KATALOG 2017http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

specialista na termální ostrov Ischia POBYTOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO CELÉHO SVĚTA

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Vážení klienti, milí přátelé, dostává se Vám do rukou již 27. katalog naší CK, který, kromě dalšího, obsahuje náš hlavní produkt, jímž jsou již dlouhodobě pobyty na italském termálním ostrově Is- chia, kde jsme stále největším touroperátorem pro ČR. Organizujeme zde pobyty pro několik tisíc klientů ročně, leteckou, autobusovou i vlastní dopravou. Zajímavé in- formace o ostrovu Ischia získáte i při sledování TV pořa- dů na našich www.ck-osveta.cz, pod odkazem Osvěta v televizi. V tomto katalogu, ale i na internetových stránkách, se dále seznámíte s našimi poznávacími zájezdy, lázeňskými po- byty, ale i dalšími zájezdy k moři nebo za poznáním do celého světa. Širokou nabídku zájezdů a pobytů většiny českých cestovních kanceláří pro Vás mají naše dvě ces- tovní agentury. Pro kompletní nabídku stačí navštívit naše www.ck-osveta.cz nebo www.kdykolivkamkoliv.cz. Přejeme hodně zdraví, osobních i profesních úspěchů a těšíme se na Vás na některé z Vašich cest. Josef Sklenář, majitel CK a kolektiv cestovní kanceláře Osvěta CENTRÁLA INFORMACE A OBJEDNÁVKY ZÁJEZDŮ CK a CA OSVĚTA - CENTRÁLA Tlustice 161, 268 01, Hořovice 724 384 303, 776 466 180  314 000 996-9, 311 513 527 fax 311 514 314, 314 000 995 e-mail: ischia@ck-osveta.cz www.ck-osveta.cz, www.kdykolivkamkoliv.cz CK - Josef Sklenář: IČO - 102 61 940 CA - Milan Sklenář: IČO - 431 24 186 CA - Jiří Sklenář: IČO - 672 86 771 otevírací doba Po - Pá: 900 - 1700 hod. POBOČKY HOŘOVICE - Pražská 5, Hořovice 268 01  734 304 178, e-mail: horovice@ck-osveta.cz PLZEŇ - Sedláčkova 27, Plzeň 320 00  / fax 377 222 258, e-mail: plzen@ck-osveta.cz BEROUN - Holandská 124, Beroun 266 01  721 338 318, 311 612 374 e-mail: beroun@ck-osveta.cz Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159 / 1999 Sb. u Generali Pojišťovna a.s.. Jsme členem Asociace českých cestovních kancelá- ří a agentur a Slovenské Asociace cestovních kance- lárií a cestovných agentúr, vlastníme certifikát ČSKS (Českého systému kvality služeb). pobočka Plzeň OBSAH KATALOGU Všeobecné informace 02 - 03 Všeobecné podmínky CK Osvěta 04 Komplexní cestovní pojištění 05 Itálie - ostrov Ischia - základní informace 06 - 09 Itálie - ostrov Ischia - doprava 10 - 12 Itálie - ostrov Ischia - program "Nejen pro seniory" 13 Itálie - ostrov Ischia - ubytovací kapacity 14 - 30 Maďarsko a Slovinsko - lázeňské pobyty autobusem 31 Itálie (Caorle), Chorvatsko - pobytové zájezdy 32 Berlín - zahradní výstava + koupání Tropical Island 32 Itálie, Chorvatsko - pobytové zájezdy 33 Pobytové zájezdy pro seniory 55+ 34-35 Poznávací zájezdy 36 - 48 ABECEDNÍ REJSTŘÍK HOTELŮ NA ISCHII Albatros*** 20 Angelino*** 29 Aragonese*** 30 Casa Nicola** 27 Castiglione Village & SPA*** 27 Cesotta*** 18 Citara*** 25 Corona*** 19 Galidon*** 25 Giardino delle Ninfe e La Fenice*** 30 Il Gattopardo**** 21 l´Oasi Castglione**** 14 La Palma****/Il Fortino**** 28 La Villa**** 19 Maremonti*** 27 Mediterraneo**** 25 Miramare Sea Resort & Spa**** 28 Paradiso Resort Terme & SPA**** 26 Parco delle Agavi**** 18 Park Hotel & Terme Romantica**** 29 Park Hotel Baia delle Sirene**** 22 Park Victoria*** 20 Punta Imperatore**** 18 Residence Villa Marinú 20 Riva del Sole*** 22 Royal Palm**** 23 San Lorenzo**** 15 San Marco*** 23 Santa Maria*** 17 Sorriso Thermae Resort & SPA**** 24 Terme Park Imperial*** 24 Terme Principe*** 15 Terme Providence**** 21 Terme Tritone resort & SPA**** 17 Terme Villa Teresa*** 22 Villa Al Parco*** 16 Villa Hibiscus*** 19 Villa Tina*** 30 centrála CK Osvěta 02 Vybrané zájezdy v tomto katalogu garantují a organizují partnerské CK.Tyto zájezdy jsou značeny takto: (Vi) CK Victoria IČ: 163 12 520, (Ja) CK Janeta IČ: 26017083, (Ma) CK Mayer Crocus IČ: 25622706, (Em) Emma agency IČ: 40041918, (Mo) CK Mona tour IČ: 24755087, (Qu) CK Quality tours IČ: 26122669, (Nt) CK Nean tour IČ: 47238828, (Ge) CK Geops IČ:25633261, (Re) CK Redok IČ: 25258281, (Ag) CK AGL IČ: 27099407, (In) CK Inex IČ: 26392763, (Fi) CK Firo tour IČ: 27869237, (Es) Eso Travel a.s. IČ: 27957039, (Vt) Viola Travel s.r.o. IČ: 27926940, (Sn) Snail Travel International a.s. IČ: 28481020, (At) America Tours v.o.s. IČ: 18385028, (Qui) Quicktour s.r.o. IČ: 28115244. (Li) CK Liguria IČ: 10354174, (Pe) CK Permon IČ: 45256691. Klienti u těchto zájez- dů budou odbaveni na originálních smlouvách pořádajících CK. JsmetuproVásjiž27.sezónu pobočka Hořovice pobočka Beroun

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

POJIŠTĚNÍ CK Naše CK je pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. u Generali Pojišťovny a.s. Některé pobyty a zájez- dy z tohoto katalogu jsou pořádány ve spolupráci s naši- mi partnerskými cestovními kancelářemi - viz informace u jednotlivých zájezdů. REZERVACE ZÁJEZDU Rezervovat můžete osobně, telefonicky, faxem, e-mailem a písemně v naší cestovní kanceláři nebo u našich part- nerských cestovních kanceláří a agentur po celé ČR. Při re- zervaci uveďte prosím jména, příjmení, adresy, data naro- zení všech účastníků zájezdu, telefonický kontakt a e-mail objednávajícího. Při rezervaci se platí záloha ve výši 50% z celkové ceny objednaných služeb, doplatek je splatný 30 dní před stanoveným začátkem zájezdu/pobytu. MINIMÁLNÍ ZÁLOHY Do 31.1.2017 NA ZÁJEZDY CK OSVĚTA. Při zakoupe- ní zájezdu nebo pobytu do 31.1. 2017, pořádaného CK OSVĚTA, platí následující platební podmínky: 1. záloha při uzavření smlouvy - 1.000,- Kč /os. /autobus. zájezdy a pobyty bez dopravy - 2.000,- Kč /os. /letecké zájezdy, let Travel Service, a.s. - 5.000,- Kč /os. ostatní letecké zájezdy. 2. záloha - úhrada do výše 50% souhrnné ceny zájezdu /pobytu do 15.3. 2017. 3. doplatek - doplacení souhrnné ceny zájezdu (zby- lých 50%) 30 dní před stanoveným začátkem zájezdu /po- bytu. Pojistné za cestovní pojištění je hrazeno při uzavře- ní smlouvy. CENY POBYTŮ NA ISCHII Není-li uvedeno jinak, ceny na Ischii jsou uvedeny pro po- byt na 7 nocí v Kč a zahrnují: • 7 x ubytování • 7 x polopenzi v hotelu; studia a apartmány bez stravy • služby CK a delegáta CK (březen - říjen) • spotřebu energií a vody • vstupy do bazénů v dané ubytovací kapacitě • informační materiály • slevy na vstupy do termálních parků Ceny u jednotlivých ubytovacích kapacit jsou konečné pro pobyty bez dopravy, nezahrnují dopravu autobusovou či le- teckou (viz str. 10 - 11) a cestovní pojištění (viz str. 5). Příplatky za služby nezahrnuté v základní ceně (plná pen- ze, výhled na moře a pod.) jsou vždy uvedeny u každé uby- tovací kapacity. Všechny příplatky uvedené v €, jsou vždy splatné v hotovosti v hotelu. Lázeňské a kosmetické proce- dury se objednávají a hradí v € na místě. POBYTOVÁ TAXA NA OSTROVĚ ISCHIA Ceny pobytů na ostrově Ischia nezahrnují plošně zavede- nou pobytovou taxu, která je účtována za prvních 7 nocí pobytu. Výši taxy (od cca 1 - 3 € /os. /den dle kategorie ho- telu) a poplatné období upravuje místní vyhláška. CENY OSTATNÍCH ZÁJEZDŮ A POBYTŮ - konkrétní nabídky u dané destinace Veškeré požadavky klientů nad rámec služeb zahrnu- tých v celkové ceně zájezdu nejsou službami sjedna- nými v cestovní smlouvě (požadavky na konkrétní místa v busu, požadavky na ubytování, které nelze zajistit za pří- platek - vyšší patro, konkrétní pokoj apod.) a nejsou a ne- mohou být naší CK garantovány. V rámci možností daného zájezdu k nim CK může přihlédnout, ale negarantuje jejich spl- nění. Ceny v tomto katalogu jsou v Kč, není-li uvedeno jinak. CESTOVNÍ DOKLADY, VÍZA, OČKOVÁNÍ Dle informací Ministerstva zahraničních věcí může občan ČR od 1.5. 2004 vstupovat a pobývat na území členských států Evropské unie bez zvláštních omezení na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti - ob- čanského průkazu, vydaného po 1.1.1993. Členskými stá- ty EU jsou Belgie, Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Fin- sko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembur- sko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Por- tugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slo- vinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Aktuální infor- mace a informace o podmínkách pro vstup do zemí mimo EU žádejte před odjezdem na zájezd v naší CK. Pro pobyt ve všech výše uvedených zemích není žádné povinné ani doporučené očkování. Za platný cestovní doklad odpovídá každý účastník sám. Doporučujeme vždy zkontrolovat jeho platnost. Mějte na paměti, že pas by měl být zpravidla plat- ný 3 až 6 měsíců po skončení Vašeho zájezdu. Doporuču- jeme klientům překontrolovat si uvedené náležitosti před nástupem na zájezd, v průběhu roku může dojít ke změ- nám podmínek. Od 26. června 2012 musí mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahra- ničí vlastní cestovní doklad. Z České republiky lze vycesto- vat pouze s platným cestovním dokladem. V případě ces- ty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichten- štejnska a Švýcarska lze jako cestovní doklad použít plat- ný občanský průkaz. POKYNY K ODJEZDU Pokyny k zájezdu/pobytu (pokyny k odjezdu/odletu, vou- cher na ubytování u pobytových zájezdů, doklad k cestovní- mu pojištění apod.) posíláme klientům 7 dní před stanove- ným začátkem zájezdu/pobytu, nejdříve však po zaplacení souhrnné ceny zájezdu/pobytu v plné výši. Pokyny posílá- me na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Není-li uvedena, na poštovní adresu zákazníka, uvedenou ve smlouvě o zájezdu v případě přímých klientů CK Osvě- ta nebo na e-mail prodejce, jehož prostřednictvím zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel. DÁRKOVÉ POUKÁZKY Pokud chcete obdarovat někoho z Vašich blízkých originál- ním způsobem, obraťte se na nás! Rádi Vám vytvoříme dár- kové poukazy dle Vašeho individuálního přání v libovolných hodnotách již od 500,- Kč.Váš dárek zajisté potěší každého, kdo si vybere zájezd podle svých představ. Hodnota pouka- zu bude odečtena při nákupu samotného zájezdu. HOLIDAY PASS, FLEXI PASS, ACCOR SERVICE Zájezdy pořádané CK Osvěta lze částečně uhradit bezho- tovostně poukázkami společnosti Sodexo. • Uvedenými poukázkami lze hradit pouze zájezdy po- řádané CK Osvěta z nabídky katalogu Pobytové a po- znávací zájezdy. Nelze jimi hradit last minute zájezdy. • Klient je povinen platbu poukázkami hlásit předem, nej- později však při rezervaci zájezdu. • Poukázky lze uplatnit do souhrnné výše 12.000,- Kč, ma- ximálně však do výše 50% z celkové ceny vybraného zá- jezdu dané smlouvy o zájezdu. • Slevy, které se vztahují na zájezdy, se neposkytují z část- ky uhrazené poukázkami. • Na smlouvě o zájezdu musí být zřetelně uvedeno, jaká částka byla uhrazena poukázkami. • Poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu nebo pobytu. Při stornu zájezdu je CK po- vinna nabídnout uživateli poukázek jejich možné čerpání na jiné zájezdy nebo pobyty. Pokud klient tuto možnost ne- využije, poukázky propadají. • Poukázky jsou platné do data, které je na nich uvedeno. V případě uvedení dalších doplňujících informací či ome- zení je třeba je respektovat. SLEVY NA ZÁJEZDY POŘÁDANÉ CK OSVĚTA 1) ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ - 10% sleva za včasné přihlášení - závazná objednávka včetně zálohy do 31.01.2017 - 5% sleva za včasné přihlášení - závazná objednávka včetně zálohy do 15.03.2017 2) „EARLY BOOKING“ - závazná objednávka včetně zá- lohy u vybraných kapacit na Ischii označených ikonou (výše a doba trvání slevy je vždy uvedena u jednotlivých hotelů) 3) VĚRNOSTNÍ - věrnostní sleva 200,- Kč pro klienty, kteří s námi cestova- li v předchozích letech (apartmány - sleva se poskytuje 1x na apartmán). Věrnostní sleva 5% na druhý a další zájezd ve stejném roce. 4) 5 % PRO NOVOMANŽELE, SENIORY NAD 60 LET A UČITELE (červenec, srpen – potvrzení zaměst- navatele). 5) 3% PŘI OBJEDNÁVCE ZÁJEZDŮ PŘES INTER- NET na www.ck-osveta.cz 6) 3. NEBO 4. OSOBA ZDARMA, DĚTSKÉ SLEVY - viz ceníky u ubytovacích kapacit v katalogu. 7) SLEVA PRO SKUPINY - každé skupině na míru. Slevy jsou platné pro zájezdy pořádané CK Osvěta Hořo- vice. Slevy na ostatní destinace - informace v CK. Bonus pro všechny klienty na ostrově Ischia - sleva na vstupné do termálních parků na Ischii a informační materiály zdarma (předá delegát CK Osvěta v místě pobytu). Veškeré slevy se poskytují ze základní ceny zájezdu, nikoliv z příplatků (doprava, pojištění apod.). Slevy sčítat nelze, platí ta výhodnější pro klienta. Sleva u pobytů v ČR je max. 100,- Kč /os. U jednodenních zájezdů se sleva ne- poskytuje.Veškeré slevy jsou poskytovány pouze z katalo- gových cen a lze je uplatnit pouze při rezervaci zájezdu. Nárok na slevu nelze uplatnit zpětně. Upozornění: Některé služby včetně delegátského servisu za- jišťují smluvně pro CK Osvěta italské cestovní nebo dopravní spo- lečnosti. Na Ischii jsou to například CK Lostar, místní dopravci. Na Capri a Vesuvu místní CK a dopravci, v Pompejích ale i v Římě italští průvodci atd. Po České republice nebo i Slovensku mohou být např. využity za účelem svozu klientů různí dopravci včetně veřejných dopravních služeb - tj. vlaků či autobusů (např Student Agency) nebo osobních aut. Součástí katalogu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro doplnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu ubytování, pláží, okolí atd. V naší CK si můžete zakoupit zájezdy dalších cca 250 CK včetně těch největších na trhu v ČR, za stejných podmínek jako u pořá- dající CK a navíc vždy s možností využítí některé z našich slev!!! ® CK Osvěta Vlastní léčebné nebo kosmetické centrum Bazén venkovní Bazén vnitřní Bazén s vodou vhodnou i pro děti Možný pobyt s malým zvířetem Hotel vhodný pro vozíčkáře 500m Vzdálenost na pláž v metrech od hotelu Klimatizace Parkoviště 500m Vzdálenost v metrech od hotelu do centra 500m Vzdálenost v metrech od hotelu k autobusové zastávce Možnost připojení k internetu 4 osoby za cenu 3 při ubytování 2 dosp. a 2 dětí v 1 pokoji Platba kartou 03 Všeobecnéinformace Veškeré údaje uvedené v tomto katalogu odpovídají informacím platným ke dni 03.11. 2016 Early booking -% Bezlepková dieta v rámci stravy na vyžádání

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) platí od 3. 5. 2016 a jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ru- chu cestovní kanceláře Josef Sklenář, IČ 10261940, se sídlem Tlustice 186, Hořovice ,268 01 (dále CK) a spolu s Důležitými informacemi o dopra- vě, ubytování a dalších službách uvedenými na www.ck-osveta.cz tvoří ne- dílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákaz- níkem a CK.Smluvní strany se podpisem smlouvy zavázaly jimi řídit.Za zá- kazníka se považuje jakákoliv fyzická nebo právnická osoba a dále i osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Smlouvou o zájezdu (dále také Smlouva) se CK zavazuje, že zákazní- kovi /kům poskytne zájezd, dopravu a jiné služby a zákazník se zavazu- je, že zaplatí dohodnutou souhrnnou cenu a cenu ostatních smluvených služeb. 2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na základě uzavřené smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem (objednavatelem) a CK (případně též prostřednictvím zplnomocněné osoby -smluvního partnera CK). II. ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ DOKLADY 1. Osoby ve věku do 15 let se mohou účastnit zájezdu pořádaného CK pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. 2. Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou účastnit zájezdu CK pou- ze za podmínky, že předloží písemný souhlas svého zákonného zástup- ce s účastí na předmětném zájezdu, pokud se zákonný zástupce zájez- du sám neúčastní 1. Osoby ve věku do 15 let se mohou účastnit zájezdu pořádaného CK pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. 2. Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou účastnit zájezdu CK pou- ze za podmínky, že předloží písemný souhlas svého zákonného zástup- ce s účastí na předmětném zájezdu, pokud se zákonný zástupce zájez- du sám neúčastní. 3. Zákazník je odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů všech zemí, přes něž a do nichž se cestuje, včetně pře- pravních a ubytovacích podmínek. 4. Zákazník je povinen: - mít u sebe po celou dobu zájezdu všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno) - mít u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady o zaplacení a na po- žádání je předložit ke kontrole pracovníkům CK, - řídit se písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, pokyny delegáta zájez- du a průvodce a dodržovat stanovený program a provozní řády stravova- cích a ubytovacích zařízení. 5. Zákazník má právo na poskytnutí pouze těch služeb, které tvoří sou- část zájezdu, resp. výslovně stanoveného programu a zaplacené souhrn- né ceny. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně slu- žeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) může CK poskytnout pouze na základě objednávky a následné úhrady takových do- datečně vyžádaných služeb. III. SOUHRNNÁ CENA A JEJÍ ÚHRADA 1. Souhrnnou cenu platí zákazník v hotovosti, a to pouze v provozovnách CK nebo bankovním převodem nebo složenkou na účet CK uvedený ve smlouvě o zájezdu. 2. Zákazník je povinen celou souhrnnou cenu uhradit tak, aby byla nej- později 30 dnů před datem zahájení zájezdu složena v provozovnách CK nebo připsána na účet CK. 3. Zákazník souhlasí s tím, že při uzavření smlouvy o zájezdu uhradí zálo- hu ve výši 50% souhrnné ceny. Záloha je splatná nejpozději 7 dnů od uza- vření smlouvy o zájezdu zákazníkem (i za osoby, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena). U zájezdů na zvláštní objednávku (individuální, na vy- žádání) je CK oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy až ve výši 100 % souhrnné ceny. 4. Při uzavření smlouvy o zájezdu 30 a méně dní před zahájením zájezdu (poskytnutím první služby), je zákazník povinen zaplatit celou souhrnnou cenu v den uzavření smlouvy o zájezdu, nebude-li s CK dohodnuto jinak. 5. CK má právo na zaplacení celé souhrnné ceny, včetně dalších (násled- ně) objednaných služeb před jejich poskytnutím. Bez úplného zaplacení souhrnné ceny a ostatních služeb v souhrnné ceně nezahrnutých nemá zákazník nárok na plnění (poskytnutí zájezdu a služeb) ze strany CK. Pří- padné slevy vyhlášené CK po datu uzavření smlouvy o zájezdu nemají vliv na cenu platnou v době uzavření smlouvy o zájezdu. 6. Zákazník je srozuměn s tím, že v případě, že uhradí jakoukoli část sou- hrnné ceny (nebo případných dalších služeb) proviznímu prodejci CK (ni- koliv CK), činí tak na vlastní nebezpečí. Zákazník souhlasí s tím, že jeho povinnost uhradit souhrnnou cenu a cenu dalších objednaných služeb CK bude považována za splněnou až okamžikem, kdy bude souhrnná cena (i cena případných dalších služeb) uhrazena na účet CK uvedený ve Smlouvě, nebo v hotovosti v provozovně CK. 7. CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu: a/ dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, podle ná- sledujícího vzorce: „ZCO = ZNDO - PNDO“, kde: ZCO = zvýšení ceny na osobu, ZNDO = zvýšené náklady na dopravu na osobu, PNDO = původní náklady na dopravu na osobu b/ anebo dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o vice než 10 %, podle následujícího vzorce: „ZCO = [(DCO / SK) * OSK ] - DCO“, kde: ZCO = zvýšení ceny na osobu, DCO = dohodnutá cena na osobu, OSK = směnný (denní) kurz koruny (dle Kurzovního lístku ČNB) ke dni odeslání oznámení o zvýše- ní souhrnné ceny objednavateli, SK = směnný (denní) kurs české koruny (dle Kurzovního lístku ČNB) vůči příslušné měně (není-li stanovena, pak k EUR) použitý pro stanovení ceny zájezdu. Pro výpočet ceny zájezdů a pobytů byl použit směnný kurz ČNB - kurz de- vizového trhu ke dni uvedenému v aktuálním katalogu. Pro výpočet ceny letecké dopravy byl použit směnný kurz 22 Kč/ 1 USD. Písemné oznáme- ní o zvýšení ceny zájezdu musí CK zákazníkovi odeslat nejpozději 21 dní před poskytnutím první služby. 8. Pro uplatnění dětské ceny je rozhodující věk dítěte v době návratu, kdy dítě nesmí dovršit věku, který je rozhodný pro uplatnění dětské ceny. 9. Pokud účastník, z vlastního rozhodnutí nebo vlastního zavinění nebo vlastního opomenutí nevyužije některé z objednaných a zaplacených slu- žeb, nenáleží mu náhrada za takové nevyužité služby. IV. ZMĚNY SMLOUVY O ZÁJEZDU 1. Uskutečnění zájezdu je vždy podmíněno dosažením minimálního počtu zákazníků. CK je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen méně než 35 zákazníky. Písemné oznámení o zrušení zájezdu z důvodu nedo- sažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna odeslat zákazníkovi (objednavateli zájezdu) nejpozději 5 dnů před datem zahájení zájezdu. 2. Změny smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka: před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zá- jezdu místo něho (za stejných podmínek) zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená, pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 2532 OZ.Tako- vá změna musí být právně i technicky možná a uskutečnitelná (např.s ohle- dem na lhůtu pro zajištění letenky, možnosti změny jména na let atd.). CK je oprávněna po zákazníkovi (stávajícím zákazníkovi) požadovat poplatek za realizovanou záměnu a náklady s tím spojené (např. náklady za změnu jména na letence či vystavení nové letenky apod.). Původní a nový zákaz- ník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení souhrnné ceny a úhra- du nákladů spojených se změnou. 3. Změny smlouvy o zájezdu ze strany CK: a) před započetím zájezdu: CK je oprávněna z objektivních důvodů změ- nit program zájezdu, přesunout dobu jeho konání, změnit trasu, způsob dopravy, ubytování či další sjednané podmínky. Takovéto změny je povin- na zákazníkovi oznamovat a má-li být v důsledku těchto změn změněna i cena zájezdu, včetně návrhu nové ceny.Neodstoupí-li zákazník od smlou- vy nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu změn smlouvy o zájezdu, pla- tí, že se změnou smlouvy souhlasí. Poskytnutá lhůta musí skončit před za- hájením zájezdu. Odstoupí-li zákazník z tohoto důvodu od smlouvy o zá- jezdu, má právo požadovat uzavření nové smlouvy o zájezdu (náhradní zá- jezd) na jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zá- jezdu (je-li v nabídce CK), jinak mu CK vrátí uhrazenou část ceny zájezdu. - dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, nebo v dů- sledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) letu/odjezdu, které ne- může CK ovlivnit, vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, dopravní společnosti, typu letadla či autobusu a mezipřistání.V těchto případech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. V případě letů, kdy je přílet do místa určení v nočních hodinách a/nebo od- let v brzkých ranních hodinách, se celá noc účtuje. b) v průběhu zájezdu: CK je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb, je-li to z naléhavých důvodů nezbytně nutné a není možno dodržet stanovený program a poskytnout původně objednané služby. V takových- to případech je CK povinna: - zajistit náhradní program a služby ve stejném nebo vyšším rozsahu a kvalitě - upravit souhrnnou cenu v závislosti na provedených změnách programu a služeb a vrátit účastníkovi rozdíl v ceně, byly-li náhradní služby poskyt- nuty v nižším rozsahu. V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU 1. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu a důvodem odstoupení není porušení povinnosti CK stanovené smlouvou o zájezdu nebo Občan- ským zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od smlouvy o zájezdu před zaháje- ním zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je CK po zákazníko- vi, se kterým se takto smlouva o zájezdu ruší a objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené smlouvou o zájezdu a není-li výslovně odstupné stano- veno, pak v následující výši: STORNOPOPLATKY - ODSTUPNÉ Za odstoupení od Smlouvy s odstupným ve výši 100 % ceny se považu- je i nedostavení se k odjezdu (odletu) včas, vrácení účastníka pro nedo- držení pasových, celních, devizových a jiných předpisů, případně při uve- dení nesprávných či neúplných údajů v dokladech a v případě vylouče- ní účastníka z poskytování služeb, pokud svým jednáním podstatně naru- šuje průběh zájezdu. Cenou se rozumí souhrnná cena zájezdu minus příplatek (pojistné) za cestovní pojištění. Pojistné za cestovní pojištění je nevratné a nepřenosné. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady dodavatelům slu- žeb CK. 2. CK je oprávněna od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu od- stoupit: a) z důvodu zrušení zájezdu za zákonem stanovených podmínek. CK ne- hradí odstupné, byl-li zájezd zrušen z důvodu nedosažení minimálního po- čtu zákazníků nebo z důvodu vyšší moci. b) pokud bude zákazník (objednavatel zájezdu) v prodlení s úhradou do- hodnuté zálohy nebo doplatku souhrnné ceny, nebo z důvodu porušení po- vinnosti zákazníka. V takovém případě je CK oprávněna požadovat po ob- jednavateli zájezdu zaplacení odstupného. Pro výši odstupného a lhůty se přiměřeně použijí ustanovení čl.V. těchto VSP. 3. CK je oprávněna od smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu odstoupit v případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu účastníkem zájezdu a dále v případě závažného porušení přeprav- ních předpisů, hotelového či ubytovacího řádu, narušení programu nebo průběhu zájezdu účastníkem zájezdu, případně přijmout jiná odpovídají- cí opatření. 4. CK má právo odečíst odstupné ze složené zálohy nebo zaplacené ceny. 5. V případě, že zprostředkovatel nebo zákazník, odstupující od Smlouvy, zajistí za odstupujícího účastníka jiného účastníka, nebude v případě slu- žeb bez dopravy, samostatné autobusové dopravy nebo v případě zájez- du s autobusovou dopravou účtován Stornopoplatek - odstupné , ale pou- ze manipulační poplatek ve výši 500,- Kč/os.V případě zájezdu s leteckou dopravou nebo samostatné letecké dopravy je možná změna účastníka pouze v případě, pokud takovou změnu umožňuje předmětná letecká spo- lečnost. Pokud je v daném případě změna účastníka - cestujícího možná, bude za takovou změnu účtován poplatek ve výši skutečně vzniklých ná- kladů, nejméně však 3.000,- Kč /os.. 6. Změna termínu zájezdu na základě žádosti zákazníka je považována za storno zájezdu ze strany zákazníka s uplatněním stornopoplatků dle čl.V.VSP. VI. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve Smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci neupravené v těchto Podmínkách blíže upravuje Reklamační řád CK, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách CK, na www.ck-osveta.cz a na všech externích prodejních místech u zástupců CK. 2. Právo z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u CK (nejlépe v sídle nebo v kterékoli provozovně) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo, v případě, že se zájezd neu- skutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle Smlouvy, jinak právo zaniká. CK je povinna vydat zákazníkovi písemné potvrzení ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění. Pokud byla Smlouva uzavře- na prostřednictvím obchodního zástupce CK, může zákazník uplatnit právo z odpovědnosti za vady také u tohoto obchodního zástupce. 3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno v místě poskytované služby, a to za součinnosti průvodce CK nebo jiného CK pověřeného zá- stupce. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení re- klamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvod- ce CK či jiného CK pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodava- telům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. 4. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu ře- šit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenza- cí. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenza- ce mohou být pouze služby, jež jsou obsahem Smlouvy a podléhají zpo- platnění. 5. CK je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozdě- ji však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedohodne-li se se zákazníkem na delší době. 6. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě, pořádaných ji- nými subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné orga- nizace. 7. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojiš- ťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, po- kud odpovědnost CK není v těchto případech dána ze zákona. 8. Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy na niž- ší kategorii, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke škodě při letecké přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být se- psán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. 9. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, neodvratitelnou udá- lostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat nebo byla-li škoda způsobena z důvodu vyšší moci. 10. V otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ně- kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, předpisů Evrop- ských společenství/Evropské unie, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, na jejichž text se tímto odkazuje. 11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspek- ci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontakt- ní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Pou- ze pro spory ze smluv uzavřených online je k dispozici online platforma pro řešení sporů provozovaná Evropskou komisí http://ec.europa.eu/con- sumers/odr/. VII. IDENTITA SKUTEČNÉHO LETECKÉHO PŘE- PRAVCE V případě zájezdu s leteckou dopravou je CK povinna informovat zákazní- ky o identitě sku- tečného leteckého přepravce, jakmile je letecký přeprav- ce znám a o případných změnách. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Zákazník souhlasí s tím, aby CK ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté jí za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CK. Za tímto účelem budou data zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, po uplynutí této lhůty pro úče- ly daňové, účetní a archivační. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat výslovným prohlášením. 2. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kance- lář je oprávněna v souladu s ust.§ 84 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občan- ský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v prů- běhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvu- kově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené zázna- my v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušo- vat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zve- řejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit vše- mi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými zá- znamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neo- mezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku.Všechny souhlasy jsou zákaz- níkem udělovány bezplatně. více než 45 dní předem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 5.000,- Kč /os. /letecká doprava a zájezdy s leteckou dopravou, v ostatních případech nejméně 700,- Kč /os. 45 - 21 dní předem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z celkové ceny produktu, v případě letecké dopravy nebo zájezdu, s leteckou dopravou nejméně 5.000,- Kč /os. 20- 11 dní předem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny produktu, v případě letecké dopravy nebo zájezdu, s leteckou dopravou nejméně 5.000,- Kč /os. 10 - 4 dní předem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z celkové ceny produktu, v případě letecké dopravy nebo zájezdu, s leteckou dopravou nejméně 5.000,- Kč /os. 3 a méně dní předem - 100 % z celkové ceny produktu VšeobecnépodmínkyCKOsvětaHořovice

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Jediné cestovní ed_^iŰc†WZoa^b^iƲ Zabalila osmery boty. Jen tyhle ne... Paradox? Proto jsme tu my.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Neapolský záliv Majitelky a delegátky partnerské italské CK na Ischii - Martina a Hanka ISCHIA - TERMÁLNÍ OSTROV Ostrov Ischia je jeden z nejkrásnějších a nejslavnějších os- trovů ve Středomoří. Dnes patří také k nejoblíbenějším tu- ristickým cílům, neboť je díky kombinaci moře a řady ter- málních pramenů ideálním místem pro bezstarostnou a od- počinkovou dovolenou, a proto je označován za ostrov snů. OBECNÉ INFORMACE OSTROV Pobřeží tohoto italského termálního ostrova, který náleží do oblasti Kampánie, je omýváno průzračnými vodami Ty- rhénského moře. Od hlavního města Kampánie - Neapo- le - je vzdálen cca 30 km, cesta trajektem z pevniny na ost- rov trvá cca 1 hod.. Ostrov má rozlohu 46 km2 a jeho obvod je 37 km. Nejvyšším vrcholem je Monte Epomeo se 789 m n. m. Kolem celého ostrova vede hlavní silnice. Na pobřeží jsou písčité pláže a malebné zátoky. Ischia je známá ve světě díky mnoha faktorům: příznivé podnebí, barva křišťálového moře, příjemné písčité plá- že a přívětivost místních obyvatel. Sen o ideální dovolené, procházkách v zeleni, koupání v moři, o volných chvilkách strávených ve stínu zahrad, to vše a ještě jiná přání Vám ostrov splní! A k tomuto okouzlujícímu zážitku přibyde ještě naděje, že se zbavíte různých zdravotních potíží, neboť už jenom termální koupele patří k nejúčinnější léčbě revma- tických, kloubních, nervových či neurologických potíží, ale i gynekologických problémů nebo problémů látkové výmě- ny. Každého asi překvapí obrovská mnohotvárnost a růz- norodost termálních a minerálních pramenů. Již od doby antické je Ischia vyhlášena právě díky léčebným účinkům těchto pramenů. K návštěvníkům ostrova patřily takové osobnosti jako např. Michelangelo, Karel IV. z Anjou, Alfon- so Aragonský, admirál Nelson, dramaturg Ibsen, Garibaldi, malíř Gilles, Laurence Olivier, Elizabeth Taylor, aj.. VULKANICKÝ PŮVOD Ostrov je tvořený vulkanickými skalami, nejvyšší je již zmí- něná hora Monte Epomeo. Voda prosakuje mezi puklina- mi ve skalách do velkých hloubek, kde se ohřívá a tla- kem vyvěrá zpět na povrch, obohacená o minerální prvky. Ischii postihlo několik vulkanických erupcí, nejstarší zazna- menaná je z r. 2200 př.n.l.. Poslední proběhla r. 1301, kdy bylo zničeno mnoho obydlí. Ischii se nevyhnulo ani několik zemětřesení. Jedno z nejsilnějších připadlo na 28. června 1883 a bylo při něm zničeno město Casamicciola. OBYVATELSTVO A TRADICE Na ostrově žije cca 60.000 místních obyvatel. K tradičním zaměstnáním jako je rybolov, zemědělství a obchod s ví- nem, přibyl také cestovní ruch. Místní obyvatelé jsou k tu- ristům velmi přívětiví. Na ostrově se drží stále staré zvyky a tradice, se kterými se mohou turisté seznámit při různých slavnostech. Mezi ně patří např. slavný tanec ,,N‘drezzata“ nebo tradice ,,Corsa dell‘ angelo“ (Andělský závod), který se koná na Velikonoční pondělí. V Lacco Amenu se slaví tři dny květnový svátek „Santa Restituta“, pod Aragonským hradem probíhá oslava svátku sv. Anny v červenci, posled- ní neděli v srpnu se koná svátek „San Giovan Giuseppe della Croce“ v Ischia Ponte, k nejkrásnějším oslavám patří zářijové lodní procesí sv. Michala v Sant\' Angelu. PRAKTICKÉ INFORMACE K POBYTU NA ISCHII UBYTOVÁNÍ Jednotlivé kategorie ubytovacích kapacit jsou v katalo- gu označené hvězdičkami za jmény hotelů a apartmánů. Jedná se o oficiální certifikované ohodnocení vycházející z úrovně služeb a vybavení. Komplexem se rozumí něko- lik budov v různé vzdálenosti od recepce, např. v zahradě, okolí bazénů apod., jsou stejné úrovně a cenové kategorie se společnými službami hotelu. Depandance jsou vybave- ny jako hotelové pokoje nižší kategorie (mohou být i v sou- kromí), nemusí být rovněž součástí hlavní budovy, klienti využívají služeb hotelu. POKOJE Všechny pokoje a ubytovací kapacity přiděluje vždy recep- ce nebo vedení hotelu na místě po příjezdu klienta. Naše CK nemůže tuto skutečnost ovlivnit. Třílůžkové pokoje jsou obvykle pokoji dvoulůžkovými s přistýlkou, čtyřlůžkové bý- vají zpravidla vybaveny palandou. Pro ubytování dětí do 2 let většina hotelů požaduje rezervaci dětské postýlky za poplatek (cca 10 € /den). Klimatizace je spuštěna zpravi- dla centrálně a pouze v určitém období (cca červen - září), v závislosti na klimatických podmínkách a hotelovém pro- vozu, v některých případech za příplatek. HOTELOVÉ BAZÉNY Koupání v bazénech je v hotelech dovoleno z bezpečnost- ních důvodů pouze v denní době (cca 8 - 19 hod.). Z důvo- du zajištění hygienického provozu bazénů je voda ve sta- novených intervalech čištěna, nebo zcela vypuštěna a na- hrazena novou. Při koupání v bazénech se někde vyžaduje použití koupací čepice nebo jiné pokrývky hlavy. Jsou to vždy veřejné lázně - Poseidonovy zahrady, Afroditiny za- hrady, park Tropical, park Negombo atd. nebo některé ho- tely např. Sorriso, Mediterraneo, Tritone atd.. STRAVOVÁNÍ Snídaně - kontinentální se skládá zpravidla z peči- va, másla, marmelády, sýru a teplých nápojů, rozšířená kontinentální (může být i bufet) - větší nabídka slaného a sladkého pečiva, uzeniny. Ke snídani se většinou nepo- dává ovoce a zelenina. Oběd nebo večeře zahrnuje něko- lik chodů: předkrm (zelenina), první chod (těstoviny nebo polévka), druhý - hlavní chod (maso či ryba s oblohou), dezert (ovoce nebo zmrzlina). Výběrem z menu se rozumí volba alespoň ze dvou hlavních chodů. Italské večeře jsou servírované. U příležitosti Velikonoc, svátku Ferragosto (15.08.) a Silvestra pořádá většina hotelů slavnostní oběd nebo večeři za povinný příplatek (cca 30 - 50 € /os.).Stra- vování nezahrnuje nápoje, není-li uvedeno jinak. Strava po- lopenze začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. Plná penze končí obědem v den odjezdu. HMYZ S ohledem na zeměpisnou polohu ostrova lze očekávat pří- tomnost hmyzu a jiných drobných živočichů (např. ještěrky) v ubytovacích kapacitách nebo jejich okolí. Jsou součás- tí tamního života, nikoliv odrazem hygieny a patří k míst- ním podmínkám. Nedoporučujeme přechovávat potraviny na hotelových pokojích. Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování, CK Osvěta označu- je veškeré zobrazení pokojů v katalogu a na webových stránkách www.ck-osveta.cz, jako orientační. Vzhledem k uvedenému nemu- sí obrázky přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude klient ubytován, a tedy rozpor zobrazení pokojů v katalogu se skutečností nemůže být předmětem reklamace. Součástí katalo- gu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro do- plnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu uby- tování, pláží, okolí atd.. Informace o výše uvedených službách se vztahují k ubytovacím za- řízením, v nichž takové služby nabízíme. Bonus pro všechny kli- enty na ostrově Ischia - sleva na vstupné do termálních parků na Ischii a informační materiály zdarma (předá delegát CK Osvěta v místě pobytu). Základníinformace-Itálie-termálníostrovIschia 06 Patricie Kraftová - zástupce CK Osvěta na Ischii, vedoucí delegátského servisu a průvodcovské služby

