E15 10.5.2016http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

Deník  |  Úterý 10. 5. 2016 | číslo 2110  | volný prodej 10 Kč | řízená distribuce | www.e15.cz | komentář: Drahá krajská předehra / str. 13 CZK/EUR • 27,020 / 0,000 Kč CZK/USD • 23,717 / –0,063 Kč PX • 864,20 / –0,41 % Euro Stoxx 50 • 2955,83 / +0,65 % Zlato • 1 263,45 $ / –1,90% Zemanjmenujeguvernéra ČNBuž25.května V čele České národní banky stane nový šéf o dva měsíce dříve, než se původ- ně očekávalo. Prezident Miloš Zeman ohlásil jeho jmenování na 25. května. Nejpravděpodobnějším jménem příštího guverné- ra je Jiří Rusnok. str. 3 Soudcezasodložilverdikt o pozemcíchu Brna Tahanice amerického developera Prologis s firmami z daňových rájů o parcely nebere konce. Insolvenční soudce Jan Kozák již podruhé odročil rozhodnutí ve sledovaném sporu o parcely v Syrovi- cích u Brna. str. 5 Rijádzdaní prázdnépozemky Saúdská Arábie uvalila daň na nezastavěné měst- ské pozemky ve výši dvou a půl procenta jejich hod- noty. Jde o jeden z prvních nástrojů, kterými chce Ri- jád korigovat ekonomické problémy země, již trápí propad cen ropy a nedo- statek bytů. str. 6 Krátce Koláž E15 Ani nevěsta, ani lehká žena Jsme autonomní a sebevě- domé uskupení říká šéf hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Krajské volby ukážou, jaká bude jeho další cesta. rozhovor str. 8–9 Švábi obsadili Bolívii Jihoamerická drogová válka se z Kolumbie přesouvá kvůli takzvanému švábímu efektu do Bolívie. téma str. 10–11 9 771803 454307 1 6 1 1 0 papež františek: Sním o Evropě, o níž nebude možné říci, že její úsilí o lid- ská práva bylo její poslední utopií. twitter.com/e15news Koupit iPhone? Ne, pronajmout Každý rok nový iPhone za měsíční nájemné. Obchodní model, kterému Češi zatím nepřišli moc na chuť, odstartoval koncem dubna internetový gigant Alza. Se stejným nápadem už přitom jeden významný hráč pohořel, Home Credit ukončil obdobnou službu po půldruhém roce před pár týdny. Alza je ale zatím po pár týdnech prodeje nové služby spokojena a rozšiřuje ji na androidové telefony. Byznys / str. 4

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

n Firma koupila vojen- ský materiál od ma- ďarského ministerstva obrany a české úřady s jeho dovozem souhla- sily. Přesto je v případu obžalováno pět lidí. Pavel Otto Více než rok a půl od výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích začne dnes ve Zlíně soud s fir- mou, která v jednom z hangárů skladovala pět stovek min. Podle obžaloby pochybila, protože je- jich používání zakazuje Ottawská konvence z roku 1997, k níž se připojilo i Česko. Nejde však o ostravskou Imex Group spojovanou s oběma ex- plozemi, při nichž zahynuly dva její zaměstnanci, ale o Excalibur Army zbrojaře Jaroslava Strnada. Na vyšetřování jeho společnosti se už předloni zaměřil policejní Útvar pro odhalování organizo- vaného zločinu. Nikdo z Imexu dosud obviněn ani obžalován nebyl. Podle Strnadova mluvčího Andreje Čírtka vytvořily orgány činné v trestním řízení umělou kauzu. „Ve Vrběticích nevybuchly sklady pronajímané Excaliburem. Soudem řešený případ údajně zakázaných min se výbuchů nijak netýká,“ řekl. Prvoinstanční soud naplánoval líčení do čtvrtka. Rozhodnout by měl hlavně to, zda se na miny mezinárodní smlouva skuteč- ně vztahuje. Zatímco obžaloba se opírá o posudek policejního pyrotechnika, protistrana má k dispozici několik posudků včetně stanovisek maďarského vojenského znalce a maďarského ministerstva obrany. Právě od něj Excalibur ve veřejném tendru miny koupil. Ottawskou konvenci přitom podepsalo jak Česko, tak Maďarsko. Paradoxní je také skutečnost, že s dovozem min souhlasil příslušný český policejní orgán stejně jako české ministerstvo průmyslu a obchodu, jejichž po- volení jsou v takových případech nezbytná. Obhájkyně Excaliburu Dana Libochowitzová připomíná, že trestný čin držení zakázaných bojových prostředků předpo- kládá úmysl na straně viníků. „Obžaloba znak tohoto trestného činu nijak nevysvětluje. Proč by pracovníci miliardové společnos- ti měli chtít či měli být srozumě- ni s tím, že ohrozí sebe i firmu zaměstnávající pět set lidí kvůli bezvýznamnému objemu muni- ce? Obžalováno je pět osob od ge- nerálního ředitele až po skladní- ka, kteří nemohli vědět, že Česko si vykládá tu samou mezinárodní smlouvu jinak než Maďarsko,“ zdůraznila Libochowitzová. Státní zástupce Leo Foltýn trvá na argumentech obžaloby. „Důvodnost a zákonnost zahájení trestního stíhání je opřena o pro- vedené procesní úkony, které jsou zaznamenány a shromážděny ve vyšetřovacím spisu,“ konstatoval. | 2 | události Páni horníci Levicová politika se v rámci zajišťování blaha lidu obvykle neštítí páchat hrubou nespravedl- nost. Nejnověji to ukazuje kauza OKD, kde jako jedno z řešení prošel sněmovnou dřívější odchod do důchodu pro hlubinné horníky. Ti budou moci odcházet na odpočinek v necelých 56 letech, při volbě předčasného důchodu v 53 letech. Nespra- vedlnost spočívá v upřednostnění jediné profese před všemi ostatními. Koho zajímá stres nedoceněných učitelů, kteří doslova i obrazně odpovídají za životy svěřených dětí? Kdo se ptá na zbytnělé prostaty strojvedou- cích, kteří celý život nepřirozeně zadržují moč ne- majíce na lokomotivách záchod? Pomůže někdo stárnoucím rybářům, kteří na podzim vytahují ze studené vody spolu s rybami i revma? A co dřevo- rubci, hutníci nebo krizoví manažeři? Ti všichni mají smůlu, neboť nejsou soustředěni do jedné neúspěšné firmy v jednom svérázném kraji. Dočkáme se tak situace, kdy ztrhaný šedesátník drvoštěp bude prací živit 53letého slezského pen- zistu. A to v době, kdy se důchodový účet propadá do stále větších ztrát a odchod na odpočinek se všem stále vzdaluje. Příznačný je přístup skomí- rající pravice, která novelu zákona nechala projít bez zásadního protestu. Jistou dávku populismu lze před krajskými volbami chápat. Stejně tak ale budou muset politici pochopit, že ne ve všech krajích se vynášení horníků na piedestal tleská. Každý má právo nebýt horníkem. Zápisník Jana Šindeláře Protagonisté dne Jan chovanec šéf cendis Petr Dvořák šéf české televize Werner Faymann Rakouský kancléř Státní podnik získá práci na čtyři roky, od rezortu dopravy dostane smlouvu za 150 milionů. Stát si tím chce také udržet IT specialisty. str. 3 ČT bude vysílat olympiády nejméně do roku 2020. Dohodla se na tom s novým majitelem práv, společností Discovery Communications. str. 5 Rezignuje na všechny své politické funkce. Zřejmě neustál triumf pravicového populisty Hofera v prvním kole prezidentské volby. str. 12 Obžalovaní nemohli vědět, že si Česko vykládá tutéž mezinárodní smlouvu jinak než Maďarsko, uvedla obhájkyně Excaliburu. Soud s Excaliburem rozhodne v kauze min Stovky milionů. Zásah ve Vrběticích stál armádu, policii a hasiče do konce roku 2015 celkem 350 milionů korun. Poslední kamion se zbrojním materiálem odjel koncem prosince. Vyvezeno jich bylo na 550. Foto čtk

