový systém brány dokáže kopírovať terén až do 5 stupňov stúpa- nia. Ak je brána zatvorená, je rovno vo vodováhe, ak sa začne otvárať ide do rov- nakého stúpania, do akého stúpania ide terén. Dá sa to použiť, pri otváraní ručne na kľučku, ale aj na motor (obr. 6). Dosť bolo nepraktických zámkov Pri dvojkrídlovej bráne sa musí najprv jed- no z dvoch krídel zafixovať o zem (zväčša to je ríglom do zeme) a potom druhé kríd- lo sa o to prvé zatvorí klasickou kľučkou, poprípade uzamkne. Ak sa však rígel nejako neuzamkne, dá sa vytiahnuť zo zeme a brána sa dá otvoriť napriek tomu, že je uzamknutá na kľúč. Zvyčajne sa to robí klasickým visiacim zámkom. Toto je ale nanajvýš nepraktické riešenie. Nový systém uzamknutia je veľmi jednoduchý a praktický. Rígel sa uzamkne zámkom podobným systému „mul-t-lock“ (obr.7). Odvodnené výrobky Technológia tejto výroby je prepracovaná do detailov. Každý uzatvorený priestor musí mať dieru na odvodnenie, pričom tie- to diery nesmú byť pri pohľade na výrobok vidno. Je to jednak dôležité pri povrchovej úprave a jednak pre bezproblémové dlho- ročné užívanie. Ak sa voda dostane do týchto výrobkov, musí odtiaľ aj vytiecť (obr.8). Výhody hliníka v porovnaní s oceľou Ľahkosť: je ľahký, 3-krát ľahší ako oceľ. 1 liter hliníka váži iba 2,7 kg, oceľ 7,9 kg. Nekoroduje: hliník nekoroduje. Zvariteľnosť: väčšina zliatin je rovna- ko dobre zvariteľná oblúkovým zváraním v ochrannom plyne ako oceľ. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Alumix Foto: Alumix 1 2 3 4 5 6 87 8

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

48 Vďaka novým technologickým postu- pom možno sklo a jeho tepelnoizolač- né vlastnosti stále zdokonalovať. Ob- jektívnym parametrom na posúdenie kvality tepelnoizolačných dvojskiel je súčiniteľ prestupu tepla. dosahuje hodnoty pre nízkoenergetické domy t. j. menší ako 1,3 W/m2 K. Investori si môžu vybrať aj zo širokej šká- ly izolačných skiel s prestupom tepla od U = 1.6 W/m2 K až po izolačné trojsklá s požadovanou reflexiou s koeficientom prestupu U = 0.6 W/m2 K. Tieto sklá však obvykle doporučujeme pre pasívne domy, resp. nízkoenergetické stavby s vhodným tepelným prestupom aj rámovej alebo fa- sádnej hliníkovej konštrukcie, napr. CS 86 HI, CP 155 HI a CW 50 HI, ktoré umožňu- Tepelnotechnické vlastnosti hliníkových konštrukcií na okná, dvere a fasády Kvalitnejšie sklá obsahujú termoreflexnú nízkoemisívnu selektívnu vrstvu alebo re- flexnú fóliu a priestor medzi tabuľami skla sa vypĺňa plynom, tj. argónom, kryptónom a pod. Konštrukčná skladba okna musí byť správne navrhnutá z pohľadu tepel- ných strát. Izolačné sklá musia byť mon- tované do kvalitných rámov s dostatoč- nou stavebnou hĺbkou a tepelnoizolačnou schopnosťou. Výrobcovia dnes ponúkajú dostatok systémov zodpovedajúcich tejto požiadavke na báze plastu, dreva ale aj hliníka, ktorého súčiniteľ prechodu tepla

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

49 jú zaskliť požadované šírky skiel napr. až do 63 alebo 52mm. Bežným štandardom je izolačné dvojsklo s hodnotou U = 1,1 W/m2 K doplnené protislnečnou ochrannou vrstvou (hodnota „g“) alebo bezpečnostné sklá (kalené, lepené, polokalené). Izolačné sklá tvoria obvykle dve tabule plochého skla, ktorých vzdialenosť je vy- medzovaná rôznymi šírkami hliníkových, uhlíkových dištančných rámikových pro- filov. Tento dištančný profil je naplnený vysúšacím prostriedkom s absorbčnými vlastnosťami vo vzťahu k znižovaniu kon- denzu a vyrovnaniu tlaku medzi sklami v dutine medzi nimi. Spojenie skiel s diš- tančným profilom sa robí organickým, trvalo plastovým tmelom, ktorý tvorí pre- kážku proti prenikaniu vlhkosti do dutiny. Vonkajší okraj izolačného skla je po celom obvode utesnený trvalo pružným tmelom s vynikajúcimi fyzikálne mechanickými vlastnosťami. Tepelnoizolačné vlastnosti skiel sú vyja- drené koeficientom tepelného prestupu Ug . Všeobecne platí, že čím je hodnota Ug skla nižšia, tým je vyššia tepelná izolácia. Celková hodnota prestupu tepla výplne otvorov (okno, dvere, fasáda) sa vyjadruje veličinou Uw , čo zahrňuje hodnoty rámo- vej konštrukcie Uf, použitého dištančného rámiku, skla Ug alebo aj tepelnej izolácie špár (ostenie, nadpražie a parapet). Sú- časná norma stanovuje hodnotu prestupu tepla okna na Uw = 1.7 W/m2 K, pre pa- sívne domy dokonca 0.8. Zlepšenie tepel- noizolačných vlastností okien sa dosahuje izolačnými trojsklami. Ich jedinou nevý- hodou je pomerne vysoká hmotnosť, čím dochádza k značnému namáhaniu pántov a pri nesprávnej montáži priehybom rámov a k padaniu krídla. V týchto prípadoch do- poručujeme to konzultovať s realizačnou firmou, ktorá bude okná vyrábať - najvhod- nejším a bezproblémovým systémom sú práve hliníkové systémy. Krídlo môže mať celkovú váhu aj 150 – 180 kg, pri posuv- ných dverách aj 400kg! K deformáciám na samotných okenných rámoch môže dôjsť mechanickým namá- haním, zaťažením od vlastnej tiaže, či malými zmenami geometrie otvoru z po- hybov celej stavby. Rám okna musí byť preto správne vypodložený podložkami (kotvením) alebo dostatočne nadimen- zovanou oceľovou povrchovo upravenou oceľovou pásovinou. Na upevnenie rámo- vej konštrukcie k obvodovej stene použí- vame hmoždinky, skrutky, kotvy, osadzo- vacie rámy. Uchytenia tiež musia rešpek- tovať rozmiestnenie stĺpikov a priečnikov a dodržať minimálne rozostupy od nich. Nedodržaním týchto postupov dochád- za k nepredpokladanému priebehu vnú- torných pnutí v rámoch a deformáciám. Následkom môže byť nepriliehanie krídla k okennému rámu, čim vzniká nedolieha- nie vnútorných tesnení v profiloch, netes- nostiam, infiltrácii vzduchu a prenikaniu hnaného dažďa. Preto doporučujeme v mnohých prípadoch veľkých rozmerov okien alebo dverí použiť hliníkový systém práve kvôli vynikajúcim fyzickým vlastnos- tiam (Ix), dlhej životnosti (25-30 rokov), nenáročnej údržbe, variabillnej trvácnej povrchovej úprave, či dnes už výbor- ným tepelnotechnickým vlastnostiam (Uf ) vhodným pre úsporu nákladov na energie a použitia systému EPS napojenia všet- kých krídiel okien a dverí pre zabezpeče- nie aj bezpečnosti budovy. V súčasnosti je dôležitou časťou celkové- ho hodnotenia budov energetická certifi- kácia podľa platných európskych štandar- dov. V roku 2002 sa u nás urobil dôležitý krok smerom k znižovaniu energetickej náročnosti, keď sa zaviedla nová tech- nická norma pre tepelnú ochranu budov. Ďalším krokom v roku 2005 bolo prijatie

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

50 Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý je významný z hľadiska zavedenia energetickej certifi- kácie budov. Teoreticky to znamená legis- latívne upravený povinný postup hodnote- nia budov podľa spotreby energie a jej ná- sledného označenia certifikátom. V praxi to teda znamená aj fyzické označenie štít- kom, na ktorom bude budova zaradená do kategórie A až G tak ako sme zvyknutí na spotrebičoch (biela technika). A znamená veľmi úsporná a G je plytvajúca. Energetická kvalita budovy sa zvyčajne posudzuje podľa ročnej spotreby energie na vykurovanie na m2 podlahovej plochy alebo m3 obostavaného priestoru. STN 730540 definuje aj termín mernej potreby tepla, ktorý hodnoti budovu okrem iného aj v závislosti od jej tvaru, orientácie na svetové strany. Kedže energetická spo- treba sa stáva stredobodom pozornosti investorov, musia sa do úvahy brať aj iné špecifiká. Napr. budova môže byť v tieni kopca, či položená na severnom svahu... Pre objektívne porovnávanie potreby tep- la jednotlivých druhov stavieb boli STN stanovené tzv. normatívne podmienky (nemenná vnútorná a vonkajšia teplo- ta, priemerná teplota počas vykurovacej sezóny tj. 210 dní, nemenné hodnoty in- tenzity slnečného žiarenia v závislosti od orientácie pozemku). Pri architektonickom návrhu budovy a projektovom riešení po- užívame projektové hodnotenie (vypočíta- nie a zaradenie stavby počas projektova- nia), tj. vypracovanie alternatív pri použití rôznych konštrukčných systémov (tehlo- vý, montovaný, pórobetónový a pod.), aby sme zistili, v ktorom prípade budú náklady na prevádzku budovy nižšie. Najviac tepelných strát vzniká cez okná, dvere, ale aj podlahou, strechou, stena- mi, v našich podmienkach uniká približne 20-30 % plnými stenami a asi 40 % práve oknami, dverami atď. Tieto úniky vznikajú nerovnomerne po ploche plášťa budovy a vplýva na to aj tvar domu a otrientácia na pozemku. Tepelné straty hlavne závisia od staveb- nokonštrukčného riešenia a fyzikálno- technických vlastností použitých mate- riálov. Výplne otvorov by nemali vytvárať tepelné mosty, preto vždy doporučujeme dodržiavať pracovné postupy dodávateľov izolačných materiálov, ako je PUR pena, hydroizolačná, paropriepustná páska, tmely, podparapetné profily, rohové profily s PTM páskou a pod. Vďaka novým tech- nológiám a stavebným systémom máme možnosť dosiahnuť zásadné zníženie spotreby energie, koniec koncov realizu- jeme projektky nízkoenergetických budov aj so sebestačnými nárokmi na energiu pri použití fotovoltaických panelov do fasád- nych systémov napr. CW 60 SOLAR, so- lárnych panelov integrovaných do strešnej konštrukcie, tepelných čerpadiel a čističiek vody, či rekuperácie vzduchu. Základnou technickou požiadavkou úsporných budov je minimalizácia prevádzkových energií. Integrované navrhovanie pri projektovaní budovy zohľadňuje aj vplyv ďalších fakto- rov na celkové riešenie domu: - architektonicko-stavebné riešenie - stavebné konštrukcie - spôsob zateplenia - postupy výstavby - spôsob prevádzky - umiestnenie a orientácia stavby - presklenné steny - vplyv akumulácie tepla - zatienenie - vykurovací systém - obnoviteľné zdroje energie Dobré parametre skladby obvodového plášťa, kvalitné okno či dvere nezaručia maximálny efekt, ktorý od nich právom očakávame. V prípade, že nevyriešime správne detail osadenia okna a pripojo- vaciu škáru, je veľmi pravdepodobné, že znehodnotíme pozitívne vlastnosti plášťa a výplní. Ku každej konštrukcii, či je ľahká drevená, murovaná alebo z iných mate- riálov (Velox), musíme vždy pristupovať individuálne. Každý stavebný systém má svoje špecifické vlastnosti a preto by aj detail osadenia mal byť odsúhlasený do-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

51 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com dávateľom systému, konštrukčných prv- kov a realizačnej firmy s projektantom. Tým predídeme zbytočným opravám, prípadne škodám počas užívania budovy. Ani od najkvalitnejšieho zateplovacieho systému (hliníková konštrukcia, kotvenie, hydroizolácia, tepelná izolácia atď.) nemô- žeme očakávať perfektnú funkčnosť, ak podceníme prípravu stavebného otvoru a technické detaily (napr. osadenie boxu pre vonkajšie rolety). Aplikácia každého typu pásky sa musí re- alizovať presne predpísaným spôsobom, ktorý okrem iného definuje, že podklad, na ktorý sa aplikuje systémová páska, musí PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Obrázok detailu rezu okna - DWG byť najskôr napenetrovaný. Po montáži je ďalej nutné (max do 3 mesiacov) pre- kryť systémové pásky, zaomietať ostenie. Použitie toho-ktorého tesniaceho systému (pásky, tmely, fólie) závisí od pretvorenia a pohybov samotnej pripojovacej škáry zmenou dĺžky, resp. rozmerov rámových profilov od vnútornej teploty a vlhkosti. Z hľadiska izolačných vlastností konštruk- cie doporučujeme čo najviac prekryť rám okna tepelnou izoláciou, čím zabezpečíme vyššie povrchové teploty na vnútornom styku okennej alebo dvernej konštrukcie a ostenia a tým znížime riziko kondenzá- cie vodných pár a vzniku plesní. Zaomie- tacie lišty plnia dilatačnú, ochrannú ale aj estetickú funkciu. Zabezpečíme tým per- fektný detail kontaktu omietky okolo oken- ného rámu na ostenie. Nemenej dôležitým je aj detail zateplenia parapetu, aby sme zamedzili tepelnému mostu po celej dĺž- ke parapetu okna alebo prahu dverí. Na vyplnenie povrchových častí dutín môže- me použiť jemnú vrstvu napr. Perlitbetónu alebo Ecopolystyrénbetónu, či Styroduru. Ing. Igor Dúbravec Foto: Reynaers systems

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

52 m2 za rok. Požiadavky kladené na rámy okien, ktoré sú vhodné pre zabudovanie v energeticky pasívnom dome, sú podľa metodiky PHI Darmstadt veľmi prísne. (Passivhaus institut bol založený v roku 1996 Dr. Wolfganfgom Feistom ako ne- závislý výskumný inštitút, ktorý poskytuje poradenstvo a podporu pri vývoji a pláno- vaní energeticky pasívnych domov, vysta- vuje posudky a certifikáty pasívnych do- mov a komponentov vhodných pre zabu- dovanie do energeticky pasívnych domov. Viac info na www.passiv.de). Tepelná stra- ta kvalitného pasívneho domu je približne 1,4 až 1,6 kW. Je to tak málo, že dosiah- nutie tepelnej pohody zabezpečì vzducho- technickè zariadenie s rekuperáciou tepla a aktívnym dohrievaním vzduchu v reku- Spoločnosť Makrowin, s.r.o. na základe skúseností s výrobou dreveného okna Makrowin 88, ktoré je vhodné na zabu- dovanie do nízkoenergetických stavieb, zdokonalila drevený rám tak, aby spĺňal prísne kritéria použitia v pasívnom dome. Novovyvinuté drevené okno (resp. dreve- ný rám okna) Makrowin 88G2 posudzoval aj PHI v Darmstadte a po všetkých pre- počtoch tento drevený rám získal certifikát PHI. Prečo certifikát o vhodnosti použitia okna v pasívnom dome vlastní iba niekoľko fi- riem v Európe? Pre energeticky pasívny dom je stanove- ná potreba tepla na vykurovanie 15 kWh/ Drevené okno určenéprepasívnedomy perátore napr. elektrickou špirálou alebo integrovaným zásobníkom tepla. Teplo- ta takto ohriateho vzduchu nepresahuje 40 0 C. Pri nízkych vonkajších teplotách človek v interiéri veľmi citlivo reaguje na chladné predmety, ktoré sú v jeho okolí. Rám okna je v obvodovom plášti energe- ticky pasívneho domu prvok s najnižšou povrchovou teplotou a preto sú na rám kladené veľmi prísne požiadavky, ktorých splnenie je veľmi náročné a vyžaduje si to dlhodobý vývoj a skúsenosti. Na Slovensku pribúdajú firmy ktoré tvrdia, že vyrábajú okná vhodné pre energeticky pasívne domy, no niektoré deklarované údaje hlavne okenného rámu vôbec ne- V čase energetickej krízy prichádza na slovenský trh nová generácia dreveného okna, ktorá sa bude predávať pod obchodným označením Makrowin 88G2. Drevené okno (drevený rám) Makrowin 88G2 splnil náročné kritériá posúdenia vhodnosti použitia v domoch s extrémne vysokými nárokmi na tepelnoizolačné vlastnosti a získal certifikát Passivhaus institut Dr. Wolfgang Feist, Darmstadt (PHI). Predsa najdostupnejšia a najlacnejšia energia je „ušetrená energia“!

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

J.A.P. Slovakia adresa predajne: Zadunajská cesta 12, Bratislava J.A.P. Slovakia - stavebné puzdra pre zásuvné dvere - interierové a exterierové schodiská - povalové schody Predajná sieť po celej SR. Viac na: www.jap.sk 53 majú podložené výpočtami a tie násled- ne overené simuláciami teplotných polí, nielen samotného okna, ale aj okna za- budovaného v obvodovom plášti energe- ticky pasívneho domu. Výrobca okien pre energeticky pasívne domy by mal svojim zákazníkom a projektantom preukázať re- álne a preverené parametre svojich výrob- kov, či už boli vykonané výpočtom alebo meraním. Drevené okno Makrowin 88G2 sa vyrába v prevedení: pevné okno, jednokrídlo- vé - dvojkrídlové okno, balkónové dvere a posuvné dvere s konštrukčnou šírkou 88mm. Osadené je obvodovým kovaním Siegenia-Aubi, izolačným trojsklom, po- vrchovo je upravené vodou-riediteľnými lazúrami Adler. Montáž okien v energeticky pasívnom dome Výroba samotného okna predstavuje len časť cesty k tomu, aby okno v energetic- ky pasívnom dome aj správne fungovalo. Nesmie sa podceniť správne navrhnutie osadenia okna v neprievzdušnej obálke energeticky pasívneho domu, správne zatienenie okien, výber správneho ma- teriálu na utesnenie okna a jeho napoje- nie na vzduchotesnú rovinu obvodového plášťa. Samozrejme, všetky tieto detaily je potrebné mať vyriešené už pri pod- pise Zmluvy o dielo. Pri montáži okien v energeticky pasívnom dome nie je v žiad- nom prípade možné použiť v súčasnosti najčastejšie používaný systém montáže, ktorý predstavuje mechanické ukotvenie okna, zaizolovanie polyuretánovou penou a následné prekrytie peny vrstvou omi- etky. Pri takto osadenej konštrukcii omi- etka v styku s oknom popraská a okolo vznikne škára, cez ktorú potom začne do konštrukcii vnikať voda a vlhkosť. Časom dochádza k degradácii samotnej montáž- nej peny. V priestore medzi oknom a ob- vodovou stenou sa tak vytvorí prostredie vhodné na tvorbu plesní. Vzniknutá škára narúša vzduchotesnosť obálky obvodo- vého plášťa energeticky pasívneho domu a tento detail výraznou mierou prispieva k zhoršeniu celkovej hodnoty intenzity vý- meny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa energeticky pasívneho domu. Maximálna hodnota tejto výmeny pri energeticky pa- sívnom dome je stanovená na n50 = 0,6 h-1 . Každé prerušenie vzduchotesnej ro- viny obvodového plášťa tento parameter zhoršuje. Spoločnosť Makrowin, s. r. o. vykonáva meranie tejto hodnoty pomocou prístro- ja blowtest 3000. Jedná sa o prenosné zariadenie pre meranie vzduchotesnosti budov, ktoré sa osadzuje do stavebného otvoru v obálke budovy. Zariadenie sa skladá z výkonného ventilátora, osadzo- vacieho rámu, vzduchotesnej plachty a prístrojov na meranie tlakového rozdielu a prietoku vzduchu. Dosiahnutie parame- tru n50 = 0,6 h-1 je jednou z troch základ- ných podmienok, aby sa budova mohla definovať ako energeticky pasívna. Ku každej konštrukcii, ktorú si investor zvolil pre stavbu energeticky pasívneho domu, sa musí pristupovať individuálne, či je ľa- hká drevená (SENDVIČOVÁ), murovaná (POROTHERM, YTONG), príp. iná (VE- LOX, MEDMAX, TERMOBLOK). Každá má svoje špecifiká, na ktoré sa nesmie zabudnúť a už v projekčnej príprave je po- trebné zvoliť správny typ tesniacej pásky a jej správny postup aplikácie. Ing. Dušan Majer Foto: Makrowin Zdroj: archív IEPD

