DOM a BÝVANIE 2/2009http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

číslo 2 - 3. ročník/2009 Výstavba, nové bývanie I Staviame, modernizujeme Projekt a realizácia I Povrchová úprava fasád a stien ISSN1337-4028 Moderný dom a byt Elektronika a technika Podlaha v interiéri Bazénová sezóna Voda v záhrade Relax, cestovanie

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

REHAU, s. r. o., Kopãianska 82/A, P. O. BOX 131, 850 00 BRATISLAVA Tel.: 02/682 091 77, 26 – 28, fax: 02/638 134 22 e-mail: bratislava@rehau.com, www.rehau.com Stavba Auto Priemysel NOVÁ DIMENZIA VO V¯ROBE OKIEN! GENEO – KOMPOZITN¯ OKENN¯ PROFIL JE VYROBEN¯ ZO ·PIâKOVÉHO MATERIÁLU RAU-FIPRO PREDBEHNITE âAS – MAJTE UÎ DNES OKNÁ, KTORÉ BUDÚ O PÁR ROKOV ·TANDARDOM. Okná pre energetickú obnovu budov, nízkoenergetické a pasívne domy.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Nový Samsung LED TV. Vitajte v úplne novom svete. Vo svete, kde Vám LED technológia Samsung prináša obraz, aký ste ešte nevideli. Jasnejšie farby, hlbšia cierna a ostrejší obraz. LED televízory Samsung prenesú Váš zážitok do úplne inej dimenzie. ˇ www. samsung.com/sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITIA AŽ 109 % VEĽKÝ MODULAČNÝ ROZSAH 20  100 % VÝKONU INTELIGENTNÁ REGULÁCIA ÚSPORA PLYNU 25 AŽ 40 % NAJEXPONOVANEJŠIE DIELY Z NEREZOVEJ OCELE ŠIROKÁ PALETA MODELOV OD 0.9 KW DO 49 KW UNIKÁTNA DVOJOKRUHOVÁ VERZIA DC CELONEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY  VRÁTANE SOLÁRNEJ VERZIE Procom, spol. s r. o., Smrečianska 18, 831 01 Bratislava 37 tel.: 02/44 25 56 33, 44 25 66 01 fax: 02/44 25 56 13, info@geminox.sk Obchodno-technická kancelária — východ: Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov tel./fax: 051/772 11 16 frantisek.gondza@geminox.sk Výhradné zastúpenie Geminox pre Slovensko: záruka komfortnej a ekonomickej prevádzky Špi�kové kondenza�né kotly www.geminox.sk www.kondenzacnekotly.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

EDITORIAL Cítite to? V týchto dňoch ustupuje stereotyp bežných dní a ponúka priestor prirodzenosti a novým veciam. Nechávame sa ovládať vodou a vetrom, živlami, ktoré nás lákajú vyjsť von, objavovať a spoznávať. Niekedy stačí spraviť len pár krokov, nadýchnuť sa čerstvého vzduchu a detskej radosti vo vlastnej záhrade. Na chvíľu zastaviť čas v tajnom kútiku pohody. No inokedy v nás nepokoj vyvoláva túžbu ísť ďalej, prekonávať limity doteraz poznaného. Všetky odchody z kráľovstva domova však so sebou prinášajú aj návraty späť. Otváranie dverí, farby a vône radosti, pokoja, istoty. Príchod domov, víťaz súťaže pocitov dokonalosti. Samozrejme, ak je všetko v poriadku, ak tomuto vnímaniu harmónie nebránia žiadne problémy. No pri správnom pohľade na ne sa vždy objaví návod, ako ich zmierniť a potlačiť. Vy čarujete so svojim domovom, domov vyčarúva úsmev na vašej tvári. Nové číslo časopisu DOM a BÝVANIE vám ponúka inšpiráciu, aby ste naplno a podľa svojich predstáv prežili každý kúzelný okamih, či už doma alebo v ďalekom neznáme. Prajeme vám príjemné čítanie. DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie - ročník 3, č.2/2009, cena výtlačku 1,29 € / 39,-Sk, periodicita 4x ročne, www.domabyvanie.eu * Redakcia: tel.: 037/ 77 321 43, 77 321 42, 77 321 47, 77 321 48, 0911 033 070, 0910 471 056, tel./fax.: 037/ 77 321 43, 77 324 66 e-mail.: redakcia@domabyvanie.eu * Adresa pre zasielanie korešpondencie: Redakcia DOM a BÝVANIE, Cabajská 28, 949 01 Nitra * Redakčná rada: Ing. Peter Mesároš, Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Mgr. Ján Bugár, Janka Kraushuberová,* Spolupracovali: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Peter Hupka, Magdaléna Gondolová, Stanislava Murínová, Ing. arch. Anna Palfiová, Katarína Mikulcová, Ing. Peter Mesároš, Soňa Hrúziková, Henrich Varga, Tomáš Sombat a ďalší * Layout, grafická koncepcia: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu, Mgr. Radoslava Rondová * Fotografi: Mgr. Ján Bugár, Marek Ďuga * Scan, sadzba: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie. eu, Mgr. Radoslava Rondová * Marketingové oddelenie: Marián Kraushuber, tel.: 0911 033 070, e-mail: kraushuber@domabyvanie.eu * Vydavateľ: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44213841, www.perpes.sk * Distribúcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, Slovenská pošta, súkromní distribútori * Predplatné: objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty, objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk * Zaregistrované: Ministerstvom kultúry SR dňa 4.10.2006, EV 2282/08, ISSN 1337-4028 Kopírovanie a rozširovanie obsahu je dovolené len so súhlasom redakcie, alebo vydavateľstva. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Za správnosť údajov v článkoch zodpovedajú autori. Vydavateľ nemôže prebrať zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli využitím týchto údajov na akýkoľvek účel. Niektoré príspevky a inzeráty neprešli jazykovou úpravou. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nevracia a nie sú honorované. Autorom projektu rodinného domu NATÁLKA, ktorý je umiestnený pri editoriali je projektová kancelária Archipelag, www.archipelag.sk. Titulná strana: Zdroj fotografie: isifa Image Service Návrh titulnej strany: Ján Bugár

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Baumit Nanopor Investujte do budúcnosti! Baumit Nanopor je inováciou v oblasti fasádnych omietok a farieb. Vďaka silám prírody má Baumit Nanopor samočistiace vlastnosti. Pôsobením dažďa, vetra a slnka sa uvoľňujú z povrchu fasády čiastočky špiny a prachu, ale tiež organické prvky, ako napríklad riasy a huby. Hladká a homogénna povrchová štruktúra v mikroskopickej oblasti zamedzuje už v počiatku uchytenie častíc špiny na povrchu fasády. Vaša fasáda tak zostane dvojnásobne dlho čistá a krásna. Biela zostane dlhšie bielou a vaša fasáda si zachová dlhšie svoju žiarivú farbu. Skutočne to funguje, opýtajte sa vášho odborného poradcu! Samočistiace fasádne produkty Baumit Nanopor Myšlienky s budúcnosťou. Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

OBSAH 6 Rodinný dom nemusí byť len snom 10 Mezonet na žilinskom sídlisku 14 Nevšedné priateľstvo domu a záhrady 22 Lastovičky ekologickej architektúry na Slovensku 26 CONECO aj napriek kríze úspešné 28 Vzduch pre život 32 Najčastejšie problémy súčasných interiérov 36 Povrchové úpravy fasád – zopár rád pre lepšiu orientáciu 40 Epoxidové podlahové systémy EPOXY PB 42 Trúfate si na odvážnu farebnosť? 48 Dajte stenám nový život 52 Fórum dizajnu ´09 v Nitre Interiér 56 Pohľad na kuchyňu cez poéziu a technológiu 58 Mladí dizajnéri z ateliéru Sféra predstavili na Ambiete 2009 Cocoon Lamps 60 Hudba a obraz v domácnosti 64 Zastavte sa u odborníkov pre inšpiráciu, návrh a riešenie 66 Nové ekologické LED televízory 68 Inteligentné riadiace systémy v rodinných domoch 70 Miro Polák a jeho vesmír 74 Drevené podlahy, po rokoch opäť ako nové 78 Ekologické drevené podlahy 84 Mäkkosť domova Relax 90 Ozdravujúci relax vo víre vody a bubliniek 96 Pripravte sa na bazénovú sezónu 100 Relax pod strechou 102 Voda v záhrade 106 Čistenie odpadových vôd 108 Lipno LAKE RESORT 114 Buenos Aires - Paríž juhu Rodinný dom nemusí byť len snom str. 6 Nevšedné priateľstvo domu a záhrady str. 14 Trúfate si na odvážnu farebnosť? str. 42 Miro Polák a jeho vesmír str. 70 Drevené podlahy, po rokoch opäť ... str. 74 Voda v záhrade str. 102 Buenos Aires - Paríž juhu str. 114

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Rodinný dom nemusí byť len snom 6 Výsledky prieskumov a štatistík ukazujú, že až 95 % Slovákov by najradšej bývalo vo vlastnom rodinnom dome. V súčasnosti žije v rodinných domoch asi polovica obyvateľov nášho územia. Stále teda zostáva početná skupina ľudí, ktorí o výstavbe rodinného domu aspoň uvažujú. Pohrávanie sa s myšlienkou na výstavbu rodinného domu je jedna vec, no pristúpiť k reálnym krokom, kto- rých výsledkom by mal byť vysnívaný domček, je čosi celkom iné.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

7 sumu peňazí, a s tou musí hospodáriť tak, aby vystačila na uhradenie všetkých položiek (ktorých sa nazbiera neúrekom) – od kúpy stavebného pozemku, projek- tu, cez stavebný materiál, potrebnú me- chanizáciu, pracovnú silu, až po konečné interiérové úpravy. Rozhodne je však lep- šie vybrať si menší pozemok, skromnejší projekt a výhodnejšiu technológiu výstav- by ako byť nútený kvôli nedostatku finanč- ných prostriedkov zakonzervovať – hoci i veľkolepo pôsobiaci – no stále rozosta- vaný objekt. Spôsoby financovania Nie je veľa ľudí, ktorí by disponovali hoto- vosťou, stačiacou na celý proces výstav- by. Z toho dôvodu sa obvykle volia rôz- ne kombinácia financovania, použiteľné v jednotlivých etapách výstavby. Vo všeobecnosti prichádzajú do úvahy vlastné prostriedky, medzi ktoré počítame usporené peniaze na vkladnej knižke, pe- niaze požičané od najbližších príbuzných, ako aj peniaze zo stavebného sporenia (celá cieľová suma). Okrem vlastných pro- striedkov si možno vypomôcť aj úvermi, a to hypotekárnymi alebo komerčnými. Najčastejšie používaný a najschodnejší model financovania býva rozdelený na dve etapy. V prvej etape sa využívajú vlastné prostriedky (teda vlastné úspory, pôžičky od rodinných príslušníkov,...), prípadne ko- merčný úver. Tieto financie slúžia na kúpu pozemku, obstaranie projektu, vybavenie stavebného povolenia a realizovanie hru- bej stavby prvého nadzemného podlažia. V druhej etape sa už môže dostať k slovu hypotekárny úver, z ktorého sa dajú vrátiť prostriedky požičané na prvú etapu a zá- Predstava o lokalite, architektúre, či veľkosti rodinného domu sa nerodí z ve- čera do rána, ale spravidla sa kryštalizuje v priebehu oveľa dlhšieho obdobia. Hľada- nie najvhodnejšieho riešenia je totiž pod- mienené množstvom sociálnych a eko- nomických faktorov a navyše si vyžaduje aj získavanie a zvažovanie rôznych in- formácií, porovnávanie viacerých ponúk a podobne. Keďže si výstavba rodinného domu väčšinou vyžiada celoživotné úspo- ry, respektíve celoživotný úver a predsta- vuje teda doslova celoživotnú investíciu, ktorá bude dlhé roky ovplyvňovať život rodiny, z rozhodovania o nej by nemal byť vylúčený nijaký člen danej rodiny. Financovanie výstavby a výber lokality, pozemku a typu rodinného domu predsta- vujú vlastne akési spojené nádoby. Každý stavebník má totiž k dispozícii len určitú

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

10

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

9 roveň sa zafinancuje dokončenie stavby v súlade s projektom a z neho vyplýva- júcim rozpočtom na jednotlivé položky, doplatí sa cena projektu a stavebného dozoru. Na poskytnutie hypotekárneho úveru sa ale neradno spoliehať bez toho, aby ste si vopred vo finančných inštitúciách preveri- li, či a v akej výške môžete tento úver čer- pať. Nie je tajomstvom, že za súčasných ekonomických podmienok banky sprísnili poskytovanie hypotekárnych úverov, ako aj parametre používané pri hodnotení bo- nity klienta. Výber projektu Na rade je príprava projektovej doku- mentácie. Zvoliť si môžete buď niektorý z ponuky katalógových projektov alebo si necháte vypracovať individuálny projekt. V prípade katalógového projektu pravde- podobne usporíte čas i peniaze, ale počí- tať s tým, že projekt – tak ako ho vidíte na obrázku – bude pre váš zámer použiteľný bez akýchkoľvek úprav, by bolo omylom. Nejaké úpravy sú potrebné prakticky vždy. Projekt sa musí napríklad prispôsobiť konkrétnemu pozemku; osadiť do terénu a doplniť o projekt inžinierskych sietí. Ani tie najkrajšie šaty nie sú vhodné na každú postavu, a podobne – ani najkrajší dom sa nehodí na každý pozemok. Kým nejaký projekt kúpite, pre istotu si overte, či bude na vašom pozemku vôbec realizovateľný. Ak si necháte vypracovať individuálny pro- jekt, architekt sa bude samozrejme snažiť v maximálnej miere rešpektovať všetky vaše predstavy a požiadavky a na ich základe vypracuje architektonickú štúdiu. Štúdia je vlastne zjednodušený výkres v mierke 1 : 100 alebo 1 : 50. Jej prostred- níctvom sa určí základná filozofia domu, jeho tvar, veľkosť, architektonické výrazo- vé prostriedky, ako i pôdorysné riešenie a priestorové väzby. Architekt pritom musí brať do úvahy i terén pozemku a z neho vyplývajúce prednosti a tiež prípadné ob- medzenia. Častokrát sa navrhuje niekoľko možných variantov a v spolupráci s inves- torom sa napokon vyberie ten najvhodnej- ší. Veľmi praktickým doplnkom projektu je v súčasnosti aj vytvorenie grafického priestorového modelu objektu – vizuali- zácie. Väčšina projekčných kancelárií ju k dokumentácii pripája automaticky. Pri výbere konkrétneho projektu je ok- rem už spomínaných financií dôležitých aj niekoľko ďalších bodov. Jedným z nich je výber dispozície, pretože vhodné pries- torové riešenie predstavuje významný faktor; niekomu viacej vyhovuje otvorené veľkopriestorové riešenie, iní zasa upred- nostnia uzavretú dispozíciu. Ďalšou otáz- kou je počet izieb – ten by mal závisieť od počtu osôb, ktoré budú dom trvalo obývať. Obývacia izba, kuchyňa a príslušenstvo patria k štandardnému vybaveniu; okrem toho sa odporúča, aby malo každé dieťa vlastnú izbu a – samozrejme – rodičia sa- mostatnú spálňu. Do dispozičného rieše- nia môžu byť navyše zakomponované aj iné miestnosti, napríklad pracovňa, hos- ťovská izba a podobne. Pouvažovať by sa malo aj o umiestnení garáže, a síce či bude súčasťou rodinného domu alebo sa vybuduje ako samostatne stojaci objekt. Nuž a v neposlednom rade treba zvážiť podpivničenie. Suterénne priestory sa na jednej strane dajú využiť na umiestnenie kotolne, skladu, prípadne aj na vytvorenie priestoru pre rôzne voľnočasové aktivity; na druhej strane však výstavba suterénu „zhltne“ istý objem finančných prostri- edkov, ktoré by bolo možno vhodnejšie použiť na zvýšenie štandardu vybavenia domu. Spôsob výstavby Len čo máte vybavené právoplatné sta- vebné rozhodnutie, môžete sa pustiť do realizácie vášho stavebného dielka. A tu sa natíska ďalšia otázka: akým spôso- bom to urobíte? Na výber máte v zásade tri možnosti, a to svojpomocnú výstavbu, výstavbu prostredníctvom odbornej firmy, tzv. „dom na kľúč”, alebo kombináciu tých- to spôsobov. Najväčšia výhoda výstavby „domu na kľúč” spočíva v tom, že investor je zba- vený každodenných starostí, napríklad so zháňaním stavebného materiálu, majstrov na jednotlivé odborné činnosti a podobne. Stavba vám teda – pravda, ak ste si vy- brali schopnú a serióznu firmu – doslova rastie pred očami a vy sa môžeme len kochať pohľadom na to, ako sa rodí váš vysnívaný dom. Je však dobré, ak sa ok- rem vás na priebeh stavby bude pozerať – a to nielen z času na čas, ale každoden- ne – ešte i niekto iný; skúsený stavebný dozor. Jeho úlohou je dohliadať na kvalitu prác, dodržiavanie termínov, ale aj ceno- vých kalkulácií. Pri tomto spôsobe výstav- by je základom úspechu „šťastná voľba” generálneho dodávateľa – stavebnej fir- my, s ktorou následne uzatvoríte riadnu zmluvu o diele. I keď sme použili termín „šťastná voľba”, spoliehať sa pri výbere stavebnej firmy iba na šťastie nehodno. V každom prípade sa odporúča preveriť si dlhodobejšie referencie a kredit prísluš- nej firmy, prípadne si prezrieť firemné re- ferenčné stavby a porozprávať sa s ich majiteľmi. Cena „domu na kľúč” bude síce pravdepodobne o čosi vyššia ako náklady na svojpomocnú výstavbu, no rozdiel ne- musí byť zasa až taký markantný. Staveb- né firmy dokážu totiž spravidla zaobstarať materiál i výkon jednotlivých odborných prác za podstatne výhodnejšie ceny ako jednotlivec. Svojpomocná výstavba je spôsob, pri ktorom si stavebník prevažnú časť prác realizuje sám, resp. s pomocou rodiny, známych, priateľov,... Pre úplného laika to však obvykle nie je to správne riešenie. Ten, kto sa rozhodne pre svojpomocnú výstavbu, by mal mať adekvátne zruč- nosti a skúsenosti s podobnou činnosťou. Výhodou je úspora nákladov za stavebné práce, no na druhej strane zaplatíte via- cej za stavebné materiály. Navyše musíte sami všetko organizovať a koordinovať; zháňať materiál, pomocníkov a odbor- níkov na práce, ktoré sami robiť neviete alebo nesmiete. Odborný stavebný dozor je v prípade svojpomocnej výstavby bez- podmienečne nutný. Kombinácia „stavby na kľúč” a svojpo- mocnej výstavby – teda svojpomocná výstavba so špeciálnymi dodávkami – je pomerne výhodná a aj rozšírená. Niektoré stavebné práce si realizujete svojpomoc- ne a na niektoré si objednáte stavebné fir- my. Najrizikovejším bodom tohto spôsobu je ale otázka záruk a prípadných reklamá- cií. Keďže firmy sú do výstavby zaintere- sované formou subdodávok, nemusí byť vždy jednoznačné, kto je zodpovedný za prípadnú škodu alebo nekvalitne odve- denú prácu. Magdaléna Gondolová Foto: archív firiem a redakcie

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Na prvý pohľad neriešiteľný problém. Štvorčlenná rodina, ktorá sa musí uskromniť v dvojizbovom byte. Sťahovanie pritom nebolo na programe dňa, keďže lokalita vyhovovala. S týmto problémom zápasila aj rodina členky predstavenstva Dexia banky Slovensko - finančnej riaditeľky Ka- taríny Vršanskej. Malý byt v širšom centre Žiliny sa im podarilo nafúknuť kúpou bytu o poschodie nižšie a prestavbou na šikovný mezonet. Mezonet na žilinskom sídlisku 10

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

11 Celá realizácia bola prekvapivo rýchla. Od prvých úvah po nasťahovanie ubehli iba štyri mesiace. Najskôr však bolo treba vy- riešiť logistiku. „V našom vchode sa nám podarilo kúpiť byt o dve poschodia nižšie. Najskôr sme uvažovali, že budeme mať dva, ktoré zrekonštruujeme a predajom získame prostriedky na jeden väčší,“ spo- mína Katarína Vršanská. Nakoniec však všetko bolo inak. Lokalita finančnej ria- diteľke Dexia banky vyhovovala. Mala to iba pár minút do práce, škôlka bola hneď pod oknami a už si zvykli na prostredie. Podarilo sa však dohodnúť so susedom o poschodie nižšie a zrealizovali výme- nu. Potom prišli na rad úradné formality a mohli nastúpiť robotníci. „Mali sme jasné parametre toho, čo chce- me. Túžila som po priestrannej otvorenej kuchyni, ktorá by bola spojená s obývač- kou a keďže sme doma tri ženy, vedela 1 2 3 4 1 Novému mezonetu už dnes dominuje obývacia miest- nosť spojená s kuchyňou, ktoré opticky rozdeľuje schodisko na horné podlažie. Neprehliadnuteľná je veľkoryso dispozične riešená kúpeľňa prerobená z bývalej kuchyne, toalety, kúpeľne a chodby. Presvetlená kuchyňa. Šťastná pani majiteľka. 2 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

12 5 Pracovňa domáceho pána je na dolnom podlaží. Vhodné osvetlenie a kvety zútulňujú každý priestor. Posiľňovací kút je súčasťou pracovne. 6 7 5 6 7

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

sklad,“ vysvetľuje členka predstavenstva Dexia banky. ODDYCH Mezonet rodiny Vršanskej je však pre štvročlennú rodinu stále málo. Preto kaž- dý víkend trávia na chalupe. Tú má lokál- patriotka samozrejme na okraji Žiliny. „Je to praktické, máme to desať minút jazdy a môžeme viac času stráviť oddychom a nie presúvaním sa na chatu,“ vysvetľu- je. Chata je prerobený rodičovský dom s veľkorysým dvorom, kde sa našlo mies- to pre malý bazén, záhradný altánok, ale aj dostatok trávnatých plôch. Jednoznačnou devízou chaty je však umne schovaná sauna do ktorej sa vchádza cez malú komoru. „Práve včera sme sa sau- novali,“ odpovedá nám pri našej návšteve Katarína Vršanská na nevyslovenú otáz- ku, či majú chuť na horúcu saunu, keď v podstate stačí výjsť pri aktuálnom počasí na dvor. „Samozrejme v zime máme chuť na saunu častejšie, ale príjemné je to i te- raz,“ hovorí. Keď sa nesaunujú, môže rodina Vršan- ských tráviť spoločný čas napríklad na prerobenom podkroví, ktoré je rozdelené na spálňu a veľkú otovrenú miestnosť, ktorá slúži ako herňa a spálňa pre mladé slečny. „Majú tu aj biliard a francúzsky bal- kónik,“ upozorňuje na headliny Katarína Vršanská. Ešte nás zaujíma aké prostriedky rekon- štrukcia najmä mezonetu zhltla a ako ho financovali. „Celé aj s projektami a neja- kým nábytkom nás to vyšlo málo cez mili- ón korún, čiže viac ako 33 000 eur,“ hovorí prekvapivo nízku sumu na rozsah rekon- štrukcie. „Finacovali sme to úplne klasicky - hypotékou, stavebnými a spotrebnými úvermi,“ uzatvára členka predstavenstva Dexia banky Katarína Vršanská. Peter Vodola Foto: Dušan Knap 9 som, že veľa energie chceme venovať kúpeľni,“ naznačuje smer rekonštrukcie Katarína Vršanská. Slovo však dostal aj manžel. Ten bol zvyknutý na nekonečné čakania pred kúpeľňou a tak si vymohol aj druhú toaletu, ktorá je zároveň hosťov- skou. Pri plánovaní prestavby neboli takmer žiadne prekážky. Žiadna z plánovaných búraných priečok nebola nosná a na znižovanie stropu a výmenu okien nie je potrebné stavebné povolenie. Jedinou väčšou prekážkou bolo schodisko, ktoré malo spájať obe poschodia mezonetu. Úrady povolili stavebný otvor maximálne 150 x 150 cm. Preto prišlo na rad hľada- nie výrobcu, ktorý by dokázal urobiť scho- dy na mieru, ktoré by veľmi nezasahovali do spodného priestoru. „Keď už sme boli takmer zúfalí, lebo žiadne z hotových schodísk nevyhovovalo, tak sme našli fir- mu, ktorá nám ho vedela vyrobiť na mieru a bolo vyhovujúce. Paradoxne to bola fir- ma zo Žiliny,“ smeje sa už dnes Katarína Vršanská. DISPOZÍCIA Novému mezonetu už dnes dominuje obývacia miestnosť spojená s kuchyňou, ktoré opticky rozdeľuje schodisko na hor- né podlažie. Nepôsobí však ako prekážka aj vďaka malému stavebnému otvoru. Na dolnom podlaží ešte ostala pracovňa s po- silňovacím kútom a úložnými priestormi. A pre návštevy je tu diskrétne schované WC. Horné podlažie je obytnou zónou. Ne- prehliadnuteľná je veľkoryso dispozične riešená kúpeľňa prerobená z bývalej ku- chyne, toalety, kúpeľne a chodby. Pre po- loženie inžinierskych sietí bolo potrebné vyvýšiť podlahu a kvôli bodovým svetlám znížiť strop. Vďaka dobrej svetelnosti prostredníctvom veľkého okna s mlieč- nym sklom však nepôsobí stiesnene, ale naopak vzdušne. Na kúpeľni je poznať, že má spĺňať nároky pani domu a dvoch mladých slečien. „Kúpeľňa je dostatočne priestranná pre nás všetkých,“ hovorí Vr- šanská. „S manželom preferujeme skôr sprchovací kút, dcéry si zas užívajú veľkú vaňu,“ dodáva. Horné podlažia ešte ukrý- vajú rodičovskú spálňu a detskú izbu pre obe dcéry Kataríny Vršanskej. „Bojím sa, že tento stav už dlho neudržíme, staršia dcéra by sa už chcela osamostatniť, no nám sa ešte nechce do ďalšej prerábky,“ smeje sa Katarína Vršanská. V byte na druhý pohľad zaujme relatívne málo úlož- ných priestorov. V spálni je síce murova- ný šatník, ale skríň je tu pomenej. „Všet- ko bezprostredne nepotrebné máme na chalupe. Tá je asi desať minút jazdy. Je to taká naša zóna oddychu a zároveň aj OTVORILI SME V ŠAMORÍNE na Školskej ulici 41 NOVINKA sauny so soľnou terapiou Navštívte nás a vyskúšajte naše masážne postele! +421 907 714 563 +421 918 959 101 www.raabslovakia.sk AKCIA! Myslite už teraz na vianoce! 66 000,-Sk s DPH 55000,-SksDPH Akcia potrvá do 31. decembra 2008.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

14 Nevšedné priateľstvo domu a záhrady Tradícia káže postaviť dom a zasadiť strom. Bežne záhrada a jej zeleň obkolesuje stavbu. Aktuálnym trendom je však opačné riešenie – kú- sok záhrady v objatí domu. Átrium plné zelene ukrýva aj rodinný dom v satelitnom mestečku v Rusovciach. Za architektonické riešenie bol no- minovaný na ocenenie CE.ZA.AR 2008.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

15 Dom v Rusovciach obýva mladá rodina s deťmi. Autorom projektu je architekt Maroš Fečík z ateliéru Plus/Minus Architects. Hlavnou devízou domu je sú- kromie, ktoré poskytuje. Okrem toho je v ňom možné nájsť množstvo hravých de- tailov a nápadov podporujúcich funkčnosť a praktickú stránku domu. Dom disponuje podpivničenou garážou a dvoma podlažiami. Podzemné priestory sa dajú využiť ako pánsky klub či vínna pivnica. Exteriéru dennej časti na prízemí dominuje obklad z dyhových panelov, noč- nému poschodiu zase sivá omietka. Okná domu vystupujú do priestoru a z vnú- tornej strany poskytujú nevšedné miesto na sedenie a snívanie. V interiéri domu sú zaujímavo skombino- vané dva hlavné materiály – lepená preg- lejka využitá ako povrchový materiál vsta-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

16 vaného nábytku a časti stien a podlahový betón, z ktorého sú zvyšné steny a stropy. Oranžové podlahy domu sú z polyuretá- nu, dopĺňajú ich tmavohnedé parkety. Dve kúpeľne na poschodí majú mozaikové obloženie. Základnými farbami domu sú šedá, biela, hnedá a oranžová. Dosta- točné množstvo svetla poskytujú miest- nostiam veľké okná a kupola nad jedálen- ským stolom. V centre stavby je átrium, ktoré je prístup- né zo všetkých miestností na prízemí domu. Okrem zelene sa tu nachádza aj terasa poskytujúca vonkajšie posedenie chránené pred vetrom. Dom sa nachá- dza v satelitnom mestečku, kde jednotlivé pozemky od seba oddeľuje len premysle- né riešenie záhradnej architektúry. Preto átrium poskytuje rodine vzácny kúsok súkromia. Spoločenský priestor domu je tvorený je- dálňou a obývačkou, ktoré oddeľuje oboj- stranný krb. Na prízemí sa nachádza ešte šatník, kuchyňa a jedáleň. Nad obývačkou nájdeme pracovňu, z ktorej sa prechádza na terasu. V oddychovej časti domu sú svetlé detské izby orientované na juhovýchod. Najmlad- ší obyvatelia domu majú spoločnú kúpeľ- ňu. V rodičovskej spálni sa nachádza sklenená stena s výhľadom na vnútornú dekoračnú záhradu átria. Dom je vykurovaný kombinovane. Pod- lahové kúrenie v spoločenskom priestore dopĺňa krb, v ostatných častiach domu sú radiátory. Pribudnúť by mali aj solárne pa- nely. Rodinný dom v Rusovciach pôsobí dy- namickým dojmom, ponúka veľkorysý priestor, netradičné riešenia a premyslené detaily. Vo svojom vnútri ukrýva príjemné prekvapenie v podobe átria so záhradou a terasou, ktoré majiteľom domu poskytuje súkromie a radosť z bývania. Soňa Hrúziková Foto: Paťo Safko Architekt: Maroš Fečík

