DOM a BÝVANIE 2/2010http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

číslo 2/2010 - 4. ročník www.domabyvanie.eu Nový dizajn interiéru Elektronika a technika Umenie Bazénová sezóna Oddych v záhrade Objavte relax ISSN1337-4028 Návrat Povrchová úprava fasád a stien Úsporné konštrukčné systémy Drevostavby Strechy Staviame, modernizujeme

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Murovanie bez miešačky = nižšie náklady na vybavenie stavby Superrýchle murovanie = úspora času až 50 % oproti klasickému spôsobu Pena DRYFIX = ľahká a pohodlná manipulácia Použitie do -5 °C = možnosť murovať aj v zimných mesiacoch Murivo bez malty = odstránenie tepelných mostov v ložnej škáre DRYFIX.SYSTEM = rýchlo, jednoducho, presne a bez miešačky Výhody: Rýchlo, presne, bez malty tehla POROTHERM Profi montážna pena ZADARMO www.porotherm.sk Murovanie bez miešačky = nižšie náklady na vybavenie stavby Superrýchle murovanie = úspora času až 50 % oproti klasickému spôsobu Pena DRYFIX = ľahká a pohodlná manipulácia Použitie do -5 °C = možnosť murovať aj v zimných mesiacoch Murivo bez malty = odstránenie tepelných mostov v ložnej škáre DRYFIX.SYSTEM = rýchlo, jednoducho, presne a bez miešačky Výhody: Rýchlo, presne, bez malty tehla POROTHERM Profi montážna pena ZADARMO

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

4

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Z múrov sa stávajú steny, z miestností konkrétne izby so svojím účelom a poslaním. Byt či dom sa premieňa na domov. Investujeme doň financie, čas, no predovšetkým vlastné predstavy a energiu. Práve tie z obyčajného priestoru vytvárajú jedinečné miesto, vplývajú na jeho atmosféru a vyžarovanie, rozvoniavajú vzduch. Spoznajme svoj domov, jeho skryté možnosti, aktívne píšme jeho príbeh. A nebojme sa nápadov, ktoré nám ponúka. Realizujme, pretvárajme, buďme autormi zmien k lepšiemu. Svet bývania často ponúka nekonečné možnosti a neustále prináša novinky vo všetkých oblastiach. Časť z nich nájdete aj v aktuálnom vydaní časopisu Dom a Bývanie. Nech je vám teda spoľahlivým sprievodcom a inšpiráciou. Prajeme vám príjemné čítanie. DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie - ročník 4, č.2/2010, cena výtlačku 1,29 €, periodicita 4x ročne, www.domabyvanie.eu * Redakcia: tel.: 037/ 77 321 42, 77 321 43, 77 321 47, 77 321 48, 0911 033 070, fax.:037/ 77 321 42, 77 324 66 e-mail.:redakcia@domabyvanie.eu * Adresa pre zasielanie korešpondencie: Redakcia DOM a BÝVANIE, Cabajská 28, 949 01 Nitra * Redakčná rada: Ing. Peter Mesároš, Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Mgr. Ján Bugár, Janka Kraushuberová,* Spolupracovali: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Ing. Peter Mesároš, Henrich Varga, Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Ing. Zoltán Nagy, Soňa Hrúziková, Ing. arch. Jaroslav Černý a ďalší * Layout, grafická koncepcia: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu * Fotografi: Mgr. Ján Bugár, Marek Ďuga * Marketingové oddelenie: Marián Kraushuber, tel.: 0911 033 070, e-mail: kraushuber@domabyvanie.eu * Vydavateľ: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44213841, www.perpes.sk * Scan, sadzba: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu * Distribúcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, Slovenská pošta, súkromní distribútori * Predplatné: Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty, alebo e-mail:predplatne@slposta.sk. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk * Zaregistrované: Ministerstvom kultúry SR dňa 4.10.2006, EV 2282/08, ISSN 1337-4028 Kopírovanie a rozširovanie obsahu je dovolené len so súhlasom redakcie, alebo vydavateľstva. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Za správnosť údajov v článkoch zodpovedajú autori. Vydavateľ nemôže prebrať zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli využitím týchto údajov na akýkoľvek účel. Niektoré príspevky a inzeráty neprešli jazykovou úpravou. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nevracia a nie sú honorované. Titulná strana: Zdroj fotografie: Reynears Systems Návrh titulnej strany: Mgr. Ján Bugár editorial

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

RO�NÁ ZÁRUKA NA CELÚ RADU PYTHAGORA www.baumatic.sk 5 Baumatic Slovakia, s.r.o. l Galvániho 7/D l 821 04 l Bratislava T: +421 255 640 618 l F: +421 255 640 616 I Servis: 0800 11 25 11

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

O B S A H 6 Vila v duchu funkcionalizmu 10 Študenti vdýchli Sandbergu život 12 Nobelova cena za architektúru opäť do Japonska 14 Drevostavby - Vieme o nich všetko? 20 Zrubové stavby 22 Zdravé a úsporné bývanie 24 Zelená rekonštrukcia 28 Prečo sa neoplatí zatepľovať novostavby 30 Izolant novej generácie 32 Úsporné stavanie a bývanie s tehlami POROTHERM Profi 34 Pestrá farebnosť fasády má svoje veľké ale... 42 Páčia sa vám šambrány? 46 Zložené komíny 48 Strechy 54 Aktívny dom - dom pre lepší život 56 Pohrajte sa so schodiskom 60 Paleta interiér 64 Nový trend pre váš interiér 66 Návrat tapiet 70 Farba s luxusným vzhľadom 74 Krb pre každého 76 Nový systém na ovládanie osvetlenia 80 Ochráňte svoje elektrospotrebiče 82 Rýchlovka s parným generátorom 83 Infomix 84 Majú zmysel pre 6. zmysel 86 Správny pomer citu a schopností 90 Nadčasový luxus v kúpeľni relax 98 Zadovážte si vlastné „kúpalisko“ 100 Váš nový bazén práve teraz 102 Záhradné elementy 108 Vysnívané detské ihrisko 110 Inovácia od Semmelrocku prináša krásu do domovov 112 Prístrešky novej generácie 114 Objavte relax tela a harmóniu duše 116 Leto v rakúskych rodinných hoteloch začína! 6 66 86 74 34 108

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

6 Sú rodinné domy a sú výnimočné rodinné domy. Obidva druhy majú spoločné to, že ich účelom je, aby svojmu majiteľovi poskytli domá- cu pohodu, komfort a samozrejme funkciu primárnu – strechu nad hlavou. Aký je však medzi týmito dvomi kategóriami rozdiel? Vila v duchu funkcionalizmu

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

7 P ri všetkej úcte k „obyčajným“ do- mom, len výnimočné stavby har- monicky dopĺňajú ráz svojho okolia, vyznačujú sa precízne vybranými staveb- nými materiálmi a ich estetika je tŕňom v oku susedov, pretože napĺňa ich srdcia nevýslovnou závisťou. V malebnej dedin- ke Moravské Knínice, pár kilometrov od Brna, sme objavili presne takýto skvost. Rodinná vila manželov Vodičkových je modernou dominantou tejto obce s nece- lými ôsmimi stovkami duší. Rodinný dom od Ing. arch. Jaroslava Čer- ného svojim vonkajším prevedením pripo- mína najviac zo všetkého slávne funkcio- nalistické vily medzivojnového obdobia. Pozemok, na ktorom sa nachádza, je po- merne svahovitý a orientovaný na juhový- Základné údaje o stavbe Architekt Ing. arch. Jaroslava Černý Investor manželia Vodičkoví Zastavaná plocha 263 m2 z toho garáže 60 m2 bazén 11,5 m2 Obstavaný priestor domu 1675 m2 z toho priestor garáže 225 m2 Úžitková plocha celkom 287,8 m2 Počet osôb 3 Garážové státia 2 Odstavné státie 1

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

8 nie dopĺňa systém terás a zelených striech, ktoré prechádzajú do priľahlého terénu,“ vysvetľuje architekt Černý. Dom je riešený ako jednobytový. Pod- zemné podlažie tvorí predsunutá garáž pre dve autá a vstup do domu, z ktorého je prístupná aj šatňa. Na prvom poschodí sa nachádza hosťovská izba so sociálnym zariadením a pracovňa majiteľa domu. Za hosťovskou izbou bola navrhnutá ko- tolňa. Hlavný obývací priestor tvorený dvo- mi krídlami, ktoré sú prepojené halou chod. Dom má dve nadzemné a jedno pod- zemné podlažie a je zasadený do priľahlej stráne. Vytvára tak dokonalý súlad s oko- litou prírodou. Usporiadanie jednotlivých poschodí je terasové a jednostopové úrov- ne prechádzajú plynule do okolitého teré- nu. Strecha vily je rovná a slúži obytným účelom. „Architektonické riešenie vychá- dza z polohy a tvaru pozemku, orientácie k svetovým stranám a funkčného usporia- dania. Ide o moderné poňatie domu, kto- rého hlavný obytný priestor sa otvára do záhrady. Fasádu tvoria biele omietky a dre- vené obklady. Prvé podlažie a suterén sú obložené lomovým kameňom. Celé rieše-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

9 so schodiskom, sa nachádza na druhom podlaží. V krídle orientovanom na južnú stranu je obývacia izba nadväzujúca na po- lootvorenú kuchyňu. Z obývačky je mož- né prejsť na obytnú terasu. Za kuchyňou sa nachádza izba majiteľky a miestnosť pre domáce práce. Tá je logicky prepojená do priestorov s príslušenstvom ako sú špajza, komora a technický priestor. Druhé krídlo tvorí spálňa a rozvinuté sociálne zariade- nie domu, teda WC, kúpeľňa, posilňovňa a sauna. Strecha je prístupná cez krytý vstup s tera- sou. Je riešená ako zelený priestor s plynu- lým prechodom do terénu, kde je v zlome umiestnený vonkajší bazén s celoročnou prevádzkou. Henrich Varga Foto: Robert Žákovič

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Študenti vdýchli Sandbergu život 10 M otto súťaže „Hranica predstavu- je stret prírodných a spoločen- ských javov a udalostí, oddeľuje i spája súčasne. Miesta stretnutí - zjed- nocujúci slobodný priestor, priestor bez hraníc, symbolický priestor pre všetkých,“ sa najviac podarilo vystihnúť dvojici bra- tislavských študentov. Podľa vyjadrenia poroty návrh optimálnym spôsobom zhodnotil danosti územia. Lokalite do- minuje tok rieky Morava, archeologická lokalita kopca Sandberg a torzá stĺpov bý- valej priemyselnej lanovky. Víťazný návrh vytvára obvinutím štyroch jestvujúcich betónových pylónov priezračný priestor javiska prírodného divadla. „Tečúca“ ram- pa - hľadisko - začína na cyklistickej trase, nezaplavovanej kóte tisícročnej vody. Dru- hý koniec sa fyzicky dotýka rieky Moravy. Návrh je zhmotnením jednoduchej a silnej myšlienky, ktorú napĺňa s veľkou pokorou k prírode. Ocenení mladí architekti s riaditeľom spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o. pri odovzdávaní cien. Víťazmi 15. ročníka študentskej architektonickej súťaže Xella sa stali Peter Lényi a Ondrej Marko z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Úlohou súťažiacich bolo vdýchnuť život štyrom pylónom bývalej lanovky na zvážanie vyťaženého piesku zo Sandbergu a navrhnúť objekt s funkčnou náplňou poznania, relaxu a zábavy. Autorkou zadania súťaže je architektka Ľubica Selcová. Jej návrh ponúkol štu- dentom hľadanie možností revitalizácie a zatraktívnenia lokality špecifickej svojou prírodnou, kultúrnou a historickou výni- močnosťou. Hlavná časť riešeného územia sa nachádza pri rieke Morave a v tejto ob- lasti sa počíta s jeho rekreačným využitím.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

11 bývalej priemyselnej lanovky. Pre ocenený víťazný projekt sme sa rozhodli z dôvodu, že prichádza s myšlienkou vytvorenia prí- rodného divadla, kde javiskom je priestor medzi štyrmi existujúcimi stĺpmi bývalej lanovky a hľadiskom. Myšlienka presved- čila svojou jednoduchosťou a veľmi silnou koncepciou tvorby krajiny v exponovanom prírodnom prostredí,“ uzatvára predseda poroty Ľubomír Králik. Študentské návrhy boli posudzované ako vízie do budúcnosti bez časového určenia realizácie, ktoré by sa mohli stať ideovým základom pre ďalší rozvoj tohto územia. Porota súťaže bola zložená z významných českých a slovenských architektov, kto- rí si zvolili za svojho predsedu Ľubomíra Králika. Zasadnutie poroty sa uskutočnilo v priestoroch Vodárenského múzea, kde porota vyberala z 82 vystavených pro- jektov. Do súťaže sa prihlásili aj študenti z Maďarska, Poľska, Španielska, Rakúska či Nemecka. „V mene celej poroty by som rád ocenil všetkynávrhy,ktorépoužiliriešeniaakcen- tujúce ideový rozmer miesta - dominanciu toku rieky Morava, archeologickej lokality kopca Sandberg, prítomnosť historických súvislostí a artefaktov, teda torzá stĺpov Henrich Varga Foto: Xella

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Laureátmi Pritzkerovej ceny, akejsi obdoby Nobelovej ceny pre archi- tektúru, sa pre rok 2010 stali part- neri japonskej architektonickej firmy SANAA Kazuyo Sejimaová a Ryue Nishizawa. Slávnostné odovzdáva- nie cien sa uskutočnilo 17. mája na historickom Ellis Island v New Yorku. Okrem pamätných bronzových me- dailí dostala dvojica architektov aj finančnú odmenu vo výške 100 tisíc amerických dolárov. 12 Nobelova cena za architektúru opäť do Japonska 2

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

13 P ritzkerovu cenu udeľuje Hyattova nadácia každoročne už od roku 1979 žijúcim tvorcom, ktorých die- lo významnou mierou prispelo k rozvoju myšlienky humanizmu na pôde architek- túry. Je to už po štvrtýkrát, čo túto pre- stížnu cenu získali zástupcovia z krajiny vychádzajúceho slnka. Zároveň je to tretí- krát, kedy ocenenie ide do rúk dvojici ar- chitektov. „Prvýkrát sme cenu odovzdali až dvom architektom v roku 1988, keď ju prebrali Oscar Niemayer a Gordon Bunshaft. V roku 2001 zase porota vybra- la partnerov švajčiarskej firmy Jacquesa Herzoga a Pierra de Meurona,“ hovo- rí predseda Hyattovej nadácie Thomas J. Pritzker. Porota Pritzkerovej ceny sa tento rok za- merala na architektonické diela, ktoré sú jemné a zároveň majú vnútornú silu, sú precízne a premenlivé, dômyselné, ale nie prehnane kombinované. V diele japonskej dvojice porota našla budovy, ktoré nažíva- jú v súlade so svojím okolím a s aktivitami, ktoré sa v nich odohrávajú. Zároveň priná- šajú pocit plnosti a zážitkovej bohatosti. Stavby tohtoročných laureátov hovoria jednotným architektonickým jazykom, ktorý vychádza zo vzájomnej spolupráce a ktorý je unikátny a inšpiratívny. Väčšia časť práce dvojice Sejimaová- Nishizawa sa síce nachádza v Japonsku, ale ich budovy stoja aj v Nemecku, Anglicku, Španielsku, Francúzsku či v Holandsku. V Spojených štátoch sa prvý projekt SANAA začal stavať v roku 2004. Išlo o sklenený pavilón pre Toledské múzeum umenia v Ohiu. Budova bola dokončená v roku 2006 a miesto v nej našla rozsiahla zbierka sklenených artefaktov, ktorá pri- pomína tradíciu mesta ako niekdajšieho centra sklárskeho priemyslu. Ešte počas výstavby tejto budovy bol položený zá- kladný kameň pre Nové múzeum mesta New York, ďalší projekt japonskej dvojice. Budova bola dokončená v roku 2007 a opí- saná bola ako „súsošie nakrivo navŕšených škatulí od topánok, držiacich pokope stre- dovou oceľovou konštrukciou“. Cena sa však neudeľuje za konkrétne diela, ale za celoživotný prínos architektúre. Porota na- priek tomu spomenula okrem amerických diel aj O-Múzeum v Nagane a Múzeum súčasného umenia v Kanazawe. Rodina Pritzkerovcov sa začala v architek- túre angažovať vďaka tomu, že po celom svete stavala sieť hotelov Hyatt a architek- túra bola odvetvím, za ktoré sa neudeľuje Nobelova cena. Práve postup pri udeľova- ní Nobelovej ceny bol pre nich inšpiráciou, vrátane tajného hlasovania. Každý rok sú nominované stovky architektov z celého sveta. Henrich Varga Foto: Hisao Suzuki, www.pritzkerprize.com 1 O-múzeum v Nagane, 2 O-múzeum v Nagane/vnútro, 3 Toledské múzeum umenia v Ohiu, 4 Múzeum súčasného umenia v Kanazawe, 5 Kazuyo Sejimaová a Ryue Nishizaw, 6 Trajektový terminál v Naoshime, 7 Nové múzeum mesta New Yorka 3 4 5 6 7

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

14 Drevostavby Vieme o nich všetko? A j na našom trhu je už mnoho stavebných firiem, ktoré sa špecializujú na drevostavby, a tak pribúdajú aj vzorové domy. Vo svete sa drevo v konštrukciách používa viac ako u nás, stavebníkov drevostavieb už ale pribúda. Veľa mylných neodborných dogiem spojených s drevostav- bami však pretrváva. Drobného stavebníka zaujímajú dva faktory: finančné náklady a časové relácie. Montovaná drevostavba prináša podľa niektorých zdrojov finančné úspory až 15-20% v porovnaní s klasickým murovaným domom a tiež neporovnateľné úspory času. Firmy i stavebníci znovuobjavili drevo v súdobom prevedení napr. nízkoenergetických domov. POHĽAD DO NEDÁVNEJ HISTÓRIE Drevo ako stavebný materiál sa využí- va odjakživa. Použitie dreva na stavebné konštrukcie prechádzalo svojím vývojom. U nás sme sa s drevostavbami stretávali v minulosti najmä vo forme dreveníc. Išlo o typ masívnych drevostavieb. Nosnú kon- štrukciu tvorili hrubo opracované trámy uložené naležato a v rohu previazané. Vy- V súčasnosti sa oveľa viac hovorí o výhod- ných vlastnostiach drevostavieb a ich tech- nológiách ako v minulosti. Smery v stavebníctve vedú k využívaniu prírodných obnoviteľ- ných materiálov, a tak vzrástol záujem o drevo používané už tisícročia.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

15 skytovali sa hlavne vo vidieckom prostre- dí, v mestách sa skôr stavali hrazdené stavby. V 20. storočí došlo k ústupu dreva ako tradičného stavebného materiálu aj dôsledkom priemyselnej revolúcie. Ten- to klasický materiál nahradili novodobé progresívne „výhodnejšie“ technológie. Drevostavby dnes musia čeliť predsud- kom laickej i odbornej verejnosti. V kra- jinách západnej Európy sa staveb- né konštrukcie na báze dreva s úspe- chom používajú pre najrôznejšie typy objektov oveľa širšie ako u nás. Dre- vo je v týchto oblastiach považované za materiál nielen rovnocenný iným, ale aj luxusný a drevostavby si obstarávajú sol- ventní ľudia s vyššími príjmami. Na našom území bola prvou lastovičkou v časoch so- cializmu montovaná drevostavba známa pod názvom Okal. Mala pomerne nízku cenu a bola výhodná rýchlou montážou. Horšie to bolo s vykurovaním, nakoľko nemala dobré tepelnotechnické vlastnosti a obvodový plášť mal slabú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Stavebníkov u nás tieto skúsenosti odrádzajú od im- plementácie drevostavby dodnes. Avšak moderné drevostavby sú rovnocennými partnermi murovaných stavieb, v niekto- rých parametroch ich aj tromfnú. Bohužiaľ u nás predstavujú asi iba 2 % všetkých no- vých domov, no záujem o ne trvalo rastie. Technológia drevostavieb sa veľmi zme- nila, zmenilo sa opracovanie dreva a je- ho ochrana pred nepriaznivými vplyvmi 1 Architektonicky súdobo poňatá drevostavba je šperkom vo svojom prostredí. 2-4 Detaily drevených stavieb. 5 Formou a dispozíciou atypický víkendový dom – všetky stavebné prvky sú z dreva. 1 2 3 4 5

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

6-7 Montovaná drevostavba so súdobým efektným architektonickým výrazom. 8 Moderným ekologickým materiálom sú dnes veľmi obľúbené OSB dosky. 9 Zaujímavo tvarovaná drevostavba je v harmonickom súlade s okolitým prírod- ným prostredím. 16 DREVOSTAVBY - ČO O NICH VIEME Drevostavba je definovaná ako stavebné dielo, ktoré má hlavnú nosnú konštrukciu z dreva, drevených prvkov alebo materi- álov na báze dreva. Fasáda nie je rozho- dujúca, môže byť úplne z iného materi- álu. Drevostavba je strešnejší pojem, nie je to iba samotná drevená konštrukcia, táto vždy ale tvorí nosnú časť drevostav- by. Drevostavba je okrem tejto nosnej drevenej konštrukcie zložená aj z iných prvkov, materiálov či doplnkov. Samotná drevená konštrukcia môže byť dokonca „utajená“ a na pohľad neviditeľná. Drevo- stavba môže mať viaceré vrstvy v skladbe stien a stropných konštrukcií. Správna voľba vrstiev má výrazný vplyv na kvali- tu drevostavby a jej prevádzku, napr. ne- bezpečenstvo kondenzácie vodných pár v konštrukcii v zime. Drevostavby nachá- dzajú uplatnenie ako záhradné či rekreač- né chaty, rodinné domy, penzióny apod. V súčasnosti je laická i odborná verejnosť rozdelená na dve skupiny - zástancov a od- porcov, preto je dobre, ak odborníci a fir- my šíria osvetu. Drevostavba predstavuje ekologický spôsob stavania už samotným použitím prírodného materiálu, ale hlavne úsporou energií pri vykurovaní. DREVOSTAVBY A MODERNÉ MA- TERIÁLY V súčasnosti sú využívané pre konštruk- cie stavieb na báze dreva moderné, zdra- viu neškodné a ekologické veľkoplošné materiály, napríklad OSB dosky (dosky z orientovaných triesok), sadrokartóno- vé alebo sadrovláknité dosky. Výrobcovia konštrukcií pre stavby na báze dreva po- užívajú ako ekologickú tepelnú izoláciu materiály v obvodových stenách z dre- vených vlákien, konope alebo ľanu. No- vodobé materiály, ako sú napríklad OSB 6 7 8 a škodcami. Niektoré drevostavby sa od klasických murovaných stavieb nedajú ani rozoznať, nakoľko konštrukcia je „mas- kovaná“ omietkou, fasádnymi obkladmi a pod. V súčasnosti masívne drevostavby tvoria menší počet, väčší záujem je o mon- tované domy z prefabrikovaných dreve- ných panelov. DREVO A JEHO POZITÍVA PRE ČLO- VEKA Drevo, vďaka svojim vlastnostiam a pô- sobeniu na človeka, bolo pri stavbe jeho obydlia vždy obľúbené. Drevo má špecific- ké čaro, vytvára zvláštnu príjemnú atmo- sféru, pôsobí teplo. Je to krásny, prírodný, zdraviu neškodný materiál, ktorý si svojimi prednosťami udržiava počas mnohých generácií v sta- vebníctve výsostné postavenie. V súčas- nosti sa jeho zašlá sláva vracia v podobe moderných technológií. Tieto technoló- gie sú založené na vynikajúcich vlastnos- tiach dreva. Drevo je materiálom pevným a pružným s dlhou životnosťou, ľahko sa opracúva, má schopnosť regulovať vlhkosť a teplotu prostredia a tak vytvára príjem- né zdravú klímu. Pochopiteľne drevo má aj prirodzené vlastnosti, ktoré by boli nevý- hodné. Pri veľkých zmenách vlhkosti mení svoj tvar, tzv. pracuje a tiež ľahko podľah- ne hnilobe a drevokazným škodcom. Špe- cialisti v oblasti práce s drevom však dnes presne vedia ako tomuto zabrániť.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

17 dosky, využívajú drevnú hmotu, ktorá by inak nebola využiteľná pre nosné časti konštrukcií. Takto je možné úplne využiť drevnú hmotu, ktorá je jedinou prirodzene obnoviteľnou surovinou. TYPY DREVOSTAVIEB Typov drevostavieb je niekoľko. Základné delenie predstavuje dva typy - masívne a montované (sendvičové) konštrukcie. Teda drevostavbu možno zhotoviť tesár- sky ako tradičnú stavbu z jednotlivých drevených trámov alebo ako montovanú z prefabrikovaných dielov. K masívnym drevostavbám patria zruby a zrubové konštrukcie. Trámy či profily z masívu sú vodorovne kladené na seba a môžu byť v rohoch prekladané. Majú nevýhodu vo vyššej cene a v prípadnom sadaní stavby v dôsledku vysychania konštrukcie. Mon- tované alebo sendvičové drevostavby sú zostavené z panelov, ktoré sú vytvorené z nosných drevených trámov, tepelno- a zvukoizolačnej výplne a opláštenia na báze dreva. Sú výhodné kvôli výborným tepelnotechnickým parametrom, obme- dzeniu mokrých procesov a cene. Zrubové drevostavby Masívne drevostavby majú typický zrubo- vý vzhľad, sú to stavby s priznanou kon- štrukciou z masívnych trámov. Zrubové drevené domy sú vyrábané technológiou osvedčenou storočiami, vodorovným kla- dením hranolov a guľatín. Zvislá nosná konštrukcia masívnych zrubových stavieb je tvorená brúsenými prírezmi kruhového, štvorcovéhoaleboobdĺžnikovéhoprierezu. Modernou technológiou sa dnes vyrábajú zruby z dvojstranne rezaného masívu, pri ktorej sa pozdĺžne spoje utesnia, a tým sa znižujú tepelné straty. Používa sa kvalitne vysušený materiál, aby sa predišlo praco- vaniu dreva zosýchaním. Dnes sa väčšinou dováža drevo zo sever- ských krajín, ktoré je vysoko odolné voči výkyvom teplôt. Zruby sa vyrábajú zo smrekového, borovicového alebo modri- nového reziva. Ochrana dreva je zabezpe- čená ekologickými vodou riediteľnými la- zúrami, odpudzujúcimi vodu, hmyz aj UV žiarenie. Konštrukcia krovu býva v interié- ri zrubovej stavby priznaná. Je vhodné, ak sú okná doplnené drevenými okenicami alebo žalúziami. Drevo je tepelnoizolačný materiál, ale súčasné normy už niektoré masívne drevostavby nesplnia. Možno to riešiť tak, že sa zdvojnásobí stena. Druhou alternatívou je vytvoriť tepelnú izoláciu k obvodovej stene. Nevýhodou zrubových konštrukcií je, že nie je možné dosiahnuť v jednej vrstve obvodovej steny parametre pre nízkoenergetickú stavbu. Ak má byť stavba nízkoenergetická, musí byť použi- tý trojvrstvový systém, kde sa medzi dve vrstvy dreva vkladá tepelná izolácia. Cena sa však takto pochopiteľne zvyšuje. Montovaná drevostavba z ma- sívnych drevených stien Novým produktom na trhu je drevostav- ba síce z masívu, ale využívajúca výhody montovaného systému. Ide o výrobu ce- lých masívnych drevených stien v továr- ni, ktoré sa následne montujú. Diely sa vyrábajú na linke, kde sa rezivo formátuje na potrebnú hrúbku. Steny sú vytvorené z masívnych drevených prvkov mecha- nickou fúziou bez použitia chemikálií a lepidiel. Takéto drevostavby z masívu sú ekologické a predstavujú dokonca níz- koenergetické bývanie. Ich hlavnou pred- nosťou je rýchlosť výstavby vzhľadom na montáž bez mokrých procesov. Diely sú pripravené vo výrobnej hale s dokonalou presnosťou, čo proces montáže urýchľuje. Tento systém umožňuje aj dobrú variabi- litu dispozičného a architektonického rie- šenia objektu. Drevostavby z prefabrikovaných panelov V súčasnosti sú najviac rozšírené monto- vané drevostavby z prefabrikovaných mo- dulovaných panelov. Takéto drevostavby svojím tvarom a výrazom niekedy ťažko rozoznať od murovaných domov. Obľúbe- né sú najmä kvôli rýchlej montáži. Pane- ly sa precízne zhotovia vo výrobnej hale nezávisle na počasí a privezú sa už pripra- vené. Zárukou je aj fakt, že firmy s touto 9

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

technológiou musia mať certifikát. Tento stavebný systém má výbornú odolnosť voči škodcom. Nosnú konštrukciu pane- la tvorí drevený rám vyplnený izoláciou a zvonku opláštený drevotrieskovými do- skami a zvnútra napr. sadrokartónovými. Pri sendvičových lepených paneloch sa vkladá samouhasínajúci polystyrén medzi dve OSB dosky. Stavebný systém zo sen- dvičových izolovaných panelov je určený pre nízkoenergetické domy. Názov sendvič vznikol z toho, že tepelná a zvuková izo- lácia je vložená medzi dve vrstvy dosiek, ktoré tvoria opláštenie. Energetická účin- nosť umožňuje ušetriť cca 50% vykurova- cích nákladov. Pri týchto domoch sa často implementuje fasáda z prvkov na báze dreva. Dom z celých stien Na stavbu je možné priviesť aj celé hotové steny s oknami, dvermi, omietkou či ob- kladmi. Je to najrýchlejší spôsob montáže hrubej stavby, ale aj najdrahšia technoló- gia zo spomínaných systémov výstavby drevostavieb. Certifikát firmy je samozrej- mosťou a poskytuje záruku kvality. 18 VÝHODY A PREDNOSTI DREVO- STAVIEB - použitie ekologických a zdraviu neškod- ných materiálov, biologická odstrániteľ- nosť, - rýchla realizácia domu, krátka doba výro- by stavby a jej montáž, - suchý proces výstavby umožňuje stavbu realizovať aj v zimnom období, - všetky stavebné prvky sú umelo vysuše- né a sú ošetrené proti napadnutiu drevo- kazným hmyzom a hubami, - drevostavby poskytujú príjemnú vnú- tornú klímu počas roka, drevo je výbor- ný tepelný izolant, v lete udržiava chlad a v zime teplo, - drevo je schopné vyrovnávať svoju vlh- kosť, a tým regulovať vlhkosť ovzdušia v interiéri, - drevené konštrukcie spĺňajú požiadavky požiarnej odolnosti podľa príslušnej nor- my, - výborné akustické vlastnosti sendvičo- vých konštrukcií vďaka vrstveniu mate- riálov, - malá hrúbka obvodových stien, keďže izolácia sa vkladá medzi nosné prvky, - viac vnútorného priestoru pri rovna- kom pôdoryse domu (úspora na 100m2 až 10m2 ), - veľmi ľahko možno meniť vnútorné dis- pozičné riešenie, - pomerne nízke náklady na výstavbu, úspory na preprave materiálu, mechaniz- mov, - menšie nároky na spodnú stavbu (zákla- dy) v dôsledku nízkej hmotnosti drevo- stavby, - lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v porov- naní s inými konštrukciami, majú vysoký tepelný odpor, - drevostavby sa radia medzi nízkoener- getické domy s ročnou potrebou energie v rozpätí 50-70 kWh/m2 /rok, šetria ná- klady a energiu na vykurovanie, sú tak ekologickým prínosom, potrebujú až o 30% energie menej ako pri vykurovaní murovaného domu. DREVOSTAVBA A POŽIAR Obavy z malej požiarnej odolnosti dre- vostavieb nie sú opodstatnené. Správne navrhnutá a realizovaná drevená kon- štrukcia udrží statickú pevnosť lepšie než oceľová alebo betónová. Statické vlastnos- ti dreva sa v ohni zhoršujú oveľa pomalšie 10

