Běžecké boty 2012http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

7’ b^hŽ]msz\'%&\' U:6KF6 Q ]’p {hmibh^“ &*{k\_bh Nfnzk\ `m]p k‡hun 7’ b^h sbysfi! em`fkhz E çHFNp VWUiQN\ SVDQp E çFLHFNp VWUiQN\ SVDQp E çFLE çH E KHMFRP MI<8BçE

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

BĚŽ ECKÁ PRO DEJNA RO KU 2011 VČE SKÉ REPUBLICE S TORE OFTHE YEAR 2011 2011 BEHEJ.COM Obchod TRAILPOINT Jirečkova 7, Praha 7 - Letná, tel.: +420 722 939 746, michael@trailpoint.cz, www.trailpoint.cz MichalBurda-majiteltetovacíhostudiaTRIBO.cz/foto:MichaelDobiáš Obuv a vybavení pro přirozený běh - první specializovaný obchod v ČR Hledáš ty správný boty na běhání v přírodě i po městě? Máš chuť vyzkoušet mini- malistickou alternativu obuvi ve stylu barefoot/naboso? Chceš shodit pár kilo a dostat se zpátky do formy? Nebo sháníš vybavení, který ti pomůže vypadnout ven, rozběhnout se, vyčistit si hlavu, poznat, kde jsou tvoje limity a možná je posu- nout o něco dál? ... tak navštiv první obchod specializovaný na obuv pro přirozený pohyb a běh v přírodě i v městské džungli.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

Ve stejnou dobu před rokem jsme vydali první nákupní speciál. Jako jediné běžec- ké médium v Čechách. Ten minulý sklidil velký úspěch v podobě vašich pozitiv- ních reakcí. Děkujeme a je to pro nás dobrá motivace pokračovat. Tento má tedy pořadové číslo dvě. Přichází jaro a do žil se vlévá nová míza. Začíná další bě- žecká sezóna. První jarní závody slibují účastnické rekordy. Křivka obliby běhu stoupá. Technologové a vývojáři firem s běžeckým vybavením nezaháleli a vymysleli mnoho dal- ších inovací. Nové firmy se usazují na českém trhu. Výběr běžeckých bot není snadná záležitost. Je to tak trochu alchymie s mnoha aspekty, které se pojí s individualitou běžce, jeho přáními a požadavky. Čím širší nabídka, tím slo- žitější rozhodování. Mám sáhnout po dobře tlumené botě, abych si během po asfaltovém podloží neublížil? A nebo dát na vábení nového trendu po návratu k „přirozenému“ stylu běhu a dát možnost svým senzorům na chodidle nechat procítit běhaný terén? Otázka do diskuze. Na dalších stranách vám přinášíme něco teorie o výběru bot a novém trendu v této oblasti. Pestrobarevnou paletu nabídky renomovaných firem, profily „tváří“ značek a mapu velkých běžeckých klání. Z jednoho důvodu. Aby pro vás byl běh stejným potěšením jako je pro nás. Ať vám boty sedí a zdraví drží. Josef Rendl josef.rendl@behej.com BĚHEJ SPECIÁL PŘEHLED BĚŽECKÝCH BOT 2012 — VYDÁVÁ: Behej.com s.r.o. Geologická 575/2 152 00 Praha 5 IČO: 27634752 — EVIDEnční číSLO: MK ČR E 18 552 ISSN 1803-599X — OBSAH: (redakce@behej.com) Kamila Bulířová Josef Rendl — InZERCE: (inzerce@behej.com) Petr Kostovič — VYCHÁZí: březen 2012 — TISK: Kavka Print www.kavka.cz — GRAFIKA A DESIGn: © Studio Antoníček foto:inov-8 Jak v moři běžeckých bot chytit tu svou zlatou rybku 04 ..........................................................NOVINKY NA TRHU 08 ...........................................................JAK TO VIDÍ FIRMY 12 ...............................................TIPY PRO DOBRÝ NÁKUP 16 ...................................................KOLEKCE DLE ZNAČEK 48 ................................................................ TVÁŘE ZNAČEK 52 ....................................................PŘEHLEDY KATEGORIÍ Obsah

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

) ZZZEHKHMFRP / 56-„ò BGHQ"-Ð?"EBN<&.* N\sm]ms\g\hm]zk\km{b\kfkb]zi\#F‡sbnm^fsk\npmrsŽ ibehmrsf\wmikmrsfnmez]u#Qbijfpz^ei‡rfikf_k“]ms\#Gbk“nq“if wem`k‡k\`imue m]gbjmw spŽkfkh# " *5" " / 16-„ò / 66-„ò 7KHHDMÐIOK<8HGG<8N 7ms\{q\`zIupbnpm{hu bk’g “]’ ^b!]’e\g“^“ rn“ bnqbrrsqb`^em`f`i\#Qbijfibeh jm`bi!f`b‡ik“ k\sbjnmw spŽkfkh# " " 6MB8MÐ@

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

*ZZZEHKHMFRP G

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

+ ZZZEHKHMFRP M6EHFHGÐSKFBMMBHG Gmw‡ukfwbp{‡ik“spŽkfkhmw‡]ms\npmhp‡shŽ\ rsqb`k’ `imueŽsp\s’#Qbijfnbwk‡\rs\]fik“mnmp\n\sz{b{\`u f{brnm`\#SKFfrrfmkjm`bigbnqbhw\nfw’ibeh \wem`k `mw b^esbpŽkv# QB7K6F?BQ

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ŽIJU KAŽDÝM TRÉNINKOVÝM DNEM. NEJEN ZÁVODY, KTERÉ VIDÍŠ. JAN FRODENO, OLYMPIJSKÝ VÍTEˇZ V TRIATLONU 2008 ASICSjezkratkoulatinskéhovýrazuAnimaSanaInCorporeSano,cožznamená:“Zdravýduchvezdravémteˇle”. ŽIJEŠ SPORTEM? ASICS.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

- ZZZEHKHMFRP I\spfhDu]b_h\ Ibsp7m bh C\hŽei\wk“ {j’kzjv bjb {\{k\jbk\s wbw\ “hmibh^f rnmpsmwk“]’ b^hŽ m]uwfnpm g\pm$iŽsm\'%&\'4 & C\h gbw‡ kbgnpm`‡w\k’g “ jm`bik\_brhŽj speu4\' C\h jm`bi gbnm`ib w\ bemk‡{mpu kbgwz`\qbk’g “4( C\h jm`bi]zrsb `mnmpu_fif]’ ^vj {\_‡sb_k“hvj4) DsbpŽ]’ b^hŽ \h^bgrmunpm w‡rwpm^b\'%&\' rs’ bgk“4* Cb`km{k\_k’kbgw’s “kmwfkhmunpmpmh\'%&\'gbpm{ “qbk“k\ “ k\]“`hzmh\sbdmpffãG\sup\iKukkfkdÒ!hsbpmupbnpb{bksug“ jm`biz6rf^r@

