Canaba 25 lethttp://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

25 LET STAVÍME PRO VÁS

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

CANABA DOMY PRO ŽIVOT Splněný sen Rozhovor s Ing. Jaroslavem Kalendou, statutárním ředitelem společnosti CANABA, která je největším dodavatele rodinných domů na klíč. Postavit si dům z betonových panelů byla na počátku devadesátých let pro mnohé Čechy nepředstavitelná věc. A když v roce 1991 Ing. Jaroslav Kalenda zakládal se svýmispolečníkyspolečnostCANABA,kterámělaprávě domy z prefabrikovaných dílců stavět, mnozí odborníci tento krok považovali za slepou uličku. „A trvalo téměř jednu dekádu, než tuzemští zákazníci poznali, že dům z panelů má své nesporné výhody. Během prvního desetiletí jsme proto dodávali zejména do Německa, kde měla tato technologie dlouholetou tradici, Němci netrpěli žádnou averzí k panelu a  po montovaných domech byla velká poptávka,“ říká Ing. Kalenda, jehož firma postavila za 25 let již 6 000 rodinných a byto- vých domů za více než 14 miliard korun. → 2

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

Doroku1997jstedodávalidomypouze doNěmecka.Pročjstednesz tamního trhu odešli? Sílící koruna nás ekonomicky zne- výhodňovala oproti místním firmám. Navíc Němci velmi brojili proti firmám z takzvaného Východu. Několikrát se nám stalo, že stavbu obklíčilo pade- sát policistů a zkoumali, zda máme v pořádku dokumentaci. Na hranicích nám s oblibou prohledávali kamiony. A protože zájem Čechů se stále zvět- šoval, nebyl už důvod stavět u sousedů. Za stejnou cenu jsme začali prodávat domy i u nás. Čím jste Čechy přesvědčili? Vybudovali jsme síť vzorových domů, aby se všichni mohli na vlastní oči přesvědčit o kvalitě našich staveb. Já osobně jsem deset let prodával a mimo jinévysvětlovallidem,ževětšinapůvab- ných alpských baráčků pouze vypadá jako dřevostavby. Jsou ale postavené z monolitického betonu. Šlo hlavně o prolomení psychologické bariéry. V praxi je totiž panelová technologie velmi levná na výrobu a postavený dům vydrží na rozdíl od dřevostavby i několik generací. Jedinou nevýhodou jefakt,žetatotechnologieneumožňuje z principu takové změny uspořádání, které dostanete u cihly. Dnes ale nabízíme patnáct typů domů, jež mají další desítky alternativ. Máte zkušenosti s německými i čes- kými zákazníky. V čem se liší? Když se Němec rozhodne, že chce žlutou fasádu, své přání zpravidla nezmění. Češi se rozhodují intuitivně, v průběhu stavby chtějí stále něco měnit, podle toho, co kde vidí. Němci také mají vysoké nároky na kvalitu. Hodně se liší i způsob, jakým zákazníci svoji stavbu kontrolují. Stavební dozor v Německu je na stavbě každý den. Češi jsou více velkorysejší. Používají jinou logiku – nechají vše být, a když nejsous výsledkemspokojeni,nezaplatí. Co vám na začátku podnikání nejvíce pomohlo? Lidétoužilipovlastnímdoměa neváhali dát peníze i na rok dopředu. Stávalo se takéto,žepřišelčlověk,vytáhltřimiliony korun a řekl, že je radši svěří nám, než aby je měl v bance. To nám hodně pomohlo, protože jsme měli kapitál na profinancování domů dopředu. Když jsme přišli tehdy do banky a řekli, že jsme stavební firma, úředník většinou zabouchldveře.Praxes penězidopředu skončilapádemneslavnéhoH-Systemu v roce 1997. Od té doby se lidé začali obávat, že peníze nikdy neuvidí a dům také ne. Naštěstí jsme už měli dostatek prostředků,abychomzvládlifinancování sami. A časem se umoudřily i banky. Stavebnítrhprošelv minulostidvěma krizemi, v roce 1997 a 2009. Jak se s nimi vypořádala CANABA? Během první krize jsme se ocitli v dru- hotné platební neschopnosti. Těžce jsme sháněli peníze na pozemky, bojo- vali o pronajatou panelárnu v České Lípě, kterou chtěla naše konkurence koupit a pak nám ji nabídnout za větší peníze. Naštěstí nás podrželi naši stálí