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

n Rezort dopravy uza- vře s vlastní firmou čtyřletou smlouvu. Díky ní si také udrží IT specialisty. Jan Šindelář Ministerstvo dopravy začíná rozhýbávat státní podnik Centrum dopravních informačních systé- mů alias Cendis. S firmou se chystá uzavřít rámcovou smlouvu na čtyři roky v hodnotě 150 milionů korun. Vyplý- vá to z infor- mací pro vládu, které má deník E15 k dispozici. Cendis se bude v první řadě věnovat zakáz- kám z oblasti IT technologií, pro ministerstvo ale rovněž vypracuje studii k chystané státní půjčovně vlaků. „Podnik bude spolupraco- vat s ministerstvem dopravy na projektech, které mají pro rezort klíčový význam, ale ministerstvo je nemůže pri- márně zabezpečit z vlastních zdrojů,“ uvedl ředitel Cendis Jan Chovanec. Firma bude podle smlouvy v první řadě pracovat na bu- dování Národního kontakt- ního místa pro mezinárodní výměnu dat o spáchaných přestupcích, řidičích, vozidlech a podnikatelích v silniční dopravě. Lidé z Cendisu dostanou na sta- rost rovněž kyberne- tickou bezpečnost registrů vozidel a řidičů. Přebe- rou do správy například systém pro řízení přeprav nebezpečných nákladů. K nejzajíma- vějším položkám smlouvy ovšem patří studie ke státnímu nákupu vlaků. Ministerstvo hodlá totiž nakupovat vlaky za ev- ropské peníze a dopravcům je následně půjčovat, což je převratná novinka, která změní majetkové poměry na českých kolejích. „Plán by měl určovat, ja- kým způsobem využít evrop- ské fondy na nákup vozidel n V čele České národní banky má stát nový šéf o dva měsíce dříve, než se původně očeká- valo. Nástupce Miroslava Singera jako šéfa centrální banky jmenuje prezident Miloš Zeman 25. května. Nejprav- děpodobnějším jménem příštího guvernéra je Jiří Rusnok, o němž Zeman loni uvedl, že je to „excelentní“ kandidát na funkci. Svůj záměr jmenovat právě Rusnoka potvrdil prezident v lednu. Podle dřívějších informací se to však mělo stát až v červenci. Informaci agentury Bloomberg o datu jmenování potvrdil serveru E15.cz prezi- dentův mluvčí Jiří Ovčáček, ke jménu budoucího šéfa ČNB se ale nechtěl vyjádřit. „Po- kud jde o ČNB a jmenování, ústavní akt je naplánován na 25. května,“ napsal Ovčá- ček v textové zprávě. Klíčovým úkolem nového guvernéra bude ukončení re- žimu devizových intervencí, které oslabují kurz koruny. „S ohledem na mírně proti- inflační bilanci rizik stávající prognózy vidí bankovní rada jako pravděpo- dobné ukon- čení závazku blíže polovině roku 2017,“ uvedl nedávno nynější šéf centrální ban- ky Miroslav Singer. Podle hlavního ekonoma společ- nosti Roklen Lukáše Kovan- dy to ale Singerův nástupce nebude mít snadné. „Nikdo nemůže zodpovědně prohlá- sit, že ví, jak ústup z inter- vence dopadne. Prostě proto, že s takovým opatřením chybí rozsáhlejší historická zkušenost,“ napsal Kovanda v komentáři pro deník E15. Rusnok je členem bankov- ní rady ČNB, kam jej v břez- nu 2014 jmenoval prezident. Zeman kritizuje měnové intervence, jsou prý ekono- micky neefektivní. Podle Rusnoka dokonce zbouraly mýtus koruny jako stabilní měny. „Byl to mýtus pevné, stabilní, pomalu, ale jistě po- silující české koruny,“ uvedl loni Rusnok. /vaj/ Více E15.cz Zeman jmenuje guvernéra centrální banky už 25. května www.e15.cz | 3 | Intervence ČNB podle Rusnoka zbouraly mýtus pevné, stabilní, pomalu, ale jistě posilující české koruny. Součástí smlouvy v hodnotě 150 milionů korun bude zabezpečení registru vozidel a řidičů. David Marek: Podíl nezaměstnaných klesá na 5,7 % (7leté min). Trh práce je v podobné kondici jako Eva Vrabcová-Nývltová na pražském maratonu. twitter.com/e15news Bez práce je nejméně lidí za sedm let Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 5,7 pro- centa z březnových 6,1 procenta. Bez práce bylo necelých 415 tisíc lidí, nejméně od ledna 2009. Podniky nabízely přes úřa- dy práce více než 124 tisíc volných míst, což je nej- vyšší dubnová hodnota od roku 2008, oznámil Úřad práce ČR. /čtk/ Více E15.cz Vzkříšený Cendis vymyslí státní půjčovnu vlaků Obcenepřijdouo služby, poštanajdepartnery Pokud provozování poš- tovních služeb nepřevezme sama obec, bude Česká pošta hledat jiné partnery, třeba místní obchodníky. Po jednání zástupců měst a obcí a České pošty to uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Tématem byla hlavně pře- měna některých poboček na franšízy, kvůli níž se svaz dlouhodobě obává zmenšení nabídky služeb. Více E15.cz Ekologové:Příspěvky náležíi dalšímhorníkům Pět ekologických organi- zací vyzvalo vládu, aby schválila příspěvky i pro horníky z hnědouhelných společností, které útlum těžby připraví o práci. Ka- binet má o příspěvcích pro propuštěné jednat zítra. Podle návrhu by je měli dostávat nejen zaměstnanci z OKD, ale i z dalších deseti společností. Lékařiposilujírozpočet nasvoukampaň Navzdory ujištěním politiků vládní koalice, že souhlasí se zvýšením platů zdravotníků, kampaň České lékařské komory pokračuje. Na akci Zdravotnictví volá o pomoc se dobrovolně skládají další základní buňky lékařské komory. Na penězích mimořádně přesunutých z regionů už centrum získalo na kampaň téměř 700 tisíc korun. Více E15.cz ŠéfESAotevřelv Praze byznysovýinkubátor Ředitel Evropské vesmírné agentury Johann-Dietrich Woerner slavnostně otevřel Pražské startupové cent- rum v rámci projektu ESA Business Incubation Center. Je to třináctý byznysový inkubátor v Evropě, ve kterém ESA hledá prolnutí technologií používaných ve vesmíru a pozemském byznysu. /čtk/ Více E15.cz Krátce Foto čtk Ministerstvo dopravy vypsalo soutěž na poradce k tendru na provoz mýtného systému. Vítěz zakázky by měl ministerským úředníkům pomoci vypsat otevřené výběrové řízení na provoz mýta od roku 2020. Hodnotu zakázky úřad odhadl na sedmdesát milionů korun. Na podání nabídek mají uchazeči čas do konce června. Stát hledá mýtného poradce a jak s nimi dále nakládat tak, aby všichni cestující měli zajištěn moderní standard vozidel a žádný dopravce nebyl znevýhodněn,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Cendis vznikl loni z jiného neznámého státního podni- ku Cimto. Ministr dopravy Dan Ťok chtěl původně do nového podniku převést systémy související s mýtem. Z toho ale sešlo. Ťok mimo jiné argumentoval tím, že státní podnik má lepší možnosti než úřad zaplatit a udržet IT specialisty.

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

n Rozjíždí se hon na 17 miliard. Firma by dala přednost reorga- nizaci před konkur- zem. Krajský soud v Ostravě poslal těžební společnost OKD do úpadku. Věřitelé mají dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Soud jmeno- val insolvenčním správcem Leeho Loudu, na srpen nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. OKD teď bude čekat na rozhodnutí věřitelů. Insolvenční návrh na sebe podala sama OKD s tím, že dluží více než 650 věřitelům přes 17 miliard korun. Samosoudce Petr Kula uvedl v usnesení, že soud má osvědčen úpadek z dokladů předložených dlužníkem, tedy firmou OKD. Přezkum- né jednání soud nařídil na 9. srpen, o den později bude schůze věřitelů. Na ní insolvenční správce před- loží zprávu o své dosavadní činnosti a věřitelé by měli rozhodnout, jakým způso- bem se úpadek společnosti bude řešit. Možnosti jsou dvě: konkurz, při němž má konkurzní správce za úkol zpeněžit majetek dlužníka tak, aby uspokojil co nej- více nároků věřitelů, nebo šetrnější reorganizace. Při povolené reorganizaci by se postupovalo podle reorga- nizačního plánu, který by schvaloval věřitelský výbor. Mluvčí OKD Ivo Čelechov- ský uvedl, že vedení OKD se s rozhodnutím soudu seznámilo a bude čekat na rozhodnutí věřitelů, zda OKD půjde do konkurzu, nebo schválí reorganizaci firmy. „V zákonné lhůtě by pak byl předložen reorga- nizační plán, který musí nejprve schválit věřitel- ský výbor. Management firmy, jak už mnohokrát deklaroval, se jednoznačně přiklání k druhé variantě – tedy zachovat chod firmy a postupně uspokojovat pohledávky svých věřitelů,“ uvedl Čelechovský. /čtk/ Sledujte E15.cz | 4 | byznys n Se smartphony na leasing před časem pohořel Home Credit. Jaroslav Bukovský Rok co rok luxusní nový te- lefon sexy značky za měsíční nájemné. Obchodní model operativního leasingu mo- bilů, kterému Česko zatím nepřišlo na chuť, láká velká jména domácího on-line byznysu. Masivní kampaň na pronájem iPhonů a mobil- ních špiček od Samsungu s roční obměnou přístroje odstartoval koncem dubna internetový gigant Alza. Na tomtéž nápadu přitom ve stejném okamžiku jeden vý- znamný hráč pohořel, Home Credit obdobnou službu ukončil po půldruhém roce před pár týdny. Češi prý tak často nový mobil nežádají. „Službu jsme testovali jako jeden z mnoha inova- tivních projektů. Zájem zákazníků o pravidelnou obměnu telefonu však nenaplnil naše očekávání, a proto jsme se projekt rozhodli ukončit,“ uvá- dí mluvčí Home Creditu Zuzana Bienvenu. Službu s názvem Update podle ní využilo několik tisíc klientů. Většímu úspěchu mimo jiné bránil fakt, že si Češi obvykle svůj přístroj nechávají podstatně déle. „Evidujeme něco kolem dvou let,“ uvádí například na adresu nejobvyklejší periody obměny mobilu šéf obchodu s mobily v Sam- sungu Michal Forejt. S modelem každoroční obměny telefonu klientům, kteří platí měsíční částku za pronájem, přišel americ- ký Apple v rámci svého pro- gramu iPhone Upgrade. Ten klientům garantuje, že při placení určitého měsíčního poplatku získají každých dvanáct až osmnáct měsíců nárok na nový model tele- fonu značky. „Naše služba je obdobou tohoto progra- mu a mezi našimi zákaz- níky zatím zaznamenala takový úspěch, že jsme se rozhodli nabízet podobným způsobem i smartphony se systémem android,“ uvádí marketingový ředitel Alzy Karel Kučera. Životaschopnost modelu, ve kterém zákazník dosta- ne každý rok nový mobil za měsíční částku začínající na tisícikoruně, potvrzují i někteří experti. „Až tři čtvrtiny uživatelů iPhonů perspektivně přejdou od kupování přístrojů k Up- grade programu,“ soudí na- příklad šéf konzultantské společnosti Piper Jaffray Gene Munster. Do karet Applu nahrává průměr- ná doba nákupu nového telefonu kolem půldruhého roku. Alza zkouší štěstí s pronájmy luxusních mobilů Hlavním věřitelem OKD je podle ministra průmyslu Jana Mládka pravděpodobně Ad Hoc Group. Mládek podotkl, že podle předběžných informací má AHG 13 miliard korun pohledávek z celkového dluhu firmy přes 17 miliard korun. Schůzka státu s AHG v plánu nyní není, Mládek ale předpokládá, že se uskuteční. Mládek: Hlavním věřitelem je asi AHG Krajský soud poslal OKD do úpadku Průmyslová výroba zpomalila růst Průmyslová výroba v Česku v březnu zpomalila mezi- roční růst na 0,6 procenta z únorových 5,6 procenta. Podle analytiků březnová čísla potvrzují, že český průmysl přeřadil na nižší rychlostní stupeň. Dokládá to i pokles průmyslových zakázek, který byl v břez- nu prvním od května 2013. Stálicí zůstává automobilový průmysl. Přebytek zahraničního obchodu se zvýšil Obchod s dopravními prostředky příznivě ovlivnil výsledek březnové obchod- ní bilance Česka, která meziročně zvýšila přebytek o čtyři miliardy na 21,7 mili- ardy korun. Obchodu s auty a stroji přebytek vzrostl proti loňskému březnu do- konce o 6,4 miliardy korun. Vývoz českých exportérů však v březnu meziročně klesl o 2,5 procenta, firmy vyvezly zboží za 296 miliard korun. Dovoz se snížil o 4,1 procenta. Stavebnictvídálpadá Výrazný propad českého stavebnictví pokračuje. V březnu meziroční pokles zrychlil na 12,5 procenta z únorových 2,3 procenta. Pokles byl nejvýraznější od poloviny roku 2013. /čtk/ Krátce Foto profimedia.cz Pomalá obměna. Čeští zákazníci vyměňují telefony za nové pomaleji než ti na Západě. Obvyklé tempo je kolem dvou let.