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

.ZZZEHKHMFRP Cfq“ t\rsk KbkŽUbj\kF\psfkF\pbh C\hmkbgw {k\jk’g “kmwfkhug\pk“_‡rsfrb{mkznmw\ ugfwz`‡k“ nqb^em`mwŽemj\ku‡iuhk“{hmnpmÞimwŽjuhmk^bnsum]muw‡" k“#Nbksmj\sbpf‡iwzg`bnm_‡shbj`u]k\!\^e^bjb{`bhp‡s^b \w rsf k’npb{bksmw\s`vwm`znpm_{\q\`fss\hmwmum]uw`m rwŽem]’ b^hŽem]msk“hu!^e^bjbunm{mpkfsk\w b^ekznm{fsfwk“ fkbd\sfwk“\rnbhsznqb^em`u\wkbnmrib`k“q\`’{`bk\]“`kbjb jm`bimwŽnq“hi\`zg\h{`p\w’\bcbhsfwk’nqb^e‡{bshk“{hmnpmÞim" wŽjfkfj\ifrsf^hŽ]’ b^hŽ]ms’#Imhur“jbrb{`bm`nmw’`’sk\ kbg_\rs’g “`ms\{zs h\g“^“rbãjfkfj\ifrjuÒ\rwvgnpmrsmphwzg‡`qbk“ {`b`mrs\kmus\hŽãkbm]^em`k“Òmrm]kmrsf{\] w\g“^“rb]’ebj# Gbk“smk‡rspmghnpm`bgf]ms!\ib\isbpk\sfw\k‡wm`uhwk“j‡k“]’eu! np‡^fr]’ b^h jrszibj\nmrimu^e‡k“wi\rsk“ems’i\#C\pk“_‡rs hmibh^bgbn\hwb{k\jbk“{‡r\`k“empm{ “qbk“rfikf_k“k\]“`hz]ms pv{kŽpmwk’siujbk“!`mnilugbjbk\]“`huukfwbp{‡ik“]mszNbpp\ßz \pm{pvrs‡rbs\hŽhmibh^bm]uwfnpmÞskbrr!{bgjŽk\n\h^pmrrÞs# Qrfikf_k“hmibh^f]zizwimlrhŽjpm^bwzpmwk\kŽnpm`bgb upm\`"y\'**rem^"{mkb(\c"ifsb\'(%rem^"{mkb\'# Osp\fimwŽhmibh^bn\hwzkfh\izjm`bizpm^ifsb\'.*rem^"{mkb (\y"s\imk\'&\'rem^"{mkb\'# D\ `‡]ms\j‡rwŽemj\gfsbib!{‡ib “gbkk\`bs\fik“rnb^fÞh\^f nm \`\whvm`{‡h\{k“h\\hw\ifs’m]riuez`\kŽnpm`bgkz# Ef`rhŽ^em`f`imgb\usbksf^h mpfdfk‡i!k\hsbpŽj]u`bj“s npvjzrimw’wzp‡]’k‡]ms\w `zrwŽifjfsz#F jmrm]k“j nm \`\whvjkbgw“^bwzemwugbsp\fipm^\'**npm`imueŽsp\fiz k\swp` “jnm`hi\`u!pm^ifsb\'-*`mj’hhŽemnpmrsqb`“!\g\hm mpfbkt‡hmwfr\jm{qbgj’m"pm^\'-%# B{\_‡sb_k“hrm]b{fsmujv b{\_“s]’e\swk“{hmnpmÞimwŽ]ms’! \ibjur“hsmju`mrs\s`mrs\sbhfkcmpj\^“\ei\wk’jur“nmrimu" ^e\srwŽwi\rsk“s’im#F’if]z^emjj“sk\n\j’sfc\hs! b]ms\ gbnmu{bk‡rspmg!\mhw\ifs’smemsmk‡rspmgbpm{em`ugbw `z \nmu{bnqbrk‡rnb^fÞh\^bnm \`\whvh\ `Žem]’ ^b#Cb`km" `u bqb_bkm!nmhu`nmgb`uk\rfikf_k“jhmibk’g\h rfkdibsp\^h! kb]u`uj“s\rfwbihmup\`mrs\{‡ fsbh#Msbgk npfk^fncukdugb s\hŽu]ms#U\_‡sb_k“h]zj’iup_fs’k\w s“wfsk’hsbpmu{]’ b^" h ^ernb^f‡ibh!h`bju`kbrgf ]u`bw’kmw‡knpmrsmp!\grbj rfgfrs ! b`mrs\kbnmsqb]k rbpwfr\p\`z#Uk\ f^ejm`bivn\h jmeum]b^k’wqbib`mnmpu_fspm\`"y\'**\'(-k\rfikf^f!pm^ifsb (%.k\sp\fi\sbpp\ßz(%(\',,g\hmukfwbp{‡ik“]msu#Q{‡wmp^b uw‡`“jfnq“n\`kŽ`‡jrhŽ\isbpk\sfwz`\k ^ejm`biv# Uk\ bemnmeib`unpmk‡rkbgrmu\ s\h`vib fsŽ]’ b^hŽ \h^b!\ibfkcmpj\_k“npmrsmp!hsbp {`bjv bjbk\]“`kmus ]’ ^vj\]’ hzk“j#6smgbnp‡w’`vwm`!npm_grmunpmk‡r ^bkk’g “j\iŽimh‡ik“{‡wm`z!h`bjv bjb^“ibk’gf\bcbhsfwk’gf nqb`rs\wfsk\ fÞimrmÞf#Ai\wk“r“i\Bkmwbgsusmsf kbk“wjfkfj\" ifrju!\ibwjm kmrsfw ]’pupmwk’siujbk“w`\kŽjnpmrsqb`“# Usmemsmnmeib`urbk\g\pm]u`bjbkbgw“^bnpb{bksmw\sk\ Mfiw\Gmpsf^\Kuk# Ebsm k“spbk`zgrmug\rkŽ!ãFmuks\fkKuk" kfkdÒ\ãMnbb`AfhfkdÒ#9“j`‡iw“^bif`“nm emp‡^e]’e‡_frbw’kugbrnmpsmwk“^ev{f# Nmgb`vwm`npm_rnmib_k’rfs\irhmu{k\_" hmuE\Mnmpsfw\!rnb^f\ifrsmuk\rnmpsmwk“ m]uwnqfw‡ “jb`m9b^e\k\Mimwbkrhm rnmpsmwk“]’ b^hmum]uw\m]ib_bk“wh\" sbdmpf“^eFuisfrnmps!Gmp`f^R\ihfkd!Mnbb` Afhfkd\Fmuks\fkKukkfkd# E\Mnmpsfw\Rfi`8\s!npm`z k‡ibsk“ ]ms\_fgbg“dmpbsbymw‡rbrsp\E\Mnmp" sfw\Ezky`m^ei\`k’g “^e`kvgrmusm np\wŽk\ibrk“emprhŽrsb{hz# E\Mnmpsfw\Efsb\'#%!runbpibeh‡{‡wm" a\_h\`memprhŽemsbpŽkurnqfik\wmu nm`p‡ hmu]zi\sbrsmw‡k\unpmrsqb` `mimjfsrh ^ewbifh‡kv# E\Mnmpsfw\K\nsmp@NSgbukfwbp{‡ik“ dmpbsbymw‡]ms\npmw b^ekz`puez sbpŽkv#Ebsk“w{`u k‡E\Mnmpsfw\Rfi` 8\swsbpŽkus\hŽnq“gbjk’nqbhw\n“# Mib`ugsbw {wzk\ bemAO:Tsb\ju w_bibrKbk\smuAmp‡hmwmu#N\jw u`b rbsbrsug“w’^f!hsbpŽn\hk\g`bsbwr“sf AO:Trnmps# Gbx7\i\k^bnpm^e‡{“wbrw ^enpm`uhsb^epbwmiu^“!hsbpmu imkfm`rs\psmw\iw wmgjfkfj\ifrsf^h ^e]mshmibh^bFfkfjur# Ai\wk“jz ibkhuwbijf`m]qbwzrsfeugbrimd\kãjŽk’gb w“^bÒ#A\wk“`vp\{uw b^enpm`uhsvgbhi\`bkk\jfkfj‡ik“ ejmskmrs\nqfpm{bk ]’e#Gmwfkhmunpmg\pm\'%&\'gbkmw‡ hmibh^bUbpm!^m grmujfkfj\ifrsf^hŽ]msznpmmnp\w`mwŽ wz{k\w\_bnqfpm{bkŽem]’eurkuimw jrn‡`bj\jfkfj‡ik“ w‡emu&\')dp\jvsp\fimw jm`bi#Dmibh^bGbx7\i\k^bgb s\hk\nmifnqfpm{bkŽem]’euhmjnibsk“"j‡jb]msznqb" ^em`mwŽ!jfkfj\ifrsf^hŽfuisp\#Ipmwz{k\w\_bhi\rf^hŽemgrmu n\hwk\]“`^bkmwŽ&%-%!hsbpŽgrmuwz]\wbkzkmwmusiuj“^“ n’kmuG\'#7mszs\hjmemu] sibe_“\kf “nqfrsbgk ^esiu" j“^“^ewi\rskmrsb^e#Cbgf^ern‡`pm{`“iw hzn\s\" nf_h\gb kzk“rk“ bkk\-jj#Gm\r\jm{qbgj’jur“j{j“kfsfjm`bi -.%rsiujbk“jKbwifsb"nmwb`bk‡!ibeh‡]’ b^h‡]ms\# QsŽsmh\sbdmpffgbsmjm`bi&%-% N’ h‡ms‡{h\!wz`\qbk ^ejm`bivgbkzk“mnp\w`u em`k’#Hrm]k’j‡jwbijfp‡`{‡wm`k“sp\fimwhz FN&%&\wbijfrbs’ “jk\w ]’ewkmw ^ejfkfju" rb^ehmibh^bUbpm# Fm`bi-.%rsiujbk“jKbwifsb#Imhu`{\_‡sb_k“h\ {\g“j‡nqfpm{bk ]’es\h]mszFfkfjur&%shmwŽ q\`z"j\g“rn‡`]i“{hmnqfpm{bkŽju]’euk\]mrm! \ibgb s’`mrs\sb_kŽsiujbk“nqfu_bk“rbkmwŽju rsziu#GbgiŽnbm]mg“npmhmjnibyk“{\nmgbk“rw\iv \ i\^ekmemu# Ii{blrh nvij\p\smk#

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

&% ZZZEHKHMFRP & \' ( ) * 8bi pmh\'%&\'gbnpmGbxifkb {j’k\#ImnpwŽw(%sfibsŽefr" smpff{k\_hzuw‡`“jbk\spe]’" b^hmum]uw!hsbp‡rb{‡r\`k’ m`if ugbm`hmkhupbk^b# N“j! bibsm k“pmhgbnpbjf" Žpmu!s\h{\s“jjv bjbgbk m`e\`mw\s!hsbp‡]ms\]u`bj“s kbgw’s “rn’^ejb{f]’ ^f#Iqf \khbs‡^erfkbgiŽnbwb`i\m]uw rm{k\_bk“jAHNM6O8<K68

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

&&ZZZEHKHMFRP ImimlrhŽjwbihŽjpm{ “qbk“jm`bimwŽq\`z!rb ibsmrk\g\qbm]gbw“w]’ b^hŽjrbdjbksu`w’ kmwfkhz\k\nm`{fj]u`muk‡rib`mw\s`\i “# Ipwk“gbsp\fimw Mnzpf`mk!hsbp rw j\dpbrfwk“j w{mphbjnm`p‡ hznmrhzsugbgfrsmsusp\h^bnpm ]’ewsbpŽku\rmu_\rk’j‡fwbijf{`\qfi `brfdk# :puemukmwfkhmugbuisp\jfkfj\ifrsf^h‡Mbz\!hsbp‡ ]’egb s’w“^bnqf]i“ “]’euk\]mrm#Q’s fk\ jm`bivwz “^eq\`gbkmw’wz`brfdkmw‡k\fw npmwb`bk“EMÐsb`zrnmnui‡pk“jrpz^eimsh\" kf_hmw jrzrsŽjbjnpmibn “unbwk’k“ fpmhŽ! nq“n\`k’u “kmez!kb]mwz “emk‡psu# Hnpwk“j“rsmrbrj\i jfpm{`“iz`’i“szsmjm`biz/ fkmwmw\k‡]’ b^h‡rnb^f‡ih\7fhfi\EMrpz^eims" h\kf_hmw jrzrsŽjbjus\emw‡k“!iŽsznpmw’qbk juisfukfwbp{‡ik“jm`biDMH\`mk‡pm_k’g “emsb" pŽku{\j’qbk Npbhrnmps!hsbp rbekb`wnpwk“j pm^bnpm`bgbnpmr\`fi`m nf_hz# Ipm]’ ^bgb`km{k\_k’7fhfi\EM"gbg“rzrsŽj us\ bk“k\pz^eimsh\kf_hz!nmu fs j\sbpf‡irwp hu fmrw’`_bk‡]’ b^h‡nm`p‡ h\gfnmrukuizjb{f kbgnpm`‡w\k’g “jm`biz#Am`k’w’q“jbfibsm k“ kmwfk^bsp\gimwŽjujm`biuMnzpf`mk# Fm`biMnbb`!hsbp hmj]fkugbrnb^f‡ik“]’ b^hmu nm`p‡ hurbrwp hbjnqfnmj“k\g“^“j\sbpf‡ibj f{np\^mw‡k“jhi\rf^hmu]’ b^hmu]msu#Iq“n\`k’ fkbgnmem`ik’g “jm`biDmjm`mEM!up_bk g\hnpm pbhpb\_k“]’e!s\hnpmÞskbrr# Ip\ rh jb{fk‡pm`k“j\p\smk\rk“jrmuwfrbg“^“ wbibspeMnmpsbynm!7p\sfri\w\:’w“k\Qbih‡Duk" p\sf^h‡#G\s’^esm\h^“^e]z^emjp‡`fnqb`rs\wfif {k\_huQf]p\j?fwbÞkdbprf fp “wbqbgkmrsf# Ipmibsm k“pmhnqf^e‡{“jbei\wk’rjm`biz7pb\sem! hsbpŽm]rsmg“wkbgk‡pm_k’g “jsbpŽku!grmuibehŽ \rhw’ib` ^e\g“\gbgf^ewm`’m`mikmum]`m]muGbm Np\fi# G\spe9Kwrsunugbjbnp‡w’sba#Cbifhm rb{k\_h\ Qfwm]\pbcmmskbrmursqb`“nmu{bk\rnmpsmwk“ rbdjbks!\ibfk\ifcbrzibrmu`’nm`ibnm{k\shv{b rw’s\jb{fkbgnpm`‡w\k’g “jm`biz]u`mun\sqfs Oisp\!6^efiibr\:mnfb!^m grmu]msznpm fpmhmu wbqbgkmrsnpmwmik _\r!rnmps\Þskbrr#Ipm]’ ^bsm ]u`mun\hGbm!GbmNp\fi\

