DOM a BÝVANIE 1/2010http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

číslo 1/2010 - 4. ročník www.domabyvanie.eu Výstavba a obnova Bývanie v loftoch Okná a dvere Energeticky alternatívne bývanie Nábytok a bývanie Umenie Kúpeľňa – účelnosť a elegancia Záhrada - plánovanie výstavby Cestovanie NOVÝ ISSN1337-4028

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Predstavujeme Vám Tefal Clipso, ktorý vie nielen všetko čo tlakový hrniec musí vedieť, ale ešte oveľa viac! Jednoducho len priklopíte pokrievku, tak ako pri bežnom hrnci, a zľahka zatlačíte na pokrievku. KLIK! Varenie je tak jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Vďaka špeciálnemu časovaču, ktorý si sami nastavíte, máte istotu, že jedlo nebude prevarené. Pokrm je pripravený presne akurát, takže sa Vám bude rozplývať na jazyku a Vaša rodina bude nadšená výberom nových možností. Pri varení zeleniny sa ponúka použitie vitamínového košíka pre zachovanie ešte väčšieho množstva vitamínov. Bezpečnostný systém zahŕňa 7 poistiek, ktoré umožňujú varenie bez obáv. Nechajte sa inšpirovať na www.tefal-clipso.sk, kde nájdete mnoho užitočných rád a receptov alebo priamo v kuchárskej knihe vo vnútri každého balenia Tefal Clipso. Tefal Clipso. Prvý tlakový hrniec, ktorý otvoríte i zatvoríre na jeden dotyk. Mnoho žien si tlakový hrniec obľúbilo pre rýchlosť varenia, zachovanie vitamínov a hlavne pre svoju jednoduchosť. Starý, nenahraditeľný pomocník v kuchyni. Myslíte si, že ho poznáte dobre? Nepoznáte. Tlakový hrniec Tefal Clipso zakúpite vo všetkých predajniach sieti EURONICS v rámci SR. www.euronics.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

4

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Jarná veselosť, otváranie okien, klopanie na dvere. Za nimi na nás čaká čerstvý vzduch a známi ľudia, ich úsmevy a príbehy. Vďaka tomu naše domácnosti žijú, prúdia v nich energie a môžu nám stále ponúknuť nepoznané pocity a nové zážitky. Priznajme dverám a oknám v tomto období ich najkrajšiu funkciu, pozvime k sebe priateľov a veľa svetla. Zohrejme sa po tmavej mrazivej zime v ich prítomnosti, otvorme im svoje domovy, spravme z nich miesta príjemných stretnutí, ponúknime priestor. Možno nám vnuknú nové idey, inšpirujú nás, ukážu cestu našim snom, dodajú odvahu objavovať a s ich pomocou začneme realizovať smelé plány. Niekedy stačí len malé povzbudenie, iný uhol pohľadu. S jarou prichádza aj ďalšie vydanie magazínu Dom a Bývanie, ktoré tiež s radosťou bude takýmto zdrojom nového svetla, priateľským sprievodcom svetom sviežich nápadov. Prajeme vám príjemné čítanie. DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie - ročník 4, č.1/2010, cena výtlačku 1,29 €, periodicita 4x ročne, www.domabyvanie.eu * Redakcia: tel.: 037/ 77 321 42, 77 321 44, 0911 033 070, fax.: 037/ 77 321 42, 77 324 66 e-mail.: redakcia@domabyvanie.eu * Adresa pre zasielanie korešpondencie: Redakcia DOM a BÝVANIE, Cabajská 28, 949 01 Nitra * Redakčná rada: Ing. Peter Mesároš, Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Mgr. Ján Bugár, Janka Kraushuberová,* Spolupracovali: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Magdaléna Gondolová, Ing. Peter Mesároš,HenrichVarga,Ing.arch.KatarínaKujanová,PhD.,Ing.ZoltánNagy,SoňaHrúziková,Ing.arch.JurajCajchanaďalší*Layout,grafickákoncepcia:Mgr.JánBugár,e-mail:bugar@domabyvanie. eu * Fotografi: Mgr. Ján Bugár, Marek Ďuga * Marketingové oddelenie: Marián Kraushuber, tel.: 0911 033 070, e-mail: kraushuber@domabyvanie.eu * Vydavateľ: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44213841, www.perpes.sk * Scan, sadzba: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu * Distribúcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, Slovenská pošta, súkromní distribútori * Predplatné: Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty, alebo e-mail:predplatne@slposta.sk. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk * Zaregistrované: Ministerstvom kultúry SR dňa 4.10.2006, EV 2282/08, ISSN 1337-4028 Kopírovanie a rozširovanie obsahu je dovolené len so súhlasom redakcie, alebo vydavateľstva. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Za správnosť údajov v článkoch zodpovedajú autori. Vydavateľ nemôže prebrať zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli využitím týchto údajov na akýkoľvek účel. Niektoré príspevky a inzeráty neprešli jazykovou úpravou. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nevracia a nie sú honorované. Titulná strana: Zdroj fotografie: Ligne Roset Návrh titulnej strany: Mgr. Ján Bugár editorial

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Predstenová technika Viega. Nový priestor pre Vaše nápady. Viega. Vždy o krok napred! Predstenové systémy Viega sú perfektným základom pre individuálne stvárnenie kúpeľní. Viac informácií: Viega s.r.o. · telefón: +421 903 280 888 · fax: +421 2 436 36852 · e-mail: peter.liptak@viega.de Viega Steptec Viega Eco Plus Viega Mono

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

O B S A H 6 Nový Starý mlyn 12 Bývanie v loftoch - luxus v priestore dýchajúcom miulosťou 20 Citadela Vista - bývanie v originálnom štýle 24 Vila Libeskind 28 Katalóg alebo architekt - dilema výberu projektu pre nízko- energetický alebo pasívne energetický dom 30 KIWI domy - lacné, energeticky alternatívne bývanie 36 Tehlový systém pre úsporné a zdravé bývanie 40 Podlahové vykurovanie v praxi 44 Energeticky úsporné hliníkové systémy 48 Okenný rám pre pasívne domy 54 Tajomstvo zásuvných dverí 58 PALETA 60 Fórum dizajnu 2010 interiér 64 Mezonetový byt nevšednosť v bývaní 69 Jednoducho svetlo?! 70 Posvieťme si na svietidlá 72 Netradičný dizajn 76 Ako vybrať nábytok do jedále? Záleží na vašich potrebách 82 Žite krásne 84 Príbehy na zamyslenie i pohladenie relax 90 Ekológ v kúpeĺni 94 Poskladaj si domino vo svojej kúpeľni 98 Nové dizajnové varianty ovládacích tlačítiek 100 Záhrada - plánovanie výstavby 104 Švedska idyla? 110 Európa z rýchlika 6 20 24 30 48 72 82 84 94

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Každý pozná v živote situáciu, keď príde na pomyselné rázcestie a musí sa rozhodnúť, kadiaľ ísť. Presne pred takéto rozhodnutie boli postavení architekti Patrícia Kvasnicová a Tibor Zelenický, keď prvýkrát uvideli starý chátrajúci mlyn v Branči. 6 V o svete, a dokonca nie príliš vzdia- lenom, je prirodzené, že historic- ké technické budovy a fabriky po doslúžení dostávajú nový rozmer a funk- ciu, tým že sú rekonštruované, pripadne integrované do väčšieho celku. Bohužiaľ, na Slovensku tento postup nie je vôbec zaužívaný, naše technické pamiatky väčši- nou končia úplnou deštrukciou a zánikom. Nahrádzajú ich nové objekty, spravidla bez architektonickej a mestotvornej hodnoty. Jeden príklad za všetky je tragický osud historických mlynov v Nitre, ktoré boli, s mlčanlivým súhlasom mesta a nezáuj- mom pamiatkárov, nekompromisne zbú- rané investorom. Dnes na ich mieste stojí megastavba obchodného centra, kto- rého architektúra odráža jediný ciel – na- tlačiť na dva hektáre čo najviac metrov štvorcových obchodnej plochy. Integrovať najvzácnejšie časti starej his- torickej fabriky do nového projektu si žiada trochu kumštu a formát osobnosti architekta aj investora. Mnoho záleží na mestských predstaviteľoch, pretože držia v rukách všetky nástroje na to, aby stavbu korigovali správnym smerom. Presne toto nám však na Slovensku chýba. Zachránený mlyn v Branči je tak vzácnym a ojedinelým príkladom toho, že nie každá historická fabrika musí po doslúžení skon- čiť necitlivým a barbarským zbúraním. Nový Starý MLYN

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

9

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

8 ŤAŽKÉ ROZHODNUTIE Mlyn v Branči v minulosti patril pod- nikateľskej rodine Pullmanovcov, ktorá v období prvej republiky vlastnila niekoľ- ko ďalších mlynov v nitrianskom regióne. No koncom storočia ostala z budovy už len ruina. Osud tohto mlyna má však šťastný koniec, a to vďaka dvojici architektov Pat- rícia Kvasnicová a Tibor Zelenický. Keď títo architekti, ktorí tvoria tvorivý tandem v ateliéri In antis a sú aj životní partneri, prvýkrát videli chátrajúcu budo- vu mlyna, stáli pred ťažkou voľbou. Ich konečné rozhodnutie bolo veľmi odvážne – podujali sa objekt zrekonštruovať a pre- meniť na svoj domov. Mlyn bol v takom žalostnom stave, že okrem nich dvoch nikto iný neveril, že sa im to podarí. Pri samotnej rekonštrukcii sa vynárali stále nové problémy a množstvo ľudí ich odho- váralo od pokračovania. Patrícia Kvasni- cová a Tibor Zelenický sa však svojho sna nevzdali. Záchrana mlyna nepredstavovala len prak- tické návrhy spojené s technickou a funkč- nou rekonštrukciou a realizovaním úprav na jeho obývanie. Pred architektmi stála

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

9 Názov stavby: Areál Starý mlyn Charakteristika: rekonštrukcia Architekti: Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová Projektant: architektonický ateliér In Antis Začiatok realizácie: 2001 Koniec realizácie: 2007 Ocenenie: Slovenská komora architektov vyhlásila v októbri Ceny za architektúru CE.ZA.AR 2008. Po prehliadke nominovaných stavieb v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov vy- brala porota víťazné dielo Starý mlyn Branč navrhnuté ateliérom In Antis

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

10 Ing.arch. Tibor Zelenický sa narodil 5.5.1956 v Nových Zámkoch. Vysokoškol- ské vzdelanie získal v Inštitúte architektúry ION MINCU v Bukurešti. Ing.arch. Patrícia Kvasnicová sa narodila 24.2.1966 v Považskej Bystrici. Vyštudovala architektúru na FA SVŠT v Bratislave. Spoločne s partnerom založili vlastnú architektonickú kanceláriu In Antis s.r.o. K ich realizovaným projektom patrí: Pešia zóna v Nitre (1996), Obytný súbor na Potravinárskej ulici v Nitre (2005), Administratívna budova – Colný úrad v Nitre (2007), Areál Starý mlyn – Branč (2007), Kúpeľné vilky v Novom Smokovci (2008). Pešia zóna v Nitre sa stala Stavbou roka 1996. Areál Starý mlyn si vyslúžil cenu CE.ZA.AR 2008 - rekonštrukcia a obnova budov. V urbanisticko –architektonickej súťaži „Svätoplukovo námestie“ v Nitre získali v roku 2009 druhé miesto.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

11 matické najmä smetisko, ktoré pokrývalo okolie stavby. Následne sa architekti muse- li vysporiadať s vlhkými múrmi a vysokou hladinou spodnej vody v jarnom období. Preto do štrkového lôžka po vonkajšom obvode mlyna uložili trativod; vnútornú stranu udržiava v suchu rigol. Vyskytli sa aj problémy so statikou. Zákla- dy potrebovali spevnenie, navyše sa zisti- lo, že v minulosti bol mlyn nadstavovaný. INTERIÉR MLYNA Istý čas slúžil mlyn ako sklad, vtedy z neho ubudlo takmer všetko pôvodné zariadenie. Ostala iba triedička múky, ktoré je dnes súčasťou zariadenia. Okrem nej majitelia zachovali aj drevenú konštrukciu stĺpov, trámov a podláh a tiež celý systém krovu. Dispozične je mlyn rozdelený na tri úrov- ne. Prvá sa nachádza na prízemí mlyna, kde je vstup do otvoreného priestoru ku- chyne a jedálne. Kuchyňa je prepojená so záhradnou terasou, ktorá vďaka prekrytiu poskytuje príjemný priestor na posedenie a relax aj počas horúcich letných dní. Dve podlažia stavby sú presvetlené veľkým za- sklením, súčasťou ktorého sú aj dvere na terasu. Prvé dve úrovne prepája drevené schodis- ko umiestnené na oceľových profiloch. Na druhom podlaží sa nachádza spoločenský priestor – obývačka, knižnica, kozub a pra- covňa. Nočná zóna je situovaná v podkrov- nom priestore, pod zachovanou pôvodnou konštrukciou krovu. Mlyn sa radí k energeticky nenáročným domom vďaka masívnym múrom a malým oknám. Jeho majitelia plánujú tento stav podporiť aj pripravovanou inštaláciou sl- nečných kolektorov. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Hrubý detail patrí k znakom industriálnej architektúry. Aj dnes v architektúre mlyna nájdeme mnoho odkazov na jeho minu- losť, ktoré sú však umne zakomponované do moderného vzhľadu rekonštruovanej budovy. Príkladom sú omietky, ktoré kopí- rujú pôvodné murivo. Keďže majitelia inklinujú k súčasnej ar- chitektúre, nesnažili sa mlynu vrátiť jeho pôvodný výraz ani nepremeniť ho na cha- lupu v rustikálnom štýle. Vďaka novým prístupom spojeným s využitím pôvod- ných materiálov a prvkov vznikla originál- na, svieža budova s príjemnou atmosférou, nezaťažená sentimentom. Rekonštrukcia Starého mlyna v Branči pri Nitre patrí k unikátom. Ostáva len dúfať, že architekti a investori sa týmto projek- tom inšpirujú a záchrana historických technických budov sa u nás stane absolút- ne bežnou a samozrejmou záležitosťou. Mgr. arch. Jaroslav Hrivňák, Soňa Hrúziková Foto: Mgr. arch. Jaroslav Hrivňák, zodpovedná úloha zohľadniť históriu mly- na a dopovedať jeho príbeh. CITLIVÁ PREMENA Spolužitie dvoch architektov sa prejavilo aj na smerovaní rekonštrukcie. Je tu čita- teľný ich profesionálny pohľad, na druhej strane vidno tiež pohľad ľudí, ktorí hľadajú svoj vlastný priestor pre rodinu a súkrom- ný život. Mlyn nebol nikdy obývaný, zavedená v ňom bola iba elektrina. Pre architektúru rekonštruovaného mlyna je charakteristic- ká snaha nadviazať na industriálnu este- tiku pôvodných konštrukcií a materiálov budovy bez extrémnych tvarových a dis- pozičných zmien. Súčasťou dizajnu inte- riéru sú drevené trámy, kamenné a tehlové murivo či oceľové tiahla. Architekti dômy- selnými zásahmi premenili otvorené tech- nické priestory mlyna na vlastný rodinný dom. PRVÉ PROBLÉMY Kým pri novostavbe problémy postupne vznikajú, pri rekonštrukcii starších budov je ich mnoho prítomných už od začiatku. Pri obnove Starého mlyna bolo proble-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

12 luxus v priestore dýchajúcom minulosťou Určité percento ľudí, tak ako je to v iných oblastiach života, túži bývať jednoducho inak - netradi- čne. Väčšinou si svoju predstavu títo ľudia realizujú v netradične poňatom interiéri, avšak niektorí si zvolia priamo netradičnú formu bytu. Bývanie v netradičnom prostredí má iste svoje kúzlo a pri- náša uspokojenie v splnení svojich predstáv o bývaní. 1 Bývanie v loftoch

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

13 Č asto sa pre netradičné bývanie volia priestory, ktoré neslúžili predtým na bývanie. Netradičnú formu bý- vania predstavuje bývanie v lofte alebo tzv. loftové bývanie. Toto sme poznali done- dávna len z amerických filmov. Táto nová forma bývania sa pomaly udomácňuje aj u nás. Termín „bývanie v lofte“ väčšina ľudí u nás nepozná. Tento trend prišiel so zahraničnými developermi zo „západu“. Loftové bývanie je vyjadrením životného štýlu, postoja, vzpriečenia sa zvyklostiam a tradíciám. Je to prejav túžby po inakosti, odlišnosti, žiť a bývať ináč. Čo je to loft ? Loft je, veľmi zjednodušene povedané, bývanie vo viacerých úrovniach, ale v jed- nom otvorenom priestore nečlenenom stenami. Výraz loft bol prevzatý z ang- ličtiny a má viacero významov, ktoré označujú najmä podstrešný priestor. Ide o termíny: podkrovie, pôjd, povala, chór, galéria, podkrovný senník, podstrešie, sklad, sýpka.. Slovo lofty znamená v pre- klade vzdušný, veľký, priestranný, veľmi vysoký, vznešený... V architektonickom slovníku je loftom nazývaný rozľahlý a vy- soký priestor pre bývanie alebo ateliér, 2 1 Moderné luxusné byty v loftovom štýle reali- zované na najvyššom podlaží objektu. 2 Loftové bývanie je bývanie v industriálnom štýle s použitím technických prvkov ako výrazo- vých prostriedkov interiéru.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

14 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Možno povedať, že aj v súčasnosti bývanie v loftoch vyhľadávajú najmä umelci. Také- to bývanie začína byť komerčne zaujíma- vé. Keďže pôvodných tovární a veľkých podkroví je pomaly nedostatok, dochádza aj k výstavbe nových domov s princípom loftových bytov. V súčasnosti lofty pred- stavujú luxusný, nadštandardný a finanč- ne náročný alternatívny štýl bývania. Pa- radoxne k začiatkom loftového bývania je dnes táto forma bývania prístupná iba pre najbohatšiu vrstvu spoločnosti. Pre archi- tektov je navrhovanie loftových bytov prí- ťažlivou a zaujímavou prácou, nakoľko možno v nej zhodnocovať „genius loci“ pôvodných priemyselných objektov, spá- jať moderné a historické prvky pre súdobé požiadavky trendu moderného bývania. Loft a starý priemyselný objekt Typické lofty sú vytvorené rekonštruk- ciou a revitalizáciou priestorov bývalých priemyselných objektov, továrenských hál, prístavných objektov, skladov a pod. Vo veľkých mestách s industriálnou minu- losťou sa nachádza mnoho nevyužívaných opustených fabrík, ktoré sa ocitli dnes už v centrách miest, teda v zaujímavých lukratívnych lokalitách. Pri vytváraní lof- tov v pôvodných priemyselných objektoch môže ísť o viacero možností riešenia. Veľ- kosťou menšie bývalé výrobné priestory či sklady, dvoj- alebo trojpodlažné budovy je možné zrekonštruovať a konverzovať na rodinný dom s loftovým bývaním. Najtypickejším riešením je však rekon- štrukcia veľkého niekoľkopodlažného pôvodného priemyselného objektu s vy- tvorením väčšieho počtu viacúrovňových loftových bytov. Ďalšou možnosťou sú lofty vytvorené len v podkrovných priesto- roch bývalého priemyselného objektu. „Nepravými“ loftami sú aj byty v jedno či dvojpodlažných strešných nadstavbách pôvodných priemyselných budov. Nepravý loft – kompromis pre súčasnosť Loftové byty je možné si dnes kúpiť už aj v Bratislave, developeri ich ponúkajú ako atraktívne luxusné bývanie. Ide o nepra- vé lofty, teda novostavby v štýle bývania, ktoré pripomína interiér v starých výrob- ných halách. Aby bol zachovaný industri- álny duch loftu, pôjde o otvorený priestor s vysokými stropmi a veľkými preskle- 15 kancelárie a pod., vytvorený v pôvodnom industriálnom objekte. Loftové bývanie je bývanie v industriálnom štýle, predstavuje v súčasnosti nadštandardné bývanie, reali- zované v priestoroch bývalých priemysel- ných budov, skladov alebo iných nebyto- vých objektov. Charakteristickým znakom loftu sú vysoké stropy, vo väčšine prípadov napr. efektne priznané trámové stropy či oceľové nosníky. Pre loft je typická veľká svetlá výška priestoru, ktorá predstavuje cca 5 m, niekedy aj viac. Ide o otvorený, plochou rozľahlý magapriestor, s neod- mysliteľnou vzdušnosťou a bez pevných deliacich stien či priečok. Ďalšími charak- teristickými znakmi sú pôvodné veľké čle- nené okná a svetlíky, tým úžasná svetlosť priestoru, priznanie pôvodného režného neomietnutého muriva, použitie pohľa- dového betónu či využívanie rôznych vý- klenkov. K prvkom industriálneho charak- teru patria aj pôvodné kovové schodiská, nezakryté konštrukcie vzduchotechniky, mnohoraké technické detaily, z ktorých je možné architektonicky vyťažiť výrazné akcenty či dominanty priestoru. Veľko- priestor loftu je voľne prepojený aj cez tri podlažia. Bývanie v typickom lofte igno- ruje všetky princípy delenia priestoru na funkčné zóny bytu podľa klasickej typoló- gie o bývaní. Pohľad do minulosti Tento typ bývania sa vyvíja viac ako 50 rokov. Prvé lofty vznikli, keď sa v New Yorku do opustených priemyselných bu- dov z prelomu 19. a 20. storočia sťahovali bohémski umelci, ktorí vyhľadávali najmä lacné priestory na bývanie a prácu. Najzná- mejšie sú v tomto smere asi štvrte Soho a Manhattan. V nevyužívaných továrňach mali umelci najprv svoje ateliéry, neskôr kvôli nedostatku financií aj bývanie. Po tomto netradičnom štýle bývania začali následne pokukovať aj ľudia v iných zá- padných veľkomestách, hlavne v Londýne, Paríži či Berlíne. Priemyselné objekty na- chádzajúce sa pôvodne na okrajoch mesta, sa postupom času s novou zástavbou do- stali do lukratívnej polohy mestských cen- tier. Tieto nefunkčné schátralé objekty sa stali postupne urbanistickým a architek- tonickým problémom. Vhodným riešením sa ukázalo využiť ich pre loftové bývanie. Pomerne rýchlo sa bývanie v lofte stalo prestížnou záležitosťou a životným štýlom snobskej časti spoločnosti. 3 Interiér otvoreného veľkopriestoru loftu s použitím súdobých materiálov pri zachovaní jeho charakteris- tických znakov. 4 Veľkorysý loft nedelený priečkami zaujímavo za- chytený modernou technikou – New Mexiko. 5 Úspešne zrekonštruovaný bývalý priemyselný ob- jekt- pradiareň, revitalizovaný pre loftové bývanie - Žyrardov, Polsko. 6 Kontrast modernosti zariadenia s jeho farebnos- ťou a pôvodných prvkov nebytového priestoru umocňuje čaro a originálnosť interiéru loftu. 5 6

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

16 7 Interiér loftu so snahou využiť jeho charak- teristické znaky - neomietnuté murivo, točité schody, nedelená nočná zóna pod. 8 Pre bývanie v lofte sú typickými znakmi vyso- ké stropy, priznané nosné konštrukcie, technic- ké prvky vedení apod. 9 Veľkopriestor loftu býva voľne prepojený na- príklad cez dve podlažia. 7 8

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

17 nými plochami okenných otvorov. Avšak z praktických dôvodov sú v nich oproti tzv. hard loftom, vytvorené kompromisy. Sú to predsa len menšie byty s členením priesto- ru kvôli súkromiu bývajúcich. Takže ide síce o viacúrovňové bývanie v jednom otvorenom priestore, ale nie bez priečok. Pre koho je loft vhodným rieše- ním Bývanie v lofte predstavuje originálny ži- votný štýl, svojský a individualistický. Je vhodný pre ľudí s voľným postojom k ži- votu, nekonvenčných, ktorí túžia po odliš- nom atraktívnom bývaní. Takéto bývanie v priestranných bytoch vyhľadávajú najmä mladíľudia,prípadnemladébezdetnépáry. Keďže základným znakom loftu sú voľne prepojené priestory bez stien, loftové bý- vanie nie je vzhľadom na tepelnú klímu a hlukové pomery najvhodnejším bývaním pre rodinu s malými deťmi. Lofty sú ide- álne pre úspešných nezávislých jedincov, ktorí sú väčšinou výnimoční vo svojej pro- fesii. Títo bohémi, voľnomyšlienkári túžia po originalite aj v bývaní a prezentujú tak svoj postoj k životu. Takýto typ bývania je veľmi vhodný pre kreatívnych ľudí, lebo v nich podporuje invenčnosť a fantáziu. Preto je loftový byt často spojený s atelié- rom, vďaka veľkým oknám perfektne pre- svetleným prirodzeným denným svetlom. Priestory sú vhodné aj pre bývanie s atelié- rom, napr. pre architekta, módneho návr- hára, dizajnéra a pod. Loftové bývanie nie je lacné bývanie, či už pôjde o obstarávacie a prevádzkové náklady, takže vyhľadávajú ho samozrejme tí solventnejší, ktorým za to ten vysnívaný voľný priestor stojí. Pozitíva a negatíva bývania Loft prináša pocit voľnosti, veľkoleposti s neodmysliteľnou vzdušnosťou a dokona- lým presvetlením. Svetlo vládne v tomto druhu priestoru vďaka veľkým preskleným plochám. Pred nežiaducim letným slnkom je samozrejme nutné tienenie. Ďalšou vý- hodou bývania v lofte vzhľadom na jeho výšku je lepšie využitie miest priestoru s nižšou podchodnou výškou v porovnaní s klasickým šikmým podkrovím. Pozití- vom takéhoto typu bývania je aj väčší so- ciálny kontakt s nevyhnutnou vzájomnou komunikáciou. Loft má aj isté nevýhody. Prináša stratu súkromia, väčší počet ľudí nebude mať dostatočnú intimitu. Ruka v ruke s lofto- vým bývaním idú vysoké finančné náklady na vykurovanie. Rozľahlý vysoký priestor s veľkými presklenými plochami prináša veľké tepelné straty.Daňou za pocit voľné- ho priestoru sú aj zhoršené hlukové pod- mienky, všade sa šíri každý zvuk, rôzne pachy a pod. Vertikálne a horizontálne člene- nie priestoru Loft je typický svojou veľkou svetlou výš- kou, takže priestor na bývanie, prípadne prácu, sa využíva viacúrovňovo - tvorbou medzipodlaží. Takto je vytvorené vertikál- ne rozdelenie funkčných zón. Obyčajne je v spodnej časti zriadená spoločenská, tzv. denná časť bytu, prípadne pracovná. Tá sa však môže dostať aj vyššie, napr. do druhé- ho podlažia. Zóna na spanie, tzv. nočná časť, sa umiestňuje na najvyššiu úroveň. 9