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

17

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

KVALITA, KOMFORT, DESIGN L.M.J. SALAMANDER s.r.o. výroba a montáž okien a dverí člen združenia SLOVENERGOokno ZVOĽTE TO NAJLEPŠIE Žite s vašimi nárokmi Firma L.M.J. Salamander s.r.o. sa zaoberá výrobou a montážou plastových okien, dverí a zimných záhrad. Na Slovenskom trhu patríme medzi troch naj- vačších výrobcov plastových okien značky Salamander Industrie Produkte GmbH, ktorá je popredným výrobcom plastových profilov najvyššej kvality so sídlom v Nemecku. Tento profil sa vyznačuje jedinečne hladkou a hygienicky bezchybnou po- vrchovou štruktúrou, na ktorej sa takmer vôbec neusadzujú nečistoty. Či už ušľachtilá biela alebo farebná krása: minimálne nároky na čistenie a ošetro- vanie postačujú, aby sa okná udržali trvalo tak pekné ako prvý deň. Kvalitný plast je odolný voči poveternostným vplyvom a striedajúcim teplotám. Je ekologický – 100 % recyklovateľný. Na výrobu okien používame štandartne 7 komorový profil so stavebnou hĺbkou 82 mm, špičkové bezpečnostné kovanie od firmy SIEGENIA – AUBI KG, sklá s teplými rámikmi swisspacer alebo TGI od popredného výrobcu izolač- ných skiel firmy SPOLKOVÁČ a bezpečnostné kľučky HOPPE SECUSTIC. Prečo okná práve od našej spoločnosti? Špičková kvalita a vynikajúca technológia výroby a montáže zaručuje našim zákazníkom spokojnosť, komfort a pohodu. L.M.J. Salamander s. r.o. Prevádzka: Pražská ul. Nitra – Mlynárce Slovenská Republika Tel: +421 37 6534 321 Fax:+421 37 6534 326 lmjsalamander@mail.t-com.sk www.lmjsalamander.sk NOVINKA: komorový profil Design

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

21

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

DREVODOM ORAVA s.r.o. 027 42 Podbiel 56 tel. 043 530 9920, 0910 144 144 tel. 0910 142 142, 0910 140 140 fax: 043 530 9930 www.drevodom.sk e-mail: drevodom@drevodom.sk GPS: N 49° 18.080´ E 19° 29.730 Stála expozícia: Riazanská 111 831 03 Bratislava tel.: 0903 240 799, 0903 406 079 www.drevodomba.sk e-mail: shurinska.drevodom@gmail.com GPS: N 48° 10.428´ E 17° 7.707 VÝROBA KROVOV na CNC Hundegger K2 REALIZUJEME VÝSTAVBU REKREAČNÝCH CHÁT PRI BRATISLAVE, LOKALITY: BODÍKY A HAMULIAKOVO

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

���������� stavebniny a kúpeľňové štúdio Bratislava - Žabí Majer Staviteľská 7 info@tyrex.sk Tel.č.: 02/4927 2468 Fax: 02/4488 1628 Bratislava - P. Biskupice Odeská 52 odeska@tyrex.sk Tel.č.: 02/4524 8167 Fax: 02/4525 7926 Bratislava - P. Biskupice Dvojkrížna 55 dvojkrizna@tyrex.sk Tel.č.: 02/4552 2866 Fax: 02/4552 2866 Nitra - Lužianky Vinárska 1 nitra@tyrex.sk Tel.č.: 0911 205 283 Tel./Fax:037/7783209 Kolárovo Revického 37 kolarovo@tyrex.sk Tel.č.: 035/777 1986 Fax: 035/777 1986 Kolárovo Revického 37 kolarovo@tyrex.sk Tel.č.: 035/777 1986 Fax: 035/777 1986 Kolárovo Revického 37 kolarovo@tyrex.sk Tel.č.: 035/777 1986 Fax: 035/777 1986 Kolárovo Revického 37 kolarovo@tyrex.sk Tel.č.: 035/777 1986 Fax: 035/777 1986 Kolárovo Revického 37 kolarovo@tyrex.sk Tel.č.: 035/777 1986 Fax: 035/777 1986 www.tyrex.sk info@tyrex.sk Zasiahla Vás finančná kríza? Napriek tomu musíte Váš dom dokončiť, postaviť,alebo opraviť? Neviete si poradiť s výberom stavebných materiálov, alebo si materiál neviete dopraviť priamo na stavbu? Už nemusíte hľadať stavebniny, ktoré Vám poskytnú kompletný servis. Tyrex je tá pravá voľba! Ponúkame Vám kompletný stavebný materiál pre exteriér a interiér Vášho domu. Počas celého roka máme rozsiahlu ponuku stavebných materiálov priamo na sklade. Vieme Vám poskytnúť množstvo zaujímavých zliav na skutočne široký sortiment tovaru. Využite naše akciové ponuky v kúpeľňových štúdiách v Bratislave a Nitre. Podľa Vašich predstáv Vám vypracujeme grafický návrh kúpeľne spolu s cenovou ponukou.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

22 Projekty vznikli v dielňach aero_ateliéru, ktorý je voľným zoskupením troch archi- tektov: Jara Hrivnáka, Borisa Hochela a Jozefa Frajku. Prvým z nich je ekolo- gický rodinný dom v obci Zaježová okres Zvolen. ZAJEŽOVÁ Úlohy sa zhostil architekt Boris Hochel. Dom sme začali projektovať v roku 2005 pre mladú rodinu, ktorej predstavou bolo postaviť ekologický dom z prírodných ma- teriálov, s čo najmenšou spotrebou energii počas výtavby aj počas užívania domu. Keďže ani rozpočet nebol neobmedzený, išlo vlastne o návrh nízkonákladového a nízkoenergetického rodinného domu. Niečo ako minimálny koncept domu pre štvorčlennú rodinu s vysoko vyvinutým environmentálnym cítením. Lastovičky ekologickej architektúry na Slovensku Predstavujeme vám dva zaujímavé projekty, ktoré spája rovnaký meno- vateľ - použitie prírodných materiálov pri stavbe domu a snaha o zníže- nie nákladov na dostupnú mieru. Na začiatku treba spomenúť, že obec Za- ježová sa nachádza blízko vojenskej ob- lasti Lešť. Trpí postupným vyľudňovaním, ale napriek tejto nevýhode jej ostala jedna obrovská výhoda - krásna a nedotknutá príroda. Pozemok bol zakúpený od obce, dovtedy sa využíval ako pasienok. Toto konkrétne miesto je svahovitá južne expo- novaná lúka o rozlohe cca 1Ha. Približne v jej strede bolo miesto akéhosi malého sedla - rovinatejšieho miesta, ktoré sa prirodzene ponúkalo ako miesto pre dom. Pôdorys domu je koncipovaný ako výsek kruhu, čiže je zakrivený konvexne /vypuk- lo/ k slnku, aby sa toto mohlo rovnomerne opierať a rovnomerne odovzdávať svoju energiu domu. Na pozdĺžnych stranách domu je však najprv akási nárazníková zóna chrániaca pred extrémnymi letný-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

23 mi lúčmi a vetrami. Je ňou prestrešená terasa zo severnej aj južnej strany, akýsi strešný ochranný šilt, medzipriestor medzi exteriérom a interiérom domu. Za ním je už samotné vnútro domu tvoriace otvore- ný obytný priestor obytnej kuchyne s mu- rovanou pecou na drevo a šporákom v jej jadre. Ďalej sa na prízemí ešte nachádza jedna obytná miestnosť, kúpeľňa, WC a schody vedúce do podkrovia, kde je mož- né vybudovať dve izby. Základným stavebným materiálom tohto domu je drevo. Skelet tvorí drevená hráz- dená konštrukcia, ktorá je vyplnená sta- rými plnými pálenými tehlami, tvoriaca akumulačnú a ochrannú vrstvu proti po- žiaru, keďže dom je po vonkajšom obvode zateplený slamenými balíkmi. Strecha je sedlová s keramickou krytinou, hoci pô- vodne sa uvažovalo o zelenej streche,k- torá sa nakoniec nerealizovala. Zo stavby domu sa rozvinul zaujímavý proces, ktorý bezprostredne reagoval na všetky podne- ty objavujúce sa pri takomto experimente. Dom je založený na kamenných zákla- doch ako tradičná drevostavba. Pôvodne navrhované pásové betónové základy realizačný tím vedený architektmi zavr- hol a boli použité miestne rastlé kamene velkých rozmerov z bezprostredného oko- lia stavby. Stalo sa tak z dvoch dôvodov. Prvým bol problém, že miesto určené pre dom je malá terénna priehlbina, ktorá v jarných mesiacoch zadržiavala vodu. Druhým bolo odizolovanie konštrukcie podlahy od terénu. Na kamene, ktoré sa osádzali pomocou lana a bágru, sa ukla- dal základový rošt konštrukcie a podlahy domu, ktorá sa takto odsadila cca 0,5m od terénu. Dom takto nemá žiadny pevný ťažko odstrániteľný základ, je rozoberateľ- ný a po jeho odstránení by prostredie ne- narušovali žiadne rušivé zostatky. Navyše drevený podlahový rošt je z použitých du- bových stropných trámov zo starých do- mov zo susednej obce Pliešovce. Keďže podlaha je nad terénom, bolo mož- né aj túto zatepliť slamenými balmi, ktoré sú citlivé, ako každá tepelná izolácia, na vlhkosť. Omietky v interiéri a hlavne v exteriéri na slamených balíkoch sú hlinené - z hliny z okolia stavby. Do ílovej hliny sa pridal piesok a slama a ručne bola nahadzovaná na povrch slamy. Ukladanie balíkov a hli- nené omietky boli realizované svojpomoc- ne a susedskou výpomocou. Tepený od- por takto skonštruovanej obvodovej steny je R = 11,67 m2 K/W, čo je veĺmi slušný výsledok. Pre dodržanie tohto výborného výsledku bolo nutné použiť okná s izolač- ným trojsklom. Ako zdroj tepla je použitá velká murovaná pec so sporákom, ktorá zabezpečuje teplo celého domu. 3 1 osádzanie balvanov na základy 2 detail konštrukcie nosného roštu 3 nosný dubový rošt s priestorovým modelom 4 drevený skelet 5 obvodové murivo z plnej pálenej tehly 6 entrálna pec 7 zateplenie obvodu slamenýmy balíkmi 8 detail hlinenej omietky 9 interiér domu pred nasťahovaním 1 2 4 5 7 8 9 6

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Azda najväčší problém tohto miesta je zdroj pitnej vody, keďže sa tu nenachádza vodovod. Do úvahy prichádzajú len ná- kladné riešenia s kopaním hlbokých stud- ní alebo čerpaním vody zo vdialeneho prameňa. Technickú vodu bude zabezpe- čovať kolektor dažďovej vody. Odpadová voda bude minimalizovaná na vodu z ku- chyne a kúpeľne, wc je navrhované ako suché kompostovacie. Snahou investora aj architekta bolo posta- viť objekt na trvalé bývanie pre viacčlennú rodinu s minimálnym možným dopadom na prostredie, do ktorého sa dom navrho- val, vo všetkých jeho aspektoch. Dom je obývaný a pred finálnym dokončením. Jaroslav Hrivňák Foto: archív autora a majiteľa Investor: Juraj Hipš s manželkou Architekt: Ing. arch. Boris Hochel, atelier_aero Projekt výstavby modelového slameno- hlineného domu v Spišskom Podhradí Druhý dom je projekt nizkorozpočtového domu v Spišskom Podhradí, ktorý vzni- kol vrámci sociálneho programu Equal partnerských organizácií Člověk v tís- ni - pobočka Slovensko, Kolpingovo dielo na Slovensku a mesta Spišské Podhra- die. Program je určený na pomoc Rómom v spišskom regióne. Niekde na začiatku bol príchod českej humanitárnej organizácie na Slovensko, ktorá sa rozhodla pomôcť riešiť veľmi neutešenú situáciu rómov na Spiši. Je to veľmi citlivá téma, ktorá dokáže vygene- rovať mnoho negatívnych emócii. Veľká časť rómskej komunity má vážne sociál- ne problémy, ktorých sprievodnym javom je vysoká nezamestnanosť, kriminalita, chudoba, nedostatočné vzdelanie, slabá schopnosť integrovať sa do spoločnosti... Do tejto situácii sa dostala rómska komu- nita aj vďaka svojmu pasívnemu postoju a čakaniu na pomoc zvonka. To je na úvod, súvislosti sú omnoho komplikovanejšie. Základom práce s Rómami bola ativita smerovaná k rómskym deťom. Chýbajúci pozitívny vzor, nemožnosť sebarealizá- cie a rozvíjania talentu detí či chýbajúce základné návyky, vedú v rómskych osa- dách k neustálemu točeniu začarovaného kruhu. Preto sa Člověk v tísni koncentro- val na vybudovanie komunitných centier v najchudobnejších rómskych osadách, kde základom práce terénnych sociálnych pracovníkov je práca zblízka a riešenie problémov priamo v osadách.. Takto nejako sa formovala myšlienka ex- perimentu ako sa pomocou stavby nízko- rozpočtového domu z prírodných mate- riálov dá pomôcť rómskym rodinám s rie- šením ich vážnych sociálnych problémov. Zámer bol celkom odlišný, ako zvyknú uplatňovať štátne inštitúcie alebo samo- správa. Častokrát bolo prijaté také rieše- nie, ktorého výsledkom bolo odstránenie pôvodnej osady a jej nahradenie novou na inom mieste, uniformnou - bez riešenia prvotných problémov. Pod vedením organizácie Člověk v tísni sa v Spišskom Podhradí začala v roku 2007 séria tréningov využitia prírodných materiálov pri výstavbe obydlí. Cieľom projektu bolo a je overenie si možností realizácie svojpomocnej stavby slamohli- nenej konštrukcie. Počas na seba nadvä- zujúcich tréningov vedených odborníkom sa môžu rómski účastníci z miestnej ko- munity oboznámiť so všetkými etapami stavby slamohlineného domu formou pria- mej účasti na výstavbe. Počas tréningov sa potvrdil predpoklad, že nekvalifikovaní pracovníci sú schopní pod minimálnym odborným dohľadom jedného majstra po- staviť takýmto spôsobom dom. V súčas- nosti je stavba dokončená. Po skončení tréningov vznikol plnohodnotný slamohli- nený dom. Na začiatku bola vytipovaná rómska rodi- na, ktorá sa zaviazala k aktívnej účasti na projekte. Inak povedané, museli si to „od- makať“, ak chceli bývať vo svojom. Priama cesta ako niečo zmenit je aktívny postoj. Program splnil svoj účel Rómovia dnes už bývajú a sú na svoj dom patrične hrdí. A tí, ktorí sa im posmievali, k nim dnes chodia po radu... 24

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

25 né stojky a drevené strešné väznice, ktoré sú vyplnené lisovanými slamenými balík- mi, zavetrené drevenými latami a omie- tané hlinenou omietkou. Slamené balíky slúžia ako tepelnoizolačná výplň v murive, podlahe i streche. Tento stavebný materiál má veľmi veľkú životnosť a je využitý ako výplňový (nie nosný) materiál pre dreve- nú stĺpovú konštrukciu, ktorá zabezpečuje nosnosť strechy. Využitie slamenných ba- líkov je teda veľmi jednoduché, úsporné a výstavba veľmi rýchla. Dom zo slamy má dobrú izoláciu a vďaka hlineným omiet- kam aj dostatočnú odolnosť voči ohňu. Keďže slamenné bloky sú pevne stlačené, nemajú dostatok vzduchu na to, aby došlo k horeniu. Objem múrov hlineno-slameného domu umožňuje pohltiť veľké množstvo tepla a jeho obyvateľ tak môže výrazne usporiť tepelnú energiu. Údržba domu je pre oby- vateľov hlineno-slameného domu nená- ročná. Okrem uvedených výhod je slama dostupným a najmä obnoviteľným mate- riálom, ktorý sa dá „vypestovať “ za rok a v našej krajine je vlastne materiálom od- padovým. To, čo sa každoročne spáli tak možno maximálne zhodnotiť použitím na výstavbu cenovo dostupných obydlí. Na výrobu slamených balíkov sa však musí použiť slama dobre vymlátená, vysušená a čerstvo zlisované bloky je dobre postrie- kať vápnom proti hmyzu a hlodavcom. Hlinená omietka sa používa na hrubé – spodné omietanie i na tenké - vonkaj- šie omietnutie. Hrubá omietka sa vymiesi z hliny, piesku, slamy a vody a musí schnúť asi dva týždne. Na zapuzdrenie slamených stien a zosilnenie omietky sa zvykne používať pletivo. Bežný štandard je zabezpečený elekrický- mi a vodovodnými rozvodmi a pripojením na čističku odpadových vôd. V rámci do- končovacích prác sa vybuduje pec, nain- štalujú okná, podlahy a vymaľuje interiér. Možno tento projekt bude inšpirá- ciou pre všetkých čo nemajú problém uskromniť sa a takýmto riešením si vyvlečú hlavu zo slučky celoživotného zadĺženia... Jaroslav Hrivňák Foto: archív autora 1 detail strechy 2 stavba drevenej konštrukcie 3 budovanie základov 4 skladba obvodu plášťa 5 zatepľovanie strechy 6 stavba po dostavaní drevenej časti 7 vnútorné priečky a ochranná stena pri peci 8 omietanie hlinenou omietkou 9 hydroizolácia strechy Do tohto programu boli prizvaní aj archi- tekti, aby pomohli vymyslieť a skonštruo- vať jednoduchý, technologicky nenáročný dom pre bývanie mnohopočetnej rómskej rodiny. V rámci prípravy sa architekti zú- častnili na niekolkodňovej exkurzii po rómskych osadách na Spiši s cieľom priameho kontaktu s rómskymi rodinami, s možnosťou spoznať ich problémy zblíz- ka. Výsledný projekt vznikol spoluprácou dvoch ateliérov - Createrra a atelieru_ aero, ktoré spoločne doladili projekt níz- korozpočtového drevoslamenohlineného domu. A začal sa príbeh jedného domu a jednej rodiny... Konštrucia domu Hlineno-slamenný dom v Spišskom Pod- hradí tvorí drevená konštrukcia, t.j. dreve- 31 2 4 5 6 7 8 9

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

26 CONECO aj napriek kríze úspešné Jubilejný 30. ročník najväčšieho veľtrhu stavebníctva CONECO prebiehal v Inchebe od 31. 3. do 4. 4. 2009 spolu s veľtržnými podujatiami RACIOENERGIA, CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST. Možnosť prezentácie využilo 821 spoločností zo SR, ČR, Rakúska, Belgicka, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Ruska, Španielska a Turecka na výstavnej ploche 57 750 m². Zahraničné firmy vnímajú veľtrh staveb- níctva ako vynikajúcu príležitosť pre vy- tvorenie kontaktov a prienik na slovenský trh. Veľtrh pritiahol 179 688 návštevníkov zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Tento ročník CONECA bol okrem tridsiate- ho jubilea špecifický tým, že sa konal v ob- dobí hospodárskej krízy, ktorá zasiahla via- ceré odvetvia slovenského hospodárstva, stavebníctvo nevynímajúc. Na atmosfére veľtrhu sa to však neprejavilo. Vystavova- telia prezentovali vo svojich výstavných expozíciách to najnovšie a najzaujímavej- šie z trendov v stavebníctve a súvisiacich odvetviach. Desaťtisíce návštevníkov do- kázali, že záujem o stavebníctvo ako také neklesá, avšak do popredia sa dostávajú nové trendy a prístupy. Do centra pozor- nosti sa presúvajú riešenia, ktoré minima- lizujú energetické náklady a dôležitou sa stáva aj otázka ekológie. V tomto duchu sa niesli aj odborné sprie- vodné programy. Každý deň bolo možné si vybrať z bohatej ponuky konferencií, workshopov, prezentácií a odborných seminárov. V prvý deň veľtrhu sa konalo

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

27 diskusné fórum partnerov v stavebníctve na tému Ekonomické súvislosti vo vývo- ji slovenského stavebníctva. Diskusia sa venovala dopadom hospodárskej krízy na stavebníctvo, možným riešeniam a pre- dikciám vývoja. 16. konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Teória a konštrukcie pozemných stavieb sa zamerala na veľmi aktuálnu energetickú hospodárnosť budov a stano- venie minimálnych požiadaviek energetic- kej hospodárnosti. Počas trvania veľtrhu sa podpore staveb- níctva počas hospodárskej krízy veno- vala aj vláda SR. Na rokovaní Rady pre hospodársku krízu sa rozhodlo o tom, že štát alokuje na zatepľovanie budov sumu 66,39 mil. eur. Schválený program by sa mal rozbehnúť už v máji tohto roku. Aj podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska je zatepľovanie liekom na krízu v stavebníctve. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu usporiadala 2. 4. tzv. SARIO deň, ktorý bol určený pre podnikateľov, developerov, investorov a exportérov. SA- RIO združilo všetky slovenské VÚC za cieľom spoločnej propagácie investičných možností v jednotlivých častiach Sloven- ska. Návštevníci tiež ocenili možnosť využiť bezplatné poradenské služby takmer 20 odborných inštitúcií. Redakcia z materiálov spoločnosti INCHEBA. a.s.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Teraz priblížime niekoľko spôsobov privád- zania čerstvého vzduchu, ktoré ponúkame vo svojom portfóliu. Mikrovetranie Z našej dennej praxe môžeme konštato- vať, že zisťovanie príčin nadmerného oro- sovania okien, čo je signál vysokej vzduš- nej vlhkosti v obytných miestnostiach, a vysvetľovanie tohto javu priamo zá- kazníkom, je veľmi citlivá záležitosť. Pa- nuje názor, že vetraním sa zbytočne „vy- púšťa“ teplo, pričom cena tepelnej energie neustále stúpa. Pravda je, že otvorenie tzv. „ventilačky“, t. j. otvorenie okenného krídla do sklopenej polohy, je v zimnom období najhorší spôsob vetrania. Výmena vzduchu prebieha pomaly, okno musí byť preto otvorené pomerne dlhú dobu. Teplo z miestnosti uniká podstatne dlhšie ako pri intenzívnom vetraní. Pri dlhom otvorení ventilačky sa steny miestnosti ochladzujú, čerstvý vzduch sa v miestnosti len pomaly zohrieva. Oveľa účinnejšie a úspornejšie je inten- zívne vetranie otvorením okenných krídiel dokorán na 5 – 10 minút. Je to potrebné urobiť dva-trikrát denne, najmä však pred spaním. Čerstvý suchší vzduch sa nahrnie do miestnosti za pár minút (5 – 10), veľmi rýchlo sa však zohreje od stien, ktoré sú naakumulované teplom a za krátky čas vetrania nestihli ešte vychladnúť. Spra- vidla po 5 – 10 minútach od zatvorenia okien je čerstvý vzduch zohriaty. Užívateľ bytu takto získa vzduch bohatý na kyslík a urobí prvý, ale najdôležitejší krok k tomu, aby eliminoval orosovanie okien. V drvivej väčšine prípadov, keď užívatelia kvalit- ných okien poukazovali na ich „nekvalitu“ z dôvodu nadmerného orosovania, stačilo upraviť režim vetrania (najmä dokonale vyvetrať pred spaním) a problémy zmizli. Vetranie pomocou samoregulačných kla- piek Jedným z najväčších problémov pri za- bezpečení dostatočného vetrania oknami je regulácia vetrania pri vysokých tlako- vých rozdieloch vzduchu medzi interiérom a exteriérom (vietor), keď musia byť okná dlhodobo zatvorené. Odpoveď na túto otázku nám ponúka najjednoduchší, najefektívnejší a cenovo prístupný francúzsky hygroregulovateľný systém založený na zistení, že najlepším detektorom znečistenia vzduchu v obydlí je jeho vlhkosť. Tento štrbinový systém na- zvaný Aereco Hygro reaguje automaticky na zvýšenú vlhkosť vzduchu v priestore. Systém štrbín celý deň privádza čerstvý vzduch a znečistený odvádza. Kompo- nenty systému Aereco pracujú na princí Vzduch pre život Vplyvom osadenia tesných okien intenzita výmeny vzduchu v utesnených by- toch klesá až na jednu desatinu objemu vzduchu v miestnosti za hodinu. Norma vyžaduje, aby sa za jednu hodinu vymenila minimálne jedna polovica objemu vzduchu za čerstvý vzduch. Ak je v miestnosti viac ľudí, intenzita výmeny stúpa. Norma STN 73 0540 odporúča, aby na jednu osobu bolo za hodinu pri- vedených minimálne 25 m3 čerstvého vzduchu. Toto sa tesnými oknami, ale ani mikrovetraním nedá zabezpečiť. 28 Zabezpečenie trvalo udržateľnej požado- vanej kvality vnútorného prostredia je pro- ces náročný a v rôznych svojich etapách veľmi citlivý na nekvalifikovaný prístup. Spoločnosť KODA systém, s. r. o., ako výrobca kvalitných a moderných okien má vo svojej ponuke rôzne druhy venti- lačných systémov, ako napr. mechanické, automatické, tlakové. Závisí to od toho, koľko chce investor zainvestovať do ve- tracieho systému. Do okien, ktoré vyrába, vie firma KODA systém namontovať každý vetrací systém, ktorý je dostupný na trhu. Treba pamätať, že nie všetky ventilačné systémy sa dajú namontovať vo všetkých miestnostiach, napr. v miestnostiach, kde je namontovaný a kde sa používa plynový kotol, nedajú sa namontovať niektoré dru- hy ventilačných systémov.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

ZATIENIME AJ ZÁPAD SLNKA! Celohliníkové rolety Vonkajšie žalúzie Z-90, Z-70, C-80, C-50 Horizontálne žalúzie Bambusové žalúzie Vertikálne žalúzie Markízy Refleksol Látkové roletky Sieťky proti hmyzu Rolované brány BH ROLETY, Boris Horňáček, Farská 37, 94901 Nitra mobil: 0903 351 050, tel./fax: 037/642 25 29, e-mail: bhrolety@bhrolety.sk , www.bhrolety.sk 29 pe vyhodnocovania relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti – štrbiny zabezpečia prívod čerstvého vzduchu a mriežky slúžia na odsávanie znečisteného vzduchu. Podstatou fun- govania tohto princípu a zároveň jadrom vyššie uvedených prvkov je hygroskopický snímač vlhkosti vzduchu, pozostá- vajúci zo zväzku polyamidových stúh. Snímač mechanicky ovláda otváranie klapiek tak prívodných štrbín ako aj odsá- vacích mriežok. Na použitie mechanického snímača nie je nutná elektrická prípojka. Celý systém vetrania používa princíp nepretržitého vetra- nia prúdom vzduchu, smerujúcim od hlavných miestností k technickým priestorom. Prívod vzduchu do miestnosti je zabezpečený štrbinami hornej časti okien. Odsávanie za- bezpečujú odsávacie hygroregulovateľné mriežky v stene alebo to cez strechu robí pomocou nasávacieho systému centrálny odsávač potrubí, ktoré sú nainštalované v tech- nických priestoroch. Vetranie samozatvárateľným tesniacim profilom v ráme okna Výrobcovia okien aplikujú viacero alternatívnych rie- šení zvyšovania infiltrácie vzduchu oknami tým, že na určité vzdialenosti odstránia klasický tesniaci profil a nahradia ho upraveným tenším tesniacim profilom. Najčastejšie k tomu dochádza v mieste horného horizontálneho vlysu. Nasá- vanie vzduchu je v spodnom horizontálnom vlyse alebo na zvislom pántovom vlyse, kde sa vytvoria otvory, kadiaľ vzduch uniká do konštrukcie okna a vychádza do interiéru cez otvory umiestnené v hornom horizontálnom vlyse. Rehau pre čistý vzduch a pohodu Samostatne regulujúci vetrací systém s automatickým obmedzovaním prúdu vzduchu pracuje na základe jedno- duchého a účinného princípu. Je umiestnený v hornej vo- dorovnej časti krídla a reaguje automaticky na tlak vetra. Nevidno ho pri zatvorenom okne. Aby nevznikol pocit prie- vanu, prúd vzduchu vstupujúci do miestnosti je smerovaný na strop. Nasávanie vzduchu je na zvislom vlyse pántovej časti okna, kde je tesniaci dorazový profil prerušený na 20 cm. Čerstvý vzduch preteká labyrintom „dekompresných komôr“ do hornej horizontálnej časti okna, kde je tesnenie nahra- dené pružnou klapkou z materiálu EPDM. Pri stúpajúcom tlaku vetra sa vetranie automaticky zatvára. V otvorenej po- lohe prepúšťa 4,7 m3/h pri tlaku vzduchu 10 Pa. Všetky potrebné informácie o ventilačných systémoch, kto- ré sa používajú vo firme KODA systém, sa dozviete v jej 27 autorizovaných pobočkách na území SR. S našimi oknami v spojení s ventilačnými systémami znižu- jete orosovanie okien. Ing. Milan Kurek Foto: www.KODAsystem.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

32

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Redakcia DOM A BÝVANIE hľadá spolupracovníka na pozíciu manažér inzercie Požiadavky: - minimálne 3 roky praxe v oblasti marketingu a médií - vynikajúce komunikačné a argumentačné schop- nosti - vysoké pracovné nasadenie a orientácia na výsledok - primerané sebavedomie a odolnosť voči stresu - práca s PC na užívateľskej úrovni - ŽL, samostatnosť Ponúkame: - motivujúce provízne ohodnotenie v nadväznosti na obchodné výsledky - priležitosť uplatniť a ďalej rozvíjať svoje skúse- nosti v prostredí rozvíjajúceho vydavateľstva Náplň práce: - vyhľadávanie a budovanie dlhodobých obchodných vzťahov - vedenie obchodných rokovaní - príprava a dojednávanie obchodných zmlúv - zodpovednosť za plnenie obchodného plánu V prípade záujmu o bližšie informáce nás kontaktujte e-mail: redakcia@domabyvanie.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