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

320$/8 3 ,&+Ÿ=« -$52 $ 6 1«0 , 352 9÷7j,18 = 1Ÿ6 e%÷å(&.»&+ 6057(/1«. r é$6 129»&+ =$éŸ7. 5(63(.7,9( \'$/j« 352 1÷.2+2 3591«

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

%÷å(&.§ 6(=±1< 6 %÷å(&.»0, %27$0, -( 72 1÷.\'< 32\'2%1÷ -$.2 6 .2/(0 &<./,67§ .7(5»0 1(%5Ÿ1« 678\'(1§ $ /(=$9§ 32é$6« 1$-«å\'÷7 2%-(029§ .,/20(75< $1, 9 =,0÷ 0$-« 9÷7j,128 .2/2 e=,0Ÿ.$r Když pak z cest sleze bahno, případně sůl, vezmou si k ruce (tedy k nohám) kolo druhé. Po běhání v zimních měsících, kdy je potřeba brát v potaz přírodní (bláto, led, sníh) i městské vlivy, je také dobré zapře- mýšlet nad inovací materiálu. Po zkušenosti s prodáváním v běžec- ké speciálce vím, že jaro je pro mnohé sportovce znamením upgradu (vylepšení) vybavení. Jak vybrat běžeckou botu, abyste si k ní nemuseli rovnou kupovat sadu náplastí nebo potom marně hledat kamsi založený reklamační paragon? Zkusím zde nastínit několik základních poznatků. G6GçDOIMBILBG

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

tréninky a každodenně řeší běžecké záleži- tosti. Mají k dispozici moderní diagnostické přístroje, na kterých rozeberou váš běžecký styl. „Tyto mašinky mi hodně pomáhají, dnes už si těžko dovedu představit, že bych lidem poradil bez nich,“ říká asistent pro- deje běžeckého vybavení Michal Markup. Na pečlivý rozbor pojmů jako je pronace a supinace zde není dost prostoru. Ale je dobré s těmito pojmy umět pracovat. Kdysi jsem si pořídil boty se silnou pod- porou pro vnitřní část chodidla a jako „ne- utrální“ běžec jsem si po jednom delším tré- ninku lízal rány ještě další dva týdny. Dnes mám tyto boty na chalupě a raději v nich už jenom chodím. Dobré je rozmyslet si, kudy a jak budete botu prohánět. Chcete-li stří- dat terény, je dobré zkusit „obojživelníky.“ U běžek se jim říká kombi. Když není široká stopa na skate, v klidu se v nich sklouzne- te i v klasické stopě. Někdy to ale má tro- chu háček a máte-li závodní ambice, mohou se vám tyto boty jevit jako „kočkopes“. Když vběhnete do náročnějšího terénu, drsněj- ší typ podrážky vám neslíbí úplnou stabili- tu. A jdete-li s nimi na silniční závod, nebu- de valivý efekt dopad-odraz také úplně ide- ální. Všechno má svoje. G6GçDOIMBO:=EAH :H E6IO Ve specializovaném obchodě pracují lidé, kteří mají svůj život velmi často provázaný s během. Účastní se závodů, vedou běžecké )272$6,&6 )272-$1\'8)(. )27275$,/32,17 z ò@  Ý ü " ‚*5  .62 Œ@C $ @ßI  ü " ZZZEHKHMFRP &(

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

Iqb`k’hmifh\ibszgrsbrbjmeifrbsh\s rmgb`fk’i jfãnm`fw“kzÒ!hsbq“]’ “]mrf kb]mwr\k`‡ib^e#Op_fs’w‡r!rsbgk’ g\hmjk’k\n\`\izms‡{hzmeib`k’gbgf^e {`p\w“#6jm k‡kbgbksmemcz{f^hŽem# :m]\rbspm^eunmrukui\\ãnm`fw“kvÒ {\_“k‡nqf] w\s#Gbgbkmr\j’ib]’ “^“^e k’h`bwibrb!\ibfk\{‡wm`b^e\`\i “^e ]’ b^h ^erbsh‡k“^e#Qpm^b\'%%-rb g\hmgb`k\{npwk“^ewi\ smwbhm]gbwfi\ m`]mpk‡rsu`fb\ursp\irhŽem`mhsmp\ Kf^e\p`rb#ãGbbyfrsugb`vh\{msmj! b]z ]mszrbrfikmuj“pmusiujbk“`mnmpu_mw\" kŽk\`imueŽ`frs\k^bj’izj“s{`p\wmsk’ npbwbksfwk“w {k\j!Ònpmei\ mw\isbe`z Kf^e\p`r#Qnm`m]kŽj`u^eurbm]gbwfiz f`\i “rsu`fb\ifsbp\sup\#ã7f]ifÒwz{k\w\_v smemsmrj’pu!hkfeu7mpksmKukm`F^ :mud\ii\u `kbrkbj‡w {k\jnqb`" rs\wmw\s#Cbg“m]if]\npmrsmunfi\kbgbk ]’ b^hŽmhpuez_sbk‡qv# 8BNEBQHMNIKHNGG6 ñDHKIHAH:EG>AHNEOF

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

{‡h\{k“h\! bm]uwwbhsbpŽ`mru`]’e‡! gb n\sk‡#Ai\wk“jmsfwgbmsbwq“sk‡{m" pmwmu`frhu{fm]’ b^h ^e]ms‡^e#:kbr rbmsbwqbk’jiuw“msp\`f_k“^ekb]m sb^ekmimdf^h ^e]ms‡^e\s’^ejfkfj\" ifrsf^h ^e#N\hmwŽnmgjbkmw‡k“npm]iŽju gbrsbgk’nmwp^ek“!g\hm]z^emjqbhif! b byfrsugbnmu{b_bpk‡\]“i‡]\pw\#8e^b" jbm`]mup\ssmsm_bpkm]“iŽ_ibk’k“]ms k\siujbkŽ\jfkfj\ifrsf^hŽ#Iqb^em`mw j j\ku‡ibjrb{k‡j“jbif`f!g\h j{nvrm" ]bjmwifwlugb]’ b^h‡]ms\]’ b^h rszi\g\h j‡wifwk\{\s“ bk“^biŽems’i\# že vám boty padnou. U nás je toto ještě hud- ba budoucnosti, ale chci tím naznačit, že je dobré si nechat na vyzkoušení dostatek času. Mít možnost se v klidu v prostoru prodejny projít, protáhnout a neunáhlit se s náku- pem. Aspekt času hraje při výběru bot další důležitou roli. Je něco jiného mít k dispozici asistenta prodeje delší čas, kdy mu můžete v klidu povyprávět o své běžecké minu- losti, možnostech či ambicích, než když je obchod plný lidí a personál je rád, když najde ve správné krabici správnou botu. Pracovník v běžecké speciálce Martin Bouzek k tomu říká: „Stává se mi, že se sem lidé vracejí. Velmi mě to těší a je to pro mě satisfakce. Uvědomuji si, že tu nejde jen o prodávání, ale především o sdílení běžeckých zážitků.“ 7HNT7TMQçFBF=ET7=

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

Tempo EMPFEHLUNG GEL-KAYANO 2011 P R Ä D I K A T 2010 Laufschuh des Jahres 2010 der RW-Leser- wahl Laufschuh des Jahres 2011 der RW-Leser- wahl GEL-TRABUCO 2011 GEL-FOUNDATION 2011 2010 2010 Laufschuh des Jahres 2010 der RW-Leser- wahl Laufschuh des Jahres 2010 der RW-Leser- wahl Laufschuh des Jahres 2011 der RW-Leser- wahl Laufschuh des Jahres 2011 der RW-Leser- wahl GT-2000er Serie 2011 GEL-DS TRAINER 2011 GEL-NIMBUS 2011 2010 2010 2009 Laufschuh des Jahres 2010 der RW-Leser- wahl Laufschuh des Jahres 2010 der RW-Leser- wahl Laufschuh des Jahres 2011 der RW-Leser- wahl Laufschuh des Jahres 2011 der RW-Leser- wahl Naše beˇžecké boty zaujímají vždy první místa, a to nejen jako obuv na nohách beˇžcu˚, ale i ve sveˇtovém tisku. Posledním prˇíkladem je hlasování čtenárˇu˚ beˇžeckého časopisu Runner’s World, kde jsou naše beˇžecké boty v každé kategorii číslem 1. Vážíme si tohoto oceneˇní a veˇrˇíme, že to našim zákazníku˚m dodá dobrý pocit ze správné volby. 5 KATEGORIÍ, 5 VÍTEˇZU˚, JEDNA ZNAČKA Všechny zobrazené boty jsou nejaktuálneˇjší verze prˇíslušných modelu˚. Oceneˇní se tak vztahují na prˇedchozí modely. Testy a výsledky hlasování vyšly v následujících periodikách: Runner’s World, č. 4/2012, Runner’s World US, č. 3/2012, Runner’s World US, č. 12/2011, Nordic Sports, č. 05/06/07/2011, Spiridon, č. 06/2011, Aktiv Laufen, č. 05/06/2011, Fit For Fun, č. 5/2011, Trail Magazin, č. 5/2011, Runner’s World, č. 4/2011, Trail Runner’s World, č. 4/2011, Runner’s World US, č. 12/2010, Runner’s World, č. 10/2010, Fit For Fun, č. 5/2010, Runner’s World UK, č. 3/2010, Fit For Fun, č. 5/2009.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP &, (\'.%D_ D6N<@HKB< spŽkfkh AFHNGHMN \'+*d`‡jrh‡ Q