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

18 Dispozičné riešenie takéhoto bývania teda prechádza aj cez tri podlažia, kto- ré sú voľne prepojené. Loftový byt sa od „obyčajného“ veľkého bytu odlišuje tým, že priestory – funkčné zóny, sú oddelené len priehľadnými, prípadne posuvnými priečkami. V pravých tzv. hard loftoch sú oddelené iba hygienické zariadenia, ináč celý priestor je jeden a nedelený. Kúzlo nevšedného interiéru Vytvoriť obytný interiér do pôvodného neobytného priestoru prináša možnosť nových nápadov v realizácii individuálne- ho, jedinečného a atraktívneho riešenia. V lofte by mali byť zvýraznené alebo aspoň zachované industriálne pôvodné prvky. Kontrast modernosti ( v nábytku a dopln- koch) a starobylých prvkov umocňuje čaro a originálnosť takéhoto interiéru. Napr. priznané stropné nosníky je efekt- né dopĺňať vhodnými svietidlami. Deliace steny v interiéri temer neexistujú, možno použiť textilné závesy, vertikálne či hori- zontálne žalúzie, mobilné panely či trans- parentné prvky, napr. z matného či číreho skla alebo farebného plexiskla. V týchto interiéroch sa uplatnia rôzne kombinácie materiálov, povrchov a farieb. K pôvodným priznaným konštrukciám, neomietnutým tehlovým múrom, pohľa- dovému betónu na princípe kontrastu, možno použiť súdobé materiály a prvky, napr. patinované plechy, plasty, sklenené plochy, rôzne potlačené plastové fólie a pod. Riešením interiéru a použitím vhod- ných materiálov sa dá obmedziť napr. ší- renie hluku, pachov a straty tepla - nega- tívne faktory loftového bývania. Nábytok 10 Moderný interiér loftu v novostavbe s ty- pickou veľkou výškou priestoru, vzdušnosťou a dokonalou svetlosťou. 11 Bývanie v netradičnom prostredí loftu svo- jím čarom otvoreného vzdušného priestoru od- jakživa priťahuje umelcov. 10

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

19 by mal mať strohý jednoduchý tvar, ktorý často spĺňa aj funkciu deliaceho prvku v in- teriéri. Ako solitéry sa efektne môžu uplat- niť aj starožitné kusy nábytku a doplnky. Farebné riešenie tohto typu interiéru je výraznou súčasťou jeho tvorby, odvážne farebné kombinácie umocňujú individua- listický štýl. Neodmysliteľným prvkom je hra svetla a tieňa, dosiahnutá zaujímavým nasvietením vhodnými svietidlami. Finančné náklady Loftové bývanie nie je práve najlacnejšie. Originálnosť a jedinečnosť niečo stojí. Za- riadenie interiéru a vybavenie býva atypic- ké, štýlové, a teda drahé. Celkové náklady pozostávajú z nákladov na kúpu, rekon- štrukciu a samotnú prevádzku. Obstará- vacie náklady nemusia byť vysoké, ale ná- klady narastajú s rekonštrukciou a potom najmä s prevádzkou kvôli vykurovaniu obrovských priestorov s veľkými oknami. Ceny na Slovensku sú ale v porovnaní so zahraničím výrazne nižšie, dovoliť si tento štýl môžu ale iba tí bohatší. Prevláda názor, že investovať do kúpy loftu sa oplatí aj pre budúcnosť, veď tento štýl bývania bude vždy zvláštny a za originalitu sa platí. Príkladov je vo svete veľa V známej bohémskej, kedysi priemysel- nej, časti New Yorku sa nachádza komplex Manhattan Loft v objektoch pôvodného mäsokombinátu. V USA sa často pre bý- valé priemyselné oblasti používa výraz Warehouse District, skladová oblasť, v sú- časnosti v nich bývajú tí najbohatší ľudia. Známa takáto časť mesta je v Minnea- polise v Minesote. V Los Angeles vznikli napríklad luxusné loftové rezidencie z bu- dov, ktoré neslúžili už svojmu pôvodnému účelu. Kompromisným typom sú Lofty K v San Diegu, ktoré nevznikli z pôvod- nej fabriky. Ide o tzv. nepravý loft, kde sú miestnosti delené stenami. Zaujímavým projektom zrekonštruovanej ruiny sú lofty vo Valparaise, v historickom centre mesta v Čile so zachovaním pôvodných prvkov ako kovové točité schodiská a pod. Vo Viedni rekonštrukciou bývalého industri- álneho objektu firmy Wienerberg vznikli Kallco Wienerberg City Lofts s výraznými fasádami. V talianskom meste Brescia bol zrevitali- zovaný bývalý pivovar a vznikli tak exklu- zívne rozľahlé lofty. Aj v susednom Česku sa už objavili moderné lofty. V Prahe na Smíchove upúta pozornosť zrekonštru- ovaná továrenská hala, bývalá budova Škodových závodov zo začiatku minulého storočia. Horné poschodia sú určené pre loftové byty. Rekonštrukciou bol zdôraz- nený priemyselný charakter stavby, v inte- riéroch sú použité industriálne prvky, pri- znané prievlaky, stĺpy, veľké okná a pod. Mestská časť Prahy - Holešovice sa môže pochváliť úspešnou revitalizáciou bývalé- ho pivovaru. V tomto priemyselnom areáli vzniklo nové moderné bývanie v loftových bytoch. V Prahe na Palmovke prestavbou bývalej továrne na klobúky vznikol byto- vý dom s loftovým bývaním. Industriálny charakter areálu bol zachovaný a fasády boli ponechané bez výrazných zásahov. Medzi prvé známe realizácie v Prahe patrí aj prestavba secesného parného Nuselské- ho mlyna na loftové byty. V obci Škvorec pri Prahe bol zrekonštruovaný bývalý pi- vovar z 19. storočia pre loftové bývanie s nádherným výhľadom na okolie. A čo Slovensko ? Loftové bývanie zatiaľ u nás je, ako sa hovorí, v plienkach. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je tomu tak pre nedostatok vhodných objektov a priestorov. Naopak, každú chvíľu počujeme o zbúraní nejakého starého priemyselného objektu. Tieto ob- jekty sú svedectvami doby, v ktorej vznikli, a z toho dôvodu by našou snahou malo byť, pokiaľ to situácia dovoľuje, zachovanie ich historickej materiálnej a duchovnej hod- noty. Avšak investori postupne likvidujú míľniky histórie. „Genius loci“- atmosféra miesta, už pre nikoho nič neznamená. Pri rozhodovaní o funkčnom využití býva- lých výrobných objektov sa núka riešenie v podobe konverzie - premeny ich funkcie. A na to sa práve hodia loftové byty. Ako svetielko v tuneli je zámer prestavať pivo- var Stein v Bratislave na loftové bývanie. Kiež by bolo takýchto projektov viac. Záver Loftové byty sú vo svete veľmi obľúbe- né. Spočiatku provizórne bývanie, ktoré vzniklo z núdze, sa vypracovalo na exklu- zívnu záležitosť. Aj dnes je tento štýl býva- nia s jedinečnou atmosférou vyhľadávaný hlavne mladými a bezdetnými ľuďmi, pre ktorých znamenajú viac výhody tohto štý- lu ako spomínané nevýhody. Obstarávacie náklady, náklady na rekonštrukciu a pre- vádzku tiež nie sú malé, to je príčinou, že sa tento štýl bývania na Slovensku ešte veľmi nerozšíril. Pri troche ústretovosti zainteresovaných by bolo dosť možností rozvinúť túto formu bývania po celom Slo- vensku. Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Ústav architektúry obytných a občianskych bu- dov, FA STU, Bratislava Foto: archív autora 11

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

20

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

21 bývanie v originálnom štýle Citadela Vista Pod Devínskym hradom vyrastie unikátny súbor rodinných do- mov Citadela Vista. Jedinečnú podobu vnáša každému domu okrem architektonického riešenia z dielne Petra Moravčíka aj pe- čať umeleckého diela. V praxi to bude znamenať „čo dom, to in- dividuálne umelecké stvárnenie“. Prvé z nich predstavuje známy módny designér Boris Hanečka. I zraelský developer Exom Group priná- ša na Slovensko nový koncept predaja, na ktorom sa spolupodieľajú umelci zrenomovanéhoateliéruINSPI.Každýz15 domov rezidenčného projektu Citadela Vista bude mať jedinečný charakter, ktorý mu dodá originálne umelecké dielo zhoto- vené so zreteľom na požiadavky a potreby budúcich majiteľov. Zahraničný investor tak plánuje nielen zvýšiť kvalitu luxusné- ho bývania v Bratislave, ale predovšetkým dosiahnuť vyšší štandard v rámci prístupu ku klientom. Známy módny návrhár Boris Hanečka, ktorý sa v priebehu posledných rokov pre- pracoval k slovenskej dizajnérskej špičke, obohatí jeden z domov rezidenčného pro- jektu Citadela Vista. Pre vytvorenie ori- ginálnej interiérovej atmosféry navrhol módnu siluetu inšpirovanú fenoménom ženy, ktorej podobu stvárni s dôrazom na portrét tváre a šaty, znázorňujúc tak základné dominanty ženskosti. Navyše, v prípade záujmu klienta môžu konkrét- ne rozmery sochy odrážať miery budúcej majiteľky. O tom, čím ho projekt Citadela Vista oslo- vil, Hanečka hovorí: „Zaujala ma integrita umenia a architektúry, tzn. spojenie de- veloperského projektu a umelca. Samého by ma zaujímalo kúpiť si dom, ktorý je obohatený o exkluzívne prekvapenie. K spolupráci na projekte Citadela Vista ma Foto:JakubKlima

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

22 ...čakanie je podľa mňa luxusná vec, lebo je prejavom toho, že človek berie vážne to, na čo čaká... (Boris Hanečka)

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

23 motivovala špecializácia, nie elitárstvo. Zaujímajú ma veci, ktoré „voňajú“ po nie- čom dobrom a špecifickom. Keď pracujete na krásnom projekte, robíte to pre dobrú vec. Nie je to o peniazoch, ale o tom, že daný projekt je hodný vynaloženého času a energie.“ Úspešný módny designér ďalej dopĺňa: „Taktiež si myslím, že koncept zakom- ponovania umenia do developerského projektu by mohol na Slovensku nastoliť nový trend, v rámci ktorého začnú ľudia uprednostňovať kvalitu pred rýchlym do- končením. Čakanie je podľa mňa luxusná vec, lebo je prejavom toho, že človek berie vážne to, na čo čaká.“ Rezidenčný komplex Citadela Vista vyrastie v obci Devín, historicky naj- významnejšej mestskej časti Bratislavy. Architektúru projektu navrhol Ing. arch. Peter Moravčík, autor známych obytných bratislavských komplexov III veže a Roza- dol, v spolupráci s Ing. arch. Tomášom Čechvalom. „Nízky počet domov projek- tu Citadela Vista garantuje jeho privátny charakter, pričom výmery jednotlivých domov sa pohybujú v rozmedzí od 213 do 288 m2 ,“ hovorí Andrej Ščasný z realit- nej spoločnosti Lexxus, ktorá je výhrad- ným predajcom projektu Citadela Vista. Bližšie informácie o projekte získate na www.citadelavista.sk/prezentacia alebo tel. čísle 02/5464 5363. Mgr. Lucia Schultzová, Parea Communication Foto a vizualizácie: Jakub Klima, Exom group

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Známy architekt Daniel Libeskind prezentoval prototypy svojho skulpturálneho obytného domu v mestečku Datteln v Sever- nom Vestfálsku. Prototyp vily bol postavený aj preto, aby Liebeskindov projekt uzrel svetlo sveta. Tento projekt bude firma Berliner proportion GmbH realizovať celosvetovo ako obytnú skulptúru v limitovanej edícii 30 stavieb. prezentoval architektonický návrh, kto- rý „ani v tom najmenšom detaile ne- poznal slovo: štandardné riešenie.“ „Napriek tomu,“ ako uviedol ďalej, „má tento projekt nielen hodnotu estetickú, ale vyplatí sa ekonomicky i ekologicky.“ Stavba drevenej rámovej konštrukcie vily nezaťažila atmosféru emisiami CO2 a vila získala certifikát banky CO2 . KRÁTKY PORTRÉT OBJEKTU VILLA LIBESKIND Vila pôsobí ako krištáľ vyrastený zo zeme. Dynamické línie umocňujú jej silné vyža- rovanie, hra slnečného svetla a oblakov do- dáva vonkajšej fasáde fascinujúcu živosť. V interiéri zapôsobí objekt otvo- renosťou, transparentnosťou a nevšednými priestormi. Pozorovateľovi však zo- stanú ukryté technic- ké prvky, všetky zosúladené D omov zásadne ovplyvňuje náš ži- vot. „Dom nie je len prístreškom. Musí mať svoje telo, dušu, ba aj charakter,“ povedal architekt počas otvára- cej slávnosti. Preto východiskovým bodom celého dizajnového procesu bola otázka, v akom dome by chcel bývať on sám,“ po- kračoval ďalej. „Je to oslava života a kaž- dodenného bytia“, dodal známy archi- tekt, spokojný po prvej prehliadke svojho diela. Prvým majiteľom objektu Villa Libeskind je spoločnosť Rheinzink GmbH & Co. KG., ktorá bude v budúcnosti stavbu vy- užívať ako prijímaciu a výstavnú budovu. „Komplexnosť projektu v detailoch bola nesmierna,“ spomína si predseda vrcholového manažmentu Ulrich Grilo. Daniel Libeskind

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

25 Room na interaktívnej obrazovke a možno ju kedykoľvek načítať. Tieto údaje sa budú merať v priebehu troch rokov a poskytnú detailné informácie o efektivite systému tvorby tepla, chladenia a vetrania objektu. Villa Libeskind zaberá plochu asi 200m2 priestoru (prízemie: cca 200m2 , horné podlažie: cca 115m2 ) a bola zrealizovaná v priebehu šiestich mesiacov. Mimoriadna architektúra, remeselné zhotovenie, pou- žitie kvalitných materiálov a energetický koncept šetrný k životnému prostrediu, to je predzvesť novej éry v architektúre. Latka pre dizajn a remeselné spracovanie je nastavená vysoko. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Rheinzink Foto: Rheinzink miestnosť, ktorá svojimi veľkodimenzova- nými presklenými plochami a dramaticky vystupňovaným stropom vyžaruje neoby- čajnú dynamickosť. Je prístupná z foyer a poskytuje priestor pre rôzne podujatia a výstavy. MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE Villa Libeskind bola postavená moder- nou stavebnou technológiou ako dreve- ná rámová konštrukcia. Okrem dreva, nestarnúceho stavebného materiálu, sa vo všetkých oblastiach použili prírodné materiály, ktoré spĺńajú prísne normy a nezaťažujú životné prostredie. Strešné a fasádne opláštenie je súčasťou inovač- ného energetického konceptu, pretože využíva neviditeľný systém solárneho ter- mického zariadenia. Toto zariadenie, kom- binácia absorbéra zemskej tepelnej ener- gie a technológie tepelného čerpadla, vy- tvára architektonicky adekvátny a súčas- ne najmodernejší vykurovací systém. Na tepelnú izoláciu sa použila novovyvinutá minerálna vlna s nízkou tepelnou vodi- vosťou. Inteligentné zloženie podlahy je koncipované pre vykurovanie, chladenie a opätovné získanie tepla. Dažďová voda sa zbiera zo striech do cisterny a využíva sa na splachovanie WC. Stavebné prvky ako okná, dvere, umývadlá, armatúry a sa- nitárne zariadenia sú zhotovené z kva- litatívne vysokohodnotných materiálov, moderná elektroinštalácia a svietidlá v sú- činnosti s inteligentným technickým za- riadením, toto všetko vytvára neobyčajný komfort, estetiku i bezpečnosť. Prevádz- ka systémov na výrobu tepla, chladenie a vetranie budovy sa zaznamenáva v Grand s požiadavkami na životné prostredie. Prijímacia budova, ktorú navrhol Daniel Libeskind, imponuje dizajnom a po každej stránke trvalými hodnotami. Táto vila, to je estetika, exkluzivita, pr- votriedne materiály, inovačná energetická technika a stavanie zamerané na budúc- nosť. Je to nový typ obytného domu, pre- tože patrí do „Signatare Series“, čo je dizaj- nový koncept firmy Berliner proportion GmbH. Táto spoločnosť plánuje v spolu- práci s renomovanými architektmi obytné skulptúry, ktoré sa budú vyznačovať pozo- ruhodnou modernou architektúrou a bu- dú sa realizovať v limitovanom počte na celom svete. Prvé stavebné dielo takéhoto nového typu budov navrhol Daniel Libes- kind. Špicaté a tupé uhly, šikmé a zvislé steny, do seba prenikajúce stavebné prvky, flexibilné priestory a balkón s estetikou optickou a slnečnou clonou vytvárajú jedi- nečný dojem, jednoducho -nezameniteľná architektúra. Kovové strešné a fasádne pásy lemujú jednotlivé časti celého objek- tu a dotvárajú impozantné umelecké die- lo. Pretože prototyp Villy Libeskind nebol stavaný ako obytný dom, ale ako prijíma- cia budova, prispôsobila sa v niektorých oblastiach svojim špecifickým potrebám. Pôsobivá vstupná hala slúži ako recepcia i foyer. Z nej vedú do priestoru horného podlažia otvorené schody. Tu sa nachádza niekoľko zasadacích miestností. Na príze- mí je tiež jedna konferenčná miestnosť, technické priestory a miestnosť bezpeč- nostnej služby, orientovaná k vjazdu. Ar- chitektonickým vrcholom Villy Libeskind je Grand Room, sedem metrov vysoká

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

28

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

KOMPLETNÁ DODÁVKA MATERIÁLU NA VAŠE OPLOTENIE vyrábame a dodávame: betónové štiepané tvarovky s konečnou povrchovou úpravou – UNI BLOK dodávame: plastové profily EVERWOOD – „večné drevo“ 914 42 Horné Srnie číslo 389 Tel./fax: 032/658 88 61 658 88 74 e-mail: vital@ba.telecom.sk www.vitaltn.sk � � � � � �� �� � � �������� � � � � �� ��� ��� �� � ���� ��� ����������� ��������� ��� ������ ������� �� ��������� ����������� �� ��������� ����� �� ������������� ��������� ��� ������ ������� �� �������������� ������� ��������������� �������� ��� ����������� ���� ��� �������� ����� ��� ���������� �������� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� �������� ������������������� ������������ Cena je vrátane DPH. � Objednávam si u Vás na dobierku: Katalóg Rodinné domy 2010 ........................ ks à 3,50 € + poštovné Meno a priezvisko ........................................................................... ........................................................................... Ulica .................................................................. PSČ..................................................................... Mesto ................................................................ 330 2010 16 hotových projektovrodinných domov+ zrkadlové obrazy garáže, prístrešky noviniek www.prodom.sk katalóg obsahuje » katalóg na internete » Rodinnédomy niek wwwwwwwwwwwwwwww.w.prprprprprrprp oddododododododoomomomomom..ssskkkk katak allóglógóg na ia ina ntnterrnetnete » NOVINKA PRODOM spol. s r.o. Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava 2 Tel.: 02/50 20 39 11, 02/50 20 39 15 Fax: 02/50 20 39 16 e-mail: prodom@prodom.sk http://www.prodom.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

28 Katalóg alebo architekt? Dilema výberu projektu pre nízkoenergetický alebo pasívne energetický dom Na prvý pohľad by sa moh- lo zdať, že postup výstavby nízkoenergetických a pasív- ne energetických domov sa podstatne líši od výstavby tradičných rodinných domov. Aj keď v použitých technoló- giách a materiáloch by sme našli dosť rozdielov, základné kroky pri postupe výstavby sú rovnaké. Aj tu sa začína pro- jektom a končí kolaudáciou. A práve projektová fáza výstavby je pri nízkoenergetických a pasívne energetických domoch kľúčová. Keďže takéto stavby plnia svoju funkciu ako celok, dalo by sa povedať, že čo sa nedotiahne v projekte už počas výstavby, ťažko vynahradíme. V súčasnosti je množstvo spôsobov ako získať projekt nízkoenergetického alebo pasívne energetického domu. Najrozšíre- nejšími sú projekt vypracovaný architek- tom alebo projekt z katalógu „domov na kľúč“. Každý z týchto spôsobov má svoje pre a proti. Porovnajme si tieto spôsoby a priblížime si ich výhody a nevýhody. Lacnejšie nemusí byť vždy vý- hodnejšie Pre bežného záujemcu je najvýraznejším rozdielom cena. Projekt vypracovaný kva- litným architektom stojí aj dvojnásobok katalógového produktu. Avšak je otázne, či sú to vždy rozumne ušetrené peniaze, pretože katalógový projekt nemusí stále zohľadňovať všetky požiadavky na nízko- energetický dom resp. pasívne energetický dom, ktorý budujeme na našom konkrét- nom pozemku. Architekt navrhne stavbu s tým, že zohľadní všetky špecifiká daného pozemku, tak, aby dokázala využiť čo naj- viac potenciál umiestnenia časti budovy z pohľadu svetových strán, ako aj dispozí-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

len otázkou posúdenia celkovej vhodnos- ti pre náš konkrétny pozemok. V tomto smere môžu byť nápomocné firmy zao- berajúce sa realizáciou nízkonenergetic- kých alebo pasívne energetických domov, ktoré zhodnotia dané parametre a odpo- ručia zákazníkovi najvhodnejší projekt, či už z katalógu (ak sa jedna o vhodný po- zemok, alebo ak zákazník nemá nadštan- dardné požiadavky) alebo od architekta, ktorý zohľadní nielen celkové pomery pozemku, ale prispôsobí projekt predsta- vám a požiadavkám zákazníka. Správna voľba pomôže znížiť dobu návratnosti investície a zvýšiť komfort bývania Správna voľba architekta alebo projektu z katalógu môže teda užívateľovi stavby v budúcnosti priniesť značnú úsporu ná- kladov súvisiacich s prevádzkou, znížiť cie stavebnej parcely. Istotne nie je žiadu- ce, aby presklené časti smerovali do ulice, prípadne oproti inej stavbe v blízkosti. Zohľadní okolitý reliéf z pohľadu možného tienenia stavby, určí materiál „na mieru“ danej lokalite z pohľadu miestnej klímy. Ani katalógový projekt nemusí byť vždy nesprávna voľba. Špičkové katalógy už obsahujú rozdelenie projektov z pohľadu svetových strán, energetickej náročnosti prevádzky a ďalších kritérií, ktoré značne uľahčia výber konkrétneho projektu. Je už Rada odborníka: Ľuboš Kolesár, zakladateľ značky Zelená stavba Každý, kto plánuje výstavbu domu, má svoje špecifické požiadavky, odvíjajúce sa od potrieb jeho rodiny alebo podnikateľského zámeru a výšky predpokladanej investície. Pri výstavbe nízkoenergetického alebo energeticky pasívneho domu sa k nim pridružuje množstvo kritérií, súvisiacich s vlast- nosťami pozemku a budúcej stavby. So záujemcami o výstavbu preto najskôr dôkladne prehodnotíme výhodnosť jednotlivých možností, návratnosť in- vestície a v neposlednom rade splnenie ich individuálnych požiadaviek, ktoré nemusia byť vždy totožné s energeticky najvýhodnejšou alternatívou. Až po zvážení všetkých faktorov sa spoločne s nimi rozhodneme pre výber projektu z katalógu alebo využitie služieb archi- tekta. dobu návratnosti investície, ale aj zvýšiť pridanú hodnotu domu ako architektonic- kého diela či zlepšiť komfort pre jeho uží- vateľov. Treba preto dôkladne zvážiť, či je v konkrétnom prípade vhodnejšie zalisto- vať si v katalógu, alebo osloviť architekta. V súčasnosti už aj na Slovensku existuje niekoľko firiem, ktoré vám odborne pora- dia pri výstavbe nízkoenergetického alebo energeticky pasívneho domu a povedú vás od výberu projektu až po jeho úspešnú re- alizáciu. Redakcia a Zelená stavba Foto: Zelená stavba 29

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

lacné, energeticky alternatívne bývanie , KIWI domy Ste čerství novomanželia, s vašou milovanou manželkou čakáte die- ťa, alebo radostne čakáte druhé či tretie, a váš byt je síce útulný, ale malý? Premýšľate, ako sa postarať o rodinu, jej bývanie s primeraným súkromím, komfortom a zdravím? No zároveň nechcete mať obavy z budúcnosti, zbytočne sa veľmi zadlžovať a radšej chcete mať financie pevne pod kontrolou. 30

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

niekde malé, inde zbytočne veľké. V lete je v dome neznesiteľne horúco, v zime zase chlad, teplo uniká hore komínom. Platby za energie sú vysoké a každým rokom stá- le vyššie. Pretože bývate za mestom, vaším druhým zamestnaním je profesia taxikára pre svoje deti, ktoré vozíte do školy, po- obede na klavír či tanečnú, pretože auto- busová linka proste nefunguje, alebo fun- guje v divnom harmonograme smerom úplne inam, ako potrebujete. Zväčša sa dostanete svojim rodinným taxíkom do dopravnej zápchy a strávite denne niekoľ- ko hodín civením na brzdové svetlá po- dobného zúfalca pred vami. Po večeroch to auto v garáži opravujete, aby ste na druhý deň mohli svoje ratolesti a milovanú man- 1 2 1 KIWI dom v úzkej štrbine, zastavaná plocha 4 x 12m, 2 KIWI dom nad štyrmi garážami, zastavaná plocha 6 x 14m, 31 U rčite ste listovali alebo browsovali obrázky krásnych katalógových domov na predmestí s rozkvitnu- tou záhradkou do ktorých boli fintou ko- láži vložené fotografie šťastných rodiniek s obrovským žiarivým úsmevom. Nene- chajte sa chytiť do tejto pasce márnivosti a plytvania peňazí. Realita býva zväčša úplne iná, krutá a ťažká, zväčša vás fi- nančne vycicia, prídete o vlasy alebo jem- ne ošediviete, v najhoršom prípade sa vám rozpadne rodina, alebo príde exekútor od vedľa. Bývať v takomto katalógovom dome na predmestí znamená zmieriť sa s tým, ako je naprojektovaný a postavený, aj keď domu akákoľvek logika absentuje, vaše miestnosti sú hlúpo usporiadané,