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

ako u betónových stĺpov alebo oceľových nosníkov. Drevené nosné prvky odolajú požiaru až 30 i viac minút. Nechránené oceľové konštrukcie sa po 15 minútach zdeformujú a zrútia. Drevo je síce horľa- vý materiál, ale obsahuje tzv. rovnovážnu vlhkosť, až 15% vody a tá v podobe pary spomaľuje proces horenia. Veľkoplošné materiály používané dnes na opláštenie drevených nosných konštrukcií zvyšujú požiarnu odolnosť. Každá drevostavba musí spĺňať normu nehorľavosti stien a tá musí byť min. 30 minút. Požiarna odol- nosť nosných konštrukcií drevostavieb býva u stien asi 50-60 minút, u stropov 30 minút a viac. VYKUROVANIE A DREVOSTAVBA Drevostavby majú malé akumulačné schopnosti, teda malú tepelnú zotrvač- nosť. Vykúria sa oveľa rýchlejšie ako murované stavby, ale aj rýchlo vychlad- nú. Flexibilný vykurovací systém dokáže kompenzovať túto „nevýhodu“. Ak by mal byť objekt dlhšie nevykurovaný, treba ho aspoň temperovať, pričom spotreba ener- gie na temperovanie nie je veľká. Pri dre- vostavbách nachádzajú svoje uplatnenie Vhodné sú aj kontaktné zóny, kde mesto alebo obec prechádza plynule do krajin- ného prostredia. To platí samozrejme pre masívne drevostavby. Avšak, ako už bolo spomínané, drevostavba na prvý pohľad je niekedy na nerozoznanie od murovanej stavby. Stvárnenie fasády môže evokovať, že ide o drevostavbu, ale môže rovnako si- mulovať stavbu murovanú. Ako vonkajšia vrstva drevenej nosnej konštrukcie môže byť použitá omietka, obklady, dosky či iné fasádne prvky. Prijateľnou alternatívou je napríklad, ak je dom len sčasti obložený dreveným fasádnym obkladom. Rovnako môžu vzhľad domu oživiť aj farebne pri- merané doplnky – okná, dvere, tieniace zariadenia, strecha apod. Často sú drevo- stavby projektované investorovi na mie- ru podľa jeho špecifických požiadaviek, potrieb či predstáv, a tak sa stavba stáva jedinečnou svojím tvarom a vložením do daného prostredia. Pri drevostavbách to predpokladá ochotu dodávateľov drevosta- vieb vyjsť v ústrety požiadavkám zákazní- ka a architekta. ZÁVER Drevostavby prešli svojím vývojom a dnes už ponúkajú kvalitné parametre v mno- hých oblastiach: úspory energie, tepelnú a zvukovú ochranu, príjemnú mikroklímu, stabilizáciu teploty a vlhkosti, rýchlosť vý- stavby, precízne priemyselné či remeselné spracovanie, veľký výber riešení, záruku kvalitnej realizácie a pod. Drevo ako sta- vebný materiál je históriou a časom ove- rený stavebný prvok. V oblasti inovácie technológií dnes pribúdajú nové moderné technológie nevídanou akceleráciou. Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. Ústav architektúry obytných a občianskych bu- dov, FA STU, Bratislava Foto: archív autora 10 Tradičná masívna drevostavba so súdo- bými prvkami doplnená vhodnou zeleňou. 11 Montovaná drevostavba prináša neporovnateľné úspory času hoci pri malej stavbe. 12 Montované drevostavby svojím tvarom a výrazom niekedy ťažko rozoznať od klasických domov. 11 12 19 netradičné zdroje energie, napr. slnečné kolektory, podlahové kúrenie, tepelné čer- padlá apod. Využiť možno aj odvádzané teplo pri výmene vzduchu z interiéru vy- užitím rekuperácie. S rekuperáciou môže dom dosiahnuť spotrebu energie iba 40 kWh/m2 /rok, čím sa zaradí k nízkoener- getickým domom. Tie musia spĺňať spot- rebu najviac 50 kWh/m2 /rok. Bežný mu- rovaný rodinný dom má spotrebu cca 140 kWh/m2 /rok. CERTIFIKÁT FIRMY A CENA DRE- VOSTAVBY K vysokej kvalite a životnosti drevostavieb prispieva systém certifikácie. Ide o kon- trolu akosti materiálov a kvality výroby stavebných systémov. Pre realizáciu stavby je preto najspoľahlivejšie vybrať si firmu, ktorá má certifikát. Je vhodné porovnať viacero firiem, najlacnejšia nemusí byť v konečnom dôsledku najúspornejšia. Čo sa týka cien montovaných drevosta- vieb, je dnes paradoxné, že bývajú rovna- ko drahé ako murované domy, ako keby boli od nich „odvodené“. Ale je tu veľká výhoda - cena montovaného domu, mate- riálu, objem prác, dopravy sú presné, vo- pred známe. Obstarávacia cena môže byť i drahšia ako u klasického domu, ale tieto domy bývajú nízkoenergetické, a tým sú prevádzkové náklady oveľa nižšie, nakoľ- ko sa veľa ušetrí na vykurovaní. Najnižšia cena drevostavby vyjde pochopiteľne pri typových projektových riešeniach. Obsta- rávacia cena masívnych drevostavieb býva cca o 15 % vyššia ako pri murovaných domoch, pretože sa nedajú natoľko svoj- pomocne postaviť. Prvky majú veľké roz- mery a musia sa osádzať žeriavom. Spoje jednotlivých prvkov vyžadujú skúsenosť a dôslednú prácu odborníkov. ABY AJ DREVOSTAVBA BOLA AR- CHITEKTÚROU Snahou všetkých zainteresovaných je, aby aj drevostavby boli architektonicky pôso- bivé, estetické, osobité, dokonale osade- né na pozemku a v kontexte s okolitým prostredím. Drevené domy so zrubovým vzhľadom sa nehodia do bežnej zástavby, ale sú vhodné skôr do prírodného prostre- dia. Mali by byť povoľované len vo vyho- vujúcich lokalitách. Skvele sa hodia do krajiny, kde svojím vzhľadom, rozmermi a tvarom rešpektujú prírodné prostredie.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Základný princíp zrubových stavieb ostal až do dnešných dní nezmenený. Jednotlivé zrubové profily alebo výrezy sú ukladané na seba a v rohoch spájané pomocou tesárskych spojov. Steny sú zakončené väznicovým vencom, na ktorý sa ukladajú stropnice. Výraznými zmenami však prešiel spôsob opracovania výrezov. V súčasnosti sú zrubové konštrukcie vyrábané pomocou CNC strojov. Zrubové stavby Z rubová konštrukcia je jednou z naj- pevnejších konštrukcií obvodových stien na báze dreva. Zrub plní aj nosnú a tepelnoizolačnú funkciu, a pre- to sa spojenie zrubov musí robiť tesne – „neprievzdušne“. Jednotlivé trámy sú v rohoch previazané pomocou rôznych te- sárskych spojov, čím sa dosahuje vysoká tuhosť a stabilita konštrukcie. Základná požiadavka na tesárske spoje je, aby vyho- vovali namáhaniu spoja (ide hlavne o na- máhanie na tlak kolmo na vlákna, prenos horizontálnych zaťažení); aby sa v nich ne- hromadila voda (degradácia dreva hnilo- bou) a neprievzdušnosť (tepelná ochrana budovy). U zrubových konštrukcií je dôležitá ne- prievzdušnosť nielen rohových spojov, ale aj celková neprievzdušnosť celej ložnej plochy jednotlivých zrubov. Preto hladké ložné plochy nahradili plochy do seba za- padajúce, a to na dvojité pero a drážku. Ak samotná masívna zrubová stena bez zateplenia plní tepelnoizolačnú funkciu, je potrebné zabezpečiť vzduchotesnosť spo- jov vyplnením tesniacimi prvkami. Testami sa preukázalo, že najúčinnejšie sa vzduchotesnosť zabezpečí použitím penových pamäťových pások, ktoré sú uložené v drážkach po celej dĺžke ložnej plochy a taktiež v rohových spojoch a na- pojeniach vnútorných priečok. Pomocou novodobých CNC technológií dnes už nie je problém realizovať aj veľmi komplikova- né spoje, ktoré zapadajú do seba s vysokou presnosťou. Takto realizované spoje sú funkčné a esteticky čisté. Vývoj zrubových konštrukcií s hraneným profilom Hrúbka zrubov závisí od typu stavby. Zru- by hrúbky 28 až 44 mm sa používajú na stavbu jednoduchých chatiek a prístreš- kov. Profily s hrúbkami 64 až 92 mm sú bežným štandardom pre sezónne obý- vateľné jednopodlažné záhradné chatky. Štandardom pre dvojpodlažné rekreačné chaty sú profily s hrúbkami do 92 mm, nelepené od 92 mm a viac, lepené z dvoch a viacerých lamiel. Profil zrubov závisí hlavne od zaťaženia konštrukcie a dĺžok stien, tak aby nedochádzalo k ich nadmer- nému deformovaniu – napr. vybúlenie, nadmerné stlačenie a pod. 20

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

masívu problém, aj keď je vymanipulovaný z mimostredového reziva. Príklady lepe- ných zrubových profilov sú vľavo. Na dosiahnutie užívateľmi a normami po- žadovaných tepelnoizolačných vlastnos- tí pre obytné budovy je potrebné pridať dodatočnú tepelnú izoláciu. Jedným zo spôsobov je vytvorenie sendvičovej sklad- by obvodovej steny. Zateplenie budovy je smerom do interiéru. Samotný zrub plní hlavne nosnú funkciu. Vrstva tepelnej izolácie môže mať rôznu hrúbku a použité môžu byť rôzne izolačné materiály – naj- častejšie na báze minerálnych vlákien. Ide o tzv. difúzny systém s minerálnou izolá- ciou, ale aj tu dochádza k dosť častým chy- bám zo strany stavebníka, keď kvôli cene použije minerálnu izoláciu s nízkou obje- movou hmotnosťou. Treba si uvedomiť, že ide o zvislé vkladanie minerálnej izolácie. Čiže samotné vlastné váhové zaťaženie, ale aj procesy v minerálnej izolácii prispie- vajú k zvýšenému riziku vzniku tepelných mostov. Minerálna izolácia totiž tým, že difunduje prestup vodnej pary, sama zvy- šuje vlastnú váhu, môže zapríčiniť zmenu tepelnotechnických vlastností, čo môže nielen zvýšiť riziko vzniku tepelných mos- tov, ale viesť až k pádu izolácie. Jednou z výhod tohto systému je, že inte- riérové obklady nemusia byť len na báze dreva, čo sa často využíva v priestoroch kuchyne, kúpeľne a WC. Taktiež jednotli- vé rozvody sietí možno viesť inštalačnou vrstvou stien. Konštrukciu zrubu stužujú zvislé izolačne hranoly (žiletky). Avšak pri statických výpočtoch únosnosti stien je problematické namodelovať a spoľahlivo určiť vplyv izolačných hranolov na cel- kovú tuhosť steny. Preto sa v statických výpočtoch uvažuje len so samotným zru- bom. Inou možnosťou dosiahnutia požadova- ných vlastností tepelnej ochrany je dvojitý zrub. Nosnú funkciu steny plnia dve medzi sebou spriahnuté zrubové steny. Spriah- nutie stien je pomocou krátkych vložiek, ktoré do stien zapadajú prostredníctvom rybinového spoja. Samotná konštrukcia sa vyznačuje vysokou tuhosťou aj vďaka zložitejšiemu rohovému spoju. Hrúbka samotných zrubov je spravidla 45, 68, 92 mm. Hrúbka izolačnej vrstvy závisí od po- žiadaviek investora (štandardný dom, níz- koenergetický dom, energeticky pasívny dom) a použitého izolačného materiálu. Ako izolačný materiál je možné použiť izo- lácie na báze ovčej vlny, dezintegrovanej celulózy, ale hlavne korku, ak berieme do úvahy vysokú kvalitu steny, jej difúznosť, a iných sypkých alebo dezintegrovaných materiálov. Drvivo korku paradoxne, aj keď ide o čisto prírodný produkt, si po celé desaťročia, ba až stáročia ponecháva rov- naké technické vlastnosti, a to dokonca aj v extrémnych podmienkach. Ani vlhkosť naň nemá vplyv, pretože jeho nasiakavosť je prakticky nulová. Póry korku obsahujú prírodný, pre korok špecifický vosk (su- berín). Vďaka nemu sa odpudzuje drevo- kazný hmyz, hlodavce a dokonca je aj anti- bakteriálny, čiže zabraňuje aj prípadnému vzniku či šíreniu plesní a alergénov. Zrubové stavby sú veľmi úspešným, per- spektívnym a odolným typom drevenej konštrukcie. Presviedčajú nás o tom za- chované pôvodné zrubové stavby, kto- rých vek dosahuje aj viac ako 250 rokov. V neposlednom rade treba spomenúť vplyv dreva na interiér budov. Ide nielen o príjemný prírodný materiál, ale o jeho vysoké kvality v súvislosti s vnútornou klímou a estetickým vnímaním prostre- dia. Napokon je tu ešte jeden pozitívny faktor, a tým je vysoké ekologické hod- notenie zrubovej drevenej stavby, ktorá má nízke nároky na viazanú energiu a po dobe životnosti sú jej konštrukčné prv- ky recyklovateľné. Pri rozhodovaní sa, či drevostavbu áno alebo nie, a po vyvráte- ní predsudkov voči dreveným stavbám sa obráťte na odborníkov, ktorých nájde- te v spoločnosti DREVODOM ORAVA. Viac informácii na www.drevodom.sk. DREVODOM ORAVA s.r.o. 027 42 Podbiel 56 tel. 043/530 99 20, fax. 043/530 99 30 0910 144 144, 0910 142 142, 0910 140 140, 0914 150 150 www.drevodom.sk, www.drevodom.eu drevodom@drevodom.sk Drevo ako prírodný materiál je charak- teristický svojou anizotrópiou. Hlavným problémom je nerovnomerné zosýchanie v troch základných smeroch, prítomnosť reakčného dreva a iných chýb dreva. Na výrobu trámov sa používa najkvalitnejšia drevná surovina, ale aj tak sa prasklinám a chybám dreva nedá vyhnúť. Preto vý- robca DREVODOM ORAVA zruby nad 92 mm používa lepené podľa hrúbky zrubu z dvoch alebo troch lamiel, čím predchádza deformáciám stien drevených stavieb. Výhodami lepených prvkov je jednoznačne ich rozmerová stabilita. Dĺžkovým nadpá- janím vieme vyrobiť nekonečný vlys rov- nakého prierezu bez toho, aby sa nám zde- formoval. Navyše obe strany zrubu vieme spraviť ako pohľadové, čo je u nelepeného Sendvičová skladba zrubovej steny. 1. Masívny stenový hranol 92 mm; 2. Vetrotesniaca fólia – Tyvek; 3. Odkvapová lišta; 4. Bitúmenová lepenka (proti stúpajúcej vlhkosti); 5. Základová platňa; 6. Konštrukcia šmykových hranolov 60/140; 7. Izolácia 140 mm (minerálna vata); 8. Parozábrana 0,2 mm; 9. Drevený profilový obklad 19,5/160 mm alebo sadrokartónová platňa 12,5 mm. 1 2 3 4 6 7 8 9 5 21

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

22 Zdravé a úsporné bývanie tonického riešenia dispozícií. Je vhodná pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ako aj pre priestorovo a výškovo náročné stavby občianskeho vybavenia, či priemyselné a poľ- nohospodárske budovy. Kvality stavebného systému strateného debnenia ďalej rozširujú možnosti jeho využitia pre nadstavby domov, ľahké stavby a prístavby akéhokoľvek druhu. Možno ho použiť na odhlučnenie častí výrob- ných hál, miestností a tiež ako protihlukové bariéry. Stabilná monolitická konštrukcia umožňuje jeho použitie aj v oblastiach, kde je V súčasnosti sú na trhu k dis- pozícii mnohé stavebné sys- témy, pričom systém strate- ného debnenia sa radí k tým najmodernejším. Vyznačuje sa vysokou tepelnou izolá- ciou bez vzniku tepelných mostov, overenou kvalitou a variabilitou. S tavebný systém strateného debne- nia predstavuje technológiu mono- litických stavieb, pri ktorej sa steny a stropy betónujú do vopred pripraveného debnenia zo štiepkocementových dosiek, ktoré sa po vytvrdnutí betónu stávajú tr- valou súčasťou zvislých aj vodorovných konštrukcií. Táto technológia umožňuje značné priestorové stvárnenia budov, pre- tože sa ľahko prispôsobuje členitým pôdo- rysom (oblúky, zalomené hrany) a tvarom (oblúkové preklady otvorov). Má teda širo- ké uplatnenie pri rôznych druhoch stavieb a prakticky žiadne obmedzenia architek-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

23 Zdravý materiál Východiskovou surovinou na výrobu štiepkocementových dosiek je guľatina ihličnatého dreva, tzv. drevná štiepka, kto- rá z celkového objemu dosky tvorí 89%. Proces výroby je energeticky nenáročný, nevznikajú pritom žiadne exhaláty alebo nebezpečné odpady, ktoré by mohli zaťa- žovať životné prostredie. Štiepky zo smre- kovej alebo jedľovej guľatiny zlisované s cementom sa vďaka mineralizácii úspeš- ne bránia objemovým zmenám (spôsobe- né napríklad vlhkosťou), poveternostným vplyvom, hnilobným procesom a soliam. Roztok vodného skla chráni dosky pred rôznymi škodcami a najmä zabraňuje tvorbe plesní. Poréznosť dosiek zaručuje vynikajúce spojenie s betónovým jadrom, maltou a lepiacimi tmelmi na báze cemen- tu, ktoré sa bežne používajú v stavebníctve málo únosná zemina, alebo v inak nároč- ných geologických podmienkach. Ide teda o veľmi variabilný systém s obrovskou možnosťou využitia. Kým betónové jadro spevňuje konštrukcie, stratené debnenie stavbu zvukovo a tepelne izoluje, a to bez vzniku tepelných mostov! Technológia štiepkocementového strateného debnenia sľubuje až 40 - percentnú úsporu financií za vykurovanie v porovnaní s objektmi po- stavenými klasickou technológiou. Tepelná pohoda Dôležitá požiadavka pre steny, stropy a po- dlahy obytných a občianskych budov je, aby na každom mieste bola ich najnižšia vnútorná povrchová teplota bezpečne nad teplotou rosného bodu, čo znižuje riziká rosenia vnútorného povrchu konštrukcie. Kvalitu tepelnej pohody vo vnútri objektu ovplyvňuje schopnosť stavebných hmôt, ktoré sú použité vo vonkajšej konštrukcii, aby zotrvali v tepelnom stave (t.j. aby odo- lávali kolísaniu vonkajších teplôt). Správa- nie sa vonkajších častí konštrukcie v zime charakterizuje doba chladnutia, v lete doba zahrievania. Čím je doba chladnutia alebo zahrievania dlhšia, tým sú obýva- né priestory posudzované ako príjemné. Zotrvačnosť teploty závisí od tepelného odporu konštrukcie muriva, ako aj schop- nosti použitých hmôt akumulovať teplo. Pri nízkej schopnosti akumulácie tepla vo vonkajšej konštrukcii dochádza k väčšie- mu poklesu povrchovej teploty na vnú- tornej strane steny, čím sa zhoršujú pod- mienky tepelnej pohody bývania a zvyšujú sa nároky na vykurovanie. pri dokončovacích povrchových úpravách konštrukcií. Zabezpečením ich rozmerovej presnosti pri výrobe sa dosahuje pri vý- stavbe vysoká presnosť a kolmosť stavieb, čím dochádza k výraznej úspore omietko- vých hmôt. Výstavba je tak vysoko hospo- dárna a rýchla, s minimálnym použitím mechanizmov. Okrem toho, veľkou výho- dou je, že tento stavebný systém možno úspešne aplikovať aj v zimnom období (pri teplotách do – 5 °C), kedy tepelno-izolačné vlastnosti dosiek debnenia tvoria ochranu betónu proti mrazu. Investícia do tohto stavebného systému sa mnohonásobne vráti nielen pri vlastnej stavbe vzhľadom na nízke prepravné náklady, minimálnu potrebu skladovacích plôch i pracovníkov, výraznú úsporu omietkových hmôt zá- sluhou presnosti stavania, ale takisto aj v hotovej stavbe, kde dochádza k výraznej úspore nákladov na vykurovanie. Steny zo stavebného systému VELOX dosahujú vy- soký tepelný odpor aj pri hrúbke do 30 cm, čo zvyšuje úžitkovú plochu stavby, a o to sú obytné priestory väčšie. Použitie tohto stavebného systému prináša množstvo vý- hod a je skutočnou zárukou zdravého, eko- nomického využitia stavebných objektov. Kamila Balcová Foto: VELOX-WERK

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

24 Zelená rekonštrukcia Zdedili ste starý dom, kúpili staršiu nehnuteľnosť alebo plánujete znížiť náklady na bývanie? Rieše- ním je rekonštrukcia domu, ktorá vám prinesie úsporu v nákladoch na vykurovanie, predĺži život- nosť nehnuteľnosti, zároveň zvýši hodnotu danej nehnuteľnosti a bonusom bude jej skrášlenie. Efektívnou rekonštrukciou viete aj zo staršieho domu vytvoriť nízkoenergetický dom. funkčných častí domu. V jednej miestnosti sa môže napríklad umiestniť kuchyňa, je- dáleň a obývacia izba. „Zbúraním vnútor- ných priečok dôjde k presvetleniu celého interiéru, čo so sebou prináša zníženie ná- rokov na osvetlenie počas dňa,“ vysvetľuje Ľuboš Kolesár, zakladateľ značky Zelená stavba, „dochádza tiež k lepšiemu prú- deniu vzduchu v stavbe, a tým pádom aj k lepšej distribúcii tepla z rekuperačných jednotiek.“ Dôkladná izolácia stavby zvýši celkovú te- pelnoizolačnú schopnosť muriva a zabrá- ni vzniku nežiaducich tepelných mostov. Tepelnoizolačný plášť sa pri takomto type V ýsledkom všetkých krokov rekon- štrukcie by malo byť zníženie cel- kovej spotreby stavby na 50 kWh/ m2 pri nízkoenergetickom dome. Oproti hodnotám, ktoré dosahujú staršie stavby, pohybujúcim sa až okolo 300 kWh/m2 (sú- časný trend konvenčných stavieb je približ- ne 150 kWh/m2 ), je to potešujúci rozdiel. Základnými prvkami rekonštrukcie sú izo- lácia, vetranie a vykurovanie. V niektorých prípadoch je vhodné pristúpiť aj k celkovej zmene dispozície izieb v stavbe. Pri zmene dispozície sa prihliada hlavne na zväčšenie priestorov, prípadne na vy- tvorenie spoločného priestoru pre viacero Premena starého domu na modernú nízkoenergetickú stavbu

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

rekonštrukcie môže umiestňovať na von- kajšiu stranu budovy alebo z vnútornej strany, teda zo strany interiéru. Dôležitou súčasťou je aj izolácia existujúcej strechy, prípadne jej celá výmena za funkčne vhod- nejšiu, napríklad s umiestnenými solárny- mi panelmi. Po dokonalom zaizolovaní celej stavby dochádza k tzv. tesniacemu efektu, kedy stavba „prestáva dýchať“. Na tento fakt je nutné myslieť už pri prvotnom projekte a navrhnúť vhodné vetranie, aby nebolo nutné dodatočné vetranie oknami na úkor straty naakumulovaného tepla. „Výhodou vetracieho systému je eliminácia prievanu, zabránenie vniknutiu alergénov do inte- riéru, možnosť rekuperácie tepla a vždy čerstvý vzduch,“ dodáva Kolesár. Tak ako každý dom, aj energeticky pasívny a nízkoenergetický dom potrebuje nezá- vislé kúrenie. Použitie vykurovacích telies z pôvodnej stavby nie je najvhodnejším 25 riešením, bežné tepelné zdroje vykazujú vyššie výkony a dochádzalo by k preku- rovaniu celého objektu. Po rekonštrukcii stačí použiť približne o 50% menší zdroj tepla ako v pôvodnej stavbe, staršie tepel- né zdroje navyše nezohľadňujú špecifiká vykurovania v tzv. energeticky efektívnych stavbách. Medzi najvhodnejšie zdroje pat- ria elektrické konvektory, tepelné čerpadlá alebo vykurovanie peletami. Celková cena rekonštrukcie na nízkoener- geticky dom je logicky vyššia ako cena za bežnú rekonštrukciu, avšak efektívna a kvalitne prevedená rekonštrukcia môže priniesť výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a zdravšie, modernejšie bý- vanie. Redakcia a Zelená stavba Foto: hausderzukunft.at, sxc.hu Čistý a zdravý vzduch Aby ste zaistili dostatočnú výmenu vzduchu vo vašej domácnosti, zabránili koncentrácii škodlivých látok a vzniku plesní, je nutné otvárať okná minimál- ne 8-krát denne po dobu 8 minút. Pre alergikov je takéto vetranie nemysliteľné, do obytného priestoru sa dostávajú alergény, prach, peľ, hmyz a hluk. Pri dlhšom otvorení okien navyše dochádza k strate tepla a zvyšovaniu výdavkov na vykurovanie. Vyskúšajte revolučný systém decentralného vetrania s rekuperá- ciou. Kvalitná rekuperácia zaistí čerstvý vzduch vo všetkých izbách. Odvetrá škodlivé látky z nábytku, podlahy, náterov. Zabráni vniku pliesní. Vyvetrá bez nepríjemného prievanu, teplotných výkyvov, prachu a hluku. Montáž a údržba sú veľmi jednodu- ché a praktické. Zaručí optimálnu vlhkosť vzduchu vo vnútorných priestoroch. Zamedzí vzniku škôd spôsobených vlhkosťou a plesňami. Ušetrí až 91% celkových tepelných strát. Zníži výstup emisií CO2 . Nízke prevádzko- vé náklady nezaťažia váš rodinný rozpo- čet. Systém vetrania s rekuperáciou s účinnosťou spätného zisku tepla až 91% spĺňa všetky požiadavky nových predpi- sov na úsporu energie (EnEV), platných v Európe. Vlhkosť a škodlivé látky sú odvádzané preč z miestnosti a takmer všetko teplo zostáva vo vašej domácnos- ti. Alergény zostanú za vašimi oknami. Tento systém nájdete v predajniach Zelená stavba. Na obrázkoch je vidieť postup prestavby star- šieho domu v Rakúsku. Nie vždy musia byť zmeny v architektúre také výrazné. Obvodový plášť je sčasti pokrytý solárnymi panelmi.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

28

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

29

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

28 Prečo sa neoplatí zatepľovať novostavby Vo verejnosti prevláda predstava, že usporiť náklady na vykurovanie nevyhnutne znamená zatepliť obvodovú stenu. Pri starších budovách, hlavne bytových domoch, je to nepochybne tak. Štúdia, ktorú reali- zovala Katedra technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v spolupráci so spoločnosťou PORFIX – pórobetón, však preukázala, že zateplenie novostavieb rodinných domov je zbytočným luxusom. Sa- mozrejme pri použití kvalitných murovacích materiálov s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

29 K tepelným stratám dochádza pre- stupom tepla obvodovým pláš- ťom budovy (stenami, oknami, dverami, stropmi a podlahou) a výme- nou vzduchu v miestnostiach – vetraním a netesnosťami okien a dverí. Tepelné straty obvodovými stenami súčasných aj starších budov predstavujú 15 – 40% podiel celkových tepelných strát budovy. Podiel týchto strát na potrebe primárnej energie prevádzky súčasného domu je len 16 – 20%. Oplatí sa preto zatepľovať no- vostavby? Ako sa investícia do zateplenia premietne do úspor energií a aká je jej ekonomická návratnosť? Štúdia obsahuje porovnanie investičných nákladov a ekonomickej efektívnosti prevádzky bežného dvojpodlažného ro- dinného domu s obytným podkrovím Z výpočtov vyplýva, že zateplenie obvodo- vých stien novostavieb rodinných domov EPS hrúbky 80–125 mm je v porovna- ní s nezatepleným plášťom z materiálu PORFIX Plus z pohľadu úspor energií ne- efektívne. Efekt návratu vložených investí- cií je na samej hranici životnosti ETICS. Porovnaním energetických úspor zatep- leného rodinného domu s konštrukciami PORFIX Plus šírky 500 mm, kde je úspora 51,1 až 95,4 €/rok, pri zvýšení investič- ných nákladov o 2 890 až 3 785 €, zisťuje- me, že ekonomická návratnosť zateplenia obvodového plášťa je 40 až 56 rokov. Efektívne úspory energetickej potreby domu je preto potrebné hľadať v iných čas- tiach konštrukcie a prevádzky domu. Ing. Ladislav Némethy Foto: PORFIX – pórobetón (faktor tvaru budovy 0,65 1/m, energetická trieda B, potreba tepla na vykurovanie 61,4 – 68 kWh/m2 .rok, vykurovací systém – kon- denzačný kotol na zemný plyn a sálavé níz- koteplotné podlahové vykurovanie s celko- vou účinnosťou výroby a emisie tepla 94%). Vo výpočtoch sa brali do úvahy investičné náklady položiek ovplyvňujúcich tepelnú ochranu budovy (materiál obvodových stien – PORFIX Plus hrúbky 375 a 500mm, priečok, stropov, okná, izolácie podláh, stropu a zateplenie, kotevné systémy, práce výstavby stien, ich zateplenia a omietky). Nepočítalo sa s materiálmi a prácami na prí- prave stavby, základoch, inžinierskych sietí, strešnej konštrukcie a vnútorných prác na inštaláciách a pod. Pre výpočet nákladov na zateplenie boli použité reálne ceny prvkov certifikovaných zateplovacích systémov na báze polystyrénu a ceny prác profesionálnej stavebnej firmy vykonávajúcej kontaktné zateplenie (celková cena zateplenia obvodo- vého plášťa je 47 – 52 €/m2 ). Tabuľka: Investičné náklady a spotreby energie na vykurovanie pre 2-podlažný rodinný dom Pozn. : Ii – I1 – porovnanie investičných nákladov daného variantu s investičnými nákladmi zá- kladného variantu č.1 (PORFIX Plus 375mm bez zateplenia) Podiel nákladov na vykurovanie Qi/Q1 – percentuálny podiel potreby tepla na vykurovanie dané- ho variantu v porovnaní so základným variantom č. 1 (PORFIX Plus 375mm bez zateplenia) Rozdiel nákladov na vykurovanie ΔQ – ročná úspora nákladov na vykurovanie daného variantu v porovnaní so základným variantom č. 1 (PORFIX Plus 375mm bez zateplenia) Materiály obvodovej steny Invest. položky Ii Rozdiel ∆I = Ii - I1 U obvod. muriva Ročná potreba energie Qi Podiel náklad. vykur. Qi /Q1 Rozdiel náklad. vykur. ∆Q Návrat- nosť ∆I /∆Q € € W/m2 .K kWh/r % €/ rok roky 1 PORFIX Plus – šírka 375 mm, bez zateplenia 36 145 - 0,260 20 950 100,0 0 - 2 PORFIX Plus – šírka 500 mm, bez zateplenia 37 615 1 470 0,197 18 902 90,22 - 114,7 12,8 3 PORFIX Plus–šírka 375mm + zateplenie EPS 80 mm 40 505 4 360 0,167 17 989 85,86 - 165,8 26,3 4 PORFIX Plus–šírka 375mm + zateplenie EPS 125 mm 41 400 5 255 0,141 17 198 82,09 - 210,1 25,0

