E15 3.3.2015https://ledrab.com/

Týdeník vydavatelství Mladá fronta www.euro.cz 9 %!&!%#$(—6M\'+ɭ>Ŀ—F>%\'#à Klikatá cesta do Silicon Valley. České startupy prorážejí v USA | 38 Sexuální evoluce Chytré telefony mění nejstarší řemeslo| 3, 10 01_EU_9 1 27.2.2015 14:59:58 TENTO TÝDEN VYCHÁZÍ ...je dobré vědět uro_Uternik LAJNY.indd 1 2/27/2015 3:10:37 PM Přebytek státního rozpočtu dál klesá Erární pokladna skončila v úno- ru v přebytku 22,6 miliardy korun, který proti lednu klesl o dalších šest miliard, meziroč- ně pak o 27,5 miliardy. str. 2 Samsung se pouští do bezhotovostních plateb Jihokorejský Samsung před- stavil službu Samsung Pay, která bude k dispozici na no- vých smartphonech Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge. str. 9 Stát ulehčí život obětem insolvenční šikany Daniel Novák | Praha Firmámčelícímšikanóz- ním insolvenčním ná- vrhům se bude dýchat o  něco lépe. Pokud jsou tyto společnosti příjemci evrop- ských dotací, budou je moci dostávat dál. Dosud platilo, že o evropské peníze automatic- ky přišly. Problém to přitom není nijak ojedinělý – týká se až několika desítek firem. Rozhodnutí je na minister- stvu průmyslu a obchodu jako poskytovateli dotace. „Rozlišo- vat budeme na základě dolože- né dokumentace, rozhodnutí soudů v předchozích přípa- dech, finanční stránce a stavu žadatele ve vztahu k hodnotě pohledávek v rámci insolvenč- ního návrhu a dalších relevant- ních dokumentů,“ sdělil Igor Walter z tiskového oddělení úřadu. Za příklad uvedl situa- ci, kdy insolvenční návrh padne kvůli pohledávce desítek tisíc korun, ačkoli tržby údajného dlužníka se pohybují v miliono- vých nebo vyšších řádech. Postupužschválilaminister- stva financí a místního rozvoje. Evropská komise zatím opat- ření nekomentovala, protože se jím ještě nezabývala. „Gene- rální ředitelství pro regionální a městskou politiku nebylo do- posud o tomto opatření infor- mováno, a to ani neformálně,“ sdělila Natálie Vlková z tiskové sekce Zastoupení EK v Česku. Těžký přístup k dotacím má v současné době kvůli podivné- muinsolvenčnímunávrhunapří- klad přední tuzemský výrobce průmyslovéhoosvětleníTrevos. Spolus dalšímivelkýmifirmami z oboru Hormen CE a Halla už od září odvrací nájezd, který se dává do souvislosti s nekalým konkurenčním bojem. „Pro nás by to byl signál k rozšíření investic do vývoje a výzkumu. Pro letošní rok by to znamena- lo otevření nových programů, dotažení programů, které byly pozastaveny, a to vše zhruba za sto milionů korun,“ komento- valopatřeníčlenpředstavenstva Trevosu Vilém Šulc. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Pavla Juříčka je v Česku kolem šesti desítek případů, které ozna- čuje za nájezdy insolvenčních mafií. Obětí se stala také část jeho skupiny Brano. Česko přestává být žroutem elektřiny. I když loni výkon ekono- miky vzrostl o dvě procenta a průmyslová výroba o 4,9 procenta, čistá spotřeba elektřiny spadla o 2,5 procenta. Na vytvoření jednotky HDP tak bylo loni třeba dokonce o 4,5 procenta elek- Spotřeba elektřiny klesá i při růstu ekonomiky KURZY ČNB  str. 8 STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE  PX (CZ) 1 025 0,21 %  ATX (AT) 2 481 -0,59 %  BUX (HU) 18 010 -1,10 %  DAX (DE) 11 410 0,08 %  WIG20 (PL) 2 358 -0,37 % CZK/EUR  27,490 -0,060 Kč CZK/USD  24,480 -0,079 Kč 9 771803 454307 1 5 8 1 8 Lehké zboží, těžký byznys Češi spotřebují dvakrát více polystyrenu než ostatní Evropané byznys str. 4 Chyba v systému Ztrátový pacient znamená špatné zdravotnictví, říká lékař Štěpán Svačina ROZHOVOR str. 12–13 deník  |  úterý 3. 3. 2015 číslo 1818 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l www.e15.cz Lukáš Kovanda: Vybírá Andrej Babiš špatně daně? Komentář str. 14 jednou větou twitter.com/e15news @nnnovak Ať si kdo chce, co chce, Brusel je Brusel. Odpovědi na dotazy měli z EK poslat do 15.00. Přesně v 15.00 byly v outlooku. @PavlaPalas Na Ukrajině začíná být skutečně zle. Od prvního března značně podražil tvrdý alkohol. XXXXXXXXXXXX speciál speciál REALITY 21_24_E15_0303.indd 21 2.3.2015 17:05:36 dnes v listu  inzerce A151001228 HDP a elektřina (rok 2000 = 100) 100 105 110 115 120 130 135 140 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 reálný HDP Náročnost HDP na spotřebu elektřiny (v GWh na 1 miliardu korun) spotřeba elektřiny 140,0 109,5 18,08 18,04 17,69 17,45 17,12 16,45 15,86 15,11 14,89 14,78 14,99 14,54 14,70 14,77 14,13 Pramen výpočet E15 z dat ČSÚ a ERÚ, foto profimedia třiny méně než v roce 2013. „Za část poklesu spotřeby, zhruba do jednoho procenta, může teplá zima, rozhodující jsou ale změny v průmyslu a energetické úspory. Axiom, že spotřeba elektřiny je přímo úměrná vývoji HDP, se hroutí,“ říká jednatel poradenské firmy ENA Jiří Gavor. >stu byznys str. 7