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

Jan Šindelář České dráhy si před klíčovou emisí dluhopisů mohou od- dechnout. Po dvojím pokle- su a stagnaci z minulých let se jim dostalo od agentury Moody’s pochvaly v podobě zlepšení ratingu z Baa3 na Baa2. Státní dopravce tak odskočil na dva stupně od spekulativního pásma. Stejného hodnocení se dostalo i chystaným bon- dům, které chce dopravce v nejbližších týdnech vydat v objemu 300 milionů eur. Výhled je navíc stabilní. Agentura pozitivní hodno- cení připisuje mimo jiné lepší struktuře provozních výsledků. Moody’s rovněž oceňuje, že se drahám v minulém roce dařilo na- hrazovat krátkodobé dluhy cennými papíry s delší splatností a nižšími úroky. Navíc agentura nepočítala s možným převodem nádra- ží na SŽDC za 3,2 miliardy korun, což může být pro národního dopravce doda- tečný výnos. Více E15.cz www.e15.cz | 5 | n Fanoušci olympij- ských sportů, kteří se obávali, že si kvůli hrám budou muset pořídit placený tele- vizní kanál, si mohou oddechnout. I přeno- sy z her v roce 2018 a 2020 uvidí v České televizi. Michal Nosek Veřejnoprávní Česká televi- ze bude vysílat olympijské hry minimálně do roku 2020. Dohodla se na tom se společností Discovery Communications, která se letos nově stala majitelem veškerých práv pro celou Evropu na následujících osm let. Česká televize, která vysí- lá olympiády od roku 1956, oslovila Discovery Com- munications v okamžiku, kdy bylo jasné, že evropské veřejnoprávní televize od Mezinárodního olympijské- ho výboru práva nezískají. „Rychlost jednání byla jednou z věcí, které nám při domluvách s novým vlast- níkem práv pomohly. Česká televize je po Velké Británii, Nizozemsku a Finsku teprve čtvrtou stanicí, která dohodu uza- vřela, a pro centrální a východní Evropu tak sloužíme i jako jakýsi příklad toho, že domluva možná je,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák. Divákům televize garan- tuje plnohodnotné celoden- ní vysílání olympijských her na programu ČT sport s důrazem na účast českých sportovců. Prodej veške- rých práv od Mezinárod- ního olympijského výboru soukromé společnosti byl podle zástupců veřejno- právních televizí zásadní ranou pro celoevropský televizní trh. V oblasti spor- tovních práv se situace v posledních letech mění rychle, jejich ceny stoupají na hodnoty, které se před pár lety zdály nereálné. „Přesto- že se nám podařilo od společnosti Discovery Communications získat práva na vysílání olympijských her levněji oproti jejímu původnímu návrhu, budeme muset v oblasti sportovního vy- sílání hledat nové úspory,“ doplnil Dvořák. Více E15.cz ČT si udržela olympiády Ceny sportovních vysílacích práv se v posledních letech šplhají na hodnoty, které byly před pár lety zcela nereálné. Offshorové firmy vystupující v přetahované o jihomoravské pozemky nejsou v tuzemsku nováčky. Například kyperská SG Solar Green se ještě pod jménem Lapursa snažila od státu dostat miliardové odškodné kvůli vytunelovaným CS fondům. Firmu Online Services s adresou na ostrově Samoa zase zakládala panamská advokátní kancelář Mossack Fonseca. Online Services vystupovala loni v roli věřitele fotbalového klubu Slavia ještě před vstupem čínského investora. V souvislosti se zájmem na úspěchu firem z daňových rájů v tomto případu se objevila jména podnikatelů Martina Bendy a Pavla Petroviče. Benda účast v této věci popřel, Petrovič se s odkazem na doporučení advokátů nevyjadřuje. Staří známí Tahanice amerického developera Prologis s firmami z daňových rájů o parcely nebere konce. Daniel Novák Insolvenční soudce Jan Kozák již podruhé odročil rozhodnutí ve sledovaném sporu o parcely v Syrovicích u Brna. Soudní pře se vede o to, zda parcely určené na velký realitní projekt jsou součástí majetkové podstaty zkrachovalé firmy Deveplan. Od ní si Američané pozemky koupili v roce 2009. Uskupe- ní neprůhledných společnos- tí registrovaných od Kypru přes Gibraltar po Belize ale tvrdí, že transakce byla kvůli právní vadě neplatná a mají být zpeněžené v rámci kon- kurzu Deveplanu. Poslední jednání v přípa- du se uskutečnilo v polovině dubna. Již tehdy Kozák odsunul vynesení verdiktu na závěr měsíce s tím, že případ je složitý a potřebuje od všech účastníků písemná vyjádření. „Je to nestandard- ní, ale nic za tím nehledejte,“ řekl tehdy. Na konci dubna se ovšem strany sporu do- zvěděly, že budou muset dál čekat. Kozák rozsudek posu- nul o dva týdny. Jako důvod uvedl přehlcení ostatní agendou. Ani v novém termí- nu se však nic nestalo. Bez bližších podrobností Kozák odsunul verdikt o dalších čtrnáct dní. Kozákovi před čtyřmi lety hrozila ztráta taláru kvůli kontroverzním postupům v konkurzu OP Prostějov nebo pily Javořice. Jeho odvolání navrhoval tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Po- spíšil (ODS). Kozák obvinění omítl jako neopodstatněná. Kárnou žalobu na Kozáka a další soudce stáhl Pospíši- lův nástupce Pavel Blažek. Do kauzy brněnských pozemků se již vložilo také tamní Krajské státní zastu- pitelství. V přípisu soudci Kozákovi státní zástupkyně Dagmar Řičánková uvedla, že se ztotožňuje s právní argumentací Prologisu. Soudce opět odložil verdikt ve sporu o pozemky u Brna Nestíhá. Přemírou dalších povinností odůvodnil Kozák odročení verdiktu. Foto profimedia.cz Mimo předpoklad. Ratingová agentura nepočítala s převo- dem nádraží na SŽDC, který bude pro dráhy dodatečným výnosem. Moody’s zvýšila rating ČD Foto čtk

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

| 6 | trhy & světová ekonomika n Vláda pouštního království bojuje s vysokým deficitem rozpočtu i nedostat- kem bydlení. Jan Vávra Saúdská Arábie uvalila daň na nezastavěné městské pozemky ve výši dvou a půl procenta jejich hodnoty, opatření vstoupí v platnost již příští měsíc. Jde o jeden z prvních nástrojů, který- mi začne Rijád naplňovat ambiciózní reformní plán s názvem Vize 2030. Ten má korigovat ekonomické problémy země, již netrápí jen prudce rostoucí deficit veřejných financí v důsledku propadu cen ropy, ale také nedostatek bytů. Stavební pozemky se podle analyti- ků staly předmětem zájmu spekulantů. Vláda Saúdské Arábie v rámci nedávno oznámené ekonomické strategie plá- nuje nejen vymanit zemi ze závislosti na příjmech z ropy, ale také zvýšit do roku 2020 míru vlastnictví byd- lení alespoň o pět procent- ních bodů. V současnosti Rijád omezí spekulace, zdaní prázdné pozemky Saúdská Arábie plánuje uvést akcie státní ropné společnosti Aramco na burzách v Londýně, Hongkongu a New Yorku. Záměr prodat menšinový podíl v ropném kolosu na burze země oznámila v dubnu spolu s plánem hlubokých reforem. Aramco zajišťuje zhruba devítinu světových dodávek ropy. Primární emise akcií firmy by teoreticky mohla být pětkrát větší než kterýkoli jiný úpis v historii. Rijád odhadl hodnotu ropného gigantu na více než dva biliony dolarů a oznámil, že investorům nabídne méně než pětiprocentní podíl. Hodnota pětiprocentního podílu se odhaduje na 100 miliard dolarů. Prodej je plánován na rok 2017 nebo 2018. Historické IPO se může konat už za rok Německá JAB koupí koblihářeKrispyKreme Amerického výrobce a prodejce koblih a provozovatele ka- váren Krispy Kreme koupí německá investiční společnost JAB. Zaplatí za něho 1,35 miliardy dolarů a jeho akcie pak stáhne z veřejného trhu. V březnu JAB za 13,9 miliardy dolarů koupila amerického výrobce kávovarů Keurig. HTC spadl do ztráty Tchajwanský výrobce mobilních telefonů HTC se v prv- ním čtvrtletí vrátil do ztráty. Tržby z prodeje telefonů se meziročně propadly o 64 procent na 14,8 miliardy tchaj- wanských dolarů (10,8 miliardy korun). Čistá ztráta pak činila 2,6 miliardy tchajwanských dolarů. Loni se našlo nejméně zásobropyza60let Nových zásob ropy bylo v loňském roce objeveno nejméně za posledních více než 60 let. Ukázaly to údaje poradenské společnosti IHS. Průzkumníci objevili 2,8 miliardy barelů ropy. Důvodem jsou úspory ropných společností. /čtk/ Krátce Země Množství Kurz Austrálie 1 17,379 Čína 1 3,643 Dánsko 1 3,632 EMU 1 27,020 Chorvatsko 1 3,613 Japonsko 100 21,905 Kanada 1 18,327 Maďarsko 100 8,580 Norsko 1 2,895 Polsko 1 6,122 Rusko 100 35,940 Švédsko 1 2,914 Švýcarsko 1 24,450 Turecko 1 8,081 USA 1 23,717 Velká Británie 1 34,209 Kurzovní lístek ČNB Platnost od 9. 5. 2016 Název Kurz [Kč] Změna [%] CETV 58,30 -1,35 ČEZ 427,20 -2,91 Erste Bank 638,30 1,32 Fortuna 84,50 -1,97 Kofola 428,00 3,13 KB 4600,00 0,52 Moneta 69,10 1,54 O2 CR 223,80 4,09 Pegas 793,30 -1,39 Philip Mor. ČR 12 308,00 -0,50 PLG 205,50 0,05 TMR 640,00 0,00 Unipetrol 177,15 -5,77 VIG 515,00 -0,48 Celkový objem (v tisících korun) 583 130,40 Akcie na pražské burze 9. 5. 2016 ladem kvůli příslibu budou- cího zhodnocení. Tuto praxi má penalizovat uvedená dvouapůlprocentní daň. Její vyměření by navíc mělo v konečném důsledku pomoci nejen rozhýbat saúdsko- arabský trh s nemovitostmi, ale přispět také ke stabilizaci státního rozpočtu. Právě zavádění nových daní včetně DPH má tvořit spolu s osekáním ostatních druhů státních dotací Rijádu pomoci vypořádat se s prudce rostoucím deficitem veřej- ných financí. Ten loni činil 98 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Už do pěti let by ale Saúdové chtěli hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. dosahuje 47 procent a podle agentury Reuters si na stav trhu s nemovitostmi stěžují zejména mladí obyvatelé země, pro něž je pořízení vlastní nemovitosti často mimo jejich finanční mož- nosti. Pomoci jim mají další plánované kroky vlády, mezi něž patří nabídka hypoték se státní garancí. Stovce tisíc rodin s nízkými příjmy úřa- dy začnou od příštího roku poskytovat rovnou i nemovi- tost k užívání. Nyní brání masivnější výstavbě bytů, a tím pádem i jejich zlevnění, zejména spekulace s pozemky. Podle agenturou oslovených ana- lytiků až polovina plochy významných městských aglomerací zůstává ležet stav, nebo plať! Na nedostatečnou nabídku bydlení si stěžují hlavně mladí obyvatelé Saúdské Arábie. Kvůli ní jsou byty drahé. Foto profimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