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP&- BROOKS V TRIEXPERTU NOVINKY V TRIEXPERTU PŘEMYSLOVSKÁ 43 130 00 PRAHA 3 -FLÓRA tel.: 775 585 333 e-mail: praha@triexpert.cz RADLICKÁ 14 150 00 PRAHA-SMÍCHOV tel.: 725 947 933 e-mail: praha2@triexpert.cz MILADY HORÁKOVÉ 20 602 00 BRNO tel.: 545 210 579 e-mail: brno@triexpert.cz BROOK PURE PROJECT / AKTIVNÍ „MINIMALISTICKÉ“ MODELY PURE …feel more with less… Kolekce Pure Projekt je odměnou běžcům se smyslem pro dobrodružství, běžcům s touhou chytnout běh pořádně za pačesy… Neuvěřitelně lehké a pružné materiály splývají s elegantním designem. Dostávají tě rychle do tempa a podporují tě při každém odrazu. Aktivní „minimalistické“ modely Pure odráží ve velmi lehké botě biomechanické potřeby běžců. Dalším velkým plusem oproti konkurenci jsou ekologické materiály, ze kterých jsou modely z řady Pure vyráběny. 2XU – kompresní prádlo Velký boom zažívá ve světě sportu kompresní textil. Jinak tomu není ani u firmy 2XU, která nabízí celou řadu sportovního textilu pro více druhů pohybových aktivit. Společně s velkým hitem kompresních podkolenek a návleků se dostalo i na trika a krátké kalhoty. Textil obsahuje kompresní část sloužící k rychlejší regeneraci, zvýšení prokrvení namáhaných částí těla a vyššímu přísunu kyslíku při dané sportovní aktivitě. Australská firma 2XU se zaměřuje nejen na běžce, ale i triatlonisty, pro které vyrábí kompresní návleky, triatlonové kombinézy a dokonce i neopreny. ODLO – funkční prádlo Firma ODLO nabízí vysoce funkční oblečení přizpůsobené individuálním potřebám sportovců při jakékoliv sportovní aktivitě a klimatických podmínkách. Prvotřídní materiál a zpracování, 100% funkční polyesterové vlákno s antibakteriální povrchovou úpravou „effect by ODLO“, kterého se dosáhne pomocí iontů stříbra. Účinnost se nesnižuje ani při častém praní. Možnost praní až na 95°C. Vynikající transport tělesné vlhkosti i při intenzivním pohybu, spolehlivá tepelná izolace i při nízkých teplotách, mimořádná elasticita a optimální střihy, které umožňují pohodlné provádění pohybových aktivit. FYZIOTERAPIE Zcela nově v prodejně TRIEXPERT v Praze na Flóře přinášíme služby fyzioterapeutky Lucie Hruškové. Ta působí jako fyzioterapeutka s dlouholetou praxí a zároveň jako konzultantka prodeje běžecké obuvi. Toto vhodné propojení nám umožňuje efektivně doporučit vhodnou běžeckou obuv dle individuálních potřeb a parametrů zákazníka. Při vyšetření odhalíme případné disproporce, které pomůžeme řešit jak doporučením doplňkových cviků, tak správně zvolenou běžeckou obuví či tvarovanou vložkou v botách. Velice podobný model jako jeho dynamičtější verze v podání modelu Pure Connect. Flow se vyznačuje širším střihem a především hmotností a pocitem komfortu. S vyšší váhou je spojeno více tlumení, které od tohoto modelu můžete očekávat (ve srovnání s modelem Connect). Menší výškový rozdíl mezi patou a špičkou, snaží se přinutit běžce našlapovat více na střední část chodidla. Bota díky své struktuře poskytuje částečnou podporu klenby a navádí chodidlo při dopadu do správné polohy. A to vše v lehké a flexibilní obuvi bez objemné podrážky. dámský model BrooksPURE FLOW pánský model Eko model z řady Pure Vám přináší dokonalý požitek ze svižnějšího běhu (tempový trénink). Bota Váš bude nutit našlapovat více na střední a přední část chodidla, s pocitem dobrého kontaktu s podložkou. Connect je velice vzdušný a opravdu lehký typ flexibilní běžecké boty. Bota se vyznačuje velice zajímavým a dostatečně výrazným designem. BrooksPURE CONNECT

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP &. 7KHHDM www.triexpert.cz IOK<?EHR BÞpj\7pmmhrrbw`kb k“`m]’rk\ “mrimwfswz{k\w\_bjfkfj\" ifrsf^hŽm]uwf!\np‡w’s’jgrmuup_bkzjm`biz{q\`zIupb#Fbk “ w hmw pm{`“ijb{fn\smu\ nf_hmu!rk\ “rbnqfkusfs]’ ^b k\ i\nmw\sw“^bk\rsqb`k“_‡rs^em`f`i\#C`bmsbjnmwmu]msu!\ib wem`kmufk\hp\s “w hiurz# (&%%D_ D6N<@HKB< sbjnmw spŽkfkh AFHNGHMN n‡krh‡\'),d}`‡jrh‡\'&(d Q

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP \'& GIHGH DTIKHK68BG@MH8DM CrmubyspŽjk’ibehŽ!w{`u kŽ\w ]mpk’Þyug“^em`f`imw]ms‡^e# fpmh‡!bpdmkmjf^hzsw\pmw\k‡ nf_h\nmkm bh!rnb^f‡ik“n‡rsh\kfkz npmnm`nmpuhibk]z^em`f`i\!(:w rsunhz\juisfhmjnpbrk“wi‡hk\ Q‡jnmrhzsug“mnmpu\nmem`i“nqfrnmpsu#(:w rsunhzs\hŽ`“hzrwŽ w gfjb_kŽsb^ekmimdff{\]b{nb_ug“siujbk“msqbrv\ujm lug“npmu" `’k“w{`u^euhmibj^em`f`bi#7fiŽkb]m_bpkŽ!rw rsunhzwjm`pŽj! {bibkŽjkb]mpv mwŽj# ?OEEMH8DM ?uiiMm^hrk\]“{“hmj]fk\^fk‡wibhvK\'\nmkm bhK\^fkdMm^hr "ãF\r‡ k“\hunpbrup\Ò\hsfwugb`“hzw“^b]m`mwŽj\r‡ fnpvsmh hpwbk\nmwp^eu^em`f`bi#Q rsunhz(:#:HNMnpmnmu s“w{`u^e! \]p‡k“s\hnqbeq‡s“^em`f`i\nqfrnmpsu#"w rsunhz(:#:HNMgrmu uj“rs’kz`mk’hmifh\rj’pv!\{\gf tug“s\hmnsfj‡ik“rs\]fifsu kmezw]ms‡^e\{\jb{ug“gbg“jurhimu{kus“wnpv]’eurnmpsmwk“ \hsfwfsz#7“iŽ\_bpkŽ# -.%D_ (.%D_ ..%D_ F 9 ib h f`f` D6N<@HKB< spŽkfkh \ {‡wm` \'-. www.newtonrunning.cz www.compressport.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

h   W D W W W Lukáš Bauer o novince Craft Cool Concept Piece Nejlepší oblékají CRAFT. www.vavrys.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP \'( 8K6?N 6K?

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

0(=, %÷å(&.»0, 632577(67(5< 6( 9 326/(\'1« \'2%÷ 2%-(98-( 6,/1» 75(1\' -( -«0 *36 .7(5» -(\'12\'8j( $ 632/(+/,9÷ 1$ 75$7, 85é8-( 7(032 8%÷+18728 9=\'Ÿ/(1267 $ -( 6&+231» =$=1$0(1Ÿ9$7 35 %÷+ 75$7, 9( 632-(1« 6 \'$/j«0, 0÷ (1»0, ¸\'$-, 328å«9Ÿ1« *36 632577(67(5 -( 3 ,720 9(/,&( -(\'12\'8&+§ .( 69§08 )81*29Ÿ1« 1(327 (%8-« $1, (;7(51« é,\'/$ $ $1, .$/,%5$&, 1(-j,5j« 9»%÷5 $ 1(-9«&( ,129$&« 8 *36 632577(67(5 1$%«=« $0(5,&.Ÿ =1$é.$ *$50,1 IKH9MIHKNHQ6NM@IM4 Oproti běžným sporttesterům jsou GPS sporttestery schopné zjistit nejen jak těžce, jak daleko a jak dlouho trval váš výkon, ale především kde a kdy aktivita proběhla. Hodinky navíc díky GPS čipu nevyžadují žádnou kalibraci ani výškových hodnot, ani jakéhokoliv čidla, které by měřilo vzdále- nost. Stačí jen zapnout příjem GPS signálu a vyrazit. OGBQ

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

à 2CKNMÐÐKGL

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

IK ?QÐ 1PBC L ÐRCNÐÐ@NK 4XB JCLMQRÐ ÐIK $PCITCLACÐÐIPMI KGL

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

 à à à

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

à 2CKNMÐÐKGL

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

IK ?QÐ 1PBC L ÐRCNÐÐ@NK 4XB JCLMQRÐ ÐIK $PCITCLACÐÐIPMI KGL

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

 à à à

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

à 2CKNMÐÐKGL

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

IK ?QÐ 1PBC L ÐRCNÐÐ@NK 4XB JCLMQRÐ ÐIK $PCITCLACÐÐIPMI KGL

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

DHF

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

www.garmin.cz @6KFBG?HK

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

inov-8.blogspot.com 42!), 25..).\' TRAILROC 255 TRAILROC 245 TRAILROC 235 v prodeji od září 2012 Inov-8 czech & slovakia