https://ledrab.com/

2/3 události Pavel Stratil generální ředitel Lidlu ČR Diskontní řetězec za loňský finanční rok vydělal 1,73 miliardy korun, patrně nejvíce mezi obchodními řetězci v Česku. Tržby zvýšil meziročně o osmnáct procent na 29 miliard korun. str. 6 Taavi Roivas estonský premiér Jeho reformisté sice vyhráli volby, společně s koaličním partnerem ale oslabili, a tak musí hledat dalšího spojence. Posílili proruští centristé, s nimiž Roivas nechce mít nic společného. str. 10 József Váradi šéf Wizz Air Nízkonákladový přepravce konečně dosedl na londýnskou burzu. První den obchodování již velké dění nepři- nesl, výrazný růst z nabídkové ceny akcie zaznamenala ještě před oficiál- ním umístěním na trh. str. 8 protagonisté dne zápisník Zdeňka Pečeného Těžká váha Chudák letadlo, chce se mi zvolat po nedávné příhodě z letiště. Cestoval jsem s nejmenovaným národním přepravcem z ruzyňského letiště, a jaké bylo mé překvapení, když jsem při odbavování zjistil, že mám povolený váhový lim­ it jen patnáct kilo namísto třiadvaceti. A to jen kvůli serveru, na kterém jsem si koupil letenku – při nákupu přímo na webu společnosti bych samozřejmě získal vyšší povolenou váhu. Ještě větší šok mi připravila odbavující pracovnice, když navrhla, abych se příplatku za nadváhu vyhnul přemístěním těžších věcí z odbavovaného kufru do příručního. Představil jsem si, jak to nebohému přetíženému letadlu odlehčí, a pomyslel i na to, kolik cestujících asi tak vozí prázdný příruční kufr. Tak jsem se jen pousmál. Na evropských leteckých cestách prakticky vymřely aerolinky, které by si neúčtovaly příplatek za odbavený kufr, a některé si již účtují i za příruční zavazadla. Stalo se to asi proto, že zpoplatněním odbavených zavazadel se lidé naučili cestovat nalehko a pro všechny ty příruční kufry není v letadle místo. Další vývoj je jasný: levné letenky pro všechny bez jediné tašky a následně pro všechny naháče, kteří nechali doma těžké oblečení. Odbavený kufr za pět tisíc a příruční za dva tisíce za každý let. Takové opatření by jistě globálně pomohlo realitnímu trhu, oděvnímu či kosmetickému průmyslu. Všichni totiž budeme muset mít nemovitosti či alespoň skladovací prostory všude po světě, abychom tam měli oblečení a toaletní potřeby. Kvůli bezpečnosti bude brzo také dovoleno převážet jen tekutiny v obalech do deseti mililitrů a nanejvýš ve dvou kusech. Přebytek státního rozpočtu dál klesá Premiér hodlá otevřít diskuzi o zlepšení výběru daní makroekonomika Jana Havligerová | Praha Erární kasa skončila v  únoru v  přebytku 22,6 miliardy korun, který oproti lednu klesl o dal- ších šest miliard. V  meziroč- ním srovnání je přebytek nižší o 27,5 miliardy korun, uvedlo ministerstvo financí. Z jeho zprávy plyne, že stej- ně jako v lednu se státu neda- řilo vybírat zejména spotřební daně a odvody DPH. Celkové příjmy rozpočtu ke  kon- ci února meziročně klesly o 26,2 miliardy na 205,4 mi- liardy korun. „Je třeba se  podívat pře- devším na příjmovou stránku státního rozpočtu, na to, jakým způsobem fungují opatření, která zavedlo ministerstvo fi- nancí, a určitě o tom budeme chtít v koalici diskutovat – jak dosáhnout ještě dalších opat- ření, která by vedla ke zlepšení výběru daní v České republice. Musíme se soustředit zejména na příjmovou stránku, podívat se na to, jestli finanční úřady fungují skutečně efektivně,“ leden leden-únor 40 30 20 10 0 50 2014 2015 Vývoj salda státního rozpočtu za leden až únor (v miliardách korun) Pramen ministerstvo financí 45,0 28,6 50,1 22,6 uvedl premiér Bohuslav So- botka. Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška výrazné snížení ve výběru ne- přímých daní vyplývá z větší části z loňské vysoké základ- ny, ovšem ani srovnání s jiný- mi roky nevyznívá pro letošek příznivě. Největší pokles na příjmové straně vykázalo inkaso spotřeb- ní daně z tabákových výrobků, které kleslo o  16,6 miliardy korun. Rezort financí pokra- čující pokles zdůvodňuje týmž argumentem jako před měsí- cem. Důvodem je vysoké před- zásobení tabákovými výrobky v souvislosti se zvýšením sazeb od loňského roku. Výběr DPH klesl o 9,7 miliardy na 36,9 mi- liardy korun. A z ministerstva opět zní argument, který jsme už slyšeli. Příčinou poklesu je fakt, že  vloni byly zadrženy vratky této daně – náměstky- ně ministra financí Simona Hornochová mezitím přiznala, že neuváženě, a ty nyní finanční zpráva postupně vyplácí. Ve výdajích státu tvořila nej- větší položku výplata sociálních dávek.Protiloňskubylovyplace- no o 1,9 miliardy korun více, cel- kově77,1miliardy.Nejvícerostly platby na penze, a to o 1,6 mi- liardy korun. názory str. 14 Poeziomat. Na pražském náměstí Míru je možné poslouchat verše z „poeziomatu“, svébytného jukeboxu s díly známých českých básníků – například Egona Bondyho, Magora Jirouse či Jáchyma Topola. Autorem projektu je Ondřej Kobza (vpravo), jenž také propaguje veřejně přístupná piana či šachové stolky. Křtu automatu se účastnil i ministr kultury Daniel Herman (vlevo). Foto čtk