dodavatelé, kteří nám počkali s plat- bami. Během druhé krize se ukázalo, že mít peníze nestačí, ale je třeba oboru i rozumět. Každý, kdo měl v Česku peníze, se domníval, že je snadné dělat developera. Řada z nich pak tvrdě narazila. Nás se prakticky druhá fáze recese vůbec nedotkla. Jaké kroky jste v krizi tedy podnikli? Naší konkurenční výhodou byla vždy cena. Tím, že si děláme všechno sami, můžemedržetcenunarozumnéúrovni. Snažili jsme se najít i další možnosti, jak ušetřit. Například cement vozíme z Německa,protožehotamnakoupíme o 25 procent levněji. Osvědčilo se mi také neskrývat se před zákazníky. Kdokoliv mi může do firmy zavolat. Na některých reklamních fotografiích jsem i vyfocený u postavených domů. Stavíme pro skupinu klientů, kteří si kupují dům jednou za život. A tihle lidé prostě musí získat pocit silné důvěry. V roce 2010 jste přišli s tzv. „domem za milion“, který způsobil na trhu pře- vrat.Pročjstes podobnýmprojektem nepřišli už dříve? Návrhpodobnéhodomujsmevymysleli již před 20 lety, ale na trhu o něj nebyl zájem. Češi chtěli tehdy velký dům. Se začátkem recese v roce 2008 jsme došli k závěru, že přišla správná doba a představili jsme dům CHICO, který stálopravdupouhých999000korun. Zájem nás překvapil, dokonce jsme museli zavést pořadník. Do dnešního dne jsme postavili již na 1 500 těchto domů a letos hodláme předat dalších 300.Většinoujdeo řadovouzástavbu, ale stovky klientů si nechaly postavit tento dům i na vlastním pozemku. Kam směřuje CANABA ve druhém čtvrtstoletí své existence? V České republice jsme dosáhli již maxima, jsme největším dodavatelem na trhu. Každoročně prodáváme domy a bytyv objemublížícímusejednémili- ardě korun. Prakticky každý pracovní den předáváme našim klientům jeden až dva nové domy či byty. Pro rozšíření produkce proto nyní připravujeme návrat na německý trh. V minulosti tam byly tak nízké ceny, že jim nešlo konkurovat. Nyní se trh stabilizoval a ceny jsou v Německu mnohem výše a my víme, že máme šanci. Speciálně pro náročnou německou klientelu jsme připravili novinku – luxusní dům REZIDENCE, na kterém jsme si ověřili, že naše kvalita je v řadě ohledů srovnatelná, a dokonce někdy i vyšší než u dnešních německých staveb- ních firem. Předpokládáme, že letos postavíme vzorový dům v Drážďanech a další rok v Mnichově. A jednáme i o několikadeveloperskýchprojektech ve velkých německých městech, kam bychom dodávali i další typy našich domů. Věříme proto, že náš návrat na německý trh bude stejně úspěšný jako koneckonců celá historie společnosti CANABA. Děkuji vám za rozhovor. Pavel Raška 3

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

25 LET NA ČESKÉM TRHU 1991 Založení společnosti 1997 Výstavba 1. developerského projektu s rodinnými a bytovými domy v Mladé Boleslavi 1995 Rodinný dům CANABA Classic získal 1. ocenění Dům roku Otevření vlastní administrativní budovy firmy CANABA v Děčíně 2001 Představení rodinného domu Landhaus 2003 Vstup společnosti CANABA na německý trh 1992 Otevření 1. vzorového domu Classic v Kosmonosech u Mladé Boleslavi 1994 1996 Otevření dceřiného výrobního závodu EKAS v České Lípě Společnost CANABA tvoří něko- lik společností, které jsou špičkou ve svém oboru. Svou činností pokrývají veškerý servis pro realizaci moderního bydlení včetně realitního, finančního a developerského servisu. CANABA group Zahájení výstavby 1. developerské lokality v Praze 2000 4

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

2014 Zahájení výstavby Centra vzorových domů v Praze 2009 CANABA uvádí na trh projekt Chico – dům za milion h a u s G M B H 2015 Představení nového exkluzivního domu Rezidence Prestige CANABA předá již 6 000. dokončený rodinný dům v ČR 2016 2017 V roce 2017 CANABA vstoupí na německý trh a následně i další evropské trhy 6 000. 5