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

30 Izolant novej generácie V súčasnej dobe - pri neustále rastúcich cenách energií - sa problematika úspory nákladov na vykurovanie stáva čoraz relevantnejšou. Náklady na energiu neustále rastú, ľudia hľadajú nové cesty, ako tieto náklady eliminovať. Z ateplenie novostavieb, ale i starších bytových jednotiek prináša so se- bou viacero výhod. Okrem zníženia spotreby energie na vykurovanie, predĺ- ženia životnosti objektu, zlepšuje aj cel- kový vzhľad budovy. Návratnosť vloženej investície do zateplenia závisí i od toho, ako k nemu investor pristupuje. Princíp spočíva v tom, či sa zatepľuje komplexne alebo čiastočne. Čiastkové riešenie (napr. zateplenie strechy, len jednej strany bu- dovy atď.) je ekonomicky nevýhodným riešením. Tieto činnosti plynú väčšinou zo snahy ušetriť. Mnohí investori si však ne- uvedomujú, že pri dodatočnom zateplení platia mnohé práce viackrát, ako napríklad stavba a prenájom lešenia, projekčné čin- nosti, administratívne činnosti, upratova- cie práce. Najefektívnejšie je komplexné zateplenie budovy. To znamená zateple- nie nielen obvodových stien ale i strechy a okien. Komplexné zateplenie je náklad- nejším riešením, ale celková úspora ener- gie je okamžitá, a tým sa skracuje doba návratnosti investície. „Aj zvýšené vstupné náklady majú dlhodobo väčší a výraznej- ší efekt ekonomickej úspory.“ Zatepľovanie budov vonkajším tepelno- izolačným kontaktným systémom (ETICS – External Thermal Insulation Composites System) sa stalo súčasťou každodenných stavebných prác. Aby však komponenty systémov vyhoveli rastúcim požiadavkám na energetickú efektivitu zatepľovaných budov, je dôležité ich kontinuálne zdoko- naľovať. Technický vývoj sa uberá práve smerom optimalizácie a zdokonaľovania

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

biely polystyrén sivý polystyrén hrúbka izolačnej dosky 7 cm 10 cm 7 cm 10 cm tepelná vodivosť λ [W/(m.K)] 0,038 0,032 tepelný odpor Rd [m2 .K/W] 1,79 2,56 2,12 3,03 Porovnanie bieleho a sivého polystyrénu (EPS) 31 použitých materiálov. Jednou z posled- ných inovácií je použitie sivého polysty- rénu v zatepľovacích systémoch namiesto klasického bieleho polystyrénu. Súčasný trend vývoja pomeru medzi použitím si- vého a bieleho polystyrénu má rastúci charakter v prospech izolantu novej gene- rácie. Do sivého polystyrénu je zapracovaný gra- fit, ktorý spôsobuje sivé zafarbenie tohto produktu. Grafit v podstate vytvára akési tepelné zrkadlo. Tepelné žiarenie, ktoré prechádza sivým EPS je uhlíkovými časti- cami odrážané späť ku zdroju. Tento fakt znižuje tepelnú vodivosť a tiež skokové zmeny teploty na povrchu izolantu. Pou- žitím grafitu sa dosahujú o cca 20 % lep- šie tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s bežným fasádnym polystyrénom. Úspo- ru je možné využiť dvomi spôsobmi: 1. Pri dodržaní projektom navrhnutých hrúbok izolantu efektívne využijeme úsporu energie 20-tich % počas celého roka, či už pri prestupe tepla von – tepla z interiéru do exteriéru vo vykurovacom období alebo pri prestupe tepla do klima- tizovaných interiérov v letnom období. Úsporu pri druhej možnosti je cítiť v eko- nomickom ponímaní ešte výraznejšie, nakoľko zmena teploty vzduchu o -1°C je trikrát ekonomicky náročnejšia ako zmena teploty vzduchu o + 1°C. Z environmen- tálneho hľadiska môžeme hovoriť o doko- nalejšej ochrane životného prostredia pri produkcii CO2 ako vedľajšieho efektu výro- by energie spotrebovanej na ochladenie. 2. V prípade, že je projektant konštrukč- nými obmedzeniami nútený riešiť prob- lém hrúbky tepelného izolantu (historic- ké objekty, vzhľad, konštrukčné riešenia a pod.), sivý polystyrén poskytuje mož- nosť zmenšiť hrúbku izolantu o 20%, t.j. tam, kde výpočtom vychádza hrúbka izo- lantu z klasického polystyrénu 10 cm, je možné aplikovať 8 cm sivého polystyrénu pri rovnakom tepelnom odpore. Tento spôsob úspory je výhodný najmä pri vý- stavbe nízkoenergetických a pasívnych do- mov z dôvodu úspory hrúbky izolantu pri riešení detailu osadenia okna. Z dôvodu ši- rokej špalety by boli okenné rámy príliš za- pustené, čo vplýva jednak na presvetlenie vnútorných priestorov, ale aj na výsledný estetický efekt. Variant úspory hrúbky izolantu vedie aj k finančným úsporám na komplementárnych materiáloch. Pri mon- táži ETICS je možné použiť kratšie kotvia- ce prvky, užšie zakladacie lišty a klampiar- ske prvky. Pri členitej fasáde je badateľná úspora lepidla, stierkovej hmoty, výstuž- nej tkaniny a omietky. Výhodou tohto materiálu je aj tmavá farba produktu, čo ocenia predovšetkým realizátori pri apli- kácii izolantu za slnečného počasia, kedy pracovníkov na stavbe nepríjemne oslňuje odrazené svetlo, i keď tmavá farba izolan- tu podmieňuje použitie ochranných leše- nárskych sietí na zabránenie pôsobenia IČ žiarenia ešte striktnejšie ako pri použití klasického bieleho EPS. Izolant je určený najmä na profesionálne zateplenie stenových koštrukcií rodin- ných, bytových či panelových domov. Použiť ho možno aj na zateplenie admi- nistratívnych a priemyselných budov, pri výstavbe nízkoenergetických i pasívnych domov. Redakcia z materiálov spoločnosti SH+ Foto: SH+, plasticsportal.net

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

P onuka stavebných materiálov na trhu je veľmi široká a výber toho najvhodnejšieho materiálu je pre stavebníkačastoťažkýmorieškom.Jednou zmožnostísúbrúsenétehlyPOROTHERM Profi, ktoré sú spojením tradície pálených tehál a najnovších technológií murovania. Prinášajú na stavbu jednoduché, presné a rýchle murovanie, čo v neposlednom rade znamená aj úsporu materiálu a času. PREČO STAVAŤ S TEHLAMI POROTHERM PROFI ? Jednoduché, presné a rýchle murovanie Vďaka presne vybrúseným ložným plo- chám je možné murovanie tehál PO- ROTHERM Profi na maltu pre tenké škáry (ľudovo nazývanú lepiaca malta), ba do- konca aj na polyuretánovú penu. Presná výška tehál umožňuje jednoduché, presné a rýchle murovanie. Úspora času pri mu- rovaní na lepiacu maltu je až 30%, pri mu- rovaní na PU penu DRYFIX extra až 50% oproti klasickému spôsobu murovania. Spojivo v cene tehál K tehlám POROTHERM PROFI je zdarma dodávaná lepiaca malta PROFI , alebo pena DRYFIX extra, preto je systém cenovo vý- hodný. Cena m2 hotového muriva je pri systéme POROTHERM PROFI nižšia ako pri murive na klasickú vápennocementovú maltu malty o 90% alebo dokonca vylúčenie mal- ty z muriva znamená elimináciu stavebnej vlhkosti z muriva. A čím je menej vlhkosti v murive, tým sú lepšie jeho tepelnoizo- lačné vlastnosti. Murovanie bez malty znamená aj odstránenie tepelných mostov v ložnej škáre. Murovanie brúsených tehál POROTHERM Profi systémom DRYFIX Murovanie bez zateplenia Obvodové steny z tehál POROTHERM Profi pre majú nadštandardné tepelnoizo- lačné vlastnosti, t.j. prekračujú normové odporúčania pre obvodové steny aj bez dodatočného zateplenia vrstvou tepelnej izolácie. Murovanie po celý rok Murovanie na PU penu DRYFIX extra má ešte jednu obrovskú výhodu, a to možnosť murovania pri teplotách do -5°C, čo nedo- káže ani jedna klasická malta. Vďaka tejto prednosti je možné murovať aj v zimných mesiacoch, teda prakticky počas celého roka. Kompletný stavebný systém Asi netreba zdôrazňovať že brúsené tehly POROTHERM Profi predstavujú komplet- ný systém pre realizáciu obvodových stien, vnútorných nosných stien a nenosných priečok v dome. Na riešenie detailov rohu, ostenia a okenného parapetu sa používajú špeciálne doplnkové tehly. Detaily zrea- lizované týmto spôsobom sú bez rizika vzniku plesní. Pri výbere stavebného materiálu na hrubú stavbu domu sa stavebníci najčastejšie rozhodujú z hľadiska samotnej realizácie stavby a z hľadiska bývania. Stavebný materiál by mal teda byť optimálnou kombináciou krátkodobých a dlhodobých výhod pre stavebníka: „Rýchlo a jednoducho postaviť, kvalitne a zdravo bý- vať,“ pričom spoločnými kritériami počas výstavby domu aj počas bývania sú hospodárnosť a úspory. Murovanie bez miešačky Hrubá stavba z tehál POROTHERM Profi, či už na lepiacu maltu alebo na PU penu, znamená, že okrem založenia prvého radu nepotrebujeme pri murovaní miešačku. V prvom prípade ju nahradí vŕtačka s mie- šadlom, v druhom prípade sa dokonca zaobídeme aj bez tohto náradia – stačí dô- kladne pretrepať dózu s penou. Murovanie brúsených tehál POROTHERM Profi na tenkovrstvovú maltu Murovanie bez malty a bez vody Murovanie na PU penu DRYFIX extra zna- mená, že nepotrebujeme murovaciu mal- tu, a teda ani vodu. Zredukovanie spotreby 32 Úsporné stavanie a bývanie s tehlami POROTHERM Profi

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Ostenie a parapet s tepelnou izoláciou vytvorené s použitím tzv. koncových tehál PREČO BÝVAŤ V TEHLOVOM DOME? Čas, ktorý strávime v našom dome, je v porovnaní s dobou jeho výstavby, omno- ho dlhší. Preto nie je jedno, medzi akými stenami žijeme. Ak ste sa pri výbere sta- vebného materiálu pre váš dom rozhodli pre brúsené tehly POROTHERM Profi, môžete naplno užívať výhody bývania v tehlovom dome. Prirodzená difúzia vodných pár = zdravé bývanie Príjemné vnútorné prostredie na býva- nie vo veľkej miere závisí aj od obsahu vodnej pary vo vzduchu. Vysoký obsah vodných pár môže viesť k nepríjemnému javu kondenzácie vodných pár v kritických detailoch a pri dlhodobejšom pôsobení až k vzniku plesní. Preto by stena mala umožňovať dostatočnú difúziu vodných pár. Steny z poréznych tehál majú vďaka vnútornej štruktúre tehál túto vlastnosť prirodzenú. Tehlové steny zabezpečujú op- timálny vlhkostný režim a sú prirodzeným regulátorom vnútornej klímy v obytných priestoroch. Aj preto je bývanie v tehlo- vom dome zdravé. Vysoká pevnosť tehál = únosné tehlové murivo Moderné veľkoformátové tehly PO- ROTHERM Profi majú napriek značnému podielu vyľahčenia otvormi vysoké hod- noty pevnosti v tlaku. Pevné tehly sú záru- kou vysokej únosnosti tehlového muriva. Objemová stálosť pálených tehál = murivo bez trhlín Vedeli ste, že vďaka ohňu majú pálené tehly jednu veľmi dôležitú vlastnosť, kto- rú niektoré stavebné materiály nemajú? Touto vlastnosťou je objemová, resp. roz- merová stálosť. Tehlovému murivu nehro- zí vznik trhlín vplyvom objemových zmien tehly. Prírodné suroviny = prírodný stavebný materiál Pri zrode tehly od počiatku stoja štyri zá- kladné živly - zem, voda, vzduch, oheň, ktoré sú nositeľmi základných princípov. Určujúce sú zem a oheň. Zem = forma, pevnosť, odolnosť, trvanlivosť; oheň = teplo, aktivita, premena. Aktívny oheň premieňa zem na pevnú, odolnú a trvan- livú tehlu. Výpal je určujúcim momentom pri výrobe tehly, kedy tehla získava svoj nezameniteľný charakter a mnohé výhody oproti ostatným murovacím materiálom. Z pece vychádza čistý prírodný produkt. Vysoká požiarna odolnosť = bezpečný domov Tehla sa rodí z ohňa. Preto nie je pre ňu nič prirodzenejšie ako nehorľavosť a požiarna odolnosť. Pálené tehly sú v zmysle európ- skych predpisov zaradené do triedy reakcie na oheň s označením A1, čo znamená, že v prípade požiaru sa z tehly neuvoľňuje dym a neodpadávajú z nej horľavé časti. Nadštandardná tepelná izolácia = úspora nákladov na vykurova- nie Obvodové murivo z tehál POROTHERM prekračuje odporúčania STN, čím sa šetria náklady na vykurovanie domu. Z pohľadu normových odporúčaní nie je potrebné dodatočné zateplenie. Suchý stavebný materiál = záruka tepelnoizolačných vlastností Vedeli ste, že pálená tehla, v porovnaní s inými stavebnými materiálmi, opúšťa výrobné linky v absolútne suchom stave? Suchý stavebný materiál je predpokladom dobrých tepelnoizolačných vlastností. Naopak vlhkosť výrazne znižuje tepelno- izolačné vlastnosti stavebných materiálov. Keď tehlu doveziete na stavbu jej tepelno- izolačné vlastnosti dosahujú maximálne hodnoty. Prirodzená zvuková izolácia = pohodlné bývanie Tehla poskytuje prirodzenú zvukovú izo- láciu proti vonkajšiemu aj vnútornému hluku. Správnou voľbou hrúbky tehlového muriva konštrukcie v kombinácii s kvalit- nými výplňovými konštrukciami (okná, dvere) sa dá dosiahnuť veľmi nízka hluč- nosť vnútorného prostredia. Na medziby- tové deliace priečky v bytových domoch sú určené špeciálne tehly s označením Akus- tik s malým podielom otvorov. Životnosť a tradícia = trvalý a hodnotný domov v tehlovom dome Ako sme už povedali, oheň mení zem na pevnú a trvanlivú tehlu. Kvalitne navrhnu- té a postavené tehlové stavby majú prak- ticky neobmedzenú životnosť. Najlepším dôkazom sú niekoľkostoročné stavby z pá- lenej tehly, ktoré spoľahlivo slúžia svojmu účelu aj dnes. Keď listujete v inzerátoch na predaj do- mov, neprehliadnete informáciu, že nie- ktoré domy sú z tehál. Každý, kto predáva tehlový dom, uvedie túto informáciu ako známku vyššej hodnoty. Tehla je jednodu- cho tehla. Bližšie informácie získate na www. porotherm.sk Ing. Gabriel Szöllösi Foto: Wienerberger 33

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Pestrá farebnosť fasády má svoje veľké ale... 34 Hoci je rodinný dom navrhnutý a zrealizovaný podľa všetkých funkčných a estetických kritérií, teda dobre umiestnený, kompozične vyvážený, tvarovo zaujímavý a pod., ale farebnosť fasády je ne- vhodná, celé dielo je znehodnotené. Nakoľko ide o prvotný vizuálny vnem, je na mieste venovať farebnosti fasády domu náležitú pozornosť. V zhľad a výraz objektu výrazne ovplyvňuje najmä jeho fasáda, nazývame ju odjakživa aj tvárou domu. Materiál pre fasádu, jej vzhľad a najmä farebnosť vypovedá o vkuse a es- tetickom cítení stavebníka. Fasádu chápe- me však ako širší pojem zahrňujúci von- kajší vzhľad ako celok so všetkým, čo sa na nej nachádza, teda dvere, okná, vonkajšie tieniace doplnky, klampiarske výrobky a pod. V súčasnej architektúre je dôležitá aj veľkosť a farebný tón zasklených plôch a zvýraznenie rámov okien. My sa ale za- meriame hlavne na farebnosť náterových hmôt pre vonkajšie omietky. Moderné ex- teriérové nátery okrem estetickej funkcie majú aj ochrannú funkciu s cieľom predĺ- žiť životnosť stavby. 1

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

ČO HOVORÍ TEÓRIA FARIEB Pri rozhodovaní o farbe fasády je potrebné mať základné vedomosti o farbách. Ako človek vníma farbu, závisí od svetla. Farba je definovaná ako viditeľná časť elektro- magnetického žiarenia určitej vlnovej dĺž- ky. Akú farbu človek vníma, je závislé prá- ve od vlnovej dĺžky. To, že sú veci farebné, človek vníma v dôsledku odrazu svetla. Ak vidíme predmet žltý, povrch tohto pred- metu pohltil celé svetlo okrem vlnovej dĺž- ky žltého svetla. Biely predmet vnímame preto biely, že nepohltil nijakú vlnovú dĺž- ku a svetlo odráža. S čiernou to je opačne, pohlcuje všetky vlnové dĺžky svetla. Primárne delenie farieb je dnes zaužívané podľa odtieňa (tónu farby), jasnosti a sý- tosti. Základné, nazývané aj farby pestré, sú žltá, červená a modrá. Ich mieša- ním vznikajú miešané farby 1.stupňa - oranžová, zelená a fialová. Známy je Ostwaldov či Goetheho farebný kruh, kde prechádzajú farby od žltej cez oranžovú, červenú, fialovú, modrú až k zelenej. Dve protiľahlo ležiace farby cez stred kruhu sa volajú doplnkové alebo komplemen- tárne a sú v najväčšom farebnom kon- traste. Na farebnom kruhu samozrejme existuje množstvo prechodových farieb. Ľudské oko je schopné rozlíšiť stovky fa- rebných odtieňov, záleží však na dispozícii zrakového orgánu jednotlivého človeka. 35 MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ Každý z nás si všimol ako farebnosť do- mov našich miest a obcí v posledných rokoch ožila. V tomto zmysle sa hovorí v súčasnosti dokonca o farebnej explózii či invázii farieb. Nie tak veľmi dávno naše domy poznali okrem bielej len odtiene si- vej farby, slonovej kosti, nanajvýš nejaký oker. Výrazné farby sa „nenosili“, možno to bol aj dôsledok nesprávne chápaného funkcionalizmu. No dnes pri niektorých agresívnych farebných odtieňoch nás čas- to napadne, že tá prípadná nevýrazná šeď bola menej hrozná ako niektoré nevkusné až vulgárne odtiene fasád. Je dobré, že ten náš svet je dnes farebnejší, pestrejší, zaují- mavejší, ale s farbami v architektúre treba vedieť narábať, vhodne ich vzájomne kom- binovať, či využívať ich históriou overenú harmóniu, symboliku a estetické pôsobe- nie. Kedysi ľudia narobili menej chýb. Bolo to dané tým, že nepoznali takú inváziu materiálov a možností farebného stvár- nenia, ako je tomu dnes. Použijúc prírod- né materiály na fasáde (drevo, kameň,...) vznikali stavby, ktoré harmonizovali s prí- rodou a „nebili sa“. Túžba po inakosti tu bola však vždy a tá viedla stavebníkov k primiešaniu rôznych farebných pigmen- tov do vápna, zväčša hlín, a tak vznikali hnedé či okrové tóny fasád. Dnes trh po- skytuje nebývalé možnosti materiálového i farebného stvárnenia fasád. Moderné fa- rebné nátery pre fasády sú technologicky neporovnateľne dokonalejšie a majú dlhú životnosť. KEDY ZASAHUJÚ ÚRADY Úpravy fasád vrátane veľkosti, tvaru a ma- teriálu okien a dverí či iných fasádnych prvkov patria zvyčajne do právomoci schválenia príslušným stavebným úradom v rámci stavebného konania. Estetické cítenie by malo byť nutnou výbavou pra- covníka stavebného úradu. Rozvážnosť pri výbere farebného tónu fasády domu je ví- taná už u stavebníka. Ak tento dá na rady architekta, požadovaný kladný výsledok by mal byť zaručený. Pri novom dome je úprava fasády nutnou súčasťou projektu, takže je predmetom získania stavebného povolenia. Pri rekon- štrukcii staršieho domu by mal stavebník ohlásiť stavebnému úradu zmenu fasády. Ak pôjde len o obnovu pôvodnej fasády a jej pôvodného farebného odtieňa, zvy- čajne nie je potrebné toto ohlásiť vôbec. V každom prípade je vopred dobré mať informácie zo stavebného úradu ako po- stupovať pri obnove fasády, než byť zasko- čený nariadeniami stavebného úradu po ukončení prác. 2 3 1 Vkusne zladený moderný dom. Jednotlivé tvarové prvky domu sú oddelené vhodnou kontrastnou kombináciou farieb. 2 Fasádu s výrazným modrým odtieňom zjem- ňuje biela farba na veľkých plochách posuv- ných dverových slnolamov. 3 Farebný kruh

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

36 farba neobsahuje čiernu. V teórii farieb existujú princípy farebnej harmónie, kde sú stanovené kombinácie ladenia 2 farieb, kombinácie 3 farieb, využívanie kontras- tov – napr. kontrast farebný (tónov), kon- trast intenzity, kontrast kvantity, kontrast jasu a pod. FARBY A PSYCHIKA Jednotlivé farby ľudia posudzujú s roz- ličnými pocitmi. Každý človek má podve- dome obľúbené niektoré farby a, naopak, k niektorým pociťuje odpor. Farby, či ch- ceme alebo nie, pôsobia na našu psychiku. Farby z oblasti „teplých“ farieb farebného kruhu, teda žltá, oranžová, červená sú po- važované za farby aktívne. Naopak farby fialová, modrá, zelená, teda farby ležiace v oblasti „studených“ farieb, sú označova- né ako farby pasívne. FAREBNÉ TÓNY A DOMY Každá základná či miešaná farba má veľké množstvo odtieňov. Veď to poznáme, na- príklad nie je žltá ako žltá. Ak je na dome použitý jemný pastelový odtieň žltej, pô- sobí esteticky. Dnes ale možno vidieť aj krikľavú citrónovožltú fasádu, ktorá na prvý pohľad upúta. Takáto farba je síce možná, ale musí byť dokonale prispôso- bená svojmu okoliu. Takýto istý príklad sa dá opísať i u iných farebných tónov. Najmä studené farby modrá či zelená sú prijateľ- nejšie vo svojich pastelových verziách ako čisto sýte tóny, kedy pôsobia agresívne a chladno. Pre každý základný farebný tón a ich prvostupňové miešané modifikácie, je vytvorená určitá charakteristika na zá- klade fyzikálnych, psychologických, sym- bolických a estetických pôsobení. Žltá farba je základnou farbou spektra. Je to farba najžiarivejšia, veľmi výrazná, ľud- ské oko je na ňu veľmi citlivé. Využíva sa na upútanie pozornosti. Dom so žltou fa- sádou nemôže uniknúť pozornosti, je doj- movo ľahký, žiari, záleží však na odtieni. Doplnkovou farbou žltej je modrá, tiež zá- kladná farba spektra. Táto farba nežiari, je pasívna, chladná, znesie odvážnejšie tvary hmôt.Čímjetmavšia,jeprízemnejšiaasta- tickejšia. V svetlých odtieňoch je prijateľ- nejšia, nakoľko pripomína dynamickejšie prvky ako voda, obloha, vzduch... Červená farba je základnou farbou spektra, je výraz- ná, vyzývavá, dynamická. Červenú farbu je dobre použiť na strohé rovné tvary stavby,4 Ako už bolo spomenuté, farba je charak- terizovaná svojím tónom - odtieňom, sý- tosťou a jasnosťou. Odtieň farby je daný postavením na farebnom kruhu. Sýtosť farby je daná podľa primiešania bielej k základnému tónu. Sýta farba neobsahu- je žiadnu pridanú bielu. Jasnosť farby je naopak daná primiešaním čiernej. Jasná

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

37 nakoľko oblé mäkké tvary sa dojmovo strá- cajú. Komplementárnou farbou červenej je tyrkysová. Oranžová vzniká miešaním červenej a žltej, je výrazne teplou farbou, ale miernejšia ako vyzývavá červená. Zele- ná je produktom zmiešania modrej a žltej. Je to farba ukľudňujúca , príjemná, je sym- bolom prírody. Je treba dať pozor na veľký obsah žltej, kedy by sa mohla stať nežela- ne výraznou. Doplnkovou farbou je farba fialová. Fialová vzniká zmiešaním červenej a modrej. Podľa obsahu týchto základných komponentov vzniknú odlišne pôsobiace odtiene. Purpurovú poznáme ako farbu vznešenosti a pompéznosti. Biela, sivá a čierna sú označované ako farby neutrál- ne. Biela farba vzniká tým, že do ľudského okaprichádzasvetlovšetkýchfarieb.Zmie- šaním základných farieb spektra vznikne dojem bielej farby. Mieru sýtosti nejakého farebného tónu určuje podiel bielej farby. 5 8 11 6 9 12 7 10 13 4 Efektne hmotovo a farebne zdôraznený architektonický prvok na objekte rodinného domu. 5 Dom s citrónovo žltou fasádou žiari, priťahuje pozornosť. Ak je prispôsobený okoliu, nemusí pôsobiť rušivo. 6 Nevhodne výrazná farebnosť fasády rodinného domu, ktorá narúša aj celkovú harmóniu pano- rámy mestečka. 7 Tento rodinný dom upúta čistými hmotami, ktoré sú podporované výraznou, ale harmonickou farebnosťou. 8 Oplotenie domu má korešpondovať s architektúrou domu, ale táto jeho farebnosť je už kvan- titatívne prehnaná.. 9 Originálny tvar objektu je zvýraznený odvážnou farebnosťou použitím žiarivej žltej, ktorá pod- poruje jedinečnosť architektonického riešenia. 10 Výrazné farebné riešenie fasád domov v súčasnosti nie je ničím nezvyčajným. 11 Kultivovaná harmonická farebnosť rôznych plôch strechy a fasád. 12 Svojský prístup v uplatnení mnohorakých výrazových prvkov na jednom objekte podporova- ných ešte aj farebnosťou 13 Večná dilema. Farba, ktorá sa páči stavebníkovi, nemusí byť príjemná pre okoloidúcich.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Čím menej bielej, tým vyššia sýtosť. Bie- la je považovaná za symbol čistoty. Sivá je prechodom medzi bielou a čiernou, podľa pomeru týchto zložiek vzniká výsledná farba. Je symbolom fádnosti a nevýraz- nosti. Vnem čiernej farby vzniká, keď do oka nedopadne žiadne svetlo. Je to buď tým, že nie je žiadny zdroj svetla alebo, že povrch predmetu pohlcuje svetlo všetkých farieb. Je mierou jasnosti farebného tónu, čím menej čiernej, tým viac jasnosti. VZÁJOMNÉ PÔSOBENIE FARIEB Pôsobenie jednotlivých farieb, alebo ináč povedané farieb zvlášť, sa v architektúre samostatne neuplatňuje. Farba má v ar- chitektúre hodnotu relatívnu, záleží na tom, ako farba vyznieva v nadväznosti na farby vo svojom okolí, vo vzájomných súvislostiach, teda v širšom kontexte. Na- príklad tmavé pozadie mení teplé farby na ešte dojmovo teplejšie. Svetlé pozadie na- opak teplé farby ochladzuje. Teplá farba sa vedľa studenej napríklad javí ako ešte tep- lejšia a studená naopak vedľa teplej je ešte studenšia. Vzájomnému pôsobeniu farieb je treba trochu rozumieť, iba tak sa dá do- siahnuť požadovaný efekt. S farbami to nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Každý, kto chce dosiahnuť farebnú harmóniu, má čo zvažovať. TVAR A FARBA Tvar v architektúre, podobne ako pri iných oblastiach nášho predmetného sveta, sa vo vzťahu tvar-farba, považuje za prvotný a je nositeľom farby. Tvar bez farebného odtieňa je pre nás zo skúsenosti nepred- staviteľný, avšak farba ako taká bez tvaru áno. Farba je považovaná za abstraktnú veličinu, nezávislú na tvare. Paradoxom je, že ľudské oko najprv vníma farbu, až po- tom tvar, i keď najprv bol tvar a až potom farba. KONTEXT S PROSTREDÍM Nakoľko fasáda rodinného domu, tak ako každej inej stavby, ovplyvňuje a mení po- dobu nielen samotnej budovy, ale rovna- ko intenzívne aj najbližšieho okolia, musí byť navrhnutá a zrealizovaná berúc tento fakt do úvahy. Farebnosť fasád vytvára at- mosféru priestoru a okolitého prostredia, a preto má byť tvorená so zreteľom na túto 38 skutočnosť. Je dôležité, kde bude daný dom stáť, či v staršej zástavbe, či v novo- postavenom „hniezde“ prímestského sate- litu. Nutné je zohľadniť charakter stavby a fakt, ako budúca úprava fasády ovplyvní vzhľad najbližšieho okolia. Sú v podstate dva prístupy k riešeniu, jeden založený na splynutí s okolím, druhý na princípe kon- trastu, oživenia, originálnosti. Rovnako sa to týka novopostaveného domu ako aj re- konštrukcie staršieho domu. Ťažko jedno- značne tvrdiť, do akého prostredia sa hodí aká farebnosť. Môžeme postupovať pod- ľa zásad farebnej harmónie a podľa toho kombinovať odtiene, takto sa urobí najme- nej chýb. Farebnosť jednotlivých domov v bezprostrednej blízkosti by mala byť vo farebnej harmónii, aby nepôsobili vzájom- ne rušivo. Stavba môže pôsobiť vo svojom okolí ale aj presne opačne, disharmonicky, vyzývavo, neusporiadane, nevkusne. Kaž- dý dom môže byť sám osebe kompozične a farebne dokonale zladený, ale vo vzťahu k ostatným vyznie rušivo. Človek by sa mal cítiť v každom prípade v predmetnom prostredí príjemne a nie diskomfortne. AKO NA TO - AKÚ FAREBNOSŤ ZVOLIŤ Hlavným princípom farebného riešenia rodinného domu je, aby dom farebne la- dil s prostredím a súčasne harmonizoval s estetickým cítením majiteľa. Výber fa- 14 14 Červená farba fasády pôsobí vždy výrazne a dynamicky. Nachádza uplatnenie na strohých rovných plochách, ktoré farebne podporuje. 15 Použitie sklobetónových tvárnic na fasáde dynamicky oživuje pokojne pôsobiacu fasádu s pastelovým farebným odtieňom. 15