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Teraz priblížime niekoľko spôsobov privád- zania čerstvého vzduchu, ktoré ponúkame vo svojom portfóliu. Mikrovetranie Z našej dennej praxe môžeme konštato- vať, že zisťovanie príčin nadmerného oro- sovania okien, čo je signál vysokej vzduš- nej vlhkosti v obytných miestnostiach, a vysvetľovanie tohto javu priamo zá- kazníkom, je veľmi citlivá záležitosť. Pa- nuje názor, že vetraním sa zbytočne „vy- púšťa“ teplo, pričom cena tepelnej energie neustále stúpa. Pravda je, že otvorenie tzv. „ventilačky“, t. j. otvorenie okenného krídla do sklopenej polohy, je v zimnom období najhorší spôsob vetrania. Výmena vzduchu prebieha pomaly, okno musí byť preto otvorené pomerne dlhú dobu. Teplo z miestnosti uniká podstatne dlhšie ako pri intenzívnom vetraní. Pri dlhom otvorení ventilačky sa steny miestnosti ochladzujú, čerstvý vzduch sa v miestnosti len pomaly zohrieva. Oveľa účinnejšie a úspornejšie je inten- zívne vetranie otvorením okenných krídiel dokorán na 5 – 10 minút. Je to potrebné urobiť dva-trikrát denne, najmä však pred spaním. Čerstvý suchší vzduch sa nahrnie do miestnosti za pár minút (5 – 10), veľmi rýchlo sa však zohreje od stien, ktoré sú naakumulované teplom a za krátky čas vetrania nestihli ešte vychladnúť. Spra- vidla po 5 – 10 minútach od zatvorenia okien je čerstvý vzduch zohriaty. Užívateľ bytu takto získa vzduch bohatý na kyslík a urobí prvý, ale najdôležitejší krok k tomu, aby eliminoval orosovanie okien. V drvivej väčšine prípadov, keď užívatelia kvalit- ných okien poukazovali na ich „nekvalitu“ z dôvodu nadmerného orosovania, stačilo upraviť režim vetrania (najmä dokonale vyvetrať pred spaním) a problémy zmizli. Vetranie pomocou samoregulačných kla- piek Jedným z najväčších problémov pri za- bezpečení dostatočného vetrania oknami je regulácia vetrania pri vysokých tlako- vých rozdieloch vzduchu medzi interiérom a exteriérom (vietor), keď musia byť okná dlhodobo zatvorené. Odpoveď na túto otázku nám ponúka najjednoduchší, najefektívnejší a cenovo prístupný francúzsky hygroregulovateľný systém založený na zistení, že najlepším detektorom znečistenia vzduchu v obydlí je jeho vlhkosť. Tento štrbinový systém na- zvaný Aereco Hygro reaguje automaticky na zvýšenú vlhkosť vzduchu v priestore. Systém štrbín celý deň privádza čerstvý vzduch a znečistený odvádza. Kompo- nenty systému Aereco pracujú na princí- Vzduch pre život Vplyvom osadenia tesných okien intenzita výmeny vzduchu v utesnených by- toch klesá až na jednu desatinu objemu vzduchu v miestnosti za hodinu. Norma vyžaduje, aby sa za jednu hodinu vymenila minimálne jedna polovica objemu vzduchu za čerstvý vzduch. Ak je v miestnosti viac ľudí, intenzita výmeny stúpa. Norma STN 73 0540 odporúča, aby na jednu osobu bolo za hodinu pri- vedených minimálne 25 m3 čerstvého vzduchu. Toto sa tesnými oknami, ale ani mikrovetraním nedá zabezpečiť. 54 Zabezpečenie trvalo udržateľnej požado- vanej kvality vnútorného prostredia je pro- ces náročný a v rôznych svojich etapách veľmi citlivý na nekvalifikovaný prístup. Spoločnosť KODA systém, s. r. o., ako výrobca kvalitných a moderných okien má vo svojej ponuke rôzne druhy venti- lačných systémov, ako napr. mechanické, automatické, tlakové. Závisí to od toho, koľko chce investor zainvestovať do ve- tracieho systému. Do okien, ktoré vyrába, vie firma KODA systém namontovať každý vetrací systém, ktorý je dostupný na trhu. Treba pamätať, že nie všetky ventilačné systémy sa dajú namontovať vo všetkých miestnostiach, napr. v miestnostiach, kde je namontovaný a kde sa používa plynový kotol, nedajú sa namontovať niektoré dru- hy ventilačných systémov.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

pe vyhodnocovania relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti – štrbiny zabezpečia prívod čerstvého vzduchu a mriežky slúžia na odsávanie znečisteného vzduchu. Podstatou fun- govania tohto princípu a zároveň jadrom vyššie uvedených prvkov je hygroskopický snímač vlhkosti vzduchu, pozostá- vajúci zo zväzku polyamidových stúh. Snímač mechanicky ovláda otváranie klapiek tak prívodných štrbín ako aj odsá- vacích mriežok. Na použitie mechanického snímača nie je nutná elektrická prípojka. Celý systém vetrania používa princíp nepretržitého vetra- nia prúdom vzduchu, smerujúcim od hlavných miestností k technickým priestorom. Prívod vzduchu do miestnosti je zabezpečený štrbinami hornej časti okien. Odsávanie za- bezpečujú odsávacie hygroregulovateľné mriežky v stene alebo to cez strechu robí pomocou nasávacieho systému centrálny odsávač potrubí, ktoré sú nainštalované v tech- nických priestoroch. Vetranie samozatvárateľným tesniacim profilom v ráme okna Výrobcovia okien aplikujú viacero alternatívnych rie- šení zvyšovania infiltrácie vzduchu oknami tým, že na určité vzdialenosti odstránia klasický tesniaci profil a nahradia ho upraveným tenším tesniacim profilom. Najčastejšie k tomu dochádza v mieste horného horizontálneho vlysu. Nasá- vanie vzduchu je v spodnom horizontálnom vlyse alebo na zvislom pántovom vlyse, kde sa vytvoria otvory, kadiaľ vzduch uniká do konštrukcie okna a vychádza do interiéru cez otvory umiestnené v hornom horizontálnom vlyse. Rehau pre čistý vzduch a pohodu Samostatne regulujúci vetrací systém s automatickým obmedzovaním prúdu vzduchu pracuje na základe jedno- duchého a účinného princípu. Je umiestnený v hornej vo- dorovnej časti krídla a reaguje automaticky na tlak vetra. Nevidno ho pri zatvorenom okne. Aby nevznikol pocit prie- vanu, prúd vzduchu vstupujúci do miestnosti je smerovaný na strop. Nasávanie vzduchu je na zvislom vlyse pántovej časti okna, kde je tesniaci dorazový profil prerušený na 20 cm. Čerstvý vzduch preteká labyrintom „dekompresných komôr“ do hornej horizontálnej časti okna, kde je tesnenie nahra- dené pružnou klapkou z materiálu EPDM. Pri stúpajúcom tlaku vetra sa vetranie automaticky zatvára. V otvorenej po- lohe prepúšťa 4,7 m3/h pri tlaku vzduchu 10 Pa. Všetky potrebné informácie o ventilačných systémoch, kto- ré sa používajú vo firme KODA systém, sa dozviete v jej 27 autorizovaných pobočkách na území SR. S našimi oknami v spojení s ventilačnými systémami znižu- jete orosovanie okien. Ing. Milan Kurek Foto: www.KODAsystem.eu 55

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

58

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������� �������������� ������������������������������������������ �������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ �������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

58 Zásuvné dvere, dvere v steneModerný dizajn a praktickosť, zásuvné dvere v sebe spájajú obe tieto vlast- nosti. Drevené, kombinované so sklom, ale aj celosklenené. Nájdete ich vo všetkých prevedeniach. Zásuvné dvere sa stávajú stále viac roz- šírenou súčasťou interiérov. A to nielen dvere posúvajúce sa popri stene, ale aj tie ktoré sa zasúvajú priamo do steny. Svo- je miesto majú ako v malých bytoch, kde dokonale šetria priestor, tak aj vo veľko- rysých spoločenských priestoroch rodin- ných domov. Zásuvné dvere zachádzajú do steny vďaka stavebnému puzdru, ktoré sa osád- za do steny vo fáze hrubej stavby, no po- užiť ju môžu aj všetci ktorí sa rozhodli pre rekonštrukciu svojho bývania. Stavebné puzdro pre zasúvné dvere je možné za- budovať do murovanej, alebo sadrokartó- novej priečky. Inštalácia takéhoto puzdra nie je náročná a mal by ju zvládnuť každý šikovný murár, či stavebný majster. Na slovenskom trhu u je k dispozícii len stavebné puzdro od spoločnosti JAP, a je

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

59 kompatibilné so všetkými certifikovanými zásuvnými dverami od spoločností Sape- li, Topdoors, Masonite, Pol-Skone, Prüm, Koratex a ďalšie. Zásuvné dvere nájdete v širokej škále pre- vedenia či už ako drevené, v kombinácii so sklom, alebo dizajnovo atraktívne ce- losklenené. Práve sklenené zásuvné dvere sa tešia narastajúcemu využitiu v moderných inte- riéroch, ktoré opticky rozširujú a presvetľu- jú. Zásuvné celosklenené dvere nájdete v rôznom prevedení od číreho skla, cez pieskované, farebné až po vitrážové. Pre milovníkov umeleckých predmetov v inte- riéroch je možné takéto dvere vyrobiť indi- viduálne, ako sklársky dizajnerský kus. Zásuvné puzdro pre sklenené dvere je v podstate identické ako puzdro pre dre- vené dvere, až na malý detail. „Na upev- nenie sklenenej tabule je potrebné

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

60 primontovať tzv. prídavný držiak. Pre ta- kéto dvere sa môžete rozhodnúť, aj keď už máte namontované puzdro pre dreve- né dvere. Prídavný držiak je možné do- dať kedykoľvek.“ upresňuje Petr Paksi, zo spoločnosti J.A.P. Výrobcovia celosklenených dverí myslia aj na bezpečnosť. Sklá pre takéto dvere sú bezpečné a rozbiť ich je možné len cie- leným silným nárazom ostrého predmetu. Pre chod domácnosti sú úplne bezpečné. Ak by náhodou predsa len prišlo k ich roz- bitiu rozpadnú sa na drobné kúsky, ktoré majú oblé hrany a šanca na porezanie je veľmi malá. Pri všetkých typoch zásuvných dverí si môžete vybrať ľubovolnú výšku puzdra, a to až do výšky 270 cm, a získať tak veľkorysý a vzdušný priestor. Oproti klasickým otočným dverám, sú ko- vania a zámky zapustené do profilu dverí

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

61 tak, aby nebránili pri zasúvaní dverí do puzdra a bola využitá celá šírka priecho- du. Pre použitie celosklenených dverí sta- čí dokúpiť špeciálne hliníkové kovanie. Dôležitým detailom je aj to, že tieto staveb- né puzdra majú zabudovanú predprípravu na umiestnenie elektrickej inštalácie. Voľba takýchto zasúvacích dverí má ok- rem estetických aj praktické výhody. Dve- re sú zavesené na špeciálnej konštrukcii a na zemi nepotrebujú žiadnu koľajničku a podlaha tak ostane neporušená. Kom- fortné je aj ich ovládanie a to najmä pri dvojkrídlových dverách, kedy sa pri po- súvaní jedného krídla môže automaticky posúvať aj druhé. Viac informácii nájdete aj na stránke www.jap.sk. Mgr. Zuzana Halánová Foto: J.A.P.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

62 Zabezpečte si kontrolu prístupov! Každý majiteľ bytových, či komerčných budov si chce zabezpečiť dokonalú kontrolu prístupov, aby sa dnu nedostal nikto nepovolaný. Pritom je to také jed- noduché, stačí si zadovážiť prístupový systém, ktorý takéto veci hravo zvlád- ne... Stačí len dotyk... Jednoduchosť, ale zároveň bezpečnosť sú požiadavky, ktoré zákazníci očakávajú od zámkov na dverách. Podľa skúseností odborníkov na bezpečnosť je najspoľah- livejším nástrojom kontroly prístupov bio- metrická identifikácia. Na tomto princípe funguje aj biometrický zámok na dvere FP540 od spoločnosti Mul-T-Lock s moto- ricky ovládanou závorou, ktorá sa aktivuje buď pomocou biometrickej čítačky prstov alebo prostredníctvom číselnej kláves- nice (rozsah kódu môže byť 4-20 čísiel). Používa sa ako prídavný zámok k pôvod- nému už existujúcemu zámku, pričom je možné ho zaradiť do mechanického sys- tému generálneho kľúča. Hlavný užíva- teľ si naprogramuje prístupové práva pre ostatných užívateľov, pričom si môže do pamäti uložiť až 30 osôb. Výhodou tohto biometrického zámku je automatické za-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

63 mykanie – po zavretí dverí sa automaticky aktivuje senzor a dvere sa zamknú. Uží- vatelia tiež ocenia praktickú signalizáciu vybitia batérie, ktorá včas upozorňuje na nutnosť vymeniť zdroj batérie – tým je za- istená trvalá bezpečnostná úroveň. Tento biometrický zámok je vhodný pre drevené aj kovové dvere a odporúča sa napríklad na zabezpečenie kancelárií, zasadacích miestností, skladových priestorov, archí- vov, či laboratórií. Tento zámok je možné umiestniť aj do historických objektov, na- koľko nepotrebuje na svoje fungovanie a používanie žiadne káblové rozvody. Digitálny zámok Ak chcete mať spoľahlivú, bezpečnú a pohodlnú kontrolu prístupov do vašich dverí, ideálnym zámkom pre vás je digi- tálny zámok MDS750 od spoločnosti Mul- T-Lock. Má motoricky ovládanú závoru s klávesnicou, ktorá umožňuje použitie až 4 rôznych kódov tvorených kombináci- ou 4-12 číslic. Kódy sa vkladajú aj menia veľmi jednoducho. Vďaka tomuto digitál- nemu zámku zvýšite úroveň zabezpeče- nia ktorýchkoľvek dverí v komerčných, rezidenčných alebo verejných budovách. Ak zadáte 3 krát po sebe nesprávny kód, dvere sa automaticky zablokujú na 30 sekúnd. Digitálny zámok sa používa ako prídavný zámok v prípade, že na dverách je už použitý iný zámok, pričom je možné ho zaradiť aj do mechanického systému generálneho kľúča. Jeho zaujímavou vý- hodou je automatické zamknutie – po za- vretí dvier sa automaticky aktivuje senzor a dvere sa zamknú. Trvalá bezpečnostná úroveň je zaistená pomocou signalizácie vybitia batérie, ktorá upozorňuje užívateľa na výmenu zdroja batérie. Dáta v digitál- nom zámku sa zálohujú, čím sa zabraňuje ich strate pri vyťažení alebo vybití batérie. Tento zámok je vhodný napríklad na za- bezpečenie vstupu do kancelárií, zasa- dacích miestností, laboratórií, archívov, skladov, ale aj do historických objektov, nakoľko zámok nevyžaduje žiadne káblo- vé rozvody. Katarína Mikulcová Foto: Mul-T-Lock

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Nízkoenergetické a montované domy Scarabeus - stavby, spol. s r. o. Račianska 155 831 05 Bratislava mobil: 0910 628 103, 0904 630 778, 0908 794 536 e-mail: obchod@scarabeus-stavby.sk www.scarabeus-stavby.sk internetový obchod

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Európsky patent REG. EPA - 03029583.6 Nemecký patent REG. DMA - 10361083 Euro Profil System EPS, s. r. o. Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok tel.: 044/432 35 88, 044/432 48 87, fax: 044/432 48 86 e-mail: eps@rbk.sk, www.eps-profil.com HAAS-Fertigbau. spol. s r. o. Obchodné zastúpenie pre SR Piaristická 2, 949 01 Nitra tel. 0908749958, 0911773217 email: slovensko@haas-fertigbau.sk ponúkame: 57 typov rodinných domov dvojdomy bezbarierové domy trojpodlažné bytove domy hotely, penziony a iné individuálne stavby. Nami ponúkané stavby sú vyrobené z atestovaných a certi- fikovaných materiálov v prevedení od hrubej stavby až po stavbu na kľúč NAVIAC S LIMITOVANOU SÉRIOU 2008! Bývať rýchlo a pekne ... Základnoucharakteristikounerezovýchproduktovjeestetika, povrchováneutralita,chemickárezistencia.Ďalejzaručujúhygienic- kúnezávadnosť vzdravotníckychzariadeniachavpotravinárskom priemysle.EPS-produkuješirokúškálunerezovýchprofilovrôznych tvarovpreinteriéraexteriér,svojoutechnickoudokonalosťou profesionálne riešiaproblematikustavebnéhodetailu. EPS - STAVEBNÝ DETAILV NEREZI, DETAILTRENDOVÝ A UŠĽACHTILÝ

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

66 Tapetujete designovou lahôdkou Na najväčšom európskom veľtrhu bytového textilu a tapiet Heimtextil 09, ktorý sa konal vo Frankfure nad Mohanom, slávil úspech spoločný projekt kreatívneho priestoru Lavmi a spoločnosti Vavex. Prvý krát sa tu zákazní- ci - distribútori mohli stretnúť s tromi trendovými kolekciami tapiet, ktoré vznikli pod vedením slo- venskej designérky Babety Ondrovej. Z veľkého výberu 11 vzorov si môžete vy- berať už dnes s 5% zľavou. Všetky tapety sú na sklade, takže ich doma môžete mať už za niekoľko dní. Na webových stránkach v budúcnosti nájdete i zoznam obchodov, kde budú tapety v predaji. Kolekcia Modern a New Romantic ponúka origi- nálne farby a vzory. Obidve kolekcie sú určené širokej verejnosti, ktorá sleduje súčasné trendy v bývaní a v bytovom designe. Za pozornosť stojí nový materiál SYMPAQ, na ktorom sú tapety tlačené. Bez nadsadenia možno o ňom povedať, že ide o “Rolls-Royce” medzi tapetovými materiálmi. Ide o zdravotne nezávadný netkaný vlies s mnohými superlatí- vami. Neobsahuje PVC ani ťažké kovy. Úspeš- né predstavenie kolekcie na veľtrhu Heimtextil potvrdilo plány štúdia Lavmi a spoločnosti Va- vex nachádzať designu-chtivých distribútorov a zákazníkov na európskych i mimoeurópskych trhoch. Kolekciu Extravagant nájdu zákazníci od marca vo vybraných predajniach zaoberajúcich sa sú- časným designom a v internetovom obchode. Kolekcie Modern a New Romantic budú do- stupné v sieti predajní Vavex, vo vybranej ob- chodnej sieti a v internetovom obchode. O kreatívnom priestore Lavmi Kreatívny priestor Lavmi designérky Babety Ondrovej a kreatívneho riaditeľa Jana Slováka sa zaoberá grafickým designom, reklamou a konceptami a nápadmi. Babeta Ondrová je ab- solventka pražskej UMPRUM, v rokoch 2001- 2003 bola artdirectorka časopisu Blok a okrem iného je napríklad autorkou loga Czech Point. O spoločnosti Vavex 1990 Vavex 1990 je jediným výrobcom tapiet v Čes- kej republike. Letopočet 1990 v názve spoloč- nosti symbolizuje rok, v ktorom Vavex naviazal na výrobu tapiet v teplickej tlačiarni, ktorá tu prebiehala už od polovice 70. rokov minulého storočia. Svoje produkty vyváža do všetkých európskych krajín, Číny či Bahrajnu a zaoberá Duo Vac – kvalita, spoľahlivosť, ale pre- dovšetkým starostlivosť o zákazníka Prostredie domova, kde žijeme je pre zdravie nášho organizmu stále viac dôležité. Prach a alergény sú nepríjemnými spoločníkmi našej domácnosti a sme nútení s nimi neustále bojo- vať. Veľmi efektívnym pomocníkom v takomto boji je centrálny vysávač Duo Vac. Jeho vyu- žitie je možné v rodinných domoch, bytoch a menších penziónoch. Upratovanie pomocou centrálneho vysávača je veľmi jednoduché a účinné. V rámci rodinného domu môžeme uše- triť veľa času, ktorý je inak potreb- né upratovaniu venovať. S centrálnymi vysávačmi Duo Vac upracete ro- dinný dom až dvakrát rýchlejšie než s bežným vysávačom. Čo sa týka povrchov, veľmi vhodné je použitie tohto systému na plávajúce podlahy, koberce, dlažbu a pod. S prídavným separáto- rom potom bez problémov môžete vysávať po- pol z krbu a mastné nečistoty. Ak sa zameriame bližšie na centrálne vysávač Duo Vac, tak táto značka je celosvetovo spá- janá s maximálnou spoľahlivosťou a dokona- lou technickou vyspelosťou. Svoje prednosti zdôrazňuje hlavne vynikajúcou filtráciou (filter zachytáva aj tie najmenšie častice, od veľkosti 0,1 mikrónu pri účinnosti 97 %), kvalitnými mo- tormi AMETEK a vysokokapacitnou nádobou na prach, ktorá podporuje cyklónový efekt. Dokladom, že Duo Vac ponúka naozaj to najlepšie je akčná séria Symphonia, kto- rá okrem veľmi atraktívneho farebného designu ponúka užívateľom agregáty so špičkovými parametrami a zaistí to najdôkladnejšie a najefektívnejšie upratovanie. Taktiež dôležité z pohľadu zákazníka je zázemie firmy, ktorá centrálny vysávač rea- lizuje. Generálnym dodávateľom pre ČR, SR a pobaltské republiky je firma Newag, spol. s r. o. V prípade záujmu sa môžete obrátiť na zamestnancov jednotlivých pobočiek alebo na autorizovaných obchodných partnerov. Veľmi radi Vám zdarma vypracujú cenovú kalkuláciu a návrh technického riešenia. Viac informácií na www.duo-vac.eu sa i zákazkovou výrobou pre objednávateľov z celého sveta. V Čechách má širokú sieť vlast- ných maloobchodných predajní a dodáva do siete Hornbach, Baumax, či Globus. internetový obchod: www.lavmi.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Fórum dizajnu 2009 Slovenské centrum dizajnu usporiada v spo- lupráci s Vysokou školou výtvarných umení výstavu Fórum dizajnu 2009 ako súčasť med- zinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie 2009 v Nitre. Podujatie sa koná od 10. – 15. marca 2009 v pavilóne M3 pod názvom Svetlo proti tme. 12. ročník výstavy Fórum dizajnu je tematicky zameraný na svietidlá pre interiér. Osvetlenie je rovnako dôležitou zložkou pri tvorbe interiéru ako vybavenie nábytkom. Svietidlá majú okrem praktickej úlohy – poskytovať svetlo tam, kde ho človek potrebuje, – aj ďalšiu dôležitú úlohu – vytvárajú atmosféru interiéru v nespočetných variantoch podľa potrieb užívateľa. A tomu zod- povedá aj kreatívny a príťažlivý dizajn svieti- 67 diel. Kolekcia svietidiel na Fóre dizajnu predsta- ví mnoho variantov úžitkového osvetlenia s pri- márnou praktickou funkciou, ale aj svietidiel, v ktorých ide o prekvapenie, zážitok. Viac informácii na: www.sdc.sk Prestížne ocenenie iF design pre Laufen Švajčiarsky špecialista na kúpeľne Laufen Bathrooms opäť preukázal svoj inovačný po- tenciál. Sprchovací kút z kúpeľňovej kolekcie Il Bagno Alessi dOt získal prestížne ocenenie iF product design award 2009. Kľúčovou myšlienkou kúpeľňovej kolekcie Il Bagno Alessi dOt je dokonalý odpočinok pre telo i dušu. Kúpeľňa z pera holandského návr- hára Wiela Aretsa pôsobí umiernene, avšak zá- roveň zmyselne. Myšlienka i umelecké spraco- vanie boli prevedené do výsledného produktu tak novátorským spôsobom, až nakoniec získal ocenenie za produktový design iF. Na medziná- rodný panel porotcov rozhodujúcich o udelení tejto prestížnej ceny za dizajn urobilo zvláštny dojem hlavne čisté prevedenie bez rámov. Tva- rované sklenené panely evokujú dojem, že sa nad plochou sprchovou vaničkou iba vznášajú. Sklenené moduly sú pripevnené k stene tak, že miesta uchytenia sú prakticky neviditeľné. Švajčiarky špecialista na kúpeľne však neuzná- va kompromisy ani v oblasti praktického využi- tia svojich výrobkov. Jedna z tvarovaných stien tvorí posuvné dvere, ktoré sa pohybujú oboma smermi na dvojici krúžkov. Dômyselné je hlav- ne to, že vďaka montáži sklenených modulov do vnútornej časti vaničky všetka voda zostáva vo vnútri, a tak nie je potrebné vaničku ošetriť silikónovým tesnením. Šesť rôznych modelov sprchovacích kútov od spoločnosti Laufen predstavuje dokonalé rieše- nie navrhnuté na mieru ktorejkoľvek kúpeľne. Každý zo sprchovacích kútov hrdo nosí charak- teristické znaky kolekcie Il Bagno Alessi dOt, v pravej kravskej kožušine. Bez jediného šví- ku, zato so šarmom pravého dizajnér- skeho kúsku, ktorý sa vyníma ako šperk v interiéri. Inšpiráciou pre extravagantne oblečené MINI bola návrhár- ku Claudine Hatebur de Calderón s l á v n a pohovka Le Corbusiéra. Tento výnimočný umelec ne- chal potiahnuť pohovku kravskou kožušinou tak, aby bolo vidieť prirodzenú kresbu škvŕn, ktoré dodali „obyčajnej pohovke“ esteticky veľmi pôsobivý vzhľad. Umelecká návrhárka Claudine Hatebur de Calderón prišla s nápa- dom, premeniť dizajnovo stále príťažlivé auto MINI Cooper tak, ako by to bol mimoriadny kus provokatívneho nábytku. Výsledkom je The Pet MINI, kravskou kožušinou obtiahnutý originálny a pojazdný MINI Cooper. Svietidlo, dizajn Milan Kupča, VŠVU BratislavaSvietidlo, dizajn Eva Pavelová, STU BratislavaŠľahače, dizajn Adriana Debnárová, VŠVU Bratislava štvorec, kruh a bodku. Ocenenie iF product design award sa udeľu- je výrobkom, ktoré sa zapísali mimoriadnym spôsobom do riešenia produktového dizajnu. Pri udeľovaní cien za rok 2009 porota vyberala spomedzi 2 808 exponátov z 39 krajín. Bližšie info na www.laufen.cz Jedinečné umelecké dielo The Pet MINI The Pet MINI je originálny automo- bil MINI Cooper, ktorý si na seba natiahol elegantnú kožušinu z kráv podľa vzoru svetoznámej pohovky špičkového architekta a dizajnéra Le Corbusiéra z roku 1929. Auto o b l e č e n é