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP \', BGHQ"- www.inov-8.blogspot.com 76K<"SEBN< Gbgibe_“!kbgw“^bp\`fh‡ik“\ãjfkfj\ifrsf^h‡Òrfikf_h\{k\_hzBkmw"-#Okfh‡sk“ ,jjnm`b bw!hsbp‡gbgb`fk jw ifrhbjnm`b wb\jb{fnm`b wbj‡jf" kfj‡ik“pmwblsiujbk“!c\ks\rsf^h hmks\hsrnm`im hmu\rhw’ibnqbk‡ “ fkcmpj\^bmnpm]“e\kŽjnmwp^eu#Iqf]’euwsŽsm]ms’]u`bsb`mn\`\s w“^bk\rsqb`^em`f`i\!pbrnbhsfwbk\ nf_hu!kb]u`bsb`z`m^e‡{bshs\j w p\{k jmsqbrvj!^bi nmez]mw \n\p‡skb]u`bwzrs\wbks\hmwŽju {\s“ bk“\]’enmswp`Žnm`im ^brbs\hrs‡w‡jkmebjbcbhsfwk’g “ \ei\wk’{`p\w’g “#Qbrj’pum`n\szh\^efimw^bkb`m^e‡{“`“hzj’h_“ n\s’hm]wzhiŽjusi\huk\\^efimwhz#Hpfdfk‡ik“\wbijfnmem`ik rwp bh kbj‡hi\rf^h g\{zh#Mwp bhgbwi\rsk’k\{muw\^“ãh\nr\Òk\^em`f`im# H_bh‡w\k‡ fwmskmrsnm`b wbgbhmibj-%%hfimjbspv# \'-.%D_ D6N<@HKB< {‡wm`\sbjnmw spŽkfkh AFHNGHMN n‡krhŽOD-&*%d}`‡jrhŽOD+!*&(*d Q

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP\'- ZZZEHKHMFRP\'- READYTO MOUNTAIN RUNNING Každému, co jeho jest. Dobré vybavení nám pomáhá šetřit síly a energii.Třeba právě na závěrečný finiš. Rádi zhluboka dýcháme čistý vzduch a jdeme až na hranice svých možností.Běhámev lese,na horách,po pěšinách.Někdysipomáhámeholemi.Milujemepohyb.S každýmkilometremsezlepšujemea vímepřesně,cochceme.Proideální výkon je toho někdy potřeba opravdu hodně. I zdánlivé maličkosti můžou rozhodnout o tom, jak trénink nebo závody nakonec dopadnou. Stále hledáme, kde můžeme co vylepšit. Na výzbroji, výstroji, ale i na nás samých.Takový je náš život. HUDY sport team. www.hudy.cz LTK Matrix Jacket Bunda,kterábudevypadatakčněinaramínkuvšatnískříni.Jasná volbapromajitelerychlýchnohouaneklidnépovahy. Větruodolnápředníčást,prodyšný zadnídíl,štíhlý,altetickýstřih,síťo- vanépanelyvpodpaží, elastické manžetynarukávechs poutkemnapalec. Materiál:Element Shield™Matrix Hmotnost:330g(L) Velikost:S-XXL Barva:modrá SolteraTankWomen‘s Nátělníksesportovnímduchem,kterémunapomáháatletický tvarramínek,ikombinacepoužitýchmateriálůsjedinečnými mechanickýmivlastnostmi. Integrovanáprodyšnápodprsenka, velkébočnístrečovépanely,odolné protipachům,antiUVúprava. Materiál:Haven™(84%Polyes- ter,16%Spandex) Velikost:XS-XL Barva:červená SpeedLite20 Extrémnělehkýbatohprorychlépřesuny.Speciálněnavrženýtvar umožňujevolnýpohybrukoupřiběhání,skialpinismu,lezení,nebo jízděnakole.Zádovýsystémspolstrováním,polstrovanéramenní popruhy,bedernípás,předníkapsanazip,bočnísíťovanékapsy, kompatibilnísvodnímrezervoárem, popruhyproupevněnílyží,holí nebocepínů,dodávántakéo objemu10la15l. Materiál:Hexlite,Ripstop210 Objem:20l Hmotnost:530g Rozměry:48x26x18cm Barva:černá/šedá,červená LTK Short Strečovéšortky,kterénadchnousvouodolnostíalehkostí,sekterou vásbudouprovázetpřiběžeckémtréninkunahorskýchstezkách. Rychleschnoucíúprava. Materiál:Drynamic™4ways Stretch Velikost:36-48 Barva:modrá MentumSkortWomen‘s Elastickásukně,kterávletnímobdobíspolehlivězaženepocit horka,narozdílodobdivnýchpohledůkolemjdoucích. Integrovanéelastickékalhotky,vnitřníkapsičkanacennosti, skrytýbočnírozparek. Materiál:Circuit™ (100%Polyester) Hmotnost:155g(M) Velikost:2-14 Barva:modrá,černá MotusCrewSS Perfektníproaerobníaktivityavšudetam,kdedocházíknad- měrnémupoceníakdejsounamístěpožadavkynarychléschnutí materiálu.Anatomickýklínvpodpa- ží,odolnéprotipachům, ochranaprotiUV. Materiál:Phasic™ (70%Polyester,30% Polypropylen) Velikost:S-XXL Barva:šedá PhaseSVHoodyWomen‘s Diamantprovašizákladnívrstvu. Superrychléschnutíapřenos vlhkosti,přítomnoststříbrných vlákenomezujetvorbu nepříjemnýchpachů. Anatomickéklínyvpod- paží,kapucesnízkým profilem. Materiál:Phasic™SV Hmotnost:170g(M) Velikost:XS-XL Barva:šedá WildCat2.0 RychlýjakoForrestGump?Snovoutvářídobřeznámýchaobliběse těšícíchběžeckýchbotWildCattonebudeproblém.Vhodnéproběh vlehkémterénu,tréninkidlouhévzdálenosti.Lehkéavýborněpro- dyšné,mininávleknanártujakoochranapředbahnemakamínky Svršek:oděruvzdornátextilie Podšívka:protiskluzová Mezipodešev:EVAsvýztuhouprotitorzi Podešev:FriXion®ATsIBS Hmotnost:660g(párvel.42) Rozsahvelikostí: 36-47vEU st,prodyšný kýstřih,síťo- , elastické s m I v p M t V B nívrstvu. enos brných ka, lné - árvel.42) klínvpodpa- , v v A V rem, 1590Kč 2490Kč 1550Kč 1450Kč 1190Kč 2190Kč1090Kč 1290Kč Sprinter Čelovka,kterouocenízejménaběžcidíkyjejímusilnémurozptýle- némusvitu,červenézadníblikačceavýbornéstabilitěpřiběhu. Svítivost75lumenů(max.),plynulénastaveníintenzitysvětla, nabíječkasnástavciprorůznétypyzásuvekjesoučástíbalení, voděodolnostIPX7(do1metrupodobu30minut). Baterie:dobíjecíbaterie Žárovka:DoublePower Svítivost:42h Dosvit:45m Hmotnost:105g(včetně zdroje) 1790Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP \'.ZZZEHKHMFRP \'. HUDY PRODEJNY 36x v ČR 7x na Slovensku www.hudy.cz Renata Horáková běžec 39 let, člen HUDYteamu CoTěpřivedlok vytrvalostnímuběhánía jakébyly Tvoje začátky? Sportu se věnuji od dětství. Začínala jsem gymnastikou, lezla po skalách, běhala za školu:) Běh je nyní součástí mého života jako pro jiného večerní zprávy nebo ranní káva. K vytrvalosti mě přivedl můj pes, který se mnou běhal a ne, a ne se unavit. Tak se moje „psí venčení“ prodlužovalo a  začala jsem získávat vytrvalost. Nako- nec proč nezkusit maraton, když vydržím běhat několik hodin se psem po lese, a tak se před 14 lety také stalo. Každým rokem se zvyšoval počet uběhnutých marato- nů a nakonec se vzdálenost běhů prodloužila na ULTRA a hodně mě baví extrémní běhy, čím těžší, tím lepší. Můj největší sen je běžet pouštní ultra maraton a Eve- rest maraton. Kde trénuješ a jak často? Vyhledávám terén, silnici se snažím z  pochopitelných důvodů vyhnout. Běhám prakticky denně, objemy ne- počítám na kilometry, jako většina běžců ale na hodiny. Co oblečení a především boty? Máš nějaké oblí- bené? Jednoznačně důležitá věc. Takže podle nálady - růžové, modré … hlavní je to vyladit barevně (smích). Boty mámoblíbenéQUANTUMod LaSportivy.Na výběrobuvi jsem dost náročná, protože boty mi musí maximálně sednout, nesmí způsobovat odřeniny a puchýře a musí mít co nejlépe řešenou špičku tak, abych si neokopávala nehty. Já preferuji hodně odtlumené boty a na došlap musím cítit jejich měkkost. Jeden pár obuvi mi vydrží zhruba 2 -3 měsíce, záleží na povrchu trati a vzdálenosti. Natural boty bez tlumení (pětiprsťáky a různé kožené pásyna nohy)mocnepoužívám,alejsouvhodnéna krat- ší výklus 1 – 2km, protože vytvářejí přirozený krok, po- silují a masírují chodidlo. I když jsou běžci, kteří v nich v pohodě dokáží uběhnout maraton i více a nemají žádné problémy. Oblečení používám elastické, hlavně základní vrstvu, protože dobře sedí na těle a tím minimalizuje odřeniny. Na závody mi vyhovují elasťáky od Montury, na tréninky FREE SYNT, do chladnějšího počasí si oblékám VERTIGA. Bundy používám podle klimatických podmínek- WIND- STOPPER, HyVent a  GORE-TEX. Poslední dobou jsem si oblíbila slabou, lehkou bundu z  materiálu HyVent od The North Face, která je lehoučká a v pohodě se vejde i do kapsy. Po závodě a tréninku se chci cítit samozřejmě co nejlé- pe, proto se nejraději převlékám do Montury, Arc´teryxu nebo do The North Face, protože mi pokaždé toto oble- čení zajistí komfort. VerticalK Lehčínežsidovedetepředstavit!Botyvyvinutéprozávodydovrchu, kdekaždýgramhrajeroli.PUkoženáobsázkanašpičce,extralehkéa pohodlné,minimumšvů,strečovýnávlekpocelédélceboty. Svršek:textilie+návlekSpandex Podšívka:protiskluzová Mezipodešev:EVA,MorphodynamicTechnology Podešev:FriXionXF,MDExtraLight Hmotnost:400g (párvel.42) Rozsahvelikostí: 36-46vEU LynxGTX (Výprodejmodelu2011) Běžeckáobuvsgoretexovoumembránouproběhvterénu.Vynikávysokoustabilitoudíkypoužitémustabilizátorunapatě.Podrážka sIBStechnologií Svršek:textilie,syntetickákůže Podšívka:GORE-TEX®XCR® Mezipodešev:EVAsvýztuhou protitorzi Podešev:FriXion®ATIBS Hmotnost:710g(párvel.42) Rozsahvelikostí:37-47,5vEU C-Lite2.0Men/Women Modelběžeckéobuvivyvinutýspeciálněprozávodyvhorském terénu.Superlehká,přilnavásestabilizátoremprotitorzi. Svršek:prodyšná,oděruvzdornátextiliesintegrovaným návlekem Podšívka:protiskluzová Mezipodešev:EVAsvýztuhouprotitorzi Podešev:FriXion® ATsIBS Hmotnost:580g (párvel.42) Rozsahvelikos- tí:36-47vEU QuantumMen/Women Evoluceproběhvterénu!NovátechnologiepodrážkyMorphody- namic.Absolutněsepřizbůsobíterénnímnerovnostemakopíruje povrch. Svršek:oděruvzdornáprodyšnátextilie,integrovanýnávleknanártu Mezipodešev:EVAsvýztuhouprotitorzi,PUstvarovoupamětí Podešev:FriXionAT,Morphodynamictechnology Hmotnost:660g(pár vel.42) Rozsahvelikostí:36- 47,5(pánská),36-43 (dámská)vEU RaptorGTXMen/Women Doběhnětedocílesnovou„běhačkou“odLaSportivy!Univerzál- ní,vhodnáprovšechnydruhyterénů. Svršek:prodyšná,oděruvzdornátextilie Podšívka:GORE-TEX®ExtendedComfort Mezipodešev:EVAMemlexsvýztuhouprotitorzi Podešev:FriXionsIBS Hmotnost:650g(párvel.42pánské),630g(párvel.38 dámské) Rozsahveli- kostí:36-47,5 (pánská),36-43 (dámská)vEU r - 3 g p p g p g - 2990Kč 2690Kč 3190Kč 2137 Kč 2990Kč 2650Kč BYNOVEC JABLONEC NAD NISOU MLADÁ BOLESLAV ÚSTÍ NAD LABEM LIBEREC JIČÍN HRADEC KRÁLOVÉ OSTRAVA HAVÍŘOV MOST FRÝDEK-MÍSTEK BRNO ZLÍN OLOMOUC JIHLAVA STRAKONICE PLZEŇ ČESKÉ BUDĚJOVICE TÁBOR PARDUBICE HŘENSKO KARLOVYVARY PRAHA MARTIN ŽILINA NITRA BRATISLAVA POPRAD KOŠICE BANSKÁ BYSTRICA

