Triatlonový speciál 2012http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Triatlon – sezona 2012 ZDARMA Co jedí a pijí tri-otesánci Jak na první závod, radí Seidl a Vabroušek Filip Ospalý Bublina slasti běžecké stránky psané běžci běhej.com SPECIÁL

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

ŽIJU KAŽDÝM TRÉNINKOVÝM DNEM. NEJEN ZÁVODY, KTERÉ VIDÍŠ. JAN FRODENO, OLYMPIJSKÝ VÍTEˇZ V TRIATLONU 2008 ASICSjezkratkoulatinskéhovýrazuAnimaSanaInCorporeSano,cožznamená:“Zdravýduchvezdravémteˇle”. ŽIJEŠ SPORTEM? ASICS.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

7ULDWORQ MH P M æLYRW 1D W HWË \'DO PL VSRUWRYQË QDSOQøQË &HVWRYDWHOVNÇ ]¿æLWN\ L SURIHVQË YÛ]Y\ -HGQX æHQX D VSRXVWX S ¿WHO 1DXêLO WUSøOLYRVWL Y\WUYDORVWL D êHOLW EROHVWL 3 HNRQ¿YDW S HN¿æN\ D XPøW QÇVW SRU¿æN\ 3 L]S VRELW VH QHURYQRVWHP DQLæ E\FK XKQXO ] FHVW\ &KFL Y¿V SR]YDW GR MHKR Q¿GKHUQÇKR VYøWD D VGøOHQËP ]NXxHQRVWË Y QøP XVQDGQLW SUYQË NURN\ $E\VWH Y QøP QDxOL VWHMQÇ ]DOËEHQË 9¿xH L UHVSHNW 1DSRSUYÇ E\OD WYRUED WRKRWR VSHFL¿OX VOXxQRX G LQRX 1D WUDWL MVHP VNXWHêQø WUSøO D Y FËOL SR RGHY]G¿QË SRVOHGQË NRUHNWXU\ VH VYDOLO 6NRUR Y PU¿NRW¿FK $OH Xæ VH FK\VW¿P QD GDOxË 6QDG WR YxHFKQR Y\WXxËWH ] Q¿VOHGXMËFËFK VWU¿QHN 7RP¿x 1RKHMO WRPDVQRKHMO#EHKHMFRP 7=AF6 + Ii\w‡k“ Dmim 7’e2Npf\simk G

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Start! Začněte včas…

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

HLEDÁTE SVĚŽÍ INSPIRACI? ANEBO UŽ NĚJAKÝ ČAS S OBAVAMI LAVÍRUJETE: MÁM, ČI NEMÁM? STAČÍ JEN KROK A VSTOUPÍTE DO TRI-SVĚTA, JENŽ VÁS UŽ NIKDY NEPUSTÍ ZPÁTKY. NA PLANETU PŘIROZENÉ, RADOSTNÉ A OBOHACUJÍCÍ VŠESTRANNOSTI – TRIATLONU. Plavání, kolo, běh Co vám nabídne k rozšíření běžeckého ob- zoru? Pestřejší a barevnější horizonty. Tím pádem možná svěží jiskru do vadnoucího motoru, z něhož zcela jistě vydolujete víc, než jste čekali. A nebojte, nezničí vás. Všechny tři složky se vhodně doplňují. Nohy znavené z běhu, vytočíte nejdřív na kole a pak vyplavete s celým tělem ve vodě. Když se vám nechce v dešti vyrazit na bicyklu a čistit ho od bláta, jdete do bazénu. Ne- jste schopni ráno vstát do vody, jen lehce vyklusnete. A otlačené puchýře z mara- tonek v cyklistických tretrách rozhodně nepálí. „Tréninkové efekty mezi disciplína- mi se dost přenášejí, co se týká aerobní i anaerobní výkonnosti. Jde o to zvlád- nout zejména techniku nových pohybů a zvládnout v nich postupně narůstající objemy,“ radí v naší tréninkové rukověti, kterou naleznete o pár stránek dál, Petr Vabroušek, jeden z nejlepších železných mužů na světě. TOMÁŠ NOHEJL Vytrvalost, síla, všestrannost Adrenalin, endorfin, emoce 6 www.behej.com TÉMA

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK = TRIATLON „Trénink triatlonu dává obrovskou variabilitu ve výběru metod a prostředků. Bez systematičnosti a koncepce ovšem cílů nedosáhnete,“ říká docent Josef Horčic z pražské FTVS UK, který se triatlonem léta vědecky zabývá. Jednu jistotu však srozumitelnou řečí slíbit můžeme i my: Efekty tréninku, endorfinů i přátelství získáváte v násob- ků tří… „Pokud trénujete správně, podaří se snížit místní přetížení pohybového aparátu při zachování vysokého výkonu srdečně cévního a dýchacího systému i metabolismu,“ potvrzuje ještě také odborně Horčic. TROJNÁSOBNÝ SELFMADEMAN. SÁM, RYCHLE A EFEKTIVNĚ Proč se stal triatlon tak rychle ojedině- lým sportovním fenoménem? Nabízíme pár zobecňujících postřehů z čtvrtstoletí pohybu uvnitř tri-hemžení. Kombinuje tři přirozené a nejjednoduš- ší aerobní aktivity. Plavat, jezdit na kole 7www.behej.com

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

a běhat přece umí každý. A zkombinovat to dohromady přece přináší mnohem větší výzvu než samostatně. Což platí u kratších distancí a mnohonásobně víc u té králov- ské – železné. Zdánlivá snadnost se však při poctivém a zaujatém přístupu mění v náročnou práci. Fyzicky, psychicky i časově. Tedy natřikrát. Tím se ovšem navyšuje hodnota dosaženého cíle. Triatlon je také vrcholně individuální záležitostí. Najděte mi dva podobné, netroufnu si říci, že stejné jedince ve třech disciplínách, natož pak ještě v jejich propojení. Nejsou. I nedostižná dvojčata Brownleeovci to mají trochu jinak. K tomu přistupuje sice vysoce sofistiko- vaný, leč nikdy přesně stejně neaplikova- telný systém přípravy, vzniklý opět jedno- duše – testováním sebe sama na základě poznatků specialistů. Včetně schopnosti pořídit si materiál a sehnat finance na provoz celého toho divadla. Není divu, že triatlonisté mívají nejvyšší koeficient vytrvalostní trénovanosti VO2max. Ale také patří k nejvýkonnějším v práci. Jsou vytrvalí, umějí si rozplánovat časv němž zvládnou více věcí najednou a také jdou zavile za vytyčenou metou. To potvrzuje řada rigorózních výzku- mů. I když po pravdě řečeno, ve skuteč- nosti to bude spíš jako s golfem. Hodnota hendikepu tam obvykle tvoří počet dní strávených měsíčně v zaměstnání… Na rozdíl od golfistů si to ovšem tolik triatlo- nistů dovolit nemůže. I když i jejich čísla tady stoupají. ŠIROKÁ RODINA Triatlon má pár dalších unikátních znaků. Tato multisportovní rodina sdružuje několik příbuzných odvětví – nejen rozličné distance triatlonové – včetně Ironm an se stěhuje na havajský Big Island,český em igrantHectady vyhrává vkategorii50 –55let 1974prvnízávod běh –kolo -plavánívSan Diegu (USA) 1978prvníIronm an Havajna ostrově Oahu 1980koná se prvnítriatlon vEvropě na PředníHluboké 1982 1984Vítovec,prvníČech zkom unistické ČSSR,na Havaji 1988první„Diam ond m an“,kvadriatlon na Ibize 1989založena světová federace ITU prvním istrovstvíČSSR vŽelezném m uživyhráli Bartoníček a Nedvědová 1984 koná se prvním istrovstvísvěta na tratích 1,5–40 –10 vAvignonu (Francie) 1989 Dějiny triatlonu poprvé vyhlášen český Triatlonista roku (Kočař) 1993 FOTO:COMPRESSPORT Vláce Vrána. Aktuálně nejlepší triatlonista světa Craig Alexander svoji sílu upevňuje na Havaji. www.behej.com8 TÉMA

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

jeden čas díky českému nezmaru Jaroslavu Pavelkovi fungujícímu desetinásobnému ironmanovi (v kuse, jak jinak…). Ale ještě Xterru, duatlon, kvadriatlon, aquatlon, zimní triatlon… Vskutku pestré a všeob- jímající spektrum, kde si každý, kdo chce, najde svoji trasu. Rovnocenně a zřejmě navždy nesmiři- telně vedle stojí dvě „federace“ – privátní Ironman, zaměřený na extrémní délky a umožňující demokratický vstup všem, kdo „na to mají“. Na druhé straně ITU, unie sdružující světové federace, držící se především olympijské větve. Rozkopání hraniční průrvy přineslo ještě „hákové pravidlo“, schválené těsně před vstupem triatlonu na olympiádu. Na kratších tratích už rozhodčí nemohli na špičkové úrovni udržet jasné dodržování zákazu jízdy v háku. Tedy do deseti metrů za a dvou metrů vedle soupeře. Proto se nyní olympijské tratě jezdí „s hákem“. Některé kratší seriály a Ironman zachovaly „bezhákový“ status. Ostatně i díky tomu se 1994triatlon přijatdo olym pijské rodiny 1996zrodila se Xterra,m istrovstvísvěta vterénním triatlonu 1998Peterková m istryníEvropy vduatlonu prvníčeské m edaile:2.Řehula,3.Krňávek na M Ena olym pijských tratích na M adeiře 1999 Vabroušek vyhrálprvního Ironm ana vJižníAfrice Loskotová jako prvníČeška dokončila Havaj 2000 2000olym pijská prem iéra vSydney,Řehula m á bronz 2001Ospalý m istrem Evropy 2009prvníČeška vyhrála Ironm ana,Zelenková vJižníAfrice 2011prvníčeská ženská m edaile:Frintová 2.na M E 2012Arm strong vyhrálHalfironm ana na Floridě 2012Ironm an vstupuje do New Yorku

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

pod pět kruhů žádný nový sport od svého vzniku nedostal tak rychle jako triatlon. Sportovní vývoj však má nyní jasná pravidla. Z olympijských tratí zamíří mnozí na ty železné, nebo jiné. Naopak už to nejde. „Olympionici“ tedy mají hlavně na starosti výchovu mládeže. Ta se zpočátku rekrutovala především z plavců, později už všestranných tri-specialistů. Na hobby úrovni takový problém řešit nemusíte. Triatlon je doma hlavně v teplých, boha- tých a svobodomyslných zemích. Austrálie, Amerika, Francie, Španělsko, pak Německo, ale i Velká Británie. Významnou pozici zde na přelomu tisíciletí mělo i Česko, které vzhledem k úzké základně získalo až neuvě- řitelný počet skalpů. V posledních letech se na olympijské scéně prosazuje i tradiční dril ruské velmoci, násobený nekonečným po- tenciálem lidského materiálu. Z pěti vydrží jeden? No a co, máme přece dost dalších… DÍKY, PROFESOŘI, MARIŇÁCI A VODÁCI Jak se zrodil triatlon? Ty příběhy jsou dva. První nemá takovou gloriolu a trošku se na něj pozapomíná. David Pain, právník ze San Diega, slavil v roce 1972 své pade- sátiny biatlonem, kdy po běhu poslal další účastníky závodu ještě do vody. „V posledních letech se na olympijské scéně prosazuje i tradiční dril ruské velmoci, násobený nekonečným potenciálem lidského materiálu.“ Ironman Nejrespektovanější závod na dlou- hých tratích s každoročním říjnovým finále na Havaji. Má kvalifikace po celém světě i na polovičních tratích. Pro velký zájem vznikají další série Challenge apod. www.ironamnlive.com Olympijské tratě Nejvíc je olympiáda. Pak mistrov- ství světa, které se poslední čtyři roky jezdí jako seriál šesti až sedmi závodů. Poté následuje Světový pohár. Ale cení se i kontinentální šampionáty. Kontinentální poháry bývají spíš místem pro naděje. Jezdí se také různé národní pohárové série, v Německu třeba bundesliga, ve Francii týmové soutěže. www.triathlon.org Powerman Respektovaná série dlouhých duatlo- nů (cca 10 – 60 – 10) s tradičním finále ve švýcarském Zofingenu (10 – 150 – 30). Duatlon pak má šampionáty, národní série a jednorázové podniky. www.powerman.org Xterra Seriál terénních triatlonů rozšířený hlavně v USA. European Tour mívá okolo sedmi závodů ročně, včetně české kvalifikace na Havaj. Czech tour taktéž. www.xterraplanet.com Triatlon pro všechny Existuje řada regionálních soutěží – Tritour převážně ve středních Če- chách, Jihočeský pohár, Jihomorav- ská liga atd. Hledejte na webech. www.etriatlon.cz www.czechtriseries.com SOUTĚŽE, ZÁVODY, AKCE Start! Začněte včas. FOTO:ARCHIV První Evropan. Tomáš Karlík slaví na Přední Hluboké 1980. www.behej.com10 TÉMA

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Prádlo značky Craft testuji druhým rokem. Největší zkušenosti mám zatím u běhání, kde se mi nejvíce osvědčila superlehká trika z řady Stay Cool a Stay Cool Superlight. Mají originální účinnou děrovanou strukturu, perfektně odvádějí pot, mají antipachovou úpravu a navíc jsou odolné vůči UV záření, což oceňuji hlavně v letní přípravě. Měl jsem však už možnost vyzkoušet i další typy funkčního prádla Craft - řady Be Active a Be Active Extreme a to zejména v době, kdy se věnuji tréninkové přípravě doma a počasí mnohdy není ideální. Je fajn, když se na věci, které mi pomáhají při výkonu, můžu opravdu spolehnout. Filip Ospalý Nejlepší oblékají CRAFT. www.vavrys.cz bonusy všestranné aerobní zatížení tedy pestrý trénink, možno sami i ve sku- pině a vytrvalostní základ pro řadu dalších sportů minimální riziko zranění atraktivní závodní destinace možnost startovat s elitními profíky trable kratší sezona v českém čtyřdobí časová náročnost pořádné přípravy dražší kvalitní materiál CO NABÍZÍ TRIATLON rychlou kombinaci běh/plavání. Vyhrál profesor aplikované fyziologie Bill Phillips ze San Diego State University za 55:54 minut. Druhý, mnohem proslulejší, se odehrál v hospodě Primo Gardens v Honolulu kousek od Pearl Harbour. Po jednom z běžeckých závodů se partička účastníků nemohla shodnout, který že to vytrvalost- ní podnik je nejnáročnější. Waikiki Roughwater Swim na 3,8 kilo- metrů ve vlnách Pacifiku? Nebo cyklistic- FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK Jeho přátelé Don Shanahan a Jack Johnson přidali po dvou letech ještě kolo. Druhý jmenovaný byl dobrým plavcem, který chtěl zmírnit dominanci běžců. Mis- sion Bay Triathlon odstartoval ve středu 25. září 1974 na silnici do Fiesta Island v 17:45 odpoledne, takže do cíle musely svítit reflektory z aut. Celkem 46 lidí absolvovalo 4,5 km běhu, pak 8 km na kole a ještě třikrát

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

ký závod Okolo Oahu na 180 km? Či snad maraton v Honolulu? Jeden z účastníků vzrušené debaty, mariňák John Collins, pak bouchl pěstí do stolu a řekl cosi jako: „Dejme všechny najednou. Za sebou. A kdo přijede první do cíle, budeme mu říkat Ironman, železný muž.“ Jak pravil, tak se stalo. Dne 18. února 1978 se patnáct chlápků postavilo na start. Dvanáct jich pak po hodinách utrpení dorazilo do cíle. Mr. Ironmanem se po 11 hodinách 46 minutách a 58 sekundách stal navždy Gordon Haller. Mimochodem, pokud něco trochu děláte, takhle byste to mohli dát taky… Za rok sledoval závod za strašlivého počasí reportér Barry Dermont z ča- sopisu Sports Illustrated. Díky jeho desetistránkové reportáži a pak zábě- rům televize ABC z roku 1982, kdy se zcela vyčerpaná Julie Mossová plazila do cíle, vykročil Ironman na vítěznou cestu Amerikou a brzy celým světem. Už v klasické kombinaci disciplín – plavání, kolo, běh. A ještě jedna důležitá historická po- známka. První evropský triatlon se konal v táboře „za železnou oponou“. Inspirací pro jeho účastníky se stal článek Agónie železných mužů v deníku Českosloven- ský sport z pera Zdeňka Valenty. Ten kritizoval imperialisty za „ohrožování zdraví účastníků jako výmysl chorobného mozku.“ A v závěru dodal: „Je vlastně zázrakem, že nedošlo k žádné tragédii.“ Partičce vodáků v čele s Tomášem Karlíkem, Jardou Bednářem a Emilem Šebelem však nasadil brouka do hlavy. A 21. června 1980 vytyčili na Před- ní Hluboké na Slapech vlastní závod. Trojboj na tratích 2 – 60 – 20. Ten se jezdí v atmosféře starých dobrých časů dodnes. Dlouhý triatlon x Železný muž Základ, 3,8 km plavání – 180 km kolo – 42 km běh. Zrozen na Havaji. Nyní přes tři desítky kvalifikačních závodů po celém světě, postupně vznikla série Halfironman (dříve také střední triatlon) na polovič- ních tratích. Řídí do soukromá firma. Světová federace ITU se snaží čelit konkurenčními mistrovstvími na tra- tích 4 – 120 – 30, se slabým efektem. Olympijský triatlon Špičkový profesionální sport na distancích 1,5 – 40 – 10. Aby zamezil věčným sporům a protestům, před olympiádou 2000 povolil na kole jízdu v háku. Xterra, terénní triatlon Jezdí se na horském kole v terénu, obvykle tratě cca 1-1,5 – okolo 30 – 10. Větší šance pro „neplavce“ Duatlon Kombinace běh – kolo – běh zažila boom v devadesátých letech, nyní spíše doplňková záležitost. Aquatlon Kombinace plavání – běh jako příprava ve studenějších zemích v zimě, nebo teplých jako doplněk po celou sezonu. Kvadriatlon Triatlon + jízda na kajaku v růz- ných kombinacích, nazývá se také Diamond Man Zimní triatlon Běh – horské kolo – běh na lyžích je velmi náročnou zimní kombinací, kde dominují většinou lyžaři. MULTIRODINA „Jeden z účastníků vzrušené debaty, mariňák John Collins, pak bouchl pěstí do stolu a řekl cosi jako: „Dejme všechny tři disciplíny najednou. Za sebou.“ FOTO:COMPRESSPORT Železná kulisa. Lávová pole na havajském Big Islandu nebo na Lanzarote tvoří známá triatlonová „hřiště“ TÉMA www.behej.com12

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

* Průměrnýčtenářzarokvyslintáaž2,3l. Teď můžete! S pomocí systému Publero máte možnost číst noviny a časopisy v elektronické podobě. Nemusíte už stát ve frontě u trafiky, vaše oblíbené čtení je na dosah kliknutí. Přečtěte si časopis na www.publero.com/titul/behej Chcetesipřečístvaše Běhej.comonline?