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Najväčší internetový obchod s bytovým textilom www.dekoria.sk všetko pre Váš útulný domov Kontakt: 0918 245 704 volať pondelok - piatok od 7.30 - 15.30 hod. Vám ponúka - závesy, záclony - rímske rolety - obliečky na vankúšiky - prehozy na postele - obrusy - sedáky - taburetky - šitie na mieru

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

interiérPri zariaďovaní interiéru zohľadňujeme veľké množstvo faktorov. Individuálny štýl, funkčnosť, zladenie s priestorom, aktuál- nosť... Práve trendy reagujú na najnovšie nároky užívateľov, no ak im počas zaria- ďovania úplne prepadneme, už o krátky čas môžeme pociťovať nespokojnosť. Stále však máme k dispozícií klasiku, po ktorej často siahajú aj dizajnéri. Zoberme si také kožené sedačky alebo dlažbu. Ich vlastnosti sú preverené rokmi a vďaka nim sú neprekonateľné. Obľúbené sú aj pre svoju ohromnú variabilitu, preto nájdu využitie v moderných a extravagantných priestoroch, rovnako ako v útulných ne- nápadnejších domácnostiach. A čo je naj- dôležitejšie, kvalita ukrytá v klasike bude v móde vždy.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

70 Malé priestory Malé byty sú náročnou výzvou pre majiteľa. Nie je ľahké spojiť účelnosť s estetickou stránkou tak, aby priestor pôsobil vzdušne a zároveň by bola k dispozícii široká škála každodenne potrebných vecí a predmetov. Je to zaujímavejšie, keď priestor vieme nielen zaujímavo a vtipne zariadiť, ale aj presvetliť denným slnečným svetlom. Na obrázku č. 1 je zaujímavé riešenie pre- svetlenia malej kúpeľne denným svetlom prichádzajúcim z vedľajšej miestnosti. Toto presvetlenie zároveň slúži vo večer- ných hodinách ako náladové osvetlenie kúpeľne, ale aj dekoratívne osvetlenie kuchyne. V kuchyni je priestor tiež výnimočne malý (obr.2). Keďže majiteľka bytu požadovala rozľahlú pracovnú a úložnú plochu, varná doska si našla svoju netradičnú pozíciu pod prekladom. Týmto sme získali 1,5 m súvislej pracovnej plochy. Varné centrum je vo výške 75 cm, čo pri nižšej výške majiteľky a nových ergonomických tren- doch prináša pohodlné varenie a zároveň značne odľahčuje priestor. Úložná plocha siaha až po strop a slúži ako skladový priestor pre sezóne veci. Pre prevzdušne- nie priestoru sa použila kombinácia tma- vého orechu so smotanovou farbou, ale aj sklený obklad nad pracovnou doskou. No najdôležitejšie bolo to, že ani kuchyňa nemala prirodzené denné svetlo, potreb- né pre presvetlenie tohto tmavého kúta. Preto bolo potrebné dodatočne vybaviť povolenie na dobudovanie okna, ktoré sa nachádza oproti výrezu v stene, ktorým dostávame svetlo z okna kuchyne priamo aj do kúpeľne. Výsledok stojí za to nielen kvôli presvetleniu, ale aj nádhernému zim- nému výhľadu (obr.3). Kuchynský kút a časť obývacej izby predeľuje jedálenský stôl, ktorý má aj za účel zakryť nie veľmi estetický radiátor (obr.4). Stôl je presklený, čo dodáva interiéru hĺbku a požadovanú rozľahlosť. Pre jednotnosť a priestrannosť interiéru sa kombinácia materiálov a farieb zachováva aj v časti obývacej izby. 4 Ing. Ivan Végh, interiérový dizajnér

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

71 Ďalšie obrázky (str. 72) ukazujú ako sa dajú použiť aj tmavé farby v malom pries- tore. Pritom sa dá urobiť aj z priestoru 3,5 x 5,5m plnohodnotná kuchyňa, jedáleň a obývacia izba v jednom. Kuchyňa ukrýva všetko čo bežná gazdiná potrebuje k prí- prave jedla pre 4-člennú rodinu, dokonca aj umývačku riadu. Pre dizajn, ale aj po- hodlné otváranie skriniek, sa používa ot- váranie pritlačením na dvierka. To uvítajú gazdinky hlavne vtedy, keď majú špinavé ruky od prípravy jedla a potrebujú narých- lo otvoriť dvierka kolenom alebo lakťom. Najvrchnejší pás skriniek nielenže slúži na uloženie dekoračného osvetlenia, ale aj ako plnohodnotný úložný priestor na za- váraniny a ostatné veci dlhodobého skla- dovania. Teplovzdušná rúra je uložená vo výške, pri ktorej máte pohodlný prehľad a prístup k práve pripravovanému pokr- mu. Nad ňou sa za dvierkami nachádza 1 decentne ukrytá mikrovlnná rúra. Toto je príjemné riešenie, ktoré nám ušetrí nie- koľko stoviek EUR za vstavanú mikrovln- nú rúru. Jedálenský stôl je ukážkou spoje- nia dizajnu s účelnosťou. Na jednej strane je nerovnomerný výklenok, do ktorého by bol problém priamo zarezať dosku stola. Preto je stôl na jednej strane kotvený pro- stredníctvom vysokoleštených nerezových trubiek. Tak sme získali v malej miestnosti 18cm priestoru pre sediaceho a stôl nie je prekážkou v malom priestore. Doska stola a jeho noha je odľahčená vloženým lesk- lým čiernym lakobelom. Konferenčný stôl v miestnosti je zámerne riešený v dvoch výškach. Základná rozľahlá plocha je níz- ka tým sa stáva priestor veľkorysejším a druhá menšia plocha je zvýšená. Konfe- renčný stôl je multifunkčný. Vyššia časť stola je v tvare U a je pohyblivá. Jej pooto- čením tiež vznikne stolička, ktorá slúži aj 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

72 na potrebné príležitostné sedenie. Na optické rozšírenie miestnosti sa pou- žila za sedačkou tapeta s florálnym deko- rom s kombináciou tapety s vertikálnymi pásmi na dodanie dynamiky a živosti inte- riéru. Obývacia zostava je ladená v duchu kuchyne. Je uchytená na stene a tým pô- sobí ľahko a elegantne. Zaujímavosťou je ukrytie elektroniky za čiernym lesklým la- kobelom, ktorý sa ťahá po celom obvode spodnej zostavy a je v harmónii s rámom TV. Vedľa TV sa nachádza bar a nad ním je po celej dĺžke úložný priestor pre ďalšie potrebné skladovanie. Teplo a útulnosť in- teriéru dodáva koberec s dlhým vlasom a biele prírodné kamene nachádzajúce sa pod obývacím nábytkom. Ing. Ivan Végh, interiérový dizajnér Foto: archív autora, www.i-interier.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

73 OK Studio Bajkalská 29 Bratislava Tel. : 0907 759610 Môj domov Nám. haraničiarov 37 Bratislava - Petržalka tel.: 0905 746 334 Atelier DM OD Saratov Bratislava - Dúbravka Tel. : 02/45987115 Fratex Moyzesová 16 Ivanka pri Dunaji Tel. : 0905 448699 Nika Hollého ul. Bratislava Tel.: 0903 797 978 Parada Štefánikova 6453 Piešťany Tel. : 0903 648477 Gerster Design s.r.o. Nemčice 117 955 01 Topoľčany tel. : 038/5312 213, 038/5320 215 fax : 038/5312 213, 038/5320 215 gerster@wircom.sk www.gerster.com, www.abcinterier.sk/gerster Dekor Námestie Mieru 18 Holíč Tel. : 0903 446458 Lucitex Záhorácka 46 Malacky Tel. : 034/772260 KA NA PY Rybniková 10 Trnava Tel. : 0905 538190 STYL Trhová 1/A Trnava Tel. : 0907 714027 Praktik Lichnerova ulica Senec Tel. : 0905 602344 Botto Nitrianska 113 Nové Zámky Tel. : 035/6428373 Metexo Holubyho 28 Pezinok Tel. : 0905 403072 Homedecor Župné námestie 7 Nitra Tel. : 0905 394825 Creative J. Kollára 890 Malacky Tel.: 034 772 6043 MAJA Obchodné centrum Škultétyho ul. Topoľčany Tel. : 0905 367600 Ablemen Štefánikovo námestie 25 Topoľčany Tel. : 0903 251756 Elegant Farské schody ŽIlina Tel. : 041/5625275 Somi orient ČSA 10 Banská Bystrica Tel. : 0908 285161 Kňazeová Obuvnícka 246/31 Oslany Tel. : 0905 745875 ZD Design Palackého 25 Trenčín Obchodný dom Lúč Michalovce Tel. : 0905 346371 P R E D A J N E Váš informačný a inzertný portál o nehnuteľnostiach predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností • služby týkajúce sa realít • otvorený katalóg firiem • www.realityS.sk prevádzkovateľ portálu www.realityS.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

74 oblečené v koži Sedačky Koža, ako každý prírodný materiál, je neopakovateľná vo svojom vzhľade, štruktúre i vôni. Prináša do vášho domova energiu čistej prírody a zároveň navodzuje dojem luxusu. Koža sa vyznačuje dlhou životnosťou a zvyčajne aj jednoduchšou údržbou.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

75 Mark 1 2 Max Ground Twiggy3 Frigo4 1 Nora5 Twiggy6 Simon7 Max Ground8 koža v prírodnom stave nedosahuje. Koža sa najprv jemne prebrúsi a potom pritlačí, čím sa dosahuje želaný vzhľad bez optic- kých chýb. Koža je príjemná na dotyk, no vďaka povrchovej úprave menej dýcha, nie je z užívateľského hľadiska taká kom- fortná. Tento typ kože je najviac používa- ný, a to hlavne kvôli jej nižšej obstarávacej cene. Mierne zbrúsená - velúrovaná koža typic- ká svojim matným a jemným povrchom sa nazýva nubuk. Pôsobí veľmi elegantne, no je náročná na údržbu a menej odolná voči znečisteniu. Náročnejšia technológia výroby sa odráža vo vyššej cene. Zatiaľ čo semianilínové a korigované kože sú vďaka jednoduchej údržbe voľnou pre sedačky vo verejných priestoroch, citlivejšie anilíny a nubuky sú vhodné skôr pre súkromné priestory náročných užívateľov. Ošetrovanie kože Aby kožená sedacia súprava vydržala čo najdlhšie v dobom stave, treba sa o ňu starať –pravidelne ju čistiť a ošetrovať. Kožu môže znehodnotiť aj prach, ktorý sa dostane do pórov a vytvorí neestetic- ký povlak. Neprospieva jej ostré slnečné svetlo, iskry z kozuba ani blízkosť žiaro- vých tepelných zdrojov, voda ani vlhkosť. Kožená sedačka nemá rada ani pazúriky psíkov a mačičiek ani kolieska detských hračiek. V dôsledku zlej mikroklímy alebo nevhod- ného zaobchádzania s koženým nábyt- kom sa môže koža vysušiť, stratí svoju jemnosť alebo stvrdne, čo v konečnom dôsledku vedie k vzniku trhlín. Ak sa sta- ne, že na koženú sedačku vylejete vodu Medzi najluxusnejšie patrí koža s anilíno- vou úpravou. Je to prírodná lícna koža, veľmi jemná na dotyk, vyrábaná z tej naj- lepšej kožiarskej suroviny. Koža je morená po celej hrúbke materiálu, má zachovaný matný vzhľad. Jej typickým znakom je za- chovaný pôwvodný prírodný povrch kože, s otvorenými pórmi ktoré dokážu dýchať, takže sa na nej človek nepotí a materiál je hneď na prvý dotyk príjemne teplý. „Ani- líny sú kože pre skutočných fajnšmekrov, ktorý hľadajú najvyššiu kvalitu. Ide o náby- tok, ktorý žije spolu so svojim majiteľom a často sa i dedí z generácie na generáciu.“ Hovorí na túto tému odborník na čalúne- ný nábytok Miroslav Marko zo spoločnosti Domark. „Táto koža časom mení svoju far- bu – tmavne a získava patinu. Je náročná na ošetrovanie, nedá sa čistiť vodou iba špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.“ Do- dáva pán Marko. Bežnejšia semianilínová úprava zabezpe- čuje prírodnej lícnej koži vzhľad anilínovej kože, no jej povrch je viac pigmentovaný. Povrchová úprava zvyšuje odolnosť kože voči vonkajším vplyvom, a tým zlepšuje jej vlastnosti potrebné pre každodenné pou- žívanie. Na dotyk je semianilín príjemný a opticky atraktívny, no homogénnejší ako anilínová koža. „Semianilíny sú kože 1. a 2. akostnej triedy, ktoré sú zľahka pre- valcované farbou a majú zachovanú pri- rodzenú štruktúru.“ Vysvetľuje pán Marko. „Tieto kože sú umývateľné, no na dotyk už nie sú také komfortné ako anilíny. Človek sa v nich potí a keď je chladno, chvíľu trvá, kým sa zohrejú.“ Korigovaná úprava dodáva povrchu kože eleganciu a homogénnosť, ktorú samotná 2

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

76 či alkohol, tekutinu treba rýchlo vysušiť jemnou tkaninou. Ak toto miesto stvrdne, je potrebné použiť ošetrujúce prostriedky. Znečistenie, stopy od pera a farbičiek je možné vyčistiť napr. čistiacou pastelkou. Spôsob ošetrovania závisí v prvom rade od toho, z akej kože je poťah vyrobený. Zákazník by mal hneď pri kúpe sedačky od predajcu požadovať, aby ho informo- val o aký druh kože ide a aké prípravky sú na jej ošetrenie vhodné. Každý čistiaci a ochranný prostriedok treba najskôr vyskú- šať podľa návodu na niektorej z bočných alebo zadných častí, aby ste získali istotu, či je to ten správny spôsob ošetrenia. Nie každý prípravok je vhodný na každý typ kože, preto je zväčša na tých kvalitnejších prípravkoch uvedené, pre ktorý druh kože sú určené. Kvalitné prípravky na čistenie a impregno- vanie nie sú lacné, no ich obsah možno použiť viackrát. Podľa stupňa znečistenia odporúčame kožu ošetriť jeden- až dvakrát do roka. Najlepšie obdobie je jar - leto, je- seň - zima. Ak je však vaša sedačka úplne nová, prvé ošetrenie odporúčame až po 8 - 10 mesiacoch, aby koža mohla vyzrieť. Dovtedy stačí, ak budete jemnou utierkou utierať zo sedačky prach. Ing. arch. Anna Palfiová v spolupráci s Domark Foto: Domark 4

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

77 53 6

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

78 Peter Bohuš sa narodil sa v roku 1963 v Súľove. Študoval na Vysokej škole výtvar- ných umení v Bratislave v odbore architek- túra. V súčasnosti žije a tvorí v Žiline, kde v roku 1994 založil dizajnové štúdio a archi- tektonický ateliér s názvom Peter Bohuš – Design. V roku 2001 vzniklo interiérové štúdio - Dora Design Studio a v roku 2007 založil projekčnú firmu Dora Architects. Je autorom niekoľkých odvážnych projektov rodinných domov, firemných interiérov a výstavných expozícií. V dizajnérskej tvor- be sa orientuje prevažne na priemyselný dizajn čalúneného nábytku. Dlhodobo spolupracuje na tvorbe sortimentu spo- ločnosti Domark a s ďalšími slovenskými výrobcami moderného nábytku. Peter Bo- huš získal za dizajn nábytku viacero pres- tížnych ocenení: Národnú cenu za dizajn 1997 , Cenu veľtrhu Moddom 1998, Cenu veľtrhu Nábytok a bývanie v rokoch 2002, 2004, 2005 a 2007. Peter Bohuš hovorí o svojom sedacom nábytku: „Pri návrhu sedačiek dávam dôraz na systémovosť. Každý modelo- vý rad obsahuje viacero prvkov, ktoré možno skladať do rôznych zostáv, takže ponúkajú mnoho možnosti využitia – od solitérnych kusov v súkromnej obývačke, až po veľké zostavy v hotelových halách. Aj pri sólových kusoch, ako sú kreslá či pohovky, nechávam priestor na variova- nie prostredníctvom opierok, podrúčok či vankúšov.“ Dizajn Peter Bohuš Autorom modelov sedačiek a kresiel Max Ground, Frigo, Twiggy, Simon, Mark a Nora je známy Slovenský dizajnér Peter Bohuš. 7 8

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

81

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

82

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

83

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

82 Dlažbaneprekonateľná podlaha

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

83 Dlažba je veľmi stará, ale stále vyhľadávaná úprava povrchov podláh v inte- riéri, tak ako aj v exteriéri. Skutočne veľké množstvo výhodných vlastností dlažobných materiálov ich predurčuje pre aplikáciu vo verejných, ale aj privát- nych priestoroch. Široký diapazón druhov, rozmerov, vzorov a farieb umožňuje vytvárať najrozmani- tejšie kombinácie vhodné pre dané pro- stredie a požadovaný efekt v priestore. Súčasný minimalistický štýl v interiéri po- skytuje veľké možnosti pre vyniknutie prá- ve takej povrchovej úpravy ako je dlažba. Napríklad dokonalé prevedenie spojov a smerovanie ich línií prispieva k výrazovej čistote v tomto modernom trende jedno- duchosti a elegancie. Farebnosť Čo sa týka farebného riešenia, dnes exis- tujú v zásade dva prístupy. Buď ide o pou- žitie nevtieravých príjemných tónov farieb zo škály, dá sa povedať, prírody, napr. piesku, kameňa, dreva, či zeme, alebo o odvážnejšie farebné riešenia. Avšak veľ- mi efektne, výrazne a dominantne môžu pôsobiť smelšie farebné kombinácie. Takéto odvážne farebné zostavy treba citlivo zvážiť, nakoľko svojou výraznos- ťou môžu ovplyvňovať psychiku človeka. A my sa predsa vo svojom interiéri chce- me cítiť príjemne. Výber farebných tónov má úzky súvis s charakterom priestoru a jeho pozitívnym pôsobením na človeka. Z pohľadu psychológie nie je veľmi vhod- né, ak dlažba pôsobí až príliš dominantne. V každom prípade je treba vhodne vybe- rať odtiene a sýtosť farieb, ktoré by mali byť podľa možnosti vo farebnej harmónii a samozrejme ich prispôsobiť farbám zari- adenia interiéru. Čarovanie s dlažbou alebo ako kombinovať Farebnými kombináciami, zmenou formá- tu dlažby, dekoračnými doplnkami možno dosiahnuť rôzne efekty, napr. „ohraničiť“ zóny pre stolovanie, zvýrazniť komuni- kačné ťahy, vymedziť miestnosti alebo iba oživiť určitú plochu jednotvárnej plochy. Napríklad takú šachovnicovo uloženú dlažbu možno kombinovať s jednofareb- nou plochou alebo s lemujúcimi dekorač- nými pásmi, ktoré môžu takto nadobud- núť aj orientačnú funkciu. Ak podlahu s dlažbou chceme oživiť, efekt nemusíme dosiahnuť len farebnými kombináciami. Stačí zmeniť smer kladenia alebo zmeniť veľkosť dlaždíc a dosiahneme požado- vaný efekt. Dlažba položená napr. dia- gonálne opticky rozšíri malý priestor. Na zaoblené tvary je vhodné použiť mozaiku. Ozdobné časti zakomponované v rovno- rodej ploche môžu tvoriť kobercový efekt, prípadne určujú odlišné funkčné plochy. Efekty je možné vytvárať aj kombináci- ou matných a lesklých plôch. Originálne priestory možno vytvoriť použitím rôznych špeciálnych tvaroviek a dekoračných do- plnkov. Rozmery dlaždíc sú robené väč- šinou tak, že sa dajú voľne kombinovať. Jednoliate farebné odtiene dlažby je mož- né kombinovať aj s drevenou podlahou či klasickým kobercom. Vzhľadom na všetky spomínané možnos- ti má dlažba okrem základnej funkcie aj schopnosť vytvárať orientačné vzťahy, plní výtvarno-estetickú funkciu a dotvára atmosféru priestoru. Keramická dlažba. Keramická dlažba nachádza svoje uplat- nenie najmä vo vstupných priestoroch, chodbách, kúpelni, kuchyni, na terase, skrátka tam, kde je podlaha mechanic- ky namáhaná. Zavedenie podlahového kúrenia rozšírilo tieto zaužívané zvyklosti v uplatnení dlažby aj do obývacích pries- torov alebo spální. Takto možno v celom interiéri dosiahnuť materiálovú jednotnosť podľa svojich predstáv. Keramická dlažba našla práve uplatnenie pri podlahovom kúrení akéhokoľvek systému založeného na princípe sálavého vykurovania. Dlažba nemusí byť „studená“. Teplým farebným odtieňom odstránime optickú chladnosť a tú skutočnú podlahovým kúrením. Keramická dlažba sa delí na glazovanú a neglazovanú. Glazovaná dlažba je tvore- ná z črepu a glazúry na povrchu. Neglazo- vanú dlažbu tvorí jedna vrstva rovnakého materiálu, jej črep je v hmote prefarbený, lesk sa dosahuje leštením. Glazované dlaždice majú povrch odolný vode, ale nie sú veľmi vhodné do vonkaj- šieho prostredia. Neglazované spekané dlaždice majú vysokú tvrdosť, pevnosť a nízku nasiakavosť. Výhody oboch dru- hov, teda spekaných a glazovaných spá- jajú v sebe glazované spekané dlaždice. Vlastnosti a výhody dlažby So svojimi technickými a estetickými vlastnosťami sa dlažba asi nikdy neocitne v ústraní použiteľnosti. Vyniká dlhou život- nosťou, jednoduchou údržbou, odol