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

07 PláženaIschiiatipynavýlety pláž Citara a Poseidonovy zahrady pláž San Montano Pláže na Ischii jsou většinou písečné. Dělí se na veřej- né a privátní (za poplatek - 2 lehátka + slunečník cca 20 € /den). Největší z nich je pláž Maronti, dále Citara a San Montano. Všechny ostatní najdete v jednotlivých lo- kalitách a městech našeho katalogu. Casamicciola - měst- ské pláže a dřevěná mola. Lacco Ameno - městská pláž, pláž San Montano. Forio - pláže San Francesco, Chiaia, Cava dell‘Isola (přístup po schodech), Citara. Panza - ka- menitá pláž Sorgeto (přístup po schodech, doporučujeme obuv do vody). Sant‘Angelo - městská pláž, pláž Maron- ti, pláž Cava Grado (přístup po schodech). Ischia - měst- ské pláže, Anglická pláž (přístup po schodech), pláž Carta- romana (přístup po schodech nebo loďkou). TIPY NA VÝLET Představujeme Vám některé z možných fakultativních vý- letů. Můžete se přihlásit a poté zaplatit v místě pobytu u naší delegátky, která Vám také podá bližší informace. Výlety se uskuteční při naplnění stanoveného minimální- ho počtu účastníků a za příznivých klimatických podmínek. Ceny nezahrnují případné vstupy do objektů. Většina výle- tů je pořádána v českém jazyce, některé jsou pak v jazyce německém nebo anglickém. OKRUH OSTROVEM AUTOBUSEM CENA CCA 20 € Polodenní výlet, během kterého objedete celý ostrov klima- tizovaným autobusem. Uvidíte nejatraktivnější místa Ischie a dozvíte se zajímavosti z historie i současnosti. Zastavíte se na malebné vyhlídce v městečku Serrara Fontana, kde můžete ochutnat jedinečné italské cappuccino, dále násle- duje procházka po rybářské vesničce Sant’Angelo. Na zá- věr Vám nabídneme v restauraci Belvedere ochutnávku ischitánských likérů a vín. OKRUH OSTROVEM LODÍ - CENA CCA 53 € Celodenní lodní výlet, při kterém obeplujete celou Ischii a poznáte tak fascinující pobřežní krásy, vykoupete se v malebných zátokách ostrova, pohoštění na palubě. POMPEJE A VESUV - CENA CCA 50 € Celodenní výlet za poznáním historie jedinečného muzea pod otevřeným nebem - antického města Pompeje. Čeká Vás také dobrodružný výstup ke kráteru stále činné sopky Vesuv, odkud se Vám nabídne nezapomenutelný výhled na celý Neapolský záliv.V ceně není zahrnut vstup do Pompe- jí cca 11 € a výstup ke kráteru Vesuvu cca 10 €. OSTROV CAPRI - CENA CCA 63 € Celodenní výlet na malebný ostrov Capri, kde budete moci obdivovat městečka Capri a Anacapri a poznáte přírod- ní krásy jako Augustovy zahrady či skalní útvary Faragli- oni. Doporučujeme Vám prohlédnout si vilu Axela Mun- theho (terasy s panoramatickými výhledy na celý ostrov a Sorrentský poloostrov), vyjet si sedačkovou lanovkou na nejvyšší vrchol Monte Solaro nebo obeplout ostrov Capri loďkou (cca 18 €). Okruh lodí ani další vstupy nejsou zahrnuty v ceně. AMALFITÁNSKÉ POBŘEŽÍ - cena cca 50 € busem Celodenní výlet za krásami pobřeží Amalfi, zapsané- ho na seznamu památek UNESCO. Procházka po ma- lebném centru Amalfi i Ravella s krátkou ranní zastávkou v Sorrentu. Doporučujeme navštívit Smaragdovou jeskyni (cca 13 €) a chrám S. Andrea (cca 4 €). TIP: Dále s námi můžete také absolvovat - celodenní vý- let na překrásný zámek Caserta (cca 50 €), celodenní výlet za vykopávkami do Herkulanea (cca 50 €), za koupáním na malebný ostrůvek Procida (cca 27 €) a další! NA ISCHII MŮŽETE INDIVIDUÁLNĚ NAVŠTÍVIT botanickou zahradu La Mortella (vstupné cca 12 €), Ara- gonský hrad (vstupné cca 12 €), Mořské muzeum, arche- ologická muzea Santa Restituta (vstupné cca 4 €) a Villa Arbusto (cca 5 €), kaktusovou zahradu Ravino (cca 9 €), park Corbaro (cca 6 €) atd. ARAGONSKÝ HRAD + PIZZA PARTY - CENA CCA 28 € Transfer z hotelů do historické části ostrova - ISCHIA PON- TE, procházka a poté možnost navštívit s průvodcem nej- větší památku ostrova ARAGONSKÝ HRAD - cca 2,5h. Poté volný čas a následně transfer do pizzerie, kde budete mít jedinečnou možnost si sami připravit pravou napoletán- skou pizzu. Pizza + víno + voda, CO HRDLO RÁČÍ. Doba trvání výletu cca. 6 hod.(cca. 9-15.00hod.) Cena zahrnuje autobusovoupřepravu, český doprovod, pizzu, vodu, víno. Pompeje pláž Maronti Capri Giardini Ravino Vesuv Amalfi Positano Sant\' Angelo pizza party La Mortella

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

ZÁZRAČNÉ PRAMENY A PROCEDURY Ischia má mezi všemi turistickými cíli zcela výsadní posta- vení. Lidé si sem jezdí léčit znavená těla a vzhledem ke kráse ostrova i osvěžit duši. Četné minerální prameny do- káží zázraky a pokud není k dispozici více času, stačí i tý- den strávený na Ischii. Vulkanický původ ostrova vysvětluje výskyt mnoha termál- ních a minerálních pramenů. Další pozůstatky vulkanické činnosti jsou stále k vidění na mnoha místech Ischie a její- ho okolí. Jsou to např. fumaroly, přírodní parní lázně, horký písek, termální prameny vyvěrající přímo na plážích nebo do moře a v neposlední řadě fango - léčivé bahno. Na ostrově vyvěrá více než 100 pramenů. Mezi nejznáměj- ší patří: Gurgitello, Rita, Santa Restituta, Citara, Castaldi, Castiglione, Cavascura, Olmitello, Nitrodi, Buceto. Z těch- to pramenů jsou zásobena lázeňská zařízení, kterých se na ostrově nachází velké množství. Prameny působí bla- hodárně na pohybové ústrojí, kožní problémy, bronchitidu, gynekologické problémy a nemoci vzniklé z chladu a řadu dalších neduhů. Mnoho místních hotelů nabízí nejrůznější léčebné procedury. Bahenní zábaly Po povinné lékařské prohlídce za poplatek u místního spe- cializovaného lékaře (v každém hotelu i lázních, poskytují- cích léčebné procedury - viz ikona) můžete absolvovat ba- henní zábaly (celkové nebo na konkrétní postižená místa). V případě, že Váš zdravotní stav neumožňuje absolvová- ní bahenních zábalů (srdeční choroby, vysoký tlak apod.) může lékař doporučit jinou proceduru. Ozdravné koupele Všechny termální i minerální prameny jsou v každém pří- padě léčivé a mají blahodárný účinek na lidský organismus. Koupáním v nich se do těla pokožkou vstřebává množství minerálních prvků, příznivě působících na zdraví člověka. Se stoupající teplotou stoupá i radioaktivita těchto prame- nů. Proto platí hned několik pravidel, která by se měla do- držovat. Ve vnitřních termálních bazénech, kde se teplota minerální vody pohybuje mezi 32°C a 40°C, se doporuču- je strávit maximálně 15 minut. Tuto proceduru můžete opa- kovat několikrát denně dle vlastních zdravotních možností nebo po domluvě s lékařem či personálem. Dále se nedo- poručuje potápění v termálních bazénech. Minerální slože- ní vody vytváří ve středním uchu podmínky pro tvoření růz- ných bolestivých zánětů. Většina hotelů a termálních par- ků požaduje od klientů během koupání v bazénech pokrýv- ku hlavy (např. koupací čepice, čepice s kšiltem, šátek, klo- bouček, apod.). Koupání v termálních bazénech se nedo- poručuje dětem do 13 let, těhotným, lidem se srdečními chorobami, problémy žil a krevního tlaku. Těmto klientům a rodinám s dětmi rádi doporučíme pobyt v některém hote- lu s minerálními a sladkovodními bazény.Využívání termál- ních a minerálních bazénů u hotelů je zdarma. V horkých letních měsících některé hotely vypouštějí z bezpečnost- ních důvodů vnitřní termální bazény. Inhalace Při nemocech dýchacího ústrojí (astma, bronchitida) se do- poručují inhalace. Vdechujete páru, odpařující se z mine- rálních pramenů. Absolvování inhalace je rovněž podmíně- no lékařskou prohlídkou za poplatek. Další léčebné a kosmetické procedury Mezi další procedury patří např. pleťové masky, kosmetic- ké a léčebné masáže nebo rehabilitační cvičení pod dohle- dem kvalifikovaného personálu. Veškeré léčebné a kosme- tické služby jsou za poplatek. pozn.: pramen minerální - chladný léčivý pramen o teplotě cca 20°C - 25°C (zdroj z hloubky cca 60m), termální - při- rozeně teplý minerální pramen o teplotě cca 28°C a více (zdroj z hloubky cca 60 - 350m). TERMÁLNÍ LÁZNĚ A PARKY Každý park má specifickou atmosféru, jedinečnost každé- ho z nich tkví v léčebné vodě. V parcích naleznete bazény s termální, minerální či mořskou vodou, Kneippovy lázně, saunu, léčebné a kosmetické centrum apod., některé jsou s přímým přístupem na pláž a možností koupání v moři. • Poseidonovy zahrady - Forio www.giardiniposeidon.it - vstup cca 34 € /os. /den Největší termální park ostrova rozkládající se v zálivu Citara u stejnojmenné pláže. Je zde k dispozici 25 bazé- nů s termální, minerální, mořskou a sladkou vodou o růz- né teplotě od 15°C do 40°C. Dále je možno využít Kneip- povy lázně, Japonské lázně, římská křesla, sauny, léčeb- né a kosmetické centrum, apod.. Ozdravné koupele může- te kombinovat s pobytem u moře na soukromé pláži parku. • Afroditiny a Apollonovy zahrady - Sant’Angelo www.hotelmiramare.it - vstup cca 28 € /os. /den Termální park situovaný terasovitě nad částí největší os- trovní pláže Maronti, s možností přístupu na pláž (za po- platek), nabízí návštěvníkům celkem 12 termálních ba- zénů, z nichž jeden je krytý a jeden plavecký, s minerální a termální vodou o teplotě od 20°C do 42°C. • Tropical - Sant’Angelo www.parco-tropical.com - vstup cca 25 € /os. /den Park na krásném panoramatickém místě nad Sant´Ange- lem s výhledem na jižní stranu ostrova. K dispozici je 10 bazénů s minerální a termální vodou, z nichž jeden s vo- dou mořskou - teplota vody se pohybuje od 18°C do 40°C. • Negombo - Lacco Ameno www.negombo.it - vstup cca 34 € /os. /den Rozlehlý termální park s 19 bazény o teplotě od 18°C do 40°C a rozsáhlou sbírkou rozmanitých rostlin je součástí ma- lebné zátoky San Montano s vlastním přístupem na pláž. • Castiglione - Casamicciola www.termecastiglione.it - vstup cca 28 € /os. /den Terasovitě řešený park se nachází na okraji městečka Ca- samicciola, obklopení zelení. Koupání je možné v 10 bazé- nech s minerální, termální či mořskou vodou v teplotě od 16°C do 40°C. Raritou je tzv. funicolare - zubačka, která ná- vštěvníky vozí od pokladny do spodní části parku. Vlastní přístup k moři - dřevěné molo. • Cava Scura - Maronti www.cavascura.it - platí se pouze procedury např. koupel v termální lázni - cca 14 € /os. V centrální části pláže Maronti, cca 300 m od pobřeží, se nachází kamenné vany s termální vodou, vytesané do ska- lisek již ve starověku Římany. Možnost kombinací proce- dur - bahenní zábal s termální koupelí apod. • Nitrodi - Barano www.fonteninfenitrodi.com - vstup cca 13 € /os. /den Terasovité lázně Nitrodi se sprchami a vodními kohouty se nachází v jedinečné přírodní scenérii v oblasti Barano. Účinky pramene jsou prokázány již od časů Římanů - při aplikaci vnější i vnitřní - pitný pramen s vynikajícím účin- kem na lidský metabolismus.Výrazné léčivé účinky v přípa- dě kožních potíží (ekzémy, vyrážky, lupénka apod.). • Eden - Ischia Ponte www.ilgiardinoeden.it - vstup cca 20 € /os. /den Rajský Eden nabízí návštěvníkům 4 termální bazény s přístupem do moře a ojedinělé koupání mezi skalisky sv. Anny v oblasti Cartaromana. termální park Castiglione Tropical Afroditiny zahrady Poseidonovy zahrady Ceny uvedené na této straně jsou platné k 03.11. 2016. 08 OstrovIschia-zázračnépramenyalázně

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

09 MozaikazostrovaIschia

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Autobusovou dopravu zajišťujeme u osvědčených doprav- ních společností. Autobusy jsou vybaveny klimatizací, možnost občerstvení (teplé i studené nápoje).Všechny au- tobusy jsou nekuřácké. Svozy jsou organizovány svozový- mi auty, mikrobusy nebo veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou (např. Student Agency). Místa v busu jsou přidělována dle data uzavření smlou- vy a data narození účastníků. Úplný zasedací pořádek je známý až den před odjezdem. Děti do 12-ti let nesmějí v autobusech sedět na předních sedadlech. Děti do 2 let nesmějí cestovat bez své autosedačky v autobuse. Zavazadla: Za běžná zavazadla pro 1 osobu po- važujeme 1 kufr, batoh nebo tašku o maximál- ní hmotnosti 20 kg, dále pak příruční tašku do 5 kg. Zakázaným zavazadlem je krosna s konstrukcí, dětský kočárek a další nadměrná zavazadla - nebudou řidiči na- ložena. Nadváha zavazadel je možná pouze po dohodě za poplatek a to na základě zpětného potvrzení CK a doprav- ce. Neohlášené nadlimitní zavazadlo není CK povinna pře- pravit. Přeprava zvířat není povolena. Ceny: za autobusovou a leteckou dopravu vč. pobytů a všech uvedených služeb je možno hradit i v €, v přepočtu dle aktuálního kurzu ČNB, na bankovní účet vedený v ČR nebo na Slovensku. 10 Zlín Uh. Hradiště Bučovice 1 C D F E Rokycany Bratislava - Lamač nástup u Mc Donalds Žebrák Slaný Louny Most Karlovy Vary Beroun Příbram Trenčín Žilina Vídeň Vídeň Poprad Košice Tábor Písek Brandýs n. L. Střechov Humpolec A B Dubnica n. Vahom Pov. Bystrica Břeclav TERMÍNY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 2017 05.05. - 14.05. 12.05. - 21.05. 19.05. - 28.05. 26.05. - 04.06. 02.06. - 11.06. 09.06. - 18.06. 16.06. - 25.06. 23.06. - 02.07. 30.06. - 09.07. 07.07. - 16.07. 14.07. - 23.07. 21.07. - 30.07. 28.07. - 06.08. PAUZA 25.08. - 03.09. 01.09. - 10.09. 08.09. - 17.09. 15.09. - 24.09. 22.09. - 01.10. 29.09. - 08.10. Cena zahrnuje: obousměrnou autobusovou dopra- vu, trajekty a transfery na ostrově Ischia. Minimální po- čet účastníků pro uskutečnění autobusového zájezdu je 40 osob. Místa v busu jsou přidělována dle data uzavře- ní smlouvy a data narození účastníků. Zájezd s autobuso- vou dopravou je v délce 10 dní/ 7 nocí, možné jsou i poby- ty na 2 a více týdnů. Cena nezahrnuje: Transfer do oblasti Sant\' Angelo za příplatek 1.150,- Kč /os.. NÁSTUPNÍ MÍSTA ZDARMA: Plzeň, Žebrák, Beroun, Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Dobříš, Příbram. Bratislava a Břeclav - minimální počet klientů je 5 osob. SVOZOVÉ TRASY S PŘÍPLATKEM: Trasy A, B, C, D, E, F s příplatkem 500,- /os. obousměrně. Minimální počet klientů pro uskutečnění svozu na tra- se - 8 osob (mimo trasy „E“ - bez omezení). Pro skupi- ny od 30 osob zajišťujeme svozy nebo odjezdy přímo z místa jejich určení. Klienti mohou nastupovat na naše zájezdy na Ischii a na poznávací zájezd „Velký okruh již- ní Itálií“ i v Bratislavě (Lamač) u obchodního domu Tesco před restaurací Mc Donald‘s, případně ve Vídni. Klienti ze střední a jižní části Moravy mohou využívat vla- kového spojení do Břeclavi na nádraží, kde je jedno z na- šich nástupních míst. 3.890,- /os. 3.890,- /os. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ISCHIA AutobusovádopravanaIschii10dní/7nocí TERMÍNY KOMBINOVANÉ DOPRAVY 26.05. - 03.06. bus /let 30.09. - 08.10. let /bus Cena zahrnuje: dopravu bus /let nebo let /bus, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, trajekt na ostrov Ischia a zpět, transfer do /z hotelu. Letecká doprava se společností Travel Service, a.s., odlet a přílet z /do Pra- hy, nástupní a výstupní místa viz. autobusová doprava. V jiných než uvedených termínech cena na vyžádání. od 7.490,- /os. od 7.490,- /os. KOMBINOVANÁ DOPRAVA ISCHIA • Autem - náklady na dopravu vč. trajektu a silničních po- platků jsou cca 13.000,- /osobní automobil. V naší CK mů- žete zakoupit rakouské dálniční známky za Kč. Vzdále- nost z Prahy na Ischii je cca 1.500 km. Informace na ces- tu včetně doporučené trasy naleznete na našich stránkách www.ck-osveta.cz.Rádi Vám doporučíme a sestavíme po- drobnou trasu cesty s ohledem na místo Vašeho odjezdu. • Vlakem - vlakové spojení je možné do Neapole i Pozzuo- li, dále pak trajektem na Ischii (informace v CK). cca 13.000,- cca 13.000,- INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA ISCHIA Přístav Pozzuoli

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Pobyty na Ischii 11dní/10nocí s možností letecké dopravy za příplatek 11 Odlety - Praha,Vídeň, Budapešť, Katowice LeteckádopravanaIschiipocelýrok - platí pro sobotní lety na lince Smart Wings letecké společ- nosti Travel Service, a.s., v období 03.06. - 30.09. 2017, do vyprodání. Jiné termíny a jiné letecké společnosti - cena od 8.790,- Kč /os.. Cena zahrnuje: obousměrnou letenku Praha - Neapol - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, tra- jekt na ostrov Ischia a zpět, transfer do /z hotelu. Děti do 2 let na letech Smart Wings zdarma (rozhodující je věk v den návratu). Zavazadla v ceně pro jednu platící osobu: 1 příruč- ní zavazadlo o rozměru maximálně 56x45x25 cm a hmotnos- ti do 5 kg 1 odbavené zavazadlo o max. hmotnosti 15 kg do zavazadlového prostoru Možnost rezervovat konkrétní místa v letadle na vyžádání a za poplatek - info v CK. Cena nezahrnuje: občerstvení na palubě letu (možno dokoupit). Doba letu je cca 2 hod., transfer z letiště do ho- telu vč. trajektu - cca 3 hod. Lety Travel Service, a.s. - předpokládaný odlet z Pra- hy v 11:35 hod. dopoledne - předpokládaný přílet do Prahy v 16:10 hod. odpoledne. Lety Wizz Air Hungary Kft. - lety v neděli a ve středu, předpokládaný odlet z Prahy v 14:45 hod., přílet do Pra- hy v 19:10 hod. Uvedené časy letů jsou orientační, mohou se měnit. Letecká doprava do Neapole (včetně transferu do hotelu na Ischii a zpět) je možná v průběhu celého roku i v jiných než uvedených termínech. Aktuální cena letenky vč. transferu - info v CK. TERMÍNY 8 DNÍ /7 NOCÍ, ODLET Z PRAHY 12.03. - 19.03. 15.07. - 22.07. 19.03. - 26.03. 22.07. - 29.07. 26.03. - 02.04. 29.07. - 05.08. 02.04. - 09.04. 05.08. - 12.08. 09.04. - 16.04. 12.08. - 19.08. 16.04. - 23.04. 19.08. - 26.08. 23.04. - 30.04. 26.08. - 02.09. 30.04. - 07.05. 02.09. - 09.09. 07.05. - 14.05. 09.09. - 16.09. 14.05. - 21.05. 16.09. - 23.09. 21.05. - 28.05. 23.09. - 30.09. 28.05. - 04.06. 30.09. - 08.10.* 03.06. - 10.06. 08.10. - 15.10. 10.06. - 17.06. 15.10. - 22.10. 17.06. - 24.06. 22.10. - 29.10. 24.06. - 01.07. 29.10. - 05.11. 01.07. - 08.07. 05.11. - 12.11. 08.07. - 15.07. 12.11. - 19.11. * termín s pobytem na 9 dní / 8 nocí LETECKÁ DOPRAVA 8 DNÍ / 7 NOCÍ 8.790,- /os. 8.790,- /os. Cena zahrnuje: Ubytování s polopenzí (hotely Miramare Sea Resort & Spa, Villa Tina a Park Hotel Terme Romantica pouze se snídaní) na uvedený počet nocí ve dvoulůžkovém pokoji standard při obsazení 2 osobami, služby CK, služby delegáta CK, informační materály v českém jazyce, slevy na vstupné do otevřených termálních parků na Ischii. Výše uvedené slevy pro dospělé osoby platí pro osoby ve věku od 12 let, není-li uvedeno jinak. Slevy pro děti platí pro osoby ve věku do 12 let, není-li uvedeno jinak. Cena letecké dopravy zahrnuje: obousměrnou leten- ku Praha - Neapol - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, pa- livový příplatek, trajekt na ostrov Ischia a zpět, dělený trans- fer do /z hotelu. - předpokládaný odlet z Prahy ve 14:45 hod. - předpokládaný přílet do Prahy v 19:10 hod. Uvedené časy letů jsou pouze orientační, mohou se měnit. Doba letu je cca 2 hod., transfer z letiště do hotelu vč. trajek- tu - cca 3 hod... od 8.790,- /os. od 8.790,- /os. LETECKÁ DOPRAVA ZA PŘÍPLATEK CENY V NÍŽE UVEDENÝCH TABULKÁCH JSOU ZA UBYTOVÁNÍ /OSOBA /POBYT Termín dní/nocí Casa Nicola VillaTina Villa Al Parco Terme Villa Teresa Castiglione Village Mediterraneo dep. San Marco Villa Agave Mediterraneo Galidon 02.04. - 12.04. 11/10 7.490,- 8.190,- 9.990,- 10.490,- 10.490,- 11.590,- 11.190,- 11.990,- 12.290,- 12.690,- 09.04. - 19.04. 11/10 8.190,- 8.890,- 10.790,- 13.190,- 12.590,- 12.590,- 13.390,- 13.290,- 13.790,- 13.390,- 16.04. - 26.04. 11/10 7.490,- 8.190,- 9.990,- 13.790,- 11.890,- 12.290,- 13.090,- 13.390,- 13.790,- 12.690,- 23.04. - 03.05. 11/10 8.190,- 8.890,- 10.790,- 14.190,- 12.590,- 12.990,- 13.190,- 13.990,- 14.490,- 13.390,- 30.04. - 10.05. 11/10 8.190,- 8.890,- 11.190,- 13.790,- 12.290,- 12.990,- 15.290,- 13.990,- 14.490,- 13.390,- 07.05. - 17.05. 11/10 8.190,- 8.890,- 11.490,- 13.790,- 11.890,- 13.490,- 15.290,- 13.990,- 15.490,- 13.390,- 14.05. - 24.05. 11/10 8.590,- 8.190,- 10.790,- 13.090,- 11.190,- 13.090,- 14.590,- 13.390,- 15.690,- 13.390,- 21.05. - 31.05. 11/10 9.690,- 8.190,- 10.790,- 14.590,- 11.590,- 13.090,- 14.990,- 14.790,- 15.690,- 14.590,- 24.05. - 03.06. 11/11 9.690,- 8.190,- 10.790,- 14.790,- 11.890,- 13.090,- 15.390,- 15.290,- 15.690,- 14.590,- 28.05. - 07.06. 11/10 9.690,- 8.190,- 10.790,- 15.990,- 11.890,- 13.090,- 15.690,- 15.990,- 15.690,- 14.590,- 04.06. - 14.06. 11/10 9.690,- 8.190,- 10.790,- 15.990,- 11.890,- 13.090,- 15.690,- 15.990,- 15.690,- 14.590,- 11.06. - 21.06. 11/10 9.690,- 8.190,- 10.790,- 15.990,- 11.890,- 13.090,- 15.690,- 16.990,- 15.690,- 14.590,- 18.06. - 28.06. 11/10 9.690,- 8.190,- 10.790,- 15.990,- 11.890,- 13.090,- 15.690,- 17.890,- 15.690,- 14.590,- 25.06. - 05.07. 11/10 10.390,- 8.890,- 15.190,- 16.690,- 13.190,- 13.790,- 16.390,- 18.590,- 16.390,- 16.390,- 02.07. - 12.07. 11/10 10.390,- 8.890,- 20.190,- 16.690,- 13.790,- 13.790,- 16.390,- 18.590,- 16.390,- 17.090,- 09.07. - 19.07. 11/10 9.690,- 8.890,- 19.390,- 15.990,- 13.090,- 13.090,- 15.690,- 17.890,- 15.690,- 16.390,- 16.07. - 26.07. 11/10 9.690,- 8.890,- 19.390,- 16.790,- 13.090,- 13.090,- 15.690,- 17.890,- 15.690,- 16.390,- 27.08. - 06.09. 11/10 13.090,- 8.890,- 10.790,- 17.490,- 13.090,- 13.090,- 15.690,- 17.890,- 15.690,- 16.390,- 03.09. - 13.09. 11/10 9.990,- 8.190,- 10.790,- 17.490,- 13.090,- 13.090,- 15.690,- 17.890,- 15.690,- 16.390,- 10.09. - 20.09. 11/10 9.990,- 8.190,- 10.790,- 17.490,- 13.090,- 13.090,- 15.690,- 17.190,- 15.690,- 16.390,- 17.09. - 27.09. 11/10 9.990,- 8.190,- 10.790,- 16.990,- 12.290,- 13.090,- 15.690,- 15.990,- 15.690,- 15.290,- 24.09. - 04.10. 11/10 10.690,- 8.890,- 10.590,- 16.690,- 11.190,- 13.790,- 15.990,- 15.990,- 16.390,- 13.390,- 30.09. - 11.10. 12/11 11.190,- 8.890,- 8.990,- 16.390,- 12.290,- 14.390,- 15.990,- 16.590,- 17.190,- 13.890,- 08.10. - 18.10. 11/10 9.990,- 8.190,- 8.190,- 13.090,- 11.190,- 12.890,- 13.190,- 13.390,- 14.890,- 12.690,- 15.10. - 25.10. 11/10 8.190,- 8.190,- 8.190,- 11.990,- 11.190,- 12.290,- 11.190,- 13.390,- 13.790,- 12.690,- 22.10. - 01.11. 11/10 8.190,- 8.890,- 8.890,- 11.190,- 10.690,- 12.990,- 11.790,- 13.990,- 13.990,- - Sleva 3., 4. dosp. osoba 900,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 5.300,- 2.100,- od 15 let 2.300,- 2.400,- 2.200,- 2.200,- Sleva 3., 4. os. - dítě 3. os. zdarma 3.400,- 2.400,- 2 - 7 let 4.900,- 5.300,- 4.300,- 6 - 15 let 2.600,- 5.700,- 4.500,- 3.400,- Sleva 3., 4. os. - dítě 2 dosp.+2 děti do 12 let = 3x plná cena 3.400,- - 7 - 14 let 3.500,- - - 2 - 6 let 5.200,- - - -

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Termín dní/nocí Riva del Sole Parco delle Agavi Royal Palm Belvedere La Villa Villa Hibiscus San Lorenzo SorrisoThermae Resort Miramare Sea Resort & Spa ParadisoTerme Resort 02.04. - 12.04. 11/10 12.690,- 12.290,- 11.890,- 13.790,- 13.790,- 14.190,- 14.190,- 16.390,- 24.690,- 19.390,- 09.04. - 19.04. 11/10 13.390,- 12.990,- 13.790,- 15.590,- 14.590,- 17.990,- 16.690,- 16.390,- 25.490,- 19.990,- 16.04. - 26.04. 11/10 13.790,- 12.990,- 13.490,- 14.890,- 13.790,- 14.190,- 18.690,- 17.490,- 24.690,- 21.890,- 23.04. - 03.05. 11/10 15.590,- 14.190,- 13.990,- 14.490,- 14.590,- 14.890,- 19.390,- 18.290,- 27.290,- 24.990,- 30.04. - 10.05. 11/10 15.590,- 14.190,- 15.990,- 14.490,- 15.290,- 14.890,- 19.390,- 18.290,- 28.790,- 24.990,- 07.05. - 17.05. 11/10 15.990,- 14.190,- 15.990,- 14.490,- 15.790,- 14.890,- 19.390,- 18.290,- 28.790,- 24.990,- 14.05. - 24.05. 11/10 15.290,- 13.390,- 15.290,- 13.790,- 15.790,- 14.190,- 19.390,- 19.990,- 27.990,- 24.290,- 21.05. - 31.05. 11/10 15.290,- 14.390,- 17.190,- 14.890,- 15.790,- 14.190,- 20.190,- 21.990,- 27.990,- 24.290,- 24.05. - 03.06. 11/11 15.290,- 13.690,- 18.490,- 15.690,- 15.790,- 14.190,- 20.190,- 21.990,- 27.990,- 24.290,- 28.05. - 07.06. 11/10 15.290,- 15.690,- 19.890,- 15.990,- 15.790,- 14.890,- 20.190,- 21.990,- 27.990,- 24.290,- 04.06. - 14.06. 11/10 15.290,- 15.690,- 19.890,- 15.990,- 15.790,- 15.690,- 20.190,- 21.990,- 27.990,- 24.290,- 11.06. - 21.06. 11/10 15.290,- 15.690,- 19.890,- 15.990,- 15.790,- 15.690,- 20.890,- 23.190,- 27.990,- 25.290,- 18.06. - 28.06. 11/10 15.290,- 15.690,- 19.890,- 16.390,- 15.790,- 15.690,- 22.990,- 24.690,- 27.990,- 26.190,- 25.06. - 05.07. 11/10 15.990,- 18.190,- 20.590,- 17.490,- 20.190,- 16.390,- 23.890,- 25.390,- 28.790,- 26.890,- 02.07. - 12.07. 11/10 15.990,- 20.190,- 20.590,- 17.490,- 23.990,- 16.390,- 23.890,- 25.390,- 28.790,- 26.890,- 09.07. - 19.07. 11/10 15.290,- 19.390,- 19.890,- 16.790,- 23.190,- 15.690,- 23.190,- 24.690,- 27.990,- 26.190,- 16.07. - 26.07. 11/10 17.490,- 19.390,- 19.890,- 16.790,- 23.190,- 15.690,- 23.190,- 24.690,- 27.990,- 26.190,- 27.08. - 06.09. 11/10 15.290,- 19.390,- 19.890,- 16.790,- 13.790,- 15.690,- 21.790,- 24.690,- 32.890,- 26.190,- 03.09. - 13.09. 11/10 15.290,- 19.390,- 19.890,- 16.790,- 13.790,- 15.690,- 20.190,- 24.690,- 32.890,- 26.190,- 10.09. - 20.09. 11/10 15.290,- 17.890,- 19.890,- 16.790,- 13.790,- 15.190,- 20.190,- 23.690,- 32.290,- 26.190,- 17.09. - 27.09. 11/10 14.890,- 15.690,- 19.890,- 16.790,- 13.790,- 14.190,- 20.190,- 21.990,- 27.990,- 25.390,- 24.09. - 04.10. 11/10 15.590,- 16.390,- 18.690,- 16.390,- 13.890,- 14.990,- 20.890,- 22.690,- 31.790,- 24.990,- 30.09. - 11.10. 12/11 15.690,- 17.190,- 16.790,- 15.290,- 13.890,- 15.690,- 21.690,- 22.490,- 30.990,- 26.690,- 08.10. - 18.10. 11/10 12.690,- 14.590,- 13.990,- 13.790,- 11.990,- 14.190,- 18.690,- 18.290,- 26.890,- 22.390,- 15.10. - 25.10. 11/10 12.690,- 12.290,- 11.890,- 13.790,- 11.990,- 14.190,- 18.690,- 18.290,- 24.690,- 19.390,- 22.10. - 01.11. 11/10 13.390,- 12.990,- 12.590,- 14.490,- 12.790,- 14.990,- 14.190,- 18.190,- 24.690,- - Sleva 3., 4. dosp. osoba od 6 let 2.400,- 2.300,- od 15 let 2.200,- 2.600,- 2.400,- 2.600,- od 13 let 2.800,- 3.000,- 7.200,- 4.700,- Sleva 3., 4. os. - dítě 0- 6 let 6.000,- 5.600,- 6 - 15 let 2.600,- 3.700,- 3.400,- 6.700,- 3 - 13 let 4.200,- 7.800,- nelze 9.300,- Sleva 3., 4. os. - dítě - - 2 - 6 let 5.600,- - - - - - cena za pokoje Apollon Classic cena za pokoje dep.special Termín dní/nocí Baia delle Sirene Albatros Il Gattopardo Terme Principe Punta Imperatore Angelino Park Hotel Terme Romantica Tritone 02.04. - 12.04. 11/10 -- -- -- -- 13.990,- 15.990,- -- -- 09.04. - 19.04. 11/10 11.490,- 14.190,- -- 12.290,- 14.690,- 15.990,- 22.490,- 24.590,- 16.04. - 26.04. 11/10 10.790,- 13.390,- 15.990,- 11.590,- 13.990,- 15.990,- 21.690,- 23.890,- 23.04. - 03.05. 11/10 11.490,- 14.190,- 16.690,- 12.290,- 14.690,- 15.990,- 22.490,- 24.590,- 30.04. - 10.05. 11/10 11.490,- 14.190,- 16.690,- 12.290,- 14.690,- 15.990,- 22.490,- 25.890,- 07.05. - 17.05. 11/10 11.490,- 14.190,- 16.690,- 13.390,- 14.690,- 15.990,- 23.490,- 26.890,- 14.05. - 24.05. 11/10 10.790,- 13.390,- 15.990,- 14.190,- 15.690,- 15.990,- 24.290,- 26.190,- 21.05. - 31.05. 11/10 12.290,- 13.790,- 15.990,- 14.190,- 18.290,- 15.990,- 24.290,- 28.790,- 24.05. - 03.06. 11/11 14.590,- 13.790,- 15.990,- 14.190,- 18.290,- 16.690,- 24.290,- 30.390,- 28.05. - 07.06. 11/10 14.590,- 13.990,- 17.190,- 14.190,- 18.290,- 16.690,- 24.290,- 31.490,- 04.06. - 14.06. 11/10 14.590,- 13.990,- 19.890,- 14.190,- 18.290,- 17.290,- 23.190,- 31.490,- 11.06. - 21.06. 11/10 14.590,- 16.390,- 19.890,- 15.690,- 18.290,- 17.290,- 23.190,- 31.490,- 18.06. - 28.06. 11/10 14.590,- 19.890,- 19.890,- 17.490,- 18.290,- 17.290,- 24.290,- 31.490,- 25.06. - 05.07. 11/10 16.190,- 20.590,- 20.590,- 18.190,- 18.990,- 17.990,- 24.990,- 32.190,- 02.07. - 12.07. 11/10 17.090,- 21.190,- 20.590,- 18.190,- 18.990,- 17.990,- 24.990,- 32.190,- 09.07. - 19.07. 11/10 16.390,- 21.490,- 19.890,- 17.490,- 18.290,- 17.290,- 24.290,- 31.490,- 16.07. - 26.07. 11/10 16.390,- 21.490,- 17.890,- 17.490,- 19.990,- 17.290,- 24.290,- 31.490,- 27.08. - 06.09. 11/10 22.790,- 19.890,- 20.390,- 14.190,- 18.290,- 24.290,- 31.490,- 03.09. - 13.09. 11/10 20.490,- 19.890,- 20.390,- 14.190,- 18.290,- 17.290,- 24.290,- 31.490,- 10.09. - 20.09. 11/10 20.490,- 17.890,- 20.390,- 15.290,- 18.290,- 17.290,- 24.290,- 31.490,- 17.09. - 27.09. 11/10 12.190,- 13.390,- 19.390,- 17.490,- 16.790,- 17.990,- 24.290,- 29.290,- 24.09. - 04.10. 11/10 11.690,- 13.390,- 16.690,- 15.790,- 14.690,- 17.390,- 23.990,- 26.890,- 30.09. - 11.10. 12/11 11.490,- 14.590,- 17.890,- 13.490,- 15.290,- 17.390,- 23.990,- 27.590,- 08.10. - 18.10. 11/10 9.990,- - 15.990,- 11.590,- 13.990,- 15.990,- 21.690,- 23.890,- 15.10. - 25.10. 11/10 9.990,- - 15.990,- 11.590,- 13.990,- 15.990,- 21.690,- 23.890,- 22.10. - 01.11. 11/10 10.690,- - - 12.290,- 14.690,- - 22.390,- 24.590,- Sleva 3., 4. dosp. osoba 4.000,- 2.600,- od 7 let 5.000,- 1.100,- 1.300,- 1.500,- - 2.200,- Sleva 3., 4. os. - dítě 4.000,- 3. os. v termínu 2.7. - 20.9. 6.000,- v ost. term. zdarma 2 - 7 let 6.700,- 5.300,- 3.900,- 7.500,- 3. os. 4.200,- 3 - 12 let 6.700,- Sleva 3., 4. os. - dítě - 4. os. 6.000,- - - - - - 1 - 3 roky 10.100,- Termín dní/nocí Maremonti Cesotta Terme Park Imperial Park Victoria Santa Maria Corona Citara Terme Providence L´Oasi Castiglione La Palma 16.04. - 26.04. 11/10 9.290,- - - - - - 11.890,- 17.490,- 25.990,- 19.390,- 23.04. - 03.05. 11/10 9.990,- 10.390,- 10.590,- 10.490,- 13.190,- 11.190,- 12.590,- 18.190,- 26.690,- 20.190,- 30.04. - 10.05. 11/10 9.990,- 10.390,- 10.590,- 10.490,- 13.190,- 11.190,- 12.590,- 19.690,- 26.690,- 20.190,- 07.05. - 17.05. 11/10 9.990,- 10.390,- 10.590,- 10.490,- 13.190,- 12.990,- 14.090,- 21.990,- 28.990,- 20.190,- 14.05. - 24.05. 11/10 9.290,- 9.690,- 9.890,- 9.790,- 12.490,- 13.090,- 14.890,- 21.290,- 31.690,- 21.290,- 21.05. - 31.05. 11/10 9.690,- 11.590,- 9.890,- 10.490,- 12.490,- 13.090,- 14.890,- 21.290,- 31.690,- 23.190,- 24.05. - 03.06. 11/11 9.990,- 12.390,- 9.890,- 10.890,- 12.490,- 13.090,- 14.890,- 21.290,- 31.690,- 23.190,- 28.05. - 07.06. 11/10 9.990,- 13.090,- 9.890,- 11.190,- 12.490,- 13.090,- 14.890,- 21.290,- 31.690,- 23.190,- 04.06. - 14.06. 11/10 9.990,- 13.090,- 9.890,- 11.190,- 12.490,- 13.090,- 14.890,- 21.290,- 31.690,- 23.190,- 11.06. - 21.06. 11/10 9.990,- 13.090,- 9.890,- 11.190,- 12.490,- 13.090,- 15.290,- 21.290,- 31.690,- 23.190,- 18.06. - 28.06. 11/10 9.990,- 13.090,- 9.890,- 11.190,- 12.490,- 13.090,- 15.690,- 21.690,- 31.690,- 23.190,- 25.06. - 05.07. 11/10 11.590,- 13.790,- 10.590,- 11.890,- 13.190,- 13.790,- 16.390,- 22.690,- 32.390,- 23.990,- 02.07. - 12.07. 11/10 11.890,- 13.790,- 10.590,- 11.890,- 13.990,- 13.790,- 16.390,- 22.690,- 29.790,- 23.990,- 09.07. - 19.07. 11/10 11.190,- 13.090,- 9.890,- 11.190,- 14.190,- 13.090,- 15.690,- 21.990,- 28.790,- 23.190,- 16.07. - 26.07. 11/10 11.190,- 13.090,- 9.890,- 12.890,- 14.190,- 13.090,- -- 21.990,- 31.690,- 23.190,- 27.08. - 06.09. 11/10 11.190,- 13.090,- 10.990,- 11.190,- 13.090,- 16.790,- 15.690,- 21.990,- 31.690,- 23.190,- 03.09. - 13.09. 11/10 11.190,- 13.090,- 10.990,- 11.190,- 12.490,- 13.090,- 15.690,- 21.990,- 31.690,- 23.190,- 10.09. - 20.09. 11/10 11.190,- 13.090,- 10.990,- 11.190,- 12.490,- 12.490,- 13.790,- 21.990,- 29.490,- 23.190,- 17.09. - 27.09. 11/10 11.190,- 11.590,- 10.990,- 11.190,- 12.490,- 10.790,- 11.890,- 21.990,- 25.990,- 23.190,- 24.09. - 04.10. 11/10 11.490,- 10.390,- 10.590,- 11.890,- 13.190,- 11.190,- 12.590,- 22.690,- 26.690,- 22.490,- 30.09. - 11.10. 12/11 11.490,- 10.790,- 10.790,- 11.690,- 13.590,- 11.590,- 13.190,- 23.890,- 27.190,- 21.690,- 08.10. - 18.10. 11/10 9.990,- 9.690,- 9.890,- 9.790,- 12.490,- 10.490,- 11.890,- 17.490,- - 19.390,- 15.10. - 25.10. 11/10 9.990,- - 9.890,- 9.790,- 12.490,- 10.490,- - 17.490,- - 19.390,- 22.10. - 01.11. 11/10 10.690,- - - 10.590,- - 10.490,- - - - - Sleva 3., 4. dosp. osoba 700,- 1.700,- od 15 let 1.700,- 1.800,- 2.400,- 2.000,- od 8 let 2.200,- 6.000,- od 11 let 2.600,- od 14 let 1.900,- Sleva 3., 4. os. - dítě 4.000,- 2.600,- 6 -15 let 2.200,- 2 - 11 let 3.600,- 5.600,- 2.800,- 0 - 8 let 5.600,- 8.200,- 2 - 11 let 7.000,- 8 - 14 let 3.700,- Sleva 3., 4. os. - dítě 2 dosp.+2 děti do 12 let = 3x plná cena - 2 - 6 let 4.300,- - - 2 dosp.+ 2 děti do 12 let = 3x plná cena - - - 4 - 8 let 9.300,-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, služby CK a delegáta, informační materiály v češtině, slevy na vstup- né do termálních parků na ostrově Ischia. Cena nezahrnuje: leteckou dopravu - od 8.790,- /os. vč. trajektů a transferů do /z hotelu, komplexní cestovní po- jištění včetně pojištění storna zájezdu - 170,- Kč /os.. SLEVY: 3., 4. osoba - sleva 500,-/os.. č.2 č.2 TERMÍNY Cesotta*** Santa Maria*** Park Imperial*** San Marco**** Royal Palm**** 26.04. - 30.04. 4.990,- 6.290,- 6.290,- 6.490,- 6.990,- 03.05. - 07.05. 4.990,- 6.290,- 6.290,- 7.290,- 7.490,- 10.05. - 14.05. 4.990,- 6.290,- 6.290,- 7.290,- 7.490,- 17.05. - 21.05. 4.990,- 6.290,- 6.290,- 7.290,- 7.490,- 24.05. - 28.05. 5.790,- 6.290,- 6.290,- 7.690,- 7.990,- 31.05. - 04.06. 6.290,- 6.290,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 07.06. - 11.06. 6.290,- 6.290,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 14.06. - 18.06. 6.290,- 6.290,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 21.06. - 25.06. 6.290,- 6.290,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 28.06. - 02.07. 6.290,- 6.290,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 05.07. - 09.07. 6.790,- 6.790,- 6.690,- 8.390,- 9.790,- 12.07. - 16.07. 6.290,- 6.990,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 19.07. - 23.07. 6.290,- 6.990,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 06.09. - 10.09. 6.290,- 6.290,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 13.09. - 17.09. 6.290,- 6.290,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 20.09. - 24.09. 5.890,- 6.290,- 6.290,- 7.990,- 9.290,- 27.09. - 01.10. 5.490,- 6.790,- 6.690,- 8.290,- 9.790,- 04.10. - 08.10. 4.990,- 6.290,- 6.290,- 7.690,- 8.290,- 11.10. - 15.10. 4.990,- 6.290,- 6.290,- 7.690,- 8.290,- EUROVÍKENDY NA ISCHI - Využijte víkendu k odpočinku v termálech a koupání v moři, ochutnejte výbornou italskou kuchyni a načerpejte sílu během pár dní. Pro klienty kteří trpí kloubními nebo kožními problémy jsme i letos připravili speciální program na termálním ostrově Is- chia. Pro účast na tomto programu není podmínkou věk cestujícího více než 55 lel a termíny pobytů nejsou omeze- ny na mimosezónní čas, ale výhodnější cenu pobytu nabí- zíme po celou sezonu. Využijte možnosti strávit dovolenou v Itálii, konkrétně na italském, termálním ostrově Ischia. Cena zahrnuje: 7x ubytování v pokoji standard, 7x po- lopenzi (v hotelu Galidon + nápoje all inclusive - viz. popis hotelu), vstup do bazénu/bazénů v daném hotelu, 1x vý- let okruh ostrovem autobusem, služby CK, služby průvod- ce CK, informační materiály v ČJ, slevy na vstupy do ter- málních parků na ostrově Ischia v době jejich otevření, po- jištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: dopravu 1) autobusová v obdo- bí 5.5. - 6.8. a 25.8. - 8.10. včetně trajektu a transferu do /z hotelu 3.890 Kč /os. Odjezd vždy v pátek, návrat v neděli. 2) letecká po celý rok - odlety Praha, Vídeň, Katovice - cena na vyžádání (od 8.790,- Kč /os.), předpokládané leto- vé dny - sobota, neděle, středa. Výše uvedené ceny poby- tů jsou platné pouze při zakoupení pobytu včetně dopravy. Fakultativně nabízené výlety - celodenní Capri cca 55 € /os., celodenní Vesuv + Pompeje cca 50 € /os., Amalfi - Positano cca 50 € /os., Aragonský hrad a pizza party - cca 28 € /os.; záliv Sorgeto s termálními prameny a pizzaparty - cca 28 € /os. a další. Termální parky jsou zpravidla v dub- nu již v provozu - Poseidonovy zahrady cca 30 € /os., Park Tropical cca 22 € /os. Speciální podmínky: na tuto na- bídku lze uplatnit pouze slevu věrnostní 200,- Kč /os., jiné slevy uplatnit nelze, minimální výše stornopoplatku pro zá- jezdy s leteckou dopravou - 6.000,- Kč /os. Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájez- du: autobusová doprava - 40 osob, letecká doprava - 10 osob. č.1 č.1 ISCHIA NEJEN PRO SENIORY S VÝLETEM V CENĚ 13 SpeciálníprogramynaIschii Hotel 22.4.-3.6. 3.6.-5.8. 5.8.-23.9. 23.9.-28.10. - - - - - Park Imperial*** 7.390,- 7.690,- 7.990,- 7.390,- - - - - - Hotel 22.4.-29.4. 29.4.-27.5. 27.5.-30.9. 30.9.-14.10. 14.10.-8.11. - - - - San Marco**** 7.990,- 9.990,- 10.690,- 9.990,- 7.990,- - - - - Royal Palm**** 8.490,- 10.490,- 13.490,- 10.490,- 8.490,- - - - - Hotel 22.4.-27.5. 27.5.-29.7. 29.7.-26.8. 26.8.-7.10. 7.10.-1.11. - - - - Park Victoria*** 7.390,- 7.990,- 9.990,- 7.990,- 7.390,- - - - - Hotel 20.5.-3.6. 3.6.-5.8. 5.8.-26.8. 26.8.-16.9. 16.9.-14.10. - - - - Villa Hibiscus*** 9.790,- 10.790,- 21.890,- 10.790,- 9.790,- - - - - Hotel 22.4.-13.5. 13.5.-5.8. 5.8.-26.8. 26.8.-14.10. - - - - - Mediterraneo**** 9.690,- 10.690,- 13.890,- 10.690,- - - - - - Hotel 22.4.-20.5. 20.5.-8.7. 8.7.-5.8. 5.8.-2.9. 2.9.-23.9. 23.9.-15.10. - - - Santa Maria*** 8.590,- 8.790,- 9.790,- 10.690,- 8.790,- 8.590,- - - - Hotel 22.4.-6.5. 6.5.-13.5. 13.5.-20.5. 20.5.-1.7. 1.7.-22.7. 22.7.-29.7. 29.7.-26.8. 26.8.-16.9. 16.9.-7.10. l´Oasi Castiglione**** 16.890,- 14.990,- 17.690,- 20.490,- 17.690,- 20.490,- 24.490,- 20.490,- 16.890,- Hotel 22.4.-20.5. 20.5.-1.7. 1.7.-5.8. 5.8.-26.8. 26.8.-23.9. 23.9.-15.10. - - - Galidon***+nápoje all incusive 8.790,- 9.990,- 11.190,- 13.290,- 11.190,- 8.790,- - - - Hotel 22.4.-6.5. 6.5.-27.5. 27.5.-23.9. 23.9.-7.10. 7.10.-15.10. - - - - Tritone**** 15.790,- 16.990,- 19.990,- 16.990,- 15.790,- - - - - Forio - pláž San Francesco