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

rebnosti je najlepšie, po predchádzajúcej dohode a vyjadrení vlastnej predstavy, nechať na odborníka v tejto oblasti, teda na architekta, ktorý má vedomosti a skú- senosti s ladením a pôsobením farebných odtieňov. Pri rozhodovaní o fasádach domu treba brať do úvahy, ako už bolo spomenuté, bezprostredné okolie, či ide o hustú, mestskú zástavbu alebo voľnú s odsadenou okolitou zástavbou a s pre- vládajúcimi prírodnými prvkami. Ak bude v blízkosti domu na väčšej ploche nízky upravený trávnik, fasáda domu znesie od- vážnejšiu farebnosť. Ak bude okolo bohatá hustá vegetácia s vyššími porastmi, treba voliť radšej jednoduchú fasádu v jednom, harmonicky zvolenom, farebnom odtieni. Vo všeobecnosti platí, že členenie domu možno zdôrazniť pomocou vhodne vy- braných farebných odtieňov. Farebné tóny musia byť prispôsobené veľkostiam plôch a všetkým tvarom, na ktorých sú použité. Aj keď sa to niekomu bude zdať na prvý po- hľad divné, taký fenomén ako tieň, zohrá- va na fasáde, najmä bledej, svoju dôležitú rolu, nakoľko vytvára pôsobivé efekty. Fa- sáda sa počas dňa stáva dynamickou, tieň po nej putuje, mení ju. Možno povedať, že fasáda počas dňa „žije“ a mení svoju tvár. Takže aj fasáda s jedným farebným odtie- ňom takto mení svoj vzhľad a architekto- nický výraz domu. Narábať práve s týmto fenoménom dokáže architekt, ktorý vie odhadnúť výtvarný dopad tohto deja. Rozhodovanie o výbere farebného odtieňa a jeho intenzity je individuálne. Niekto má skôr v obľube jemné odtiene, pastelové, s ktorými, dá sa povedať, sa v konečnom dôsledku nič nepokazí a dom bude pôsobiť pokojným serióznym dojmom. Ostré, sýte, žiarivé odtiene poskytujú síce domu pečať originality, ale nepôsobí to veľmi kultivo- vane a esteticky. S týmito farbami treba narábať opatrne, aby nevyzneli krikľavo až vulgárne. Tomuto súčasnému trendu sa nedá veľmi zabrániť, ale pozitívne ovládať sa dá. Dnes vám v obchodnej sieti namiešajú od- tieň podľa predstavy, ale treba ju vyskú- šať na väčšej ploche, nakoľko inak pôsobí malá farebná plôška v predajni ako veľká v reáli. ZÁVER Je to najmä vzhľad fasády a s ním spojené jej farebné riešenie, ktoré určujú podobu a jedinečnosť domu. Kým dôjde k rozhod- nutiu o výbere farby pre dom, treba mať o problematike základné vedomosti. Ak chceme s farbami narábať a kombinovať ich, je na mieste sa poradiť s architektom. Farieb sa netreba báť, ale treba myslieť na známu pravdu, že sa pomocou nich dá veľa vylepšiť, ale, bohužiaľ, aj pokaziť. Na trhu je naozaj široká škála farebných ná- terov a omietok, ako aj rôznych druhov povrchov, len si treba správne vybrať. Ne- zabúdajme na staré známe “Krása spočíva v jednoduchosti“, ktoré bude platiť vždy. Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava Foto: archív autora, sxc.hu

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

TEHLOVÝ PASÍVNY DOM HELUZ HIT TEHLOVÝ PASÍVNY DOM HELUZ HIT Skvelé tehly pre Váš dom ��z tradičného prírodného stavebného materiálu � ročná spotreba tepla na vykurovanie 18,6 kWh/m2 ��predstavuje viac než 80 % úsporu nákladov na vykurovanie oproti bežným novostavbám ��zaisťuje zdravé a komfortné bývanie HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: +421 2 43 421 062, fax: +421 2 43 420 104, e-mail: info@heluz.sk, www.heluz.sk, zákaznícka linka: 0800 106 206

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Chcete mať energiu pod palcom? člen skupiny Aktivujte si bezplatne elektronickú službu WebSSErvis, ktorá vám ponúka: prístup k všetkým informáciám o vašom~ odbernom mieste a zmluvných údajoch zaznamenávanie a sledovanie spotreby~ elektriny v denníku odpočtov elektromera aktiváciu elektronickej faktúry zadarmo~ a mnoho ďalších výhod~ Aktivujte si E – faktúru a vyhrajte elektrinu na celý rok zadarmo! Kliknite na www.sse.sk a vašu energiu budete mať pod palcom. Viac informácií získate aj na 0850 111 468 ŠPECIALISTA NA LÍCOVÉ TEHLY, OBKLADOVÉ PÁSIKY, ������������������������������ KLINKER. Pri Mlyne 42, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, infolinka: 0917 234 234, www.klinker.sk 227x96.indd 1 13.2.2010 22:44

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

42 S fasádou, ako je známe, možno narábať v troch rozmeroch, to znamená modelovať fasádu s rôznou mierou plastičnosti. Takéto rozihranie fasády môže byť veľmi estetické alebo naopak, ak je prehnané, môže priniesť opačný efekt. Páčia sa vám šambrány? F asádne ozdobné prvky sa používajú pre dekoračné účely skrášľovania fasád budov. Prvky na fasáde, ktoré ju robia plastickou a ozdobnou, sú napríklad rôzne rímsy, lišty, rizality, uskočenia podlaží apod. Tu nám pôjde skôr o typy profilovaných, hladkých alebo ináč tvarovaných prvkov orámovania fasádnych otvorov, teda okien a dverí. Skúsime sa pozrieť, čo dokáže urobiť s fasádou taký výrazný prvok okolo okien, ako je šambrána. So šambránami sme sa stretávali v minulosti hlavne pri rekonštrukci- ách starých objektov. Šambrána si však našla svoje miesto aj pri súdobom vzhľade fasády, je výrazným, reálne alebo len dojmovo vystupujúcim prvkom okolo okenných a dver- ných otvorov. 1

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

43 Čo je to šambrána? Výraz šambrána pochádza z francúzštiny a predstavuje architektonický dekorač- ný fasádny prvok. Šambránou nazývame ozdobné orámovanie okenných a dverných otvorov rôzne širokými pásmi, spravidla mierne vystupujúcimi z plochy obvodovej steny. Zvyčajne ide o profilované (ale môže ísť aj o iba imitované maľbou v ploche ste- ny) rámovanie okien a dverí, ktoré môže byť prípadne zdobené, v histórii spravidla štukové alebo drevené. Pohľad do histórie Šambrány ako dekoračný fasádny prvok sa objavovali v mnohých obdobiach v histórii architektúry. Nejde o nič nové. Šambrány, ktoré lemujú okná, vždy prispievali doj- movo a opticky k zväčšeniu a zvýrazneniu hlavne menších okien na fasáde. V našich podmienkach bolo orámovanie okien ta- kýmito lemami typické pre vidiecke domy, zemianske kúrie, meštiacke domy, kaštiele a pod. V románskej a gotickej architektúre sa plasticky či farebne zdôraznené členenie oblúka, ktoré sa nachádza v hornej časti otvoru, nazýva archivolta a je podobným prvkom ako šambrána. Klasická šambrána sa v gotickej architektúre objavuje aj pod názvom pasparta, čo v súčasnej termi- nológii znamená skôr lem okolo obrazu - výtvarného diela. Rozkvet v používaní šambrán nastal v období renesancie, keď sa na oknách šambrány objavovali nielen kvôli dekoratívnosti, ale mali aj pragma- tickú funkciu. V tej dobe okenné krídla lícovali s úrovňou fasády, takže okná boli týmto spôsobom - vystupujúcou hmotou šambrán - aj chránené. Okná v neskorších obdobiach boli už ustúpené voči fasáde a zapustené do ostenia. V období baroka mali šambrány aj zložitejší tvar, nešlo už iba o jednoduché bežné orámovanie okna či dverí. Šambrány v barokovej architek- túre boli pretiahnuté v rohoch s typickým tvarom a nazývajú sa šambrány s kvap- kami alebo ušami, tzv. ušnatá šambrána. V baroku bola šambrána v nadokennom priestore doplňovaná hlavne bohatým štu- kovým zdobením. Ale to už ide o ozdobný prvok zvaný suprafenestra. Súčasťou sup- refenestier bola nadokenná rímsa. Priestor medzi ňou a hornou šambránou bol vypl- nený figurálnym alebo ornamentálnym re- liéfom. Ale vráťme sa do súčasnosti. Aká je súčasnosť? Aj v dnešnej modernej dobe je vytváranie šambrán alebo jednoducho orámovanie 1 Hra s farebnosťou šambrán okenných otvorov na dynamicky stvárnenej fasáde v súdobom trende. 2 Jednota farebnosti rámov a šambrán okien v bielej farbe pôsobí výrazne, ale pritom esteticky vo vzťahu k farebne kontrastnej fasáde. 3 Šambrány ako súdobý fasádny prvok sa objavujú na objekte, napr. v súlade s inými architekto- nickými výrazovými prvkami. 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

44 okien, prípadne dverí, veľmi obľúbené. A nie je tomu tak len na vidieku, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Na jednej strane je tu rekonštrukcia starých domov, kedy s citom chceme zachovať pôvodný tvar okna a na druhej strane sú tu nové domy, na ktorých novodobé šambrány našli svoje funkčné, či skôr estetické uplatne- nie. Okná na dnešných nových budovách majú rámy okenných, či dverných krídel v rôznych farebných tónoch, tak s vytvá- raním šambrán treba zaobchádzať veľmi opatrne. Dnešné fasádne prvky vo forme šambrán už veľakrát nie sú tými tradičný- mi tvarovými prvkami ako v minulosti, ale sú vytvorené ináč, modernými spôsobmi a voláme ich už jednoducho orámovanie okien či dverí. Orámovať je možné nielen okná, ale aj veľké presklené plochy, avšak s mimoriadnou citlivosťou pre tvar a fa- rebnosť fasády. Šambrána a jej tvar Šambrána v súčasnosti principiálne môže byť plastická - vystupujúca pred plochu steny, plochá v úrovni steny alebo dokonca aj negatívna. Väčšinou ide o pás – lem rôz- nej šírky, ktorý predstavuje orámovanie okna alebo dverí. Šambrána kopíruje tvar a sklon steny, možno ju použiť aj na šik- mé steny. Šambrána býva vedená po celom obvode okna , teda okolo všetkých štyroch strán alebo iba okolo troch strán, ak ide o dvere alebo okno s podokennou rímsou, kedy spodná časť odpadá. Najznámejšie a asi najčastejšie sú šambrány plastické, profilované, orámované lištou, vystupujú- ce z líca muriva. Šambrána môže byť však aj plochá. V súčasnosti je obľúbené maľo- vanie „šambrán“ v rovine omietky, takže 4 5 6 7 4 Vhodne volená farebnosť na rekonštruova- nom objekte so zvýraznením šambrán v úrovni steny. 5 Fasáda so šambránami je riešená vo farebnej harmónii - použitý jeden farebný tón v rôznej intenzite. 6 Keďže šambrány vždy zvýrazňujú otvo- ry, treba si dobre rozmyslieť, či okná takto zdôrazňovať, ak nie sú na fasáde optimálne umiestnené. 7 Pri rekonštrukciách domov dochádza k svoj- ráznemu stvárneniu fasád aj za pomoci šam- brán a iných líniových „dekoračných“ prvkov.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

šambrána je jednoducho len namaľovaná. Takto je olemovanie okien len farebne od- líšené od zvyšnej časti fasády. Takzvané negatívne šambrány vzniknú napríklad pri zatepľovaní starších objektov. Na odhale- né murivo sa pridá polystyrén a stena sa nanovo omietne. Aby sa zmiernilo neprí- jemné vhĺbenie okenných otvorov, vytvo- ria sa okolo okenných otvorov negatívne šambrány, ktoré môžu byť farebne zdô- raznené alebo nie. Vznikne prehĺbenie na- miesto vystupujúcich šambrán. Členenie fasády sa pritom veľmi nemení. Materiál – základ tvaru Materiál, z ktorého sú šambrány zhoto- vené, zohráva dôležitú úlohu, nakoľko aj z konštrukčného hľadiska sú tieto prvky na fasáde veľmi exponované a ich fixácia k fasáde predstavuje citlivý detail. V minu- losti sa šambrány vyhotovovali viacerými spôsobmi. Často boli otvory okenných či dverných otvorov lemované jednoduchým hladkým orámovaním vymodelovaným z malty. Najčastejšie však domy zdobili profilované šambrány, spravidla štukové. V niektorých oblastiach orámovanie okien bolo zvýraznené šambránami z dreva, buď jednoduchými alebo bohato vyrezávaný- mi. Ak je rámovanie otvoru okna alebo brány vytesané z kameňa, ide o kamenné ostenie, nie o šambránu v pravom zmysle slova. Kameň na fasáde môže vystupovať vo viacerých podobách aj dnes, okrem ob- kladov na fasáde či sokloch sa môže objaviť aj vo forme šambrán. V súčasnosti možno vidieť veľmi úzke šambrány okolo okien, ktoré sú vytvorené z kameňa. Nie sú vždy okolo celého obvodu okna, podľa toho, kde sú umiestnené, zvýrazňujú vertikalitu ale- bo horizontalitu tvaru okna. Pre vytvára- nie šambrán je vhodný napríklad ohybný pieskovec, ktorý je môžno aplikovať na akýkoľvek podkladový materiál. Pieskovec sa, vďaka svojej dobrej vlastnosti – ohyb- nosti, vie prispôsobiť aj zložitejšiemu tvaru. Dnes je možné aplikovať na časti fasády rôzne materiály, vytvárať olemo- vania napríklad z poplastovaných plechov či priamo z kovov. Šambrány sa samo- zrejme môžu tvarovať aj z betónu alebo hoci aj z dreva. Najčastejšie však vídame na domoch keramické obklady vo forme šambrán, ktoré nie vždy pôsobia kultivo- vane a esteticky. Jednou z alternatív, ako v súčasnosti vytvoriť orámovanie okna, je aplikovať fasádne prvky z polystyrénu a z polyuretánu. Polystyrén poskytuje rýchle vyhotovenie fasádnych omietok a záro- veň chráni murivo proti mrazu. Súčasne dáva možnosť pre rozmanitosť architek- tonického pojednania fasády rôznymi fa- sádnymi prvkami ako sú dekoračné rímsy, šambrány, či poskytuje napríklad členenie plochy fasády rôznymi hrúbkami vrstvy vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. Polystyrénové fasádne profily sú určené najmä na obnovu členitých fasád starých domov ako náhrada pôvodných štukových ríms, šambrán a iných fasádnych prvkov. Profily sa skladajú z polystyrénového jadra a povrchu zo špeciálnej elastickej disperz- nej omietky. Ich veľkou výhodou je jed- noduchá aplikácia - montáž za pomoci fasádneho lepidla na polystyrén. Po nale- pení je nutné prvky iba natrieť fasádnou farbou. Fasádnych profilov je dnes na trhu veľké množstvo, kupujúci si môže vyberať zo širokej ponuky od hladkých po zloži- tejšie profilované alebo si nechať vyrobiť profil na zákazku podľa svojich predstáv. Na tomto mieste je vhodné pripomenúť staré známe „menej je niekedy viac“ a že s prehnanou profiláciou šambrán na mo- derných domoch treba narábať naozaj veľ- mi opatrne. Farebnosť šambrán Vzhľad fasády domu a jej farebnosť vypo- vedá o vkuse a estetickom cítení staveb- níka. Šambrány okien a dverí sú súčasťou fasády, ktorú vždy chápeme ako širší po- jem zahrňujúci vonkajší vzhľad, ako celku so všetkým, čo sa na nej nachádza. Je to práve farebné riešenie, ktoré určuje vo veľ- kej miere podobu a jedinečnosť domu. Pri rozhodovaní o výbere farby pre fasádu a jej prvky treba mať o problematike základné vedomosti. Farba je charakterizovaná svo- jím tónom - odtieňom, sýtosťou a jas- nosťou. V teórii farieb existujú princípy farebnej harmónie, kde sú stanovené kom- binácie ladenia dvoch farieb, kombinácie troch farieb, využívanie kontrastov – napr. farebného kontrastu (tónov), kontrastu intenzity, kontrastu kvantity, kontrastu jasu a pod. Pri farebnom riešení šambrán, vzhľadom na jej tvar a funkciu, je treba veľmi citlivo voliť správny farebný odtieň voči ostanej ploche fasády. Keďže sa dnes rámy okien či dverí vyhotovujú v rôznych farbách, je to ďalší fenomén, ktorý treba 45 brať do úvahy pri rozhodovaní o farebnom riešení fasády. Farieb sa netreba báť, ale nezabúdajme na známu pravdu, že sa po- mocou nich dá veľa vylepšiť, ale, bohužiaľ, aj pokaziť. Plasticita fasády a voda Pri návrhu plastičnosti fasády si treba uve- domiť ešte jeden fenomén, a to je smero- vanie odtoku dažďovej vody. Vystupujúci prvok z plochy fasády môže byť miestom usadzovania špiny a nečistôt zo vzduchu. Pri daždi následným spláchnutím tých- to usadenín môže dôjsť k nevhodnému zašpineniu fasády. Všetky výstupky nad päť centimetrov je vhodné zabezpečiť tak, aby voda z povrchu mohla bez problémov odtekať. Je dobré, ak vystupujúci prvok lemovania okien je krytý už odvrchu pre- čnievajúcou strechou a pod. Záver Okenné otvory na fasáde sa budú určite v architektúre aj v budúcnosti vždy neja- kým spôsobom zvýrazňovať. Architekti budú ustavične hľadať nové a nové spôso- by ako zdôrazniť a nechať vyniknúť okná na fasáde. Pri formotvorných prvkoch ani dnes nie je treba zabúdať na šambránu, avšak počítať s ňou v trende súdobého stvárnenia fasády. S plastickými prvkami by sme to nemali, ako už bolo spomenu- té, preháňať podľa starého osvedčeného “všetkého s mierou...“, aby dom v koneč- nom dôsledku vyznel ako jeden kom- pozične, tvarovo, materiálovo a farebne harmonický celok. Iste sa nik nechce „pre- pracovať“ ku gýčovo stvárnenému domu v štýle napríklad podnikateľského baroka. Pri úmysle použitia šambrán na fasáde je rozumné poradiť sa s architektom, ktorý odborne poradí ako na to... Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava Foto: archív autora

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

46 rí betónová krycia doska, ktorú kotvíme do komínových tvárnic betonárskou vý- stužou. Proti zatekaniu dažďovej vody do medzipriestoru vyplneného perlitom pou- žijeme krycí kónus z nehrdzavejúcej ocele. Konštrukčné riešenie Komín s vložkou z nehrdzavejúcej ocele je určený hlavne pre kondenzačné kotly, ktoré sa vyznačujú tým, že produkujú značné množstvo kondenzu. Ak by boli v tomto prípade použité šamotové tvarov- ky, boli by trvalo navlhnuté. Tento komín je konštrukčne riešený tak isto ako komín so šamotovými vložkami, avšak s rozdie- lom, že medzipriestor medzi vonkajším plášťom a nerezovými rúrami nie je vypl- nený tepelnou izoláciou, ale slúži na na- sávanie spaľovacieho vzduchu. Ukončenie komína je obdobné ako pri použití šamo- tových vložiek. Výhody Zložené komíny môžu byť riešené ako jedno- alebo dvojprieduchové, čo je veľ- ká výhoda pri výstavbe rodinného domu. Majiteľ má tak možnosť odvádzať jedným prieduchom spaliny z kozuba či kachľovej pece a druhým prieduchom z kotla ústred- ného kúrenia. Pri správnom postupe mon- táže a dodržaní montážnych návodov je životnosť komína minimálne 50 rokov. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Qatro Foto: Qatro Zložené komíny Už viac ako 18 tisíc spokojných zákazníkov na Slovensku, v Česku a Maďarsku má po- stavený komín od spoločnosti Qatro, s. r. o. Toľko komínov o priemernej výške 7 m bolo predaných za posledných 5 rokov, pričom za posledné dva roky to bolo viac ako 10 tisíc. Aj to svedčí o mimoriadnom náraste a obľúbenosti medzi stavebníkmi. T ýmto počtom sa tento komínový systém zaradil medzi najpredáva- nejšie na Slovensku. Z celkového počtu bolo iba 6 zanedbateľných reklamá- cií, zväčša zavinených chybou pri výstavbe komína. Prvoradou snahou spoločnosti je maximálna kvalita a spokojnosť u zákazní- kov. A o cenovej výhodnosti sa presvedčí každý, kto má záujem o tento komínový systém. Komínový systém je certifikovaný podľa európskej legislatívy a celý výrobný proces prebieha niekoľkými úrovňami kontroly. Každý polrok kontrolu vykonáva štátna skúšobňa. Vo všeobecnosti dáva spoloč- nosť na všetky svoje výrobky 10-ročnú zá- ruku. Široký sortiment betonárskych vý- robkov je obohatený o prvky, z ktorých je možné zložiť komínové systémy pre rôzne druhy palív, ako aj pre rôzne druhy spotre- bičov – kotlov. Dodávané komíny je v zá- sade možné rozdeliť na dva typy – komín so šamotovou vložkou a komín s vložkou z nehrdzavejúcej ocele. Použitie Komín so šamotovou vložkou sa používa pri pevných, tekutých a plynných pali- vách. Je odolný voči vyhoreniu sadzí a je určený pre teplotu spalín do 600 °C. Ko- mín sa skladá z betónových komínových tvárnic, jedno- alebo dvojprieduchových, ktoré tvoria jeho vonkajší plášť. Vnútorný plášť tvoria šamotové vložky s tvarovkami na pripojenie spotrebiča – kotla, s tvarov- kami na komínové dvierka a priebežnými tvarovkami. Priestor medzi vonkajším plášťom a šamotovými vložkami je vypl- nený expandovaným perlitom, ktorý za- bezpečuje tepelnú izoláciu komína a pre- vetrávanie. Súčasne umožňuje dilatáciu šamotových vložiek. Povrchová úprava Povrchovú úpravu komína nad strechou je možné riešiť buď omietkou, alebo keramic- kým obkladom a pod. Komín je možné tiež obmurovať lícovými tehlami formátu 25 x 12 x 6,5 cm. V takom prípade je potreb- né pod úrovňou strechy do komínového telesa zabudovať krakorcovú dosku, ktorá nesie obmurovku. Ukončenie komína tvo-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

s.r.o. 925 71 Trnovec n/Váhom č. 504 tel./fax: 031/778 16 09, mobil: 0910 994 074 www.sevcikstrechy.sk strechy, zateplenie budov, fasády Služby: - hydroizolácie plochých striech a spodných stavieb, - špeciálne tesniace a reprofilačné práce, - klampiarske práce, - zosilnenie konštrukcií uhlíkovými vláknami, - krovy a fasády SH+, a.s., Prevádzka POR SH+ , Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina Telefón: +421 41 562 76 13, e-mail: shplus@shplus.sk, www.shplus.sk VÝROBA SIVÉHO POLYSTYRÉNU produkt novej generácie POR SH+ NEO

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

50

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

49 S právny návrh strechy musí zohľad- ňovať najmä jej zaťaženie poveter- nostnými vplyvmi, ako sú sneh, voda, vietor, slnečné žiarenie a prípadné účinky chemických a organických látok. Preto tvar strechy a navrhnutá krytina musia byť vhodne zvolené do prostredia, v ktorom budú po dobu svojej životnosti vystavené. Všeobecne medzi hlavné požiadavky na skladbu striech, okrem ochrany pred pove- ternostnými vplyvmi, kladieme dôraz na celkovú životnosť, tepelnoizolačné vlast- nosti spĺňajúce súčasné normové požia- davky, schopnosť transportovať vlhkosť a vodné pary cez konštrukciu plášťa. Rozdelenie striech Strechy podľa sklonu delíme na ploché (so sklonom do 10°) a šikmé (so sklonom od Strecha patrí k najdôležitejším konštrukčným prvkom staveb- ného objektu. Okrem architektonickej funkcie, ktorú výrazne ovplyvňuje svojím tvarom a materiálovou skladbou, celkovo vplýva na vzhľad objektu a má významnú funkciu pri jeho ochrane pred poveternostnými podmienkami. Strechy 10° do 45°), strechy so sklonom nad 45°sú strmé strechy. Šikmé strechy patria medzi tradičné stre- chy, nakoľko ich sklon prirodzene odvádzal vodu a ako krytina sa mohli použiť rôzne materiálové skladby. Ploché strechy sú strechy, ktoré sa začali navrhovať približ- ne pred 60–timi rokmi. Materiálová báza krytín plochých striech sa neustále vyvíja a zdokonaľuje aj v súčasnosti. Tvar strechy U šikmých striech môže byť ich vyhoto- venie vo forme strechy pultovej, sedlovej, valbovej, manzardovej, stanovej, prípadne vežovej, ale aj strechy špeciálnych tvarov. Strechy zložitejších tvarov sú obyčajne ná- ročnejšie aj na vypracovanie jednotlivých detailov, čím úmerne stúpajú náklady na ich realizáciu a pribúdajú kritické miesta,

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

50 ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť pri sa- motnej výstavbe, ako aj neskôr pri údrž- be. Skladba strechy Strechamánosnúkonštrukciu,naktorúsú ukladané jednotlivé vrstvy strešného pláš- ťa. Ide o parotesnú zábranu, tepelnoizo- lačnú vrstvu, spádovú vrstvu s dilatáciou a hydroizolačnú krytinu. Doplnkovými konštrukciamistrechysúklampiarskekon- štrukcie, odvodňovacie prvky, bleskozvod, odvetracie a ventilačné prvky, prvky na za- chytávanie snehu a lístia. Podľa skladby strešného plášťa rozoznáva- me strechy jednoplášťové a dvojplášťové. Strešné krytiny Krytina strechy je najviac namáhanou čas- ťou strechy. Jej povrch je najviac vystave- ný a namáhaný poveternostnými vplyvmi. Podľa technologického vyhotovenia rozli- šujeme krytiny povlakové a skladané. Kli- matické pomery na Slovensku sa vyznaču- jú výraznými rozdielmi. Na juhu sú strechy vystavené najmä v letných mesiacoch vy- sokým teplotám a slnečnému žiareniu, na severe a v horských oblastiach situované strechy sú zaťažované intenzívnymi daž- ďovými a snehovými zrážkami, ako aj sil- ným vetrom. Navrhnutie krytiny je limitované jej sta- vebnotechnickými parametrami, navr- hovaným sklonom strechy a účinkom prostredia, ktorému bude vystavená. Súčasné meteorologické javy, ako sú silné búrky s prívalovými dažďami a silným ná- razovým vetrom, vyžadujú zvýšené náro- ky na navrhovanie striech. Tieto musia byť komplexne riešené, so zreteľom najmä na detaily napojenia jednotlivých konštrukč- ných častí, ktoré patria medzi citlivé časti strechy. Povlakové krytiny sa aplikujú prevažne na ploché strechy, skladaná krytina sa apliku- je na šikmé strechy. Podľa použitého ma- teriálu rozoznávame krytiny z asfaltových pásov a krytiny z plastových fólií. Kryti- ny na báze modifikovaných asfaltových pásov sa vyhotovujú minimálne v dvoch

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

51 vrstvách, pričom vrchná vrstva by mala byť opatrená ochranným posypom alebo náterom proti UV žiareniu. Plastové fólie môžu byť na báze termoplas- tov - PVC, prípadne elastomérov a poly- etylénov, ktoré sa kladú v jednej vrstve a spájajú sa zvarovaním. Môžu sa tiež apli- kovať ako tekuté plasty na báze laminátov a polyuretánu. Odporúčané sklony povlakových krytín Krytiny z modifikovaných asfaltových pásov sa používajú v sklone od 2° do 45°, v prípade použitia kotvenia až do 85°. Pri šikmých strechách, najmä pri väčších sklo- noch, sa zvyčajne používa skladaná kryti- na. Povlakové krytiny pri strmších sklonoch sa využívajú len pri detailoch zaizolovania atík, prípadne ventilačných šácht, prestu- pov a podobne. Skladaná krytina patrí u šikmých striech medzi najpoužívanejšie. Najpoužívanejšia pri rodinných domoch je pálená tehlová alebo betonová krytina, ostatné krytiny využívané na iných typoch objektov sú krytiny z pozinkovaného plechu, prípadne z medeného plechu, ďalej rôzne vlnovky, šablóny a podobne. Sklony skladaných krytín a rozsah použitia Asfaltové šindle bývajú v rozsahu od 10°do 85°, škridle od 35° do 60°, plechové kryti- ny hladké od 3° a drážkované minimálne od 6°, profilovaný plech sa používa až od 15°. Presný rozsah použitia krytín podľa sklonu je udávaný výrobcom. Aplikáciu jednotlivých krytín treba zvoliť aj podľa prostredia. Od nadmorskej výšky 800 m je použitie určitých krytín obmedzené, alebo sa neodporúča vzhľadom na možné zaťa- ženie snehom v zimnom období. Chyby pri návrhu a realizácii striech Všeobecne a v krátkosti treba zdôrazniť, že chybami pri návrhu striech môžu byť nesprávna skladba, podcenenie vplyvu prostredia a predpísaného kotvenia jed-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