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

32 3 3 KIWI dom na mieste bývalej kôlne, zastavaná plocha, 8,6 x 5,7m. 4 KIWI dom na starom múre, zastavaná plocha 7,25 x 3,1m, 4 stačuje bežné užívanie domu (prítomnosť ľudí, varenie v kuchyni, teplo vyžarované zo sportebičov) a centrálne teplovzdušné vykurovanie, ktoré zabezpečí: A/ odovzdávanie až 80% tepla odsávaného vydýchaného vzduchu z izieb čerstvému privádzanému = REKUPERÁCIA. Odo- vzdanie tepla z odpadového vzduchu na ohrev prichádzajúceho čistého vzduchu zvonku a teplej úžitkovej vody prebieha v centrálnom rekuperačnom výmenníku B/ zemným výmenníkom tepla, ktorý vy- užíva prirodzené teplo zeme na predohrev privádzaného čerstvého vzduchu na 15°C v PE rúre v hĺbke 2 m a dĺžke 20-35 m C/ maximálne využitie slnečnej energie správnou orientáciou a veľkosťou okien D/ nepotrebujete otvárať okná, centrál- ne vetranie a riadenie vlhkosti prebieha cirkuláciou privedeného čistého vzduchu z centrálnej rekuperačnej jednotky s fil- tráciou (peľu, mikročastíc) čerstvého na- sávaného vzduchu. Je to výborne riešenie pre alergikov a poteší aj fakt, že obsahuje o 70% menej prachu, ako keby sme vetrali priamo oknami želku znova odviezť. V tom lepšom prípa- de, každý člen ma svoje auto, no na to pri veľkých splátkach za dom zväčša neostanú peniaze a nezabudnime na planétu Zem, čo s ňou takéto množstvo áut a škodlivých emisií urobí. Tento váš nový spôsob býva- nia a cestovania nebude trvať ani týždeň či mesiac, je to na pár desaťročí. Viem o čom hovorím, môj kolega v architektonickom ateliéri takto býva a denne taxikárči, no pevne verím, že to bude iba dočasne. Ste pripravení vydať sa na takúto tristnú cestu bývania? Riešením je chytrý KIWI dom, ktorý sa odlišuje od konvenčné- ho domu Na každý problém však existuje riešenie, stačí sa len zamyslieť a nepodľahnúť de- veloperskej hystérií. Existujú lacné nízko- energetické a pasívne KIWI domy, sú mo- derné, komfortné, navrhnuté presne na geografický charakter pozemku a indivi- duálne potreby ich majiteľov. Jeho výstav- ba je jednoduchá a rýchla. Predovšetkým však na jeho prevádzku zaplatíte 10-krát menej ako u konvenčného domu z fareb- ného katalógu. Ak mesačne zaplatíte za energie domu 200 eur, čo je ročne 2400 eur, tak v KIWI dome vás ten istý komfort bude stáť mesačne 20 eur a ročne 240 eur. Z takýchto cenových nákladov za bývanie už nemusíte mať strach z budúcnosti a ná- strah finančných a hospodárskych kríz. KIWI dom predstavuje inteligentnú opti- malizáciu stavebných postupov, technoló- gii a materiálov. Dom je kvôli úspore investícií a menším tepelným stratám bez pivnice, založený na sklenených granulátoch alebo päťkách, tak aby nebol možný prestup chladu a vody zo zeme do stavby. KIWI dom nepotrebuje žiadne radiátory, pretože sú minimalizované všetky tepelné straty a na vykúrenie takéhoto domu po-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

33 E/ ako podporné môžu v čase veľkých mrazov poslúžiť elektrické ohrievače, in- fražiariče alebo kotol na spaľovanie bio- masy a dreva Celková ročná spotreba takéhoto domu je 15kW/m2 , konvenčné novostavby majú obvykle spotrebu 80 – 140 kW/m2 ) Ochladzovanie čistého privádzaného vzduchu v lete: A/ zemným výmenníkom tepla, ktorý vy- užíva prirodzenú teplotu zeme na ochlade- nie privedeného čerstvého vzduchu až do 12°C v PE rúre v hĺbke 2m a dĺžke 20-35 m B/ alebo centrálnou klimatizačnou jednot- kou Dôkladné zateplenie domu znamená, že obvodové múry (tehla, pórobetón, dre- vo...), podlaha a strecha sú obložené: A/ celulózovými granulátmi fúkanými do dutín = drvený recyklovaný papier + bori- tany (chránia pred hmyzom, plesňou a po- žiarom) B/ minerálnou vatou C/ polystyrénom D/ slamou E/ v prípade rovnej strechy alebo strechy s miernym sklonom, zateplenie extenzív- nou zeleňou Zateplenie okien a dverí: A/ okná s tepelnoizolačným trojsklom B/ okná a dvere s tepelnoizolačným rá- mom (dreveným, hliníkovým, plastovým) C/ vzduchotesné oblepenie spojov rámu a obvodovej steny tepelnoizolačnými pás- kami D/ prekrytie rámov zateplením fasády Zdroj: IEPD Zamyslite sa nad pozíciou nové- ho domu, pozícia a typ domu veľmi úzko súvisia Ak sa netúžite stať rodinným taxikárom, zvoľte si takú pozíciu vášho bývania, aby každý člen vašej rodiny mal slobodu po- hybu, rýchlu dostupnosť do školy, krúžku, práce, kina, obchodu... Z domu využívaj- te ekologické, rýchle a lacné presúvanie prostredníctvom mestskej dopravy a bi- cyklov. Takýchto miest na bývanie je určite mnoho vo vašom širšom centre mesta. Je možné,že sútoproblémovémiesta–malé, úzke a neprístupné. Práve na takéto mies- ta môžete postaviť KIWI dom, ktorý inteli- gentne reaguje na tieto obmedzenia. Zme- nou proporcií, novou funkciou izieb a no- vým poňatím pohybu v dome, sa z malého netradičného priestoru stane priestranný a komfortný domov pre celú rodinu. Ta- kýto pozemok a výstavba domu nie je tým pádom finančne nákladná. Každý KIWI dom je vždy iný a originálny, sformovaný na základe pozície, veľkosti pozemku a in- dividuálnych potrieb užívateľov. Dom sa stane vašou pýchu a ľudia z okolia sa na vás budú dívať s obdivom. KIWI dom sa stane výrazným znakom vášho životného štýlu, presne tak, akým je vaše auto, nové šaty vašej ženy a nové tenisky či mikina syna a dcéry. KIWI dom a budúcnosť rodiny Inteligentné nízkoenergetické a pasívne domy z nízkymi prevádzkovými nákladmi nie sú v Európe ničím výnimočným. V su- sednom Rakúsku a v Nemecku sú posta- vené tisíce takýchto domov. Ich výstavbu podporuje Európska únia a všetky múdre národné vlády. Je dôležité si uvedomiť, že znižovať zaťažovanie životného prostredia nie je módny trend, ale nutnosť, ak chce- me na tejto planéte prežiť. Až 40% energie vyrobenej vo svete spotrebujeme na chod stavieb, kde ľudia bývajú a pracujú. Na ži- vot v KIWI dome, ktorý svojim šetrením zastavaného priestoru, výstavbou z obno- viteľných zdrojov a recyklovaných mate- riálov, využitím alternatívneho a lacného vykurovania v zime a ochladzovania domu v lete, spotrebujete niekoľkonásobne me- nej energetických zdrojov tejto planéty, čo znamená, že vaše deti a ich deti a ich ďal- šie pokolenia budú mať čistý vzduch a do- statok energie pre život. Toto je cieľ všetkých tých, ktorí nie sú se- beckí, majú radi svoju rodinu a záleží im na budúcnosti detí.Viac informácii získate na www.w8d.sk Ivo Šveda Foto: W8D|ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR J.A.P. Slovakia adresa predajne: Zadunajská cesta 12, Bratislava J.A.P. Slovakia - stavebné puzdra pre zásuvné dvere - interierové a exterierové schodiská - povalové schody Predajná sieť po celej SR. Viac na: www.jap.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

L okálny tepelný most vzniká v miestach stretnutia rôznych kon- štrukčných detailov a na exponova- ných miestach, hlavne v mieste prechodu vyčnievajúcej konštrukcie (balkóny, atiky) do interiéru. Moderným riešeném preru- šenia tepelného mosta je tepelnoizolčný nosník - Schöck Isokorb. Je to diel, ktorý prenáša statické zaťaženia od balkónu a zároveň umožňuje tepelnej izolácií fasá- dy prebehnúť medzi budovou a balkónom a zabrániť tak vzniku tepelného mosta. Izolačné vlastnosti tepelnoizolačných nosníkov sú rôzne a závisia od použitých materiálov. Napríklad tepelná vodivosť nehrdzavejúcej ocele je štyrikrát nižšia než tepelná vodivosť betonárskej (čiernej) oce- le. Výsledkom hľadania ako ešte znížiť te- pelné straty je vývoj Schöck Isokorbu® s vysoko tepelnoizolačným tlakovým ložiskom (HTE Modulom), ktorý má najmenší koeficient tepelnej vodivosti zo všetkých statických tepelnoizolačných nosníkov na trhu. Tepelná vodivosť pre 18 cm hrubý bal- kón sa pohybuje od =0,092 W/°Km po =0,196 W/°Km podľa veľkosti konzoly a statického namáhania. Od októbra 2008 sú k dispozícii iso- korby s hrúbkou tepelnej izolácie 12 cm. Tieto vyhovujú aj požiadavkám kladeným na tzv. pasívne domy. Výhody použitia Schöck Isokorbu sú zrej- mé. Prvá, a možno nie najvýznamnejšia, je šetrenie energie a tým aj peňaženky obyva- teľa, druhá najhlavnejšia sa ukáže, keď po prvej zime nadšenie a spokojnosť z nového moderného bytu nie je skalené zaplesne- nými rohmi miestností a nákladmi na veľ- mi problematické dodatočné riešenia (naj- častejšie a najnákladnejšie je prekúrenie celej miestnosti o 4 až 5°C a tým zvýšenie teploty chladného rohu nad rosný bod). Použitie Schöck Isokorbu pritom nijako nenarušuje rytmus výstavby, nekompliku- je montáž debnenia ani ukladania výstu- že. Pozrite sa ako vyzerajú prvky, ktoré majú oddeliť balkón od budovy a sami uvidíte, kade bude vnikať chlad do vášho domu. A ak vám niekto tvrdí: „takto to stačí“, opý- tajte sa, či váš dodávateľ vôbec pozná hod- notu tepelnej vodivosti svojho riešenia. Prerušenie tepelných mostov prvkami Schöck nie je lacné riešenie, ale dodatočné odstraňovanie zaplesnenia a kostrbaté, po dvoch troch sezónach znovu sa opakujúce sanácie zateplenia balkóna sú určite drah- šie. Pri riešení detailov vlastného domu stále platí, že nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť lacné veci. Pomocou prvkov Schöck Isokorb možno tepelne oddeliť aj kovové konštrukcie, aj pripojiť kovové konštrukcie k betónovým. KONSTRUKT PLUS, spol. s r.o. Halašova 10, 831 03 Bratislava e-mail:office@kontstrukt.sk tel.: + 421/2/33669911 fax: +421/2/4445 0381 - termické oddelenie balkóna od budovy V dnešných stavbách má zateplená plocha fasády domu malý tepelný únik a miesto lokálneho tepelného mosta sa hneď uká- že nízkou povrchovou teplotou a následným zarosením a za- plesnením rohu. Schöck Isokorb Schöck Isokorb® KX BETÓN-BETÓN Schöck Isokorb® KS BETÓN-KOV Schöck Isokorb® KST KOV-KOV 34

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Výhody stenového kúrenia: - nízka teplota vody v systéme - voda v systéme sa ohrieva na nízku teplotu 30 až 50°C, - malé množstvo vody - v systéme je malé množstvo vody (pr. na dom o ploche 200 m2 cca 70 l vody), - rýchlosť nábehu celého vykurovacieho sys- tému - je takmer okamžitá, - účinnosť stenového kúrenia je vyššia ako po- dlahové alebo radiátorové kúrenie v porovna- ní k spotrebe energie. Spôsoby montáže stenového kúrenia sú dva: mokrý proces a suchý proces - mokrý proces – na stenu sa pripevnia úzke trubky a následne sú zaomietnuté špeciálnou omietkou, - suchý proces - stena sa obloží sadrovlákni- tou doskou (niečo podobné ako sadrokartón), kde sú zalisované trubky 10 mm hrubé. Prečo odporúčame nový mo- derný spôsob kúrenia? Stenové kúrenie sa vyznačuje vysokým kom- fortom, nezaberá žiadny priestor v izbe, ani ho nijako neruší, teplo sála zo stien a nevíri prach z podlahy. Výkonovo je najúčinnejšie a má rýchly nábeh teplôt. STENOVÉ VYKUROVANIE moderný spôsob kúrenia HEAT, s.r.o. info@heat.sk, mobil: 0908 136 236, www.heat.sk príklad monáže Infra výhrevné panely TEPLO elegantne a komfortne infraSWISS SLOVAKIA, s.r.o. ul. SNP 2508/18 066 01 Humenné mail: info@infraswiss-slovakia.sk www.infraswiss-slovakia.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Na slovenskom trhu ponúka český výrobca tehliarskeho tovaru komplexný tehlový systém na hrubú stavbu, ktorý je šírkou svojho sor- timentu bezkonkurenčný. Jeho súčasťou sú tehlové bloky pre obvodové, nos- né, priečkové a akustické murivo, keramické stropy a preklady, nosné preklady pre vonkajšie rolety a žalúzie a tehlové komíny. Výroba je zameraná predo- všetkým na tehlové bloky s vysokými tepelno- izolačnými parametrami. Tehlový systém pre úsporné a zdravé bývanie 1 36

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

37 T ehlové bloky HELUZ STI spĺňa- jú bez zateplenia požiadavky pre energeticky úsporné stavanie, a to už pri hrúbke muriva 365 mm. Pri použití tehlových blokov HELUZ THERMO STI šírky 440 a 490 mm dosahuje jednovrst- vové obvodové murivo súčiniteľ prechodu tepla U až 0,19 W/m2 K (tepelný odpor R až 4,99 m2 K/W) a spĺňa požiadavky pre nízkoenergetické domy. Samozrejmosťou týchto tehlových blokov je vysoká pev- nosť umožňujúca bezproblémovú výstav- bu viacpodlažných objektov. Novinkou vo výrobnom sortimente sú brúsené tehly s názvom HELUZ FAMILY. Vďaka novému tvarovému riešeniu a op- timálnemu vyľahčeniu tehlového črepu dosahujú ešte o 23 % vyššie tepelno- izolačné parametre než tehly s označením THERMO STI, a to pri zachovaní pevnosti 8 MPa. Ako prvé boli v auguste roku 2009 uvedené na trh tehlové bloky FAMILY šírky 500 mm, v súčasnosti sa vyrábajú tiež bloky šírky 440 a 380 mm. Všetky tieto bloky spĺňajú požiadavky na obvodo- vé murivo nízkoenergetických stavieb, ktoré v porovnaní s bežnými novostavba- mi predstavujú viac ako 50% úsporu nákladov na vykurovanie. Jednovrst- vové murivo z tehlových blokov HELUZ FAMILY šírky 500 mm s vonkajšou tepel- noizolačnou omietkou dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,15 W/m2 K (tepelný odpor R = 6,30 m2 K/W) a okrem nízko- energetických stavieb je teda možné ich použitie i pre pasívne domy. V tomto prí- pade je úspora nákladov na vykurovanie viac ako 80%. Spoločnosť HELUZ ako jediná dodáva na slovenský trh vysoko tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo v brúsenom vyhotovení. Sú určené na murovanie na tenkú škáru a spájajú sa po- mocou špeciálnych mált (lepidiel) alebo peny. Pre množstvo nesporných výhod je táto technológia murovania u staveb- níkov čoraz viac preferovaná. Hrúbka vodorovnej škáry v murive je 1 mm, tepel- né mosty v týchto škárach sú minimálne a vďaka tomu sa zvyšujú tepelnoizolačné parametre muriva. Oproti klasickému spôsobu murovania sa znížila prácnosť a zvýšila rýchlosť murovania. Spotre- ba murovacej malty poklesla takmer desaťnásobne a znížili sa nároky na za- riadenie staveniska. Do muriva sa vnáša minimálne množstvo technologickej vlh- kosti a tým sa znižuje vlhkosť hotového muriva. Murivo z brúsených tehál vy-2 3 1 tehlový komín HELUZ, 2 brúsený tehlový blok HELUZ FAMILY 50, 3 založenie muriva z brúsených tehál, tvára jednoliaty a rovnorodý podklad pre omietku a v omietke nevznikajú praskliny zapríčinené dotvarovaním muriva. Na mu- rovanie z brúsených tehál sa používajú dva druhy tenkovrstvových mált a polyure- tánová pena. Na dosiahnutie čo najlepších tepelnoizolačných vlastností a vysokej pevnosti muriva odborníci odporúčajú použiť maltu na celoplošnú tenkú škáru.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

38 4 murovanie na tenkovrstvovú maltu HELUZ, 5 murovanie na penu HELUZ 6 nanášanie celoplošnej tenkovrstvej malty HELUZ - detail, 7 keramický strop z nosníkov a vložiek HELUZ MIAKO, 8 dvojprieduchový komín HELUZ MULTI a PLYN, 9 vonkajšia roleta a sieťka proti hmyzu osadená v preklade HELUZ , 10 komin HELUZ , nadstrešná časť, 11 nosný preklad pre vonkajšie rolety a žalúzie, 12 rodinný dom zo stavebného systému HELUZ 5 99 4 78 10 6 7

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

39 Pre stropné konštrukcie ponúka spo- ločnosť HELUZ systém z nosníkov a vložiek HELUZ MIAKO. Tieto stropy sú veľmi variabilné a ich použitie je vhodné i pri členitých a nepravidelných pôdory- soch miestností, s prídavnou výstužou ich je možné navrhnúť pre konzoly balkó- nov a schodiskových podest. Výhodou je tiež jednoduché zhotovovanie prestupov a možnosť ručnej montáže nosníkov a vložiek. Stropná konštrukcia HELUZ MIAKO má vysokú požiarnu odolnosť. Ce- lokeramický podhľad stropu tvorí vhodný podklad pod omietku a strop je schopný prijímať a uvoľňovať vlhkosť a tým vytvá- rať v miestnostiach zdravú mikroklímu. V sortimente nájdete nielen klasické plo- ché a nosné keramické preklady, ale tiež unikátny nosný preklad HELUZ so schrán- kou pre vonkajšie tieniace systémy. Ten- to ucelený polyfunkčný výrobok plne nahradzuje nosné keramické preklady a zároveň tvorí schránku na osadenie vonkajších roliet alebo žalúzií, prípadne i sietí proti hmyzu. Súčasťou prekladu je tepelná izolácia umiestnená vnútri prekla- du z dôvodu eliminácie tepelného mostu pri nadpražiach otvorov vonkajších stien. Pohľadové strany prekladu sú v tehlovom vyhotovení pre zabezpečenie dokonalej priľnavosti omietok. Preklad umožňuje kompletne dokončiť stavbu bez nutnosti montáže vonkajších tieniacich systémov, ktoré je možné namontovať kedykoľvek neskôr počas užívania stavby. Vonkajšie tieniace systémy zvyšujú tepelno- i zvuko- vo-izolačné vlastnosti okien, tým znižujú nároky na vykurovanie a klimatizáciu a šetria náklady na prevádzku domu. Výborne chránia váš domov pred chladom, teplom, hlukom, svetlom i prípadnými nezvanými hosťami. Spoločnosť HELUZ dodáva tiež tehlové komíny s obvodovým plášťom z brúsených tvaroviek, ktoré ideálne doplňujú domy postavené z tehlového muriva. Pri ich použití je zaistená súčinnosť komínové- ho telesa s okolitým murivom z dôvodov rovnakých fyzikálnych vlastností pou- žitého materiálu. Nevznikajú trhliny vplyvom rozdielnej tepelnej rozťažnosti, rovnorodý podklad pod omietku už ne- potrebuje žiadnu penetráciu alebo iné úpravy. Brúsené keramické komínové tvarovky spájané lepidlom zaisťujú jedno- duchú, presnú a rýchlu výstavbu komína. Pre všetky druhy palív a všetky druhy spotrebičov s prirodzeným odvodom spalín je určený komínový systém HELUZ KLASIK, ktorý tvorí brúsené tehlové tva- rovky obvodového plášťa, tepelná izolá- cia a šamotové komínové vložky. Systém HELUZ PLYN je určený pre spotrebiče na plynné palivá a skladá sa z plastových komínových vložiek a brúsených tvaro- viek obvodového plášťa. Komínový sys- tém HELUZ MULTI umožňuje pripojenie všetkých typov spotrebičov s prirodzeným i núteným odvodom spalín. Je tvorený z keramických izostatických rúrok, tepel- nej izolácie a tehlových tvaroviek ob- vodového plášťa. Zostava určená pre plynné palivá je dodávaná bez tepelnej izolácie. Pri použití výrobkov komplexného sys- tému HELUZ je hrubá stavba rodinného domu jednoduchšia a rýchlejšia. Obvodové murivoz tehlovýchblokovvýborneizoluje, akumuluje teplo, má dobré akustické vlast- nosti, bezproblémovo zvláda kolísanie vlh- kosti vzduchu, a tým vytvára v budovách optimálnu mikroklímu. Vďaka svojim vy- nikajúcim vlastnostiam je tento tradičný prírodný stavebný materiál zárukou kom- fortného, zdravého a úsporného bývania. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Heluz Foto: Heluz 12 11

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Podlahové vykurovanie v praxi M edzi hlavné výhody systému podlahového vykurovania patrí väčší využiteľný priestor bez vykurovacích telies v miestnosti, zdroj tepla v podlahe (nohy sú na chlad zospodu najcitlivejšie), stúpajúce teplo nahor cez celý priestor podlahy. Ekonomické výhody sú zreteľné, tento typ používa nízkoteplot- ný zdroj tepla. Toto v reálnych číslach môže znamenať až 30 % úsporu oproti klasickým vykurovacím telesám. Systém je vhodný aj na kombináciu so solárnym sys- témom, kde väčšiu časť potrebnej teploty média vyprodukuje slnko a v neposlednom rade sú to environmentálne výhody (niž- šia prevádzková teplota = menej spotreby plynu = menej emisií CO2 ). Podlahové vykurovanie sa postupom času a skvalitnením technológií stáva štandardnou súčasťou novostavieb. Ponúkame vám krátke zhrnutie výhod tohto systému vykurovania, popis možností pri vý- bere typu, či sa už rozhodnete pre suchú podlahovku alebo prefab- rikované podlahové kúrenie. 40 Technicky sa teplovodné podlahové vyku- rovanie realizuje pomocou trubkových rozvodov inštalovaných v podlahe už od výšky 18 mm. Podlahové vykurovanie re- alizované týmto klasickým spôsobom má presne identifikovateľné rozvody – pri prevádzke rúrka zohrieva priestor okolo seba v rozsahu do 100 mm – nehreje celá plocha, ale len „pásy“, kde sú rozvody. Druhou nevýhodou sú mokré procesy. Najrozšírenejšia technológia realizácie teplovodného podlahového vykurovania používa ako teplo-roznášaciu vrstvu betón. Čas potrebný na jeho vyschnutie závisí odpoveternostnýchpodmienoka ročného obdobia, zhruba to býva jeden mesiac.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Technologický pokrok priniesol podstatne lepší spôsob - prefabrikované teplovodné podlahové kúrenie a suchú podlahovku. Suchá podlahovka – je systém poly- styrénových výliskov, do ktorých sa zavedú rúrky a prekryjú sa podlahovou sadrovou doskou v dvoch vrstvách. Výška takéhoto kúrenia je viac ako 60 mm – podľa použitej podkladovej izolácie. Prefabrikované podlahové tep- lovodné kúrenie – ide o predpri- pravené kompozitné panely rôznych veľkostí, ktoré sa skladajú z niekoľkých vrstiev a rozvodov. Hlavná výhoda tejto technológie je výška (24 a 18 mm), ďalšie výhody sú špeciálna teplo-roznášacia vrstva, ktorá zabezpečuje rozptyl tepla po celej ploche panelu (čo znižuje spotrebu a zvyšuje výkon), rýchla montáž a ľahká manipulácia a vylúčenie mokrých pro- cesov. Táto technológia sa veľmi osvedčila pri rekonštrukciách, kde sa s výškou pod- lahy veľmi zle pracuje a v novostavbách nízko-energetických a pasívnych domov, pretože šetrí náklady pri vykurovaní (teplota vody +/- 35 stupňov). Ideálna je aj pre použitie v spojení so solárnymi kolek- tormi alebo tepelnými čerpadlami, čo je ďalšia možnosť úspory. Spojenie podla- hového vykurovania a zariadení na získa- vanie obnoviteľných zdrojov energie vám umožní atakovať hranice nízkoenergetic- kých a pasívnych domov. To laicky pove- dané znamená veľmi malé náklady na kúrenie. Veľmi rýchla a nenáročná mon- táž a ľahká manipulácia dávajú dobré predpoklady aj pre šikovnejších domácich majstrov. Teplovodné podlahové vykurovanie je technológia, ktorej význam bude v budúc- nosti rásť aj vzhľadom na jej kompatibilitu s obnoviteľnými zdrojmi energie. Redakcia v spolupráci s Asonium Foto: Asonium a archív redakcie 41 GRAND MAX PLUS 11 s výmenníkom výkon 3,5 - 15 kW, výkon výmenníka 11,3 kW, účinnosti 83%, možnosť doplnenia vychladzovacej slučky, externý prívod vzduchu, automatická regulácia primárneho vzduchu krbová stavebnica ELSASS Rainbow krbová vložka Malvik, stavebnica z odľahčeného betónu, obložená brúseným pieskovcom Plus pri vykurovaní viac info na www.haassohn-rukov.cz Srdečne vás pozývame na návštevu veľtrhu CONECO 2010 v Bratislave, ktorý sa koná v dňoch 23.3. - 27.3. 2010. Expozícia bude umiestnená v hale B2 stánok č.502.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Prefabrikované podlahové kúrenie – najnovšia technológia realizácie Sú to predpripravené kompozitné panely, ktoré sa skladajú z niekoľkých vrstiev a rozvodov. Hlavné výhody tejto technológie sú jej výšky 24 a 18 mm hotového systému. Špeciálna teplo-roznášacia vrstva, ktorá zabezpečuje distribúciu tepla po celej ploche panelu (čo znižuje spotrebu a zvyšuje výkon), tepelná a zvuková izolácia sú súčasťou panelu. Výhodou je rýchla montáž a ľahká manipulácia vďaka veľkoformátovým panelom. Táto technológia sa dobre osvedčila pri rekonštrukciách, kde sa s výškou podlahy veľmi zle pracuje, a v novostavbách nízko-energetických a pasív- nych domov (samozrejme pri každej novostavbe). Absencia mokrých procesov a rýchlosť pokládky veľkoformátových panelov zrýchľujú stavbu a vedia ušetriť viac ako jeden mesiac zo stavby domu. Jeden mesiac, o ktorý môže staviteľ bývať skôr vo svojom novom dome. Nezabudnuteľná je aj okamžitá reakcia, ktorá zvyšuje efektivitu spotreby. Okrem toho sú tieto panely použiteľné aj pre stropné chladenie. Montáž zvládne aj šikovnejší domáci kutil. Výhradné zatúpenie pre EU: ASONIUM, s.r.o. Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava sales@slnecnaenergia.eu 0911 924524 // 02 3300 6220