832 Najčastejšie problémy súčasných interiérov Rýchlosť výstavby je fenomén modernej doby: máloktorá hrubá stavba sa dnes necháva vymrznúť, betónuje sa i pri teplotách okolo bodu mrazu... Prirodze- ným dôsledkom urýchľovania je fakt, že ľudský faktor chybuje častejšie, že samotná stavba viac pracuje a že vnútorné omietky sú viac zaťažované rýchlym uvedením do plnej prevádzky.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Tradičný český výrobca náterových hmôt, spoločnosť HET systematicky vyvíja pro- dukty, ktoré reagujú na potreby stavebnej praxe. Patria medzi ne aj špeciálne výrob- ky, ako sú penetračné nátery a prostriedky na úpravu povrchu, tmely, protiplesňové nátery a pod., ktoré sú riešením pre naj- častejšie sa opakujúce problémy s čerst- vými stavbami, a určite nie len s nimi. Zlepšenie vlastností nových omietok Pokiaľ investor trvá na okamžitej aplikácii farebných náterov, je nutné urýchliť zaväd- nutie omietok a tým pomôcť k ich stabili- zácii. Tvorbe škvŕn po aplikácii náterov na čerstvé omietky a štuky je možné predísť použitím prostriedku K-Grund. Špeciálny bezfarebný náter je určený k neutralizácii čerstvo suchých omietok a k urýchleniu zrenia (karbonatácii) vysprávok minerál- nych podkladov. Zjednotenie a zníženie savosti podkladu spolu so schopnosťou zlepšiť prídržnosť krycích náterov má samozrejme nezane- dbateľný vplyv na ich spotrebu. Jedným z najuniverzálnejších penetračných náte- rov na úpravu povrchov je A-Grund, ktorý naviac obsahuje fungicídny a algicídny prostriedok. A-Grund sa používa neriede- ný a nanáša sa v jednej vrstve. Predáva sa v obaloch 1, 5 a 10 kg. Nanášanie je pomerne jednoduché a to štetcom, valče- kom alebo striekaním na väčšie plochy. Schne približne 24 hodín v závislosti od teploty vzduchu, podkladu a relatívnej vlh- kosti vzduchu. Plesne na neizolovaných podkladoch Pri nedostatočnej izolácii stavebnej kon- štrukcie dochádza k vzniku významných tepelných mostov. V priebehu niekoľkých mesiacov sa na miestach, kde kondenzuje voda, vytvorí pleseň. Po oprave izolácie je nutné nechať opravované miesto najme- nej týždeň schnúť a potom za mokra ples- ne odstrániť oškrabaním alebo umytím. Po vyschnutí plochy je možné aplikovať SAN 2000 – disperznú bielu vysoko pa- ropriepustnú farbu, ktorá obsahuje biocíd s výrazným likvidačným a preventívnym protiplesňovým účinkom. Toto riešenie je samozrejme zdravotne šetrnejšie a realizačne jednoduchšie ako postrek miesta dezinfekciou a jeho ná- sledné pretretie bežnou farbou. SAN 2000 vyniká belosťou (93 % MgO), výbornou paropriepustnosťou (vhodný tiež na sanačné omietky) a vysokou kry- cou schopnosťou, takže si poradí aj s roz- siahlymi plesňami. Za bežných podmie- nok zasychá 2 až 4 hodiny. Na obrázkoch je vidieť stav pred aplikáciou a po nej. Mikrotrhliny a praskliny Individuálne mikroskopické trhliny sa sce- lia aj po lokálnom pretretí kvalitným dis- perzným náterom. Nepohyblivé statické praskliny do veľkosti 5 mm je však vhod- nejšie špárovať tmelom Ditmel Z, prípad- ne Latexovým tmelom. Ditmel Z je navyše upravený na nanášanie striekacou techni- kou Airless. Riešením pre finálne plošné vyrovnanie nerovností povrchu s drob- nými statickými prasklinami je disperzný stierkový tmel Ditmel S. Tmelmi HET je možné opravovať omietky, murivo, betónové panely aj sadrokartón. Práve Ditmel Z dobre drží v prasklinách vznikajúcich v miestach kontaktu bežnej omietky a sadrokartónu. Vyšpárované miesta je možné po zaschnutí veľmi dob- re brúsiť a pretierať disperznými nátermi, pokiaľ je to potrebné. Bližšie informácie na www.het.sk. Redakcia z materiálov spoločnosti HET Foto: HET, archív redakcie a firiem 933

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Lokálny tepelný most vzniká v miestach stretnutia rôznych konštrukčných detai- lov a na exponovaných miestach, hlav- ne v mieste prechodu vyčnievajúcej konštrukcie (balkóny, atiky) do interiéru. Moderným riešeném prerušenia tepel- ného mosta je tepelnoizolčný nosník - Schöck Isokorb. Jeto dielec, ktorý pre- náša statické zaťaženia od balkónu a zároveň umožňuje tepelnej izolácií fa- sády prebehnúť medzi budovou a bal- kónom a zabrániť tak vzniku tepelného mosta. Izolačné vlastnosti tepelnoizo- lačných sú rôzne a závisia od použitých materiálov. Napríklad tepelná vodivosť nehrdzavejúcej ocele je štyrikrát nižšia než tepelná vodivosť betonárskej (čier- nej) ocele. Výsledkom hľadania ako ešte znížiť tepelné straty je vývoj Schöck Isokorbu® s vysoko tepelnoizolačným tlakovým ložiskom (HTE Modulom), kto- rý má najmenší koeficient tepelnej vodi- vosti zo všetkých statických tepelnoizo- lačných nosníkov na trhu. Tepelná vodivosť pre 18 cm hrubý bal- kón sa pohybuje od =0,092 W/°Km po =0,196 W/°Km podľa veľkosti konzoly a statického namáhania. Od októbra 2008 sú k dispozícii iso- korby s hrúbkou tepelnej izolácie 12 cm. Tieto vyhovujú aj požiadavkám kladeným na tzv. pasívne domy. Výhody použitia Schöck Isokorbu sú zrejmé. Prvá, a možno nie najvýzna- mnejšia, je šetrenie energie a tým aj pe- ňaženky obyvateľa, druhá najhlavnejšia sa ukáže, keď po prvej zime nadšenie a spokojnosť z nového moderného bytu nie je skalené zaplesnenými rohmi miestností – a nákladmi na veľmi pro- blematické dodatočné riešenia (najčas- tejšie a najnákladnejšie je prekúrenie celej miestnosti o 4 až 5 stupňov Celzia a tým zvýšenie teploty chladného rohu nad rosný bod). Použitie Schöck Isokor- bu pritom nijako nenarušuje rytmus vý- stavby, nekomplikuje montáž debnenia ani ukladania výstuže. Pozrite sa ako vyzerajú prvky, ktoré majú oddeliť balkón od budovy a sami uvidíte, kade bude vnikať chlad do vášho domu. A ak vám niekto tvrdí: „tak- to to stačí“, opýtajte sa, či váš dodávateľ vôbec pozná hodnotu tepelnej vodivosti svojho riešenia. Prerušenie tepelných mostov Schöck prvkami nie je lacné riešenie, ale doda- točné odstraňovanie zaplesnenia a kos- trbaté, po dvoch troch sezónach znovu sa opakujúce sanácie zateplenia balkó- na sú určite drahšie. Pri riešení detailov vlastného domu stále platí, že nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť lac- né veci. Pomocou prvkov Schöck Isokorb mož- no tepelne oddeliť aj kovové konštruk- cie, aj pripojiť kovové konštrukcie k be- tónovým. KONSTRUKT PLUS, spol. s r.o. Halašova 10, 831 03 Bratislava e-mail:office@kontstrukt.sk tel.: + 421/2/33669911 fax: +421/2/4445 0381 - termické oddelenie balkóna od budovy V dnešných stavbách má zateplená plocha fasády domu malý tepelný únik a miesto lokálneho tepelného mosta sa hneď ukáže nízkou povrchovou teplotou a následným zarosením a zaplesnením rohu. Schöck Isokorb Schöck Isokorb® KX BETÓN-BETÓN Schöck Isokorb® KS BETÓN-KOV Schöck Isokorb® KST KOV-KOV 34

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Pár rád ako predpripraviť okná na stavbe pre zaomietacie rolety Putzroll – classic od výrobcu roliet Sun system s.r.o. Okná a dvere sú rozdielnej výšky a výška podmieňuje počet lamiel v rolete. Čím je otvor vyšší, tým viac lamiel pôjde do nábalu, ktorý sa zroluje do bubna nad oknom alebo dverami. V zásade platí, okno do výšky 2100 potrebuje 165 mm priestoru nad oknom, dvere do výšky 2500 potrebujú 185 mm priestoru nad dverami – z exteriéru. Tieto dva údaje sú dôležité v prípade, že dvere a okno sú vedľa seba, napr. balkón. V tom prípade treba vyne- chať väčší priestor aj nad oknom resp. priestor nad ok- nom musí byť rovnako veľký ako nad dverami, to značí 185 mm. Kastlík rolety má v reze tvar štvorca, preto by malo byť okno zapustené minimálne 165 mm resp. 185 mm. Okno by malo byť zapustené dnu voči vonkajšej fasáde – múru (nie zatepleniu) min. 165 mm pri okne, ak sa jedná o dvere tak 185 mm. Potom sa na kastlík nalepí zateple- nie rovnakej hrúbky ako na celú fasádu. Kastlík by mal licovať s vonkajším múrom, nemal by ani vytŕčať, ani byť utopený. Ak máme viac dve- rí na fasáde je lepšie okná zapustiť 185 mm, rovnako tak aj dvere kvôli dizajnu. Vodiace vertikálne lišty pre lamely nedoporučujeme zapúšťať do fasády, ani ich obkladať polystyrénom. Liš- ty by mali zostať viditeľne priznané kvôli budúcej údrž- be alebo servisu rolety. Firma sa zaoberá viac ako 10 rokov výrobou a montá- žou roliet rôznych typov. Ďalšie detailnejšie informácie Vám radi zodpovieme v na- šich predajniach, v Nitre, v Skalici, v Pezinku a v Žiline. (adresu pozri na www.sunsystem.sk) Autori: Ing. Chowaniec, Bozáňová Sun system, s.r.o., Centrála Nitra, Slovenská republika, Južná 22 (Golianova)- Čermáň, 949 01 Nitra, Nitriansky kraj, tel.: 00421 37 65 54 614, fax.: 00421 37 65 33 170, info@sunsystem.sk, www.sunsystem.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

36 Základné zložky Základnými zložkami materiálov povrcho- vých úprav sú spojivá, pigmenty, plnivá, rôzne aditíva a rozpúšťadlá. Najdôležitej- šou zložkou, bez ktorej nemôže existovať žiadna omietka alebo fasádny náter je spojivo. Určuje vhodnosť použitia povr- chovej úpravy na konkrétny podklad za konrétnych okrajových podmienok (druh podkladu z hľadiska materiálového zlo- ženia, jeho vlhkosť a pod.), zabezpečuje pevné a trvalé spojenie ostatných zložiek materiálu a ovplyvňuje prídržnosť povr- chovej úpravy k podkladu. Ostatné zložky Ostatné zložky rozhodne nie sú nepod- statné. Ich funkcie však už nesúvisia pria- mo so základnými vlastnosťami omietky a nie vždy musia byť v materiáli všetky prítomné. Niektoré lazúrovacie nátery na- príklad neobsahujú ani plnivá ani pigmen- ty – môžu byť transparentné a ich slabý farebný nádych je daný práve použitým spojivom. Klasickým príkladom náterovej hmoty bez plnív a pigmentov je aj obyčaj- ný biely vápenný náter. Vzhľad – farba a štruktúra Prvým kritériom pri výbere vhodnej po- vrchovej úpravy je zvyčajne predstava o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a fa- rebnosť povrchovej úpravy). V zásade ide o výber medzi hladkou fasádou s povr- chovou úpravou fasádnym náterom a fa- sádou so štruktúrou (hladená, škrabaná, ryhovaná). Povrchové úpravy fasád [ zopár rád pre lepšiu orientáciu ] Sortiment fasádnych omietok je v sú- časnosti už dostatočne široký sor- timent. Každá z omietok, ktoré sú aktuálne v ponuke, má svoje charak- teristiky, podľa ktorých sa staviteľ, projektant, architekt či investor roz- hoduje o jej vhodnosti pre svoj pro- jekt či stavbu. Vlastnosti jednotlivých druhov fasádnych povrchových úprav sú determinované v prvom rade ich zložením. Skladajú sa z celej rady rôznych zložiek, ktoré v materiále pl- nia svoje dôležité funkcie. 1. Radové rodinné domy v Šamoríne. Farebnosť má ob- rovský význam aj v urbanistickom kontexte. 2. Rodiny dom v Skalici. Individuálna farebnosť domu poukazuje na osobitosť jeho majiteľa.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

37 Ochrana Bez ohľadu na štruktúru fasády je však najdôležitejšie zvoliť takú povrchovú úpra- vu, ktorá bude svojim zložením a vlastnos- ťami vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom (slneč- né žiarenie, hnaný dážď, výfukové plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy atď.). Pri výbere konkrétneho druhu fasádnej povr- chovej úpravy je preto potrebné navzájom zosúladiť podmienky pôsobenia s materiá- lovými vlastnosťami povrchovej úpravy. Jedine tak vznikne dokonalý, spoľahlivo fungujúci systém ochrany fasády s dlho- dobou životnosťou. Z tohto hľadiska podstatne ovplyvňu- je vlastnosti materiálov pre povrchové úpravy druh použitého spojiva, ktoré ur- 1 2

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

38 aplikáciu na týchto objektoch nevhodné. V prípade požiadavky na sýte farebné od- tiene sa však odporúča siahnuť po akrylá- tových materiáloch, ktoré umožňujú pou- žiť výraznejšiu pigmentáciu. Silikónové a najmä silikátové hmoty nie je možné pigmentovať v príliš výrazných farebných odtieňoch, farebnosťou sa teda približujú skôr k prírodným odtieňom. Sili- kátové materiály sa neodporúča aplikovať na vyspravované fasády. Podklad v takom- to prípade sa vyznačuje nerovnomernou nasiakavosťou a vlhkosťou, čo pri použití silikátových materiálov môže viesť k vzni- ku fľakov a rozdielnosti vo farebnosti. Na 3. Rodinný dom v Modre Harmónii. Materiálové kontras- ty na fasáde dokážu podporiť celkový kompozičný zámer. 4. Rodinný dom v Komárne. Puristické tvary sú podpore- né bielou omietkou, ako akcent vystupuje červená stena, plynúca z interiéru. takéto povrchy je ideálne použiť materiály na silikónovej báze. Podobne, silikátové omietky a farby nie je vhodné aplikovať na staré silikónové a disperzné nátery, teda na hydrofobizované podklady. Pri rozho- dovaní o najvhodnejšej povrchovej úprave zohráva často dôležitú úlohu aj prostredie, v ktorom je objekt postavený. Ak je totiž tento situovaný v prostredí s vyšším zne- čistením životného prostredia, je dobré sa pri výbere orientovať na materiály s nízkou špinivosťou. Tejto požiadavke opäť najlep- šie vyhovujú silikónové, silikátové a mine- rálne materiály. Disperzné látky statickým elektrickým nábojom naopak priťahujú poletujúce zrnká prachu a sú teda náchyl- čuje vhodnosť použitia materiálu na daný podklad za konkrétnych okrajových pod- mienok (druh podkladu z hľadiska mate- riálového zloženia, jeho vlhkosť, lokalita objektu atď.). Rozličné situácie Podľa druhu spojiva použitého v jednot- livých fasádnych materiáloch rozlišuje- me materiály na akrylátovej, silikátovej, silikónovej a minerálnej báze. Pri výbere vhodného materiálu je v záujme kvality potrebné rešpektovať charakteristické vlastnosti jednotlivých skupín a rozhodo- vať sa podľa podmienok, v ktorých budú materiály aplikované a požiadaviek, ktoré majú plniť. Typickým príkladom je požia- davka na paropriepustnosť, s ktorou sa stretávame najmä u starších objektov, ale aj pri novostavbách s vyššou staveb- nou vlhkosťou (nedostatočne vyzretými omietkami a potery, nevyzretý pórobetón a pod.). V takomto prípade by mala mať povrchová úprava pokiaľ možno čo naj- nižší difúzny odpor a pre použitie sú preto vhodné najmä minerálne, silikátové alebo silikónové materiály. Akrylátové disperzné povrchové úpravy sú vzhľadom na vyšší difúzny odpor pre 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

39 nejšie na znečistenie. V exponovaných lokalitách s častými silnými hnanými daž- ďami je potrebné voliť materiál s nízkou nasiakavosťou, napr. silikónové alebo dis- perzné materiály. Pokiaľ ide o životnosť jednotlivých druhov povrchovej úpravy, samozrejme nátery nemôžu konkurovať omietkam, či už tenkovrstvovým alebo mi- nerálnym ušľachtilým. Z pohľadu materiá- lovej bázy sa však najdlhšou životnosťou vyznačujú minerálne, silikátové a silikó- nové materiály. O spoľahlivom fungovaní povrchovej úpravy však okrem výberu vhodného materiálu rozhoduje aj jeho vý- robca. Podobne ako pri iných investíciach s očakávanou dlhodobou životnosťou je preto rozumné prikloniť sa k materiálom od renomovaných a časom už overených výrobcov ponúkajúcich okrem kvalitných materiálov aj komplexný servis a poraden- stvo. Podobne na kvalitu výsledného diela má vplyv aj výber realizačnej firmy. Emotívna zložka – farba Pri voľbe povrchovej úpravy fasády domu vstupuje do hry veľa faktorov. Mnohé z nich sú výsostne racionálne – človek zvažuje kvalitu, hľadá vhodný materiál, porovnáva ceny. V určitom momente však do hry vstupujú emócie. Tie sa prejavujú pri rozhodovaní o farbe. Farebný odtieň by mal ladiť s pocitmi, vystihnúť osobnosť či jednoducho pozitívne pôsobiť, vyvolá- vať príjemné pocity. Spoločnosť Baumit si tieto skutočnosti veľ- mi dobre uvedomuje a aj preto prichádza na slovenský trh s ponukou nových, jedi- nečných farebných odtieňov pre povrcho- vé úpravy fasád. Všetky odtiene zosta- vovali starostlivo a v súlade s najnovšími poznatkami psychológie. Každý farebný odtieň má v sebe skrytý osobitý vnútor- ný náboj, je symbolom určitej emócie. Široká pestrosť farieb otvára zákazníkovi neobmedzené brány voľnosti a kreatívnej tvorbe. Reč farieb Každá farebná rada z nového vzorkovní- ka farieb pritom vyjadruje niečo iné. Tak napríklad žltá je farba slnka, farba leta, prázdnin, zábavy, radosti a smiechu. Je to farba svetla a dobrej nálady. Svetlá žltá na nás pôsobí povzbudzujúco, žiarivo a ľah- ko, akoby sa svetlo iba voľne kĺzalo po po- vrchoch. Červené odtiene sú symbolom čistých emócii ako sú láska, bozk, ľudský dotyk, blízkosť. Pôvod a nevinnosť, čisto- tu a jemnosť – to všetko vyjadruje farba biela. Modrá farba symbolizuje voľný, in- dividuálne definovaný priestor bez akých- koľvek obmedzení a hraníc. Je to farba mora, predstavuje jeho neskrotnú energiu a pokoj zároveň. S modrou volíme slobo- du a voľnosť, volíme farby neba, mora, vody aj ľadu, farbu vzduchu. Nekonečne ako oceán, sviežo ako horský potok môže dom v modrých odtieňoch sprostredková- vať harmóniu a ticho. Harmóniu s okolím a dokonalosť akoby charakterizovali odtie- ne zelenej. Zelená je farba prírody, jarnej sviežosti, večne zelený je aj raj, je to far- ba života, nádeje a pozitívneho myslenia. Hnedá je farba tepla, bezpečia, histórie a tradície. Symbolizuje hlbokú previaza- nosť s rodným krajom, rodnou zemou, s rodinou, je to farba harmónie. Šedá far- ba je farbou elegancie, charakteru, farba noblesy, štýlu, umenia a kultúry. Šedá to je štýl v každom tóne. Kolekcia farebných odtieňov od spoloč- nosti Baumit teraz ponúka široké mož- nosti výberu toho správneho odtieňu pre každý dom. Otvára možnosti ukázať svoju jedinečnosť, prejaviť svoje vlastné emócie a vybrať si odtieň, ktorý najlepšie zvýrazní charakter domu a jeho majiteľa. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Baumit Foto: Baumit Špecialista na lícové tehly, obkladové pásiky, parapety a tehlové dlažby typu KLINKER. Pri Mlyne 42, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, infolinka: 0917 234 234 tel.: 037/6537 122, fax: 037/6586 961, obchod a technická podpora: 0918 788 114, 0905 782 189, 0905 197 880 vzorkovne: Nitra, Bratislava, Žilina, Košice, Poprad, Prešov, Prievidza, Tren�ín, Banská Bystrica, a v �a�ších 300 stavebninách v SR. www.klinker.sk y, a, PLASTOVÁ BEZÚDRŽBOVÁ STREŠNÁ KRYTINA www. .sk Pri mlyne 42, 949 05 D. Krškany tel.: 037/6537 122, fax: 037/6586 961, mobil: 0905 172 556, e-mail: • era@• era.sk www.sindel.sk Krytina sa vyzna�uje mimoriadne pôsobi- vým estetickým vzh�adom, ktorý kopíruje materiály (bridlicu a drevený šindel). V�aka tomu sa strešná krytina dobre ujala zvláš� v pamiatkovo chránených krajinných územiach. Taktiež ve�kú ob�ubu získala pri novostavbách a rekonštrukciách starých striech. .sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

dajné stánky apod.) a v neposlednom rade pohľadové úpravy kovových konštrukcií a v ponuke máme aj strešné nátery. Okrem bežných transparentných a fa- rebných dvojzložkových epoxidových podlahovín ponúkame pre rekonštrukcie podláh balkónov, chodieb a terás farebné polymérbetóny pod obchodným názvom Tekutá dlažba, ktoré v ucelenom systéme s tekutou hydroizoláciou (Tekutá lepenka) a pružnými prechodovými pásmi dokona- le a dlhodobo a za dobrú cenu riešia prob- Podlaha v priemyselnom objekte je ne- oddeliteľnou súčasťou prevádzky a musí spĺňať požiadavky na rovinnosť, zníženú šmykľavosť, hygienickú nezávadnosť, bezprašnosť, jednoduchú udržovateľnosť, biologickú neutralitu, zachovanie len ne- vyhnutného počtu škár (prípadne bezšká- rovosť), pružnosť, oderuvzdornosť, rôzno- farebnosť, veľmi vysokú pevnosť a dlhú životnosť. Uvedené požiadavky je možné vo väčšine prípadov možné vyriešiť práve použitím podlahových systémov z ponuky EPOXY PB, ktoré poskytujú najvhodnej- šiu voľbu optimálneho prispôsobenia pod- lahoviny (materiálu) k daným požiadav- kám investora. Ucelený sortiment výrobkov z našej po- nuky zahŕňa jednak komplexné riešenie podlahových systémov v stavebníctve: nátery – stierky – tmely – polymerbetóny (priemyselné podlahy, byty, školy, nákupné centrá, garáže, haly, sklady, autoservisy, balkóny, terasy, bazény) tak i v automobi- lovom priemysle: (autonadstavby, tuning, úžitkové prívesy, chladiarenské vozy, pre- Epoxidové podlahové systémy EPOXY PB lematiku odmŕzania a následného praska- nia nášľapov balkónov, terás a bazénov. Veľkú pozornosť si zaslúži dať do popre- dia Epostyl GRANIT – novinka roku 2008 – je to dostatočne overená a už bežne po- užívaná mozaiková podlahovina v základ- ných 10 odtieňoch. Mimo Tekutej dlažby a Granitu ponúka spoločnosť EPOXY PB úplnú novinku na našom trhu, a to špeciálne pigmen- ty a plnivá pre dosiahnutie imidžového efektu 3D. Bežné epoxidové materiály týmito modifikantmi získavajú výraznú pridanú hodnotu a úplne menia pohľad zo síce širokej škály farebnosti (ale stále len krycieho plastového efektu) doteraj- ších podlahovín na nádheru skutočného veľkoplošného ľadu, do ktorého môžete umiestniť čokoľvek a napodobniť napr. jantár s biozvyškami, zaliať logá, fíber- glassovú svetelnú hudbu, vyrobiť vrstvu s lastúrovým efektom... Každé dielo, či už podlaha, tanečný parket, parket „na studni so spodnou farebnou hudbou“, schodisko, sokel, stolík, pult alebo obraz, je neopako- vateľný unikát a tento systém vám ponúka naozaj milión možností pre využitie vašej fantázie na doslova umelecké diela. Na záver by sme však radi odpovedali na pre vás iste zaujímavú otázku. ,, Prečo sú tieto podlahové materiály na takej vysokej úrovni a skutočne žiadanou finálnou povr- chovou úpravou?“ Jednoznačne preto, že spĺňajú vysoké požiadavky stavebného priemyslu medzi ktoré patrí: vysoká mechanická odolnosť, chemická odolnosť proti automobilovým náplniam ( PHM a ostatné kvapaliny) a po- sypovým soliam, vodotesnosť, nenasiaka- vosť, životnosť porovnateľná so životnos- ťou stavby, ľahká údržba, bezproblémová a rýchla oprava aj po rokoch užívania, relatívne malá hrúbka a nízka hmotnosť, stálofarebnosť, široká ponuka farieb a dizajnov, vhodnosť pre rôzne prostredie, takmer neobmedzená fantázia kombinácií pre použitie a pod. V prípade, že sme vás našimi informácia- mi zaujali, obráťte sa s dôverou na našich špecialistov firmy EPOXY PB, Hlavná 1, 900 06 Vysoká pri Morave . Mobil: 0907 742 513; Tel: 02 659 67 131; Fax: 02 659 67 080 e-mail: benkovic@epoxidy.sk www.epoxidy.sk Spoločnosť EPOXY PB Vysoká pri Morave dodáva na slovenský trh ucelený sortiment výrobkov na báze epoxidových živíc určených pre realizáciu nových, rekonštrukciu starých ako aj poškodených priemyselných podláh. Ponuka je zaujímavá aj vďaka širokej farebnej škále podlahových náterov, stierok, vrátane Tekutej dlažby, ktorá je určená pre bezškárové podlahy balkónov, terás a lódžií pri rekonštrukciách panelových domov, ale i pre účel dlhovekosti a dizajn v rôznych iných priestoroch. 40

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

43

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

842 Trúfate si na odvážnu farebnosť? Trendy interiérového dizajnu sa uberajú smerom k využívaniu výraznejších farieb nielen pokiaľ ide o nábytok a doplnky, ale aj čo sa týka farebnosti stien. Oproti kedysi obľúbenej bielej farbe maľovky je toto riešenie zaujímavejšie, no zároveň oveľa náročnejšie. Farebnosť veľkých súvislých plôch stien má totiž veľký vplyv na celkové pôsobenie interiéru a aj malý rozdiel v sýtosti farby, môže úplne zmeniť výsledný dojem.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Pri výbere farieb do jednotlivých miest- ností je vhodné pridržiavať sa, okrem vlastného vkusu, aj niekoľkých overených zásad. Tie vyplývajú jednak z optických vlastností farieb, ale i z psychologického pôsobenia jednotlivých farebných tónov. Zvolená farebnosť by mala podčiarkovať funkciu miestnosti a zároveň eliminovať nežiaduce alebo prevažujúce vlastnosti priestoru. Funkcia miestnosti Obytné miestnosti, do ktorých sa sústre- ďuje život rodiny, by mali podporovať ak- tivitu a navodzovať pocit radosti, zatiaľ čo miestnosti určené na odpočinok alebo prácu si žiadajú skôr tlmenejšie a pokoj- nejšie farby. V obývačke alebo v kuchyni si môžeme dovoliť aj dynamické a slnečné 943 farby – sýte odtiene červenej, oranžovej a žltej. Veľmi osviežujúco pôsobia jarné farby - svetlé odtiene zelenej, fialovej či ružovej, ktoré sa tiež hodia do denných miestností. Pokojné chladné farby – zele- ná, modrá a fialová, ktoré podporujú sú- stredenie, sa hodia aj do pracovne. Pocit pohody a relaxu v spálni zasa navodia prírodné zemité odtiene – okrová, škorico- vá, tehlová, farby zelene, ale i farba vody a neba, teda všetky prírodné farby. Na uľahčenie voľby toho správneho od- tieňa výrobcovia ponúkajú nátery koloro- vané priamo vo výrobe. Dávajú si pritom záležať na výbere tých najobľúbenejších odtieňov. Súčasnou novinkou na trhu sú napríklad tri nové odtiene jemne tónova- ných náterov Primalex Bonus Color - gre- pová, koralová a blankytná. Svieža gre- pová farba sa hodí napríklad do kuchyne, pretože podporí chuť do jedla a kreativitu pri vymýšľaní nových receptov. Priateľská koralová farba navodzuje príjemnú atmo- sféru, preto je vhodná do obývačky. Ro- mantická blankytná farba zasa upokojuje a dokazuje, že modrý náter nemusí vždy pôsobiť studeným dojmom. Rokmi overeným riešením je modrá, azú- rová alebo tyrkysová farba v kúpeľni. Tieto odtiene, ktoré sú bytostne spojené s vo- dou, najkrajšie vyniknú vo väčších kúpeľ- niach s prirodzeným osvetlením. Čím je kúpeľňa menšia a tmavšia, tým skôr treba siahať po svetlých, prípadne i teplých far- bách, ktoré kúpeľni dodajú útulnosť. Naj- pestrejšie farby znesú detské izby malých detí, kde si môžeme dovoliť aj kontrastnej- šie kombinácie farieb. Čím je dieťa star- šie, tým viac sa prikláňa k jednoduchým farebným riešeniam. Treba však myslieť

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

844 aj nato, aby farby použité v izbách školá- kov neboli príliš rozptyľujúce. Kúpeľne, detské izby alebo i predsiene patria medzi vysoko zaťažované priestory, ktoré si vyžadujú mimoriadne odolné ná- tery. Ideálnou voľbou do týchto priestorov sú dokonale oteruvzdorné a umývateľné nátery Fortissimo Color, ktoré ponúkajú paletu tých najžiarivejších odtieňov. Naprí- klad do kúpeľne je ako stvorená tyrkysová alebo modrá farba. Detské očká rozžiari oranžová alebo zelenožltá. Dynamiku zasa do priestoru vnesie krvavočervená. Orientácia voči svetovým stranám Druhým dôležitým faktorom, ktorý treba pri výbere farieb pre jednotlivé miestnos- ti zohľadňovať, je orientácia voči sveto- vým stranám. Slnkom prežiarené južné a juhozápadné izby by použitie veľkého množstva červenej, oranžovej a žltej ešte viac prehrievali. Je preto vhodné siahnuť v týchto priestoroch aj po osviežujúcich chladnejších farbách. Severné miestnosti naopak volajú po optickom prežiarení tep- lými farbami. Je bežné, že práve obývačky, ktoré sú centrom rodinného života sú ori- entované na slnečnú južnú stranu a spál- ne zasa na východnú či severnú stranu. Vtedy treba hľadať správnu mieru medzi využitím farieb, ktoré podporujú charakter miestnosti a tých, ktoré vyvažujú svetelné podmienky dané ich orientáciou. Netreba sa pritom báť ani kombinácie chladných a teplých farieb. Pri používaní rozdielnych farebných tónov je dôležité, aby mali po- užité odtiene rovnaké určité parametre – sýtosť, jas alebo podiel prímesovej farby. Potom je veľká pravdepodobnosť, že sa k sebe budú tieto odtiene hodiť. Pomocnú ruku pri hľadaní toho pravého odtieňa, ktorý nebude mdlý, ani príliš kri- kľavý, podáva celkom nový rad náterov Primalex Inspiro.Tvorí ho škála dizajnérmi overených trendových odtieňov, ktoré boli vyberané tak, aby sa ľahko kombinovali a pomohli vyhnúť sa chybám pri tvorbe nového dizajnu interiéru. Tento nový rad farieb sa tak stáva radcom, pomocníkom a zároveň nositeľom štýlu. Rozmery a proporcie miestnosti Nezanedbateľným kritériom pri výbere fa- rieb sú i rozmery a proporcie miestnosti. Sýte a tmavé farby znesú iba veľké, otvo-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