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP(% AO:TMIHKN E6:T6G@

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

NOVÝ MINIMUS ZERO OD NEW BALANCE Nulový sklon pata/špička. 124 gramů. Revoluční tvar podešve. Další krok směrem k přirozenému běhu. minimus.cz cz

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

NOVÝ MINIMUS ZERO OD NEW BALANCE Nulový sklon pata/špička. 124 gramů. Revoluční tvar podešve. Další krok směrem k přirozenému běhu. minimus.cz cz

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP (( FK%%@7 7’ b^h‡]ms\fkrnfpmw\k‡jfkfj\ifrsf^h jnmgbs“j]’eunpm {nbwk’kŽnmwp^ez#Cb`km`u^e‡!hmjcmpsk“!byspŽjk’ibeh‡]ms\ rkuimw jw hmw jpm{`“ibjjb{fnqb`k“\{\`k“_‡rs“]msz rjm kmrs“nmu fs“g\hrnmkm h\jf!s\h]b{\ksf]\hsbpf‡ik“np\w\ ]msz#I‡krh‡f`‡jrh‡w\pf\ks\# FN%%7E Ffkfj\ifrsf^h‡sp\fimw‡]ms\wzu “w\g“^“nmu{bsmkbgnmsqb]k’g" “{bremp\\{brnm`u]msz#

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

www.newline.cz ZZZEHKHMFRP (* G

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

V úzké spolupráci se špičkovými atlety Salomon Trail Run- ning Teamu, kteří hrají prim na nejprestižnějších trailových závodech planety, přichází firma Salomon na trh s novinkou SALOMON XT WINGS S-LAB 4. Od roku 2008 se S-LAB snaží co nejlépe a nejpružněji rea- govat na poptávku sportovců a co nejlépe přizpůsobit botu náročným podmínkám závodů v terénu. Na mnoha pres- tižních závodech (UTMB, Western States, Tahoe Rim Trail) sbírají běžci v botách Salomon nejcennější kovy a stano- vují traťové rekordy. Jedním z nich je také špičkový běžec Kilian Jornet, který šíří slávu značky Salomon. Na podzim 2011 přichází Salomon s novým vylepšením tech- nologievýrobyběžeckéobuviproširšímasuběžců.Namnoha trailových závodech se Kilian Jornet předvedl v botách s ná- zvem XT WINGS S-LAB 4 a odstartoval tím začátek nové sé- rie. Na základě konceptu XT-WINGS se staly boty XT WINGS S-LAB 4 nejčastěji vítězící obuví v historii trailového běhu. Pomocí tenké svrchní voděvzdorné konstrukce a Advanced Chassis Systému umožňuje S-LAB běžci maximální dynami- ku během závodu. Boty S-LAB 4 se prodávají ve dvou ver- zích. Kromě klasického modelu, je zde ještě speciální model, který díky přizpůsobené podrážce proti skluzu velmi dob- ře reaguje na mokrý či bahnitý terén – XT WINGS S-LAB SOFTGROUND. „Podařilo se nám udělat perfektní boty, zbývalo už jen zaměřit se na různé typy povrchů a přizpů- sobit jim jednotlivé typy bot. Nyní můžu trénovat i závodit v XT S-LAB po celý rok,“ vysvětluje Kilian Jornet. Boty XT S-LAB 4 a XT S-LAB SOFTGROUND doplnil Salo- mon ještě o nové S-LAB FELLCROSS, které jsou přizpůso- beny „bláznovství“ závodů v seběhu z prudkých kopců. Je to bota, která se pyšní velmi nízkou hmotností, perfektním záběrem, stabilitou a voděodolnou svrchní částí,“ říká Kilian Jornet. „Tyto boty jsem si velmi oblíbil. Jsou velmi pohodl- né i v náročných podmínkách trialových závodů. V podmín- kách, kdy ostatní boty ztrácejí své stabilní vlastnosti, boty Salomon drží velmi dobře. Myslím, že je to díky jedinečné- mu uzpůsobení protiskluzové technologie,“ říká další elitní běžec v botách Salomon, Ricky Lightfoot. Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz SALOMON XT WINGS S-LAB 4 S-LAB 4 S-LAB SOFTGROUND S-LAB FELLCROSS S-LAB 4 www.suunto.com Navštivtetestovací centrum Suunto a zdarma otestujte! Podrobnější informace otestovacích centrech naleznete na www.amersports.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP (, \'..%D_ D6N<@HKB< {‡wm` AFHNGHMN n‡krh‡(&(d}`‡jrh‡\'-&d Q

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

www.suunto.com Navštivtetestovací centrum Suunto a zdarma otestujte! Podrobnější informace otestovacích centrech naleznete na www.amersports.cz. Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz Salomon, pojem pro inovace z francouzských Alp, se u své inovativní řady volnočasové obuvi RX Break nyní může pyšnit získáním tzv. pe- četi neboli certifikace Americké podiatrické lékařské asociace (APMA). RX Break je nový typ obuvi pro regeneraci a uvolnění nohou po i před samotnou sportovní aktivitou. APMA je vedoucí odborná společnost pro specialisty – podiatry v oblasti chodidla a kotníku. Program udělování pečetí umožňuje odlišit výrobky, jejichž kvalita, bezpečnost a funkčnost přinášejí větší zdraví pro nohu, o čemž pak pečeť jasně informuje jak podiatry, tak laickou veřejnost. APMA toto ocenění uděluje striktně pouze výrobkům mimořádné kvali- ty, které jsou vyráběny s důrazem na komfort nošení a bezpečnost. Aby RX Break získaly tuto pečeť, musely projít podrobným a doslova vědeckým přezkoumáním skupinou odborníků ustavenou APMA a sa- mozřejmě podrobným testováním v nezávislé certifikované laboratoři. Výsledky byly vyhodnoceny výborem podiatrů, kteří se následně roz- hodli udělit Salomonu pro obuv RX Break výše zmíněnou pečeť. „Každý v Salomonu je nadšený a hrdý na získání pečeti APMA pro naše RX Break“, vyjádřil svou radost Antoine Oui produktový manažer pro obuv Salomon. „RX Break je na trhu obuvi zcela unikátní produkt, který špičkovým atletům i nadšeným sportovcům umožňuje nový a zcela přiro- zený způsob regenerace i po těch nejnáročnějších závodech. Získání pe- četi APMA je jen potvrzením naší dlouhodobé činnosti ve vývoji autentic- kých inovativních produktů, které pomáhají sportovcům využít svůj plný potenciál.“ Nošení obuvi před samotnou aktivitou totiž přináší menší zatí- žení nohou a jejich únavu před vyběhnutím či jinou sportovní aktivitou. RX Break na první pohled vypadají jako celkem běžné pantofle. Za touto vnější skořápkou, jejíž podoba je záměrná, se skrývají dva nové patenty Salomonu. První je tzv. Relax platforma, jejíž části OS muscle a OS tendon absorbují nárazy a vibrace, na něž je každý krok a pohyb chodidla boha- tý, a tuto energii vracejí chodidlu zpět. Druhým patentem je 360° Sensi- fit – měkký a vzdušný pruh EVA obepíná chodidlo takovým způsobem, že jej přirozeně a měkce „uloží“ do komfortní EVA podešve. Žádné švy, které by mohly dráždit či snad dokonce odírat nohu, ani kousek tvrdšího materiálu v botě. RX Break je nový typ obuvi, která umožňuje regeneraci chodidel a nohou ještě před sportem a samozřejmě také ihned po sa- motné sportovní aktivitě. Jen je vyzkoušejte a vaše nohy vám poděkují. ŘADA OBUVI SALOMON RX BREAK ZÍSKALA PEČEŤ AMERICKÉ PODIATRICKÉ LÉKAŘSKÉ ASOCIACE