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

ŠPECIALISTA NA LÍCOVÉ TEHLY, OBKLADOVÉ PÁSIKY, ������������������������������ KLINKER. Pri Mlyne 42, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, infolinka: 0917 234 234, www.klinker.sk 227x96.indd 1 13.2.2010 22:44 Stavajte s jednotkou na jednotku… v novom obale www.cement.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

44 Energeticky úsporné Okná, dvere, rámové konštrukcie a fasády z hliníkových zliatin majú v súčasnosti vynikajúce tepelnoizolačné a hlavne mechanické vlastnosti. hliníkové systémy

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

45 P oužitý materiál, polyamidový te- pelný most a kvalitná povrchová úprava zo širokej škály farieb RAL, z eloxáže alebo drevenej imitácie zaručujú vyrovnané vzhľadové a mechanické vlast- nosti, objemovú, tvarovú a farebnú stálosť za každých poveternostných podmienok bez prejavov starnutia. Hliníkové fasády CW 50, CW 60, okná a dvere v systémoch CS 68, CS 77, CS 86 sa uplatňujú najmä v exteriéri v priemyselnom, komerčnom aj súkromnom sektore. Pre interiérové steny sú vhodné systémy ako CS 59Pa alebo po- suvné dvere CP 50. Spoločnosť Reynaers Systems vytvára nové a vylepšuje už overené stavebné riešenia, ktoré súvisia s problematikou energetickej efektivity budov. Patria k nim o.i. integrované fotovoltaické hliníkové presklené fasády a slnolamy, profily so zvýšenými izolačnými parametrami ale- bo systém dvojitých fasád. Nové výrobky, predstavujúce prvky vyrovnaného staveb- níctva, vznikajú ako výsledok vlastných výskumov spoločnosti Reynaers, tak aj ako výsledok nápadov architektov a no- vých stavebných predpisov. Ich príkladom je hliníková presklená fasáda CW 50-HI alebo CP 155 HI, ktoré sú od roku 2008 v ponuke firmy v novej vylepšenej verzii, pokiaľ ide o tepelnú efektivitu. Hliníková presklená fasáda CW 50-HI a rámový systém CS 86 HI Pre súkromných investorov a staviteľov objektov (hotely, kancelárske budovy a pod.) rozšírila spoločnosť Reynaers svo- ju ponuku v triede HI (High insolution) o hliníkovú presklenú fasádu CW 50-HI. Fasáda dosahuje parametre Uf na úrov- ni 1,1 W/m²K, vďaka čomu predstavuje energeticky najúspornejší systém vo svojej triede. Súčiniteľ Uf vymedzuje prietok tep- la – v praxi to znamená, že čím nižší má súčiniteľ hodnotu Uf , tým lepšia je tepelná izolácia fasády.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

46 Hliníková presklená fasáda CW 50-HI si uchováva estetické parametre klasického systému CW 50. Môže byť doplnená ok- nami (napr. otváravo-sklopnými systéma- mi CS 86-HI, posuvnými CP 155 HI), čo umožňuje vytvorenie kompletnej fasády triedy HI. Použitie hliníkovej presklenej fasády CW 50-HI umožní investorovi zís- kať merateľné výhody z nižších nákladov na vykurovanie alebo klimatizáciu budo- vy. V kontexte zvyšujúcich sa svetových cien za energiu a neustále sa znižujúcich zá- sob prírodných zdrojov energie sú ener- geticky úsporné riešenia okien, dverí a hliníkových presklených fasád neobyčaj- ne dôležité. Vďaka moderným technoló- giám môžete znížiť náklady na prevádzku objektu a zároveň zabezpečiť vysokú kvali- tu a pohodlné používanie. Firma Reynaers preto kladie taký veľký dôraz na sústavné zvyšovanie izolačných parametrov rieše- ní HI v segmente hliníkových konštruk- cií, ktoré je pripravené aj pre štandardné rámové systémy ako CS 68 alebo CS 77 v prevedení HI. Investori si môžu vybrať aj zo širokej šká- ly izolačných skiel s bežným prestupom tepla od Ug = 1.1 W/m2 K až po izolačné trojsklá s požadovanou bezpečnosťou a koeficientom prestupu najčastejšie Ug = 0.5 W/m2 K. Tieto sklá však obvykle odporúčame pre pasívne domy, resp. níz- koenergetické stavby s vhodným tepel- ným prestupom aj rámovej alebo fasádnej hliníkovej konštrukcie, napr. CS 86 HI, CP 155 HI a CW 50 HI, ktoré umožňujú zaskliť požadované šírky skiel napr. až do 63 alebo 52 mm. Bežným štandardom

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

47 konca 0,8 W/m2 K. Zlepšenie tepelnoizo- lačných vlastností okien sa dosahuje izo- lačnými trojsklami. Ich jedinou nevýhodou je pomerne vysoká hmotnosť, čím dochá- dza k značnému namáhaniu pántov a pri nesprávnej montáži priehybom rámov a k padaniu krídla. V týchto prípadoch to odporúčame konzultovať s realizačnou firmou, ktorá bude okná vyrábať, najvhod- nejším a bezproblémovým systémom sú práve hliníkové systémy. Krídlo môže mať celkovú váhu aj 150 – 180 kg, pri posuv- ných dverách aj 400kg! Práve pri použití izolačného trojskla je dôležité nadimenzo- vať vybraný systém kvôli veľkej váhe skla na m2 . Pri PVC oknách alebo balkónových dverách je bežným problémom práve ovis- nutie krídla a nutné časté „doštelovanie“ montážnikom. Hliníkové rámové systémy poskytujú široký výber krídlových profilov práve kvôli váhe, šírke alebo výške krídla, túto skutočnosť by sme nemali podceňo- vať, keďže je to dlhodobá investícia. Z hľadiska izolačných vlastností konštruk- cie odporúčame čo najviac prekryť rám okna tepelnou izoláciou, čím zabezpečíme vyššie povrchové teploty na vnútornom styku okennej alebo dvernej konštrukcie a ostenia, a tým znížime riziko konden- zácie vodných pár. Zaomietacie lišty plnia dilatačnú, ochrannú ale aj estetickú funk- ciu. Zabezpečíme tým perfektný detail kontaktu omietky okolo okenného rámu na ostenie. Nemenej dôležitým je aj detail zateplenia parapetu, aby sme zamedzili tepelnému mostu po celej dĺžke parapetu okna, bez aplikácie potrebnej hydroizolá- cie a parozábrany nie je možné dané požia- davky prakticky dosiahnuť. Ing. Igor Dúbravec Foto: Reynaers System profilu a použitých tepelnoizolačných prv- kov. V prípade napr. HI systémov CS 86 HI, ktoré majú súčiniteľ prestupu tepla Uf = 1,3 až 1,8 W/(m2 K), môžeme dosiahnuť aj celkový súčiniteľ prestupu tepla Uw = 0,7 W/(m2 K) za použitia adekvátneho skla. Súčasná norma odporúča pre novostav- by hodnotu prestupu tepla okna na Uw = 1,7 W/m2 K, pre pasívne domy do- je izolačné dvojsklo s hodnotou Ug = 1.1 W/m2 K, doplnené protislnečnou ochran- nou vrstvou (hodnota „g“) alebo bezpeč- nostné sklá (kalené, lepené, polokalené). Hliníkové okenné konštrukcie už dosa- hujú súčiniteľ prestupu tepla pri obvykle 3-komorovom systéme s prerušeným te- pelným mostom z polyamidu od Uf = 1,3 až 2,6 W/(m2 K) v závislosti od konštrukcie

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

48 pre pasívne domy Na slovenský trh prichádza novinka z radu Inoutic Prestige. Nový okenný rám Inoutic Prestige je certifikovaný pre energeticky pasívne domy. Slovenským stavebníkom sa tým zjednodušuje prí- stup k výrazným energetickým úsporám. níctvo,“ vysvetľuje Radek Slabák, gene- rálny riaditeľ spoločnosti Deceuninck. Zdokonalenie prvotriedneho vý- robku Nový okenný rám Inoutic Prestige vznikol vylepšením staršieho šesťkomorového variantu s krídlom i rámom vyplneným špeciálnou penou. Aby okenný profil Inou- tic Prestige dosahoval parametre vhodné pre použitie v pasívnom dome bez vyplne- nia komôr tepelnoizolačnými prvkami, bolo nevyhnutné rozšíriť stavebnú hĺbku rámu na 96 mm. Vylepšiť tepelnoizolačné vlastnosti sa podarilo aj zvýšením pro- filu okenného rámu na 81 mm. Tesnosť a znamenité tepelnoizolačné vlastnosti zaručilo aj trojité celoobvodové tesnenie. M edzi stavebné materiály pre e- nergeticky úsporné domy pri- budol ďalší užitočný výrobok, ktorý vyniká nielen z funkčného hľadiska. Nový okenný profil Inoutic Prestige pre pasívne domy rozširuje estetické možnosti stvárnenia fasády. „Problematika úspor energií je pre nás prioritnou témou. Znižovanie energetickej náročnosti bu- dov považujeme za základný predpoklad trvalo udržateľného rozvoja. Pasívnym do- mom predpovedáme sľubnú budúcnosť, aj napriek tomu, že si k nim užívatelia u nás zatiaľ len nachádzajú cestu. Zámerom bolo priniesť na trh výrobok, ktorý svojimi fyzikálnymi parametrami prinesie nielen funkčnosť, ale aj novú estetickú hodnotu dosegmentuvýrobkovpre„zelené“staveb- Okenný rám

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Okenný rám Inoutic Prestige spĺňa vďaka týmto opatreniam požiadavky na op- timálnu tepelnú izoláciu, najlepšiu zvu- kovú izoláciu a podporuje komfort býva- nia v pasívnom dome. Certifikovaný v domácich podmienkach V rámci Európskej únie nie je v platnosti technická norma, ktorá by stanovovala presné hodnoty Uw pre pasívny dom. V tomto prípade preto možno za smero- dajný parameter považovať hodnoty Uw <= 0,8 W/m2 k, a to vzhľadom na to, že oficiálna certifikačná autorita, za ktorú sa považuje nemecký Inštitút pre pasívne domy Dr. Feista v Darmstadte, udeľuje certifikát vhodnosti pre pasívne domy iba oknám, ktoré dosiahnu túto hodnotu. Pred uvedením Inoutic Prestige na náš trh prebehlavTechnickomaskúšobnomústave stavebnom v Prahe séria skúšok. Výsledky potvrdili,žeokennýrámpripoužitítrojskla s Ug = 0,5 W/m2 k s nevypeneným rámom so stavebnou šírkou 96 mm v kombinácii s bežným krídlom Prestige dosahuje hod- noty Uw = 0,75 W/m2 k. To znamená splne- nie požiadaviek na okná pre pasívne domy. Okenný rám Inoutic Prestige pre pasívne domy tak potvrdzuje koeficient tepelnej priestupnosti rámom Uf = 1,0 W/m2 k. TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI Kvalitný rám Rámový okenný profil Inoutic Prestige sa vyrába z nemäkčeného PVC vystuženého oceľovou konštrukciou. Materiál so zna- menitými tepelnoizolačnými vlastnosťa- mi alebo kompozitná výstuž so sklený- mi vláknami je zárukou dlhej životnosti i stálosti tvaru profilu. Hladký povrch si nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu a odoláva poveternostným podmienkam. Variabilnosť vzhľadu Pasívny dom musí byť strohý iba v oblasti spotreby energií. Stvárnenie jeho fasády však nie je z estetického hľadiska limi- tované. Možnosti architektonického pre- javu rozširuje množstvo tvarových fa- rebných variácií okenného rámu Inoutic Prestige. Nový rám s väčšou stavebnou šírkou a s vylepšenými vlastnosťami umožňuje osadzovať rozličné kombinácie profilov okenného krídla Inoutic Prestige. Rám je úplne kompatibilný so všetkými súčasnými tvarmi okenných krídel z radu Inoutic Prestige, t.j. rovnými, predsadenými guľatými, hranatými, ale i s balkónovými krídlami. Profil Inoutic Prestige pre pasívne domy sa ponúka aj v širokej palete fareb- ných odtieňov a v dvoch povrchových úpravách. Finálny vzhľad rámu možno upraviť pomocou 15 farebných fólií vdekoredrevai sýtychfarieb,aleboluxus- nouleskloupovrchovouúpravouTitanium Plus v siedmich farbách, ktorá prepožičia plastovému oknu vzhľad kovového okna. K prednostiam povrchových úprav rámu patrí okrem atraktívneho vzhľadu aj dlhá životnosť a vysoká odolnosť proti najrôznejším poveternostným vplyvom. Farebnosť rámu sa nemení ani pôsobením klimatických zmien. Katarína Dudáková Foto: Deceuninck 49

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

O konštrukcii Okno sa skladá z rámu namontovaného do otvoru v stene a z pohyblivej časti - krídla. V závislosti od toho, kde sa okno otvá- ra rozlišujeme krídlo pravé a ľavé. Okno môže byť jedno-krídlové alebo niekoľko krídiel: otváravých alebo otváravo-sklop- ných. Menej často sú používané okná po- suvné a otočné (horizontálne alebo verti- kálne) alebo len sklopné. Je možnosť kúpiť si aj okno fixné, neotvárateľné, vhodné na montáž len v prízemí alebo k balkónu (aby ich bolo možné bez problémov umyť z obi- dvoch strán). Medzi krídlami okna je možné namonto- vať stĺpik pevný, ktorého účelom je spevniť konštrukciu okna. V okne bez stĺpika, tzv. štulp, sa jedno z krídiel otvára ako prvé (je možné si vybrať, ktoré) na druhom krídle sa musí odblokovať kovanie. Klienti, ktorý si objednávajú okná v sieti predajní firmy KODA System maju možnosť si objednať dvojkrídlové štulpové okná, kde budú obi- dve krídla sklopné. Ďalšou možnou zložkou okien monto- vaných väčšinou na starých budovách sú mriežky v skle. Kedysi boli časťou kon- štrukcie okna, a dnes sú už len istý druh dekorácie, alebo zachovaním vzhľadu bu- dovy. Mriežky môžu byť: -nalepené na skle z vonkajšej strany -umiestnené medzi sklami O tesneni Dôležitým prvkom každého okna je tes- nenie. Vyrobené môže byť z materiálov ako napr.: silikon, kaučuk, EPDM, TP atď. Tesnenie sa môže používať pri teplotách od -60 do 200 °C v závislosti od materiá- Oči domuMohlo by sa zdať, že okno ako produkt je jednoduchý výrobok: rám, krídlo, sklo, pánty, kľučky, kovanie. To sú len niektoré z mno- hých elementov v okne. No každý z týchto prvkov musí byť per- fektný. P reto výrobcovia okien prinášajú stále nové technológie, materiály a riešia rôzne otázky ako najlepšie zaujať klienta svojimi produktami. Všetky novinky zavedené na dnešný trh sú kombináciou: nového profilu, špeciálneho skla, lepšieho kovania, modernejšieho vzhľadu. Aby ste sa v tomto všetkom zorientovali, musíte poznať okná bližšie. 50

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

lu, z ktorého je vyrobené. Je možnosť si vybrať farbu tesnenia. Najčastejšie je to čierna alebo sivá, no je možnosť vyrobiť aj okná s bielym tesnením. O skle Najdôležitejším a najcitlivejším elemen- tom v okne je sklo. Vo veľkej miere záleží na ňom, či bude v našom dome teplo, ti- cho, jasno a bezpečne. Pred stratami tepelnej energie chránia kombinované energetické sklá s koeficien- tom U = 1,75 do 0,4 W/(m2 K). Zasklená jednotka je zložená najmenej z dvoch tr- vale spojených panelov skla. Najbežnejší z nich je vyrobený zo skla typu float číry, sklo s nízkymi emisiami, odráža sálavé teplo do interiéru miestnosti. Sklo lepšie izoluje ak: - priestor medzi dvoma sklami je vyplnený namiesto vzduchu zemným plynom s níz- kou kapacitou prenosu tepla, ako sú napr. argón, kryptón a xenón - jedno zo skiel odráža tepelné žiarenie: vy- soko alebo nízko emisné: stopsol - jedno zo skiel, namiesto obyčajného je použité sklo antisol: premieňajúce chlad na teplo Bezpečnostné sklá, bezpečnostné okná Chránia ľudí pred poškodením, rozbitím a poranením, zabraňujú vykradnutiu. Existujú aj také bezpečnostné sklá, kto- ré sú odolné aj voči rozbitiu pri výbuchu. Bezpečnostné sklá sú inštalované v ok- nách s bezpečnostným kovaním. Moderné okno musí spĺňať celú radu funkcii. Nestačí len možnosť otvárať a sklápať, ani dobré tepelné parametre. Okná musia tak- tiež poskytovať svojím užívateľom bezpeč- ný a pohodlný servis. Viac ako 70% domov je vykradnutých cez okná, z toho 50% cez tie najväčšie a naj- ľahšie dostupnejšie - teda cez dvere bal- kónové alebo terasové. Ak chcete odradiť vlamačov, existujú čoraz kvalitnejšie za- bezpečenia proti vlámaniu. Firma KODA System s.r.o. vyrába okná so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu. Takéto okno musí obsahovať: sklo odolné voči nárazu, rozbitiu, vyrezaniu otvoru, mechanizmus kľučky musí byť zabezpečený proti mož- nosti odomknutia zamknutého kovania a krídlo odolné voči otvoreniu. Vlámaniu za- bránia aj kľučky s kľúčikom alebo poistkou alebo so špeciálnym vnútorným mecha- nizmom neviditeľným na povrchu kľučky. Vďaka tomu nie je možné presunúť kova- nie po obvode krídla. Okno musí byť namontované tak aby ne- bolo možné ho vybrať zo steny. V závislosti od kvality a množstva bezpečnostných ele- mentov v okne sa zvyšuje cena okna. Ako vidíte okno nie je tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Kvalitný vý- robca okien musí dobre poznať dostupné materiály na trhu a požiadavky dnešného klienta, aby sa mu mohli vyrobiť a dodať prvotriedne okná najvyššej kvality. Ing. Peter Bencko Foto: KODA System s.r.o. 51 35 Montované domy Ponúkame Vám znovuobjavenú formu rýchleho, kvalitného a úsporného bývania c MPA - drevodom, s.r.o. , Farská 486, Malý Kolačín, 018 51 Nová Dubnica, Tel.: 0907 988 458, e-mail: mpa@post, www.mpa-drevodomy.sk MPA drevodom, s.r.o. Člen ZSD SR

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

ponúkame : tieniacu techniku, japonské steny , siete proti hmyzu, markízy, garážové brány... www.koki.sk tel., fax: 043 / 41 31 414 gsm: 0905 333 343

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

55

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

54 Jednokridlové puzdro pre zasuvné dvere Dvojité puzdro - dverové krídla susediacich miestností zachádzajú do jedného puzdra. Č i už sa rozhodnete pre dvere dyhované, moderné celosklenené, či kom- bináciu týchto materiálov, stavebné puzdro vám zaistí nielen zaujímavý spôsob otvárania dverí, ale hlavne praktickú úsporu miesta v interiéri. Ak sa pre takýto typ dverí rozhodnete, je na to potrebné myslieť ešte vo fáze hrubej stavby alebo na začiatku stavebných úprav v byte, či dome. S plánom mať v byte zásuvné dvere, by ste projektanta alebo stavebnú firmu mali oboznámiť v do- statočnom predstihu. Namontovanie takéhoto puzdra nie je technicky náročné, a podľa priloženého návodu ho zvládne namontovať každá dobrá stavebná firma či remeselník. Na trhu sú rozšírené viaceré typy, nielen základný typ pre jednokrídlové dvere. Ďalším rozšíreným variantom je puzdro pre dvojkrídlové dvere, ktorých otvára- nie je vďaka spojujúcej lište zladené tak, aby sa pri manipulácii s jedným krídlom automaticky otváralo aj druhé. Ďalším typom je dvojité puzdro, do ktorého za- chádzajú dvoje jednokrídlové dvere, používané napríklad pri susediacich miest- nostiach, alebo toalete a kúpeľni. Posledným typom je rovnako dvojité puzdro, do ktorého za zasúvajú dve dverové krídla paralelne za seba. Skutočnú kvalitu stavebných puzdier pre zasúvacie dvere spoznáte na prvý pohľad len ťažko. Či je stavebné puzdro skutočne kvalitné, zistíte až po nejakom čase používania. Skrytým tajomstvom celého systému sú časti, ktoré pri pou- žívaní puzdra nevidíte. Práve tým vďačí celý systém staveb- ného puzdra a zasúvacích dverí za bezproblémový chod. Koľko takéto puzdro skutočne vydrží, vyskúšali odborníci pri špeciálnom testovaní. Tajomstvo zásuvných dverí

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

55

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

56 Puzdo pre dvojkrídlové dvere. Dvojité puzdro, kedy sa dverové krídla zasú- vajú paralelne za seba. „Všetky tieto typy sú bežnou ponukou, ale v prípade špeciálnej požiadavky klienta vieme vyrobiť a dodať aj atypické puzdro,“ upresňuje Petr Paksi zo spoločnosti J.A.P, ktorá je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov stavebných puzdier v Česku aj na Slovensku. Výhodou stavebných puzdier je ich kompa- tibilita s dverami od všetkých väčších vý- robcov a dodávateľov dverí na Slovensku. Vďaka tomu je možné použiť pri dverách prakticky akýkoľvek dizajn alebo vitráž. Kvalita stavebných puzdier je garantova- ná niekoľkoročnou zárukou. „Naša spo- ločnosť poskytuje záruku na desať rokov. Skúsenosti ale ukazujú, že ak je puzdro do steny zabudované správne, reklamácie sa prakticky nevyskytujú,“ upresňuje Petr Paksi. Ako je to s odolnosťou vnútorného systé- mu zasúvania dverí do puzdra, zisťovali odborníci. „Pri umiestnení takéhoto puz- dra ide predsa len o výraznejší stavebný zásah do interiéru, a preto by mala byť kvalita na prvom mieste. To bol hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli nájsť odpo- veď na často kladenú otázku zo strany na- šich klientov, koľko toho stavebné puzdro vydrží,“ hovorí Petr Paksi. Na testovanie slúžil špeciálny simulátor, ktorý neustále posúval dvere v testovacom zariadení tam a späť, pričom boli tieto po- suny sčítavané. Náročnou skúškou prešiel celý posuvný mechanizmus. Stavebné puzdro JAP ob- stálo bez problémov pri cykle 200 tisíc vy- sunutí a zasunutí dverového krídla. Táto skúška zodpovedá približne dvadsiatim otvoreniam dverí denne v priebehu 27 rokov v priemernej domácnosti. Dôležité je, že po tomto cykle sú všetky súčiastky takmer neopotrebované, takže vydržia aj častejšie používanie. Mgr. Zuzana Halánová Foto: J.A.P.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Pozývame Vás na výstavu NÁBYTOK A BÝVANIE V NITRE 2010 v dnoch 9.3. - 15. 3. 2010 v priestoroch výstaviska AGROKOMPLEX NITRA Nábytok z masívneho dreva a kvalitné matrace v akcnej ponuke od 9.3. do 31.3. 2010