945 rené a dostatočne presvetlené priestory. Menšie a tmavšie miestnosti si naopak vyžadujú rozjasnenie a presvetlenie svet- lými farbami, ktoré svetlo odrážajú. Ťažis- kovú úlohu zohráva farba stropu, od kto- rého sa odráža svetlo do celej miestnosti a ovplyvňuje vnímanie ostatných farieb. Z toho dôvodu sa na strop štandardne po- užíva biela farba. Kontrastným použitím svetlých a tmavých farieb na jednotlivých stenách je možné docieliť optickú korekciu šírky, dĺžky alebo výšky miestnosti. Kom- binácia viacerých farieb v jednej miest- ností sa zvyčajne rieši celoplošne na ce- lej stene alebo odlíšením farieb v nikách a na výklenkoch stien. Farebné rozhrania na jednej súvislej ploche sa používajú len výnimočne, pretože priestor rozbíjajú. Ta- kéto riešenie je vhodné napríklad vtedy,

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

8846

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

9947 keď chceme veľkú miestnosť funkčne aj opticky rozčleniť. Špeciálne povrchové úpravy Pokiaľ máte umeleckú dušu a chceli by ste sa kochať pohľadom na steny s re- liéfnou štruktúrou alebo s patinou, vyberte si spomedzi náterov na to určených. Na reliéfnu maľbu je určený napríklad ná- ter Primalex Plastik, ktorý je vhodný do obývacích a reprezentatívnych priestorov a detských izieb. Použitím vlneného alebo molitanového valčeka alebo striekacej pi- štole dosiahnete požadovaný tvar náteru stien. Pre plastickú úpravu povrchu stien v interiéri sa bežne používajú aj fasádne vrchné omietky na báze silikónu, silikátu alebo akrylátu, ktoré sú v ponuke v širo- kej farebnej škále a ich vlastnosti ďaleko presahujú požiadavky na interiérové náte- ry. Pri povrchovej úprave stien je možné použiť aj špeciálne techniky, ktorými sa dosahuje efekt starobylosti a patiny. Pre dosiahnutie štruktúrovaného povrchu sa farba môže nanášať špachtľami, hubkami alebo handričkami, v jednej alebo viace- rých vrstvách. Ide však o pomerne nároč- nú techniku, ktorú je lepšie zveriť do rúk profesionálom. Ako sa vyhnúť chybám pri nanášaní maľovky radí Daniel Varga zo spoločnosti Primalex Príprava podkladu Pre výsledný vzhľad náteru je často roz- hodujúca príprava podkladu. Maľovku tre- ba nanášať na pevný, čistý a rovnomerný podklad. Pri nanášaní prvého náteru v no- vom dome si treba dať pozor na to, aby vápenno-cementové omietky dostatočne vyzreli. Ľudia sa často dopúšťajú chyby, že sú netrpezliví a čerstvú omietku začnú príliš skoro maľovať. V dôsledku toho sa môžu na stenách objaviť fľaky, ktoré sú vi- diteľné najmä pri sýtych odtieňoch farieb. Problémy s farebnou rovnomernosťou náteru sa však oveľa častejšie vyskytujú pri náteroch v starších budovách. I keď zvyčajne stačí stenu poriadne poumývať saponátom, pokiaľ je starých náterov viac a mohli by sa začať odlupovať je lepšie úplne ich odstrániť. Ak je potrebné upraviť väčšie plochy, prácne oškrabávanie dnes dokážu nahradiť šikovné stroje, ktoré far- by zbrúsia rýchlo aj bez prášenia. Pri od- straňovaní starých tapiet a disperzných náterov prácu uľahčí prevlhčenie steny horúcou parou. Na tento účel existuje špeciálny prístroj na odstraňovanie tapiet. Tu však treba zdôrazniť, že pred ďalšími krokmi musí stena dokonale vyschnúť. V prípade, že bola stena viac znečistená – napr. mastnou špinou pri varení alebo je povrch steny nehomogénny v dôsled- ku vyspravovania drobných nedostatkov a otlčených rohov sárovými či inými stier- kami, nevyhnutným krokom je nanesenie penetračnej vrstvy, ktorá podklad zjednotí. Úlohou penetrácie je tiež spevnenie povr- chu a zlepšenie priľnavosti vrchného ná- teru na stenu. Penetrácia má svoje opod- statnenie i pri prvom nátere v novostavbe, pretože zabraňuje vzniku drobných trhlín na novej omietke a zmenšuje jej nasiaka- vosť, čím prispieva k zníženiu spotreby farby. Nanášanie maľovky Okrem farieb, u ktorých výrobca odporú- ča iba jeden náter, sa zvyčajne aplikujú dve vrstvy farby. Prvý - redší náter spev- ní podklad, druhý - hustejší má vyššiu kryciu schopnosť. Ani farba nanášaná v prvej vrstve nesmie byť príliš riedka, aby nestekala. Správna konzistencia farby za- bezpečí aj dostatočnú kryciu schopnosť náteru. Konečný náter sa aplikuje až po poriadnom zaschnutí prvej vrstvy. Farba musí preschnúť nielen na povrchu, ale aj vo vnútri. Hlavne pri aplikácii valčekom by sa mohlo stať, že sa prvá nepreschnutá vrstva prilepí na valček. Pri príprave far- by na druhý náter je dôležité dodržať správny pomer riedenia. Príliš hustá far- ba sa veľmi ťažko aplikuje a príliš pre- riedený náter zasa stráca svoje vlastnosti. Od správneho riedenia farby závisí nielen dobrý výsledný efekt, ale aj efektívnosť využitia farby, ktorá je na každom balení definovaná ako výdatnosť farby v m2 /l. Niektoré druhy farieb, napríklad umýva- teľné farby alebo nátery, ktoré sa tónujú v tzv. kolorovacích centrách, sa však na- nášajú bez riedenia. Návod na použitie uvedený na obale si preto treba prečítať ešte pred začatím práce, nie až po maľov- ke, keď zistíte, že výsledok nie je taký, aký ste očakávali. Dobrý výsledok závisí aj od vlastností maliarskeho náteru. Mimoriadne dobrú kryciu schopnosť a zároveň výborné aplikačné vlastnosti zaručujú biele aj ko- lorované nátery Primalex vyrábané tech- nológiou Primatec. Takto vyrábané nátery majú aj veľmi dobré aplikačné vlastnosti, sú oteruvzdorné a paropriepustné. Ing. arch. Anna Palfiová Foto: archív redakcie a firiem

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

848 Steny si ľudia zdobia už od nepamäti, inak tomu nie je ani dnes. Po veľkom comebacku farebných tapiet sa v súčasnej dobe čoraz väčšej obľube tešia viny- lové nálepky. Tento trend k nám prišiel z Francúzska, kde už v roku 2005 začali nálepky z vinylovych folii používať na dekoráciu stien. Nálepky sa vyrezávajú a po aplikácii, aj vďaka svojmu matnému povrchu, vyzerajú akoby boli na stene namaľované. Dôvodov rastúcej popularity vinylových nálepiek je hneď niekoľko: • poskytujú neobmedzené množstvo spô- sobov, ako si originálnym a pritom finan- čne nenáročným spôsobom zútulniť svoje bývanie. Svojím stenám tak dáte punc vlastnej originality. • dizajnéri vytvárajú veľké množstvo mo- tívov, ktoré dokážu zmenit atmosféru vo vašom príbytku. Tie sú rozdelené do množstva kategórií, ako napr. ornamen- ty, zvieracie či kvetinové motívy, siluety známych metropol alebo postáv, humorné motívy, rozprávkové postavičky a autíčka do detských izieb... A ešte oveľa viac! Zá- leží len od vášho vkusu či momentálnej nálady, ktorú si z bohatej ponuky vyberi- ete. • vinylové nálepky môžete vymeniť za- každým, keď dostanete chuť na niečo iné. Môžete si zvoliť sezónne motívy – jarnú dekoráciu s príchodom leta môžete vyme- niť za farebné letné motívy, ktoré potom nahradíte jesennými padajúcimi listami a zimnými motívmi. Rovnako flexibilne môžete meniť motívy v detskej izbe, keď napríklad vaše dieťa omrzí obrázok prin- ceznej. Nahraďte ho rýchlo nejakým zvie- racím motívom. Jednoducho: vaše steny si môžete meniť tak často, ako sa vám zažiada a pritom ich nepoškodíte. Ak ste si v ponuke motív po akom túži- Dajte stenám nový život

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

949 te nenašli, spoločnost Decolepka Vam ponúka možnost navrhnút si vlastný di- zajn nálepky. Popusťte uzdu svojej fantá- zii, tu sa medze nekladú. Taktiež je možné zmeniť a prispôsobiť veľkosť a farebnosť už ponúkaných návrhov. Svojmu bývaniu tak môžete vtlačiť svoj osobný štýl a to aj v tom prípade, že bý- vate v prenajatom byte. Veľkou výhodou nálepky totiž je, že ju môžete kedykoľvek zo steny odstrániť. Stena pritom zostane nepoškodená a nepotrebuje nový ná- ter ako sa to stáva pri odstránení tapiet. Niektoré motívy je možné nalepiť aj rôzne natočené, alebo je z nich možné vytvoriť ozdobný pás zakúpením väčšieho počtu. Niektoré je možné rozdeliť a ľubovoľne rozmiestniť po stene. Nálepky sa dajú aplikovať aj na nábytkové plochy, chladničky, či dokonca aj na auto a keďže sú obojstranné, môžete ich nale- piť aj na okno. Sú vhodné nielen do súkromných obyt- ných priestorov, ale aj do firiem, úradov, reštaurácií či zdravotných zariadení. Vaša túžba po kreativite vás pritom všetkom nemusí vôbec priviesť na mizinu. Kúpa vynilových nálepiek nie je finančne nároč- ná a v závislosti od veľkosti motívu a jeho spracovania sa pohybuje v rozmedzí nie- koľkých desiatok eur. Šup s ňou na stenu Aplikácia „dekolepky“ nie je nijako tech- nicky náročná. Základnou zásadou je, že ju možno nalepiť na suchý a čistý povrch steny alebo akejkoľvek hladkej plochy. Po odstránení papierovej podložky jed- noducho priložíte motív odtlačený na fólii na vybrané miesto a pomaly pritláčaním na povrch aplikujete. Ked ste si istý, že je nálepka dobre pritlačená k povrchu, pomaly odstránite aj priesvitnú foliu a po niekoľkých minútach trpezlivej práce je umelecký exponát na svete! Váš byt ne- bol nikdy predtým taký útulný, originálny a plný farieb ako s DEKOLEPKOU! Viac na www.decolepka.sk. Zuzana Devaliere Foto: Home Deco s.r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

50 Ako z ratanu Nové syntetické materiály nepoškodzuje vlh- kosť ani slnečná páľava a na prvý pohľad ich vôbec nerozoznáte od ratanu alebo prútia. Ľah- ká konštrukcia z hliníka vypletaná pružným materiálom okrem toho umožňuje väčšiu varia- bilitu tvarov a odvážnejší dizajn.Už čoskoro sa preto môžete tešiť na leňošenie na originálnom závesnom kresle, alebo záhradnej pohovke a nemusí vás pritom strašiť predstava náročnej údržby záhradného nábytku. Viac informácii na www.elmina.sk Aj ekologické stavby môžu byť estetické Trendy pri terénnych alebo záhradných úpra- vách smerujú k čoraz častejšiemu využívaniu gabiónov. Tie oplývajú viacerými vlastnosťami, ktoré napomáhajú nielen k ekonomickejšiemu a ekologickejšiemu počínaniu v oblasti sta- vebníctva, ale aj k ľahšej integrácii stavieb do prírodného prostredia či zvýšenia ich estetickej hodnoty v rámci miest. Gabióny, zvárané pletivové koše, boli pôvod- ne používané pri budovaní vnútrozemských vodných ciest ako podporné a protierózne opatrenia. Uplatnenie však nájdu aj v iných oblastiach. Takými sú napríklad vystavanie stien, protihlukových bariér, fasádnych oblo- žení. V poslednom období našli využitie aj dekoračného charakteru v architektúre alebo záhradníctve a pod. Užitočné sú ako z ekono- mického tak i ekologického hľadiska. Gabióny možno naplniť rôznym typom materiá- lov, v závislosti od želaného použitia a čo naj- lepšieho spojenia s okolitým prostredím. Okrem kameňov, piesku, pôdy či štrku je možné použiť aj recyklované materiály odolné voči mrazom a tlakom. Ako príklad takéhoto materiálu môž- me uviesť stavebnú sutinu alebo recyklovaný betón. Ekologická hodnota gabiónov vyplýva tiež z vy- užívania rastlín pri stavbách. Niektoré druhy rastlín majú schopnosť odstraňovať zo vzduchu drobné častice, ktoré v atmosfére predstavujú jednu zo základných hrozieb pre naše zdravie. Spôsobujú alebo zhoršujú vážne choroby dý- chacieho ústrojenstva. Listy rastlín tieto častice absorbujú, pričom dážď ich následne zmije. Výrobca oplotení, kontroly prístupu a zadržia- vacích zariadení - Betafence, získal ako prvý oprávnenie používať v prípade gabiónov znač- ku zhody CE. Znamená to, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na kvalitu a bezpeč- nosť podľa kritérií európskych smerníc. Viac informácii na www.ploty-betafence.sk ENTRADA – radosť pre váš byt Byt alebo dom je miestom, kde za život strá- vime veľa času. Vraciame sa doň unavení po práci, vidíme v ňom rásť naše deti, prežívame tu osobné radosti i starosti. Na druhej strane je priestorom, v ktorom môžeme naplno uplatniť a rozvinúť svoj zmysel pre estetiku, vkus a osobi- tý štýl. Vo Freeport International Outlet nájdete predajňu, ktorá ponúka množstvo atraktívnych bytových doplnkov, darčekov a praktických ve- cičiek do domácnosti za skvelé ceny. Značka ENTRADA ponúka atraktívne bytové detaily v podobe skla a keramiky, kuchynské a kúpeľňové doplnky, praktické jedálenské dopln- ky, hodiny v štýle retro, rafinovaného svietidlá, atraktívne kusy nábytku, sviečky a dekorácie, rámčeky na fotografie a fotoalbumy a v nepo- slednom rade je to originálna „cow parade“. Produkty spoločnosti ENTRADA ocenia najmä tí z vás, ktorý hľadajú originálny doplnok do bytu či darček pre niekoho, na kom vás skutoč- ne záleží. ENTRADA, s.r.o. si kladie za cieľ po- núkať svojím zákazníkom postupne čoraz širší sortiment interiérových produktov, nielen podľa najnovších trendov, ale najmä podľa sledova- ného dopytu zo strany zákazníkov a to i pre náročnú klientelu. Príďte si vybrať, alebo sa inšpirovať do predaj- ne DECOSTYL vo Freeport International outlet, ktorý ponúka okrem značky ENTRADA vyše 200 svetových módnych značiek v 65 obcho- doch. Freeport ponúka fantasticky zľavnený, autentický a kvalitný tovar luxusných, športo- vých, dámskych, pánskych aj detských značiek ako napríklad MEXX, MaxMara, Calvin Klein, Mango, Tom Tailor, Levi´s ,Diesel, Rossignol, Nike, Reebok a nespočetne veľa ďalších. Zľa- vy sa pohybujú od -30 do -70, niekedy až do výšky 80 % z pôvodnej ceny tovaru. Bližšie info na: www.freeport.cz Bývať a dovolenkovať Rekreačná oblasť Jazero Vojka, vzdialená od Bratislavy len 35 km, ponúka prvú tretinu do- mov pripravených pre svojich majiteľov. Bývať a dovolenkovať je možné začať už toto leto, pri- čom prví rekreanti budú mať k dispozícii zatráv- nené brehy pláže s piesočnatými ihriskami. Plán riešenia občianskej vybavenosti je ďal- šou aktuálnou novinkou projektu Jazero Vojka. Areál projektu poskytne na ploche 19 hektárov k dispozícii takmer 200 víkendových domov. Pre zabezpečenie maximálnej spokojnosti a uspokojenia potrieb obyvateľov budú súčas-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

51 ťou areálu dve polyfunkčné časti, pričom se- verozápadná je určená na prístup verejnosti a južná časť bude slúžiť výhradne majiteľom, resp. užívateľom rekreačných objektov. Tí môžu vďaka rozšírenej občianskej vybavenosti prepojiť svoje bývanie s relaxom a športovými aktivitami. Jazero Vojka je projektom spoločnosti CRESCO Water Park, ktorý ponúka na výber až z 11 mo- delových domov, veľkosť pozemkov sa pohybu- je v rozmedzí od 313 m2 do 853 m2 . Projekt je unikátny svojim zasadením do nádhernej príro- dy v lokalite chránenej oblasti a svojou prioritou zabezpečenia absolútneho, ničím nerušeného pohodlia pre všetkých užívateľov rekreačných domov. Medzi prvými možnosťami pre oddych, ktoré budú k dispozícii už toto leto, sú zatrávne- né brehy pláže s upravenými vstupmi do vody po celej šírke a s piesočnatými ihriskami. O jej čistotu sa bude starať správcovská spoločnosť, ktorá taktiež zabezpečuje stráženie celého are- álu, údržbu zelene a individuálne služby, ako napr. starostlivosť o trávnik, záhradu, upratova- cie služby, dovoz palivového dreva, a pod.. Viac na www.jazerovojka.sk Šliapaním a tancovaním sa vytvárali rekordy Spoločnosť PARKETT PLUS sa rozhodla za účasti širokej verejnosti prekonať rekord o „Najpošliapanejšie parkety“ s pokusom o zá- pis do Guinnesovej knihy rekordov. Akcia sa konala v bratislavskom Avione, dňa 3. apríla 2009. Súčasťou podujatia bol pestrý a zaují- mavý program vtipne moderovaný Rišom Vrab- lecom, v rámci ktorého sa predstavili známi ta- nečníci zo skupiny Old School Brothers. Okrem rôznych tanečných kreácií, ktorými zaujali nie- len mladšie publikum, sa pokúsili zlomiť aj oni svoje osobné rekordy. Kým návštevníci šliapali po parketách, aby vytvorili svetový rekord o Najpošliapanejšie parkety, deti i tí starší sú- ťažili o pekné ceny a aby atmosféra čo najviac gradovala, tanečníci z OSB vytvárali svoje re- kordy – v točke na hlave a v tzv. helikoptére. Ak ste tam boli, tak viete, že sa im to aj podarilo. Prvý rekord - „HEAD SPIN“ bol uznaný v po- čte 51 otáčok na hlave. Druhý rekord – „BABY WIND MILL“ predstavoval 40 odrazov na rame- nách, ľudovo povedané vytváranie helikoptéry. Po 6-tich hodinách komisár pre slovenské re- kordy, pán Svitok, zastavil časomieru a osved- čil, že po parketách z firmy PARKETT PLUS prešlo 21 108 párov ľúdských nôh. A tento počet vytvoril nový slovenský rekord. Organi- zátori sa ho pokúsia povýšiť na svetový a dať zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Na jednej strane rekord preveril chuť slovenských ľudí dokázať niečo svetové a na druhej strane preveril kvalitu predávaných parkiet, ktorá tiež obstála na jednotku. Atmosféra počas rekordu bola skutočne vyni- kajúca. Ľudia šliapali, bavili sa, súťažili, a keď začala dražba produktov v prospech Dobrého Anjela, neváhali prispieť. Veď získať pekné ceny, výrobky, či služby a ešte k tomu podpo- riť dobrú vec, to jednoducho nenechalo chlad- nými prítomných návštevníkov Avionu. V ten deň pribudlo vďaka tejto dražbe, na ktorej sa predalo celkom 17 rôznych produktov a firme PARKETT PLUS na spomínané konto Dobrého Anjela 810,- €. „Conranova záhrada“ Sir Terence Conran je jedným z najrenomo- vanejších dizajnérov na svete. Zakladateľ ob- chodov Habitat a The Conran Shop spoločne so svojim synom Sebastiánom, ktorý vedie štúdia produktového a grafického dizajnu sku- piny Conran, navrhli v spolupráci so značkou Tchibo dizajnérsku kolekciu. Spojila ich ambícia ponúknuť moderný a vysokokvalitný dizajn za dostupné ceny, rýdza záľuba v prvotriednych materiáloch a vynikajúcej kvalite – a zásada nerobiť nič zbytočne zložito, keď sa to dá uro- biť jednoducho. Sir Terence Conran a jeho syn Sebastián sú pri ich tvorbe stále verní zásade inteligentne prepájať dokonalý tvar a vynika- júcu funkčnosť. Pod vlastnou značkou „Desi- gned by Conran“ tak prinášajú čistý, moderný štýl s veľkým dôrazom na detaily. Najnovším výsledkom spolupráce medzi firmou Tchibo a známymi návrhármi Sirom Terencom Conra- nom a jeho synom je špeciálna kolekcia výrob- kov venovaná „láske k záhrade“, ktorú možno doslova vycítiť z každého kúska. „Conranova záhrada“ poskytuje všetkým milovníkom prí- rody a záhradkárčenia možnosť kreatívneho vytvorenia si vlastného priestoru plného krásy a nového, rozkvitajúceho života. Viac na www.tchibo.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

852 Fórum dizajnu ´09 v Nitre Stalo sa už tradíciou, že jedným zo sprievodných podujatí veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre je aj samostatná výsta- va Fórum dizajnu. Organizátor veľtrhu Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra poskytol po 12. krát priestor v pavilóne M3 nitrian- skeho výstaviska na prezentáciu mladým dizajnérom a ich prácam z oblasti kultúry bývania. Tohoročná prehliadka, ktorú pri- pravili Slovenské centrum dizajnu v spolu- práci s Vysokou školou výtvarných umení, bola tematicky zameraná a pod názvom Svetlo proti tme predstavila rôzne podoby svietidiel určených pre interiér ale i exte- riér. Výstavnú kolekciu Fóra dizajnu tvorili práce 63 študentov zo všetkých vysokých dizajnérskych škôl (VŠVU, TU v Bratisla- ve, Zvolene a Košiciach) a jednej stred- nej školy (ŠÚV J. Vydru v Bratislave), ako aj piatich profesionálov. Súčasťou Fóra dizajnu boli aj dva ucelené projekty, kto- ré vznikli vďaka spolupráci s konkrétnym výrobcom. Ústav dizajnu Technickej uni- verzity v Bratislave spolupracoval s firmou

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

953 OMS zo Senice a Ateliér industrial dizajn VŠVU s výrobcom špeciálneho materiálu HiMacs. Študenti TU Bratislava pracovali na téme svietidla pre OMS v rokoch 2008 – 2009 a vytvorili veľký počet návrhov, pričom niektoré z nich sa stali inšpiráciou na vyvzorovanie modelov pre výrobu. Štu- denti VŠVU zase vytvorili kolekciu osvet- lenia pre barové priestory v kombinácii s barovými stoličkami. Ich práce sú urče- né pre medzinárodnú súťaž, ktorú vypísal výrobca. Fórum dizajnu priťahovalo divá- kov nielen invenčnými exponátmi, ale aj svojím architektonickým riešením, ktoré- ho autorom bol riaditeľ Agrokomplex – Vý- stavníctvo Nitra Ing. Miloslav Pisár. Svie- tidlá boli inštalované v polozatemnenom priestore, vďaka ktorému mohli návštev- níci zažiť zaujímavú atmosféru, vytvorenú hrou svetla, tieňov a tmy. Osobitný priestor na výstave dostala reno- movaná zahraničná značka Kartell, ktorá predstavila svoju koncepciu interiérových svietidiel a malých interiérových doplnkov navrhnutých svetovými dizajnérmi, ako sú Philippe Starck, Marcel Wanders, Antonio Citterio, Piero Lissoni a Ferruccio Lavia- ni. Tak ako i v predchádzajúcich rokoch udelilo Slovenské centrum dizajnu Cenu Fóra dizajnu ´09. Víťazom sa za kolekciu papierových svietidiel stali študentky 3. ročníka oddelenia propagačného vý- tvarníctva Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave Barbara Fehé- rová, Beáta Madajová a Alžbeta Szeteio- vá, ktoré pracovali pod vedením Mgr. art. Lenky Šeniglovej. Odmenou pre víťaza je možnosť vystavovať vo výstavných priestoroch Slovenského centra dizajnu Satelit v roku 2010. Bližšie informácie na www.sdc.sk. Redakcia v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu Foto: Slovenské centrum dizajnu Víťazná kolekcia študentiek Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

www.sdc.sk Národná cena za dizajn 2009 generálny partner spolupráca odborný garant pre oblasť podnikania mediálni partneri Výstava 9. ročníka celoštátnej súťaže dizajnu 6. – 28. jún 2009 Galleria Cvernovka, Páričkova 18, Bratislava

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Je úžasné sledovať, ako sa prázdny chladný priestor premieňa na domov. Z bielych miestností sa stávajú izby, pribúda nábytok, farby, doplnky. Interiér dostáva tvár, začína rozprávať. Rastie a vyvíja sa spolu s ľuďmi, ktorí ho vytvárajú. Zaznamenáva všetky významné zmeny, objíma jeden súkromný svet. Poskytuje komfort, v ktorom sa skrýva funkčnosť.Ato všetko v harmónii s najnovšími trendmi. Zosúladiť každodennú atmosféru bývania s aktuálnym dizajnom nemusí byť náročné. Najmodernejšie riešenia môžu v jed- notlivých domácnostiach priniesť revolúciu bývania, no pritom nechávajú priestor, aby vynikla individualita a cit pre dizajn ich obyvateľov. Poďte sa s týmito modernými koncepciami zoznámiť. interiér

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

856 na kuchyňu cez poéziu a technológiu Poetický výklad produktov DuPont od Anikó Rácz v jednej z najklasickejších interpretácií – v kuchyni. Je to zároveň nový spôsob ako sa pozerať na kuchyňu s dávkou fantázie.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

957 Anikó Rácz pretavila svoju tvorivú inšpi- ráciu do krásy a zmyselnosti ikonického módneho materiálu DuPontTM Corian® a skombinovala ju s technickými vymo- ženosťami spoločnosti Acryl-Art Balázsa Nagya a firmy Wood-Stock. Výsledkom je malý klenot v kuchynskom dizajne, dielo, ktoré prekračuje klasický štýl či minimalis- tický trend. Je to úprava kombinujúca raci- onálne elegantné línie s emóciou a expre- sívnosťou jemných kvetinových vzorov. Čo sa za týmto dizajnom skrýva? Anikó Rácz je budapeštianska návrhárka, ktorá sa už viac ako osem rokov špeciali- zuje na dizajn interiéru, so zvláštnym za- meraním na ergonomický a malosériový nábytok. Domáce štúdio, ktoré založila v roku 2007 zasvätila tvorbe originálneho domáceho a maloobchodného bytového zariadenia. ACRIL*ART Betéti Társaság je spoloč- nosť, ktorú v roku 1997 založil Balázs Nagy. Firma sa zameriava na výrobu pev- ných povrchových materiálov DuPontTM Corian® pre kuchynské a kúpeľňové apli- kácie. Do jej sortimentu patria aj pulty a iné nábytkové riešenia verejných pries- torov pre hotely, penzióny, banky a kance- lárie. Cieľom ACRIL*ART Betéti Társaság je dodávať riešenia poskytujúce excelent- nú estetiku, optimalizovanú ergonómiu a najvyššiu možnú eleganciu. Spoločnosť Wood-Stock 2000 Bt založil v roku 1993 Zsolt Varga. Funguje ako distribútor drevených produktov - okien a dverí. V roku 2006 otvorila firma svoju vzorkovňu v Budapešti. V roku 2007 sa stala oficiálnym distribútorom pevných povrchových materiálov DuPontTM Corian® v Maďarsku. V spolupráci so spoločnos- ťou DuPont rozširuje Wood-Stock 2000 Bt možnosti bytových a spotrebiteľských aplikácií. Exkluzívny produkt spoločnosti DuPont sa používa v širokom spektre aplikácií v rôznych segmentoch ako je ubytova- nie, zdravotníctvo, stravovanie, verejné priestory a obchody. Svoje využitie má aj v domácom bytovom zariadení, nábytku, osvetlení a dekoračných predmetoch. Ide o neporézny pevný povrchový materiál, ktorý je odolný voči korózii, ľahko sa čis- tí, je trvanlivý, obnoviteľný a opraviteľný. Pevné povrchové materiály sú k dispozícii v 100 štandardných farebných odtieňoch a môžu sa tvarovať prakticky do akého- koľvek predstaviteľného dizajnu. Redakcia v spolupráci s Happy Materials Foto: DuPont