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRPVýhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz www.suunto.com Navštivtetestovací centrum Suunto a zdarma otestujte! Podrobnější informace otestovacích centrech naleznete na www.amersports.cz. Firma Salomon, zabývající se inovacemi v oblasti sportovního vybavení do hor přichází s další novinkou – batohem na dlouhé trailové běhy. Batoh je konstruován speciálně pro trailové běžce, kteří se pohybují v těch nejnáročnějších podmínkách. Batoh Advanced Skin S-Lab 12 má dostatečnou kapacitu pro všechno, co běžci na svůj trénink potřebují. A navíc umožňuje dodržovat pitný režim, který je na závodech, jako je třeba Ultra Tour du Mt. Blanc (UTMB), velmi důležitý. Batoh má velmi dobrou přilnavost a nijak neomezuje běžce v jakémkoliv pohybu. Na základě loňského úspěchu předchůdce Advanced Skin S-Lab 5, má i tento batoh kapacitu 12 litrů, která je podle běžců dlouhých vzdá- leností dostatečná pro všechno potřebné. Batoh je rozdělen na menší úložné prostory, kam lze umístit dostatek jídla a další potřebné věci. Speciální kapsy na vnější straně batohu jsou velmi dobře dosažitelné a uložené věci jsou tak rychle k dispozici. Batohy této série jsou přizpů- sobené jakémukoliv pohybu. Sportovci v barvách Salomonu – Thomas Lorblanchet, Ryan Sanders a Julian Chorier potřebují na své náročné běhy horským terénem do- statek základního vybavení a vody. K tomu, aby vybavení zůstalo bez- pečně chráněno a nebyla zároveň omezena pohyblivost běžce, přichází firma Salomon s revoluční konstrukcí Sensifit. Tento systém je složen z prodyšných a lehkých materiálů, což vede k ideálnímu obepnutí ba- tohu kolem těla běžce, tak aby mu nebránil v neomezeném pohybu a dýchání. Místo tradičního hrudního pásu, je zde představen systém Twin Link z pružného materiálu s jednoduchým přizpůsobením a dob- rou ochranou. „Advanced Skin S-Lab 12 je jediným batohem, kdy necítíte, že máte něco na zádech,“ vysvětluje Ryan Sanders, člen mezinárodního týmu trialových běžců v barvách Salomonu. „Konstrukce Sensifit pracuje tak, že při běhu necítím vůbec nic. Žádné kymácení batohu do všech stran, které by bránilo dobré činnosti zádových a dalších tělesných partií. Dal- ší předností je velmi snadné nastavení a přizpůsobení tělu běžce, navíc, pro běhy na dlouhé vzdálenosti potřebujeme větší úložný prostor.“ ROZMĚRY 43×22×18cm OBSAH 12l VÁHA 595g CENA 4.190,- Kč SALOMON ADVANCED SKIN S-LAB 12 ADVANCED SKIN S-LAB 12 SET

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

GET YOUR BLOOD RACINGskinsnet.cz Produkty SKINS TRI400 s dynamickou stupňovanou kompresí a systémem podpory svalů zajistí vyšší přísun kyslíku do vašich svalů, a umožní vám tak jít do věcí s větším nasazením a po delší dobu. Jsou navrženy speciálně pro triatlon, takže vám zaručí plynulost při plavání, pohodlí na kole a minimální tření při běhu. Nosíš SKINS, určuješ tempo, ukaž únavě záda. CÍL JEJENDALŠÍ START. SKINS je oficiální dodavatelem kompresních oděvů pro: NEWDESIGN

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP )& MDBGM www.skinsnet.cz NKB)%%F

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

%RW\ V SUVW\ \'RVWDW VH FR QHMEOtæH ERVpPX FKRGLGOX MDN MHQ MH V ERWRX PRæQp 9tWH G ODOL MVPH SRGUiæN\ SUR YôUREFH ERW YtFH QHæ OHW $ NG\æ MVPH ]D QLPL S LäOL V WtPKOH QiSDGHP WDN VRXKODVLOL æH MH EOi]QLYô -HQæH QHäOR R WHQ VSUiYQô GUXK EOi]QLYRVWL 0\ DOH GRNiæHPH EôW GRFHOD WYUGRKODYt 7DNæH MVPH Y URFH Y\UD]LOL GRS HGX D Y\URELOL MVPH MH VDPL % KHP QiVOHGXMtFtFK Q NROLND OHW VH XNi]DOR æH VWRYN\ SDN WLVtFH D SRWRP PLOLRQ\ OLGt MVRX VWHMQ ätOHQt MDNR P\ 8Ni]DOR VH æH OLGHP VH OtEt NG\æ VH MHMLFK FKRGLGOD GRWôNDMt ]HP D NG\æ VH MHMLFK W OD KôERX S LUR]HQ 9äLPOL MVWH VL WRKR VORYD ÅPLOLRQ\´" 9ôUREFL ERW VL KR YäLPOL WDNp $ QDMHGQRX WLKOH OLGp NWH t VWUiYLOL GHVtWN\ OHW VEtUiQtP ]LVN ] SURGHM ERW V Y\VRNRX R SRGUiæNRX ]D DOL Y\UiE W ERW\ V WHQNRX SRGUiæNRX Q NWHUp GRNRQFH V SUVW\ R NWHUôFK VL P\VOHOL æH MVRX WDN ätOHQp 3UDYGRX MH æH P\ ] WRKR QHMVPH QDäWYDQt \'iYDMt QiP ]DSUDYGX $ YäHP QRYi N P FKFHPH tFW MHQ MHGQX Y F WWW.PRSTOVE-BOTY.CZ ß ß ß    ߍ   %R%R%R%%R%R%R%%%% W\W\W\W\W\W\\W\ VVVVVVVVVVVVV SSSSSUVUVUVUUVUVUU QHMHMHHMHMHMHMHMHHH EOEOEEOEOEOEOEOEEEEOEEOOtætætætæætæHHHHHHHH EREREREEEEEREEEE MMMMMMMMMMMMMMHQHQHQHQHQHQHHHH MMMMMHHHHHHHH VVVVVV EE GGGGGGGGGG ODDDDDDDDOLOLOLOLLOOLOOOO MMMMVVV YôYôYôYôYôYYôYôYôY URURURURURURURURRURRREFEFEFEFEFEFEFEFEEFHHHHHHHHHHH $$$$$$$$ NNNNNNNNNNG\G\G\G\G\G\G\GG\\\\æææææææææææ MVMVMVMVMVMVMVMVMVMVM VVVVVVVV WtWtWtWtWtWtWWtW PKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKOHOHOHOHOHOHOHOH QQQQQQQQQQQQQ VVVVVRXRXRXRXRXXXRXXXXXXXKOKOKOKOKOKOKOKODVDVDVDVDVDVVVDVVVVVLOLOLOLOLOOOOLLLLLLLLLL -H-H-H-H-HH-HHQæQæQæQæQæQæQæQæQæææææHHHHHHHH QHQHQHQHQHQHQHQHHHQHQ äääääääääääääää GGGGGGGGGUXUXUXUXUXUXUXUXKKKKKKK 0\0\0\00\ DDOHHHOHH GGGGGGGRR WYWYYWYYYYYWYYYUGUGRKRKKODDDDDDDYtYtYtYtYtYtYttYt  Y\Y\Y\Y\Y\\\UDUDUDUDUDUDUDUUDDUDDU ]]]]]]] MMMMMMMMMVPVPVPVPVPPPVPPPPPHHHHHHHHHHHHHH MMMMMM %%%%%%%%% KKKKKKKKKKHPHPHPPHPHPPHPHPPPPPP QQQQQQQQQQQQiViViViViViViViViViVi XNXNXNXNXNXNXNXNNNXNNNi]i]i]i]i]i]i]i]i]i]i]i]]i]i]DODODODODODODDDODODODDODDDD RRRRRRRRRRRR ææææææææææææææ RWRWWWRWRWWWRWRWWWRPRPRPRPRPRPPPRPPPPPRPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOOOL LRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLL QQQQQQ P\P\P\P\P\P\P\P\\P\\\ 8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8NNi]i]i]i]i]i]i]i]i]i]i]i]i]i]i]]i]]i]DDDDDDDDDDDDDD VHVHVHVHVHVHVHVVHH MMMMMMMMMMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMH LFLFLFLFLFLFLFFLFLFL KKKKKKKKKKK \\\\\\\\ææææææææææææææ VHVHVHVHVHVHVHVHVHVHVHVHHV MMMMMMMMMMHMHMHMHMHHMHMHMHHMHMH LFLFLFLFLFLFLFLFF POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOLLLLLLLLLLLLLL MVMVMVMVMVMVMVMVMMVMVMVMVM WHWHWHWHWHWHWHWHWWHWHWHWHWWW VVVVVVVVLLLLL FLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFFFFFFLF EEEEEEEEEEEEEEERWRWRWRWRWRWRWRWWWRWRWRWWRWRWRW VVVVVVVVVVVVVVLLLLLLLLL KKKKKKKKKKKK LLLLLLLLLGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGppGpp NWNWNWNWNWNWNWNWNWNWNWNWNWNWWNN HHHHHHHHHHHHH tttttttttttt PPPPPPPPPPPP ]]]]]]]]]]]LVLVLVLVLVLVLVLVLVVVLVLVL NNNNNNNNNNNNN ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] æNæNæNæNæNæNæNæNæNæNæNæNæNæNæNNæNææNæ RXRXRXRXRXRXRXRXRXRXRXRXRXRXRX ]D]D]D]D]D]D]D]D]D]D]D]D]DD]D]DD DDDDDDDDDD RRRRRRRRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXXX SRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRGUGUGUGGGUGUGUGUGUGUGGG iæiæiæiæiæiæiæiæiæiiæiæiiæi VVVVVVVVVV SUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUS VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWW\\\\\\\\\\\\\\\\ RRRRRRRRRRRRRR NNNNNNNN æHæHæHæHæHæHæHæHæHæHæHæHæH MMMMMMMMMMMVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRRRXXXXXXXXXXXXXX WWWWDWDWDWDWDWWDWWDWDWDWD GGRXRXRXRXRXRXRR MMMMMHHHHHH ææææææææHHHHHHH P QQQQQQQQQtttttttt \'\'\'\'\'\'\'iYiYiYiYi DMDMDMDMDMMttttt PPPPPPPPPP FFFFFFFFFFKFKFKFKFKFKKFKFKFKFFHPHPHPHPHPHPHPHPPPPHH QQQ VVVVVVV ------- WWWWW %%%%%%%%%%%% VVVVVVVVVVVVVVVHHHHHHHHHH DDDDDDDD SSSSSSSSRRRRRRRRR MMMDNDNDNDNNDNRRRRR PP NNG\G\G\G\G\G\ææææææ DDDDDDD NNNNG\G\G\G\G\G\G\\\G\\\\\\\\ 999999999äLäLäLäLäLäLäLäLäLäLäLäLLäLäLäää PPPPPPPPPPPPPPPP 99999ôUôUôUôUôUôUôUô REREREREREREREREREREREREREEEEFFFFFFFFFF WLWWLWW KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOOHHHHHHHHHHH OOOOOO VEVEVEVEV tUtUtUtUUtUtUtUtUUiQiQiQiQiQiQiQiQiQQQiQiQtPtPtPtPtPtPtPtt RRRRRRRR SSSSSSSSRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGR UiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUUiUiiææææææææææææææ VVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWHQHQHQHQHQHQHQHQHQHQHQHQHQHQHHH NRNRNRNRNRNNRNRNRNRNNRNRNRNRNR VVVVVVVVVVV 33333333333UDUDUDUDUDUDUDUDYGYGYGYGYGYGYGY QQQQQQQQQQQDäDäDäDäDäDäDäDäDäDäDäWYWYWYWYWYWYWYWYYYYDQDQDQDQDDDQDDDDDD QRQRQRQRQRQRQRQRQRYiYiYiYiYiYiYiYiYiYiYiYiYiYiYY NNNNNNNNNNNNNN