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Slovenský blu-ray prehrávač Orava BRP-3000 Milujete ten obraz a zvuk filmov v kine, kedy vidíte každý detail v perfektnom rozlíšení? Keď zvuk na vás dolieha zo všetkých strán v dokonalom vlnení a vy sa doňho mäkko ponárate? Technologickou lahôdkou za veľmi priaznivú cenu je blu-ray prehrávač Orava BRP-3000, prehrávajúci blu-ray disky, ktoré majú kapacitu na prenos obrazu v plnom Full HD rozlíšení 1920 x 1080. Scény ožívajú, keď zrazu jasne vidíte detaily, keď sa pohyby na obra- zovke zjemnia a obraz je odrazu krištáľovo čistý. Prehrávač diskov Orava blu-ray BRP-3000 je vybavený tak, aby vám zaistil 24 záberov za sekundu priamo z diskov blu-ray – takže získate unikátny obraz s vysokým rozlíšením ako v kine, ktorý vás doslova očarí a necháte sa ním opantať. Dokonalá je symbióza blu-ray prehrávača s Full HD TV Orava. Blu-ray tiež zabezpe- čuje nekomprimovaný 7.1-kanálový (alebo 2-kanálový + 5.1-kanálový) priestorový zvuk, takže budete zvukom očarení a budete sa cítiť, ako akoby ste vy sám stáli uprostred. Orava BRP- 3000 kúpite v značkových predajniach Orava za 169 €. www.orava.eu Modern Living Forum / ARCH DAYS Bratislava 2010 Vdňoch 22. – 23. mája 2010 od 15.30 do 18.30 pozýva združenie Design Slovakia všetkých záujemcov o moderné bývanie na podujatie Modern Living Forum, ktoré sa uskutoční v centrál- nom priestore OC Aupark v Bratislave ako súčasť festivalu ARCH DAYS 2010 – Bratislavské dni architektúry. Náplňou dvoch víkendových popoludní budú vy- stúpenia odborníkov z radov architektov, interiérových dizajnérov a realizátorov k rôznym aktuálnym témam ako naj- novšie trendy v bývaní, tvorba rodinných domov, obytných záhrad či bytových interiérov. PALETA Viete, čo je Everwood? Everwood je vhodný doplnok ku štiepaným betónovým tvarovkám UNIBLOK vyrábaných firmou VITAL. Je z nového materiálu postavené- ho na báze plastu, ktorý bol vyvinutý v Anglicku, v krajine daždivého a drsného počasia. Prelože- né do slovenčiny znamená toto slovo niečo ako „večné drevo“, z čoho môžeme usudzovať, že materiál je použiteľný všade tam, kde prírodné drevo trpí zmenami počasia. Everwood má mnoho priaznivých vlastností: nehnije, nie je nasiakavý, nezosychá, odoláva nepriaznivým vplyvom počasia, chemickým zimným posypom, červotoči, drevokazným plesniam a hlavne nevyžaduje žiadnu údržbu a nemusí sa vôbec natierať. Hygienicky je celkom nezávadný, dá sa teda bez obáv použiť v interiéroch. Pracuje sa s ním podobne ako s drevom, nevyžaduje žiadne špeciálne nástroje. To znamená, že je možné ho bežne rezať, rezné plochy brúsiť a leštiť, je možné ho vŕtať, priskrutkovávať. Tiež ho môžeme ľahko a pevne lepiť, a to lepidlami založenými na báze organických rozpúšťadiel. Pre jeho pripevnenie ku stene môžeme použiť niektorý z disperzných tmelov. Materiál je za- farbený v samotnej hmote, nemá nijakú povrchovú vrstvu (fóliu), takže prípadné poškodenie môžeme jednoducho zaleštiť. Spoločnosť Vital dodáva viac než 40 druhov profilov Everwood v mnohých farebných odtieňoch a v dĺžkach objednaných zákazníkom a vyrába z plastových profilov EVERWOOD aj plotové výplne, brány, bránky a iné podľa požiadavky zákazníka. Materiál Everwood je certifikovaný. Ide o veľmi perspektívny materiál, a to nielen z hľadiska jeho dobrých vlastností, dlhej životnosti a širokého spektra použitia, ale i z hľadiska ekolo- gického. Výroba profilov Everwood je uzavretým cyklom, zbytky materiálu sú recyklovateľné. Everwood neobsahuje nijaké látky škodiace životnému prostrediu. Jeho použitím šetríme prácu, čas i finančné prostriedky spojené s opakovaným natieraním. KONTAKT: tel./fax 032/65 888 61, 032/65 888 74, www.vitaltn.sk, e-mail:vital@ba.telecom.sk Návštevníci podujatia budú mať možnosť vstúpiť do diskusie s jednotlivými pred- nášajúcimi, poradiť sa s nimi v otázkach realizácie vlastného bývania a získať zdarma zaujímavé informačné materiály, katalógy či prospekty. Viac o detailoch prezentačných popoludní Modern Living Forum v OC Aupark, ako aj o ďalších podujatiach festivalu ARCH DAYS 2010 nájdete na: www.archdays.sk, www.designin.sk. 58

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

„Smart-ologic Corian® Living“ „Smart-ologic Corian® Living” je názov úplne nového projektu interiérového dizajnu, ktorý DuPont™ Corian® a celosvetovo známy dizajnérsky génius Karim Rashid predvedú v apríli 2010 na Milánskom týždni dizajnu. Je to inteligentná a ekologická koncep- cia bývania, navrhnutá Karimom Rashidom, založená na maximál- nej univerzálnosti dizajnu a overených senzorických vlastnostiach vyspelého materiálu. V rámci projektu budú taktiež predstavené (v svetovej premiére) „futuristické typy“ materiálov, s podielmi materiálov biologického pôvodu a recyklovaných materiálov, a vystavené ďalšie technicky vyspelé produkty spoločnosti DuPont, ktoré majú schopnosť zni- žovať vplyv interiérových, architektonických a stavebných riešení na životné prostredie pri zachovaní najvyššej estetickej a technic- kej úrovne. Všetky priestory v dome – kuchyňa, kúpeľňa, spálňa, obývacia izba i záhrada – budú autorom tvorivým spôsobom stvárnené a naplnené radom elegantných dizajnových riešení pre inteligentné bývanie, v ktorých v úlohe hlavného aktéra a zároveň spojovacieho prvku hrá DuPont™ Corian®. Designový nábytok za polovičnú cenu? Cez internet áno! Už aj na Slovensku je možnosť kúpiť si kvalitný designový nábytok bez namáhavého navštevovania kamenných obchodov, v pohodlí vášho domova - prostredníctvom internetu. Prvý internetový portál www.designoutlet.sk je miesto kde si tovar vyberáte priamo z niekoľkých západoeurópskych interiérových outletov. Zľavy až vo výške okolo 50 % nenasvedčujú v žiadnom prípade že sa jedná o tovar II. triedy či poškodený tovar. Ako je to mož- né? Ide o výrobky tzv. výplňovej produkcie, ktoré sa už prestali vyrábať, prípadne je po sezóne alebo sa vy- predávajú veľké skladové zásoby apod. Systém na www.designoutlet.sk je jedinečný tým, že v cene tovaru nie je explicitne zahrnutá cena dopravy, pretože na tejto položke môže zákazník, ktorý objednáva väčší počet kusov bezkonkurenčne ušetriť. Bez ohľadu na to, koľko výrobkov objednáte, platíte vždy dopravu iba za 1 kus zo všetkých výrobkov jednej kategórie a 50 % dopravy za 1 kus zo všetkých výrobkov každej ďalšej kategórie. Konečná kalkulácia zahŕňa vybrané výrobky a náklady na dopravu až k zákazníkovi do- mov. Aj platbu za tovar môžete hravo vyriešiť cez internet, záloha sa platí v eurách. Designoutlet.sk funguje ako normálny outlet, kde sa tovar postupne vypredáva z jednotlivých farieb a prevedení a teda ponuka sa na tomto webe neustále mení - aktualizuje sa takmer denne. Preto pozor, váš dnešný favorit nemusí byť zajtra už v ponuke! www.designoutlet.sk Českí tehlári zvýšili pevnosť keramického muriva Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. prichádza na trh s brú- seným tehlovým blokom v pevnostnej triede P15. Vďaka zab- rúseniu úložných plôch možno pri murovaní z týchto tehlových blokov použiť celoplošnú tenkovrstvovú maltu, ktorá v kombinácii s ich vysokou pevnosťou zaručuje zatiaľ najvyššie hodnoty pevnos- ti muriva z pálených tehál. Skoršie nebrúsené tehlové bloky HELUZ P15 boli určené na murovanie na klasickú vápenno-cementovú maltu. Oproti nim sa pevnosť muriva z brúsených tehál HELUZ P15 s použitím celoplošnej malty zvýšila o viac než 50 %. Investorom a projektantom sa tak ponúka stavebný materiál určený pre static- ky extrémne namáhané stavby a viacpodlažné objekty, ktorý má zároveň všetky výhody murovania z brúsených tehál, ako je vyš- šia rýchlosť murovania alebo nižšia technologická vlhkosť muriva a minimalizácia tepelných mostov spôsobených klasickou maltou. Brúsené tehlové bloky HELUZ P15 sú určené pre hrúbku muriva 24, 30, 36,5, 38, 40 a 44 cm. www.heluz.sk 59

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

tvarných umení v Bratislave, a ktorý sa dlhodobo venuje problematike uplatne- nia dezénu nielen v textilnej tvorbe, ale aj v interiérových doplnkoch. Študenti toh- to ateliéru získavajú mnohé prestížne oce- nenia a vystavujú na rôznych zahranič- ných výstavách. Okrem návrhov kobercov a poťahových látok, predstavia kurátorky Fóra dizajnu ucelenejší projekt ateliéru, ktorý vznikol v spolupráci so zahraničnou firmou Polsterfashion and Trevira CS z Ne- mecka, a v rámci ktorého navrhovali štu- denti sedenie – stoličku, kde tvorí tex- til podstatnú časť dizajnu. ŠUV J. Vydru predstaví projekt, ktorý tiež vznikol v spo- lupráci s firmou Tuli, ktorá šije sedacie vaky. Významní slovenskí výrobcovia nábytku sa predstavia prácami, ktoré vznikli v spo- lupráci dizajnéra s firmou. Na výstave Spoločne s Agrokomplex – Výstavníctvom sa už viac ako desať rokov snaží Slovenské centrum dizajnu výstavou Fórum dizajnu vytvárať priestor na prezentáciu tvorcom – dizajnérom a naj- mladšej generácii - študentom, ktorí pracujú v oblasti nábytku a interiérového dizajnu. O d začiatku existencie tejto výsta- vy chceli organizátori upozorniť na osobnosti tvorcov nábytku, významných slovenských výrobcov a za- ujímavé študentské projekty. V posled- ných rokoch sme svedkami, že sa situácia v tomto sľubne sa rozvíjajúcom odvetví mení. Len niektorí profesionáli pracujú už stabilne pre domáce nábytkárske firmy, niektorí si založili vlastné firmy a mno- hí pracujú už v iných oblastiach. Poslaním Fóra dizajnu je tiež predstaviť inovatívne riešenia nábytku a inšpiratívne dizajny interiérových doplnkov a rôzne experi- menty. Už viacero ročníkov výstavy bolo zameraných na určitú tému a tento rok je zámerom verejnosti predstaviť veľmi dôležitú súčasť interiéru - textil a dezén. V rámci výstavy bude prezentovaný aj jediný špecializovaný ateliér textilného dizajnu,ktorýexistujena Vysokejškolevý- budú zastúpené aj návrhy slovenských di- zajnérov pre zahraničnú firmu a možnosť vystaviť svoje projekty dostali aj študenti z Českej republiky. Organizátori po prvýkrát na veľtrhu pred- stavia verejnosti významného slovenské- ho textilného dizajnéra Karola Pichlera, držiteľa mnohých zahraničných cien, kto- rý je v súčasnosti pedagógom na brazílskej akadémii umení. Organizátori: Agrokomplex – Výstav- níctvo, Nitra , Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, Spoluorganizátor: Vysoká škola výtvar- ných umení, Bratislava, Kurátorky: Adriena Pekárová, Katarína Hubová Podujatie mediálne podporili: Dom a bývanie, Informácie www.sdc.sk Katarína Hubová, Foto: Slovenské centrum dizajnu 60 Fórum dizajnu 2010

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

63

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

64

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Čerstvé informácie, správy, novinky, trendy, štýly, nové prístupy, moderné koncepcie. Stále pribúdajú, odkazujú na seba, podávajú dôkaz, že vývoj interiérového dizajnu je veľmi živý a vždy nám má čo ponúknuť. Zorientovať sa na trhu a vybrať si pre seba to najvhodnejšie však nebýva ľahké. Preto vám na nasledujúcich stranách prinášame všetky dôležité informácie o sviežom bývaní. Vitajte vo svete nových trendov. interiér

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

64 Mezonetový byt nevšednosť v bývaní Každý z nás má určitú predstavu o svojom bývaní, ktoré by mu vyhovovalo. Z rôznych foriem bývania sa možno pri svojich rozhodovaniach prikloniť k tzv. mezonetovému typu bytu. 1

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

65 M ezonetové byty sa stávajú čoraz viac obľúbenými, v súčasnosti je o ne veľký záujem. Rozhodu- jú sa pre ne najmä mladí ľudia, ktorí túžia po originalite a nevšednosti štýlu bývania. Svoju inšpiráciu si donášajú často aj zo za- hraničia. V tejto forme atypického efekt- ného bývania majú možnosť si uplatniť vlastnú kreativitu, individuálne nápady, vlastný štýl. Takýto príbytok pôsobí po- tom neštandardne, osobito a väčšinou veľ- mi zaujímavo. ČO JE TO MEZONET? Termínom mezonet sa označuje typ bytu, ide o dvojpodlažný byt, teda byt v dvoch podlažiach. Priestor takého typu bytu sa rozprestiera na dvoch úrovniach väčšinou v bytovom dome. Takéto bývanie imituje bývanie v rodinnom dome, možnosti rie- šenia horného podlažia sú podobné ako pri rodinnom dome. Mezonet môže byť riešený ako dvojgene- račný byt alebo byt pre jednu rodinu s roz- delením funkčných zón bytu. Mezonetové byty sa často riešia v rámci rekonštrukcie s využitím podkrovia, teda na najvyšších podlažiach, ktoré poskytujú jedinečný vý- hľad na okolie. VERTIKÁLNOSŤ AKO VÝHODA Lukratívnymi a atraktívnymi robí takéto byty ich vertikalita. Je tu výhoda odčleniť súkromnúčasťbytu(spálne,pracovne..)od spoločenskej časti, ktorú predstavuje obý- vacia izba, jedálenský kút, kuchyňa, lebo sa rozprestierajú na dvoch podlažiach. V his- tórii sa takéto delenie funkčných zón bytu používalo často, avšak väčšinou len pri domoch. Takýto princíp členenia bytu sa uplatňuje najmä v poslednom období. Na vrchnom podlaží vzniká týmto spôsobom pokojná zóna bytu, kde má každý svoje zázemie naviac s možnosťou netradičného riešenia interiéru, napríklad odkrytím trá- mov, šikmými plochami strechy a pod. SCHODY - PREKÁŽKA ALEBO PREDNOSŤ? V mezonetovom byte sa nutne nachádza schodisko, ktoré pre niekoho predstavuje už v úvahách veľkú prekážku a skompli- kovanie pohybu po byte a pre niekoho zas efektnú atrakciu. Schody ako prekážka po- chopiteľne nevyhovujú starším ľuďom, ale mladí to nepociťujú ako problém. Schodis- ko musí byť funkčné, teda pohodlné, bez- pečné a estetické. Je dôležitým architek- tonicko-stavebným prvkom, zväčša tvorí výraznú dominantu spoločenskej časti bytu. Je vďačným objektom pre originálne stvárnenie dynamicky pôsobiaceho repre- zentatívneho prvku. Základnou otázkou pri voľbe schodiska je jeho tvar. Alternatív je viacero, ale v zásade pôjde o schodisko rovné, lomené alebo točité. Lomené scho- disko je mierne komplikovanejšie ako rov- né, nakoľko môže spôsobovať problém pri prenášaní rozmernejších kusov zariade- nia. Točité schodisko je síce veľmi efektné, ale je zo spomínaných najviac nebezpečné vzhľadom na zúženie schodníc na jednej strane. Využíva sa najmä z priestorových dôvodov, ak má byt malú úžitkovú plochu. Šírka schodiskového ramena vzhľadom na jeho funkciu (komunikácia osôb oboma smermi a prenášanie predmetov) má byť 90 cm, výnimočne 80 cm. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE MEZONETU Dve úrovne mezonetového bytu je nut- né riešiť účelne podľa potrieb členov do- mácnosti. Vo vstupnom podlaží, zväčša nižšom, sa umiestňuje spoločenská časť bytu, teda obývacia izba, jedáleň, kuchyňa, 1 Pri mezonetových bytoch je vertikálne odčlenená súkromná časť bytu od spolo- čenskej časti, ktorú predstavuje obývacia izba, jedálenský kút, kuchyňa. 2 Interiér hoci s malou galériou pôsobí vkusne a atraktívne, naviac ak je riešený v harmonickom farebnom ladení. 3 Dynamicky tvarované schodisko s pô- sobivým nasvietením vytvára originálny reprezentačný prvok. 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

66 prípadne terasa, balkón či loggia. Podľa súdobých trendov tieto priestory predsta- vujú jeden otvorený rozľahlý, ale vzájomne funkčne prepojený celok. Je na každom, ako si ich moderne, dizajnovo a materi- álovo zariadi. V druhom podlaží, zväčša vyššom, sa situuje spálňa rodičov, detské izby, pracovňa, hobby miestnosť, odklada- cie priestory a pod. GALÉRIA – ARCHITEKTONICKÝ PRVOK INTERIÉRU Niektoré mezonetové byty bývajú riešené s efektným súdobým prvkom – galériou, ktorápredstavuje atraktívneoživeniebytu. Galéria vznikne tak, že podlaha horného podlažia nie je po celej ploche totožná so stropom spodného podlažia. Je otvorená a poskytuje priehľad do dolnej spoločen- skej časti bytu. Galéria dodáva interiéru vzdušnosť, veľkoleposť priestoru, pôsobí reprezentačne, rozhodne robí príbytok nevšedným. Otvorený priestor s galériou interiér dojmovo zväčšuje. Samozrejme, prispôsobená konkrétnym podmienkam môže byť galéria tvarovaná rôzne, formou a materiálom veľmi zaujímavá. Najčas- tejším riešením je, ak je galéria napojená zo vstupnej haly bytu. Galéria môže mať funkciu iba ako komunikácia alebo ju možno aj zariadiť. Ako otvorený priestor môže slúžiť napríklad pre hry detí, avšak pri práci, ktorá vyžaduje sústredenie, bude rušená hlukom zo spoločenskej časti bytu. Väčší priestor na poschodí s galériou môže byť riešený aj so spálňami, pracovňami a pod. V každom prípade, takto vytvorený interiér s galériou bude pôsobiť efektne a atraktívne. SVETLO – BEZ NEHO TO NIE JE ONO... V priestoroch mezonetových bytov veľmi dôležitú úlohu zohráva dostatok denného osvetlenia. Pomáha vytvárať a umocňovať dojem priestrannosti, vzdušnosti, ľahkos- ti. Súčasný trend otvorených priestorov v interiéri podporuje nezastupiteľnú úlo- 4 Pohľad na zalomené schodište doplnené zeleňou z priestoru, na ktorom sa nachádza galéria. 5 Galéria ako otvorený prvok poskytuje priehľad do dolnej spoločenskej časti bytu. 6 Efektne pôsobiaca galéria, ako komuniká- cia i ako priestor pre pracovný stolík, s použi- tím zjednocujúceho materiálu – dreva. 7 Moderne poňatý interiér s použitím efekt- ného súdobého prvku – galérie s priehľadom do spoločenskej časti bytu. 4 5 6

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

67 hu svetla, ktoré priestor dojmovo vždy zväčšuje. Hra so svetlom a tieňom doká- že vykúzliť zvláštne efekty rôznych častí interiéru a zvýraznení osvetlených plôch. Dnešné veľkolepé priestranné byty sú preslnené, plné denného svetla. Svetlo sa dostáva do interiéru okennými otvormi a presklenými plochami, ktoré opticky prepoja interiér s exteriérom. Z hľadiska fasády sú okná a presklené plochy samo- zrejme výrazným architektonickým prv- kom. TEPELNÉ PODMIENKY V PODKROVÍ Mezonetové byty bývajú často riešené s využitím podkrovných priestorov. Pri tomto riešení treba zohľadniť tepelné podmienky, ktoré vznikajú v takýchto in- teriéroch. Je potrebné použiť vhodnú te- pelnú izoláciu, ktorá má funkciu v zime priestor chrániť pred chladom a v lete in- teriér chrániť pred prehrievaním. Ak pôjde o rekonštruované podkrovie, treba počítať so znížením podchodnej výšky v dôsledku inštalovania tepelnej izolácie a obloženia sadrokartónom alebo drevom. Tepelné podmienky pod strechou pomáha riešiť aj klimatizácia, ale tá si zas vyžaduje zvýšené financie na energiu a naviac prináša väč- šine ľudí pri dlhodobom používaní zdra- votné problémy. Výhodnejšie sa javí už pri návrhu uvažovať s vhodnou tepelnou izo- láciou a klimatizáciu používať len v nut- ných prípadoch ako doplnkové riešenie. AJ FARBY MAJÚ SVOJU ROLU K efektnému účinku vzhľadu mezoneto- vého bytu značnou mierou prispieva jeho farebné riešenie. Nakoľko tu ide väčšinou o väčšie otvorené priestory, malo by ich fa- rebné riešenie vychádzať z princípov fareb- nej harmónie, aby farebné tóny navzájom ladili. Primerane zvolené farebné odtiene a ich radenie zjednocujú celý priestor. Har- monicky ladené farebné tónovanie oživuje a ozvláštňuje priestor. Vydareným fareb- ným súladom všetkých prvkov v interiéri možno vytvoriť príjemný, esteticky pôso- biaci priestor. AK PÔJDE O REKONŠTRUKCIU Rekonštrukcie, ako už bolo spomínané, sa týkajú väčšinou prerábania priestorov s vy- užitím podkrovia domu. Už na začiatku rekonštrukcie treba mať jasnú predstavu a tú dotvárať s autorom návrhu. Podstat- ným hľadiskom pri rozhodovaní o rieše- ní sú dimenzie predmetných priestorov. Rekonštruovaný byt je treba navrhovať so zreteľom na počet členov domácnos- ti, ich vekové zloženie a druh ich aktivít. Pred návrhom a realizáciou je vhodné prizvať statika, ktorý vypracuje statický posudok, kde zhodnotí statiku domu, nosné murivo, krov, stropy apod. Strecha sa oproti pôvodnej môže v novom kon- cepte zmeniť, čo sa týka sklonu i použitia krytiny, ale mala by platiť zásada, že nová krytina musí byť prispôsobená vzhľadu pôvodnej, použitej na ostatných častiach strechy. K zmene sklonu strechy dochádza najmä z dôvodu, že jej pôvodný sklon ne- umožňuje optimálne využitie vnútorného priestoru pre potreby užívateľov budúce- ho bytu. Pri mezonetových vstavbách sa musí počítať aj so zateplením strešného plášťa. V zásade platí, že pri rekonštrukcii sa s konštrukčnými prvkami a materiálmi treba prispôsobiť existujúcemu vzhľadu domu. Ide najmä o okná, ktoré veľkosťou, tvarom, materiálom a farbou by mali byť v harmónii s jestvujúcimi oknami na dome. Pri rekonštrukciách v existujúcich domoch s cieľom vytvoriť mezonetový byt, je potrebný súhlas vlastníkov bytov v dome, možno aj „pamiatkárov“, konečný súhlas pre rekonštrukciu vydáva príslušný stavebný úrad. CENA – TEJ SA NEVYHNEME Cena mezonetového bytu je nezanedbateľ- ným faktorom. Práve za určitú nevýhodu je označovaná cena takéhoto typu bytu, nakoľko vzhľadom na jedinečnosť bývajú takéto byty oveľa drahšie ako byty jedno- podlažné. V novostavbách sa často riešia práve mezonetové byty a keďže sú nové a kvalitné, tak aj cena je tomu prispôsobe- ná. Čo sa týka rekonštrukcií a financovania podkrovných vstavieb ako mezonetových bytov, náklady na takúto stavbu sú porov- nateľné so stavbou menšieho rodinného domu. To je „daň“ za atraktivitu a efekt- nosť takéhoto bývania. Navyše je treba počítať aj s pravdepodobným atypickým zariadením, zhotoveným na mieru, ktoré tiež finančné náklady primerane navrství. ZÁVER Mezonetové byty sú medzi mladými ľuďmi a strednou generáciou veľmi obľúbené. Ta- kéto byty nesú pečať originality, nakoľko sú v nich priestory riešené atypicky, atrak- tívne, pôsobia elegantným, priestranným a vzdušným dojmom. Spájajú sa v nich vý- hody a klady bývania v byte a dome. Ak sú riešené v najvyšších podlažiach, poskytujú nevšedné výhľady na blízke i vzdialenejšie okolie. Je už len na rozhodnutí, či si takýto byt kúpiť alebo ho získať hoci prácnejšou rekonštrukciou. Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava Foto: archív autora 7

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

70

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

K eďže väčšina z nás nechodí spávať „so sliepkami“, popri prirodze- nom dennom svetle zohráva dôležitú úlohu umelé osvetlenie. Od čias sviečok či petrolejových lámpsmeurobiliniekoľkovýznam- ných krokov. Dnes už nie je pod- statné iba osvetlenie priestoru ako také, ale aj nositelia, resp. nosiče tohto osvetlenia – svie- tidlá. Svetlo ako umenie Tak ako umenie v nás vyvoláva rôzne po- city a nálady, tak pokojne môžeme hovo- riť aj o umení v oblasti osvetlenia. A to nielen pri výbere konkrétneho typu svie- tidla (malé - veľké, rustikálne - moderné, kovové - sklenené...), ale aj pri výbere sve- telného zdroja: žiarovky, žiarivky, led di- Umelé svetlo je fenomén, ktorý vnímame v dnešnej dobe už akosi automaticky. Jeho prítomnosť sa jednoducho zhmotňuje stlačením vypínača pri vstupe do miestnosti. Až pri výpadku elek- trickej energie a hľadaní sviečok alebo náhradných svietidiel na batérie, zisťujeme, aká je tenká hranica medzi svetlom a tmou. ódy či výbojky. Na celkový pocit z daného prostre- dia vplýva takisto in- tenzita osvetlenia. Od „náladového,“ cez bodové - na zvý- raznenie nejakého de- tailu, po centrálne - pod ktorým sa dajú vykonávať bežné činnosti ako za denného svetla. Svetelné umenie je možné vytvárať aj farebnou škálou: biela, žltá, oranžová, modrá, zelená... podľa zvoleného svetelné- ho zdroja. Každopádne, voľba efektívneho a estetic- kého osvetlenia patrí tiež do oblasti od- borného návrhu riešenia, tak ako vzhľad, ergonomické riešenie i zariadenie byto- vých aj nebytových interiérov i exteriérov. Svetlo ako úspora Popri efektívnosti a estetickosti osvetlenia zohráva v poslednom období nezanedba- teľnú úlohu aj ekonomickosť, čiže úspor- nosť v spotrebe elektrickej energie. Postupne prechádzame od nehospodár- nych „klasických“ žiaroviek, pri ktorých sa na svetlo premení iba max. 10% spot- rebovanej elektrickej energie, na úsporné žiarivky rôznych druhov, typov, výkonov, tvarov a funkcií. Napríklad niektoré kom- paktné žiarivky sú konštruované tak, aby ich životnosť neznižovalo ani časté za- pínanie a vypínanie. U vybraných typov žiariviek je možné regulovať intenzitu osvetlenia stmievaním. V porovnaní so štandardnými žiarovkami, ktorých život- nosť je okolo 1000 hodín, kompaktné žia- rivky dosahujú životnosť až 15000 hodín a úsporu energie až 80%. Ďalšou kategó- riou je veľmi úsporné LED osvetlenie vo forme žiaroviek, reflektorov a LED pásov. Dnes je v ponuke široký sortiment pro- duktov, zohľadňujúcich potreby každého jednotlivca. Od účelových svietidiel zá- kladného štandardu, až po dizajnové svie- tidlá s významnou estetickou nadstavbou pre najnáročnejších zákazníkov. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Elmita Foto: Elmita, archív redakcie svetlo?! Jednoducho 69

