E15 20.2.2015http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

, Žlutý fosfor přiveze z Kazachstánu ČD Cargo ČD Cargo získalo pětiletou zakázku na přepravu žlutého fosforu z Kazachstánu do Česka; na úkor soukromé AWT. str. 6 Evropské firmy horečně navyšují kapitál Za prvních šest týdnů letošního roku upsalo nové akcie už 120 evropských firem a získaly rekordních 32 miliard eur; je to poprvé za deset let, co Evropa- né předstihli Američany. str. 12 Ukrajina prosí svět o pomoc Pavla Palaščáková | Praha S ukrajinským vojskem utr- žila v Debalceve porážku i vláda. Týden po uzavře- ní dohod z Minsku je jasné, že selhaly. Boje v Donbasu zesílily. Mezinárodní společenství si ale není ochotné plně připustit rea- litu. Dokud bude věřit v šanci na naplnění ujednání, nemůže Kyjev čekat důraznější pomoc. Povstalci získali pocit, že se jim nic nestane, pokud příměří lokálně poruší. Nenaplnila se navíc očekávání, že po bitvě o důležitý železniční uzel Debalceve potyčky ustanou. Naopak se množí názna- ky toho, že vzbouřenci upřou po- zornost jižním směrem, pokusí se dobýt Mariupol a získat pro Rusko suchozemskou cestu na Krym. Prezident Petro Porošenko se snaží na kritickou situaci reagovat. Především chce dostat na Ukrajinu mírové síly a obejít přitom Mosk- vu. Hovoří o policejní misi EU jed- nající na příkaz Rady bezpečnosti OSN. „Rád bych tvrdě zdůraznil, že se Rusko jako agresor nemůže účastnit mírové operace,“ vzkázal. Rusko, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, už dalo najevo, že je proti. Pokračování zahraničí str. 14 Daniel Novák | Praha Insolvenční útok na trojici vel- kých českých výrobců osvětle- ní Trevos, Hormen CE a Halla se posunul na ještě závažnější úroveň. V případě společnosti Trevossetotižzatímneznámíná- jezdnícichystaliovládnoutfirmu pomocí padělané smlouvy o pře- vodu akcií. Podnik z Turnova má tržby přes půl miliardy korun a exportuje do padesáti zemí. Dodával světla například pro vlakové nádraží ve Vídni nebo pro mrakodrapy v Dubaji. „Již jsmeodvrátilitřineoprávněnéin- solvenční útoky, které postupně přitvrzují. Čtvrtý útok už přímo napadlnašeakcie,a toveliceváž- nýmzpůsobem,“řekldeníkuE15 místopředseda představenstva Trevosu Vilém Šulc. Policii se v prosinci podařilo náhodou v Praze při zadržení Slováka s falešným občanským průkazem zajistit také falešné smlouvy s padělanými podpisy většinového akcionáře a před- sedy představenstva Trevosu JiříhoOpočenského.Jedenz do- kumentů se týkal převodu jeho akcií na Daniela Tázlera. Tedy na stejného mladíka s trvalým bydlištěm na radnici v Sedlča- nech,kterýjepodepsanýsesvou firmou Telepike pod posledním insolvenčním útokem na firmy Trevos, Hormen CE a Halla. Další padělané dokumenty, do nichž deník E15 nahlédl, se týkaly uznání dvacetimilionové- ho dluhu Trevosu vůči neznámé firmě nebo dohody společnosti s jiným dodavatelem osvětlení o společném postupu ve veřej- némtendru.Tobyfirmuvyřadilo z dodávek pro státní zakázky. „Nechápeme, proč policie muže, u něhož našla zfalšované smlouvypoškozujícínašispoleč- nost, z ničeho neobvinila a ne- dala návrh na vazbu,“ podotkl Šulc. Stejně tak se prý policisté již dostali i k samotnému Tázle- rovi.Anionsivšakobviněnía ná- vrh na vazbu nevyslechl. Policie podlezástupceTrevosunepřeky- povala aktivitou ani u trestních oznámenípodanýchv souvislosti s předešlýmiinsolvenčníminávr- hy. Firma proto poslala stížnost na státní zastupitelství. byznys str. 7 Trevos odvrací pokus o krádež firmy KURZY ČNB  str. 12 STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE  PX (CZ) 1 007 0,03 %  ATX (AT) 2 426 -0,07 %  BUX (HU) 18 080 -0,01 %  DAX (DE) 11 002 0,37 %  WIG20 (PL) 2 348 0,06 % CZK/EUR  27,370 0,210 Kč CZK/USD  24,033 0,221 Kč 9 771803 454307 1 5 8 1 1 Omezená svoboda Volný pohyb v Evropské unii je ohrožen. Kvůli teroristům téma str. 4–5 deník  |  pátek 20. 2. 2015 číslo 1811 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l www.e15.cz Jan Šindelář: Konkurence na kolejích? Takhle ne Komentář str. 18 jednou větou inzerce A151002344 Foto isifa Nebudeme přece chudí příbuzní Euro za 20 korun, jinak pro Česko nemá smysl, říká hlavní ekonomka ČBA Eva Zamrazilová E15.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

2/3 události Daniel Szórád generální ředitel Lesů ČR Státní firma očekává rekordní zisk 4,8 miliardy korun při tržbách 12,1 miliardy korun. Výhled do budoucna už zdaleka tak růžový není, neboť podnik očekává do roku 2019 pokles. str. 8 Yanis Varufakis řecký ministr financí Požádal euroskupinu o pomoc ve stylu chytré horákyně. Za prodloužení financování nabídl nekonkrétní závazky a klíčovým úsporám aténských financí se pro jistotu vyhnul úplně. str. 14 Martin Barrington šéf Altria Group Jeden dolar investovaný do akcií firmy v roce 1968 do dneška včetně dividend vydělal 6638 dolarů. To představuje rekordní více než dvace- tiprocentní výnos ročně po dobu půl století. str. 13 protagonisté dne zápisník Daniela Nováka Mazlíčci a kanónenfutr Záměr postavit krematorium pro domácí mazlíčky budí v Praze na Zličíně nebývalé vášně. Přitom z přilehlého dětského hřiště by dítka měla krásný výhled na to, jak humánně se člověk může chovat ke čtyřnohým a opeřeným bližním, jejichž tělíčka nemusí končit jen v kafilerní masokostní moučce. Zličínským estétům ale asi přesto trocha čmoudu z mazlíčkovského krematoria nevoní. Nebo že by jim vadilo pokrytectví takového podniku? Protože z jedné strany se člověk rozněžňuje nad tělíčkem zesnulého mazlíčka, aby si vzápětí štrejchnul pořádnou flaksu ze zvířete, jehož životní podmínky snesou srovnání s koncentrákem. Ostatně prasečák v Letech není náhodou. A když už jsme u něj. Petici za zbourání tohoto koncentráku na místě koncentráku podepsalo něco málo přes 350 lidí. Zato krematorium pro zvířátka na Zličíně hnulo žlučí čtyřem tisícům spravedlivě rozhořčených občanů. Priority občanské společnosti jsou jasné. Další velká realitka oznámila, že zaměstná nové makléře. Slovo „zaměstná“ však asi použila jen proto, aby hned na začátku zájemce nevystrašila. Studená sprcha přijde vzápětí. Práce jako OSVČ, poplatky za pronájem židle v kanceláři, úhrady všech školení a odevzdávání větší části provize chlebodárcům. Krize sice už není, ale kanónenfutru je stále dost. Před budovou tiskáren OTK je kromě české ještě ruská, ukrajinská a unijní vlajka. Byznys to vidí jasně. Kvůli geopolitické hysterii ještě není třeba měnit prapory. Jakékoli strany. Většina soudců dohodu s vládou podepíše Šéf kontrolorů chce podat žalobu na neúměrný růst platů platy soudců Pavel Otto | Praha Stát patrně ušetří čtyři miliardy korun na  do- rovnání platů soudcům a  státním zástupcům zpětně za  několik let. Republiková rada Soudcovské unie podpo- ruje dohodu s  vládou, podle níž bude soudcům část platů vrácena a části se vzdají. Roz- počet to vyjde na 1,2 miliardy. Profesní sdružení však nebu- de bránit těm, kteří žaloby na  stát nestáhnou. Naopak jim poskytne pomoc, protože je to jejich svobodná vůle. „Odhaduji, že  osmdesát až devadesát procent ze zhru- ba tří tisícovek soudců dohodu podepíše, i když pro mnohé z nich nebude výhodná,“ řekl deníku E15 viceprezident unie Tomáš Novosad. Předsedové jednotlivých soudů však teprve shromažďují podpisy. Uzavření dohody označila republiková rada za kompro- misní řešení, které je výrazem společenské odpovědnosti a so- lidarity soudců. A poděkovala třinácti stovkám z nich, kteří v uplynulých letech stát zažalo- vali. Podle Novosada se výrazně zasadili o to, že od začátku led- na už platy soudců neodporují principům právního státu. „Jsme přesvědčeni, že tento stav je konečný a trvalý a že pla- ty soudců se už v budoucnu nebudou stávat předmětem po- litického boje a populistických snah,“ dodal. Jeho očekávání se však zřej- mě nenaplní. Nejvyšší kontrol- ní úřad (NKÚ) se v nejbližší době obrátí na soud, aby zvrátil loňské rozhodnutí Ústavního soudu o výpočtu mzdové zá- kladny právě pro platy soud- ců. Ty tak od letoška stouply z 2,75násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře na troj- násobek. Podle šéfa kontrolorů Milo- slava Kaly mohou platy soud- ců v příštích letech vzrůstat geometrickou řadou na rozdíl od platů ve veřejné i soukromé sféře včetně platů ústavních činitelů a dalších představitelů státní moci, čímž se vymknou reálným společenským měřít- kům. „Není možné zachovat stávající stav, jinak se nůžky rozevřou. Až bude mít nastu- pující soudce plat 200 tisíc korun a průměrný plat bude čtyřicet nebo padesát tisíc korun, situace bude neudrži- telná,“ řekl koncem minulého týdne Kala. Osmdesát až devadesát procent ze tří tisícovek soudců dohodu podepíše, i když pro mnohé nebude výhodná, odhadl viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad Dráhy a správa železnic se viní za chaos v Úvalech Praha | Řada cestujících na tra- ti Praha–Kolín proklínala včera České dráhy (ČD). Vlaky v ob- lasti Úval nabíraly nečekaná zpoždění a desítku osobních vlaků musely dráhy zrušit. ČD spatřují vinu na straně Sprá- vy železniční dopravní cesty (SŽDC), která tam staví ko- ridor a plánuje výluky. Tak to i oznamovaly cestujícím. Podle mluvčího drah Rad- ka Joklíka neměl dopravce dopředu tušení, že  některé vlaky se na koleje nevejdou. „Povinností SŽDC je předem prověřit, zda všechny vla- ky místem výluky projedou, nebo zda bude nutné některé odřeknout. O tom musí včas in- formovat dopravce. To se však nestalo,“ řekl Joklík. Dráhy tak musely vybrané spoje odříkat na základě operativních žádos- tí dispečerů SŽDC a nestíhaly informovat zákazníky. Správa železnic se však brání. Podle ní byly výluky řádně projednány. „Požadavek na nutnost zpraco- vání výlukového jízdního řádu nebyl v tomto případě dotče- nými účastníky (včetně ČD) vznesen. Pokud dopravce přijal v návaznosti na rozsah námi dopředu avizovaného omezení neadekvátnínebonedostatečné omezení, nemůže z toho vinit SŽDC,“ uvedl mluvčí správy Marek Illiaš. S komplikacemi přitom mu- sejí cestující na stavbě prvního koridoru mezi Úvaly a Běchovi- cemi počítat i nadále. Od začát- ku března zůstane v provozu na tři měsíce jediná kolej, řada vlaků bude jezdit odklonem. „To je, jako by se na D1 v Prů- honicích nechal jen jeden pruh v každém směru,“ uvedl úřed- ník ČD. >tto Více E15.cz Aukce. V pražském Topičově salonu pokračuje předaukční výstava děl 17. až 21. století. V nabídce je také objekt Věry Janouškové nazvaný Pavouk.

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

www.e15.cz Praha | Firma Inženýring do- pravních staveb (IDS), která dohlíží na stavbu tunelového komplexu Blanka, má nárok na peníze za vykonanou práci. Tak zní verdikt rozhodčího sou- du. Arbitři ale nestanovili, kolik má město zaplatit. Praha a firma mají do 27. března čas na doho- du, jinak částku určí soud, uvedl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD). IDS kvůli dluhům města na konci loňského roku po- hrozila odchodem ze stavby. Po nedávném jednání s vede- ním města zvýšila svůj poža- davek z původních 150 mili- onů na více než 300 milionů korun. „Jednání před rozhodčím soudem nám zatím poskytuje naději, že spor se podaří roz- hodnout do  konce března,“ uvedl mediální zástupce IDS Pavel Kočiš. „Z vyjádření zá- stupců hlavního města Prahy jsme vyrozuměli, že Praha je připravena s námi o smíru jed- nat. Jednání tak začnou takřka okamžitě,“ doplnil. Stavbu tunelu Blanka, která bez propojení se Strahovským tunelem vyjde na zhruba 37 mi- liard korun, zadala politická garnitura pod vedením pri- mátora Pavla Béma (ODS). V průběhu let se projekt pro- dražil minimálně o šest miliard korun. Rozhodčí soud už řešil spory Prahy se stavební firmou Metrostav. Hlavní město muse- lo zaplatit částky v řádu miliard korun a firma musela dokončit stavební část tunelu. Tunelový komplex by se podle slibu poli- tiků měl po několika odkladech otevřít na jaře. >čtk Za dozor Blanky musí Praha IDS zaplatit Klausová by měla na Slovensku skončit Velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová by měla kvůli služebnímu zákonu na kon- ci roku ve funkci skončit. Napsal to server Echo24.cz. Zákon podle něj stanoví horní věkovou hranici pro úředníky na sedmdesát let a manželka ex prezidenta Václava Klause loni oslavila 71. narozeniny. Huml: Tři ministři musí z vlády kvůli zbraním Poslanec Stanislav Huml (ČSSD) je přesvědčen, že by z vlády měli ihned odejít jeho straničtí kolegové Jan Mládek, Lubomír Zaorálek a Martin Stropnický z hnutí ANO. Důvod spatřuje v tom, že nejméně jedna česká firma dodávala zbraně na Ukrajinu. Chládek projedná peníze pro vysoké školy Rozpočtový výhled na rok 2016 počítá pro vysoké školy s meziročním škrtem 800 mi-lionů na 21,5 miliardy korun. Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) s tím nesou- hlasí, a má se proto 5. března sejít s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Kauza vyvedení peněz z dotací pokračuje Pražský vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek nad exnáměstkem ministra pro místní rozvoj Petrem Forma- nem a dalšími dvěma lidmi v kauze vyvedení 200 milionů korun z evropských dotací. Případem se tak bude znovu zabývat městský soud. >čtk krátce Váhání. Stanovisko obcí, zda chtějí Národní park Křivoklátsko, bude známé ve druhé polovině roku, uvedl na konferenci o vyhlášení parku středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD). Lidé se obávají omezení pohybu a změny režimu lovu zvěře. Kraj vyhlášení parku na více než deseti tisících hektarech podporuje, ale nechce jít proti názoru obcí. Nynější Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko má rozlohu 628 kilometrů čtverečních. Hrad Křivoklát na snímku stojí v její severní části. Praha | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě podnětu prošetřu- je pražské stavební předpisy a  letitou smlouvu týkající se městského mobiliáře. Tu hlavní město v minulosti uza- vřela s francouzskou společ- ností JCDecaux. Vyplývá to z dopisu, který ÚOHS minulý týden adresoval pražské pri- mátorce Adrianě Krnáčové (ANO). V uplynulých měsících se v Praze kolem stavebních předpisů a z nich vyplývající regulace reklamy odehrála bouřlivá debata. „Smlouvou s  JCDecaux se  budeme v  nejbližší době zabývat, seznámíme se s již existujícím právním posud- kem a  přijmeme příslušná opatření,“ uvedla Krnáčová. Zároveň doufá, že nové staveb- ní předpisy vejdou co nejdříve v účinnost. Pražské stavební předpisy kvůli výtkám v lednu zrušilo ministerstvo pro místní rozvoj. Rada nakonec po několika od- kladech tento týden schválila dvě novely předpisů. Dočasná novela má začít platit zhruba za dva měsíce. Dopis z antimonopolního úřadu přišel na  magistrát v době, kdy pražská koalice ře- šila toto téma v rámci dohodo- vacího řízení. Z textu vyplývá, že úřad prověřuje podezření z porušení hospodářské sou- těže v oblasti venkovní rekla- my. Praha se dle jeho zjištění mohla dopustit omezení volné soutěže. Pražské stavební předpisy jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu. Billbo- ardová lobby na protest proti nim vyvolala v loňském roce sil- nou mediální kampaň. Nesou- hlasí totiž s regulací reklamy, kterou předpisy přinášely. Na- rážela přitom i na dlouholetou smlouvu Prahy se společností JCDecaux, jež údajně v  re- klamní branži znevýhodňuje konkurenty. Architekti a de- velopeři naopak změnu přiví- tali. V lednu se kvůli předpisům demonstrovalo a začala se o ně zajímat policie. >čtk ÚOHS prověřuje stavební předpisy a smlouvu s JCDecaux Úřad prověřuje podezření z porušení hospodářské soutěže v oblasti venkovní reklamy. Praha se dle jeho zjištění mohla dopustit omezení volné soutěže