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 Hotelový komplex tvořený menšími budova- mi s vynikající polohou a službami. Nachází se v areálu známého termálního parku Castiglione s vlastním přístupem k moři. Klienti zde využí- vají nejen koupání v moři, ale i v termálních ba- zénech, s možností absolvovat různé lékařské a kosmetické procedury. Ubytování - 20 pokojů s klimatizací, lednicí, te- lefonem, soc. zařízením. Pokoje jsou rozmístěné v areálu termálního parku. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 10 léčivých termálních bazénů - vnitřní i venkovní, sauna, restaurace s výhledem na moře, bar, privátní cesta k moři, terasy s lehátky a slunečníky, zubačková lanov- ka od recepce term. parku k termálním bazénům, parkoviště, WiFi v baru zdarma. Vzdálenost od moře - nad mořem (dřevěné molo s lehátky - v provozu cca od 15.6. do 15.9., vstup do moře po schůdkách). Casamicciola Terme se nachází na severním pobřeží, je to druhý nejdůležitější přístav os- trova a město s nejmladší architekturou. Již ve starověku Římané využívali bohatství ter- málních radioaktivních alkalicko - bikarbonáto- vých pramenů a zakládali zde první lázně. Pod- le jedné legendy se právě sem uchýlila Sibyla, aby předpověděla příchod Krista. Místní oby- vatelé byli v minulosti nuceni čelit četným vul- kanickým erupcím. Při posledním zemětřesení v r.1883 bylo město z velké části zničeno, ná- sledně nově vybudováno a stalo se oblíbeným cílem významných osobností jako byl Henrik Ibsen nebo Giuseppe Garibaldi ad. Uprostřed krásných piniových hájů se ukrývá dnes již vy- haslý kráter Monte Rotaro. K návštěvě láká turis- ty i nejstarší termální park ostrova - Castiglione. K procházce vybízí malebné centrum s náměs- tím a dlouhá pobřežní komunikace. Ke koupání lze využít několik menších pláží při pobřeží nebo městskou pláž za přístavem. Termín 1. a 2. osoba 3.os. od 12 let 4.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 4.os. 2-12 let 15.04. - 06.05. 18.290,- 16.490,- 12.990,- 14.890,- 11.490,- 06.05. - 13.05. 15.990,- 14.490,- 11.590,- 12.990,- 9.990,- 13.05. - 20.05. 19.690,- 17.890,- 14.290,- 15.990,- 12.190,- 20.05. - 01.07. 22.490,- 20.390,- 15.990,- 18.290,- 13.790,- 01.07. - 22.07. 19.390,- 17.490,- 13.790,- 15.690,- 11.990,- 22.07. - 29.07. 22.490,- 20.390,- 15.990,- 18.290,- 13.790,- 29.07. - 26.08. 27.790,- 25.190,- 19.590,- 22.490,- 16.990,- 26.08. - 16.09. 22.490,- 20.390,- 15.990,- 18.290,- 13.790,- 16.09. - 07.10. 18.290,- 16.490,- 12.990,- 14.890,- 11.490,- 07.10. - 14.10. 16.590,- 14.890,- 11.690,- 13.290,- 10.190,- Příplatky: 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj - 9.800,- /týden; výhled na moře - 4.830,- /os. /týden; pokoj superior s výhledem na moře - 7.280,- /os. /týden; plná penze - 7.280,- /os. /týden; apartmá s výhledem na moře - 9.800,- /os. /týden; junior suite s výhledem na moře - 13.300,- /os. /týden. Sleva: pobyt pouze se snídaní - sleva 1.960,- /os. /týden. ostrov Ischia CASAMICCIOLA Casamicciola L\'OasiCastiglionehotelovýkomplex  14 300m 1500m PRO NÁROČNÉ Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11.

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Lacco Ameno je nejmenší obcí ostrova a rozkládá se kolem překrásné zátoky San Mon- tano a na svazích mysu Monte Vico. V 8. stol. př. n. l. zde byla založena první řecká osa- da Pithecusae. Milovníci historie mohou za- vítat do archeologických muzeí Villa Arbusto a Santa Restituta, ve kterých jsou dokumento- vány ostrovní dějiny od nejstarších dob. V ma- lém kostele Santa Restituta jsou uloženy ostat- ky sv. Restituty, která patří k významným pat- ronům a její květnový svátek patří mezi nej- větší oslavy ostrova. Symbolem městečka se stala houbu připomínající sopečná vyvřelina „Il Fungo“, která vyčnívá z moře u malého pří- stavu. Lacco Ameno disponuje velkolepými ho- tely a lázeňskými zařízeními s nejradioaktivněj- šími prameny jako Regina Isabella apod. K re- laxaci se nabízí termální park v africkém sty- lu Negombo v krásném zálivu San Montano s romantickou pláží. LACCO AMENO ostrov Ischia Menší hotel v centrální části Lacco Amena, ide- ální pro léčebnou dovolenou díky službám, kte- ré nabízí. Koupání je možné na městských plá- žích (cca 200 m) nebo v překrásném zálivu na písečné pláži San Montano, vzdálené cca 800 m. Ubytování - 66 pokojů, sociální zařízení, tele- fon, TV, topení, většina s balkonem nebo terasou. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu, italská kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní minerál- ní bazén, 1x krytý termální bazén (38 °C), ven- kovní Kneippovy lázně - masáže nohou a chodi- del, turecké lázně (sauna), lehátka a slunečníky u bazénu, vlastní léčebné centrum (zábaly, kou- pele, hydromasáže, masáže, inhalace apod. za poplatek), restaurace, bar, společenská míst- nost s TV, internet point + WiFi v recepci zdarma, parkoviště. Lacco Ameno TermePrincipe Lacco Amen SanLorenzo 200m 0m 10m Velmi pěkný luxusní hotel s přátelskou atmosfé- rou a kvalitními službami. Z teras hotelu je nád- herný výhled na město a panorama Neapolského zálivu. Hotel se nachází nedaleko centra městeč- ka Lacco Ameno v blízkosti krásného zálivu San Montano s příjemnou písčitou pláží a termálním parkem Negombo (cca 600 m). Ubytování - 77 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem, centrálním topením, TV-SAT, minibarem, většina s terasou nebo balkonem, vý- hled na moře za příplatek. Některé pokoje jsou umístěné v hotelové zahradě. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu, místní i mezi- národní kuchyně. Služby a vybavení - 1x vnitřní bazén s termál- ní vodou (38 °C), 1x venkovní bazén s mořskou vodou, venkovní Kneippovy lázně (malý termál s hydromasáží a malý minerální), římský bazén s masáží ramen a zad, venkovní vířivka s termál- ní vodou, terasa s lehátky a slunečníky, recepce, výtah, restaurace, společenská místnost, piano- bar, bar, tropická zahrada, parkoviště, vlastní lá- zeňské zařízení, internet point za poplatek. Hote- lový minibus zdarma na pláž San Montano (kvě- ten - září). WiFi v recepci ZDARMA. Příplatky: 1/1 pokoj 2.450,- /týden; pokoj comfort s výhledem na moře 2.450,- /os. /týden; superior s výhledem na moře 4.900,- /os. /týden; plná penze 4.900,- /os. /týden; dětská postýlka na vyžádání - 15 € /den; galavečeře Ferragosto 15.8. 50 € (povinně); pobyt s malým psem 60 € /týden. Klimatizace 15.6. - 15.9.2017. Termín 1. a 2. osoba 3.os. od 13 let 3.os. 3-13 let 12.02. - 15.04. 10.190,- 8.290,- 7.390,- 15.04. - 20.05. 13.290,- 10.890,- 9.590,- 20.05. - 17.06. 14.490,- 11.690,- 10.390,- 17.06. - 05.08. 16.490,- 13.290,- 11.690,- 05.08. - 12.08. 19.590,- 15.990,- 14.290,- 12.08. - 19.08. 24.390,- 19.590,- 17.290,- 19.08. - 26.08. 19.590,- 15.990,- 14.290,- 26.08. - 02.09. 15.890,- 13.190,- 11.590,- 02.09. - 07.10. 14.490,- 11.690,- 10.390,- 07.10. - 21.10. 13.290,- 10.890,- 9.590,- 21.10. - 25.11. 10.190,- 8.290,- 7.390,- Speciální nabídky: 1/ ZDARMATRANSFER na/z PLÁŽ San Montano, do/z TERMÁLNÍHO PARKU NEGOMBO a do/z CENTRA LACCO AMENO květen - říjen, 2/ 2x týdně taneční večer, 3/ ZDARMA WI-FI ve společných prostorách hotelu. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 3-12 let 10.04. - 13.05. 8.290,- 7.590,- 4.590,- 13.05. - 17.06. 10.090,- 9.290,- 5.390,- 17.06. - 05.08. 12.490,- 11.490,- 6.690,- 05.08. - 26.08. 13.590,- 12.190,- 7.290,- 26.08. - 16.09. 10.090,- 9.290,- 5.390,- 16.09. - 30.09. 12.490,- 11.490,- 6.690,- 30.09. - 05.11. 8.290,- 7.590,- 4.590,- Příplatky: 1/1 pokoj 2.940,- /týden, plná penze - 3.640,- /os. /týden. 15 záliv San Montano Il Fungo 500m 300m 100m -% Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11.   EARLY BOOKING 7% DO 28.03.2017

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 16 centrum Foria pláž Chiaia pláž San Francesco pláž Cava dell´Isola pláž Citara Poseidonovy zahrady pláž Citara a Poseidonovy zahrady pláž Chiaia pláž Cava dell\' Isola (přístup po schodech) Největší obec Forio se rozkládá na celém zá- padním pobřeží ostrova. Vzhledem ke své polo- ze u otevřeného moře bylo Forio ve středověku vystaveno mnoha zničujícím útokům pirátů. Z bý- valých strážních věží je nejznámější nejstarší věž Il Torrione v přístavu, která se stala jedním ze symbolů města. Nejvýznamnější z mnoha koste- lů ve Foriu je San Vito, který je zasvěcen patro- nu města. Jeho svátek se slaví v polovině červ- na. Nejznámějším kostelem ostrova je však bez- pochyby Santa Maria del Soccorso na malém mysu za přístavem, který vyprovází již od rané- ho středověku místní rybáře a námořníky při je- jich cestách po moři. Tento symbol Foria se pro- slavil díky filmu Nebožtíci přejí lásce. Forio je nej- oblíbenějším cílem turistů díky své poloze a vel- kému množství písečných pláží - Citara, Cava dell´Isola, Chiaia, San Fracesco. Honosí se nej- větším termálním parkem Giardini Poseidon, kte- rý se rozkládá v zátoce Citara na celkové ploše 60.000 m2. Milovníkům botaniky se nabízí pře- krásná zahrada La Mortella či kaktusová zahra- da Giardini Ravino. Zajímavými přírodními sce- nériemi a symboly jsou „Zamilované kameny“, středověké strážní věže či tufový „Orel“ atd. tufový „Orel“ kostel Santa Maria del Soccorso ostrov Ischia FORIO Forio VillaAlParcohotelovýkomplex 500m 1000m 0m Velice příjemný rodinný hotel, tvořený více bu- dovami, se nachází uprostřed krásné zahrady, v malebné části města Forio. Součástí je i sou- sední hotel Villa Cortese. Hotel je klienty oblíben pro kvalitní služby a dobré jídlo. Do centra Foria se dostanete za cca 20 minut pěší chůze po sil- nici nebo 5 minut busem. Nedaleko je botanická zahrada La Mortella a San Francesco. Ubytování - 30 pokojů se soc. zařízením, bal- kon nebo terasa, telefon, centrální topení. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - výběr z menu. Ischitánská a italská kuchyně. Služby a vybavení - 1x vnitřní termální bazén (34 °C), 1x venkovní minerální bazén (25 °C), te- rasa se slunečníky a lehátky, masáže za popla- tek, recepce, restaurace, bar, TV-SAT místnost, parkoviště. WiFi v hotelové hale zdarma. Autobu- sová zastávka před hotelem. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 2-12 let 19.03. - 01.04. 5.890,- 4.790,- 4.290,- 01.04. - 06.05. 7.290,- 5.990,- 5.490,- 06.05. - 01.07. 7.790,- 6.490,- 5.990,- 01.07. - 26.08. 13.790,- 11.690,- 10.390,- 26.08. - 30.09. 7.990,- 6.690,- 6.190,- 30.09. - 04.11. 5.890,- 4.790,- 4.290,- Příplatky: 1/1 pokoj 1.470,- /týden; klimatizace 5 € /os. /den. Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. 

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Jeden z nejkomfortnějších hotelových komplexů na ostrově se nachází přímo na pláži San Fran- cesco, nedaleko botanické zahrady La Mortella. Hotel má luxusní vnitřní vybavení včetně pokojů, restaurace a vlastního lázeňského centra. Hos- tům nabízí romantické prostředí a hodnotný rela- xační pobyt přímo u moře. Doporučujeme zejmé- na náročnějším klientům. Do centra města se do- stanete po silnici pěšky nebo busem. Ubytování - 190 pokojů s vlastním sociálním zařízením, klimatizací (cca 01.06. - 30.09. 2015), trezorem, fénem, telefonem, TV-SAT, minibarem, balkonem nebo terasou. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 2 x venkovní termální ba- zén s hydromasáží, 4 x venkovní sladkovodní ba- zén (1x menší dětský), 3x vnitřní termální bazén (25°C - 38°C, 1x se šlapacími koly pod vodou), vnitřní vířivka a Kneippovy lázně - masáže nohou a chodidel, sauna, posilovna, vlastní lázeňské a kosmetické centrum, terasy se slunečníky a le- hátky, pláž se slunečníky a lehátky (v červenci a srpnu poplatek cca 15 €, ostatní termíny zdar- ma), recepce, restaurace, piano-bar, konferenč- ní sál, internet point a WiFi (zdarma), parkoviště. 0m 1000m Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os.od 12 let 3., 4. os. 3 - 12 let 08.04. - 06.05. 16.990,- 15.390,- 12.290,- 06.05. - 27.05. 18.590,- 16.790,- 13.390,- 27.05. - 23.09. 22.290,- 20.190,- 15.890,- 23.09. - 07.10. 18.590,- 16.790,- 13.390,- 07.10. - 18.11. 16.990,- 15.390,- 12.290,- Příplatky: 1/1 pokoj - 3.640,- /týden;1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj - 9.660,- /týden;boční výhled na moře 2.450,- /os./týd.; přímý výhled na moře 3.640,- /os. /týden; pokoj superior 3.640,- /os. /týden (k dispozici od 1.5.2017); pokoj superior s výhle- dem na moře 6.090,- /os. /týden; plná penze 4.900,- /os. /týden; suite 2.450,- /os. /týden; 3. osoba 1 - 3 roky - lůžko + polopenze - 30 € /noc - platba na místě; 3. osoba 1 - 3 roky - lůžko + plná penze - 35 € /noc - platba na místě; Ferragosto (15.8.) galavečeře 35 € /os. - povinný příplatek, platba na místě. Speciální nabídka: plážový servis v ceně kromě července a srpna. Upozornění - ze šesti venkovních bazénů jsou 3 k dispozici od 1.5.2017 a 3 od 1.6.2017. 17 0m 1000m Hotel, který je velmi oblíbený pro svou polohu přímo na pláži San Francesco a příjemnou atmo- sféru, je postavený v typickém středomořském stylu. Do centra města se dostanete pěšky po sil- nici nebo busem. Nedaleko se nachází botanická zahrada La Mortella. Ubytování - 70 jednoduše zařízených poko- jů vybavených vlastním soc. zařízením, telefo- nem, TV, balkonem, za příplatek klimatizace. Po- koje typu STANDARD a COMFORT (za přípla- tek - pokoje v patře). Stravování - polopenze, snídaně - kontinentál- ní, večeře - výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovod- ní bazén, 1x vnitřní termální bazén (32°C), lehát- ka a slunečníky, restaurace, malá zahrada, par- koviště, bar, bar u bazénu, nové lázeňské zaříze- ní, WiFi v hotelové hale zdarma. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 2-12 let 22.04. - 10.06. 8.590,- 6.990,- 4.690,- 10.06. - 08.07. 8.990,- 7.490,- 4.990,- 08.07. - 05.08. 9.990,- 8.490,- 5.490,- 05.08. - 02.09. 10.990,- 8.990,- 5.990,- 02.09. - 23.09. 8.990,- 7.490,- 4.990,- 23.09. - 14.10. 8.590,- 6.990,- 4.690,- Příplatky: 1/1 pokoj 1.190,- /týden; plná penze 1.960,- /os. /týden; pokoj comfort - 980,- /os. /týden; pokoj comfort s výhledem na moře (nelze v 1/1 pokoji) 1.960,- /os. /týden. Speciální nabídka: dětská postýlka zdarma, minibar zdarma, sejf zdarma, klimatizace zdarma, Wi-fi ve veřejných prostorech zdarma. Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. Forio TermeTritoneresort&spahotelovýkomplex  PRO NÁROČNÉ NÁŠ TIP 2 DOSP. + 2 DĚTI DO 12 LET =4 ZA 3 Forio SantaMaria  PRO NÁROČNÉ

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 18 50m 70m 1000m 2km Menší rodinný hotel situovaný na klidném mís- tě u malebné písečné pláže San Francesco. Ho- tel se vyznačuje stálými kvalitními službami. Ne- daleko se nachází botanická zahrada La Mortel- la. Do centra Foria se dostanete pěšky po silnici (cca 20 minut) nebo busem (cca 5 minut). Ubytování - 22 jednoduše zařízených pokojů se sociálním zařízením, centrálním topením a te- lefonem, většina s terasou nebo balkonem. Stravování - polopenze, snídaně - rozšířená kontinentální, večeře - výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovodní bazén, 1x vnitřní termální bazén (32 °C), TV-SAT místnost, bar, recepce, restaurace, terasa s le- hátky a slunečníky, WiFi v prostorách recepce zdarma, malé parkoviště za poplatek. Hotel se skládá z několika budov, je umístěn v blízkosti kouzelného zálivu Citara,u věhlasného termálního parku Poseidonovy zahrady. Nedale- ko se nachází autobusová zastávka (80m). Hotel disponuje výtahem. Ubytování - pokoje jsou vybaveny soc. zaříze- ním - sprchový kout, telefonem, klimatizací, TV, minibarem. Některé pokoje jsou typu s výhledem na moře, s balkonem nebo terasou, vše za pří- platek. Stravování - polopenze v hotelové restauraci, snídaně - formou bufetu, večeře - zeleninový bu- fet a výběr z několika druhů menu. Služby a vybavení - nekrytý bazén o venkov- ní teplotě s hydromasáží, hydromasážní vana Ja- cuzzi o teplotě 32-33°C, vybavená sluneční te- rasa, společenská hala, bar, wifi, výtah, vybave- ný dětský koutek. Využívání bazénu, slunečníky a lehátka jsou zahrnuty v ceně pobytu. Během pobytu hotel pořádá pro hosty taneční/zábavný/ folkloristický večírek 2-3x týdně. Možnosti termál- ních procedur - odvoz zdarma. Termín 1. a 2.osoba 3.,4. os. od 12 let 3.,4. os. 2 - 12 let 01.03. - 20.05. 9.990,- 8.990,- 7.290,- 20.05. - 22.07. 12.990,- 11.790,- 9.290,- 22.07. - 26.08. 15.890,- 14.290,- 11.390,- 26.08. - 23.09. 12.990,- 11.790,- 9.290,- 23.09. - 02.11. 9.990,- 8.990,- 7.290,- Termín 1. a 2. osoba 3.,4. os. od 12 let 3.,4. os. 2-12 let 15.04. - 27.05. 6. 890,- 5. 590,- 4. 890,- 27.05. - 29.07. 8. 990,- 7. 490,- 6. 290,- 29.07. - 12.08. 11. 190,- 8. 990,- 7. 990,- 12.08. - 19.08. 15. 390,- 12. 590,- 11. 190,- 19.08. - 26.08. 11. 190,- 8. 990,- 7. 990,- 26.08. - 23.09. 8. 990,- 7. 490,- 6. 290,- 23.09. - 21.10. 6. 890,- 5. 590,- 4. 890,- Příplatky: 1/1 pokoj 1.470,- /týden; dětská postýlka pro dítě 0-2 roky 8 € /den - platba na místě. Ceny v tabulce jsou platné pro pokoje typu Basic (standard) v depandanci. Příplatky: 1/1 pokoj s výhledem na moře 3.920,- /os. /týden; pokoj comfort v depandanci 2.730,- /týden; plná penze 6.300,- /os. /týden; výhled na moře 2.730,- /os. /týden; pokoj s balkonem nebo terasou 2.730,- /os. /týden; galavečeře Ferragosto 15.8. 80 € /os. - povinně. Přízemní komfortní hotelový komplex se nachá- zí v klidném prostředí krásné rozlehlé zahrady se subtropickými rostlinami. Klienti mohou využívat služby léčebného zařízení v hotelu San Lorenzo v Lacco Amenu - transfer hotelovým minibusem zdarma, procedury za poplatek. Ubytování - 60 pokojů s terasou - všechny umístěné v přízemí, s vlastním sociálním zaříze- ním, telefonem, fénem, TV-SAT, sejfem, klimati- zací (cca 15.06. - 22.09. 2017), minibar za po- platek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x vnitřní termální bazén, 1x venkovní minerální bazén, velká sluneční tera- sa s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, snack bar, parkoviště, 2x týdně živá hudba. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi. WiFi v hotelové hale zdarma. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os.od 11 let 3., 4. os. 2-11 let 03.03. - 22.04. 8.790,- 7.290,- 4.890,- 22.04. - 27.05. 9.590,- 7.890,- 5.190,- 27.05. - 01.07. 11.190,- 8.990,- 5.890,- 01.07. - 05.08. 13.790,- 11.190,- 7.290,- 05.08. - 26.08. 17.990,- 14.590,- 9.290,- 26.08. - 16.09. 13.790,- 11.190,- 7.290,- 16.09. - 14.10. 11.190,- 8.990,- 5.890,- 14.10. - 12.11. 8.790,- 7.290,- 4.890,- Příplatky: 1/1 pokoj v období 5.8. - 26.8. 4.830,- /týden, v období 27.5. - 5.8. a 26.8. - 14.10. 3.640,- /týden, v ostatních obdobích 2.450,- /týden; plná penze v období 5.8. - 26.8. 4.830,- /os. /týden, v ostatních obdobích 2.940,- /os. týden; pokoj Comfort 4.830,- /os. /týden; dětská postýlka 15 € /pobyt - platba na místě; gala večeře Ferragosto 15.8. - 55 € /os. povinně. Sleva: pobyt pouze se snídaní - sleva 840,-/ osoba od 11 let, sleva 525,-/ osoba na 3. nebo 4. lůžku ve věku do 11 let. Speciální nabídky: hotelový minibus na pláž Chiaia ve stanovených časech zdarma, Wi-Fi zdarma v areálu hotelu, 2x týdně živá hudba, SLEVA 40% na bahenní zábaly a termální sprchy v CentroTermale Stufe di San Lorenzo s do- pravou do /z lázní zdarma, podmínkou povinná lékařská prohlídka za cca 40 € /os. 400m 600m -% Forio Cesotta  Forio PuntaImperatore Forio ParcoDelleAgavi  

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Elegantní hotelový komplex nabízí příjemný a re- laxační pobyt v blízkosti pláže Chiaia. Hotel byl postaven v roce 2006 a je oázou plnou zeleně a komfortně zařízených interiérů ve středomoř- ském stylu. Ubytování - 25 příjemně zařízených pokojů s vlastním sociálním zařízením, všechny s bal- konem nebo terasou, centrální klimatizací (cca 25.07. - 01.09. 2017) a topením, telefonem s pří- mou volbou, sejfem, TV-SAT, minibarem, rádiem, fénem. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní minerál- ní bazén s hydromasáží (22°C), 1x vnitřní ter- mální bazén s hydromasáží (35°C), dvě tera- sy s lehátky a slunečníky, překrásná zahrada o rozloze 4.000 m2 s mnoha exotickými a stře- domořskými stromy a rostlinami, menší dět- ské hřiště, restaurace, možnost připojení na in- ternet - WiFi v prostorách recepce zdarma, parkoviště. Termín 1. a 2. osoba 3. os.od 12 let 3. os. 2-12 let 18.03. - 01.04. 8.590,- 6.990,- 6.290,- 01.04. - 06.05. 9.990,- 7.990,- 7.190,- 06.05. - 01.07. 11.190,- 9.190,- 7.990,- 01.07. - 26.08. 16.390,- 13.490,- 11.790,- 26.08. - 30.09. 9.990,- 7.990,- 7.190,- 30.09. - 04.11. 8.590,- 6.990,- 6.290,- Hotel byl kompletně zrenovován v roce 2004 - jedná se o velmi příjemný rodinný komplex, tvo- řený centrální budovou a několika dalšími pří- zemními objekty, umístěnými v krásné rozlehlé zahradě (cca 7.000 m2). Hotel má strategickou polohu - nachází se nedaleko městské pláže Chi- aia a centra města Forio (cca 10 min. chůze). Ubytování - 60 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem, sejfem, TV-SAT, některé po- koje s balkonem či terasou, klimatizace za pří- platek. Jednolůžkové pokoje nemají terasu ani balkon. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu, typická místní i mezinárodní kuchyně. Snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu + salátový bufet. Služby a vybavení - 1x venkovní sladko- vodní bazén, 1x krytý termální bazén (34°C) s hydromasáží (za poplatek), lehátka a sluneční- ky, zahrada, restaurace, recepce, bar, konferenč- ní salonek, místnost s TV-SAT, WiFi v prostorách recepce a internet point - za poplatek, parkoviš- tě, masáže a kosmetické ošetření za poplatek. Příplatky: 1/1 pokoj 2.450,- /týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 6.090,- /týden; dětská postýlka (0 - 2 roky) 20 € /den; minibar 10 € den; klimatizace 7 € /den. Speciální nabídka: sleva 50% na termální kůry ve spolupracujícím hotelu, včetně transferu tam i zpět. WiFi na pokoji za poplatek. POBYT POUZE SE SNÍDANÍ - SLEVA 980,- os. /týden - nelze v srpnu. 19 Termín 1. a 2.osoba 3., 4. os. od 12 let 3., 4. os. 2-12 let 20.05. - 03.06. 10.090,- 8.290,- 5.690,- 03.06. - 05.08. 11.190,- 8.990,- 5.890,- 05.08. - 26.08. 24.390,- 19.690,- 12.590,- 26.08. - 16.09. 11.190,- 8.990,- 5.890,- 16.09. - 14.10. 10.090,- 8.290,- 5.690,- 100m 500m -% 200m 400m -% Příplatky: 1/1 pokoj 2.450,-/týden. 350m 1000m Menší rodinný, velice oblíbený hotel s polohou na klidném místě mezi centrem Foria a pláží Citara. Rozlehlá zahrada je vhodná k relaxaci. Hotel je znám kvalitní italskou kuchyní.Vhodný pro skupi- ny ke cvičení (aerobik, strečink, atd.). K nedale- ké pláži Cava dell‘ Isola vede soukromá cestička. Ubytování - 27 pokojů s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV, většina s terasou nebo balkonem, některé s výhledem na moře (za příplatek), část pokojů v zahradě s poseze- ním na vlastní terase. Klimatizace za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovodní bazén, 1x malý krytý termální bazén, 1x termální vířivá vana (33°C - 36°C) v zahradním altánu, le- hátka a slunečníky, zahrada s anglickým trávní- kem, recepce, restaurace, bar, parkoviště, WiFi a internet point za poplatek. Při ubytování: 2 dospělí a 2 děti do 12 let v jed- nom pokoji = 3x plná cena.. Příplatky: 1/1 pokoj 2.730,- /týden; doulůžkový pokoj použitý pro jednu osobu 4.130,- /týden; balkon /terasa 980,- /os. /týden; pokoj s výhledem na moře 2.450,- /pokoj /týden; dětská postýlka - 7 € /den (povinně); klimatizace 6 € /pokoj /den; minibar 3 € /den; polopenze pro dítě do 2 let 8 € /den. Termín 1. a 2. osoba 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 21.04. - 06.05. 7.790,- 6.490,- 5.690,- 06.05. - 05.08. 9.290,- 7.590,- 6.690,- 05.08. - 26.08. 17.690,- 14.290,- 12.690,- 26.08. - 02.09. 14.290,- 11.690,- 10.390,- 02.09. - 16.09. 9.290,- 7.590,- 6.690,- 16.09. - 23.09. 7.990,- 6.690,- 5.890,- 23.09. - 30.10. 7.790,- 6.490,- 5.690,- Forio VillaHibiscus Forio Corona +  Forio LaVilla 

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 Hotel se nachází u moře u pobřežní komu- nikace, blízko pláže Citara a světoznámých Poseidonových zahrad (cca 800 m), pou- ze 250 m od písčité pláže Cava dell’Isola a 10 min. pěšky do centra města Forio. Ubytování - 39 nově zrenovovaných pokojů s vlastním sociálním zařízením, telefonem s pří- mou volbou, TV, fénem, klimatizací, centrálním topením, balkonem nebo terasou s výhledem na moře. Minibar a trezor za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení -1 x venkovní termální ba- zén s hydromasáží, 1x venkovní minerální ba- zén, zahrada, recepce, restaurace, bar, TV hala, terasa s lehátky a slunečníky, WiFi v prostorách recepce zdarma, možnost termálních procedur v sousedním hotelu, parkoviště, internet point zdarma. Mimo hlavní sezónu je dítě do 12 let ZDARMA. Tento komplex apartmánů se nachází v zele- ni vlastní zahrady, na klidném místě. Je cca 1,6 km od centra Foria a 800 m od pláže Citara a Poseidonových zahrad. Ubytování - apartmány - monolokály, trilokály a bilokály jsou vkusně zařízeny, mají vlastní soci- ální zařízení a kuchyňský kout. Stravování - bez stravy, možnost dokoupit na místě snídaně nebo večeře. Služby a vybavení - restaurace, bar, TV - hala, zahrada, sluneční terasy, termální bazén vnitřní i venkovní se nachází v blízkosti residen- ce v hotelu Villa Angela (cca 200 m). K vybave- ní apartmánu patří povlečení. K dispozici nejsou ručníky, utěrky, mycí potřeby a toaletní papír. Termín MONO 2 MONO 4 BILO 4 BILO 4 DS TRILO 4 DS 01.01. - 17.06. 12.790,- 15.990,- 20.490,- 22.490,- 25.290,- 17.06. - 22.07. 17.290,- 20.490,- 24.990,- 26.990,- 29.790,- 22.07. - 05.08. 21.790,- 24.990,- 29.790,- 31.490,- 34.490,- 05.08. - 19.08. 26.390,- 29.790,- 34.490,- 36.290,- 39.490,- 19.08. - 02.09. 21.790,- 24.990,- 29.590,- 31.490,- 34.490,- 02.09. - 30.09. 17.290,- 20.490,- 24.990,- 26.990,- 29.790,- 30.09. - 31.12. 12.790,- 15.990,- 20.490,- 22.490,- 25.290,- Uvedené ceny zahrnují pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu el.energie, plynu a vody, zapůjčení a výměnu ložního prádla (1x týdně) a ručníků (2x týdně). Příplatky: přistýlka 2.940,- Kč /týden; večeře - 25 € /os. /1 večeře; snídaně 5 € /os. / 1 snídaně; závěrečný úklid cca 30 € /apartmá - povinný příplatek; klimatizace 6 € /os. /den; dětská postýlka 10 € /den. Příplatky: 1/1 pokoj 1.470,- /týden; pokoj s balkonem v období 22.7. - 26.8. - 1.260,- /os./ týden, v ostatních termínech 770,- /os. /týden; plná penze 2.450,- /os. /týden. SLEVA: ubytování v depandanci - 420,- /os. /týden. Příjemný a velmi oblíbený hotel se skládá ze 2 budov a nachází se v klidné oblasti v citrusových sadech nedaleko Poseidonových zahrad, pláží Citara (cca 20 min. chůze) a Cava dell´Isola (10 min.) a historického centra Foria. Klienti ubytova- ní v depandancích** využívají služeb hotelu Park Victoria. Depandance mohou být také soukromé apartmány různé vzdálenosti od hl. budovy do cca 150 m. Depandance jsou vybaveny jako ho- telové pokoje ** kategorie a jsou přidělovány na místě recepcí hotelu. Ubytování - 50 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem, některé s TV, balkon či tera- sa za příplatek. Upozornění! Pokoje se mohou li- šit velikostí a stylem. Stravování - Polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x vnitřní termální bazén (36°C - 40°C), 1x venkovní termální bazén (28°C - 30°C), terasa s lehátky a slunečníky, bar, recep- ce, restaurace, trezor za poplatek, WiFi v prosto- rách recepce, baru a části zahrady zdarma. Ho- tel má dlouhodobě vynikající služby, dobrou stra- vu a silné termální prameny. 20 Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os.od 11 let 3., 4. os. 2-11 let 23.04. - 27.05. 6.990,- 5.990,- 4.790,- 27.05. - 29.07. 8.190,- 6.990,- 5.490,- 29.07. - 26.08. 10.290,- 8.390,- 6.590,- 26.08. - 7.10. 8.190,- 6.990,- 5.490,- 07.10. - 02.11. 6.990,- 5.990,- 4.790,- 500m 200m Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 12 let 3. os. 2 - 12 let 4. os. 2 - 12 let 08.04. - 27.05. 9.490,- 7.790,- ZDARMA 4.990,- 27.05. - 17.06. 9.990,- 8.190,- ZDARMA 5.390,- 17.06. - 08.07. 13.990,- 11.390,- ZDARMA 7.490,- 08.07. - 05.08. 15.290,- 12.490,- 5.390,- 7.990,- 05.08. - 26.08. 21.190,- 16.990,- 10.890,- 10.890,- 26.08. - 16.09. 13.990,- 11.390,- 5.390,- 4.990,- 16.09. - 15.10. 9.490,- 7.790,- ZDARMA 4.990,- Příplatky: 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj 5.110,- /týden; plná penze 4.410,- /os. /týden; pokoj superior 2.240,- /os./týden; dětská postýlka - 15 € /den; minibar cca 3 € /den; galavečeře Ferragosto (15.8.) cca 35 € /os.- povinný příplatek. Klimatizace zdarma od poloviny června do poloviny září.Wi-fi u bazénu a v recepci zdarma. Sejf zdarma. 300m 400m 800m 1600m Forio ParkVictoria  Forio ResidenceVillaMarinu Forio Albatros   DÍTĚ ZDARMA