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

AK CE O B Ironman jde do New Yorku poprvé letos 11. srpna. Zatím jen 900 účastníků kvalifikace o Havaj poplave v řece Hudsonu, na kole se vydá po Palisádách mezi Manhattanem a New Jersey, poběží se pak do cíle na Riverside Plaza. Na trati čekají i schody. To bude zcela jistě další zápis do dějin triatlonu. Triatlonová ročenka vyšla letos už poosmnácté. V rekordním rozsahu 478 stran přináší kompletní výsledkový servis světových i domácích událostí loňské sezony, unikátní fotografie, zajímavé texty i kalendář závodů pro letošní rok. K dostání na svazovém sekretariátu – triatlon@triatlon.cz, nebo telefonu 242429259. Tritour je oblíbený seriál triatlonů pro všechny, na tratích 0,7 – 30 – 7. Zahájil tradičně na úvod po rovinách v Poděbradech. Přijelo 181 závoďáků, vyhráli Lukáš Kočař a Jitka Šimáková. Kvadriatlon nabízí ještě čtvrtou disciplínu, jízdu na kajaku, pokud někomu nestačí tři z triatlonu. Mistrovství světa, tzv. Diamantový muž, se jezdí pravidelně v srpnu v Sedlčanech, letos 11. 8. Vlastní pohárovou soutěž s různým pořadím tratí mají v Německu nebo Austrálii. Challenge Roth se jede letos 8. července. Pokud chcete zažít úchvatnou atmosféru nejblíž českých hranic, vyrazte na jezero k Norimberku. Místní pořadatelé se před časem rozešli se sérií Ironman a založili vlastní Challenge. Ale pořád si drží gloriolu nejrychlejší trati. Loni tu zajeli rekordní časy Andreas Raelert 7:41:33 a Chrissie Wellington 8:18:13. Aquatlon je kombinací plavání a běhu, ideální tréninkovou průpravou v zimním období. Podruhé se jel český pohár, kde se potkali přední borci, hobíci i mládež. Jedničkou se stala Petra Kuříková, vyhrála seriál a získala český titul. Mezi muži vládl sérii Jakub Kršňák, mistrem je Martin Novák. Tri-maratonci sbírají úspěchy. Na Volkswagen maratonu Praha vyhrála týmovou soutěž formace ČSOB, jejímiž oporami byli nedávní čeští reprezentanti Petr Bureš (2:40:53) a Martin Pejsar (2:47:31). S nimi tam byli Martin Kosobud (2:46:10) a Luboš Kušnír (2:56:43). Akademie na výchovu mládeže s podporou svazu funguje první rok v týmu Ekol Brno, léta nesilnější baště v zemi. Nabízí možnost studia na gymnáziu Ludvíka Daňka a k tomu sportovní přípravu ve vlastním areálu s bazénem. Trenéry jsou Tomáš Klíma a Tomáš Kočař. FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK AKCE MIX NEWS www.behej.com14

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

K E OSO BNO STI Lance Armstrong vyhrál na Floridě prvního halfironmana v kariéře. Tratě 1,9 – 90 – 21 zvládl za 3:45:38, půlmaraton tedy běžel 1:15:56 poté, co jel 90 km na kole průměrem 45 km/h. Dva týdny poté kraloval i na dalším halfironmanovi na Kohala Coast na Havaji. Sedminásobnému Tourminátorovi je čtyřicet a nemůže se vzdát tvrdého tréninku. Pořádá také víkendové kempy na Havaji, za tři dny s ním zaplatíte 25 000 dolarů, které jdou jeho nadaci na boj s rakovinou. Petr Vabroušek pokračuje v celoplanetárním vytrvalostním závodním programu. Letos už má za sebou k začátku června 5 ironmanů na 4 kontinentech, k tomu 4 odběhnuté maratony ve 2 zemích. Nejlepším výsledkem je pátá příčka v Západní Austrálii. Vendula Frintová se jako čtvrtý český reprezentant kvalifikovala na olympiádu do Londýna. V současných podmínkách to je znamenitý výsledek, o nějž se zasloužili ještě Jan Čelůstka, Přemysl Švarc a Radka Vodičková. Při premiéře v Sydney 2000 jeli tři muži a Jan Řehula posvětil premiéru bronzovou medailí. Tomáš Slavata získal cenu Mezinárodního olympijského výboru za svou vytrvalou práci na projektech, prostřednictvím kterých podporuje děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. Už podruhé běží jeho Albert tour dětských závodů. Sám stihl zajet slušně také Ironmana v Jižní Africe, 140. absolutně za 11:33. Helena Erbenová bývalá běžkyně na lyžích mění na mateřské dovolené dějiny českého triatlonu. Loni získala první bronz na mistrovství světa v terénní Xteře na Havaji. Letos přidala dva tituly v zimním triatlonu – je nejlepší v Evropě i na světě. A už se zase vrátila k Xteře, v první evropské túře na Sardínii byla druhá. Olympijský oheň už běží z Olympie do Londýna. Při osmidenní pouti Řeckem nesla pochodeň také Marisol Casado, španělská prezidentka mezinárodní triatlonové federace ITU. To svědčí jednak o úctě ke sportovnímu odvětví a druhak i její stále solidní sportovní formě, s níž vládne velké triatlonové rodině. Cestovatelská horečka patří k triatlonu už od jeho počátků. Mnoho velkých akcí se koná v atraktivních slunečných destinacích po celém světě. Teď dvě čerstvé pozvánky: letos koncem června akademické mistrovství světa v triatlonu na Tajwanu. A za rok světový šampionát v duatlonu v Cali v Kolumbii. Běžci, to je přece motivace! FOTO:ARCHIV FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK FOTO:ARCHIV OSOBNOSTI www.behej.com 15

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

První disciplínou v triatlonu je plavání. S nepředvídatelnými změnami počasí je dobré počítat a připravit se na to, že i v letních měsících je často zima a voda se nestačí ohřát natolik, aby bylo možné plavat jen v plavkách. Takže přijde vhod neopren. Jeho použití někdy dokonce přikazují pravidla závodu a bez něj vás nepustí na startovní čáru. Co si pořídit VÝHODA NEOPRENU Neopren nemá jen schopnost chránit proti chladu, ale také nadlehčuje plavcovo tělo, zlepšuje jeho hydrodynamické parametry a tím zrychluje plavání. Pro slabší plavce, kteří se plavání věnují kratší dobu a jejich styl není úplně vybroušený, je plavání v ne- oprenu výhodou. „Vždycky, když se teplota pohybuje kolem hranice, kdy je neopren povolený, jsem jako na trní, aby to klaplo. Na trati delší než jeden kilometr je to pro mě velká výhoda a pomoc,“ říká triatlonista z Ironstars Beroun Michal Procházka, který si je dobře vědom své nejslabší disciplíny. Neopreny se vyrábí v různých tloušť- kách. Tloušťka nad 5 mm už není úplně vhodná pro plavání, ale spíše se hodí na jiné vodní sporty, jako je jachtink nebo windsurfing. Nejpoužívanější jsou neopre- ny o tloušťce 3 mm. JOSEF RENDL na triatlon Od plaveckých brýlí až po gumu na číslo ROZMYSLET SI A SPRÁVNĚ NAKOUPIT VŠECHNO POTŘEBNÉ NA TRIATLONOVÝ ZÁVOD VYŽADUJE TEORETICKOU PŘÍPRAVU. PROMYSLET SI, CO VŠECHNO UŽ MÁM DOMA, CO BY SE MOHLO HODIT A CO JE POTŘEBA ZAKOUPIT. ZJISTIT SI, JAK DLOUHÝ BUDE ZÁVOD, V JAKÉM TERÉNU, ZA JAKÉHO POČASÍ A NA JAKÉ ÚROVNI. A TAKY SE PODÍVAT DO SVÉ PENĚŽENKY. www.behej.com16 TRH/MATERIÁL

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

U výběru vhodného neoprenu zvlášť platí, že je důležité nespěchat. Nikde by neměl vytvářet vzduchové kapsy ani příliš svírat, což by vadilo volnému dýchání. „V naší triatlonové speciálce v Praze jsme nechávali lidem možnost si neo- pren půjčit a vyzkoušet si ho v bazénu. A lidi si to velmi pochvalovali,“ říká Petr Loffelmann. Když je neopren příliš volný v zápěstí, mohlo by do něj zatékat. Když je naopak příliš těsný, můžete ztratit pracně naplavané vteřiny vysvlékáním v prvním depu. Přibalte si s sebou i krém či indu- lonu. Hodí se k namazání krční oblasti, abyste na krku neměli odřeniny od lemu neoprenu. Oblékání a vysvlékání neoprenu je po- třeba věnovat dostatek času i v tréninku. Není to jednoduchá záležitost a vyžaduje dost času. KOMBINÉZA JAKO UNIVERZÁL Základním oblečením jsou plavky a zá- vodní dres, takzvaná triatlonová kombi- néza. Ta se liší od té plavecké speciální vložkou, která zpříjemňuje jízdu na kole. Nejde o klasickou cyklistickou vycpávku, ale pouze o dvě vrstvy tkaniny, které po sobě vzájemně kloužou. Při závodech na delších distancích a delším čase stráve- ném na kole přijde vložka velmi vhod. I zde platí, že kombinézu je potřeba vybí- rat s patřičnou pozorností. Nesmí nikde tlačit, odírat kůži a naopak její přílišná volnost také vadí. Kombinéza je vhodná pro dobrou ter- moregulaci, oproti plavkám je v ní menší zima a lehce nadnáší. „Dneska už na zá- vod neoblékám nic jiného, kombinéza mi vyhovuje a ušetří čas při převlékání. Dám si jí vždycky pod neopren a po vysvléknutí neoprenu můžu hned vyrazit na cyklis- tickou část,“ říká Tomáš Martínek, přední český triatlonista. Při většině závodů není povoleno absolvovat cyklistickou a běžeckou část bez horního dílu oblečení, takže i toto je důvod, proč závodit v kombinéze. Pokud přece jen plavete pouze v plavkách, připravte si na cyklistickou a běžeckou část další oblečení, jako je cyklistický dres nebo funkční běžecké triko. V posledních letech čím dál více triatlo- nistů využívá kompresní návleky na lýtka i stehna, s ponožkami nebo bez.„Elastické „Neoprennemájenschopnost chránitprotichladu,aletaké nadlehčujeplavcovotělo,zlepšuje jehohydrodynamicképarametry.“ FOTO:GARMIN FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK www.behej.com 17 Druhá kůže. Zvykněte si na neopren. Zahřeje i nadnáší.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

podkolenky zvyšují účinnost žilního odtoku z nohou zpět k srdci a redukují množství kyseliny mléčné,“ říká Mikuláš Marcinko z firmy Compressport, která v tomto směru vybavuje přední světové závodníky. PLAVECKÉ BRÝLE A ČAPKA Brýle vybíráme především podle toho, jak nám sedí na obličeji. Možnost výměny nosní přepážky a snadné nasazení zvyšuje náš dobrý pocit. Zabarvení skel a ochrana proti oslnění sluncem také hraje svou roli. Pozor na takzvané skořápky. Při startovní vřavě může dojít k jejich prasknutí a tím k riziku poranění oka. V dnešní době lze koupit i dioptrické plavecké brýle. Plavec- ká čepice plní svou hlavní funkci tím, že chrání proti prochlazení, což může mít ne- gativní dopad na výkonnost v dalších dis- ciplínách. Z dalších věcí je možné popře- mýšlet o koupi špuntů do uší či uchytávky na nos. Nezapomeňte na pytel k uložení mokrých věcí a v depu mějte připravený i ručník. „Jednou se mi při závodě stalo, že během plavání se najednou zatáhlo a začalo hustě pršet. Byla jsem ráda, že jsem si věci na kolo v depu pečlivě zabalila do igelitové tašky. Bylo by dost nepříjemné na sebe nazouvat promočené tretry už na startu,“ míní Andrea Dermeková, výborná slovenská triatlonistka. Plavecké doplňky, jako jsou packy, desky, piškoty a podobně, jsou důležitou součástí plaveckého tréninku. „Začátečník tyto věci prozatím nepotřebuje, může si je půjčit u nás v bazénu,“ říká Petr Valeš, který se zabývá trénováním veřejnosti v triatlonovém oddíle Etriatlon. VÝBĚR KOLA ZÁLEŽÍ NA TERÉNU V triatlonové sezóně se téměř každý víkend konají triatlonové závody a stačí si jen vybrat. S výběrem závodu souvisí i výběr vhodného kola. Záleží na terénu, profilu, délce trati i její náročnosti. Mů- žete jet na kole silničním, horském nebo trekovém. „V našem seriálu amatérských závodů Brdman Adventure pořádáme dva triatlony. Jeden se jede v lese a tam je potřeba vzít horské kolo, druhý vede po silnici, kde mají velkou výhodu borci se silničním nebo trekovým kolem,“ říká na toto téma Michal Dudla, hlavní organizá- tor seriálu. Kolo je chloubou každého triatlonisty. V depu při závodech dlouhého triatlonu zvaných Ironman je možné vidět časov- kářské speciály, za které dal jejich majitel i několik set tisíc. Ale dá se koupit i slušné kolo v dostupných cenových hladinách. „Doporučuji koupit kolo po nějakém závodníkovi, sice starší, ale kvalitnější“ radí Martin Matula, držitel nejrychlejšího českého času na Havaji, asistent prodeje ve svém Hisport shopu. V krátkém triatlonu je povolena jízda v háku, což znamená i kladení důrazu na jejich bezpečnost a omezení používat pří- davné prostředky, jako je třeba cyklistická hrazda. Naopak při dlouhém triatlonu je hrazda téměř nutností. „Nedokážu si představit, že jedu 180 kilometrů bez hraz- dy. Zvlášť na dlouhých rovinatých úsecích, kde je potřeba se co nejvíc „sbalit“ a dbát KAMENNÉ OBCHODY: triatlonová speciálka (Etriatlon Praha, Koloasport Pardubice) běžecké speciálky (Triexpert, Kočárník, Sanasport, Behshop, Sau- cony Lanškroun) plavecké speciálky (plavecký bazén Praha-Podolí, Arena, Emme) cykloprodejny – Velo-dvorak (České Budějovice), Dům sportu Stratílek (Litomyšl), cyklo Bartoníček (Plzeň) ESHOPY: www.sport3.cz www.hisport.cz www.triexpert.cz www.zoot.cz www.b-sport.net www.koloasport Stánky na větších závodech a seriálech (možnost výrazných slev). KDE NAKOUPIT? FOTO:NEWTONRUNNING FOTO:TREK www.behej.com18 TRH/MATERIÁL Formule. Nejlepší závodní speciál na triatlon Trek Plasma Premium, váží 7,8 kila. Depo. Veletrh, showroom nebo výstavní síň.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

LEFFI s.r.o. e-mail: info@leffi-sport.cz mob.: + 420 602 170 879, 777 663 313 /()),63257 TRIATLONOVÉVYBAVENÍ www.leffi-sport.cz Oficiální distributor

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

na aerodynamický posez,“ říká Honza Novotný, který má za sebou desítku iron- manských zářezů. Dnes je na trhu nepřeberná nabídka kol o různé kvalitě a v různých ceno- vých hladinách. Při nákupu se orientujte především podle kvality rámu, kompo- nentů a doplňků. Můžete si kolo nechat postavit i „na míru“. To vás však většinou vyjde o trochu dráž. Při výrobě kvalitních rámů kol se často používá karbon nebo titan, a to hlavně z důvodu jejich nízké hmotnosti. Každý gram navíc může hrát v náročných stoupáních svou roli. Tyto materiály jsou sice pružné, ale jsou také náchylnější na poškození a velmi proble- matickou možnost opravy. Nezapomínejte na hustilku, brašnu pod sedlem s náhradní duší a montážním vybavením. Není dobré spoléhat na to, že vám to někdo ze soupeřů ochotně zapůjčí. Tachometr lze koupit levnější s kabelem, nebo bezdrátový. Pokud používáme sou- časně i sporttester, je potřeba dát si pozor, aby nedošlo k vzájemnému narušení funkcí. Co se týče treter na kolo, je opět důleži- té si promyslet, jak bude vypadat průběh závodu. Jestli se vám vyplatí tzv. „nášlapy“ a ztratíte pár desítek vteřin při přezouvání na běžeckou část, nebo můžete jet na kole v běžeckých botách. V tomto případě je zase nevýhodou nižší síla záběru při šla- pání. V závodních pravidlech je uvedena povinnost mít cyklistickou přilbu. „Vždycky mějte přilbu,“ říká Petr Vabroušek, po dlouhá léta nejlepší český Ironman (už jich absolvoval přes 100!). A mluví z vlastní zkušenosti. Jednou na tréninku před mistrovstvím světa v Mun- cii ho srazilo auto zezadu a rozštípalo mu kolo tak, že přišel o závod. „Nemít tehdy přilbu, už tady dneska nejsem,“ říká. neopren: 5 000–15 000 Kč plavecké brýle: 300–800 Kč plavky: 400–1 000 Kč tiatlonová kombinéza: 2 000–9 000 Kč kolo – triatlonový speciál: až 100 000Kč kolo – silniční: 25 000 Kč kolo – horské: 20 000 Kč hrazda: 2 500 Kč tretry na kolo: 3 500–8 500 Kč běžecká obuv: 2 500–4 000 Kč sporttester: 2 000–12 000 Kč CENY TRIATLONOVÉHO VYBAVENÍ FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK www.behej.com20 TRH/MATERIÁL Změna materiálu. Jana Candrová a rychlá práce v depu. Zátiší před během. Kšilt, boty, tablety.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

www.vivobarefoot.cz Odebrali jsme nepodstatné, abychom stvořili dokonalé Originální barefoot (bosé) běžecké sandály Achilles • Žádný sklon podrážky mezi patou a špičkou • Žádná podpora nožní klenby • Žádný patní tlumič • Žádné nefunkční „marketingové vychytávky“ Podrážka silná 6 mm Dva způsoby nošení – s páskem nebo bez něj TRIATLONOVÉ PROGRAMY INDIVIDUÁLNÍ TEAMOVÉ PLAVÁNÍ BÌH KOLO VÝUKA PLAVÁNÍ TRÉNINKOVÉ PLÁNY INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY SOUSTØEDÌNÍ A KEMPY DOKSYMAN, TRITOUR WWW.ETRIATLON.CZ info@etriatlon.cz 777891754