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

téma 4/5 stránku připravila Pavla Palaščáková Představitelé evropských zemí debatují, zda lze v schengenském prostoru účinně bojo- vat proti terorismu za stávajících pravidel. Chtějí rovněž zlepšit kontrolu mnohdy neformál- ních finančních toků mezi muslimy, díky kterým se ze Západu dostávají prostředky i do rukou džihádistů. Vyznavači islámu si přitom stěžují, že se stali ostrakizovanou skupinou, na které si veřejnost vybíjí zlost po útocích na redakci fran- couzského magazínu Charlie Hebdo. Volný pohyb v Evr Kvůli teroristům Názor na další bytí schengenského pro- storu dělí šestadvacítku členů do tří kategorií. První skupina jednoznačně lpí na svobodě volného pohybu. Druhá je pro dílčí změny, které by se však ne- dotkly vnitřních hranic prostoru. Ve třetí si vlivná část politické reprezentace po- hrává s  myšlenkou návratu kontrol na národní hranice. Jakékoli požadavky na úpravu pravidel fungování Schengenu ale narážejí na odpor Evropské komi- se a  europarlamentu. Instituce varují před otvíráním Pandořiny skříňky, které může mít dalekosáhlé následky. Lídři Evropské unie se minulý týden na neformálním summitu shodli, že je třeba zpřísnit dohled tak, aby teroristé nemohli volně cestovat. V závěreč- ném stanovisku se píše hlavně o plném využití současných předpisů k modernizaci a posílení kontrol na vnějších hranicích. V současnosti je jen třicet procent pasů cestujících vstu- pujících nebo opouštějících schengenský prostor prověřováno elektronicky, aby se zjistilo, zda nejsou ztracené, ukradené či padělané. Země proto volají po systematickém prověřování občanů EU v policejních da- tabázích. Není přitom jasné, zda k tomu bude třeba měnit legislativu. Nynější pra- vidla si totiž každý vykládá jinak. V současnosti lze porovnávat doklady pasažéra s databázemi, pokud je pode- zřelý. Podle některých názorů však není možné prověřovat kupříkladu všechny Evropany cestující ze Sýrie. „Historicky se soud EU vyjádřil tak, že nemůžete sys- tematicky kontrolovat občany EU, jelikož mají svobodu volného po- hybu. Nemůžete se jich například ptát, proč přijíždějí do země. Můžete pouze potvrdit jejich identitu a stát-

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

www.e15.cz opě je ohrožen. Návrh databáze bude do konce roku Členské země EU také chtějí prosadit sdílení dat o leteckých pasažérech. Jed- notnou databázi známou pod zkratkou PNR (Passenger Name Record) dlouho blokoval europarlament. Pod tlakem států v souvislosti s pařížskými útoky ale minulý týden europoslanci slíbili, že do konce roku ukončí práci na návrhu příslušné směrnice. Obhájcům lidských práv shromažďování citlivých údajů, jako jsou informace o platbě, vadí i nadále. Někteří experti také upozorňují, že řada členských států do svých zákonů ještě nezačlenila už platné unijní normy. „Můžeme říci našim občanům, že potřebujeme další monitoro- vací mechanismus v boji proti radikalizaci a extremismu, nebo jen potřebujeme lépe používat už existující prostředky?“ táže se místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Západ hledá, kudy k džihádistům tečou peníze Francouzští muslimové jsou terčem msty Francouzští muslimové jsou vyděšeni růstem agresivity vůči jejich komunitě, který vyvolalo vyvraždění redakce ča- sopisu Charlie Hebdo. List The Financial Times nedávno uvedl, že od 7. ledna do konce měsíce se odehrálo na sto padesát takových incidentů. To je podle něho více než za celý loňský rok. Útočníci házejí na mešity zápalné lah- ve, prasečí hlavy i granáty. Cílem nejsou jen náboženské budovy, ale i obchody či restaurace, jež patří vyznavačům islámu. K mírnějším projevům agrese patří rasistické graffiti na omítkách či za- strašování. Mus- limové si rovněž stěžují na nárůst diskriminace. Podle muslimských sdružení přitom statistiky zcela neodrážejí realitu, jelikož mnoho lidí napadení ani nehlásí. Představitel Francouzské rady muslimské víry Abdal- lah Zekri hovoří o všeobecné hysterii. Francouzská vláda už vyzývá obča- ny, aby nedávali rovnítko mezi teroristy a muslimy. Slibuje, že se zasadí o zmír- nění pnutí ve společnosti. „Musíme se podívat na všechno rozdělení a mnohale- té napětí. Zanedbaná předměstí, ghetta, sociální bída,“ uvedl premiér Manuel Valls. Aktivita podle kabinetu musí začít ve školách, učitele proto mimo jiné čekají školení, jak vyučovat o francouzských a evropských hodnotách. Zrušení Schengenu by bylo koncem Evropy Matteo Renzi, italský premiér Svoboda pohybu je bláznivá myšlenka. Musíme mít možnost rozhodovat o tom, kdo vstoupí do naší země a kdo ji opustí Marine Le Penová, šéfka francouzské Národní fronty, která má šanci zvítězit v prvním kole prezidentských voleb ní občanství,“ vysvětlil serveru European Voice specialista na schengenské záleži- tosti z univerzity v Essexu Steve Peers. Evropská komise se ale domnívá, že prověřovat příchozí z podezřelých ob- lastí v databázích lze už nyní. Podle ní by jakákoli změna otevřela příležitost pro země, které by chtěly zajít dál a obnovit vnitřní kontroly. Jasně se v rezoluci vy- jádřili i europoslanci. „Svoboda pohybu v rámci schengenského prostoru je jednou z nejdůležitějších unijních svobod, a proto (europarlament) vylučuje jakékoli návrhy na pozastavení schengenského systému,“ uvádí se v ní. Mezi hlavní propagátory revize Schen- genu patří politici ve Francii a Španělsku, tedy v zemích, kde je hrozba islámských radikálů největší. Kupříkladu politický navrátilec Nicolas Sarkozy k ní vyzýval ještě před pařížskými útoky. Nedávno znovu uvedl, že pokud se systém nezmění, nemůže v něm Francie zůstat. Je prav- děpodobné, že toto téma využije před volbami v roce 2017, v nichž se pokusí znovu dobýt Elysejský palác. Šéfka Národní fronty Marine Le Pe- nová, která by mohla zvítězit v prvním kole prezidentských voleb, volá dokonce po okamžitém odchodu Francie ze sys- tému. Oficiální stanovisko Paříže je mír- nější. Socialistický ministr vnitra Bernard Cazeneuve hovoří o modifikaci dohody tak, aby bylo možné zpřísnit prověrky na letištích. Silným odpůrcem stávajících pravidel je Španělsko, které rovněž hovoří o kon- trolách i uvnitř Schengenu. „Existující mobilita v EU usnadňuje pohyb (džihá- distům) do jakékoli země a také do naší země,“ podotkl lidovecký ministr vnitra Jorge Fernández Díaz. Některé státy ale zastávají stanovisko unijních orgánů. „Zrušení Schengenu by bylo koncem Evropy,“ prohlásil před ča- sem italský premiér Matteo Renzi. „Mys- líme si, že to, co platí dnes, je postačují- cí. Odmítáme, aby se vymýšlely důvody, které by omezovaly volný pohyb osob v rámci Schengenu,“ řekl šéf slovenské vlády Robert Fico. Ať už se schengen- ský prostor změní, nebo ne, islamistická hrozba ho zase o něco vzdálila Bulharsku a Rumunsku. Země EU usilovně hledají cesty, jak za- bránit těžko proniknutelnému financová- ní terorismu ze Západu. Podle zpravodaj- ců jde často o neformální peněžní toky malého rozsahu, které snadno uniknou pozornosti úřadů. Francouzský ministr financí Michel Sapin vyzval k vytvoření nových pravidel proti praní špinavých peněz a zavedení prostředků, které do- kážou lokalizovat tyto malé operace. Španělské tajné služby v současné době prošetřují síť 250 lokálních ob- chodníků včetně řezníků, pekařů či call center, která údajně posílala prostředky džihádistům v Sýrii. Tato síť využívá sys- tém hawala, který je založen na důvěře a známostech a jehož prostřednictvím muslimové převádějí peníze do jiných zemí, aniž by se finance fyzicky přesu- nuly a existovaly doklady o transakcích. Podle listu El País síť manipuluje s pro- středky zhruba 150 tisíc lidí. Imigranti tak většinou posílají peníze svým rodinám. Panuje však podezření, že část peněz končí u Islámského státu či al-Káidy. „Islámský stát se také stal společností, která vytváří pracovní místa a platí své pracovníky,“ citoval deník zdroj od poli- cie. Podle jejích informací dostávají svo- bodní bojovníci v Sýrii 800 dolarů, ženatí 1200. Španělsko je přitom dlouhodobě považováno za důležitý pramen financí pro džihádisty na Blízkém východě. Dalším problémem je neprůhledná charita. Boj proti financování teroris- mu tímto způsobem vyhlásil na podzim britský premiér David Cameron. Pod drobnohled se dostalo několik desítek organizací, z nichž část vybírala pro- středky na oběti syrského konfliktu. Foto reuters 2x

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

6/7 byznys Sedmá hala. Přední evropský výrobce kabelů do automobilů MD Eletronik z Chotěšova loni utržil 5,2 miliardy korun, meziročně o pětinu více. Podnik, který produkuje 40 tisíc druhů kabelů, už dvacet let expanduje. Letos zahájí stavbu sedmé haly a podepíše smlouvy na nákup dalších pozemků. Logistika Jan Šindelář | Praha Nákladní železniční do- pravce ČD Cargo zís- kal na úkor soukromé konkurence další zajímavý byznys. Jde o  přepravu ne- bezpečného žlutého fosforu z  Kazachstánu do chemičky Fosfa v Břeclavi. Státní firma získala smlouvu na pět let, fi- nanční podrobnosti ale tají. „Lze konstatovat, že celý obchodní případ je pro ČD Cargo ziskový. Přepravu se nám podařilo získat mimo jiné komplexností nové nabídky,“ uvedla mluvčí mateřských Čes- kých drah Radka Pistoriusová. První fosforový vlak dorazil na jižní Moravu už koncem ledna, další jezdí v rozestupech zhru- ba deseti dnů. Za rok by tak mělo do Fosfy doputovat dva- cet tisíc tun kazašského žlutého fosforu. V posledních letech přitom břeclavský podnik zá- sobovala soukromá železniční firma AWT. „Dodavatele služeb si vybírá výhradně zadavatel přepravy, v tomto případě společnost Fosfa. Důvod změny dodava- tele přepravy neznáme,“ sdělil její mluvčí Lukáš Kresač. Che- mička na dotazy nereagovala. O zájmu státního carga o za- kázku deník E15 informoval už loni v červenci v souvislosti s takzvanou fosforovou výjim- kou. Vysoce hořlavý fosfor je totiž nutné vozit v kontejne- rech, které odpovídají řádu pro přepravu nebezpečných věcí. AWT ale loni částečně využí- vala i kazašské cisterny, které pravidla nesplňovaly a mohly na českém území jezdit jen na ministerskou výjimku. Tu po- slední vydal loni v půlce roku osobně tehdejší ministr Anto- nín Prachař, ačkoli už před ro- kem úřad hlásil, že s výjimkami končí. Slib splnil až letos. „Pro letošní rok jsme neby- li požádáni o udělení výjimky a ani bychom ji neudělili. V sou- časné době je na území Evro- py dostatek vhodných vozů,“ řeklmluvčíministerstvaTomáš Neřold. To ale nebyl zřejmě důvod, proč AWT o zakázku přišla. Podle Kresače by firma fosfor rovněž vozila výhradně v kontejnerech. Státní firma přitom odmítá, že by šla s ce- nou pod náklady. Cargo převzalo přepravu žlutého fosforu Ministerstvo dopravy zrušilo možnost výjimky pro nevyhovující cisterny Foto čtk Vysoce hořlavý fosfor je nutné vozit v kontejnerech, které odpovídají řádu pro přepravu nebezpečných věcí. AWT ale částečně využívala i cisterny, které pravidla nesplňovaly Praha | Zaměstnanci v českých firmách mění priority v oblas- ti pracovních benefitů. Časy, kdy se nechali nalákat na mobil nebo firemní automobil, jsou dávno pryč. Podle průzkumu personální agentury AC Jobs každý pátý Čech jako odměnu nejvíce uví- tá třináctý a čtrnáctý plat nebo pružnou pracovní dobu. Na okraji zájmu tak zůstaly napří- klad zaměstnanecké půjčky či příspěvky na dopravu. Naopak stále nejčastějším benefitem zůstávají stravenky. „Přibývá lidí, kteří nechtějí být v práci od rána do večera, ale přejí si pracovat flexibil- ně. Kromě toho také uvítají třináctý a čtrnáctý plat, který však většina firem nenabízí,“ říká Olga Hyklová, majitelka společnosti AC Jobs. Ještě náročnější jsou mladí zaměst- nanci, takzvaná generace Y. „Mladí lidé očekávají přístup k technologiím, možnost práce z domova a širokou škálu be- nefitů. Stravenky či dovolenou navíc berou jako standard. Na- víc vyžadují, aby na pracovišti vládla vstřícná atmosféra, ale nevnímají to tak, že ji mohou spoluvytvářet či měnit,“ dodala Hyklová. >nos Češi nejvíce chtějí pružnou pracovní dobu a odměny TV Barrandov v dubnu spustí dva nové kanály Praha l Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila TV Barrandov licence pro připra- vované filmové Kino Barrandov a kombinovanou dětskou a do- kumentární stanici Barrandov Plus. TV Barrandov uvedla, že spuštění dvou nových stanic plánuje na letošní duben. Obě nové stanice získaly licence pro pozemní a satelitní vysílá- ní. Jejich platnost je obvyklých dvanáct let. Televizenasklonkuloňského roku oznámila, že dodavatelem obsahu pro stanice bude spo- lečnosti SPI International. Ge- nerální ředitelka firmy Marcela Hrdá tehdy uvedla, že považuje spuštění stanic za důležitý krok ve strategickém rozvoji tele- vize. „Věřím, že diváci ocení nejen rozšířenou nabídku, ale i zmiňovanou kvalitu obsahu nových kanálů,“ doplnila ře- ditelka. >čtk