n Peking uznal Marku Zuckerbergovi ochrannou známku na úkor domácího potravináře. Americká společnost Facebook, která provozuje stejnojmennou sociální síť, vyhrála v Číně soudní spor s tamní potravinářskou firmou, jež si zaregistrovala ochrannou známku „face book“. Čínská vláda přístup na síť společnosti Facebook blokuje, vítězství v soudním sporu by ale mohlo naznačo- vat, že by se postoj Pekingu mohl zmírnit. Společnost Zhongshan Pearl River Drinks Factory požádala o zápis ochranné známky „face book“ v roce 2011, o tři roky později byla známka přijata. Podle nejvyššího lidového soudu v Pekingu ale registrace ne- měla být umožněna. Soudci konstatovali, že čínská firma, která se rozhodla prodávat pod touto značkou některé své nápoje a potra- viny, se dopustila napodo- bování a porušila podmínky spravedlivé soutěže mezi podniky. Nadnárodní koncerny s globální působností mu- sejí podle čínských zákonů dokázat, že jejich ochranná známka je dobře známa i v Číně. Zatímco Facebook nyní uspěl, jiná americká společnost Apple nikoli. Výrobce smartphonů iPhone minulý týden v Číně prohrál spor o název IPHONE, který si zaregistrovala firma Xintong Tiandi Technology. Ta prodává kabelky a další kožené zboží. Šéf Facebooku Mark Zu- ckerberg se snaží před- cházet si čínské úřady. Zuckerberg se letos setkal s čínským pověřencem pro otázku propagandy a na- vzdory smogu se vydal na kondiční běh v Pekingu. /čtk/ Facebooku v Číně svítá na lepší časy www.e15.cz | 7 | Nejvyšší lidový soud uvedl, že se čínská firma dopustila napodobování a porušila podmínky spravedlivé soutěže mezi firmami. 499 800 599 000 719 000 NAVÍC VÝHODNÉ BONUSY: BONUS AŽ 30 000 KČ PŘI VYUŽITÍ VÝHODNÉHO FINANCOVÁNÍ AUTO JAROV. BONUS AŽ 10 000 KČ PŘI VÝKUPU VOZU NA PROTIÚČET.VĚRNOSTNÍ ZÁKAZNICKÁ KARTA AUTO JAROV. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA. SKLADOVÉ VOZY ŠKODA AUTO JAROV S NÁMI NA NOVOU ŠKODU SUPERB ČEKAT NEMUSÍTE! 1,4 TSi, 2,0 TDi, DSG, 4x4, r.v. 2015 inzerce Francouzská ropná spo- lečnost Total se dohodla na převzetí výrobce baterií Saft, rovněž francouzského podniku. Za každou akcii nabízí 36,5 eura, což zhod- nocuje základní kapitál Saftu na 950 milionů eur. Nabídka je 38 procent nad páteční závěrečnou cenou akcií Saft na burze. „Spojení s Totalem umož- ní Saftu stát se vůdčí silou na poli skladování elektři- ny,“ uvedl šéf Totalu Patrick Pouyanné. Akvizice je podle něj součástí snahy firmy o urychlení expanze na poli elektrické energie a obno- vitelných zdrojů, která za- čala převzetím společnosti SunPower v roce 2011. /čtk/ Obr Total koupí výrobce baterií Saft Pocta. V továrně na výrobu pokroči- lých ba- terií Saft v Jack- sonville na Floridě přednesl projev americký prezident Barack Obama. Foto profimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

Krajské volby ukážou, jaká bude další cesta Starostů n Kojenecké a batolecí období má hnutí Starostové a nezávislí podle svého šéfa Petra Gazdíka už za sebou. „Nejsme ani žádané nevěsty, ani lehké ženy, které jsou nevěrné TOP 09. Jsme autonomní a sebevědomé politické uskupení,“ říká. Zda dosavadní parlamentní spolupráce se stranou Miroslava Kalouska bude pokračovat i do budoucna, se podle Gazdíka ukáže na podzim po krajských volbách. Jednat chce i s dalšími možnými partnery. Pavel Otto Vaše hnutí je nejžáda- nějším politickým part- nerem v zemi. S výjimkou komunistů a Úsvitu mu nadbíhají všechny parla- mentní strany. Potvrdil to jak loňský, tak letošní sněm Starostů. Čím si tak velký zájem vysvětlujete? Česká politická scéna je na hraně. Sešlo se několik jevů, jedním z nich je střídání generací v některých velkých stranách. Myslím, že to čeká i sociální demokracii. Také v jejím čele stojí lidé, kteří jsou v politice už od listopadu 1989. České politické strany navíc nefungují jako ty v za- vedených demokraciích. Jen velice málo schopných lidí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech, vstupuje do politiky. Těm stranám chybí dostatek dorostu, nevzniká tam přiro- zené prostředí, kdy ti schopní a pracovití jdou nahoru. Z toho vyplývá jistá frustrace jak stran, tak společnosti. Pro- to je poptávka po zkušených komunálních politicích. | 8 | ROZHOVOR se šéfem hnutí Starostové a nezávislí Petrem gazdíkem Foto Anna Vacková 2x Také už jste se z regio- nální úrovně posunuli na celostátní. Po dvanácti letech exis- tence máme už kojenecké a batolecí období za sebou. Jsme zastoupeni na všech úrovních od komunálu, krajů, Poslanecké sněmovny a Senátu až po europarla- ment. Nejsme výkřik do tmy, ale čitelný partner. Snažíme se dělat neagresivní, slušnou, pragmatickou politiku, kdy podaná ruka starosty platí. To má u našich politických konkurentů úspěch. Poměrně razantně jste odmítl názor šéfa ANO An- dreje Babiše, že jeho hnutí má s tím vaším mnoho spo- lečného. V čem se lišíte? S výjimkou toho, že máme v názvu slovo hnutí, se lišíme takřka ve všem. ANO vzniklo shora, kdy si bohatý člověk a pár lidí okolo něho usmysleli, že vstoupí do politiky, a přizvali k tomu ty zespoda. U Starostů si nikdo nic neusmyslel, vznikli jsme spontánně ve Zlínském kraji. Byl jsem velmi překvapen, že po prvních úspěšných volbách mě požádali čtyři starostové z Liberecka, abych Odshora ANO zatím drží, odspoda ale už ne. Nejen Starostové, ale i velká většina jiných stran je vůči Babišovu hnutí velmi obezřetná.