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

ZDRHOVADLO, RYCHLE NA BĚH Stejně jako u dvou předchozích disciplín je i zde důležité si uvědomit, kudy povede trať závodu a jaká bude její délka. Pak můžete volit mezi závodními botami do terénu (tzv. krosovky), nebo vzít silniční boty s hladkou podrážkou. Závodní boty mají nižší hmotnost než ty na trénink. Mělo by být možné v nich běžet naboso. Navlékání ponožek může zna- menat zbytečnou časovou ztrátu. Hodí se i speciální zdrhovadlo na tkaničky. „Zdrho- vadlo se hodí. Po kole se mi taky většinou klepou trochu ruce a zavazování tkaniček je problém. Ušetří to i cenné vteřiny,“ říká zkušený Pavel Škába, pražský triatlonista z klubu Novis. Zavazování tkaniček je po cyklistické části někdy perným oříškem. Na delší distance jako je půlmaraton či dokonce maraton volte více odtlumenou botu, na kratší vezměte závodky s nízkou podrážkou. Speciální boty na triatlon k nám dováží třeba americká firma Zoot, jejímž ambasadorem je světový triatlo- nista Javier Gomez, a značka samotná má kolébku přímo u zrodu Ironmana – na Havaji. V Čechách se rychle zabydluje a těší se velké oblibě. V horkém počasí myslete na vhodnou pokrývku hlavy a sluneční brýle. Neza- pomeňte si také doma připravit gumu na číslo. Na závodech vám jí většinou nedají. Guma je dobrá k upevnění startovního čísla a při vyběhnutí na závěrečnou disci- plínu si gumu s číslem musíte nasadit, jak stanovují neúprosná pravidla. FOTO:NEWTONRUNNING TRH/MATERIÁL Nezapomeňte na doplňky. Ať je taky na co se dívat.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Forerunner 910 XT je nový GPS sport- tester značky Garmin, který je určený pro nejnáročnější sportovní disciplíny, jakými jsou triathlon, Ironman nebo maratonské závody v běhu či na kole. Jedná se o inovaci staršího, velmi oblíbeného modelu Garmin Forerunner 310 XT. Ze staršího modelu převzal nový Forerunner 910 XT nejen řadu funkcí, ale také způsob a logiku ovládání. Novinkou u Forerunneru 910 XT je možnost vyhodnocení nejen běhu a jízdy na kole, ale poprvé i podrobné vyhodno- cení plaveckých disciplín. Nový sporttester dokáže vyhodnotit plavání jak na otevřené vodě pomocí GPS, tak i v bazénu pomocí pohybových čidel ukrytých v hodinkách. Hodinky při plavání určí automaticky plavecký styl, tempo, uplavanou vzdále- nost, počet záběrů ruky, spálené kalorie a také efektivitu plaveckého stylu. GARMIN Pro každé sportovní odvětví máte možnost nastavit samostatný profil s jiným obsahem displeje, včetně volby počtu a velikosti zobrazovaných funkcí. Pokud si stanovíte tempo nebo cílový čas, mohou vás hodinky vést funkcí Virtuální tréninkový partner. Pokud si na své trati zajedete srovnávací čas, můžete jet příště závod „sám proti sobě“. Oproti starším hodinkám je Fore- runner 910 XT o třetinu tenčí a obsahuje integrovaný barometrický výškoměr s přesnější výškovou statistikou a automa- tickou kalibrací na GPS. Extrémním spor- tům je přizpůsobena výdrž až 22 hodin při zapnutém GPS přijímači. Hodinky pořizují během tréninku nebo závodu podrobný zá- znam tréninkových dat, který se dá na PC zobrazit nad podrobnou mapou a sdílet s trenérem nebo kamarády prostřednictvím sociálních sítí. jsou GPS hodinky, které vyhodnotí běh, jízdu na kole a poprvé i plavání FORERUNNER 910 www.garmin.cz Tempo: 4:50 min./km Čas: 0:28:11,8 Srdeční tep: 165 bpm Vzdálenost: 5,84 km Rychlost: 32 km/h Čas: 1:52:12,3 Vzdálenost: 35,3 km Srdeční tep: 148 bpm Uplavaná vzdálenost: 150 m Čas: 0:02:45,2 Plavecký styl: Znak Průměrné tempo: 1:50 min./100 m Počet záběrů: 39 KOMERČNÍPREZENTACE BĚH KOLO PLAVÁNÍ cena 10 990 Kč www.behej.com 23

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

TOMÁŠ NOHEJL NEJLEPŠÍ TRIATLONISTA VÍC NEŽ TŘICETILETÉ ČESKÉ HISTORIE. K TOMU VŽDY FÉROVÝ, OTEVŘENÝ, SOLIDNÍ. JAKO BY VYSTAVĚL PŘEDOBRAZ PRO PETRA ČECHA, KTERÝ MÁ PODOBNOU ZNAČKU A DÍKY POSTAVENÍ FOTBALU O PATRO VÝŠ V CELÉ ČESKÉ SPORTOVNÍ POPKULTUŘE. S KÝM JINÝM BYSTE CHTĚLI VÉST HLOUBKOVÝ ROZHOVOR O DĚJINÁCH, ZÁKULISÍ, VÝVOJI I VZTAZÍCH „TRIATLETIKY“? TAKHLE JE VIDÍ FILIP OSPALÝ. Jak se hledá (triatlonové) bublina slasti FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK 24 www.behej.com OSOBNOST

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

vnitřně zklamaný, cítil jsem propadák z pohledu výsledku (19., pozn. red.). Mrzelo mě, že rozlučka nedopadla líp. Naštěstí triatlon má výhodu, že se dá přejít jinam, na jiné vzdálenosti. Nepřestáváte být triatlonistou. Kam se budeš ubírat ty? Omezím starty. Nebudu jezdit třináct patnáct závodů do roka. Vyberu si od pěti do osmi. Delších? Kombinuju střední (1,9 – 90 – 21, pozn. red.) s bezhákovými krátkými. Termínovka je nabitá, obtížně se to slaďuje. Jak bys co nejvýstižněji charakterizoval triatlon? A pozval na něj ty, co ho dosud neobjevili? Tím, že se skládá ze tří disciplín, vás úplně pohltí. Na to se připravte, pokud se rozhodnete se do něj ponořit a věno- vat se mu pořádně. Zabere strašně moc času. Tím spíš pro hobíka, který chodí do práce a chce ještě stihnout něco na- trénovat. Ale pozoruju kolem sebe, jak ten, kdo začne, propadne cele, věnuje tomu všechen volný čas. Připravuje se, jezdí na závody, díky internetu pořád loví nějaké novinky i z druhé strany zeměkoule. Tedy celoročně. Triatlon je zajímavý, ale hodně náročný. Uff, teď jsi ho objektivně zhodnotil. Což každého nemusí svoji náročností hned na první pohled nalákat. Jak bys získal zájemce? Krásné jsou právě ty tři disciplíny. Pořád máš na výběr. Nechce se mi jít dnes plavat? Půjdu běhat! Nechci běhat? Jdu na kolo. A ten trénink nikdy neošidím. Když prší, nemůžu na kolo, půjdu do lesa běhat, nebo do bazénu. To je plus. K tomu jedna disci- plína pomáhá druhé, plávání tvoří zároveň regeneraci ostatním dvěma. Triatlonisti nebývají zranění. To už zní líp. Co ti triatlon dal? Naplně- ní sportovního cíle, poznání světa, nebo něco přímo uvnitř osobnosti? Dal mi… Všechno. Nejvíc však vidím v přínosu pro zdraví. Když jsem začal trénovat, musel jsem přemýšlet, jak si to všechno srovnat, abych se nezranil a ne- přetáhl. Dnes je mi šestatřicet a necítím se opotřebovaný, zničený vrcholovým spor- tem. Naopak tělo je rovnoměrně posílené, mám vysokou aerobní kapacitu. Cítím se velmi dobře, určitě mladší. Ale v cíli evropského šampionátu v Ejlatu, kde jsi ztratil poslední naději na čtvrtý olympijský start, jsi vypadal hodně unaveně, až rezignovaně. Byl jsem zklamaný, to jo. Věděl jsem, že to bude pravděpodobně můj poslední závod na velké olympijské scéně. Ta možnost, abych vyhrál, a dostal se tak na olympiádu do Londýna, byla hodně maličká. Přistu- poval jsem tak k tomu. Šel jsi však do boje se vší vážností vyty- čeného cíle. Snažil jsem se, ale nesedlo mi to. Nepřišel den D a hodina H. Přitom forma byla, což mi potvrdil výsledek o týden později, když jsem vyhrál výborně obsazenou americkou bezhákovou sérii profesionálů v St. Anthony. Ale tady v Izraeli jsem byl Patrně přijdeš o podporu státem podporova- ného reprezentanta. Půjde se sportem uživit? Musím hledat závody tak, aby se mi to vyplatilo. To znamená připravit se, abych uspěl na kvalitním podniku. Protože čtvr- té místo už nic moc nepřinese. Ekonomické podmínky v českém triatlonu se mění. Dříve vás nejvíc zabezpečil klub, částečně stát, prize- money byly přilepšením. Teď se poměr obrací, že? Přesně tak. Finanční situace se dotkla všech, i klubů, to je vývoj. Bublina slasti splaskla. Já jsem rád, že jsem měl nejlepší úspěchy v době, kdy to ještě šlo (v devade- sátých letech Tomáš Kočař vyhrál jednou v Brně i sto tisíc, pozn. red.). Teď to beru reálně. Máš rodinu se dvěma dětmi. Tedy o po- kračování kariéry se rozhodneš hlavně podle finančních podmínek? To je těžký. Posledních pár let jsem si říkal: Jo, ještě dva tři roky dám. Když jsem loni viděl Grega Bennetta, který v devětatřiceti vyhrál Des Moines (jede se v Iowě, nejlépe dotovaný krátký triat- lon na světě, pozn. red.), nebo Crowieho Alexandra v osmatřiceti zvítězit na Havaji a v Las Vegas na halfironmanovi, pomyslel jsem si: Do čtyřiceti klidně vydržím. Ale taky vím, že když někdo přijde za tři měsíce a dá mi zajímavou nabídku na práci, budu hodně přemýš- let… A možná skončím s triatlonem ze dne na den. Nepostavil sis ještě cíl: Dát Havaj v plné kondici? Anebo se na ni podívat za čas, jako hobík, veterán? Ne, jakmile odejdu z triatlonu, vracet se k závodům nebudu. Tu Havaj bych si vyzkoušet chtěl, ale není to středobod mého zájmu. Letos ji určitě nestihnu, trénuju jinak. Možná příští rok. A možná už sportovat nebudu. FILIP OSPALÝ 36 let Ekol Brno (dříve Kepák) nejlepší český triatlonista všech dob ŽIVOT narodil se v Ústí nad Labem, žije dlouho v Brně partnerka Olga, bývalá volejbalistka, dvojčata Adam a Alice (4 roky) vystudoval Masarykovu univerzitu, ekonomicko-správní fakultu nejlepší výsledky: KARIÉRA mistr Evropy v olympijském triatlonu 2001 (2. 2002) 3x vítěz závodu světového poháru 2. na mistrovství světa v halfironma- nu 2010 vítěz americké série Life Time Fitne- ss 2010 vítěz halfironmanu Austria 2010, 11 i 12 mistr Evropy v duatlonu 2006 3. na MS v aquatlonu 2001 3x akademický mistr světa 3x startoval na olympiádě (nejlíp 20. Peking 2008) 9x Triatlonista roku – 6x absolutní vítěz ankety, 3x jen triatlonista mnohonásobný mistr ČR na olympij- ských a sprint tratích „Krásné jsou právě ty tři disciplíny. Pořád máš na výběr. Jedna pomáhá druhé, plávání je zároveň regenerací ostatním dvěma, kolu i běhu. Triatlonisti nebývají zranění.“ www.behej.com 25

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Nabídek na práci ve sportovním pro- středí, těch může být málo na tvé úrovni – pozicí i platem. Anebo se díváš spíš po „normální“ práci? Vždycky jsem říkal, že sportovním manaže- rem nebo trenérem být nechci. Vidím okolo sebe, jak to funguje. Spíš odejdu ze sportu. Otec i bratr Dalimil mají několik prosperujících firem, daří se jim dobře. Uvažuješ tímhle směrem? Spolupracujeme částečně, ale brácha mě kvůli sportu do práce tolik nezatahuje. Já sám vím, že kdybych dělal něco vedle, tri- atlon ošidím a to nechci. Třeba budu ještě tři roky vyhrávat. Anebo záhy nastane ta jiná situace… Ale pořád zůstáváš špičkovým závodní- kem slavného jména. Kterého úspěchu si považuješ nejvýš? Je těžký vybrat a vyzdvihnout jeden. Z me- zinárodního hlediska, když píšu nějaký přehled, začínám trojnásobným startem na olympiádě. I když jsem tam nikdy nezajel tak, jak bych si přál (Sydney 2000 nedo- končil, Atény 2004 – 29., Peking 2008 – 20., pozn. red.), je to ukazatel nějaké kvality a vyrovnanosti na špici. Pak je ta Evropa 2001. Víc je vítězství v Karlových Varech, než druhé místo na mistrovství světa v hal- fironmanu 2010. Olympiádu stavím trošku výš, tím že byla třikrát za osm let. Než dvě Evropy dva roky za sebou. A zážitkově? Doma ve Varech se to sečetlo. Po Honzově bronzu (Řehula třetí na olympijské premi- éře v Sydney 2000, pozn. red.), euforie, vr- cholný zájem, přímý přenos celého závodu a moje vítězství. To bylo fakt pěkný. Anthony. Potkáme se u jídla s Atkinsonem a Dochertym, největšími soupeři. Ale kecáme, začali si spolu stěžovat na řády národní olympijské kvalifikace… Jen já už nemusel. :-) Našly by se taky výjimky? Třeba jako Spencer Smith, myslíš? Spor- tovec výborný (dvojnásobný mistr světa i Evropy, pozn. red.), ale chováním se dr- žel bokem, řekněme trošku extravagantní. Ale teď jsem ho potkal, trénuje na Floridě hobíky a vypadá úplně v pohodě. Taky jsem slyšel, že podobně vystupuje Lance Armstrong, co se vrátil k triatlonu. Že si asi myslel, že bude vyhrávat, a ono to ne- jde a on nadává všem, že jsou to jen běžci a tak. Uznávám, že je pro celý triatlon přínosem, ale nemá okolo sebe příjemnou atmosféru. Každý jsme zkrátka jiný. Tvrdá konkurence vládne všude i v nalajnovaném systému nové triatlonové velmoci – Rusku, že? Oni mají mnohem větší možnosti a širší základnu. Na posledním mistrovství Evropy v Ejlatu startovali dokonce ve dvou odlišných reprezentačních dresech, jedni z výběru z Moskvy nebo Petrohradu, druzí z béčka. My můžeme vytvořit skupinku možná deseti mladých podporovaných závodníků, a když se z nich dva chytí na mezinárodní scéně, bude to úspěch. Buďme za ně rádi „Vzor jsem neměl, to ne, ale klobouk dolů, co zajel a jak přistupoval k tri- atlonu ve své době předolympijské. Přešel z nehákové do hákové éry. Jihoafričan, který jezdil za Británii ve Francii. Pětkrát mistr světa, třikrát Evropy.“ 1. Simon Lessing 3TRI-OSOBNOSTI VŠECH DOB „Vydržel nejdéle jako jednička na světovém žebříčku. Každou sezonu něco zajel, to platí dodnes. Australan, co si vzal Američanku, byl párkrát taky v Česku. Vždycky se mě ptá česky: Ahoj, jak se máš. Je s ním sranda.“ 2. Greg Bennett „Majzl tam taky patří. Za všechno, co tady dokázal v pionýrských časech. Talentovaný plavec, který to jen sám v začátcích dotáhl hrozně vysoko i na mezinárodní scéně (nejlíp 4. Na ME, 9. Na MS, pozn. red.)“. 3. Tomáš Kočař Ale tři výhry ve světovém poháru stojí, co se týče konkurence, možná ještě výš, ne? Měl jsem štěstí, že jsem vždy vyhrál s těmi nejlepšími. Porazil jsem v Madridu Gomeze, všechny Němce. Pak v Hamburku zase Něm- ce, Švýcary. V Lausanne i Bennetta a další, prostě jména, co vždycky něco znamenala. Vzal ti triatlon něco? Našel bys něco, co jsi jeho vinou nestihl? Ne. Do šestnácti jsem byl hodné dítě, nechodil jsem po diskotékách. Pak jsem začal se sportem, a nic mě nesvazovalo. Po třech čtyřech letech jsem viděl, že to k něčemu může být. Naučil jsem si stavět svůj harmonogram. Celou kariéru jsem studoval vysokou školu i PhD., to jsem zatím přerušil. Ne, nic mi to nevzalo. Jen dalo: procestoval jsem celý svět, mám zdravou rodinu, dům za Brnem. Sportující ženy musejí děti plánovat obezřetněji. V další části kariéry jim ve vytrvalostních disciplínách obvykle pár let biologicky pomůžou. Jak to mají otcové, navíc s dvojčaty? Prostě to přišlo a já jsem to dokázal při- jmout. Děti se narodily těsně před olym- piádou v Pekingu 2008. Jak rostou a taky mně je víc, už netrénuju třífázově každý den. Ráno je odvedu do školky. Pak si jdu zaběhat, zaplavat, nebo na kolo. Potom je vyzvednu. Trénuju jen půl dne, stačí mi to. I Olča (partnerka, pozn. red.) se mě ptala, co má udělat, abych mohl trénovat víc. Ale v mém věku už víc nemůžu, re- generace je delší, dvě fáze za den mi stačí. Výjimečně jednou týdně dám tři. Vaše generace vyšla z individuální pří- pravy rozvíjejícího se sportu. Teď už se triatlon zprofesionalizoval i systémově, všude mají národní výběry, tréninkové skupiny, kluby. Tady na to nemáme. Musí český triatlonista odejít do ciziny, aby se vyškrábal do elity? Snad ne. Silná skupina se tu nikdy nevy- tvoří, máš pravdu. My si hrajeme každý na vlastním písečku, jsme spíš rozhádaní, místo abychom táhli za jeden provaz a přáli úspěch i druhému. Každý šťourá, co ten druhý dělá špatně. Jak vypadají vztahy ve světové špičce, kde už jde o slušné peníze? Asi u ženských je to už trošku jinak, nemusíme chodit daleko že… (viz domácí nevraživost Frintová vs. Vodičková, pozn. red.). U chlapů asi ne, zůstává to dobré. Hostuju za francouzský tým s Brown- leeovci a Gomezem. Spolu jdeme na večeři, na snídani. Ale na závodě jsme pak každý sám za sebe. Nebo teď v St. „To byl impuls, že se dostal z malého sportu do obzoru celého světa.“ 1. Triatlon na olympiádu 3TRI-UDÁLOSTI HISTORIE „Jak Julie Moss lezla po čtyřech do cíle na Havaji a ztratila vítězství – neměly know-how, co dnes, jely, jen, co kdo vydrží, moc silný moment o nezdolnosti.“ 2. Ironman Havaj 1982 „Výsledek, který uvádím v curriculum vitae nejvýš. Třikrát jsem se dostal mezi nejlepší, a zároveň se tam do- kázal stabilně po tři období držet.“ 3. Tři olympijské starty OSOBNOST www.behej.com26