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

www.e15.cz inzerce A151000918 Daniel Novák | Praha Přední dodavatelé osvětle- ní pro velké budovy Trevos, Hormen CE a Halla od září zažehnávají podivný insol- venční návrh. Ten je pravdě- podobně motivovaný nekalým konkurenčním bojem. Nyní se nájezdníci dokonce pokusili zmocnit akcií Trevosu. Právě turnovský Trevos se s napadáním a insolvenčními nájezdy od neznámých pacha- telů potýká již od roku 2013. Současně si podnik užil také řadu ministerských kontrol. Neznámá společnost Ronfare si totiž stěžovala, že Trevos zneužívá dotace z evropských fondů. Audity ale žádná pochy- bení neobjevily. Trevos na stěžovatele z Ron- fare narazil ještě jednou. Para- doxně v tendru, který vyhlásil. Ronfare se do něj přihlásila a Trevos jako příjemce evrop- ských dotací musí každému ta- kovému zájemci poskytnout ze zákona všechny potřebné technické informace. Než by výrobce riskoval ztrátu know- -how, raději soutěž zrušil. Loni v září přišel dosud nej- razantnější útok. Insolvenč- ní návrh spolu s  Trevosem schytali současně také další výrobci osvětlení Hormen CE a Halla. V trestním oznámení, které vzápětí podaly, napade- né firmy naznačují, že může jít o nekalý konkurenční boj sou- visející s dodávkami osvětlení pro dopravní podnik Praha. Z nich dosud profituje téměř výhradně společnost Vávra osvětlení pražského podni- katele Romana Vávry. „In- solvenční návrhy jsou psané jako přes kopírák. Stejné formulace, styl a argumenty. Musí existovat nějaká právní kancelář, která se tím živí,“ říká místopředseda předsta- venstva Trevosu Vilém Šulc. Dokumenty, které se policii podařilo v prosinci zajistit, ale podle Šulce svědčí o přípravě čtvrtého útoku, který by byl mnohem závažnější. Ve hře už totiž byly i akcie firmy. Přitom ještě není zcela za- žehnané ani poslední dějství insolvenčních lapálií. Prvoin- stanční soudy sice návrhy od neznámé firmy Telepike pode- přené falešnými směnkami za- mítly. Avšak navrhovatel v čele s mladíkem Danielem Tázle- rem se již stačil odvolat. Nájezdy na výrobce osvětlení Trevos se stupňují Stěhování. Jeden z největších světových výrobců CD, DVD a gramofonových desek, společnost GZ Media, zahájil výrobu části polygrafických produktů v Soběslavi na Táborsku. V areálu společnosti Jitona vytvořil 180 pracovních míst. Turnovský Trevos se s insolvenčními nájezdy potýká již od roku 2013. Současně si podnik užil také řadu ministerských kontrol. Foto čtk

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

8/9 byznys www.e15.cz lesnictví Dušan Kütner l Praha Loňský rok se Lesům ČR vydařil. Státní fir- ma očekává rekordní tržby i  zisk, ten má předsta- vovat 4,8 miliardy při tržbách 12,1 miliardy korun. Výhled do budoucna ale už tak růžový není, neboť firma i její zřizo- vatel ministerstvo zeměděl- ství očekávají do roku 2019 pokles. Odhady jsou součástí nové koncepce na dalších pět let, kterou příští týden projed- ná vláda i odborná veřejnost. „Výhled souvisí s prognózou nižších prodejních cen dřeva na následující roky. Zároveň dojde ke snížení těžby zhruba o půl milionu metrů krychlo- vých v rámci dopadů církev- ních restitucí,“ uvedl první náměstek ministra zemědělství Jiří Jirsa. „Plán je ambiciózní, na dru- Lesy čekají pokles tržeb i zisků Důvodem je nižší těžba dřeva kvůli restitucím i snížení jeho prodejní ceny LČR se obávají sporů o internet Praha l Lesům ČR údajně hrozí, že by mohly třeba jen dočasně přijít o právo používat svůj web či datovou a spisovou službu. O zákaz se prý bude snažit společnost ITTI, která je nástupcem dřívějších doda- vatelů IT služeb, společností dynn a Time import. „ITTI vel- mi nelibě nese, že jsme s nimi v srpnu ukončili spolupráci. Pravděpodobně se nás bude snažit soudně napadnout. Tvr- dí, že na vše, co kdy dodali, mají autorské právo a my nemáme právo to používat,“ uvedl šéf Lesů Daniel Szórád. Podnik přitom v letech 2006 až 2014 zmíněným firmám za zakázky zaplatil 1,2 miliardy korun. Kvůli IT zakázkám z konce minulého desetiletí přitom policie v lednu obvinila čtyři manažery z firem, které se na IT zakázkách podílely včetně dynnu a  Time Importu. Již v prosinci 2013 také obvini- la bývalého šéfa informatiky Lesů ČR. >duk 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Pramen Ministerstvo zemědělství pozn.: výsledky za rok 2014 ještě nejsou auditované a není do nich zahrnut účetní dopad rozpuštění rezerv Výsledky hospodaření Lesů ČR a očekávání do roku 2019 (v miliardách Kč) tržby zisk po zdanění 4,23 4,41 3,99 4,79 3,85 3,76 3,56 3,37 3,12 11,8 11,6 11,5 12,1 11,4 11,2 11,0 10,8 10,5 Tendr na auta bude zčásti zrušen Snaha Lesů ČR nakoupit nové vozy nižší a střední třídy, te- rénní vozidla a pick-upy a zajistit jim tříletý servis vyšla jen z části. Státní podnik proto dvě z pěti částí tendru s předpo- kládanou celkovou hodnotou 169 milionů korun musí zrušit. „V prvním jsme dostali jedinou nabídku a ve druhém dvě, přičemž druhá byla evidentně dumpingová a museli jsme ji vyřadit,“ uvedl ke zrušení části soutěže šéf lesů Szórád. Pokud v tendru zůstane jediný uchazeč, musí firma zakázku podle zákona zrušit. Do Indie. Automobilka Tatra Trucks by mohla zahájit dodávky náhradních dílů či podvozků vozidel Tatra do Indie do konce letošního roku. Její zástupci včera v indickém Bengalúru podepsali memorandum o porozumění s indickou společností BEML. Horáček odchází z kanceláře Glatzová Vít Horáček, partner advokátní kanceláře Glatzová & Co., z firmy po vzájemné dohodě v červnu odejde. Dále se bude věnovat výhradně rozhodčím řízením a mezinárodním arbitrážím, kterými se intenzivně zabývá již několik let. Horáček působí v kanceláři téměř od jejího zalo- žení v roce 1994. Juta chce posílit výrobu textilií Textilní společnost Juta ze Dvora Králové nad Labem letos plánuje růst výroby zhruba o pět procent. Obrat však firma oče- kává na úrovni loňských sedmi miliard korun. Plán růstu tržeb na 7,4 miliardy se jí zřejmě splnit nepodaří, protože nižší ceny po- lymerů pro výrobu se promítnou i do nižších cen výrobků. Trutnovští strojaři rozšíří sortiment Strojírenská společnost Kasper Kovo z Trutnova plánuje v letoš- ním roce růst tržeb v rozmezí pět až deset procent z loňských zhruba 600 milionů korun. Firma, která se zaměřuje na zpracování plechu, výrobu tla- kových nádob a systémy úpravy vody, hodlá letos uskutečnit nové výrobní projekty. >čtk krátce Praha | Technici z firmy Aura, která se zaměřuje na infor- mační systémy pro vojenskou logistiku, by mohli vybudovat pro Spojené arabské emiráty národní kodifikační úřad. Za- kázka, o kterou se uchází ve spolupráci s britskou a emirát- skou společností, má hodnotu řádově desítek milionů dolarů. Firma už postoupila do závě- rečného kola soutěže, v němž zůstal pouze jediný konkurent. Emiráty mají podle obchodní- ho šéfa firmy Miroslava Padalí- ka zájem o vybudování úřadu, který by splňoval podmínky ko- difikačního systému NATO. Jde o komplex standardů vy- tvářejících systém užívaný pro identifikaci, klasifikaci a pře- hledný popis položek zásobo- vání vojenským materiálem. Užívá ho 63 zemí. Společně tvoří databázi, v níž je asi 17 milionů položek z celého svě- ta. Úkolem vítěze tendru bude navržení organizační struktury úřadu a zaškolení personálu. Během jednoho roku by pak byl úřad předán do plného řízení lidí z emirátů. Druhou částí zakázky má být softwarové vybavení, které Aura vyvinu- la. Firma by zároveň dodala hardware a licence a zajistila školení. Emiráty hledají firmu, která by kodifikační úřad při- pravila takzvaně na klíč. >čtk Aura je ve finále tendru na systém pro úřad v emirátech hou stranu vidíme, že máme celou řadu příležitostí pro úspory,“ uvedl generální ředi- tel Lesů Daniel Szórád v sou- vislosti s  plány na omezení výdajů na marketing a právní a IT služby. Ovšem podnik hodlá v rám- ci zaměstnávání absolventů a veřejně prospěšných aktivit přijmout během pěti let tři sta nových zaměstnanců a zvýšit mzdové náklady o desítky mi- lionů. V  budoucnu tak podle Szóráda klesnou i odvody do státního rozpočtu. Lesy loni odvedly šest a půl miliardy, letos by to mělo být 8,8 mili- ardy. Podnik sice ještě nějaké rezervy má, ale jednou je pod- le Szóráda vyčerpá. Pak bude třeba výši odvodů adekvátně upravit. „Představa, že lesy budou každým rokem odvá- dět 8,8 miliardy, se uskutečnit nedá,“ dodal ředitel. Foto Euro Martin Pinkas

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

středoevropský byznys www.e15.cz Balatonské kempy oživují noví majitelé Vlastníky se stávají i obce, lákají je příjmy z turistiky Štěpán Bruner | Praha Vrtulníková divize evropské- ho leteckého gigantu Airbus otevřela své první vývojové centrum ve východní Evropě. Kancelář v polské Lodži doplní centra ve Francii, Německu a Španělsku. „V Polsku vidíme značný potenciál, především kvůli mladým a schopným inžený- rům,“ uvedl šéf divize Airbus Helicopters Guillaume Faury. V Lodži se budou vyvíjet pře- devším mechanické součástky, které najdou využití v civilních i vojenských vrtulnících Air- bus Helicopters. Zatím v kanceláři pracuje deset lidí, postupně by se počet zaměstnanců měl vyšplhat na sto. Šanci na uplatnění mají například absolventi technic- Airbus Helicopter otevřel v Lodži projekční kancelář kými univerzitami už deset let. Polští inženýři se podíleli například na vývoji útočné helikoptéry Eurocopter Tiger či transportního vrtulníku EC 725 Caracal. Vrtulníková divize Airbus Group je největším výrobcem helikoptér na světě. V civilním sektoru si společnosti drží trž- ní podíl 44 procent. Firma za- městnává přes 23 tisíc lidí. ké univerzity v Lodži, která s Airbusem dlouhodobě spo- lupracuje. Univerzita v říjnu oznámila otevření nového oboru zaměřeného na letec- kou techniku. Airbus Helicopters spolu- pracuje s polskými technic- cestovní ruch Gregor Martin Papucsek l Budapešť V  kempech okolo „ma- ďarského moře“ svítá na lepší časy. Po le- tech rozpaků z  nepovedené- ho monstrózního projektu získala většina z nich nového majitele. Dá se tak předpoklá- dat, že kempy přestanou dále chátrat a  začnou přispívat k rozvoji obcí, na jejichž úze- mí se nacházejí. Kdysi slavný kemp v měs- tečku Balatonfüred odkoupila s velkýminadějemisamospráva. Starosta István Bóka je obecně fanouškem tohoto druhu turis- tiky a odmítá rozšířený názor, podle nějž do kempů jezdí jen turisté s tenkými peněženkami či takzvaní paštikáři. „Naopak jde o solventní klientelu, která utratíhodněpenězi v restaura- cícha obchodechpocelémměs- tě a využívá i kulturní a různé jiné turistické nabídky, městu tedy přináší hodně peněz,“ tvr- dí.Balatonfüredskýkempbude mít po obnově na tři tisíce míst. „Byl v likvidaci, koupili jsme ho za2,3miliardyforintů,přičemž kdybychom toto území rozpar- celovali,získalibychomaždeset miliard.Nictakovéhosamozřej- mě neplánujeme, nakonec by nám to ani zákony nedovolily,“ dodává starosta. Na problém bylo zaděláno v roce 2010. Tehdy se společ- nost SCD Holding, která se vě- nuje byznysu s nemovitostmi ve velkém, rozhodla koupit tři velké firmy, jež ovládaly turis- tické kapacity v tomto regionu: Siotour, Balatontourist a Zala- tour. Předtím je vlastnily župní samosprávy a do jejich majetku náležely nejen kempy, ale i le- tiště u obce Sármellék. Am- biciózní šéf holdingu Gellért Jászai zapojil do velkých plánů zahraniční kapitál a úvěry a vy- hlásil stomiliardový balatonský rozvojový program. Ten však nevyšel, SCB se nejprve spo- jila s různými jinými firmami, ale v roce 2012 už nebyla jiná možnost než vyhlásit ban- krot. Likvidátor chtěl prodat balatonské kempové port- folio v jednom celku. Nikdo ale nebyl ochotný dát za něj 23miliardforintů,takseprodej uskutečňuje po kusech. Z tři- náctilokalitnaprodejokoloBa- latonu bylo prodáno osm a ve dvou případech je transakce v závěrečném stadiu. Mezi nimi je například i známý nudistický areál Vonyarcvashegy. Likvidátor ještě chystá prodej třech velkých kempů na jižním, rovinatějším bře- hu jezera: Balatonszemes, Fonyód a Zalakaros. V prv- ně jmenovaném se na koupi chystá místní samospráva, ale v případě dvou dalších bude zřejmě ring volný. Maďarský ekonomický tisk v této souvis- losti píše, že kempy nakonec našly nové majitele zhruba za sedmdesát procent vyvoláva- cí ceny. Ti však musí počítat s vysokými náklady na rekon- strukci těchto objektů, o něž se během uplynulého deseti- letí nikdo nestaral. Likvidátor chtěl prodat balatonské kempové portfolio vcelku. Nikdo ale nebyl ochoten dát za něj 23 miliard forintů 100 polských inženýrů získá časem práci v novém vývojovém centru Airbus Helicopter v Lodži Foto profimedia.cz, koláž E15