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

www.e15.cz | 9 | jim pomohl se založením stejného hnutí i tam. Pak následovaly další regiony a dokonce Praha. Nikdy jsem nepředpokládal, že Staros- tové budou v hlavním městě čtvrtou nejsilnější stranou. A další rozdíly? Další zásadní odlišnost je velmi třaskavým prvkem na politické scéně a netýká se jen ANO. Nastává jakési lámání chleba, zda politika postavená na volné soutěži stran bude probíhat tak, jak ústavodárci zamýšleli. Tedy že ve stranách probíhá vnitřní programová diskuze a primární volby, že jsou kandidáti generováni odspoda. Ta druhá možnost je vzít stovky milionů korun, vytáhnout nějaké králíky z klobouku a být úspěšnou partají. Naše země si neuvě- domuje, před jak obrovským nebezpečím stojí, do jak ob- rovské nestability nás to může uvrhnout. Bohužel k tomu směřuje i globální trend, jak ukazuje úspěch některých evropských formací nebo Donalda Trumpa v USA. Jed- noduchá populistická řešení zabírají. To je samozřejmě myšleno v uvozovkách. Loni se kvůli vnitřním rozbrojům rozpadlo usku- pení Tomia Okamury. Čeká podobný scénář i ANO, jehož původní předsednictvo zvolené v roce 2013 a další odpadlíci už založili vlastní hnutí Změna pro lidi? Odshora ANO zatím drží, od- spoda ale už ne. Nejen Staros- tové, ale i velká většina jiných stran je vůči Babišovu hnutí velmi obezřetná. Příklad Zlína ukazuje, že hodně záleží na konkrétních lidech. Na zlín- ském magistrátu jsme s ANO v koalici, město funguje. Pak jsou ale desítky jiných měst a obcí, kde se hnutí rozštěpilo, protože jeho kandidáti byli králíci vytažení z klobouku, kteří šli příliš rychle za politic- kým ziskem. Bohužel spousta voličů to moc nevnímá. Lze vaši kritiku ANO chápat tak, že s ním na celostátní úrovni do sňatku nepůjdete? Na sněmu Starostů a ne- závislých jsme odpovídali na otázky novinářů, kteří v přítomnosti pana Babiše a ve faktu, že se sněm koná v Průhonicích, viděli nějaké líbánky. To, že jsme rokovali v Průhonicích, nijak nesouvi- selo s ANO. S výjimkou jedno- ho se tam zatím konaly úplně všechny naše sněmy. Na dru- hé straně bychom se chovali jako pokrytci, pokud bychom zástupce ANO nepozvali. Jsme s hnutím v koalicích na desítkách radnic a chystáme se s ním uzavřít v některých krajích povolební spojenec- tví – v těch případech, kdy bychom tím zabránili vzniku komunistických koalic. Dobře, ale co spoluprá- ce na celostátní úrovni? Spekulace o námluvách s ANO souvisejí s faktem, že příští rok před parlament- ními volbami skončí vaše smlouva s TOP 09 týkající se Poslanecké sněmovny a Senátu. Tohle neřešíme, jsme soustře- děni na krajské volby. Ty ukážou, jaká bude další cesta Starostů. Všechno ostatní jsou spekulace. Jedni novi- náři o nás píší jako o žádané nevěstě, což nám samo- zřejmě lichotí, druzí z nás dělají lehké ženy, které jsou nevěrné TOP 09. Ani jedno nejsme. Jsme autonomní a sebevědomé politické hnutí postavené na vynikajících komunálních osobnostech a jejich zkušenostech. Po krajských volbách budeme jednat s TOP 09, zeptáme se na její názory. Sejdeme se ale i s jinými partnery. Věřím, že nalezneme svoji úlohu na politické scéně. Z mého pohledu jde o to, abychom spojovali. Politická scéna je natolik rozdělená, že bychom měli být tmelícím prvkem. I proto, že naši komunální politici mají velkou důvěru lidí – podle průzkumů více než šedesátiprocentní. Dokázal byste si představit, že se vaše hnutí zasadí o na- lezení shody mezi co možná nejvíce demokratickými, ne- populistickými stranami na společném prezidentském kandidátovi? Velmi bych si nalezení takové shody přál. Právě prezident má být tmelícím prvkem. Bohužel po přímé volbě se společnost rozdělila a dále se rozděluje, což se fatálně projevuje na politické scéně. Když britská královna Alž- běta II. slavila osmdesátiny, bylo jasně patrné, jak její osobnost spojuje lidi různých politických názorů, kultur, vyznání. U nás pevný bod nesmírně chybí. Jak se to projevuje na fungování státu? Od druhé světové války nebyla Evropa v takovém neklidu. Čelí migrační krizi i krizi politické, chcete-li krizi evropských struktur. Čelíme klimatickým změnám i eko- nomickým problémům. Na Zlínsku jsme zažili metanolo- vou kauzu, řádění masového vraha v Uherském Brodu, výbuchy v muničním areálu ve Vrběticích-Vlachovicích. Ve všech třech případech jsme zjistili, že na to nejsme připraveni, a to dost zoufale. Úlohou Starostů je navrh- nout řešení konkrétních, jas- ných věcí, které připraví zemi na krizové situace. Nalézat je ale můžeme jen v případě, že bude existovat širší politická shoda. O stmelování jste hovořil už loni. Řekl jste, že hlavním cílem Starostů je integrace menších stran, které se po- hybují na středu politického spektra nebo mírně napravo od něj. Stále to platí? Jistě, stačí se podívat na naše krajské kandidátky. Podařilo se nám stmelit hnutí, která v minulých volbách uspěla, ale krajskou politickou scénu tříš- tila. Jsou tam výrazné politické talenty, které už dávno měly být v zastupitelstvech nebo i v Poslanecké sněmovně či Se- nátu. Spolupracujeme s Ostra- vakem, s hnutím Pro Olomouc, se zlínskými Nezávislými, s Východočechy, s Občany pro Budějovice nebo s plzeňskými Patrioty. V dohodě mezi nimi a Starosty spatřuji naději pro krajské volby. Kdo by byl pro Starosty nejpřirozenějším partne- rem z parlamentních stran? Kromě TOP 09 například lidovci? TOP 09, lidovci a ODS. Na ko- munální a krajské úrovni pak hnutí, která jsem částečně jmenoval. A mohu se bavit i o ANO v případě, že v daném regionu bude sdružovat sku- tečně kvalitní osobnosti. Co ČSSD? Se sociálními demokraty je to v některých krajích trochu podobné jako s ANO. To, že jsou levicoví, zatímco my středoví nebo pravostředoví, by v krajích nevadilo. Znám spoustu schopných politiků ČSSD, kteří umějí držet do- hodnutou linii. Jako příklad bych uvedl Pardubický kraj. Pak jsou ale regiony, kde tamní špičky sociální demo- kracie připomínají nechvalně proslulého Davida Ratha a další jemu podobné. Víme, jak kraje fungují. Od našich členů máme velice dobrou zpětnou vazbu. Platí stále, že v krajských volbách chcete zvítězit ve Středočeském, Zlínském a Libereckém kraji? V některých krajích určitě zvítězit chceme. V těch, které jste jmenoval, i v dalších jsme sestavili kandidátky, které jsou skutečně hodny vítězství. Třeba ve středních Čechách vede kandidátku Vít Rakušan, který získal v komunálních volbách přes dvě třetiny hlasů. A také šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová či starostové velkých měst, jako jsou Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou nebo Vlašim. Máme tam podnika- tele, lékaře. Lépe sestavenou kandidátku si nedovedu představit. Totéž platí o jižní Moravě, Zlínsku a Liberecku. Na co se zaměříte v kam- pani? Největší důraz budeme klást na kompetentní veřejnou správu, na odpovědnost, transparentnost. Tam, kde naši starostové působí, to tak funguje. A nyní to chceme přenést na kraje. Když britská královna Alžběta II. slavila osmdesátiny, bylo jasně patrné, jak její osobnost spojuje lidi různých politických názorů, kultur, vyznání. U nás pevný bod nesmírně chybí. V roce 1996 absolvoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, do roku 2002 učil matematiku, zeměpis a tělesnou výchovu na ZŠ v Bánově. Osm let byl starostou obce Suchá Loz. V roce 2008 byl zvolen zastupitelem Zlínského kraje za Starosty a nezávislé. Následující rok se stal předsedou hnutí a byl jím do roku 2014. Letos byl zvolen znovu. Od roku 2010 je poslancem, zastával post šéfa klubu TOP 09 a STAN. Od prosince 2013 je místopředsedou dolní komory. S manželkou Evou má syna a tři dcery. Mezi jeho zájmy patří skauting a florbal. Petr Gazdík (41)

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

Když posvítíte baterkou do spíže plné švábů, roz- prchnou se do temnějších koutů. To se teď děje v Jižní Americe. Švábi jsou drogoví bossové a policejní baterka docela dlouho svítila na Kolumbii. Ta byla středem zájmu mezinárodního boje proti drogám a je to znát. Násilná kriminalita klesla v posledních letech v Kolum- bii na polovinu. A ozbrojené gerily, které stojí za produkcí kokainu, uzavřely v březnu s vládou příměří a v těchto dnech jednají v Havaně o ukončení občanské války. Černého Petra teď převza- la Bolívie. Tam se kartely v tichosti přesunuly. „V zemi působí 269 kriminálních gangů,“ oznámil minulý měsíc bolivijský ministr vnitra Carlos Romero. Podle jiné, pesimističtější policejní analýzy je gangů dokonce až 750 a mají už téměř 25 tisíc členů. Měsíčně nyní prochází přes Bolívii na 30 tun drog. Prezident je sám předsedou pěstitelů Proč „švábi“ utíkají právě do Bolívie? Je hned několik důvodů, které dělají z chu- dé země pro narkobarony ideální útočiště. Socialistic- ký prezident Evo Morales, který je znám svým anti- amerikanismem, odmítá jít Spojeným státům v boji proti drogám na ruku. Hned zkraje svého prezidentování vyhodil z Bolívie zkušené poradce z americké proti- drogové agentury DEA. Že si hodlá ve své zemi udělat pořádek sám, zopakoval minulý měsíc při návštěvě Vatikánu. „Jsme přesvědčeni, že skutečný cíl Washingtonu je ovládnout náš region,“ míní o motivaci Američanů Morales. Důvod, proč si Bolivijci nechtějí nechat do boje proti kokainu mluvit, souvisí i s je- jich kulturou. Jde o poslední stát světa, kde tvoří většinu obyvatel – zhruba 60 procent – indiáni. Jsou to zejména Ajmárové a Kečuové. A tato andská etnika jsou stovky let zvyklá denně žvýkat koku nebo pít kokový čaj. Pytle lístků prodávají na každém rohu indiánské tetky v typic- kých buřinkách. „Toto je koka, toto není kokain,“ řekl s kokovým lístkem v ruce při památném projevu na půdě Spojených národů Evo Morales. K ple- nění kokových polí určitě nesvolí. Sám je totiž i předse- dou bolivijského Svazu pěs- titelů koky. Mnozí z těchto pěstitelů by byli nejradši, kdyby žádný kokain neexis- toval a mohli v klidu rolničit jako generace jejich otců. Příliš silné pokušení Pro narkomafii jsou ale bolivijská políčka neodola- telná. Po Kolumbii a Peru jde o třetího největšího světové- ho producenta koky. A mafie má v Bolívii nejlevnější náklady. Kilo stoprocentně čistého kokainu tu pořídí | 10 | téma kokainová válka Foto profimedia.cz 3x Švábi obsadili Bolívii n Jihoamerická drogová válka se z Kolumbie přesouvá kvůli takzvanému švábímu efektu do Bolívie. Ve dříve bezpečné zemi zapustila kořeny a nezadržitelně bují kriminalita. Na milovanou koku si ale Bolivijci nechtějí nechat sáhnout. Živí třetinu ekonomiky. za dva tisíce dolarů, v USA ho pak prodá za 50 tisíc dola- rů. Řetěz výroby kokainu vypadá následovně: farmáři na svazích And v Peru nebo Bolívii, kde jsou pro koku ideální podmínky, vyrobí polotovar – kokovou pastu. Sami dostanou minimální odměnu. Pastu pod skry- tem amazonského pralesa dopraví mafie do manufak- tur v Kolumbii, které vyrobí finální kokain. Ten jde buď severní cestou přes Hondu- ras a Mexiko do USA, nebo jižní cestou přes Bolívii dál do Brazílie. Ta je dnes po USA už druhým největším odbytištěm kokainu. A právě o kontrolu nad již- ní drogovou magistrálou se teď přetahují gangy v Bolívii. Proč neposlat zásilku tudy, když má země 3,5 tisíce kilo- metrů snadno prostupných KOKA. Lístky žvýká v Bolívii proti únavě nebo horské nemoci každý, plný sáček pořídíte za tři dolary. Mafie má v Bolívii nejnižší náklady. Kilogram stoprocent- ně čistého kokainu tu pořídí za dva tisíce dolarů, v USA jej pak prodá za 50 tisíc.