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

58 Mladí dizajnéri z ateliéru Sféra predstavili na Ambiete 2009 Cocoon Lamps zdarma a to vrátane prenájmu výstavnej plochy a ďalších služieb. Avšak nato, aby mohol ateliér Sféra svoj projekt predstaviť, musel prejsť náročným výberovým kona- ním, ktorého sa zúčastnili stovky uchá- dzačov z viac ako 40 krajín. Porota nako- niec vybrala 29 vystavovateľov. „Bola to pre nás nesmierne veľká príle- žitosť. Zároveň sme boli prekvapení aký záujem vyvolal dizajn našich svietidiel u odbornej aj laickej verejnosti. Okrem skúseností sme si z veľtrhu odviezli množ- stvo kontaktov. S jednou švajčiarskou firmou momentálne jednáme o sériovej výrobe lámp,“ hovoria o účasti na Ambi- ente 2009 členovia ateliéru. O úspechu svietidiel Cocoon Lamps svedčí aj fakt, že sa hneď po skončení veľtrhu predal jeden z prototypov, konkrétne závesná lampa. Redakcia v spolupráci s Happy Materials Foto: ateliér Sféra Mladí dizajnéri z ateliéru Sféra vystavovali na tohtoročnom Ambiente, najvýznamnejšom svetovom veľtrhu spotrebného tovaru. Viac ako 130 tisícom návštevníkom predstavili svietidlá Cocoon Lamps. Sadu dizajnových svietidiel tvorí stolná, stojacia a závesná lampa. Ich koncept je založený na báze neukončenej organic- kej štruktúry. „Plochý pruh corianu si razí cestu priestorom a vymedzuje v ňom troj- rozmerný svetelný objekt. Forma svietidiel Cocoon Lamps vychádza z jedinečných vlastností corianu, najmä jeho tvárnos- ti a pevnosti. Tento koncept sa dá využiť pre širokú škálu svietidiel, od drobných až po rozmerné interiérové dominanty. Vďaka technológii výroby sa bude vždy jednať o originálny výrobok,“ tvrdia di- zajnéri z ateliéru Sféra. Svietidlá vznikli na základe študentskej súťaže Corian – Lucis svetlom budúcnosti, ktorú začiatkom roka 2008 vyhlásil výrob- ca materiálu Corian firma DuPont a čes- ký výrobca osvetlenia spoločnosť Lucis. Cieľom súťaže bolo dať šancu mladým talentovaným dizajnérom a architektom predstaviť svoje nápady a zároveň hľadať nové možnosti materiálu. Koncept Coco- on Lamps od dizajnérov z ateliéru Sféra obsadil druhé miesto. Vybrané výrobky zo súťaže sa prezentovali na prehliadke Designblok 2008, kde sa zrodila myš- lienka ich vystavenia na veľtrhu Ambiente v Nemecku. Ateliér Sféra prihlásil svoj projekt do sek- cie Talents, ktorá je určená pre mladých a začínajúcich dizajnérov. Prototypy svo- jich návrhov tu môžu prezentovať úplne Ateliér Sféra založili Vojtěch Geryk, Martin Rezek a Tomáš Stránský. Okrem architektonických pro- jektov sa tiež zaoberajú experimentálnym dizajnom a novodobými technológiami. Bližšie informácie získate na www.sfera-atelier.com

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

9Iktus, s. r. o., Zátor-Loučky 100, tel.: 554 637 621, e-mail: info@iktus.cz český výrobce jídelních setů j í d e l n í n á b y t e k p r o v š e c h n y www.iktus.cz – působivý design, kvalitní materiály – perfektní řemeslné zpracování – harmonie přírodních a moderních materiálů Pos kládejte si jí delnu podle svých předs tav český výrobce jídelních ss k jjjííí dddee lllee ttttaa DOPORUČCUJEME 100KVALITA 0 0/0 0/ Základní díly lavic nabízíme v délkové řadě od 40 do 100 cm odstupňované po 5 cm a díl 110 cm. N a v e l i k o s t i z á l e ž í

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

60 Hudba a obraz v domácnostiViete si predstaviť váš domov bez zvuku a obrazu? Súčasná multimediálna doba sa dotýka nás všetkých, jej súčasťou sa stali nielen mladšie generácie. Bez rádia, CD prehrávača, DVD či televízora funguje pravdepodobne na Slovensku len máloktorá domácnosť. Tzv. „čierna technika“ je neodmysliteľnou súčasťou našich domovov. Zábava pre všetkých a všade Epicentrom tzv. centra domáce zábavy je vo väčšine domácností obývacia izba. Práve v nej na čestnom mieste, ku ktoré- mu sa sústreďujú pohľady zo sedacej sú- pravy, trónia produkty tzv. „čiernej techni- ky“ – televízny prijímač, DVD prehrávač či rekordér, mikrosystém, hi-fi, alebo aspoň CD prehrávač. Obyčajne blízko nájdeme aj domáci počítač (stolový, alebo tu aspoň veľkú časť svojho času strávi laptop) –

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

61 jeho prepojenie s televíznou obrazovkou nám umožnia zahrať si pri veľkom formáte počítačové hry, pozrieť si filmy aj z exter- ného disku, pokochať sa fotkami z posled- nej dovolenky. Toto kráľovstvo zábavy obyčajne dopĺňajú skrinky a poličky, na ktorých nájdeme svoje obľúbené CD-čka, DVD-čka s filmami, rozprávkami pre deti či koncertmi. Stačí po nich siahnuť, vložiť do prehrávacích zariadení – a po únavnej práci môžeme dosýta relaxovať. Obývacia izba však nie je jediným miestom, kde pro- dukty „čiernej techniky“ našli svoje uplat- nenie. V kuchyni si prípravu jedla nevieme predstaviť bez hrajúceho rádia, nemálo domácnosti dokonca aj sem umiestnilo menší televízor. Detská izba je vybavená prístrojmi, bez ktorých si naše deti – hlav- ne ak patria medzi pubescentov a adoles- centov – svoj život nevedia predstaviť. V detskej izbe nemôže chýbať aspoň malý mikrosystém, ktorý v sebe integruje funk- ciu počúvania rádia a prehrávania hudby z rôznych nosičov (kazety, CD, USB kľúč). Obyčajne nechýba druhý počítať, fotoapa- rát, na poličke nájdeme MP3 prehrávač. Ak disponujeme pracovňou, pretože home office patrí do nášho života, okrem počíta- ča obyčajne nechýba skener, tlačiareň, príp. kopírka. Televízor a spol. Pod pojmom „čierna technika“ rozumieme vyššie uvedené zariadenia, ktoré sa nám starajú o zábavu, alebo ju sprostredkujú, či zachytávajú. Každému asi ako prvé na- padnú televízne prijímače. Už aj Slováci majú vo svojich domácnostiach namiesto klasického CRT televízora LCD alebo plazmu. Ak ešte nie, iste po nich aspoň túžia a odkladajú peniažky z rodinného rozpočtu práve na tento druh tovaru. Svedčí o tom fakt, že práve televízny prijí- mač sa v posledných rokoch stal obľúbe- ným veľkým rodinným vianočným darče- kom pre všetkých členov rodiny. Ak sa chystáme kúpiť televízor, najprv pravde- podobne riešime dilemu, či sa rozhodnúť pre plazmový TV prijímač, alebo LCD. Každopádne by mal mať integrovaný DVB-T či DVB-C tuner pre možnosť prijí- mať televízne programy aj v digitálnom signáli (v prvom prípade z antény, v dru- hom z káblovej televízie). HD ready či Full HD zaručia zas obraz v tej najlepšej kvali- te. Ceny týchto TV prijímačov za posledné dva roky poklesli, stávajú sa tak dostup- nejšie pre viac ľudí aj na Slovensku. Kaž- dý však bude mať pomerne ťažkú úlohu – ponuka výrobcov je naozaj široká, takže výber nie je taký jednoduchý. „Funkcie sú dnes už takmer štandardné pri všetkých televíznych prijímačoch“, hovorí Peter Bubliak zo spoločnosti Orava. „Pri kúpe televízneho prijímača by si mali ľudia vší- mať ako parametre hlavne rozlíšenie pa- nela, kontrast a odozvu. Neposledným faktorom je cena, ktorá je napríklad pri na- šich televízoroch veľmi priaznivá v pome- re k ich kvalite. Pre mnohých ľudí je dôle- žitá aj veľkosť uhlopriečky a samozrejme dizajn. Čo sa však veľkosti uhlopriečky týka, nemalo by sa zabúdať na to, že na pozeranie veľkého obrazu potrebujete aj pomerne veľkorysé priestory obývacej izby. Platí pravidlo, že vzdialenosť medzi obrazovkou a sedačkou by mala byť 3- až

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

62 tuner sa vám postará o kvalitný príjem di- gitálneho signálu. LCD televízor disponuje 4x HDMI vstupmi, vďaka čomu si na te- levízore pozriete obľúbený film či koncert aj z externého disku či z počítača. USB vstup integrovaný v TV prijímači vám zase dovolí prezrieť si fotografie z dovolenky či poslednej párty vo formáte JPEG, alebo si vypočuť naplno v 3D Panorama soun- de obľúbené sklady. Dvakrát SCART, AV výstup, funkcia Fast text, funkcia jednotu- nerový PIP (obraz v obraze) a PAP (ob- raz a obraz) a možnosť 1 000 predvolieb doplňujú štedré vybavenie tohto nového prírastku Oravy vo svete televíznych pri- jímačov. Televízor zaujme aj tých, ktorým naozaj záleží na kvalitnom dizajne. Ele- gantný, štíhly, no pritom veľkolepý vynikne v každej obývačke. Luxury black dizajn, v ktorom je vyhotovený, ho predurčuje pri- ťahovať zrak každého, kto sa uvelebí na sedacej súprave, aby si vychutnal zážitok z obrazu a zvuku. Kúpite v značkových predajniach Orava v cene 990 €. na dostatočné vetranie zariadenia, aby nehrozilo jeho prehriatie. Tip na TV: Dokonale široký obraz spredu, na pohľad tenučký zboku Orava prichádza na trh so štíhlym ele- gánom. Jej široká ponuka TV prijímačov sa rozširuje o moderný, trendový a tech- nologicky kvalitný ultra tenký LCD televí- zor, ktorý má hrúbku len 3,5 cm. Kvalitný obraz v rozlíšení Full HD (1 920 x 1 080 pixelov) a dynamickom kontraste 50 000 : 1 si môžete vychutnať na Full HD 100 Hz zobrazovacom paneli s uhlopriečkou 108 cm. Pomer strán je 16 : 9, jas 550 cd/ m2 , pozerateľný uhol 175°, odozva 5 ms. Dokonalý obraz dopĺňa uchvacujúci zvuk, ktorý si môžete naplno užiť vďaka 3D Panorama soundu. Zabudovaný DVB-T 4-násobkom veľkosti uhlopriečky televízo- ra, ktorý si vyberáte,“ vysvetľuje Peter Bubliak. V dizajne patrí prvé miesto ele- gantnej klavírnej čiernej (tzv. luxury black dizajn). Štýlovými sú aj oživenia, napríklad v podobe červenej linky pozdĺž rámu ob- razovky, ktorá televízoru dodá šmrnc. Na- ozaj však platí, že produkty „čiernej tech- niky“ sú vyrábané hlavnej v čiernej farbe, alebo v neutrálnej striebornej. Iné farby do tohto segmentu prenikajú len postupne. Aj preto, aby ich bolo možné jednoducho v interiéri skombinovať s nábytkom, ste- nami, dlažbou či kobercom. Aj dnes si ešte mnohí ľudia v obývacej izbe radi zavesia televízny prijímač na ste- nu. Vyzerá to trendovo. Vždy je však po- trebné zohľadniť nosnosť steny a váhu TV prijímača. Jeho položenie na stolíky pod TV, ktoré mnohí výrobcovia televízorov majú takisto vo svojej ponuke, sa ukazuje ako tradičné, ale predsa len praktickejšie riešenie. Ak sa chystáme televízor umiest- niť do obývačkovej steny, musíme myslieť

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

rodinnej dovolenky. USB vstup je už sa- mozrejmosťou aj pri DVD prehrávačoch či DVD rekordéroch. Pri kúpe produktov „čiernej techniky“ si preto všímajte, koľko a akých vstupov a výstupov zariadenie ponúka. A zábava so zvukom a obrazom už potom ľahko môže začať. 63 Prepájanie ponúka viac možností „Pri DVD prehrávačoch sa do popredia tlačia tie, ktoré sú schopné prehrávať záznam v HD kvalite, resp. majú schop- nosť upscallingovať obraz (zvýšiť jeho kvalitu).“ Čo sa príkonu týka, ľudia majú skôr tendenciu vyberať si produkty s jeho nižšími hodnotami (na rozdiel od „bielej“ techniky, kde je to presne naopak). Pri au- dio zariadeniach by sme mali zohľadňovať hudobný výkon a možnosť prepojenia s inými zariadeniami. „Práve konektivita je pri čiernej technike rozhodujúci faktor“, vy- svetľuje Peter Bubliak. Prepojiť sa dá, na- príklad v obývacej izbe, kde domáce cen- trum zábavy sídli, v podstate všetko. Naj- bežnejšie je prepojenie televízneho prijí- mača s DVD alebo satelitným prijímačom. Moderné televízory majú bežne montova- ný vstup pre počítač. Na televízoroch už nechýba ani USB vstup. Ak si na televízor napojíte kameru či fotoaparát, jednoducho si pozriete fotky či video sekvencie nato- čené pred pár minútami aj z minuloročnej Simona Klérková v spolupráci so značkou Orava Foto: Orava

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Zastavte sa u odborníkov pre inšpiráciu, návrh a riešenie Príde čas na stavbu domu, bytu, či re- konštrukciu už existujúceho bývania. Alebo si budete chcieť len spríjemniť voľné chvíle a urobiť si radosť. Neza- budnite pritom na audiovizuálnu zá- bavu a komfortné veľkorysé riešenie vášho bývania. Dávno sú preč časy, keď k vybaveniu domácností stačil televízor alebo gramo- rádio. Súčasné trendy modernej zábavy vyžadujú ploché obrazovky s dostatočne veľkou uhlopriečkou, systémy domáceho kina, reprosústavy s priestorovým zvu- kom, viaczónové zostavy a mnoho ďal- ších prvkov, najlepšie so skrytou kabelá- žou a montážou. Je dôležité taktiež rátať s tým, že realizá- cia takýchto zostáv vyžaduje množstvo stavebných úprav a prípravných prác, ktoré sú už vo finálnej úprave stavu domu alebo bytu veľmi problematické. Je preto nutné všetky inštalácie plánovať a o ich realizácii sa poradiť s odborníkmi. Našťastie pre vás tu nie sú len obchodní- ci, ktorí sa vám budú snažiť predať množ- stvo techniky v škatuliach (a trápenie s ňou nechať čisto len na vás), ale sú už k dispozícii špecialisti, ktorí vám ponúknu svoje služby po celú dobu príprav a rea- lizácie všetkých zábavných a riadiacich systémov. Vypočujú si vaše predstavy, prejdú si s va- mi výkresovú dokumentáciu, navštívia vás doma alebo priamo na stavbe, navrhnú najvhodnejšie riešenie, vypracujú ponuku a postarajú sa o inštaláciu. Zaškolenie ob- sluhy a celý popredajný servis je pre nich samozrejmosťou. Všetko bude navrhnuté a zrealizované špičkovými produktmi re- nomovaných značiek. Ak navštívite reprezentačnú predajne basys.net, dozviete sa všetky potrebné in- formácie a na vlastné oči uvidíte najlepšie európske plazmové televízne prijímače PIONEER, bezkonkurenčné a po dizajno- vej stránke neprekonateľné LCD televíz- 64

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

ne prijímače LOEWE, hudobné systémy BOSE LifeStyle s možnosťou ozvučenia niekoľkých nezávislých zón. Uvidíte a pre- dovšetkým budete počuť OZAJSTNÉ do- máce kino, najlepšie európske DVD re- kordéry a dozviete sa, že prepojovací ká- bel je jedným z kľúčových komponentov audio-video reťazca. Budete určite milo prekvapení, že všet- ky tieto technické vymoženosti, spoločne s celým domom, je možné ovládať ria- diacim systémom CRESTRON jedným inteligentným ovládačom, alebo priamo mobilným telefónom či prostredníctvom internetu. Predajne sú pripravené urobiť pre svojich zákazníkov maximum - od začiatku ich projektov až po finálnu realizáciu. Najlep- šie rozhodnutie – čo najskoršia návšte- va. Nenechávajte preto úvahy o riešení audio-video zábavy pre vaše bývanie na poslednú chvíľu. Urobte si i v súčasnej hektickej dobe čas na návštevu predajne siete basys.net. Vstúpte a povedzte im svoje želania a predstavy, postarajú sa o ich riešenia. Reprezentačné predajne: basys.net Bratislava: Polus City Center, Vajnorská 100, 831 03 Bratislava; basysb@basys.sk, tel.: +421 244 441 045 basys.net Žilina: Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina; basysza@basys.sk, tel.: +421 415 623 286 basys.net Košice: OC Cassovia, Pri Prachárni 4, 040 11 Košice; basyske@basys.sk, tel.: +421 557 896 441. 65

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

66 Popredný svetový výrobca bielej a čiernej techniky, spoločnosť Samsung Electronics, predstavuje nové LED HDTV prijímače série 8000, 7000 a 6000, ktoré sú súčasťou ECO-Life kolekcie. Prednosťou nových LED HDTV prijímačov tak nie sú len špičkové tech- nológie, kvalitnejší obraz či perfektný dizajn, ale aj maximálne znížený vplyv na životné prostredie. Nové ekologické LED televízory

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

67 Byť ECO je „IN“ Primárnym svetelným zdrojom týchto moderných TV prijímačov sú LED diódy, ktorých použitím sa dosahujú extrémne vysoké kontrastné pomery, štíhlejšie tva- ry a vyššia energetická úspornosť. LED technológia nepoužíva ortuť ani olovo, čím sa v porovnaní s inými súčasnými technológiami podsvietenia znižuje riziko nepriaznivého vplyvu na životné prostre- die a zároveň sa zvyšuje bezpečnosť. V porovnaní s bežnými LCD HDTV pri- jímačmi podobných rozmerov sa príkon zredukoval o viac než 40 %. V Stand-by režime je tak spotreba menšia než 1 Watt. Znížením spotreby elektrickej energie sa nepriamo znižujú aj emisie CO2. Nové LED HDTV prijímače Samsung navyše disponujú optimalizovaným úsporným režimom, ktorý optimálne nastavuje pod- svietenie a obrazovú kvalitu a produkuje jemnejší a prirodzenejší obraz. Novou LED technológiou sa okrem vý- raznej úspory elektrickej energie, a tým aj peňazí, podarilo predĺžiť životnosť te- levízorov. Na rozdiel od sprejových farieb uvoľňujúcich škodlivé prchavé organické zložky, nové ekologické materiály Sam- sung Touch of Color vyrábané techno- lógiou duálneho vstrekovania tieto látky neuvoľňujú a zároveň prinášajú nádherne sfarbený povrch. Vzniká tak atraktívny krištáľový vzhľad. Ďalším krokom k zní- ženiu nežiaduceho vplyvu na životné pro- stredie je použitie recyklovateľných mate- riálov a to až z 90%. Obraz ako nikdy predtým Nové série 8000, 7000 a 6000 sú pokra- čovateľmi úspechov prvej a druhej gene- rácie LED HDTV modelov Samsung. Ob- raz všetkých troch LED HDTV prijímačov Samsung sa môže pochváliť vysokým dynamickým kontrastným pomerom, ktorý zabezpečuje prevratný svetelný zdroj tvo- rený LED diódami. V porovnaní s bežnými svetelnými zdrojmi (bežnými televízormi, LCD) produkujú LED diódy tmavšie od- tiene čiernej, biele odtiene sú sviežejšie a ostatné farby sú maximálne realistické. Technológia Ultra Clear Panel uchová v obraze každý detail aj pri nadmernom okolitom osvetlení, ktoré zhoršuje pod- mienky sledovania. Dosahuje sa to prepúš- ťaním väčšieho množstva svetla cez ob- razovku a súčasným eliminovaním odra- zov okolitého osvetlenia. Adaptívny režim “Natural” umožní LED HDTV prijímačom Samsung skĺbiť známe výhody kvalitnej svietivosti LCD obrazoviek s vlastnosťami “filmového plátna” typického pre plazmové obrazovky pomocou automatickej optima- lizácie nastavení obrazu. Všetky série sú zároveň vybavené inovatívnymi funkcia- mi, ktoré redukujú rozmazávanie pohybov a chvenie obrazu. Unikátne prevedenia Jedinečný dizajn nových Samsung LED HDTV prijímačov dokonale zapadne do akéhokoľvek interiéru. Vďaka LED pod- svieteniu sú všetky tri modely zoštíhlené do minimalistickej hĺbky. Pri TV prijíma- čoch s hĺbkou menej než 30 mm nedošlo k žiadnym kompromisom na úkor možností prepojiteľnosti, či k obmedzeniam na úkor integrácie DVB-T/C MPE4 HDTV tunera. Špeciálne je riešená aj možnosť extrémne tenkej montáže na stenu, čím sa redukuje medzera medzi TV prijímačom a stenou na približne 15 mm. V kombinácii s ele- gantným a inovatívnym prevedením Sam- sung Crystal budú tieto televízory perlou každej obývačky. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Samsung Electronics Foto: Samsung Electronics Size LCD TV Samsung LED TV 40“ 175 W 95 W 46“ 185 W 100 W 55“ 220 W 130 W

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

68 Väčšina článkov na túto tému sa zaoberá len nadšeným opi- som riadiacich funkcií. Pre zmenu sa teda pozrite na to, čo vás čaká, ak chcete takýto inteligentný riadiaci systém mať vo svojom dome. Začať musíte dlho predtým, než si pozvete odborníkov. Je totiž nutné sa zamyslieť nad tým, čo od systé- mu očakávate. Inteligentné riadiace systémy v rodinných domoch Bežnou súčasťou dnešných stavieb sa stali tzv. „inteli- gentné“ riadiace systémy. Pod týmto pojmom sa vám vybaví automatizovaná domácnosť, kde sa rolety samo- činne zaťahujú, keď vyjde slnko, teplota sa mení podľa zadefinovaných časových programov a prítomnosti uží- vateľov a hlasovým povelom môžete aktivovať svetel- né scény atď. Ovládače

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

69 využitie objektov napríklad o desať rokov, keď deti dospejú a z ich izieb sa stane napríklad pracovňa. Počítačová zásuv- ka vedľa detskej postieľky veľmi zmysel nedáva (okrem hi-tech aplikácie, akou je webová kamera na stráženie pokojného spánku bábätka), zatiaľ čo počítač na sto- le školáka je bežnou záležitosťou. Preto je ideálne využiť flexibilné lištové systémy, ktoré umožňujú kedykoľvek pridať ďalší kábel alebo nahradiť starú kabeláž novou. Práve preto je tu systémový integrátor, aby na podobné problémy upozornil a po- mohol vybrať optimálne riešenie. Nič nie je nemožné, fantázii sa medze ne- kladú Pri upresňovaní funkcií, buďte pripravení. Preštudujte si materiály dodávateľov, aby ste vedeli, čo všetko je možné, ale záro- veň sa nebojte popustiť uzdu fantázii – na to slúži systémový integrátor, ktorý vaše želanie usmerňuje do reálnych možností. Predstavte si, že ráno vstávate a chcete, aby vás namiesto svetla lampy prebudilo nepriame osvetlenie, ktoré sa postupne rozjasňuje, a to desať minút pred budí- kom. To všetko je možné, no projektant musí rátať s osvetľovacím telesom, ktoré je riadené stmievačom. Stmievač musí byť komunikatívny, aby mohol prijať signál budíka. Tiež budík komunikuje po zbernici a umožňuje okrem iného povelom „Noč- ný režim“ večer centrálne zhasnúť všetky svetlá v dome priamo z nočného stolíka. Keď ráno o pár minút neskôr vstúpite do kúpeľne, je už vykúrená na 24 °C. Postaral sa o to budík, ktorý dal regulátoru kúrenia v kúpeľni informáciu, na koľko hodín je na- stavený. Kúreniu v kúpeľni to však chvíľku trvá, kým elektrická rohožka v podlahe vyhreje dlaždice na požadovanú teplotu. Preto regulátor kúrenia obsahuje algo- ritmus, ktorý každý deň meria, aký čas uplynie od štartu kúrenia po dosiahnutie komfortnej teploty a o tento čas si posunie hodiny dopredu. Na tomto jednoduchom príklade sme vám ukázali, že riadenie osvetlenia a regulácia kúrenia musia spolu komunikovať, aby mohli prebehnúť požadované funkcie. To, či táto komunikácia bude prebiehať pomo- cou kontaktov alebo po dátovej linke, prí- padne či svetlá i reguláciu kúrenia zvládne jeden systém, určí systémový integrátor. Diaľkový prístup je moderný a praktický Diaľkový prístup po internete k zariadeniu je vždy výhodou, a to pre užívateľa, kto- rý môže na diaľku napríklad cez webový prehliadač kontrolovať a ovládať jednot- livé technológie, aj pre dodávateľa, ktorý môže realizovať drobné úpravy v systé- me kedykoľvek, a to bez dochádzania na miesto. Väčšina moderných objektov rieši pripojenie na internet už v projekte, a preto je vhodné dohodnúť s dodávateľ- mi jednotlivých systémov ich požiadavky na vzdialený prístup a dodávateľov sietí poveriť ich zabezpečením. Ideálna je vy- hradená technologická sieť, na ktorú sú pripojené všetky technické systémy budo- vy. Do tejto siete sa potom nastavuje za- bezpečený prístup (napr. pomocou VPN) pre jednotlivé profesie. Tak je zaručené oddelenie prevádzky užívateľa od pre- vádzky technológií a zároveň bezpečné pripojenie zvonka pre automatizované subjekty. Nezabúdajte na povesť firmy Pri pátraní po tom pravom riešení pre váš dom sa stretnete s mnohými názormi a tvr- deniami, že práve technológia „X“ vyrieši vaše problémy a stlačením gombíka rea- lizuje vaše priania. Jedinou vôdzkou pre vás by však mala byť povesť firmy a jej re- ferencie. Nebojte sa požiadať o kontakt na zákazníkov vašich potenciálnych dodáva- teľov. Týmto solídnym spôsobom funguje aj spoločnosť Domat Control System. Koniec koncov – „smart house“ je do istej miery koníček, hračka veľkých chlapcov, ktorá v ideálnom prípade zvyšuje komfort bývania a prispieva k úspore energií. A to sa doma obhajuje veľmi dobre. Jan Vidim Foto: Domat Control System, archív redakcie a firiem Dôležitý je systémový integrátor Každý inteligentný dom je unikátny, preto- že obsahuje jednak inštalované hardwa- rové prvky, jednak funkcie – požiadavky svojich investorov. Aby bolo vôbec možné nároky na jednotlivé systémy a ich vzájom- né väzby definovať, mal by byť už v ranej fáze projektovania prizvaný tzv. systémo- vý integrátor. Pod touto funkciou sa skrý- va odborník, ktorý je schopný vyhodnotiť vaše požiadavky na funkcie domu. Podľa nich potom presne špecifikuje nároky na jednotlivé profesie, predovšetkým elektro, kúrenie, chladenie, meranie a regulácia a slaboprúd (ktorý so sebou obyčajne be- rie inštaláciu počítačových sietí, zabez- pečovacieho a protipožiarneho systému, domové telefóny, rozvody TV, satelitného signálu a pod.). Systémový integrátor by mal počas nie- koľkých konzultácií spresniť, aké funkcie by mal dom mať po dokončení a aké ne- musí mať nikdy. Vyhnete sa tak zbytoč- ným nákladom a nezabudnete na rezervy, typicky v kabeláži. Každý, kto má podob- nú akciu za sebou, potvrdí, že káblov nie je nikdy dosť a dnes vidí, že tu alebo tam by sa ešte jedna zásuvka pre lampu či počítač zišla. Tu je potrebné pamätať na Grafické zobrazenie regulácie cez internet Grafické zobrazenie spôsobu regulácie

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Miro Polák a jeho vesmír Umenie. Slovo. Nie však iba slovo, je to dar talentu daný niekým, je to dar, ktorý, keď indivídum rozvíja, dokáže osloviť ku kráse, k čistote myšlienok, k hlbokým filozofickým úvahám 1

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Nitriansky výtvarník Miro Polák sa krátko pred vianočnými sviatkami, od polovice decembra 2008 do konca januára 2009 predstavil nielen nitrianskej, ale i širokej verejnosti z okolia v novozriadenej Galé- rii MAX ART, v priestorch Zábavno- ob- chodného cetra MAX na Chrenovskej ulici v Nitre. Autor sa prezentoval svojou najnovšou kolekciou diel v kombinovanej technike. Prezentované diela možno za- členiť do viacerých námetových okruhov. Prvý okruh zahŕňal motívy s témou vesmí- ru, druhý kresťanské námety, tretí - mýty a legendy gréckej, mexickej a čínskej ci- vilizácie Centrálnou témou výstavy, i podľa názvu „Miro Polák a jeho vesmír“, bol vesmír. Nekonečno. Kto ho oslovil k tejto téme? Bol ním Hubbleov teleskop. Jeho 700 tisíc záberov sa vďaka médiám a internetu dostalo k miliónom ľudí. Priblížil dianie v sl- nečnej sústave, ale i zistenie, že vesmír je krásne farebný . A vie to i autor. Surfova- nie po oblohe prostredníctvom teleskopu ho očarilo a inšpirovalo. Hviezdna obloha mu ponúkla námety, ktoré vo svojom citlivom umeleckom videní pretavil v priblíže- ní, ktoré riadi Univerzum, zrod vesmíru, hmoty, zrod planét, komét, sveta. Tak vznikli diela „Ľúbosť“, „Strom života“.... 1 Materstvo, 2009 2 Ikarus, 1994 3 Rieka Nitra, 2008 4 Ľúbosť , 2008 2 3 4 71

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

72 Mýty a legendy oslovujú jeho výtvarné cítenie. Vie sa preniesť do mytologických bájí Grékov, mexických príbehov i čín- skych legiend – „Čínske tajomstvo“. Bázou tvorby Mira Poláka je však rezbár- ska a sochárska tvorba, predovšetkým fi- gurálne kompozície realizované v dreve. Tieto diela svojim rukopisným podaním nadväzujú na obdobie neskorej moderny, kedy prevládal lyrizujúci náboj korešpon- dujúci s rustikálno modernistickou líniou slovenského sochárstva. V nich pokračuje v rozvíjaní domácich rezbárskych tradícií, ktoré oživuje jemu vlastným výtvarným ru- kopisom. Žáner reliéfnej tvorby charakteri- zuje meditatívno-lyrická orientácia „Kveti- nárka“, „ Materstvo“a sakrálna tvorba. Môžem o ňom prezradiť, že jeho sochár- ska a rezbárska tvorba má nielen na Slovensku, ale i v zahraničí veľmi priaz- nivú odozvu. Jeho sochárske diela sa nachádzajú takmer vo všetkých kontinen- toch sveta. Je iniciátorom už XI. ročníka Medzinárodného sochárskeho sympózia v Podhájskej. Autor žije a tvorí v Nitre. Marta Hučková Foto a skeny: redakcia 5 Strom života, 2008 6 Bozk stromov, 2008 7 Čínske tajomstvo, 2008 8 Súhvezdie kvetín, 2009 9 Materstvo , 2009 10 Kvetinárka, 2006 6 7 5