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

10/11 profil Týdeník The Economist má od února nového šéfredaktora. Přesněji řečeno šéfredaktorku. V historii tohoto prestižního periodika je to poprvé, kdy v jeho čele stanula žena. Zanny Minton Beddoesová ztělesňuje snad všechny ideály, jež jsou pro The Economist příznačné po celou dobu jeho existence. Vlivný The Economist vsadil poprvé na šéfku Zanny Minton Beddoesová (47) » vystudovala ekonomii, politologii a filozofii na univerzitě v Oxfordu, poté získala Kennedyho stipendium na Harvardově univerzitě » po studiích pracovala jako poradkyně polského ministra financí » dva roky dělala ekonomku pro Mezinárodní měnový fond, podílela se na vytváření programů pro Afriku a země východní Evropy » v roce 1994 začala psát pro The Economist jako korespondentka, o dva roky později se stala řádnou redaktorkou týdeníku » je členkou dozorčí rady Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Marian Hronek | Praha Přestože The Economist zdaleka ne- patří mezi světově nejprodávanější ti- tuly, za 172 let své existence si vydobyl prestiž, jakou mu celý mediální svět může závidět. Skotský výrobce klobou- ků a později bankéř James Wilson jej v roce 1843 začal vydávat proto, aby vy- jádřil svůj nesouhlas s takzvaným kuku- řičným zákonem. Tak se říkalo nařízení o dovozních clech. Podle Wilsona zákon nejenže znevýhodňoval obchodníky, ale měl na svědomí i tehdejší hladomory v Británii, protože kvůli němu vzrostly ceny základních potravin. Rozum a fakta musí zvítězit nad hloupostí a nevědomostí Postoj Wilsona k této záležitosti do- konale vystihuje ducha týdeníku The Economist. Od svého zrodu týdeník prosazuje svobodný trh, samostatné myšlení i občanskou angažovanost. Svým důrazem na nezaujaté posu- zování faktů zbavené předsudků či ideologií se hlásí k empirické filozofii Davida Huma, prosazováním volného trhu pak k liberální ekonomii Adama Smithe. Sám Wilson byl přesvědčeným zastáncem Smithovy teze, že jedinec usilující o vlastní prospěch může být leckdy pro společnost užitečnější než ti, kdo se snaží zlepšovat svět. V obecnější rovině Wilson své noviny (tak se The Economist přes magazínový formát i periodicitu sám nazývá) chápal jako nástroj v boji rozumu proti hlouposti a nevědomosti. Kukuřičný zákon byl po třech letech zrušen, ale The Economist ve svém boji pokračuje dodnes. Svůj záběr mezitím rozšířil a dnes se kromě hospodářství, obchodu a politiky věnuje i tématům, jako jsou literatura, věda nebo cesto- vání. Foto profimedia.cz Strohost, anonymita, svoboda Po celou dobu své existence týdeník zůstává věrný několika zásadám. Jed- ním z jeho nápadných rysů je napří- klad úsporný a střízlivý jazyk. „Chceme přesvědčit odborníky, ale také oslovit laiky,“ prohlásil Rupert Pennant-Rea, šéfredaktor týdeníku v letech 1986 až 1993. „Jsme časopis pro lidi s vyšším než průměrným příjmem, s vyšší než průměrnou inteligencí, kteří však mají méně času než průměrný člověk.“ Kri- tici nicméně označují styl týdeníku za suchopárný. Jiným rysem Economistu je anony- mita autorů. Důvodem je nejen sdílené autorství většiny textů, ale také fakt, že „sdělení považujeme za důležitější než to, kdo je sděluje,“ jak The Econo- mist hrdě píše na svém webu. Geoffrey Crowther, šéf týdeníku v letech 1938 až 1956, to vyjádřil slovy: „Anonymita redaktorovi stále připomíná, že není pánem, nýbrž služebníkem čehosi da- leko většího, než je on sám. Můžete tomu klidně říkat uctívání předků, ale našim novinám to dodává ohromnou hybnou sílu.“ Tato praxe je ale i terčem kritiky, například americký spisovatel Michael Lewis osočuje The Economist z toho, že se anonymitou snaží zatajit mládí a nezkušenost autorů: „Kdyby američtí čtenáři spatřili uhrovité tváře svých ekonomických guruů, rušili by hromadně předplatné,“ glosoval po- čátkem devadesátých let. Ať už se to ale s věkem a stavem pleti autorů Economistu má jakkoli, jejich články mají obrovskou váhu a vliv. Pokud by se věta „Čeští politici si užívali po dvě desetiletí jízdu na vlně opojení mocí, a stali se tak arogantními a zkorumpovanými“ objevila řekněme v Daily Mailu, mohli by ji snad dotčení přejít mávnutím ruky jako ojedinělou bizarnost. Když ji však před třemi lety otiskl střízlivý a o nezaujatost usilující The Economist, měly tváře našich po- litiků k úsměvu daleko. Dalším rysem Economistu je důraz na svobodu myšlení. Sami redaktoři týdeník označují za nepřítele privile- govanosti, nabubřelosti a předvídatel- nosti. „Historická pozice našich novin je radikální střed,“ hlásá web týdeníku. Tento zdánlivý protimluv spojuje poža- davekradikálnízměnyinstitucínajedné straně a vědomí nutnosti pragmatismu a kompromisu na straně druhé. Jinými slovy se jedná o idealismus bez iluzí. Z toho vyplývá, že se takový postoj nepřiklání k pravici ani k levici, ale spíše hledá užitečné nápady na obou stranách. V praxi se to projevuje i tím, že The Economist ve své historii pod- poroval jak konzervativce, tak liberály, například Ronalda Reagana a Marga- ret Thatcherovou, ale i Billa Clintona či Harolda Wilsona. Týdeník se mimo jiné zastává sňatků homosexuálů nebo prosazuje přísnější kontrolu zbraní. Kdo se chopí kormidla Když se poslední šéfredaktor Econo- mistu John Micklethwait rozhodl odejít do agentury Bloomberg, nebylo vypsá- no veřejné výběrové řízení. O uvolněný post se ucházeli téměř výhradně lidé „zevnitř“. Jedinečný pohled do zákulisí volby zprostředkoval ve svém článku jeden z uchazečů a bývalý redaktor Econo- mistu, Gideon Lichfield. „Přestože kandidáty zpovídají vedoucí společ- nosti, kteří pak jednoho z nich doporučí členům dozorčí rady, všichni zaměst- nanci týdeníku jsou vybízeni k tomu, aby sami napsali svůj názor na to, kdo by měl zvítězit.“ Poté, co Lichfield jako jeden z tři- nácti uchazečů oznámil vedení svůj záměr kandidovat, dostal od šéfa představenstva (jímž je výše zmíněný Rupert Pennant-Rea) e-mail, který je svou úsporností a přímočarostí krás- nou ukázkou ducha týdeníku: „Drahý Gideone, díky, že jste mi dal vědět, že chcete být příštím šéfredaktorem Economistu.“ Lichfield pak absolvoval

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

www.e15.cz spolu s ostatními několik pohovorů, kde měl každý možnost představit svoji vizi a nápady. Potom se rivalové vydali na oběd do čínské čtvrti, kde se prý smáčkli kolem jednoho stolu a vy- právěli si o minulých skandálech, zážitcích ze zahraničních cest nebo o diktátorech, s nimiž se setkali. Ještě téhož odpoledne poslal Pen- nant-Rea Lichfieldovi další e-mail: „Jak víte, měli jsme hodně výtečných uchazečů a pár z nich se ukázalo být lepšími než vy. Mrzí mě, že vás zklamu, ale doufám, že to chápete.“ Dobře známá tvář Zanny Minton Beddoesová jistě svůj post získala právem. Navzdory anony- mitě Economistu se mnoho redaktorů pravidelně objevuje na televizních ob- razovkách nebo se účastní prestižních konferencí. Beddoesovou tak může- me znát jako pohotovou a zasvěcenou komentátorku ekonomického dění například ze stanic BBC, CBS, CNN a mnoha dalších. Pennant-Rea prohlásil, že Zan- ny Minton Beddoesová bude výtečnou šéfkou a  opravdo- vou zastánkyní Economistu a jeho hodnot. „Tíhne ke svobodnému trhu, ale je velice otevřená argumentaci a dis- kuzi,“ prohlásil podle deníku Financial Ti- mes člověk, který ji dobře zná. Beddoesová pra- cuje v The Economistu od roku 1994, zastávala na- příklad funkci ekonomické editorky a v posledních letech měla na starosti rubriky jako obchod, finance, ekono- mika, věda a technologie. Je jedním z uznávaných odborníků na světovou finanční krizi, která pro- pukla v roce 2008. Tehdy prohlásila, že „volnější a pružnější trhy prospějí světové ekonomice i nyní více než tvrdá ruka vlády“. Na druhé straně však také varuje před vzrůstající nerovností způ- sobenou globalizací a technologiemi. „Jak vyspělé, tak rozvíjející se ekonomi- ky musejí uskutečnit změny ve vládních výdajích – od pouhého přerozdělování k podpoře vzdělání, více peněz by mělo směřovat k mladším a chudším, méně k starším a bohatším.“ Kresba Břetislav Kovařík

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

12/13 trhy & světová ekonomika AKCIE NA Pražské burze název kurz [Kč] změna [%] CETV 66,40 -1,34 ČEZ 588,00 -0,51 Erste Bank 636,00 -0,50 Fortuna 127,80 0,24 KB 5392,00 2,41 NWR 0,45 2,27 O2 CR 212,50 -1,57 Pegas 691,90 0,13 Philip Mor. ČR 11 137,00 1,25 PLG 184,00 0,71 TMR 550,00 0,00 Unipetrol 137,95 0,66 VIG 1042,00 -1,14 KURZOVNÍ LÍSTEK ČNB země množství kurz Austrálie 1 18,706 Čína 1 3,842 Dánsko 1 3,677 EMU 1 27,370 Chorvatsko 1 3,543 Japonsko 100 20,192 Kanada 1 19,192 Maďarsko 100 8,965 Polsko 1 6,564 Rusko 100 38,715 Švédsko 1 2,859 Švýcarsko 1 25,346 Turecko 1 9,817 USA 1 24,033 Velká Británie 1 37,085 Platnost od 19. 2. 2015 19. 2. 2015 Evropské firmy horečně navyšují Letos získaly společnosti ze starého kontinentu prodejem akcií skoro 32 miliard akcie Jaroslav Bukovský | Praha Evropské firmy jsou letos rekordně hla- dové po novém ka- pitálu. Během prvních šesti týdnů letošního roku upsalo nové akcie skrze veřejnou nabídku či prodej napřímo už 120 firem, a celkem tak získa- ly bezmála 32 miliard eur. To je nejsilnější start do nového roku v historii, poprvé po de- seti letech pak evropské firmy v této disciplíně předstihly své protějšky na opačném břehu Atlantiku. Oproti loňsku je zájem navyšovat kapitál tak- řka dvojnásobný. Vypovídají o  tom statistiky poradenské firmy Dealogic. Takřka polovinu z  nově získaného kapitálu tvoří pri- mární emise akcií (IPO). Více veřejných nabídek k úpisu za- žil starý kontinent naposledy v roce 1995. Hlad po novém kapitálu je podle expertů v první řadě dán příznivějším očekáváním vývoje evropské ekonomiky a menší hrozbou deflace. Expanzivním plánům firem ale pomáhají i nízké ná- klady na energie, slabší důraz evropských vlád na rozpočtové škrty či uvolňující se úvěrové kohouty evropských bank. Pramen pwc, thomson reuters *v miliardách eur Objem primárních emisí akcií v Evropě* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 49,5 36,6 11,1 26,6 26,2 7,5 14,2 80,3 Pro tištění peněz byla většina ECB, ukázal zápis Praha l Rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) zahájit nákupy vládních dluhopisů podpořila velká většina hlasu- jících členů Rady guvernérů. Vyplývá to ze zápisu z lednové- ho zasedání. ECB takový doku- ment zveřejnila poprvé. ECB se v lednu rozhodla podpořit ekonomiku eurozóny nákupem vládních dluhopisů. Od března tak bude do eko- nomiky měnového bloku pum- povat 60 miliard eur měsíčně, aby podpořila její oživení. Zá- pis ukazuje, že hlavní ekonom ECB Peter Praet upozorňoval centrální bankéře na nebezpečí spojená s případným odkladem takového rozhodnutí. Jeho tvr- zení a následná debata většinu přítomných přesvědčila o nut- nosti okamžitě jednat. Účastníci též připustili, že dřívější kroky, jako levnější půj- čky firmám, nefungovaly.>čtk Francie se blíží deflaci Spotřebitelské ceny ve Francii se v lednu meziročně snížily o 0,4 procenta, a zažily tak první pokles po více než pěti letech. Prudce se snížily především ceny energií. Údaj statistického úřadu INSEE na- značuje, že ve druhé největší ekonomice eurozóny roste nebezpečí deflace. Meziroční míra inflace ve Francii dosáh- la záporných hodnot naposle- dy v říjnu 2009, kdy se ceny snížily o 0,2 procenta. Schodek ruského rozpočtu se prohloubí Rozpočtový deficit Ruska letos navzdory výdajovým škrtům, které v přepočtu dosahují 481 miliard korun, stoupne na 3,2 procenta HDP. Uvedl to ruský list RBC Daily, který se odvolává na plány ministerstva financí. Loni schodek činil 0,5 procenta HDP a plán na letošní rok přijatý v listopadu počítal se zvýšením schodku pouze na 0,6 procenta HDP. OECD zlepšila výhled Itálii Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled italské ekono- miky. Růst Itálie prý podpoří stimulační opatření ECB, osla- bení eura či levná ropa. Letos má ekonomika stoupnout o 0,6 procenta. V listopadu OECD růst odhadovala na 0,2 procenta. Příští rok má HDP přidat 1,3 procenta, do- sud OECD uváděla jednopro- centní růst. >čtk krátce Výsledky firem Cíl nesplněn. Největšímu světovému výrobci potravin Nestlé stoupl loni zisk o téměř 45 procent na 14,5 miliardy švýcarských franků (367,6 miliardy korun). Hospodaření podpořil prodej podílu L’Oréal a zhodnocení podílu ve firmě Galderma. Tržby dosáhly 91,6 miliardy franků, což po očištění o vliv směnných kurzů a akvizice znamená růst o 4,5 procenta. Dlouhodobým cílem je růst o pět až šest procent, což Nestlé nesplnilo druhým rokem v řadě. Při zohlednění nepříznivého vývoje směnných kurzů byly tržby meziročně nižší o 0,6 procenta. Experti zdůrazňují, že trh primárních emisí je v rozkvě- tu i díky tomu, že spekulativní vlastníci velkých podílů ve fir- mách z řad fondů soukromého kapitálu (private equity) větří ideální okamžik pro uzavření své investice. „Přes polovinu loňských primárních emisí tvořily v Evropě exity fondů soukromého kapitálu a počí- táme s tím, že letos bude tento trend pokračovat,“ uvádí šéf PwC Audit Michal Stránský. Evropské akcie jsou totiž na sedmiletém maximu a investoři tak z prodeje očekávají solidní zisk. O největší akciové obchody letošního roku se paradoxně postarala evropská periferie. Přes sedm miliard eur utržila Foto reuters