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

www.e15.cz | 11 | hranic a špatně střežený vzdušný prostor – většina není pokryta radarovým sig- nálem. Na rozlehlou Bolívii, která je čtrnáctkrát větší než Česká republika, také připa- dá pouhých 30 tisíc policistů. Morales minulý měsíc oznámil, že omezí institut bankovního tajemství, aby zabránil praní špinavých peněz. Také vyhradí na boj proti drogám dalších 105 mi- lionů dolarů. Jenomže problémem je, že Bolívie je švorc. Chudá země má příjmy prakticky jen z prode- je ropy a dalších komodit, jejich ceny ale teď padly na dno. Paradoxně tak posledním profitujícím odvětvím zůstá- vá právě koka, která podle odhadů stojí až za třetinou veškerých zahraničních pří- jmů ekonomiky. Ne náhodou nejrychleji rostou města (a stejnojmenné provincie) Santa Cruz a Cochabamba. Ty jsou epicentrem drogové- ho průmyslu a působištěm největších kartelů. Také tudy vede pašerácká trasa do Brazílie. Gangškrtičů vyprovokoval soudcelynče Dřív relativně bezpečná Bolívie je tak teď konfron- tována s výbuchem násilné kriminality, která začíná řadové obyvatele děsit. Na 100 tisíc obyvatel už připadá 11 vražd ročně (pro srovnání, v Česku je to zhruba jedna vražda). I když na drsné la- tinskoamerické poměry to je pořád relativně nižší „skóre“, alarmující je trend. Během jediné dekády se množství vražd zdvojnásobilo. Přelomem byl otřesný případ autobusového gangu z nejlidnatějšího města La Pazu. Vrazi škrtili oběti přímo v městských auto- busech při běžné cestě do práce. Obětí bylo minimálně 70. Často jim gang sebral jen pár bolivianos nebo starý mobil. Bolivijcům došla trpě- livost a v přísně katolické zemi dokonce začali lidé volat po obnovení trestu smrti. Na sloupech v La Pazu můžete také nyní vidět obě- šené figuríny muže s nožem. To je varování od místní komunity gangsterům, že jsou obyvatelé připraveni vzít při nečinnosti policie spravedlnost do vlastních rukou. Bolívii čekají těžké časy. Švábi tu našli ideální potemnělý kout. Současná ztracená generace mladých Bolivijců je časovanou bombou. Jsou odpovědní až za 80 procent zločinů v zemi. V dříve venkovském státě se stále víc rodin stahuje do měst, kde vykořenění teenageři mnohdy nenajdou ani práci, ani perspektivu. Tradiční hodnoty pro ně už nic neznamenají a v médiích vidí luxusní zboží. Tady nastupuje gang, který jim dá pocit sounáležitosti a šanci nakrást si na smartphone nebo značkovou mikinu. Pouliční přepadení tak někdy mívají na svědomí kupodivu velmi dobře oblečené a slušně vypadající děti. „Vždycky mě lákaly snadno vydělané peníze. Líbilo se mi držet krok s kamarády z bohatých rodin,“ shrnul v rozhovoru pro portál InSight Crime svou motivaci gangster Pedro z města Santa Cruz. Kariéru v klanu začal už v 15 letech. Snadno manipulovatelné dítě je nejen vítaným nováčkem do kartelu, ale také cílovým konzumentem drog. A potřeba peněz na kokain nebo crack ho vede k další kriminalitě. Ministr vnitra Carlos Romero proto nyní navrhl snížit hranici trestní odpovědnosti z 16 na pouhých 14 let. Typický gangster? Teenager ze ztracené generace DĚTI ULICE. V Cochabambě se šíří kouření cracku, což je levnější a nebezpečnější volná báze kokainu. n Bolivijské věznice jsou učiněný holubník. Trestanci vodí dovnitř turisty na prohlídku svého dočasného domova a za mřížemi žijí také rodiny mnohých z odsouzenců. „Na náměstí San Pedro mě oslovil velmi divný muž. Byl bosý a mluvil plynulou angličtinou. Nabídl mi, že mě za pár dolarů vezme na prohlídku do věznice,“ vypráví mladá Holanďanka, která projížděla Bolívií při cestě napříč Jižní Amerikou. „Nejdřív jsem mu nevěřila. Ale ukázalo se, že to byl opravdu vězeň – Američan, kterého v Bolívii zavřeli za pašování drog.“ Absurdní epizoda doku- mentuje bohorovné poměry v bolivijských vězeních. Nabídka se týkala věznice San Pedro, která stojí přímo v centru La Pazu. Vězňové si tu přivydělávají provázením turistů. Návštěvu dokonce doporučují turistické brožu- ry. Stačí prý drobně uplatit hlídače. Ani poměry uvnitř káznice San Pedro nevynikají přís- ností. „Jakmile minete tlus- tou zeď a bezpečnostní brány, připomínky normálního vězení zmizí: jsou tu hrající si děti, stánky, restaurace, kadeřnictví a dokonce hotel,“ popisuje návštěvu bizarního zařízení Rafaela Estefania z BBC Mundo. Naprosto nevídané je i to, že s vězni mnohde bydlí jejich rodiny. Na problém upozornil incident při bitce gangů ve věznici Palmaso- la v provincii Santa Cruz. Přestože je to zařízení s nej- vyšším stupněm ostrahy, při násilnostech bylo zabito i 18měsíční dítě, které žilo ve věznici se svými rodiči. Bolivijské vězeňství musí projít zásadní reformou. Kapacita věznic ani náhodou nestačí nárůstu kriminality. Do padesátky současných zařízení se stěží vejde osm tisíc trestanců. Pro srovnání, je to zhruba třetinová ka- pacita oproti zhruba stejně lidnaté České republice. A to má Česko přitom oproti Bolívii sotva desetinovou kriminalitu. Do věznic se volně trousí děti i turisté JIŽNÍ TRASA. Při jednom z největších zátahů poslední doby našli policisté ve dvou kamionech smě- řujících přes provincii Santa Cruz do Brazílie 760 kilogramů kokainu. Řidiči už sedí v base. Tomáš Stingl Stranu připravil

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

| 12 | zahraničí n Rakouskému kanc- léři a šéfovi vládnoucí sociální demokracie zlomil vaz debakl kandidáta jeho strany v nedávných prezi- dentských volbách. Jan Hajný, čtk Rakouský kancléř Werner Faymann včera oznámil, že se rozhodl rezignovat na všechny své politické funkce. Při narychlo svolané tiskové konferenci jako důvod uvedl, že ztratil podporu části kole- gů ze své Sociálnědemokra- tické strany Rakouska (SPÖ). Slovy politických komen- tářů neustál tlak vyvolaný na konci dubna debaklem kandidátů tradičních stran v prvním kole prezidentské volby, v němž triumfoval populistický pravicový kan- didát Norbert Hofer. Oslavné jódlování Hofero- vých Svobodných po nečeka- ném úspěchu ještě nestačilo doznít a znalci místních po- měrů měli jasno. Deník Wie- ner Zeitung označil volbu za facku do tváře SPÖ a lidov- cům. „Ani jedna z vládních stran nepředkládá občanům řešení nejvýznamnějších problémů, teď zejména imig- race,“ pojmenoval list zásadní výhradu řadových Rakušanů. Tiroler Tageszeitung psal pří- mo jasnozřivě o „politickém tsunami, které vyvolá v obou vládních stranách následné otřesy – v personální oblasti i v dalších rovinách“. Ve vládních stranách to začalo vřít. Volbou potvrzená nespokojenost Rakušanů s tradiční koalicí musí mít viníka. Tak se včera stalo, že Faymann neodstoupil jen z funkce kancléře, ale i z čela SPÖ. „Mít většinu ve straně nestačí,“ řekl s tím, že země potřebuje kancléře, jehož strana ho bude „plně podpo- rovat“. „Jsem vděčný za sedm a půl let u vlády a přeji svému nástupci více štěstí,“ dodal Faymann, který byl kanclé- řem od roku 2008. Vedení strany by se měl podle médií přechodně ujmout vídeňský starosta Michael Häupl. V čele vlády stane dočasně vicekancléř a předseda lidov- ců Reinhold Mitterlehner. Ten podle svých slov přijal Faymannovo rozhodnutí s respektem, i když načaso- vání kroku ho překvapilo. Mitterlehner také uvedl, že nevidí žádný důvod k před- časným volbám či změně vládní migrační politiky. názory str. 13 Faymann skončil ve vládě i ve straně rusko je připraveno spolupracovat na vytvoření mezinárodní- ho bezpečnostního systému, který by byl mimo jakékoli bloky. Při zahájení vojenské přehlídky k 71. výročí vítězství ve druhé světové válce to včera v Moskvě řekl ruský prezident Vladimir Putin. Odpoledne prošly přes Rudé náměstí v rámci vzpomín- kové akce nazvané Nesmrtelný pluk statisíce občanů, z nichž mnozí nesli v rukou fotografie svých předků, kteří ve válce bojovali či padli. Podobné pochody k uctění památky padlých se letos u příležitosti výročí konce války konaly i v Praze, Paříži, Kyjevě či San Francisku. V ruských městech se těchto pochodů podle pořadatelů letos zúčastnil nejméně milion Rusů. památce padlých Foto čtk V čele vlády stane dočasně koaliční lidovec Mitterlehner. Ten žádný důvod k předčasným volbám či změně migrační politiky nevidí. Britský premiér David Cameron včera varoval své krajany před izolacionis- mem a řekl, že případné vítězství zastánců odchodu Velké Británie z unie v červ- novém referendu by ohrozilo mír v celé Evropě. „Můžeme si být jisti, že mír a stabilita kontinentu jsou bez jakékoli pochybnosti zaručené?“ ptal se premiér v projevu, který pronesl v centru Londýna k zastáncům setrvání Britá- nie v unii. „Pravda je taková, že to, co se děje v našem sou- sedství, je pro nás důležité. Bylo to tak v roce 1914, v roce 1940 i v roce 1989. Půjdou-li záležitosti v Evropě špatným směrem, nemůžeme před- stírat, že jsme chráněni před jejich následky,“ odpověděl si hned. Jen několik hodin na to ale zazněl z tábora konzervativ- ců i jiný vlivný hlas. „Vzhle- dem k rozdílu mezi tím, co nám bylo slíbeno, a tím, co jsme získali, by vláda nyní logicky měla vést kampaň na straně zastánců vystoupení z EU,“ nechal se slyšet bývalý starosta Londýna a jeden z vůdčích zastánců brexitu Boris Johnson. /čtk/ Mezi konzervativci přituhuje Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Angus Deaton, au- tor ekonomického bestselle- ru Thomas Piketty a dalších více než 300 ekonomů z více než 30 zemí vybídlo světové lídry, aby skoncovali s érou daňových rájů. Jejich existen- ce podle nich nemá „žádné ekonomické opodstatnění“. Napsali to v dopise, který byl zveřejněn jen pár dnů před mezinárodním protikorupč- ním summitem v Londýně. Iniciativu zorganizovala cha- ritativní společnost Oxfam. „Území, která umožňují ukrývat majetek ve sko- řápkových firmách nebo která podporují, aby podniky mohly vykazovat zisk tam, kde nepodnikají, deformují fungování světové ekonomi- ky,“ píší ekonomové. Z da- ňových rájů mají podle nich prospěch jen bohatí lidé a nadnárodní korporace, přičemž daňové ráje samy o sobě slouží jen ke zvyšová- ní nerovnosti. /čtk/ Nobelistu trápí daňové ráje Volby na Filipínách provázelonásilí Na Filipínách se konaly prezidentské volby, jejichž vítě- zem se pravděpodobně stane Rodrigo Duterte (71). Prezi- dentské a souběžné parlamentní i místní volby provázely násilnosti, při nichž zahynulo nejméně deset lidí. Sesazení brazilské prezidentkyseodkládá Šéf dolní komory brazilského parlamentu zrušil rozhod- nutí poslanců o odvolání prezidentky Dilmy Rousseffové. Vyhověl tak žádosti generálního prokurátora opakovat hlasování kvůli procedurálním chybám. /čtk/ Krátce