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Posvieťme si na Interiér bez svietidiel si je dnes možné naozaj ťažko predstaviť. Okrem samotnej funkčnosti je nemenej dôležité, aby svietid- lá dotvárali priestor svojim dizajnom a stali sa tak príjemnou súčasťou priestoru, v ktorom trávime čas. Je to práve svetlo, ktoré v našom pries- tore dotvára atmosféru, a tak netreba jeho výber ponechať náhode. Dnes môže byť práve zaujímavo riešené osvetlenie stredobodom pozor- nosti nášho interiéru. 70 1 2

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

U žitočné, krásne, funkčné, ale zá- roveň útočiace na všetky zmysly – take sú svietidlá, ktoré odrážajú taliansky temperament stelesnený v znač- kách Kundalini a Tronconi. Tronconi Dox (obr.1), ktoré navrhol Pao- lo Cazzaro, je jednoduchým a zaujímavým interiérovým a exteriérovým nástenným 71 svietidlom. Základ modelu dox tvorí kovo- vá konštrukcia. Aj v tomto prípade platí, že v jednoduchosti je krása. Dox je v troch rôznych farbách – bielej, čiernej a poma- rančovej. Cena: 321,- eur s DPH. Mirage od Tronconi (obr.2) vytvoril mladý dizajnér Lorenzo Longo. Dá sa po- vedať, že je to lampa v lampe. Fluorescenč- ná stolná lampa s holografickým efektom v prednej časti. Lakovaná kovová kon- štrukcia. Mirage existuje v čiernej, bielej a fialovej farbe. Cena: 274,- eur s DPH. Bakery group sa postarala o dizajn aktuál- nehomodeluPixelodKundaliniMirage od Tronconi (obr.3). Bez pochýb vynikne svojim dizajnom. Použiť sa dá na stenu či na strop. Môže byť samostatná alebo ľu- bovolné množstvo, z ktorého sa dajú skla- dať rôzne tvary ako z puzzle. Pixel tak môže byť jednoducho hlavnou hviezou in- teriéru vytvorením pravidelných, či nepra- videlných zoskupení. Ak ste hľadali naozaj netradičné svietidlo na stenu, či strop, tak práve ste ho našli. Cena: 196,- eur s DPH. Giorgio Gurioli navrhol v roku 2009 pre značku Kundalini model Homology (obr.4). Je dôkazom, že svietidlo môže byť umeleckým dielom. Homology je za- ujímavo riešená podlahová stojaca lampa s kompaktným polyurethánovým telom, oceľovým jadrom a nerezovou základňou. Model sa vyrába v bielej, čiernej a poma- rančovej farbe. Cena 1083,- eur s DPH. Podlahová lampa Gina od Tronconi (obr.5) svieti len smerom hore. Elastickým vinylom pokrytá látka, ako jej povrchový materiál, ukrýva kovovú konštrukciu. Ak ste chceli niečo naozaj netrdičné, tak ten- to model v štyroch farbách je pre vás ako stvorený. Cena: 1047,- eur s DPH. Redakcia v spolupráci s Inspire Design Foto: Inspire Design 3 4 5

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

72 Netradičný Interiér od interiéru odlíši práve netradičný dizajn. Čo i len jeden vhodne umiestnený zaujíma- vý kus nábytku vie urobiť inak všedný priestor zaujímavým. Práve netradične, zaujímavo riešený kus nábytku dokáže váš priestor odlíšiť... Haru od EmmeBi design je rodina kontajnerov rôznych veľkostí so zásuvkami. Haru sa vyznačuje extrémnou for- málnou čistotou základných línií. Model je veľmi variabilný okrem veľkosti i prevedením. V lesklej či matnej verzii sa dá kúpiť v 24 rôznych farbách. Nižšie a menšie verzie môžu slúžiť ako nočný stolík. Model navrhol Pietro Arosio. Round, ako názov zaujímavo riešeného modelu napovedá, vychádza z kruhu. Turecký dizajnér Alp Nuhoglu tento kus vytvoril pre značku B&T Design. Zaujímavo riešené kre- sielko potiahnuté rôznymi typmi látky či kože vie zo všedného priestoru urobiť nevšedný. Nožičky sú z lesklej alebo matnej ocele. Sema pochádza z dizajnérskej dielne Fra- jumar. Španielsky výrobca vsadil na jedno- duchosť a variabilitu. Nádherný jednoduchý kus nábytku, ktorý ponúa veľa možností, ako dostvoriť svoj priestor. Široká paleta prevedení otvára možnosti, ktoré nikdy nekončia.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

73 Daydream je jednoducho nádherné lehátko. Pre B&T Design ho vytvoril Alp Nuhoglu. Vyniká nielen svojim dizajnom, cenou, ale aj pohodlím. Je dokonalým, štýlovým zdrojom oddychu. Model ponúka širokú variabilitu poťahov. Daydream je kusom nábytku, ktorý určite neostane nepovšimnutý, ale naopak... Daydream je dizajnový bestseller. Pilot je zaujímavým sedením od B&T Design. Existuje ako dvojsedačka či trojsedačka s rozdeleným operadlom alebo v celku a rôznym poťahom – látka, umelá či prírodná koža je naozaj zaujímavým a varia- bilným produktom pre širokú škálu interiérov. Ofre značky Frajumar zaujme svojim jednoduchým tvarom. Kovové časti sú z nehr- dzavejúcej leštenej ocele. Poťahy so vzorom dokážu toto kresielko urobiť ešte zaujímavej- šie. Model navrhol Eduardo Climent. Hide je zaujímavý model pre svoj tvar. Nájde svoje uplatnenie v každom priestore, ktorý treba urobiť výnimočným. Rozhodne netradičný dizajn Hide prekvapí nielen tvarom, ale aj pohodlným relaxom. Hide pre Frajumar navrhol Diego Granese. Redakcia v spolupráci s Inspire Design Foto: Inspire Design

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

76

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

77

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Ako vybrať nábytok do jedálne? 76 Z á l eží na vašich potrebách Aj keď je na Slovensku dlhoročným zvykom stolovať priamo v kuchyni pri kuchynskom stole, stále častejšie sa predovšetkým v rodinných domoch rozširuje trend samostatných jedální. Ak patríte práve medzi týchto šťastlivcov, ktorí nie sú limitovaní priestorom, iste by ste mali venovať zvýšenú pozornosť výberu správneho jedálenského nábytku.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

77 N ajvýraznejším rozdielom medzi kuchynským a jedálenským ná- bytkom je jeho veľkosť. Jedálenský nábytok totiž spravidla nie je obmedzený malými rozmermi kuchyne a môže sa tak stať skutoč- nou dominantou určeného priestoru. Tomu často zodpovedá i jeho veľko- rysý dizajn. „Špecialistami na jedálenský nábytok sú tradične Taliani. Ak im dáte priestor, dokážu unikátne skĺbiť z generácie na generáciu dedenú remeselnú zručnosť s originálnymi dizajnovými nápadmi,“ hovorí interié- rový dizajnér Milan Vrbík z brnianskej spoločnosti FINEZZA design. STÔL MUSÍ ZODPOVEDAŤ VAŠIM POTREBÁM I ŠTÝLU Chválite sa radi priateľom svojím kulinárskym umením a dvere sa u vás v dobe večere nezatvoria? Rozhodne sa vám vyplatí investícia do väčšieho stola. Väčšie pohodlie pre všetkých stravníkov je však vykúpené i väčšími nárokmi na priestor jedálne. Zdanlivo ideálnym kompromisom sú rozkla- dacie stoly, ktoré bez problémov vyhovujú každodenným nárokom bežnej rodiny, pričom ich je možné v priebehu chvíľky rozložiť a pohodlne usadiť väčší počet stravníkov. Ich náročnejšia výroba sa však nutne premieta i do ceny, za ich praktickosť je teda nutné si priplatiť. Čo sa týka tvarov, domi- nuje jednoznačne klasický obdĺžnik. Do väčších priestorov sa však ideálne hodia menej obvyklé oválne tvary, ktoré artušovsky podtrhujú dôležitosť všetkých stolovníkov. Zlatou strednou cestou medzi oboma možnosťami sú potom moderné obdĺžnikové stoly Varaschin so zaoblenými rohmi, kto- ré originálne kombinujú praktické priame a prívetivé oblé línie, nehovoriac o zvýšenej bezpečnosti, ktorú ocenia predovšetkým rodičia malých detí. Vzhľadom na to, že jedáleň býva otvorená k ostatným častiam domu, je treba, aby i jedálenský nábytok ladil so zvyškom interiéru. „To je možné dosiahnuť predovšetkým výberom vhodného materiálu a farieb. Dnešná ponuka je však taká pestrá a rôznorodá, že sa vyplatí konzultácia s interié-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

78 rovým dizajnérom. Ľahko tak predídete bu- dúcim problémom, napríklad pri maľovaní,“ upozorňuje Vrbík. STOLIČKA BY MALA BYŤ POHODLNÁ A VHODNE DOPLŇOVAŤ STÔL S vybraným stolom je dôležité zladiť aj sto- ličky, a to nielen z estetického, ale aj rýdzo praktického hľadiska. Do úvahy je nutné brať predovšetkým výšku stola a rozteč nôh tak, aby sa stoličky dali pod stôl v pohode zasunúť a zároveň nechali pod stolom dostatok miesta pre nohy. Aby bola stolička pohodlná a sede- nie na nej človeka nerušilo, musí spĺňať nie- koľko základných kritérií. „Dôležitá je dĺžka sedadla a výška operadla, ktoré by malo kon- čiť približne v oblasti pod lopatkami, rozhod- ne nie nižšie. Pre dlhšie sedenie by operadlo malo byť vypuklé v oblasti krížovej chrbtice,“ pripomína Vrbík. Vzhľad a farebnosť stoličiek Varaschin Curvex Charakteristickým prvkom jedálenských stolov Curvex sú trojhranné nohy so zaobleným pripojením k doske stolu. Stoly sú ponúkané v pevnej alebo rozkladacej verzii vo farbe dreva alebo s lesklým lakovaným povrchom. Cena sa líši podľa materiálu a farby a začína na 105 000 Kč (cca 4000 Euro). Varaschin Made Kruhové či oválne sú vyrábané v rozkladacej i nerozkladacej verzii. Základom stola je silná chromovaná oceľová kostra a doska z orecha. Stôl je dostupný rovnako s pevnou sklene- nou doskou s priemerom 160 cm. Cena stola začína na 75 000 Kč (cca 2900 Euro). Pressotto Italia Code Rozkladací obdĺžnikový stôl Code je štandardne vyrábaný v dyhe tmavý a šedý dub a orech. K stolu je navyše možné zakúpiť i sadu dizajnových stoličiek. Cena od 67 000 Kč (cca 2600 Euro).

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

sú spravidla určené výberom stola a materiálom, z ktorého je vy- robený. Stoličky so stolom by potom mali dohromady vytvárať kompaktný celok, ktorý akúkoľvek hostinu i každodenné jedlo premení na príjemný nevšedný zážitok. Redakcia v spolupráci s Finezza design Foto: Finezza design NAVRHNITE SI SVOJ VLASTNÝ DOM & INTERIÉR & ZÁHRADU DŮM & INTERIÉR & ZAHRADA Staňte sa architektmi a  navrhnite si každý detail svojho vysnívaného bytu, alebo celého domu so záhradou. Program TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & ZahradaVám to umožní. w w w . s p i n a r . c z Nielenže navrhovanie nikdy nebolo jednoduchšie, ale teraz je aj rýchlejšie vďaka možnosti si úplne ZADARMO stiahnuť knižnice produktov našich i zahraničných výrobcov a dodávateľov na www.e-symboly.cz.. e-symboly.cze-symboly.cz Viac informácií na www.spinar.cz alebo 543 236 223. KNIŽNICE PRODUKOV A NÁBYTKU ZADARMO 79

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

V roku 2010 prináša firma SCHOCK na trh novinku v podobe luxusného kuchyn- ského drezu WATERFALL. Tento drez sa vyznačuje svojim výnimočným dizajnom, tvarom a vlastnosťami. www.best-slovakia.sk www.schock.sk Luxusný kuchynský drez WATERFALL od spoločnosti SCHOCK CRISTADUR: Víťaz laboratórnych testov Kde by mohol byť nový materiál vystavený extrémnejším podmienkam ako v astro- nautike? NanoGranit (hodvábne tvrdý materiál drezov CRISTADUR) sa stal víťazom v porovnávacom teste zvislého pádu (oceľová guľôčka padne na vzorku materiálu), pri ktorom boli testované tri bežné materiály určené na výrobu drezov. Okrem toho bola zistená jeho neprekonateľná schopnosť zachovania čistoty. V Nemeckom centre pre letectvo a astronautiku v Kolíne boli drezy CRISTADUR podrobené a dôsledne otesto- vané skúsenými vedcami. Drezy CRISTADUR zvládli tieto i ďalšie „každodenné testy“ bravúrne. Prirodzene produktový rad CRISTADUR ako najnovší člen rodiny výrobkov spoločnosti Schock má okrem jedinečných výhod nového materiálu NanoGranit aj všetky známe a overené výhody tradičných výrobkov spoločnosti Schock. Produkty SCHOCK nájdete v partnerských kuchynských štúdiách výhradného dovozcu spoločnosti BEST SLOVAKIA s.r.o., Žilina. Schock je nemecká spoločnosť, ktorá je tradičným a najstarším výrobcom kuchynských drezov. Už v roku 1979 ako prvá zavied- la technológiu výroby drezov z umelého kameňa. V roku 1984 začala firma používať na výrobu produktov vlastný kompozitný materiál. Po dokončení vedeckého vývoja si ho firma SCHOCK dala v roku 1991 patentovať pod názvom CRISTALITE. Výroba produktov SCHOCK je výhradne sústredená vo výrobných závo- doch v Nemecku.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Áno, je to tlakový hrniec a varenie s ním je hračka – pokiaľ to s ním viete. Dnes sa už nemáte čoho báť. Ak už si hrniec kúpite sami pre seba, alebo ho venujete ako darček, vedzte že kúpite takmer kreatívnu hračku. V tlakových hrncoch môžete variť, dusiť, piecť, variť v pare, rozmrazovať i pripravovať dezerty. Pokiaľ máte bábätko, v tlakovom hrnci môžete dokonca sterilizovať detské fľaše (stačí použiť sitko na zeleninu). Moderné tlakové hrnce sú použiteľné pre všetky sporáky – či už plynové, elektrické alebo sklokeramické dosky. A nakoniec, to je hádam aj zbytočné zdôrazňovať – rýchlosť prípravy jedál ocenia všetci. A ako bonus k tomu všetkému máme ešte zachované vitamíny pre naše zdravie. Otváranie bez obáv S moderným tlakovým hrncom už nehrozí, že ukáže svoju silu, ventil nečakane povolí a vy budete musieť zbierať zbytky guláša i zo stropu a maľovať kuchyňu. Táto obava je možno ten hlavný dôvod, prečo ste tlakový hrniec vyradili z vybavenia Vašej kuchyne. Nadišiel čas tento názor prehodnotiť. Otváranie a zatváranie tlakového hrnca a hlavne udržanie jeho sily pod kontrolou je totiž jedna z mnohých predností moderných tlakových hrncov. Všetko je tak dôkladne premyslené, že k otváraniu Vám stačí len jedna ruka. 1Nadrobno nakrájanú cibuľku orestujte na oleji v tlakovom hrnci. Dôkladne umyté kolien- ka osoľte, okoreňte a vložte na cibuľku. Pridajte bylinky, podlejte 100ml vody a uveďte do varu. Keď začne unikať para, zmiernite plameň a 30 minút varte pod tlakom. Uvarené mäso vyberte z hrnca. 2Suroviny na mariná- du zmiešajte, mari- nádou potrite uvarené mäso a nechajte 30 minút odležať pod čis- tou utierkou. Kolienka poukladajte do pekáča a pečte v rúre pod špi- rálou vrchného grilu pri 195°C ďalších 30 minút. 3Očistenú zeleninu poukladajte do košíka parného hrnca a 3 minúty varte pod tlakom. Potom ich vyberte a 5 minút pred koncom grilovania pridajte k mäsu. Jahňacie kolienka so zeleninou PRÍPRAVA 20 MINÚT VARENIE V PARE 33 MINÚT PEČENIE 30 MINÚT 4 jahňacie kolienka 8 plátkov slaniny 4 karotky 4 jarné cibuľky 4 stredne veľké zemiaky 1 menšia cibuľa 1 lyžica oleja soľ, korenie šalvia tymian MARINÁDA: 1 lyžička mletých horčicových semiačok 1 lyžička oleja 3 prelisované strúčiky cesnaku 1 lyžička mletého červeného korenia 7POISTIEK ČO OVLÁDA MÚDRY HRNIEC, ABY VAŠE VARENIE S NÍM BOLO NAOZAJ BEZPEČNÉ? MÁ 7 POISTIEK: ZVUKOVÉ UPOZORNENIE: že hrniec je správne zatvorený BEZPEČNÉ ZATVÁRANIE: pokiaľ nie je správne zatvorený, nezačne sa vytvárať tlak PROTI OTVORENIU: akonáhle indikátor tlaku stúpne, hrniec už nie je možné otvoriť PRACOVNÝ VENTIL: pre reguláciu nízkeho a vysokého tlaku priebežne vypúšťa prebytočnú paru a po ukončení varenia vypustí všetku paru BEZPEČNOSTNÝ VENTIL: ktorý začne pracovať v momente keď pracovný ventil je zanesený ŠPECIÁLNE TESNENIE: pre uvoľnenie pary v prípade zanesenia pracovného aj bezpečnostného ventilu PATENTOVANÝ SYTÉM: pre deformáciu pokrievky – pokiaľ by v extrémnej situácii všetky bezpečnostné prvky zlyhali, pokrievka sa deformuje vo vybraných zónach pre bezpečné uvoľnenie tlaku Jediný HRNIEC, ktorý otvoríte jednou rukou Bezpečnosť na prvom mieste Pri výbere tlakového hrnca sa zaujímajte nielen o objem, ale hlavne o Vašu bezpečnosť. Najmodernejšie hrnce už majú dômyselne prepracovaný systém poistiek.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Interiér už dávno nepodlieha len nevyhnutnej funkčnosti. Rovnako dôležitú úlohu hrá práve estetické hľadisko ná- bytku a doplnkov, ktoré sa vzájomne spájajú do laditeľného celku. Trendy a jedinečné zážitky z bývania udávajú dizajnéri svetového mena, rovnako ako mladí talentovaní dizajnéri s novými nápadmi a myšlienkami. Ich cieľom je dosiahnutie maximálnej rovnováhy medzi formou a funkčnosťou nábyt- ku, ktorý inšpiruje a vnáša impulz pre život. 82 Žite

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

T o je prípad exkluzívnej francúzskej značky Ligne Roset so 150-ročnou tradíciou, ktorá chápe di- zajn ako filozofiu životného štýlu. Spolupráca so svetovými dizajnérmi ako Peter Maly, Didier Gomez, Pascal Mourgue prináša jedinečné návrhy do každého interiéru, vrátane bytových doplnkov, textílií a posteľ- nej bielizne z najrozmanitejších prírodných materiá- lov, rešpektujúc životné prostredie. Priekopníctvo v oblasti nových technológií, pri dodržaní súladu s cel- kovým dizajnom a výslednou úžitkovou hodnotou, možnodokumentovaťnapríkladenadčasovéhoriešenia kresla a pohovky TOGO, ktoré je súčasťou kolekcie už neuveriteľných 36 rokov. Nábytok a interiérové doplnky na takejto úrovni na našom trhu dlho chýbali. Po dlhom čakaní sa renomovaná značka Ligne Roset u nás uviedla priam veľkolepo. Ľudia milujúci krásu, ušľachtilosť tvarov a do- konale prepracovaný dizajn majú možnosť od minulého roka navštíviť jedinečne zariadený showroom v Bratislave. V tomto priestore nájdu nielen inšpiráciu a impulz pre svoj interiér, ale aj pre krajší život. Každý jeden kus nábytku je jedinečný, vytvorený dizajnérom pre Ligne Roset, z ktorého cítiť výrazný, kreatívny rukopis. Ako hovorí Pierre Roset: „Nesmierne nás baví kreativita a ešte viac nás baví podeliť sa o ňu s vami. Kreativita je zásadnou Ako hovorí Pierre Roset: „Nesmierne nás baví kreativita a ešte viac nás baví podeliť sa o ňu s va- mi. Kreativita je zásadnou zložkou našej práce a vlastne aj celého nášho života – radosť, ktorú nám prináša, teda dáva zmysel celej našej kolekcii. Objavujte svet Ligne Roset a popustite uzdu svojej fantázii, ale predovšetkým sa dobre bavte.“ A radujte sa. A hlavne „Žite krásne“. 83 Redakcia v spolupráci s Ligne Roset Foto: Ligne Roset

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

84 na zamyslenie i pohladenie Inšpiráciu pre svoje diela hľadá v ľudských vlastnostiach, vzťahoch, túžbach, ale aj v obyčajných detailoch okolo nás. „Moje obrazy sa pohybujú od hlboko osobnej výpovede až po ľahkú iróniu a nadsádzku,“ hovorí o svojich dielach maliar, absolvent odborných súkromných štúdií, Marián Vida. 1 1 Zrkadlenie, 60x110cm, akryl a olej, 2010 2 Studňa, 120x80cm, akryl a olej, 2009 3 Zabudnutie, 120x80cm, akryl a olej, 2010 4 Ráno II., 60x110cm, akryl a olej,2010

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

85 A utor desiatok domácich i zahranič- ných výstav sa narodil v roku 1949 v Handlovej. Dnes Marián Vida žije a pôsobí striedavo v Banskej Štiavnici a v Bratislave. Je členom Umeleckej bese- dy Slovenska, Slovenskej výtvarnej únie a od minulého roku francúzskej asociácie A7. Profesionálne sa venuje výtvarnému umeniu od roku 1985. Jeho obrazy sa pohybujú medzi abstrakt- ným a reálnym. „Ide o tú povestnú tenkú hranicu, ktorá oddeľuje zmyslové vníma- nie od toho, ktorému zvykneme hovoriť imaginatívne. Jeho obrazové príbehy sú nasýtené maliarskou invenciou a príťažli- vým odhaľovaním vecí, ktoré sú zdanlivo neviditeľné. A to je, ostatne, originálna mágia maliara - vyvolať presvedčivú ilúziu, ale aj odrážať realitu cez vlastnú citlivosť. Sú to príbehy na zamyslenie i pohladenie. 2 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

86 Sú to výrazné stopy umeleckého poznania, ktoré obohacujú aj svet našich túžob,“ píše o Mariánovi Vidovi historik umenia Ľudo- vít Petránsky. Marián Vida je so svojou tajuplnosťou zmyslovéhovnímaniaúspešnýdomaivza- hraničí. Jeho diela sa nachádzajú v galéri- ách a v súkromných zbierkach v mnohých európskych krajinách, ako i v USA. Jeho obrazy okrem iného zdobia aj priestory diplomatickej misie Slovenska pri OSN v New Yorku. V minulom roku úspešne absolvoval medzinárodnú výtvarnú súťaž v Ríme, kde v kategórii maľba obsadil pia- te miesto. Ešte viac sa mu darilo v Moskve, kde na 6. ročníku medzinárodnej súťaže súčasného výtvarného umenia skončil druhý v kategórii avantgardná maľba. Tvorba Mariána Vidu je zameraná na ab- straktné dokonalé kompozície s prvkami fantazijného realizmu a s cieľom nadpri- rodzeného pôsobenia výtvarného diela na diváka. Technika kombinovania maľby, kresby, grafiky umocňuje autorov zámer a dáva dielam tajuplný výraz. Forma a ob- sah diel tak harmonizujú v jeden mystický celok. „Maliar nič neprikazuje, pretože to nepotrebuje. Necháva na diváka, aby si cez jeho obrazy domaľoval svoj príbeh. Reali- ta je niekedy drsná, ale prívetivé zlomky poznania zjemňujú jej hrany. Sú nimi aj obrazy Mariána Vidu, ktorých ambíciou je potešiť každého, kto je ochotný vstúpiť do ich príťažlivého sveta,“ dodáva Ľudovít Petránsky. Marián Vida zotrval na tom póle abstrak- cie, ktorý neprestal usilovať o hĺbavé umelecké dielo prestúpené aurou. Jeho mimočasové kreácie sú znásobené neohra- ničenosťou priestoru, v ktorých sa človek v úlohe maliara stáva pozorovateľom pri- nášajúcim absolútne verný dojem záhad- ného okamihu. Henrich Varga Foto: Marián Vida 5 5 Adam, 80x120cm, akryl a olej, 2009 6 Na ceste, 90x125cm, akryl a olej, 2010 7 Akt,120x100cm, akryl a olej, 2009 8 Kaligrafia krajiny, 100x50cm, akryl a olej, 2009 9 Dimenzie, 100x50cm, akryl a olej, 2009

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

87 6 7 8 9

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

OD MEDCOM® obchodné zariadenia Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, www.medcom.sk, medcom@medcom.sk, 0905 415 777