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

84 nosťou proti vode, vlhkosti a chemikáliám. Technické parametre, ktoré sa sledujú, sú tieto: nasiakavosť a mrazuvzdornosť, ote- ruvzdornosť, protišmykovosť a chemické vlastnosti. Súvisia s technológiou výroby. Dlažba je ekologický materiál, do prostre- dia neuvoľňuje škodliviny. Nasiakavosť a mrazuvzdornosť sú ozna- čené snehovou vločkou. Nasiakavosť je uvedená v percentách. Do exteriéru treba vyberať mrazuvzdornú dlažbu s nasiaka- vosťou do 0,5 %. Dlažby s nasiakavosťou väčšou ako 0,5 % sú vhodné do interi- éru. Oteruvzdornosť je označená PEI, predstavuje odolnosť voči mechanické- mu opotrebovaniu. Na to si treba dať po- zor hlavne pri vstupných priestoroch, do ostatných priestorov je vhodná dlažba so stupňom PEI III. Dlažbu s vyšším stupňom oteruvzdornosti je samozrejme možné po- užiť do miestností, pre ktoré by stačil nižší stupeň. Protišmykovosť dlažby je dôleži- tá hlavne v priestoroch, kde sa pohybujú osoby so zníženou pohyblivosťou alebo deti. Protišmyková dlažba je nevyhnutná tam, kde je možnosť šmyku na mokrej ploche, napr. terasy, bazén, balkón a pod. Tepelný odpor má keramická dlažba vý- borný. Teplo sa akumuluje a neskôr po- maly uvoľňuje, čo je veľmi príjemné. Údržba Keramická dlažba sa udržiava veľmi jed- noducho. Jednoznačne taktiež prispieva v byte k zníženiu prachu, roztočov, peľu a pod. Pred nákupom Pred nákupom dlažby je nutné dobre zmerať potrebnú plochu a kúpiť vždy asi o 10- 15% viac dlaždíc, aby bola rezerva pri rezaní, poškodení či inej nepredvídanej zmene. Pri dodatočnej kúpe nemusí byť zaručený ten istý farebný odtieň a presný rozmer, či povrchová úprava. S primera- nou rezervou treba počítať najmä pri zlo- žitom pôdoryse miestnosti. Platí to aj pri kladení dlažby v diagonálnej línii. Výber z ponuky Dlažba je obľúbená práve kvôli svojej dlhej životnosti a preto je treba dať si zá- ležať na výbere a venovať pozornosť zá- kladným technickým parametrom a vlast- nostiam. V súčasnosti je ponuka na trhu naozaj bohatá. Vyberať možno z veľmi rozsiahlej škály druhov, typov, formátov, tvarov, nových štruktúr povrchových úprav a farebných odtieňov. Správnosť výberu sa viaže na charakter priestoru, pre akú prevádzku bude dlažba slúžiť. Všetko sa to odvíja od veľkosti miestnosti, jej členi- tosti, svetelných podmienok, farebnosti zariadenia interiéru a celkovej predstavy užívateľa. Vybrať najvhodnejšiu dlažbu nie je vôbec jednoduché. Netreba zabud- núť na doplnkový materiál ako ukončova- cie prvky, škárovacie hmoty, lepidlá a pod. Perfektný dojem možno dosiahnuť vďaka špeciálnym tvarovkám, lištám, soklom, hranám, rohovým prvkom, ktoré vytvárajú pekné detaily. Predajcovia ponúkajú rôzne 1 2 3 4 Efekty je možné vytvárať aj vložením farebne výrazných líniových prvkov. 1 2 Zmena smeru kladenia a veľkosti dlaždíc s vložením deliaceho ozdobného pásu je obľú- beným výtvarným zámerom. Šachovnicovú dlažbu možno kombinovať s jednofarebnou plochou a s lemujúcimi deko- račnými pásmi, ktoré môžu takto vymedzovať funkčnú zónu, napr. stolovanie. 3 Príjemný efekt dosiahnutý vďaka použitiu rôz- nych rozmerov dlaždíc v kombinácii s ozdob- nými dekoračnými pásmi a zmenou kladenia dlažby. 4

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

85 značky od renomovaných výrobcov aj pre tých najnáročnejších zákazníkov. Dnes je možné ukladať napríklad dlažbu bez škár vďaka vysokej rozmerovej presnosti ku príkladu pri tzv. rektifikovanej dlažbe s os- trými hranami. Realizácia Vo všeobecnosti prevláda mienka, že pre šikovného amatéra položenie dlažby nemôže byť problém. To možno platí pri pokládke dlažby menších rozmerov, ale pri veľkých formátoch je kladenie zložitej- šie a radšej to treba nechať na špecialistu. Veľmi ľahko sa môže stať, že chybným položením dôjde k znehodnoteniu dlaž- by. Temer všetky reklamácie vychádzajú z nesprávneho uloženia dlažby. Ide o dlhodobú investíciu, preto netreba šetriť ako na materiále, tak ani na pokládke. Záver Možno bez obáv konštatovať, že žiadna z povrchových úprav podláh nie je tak dokonale preverená časom ako práve dlažba, keďže ľudia sa odjakživa pohybo- vali po podlahách z kameňa či keramiky. Dlažba sa hodí do interiérov i exteriérov, do verejných, ale aj do súkromných pries- torov. Pôsobivú harmóniu vytvoria na podlahe nové trendy dlažieb. Niektoré dlažby zaujmú svojou harmóniou farieb a tvarov, či vzorov, iné zase upútajú pozor- nosť zvláštnym rozmerom a nápaditosťou. Dlažba je štýlovo vyhovujúca jednak pre klasické poňatie, ale aj pre najmodernej- šie dizajnérske stvárnenia. Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava Foto: archív autora a redakcie

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

86 lepíme a škárujeme Dláždime a obkladáme, Keramické obklady a dlažby sa používajú na úpravu povrchov v interiéri a v exteriéri už po stáročia. Vďaka svojim vynikajúcim mechanickým a fyzi- kálnym vlastnostiam sú zárukou pevnosti, odolnosti a trvanlivosti. Sú vhodné aj do vysoko zaťažovaných a vlhkých priestorov, ľahko sa čistia a umožňujú udržiavať priestor v hygienickom stave.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

87 Okrem starostlivého výberu toho správne- ho obkladu je dobré vedieť sa zorientovať aj vo všetkých pomocných materiáloch, ktoré síce nemajú veľký vplyv na výsled- ný vzhľad, no pre kvalitu a životnosť ob- kladu alebo dlažby sú rovnako dôležité. V priebehu doby, počas ktorej sa obklady a dlažby používajú na úpravu povrchov stien a podláh sa všeličo zmenilo a vy- lepšilo. Použitie moderných obkladových materiálov je nemysliteľné bez kvalitných podkladových materiálov, novodobých le- piacich mált a škárovacím hmôt, ktoré sú zárukou dokonalého výsledku bez rizika, že dlažba časom popraská a obkladačky opadajú. Príprava podkladu stien a podláh Pred tým, než sa pustíte do lepenia ob- kladačiek je dôležitá príprava podkladu. Povrch steny musí byť dokonale rovný, pevný, súdržný a čistý. Tehlové murivo je preto nutné najprv omietnuť. Najčastejšie

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

88 sa pod obklad používa vápenno-cemento- vá omietka, ktorá je dostatočne pevná a súdržná. Na neomietnutú stenu je možné lepiť obklad len výnimočne, napr. pri ľah- kých pórobetónových tvárniciach, ktoré sú tvarovo veľmi presné a spájajú sa len ten- kou vrstvou lepiacej malty. Pokiaľ je po- vrch steny príliš nasiakavý alebo sypký, je potrebné použiť vhodný penetračný náter, napr. Hasit Megagrund pre zjednotenie nasiakavosti a pevnosti podkladu. „Dôležité je, aby bol podklad dostatočne suchý. Pri novostavbách si treba dať po- zor na zvyškové vlhkosti muriva i omiet- ky. Pred začatím lepenia musí byť murivo i omietka dostatočne vysušené a vyzreté. Podiel zvyškových vlhkosti by nemal pre- sahovať 6 až 9%, pretože tlak odparujúcej sa vody môže spôsobiť opadávanie obkla- dačiek“, upozorňuje odborník zo spoloč- nosti Hasit pán Vladimír Končok. Vysoká vlhkosť sa môže objavovať aj v staršom murive. Vtedy treba zistiť príčinu vlhnutia a murivo najprv sanovať. Obklad nalepe- ný na trvale vlhké murivo by totiž nemal príliš dlhú životnosť. Aj pokiaľ ide o dlažby, je dôležitý dokonale rovný a vyzretý podlahový poter. „Pri bež- ne používaných cementových poteroch by zvyšková vlhkosť nemala presahovať 3%. Pri anhydritových poteroch by to malo byť ešte menej. V praxi sa pripúšťa maximál- ne 1 - 2% zvyškovej vlhkosti“, informuje pán Končok. Lepenie obkladov a dlažieb V dnešnej dobe sa už na lepenie obkla- dov nepoužíva obyčajná malta, ale kva- litné lepidlá, ktoré sa používajú v tenkých vrstvách a zaručujú vysokú pevnosť a presnosť prevedenia. V závislosti od pod- mienok, v ktorých sa obklad alebo dlažba nachádza, sa používajú rôzne druhy lepi- diel. „Do najvyššej kategórie patrí flexibil- né lepidlo, napr. Hasit Flex-Fliesenkleber 561, ktoré je schopné eliminovať rôzne napätia a tlaky spôsobené mechanickým zaťažením výkyvmi teplôt alebo vlhkos- ťou. Flexibilné lepidlo je nutné použiť aj na všetkých exteriérových plochách - na terasách a balkónoch, obkladoch soklov a pod. Použitie takéhoto lepidla si vyžadujú aj interiérové priestory často zaťažova- né vlhkosťou, ako sú napríklad sprchové kúty, obklad pri vani alebo pri bazénoch. Takisto pri lepení dlažby na podlahové vy- kurovanie sa zásadne používajú iba flexi- bilné lepidlá“, radí pán Končok. „Na bežné použitie, pri lepení obkladov a dlažieb v menej zaťažovaných priesto- roch v domácnostiach, sa používa štan- dardné lepidlo. Možno ho použiť napríklad aj v tých častiach kúpeľní, na ktoré nie sú zmáčané. Tam, kde sa predpokladá vyššie mechanické zaťaženie, napríklad na chodbách a v predsieňach, prípadne

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

89 v kuchyniach za kuchynskou linkou, sa odporúča použitie poloflexibilného lepidla, ktoré nájdete napr. pod názvom lepidlo s flexibilnými vlastnosťami resp. Fliesenkle- ber 560. Medzi najkvalitnejšie lepidlá patrí univerzálne lepidlo s názvom „jedno na všetko“, ktoré účinne a rýchlo lepí všetky materiály. Jeho použitie je potrebné napr. pri lepení obkladov a dlažieb z prírodného alebo umelého kameňa. Je veľmi vhodné aj pre podlahové kúrenie“, dodáva pán Končok. Dláždenie a obkladanie je pomerne ne- náročná práca, vyžaduje si však trochu zručnosti. Okrem samotného materiálu, je potrebné mať k dispozícii aj vhodné nára- die ako rezačka na prirezávanie dlaždíc, alebo vŕtačka s nadstavcom na vyrezáva- nie otvorov pre inštalácie. Pri samotnom lepení je dôležitá príprava – rozloženie dlaždíc a rozmeranie priestoru. Treba si dobre premyslieť, kde začať a ktorým smerom pokračovať - v ktorej časti bude vhodnejšie umiestniť zrezané obkladačky. Nezabúdajte na dilatáciu! Pri dláždení vo väčších priestorov je dôle- žité zohľadniť rozmiestnenie dilatačných medzier. „Najdôležitejšie sú konštrukčné dilatácie, ktoré prechádzajú všetkými vrst- vami konštrukcie až po povrchovú úpravu a musia byť aj vizuálne priznané. Zvyčaj- ne sa riešia za pomoci dilatačných profilov z plastu alebo sa vyplnia pružným akrylá- tovým tmelom“, vyjadruje sa pán Končok. „Rozloženie dlaždíc musí rešpektovať aj umiestnenie dilatácie v podlahových poteroch, pričom škáry dlažby musia se- dieť presne na dilatačnej medzere. Ak by plocha dlaždice prekrývala dilatáciu, bola by zaťažovaná napätiami, ktoré by v ko- nečnom dôsledku spôsobili jej prasknutie. Ich šírka je však celkom bežná a na ich vyplnenie stačí bežná flexibilná škárova- cia malta, takže tieto dilatácie nenarúšajú výsledný vzhľad dlažby.“ Súčasťou výsledného vzhľadu obkladov a dlažieb sú škáry. Pre presnosť, ktorá je aj merítkom výsledného estetického vzhľa- du, je potrebné použiť dištančné krížiky, ktoré zaručia, že škáry budú všade rovna- ko široké a rovnobežné. Škárovanie – posledný krok k perfektné- mu obkladu Záverečnou fázou dláždenia a obkladania je škárovanie. „Podobne ako pri lepidlách, aj tu poznáme kategórie: štandardné, po- loflexibilné a flexibilné škárovacie malty, prípadne univerzálne škárovacie malty. Platí pritom zásada, že na škárovanie sa používa škárovacia malta rovnakej alebo vyššej triedy ako je použité lepidlo. To znamená, že pri použití štandardného ale- bo poloflexibilného lepidla je možné pou- žiť aj flexibilnú škárovaciu maltu, nemalo by to však byť naopak“, vyjadruje sa pán Končok. K základným vlastnostiam, ktoré by mali spĺňať prakticky všetky škárova- cie malty sú mrazuvzdornosť, vodeodol- nosť a odolnosť voči teplotným zmenám. V závislosti od funkcie a miesta, kde sa obklady a dlažby aplikujú, sa špecifikujú aj vlastnosti škárovacíc mált. Napríklad z hľadiska hygieny by sa v kúpeľniach a kuchyniach mali používať škárovacie mal- ty s vysoko fungicídnymi účinkami. Špe- ciálne pre exteriérové dlažby bola zasa vyvinutá škárovacia malta Pflastermörtel PMF, ktorá odoláva mrazu a posypovým soliam. Popri skvelých mechanických a fyzikálnych vlastnostiach, nemôžu šká- rovacie malty zaostávať ani po vizuálnej stránke. Štandardnou farbou škárovacích mált je biela, prípadne béžová alebo sivá, no keďže farba škár ovplyvňuje celkový vzhľad obkladu, v súčasnosti sú bežne dostupné aj farebné škárovacie malty napr. Color Feinfuge 550. Aby sme boli dôslední, nesmieme zabudnúť na pekné a čisté zakončenie rohov, kútov a všetkých hrán. Na tento účel sa používajú kovové alebo platové lišty, ktoré sa zatláčajú do lepiacej malty. Anna Palfiová, v spolupráci so spoločnosťou Hasit, Foto: archív firiem a redakcie

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Tento vývoj a zmena vo vybavení domá- cimi spotrebičmi nám významne zlepšuje spôsob života a preto investujeme do nich nemalé prostriedky. Uvedené zariadenia predstavujú často státisícové hodnoty v jednej domácnosti. Tým, že sa podstat- ne zvýšila hodnota elektronikou vybave- ných zariadení v domácnostiach, mení sa významne i potenciálna škoda na týchto zariadeniach v dôsledku prepätí. Do mnohých domácností pribudlo, a každým dňom pribúda, stále viac nových elektrospotrebičov. Samozrejme plné elektroniky, veď dnes sa už iné ani nevy- rábajú. A tak máme byt či dom už dnes plný elektroniky, pretože ju nájdeme skoro vo všetkých domácich zariadeniach, či už je to práčka, umývačka riadu, sušička, video, rádio, plazmový televízor, počítač, kotlík ústredného kúrenia s automatickou reguláciou vykurovania, automatické ovládanie garážových brán a rad ďalších domácich pomocníkov. 90 Elektronika v domácnosti Z hľadiska zdrojov prepätia je vhodné pripomenúť, že sú to nielen búrky a ni- mi generované údery blesku či už do objektov alebo do zeme, ale i poruchy v rozvodných sieťach alebo niektoré dru- hy elektrických zariadení. Frekvencia výskytu prepätí je pomerne nízka. Naj- nižšia je u prepätí s vysokým obsahom energie (napr. priamy úder blesku, blízka porucha VN sieťového rozvodu). Vysoko energetické prepäťové udalosti vyžadujú komplexný systém ochrany proti prepä- tiu, ktorý je vhodné riešiť už pri projekcii nových objektov, alebo pri rekonštrukcii či úpravách objektov už existujúcich. Rieše- nie komplexnej ochrany je potrebné riešiť za pomoci odborníkov. Z bežného života vieme, že prepätia, po- škodzujúce nechránené zariadenia sa nevyskytujú často a preto ich ako reálne ohrozenie príliš nevnímame. Zvlášť za si- tuácie, ak je hodnota chránených zariade- ní nízka a prepäťové ochrany sa nám v ta- kejto situácii javia ako relatívne nákladné opatrenie. Situácia sa zmenila, hodnota elektronic- kých zariadení v domácnostiach podstat- ne stúpla a cena prepäťových ochrán zo- stala na pôvodnej úrovni, alebo dokonca klesla. Inými slovami, stúplo riziko veľkosti strát, pri výrazne nižších nákladoch na podstatné zníženie rizika potenciálnych strát z dôvodu prepäťovej udalosti. V tomto článku sa zameriavame hlavne na ochranu proti prepätiu, ktoré sa vysky- tuje podstatne častejšie (o niekoľko rádov) ako vysoko energetické, to znamená pre- pätie zavlečené do objektu z vonkajšieho prostredia, najmä cestou rozvodnej el. sie- te, často zo vzdialeností stoviek metrov až kilometra. Tieto prepätia nemusia mať navonok dramatické účinky (požiar, expló- zia, vytrhané vodiče zo stien), ale dokážu poškodiť citlivé obvody Vašich elektronic- kých zariadení, čím ich môžu čiastočne alebo úplne znehodnotiť. Poisťovne škody spôsobené prepätím vo väčšine prípadov nehradia. Základný princíp ochrany proti prepätiu spočívajúci vo vyrovnávaní potenciálov zabezpečujú i prepäťové ochrany kate- górie III (podľa IEC 61643-11), niekedy označované tiež ako kategória „D“ (podľa príslušnej nemeckej normy), pri dodržaní podmienky správnej inštalácie. Zásadne platí, že prepäťová ochrana umiestne- ná vo veľkej vzdialenosti od chráneného zariadenia, nemusí splniť svoju ochrannú funkciu. Preto sa doporučuje umiestňovať prepäťovú ochranu čo najbližšie k chráne- nému zariadeniu, či už priamo pripojiť na svorky chráneného zariadenia, alebo na svorky zásuvky na ktorú pripojujeme chrá- nený spotrebič. Firma KIWA vyvinula viacero typov prepä- ťových ochrán kategórie III (D), ktoré sú vhodné ako koncový stupeň prepäťovej ochrany inštalovaný do blízkosti chráne- ného zariadenia. Ďalej uvedené príklady znázorňujú možné použitia týchto prepä- ťových ochrán.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Na obr. 1 je vidieť zásuvku (ZPO D1B- TA) s inštalovanou prepäťovou ochranou (zelená signálka), ktorá súčasne chráni celú batériu zásuviek kuchynskej linky. Na obr. 2 je vidieť ochranu televízora po- mocou prepäťovej ochrany (ZPA DTV), ktoré chránia napájací i anténny vstup televízora, súčasne však tiež celú skupi- nu zásuviek umiestnených vedľa. Ochra- nu napájacích vstupov v danom prípade je možné urobiť tiež pomocou zásuviek prepäťových ochrán rôznych vyhotovení, ktorých prehľad nájde prípadný záujemca na www.kiwa.sk. Ak potrebujeme chrániť zásuvku na svetelným signálom nedo- stupnom mieste, je vhodné použiť prepä- ťovú ochranu s akustickou signalizáciou (PODA-275). Tieto prepäťové ochrany sú veľmi vhodné i pre dodatočnú inštaláciu k zásuvke. Podmienkou je hĺbka krabice v stene 40 mm. Príklady inštalácie PODA na zásuvku sú znázornené na obr. 3. Ochrana napájania kotlíka ústredného kúrenia pomocou PODA inštalovanej na zásuvke je znázornené na obr. 4. Uvedené príklady ilustrujú, že je možné pomerne nenáročnými opatreniami pod- statne zlepšiť ochranu domácich elektro- nických zariadení proti prepätiu. Samozrejme vybavenie domácností či už v bytovom alebo rodinnom dome je veľmi individuálne. Uvedené príklady naznaču- jú, že pomocou jednoduchých opatrení môžeme riešiť podstatné zlepšenie ochra- ny proti prepätiu v rôznych konkrétnych situáciách. Pre čitateľov ešte informácia, že KIWA je slovenská firma, ktorá 95 % svojej pro- dukcie prepäťových ochrán vyváža do Nemecka. Výrobky KIWA sú výsledkom vlastného vývoja, sú chránené viacerými patentmi, niektoré vo všetkých význam- ných krajinách sveta. Sú certifikované podľa medzinárodných noriem a predsta- vujú súčasný svetový štandard. Náš kontakt: e-mail: kiwa@kiwa Fax: 037/6927012 Tel: 037/6927018 91

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

92

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

93 Dizajnový telefón s kovovou eleganciou Výhodná cena, prvotriedny dizajn, nové materiály a prepracovaná technika – taký je nový špičkový bezdrôtový telefón Gigaset SL780, ktorý sa v tomto čase uvádza na slovenský trh. Po prvý raz je rám slúchadla ako aj základňa telefónu vyrobená z masívneho kovu. Za výnimočný dizajn už dostal ocene- nie „Red.Dot Honorable Mention“. Pohodlná obsluha zase vyslúžila tomuto modelu cenu „IF communication design award 2008“. Po novom usporiadané menu, ergonomická klávesnica s technológiou pokovovaného povrchu ako aj veľký farebný displej robí tento špičkový produkt Gigaset pre užívateľov ešte atraktívnejší. Zvláštnou vlastnosťou s ohľadom na životné prostredie je funkcia ECO režim Plus, ktorá je úplnou novinkou. Základňa pri zapnutí tejto funkcie vysiela len vtedy, keď sa telefonuje. Gigaset, jednotka na európskom trhu v ob- lasti DECT (digitálnych bezdrôtových tele- fónov), svojím produktom Gigaset SL780 ponúka telefón špičkovej triedy, ktorý po- kiaľ ide o dizajn, technológiu a šetrnosť voči životnému prostrediu vyhovuje tým najnáročnejším požiadavkám. Prvotriedny dizajn s použitím masívneho kovu na slú- chadle i základni výnimočnosť nových te- lefónov ešte podčiarkuje. Zvláštnu pozor- nosť venoval výrobca pohodlnej obsluhe: Používateľ telefón ovláda centrálnym na- vigačným tlačidlom, ktoré má štyri smero- vé tlačidlá a jedno stredné tlačidlo, pomo- cou ktorého na slúchadle vyberá z menu usporiadaného do prehľadných ikoniek. O celkom nový pocit z použití klávesnice sa postarala technológia pokovovaného po- vrchu. Optimálnu čitateľnosť zaručí veľký farebný displej TFT QVGA s 256.000 farbami (240 x 320 pixelov). Okrem toho ponúka tento telefón dokonalý zvuk aj v prípade režimu hlasitého (handsfree) tele- fonovania, ktoré je v plne duplexnej kva- lite. V prípade potreby sa dá vyzváňanie vypnúť a zadefinovať tzv. VIP volajúci, na ktorých hovory aj pri vypnutom zvuku upo- zorní zvonenie. Majte všetky kontakty poruke Za účelom efektívneho zorganizovania kontaktov disponuje SL780 rozsiahlym adresárom, do ktorého sa zmestí 500