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 21 250m 900m 200m 900m Komfortní hotelový komplex s mnohaletou tradi- cí, obklopený rozlehlou zahradou s vlastní vini- cí, odkud je krásný výhled na historické centrum Foria, moře i sopku Monte Epomeo. Hotel se na- chází nedaleko zálivu Citara i světoznámých Po- seidonových zahrad. I v tomto hotelu mohou kli- enti využít široké nabídky lázeňských a kosmetic- kých procedur a kombinovat léčebné účinky ter- málních bazénů s koupáním v moři na nejbližší pláži Cava dell´Isola (200 m, přístup po cca 70 schodech). Díky svým službám patří mezi nejob- líbenější na Ischii. Ubytování - 72 pokojů se sociálním zařízením, telefonem, TV-SAT, trezorem, fénem, centrál- ním topením a klimatizací, minibarem, balkonem nebo terasou. Některé jsou umístěny v zahradě. Stravování - polopenze snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x velký venkovní slad- kovodní bazén, 1x venkovní železitý termální ba- zén, 1x venkovní Kneippovy lázně (malý železitý termální a malý minerální bazén), 1x vnitřní že- lezitý termální bazén, 1x vnitřní termální bazén, vnitřní vířivka, turecké lázně, terasy s lehátky a slunečníky, recepce, restaurace, bar, pizzeria, sauna, výtah v hlavní budově, malý konferenční sál, TV-místnost, velká zahrada a vinice s malým vinným sklípkem, internet a WiFi připojení v re- cepci zdarma, tenisový kurt, basketbalové hřiště, dětský koutek, ping pong, parkoviště, vlastní lá- zeňské zařízení a kosmetické centrum. Vhodný pro vozíčkáře! Příplatky: 1/1 pokoj 3.640,- /týden; dvoulůžkový pokoj použitý jako jednolůžkový 7.280,- /os./týden; plná penze 3.640,- /os. /týden; pokoj s výhledem na moře 3.640,- /os. /týden; dětská postýlka - 10 € /den; galavečeře Ferragosto 25 € /os. - povinný příplatek. Speciální nabídka: 1x týdně slavnostní večeře, miniclub v červenci a srpnu, sleva 50% na minimálně 5 bahenních zábalů - podmínkou lékařská prohlídka za 40 €. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 7 let 4. os. od 7 let 3. os. 2 - 7 let 4. os. 2 - 7 let 15.04. - 03.06. 10.990,- 6.990,- 6.490,- 5.890,- 5.390,- 03.06. - 10.06. 12.290,- 7.590,- 6.990,- 6.390,- 5.790,- 10.06. - 15.07. 13.990,- 8.490,- 7.990,- 7.290,- 6.690,- 15.07. - 29.07. 12.290,- 7.590,- 6.990,- 6.390,- 5.790,- 29.07. - 05.08. 15.390,- 9.590,- 8.790,- 7.990,- 7.290,- 05.08. - 26.08. 17.690,- 10.890,- 10.090,- 9.290,- 8.290,- 26.08. - 23.09. 14.490,- 8.990,- 8.190,- 7.490,- 6.990,- 23.09. - 28.10. 10.990,- 6.990,- 6.490,- 5.890,- 5.390,- Termín 1. a 2. osoba 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 15.04. - 06.05. 12.490,- 6.690,- 6.690,- 06.05. - 24.06. 15.090,- 10.890,- 7.990,- 24.06. - 05.08. 15.590,- 11.190,- 9.690,- 05.08. - 26.08. 16.990,- 13.790,- 8.790,- 26.08. - 07.10. 15.590,- 11.190,- 9.690,- 07.10. - 29.10. 12.490,- 6.690,- 6.690,- Luxusní hotelový komplex s dlouholetou tradicí se nachází u moře nedaleko zálivu Citara a svě- toznámých Poseidonových zahrad. Klienti mo- hou využít široké nabídky léčebných a kosmetic- kých procedur a kombinovat léčebné účinky ter- málních bazénů s koupáním v moři na nejbližší pláži Cava dell´Isola (200 m, přístup po cca 70 schodech). Zákoutí aromatické bylinkové zahra- dy láká k příjemné relaxaci. Ubytování - 65 pokojů s vlastním sociálním zařízením - některé v budovách umístěných i v zahradě, klimatizace, TV-SAT, sejf, fén, telefon s přímou volbou, některé s výhledem na moře (za příplatek) nebo Monte Epomeo, některé s balkonem nebo terasou. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovodní bazén, 1x venkovní termální železitý bazén (35 - 40°C), venkovní Kneippovy lázně - masáže nohou a chodidel, 1x vnitřní termální bazén (35 - 40°C) s hydromasáží, sluneční panoramatické terasy s lehátky a slunečníky, recepce, klimatizovaná re- staurace, pizzeria, bar, hala s TV a knihovnou, vý- tah, WiFi v recepci zdarma, fitness, vlastní lázeň- ské zařízení a kosmetické centrum, sauna. Forio IlGattopardo  Příplatky: 1/1 pokoj v období 3.6. - 23.9. 3.080,- /týden, v ostatních obdobích 1.260,- /týden; 1/2 pokoj použitý pro jednu os. v období 29.7. - 26.8. 7.280,- /týden, v ostatních obdobích 4.900; plná penze 2.450,- /os. /týden; výhled na moře 3.150,- /os. /týden; dětská postýlka 10 € /noc; galavečeře Ferragosto (15.8.) cca 30 € /os. - povinný příplatek. Slevy: pokoj ECONOMY - 700,-/os./týden; POBYT POUZE SE SNÍDANÍ - 770,-/os./týden. Uvedené ceny jsou platné pro pobyty na min. 7 nocí. Forio TermeProvidence  NÁŠ TIP

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 Velice pěkný a oblíbený hotel se nachází na pa- noramatickém místě, nedaleko písčité pláže Ci- tara a termálního parku Poseidonovy zahrady. Hotel se skládá ze tří budov ve společném par- ku a je obklopen tropickou vegetací a vinicemi. Ubytování - 80 komfortně zařízených pokojů s vlastním soc. zařízením, telefonem, TV-SAT. Balkon, výhled na moře a klimatizace za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén, 1x vnitřní termální bazén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, recepce, restaurace, bar - taverna, hala s TV, výtah, zahrada, soukromé parkoviště, vlastní lázeňské zařízení, internet po- int - za poplatek, WiFi v recepci zdarma. Hotel se nachází na západní části ostrova Is- chia v oblíbeném letovisku Forio přímo na trase vedoucí od pláže Citara (Poseidonovy zahrady) až do centra města Forio, cca 1300m. Od hotelu vede soukromá cesta na veřejnou písčitou pláž Cava del’Isola (cca 300 m a 15 schůdků, vstup na vl. nebezpečí) - klíče od vstupu k vyzvednutí na recepci hotelu. Nedaleko (cca. 500 m) od ho- telu je další písečná pláž Citara (z části placená a z části volná); na pláži Citara (1km od hotelu) se nachází největší termální park Poseidonovy zahrady nabízející krásnou zahradu s 20 termál- ními bazény a přístup na vybavenou pláž. Ubytování - pokoje STANDARD s balkonem nebo terasou, Standard s výhledem na moře (za příplatek), pokoje ECONOMY s oknem bez vý- hledu. Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou, telefonem, trezorem, minibarem, klimatizací /to- pením, TV. Stravování - domácí i mezinárodní kuchyně. Bohatá snídaně formou sladkého bufetu. Večeře servírovaná, výběr z menu, během večeře nápo- jový self service v ceně. Služby a vybavení - restaurace, bar, spole- čenská místnost s TV, 2x venkovní minerální ba- zén, 1x venkovní hydrotermální bazén, lehát- ka, slunečníky, hotelový svoz do wellness centra v hotelu Punta del Sole, wifi na recepci a baru gratis, solární terasy, parkoviště. Pěkný zrenovovaný rodinný hotel ležící na stra- tegickém místě, poblíž pláže Citara (cca 200 m). Kolem vstupní brány do hotelu vede silnice k plá- ži a k Poseidonovým zahradám. Hotel má vlast- ní menší soukromou pláž. Patří mezi oblíbené z naší nabídky. Ubytování - 38 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem s přímou volbou, centrálním topením, většina s balkonem či terasou, klima- tizace za příplatek. Třílůžkové pokoje a pokoje s dětskou postýlkou jsou pouze s výhledem na moře, jednolůžkové pokoje jen s oknem. Stravování - polopenze, snídaně - kontinentál- ní, večeře - výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovod- ní bazén, 1x krytý menší bazén s teplou minerální vodou a hydromasáží (cca 36°C), 1x krytá vířivka, recepce, restaurace, bar, TV-SAT místnost, parko- viště, WiFi zdarma (hala), terasa s lehátky a slu- nečníky s přímým vstupem na pláž (po schodech). Příplatky: 1/1 pokoj 2.450,- /týden; plná penze 2.450,- /os. /týden; výhled na moře 1.750,- /os. /týden; pokoj superior 2.730,- /os. /týden; klimatizace 5 € /os. /den; dětská postýlka 11 € /den. Speciální nabídka: sleva 50% na bahenní zábaly a termální koupele vTerme Castaldi. Upozornění: Třílůžkové pokoje a pokoje s dětskou postýlkou jsou pouze typu Superior nebo s výhledem na moře. 22 Příplatky: 1/1 pokoj 2.520,- /týden; plná penze 2.730,- /os. /týden; výhled na moře 2.730,- /os. /týden; Ferragosto 15.8. cca 35 € /os. - povinně. Příplatky: 1/1 pokoj 2.450,- /týden; pokoj orientovaný na mořskou stranu 1.470,- /os. /týden; přímý výhled na moře 1.960,- /os. /týden; plná penze 3.640,- /os. /týden; klimatizace 7,5 € /pokoj /den (možno pouze 15.6. - 15.9.); Feragosto 15.8. -20 € /os. - povinně, platba na místě. Termín 1. a 2. osoba 3.os. od 14 let 3.os. 7 - 14 let 3.os. 2 - 7 let 01.04. - 08.04. 7.490,- 6.390,- 4.990,- 3.990,- 08.04. - 15.04. 8.290,- 6.990,- 5.490,- 4.390,- 15.04. - 29.04. 9.890,- 8.590,- 6.690,- 5.290,- 29.04. - 27.05. 9.290,- 7.990,- 6.290,- 5.190,- 27.05. - 22.07. 11.390,- 9.890,- 7.690,- 6.190,- 22.07. - 12.08. 12.490,- 10.690,- 8.390,- 6.490,- 12.08. - 26.08. 18.790,- 16.190,- 12.490,- 9.690,- 26.08. - 23.09. 12.490,- 10.690,- 8.390,- 6.490,- 23.09. - 07.10. 11.390,- 9.890,- 7.690,- 6.190,- 07.10. - 21.10. 9.290,- 7.990,- 6.290,- 5.190,- 21.10. - 04.11. 7.490,- 6.390,- 4.990,- 3.990,- 04.11. - 12.11. 6.690,- 5.890,- 4.490,- 3.890,- Termín 1. a 2.osoba 3.,4. os. 08.04. - 27.05. 7.790,- 4.290,- 27.05. - 01.07. 10.390,- 5.590,- 01.07. - 05.08. 11.690,- 6.190,- 05.08. - 02.09. 17.190,- 8.790,- 02.09. - 23.09. 14.590,- 8.290,- Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 6 let 3. os. 0-6 let 08.04. - 22.04. 8.990,- 7.490,- 4.890,- 22.04. - 06.05. 10.690,- 8.790,- 5.690,- 06.05. - 22.07. 10.890,- 8.890,- 5.890,- 22.07. - 26.08. 13.990,- 11.390,- 7.490,- 26.08. - 16.09. 10.890,- 8.890,- 5.890,- 16.09. - 07.10. 10.690,- 8.790,- 5.690,- 07.10. - 31.10. 8.990,- 7.490,- 4.890,- 500m 1.5km -% 0m 1500m 250m -% Forio ParkHotelBaiadelleSirene  Forio HotelTermeVillaTeresa  Forio RivadelSole  NÁŠ TIP EARLY BOOKING DO 28.03.2017 7% NA POBYTY V OBDOBÍ 8.4.13.5., 22.7.5.8., 7.10.31.10. 2017 350m 1.3km

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 23 350m 1500m 400m 1500m Velmi prodávaný hotelový komplex se rozkládá v blízkosti světoznámého termálního parku Po- seidonovy zahrady a krásné pláže Citara (cca 10 min. pěšky). Hotel nabízí dlouhodobě kvalit- ní služby a je propojen překrásnou zahradou s hotelem San Marco, s kterým mají společnou re- cepci i některé služby. Ubytování - 200 pokojů s vlastním sociálním zařízením, TV-SAT, telefonem, minibarem, cen- trálním vytápěním, fénem, klimatizací (cca polo- vina června - polovina září), sejf za poplatek. Po- koje jsou rozmístěné v několika budovách, např. Caterina Beach, Veneziana, vilách a zahradních hotelových pokojích, které jsou součástí komple- xu. Pokoje s výhledem na moře, s balkonem nebo terasou, superior a suite jsou za poplatek. Upo- zornění! Pokoje se mohou lišit velikostí a stylem. Stravování - Polopenze, snídaně - bohatý bu- fet, večeře - bohatý salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén, 1x venkovní minerální bazén, 2x vnitřní ter- mální bazén, sauna, masáže, sluneční terasy s lehátky a slunečníky, léčebné a kosmetické cent- rum, recepce, 2 bary, restaurace se širokými vy- hlídkovými terasami - restaurace “Citara”, restau- race „Cava dell’Isola”, parkoviště. Služby a vyba- vení jsou společné s hotelem San Marco ****. In- ternet point + WiFi v hotelové hale za poplatek. Klienti mohou využívat i některých služeb hote- lu Terme Park Imperial. Uvedené ceny za pokoj STANDARD - pouze s oknem. Doporučujeme pokoje s balkonem nebo terasou. Velmi oblíbený rozlehlý hotelový komplex v blízkosti světoznámého termálního parku Poseidonovy za- hrady s krásnou pláží Citara a pláže Cava dell´Iso- la. Hotel je propojen překrásnou zahradou s hote- lem Royal Palm a nabízí dlouhodobě kvalitní služ- by. Klientům jsou k dispozici 4 termální bazény. Ubytování - 80 pokojů s vlastním soc. zaříze- ním, TV-SAT, telefonem, minibarem, fénem, klima- tizací (cca 15.6. - 15.9.), sejf za poplatek. Pokoje jsou rozmístěné v několika budovách, např. Cate- rina Beach, Veneziana, vilách a zahradních hotelo- vých pokojích, které jsou součástí komplexu. Poko- je s výhledem na moře, s balkonem nebo terasou, superior a suite jsou za poplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní a 2x vnitř- ní termální bazén, 1x venkovní minerální bazén, sluneční terasy s lehátky a slunečníky, léčebné a kosmetické centrum, recepce, 2 bary, restaura- ce se širokými vyhlídkovými terasami - restaurace “Citara”, restaurace „Cava dell’Isola”, parkoviště. Služby a vybavení jsou společné s hotelem Royal Palm****, kde se nachází centrální recepce. Kli- enti mohou využívat i některých služeb hotelu Terme Park Imperial. Uvedené ceny za pokoj STANDARD - pouze s oknem. Doporučujeme pokoje s balkonem nebo terasou. Příplatky: 1/1 pokoj - 2.450,- /týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 - 9.940,- /týden v období 27.5. - 30.9., v ostatních termínech 7.070,- /týden; pokoj s balkonem /terasou - 700,- /os. /týden; pokoj s balkonem /terasou + výhled na moře; v období 14.4. - 14.10. - 3.080,- /os. /týden, v ostatních termínech 1.960,- /týden; plná penze - 1.960,- /os. /týden; dětská postýlka - cca 11 € /den - platba na místě; sejf je za cca 1,5 € /den + vratná kauce 20 €. Speciální nabídka: sleva 50% na min. 5 bahenních zábalů v hotelu Royal Palm, podmínkou absolvování bahenních zábalů je lékařská prohlídka v hotelu - cca 40 € /os., platba na místě. ZDARMATRANSFERY NA PLÁŽ CITARA - v období 1.6. - 30.9.2017. Při ubytování 1 osoby v 1/2 pokoji se příplatky za balkon /terasu a za balkon /terasu + výhled na moře násobí 2x. Příplatky: 1/1 pokoj - 2.450,- /týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 - v období 28.5. - 1.10. - 7.280,- /týden; pokoj s balkonem /terasou - 770,- /os. /týden; pokoj s balkonem /terasou + výhled na moře v období 15.4. - 14.10. - 3.080,- /os. /týden, v ostatních termínech 1.960,- /os. /týden; plná penze - 1.960,- /os. /týden; dětská postýlka - cca 11 € /den - platba na místě; sejf je za cca 1,5 € /den + vratná kauce 20 €. Speciální nabídka: kromě období 27.5. - 30.9.2017 a 15.4. - 22.4.2017 sleva 50% na bahenní zábaly v hotelu Royal Palm, podmínkou absolvování bahenních zábalů je lékařská prohlídka v hotelu - cca 40 € /os., platba na místě. ZDARMATRANSFERY NA PLÁŽ - v období 1.6. - 30.9.2017. Při ubytování 1 osoby v 1/2 pokoji se příplatky za balkon/terasu a za balkon/terasu + výhled na moře násobí 2x. Termín 1. a 2. osoba 3., 4.os.od 15 let 3., 4.os. 6-15 let 3., 4.os. 2-6 let 04.03. - 15.04. 8.490,- 6.990,- 6.690,- 4.590,- 15.04. - 22.04. 10.490,- 8.490,- 7.990,- 5.690,- 22.04. - 29.04. 8.490,- 6.990,- 6.690,- 4.590,- 29.04. - 27.05. 10.890,- 8.890,- 8.490,- 5.990,- 27.05. - 30.09. 14.190,- 11.590,- 10.790,- 7.590,- 30.09. - 14.10. 10.890,- 8.890,- 8.490,- 5.990,- 14.10. - 19.11. 8.490,- 6.990,- 6.690,- 4.590,- Termín 1. a 2. osoba 3. os.od 15 let 3. os. 6-15 let 3. os. 2-6 let 04.03. - 15.04. 7.990,- 6.490,- 6.190,- 3.990,- 15.04. - 22.04. 10.190,- 8.290,- 7.790,- 5.490,- 22.04. - 29.04. 7.990,- 6.490,- 6.190,- 3.990,- 29.04. - 27.05. 10.390,- 8.490,- 7.990,- 5.690,- 27.05. - 30.09. 11.190,- 9.290,- 8.590,- 5.990,- 30.09. - 14.10. 10.390,- 8.490,- 7.990,- 5.690,- 14.10. - 18.11. 7.990,- 6.490,- 6.190,- 3.990,- NÁŠ TIP NÁŠ TIP Forio RoyalPalmhotelovýkomplex  Forio SanMarcohotelovýkomplex 

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 24 Moderní a elegantní hotelový komplex je situo- vaný ve velké tropické zahradě, kde se nachází také většina pokojů. K ideální relaxaci patří pobyt u jednoho z největších termálních hotelových ba- zénů na ostrově. Hotel je jen cca 15 minut chů- ze od pláže Citara a slavných Poseidonových za- hrad. Pro svoji kvalitu a cenu je nejprodávaněj- ším a nejoblíbenějším hotelem společně s ho- tely Royal Palm a San Marco, jejichž služby se mohu využívat. Ubytování - 138 pokojů s vlastním sociálním zařízením, fénem, TV-SAT, minibarem, rádiem, centrální klimatizací (cca polovina června - po- lovina září), trezor za poplatek. Pokoje jsou roz- místěny v hlavní budově nebo v ostatních budo- vách včetně dvou zahrad patřících do hotelového komplexu. Pokoje s balkonem nebo terasou, vý- hledem na moře, superior atd. jsou za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - rozšíře- ná kontinentální, večeře - salátový bufet, výběr z menu. Místní i mezinárodní kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní termál- ní bazén (35°C), 1x vnitřní termální bazén (38°C), terasa s lehátky a slunečníky, restau- race, recepce, bar, internet point - za popla- tek, sauna za poplatek, vlastní lázeňské cen- trum, parkoviště. Klimatizace - 16.6. - 14.9. 2017. Minibus na pláž Citara ZDARMA v období 1.6. - 30.9. 2017. Klienti mohou využívat i některých služeb ho- telů Royal Palm a San Marco. Uvedené ceny jsou za pokoj STANDARD - pouze s oknem. Doporučujeme pokoje s balkonem nebo te- rasou. Příplatky: 1/1 pokoj 2.450,- /týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 3.990,- /týden; pokoj s balkonem /terasou v období 5.8. - 23.9. 1.050,- /os./týden, v ostatních termínech 700,- /os. /týden; pokoj s balkonem/terasou + výhled na moře v období 5.8. - 23.9. 2.240,- /os. /týden, v ostatních termínech 1.960,- /os. /týden; plná penze 1.680,- /os ./týden; dětská postýlka cca 11 € /den; sejf 1,5 € /den + vratná kauce 20 €. Speciální nabídka: Sleva 50% na minimálně 5 bahenních zábalů; podmínkou absolvování bahenních zábalů je lékařská prohlídka v hotelu - 40 € /os. - platba na místě. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 15 let 3., 4. os. 6-15 let 3., 4. os. 2-6 let 22.04. - 03.06. 7.390,- 6.290,- 5.690,- 3.890,- 03.06. - 05.08. 7.790,- 6.590,- 5.990,- 4.190,- 05.08. - 23.09. 8.290,- 6.990,- 6.490,- 4.490,- 23.09. - 28.10. 7.390,- 6.290,- 5.690,- 3.890,- HOTEL SORRISO a několik dalších budov tvo- ří rozsáhlý komplex ve svahu nad pláží Citara a Poseidonovými zahradami - privátní cesta až k moři (8 až 10 minut chůze po schodech) nebo 1 km po silnici. Komplex nabízí stabilně dobré služby na vysoké úrovni a vynikající stravu. Širo- ké terasy nabízejí panoramatické pohledy na zá- liv Citara a úchvatné západy slunce. Ubytování - 130 pokojů s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV-SAT, minibarem, fé- nem, topením, centrální klimatizací (26.5.- 26.9.). Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 2x venkovní termální ba- zén (34 - 38°C, nutná koupací čepice) s hydro- masáží, 2x vnitřní termální bazén (36 - 38°C) s hydromasáží, 1x dětský sladkovodní bazén, široké terasy s lehátky a slunečníky, léčebné a kosmetické oddělení, sauna zdarma, fit- ness, 1x týdně hudba a tanec, společenská a TV místnost, piano bar, internet point a WiFi zdarma (hala), parkoviště. Zdarma hotelový minibus na pláž Citara. Klienti ubytovaní v hotelu (ne depan- dance) minimálně na 7 nocí mají k dispozici slu- nečník a 2 lehátka na pláži Citara. DEPANDANCE HOTELU VILLA AGAVE a jiné jsou ve vzdál. cca 250 m od recepce ho- telu. Největší z nich je Villa Agave. Klienti ubytova- ní v depandancích využívají všechny služby hote- lu Sorriso Thermae Resort & Spa. Této možnos- ti využívají všichni, kteří chtějí čerpat kvalitní služ- by hotelu za nižší cenu a bydlí v depandancích. Ubytování - 17 jednoduše vybavených pokojů s vlastním sociálním zařízením, telefonem, v ně- kterých pokojích TV-SAT, fén a minibar, většina s balkonem nebo terasou. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - klienti využívají služeb a vybavení hotelu Sorriso. HOTEL SORRISO VILLA AGAVE A JINÉ DEPANDANCE Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 08.01. - 25.02. 8. 290,- 6. 990,- 4. 690,- 25.03. - 15.04. 8.590,- 6.990,- 4.490,- 25.02. - 01.04. 9. 390,- 7. 690,- 4. 990,- 15.04. - 27.05. 9.590,- 7.790,- 4.990,- 01.04. - 22.04. 11. 690,- 9. 590,- 6. 190,- 27.05. - 17.06. 11.390,- 9.290,- 5.990,- 22.04. - 20.05. 12. 990,- 10. 690,- 6. 990,- 17.06. - 05.08. 12.690,- 10.390,- 6.690,- 20.05. - 17.06. 15. 690,- 12. 790,- 8. 290,- 05.08. - 26.08. 19.790,- 15.990,- 10.390,- 17.06. - 05.08. 17. 490,- 14. 290,- 9. 190,- 26.08. - 16.09. 12.690,- 10.390,- 6.690,- 05.08. - 26.08. 22. 990,- 18. 590,- 11. 990,- 16.09. - 07.10. 11.390,- 9.290,- 5.990,- 26.08. - 16.09. 17. 490,- 14. 290,- 9. 190,- 07.10. - 11.10. 9.590,- 7.790,- 5.190,- 16.09. - 07.10. 15. 690,- 12. 790,- 8. 290,- 11.11. - 22.12. 8.590,- 6.990,- 4.490,- 07.10. - 28.10. 12. 990,- 10. 690,- 6. 990,- Příplatek: dvoulůžkový pokoj použitý jako jednolůžkový 7.280,- /týden 28.10. - 11.11. 11. 690,- 9. 590,- 6. 190,- 11.11. - 25.11 9. 390,- 7. 690,- 4. 990,- depandance Villa Agave Sorriso Příplatky Villa Agave: 1/1 pokoj 3.640,-/týden; plná penze 3.640,-/os./týden; dětská postýlka cca 15 € /den; galavečeře Ferragosto (15.8.) 50 € /os. - povinný příplatek. Příplatky hotel Sorriso: 1/1 pokoj 3.640,- /týden; pokoj s výhledem na moře v období 18.6.-16.9.3.640,- /os./týden, v ostatních termínech 2.450,- /os./týden; plná penze 4.900,- /os./týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj 9.660,- /týden; dětská postýlka - 15 € /noc; galavečeře Ferragosto (15.8.) 50 € /os.- povinný příplatek. Speciální nabídka: plážový servis od dubna do října v ceně + 1x zdarma vstup do oddělení SPA při pobytu na min. 7 nocí. 450m 1500m 400m 1700m 40m NÁŠ TIP NÁŠ TIP Forio TermeParkImperial  Forio SorrisoThermaeResort&Spahotelovýkomplex 

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 25 200m 1500m 250m 1500m 2000m 0m Luxusní rozlehlý hotelový komplex má pokoje v zahradě plné květů, kaktusů, palem a subtro- pických rostlin. Klientům je k dispozici unikát- ní hotelová exotická zahrada (20.000 m2) s ter- málními bazény a vlastní lázeňské a kosmetic- ké centrum. V blízkosti hotelu jsou tenisové kur- ty. Depandance hotelu jsou umístěné mimo are- ál ve vzdálenosti 300 m až 700 m od recepce, klienti využívají veškerých služeb hotelu Medi- terraneo. Ubytování - 110 pokojů s vlastním soc. zaříze- ním, telefonem (ne v depandanci), TV-SAT, centr. vytáp., klimatizace (cca červen-září) za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 2x venkovní termální bazén (27°C a 36°C), 1x vnitřní termální bazén s hydromasáží, venkovní Kneippovy láz- ně - masáže nohou a chodidel, terasa se slu- nečníky a lehátky, recepce, restaurace, bar, WiFi v hotelové hale zdarma, vlastní lázeň- ské zařízení, sauna, turecké lázně, parko- viště. Zdarma hotelový minibus na pláž Citara. Zastávka autobusu u hotelu. HOTEL**** DEPANDANCE*** Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 3-12 let Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 3-12 let 25.03. - 15.04. 8. 790,- 7. 290,- 5. 690,- 25.03. - 15.04. 8. 290,- 6. 790,- 5. 290,- 15.04. - 13.05. 9. 890,- 7. 990,- 6. 290,- 15.04. - 13.05. 8. 790,- 7. 290,- 5. 690,- 13.05. - 05.08. 11. 190,- 9. 190,- 6. 990,- 13.05. - 05.08. 9. 290,- 7. 690,- 5. 890,- 05.08. - 26.08. 15. 190,- 12. 290,- 9. 290,- 05.08. - 26.08. 12. 490,- 9. 990,- 7. 690,- 26.08. - 14.10. 11. 190,- 9. 190,- 6. 990,- 26.08. - 14.10. 9. 290,- 7. 690,- 5. 890,- 14.10. - 28.10. 9. 890,- 7. 990,- 6. 290,- 14.10. - 28.10. 8. 790,- 7. 290,- 5. 690,- 28.10. - 10.11. 8. 790,- 7. 290,- 5. 690,- 28.10. - 10.11. 8. 290,- 6. 790,- 5. 290,- Příplatky: 1/1 pokoj 2.940,- /týden; pokoj superior 1.750,- /os. /týden; galavečeře Ferragosto (15.8.) cca 50 € /os. - povinný příplatek. Moderní hotel tvořený dvěma budovami se na- chází v blízkosti světoznámého termálního par- ku Poseidonovy zahrady a krásné pláže Citara. Z pokojů a střešní terasy s termálním bazénem jsou úchvatné pohledy na celý záliv Citara. Sta- bilně kvalitní služby dávají záruku spokojenosti při dovolené všem klientům.Výhodou je i blízkost pláže cestou po rovině. Ubytování - 50 pokojů s vlastním soc. zaříze- ním, balkonem, telefonem, TV-SAT, většina s vý- hledem na moře. Pokoje standard - pouze s ok- nem. Klimatizace a pokoje s balkonem či terasou a výhledem na moře za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Tradiční ischi- tánská kuchyně z místních produktů, včetně ry- bích pokrmů. Restaurace se nachází v 1. patře hlavní budovy, s překrásným výhledem na záliv Citara a kouzelné západy slunce. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén (30°C - 32°C) na terase hotelu s výhledem na moře (srpen - pouze minerální voda), 1x vnitř- ní termální bazén (34°C) s hydromasáží, recep- ce, restaurace, bar, výtah, velká sluneční terasa s lehátky a slunečníky, WiFi v hotelové hale zdar- ma, parkoviště. Příplatky: 1/1 pokoj 2.940,- /týden; pokoj v hlavní budově s balkonem a výhledem na moře 1.960,- /os. /týden; výhled na moře v depandanci - 1.540,- /týden; klimatizace cca 4 € /pokoj /den. Hotel se skládá z hlavní budovy a depandance, ceny v tabulce jsou platné pro ubytování v pokoji standard v depandanci. Atraktivní hotelový komplex se skládá z několika budov rozmístěných v krásně upravené zahradě, v jejímž středu se nachází velký termální bazén. Hotel je vzdálen cca 20 minut chůze z kopce od pláže Citara a Poseidonových zahrad, přístup po silnici (cca 700 m). Trvale kvalitní služby včetně dobré kuchyně a vlastního lázeňského zařízení. Ubytování - 80 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem, TV-SAT, centrální klimatiza- cí (cca 15.06. - 15.09. 2017, bez příplatku), cen- trálním topením. U jednolůžkových pokojů není možné připlatit výhled na moře. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x velký venkovní ter- mální bazén, 1x vnitřní termální bazén (35°C - 38°C, nutná koupací čepice, v provozu mimo čer- venec+srpen), 1x venkovní bazén pro děti, lehát- ka a slunečníky u bazénu, bar, TV místnost, vý- tah v hlavní budově, centrální topení, vlastní lé- čebné zařízení, 1x v týdnu taneční večer, přírod- ní sauna (květen - říjen), možnost připojení na in- ternet - WiFi zdarma, parkoviště. Hotelový mini- bus na pláž Citara zdarma (červen - září). Příplatky: 1/1 pokoj 2.940,- /týden; plná penze 3.640,- /os. /týden; výhled na moře 1.960,- /os. /týden; galavečeře Ferragosto (15.8.) 40 € /os. - povinný příplatek. Sleva: pokoj ECONOMY - 630,- /os. /týden (nelze Early booking). Nápoje all inclusive - nápoje u jídla (voda, nealkoholické nápoje a víno podávané ve sklenkách), nápoje v baru od 10:00 do 22:00 - capuccino, káva, čaj, rozlévané nápoje (voda, nealkoholické nápoje a víno). Hotelový minibus na pláž Citara zdarma, kromě soboty. Klimatizace cca 15.6. - 15.9. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 8 let 3., 4. os. do 8 let 15.04. - 13.05. 8.490,- 6.990,- 4.590,- 13.05. - 17.06. 10.490,- 8.690,- 5.590,- 17.06. - 22.07. 11.190,- 8.990,- 5.690,- 26.08. - 16.09. 11.190,- 8.990,- 5.690,- 16.09. - 13.10. 8.490,- 6.990,- 4.590,- Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 2-12 let 18.03. - 20.05. 8.990,- 7.390,- 6.690,- 20.05. - 01.07. 10.290,- 8.390,- 7.390,- 01.07. - 05.08. 11.690,- 9.590,- 8.390,- 05.08. - 26.08. 14.290,- 11.690,- 10.290,- 26.08. - 23.09. 11.690,- 9.590,- 8.390,- 23.09. - 18.11. 8.990,- 7.390,- 6.690,- Forio Citara  Forio Galidon Forio ParkhotelTermeMediterraneohotelovýkomplex   EARLY BOOKING 7% DO 25.02.2017 NÁPOJE ALL INCLUSIVE hotel depandance 550m 1600m NÁŠ TIP

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

26 Panza je městská část, která patří k Foriu. Na- chází se nedaleko Sant‘ Angela nad světozná- mým zálivem Sorgeto, kde vyvěrají léčivé termál- ní prameny (cca 90°C) přímo do moře. Panza je klidné místo, v jehož centru se nachází několik menších obchodů, restaurací, barů a kavárniček. záliv Sorgeto Panza www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 Ostrov Ischia PANZA Ceny uvedené v tabulce jsou platné pro pokoje special v depandanci Paradiso Garden. Příplatky: Pokoj comfort v hlavní budově Paradiso Terme 2.450,- /os. /týden; pokoj prestige v hlavní budově Paradiso Terme 3.640,- /os. /týden; dvoulůžkový pokoj standard v depandanci použitý jako jednolůžkový 6.020,- /týden; dvoulůžkový pokoj comfort v hlavní budově použitý jako jednolůžkový 9.590,- /týden; galavečer Ferragosto 14.8. - 35 € /os. od 12 let, 25 € /osoba 2 - 12 let; župan 5 € /výměna; plážová osuška 3 € /výměna. Slevy: pobyt pouze se snídaní -1.050,- Kč /os. /týden; pokoj standard (max.2 osoby) v depandanci v období 22.4. - 14.10. 1.960,- Kč /os. /týden, v ostatních obdobích 980,- Kč /os. /týden. Dietní stravování - bezlepková dieta, bez laktózy, vegatariánská. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3., 4. os. 2-12 let 01.04. - 23.04. 13.990,- 10.990,- 7.490,- 23.04. - 17.06. 17.190,- 13.490,- 9.490,- 17.06. - 05.08. 18.290,- 14.190,- 9.590,- 05.08. - 26.08. 19.890,- 15.190,- 10.490,- 26.08. - 23.09. 18.290,- 14.190,- 9.590,- 23.09. - 14.10. 17.190,- 13.490,- 9.490,- 14.10. - 29.10. 13.990,- 10.990,- 7.490,- Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. Sorgeto Forio ParadisoTermeResort&Spa  Velice luxusní hotelový komplex se i se svými depandancemi (150 m od recepce) rozprostírá v rozlehlé zahradě (23.000m2) plné mnoha stře- dozemních druhů stromů a rostlin. Jedinečný je i svým panoramatickým umístěním, které na- skýtá svým hostům překrásné výhledy na moře, Forio a horu Monte Epomeo. K dispozici je zde i Wellness centrum , které nabízí různé druhy lé- čebných kur, inhalací a masáží i s použitím vlast- ně vyráběného fanga (bahna). Vzhledem ke své- mu umístění je pro klienty zdarma zajištěn pravi- delný transfer do přístavu a centra ve Foriu, na pláž Citara a k Poseidonovým zahradám. Ubytování - 72 pokojů rozdělených do sedmi kategorií s výhledy na moře nebo na horu Monte Epomeo, některé s balkonem/terasou. Všechny pokoje s vlastním sociálním zařízením, internetovým připojením, klimatizací, SAT - TV, minibarem, sejfem a telefonem. Stravování - polopenze. Snídaně formou bu- fetu, večeře formou výběru z menu - lokální a ty- pická italská i internacionální kuchyně. Lze serví- rovat bezlepkovou, bezlaktózovou či vegetarián- skou stravu. V letních měsících je jídlo servíro- váno na panoramatické terase. Služby a vybavení - 3x venkovní termální ba- zén (26° - 36°), 1x vířivka, 1x vnitřní termální ba- zén, lehátka a slunečníky u bazénu, recepce, re- staurace, bar, knihovna, fitness centrum, stolní tenis, wellness centrum, parkoviště. V blízkosti resortu se nachází tenisové kurty. 2.5km 3.5km 500m

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Pěkný rodinný hotelový komplex se skládá z ně- kolika budov. Leží na velmi klidném místě s krás- ným výhledem na Sant‘ Angelo a ostrov Capri, cca 500 m od centra Panzy. Nedaleko se nachá- zí známá kamenitá pláž Sorgeto s horkými ter- málními prameny, vyvěrajícími do moře (cca 200 schodů, horší přístup do moře - doporučujeme obuv do vody, není vhodné pro děti). Ubytování - 100 pokojů s vlastním soc. zaří- zením, TV-SAT, fénem, většina s malým balko- nem nebo terasou, telefonem, centrální klimati- zací (cca 19.06. - 18.09. 2017), sejf - za poplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén (33° - 36°C), 1x vnitřní termální bazén (38° - 40°C) s hydromasáží, 2x malý minerální bazén pro děti, sluneční terasy s lehátky a slunečníky, restaurace, snack bar, společenská místnost, TV-místnost, internet point za poplatek, lázeňské a kosmetické oddělení, přírodní sauna, parkoviš- tě, 1x týdně gala večeře a taneční večer, disko- téka v těsné blízkosti, animační program pro děti i dospělé. Vzdálenost od moře - cca 400 m + cca 200 schodů - Sorgeto (horké prameny vyvěrající do moře, vhodné boty do vody). Další pláže cca 10 min. autobusem. Příplatky: 1/1 pokoj 3.640,- /týden; plná penze 3.640,- /os. /týden; výhled na moře 770,- /os. /týden; Ferragosto 15.8. 50 € /os. - povinně; trezor - 1,5 € /den, minibar - 3 € /den, dětská postýlka do 2 let: 8 € /den; animační programy v italštině a hotelový minibus na pláž a zpět v období 12.6. - 11.9. - 20 €/os./týden. Speciální nabídka: Hotelový minibus každou celou denní hodinu (v denních hodinách) k autobusové zastávce zdarma. Klimatizace 11.6. - 10.9. 2017. Termín 1. a 2.osoba 3.,4. os. Termín 1. a 2.osoba 3.,4. os. 04.03. - 08.04. 7.190,- 3.690,- 05.08. - 26.08. 15.190,- 7.790,- 08.04. - 29.04. 8.390,- 4.290,- 26.08. - 23.09. 9.290,- 4.990,- 29.04. - 27.05. 7.990,- 3.990,- 23.09. - 28.10. 7.990,- 3.990,- 27.05. - 01.07. 8.390,- 4.290,- 28.10. - 24.11. 7.190,- 3.690,- 01.07. - 05.08. 9.290,- 4.990,- - - - 27 700m 200m 100m Pěkný hotel s kvalitními službami se nachází v klidné části ostrova plné zeleně v městečku Panza, nedaleko malebného Sant‘ Angela. Z te- rasy hotelu jsou krásné výhledy na ostrov Capri a jižní pobřeží. V blízkosti hotelu se nachází te- nisové kurty, dobré autobusové spojení je odsud k termálnímu parku Tropical a Afroditiným a Apol- lonovým zahradám v Sant‘ Angelu. Ubytování - 40 jednoduše zařízených pokojů s vlastním soc. zařízením, balkonem či terasou. Stravování - polopenze, snídaně - kontinen- tální, večeře - výběr z menu.Tradiční ischitánská a italská kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, re- cepce, restaurace, bar, TV-SAT místnost, připo- jení WiFi v prostorách recepce zdarma, malé parkoviště. Hotel je často využíván pro skupiny s programem cvičení u hořejšího bazénu. Vzdálenost od moře - cca 700 m + cca 200 schodů - Sorgeto (horké prameny vyvěrající do moře, kamenitá pláž - nevhodná pro děti), na vět- ší pláže - cca 10 min. autobusem (zastávka se nachází zhruba 100m nad hotelem) - možno na- vštívit pláž Citaru, Poseidonovy zahrady, měst- ské pláže v Sant\'Angelu a nebo i pláž Maronti. Příplatky: 1/1 pokoj 2.450,- /týden; pokoj s výhledem na moře 1.470,- /os. /týden; pokoj Comfort 1.470,- /os. /týden; pokoj Comfort s výhledem na moře 2.450,- /os. /týden; dětská postýlka 5 € /den; Ferragosto 20 € /os. WIFI ZDARMA v prostorách recepce, haly, baru a terasy u baru. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 2-12 let 14.04. - 27.05. 6.690,- 6.190,- 3.690,- 27.05. - 01.07. 7.290,- 6.690,- 3.990,- 01.07. - 05.08. 7.990,- 7.390,- 4.290,- 05.08. - 26.08. 13.590,- 12.390,- 7.190,- 26.08. - 30.09. 7.990,- 7.390,- 4.290,- 30.09. - 31.10. 7.290,- 6.690,- 3.990,- 400m 500m Panza Maremonti  Panza CastiglioneVillage&Spa  Succhivo CasaNicola  1000m 400m 50m Jedná se o jednoduchý, přesto příjemný rodinný hotel v oblasti Serrara Fontana - Succhivo na jihu ostrova, nedaleko Sant’ Angelo a pláže v maleb- né zátoce Cava Grado. Jedná se o komplex bu- dov v ischitánském stylu. V okolí jsou vinice a ci- trónové a pomerančové sady. Hotel nabízí výbor- nou středomořskou kuchyni. Ubytování - 20 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, fénem, topením, některé s klimatizací (za příplatek).Většina pokojů má balkon nebo te- rasu společnou pro několik pokojů, za příplatek. Na vyžádání TV. Stravování - polopenze, snídaně - rozšířená kontinentální, večeře - servírovaná. Výborná do- mácí kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén s hydromasáží (35°C - 38°C, vhodné i pro děti) v zahradě s lehátky a slunečníky - 100 m od hotelu, 1x vnitřní termální vířivka v hotelu, re- cepce, restaurace, bar. WiFi v recepci - 3 € /den. Příplatky: 1/1 pokoj 1.960,- /týden; pokoj s balkonem 1.470,- /pokoj /týden; klimatizace 7 € /pokoj /den; dětská postýlka 7 € /den. Speciální nabídka: Při ubytování 2 dospělých osob se dvěma dětmi do 12 let ve čtyřlůžkovém pokoji platí 3 osoby plnou cenu, 1 osoba zdarma. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os.od 12 let 3. os. do 12 let 04.03. - 01.04. 5.290,- 4.690,- ZDARMA 01.04. - 08.04. 6.990,- 5.990,- ZDARMA 08.04. - 20.05. 5.290,- 4.690,- ZDARMA 20.05. - 29.07. 6.990,- 5.990,- ZDARMA 29.07. - 02.09. 11.390,- 10.390,- ZDARMA 02.09. - 14.10. 7.190,- 6.490,- ZDARMA 14.10. - 18.11. 5.290,- 4.690,- ZDARMA DÍTĚ ZDARMA