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

relaxPonorme sa do hĺbky. Iba tak dokážeme skutočne vnímať a vychutnávať. Doprajme si zážitky skutočných rozmerov, pretože nič povrchné nám neprinesie dlhodobú spokojnosť. Nebojme sa relaxovať v tomto štýle. Hľadajme a vytvárajme svoje oázy pokoja, mikrosvet oddychu a pohody. Počúvajme živly, ktoré na nás vplývajú, nechajme sa nimi viesť, pozorne skúmajme široké obzory. Nechajme povinnosti za dverami, ponorme sa, precíťme, tak trochu snívajme. Relaxujme spolu na mnoho spôsobov.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Odborníci spočítali, že 70 % vody spotrebujeme v kúpeľ- ni a na toalete a zvyšnú časť pri príprave jedla či umýva- ní riadu v kuchyni. Preto, ak chceme ušetriť, mali by sme pozornosť koncentrovať práve na kúpeľňu a toaletu. 90 v kúpeľni O ekologickom a životnému prostrediu prospeš- nom správaní sa v poslednej dobe popísalo veľa. Nie je to však len vecou módy, ale reálnej potre- by, keďže nie sme na svete sami. Mali by sme myslieť na všetkých, ktorí sú a budú na planéte Zem žiť v blízkej či vzdialenej dobe. Zem nemá nekonečné rezervy vody a prírodných surovín, hoci drancovanie je také pohodlné. Ak vám je osud ďalších generácií príliš vzdialený (a tak trocha „voľný“), skúste sa na šetrenie pozrieť z vlastnej pozície. Koľko peňazí míňate vy na vami spotrebovanú vodu? Veľa? Tak to aby ste začali šetriť! Ak sa už teraz cítite ako pravý ekológ, lebo separujete odpad a do kú- peľne ste si priniesli kvetinu v kvetináči, máme pre vás ďalšie tipy, ktoré by vám pomohli váš postoj upevniť a rozvinúť do ešte dokonalejšej podoby. Ekológ

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

KOHÚTIKY NECHAJTE NA ZÁHRADE Po kohútikových a zmiešavacích batériách sa zo strany spotrebiteľov tešia obľube pá- kové batérie. Majú totiž oveľa nižšiu spot- rebu vody. Výrobcovia uvádzajú, že šetria až okolo 30 % vody. Tým, že sa skracuje čas potrebný na reguláciu množstva a teploty vody, odstraňuje sa jej zbytočné púšťanie bez úžitku. V porovnaní s kohútikovými batériami dokonca vychádza úspora vody až na 50 %. Okrem toho sa ušetrí energia potrebná na ohrev vody. NECH TEPLOTA NESKÁČE! Ešte úspornejšie a bezpečnejšie sú tzv. ter- mostatické batérie. Ich montáž odborníci odporúčajú hlavne do sprchy, pretože pri otvorení batérie termostat automaticky a rýchlo (reakčná doba od 1 do 3 sekúnd) nastaví pomer teplej a studenej vody tak, aby voda vytekala vo vopred nastavenej teplote. Tým, že odpadá dodatočná ručná regulácia, ušetríte približne tretinu nákla- dov na pustenú vodu. Náklady spojené s kúpou termostatickej batérie, ktorá je prirodzene o čosi drahšia, sa vám tak rých- lo vrátia. VZDUCH S VODOU: DVA ELEMEN- TY S EFEKTOM ŠETRENIA Batéria by mala byť vybavená aj tzv. perlá- rom. Je verejnosti známy aj ako prevzduš- ňovač, ktorý pri pustení vody zmiešava vodu so vzduchom, prúd vody sa tak stáva mäkší a zároveň sa znižuje spotreba vody – pri zachovaní toho istého oplachového efektu. „Na trhu nájdete takzvaný s-poin- ter Eco-perlátor, integrovaný napríklad do umývadlovej batérie Kludi O-CEAN. Ba- téria s s-pointer Eco-perlátorom vám pri maximálnom prietoku 8 l/min. ušetrí až 50 % vody. Okrem toho vám umožní indi- viduálne nastavenie prúdu vody vzhľadom na tvar umývadla, ktoré máte doma, takže vás už prúd vytekajúcej vody neošpliecha. Druhý typ umývadlovej batérie z radu OCEAN je osadený prúdovým perlátorom, z ktorého voda vyteká ako prúd z prírod- ného prameňa, a prietok vody je iba 8 lit- 91

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

92 rov za minútu. Špeciálny usmeňovač zabudovaný vo výtoku batérie zmäkčí prúd vody a zabezpečí dokonalý oplachový efekt. Pri dvoch umývadlách si tak doma môžete namonto- vať obe batérie a používať ich podľa potreby s citom pre še- trnosť a ochranu životného prostredia. S-pointer Eco-perlá- tor je integrovaný aj v bidetovej batérii O-CEAN a v ďalších sériách umývadlových armatúr od firmy Kludi,“ hovorí Ing. Vladimír Kozánek z firmy Kludi. KVALITNÉ KERAMICKÉ MATERIÁLY Ak si kupujete batériu, mali by ste sa zaujímať aj o to, či ku- pujete batériu s keramickými doštičkami, ktorá zaručuje až pol milióna cyklov (otvorenie a zatvorenie batérie). Pri vý- bere kúpeľňových batérií je pre nás smerodajný aj materiál, z ktorého je vyrobený vršok batérií. Ak je keramický, máte zaručenú odolnosť voči opotrebeniu a bezúdržbovú pre- vádzku, ktorá by vás stála financie navyše. Pri keramickom vršku batérií môžeme smelo zabudnúť na opotrebenie sedla a tesnení. V takomto prípade sa ani pri vysokých teplotách vody nemení kvalita sedla a vy máte isté stále regulačné pa- rametre. Pri keramickom vršku značky Kludi môžete rátať s 90° či 180° pootočením.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

93 Pár praktických tipov: Uprednostňujte sprchovanie pred kúpaním, ušetríte až 2/3 minutej vody. Na sprchovanie používajte kvalitné sprchové hlavice, ktoré zaručia, že vytekajúca voda steká po tele a neodráža sa, nešpliecha (Kludi A-QAi ). Ušetríte až 30 % teplej vody. Kvapkajúci kohútik okamžite opravte. Pri úniku desiatich kvapiek za minútu je ročná strata 1 800 litrov, čo je zhruba sto korún. Za to si môžete kúpiť zásobu tesnení na dlhé roky. Namontujte si redukciu prietoku vody do ručnej sprchy (kvalitní výrobcovia dodá- vajú obmedzovače v balení), zníži sa vám tak prietok vody pri sprchovaní. Pri rôznych typoch prúdu vody na sprche (klasický, masážny...) upravte prúd vody tak, aby zodpovedal použitiu. Masážny prúd potrebuje maximálny prietok, aby sa dosiahol požadovaný efekt. Pre klasický či mäkký prúd stačí 50 % prietoku vody. Pri sprchovaní počas mydlenia či šampónovania zastavte prúd vytekajúcej vody, alebo ho aspoň zmiernite. Zuby si umývajte s pohárikom vody v ruke – namiesto 5 až 7 litrov miniete pri ústnej hygiene 2 decilitre. Pri holení si napustite do umývadla vodu, ktorú budete používať – namiesto 25 litrov vody, ktoré by ste minuli pri pustenom kohútiku, miniete len 3 až 5 litrov podľa toho, koľko vody si napustíte do umývadla. Šetrite vodou aj pri splachovaní. Staré toalety majú obyčajne nádrž na 9 litrov vody. Ak takúto toaletu používa 4-členná rodina, spotreba sa ročne vyšplhá aj na niekoľko desiatok tisíc litrov. Novšie toalety majú väčšinou dvojité splachovanie (3 alebo 6 litrov), čím ročne ušetríme slušný objem vody. Ak vám preteká toaleta, dajte si ju čo najskôr opraviť. Ak to zanedbáte, denne vám takto dolu kanálom odíde zbytočne 40 litrov vody. Simona Klérková Foto: Kludi

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

94 Predstavte si kúpeľňu, v ktorej k sebe umývadlá a nábytok, nech už ich usporiadame akokoľvek, vždy pasujú. Séria s univerzálnymi a mimoriadne funkčnými skrinkami, ktorých farby skvelo ladia s atmosférou miestnosti, a ich jednoduchý a elegantný design, umožňuje vytvoriť nevšedný aranžmán. Vďaka novej, výnimočnej nábytkovej zostave Domino značky KOLO sa konečne napĺňa sen o kúpeľni univerzálnej, a pritom prispôsobenej vašim potrebám. Poskladaj si domino vo svojej kúpeľni

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

95 hrúbku - skrinky vďaka tomu pôsobia doj- mom solídnosti a odolnosti. Vlys vedúci cez celú šírku čelnej časti, plniaci funkciu držadla, dojem masívnosti dosiek jemne narúša, dodáva im ľahkosť a rafinovanosť. Nábytok je ponúkaný v dvoch farebných vyhotoveniach. Tradičná biela ľahko za- padne medzi rozmanité farby súčasných architektonických riešení. Milovníkov interiérov v odtieňoch hnedej a sivej iste zaujmú modely vo farbách tmavého wen- ge s cappuccinom. Jednoduchosť a univer- zálna farebnosť umožňujú spájať nábytok Domino s obkladmi, dlažbami a doplnka- mi v rôznom štýle. Zostava Domino značky KOLO znamená neobmedzenú možnosť spájania, presta- vovania a zmien funkcie každej skrinky. Tieto riešenia vnášajú do upravovaného priestoru harmóniu a poriadok. Atraktív- ne ceny a prispôsobenie nábytku praktic- ky všetkým umývadlám značky KOLO tak umožňujú každému z nás vytvoriť pohodl- nú kúpeľňu, o ktorej sme doposiaľ mohli len snívať. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Sanitec Foto: Sanitec V ýnimočná kúpeľňa je tá, v ktorej sa všetky prvky harmonicky spájajú , a pritom ponúkajú maximálne po- hodlné užívanie. Je to dôležité, napr. počas rannej hygieny, kedy – ešte trochu ospalí, vykonávame mnoho úkonov inštinktív- ne. Preto pri zariaďovaní kúpeľne dbajme na to, aby bol nábytok presne tam, kde byť má, a ak vznikne potreba, aby mohol svoju funkciu takisto zmeniť. Modulárny nábytkový systém Domino značky KOLO umožňuje ľubovoľné zostavovanie prvkov a vytvorenie vlastnej priestorovej kompo- zície. UNIVERZÁLNA FUNKČNOSŤ Univerzálny design zaručuje jeho pri- spôsobenie najrôznejším tvarom ke- ramiky značky KOLO. Skrinky bočné a pod umývadlo, s dvierkami alebo so zásuvkou, pravé alebo ľavé, vysoké a níz- ke, a k tomu zrkadlo, košík na drobnosti a kryty z nerezovej ocele – prvky naj- novšej kolekcie môžeme ľubovoľne kom- binovať ako kocky z domina. Dokonale tvarovaný nábytok Domino nájde využi- tie v kúpeľniach malých i priestranných. Unikátne riešenie spočíva v možnosti po- užitia toho istého modulu Domino ako skrinky pod umývadlo, aj ako bočnej ko- mody. Zmena funkcie je veľmi jednoduchá - postačí niekoľko pohybov: vytiahneme zásuvku, teleso skrinky obrátime „hore no- hami”, premiestnime prepážku vo vnútri zásuvky a stranovo obrátime vodiace lišty. Teraz stačí iba zasunúť zásuvku a schovať do nej v kúpeľni nevyhnutné veci. V nábytkovej zostave Domino bol úlož- ný priestor maximálne využitý vďa- ka zásuvkám špeciálnej konštrukcie. V skrinkách pod umývadlo sa pamätalo na príslušný, oddelený, priestor na si- fón. Kvôli väčšiemu pohodliu do nich takisto môžeme umiestniť výsuvný ko- šík na drobnosti. V bočných skrinkách potom máme k dispozícii celý pries- tor zásuvky, pre lepšiu organizáciu a po- riadok rozdelený na menšie priehradky. ATRAKTÍVNY DESIGN Nábytok má univerzálne prevedenie, vďa- ka čomu sa ideálne prispôsobí štýlu každej kúpeľne. Čelná časť skriniek má značnú

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

SANITÁRNA KERAMIKA � KÚPE��OVÝ NÁBYTOK � INŠTALA�NÉ MODULY � SPRCHOVACIE KÚTY A VANI�KY � VANE � MASÁŽNE VANE A BOXY www.sanitec.sk BARDEJOV A-KERAMIKA PLASTIK, DUKLIANSKA 11, 054 488 22 85; VODOTERM, DUKLIANSKA 1377, 054 739 13 97•BRATISLAVA A-KERAMIKA CERSA, ROŽ�AVSKÁ 1 - AREÁL R1, 02 444 428 33-4; ALBA DESIGN, KAZANSKÁ 58, 02 452 437 69•BRATISLAVA PRESPOR, TURBINOVÁ 1, 02 492 032 18•BREZNO DLAKER - BARBOT, NÁM.M.R.ŠTEFÁNIKA 12, 048 611 56 70•�ADCA STAVIVÁ TECHNOTHERM, U ŠEVCA 220, 041 420 41 37•DETVA LG KRONO, KRNÉ HOREVODIE 117, 045 545 93 10•DUBNICA NAD VÁHOM CENTRUM BÝVANIA, CENTRUM I. 1725, 042 445 00 00•DUNAJSKÁ STREDA STAVEBNINY FRÜHVALD, MALOTEJEDSKÁ 1, 031 552 29 64•GELNICA NOVÁ KÚPE��A, HLAVNÁ 59, 0905 363 489•HUMENNÉ A-KERAMIKA LIGNUM CD, MIEROVÁ 1973, 057 775 04 73•KOŠICE A-KERAMIKA LIGNUM CD, HUTNÍCKA 20, 055 633 02 52; KÚPE��OVÉ ŠTÚDIO SOLIDSTAV, KUKU�ÍNOVA 9, 055 611 48 20•LEVICE PLASTMONT SK, DRUŽSTEVNICKA 5089, 036 635 03 63•LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ K.R.T. – STAVEBNÉ CENTRUM, DRUŽSTEVNÁ 2221, 044 547 64 04•LU�ENEC LG KRONO, ZVOLENSKÁ 1677, 047 433 25 62•MARTIN LUXEL, ROBOTNÍCKA 30, 043 422 00 47; OKER, KOLLÁROVÁ 90, 043 423 82 10•MYJAVA SAMTEK - KÚPE��OVÉ ŠTÚDIO, DOLNÁ 1256/7, 034 654 09 61•NÁMESTOVO GARBIAR - STAVEBNINY, PRIEMYSELNÁ, 043 522 01 02•NITRA DYNAMIK, NOVOZÁMOCKÁ 104, 037 290 00 10•NITRA STAVSTROJ SK, VODNÁ 23, 037 652 27 35•NOVÉ ZÁMKY DOMEN, F.KAPISZTÓRYHO 42 - OC PERLA, 035 640 12 65•PARTIZÁNSKE BYTSERVIS, NITRIANSKA 1640/110, 038 749 22 66•PEZINOK INSTAMIK SLOVAKIA, MYSLENICKÁ 1, 033 641 27 13; STAVEBNINY – STAVKVET, MOYZESOVA 8, 033 640 52 20•POPRAD AQUATERM, PARTIZÁNSKA 683, 052 788 48 51; TANDEM, HRANI�NÁ 4, 052 787 80 01•PREŠOV MIRAD, BARDEJOVSKÁ 23, 051 749 78 41•RUŽOMBEROK DOMCENTRUM, BYSTRICKÁ CESTA 45, 044 435 31 44•SENICA ALTER, PRIEMYSELNÁ 285, 034 651 40 06•SERE� STAVSTROJ SK, ŠINTAVSKÁ 27/1, 031 789 07 87, 90•SVIDNÍK A-KERAMIKA PLASTIK, BARDEJOVSKÁ 415/34, 0905 936 461•TREN�ÍN A-KERAMIKA STAVIVO, ZLATOVSKÁ 3072, 032 652 75 65•TRNAVA FEVA CAR, PRI KALVÁRII 12, 335 444 444-5; MH CENTRUM, ZELENE�SKÁ 25, 335 536 991•TVRDOŠÍN GARBIAR - STAVEBNINY, VOJTAŠŠÁKOVÁ 662, 043 550 70 27•VRANOV NAD TOP�OU A-KERAMIKA LIGNUM CD, HERLIANSKA 1019, 057 446 40 55•ZLATÉ MORAVCE PRAMOS, HVIEZDOSLAVOVA 86, 037 642 67 41•ZVOLEN METAL B, NA ŠTEPNICI 1379/1, 045 524 89 89 SANITEC s.r.o. • P.O.BOX 201 • 810 00 Bratislava 1 • tel.: 041 437 66 62 • e-mail: info@sanitec.sk NAVŠTÍVTE VÁŠHO AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU KOLO A VYŽIADAJTE SI KATALÓG Unesení nápadmi Twins plný nápadov - novinka roku 2009 až záru�ná doba KERAMIKA AKRYLÁT rokov7 MOŽNOSTI VO�BYDESIGNU VNÚTORNÉHO PRIESTORU UMÝVADLA: OVÁLNE ALEBO PRAVOUHLÉ PREJEDNODUCHŠIUÚDRŽBU A�ISTENIE:KERAMIKANA ŽELANIESPOVRCHOM REFLEXKOLO MOŽNOSTIARANŽMÁ: SCHRÓMOVÝMSIFÓNOM, SDEKORATÍVNYMPANELOM ALEBOSOSKRINKOU FAREBNÉ PREVEDENIE �ELNEJ PLOCHY: WENGE, DUB ARAVA VÝHODY APREDNOSTI SÉRIETWINS PRE�OSI VYBRA� KÚPE��UKOLO? 90031_san_kolo_twins_185x241_Katalog_rodinnych_domu_Sk.indd 1 17.2.2010 10:06:53

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

www.tyrex, info@tyrex.sk Bratislava - Zabí Majer, Stavitelská 7, tel: 02/4927 2460, mobil: 0911 772 003, fax: 02/4488 1628 Nitra - Luzianky, Vinárska 1, tel./fax: 037/778 3209, mobil: 0911 205 283 spol.sr.o. Na vybraný sortim ent ZLAVA 10%

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Novým programom ovlá- dacích tlačidiel pre WC a pi- soáre určila Viega pred dvo- ma rokmi smer, čím zaviedla novú dimenziu pre nároč- né usporiadanie kúpeľne. Obidve série Visign for More a Visign for Style platia dnes ako výraz súčasnej estetiky v kúpeľni, doka- zujú samostatnosť a progresivitu bez toho, že by dominovali štýlu zariadenia. Ú spech na trhu podnietil spoločnosť Viega, aby doplnila sériu Visign for Style- Serie o ďalšie dve nové dizajnové alternatívy. Visign for Style 13 a 14 presvedčí jemným kruhovým dizajnom alebo alternatívou v pravouhlom puristickom pre- vedení. Tieto nové dizajnové varianty boli vyvinuté v spoluprácii so štúdiom Artefakt Indus- triekultur. Sú harmonicky a nevtieravo integrované do sveta kúpeľní a doplňujú vo svojej reči dizajnu ďalšie inštalačné prvky, ako napríklad vypínače a moderné doplnky. Tvorivá osobitost si vás získa rovnými líniami, triezvou eleganciou, ako aj obzvlášť úzkým pro- filom, čo presvedčilo aj Centrum dizajnu severného Vestfálska (Design Zentrum Nor- drhein Westfalen), ktoré tieto nové výrobky Visign for Style vyznamenalo uznávaným označením kvality a dizajnu „red dot“. Funkčné atribúty ako tlačidlá pre veľké a malé splachovacie množstvá sú pritom samo- zrejmou súčasťou prevedenia. Ovládacie plochy sú usporiadané pri obidvoch modeloch Nové dizajnové varianty ovládacích tlačidiel 98

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Dizajn musí vždy poslúžiť dvojakým spôsobom: Po prvé musí presvedčiť na prvý pohľad, po druhé osvetliť jednoznačne funkciu. U nového výrobku Visign for Style 13 sa oboje vydarilo v perfektnej harmónii: Tu každý vidí, kde je treba stlačiť pre ktoré množstvo vody. A obzvlášť úzky profil pôsobí stále novým dojmom. Visign for Style vyvinula Viega pre modernú rodinnú kúpeľňu a zaraďuje sa harmonicky a sebevedomo do kúpelňovej architektúry. (Foto: Viega) tak, že sú k užívateľovi naklonené, čím uľahčujú obsluhu vizuálne aj hmatom. Povrchová úprava je založená na veľmi kvalitných plastových materiáloch, ktoré zaručujú čo najdlhšiu životnosť. Visign for Style 13 a 14 sa vyrábajú pre WC aj pre pisoáre. Sériovo sú v ponuke v aktuálnych farbách sanity biela-Alpin, chromovaná, pergamon, farby ušľachtilej ocele, ako aj vo farbe ušľachtilý matný-velúrový chróm. Na želanie zákazníka výrob- ca dodá aj špeciálne farby. Visign for Style 13 a 14 pracujú na Visign for Style 14 je viac puristický. Celkovo sa tu ovládacia plocha vracia k úplne jasnému, rovnému dizajnu. Aby bolo ovládanie vizuálne a hmatovo jednoduchšie, sú ovládacie plochy pre veľké a malé množstvo vody naklonené smerom k užívateľovi. Fakt, že boli ovládacie plochy výrobku Visign for Style zostrojené citlivo, je zrejmé pri každom dotyku. A to je tiež zaručené: Obidva nové produkty Visign for Style nosia uznávané označenie „red dot“, udeľované Design Zentrum Nordrhein Westfalen. (Foto: Viega) princípe mechanického spustenia a sú preto kombinovateľné so všetkými vstavanými splachovacími nádržkami značky Viega Vi- sign. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Viega Foto: Viega 99 Ekoprogres v.d., Trenčín Zamarovská 260, Zamarovce, 911 05 Trenčín Tel./fax: 032/ 744 18 89 Mobil: 0903 740 701, 0903 705 488 E-mail: trencin@ekoprogres.sk Ekoprogres Stará Ľubovňa, s.r.o. Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa Tel.: 052/ 432 48 71, fax: 052/ 428 22 81 Mobil: 0903 740 703, 0903 597 370 E-mail: staralubovna@ekoprogres.sk Ekoprogres v.d., Trenčín - obchodné oddelenie Nitra Cabajská 28, 949 01 Nitra Tel./fax: 037/ 651 20 35 Mobil: 0903 740 708 E-mail: nitra@ekoprogres.sk Ekoprogres Dunajská Streda, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda Tel.: 031/552 43 61,Fax: 552 87 95 Mobil: 0911 432 337E-mail: dunajskastreda@ekoprogres.sk www.ekoprogres.s k Malé čistiarne odpadových vôd Ekoprogres EČ 6 - 150 E.O. Do rodinných domov, reštaurácií, motorestov, rekreačných zariadení, malých osád, prevádzok s malým počtom zamestnancov Výhody - vysoká účinnosť – trojstupňové čistenie - jednoduchá montáž – prevádzkový predpis zdarma - tichý chod a žiadny zápach - minimálne stavebné náklady - 100%-ná tesnosť – 3 roky záruka Výhody - ľahká manipulácia pri montáži - 100%-ná tesnosť - certifikované výrobky - záruka kvality ISO 9001-2001 Kanalizačné, prečerpávacie a domové šachty z PE Výrobca je držiteľom certifikátu kvality riadenia ISO 9001-2001 Nový certifikát podľa normy EN 12566-3

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

plánovanie výstavby Jarné obdobie je najideálnejším časom na oslovenie ateliéru záhradné- ho architekta. Dizajnéri v tomto období nie sú zaťažení realizáciami zá- hrad a môžu sa naplno venovať príprave projektov do budúcej sezóny.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

101 Prieskum a hodnotenie trhu Dôležitým krokom pri plánovaní záhrady je vyhľadanie služieb záhradného archi- tekta, ktorý nám vyhotoví projektovú do- kumentáciu. Pri výbere je nápomocný pre- dovšetkým internet. Prostredníctvom web prezentácií si môžeme prezrieť portfóliá jednotlivých ateliérov a firiem. Dôležité je ohodnotiť osobitný štýl, vnímanie priesto- ru, detailné prevedenie a kvalitu vyhoto- venej práce. Po preskúmaní a analýze trhu je najvhodnejšie vyhľadať architekta, či firmu, ktorej projekty najviac zodpoveda- jú našej predstave. Výber realizačnej firmy musíme samozrejme podriadiť aj lokalizá- cii a dostupnosti služieb danej firmy. Spolupráca od základov Najčastejšou chybou, s ktorou sa záhradní architekti bežne v praxi stretávajú, je ne- skoré nadviazanie spolupráce s majiteľom. Majitelia záhrad často i z praktického hľa- diska riešia ako prvé výstavbu komunikácií a spevnených plôch v záhrade. Oslovený architekt má následne už vo veľkej mie- re zviazané ruky, nakoľko celkový dizajn musí prispôsobovať existujúcim prvkom. Kompozícia záhrady a výber materiálu je pritom najkritickejším momentom celého projektovania a výstavby. Oslovenie archi- tekta je výhodné, aj keď majitelia uvažujú nad vlastnou realizáciou. Projekt, na zá- klade ktorého sa do výstavby pustia, môže ovplyvniť nielen vzhľad a charakter, ale i celkovú funkčnosť záhrady. Projektová dokumentácia Dôležitým momentom pred samotným vypracovaním projektu je návšteva archi- tekta riešenej záhrady. Vymeranie, zazna- čenie jednotlivých prvkov, vyhotovenie fotodokumentácie stavu a konzultácia s majiteľmi sú najdôležitejšími bodmi pr- vého stretnutia. Nesmie sa zabúdať na vlastnú prípravu na konzultáciu, na kto- rú si môžeme pripraviť fotografie záhrad, prvkov a materiálov, ktoré sa nám páčia, a ktoré by sme chceli zhmotniť aj v našej záhrade. Ideálnym zdrojom týchto podkla- dov je internet, ale aj odborné publikácie zamerané na záhradnú architektúru. Vo všeobecnosti platí, že čím viac informácií od nás architekt získa, tým rýchlejšie sa do- pracujeme k finálnemu projektu. Následne vypracovaný projekt by mal obsahovať celkové riešenie, osadzovací a vytyčovací plán, ktoré sú dôležité hlavne pri vlastnej