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

dičková, ta si vybírá lukrativní starty… Ostatní asi své starty dotují, že? Kdo se dostane do reprezentace, má díky svazu podporu od centra ministerstva vnitra nebo školství. Žije. Když Vendula (Frintová) zajede ITU závody do desítky, nějaké prize-money vydělá. Startovné je oficiálně striktně zakázané. Od roku 2009 dostávali lidé z golden group mistrov- ství světa tři tisíce dolarů diety, teď už jen ubytování. Musíš si zkrátka vybírat. V Česku dostaneš za vítězství možná deset tisíc korun. Ale pár hodin cesty na západ, to je mnohem víc. Váží si tě, dostaneš i startovné. Každý si musí najít svoji cestu. Pořád se drží ráz triatlonové pionýrské doby, musíš si poradit sám. Proto mi vadí, že místo toho, abychom mluvili pozitivně směrem ven, dostávají se ven zbytečně tahanice a spory. Přitom nás je pět a půl. Napřímo sleduješ a sám píšeš dějiny triatlonu. V čem se za těch dvacet let, co ho děláš, nejvíc změnil? Rozvojem médií, hlavně internetu. Před dvaceti lety jsme neměli mobil ani inter- Jak tedy uchopí nadějný mladík světové stéblo? Pro mladou naději jsou nejlepší podmínky díky akademii tady v Brně. Ale chápu, že nikomu z Plzně se nebude chtít jít za kaž- dou cenu do Brna, tak výjimečné možnosti tu zase nenalezne. Ale není to o podmín- kách, tu sílu musíte najít v sobě. Já je taky neměl, hledal jsem si a našel je sám. Doba se mění, jako by uvadalo zaujetí, chuť makat… Já s mladýma netrénuju, ale občas něco vi- dím a zaslechnu. Trošku zlenivěli, obecně, všichni. Můj atletický trenér Punčochář chodí suplovat osmáky na tělocvik a říká mi: Ze šestnácti jen dva sportují. Ten kdo chce, musí sám. Něco obětovat. Nejdřív něco ukázat a pak něco chtít. Ne si lítat na soustředění na Kanáry a pak být na mezinárodní scéně někde čtyřicátý. Dnes to bývá bohužel naopak: nejdřív se něco chce dostat a pak se čeká, jestli z toho vyjde výsledek. Kdy tedy povstane další Ospalý? Nabažili jsme se a musíme čekat… Záleží, jak dlouho. Já, Řehula, Matula a další jsme nevyrostli z nějakých středisek. Nemůžou všichni myslet na medaile. Všechno se tak zrychlilo a nahustilo, běhá se desítka pod třicet. Jinak to nejde. A stojí to obrovské peníze jen se moci účastnit vrcholných podniků po celém světě je velmi nákladné, bez nich nemáš potřebné body na start na šampionátech. Nemusí se tam všude jezdit. Mně se třeba na východě v Japonsku i jinde nedařilo, deset let tam nejezdím. Peníze nejsou, musíš hospodařit, dobře si vybrat starty. V Evropě je dost velkých závodů. Nikdo nedokáže od března do listopadu jezdit na špičkové úrovni. Nasměruj to na léto na Evropu. Já nemusím ani jezdit v zimě do tepla. Začnu závodit později a až květen, červen potřebuju být v top formě. To se dá zvládnout. Uživíš se tedy ty a železňák Vabroušek. Možná to dá dohromady Frintová a Vo- net. V Brně byly dva cyklistické obcho- dy, kde jsem si musel všechno nakoupit. Tréninkové plány se předávaly ústně, nebo zkoušením sám na sobě, občas někdo přivezl z Francie časopis Triathlet. Dneska nemusíte vstát z postele a vy- bavíte se perfektně materiálem a hlavně informacemi. Kromě výkonnostního posunu to je právě tahle informační dostupnost. A sportovně? Dříve žila komunita triatlonistů, kteří zkoušeli různé závody. Dnes se vytvořili zcela odlišní specialisti, ironmani, kvadriatlonisti… Dřív přišel plavec, cyklista nebo běžec a dělal triatlon. Nyní se už od žáků při- pravují triatlonisti. A postupem času se oddělují specialisti do různých směrů, na olympijský, na dlouhý, teď už i na Xterru a další. Doma to ale systémově funguje skoro stejně. Silnější klub žije jen jeden, ale spíš se každý stará sám, to už několikrát zaznělo. Nejsme velmoc, tou jsme bývali chvilku. S asi dvou a půl tisícem členů svazu a stej- ným počtem hobíků netvoříme žádnou masu. Jsme však v blízkém kontaktu s Německem, nebo Amerikou, kde to je o něčem jiném. Ve světě se triatlon ubírá dvěma směry. Vytvořila se úzce vyčleněná větev olympijských profesionálů. A mohutně se rozvíjejí veřejné spíš delší závody, po- dobně jako běžecké maratony, dálkové lyžařské laufy nebo bikové maratony. Triatlon není jen jeden. Každá skupina se profiluje svým směrem. Profíci jsou hlavně olympionici. Pak je tu masa, co jezdí ironmany, střeďáky, nebo krátké bezhákové závody. Když jedu v Americe, nikdo tam nezná Brownleeovce nebo Gomeze, největší olympijské hvězdy. Jen Ironmana znají všich- ni, to je značka, kterou uznává celý svět. Ono se to nesmíří nikdy. Sportovně ani komerčně. Každý se – v dobrém – drží svého a nemá důvod podávat ruku. „Vím, že do čtyřiceti klidně vydržím. Ale taky vím, že když někdo přijde za tři měsíce a dá mi zajímavou nabídku na práci, budu hodně přemýšlet… A možná skončím ze dne na den.“ FOTO:ARCHIVFILIPAOSPALÉHO Bez háku. Na kole jezdí raději sám... až v Americe. www.behej.com 27

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Ironman si jede svůj byznys. A svůj si svým způsobem drží i olympijská větev, s napoje- nými závodníky, trenéry, funkcionáři. Najít nějakou společnou cestu by znamenalo oběma něco osekat. Ale oni nechtějí, nema- jí proč. Možná se něco málo objeví, nevím. Triatlonisti to takhle chápou a umí s tím žít. Mistrovství světa v dlouhém je prostě Havaj a všichni závodníci to vědí. To, že se světová federace ITU snaží dělat vlastní podnik, nikoho moc nezajímá. U nás vypadala vývojová křivka asi takhle: devadesátá léta žila s nadšení pro nový sport, triatlon se dostal výš, než kam skutečně patřil. Okolo roku 2000 si prožil vrchol. Pak to vinou nejrůznějších sporů i opotřebování materiálu včetně vztahů hluboko spadlo. A nyní se do- stává na možná skutečně reálné pozice. Souhlasíš? To je přirozený vývoj. Co se týká sportu, olympijský triatlon bude i dál úzce zprofi- lovaný. V začátcích a mládí si ho zkusíte, ale pro hobíka pak už je pasé, nemá šanci. Co tedy poradíš lidem do sezony? V Americe mívám tréninky a večerní posezení s hobíky. Snažím se jim to vštípit. Oni jsou zvyklí trénovat, trénovat, tréno- vat, a na nic se neohlížet. Já jim říkám: Máte rodiny, chodíte do práce, ještě takhle makáte. Pak se přetrénujete, jste zranění, otrávení z toho a za chvíli ani nevstanete, abyste mohli jít do té práce. Co pak na to rodina? Zamyslete se nad sebou, děláte to pro zdraví, pro radost. Chápu i cíle: dostat se na Havaj nebo do Vegas. Tam už to po- třebuje řád a pořádný trénink, který bolí. Ale pořád s mírou. Začněte v klidu, sami si poznejte, co vám vyhovuje a co vás baví. Užijte si to! Jasně. Neznám kutila, který by byl rád, že se klepne do prstu a nemůže pak spravovat zahradní domek. Ale jo, já jsem rád vorvanej z kola nebo běhu, ležím na zahradě a užívám si, jak jsem si zamakal. Takových je nás plno! To já bych si jako zábavu nevybral, kdyby mě to takhle bolelo :-) . Opravdu si to užijte. Lidi v Americe pak žijí závodem celý víkend. Zaplatí sto dolarů startovné, musí někam dojet autem třeba osm hodin. Na druhý den se pak vydají většinou hned zrána na trať… Na každým pouťáku je aspoň tisíc lidí. V cíli dostanou medaili a triko a pak dlouho sedí, vyprávějí si, pouštějí si záběry z facebooku. Baví se, užijí si to se vším všudy. Tady na to lidi pořád nejsou zvyklí. „Hobíci? Chápu i cíle: někam se dostat potřebuje řád a pořádný trénink, který bolí. Ale pořád s mírou. Začněte v klidu, sami si poznejte, co vám vyhovuje a co vás baví.“ Zlato. Třikrát v řadě v St. Pöltenu. Stříbro. Olympijská Evropa v Györu. Bronz? Český pohár kdysi ve Zlíně. FOTO:ARCHIVFILIPAOSPALÉHO FOTO:ARCHIVFILIPAOSPALÉHOFOTO:ARCHIVFILIPAOSPALÉHO OSOBNOST www.behej.com28

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

29

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

ZZZEHKHMFRP30 2\'329÷\'1$ :‰tdm^urmoy^um^bkowg urh^ukompsh otlhgobhmoypr^`oym•bo_”4 Ms\kfri\w7f^\k M\jm{qbgj’#:mhmk^bnm`rs\sk‡w’s fk\{‡" wm`k“hvgb{\j’rsk\k‡#U‡ib “k\nm \`mw\kŽ w hmkkmrsf#F“rw’qbk^fnp\^ug“jkmebj`Žib kb gbkmrjem`fk\wbrwŽj{\j’rsk‡k“grmu wbrj’rrn’ k“#:muc‡j! b`w\{kf^erbwib" sm k“jq“gkunm`“w\g“k\e\w\grhŽemfpmkj\k\# F^ruhm:yos‰j!jfrsprw’s\whw\`pf\simku! spbkŽp\mpd\kf{‡smp{‡wm`v C^jtdid}b•m^jokdpshok|lphitjl urh^ukomw4 ?p\ksf bh “rsbh Iqfhp‡shŽjspf\simkugbnmwmibk‡g“{`\we‡hu! s\h b{‡wm`rbw’s fkmunm`m]‡^zhifrsf^hŽ" juhpfsŽpfu\smrbw “jw u`z#Nb`zk‡rsunz! s\hsf{mw‡k“!k’h`z)%hjnbhim!k’h`zgbk _bh‡k“k\]’e#U`bgbwbih pm{`“ijb{f spf\simkz`mj\\w{\ep\kf_“#:mj\rbw f^ekf {k\g“\kbk“ibehŽnqbhw\nfs#Ipmsmgb^zhifrsh\ _\rsmgbks\hmw‡wruwh\jb{fni\w‡k“j \]’ebj# C^m9dkxtuj^!_brh pbnpb{bks\ks \mizjnfmkfh C^jthl‰lro}yrgmowut•k|_”gdl }‰yobwg^kehroml^m&!.hjni\w‡k“!.%hj hmim!\'&hj]’e!nm{k#pb`# Uu{\k\Fmg`imw‡ Cbsmnm`m]kŽg\hmufpmkj\k\#ñrn’^ernm" _“w‡{nm`rs\skŽ_‡rsfwbwzpmwk\kŽjsbjnu \fksbk{fs’#Qnp\yfnpmsm`mnmpu_ugfrnm_“s\s rf_\r\sbjnmk\gb`kmsifwŽ`fr^fni“kz\n\h rbrk\ fsem^mkbgw“^b`m`p mw\s#6smgbk\ s’^esmsp\s“^es’ “!gbifhm mrs\sk“{‡wm`k“^f k\]u{ug“rmus’ fwmrs# F^ruhm:yos‰j!jfrsprw’s\whw\`pf\simku! spbkŽp\mpd\kf{‡smp{‡wm`v C^jydkjowrokhgr^idpk^y‰m•yudrmm•l urh^ukomwUudrr^4 C\kI‡ibk Ii\w‡k“wysbpp\{‡wm`b^eup_fs’kbk“s\h `vib fsŽg\hmwmizjnfgrhŽjspf\simku!npmsm b nqfg“{`’k\emprhŽjhmibrbkbgb`bw]\i“hu# Op_fs’gbh`m]pu!h`z gb`bsbwhmks\hsu rk’g\hmurhunfkhmu#U\rbk\`puemursp\ku! h`z w‡jk’g\h‡rhunfkh\uni\wb!s\hg\hm r\jmrs\sk gb{`b^j‡wbihmu \k^f{sp‡su `mek\s!npmsm brbrhunfkh\]fhbpv{nmj\i“ wk’g\hŽjrfkdisp\^hukb]mwgfkŽjs’ “j sb^ekf^hŽjj“rs’# D^rdkW^b‰j!_brh pbnpb{bks\kswysbpp\ spf\simku!\rfrsbksnpm`bgbNpfbynbps S|tdpu‰ud!l|obpoy•b‰ld 0,18/» 0÷6«& -60( 1$ 675Ÿ1.< :::%(+(-&20 80«67,/, é/Ÿ1(. 2 129÷ 9=1,.$-«&«0 é$623,68 6 02å1267« \'27$= 1$ é(6.§ 2\'%251«.< 9 75,$7/2129§ 2%/$67, 6(j/$ 6( 1Ÿ0 &(/Ÿ $\'$ =$-«0$9»&+ 27Ÿ=(. 1$ 1÷.2/,. = 1,&+ -60( +/(\'$/, 2\'329÷\', Ctdl}^a•m^i•`•urh^ukomhtu^ydtusdbm•l y”jw#Wjw dmotuhl‰l}^u•lidm t_”gdl#Wurh^ukomoy `g}‰yobx itdltd}Ÿa^tumhkpow}didbmogom^ jr‰uj `gy}b‰kdmotud`g%!,"(%", jlykontjlro`dtprxl”rm l a^tdl#F l`•kdlid}bok‰m• hroml^m^ypshi^udkmla^td&\'" &)gob#C^jbkowgoury‰ps•pr^y^ ^i^j l}pxto_dltdpk‰mwidurmhmj idbmoukhy `gbht`hpk•m4 pmm]bps#d5dj\fi#^mj Fzri“j! bnqfpm{ujkŽjnq“rsunurs\_“gb`bk pmh#Km{ujk jnq“rsunbjpm{uj“j{bgjŽ" k\kbnqbn“k‡k“rb\{\q\{bk“m`nm_fkhu`m spŽkfkhmw ^eni‡kv#Nmw’s fk’{\_“k\g“^“^e wzspw\i^v^ez]“#Iqfni‡kmw‡k“spŽkfkhu`fr^fni“k gbsmrim fs’g “uãem]“hvÒ#Dpmj’pm_k“emm]" `m]“{‡ib “{bgjŽk\k\_\ru!hsbp jmemunm np‡^fw’kmw\srbrnmpsu#Q{fj’w“^bni\wbjb \]’e‡jb#Dmimrn“ bFN7#G\g\qbgb{`“jb kbgw“^bk\hmib# F^ruhm:yos‰j!jfrsprw’s\whw\`pf\simku! spbkŽp\mpd\kf{‡smp{‡wm`v C^jidbxkd hu pk^yd`j urmhmjm^ oudysdmyob”4 A\k\C\em`mw‡ NpŽkfkhk\wmikŽwm`’gb`vib fs #Gb{k\jbk‡sm w \h! b]b{k’emkbg`bm]rsmgk’\]rmiwmw\sspf" \simk#Ii\w‡k“g\hmni\w‡k“!qbhi]zgb`bk#G\wmikŽ wm`’rbw \hni\w^frbsh‡w\g“rpm{`“ik jfnm`j“k" h\jfkb grmuwnpveib`kŽwm`’rwf`fsbik j`kbj# Qbihmupmifep\g“nmw’spkmrsk“nm`j“khz\hw\ifs\ wm`z#Qikz!w“sp!eimu]h\!sj\w‡wm`\!npmu`z# 7b{nmw fjkus“kbk“\kfmpfbks\^bnqfni\w‡k“# Iqb`bw “j{\_‡sb_k“^fk\ni\wmujkmebj`bi “ w{`‡ibkmrs!kb gbnqb`bnr\k‡!npmsm bhif_hug“# JdurS^kd !spbkŽp

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

]\k‡ku#:\i “(dbizrf`‡w‡j k\(%#!+%#\.%#hj#Iqf]’euk\j’_bh\g“\'dbiz! \h`z gbei\`!s\hhmurbhbkbpdbsf^hŽsz_fkhz# D^rdkW^b‰j!_brh pbnpb{bks\kswysbpp\ spf\simku!\rfrsbksnpm`bgbNpfbynbps …  òI" ƒ  " )272é7$/$\',6/$9$\'Ÿ0(.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

)272é7$/$\',6/$9$\'Ÿ0(. €" “@ $  $ C" ‰  ß " ZZZEHKHMFRP 31

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

32 ZZZEHKHMFRP 9»å,9$ w’`“spf\simkmw“Hsbr‡k^f J•u^i•tu 67(-1÷ -$.2 1(086«7( 0«7 2%$9< = 75,$7/218 1(7 (%$ 6( 675$&+29$7 $1, 2 \'23/ÿ29Ÿ1« (1(5*,( 3 , \'(/j« =Ÿ7÷å, 327 (%$ 9<3/<1( ¸3/1÷ 3 ,52=(1÷ 7÷/2 6, =.5Ÿ7.$ 6$02 (.1( -(1 6 7«0 086«7( \'23 (\'8 32é«7$7 $ %»7 3 ,35$9(1, -«67 $ 3«7 7$\'< 3$7 « 0(=, 628éŸ67, 9/$671«+2 63257291«+2 9».218 2%9<./( 759Ÿ 0(=, +2\',128 $ \'9÷0$ , 9«& $ 72 8å 6( =Ÿ62%< 9<é(53Ÿ9$-« lwt•udpos‰b! )272é7$/$\',6/$9$\'Ÿ0(.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

www.behej.com 33 „Výživa triatlonistů se zásadním způsobem neliší od ostatních vytrvalostně a silově- vytrvalostně orientovaných sportovců,“ potvrzuje Vlastimil Chadim, výživový poradce Běhej.com. „Triatlon patří mezi sporty s nejvyšším energetickým výde- jem,“ dodává výchozí a zásadní premisu. Nedivte se, že se triatlonisti pořád něčím cpou, „dojíždějí“ sladkými tyčin- kami a tahají s sebou lahev s vodou. Ale zůstávají hubení jako lunti se svalovými vlákny vyrýsovanými jako z učebnice anatomie. A teď, pozor, přesná čísla! „Na základě kvantity a intenzity tréninků považuji pro udržení neutrální energetické bilance ne- zbytné denně přijímat u mužů 4 000 až 5 000 kcal (17 000 až 21 000 kJ) a v případě žen 3 000 až 3 500 kcal (12 500 až 15 000 kJ),“ tvrdí náš expert. Hlavním dodavatelem energie jsou sacharidy - nepostradatelné palivo pro in- tenzivní vytrvalostní výkon. Denní příjem pak častokrát překračuje i 750 gramů sa- charidů. Což odpovídá dávce až 10 gramů sacharidů na 1 kg tělesné hmotnosti. Při vysoké energetické spotřebě však vzrůstají také požadavky na příjem tuků. Ty přinášejí v 1 gramu více než dvakrát tolik energie než cukry. Bez nich by nebylo možné zajistit požadovaný celkový energetický příjem. Ze zdravotního hledis- ka preferujme tuky rostlinného původu jako jsou rostlinné oleje, ořechy, rostlinná semena, kvalitní margaríny a tuky z ryb. Díky vysokému obratu proteinů v těle a častým katabolickým stavům vyvolaných tréninky, má triatlonista rovněž vyšší po- žadavky na příjem bílkovin. Denně by měl organismu zajistit 1,4-1,7 gramu bílkovin na kilo živé váhy. Délka triatlonových tréninků bývá ve srovnání s většinou jiných sportů mno- hem delší. Mezitím přesuny do bazénu a zpět, oblékání na kolo, údržba materiálu a pak ještě další převlékání na běh. Vysoké ztráty tekutin pocením kladou také vyšší požadavky na příjem tekutin a elektrolytů. Na vodu se šťávou triatlon jen těžko zvládnete. „Neobejdete se bez iontových nápojů, které přinášejí vodu, sacharidy a ionty hlavních minerálních prvků,“ dodává Chadim. Zmíněným specifikem triatlonu je pří- jem potravy nebo vody v průběhu výkonu, myšleno i tréninku. Není vůbec na škodu si na kole spolknout müsli tyčinku, po dojezdu banán, nebo i rohlík se šunkou a ještě pak jít hned běhat. Víc než jinde se využívají lehce stravitelné energetické gely. Příjem „paliva“ však bývá individu- ální. Hodně triatlonistů pije na zpestření kolu, pro oživení chuťových buněk i hořké nealkoholické pivo. Vyzkoušejte, co vám sedí. „Ani při závodě neměňte běžné návyky, nevypaltí se vám to,“ radí zkušený triatlonista Jan Kubíček. PIJE SE I RÁNO VE VODĚ Plavání se od běhu a kola odlišuje nejvýrazněji. Nejen prostředím, ale také zátěží jiných svalových skupin, a vlastně i délkou – bývá nejkratší. Vět- šina lidí plave brzy ráno, mnozí úplně nalačno. „Aktivita prováděná po 10-12 hodino- vém odstupu od posledního jídla (večeře) nemůže dosahovat maximálních a sub- maximálních intenzit,“ vysvětluje náš výživový poradce. Začínáte-li v obvyklou sedmou hodinu ranní, něco sníst už se dá. Výborné je ovo- ce, sušené ovoce, nebo ovocné kompoty, ty se dají pozřít ještě 30-45 minut před zahájením aktivity. Ještě lepší je použití proteino-sacharidového nápoje půl hodi- ny předtím, než se ponoříte do bazénu. Máte-li od probuzení aspoň hodinu času, nebojte se ani jogurtu nebo jogurtového nápoje i lehce stravitelných sacharidů jako jsou bílé netučné pečivo, piškoty, sacha- ridové tyčinky. Pokud se vám to nezdaří, vypijte aspoň nápoj s obsahem sacharidů – ředěný džus nebo ovocnou šťávu. Berte si lahev s vodou nebo ionťákem i k bazénu. Mokré vás to asi nenapadne, ale i tady vodu z těla ztrácíte… Pokud pla- vecký trénink trvá do 60-75 minut, není třeba kromě vody do sebe cpát nic. Zůsta- ne-li však déle a začínali jste nalačno, pak to chce přidat nápoj s obsahem maltodex- trinů či sacharidový gel. Okolo devadesáté minuty tréninku pocítíte sami... To se však týká skutečných vytrvalců. O doplnění vyčerpaných glykogenových zásob se postará po-tréninkový pokrm se silnou převahou sacharidů. V blízkosti bazénů nebývá lačnějších snídaňových jedlíků. Vločky, buchty, chleby nebo roh- líky s marmeládou padají do plavcova těla jak do bezedné pece. NETŘEBA BATOHU S JÍDLEM, TRAŤOVKU VŠAK NEZAPOMEŇTE Tréninky na kole bývají ze všech tří dis- ciplín nejdelší. „Proto je třeba zahajovat TOMÁŠ NOHEJL S VYUŽITÍM NUTRICOACH.CZ PIVO NENÍ NEJLEPŠÍ IONŤÁK Nehrajme si na dietní policii. Jen zkusme vyvrátit tradiční rčení hospodských bardů. „Jedno pivo, ideálně třetinka a desítka, zlepšuje schopnost rege- nerace, díky hořčinům zklidňuje a prohlubuje spánek. Jedno až dvě, podle hmotnosti. Obsahuje vodu a trochu ionty. Ale iontové nápoje, které tělu dodají ztracené látky po těžkém trénin- ku nebo závodě, zdaleka nenahradí,“ říká Pavel Suchánek z Fóra zdravé výživy. Výživový specialista, sám vyznavač kickboxu. Co naopak pivo přináší špatného? „Má vysoký glykemický index, provokuje chuť k jídlu. Při vyšším příjmu zatěžuje ledviny, lítáte na záchod, jste podrážděný, nevyspalý. Navíc alkohol má už nezanedbatelnou energetickou hodnotu,“ vy- světluje náš expert negativní působení několika „kusů“ na lidské tělo. Jeden půllitr dvanáctky má 690 kJ energie a obsahuje 18 gramů alkoholu. To je „zdravá“ denní dávka pro člověka v normálním režimu, tedy ne po náročné zátěži, kdy jsou játra a ledviny zaměstnány „čištěním“ únavových zplodin. Pokud je nakrmíte alkoholem, regenerace se výrazně zpomalí. Což pocítí hlavně starší ročníky… (TN) FOTO:ARCHIV