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 28 Hotel se nachází v exkluzivní lokalitě ostro- va, přímo nad centrem romantického městečka Sant´Angelo. Jedná se o luxusní hotel v maur- ském stylu, s komfortním vybavením a výborný- mi službami. Hotel se nachází blízko termálního parku Tropical, nedaleko parku Afroditiny a Apol- lonovy zahrady a pláže Maronti. Z hotelových te- ras je krásný výhled na záliv Sant´Angelo. Ubytování - pokoje s balkonem nebo terasou a bočním výhledem na moře, vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV, stropním ventilátorem, klimatizací a minibarem. Stravování - polopenze, italská kuchyně, sní- daně formou bufetu, večeře - výběr z menu a sa- látový bufet. Klientům, ubytovaným v hotelu Il Fortino, jsou podávány snídaně v hotelu Il For- tino. Večeře a obědy jsou podávány v restauraci hotelu La Palma, cca 150 m od hotelu Il Fortino. Služby a vybavení - recepce, restaurace, bar, čtenářská místnost, TV místnost, salonky, WiFi v prostorách recepce zdarma. Zvýhodněné vstupné do termálního parku Tropical pro hosty hotelu - 12,5 € /os./den nebo 85 € /os./týden (Tro- pical-10 termálních bazénů, bazén s mořskou vodou, Kneippovy lázně, sauna, vířivka, římská jeskyně, terasy s lehátky a slunečníky, restaura- ce, lázeňské zařízení a kosmetické centrum). Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 14 let 3. os. 8-14 let 3. os. 4-8 let dítě do 4 let 14.04. - 20.05. 13.790,- 12.490,- 11.190,- 7.290,- ZDARMA 20.05. - 05.08. 16.390,- 14.890,- 13.290,- 8.590,- ZDARMA 05.08. - 19.08. 18.990,- 17.190,- 15.390,- 9.890,- ZDARMA 19.08. - 30.09. 16.390,- 14.890,- 13.290,- 8.590,- ZDARMA 30.09. - 28.10. 13.790,- 12.490,- 11.190,- 7.290,- ZDARMA Příplatky: 1/1 pokoj 2.450,- /týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj 4.830,- /týden; plná penze 4.830,- /os. /týden; dětská postýlka cca 15 € /den.. Sleva: ubytování v hotelu Il Fortino**** možno v období 29.4. - 15.10. - 700,- /os. /týden. Upozornění: předpokládaná provozní doba parkuTropical v roce 2017 - 15.4. - 23.10., v období 1.4. - 22.4. k dispozi- ci pouze krytý bazén; dítě do 4 let zdarma - bez nároku na stravu - platba stravy dle konzumace na místě. Zvýhod- něné vstupné do termálního parkuTropical pro klienty hotelů La Palma a Il Fortino - 10 €/ os./ den. Čtyřlůžkové pokoje jsou s palandou - vhodná pouze pro děti. Luxusní hotel i pro náročné se nachází přímo u moře, nedaleko náměstíčka v Sant’Angelo. Ubytování - komfortní pokoje, zařízené v elegantním středomořském stylu, s balkonem nebo terasou, směrované k moři, jsou vyba- veny vlastním sociálním zařízením, telefonem s přímou volbou, klimatizací, TV-SAT, miniba- rem, digitálním trezorem, fénem, koupacím pláš- těm.Hotel disponuje pokoji classic, superior, juni- or-suite a suite. Stravování - snídaně - bufet. Restaurace nad mořem nabízí bohatý výběr regionálních specia- lit a vinný lístek se širokým výběrem vín. Služby a vybavení - recepce, 2 restaura- ce, 2x bar, 1x ovocný bar, tenisový kurt, teniso- vé rakety a míčky k zapůjčení, fitness centrum, kosmetické a léčebné centrum. V ceně je za- hrnut vstup do termálního parku Aphrodite -Apollon po celou dobu pobytu - park je od roku 2016 částečně v rekonstrukci, lze využí- vat pouze jeho část. Ceny uvedené v tabulce jsou platné pro ubytování v pokojích Apollon Club Classic, na minimálně 7 nocí. Příplatky: 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj 12.110,- /týden; polopenze 4.410,- /os. /týden; pokoj Apollon Superior 4.130,- /os. /týden; pokoj Apollon prestige 12.110,- /os. /týden; pokoj Miramare Classic 6.580,- /os. /týden; pokoj Miramare Superior 11.620,- /os. /týden; pokoj Miramare Prestige 18.550,- /os. /týden; transfer mikrotaxi do hotelu 1.260,- /os. /oba směry cesty - povinný příplatek. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. 01.04. - 29.04. 18.190,- 12.990,- 29.04. - 12.08. 20.690,- 14.890,- 12.08. - 16.09. 23.690,- 17.290,- 16.09. - 14.10. 20.690,- 14.890,- 14.10. - 31.10. 18.190,- 12.990,- 50m 0m -% park Tropical hotel La Palma Ostrov Ischia SANT\'ANGELO Tato původně rybářská vesnička je součás- tí správní oblasti Serrara Fontana a rozprostírá se na jižním pobřeží ostrova, v krajině plné ci- trusů a ovocných zahrad. Městečko je vyhláše- ným cílem pro všechny, kteří hledají klid a odpo- činek. Panuje zde mimořádná ostrovní atmosféra s velkým množstvím typických barů a restaurací na malém náměstí, spojeném s romantickým pří- stavem, kde místní kolorit často dokresluje hu- dební doprovod zdejších skupin nebo jednotliv- ců, vystupujících s typickými ischitánskými pís- němi. Na úpatí skalnatého srázu stojí různě zbar- vené domy a hotely. Nacházejí se zde dva ter- mální parky - Tropical nad městem a Afroditiny a Apollónovy zahrady nad nejdelší ostrovní pláží Maronti (2 km). Hlavním svátkem je oslava patro- na San Michele s procesím po moři na konci září. Nachází se zde rovněž městská pláž, která spo- juje pevninu s masivním lávovým poloostrovem Punta Sant‘ Angelo, odkud se z vyvýšeného mís- ta nad přístavištěm naskýtá návštěvníkům po- hádkový pohled na městečko a celé jižní pobřeží. Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. Sant\'Angelo MiramareSeaResort&Spa Sant\'Angelo LaPalma/IlFortino  / 50m 50m -%

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Aragonský hrad s pláží Peskatori Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 29 0m 500m Menší rodinný hotel ležící uprostřed jedné z nejkrásnějších a největších pláží ostrova, Ma- ronti. Nachází se pouhých pět minut chůze od nedalekých starých přírodních lázní Cava Scura, ukrytých ve skalnatém kaňonu, jímž protéká ter- mální pramen. Hotel je vhodný pro všechny klien- ty, kteří chtějí trávit dovolenou přímo na pláži. Nevýhodou je vzdálenost od centra městečka Sant’Angelo. Ubytování - jenoduše zařízené pokoje s vlast- ním sociálním zařízením, balkonem nebo tera- sou, všechny s výhledem na moře. Stravování - polopenze, ischitánská kuchyně, anglická snídaně, večeře - výběr z menu. Služby a vybavení - venkovní termální ba- zén a sauna v zahradě za hotelem, lehátka a slunečníky u bazénu. TV místnost se SAT-TV, bar, restaurace, Wi-Fi v restauraci. Příplatky: dvoulůžkový pokoj použitý jako jednolůžkový 1.470,- /týden. Sleva: pobyt pouze se snídaní - 1.120,- /os. /týden. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 12 let 3., 4. os. 2-12 let 01.04. - 27.05. 10.990,- 9.990,- 5.890,- 27.05. - 29.07. 11.890,- 10.690,- 6.290,- 27.07. - 26.08. 14.990,- 13.690,- 7.990,- 26.08. - 02.09. 13.790,- 12.290,- 6.990,- 02.09. - 30.09. 11.890,- 10.690,- 6.290,- 30.09. - 31.10. 10.990,- 9.990,- 5.890,- Je hlavním městem ostrova Ischia. Ischia Por- to bývalo kdysi jezerem vulkanického původu, které v r. 1854 nechal Ferdinand II. Bourbonský přebudovat na velmi bezpečný přístav. Je to vel- mi živé a moderní centrum s luxusními hotely a obchody, které jsou převážně na hlavní prome- nádě. Ischia Ponte si dodnes zachovalo vzhled typické rybářské vesnice s krásnou historic- kou zástavbou. Významnými památkami jsou zde barokní kostely „Sv. Panny Marie“ a „Sva- tého Ducha“. Z hlavního náměstí vede kamen- ný most k nejvýznamnější památce - Aragon- skému hradu, z jehož vyhlídek můžete obdivo- vat krásné pohledy na Ischia Ponte, východní pobřeží, okolní ostrovy Procida, Vivara a Capri i celý Neapolský záliv s dominantou vulkánu Ve- suv. Nejslavnějším svátkem je červencová slav- nost Sant´Anna, doprovázena množstvím alego- rických plavidel v zátoce pod hradem, kterou sle- dují z pevniny tisíce turistů i místních. Toto mís- to je jako stvořené k procházce historickým cent- rem nebo v okolí Aragonského hradu. Sant\'Angelo Angelino ostrov Ischia ISCHIAPORTO A PONTE Hotel je umístěn v rozlehlé zahradě 45.000 m², na klidném místě s krásnými výhledy na moře, Sant´Angelo. Skládá se z hlavní a více vedlejších budov. Z bus. zastávky jezdí minimálně 6x denně zdarma svozový bus do San Angela. Ubytování - 123 pokojů, všechny se sprchou nebo vanou/WC, telefonem, SAT-TV, sejfem, fé- nem, minibarem, centrál. topením a klimatizací (cca. 15.6. - 15.9.). Některé s terasou nebo bal- konem, výhledem na moře za příplatek. Stravování - snídaně formou bohatého bufetu, za příplatek večeře a/nebo obědy - 4-chodové menu, při obědu salátový bufet, při večeři předkrmy formou bufetu. Vegetariánská a be- zlepková strava na objednání, bez příplatku. Vybavení a služby - v ceně - vlastní termální park -7 termálních bazénů, 1x minerální bazén, 1x bazén s hydromasáží, 2x Japonské koupele a 2x Kneippovy koupele, lehátka, sluneční ter- asy u bazénů, FKK terasa. Stolní tenis, hřiště na volejbal a nohejbal, hřiště na hru boccia, tenisový kurt, fitness Technogym™ , 6x týdně aquagymnastika, 6x týdně jóga, horská kola, parkoviště, 3x týdně taneční večer, internetová kavárna, 1 x týdně půldenní pěší výlet po ostrově s průvodcem (kromě června, července a srpna, případné vstupy, taxi nebo bus nejsou v ceně). Za poplatek - vlastní léčebné a kosmetické cen- trum – masáže, zábaly, inhalace a řada dalších kosmetických a léčebných procedur a ošetření. Zapůjčení županu, zvýhodněné vstupné na pláž v Sant´Angelo a do La Colombaia na Maronti. Sant\'Angelo Parkhotel&TermeRomantica  Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 14 let 3. os. 2 - 14 let 08.04. - 13.05. 15.390,- 12.490,- 7.990,- 13.05. - 10.06. 17.190,- 13.990,- 8.790,- 10.06. - 17.06. 15.390,- 12.490,- 7.990,- 17.06. - 05.08. 17.190,- 13.990,- 8.790,- 05.08. - 26.08. 20.390,- 16.390,- 10.690,- 26.08. - 30.09. 17.190,- 13.990,- 8.790,- 30.09. - 31.10. 15.390,- 12.490,- 7.990,- Příplatky: jednolůžkový pokoj 1.190,- /týden; dvoulůžkový pokoj použitý jako jednolůžkový v období 5.8. - 26.8. 9.660,- /týden, v ostatních obdobích 4.830,- /týden; polopenze 3.920,- /os. /týden; pokoj s výhledem na moře (přímý, boční nebo částečný) 1.470,- /os. /týden; junior suite 7.770,- /os. /týden; galavečeře 15.8. Ferragosto 50 € /os. 400m 700m 300m PRO NÁROČNÉ

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.790,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 30 Oblíbený menší rodinný hotel se skládá ze dvou budov a nachází se na klidném místě v zahra- dě, jen pár minut od centra i městských pláží. Je vhodný pro milovníky procházek po promenádě a v centru města se spoustou taveren, restau- rací, obchůdků, butiků atd. Hotel je vyhledávaný klienty, kteří hledají odpočinek nebo si chtějí vy- chutnat atmosféru promenády a navštívit maleb- ný přístav. Nedaleké centrum města nabízí pes- trý noční život. Z hotelu je možno se vydat pro- cházkou do přístavu nebo do centra města Porto přes promenádu až k Aragonskému hradu. Ubytování - pokoje s vlastním sociálním zaří- zením, telefonem, fénem, TV-SAT. Stravování - kontinentální snídaně. Službyavybavení-1xvenkovnítermálníbazén s hydromasáží (35°C), recepce, restaurace, cen- trální topení, bar, internet point za poplatek. 400m 300m Uvedené ceny platí pro pobyt na minimálně 7 nocí. Příplatky: 1/1 pokoj 2.450,- /týden; pokoj s balkonem 1.260,- /os. /týden. Termín 1. a 2. osoba 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 04.04. - 15.07. 5.790,- 4.690,- 3.490,- 15.07. - 29.07. 6.490,- 5.490,- 3.690,- 29.07. - 02.09. 6.990,- 5.990,- 3.990,- 02.09. - 02.11. 5.790,- 4.690,- 3.490,- příjemný rodinný hotel nacházející se v kopci v obci Ischia Ponte. Jen několik minut chůze od- děluje hotel od historického centra městečka, im- pozantního Aragonského hradu a od moře.Výho- dou je klidná, ale zároveň centrální pozice.Vzdá- lenost od nejbližší písčité pláže cca 600m vzdá- lenost od historického centra cca 400m, nad ho- telem autobusová zastávka, potraviny a tabák. Nejbližší písčitá pláže je Spiaggia dei Pescatori a nedaleko je také pláž Cartaromana, kde do moře pramení teplé termální prameny a je od- tud krásný výhled na protilehlý Aragonský hrad. Ubytování - dvoulůžkové pokoje s možností při- stýlky mají vlastní příslušenství, telefon, TV, větši- na balkon nebo terasu. Pokoje s výhledem na ba- zén nebo panoramatický výhled za příplatek. Stravování - snídaně - kontinentální (pečivo, máslo, marmeláda, suchary, salám/šunka, sýr; káva, kapučíno, čaj, mléko, džus, na vyžádání vej- ce, ovoce atd.) Večeře - servírovaná, jednotné menu (první chod, druhý chod s přílohou, desert; na vyžádání možná variace). Služby a vybavení - společenská místnost s televizí, restaurační hala, venkovní termální ba- zén 34°C s vybavenou terasou, bar, sluneční te- rasa, WiFi ve společných prostorách zdarma. Příplatky: 1/1 pokoj 1.470,- /týden; panoramatický výhled nebo výhled na bazén 280,- /os. /týden. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 12 let 3. os. do 12 let 4. os. do 12 let 29.04. - 27.05. 7.290,- 5.890,- ZDARMA 3.790,- 27.05. - 01.07. 7.490,- 6.190,- ZDARMA 3.990,- 01.07. - 29.07. 7.990,- 6.490,- ZDARMA 4.190,- 29.07. - 26.08. 12.490,- 9.990,- ZDARMA 6.490,- 26.08. - 16.09. 8.290,- 6.690,- ZDARMA 4.290,- 16.09. - 30.09. 7.990,- 6.490,- ZDARMA 4.190,- 30.09. - 21.10. 7.290,- 5.890,- ZDARMA 3.790,- Ponte Aragonese  Porto VillaTina  Hotel se nachází v zálivu Cartaromana, naproti Aragonskému hradu, s výhledem na moře. Sklá- dá se z hlavní budovy a budovy La Fenice (250 m pěšky po schodech), v níž jsou pokoje superior. Ubytování - 31 pokojů s vlastním příslušen- stvím, TV, telefon, topení za příplatek, klima- tizace, fén, trezor, WiFi za příplatek, všechny s terasou nebo balkonem. Stravování - polopenze - vynikající jídla stře- domořské kuchyně. Snídaně formou bufetu, ve- čeře - salátový bar, výběr z menu. Možnost vege- tariánské kuchyně, či výběru a la carte - za pří- platek. Služby a vybavení - klimatizované společen- ské haly, TV, bar, terasy, hotelová restaurace s panoramatickou prostornou terasou. Zahrada s lehátky a slunečníky, hotelová pláž s pískem a kameny s molem plně vybaveným sluneční- ky a lehátky, vany s termální vodou umístěné v zahradě (5 € /os. /den), masážní kaskády, nové centrum krásy „Il Ninfario” za poplatek (inhalace, aerosol, turecká lázeň), parkoviště. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 6-12 let 3. os. 2-6 let 18.04. - 27.05. 9.590,- 7.790,- 6.990,- 4.990,- 27.05. - 03.06. 12.990,- 10.690,- 9.290,- 6.890,- 03.06. - 29.07. 12.490,- 9.990,- 8.990,- 6.690,- 29.07. - 26.08. 21.190,- 16.990,- 14.990,- 10.890,- 26.08. - 07.10. 12.490,- 9.990,- 8.990,- 6.690,- 07.10. - 21.10. 9.590,- 7.790,- 6.990,- 4.990,- 21.10. - 11.11. 8.990,- 7.290,- 6.490,- 4.890,- Příplatky: 1/1 pokoj v období 27.5. - 7.10. 5.110,- / týden, v ostatních termínech 3.920,- /týden; boční výhled na moře 1.470,- /os. /týden; superior s přímým výhledem na moře v období 27.5. - 7.10. 5.320,- /os. /týden,v ostatních termínech 2.940,- /os. /týden; plná penze 4.830,- /os. /týden; dětská postýlka - 15 € /den (povinně); plážový servis (povinně) - 70 € /os. /týden v období 29.7. - 2.9., v ostatních termínech 35 € /os. /týden. Ponte GiardinodelleNinfeelaFenice  600m 400m 30m 1500m 0m

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: ránráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, odpoledne návštěva středověkého města Šoproň, ochutnávka vín, cesta Zádunajím do lázní Hevíz, večeře, malá procházka lázněmi. 2.den: po snídani relaxace v největším evropském termál- ním jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 36 - 38 °C bla- hodárně působí na pohybové ústrojí, osteoporózu a exémy) či v termálních lázních Stz. András (8 termálních ba- zénů s různě teplou vodou, vířivkami, podvodními lehátky a protiproudy), projížďka vláčkem hévízáčkem na vinný ko- peček Weinberg s krásnými výhledy do údolí, posezení při skleničce dobrého vína,večeře, nocleh. 3. den: po snídani relaxace v největším evropském termál- ním jezeře Gyógy-tó či v termálních lázních Stz. András, odpoledne návštěva tradičního trhu, kde obchod- níci prodávají vlastní výrobky od zeleniny přes víno, klobá- sy, pálenky až po vyšívané dečky, pletené košíky a kerami- ku za výhodné ceny, večeře, hudební či folklórní program v hotelu, nocleh. 4. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v termál- ních lázních Stz. András, odpoledne veselý výlet po sever- ním břehu do typické balatonské vesničky Szigliget, neza- pomenutelná návštěva starobylých sklepů rodiny Esterházy s degustací vína, večeře, nocleh. 5. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v v ter- málních lázních Stz. András, odpoledne výlet do městečka Keszthely, návštěva barokního zámku rodu Festetics, ro- mantická projížďka lodí po Balatonu, večeře. 6. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v v termál- ních lázních Stz. András, po poledni odjezd do České repub- liky, návrat ve večerních hodinách. HOTEL PANORAMA Oblíbený hotel Panorama se nachází v malebném centru lázní Hévíz, pouhých 150 m od termálního jezera a jako jediný je spojen vytápěnou chodbou s termálními lázněmi Stz. András (komplex 8 termálních bazénů s různě teplou vodou, vířivkami, podvodními lehátky a protiproudy). Cena zahrnuje: doprava lux busem, ubytování, polopen- ze + polední polévkový bufet, 5x vstup do léčebného jeze- ra či lázeňského wellness, služby průvodce, výlety dle pro- gramu, zákonné pojištění CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč /os. /den, vstupné do navštěvovaných objektů, lázeňská taxa 1,7 € /os. /den (hradí se na recepci hotelu). Odjezdy autobusů: Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Mladá Boleslav, Praha, Jihlava, Brno, Bratislava. Sleva 500,- Kč za včasný nákup platí do 31.12.2016 (Mo) lázeňské pobyty Maďarsko-lázněZalakarošautobusem Freya***, na úrovni 4* - nejoblíbenější hotel Ubytování: Jedná se o velmi pěkný hotel na úrovni 4*, kompletně zrekonstruovaný. Nachází se přímo proti lázeň- skému areálu. S areálem ho spojuje podzemní koridor.Tím můžete libovolně docházet do lázní. Hotel je tedy bezba- riérově přístupný. Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky a s koupelnou a WC. V pokojích je minibar, tele- fon, televize a balkon, ze kterého je pěkný výhled na láz- ně nebo okolní kopcovitou krajinu. Pro větší rodinu je k dis- pozici apartmá (příplatek 20 % na osobu). Hostům je zdar- ma k zapůjčení župan, ve kterém mohou chodit do lázeň- ského areálu. Hotelové služby: restaurace, kavárna, bar, obchod se suvenýry, kadeřník, kosmetika, masáže, zdarma dětský animační program, herna pro děti, čínská akupunktura bez jehel, čínské masáže. Hotel nabízí každý den zdarma cvi- čení či aquagymnastiku. Večer jsou pořádány večerní zá- bavy přímo v hotelu. Parkoviště uzavřené bránou je přímo před hotelem - za poplatek (cca 500 HUF na den). Při uby- tování v apartmánu příplatek 20 % na osobu. Strava: polopenze - snídaně i večeře formou bohatých švédských stolů. Cena zahrnuje: 7x ubytování; 7x polopenze - švédské stoly; doprava lux. autobusem; 7x celodenní vstup do lá- zeňského areálu; koupací plášť; průvodce; komplexní po- jištění; lázeňská taxa. Příplatky: pokoj 1/1 - info v CK; děti do 14 let a přistýl- ka - info v CK. Přehled Tras: A: Sokolov, Karlovy Vary, Plzeň, Blatná, Písek, České Bu- dějovice, Třeboň. B: Sokolov, Karlovy Vary, Plzeň, Rokycany, Beroun, Praha, Jihlava, Brno, Znojmo. C: Sokolov, Cheb, Frant. Lázně, Mar. Lázně, Planá u ML, Stříbro, Plzeň, Blatná, Písek, Č. Budějovice, Třeboň. E: Sokolov, K. Vary, Klášterec n. Ohří, Kadaň, Chomutov, Praha (svoz z Plzně), Brno, Znojmo. (Li) 31 PROGRAM ZÁJEZDU Nesmírně oblíbený produkt naší CK, 80% klientů jezdí pra- videlně. 4 plné dny volna a relaxace v areálu krytých moř- ských bazénů a vířivek postavených těsně u moře - plavete v bazénech s mořskou vodou teplou cca 30 C a koukáte na jachty a lodě na moři. Do bazénů máte neomezený vstup po celé 4 dny, pouze sjíždíte hotelovým výtahem.Vyjdete z ho- telu a do 15 - 20 minut pěší chůze po mořském nábřeží máte celou řadu atrakcí od míst, kde se točil film Účastníci zájez- du přes historické benátské město Piran po moderní a ce- loročně živé nejlepší slovinské přímořské letovisko s palma- mi, oleandry a olivovníky Portorož, po velký jachtařský pří- stav Lucija a historickou salinu.V průběhu vašeho pobytu or- ganizujeme pro zájemce lodní výlet do historického městeč- ka Izola s vyhlídkou po celém slovinském pobřeží a s přista- vením lodi přímo před hotel. Hotel má 4*, snídaně i večeře jsou bohatý bufet. Opravdu skvělý odpočinek pro všechny generace. 1.den: Odjezd z Prahy ve 21 hodin. 2. - 5. den: Vaše individuální relaxace v lázních Mořský park Laguna ve vašem luxusním hotelu na břehu Jadranu. Náš průvodce vám v průběhu pobytu nabídne společné pěší procházky do Pirana a Portorože i lodní výlet. Užijete si sla- né mořské vody 2 bazénů, oválných bazénů s protiproudy a masážními lehátky, dále vířivek, tobogánů, vodopádů, gejzí- rů, finské sauny, solária atd.. Při ranním příjezdu si již tento první programový den můžete doobjednat bufetovou snída- ni. Hned ráno budete mít možnost ponořit se do horké vody. Klíče od pokoje obvykle dostanete, jak je v hotelích zvykem, kolem 14. hodiny. Poslední den plánujeme odjezd kolem 21. hodiny - po koupání. 6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 3 x nocleh s polo- penzí formou bufetu, 4-denní neomezený vstup do akva- parku Laguna v řádné otevírací době, turistické taxy, vol- ný vstup do casina Bernardin, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: 1/1: 1.200 Kč, výběr pokoje s výhledem na moře - 400 Kč /os., 290 Kč - 1. snídaně při ranním příjezdu, večeře v den odjezdu - 470 Kč. Slevy: děti 3-6 let sleva 1.500 Kč (s dvěma dospělými), děti 17 - 12 let sleva 700 Kč (s dvěma dospělými), 3. osoba na třílůžkovém pokoji - sleva 500 Kč (Pe) lázeňské pobyty Maďarsko-lázněHevíz autobusem Slovinsko-relaxaceujadranu autobusem Termín cena 11.04.-16.04. / 14.11.-19.11. 7.690,- 26.04.-01.05. / 24.10.-29.10. 7.990,- 09.05.-14.05. / 30.05.-04.06. / 19.09.-24.09. / 10.10.-15.10. 8.390,- 20.06.-25.06. / 04.07.-09.07. / 01.08.-06.08. 22.8. - 27.8. / 05.09. - 10.09. 8.690,- Termíny 2017 cena 01.03. - 06.03. 6.700,- 14.02. - 19.02. 6.700,- Velikonoce 13.04. - 18.04. 7.200,- 27.09. - 02.10. 6.900,- 25.10. - 30.10. 6.700,- 15.11. - 20.11. 6.700,- Balaton Piran Mořský park Laguna Termíny 2017 Trasa cena 13.06. - 22.06. A 11.800,- 20.06. - 29.06. B 11.800,- 27.06. - 06.07. C 11.800,- 04.07. - 13.07. B 12.500,- 01.08. - 10.08. C 12.700,- 08.08. - 17.08. E 12.700,- 29.08. - 07.09. B 11.800,- 16.11. - 20.11. B 5.100,- Hotel Freya lázeňský komplex

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

CAORLE se nachází na severu Itálie v oblasti zvané Venete (Benátsko) a je velmi oblíbenýmletoviskem díky krásným písečným plážím, historickému centru a blízkosti aquaparku a lunaparku. VILLAGGIO LUNA Poloha: Nachází se v klidné části letoviska. Nabízí 1) jed- nopodlažní apartmány; 2) mezonetové, dvoupodlažní, velmi pěkné vilky s terasou nebo zahrádkou; oblíben zejména u ro- din s dětmi, apartmány vhodné pro skupiny se sportovním zaměřením, např. basketbal, fotbal, aerobic, zumbu, jógu, atd.. Pláž: 80 - 250 m. Vybavení: velký bazén (25 x 10 m) s lehátky, dětský bazén, zahrada, dětské hřiště, výtah v hlavní budově a restaurace, v areálu je venkovní parkoviště, ale i podzemní garážové stá- ní (nutno rezervovat předem), wi-fi u bazénu zdarma. Ubytování: apartmány a studia se nachází v hlavní budo- vě a ve vilkách; jsou vybaveny klimatizací, SAT/TV, safem a některé apartmány mají dokonce k dispozici venkovní krb. Hlavní budova: Apt typ B - pro 4/5 os. (35-50 m²): ložni- ce pro 3 os., obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá- dacím gaučem pro 2 os., vlastní sociální zařízení, balkon,ide- ální pro 4 osoby. Apt typ C attic - pro 6 os. (45-60 m²): pod- krovní apartmán v hlavní budově - ložnice pro 2 os., 2. ložni- ce pro 2 os., obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkláda- cím gaučem pro 2 os., vlastní sociální zařízení, velká terasa. Vily: Apt typ B1 - pro 4/5 os. (35-50 m²): přízemí: obýva- cí pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., zahrádka, 1. patro: ložnice pro 2 nebo 3 os., vlastní so- ciální zařízení, balkon. Apt typ C1 - pro 6/7 os. (45-60 m²): přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., případně ještě gaučem pro 1 osobu, za- hrádka, 1. patro: ložnice pro 2 os., 2. ložnice pro 2 os., vlast- ní sociální zařízení, balkon. Strava: vlastní. Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK. Fakultativní příplatky: doprava autobusem 1990,- /os., pojištění léčebných výloh. Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 3,5 Eur /os. od 11 let /pobyt, poplatek za spotřebu ener- gií (voda, elektřina, plyn) 30 Eur /typ A, 40 Eur /typ B, 45 Eur /typ C a D, vratná kauce 100 Eur, fakultativní: úklid vlastní nebo za poplatek od 50 Eur /apartmán, ložní prádlo 6 Eur /os. /výměna, dětská postýlka 4 Eur /den, plážový servis 55 Eur /týden (termín 10.6. - 9.9.), 35 Eur /týden (do 10.6. a od 9.9.) - nutno objednat v CK. V nabídce je též ubytování v apt. Colombo, Roberta, Grand Mado - viz. internet. (Ja) pobytové zájezdy Itálie-Caorle 32 NOVI VINODOLSKI Oblíbené přímořské letovisko je umístěno uprostřed Kvar- nerského zálivu a Kvarnerské riviéry. Letovisko nabízí 22 km mořského pobřeží, pláží a promenád. Díky up- raveným plážím a průzračně čistému moři bylo vyzna- menáno mezinárodním oceněním - tzv. Modrou vlajkou. Hotel Lišanj** Poloha: oblíbený hotel se nachází cca 200 m od centra letoviska, skládá se ze staré a nové části. Pláž: hotel leží přímo na břehu moře, pláže jsou betonové, oblázkové i písečné, lehátka a slunečníky za poplatek. Vybavení: restaurace, aperitiv - bar, venkovní bazén s mořskou vodou, restaurace a bar na pláži, dětský koutek a brouzdaliště, v sezoně animační program pro děti. Za poplatek: sauna, fitness, masáže, tenisové kur- ty, multifunkční hřiště na volejbal, fotbal či basketbal, minigolf, stolní tenis, vodní sporty a možnost zapůjčení potápěčského vybavení na pláži. Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky jsou většinou umístěny směrem na moře s balkonem, dvoulůžkové pokoje se 2 přistýlkami směrem na park s bal- konem, všechny pokoje mají vlastní soc. zařízení a TV-SAT. Stravování: polopenze - švédské stoly, možno dokoupit nápoje k večeři za 2.5 € /os. /den (platba na místě). Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu. Fakultativní příplatky: 1/1 pokoj příplatek ve výši 50%, 1/4 pokoj za příplatek 990,- Kč /pokoj /týden, výhled na moře 490,- /pokoj /týden, za pokoj ve 3. a 4. patře 590,- Kč, plná penze 990,- /os., zapůjčení lednice 600,- /týden, doprava autobusem 2090,- Kč, 1990,- Kč dítě do 12 let, cestovní pojištění. V nabídce je i depandance hotelu Lišanj nebo apartmány pro 5 osob - info v CK. (Ja) MEZINÁRODNÍ ZAHRADNÍ VÝSTAVA S KOUPÁNÍM V TROPICAL ISLANDS 24. - 25.6 • 9. - 10.9. • 7. - 8.10. 2017 2.990,- Kč 1.den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních hodinách, celodenní návštěva Mezinárodní za- hradní výstavy IGA Berlín 2017, která bude zahradní a květinovou událostí roku; na více než 103 hektarech na- vštívíte nejrůznější tematické zahrady z celého světa, Tro- pickou halu a Vodní zahrady; mottem výstavy je „Ein Mehr aus Farben“ (Více z barev) a Vás čeká pestrý koktejl květin, krajiny a nápadů, večer odjezd na ubytování, možnost ve- černí procházky Berlínem s průvodcem (cca 2 hodiny): Po- stupimské náměstí, památník holocaustu, budova Říšské- ho sněmu, Braniborská brána, světoznámá třída Unter den Linden, náměstí Gendarmenmarkt (Französischer a Deus- tcher Dom), přejezd metrem na Alexanderplatz (Rudá rad- nice, Televizní věž) 2.den: po snídani přejezd do Tropical Islands - celoden- ní návštěva (cca 8 hodin) největšího evropského aquapar- ku, kde se přenesete do exotických krajin a tropického pra- lesa; těšit se můžete na vodní svět se skluzavkami a tobo- gány, písečnou pláží, vodopády, lagunami a vířivkami. Ne- zapomenutelnou se stane „výprava“ do největšího „vnitř- ního“ deštného pralesa světě, kde mezi 50.000 rostlinami objevíte mnoho exotických zvířat – želvy, ryby, motýli, pla- meňáky a papoušky. Užijte si den v „evropském Karibiku“, kde si odpočinete, načerpáte novou energii a zažijete vel- ká i malá dobrodružství. Příjezd do Prahy a Českých Budě- jovic ve večerních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu 3*, 1x snídani, průvodce. Cena nezahrnuje: vstupenku IGA 2017 (dospělí 20 €, děti do 17 let 5 €), MHD v Berlíně (cca 7 €), vstupenku do Tropical Islands - dospělý 990,- Kč a děti 6-14 let 790,- Kč včetně saunového světa + 200,- Kč /os., příplatek za jed- nolůžkový pokoj (900,- Kč) a kompl. pojištění (68,- Kč /os.). MEZINÁRODNÍ ZAHRADNÍ VÝSTAVA S NÁVŠTĚVOU "ROSARIA" V SANGERHAUSENU 8. - 9.7 • 29. - 30.7. • 5. - 6.8. 2017 3.290,- Kč 1. den: shodný jako zájezd s koupáním v Tropical Islands. 2. den: po snídani přejezd do Sangerhausenu u Halle - návštěva místního Europa-Rosarium; v této „Zahradě růží“ vás (na ploše cca 13 ha) čeká více než 60.000 růžových keřů, které představí více 8.500 různých odrůd růží; park se pyšní největší sbírkou divokých růží (více než 500 od- růd). Mezi největší kuriozity rozária patří zelená, mechová a olejová růže. Magie kouzla milionu růžových květů a ma- lebné krajiny s více než 300 druhy vzácných stromů. pří- jezd do Prahy a Českých Budějovic ve večerních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu 3*, 1x snídani, průvodce. Cena nezahrnuje: vstupenku IGA 2017 (dospělí 20 €, děti do 17 let 5 €), MHD v Berlíně (cca 7 €), vstupenku do Rosaria (cca 10 €), příplatek za jednolůžkový pokoj (900,- Kč) a komplexní cestovní pojištění (68,- Kč/os.). (Qui) Lišanj - bazén pobytové zájezdy Chorvatsko Berlín-zahradnívýstava+koupánívTropicalIslands Hotel Lišanj** Termín 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 08.07.-26.08. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09. 1. a 2. dospělá os. 5.990,- 6.690,- 7.290,- 8.190,- 7.990,- 7.290,- 5.990,- 1. a 2. dítě do 6 let na přistýlce/bez lůžka 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 1. dítě do 12 letna přistýlce 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 2. ditě do 12 letna přistýlce 3.190,- 3.490,- 3.790,- 4.190,- 4.090,- 3.790,- 3.190,- 1. a 2. ditě do 18 let na přistýlce 4.190,- 4.690,- 5.190,- 5.790,- 5.590,- 5.190,- 4.190,- 3. a 4. dospělá os. na přistýlce 5.490,- 6.390,- 6.790,- 7.490,- 7.290,- 6.790,- 5.490,- Hotel Lišanj Villaggio Luna 29.4.-20.5. 20.5.-27.5. 27.5.-3.6. 3.6.-10.6. 10.6.-17.6. 17.6.-24.6. 24.6.-1.7. 1.7.-8.7. 8.7.-5.8. 5.8.-19.8. 19.8.-26.8. 26.8.-2.9. 2.9.-9.9. 9.9.-16.9. 16.9.-23.9. B (4/5) 5.490,- 5.990,- 7.990,- 9.490,- 12.990,- 13.990,- 16.990,- 18.290,- 19.990,- 22.390,- 18.290,- 14.890,- 9.990,- 6.190,- 5.990,- B1 (4/5) 5.490,- 5.990,- 7.990,- 9.990,- 13.990,- 14.590,- 16.990,- 20.990,- 22.990,- 23.990,- 18.990,- 14.990,- 10.990,- 6.490,- 5.990,- C1 (6/7) 6.990,- 7.990,- 8.990,- 12.990,- 15.990,- 17.990,- 20.990,- 24.990,- 25.990,- 26.990,- 24.990,- 18.990,- 12.990,- 7.990,- 6.990,- C attic (6) 6.990,- 7.990,- 8.990,- 12.490,- 15.590,- 17.590,- 20.490,- 24.990,- 25.590,- 26.490,- 24.990,- 18.490,- 12.490,- 7.990,- 6.990,- Caorle - pláž apt. Colombo Villaggio Luna Rezidence Roberta Berlín Berlín - aquapark Tropical Islands