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

www.e15.cz kapitál eur za své akcie španělská banka Santander, na bezmála 4,5 mi- liardy eur přišel 49procentní balík akcií letištního operátora Aena prodaný z majetku špa- nělské vlády. Přes otřesy švý- carského franku pak skončilo úspěchem i IPO švýcarské te- lekomunikační firmy Sunrise, kterým firma získala přes dvě miliardy eur. S primárními emisemi se v Evropě roztrhl pytel už loni. Podle údajů poradenské spo- lečnosti PwC vstoupilo na bur- zu 375 firem, které dohromady získaly bezmála 50 miliard eur nového kapitálu. „Tak silnou aktivitu jsme viděli naposledy v  předkrizovém roce 2007. Zvlášť silné bylo první polole- tí,“ dodává Stránský. OMV Čistý zisk rakouské ropné a plynárenské skupiny se v loňském roce propadl o dvě třetiny na 613 milionů eur. Firma se podobně jako konku- renti potýká s negativními dů- sledky prudkého poklesu cen ropy. Celkové tržby společnosti se v loňském roce snížily o 15 procent na necelých 36 miliard eur a zisk před zdaněním a úroky se propadl téměř o 60 procent na zhruba miliardu eur. Firma ponechá dividendu na 1,25 eura na akcii. Air France-KLM Francouzsko-nizozemská letecká společnost loni na- vzdory poklesu tržeb a stávce pilotů výrazně snížila čistou ztrátu na 198 milionů eur po ztrátě 1,8 miliardy eur v před- chozím roce. Za poklesem ztráty stály mimořádné polož- ky, například příjem z prodeje akcií rezervačního systému Amadeus. Tržby navzdory mírnému růstu počtu cestují- cích klesly o 2,4 procenta na necelých 25 miliard eur. Wal-Mart Světová maloobchodní jed- nička ve čtvrtém čtvrtletí loň- ského roku zvýšila meziročně čistý zisk o 12 procent na 4,97 miliardy dolarů. Celkové tržby americké sítě se zvýšily o 1,4 procenta na 131,6 miliar- dy dolarů. >čtk Zdeněk Pečený | Praha Firma, která za poslední deká- dy vydělala svým akcionářům nejvíce, není veřejnosti příliš známá. Jeden dolar investova- ný do jejích akcií v roce 1968 do dneška včetně vyplacených dividend vydělal 6638 dolarů. To představuje více než dva- cetiprocentní výnos ročně po dobu půlstoletí. Tímto zlatým vejcem není překvapivě žádný z technologických zázraků, ale tabáková společnost Altria. Žádná firma se podobnému zhodnocení ani neblíží, uvádí profesor Jeremy Siegel z fila- delfské univerzity Wharton. Dolar investovaný ve stejnou dobu do indexu S&P 500 vy- dělal „jen“ 87 dolarů. Banka Credit Suisse zveřej- nila výkonnost amerických ak- cií podle sektorů v období mezi roky 1900 a 2010. „Průměrná investice se zhodnotila více než 38tisíckrát,“ stojí ve zprávě Credit Suisse. To je průměr- ný roční výnos ve výši deseti procent. Některé sektory si vedly lépe. Každý dolar inves- tovaný do potravinářských či chemických firem měl v roce 2010 hodnotu 700 tisíc dolarů. Průměrná investice do tabáko- vých firem za 110 let vydělala 6,3milionnásobek. Jedním z  potenciálních vysvětlení úspěchu tabáku je i kontroverze odvětví. „Někte- ré penzijní fondy mají zaká- záno do nich investovat, řada menších investorů se jim také vyhýbá,“ řekl Siegel pro Busi- ness Insider. Menší poptávka po těchto akciích vede k nižším valuacímtabákovýchfirem,což má za následek vyšší dividendy, a jejich kumulace stojí za vy- sokými zisky. Na dividendách tak investoři bohatnou více než na růstu akcií. Další kouzlo ta- bákového sektoru je, že téměř neinvestuje do inovací, což fir- mám šetří peníze. Apple by se svými produkty z roku 2010 příliš neuspěl. Tabákové firmy si však vystačí s tím, co nabíze- ly již před padesáti lety. Nadvodoutabákovékoncer- ny drží rozvojové trhy, kde se zatím kouření tolik neomezuje. Z pohledu celkového odbytu jsou ale tabákové společnosti hlavnímporaženýmposledních třiceti let. Reklama na tabá- kové výrobky je navíc zhruba deset let v podstatě zakázána a  urovnání soudů s  kuřáky firmy stojí miliardy dolarů. Je tak k neuvěření, že tabákové firmy ještě něco vydělávají. Natož aby jedna z nich byla nejlepší investicí posledního půlstoletí. Zlatou investicí celých dekád jsou cigarety Několik centrálních bank v Evropě se v minulých měsících odhodlalo ke snížení diskontních úrokových sazeb do záporných hodnot. Také některé komerční banky v západní Evropě již začaly klientům účtovat zápornou sazbu na vkladech. Neustále diskutovaný deflační strašák podněcuje spekulace, zda se i v tuzemských podmínkách ne- dočkáme záporných sazeb ČNB a potažmo na vkladech u bank. Pravděpodobnost takového vývoje je velmi nízká. Centrální banky chtějí skrze negativní sazby z vkladů pomoci evropské ekonomice od deflační hrozby třemi kanály. Prvním je zesílení tlaku na komerční banky, aby více úvěrovaly ekonomiku. V Česku však není problém z parketu Záporné sazby nejsou pro nás Marek Hatlapatka v tom, že by banky úvěro- vat odmítaly. Nízké tempo růstu úvěrů je otázkou malé poptávky ze strany domácností i korporací. Druhým kanálem je tlak na střadatele, aby místo vkladů na běžných účtech více utráceli či investovali do riziko- vějších aktiv (a tím rozhýbávali ekonomický růst). To ovšem při známé konzervativnosti tu- zemských domácností zřejmě nebude mít kýžený efekt. A do třetice je zde kanál, který v eu- rozóně funguje zřejmě nejlépe: oslabení kurzu měny kvůli nižší atraktivitě pro zahraniční in- vestory. V této oblasti nicméně ČNB již používá cílování kurzu měny koruny vůči euru a nemá žádný důvod toto poměrně přímočaré a efektivní opatření suplovat/dublovat prostřed- nictvím (technicky složi- tějšího) zavedení záporné diskontní sazby. Záporné úrokové sazby nejsou dle mého cestou pro českou ekonomiku, v níž navíc deflační hrozby nejsou tak akutní. Autor je hlavní investiční stratég Cyrrusu Vývoj akcií Altria Group (dolar/akcie) 0 10 20 30 10 50 60 55,58 19. 2. 2015 0,90 19. 2. 1985 Foto profimedia.cz, pramen reuters

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

14/15 zahraničí Řecko je na půli cesty k dohodě Němci návrh Atén smetli ze stolu makroekonomika Jaroslav Bukovský | Praha Všechno a  nic slíbili Řekové zástupcům eu- rozóny ve své žádosti o  šestiměsíční prodloužení finanční pomoci zemi. Atény se v  krátkém dopisu pode- psaném ministrem financí Janisem Varufakisem v  šesti stručných bodech a v obecné rovině zavazují splácet své zá- vazky, udržovat během trvání podpory vyrovnaný rozpočet či podpořit růst ekonomiky. O realizaci úsporných opatře- ní však dokument mlčí. Podle expertů je řecká snaha kro- kem vpřed, ustrnula prý však na půli cesty k cíli. Během pouhých několika hodin stačil návrh Atén smést ze stolu Berlín. „Dopis z Atén není nosný návrh řešení. Po pravdě míří k přechodnému financování, ovšem bez toho, aby Řecko plnilo podmínky záchranného programu,“ shr- nul postoj německých expertů mluvčí tamního ministerstva financí Martin Jäger. Podle Němců návrh neodpovídá kri- tériím dohodnutým v pondělí v euroskupině. Věřitelé a  šéfové financí zemí euroskupiny by měli detailně prodiskutovat řecký návrh dnes odpoledne v Bru- selu. Mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas nicméně v první reakci označil dopis z Atén za první pozitivní signál otvírající cestu k rozumnému kompromisu.Řeckýnávrhpod- le agentury Reuters naznaču- je, že by na záchranný balíček mohla dohlížet trojice v Řecku nepříliš oblíbených institucí, a to Evropská unie, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond. Řecko se v návrhu citova- ném agenturou Reuters rovněž zavazuje, že nebude podnikat žádná jednostranná opatření, která by ohrozila dosažení dohodnutých finančních cílů, zotavení řecké ekonomiky a fi- nanční stabilitu. Dohoda měla zároveň podle Atén obsahovat část věnovanou konkrétním opatřením ke sní- žení řeckého dluhu. Stávající program pomoci vyprší po- slední únorový den o půlnoci, bez něho přitom hrozí Řecku v čele s vládou premiéra Ale- xise Tsiprase státní bankrot. Sledujte E15.cz Dokončení ze str. 1 Porošenkovy protesty, že současné dění není v souladu s minskými dohodami, zatím nemá přílišnou odezvu ani na Západě. Iniciátoři schůzky v běloruské metropoli podle všeho raději soustředí svou pozornost na prosazování pl- nění dalších bodů ujednání, mezi nimi zejména stahování těžkých zbraní a výměnu zajat- ců. „Domníváme se, že minský proces je pod tlakem a byl zřej- mě poškozen. Ale stále věříme tomu, že má smysl pokračovat v práci,“ sdělil už ve středu mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové. Naděje evropských lídrů živí skutečnost, že Rusko oficiálně realizaci úmluvy podporuje. Šéf Kremlu Vladimir Putin slíbil Merkelové a francouz- skému prezidentovi Françoisi Hollandovi, že u separatistů zatlačí na realizaci výměny rukojmích. Ukrajina prosí svět o pomoc, mar Ukrajina teď může jen doufat, že se senátorovi Johnu McCainovi, pro nějž jsou už minské dohody mrtvé, podaří prosadit vyzbrojení její armády v Kongresu USA Mráz. Arktické počasí panující na severovýchodě USA spoutalo ledem proslulé Niagarské vodopády. Teploty v oblasti se pohybují kolem minus 13 stupňů Celsia, ale kvůli ledovému vichru jsou hůře snesitelné. Meteorologové navíc varují, že to nejhorší teprve přijde. Kvůli příchodu takzvaného polárního víru prý teploty patrně spadnou nejníže za posledních 20 let. Foto reuters Damašek l Spojené státy zatím vytipovaly 1200 bojovníků syr- ské opozice pro výcvik pro boj proti radikálům z Islámského státu (IS). Všichni ale ještě bu- dou důkladně prověřeni. Pen- tagon chce výcvik poskytnout asi pěti tisícům lidem, kteří budou také vyzbrojeni. Výcvik má začít v březnu mimo Sýrii a do konce roku by mohlo být k nasazení proti IS připraveno tři tisíce lidí. Kromě jiného bu- dou mít přístup do amerických vládních databází a k tajným informacím získaným od regio- nálních partnerů USA. Své území pro výcvik nabíd- ly Saúdská Arábie, Katar, Tu- recko i Jordánsko. Podle ame- rického zdroje by se s výcvikem mělo začít v Jordánsku, USA k němu vyčlenily 400 vojáků. V  úterý USA a  Turecko oznámily, že v brzké době pode- píší dohodu o výcviku a vyzbro- jení členů umírněné opozice. K vybavení budou náležet děla, vysílačky i technologie GPS, aby tito bojovníci byli schopni na místo povolat letectvo. USA vedou koalici, která loni zahájila nálety na pozice IS v Sýrii a kromě jiného tím pomohla syrským Kurdům osvobodit město Kobani na turecké hranici. Na severu se ale stále bojuje, syrská armáda obnovila úto- ky na opozici v Halabu a jeho okolí. Povstalci včera oznámi- li, že zajali 32 vojáků a jejich spojenců z milicí. Zmocněnec OSN pro Sýrii chce pro Halab vyjednat lokální příměří a syr- ská vláda s tím souhlasila. Obě strany se nyní snaží na poslední chvíli rozšířit území, která kon- trolují. >čtk Američané verbují Syřany k výcviku pro boj s islamisty 5 tisícům lidí chce Pentagon poskytnout výcvik do bojů proti IS Po ústupu. Přestože je příměří, přestože je město Debalceve rebely dobyto a přestože z něj valná většina ukrajinských vojáků už odešla, salvy ostřelovačů tam neustávají. Na snímku jsou vojáci vládních vojsk, kteří po ústupu z Debalceve zaplavili silnici vedoucí do zhruba padesát kilometrů vzdáleného Artemivsku Foto reuters