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

94 hesiel vo formáte vCard. Pomocou softvé- ru Gigaset Quick-Sync sa dáta dajú syn- chronizovať s počítačom prostredníctvom priloženého Mini-USB kábla alebo jedno- ducho pomocou technológie Bluetooth (napríklad kontakty z aplikácie Microsoft Outlook). Aby ste mali všetky dôležité termíny vždy poruke, obsahuje prenosná časť nového telefónu aj kalendár. Šetrí energiu aj životné prostredie Telefón Siemens Gigaset SL780 je vyba- vený najmodernejšou EKO technológiou a má úsporný zdroj napájania, ktorý ušetrí až do 60 percent elektrickej energie v po- rovnaní s bežnými telefónmi. Okrem toho môžete ušetriť aj využívaním EKO režimu. Ide o funkciu, ktorá pri telefonovaní zníži vysielací výkon o 80 percent. Pomocou novej funkcie ECO režim Plus sa vysie- lanie pri pohotovostnom vypnutí a pri vlo- žení do nabíjačky vypne úplne a opäť sa aktivuje až pri prichádzajúcom alebo od- chádzajúcom hovore. Drží krok s dobou Aby vždy držal krok s najnovším trendom, ponúka SL780 možnosť jednoduchej aktu- alizácie softvéru alebo doplnkových funk- cií prostredníctvom internetu. V spojení so základňovou stanicou Gigaset IP je telefón pripravený na širokopásmový pre- nos cez HDSP (prenos zvuku s vysokým rozlíšením). Základňa nového telefónu Gi- gaset sa dá pripojiť až na šesť slúchadiel. Je na vás, či zapojíte bezdrôtové headse- ty (náhlavné súpravy s mikrofónom) pro- stredníctvom technológie Bluetooth alebo slúchadlá cez Slim-Lumberg konektor. Telefón je tiež kompatibilný s elektrickým vrátnikom Gigaset HC450. Kde a za koľko ho môžete získať Siemens Gigaset SL780 dostanete na Slovensku za 139,95 EUR (nezáväzná odporúčaná cena s DPH). Tento prístroj je v predaji u vybraných predajcov od febru- ára 2009. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Gigaset Communications Foto: Gigaset Communications

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

31. 3. - 4. 4. 2009 CLIMATHERM CONECOINVEST SLOVREALINVEST INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava T +421-2-6727 2205, 6727 2209, 6727 2140 F +421-2-6727 2055 • E coneco@incheba.sk www.incheba.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

96 Chce to pomoc rodiny a systém Aj za tri mesiace sa v dome či byte nakopí nečistoty viac než dosť. A predstava, že to všetko potom človek zvládne za pár hodín sám, je čisté science-fiction. Preto by sme si mali uvedomiť nasledovné: pomoc je v takomto prípade vítaná od každého čle- na rodiny a aj táto práca na to, aby bola efektívna, musí mať svoj systém. Preho- voriť deti a manžela na pomoc pri jarnom upratovaní môže byť síce náročná úloha, ale ak si prácu rozdelíte (každý samozrej- me len to, na čo má a je schopný zvlád- nuť), naučia sa základné návyky a uvedo- mia si, že poriadok nie je dielom rozpráv- kovej víly a pocítia aj sami zodpovednosť za to, ako vyzerá rodinné hniezdočko. Pre staršie deti by nemal byť problém poup- ratovať si detskú izbu, vysypať smeti, po- vysávať, pozametať či pozmývať dlážku. Len sa musíte zmieriť s tým, že hlavným manažérom projektu jarné upratovanie budete vy a ostatní budú od vás dostávať jasné a presné inštrukcie. Ako na to Začnite upratovaním miest- nosti, v ktorej strávite najme- nej času, t.j. spálňa. Uprace- te ju najrýchlejšie a poriadok v nej vydrží najdlhšie. Nako- niec si nechajte miestnosti, ktoré sú z hľadiska vášho pobytu najfrekventovanej- šie, teda kuchyňa, toaleta a kúpeľňa. Sú to miestnosti, ktoré sú na udržanie perfekt- nej čistoty najnáchylnejšie. Medzi základné zbrane na upratovanie každej domácej Pohoda pri jarnom upratovaní namiesto driny Ešte sme ani nezabudli na ligot vianočného stromčeka a už je tu jar. Čo pre domáce panie okrem radosti znamená aj to, že po vianočnom upratovaní ich čaká jarné upratovanie, kedy sa všetko to „gruntovanie“ od podlahy a riadenie až do úplného vyčerpania začne odznova. Nemusí to tak byť, ak pri upratovaní budete mať na pamäti pár jednoduchých pravidiel a budete používať pomocní- kov, ktorí vám váš boj s nečistou pomôžu zaručene vyhrať.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

sušiaka. Praktické sú vonkajšie sušiaky na záhradu, napr. záhradný rotačný su- šiak Vileda Viva Air SUPA DRY . Tento má unikátny zdvíhací systém: prádlo pohodne vyvešiate vo výške 175 cm a potom ho ľa- húčko zdvihnete až do výšky 208 cm. Prá- dlo tak schne lepšie a na záhrade sa k ne- mu nedostanú pes ani deti a visieť na ňom môžu pohodlne aj závesy či záclony. Na sušiak sa zmestia až 4 pračky prádla a má aj úchytku na zavesenie vešiaka na blúzky a košele na každom zo 4 ramien sušiaka. A po praní nasleduje žehlenie. Prvým dô- ležitým parametrom pri výbere žehliacej dosky je jej stabilita – žehliaca doska sa pri žehlení nemôže kývať, aby sme si pri práci s horúcou žehličkou neublížili. Bez- pečnosť musí byť na prvom mieste. Takže ak má žehliaca doska aj detskú poistku proti samovoľnému zloženiu, o to lepšie. Dôležité je okrem toho vedieť, aký materiál bol na výrobu tohto pomocníka do domác- nosti použitý. Kov je, samozrejme, najpri- jateľnejším materiálom. Okrem konštruk- cie žehliacej dosky je dôležitý aj materiál, z ktorého je vyrobený poťah na žehliacu dosku – ak prepúšťa paru, zabezpečí to, že ani pri žehlení naparovacou žehličkou para vo forme vlhka nezostáva na žehle- nej bielizni. Aby bolo žehlenie komfortné, mala by byť samozrejmosťou možnosť nastaviť si výšku žehliacej plochy podľa individuálnych požiadaviek – napríklad pri žehliacej doske Viva Express Premium od Viledy je možnosť nastaviť si výšku až do 100 centimetrov, čo postačuje aj pre vyš- šie ženy, čo pri štandardnej výške 95 cm, v akej bývajú žehliace dosky vyrábané, nemusí postačovať. Žehliacu dosku si mô- žeme nastaviť, samozrejme, aj nižšie, tak- že si k žehleniu pohodlne sadneme. Veľ- mi dôležitá je aj veľkosť žehliacej plochy a odkladacej plochy. Príjemnými a veľmi praktickými bonusmi, ktoré vytvárajú väčší komfort pri žehlení, sú na žehliacej doske aj pohyblivý držiak kábla žehličky, bezpeč- nostný zámok, poťah s možnosťou dočas- ného položenia žehličky či väčšia odkla- dacia plocha vhodná aj pre naparovaciu žehličku či parný generátor. Viva Express Premium+ má odkladaciu plochu vybave- nú metalickou vrstvou, ktorá odráža teplo späť do prádla, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie. Perforácia prepúšťa veľké množstvo pary, no prádlo pri tom zostane suché. Multifunkčná odkladacia plocha je určená pre všetky druhy žehličiek aj parné generátory. Žehliaca plocha má rozmery 122 × 42 centimetrov. Maximálna stabilita je zaistená špeciálnym tvarom nôh žehlia- cej dosky, ktoré majú nekĺzavý povrch. Simona Malankievičová Zdroj fotografií a informácií: Vileda 97 gazdinky patria gumené rukavice (Vile- da odporúča rukavice Comfort & Care, ktoré pohltia pot z rúk a ošetria pokožku napusteným harmančekovým krémom), rôzne prachovky, utierky, hubky a drôten- ky. Handry na podlahu vymeňte za mopy. Veľmi praktické sú mopy s vymeniteľnými hlavicami. Mnohé hlavice mopov je mož- né aj prať na nízkej teplote v pračke, a tak predĺžiť ich životnosť. Veľmi obľúbený je systém mopov s vedrom a žmýkacím košom, ktorý ponúka na trhu Vileda. Ako tip uvádzame najnovší model mopu od Viledy Supermocio mop, ktorý sa môže pochváliť revolučnou 3D technológiou čistiacich handričiek, ktorá bola špeciálne pre Viledu vyvinutá na univerzite v Sever- nej Karolíne. Veľmi sa osvedčila pri han- drách, a teraz sa používa už aj v novinke medzi strapcovými mopmi. Supermocio mop s 3D mikročiastočkami má o 40 % vyššiu účinnosť než bežný mop. Ľahšie odstraňuje špinu a prach a má vyššiu sa- vosť. O čistotu sa stará 80 savých pásikov v kombinácii s mikrovláknami, ktoré rých- lo odstránia aj mastné nečistoty. Veľmi praktický je bajonetový systém uchyte- nia vymeniteľnej hlavice, hlavicu môže- te prať aj v práčke. Supermocio mop je vhodný na rýchle a účinné upratanie väč- ších priestorov (laminát, PVC aj dlažba). Od vrchu dole Nie všetko musíte počas víkendu urče- ného na jarné upratovanie urobiť naraz. Ak sa napríklad chystáte vyupratovať aj skrine a nadstavce a pretriediť veci na oblečenie, ktoré sa vám doma nakopili, venujte sa tejto práci týždeň pred jarným upratovaním. Skrine si upracete pomaly a postupne tak, ako vám to bude, hoci aj počas večerov pracovného týždňa, vyho- vovať. Pri zvyšných prácach platí pravidlo, že by sme mali pri upratovaní postupovať v každej miestnosti odvrchu dole a po- dlahu stierajte od rohov a stien do stre- du miestnosti. Najprv pozmetať pavučiny v rohoch, potom poumývať okná, poutierať prach a nakoniec povysávať, príp. pozmý- vať dlážku. Pri umývaní a leštení okien už nepremýšľajte nad neefektívnymi metóda- mi, ako dosiahnuť vysoký lesk skla. Žiad- ne leštenie novinami, pridanie škrobovej múčky do vody na umývanie a podobne. Stierka na okná 2v1od Viledy za vás vyko- ná kvalitnú prácu: na umytie okien vďaka handričke z mikrovlákien nepotrebujete žiadne chemické prostriedky a nemusíte ani balansovať na stoličke alebo liezť po rebríku. Stierka je totiž vybavená telesko- pickou tyčou, takže zo zemi pokojne umy- jete aj francúzske či strešné okná. Pranie a žehlenie nakoniec S jarným upratovaním býva spojené aj veľké pranie. Záclony, závesy, poťahy na sedačke, posteľná bielizeň – to všetko okrem bežného šatstva čaká na opratie, keďže práve v tomto type textilu sa rýchlo usádza prach a roztoče. Na sušenie mô- žete použiť vnútorné sušiaky, napr. Viva Dry Plus od Viledy, ktorý poskytuje až 20 m priestor na sušenie a môžete na ňom ne- chať uschnúť aj dlhšie kusy bielizne, keďže má zdvihnuté bočné krídla. Zaujímavými zlepšovákmi sú držiak na sušenie pono- žiek a taštička na štipce, ktorá je súčasťou

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

98 Robert Polansky AKRYLY Polansky svoj výtvarný program a umelecké ambície cieľavedome budoval a buduje nielen na teoretickej úrovni. Získané znalosti a skúsenosti formuluje v rôznych námetoch i výtvarných technikách. Akryly a konceptuálne umenie sú doménami, ktorým sa v súčasnej dobe venuje. 1

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

99 či v rysoch ľudskej tváre, v civilistických sujetoch nachádzať vlastnú intímnu indivi- dualitu v šedivom a mnohotvárnom spek- tre davových situácií predimenzovaných sídlisk, nájsť seba, „svoje výpovede“ a on ich ponúka. Archetypom, bodom, čiarou, ready maedom. Abstraktné i expresívne sa odráža v jeho dielach. Možno konštato- vať, že za zdanlivo jednoduchým námetom sa skrýva osobnosť autora a odkrývaním výtvarných i mimo výtvarných významov kompozícií je treba uvažovať o jeho vzťa- hu k svetu a o jeho individuálnej hierarchii hodnôt – sú pozitívne. Robert Polansky vo svojich dielach vraví o subjektívnom prežití duchovnej i mate- riálnej podstaty bytia, zdanlivo jednodu- chých, ale vypovedajúcich o objektívnych zákonitostiach princípov harmónie. Autor kladie vo svojich dielach veľký dôraz na farebnosť – kontrastnú, výbušnú , ale sú- časne citlivo vyváženú v tom, ktorom ná- mete. Keď „minimalisticky“ chceme poňať kompozíciu diela, začíname vnímať pries- tor – nekonečna a súčasne detailu, ktorý nás vtiahne do motívu a sujetu vyrieknu- tého autorom. PhDr. Marta Hučková Foto: archív umelca Je známe, že od umenia sa očakáva sústavná inovácia a istá originálnosť, kto- ré sú spolu s pochopením umelcových zámerov a špecifikovaných námetov fak- tormi konkurujúcimi šíreniu trhového, sko- mercializovaného umenia. Polansky prostredníctvom svojich artefak- tov, v ktorých využíva rozmanitosť techník, materiálov, námetov a zámerov vyzdvi- huje individuálnu subjektívnosť. V jeho tvorbe možno zaznamenať viacznačnosť, tajuplnosť, prekrývanie a asociatívne pre- pájanie zjavných i skrytých významov – intelektuálny, zmyslový, výtvarný hedo- nizmus. Avšak tieto vlastnosti umelcovej maľby musí vnímateľ diela dokázať ob- javiť, pretože na prvý pohľad nie sú čita- teľné a vypovedateľné. Hľadať myšlienku a podstatu umeleckej výpovede. Vnímateľ môže dešifrovať v jeho diele ponúknuté: 2 3 4 5 1 PERFORMANCE, Acrylic on Canvas Panel 2 YELLOW DREAM, Acrylic on Canvas Panel 3 UNTITLED51, Acrylic on Canvas Panel 4 SECRET GARDEN, Acrylic on Canvas Panel 5 RUBENA, Acrylic on Canvas Panel Who is Robert Polansky ? * 1959 V 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia vstupuje ako mla- dý adept umenia na slovenskú výtvarnú scénu. V týchto rokoch sa stretáva a komunikuje s viacerými konceptuál- nymi umelcami. Polansky „umelecky vyrastá“ v tejto ume- leckej a výtvarnej atmosfére v období sedemdesiatych rokov, v období normalizácie slovenského výtvarného umenia. Všetci tí, ktorí sa odklonili od „oficiálneho socialis- tického umenia“, boli jednoducho odpísaní zo slovenskej výtvarnej scény. Polansky sa priklonil k týmto disidentom, ktorí už dnes patria k najrelevetajšním osobnostiam slo- venskej výtvarnej scény. Polansky od roku 1992 začal podnikať v oblasti grafické- ho dizajnu . V súčasnosti pracuje samostatne v oblasti grafického dizajnu ako art director v kreatívnom grafic- kom štúdiu. O čo sa vo svojej tvorbe opiera ? Vraví sám „ O svoju vlastnú skúsenosť , pozorovanie a sústavné analyzovanie“. Autor vystavuje na Slovensku i v zahračí. Jeho najnovšia tvorba bola nedávno prezentovaná na súťažnej prehliad- ke PREMIO CITTA v Taliansku a v súčasnej dobe sú jeho diela zastúpené na výstave Color of Reverie v New Yors- kej AGORA GALLERY.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

100 Matúš Zajac (1971), jeden z najvýznamnejších fotografov mladej generácie získal umelecké vzdelanie na pražskej FAMU a VŠVU v Bratislave, kde sa plne venoval dokumentárnej fotografii. Už od roku 1988 ako asistent fotografa Tibora Huszára začal pracovať na rozsiahlej téme o podobách viery. Ako štu- dent pražskej FAMU objavil a rozpracoval svoj ďalší dlhodobý fotografický cyklus „Berlínske križovatky“, v ktorom hľadá cez hľadáčik životné osudy imi- grantov žijúcich v Berlíne. Na VŠVU pod vedením Ľuba Stacha začína kom- binovať dokumentárnu fotografiu s výtvarnými prvkami a konceptom. V tre- ťom tisícročí Matúš Zajac začal pracovať s portétom osobností. Autorovými hlavnými témami sú viera, život imigrantov a portrétna fotografia s osobitným rukopisom. Autor vedome prepája dokument s výtvarnými prvkami, jeho hlav- ným znakom je hra svetla v danom priestore. Pravidelne vystavuje svoju voľnú tvorbu. Žije a tvorí v Bratislave.l Podoby viery Matúša Zajaca „Fotografie nekomentujú, ale nechávajú prehovoriť tváre, gestá, ľudí, svet, v ktorom žijú...“

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

101 1 1 Bratislava, 2007 2 Šemetkovce, 1998 3 Ladomirová, 1998 2 3 týchto cestách ho zaujala i daná proble- matika – podoby viery. Snažil sa zachytiť do hľadáčika odpoveď na otázku prečo ľudia veria v svojho boha a ako ich viera obohacuje v bežnom živote. V mnohých náboženstvách vyhľadáva hlavné atrib- úty vyjadrenia lásky k Bohu. Množstvo náboženstiev má svoje rôznorodé, súčas- ne však spájajúce kultové prejavy, ikono- grafiu. Niekedy nie ľahko sa mu podarilo zachytiť veľmi zaujímavé scény a prejavy vierovyznania a jeho emocionalitu. Z prostredia Slovenska vzniklo množstvo fotografických záberov a dokumentov i zátiší ktoré v sebe nesú znak autorské- ho rukopisu zo života kňazov, rehoľných sestier, interiérov kostolov, drevených kostolíkov. Snímal náboženské prejavy týkajúce sa nielen kresťanského vierovy- znania, pravoslávnej cirkvi, židovského Slovenská krajina, jej kolorit a ľudské osu- dy objektívom profesionála získava nielen kvalitnú dokumentačnú pečať autorstva, ale predovšetkým inscenovaním konkrét- neho záberu i prerozprávanie jednodu- chého, ale pôsobivého motívu. Z prostre- dia Oravy tak vznikla veľmi zaujímavá scéna, ktorá nesie v sebe i mysliteľskú otázku. Uprostred čistej oravskej prírod- nej scenérie v centre hľadáčika objektívu je postava pastiera, ktorý stojí pred krížom umučeného Ježiša Krista, ovečky, ktoré má bača viesť, však od neho odchádzajú. Zostáva iba jeho pes brešúci na pastiera, akoby by ho volal, aby sa venoval vlastné- mu stádu. V tej fotografii je niečo symboli- zujúce, niečo čo núti vnímateľa pozastaviť sa nad týmto obrazom. Matúš popri svojej profesii precestoval veľké množstvo krajín i kontinentov. Na

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

4 5 6 102

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

4 Plovdiv, 2004 5 Nardo, 1997 6 Orava, 1994 7 Chennai (India), 2008 8 Varšava, 2007 9 Vatikán, 2004 vierovyznania, tibetských mníchov. Ob- jektívom zvečnil nielen pápeža Pavla II. pri návšteve bratislavskej Petražlky (1995), svojím fotoaparátom sa „pre- dral“ i k súčasnému pápežovi Benedik- tovi XVI. vo Vatikáne (2006). Zvečnil i veriaceho z Južnej Ameriky na hrudi s jednoduchým dreveným krížom. Fo- tografoval v Poľsku, Bulharsku, Ru- munsku, Taliansku v Indii a severských krajinách... Podoby viery sú rôzne. Každé nábo- ženstvo či už kresťanské, islam, budhiz- mus, hinduizmus... vyznáva Boha dob- ra – odpúšťajúceho, milujúceho. Po tisícročnom rozkole cirkví sa k slovu dostáva ekumena, búrajúca bariéry, budujúca kontinuitu nábožensiev globa- lizujúceho sveta. Marta Hučková Nitra, december 2008 7 8 9 103

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Špecický rukopis Antonia Citteria sp��a najvyššie požiadavky na dizajn a má nezamenite�ný výraz s �istým a atraktívnym štýlom. Vyberte si zna�ku KOLO a inšpirujte sa sériou EGO PLUS. Séria egoplus Vyžiadajte si zadarmo nový katalóg s cenami. Mladý taliansky dizajn od Antonia Citteria AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA: Banská Bystrica: AS SLOVAKIA, 048 414 68 19 • Bardejov: A-KERAMIKA PLASTIK, 054 488 22 85 • Bratislava: A-KERAMIKA CERSA, 02 444 428 33-4; ALBA DESIGN, 02 452 437 69; EMPIRIA, 0249108928,11•Brezno:DLAKER–BARBOT,0486115670•�adca:STAVIVÁTECHNOTHERM,0414204137•Detva:LGKRONO,0455459310•DubnicanadVáhom:CENTRUMBÝVANIA,0424450000•DunajskáStreda:STAVEBNINY FRÜHVALD,0315522964•Hlohovec:KÚPE��AOMEGA,0337302022•Humenné:A-KERAMIKALIGNUMCD,0577750473•Ilava:TOMI-KÚPE��OVÉŠTÚDIO,0424466211•Komárno:DOMINIUM,0357710512•Košice:EMPIRIA, 0553210326;KÚPE��OVÉŠTÚDIOIN,0556742468;SOLIDSTAV,0556114820•Levice:PLASTMONTSK,0366350363•LiptovskýMikuláš:K.R.T.–STAVEBNÉCENTRUM,0445476404•Lu�enec:LGKRONO,0474332562•Martin: LUXEL,0434220047•Martin:OKER,0434238210•Myjava:SAMTEK-KÚPE��OVÉŠTÚDIO,0346540961•Námestovo:GARBIAR–STAVEBNINY,0435220102•Nitra:DYNAMIK,0376578205;STAVSTROJSK,0376522735•Nové Mesto nadVáhom:DOMEX,032 771 41 28 • Nové Zámky:DOMEN,035 640 26 25 • Pezinok:INSTAMIK SLOVAKIA,033 641 27 13;STAVEBNINY – STAVKVET,033 640 52 20 • Pieš�any:EMPIRIA,033 797 01 38 • Poprad:AQUATERM, 052 788 48 51;TANDEM,052 787 80 01 • Prešov:KÚPE��OVÉ ŠTÚDIO IN,051 749 79 80-1;MIRAD,051 749 78 41 • Prievidza:INGSTAV,0465420775,LECON-KÚPE��OVÉŠTÚDIO,0465424811•RimavskáSobota:RS–KERAMIKA, 0907182875•Ružomberok:DOMCENTRUM,0444353144•Senica:BYTSERVIS–UM,0346512742;• Sere�:STAVSTROJ SK,031 789 07 87,90 • Snina:SUPTRANS,057 758 04 70 • Spišská NováVes:BE�ARIK,053 441 15 88 • Svidník: A-KERAMIKA PLASTIK,0905 936 461 • Šahy:SIMOLTEAM,036 741 31 39 • Topol�any:KR – BYTMAT,038 532 66 95 • Tren�ín:BEST Slovakia,032 654 36 89;A-KERAMIKA STAVIVO,032 652 75 65 • Tvrdošín:GARBIAR – STAVEBNINY, 043 532 04 04 • Ve�ký Biel: VIPER DESIGN, 02 456 42 027 • Zlaté Moravce: PRAMOS, 037 642 67 41 • Zvolen: METAL B, 045 524 89 89 • Žilina: BEST Slovakia, 041 564 01 69 www.sanitec.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

r e l a xPrísť domov z práce, vyložiť si nohy a chvíľu nič nerobiť. Taká je naša častá predstava o oddychu počas hektických dní. Unavené telo a duša si však pýta svoje, a preto by sme sa aspoň občas mali oddať skutočnému odpočinku. Aby sme načerpali nové sily, je potrebné zabudnúť na čas aj starosti a dopriať si možno trochu nezvyčajný relax, ktorý nie je súčasťou všedných dní. Regene- ráciu môže poskytnúť kúpeľ a rozmaz- návanie tela, energiu doplní posedenie v zeleni záhrady, nové zážitky prinesie cesta za dobrodružstvom. Chce to len odvahu povedať „nie“ povinnostiam a preorientovať svoju snahu na príjemné zážitky. My vám ponúkame malý návod, ako na to.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