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Jídelní vůz. Hlavně se držte. www.behej.com34 VÝŽIVA je v řádném nutričním stavu – s plnými glykogenovými zásobami,“ upozorňuje Chadim. Vyjížďku do 80 minut zvládnete „nabi- ti“ z posledního většího jídla a stačí pouze pít hypotonický ionťák. Při delším točení pedálů a zvlášť tehdy, pokud do toho trošku hrábnete, tělo už se začne hlásit o své dávky. Ideálně postačuje müsli nebo sladká tyčinka, banán. Jinak se vystavujete ne- bezpečí „hlaďáku“ - výrazného vyčerpání jaterního a svalového glykogenu. To je strašák všech cyklistů, ostatně zažil si ho i nedávno Roman Kreuziger na etpaách Tirreno-Adriatico. Jíst se dá krátce před usednutím na kolo, i na něm, zejména na komfortnější silničce. „Nedochází tu k takovým otře- sům a „dráždění“ zažívací soustavy jako v případě běhu či plavání,“ vysvětluje náš výživový expert. „Za každou hodinu jízdy je dle povětr- nostních podmínek dobré vypít půl litru až litr hypotonického iontového nápoje a přidat asi 30 gramů sacharidů ve výše zmíněné formě traťovek,“ shrnuje základ- ní poučku. ZÁZRAČNÝ ELIXÍR COLA Dva tři hlty černého sladkého patoku doká- ží při závodě nadělat divy. Možná jen psychologické, po všech těch iontových pachutích, prostě jen normálně chutná… „Má stabilizační účinek na trávící trakt,“ potvr- zuje výživový specialista Vlastimil Chadim. „Kofein pomůže aktivovat organismus k výkonu, pomáhá oddálit příchod únavy a přítomná sacha- róza přináší rychlý zdroj energie.“ To zapuzuje i její negativní vlastnos- ti.“ Osmolalita coly je zhruba dvoj- násobná vůči osmolalitě lidské krve. Tedy je silně hyperosmolární, proto se jako účinný donátor vody příliš nehodí. Koncentraci však můžete ředit vodou v poměru 1:1,“ radí spíše pořadatelům. „Tím také snížíme zby- tečně vysokou nálož cukrů na opti- mální koncentraci 4,5-5% roztoku.“ Colový doping však nemění nic z pravidel, pijte aspoň půl litru až litr vody za hodinu. A „hnědé cukry“ nepočítejte do potřebných minerál- ních látek. Cola má jen málo sodných kationtů, kterých je potřeba nejvíc. Takže jen chuťovka, žádné kouzlo… (TN) PŘI DLOUHÉM BĚHU LÁHEV DO RUKY Triatlonové výběhy se hodně liší délkou i nasazením. Od deseti minut až po dvě hodiny… Před kratším regeneračním výklusem si s výživou hlavu lámat nemusí- te. Vysoká intenzita běhu však představuje také stres pro trávicí trakt. Proto svědčí delší pauza po jídle hodinu až dvě. Maximálně krátký restart v podobě baná- nu, tyčinky nebo i kousku rohlíku. Přesto i de platí běžecká zkušenost – mnozí z běžců po pár minutách mizí ještě do křoví si odlehčit. V přestávkách mezi úseky lze bez potíží pít. Horší je to v situacích souvislých běhů v terénu, ne každému se chce tahat s sebou lahev – ať už v ruce nebo ledvince. „Snažte se, jinak se často pak dostanete na hranič- ní fázi dehydratace,“ varuje Chadim. „Při 90-120minutovém vytrvalostním běhu se v lepším případě ochuzujete o výkon. V hor- ším pak nadměrně stresujete organismus dehydratací, možnými elektrolytovými disbalancemi a výrazným vyčerpáním glyko- genových rezerv s rizikem hypoglykemie.“ Pro běhy nad 60 minut je iontový nápoj nepostradatelný. Do 120 minut jako zdroj energie ionťák postačí. Triatlonisté často kombinují dvě disci- plíny do jednoho bloku, takže zůstávají v zátěži dvě až tři hodiny. Proto nezapo- mínejte doplňovat tekutiny i sacharidy. „Po dlouhém tréninku je pak mnohem důležitější také co nejdříve zahájit restau- raci vyčerpaných glykogenových zásob. A „srovnat“ stav vnitřního prostředí organismu potravinami a nápoji bohatými na sacharidy, snadno stravitelné netučné bílkoviny a minerální prvky,“ vysvětluje odborník. Melouny, banány, ale také koláče, nebo rýžový nákyp. Ne nadarmo takhle vypadá závodnický bufet v cíli. Tělo se ozve samo prostřednictvím chutí. S pivem raději chvíli počkejte. A JE TU ZÁVOD. LEPŠÍ RÁNO, NEŽ ODPOLEDNE Zaměřme se na výživu při závodě v olympij- ském triatlonu o distancích do 1 km plavání (do třiceti minut), 40 kolo (cca čas 1:15 - 1:40) a 10 km běh (40 - 60 minut). Tedy přes dvě hodiny námahy, spíše ke třem. Se startem v 10 ráno stihneme jen snídani. Avšak režim je aspoň jasně daný. FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

ZZZEHKHMFRP 35 Vhodný režim by mohl být následující. Budíček v 6.30, snídaně 7.00-7.20, rozcvi- čení v 9.30. Ať jste zvyklí nasladko nebo naslano, základ musí tvořit dostatečné množství sacharidů bez vysokého obsahu vlákniny. Hodí se tedy bílé pečivo, rýže či těstoviny na sladko, ovoce, müsli s nižším obsahem vlákniny, kukuřičné lupínky, piškoty, tyčinky s nižším podílem tuků. Tuto sacharidovou složku je nezbytné „zpomalit“ menší porcí nízkotučných bílkovin - jogurt, tvaroh, sýr, šunka, tvaro- hová pomazánka, vejce na měkko (určitě ne smažená), případně proteinový prášek rozpuštěný ve vodě či mléce. „Bílkovin jen pomálu. Trávení snídaně by pak probíhalo příliš dlouhou a zbytečně bychom si za- těžovali gastrointestinální trakt s rizikem vzniku zažívacích potíží. Stejně tak se vyvarujte tuků, stačí jen kousek másla,“ radí náš expert. Ke snídani volíme obvyklý nápoj – čaj, džus, vodu, nevadí trochu kávy. Sice má močopudný efekt, zato však kofein přispěje k probuzení. Do startu pak už jen pijte, vodu, nebo ještě lépe řídký hypotonický iontový nápoj. Přinese další sacharidy a především hlavní elektro- lyty sodík a chloridy, které využijeme v průběhu závodu. I díky chuti do sebe dostaneme vody víc než v podobě prů- zračné „destilky“. A jak vydržet až do odpoledního závodu? Den zahajme stejně. Zásluhou „lehkosti“ však brzy dostaneme hlad a můžeme včas zahájit vlastní předzá- vodní pokrm. Vůbec se nebojte nazvat jej časným obědem. Pokud snídaně skončila před půl osmou a začátek závodu je pláno- ván na 14.00, „obědvá“ se do jedenácti. Záleží na chutích. Výhodná může být kombinace – sladká snídaně → „slaný“ oběd. Možno i naopak. Ráno pečivo s trochou sýru a šunky + malinko zeleniny a poté k obědu třeba rýžový nákyp nebo nudle s tvarohem a ovocným kompotem. V případě „slané“ varianty je zákla- dem příloha – rýže, vařené brambory, těstoviny, ale klidně i pečivo, doplněné o malou dávku nízkotučných bílkovin – kuřecí prsíčka, filé, sýr, šunka. Symbo- lický přídavek lehce stravitelné zeleniny v podobě salátové okurky, rajčete, mrkve nebo salátu. Často potkáte v depech, kam se sjíždějí závodníci, postavy futrující se studenými ochucenými těstovinami z plastových boxů. Ano, i tak to vypadá, předzávodní fast-foody. „Protože je to poslední jídlo před vý- konem, vyvarujte se větší nálože náročně stravitelných tuků, bílkovin a vlákniny. Proto se nehodí luštěninová kaše s pár- kem, pizza, vepřo-knedlo-zelo, bramborá- ky s uzeným masem,“ varuje Chadim. To si však každý brzy potvrdí sám. Čas- to nejjednodušším způsobem. Nevhodné palivo tělo hodně rychle vrátí zpět, obvyk- le stejnou cestou… 8IG6OL6OB! D:VW6AéCBOJBDGBD4 První disciplína plavání se zcela jistě obejde bez příjmu nápojů. Ostatně, není kam ho přibalit, ani kam si ho položit podél trati. A taky bývá ve vodě taková řež, že spíš bojujete o holý život. Ale naštěstí tenhle křest netrvá dlouho. Až na kole překonáte kyslíkový dluh z přidušení pod hladinou, začněte pomalu myslet na doplňování energie. „Tělesné zásoby tuků i u nejštíhlejších jedinců mohou teoreticky poskytovat energii třeba pro několik triatlonů za sebou. Jiné je to se zásobami glykogenu, ty jsou omezené,“ vysvětluje Chadim. V případě, kdy průměrně trénovaný sportovec v průběhu výkonu nevyužívá žádné nápoje a traťovky, může očeká- vat, příchod kritického vyčerpání asi po 90-100 minutách činnosti. Pokud pijete sacharidový nápoj, dokáže posunout dobu příchodu „energetické krize“ na cca 120 minut. V našem modelovém případě však závod potrvá 150 minut i déle a pouze ionťák nestačí. Na kole nejlíp sedne jeden energetický gel, který se přilepuje na rám, stejně jako tyčinka, nebo kousek banánu i čokolády. Pokud vám to líp vyhovuje, berte si dres nebo kombinézu se zadní kapsou. A někdy ke konci druhé třetiny kola se najezte. Vyplatí se také připravit si dvě tři tablety proti křečím, které hrozí nejvíc nejen z vy- čerpání, ale v depu při přezouvání – tedy náhlém zapojení jiných svalových skupin na nohou. Jednu dvě už na kole, další v depu a další dvě tři do ruky, nebo za dres při běhu. Ideálně balené jsou ty od Enervi- tu. K nim dle zvyku stojí za to přidat si na cestu jeden dva gely. Anebo v klidu v depu spolknout kus banánu. Opět záleží hodně na pocitech těla a zažívacího aparátu při velkém vypětí. Při běhu bývají na občerstvovačkách k dispozici kromě vody a ionťáku i kousky melounu, pomeranče nebo banánu. „Na konci závodu se však dostane úplně každý do energetického deficitu, který je třeba v následujících hodinách a dnech vyrovnat,“ upozorňuje znovu náš výživový poradce. Abyste se do tri-boje mohli vydat co nejdří- ve zase znovu… F

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Pro začátek nemusíte vyrazit ani na celé olympijské tratě 1,5 km plavání – 40 km kolo – 10 km běhu. V termínovkách najdete řadu menších závodů na kratších vzdálenostech okolo jedné hodiny trvání. Nepotřebujete licenci, ani drahá kola a jiné speciální vybavení. Jistě jen plavky, helmu na kolo, tričko nebo dres, bicykl a běžecké boty. „Až první triatlonový závod vám ale skutečně ukáže, jak jste na tom se silami. Kde ještě musíte potrénovat a kde se vám jelo skoro zadarmo,“ připomíná Jiří Seidl. C\hk\k’g{\n’ss `kv Fxiprym•urh^ukom 720Ÿj 12+(-/ 752&+8 %÷+Ÿ7( 80«7( 3/$9$7 $ 1$ .2/( j/$3(7( %(= 3 «\'$91»&+ .2/(é(." =9/Ÿ\'1(7( 75,$7/21 ,1-(.&, 027,9$é1«+2 $\'5(1$/,18 =«6.Ÿ7( = 3591«+2 =Ÿ92\'8 3 ,35$97( 6( 1$ 1÷- 32\' 9(\'(1«0 7÷&+ = 1(-3292/$1÷-j«&+ =.8j(1»&+ =Ÿ92\'1«. $ 75(1§5 -( 7 (%$ 08 9÷129$7 3÷7 $å 6(\'0 +2\',1 75§1,1.8 7»\'1÷ „Pět týdnů po pěti až sedmi hodinách je šibeniční na velké výkony, ale k dokončení závodu dostačuje,“ soudí Petr Vabroušek. „Až lépe poznáte hranici svých mož- ností, teprve se naučíte rozvrhnout síly. Ale zpravidla každý si to jednou pořádně na trati pořádně „vypere“,“ usmívá se ještě Seidl. Základní poznatky a rady jsme se po- kusili zformulovat do odpovědí na deset otázek, které by měli zajímat začínající triatlonisty. Prosím, poučte se a inspirujte. )+kdu!J^rbw_h`d# 7 w\i nqb`k“pbnpb" {bks\ks!Npf\simkfrs\ pmhu&..*#Cb{`fi mizjnfgrhŽsp\s’ w“s’{9brhŽemnm" e‡pu&..*f`u\simk kbgi“n)#k\F<#G\ jfrspmwrsw“rw’s\k\ rsqb`k“^esp\s“^e]zi&(#wpm^b&..)# Q`m]’h\pfŽpzwzrsu`mw\i?NQM!m]mp spbkŽprsw“spf\simk#Gzk“wb`brnmpsmwk“ sq“`zwI\p`u]f^“^e!gb Žcbjpbnpb{bk" s\^b\mrm]k’rbw’kugbmizjnfmkf_^b Qbk`uib?pfksmwŽ!jfrspzkfrw’s\\

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

9udm‰sxlOrh^ukomwtpd`h‰k$7”gdi#`olr^b• rdprd}dmu^am•jowaChs•Ndhbk ^mdbotuh m dkd}m lw JdurS^_row dj (.kdu! Wk•m"F^kdmoyh`d# 7 w\i pbnpb{bk" s\ksw`u\simku fmizjnfgrhŽj spf\simku#Dmk^bj rsmibs“nqb bik\ `imueŽsp\s’\s\`z rbrs\iukfh‡sk“j pbhmp`j\kbj!i“`pbjq\`zrw’smw ^e b]q“_hv#C\hmnpwk“9b^ewzep‡iBpmk" j\k\\'%%%wCf k“6cpf^b!\]rmiwmw\i w“^kb &%%Bpmkj\kvnm^biŽjrw’s’! &\'ywq\`’]zik\A\w\gf#N\j`p “kbg" ibn “_brhŽuj“rs’k“&.#wpm^b\'%%\'# :mh‡{\irbg\hmnpwk“^e{spf\simkfrsv rw jrnmpsbj fwfs!r‡j]b{nm`nmpz rs‡sufhiu]u#Qzrsu`mw\i`w’wzrmhŽ hmiz!bhmkmjfhu\j\k\djbks#K\`“ rnq“np\wmu`\i “jspf\simkfrsvj!{\" _“k\irk“jfrmu_\rk mizjnfmkfhC\k 9bivrsh\# J