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

Drahá krajská předehra Volební slogany pro pod- zimní krajské volby jsou už víceméně známé, tu a tam už křičí i z billboardů. Ještě to sice není plnou parou vpřed, ale už se stejně točí miliardy. Zatím nikoli ty, které chtějí politické strany utratit za vo- lební kampaň. Peníze tečou plným proudem ze stát- ního rozpočtu. O vítězství jde hlavně dvěma vládním partajím – ČSSD a ANO. A ty otevřeně i skrytě sázejí na celostátní témata. Jejich lídři hodlají vládní angažmá vy- užít do mrtě. Oba už odstar- tovali roadshow po regio- nech a jedou na stejné vlně. Jedním z trháků je podle očekávání bezpečnost. Češi se stejně jako ostatní Evro- pané obávají terorismu, za osobní ohrožení ho považují čtyři pětiny populace. Téměř dvě třetiny lidí, jichž se tá- zala agentura CVVM, se bojí přílivu uprchlíků a nábo- ženského radikalismu. Na to kabinet slyší. Rezort vnitra už dostal jednorázově sedm miliard korun, celkově to má letos být 59 miliard, napřes- rok ještě o dvě miliardy víc. Premiéra Sobotku budou na jeho cestách doprovázet ministři a Milan Chovanec bude esem. Vsadil na to, že bezpečnost občanů musí být na prvním místě, a nese mu to politické body. Teď je ještě musí utrhnout pro celou so- ciální demokracii. Má velkou šanci – do krajů už šly nové policejní vozy, zvyšují se po- čty policistů, nezapomíná se ani na dotace pro dobrovol- né hasiče. K posílení kontrol ve vnitrozemí má přispět i cizinecká policie, její řady se postupně rozrostou o 740 nových členů. Na tomhle poli by to ČSSD měla teoreticky vyhrát na celé čáře. Hnutí ANO – i Babiše budou v krajích doprovázet jeho ministři – sice může operovat s armá- dou, jenže ochranu vnější hranice si lidé s vojáky zase tolik nespojují. Ale i vojsko napřesrok dostane o čtyři miliardy více než letos. Další velké téma je zdra- votnictví, sázka na něj už se jednou ČSSD osvědčila. I na téhle frontě mají socialisté náskok. Proti Sobotkově slibu zvýšení platů o deset procent se ANO může jen těžko vymezit, zvláště když lékařská komora hodlá táhnout až do podzimu svou kampaň Zdravotnictví volá o pomoc. Andrej Babiš se ale- spoň narychlo snaží lékaře a sestry přesvědčit, že jeho prohlášení o neprůhledném a neefektivním zdravotnic- tví nepatřila jim. A že on osobně, jak říká, není jejich nepřítel, nýbrž spojenec. To ale nezní moc přesvědčivě. Babišovu hnutí tak z velkých témat zbývá už jen doprava. Stav výstavby silnic ovšem není zrovna ke chlubení. Výsledek krajských voleb je pro ANO veledůležitý; do krajů babišovci ještě nepro- nikli. Přitom přes regionální vlády, a to si ministr financí uvědomuje především, protéká velká část peněz ze státního rozpočtu. O víken- du Babiš ohlásil, že by za úspěch považoval zisk pěti hejtmanských postů. Sobot- ka má v plánu dobytí sedmi hejtmanství. Bude to bitva na tělo a bude stát nebýva- lou spoustu státních peněz. Drahá předehra k dalšímu a nejspíš ještě dražšímu boji v parlamentních volbách. Komentář Jana Havligerová Výsledek krajských voleb je pro ANO veledůležitý. Přes regionální vlády, a ministr financí si to uvědomuje, protéká velká část peněz ze státního rozpočtu. názory a komentáře www.e15.cz | 13 | Tvář dne Tahle země potřebuje premiéra, za nímž plně stojí jeho strana. V sázce je mnoho. Jde o Rakousko, řekl ke své rezignaci rakouský kancléř Werner Faymann str. 12 Foto reuters Kresba Milan Kounovský Glosa Strašák Faymann Konec rakouského kancléře Wernera Faymanna dobře ilustruje potíže současné evropské politiky a evropských politiků. To, že kandidát Faymannovy sociální demokra- cie vyhořel v prezidentské volbě a současně významně uspěl kandidát antiimigrační populistické FPÖ, byl jen jeden z mnoha problémů. Rakouští sociální demokraté nedokázali klíčové evropské téma migrační krize kloudně uchopit. Faymann, který před lety začínal jako hlasitý kritik EU, v migrační krizi dlouho sdílel liberální otevřený přístup s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Po čase byl především regionálními stranickými kolegy v „nárazní- kových“ spolkových zemích tvrdě dotlačen k tomu, že kývl na zastropování počtu přijímaných migrantů. Za to ovšem zase sklidil ostrou kritiku od liberálního křídla strany a mládežnické organizace. Faymann střední cestu nena- šel, ztrátu podpory neustál a odchází. Mnoha evropským politikům jeho osud způsobí neklidné spaní; mohou být jen krůček od stejného konce. Martin Čaban

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

| 14 | KULTURA Minirecenze knihy Albert Einstein: Smyslreality (Nakladatelství: Vyšehrad) Velmi cenná kniha vyšla konečně česky, ačkoli ji proslulý fyzik napsal již před téměř sto lety. Einsteinova vlastní stať je asi až příliš odbor- ná a plná matematického aparátu, aby ji plně docenil laický čtenář. Přesto by knihu neměl nikdo minout. Předně Einsteinův text jasně zachycuje způsob myšlení, vyjadřování a vol- nomyšlenkářství asi nejvýznamnější mysli mi- nulého století. Navíc úvod z pera Briana Greena vysvětlí podstatu slavné teorie re- lativity skutečně každému. A to včetně příčin její- ho vzniku, jakož i podstatných do- padů na současné myšlení (ano, do- zvíte se, o čem je teorie superstrun, i kdybyste tento termín znali jen ze seriálu Teorie velkého třesku). Stanislav Šulc Dr. Nicholas Romanov,KurtBrungardt: Běžecká revoluce (Nakladatelství: Mladá fronta) Nicholas Romanov se původně zabýval výukou budoucích trenérů a olympijských atletů na Pedagogické fakultě v Moskvě. Už v sedmde- sátých letech se zajímal o výzkum běžeckých technik, aby vylepšil výsledky svých svěřenců a zároveň eliminoval jejich zranění. Na základě poznatků vytvořil takzvanou Pose Method a nyní ji předkládá široké běžecké veřejnosti. „Nechte iPod doma a vnímejte zvuk běhu,“ říká a nabádá k propojení těla a mysli. Romanova poziční metoda byla využívána v posledních desetiletích na mnoha institucionálních úrovních velkými organizacemi včetně armády Spojených států a je zařazena do profesionál- ních sportovních programů například národní- ho triatlonového týmu Velké Británie, Spoje- ných států, Mexika a Ruska. Krok za krokem vede Dr. Romanov zkušené i začínající běžce ke zlepšení a zdokonalení běžeckého stylu. V kni- ze najdete řadu rozfázovaných fotografií, podle nichž lze kontro- lovat pokroky, též podrobný popis jednotlivých technik pohybů a zároveň sestavy cviků od příprav- ných přes cviky pro ohebnost kloubů a další v rámci devítitý- denního plánu. Zuzana Dorogiová n Z loňské soutěže v Can- nes do českých kin do- razilo japonské rodinné melodrama Naše malá sestra. Nevtíravě oslavu- je dobré jídlo, vůni sakur a sesterskou lásku. Iva Přivřelová Kromě anime Kluk ve světě příšer nyní v českých kinech vý- jimečně pobývá i další japonský snímek, novinka třiapadesáti- letého Hirokaza Kore-edy Naše malá sestra. Následovník japon- ské tradice klidných rodinných melodramat, proslavené v pade- sátých letech hlavně Jasudžirem Ozuem, s filmem loni soutěžil na festivalu v Cannes a poté získal cenu diváků v San Sebastianu. Snímek k tomu vyhrál pět cen japonské filmové akademie včet- ně těch pro nejlepší film a režii. Naše malá sestra si přízeň zaslouží už jen za to, s jakým optimismem a laskavostí se dívá na mezilidské vztahy a všední život. Titulní hrdinkou je patnác- tiletá dívka, která se po smrti otce přestěhuje do domu v pří- mořském městě Kamakura ke svým třem dospělým nevlast- ním sestrám. Každá ze sester představuje jiný typ, každá má nějaké vlastní milostné trable a nevyřešený vztah s rodiči, mrtvými i živými. Přesto se Kore-edova roční návštěva v je- jich životech odvíjí s příjemnou lehkostí a nevšední normalitou. Příliš se toho během ní nestane, přitom nám ale připomene, proč bychom se měli dívat na krásné květy sakury, vychutnávat si dobré jídlo a snažit se vycházet s blízkými. Kore-eda začínal jako doku- mentarista a na jeho hraných fil- mech to je vidět, bez ohledu na to, že Naše malá sestra vznikla podle manga komiksu. Snímek v neuspěchaném tempu vyzývá diváky k vychutnávání si jemné atmosféry a pohledných obrazů a k empatickému rozmýšlení o chybách a přednostech jednot- livých sester i o tom, co všechno do našich životů přináší ostatní. Pozvolné dílo mistra v objevo- vání kouzla v každodennosti vyžaduje trpělivost a zklidnění. Za to se odmění pozitivním na- laděním, nevtíravým jako vůně třešňových květů. Autorka je spolupracovnicí redakce Pozitivní pohled na rodinné vztahy Foto film europe Naše malá sestra (melodrama, Japonsko, 126 minut) Režie: Hirokazu Kore-eda Hrají: Haruka Ajase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose Premiéra: 5. května Hodnocení: 70 % Čtyři sestry. Nejmladší příbuzná obohatí život tří dospělých žen. RedHotChilliPeppers vystoupív Česku Do Prahy se 4. září vrátí kali- fornská kapela Red Hot Chili Peppers, která v červnu vydá své nové album The Getaway. Za českými fanoušky přijede po čtyřech letech od svého posled- ního koncertu. V září zahraje v pražské O2 areně. Jiří Strach dokončil pokračování Anděla Páně Volné pokračování české pohádky Anděl Páně s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích je dotoče- no. Poslední klapka padla ve studiích České televize. Do role Pána Boha se vrátí populární Jiří Bartoška. Šmídmajer natáčí scénář Jaroslava Papouška Režisér a producent Miloslav Šmídmajer začal natáčet podle scénáře Jaroslava Papouška z první poloviny devadesátých let romantickou komedii Jedním slovem tě miluji modře. První záběry vznikly v restauraci Žiž- kovské televizní věže. /čtk/ Krátce