106 vo vašej kúpeľni Wellness raj

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

107 Ste pracovne vyťažený a zišla by sa vám poriadna dávka relaxu? Tak si môže- te, ako mnohí iní, dopriať raz za čas služby z wellness balíčka kúpeľov – od- dýchnuť si v saune, vymasírovať sa vodnými tryskami, nechať na seba pôsobiť blahodarné účinky vonných esencií a farebného spektra. Alebo môžete inves- tovať do kvalitného sprchovacieho kúta a užívať si tieto relaxačné procedúry celoročne v pohodlí vášho domova. Dnešná kúpeľňa sa stáva viac priestorom na oddych ako práčovňou. Podľa filozofie výrobcov a návrhárov kúpeľní by hygiena nemala byť len samozrejmou potrebou, ale aj potešením. Ak túžite po masá- ži vášho stŕpnutého chrbta, už kabínka s rozmermi približne 1 x 1 meter vám poskytne dostatok priestoru pre kon- štrukciu s hydromasážnymi tryskami. V prípade, že si k systému dokúpite parný generátor, spoznáte aj účinky tureckého kúpeľa. Samozrejmou súčasťou takýchto parných a hydromasážnych kabín je po- pri ručnej sprche aj tzv. tropická sprcha imitu-júca veľké mäkké kvapky dažďa, masážne zariadenie na nohy, sklopná ale- bo pevná sedačka, polička na hygienické potreby a pod. Pokiaľ patríte k skutočným kúpeľňovým gurmánom, výrobcovia práve pre vás pripravili niektoré špeciálne well- ness chuťovky, ako napríklad vstavaný FM rádio prijímač, zabudované vnútorné osvetlenie s farebnou terapiou či nádobu na éterický olej. Maximálny užívateľský komfort zaručujú vo všetkých týchto modeloch vstavané keramické zmiešavacie ventily, vnútorné osvetlenie a v neposlednom rade i digitál- ne ovládacie panely s veľkým prehľadným displejom, kde si možno jednotlivé funkcie navoliť prostredníctvom univerzálneho ja- zyka piktogramov. Účinky procedúr, ktoré vám ponúka moderná sprchovacia kabínka: Hydromasáž Hydromasáž je masáž, pri ktorej sa doko- nalou harmóniou vody a vzduchu stupňuje krvný obeh. Počas kúpeľa sa teplota tela 1

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

108 zvyšuje, obeh krvi zrýchľuje a znižuje sa krvný tlak. Popritom sa rozširujú póry na pokožke, tkanivá a svalstvo sa uvoľňuje. Hydromasáž sa všeobecne odporúča pri reumatických problémoch a chorobách pohybového ústrojenstva, na zmiernenie porúch metabolizmu a obehovej sústavy a ako prevencia celulitídy. Silný prúd vody uvoľňuje napnuté svalstvo a podnecuje vytváranie endorfínu, látky zmierňujúcej bolesti. Stačí 15-20 minút a večer budete iste hlboko a príjemne spať. Parná sauna Namiesto suchého vzduchu fínskych sáun, poskytuje skôr vlhkosť tureckých kúpeľov, ktorá pomáha odbúravať stres, uvoľňo- vať, regenerovať a prekrvovať svalstvo, zlepšuje srdcovo-cievnu sústavu, zvlhčuje suchú pokožku a priaznivo pôsobí na dý- chacie cesty. Fototerapia Farby napĺňajú človeka rôznymi náladami a pocitmi, ktoré majú významný účinok aj na naše telo. Už starí Egypťania poznali a Moderno Sprchovacia kabínka s tryskami na masáž chrbta sa odlišuje od iných kabín exkluzívnym panora- matickým zrkadlom. Dostať ju aj v prevedení s tureckým parným kúpeľom. 1 2 Marino Sprchovacia kabínka Marino kombinovaná s fín- skou saunou alebo infrasaunou je kompaktným riešením dvoch relaxačných procedúr pre nároč- ných užívateľov. Juno Kabínka Juno pre jednu osobu vám poskytne kompletné služby: hydromasáž, parný kúpeľ aj masáž nôh. 3 Vial Ak chcete, aby sprchovacia kabínka tvorila domi- nantu vašej priestrannej kúpeľne, zvoľte kabínku valcovitého tvaru Viale s funkciou hydromasáže drieku. 4 Juno maxi Pokiaľ sa o pôžitky hydromasáže a parného kúpeľa chcete podeliť so svojim partnerom, je tu pre vás parná kabínka Juno maxi pre dve osoby, ktorá zaberie priestor 120x120x222 cm. 5 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

109 využívali priaznivé účinky slnečných lúčov rozkladaných na farebné spektrá. Napriek tomu, že ešte stále nepoznáme procesy, ktoré pri svetelnom žiarení prebiehajú v bunke, pozitívne výsledky vplyvu sve- telného žiarenia na ľudský organizmus pri viacerých druhoch ochorení sú neod- škriepiteľné, a preto fototerapiu využíva aj súčasná medicína. O liečivom pôsobe- ní svetla vieme, že v tele aktivuje určité chemické látky, urýchľuje delenie buniek a tým obnovovanie poškodených tkanív, zlepšuje prekrvenie tkanív, podnecuje tvorbu kolagénu v bunkách a pôsobí pro- tizápalovo. Špecialista na parné kabínky Wellis ponúka štyri farby osvetlenia – ze- lenú, modrú, červenú a žltú – vďaka kto- rým objavíte stratenú energiu, zlepšíte si pamäť a odolnosť, uvoľníte stres a zmier- nite tráviace ťažkosti. Po kúpeli sa budete cítiť sviežejšie a výrazne mladšie. Aromaterapia Vône sú našim mozgom prijímané a vy- hodnocované najrýchlejšie zo všetkých vnemov. Čuchové nervy sú spojené pria- mo s tou časťou mozgu, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri spúšťaní emocionálnych reak- cií, akými sú radosť, náklonnosť, zlosť či sexuálne a erotické naladenie. Výberom vhodnej arómy je tak možné vhodne sti- mulovať činnosť tela i duše. Zuzana Povodová, v spolupráci so spoločnosťou Wellis Foto: Wellis Wellness raj 4 5

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

112

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

111 Ego Plus. Mladý taliansky dizajn od Antonia Citteria Dnešná kúpeľňa, to je komfortne vy- bavený priestor, ktorého usporiadanie úplne spĺňa požiadavky jeho užíva- teľov, zabezpečuje im pohodlie a ne- vyhnutný pocit súkromia. Najdôležitějšie je usporiadanie priestoru. V kúpeľni vybavenej keramikou a nábyt- kom Ego Plus sú uplatnené dôležité nové trendy. Moderná kúpeľňa predstavuje veľ- mi dobre naplánovaný interiér. Priestor je maximálne využitý a rozdelený na zóny s rôznymi funkciami. Kúpeľňa Ego Plus všetky tieto vlastnosti má. A naviac spĺňa požiadavky doby! Ovzdušie zdržanlivej elegancie V elegantných ineteriéroch je kladený veľký dôraz na usporiadanie, tvar a detaily. Najdôležitejšia je tá časť kúpeľne, v ktorej sa nachádza umývadlo. Práve umývadlo určuje charakter celého priestoru. Vďaka širokej ponuke umývadiel môže byť táto zóna usporiadaná mnohými spôsobmi – jedinou hranicou je fantázia architekta. Ego Plus umožňuje výber umývadiel s tra- dičným symetrickým alebo asymetrickým tvarom so širokou odkládacou plochou. Jednotný štýl S tvarom umývadiel dokonale ladí design WC misy a bidetu série Ego, ktoré sú dostupné v závesnom a stojacom preve- dení. V navrhovanom usporiadaní kúpeľ- ne, wc misa a bidet umiestnené pri stene, vytvárajú intímnu zónu toalety. Stena, kto- rá je zároveň funkčným regálom pre koz- metiku, oddeľuje túto zónu od kúpacieho priestoru s vaňou a sprchovacím kútom. Designová klasika Mladé svieže línie novej designovej série Ego Plus od uznávaného talianskeho de- signéra Antonia Citteria zaujmú všetkých, túžiacich po atraktívnom vybavení kúpeľne za rozumnú cenu. Nezameniteľný rukopis Antonia Citteria spĺňa najvyššie nároky. Jedinečný výraz, čistý a atraktívny štýl je najviac zrejmý na klasickom, symetric- kom tvare umývadiel ponúkaných v troch veľkostiach. Nerušené hladké línie sú ne- obyčajne elegantné a spoločne s ochran- ným moderným povrchom Reflex Kolo výrazne uľahčujú čistenie. Kompaktný celok keramiky s nábytkom Keramika tvorí s nábytkom Ego Plus kom- paktný celok. Zaoblené hrany nábytku nadväzujú na elipsovitý tvar umývadla. Nábytok upútava svojim moderným tva- rom a módnym povrchovým prevedením. Korpusy skriniek sú dýhované s dekórom strieborného jaseňa. Efektné čierne dvier- ka sú vyrobené z lakovaného skla. Strie- borný rámček okolo dvierok a jednoduché držadlo podčiarkujú výnimočnosť nábyt- ku. Závesné skrinky pod umývadlo o šírke 110 cm sú k dispozícii s výrezom pre sifón vľavo, uprostred i vpravo. Nízke skrinky je možné vybaviť chrómovaným košom na bielizeň. Sú dodávané so závesmi a po- jazdnými kolieskami - môžu tak byť využi- té ako závesné skrinky alebo mobilný

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

114

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

113 toaletný stolík. Vysoké bočné skrinky po- skytujú bohatý úložný priestor. Dvierka sú pri týchto skrinkách nielen spredu, ale aj zo strany - vďaka tomu je úložný pries- tor lepšie rozdelený a prístup k poličkám oveľa jednoduchší. Vysoké skrinky je možné kombinovať s nízkymi skrinkami. Ideálnym doplnením nábytku Ego Plus sú zvislé a vodorovné zrkadlá, vybavené osvetlovaciou sústavou, ktorá sa vďaka čidlu pohybu samočinne zapína. Keramika Ego Plus je na želanie k dispo- zícii s povrchom Reflex Kolo. Séria Ego Plus je v predaji iba u Autorizovaných pre- dajcov KOLO. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Sanitec Foto: Sanitec

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

116

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

117

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

116 Relaxvo vani Aj napriek tomu, že napustenie vane nás rozhodne vyjde drahšie než puste- nie sprchy, radi si aspoň raz za čas doprajeme pocit, keď sa po náročnom dni ponoríme do vane po okraj plnej horúcej vody s voňavou a hebkou penou. Máme chuť relaxovať. Na čo by sme mali myslieť, ak si tento pôžitok chceme dopriať.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

117 Vaňovú zostavu tvorí vaňa, úložná kon- štrukcia, odtoková a prepadová súprava na vypustenie vody, zápachová uzávierka a vaňová zmiešavacia batéria. V minulos- ti sa používali vane, ktoré boli vyrobené zo smaltovanej liatiny alebo oceľového plechu, čo zaručovalo ich dlhú životnosť a stabilitu. V súčasnosti sú používanejšie plastové vane z akrylátových polymérov. Sú hladké a teplé na dotyk, odolné voči mechanickému poškodeniu a dostupné v rôznych farebných a tvarových vyhoto- veniach. Na trhu môžete nájsť množstvo rôznych typov vaní, od klasických až po tie anatomicky tvarované. Odlišujú sa aj svojimi rozmermi a spôsobmi umiestnenia v kúpeľni. Vaňa klasického tvaru by ne- mala chýbať v bytovej kúpeľni. Pohodlnú polohu umožňujú vane s dĺžkou nad 160 cm. V rodinných domoch a nadštandard- ných bytoch by mala byť dĺžka minimálne 170 cm. Vane sa odlišujú aj svojou hĺbkou. Platí pravidlo, že rodiny s deťmi či so star- šími ľuďmi by si mali vyberať skôr plytšie vane, sú praktickejšie. Rohové vane alebo vane s hydropneumatickým zariadením by sa mali používať ako vane do druhej kúpeľne domu, majú totiž podstatne vyš- šiu spotrebu vody. Vaňa s hydropneuma- tickým zariadení by mala mať dezinfekčné zariadenie. Vaňová batéria – kvalitné žriedlo vody Okrem výberu samotnej vane je rovnako dôležitý aj výber vaňovej batérie. Nejde len o dizajnové prevedenie, ale aj to technické riešenie či vhodný typ. Na vaňové batérie sa - napríklad v porovnaní so sprchovými batériami - kladú dva základné nároky, a to väčší nárok na prietok vody, keďže na napustenie vane potrebujeme viac vody než na sprchovanie, a požiadavka, aby sa voda do vane napúšťala s čo najmenším hlukom. Zvlášť v panelákových bytoch je dosť rušivé, keď ešte aj o dva poschodia nižšie počujete, že si sused chystá výdat- ný vaňový kúpeľ. Ak nebudú batérie tva- rom a rozmerom vyhovovať danej vani, nebude kúpeľ pohodlný. Pri výbere klasic- kej nástennej batérie by sme mali zohľad- ňovať dĺžku výtokového ramena batérie, ktoré by malo dostatočne vstupovať do vaňového priestoru, aby pri pustení vody z batérie voda zbytočne nestriekala a ne- narážala na steny vane. Zlepšovákom je inovácia pri sériách new waves, Amphora a Kidó od značky Kludi, ktoré nájdete na slovenskom trhu. Ide o prvý vaňový výtok, ktorý sa variabilne prispôsobí okraju vašej vane. Vyloženie výtoku možno polohovať v rozsahu od 123 mm do 170 mm. Robí sa jednorazovo pri montáži batérie a za- ručuje dokonalé prispôsobenie sa batérii konkrétnemu typu

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

118 vane. Nastavením polohy dopadajúceho prúdu dokážete výrazne stlmiť hluk. Voda už nehučí, ale vábivo šumí... a vy sa do nej môžete pokojne ponoriť. Iným rieše- ním je napúšťanie vane cez vaňový pre- pad Rotexa multi. Spolu s podomietkovou batériou vytvorí tento systém elegantné nadčasové riešenie pre vaňu a sprchu. Vaňové batérie môžu mať buď klasické kohútiky na teplú a studenú vodu, alebo pohyblivú páku, ktorou sa regulácia ide- álneho nastavenia pomeru teplej a stu- denej vody vykonáva jednoduchšie. Iste by sme mali po nej siahnuť, ak máme v rodine deti. Praktickým riešením sú termo- statické batérie, ktoré majú už od výrobcu nastavenú teplotu vodu na 38 o C, takže nemíňate zbytočne vodu doregulováva- ním, a obyčajne sú vybavené aj poistkou voči obareniu. Vo všeobecnosti sa batérie delia na klasické nástenné nadomietkové (ak sa inštalujú na obklady), nástenné po- domietkové (ak sa inštalujú pod omietku), na okrajové vaňové systémy alebo pod- lahové stojankové batérie, ktoré stoja pri vaniach umiestnených uprostred kúpeľne. Pri nástenných podomietkové modeloch vyčnievajú nad obklad len tie najnutnejšie časti batérie – výtokové rameno a ovlá- dací mechanizmus. Všetko ostatné je de- centne ukryté pod obkladom. Je to vhodné riešenie, ak sa chystáme na rekonštrukciu v kúpeľni, lebo pri inštalovaní podomiet- kových batérií sú nevyhnutné stavebné úpravy v kúpeľni. Zaujímavým dizajnovým riešením je tzv. vaňový okrajový systém. Funguje rovnako ako bežné armatúry, ale vnáša sa do okra- ju vane. Môžete si kúpiť samostatné jed- notlivé časti, ktoré sa inštalujú do prímu- rovky alebo priamo do okraju vane, kde sú už z výroby pripravené otvory. Výhodou je v tomto prípade, že sa vaňa môže prista- viť až k stene, takže sa v kúpeľni usporí miesto. Pri týchto modeloch je nevyhnut- né dbať na kvalitu prevedenia, najmä na správne utesnenie jednotlivých častí, aby za vaňu nezatekalo (zvlášť za sprchovou hlavicou), a tiež zaistiť ľahký prístup pre prípadné opravy. Druhou možnosťou je kúpiť kompaktný celok pripravený už z výroby. Je to plastová schránka s kom- pletným vybavením (zmiešavacie ventily, výpusť do vane, sprchová hadica a odvod vody do sifónu), ktorá sa montuje vedľa vane. Inštalácia je rýchla a jednoduchá,

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

119

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

120

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

zaistený je tiež ľahký prístup pri prípadnej oprave. Zariadenie však býva mnohoná- sobne drahšie oproti prvému variantu. Na trhu zatiaľ nie sú vaňové okrajové systémy v termostatickom prevedení. Zaujímavým riešením je vaňový okrajový systém radu Amphora od Kludi, ktorý obsahuje priamo na vani aj ručnú sprchu, ktorá sa však dá po použití zasunúť do tela vane, takže ha- dica funkčne ani esteticky neprekáža. Ak máte vaňu voľne stojacu v kúpeľni (efektné sú riešenia uprostred kúpeľne), siahnite po podlahových stojankových batériách. Inštalujú sa do podlahy, takže musíte počítať s prítokom vody zo zeme aj s netradične riešeným odtokom. Sú takpo- vediac luxusným artiklom – ich dizajnové stvárnenie ich predurčuje na to, aby boli v kúpeľni funkčným šperkom a ozdobou, prestížne je aj ich materiálové a povrchové prevedenie. To sa, samozrejme, premieta aj do ceny batérie. K takýmto elegantným kúskom jednoznačne patria stojankové vaňové batérie z radu Joop! a new waves od Kludi. Ako hovorí Ing. Vladimír Kozá- nek, marketingový riaditeľ značky Kludi, trendom sa v poslednom čase stávajú hlavne podomietkové nástenné batérie s napúšťaním cez prepad vo vani. Ručná sprcha ako súčasť vaňovej batérie Zatiaľ čo vaňové batérie majú vysoký ná- rok na prietok vody a potreba regulácie nie je pri nich až taká dôležitá, pri ručných spr- chách, ktoré sú súčasťou vaňových baté- rií, je naopak nárok na prietok vody nižší a komfortná možnosť regulácie sa dostáva do popredia. Výber ručnej sprchy vaňovej batérie, ktorá sa svojím tvarom podobá na telefónne slúchadlo, je podmienený funk- ciami, ktoré slúžia pre väčší komfort užíva- teľa. Jednotlivé modely bývajú vybavené rôznymi typmi prúdov vody (jemný prúd, monoprúd, masážny prúd atď.), ktoré sa jednoducho mení otočením prepínacieho kolieska. Hadica k ručnej sprche v rámci vaňovej batérie sa predáva kratšia, približ- ne s dĺžkou 125 cm, a to práve preto, aby na jednej strane nevznikol problém, že s ňou nedočiahneme, až kam potrebujeme, alebo aby sa zbytočne netočila vo vani. Voči nečistotám a vodnému kameňu sú ručné sprchy chránené rôznymi čistiacimi systémami. Všeobecne platí, že čím má batéria filtrácií viac, tým sa menej zanáša a bude dlhšie bezchybne fungovať. Spektrum dizajnových riešení Dizajnových riešení vaní aj vaňových ar- matúr je mnoho. Vybrať si môže naozaj každý, a to bez ohľadu na to, či inklinuje k dizajnovej romantike, rustikálnosti, alebo naopak k puristickému dizajnu. Jednotli- vé komponenty do vane si môžete vybrať buď samostatne a nakombinovať si ich podľa toho, ako sa vám páčia, alebo sa nechať inšpirovať kúpeľňami veľkých zna- čiek, ktoré mysleli na každý detail a všet- ko ohľadom dizajnu v kúpeľni vyriešili za vás. Napríklad kúpeľňa Esprit či Joop!, na ktorých spolupracovala pri výrobe značka Kludi ako špecialista na výrobu armatúr, je premyslená do posledného detailu a tvary ladia v každom ohľade – od vane či spr- chového kúta, cez batérie až po poháriky na zubné kefky a madlá na skrinkách. Simona Klérková Zdroj informácií a foto: KLUDI 121

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

8122

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

9123 obľúbený prvok záhradnej architektúry 1 Dnešná moderná záhrada neplní už iba úžitkovú funkciu, ako tomu bolo v pre- važnej miere v minulosti, teda nie je určená len na dopestovanie zeleniny a ovocia, ale nadobudla aj význam obytno-relaxačný a spoločenský.Aby bola táto funkcia naplnená, je potrebné vytvoriť prostredie poskytujúce určitú mieru sú- kromia.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