52 žiadavky na konštrukciu striech, aby tak dokázali týmto účinkom odolať bez havárií po celú dobu svojej životnosti. Ing.Peter Mesároš Foto: archív firiem a redakcie Záver Správny postup a zohľadnenie všetkých vplyvov pôsobiacich na konštrukciu stre- chy, správny výber materiálovej a kon- štrukčnej skladby nám umožní plnohod- notné využitie stavebného objektu. Treba mať na zreteli , že súčasné klimatické zme- ny u nás budú smerovať k technickým rie- šeniam, ktoré budú klásť ďaleko vyššie po- notlivých prvkov a nesprávna kombinácia materiálov (chemická znášanlivosť). Pri samotnej realizácii treba dať dôraz najmä na technologickú disciplínu, na prevedenie detailov, ako je napojenie krytiny na atiku, prestupy vetracích potrubí, komínov a po- dobne. Strecha zateká najmä v detailoch, ktoré sú najviac namáhané a vyžadujú zvýšenú pozornosť.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Moderné, elegantné, flexibilné a stabilné Auto-prístrešky Design Carports kompletne z eloxovaného hliníka, elegantný a moderný dizajn, odolné voči krupobitiu a námraze, intergrovaný odkvap, možnosť viacerých prevední: M, Y, Tandem... Prevedenie:čierna, bronz, sepia šedá, nerez Cooperit s.r.o., Haburská 49/A, 082 01 Bratislava 0918 657 047 e-mail: cooperit@cooperit.sk www.auto-pristresok.sk Zložené komíny so šamotovými vložkami na odvod spalín z pevných, kvapalných a plynných palív s antikorovými vložkami na odovod spalín z kondenzačných kotlov („turbokotlov“) Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves, tel./fax: 053/442 27 19, 053/446 82 68, 053/442 82 87, e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Aktívny dom - dom pre lepší život Vo vnútri budov trávime až deväťdesiat percent svojho času. Preto by nám malo záležať na tom, aby budova pôsobila priaznivo na našu fyzickú i psychickú pohodu. Málo svetla môže prispieť k vzni- ku depresií, nedostatočná výmena vzduchu spôsobuje vznik a množenie alergénnych či dráždivých látok, ktoré spôsobujú problémy s dýchaním. Riešenie ponúka aktívny dom – koncept kvalitného a moderného bývania budúc- nosti, ktorý je dostupný už dnes. A ktívny dom predstavuje zdravé, pohodlné a súčasne energeticky úsporné bývanie. Obyvatelia také- hoto domu majú zaistený dostatočný prí- sun čerstvého vzduchu a denného svetla. Dosiahlo sa to použitím strešných okien VELUX, ktoré umožňujú prirodzený spô- sob ventilácie. Počet a veľkosť okien doká- že optimálne distribuovať svetlo do inte- riéru. Navyše umožní aj vizuálny kontakt obyvateľov domu s vonkajším prostre- dím, čo pozitívne ovplyvňuje psychiku. V neposlednom rade významne prispieva k úspore energie. Optimálne rozmiestnenie strešných okien VELUX v niekoľkých úrovniach umožňu- je rýchlejšiu výmenu vzduchu pri vetra- ní, a tým minimalizáciu tepelných strát v zime. V lete naopak behom nočného vetrania účinne znižuje teploty vo vnútri interiéru. Rovnako prispieva k lepšiemu komfortu bývania, pretože vďaka správnej teplote v obytnej miestnosti sa dá lepšie pracovať, učiť sa, spať, relaxovať, alebo inak tráviť svoj voľný čas. Tepelnú pohodu ovplyvňuje aj vhodné energeticky úsporné zasklenie, ktoré v zi- me výrazne obmedzuje únik tepla von z miestnosti a v lete znižuje množstvo te- pelného žiarenia, ktoré prechádza sklom do interiéru. Veľké presklené plochy, ktoré sú zdrojom prirodzeného denného svetla v aktívnom dome, sa dajú dosiahnuť pomocou zostáv

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

1 Prečo platiť za energiu, ktorú spotrebujú naše žiarovky? Strešné okná VELUX privádzajú do inte- riéru prirodzené denné svetlo, takže nie je potrebné k presvet- leniu miestnosti používať umelé osvetlenie. Čím väčšia presklená plocha, tým viac svetla si môžete dopriať. 2 Aktívny dom ponúka svojim obyvateľom zdravé a pohodlné bývanie, ktoré je súčasne energe- ticky úsporné. 3 Zostavy strešných okien VELUX privádzajú čerstvý vzduch do priestorov pod šikmou strechou a na viac umožňujú neopakova- teľný výhľad na oblohu, ktorá je zrazu plná plávajúcich oblakov alebo nočných hviezd. Strešné okná poskytujú i prechod slneč- ným lúčom, ktoré preslnia interiér. 55 strešných okien VELUX. Strešné okná sú nielen „dodávateľom“ svetla, ale aj tepla zo slnečných lúčov. V prípade, že potrebujete teplo v dome udržať, stačí strešné okná za- tieniť vonkajšou roletou, a tým znížiť jeho únik. Zároveň sa tým automaticky šetrí energia, ktorá by sa spotrebovala na kúre- nie. V teplejších častiach roka nadmerné slnečné teplo spoľahlivo zachytí vonkajšia markíza alebo roleta VELUX. Tá zabráni prehrievaniu interiéru a zaistí v ňom prí- jemnú klímu. Vonkajšia markíza jednodu- cho a účinne reguluje množstvo slnečné- ho tepla prestupujúceho do interiéru cez sklo až o 90%. Vonkajším tienením spolu s efektívnym vetraním v denných a noč- ných hodinách sa dá znížiť spotreba ener- gie potrebnej na chod klimatizácie na mi- nimum, a tak ušetriť náklady na bývanie. Vetranie a tienenie sa dá riadiť automa- ticky. Technológia domácej automatizácie VELUX riadi vetranie a tienenie aj počas neprítomnosti obyvateľov. Po návrate domov bude mať interiér optimálnu tep- lotu a bude plný čerstvého vzduchu. Do domácej automatizácie patrí aj elektricky ovládané okno INTEGRA® alebo elektric- ky ovládané markízy a vonkajšie rolety VELUX. Koncept aktívneho domu predstavuje zdravé a komfortné bývanie 21. storo- čia, ktoré využíva denné svetlo a čerstvý vzduch na vytvorenie príjemnej vnútornej klímy interiéru. Zároveň prispieva k fi- nančnej úspore za energie potrebné na kú- renie, osvetlenie či klimatizáciu. Dopriať si ho môžete už dnes, viac informácií nájdete na www.aktivny-dom.sk. Redakcia z materiálov VELUX Slovensko, s. r. o., Foto: Adam Mørk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Schodisko mnohí vnímame ako samostatnú časť interiéru, s kto- rou sa experimentuje len ťažko. Nie je to však úplne pravda. Moderné schodiská ponúkajú zaujímavé dizajnérske riešenia ako v priestorovom usporiadaní, tak aj v materiálovom prevedení. Pohrajte sa so schodiskom

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Predtým, ako sa pre schodisko rozhodne- te, je dobré zamerať sa na tieto oblasti: Funkčnosť – schodisko musí presne zodpovedať použitiu, na ktoré je určené. Interiérové schodisko rozhodne nepouží- vajte do exteriérov. Točité schodisko so šír- kou nášľapu 60 cm rozhodne nie je dobré použiť v hlavnej chodbe bytového domu. Pohodlnosť – tu sú rozhodujúce dva faktory – šírka schodiska a výška nášľapu. „Jednoduchou pomôckou pre určenie tzv. pohodlnosti schodiska je fakt, že by sa na ňom mali dvaja bez problémov jeden druhému vyhnúť,“ radí Petr Paksi zo spo- ločnosti J.A.P. Bežnou, štandardnou šír- kou schodiska je 90 cm, pričom odvodené možné miery sa pohybujú od 60 do 120 cm. Bežná výška nášľapu je od 16 do 19 cm. Pevnosť – táto vlastnosť odráža správ- nosť použitých materiálov. „Rozhodne sa snažíme pri individuálnych zmenách vyjsť v ústrety zákazníkovi, nie vždy to ale ide. Tak je to napríklad pri typoch schodísk, ktoré musia byť pevne ukotvené na stene a nemôžu byť voľne v priestore. Pevným uchytením sa predchádza tvarovej defor- mácii schodov v priestore, tzv. vlneniu. Každý materiál má svoje presne 43 dané vlastnosti, na základe ktorých je priprave- ná konštrukcia daného schodiska,“ dodáva Petr Paksi. Spoločne s dodávateľom schodísk sa môžete pohrať pri návrhoch a realizácii vášho centrálneho schodiska v prípa- de, ak zvolíte segmentový typ schodov. „Ako už jeho názov napovedá, skladá sa z jednotlivých dielov – segmentov, ktoré si môžete poskladať presne tak, ako vám dovoľuje veľkosť a koncepcia interiéru a samozrejme aj vlastná kreativita,“ ho- vorí o výhodách segmetových schodov Petr Paksi zo spoločnosti J.A.P. Laicky povedané, môžete si ho poskladať do tvaru, ktorý bude najviac vyhovovať va- šim potrebám. Najčastejšie sa segmen- tové schodiská skladajú do tvarov „L“, alebo „U“. 57

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

60

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

59 Odolnosť proti opotrebovaniu - jednoznačnou voľbou pri výrobe schod- níc (nášľapná plocha schodov) je tvrdý a odolný materiál, ktorý ľahšie odoláva mechanickému opotrebovaniu, a pri jeho použití sa vyvarujeme ryhám a vrypom na povrchu schodnice. „Pri masívnych mate- riáloch sa často využíva tzv. tvrdé drevo ako buk, dub, javor a jaseň. Mäkké mate- riály ako smrek, či borovice nepoužívame.“ dodáva Petr Paksi. Povrchová úprava schodníc – tento bodúzkosúvisíspredchádzajúcim.Najčas- tejšou povrchovou úpravou interiérových schodov je lakovanie, ktoré má opäť vlast- nosti podporujúce odolnosť proti mecha- nickému opotrebovaniu. Pri exteriérových tok, mal by s ním ladiť aj typ zvoleného schodiska.Neoddeliteľnou súčasťou scho- diska je zábradlie. Dnešný moderný design do oblasti scho- dov vniesol vzdušné konštrukcie zo skla a nerezových materiálov. Sklo sa používa nielen na schodnice, ale aj ako výplň zá- bradlia. Medzi ďalšie žiadané materiály na zábradlie patria napríklad oceľové lanká, ktoré umocňujú vzdušnosť a ľahkosť celej konštrukcie. Výnimkou nie sú ani kombi- nácie skla, dreva a kameňa. Mgr. Zuzana Halánová Foto: J.A.P.45 schodoch by samozrejmosťou povrchovej úpravy mala byť antikorózna vrstva. Hlučnosť schodov alebo rezonan- cia – túto vlastnosť je dôležité si všímať, ak sú schody ukotvené pri stene. Je dôleži- té, aby sa zvuk schodov neúmerne neozý- val a neniesol do susedných miestností. O túto vlastnosť by sa mali zaujímať naprí- klad majitelia radových rodinných domov, ktorí nechcú, aby ich rodinný život počuli susedia v priamom prenose. Praktickosť – pri voľbe materiálov maj- me vždy na pamäti praktickosť schodiska. Dnes moderné sklenené nášľapy či zábrad- lie si kvôli požadovanému vysokému lesku vyžadujú častú údržbu. Každý materiál sa postupom času opotrebuje. Pri použi- tí rôznych ozdobných prvkov, na ktorých sa usadzuje prach, treba rovnako rátať s náročnejšou údržbou. Estetická stránka – okrem vlastné- ho vzhľadu schodov je dôležitá aj vhodná voľba štýlu schodiska. Pokiaľ máte interiér ladený v prírodných materiáloch, nie je vhodné použiť priemyslový dizajn scho- dov. V prípade ak máte rustikálny náby-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

MULTIFUNKČNÝ ODŠŤAVOVAČ 3V1 ORAVA OS-107: ŠŤAVA PLNÁ ZDRAVIA ROZHÝBE DUCHA AJ TELO Po dlhej zime si naše telo zaslúži poriadnu dávku vitamínov. Nielen kvôli očiste, ale aj na pre- konanie jarnej únavy. Čerstvo vytlačená šťava z citrusov, jabĺk, mrkvy či inej bežne dostupnej zeleniny naše telo aj ducha rozhýbe a dodá nám potrebnú dávku energie, s ktorou si budeme môcť vychutnávať na jar znovu zrodený život. Skvelým pomocníkom na domáce odšťavovanie ovocia aj zeleniny je multifunkčný odšťavovač 3v1 Orava OS-107, ktorý odšťavuje ovocie a zele- ninu, seká orechy, ľad aj korenie a mixuje ovocie a zeleninu na kokteily, omáčky, polievky a det- skú stravu. Kapacita nádoby 1 800 ml a vysoko výkonný dvojrýchlostný motor s príkonom 500 W so zachovaním tichej prevádzky sú jeho základné charakteristiky. Veľkými výhodami tohto pomocníka sú oddelené zásobníky na šťavu a odšťavenú drť a veľkorysé podávacie hrdlo, do ktorého vkladáte veľké kúsky ovocia aj zeleniny, takže vám čistenie a krájanie zdroja vitamínov nezaberie veľa času. Ergonomický prepínač na zariadení vám ponúka možnosť odšťavovania S NOTEBOOKOM BEZPEČNE NA GAUČI Milujete ten pocit, keď sa uvelebíte na gauč, stiahnete k sebe svojho ver- ného elektronického priateľa... a s notebookom surfujete na internete, chatujete s priateľmi alebo pozeráte obľúbené videá? A patria k vašim obľúbeným miestam na tieto zábavky aj kreslo, pohovka či posteľ ? Tieto príjemne strávené okamihy by však mali byť pohodlné a bezpečné pre vás aj pre váš notebook. On by mal mať možnosť optimálne pracovať, keď sa jeho ventilátor neprehrieva a do tela sa mu nedostávajú rôzne omrvinky a nečistoty z textílií na gauči, vy by ste mali mať chránené nohy pred teplom sálajúcim z notebooku. Domáca prenosná podložka Belkin pre notebook je unikátne navrhnutá tak, aby spĺňala tieto požiadavky. Vďaka miernemu sklonu podložky sa navyše výrazne zvýši váš komfort pri písaní a menej si namáhate krk. Praktickým prvkom na podložke je pásik, ktorý chráni notebook pred pokĺznutím a nepríjemným pádom. Belkin podložku na notebook v hnedo-fialovej alebo hnedo-modrej farebnej kombinácii si poľahky zaobstaráte z pohodlia vášho domova v internetovom obchode: www.notebook.sk za skvelú cenu 15 €. www.notebook.sk 60 PALETA ZLATÁ MEDAILA IBF 2010 Na tohtoročnom medzinárodnom stavebnom veľtrhu IBF Brno 2010 bolo debnenie vencov stavebného systému VELOX ocenené ZLATOU MEDAILOU. Debnenie vencov VELOX je v al- ternatívach jednostranného debnenia vencov ku stropnej konštrukcii, resp. obojstranného ukončovacieho debnenia vencov vhodné ako doplnok ku všetkým tradičným konštrukčným systémom nielen nízkoenergetických a pasív- nych domov. Vďaka vloženej tepelnej izolácii zvyšuje tepelno-technické parametre stavby (R = 1,63 - 4,27 m²K/W). Pri montáži vencov prakticky nevznikajú tepelné mosty. Systé- mové spony VELOX umožňujú rýchlu montáž (1bm/2min.), debnenie je okamžite zaťažitelné a vďaka použitým štiepkocementovým doskám VELOX je ideálnym podkladom pod omietku. Viac na: www.velox-bausysteme.com ktorého vkladáte veľké kúsky ovocia aj zeleniny, takže vám čistenie a krájanie zdroja vitamínov Ergonomický prepínač na zariadení vám ponúka možnosť odšťavovania na 2 úrovniach, možné je aj manuálne odšťavovanie. Samo- zrejmosťou je automatická tepelná ochrana pre bezpečnú prevádzku a pevná základňa pre elimináciu vibrácií a kĺza- nia. Zariadenie sa po použití jednoducho demontuje a čistí. Výroba domácich zeleninových či ovocných štiav, kaší a šalá- tov nebola nikdy tak jednoduchá! Odšťavovač Orava OS-107 kúpite v značkových predajniach Orava či v e-shope www.orava.eu v odporúčanej cene 39,90 €.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

HELUZ FAMILY ZBIERA OCENENIA A ROZRASTÁ SA O ĎALŠIE ROZMERY Brúsený tehlový blok HELUZ Family 50 získal bronzovú medailu v súťaži Stavebný výrobok – technológia roku 2009. Jeho výrobca, spo- ločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., ho naj- novšie ponúka v dvoch ďalších rozmeroch, 38 a 44 cm. Tehlový blok HELUZ Family 50, ktorý bol na trh uvedený minulý rok, je určený hlavne na vý- stavbu rodinných domov v nízkoenergetickom a pasívnom energetickom štandarde. Jeho uni- kátne vlastnosti ocenila aj Česká stavebná aka- démia, keď ho v tohtoročnom 2. ročníku súťa- že Stavebný výrobok – technológia roku 2009 ohodnotila bronzovou medailou. Tehlový blok HELUZ Family je obľúbený aj u stavebníkov. Preto začal najväčší český výrob- ca tehlového materiálu s výrobou jeho ďalších dvoch variantov – v rozmeroch 380 a 440 mm. Tehlové bloky - rovnako ako ich predchodca - spĺňajú svojimi tepelnoizolačnými parametrami požiadavky na nízkoenergetickú stavbu bez za- teplenia. Murivo z týchto blokov má tiež dobré akumulačné a zvukovo izolačné vlastnosti, bez- problémovo zvláda kolísanie vlhkosti vzduchu a vďaka tomu zaručuje optimálnu mikroklímu na bývanie. www.heluz.sk KLUDI A-QAB: VÝDATNÁ A ZÁROVEŇ USPORÍ AŽ 50 % Nová sprchová generácia KLUDI A-QA má novú základnú ručnú sprchu, ktorá šetrí vodu pohybom prsta. Ultra plochá jednoprúdová ručná sprcha s veľkoplošnou 97 mm sprcho- vou hlavicou so 60 otvormi pre objemný spr- chový prúd sa jednoduchým pohybom prsta zmení na ECO sprchu. Prepnutím polohy sa zníži spotreba vody z normálnych 18 l/min. na 9 l/min., takže pri sprchovaní ušetríte až 50 % (pri tlaku 3 bar). Ak si práve šampónujete vlasy a potrebujete si ich opláchnuť veľkory- sejším prúdom vody, jednoduchým pohybom prsta si späť prestavíte na krátky čas sprchu na väčší objem padajúcej vody. Vďaka mož- nostiam regulácie spotreby vody sa tak pre vás ohľaduplnosť voči životnému prostrediu stáva uvedomelou zvyklosťou bez toho, že by ste sa museli zriecť svojho komfortu. Ruč- ná sprcha KLUDI A-QAb, ako aj celá séria, je vybavená dýzami zo špeciálneho materiálu odolného voči usádzaniu vodného kameňa. Ak sa na sprche aj vyskytnú, jednoducho ich odstránite zotretím palca. Sortiment novej KLUDI A-QAb zahŕňa 1S ručnú sprchu, 1S va- ňovo-sprchovú súpravu a sprchovú súpravu s nástennou tyčou. Povrchová úprava všet- kých týchto armatúr je chróm. Sprchy spĺňa- jú triedu hlučnosti I. S odporučenou cenou od 31 € v závislosti od konkrétneho modelu sa KLUDI A-QAb ručná sprcha stáva absolútnou jednotkou úsporných modelov sprchových ar- matúr. www.kludi.sk Sprchová zástena S500 by Antonio Citterio nezdôrazňuje iba vysokú úroveň vzhľadu, ale cenovým pomerom dizajn – kvalita vychádza v ústrety i požiadavkám bežných spotrebiteľov. Viac na www.sanitec.sk. 61 môže pri nastavovaní polohy meniť o 25 mm, montáž je možná i na nie úplne rovných ste- nách, napr. v starej zástavbe. Hladké vnútorné plochy sa rýchlo a jednoducho čistia, pričom Koralle ponúka aj možnosť úpravy GlasPlus, vďaka ktorej steká voda zo sklenených plôch omnoho ľahšie. Séria obsahuje sedem mode- lov a veľkostí, čo umožňuje množstvo rôznych riešení pri projektovaní kúpeľne s pôvodným dizajnérskym produktom. VIAC DIZAJNU PRE KAŽDÚ KÚPEĽ- ŇU Vzhľad kúpeľne sa stal neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu a prestíže, preto hrá dizajn stále dôležitejšiu úlohu. Aby si kvalitný dizajn v kúpeľni mohol dovoliť každý, predstavil značkový výrob- ca Koralle sprchovú zástenu S500 by Antonio Citterio v strednom cenovom segmente. Oproti trendu bezrámových spŕch nadviazal zná- my, niekoľkokrát vyznamenaný milánsky archi- tekt a dizajnér Antonio Citterio na princíp Fara- dayovej klietky. Ploché, hranaté profily z lesklého chrómu dodávajú orámovanej sérii posuvných dverí ich charakteristický vzhľad. S klasickou výš- kou 195 cm môžete zástenu využiť v sprchách na úrovni podlahy i s plytkými sprchovacími vanička- mi. Dvere, ktoré možno otvárať von i dovnútra, majú chromované úchytky a závesný mechaniz- mus, ktorý ich pri otváraní nadvihne a pri zatvá- raní spustí k tesneniu. Pretože sa stenový profil

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

64

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Je úžasné sledovať, ako sa prázdny chladný priestor premieňa na domov. Z bielych miestností sa stávajú izby, pribúda nábytok, farby, doplnky. Interiér dostáva tvár, začína rozprávať. Rastie a vyvíja sa spolu s ľuďmi, ktorí ho vytvárajú. Zaznamenáva všetky významné zmeny, objíma jeden súkromný svet. Poskytuje komfort, v ktorom sa skrýva funkčnosť. A to všetko v harmónií s najnovšími trendmi. Zosúladiť každodennú atmosféru bývania s aktuálnym dizajnom nemusí byť náročné. Najmodernejšie riešenia môžu jednotlivých domácnostiach priniesť revolúciu bývania, no pritom nechávajú priestor, aby vynikla individualita a cit pre dizajn ich obyvateľov. Poďte sa s týmito modernými koncepciami zoznámiť.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

64 Máte jednotvárny interiér a hľadáte inšpiráciu, ako ho premeniť na zaujímavý a originálny priestor? Celkový štýl interiéru určuje dokonalé zvládnutie veľkých plôch, teda podláh, stropov a stien. A práve preto najčastejšie siahame po úprave stien. Interiér sa stane vďaka týmto úpravám atraktívnym a nadobudne punc originality. P ri povrchovej úprave stien si môžeme vyberať z množstva alter- natív. Dnes „letia“ originálne riešenia, preto je vhodné namiesto klasického náteru, minerálnej či silikátovej omietky skúsiť aj niečo iné. Jednou z možností je aj návrat o niekoľko storočí späť a svoje steny vyzdobiť technikou starých antických majstrov. Originálnou dekoratívnou technikou, ktorá napodobňuje inovatívne výzdoby stien a výnimočnú krásu talianskych re- nesančných palácov, je systém ANTICHE TERRE FIORENTINE (Antické zeminy florentské), čo je obchodný názov pre nové dekoratívne náterové hmoty talianskej fir- my CANDIS, ktorá sa už niekoľko rokov zaoberá vývojom interiérových a exterié- Nový trend pre váš interiér

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

65 rových farieb v duchu tradície talianskych majstrov. Ako v minulosti, tak i dnes pri- spieva inovačnými výrobkami k mnohofa- rebnosti súčasného sveta. Antické zeminy florentské vznikli na základe požiadavky spojenia mimoriadnej talianskej umeleckej tradície a súčasných estetických, ale tiež zdravotných a ekologických potrieb. Toto jedinečné dielo vzniklo prácou mimoriad- ne schopných ľudí v dielňach, kde zeminy mesta Sien a toskánske zeminy boli mieša- né s vodou a bielkom a nakoniec s octom s cieľom rozpustenia zásaditých zložiek. Takto získané komponenty sa odborným spôsobom nanášali na steny palácov, kto- ré už stovky rokov obdivujú návštevníci. Prednosťou farieb je ich zdravotná a eko- logická nezávadnosť, pretože suroviny na výrobu sú chemicky neupravované, sú to čisté prírodné materiály. Celý systém je ekologický – ide o akrylátovú suspenziu vo vodnom roztoku, obohatenú pigmen- tami prírodnej živice. Náter je oteruvzdor- ný, umývateľný vodou a mydlom. Vytvára plastický dojem. Vďaka výbornej paroprie- pustnosti (difúzny odpor 0,11 m) je vhod- ný aj pre exteriéry, na pamiatkové objekty a na povrchy ošetrené sanačnou maltou. Veľkou výhodou je možnosť dodatočných opráv a korekcií natretých plôch. Vďaka vlastnostiam farieb je možné ich napája- nie a prepájanie, pričom nedôjde k naru- šeniu celistvosti a kompatibility náteru. Aplikácia náteru je jednoduchá. Na bež- nú stenu, upravenú na maľbu, sa nanesie v dvoch vrstvách podkladová farba FONDO. Dá sa použiť na rôzne druhy materiálov, napr. na omietku, betón, dre- vené panely, sadrokartón, drevotriesku, kov atď. Nanáša sa štetcom, valčekom, ale i striekaním. Podklad musí byť dobre vy- čistený, musia sa odstrániť nepevné časti a vyhladiť všetky nerovnosti. Nasávacie podklady sa naimpregnujú. Po zaschnutí podkladového náteru sa nepravidelnými ťahmi nanesie upraveným štetcom farba AZF. Materiál Antické zeminy florentské sa aplikuje striedavými ťahmi štetcom po 1–2 metroch a po 10–20 minútach mier- neho zasychania sa upravuje špeciálnym hladidlom. Zeminu je možné použiť aj na povrchovúúpravutypupomarančovejšup- ky, kde sa konečná úprava robí iba štetcom a výsledný efekt sa dosiahne rukou deko- ratéra. Získanú maľbu je možné kedykoľ- vek (pri maľbe i po jej zaschnutí) opakovať a doplňovať, pričom obavy z poškodenia estetického efektu sú úplne zbytočné. Redakcia z materiálov spoločnosti Candis Foto: Candis J.A.P. Slovakia adresa predajne: Zadunajská cesta 12, Bratislava J.A.P. Slovakia - stavebné puzdra pre zásuvné dvere - interierové a exterierové schodiská - povalové schody Predajná sieť po celej SR. Viac na: www.jap.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Tapety boli istý čas neobľúbeným artiklom. Pár vzorov, ktoré sa opakovali v každom panelákovom byte, predsudky a zlé skúsenosti s nekvalitnými tapetami ešte zo socializmu mali na svedomí ich útlm počas dlhého obdobia. V poslednom čase ale zažívajú nový boom. 66 Návrat R ozmanitosť vzorov, kvalita a mate- riály sa za roky posunuli aj v prí- pade tapiet inde. Stávajú sa hitom ako zaujímavý interiérový doplnok. Ich priaznivé ceny a zaujímavé vzory častokrát motivujú k relatívne lacnému refreshu in- teriéru. Dávno je preč doba, kedy nebolo z čoho vyberať, ale práve naopak, inšpirácie a možností je viac než dosť. Pri výbere ta- petyjealerozhodujúcichviacvecí.Nezáleží len na tom, či sa samotná tapeta páči. Dô- ležité je, ako bude ladiť v kontexte priesto- ru v ktorom bude použitá, ako sa doň hodí i vzhľadom k účelu interiéru, použitému

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

výsledky. Na čo však treba myslieť pred kúpou je aj to, koľko roliek budeme potre- bovať. Každý výrobca uvádza rozmer rolky a je dobré rátať aj s istou rezervou. Pokiaľ si na aplikáciu tapiet netrúfame sami, je dobré zavolať si na to odborníka. Vyhneme sa tak tomu, že budú nalepené krivo, či nebudeme s výsledkom úplne spokojní. Tapety nemusia byť ani zďaleka len výsa- dou bytov či rodinných domov, čoraz čas- tejšie nachádzajú svoje uplatnenie v štý- lových reštauráciách, baroch, obchodoch, firmách a ich reprezentačných priestoroch. Tu má často ich výber pod palcom archi- tekt tak, aby priestoru vdýchol štýl. nábytku či doplnkom. Aj pekná tapeta môže pri nevhodnej voľbe s ohľadom na interiér, kde ju chceme využiť, pôsobiť zle. Výberom môžeme veľa získať aj pokaziť. Rady odborníka - interiérového dizajnéra, sú preto vždy užitočné. Pomôže jeho pred- stavivosť v kontexte celého priestoru, jeho zariadenia a účelu využitia. Dôležité je, aby sme sa v priestore, ktorého súčasťou budú aj tapety, cítili dobre. Farebné kombinácie, či malé/veľké vzory - nie je jedno, čo máme na stene. Tapety sa dajú dokonca kombi- novať a docieliť tak môžeme zaujímavé

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

68 Je rozdiel, či je povrch tapety nejako štruk- túrovaný, má nejaký drobný vzor, alebo veľké vzory. Rôzne steny môžu mať na sebe rôzne tapety, ale opäť nie je jedno aké. Správne skombinovanie je dôležité. Inšpi- rujte sa fotografiami v článku. Výrobcom

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

týchto tapiet je spoločnosť BN Internatio- nal z Holandska a bez problémov sa dajú kúpiť aj na Slovensku, aj cez internet. Dnes je bežne dostať vinylové, vliesové či látkové tapety a pre najnáročnejších sú k dispozícii kontraktové tapety. Aj preto dokážu uspokojiť i najnáročnejšieho zá- kazníka. Vliesové tapety sú z netkaného textilného vlákna. Ľahko sa aplikujú, keď- že lepidlo sa nanáša len na stenu. Práve tento typ, aj keď je drahší, býva zaujímavý svojimi dizajnovými vzormi a pestrými farbami. Vinylové tapety majú dlhú ži- votnosť, sú odolné voči oteru, a aj preto sú drahšie ako klasické lacné papierové. Látkové tapety sú vďaka materiálu veľmi príjemné. Redakcia v spolupráci s Inspiredesign Foto: Inspiredesign