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

www.e15.cz ně se dovolává dohod Ukrajinská vláda se přitom zřejmě nedočká rychlé pomoci ani od Spojených států. Wa- shington byl ohledně zbrojních dodávek na Ukrajinu neroz- hodný už před vyhlášením pří- měří. Demokratický prezident Barack Obama patrně nebude chtít riskovat nařčení, že při- spěl k eskalaci napětí, a raději počká na další vývoj. Kyjev tak může pouze dou- fat, že se senátorovi Johnu McCainovi a jeho spojencům podaří prosadit vyzbroje- ní ukrajinských vládních sil v Kongresu. Republikán dal jako jeden z mála jasně najevo, že dohody z Minsku považuje za mrtvé. „Putin dosáhl svých vojenských cílů v Debalceve. A my se obáváme, že západ- ní lídři místo toho, aby čelili drsné realitě ruských akcí, nechají Putina mluvit o tom, jak dodržuje podmínky přímě- ří,“ uvedl ve svém stanovisku. Sledujte E15.cz Pavla Palaščáková | Praha Koalici maďarské vládní straně Fidesz a partnerských křesťan- ských demokratů hrozí ztráta dvoutřetinové většiny. O víken- du ji čeká test v doplňovacích volbách ve Veszprému, kde se bude hlasovat o náhradníkovi za Tibora Navracsicse, jenž se stalnapodzimeurokomisařem. Místo je považované za baštu vládní strany. Bez šancí ale není nezávislý uchazeč, který má podporu opozice. Vládnípartneřidržídvoutře- tinovou majoritu o pouhé křes- lo a průzkumy naznačují, že půjde o těsný souboj. Kandidát za Fidesz Lajos Némedi vede. Náskokvšakzdalekanedosahu- je výsledku Navracsicse, který tam vyhrál o dvacet procent. Rival Némediho Zoltán Kész má příznivce hlavně v měst- ské části obvodu a větší šanci oslovit nerozhodnuté voliče. Komentátoři považují spojení opozice za ním za absurdní. Socialisté totiž podporují po- litika, jenž hovoří o privatizaci školství a vzdělávání. Ani případné vítězství Né- mediho nebude pro Fidesz zna- menat úlevu. V půlce dubna bu- dou totiž další doplňovací volby v obvodu Tapolca. Loni se zde stal překvapivě starostou Zol- tán Dobó z krajně pravicového Jobbiku, jehož podpora roste. Podle únorového průzkumu agentury Ipsos by mezi všemi voliči hlasovalo pro vládní par- taj 21 procent lidí, extremisté by získali šestnáct procent. „V žebříčku se Jobbik stále blíží ke straně Fidesz, nyní je mezi nimi rozdíl jen 400 tisíc příznivců,“ uvedla agentura. Podle dalšího šetření má ale Fidesz třicetiprocentní pod- poru, Jobbik se i zde drží na šestnácti procentech. Strana Fidesz bude zachraňovat dvoutřetinovou většinu Vládní koalici čeká o víkendu první test v doplňovacích volbách ve Veszprému, kde se bude hlasovat o náhradníkovi za eurokomisaře Policisté si navzájem pomáhají s imigranty Němečtí a rakouští policisté pomáhají kolegům v Maďarsku a v Srbsku ve snaze zastavit ma- sový útěk především albánských obyvatel Kosova do zemí EU. Na velkých nádražích se zapojí do identifikace možných imigrantů. MAAE Íránu stále nevěří Írán podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) stále nevyvrátil podezření, že má v úmyslu vyrobit jadernou bom- bu. To může zkomplikovat úsilí o uzavření dohody mezi Íránem a šesti mocnostmi o pokračování jeho jaderného programu, který u Západu vyvolává obavy. Tálibán je ochoten zahájit mírová jednání Afghánské radikální hnutí Táli- bán dalo prostřednictvím pá- kistánské armády najevo ochotu zahájit mírové rozhovory. Pro nového afghánského prezidenta Ašrafa Gháního (na snímku) může jít o nadějný signál. Přimět Tálibán usednout k jednacímu stolu by byl průlom v úsilí nalézt diplomatické řešení po loňském stažení většiny jednotek USA z Afghánistánu. >čtk krátce V Německu roste míra relativní chudoby Berlín l Přestože německá ekonomika roste a míra neza- městnanosti se snižuje, přibý- vá v zemi chudých lidí. V ro- ce 2013 dosáhl podíl chudých v populaci rekordních 15,5 pro- centa, což odpovídá zhruba 12,5 milionu lidí, oznámil včera Svaz rovnoměrného blahobytu (PW). Podle definice PW se za chudého označuje každý, je- hož příjem je pod 60 procenty středního příjmu v Německu. U jednočlenné domácnosti tak činí aktuální hranice chudoby příjem 892 eur měsíčně, u ro- diny se dvěma dětmi příjem 1873 eur měsíčně. Ze spolkových zemí jsou nejpostiženější Brémy, kde je pod hranicí chudoby 24,1 pro- centa obyvatel. V Meklenbur- sku-Předním Pomořansku je to 23,6 procenta lidí, v Berlíně 21,4 procenta. Ve všech těchto zemích se navíc počet chudých proti roku 2012 zvýšil. Nejrych- leji přibývá chudých Němců v  Porýní a  v  Porúří, kde se jejich počet meziročně zvýšil téměř o třetinu. Naopak na jihu Německa je sociální situace dlouhodobě nejlepší. V Bavorsku se mezi chudé řadí 11,3 procenta oby- vatel, v Bádensku-Württember- sku pak 11,4 procenta. Vůbec nejméně v  celém Německu chudoba ohrožuje lidi žijící v okolí Bodamského jezera, jen 7,6 procenta chudých. >čtk Agilní Orbán. Situaci na Ukrajině a spo- lupráce v rámci visegrád- ské čtyřky byly hlavními tématy jednání, jež spolu měli polská premiérka Ewa Kopaczová a před- seda maďarské vlády Viktor Orbán. Ten do Varšavy přijel jen několik dnů poté, co v Budapešti hostil ruského prezidenta Vladimira Putina, což šéf polské diplomacie Grze- gorz Schetyna označil za vysoce riskantní hru. Kopaczová včera kladla v souvislosti s ukrajin- skou krizí velký důraz na jednotný postoj EU. Foto reuters Foto čtk

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

16/17 páteční rozhovor Milan Novotný | Praha E15: Datum startu halového mistrov- ství Evropy v atletice v Praze se blíží, jak se vám večer usíná? Ne moc dobře. Na spánek mám míň času a zároveň cítím obrovskou zodpo- vědnost, zda všechno sedí, jestli jsme na něco nezapomněli, a hlavně jestli to, co jsme naplánovali, bude opravdu fungo- vat. Dopředu se to nepozná a vyjde to najevo až naostro. Hodně bude záležet na lidském faktoru a odpovědnosti kaž- dého jednotlivce. Pořádat šampionát není totiž jen o práci, ale také o srdci, které do příprav musí každý vložit. E15: Jak jste se dostal k  místu vý- konného ředitele šampionátu? Před více než dvěma roky jsem se zúčastnil konkurzu, který vypsal Český atletický svaz. Nejdřív bylo zájemců ně- kolik desítek. Mezi nimi byly i zajímavé osoby s manažerskými schopnostmi a zkušenostmi z velkých firem. Sice nepochybně umějí řídit lidi, ale měli hendikep v tom, že nerozuměli atletice a zejména neznali prostředí závodů. Já se naproti tomu dlouhé roky pohyboval ponejrůznějšíchatletickýchštacích,a to asi ve spojitosti s mým ekonomickým vzděláním sehrálo rozhodující roli. E15: Napadlo vás v  době, kdy jste jezdil jako skokan na velké závody, že budete mít jednou takovou akci na sta- rosti? Ne, navíc z vlastní zkušenosti vím, že když sportovci přijedou na takovou akci, berou všechno jako samozřejmost. Tenkrátjsemsinedokázalpředstavit,co sezaorganizovánímšampionátuskrývá. Domníval jsem se, že je to jednodušší, jenže realita je mnohonásobně horší. E15: Jako závodník jste byl vůdčí typ, například jste dělal kapitána re- prezentace. Mohl jste do funkce ředi- tele převzít nějaké prvky z vaší aktivní kariéry? Udělat partu v družstvu, aby táhlo za jeden provaz, bylo daleko snazší. Tým připravující šampionát je mnohem početnější, a proto je v tomto případě cesta za úspěchem těžší. E15: Ve funkci jste dva roky, čím bylo potřeba začít? V podstatě to začalo tak, že jsem si na Strahově sedl do prázdné kanceláře, otevřel dvousetstránkový manuál, jak uspořádat mistrovství Evropy a pak to musel celé vymyslet. Řešil jsem, jaké lidi nabrat, jak pojmout strukturu řízení, kdo bude zajišťovat dopravu a ubytová- ní, kdo bude v hale stavět konstrukce… Měl jsem štěstí v tom, že se kolem mě shromáždil tým schopných a zodpověd- ných lidí, kteří dobře znali terén a pomě- ry v oblastech, které jsme museli zajistit. Bez takových opor by se to nejspíš také zvládlo, ale asi by se k rozpočtu musela přimalovatnula,protožebychomnejspíš v řadě případů narazili na vlčáky, kteří by si na šampionátu chtěli namastit kap- su. Dokonce se někde podařilo ušetřit a z původních milionových odhadů se staly statisícové výdaje. E15: K uspořádání takového podniku je důležité sehnat schopné typy lidí. Kolik jich pod vaším vedením pracuje a podle čeho jste je vybíral? To bylo poměrně náročné. Musel jsem sladit lidi, kteří rozumí atletice, s těmi, co umí zorganizovat velkou akci. Celou dobu jsem pak musel sledovat, aby se informace od řekněme sportov- ního štábu dostávaly včas a ve správné podobě k produkci. Úzký tým čítá asi padesát lidí a s dobrovolníky se rozroste asi o tři stovky. E15: V čele šampionátu stojí organi- zační výbor. Jaké jsou kompetence vý- konného ředitele a za co zodpovídá? Tomáš Janků: Vím, že po halové Nebývá obvyklé, aby sportovci přecházeli na manažerskou pozici. Přesto se bývalý skokan do výšky Tomáš Janků ujal postu výkonného ředitele halového mistrovství Evropy v atletice, které se uskuteční 5. až 8. března v praž- ské 0 2 areně. „Z vlastní zkušenosti vím, že když sportovci přijedou na velkou akci, berou všechno jako samozřejmost. Když jsem závodil, nedokázal jsem si představit, co se za organizováním šampio- nátu skrývá. Domníval jsem se, že je to jednodušší, jenže realita je mnohonásobně horší,“ říká. Tomáš Janků (40) Jablonecký rodák pochází z výš- kařské rodiny. Přes laťku skákal i jeho bratr Jan a oba trénoval otec. Tomáš Janků vybojoval šestnáct domácích titulů a tři velké medaile. Bronz na juniorském ME 1993, kov stejné hodnoty na HME 1998 a stříbro na ME 2006. Jeho osobní rekord je 234 cm. V průběhu aktivní kariéry získal na Vysoké škole eko- nomické titul inženýra. S manžel- kou Kateřinou a bývalou úspěšnou tyčkařkou (za svobodna Baďurovou) vychovávají dvě malé děti. Organizační výbory jsou dva – exe- kutivní a operativní. V tom vyšším jsou zástupci státu, Prahy, atletického svazu, nižší tvoří soutěž. Na mě je, abych určil, jak všechno proběhne. Nejvíc si cením toho, že mám volnost při nakládání s financemi. To je vždycky ošemetné, a proto se o výdajích bavím s vyšším výborem. Nicméně mám pravomoc, že schvaluji toky peněz. Díky tomu je mám pod kontrolou a nikde mi neutečou. E15: S  jakým pracujete rozpočtem a jak se vám ho daří dodržovat? Kolem 150 milionů korun, ale na za- čátku jsme moc nevěděli, jaké náklady nás čekají. Dají se sice odhadnout, ale určitě se nedá předpokládat, že budeme muset vytápět rozcvičovací plochu a in- stalovat tam osvětlení. Přistupuji k tomu tak, že se to musí udělat za rozumné peníze a aby to fungovalo. Požadavky se mi daří naplňovat a vím, že za nás nikdo nebude platit dluh. E15: Atletická akce takového význa- mu se u nás nekonala dlouhá desetiletí. Neradil jste se s někým, kdo se podílel na mistrovství Evropy 1978? Sice tady pár lidí z té doby je, ale v roce 1978 bylo všechno jinak. Byla to venkovní akce, byla jiná pravidla a or- ganizace. Navíc rozdíl téměř čtyřiceti let od posledního šampionátu je obrov- ský a halový podnik má svá specifika. Musíme se vmáčknout do stísněných podmínek O 2 areny; například dráhu pasujeme mezi zdi tak, že na okrajích zůstává vůle jednoho centimetru. E15: K získání organizačních zkuše- ností jste vyjížděl na šampionáty do ciziny. Dalo se od zahraničních pořada- telů něco okoukat? Když jsem přede dvěma roky vyra- zil jako pozorovatel na šampionát do Göteborgu a organizátoři mě provedli zákulisím a všechno mi ukázali, moc jsem nevěděl, na co se ptát. U nich už všechno běželo, ale já byl na úplném začátku. Ptal jsem se víceméně obecně, co byste nám doporučili nebo na co si máme dát pozor. Z toho si člověk moc neodnese. Když jsem byl loni v Curychu na akci, která předcházela našemu mi- strovství, zjistil jsem, že se stejně blbě ptá zástupce šampionátu na další rok. To znamená, že cestu si musí každý organizátor prošlapat sám. E15: Dá se na halovém šampionátu přijít v  časově svázaném třídenním programu s něčím novým? Velice těžko. Evropská atletika má

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

www.e15.cz m šampionátu nezůstane dluh Měl jsem štěstí na tým schopných lidí, kteří dobře znali poměry. Bez nich by se asi k rozpočtu musela přimalovat nula, protože bychom nejspíš v řadě případů narazili na vlčáky, kteří by si na šampionátu chtěli namastit kapsu Foto E15 Michael Tomeš jasně daná pravidla. Přede dvěma roky se program poprvé rozšířil o čtvrteční kvalifikace, tedy o takový nultý den, a my na to navazujeme. Umístíme do něj méně atraktivní kvalifikační závody, aby se v pátek divák mohl věnovat bojům o medaile. Ve čtvrtek zároveň proběh- ne slavnostní zahájení, v němž bude v uměleckém ztvárnění představena slavná historie české atletiky. E15: Jak jste spokojený s dosavad- ní propagací mistrovství Evropy? Myslím, že se nám to při vynaložení rozumných prostředků podařilo. Ohlasy jsou pozitivní, ale nejdůle- žitějším signálem je to, že máme na tři dny vyprodáno. Klademe i  důraz na spojení šampionátu s  Atletikou pro děti, což je úspěšný projekt sva- zu, který běží v  atletických klubech a  oddílech po celé České republice již pátým rokem. V jeho rámci nyní probíhá akce Atletíme k  halovému mistrovství Evropy, v níž ambasadoři přibližují dětem své disciplíny. Napří- klad Zuzana Hejnová vysvětluje, jak překonávat překážky. Na improvizo- vaném hřišti na Harfě se bude běhat i v době šampionátu. E15: Co říkáte na patrona pražského šampionátu, nebylo ve hře něco spor- tovnějšího než pohádkový Krteček? Ne všechny halové šampionáty mají maskoty, protože program je nabitý a takétoněcostojí.Nechtělijsmevymýš- letnějaképostavičky,alepracovalijsme s ideou, že by bylo dobré z mistrovství cosi vytěžit. Krtek nás napadl proto, že byšelvyužítk Atleticeproděti.Sicenení dokonalýsportovec,alemásnahua své- ho dosáhne. Osloví děti a ty si ho spojí s atletikou. Na šampionátu nebude jako maskot,alev rolipatrona,kterýbudemo- tivovat.Navícvýtěžekz merchandisingu připadne Nadaci Zdeňka Milera. E15: Po ukončení kariéry v roce 2009 jste se v atletickém prostředí příliš ne- objevoval. Čím jste se zabýval? Měl jsem výhodu, že jsem přestal závodit proto, že jsem chtěl a ne že mu- sel. Proto se mi po atletickém prostředí zase tolik nestýskalo. Dal jsem se na podnikání v dřevozpracujícím průmys- lu a prodeji dřeva. Časem jsem ale začal pokukovat, jak se k atletice vrátit, a to mi nabídka na konkurz výkonného ře- ditele šampionátu umožnila. E15: V O 2 areně se stále hraje hokej. Kdy se do ní váš tým dostane a co se v jejích útrobách bude muset změnit? Naprosto všechno. Kromě dráhy a sektorů se musí vybudovat tribuna pro píšící novináře, pozice pro televizní kamery, komentátory a fotografy. Na plochu a ochozy se musí umístit zaří- zení nutná k řízení soutěží, místa pro rozhodčí, prostory pro masáže a týmy. Nejnáročnější je postavit rozcvičova- cí plochu s další dráhou, která bude stát v obřím zatepleném stanu vedle O 2 areny. Kromě toho vybavujeme asi čtyřicet místností nábytkem a kancelář- skou technikou. Do haly nastupujeme 24. února. E15: Jak se na šampionát těšíte? Chtěl bych si ho užít, ale asi to ne- půjde. Samozřejmě bych si nechtěl nechat ujít finále výšky, ale asi budu mít jiné starosti. I když nějaké závody uvidím, budu obcházet jednotlivé sek- ce a zjišťovat, jestli všechno funguje, jak má. Zkušení manažeři tvrdí, že pokud mě v průběhu šampionátu ne- bude bolet žaludek, tak to nedopadne dobře. Ale protože mě zatím pořád pobolívá, tak jsem v tomhle ohledu optimista. Třeba pak za mnou někdo přijde a řekne: hele, to byla pěkná atletika… A já si pak celý šampionát pustím ze záznamu. Autor je spolupracovníkem redakce