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

9 PaeDr. Miroslav Polák Narodený: 08.06.1954 Štúdium: Pedagogická fakulta Nitra Individuálne výstavy: Skupinové výstavy: Sochárske sympóziá: Práce v krajinách: 73 9 8 10 1982 - PKO Nitra 1986 - KS Chrenová Nitra 1988 - Trenčianske Teplice 1997 - Veľká Maňa, Vráble 2004 - Nové Zámky 2008 - Nitra 1976 - Poľsko 1979 - Maďarsko 1985 - Česká republika 2004 - Bardejov 1999 - 2006 Podhájska 2004 - 2006 Marja Bistrica (Cr) 2007 - Bratislava 2008 - Nitra Slovensko, Česká republika, Nemecko, USA, Poľsko, Austrália, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

74 Drevené podlahy, po rokoch opäť ako nové Drevené podlahy sú riešenie na celý život. Pri správnej starostlivosti je možné udr- žať drevené parkety, vlysy či palubovku vo veľmi dobrom stave po celé generácie. Po čase, keď už na podlahe badať znaky opotrebenia, je možné povrch dreva na- novo prebrúsiť a povrchovú úpravu dreva obnoviť.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

75 Drevo ako organický pórovitý materiál je citlivé najmä na vlhkosť, či už ide o vodu, ktorá sa dostane do priameho kontaktu s drevom, alebo o vlhkosť obsiahnutú vo vzduchu. Podobne ako pre ľudí, aj pre drevo je optimálna vlhkosť vzduchu 50- 60%. Pri nadmernej vlhkosti môžu parkety napučať a stať sa živnou pôdou pre ples- ne a hnilobu. Príliš nízka vlhkosť vzduchu zasa vedie k presušeniu dreva – jeho skrúcaniu, praskaniu, pričom dochádza k rozširovaniu škár medzi jednotlivými vlysmi alebo doskami. Z toho dôvodu je potrebné znížiť absorpčnú schopnosť dreva uzavretím jeho pórov vhodnou metódou. Na tento účel je možné použiť lak, olej alebo vosk. Najčastejšie sa však používajú laky, ktoré dokážu zabezpečiť najlepšiu ochranu dreva pred vlhkosťou opotrebením, aj keď je podlaha vyrobená z mäkšieho dreva alebo je vystavovaná vysokému opotrebeniu. Po prebrúsení možno nalakovať aj podlahu, ktorá bola predtým ošetrená voskom. Naopak, lak je možné zbrúsiť a nahradiť olejom alebo voskom. Avšak pozor! Pri použití oleja už nie je možné podlahu nanovo lakovať. Renovácia drevenej podlahy Pri obnovovaní povrchovej úpravy dreve- nej podlahy je nevyhnutným krokom zbrú- senie celého povrchu. Nový lak nemôže byť nanášaný len na určitej – najviac po- škodenej časti, pretože by nebolo možné dosiahnuť homogénny vzhľad. Brúsenie Na brúsenie sa používa brúska, ktorú si je možné i zapožičať. Najmodernejšie brúsky sú konštruované tak, aby zachytá- vali prach a nedochádzalo k jeho víreniu. Brúsenie prebieha v troch fázach. Hru- bým brúsením (používa sa brúsny papier so zrnitosťou 36-40) sa odstráni špina a škvrny a škrabance. Stredné brúsenie (zrnitosť 50-80) odstráni stopy zanecha- né hrubým brúsením. Napokon nasleduje jemné brúsenie, ktorého úlohou je odstrá- niť zdvihnuté vlákna (zrnitosť 100 a viac). Brúsenie sa robí šikmo k zdroju svetla, pričom každé brúsenie treba robiť v opač- nom smere oproti predošlému. Pokiaľ sú

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

76 Quick Dry Polyurethane Floor Varnish od Johnstone´s, ktorého veľkou výhodou je krátka doba schnutia. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev stačí dodržať časový odstup 3-4 hodiny. V ponuke je lesklý aj matný náter, ktorý vytvára pevný a odol- ný povrch a zvýrazňuje krásu dreva. Pre často zaťažované priestory či už byto- vých alebo verejných priestorov kaviarní, predajní a pod., je zasa vhodný alkydu- retánový podlahový lak Floor Varnish od Johnstone´s, ktorý vytvára výnimočne pevný, pružný a oteruvzdorný povrch. Je odolný voči pôsobeniu tepla, bežným čis- tiacim prostriedkom, škrabancom a škvr- nám. Tento lak je vhodné použiť aj pri renovácii starých drevených podláh, pre- tože má výbornú priľnavosť na očistené a odmastené povrchy. Na odmasťovanie a riedenie nepoužívajte C6000 alebo nitro- celulózové riedidlá. Pri nanášaní ďalších vrstiev je dôležité dodržiavať dobu schnu- tia 16-24 hodín, i keď na dotyk je lak su- chý už po 2-4 hodinách. Postup pri lakovaní Vodou riediteľný aj alkyduretánový lak sa nanáša minimálne v troch vrstvách, pri- čom pri prvej vrstve sa používa zriedený o 10%. Ďalšie vrstvy sa nanášajú tenké, bez riedenia. Nie je vhodné sa snažiť na- niesť hrubé vrstvy v menšom počte, ale vždy radšej viac tenkých vrstiev. Lak mož- no nanášať štetcom aj valčekom s krát- na podlahe viditeľné škáry a praskliny, tie je potrebné utesniť gitom a jemne prebrú- siť. Pred začatím nanášania laku je potrebné povrch podlahy poriadne očistiť od pra- chu. Ak ide o drevo s vysokým obsahom živíc, je vhodné odmastiť ho, riedidlom napr. White Spirit, technickým benzínom alebo technickým liehom. Výber laku Druh laku si treba vybrať v závislosti od druhu priestoru. Medzi vysoko kvalitné prostriedky na ošetrovanie všetkých dru- hov drevených a korkových podláh v in- teriéri patrí napríklad vodou riediteľný lak

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

77 V závislosti od zaťaženia priestoru vydrží podlaha po takomto ošetrení v dobrej kon- dícii 5 až 10 rokov. Po tejto dobe je po- trebné lak opäť obnoviť. Hoci aj ošúchaná podlaha s patinou má svoje čaro, treba myslieť na to, že obnova náteru nie je iba estetická záležitosť. Zmyslom pravidelného ošetrovania dre- venej podlahy je v prvom rade obnovenie jej odolnosti voči rôznym vplyvom, čím sa výrazne predlžuje jej životnosť. Ing. arch. Anna Palfiová Foto: archív redakcie a firiem kym vlasom, ktorý je určený na lakovanie. Lak sa nanáša v smere vlákien, pričom jednotlivé nátery štetcom by sa nemali prekrývať. Treba postupovať tak, aby na ploche nevznikali bublinky. Pre lepšiu kon- trolu povrchu je vhodné postupovať sme- rom od svetla, pretože pri pohľade proti svetlu je dobre viditeľný rozdiel medzi suchou a natretou časťou podlahy. Ak po zaschnutí laku došlo k postaveniu vlákien dreva, tieto je potrebné obrúsiť jemným brúsnym papierom zrnitosti 240. Brúsenie sa robí vždy len v smere vlákien dreva a opakujte ho po každej vrstve. Treba pritom postupovať opatrne, aby nedošlo k obrúseniu náteru. Pred nanášaním kaž- dej vrstvy je nutné vždy starostlivo od- strániť prach. Nátery dreva sa majú robiť pri teplotách 10 − 25 °C. K dobrému pre- schnutiu podlahy v interiéri prispeje odvet- rávanie priestorov a ventilácia vzduchu. Po prebrúsení a obnovením laku vyzerá aj stará drevená podlaha opäť ako nová.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

878 Ekologické drevené podlahy Klíma a klimatické zmeny sú dnes celosvetovou témou č. 1, pričom ich kata- strofálne dopady na naše životné prostredie by nemalo nikoho z nás ponechá- vať dlhšie ľahostajným. Skutočnosť, že každé dve sekundy sa vyrúbu dažďové tropické lesy vo veľkosti jedného futbalového ihriska, znamená, že o 40 rokov padne i posledný tropicky strom. Popri miliónoch obyvateľov rôznych národnosti a kmeňov, žije a rastie v tro- pických dažďových lesoch 75 % všetkých na Zemi žijúcich rastlín a živočí- chov. Či táto životne dôležitá ekologická rovnováha zostane pre celú budúcu živočíšnu a rastlinnú sústavu tejto planéty zachovaná, závisí len a len od nás a od nášho postoja k drevu z tropických dažďových lesov. Každý z nás, kto sa rozhodne pre domácu európsku drevinu, osobne prispieva k ochrane klímy a životného prostredia, ako i k záchrane posledných pralesov našej planéty.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

979 Európske drevo ako primeraná alternatíva Väčšina Európskych drevín nám ponúka primeranú alternatívu ku každej tropickej drevine a naopak, možnosti ich zošľach- tenia po stránke estetiky a dizajnu naplnia i tie najnáročnejšie predstavy a želania. Výber dreviny z európskeho plánované- ho lesného hospodárstva je prvým kro- kom výrobcu k ekologicky čistej drevenej podlahe. Ten nasledujúci krok je moder- ná technológia na spracovanie, sušenie a výrobu dokonalej ekologickej dreve- nej podlahy. Prídavné prírodné suroviny a materiály, ako napr. lepidlá, laky, oleje, sú neodmysliteľnou súčasťou dokonalej EKO-drevenej podlahy. Tomuto všetké- mu však predchádza dlhoročný výskum a testovanie ako prídavných, tak i finálnych výrobkov. Výrobcovia, ktorí už v minulosti investovali do výskumu a testovania suro- vín na ekologicky čisté drevené podlahy, sa dnes právom môžu hrdiť označením ,,EKO drevená podlaha“ Využitie drevenej EKO-Podlahy Využitie drevených ,,EKO-Podláh“ nie je v žiadnom smere obmedzené, práve na- opak, môžu sa využiť i na takých mies- tach, kde by sa v minulosti s drevenou podlahou vôbec nerátalo, napr. kúpeľňa, wellness priestory. Vďaka prírodnej ole- jovej povrchovej úprave z výťažkov vče- lej materinskej kašičky, lanových kvetov a živice sú ,,EKO-Podlahy“ nielen antista- tické, antialergické, podporujúce aktívne dýchanie a krvný obeh, ale i odolné voči vode a do značnej miery aj voči mechanic- kému poškodeniu. V súkromnom, nemoc- ničnom a opatrovateľskom sektore, pre ľudí trpiacich rôznymi alergiami, srdcový- mi a pľúcnymi chorobami sa táto drevená podlaha využíva ako zdravotná drevená ,,Eko–Podlaha“ Jej olejovú povrchovú úpravu je však potrebné každé 2-3 roky ob- novovať, kvôli pretrvaniu jej blahodarných

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

880 zdravotných účinkov. Bezúdržbová dre- vená ,,EKO- Podlaha“ má olejovú, alebo lakovanú EKO - povrchovú úpravu, ktorá nielen zabraňuje usádzaniu prachu, ale je zasadne udržiavaná na mokro. Je vhodná ako na súkromné využitie s normálnym, tak i na využitie s vysokým zaťažením, a to na: podlahové kúrenie, kancelárie, reštau- rácie, hotely, predajne, obchodné domy, tanečné a športové haly, fitnes a well- ness štúdia, čiže všade tam, kde sa počíta s veľkou koncentráciou užívateľov. Renomovaní výrobcovia dávajú dnes i na extrémne zaťaženú drevenú ,,EKO-podla- hu“ všeobecnú 30-ročnú a na povrchovú úpravu 15 až 20-ročnú záruku. Ekologické drevené podlahy sú v kaž- dom smere nielen dôstojným nástupcom štandardných drevených podláh, ale keď zohľadníme ich blahodarné zdravotné účinky, širšiu škálu ich využitia, odolnosť proti vode, dlhšiu životnosť, nehovoriac o nemalom vplyve na klímu a naše životné prostredie, tak ,,EKO-drevené podlahy“ sú neporovnateľné lepšou a zdravšou alter- natívou. Renomovaný nezávislý európsky ochran- ný kunzumentský časopis EKO–TEST vyhodnotil už v roku 2007 spomed- zi 18 EU – výrobcov drevených pod- láh Weitzer-Parkett Rakúsko s najvyš- šou známkou vo všetkých kategóriách, a to ,,veľmi dobrý“ a zároveň i ako víťa- 1 WP –Charisma 2-lamela,14 mm, Buk parený, Eko- Olej 2 WP –WIP 450, vlis14 mm, Dub Casmire, Eko-Olej 3 WP – Strip , 9 mm , Dub natur, Eko –Lak 4 WP – Strip, 9 mm, Orech parený, Eko-Olej 5 WP- WIP 4100, 1-lamela,11 mm, Eko –Olej 6 WP- Quadra, 1-lamela,14 mm, Dub zaúdený, Eko-Olej

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

981 za celého EU – EKO testu. Európsky líder drevených podláh a schodov bol týmto odmenený nielen za dlhoročnú vý- skumno - technickú prácu v oblasti eko- logických drevených podláh, ale i za ich nový a na európskom trhu jedinečný kon- cept ,,Parkett Inteligence“ čiže inteligent- né parkety. Viac informácii získate aj na www.wp-parkety.sk Redakcia v spolupráci s SKK Plus Foto: SKK Plus

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Kúpe¾òové štúdio Armaturex ponúka najširší výber sanitárnych predmetov renomovaných znaèiek na Slovensku: Villeroy & Boch, Duravit, Catalano, Rocca-Laufen, Keramag-Sanitec, Hüppe, Artweger, Duscholux, Kaldewei, Hansa, Grohe, HansGrohe, Dornbracht, Keuco, Emco, Ideal Standard, Jado, Vola, Alape, Antonio Luppi, ako aj výber obkladov a dlažieb od: Villeroy & Boch, Versace, Atlas Concord, Piene – kolekcia Valentino, Naxos, Monocibet, Century, Leonardo, LaFaenza, RAK a mramorové obklady a dlažby Visenova. Architekti štúdia Armaturex vám odporuèia a navrhnú kúpe¾ne z najširšieho portfólia vybavenosti kúpe¾ní na Slovenku. Samozrejmosśou je trojrozmerná vizualizácia kúpe¾ne so spracovaným kladeèským plánom obkladov a dlažieb, na požiadanie zabezpeèíme dovoz materiálu a v prípade potreby odporúèame serióznu firmu na realizáciu. Zo štúdia ARMATUREX je sanitárnou technikou vybavených viac ako 6 000 kúpe¾ní v Bratislave a okolí, ako aj rad významných stavieb – napríklad novostavba Národnej banky Slovenska, nové Slovenské národné divadlo, Hotel Marrol´s, Hotel Tatra, Hotel Dukla-Apollo Bratislava, Hotel Kamila, Hotel Incheba, reštaurácia Leberfinger, Au Cafe, MOLO Restaurant, apartmánový komplex Kristof Plazza v Trenèianskych Tepliciach, kaštie¾ vo Vinosadoch a rad bytových komplexov, napríklad DAX na Žilinskej ulici v Bratislave a DOMINANT v bratislavskej Petržalke. V súèasnosti pracujeme na objektoch: EUROVEA na Martanovièovej ulici v Bratislave, VIKTORIA na Košickej ulici, Zlaté krídlo v Raèi, CPT polyfunkèný objekt na ulici Štefana Králika, polyfunkèný bytový dom OBYDICK na Raèianskej ulici a obytný súbor CENTRAL na ulici Miletièova. Villeroy & Boch rozšíril na rok 2009 svoj sortiment o vírivú vaòu Whirlpool s jedineènými úžitkovými a prevádzkovými vlastnosśami. Výrobok je konštruovaný najmodernejšou technológiou a už na prvý poh¾ad sa odlišuje od ostatných podobných výrobkov. Vírivá vaòa Whirlpool od Villeroy & Boch má vïaka dvojitému plášśu so vzduchovou izolaènou vrstvou mimoriadne priaznivé izolaèné vlastnosti voèi ochladzovaniu vody, resp. udržanie teploty vody. V izolaènej vrstve sú rozvody vody k jednotlivým hydromasážnym miestam, èo je zásadný rozdiel oproti konkurenèným výrobkom, ktoré majú spleś hadíc, kde dochádza k ochladzovaniu. Pri whirlpoole od Villeroy & Boch sú takto minimalizované prevádzkové náklady na ohrev vody, ktoré predstavujú cca 10 �/mesiac. Samozrejmosśou výbavy je bezúdržbový vonkajší plášś odolný voèi UV žiareniu a ozónová úprava vody s filtráciou. Tento whirlpool je možné objednaś s rôznou výbavou a èo je najpodstatnejšie: je možná výmena sortimentu masážnych dýz a trysiek v rámci jednotlivých hydromasážnych miest – tzv. JetPak. Spolu je možné objednaś 12 druhov týchto nosièov trysiek JetPak. Whirlpool sa vyrába v rôznych ve¾kostiach s kapacitou pre 3 až 8 osôb. A R M A T U R E X, spol. s r. o. Kúpe¾òové štúdio: Námestie Martina Benku 2 – 4, Bratislava, tel./fax: 02/554 10 718, tel.: 02/554 10 719, mobil: 0903 244 293, 0915 728 000, e-mail: studio@armaturex.sk Predajòa (predaj armatúr a náhradných dielov): Krížna 17, 811 07 Bratislava, tel./fax: 02/555 77 158, mobil: 0903 268 114, 0918 872 404 Kancelária: Námestie Martina Benku 13, Bratislava, tel.: 02/555 66 272, fax: 02/554 22 598 e-mail: armaturex@armaturex.sk http://www.armaturex.sk Ïalšie informácie vám podáme v kúpe¾òovom štúdiu Armaturex. Akcia! Pri nákupe nad 200 eur v mesiacoch jún – máj naši zákazníci získajú z¾avu 15 % Novinka:talianskykúpelnovýnábytok,www.tullizuccari.com

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

elim 8. októbra 2008 11:27:33 Profil barev: Obecný profil tiskárny CMYK Kompozitní Výchozí rastr

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

884 Mäkkosť domova Keď sa k nám na niekoľko dní ohlásia hostia, medzi najdôležitejšie prípravy na ich návštevu patrí nachystanie čistých uterákov a posteľnej bielizne. A nerobí- me to len z hygienických dôvodov. Chceme, aby sa u nás cítili dobre, pohodlne. Deň je predsa pre každého najkrajšie začínať aj končiť v takomto mäkkom voňavom objatí. O uterákoch Je samozrejmé, že hlavný účel uterákov je dobrá savosť v každej kategórii. Dnes je navyše možné vybrať si aj zo širokej ponuky vzorov a spracovania froté (tkani- na s vystupujúcimi slučkami). Dizajnova- né uteráky majú predovšetkým slúžiť ako funkčné doplnky v kúpeľniach, saunách a wellness. Ako si vybrať DOBRÝ uterák? Častá otázka zákazníkov pri rozhodovaní o kúpe uteráku je na ich gramáž. Tá však vyjadruje iba to, koľko bavlnenej priadze (alebo inej priadze) bolo použité na výro- bu jedného metra štvorcového froté. Ten- to údaj, ale nehovorí nič o kvalite použitej priadze, jej pôvode a vlastnostiach. Pri výbere uteráku sa preto určite opýtajte na to, z akej bavlny je uterák vyrobený a tiež na jej pôvod. Tie kvalitnejšie froté výrobky sú zvyčajne vyrobené z priadzí česanej (vyčesané dlhé bavlnené vlákna pomocou vretien pri výrobe priadze) egyptskej bavl- ny. Zriedkavo sa používajú na výrobu ute- rákov i iné materiály ako bavlna, ak však ide o uvádzanie limitovaných technolo- gických zaujímavostí, používa sa prímes bambusu, ktorý pôsobí antibakteriálne a prímes ľanu, ktorý zasa dodá uteráku

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

985 naturálny vzhľad. Pri spracovaní froté (tkanina s vystupuj- úcimi sľučkami), môžu byť použité rôzne sľučky, ktoré následne vplývajú na to, aký pocit máte pri dotyku. Teraz vypustíme zo zreteľa pracovné uteráky vyrobené z vretenovej bavlny (krátke bavlnené vlák- na, ktoré pri výrobe priadze zostávajú na vretenách) a tiež tie, na ktorých je použitá farba, ktorá robí uterák ako keby mastný a šmykľavý. Budeme sa zaoberať dobrými výrobkami. Krátke jednoduché slučky sa používajú často na uterákoch, kde sa predpokladá nešetrná manipulácia, napr. zaťahovanie náušnicami a pod. Pôsobia na dotyk tvrdšie. Uteráky s dlhými slučkami pôsobia na do- tyk mäkšie, ak sú vyrobené z kvalitnej ba- vlny a majú dobrú osnovu, sú i hrubšie. Milovníci mäkučkých uterákov, ktoré také zostanú i po praní bez aviváže, by mali preferovať uteráky z mikrobavlny. Niekoľko dobrých rád: Farebné uteráky treba minimálne 3x prať oddelene. Pokiaľ je možné, perte uteráky zvlášť, tým sa vy- hnete jemným chĺpkom na ostatnej bieliz- ni. Uteráky nevyvárajte, znehodnocujete tak vlastnosti bavlnenej priadze. Pokiaľ je možné, nepoužívajte aviváž, ak je to nut- né, použite len minimálne množstvo. O posteľných obliečkach V súčasnosti sú najviac obľúbené obliečky z bavlneného saténu rôznych kategórii, od exkluzívnych vyšívaných, cez reaktívne farbené vzory až po klasické, potláčané. Satén je definovaný ako lesklá tkanina, v minulosti sa vyrábali obliečky s príme- sou polyesteru, ktorý dodával tkanine ešte vyšší lesk. Dnes sa pri bavlnenom saténe lesk dosahuje rôznymi zušľachťovacími procesmi na priadzi, tkanine a spôsobom tkania. Pri obliečkach je tak ako pri froté najdôležitejšia kvalita použitej priadze, ná- sledne hustota tkaniny a kvalita farbenia. Kvalitu a spracovanie priadze môžeme porovnať gramážou tkaniny a hustotou tkania, čo je počet nití na cól štvorcový (1 cól = 24 mm). Všeobecne u bavlnených tkanín platí, čím hustejší splet, tým vyššia kvalita tkaniny. Následný proces farbenia môže prebiehať rôznymi spôsobmi, spomeniem len dva, ktoré výrazne vplývajú na mäkkosť tka- niny a klienti ich môže na dotyk rozlíšiť. Pigmentová potlač – je jednoduché naná- šanie farby na tkaninu valcom, pri čom sa zafarbí prevažne iba jej povrch, tkanina je na dotyk hladká a čím je farba sýtejšia tým je tkanina tuhšia na dotyk. Reaktívna po- tlač – špeciálny druh potlače, keď použitá farba vsakuje do tkaniny a tá zostáva pri- rodzene mäkká. Následne majú obliečky vyššiu farebnú stálosť. Dôležité upozornenie: Pri reaktívne farbe- ných obliečkach je nutné dodržať predpis prania a prať ich pred použitím 3x oddele- ne. Je možné, že zbytková farba (hlavne karmínovočervená) zafarbí svetlé časti, avšak tá sa pri následnom praní vyperie. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Greno Foto: Greno, archív redakcie a firiem

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

rušivo, no ani prílišnou okázalosťou nepokazia celkové vyznenie miestnosti. „K dizajnu pre Lambi som pristupovala úplne rovnako, ako keď robím pre klientov z módnej brandže. Moje kresby prinášajú radosť do oko- litého priestoru až kým ich niekto nezahodí, rov- nako ako pri akomkoľvek módnom oblečení,“ hovorí Cecylia Carlstedt o svojom dizajne. Limitovaná kolekcia Lambi je dostupná v ele- gantných čiernych baleniach s modernou kve- tinovou perokresbou. Kuchynské utierky sú potlačené indigovými alebo zelenými vzormi, toaletný papier zelenomodrými, alebo purpu- rovými. chádza s novým radom ekologicky šetrných výrobkov. Prvé výrobky z tohto radu nazvané Naturals si už môžete kúpiť aj na Slovensku. Univerzálna handrička sa hodí na suché aj mokré čistenie najrôznejších povrchov. Balenie s 2 kusmi kúpite v cene od 1,8 €. Kuchynská handrička je špeciálne upravená na umývanie a utieranie riadu, jej orientačná cena je 2,9 €. Veľmi savá Hubková utierka je vyrobená z vis- kózy a bavlny. Predáva sa v balení s tromi kus- mi – dva majú svetlejší odtieň, tretí je tmavší. Orientačná cena balenia je 2,2 €. Na výrobu týchto pomocníkov na upratovanie z radu Vileda Naturals boli použité vybrané ma- teriály z obnoviteľných zdrojov, akými sú viskóza, organická bavlna, kukurica a recyklované ma- teriály, ktorých použitie je šetrné k život- nému prostrediu. Aj obaly použité pre výrobky z tohto radu sú recyklova- teľné. Sortiment značky Vileda sa bude priebežne rozrastať aj o ďalšie ekologic- ky šetrné výrobky. Na hrubé vrece jemná záplata Pri čistení citlivých povrchov v kúpeľniach pou- žívame obyčajne jemné hubky v snahe zabrá- niť poškodeniu povrchu. Odstrániť zaschnutú alebo odolnú špinu je potom niekedy veľmi ob- ťažné. Vyskúšať môžete novú Glitzi PUR kúpeľ- ňovú hubku od značky Vileda. Má jedinečný patentovaný povrch, ktorý je dostatočne pevný, aby si poradil aj s ťažko odstrániteľnou špinou, a pritom jemný, aby nepoškodil čistený povrch. Glitzi PUR kúpelňová hubka má na jednej stra- ne špeciálny abrazívny povrch, ktorý vyčistí a nepoškriabe. Druhú stranu potom tvorí hu- bička s vysokou savosťou. Táto časť pomáha napríklad pri odstraňovaní už uvoľnených ne- čistôt. Nová Glitzi PUR kúpelňová hubka stojí približne 2,2 €. Upratujte ekologicky s Viledou Aj maličkosti zlepšia dojem z kúpelne Štýlový dizajn dorazil aj do našich kúpelní a to- aliet. Dizajnérska sanita je už samozrejmosťou no neraz sa zabúda na malé, ale podstatné de- taily, ktorými sú doplnky, respektíve spotrebný tovar papierovej hygieny. Značka Lambi prišla na slovenský trh so špeci- álnou limitovanou kolekciou papierových výrob- kov, pod ktoré sa podpísala významná švédska dizajnérka Cecylia Carlstedt, ktorá tvorí naprí- klad pre Swarovskeho, H&M, či Absolut. Jej jedinečné perovky teraz zdobia kvalitné a hebké papierové výrobky z limitovanej ko- lekcie Lambi. Vďaka svojmu čistému dizajnu vhodne doplnia aj luxusné interiéry a nepôsobia Aj pri každodennom upratovaní môžete pris- pievať k ochrane životného prostredia. Znač- ka Vileda, ktorá dlhodobo usiluje o maximálnu šetrnosť vo vzťahu k životnému prostrediu, pri- 86 www.viledask.sk www.lambi.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

viacnawww.viledask.sk ČISTOTA A SVIEŽOSŤ NA TOALETÁCH Neutralizuje zápach Sviežo vonia Pôsobí proti usadeninám + Detská poistka Vileda WC spray hygienický set: vždy svieža čistota na toalete Nepríjemný zápach a baktérie na toalete vedia poriadne znepríjemniť život. Preto snáď každá domácnosť používa záchodovú kefu na čis- tenie toalety. Na trhu si môžete vybrať z množstva viac, či menej do- stupných produktov. Pre každého je však dôležité hlavne to, aby nový pomocník na vždy čisté toalety ani po čase nezapáchal a bol stále hy- gienicky čistý a svieži. Túto požiadavku dokonale sĺňa unikátna novinka od experta na upra- tovanie - Vileda WC spray hygienický set. Ide v podstate o 3 produk- ty v jednom: záchodovú kefu, stojan a sprej, ktoré synergicky fungujú tak, aby bol váš pomocník vždy pripravený na dokonalú údržbu toalety. Kefa, ktorej povrch je dosť veľký na to, aby ľahko odstránil nečistoty, je tvorená kombináciou dvoch rôznych druhov štetín líšiacich sa dĺžkou a ohybnosťou. Dlhé a pružnejšie štetiny sa ohýbajú už pri miernom tlaku, zatiaľ čo keď pritlačíte, zapoja sa do činnosti aj kratšie a pevnej- šie štetiny, ktoré odstránia aj odolnejšie nečistoty a vodný kameň. Do štetín sú navyše včlenené strieborné ióny, ktoré bránia nárastu bakté- rií a prispievajú k zaisteniu hygienickej čistoty toalety. Snáď najhoršie dostupné miesto pri čistení toaliet je pod okrajom vnútornej strany zá- chodovej misy. Preto je súčasťou Power Brush aj špeciálne tvarovaný čistič s tvrdými a zároveň elastickými štetinami, ktoré preniknú až pod okraj misy. Štetiny sú pevne zakotvené v plastovej hlavici kefy. Z plastu je vyrobená celá kefa, aby sa predišlo možnému hrdzaveniu kovových častí. Je pritom diskrétne schovaná v stojane v tvare valca, ktorý tiež ľahko vyčistíte. V stojane na kefu je navyše umiestnený sprej, ktorý pomáha udržiavať kefu čistú a bez zápachu. Obsahuje sviežu vôňu, soľ zinku pôsobia- cu ako neutralizátor zápachu, ktorá sa používa aj v dezodorantoch, a špeciálnu zložku redukujúcu usadeniny na štetke. Sprej aktivujete, keď pri ukladaní kefy do stojanu zatlačíte na jej rukoväť. Náhradnú náplň môžete kúpiť samostatne. Tohto pomocníka na toaletách môžete používať bez strachu aj v rodi- nách s malými deťmi. WC spray hygienický set od Viledy je totiž vy- bavený hneď dvomi detskými poistkami. Prvá bráni prístupu k spreju, zatiaľ čo druhá nedovolí deťom vybrať kefu zo stojana. Set dostanete v neutrálnej bielej farbe, ktorá by mala bez problémov ladiť s interiérom všetkých toaliet či kúpeľní. Orientačná cena WC spray hygienického setu je 13 €. Dostanete ho v supermarketoch, obchodných domoch a vybraných drogériách. Ná- hradný sprej si môžete kúpiť v cene 5,5 €.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Značka exkluzívneho záhradného nábytku egoé prichádza pre túto sezónu s úplne novými materiálmi. Okrem už štandardného tropického dreva ponúka rad Alva, Cora a Radium i technické tex- tílie. Kresielko s opierkami Alva dizajnérov Radka Hegmona a Davida Karáska kombinuje lapidárnu hliníkovú konštrukciu jednoduchého, ale premysle- ného tvaru s textíliou v mnohých farebných variantoch, ktorá bola vyvinu- tá špeciálne pre záhradný nábytok. Tá zaručuje odolnosť voči pretrhnutiu, UV lúčom a plesniam, po namočení rýchlo vysychá. Spojenie dokonalého tvaru a konštrukcie kresielka Alva s poprednými vlastnosťami textílie do- kážete oceniť ako v agresívnom prostredí morských pláží, tak i v domá- com prostredí na terase, pri bazéne či v záhrade! Výrobkovo bohatý rad Alva dokáže osloviť každého, kto od záhradného nábytku očakáva viac než bežný užívateľ. I vaša terasa, pergola alebo reštaurácia si zaslúži mimoriad- nu kvalitu a dobrý dizajn, v ktorom sa budete cítiť skvelo. Aj záhradný nábytok si zaslúži dobrý dizajn Výhradný dovozca do SR: skcité s.r.o, Brnianska 2, 911 05 Trenčín, obchod@skcite.sk, www.egoe.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Relax nemáva ďaleko od snov, často sa vzájomne prekrývajú a ovplyvňujú. Ja- zierko s rybkami v záhrade, hojdacia sieť, dom na pláži, cesta okolo sveta... Sníva- nie nepozná hranice a limity. Tie vznika- jú len pri realizácii tajných túžob. Veci sa zdajú byť komplikované, prostriedkov a času býva málo a na sny o oddychu sadá prach. Skúste na chvíľu zastaviť čas teraz pri čítaní. Môžno nájdete inšpiráciu, ako sny premeniť na reálnu radosť a objavíte spôsob, ako pomocou malých zmien na- brať čerstvé sily, oddať sa relaxu a novým, odvážnejším snom... r e l a x