124 V zásade pôjde o vytvorenie opticky a dojmovo izolovaného priestoru od ostatnej časti záhrady. Veľmi častým a obľúbeným riešením je prepojenie obyt- ného priestoru so záhradou použitím terasy, ktorá je chránená pred nepriaz- ňou počasia. Vytvára to akési plynulé pokračovanie bytu a jeho prechod do zelene. Medzi podlahou vnútorného a vonkajšieho obytného prostredia by mal byť iba malý nevyhnutný výškový roz- diel, nakoľko týmto spôsobom sa doci- eli plynulé prepojenie bytu a exteriéru. Priestor záhrady by mal byť riešený tak, aby počas celého dňa bola niek- torá plocha na slnku a niektorá plocha záhrady zase v tieni. Hra so svetlom a tieňom je dôležitá najmä pri navrhovaní oddychových priestorov záhrady, terás, či plôch trávnikov.. Vzhľadom na naše klimatické podmienky je vhodné umiest- niť terasu alebo oddychový kút záhrady na južnú, prípadne juhozápadnú alebo juhovýchodnú stranu. Nie vždy sa to dá dodržať vzhľadom na nutné vytvore- nie súkromia v súvislosti s príjazdovou verejnou komunikáciou a svetovými stranami. Pôdorys terasy môže mať ľubovoľný tvar vychádzajúci z jej har- monického začlenenia do celkovej kom- pozície záhradného priestoru. Druhou možnosťou umiestnenia oddychového priestoru v záhrade je dať ho na opačnú stranu záhrady, odkiaľ je výhľad na dom a vytvoriť tak nové pohľady na záhradný priestor. Veľmi obľúbeným riešením je ohraničiť oddychový kútik stenami, najčastejšie dvomi, teda vytvorenie akéhosi rohu. Na tento účel sa používajú rôzne roho- že, napr. bambusové alebo slamené, rôzne deliace steny z drevených alebo kovových konštrukčných prvkov. Neod- mysliteľnou súčasťou takéhoto zákutia sa potom stávajú nádherné popínavé rastliny a dreviny. Takto vytvorená stena máva výšku okolo dvoch metrov, najvi- ac do troch metrov, aby bola v súlade s proporciami človeka. Optickú deliacu stenu môžeme vytvoriť samozrejme aj zo živého plota či hustých drevín. Funkčná a estetická stránka pergoly Už sme spomínali, že v obytnej časti záhradného priestoru je potrebné vytvo- riť tieň. Jedným z možností dosiahnutia tohto efektu je architektonický priestoro- vý prvok – pergola. Pergola ako forma prístrešku je vďačným estetickým dopln- kom záhradného oddychového priesto- ru a býva okrasou aj vďaka bohatosti prítomnej zelene. Ak má vhodný tvar stáva sa efektnou a atraktívnou súčas- ťou záhrady. Pergola môže mať rôzny tvar, od pravidelných ortogonálnych prv- kov po mäkké tvary oblúkov. Predpokla- dáme, že „materskou krajinou“ pre tento stavebno-konštrukčný a architektonický prvok sú južné oblasti Európy. V týchto teplých krajinách je nutnosťou vytvárať tieň, zvlhčovať ovzdušie a takýto účel spĺňajú rôzne prístrešky a pergoly. Tento obľúbený prvok záhradnej architektúry býva zo strán otvorený k peknému pro- strediu so zaujímavým výhľadom alebo naopak býva uzavretý pre vytvorenie intimity prostredia či z dôvodu ochrany pred vetrom. Pergolu si málokedy vie- me predstaviť bez popínavých rastlín. Zeleň mení mikroklimatické podmienky, zvyšuje vlhkosť, znižuje teplotu a praš- nosť prostredia. Hustý zelený porast má aj protihlukový efekt. Zelená stena nájde uplatnenie hlavne pri optickom oddeľovaní rôznych funkčných plôch v záhrade, napr. oddelenie úžitkovej zá- hrady od okrasnej. Podľa toho, kde sú pergoly umiestnené, delíme ich na izolovane stojace, potom na pristavané k objektu a tzv. spájajúce pergoly, ktoré sú v podstate zakryté ko- munikácie v záhrade. Izolovane stojaca pergola je samostatnou súčasťou cel- kovej koncepcie záhrady a jej kompozí- cie. Samostatne stojacu pergolu spája s domom chodník, či už „otvorený“ ale- bo krytý. Pergola, je pristavaná k ob- jektu predstavuje rozšírenie obytného priestoru domu. Zvyčajne sa robí terasa s pergolou mierne vyvýšená voči okoli- tému terénu, aby táto časť vynikla. Tvar a rozmery pergoly Tvar pergoly, ako už bolo spomínané, môže byť ľubovoľný. Najdôležitejšou požiadavkou je, aby táto drobná stavba bola funkčná a bola esteticky zakom- ponovaná do daného záhradného pro- stredia. Nemusí to byť len pevná trvalá konštrukcia, ale je možné ju vytvoriť aj 2

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

125 z rozoberateľných prvkov a počas zimného obdobia ju mať odloženú vo vhodnom prostredí. Predlžuje sa tým samozrejme životnosť takejto konštruk- cie. V tom prípade treba použiť jedno- ročné popínavé rastliny alebo si pomôcť nastavanými záhradnými kvetináčmi. Dnes existujú výrobcovia, ktorí vyrá- bajú konštrukčné dielce a je možnosť z nich vytvoriť aj pergolu podľa vlastnej predstavy. Je však potrebné dodržanie vhodných proporcií vzhľadom na pro- stredie a rozmery záhrady. Výška per- goly býva okolo dva a pol metra, to je vhodný rozmer vzhľadom na proprocie človeka a fakt, že popínavými rastlinami obrastená vodorovná časť pergoly sa bude zdať opticky nižšia. O pôdorysných rozmeroch pergoly nebudeme hovoriť, je to závislé od celkových proporcií, po- merov a veľkosti záhrady. Nosné kon- štrukčné časti pergoly musia byť pevné, nakoľko táto konštrukcia bude odolávať silným nárazom vetra a musí uniesť váhu popínavých rastlín. Ak je pergola pevne spojená so zemou, podľa staveb- ného zákona je označovaná ako drobná stavba a na jej postavenie nie je Biela farba na drevenej konštrukcii pergoly pô- sobí výrazne, avšak veľmi elegantne. 3 4 1 2 Popínavý plamienik -clematis vinúci sa na podpornej drevenej konštrukcii pergoly Oddychovo-spoločenský kútik pod drevenou pergolou ako plynulé pokračovanie obytnej časti domu do záhrady 3 Kombinácia stĺpov z lomového kameňa a vodorovnej drevenej konštrukcie obrastenej zeleňou 4 Tvar prístrešku alebo pergoly môže byť roz- manitý, ale mal by byť harmonickou súčasťou okolitého prostredia 5 Veľkorysejšie riešenie vonkajších relaxačných a komunikačných priestorov s uplatnením dre- venej podlahy 6 Vytvorenie opticky a dojmovo izolovaného priestoru od ostatnej časti záhrady 7

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

126 treba stavebné povolenie, stačí ohláse- nie stavby na príslušný stavebný úrad. Materiály vhodné pre stavbu pergoly Pri uvažovaní o materiáli, z ktorého bude pergola vyhotovená, musíme mať na zreteli poznatok, že pri každej stavbe v záhrade uplatňujeme materiál, ktorý ladí s celkovým výrazom domu a jeho záhradnej časti. Murovaná pergola z tehál alebo z kameňa Je to najstarší spôsob stavania pergol. Nie je veľmi vhodná pre záhrady pri ro- dinných domoch, skôr nájde uplatnenie v parkoch a veľkých priestranstvách. Nosné stĺpy kedysi boli vysekávané z jedného kusa kameňa. V hornej časti sa vloží guľatina a kolmo na ňu potom menšie guľaté profily zo smreku, bo- rovice alebo jedle. Stĺpy môžu byť vy- murované aj z lomového kameňa alebo z tehál. Používajú sa špeciálne tehly, tzv. lícovky, ktoré sú určené aj na ploty. Drevené trámy sa montujú na murované stĺpy tak, aby ostala medzera cca 2 cm. Ak je na objekte, pri ktorom je vytvorená pergola, fasáda z rovnakého materiálu, tvoria tieto dva komponenty harmonickú jednotu. Drevená pergola Na konštrukciu pergoly z dreva sa po- užíva vysušené zdravé drevo dobrej kvality, vhodné je drevo dubové, bu- kové, borovicové alebo smrekové. Vy- hýbame sa drevu s kôrou, nakoľko sa v takom dreve zdržuje drevokazný hmyz a iní škodcovia. Pri voľbe farby sa riadime zásadou, že najprirodzenejšie je ponechať pergolu v prírodnej farbe dreva alebo ju natrieť na tmavohnedo. V zeleni dobre vyzerá aj farba biela, avšak ostatné farebné tóny sa do záhrady ne- hodia. Osvedčuje sa drevenú pergolu naimpregnovať. Drevené stĺpy sa kotvia do betónových pätiek, avšak medzi be- tónom a drevom treba nechať medzeru, aby bolo drevo odizovolané od vlhkosti. Vodorovné nosné trámy sa dávajú do spodnej časti mohutnejšie, do vrchnej časti v priečnom smere už menšie trá- my. Všetky trámy sa kladú stojato a kon- ce trámov vrátane priečnych sa nechajú prečnievať o cca pol metra. Obľubou je vkladať medzi stĺpy mrežovinu z dreva, ktorá chráni priestor pred vetrom a je nosným prvkom pre popínavé rastliny. Kovová pergola Väčšinou sa používa kombinácia kovo- vej nosnej konštrukcie stĺpov a vodorov- nej konštrukcie z dreva. Stĺpy sa pria- mo vkladajú do betónových základov. Obľúbené je používanie oblých tvarov podporných kovových konštrukcií pre popínavé rastliny. Ako podpora pre obrastajúcu zeleň sa používa drôtené pletivo. Pergolu kovovej konštrukcie tre- ba povrchovo upraviť a udržiavať. Pre farebnosť platí rovnaká zásada ako pri drevených pergolách, vhodné sú fareb- né odtiene prebraté z prírody. Čo s podlahou pri pergole? Veľmi významnou súčasťou komplexnej stavby pergoly je podlaha, nakoľko funk- ciou pergoly je vytvorenie oddychového kútika a v priestoroch pod pergolou sa uvažuje so záhradným nábytkom. Tam, kde nie je vytvorená kompaktná strecha, je vhodné podlahu vytvoriť z dlažby. To, aký materiál použijeme na dlažbu, závisí od viacerých faktorov. Dôležité je kom- 5

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

127 plexné riešenie záhrady a najbližšieho okolia domu. Dlažbu môžeme položiť keramickú, betónovú, či tehlovú alebo upotrebiť kamene s rovnou plochou. Môžeme použiť aj drevo, ktoré samo- zrejme je prírodným a svojím vzhľadom veľmi vhodným materiálom, avšak kon- štrukcia a údržba si vyžiada viac po- zornosti. Možno použiť aj celé panely z dreveného materiálu. Kamenná dlažba býva z pieskovca alebo opuky. Ak by šlo o tehlovú dlažbu, musia sa použiť špeci- álne tehlové dlaždice. Betónová dlažba sa javí ako najjednoduchšia, na trhu je široký sortiment betónových prefabriká- tov rôznych tvarov a farieb. Obľúbená je hlavne zámková dlažba a zatrávňovacie dlaždice. Keramické dlaždice musia byť samozrejme vybraté pre vonkajšie pou- žitie, teda mrazuvzdorné Vybavenie pergoly Ak je pergola hotová, musíme ešte porozmýšľať nad jej vybavením a to záhradným nábytkom a osvetlením. Keďže svietidlá sú počas dňa na viditeľ- nom mieste, mali by tvoriť harmonickú súčasť tejto drobnej stavby. Samozrej- me doplnkovým umelým osvetlením sa časovo rozširuje využitie záhrad- ného priestoru vo večerných hodinách. Záhradný nábytok musí odolávať ne- priazni počasia, má byť ľahko prenosný a dobre uskladniteľný. Svojím tvarom, rozmermi, a farebnosťou musí ladiť s okolitým prostredím. Lavičky, malý stolík sa dajú vyrobiť napríklad z dreva. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj obľúbený prvok, ktorý býva súčasťou oddychového vonkajšieho obytného prostredia a síce záhradný krb, gril, ko- zub či klasické ohnisko. Ing, arch. Katarína Kujanová, PhD., UAOOB, Fakulta architektúry STU, Bratislava Foto: archív autora 6 7

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

128 Mestský mobiliár a dizajn Je to zaujímavý fenomén. Všetky tie z hľadiska architektúry drobné veci, ktoré stretávame na ulici vďaka úsiliu spravidla neznámych pracovníkov technic- kých služieb. Odpadkové koše, parkové lavičky, stojany na bicykle, zábradlie, stĺpiky. Zastávkové prístrešky, stánky, plagátovacie plochy. Detské ihriská. Ve- rejné osvetlenie, orientačné systémy. To všetko a samozrejme aj iné veci zahŕňa pojem mestský mobiliár. Všímame si ich? Alebo ich bezmyšlien- kovite obchádzame, ako nutné zlo, ako odpadky, ktoré na ulici jednoducho mu- sia byť? Zároveň sú dôležitým detailom, jedinou časťou uličného prostredia, ktorý je priamo odvodený od ľudského merítka. Tú časť, ktorú vnímame naozaj zblízka, ktorej sa na ulici skutočne dotýkame. Sú nábytkom ulice, priamo fyzickým prostred- níkom medzi samotným človekom a stav- bou, ktorú obývajú. Sú často práve tým, čo umožňuje a spoluvytvára na ulici život a nie len dopravu. Zrazu zistíme, že to, čo náš pohľad predtým odpudzovalo nebola samotná existencia mestského mobiliára ale jeho kvalita. A predovšetkým dizajn. MMcité sa zaoberá vývojom, výrobou a realizáciou prvkov mestského mobiliá- ra. Spoločnosť bola založená v roku 1994 mladými absolvetami katedry dizajnu Da- vidom Karáskom a Radkom Hegmonom po víťazstve oboch v súťaži o riešenie prvkov mestského mobiliára pre mesto Zlín. Po zlých skúsenostiach s realizáciou tohto návrhu sa postupne a neplánovane mmcité začala zaoberať nielen vývojom a dizajnom mestského mobiliára, ale taktiež jeho výrobou a montážou priamo na mies-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

129 te. Vďaka tomuto systému dodáva kon- covým zákazníkom produkty tak, aby sa o ich inštaláciu už nemuseli starať. V súčasnej dobe dizajnéri mmcité usi- lovne pracujú a vyvíjajú celý rad nových výrobkov. Už teraz sa môžete v ponuke stretnúť s charizmatickou lavičkou Mie- la, ktorá bude čoskoro doplnená o za- hradzovací stĺpik a odpadkový kôš. Ďalej s lavičkou Preva Urbana vychádzajúcou z estetiky klasického záhradného nábyt- ku. Veľmi zaujímavou novinkou je stojan na bicykle Meandre, unikátnej konštrukcie a elegantného tvaru, s použitím odolného pryžového pásu. Ponuka prístreškov je už teraz rozšírená o dva prístrešky na bicykle Edge a Tyre. Pokiaľ si uvedomíme všetky aspekty, s ktorými sa v súvislosti s mestským mobi- liárom stretávame, zisťujeme, že ten drob- ný prvok, prehliadaný kus železa či dreva má vlastne celkom veľkú silu ako ovplyv- niť konečný vzhľad ulice, parku či námes- tia. Je človeku na očiach, nestráca sa mu niekde za obzorom. Dokáže nielen doplniť nový výrazný projekt ale aj oživiť starú fungujúcu ulicu. To všetko s minimálnymi nákladmi, ak ich porovnáme s celkovými investíciami do prípadnej rekonštrukcie uličného priestoru. Mestský mobiliár má tiež tú výhodu, že jeho životnosť, technic- ká i morálna, je spravidla rádovo menšia než životnosť okolitej architektúry a tým pádom si môžeme dovoliť viac experimen- tovať a použiť výraznejší, súčasný dizajn a to i v historickom prostredí. Vonkajší nábytok egoé Aký je rozdiel medzi mestským mobiliárom a vonkajším nábytkom? Neveľký a predsa veľmi významný. Ako z názvu cítime, ide zrejme o obývanie vonakjšieho priestoru, tú časť nášho života, ktorú prežijeme pod šírym nebom, ale pritom sa nám hodí zari- adenie podobné tomu, ktoré máme doma. Niekedy ho využívame v prostredí ulice, teda v priestore verejnom a našim spolu- užívateľom môže byť kdekoľvek. Potom tomu hovoríme mestský mobiliár a vďaka anonymite prostredia žiadame dostatočnú odolnosť. Zavrieme však za sebou bránku na plote a modré z neba nám je rovnako naklonené, ak si chceme trebárs sadnúť von. Potom už nepotrebujeme mestský mobiliár ale použijeme vonkajší nábytok. Pretože užívateľ už nie je anonymný, po- žiadavka na odolnosť už nie je taká silná a taktiež tvar môže viac vyjadrovať in- dividualitu majiteľa. Ide teda o malý ale celkom významný rozdiel medzi oboma pojmami. Vonkajší nábytok novej firmy egoé sa presne medzi týmito polohami pohybuje. Programovo využíva bohaté skúsenosti spoločnosť mmcité, svojho zakladateľa a zároveň pracuje so špecifikami von- kajšieho nábytku, ktorý nie je mestským mobiliárom. Nová kolekcia sa poprvýkrát predstavila v rámci pražskej prehliadky Designblok 05 ale v predpremiére ju mohli ako prví vidieť slovenskí záujemcovia na Trenčianskom hrade ako súčasť prehliad- ky Design Days. Bolo pripravených zatiaľ šesť výrobko- vých radov, ktoré sa snažia vyjadriť rôzne polohy vonkajšieho nábytku a tým spĺňať rôznorodé požiadavky zákazníkov. Pred- stavený nábytok nie je určený len do sú- kromných záhrad ale všade tam, kde je potrebné vonkajšie zariadenie so špičko- vým dizajnom a nie je kladený taký nárok na odolnosť proti vandalizmu. Ide o pries- tory nejakým spôsobom strážené, okrem súkromných záhrad teda aj rôzne átriá, vnútorné dvory, záhradné reštaurácie či rôzne uzatvorené areály ako sú kúpele, privátne nemocnice, hotelové zariadenia, golfové ihriská. Možností je veľa. V súčasnosti ponúka program egoé 11

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

130 výrobkových radov a na ďalšom vý- ovoji usilovne dizajnéri pracujú. Dizajn a predovšetkým dobrý dizajn a napríklad taktiež spolupráca s mladými talentami je základom všetkého v mmcité a egoé. Niektoré zo študentských prác sa už teraz objavjujú v katalógoch oboch značiek. Sú to napríklad Merletto z perforovaného ple- chu s krajkovým efektom mladej dizajnér- ky Dagmar Moráňovej. Študent Matej Brzý navrhol dva druhy lavíc inšpirovaných zvláštnou estetikou štiepeného dreva s výstižným názvom Polienko. Veľmi plod- ná spolupráca s talentovaným absolven- tom ateliéru Dizajnu na pražskej UMPRUM bola nedávno ocenená Národnou cenou za študentský dizajn udelovanou Design Cabinetom CZ za jeho riešenie ochran- ného roštu ku stromom, ktorý je zároveň lavičkou. Jeho lavičky z oceľových prútov s názvom Limpido nájdete taktiež v ponu- ke značky egoé. Redakcia v spolupráci s sk cité Foto: sk cité

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Ekoprogres v.d., Trenčín Zamarovská 260, Zamarovce, 911 05 Trenčín Tel./fax: 032/ 744 18 89 Mobil: 0903 740 701, 0903 705 488 E-mail: trencin@ekoprogres.sk Ekoprogres Stará Ľubovňa, s.r.o. Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa Tel.: 052/ 432 48 71, fax: 052/ 428 22 81 Mobil: 0903 740 703, 0903 597 370 E-mail: staralubovna@ekoprogres.sk Ekoprogres Žilina, s.r.o. Pusté 916, 013 22 Rosina Tel.: 041/ 500 81 07 Fax: 041/500 81 08 Mobil: 0911 964 383, 0911 506 941, 0911 746 010 E-mail: zilina@ekoprogres.sk Ekoprogres v.d., Trenčín - obchodné oddelenie Nitra Cabajská 28, 949 01 Nitra Tel./fax: 037/ 651 20 35 Mobil: 0903 740 708 E-mail: nitra@ekoprogres.sk Ekoprogres Dunajská Streda, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda Tel.: 031/552 43 61,Fax: 552 87 95 Mobil: 0911 432 337E-mail: dunajskastreda@ekoprogres.sk www.ek opr ogr es . sk Malé čistiarne odpadových vôd Ekoprogres EČ 6 - 150 E.O. Do rodinných domov, reštaurácií, motorestov, rekreačných zariadení, malých osád, prevádzok s malým počtom zamestnancov Výhody - vysoká účinnosť – trojstupňové čistenie - jednoduchá montáž – prevádzkový predpis zdarma - tichý chod a žiadny zápach - minimálne stavebné náklady - 100%-ná tesnosť – 3 roky záruka Výhody - ľahká manipulácia pri montáži - 100%-ná tesnosť - certifikované výrobky - záruka kvality ISO 9001-2001 Kanalizačné, prečerpávacie a domové šachty z PE Výrobca je držiteľom certifikátu kvality riadenia ISO 9001-2001 Nový certifikát podľa normy EN 12566-3 keramické obklady, dlažby, vane, sprchovacie kúty umývadlá, WC, sanitu, vodovodné batérie, kúpeľňové doplnky, laminátové a drevené parkety, obkladové panely na stenu. Nájdete u nás: K ú p e ľ ň o v é a p a r k e t o v é š t ú d i o predajnáplocha300m2 KaMi - Karol Graus, Červenej armády 14, 934 01 Levice tel.: 036/630 65 01, 036/631 22 92 fax: 036/630 65 00 e-mail: kami@kami-lv.sk Návrhy, projekty, realizácia, údržba sadovníckych úprav Rekonštrukcie záhrad a parkov Automatické závlahy záhradná architektúra Tel/fax: 02/4342749, mobil: 0905 972 636, 0905 443 074 e-mail: florsad@florsad.sk Florsad spol. s r.o., Pod Gaštanmi 8, 821 07 Bratislava www.florsad.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Krok za krokom do záhrady Chodníky dodajú každej záhrade – menšej aj väčšej zaujímavú štruktúru a štý- lovosť. Netreba zabúdať, že by mali ladiť s domom, plotmi, musia byť este- tické, ale aj funkčné, schodné za každého počasia a bezpečné. Môžu byť vy- budované s využitím rôznych atraktívnych materiálov, dokonca aj tých menej obvyklých. Pri budovaní nových alebo renovácii star- ších chodníkov je dôležité zohľadniť nie- koľko všeobecných pravidiel. Nevyhnutné je napr. zvoliť správne a pozemku prime- rané rozmery chodníkov. Šírka chodní- kov by mala byť odvodená od účelu, na aký budú využívané. Ideálne je ak pred- stavuje pri hlavných chodníkoch 1,2-1,5 m, umožňuje to prejsť vedľa seba, resp. oproti sebe, dvom dospelým osobám. Bočné chodníky môžu mať šírku 0,5-1m. Chodníky vedúce k schodom alebo k te- rasám je treba vždy rozmerovo prispôso- biť týmto prvkom. Všetky chodníky musia viesť presne určeným smerom a nemali by chodca zbytočne zavádzať. Tiež nie je dobré mať na pozemku chodníky, ktoré nebudú využívané. Prístupové chodníky k domu by mali byť po správnosti čo najkrat- šie a skôr širšie, ale napr. chodník vedúci k altánu v rohu záhrady, či k jazierku môže byť dlhší, jemne oblúkovitý a užší. Oblú- kovité línie chodníkov (vzbudzujú zveda- vosť a majú dynamiku) sa najlepšie uplat- 132