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

70 Na trh prichádza nová interiérová dekoratívna farba s výrazným vizuálnym efektom s názvom Brillant Effect. Kombináciou jednoduchej maliarskej techniky a špeciálnej farby je možné docieliť originálny a veľmi exkluzívny vzhľad, ktorý dokáže vytvoriť jedinečnú atmosféru v každej miestnosti. Farba s luxusným vzhľadom B rillant Effect je semitransparentná základná farba, unikátna nielen fi- nálnym vzhľadom, ale aj svojim zlo- žením. Obsahuje biele vločky – flokulanty, ktoré sa nespoja s farbou a vytvárajú tak hlavný vizuálny efekt. Farba je odolná voči oterom za sucha a je vhodná na natieranie rôznych podkladov - od omietok cez sad- rokartón a betónové panely až po hladké tapety, drevovláknité a drevotrieskové dosky. Dodáva sa v 1 kg a 2,5 kg balení. Farebné varianty Na tónovanie sa používajú univerzálne tónovacie farby HETCOLOR. Pri bielom podklade je možné s ich pomocou docieliť celkom 21 základných farebných varian- tov. Odporúča sa miešanie v pomere 180 gramov tónovacej farby HETCOLOR na 2,5 kg balenie farby Brillant Effect. Pokiaľ by sa HETCOLOR miešal vo väčšej kon- centrácii (nad 180 gramov), došlo by k roz- riedeniu flokulantov a následne k ovplyv- neniu požadovaného výsledného efektu farby. Jednoduchá aplikácia Vlastná aplikácia farby Brillant Effect je jednoduchá a ľahko zvládnuteľná. Na su- chý a čistý povrch steny sa najprv nanesie

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

v jednej vrstve podkladový náter bielou disperznou farbou, ako sú napríklad HET Klasik, Hetline alebo Brillant. Podkladový náter sa nechá dokonale zaschnúť, mini- málne však štyri hodiny. Pokiaľ je požia- davka na širšiu škálu výsledných farebných variantov, ako podklad sa môže použiť už natónovaná disperzná farba, napr. Klasik Color či Hetline LF tónovaný na tónova- cích strojoch v systéme Multicolor 2001. V priebehu zasychania základného náteru sa pripraví farebná zmes Brillant Effectu a vybraného odtieňa Hetcoloru. Farba sa mieša ručne, pri použití napr. vŕtačky a vretena by hrozilo pri vyšších otáčkach znehodnotenie obsahovaného flokulantu, čo by značne ovplyvnilo konečný vzhľad steny. Pokiaľ je podkladový náter dokonale su- chý, nasleduje aplikácia natónovanej zme- si Brillant Effect. Na nanášanie sa použí- va široký plochý štetec. Náter sa nanáša v jednej vrstve ťahmi tzv. „do kríža“. Už po tejto aplikácii môže zaschnutá farba slúžiť ako finálna reliéfna povrchová úprava ste- ny. Pokiaľ však chcete docieliť hladký, za- tretý vzhľad, je nutné zhruba po piatich až desiatich minútach, kedy náterová hmota zavädne, ľahko strhnúť povrch steny oblú- kovými ťahmi pomocou pružnej plastovej stierky s okrúhlymi rohmi. Táto stierka je súčasťou každého balenia výrobku Brillant Effect. Potom stačí už len nechať vrstvu na stene zaschnúť. Väčšinou stačia štyri až desať hodín, v závislosti od teploty a vlh- kosti vzduchu. Pre docielenie umývateľné- ho povrchu, je možné stenu po zaschnutí ešte natrieť transparentným vodou riedi- teľným lakom ako napr. Akryl OL. Typy týchto špeciálnych dekoratívnych farieb majú rozsiahle možnosti použitia, hodia sa pre súkromné reprezentatívne priesto- ry domov, konferenčné miestnosti alebo aj reštaurácie. Skrátka všade, kde chcete priestoru dať zvláštnu, zaujímavú atmo- sféru a luxusný vzhľad. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou HET Foto: HET

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

74

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Kamenné obklady, kamenné ploty, a lícová tehla HAKLÍK LÁMANÝ PÁSIK EKOPLOT KRIVÁŇ KLINKER kontakty: fax: 042 462 41 59, mobil: 0907 792 976, 0905 407 811 Farská ul. 1708 018 61 BELUŠA www.pieskovec.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

ti od typu minimálne 1,5 kW. Priemerne váš domov prehreje výkonom cca 3 kW, čo postačuje na vyhriatie väčšej miestnosti. VYUŽITIE Svetoví, ale už aj domáci architekti a dizaj- néri s obľubou využívajú tieto exkluzívne prvky vo svojich návrhoch, nakoľko pre rozmanitosť tvarov a materiálov vytvára- jú spolu s ostatným inetriérom dokonalý súzvuk a navodzujú neopakovateľnú oso- bitosť priestoru. 74 Krb pre každého V prípade, že túžite po krbe, ale jeho inštalácia vzhľadom na komín nie je možná, nič nie je stratené. Na našom trhu sa čo- raz viac udomácňuje nová ge- nerácia krbov - biokrby. Úžasná myšlienka využiť alternatívne palivo, ktoré nespôsobuje vznik škodlivých emisií. P ri používaní biokrbu nepotrebujete komín, nakoľko sa v ňom používa špeciálne palivo - bioetanol. Bio- etanol je lieh upravovaný na tento účel, používaním ktorého nevznikajú žiadne zdravotné riziká. Výsledkom je nádherný žltý plameň, kde produktom horenia je len oxid uhličitý a vodná para. Takže potešiteľ- né je, že na rozdiel od ostatných tepelných zdrojov, ovzdušie v miestnosti nevysušuje, ale naopak zvhlčuje. Biokrb má samozrej- me aj svoju výhrevnosť, ktorá je v závislos-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Vhodný typ krbu sa dá vybrať zo širokej palety voľne stojacich, stenových, moder- ných, štýlových... Sú vhodné do domácností, hotelov, rešta- urácii, reprezentačných miestností. Sú ide- álne pre pasívne domy, mezonetové byty a apartmánové domy v chránených oblas- tiach. Sú šetrné voči životnému prostrediu, pretože palivo sa vyrába z ekologického materiálu – plodín, a pri horení neznečis- ťuje ovzdušie, nezaťažuje odpad. SPOLOČNOSŤ FLAMEDECOR Výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá má vo svojom portfóliu biokrby od rôznych európskych dodávateľov, ale má aj vlast- ne dizajnové štúdio Flamedizajn, ktoré navrhuje jednak podľa požiadavky klienta a jednak vlastné dizajnové návrhy, ktoré patria medzi najpredávanejšie. Biokrby môžete vidieť v najväčšom showroome na Slovensku s plochou 120 m2 na Hlavnej ulici 24 v historickom centre Košíc, kde je prezentovaných okolo 30 krbov. Biokrby si môžete prezrieť aj na interneto- vom portáli Flamedecor a objednať si daný krb aj z pohodlia domova cez e-shop. VLOŽKY DO EXISTUJÚCICH KRBOV Pre zákazníkov, ktorí majú klasický komí- nový krb a nevyužívajú ho, či už z dôvodu nevyhovujúceho komína, alebo z dôvodu pracnej obsluhy a údržby krbu, sa dodá- vajú špeciálne vložky, ktoré sa jednoducho vložia do ohniska. Výhodou tejto alterna- tívy je, že klasický krb je možné využívať denne bez nepríjemných prídavných čin- ností. INŠTALÁCIA A OBSLUHA Inštalácia bezkomínových krbov je veľmi jednoduchá. Voľne stojaci krb sa jednodu- cho položí do priestoru, bez akýchkoľvek prípojok. Stenové krby sa zavesia na stenu podobne ako obraz. V prípade, že sa jedná o zabudovanie biokrbu do steny, je nutné prenechať túto činnosť odborníkom. Čo sa týka obsluhy, je rovnako nenároč- ná. Palivo sa naleje do nádržky v biokrbe a zapáli zapaľovačom. Intenzitu horenia, a tým aj spotrebu, si viete regulovať klap- kou, ktorú použijete aj v prípade, ak chcete biokrb predčasne uhasiť pred vyhorením paliva. VÝHODY Na záver by sme chceli zhrnúť výhody bio- krbov. V prvom rade sú to nízke investič- né náklady, jednoduchá údržba a obsluha, čistota horenia a absencia komína. Ďalej je to rôznorodosť dizajnu, flexibilita a v ne- poslednom rade aj výhrevnosť. Viac infor- mácií získate na www.flamedecor.sk. Flamedecor, Hlavná 24, Košice, 040 01, tel. 055 622 31 47, email : flamedecor@flamedecor.sk, www.flamedecor.sk Foto: Flamedecor 75

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Na trhu sa objavila novinka v oblasti systémov na ovládanie osvetlenia a zatemňovacích roliet pre rôzne činnosti a aktivity v miestnostiach. Nový systém GRAFIK Eye QS prináša pohodlné ovládanie a rozšírenie vizuálneho prostredia pre ľudí vo vnútri riadených objektov. 76 1 2 Nový systém na ovládanie osvetlenia

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

S ystém umožňuje meniť a ovládať osvetlenie a svetelnú atmosféru, ktorá vás obklopuje vo vašom domá- com prostredí, či už sa jedná o samostat- nú izbu, bytovú jednotku, celý dom v jeho interiéri i exteriéri. Systém tiež umožňuje vytvoriť veľmi jemné prepojenie umelého a denného osvetlenia, pomocou sekcie tie- niacej techniky, ktorú ponúka, a pomáha tak zvýšiť efektivitu a úsporu energie. GRAFIK Eye QS vylepšuje ovládanie a architektúru osvetlenia. Má jednoduché ovládanie, veľké, gravírované, podsvietené tlačidlá a informačný displej s voliteľným jazykom. Jeho jednoduchá integrácia sa dá spojiť s roletami, senzormi pohybu, A/V zariadeniami a ovládacími systémami ma- nažmentu budov. Roletový systém Sivioa QS rolety majú takmer nehlučný chod – 44dB (merané 1m od rolety), za- isťujú „riadenie“ denného osvetlenia bez akéhokoľvek rušenia aktivity v miestnosti. Systémy Sivioa QS využívajú presné a ele- gantné ovládanie patentovanou technoló- giou Lutron QED – Quiet Electronic Drive technologie. Rolety všetkých okien sa spúšťajú, pohy- bujú a zastavujú súčasne, sú perfektne za- rovnané a ich pohyb je absolútne plynulý. Minimálne 20mm postranné svetelné špá- ry zaistia maximálne zakrytie okien. Indikátor šetrenia energie má zabudo- vané hodiny pre automatické ovládanie a priame spojenie so senzorom pohybu pre automatické vypnutie, prípadne zapnutie. Viac možností pre architektov ponúka aj plne voliteľný počet roletových zón (0, 1, 2, 3) s mnohými voľbami farby a povrcho- vej úpravy. Svetelné scény Zvolením a správnym výberom svetel- nej úrovne rôznych aktivít a udalostí v priestore rezidencie si môžeme zmeniť napr. obývačku pre rodinnú párty, pozera- nie domáceho kina alebo TV, relax a pod. Doplnením alarmu s použitím vnútorných hodín systému vieme vytvoriť mód simu- lujúcej prítomnosti v čase návštevy diva- dla, v lepšom prípade dovolenky. 1.Scéna : Všetky svietidlá sú zapnuté sko- ro na 100% pre upratovanie, prípadne hra- nie sa detí, rolety sú vytiahnuté. Obr. 1 2.Scéna: Svietidlá sú stlmené na nízku úroveň - ideálne sledovanie domáceho kina, rolety sú zatiahnuté. Obr. 2 3.Scéna: Pozeranie TV je viac všedné a zvyčajne je lepšie mať svietidlá o niečo jasnejšie, rolety sú stiahnuté na úroveň tienenia obrazovky. Obr. 3 4.Scéna: Môže byť vhodná pre relax, prí- padne inú aktivitu a osvetlenie je nasta- vené napr. aj pre čítanie. Tieniace rolety môžu byť zatiahnuté. Obr. 4 Elegantné, intuitívne ovládanie Integrujte rolety a závesy hladko so systé- mami ovládania osvetlenia Lutron®. Ovlá- dajte elektrické aj prirodzené svetlo pomo- cou klávesníc, ktoré majú konzistentný, estetický dizajn. Systém ovládania osvetlenia Lutron Grafik EyeTM QS ponúka ovládanie svetiel pod- ľa scény v akejkoľvek časti domu. Jedným tlačidlom je možné nastaviť jemný alebo výrazný prechod osvetlenia a roliet: • Domáce kino • Spálňa • Obývačka Integrácia Systém možno ľahko integrovať s iný- mi systémami vrátane audiovizuálnych, scénických, bezpečnostných zariadení a s dotykovými panelmi. Rozšírte jedno- dotykové ovládanie na celú domácnosť so systémom ovládania osvetlenia Lutron HomeWorksTM. Integrujte ho s iným do- mácim systémom, zjednodušte si každo- dennú rutinu a vylepšite bezpečnosť, všet- ko dotykom tlačidla. 77 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

78 nie prednastavených scén a ovládanie zón stlačením jediného tlačidla. K systému sa možno kedykoľvek a odkiaľkoľvek pripojiť prostredníctvom zabezpečeného pripoje- nia. Pre ľahkú navigáciu a ovládanie týchto priestorov je tu možnosť grafického riadia- ceho softwaru. Rozsah systému môže byť od nižších ra- dov, až po vyššie rady a je možné kedykoľ- vek ich ľahko upgradovať. Výkonnosť, kompatibilita a spoľahlivosť Funkcia riadenia udržuje priebeh systému v stave optimálnom pre požadovaný vý- kon. Zákaznícky prispôsobené užívateľské rozhranie chráni pred neoprávneným prí- stupom. Systém spolupracuje so súčastnými systé- mami Lutron a umožňuje rýchlu a ľahkú aktualizáciu týchto systémov. Systémy sú svojim dizajnom, kontrolou kvality a vý- konom vo svojom obore nedostihnuteľné. V prípade mimoriadnych situácii je nor- málny neprerušený priebeh zaistený nie- koľkonásobným záložným systémom. Spoločnosť Lutron v súčasnosti sprístup- nila novú škálu možností vynikajúcou in- tegráciou systémov ovládania elektrického a prirodzeného svetla so zameraním na inovácie, prvotriednu konštrukciu a služ- by zákazníkom. Spoločnosť Lutron spája technológiu s dizajnom a environmentál- nou citlivosťou pri výrobe ideálneho rieše- nia pre akúkoľvek zostavu. Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Uni Light, spol. s r.o. Foto: Uni Light, spol. s r.o. • Domácnosť akejkoľvek veľkosti • Bezdrôtové klávesnice • Automatické riadenie astronomickými hodinami Systém Homeworks dokáže simulovať po- užívanieosvetleniabehomvašejneprítom- nosti, a to tým spôsobom, že zaznamená- va históriu používania svietidiel v určitom časovom úseku, ktorý si nastavíte. Ľahké ovládanie a variabilita Užívatelia môžu riadiť systém prostredníc- tvom softwaru alebo nástenných ovláda- čov z niekoľkých miest. Je možné vyvola-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

najtichšie digestory na trhu s hlučnosťou už od 25 dbA pri optimalizovaných vysokých výkonoch kvalita technológií je hlavnou prioritou značky Sirius Tichý luxus ... ...vo vašej kuchyni! www.digestory.eu Najnovšie svetové trendy prinášajú už aj do našich zemepisných šírok inovatívne a exkluzívne prvky vo vybavení našich domácností. Spoločnosť Steel S.p.A. je výrobcom vysokokvalitných domestifikovaných pôvodne profesionálnych varných centier pričom ucelená ponuka obsahuje kompletnú zostavu čo pre vaše gurmánske chúťky potrebujete, teda kompletné vybavenie v ucelenej rade sporák, rúru, digestor a chlad- ničku. www.sporaky-chladnicky.eu LUXUSNÉ VARNÉ CENTRUM... ... U VÁS DOMA! Výhradne autorizované exkluzívne obchodné zastúpenie pre značku STEEL v Slovenskej a Českej republike: Dušan Urgela, ul. Ľ. Štúra 5150/52-401, Zvolen, Tel: 0911/551 272, 0918/416 988

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Elektronizácia spoločnosti sa stala takou neodmysliteľnou súčasťou našich životov, že už ju ani nevnímame ako niečo, čo prichádza zvonku. Naše domácnosti sú vybavené nielen televízormi, práčkami či chladničkami. Za poslednú dekádu húfne pribudlo stolových počítačov a laptopov a s tým súvisiace ďalšie zariadenia, ako sú modemy, routre, reproduktorové zosta- vy, prípadne malé domáce tlačiarne či externé harddisky. Elektronické spotrebi- če sú všade vôkol nás a sme od nich čím ďalej tým viac závislí. Ich ochrana je preto dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. 80 V ývoj vo vybavení domácimi spotre- bičmi nám významne zjednodušu- je život, a aj preto do nich investu- jeme nemalé finančné prostriedky. Často ide o státisícové sumy. Zvýšením hodnoty elektronikou vybavených zariadení v do- mácnosti sa významne mení aj potenciál- na škoda na týchto zariadeniach v dôsled- ku prepätí. Preto je dobré, keď v takto vybavenom byte či dome, myslíme aj na prepäťové systémy, ktoré môžu eliminovať prípadné škody. Ešte dôležitejšie je ich uplatnenie vo firemných budovách. Prepäťové ochra- ny sa používajú v inštalačných rozvodoch napájacích sietí v najrozličnejších oblas- tiach. Sú vhodné tiež pre elektronické sys- témy inteligentných budov. Dodávatelia túto oblasť pokrývajú od vstupnej ochra- ny pre zvedenie bleskových prúdov až po oblasť merania, riadenia, regulácie a auto- matizácie technologických procesov ako aj v oblasti dátových prenosov a výpočtovej techniky. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že vzhľadom k pokračujúcej „elektronizá- cii“ stále nových oblastí života, sa rozširuje i použitie prepäťových ochrán o ďalšie trž- 1 Ochráňte svoje elektrospotrebiče

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

81 blízkym alebo nepriamym úderom blesku, slúžia naše nové výrobky SPD typu 1,“ hovorí Kristián Takács, vedúci obchodného úseku spoločnosti KIWA, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou pre- päťových ochrán. „V Európe sú v súčas- nosti hitom prepäťové ochrany pre fo- tovoltaiku, kde sme pre tento segment vyvinuli nové produkty na svetovej úrovni. Veľký objem dodávok v rámci tejto komodity smeruje do západnej Európy. Naše prepäťové ochrany pre fo- tovoltaiku zodpovedajú na trhu obvyk- lým štandardom pri zvlášť výhodnom pomere výkon/cena.“ Spoločnosť momentálne prichádza na trh so zaujímavou novinkou. Je to výrobok POm I LCF 30, s predradenou poistkou 315 AgL/gG. Produkt plne vyhovuje po- žiadavkám EN 61643-11/A11. Keďže vý- robok je postavený na báze sériového za- pojenia varistorov a bleskoistky, problém následného prúdu je u tohto riešenia ne- známy, pričom bleskoistka v sérii zabezpe- čuje nielen nulový únikový prúd, ale i vý- znamné predĺženie životnosti varistorov. Zaťažiteľnosť výrobku bola už odskúšaná i na 35 kA (10/350) dlhej vlny s pozitív- nym výsledkom, deklarovaný parameter 30 kA (10/350) nie je teda v žiadnom prí- pade „na hrane“, ako sa s tým u niektorých výrobkov občas stretávame. Je to výrobok, ktorý môže v celom rade aplikácií nahradiť doteraz často používané výkonové iskriš- tia. Henrich Varga Foto: KIWA, archív redakcie 1. POm I R LCF 30 KIWA 2. Fotovoltaiky typ 1 - PO I 2+1 R PV a PO I 4+1 R PV 3. Fotovoltaiky typ 2 - PO II 3 PH a PO II 2+1 R PH 4. Inštalačný príklad zapojenia POm I LCF 30 v sieti TN-C-S 5. Príklady aplikácií modulu prepäťovej ochrany typu POD-275 KIWA 6. Inštalačné príklady aplikácie 2 3 4 5 6 né segmenty. Prepäťové ochrany predsta- vujú dôležitý komponent elektrotechnic- kých a elektronických systémov. „Na ochranu elektrických sietí a zaria- dení v priemyslových objektoch, ad- ministratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných do- moch s prípojkou zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

82 Novinka z kategórie parných generátorov Tefal Easycord Pressing GV5240 v bielo vínovej farbe zaručí profesionál- ny výsledok. Znie to neuveriteľne, ale sila a množstvo pary takto vyrobenej, dokáže ušetriť až 50% z obvyklého času na žehlenie. Rýchlosť zaručuje vysoký parný výkon až 90g/min s tlakom pary 4,5 baru a pokojne ňou môžete žehliť aj nie- koľko vrstiev bielizne súčasne. Parný generátor je vybavený žehličkami s najklznejšou žehliacou plochou na trhu Ultragliss Diffusion. Bojler z nerezovej ocele s objemom 1 liter kapacitne vystačí na 1,5 hodiny nepretržitého žehlenia. Jednoduché ovládanie generátora, doplnené pohodlným novým el. sys- témom navíjania a extra zväčšeným priestorom pre uloženie šnúry a parnej hadice, zvládnu aj menej zdatné technické typy. Cena: 164,90 € Rýchlovka s parným generátorom Ak to vyskúšate raz, nebudete chcieť prestať. A čuduj sa svete, manželovi to vôbec nebude preká- žať. Praktické kvality, ktoré parný generátor ponúka, odzbroja každého. Dostupná cena je jednou z nich. Tá sa pohybuje už na úrovni lepších žehličiek okolo 160 eur. Žehlenie s parným generáto- rom je neskutočne rýchle, ušetrí vám množstvo času, ktorý môžete venovať milším aktivitám. Napríklad s manželom. Rýchlonahrievací parný generátor Tefal ProExpress Anticalc Turbo GV8360E0 je už za 2 minúty pripravený podávať super žehliaci výkon. Tak ako ostatní kolegovia z rodiny parných generátorov, aj Tefal ProExpress Anticalc Turbo zrýchli dobu žehlenia až o polovicu, vďaka účinnej kombinácii veľkého tlaku s trvalým výstupom pary. Aby ste boli v obraze, hovoríme o tla- ku 5 barov, ktorý vygeneruje turbo paru až 200g/minútu. Vodu do nádobky dopĺňate počas žehlenia kontinuálne, bez prerušenia práce. Ak by ste predsa len žehličku odložili, po 8 minútach sa automaticky vypne. Generátor je vybavený unikátnym patentovaným systémom odvápňovania Anticalc collec- tor, ktorý automaticky zachytáva vápenaté usadeniny a nečistoty z vody, čo významne predlžuje životnosť parného generátora. Jeho čistenie je náramne jednoduché- zberač vyberiete z prístroja a opláchnete ho pod tečúcou vodou. Všetko je dômyselne premyslené tak, aby ste nielen rýchlo a kvalitne ožehlili, ale aby aj manipulácia bola veľmi pohodlná. Slúži k tomu automatické naví- janie kábla, takisto široká pätka žehličky so systémom Ultracord pre jednodu- chú manipuláciu s prívodnou hadicou o dĺžke 1,8m a tiež Lock systém, ktorý bezpečne uchytí žehličku na generátor a zaistí jeho jednoduché prenášanie. Napríklad z elektrodomu priamo až ku vám domov. CENA: 331,91 € Najvyššia kvalita za výbornú cenu a množstvo ďalších predností, ktoré oce- níte pri osobnom styku s vyššie menovanými pánmi. Krstné meno majú Tefal. Priezvisko si môžete vybrať podľa ich výkonnosti a kvalít: Easycord Pressing alebo ProExpress Anticalc Turbo. Je len na vás, ktorý bude u vás bývať. Viac informácií nájdete na www.tefal.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Orava DAV–111: multitalent na domácu zábavu Domáce kino so zabudovaným LCD televízorom a DVB–T tunerom Orava DAV-111 poslúži rovnako dobre na pozeranie filmov, televíznych staníc, na prehrávanie hudby, aj na sledovanie videa. Nahradiť môže rádio, televízor aj domáce kino a vďaka možnosti pripojenia prehrávača iPod plní spoľahlivo aj funkciu centrálnej reprosústavy. Vyzerá na prvý pohľad ako hudobný prehrávač, ale vďaka prítomnosti vstavaného 7- palcového LCD televízora a DVB–T tunera umožňuje prehrávať televízne vysielanie či DVD filmy aj vo formáte DivX. Okrem CD či DVD nosiča môže obraz pochádzať aj z USB kľúča alebo MP3 prehrávača. Pokiaľ vlastníte iPod, ľahko ho zapojíte do dokovacej stanice a hudbu či video spustíte priamo z nej. Dva reproduktory, ktoré sú súčasťou domáceho kina, môžete nechať pri zariadení, alebo ich rozmiestniť a vychutnať si tak priestorový zvuk. Zariadenie si poradí s prehrávaním analógového aj digitálneho vysielania a prijíma rozhlasové stanice v pásme AM i FM. Podporuje hudobné formáty MP3 a WMA a dovoľuje prezeranie fotografií vo formáte JPEG. Funkcie displeja umožňujú zvýšiť alebo znížiť jas, kontrast alebo sýtosť obrazu. Orava DAV-111 disponuje funkciou inteligentného ekvalizéra, vďaka ktorej si na ňom naladíte rôzne LED TV Orava LT-514: stvorený pre dokonalý výkon Revolučný LED TV prijímač Orava LT-514 s uhlopriečkou 48 cm má LCD panel skonštruovaný za pomoci technológie PhlatLight pre LED podsvietenie na hranách LCD panela. Veľké množstvo svetla vzniká prácou malého množstva RGB PhlatLight LED uložených po stranách LCD panela, zatiaľ čo mikrošošovky zabezpečujú vedenie svetla po ploche panela a jeho nasmerovanie k divákovi. Vďaka použitiu tejto technológie sa pri televíznych prijímačoch dosahuje okrem vyššieho jasu aj bohatšie farebné spektrum a hlbší kontrast než v prípade kla- sického podsvietenia LCD. A tak sú jasné obrázky ešte jasnejšie a tmavé obrázky ešte tmavšie. Ďalšou výhodou tejto technológie používanej po mobiloch, MP3 prehrávačoch a PDA aj pri TV prijímačoch je spoľahlivosť a dlhšia životnosť, kto- rá je za určitých okolností na úrovni až 100 000 hodín. Užívateľov navyše poteší podstatne nižšia spotreba energie. Dokonalý obraz si tak môžete vychutnať na širokouhlom 19“ displeji s rozlíšením SXGA 1366 x 768 a použitím až 16,7 milió- na farieb, jasom 250 cd/m2 , dynamickým kontrastom 10 000: 1 a odozvou 5 ms. Výhodou je široký zorný uhol, hoci TV prijímač je Super Slim – ultra tenký. TV prijímač disponuje 1x HDMI konektorom, 1x SCART konektorom, vstupom pre počítač, výstupom pre slúchadlá, RF vstup na pripojenie antény alebo káblovej televízie a DVB-Tunerom na príjem digitálneho signálu. Do pamäte TV prijímača si môžete uložiť 200 analógových a 500 digitál- nych TV staníc. TV prijímač sa jednoducho ovláda, ľahko sa v jeho funkciách zorientujete vďaka prehľadnému menu aj v slovenčine. Maximálny príkon TV prijímača je 45 W. Cena 239 €. Fitness osobná váha Orava EV-6 pre štíhlu líniu Vašou pomocníčkou na chudnutie do plaviek sa stane fitness váha Orava EV-6 s funkciou merania telesného tuku a podielu vody, ktorá spoľahlivo odmeria hmotnosť každého člena vašej rodiny do 150 kg s presnosťou na 100 g. Na váhe si vopred nastavíte režimy váženia muž či žena, odvážite sa a svoje namerané hodnoty, zobrazené na LCD displeji, si uložíte do pamäte váhy, kam sa zmestia údaje až o 8 oso- bách. Ako zdroj slúži jedna 9 V batéria. Cena 19 €. 83 INFOMIX frekvencie prehrávania. Orava DAV-111 má v sebe nahraté aj hry ako Tetris, Hľadanie mín alebo Rush Hour. Cena 99 €. Viac informácií nájdete na: www.orava.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Mrazničky a 6. zmysel Ak ste práve zabsolvovali úspešnú rybačku a chcete si úlovok uchovať mrazením dlhší čas, musíte zvyčajne pri mrazničkách aktivovať funk- ciu „rýchle zmrazenie“, niekedy s predstihom až 24 hodín. Vďaka 6. zmyslu stačí, ak takéto potraviny vložíte do mrazničky a výkon mraze- nia sa automaticky zvýši tak, aby v čo najkratšej možnej dobe dosiahol ideálnu teplotu mrazenia. Navyše zachová maximálnu kvalitu potravín a ušetrí až 30% energie! Majú zmysel pre 6. zmysel Povedzme si úprimne, väčšina z nás netuší, čo sa za označením „spotrebič so 6. zmyslom“ skrýva. Prinajlepšom ste boli presvedčení, že ide o skvelý reklamný trik spoločnosti upú- tať na seba a svoj produkt pozornosť. Omyl, vážení! 6. zmysel je patentovaná funkcia spoločnosti Whirlpool, ktorá ako jediná na svete má vo svojom portfóliu spotrebiče označené týmto prívlastkom. S ú to inteligentné výrobky, ktoré myslia za nás. Zrejme ste zvedaví, čo to v praxi zna- mená... Chladničky a 6. zmysel Poznáte to. Vypadne vám elektrina, alebo necháte dlhšie otvorené dvere chladničky. Alebo iba nakúpite obrovské zá- soby potravín na víkendovú párty. Senzory zabudované vo vnútri chladničky a mrazničky zaznamenajú každú zmenu teploty. Vyšlú signál do kontrolného centra, ktoré zmobili- zuje do činnosti kompresor, aby sa teplota čo najrýchlejšie vrátila na pôvodnú úroveň. Upraví ju až 5 x rýchlejšie ako bežná chladnička. Vďaka 6. zmyslu potraviny vyzerajú, voňajú a chutia čerstvo veľmi dlho. O vysokej energetickej úspore sa presvedčíte sami na účte za elektrinu. Chladenie sa totiž automaticky zosilňu- je len v prípade potreby. Chladiace zariadenia s označením 6. zmysel No Frost majú patentovaný beznámrazový systém. Nútená cirkulácia chladného vzduchu zvyšuje kvalitu uchovávania potravín a zvyšuje komfort využívania spotrebiča – jednoduchá údržba a už žiadne rozmrazovanie. cirkulácia chladného vzduchu zvyšuje kvalitu uchovávania potravín a zvyšuje komfort využívania spotrebiča – jednoduchá údržba

