Bart Simpson 9/2016dating lanvin perfume

1

dating lanvin perfume

SimpSonovi – Bart SimpSon 37 (9/2016) ISSN 2336-1344 Vydává Nakladatelství Crew s.r.o., Čáslavská 15, Praha 3, 130 00 C Ředitel vydavatelství: Petr Litoš, litos@crew.cz C Šéfredaktor: Jiří Pavlovský, pavlovsky@crew.cz C Překlad: Petr Putna C Redakce: Jiří Pavlovský C Korektura: Filip Gotfrid C Grafická úprava a lettering: A. Sarah Tejnická, Karel Urban C Tisk: Akontext s.r.o. Předplatné poskytuje firma Send – www.send.cz, tel. 225 985 225, 777 333 370 Distribuci zajišťuje firma Seqoy, K Žižkovu 9, Praha 9, 190 00, tel. 732 862 863 České vydání: Nakladatelství Crew s.r.o., 2016 Přidělené evidenční číslo MK ČR E 21234 Doporučená prodejní cena vč. DPH: 39,- Kč Reprints US Bart Simpsons #37, “Role Model“, © 2007. Bongo Entertainment, Inc. The Simpsons TM&© Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

dating lanvin perfume

„NAŠEL JSEM POHŘEŠOVANÉ RUSKÉ MIKROČIPY...“ „ZABRÁNIL JSEM NELSONOVI, ABY SI DĚLAL LEGRACI Z MILHOUSEOVA ÚČESU...“ „DALŠÍ DEN BARTMANOVA BDĚNÍ NAD BEZPEČNOSTÍ SPRINGFIELDU.“ „VYŘEŠIL JSEM KRÁDEŽ DIAMANTU DELTA...“ „...A KOUPIL JSEM SI SVÁČU...“ „...A TO VŠE CESTOU DOMŮ ZE ŠKOLY.“ „TEĎ JE MI DESET...“ „...A JSEM NA VRCHOLU KARIÉRY.“

dating lanvin perfume

BARTE, KONEČNĚ JSI DOMA! POJĎ MI POMOCT PŘEBALIT MAGGIE. AHOJ, MAMI. HNED SE NA TO VRHNU. „CHE-CHE. BARTMAN SE OPĚT CHYTŘE VYHNUL NEBEZPEČÍ!“ „ZAČÍNÁ HRÁT ZNĚLKA: TAM DA DAM DAM DAM.“ TO JE MARNÉ, MAMI. ON JE DUCHEM NEPŘÍTOMEN. NICMÉNĚ, JÁ UŽ JSEM SI V OBÝVÁKU NAPSALA VŠECHNY ÚKOLY... ...TAKŽE JÁ TI POMOCT MŮŽU. „TO JE MOJE SMRAD- LAVÁ SESTRA LÍZA.“ „PRÁVĚ UDĚLALA TŘI CHYBY.“ „1) NABÍDLA RODIČŮM POMOC...“ „2) NAPSALA SI MOC BRZO ÚKOL...“ „...A 3) NECHALA POVALOVAT ÚKOL TAM, KDE K NĚMU MÁ KDOKOLIV PŘÍSTUP.“ „KDYŽ MI TO TAKHLE USNADNILA, BYL BY HŘÍCH TO NEVYUŽÍT.“

dating lanvin perfume

TRHEJ! TO JSOU KRUSTYHO PLÁTKY JÍDLA S PŘÍCHUTÍ LANČMÍTU... ...TEJTE KRUSTYHO ZVLÁŠTNÍHO HOSTA... ZPOVYKANÉHO KŘUPANSKÉHO LOVCE ZÁŽITKŮ, BARONA VON WORT- ZENBURGERA. HEJ! HEJ! VČERA VEČER ŘEKL BARON VAŠEMU KÁMOŠOVI KRUSTYMU, ŽE ŽIVÉ VYSTOUPENÍ V TELCE JE VZRŮŠO, KTERÝ JEŠTĚ NIKDY NEZAŽIL... ŻVRRRRR!˘ ...A ŽE TAHLE „SLUŽBIČKA“ VYMAŽE JISTÝ DLOUŽEK, KTERÝ KRUSTY U BARONA MÁ, TAKŽE... AŽ TAKOVÝ WUNDERBAR ZÁŽITEK, JAKÝ JÁ ČEKAL, TO NEBÝT. A CO BYSTE ŘEKL NA TOHLE!? MEIN GOTT! MOJE HEDVÁBNÉ TRENÝRKEN! „ÁCH, KRUSTY...“ „...SPOLEČENSKÝ KOMENTÁŘ PLUS OSVĚDČENÝ GAG... NAPROSTO GENIÁLNÍ.“ „NIC VÍC ČLOVĚK NA TOM SVĚTĚ NEPOTŘEBUJE.“ „ZNIČIT SÉGŘE DOMÁCÍ ÚKOL...“ „...POPÍJET LEDOVOU TŘÍŠŤ...“ „...A DÍVAT SE NA TELKU.“ „LEPŠÍ UŽ TO SNAD BÝT NEMŮŽE!!!“ „ALE NA DRUHÉM KONCI MĚSTA SE ZATÍM ODEHRÁVALY UDÁLOSTI, O KTERÝCH JSEM NEMOHL NIC TUŠIT...“

dating lanvin perfume

cialis order online

dating lanvin perfume

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ZAVŘENO! KDYBYCH TAM BYL O POUHÝCH DVACET MINUT DŘÍVE! ZDÁ SE, ŽE ČAS... ...JE NEVRLÁ MEGERA. POMALU, POMALU, BREJLOUNE. KOUKÁM, ŽE MÁTE ČERSTVĚ PROŠLOU POZNÁVACÍ ZNAČKU. NE. TAKOVOU URÁŽKU NESTRPÍM... ALESPOŇ NE, DOKUD K MÁM K DISPOZICI TYTO OHROMUJÍCÍ KOLOSO-BOTY. HA-HA-HA- -HA! TADY ARNIE PÁJ, VZDUŠNÝ ZPRAVODAJ... A PRÁVĚ DO NÁS VRAZIL ZLOTŘILÝ VĚDEC. NEDOKÁŽU ŘÍCT, JAK TO OVLIVNÍ DOPRAVU V CENTRU MĚSTA. POMSTA. POMSTA BUDE SLADKÁ. ALE CO BUDE V MÉM MSTITELSKÉM MENU NEJSLADŠÍ? JAKÉ MASO USPOKOJÍ CHUŤOVÉ POHÁRKY SPRAVED- LIVÉHO HNĚVU? JAKÝ VÝTEČNÝ VÝVAR VYVAŘÍM Z...? NO DOBŘE, UŽ S TOU METAFOROU KONČÍM.

dating lanvin perfume