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

90 vo víre vody a bubliniek Voda, ako základný prvok, je prameňom života, a preto je pre ľudský organiz- mus ideálnym prostredím. Jej jedinečný vplyv na telo a dušu sa nedá nahradiť žiadnymi chemickými látkami či technológiami. Aj preto hydroterapia oddáv- na patrí k osvedčeným liečebným a rehabilitačným procedúram. Už aj obyčajný teplý kúpeľ je veľmi príjem- ný a prispieva k uvoľneniu, osvieženiu a odbúraniu stresu. V kombinácii s hydro- masážou, pri ktorej intenzívny prúd vody masíruje tkanivo, poskytuje dokonalý rela- xačný a regeneračný prostriedok pre naše unavené a stuhnuté telo. Hmotnosť tela ponoreného do vody klesá o 90%, čím sa svalstvo zbavuje záťaže a my sa praktic- ky vznášame vo vode. Počas kúpeľa sa zvyšuje teplota tela, zrýchľuje obeh krvi a znižuje sa krvný tlak. Niekoľkonásobne sa zvyšuje látková výmena a okysličova- nie buniek. Popritom sa rozširujú póry na

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

991 pokožke, tkanivá a svalstvo sa uvoľňuje. Všetky tieto účinky ešte znásobuje hydro- masáž. Hydromasáž – prirodzený a účinný spôsob relaxu Hydromasáž vykonáva silný prúd teplej vody s prímesou vzduchu, ktorý do hĺbky masíruje tkanivá, uvoľňuje napnuté sval- stvo a podnecuje vytváranie endorfínu - látky zmierňujúcej bolesti. Hydromasáž pomáha pri reumatických problémoch a chorobách pohybového ústrojenstva, zároveň posilňuje imunitu a zmierňuje po- ruchy metabolizmu a obehovej sústavy. Skrášľujúce účinky hydromasáže spočí- vajú v tom, že sa pri nej dokonale prekr- vuje pokožka a intenzívna masáž pritom pomáha predchádzať celulitíde. Nezane- dbateľné sú aj kladné účinky hydromasá- že pri odbúravaní stresu a únavy. Hydromasážny bazén – viac než len luxusná zábava Aby bola hydromasáž naozaj účinná, musí byť realizovaná v prirodzenej uvoľnenej polohe tela. Dokonalý pôžitok z hydroma- sáže poskytujú moderné „vírivé“ bazény, ktoré majú ergonomicky tvarované sedad- lá. „Pri dizajnovaní sedacích miest v na- šich hydromasážnych bazénoch bol kla- dený dôraz na ergonómiu, ktorá je dôležitá z hľadiska komfortu ako aj z hľadiska ochrany zdravia,“ vyjadruje sa Marián Čunderlík zo spoločnosti Wellis. „Jednot- livé miesta sú opatrené hydromasážnymi tryskami, ktorých rozmiestnenie závisí od druhu poskytovanej masáže. Intenzív- nu masáž chrbta ramien poskytuje napr. sedadlo Intenso. Početné trysky sedadla Day relax zabezpečia dokonalú relaxačnú masáž celého tela od krku, cez ramená, ruky, chrbát a celé nohy až po chodidlá. Tretí typ masáže poskytuje sedadlo Body flow, ktoré poskytuje kompletnú masáž celého tela vrátane intenzívnej masáže chrbta.“ Doplnkové funkcie pre skrátenie dlhej chvíle Na rozdiel od hydromasážnych vaní, ví- rivé bazény je možné inštalovať aj vo vonkajšom prostredí - na terase alebo v záhrade a poskytujú priestor pre viacero osôb. Bežné sú modely pre 3-6 ľudí. Hyd- roterapia v masážnom bazéne sa tak stá-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

va aj „spoločenskou“ akciou. O dokonalý relaxačný zážitok sa stará aj príjemná a upokojujúca hudba, ktorú môžete po- čas hydromasáže počúvať z reprodukto- rov zabudovaných priamo v bazéne. Ku komfortnému užívaniu bazénov prispieva jednoduché dotykové ovládanie funkcií bazéna ako i doplnková výbava: zabudo- vaný CD prehrávač, vysúvacie reproduk- tory alebo LCD televízia, ktoré si možno doobjednať . Konštrukcia, ktorá odolá každému počasiu Hydromasážne bazény sa veľmi často inštalujú vo vonkajšom prostredí. Ok- rem perfektného vzhľadu a dokonalej er- gonómie je preto veľmi dôležité, aby boli vonkajšie časti bazéna dobre chránené pred poveternostnými vplyvmi. Moderné bazény sa vyznačujú kvalitnou akryláto- vou konštrukciou vystuženou sklenými vláknami a skriňou odolnou voči poveter- nostným vplyvom a biologickým škodcom. Nadmernému uniku tepla z bazéna zabra- ňuje vrstva izolácie, ktorá sa nachádza na rubovej strane samotného bazéna, ako i na spodnom podstavci a na opláštení. Zbytočným tepelným stratám na rozvo- doch bazény predchádzajú umiestne- ním všetkých strojných zariadení priamo v rámci skrine bazénu. V priestore medzi bazénom a jeho oplášťením pritom prúdi teplý vzduch vznikajúci pri práci moto- rov, čerpadiel a vykurovacieho systému 1 92

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

na ohrev vody, čím sa bazén zvnútra vy- hrieva a „odráža“ chladný vonkajší vzduch. K bazénom si možno dokúpiť plastové za- strešenie bazéna vo farbe čerešňového dreva, ktoré je opatrené izolačnou vrstvou a reflexnou termofóliou. Hygienická čistota je základ Samozrejmou súčasťou bazénov je za- riadenie na filtrovanie vody a ozónový generátor, ktorý ničí riasy, baktérie a cho- roboplodné zárodky. Vďaka ozónu nie je nutné pre udržanie hygienicky čistej vody používať také veľké množstvo chemic- kých prostriedkov. Pravdaže, výrobcovia a dodávatelia hydromasážnych bazénov štandardne ponúkajú svojim klientom aj kompletný sortiment prípravkov na ošet- rovanie vody a dezinfekciu bazéna. Ing. arch. Anna Palfiová Foto: archív redakcie a firiem 2 3 4 5 6 1 Čistenie vody v bazénoch Wellis zabezpečuje viacstupňový filtračný systém. O hygienickú nezávadnosť sa stará namiesto chemických pro- striedkov ozón, ktorý vodu dezinfikuje. 2 Trysky Circo Prúd vody zmiešaný so vzduchom vytvára vodný a bublinkový vír. Trysku je možné jedným doty- kom zmeniť na otáčavú, čím sa hydroterapeutic- ký účinok ešte zosilňuje. 3 Trysky Jumbo Intenzívny prúd vody zabezpečuje maximálne množstvo vody pre „vulkanickú“ formu masáže. Trysku možno nastaviť na optimálnu masáž chrbtových svalov alebo jedným pohybom za- fixovať. 4 Trysky Roll Tryska poskytuje miernu krúživú hydromasáž tvorenú dvoma prúdmi vody, ktoré sú nasmero- vané na malé svalové partie v oblasti chrbtice a ramien. 5 Trysky Wee Fixná tryska poskytuje rovnomernú masáž, ktorá pomáha pri zmierňovaní bolesti pri tunelovom syndróme, resp. pri zápale kĺbov na citlivých miestach. Hydromasážne trysky: 6 Trysky Weeny Malé trysky orientované na nohy a priehlavok, prispievajú k odbúraniu účinkov celodenného zaťaženia. 993

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

96

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

� � � � � � � � � � � � � � 0 5 25 75 95 100 0 5 25 75 95 100 0 5 25 75 95 100 0 5 25 75 95 100 STILLA kúpel’nové štúdio Vajanského nábr. 9 811 02 Bratislava tel: 02/ 5263 5274 fax: 02/ 5263 5276 studio@stilla.sk www.stilla.sk od 1.– 30. 6. 2009 zl’ava15%na tieto 3 série obkladov Kasai LifeTendence HYDROTECT: Jedinecˇná povrchová úprava má pri aktívnom pôsobení vody a svetla samocˇistiaci úcˇnok. Rozkladá baktérie a riasy. Odbúrava zápachy a zabezpecˇuje jednoduchú cˇistitelnost’ a to s dozˇivotnou zárukou.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

896

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

997 Pripravte sa na bazénovú sezónu Čoraz viac ľudí premýšľa o tom, že by nebolo zlé mať na záhrade svoj vlastný bazén. Pokiaľ ste aj vy podľahli tomuto pokušeniu, čaká vás zhromažďovanie informácií, porovnávanie, zisťovanie odpovedí na mnoho otázok atď. V prie- behu toho všetkého možno narazíte na pojmy, ako sú francúzsky bazén alebo bazén s bezpotrubnou filtráciou. Ide o typ, ktorý sa v zahraničí, najmä vo Fran- cúzsku, teší veľkej popularite. Takže, keď budete hľadať bazén práve pre vás, skúste sa inšpirovať vo Francúzsku, teda v krajine, kde sa zrodilo ono povestné „Savoir-vivre“, čiže umenie žiť. 1. krok: Výber správneho bazéna Metóda „strateného debnenia“ Kvalitný bazén možno postaviť už v prie- behu jedného až dvoch týždňov, a to s minimálnymi zásahmi do okolia. Rých- lu a čistú výstavbu umožňuje stavebný systém tzv. strateného debnenia. Systém spájajúci polypropylénové diely s tradič- ným betónom si Jean Desjoyaux, nechal patentovať v roku 1973. Celá konštruk- cia je samonosná, čiže umožňuje bazén umiestniť do svahu alebo na piesok či íl. Systém bazénov Desjoyaux garantuje tvarovú variabilitu, vysokú odolnosť proti mrazu i pohybom terénu na niekoľko ge- nerácií. Bazény konštruované systémom „strateného debnenia“ pritom nepotrebujú žiadnu stavebnú pripravenosť (základovú dosku, betónový veniec atď.). Systém je časovo menej náročný a kladie menšie nároky na technickú odbornosť staviteľa. „Hrubú stavbu môže realizovať aj sám kli- ent, samozrejme, za odbornej asistencie dodávateľa. Napriek tomu odporúčame ponechať kompletnú realizáciu na odbor- níkov. Iba tak môže byť garantovaná bez- chybná funkčnosť bazénového skeletu a firma môže prevziať zodpovednosť za stavbu v podobe záruky,“ hovorí Rudolf Pejša zo spoločnosti Bazény Desjoyaux. Metóda „strateného debnenia“ z polypro- pylénových dielov sa používa pre rodinné i verejné bazény - vonkajšie aj vnútorné. Oproti plastovým či laminátovým vaniam nie je problém s inštaláciou ani pri obme- dzenom prístupe k miestu stavby. Celá konštrukcia prejde pohodlne bežnými dverami. 2. krok: Výber správnej technológie Bezpotrubná filtračná jednotka Veľmi dôležitý je výber kvalitnej filtrácie. Na trhu sa vyskytuje niekoľko technoló- gií a filtračných metód. Medzi ľuďmi však stále pretrváva mýtus, že čím viac je v bazéne filtračných otvorov, tým je za- bezpečená väčšia cirkulácia vody. No práve rozvody vnútri a vonku bazénu sú najčastejšími príčinami porúch a vyžadujú častú údržbu. Z tohto hľadiska sa ako ide- álne javí použitie bezpotrubnej filtračnej jednotky, ktorá môže byť ukrytá napríklad v mobilných prístupových schodíkoch. Fil- tračná jednotka je vždy vybavená svetlom a môže ju dopĺňať protiprúd, vírivka a rôz- ne formy ohrevu. 3. krok: Vybavenie bazéna, zastrešenie a iné doplnky Bezkoľajnicové zastrešenie Každý bazén potrebuje aspoň základ- né doplnky. Letnú plachtu, aby ste vodu uchránili pred nečistotami. Silnejšiu ne- priesvitnú zimnú plachtu, ktorá zabráni rozmnoženiu rias a na jar výrazne uľahčí uvedenie bazénu do prevádzky. Pokiaľ si chcete plávanie užívať nezávisle od poča- sia, mali by ste uvažovať aj o investícii do zastrešenia s UV ochranou. V kombiná- cii s ohrevom vody vám dokáže kúpanie predĺžiť o dva až tri mesiace. Bazény Desjoyaux predstavujú radu níz- keho bezkoľajnicového zastrešenia, ktoré je vymyslené a vyrobené v úzkej spolu- práci s poprednými výrobcami hliníkových profilov. Moderné super nízke zastrešenie s „výškou“ len 0,5 až 1 meter patrí k najniž- ším bezkoľajnicovým typom. Nízky variant zastrešenia ochráni bazén s maximálnou diskrétnosťou, pričom výhody zastrešenia sú zachované. Zaoblená priehľadná hliní- ková konštrukcia v kombinácii s priehľad- ným plexisklom a izolačným polykarboná- tom pôsobí krehko a prirodzene splynie s každým druhom architektúry a krajiny.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

898 Pri peknom počasí sa bezkoľajnicové za- strešenie zloží na koniec bazénu a umožní tak využitie celého odkrytého bazénu bez toho, aby vám prekážali nepekné koľajni- ce, ktoré sú nebezpečenstvom pre bosé nohy. A do tretice je tu veľké podchodové zastrešenie pre rodinné bazény akých- koľvek rozmerov. S minimálnou výškou 180 cm môže slúžiť aj ako zimná záhrada. Štandardne je dodávané s dvomi posuv- nými dverami v čelách zastrešenia, ale na želanie je možno zhotoviť i bočný vstup. Bazén tiež môžete doplniť blowerom ale- bo protiprúdom, čo môže slúžiť na rehabi- litáciu či ako doplnok pri tréningu. 4. krok: Nezabudnite na bezpečnosť, ochranu a čistotu bazéna Mechanická a chemická ochrana V čase, keď bazén nie je v prevádzke, je dôležité chrániť vodnú plochu proti ne- čistotám vo vzduchu a okolí. Kombinácia letnej a zimnej plachty v jednom dokáže nielen udržať teplo, ale zároveň bráni roz- množovaniu rias. Cenovo náročnejšia je automatická lamelová roleta. Jediné oto- čenie kľúčom, ktoré roletu rozvinie cez hladinu, môže zabrániť znečisteniu a zne- hodnoteniu bazéna. Pri zariaďovaní bazéna je potrebné dbať i na bezpečnosť a vybaviť všetky nekryté bazény prvkami proti utopeniu, napríklad bezpečnostným zábradlím. Dôležitá je aj pravidelná kontrola pH vody (optimálna hodnota je 7,2 – 7,6) a, samo- zrejme, čistota vody. Tá záleží nielen na mechanickej a chemickej ochrane, ale aj na výbere kvalitnej filtrácie. V sezóne je nutné vodu prefiltrovať denne ráno i ve- čer. 1 Supernízke bezkoľajnicové zastrešenie 2 Čistú a rýchlu stavbu umožňuje metóda strateného debnenia 3 Vysoké podchodové zastrešenie 4 Liberty – bazén v tvare ľadvinky pôsobí elegantne v každej záhrade 5-6 Bezpotrubné filtračné jednotky možno pripevniť k závesnému motoru lode 7-9 Bazény môžu mať akýkoľvek tvar, zále- ží na vašej fantázii 1 2 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

999 7 krokov, ako správne ošetriť bazén pred sezónou 1. Po odkrytí bazénu a uprataní plavákov odstráňte nečistoty z bezprostredného okolia bazéna. 2. Pomocou mechanického vysávača vy- čistite steny a dno bazéna a následne ho naplňte vodou do výšky približne 10 cm pod okraj. 3. Zapojte filtračnú jednotku, pričom naj- lepšie je túto časť práce zveriť do rúk od- bornému servisu. Ak sa však rozhodnete konať na vlastnú päsť, dávajte si pozor na uzemnenie a nezabudnite vyskúšať funk- ciu prúdového chrániča. Filtračnú jednot- ku vyskúšajte až po zavedení čerpadla. 4. Dôležité je mechanické vysatie usa- denín z dna bazéna. Pokiaľ máte bezpo- trubnú filtráciu, odporúča sa prať filtračné vložky radšej niekoľkokrát za sebou. 5. Bezprostredne po naplnení bazéna vo- dou vykonajte prvé ošetrenie vody. Uprav- te pH na ideálnu hodnotu 7,2 – 7,6. Nára- zovo dezinfikujte vodu pomocou šokovej chlorácie (na 50 m3 vody cca 25 malých šokových tabliet alebo 300 g granulátu) a pridajte regeneračnú dávku prípravku pre odstránenie rias (Algicide). Tým zba- víte vodu mikrobiologických zárodkov a organických nečistôt. 6. Po chlórovej terapii je potrebné, na približne dva dni, spustiť filtráciu na trvalý chod. Nikdy neurýchľujte filtráciu spuste- ním protiprúdu, zvyšuje sa tým filtračná rýchlosť a klesá účinnosť filtrácie. 7. Pokiaľ by uvedený postup nepriniesol žiadny výsledok (mliečna voda, premno- žené riasy, železitá voda atď.), zavolajte si špecializovanú firmu, ktorá váš problém v priebehu krátkeho času vyrieši. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Desjoyaux Foto: Bazény Desjoyaux, sxc.hu 5 6 7 8 9

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Relax pod strechou Bazény sú dnes už bežnou súčasťou záhrad - a nielen pri rodinných domoch. V okamihu, ako si však dožičíme tento komfort a pohodlie, snažíme sa, aby nám bol vždy k dispozícii. A tak „začínajú byť zaujímavé” aj ekonomické otáz- ky a efektívnosť ich využitia. Mať vlastný bazén je investícia, ktorá by nám mala priniesť pohodlie a relax do bývania. A tak sa prirodzene začneme zaoberať otázkami typu: spotreba vody, ako ohriať a udržať vodu teplú a čistú. Pri nevhodnej prevádzke bazéna alebo za- nedbaní jeho údržby môžeme pokaziť es- tetický dojem celého okolia a znemožniť jeho používanie na pôvodný účel. Prekrytie bazéna poskytne pohodlný a účelný spôsob, ako predísť znečisteniu vody kontamináciou dažďom, alebo nečis- totami z ovzdušia a okolitého prostredia. Súčasne ušetrí čas a peniaze potrebné na údržbu bazéna a na chemickú úpravu vody. Zabezpečí bezplatné a ekologické ohrievanie vody v závislosti od intenzity slnečného žiarenia a udrží jej konštantnú teplotu aj cez noc. Už pri prvých jarných lúčoch alebo s prichádzajúcou jeseňou, keď slnečného svitu ubúda, je tento efekt markantný a kúpacia sezóna sa teda pre- dĺži od apríla až do októbra.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

počas celého dňa. Tam, kde je väčšia plo- cha záhrady, odporúčame použiť klasický typ prekrytia (vysoký 150 až 200 cm). Sú to elegantné oblúky, ktoré nad bazénom zabezpečia dostatok priestoru a dojem z kúpania je príjemný. Vysoké prekrytia sú vhodné na širokých a dlhých bazénoch, keď vytvárame nad bazénom halu. Sú to náročné konštrukcie, ale ich elegancii nič nechýba. Prekrytie bazéna vždy spĺňa svoj účel, zvyšuje bezpečnosť najmä ma- lých detí, ale aj domácich zvierat. A pre- dovšetkým, umocňuje komfort a pohodlie majiteľov. Viac na www.qhcontrol.sk Redakcia v spolupráci s QH Control Foto: QH Control Nezanedbateľná je aj bezpečnosť detí. Základom konštrukcie prekrytia sú hliní- kové profily široké 50 - 70 mm. Jednotlivé priečky a výstuže sú v oblúkových profi- loch navrhované s ohľadom na maximálne najvyššiu statickú odolnosť. Statický posu- dok je súčasťou každého návrhu prekrytia bazéna. Ani pri neočakávanom poryve ve- tra sa nesmú jednotlivé segmenty prekry- tia prevrátiť či posunúť. Oblúky môžu mať rozpätie až 15 m a šírka jedného segmen- tu je 2 - 2,5 metra. Segmenty sa pohybujú - odsúvajú po koľajničkách. Klasické rúr- kové sú vysoké 28 mm. Novšie ploché- nazývané komfort - sú vysoké iba 10 mm. Sú striebornej farby a farbené eloxázou. Špeciálne profily na výrobu čelných stien umožňujú veľkú variabilitu konštrukčných možností (otvárania - výklopne, bočný vstup alebo klasické dvere). Ako výplň segmentu a čiel sa používa polykarbo- nát (s hrúbkou 10 mm) číry, ale je možné použiť aj rôzne farby. Najelegantnejšie aj najdrahšie sú číre, môžu byť však aj tyr- kysovozelené, modré, hnedé, ale aj biele matné. Výhodou polykarbonátu je, že pre- púšťa tepelnú zložku slnečného žiarenia do priestoru prekrytia. Táto zohrieva vodu až o 5 °C viac ako pri bežnom nekrytom bazéne. Zároveň je ohriaty vzduch, a tak kúpanie je možné aj pri nižších vonkajších teplotách. V ponuke sú rôzne typy prekrytia bazénov. Výber závisí od jeho umiestnenia, veľkosti a štandardu zákazníka. Nízky typ prekrytia sa uplatní všade tam, kde je požiadavka nenarušiť architektonicky vyvážený vzhľad záhrady a okolia bazénu. Vyšší kupolovitý tvar prekrytia okrúhleho bazéna zabez- pečuje vysoký príjem slnečnej energie 101

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

102 Voda v záhrade Nezáleží na tom, akou formou je záhrada štylizovaná, či je minimalistická alebo excentrická, voda bude vždy jej najpri- rodzenejšou súčasťou ...

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

103 Efekt vody v záhrade Voda vnáša do záhrady úplne novú di- menziu a je elementom, ktorý ovplyvňuje celkový dizajn záhrady. Je dynamickým prvkom, ktorý sa mení na najnepatrnejší vonkajší podnet. Okrem priestorotvornej funkcie nám pomocou optiky odrazov ponúka zaujímavé zrkadlenia okolitých rastlín či oblohy. Voda v pohybe taktiež dodáva jedinečnú zvukovú kulisu. Vnáša do záhrady hĺbku, dynamiku a pozitívnu energiu. Je prvkom, ktorý už so svojou podstatou púta našu pozornosť. Výber vodného prvku Možnosti využitia a stvárnenia vody v záh- rade sú fakticky nevyčerpateľné. Pri vý- bere vhodného vodného prvku do našich záhrad však vždy musíme brať do úvahy funkciu, ktorú s ním chceme dosiahnuť. Okrem čisto úžitkovej funkcie nám totiž voda ponúka nielen svoje estetické da- nosti, ale aj napríklad relaxačnú funkciu. Niektoré vodné prvky sú vhodné pre hoci- jaký záhradný štýl. Jazierka a bazény sa napríklad dokážu uplatniť pri akýchkoľvek formálnych úpravách ako aj v prírodne po- ňatých záhradách. Pri výbere však vždy musíme vychádzať z daností plochy ako aj z účelu vodného prvku. Umiestnenie, veľkosť, tvar, materiály a výber rastlinstva určujú konečný výsledok. Vo všeobecnosti sa voda podľa charakte- ru využitia môže deliť do rôznych skupín. Z najdôležitejších spomenieme drobné vodné prvky a otvorené vodné plochy. Drobné vodné prvky sú v podstate estetic- kými doplnkami využívanými pri frekven- tovaných miestach, do ktorých chceme vniesť dynamizujúci element. Vizuálny efekt je tu väčšinou umocnený akustic- kým poprípade svetelným efektom. Ide prevažne o rôzne hotové prvky drobnej architektúry, ktoré pútajú svojím vyhotove- ním a samozrejme funkciou. Ich inštalácia a následná údržba je jednoduchá a nená- ročná, nakoľko v uzavretom systéme ko- luje len malé množstvo vody, ktoré sa dá ľahko chemicky udržiavať. Druhou najčastejšou formou vody v záh- rade je otvorená vodná plocha, ktorej veľkosť a tvar predurčujú možnosti da- nej záhrady ako aj potreby majiteľov. Do tejto kategórie môžeme zaradiť čoraz populárnejšie formálne vodné bazéniky, ktoré sú nenáročné na údržbu a v spoje- ní s osvetlením ponúkajú zaujímavé a pú- tavé scenérie. Materiál na ich výstavbu je naozaj rôznorodý. Pálené tehly, mozaiky či kamenné platne v spojení s rôznymi nerezovými alebo kamennými výpustami vody vytvárajú v kombinácii s okrasnými múrikmi atraktívne vodné plôšky napr. pri terasách, alebo iných frekventovaných plochách. Väčšie okrasné jazierka ponúkajú priestor nielen pre výsadbu vodných rastlín ale aj priestor pre vodné živočíchy. Pri ich za- kladaní sa musí správne nadimenzovať filtračný systém, ktorý bude napomáhať udržiavať biologickú rovnováhu jazierka. Vo všeobecnosti platí, že hlbšie vodné plochy s terasovým usporiadaním boč- ných strán, na ktorých sú osadené vod- né rastliny sú ľahšie udržiavateľné, ako plytké jazierka, pri ktorých sa prehriatím vody môže narušiť rovnováha a dochádza

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

104

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

105 k rozmnoženiu rias. Pozor si treba dávať aj pri chove okrasných rýb. Ich počet tre- ba pravidelne regulovať aby nedošlo k ich premnoženiu a následnému narušeniu rovnováhy jazierka. V poslednom období sa do popredia dostávajú kúpacie jazierka, umožňujúce aktívny oddych pri vodnej ploche. Tieto jazierka okrem okrasnej funkcie ponú- kajú jedinečnú možnosť využitia jazierka v horúcich letných dňoch. Sú dostatočne veľké a hlboké pre kúpanie a zároveň prepojené s plytšou pobrežnou zónou, v ktorej sú osadené rastliny zabezpečujúce prirodzenú filtráciu vody. Sú nákladnejšie na výstavbu, ale ponúkajú prírodnú alter- natívu ku chemicky nákladne udržiava- ným bazénom. Bezpečnosť vodných plôch Pri výstavbe vodných plôch v záhrade nik- dy nezabúdajme na bezpečnosť našich ratolestí. Výstavbou plytčín v okrajových častiach jazierka dokážeme jednoduchým spôsobom zabrániť priamemu pádu do hl- bokej vody. Takisto musíme byť ostražití aj pri výstavbe formálnych jazierok, naprík- lad pri terasách. Dočasnou, hoci aj ume- lecky poňatou, kovanou mriežkou vieme docieliť, aby sme v záhrade mali príjemný a ničím nerušený pobyt. Ing. Zoltán Nagy, Grand Garden Foto: Grand Garden, sxc.hu