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

 www.e15.cz | 15 | finexpert Noviny ZDARMA! o den dříve ve formátu pdf pdf.e15.cz Zadejte váš e-mail na inzerce n Nemusí to být zrovna nevýhodná smlouva podepsaná mezi dveřmi, která vás přiměje řešit, jak odstoupit od kontrak- tu na dodávku elektři- ny či plynu. Podívejte se na možnosti, které máte. Jana Poncarová Od smlouvy podepsané mimo prostory obvyklé k podni- kání, tedy například u vás doma, můžete podle občan- ského zákoníku (paragraf 1829) odstoupit ještě 14 dní od podpisu, pokud není uvedeno jinak v obchodních podmínkách (některé společ- nosti lhůtu prodloužily i na 30 dní). Rozhodující je přitom datum odeslání zásilky. Odstoupení je třeba zaslat písemně poštou, a to nejlépe s dodejkou, abyste dostali informaci o tom, že adresát psaní obdržel. Ještě 15dnů po zahájenídodávky Novela energetického záko- na, která vstoupila v platnost v lednu letošního roku, umožňuje od smlouvy na dodávky elektřiny nebo zem- ního plynu odstoupit ještě 15 dnů po zahájení dodávek. To je určitě krok dopředu. Spotřebitelé se totiž často o tom, že změnu dodavatele podepsali, dozvědí až poté, co jim od dodavatele přijde takzvaný uvítací dopis. A na odstoupení podle občanské- ho zákoníku je už pozdě. „Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prv- ním dnem měsíce následují- cího po doručení výpovědi. K zahájení dodávek podle smlouvy s novým dodavate- lem tedy v takovém přípa- dě dojde, ale spotřebitel má možnost smlouvu bez sankce ukončit, a to ještě patnáctý den po zahájení dodávek,“ říká Tomáš Palla, vedoucí osobní poradny Praha Sdružení obrany spo- třebitelů – Asociace. Podle odborníka tímto opatřením Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem energie VČASNÁ REAKCE. Riziko smluv na dobu určitou tkví v tom, že nekončí uplynutím sjednané doby, ale automaticky se prodlužují, pokud je včas nevypovíte. zákonodárce zachoval jistou ochranu spotřebitele před neuváženými změnami dodavatele. Spotřebitel samozřejmě musí uhradit tu energii, kterou za dobu trvání smlouvy (do skončení výpovědní doby) s novým dodavatelem odebral. Při změně obchodních podmínek nebo zdražení Dodavatelé mohou během roku zvýšit ceny elektřiny i zemního plynu, stejně jako mohou přepsat obchod- ní podmínky. V takovém případě může odběratel od smlouvy odstoupit ve zkrá- cené lhůtě. Z občanského zákoníku i energetického zá- kona vyplývá, že pokud ne- souhlasíte s jednostrannou změnou podmínek, můžete od smlouvy odstoupit. Pokud dodavatel zvýší ne- regulovanou cenu elektřiny nebo plynu a zákazníkovi změnu náležitě neoznámí, má zákazník podle energe- tického zákona právo bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit, a to do tří měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Když ale doda- vatel zákazníkovi změny náležitým způsobem oznámí (nejpozději 30 dní před jejich účinností), může odběra- tel odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny. „Změny obchodních pod- mínek lze využít za situace, kdy jste uzavřeli nevýhod- nou smlouvu o dodávce energií na dobu určitou. Při odstoupení pro změnu obchodních podmínek vůči vám totiž dodavatel nemůže uplatňovat žádné sankce,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Výpověď smlouvy na dobu určitou Když jste propásli možnost odstoupit od smlouvy podle občanského zákoníku i ener- getického zákona, dodavatel obchodní podmínky nemění a ani nezdražuje, nezbývá vám nic jiného než čekat. Dnes jsou na energetickém trhu trendem především smlouvy na dobu určitou, které se podepisují na kon- krétní období (většinou dva nebo tři roky). Sjednávají je nejen dodavatelé využívající podomní prodej, ale také vel- ké zavedené společnosti. Riziko těchto smluv tkví v tom, že nekončí uplynutím doby, na niž byly sjednány, ale automaticky se prodlužu- jí, pokud je včas nevypovíte. Výpověď je nutné zaslat písemně v dostatečném před- stihu. Doba, na kterou byla dodávka sjednána, by měla být uvedena ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách. smlouva na dobu neurčitou Pokud jste zatím dodavatele neměnili a nepodepisovali žádný dodatek ke smlouvě, s velkou pravděpodobností máte sjednanou smlouvu na dobu neurčitou. Tu lze vypovědět kdykoli a zpra- vidla se s ní pojí tříměsíční výpovědní lhůta. Po uplynutí této doby jste volní a můžete začít odebírat energii od nového dodavatele. Více na FINEXPERT.cz Foto profimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/

Foto dne | 16 | NAKONEC Foto reuters rekordman. Číňané chtějí ještě letos završit ambiciózní projekt největšího radiotele- skopu na světě. Obří nastavitelnou anténu parabolického tvaru o průměru 500 met- rů zasadili mezi hory v kraji Pching- -tchang v odlehlé provincii Kuej-čou. Rozměry díla s pře- hledem odsouvají na druhé místo dosud největší radiotele- skop v Arecibu na Portoriku, jehož anténa má v průmě- ru „jen“ 305 metrů. S pomocí nového nástroje chce Čína pátrat po inteligent- ních formách života a zkoumat původ vesmíru. E15, deník pro ekonomiku a byznys | Vydává Serafico investment s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha – Nové Město, IČO 04229967, internet www.e15.cz | Šéfredaktorka Tereza Zavadilová | Zástupci šéfredaktorky Martin Čaban a Stanislav Šulc Šéfkomentátorka Jana Havligerová | Vedoucí vydání Kateřina Baumgartnerová a Jiří Kubec | Redakce E15.cz Michal Nosek | Sekretariát redakce Adéla Nová, tel.: 225 977 668 | Distribuce a výroba Soňa Štarhová, sona.starhova@sfinvestment.cz Marketing Hana Holková, hana.holkova@sfinvestment.cz | Kontakt na zaměstnance jmeno.prijmeni@sfinvestment.cz | Číslo registrace deníku E15 – MK ČR E 17948, ISSN 1803-4543 | deník E15 vychází od listopadu 2007 každý pracovní den Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele | Adresa redakce: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, redakcee15@sfinvestment.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí | Tisk EUROPRINT a. s. | Předplatné predplatne.sf@cpost.cz | Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC, člen IF ABC n Podnikatel Richard Neumann žádal v roce 1905 o povolení posta- vit si vilu s letohra- dem. Nemohl přitom tušit, že právě pokládá základy jedné z nej- významnějších zoo s africkými zvířaty. Majitel tiskárny a mecha- nické tkalcovny ve Dvoře Králové nad Labem Richard Neumann v průběhu stavby rodinného sídla dal v při- lehlém parku přistavět také skleník. Ten dlouhá léta slou- žil svému účelu. Do chodu jinak skvěle prosperujícího podniku zle zasáhly události druhé světové války. Jelikož většina členů správní rady byla židovského původu, dostala se firma v době okupace pod německou správu. Po skončení vá- lečného dění však nebyla vila s továrnou navrácena ma- jiteli, ale v souladu s dekretem prezidenta republiky znárodněna. Připadla Dvoru Králové, který se v ní rozhodl zřídit městské muzeum. Součástí záměru byl také zookoutek, přičemž zmiňovaný skleník posloužil jako první tropický pavilon. Pod vede- ním Josefa Fabiána byla 9. května 1946 slavnostně otevřena nová – byť velmi skromná – zoo- logická zahrada. Postupem času se její rozloha zvět- šovala a přibývaly nové zvěřince a pavilony. Patrně nejvýrazněji ovlivnil formo- vání zahrady ředitel Josef Vágner, který ji vedl bezmála osmnáct let v sedmdesátých letech minulého století. Pro- sadil specializaci na africkou faunu a také vedl osm expe- dic do Afriky, z nichž dovezl více než dva tisíce zvířat. Bylo jasné, že plocha zoo- logické zahrady se musí dále rozšiřovat. Malebné podhůří Krkonoš jako by bylo ideální pro navození dojmu divoké přírody, o který zahrada pečlivě dbá. Jako první v zemi začala nabízet safari na způsob af- rických parků, byť přirozeně ve skromnějším měřítku. Mezi žijící zvířata, jako na- příklad lvy a žirafy, lze dnes vyrazit už také ve vlastním voze. V zahradě je možné také přenocovat a během snídaně tak pozorovat pa- soucí se zebry nebo antilopy. Zahrada v současné době disponuje největší sbírkou afrických zvířat v Evropě. V Neumannově vile, jež stála u prvopočátku příběhu, nejsou živá zvířata, ale desítky originálních obrazů ilustrátora pravěku Zdeňka Buriana, které představují svět dinosaurů. Sedmdesáté výročí založení oslavila zoo otevřením nového hlavního vstupu po vzoru národních parků v Africe. /mec/ Výročí týdne Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem oslavila včera 70. výročí svého založení. Dvůr Králové – poctivý kus Afriky v Evropě

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-10-5-2016/