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Seidl vychází z cyklistické délky závodu, tj. v našem případě okolo 30 km. Což je asi 50 minut až hodina něco cyklistického zatížení při vlastním závodě. 3 Nejlépe se cítím v běhu. Jak ho udr- žet a jak prodat kvalitu? „Stačí udržovací trénink na úrovni ma- ximálně poloviny obvyklého běžeckého objemu a intenzity. Zbytek času a energie věnujte navýšení plavání a kola,“ radí Vabroušek. Sám výborný běžec, úspěšný na maratonech i kratších distancích. „Běžeckou výkonnost prodám nejlépe tehdy, pokud absolvuji plavání a kolo relativně v pohodě a zbudou mi síly,“ po- tvrzuje pro běžce jednoduchou pravdu. „Nemusíte se trápit objemem, ten se dostatečně přenáší z kola i z plavání,“ tvrdí Seidl, který sám řadu závodů – ještě v bezhákové éře - dotahoval právě skvělým běžeckým výkonem. „Kvalitu běhu nejlépe prodáte z úseků, které jsou běhány v tempové rychlosti závodu,“ dodává. Podle něho stačí lesní měkká pěšina, která nejvíce šetří nohy. Opět vychází ze závodního zatížení, tedy asi půlhodinového až 35minutového hlav- ního běžeckého motivu. 4 Mám tedy víc trénovat plavání a kolo, když jsem běžec? Nebo to držet rovnoměrně, případně věřit právě jen nejkvalitnější běžecké přípravě? U vrcholových triatlonistů bývalo pravi- dlem, že paradoxně podvědomě nejvíce trénovali tu disciplínu, ve které se cítili nejsilnější – jako Slovák Varga plavání, Frintová běh, Angličan Smith cyklistiku. „U Venduly jsme vypozorovali, že když měla výbornou běžeckou formu, odešlo ji plavání a naopak. Pokud získala plaveckou jistotu, začala ji ztrácet v běhu,“ přidává Seidl postřeh z přípravy své svěřenkyně. „Tréninkové efekty mezi disciplína- mi se dost přenášejí, co se týká aerobní i anaerobní výkonnosti. Jde o to zvládnout zejména techniku nových pohybů a zvlád- nout v nich postupně narůstající objemy,“ vysvětluje Vabroušek. „Měli bychom se držet toho, že triatlo- nista má mít tři vyrovnané disciplíny a na základě toho stavět i vyrovnaný trénink tří disciplín bez preference. Pouze při zranění musíme improvizovat a volit zatížení, kte- ré je možné absolvovat,“ dodává Seidl. 5 Jak natrénovat přechody z vody na kolo, z kola na běh, abych nebyl rozhoze- ný a trochu si zvykl? Mám po každém kole chodit aspoň kousek běhat? Ne nadarmo se říká, že depo je čtvrtou disciplínou triatlonu „Úplně po každém 1. týden „Učíme se techniku plavání a cyklistiky nejlépe s někým zkušenějším. Nechte si poradit s posedem kola. Stačí krátké tréninky, ale co nejčastěji.“ 2. týden „Přidávám postupně objemy. Každý trénink je o pár minut delší než minulý. Obden střídám kolo a plavání, obtrénink střídám delší pohotovější a kratší rychlostní motiv.“ 3. týden „Přidáváme objemy. Nepatrně také intenzitu v rychlejších trénincích.“ Po Ráno vyplavání souvisle 2 km, odpoledne 50% obvyklého běhu Út Odpoledne 80 minut na kole vytrvalostně, zaměřte se na kruhové šlapání. Potom 5 minut rychlého a 5 minut pomalého běhu. St Ráno plavání 1,5 km, v tom 5x 100 metrů rychle s 30vteřinovou pauzou. Odpoledne polovina obvyklých běžec- kých intervalů. Čt Odpoledne 40 minut na kole, v tom 4x 2 minuty do kopce na sílu + 3 minuty lehké vyjetí. Pak 15 minut lehkého výklusu. Pá Ráno plavání 2 km, střídám styly, kopu nohy s deskou, samotné ruce s deskou mezi nohama. Odpoledne kratší běžecký fartlek. So Delší kolo formou výletu podle možností. Ne Plavání v neoprenu na volné vodě 1 – 2 km, snažte se držet směr. 4. týden „Objem držím, soustředím se na přidávání intenzity u rychlejších tréninků.“ 5. týden „Objem jde rapidně dolů. Nechávám si jen prá krátkých intenzívních tréninků, kdy myslím na správnou techniku.“ PÉTITÝDENNÍ TRÉNINK PETRA VABROUŠKA NA TRIATLON 0,7-30-7 Přechodová fáze. Na kole se ještě většinou nerozhoduje. FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK www.behej.com38 KONDICE

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

u vody pohlídá. Jinak by se mohlo stát, že místo přechodů z vody na kolo, bychom mohli trénovat přechod z vody přímo na běh. 6 Dá se vše odtrénovat sám, nebo je nutné zkusit si plavání venku na otevře- né vodě, ve skupině a kolo v balíku? Oba naši trenéři se shodují, že na první závod se můžete připravit i sami. Pokud platí hlavní cíl: dokončit. „Využijme možnosti skupiny,“ dopo- ručuje Seidl. „Lépe nám to uteče, trénink s někým nás podvědomě nutí k většímu nasazení, není to takový dril. Během tré- ninku máte s kým pokecat, když se něco přihodí, někdo vám pomůže.“ A Vabrou- šek doplňuje: „Hlavně se dozvíte plno věcí, zeptáte se na zkušenosti, všimnete si detailů.“ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle objemový týden I. plavání 40´ kolo běh plavaní kolo + plavání / dvoufáz kolo protažení 10´+ volný klus SB 40´, měkký podklad plavání 40´ prky 5x50m KN + 5 x 50m KR, int. Vydýchání 20´´ souvisle kraulem 400m kolo 50´rovinatý terén, točit nohy rozkl. 12´+ prot. + 6x20´´/svižně hl. motiv 4 x 6´/ uvolněnost lehkost/ int. 2´MZCH /mezichůze plavání 45´ 200m rozpl. 200m rozpl. 5x50m tech. Cv. 200mK 5x50m Kruce, int. 15´´ vydýchání 400m K 5x50KR 200mK kolo 90´rovinatý terén točit nohy odpoledne: vyplavání 30´z toho 15´K volná voda kolo rovinatý terén 90´ točit nohy objemový týden II. plavání běh kolo plavání kolo + běh/ dvoufáz kolo zotavný den sauna x masáž plavání 50´ rozpl. 200m tech. Cv. 6 x/ 2x50m + ihned po 100m K přenos techniky 400m K souvisle prot. 10´+ SB 50´lesní pěšina, měkký podklad, uvolněnost lehkost kolo 75´mírně zvlněný terén plavání 55´ rozpl. 200m tech.cv. 4x/ 200m / střídat á 25m 400m K 6x25m / K svižně 6x25m /K nohy svižně 400m K kolo 120´zvlněný terén odpoledne: běh, prot. 10´+ volně 6´+ svižně 8´+volně 6´ kolo rovinatý terén 120´ tempový týden I. plavání běh kolo plavání kolo + plav / dvoufáz kolo + běh / dvoufáz zotavný den sauna x masáž plavání s motivem 2x / 6 x 100K/ svižně int. 15´´ vydýchání mezi sér. 200m vyplavat rozkl.12´ + prot. + 6x20´´/ svižně hl. motiv: 10 x 1´/ uvolněnost + lehkost/ int. 90´´ MZK + po výklus 8´ kolo 75´rovinatý terén snažit se držet 85-100 ot. / min, pokusit se zařadit svižnější úseky např. 3 x 6´/ int. 3´ točit 200m rozpl. 4x 100 Kruce/ int. 20´´ 200K 8x 25KN/ int. 20´´ vydýchání 200K 8 x 100K/int. 30´´ 200m vyplavat kolo 120´pokusit se v kopcích s důrazem na švihové vyjetí kopců ne to rvát ale točit odpoledne: vyplavání volná voda 30´z toho 15´K kolo do rovin 120´točit po sobotě nohy odpoledne: běh 8´rozkl. + 12´svižně + 6´výklus tempový týden I. plavání běh kolo plavání kolo + plav / dvoufáz kolo + běh / dvoufáz zotavný den sauna x masáž plavání s motivem 3x / 6x100K/ svižně, int. 15´´ vydýchání mezi sériemi 200m vyplavat rozkl.12´ + prot. + 6x20´´/ svižně hl. motiv: 8 x 2´/ uvolněnost + lehkost/ int. 90´´ MZK + po výklus 8´ kolo 75´rovinatý terén snažit se držet 85-100 ot. / min, pokusit se zařadit svižnější úseky např. 6 x 6´/ int. 3´ točit 200m rozpl. 4x 100 Kruce/ int. 20´´ 200K 8x 25KN/ int. 20´´ vydýchání 200K 6 x 200K/int. 30´´ 200m vyplavat kolo 120´pokusit se v kopcích s důrazem na švihové vyjetí kopců ne to rvát ale točit odpoledne: vyplavání volná voda 30´z toho 15´K přechodový tr. , určitá forma testu: kolo svižně 45´+ ihned po běh uvolněně, svižně 20´+ po výklus 8´ předzávodní vylaďovací týden plavání běh kolo volný den rozcvičení Závod 0,7 - 30 - 7 zotavný den sauna x masáž plavání s motivem 3x / 400K/ svižně, int. Do 1´vydýchání rozkl. 12´+ protažení hl.motiv: pouze vyrovinkovat na trávě 3x / 6x 25´´/svižně/ int. Mezi úseky MZK do 50´´, int. Mezi sér. 3´MZCH + 1´MZK po výklus 8´ v rovinách pouze vytočit nohy do 60´bez motivku pouze protažení 20´ za dopoledne kolo volně 40´točit nohy + ihned po 6´uvolněný běh po měkkém plav. Nahradit krátkým posilováním s plaveckým expanderem rozcv. dokončit 30´ startem pak už jen udržovat tělo v provozní teplotě návrh rozcvičení: kolo rozjetí 15´+ po krátké svižné úseky např. 6x 30´´/ svižně mezi 4´točit nohy + po6´vyjetí běh rozklusání 12´+ prot. + 6x20´´ uvolněné rovinky + 6´výklus TRÉNINKOVÝ PLÁN JIŘÍHO SEIDLA NA OBDOBÍ PĚTI TÝDNŮ příprava na triatlon o objemech 0,7 - 30 - 7 (hobby úroveň, bez problému uběhne 10km střídavým tempem) kole však není třeba běhat,“ odmítá Seidl. „Tyto pohybové lokomoce jsou však tak odlišné, že nechávat přechody až na závod samotný by byla chyba.“ Navažme tedy na náš plán. „Po nedělním obje- movém kole si zkuste svižně zaběhnout dvanáct minut, ať nohy poznají, jak to po kole chutná.“ Vabroušek by byl přísnější: „Po každém kole bych dal pět až patnáct minut běhu. Po kratším kole volnější vyklusání, po delším lehčím pět až deset minut svižně plus lehký výklus.“ V rámci možností navrhuje zkusit přechod plavání – kolo s desetiminutovým plaváním, a deseti minutami rychlejšího kola, pak lehčí vyplavání a vyjetí. Nácvik přechodů z vody na kolo je z hlediska praktické proveditelnosti obtíž- nější. Musíte mít s sebou někoho, kdo kolo FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK Horské kolo. Tady je potřeba zvládnout i techniku ve sjezdech. www.behej.com 39

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Určitě je důležité zkusit si zaplavat venku na otevřené vodě a jízdu v cyklis- tickém balíku. „Pak nebudete při závodě překvapeni, kolik že je v té vodě okolo vás lidí a každý vám stříká vodu do pusy zrov- na v okamžiku, kdy se zrovna vy chcete nadechnout. Anebo na kole se okolo vás motá tolik lidí a každý tak kličkuje zrovna před vámi,“ říká Seidl. 7 Je lepší trénovat se specialisty, nebo si najít triatlonovou skupinu? „Využijme každé možnosti,“ vyzývá Vabroušek. Oboje má něco do sebe. „Spe- cialisty bych volil u disciplíny, se kterou jsem nikdy nepřišel do styku a je potřeba začít od základů,“ porovnává Seidl. „Tri- atlonová skupina už mívá zažité základy všech tří disciplín a společně trénují s vyšší obtížností.“ 8 Dá se těch pět týdnů nějak vystavět do programu, nebo stačí sportovat pra- videlně, stabilně a stále stejně? „Pokud chcete jen absolvovat, můžete volit pravidelné zatížení s konstantním zatížením. Pokud máte nějakou časovou představu o výkonu, je lepší postavit si plán,“ uvažuje Seidl. Jednoduchý systém opakuje Vabroušek: „Udržte běžeckou výkonnost na polovině obvyklých obje- mů.“ 9 Chce to nějaký přípravný závůdek, třeba jen svůj vlastní pro sebe, abych věděl, jak si rozvrhnout síly a nepřepálil to? „Právě na takový závůdek se přece chystá- me,“ usmívá se Vabroušek. „Pokud najdete ještě jiný menší, zkuste ho, neváhejte. Ale držte pohodovou intenzitu.“ Seidl radí: „Určitě to nebude na škodu, například v testu v jednotlivých disciplí- nách. Například plavání na 400 metrů, kolo 20 kilometrů a 5 km běh.“ Klidně si v rámci kontroly výkonnosti najděte přímo závody na kole i v běhu. „V plavání to asi bude složitější. Ale zaplavte si 400 metrů a změřte si čas. To můžete opakovat jednou týdně,“ doplňuje. 10 Jak nejlíp regenerovat a odpočívat, abych se nezatavil? „Po každém tréninku vyklusat, vypla- vat, vytočit nohy!,“ důrazně připomíná Vabroušek. „Pak hned doplnit tekutiny a energii. Občas sauna, masáž, vířivka. Zdravě a vyváženě jíst. Při tréninku v teple pijte iontové nápoje.“ Určitě by měl jeden den v týdnu patřit regeneraci! „My zpravidla v pondělí odpoledne chodíme do sauny. To je nejdo- stupnějším a nejefektivnějším prostředek přístupným pro všechny. Pak masáž. Ta by však měla následovat po každém těžkém tréninku, kdy cítíte, že vám ubral více sil, než jste předpokládali,“ říká Seidl. A KDE SE JEŠTĚ INSPIROVAT Ještě v devadesátých letech se tréninkové plány i špičkových borců stavěly převáž- ně formou testování dávek a kombinací sama na sobě. Často platilo: čím víc, tím líp – z čehož pak vycházely různá zranění a únavové syndromy. S technikou postu- pem času vypomáhali specialisté z plavání, cyklistiky i běhu. I současní trenéři triatlonu využívají jejich rad a poznatků, sami se pak snaží ladit plány na míru jednotlivce. I když ve vyspělých zemích Austrálii, Americe, Německu i Británii se připravují společně silné skupiny. Pokud chcete obstát, musíte se umět kousnout tam, kde jste slabší. Za poslední čtvrtstoletí se na základě všemožných zkušeností vytvořila už i čes- ká triatlonová metodika. Na FTVS v Praze se jí dlouho zabývá bývalý atlet, docent Josef Horčic. Velké uznání si vydobyl tragicky zesnulý Radek Cingálek, nyní tam působí nedávná reprezentantka Lenka Kovářová, dříve Radová. Mezi prvními vysokoškolsky vystudo- vanými trenéry byli Jaroslav Formánek nebo právě bývalý přední závodník Jiří Seidl. Více z praxe vycházejí bývalí přední závodníci - třeba Tomáš Kočař, který vychoval nástupce v podobě syna Lukáše. Martin Matula vede vlastní tým Hisport. Nebo Jan Řehula působil u korejské repre- zentace a nyní trénuje v Austrálii. V Německu nasbíral hodně zkuše- ností Luboš Bílek. Pak však existují také komerční tréninkové skupiny zaměřené víc na hobíky v čele s E-triatlonem Petra Valeše. Další, řekněme volné sdružení, je Energo team, kde působí další známá jména jako Jan Strangmüller, nebo Jan Ko- valovský. Řada předních závodníků působí (někdy si i přivydělává) také jako poradci. Takže jen si vybrat. FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK Blízko do cíle. Dokázali jsme to. Jako Petra Kuříková www.behej.com40 KONDICE

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

GET YOUR BLOOD RACING NEWDESIGN skinsnet.cz CÍL JEPRONÁSJEN DALŠÍSTART. SKINS je oficiální dodavatelem kompresních oděvů pro: Produkty SKINS TRI400 s dynamickou stupňovanou kompresí a systémem podpory svalů zajistí vyšší přísun kyslíku do vašich svalů, a umožní vám tak opřít se do toho s větším nasazením a po delší dobu. Jsou navrženy speciálně pro triatlon, takže vám zaručí plynulost při plavání, pohodlí na kole a minimální tření při běhu. Nos SKINS, určuj tempo, ukaž únavě záda.

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

SOCIÁLNÍ SÍTĚ JSOU FENOMÉNEM DNEŠNÍ DOBY. STOVKY MI- LIONŮ UŽIVATELŮ INTERNETU SE DENNĚ PŘIPOJUJÍ NA JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH Z NICH – FACEBOOK, ABY SI PROHLÉDLI, CO SE STALO NOVÉHO V OBORU JEJICH ZÁJMU, NEBO CHTĚJÍ JEN PROHODIT PÁR VĚT SE SVÝMI KAMARÁDY Z VEDLEJŠÍ ULICE ČI KONTINENTU. Pro neznalé si nejprve zkusme objasnit, co to jsou internetové sociální sítě. Vypo- můžeme si přirovnáním. Jedete ráno do práce, řekněme autobusem. V něm po- tkáte několik svých přátel a dáte se s nimi do hovoru. „Co je nového? Viděl jsi včera toho Bolta? Jo, byl fakt super. Nedávno jsem o něm četl parádní článek.“ A vy víte, že si ten článek určitě musíte přečíst, protože vás to zajímá. Současně jste rádi, že vám kamarád svým tipem ušetřil moře času probíráním se informačním balastem o fenomenálním jamajském sprinterovi. Podobnou „cestu autobusem do práce“, byť v pohodlí u počítače, podniká denně čím dál více lidí. Pomocí pár kliknutí myší si najdete na sociální síti známé, bývalé spolužáky a spolupracovníky, třeba i příbuzné, se kterými jste se dlouhá léta neviděli. Se všemi si můžete vyměňovat názory na aktuální události, sdílet pocity, ale i ukazovat fotografie či upozornit na zajímavá videa. Není ani problém si takto povídat s řeckou ultralegendou Yiannisem Kourosem, chcete-li! Facebook, který je zdarma a vznikl jako dílo kamarádů na vysokoškolských kole- jích, se chlubí třemi sty miliony uživatelů, z toho 1,3 milionu je z České republiky! Je třeba se jen zaregistrovat, což je otázkou pár desítek sekund, a pak již začít hledat své nové i starší kamarády. Své přátele schvalujete, čili máte kont- rolu nad tím, koho si „připouštíte“ blíže k sobě a komu budete sdělovat třeba i své osobní informace. Někdo může mít z tohoto fenoménu obavu, pro jiného to je naopak na Facebooku ohromně přínosné. na Facebooku Pro běžce se nabízí šance najít si rychle kamaráda na společný trénink či víkendo- vý delší výběh. Na Facebooku najdete kromě individu- álních uživatelů i moře zájmových stránek (třeba fan klub Pauly Radcliffe) a stránek prezentačních (například vaší oblíbené značky běžecké obuvi). Máte tak z jedné ruky vše aktuální a zajímavé, bez nutnosti probírat se tím, co vidět nechcete. To je možná nejsilnější argument pro ty, kteří se sociálních sítí dosud obávali z toho důvodu, že je oberou o další drahocenný čas. Ony jsou totiž kromě zábavy schopny rychleji vás nasměrovat k tomu podstatné- mu a tím čas naopak šetří. O síle sociálních sítí sdružovat podobně „postižené“ lidi svědčí už jen to, že stránka behej.com nasbírala za pouhý měsíc od svého spuštění přes 700 fanoušků! Denně přibude více než deset nových tváří a pro nás je to kouzelné i v tom, že už to není jen o anonymní přezdívce na diskusním fóru, ale představujete se nám kompletně, včetně vaší fotografie. Ne náhodou jsou pak diskuse na Facebooku mnohem kultivovanější, když se tam behej.com Každý týden se počet BEHEJ.COM Každý týden se počet fanoušků této stránky zvýší o sto. Pokud se tempo nezmění, přesně za 2000 let bude fandit běhu celá naše republika!!! fanoušků této stránky zvýší o sto. Pokud se tempo nezmění, přesně za 2000 let bude fandit běhu celá naše republika!!! všichni znají, respektive mohou si zjistit vaši identitu! Možná právě proto evidujeme na Facebooku i větší procento žen a dívek, které se většinou vyhýbají anonymním diskusním přestřelkám jinde na webu. Zajímavé je i věkové složení fanoušků naší stránky na Facebooku – rozhodně to nejsou jen teenageři! Uvítáme, když nás upozorníte na zají- mavou aplikaci na Facebooku, kterou by- chom mohli na stránku přidat. Stačí poslat tip na adresu redakce@behej.com. 7 300 fanoušků! www.behej.com42