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Fakultativní služby - půjčování sportovních potřeb. Slevy: ZDARMA jedno dítě 0-11 let, 20 % děti 0-11 let, ZDARMA jeden senior 60+, 20 % senioři 60+, 5 % osoby ZTP, 15 % záloha do 31. 12. 2016, 10 % záloha do 28. 2. 2017, 7 % záloha do 31. 3. 2017. Příplatky - povinná úhrada za závěrečný úklid, 390 Kč /mobilehome Lux, 550 Kč /mobilehome X-Line Design, +50 Kč /termín při 2 a více spoj. termínech, ubytování v mobilehomu X-Line Design 3.600 Kč /mobilehome /7 nocí konkrétní ubytovací jednotka 500 Kč/termín, ložní prádlo 250 Kč /os., komplexní pojištění, parkování 500 Kč /10 dnů /auto. Cena zahrnuje: ubytování v mobilhomech, poplatek za elektřinu, vodu a plyn, plážový servis, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: dopravu lux. autobusem, parkovné, v kempu (60 Kč /noc /auto), závěrečný úklid, kauci 2.000 Kč (80 €) /mobilhome pobytové zájezdy Itálie-TortoretoLido 33 pobytové zájezdy Chorvatsko-BiogradnaMoru cena za 1 platící osobu dle počtu platících osob TERMÍN 4 osoby 3 osoby 2 osoby Přistýlka 5. a 6. os. 12. 5.-21. 5. 1.900,- 1.900,- 1.900,- ZDARMA 15. 5.-28. 5. 3.900,- 3.900,- 3.900,- 2.000,- 19. 5.-28. 5. 2.100,- 2.100,- 2.100,- ZDARMA 26. 5.- 4. 6. 2.500,- 2.500,- 2.500,- ZDARMA 26. 5.- 7. 6. 2.500,- 2.500,- 2.500,- ZDARMA 2. 6.-11. 6. 2.900,- 2.900,- 2.900,- ZDARMA 5. 6.-18. 6. 3.100,- 3.700,- 4.300,- 1.400,- 9. 6.-18. 6. 3.100,- 3.700,- 4.300,- 1.400,- 16. 6.-25. 6. 3.900,- 4.700,- 5.700,- 1.600,- 16. 6.-28. 6. 4.500,- 5.500,- 6.500,- 1.900,- 23. 6.- 2. 7. 4.500,- 5.500,- 6.500,- 1.900,- 26. 6.- 9. 7. 7.500,- 8.500,- 10.500,- 3.500,- 30. 6.- 9. 7. 5.500,- 6.500,- 7.500,- 2.500,- 7. 7.-16. 7. 5.500,- 6.500,- 7.500,- 2.500,- 7. 7.-19. 7. 7.500,- 8.500,- 10.500,- 3.500,- 14. 7.-23. 7. 6.100,- 7.100,- 8.100,- 3.100,- 17. 7.-30. 7. 8.500,- 9.500,- 11.500,- 4.500,- 21. 7.-30. 7. 6.100,- 7.100,- 8.100,- 3.100,- 28. 7.- 6. 8. 6.100,- 7.100,- 8.100,- 3.100,- 28. 7.- 9. 8. 7.900,- 8.900,- 10.900,- 3.900,- 4. 8.-13. 8. 6.100,- 7.100,- 8.100,- 3.100,- 7. 8.-20. 8. 8.500,- 9.500,- 11.500,- 4.500,- 11. 8.-20. 8. 6.100,- 7.100,- 8.100,- 3.100,- 18. 8.-27. 8. 5.500,- 6.500,- 7.500,- 2.500,- 18. 8.-30. 8. 7.500,- 8.500,- 10.500,- 3.500,- 25. 8.- 3. 9. 4.500,- 5.500,- 6.500,- 1.900,- 28. 8.-10. 9. 3.100,- 3.700,- 4.300,- 1.400,- 1. 9.-10. 9. 3.100,- 3.700,- 4.300,- 1.400,- 8. 9.-17. 9. 2.900,- 3.500,- 4.100,- 1.000,- 8. 9.-20. 9. 2.900,- 3.500,- 4.100,- 1.000,- 15. 9.-24. 9. 2.100,- 2.100,- 2.100,- ZDARMA 18. 9.-1. 10. 3.900,- 3.900,- 3.900,- 2.000,- 22. 9.-1. 10. 1.900,- 1.900,- 1.900,- ZDARMA cena za 1 platící osobu dle počtu osob Termíny 4 osoby 3 osoby 2 osoby přistýlka 5. a 6. osoba 15. 5.-28. 5. 3.900,- 3.900,- 3.900,- 2.000,- 19. 5.-28. 5. 2.300,- 2.300,- 2.300,- ZDARMA 26. 5.- 4. 6. 2.700,- 2.700,- 2.700,- ZDARMA 2. 6.-11. 6. 3.300,- 3.300,- 3.300,- ZDARMA 9. 6.-18. 6. 3.600,- 4.300,- 5.300,- 1.600,- 16. 6.-25. 6. 4.300,- 5.300,- 6.300,- 2.000,- 23. 6.- 2. 7. 4.900,- 5.900,- 6.900,- 2.300,- 30. 6.- 9. 7. 5.900,- 6.900,- 7.900,- 2.900,- 7. 7.-16. 7. 5.900,- 6.900,- 7.900,- 2.900,- 14. 7.-23. 7. 6.600,- 7.600,- 8.600,- 3.600,- 21. 7.-30. 7. 6.600,- 7.600,- 8.600,- 3.600,- 28. 7.- 6. 8. 6.600,- 7.600,- 8.600,- 3.600,- 4. 8.-13. 8. 6.600,- 7.600,- 8.600,- 3.600,- 11. 8.-20. 8. 6.600,- 7.600,- 8.600,- 3.600,- 18. 8.-27. 8. 5.900,- 6.900,- 7.900,- 2.900,- 25. 8.- 3. 9. 4.900,- 5.900,- 6.900,- 2.300,- 1. 9.-10. 9. 3.600,- 4.300,- 5.300,- 1.600,- 8. 9.-17. 9. 3.300,- 3.300,- 3.300,- ZDARMA PALMOVÁ RIVIÉRA TORTORETO LIDO Přímořské letovisko, sousedící ze severu s rušnou Alba Adriaticou a z jihu s Giulianovou leží v italském regionu Abruzzo - ojedinělé oblasti, kde se snoubí krása vrcholů Apenin, průzračné moře, zeleň národních parků a histo- rické památky. Villaggio SALINELLO**** - mobilhomy V jižní části Tortoreta se rozkládá luxusní resort, patří- cí mezi nejlépe vybavená střediska nejen v Itálii. Od moře a vlastní písečné pláže ho neodděluje ani pobřežní prome- náda s cyklo a in-line stezkou, jež je vedena nad resortem. Ten disponuje soustavou bazénů s hydromasáží (zdarma, koupací čepice nutná). Sportovní areál tvoří tenisové kurty, 2 fotbalové, 2 beachvolejbalové, volejbalové a víceúčelo- vé hřiště, minigolf, lukostřelba, pétanque, stolní tenis, fitne- ss-centrum, golfový trenažér a dětský park s lanovou drá- hou. Je zde půjčovna kol, vodních skútrů, ve městě Alba Adriatica půjčovna aut a skútrů. Všechny programy a spor- toviště jsou zdarma, vyjma fotbalového hřiště a tenisových kurtů. V hlavní sezóně každodenní animační programy pro všechny věkové kategorie jsou organizovány v dětském mi- ni-clubu,na pláži nebo v přírodním amfiteátru, kde se po- řádají i koncerty živé hudby. Samozřejmostí je obchodní centrum, minimarket, restaurace, self-service, bar, pizze- rie, cukrárna, kadeřnictví, bankomat, kongresové centrum, lékárna a ambulance. Vlastní pláž resortu je prostorná, pí- sečná, velmi dobře udržovaná. Vstup do moře je pozvolný. Plážový servis je pro klienty CK Victoria zdarma (1 sluneč- ník + lehátko + sedátko/ mobilhome). MOBILHOME COOL LUX VICTORIA Mob. 2/2+2 (WC/sprcha, klima) cca 24 m2 + terasa, pro 2-6 osob. Jsou umístěné 100-150 m od pláže; přímo u relaxač- ní zóny vybavené slunečníky a lehátky v polynéském stylu. MOBILHOME X-LINE DESIGN VICTORIA Mob. 2/2+2 (WC/sprcha, klima) cca 30 m2 + terasa, pro 2-6 osob. Mobilhomy nové modelové řady s moderním desi- gnem a komfortním interiérem umístěné 50-100 m od pí- sečné pláže. Delegát CK - ve středisku je česky. Stravování - vlastní, (v kempu je kvalitní restaurace, velký self-service, pizzerie a obchody s potravinami). Možnosti výletů - Řím, Gran Sasso, Ascoli Piceno, Offi- da, Loreto, Colonella, Norcia. Biograd na Moru leží v severní Dalmácii, pomyslném srd- ci jadranského pobřeží. Pro tuto oblast je typické mírné a stabilní klima, členité pobřeží se spoustou ostrůvků a čis- té moře nabízející kvalitní koupání. Královské město Biograd dosáhlo největšího rozkvětu v 10. a 11. stol., kdy se stalo centrem chorvatské říše. Dnes je rekreačním centrem této části Jadranu a strategickým východiskem do tří národních parků - Paklenica, Slapovi Krka a Kornati. Blízko Biogradu leží i největší chorvatské sladkovodní jezero - Vransko jezero. Camping Park SOLINE**** - mobilehomy Leží v hustém borovicovém háji v Pašmanském kanále na jižním okraji Biogradu. Je umístěn přímo u moře v rekreační zóně Soline, v níž jsou k dispozici stezky pro in-line bruslaře, tobogán, trampolíny, venkovní městský bazén na vodní pólo, nové hřiště na pétanque a tenisové kurty. V kempu najdete restauraci, bar, pekárnu, bankomat, směnárnu, dětské hřiště a stolní tenis. V hlavní sezóně je zde dětský klub, disko, ani- mace a cvičení na pláži. Pobřežní promenádou, lemovanou restauracemi, bary a kavárnami, se dostanete cca za 20 min. až do centra Biogradu. Pláž kempu je přírodní skalnatá, s betonovými platy a upravenými vstupy do moře, místy ob- lázková.V těsné blízkosti kempu se nalézá též zátoka s plá- ží, tvořenou písečnou drtí, a beachvolejbalovým hřištěm. Směrem k Biogradu jsou rozlehlé městské oblázkové pláže. Obuv do vody doporučujeme. Mobilehome Lux - 2/2+2 (WC/sprcha, klima) cca 24 m2 + terasa, pro 2 až 6 osob. Mobilehome Lux Grand -2/2+2 (2x WC/sprcha, klima) cca 32 m2 + terasa, pro 2 až 6 osob. Oba typy mobilehomů jsou umístěny v polostínu borového háje cca 150 m od pláže. Delegát CK - ve středisku je česky. Stravování - vlastní, krabičková polopenze 240 Kč /den. Možnosti výletů - NP Kornati, NP Krka, NP Plitvická je- zera, Pašmanský kanál, Šibenik. Fakultativní služby - půjčování sportovních potřeb. Slevy - ZDARMA jedno dítě 0-11 let, 20 % děti 0-11 let, ZDARMA jeden senior 60+, 20 % senioři 60+, 5 % osoby ZTP, 15 % záloha do 31. 12. 2016, 10 % záloha do 28. 2. 2017, 7 % záloha do 31. 3. 2017, Příplatky - povinná úhrada za závěrečný úklid (390 /550 Kč), mobilehome Lux Grand za příplatek 1200 - 1900 Kč, ložní prádlo 250 Kč /os., parking 500 Kč /10 dnů /auto. Cena zahrnuje - ubytování v mobilehomech, poplatek za elektřinu, vodu a plyn, pojištění CK proti úpadku. (Vi)

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

ZÁPADNÍ OKRUH MADEIROU - celodenní výlet bez oběda: Cena 1.290,- Kč / € 48,- Navštívíme nejzajímavější místa západní části ostrova. Na jihu městečko Câmara de Lobos, jeden z nejvyšších evrop- ských útesů Cabo Girão a městečko Ribeira Brava. Dále do Porto Moniz s jeho lávovými jezírky, kde poobědváme. Středem ostrova, dojedeme na vyhlídku do údolí Rabaçal známého svými levádami a nevynecháte ani jedinou rovinu ostrova, plošinu Paúl da Serra.(1500m). Odtud se vydáme zpět jižním směrem na horské sedlo Encumeada (1008m), pod níž nás čeká oblast třetihorního vavřínového lesa a kolem Pousady dos Vinháticos budeme sjíždět zpět do Funchalu. Oběd + 390,- Kč. VÝCHODNÍ OKRUH MADEIROU - celodenní výlet bez oběda: cena 1.290,- Kč /€ 48,- První zastávka bude na krásné vyhlídce Terreiro da Luta (s cizojazyčným průvodcem Camacha), odkud vyjedeme na třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico do Arieiro (1818 m). Sjedeme do Ribeiro Frio (přírodní park se sádkou pstruhů) a projdeme se na vyhlídku Balcões. Hlavní zastávka a oběd bude v Santaně (typické trojúhelníkové domečky), odkud pokračujeme na jihovýchod. Čeká nás Portela (vyhlídka 670m) a nejvýchodnější cíp ostrova, P. de São Lourenço. Nakonec navštívíme přímořské městečko Machico. Oběd + 390,- Kč. MONTE & EIRA DO SERRADO - polodenní výlet: cena 890,- Kč / € 33,- První zastávka bude na vyhlídce Pico dos Barcelos s krásným výhledem na Funchal. Poté se vydáme na jednu z nejkrásnějších vyhlídek Eira do Serrado (1094m) nad Údolím Jeptišek. Poté se vydáme ke kostelu v Monte. PROHLÍDKA MĚSTA FUNCHAL - polodenní výlet: cena 790,- Kč / € 29,- 4hodinováprohlídkaměstaFunchalsjehopamětihodnostmi s česky hovořícím průvodcem s návštěvou tržnice (ryby, květiny, ovoce) a manufaktury na výrobu krajek. Cena zahrnuje: Zpáteční letenku Praha - Funchal - Pra- ha včetně poplatků, 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji s vy- branou stravou, transfer letiště - hotel - letiště, služby česky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu. Cena nezahrnuje: kompl. pojištění, fakult. výlety (Sn) Termíny hotel strava cena 24.4., 15.5., 22.5. Greco 2* snídaně 14 890,- 29.5., 25.9., 2.10., 9.10. Greco 2* snídaně 14 790,- 25.9. Estrelícia 3* polopenze 18 990,- 2.10., 9.10. Estrelícia 3* polopenze 17 990,- 24.4., 15.5., 22.5. Windsor 4* polopenze 16 990,- 24.4., 15.5., 22.5., 29.5. Windsor 4* snídaně 16 990,- 25.9., 2.10., 9.10. Windsor 4* snídaně 16 990,- 24.4. Four Views Oasis 4* polopenze 24 490,- 15.5., 22.5., 29.5. Four Views Oasis 4* polopenze 23 290,- 25.9., 2.10., 9.10. Four Views Oasis 4* polopenze 22 290,- katedrála La Seu 34 pobytové zájezdy MarMenorproseniory55+ Murcia pobytové zájezdy Madeiraproseniory55+ ŠPANĚLSKO - MAR MENOR PRO SENIORY Vydejte se poznat Čechy zatím neobjevené španělské „Mrtvé moře” do provincie Murcia, ve které leží jedna z největších pobřežních lagun Mar Menor (Malé moře). Klidná, teplá (teplota vody je o 5 °C vyšší než teplota Středozemního moře) a velmi slaná laguna je od Středozemního moře oddělena úzkým pruhem pevniny, který se nazývá „La Manga“. Na tomto unikátním místě je tedy možné se vykoupat v příjemně teplé vodě a poté si svlažit tělo ve Středozemním moři. Vzhledem k mělkosti moře je zde poměrně stálá teplota, která umožňuje koupání i v nejchladnějších měsících roku. Voda díky sla- nosti skvěle nadnáší. Příznivé klima působí na dýchací cesty a napomáhá léčit kožní¨onemocnění, bolavé klouby, revma, atd. Klimatické podmínky, slanost moře a léčivé bahno jsou nejčastějšími důvody, proč je tato oblast velmi oblíbenou a vyhledávanou desti- nací zvláště pro seniory! Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha - Murcia San Javier - Praha, transfer letiště - hotel - letiště, 7 nebo více nocí ve 4* hotelu s plnou, penzí formou, švédských stolů, voda 0,35l a víno 0,2l podávané k obědu a večeři 1 x VÝLET autobusem La Manga a Cabo de Palos; 1 x výlet pěšky s doprovodem k léčivému bahnu na tzv. Jelení ostrov (boty do vody a nádobu na bahno s sebou!); 1 x výlet pěšky s doprovodem na typické trhy v Cabo de Palos konané každou neděli; delegáta; zákonné pojištění CK pro případ úpadku. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a služby; kom- plexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna. Popis, poloha a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) „La Manga“ „Mrtvé moře“ pobytové zájezdy Andalusieproseniory55+ ŠPANĚLSKO - Andalusie pro seniory COSTA DEL SOL Andalusie (španělsky Andalucía) zaujímá jižní část Py- renejského poloostrova. Španělsko má 17 regionů a An- dalusie neboli Andaluské autonomní společenství je druhé největší společenství Španělska a zároveň je nejlidnatější částí. Andalusie je jediným regionem, který omývá jak Středozemní moře, tak Atlantický oceán. Region Andalusie se dělí do osmi provincí - Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla. Sevilla je metropolí celého regionu. V Andalusii se určitě nebudete nudit. Kromě slunění se na pláži, vodních sportů, posezení v přístavu u kávy, či procházce po promenádě máte mnoho možností. Můžete se vydat do hor, které mnohdy přímo vy- bíhají od úzkého pobřežního pásu, a navštívit některé typ- ické horské vesničky, specifické bílými domečky usazenými přímo na skalách. Neopakovatelnou atmosféru nabízejí starobylá města s maurskými pevnostmi, jako je např. Granada se světoznámou Alhambrou. Zajímavou možností je návštěva britského území Gibraltar, či nejjižnějšího cípu poloostrova, kde se setkáva Středozemní moře s Atlan- tickým oceánem - Tarifa. Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha - Malaga - Praha (včetně tax a poplatků), 7 nocí ve 4* hotelu s polopenzí formou švédských stolů, voda 0,35l a víno 0,2l podávané k večeři, transfer letiště - hotel - letiště, 1 x polodenní výlet, služby česky /slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu, zákonné pojištění CK pro případ úpadku. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a služby, kom- plexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění pro případ storna zájezdu, svozy z a na letiště. Příplatky: jednolůžkový pokoj 3.000,- (Fuengirola Park); 4.200,- (Playa Bonita); za neseniora 2.700,-; plná penze 1.500,- (Fuengirola Park), 2000,- (Playa Bonita). Slevy: 3 os. na přistýlce 500,- Popis, poloha a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) Termíny FUENGIROLA PARK 4* PLAYA BONITA 4* 18.05. - 25.05. 13 790,- 15 990,- 25.05. - 01.06. 14 290,- 16 490,- 01.06. - 08.06. 14 490,- 16 990,- 08.06. - 15.06. 14 990,- 17 490,- 15.06. - 22.06. 15 290,- 17 990,- 11.09. - 18.09. 15 490,- 18 490,- 14.09. - 21.09. 15 490,- 17 990,- 18.09. - 25.10. 15 290,- 17 790,- 21.09. - 28.09. 14 990,- 17 290,- 25.09. - 02.10. 14 490,- 16 790,- 28.09. - 05.10. 13 790,- 15 990,- Alhambra Gibraltar Las Gaviotas****, Los Delfines**** Las Gaviotas****, Los Delfines**** Termíny 7 nocí cena Termíny 7/10 nocí cena 15.05. - 22.05. 13 990,- 28.08. - 04.09.* 18 990,- 22.05. - 29.05. 14 490,- 04.09. - 11.09. 16 990,- 29.05. - 05.06. 14 990,- 11.09. - 08.09. 16 490,- 05.06. - 12.06. 15 990,- 18.09. - 25.09. 15 990,- 12.06. - 19.06. 16 490,- 25.09. - 02.10. 14 990,- 19.06. - 26.06. 16 990,- 02.10. - 09.10. 14 490,- 26.06. - 03.07.* 18 990,- 09.10. - 19.10.* 16 990,- Termíny 11/14 nocí cena Termíny 14/17 nocí cena 15.05. - 29.05. 24 990,- 28.08. - 11.09.* 29 990,- 22.05. - 05.06. 25 990,- 04.09. - 18.09. 27 990,- 29.05. - 12.06. 26 990,- 11.09. - 25.09. 26 990,- 05.06. - 19.06. 26 990,- 18.09. - 02.10. 26 990,- 12.06. - 26.06. 27 990,- 25.09. - 09.10. 25 990,- 19.06. - 03.07.* 29 990,- 02.10. - 19.10.* 26 990,- 04.09. - 14.09. 21 490,- - - 14.09. - 25.09. 18 990,- - - 25.09. - 05.10. 18 490,- - - * Let 3.7., 19.10. je z Valencie do Prahy a let 28.8. obráceně, transfer 4 hodiny

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Sicílie je největším ostrovem Středozemního moře a jako turistická destinace má co nabídnout jak milovníkům nádherných pláží a přírody tak i těm, kteří se zajímají o umění, kulturu a historii. Je zvláštní říší, ostrovem odděleným od zbytku Itálie nejen mořem, ale i historickými a kulturními odlišnostmi. V průběhu staletí přitahoval ce- lou řadu nájezdníků, jako byli Kartaginci, Římané, Řekové, Vandalové, Arabové, Normané, Španělé nebo Francouzi. Výsledkem těchto invazí je neobyčejné dědictví, které jednotlivé kultury na ostrově zanechaly: divadla v Syra- kusách a v Taormině, úžasné chrámy v Agrigento a Sag- esta. nádherné mozaiky na Piazza Armenia, architektura ovlivněná maurskou kulturou nebo majestátní normanská architektura reprezentovaná chrámy v Monreale a Cefalu. Nejdůležitějšími sídly, která jsou zároveň hlavními městy jednotlivých provincií, jsou Palermo, Catania, Syra- kusy, Agrigento, Messina,Caltanissetta, Tra- pani, Enna a Ragusa Ceny jsou uvedeny v Kč /os. 55 (nebo její doprovod) ve dvoulůžkovém pokoji. Cena zahrnuje: Zpáteční letenka Praha - Catania - Praha (včetně všech tax, poplatků) - 7 nocí ve 4* nebo 3* hotelu dle výběru; polopenze kombinací švédských stolů a servírované formy; transfer letiště - hotel - letiště; 1x polodenní výlet Riviera dei Ciclopi (může být případně spojen s transferem z /na letiště); služby česky /slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu; zákonné pojištění CK pro případ úpadku. Cena nezahrnuje: Fakultativní výlety a služby; komplexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění pro případ storna; případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních úřadů; svoz na /z letiště v Praze. Příplatky: jednolůžkový pokoj 3 700,- ; příplatek za nese- niora 2 700,- . Slevy: osoba na přistýlce 500,- . Popis, poloha a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) pobytové zájezdy Sardínieproseniory55+ 35 Termíny Sporting Baia 4* Villa Athena 3* 28.05. - 04.06. 15 490,- 14 490,- 04.06. - 11.06. 15 790,- 14 790,- 11.06. - 18.06. 15 990,- 14 990,- 18.06. - 25.06. 16 290,- 15 490,- 03.09. - 10.09. 16 290,- 15 290,- 10.09. - 17.09. 15 990,- 14 990,- 17.09. - 24.09. 15 790,- 14 790,- 24.09. - 01.10. 15 490,- 14 490,- pobytové zájezdy Mallorcaproseniory55+ Sardinie představuje v posledních letech i vzhledem k vyšším cenám destinaci vyhledávanou především movi- tější klientelou. Nyní se vám naskytla jedinečná příležitost poznat krásy druhého největšího ostrova Středozemního moře za nesrovnatelně nižší cenu! Objevte bělostné pláže s křišťálově čistým azurovým mořem, které jen těžko hle- dají v Evropě konkurenci. Poznejte bohatou historii ostrova a navštivte místa, která vás ohromí svou neopakovatelnou atmosférou. Jednou z nejstarších a v této době také nejlu- xusnějších turistických zón je oblast nazývaná Costa Sme- ralda neboli Smaragdové pobřeží. Jsou tu nejkrásnější plá- že ostrova. V jejich centru se nachází i hotel s ubytováním. Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha - Olbia - Praha (vč. všech tax a poplatků); transfer letiště - hotel - letiště; 7 nocí ve 4* hotelu; polopenze (bufetovou formou), skleni- ce vody a vína k večeři; 1x polodenní výlet; služby česky /slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu; po- jištění CK. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a služby, kom- plexní pojištění léčebných výloh včetně, pojištění pro pří- pad storna; případnou pobytovou taxu; svoz na a z letiš- tě Praha. Příplatky: jednolůžkový pokoj 2 700,- ; příplatek za nese- niora 2 700,- ; plná penze 2 000,- Slevy: osoba na přistýlce 500,- Popis, poloha a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) Palermo pobytové zájezdy Sicílieproseniory55+ Termíny - hotel Villaggio Cala Bitta 3* cena 26.05. - 02.06. 15 390,- 02.06. - 09.06. 15 890,- 06.06. - 13.06. 17 490,- 09.06. - 16.06. 16 390,- 13.06. - 26.06. 16 590,- 16.06. - 23.06. 16 590,- 08.09. - 15.09. 16 990,- 12.09. - 19.09. 16 590,- 19.09. - 26.09. 16 490,- 22.09. - 29.09. 16 290,- 26.09. - 03.10. 17 490,- 29.09. - 06.10. 15 590,- hotel Palia Sa Coma Playa Mallorca patří k perlám Středomoří. Tento největší z Baleárských ostrovů Vám nabízí historii, kul- turu, panenskou přírodu a čisté ovzduší provoněné pomerančovníky, mandloněmi a cypřišovými háji. Tato dovolená Vám umožní navštívit a poznat s námi ten- to nádherný ostrov. Tyto zájezdy jsou určeny pro se- niory 55+ s trvalým pobytem v některé ze zemí EU. Užijte si krásných 8 dní plných zážitků, které obohatí Váš život! V rámci zájezdu budete mít možnost poznat turisticky atraktivní místa jako hlavní město Palma de Mallorca, historické a živé místo s velkolepými sídly, které nabízí turistům mnoho zajímavostí, zábavy, kavárny a restau- race, ve kterých můžete ochutnat jedinečné pokrmy a ná- poje typické pro Mallorcu, stejně jako pro celé Španělsko. Můžete se jet podívat do horské vesničky Valldemossa, do známých starodávných Dračích jeskyní nebo se pro- jet historickým vlakem do Solleru. Budete se moci podělit o své zážitky s jinými evropskými turisty v prostředí, jež bylo zvoleno pro Vaše pohodlí a aktivně strávený čas. Uby- tování je v hotelích 3* kategorie. Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha /Brno /Ostra- va - Mallorca - Praha /Brno /Ostrava (včetně všech tax a poplatků), transfer letiště - hotel - letiště, 7 nocí ve 3* hotelu s all inclusive; 1 x polodenní výlet; služby delegáta; zákonné pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a služby, kom- plexní cestovní pojištění; pobytovou taxu. Příplatky: jednolůžkový pokoj 3 700,- (hotel Palia Sa Coma Playa 3*); 2 800,- (hotel Mariant 3*). Slevy: 3. osoba na přistýlce 1 400,- . Ceny jsou uvedeny v Kč za osobu 55+ (nebo její dopro- vod) ve dvoulůžkovém pokoji. Popis, poloha a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) Termíny 2017 hotel Palia Sa Coma Playa 3* hotel Mariant 3* 01.05. - 08.05. 15 990,- 15 490,- 08.05. - 15.05. 15 990,- 15 490,- 15.05. - 22.05. 15 990,- 15 790,- 20.05. - 27.05. 16 490,- 15 990,- 27.05. - 03.06. 16 490,- 15 990,- 03.06. - 10.06.* 17 990,- 16 490,- 10.06. - 17.06.* 17 990,- 16 990,- 09.09. - 16.09.* 20 990,- 16 990,- 16.09. - 23.09.* 18 990,- 16 490,- 23.09. - 30.09.* 17 990,- 15 990,- 30.09. - 07.10. 15 990,- 15 490,- 07.10. - 14.10. 15 990,- 15 490,- * Odlety také z Brna a Ostravy

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Florencie • Neapol • Ischia • Pompeje •Vesuv • Capri • Řím •Vatikán VelkýokruhjižníItálií spobytemnatermálnímostrověIschia PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd v ranních hodinách z Brna (svozy ze Slovenska) přes Velké Meziříčí, Jihlavu, Humpolec, Prahu, Beroun, Roky- cany, Plzeň a Rozvadov do Německa, Rakouska a Itálie. 2. den: v nočních hodinách příjezd do FLORENCIE, starobylé metropole Toskánska. Pěší procházkou se dostaneme k jedné z největších křesťanských staveb světa - dómu Maria del Fiore, dále ke Campanile a Baptistériu, Gallerii Degli Uffizi, Vlád- nímu náměstí s palácem Vechio, světoznámou Michelangelovou sochou Davida a Mostu zlatníků. Noční procházka Florencií trvá cca 1,5 hodiny. Odjezd do oblasti Neapolského zálivu, odpoledne ubytování na ostrově ISCHIA. Následuje okruh ostrovem Ischia italským autobusem. Uslyšíte o historii ostrova a uvidíte z nadhledu např. Aragonský hrad, městečka Ischia Porto a Ponte, zastavíte na krásné vyhlídce s posezením v Serrara Fontana (možnost občerstvení - červené nebo bílé víno, capucchino, brusceta nebo králík po ischitánsku), čeká vás zastávka v lávovém městečku Sant‘ Angelo s prohlídkou centra a malebného přístavu (možnost nákupu směsi ostrovního koření). Následuje prohlídka kaktusové zahrady hotelu Medite- rraneo a ochutnávka místních likérů a vín v restauraci ve Foriu. Navečer možnost koupání v moři nebo v termálních bazénech. 3. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu, přejezd tra- jektem na pevninu. Poté odjezd k sopce VESUV a pěší výstup k samotnému jícnu vulkánu. Následuje návštěva POMPEJÍ (vstupné vč. sluchátek a průvodce), prohlídka bývalého antick- ého města, jež bylo zničeno a zasypáno v r. 79 při výbuchu sop- ky. Odjezd zpět na ostrov Ischia, možnost koupání v termálních bazénech a v moři, večeře, nocleh. 4. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu. Jízda lodí na malebný ostrov CAPRI, jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v Tyrhenském moři. Následuje prohlídka ostrova. Minibusy a pěšky navštívíme přístav, město Capri a Anacapri, případně individuálně vilu San Michel a Monte So- laro - nejvyšší vrchol ostrova, z něhož je velkolepý výhled na celý ostrov, Neapolský záliv, Vesuv a okolní ostrovy. Dále je možná okružní plavba lodí kolem ostrova. Navečer odjezd lodí zpět na Ischii, návrat do hotelu, možnost koupání v moři nebo v termálních bazénech, večeře, nocleh. 5. den: snídaně, dopoledne volný program, možnost návštěvy trhu nebo koupání v termálních bazénech nebo moři. Odpoledne je možnost kombinace výletu PIZZA PARTY a ARAGON- SKÝ HRAD nebo jen PIZZA PARTY. Klienti ochutnají místní typickou pizzu a výborné ischitánské víno. Sami si pak mohou někteří vytvořit pizzu dle vlastní fantazie a upéci si ji. 6. den: po snídani přejezd trajektem na pevninu do NEAPOLE, průjezd městem s výkladem a krátkou zastávkou na Santa Lu- cii. Poté odjezd do ŘÍMA, přeprava metrem do centra města, kde následuje půldenní prohlídka s průvodcem. Ve Vatikánu prohlídka Svatopetrského náměstí a křesťanského chrámu sv. Petra. Dále uvidíme Andělský hrad, Pantheon, náměstí Navone, fontánu di Trevi, Kapitol a památník Emanuela II., Forum Roma- num, Koloseum, atd.. Večer odjezd do České republiky. 7. den: dopoledne návrat do Prahy, odpoledne do Brna. Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem (video, TV, bar), obousměrné trajektové lístky, na ostrově Ischia 4x uby- tování v hotelu *** /př. depandance nebo vily s termálními bazé- ny nedaleko moře a pláží, 4x polopenze, služby CK a průvodce, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: výlety a vstupné (např. trajekt na os- trovy Capri a zpět, italské autobusy po ostrovech, okružní plavba lodí kolem ostrova Capri, vstup do Pompejí a na Ve- suv, metro v Římě, italští průvodci, sluchátka v Pompejích a v Římě atd.) Pro absolvování kompletního programu zájezdu bude zapotřebí cca 180 €. Klienti se mohou rozhodnout, zda budou chtít celý nebo jen část programu, nebo odpočívat u moře či v termálních bazénech. Příplatky: jednolůžkový pokoj 1.500,- Kč/os. (56 €), cestovní pojištění včetně storna 238,- Kč /os. (8 €), příplatek za balkon nebo terasu 600,- Kč /os. (22 €) za celý pobyt. Pobytová taxa cca 2-3 € /os. /noc - platba v hotelu. Ceny výletů a vstupů se mohou v průběhu roku 2017 změnit. Nástupní místa: Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Vlašim (Střechov), Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov. Svozy za příplatek: ze Žiliny, Povážské Bystrice, Trenčína, Uherského Brodu, Uherského Hradiště a Bratislavy do Brna. Minimální počet účastníků je 35. Změna programu vyhrazena. 36 Termíny cena 10.04. - 16.04. / 15.05. - 21.05. / 26.06. - 02.07. / 17.07. - 23.07. /31.07. - 06.08. / 11.09. - 17.09. / 02.10. - 08.10. 2017 8.590,- Capri Vatikán Neapol Řím -procházka s průvodcem Andělský Hrad Pompeje Vesuv Florencie koupání na Ischii Poseidonovy zahrady ubytování na Ischii s termálními bazény koupání na Ischii Koloseum DLOUHODOBĚ OBLÍBENÝ ZÁJEZD

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU č.1 (5 dní) 1. den: v odpol. hod. svozy ze Slovenska (Žilina - Bratislava - Brno), odjezd z Brna v cca 21:00 hod., přes Prahu a Rozvadov do Německa a Švýcarska se zastávkami při dálničním tahu. 2. den: dopoledne příjezd do malebného starobylého městečka s historickým jádrem ze 14. století - STEIN NAD RÝNEM. Pokračujeme ke světoznámým RÝNSKÝM VODOPÁDŮM, které budeme obdivovat z několika vyhlídek. Následuje projížďka lodí pod vodopády. Odpoledne přesun do Bernu, kde se při procházce městem seznámíme s katedrálou sv.Vincence, budovou parlamentu, centrem a hlavní třídou města. Dále zaví- táme do krásného lázeňského města MONTREUX, zastávka v centru na břehu Ženevského jezera u sochy Fr. Mercuryho. Pokračujeme do MARTIGNY - bývalého římského sídla (kolose- um, hrad). Ubytování v 3*hotelu.Volno, možnost večeře, nocleh. 3. den: po snídani odjezd do Francie do CHAMONIX, světoznámého horského městečka pod MONT BLAN- CEM, Cestou uvidíme vodopády, ledovce, přírodní scené- rie. V Chamonix odpočinek, procházka po horském středisku s překrásnými pohledy na masiv Mont Blanc. Možnost výjezdu lanovkou na Planpratz (2.000 m.n.m., v provozu od června do září). Odpoledne odjezd do ŽENEVY. Zde můžeme obdivo- vat Anglickou zahradu, květinové hodiny, symbolický vodotrysk na kraji jezera. Projížďka lodí po Ženevském jezeře (1 hod..). Dále uvidíme pobřežní promenádu, sídlo organizace OSN, atd.. Po prohlídce okolí Ženevského jezera a části města přejezd do WANGENU, kde se nachází vzácná švýcarská památka - dřevěný most ze 14. století přes řeku Aare. Ubytování ve 3* hotelu, možnost večeře, nocleh. 4. den: po snídani odjezd do INTERLAKENU, prohlídka města s možností nákupu v obchodním domě Migros. Horskou krajinou přes další průsmyk se dostaneme do střední části Švýcarska, kde Vás čeká prohlídka malebného města LUZER- NU. Romantickou cestou kolem jezera VIERWALDSTATER- SEE projedeme k bájnému ALTDORFU. Prohlédneme si město i sochu Viléma Tella a poté zavítáme do SCHWYZU, kde vznikla švýcarská konfederace. Uvidíme malbami krásně vyzdobenou radnici a skanzen nejstarších domů Švýcarska. Následuje průjezd horskými městy a vesnicemi kolem jezer až do GLARENSKÝCH ALP. Ve večerních hodinách příjezd do VADUZU, prohlídka hlavního města jednoho z nejmenších států světa, LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ. Možnost nákupu suvenýrů, čokolády. Odjezd do ČR. 5. den: příjezd do ČR v časných ranních hodinách do Prahy (cca do 5:00 hod.) a do Brna (cca do 8:00 hod.). Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, 2x ubytování v ho- telu*** se snídaní (1x bufet, 1x servírovaná), průvodce a služby CK, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: večeře (polévka nebo salát+hlavní jídlo+zmrzlina nebo dort) 1x Martigny - 350 Kč (13 €) a 1xWangen - 850 Kč (32 €), komplexní pojištění včetně storna 150 Kč /os. (6 €), jednolůžkový pokoj 1.800 Kč (67 €). Doporučené kapesné: cca 55 € (Rýnské vodopády, loď Ženeva, lanovka Chamonix - červen až září). PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU č.2 (6 dní) Program se stejným obsahem jako u č. 1, navíc jeden den a jedna noc s poznáním oblasti kantonu Valis - ZERMATT a MATTERHORN. Den navíc zahrnuje: po snídani odjezd do oblasti MA- TTERHORNU přes městečko Visp do Täsche, kde budeme pokračovat vláčkem nebo minibusy do ZERMATTU. Doporučujeme vyjet horským vláčkem (zubačkou) na vyhlíd- kovou plošinu GORNEGRAD (3.130 m.n.m.), kde je možnost vidět až 25 pohoří převyšující výšku 4.000 m.n.m., včetně MA- TTERHORNU (4.478 m.n.m.), nejvyššího vrcholu Švýcarska DUFOURSPITZE (4.636 m.n.m.), i jednoho z největších evropských ledovců, ležícího v masivu Monte Rosa. Ubytování v 3*hotelu, možnost večeře, nocleh. Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, 3x ubytování v hotelech*** se snídaní (2x bufet, 1x servírovaná), průvodce a služby CK, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: večeře (polévka nebo salát + hlavní jídlo + zmrz- lina nebo dort) 2x Martigny - 700 Kč (26 €) a 1xWangen - 850 Kč (32 €), komplexní pojištění včetně storna 180 Kč /os. (7 €), jednolůžkový pokoj 2.300 Kč (85 €). Doporučené kapesné: cca 120€ (lanovka Gornegrad, lanov- ka Chamomix - červen-září, Rýnské vodopády, loď Ženeva). Nástupní místa na oba programy : Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Střechov, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov. Svozy za příplatek po trase: Žilina - Trenčín - Uherské Hradiště, Bratislava do Brna. Minimální počet účastníků je 35. Změna programu vyhrazena. Německo • Švýcarsko • Francouzské Chamonix • Lichtenštejnsko VelkýokruhŠvýcarskem Vaduzský hrad program Termíny Cena program č.1 (5 dní) 24.05. - 28.05. / 14.06. - 18.06. 16.08. - 20.08. / 06.09. - 10.09. 2017 7.390,- program č.2 (6 dní) 04.07. - 09.07. 2017 9.690,- Bern 37 Matterhorn Stein nad Rýnem Rýnské vodopády Altdorf Luzern Interlaken Matterhorn Ženeva vyhlídka Gornegrad 3.130 m.n.m. Chamonix - Mont Blanc DLOUHODOBĚ OBLÍBENÝ ZÁJEZD

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Hallstatt ledovec Kitzsteinhorn (Kaprun) Lofer lanovka do 3029 m n.m. Hitlerovo Orlí hnízdo 1.834 m n.m. Krimmelské vodopády 38 PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd z České republiky v časných ranních hodinách. Dopoledne zastávka v městečku MONDSEE, prohlídka cen- tra a katedrály Sv. Michala. Následuje procházka k přístavišti u stejnojmenného jezera. Poté přejedeme do oblasti Salzburku - německý BERCHTESGADEN, kde navštívíme známé „HIT- LEROVO ORLÍ HNÍZDO“ (Kehlsteinhaus 1.834 m n.m.) umís- těné v horské oblasti s překrásnými pohledy na okolní Alpy.Zasta- víme se u nedalekého jezera KÖNIGSEE, kde si prohlédneme ulici plnou suvenýrů s možností nákupu a přístaviště u jezera. Po přejezdu německým územím zavítáme do známého rakouského turistického městečka LOFERU. Po procházce tímto malebným městem následuje odjezd do MAISHOFENU na ubytování v hotelu, večeře, nocleh. 2. den: snídaně, odjezd do romantického údolí VYSOKÝCH TAURŮ, na jehož konci jsou mohutné KRIMMELSKÉ VO- DOPÁDY. Podél této kaskády vodopádů řeky Aache (3,5 km) se můžete vydat pešky nebo minibusem. Odpoledne odjez do oblasti KAPRUNSKÉHO MASIVU, kde vyjedeme lanovkou do výše 3.020 m na vrchol ledovce. Před návratem na ubytování krátce navštívíme městečko ZELL AM SEE. Projdeme se his- torickým centrem a zavítáme k malebnému stejnojmennému je- zeru. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh. 3. /4. den: snídaně, odjezd do západní části DACHSTEIN- SKÉHO MASIVU přes krásné rakouské vesničky romantickou přírodou k horskému jezeru GOSSAUSEE pod ledovcem DA- CHSTEIN. Procházka podél jezera (1 hod.) nebo výjezd lanov- kou na okolní vrcholky Zwieselalm (1.587 m.n.m.). Dále návště- va světoznámého městečka HALLSTATT, ležícího nad stejno- jmenným jezerem. Po prohlídce tohoto rakouského klenotu se vydáme zpět do ČR. Příjezd do ČR ve večerních hodinách (cca. do 22:00 hod. do Prahy a svozem do Brna či Plzně.). *3. den prodlouženého programu: po snídani následu- je program zaměřený na odpočinek, relaxaci a turistiku. Např. procházky na okolní vrcholky ZELL AM SEE (2000 m n.m.) nebo MAISHOFENU v kombinaci lanovky a pěších tůr. Mož- nost procházky nebo koupání v termálních komplexu TAUREN SPA s několika termálními bazény, vířívkami, proudy, saunami atd.. Večeře, nocleh v hotelu. Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, 2x /3x ubytování v hotelu nebo vilách s polopenzí, průvodce a služby CK, pojiš- tění CK proti úpadku. Příplatky: pokoj se sprchou /WC 800,- Kč /os. /*1000,- Kč /os., jednolůžkový pokoj 800,- Kč /os. /*1000,- Kč /os., komplex. cestovní pojištění vč. storna Allianz 102,- Kč /os. /*136,- Kč /os.. Nástupní místa: Praha, Beroun, Žebrák, Hořovice, Příbram, Písek, České Budějovice. Výstupní místa: po trase České Budějovice, Písek, Příbram, Beroun, Hořovice, Praha, dále svoz z Českých Budějovic do Tábora, Jihlavy, Brna a do Plzně. Nástupní místa za příplatek 300 Kč: Brno, Jihlava, Hum- polec, Tábor, Plzeň. Doporučené kapesné na vstupy: 3 dny cca 70 € / 4dny cca 95 € (na vstupy, lanovku, atd.). Minimální počet účastníků je 35. Změna programu vyhrazena. Termíny cena 3 dny /2 noci - 19.05. - 21.05. / 13.07. - 15.07. / 01.09. - 03.09. / 22.09. - 24.09. 2017 3.890,- *4 dny /3 noci - 01.06. - 04.06. / 10.08. - 13.08. 2017 4.890,- Mondsee • Orlí hnízdo • Kaprun • Krimmelské vodopády • Dachstein • Gossausee • Hallstatt TonejlepšízRakouska cesta autobusem na Orlí hnízdo Tauren Spa ubytování jezero Königsee KAŽDOROČNÍ HIT SEZÓNY