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

nia vo vidieckych a prírodne ladených záhradách, v mestských a modernejších výsadbách je naopak lepšie zvoliť rovné línie. Oblúkovité línie možno využívať aj vtedy ak sú súčasťou záhrady rôzne men- šie zaujímavé zákutia, ktoré sa prostred- níctvom takto riešených chodníkov potom dajú objavovať. Pri prepájaní dvoch častí záhrady (úžitková + okrasná) je lepšie vy- tvoriť kratší a priamy chodník. V zásade kombinovať rovné línie s oblúkovitými je možné len na väčších pozemkoch. Všet- ko si ale treba dobre zvážiť, pretože príliš veľa rôznych chodníkov v záhrade nikdy nepôsobí dobre, obzvlášť nie v menšej záhrade. Vždy je lepšie prechádzať na určité miesta aj cez trávnik. Tiež nie je dobré kombinovať veľa materiálov v rámci jednej záhrady (chodníky z betónu, prírod- ného kameňa, dreva a pod.). Výsledkom by mohol byť neharmonicky až chaoticky pôsobiaci celok. Plánovanie a realizácia Chodníky by mali byť budované v jednej úrovni s okolitými plochami, pretože nie je nič horšie, ako keď je chodník „utopený“ a napr. za dažďa nepriechodný. Tiež by však nemali príliš nad okolitý terén vytŕ- čať. Môžu mierne klesať aj stúpať, avšak pri väčších prevýšeniach je už dobré do- plniť ich o schodíky. Vo všeobecnosti sa odporúča nechať plánovanie chodníkov na zimu a ich realizáciu na jarné mesiace. Platí to hlavne v prípade, že sa budú rea- lizovať všetky chodníky na danom pozem- ku. Kvalita a životnosť chodníkov závisí nielen od správneho výberu dlažobného materiálu ale najmä od prípravy podlo- žia. Toto by malo byť pevné, homogénne, ideálne zložené z dvoch vrstiev – ostrého hrubozrnného kameňa a jemnejšieho štr- ku. Podklad by mal byť vyrovnaný valcom a dobre zhutnený. Pri stavbe chodníkov samozrejme netreba zabúdať na odvod- ňovacie systémy a ani na obrubníky, kto- ré oddelia chodníky od okolitého záhonu, trávniku a vymedzia ich tvar. Samotné dlažobné prvky sa obvykle ukladajú buď lacnejším suchým spôsobom – do piesku, alebo spôsobom drahším mokrým – na cementovú maltu. Samotné ukladanie po- skytuje zaujímavé možnosti a je tu priestor aj na rôzne kreatívne nápady. Pri dlažob- ných pálených tehlách sa dajú vytvárať rôzne atraktívne vzory. Nevyhnutné bude tiež chodníky správne naspádovať, preto- že to zabezpečí rýchly odtok vody. Spádo- vať chodníky je možné v priečnom (rovin- ný terén), alebo pozdĺžnom smere, pričom uhol spádovania závisí od materiálu, ktorý bol na vybudovanie danej cestičky vyu- žitý. Čím hladší povrch, tým menší spád (1-2%) bude potrebný, a naopak čím je povrch drsnejší, tým je odporúčaný spád väčší (3%). Ďalším pravidlom je, že spá- dovať treba vždy od budovy. Betón alebo kameň V súčasnosti sa chodníky budujú s vyu- žitím betónových prefabrikátov (vynikajú obrovskou tvarovou aj farebnou variabi- litou), betónu a pálených dlažobných te- hál (môže sa výborne dopĺňať s lícovými tehlami na fasáde). Využíva sa aj prírodný kameň, drevo, dokonca v poslednej dobe aj kovové platne (záhrady v high – tech štýle). Pokiaľ spevnené plochy z uvede- ných materiálov sú pomerne nenáročné na údržbu a celoročne schodné, celkom sa to nedá povedať o povrchoch z prírodných materiálov napr. kôra, či štrk. Tieto však možno kedykoľvek zmeniť, čo je napr. pri betónových chodníkoch zložitejšie. Veľ- mi efektné sú chodníky z dreva. Tento materiál sa výborne spája s vysadenými rastlinami a navodí príjemnú domácku at- mosféru. Drevo je hrejivé, rýchle schne, vyniká často zaujímavou štruktúrou, ktorá sa pôsobením poveternostných vplyvov ešte viac zvýrazní. Chodníky z odolnej- šieho a tvrdšieho dreva (malo by byť ešte aj impregnované) sa hodia do mestských ale hlavne vidieckych záhrad a na det- ské ihriská. Výborne pôsobia v horskom aj podhorskom prostredí a pri chalupách. Vhodné na tento účel je drevo bukové, dubové, agátové, či smrekovcové. Kombi- novať možno aj viacero druhov. Drahšou, ale pohľadovo atraktívnejšou alternatívou môže byť chodník vybudovaný z tropické- ho dreva. Podobne ako drevo aj štrk vyze- rá v záhrade zaujímavo. Možno si vybrať z rôznych veľkostí a farebných odtieňov (svetlejší/tmavší) a ak položíte vrstvu štrku na nepriepustnú membránu, bude takýto chodník prakticky bezúdržbový – nebude z neho vyrastať burina. Štrkový chodník môže byť ľubovoľne široký a tvarovaný a môže dokonca ústiť do pôsobivého štr- kového ostrovčeka. Zaujímavo sa môže vinúť skalkou či kvetinovým záhonom a takisto ako chodník z dreva nájde uplatne- nie v mestskej aj vidieckej záhrade. 133

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Vlákna z paliem a mušle Jednoznačným trendom v modernej záhradnej tvorbe je príklon k prírodnej- ším materiálom. V prípade chodníkov to znamená aj použitie rôznych menej tradičných prírodnín, hlavne rastlinného pôvodu. V zahraničí sa napr. začali vyu- žívať vlákna z palmových kmeňov. Ide o zaujímavý a trváci materiál, navyše sa po ňom výborne prechádza. Mal by byť ulo- žený na nepriepustnom podloží v hrubšej vrstve. Hodí sa do záhrad prírodnejšieho rázu. Z ďalších prírodnín sa začali s obľu- bou na budovanie chodníkov využívať vrstvy celých aj polámaných mušlí a rôz- nych lastúr. Ani prírodný kameň nič ne- pokazí a takýto chodník nádherne vynikne hlavne v perfektne udržiavanom trávniku. Do špár medzi jednotlivé kamene možno vysadiť dokonca aj vankúšovité trvalky, ktoré znášajú zašliapnutie (napr. materina dúška). Prípadne je možné špáry vysy- pať drobnejšími úlomkami kameňa alebo pieskom. Chodníky z prírodného kameňa sa hodia do vidieckych záhrad a môžete prostredníctvom nich nasmerovať kroky napr. k záhradnému jazierku s kvitnúcimi leknami či k odpočívadlu. Nevyhnutné je však pevné podložie a kameň vrstev- natej štruktúry s hrúbkou aspoň 10 cm. Veľmi efektné a stále viac využívané sú tiež chodníky vytvorené z vrstvy drvenej kôry (asi 10 cm vrstva). Ide o drahšie, ale najviac ekologické riešenie. Časom sa však kôra rozpadne a bude potrebné ju doplniť. Chodníky z kôry možno využiť vo vidieckych záhradách, ale aj pri záhra- dách v meste, môžu lepšie sprístupňovať vresoviská, porasty okrasných tráv a letni- čiek. Na trhu dostať kúpiť aj kôru farebnú, avšak jej použitie na vybudovanie chodní- kov by malo byť dostatočne zvážené. Nie vždy totiž takýto chodník pôsobí harmo- nicky. Chodník z kôry vonia a nekĺže sa. Možností je samozrejme veľmi veľa, zále- ží na rozhodnutí a finančných možnosti- ach majiteľa záhrady. Vo všeobecnosti sa však ani v tomto prípade šetriť neoplatí, pretože ide o investíciu na viacero rokov. Navyše chodníky dotvárajú celkový dojem zo záhrady a vôbec exteriéru domu. Daniel Košťál Foto: autor 134

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

135 SEMMELROCK vás pozýva do predĺženej obývačky Návšteva vo vzorkovej záhrade firmy Semmelrock je takmer ako zážitok z do- volenky. Je len málo miest, kde sa ponúka záujemcom toľko inšpirácií – ktorá dlažba dokonale naplní individuálne predstavy o budúcej záhradke, ktoré farebné odtiene najviac vystihnú osobnosť človeka... Záhradná architektúra je dnes umením ako docieliť oázu príjemného prostredia. Schopnosť predĺžiť obývačku až za múry domu, ocitnúť sa zrazu na trávnatom ko- berci, esteticky stvárnenom chodníku... Na to, aby sa tieto predstavy naplnili je potrebné dokonalé plánovanie. Semmelrock ponúka vo vzorkovej záhra- de množstvo príkladov, ako využiť dlažby a platne s cieľom podčiarknúť individualitu vašej záhradky - od klasického štýlu po moderný, od jasných platní s rovnými líni- ami až po kameň imitujúce dlažby v štýle antiky. Od svetlých, jemných, ligotavých farieb až po farebné odtiene prírody... Vzorková záhrada firmy Semmelrock v Seredi obsahuje všetky prvky širokého spektra súčasnej záhradnej architektúry. Ponúka tipy na vytvorenie terás, chodní- kov a plôch, slúži ako návod na uloženie palisád a schodov. Nakoľko sa nachádza pred areálom spoločnosti je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pracovníci spoločnosti Semmerock sú k dispozícii v pondelok až v piatok od 8:00 do 16:00. Ochotne Vám poradia, dajú vhodné tipy na výber a pokládku dlažieb a pracovníci technického oddelenia v prí- pade záujmu Vám ochotne vypracujú aj kladačský plán na základe Vami vybrané- ho vzoru pokládky dlažby. Ďalšie informácie: Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. Trnavská č. 3728, 926 01 Sereď Tel.: 031/ 789 12 01, fax: 031/ 789 05 34 www.semmelrock.sk Nechajte sa inšpirovať vzorkovou záhradou firmy Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. - je dobrým východiskovým bodom pre založenie vlastnej záhrad- ky.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Ladislav Tóth s kamerou stále priprave- nou, aby mohol natočiť všetko zazname- naniahodné. Patrik Trubíni má na starosti, aby sme sa včas a bez problémov dostali do cieľa našej cesty – na ostrov Vardö. O spokojnosť našich žalúdkov sa postará fujarista Rastislav Cagáň. Fujarista pre- to, že sa vo voľnom čase venuje hre na fujaru, a tiež výrobe tohto hudobného ná- stroja. Jednu fujaru vyrobil aj pre starostu ostrova Vardö. Máme ju upevnenú nad hlavami a nesieme ju ako dar. Poslednými dvoma členmi expedície sú organizátori Vladimír Kmeť a Mária Beneová. V ta- kejto zostave sme sa v roku 2006 vydali po stopách Maximiliána Hella. Keďže na Slovensku len málokto pozná život a dielo Maximiliána Hella, rozhodli sme sa oživiť jeho pamiatku a napraviť malú informova- nosť o tomto astronómovi a vedcovi 18. storočia. Pretože naša expedícia niesla aj názov „Po stopách Maximiliána Hella“, rozhodli sme sa na ostrov Vardō putovať po trase, po ktorej išiel v roku 1768 aj M. Hell. Jeho trasa viedla z Viedne cez Pra- hu, ďalej po trase Drážďany-Meissen-Lip- sko-Hamburg-Lũbeck-Kodaň-Trondheim a stadiaľ po mori na ostrov Vardō. My sme vyrážali z Nitry a na Vardō sme nešli po mori, ale cez prístavné mesto Bodō, ska- Sedíme v aute a práve sme minuli tabuľu s názvom Nitra. Šesť ľudí, ktorí sa ešte nepoznajú. Okrem Stana sme všetci z nitrianskeho okresu. Stano, teda Stanislav Neuschl, je zástupcom starostu Štiavnických Baní. Ide s nami, pre- tože Maximilián Hell sa narodil práve v Štiavnických Baniach. Laca poznám z gymnázia, chodil do vedľajšej triedy. Náhoda alebo osud spôsobili, že sme sa po viac ako 10 rokoch stretli na expedícii pod názvom „Po stopách Maximili- ána Hella“. 136 Expedícia za severný polárny kruh 1

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

diaľ sme si ešte „odskočili“ na rozprávkovo krásne ostrovy Lofoty. Trajektom, na ktorý sme nastúpili o jednej v noci, sme sa nad ránom okolo tretej doplavili k mestečku A. O mestečku s takým krátkym názvom sme dovtedy nepočuli, preto sme sa na tom dobre zabavili. Keď sme si dostatočne vychutnali krá- su Lofot, vrátili sme sa na škandinávsku pevninu, odkiaľ sme si to namierili na naj- severnejší bod Európy – Nordkapp alebo Severný Mys. Z útesu so zemeguľou sme sa dívali na nekonečné morské diaľky a predstavovali si tam niekde za obzorom Severný pól. Vedeli sme, že keď otočíme hlavu doprava, dívame sa smerom na náš cieľ – ostrov Vardō. Momentálne sme tam sledovali prechádzajúce sa soby, ktoré sa nenechali ničím rušiť. Dokonca im nevadi- li ani autá na cestách a nelámali si hlavu nad tým, že občas zastavili celú premávku a my sme museli čakať, kým celé stádo flegmaticky odkráča na druhú stranu ces- ty. Severný Mys ponúka aj obchodíky so suvenírmi, panoramatické kino zobrazuj- úce severský život, kaplnku na severský spôsob, informácie o objavení a histórii tohto miesta a mnohé iné. No my sme ne- mali čas sa tam zdržiavať, mali sme pred sebou ešte dlhú cestu. Na trase Nordkapp - Vardō, čo je asi 550 km, sme za celý deň stretli toľko áut, že by sa to dalo porátať na prstoch dvoch rúk. Keď sme za úplného denného svetla v ne- skorých večerných hodinách dorazili pod- morským tunelom na ostrov, únava a hlad nás už zmáhali, ale radosť potlačila všet- ky tieto pocity. V jedinom hoteli na ostrove nás už netrpezlivo čakal Veľvyslanec SR v Nórsku Dušan Rozbora. Z okna hotelo- vej izby nás vítal kývaním a pozdravmi. Po pridelení izieb sme si z auta vyniesli veci a v Patrikovej a Lacovej izbe sme rozložili chlieb, maslo, zeleninu, džem a takto sme šťastní, že sme v cieli, prežili večer. Keď- že v severských končinách je pol roka po- 137 1 Mestečko A na Lofotách je dôkazom, že aj v týchto drsne krásnych končinách je človek schopný prežiť 2 Trajektom sa blížime k Lofotám, sú asi 3 hodiny ráno 3 Všadeprítomné soby, tentoraz pod Nordkappom 4 Pohľad z najsevernejšieho bodu Európy na ďaleký sever 2 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

138 počasie práve M. Hell na Vardō. Okrem prechodu Venuše popred slnečný disk pozoroval aj polárnu žiaru, morský odliv, laponskú reč, geologickú skladbu oblastí Severného mora, rieky, flóru, faunu, sve- tielkovanie mora, ale tiež hospodárske pomery severských krajín. Budoval ob- servatóriá v Trnave, Viedni, Kluži, Egeri, Budíne a na Vardō. Prednášal astronó- miu na viedenskej univerzite. Venoval sa aj výpočtom – vypočítal paralaxu Slnka a určil vzdialenosť Slnka od Zeme. Zomrel 14.4.1792 a pochovaný je na cintoríne v Maria Enzersdorfe pri Viedni. Život a dielo Maximiliána Hella dokumen- tuje aj jeho expozícia v miestnom múzeu – Vardomuseene. Práve sem nás zaviedli kroky na ďalší deň nášho pobytu na os- trove. S riaditeľom múzea, bývalým sta- rostom Špicbergov, sme prostredníctvom jeho zaujímavého výkladu spoznali celú históriu ostrova. K expozícii, ktorá venu- je M. Hellovi mimoriadnu pozornosť, pri- budla pamätná tabuľa – druhá, ktorú sme na Vardō niesli. Ale tiež druhá v múzeu. Jednu tu už Maximilián Hell mal, bola to tabuľa maďarskej expedície, ktorá ju sem nainštalovala, pretože za čias M. Hella sme boli súčasťou Rakúsko-Uhorska . Jeho spoločníkom na Varde bol Ján Ne- pomuk Sajnovics, ktorý bol maďarskej ná- rodnosti. Týmto sme naše poslanie splnili a zbytok času, ktorý nám zostával do zajtrajšieho odchodu, sme na pozvanie starostu plá- novali stráviť prehliadkou Ostrova vtákov 5 Od nášho vytúženého cieľa nás delí už len podmor- ský tunel 6 Ostrov vtákov 7 Vežičky Talinnu 8 Veľvyslanec SR v Nórsku Dušan Rozbora s krabom kráľovským 9 Fínska príroda s nekonečným množstvom jazier, brezami a ihličnanmi nás úplne nadchla. Prekvapila nás čistota škandinávskej prírody, kde ste na zemi nenašli jediný odpadok. 10 Vchod do sídla Santa Clausa. nať naše úsilie. Počas oficiálnej návštevy starostovho úradu spoločne s veľvyslan- com Dušanom Rozborom sme obdarovali starostu už spomínanou fujarou. Neskrý- val prekvapenie z hudobného nástroja a priznal sa, že fujaru vidí prvýkrát v živote. Rasťo mu predviedol, ako sa fujara drží a ako sa na nej hrá a Rolf E. Mortensen nám s úsmevom na tvári sľúbil, že keď prídeme o rok, aj on nám čosi zahrá. Vraj bude usilovne cvičiť. Po skončení návštevy sme boli pozvaní do múzea nórsko-ruských vzťahov - Pomor- museet. Nóri a Rusi v minulosti udržiavali medzi sebou obchodné a priateľské vzťa- hy a na základe týchto stykov vznikol svoj- ský jazyk – miešanina nórskeho a ruského jazyka s názvom moya-potoya. Popoludní, keď bolo všetko pripravené, sme za prítomnosti Veľvyslanca SR v Nórsku Dušana Rozboru, starostu ostrova Vardō Rolfa E. Mortensena, členov expe- dície, zamestnancov Mestského úradu a novinárov nainštalovali a slávnostne od- halili pamätnú tabuľu Maximiliánovi Hello- vi. Prečo práve tu na ostrove Vardō? Maximilián Hell sa narodil 15.5.1720 v Štiavnických Baniach. Bol vedec, ast- ronóm, matematik, fyzik, pedagóg, et- nograf, lingvista a jezuitský páter. Počas svojho života uskutočnil expedíciu za severný polárny kruh na ostrov Vardō. Tu 3. júna 1769 pozoroval prechod Ve- nuše popred slnečný disk. Zo všetkých astronómov vo svete mal najpriaznivejšie lárny deň a pol roka polárna noc, ani sme si nevšimli, že nastala noc a zrazu boli 2 hodiny ráno. Vonku také šero, ako u nás o 18. hodine večer. Zaželali sme si dobrú noc a tešili sme sa, že sa po posledných dvoch nociach strávených jazdou v aute, konečne poriadne vyspíme. Ono sa to síce nedalo porovnať s pos- krúcanými polohami našich tiel v aute, ale svetlo v hotelovej izbe, kde nie sú žalú- zie ani závesy, nám tiež nedoprial taký spánok, na aký sme boli zvyknutí. Avšak raňajky boli kráľovské a doplnili nám stra- tené sily. Na naše prekvapenie v týchto odľahlých končinách, kde si sotva niečo dopestujete, servírovali melóny či avoká- do. Po raňajkách nás na Mestskom úrade čakal starosta ostrova Rolf E. Mortensen a okrem neho novinári pripravení zazname- 5

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

139 cez Fínsko, ktorému sa nie nadarmo vra- ví Krajina tisícich jazier. Okrem toho, že každú prestávku sme strávili kúpeľom v krištáľovo čistom jazere, boli tieto jazerá obklopené množstvom čučoriedok a lesy plné hríbov nám na spiatočnej ceste za- bezpečovali potravu. K plnej taške hríbov tam potrebujete asi tak 5 minút. V jaze- rách sme sa kúpali, umývali vlasy, zuby, riad, až sme mali strach, že my budeme tí, ktorí spôsobia znečistenie tých priezrač- ných vôd. Este zastávka na fínskom polárnom kru- hu v Rovaniemi, kde má svoje sídlo Santa Claus. Odtiaľto každoročne vyráža so zá- prahom sobov rozdávať darčeky všetkým, ktorí si to zaslúžia. Oproti nórskemu po- lárnemu kruhu, ktorý sme navštívili cestou na Vardō, je fínsky skomercionalizovaný. Z Helsiniek sme trajektom zamierili do estónskeho Talinnu, stadiaľ do lotyšs- kej Rigy, kde sme ešte naposledy využili možnosť nocovať na pobreží, tentokrát- Baltského mora. Potom sme sa cez vnú- trozemie Litvy a Poľska šťastne vrátili na rodné Slovensko. Nevýslovná radosť nás zaplavila, keď sme z poľskej strany uvideli naše Tatry. Šťastní, že sme opäť doma, ale aj z poci- tu, že sme splnili úlohu, sme začali obvo- lávať rodiny, príbuzných, známych. Šťast- ní z pocitu, že sme urobili niečo pre nášho rodáka, ktorý si to určite zaslúži. O tom, že Maximilián Hell si pozornosť verejnosti zaslúži, svedčí aj to, že jeden z kráterov na Mesiaci bol pomenovaný jeho menom a UNESCO ho zaradilo do kalendára vý- znamných osobností. Nesie po ňom ná- zov dokonca aj planétka s priemerom 73 km, pomenovaná Maxhell. Mgr. Mária Beneová Foto: autor a krabej farmy. Na Ostrov vtákov sme sa v spoločnosti sprievodcu a pracovníčky mestského úradu Helen dopravili loďkou po Barentsovom mori. More bolo také stu- dené, že pri ponorení rúk do vody nám za- čali pomaly tŕpnuť. Po našom poslednom kúpeli v mori pod Nordkappom sa Patrik síce na kúpanie v Barentsovom mori te- šil, ale veľmi rýchlo si to rozmyslel vzhľa- dom na jeho teplotu. Na Ostrove vtákov bol taký škrekot, že sme poriadne nepo- čuli vlastné slovo. Nečudo, veď ostrov bol doslova posiaty vtákmi viacerých druhov, ktoré nám neprestajne lietali nad hlavami a jediné, čo nám v tej chvíli chodilo po ro- zume, bolo, aby sa nám od nich neušlo nádielky. Ostrov sme si prešli dookola a po zaujímavej prehliadke sme sa presu- nuli k inému živočíšnemu druhu – krabovi kráľovskému. Tentokrát však nie vo voľnej prírode, ale na krabej farme. Tohto obrov- ského tvora sme obdivovali navlečení v gumených plášťoch a obutí v gumákoch. Posledné zábery ostrova Vardō a začína naša cesta domov. Domov sme cestovali 6 7 8 9 10

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

142

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Viac na: www.semmelrock.sk Námestia, cesty, terasy. Umenie tvorby krajšieho priestoru. Pre okolie vášho rodinného domu. Il Campo dlažba vulcano.Appia antica dlažba lávovo-červená melírovaná.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/

Najbezpečnejšou investíciou je váš dom Baumit Zatepľovacie systémy Partner pre zatepľovanie. 30%p.a. úrok (doživotná fixácia) Investujte ešte dnes do Baumit zatepľovacích systémov Zatepľovacie systémy Baumit sú najlepšou a najvýnosnejšou investíciou. So zatepľovacím systémom Baumit môžete znížiť vaše náklady na vykurovanie až o 50 %. Už o niekoľko rokov bude vaša investícia do zateplenia fasády naspäť. Od toho okamihu vám zatepľovací systém Baumit prináša peniaze v hotovosti. Pri prepočte vašej investície do optimálneho zateplenia fasády vám ušetrená energia zabezpečí až 30 % p. a. zúročenie vašich úspor, a to s doživotnou zárukou. Baumit open® vám garantuje nielen najvyššie zúročenie vašich úspor, ale zabezpečí vďaka výbornej priepustnosti vodných pár aj príjemnú klímu vnútorných priestorov pre celú vašu rodinu. So zatepľovacím systémom Baumit open® investujete do budúcnosti a do príjemného prostredia vášho domu.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE12009/