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

85 6. zmysel a umývačky Stačí jedna detská narodeninová oslava a ste radi, že žijete v 21. storočí a umývačka riadu nie je len utopická predstava. Len vložíte riad dovnútra a umývačka so 6. zmys- lom si sama zvolí optimálny umývací cyklus tak, aby bola spotreba vody, času a energie čo najnižšia. Duálny senzor počas celého procesu monitoruje stupeň znečistenia vody, množstvo plávajúcich nečistôt a tvorbu peny a získanú informáciu odovzdáva každých 10 sekúnd do riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka sama prispôsobí intenzitu, teplotu vody a čas umývania. Programy 6. zmysel usporia až 30% energie, vody a času v porov- naní s bežnou umývačkou riadu. Čerešničkou v kategórii umývačiek je 6. zmysel AQUASTEAM. Účinok pary skracuje umývací cyklus, zmäkčuje nečistoty, prináša vylepšený výsledok umývania vďaka jemnej sile pary. Mikrovlná rúra a 6. zmysel Čo získate, pokiaľ si zaobstaráte mikrovlnnú rúru s technológiou 6. zmysel? Rozličné možnosti prípravy jedla. 6. zmysel automatic- ky prispôsobuje čas varenia a výkon pre perfektný a chutný výsle- dok. Zatlačením jediného tlačidla mikrovlnka pripraví chrumkavú pizzu, hranolky, automaticky roz- mrazí či zohreje jedlo na správnu teplotu, alebo ho uvarí v pare. Pračky, sušičky a ich 6. zmysel Pri pračkách s touto technológiu jednoducho vložíte bielizeň do pračky a ona si sama nastaví optimálny prací cyklus s maximálne efektívnym využitím zdrojov. Inteligent- ná technológia 6. zmysel rozpozná veľkosť vloženej náplne a automaticky nastaví parametre prania. Šetrí až 30% energie, vody a času. Ak k 6. zmyslu pridáme slovo Aquasteam, šetriace percentuálne číslo sa vyšplhá na 50%. Vďaka prírodnej sile pary je technológia nekompromisná ku škvrnám, ale jemná ku tkaninám. Sušičky bieliz- ne so 6. zmyslom taktiež automaticky nastavujú cyklus sušenia a neustále sledujú úroveň vlhkosti vašich odevov. 6. zmysel v multifunkčných rúrach, odsávačoch pár a varných doskách V multifunkčných rúrach adaptuje 6. zmysel čas pečenia a priebežne kontro- luje stav pripravovaného jedla. Vy si len zvolíte na displeji vaše obľúbené jedlo a môžete si pochutiť! Ani kategóriu odsávačov pár 6. zmysel neobišiel. Sú to vlastne tri senzory, ktoré merajú množstvo dymu, tepla a pár vychádzajúcich z varnej dosky. Pri určitej hodnote sa odsávač samočinne zapne a pri dosiahnu- tí optimálneho ovzdušia sa taktiež sám vypne. 6.zmysel a varné dosky sa tak- tiež kamarátia. Presne zaznamená bod varu v hrnci postavenom na indukčnej varnej doske, na čo vás upozorní vizuálnym a akustickým signálom. Bod varu udrží konštantný aj po pridaní jedla do vriacej vody a varí ho presne nastavený čas. Varná doska sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času varenia. Inteligentná technológia 6.zmysel aj tu garantuje maximálnu kontrolu varenia s úsporou až 20% energie. Viac na www.6zmysel.sk Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Whirlpool Foto: Whirlpool

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

86 Tvrdí o sebe, že je stále decko a že keď sa vyčerpá v maľbe, bude sadiť stromy a kvety. „Každé decko kreslí a maľuje, to je úplne archetypálne, až neskôr začne používať počítač a mobil, točiť videá a robiť fotky. Mňa asi bavia tie archetypálne záležitosti.“ Maliarka Jana Farmanová. Správny pomer citu a schopností

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

87 maľbu som si vybrala veľmi dávno a stále v nej vidím možnosti. Ono to nie je ani tak, že čím, ale o čom a ako. A mám rada osob- né umenie, také čo sa človeka dotýka, čo ho pokojne aj dojme, alebo čo sa nehanbí ukázať mu viac ako len špekuláciu rozumu a dobrý vtip,“ hovorí Jana o svojom vzťahu k maľbe. Podľa jej vlastných slov ju nudí umenie, ktoré je len dobrým nápadom, ale bez adekvátneho formálneho preve- denia. Jane Farmanovej však nejde o for- málnu dokonalosť, ale o správny pomer citu a schopností, tak aby zostal priestor J ana Farmanová patrí medzi naj- významnejšie predstaviteľky figurál- nej maľby u nás. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u pro- fesora Jána Bergera a absolvovala cyklom malieb Chvála všednosti. Od roku 1995 vystavuje samostatne doma aj v zahraničí. Okrem umenia sa zaoberá psychológiou a angažuje sa aj ako aktivistka v starostli- vosti o pamiatky. „Jana Farmanová je výraznou maliarskou osobnosťou. Autorkina figurálna maľ- ba vychádza zo znakov filmovej skratky, prepisov reportážnej a dokumentárnej fotografie, osobných rodinných fotiek, za- znamenaných spomienok, zážitkov alebo aj klasického zobrazenia podľa modelu. Janine maľby sú zaujímavé hutnou výpo- veďou, vizuálnou a tematickou kolážou pozerajúcou sa do osobných a vnútorných priestorov životných momentov,“ hovo- rí o maliarke historička umenia Gabriela Garlatyová A prečo Janu Farmanovú očarila práve maľba? „Môj muž je vždy nadšený z to- ho ako voniam od terpentínu. Ale vážne,

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

88 „Čo sa týka otázky interpretácie, myslím si, že neujdeme svojej vlastnej skúsenosti, takže nech si každý interpretuje ako chce a vie. Sama by som celkom nevedela pove- dať, čo do obrazu vkladám. Nie je to tak, ako keď varíte polievku, viete čo do nej dávate a aj tak dvakrát úplne rovnakú neu- varíte, všetko zohráva svoju úlohu presne v danej chvíli a nie všetko dokážeme vy- stopovať rozumom a pomenovať.“ Jana Farmanová nemá problém s označe- ním „ženská maliarka“. Témy jej diel majú často autobiografické črty, avšak mimo čas a priestor. S kontextom manipuluje ako sa jej zachce, takže nejde o žiadnu čitateľnú exhibíciu, či terapiu. „Navyše mám dve dcéry, sestru a dve netere, veľa múdrych veľkých kamarátok a od detstva vynikajú- ci vzťah s mamou. Najpodstatnejší človek môjho detstva bola babka matriarchál- neho typu. Ženskému svetu neujdem... A ako to kto myslí s tým prívlastkom „žen- ská“ nechám na neho.“ Henrich Varga Foto: archív Jany Farmanovej na pokračovanie, aby zostalo niečo nedo- povedané, viacvýznamové, a preto vzrušu- júce. „Také umenie milujem a je jedno či je to maľba alebo video, kniha či film. Práve- že k maľbe som oveľa kritickejšia a ne- nadchne ma len tak niečo. K výpovediam v iných médiách som zhovievavejšia.“ Zo súčasného vizuálneho umenia dáva prednosť Michaelovi Borremansovi, ikone Lipskej školy – Neovi Rauchovi, Luckovi Tuymansovi, Marlen Dumas a dlhodobo Balthusovi, Hopperovi, Munchovi , Louise Bourgeois, El Grecovi, Goyovi a anonym- ným umelcom z Pompejí.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

91

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Nadčasový LUXUS v kúpeľni Kúpeľňa už nie je v našej domácnosti len funkčnou miestnosťou na očistu tela. Mnohým z nás slúži aj na relax a očistu ducha, keď sa, ponorení do priestrannej vane alebo stojac v sprchovacom a masáž- nom boxe, úspešne zbavujeme stresu uplynulého dňa.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

91 A k sa spojí viacero expertov vo svo- jom obore, zaručene vznikne výsle- dok, ktorý svojou remeselnou pre- pracovanosťou, nápadmi a technickými riešeniami nenechá nikoho na pochybách, že ide o skutočnú kvalitu. Nemecký expert na výrobu armatúr Kludi opäť potvrdil, že spolupráca s exkluzívnymi značkami je jed- nouzjehostratégií,akosapresadiťnatrhu. Po spolupráci s lifestylovou značkou Esprit a exkluzívnou značkou Swarovski spolu- pracuje tiež s prvotriednou lifestylovou značkou Joop!. Po zariaďovacích štýloch Louge, Boudoir a Pool, ktoré sa prezento- vali v rámci kúpeľne Joop! pred pár rokmi, prichádza teraz nový zariaďovací štýl, pre ktorý je typické použitie dreva, mramoru a kameňa. Vysoko kvalitné materiály pri výrobe armatúr a najmodernejšie techno- lógie sú garantom nadštandardného kom- fortu pri každodennej očiste. Spolu s Klu- di na tvorbe kúpeľne Joop! spolupracovali aj značky Keramag (sanitárna keramika a nábytok), Koralle (vane, sprchové vanič- ky a sprchovacie kúty) a Steuler (odklady a dlažby). Jednotný koncept pre luxusnú kúpeľňu Koncept kúpeľne Joop! prináša kom- plexnú ponuku s jednotným dizajnom pre luxusnú kúpeľňu – od sanitárnej ke- ramiky cez nábytok, batérie a obklady až po doplnky v jednom štýle a pod jednou značkou. Základnými charakteristikami sú komfort a nadčasovosť. Jednoduché čisté tvary sú vyjadrením dokonalej funkčnosti. Kategóriu luxusnej kúpeľne jasne tlmočia aj prepracované detaily, ako sú dokona- lé tvary armatúr, integrované osvetlenie zrkadla, skryté upevnenie toaletnej misy a doska s tlmičom, kompletný sortiment štýlových doplnkov a pod. Dôležitú úlohu hrajú harmonická farebnosť, ale aj vyvá- ženosť celku, dosahovaná jemnou prácou s proporciami jednotlivých predmetov. Cy- lindrické formy, elegantné a pritom hravé elementy, ako napr. rukoväte zo vzácneho kryštálu, presadzujú individuálne akcenty. V centre pozornosti batéria Všetko sa sústreďuje a aranžuje okolo ba- térie.Súčasťoudizajnovéhoriešeniabatérií a zároveň špecialitou tohto štýlu sú ploché telesá výtokov s oválnym prúdovým perlá- torom, vyvinutým firmou Kludi špeciálne pre túto sériu armatúr. Privádzajú vzdu- chom obohatenú vodu jemne a ticho, čo je mimoriadne vhodné pri napúšťaní vane. Samé osebe vytvárajú v kúpeľni malú šou, pohrávajú sa s prúdiacou vodou a vytvára- jú z nej perlivý vodopád. Súčasťou kúpeľne Joop! je aj sprchový stĺp. Na prvý pohľad zaujme čistotou línií. Telo stĺpovej sprchovej batérie Kludi je z vyso- ko kvalitnej brúsenej mosadze. Disponuje veľkorysou hlavovou a praktickou flexi- bilnou ručnou sprchou s extra jemnými prúdovými tryskami, odolnými voči usá- dzaniu vodného kameňa. Manipuláciu s na pohľad mohutnou ručnou sprchou uľahčuje jej sendvičová konštrukcia, kto- rá zabezpečí nízku hmotnosť a dokonalú funkciu. Luxusný komfort vo vani aj pod sprchou Ak je vaša kúpeľňa veľkorysá v priesto- re, vyberte si dizajnové riešenie kúpeľne Joop!, kde je miesto aj na sprchový kút, aj na vaňu. V sprchovom boxe nájdete do- konalý pokoj pre rýchlu, avšak komfortnú očistu pod hlavovou sprchou, z ktorej bude na vás padať prúd vody ako uprostred vo-

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

94

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

dopádu, k dispozícii máte aj ručnú spr- chu. Pre chvíle dokonalého relaxu, keď máte viac času, poslúži vaňa s pohodlnou podložkou na hlavu pre chvíle zasneného rozjímania po namáhavom dni. Rýchle na- pustenie vane tou správnou teplotou vody zabezpečí štvorotvorová batéria umiestne- ná na okraji vane. Praktickými doplnkami kúpeľne sú skrinky na kovových nosní- koch, ktoré sú dizajnovým pripomenutím materiálu, z ktorého sú vyrobené telá ba- térií v Joop! kúpeľni a ktoré sa opakujú aj pri podložke na uteráky, voľne umiestne- nej v priestore kúpeľne. Lahôdkou v novej kúpeľni Joop je vaňa osadená do dreva. Kludi ju vybavila štvorotvorovou sprchovou a vaňovou baté- riou na okraj vane, s vysokolešteným chró- movaným povrchom. Klasické ovládanie je nostalgickou pripomienkou luxusných kú- peľní a krištáľové rukoväte evokujú vodu v jej tuhom skupenstve. Vaňa je celá až po okraj zapustená do zvýšenej drevenej podlahy, ku ktorej vedú jednotlivé stupne, takže po tomto schodisku kráčate k miestu očisty ako v starobylých chrámoch. Pono- renie sa do kúpeľa tu predstavuje telesné aj duševné očistenie sa od problémov kaž- dodenného sveta. Na terasách si pohodlne hovejú vankúšiky, podnožka na umývacie potreby či kúpeľňový textil, položiť si naň môžete aj pohár šampanského. Dokonalá hosťovská kúpeľňa Zaujímavým dizajnovým riešením je aj miesto očisty pre hostí. Kúpeľňa Joop! po- núka aj priestorovo úsporné riešenie pre malé kúpeľne a hosťovské toalety. Cieľom je kompaktné hosťovské WC a kúpeľňa s témou modern glamour. Je dôkazom toho, že pre vyšší luxus nie je vždy potreb- ný aj veľký priestor. Tu sa presadí Joop! rie- šenie hosťovskej kúpeľne: riešenie umýva- cieho priestoru od Kludi je predovšetkým myšlienka „nosnej batérie“, okolo ktorej sa všetko aranžuje. Skutočné pôsobenie vzác- neho pochrómovaného mosadzného tele- sa, plochého profilu ako darcu vody, ako výtoku vody so zabudovaným sifónom a okrem toho aj držiaka elegantného umý- vadla (v ponuke z krištáľového skla alebo umelého kameňa - varicor). Oválny prú- dový perlátor, ktorý bol vyvinutý firmou Kludi, privádza vodu hodvábne mäkko vo forme profilu až do umývadla. Ušľachtilé sklenené umývadlo je transparentné a pre každého milovníka kvalitného dizajnu je doslova potešením. Jeho hlavným cieľom je ukázať hosťovskú kúpeľňu zo všetkých strán a pri očiste vyzdvihnúť vodu ako úžasný životodarný, ale aj esteticky pre- svedčivý element. Okrem stĺpovej batérie a umývadla nájdete v ponuke aj držiak na tekuté mydlo, zrkadlo a poličku na odkla- danie flakónov a hygienických drobností, ktoré k očiste patria. Rohové ventily pod umývadlom korešpondujú s formou vy- jadrenia Joop!. Pripájacie hadice sú scho- vané, aby nekalili dokonalý dizajnérsky celok vytvorený v hosťovskej toalete novej kúpeľne Joop!. Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi Foto: Kludi 93

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

96

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

ŠPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA STAVEBNÉHO MATERIÁLU A NÁBYTKU 27. – 29. 10. 2010 EXPO CENTER a.s., Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenèín tel.: +421-32-744 10 39, 0905-57 96 63, fax: +421-32-744 10 39 tel.: +421-32-743 23 84, 0905-55 11 28, fax: +421-32-743 23 88 email: michalska expocenter.sk, benickova expocenter.sk@ @ www.expocenter.sk areál výstaviska Trenèín• elim 8. októbra 2008 11:27:33 Profil barev: Obecný profil tiskárny CMYK Kompozitní Výchozí rastr

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

EXPO CENTER a.s., Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenèín tel./fax: +421 - 32 - 743 23 82, e-mail: dchrenkova expocenter.sk@ www.expocenter.sk 27. – 29. 10. 2010 areál výstaviska • Trenèín JahradaVÝSTAVA OKRASNÝCH DREVÍN, OVOCNÝCH STROMOV, POTRIEB PRE ZÁHRADKÁROV A POTRIEB NA VÝZDOBU HROBOV K PAMIATKE ZOSNULÝCH

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

relaxLeto je synonymom oddychu, relaxu a dovoleniek. Chceme byť so svojimi blízkymi a intenzívne cítiť hrejivé slnko, osviežujúcu vodu, hravý vánok. Čarovné okamihy plné pohody môžeme však našťastie prežívať každý deň vo vlastnej záhrade, v priestore plnom zelene, ktorý dokáže plniť sny každému členovi rodiny. V mene dokonalého relaxu si prečítajte, ako v záhrade skrotiť rôzne elementy a vytvoriť z nej ideálne miesto na všetky príjemné letné aktivity.

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

98 u niektorých predajcov aj za polovicu bež- nej ceny. Takže sú teraz dostupné pre ši- roké spektrum záujemcov. Veľmi lacno sa tak dá zadovážiť aj bazénové zastrešenie,“ hovorí bazénový odborník Karol Damko. A pridáva niekoľko rád, ako pri výbere svojho vlastného záhradného „kúpaliska“ postupovať. „Najprv je dobré si uvedomiť, že si rodin- ný bazén kupujete na dlhý čas. Vyberajte si ho teda len tam, kde majú širokú po- V poslednom čase, mož- no pričinením globálneho otepľovania, sú letné me- siace aj v našom klimatic- kom pásme doslova tropické. A podľa prognóz meteoroló- gov sa máme pripraviť, že aj počas nadchádzajúceho leta sa bude ortuť teplomera po- hybovať na tridsiatich až trid- L enže nie každému sa chce cestovať za vodou do zahraničia alebo na preplnené verejné kúpalisko. Veď si môžeme zadovážiť svoj vlastný bazén a re- laxovať v súkromí záhrady. „Možno teraz mnohých prekvapím, ale ro- dinný bazén už nemusí byť luxusným „to- varom“ len pre pár vyvolených. Ak sa totiž porozhliadneme na našom trhu, zistíme, že krásne zapustené bazény aj s potrebnou výbavou sa teraz dajú v akcii zadovážiť siatich piatich stupňoch Celzia. V takej horúčave potom človek s nadšením ponorí rozpálené telo do príjemného vodného kúpeľa. 1 2 Zadovážte si vlastné „kúpalisko“ Ktoré bazény sú teraz in?

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

99 tali Romana Marka z bazénovej divízie spoločnosti Mountfield. „Asi nikoho ne- prekvapí, že aj v oblasti vývoja a výroby bazénov sa presadzujú špičkové technoló- gie a materiály. Špičkoví producenti z USA a EU už vyrábajú bazény z kompozitných a keramických materiálov a taktiež bazény sklolaminátové. Preto je pochopiteľné, že práve o tieto moderné a esteticky doko- nalé bazény majú zákazníci – aj vďaka ak- ciovým ponukám – v súčasnosti najväčší záujem.“ nuku najrôznejších modelov. Vyžiadajte si ukážku už realizovaných bazénov. Čím bude väčšia, tým máte väčšiu istotu, že ide o kvalitnú bazenársku firmu. Žiadajte tiež, aby bazénový technik firmy prišiel do vašej záhrady a priamo tam s ním výber bazéna preberte. Požiadajte o profesionálnu mon- táž, dlhodobé poradenstvo a servis. Všim- nite si tiež dĺžku poskytovanej záruky.“ A ktoré typy zapustených bazénov teraz vo svete aj u nás „letia“? Na to sme sa spý- 1. Kompozitné bazény Fort Wayne so širo- kým vstupným schodiskom a farebným preve- dením stien (výber z viac než 25 rôznych farieb a vzorov). Bazény Fort Wayne od amerického výrobcu sa vyznačujú unikátnym prevedením konštrukcie (špeciálne panely z kompozit- ných materiálov), umožňujúce širokú tvarovú a rozmerovú variabilitu. Jednou z výhod tohto typu bazénov je dvojúrovňové riešenie dna s plytčinou pre deti a hlbšou časťou pre skáka- nie do vody. O vysokej kvalite bazéna svedčí nadštandardne dlhá záruka 30 rokov na jeho konštrukciu. 2. Fóliové bazény Ibiza s antikoróznymi schodíkmi a atraktívnym mozaikovým vzorom vnútornej fólie. Dlhá životnosť je zaruče- ná vysokou kvalitou použitých materiálov (silnostenný plech s antikoróznym nástrekom plastovej vrstvy, spevnená vnútorná fólia). Obľúbenosť bazéna ja daná veľmi priaznivým pomerom medzi jeho zaobstarávacou cenou a úžitkovou hodnotou. 3. Sklolaminátové bazény Calypso s integrovaným širokým schodiskom v čele bazéna. Ide o mimoriadne pevné bazény, vyrobené z polyesterových materiálov, na- vyše vystužené sklolaminátovými vláknami. Z vonkajšej strany sú vybavené silnou vrstvou polyuretánového nástreku, čo dodáva bazé- nom vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Povrch bazénov si možno vybrať vo farebnom prevedení Mid-Blue alebo Bermuda-Blue. Tie- to špeciálne gelové farby dodávajú bazénom elegantný vzhľad a zároveň i vysokú odolnosť voči UV žiareniu a dlhodobému pôsobeniu bazénovej chémie. Nespornou výhodou sklola- minátových bazénov oproti zváraným plas- tovým bazénom je ich monolitné prevedenie s úplne hladkým povrchom bez akýchkoľvek spojov a zvarov. 4. Keramické bazény Compass so zabudovaným širokým schodiskom a dvomi relaxačnými zónami na posedenie v bazéne. Tieto luxusné bazény vyvinuté známou aus- trálskou firmou sú skutočnou ozdobou záhrad. Za popularitu vďačia originálnemu vzhľadu, dosiahnutému aplikáciou špeciálne vyvinutých farieb s 3D efektom (na výber z 12 rôznych farieb a odtieňov). Unikátna je tiež štruktú- ra bazénovej steny, ktorej jadro tvorí silná keramická vrstva, teda high-tech materiál využívaný pre svoje jedinečné vlastnosti v kozmickom priemysle. Táto keramická vrstva dodáva bazénu jedinečnú pevnosť a slúži tiež ako skvelá tepelná izolácia. Z akých typov bazénov je teda možné na našom trhu teraz vyberať a aké sú ich vlastnosti? Vybrali sme štyroch zástupcov, ku ktorým nám odborná bazénová firma poskytla aj komentár. Terézia Bieliková Foto: Mountfield 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Váš nový bazén práve teraz Snom každého majiteľa rodinného domu je mať vlastný bazén. Kúpanie na záhrade alebo vo vnútri už dávno nie je iba výsadou zámožných ľudí. P okiaľ ste si svoj rodinný bazén ešte nevybrali, je najvyšší čas. Kúpacia sezóna práve začala a keď si z nej chcete za vaším domom či na záhrade ešte ukrojiť, potrebujete sa včas rozhodnúť. Svoju úlohu zohrá aj termín dodania, stav- ba a montáž. Pred tým, než si vyberiete bazén, je pod- statné mať základné informácie a hlavne predstavu o tom, ako chcete vaše vodné dielo realizovať. Nemenej dôležitý je výber kvalitného výrobcu či dodávateľa, pre ten typ bazéna, pre ktorý ste sa rozhodli. Ponukabazénovjenaozajširoká.Môžetesi vybrať spomedzi nerezových, keramických, laminátových, fóliových či plastových. Najväčší záujem, asi 80% všetkých inšta- lovaných bazénov, je o bazény plastové. Ponúkajú vynikajúcu kvalitu a úžitkovú hodnotu za rozumnú vstupnú investí- ciu. Majú ale aj svoje úskalia v pomerne prísnych požiadavkách na konštrukciu, od- bornú spôsobilosť pri výrobe a technické zázemie výrobnej firmy. Je preto k dobru veci, že každý výrobca má svoje štandardy produkcie. Avšak nie každý sleduje kvali- tu výrobku a dlhodobú spokojnosť zákaz- níka. V snahe ohromiť zákazníka nízkou cenou ponúkajú niektoré neseriózne firmy konštrukčne, materiálovo a technologicky podhodnotené výrobky, ktoré v koneč- nom dôsledku prinesú starosti a zvýšené investičné náklady majiteľovi a zlé meno celému odboru plastovej výroby. 100

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Pri výbere bazénu vždy dbajte na to, aby: - bola na bazén poskytnutá dlhá záruka - ideálne 10 rokov, - bol bazén po celom obvode spevnený výstuhami, vrátane rádiusu, - bol bazén tepelne zaizolovaný nesajú- cou izoláciou, - bol na horné ukončenie bazéna použi- tý špeciálny lem, ktorý zvnútra pôsobí ako vlnolam a z vonkajšej skryje ne- rovnosti rezu dlažby. Bazén pre váš interiér Pokiaľ si chcete dopriať skutočný luxus a blázniť sa vo vode po celý rok, bez ohľa- du na počasie a ročné obdobie, je voľba vnútorného bazénu tou správnou. Cena takéhoto riešenia však nebýva práve malá a dostupná pre každého. Navyše je jej predpokladom začlenenie do stavebného riešenia domu. Absolútne ideálnym riešením bazénu pre interiér je nerez - plast polystone Ide o najnovšiu generáciu bazénov, kde sa kombinuje vysoko kvalitná nerezová oceľ a materiál plast-polystone. Spojením tých- to materiálov vzniká krásny vzhľad, vyso- ká životnosť a hlavne veľmi priaznivá cena (maximálne navýšenie oproti plastovým bazénom o 20%) Zastrešenie bazénu je rozhodne výborná investícia pre tých, ktorí sú ochotní obeto- vať vyššiu investíciu a predĺžiť si kúpaciu sezónu. Pokiaľ sa rozhodnete pre zastre- šenie, môžete v našich stredoeurópskych podmienkach počítať s predĺžením kúpa- nia od apríla až do konca septembra. Bez strechy je bežná sezóna od júna do polo- vice augusta. Pod strechou máte zároveň záruku vyššej priemernej teploty vody. Bazénové zastrešenie prináša predovšetkým tri efekty: - počas slnečného dňa pôsobí skleníko- vý efekt, tým pádom sa rýchlejšie o- hreje voda, - v nočných hodinách zase zabraňuje chladnutiu vody, - chráni vodu od mechanických nečistôt. Pri výbere zastrešenia vždy dbajte na to, aby: - zastrešenie nerušilo vašu záhradu, zvoľte radšej odtiene ako elox champagne – neruší ako bežná strie- borná alebo biela farba, - bola použitá masívna, pevná kon- štrukcia, vhodná aj do vyššie polože- ných oblastí, - aby posunovacia koľajnica bola vo farbe strechy a bola nízka do 15mm. Henrich Varga Foto: Diamant Unipool a archív redakcie 101

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Záhradné Únik z kolotoča práce a stresu je tou najdôležitejšou zdravotnou prevenciou súčasnosti. Aktívny šport či pasívny pobyt v prírode napomáha odbúravaniu stresu a zvyšuje odolnosť voči civilizačným ochoreniam. Vytvorenie pohodlných oddy- chových zón v záhradách sa preto stáva najdôležitejšou úlohou súčasných záhradných dizajnérov. 102

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

U ž dávno neplatí, že záhradu stačí ošatiť ihličnanmi, vymodelovať skalkou či oklamať vlniacimi sa krivkami. Moderný záhradný dizajn vyža- duje predovšetkým rozumnú kompozíciu, priestorovú modeláciu a citlivý výber rast- linného materiálu. Zvyšujúce sa nároky na materiálové a farebné zladenie s rodinným domom a jeho okolím udávajú konečný vzhľad i pre oddychové zóny súčasných zá- hrad. Veľký dôraz sa kladie predovšetkým na nekonfliktné zladenie materiálov, prv- kov drobnej architektúry či smelý výber farieb. VODNÉ PRVKY Módnym trendom nedávnej minulosti bolo zakladanie okrasných vodných plôch. Jazierko doplnené mostíkom či kaskádou bolo akousi povinnou jazdou záhradných architektov. Mnohé, nesprávne založené, však priniesli viac sklamania ako potešenia a úžitku. Nedodržaním správnej hĺbky ja- zierka, či premnožením okrasných kaprov sa jazierka neraz stali zelenou pohromou. V súčasnosti sa vodné plochy prevteľujú do podoby štýlových okrasných bazéni- kov, ktoré sú neraz doplnené atraktívnym osvetlením. Ich údržba je neporovnateľne jednoduchšia a lacnejšia. Prepojené s mú- rikmi a doplnené rôznymi typmi výpustov oživujú a priestorovo modelujú záhradu. Ich prírodnou alternatívou sú kúpacie ja- zierka, osadené vodnými rastlinami, pod- porujúcimi prirodzenú filtráciu a rovnová- hu vodného prostredia. OHEŇ V ZÁHRADE Oheň je prvkom, bez ktorého sa síce dá v záhrade existovať, ale podobne ako vod- né prvky vnáša do záhrady meniaci sa dy- namický element, ktorý je len ťažko nahra- diteľný inou, prírodnou formou prejavu samotnej energie. Jeho úžitkové využitie formou záhradných grilov nestráca na za- slúženej popularite. Vône a chute spojené s opekaním stoja určite i za menšiu su- sedskú hádku. Ich prirodzenejšou formou sú otvorené ohniská, ktoré sa dajú využiť i na rôzne kulinárske kotlíkové kreácie. Pri výstavbe ohniska nezabúdajme na jeho praktické čistenie a, samozrejme, na jeho nekonfliktné a bezpečné umiestnenie. ZÓNY ODDYCHU Pri vytváraní posedení a terás musíme brať do úvahy predovšetkým napojenie na obytnú časť, tvar a materiálové stvárnenie. Rôznorodý materiál, ktorý súčasný trh po- núka, nám dáva možnosť výberu z prírod- ných i priemyselne vyrobených produktov. Jedinou zásadou je správne zosúladenie s architektúrou domu. Drevené palubov- kové systémy ponúkajú prirodzenejšie posedenie, sú však náročnejšie na údržbu. Ich alternatívou sú rôzne kompozitové ma- teriály vyrábané kombináciou plastových polymérov a drevených pilín. Moderné sú taktiež formátované kamenné a betónové platne. Pri vytváraní týchto plôch dbajme o dotvorenie okrasnými záhonmi, ktoré prinesú prírodu priamo k našim nohám. 103