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP )( ((..D_ AFHNGHMN wbi#(-Ð\'-+d!wbi#)(Ð(-%d Q

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

Obracímesvětběžeckýchbot vzhůrunohama! Originálníbotyspatentovanou,oděruvzdornoupodrážkouaochranouprotipropíchnutí. Minimalistickéboty spodrážkoujiž od3mm. Vnímejtepovrch,pokterémběháteanavraťtesezpět kpřirozenémupohybu.Bezrizikazraněníasmaximálním pohodlím. Achilles EvoII Ultra www.vivobarefoot.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

ZZZEHKHMFRP )* QBQH76K

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

56

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

UHHN www.zootsport.cz OENK6HN<8 Gbusp‡ik“spŽkfkhmw‡]ms\hsbp‡Q‡jfwspŽkfkhmwŽjnpm^bruujm " k“nm`\sj\yfj‡ik“w hmkfh`z ]u`bsbj’kfs{nvrm]z]’eufgbem `Žihu#Qem`k‡s\hŽnpmm]gbjmw spŽkfkh# 6:Q6GN6@<(#% Imrhzsugbrsqb`k“rs\]fifsu\ \rkŽsiujbk“#7ms\wem`k‡npmm]gb" jmw spŽkfkhf{‡wm`# (\'*%D_ D6N<@HKB< spŽkfkh AFHNGHMN n‡krh‡\'.*d}`‡jrh‡\'+(d Q

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

?p\k^mu{rh spf\simkfrs\n\sq“^“`mrw’smwŽ nf_hz#:mr\eugbnqb`k“^euj“rs’k“k\ {‡wm`b^erw’smwŽrŽpfbSsbpp\spf\simku## Mb`j k\HAwmizjnfgrhŽjspf\simku# 2OLYLHU 0DUFHDX NQçL<UG69

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

9brh spf\simkfrs\!hsbp j‡jkmem jb`\fi“{F9KwmizjnfgrhŽjspf\simku \rnpfksspf\simku#G’hmifhuj“rs’k“wsmn&% w{‡wm`b^erw’smwŽemnme‡pu#Ebsmr ]mgugbmkmjfk\^fk\HAwEmk` k’# -DQ úHO VWND 9brh ]’ b^k\iz “^en\sq“^“`mrw’smwŽ nf_hz#:wmgk‡rm]k jb`\fifrs\k\{fjk“^e mizjnfgrh ^eep‡^ewbQ\k^muwbpu# :wmgk‡rm]k w“s’{npbrsf k“em{‡wm`u Nmup`bMhf# /XNiå %DXHU G\rwŽjhmks’j‡kbuw’qfsbik ^e ,%\]rmiwmw\k ^ej\p\smkv#Ipmibsm k“ pmhrbkmjfkmw\i\k\jfrspmwrsw“rw’s\ w]’euk\\')e# 5HQDWD +RUiNRYi ZZZEHKHMFRP ).

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

NQçL<UG69

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

n\k’irh spf\simkfrs\ \w“s’{jkme\{‡wm`v rw’smwŽrŽpfb#)#j“rsm k\mizjnfgrh ^eep‡^e wIbhfkdu#Cb`bk {ei\wk“^ec\wmpfsv k\{i\smujb`\fifk\ mizjnfgrhŽj{‡wm`’ wEmk` k’# -DYLHU *RPH] 1R\D Npf\simkfrsh\n\sq“^“`m_brhŽfrw’smwŽ nf_hz#Ffrspzk’ rw’s\w`u\simkuwpm^b\'%%.!w“^bjfrspzk’

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

*\' ZZZEHKHMFRP KHU:=EGBGD6DHG:B9Gê7=A

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

*(ZZZEHKHMFRP GGBGD6DHG:B9Gê7=A

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

*) ZZZEHKHMFRP KHU:=EGBGD6DHG:B9Gê7=AUçQH:6NGBGDÐMBEGB8<

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

**ZZZEHKHMFRP BGHQ-76K<"SEBN< Gbgibe_“!kbgw“^bp\`fh‡ik“\ãjfkfj\ifrsf^h‡Òrfikf_h\ {k\_hzBkmw"-#Okfh‡sk“,jjnm`b bwj‡jfkfj‡ik“ pmwblsiujbk“!c\ks\rsf^h hmks\hsrnm`im hmu\ rhw’ibnqbk‡ “fkcmpj\^bmnpm]“e\kŽjnmwp^eu#Iqf ]’euwsŽsm]ms’]u`bsb`mn\`\sw“^bk\rsqb`^em`f" `i\!pbrnbhsfwbk\ nf_hu\`“hzsmjukb]u`b`m^e‡{bs hs\jw p\{k jmsqbrvjnqf`mn\`u# \'-.%D_ AFHNGHMN \'(*d QGBGDÐMBEGB8<

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

*+ ZZZEHKHMFRP 6MB8M@GBGDÐNK6BENK6BE

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

*,ZZZEHKHMFRP G

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

IKH9MBIL<:IE6NBN/ Ðjv bsbrfm]’e‡k“_“rsfjfjmfksbpkbs Ðkb]u`bsbjurbs_\rmnfrre‡k’s Ðj‡sbk‡pmhk\^bkznpmnqb`ni\sfsbib Ðj‡sbnq“rsun`m]mkurmw ^erbh^“k\xb]u \{“rh‡sb]mkur ‰‹zz Œ „ò@I $  ò 01 p‰@à ~€z‰q$ ‰ .  $ ƒ ò 4$ .4- --$ ‰ 4  $ U$ ‰ @ 10$ ‰ 0  $ ‹ @ .1$ ‰ 2 $ … @ .14m0/$ ‰ 2 „‹˜…ˆž‹z}~|„â „‹zƒ ‹ Œ$ „ ß @ 032$ ‡@ ‰ …‚{~‹~|„â „‹zƒ ‚ ƒ  $ } I 21$ ƒ  ƒ‚ˆ†ˆ‹zŒ„â „‹zƒ Œ pz {q$ „ ò@ 13$ { Œ $ ˆ $ Ž }@ 444$ {  $ †  @ C /-$ { ˆ…ˆ†ˆŽ|„â „‹zƒ † $ }  /-$ ˆ †ˆ‹zŒ„ˆŒ…~“Œ„â „‹zƒ  ˆ$ † @ 3//0$ ˆ * ‰ “…¢‡Œ„â „‹zƒ ˆ

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

‡ü $ ‰ 777777mmmmmkkkkkuuuuurrrrrzzzzzz G’hsbpŽ{brs\p “^e_“rbi`ibwi\rsk“wmi]z xxx#]bebg#^mj$^\rmnfr Dmjnpbrk“nm`hmibkhz Fmmrb$]bebg#^mj xxx#jmmrb#bu Mibw\k\ hmjnpbrk“ k‡wibhzMhfkr xxx#rhfkrkbs#^{ F’r“_k“wrsun`m`‡jrhŽem Þskbrr^bksp\8mksmupr xxx#^mksmupr#^{ Dpmj’kmwfkmw ^ers‡khv!gbgf^e \hsu‡ik“nqbeib`k\ib{kbsbk\ xxx#]bebg#^mj$^\rmnfr!nmq“`“sb _\rmnfrwjbk “^ernmpsmwk“^e npm`bgk‡^e\k\w’s “^e {‡wm`b^e# Mibw\ucz{fmsbp\nbushz :\dj\pFmrsb^hŽ xxx#]b]\i\k^b`#^{ 7HGOMHQ>9EçGDTG6RRR#7

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

10. - 12. 5. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds www.sport-expo.cz VSTUP ZDARMA! 30 000 AKTIVNÍCH SPORTOVCŮ! NOVÁ OUTDOOR SEKCE!

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/

2QéÊVCéQX¾ FKCIPQUVKMC RTQHGUKQP¾NPÊ UGTXKU C RTQFGL $÷åGEM¾ URGEK¾NMC X 1UVTCX÷ YYYVQVCNURQTVE\ VGN  

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-special-2012-maketa/