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

OD NÁVRHU PO DŮM Určujeme trendy moderního bydlení „Náš tým sleduje všechny trendy moderního byd- lení, tak jak jsou určovány ve světě i u nás špičko- vými architekty. Ale stejně pozorně se zabýváme tím, co nám říkají zájemci o výstavbu, lidé připravu- jící se na život v našich domech nebo klienti, kteří už v nich léta bydlí. Každý krok procesu tvorby exte- riéru i  interiéru našich domů je pečlivě zvažován a  všechno je podřízeno jedinému cíli – uspokojit tyto požadavky a navrhnout každému pokud možno ideální domov. Chceme stavět kvalitní domy a  pomoci vytvá- řet domov hlavně mladým rodinám s omezenými finančními prostředky. Ale myslíme i na náročné kli- enty vyhledávající osobitost a jedinečný styl. Použí- váme moderní technologii, která nám svou povahou umožňuje dokonalou kontrolu nad celým výrobním procesem, ve kterém využíváme dlouholetých zku- šeností s řemeslným fortelem našich pracovníků. Naše firemní filozofie stojí na promyšleném ověře- ném systému, přičemž důležitou roli v ní hraje i smysl pro detail a individualita přístupu ke každému klien- tovi. Tento citlivý přístup se promítá do všech fází naší činnosti. Od projektování přes vývoj, výrobu a  dopravu komponentů a  dalších materiálů až po finální úpravy okolí domu a jeho předání do užívání. Těší nás, že se nám již 25 let daří naše cíle plnit a že naše domy poskytují prostor pro život již třetí gene- raci jejich obyvatel.“ Arch. Vlastimil Hlavatý Všechny domy se ve společnosti CANABA opravdu rodí od prvopočátku, od nápadu přes první skicu až po finální stavbu. Tým architektů, projektantů a technických odborníků vede již 25 let arch. Vlas- timil Hlavatý. Má za sebou se svými kolegy opravdu výjimečné tvůrčí dílo. S výsledky své práce se totiž může setkávat denně, po celém území Česka, kde domů CANABA stojí již na šest tisíc. 6

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

Výroba Doprava a logistika Hrubá stavba Dokončovací práce CANABA má vlastní výrobní závod, kde vyrábí vše potřebné pro stavbu domu. Kvalitu a přesnost dílů máme pod kon- trolou a zvládneme tak opravdu indivi- duální řešení. CANABA má vlastními silami zajištěnou veškerou logistiku sta- veb včetně dopravy stavebních dílců na jednotlivá místa stavby v  sofistikovaně řízeném systému just-in-time. Vozový park tvoří nejen moderní zvedací a transportní technika, ale i stovky nákladních, užitkových a osobních vozů. Tým více než 600 odborných pracovníků společnosti CANABA realizuje každý projekt kvalitně do posledního detailu. Dokáže navíc zrealizovat nejen dům či byt, ale na přání klientů i zahrady, ploty, terasy a další okolí domu. Unikátní konstrukční systém CANABA umožňuje pouze čtyřčlenné stavební četě zrealizovat hrubou stavbu rodinného domu za pouhého dva a půl dne. Jedná se o nejmodernější a nejefektivnější stavební technologii užívanou zejména v západní Evropě. Zkušený tým montážních týmů společnosti CANABA postaví každý týden 5 až 10 hrubých staveb rodinných domů nebo bytů. 7

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

CANABA V ČÍSLECH 1999 1 000 domů 3 000 domů Tradice a jistota Za posledních 25 let jsme postavili 6 000 domů, ve kterých žije více než 25 000 lidí. Jsme rádi, že jsme součástí jejich příběhů, a dbáme na to, aby byl každý příběh díky kvalitě stavby šťastný a s dobrým koncem. Dokazují to mimo jiné ocenění, která jsme za naši práci získali, a patenty, které naši technologii chrání. postaveno postaveno 8

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

2008 2016 6 000 domů 15 titulů Dům roku a Top dům 2016 plán 1 mld. Kč 2015 950 mil. Kč 2014 890 mil. Kč 2013 820 mil. Kč 2012 750 mil. Kč Obrat skupiny CANABA za posledních 5 let Zájem o bydlení v rodinných a byto- vých domech CANABA stále roste. Potvrzuje to i kontinuální zvyšování celkového obratu skupiny firem CANABA. postaveno 9