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

18/19 názory www.e15.cz Putin mi dělá starosti. NATO musí být připraveno na jakýkoli typ agrese z ruské strany. A NATO se připravuje, řekl britský ministr obrany Michael Fallon | str. 1 a 14 Dotované rychlíky už nemusí provozovat pouze České dráhy. Ministerstvo dopravy se znovu pokouší otevřít trh a v tendrech dát šanci i jiným firmám. To na první pohled vypadá jako dobrá zpráva. Konkurence donutí do- pravce vydat ze sebe to nejlepší, což může přilákat na železnici nové cestující. Zvýší se kvalita a soutěže ukážou státu reálnou cenu provozu. Zlepšení služeb díky konkurenci už cestující zažili – na jediné tuzemské Konkurence na kolejích? Takhle ne komerční trati z Prahy do Os- travy. Na druhý pohled má ale spuštěná liberalizace příliš dlouhou řadu háčků, které ji mohou odsoudit k neúspěchu. Ministerstvu dopravy se přes veškeré odklady a roky příprav nepodařilo s dopravci sjednat vzájemný prodej a uznávání jíz- denek. V případě vítězství alter- nativního dopravce proto hrozí, že dotyčná trať zcela vypadne ze současného integrovaného sys- tému.Jakokdybyv Prazeprovo- zoval jednu tramvajovou linku soukromník, který neuznává lístky dopravního podniku. Ministerstvo problém neřeší. V podstatě spoléhá na dobrovol- nou dohodu dopravců. Souvi- sejících otázek je ale mnohem více. Jaký tarif nový dopravce nasadí?Pokudnasadístejnýjako ČD, nebude to kartel? A když se dopravci dohodnou, kdo zaplatí a bude provozovat clearingové centrum na přerozdělování pe- něz? Co se bude dít na tratích, kde souběžně s vítězem tendru budou jezdit i vlaky ČD, třeba dodatečně objednané krajem? Povede soukromník arbitráž kvůlizhacenémubyznysu?Ještě horší situace by nastala, kdyby se na trať nacpal jiný soukrom- ník a jezdil si jen tak pro radost bez dotací. I to se může stát. A co bude dělat cestující, kte- rý má traťovou jízdenku? Bude moci nastoupit jen do každého druhého vlaku? Některé z těchto otázek má řešit drážní regulátor. Ten ale dosud neexistuje. Nejistota se snáší úplně na všechny – na dopravce, na cestující, na mi- nisterstvo i na ČD. Po letech ničeho se překotně liberalizu- je jen proto, že se z věci stalo politikum a  veřejnost tleská každému kopanci do Českých drah. Těch se týká jedna z nej- důležitějších nezodpovězených otázek: jak si stát představuje jejich roli do budoucna? Kdyby stát řekl, že národního doprav- ce vůbec nepotřebuje, bude to legitimní. Vozidla se prodají nebo dají do státních rezerv, odkud se vytáhnou v případě, že smluvní dopravce selže. Stejně tak bude legitimní, řek- ne-li stát, že národní dopravce bude jezdit úplně všude. Anebo cokoli mezi tím. Ministerstvo totiž není jen nestranný úřad, ale i majitel ČD. Dráhy ale dnes žijí v nejistotě, což je rizikové především vzhledem k jejich zadlužení a ratingu. Stát dosud nebyl schopen dráhy ani nějak rozumně zbavit nádražních budov. Místo toho se spekuluje o prodeji takových klenotů, jakým je výrazně zis- kový zkušební okruh u Velimi. Soudný člověk nechce, aby čes- ká železnice ustrnula v součas- ném stavu. Vpuštění konkuren- ce jí může pomoci vpřed. Nemá k němu ale docházet v situaci, kdy je otázek výrazně víc než odpovědí. Jan Šindelář tvář dne  inzerce A151002158 Foto isifa

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

JAK SI UŽÍT JÍDLO PODLE ZNÁMÝCH VÝŽIVOVÝCH PORADCŮ Žádejte u svého knihkupce nebo se SLEVOU 25 % na WWW.KNIHA.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

20/21 cestování Petr Tůma | Kronplatz Kronplatz. Velká olysa- lá hora, z  jejíž špice se  na  všechny strany paprskovitě rozbíhají sjez- dovky různých obtížností a proplétají se jako prameny vánočky. Pro mnoho Čechů je právě toto místo mekou ital- ského Jižního Tyrolska. Žádný div. Kdyby měli arab- ští šejkové dostatek stavebního materiálu, postavili by si po- dobných „kopců“ v Perském zálivu hned několik. Zatímco jinde se lyžuje pouze na severu či jihu, na Kronplatzu se vy- užívá ve  360 stupních celá hora – a že je jí pořádný kou- sek, zvedá se do výše 2275 me- trů. Z plochého vršku, kde se tyčí plastika obřího zvonu Concordia 2000 – symbol „alpské harmonie a jednoty“ – se rozbíhají sjezdovky i dráhy lanovek a vleků hned do pěti směrů. Mají různý sklon, pře- výšení a celkovou délku 116 ki- lometrů. Navíc slunce všech Zimní radovánky pod alpským zvonem padesát devět sjezdovek po- stupně obchází. Můžete si tak vybrat, zda mu nastavíte tvář, nebo budete závodit na při- mrzlých tratích víc ve stínu. Děti na lyžích a snowboardisté začátečníci ocení široké červe- né, ti zdatnější míří na „black five“ pětici černých, mezi ni- miž vede v oblíbenosti pěti- kilometrový Sylvester a jeho prudší soused Herrnegg. Na  70 tisíc vyznavačů zimních sportů, které přepraví místní vleky za hodinu, se na hoře roz- ptýlí natolik, že nebudete o ty pomalejší nikde „zakopávat.“ Měřený čas cestou k vlaku Ale i na sjezdovky se v posled- ních letech přidávají další zají- mavosti a „nakažlivé“ atrakce. Na Kronplatzu tak například přibyla slalomová trať pod zá- štitou automobilky BMW, kde člověkuzměříčasjakoopravdo- vému závodníkovi. Na nejrych- lejšího čeká na konci sezony místo medaile terénní model X5, což je dostatečná pobídka vlítnoutpořádněmezityče.Jen- žezatímcopřisvětovémobřáku na Hahnenkammuv Kitzbühelu se závodnícilišío setinyvteřiny, tady bude váš čas tak o čtyři pět vteřin pomalejší než lyža- ře v čele. „Musí to být někdo z místních, kdo sem chodí závo- dit den co den,“ přiznává lyžař- ský instruktor Artur Costabiei. A hneddodává.„Alespoňtočlo- věka vybičuje k tomu pořádně to ,pustit‘ na další pro změnu sjezdové trati, kde měří lyža- řovu rychlost.“ Plným šusem to valíte po sjezdovce rychlostí asi 85 kilometrů v hodině, a pokud byste včas nepřibrzdili, skončili byste až u nové kabinky Alpen Connection, kde si lze díky Wi- -Fi zdarma zkontrolovat elek- tronickou poštu. Případně vla- kový jízdní řád. Na Kronplatz totiž vede i železnice. Sedm kilometrů dlouhá červená sjez- dovka končí u zastávky v Per- cha, odkud jede zpět na vrchol vyhřívaná lanovka Ried. A kde staví na nástupišti pravidelné vlakové spoje směřující do sou- sednílyžařskéoblastiHochpus- tertal/Alta Pusteria. Objevit dopodrobna několik našincům neznámých rezortů pod vede- ním lyžařského instruktora Pauliho je překvapivý žážitek, který nabízí spolu s levnějším ubytovánímorganizaceSKIDO – Ski Dolomity. Paul Sapelza. Na túru se sněž- nicemi se mů- žete vydat se skialpinistou a horolezcem, jenž je podobný Jaromíru Jágrovi Foto Petr Tůma 5x

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

on-line prodej na www.eximtours.cz tel.: 841 115 115 Last Minute Doporučujeme zakoupit cestovní pojištení. Ceny neobsahují víza. AI – all inclusive PP – polopenze SN – snídaně CENA JE KONEČNÁ, platí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém standardním pokoji nebo apartmánu dle popisu v katalogu. PLP – plná penze BS – bez stravy APT – apartmán dny odlety hotel strava cena MAURITIUS 12 22.2. Praha 3* Al 48 590 Kč KAPVERDY – OSTROV SAL 8 24.2. Praha 4* AI 19 690 Kč EGYPT – SHARM 8 26.2. Praha 3* PP 10 990 Kč EGYPT – MARSA ALAM 8 26.2. Praha 4* AI 12 890 Kč KEŇA 11 26.2. Praha 4* AI 29 890 Kč SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 8 26.2. Praha 4* PP 17 790 Kč KUBA 12 27.2. Praha 4* AI 39 990 Kč DOMINIKÁNA – SAMANÁ 12 1.3. Praha 4* AI 38 990 Kč JAMAJKA 12 3.3. Praha 4* AI 44 790 Kč ISLA MARGARITA 12 3.3. Praha 3* AI 33 790 Kč RAKOUSKO – včetně SKIPASU 4 5.3. VD 3* PP 5 990 Kč Brno | České Budějovice | Děčín | Frýdek Místek | Havířov Hradec Králové | Chomutov | Jihlava | Karlovy Vary | Kladno Kolín | Liberec | Mladá Boleslav | Plzeň – Chotíkov | Olomouc Opava | Ostrava | Pardubice | Plzeň | Praha | Tábor Teplice | Trutnov | Zlín Pomocí QR kódu získáte nejaktuálnější informace o cenách zájezdů rychle a pohodlně do svého mobilního zařízení. PRO NÁKUP VAŠÍ LETNÍ DOVOLENÉ …více informací u vašich prodejců nebo na www.EXIMTOURS.cz E-15_126x136_20.2.indd 1 19.2.2015 12:29:38 Když zrovna nesvítí Také při cestě do dalších údolí můžete nechat auto zaparkova- né na parkovišti a vydat se pro změnu autobusem. Třetí, tak- zvaný kritický, den lze vymě- nit lyžování a snowboardování třeba za pochod na sněžnicích nebo vyzkoušení si biatlonu v obci Antholz, italsky Anter- selva. Vždyť lyžařský maraton Pustertaler Skimarathon i běh zvaný Gsieser Tal Lauf jsou mezi vyznavači zimních spor- tů opravdovými pojmy. Jenže zatímco běžkování neholduje každý a hodinová sazba na oso- bu v ceně 38 eur může odradit, túra na sněžnicích nikomu ne- uškodí. Maximálně tak vašemu sebevědomí. V hlubokém sněhu se člověk boří i s širokými „bobřími tla- pami“ a cesta k šedivému nebi, které se mračí, není žádnou od- počinkovou procházkou. „Ne- trénovaný sportovec toho bude mít po hodině tak akorát,“ řekl nám ráno skialpinista a horo- lezec Paul Sapelza, který při- pomíná Jaromíra Jágra, hned když si sundá čepici. Teď ji má ale naraženou hluboko do čela, také jemu už namrzlo obočí. Právě ho významně nadzdvihl a kývl někam – jak jinak – opět vzhůru. Kdyby nebyla mlha, viděli bychom prý už chatu Uwald Alm, kam směřujeme. Jdeme dvě hodiny, je nejvyšší čas. Mezitím nás předběhlo několik skialpinistů, ale i v je- jich zarudlých tvářích je vidět spíš zarputilý výraz než radost a nadšeníz pohybuna čerstvém vzduchu. Pod vlivem böcklu V  dřevěnici jako z  pohádky je hlava na hlavě. Stěny zdo- bí malované sběračky a staré lyže s  kandaháry, stoly pak typické jihotyrolské pokrmy, ze kterých se ještě kouří. Špe- kové knedlíky, ravioly plněné špenátem a  ricottou zvané Schlutzkrapfen. Jako sladký zákusek přichází císařský tr- hanec – Kaiserschmarr přelitý malinovou šťávou. K všeobecné náladě přidává i vínovice gra- pa a nasládlá žlutavá pálenka ze sena. Chalupa sloužila ještě před pár lety pouze jako horská salaš a nebyla určena k bydlení. Ale pak ji pár mladých dívek z údolí upravil do obytného sta- vu a letos ji poprvé otevřel pro turisty a návštěvníky i v zimě. A mají více než plno…. Od  terasy se  totiž táhne do údolí Gsieser Tal 5,5 kilo- metru dlouhá lesní cesta, která slouží i jako dokonalá přírod- ní sáňkařská dráha. Všichni ti, kdo až sem tak složitě vyšla- pali, se nyní těší na pořádnou jízdu dolů. A ta se neodehrává na ničem jiném než na böck- lu. Sedátka přibitého k jedné lyži. Dříve ho v zimě používali farmáři, aby se dostali rychleji domů do údolí, dnes si vyrábí vlastní böckl v každém stavení a majitelé se předhánějí v tom, čím je ten jejich lepší. Musí být dobře vyvážený, pevný, ale i lehký, aby se dal připevnit na batoh při výšlapu. Po dvou kvasnicových pivech „říz- lých“ kolou (takzvaný Diesel) se jede dolů opravdu rychle, jen to chce držet tělo v záklonu a mít pevně zaťaté břišní svaly. Moderní karvingově tvarované lyže se postaraly o snazší za- táčení, brzda však zůstala tak jako před desetiletími – žádná není. Musíte prostě z böcklu včas seskočit a… samozřejmě udržet rovnováhu. Autor je publicista Užitečné informace: » Denní skipas v hlavní sezoně stojí 40 eur, pro děti 28 eur, na šest dní pak 252/186 eur. Výhodné pobytové balíčky naleznete na suedtirol.info/balicky, www.skido.it a další informace na stránce: facebook.com/jiznityrolsko. » SKIDO – Ski Dolomity nabízí nejčastěji týdenní balíček, který zahrnuje kromě levnějšího ubytování a skipasů v Kronplatzu také možnost za zvýhodněné ceny poznat okolní Dolomity – blízký, avšak málo známý Helm, den v pompézní Cortině d’Ampezzo a 40kilometrový zimní kolotoč na Sella Rondě. » Kronplatz je z Prahy vzdálený zhruba 650 kilometrů, cesta trvá podle sněhových podmínek kolem 6,5 hodiny. Nejlépe se jede z Prahy přes Rozvadov nebo Dolní Dvořiště na Innsbruck (550 kilometrů) a průsmyk Brenner (580 kilometrů), po 40 kilometrech italské dálnice A22 je už před Brixenem odbočka na Bruneck. Skoro sáně. Z chalupy Uwald Alm, kde se podávají skvělé pokrmy, lze sjet do údolí Gsieser Tal na sedátku s jednou lyží, takzvaném böcklu Po kolejích zdarma. Jízda vlakem mezi středisky je pro oblast okolo Kronplatzu typická – navíc je bezplatná inzerce A150000162