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

106 Mnohí majitelia rodinných domov však volia žumpu ako jednoduchšie riešenie. Žumpa odpadovú vodu len zhromažďuje a nečistí. Ak sa rozhodnete pre žumpu, mali by ste okrem vstupných investícií rátať s prevádzkovými nákladmi na pravidelný vývoz jej obsahu fekálnym vozidlom do regionálnej ČOV. Sprievodným znakom žumpy je aj nepríjemný zápach, a to nie- len pri manipulácii s jej obsahom. Ekono- mickejším, ekologickejším a estetickejším riešením je domová čistiareň odpadových vôd (ČOV). Presvedčivým argumentom v prospech ČOV je, že ušetríte. Návrat- nosť vstupných nákladov je rýchla. Domová ČOV je vodohospodárske dielo Preto treba požiadať príslušný miestny stavebný úrad o stavebné povolenie. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam pri vybavo- vaní, obráťte sa na kvalifikovaného projek- tanta, ktorý spracuje projektovú dokumen- táciu. Domové ČOV zaberajú minimálnu plochu na pozemku, majú bez zápachovú a nehlučnú prevádzku, preto môžu byť aj v bezprostrednej blízkosti rodinných do- mov. Pri jej osádzaní do zeme je dôležitá i hladina podzemnej vody. Ak je vyššia, možno pred ňu zaradiť malú prečerpáva- ciu nádrž a ČOV zapustiť do terénu len čiastočne. Po správnom osadení sa nádrž pripojí na prítokové a odtokové potrubie, vzduchový rozvod a na zdroj elektrickej energie. Každá ČOV má mať účinnosť aspoň 95%, nehlučný chod a označenie CE – musí byť certifikovaná podľa novej normy STN EN 12566-3. Môžete ju mať vždy, ak nemáte možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu a máte kde odvádzať vyčistenú vodu. Prevádzka a obsluha ČOV Prevádzku ČOV si zabezpečuje vlastník sám, alebo ju môže za poplatok zveriť firme. Nové typy čistiarní sú plnoautoma- tické, riadené priemyselným počítačom a kontrolujú sa 2 – 3 krát ročne. Dôkazom správne fungujúcej ČOV je číra voda bez zápachu a hnilobných procesov. Odkalenie treba robiť podľa potreby, naj- viac dvakrát do roka. Okrem vyčistenej vody je produktom čistenia aj biomasa (vo forme tekutého kalu), ktorá sa z čistiarne odoberá a pridáva sa do kompostu. Ak príslušný vodohospodársky orgán súhla- sí, môže sa vyčistená voda vypúšťať do vodných tokov či otvorených kanálov. Ak táto možnosť nie je, môžu sa vyčistené odpadové vody vypúšťať do podzemných vôd (vsakovanie do podložia). Podmienky sú určené zákonom. Možnosti využitia vyčistenej vody Čističky fungujúce na aeróbnom princípe, môžu mať tri časti – v hrubom predčiste- ní sa odstránia hrubé nerozpustné časti, biologickom čistení sa mikroorganizmami vyčistí odpadová voda a v tretej časti sa oddeľuje kal. Ďalšiu možnosť predstavujú mechanicko-biologické čistiarne s aktivač- nými nosičmi, ponorné zariadenia a bio- logické filtre, rastlinné čistiarne (koreňové alebo trstinové). Nie sú však vhodné pre čistenie odpadových vôd z rodinných do- mov, kde sa produkuje odpadová voda s veľkými výkyvmi. Anaeróbne čistiarne nepotrebujú prívod vzduchu, ich nevýho- dou je však sírovodíkový zápach a horšia kvalita vyčistenej vody, ktorú nemožno vypúšťať a používať bez aeróbneho do- čistenia. Vždy treba mať na pamäti, že ide o odpa- dovú vodu so zvyškami mikroorganizmov. Recyklovaná voda je vhodná na splacho- vanie, na polievanie trávnika, krov, stro- mov a iných porastov. Ponuka trhu je pestrá Vždy sa oplatí vyžiadať si povinné certi- fikáty, týkajúce sa prevádzkovej bezpeč- nosti daného typu čističky a overiť si, aký záručný a pozáručný servis predajca po- skytuje. Nízkymi cenami zvyknú lákať fir- my bez minulosti, o niekoľko rokov, však môžete márne hľadať pozáručný servis a vaša ČOV bude bez budúcnosti. Serióz- na firma má na trhu dlhodobé postavenie a meno, spojené s overenou kvalitou pro- duktov i služieb. Dôležitými údajmi sú aj dĺžka záruky na technologické zariadenia a záruka na výstupné parametre. Treba totiž odlišovať záruku na stavbu a záru- ku na výstupné hodnoty z ČOV. Niektoré firmy umožňujú, aby sa záujemca o ČOV oboznámil so skúsenosťami konkrétnych používateľov. Ponúkajú kompletné služby od návrhu riešenia, spracovanie projektu (vrátane ekonomických prepočtov) po do- dávku, montáž a uvedenie zariadenia do chodu. Poskytnú i zaškolenie na obsluhu zariadenia, záručný a pozáručný servis. Štefan Mičo Foto: EKOPROGRES, sxc.hu Čistenie odpadových vôd Odpadové vody z rodinných domov možno vypúšťať do verejnej kanalizácie, ak sú pripojené na stokovú sieť. Ak takú možnosť nemáme, existujú ďalšie dve riešenia. Jedným je odvádzanie odpadových vôd do žumpy a druhým je vybu- dovanie domovej čistiarne.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Aby ste boli kedykoľvek zastihnu- teľní počas každodenných prác doma a v záhrade, je telefón Gigaset E490 ideálnym spoločníkom. Odoláva prachu, striekajúcej vode a nára- zom a vďaka gumenej vložke po obvode sadne veľmi isto do ruky. Vďaka pribalenej klipse na opasok môže byť prístroj s vami pohodlne kdekoľvek a kedykoľvek. Keď budete mať plné ruky práce, môžete vyu- žiť integrovanú funkciu odposluchu alebo pripojenú štandardnú náhlavnú sadu. Absolútnu vhodnosť pre každodenný život dokazuje robustný, bezdrôtový telefón aj prehľadným farebným displejom, miestom v pamäti na uloženie 150 kontaktov a mi- moriadne dlhými časmi pohotovostného režimu a hovorov. Keď hučí vysávač ale- bo kosačka na trávu, nezostane vďaka vibračnému alarmu žiaden prichádzajúci hovor nepovšimnutý. Ďalšie plus: Model Gigaset E490 je vybavený najmodernej- šou technológiou ECO-DECT a preto je mimoriadne energeticky úsporný a s níz- kymi hodnotami vyžarovaného výkonu. Robustný, komfortný telefón na doma aj do záhrady: Siemens Gigaset E490 V pohotovostnom režime je bezdrôtové spojenie úplne vypnuté, počas prevád- zky sa vysielací výkon dá znížiť v režime „ECO“ až o 80 percent. Siemens Gigaset E490 dostanete na Slo- vensku za 89,99 EUR (nezáväzná odporú- čaná cena s DPH). Tento prístroj je v pre- daji od apríla 2009 u vybraných predajcov (Siemens centrum, Telefonia, Spelex, AGEM Computers, MIKROHUKO, Victor Business Data, alebo sieť predajní DigiTel HS Slovakia) Viac sa o spoločnosti Gigaset Communi- cations dozviete na adrese www.gigaset. sk. 107

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

LAKE RESORT

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Kedysi malá, ničím zvláštna dedinka Lipno nad Vltavou dnes pripomína luxusnú destináciu pri alpských jaze- rách. V priebehu pár rokov tu priamo na brehu Lipenskej nádrže vyrástlo niekoľko apartmánových komplexov, citlivo zasadených do tunajšej prírody, doplnených reštauráciami a športovis- kami pre deti a dospelých. A nechýba dokonca ani menší akvapark a vlastná marína. To všetko v réžii Holanďa- nov. Jedným z komplexov je aj Lipno Lake Resort. Že si ale vedeli vybrať miesto! Kúpanie priamo pod nosom, plachtiť sa dá na Lipne tiež. Naviac tu sú dlhé promenády, takže na kolieskových korčuliach si môžete na- plánovať aj 10-kilometrový výjazd, alebo môžete vyraziť na horských bicykloch. Deväťdesiatdva luxusných apartmánov v piatich trojposchodových budovách, kto- ré obklopuje rozsiahla záhrada s parko- vou úpravou, sprevádzkovala v juhočes- kej dedinke Lipno nad Vltavou holandská developerská spoločnosť Sparcs. Jedná sa o poslednú etapu rozsiahleho projektu Marina Lipno. Lipensko leží v chránenej krajinnej oblas- ti a je súčasťou Šumavského národného parku. Lipno Lake Resort sa nachádza v jednom z najväčších zalesnených úze- mí Európy s takmer nedotknutou panen- skou prírodou. Vodná plocha Lipenského jazera meria na dĺžku úctyhodných 50 km. Samotné jazero leží vo výške 700 metrov nad morom, čo je možné chápať ako vý- hodu. Parné letá sú tu chladnejšie a v zi- me sa zasa zvyšuje pravdepodobnosť, že tu bude dostatok snehu pre zimné športy. Luxus, kvalita a pohodlie Celkový komplex je citlivo zasadený v kra- jine necelých 300 metrov od pláží Lipna, v dostatočnej výške, aby mohol uchvátiť 109

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

110 okúzľujúcimi výhľadmi na rozsiahlu vodnú hladinu s ostrovčekmi s kulisou šumav- ského horského masívu na druhej strane jazera. Z každého apartmánu je výhľad na Lipenské jazero, pričom apartmány sú vybavené všetkým potrebným luxusom na strávenie krásnej a bezstarostnej do- volenky. Na areál voľne nadväzuje pešia promenáda s niekoľkými reštauráciami, kaviarňami, supermarketom a informač- ným centrom. Zámerom developera bolo od samotného začiatku spojiť exkluzívnu prírodnú lokali- tu s množstvom rekreačných aktivít, a to letných i zimných, s historickými pamiat- kami, dopravnou, kultúrnou a spoločen- skou infraštruktúrou. Šesť typov na výber Každá budova projektu obsahuje všetkých šesť typov apartmánov s úžitkovou plo- chou od 66 do 154 metrov štorcových. S vybavením si nemusíte robiť žiadne sta- rosti. Vzhľadom na to, že apartmány štan- dardne slúžia predovšetkým ako rekreač- né k prenájmu, predávajú sa už kompletne zariadené, a to všetky úplne rovnako. Vo všetkých je na podlahách tmavo šedá veľkoformátová dlažba, kúpeľne sú biele s modrými dekoráciami. Nábytok je všetok holandský – béžové sedacie súpravy, kto- ré sa dajú rozkladať, postele v rovnakých odtieňoch, skrine v stredne hnedej farbe. Jedálny stôl z masívu je zasa čierny, do- plnený stoličkami s čiernym koženým ča- lúnením. Aj osvetlenie je rovnaké.Totožné sú i kuchyne, a to vrátane všetkých spot- rebičov. I človek, ktorý príde iba na víkend, si tak bude pripadať ako doma, možno ešte lepšie. Nechýba totiž mikrovlnná rúra, umývačka riadu či kávovar. Rovnaký je dokonca i všetok riad, porcelán a pohá- re. „To opäť kvôli prenájmu. Keď sa niečo rozbije, ľahšie sa to doplňuje,“ vysvetľuje Sigrid de Bont. Komfort doplňujú technické vymoženosti ako veľká televízia v obývacej izbe, men- šia, ale s LCD obrazovkou v jednej zo spální, možnosť pripojenia na internet, podlahové kúrenie v celom obývacom priestore a chodbe, plynový krb a na leto klimatizácia. Moderné obrazy ešte posil- nia celkový dojem. „A pripravení sme aj na malé deti,“ dopl- ňuje Sigrid de Bont. Na schodoch sú brán- ky, máme k dispozícii detské postieľky, ohrádky i jedálne stoličky. Apartmánom sa ale všetko nekončí. Ku každému bytu pat- rí ešte pivnica a parkovacie miesto. Je tu reštaurácia a ihrisko pre deti, marína pre lode. Tá je spoločná s ďalším holandským rezortom, ktorý stojí priamo pri vode a ne- sie názov Marina Lipno. Šport v lete i v zime Poloha areálu priamo nabáda k celoroč- nému športovaniu. K dispozícii je kame- nistá a trávnatá pláž pri Lipenskom jazere, v jachtárskom prístave si možno prenajať plachetnicu, v dochádzkovej vzdialenosti sa rozkladá osemnásť jamkové golfové i- hrisko. K dispozícii je aj bobová dráha

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

113

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

112 s celoročnou prevádzkou alebo krytý plavecký bazén Aquaworld s vodnými atrakciami, kúpele, masáže a detský klub. Blízkosť Vltavy nabáda k výletom na raf- toch a kanoe. Cyklotrás je tu taktiež veľa. A nudiť sa nebudete ani v zime. Hneď za rezidenciami totiž nájdete nástupnú sta- nicu sedačkovej lanovky do lyžiarskeho strediska Kramolín. No a pre bežkárov sú tu taktiež trate. Takže ideálne miesto. Záujem majú aj Česi a Slováci Manažérka areálu Sigrid de Bont tvrdí, že komfort je mimo hlavnú sezónu cenovo veľmi prístupný. Zatiaľ čo v sezóne vyjde štvorizbový apartmán na týždeň do tisíc eur, mimo sezóny je to necelých 300 eur. Rozdiel medzi chalupárčením nás Slo- vákov alebo Čechov a Holanďanov je to- tiž ešte ďalší. Zatiaľ čo my si kupujeme víkendové bývanie preto, aby sme tam

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

113 mohli jazdiť každý víkend, oni ho chápu predovšetkým ako investíciu, ktorá im má zarobiť.Väčšina ich rekreačných domov či apartmánov kdekoľvek v zahraničí sa pre- to nachádza v uzavretých komplexoch, ktoré majú svojho správcu. „To kvôli komfortu – jednak sa nemusia o nič starať, pretože všetko zariadi správ- ca,“ popisuje Sigrid de Bont.“ A navyše sa v takomto komplexe domček či apartmán prenajme výrazne ľahšie ako ten kúpený individuálne.“ Sami do nich totiž jazdia iba párkrát do roka a po zvyšok roku ich pre- najímajú, aby niečo zarobili. Doteraz si apartmány mali možnosť kupo- vať iba cudzinci, predovšetkým Holanďa- nia. Momentálne sa táto možnosť ponúka aj Slovákom a Čechom. Majitelia apart- mánov so svojimi rodinami prichádzajú na Lipno spravidla trikrát do roka a strávia tu v priemere tri až štyri týždne. Po zvyšok roka apartmán ponúkajú na prenájom. „V predchádzajúcich etapách sme väč- šinou apartmány ponúkali cudzincom, v prevažnej miere Holanďanom, ale v po- slednej dobe zaznamenávame záujem Slovákov a Čechov,“ povedal Peter Anto- nissen zo spoločnosti Sparcs a dodal, že to bol tiež dôvod, prečo sa Sparcs rozho- dol spolupracovať s realitnou kanceláriou Urban & Partner. Dodatočné zisky Prípadná kúpa apartmánu je iste zaujíma- vou investíciou do nehnuteľností. Vzhľa- dom na to, že boli ponúkané prevažne cudzincom, nie sú predávané do osob- ného vlastníctva, ale podiel je netradične prevedený v bytovom družstve. „Kupec apartmánu sa stáva majiteľom členského podielu v tomto družstve a bude mať ex- kluzívne právo používať zakúpenú časť,“ vysvetľuje Antonissen. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Sparcs Foto: Sparcs, sxc.hu

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

114 BuenosAires Paríž juhu

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Pulzujúca metropola jednej prenád- herne rozmanitej krajiny, zasvätenej futbalu a tangu. Babylon jazykov a kultúr národov celého sveta. Paríž Latinskej Ameriky, pretože aj tak sa niekedy zvykne prezývať Buenos Aires. Hlavné mesto Argentíny Eu- rópana „vcucne“, zahltí ho svojou vô- ňou a nepredstieranou vznešenosťou. Keď sa potom ocitnete na letisku tes- ne pred odchodom, budete mať pod- vedomé nutkanie, že sa musíte ešte niekedy vrátiť. Nie je to totiž len mes- to samotné, ale aj obyvatelia Buenos Aires - Los Porteňos, ako sa nazývajú, ktorí vám učarujú svojou priateľskos- ťou a vždy otvorenou náručou. de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre. Trochu pridlhé na dnešnú dobu, ale poplatné šestnástemu storočiu. Španieli sa po prvotných neúspechoch o pár de- saťročí vrátili a nakoniec sa v dnešnom Buenos Aires natrvalo usídlili. Od úplného začiatku bolo mesto závislé na obchode a tak tomu je až do dnešných čias. Polo- ha ho k tomu jednoznačne predurčila. Rió de la Plata, ktorá vytvára severnú hranicu mesta, ústí do Atlantiku. Denne ňou prúdia desiatky lodí do prístavov celého sveta. V konečnom dôsledku tak nejako vzniklo Ľudia z prístavu Keď španielski conquistadores v šestnás- tom storočí po prvýkrát vstúpili na pôdu dnešného Buenos Aires, nemohli mať ani potuchy o tom, že sa im tam raz podarí skutočne vybudovať trvalé osídlenie. Hlav- ne nie potom, ako ich miestne kmene po pár rokoch násilím vyhnali. Každopádne to bolo v tých časoch, keď sa prvýkrát objavil dnešný názov mesta. Kolónia, ktorá vznik- la v dnes rušnej štvrti San Telmo, nazval jej zakladateľ Pedro de Mendoza Ciudad 115 aj pomenovanie domácich. Los Porteňos znamená v preklade Ľudia z prístavu. Los Porteňos sú nesmierne príjemní, dobrosr- deční, spontánni a temperamentní ľudia. A keďže sú to ľudia z prístavu, tak sa ok- rem iného chodia spoločensky vyžiť aj do prístavu. Že to znie divne? Nuž moderná štvrť Puerto Madero podáva vysvetlenie aj bez slov. Tam kde slovenskí územní plá- novači váhajú, tí argentínski konajú. Kým v našom hlavnom meste sa priemyselné architektonické pamiatky búrajú, v Bue- nos Aires sa revitalizujú a menia na rezi- denčné a oddychové objekty. Príkladom je aj bývalý nákladný prístav, rozprestierajú- ci sa neďaleko samotného srdca Buenos Aires. Prístav vznikol v osemdesiatych rokoch devätnásteho storočia. Jeho úlo- hou malo byť pritiahnutie veľkých lodí,

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Jedlo ako vášeň Keď vás behanie centrom mesta unaví, padne dobre občerstvenie vo forme lahod- nej kávy alebo hlte studeného piva. Ak sa rozhodnete pre to prvé, musíte vyskúšať jednu z legendárnych kaviarní. A tou úpl- ne najlegendárnejšou je Confeteria Ideal. Nájdete ju v tesnom susedstve Plaza de la Republica, len dve či tri minútky chôdze od Obelisku. Akonáhle prejdete prahom dverí, prenesiete sa do čias najväčšej slávy Buenos Aires. Kaviareň si drží at- mosféru zo začiatku dvadsiateho storočia, aj keď treba jedným dychom priznať, že roky jej na lesku trochu ubrali. Živo tam začína byť až vo večerných hodinách, keď sa na poschodí roztancujú tanečné páry v rytmoch tanga. Keď tam už ale budete, ochutnajte aj typickú argentínsku špeciali- tu – empanadas. Empanada je pre našin- ca najbližšie identifikovateľná v porovnaní s poľským pirohom. Tak ako u našich se- verných susedov pirohy, tak aj v Argentí- ne plnia empanady rôznymi dobrotami. Najčastejšie kuracím a mletým hovädzím mäsom, prípadne šunkou a syrom. Pre vegetariánov sú k dispozícii zeleninové variácie. Od empanadas je blízko k jedlu, popri futbale a tangu ďalšej veľkej argen- tínskej vášni. Keď sa povie jedlo, tak sa tým v krajine božského Diega myslí v prvom rade ho- vädzie mäso. Ideálnym variantom je mať v Argentíne kamarátov či známych, ktorí vás zavedú na to správne kulinárske mies- to alebo vás v ešte lepšom prípade sami oboznámia s mágiou prípravy hovädziny. Tento druh mäsa je v krajine tanga nes- mierne lacný a niet divu, že ho ročne priemerný Argentínec skonzumuje takmer dejinách – Dni nezávislosti z 9. júla 1816. Dominantou Avenida 9 de Julio, ako sa avenue v španielčine nazýva, je Obelisco de Buenos Aires. Tento takmer sedemde- siat metrov vysoký monument bol posta- vený v roku 1936 na pamiatku štyristého výročia založenia mesta. Dnes je to jeho hlavný symbol a taktiež populárne miesto pre stretnutia rôznych druhov. Len pár ulíc odAvenue 9.júla sa rozprestie- ra snáď najznámejšia pešia zóna Buenos Aires – Florida. Dlhočizná ulica ponúka pre turistu všetko čo potrebuje. Nájdete tu banky, kaviarne, reštaurácie a najmä obchody so suvenírmi. Niežeby to bolo miesto, ktorého prehliadku by chcel bež- ný návštevník absolvovať každý deň, ale určite stojí za zastávku. Ten hlavný dôvod sa vynára každý deň po sieste. Akonáhle začnú okolité vysoké budovy vrhať na Flo- ridu milosrdný tieň, začnú sa zo širokého okolia pozdĺž celej ulice usádzať bizarne krásne postavičky pouličných predajcov a zabávačov. Postupne zaplnia celý stred ulice a nenásilne ponúkajú na obdiv a pre- daj výrobky od výmyslu sveta. Kúpite tu hudbu, filmy, knihy alebo tričká a ďalšie oblečenie. Čo je však omnoho zaujíma- vejšie, dostať tu kúpiť aj ručne vyrábané suveníry. Hemží sa to tu originálnymi prí- veskami, náhrdelníkmi alebo prsteňmi. Avšak ešte pútavejšie ako tovar, sú sa- motní predajcovia. Veľmi často sú to mla- dí ľudia, ktorí sa snažia poctivo zarobiť na živobytie a zároveň stáť tak trochu mimo spoločnosti a držať si vyššiu ako bežnú dávku slobody. Na druhej strane tu môže- te nájsť postarších obchodníkov, ktorí na Floride a okolitých uliciach strávili pravde- podobne väčšiu časť svojich životov. čo najbližšie k centru mesta. Malo sa tým uľahčiť dovtedy komplikované zásobova- nie. Prístav však už v čase dobudovania nespĺňal parametre moderných lodí a po pár rokoch padlo rozhodnutie vybudovať modernejšie doky. Puerto Madero takmer celé dvadsiate storočie chátral a stal sa jednou z najzanedbanejších štvrtí Buenos Aires. Pred dvadsiatimi rokmi sa začalo s jeho rekonštrukciou a zveľaďovaním. V prístave a jeho okolí postupne vznikli elegantné domy, bary, reštaurácie, univer- zity. Puerto Madero je dnes presne tým miestom, kam chodia v nedeľu poobede na prechádzky zaľúbené páry a rodiny s deťmi. Po večeroch sa tu zase zastaví na dobré jedlo mládež, pred tým než vyra- zí za zábavou do jedného z nespočetných nočných klubov. Široké bulváre a pocit slobody Buenos Aires však nie sú iba prístavy a rieka la Plata. Argentínska metropola, to sú veľkorysé bulváre, ktorých rozmery sa vymykajú chápaniu bežného Európana. Ulice zaplnené neustále trúbiacimi auta- mi, ktoré si frčia okolo starosvetsky vyze- rajúcich kaviarničiek. Frenetické klaksóny áut sa miešajú so všadeprítomným tan- gom a spoločne vytvárajú nezameniteľnú kakofóniu. Hlavnou tepnou Buenos Aires je Avenue 9. júla, okolo ktorej sa v pravidel- ných pravouhlých tvaroch rozprestierajú ďalšie ulice a bulváre. Avenue 9. júla je grandiózna trieda, typická pre americký kontinent. Šestnásť masívnych doprav- ných pruhov, osem v jednom a osem v druhom smere, je poprepletaných pásmi zelene a spolu tvoria gigant široký stošty- ridsať metrov. Avenue nesie meno po naj- významnejšom dátume v argentínskych 116

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

117 najlepší výkon. A ten vie zase osadenstvo náležite oceniť. Je tu totiž zvykom, že sa po večeri asadorovi zborovo zatlieska. Tango, futbal a zločin Na plnohodnotnú návštevu Buenos Aires budete potrebovať aspoň dva týždne. Mesto ponúka nepreberné množstvo pa- mätihodností, parkov, námestí a samozrej- me príležitostí na kultúrne vyžitie. Ak vás však bude tlačiť čas a vy si budete mu- sieť vybrať, určite nevynechajte najma- lebnejšiu časť mesta, rázovitú štvrť La Boca. Toto miesto je v prvom rade za- svätené futbalovému klubu legendárne- ho Diega Maradonu, Boce Juniors. No a potom, viac ako ktorákoľvek iná štvrť v Buenos Aires, tangu. Každá kaviareň či reštaurácia má vlastných tanečníkov, ktorí sa návštevníkom starajú o zábavu. Za svoje umenie si potom vypýtajú zo- pár drobných do klobúka. Turistu v Boce najviac očarí jej najznámejšia časť Ca- minito. Najpútavejšie sú krásne, pestro- farebné domy a všadeprítomné tango. V Caminite to žije aj každodennými trh- mi, kde zoženiete suveníry od výmyslu sedemdesiat kilogramov! Znie to neuveri- teľne, ale keď vám po prvýkrát pristane na tanieri bežný argentínsky steak, tak po- chopíte. Bude sa na vás pozerať „flákot“, ktorý by u nás vydal na tri jedlá. Nabudú- ce si objednáte polovičnú porciu a aj s tou sa budete pasovať. Hovädzie steaky sú tu proste milované a patria k imidžu krajiny. V letných mesiacoch, teda v januári a februári, je v nočnom Buenos Aires čulý ruch. V obytných blokoch Capital Federal, ako Argentínci metropolu nazývajú, sa popíja červené víno, fernet s colou alebo pivo. Na masívnych griloch sa medzitým pripravujú rôzne dobroty. Tento spôsob prípravy sa volá asado a človek, ktorý sa ujme prípravy mäsa sa nazýva, úplne logicky, asador. Ak by ste si však mysle- li, že sa tu ľudia napchávajú len steakmi ste na omyle. Dobrý asador svoje ovečky nenechá čakať a kým sa veľký kus mäsa prepečie, servíruje predjedlá. Býva zvy- kom, že priamo na grile robí malé odrezky a postupne ich podáva na tanier každému pri stole. Nezabúda pritom sám na seba, pretože v prvom rade on musí určiť, či už je mäso hotové. K predjedlu patria klobás- ky, ale aj krvavničky. Pokiaľ budete mať šťastie, môžete natrafiť aj na krvavnice nápadne podobné tým našim bravčovým. Zvyky sú rôzne a na stole sa tak môže ocitnúť široká paleta mäsitých pokrmov. Od klobások, krvavničiek, cez kuracie a jahňacie mäso až po hovädzie rebrá a samozrejme steaky. Ku všetkému sa servíruje biely chlieb a zeleninové šaláty. Pravému Argentíncovi bude úprimne zá- ležať na tom, aby ako hostiteľ podal čo

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

118 sveta. Tak ako kdekoľvek inde v Argentí- ne aj tu im dominujú typické nádobky na pitie tradičného juhoamerického nápoja – osviežujúceho čaju maté. La Boca však nie je len o futbale a tangu ale aj o nebez- pečenstve. Pre turistov je tu vyhradených iba zopár ulíc, ak zablúdite o pár blokov ďalej počítajte s tým, že prídete o všetky cennosti. Našťastie na hraniciach nebez- pečných ulíc zvyknú hliadkovať policajti, ktorí vás slušne otočia a pošlú, odkiaľ ste prišli. Buenos Aires je dych berúce mesto. Je kozmopolitnou zmesou európskych a ju- hoamerických kultúr, ktoré tu vytvorili uni- kátny a chutný guláš. Pre našinca nie je úplne exotické, pretože mu pripomenie metropoly juhu ako Madrid, Rím či Barce- lonu. Na druhej strane je však americky megalomanské, kde na obrovské bulváre padajú tiene okolitých mrakodrapov. V ko- nečnom dôsledku je ale všetko o ľuďoch a tí žijúci v Buenos Aires sú skvelí. Nosia v sebe ťažko opísateľnú kombináciu hr- dosti a prívetivosti. Pôsobia vždy zmier- livo a skromne. Možno im k tomu pridali aj dlhodobé ekonomické problémy, ktoré krajinu doposiaľ mátajú a odrazili sa aj na sebavedomí obyvateľov. Argentínci však majú jednu úžasnú vlastnosť – na život sa pozerajú vždy s úsmevom a žijú ho naplno, tak akoby mal byť každý deň tým posledným. Henrich Varga Foto: autor

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

121

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte! Vážení čitatelia, ďakujeme vám za dôveru a záujem o predplatné časopisu DOM a BÝVA- NIE. Pevne veríme, že aj v budúcnosti v ňom nájdete inšpiráciu a zaují- mavé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. Časo- pis si môžete predplatiť prostredníctvom poštovej poukážky typu „U“ na: PERPES, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, číslo účtu 2629196310/1100 Tatra banka, alebo bankovým prevodom (vždy uveďte svoje meno a presnú ad- resu). Predplatné môžete tiež objednať vyplnením objednávky na našej stránke www.domabyvanie.eu, zaslaním vašich údajov poštou, alebo e-mailom na : redakcia@domabyvanie.eu. Staňte sa predplatiteľom minimálne na dva roky a vyhrajte. Každý, kto uhradí predplatné do 20.1.2010 bude zaradený do zlosovania. Traja výhercovia získajú exkluzívny bezdrôtový telefón s kovovou eleganciou Gigaset SL 780. Áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu DOM a BÝVANIE Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,35 EUR / 312,-Sk Ročné predplatné (4 čísla) za 5,18 EUR / 156,-Sk Predplatné je uhradené poštovou poukážkou typu „U“ Označte číslo, od ktorého Vám bude zaslané predplatné časopisu 1 2 3 4 Fyzická osoba / meno a priezvisko:............................................................................................... Právnická osoba / názov firmy:...................................................................................................... IČO / IČ DPH:................................................................................................................................ Ulica a číslo.................................................................................................................................... Obec, PSČ:.................................................................................................................................... Telefón / e-mail:.............................................................................................................................. Dátum:....................................*Podpis:.......................................................................................... * Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. Údaje budú použité na vlastné marketingové aktivity a služby pre všetky produkty a médiá vydavateľstva Perpes, s.r.o. Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné objednávku predplatného akceptovať. Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, číslo účtu 2629196310/1100 v Tatra banke Údaje tiež môžete zaslať e-mailom na: redakcia@domabyvanie.eu Staňte sa predplatiteľom minimálne na dva roky a vyhrajte. Každý, kto uhradí predplatné do 20.1.2010 bude LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. Námestie mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 044 - 55 141 40 - 1 Fax: 044 - 55 241 44 e-mail: liptour@liptour.sk www.liptour.sk Všade ako doma S Liptourom sa na ktoromkoľvek mieste na Slovensku môžte cítiť ako doma. Vysoké Tatry Nízke Tatry Liptov Orava Donovaly Vrátna Slovenský raj Pieniny • hotely, penzióny, priváty, chaty • letenky • dovolenky v zahraničí • poznávacie zájazdy • prenájom áut • trajekty • poistenie • vstupenky

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

DLAŽBY OBKLADY PRÍRODNÝ KAMEŇ SANITA NÁBYTOK EXIMA, spol. s r.o. Lazovná 52, 974 01 B. Bystrica eximaobchod@slovanet.sk www.exima.sk Tel.: 048 / 414 56 41 414 35 79, 415 20 40 Fax: 048 / 414 39 26 Najlepší dizajn za najlepšie ceny

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/

124

http://www.floowie.com/cs/cti/DOMaBYVANIE22009/