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY Nestavíme jen domy, ale celá města Hlavní činností společnosti je výstavba indi- viduálních rodinných domů na pozemcích klientů. Od poloviny 90.  let CANABA ve vybraných lokalitách připravuje i  realizuje developerské projekty, ve kterých v rodin- ných a  bytových domech nacházejí tisíce rodin svůj nový domov. Za  posledních deset let investovala CANABA do přípravy a koupě pozemků pro výstavbu lokalit přes 1,5 mld. Kč. Nové lokality vyrostly zejména v okolí Prahy a pilotní projekty i v ostatních aglomeracích České republiky. Společnost CANABA se připravuje i na dodávku domů pro developerské lokality v Německu. Výše investic CANABA do developerských projektů 2000 2005 2010 2014 50 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč 200 mil. Kč 250 mil. Kč 300 mil. Kč 2016 10

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

Praha-Nehvizdy, etapy 1–5 V aktuálně rozestavěné lokalitě Praha-Nehvizdy najde v pěti etapách bydlení bezmála 2 000 nových obyva- tel. Lokalita je tvořena převážně rodinnými domy a dvojdomy za ceny nižší, než je obvyklá cena bytů v okolních lokalitách. Kromě samotné výstavby CANABA městysu Nehvizdy přispěla bezmála 20 mil. korun na zlepšení infrastruktury, výstavbu školky, školy a sportovní haly pro lepší život svých obyvatel. Plánované lokality Dokončené lokality Přehled developerských lokalit v ČR Největší realizované lokality společnosti CANABA Karlovy Vary Hostouň Plzeň Černý Most Stodůlky Čelákovice Nehvizdy Přezletice Polerady Odolena Voda Liberec Ústí n. L. Hradec Králové Mladá Boleslav Brno Ostrava-Muglinov Ostrava-Dubina Čakovice Veleň H. Počernice Herink Dobřejovice Říčany Nupaky 2012–2017 rok výstavby 66 bytů 412 rodinných domů 1 700 lidí s novým domovem 11

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

C V D Praha-Horní Počernice, etapy 1–4 Lokalita Praha-Horní Počernice byla prvním developerským projektem společnosti CANABA na území hlavního města Prahy. Převážně bytová výstavba je situována na klidném okraji Horních Počernic se skvělou dostupností do centra Prahy. Svůj nový domov zde v bytových domech typu Willa našlo téměř 1 000 nových obyvatel. Praha-Nupaky, etapy 1–7 2001–2016 rok výstavby 448 bytů 160 rodinných domů 2 100 lidí s novým domovem 2008–2016 rok výstavby 241 bytů 16 rodinných domů 900 lidí s novým domovem Výstavba obce Nupaky je zatím největším soustředěným developerským projektem společnosti CANABA. V sedmi etapách výstavby byly realizovány nejen stovky nových bytů v domech typu Quatro, ale i bezmála 200 individuálních rodinných domů a dvojdomů pro náročnější klientelu. CANABA v obci vybudovala pro oby- vatele nejen kompletní technickou infrastrukturu, ale vlastní investicí postavila také novou mateřskou školku. 12

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ Vše na jednom místě Společnost CANABA, jako první a jediná firma v České republice, zrealizovala v roce 2015 v Nehvizdech u Prahy unikátní projekt centra vzorových domů. Vyu- žila svých zkušeností a  know‑how z německého trhu a po vzoru obdobných center na západ od našich hra- nic postavila v první etapě 7 ukázkových domů. Každý zájemce si svůj budoucí domov může detailně prohléd- nout a doslova si život v domě vyzkoušet nanečisto. V prostorách centra zájemci naleznou také prezen- tace renomovaných dodavatelů, kteří se na realizaci centra nemalou měrou podíleli, kromě společnosti CANABA se jedná zejména o  společ- nosti BRAMAC, SAPELI, VELUX, ORESI a další. Za necelý rok od svého otevření přilákalo centrum již přes deset tisíc návštěvníků, a to nejen z řad potenci- álních stavebníků, ale také široké veřejnosti se zájmem o moderní a především dostupné bydlení. V současné době CANABA jedná s dalšími dodavateli domů, zejména ze zahraničí, o výstavbě druhé etapy, která by nabídku domů v centru dále rozšířila na úroveň běžnou v německých zemích. Praha–Nehvizdy Infocentrum 7 vzorových domů Nehvizdy Hradec Králové Ostrava Nupaky Brno München Dresden PRAHA Vzorové domy CANABA Centrum vzorových domů 13