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

22/23 kultura Na Febiofest přijede i Annaud Dalším hostem meziná- rodního filmového festi- valu Praha-Febiofest bude francouzský oscarový režisér Jean-Jacques Annaud, tvůrce filmů Sedm let v Tibetu či Jméno růže. Na festivalu, který začne 19. března, uvede svůj nový snímek Talisman vlků a převezme cenu Kristián za přínos světové kinematografii. Již dříve byla oznámena jména dalších hvězd v čele s hitchcockovskou herečkou Kim Novakovou a režisérem Zamilovaného Shakespeara Johnem Maddenem. Knižní trilogie Padesát odstínů šedi zpět v čele Erotický román Padesát odstínů šedi od E. L. Jamesové se za uplynulý týden stal nejprodávanější knihou. Díky filmovému zpracování, které o víkendu překonalo historický rekord návštěvnosti českých kin, vévodí tento knižní fenomén opět žebříčkům pro- dejnosti. Dle aktuálních čísel prodejů odhaduje naklada- telství XYZ prodej celé knižní série za únor až na 15 tisíc kusů, přičemž celkově je už nyní prodáno více než půl milionu výtisků. >čtk, sul krátce minirecenze ČT2 | 21.45 Štěstí Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Anna Geislerová ve snímku Bohdana Slámy o neobyčejných zázracích obyčejných lásek. Snímek v roce 2006 získal sedm Českých lvů včetně cen pro nejlepší film, scénář a režii. HBO | 20.00 Nebraska Poté, co tvrdohlavému otci (Bruce Dern) přistane v e-mailové schránce dopis o výhře v loterii, nenechá si nikým vymluvit, že se z něj stal boháč a dotírá na syna (Will Forte), aby se s ním vydal do Nebrasky jeho cenu vyzvednout. Snímek natočil v roce 2013 oce- ňovaný režisér Alexander Payne. tipy E15 Zdeněk Ho ROZHOVOR Iva Přivřelová l Praha Dokument Danielův svět ote- vřeně představující soukromí jednoho pedofila patří mezi nejzajímavější české filmy po- slední doby – i nejúspěšnější. Na festivalu v Jihlavě získal cenu diváků, minulý týden se představil publiku na Berlinale. Za jeho námětem stojí Zdeněk Holý, bývalý šéfredaktor časo- pisu Cinepur a ředitel nakla- datelství AMU, který snímek i produkoval. „Při sledování zpráv jsem si uvědomil, že se pořád mluví o tom, jak pedofil něco provedl. Zajímalo mě, jestli může existovat pedofil, který nic nedělá,“ přibližuje vznik projektu Zdeněk Holý. E15: Už zrod námětu filmu vypovídá, jak pedofily vní- máme – jako lidi, kteří dětem ubližují. Přesně tak. Přitom pedofil je i někdo, kdo se rozhodl, že to dělat nebude. Každý z nás má nějaké temné, morálně problematické stránky. Přijde mi skvělé, když se někdo roz- hodne svému silnému pokušení nepodlehnout. Takový člověk si vlastně zaslouží respekt. E15: Změnil Daniel i váš ná- zor na pedofilii? Ten se změnil, už když jsme s tou ideou navštívili sexuologa profesora Weisse. Řekl nám spoustu věcí vyvracejících mýty, kterým jsem také věřil. V té chvíli jsme se začali bát, že máme v ruce fakta, která se lidem nebudou líbit. Kdyby- chom ukázali jednoho pedofila ze sta, který děti nezneužívá, šlo by o příběh jedince, který se dokázal vzepřít osudu. U toho by se všichni dojali, ovšem i potvrdili své stereotypy, že výjimka potvrzuje pravidlo. Ale fakt, že většina pedofilů děti ne- zneužívá, jde proti představám většinové společnosti a příběh pak už není jedinečný, ale poli- ticky výbušný. E15: Jak jste našel režisérku Veroniku Liškovou? Veronika kromě kulturo- logie vystudovala i scenáris- tiku a dramaturgii na FAMU a jednou mě oslovila, abych se jí podíval na scénář. A ten byl velmi senzitivní a chápající ke všem postavám, dokázala předvést jejich vnímání. Tak jsem jí nabídl tento dokument. filmové ceny Stanislav Šulc l Praha Za filmový víkend roku lze označit následující sobotu a neděli. Během dvou dní budou postupně pře- dány výroční ceny České filmo- vé a televizní akademie Čeští lvi, v neděli pak v Hollywoo- du proběhne lesklá podívaná v podobě udílení Oscarů. Ty bude již po sedmaosmdesáté rozdělovat americká filmová akademie. Sobotní ceremoniál vyhlá- šení držitelů Českých lvů za rok 2014 má jasného favorita. Je jím sportovně-historické drama Fair Play, které do bojů vstupuje s rekordními 15 no- minacemi. Vedle očekávaného vítězství v největším počtu ka- tegorií pak snímek pravděpo- dobně získá také většinu cen v hlavních kategoriích – film, režie, scénář. Akademie navíc již v průběhu loňského roku naznačila své preference, když snímek Andrey Sedláčkové vy- slala za Českou republiku do bojů o Oscary. Snímek ale na- konec na nominaci nedosáhl. Bez šance ale nejsou ani dal- ší snímky s vícero nominacemi, kterými jsou Díra u Hanušovic (13nominací),Třibratřia Cesta ven (oba po deseti nominacích). Sociální drama Petra Václava Cesta ven letos již posbírala hlavní ocenění během udílení Cen filmové kritiky. Historicky ale platí, že vítěz Cen kritiky svůj úspěch při Českých lvech nezopakuje. Slavnostní večer se uskuteční v pražském Ru- dolfinu. Moderovat jej bude Lucie Výborná v přímém pře- nosu v České televizi. Naopak bez přímého pře- nosu do České republiky se bude muset obejít 87. ročník vyhlašování Oscarů, které proběhne v Los Angeles v noci na pondělí středoevropského času. A dalším velkým rozdílem je i absence jasného favorita, který by letos mohl dominovat. Podle hlasování jednotlivých profesních organizací, z nichž většinou pocházejí i akademici, by většinu hlavních cen mělo sklidit komediální drama Birdman. To bojuje o celkem devět cen a  vedle ceny pro nejlepší film, za režii a scénář je téměř jisté ocenění za ka- meru. Největším konkurentem Birdmana bude unikátní nezá- vislý snímek Chlapectví, který 12 let natáčel režisér Richard Linklater. Chlapectví dlouho patřilo k hlavním favoritům, ale počet nominací (pouhých šest) i pozdější výroční ceny jednot- livých profesních cechů nazna- čily jiné rozložení sil. Černým koněm soutěže zůstává snímek Whiplash, který v technických kategoriích (střih, zvuk, mix zvuku) pravděpodobně získá vše, co bude moci. V Rudolfinu Češi předají lvy, Američané v Hollywoodu Oscary Sobotní ceremoniál vyhlášení držitelů Českých lvů za rok 2014 má jasného favorita. Je jím sportovně-historické drama Fair Play, které do bojů vstupuje s rekordními 15 nominacemi Blu-ray Gauneři (Režie: Quentin Tarantino) Proslulý celovečerní debut režiséra Quentina Tarantina patří mezi zásadní americké filmy devadesátých let. Nyní vychází na Blu-rayi, který vedle samotného filmu a několika vystřižených scén nabídne pře- devším vynikající (byť krátký) dokument o významu Gaunerů v dějinách kinematografie. Na plátno se dostala zcela nová estetika, noví hrdinové, nová mluva, nový styl. A byl natolik úspěšný, že se otevřely dveře celé řadě dnes veleúspěšných filmařů. Equalizer (Režie: Antione Fuqua) V něčem velmi netradiční a ve většině momentů velmi prů- měrný, až podprůměrný žánrový snímek. To je Equa- lizer, ve kterém si Denzel Washington asi posté vyzkou- šel roli „obyčejného chlapíka s nejasnou minulostí, který ve jménu dobra vybije jakkoli vel- ký gang cizojazyčných dealerů drog“. Původně měl o tento příběh zájem Nicolas Winding Refn a není se čemu divit, hlavní dějová linka připomíná jeho famózní Drive. Nakonec se jej ale ujal rutinér Antoine Fuqua, který ale v některých momentech Refna velmi dobře napodobuje (především extrémně natahované vraždy, které jsou až fyzicky nepří- jemné). Zajímavý je také plán vydat dvoudiskovou edici, při- čemž na prvním disku je kromě filmu i řada bonusů, které jsou poté přestříhány do dvacetimi- nutového dokumentu na disku druhém. Stanislav Šulc tv tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

www.e15.cz lý: S filmem o pedofilovi nás zatím nikde nevypískali Zprostředkoval jsem první setkání s pedofilem, Daniela našla už ona. I všechno ostatní je její zásluha, případně dalších členů štábu, jako dramaturga a Veroničina bratra Martina Marečka nebo kreativní produ- centky Martiny Šantavé. Ta náš projekt chtěla vždy dělat, ještě když byla na HBO. Tam jí to nedovolili, když pak odešla na ČT, šli jsme s filmem tam. E15: Měli jste problémy se- hnat na něj peníze? Rozhodně. Sehnali jsme je jen díky štěstí. Hlasování Rady Státního fondu kinematografie dopadlo v náš prospěch o jeden hlas, v České televizi jsme měli štěstí, že zrovna nastoupil do funkce generálního ředitele Petr Dvořák a ČT byla velmi otevřená. E15: Daniela jste v  té době už znali? To se vyvíjelo. Původně jsme simysleli,žehlavníhrdinabude maskovaný, tak jsme na castin- gu zkoumali hlavně hlasy. Lidi filmu nejčastěji vytýkají, že je Daniel afektovaný. Ale větši- na z pedofilů nějaký způsobem afektovaná je. Nemyslím, že by to bylo vrozené, spíš to vychá- zí z vnitřního strachu, který cítí vůči společnosti. Přijde mi tedy hloupé mu to vyčítat. Daniel byl ochotný vystoupit bez masky. Zároveň je velmi sebereflexivní, takže dokáže svůj osud přiblížit druhým. E15: Jaké bylo přijetí filmu na Berlinale? Projekcebylyvyprodané.Na premiéře nezazněla žádná ne- gativní reakce, ale publikum mi přišlo v tenzi. Druhé promítání bylo uvolněnější, lidé se otevře- ně ptali, navzájem si při diskuzi tleskali. Došlo i k dojemným momentům, jeden pán se třeba přiznal, že je homosexuál. E15: Čekali jste po zisku di- vácké ceny v Jihlavě tak dobré reakce i u prvního mezinárod- ního publika? Já mám vždycky strach, aby tenhle dokument diváci přijali. Ale zatím nás nikde nevypís- kali. Film podle mě funguje v tom, že se diváci dokážou do Daniela vžít. Uvědomí si, že jde o lidskou bytost, a nechce se jim na něj útočit. E15: Podle sexuologa Petra Weisse má Danielův svět i roli osvětovou, preventivní a sexu- álně výchovnou. Souhlasíte? Doporučená přístupnost filmu je 12 let. Podstatné je, aby člověk, který tuto ten- denci pocítí během dospívá- ní, věděl, kam se obrátit. Aby se necítil zahnaný do kouta. Většina pedofilů, s kterými Veronika mluvila, jí řekla, že pokud byli někdy nebez- peční, tak v době dospívání. V sexuální výchově by se tedy ideálně mělo učit, nejenže je třeba se bát pedofilů, ale že se jako pedofil můžete narodit. Pak byste měli vědět, co dělat. Mimochodem v Berlíně jsme film promítali i organizaci po- skytující pedofilům terapii. Říkali nám, že náš snímek je unikátní, že nikdo neukázal veřejnosti, jak žije a vnímá svět pedofil. E15: Budete nabízet Danie- lův svět ke školním projekcím? My bychom rádi, aby film takové uplatnění našel, ale ne- přijdu si kompetentní, abych organizoval jeho školní pro- jekce. Bylo by dobré, kdyby v Česku existovala organizace podobná té německé, která se zabývá prevencí zneužívání dětí. S touto problematikou by člověk mohl žít celý život. Já už jsem s ní strávil pár let, setkal jsem se se spoustou neporozumění a nepřátelství, řada lidí si myslí, že jsem pe- dofil, když produkuji takový film. Tak bych se rád věnoval i jiným zájmům. Autorka je spolupracovnicí redakce Peníze jsme sehnali jen díky štěstí. Hlasování Rady Státního fondu kinematografie dopadlo v náš prospěch o jeden hlas Foto artcam

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/

otázka na 20. 2. Návštěva. Britská královna Alžběta II. vyhlíží z okna nákladně rekonstruovaného Kanadského domu na Trafalgarském náměstí v Londýně. V rezidenci sídlí kanadská Vysoká komise, která poskytuje konzulární a vízové služby. Budovu otevřel v roce 1925 král Jiří V. 24 nakonec www.e15.cz tipy na víkend Festival světla v Plzni rozzáří okolí řeky Radbuzy za hudbou a sněhem Ve Skiareálu Klínovec v Kruš- ných horách se od pátku do ne- děle koná Winter Aréna. Vy- stoupí v ní i britská Foreign Beggars, grimeová skupina patřící ke špičce hiphopové scény. Představí se také pro- ducent Zomboy, který se vě- nuje vlastní DnB a dubstepové tvorbě. Česko zastoupí Skyline s bývalou frontmankou kapely Gaia Mesiah Markou Rybin. V sobotuse pojedeSnb& Free-  ski contest s účastí předních českých riderů. Po  loňské vydařené premiéře závodu ve slopestylu se tato disciplína objeví znovu. Návštěvníci také zhlédnou světelnou show a na- sají indiánskou atmosféru. za světlem Videomapping, světelné in- stalace, interaktivní objekty a další umělecká díla spojená se světlem ovládnou v pátek a  sobotu Plzeň. Na  mnoha místech podél řeky Radbuzy proběhne v rámci projektu Pl- zeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Festival světla. Svá díla založená na  práci se světlem představí domácí umělci jako David Černý, Ja- kub Nepraš či Rony Plesl. s maškarami Nedělní šestý ročník akce na- zvané Vyhánění zimy, který volně navazuje na obnovenou tradici plzeňských masopustů, začne ve 14 hodin před 7. zá- kladní školou v sídlišti Vinice. Tam je hlavní seřadiště maš- karního průvodu, který přes statek Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plz- ně, Kilometrovku a Kalikovský mlýn dojde až před radnici. Chybět nebudou tradiční mas- ky jako bába s nůší, strašidla a různé obludy a všem do kro- ku budou rozpustile vyhrávat muzikanti. Součástí průvodu bude opět pivovarský vůz ta- žený koňmi a naložený něčím na zahřátí.  >bo anketa ne ano 31 % 69 % Pojistil(a) byste si po padesátce zaplacení pohřbu? Jaké benefity máte v práci? a) stravenky l b) mobilní telefon l c) pružná pracovní doba l d) auto l e) jiné hlasujte na foto dne t i rá ž E15, deník pro ekonomiku a byznys | Vydává Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 Internet www.e15.cz | Ředitel divize Euro E15 Tomáš Skřivánek | Šéfredaktorka Tereza Zavadilová |  Zástupci šéfredaktorky Martin Čaban a Stanislav Šulc | Šéfkomentátorka Jana Havligerová | Vedoucí vydání Kateřina Baumgartnerová a Jiří Kubec | Šéfredaktor E15.cz Jiří Holuša | Redakce Zuzana Faltová, sekretariát | redakce@mf.cz, tel.: 225 276 461 | Generální ředitel vydavatelství David Hurta | Inzerce David Korn, obchodní ředitel | korn@mf.cz, | Distribuce a výroba Soňa Štarhová, ředitelka I starhova@mf.cz,  | Marketing Hana Holková, ředitelka | holkova@mf.cz, | Kontakt na zaměstnance prijmeni@mf.cz | Číslo registrace deníku E15 – MK ČR E 17948, ISSN 1803-4543 | deník E15 vychází od listopadu 2007 každý pracovní den | Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí | Tisk Europrint a. s. | Předplatné Postservis, predplatne.mf@cpost.cz, 800 300 302 | Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC, člen IF ABC U řeky. Efektní dešťový mrak patří k objektům, jež zdobí plzeňský Festival světla Foto isifa Foto reuters

http://www.floowie.com/cs/cti/e15-20-2-2015/