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

104

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

záhrady prirodzene zapadali. Dôležité je aj správne a nekonfliktné rozdelenie jednot- livých funkčných priestorov záhrady. Výstavba záhrady Po úspešnom vyhotovení projektovej do- kumentácie a schválení rozpočtu je dobré dohodnúť sa na približnom termíne zača- tia výstavby. Samotná výstavba si žiada tr- pezlivosť a pružnosť v priebehu celej reali- zácie. Výstavba chodníkov, terás, jazierok, či prvkov drobnej architektúry totiž vyža- duje množstvo času. Dĺžku realizácie pri- tom ovplyvňuje aj samotné počasie, ktoré neraz prekríži plány realizačnej firmy. Po výstavbe sa však môžeme tešiť na vlast- nú zelenú oázu, v ktorej nájdeme oddych a únik z ruchu každodenného života. Ing. Zoltán Nagy Foto: Grand Garden záhrady sa väčšinou odvíja od veľkosti a špecifík riešenej plochy. Iné možnosti nám ponúkajú veľké záhrady, kde môže- me uvažovať aj nad aktívnym oddychom, a iné malé záhradky a predzáhradky, kde musíme zaujať prepracovanými detailmi. Charakter a štýl záhrady vo veľkej miere ovplyvní aj výber stavebných materiálov, rastlín, farieb a ich vzájomná kombinácia. K výberu materiálov treba pristupovať veľ- mi citlivo a uvážene. Je dôležité, aby pou- žité materiály ladili so svojím okolím a do realizácii majiteľmi. Veľkou pomôckou sú kreslené, alebo počítačovo vyhotovené 3D vizualizácie riešenej plochy, ktoré naj- viac prezradia o zhmotnenej myšlienke a vzhľade záhrady. Hodnotenie projektu Pri hodnotení vypracovaného projektu si musíme všímať predovšetkým kompozič- né riešenie, hmotové členenie a rozdelenie funkcií v budúcej záhrade. Kompozícia 103

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

104 Švédska „Švédsko je krásne. Ale aj nie. Protirečím si a zároveň sa tým hádam aj blížim k pravde.“ Tieto slová mi adresoval Juraj Cajchan, keď mi začal predstavovať krajinu, ktorá sa stala jeho druhým domovom. 2 1

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

J uraj vyštu- doval ar- chitektúru, no po čase začal prispievať svojimi kresbami a článka- mi do novín a robí to dodnes. Popri tom fotí, okrem iného aj farby švédskej krajiny. Vo Švédsku žije už štyri desaťročia. Aké je teda Švéd- sko jeho očami? Spomínate si ešte na prvý kon- takt s touto krajinou? V spomienkach mi rezonuje najmä červe- ná. Obrazne povedané, zo Slovenska som pred touto farbou utekal, v 68. roku sa mi totiž zdala až príliš krvavá. Vo Švédsku ma potom hneď v prvé dni zaujali dve veci – staré švédske stodoly a jesenné brusnice, dôkazy, že červená farba môže byť aj pek- ná a chutná. Existuje dôvod, prečo sú švéd- ske stodoly práve červené? Červená farba stodôl a drevených domov, známa pod menom Faluröd, je vedľajším produktom baní na meď vo Falune a do- dnes sa často používa. Jej efekt je veľmi výrazný, keďže osídlenie vo Švédsku nie je koncentrované do dedín. Domy, väčšinou drevené a svetlé, sú roztrúsené po krajine a červená farba stodôl sa pekne vyníma na zelenom pozadí lesov a lúk. A keď sa tam ešte náhodou ukáže aj krava, švédska idyla je kompletná. Čo je podľa vás pre švédsku architektúru charakteristické? Ako sa vyvíja, čo ju ovplyvňuje, kam smeruje? Označiť niečo ako typickú švédsku archi- tektúru sa dnes už ani nedá. Informačná technika a jej explózia potiera rázovité prvky typické pre jednotlivé krajiny. Vý- stavbou atraktívnych budov súťažia mestá o publicitu, meno, turistov. Príkladom sú operné budovy. Tie v Kodani a v Oslo sú architektonicky zaujímavé, o opere v Gö- teborgu sa to však povedať nedá. Roky sa viedli dohady, kde bude umiestnená. Ko- 1 Maják pri Bua, južne od Göteborgu 2 Göteborg, tiež prezývaný Malý Londýn 3 Príklad použitia Faluröd 4 Kostol námorníkov 3 4 nečne sa realizovala a teraz sa v nej robia vynikajúce inscenácie. Samotná budova je ale nevýrazná a napovedá, že rozhodujú- ce slovo tu mali politici a ekonómovia, nie architekti.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Ako na vás pôsobia švédske sak- rálne stavby? Švédsko je luteránska krajina a v tomto duchu sú postavené aj jej cirkevné stavby. Ich výstavba vyvrcholila v šesťdesiatych rokoch, potom nastal pokles a dnes je situ- ácia taká, že kostoly sa skôr zatvárajú, ako by sa mali stavať nové. Výnimkou sú iba cirkevné stavby pre prisťahovalcov, ktorí vyznávajú iné náboženstvo, a tak tu vyras- tajú napríklad mešity. Tu v Göteborgu na mňa silne zapôsobil jeden z najnovších kostolov, ktorého auto- rom je Kent Karlsson. Vlastne to ani nie je kostol v pôvodnom zmysle – miesto, na zhromaždenie veriacich, je to len jeho obraz, socha, ktorá je vysoká 19 metrov a zhotovená zo železného pletiva. Keďže je na vode, dnu sa nedá vojsť, a tak je to priestor iba pre vietor, vtákov a naše myš- lienky, ktoré ním môžu voľne prechádzať, bez toho, aby ich niečo uväznilo. U nás panuje smutný trend bú- rania priemyselných budov a miesto technických pamiatok či loftov všade vyrastajú nákup- Po celý čas žijete práve v Göte- borgu. Čím je toto mesto typic- ké a príťažlivé? V 68. roku som prišiel z druhého mesta vrepublikedodruhéhomestavkráľovstve, takže mnoho zjavov ma ani neprekvapilo. V Göteborgu sa už v jeho počiatkoch usa- dzovali hlavne Holanďania, Angličania a Škóti, ktorí značne prispeli k rozvoju mesta a jeho kultúry. Ich stopy vidno na každom kroku, buď v zachovalých budo- vách alebo v pomenovaní ulíc a inštitúcií. Göteborg je okrem iného aj mesto kanálov - niektoré z nich sú však zasypané. V sú- časnosti prebieha diskusia, či ich znovu nevyhrabať. Vody na ich zaplnenie je dosť, no s chuťou investovať je to už horšie. Mesto je zelené, jeho veľkosť mi vyhovuje a keď môžem, radšej sadnem na bicykel ako do auta. Bývam pri zámockom parku (Slottskogen) neďaleko botanickej zá- hrady, ktorá patrí k najkrajším v Európe. Dominantnou ulicou Göteborgu je Aveny, začínajúca pri soche Poseidona, kde je sú- stredené múzeum, koncertná hala, divadlo a knižnica. Vyúsťuje do Gotaälv, miesta sí- dla novej opernej budovy. 5 Kyrka - kostol/socha od Kenta Karlssona 6 Kanál, čo vdie k budove starej opery 7 Socha Posseidona 8 Pri budove novej opery 6 5 106

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

107 né centrá. Ako sa k týmto budo- vám správajú Švédi? Podobne ako v iných mestách, vyslúžené priemyselné objekty sa len zriedkavo rúca- jú. Častejšie sa prispôsobujú svojmu nové- mu obsahu, a tak v nich vznikajú divadlá, múzeá, úrady a tiež byty, avšak nie v ta- kom rozsahu ako v Štokholme. Napríklad jedna tunajšia vodná veža, v posledné roky už len prázdna, bola nedávno prerobená na študentské byty s parádnym výhľadom, no, bohužiaľ, aj s parádnym nájomným. A na miestach, kde voľakedy stáli lodenice, teraz vyrastá moderná štvrť s bytovkami a úradmi. Švédske pobrežie je posiate ma- jákmi. Nájdu sa tu aj dobrodru- hovia, ktorí sú schopní premeniť ich na svoj domov? O opustené majáky sa oficiálne nikto ne- stará, ale sú tu skupiny dobrovoľníkov, ktorým sa už podarilo zachrániť zopár ma- jákov a dnes sú z nich historické pamiat- ky. Počas letných mesiacov bývajú hojne navštevované. Možnosť na bývanie však neponúkajú kvôli nedostupnosti miest, kde sa nachádzajú a ťažkým poveternost- ným podmienkam. Dovoľujem si hádať, že dnešní dobrodruhovia buď žijú osamotení hlboko v lesoch, ktorých je tu neúrekom, alebo vysoko, medzi oblakmi, v podkroví veľkomiest. Nesmieme zabudnúť, že vo Švédsku, najmä na severe, sú medzi jed- notlivými osídleniami často veľké vzdia- lenosti a ich obyvateľov delí od najbližšej nemocnice neraz aj vyše dvesto kilomet- rov. Existovať za takýchto podmienok mi pripadá ako skutočné dobrodružstvo. ABBA, Volvo a IKEA sú najpopu- lárnejšie švédske vývozné artik- le. Ako to vyzerá v domovskej krajine tejto značky nábytku? Myslím, že to nepreženiem, ak poviem, že v každom švédskom dome je aspoň jedna vec z IKEA. Buď v obývačke alebo v piv- nici.7 8

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

9 Zámocký park (Slottskogen) 10 Kreslo od Bruna Mathssona 11 Vodná veža prerobená na študenstké byty 12 Göteborg - kanál vedúci popri dome, kde pôsobil Bedřich Smetana Ako je to všeobecne s trendmi v dizajne? Túžia Švédi za každú cenu kráčať s dobou? Niektorí nabehnú na každý nový trend. A dizajnéri, čo ten trend naštartovali, sa už medzičasom vrhli na ďalší. Je to škoda, pretože nábytok, osvetlenie či textílie vy- jadrujú naše praktické aj vnútorné potreby, a tým teda aj nás. Tieto neustále zmeny, vo svojej podstate komerčné, nás takto viac či menej okrádajú o našu vlastnú históriu a zároveň ponúkajú inú. Interiér, prostre- die, kde bývame, by malo hovoriť niečo o nás. Je tu pre nás a podľa nás. V súčas- nosti sa však stále viac stáva bežné, a to nielen vo Švédsku, že majitelia bytu pred jeho predajom prenechávajú voľné ruky dizajnérovi, aby premaľoval steny, zariadil byt úplne iným nábytkom a až následne doň pustia kupcu. Fotografie v inzerátoch 9 10 11

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

109 te. Ľudia túžia po pestovaní a najradšej by mali všetky druhy paradajok. Aj keď len na parapete okna či na balkóne. A čo ekologické trendy? Na Slo- vensku sa stále ešte len učíme myslieť ekologicky; v bežnom živote aj v architektúre. Mohli by nám ísť v tomto smere Švédi príkladom? V poslednej dobe je badať zvýšenú snahu stavať domy nenáročné na spotrebu ener- gie, k čomu prispieva aj používanie naj- novších technológii. Zohľadňuje sa teda hlavne ekonomický aspekt. Uplatňovanie ekologického zmýšľania pri voľbe materi- álov a pri eliminovaní dlhých transportov ešte stále nie je také bežné, ako by mohlo byť. V tomto smere drží Švédsko krok s vý- vojom v ostatných krajinách. Čo je pre vás na živote vo Švéd- sku najpríjemnejšie? Vo Švédsku platí allemansrätt, čo vo voľ- nom preklade znamená „právo každého“. Ktochcezbieraťhuby,takidedolesaazbie- ra. Aj keď ide o súkromný les. Ohradené sú len pasienky, aby nepoutekali kravy. To isté platí aj pri jazerách a mori. Privátne pobrežie, neprístupné iným, je veľmi zried- kavé. Pobyt v prírode je tu neobmedzený a pre všetkých. To, že si každý po sebe po- upratuje, je samozrejmosťou. Čo sa týka počasia, vo Švédsku je rozdiel medzi letom a zimou nielen v teplote, ale predovšetkým vo svetle. Zatiaľ čo v lete je svetlo aj v neskorých hodinách a dni sú nekonečné, v zime je to presne naopak. Tento rozdiel je ešte väčší v severnej časti krajiny. V lete tam slnko skoro vôbec ne- zapadá a v zime sotva vyjde, už je aj preč. Osobne mám najradšej mesiace máj a jún a tie prípadným návštevníkom Švédska vrelo odporúčam. Soňa Hrúziková, Foto: Juraj Cajchan si pri dizajnovaní kresiel dokonca sadol do snehového záveja, aby študoval odtlačok sedacej časti svojho tela. Göteborg býva dejiskom veľtr- hu o bývaní. Aký vývoj naznačil tento rok? Tohtoročnou témou veľtrhu bola Fareb- nosť a hravosť. Prejavilo sa to vo veľkom využívaní intenzívnych a jasných farieb, ktoré pôsobia ako náplasť na súčasné časy krízy, a sú tiež znakom narastajúceho op- timizmu. Tradičné nábytky sa veselo vy- farbujú a farebný plast, ktorý bol istý čas zaznávaný, je opäť aktuálny. Pestré a jasné farby sa dokonca využívajú aj v automo- bilovom priemysle, tiež ako znak dôvery v budúcnosť. Okrem intenzívnej farebnosti a hravos- ti foriem využívajú dizajnéri pri riešení problémov aj humor. Vidno to najmä na viacúčelových predmetoch - napríklad čaj- ník je použiteľný tiež ako lampa. Vo Švédsku je veľký záujem o renovova- nie bytov a domov, čo sa odzrkadlilo aj na tomto veľtrhu. Záujemcovia tu dostali možnosť prakticky si vyskúšať obklada- nie, výrobu tapisérií či iné práce súvisia- ce s renovovaním. Populárne sú aj retro a nostalgické riešenia, pričom mnohé z nich súvisia s vidiekom. Toho dôkazom je aj súčasná snaha pestovať zeleninu v mes- potom pripomínajú jedna druhú. Tí, kto- rým však záleží na kontinuite, sa obklopu- jú starším nábytkom – v pôvodnom stave alebo reštaurovaným. A mnoho starších švédskych nábytkov svojou remeselnou i materiálovou kvalitou obstojí v konku- rencii súčasných výrobkov. To si však žiada nadčasových dizajnérov. Príkladom sú klasici švédskeho dizajnu Carl Malmsten a Bruno Mathsson. Carl Malmsten už pred sedemdesiatimi rok- mi navrhoval nábytok, ktorý v mnohom, v zušľachtenej forme, vychádzal z ľudovej stolárčiny a ešte aj dnes dominuje v naj- drahších švédskych interiérových obcho- doch. Bruno Mathsson je zase švédsky nábyt- kový dizajnér, ktorého funkcionalistické produkty sú stále aktuálne. Jeho kreslá a stoly sa dnes považujú za klasické, no v čase, keď ich dizajnoval, boli vzburou proti starému spôsobu výroby nábytku. Počas vojny, ktorá znamenala aj nedosta- tok materiálu, experimentoval s využitím konope a juty. Tieto materiály boli prístup- né a ako sa ukázalo, hodili sa ku každému druhu dreva. Osobne oceňujem najmä vzdušnosť a priehľadnosť Mathssonovych elegantných konštrukcií. To, že sedenie je anatomicky správne, by som vlastne ani nemusel dodávať. Hovorí sa, že Mathsson 12

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Ťažký batoh, závislosť od vlakových prípojov, cu- dzinci rôznych pováh a zvykov. Na druhej strane dobrodružstvo, dych vyrážajúce pamiatky, množ- stvo zážitkov, dotyk s inými kultúrami. Aj také bolo leto Mira Babiča, ktorý počas dvoch mesiacov precestoval 18 štátov Európy. 110 Európa z rýchlika Precestovať Európu je snom mnohých ľudí, no nie každý ná- jde v sebe odvahu zrealizovať ho. Čo ťa presvedčilo a moti- vovalo, že si sa stal výnimkou a skutočne si sa v júli vydal na cestu? N iekedy na konci februára som dostal chuť opustiť to tu aspoň na pár mesiacov. Ten stereotyp, čo som zažíval, ma už prestal baviť a cítil som, že potrebujem zmenu. Do karát mi hrali aj plánované štátnice, po ktorých som si chcel oddýchnuť a dať si poriadny darček. V hlave mi skrs- la myšlienka na cestu po Európe. Keď som spravil prvý krok a požiadal šéfa o neplatené voľno, vedel som, že už niet cesty späť. 1 2

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

111 Mal si dopredu naplánované, čo všetko chceš vidieť, alebo ťa vied- la skôr intuícia a rôzne náhody? Naplánovaný som mal len približný smer cesty, všetko som potom prispôsoboval aktuálnym podmienkam. Často som sa musel rozhodnúť podľa dopravnej situácie. Pri ceste z Talianska cez Francúzsku riviéru som mal problém s vlakovými spojmi kvôli štrajku, tak som musel stopovať a k tomu som následne aj upravoval program dňa. Po ceste som stretol ľudí, ktorí mali presný plán na mesiac dopredu a podľa neho aj za- kúpené miestenky. Keď som videl, akí boli potom nervózni z meškania prípojov, bol som rád, že som sa nechal viesť aktuálnou náladou a pocitmi. Ako dopravný prostriedok si zvo- lil vlak. Neprišli chvíle, kedy si to ľutoval? Vlak som si zvolil kvôli niekoľkým dôvo- dom a tie sa mi po ceste potvrdili. Lietanie by bolo veľmi drahé a autobusová doprava je pre mňa osobne veľmi nepohodlná a ne- príjemná. Vo vlaku som si dokázal doko- 3 4 nale vychutnať prejazd krajinou a aj keď som prešiel viac ako 10 000 km vlakom, stále doň rád nasadnem a veziem sa celé hodiny. Poďme priamo do jednotlivých krajín. Viem, že najviac ťa očarilo Nórsko. Kvôli čomu by si sa sem možno ešte raz chcel vrátiť? Určite kvôli prírode, ktorá mi učarovala. V Nórsku som ako v jedinej krajine stano- val a aj vďaka tomu som si ju mohol užiť viac „zblízka“. Rád by som sa sem na pár týždňov vrátil s bicyklom a vychutnal si kempovanie každý deň na inom mieste. A čo genius loci jednotlivých miest? Ktoré v tvojich spomien- kach stále príjemne rezonujú? Nórske fjordy, luxus Monaka, nočná at- mosféra pri Eifelovke, či večerný výhľad na Etnu mali svoje čaro, ale asi najpríjem- nejší zážitok bol, keď som po troch rokoch konečne dostal možnosť osobne spoznať bývalého kolegu z Paríža, ktorý mi spolu s jeho rodinou spríjemnil pobyt v tomto meste. Vďaka nemu bolo pre mňa tých pár dní v Paríži viac ako len návšteva jednej z metropol Európy. Výlet s jeho rodinou do Versailles či pokrová noc u jeho kama- ráta sú pre mňa nezabudnuteľné. 1 Brusel, bájna Európa unášaná býkom, 2 niekto sa díva (Mirov autoportrét), 3 história v Štokholme občas ožije, 4 radnica na hlavnom námestí Bruselu,

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

112 si čaro nepoznaného. Bol to skvelý pocit prechádzať sa len tak bezcieľne neznámym mestom, občas sa dať do reči s domácimi a užívať si atmosféru, bez toho, aby som sa musel tlačiť s haldou turistov. Spomenul si pamiatky. Ako na teba zapôsobili tie najznámejšie? Koloseum, Sagrada Familia, Eife- lovka... Nie nadarmo sú tie pamiatky najznámej- šie. Keď som počas blúdenia rímskymi uličkami zrazu zbadal Koloseum, na chvíľ- ku som doslova prestal dýchať. To miesto vyžaruje niečo, čo mi dávalo najavo, že za- tiaľ čo ja som tu na chvíľku, ono tu stojí Tvojou veľkou vášňou je fotogra- fovanie. Ktoré európske mesto je pre teba najviac fotogenické? Určite Paríž, Rím, mestá, ktoré priam dý- chajú históriou. Tam často stačilo len ná- hodne nasmerovať fotoaparát a do záberu sa mi dostalo niečo, čo stálo za to. Veľmi príjemne ma ale prekvapil Lisabon a Por- to, mestá mne dovtedy neznáme. Archi- tektúra, na ktorú som nebol zvyknutý, mi učarovala a často som fotil bez rozmyslu rad za radom a až následne triedil. Keď si prechádzal jednotlivými krajinami a mestami, sústre- dil si sa vyslovene na turisticky najatraktívnejšie miesta, alebo si sa len tak túlal, fotil, vnímal, vychutnával? Mal som so sebou bedeker, ktorý mi ra- dil, čo si ísť pozrieť. Samozrejme, bol som zvedavý na tie známe pamiatky, ale často som sa len tak túlal mestom a vychutnával 5 6 5 azúrové pobrežie Monaka, 6 osvieženie v Porte, 7 Bruparck a jeho Atómium, 8 Helsinská katedrála, 9 na výlete za fjordami, Nórsko.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

113 Nešiel som cielene za umením, ale občas som sa v múzeách zastavil. Taký Louvre som samozrejme nemohol vynechať, chcel som si obzrieť Monu Lisu naživo. Viac sa mi však páčilo v monackom Oceánografic- kom múzeu, či madridskom Reina Sofia. Zaujali ma ale aj malé múzeá, napríklad vo francúzskom Calais, kde som navštívil múzeum druhej svetovej vojny, nachádza- júce sa v pôvodnom vojenskom bunkri. Vnímal si rozdiely v architektúre jednotlivých krajín? Ktorá ti bola najbližšia, a ktorá ťa, naopak, vô- bec neoslovila? Stretol si sa s nie- čim, čo ťa prekvapilo? Páčil sa mi postupný prechod z juhu na sever, keď som mohol začať porovnávať. Južanská architektúra bola pre mňa veľká neznáma, úplne iná, než na akú som bol dovtedy zvyknutý a mala pre mňa príchuť exotiky. Anglické radové zástavby plné tehlových domov zase boli niečo, čo som už veľakrát videl na obrázkoch, ale až naži- vo to malo tú správnu atmosféru. V každej krajine som našiel niečo, čo ma oslovilo, akurát v Slovinsku som mal občas pocit, že sa nachádzam opäť doma. Dva mesiace si bol na cestách a zažil si skutočný multikultura- lizmus. Aký bol návrat na Sloven- sko? Všade dobre, doma najlep- šie? Alebo je v tvojom prípade silnejšia túžba splniť si nejaký ďalší cestovateľský sen? Posledné dni ma začala chytať nostalgia za tým všetkým, čo som zažil a uvedomil som si, že toto nebola posledná veľká cesta. Aj keď som bol fyzicky unavený, chuť cestovať ďalej a spoznávať nové miesta bola väčšia. Preto odkedy som sa vrátil, len vymýšľam, kam sa vyberiem najbližšie. Môj najväčší sen je spraviť si cestu okolo sveta, ale to je ešte hudba ďalekej budúcnosti. Soňa Hrúziková Foto: Miro Babič roky a ešte dlho bude. Podobný pocit som mal aj pri Eifelovke, ale našli sa aj pamiat- ky, ktoré ma sklamali. Sagrada Familia mi pripadala utopená medzi ostatnými budo- vami a všemožnými žeriavmi, kvôli kto- rým som nemal dojem, že som pri niečom výnimočnom. Pri Buckinghamskom paláci som mal zase pocit, že som na zlej adrese. Akurát GPS a počet turistov mi napoveda- li, že som vážne na správnom mieste. Navštívil si hlavné mestá všet- kých krajín, v ktorých si sa ocitol? Ktoré z nich ťa oslovilo najviac? Okrem švajčiarskeho Bernu, ktorý som vy- nechal, som v každej krajine navštívil hlav- né mesto. Moje naj sú určite Lisabon, Pa- ríž a Amsterdam. Každé z nich malo svoju špecifickú atmosféru, ktorá sa mi dostala pod kožu. Lisabon svojim pokojom a pre mňa trošku exotikou, Paríž organizova- ným chaosom a Amsterdam uvoľnenos- ťou, ktorá tam z tých ľudí doslova srší. Boli súčasťou tvojho európskeho dobrodružstva aj prehliadky mú- zeí či galérií? 7 8 9

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

23. - 27. 3. 2010 STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA CLIMATHERM CONECOINVEST SLOVREALINVEST INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava T +421-2-6727 2205, 6727 2214, 6727 2140 F +421-2-6727 2055 • E coneco@incheba.sk www.incheba.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Nová kolekcia matracov na rok 2010 v predaji VYBRAŤSIMATRACJETERAZPOTEŠENÍM Vďaka jednoduchému výberu teraz ľahko nájdete ten pravý. Jednoducho taký, ktorý vám bude presne na mieru. Presvedčte sa sami. Navštívte náš stánok na výsta- ve Nábytok a bývanie Nitra. Nájdete nás v pavilóne C na galérii, stánok číslo 7. www.matrace-gumotex.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

Výhercovia predplatiteľskej súťaže, ktorí získali exkluzívny bezdrôtový telefón s kovovou eleganciou Gigaset SL 780. Predplatné sa oplatilo týmto predplatiteľom: MUDr. Františka Martinásková, Košice Ing. Eva Duru, Bratislava Ing. Štefan Šedivý, Žilina Všetkým výhercom v našej predplatiteľskej súťaži úprimne gratulujeme a veríme, že ich výhra potešila. Ďakujeme za dôveru aj tým, ktorí zaslali objednávku predplatného nášho časopisu, avšak neboli vyžrebovaní. Veríme, že nám zostanete aj naďalej verní. No a pre všetkých, ktorí uvažujú, že sa stanú našimi predplatiteľmi, alebo si predĺžia predplatné, pripravujeme predplatiteľskú súťaž aj v roku 2010. Áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu DOM a BÝVANIE Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,35 EUR / 312,-Sk Ročné predplatné (4 čísla) za 5,18 EUR / 156,-Sk Predplatné je uhradené poštovou poukážkou typu „U“ Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu 1 2 3 4 Dátum:....................................*Podpis:.......................................................................................... * Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. Údaje budú použité na vlastné marketingové aktivity a služby pre všetky produkty a médiá vydavateľstva Perpes, s.r.o. Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné objednávku predplatného akceptovať. Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, číslo účtu: 2629196310/1100 v Tatra banke Údaje tiež môžete zaslať e-mailom na: redakcia@domabyvanie.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

119

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/

NG nová generácia stavebného systému � najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti v SR � vysoká pevnosť muriva � rýchle a jednoduché stavanie � � tradičný prírodný stavebný materiál � zdravé a úsporné bývanie � zaujímavé ceny HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: +421 2 43 421 062, + 421 602 451 399, e-mail: info@heluz.sk, www.heluz.sk, zákaznícka linka: 0800 106 206 Brúsené tehlové bloky HELUZ FAMILY pre pasívne a nízkoenergetické domy Skvelé tehly pre Váš dom súčiniteľ prechod u tepla te pelný odpor 0,15 W/m2 K6,30 m2 K/W U R

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-12010/