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

104 ZÁHRADNÝ NÁBYTOK Záhradný nábytok vždy bol i bude dôle- žitým ukazovateľom potrieb, ale i vku- su majiteľov. Kolekcie rôznych výrobcov umožňujú vybrať si štýlovo vhodný ná- bytok do každej záhrady. Ponuka nábytku však nekončí exteriérovými stolmi a sto- ličkami, ale širokou ponukou hojdačiek, závesných kresiel, húpacích sietí, lehátok a v neposlednom rade detskými ihrisko- vými prvkami. V kurze je umelý ratan, tropické drevo, ale i umelecky stvárnený kov. Pri výbere nezabúdajme na samotný štýl našej záhrady a samozrejme na mož- nosti uskladnenia v zimnom období. Moderná doba nahradila čisto úžitkovú funkciu našich záhrad na funkciu rekre- ačnú. Pri riešení našich záhrad preto ne- zabúdajme, že záhrady nie sú iba o okras- ných rastlinách, ale predovšetkým o čase, ktorý v nich dokážeme plnohodnotne a ničím nerušene stráviť. Ing. Zoltán Nagy Foto a design: Grand Garden

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Ekoprogres v.d., Trenčín Zamarovská 260, Zamarovce, 911 05 Trenčín Tel./fax: 032/ 744 18 89 Mobil: 0903 740 701, 0903 705 488 E-mail: trencin@ekoprogres.sk Ekoprogres Stará Ľubovňa, s.r.o. Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa Tel.: 052/ 432 48 71, fax: 052/ 428 22 81 Mobil: 0903 740 703, 0903 597 370 E-mail: staralubovna@ekoprogres.sk Ekoprogres v.d., Trenčín - obchodné oddelenie Nitra Cabajská 28, 949 01 Nitra Tel./fax: 037/ 651 20 35 Mobil: 0903 740 708 E-mail: nitra@ekoprogres.sk Ekoprogres Dunajská Streda, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda Tel.: 031/552 43 61,Fax: 552 87 95 Mobil: 0911 432 337E-mail: dunajskastreda@ekoprogres.sk www.ekoprogres.s k Malé čistiarne odpadových vôd Ekoprogres EČ 6 - 150 E.O. Dorodinnýchdomov,reštaurácií,motorestov,rekreačnýchzariadení, malých osád, prevádzok s malým počtom zamestnancov Výhody - vysoká účinnosť – trojstupňové čistenie - jednoduchá montáž – prevádzkový predpis zdarma - tichý chod a žiadny zápach - minimálne stavebné náklady - 100%-ná tesnosť – 3 roky záruka Výhody - ľahká manipulácia pri montáži - 100%-ná tesnosť - certifikované výrobky - záruka kvality ISO 9001-2001 Kanalizačné, prečerpávacie a domové šachty z PE Výrobca je držiteľom certifikátu kvality riadenia ISO 9001-2001 Nový certifikát podľa normy EN 12566-3 Bezpečný svet hier a bádaniaBezpečný svet hier a bádaniaBezpečný svet hier a bádaniaBezpečný svet hier a bádania

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

108

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

109

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Vysnívané Tak, ako vkusne zariadený interiér, je dnes samozrej- mosťou aj pekne upravené okolie rodinného domu. Kvetinové záhony, trávnik, altánok, záhradné sedenie či miesto na grilovanie je neod- mysliteľnou súčasťou života v rodinnom dome. A k ste mladá rodina a máte malé deti, možno aj vy práve riešite, ako vytvoriť na záhrade detské ih- risko. Práve rodičia vedia najlepšie oceniť priestor na pohyb a hry. Ideálne je, ak sú- časne s budovaním záhrady myslíte aj na vyčlenenie miesta pre hracie prvky. Aby ste mali deti neustále pred očami, vyčleňte hraciu plochu na mieste, na ktoré dovidí- te z okna alebo z terasy. Detské ihriská môžu byť drevené, ale aj z kovu. Pokiaľ sa rozhodnete pre drevo, prvky by mali byť z kvalitného materiálu, opracované, ošet- rené a ľahko opraviteľné. Na stavbu verejných ihrísk existujú prísne európske normy stanovujúce všeobecné požiadavky, ktoré ochraňujú dieťa pred ne- bezpečenstvom pri hre. Tieto normy dbajú predovšetkým na bezpečnosť detí a mali by ste ich dodržiavať aj pri stavbe ihriska v záhrade. Veď ihrisko má slúžiť pre radosť detí, ich rozvoj, a tak určite budete chcieť, aby bolo riziko úrazu čo najmenšie. Ak ste sa už rozhodli a chcete postaviť ihrisko svojpomocne, môžete jednotlivé dielce zakúpiť aj samostatne, a tak ušetriť. Dnes môžete dostať v krabici kompletnú súpravu ihriska, ktorá obsahuje okrem úchytiek, krytiek, rebríkov, skrutiek, sie- ťok na pieskovisko proti mačkám, vrtá- kov, kovových kotiev aj kompletný návod na montáž, podľa ktorého trochu zručný detské ihrisko

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

údržbu, sú odolné voči poveternostným vplyvom, prepúšťajú vodu, a tak môžu deti využívať ihrisko hneď, ako prestane pršať. Tieto podložky z recyklovanej gumy sú zdraviu neškodné, tlmia nárazy a pády, sú protišmykové, majú dlhú životnosť, ľahko sa čistia, stačí ich umyť prúdom vody. Okrem podlahy pod detské ihrisko ich môžete použiť ako podlahu na terasu, na chodníky, ale aj na vytvorenie malej špor- tovejplochypredeti Akužnemátepriestor v záhrade, ako hraciu plochu môžete vyu- žiť betónovú plochu pred garážou, ktorú pokryjete gumenou zámkovou doskou. Pokiaľ uvažujete nad vytvorením ihriska pre vašu ratolesť, je možno práve ten naj- lepší čas pustiť sa do práce. Držte sa našich rád, myslite v prvom rade na bezpečnosť a potom už len sledujte, ako deti šantia, takpovediac, na vlastnom piesočku. Rozália Győriová Foto: KS-Komfort Komárno, sxc.hu 109 otecko ľahko postaví ihrisko pre svoju ratolesť. Väčšina predajcov týchto ihrísk ponúka aj kvalitné narezané a impregnované rezivo, ale to si môžete zabezpečiť aj v špecializovaných predajniach pre kutilov. Detské ihrisko prispôsobte veku dieťaťa, ale taktiež priestoru, ktorý máte k dispo- zícii. Väčšinou sa buduje zostava, ktorú je možné doplňovať, rozširovať podľa veku a počtu detí. Zväčša je možné vytvoriť pieskovisko pod hracou zostavou. Ale mô- žete si vytvoriť aj väčšie, samostatné pies- kovisko z plastu, dreva, ale aj z gumených dielov, ktoré zároveň slúžia na pohodlné sedenie. Ak máme priestor, dieťa iste oce- ní jeho oživenie pružinovou hojdačkou či jednoduchým kolotočom. Nezabúdajte, že drevo ihriska zostane dlho pekné, ak ho raz ročne ošetríte po- vrchovým náterom. Na náter detského ihriska používajte vodou riediteľné lazúry vhodné na hračky. Deti sú nevyspytateľné. Náter preto musí byť zdraviu neškodný, ihrisko radšej nenatierajte syntetickým náterom. Myslite aj na to, že deti by mohli z jednotlivých častí hracej zosta- vy spadnúť. Preto dôkladne vyberte do- padovú plochu. Ak výška možného pádu nepresiahne 1 meter, môže byť pod ihris- kom aj trávnik. Avšak deti ho veľmi rých- lo vyšliapu, takže zostáva tvrdá zemina, ktorá nielen že je nebezpečná pri páde, ale nie je prijateľná ani z estetického hľadiska. Navyše po daždi zostáva vo vyhĺbeninách voda. Ako bezpečnostný povrch môžete použiť v záhrade piesok, jemný štrk, dre- vené štiepky, prípadne bezpečnostné gu- mené dosky. Práve tieto boli vyvinuté tak, aby mohli byť použité na zhutnené štrko- vé lôžko, ale aj na betónový podklad. Kým piesok, štrk a drevené štiepky deti roznášajú po záhrade a ťažko sa udržiava- jú čisté, gumené dosky nevyžadujú žiadnu

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

110 priestory. Dlažba s touto technológiou je dokonale chránená, ani odhodené cigarety na nej nespôsobia vypálené miesta. Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. Trnavská 3728, 926 01 Sereď Tel.: 031 789 12 01 Fax: 031 789 05 66 www.semmelrock.sk T erasy, záhradné cesty, vjazdy a priestory pred domami – to všet- ko je súčasť domova, ktorý by mal zostať dlho pekný a udržiavaný. Tím pra- covníkov spoločnosti Semmelrock vyvi- nul s týmto cieľom špeciálnu inovatívnu ochranu povrchu pre betónové dlažby a platne. Svoju pozornosť sústredil na to, ako vylepšiť odolnosť dlažby. Technoló- gie Semmelrock Protect® a Semmelrock Premium Protect® prinášajú jedinečnú kombináciu ochrany aplikovanej zvnútra aj zvonku. Výsledkom sú dlažby, ktoré sú chránené, a nemenia svoju farbu a formu ani pri najtvrdších vplyvoch počasia a za- ťaženia. Jedinečná ochrana dlažby Ochranou dlažby pomocou technológie Semmelrock Protect® sa zabezpečuje odol- nosť proti dažďu, snehu či mrazu, posypo- vej soli, znečistenej vode, oleju a mokrému lístiu. Vnútorná aplikácia chráni každý dlažobný prvok proti vnikaniu nečistôt Inovácia od Semmelrocku prináša krásu do domovov Nebolo by krásne, keby boli záhradné cesty, terasy a priestory pred domami aj po niekoľkých rokoch také pekné ako prvý deň? S inovatívnymi technológiami Semmelrock Protect® a Semmelrock Premium Protect® je to teraz reálne. Čo hovoria testy? Spoločnosť Semmelrock podrobila dlaž- bu chránenú technológiami Semmelrock Protect® a Semmelrock Premium Protect® celému radu testov, pri ktorých bola táto dlažba úmyselne znečistená. Následne na- stúpil tím, ktorý mal za úlohu vykonať čiste- nie. Výsledky jasne preukázali, že nečistoty z odpadov a mastné substancie bolo mož- né odstrániť úplne bez námahy. alebo kvapalín s obsahom vody a oleja do jeho vnútra, takže nedochádza k zmene tvaru a farby dlažby. Naopak, zvyšuje sa jej odolnosť proti vplyvom počasia či výkve- tom. Na dlažbe neostávajú žiadne mastné fľaky či fľaky od špinavej vody, prilepené žuvačky možno ľahšie odstrániť. Je jedno, aké je počasie, je jedno, aké ne- čistoty na dlažbu napadajú, dlažba zostáva stále pekná, a to skutočne nadlho. Pritom sa minimalizujú náklady na jej čistenie a údržba sa výrazne zjednodušuje, keďže sa nečistoty na povrchu dlažby nedokážu uchytiť. Pre tých, ktorí potrebujú ešte intenzívnej- šiu ochranu, bola vyvinutá technológia Semmelrock Premium Protect®. Pôvodne bola určená na veľmi namáhané plochy vo verejnom sektore či na plochy zaťaže- né mimoriadne nepriaznivými poveter- nostnými podmienkami. Užitočná však môže byť aj pre často používané súkromné

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

� � � � a Rialta antik: sivo tieňovaná, pieskovec, patina, melange, toskana, zlatisto mramorovaná, kobalt, lastúrové vápno - tiež kombinovateľné! Rialta Grande antik: sivo tieňovaná, melange, lastúrové vápno Živý vzhľad škár vďaka otlčeným hranám rohom Kremičitý povrch s dlhou životnosťou Vďaka hrúbke kameňa 5 cm ľahká pokládka a je pojazdná osobnými automobilmi Farby: Weissenböck s.r.o Telefón: 0911 605 450 Internet: www.weissenbock.sk E-mail: office@weissenbock.sk Rialta Grande antik vytvára harmonickú plochu vo farbe lastúrové vápno. WWW.KAMENE.INFO Pekné plochy dla . .žieb Rialta antik a Rialta Grande antik® ® Triedy kvality Štandard Cenniková cena Akciov cena € 20,90 á s DPH Akcia platí do 15.7.2010 Rialta antik a Rialta Grande antik vo všetkých farbách € 29,90/m² s DPH WEISS ENBÖCK ZÁRUKA K VALITY Jedinečné červenkasté farebné odtiene vytvárajú príjemne teplú atmosféru južných krajín. www.hotelkontakt.sk * lobby bar * reštaurácia * 28 dvojlôžkových izieb * 6 trojlôžkových izieb * 3 apartmány, 1 rodinná izba * Wellness – vitálny a vodný svet * 7 druhov sáun, bazén * jaccuzi bar s vírivkami * Vital salón – masáže, zábaly, kozmetika * hydromasážna vaňa s infračervenou saunou * viacúčelové vonkajšie ihrisko – tenis, basketbal, minifutbal * vonkajšia zrubová koliba vhodná na gril a piknik párty * fitness * bowling * detský kútik * konferencie a semináre to správne miesto na obnovu energieStará Lesná 180, Vysoké Tatry tel.: +421 52 4468 185, fax: +421 52 4468 184 e-mail: recepcia@hotelkontakt.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

112 Ak chcete poskytnúť ochranu pre vaše auto a zároveň skrášliť prostredie svojho domu, máme tu pre vás vhodné riešenie. Na slovenskom trhu sa objavili prístrešky novej generácie, ktoré sú jedi- nečným spojením elegancie, moderného dizajnu, funkčnosti a vysokej kvality. Prístrešky novej generácie

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

113 poskytne dokonalú ochranu pred dažďom, snežením či čoraz viac nevyspytateľným krupobitím. Prístrešky disponujú odkva- povým systémom na potrebné usmerne- nie odtoku vody zo strechy prístrešku. Vďaka modulárnemu systému so širokou škálou kombinácií má zákazník možnosť výberu z viacerých prevedení, napr. M, Y či Tandem. Toto riešenie ponúka ochra- nu pre jeden, dva, tri, alebo aj viacero auto- mobilov súčasne. Prístrešky PORTOFORTE a LINEA si však našli využitie aj v inej sfére ako len ochra- na pre automobily. Často sú používané aj ako štýlové prekrytie terasy rodinného domu, poskytujúce ochranu pred dažďom pri vašom posedení. Celá konštrukcia je ľahko zmontovateľ- ná a dodávaná s kompletným spojovacím materiálom a návodom na montáž. Je už na zákazníkovi či sa na montáž podujme sám alebo tým poverí stavebnú firmu. Či už sa rozhodnete pre PORTOFORTE alebo LINEA, dostane sa vám kvality, kto- rá uspokojí aj toho najnáročnejšieho zá- kazníka. Redakcia z materiálov spoločnosti Cooperit Foto: Cooperit 1 2 3 4 5 6 7 8 T ieto produkty prichádzajú v dvoch modelových radách: PORTOFOR- TE a LINEA. Je už na zákazníkovi, ktorý z týchto dvoch dizajnov ho viac oslo- ví a skrášli okolie jeho rodinného domu. Obe dizajnové línie ponúkajú jedinečné priestorové a technické riešenie. Kon- štrukcia je vyrobená kompletne z eloxova- ného hliníka. Zákazník má na výber dvoji- tý, prípadne trojitý oporný systém, ktorý poskytuje maximálnu stabilitu a odolnosť voči akýmkoľvek poveternostným pod- mienkam. V závislosti od oporného sys- tému odolávajú vetru až do rýchlosti 150 km/h. Samozrejmosťou sú viaceré farebné preve- denia. Strecha prístrešku je z vysoko kva- litného polykarbonátu v dymovom preve- dení, ktorý zároveň slúži ako ochrana pred UV a infračerveným žiarením. Záťaž strechy je podľa prevedenia oporné- ho systému 90 až 150 kg na m2 , čo vám 1 PORTOFORTE M 2 PORTOFORTE Y 3 PORTOFORTE TANDEM 4 PORTOFORTE M Y 5 LINEA M 6 LINEA Y 7 LINEA TANDEM 8 LINEA M Y Základné typy prístreškov:

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

114 Vo Vysokých Tatrách na hranici Tatranského národného parku sa nachádza moderný wellness hotel Kontakt. Od známeho strediska Tatranská Lomnica je vzdialený 2 km. Región spišskej oblasti je zná- my nielen prírodnými krásami, ale je aj klenotnicou architektonických pamiatok. Moderný wellness hotel s kvalitnými službami vám poskytne príjemné prostredie pre relax a šport. H otel Kontakt je ideálnym mies- tom nielen na strávenie rodinnej dovolenky, ale aj na organizovanie konferencií a rôznych firemných akcií. Ubytovanie a gastronómia Kapacita hotela je 80 pevných lôžok s možnosťou 10 prístelok. K dispozícií sú 2- a 3-lôžkové izby, rodinné 4-lôžkové izby a dva apartmány. Všetky izby sú vybavené televízorom, telefónom, rádiobudíkom, kúpeľňou s vaňou alebo sprchovacím kú- tom, WC, fénom, osuškami a županom. Reštaurácia ponúka tradičné slovenské jedlá, jedlá medzinárodnej kuchyne a ne- zabúdajú ani na hostí uprednostňujúcich zdravú výživu. Pre spríjemnenie chvíľ sa ponúka posedenie v dennom bare pri krbe alebo v salóniku. V nových vonkajších zru- Objavte relax tela a harmóniu duše

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

115 boch vám radi pripravia grilované špeciali- ty alebo piknik párty. Vitálny a vodný svet Pre potešenie vašej duše a tela je určený vitálny svet – svet relaxačných miestnos- tí, sáun, parných a vodných kúpeľov, ktorý vás posilní a privedie do prirodzenej rov- nováhy. Relaxovať môžete aj v bazéne s vodnými atrakciami, masážnymi sedeniami a vod- nými tryskami. Najvyšší komfort vám po- skytnú vírivky v Jakuzzi bare, kde si mô- žete vychutnať širokú ponuku miešaných nápojov. Novinkou hotela je vonkajšie re- laxačné centrum s fínskou saunou, soľnou stenou, ochladzovacou kaďou a vonkajšou vírivkou. Vital salón Masáž je považovaná za najstarší a najpri- rodzenejší spôsob liečby. Je tou najpríjem- nejšou metódou ako zlepšiť stav organiz- mu. Ponorte sa do vĺn blaha a vychutnajte si dokonalý oddych pri niektorej zo skráš- ľovacích a regeneračných kúr. Vyberte si niektoré z ošetrení pleti LR Health and Beauty Systems alebo vyskúšajte prestíž- nu francúzsku kozmetiku Sothys. Je tu možnosť pre jedinečné ošetrenie tvá- re a tela pre dámy aj pánov, nový program starostlivosti o telo, na uvoľnenie zmyslov a potešenie ducha. Kongresové služby Hotel ponúka aj celoročné komplexné služ- by pri zabezpečovaní kongresov, konferen- cií, školení, organizovaní firemných akcií, seminárov a prezentácií. K dispozícií je kongresová miestnosť (80 miest), lovecký salónik (20 miest) a obchodný salónik (12 miest). Personál zabezpečí občerstvenie počas rokovaní, pracovné obedy, slávnost- né večere, ale aj spoločenské programy. Šport Pre športovo založených ponúkajú mož- nosť zahrať si bowling na špičkovej dráhe Brunswick alebo zacvičiť si v dobre vybave- nom hotelovom fittness centre. K dispozí- cii je aj nové viacúčelové vonkajšie ihrisko (tenis, basketbal, minifutbal). Blízke okolie poskytuje ďalšie možnosti športových a kultúrnych aktivít, turisti- cké a cykloturistické chodníky, lyžiarske a bežecké trate, výlety za kultúrnymi pa- miatkami blízkych regiónov Poprad, Spiš, Kežmarok a Levoča. Len 5 km od hotela sú vybudované dve golfové ihriská, 9- jamko- vé (Tatranský golfový klub) a 18- jamkové (Black Stork – Veľká Lomnica). Navštívte wellness hotel Kontakt, vypni- te telefón, zavrite oči a objavte relax tela a harmóniu duše. Redakcia v spolupráci s wellness hotelom Kontakt Foto: KONTAKT wellness hotel

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

116 v rakúskych rodinných hoteloch začína! Rodinné termálne kúpele, golfové ihrisko, Show divadlo s kreatívnymi seminármi pre deti, farma krásy pre ženy, súkromné hodiny tenisu ako súčasť dovolenky pre otca a opatrovateľka počas pobytu pre najmenších. To je len zlomok ponuky rodinných hotelov v najslnečnejšej rakúskej provincii Burgenland na leto 2010. Leto Z druženie piatich top rekreačných zariadení ARGE best for family v Burgenlande vidí v rodine nielen budúcnosť, ale i najdôležitejšiu cieľovú skupinu. Ponuky hotelov sú spoločne vy- tvorené a vzájomne zladené tak, aby si ne- konkurovali. Všetkých päť zariadení láka návštevníkov zo Slovenska rozsiahlym vysokokvalitným programom so zame- raním na rodiny s deťmi od 0-14 rokov. V popredí stoja ponuky na tému „Dovo- lenka s deťmi“ a „Rodinná zdravotná do- volenka“. Rodičia tak majú voľný výber pri hľadaní dovolenkového raja, ktorý je len na skok zo Slovenska, pre seba a svoje ra- tolesti. Či už sa vyberiete do Reiter´s Allegria Ho- tel v Stegersbachu, Reiter´s Avance Hotel v Bad Tatzmannsdorfe, alebo navštívite raj rodín s bábätkami Hotel Sonnenpark v Lutzmannsburgu, či si dožičíte pár dní voľna pri Neziderskom jazere vo VILA VITA Pannonia, spoznáte tú najkvalit- nejšiu ponuku rodinných rekreačných za- riadení v Rakúsku. Vašu návštevu nielen

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

detí budú do programu vtiahnutí aj do- spelí. Semináre ponúkajú bohatý program divadelného hrania, tanca a spevu, spo- znávanie nových piesní, improvizovanie a skladanie hudby. (www.avancehotel.at) V Reiter’s Allegria si užíva celá rodina Mamina, ocino, deti a starí rodičia môžu využiť atraktívnu ponuku „all inklusive“ pobytov a dovolenkovať po celý rok a pri každom počasí pod jednou strechou v Re- iter’s Allegria. Deti, ktoré ešte nie sú ško- lopovinné, majú možnosť využiť prázd- ninový program rezortu už počas júna. 117 pre seba, ale aj svoje deti môžete okoreniť dobrodružným dňom v krajine rozprávok v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku Familypark Neusiedlersee v St. Marga- rethen, ktorý dopĺňa komplexnú ponuku ARGE. Reiter´s Avance Hotel rozvíja kreativitu detí Zariadenia ARGE best for family majú za hlavný cieľ poskytnúť to najlepšie pre naj- spokojnejšiu rodinnú dovolenku. Ak chce- te, aby si vaše dieťa počas dovolenky nielen vynikajúco oddýchlo, ale bolo aj bohatšie o nové poznatky a rozvíjalo svoje schop- nosti a zručnosti, vyberte si za cieľ svojho pobytu Reiter´s Avance Hotel. V novom Show divadle hotela budú toto leto pre- biehať kreatívne semináre. Pre mnohé deti to bude prvý hravý úvod do jednotlivých umení, ktoré podporia ich chuť k divadel- nej hre, sebavedomie, a rozvinú rečové a muzikálne schopnosti. A navyše, okrem Vlastné kúpele Reiter´s Familientherme so 14 bazénmi v rôznych teplotách a hĺb- kach, 2 200m2 sáun, 6 700m2 vonkajšej športovej plochy, detský klub, rýchlostný tobogan a 100m dlhá oceľová šmýkala s časovačom sú, samozrejme, súčasťou areálu. Nechýba ani vlastná jazdiareň a 50- jamkové golfové ihrisko a k tomu široká ponuka raňajok, vitálny obed s detským stolom, opatrovateľky, bohatý večerný bufet s vlastnou ponukou detských dob- rôt, ako aj detské nápoje k obedu a večeri. (www.allegriahotel.at) Vybláznite sa vo Familyparku Ne- usiedlersee Váš dovolenkový či víkendový pobyt v ktoromkoľvek zo zariadení ARGE si po ceste do hotela, alebo skvelo oddýchnutí

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

118 pri návrate domov, môžete spestriť náv- števou Familyparku Neusiedlersee. Malí aj veľkí dobrodruhovia milujú tento naj- väčší rozprávkový park v Rakúsku, miesto fantastických výletov pre celú rodinu v blízkosti Neziderského jazera, len na skok z Bratislavy. Komu nestačí jeden deň s množstvom atrakcií, ktoré na návštevní- kov čakajú v štyroch rôznych tematických celkoch – Hrad zážitkov, Rozprávkový les, Dobrodružný ostrov a Sedliacky dvor – ne- mal by si v žiadnom prípade nechať ujsť šancu na neobmedzené dobrodružstvo pre celú rodinu v podobe ročnej permanentky. Tá dá návštevníkovi počas celého roka možnosť kedykoľvek sa vrátiť späť a opäť si vychutnať zábavu a dobrodružstvo na 140 000 metroch štvorcových rozprávko- vej krajiny. Tento rok sú brány parku otvorené od 27. marca! Odvtedy majú veľkí aj malí prí- ležitosť otestovať novinku sezóny 2010 – veselé preteky lesných zvierat – a tešiť sa z ďalších nových atrakcií, vrátane naj- novšej jazdiarne, ktorá výborne dopĺňa farmársky dvor, či rozšírenej ponuky jedál v prerobenom farmárskom šenku. (www.familypark.at) Sunny Bunny v Sonnenparku sa postará o vaše ratolesti Maskot Hotela Sonnenpark a jeho termál- nych kúpeľov, Sunny Bunny, má každé leto plné ruky práce pri vymýšľaní originálnych rodinné slnečné termálne kúpele sú špe- cialisti na starostlivosť o bábätká. Kúpele ponúkajú oddelené vodné svety pre deti a bábätká a školu plávania pre bábätká so špeciálne vycvičenými inštruktormi. V saune pre bábätká sa môžu deti pri tep- lote 60-70°C v príjemnej atmosfére pritú- liť k mamám a spoločne relaxovať. Potom nasleduje krátka prestávka na čerstvom vzduchu a ochladzovací bazén. Po osušení a oblečení už prichádza osviežujúci nápoj a relax pokračuje tak dlho, ako len chcete. Pred saunou sa deťom odporúča pobyt a plávanie v termálnej vode. V detských bazénoch sa môžu zase hrať a samostatne pohybovať. (www.sonnenpark.at) nápadov. Leto so „Sunny Bunny’s Kids Fun“ aj tento rok ponúka pestrý program s epicentrom v červenom cirkusovom stane a jeho okolí. Od 12. júla do 12. septembra, od pondelka do soboty, je na programe „Javisko voľné!“. V cirkusovom stane deti odpália ohňostroj umeleckých a zábavných predstavení – od seminárov, po rodinnú olympiádu a toboganovú sú- ťaž. Divadlo Vagabondo zase zavedie naj- menších do sveta klaunov a artistov. Kú- zelníci z Magic 7 odprezentujú show plnú prekvapení a hádaniek a kto má rytmus v krvi, príde si na svoje počas seminára a koncertu jamajských perkusií Raymonda Walkera. Navyše, Hotel Sonnenpark a jeho

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

obrovský a o každú vekovú skupinu je po- starané. Rekreačná dedinka Vila Vita Panonia so štýlovými bungalovmi so strechami z rá- kosia a hotelom ponúka toľko atrakcií, že tu pokojne môžete stráviť niekoľko dní bez potreby kontaktu s okolitým svetom. Hotel má vlastné jazero i udržiavanú pláž, wellness park s niekoľkými bazénmi a sau- nou, detské ihriská, sympatický prírodný minigolf i hotelovú zoologickú záhradu, či skôr „gazdovský dvor“. Deti si môžu za- jazdiť na poníkoch, učiť sa maľovať v krás- nom ateliéri nad jazerom alebo využiť det- ský kútik. Ak si rodičia a starí rodičia chcú vydýchnuť, pre deti mladšie ako 4 roky je zabezpečený babysitting. Pre návštev- níkov je tiež pripravených 500 bicyklov, vrátane detských s pomocnými kolieskami Raj dobrých pocitov Vila Vita Pannonia Prázdninový rezort na 200 hektároch so 127 bungalovmi a 40 hotelovými izbami je v lete obľúbenou destináciou pre ro- diny. Predovšetkým je oceňovaná široká možnosť športového vyžitia. Každý člen rodiny si vo VILA VITA Pannonia príde na svoje a môže sa venovať svojim radostiam a záľubám. Mama si oddýchne na skrášľo- vacej farme a nechá sa rozmaznávať v tep- lej vodnej posteli. Ocino si potrénuje svoj backhand s tenisovým trénerom Helim a deti si užijú pirátsky deň vo Ville Kunter- bunt. V lete je výber z detských programov a bicyklov vybavených detskými sedačka- mi (www.vilavitapannonia.at). Viac o zariadeniach ARGE best for family nájdete na www.bestforfamily.sk. Redakcia v spolupráci s ARGE best for family Foto: ARGE best for family 119

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte! Vážení čitatelia, ďakujeme vám za dôveru a záujem o predplatné časopisu DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že nielen v tomto roku, ale aj v budúcnosti v ňom nájdete inšpiráciu a zaujímavé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. Časopis si môžete predplatiť prostredníctvom poštovej poukážky typu „U“ na: PERPES, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, číslo účtu 2629196310/1100 Tatra banka, alebo bankovým prevodom (vždy uveďte svoje meno a presnú adresu). Taktiež si môžete predplatné objednať vyplnením objednávky na www.domabyvanie.eu, zaslaním vašich údajov poštou, alebo e-mailom na redakcia@domabyvanie.eu. Staňte sa predplatiteľom a vyhrajte. Každý, kto si predplatí, alebo predĺži predplatné, bude zaradený do zlosovania. Traja výhercovia získajú v prvom kole tohtoročnej predplatiteľskej súťaže jednu z uvedených troch cien. 1. cena: Parný generátor Tefal ProExpress Anticalc Turbo v hodnote 331,91 € 2. cena: Parný generátor Tefal Easycord Pressing v hodnote 164,90 € 3. cena: Cestovná žehlicka Rowenta First Class v hodnote 35,90 € Áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu DOM a BÝVANIE Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,35 EUR / 312,-Sk Ročné predplatné (4 čísla) za 5,18 EUR / 156,-Sk Predplatné je uhradené poštovou poukážkou typu „U“ Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu 1 2 3 4 Dátum:....................................*Podpis:.......................................................................................... * Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. Údaje budú použité na vlastné marketingové aktivity a služby pre všetky produkty a médiá vydavateľstva Perpes, s.r.o. Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné objednávku predplatného akceptovať. Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, číslo účtu: 2629196310/1100 v Tatra banke Údaje tiež môžete zaslať e-mailom na: redakcia@domabyvanie.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

123

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/

��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� �������������������������������� ��������� ������� ������ �� ���������� ���������� ���������� ����������������������������������������������������������� ������������������������ ���������������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������ ������������� ������������������������������ ��� ��� ���

http://www.floowie.com/cs/cti/dom-a-byvanie-22010/