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

JOSEF RENDL Díky sportu se naplňuje můj život TRIATLONISTA MIREK MOTEJZÍK VYHRÁL V LOŇSKÉ ANKETĚ O NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ OSOBNOST OKRESU STRAKONICE. JEHO ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH SE ZAMOTAL, KDYŽ MĚL VÁŽNOU AUTONEHODU. PŘIŠEL O NOHU, ALE NEZABALIL TO, JAK BY TO MOŽNÁ UDĚLALO MNOHO JINÝCH LIDÍ. VLONI ZAJEL „PŮLKU“ DOKSYMAN A NYNÍ SE PŘIPRAVUJE NA ZDOLÁNÍ DALŠÍ METY, KTEROU JE ABSOLVOVÁNÍ IRONMANA. Žije ve Strakonicích, kde hrál dvacet dva let okresní přebor ve fotbale. Sportoval, chodil do prá- ce a žil běžným životem. Jako mnoho dalších lidí. Pak se ale stalo něco, co mu obrátilo život úplně vzhůru nohama. Jednou se vracel večer domů a opilý řidič, který prý zrovna la- dil rádio, do něj narazil a on zůstal pod autem. Z kómatu se probral po deseti dnech a od lékařů se dozvěděl, že jeho levá noha je na tom velmi špatně. Po vleklých komplikacích to ale nevzdal, ale naopak se pustil do poctivé- ho tréninku na železňáky. A triatlon se mu stal životní náplní a smyslem. Pamatuješ si, co se vlastně stalo? Na nehodu si nepamatuji vůbec. To mám úplný výpadek paměti. Probral jsem se až na sále, kde nade mnou stáli doktoři. Bě- hem několika měsíců jsem pak podstoupil devatenáct operací. Lékaři dělali, co moh- li, ale sám jsem se po uvážení rozhodl, že si nohu nechám dát amputovat. Chtěl jsem sportovat jako normálně předtím. Co cítíš teď k viníkovi té nehody? Myslím, že jsem se s tím už srovnal. Necí- tím k němu žádnou nenávist. Beru to tak, že udělal chybu. Každý děláme chyby. Jak se ti podařilo vypořádat s velmi ná- ročnou životní situací, která tě potkala? Nejhorší byly první tři měsíce po bourač- ce. Nevěděl jsem, co bude dál. Doktoři se sice snažili ze všech sil, ale pak mi řekli, že i kdyby operace dopadly na sto procent, v nejlepším případě budu schopen chodit. A to pro mě bylo málo. Chtěl jsem pokra- čovat ve sportu. Proto jsem sám požádal o amputaci. Díky triatlonu dělám něco, co mě naplňuje a cítím, že žiji život naplno. Neohlížím se za tím, co bylo. Je mi jedno, jaký trest dostal ten chlap, co mě přejel. Zajímá mě budoucnost a posouvání mých dalších hranic. 37 let vítěz ankety Sportovní osobnost okresu Strakonice v roce 2011 v roce 2005 podstoupil amputaci nohy v roce 2011 absolvoval triatlon-halfi- ronman Czechman letos zaběhl Hervis půlmaraton v čase 2.14.05 MIROSLAV MOTEJZÍK Hodně času jsi strávil v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Máš odtud něja- kou zajímavou příhodu? Tak těch by bylo celkem dost. Vyberu jednu. Ke konci léčby jsem měl propustku a už v té době trochu trénoval. Tak jsem vzal kolo, jel domů a pak se měl na daný čas vrátit zpátky. Bylo to od nás něco přes sto kilometrů. Trochu jsem se přecenil, najednou se začalo stmívat a pršelo. Asi sedm kilometrů před cílem mi došly síly. Musel jsem vytočit číslo mého doktora, který pro mě přijel a celkem se divil. Do dneška mi ale drží palce. Překonat následky zranění a pustit se znovu do cíleného tréninku určitě vyža- duje velkou bojovnost. Myslím, že jsem celkem bojovník a tré- nink vůle mi pomohl překonat nejkritič- tější chvíle. Motivací pro mě bylo vědomí, že cílenou aktivitou se můj stav postupně zlepšuje. Potřebuji něco dělat s určitým cílem a trénink na dlouhý triatlon je v tomto směru perfektní. Navíc máme ve Strakonicích dobrou partu běžců, se kterými pravidelně trénuji, takže i to mě motivuje. FOTO:ARCHIVMIRKAMOTEJZÍKA www.behej.com44 STORY

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Čeho si zatím ve své triatlonové kariéře nejvíc ceníš? Vloni jsem jako první Čech s protézou zajel triatlon na halfiro- namanských distancích (1,9 km plavání, 90 km kolo, 21 km běh) zvaného Doksyman. Všechny disciplíny se mi podařily zajet celkem podle představ, ale vím, že mám ještě rezervy. A nakoplo mě to do dalšího tréninku. Jak se říká, s jídlem roste chuť, mám v plánu absolvovat celého ironmana. Uvidím, jestli mi to dovolí zdraví. Také mám rodinu a stavíme dům. Jsem si vědom toho, že to bude vyžadovat ještě pečlivější přípravu než na Doksymana. Viděl jsem tě nedávno běžet v Praze na Hervis půlmaratonu. Jak jsi spokojený se svým výkonem? S mým výkonem můžu být spokojený tak do poloviny závodu. Chtěl jsem běžet na čas pod dvě hodiny, vyskytly se ale technické problémy s protézou. Musel jsem kvůli tomu několikrát zastavit, protézu si sundávat a otírat zpocené místo. Zapomněl jsem před startem na speciální krém. Ale z této chyby se můžu poučit pro příště. Čas 2:14 vlastně zas tak špatný není. Běžel jsi v dresu s logem Nadace Olgy Havlové. Jak ses k tomu dostal? Registraci na závod jsem nechal na poslední chvíli, a pak už nebyla čísla. Nějak jsem se pak spojil s paní Monikou Granja z programu Výbor dobré vůle a domluvili jsme se na spolupráci. Jsem moc rád, že můžu takto pomoci nemocným dětem. Před závodem jsem si také dobře popovídal s kolegou a s dalším z vyslanců nadace, paraglidistou Honzou Škrabálkem. Jak probíhá tvoje tréninková příprava na ironmanský závod? V současné době mám čas rozdělený na tři části – rodina, stavba domu a trénink. Tréninku věnuji tak patnáct hodin v týdnu. V pondělí máme ve Strakonicích běžeckou skupinu, zbytek odtrénuji sám. Do startu závodu je ještě nějaký čas a tak doufám že se mi podaří trenérem (Jaroslav Pudil, pozn. red.) naplánované vzdálenosti odplavat, odjezdit a odběhat. Komu nejvíc vděčíš za to, kam ses po nehodě dostal? Jsem za to vděčný mnoha lidem. Nejde říct, komu víc a komu méně. Bráchovi nikdy nezapomenu, že když jsem nemohl vůbec chodit, vzal mě dole v domě na záda a vynesl do dalších pater, kde jsem si mohl lehnout. Velmi mě podporuje celá moje rodina. Vím, že bez jejich pomoci bych byl teď někde úplně jinde. Rád bych jim také touto cestou poděkoval. Po pádu z kola při triatlonu v Karlových Varech v roce 1994, kdy měl zlomený obratel a porušenou míchu, zůstal upoutaný na invalidní vozík. V rehabilitačním centru v Kladrubech ho dostala „do rukou“ stejná sestra jako známého herce Honzu Potměšila. Zbyněk začal trénovat, zajel svůj první triatlonový závod a v roce 2001 se poprvé dostal na Havaj. Od té doby tam závodil již pětkrát. Zbyněk Švehla NEJLEPŠÍ ČEŠTÍ HENDIKEPOVANÍ TRIATLONISTÉ Havlíčkobrodský handbiker a triatlonista, který měl před 14 lety dopravní nehodu a zůstal na invalidním vozíku. V loňském roce skončil druhý na mistrovství republiky a čtvrtý na závodě Evrop- ského poháru. Už byl také na Havaji. Michal Šiška Na přelomu tisíciletí v době triatlonového boomu v zemi byl několik let součástí téměř všech českých pohárů díky Jirkovi Horkému, neúnavnému příteli Zbyňka Švehly. Účastnilo se okolo desítky borců. Obnoví ho nějaká nezištná duše? Český pohár para

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

TOMÁŠ NOHEJL Jak věří Britové slavnou, zejména pro ně! Jedna ze světových velmocí triatlonu dosud olympijskou medaili nemá. Teď se pyšní nejen mohutnou základnou více než 350 tri-klubů. Ale hlavně nejváženějšími uchazeči, domácí půdou, i týmovou tak- tikou. Zkrátka dělá vše pro královské zlato. „Ta trať je naprostá klasika v centru města. Jenom se plave jediný okruh, obvykle se pro diváky dělají dva,“ říká Jan Čelůstka, který tu jako jediný z českých reprezentantů jel loňskou generálku na 47. místě. „Placka, žádná specifika,“ do- plňuje Vendula Frintová, před dvěma lety 42. Loni nedokončila a Radka Vodičková dojela 35. To je pro úplnost o bilanci českých barev. Teprve loni se jelo po stejné mapě, na níž se bude bojovat o medaile. Před tím světová federace ITU ladila detaily i tak, že nechala vyjádřit se závodníky, trenéry a delegáty. „Ono ale těch možností tady asi tolik nebylo,“ uvažuje Čelůstka. „Sjelo se to na kole a pak už šlo o běžecký závod,“ připomíná Frintová. TÝMOVÍ DOMESTICI VS. SUPERPLAVCI Takže, jaká taktika má naději na úspěch? „Držet se vpředu a dá- vat si pozor na technickou chybu. A mít dost sil na útok v běhu. I když olympijský závod se může vyvinout úplně jinak, protože silné týmy nominují domes- tika. Ostatní jako my se musí přizpůsobit a pokusit se z toho vytěžit maximum i pro sebe,“ předpokládá česká triatlonistka. S poslední větou v rámci tříčlenných výprav počítá i Čelůstka. Zároveň na jednookruhovém plavání mohou podle něho přijít i momenty Londýnský Hyde Park se otevírá veřej- nosti už čtvrté století. Před pěti lety tady před Buckinghamským palácem a se škodovkami startovala Tour de France. A v roce 1976 tu odehráli Queen koncert pro možná dvě stě tisíc diváků. Nikdo je nedokázal spočítat… Stejně jako u olym- pijské premiéry v Sydney 2000, tam se jich tísnilo v ulicích nedaleko Opery okolo půl milionu. KRÁLOVSKÉ ČEKÁNÍ Proto informace o mobilní tribuně pro tři tisíce diváků olympijského triatlonu v Londýně zní velice skromně. Stejně jako očekávání závodu. Velkým a nezapome- nutelným se stane až poté, co se změní v minulost. www.behej.com46 OLYMPIÁDA Hyde park? JE TO JEN JEDEN ZÁVOD. POTŘETÍ NA PODOBNÉ TRATI. KONECKONCŮ UŽ POČTVRTÉ SE STEJNÝM CERTIFIKÁTEM. ALE PŘECE JEN. OLYMPIJSKÝ TRIATLON NA OLYMPIÁDĚ V LONDÝNĚ BUDE PRO 110 BORCŮ VRCHOLEM NEJMÉNĚ TŘÍLETÉ, ČASTO ŽIVOTNÍ PRÁCE. A PRO STA TISÍCE PŘÍZNIVCŮ ZŮSTANE DALŠÍ LÉTA ŽHAVÝM TÉMATEM DEBAT A VZRUŠUJÍCÍ VZPOMÍNKOU. Konec řečí… Jan Čelůstka Přemysl Švarc Triatlon v Londýně. Tak vypadá image. FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK FOTO:ARCHIV FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

www.behej.com 47 překvapení v podobě útoku „superplavce“, na poslední chvíli nominovaného Slováka Richarda Vargy. Jména favoritů však netřeba tajit, většinu najdete pod Union Jackem, praporem britského impéria. Brownlee Brothers, tedy Jonathan a Alistair (ten tu vyhrál 2009 a 2011), patří k nedostižným fenoménům současného tri-světa. Jen jejich tréninkové dávky by zničily většinu pelotonu. Natož pak závodní tempo… Ale nadějí se nevzdávají obhájce zlata Jan Frodeno z Německa, nebo španěl- ský expres Javier Gomez. „Na bronz si může pomýšlet deset dalších,“ dodává Čelůstka. A ženy? Domácí kometa Sarah Jenkin- sová by chtěla zopakovat loňský triumf a položit zlatý grál k nohám královny. „Podle současné formy ji může před- stihnout i Australanka Erin Densham,“ přesvědčuje Frintová. Zato australská obhajoba se konat nebude – Emma Snow- sillová se nevešla do nominace. Stejně jako nedávná portugalská domiátorka Vanesa Fernandesová. Taky tady si bronzový sen sní deset, možná patnáct závodnic. „I já,“ přiznává Frintová, doléčená loňská vicemistryně Evropy. PLACKA – ANEBO SERPENTÝNA, KOPEC A PARK? Čtvrtý olympijský podnik v historii se odehraje v londýnském králov- ském parku ve čtvrti West End. Plave se v jezeře Serpentine, kde bude připraven startovací rošt z pontonů na vodě. Na stejném místě se plave olympijský závod na 10 km. Při cyklistice se jede sedm okruhů, při nichž závodníci opustí park branou Královny Matky a projedou pod Wellingtonovým obloukem, míjí Constitution Hill a Buckhinghamský palác a objedou okolo plavecké nádrže. Tam se poběží čtyři 2,5 km okruhy. Pořadatelé vystavějí tribuny pro tři tisíce diváků, ostatní mohou sledovat závody podél celé trati. Pokud by se vydala v bronzových stopách Jana Řehuly ze Sydney, jistě by prorazila zeď stínu, v němž se poslední léta český triatlon ocitl. Nejen výsledkově, ale i z pohledu mediální pozornosti. To ví i Čelůstka. „Ano, někteří sponzoři zohlednili účast a případné umístění. Zajíma- vé jsou i medailové prémie ČOV.“ OLYMPIJSKÝ TRIATLON Pod pěti kruhy skutečně až do roku 2000 Jede se vždy 1,5 km plavání – 40 km kolo – 10 km běh Na startu 55 mužů a 55 žen podle kvalifikačního žebříčku za tři roky Ženy jedou 4. srpna, muži 7. srpna Češi: 2 muži (Čelůstka, Švarc) a 2 ženy (Vodičková, Frintová) Favorité: A. a J. Brownleeové (VB), Gomez (Španělsko), Jenkinsová (VB), Denshamová (Austrálie) a Hewittová (NZ) Vendula Frintová Radka Vodičková FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK Brownleeovic. Kdo je kdo? Kdo přinese zlato královně? FOTO:ARCHIV FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Zastavte se a Čtěte svůj oblíbený časopis a mnohé jiné v elektronické podobě a !hrajte o 3 tablety Informace a podmínky soutěže najdete na www.floowie.com/cs/soutez/ vyhrajtetablet! Publikuj. .SdílejČti www.floowie.com/cs/behejcom/

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

49www.behej.com PROČ SI PŘEDPLATIT: – můžete si o běhání číst i mimo internet – nebudete muset časopis shánět – máte nárok na ceny pro předplatitele – máte přístup do bonusových sekcí na webu a získáte bonus PRAHA Sport Kočárník, Vodičkova 34 (Pasáž EGAP), Praha 1 Trailpoint, Jirečkova 7, 170 00, Praha 7 Triexpert, Flóra, Přemyslovská 43, Praha 3 Triexpert, Radlická 14, Praha 5 Vavrys, Lidická 147/32, Praha 5 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Race Sport, Krkonošská 365, Nová Paka Sport Hotárek, Kamenice 86, Náchod LIBERECKÝ KRAJ Intersport Jilemnice, Dolení 54, Jilemnice JIHOMORAVSKÝ KRAJ Sanasport (Asics Brno), Kopečná 46, Brno Salomon shop, centrum Olympia, U Dálnice 777, Brno Triexpert, Milady Horákové 20, Brno OLOMOUCKÝ KRAJ Mader sport, Denisova 20, Olomouc MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Total sport Ostrava, Mongolská 6223, Ostrava - Poruba ZLÍNSKÝ KRAJ Ondřej Němec, Prusinovice Bonusy Sleva na kompresní návleky Skins www.skinsnet.cz Měsíční vstup do dámského fitness centra Contours www.contours.cz Kromě novinových stánků, jejichž aktuální přehled naleznete na www.behej.com/casopis, pořídíte časopis v menších sportovních prodejnách a na větších závodech. Sleva u fyzioterapeutky Dagmar Mostecké www.bebalanced.cz BONUSOVÉ ČLÁNKY NA WWW.BEHEJ.COM V SEKCI PRO PŘEDPLATITELE www.behej.com/clanek/placene Předplaťte si Běhej.com Verze pro tablety a chytré telefony Časopis Běhej.com Vychází šestkrát do roka a přináší hlubší pohled na aktuální témata, představuje významné běžecké akce a osobnosti. Sleva u sportovní psycholožky Kateřiny Kudláčkové kudlackovakatka.webnode.cz Sleva na vyšetření a prohlídku ve Sportklinik www.sportklinik.cz Sleva na trénink s olympionikem Róbertem Štefkem www.robostefko-behej.cz Sleva na masáže Idy Keltnerové www.otevrenanaruc.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

Středočeský kraj 30. června Přední Hluboká 2 – 60 – 4 (8, nebo 16) Nejstarší závod v Evropě oslaví na Slapech už 31 let. Retro, historie, důstojní kmeti s favority, délku běhu si můžete vybrat až rovnou na tra- ti, jak se budete cítit. Jen pro zvané. Místenka se shání hůř než permanentka na Old Trafford. Ale kdybyste přece jen dostali touhu ochut- nat legendu, volejte pana Bednáře 608702382. Ústecký kraj 11. a 12. srpna Doksyman 0,3 – 10 – 3, 0,7 – 30 – 7 i 1,9 – 90 – 21 Víkend pro celou rodinu. Myšleno s dětmi. I tri- atlonisty. Od kempu Borný v borovém lese na odvrácené straně Doks se nabízí verze začátečnická, sportovní i vytrvalá středňácká. Vzhledem k termínu se dá stihnout připravit i na tu nejdelší. Jen začít. Jede se po rovině, běží po měkkých stezičkách. www.behej.com/terminovka Liberecký kraj 2. září Triatlon Hrádek 0,4 – 17 MTB – 4 Loučení s létem, ještě ve vodě nádrže Bar- bora, kde se jezdíval i Evropský pohár. Dva okruhy krátkého plavání s výběhem z vody dá každý. Jede se na horském kole v příjem- ném terénu a běží po rovině po kempu. Pravý „gulášový“ závod hoden svého jména, neboť se tu po závodě skutečně podává na plas- tovém servisu. Praha 22. července Pražský triatlon Dolní Počernice 400 – 36 (nebo 18, nebo 54) – 4 (nebo 2 nebo 8) Na tradici domáckých lokálních závodů hlav- ně pro mládež na východním okraji metropole z dílny klubu Triski navazují agilní pořadatelé z htriatlon.cz, co dělají taky kros na Skalce. Taky oni zvou děti, ale i tři grupy – hobby, kla- sik, sport. Jen si vybrat. Uvidíme, jak se podaří ohlídat provoz na malém čtyřkilometrovém cyklistickém okruhu s kopcem u golfového klubu. Plzeňský kraj 18. srpna Šťáhlavický triatlon 0,3 – 40 – 6 (nebo terén 0,3 – 17 – 6) Už 29. ročník regionální klasiky u zámku Ko- zel nabízí verze silniční i terénní. Závod pro všechny se vším všady, netřeba se obávat. Uplavat 300 metrů se dá i z „voleje“ nebo po letním koupání. Jihočeský kraj 4. srpna Xterra Prachatice 1,2 – 36 MTB – 10 Premiéra havajské kvalifikace Xterry v rodišti českého otce zakladatele Michala Pilouš- ka. Kdo si chcete užít sado-maso, tady jste správně… Ba ne, ale tvrdý závod to bude, s tím počítejte. Můžete však vyrazit ze stejné star- tovní čáry s mistry světa, kde jinde se vám to poštěstí? Karlovarský kraj 25. srpna Cititriathlon 0,75 – 20 – 5 Open verze proslulého závodu, který hos- til dvakrát mistrovství Evropy. Plave se na přírodním koupališti Rolavě, na kole jede do centra k Thermalu a běží po kolonádě. Oprav- du zážitek! Objednejte si nocleh na Starém Mlýně v Březové a počkejte na druhý den na Evropský pohár. Báječný tri-víkend. 50 www.behej.com ZÁVODÍ SE VE VŠECH KRAJÍCH ZÁVODY