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

CANABA POMÁHÁ Pomáháme lidem lépe žít CANABA je především o lidech. Víme, že život není jen dům, vnímáme souvislosti, a proto děláme vše pro to, aby se lidem v okolí našich projektů i lépe žilo. Z vlastních prostředků budu- jeme nejen silnice a infrastrukturu, ale také parky, dětská hřiště, nebo dokonce úplně novou školku, jako třeba v Praze Nupakách. Obcím a městským částem, ve kterých stavíme, přispíváme na jejich rozvoj, například jen v Nehvizdech u Prahy jsme pomohli obci částkou bezmála 20 mil. Kč na stavbu školy, sportovní haly a čistírny odpadních vod. CANABA nezapomíná ani na ty z nás, kteří řeší vážnější životní situace, a  část svého zisku věnuje i  na charitu a  jiné formy pomoci těm, kteří ji nejvíc potřebují, zejména pak dětem. Myslíme na přírodu Ekologické myšlení a citlivý přístup k prostředí, v němž bude dům stát, se promítá do všech fází stavby. Od projektování přes vývoj, výrobu a dopravu komponentů a dalších materiálů až po finální úpravy okolí domu a jeho předání do užívání. Držíme se přísných evropských norem a máme v tomto směru i svoje vlastní firemní předpisy. Naším cílem není jen zajistit ochranu životního pro- středí během výroby komponentů a vlastní stavby, ale chceme také vytvořit podmínky pro následné zdravé bydlení. Je samo- zřejmé, že domy CANABA jsou stavěné výhradně ze zdravotně nezávadných a důkladně testy prověřovaných materiálů. T 14

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

TÝM NEJLEPŠÍCH CANABA – spolehlivý tým odborníků Splnit lidem sny o kvalitním bydlení vyžaduje přede- vším spolehlivý a  pevný tým odborníků, ve kterém táhnou všichni za jeden provaz. Společnost CANABA pracuje neustále na výběru a  výchově svých pra- covníků, aby výsledek byl dokonalý. Pracovníků, kteří se na celém procesu výstavby podílí, je přes 600 a  CANABA se  snaží sofistikovanými personálními metodami neustále zvyšovat jejich odborné a profesní kvality. A na druhou stranu CANABA poskytuje všem stabilní zázemí a  jistotu zajímavé a  dobře placené práce. Není bez zajímavosti, že výše průměrného platu je v oborovém srovnání ve společnosti CANABA nej- vyšší v České republice. I proto dosahuje společnost nejvyššího indexu zaměstnanecké věrnosti. Spolupracujeme jen s mistry svého oboru Všechny hlavní komponenty svých domů si CANABA vyrábí ve vlastních výrobních závodech. Pro dodávku ostatních komponentů a  vybavení CANABA pečlivě vybírá jen ty nejkvalitnější a  nejspolehlivější partnery a dodavatele. Od střechy přes vybavení koupelen až po poslední vypínač. I proto může svým klientům bez obav garantovat vysokou kvalitu a dlouholetou životnost domu bez jakýchkoliv problémů. A stvrdit ji zárukou 30 let na konstrukci domu. Uvědomujeme si naši zodpovědnost, neboť lidé si staví svůj vysněný dům zpravidla jen jednou za život a děláme vše pro to, aby léta v něm byla prožita bez starostí o údržbu nebo chod domu. CANABA každý rok vyhlašuje a odměňuje nejlepší pracovníky 15

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/

CANABA a. s. Štětkova 1001/5 140 00 Praha 4 tel.: 234 096 234 fax: 234 096 200 e-mail: canaba@canaba.cz internet: www.canaba.cz Canaba (lat.) … skupina domků, postavených v blízkosti ležení římských legií nebo na předměstí antických římských měst, osídlená řemeslníky a obchodníky. Z nich později vznikla města.

http://www.floowie.com/cs/cti/canaba-25-let/