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Ostřihom Brusel • Antwerpy • Haag Scheweningen Alkmaar Aalsmeer Kekenhof Zandvoort Zaanse Schans Volendam Amsterodam Belgie,Holandsko Maďarsko-Budapešť-termálnílázně Amsterdam květinový průvod Alkmaar Termální Széchenyi lázně 39 Termín s květinovým průvodem cena 19.04. - 23.04. 2017 7.490,- Kč PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odpoledne odjezd z Brna přes Prahu, Plzeň, Rozvadov a Německo do Belgie. 2. den: časně ráno navštívíme hlavní město Belgie - BRUSEL. Během hodinové procházky uvidíte Královský palác, katedrálu, Galerii sv. Humberta, náměstí Grand Place, dále přejedeme pod mohutnou a impozantní molekulární stavbu ATOMIUM na okraj Bruselu. Dopoledne přejezd do ANTWERP, pro- cházka po pobřeží řeky Šeldy. Prohlídka historického centra s katedrálou Sv. panny Marie. Dále příjezd do Holandska, do okolí HAAGU - MADURODAM, prohlídka světoznámého městečka holandských miniatur. Navštívíme největší přímořské lázně SCHEWENINGEN s procházkou podél mořského mola se spoustou obchůdků. Večer příjezd na ubytování nedaleko moře do hotelu, večeře, nocleh. 3. den: po snídani odjezd na světovou aukci květin do ALS- MARU (FLORA HOLLAND). Následuje návštěva tradičních sýrových trhů v ALKMAARU včetně prohlídky města a ne- dalekého velkého zahradnictví s možností nákupu. Odpoledne strávíme v nejkrásnější a největší květinové zahradě Evropy (32 ha) v KEUKENHOF s velkým množstvím nejrůznějších rostlin, záhonů a skleníků. Návrat na ubytování krásnými holandskými městy a vesničkami podél moře s návštěvou dalšího turistick- ého přímořského letoviska ZANDVOORTU. Zde je možnost ochutnávky mořských plodů u stánků na pláži, dále uvidíme areál závodního okruhu z formule 1. Večeře, nocleh. V rámci tohoto programu se seznámíte s budováním vodních hrází, odvodňováním přímořských oblastí Holandska. 4. den: snídaně, návštěva ZAANSE SCHANS skanzenu s dřevěnými domy a větrnými mlýny ze 17. století. Zde uvidíte výrobu dřeváků, ochutnáte výborné sýry a můžete zakoupit hol- andské suvenýry.Dále přejedeme do oblasti Lisse , kde spatříme světoznámé KVĚTINOVÉ KORZO - průvod alegorických vozů z květin za doprovodu několika kapel a skupin mažoretek. Program v obou termínech pokračuje návštěvou soukromé firmy KATVOUD - výrobna sýrů a dřeváků s možností ochutnávky likérů a sýrů vč. nákupu. Zastávka u jezera MARKERMEER v rybářské vesničce VOLENDAM, procházka po přístavu a centru tohoto krásného skanzenového města. Poté přejezd do AMSTERODAMU. Procházka hlavní třídou Damrak, centrál- ním náměstím Dam, kolem Královského paláce atd. Projížďka lodí po kanálech v Amsterodamu. Večerní procházka uličkami lásky, poté odjezd do ČR. 5. den: návrat do ČR, dopoledne do Prahy, odpoledne do Brna. Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2x ubytování v hotelu, polopenzi (švédské stoly), služby průvodce a CK, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: jednolůžkový pokoj 1.600 Kč (59 €), komplexní ces- tovní pojištění včetně storna 170 Kč /os. (6 €). Doporučené kapesné: cca 70 € (na vstupy - např. Maduro- dam, loď, Keukenhofen, květinová aukce). Nástupní místa: Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Střechov, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov. Svozy ze Slovenska za příplatek: Žilina, Povážská Bystri- ca / Dubnica nad Váhom, Trenčín, Bratislava, Uh. Brod, Uherské Hradiště do Brna. PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1.den: odjezd v ranních hodinách v 5:00 z - Praha do Budapeš- tě. Půldenní prohlídka Budapešti. Okružní jízda se zastávka- mi - Hradní vrch s Rybářskou Baštou odkud je nádherná vy- hlídka na řeku, mosty a parlament. Matyášův chrám, býva- lý královský palác, vrch Gellért s citadelou, Parlament, ba- zilika sv. Štěpána, Náměstí Hrdinů. Navečer návštěva velkého tržiště, kde bude možnost koupě suvenýrů a místních specialit (čabajka, klobásy, koření atd.). Ubytování v hotelu, ve- čeře, nocleh. 2.den: snídaně. Odjezd do slavných lázní Széchenyi, které se pyšní nejteplejšími termálními prameny v Budapešti a nád- hernou neobarokní architekturou.V lázních je k dispozici mnoho bazénů s termální vodou, sauny, vířivky, vodní proudy, masáže, inhalace v páře. Můžete se také opalovat a slunit na nádvoří u bazénů. Později možnost návštěvy zoologické zahrady nebo re- laxace v parku. Navečer fakultativně hodinová projížďka lodí po Dunaji s krásnými pohledy na nejvýznamnější stavby Buda- pešti. Odjezd do hotelu, večeře, nocleh. 3. den: po snídani odjezd do Szentendre, krásného městeč- ka se skanzenem lidové architektury, procházka městem. Ná- sleduje cesta malebným údolím Dunaje. Visegrád - někdejší sídlo uherských panovníků, kde jsou ruiny dvou hradů a býva- lého královského paláce. S Maďarskem se rozloučíme v Ostři- homi - korunovačním městě uherských králů, návštěva kated- rály. Po výstupu na 90m vysokou kopuli se vám naskytne nád- herný pohled na tok Dunaje, včetně města Ostřihom.V odpoled- ních hodinách návrat do ČR. Příjezd do Prahy v cca 23:00 hod Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem (video, TV, bar), 2x ubytování v hotelu ***, 2x polopenze, služby CK a prů- vodce, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: vstup do lázní Széchenyi, Rybářská Baš- ta, loď, Visegrád, Ostřihom, ZOO. Doporučená částka: 54 €. Příplatky: jednolůžkový pokoj - 800 Kč /noc /os., cestovní poj. vč. storna 102 Kč /os.. Keukenhofen Zaanse Schans Atomium Madurodam Termíny cena 09.06. - 11.06. / 25.08. - 27.08. 2017 3.990,- Budapešť Visegrád JARNÍ HIT S E Z Ó N Y

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odjezd z Prahy. Přejezd přes Polsko do Litvy. 2. den: VILNIUS - hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh. 3. den: Jedinečnou památkou v přírodním parku ne- daleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad TRAKAI, kdysi sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen RUMŠIŠKÉS. KAUNAS - město s historickým jádrem na soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí zvanou „Bílá labuť“. Nocleh v Kaunasu. 4. den: Město ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS - Horu křížů - několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska. Barokní zámek RUNDALE. Nocleh v Tallinnu. 5. den (pouze u termínu 2. - 9.7.): Fakultativní výlet Helsinky - ráno trajekt (2,5 hod.) do HELSINEK, sezná- mení s hlavními památkami a místy - Olympijský stadion, hala Finlandia, kostel ve skále Temppeliaukio, prezidentský palác, Senátní náměstí s katedrálou aj. Večer plavba zpět, návrat do hotelu v pozdních hodinách. 5. den (6. den): TALLINN - město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, han- zovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska, nocleh v Rize. 6. den (7. den): Hlavní město Lotyšska RIGA se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. stol. až po dnešek. Odjezd. 7. den (8. den): Příjezd do Prahy v poledních hod. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x (*5x) ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím) a 4x (*5x) snídani, průvodce. Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 /*240 Kč. Výlet Helsinky: trajekt 1 250 Kč /os. Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Praha. Informace v CK dle termínu. (Ma) PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: ráno odjezd z Prahy. 2. den: prohlídka LONDÝNA - Big Ben, Houses of Par- liament, Downing Street, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Hyde Park atd.. Nocleh v hotelu F1. 3. den: YORK - působivé historické město. Kostel Archanděla Michaela. Zastávka u HADRIANOVA VALU - památka na římskou vládu na ostrově. Příjezd do Skotska. 4. den: okruh po skotské vrchovině. Zastávka ve vesničce LUSS ležící na břehu jednoho z nejkrásnějších jezer Skots- ka LOCH LOMOND. Průjezd pohořím Grampian a přes vřesoviště RANNOCH MOOR a údolím GLEN COE, krátká procházka. Přes FORT WILLIAM ležící na břehu mořského zálivu do SPEAN BRIDGE - pěkné pohledy na zelena údolí, vrcholy a nejvyšší horu Skotska BEN NEVIS, ruiny hradu URQUHART, jezero LOCH NESS. 5. den: EDINBURGH - metropole Skotska. Dominantní hrad, katedrála, Princess Street aj. Návštěva středověkého městečka s hradem STIRLING. 6. den: zastávka v GRETNA GREEN, vesnička s kovár- nou proslulou pořádáním skotských svateb. Návštěva přírodně zajímavé jezerní oblasti LAKE DISTRICT. Turistické středisko KESWICK se zajímavými zelenými domy je položeno na břehu nejkrásnějšího jezera oblasti Derwenwater. Vyhlídková jízda podél největšího jezera Windermere. Návštěva večerního LIVERPOOLU - výz- namná místa spojena se skupinou Beatles. 7. den: návštěva národního parku SNOWDONIA s krás- nými jezery a nejvyšší horouWalesu Snowdon.Hrad CAER- NARFON patřící k nejlépe dochovaným hradům v Evropě. CONWY, CHESTER - zachovalá historická města. 8. den: STONEHENGE - prehistorická kamenná svatyně. SALISBURY - městečko se světoznámou kat- edrálou. Krátká zastávka v BRIGHTONU - mezinárodní přímořské lázně. Trajekt na pevninu. 9. den: KOLÍN NAD RÝNEM - devítihodinová prohlídka města - románská bazilika sv. Martina, gotická katedrála, římská věž z 1. stol. n. l. a další významné památky. Příjezd do ČR v pozdních večerních až ranních hod.. Cena zahrnuje: dopravu autobusem • průvodce • přejezd La Manche • 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím) • 3x ubytování v soukromí s polopenzí. Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna - 300,- Kč /os.; *3x snídaně 525,- Kč /os.. Odjezdy: Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Praha. Informace v CK dle termínu. (Ma) Anglie,Wales,Skotsko Norskéfjordy OkruhPobaltímsvýletemdoFinska PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd z Prahy v odpoledních hodinách. 2. den: prohlídka druhého největšího města Švédska GOTEBORGU. 3. den: zastávka u hraničního fjordu IDDEFJORD. Dále jízda podél jezera MJØSA. Návštěva městečka LILLE- HAMMER - turistické a sportovní centrum. Příjezd do „srdce“ Norska - údolí GUBRANDSDALEN. 4. den: výlet k největšímu evropskému pevninskému ledovci JOSTEDALSBREEN. Ledovcový splaz NI- GARDSBREEN. Horská krajina SOGNEFJELL - průjezd horskou silnici s nádhernými sceneriemi, k nejdelšímu norskému fjordu SOGNEFJORD. 5. den: průjezd divokym údolím ROMSDALEN, jejž lemuji strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pověstné převisle horolezecké stěny Trollů - TROLLTINDAN. Výjezd věhlasnou cestou Trollů - TROLLSTIGVEIEN. Prohlídka města ÁLESUND, které je nazýváno klenot- nici secesního uměni a je překrásně položeno na břehu a ostrůvcích Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél ROMSDALSFJORDU a STORFJORDU. 6. den: vyhlídková jízda malebným údolím OTTADALEN. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku DALSNIBBA s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrasnější fjord GEIRANGER, jehož strmé stěny zdobí nádherné vodopády. LOM -městečko s rázovitým dřevěným kostelíkem. 7. den: průjezd údolím říčky SJOA mezi našimi sportovci známe raftovými sjezdy. Největší norské pohoří JOTUN- HEIMEN (Domov obrů) - pěší túra na vyhlídku BESSEG- GEN nad jezerem GJENDE (panoramatické rozhledy na rozeklané a zasněžené vrcholy). Pro slabší turisty možnost procházky kolem jezera. Městečko VAGAMO. 8. den: OSLO - prohlídka města. Poté noční přejezd. 9. den: prohlídka KODANĚ - královsky palác Amalien- borg, Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní plavby přístavem. Noční přejezd. 10. den: příjezd do Prahy v ranních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, trajekty, průvodce, 6x ubytování (1x ubytování po trase, 5x v 4 lůžkových chatičkách v Norsku s možností vaření), 5x sní- dani, 4x večeři (česká kempingová kuchyně). Cena nezahrnuje: kompl. pojištění vč. storna 300,- Kč. Příplatek: malá dvoulůžková chatička v Norsku, skromnější než 4 - lůžková: 1.200,- /os. (5 noci). Odjezdy: Plzeň, Pardubice, Znojmo, Brno, Teplice, Praha. Informace v CK dle termínu. (Ma) 40 Termíny cena 23.06. - 02.07. / 07.07. - 16.07. / 21.07. - 30.07. 13.290,- 14.07. - 23.07. / / 04.08. - 13.08. 13.490,- 11.08. - 20.08. / 18.08. - 27.08. 12.990,- Termíny cena 01.07. - 09.07. 14.390,- 15.07. - 23.07. 14.390,- 12.08. - 20.08. 14.390,- Termíny osoba v 1/2 pokoji *02.07. - 09.07. včetně Helsinek 8.990,- 31.07. - 06.08. 8.290,- Stonehenge Lom Lofoty Londýn Tallinn Riga Trakai Vilnius

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2. den: dopoledne prohlídka PLITVICKÝCH JEZER cca 4,5 hodiny, ubytování, večeře. 3. den: odpočinek na pláži, volný program. 4. den: po snídani odjezd do ŠIBENIKU - prohlídka, panoramaticky výhled z pevnosti sv. Anny, návštěva tržnice, přejezd do národního parku KRKA, možnost koupání pod vodopády, navečer návrat. 5. den: po snídani fakultativně lodní výlet na KOR- NATSKÉ OSTROVY s rybím piknikem, zastávka u jezera Telaščica, koupání, procházka k útesům, navečer návrat. 6. den: polodenní výlet do ZADARU, prohlídka hist. cen- tra, tržnice, volno. Po večeři návštěva večerního Biogradu. 7. den: celodenní výlet na VELEBIT - VELKA PAK- LENICKA soutěska, jeskyně Manita, prohlídka, koupání u hotelu Alan ve Starigradu, navečer návrat do hotelu. 8.den: výlet do SPLITU a TROGIRU (* jen první a po- slední termín), ostatní termíny volný den, koupání. 9. den: možnost koupání, odjezd do ČR. 10. den: příjezd do ČR v časných ranních hodinách. UBYTOVÁNÍ: HOTEL ALBA *** Poloha - 110 m od pláže, moderně zařízené 1/2 pokoje s možností 1 přistýlky, WC, balkon. Možnost objednat rodinné pokoje za příplatek - info v CK. Stravování - snídaně a večeře formou bufetu. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzi, výlety uve- dené v programu s výjimkou vstupů, průvodce, dopravu klimatizovaným busem, pojištěni CK, pobytovou taxu. Příplatek: pokoje s výhledem na moře - 800,- Kč /pokoj /týden, 1/1 pokoj: první a poslední termín 1.100,- Kč, os- tatní termíny 2.700,- Kč, vstupné Plitvice - do 30.6. 370,- Kč, dítě 7-18 210,- Kč, od 30.6. do 31.8. dosp. os. 600,- Kč, dítě 300,- Kč, komplexní cestovní pojištění: 260,- Kč, doporučené kapesné na vstupy: cca do 25 EUR + lodní výlet Kornaty + Telaščica - cca 27 € (200 kuna). Minimální počet účatníků: 38. (Nt) 41 Plitvická jezera Kornatské ostrovy Split Paklenická soutěska Termíny 2017 osoba v 1/2 pokoji dítě do 12 let na přistýlce dosp.os. na přistýlce 16.06. - 25.06. 9.990,- 5.200,- 9.390,- 23.06. - 02.07. 10.190,- 5.200,- 9.590,- 30.06. - 09.07. 10.490,- 5.200,- 9.690,- 07.07. - 16.07. 10.690,- 5.200,- 9.990,- 14.07. - 23.07. 10.690,- 5.200,- 9.990,- 11.08. - 20.08. 10.690,- 5.200,- 9.990,- 18.08. - 27.08. 10.190,- 5.200,- 9.590,- 25.08. - 03.09 10.090,- 5.200,- 9.490,- Cena za dítě do 12 let v rodin. pokoji: - 1.600,- z ceny dosp. os. Chorvatsko -národníparkyspobytemumoře Národní park Krka Poznejte s námi překrásný francouzský ostrov ve Středo- moří. Strmé hory dosahující výšky přes 2500 m se zde tyčí nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy staroby- lých korsických městeček zasazených v překrásné přírodě i koupání na západním pobřeží. Ostrov, jehož nejkrásněj- ší subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantas- tickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů. PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. 2. den: trajektem do BASTIE na KORSICE. Návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod hor- skými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím pokra- čujeme na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zá- tok PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice. 3. den: dopoledne odpočinek u moře, kde dlouhá písči- tá pláž na jedné straně zakončená městečkem a na druhé skalisky s janovskou věží skýtá každému, co žádá. Odpo- ledne prohlídka městečka PROPRIANO. 4. den: ráno pro zájemce výlet s turistikou s překrásnou scenerií skalních věží BAVELLA, které patří k nejznáměj- ším atrakcím ostrova. Odpoledne pobyt u moře. 5. den: koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro zájem- ce návštěva nedalekého proslulého naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry. 6. den: návštěva bizarních skal CALANCHE (UNESCO). Po krátké procházce, kde barevné skalní útvary ostře kon- trastují s azurovou hladinou moře, pokračujeme do nedale- kého PORTA. Při zpáteční cestě zastávka v Napoleonově městě AJACCIU, kde navštívíme jeho rodný dům s mu- zeem.Vyvrcholením dne bude vyhlídka od Tour de la Para- te na proslulé „Krvavé ostrovy“, které byly kdysi útočištěm pirátů. Příjezd zpět v pozdních hodinách. 7. den: ráno si prohlédneme „nejkorsičtější“ město SAR- TENE. Z úzkých křivolakých uliček na nás dýchne duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Pokračujeme prohlídkou města BONIFACIA, které je se svými bělost- nými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. 8. den: koupání a pobyt u moře. 9. den: přístav BASTIA, trajekt. Odjezd do ČR. 10. den: návrat do ČR. Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopra- vu autobusem, trajekty, vstupní a výstupní poplatek, poby- tovou taxu, 7x ubytování v chatkách (kuchyňka, 2 ložnice, příslušenství), průvodce. Odjezdy: Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Praha. Informace v CK. (Ma) Ajaccio Bonifacio Corte Propriano Aiguilles de Bavella Termíny cena 16.6. - 25.6. 12.990,- 18.8. - 27.8. 13.590,- RomantickáKorsika Polsko - Krakov,Vělička KRAKOV, MĚSTO KRÁLŮ A PAMÁTKY UNESCO Památky UNESCO v ČR vystřídá Krakov - klenot mezi polskými městy a 3 další památky UNESCO. Navštívíte Královský zámek Wawel, židovskou čtvrť Kazimierz, čeká vás solný důl Vělička či kouzelná příroda Ojcowského NP. 1. den: odjezd z Prahy v 7 hodin, A/ velikonoce OLOMOUC, Přemyslovský palác, radnice s orlojem, sloup Nejsvětější trojice, zastávka na hradě Helfštýn, mezinárodní centrum kovářství. B/ v květnu KROMĚŘÍŽ , zahrady a arcibiskupské sklepy s ochutnávkou vína, C/ září /říjen ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, babí léto v Beskydech a návštěva skanzenu, zastávka ve Štramberku, trúba a ubytování v Beskydech. 2. den: KRAKOV, královský zámek Wawel, Leon- ardova Dáma s hranostajem, katedrála, Královská cesta, chrám P. Marie s největším gotickým oltářem na světě, Sukiennice, Barbakan, Collegium Maius, dle času volno v centru Krakova, kavárnička nebo Pijalnia czekolady, výborná čokoláda na pití. 3. den: solný důl Vělička, komplex kaplí v solných dolech, muzeum, KRAKOV, židovská čtvrť Kazimierz ,Ojcow, turistika v Ojcowském NP, bizarní skalní útvary, hrad Ojców, Lokýtkova jeskyně. 4. den: Kalwaria Zębrzydowska,významné polské poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií, 41 kaple v okolních kopcích, vycházková trasa, návrat do Prahy pozdě večer. Cena zahrnuje: A/ B / C/ dopravu autobusem, 3x hotel (1x v ČR s polopenzí, 2x v Polsku se snídaní), průvodce, + 112,- Kč za komplexní pojištění. Adventní termín 1x dopra- va, 1x nocleh + snídaně. Komplexní pojištění +84,- Kč /os.. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění 112,- / 84,- Kč; vstupné (300,- Kč, 130 PLZ). Příplatky: 1200,- Kč za 1lůžkový pokoj, 450,- Kč za 2x večeři. (Ge) Termín 2017 sezóna cena A/ 14.04. - 17.04. velikonoce Olomouc 4.990,- B/ 05.05. - 08.05. státní svátek Kroměříž 4.990,- C/ 28.09. - 01.10. státní svátek Rožnov 4.990,- 09.12. - 10.12. advent - Krakov + Vělička 3.290,- zámek Wavel Solný důl Vělička Ojcow Krakov Kalwaria Kroměříž

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Slovinsko,horyamoře Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kombinaci s koupáním v Jadranu, nebo alespoň v mořských lázních Laguna, řada památek UNESCO s procházkou podél slovinských jezer Bohinj a Bled, starými městy, hrady, do- brým jídlem a vínem… To vše vás čeká ve Slovinsku… a pozor, mořské lázně v ceně! PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd ve 21 hodin z Prahy, transfer přes Rakousko. 2. den: perly JULSKÝCH ALP - ranní kouzelná kra- jina slovinsko-italských jezer LAGHI DI FUSINE, toulky údolím TAMAR k vodopádům, skokanské můstky Planica, turistika k pramenu NADIŽA nebo vodopád Crna voda, prameny Sávy Dolinky, KRANJSKA GORA. Cesta podél Bledského jezera, RIBČEV LAZ, místní kostelík a ochut- návka sýra. 3. den: TRIGLAVSKÝ NÁRODNÍ PARK a jezero BOHINJ, turistika podél největšího slovinského vodopá- du Savica (72 m), fakult. lanovkou na VOGEL, výhledy na Bohinjské jezero a hřebenová turistika, STARA FUŽINA a procházka korytem řeky Mostnice nebo variantně plavba lodí po jezeře Bohinj a procházka podél jezera. Na podzim se koná lidová slavnost Kravji bal, slavnostní průvod nazdobených krav, llidová hudba. 4. den: letovisko BLED a procházka podél jezera, POSTOJANSKÉ JESKYNĚ, největší krápníková jeskyně Evropy, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20 km podzemních chodeb. Návštěva ro- mantického, loupežnického hradu“ ve skalách PRED- JAMSKI GRAD. Ubytování, hotel s možností koupání v mořském parku Laguna, večerní pro- cházka do PORTOROŽE. 5. den: dopolední koupání ve slaných hotelových ba- zénech v Laguně nebo prohlídka starobylého přístavu PIRAN, náměstí v benátském stylu, unikátní krasový sys- tém ŠKOCJANSKÉ JAMY. 11 propojených podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty. LUBLAŇ, prohlíd- ka hlavního města Slovinska odkaz stavitele J. Plečnika, hrad a kouzlo uliček, možnost večeře, noční přejezd. 6. den: návrat v ranních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x hotel*** (2x u jezera, 1x u moře s mořskými lázněmi), 3x polopenzi, vstup do mořského parku Laguna, průvodce. Cena nezahrnuje: 1/1 pokoj 1.800,- Kč, lanovky, sauny a wellness v Mořském parku, komplexní pojištění 168,- Kč, vstupy 60 €, pobytovou taxu 1 € /os. /noc. Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Praha. Brno. Informace v CK dle termínu. (Ge) Tam i zpět letecky z Brna a Prahy CAPO VATICANO • TROPEA • TAORMINA •MESSINA • LIPARI • VULCANO • STROMBOLI PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odlet z Prahy nebo z Brna do Kalábrie, přílet do Lamezia Terme a transfer na ubytování v Capo Vatica- no, 300 m od nejkrásnějších pláží Kalábrie. 2. den: Pobyt u moře, odpočinek, koupání, pobyt na pláži. Odpoledne fakultativně projížďka ve člunech podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na skalnaté útesy ukrývající malé písečné plážičky. Poté přejezd k majáku s jedinečnými výhledy na celé pobřeží z ptačí perspektivy i pěkným posezením. 3. den: Odpočinek na pláži u moře. Možnost výletu lodí na ostrov Stromboli, který je známý především pro svůj stále činný vulkán. Po příjezdu na ostrov možnost pro- cházek nebo večeře v restauraci a poté již za tmy vyjížďka lodí na moře k místu zvanému Sciara del Fuoco, odkud je možno pozorovat malé erupce sopky. Pozdě večer návrat na ubytování. 4. den: Celodenní výlet lodí, při kterém poznáme jedny z nejpřitažlivějších italských ostrovů, Liparské ostrovy. Užijeme si i koupání. Navštívíme tři nádherné sopečné ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli. Na ostrově Lipari lze absolvovat prohlídku historického města Lipari nebo se budeme moci zúčastnit okruhu mikrobusem kolem os- trova. Na ostrově Vulcano můžeme využít léčivých koupelí v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích. Na závěr připlujeme k ostrovu Stromboli, kde budeme moci pozorovat ohromná lávová pole, opakující se výbuchy i absolvovat krátkou procházku vesničkou plnou obchůdků a posezení. K večeru návrat lodí zpět na ubytování. 5. den: Celodenní výlet autobusem a trajektem na Sicílii. Přejedeme Messinskou úžinu oddělující Kalábrii od Sicílie a navštívíme město Messinu a Taorminu, jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst Sicí- lie. Historické památky, jako je Dóm, řecké divadlo, od- kud je překrásný pohled na zahrady Naxos, sopku Etnu a množství paláců. Po prohlídce Taorminy se přesuneme do města Messiny, kde uděláme krátkou zastávku na prohlídku unikátní katedrály. Návrat zpět na ubytování. 6. den: Dopoledne volno, koupání. Odpoledne výlet auto- busem do města Tropea, jednoho z nejnavštěvovanějších měst jižní Itálie, nazývaného perla Kalábrie. Po prohlídce města návštěva místní výrobny s ochutnávkou typických produktu a možností jejich nákupu. Večer návrat na uby- tování. 7. den: Celodenní odpočinek, volno, koupání, pobyt na pláži. 8. den: Dopoledne transfer na letiště a odpoledne odlet zpět do Prahy nebo do Brna. Cena zahrnuje: leteckou přepravu tam a zpět • letištní taxy • 7× ubytování ve 3* hotelech nebo apartmánech • 7× polopenzi • výlety dle programu • průvodcovské služby. Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 2.000 Kč • 1. dítě do 13 let na přistýlce 7.500 Kč, 2. dítě do 13 let na přistýlce 3.500 Kč. Příplatky: jednolůžkový pokoj 2.800 Kč • fakultativní výlet ve člunech podél pobřeží 500 Kč • pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 5 € /os. (Em) Termín 2017 cena 09.06. - 14.06. 8.490,- 15.09. - 20.09. 8.490,- Termín 2017 cena 13.06. - 26.06. 21.990,- 26.06. - 27.06. 22.990,- 11.07. -18.07. 23.990,- 25.07. - 01.08. 23.990,- 08.08. - 15.08. 23.990,- 22.08. - 29.08. 23.990,- 05.09. - 12.09. 22.990,- 12.09. - 19.09. 21.990,- Škocjanské jámy Predjamski grad Bledské jezero 42 KalábriesvýletemnaSicíliiaLipary

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Pozoruhodnosti Kavkazu - příroda, životní styl, dávná his- torie, výborná gastronomie a dobré víno. PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Přílet v ranních hodinách do hlavního města Gru- zie Tbilisi. Transfer do hotelu, odpočinek. 2.den: Snídaně.VýletdoMcchety-kultovníhomístavšech gruzínců, starobylého hlavního města Gruzie s jeho slavným klášterem Džvari. Návrat do Tbilisi. Prohlídka města. Během prohlídky navštívíte kostel Metechi na návrší, ze kterého se otvírá výhled na řeku Kura, Narikala - pevnostní komplex z různých dějinných období, nacházející se ve StarémTbilisi, katedrální chrám Sioni z 18. století, Starou synagogu, kostel Ančischati - nejstarší kostel v Tbilisi, Národní muzeum Gru- zie**, Trojický chrám - největší pravoslavný kostel ve světě, ulice a historické budovy starého Tbilisi, prospekt Rustaveli. Večeře v restauraci, kde ochutnáte tradiční gruzínská vína a delikatesy - není v ceně. Nocleh v Tbilisi. 3. den: Po snídani se vydáme z Tbilisi po gruzínské vo- jenské silnici do Kazbegi. Až ke Křížovému průsmyku vede cesta podél řeky Aragvi. Kolem pozoruhodně krásné Žinvalské vodní nádrže míjí tradiční gruzínské horské vesnice. Obec Stěpancminda se nachází na levém břehu řeky Těrek, která v těchto místech začíná svou pouť ke Kaspickému moři. Kromě toho nás potěší nádherný výhled na horu Kazbek, úžasná krása okolí a čistý horský vz- duch. Dále navštívíte Ananuri rozkládající se u kdysi nedobytné pevnosti, která sloužila jako obranná základna a sídlo vládců této země před 400 lety. Ananuri - systém opevnění ze 17. století. Zahrnuje zdi s věžemi, vstupní bránu, kostel Panny Marie, kostel Gvtaeba, věže s pyrami- dovou střechou svanetského typu, jednolodní kostel Mkur- nali a věž Šeupovari. Cestou budeme míjet překrásnou Žinvalskou vodní rezervaci. Projedeme horské soutěsky podél horských řek. Pokud počasí dovolí, můžete se podí- vat na nejvyšší kavkazský ledovec - horu Kazbek (5047 m n.m.). Na jeho úpatí se nachází konečný cíl naší cesty - vesnice Stěpancminda (Kazbegi). Navštívíme unikátní chrám, Gergetský kostel Nejsvětější Trojice nacházející se ve výšce 2170 m.n.m. Oběd a večeře podle přání - není v ceně. Přenocování v hotelu v Tbilisi. 4. den: Snídaně. Odjíždíme do Gori. Prohlídka centra města, návštěva muzea Josifa Stalina v Gori - město vy- budované králem Davidem Agmašenibeli v letech 1089- 1125. Tady se v roce 1878 narodil Josef Stalin. Muzeum Stalinův dům v Gori je hlavním turistickým lákadlem města Gori. Následuje návštěva Uplisciche - jeskynní město. Jedinečnost památky spočívá v tom, že se zde za- chovaly zbytky architektonických a sakrálních staveb budo- vaných v průběhu několika tisíciletí. Boží pevnost, starob- ylé, ve skále vytesané město ve východní Gruzii. Stojí na vysokém skalnatém levém břehu řeky Kura. Přejezd do Borjomi - lázeňské město, nacházející se v jihovýchodní části Gruzie, v kaňonu řeky Kura. Volno, procházka po městě. Návrat zpět do Tbilisi. Přenocování v hotelu v Tbilisi. 5. den: Snídaně.Transfer na letiště Tbilisi. Odlet do Prahy. Cena zahrnuje: Letenku Praha - Istanbul - Tbilisi - Istan- bul - Praha s Turkish Airlines, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3 noci v hotelu 3*, transfery z letiště do hotelu a z hotelu na letiště, veškeré transfery v rámci programu, průvodce mluvící rusky, stravování - snídaně. Ceny nezahrnují: vstupenky - muzeum Stalinův dům v Gori - 6 eur /os., výlet autem 4x4 do Gergeti (Kazbegi) - 6 eur/ osoba ,večeře v restauraci Melnica, kde ochut- náte tradiční gruzínská vína a delikatesy s folklórním pro- gramem první den pobytu - 30 eur/os., vstupenky do Siro- vodíkové koupele v Tbilisi - od 25eur / kabinka pro 2-3 os., Uplisciche - 1,5 eur / os., Tbilisi Národní muzeum Gruzie - 5 eur /os.; cestovní pojištění Allianz 476 Kč se stornem do 20.000 Kč; alkoholické nápoje. (Vt) 43 Petrohrad,FinskoaokruhPobaltímautobusem KouzelnájarníGruzie PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR, transit přes Polsko. 2. den: Ráno příjezd na litevské území. Půvabný VILNIUS, hl. město Litvy, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností - Staré měs- to s dominantní katedrálou na náměstí Katedros Aikšté, zvonice, Horní hrad, kostel sv. Anny - dominantní stavba Vilniusu. Nocleh.. 3. den: Návštěva vodního zámku TRAKAI, sídlo litevských kní- žat. Krátká zastávka v ŠIAULIAI - Hora křížů a prohlídka „Versailles Pobaltí“ letní rezidence kuronských vévodů zámek RUNDALE. Pře- jezd na ubytování do Parnu, individuální volno, krásné pláže. 4. den: Odjezd k prohlídce TALLINNU, města ležícího u Finské- ho zálivu. Navštívíme opevněné Staré město, bránu Viru, Radniční ná- městí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Nave- čer odjedeme trajektem do Helsinek.Vylodění a odjezd na ubytování. 5. den: Navštívíme hlavní finské město HELSINKY, prohlédne- me si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme i moderní kos- tel Skalní chrám - Temppeliaukio kirkko, halu Finlandia, Olympijský sta- dion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přemístíme se do střediska zimních sportů LAH- TI, které je zároveň vstupní branou do finské jezerní plošiny. Nádher- nou jezerní krajinou pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny. 6. den: Po snídani příjezd do jednoho z nejhezčích finských měst SAVONLINNY, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno. 7. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PET- ROHRADU, města založeného r. 1703 Petrem Velikým a poté ná- vštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽE na ho- nosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých po- kladů, fakult. lodní projížďka po Něvě - úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.Navštívíme Petropavlovskou pevnost - pohřebiště ruských carů katedrálu sv.Petra a Pavla (hrobka P.Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Okružní jízda městem - domek Petra I.Velikého, Smolný klášter…. Ubytování. 8. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, pro- hlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlace- ných soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a katedrála Sv. Izáka - z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermi- táží. Něvský prospekt - nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, Fakult. večerní „otevírání mostů“ na Něvě, večer nás autobus od- veze na náměstí Děkabristů, projížďka nočním osvíceným městem, ro- mantická místa, chrám sv. Mikuláše. Návrat na hotel kolem 02:00 hod.. 9. den: U Petrohradu navštívíme městečko PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si palác Kateřiny I. Veliké - mi- strovské barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU KOMNA- TU.V podvečer odjezd na ubytování do města PSKOV. 10. den: Přejezd do RIGY, hlavního města Lotyšska a největší- ho města Pobaltí, Stará Riga - středověké jádro města s nejstaršími ka- mennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Pe- tra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, at- mosféra města.Ve večerních hod. odjezd do ČR. 11. den: Předpokládaný příjezd do ČR v poledních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu lux.klim.busem, trajekt Tallin - Helsinky, 8x ubytování - hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 8x snídani for- mou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinně). Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakultativní příplatek: skupinové turistické vízum do Ruska. O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budeme včas informo- vat. Cena 1.890 Kč (vízum a povinné vízové centrum). Jantarová kom- nata 850 Kč - cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i ná- vštěvu Jantar. komnaty (nutná rezervace min. měsíc před odjezdem). Poznámka: 3lůžkový pokoj není na všech hotelech možný, někde je 2lůžk. pokoj s přistýlkou. (Re) PROGRAM STEJNÝ - LETECKY: 1. den: Odlet z Prahy do Rigy, transfer do hotelu, ubytování. 2. den: Individuální volno, odpoledne nástup do busu a společně se skupinou odjezd na ubytování do Pärnu. 3.-9. den: Shodný program se skupinou busem (4.-10. den). 9. den: Večer ubytování v hotelu v Rize. 10. den: Snídaně, odpoledne transfer na letiště - odlet do Prahy. Termíny autobusem cena 22.06.-02.07. 17.990,- 05.07.-15.07. 18.290,- 27.07.-06.08. 17.990,- Termíny letecky cena 23.06.-02.07. 27.990,- 06.07.-15.07. 28.290,- 28.07.-06.08. 27.990,- Petropavlovská pevnost Petrohrad Petrohrad Olavinlinna Helsinki zámek Trakai Tallin Tbilisi Ananuri hora Kazbek Termín 4 dny / 3 nocí cena 12.05. - 16.05. 18.200,- Borjomi