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

For^ytjotkd}tj jr^i )#rpnk\ Aolog^rb`ordwt %!)Ð&-FN7Ð(kb]m&!*Ð(-FN7"- F“rsm4Iqbep\`\7zrsqf_h\!ni‡ uQm`k“h\# Cb`brbwbp{be\p`^mpbimkfw“s’{sŽj’qsqf em`fkz\w ibsk“ibe^bnqbrem`fku#Mmu_‡rs rŽpfb7brhzsbpp\#O`’ibgsbrfw ibs{\ep\kf^b w b`k“^e`kv# Ikolow`j jr^i )#rpnk\ Dr‰koytj urh^ukomF^idu•m %!*Ð((Ð+ F\i wbih ju {`bg “emrnmpsu6ib :b`bh {wbk\A\k‡^h nme‡pk\npwk“{hu bkmrs rspf\simkbj#N\hjuw’qsb\npmw’qsb#C\hm m]wzhib!spŽkfkhmw’kbgevq`mrsunkŽni\w‡k“ nmsi\_bkmk\hmphmi\\]’eu# Chgolor^ytj jr^i \'+#hw’sk\ 7k^mdmtj pkd`g‰a%!,*Ð\'%Ð* Hn’sj“rsk“ãsp\`f^\Ò!gb`brbu nmsqf^‡sŽ#G\ I\i\w’mhurfinmnpwŽspf\simkfnm{`’g “ \j" nfmk?fifnHrn\i ÊKv{kmpm` npmÞifnmwp^e rn“ wzq\{ugbrfikf_k“hmi\!w\pugbnmq\`\sbi# Q b^ekzh\sbdmpfbrbsuk\g`mu!rs\psmwkŽ _fk“rzj]mif^h ^e\'%D_!rk\`g\hw`m]’ w{kfhu# Dr^iS|toahm^ \'&#{‡q“ Goam•bw^ukomGoyF”tuo m^For^y”)]’eÐ&*hmimÐ\']’e N\hs\`zrbk\]“{“{\g“j\wŽ{nbrsqbk“_hm# OemsbiuMhfgbrs\psw&.em`fk\wz \`ugb rb`m]pŽmrw’sibk“#6]zw‡rn\hkbk\ if\ w{fj’]f\simkfrsfnqfjfrspmwrsw“rw’s\#6kb]m s\heib/rhusb_k“wzspw\i^fjmemursfekmus{\ gb`bk`bkjm k‡fsqf{‡wm`z#Imhu`wmhmi“ \h\ibk`‡qfk\g`mu#Imq‡`‡{k‡j‡Þpj\D( rnmps# Wk•mtj jr^i \'(#_bpwk\ For^yh^l^m(!-Ð&-%Ð)\' N\hsmeibgb`mj‡^“nmrsdp\`u‡inpmrhusb_" k’wzrn’iŽ#Gzk“gb`fk `mj‡^“bifsk“hi\rf^h bib{l‡h!fpmkj\k#Nb`znmp^b!{kf^e rb spf\simk {pm`fi# Qbijf rmif`k“ \ nm^sfw {‡" wm`!nm`nmpmw\k `mj‡^“jdupubjIbspbj Q\]pmu hbj# Dr‰koydgr^bd`j jr^i .#_bpwk\ Uudrr^7”kogr^b&Ð\'-FN7Ð,!* Gbgri\wk’g “]\ s\_brhŽem`u\simkurbnm ibsb^eez]bpk\^bwp\^“k\r^ŽkursbpŽkk“ Ssbppmu#7‡gb_kŽnpmÞizfn\kmp\j\s\9br" hŽemp‡gb\F‡^emwzÞijmwŽDzsf^bgrmu rhw’i ji‡h\`ibj#Fv bsbrfs\`z`‡sw“hbk` wiuyurk“jxbiikbrrpbrmpsuNpbbmcEfcb!kb]m w^e\g`’h`bhmifwwrmuhpmj“# J^rbw_h`j jr^i &-#rpnk\ Orh^ukomNu^rAr^b|%!,*Ð\'%Ð* Fbk “ãnq‡sbirh‡Òwbp{b8{b^ej\k\#6kb] hp\s “\rhpmjk’g “!mw bjmkf^emp “!spf\s" imkk\n“r‡huuI\p`u]f^#Q b{`“ikzMDHFN! sb`zNmj‡ bIbsp\\rnmi#Mmu_‡rsnme‡p I\p`u]f^hŽemhp\gb#Kmwfk\sŽsp\s’!k‡`ebpk‡ wm`\!`mrs\sb_kŽ{‡{bj“!`m]p‡`mnp\wk“`m" rsunkmrs#Imhu`wzg`bnm_\r“!kbjv bem]“h k\g“sibn “j“rsm# ZZZEHKHMFRP 51 75,$7/2129§ =Ÿ92\'< 9 é(6.8 0$-« -(\'12\'8&+28 6758.7858 , é(6.» 32+Ÿ5 %»9Ÿ 3 «67831» 9( (-1267, 32å$\'8-« 9j$. /,&(1&, é7$ \'Ÿ/( )81*8-( $\'$ 5(*,21Ÿ/1«&+ 6§5,« u 1$ %51÷16.8 9( 9»&+2\'1«&+ é(&+Ÿ&+ 6(9(51« 025$9÷ -(=\'« 6( -,+2é(6.» 32+Ÿ5 $ 3 (9Ÿå1÷ 67 (\'2é(6.Ÿ 6§5,( 75,7285 1(%2 %5\'0$1 . 7208 1$-\'(7( 9 .$/(1\'Ÿ «&+ $ 32 :(%(&+ $\'8 -(\'125Ÿ=29»&+ 9«&( é, 0§1÷ 75$\',é1«&+ 9÷7j,128 +2\'1÷ 3 Ÿ7(/6.»&+ 32\'1,. 9÷7j,128 75,$7/21< 1$ -$ ( $ . 32\'=,08 3 ,%»9$-« \'8$7/21< 9j(675$11« 92\'Ÿ&, 2&(1« , .9$\'5,$7/21 32.8\' 1(60÷ 8-(7( . 9»=1$01÷-j«08 95&+2/8 67$é« 6, -(1 3 (\' 9«.(1\'(0 9<%5$7 1$ &2 6( &«7«7( $ 9<5$=,7 3 ,35$9,/, -60( 9Ÿ0 = .$å\'§+2 .5$-( -(\'(1 3529÷ (1» 7,3 Jobro_m”i •j^kdmb‰sd}‰yobxproy d`gm|m^ibdudm^zd_d`gdurh^ukom#`}!urhuowr#`}^`}d`gurhtdrhdt#`}

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

ideální pro triatlonovou premiéru Seriál Brdman Adventure BRDMAN ADVENTURE JE SERIÁL AMATÉRSKÝCH ZÁVODŮ NA HORSKÝCH KOLECH, V BĚHU A TRIATLONU V OBLASTI BRDY – VLTAVA, NA JIHOZÁPAD OD METROPOLE. ZAČÁTEK HISTORIE SE DATUJE NA PŘELOM NAŠEHO TISÍCILETÍ. A POKRAČUJE PLNÝM TEMPEM I LETOS. Vrcholná výzva Czechman ZÁVOD ROKU. OZVĚNA SVĚTOVÉ ATMOSFÉRY V DOMÁCÍ REALITĚ. TO JE CZECHMAN PARDUBICE. NEBO STARÉ HRADY/ŽDÁNICE, CHCETE-LI PŘESNĚJI UVÉST GPS. STŘEDNÍ TRIATLON NA POCTIVÝCH DISTANCÍCH 1,9 – 90 – 21. Plave se ve svěžích vodách průzračného písáku. Dva okruhy na kole vedou po rovině, stejně jako běh z jedné části po sil- nici, z druhé pak po pevné cestě. Báječná výzva hned na úvod sezony. Co nového nachystal už šestý ročník ve zdejší režii? „Jen kosmetické úpravy běžecké trati,“ říká Tomáš Petr, bývalý triatlonista, který ještě nedávno křižoval celý svět, včetně legendární Havaje. Za standard tu považují „finisherské“ tričko, teď chystají elegantní účastnické kšilty. Z Asie si objednali bojky. Loni zajistili televizní přenos z vrtulníku. Czechman je druhým dílem Ford Czechman tour, českého dlouhého poháru, kde se rozděluje na prémiích 280 000 Kč. S dvoutýdenním předstihem se vyčer- pala kapacita 400 startovních míst. To vypovídá o skvělém zvuku i z pohledu cen startovného (podle termínů podání přihlášek od 1400 až do 2500 Kč). „Tohle číslo odpovídá našim organizačním možnostem, propustnost tratí by nás pustila ještě dál,“ uznává Petr. Vyplatilo se přijet i tak, aspoň s dět- mi. Můžou plavat i s rukávky, nebo vestami. Dostanou číslo, medaile, napít i lízátko. Užijou si oni i vy. Mohli jste sledovat řadu zajímavých osobností české triatlonové scény, i když ty nejzářivější jako Vabroušek, nebo Ospalý tentokrát nedorazili. TOMÁŠ NOHEJL „V roce 1999 jsme dostali nápad vybudo- vat na opuštěném místě kousek za Dob- říší malé sportoviště. Tenkrát tam nebylo vůbec nic, žádná voda, ani elektřina. Ale V Brdech. Tak se tady jezdí terénní triatlon. ZÁVODY 52 www.behej.com FOTO:MICHALDUDLA

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

přidaly další závody,“ vypráví Michal Dudla. Závody jsou směřované především pro hobíky a jejich počet každoročně úcty- hodně narůstá. Červencový Novoknínský triatlon už se dávno přehoupl přes dvě stovky a z plavání na vltavské Živohošti se tak už stala někdy pěkná mela. Ale občas se ve startovní listině objeví i zvuč- nější jméno ze světa českého triatlonu. „Závody seriálu Brdman mám rád, beru jako výborný přechodový trénink,“ říká David Procházka, několikánosobný iron- man z Prahy. Letos si můžete přijít zazávodit a užít příjemnou vlašskou atmosféru na devíti závodech. Zkusit si triatlon, duatlon, extrémní běh nebo štafetový bike závod na sedm hodin. K hlavnímu programu je připojen i dětský program v podobě osla- vy čarodějnic, karnevalu nebo dětských závodů. Mezi ženami šlo o remake loňské bitvy vynikající slovenské běžkyně Kristíny Lapinové s krasavicí Simonou Vykou- kalovou. Tentokrát s českým vítězstvím. V cestě za absolutním triumfem se otvírala možnost širšímu poli mužů. Nakonec ji naplnil v rámci parity Slovák Karol Džalaj. A ukázal se třeba i Daniel Machek, už 34 let držitel nej- staršího českého plaveckého rekordu na 1500 metrů volný způsob. Drží se skvě- le, má čerstvě za sebou jihoafrického Ironmana a sbírá tituly na veteránských mistrovstvích světa. Značka Czechman vychází z víc než desetileté tradice závodu v Sadské, pořadaným Jirkou Horkým. Jenže jeho elán z kerských lesů se vyčerpal a tak přepustil název sousedům. „Kdykoliv ho bude chtít nazpátek, vrátíme mu ho,“ ujišťuje Petr. „Máme podobný charakter tratí, jen jsme stanovili sta- bilní délky středních tratí na rozdíl od hybridů, které bývaly dřív,“ komentuje přerod, který následoval z jeho pozice závodník/organizátor. A mezinárodní ambice? Ty naplnil v tuzemsku z dlouhých triatlonů pouze evropský šampionát v Praze 2009. S účastí hvězd, opulentním zahájením na Křižíkově fontáně i finišem na dosti- hovém závodišti v Chuchli však po sobě zanechal na poli funkcionářském spíš hluboce kontaminovanou půdu. O především ekonomicky nedostup- né ironmanské metě se jen s různou intenzitou debatuje. I pardubičtí měli před časem v hlavách ideu pro Seč: Železný muž v Železných horách. „Teď to neřešíme, děláme co nejlíp to, na co máme,“ říká Tomáš Petr. Velké podniky musejí nabídnout finance i dokonalé zázemí. Tady na poloostrově se hovoří o projektu areálu Yacht klubu na území bývalé betonárky. „Pak možná… Zkrátka není to naše priorita za každou cenu,“ dodává ředi- tel. byla to výzva,“ vzpomíná Michal Dudla, zakladatel a duše brdmanských akcí. „Nejdřív bylo nutné se prokousat po- voleními a razítky. Pak jsem sehnal partu kouzelníků a šlo se na věc. Práce bylo víc, než jsme čekali, ale zadařilo se. Vznikla Vlaška a podařilo se vytvořit potřebné zázemí,“ dodává. Jako první se do seriálu závodů dostal triatlon s názvem Dobříšský tvrďák. Bor- ci tehdy odplavali čtyři sta metrů v dob- říšském rybníku Papež, pak se museli popasovat s celkem technicky náročnou cyklistikou v brdských hvozdech a koneč- ně je čekala ještě osmikilometrová porce běhu. „S trochou nostalgie dodnes vzpomí- nám, jak jsme jeli s kamarádem Vojtou Maškem plánovat cyklistickou trasu. Vzali jsme si doutníčky, láhev whisky a vyrazili do lesa. A tam jsme to na paře- zu plánovali. Během času se k Tvrďákovi Brdman Adventure 2012 www.vlaska.cz Další série pro všechny www.tritour.cz www.xterra.cz Jihočeský pohár www.triatlon-jih.cz Jihomoravská liga www.galantbrno.cz kepak-triatlonova-liga Moravsko-slezský seriál www.cyklo.matera.cz SERIÁLY I PRO HOBÍKY „Letos plánujeme dát méně financí na ceny pro vítěze a o to více věnovat na dárky pro všechny zúčastněné,“ zve do právě se rozjíždějícího vlaku Brdman Adventure 2012 jeho šéf. 53www.behej.com FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

DEZERT MŮJ TRIATLON MŮJ RELAX Jedna z nejčte- nějších světových knih o triatlonu pro začátečníky v ino- vované verzi. Z pera známého zkušeného trenéra a aktivního závodníka Joe Friela, který napsal také velmi známou knihu Triathletes Training Bible. Joe ve své knize popisuje, co všechno obnáší triatlono- vá příprava, jak se tento sport může stát životním stylem a jak je důležité si stanovit systém a řád v tréninku. Představuje různé přístupy a metody v tréninku. Postupně se věnuje jednotlivým disciplínám a jejich vzájemnému propo- jení. Četba je určena spíše začínajícím triat- lonistům, ale důležité poznatky a rady si z ní může vyhmátnout i zkušený harcovník triatlonových klání. V několika oddílech knihy můžete najít cílenou tříměsíční přípra- vu na závod v olympijském a sprint triatlonu. Recept na účinnou relaxaci a návod, jak zlepšováním fyzické kondice dojít k psychické pohodě a rovnováze při každodenním stresu. Velká část knihy je věnována výběru vhodného vybavení na triatlon. Jak se dobře stravovat, co jíst před a během samotného závodu. V tomto sportu nejde jen o sportovní trénovanost, ale i o emoční stránku věci, psychickou pohodu a správné nastavení motivace. Kniha je v anglickém jazyce, až dosud nebyla přeložena do češtiny. (JR) BIBLE ŽIVOTNÍHO STYLU MŮJ ÚSMĚV YOUR FIRST TRIATHLONYOUR FIRST TRIATHLON Autor: Joe Friel Nakladatelství: VeloPress (USA), 2012 Cena: 12.90 $ E-shop: www.amazon.com Jak jsem začal s triatlonem? V roce 1987 mě na první závod v Ondřejově pozval jeden kamarád. Druhý se pak naboural, zlomil si lícní kost, byl v bez- vědomí a já za to dostal Cenu fair-play jako zástupce nového sportu. Dávali mi ji Himl (bývalý šéf komunistického ČSTV, pozn. red.) a herec Doležal, byla tam i Čáslavská a Kratochvílová. Žádný vrcholový sportovec jsi nebyl, že? Já byl jen trochu sjezdař na vysoký škole. A vždycky jsem chtěl jezdit silniční cyklistiku jako doktor Petr Matlach, nezná- mý a můj vzor,. který emigroval a později se stal veteránským mistrem světa. Při triatlonu jsem čuchnul ke kolu, sundal blat- níky z favorita. Řekl jsem si: Příště musím vyhrát, zhubl dvacet kilo a šel si koupit kolo za osmnáct tisíc. V tehdejší době. Sledoval jsi celé dějiny českého triatlonu… Začal jsem s olympijským v Benešově. A pak objížděl všechny možné závody. Jel jsem i první český mistrák v Jihlavě 1993 a byl druhej ve veteránech. Potom jsem odjel na Evropu do Szombathély. Mám odhadem přes dvě stě závodů. Jezdím pořád. Jak jsi poznal Xterru? Vašek Černý mi pomáhal s tréninkem plavání. Máš horský kolo?, zeptal se jednou. A dal mi propozice na Hlubokou, na českou premiéru. Zkus to a já jel. To byl mazec, první závod na horským kole mě uchvátil. Bikové tratě při triatlonu, to je úžasný zážitek, není taková tlačenice jako na maratonech. V cíli jsem byl první. A tam mi řekli, že musím jet na Havaj. Což byl životní zážitek… První mistrovství světa na Maui. A hned tam vyhrát po dvoj- násobným defektu. To jsem taky natrénoval, při tepech 170 měnit si duše. To bylo nejvíc. Od té doby jsem nevynechal ani jednu českou kvalifikaci a na světě si vyjel všechny medaile pro důchodce. Jak se udržet ve formě? Je to jednoduchý. Veterán musí poslouchat tělo, ne si nechat napsat trénink od mladýho trenéra. To pak trpí záněty šlach, kloubů. Je to ale otázka několik let dostat se nahoru k vý- sledku. Musíš mít rozum. K radosti z pohybu ale stačí málo? Plavání, kolo, běh, je úžasná kombinace. Ani nepočítám hodiny v tréninku, nebyl problém strávit patnáct hodin týdně. Musíš překonat, kdy se ti nechce, a pak tě to začne bavit. Jak nalákáš ještě k triatlonu? Začít můžeš vždycky, jen chtít. A potřebuješ jen to nejkrás- nější hřiště na světě – přírodu. Která má pořád otevřeno, nikdy se tam nezavírá. Úžasný sport pro všechny, od mala až do penze. (TN) Triatlonista, 61 let Patří ke známým tvářím českého triat- lonu, doma i ve světě. Pražák, co začal až v šestatřiceti. Ale z mistrovství světa v Xteře na Havaji má mezi veterány kompletní medailovou kolekci. A zdaleka nekončí. JIŘÍ KOKEŠ FOTO:ČTA/LADISLAVADÁMEK www.behej.com54

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

56

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/

TREK SPEED CONCEPT 9.9 - Světová špička v aerodynamice a technologii triatlonových kol. Není tak náhodou, že si toto kolo zvolili špičkoví závodníci Chris Lieto nebo Lance Armstrong. Speed Concept Vám pomůže být ještě rychlejší... NEJRYCHLEJŠÍ TRIATLONOVÉ KOLO NA SVĚTĚ www.trek-bikes.cz Výhradním dovozcem a distributorem pro ČR je firma Bretton s.r.o., tel.: 2679 1 2679, www.bretton.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/behej-triatlon-maketa-72-dpi-final/