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

Ho Chi Minh T ay Ninh M C VIETNAM THAJSKO MYANMAR LAOS Hanoj Hue Da Nang Ha Long Nha T rang Mui Ne Hoi An 44 PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU: 1. den: DEN ODLET Z PRAHY DO HANOJE. 2. den: HANOJ Přílet do Hanoje, transfer do hotelu. Oběd. Vyhlídková projížďka na rikšách po starém městě kolem jezera Navráceného meče se želví svatyní. Večer návštěva divadla vodních loutek. Nocleh v Hanoji. 3. den: HANOJ. Snídaně. Celodenní okruh po hlavním městě Vietnamu s návštěvou Ho Chi Minhova mauzolea (zvenčí), jeho bývalé rezidence a konfuciánského Chrámu literatury. Oběd v hanojském stylu. Odpoledne prohlídka Pagody jediného sloupu, Etnologického muzea, chrámu Ngoc Son a dalších hanojských pozoruhodností. Nocleh. 4. den: HANOJ - HA LONG - CAT BA. Snídaně. Odjezd do Ha Longu, po příjezdu ubytování na lodi, plavba mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými krasovými scenériemi a jeskyněmi. Oběd z darů moře na palubě lodi.Večeře a nocleh na lodi uprostřed Dračí zátoky. 5. den: HAI PHONG - HANOJ - HUE. Snídaně. Pokračování v plavbě s návštěvou jeskyně Sung Sot. Oběd. Odpoledne odjezd na letiště v Hanoji. Odlet do Danangu, císařského města za dynastie Nguyen.Transfer do hotelu v Hue - nocleh. 6. den: HUE. Snídaně. Celodenní prohlídka Hue. Plavba po Voňavé řece k pagodě Thien Mu (pagoda Nebeské paní). Prohlídka hrobky Minh Mang. Odpoledne návštěva Císařského paláce se Zapovězeným purpurovým městem a královské hrobky dynastie Nguyen. Nocleh v Hue. 7. den: HUE - DANANG - HOI AN. Snídaně. Odjezd do Danangu, návštěva muzea čamů. Oběd. Odjezd do his- torického města Hoi Anu. Cestou zastávka u Mramorové hory, poutního buddhistického místa. Nocleh v Hoi Anu. 8. den: HOI AN - MY SON - HOI AN. Snídaně. Polodenní výlet do My Son (Krásné hory) které je zrcadlem starobylé čamské kultury. Spatříte zde pozůstatky hinduis- tických chrámů a jiné dochované památky čamské kultury. Oběd. Odpoledne prohlídka Hoi Anu spojená s návštěvou koloniálních měšťanských domů, pagod či japonského zastřešeného mostu a tradičních trhů v Hoi Anu. Nocleh. 9. den: HOI AN - DANANG - NHA TRANG. Snídaně. Dopoledne odjezd vlakem do přímořského letoviska Nha Trang scénickou krajinou středního Vietnamu. Příjezd ve večerních hodinách. Ubytování v hotelu u nejznámější viet- namské plážové promenády.Nocleh v Nha Trangu. 10. den: NHA TRANG - MUI NE. Snídaně. Polodenní výlet po Nha Trangu s návštěvou čamské věže Po Nagar na hoře Cu Lao, odkud je výhled do okolí či pagody Long Son s bílou sochou. Oběd. Odpoledne odjezd na pobřeží Mui Ne. Oblast je známá především výrobou rybí omáčky. Ubytování na pláži Mui Ne. 11. den: MUI NE. Snídaně. Individuální volno. Nocleh. 12. den: MUI NE - SAIGON Snídaně. Odjezd auto- busem do nejlidnatějšího vietnamského města. Cestou za- stávka u písečných dun, Suoi Tien (Kouzelného pramene) a u chrámu Van Tuiy Tu zasvěceného velrybám.Transfer do hotelu v Saigonu. Nocleh v Saigonu. 13. den: SAIGON - DELTA MEKONGU. Snídaně. Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Mekongu. Projížďka po deltě Mekongu, kde uvidíte pagodu Vinh Trang, „kokosové” vesničky, plovoucí tržiště v Cai Be, překrásné přírodní scenérie i typický život místních oby- vatel. V podvečer doplutí do Vinh Long. Transfer do Can Tho - nocleh. 14. den: DELTA MEKONGU - SAIGON. Snídaně. Pokračování prohlídky delty Mekongu. Po obědě na břehu řeky odjezd do Saigonu. Podvečerní prohlídka města, návštěva katedrály Notre Dame, historické budovy pošty, pagody Thien Hau, památníku Ho Chi Minha či tržiště Ben Thanh. Nocleh v Saigonu. 15. den: SAIGON - PRAHA. Snídaně.Možnost fakulta- tivního výletu do známých podzemních tunelů Cu Chi. V podvečerních hodinách odjezd na letiště, odlet do Prahy s přestupy. 16. den: Přílet do Prahy. Cena zájezdu zahrnuje: letadlo Praha - Hanoj, Saigon - Praha s přestupy, letadlo Hanoj - Danang; letištní taxy; vlakovou přepravu Danang - Nha Trang; 12x ubytování v hotelech 3* s polopenzí (snídaně a obědy, 4. den večeře na lodi, 11. den snídaně); program, transfery klim. minibusy a vstupy; místního a českého průvodce (min. 12 osob). Cena zájezdu nezahrnuje: vízum do Vietnamu 2.500,- Kč; pojištění léčebných výloh v zahraničí; fakultativní výlety; spropitné cca 30,- USD /osoba + 5 USD/osoba na lodi. Indie - jedna z kolébek lidské kultury vždy přitahovala poutníky i dobyvatele. Rozvrstvená kastovní společnost, země chudáků i neuvěřitelných boháčů. Rodiště Buddhovo, panství Velkých Mughalů, působiště Matky Terezy. Indie, která dala světu mimo jiné učení o pomíjivosti všeho po- zemského, ukazuje světu v křehkém mramorovém snu Tádž Mahalu důkaz o věčném trvání toho nejneuchopitelnějšího - lásky. Lásky, která stejně jako bůh Šiva dokáže tvořit i ničit ve vzájemné harmonii protikladů. Indii nelze pochopit, lze ji pouze osobně procítit. PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU: 1. den: ODLET Z PRAHY. Odlet z letiště Praha - Ruzyně do Dillí. 2. den: PŘÍLET DO DILLÍ. Přílet do DILLÍ po půlnoci. Transfer do hotelu, ubytování. Snídaně. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně - Páteční mešity, Červené pevnosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu - památného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutub mínár s pověstným nerezavějícím železným sloupem ze 4. století a zříceninami mešity. Nocleh v Dillí. 3. den: DILLÍ - DŽAJPUR.Snídaně.Odjezd do hlavního města státu RÁDŽASTHÁN, známého jako „Růžové město“ díky růžové barvě domů historického centra, jež bylo vybudováno dle zásad staroindické Silpašástry, prvního světového architektonického kodexu. Hlavní obchodní třída je spojnicí mezi Sluneční bránou na východní straně a Měsíční bránou na straně západní. Ubytování, volno k prohlídce místních bazarů, nocleh v DŽAJPURU. 4. den: DŽAJPUR - ÁMBÉR. Snídaně. Vyjížďka na slonech do pevnosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla rádžhastánských maharádžů se Zrcadlovou síní a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Nejnavštěvovanějším místem paláce je Síň radosti. Odpoledne prohlídka města s návštěvou astronomické observatoře Džantar Mantar, kterou nechal zhotovit osvícený maharádža Džaj Sinh II. v 18. století. Dále si prohlédnete Palác větrů - Hawa Ma- hal, kde za intimně řešenými okny průčelních arkýřů mohly ženy z vyšších společenských kruhů nerušeně pozorovat dění na ulici, aniž by mohly být samy viděny. V areálu Městského paláce (Čadra Mahal) navštívíme muzeum, ukazující život maharádžů s výstavkou oděvů, zbraní a předmětů běžného života. Návrat do hotelu. Nocleh. 5. den: DŽAJPUR - ABHANERI - FATÉHPÚR SÍKRÍ - ÁGRA. Snídaně. Odjezd do ÁGRY, cestou zastávka u stupňovité rádžasthánské studny v Abhaneri a v bývalém sídelním městě největšího z Mughalů - sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí - Městě vítězství. Prohlídka Páteční mešity s hrobkou šajcha Salíma Čistího, který císařovi Abkarovi Velikému předpověděl narození potomků, následovníků trůnu. Dále uvidíte Sultánský palác z červeného pískovce, kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal a Dívání-chás, astrologický pavilon, kde se císař ve společnosti muslim- ských a hinduistických učenců oddával věcem nadpo- zemským a esoterickým. Večer příjezd do Ágry, bývalého hlavního města Mughalské říše. Ubytování a nocleh. 6. den: ÁGRA. Snídaně. Prohlídka skvostu světové ar- chitektury, novodobého sedmého divu světa, mauzolea TÁDŽ MAHAL, které z bělostného mramoru nechal postavit sultán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mum- táz Mahal. Stavba, popírající perspektivu, je považována za zamýšlenou repliku Božího trůnu. Přilehlé zahrady symbolizují ráj, do kterého Mumtáz po své smrti vstoupi- la. Odpoledne prohlídka Červené pevnosti s nádhernými mramorovými pavilóny, představujícími jeden z vrcholů stavitelství Velkých Mughalů. V pevnosti navštívíte Síň veřejných audiencí, Perlovou mešitu, Harémovou mešitu a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící první císařově manželce. Nocleh. 7. den: ÁGRA - DILLÍ - PRAHA. Snídaně. Volno. Možnost fakultativní návštěvy mauzolea Itmad ad-Dawla a mauzolea sultána Abkara. Odpoledne přejezd do Dillí, transfer na letiště. 8. den: PŘÍLET DO PRAHY. Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Dil- lí - Praha; letištní taxy; 6x nocleh se snídaní dle programu v hotelech 3* - 4*; veškeré transfery a program dle itineráře včetně vstupů; průvodce ESO travel (minimálně 16 osob). Cena zájezdu nezahrnuje: vízum do Indie 1.700,- Kč; fakultativní výlety nad rámec programu; bakšišné 20,- USD. Termíny 2017 cena 19.01. - 03.02. / 18.02. - 05.03. 04.03. - 19.03. / 07.04. - 22.04. 71.990,- 15.08. - 30.08. 74.990,- 10.11. - 25.11. 76.990,- Vietnamemodseverukjihu KlasickýokruhIndií Termíny 2017 cena 31.03. - 07.04. / 06.10. - 13.10. 39.990,- Tádž Mahal Červená pevnost pevnost Ámbér Ha Long Nha Trang

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

45 A) Východ U.S.A. B) Západ U.S.A. Termíny cena Termíny cena 18.03. - 26.03. 45.990 18.03. - 02.04. 69.990 08.04. - 16.04. 48.990 01.04. - 16.04. 71.990 29.04. - 07.05. 51.990 15.04. - 30.04. 75.990 06.05. - 14.05. 52.990 29.04. - 14.05. 72.990 27.05. - 04.06. 53.990 13.05. - 28.05. 74.990 03.06. - 11.06. 54.990 27.05. -11.06. 75.990 24.06. - 02.07. 54.990 10.06. - 25.06. 75.990 01.07. - 09.07. 56.990 24.06. - 09.07. 76.990 29.07. - 06.08. 59.990 08.07. - 23.07. 84.990 05.08. - 13.08. 59.990 29.07. - 13.08. 85.990 26.08. - 03.09. 55.990 12.08. - 27.08. 85.990 02.09. - 10.09. 54.990 26.08. - 10.09. 79.990 23.09. - 01.10. 53.990 09.09. - 24.09. 78.990 30.09. - 08.10. 52.990 23.10. - 08.10. 77.990 21.10. - 29.10. 51.990 07.10. - 22.10. 75.990 11.11. - 19.11. 49.990 21.10. - 05.11. 74.990 02.12. - 10.12. 51.990 04.11. - 19.11. 72.990 - - 18.11. - 03.12. 69.990 - - 02.12. - 17.12. 72.990 - - 26.12. - 10.01. 95.990 VýchodazápadU.S.A. New York Grand Canyon Niagarské vodopády Bílý dům VÝCHOD U.S.A. - klasický okruh 9 dnů - 1.245 mil /2.000 km Zájezd, který Vás seznámí s největšími metropolemi a překrás- nou přírodou oblasti východní USA. 1. den: Odlet z Prahy do New Yorku. Odjezd do historické Philadelphie, ubytování a orientační schůzku s průvodcem. 2.den: Ráno začneme prohlídkou centra historické Philadelphie z paluby obojživelného autobusu, zakončenou krátkou plavbou po řece Delaware s výhledem na ma- jestátní panoráma Philadelphie. Následuje odjezd do Wa- shingtonu D.C., s prohlídkou hlavního města USA. Uvidíte největší atrakce metropole - White House, Capitol, Lincol- nův a Jeffersonův památník, slavný hřbitov na Arling- tonském kopci, řeku Potomac atd. Odpoledne volno v cen- tru k prohlídce muzeí a galerií, poté ubytování. 3. den: Dopoledne volno v centru Washingtonu, poté pře- jezd státem Pennsylvania na sever do města Pittsburgh. Prohlídka centra města a místa, kde soutok řek Monongahe- la a Allegheny dává vzniknout řece Ohio. Odjezd do hote- lu, ubytování. 4. den: Niagarské vodopády. Cestou spatříte rozlehlé je- zero Erie. Dle počasí je možná zastávka na vykoupání. Pro- hlídka centra města Buffalo. Po příjezdu do Niagara Falls ubytování a návštěva vodopádů z americké strany. Závěrem Vás pozveme k plavbě lodí pod Niagarské vodopády - přímo do cen- tra slavného vodopádu „Horseshoe“ (v ceně). Po ubytování v podvečer můžete třeba vyrazit na vycházku podél řeky. 5. den: Dopoledne individuální volno u Niagarských vo- dopádů!! Užijte si v klidu atmosféru slavného místa. Odpoled- ne odjezd farmářskou oblastí u jezera Ontario do rekreační oblasti Finger Lakes. Navštívíme některou ze zdejších vinic k ochutnávce vína. Večer ubytování. 6. den: Časně odjezd do New York City. Po příjezdu plavba lodí kolem slavného Manhattanu (v ceně), během které se se- známíte s místopisem New Yorku, a naskytne se Vám bezpočet jedinečných scenérií města a sochy Svobody. Pokračováním poznávání New Yorku bude možnost fakultativního letu helikop- térou nad Manhattanem /není v ceně/. Vaše prohlídka bude poté pokračovat orientačním okruhem po Manhattanu zakončeným návštěvou vyhlídky na Manhattan ze střechy mrakodrapu Roc- kefellerova Centra. Přejezd do hotelu (v ceně) a ubytování. 7. den: Celodenní volno na Manhattanu!! Možnost na- vštívit největší atrakce - sochu Svobody, budovu Bur- zy, Wall Street, Freedom Park, China Town, Brook- lyn Bridge…. /vstupy a jízdné nejsou v ceně/. Jako dárek od nás dostanou zájemci o návštěvu Empire State Building vstupenku na vyhlídku v 78 patře!! Ubytování. 8. den: Dopoledne indiv. volno, poslední shopping.... poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. 9. den: Přílet do Prahy v dopoledních hodinách. ZÁPAD U.S.A. - klasický okruh západem 16 dnů - 3.360 mil /5.380 km Zájezd Vás bezpečně provede těmi nejzajímavějšími a nejkrás- nějšími partiemi Kalifornie, Arizony, jižního Utahu a Nevady. 1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 2. den: Návštěva filmových studií Universal v Los Angeles - jedné z největších atrakcí Hollywoodu /vstupné v ceně. Ná- sleduje prohlídka města a okolí - Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive, Sunset a Hollywood Boulevard, Santa Monica Beach.... Večer návrat do hotelu. 3. den: Ráno odjezd do San Diega. Orientační prohlídka cen- tra města a ostrova Coronado. Následuje návštěva letadlové lodi USS Midway, která zakotvila v San Diegu a stala se muze- em námořního letectva /vstup v ceně/. Následuje návště- va skvělého zábavního parku Sea World (vstup v ceně). Ve- čer příjezd do města Yuma ležícího na řece Colorado za hra- nicí Arizony, ubytování. 4. den: Putování krajem obřích kaktusů saguaro do měs- ta Tucson. Cestou návštěva malebného městečka Ajo s me- xickou architekturou a průjezd rezervací indiánů kmene Tohono O‘odham. Následuje návštěva „pohřebiště“ letadel a muzea letecké techniky Pima Air Museum /vstup v ceně/. Ubytování. 5. den: Cesta povede krajem jako vystřiženým z westernových příběhů. Uvidíte divoké kaňony porostlé kaktusy, jezera v horách, „město duchů“… Navštívíme městečko Sedona v kraji rudých skal, a poté se ubytujeme v hotelu ve Flagstaffu. 6. den: Celodenní návštěva národního parku Grand Ca- nyon!! Fakultativní let letadlem nad Grand Canyonem nebo jeho alternativu helikoptérou. Společně se podíváme na film The Hidden Secrets o historii a objevování oblas- ti Grand Canyonu v kině IMAX (v ceně). Odpoledne průjezd podél terasy Grand Canyonu se zastávkami na vyhlíd- kách... Ubytování v pouštním městečku Page uprostřed re- zervace indiánů Navaho. 7. den: Ráno Vám fakultativně nabídneme letecký výlet nad pouštní jezero Lake Powell k největšímu skal- nímu oblouku světa Rainbow Bridge. Odjezd do Monu- ment Valley známého jako kulisa mnoha westernů. Možnost prohlídky Monument Valley v jeepech s indiánským prů- vodcem /fakultativně/. Následuje průjezd jednou z nejúžasněj- ších scenérií - obří skalní „klobouk“ Mexican Hat, návštěva meandrů řeky San Juan ve státním parku Goosenecks, zhlédnete Valley of Gods - panoráma skalních „tyčí“ a „prs- tů“, a projedete napříč kaňonem řeky Colorado v místě, kde končí jezero Lake Powell. Ubytování ve večerních hodinách. 8. den: Odjezd přírodou jižního Utahu přes národní park Capitol Reef a oblastí Grand Staircase of Escalante do národního parku Bryce Canyon. Prohlídka parku do ve- černích hodin, závěrem návštěva Inspiration Point. 9. den: Národní park Zion, jednoho z nejkrásnějších národ- ních parků USA. Přejezd do Las Vegas a po orientačním okruhu městem, ubytování. Večer v centru města návštěva heren. 10. den: Celodenní volno v Las Vegas!! Můžete pozná- vat atrakce města, či relaxovat u hotelového bazénu. Nabízíme Vám v tento den fakultativní výlet k nejvyšší přehrad- ní hrázi světa Hoover Dam na řece Colorado, jeze- ru Lake Mead /dle počasí koupání/ a do státního parku Valley of Fire. Večer Vám nabídneme let helikoptérou nad rozzářeným nočním Las Vegas - jedinečný zážitek!! Také Vám nabídneme vstupenky na vodní show Le Réve v hotelu Wynn. 11. den: Národní park Death Valley. Průjezd nejnižším a nejteplejším místem západní polokoule. V podvečer příjezd do města Fresno v Kalifornii, ubytování. 12. den: Celodenní návštěva národních parků Se- quoia a Kings Canyon - domova jedinečných obřích sekvo- jí. Během dne absolvujete několik trailů v nejzajímavějších par- tiích parků a s trochou štěstí potkáte typického obyvatele hor Sierry Nevady - černého medvěda baribala. Večer návrat do hotelu, nocleh. 13. den: Odjezd do San Francisca. Absolvujete okruh měs- tem zahrnující největší atrakce a jedinečné vyhlídky na měs- to - Twin Peaks, Coit Tower, China Town, Lombard Street, Alamo Square, slavný most Golden Gate a pro- jížďka lodí po zálivu pod Golden Gate a kolem ostro- va Alcatraz (v ceně). Do večerních hodin pak budete mít vol- no k prohlídce Fisherman\'s Wharf - nejživějšího turistického místa San Francisca. Večer ubytování v hotelu. 14. den: Volný den v San Franciscu!! Prohlídka Čínské čtvrti. Fakultativně - let helikoptérou nad San Francis- cem, Golden Gate a Alcatrazem. Ubytování. 15. den: Pokračování přejezdu do Los Angeles, poslední shopping. Dle času Vašeho odletu transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativně odlet k pobytu na Havajské ostrovy. 16. den: Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. Cena zájezdu zahrnuje: leteckou dopravu • letištní poplatky. A) 7x ubytování ve 3* hote- lech a motelech • 7x snídani • 1x večeře. B) 14x ubytování ve 3* hotelech a motelech • 14x sní- dani • program. A) /B) dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem • dopravu klimatizovaným auto- karem či minibusem • program dle itineráře • vstupné a atrakce zahrnuté v itineráři • služby průvodce • kompl. poj. vč. storna. Cena zájezdu nezahrnuje: vstupní for- mality cílové země a tranzitních zemí • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu • spro- pitné místním řidičům, průvodcům a personálu event. palivové příplatky k fakult. akcím. Slevy a příplatky + fakultativní akce: bližší informace v CK. (At) NÁŠ TIP

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: ODLET Z PRAHY Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Pekingu. 2. den. PŘÍLET DO PEKINGU Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individu- ální volno na procházku městem či odpočinek. 3. den: TCHIEN-AN-MEN, PEJ-CHAJ PARK, WANG FU TING ROAD Snídaně. Celodenní prohlídka největšího náměstí na světě Tchi- en-an-men - náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů. Po obědě procházka parkem Pejchaj s prohlídkou pagody, posta- veném na ostrově uprostřed laguny. Procházka po Wang-fu-ting Road, nejrušnější třídy moderního cen tra Pekingu s obchod- ními domy. 4. den: ZAKÁZANÉ MĚSTO, CHRÁM NEBES Snídaně. Celodenní prohlídka Zakázaného města - sídla panov- níků dynastie Ming a Čching.V tomto rozlehlém císařském kom- plexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé Čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno největším kulturním muze- em Číny, během vlády všech císařů bylo nepřístupné veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modlitební obřady a rituály. Večer fakultativně návštěva akrobatické show. 5. den: LAMAISTICKÝ A KONFUCIŮV CHRÁM Snídaně. Dopoledne prohlídka lamaistického kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje slohovou směsici chánských, mongol- ských a tibetských prvků. Oběd v typické čínské restauraci. Od- poledne prohlídka Konfuciova chrámu, zakladatele konfucianis- mu, který je v Číně dodnes velice uznávaným filozofickým smě- rem. Večer pro zájemce fakultativně návštěva pekingské opery. 6. den: VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, HROBKY DYNASTIE MING Snídaně. Celodenní výlet k Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km. Tato zeď, jež původně sloužila k obranným účelům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské restau- raci. Odpoledne prohlídka hrobky panovníků dynastie Ming (cel- kem 13 hrobek). 7. den: LETNÍ PALÁC, ZOO Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahra- dách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu - Mramorovou loď císařovny Cch´-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské re- stauraci. Odpoledne přejezd do pekingské ZOO, kde uvidíte po- pulární pandy, symbol Číny. Večer fakultativně ochutnávka míst- ní speciality - pekingské kachny. 8. den: VOLNÝ DEN Snídaně. Osobní volno na nákupy či fakultativní prohlídku dal- ších nenavštívených míst Pekingu. 9. den: PŘÍLET DO PRAHY Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet do Pra- hy na letiště Praha - Ruzyně ve večerních hodinách. Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Peking - Praha s přestupem; letištní taxy; transfery letiště - hotel - letiště; 7x nocleh se snídaní v Pekingu, v hotelu 3* - 4*; program včetně transferů a vstupů; 6x oběd v tradiční čínské restauraci; českého průvodce během okruhu. Cena zájezdu nezahrnuje: vstupní vízum (vyřídíme za po- platek 1.700,- Kč); fakultativní výlety nad rámec programu (Chu- tchung tour, akrobatická show, Pekingská opera, pekingská kachna, Voňavé hory - celkem 165,- USD) Čína 15, Asie, čínská zeď¨, Peking. Jednolůžkový pokoj za příplatek 5.800,- Kč (Es) PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odlet z Prahy do Ammanu. Večeře, nocleh. 2. den: Snídaně. Odjezd do starověkého města Jerash, které bylo údajně založeno Alexandrem Makedonským ve 4. stol.př.n.l..V komplexu budete moci obdivovat pozůstatky chrámu Artemidy a Dia s 15 sloupy, dva amfiteátry, hipo- drom, komplex římských lázní, bohatě zdobenou fontánu a několik kostelů. Poté budete pokračovat na sever do malebného místa Ajloun, které patří k nejdůležitějším ekologickým a historickým místům Středního východu a leží v malebném zeleném údolí. Navštívíte známou pe- vnost Qal’at Ar-Rabad, která je typickým příkladem is- lámské architektury. Odtud je vidět na Jordan Valley, do Sý- rie, Libanonu, Izraele a Jordánska. Návrat zpět do Amánu a okružní jízda městem (cca 2 hod.), během které uvidíte Archeologické muzeum, folklórní muzeum, Citadelu a Am- fiteátr. Návrat do Ammánu. Večeře a nocleh. 3. den: Snídaně. Odjezd do Madaba, města známého slavnými byzantskými a umayyadskými mozaikami. Pokračujeme na horu Mt. Nebo, odkud Mojžíš uviděl zemi zaslíbenou. Odtud je úchvatný výhled na údolí Jordánu a Mrtvé Moře. Po Královské cestě se vydáme do Keraku a dále do Petry. Ubytování, večeře a nocleh. 4. den: Snídaně. Celodenní návštěva růžového skalního města Petra, jednoho ze 7 divů světa. V tu dobu zde žili Nabatejci a Petra se stala hlavním městem jejich království. Všechny stavby byly vytesány do pískovce. Petru opustili poslední obyvatelé po druhém ničivém zemětřesení v 6. stol. n. l. Údolí upadalo postupně v zapomnění. Stala se tajemstvím místních beduínů, kteří existenci skalního města pečlivě skrývali před světem. Večeře, nocleh. 5. den: Snídaně. Pokračování cesty na jih, cestou zas- távka v unikátní přírodní památce Wadi Rum, spojené s legendárním hrdinou Lawrencem z Arábie. Projížďka jeepy v nádherné pouštní krajině s bizarními skalními út- vary. Poté pokračování do Aqaba k Rudému moři, krátká okružní jízda. Ubytování v Aqaba, večeře a nocleh. 6. den: Snídaně. Odpočinek u Rudého moře - koupání, šnorchlování, možnost potápění. Večeře a nocleh. 7. den: Snídaně. Odjezd do Betanie, místa křtu Ježíše Krista. Poté odjezd k nejnižšímu bodu naší plan- ety - Mrtvému moři s extrémně vysokým obsahem solí a minerálů. Ubytování, večeře a nocleh. 8. den: Snídaně. Volno. Transfer na letiště, odlet do Prahy. Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu 3*, 7x polopenzi, leteck- ou dopravu Praha-Amman-Praha, letištní taxy a palivové příplatky, všechny výlety a návštěvy dle programu (bez vstupů), všechny transfery, pobytové taxy, vízum, sloven- sky mluvícího průvodce. Cena nezahrnuje: vstupy (cca 140 USD), spropitné. Příplatky: 1/1 pokoj + 3900, komplexní cestovní pojištění 480. Slevy: 3. os. na přistýlce - nelze, dítě do 12 let 2000. (In) Termíny 2017 cena 08.04.-16.04. / 22.04.-30.04. / 29.04.-07.05. / 06.05.-14.05. 01.07.-09.07. / 15.07.-23.07. / 05.08.-13.08. / 09.09.-17.09. 23.09.-01.10. / 07.10.-15.10. 32.990,- 46 MalýokruhČínou Velká čínská zeď Tchien-An-Men Jordánsko Termíny 2017 cena 04.05. - 11.05. / 25.09. - 02.10. 29.990,- Petra Mrtvé moře

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: ráno odlet z Prahy do Keflavíku. Po příletu výlet na poloostrov Reykjanes - rybářská osada Hafnir, Re- jkjanestá, od jehož majáku lze spatřit „Ohňový ostrov" Edey, skalní útesy a pláže v oblasti Grindavíku a oblast horkých pramenů Seltún. Odpoledne proslulé termální lázně Modrá laguna. Koupání a relaxace zde patří k neza- pomenutelným zážitkům, bez kterých by návštěva Islandu nebyla úplná. Odjezd na ubytování do oblasti Selfossu (2 noci). Nocleh. 2. den: snídaně. V celodenním výletu na jižní pobřeží Islandu nebudou chybět vodopády Seljalandsfoss a Skógafoss, procházka po tajuplné černé pláži Reyn- isfjara s kamennými útesy a úchvatný pohled na Atlantik a ledovce u nejjižnějšího mysu Islandu - útesů Dyrhólaey. Po zastávce v městečku Vík návrat na nocleh. Nocleh. 3. den: snídaně. Výlet po trase „Zlatého islandského trojúhelníku" povede ke kráteru Korid, do geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou podívanou na famózní gejzír Strokkur a k vodopádům Gullfoss, považovaným za nejkrásnější na ostrově. Procházka romantickou krajinou v NP Tingvellir, kde byl v r.930 založen první demokratický parlament světa.Ubytování v Reykjavíku (2 noci).Nocleh. 4. den: snídaně. Volno v Reykjavíku s možností návštěvy termálních lázní, botanické zahrady, muzeí a dalších zají- mavých míst hlavního města Islandu. Fakultativně celoden- ní výlet do oblasti Borgarfjördur, kraje považovaného za domov islandských ság v jehož programu bude dominantní návštěva Reykholtu, největších horkých pramenů Islandu Deildartunguhver (180 litrů vařící vody za vteřinu), kaskád vodopádů Hraunfossar tryskajících zpod lávové- ho pole a divokého vodopádu Barnafoss. Nocleh. 5. den: snídaně. Prohlídka nejzajímavějších míst Reyk- javíku. Odpoledne volný program s možností návštěvy termálních lázní. V případě vhodných klimatických pod- mínek se zájemci budou moci vydat na lodní výlet za velrybami (cena cca 60 EUR za 3,5 hodiny plavby) a nebo okusit jízdu na islandských koních (cena cca 80 EUR za instruktáž a 1,5 hodiny jízdy s místním průvodcem). V podvečer transfer na letiště v Keflavíku a odlet do Prahy. 6. den: přílet po půlnoci do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Keflavík - Praha • dopravu na Islandu dle programu • 4 noci v ho- telu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím • 4 snídaně • služby průvodce • zákonné pojištění CK. Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (5.990,- Kč) • výlet - Borgarfjördur (cca 60 €) • lodní výlet s pozorováním velryb (cca 60 €) • jízda na koních (cca 80 €) • koupání v term. lázních Modrá laguna (cca 50 €) • další vstupy. (Fi) Termíny 2017 cena 20.04. - 24.04. 25.990,- 27.04. - 01.05. / 29.09. - 03.10. 27.990,- 06.10. - 10.10. 25.990,- gejzír Strokkur PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. - 2. den: Odlet z Prahy do Dubaje, ubytování. Celo- denní výlet do DUBAJE, prohlídka města s průvodcem. Podíváme se na palác šejka, navštívíme Dubajské muzeum a pevnost Al Fahidi, dále historické centrum Bastakia. Poté zamíříme k zálivu CREEK, přeplavíme se dřevěnou lodí "Abra" po dubajském zálivu do části Deira, navštívíme největší arabský trh - zlato, perly, koření. 3. den: Pobyt u moře, individuální volno. Fakultativně možnost výletu do "zahradního města" AL AIN, které je zároveň druhým největším městem emirátu Abú Dhabí. Návštěva pohřebiště Hafit, archeologického parku Hill aj.. 4. den: Výlet do emirátu ABU DHABI a hlavního města SAE. Projížďka po ostrově Yas, kde se nachází proslulá závodní dráha Marina Yas. Prohlídka Abu Dhabi - nábřeží „CORNICHE“ - nejznámější, luxusní 8 km dlouhou ulici na pobřeží, bílou pevnost, poloostrov Breakwater. 5. den: Ráno podnikneme výlet do vnitrozemí SAE, přes pohoří Hajjar, do oblasti zvané "Východní pobřeží" do emirátu FUJAIRAH. Tento emirát leží u Omanského zálivu. navštívíme trh s koberci a ovocem. Podíváme do hlavního města a Muzea arabské kultury se skanzenem. V případě zájmu fakultativně oběd a koupání v Indickém oceánu. Prohlédneme si nejstarší mešitu v BADIYAH. 6. den: Pobyt u moře, individuální volno, procház- ky emirátem SHARJAH, popř. návštěva Akvária či Námořního muzea. 7. den: Druhá část programu v DUBAJI. Navštívíme centrum Sheikh Zayed Road s největší věží BURJ KHAL- IFA - fakulativně možnost vyhlídky ze 124. patra. Nákupy v největším obchodním centru Mall of the Emirates, kde si můžeme i zalyžovat v největší lyžařské hale Ski Dubai. Podíváme se na uměle vybudované ostrovy ve tvaru palmy - Palm Jumeirah s novým nejluxusnějším hotelem v Dubaji - Atlantis. Prohlédneme si 7* hotel BURJ AL ARAB na dubajské pláže. Projedeme novou rezidenční čtvrť Dubaje DUBAI MARINA. Další zastávkou bude arabský souk MADINAT JUMEIRAH a největší mešita města BLUE MOSQUE. Zastavíme se v nově otevřeném obrovském obchodním domě Dubai Mall s obřím akváriem a ZOO. 8. den: Ráno transfer na letiště, odlet z Dubaje do Prahy. Cena zahrnuje: Letadlo Praha - Dubaj a zpět, letištní taxy, veškeré transfery během okruhu, 7x ubytování v ho- telu****, pobytovou taxu, 7x snídani, průvodce. Cena nezahrnuje: Vstupné, fakult. služby Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 8900 Kč, 7x večeře v hotelu 3990 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 490 Kč, vyhlídka Burj Al Khalifa 1100 Kč - nutná rezervace předem v CK. (Re) PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku. 2. den: ráno přílet do Colomba, prohlídka hlavního města Srí Lanky - návštěva buddhistického chrámu, památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green. 3. den: odjezd a prohlídka města ANURADHAPURA, je zde i posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“. 4. den: prohlídka města POLONNARUWA - středověká metropole Srí Lanky. Paláce, chrámy, dágoby, gigan- tický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA. Navštívíme i tradiční dřevařské dílny a odpoledne je fakultativně jízda na slonech nebo návštěva NP MIN- NERIYA formou Jeep safari. Večer návrat do hotelu. 5. den: skalní masiv LION ROCK (Lví skála), na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA - tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Dále návštěva jeskynních chrámů v DAMBULLE - Ran Giri „Zlatá skála“ - v jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hin- duismu. Odjezd do města sinhálských králů KANDY. Zas- távka v tradiční ayurvedické zahradě koření. 6. den: návštěva chrámu BUDDHOVA ZUBU. Navštívíme Královskou botanickou zahradu PERAD- ENIYA. Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů, rubínů a safírů.Večer zhlédneme tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. 7. den: přejedeme na vysočinu - Hill Country. Zas- távka na čajových plantážích a v továrně na čaj. Následují vodopády RAMBODA blízko nejvyšší hory Piduruthal- agala a městečko NUWARA ELIYA. 8. den: fakultativně výlet do NP HORTON PLAINS, navštívíme i tzv. Velký a Malý konec světa (propast až 700 m hluboká) a vodopády Baker´s Falls. 9. den: volno, koupáni v Indickém oceánu, odlet na Maledivy. Transfer rychlolodí do hotelu na ubytování. 10.-13. den: pobyt u moře na exotických MALEDIVÁCH - atol Severní Malé - koupání, volno v Ind. oceánu. 14. den: přílet do Prahy cca v 14.00 hod.. Cena zahrnuje: leteckou přepravu: Praha - Dubaj - Co- lombo a zpět přes Maledivy, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách, dopravu místním klim. busem po Srí Lance, 11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***, 4x na Maledivách - Resort****), 7x polopenzi - Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně - Maledivy, českého průvodce na Srí Lance a Maledivách. Cena nezahrnuje: vstupy fakultativní výlety, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakultativní příplatek: 1/1 pokoj 13.990,- Kč, komplex. pojištění zájezdu 1060,- Kč. Na výlety cca 130 $. Vízum. Sleva: 3.osoba v pokoji 1.800,- Kč Vstupní vízum: turistické vízum na Srí Lanku cca 35 $. Očkování: na Srí Lanku a Maledivy není vyžadováno žádné očkování. (Re) Ubytování: Maledivy - resort Adaaran Select Hudhuran Fushi****, 2 lůžk. lux. plážové vily u pláží, ve stínu palem a tropické vegetace. Stra- vování formou All inclusive - vše formou bufetu+ dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje. SríLanka,Maledivy Spojenéarabskéemiráty Island Maledivy Dambulla Výlet na safari Termíny 2017 cena 11.11.-18.01. 34.990,- Burdž Chalífa mešita Abu Dhabi hotel Burj al Arab (plachetnice) 47 Termíny 2017 cena 03.03. - 16.03. 65.990,- 24.11. - 07.12. 62.990,-

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/

PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU: 1. den: Odlet z Prahy. Odbavení 2 h před odletem. 2. den: Přílet do Tokia na letiště Narita, transfer do hotelu. Nocleh v Tokiu. 3. den: TOKIO. Celodenní prohlídka hlavního města To- kia za použití místní dopravy. Tokio se rozprostírá v délce 130 km podél celého zálivu, má kolem 28 milionů obyva- tel a představuje největší městský konglomerát na světě. Navštívíte svatyni Meidži Džingu, okolí císařského paláce, areál Asakusa s chrámem bohyně Hase Kanon a tokijskou věž. Prohlídku města zakončíte v moderním obchodním centru na Ginze. Nocleh v Tokiu. 4. den: NIKKÓ. Snídaně. Celodenní výlet do národ- ního parku Nikkó, který je znám svými svatyněmi, chrámy a nádhernou přírodou. Během dne navštívíte svatyni Tóšógú věnovanou slavnému šógunskému voje vůdci. Odpoledne se „Cik-cak“ cestou vydáte k jezeru Čúzen džiko a prohlédnete si 97 metrů vysoký vodo pád Kegon. Návrat do Tokia. Nocleh. 5. den: KAMAKURA - JOKOHAMA - TOKIO. Odjezd vlakem na celodenní výlet do Kamakury a Jokohamy. Pro hlídka chrámů v Kamakuře a známé bronzové sochy Bud- dhy Daibucu, jokohamské věže, parku Jamašita a ultra moderního centra Minato Mirai 21. Nocleh. 6. den: TOKIO - HAKONE - HORA FUDŽI - KJÓTÓ. Transfer místní dopravou na nádraží a odjezd superex- presem šin kan sen do Ondawary. Zastávka v Hako ne, výlet lanovkou na Owakudani s horkými prameny a s výhl- edem na posvátnou horu Fudži. Projížďka výletní lodí po horském jezeře Aši. V pozdním odpoledni odjezd šinkan senem do Kjóta. Nocleh. 7. den: NARA - ÓSAKA. Transfer vlakem do města Nary. Návštěva parku s posvátnými jeleny s rozlohou 526 hektarů. Obdivu hodná je svatyně Kasuga a chrám Tódaidži s největší sochou Buddhy po cházejícím z 8. století.V odpoledních hodinách odjezd do Ósaky (návštěva ósackého hradu a plovoucí zahradní observatoře). Večer návrat do Kjóta, nocleh. 8. den: HRAD HIKONE. Odjezd do města Hikone. Prohlídka místního hradu postaveného v období Edo počátkem 17. století. Dnes se jedná o pozůstatky jednoho z nejstarších původních hradů v Japonsku. Po prohlídce hradu navštívíte japosnkou zahradu Genkyuen. Cesta pokračuje do města Fušimi, kde navštívíte muzeum a svatyni Fušimi Inari Tajša. V odpoledních hodinách návrat do Kjóta. Nocleh v Kjótu. 9. den: KJÓTÓ. Celodenní prohlídka města Kjót a, které bylo hlavním městem v letech 794 až 1868 a patří mezi nejkrásnější japonská města. Nevšedním zážitkem se stává návštěva hradu Nidžo, jenž byl postaven ve druhé polovině 14. století jako součást rezidence šóguna. Dále prohlídka Zlatého pavilonu Kinkakudži, ležícího v typické japonské zahradě a svatyně Kijomizu-dera, odkud se roz- prostírá výhled na Kjótó. Nocleh v Kjótu. 10. den: KJÓTÓ - PRAHA. Odjezd vlakem na letiště Kansai. Odbavení. Odlet do Prahy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách. Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu Praha - To- kio a Ósaka - Praha • letištní taxy • 8 noclehů se snídaní v hotelu kat. 3* - 4* • přeprava zavazadel mezi Tokiem a Ósakou • transfery (autobus + šinkansen) • program dle itineráře se vstupy • česky hovořícího průvodce ESO travel (minimálně 16 osob). Cena zájezdu nezahrnuje: fakultativní výlety Příplatek za jednolůžkový pokoj 19.500 Kč. Minimum: 16 osob. (Es) PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU: 1. den: Odlet z Prahy do Jakarty s přestupem. 2. den: Přílet do Jakarty. Ubytování. Volno, nocleh 3. den JAKARTA - YOGYAKARTA. Okruh Jakartou. Transfer na letiště a odlet do Yogyakarty na ostrově Jáva. Ubytování, volno, nocleh. 4. den: YOGYAKARTA - PRAMBANAN. Prohlídka města: návštěva sultánského paláce Kraton, ruin vodního paláce Taman Sari a projížďka po starém městě. Po obědě návštěva hinduistické svatyně Prambanan. Nocleh. 5. den: BOROBODUR - DIENG PLATEAU. Po snídani prohlídka chrámu Borobudur, největší buddhistické svatyně na světě. Po obědě se pokračuje na náhorní planinu Dieng, která patří mezi vulkanicky nejaktivnější oblasti Indonésie. Návrat do Yogyakarty. Nocleh. 6. den: KERTOSONO - MALANG. Odjezd vlakem do Kertosona a busem do Malangu. Ubytování a nocleh. 7. den: MALANG - BROMO. Prohlídka horského města Malang. Procházka po výstavním bulváru Jalan Ijen. Návštěva ptačího a květinového trhu. Po obědě k sopce Bromo, po cestě zastávka na Taman safari. Nocleh. 8. den: BROMO - IJEN PLATEAU. Časně ráno odjezd džípem na vyhlídku Penanjakan (2.770 m) na východ slunce nad sopkou Bromo. Cesta pokračuje jízdou na ponících k jícnu kouřícího kráteru. Návrat do hotelu. Po snídani odjezd do oblasti vulkánů Ijen. Ubytování, nocleh. 9. den: IJEN PLATEAU - KETAPANG - BALI. Brzy ráno odjezd džípem kolem kávovníkových a hřebíčkových stromů do vesnice Licin. Odtud se vydáte stezkami vyšlapanými nosiči síry na asi 90 minutovou túru na vrchol sopky Ijen. Na konci cesty se otevírá výjimečný pohled na kráterové jezero a na sírové stěny kráteru. Jízda trajektem na ostrov Bali. Večer příjezd do hotelu. Nocleh. 10. den: BALI - pobyt u moře. 11. den: CELUK - KLUNGKUNG - BESAKIH - TIRTAGANGGA - CANDIDASA. Vydáte se do městečka Celuk - šperkařské dílničky (stříbro a zlato). Tropickou přírodou přijedete do města Klungkung, kde navštívíte soudní palác Kertha Gosa. Po obědě pojedete k nejvýznamnějšímu chrámu Bali - Besakih, odkud je fas- cinující výhled na nejvyšší vulkán ostrova Gunung Agung. Pojedete do vodního paláce Tirtagangga. Nocleh. 12. den: TANGANAN - GOA LAWAH - UBUD - KIN- TAMANI - LOVINA .Návštěva vesničky Tanganan. Cesta do netopýří jeskyně Goa Lawah. Přejezd do Ubudu. Cesta horskými údolími do vesnice Kintamani, která leží na okraji kráteru sopky Penulisan. Výhled na činný vulkán Batur. Oběd. Přejezd do letoviska Lovina, možnost odpočinku a koupání na zdejších plážích. Nocleh v Lovině. 13. den: JEZERO BRATAN - TAMAN AJUN - TANAH LOT. Koupání v sirných pramenech. Dále cesta pokračuje podél rýžových polí k vodnímu chrámu kráterového jezera Bratan. Zastávka na typickém místním trhu. Po obědě prohlídka královské pury Taman Ayun ve vesničce Mengwi a prohlídka mořského chrámu Tanah Lot, který je postaven na skále čnějící z moře. 14. - 15. den: POBYT U MOŘE. 16. den: Volné dopoledne. Odpoledne odlet do Prahy. 17. den: Přílet do Prahy. Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Jakarta - Yogyakarta a Denpasar - Jakarta - Praha s přestupem • letištní taxy • 14x ubytování se snídaní v hot- elech 3* - 4* • 9x oběd • program včetně veškerých vstupů a transferů • místní česky hovořící průvodce (min. 16 os.) Cena zájezdu nezahrnuje: fakultativní akce a spropit- né • cestovní pojištění. Poznámka: Tento zájezd si můžete prodloužit o pobyt u moře na ostrově Bali. Příplatek za 1/1 pokoj 18.900 Kč. Minimum: 16 osob. (Es) OkruhstřednímJaponskem PerlyIndonésie Prambanan sopka Bromo Tokio Termíny 2017 cena 21.04. - 07.05. / 07.07. - 23.07. / 22.09. - 08.10. 78.990,- Yogyakarta Prambanan Bromo Ketapang Surabaya Denpasar SUMATRA KALIMANTAN INDONÉSIE Jakarta BALI JÁVA © Kartografie Praha Termíny 2017 cena 10.05. - 20.05. / 20.07. - 30.07. / 26.09. - 06.10. 79.990,- Jokohama Kjótó Kóbe Nara Ósaka ERNÍ OREA JIŽNÍ KOREA JAPONSKO Tokio Nikkó Kjótó Ósaka

http://www.floowie.com/cs/cti/DOVOLENA-2017/