https://ledrab.com/

Nové číslo v prodeji již od pondělí ...je dobré vědět Týdeník vydavatelství Mladá fronta www.euro.cz 9 %!&!%#$(—6M\'+ɭ>Ŀ—F>%\'#à Klikatá cesta do Silicon Valley. České startupy prorážejí v USA | 38 Sexuální evoluce Chytré telefony mění nejstarší řemeslo| 3, 10 01_EU_9 1 27.2.2015 14:59:58 — >_\^TgyVXfgTWbF\_\VbaIT__Xl! České startupy prorážejí v USA — û„af^Žfghc!Peking přehodnocuje ambiciózní plány na ruském automobilovém trhu — ;_XWyfX

https://ledrab.com/

XaT! ČSSD na sjezdu rozhodne o povinném přidělení míst na kandidátkách ženám www.e15.cz inzerce A151001230 Pavel Otto l Praha Pokud nebudou fungovat silné a programověvymezenépolitic- ké strany, demokracie se časem může stát jen hračkou v rukách několika bohatých podnikate- lů, napsal na webu ČSSD šéf partaje a  premiér Bohuslav Sobotka. Uvedl to v  souvis- losti se stanovami ANO, které změnil víkendový sněm hnutí. Podle Sobotky jsou centralistic- ké a soustřeďují moc do okruhu špiček uskupení ovládaného ministrem financí a majitelem Agrofertu Andrejem Babišem. Ten Sobotkův text nečetl. Prý je to komentář marketingové agentury. Obavy, zda demokracie nezačne Babišovi překážet, vyjádřil i předseda nejmen- ší koaliční strany KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Narazil na absenci jakékoli diskuze na  sněmu ANO i  Babišovu kritiku sociálních demokratů a lidovců. „Demokracie zdržu- je a ve firmě se holt nepoužívá,“ míní Bělobrádek. Babiš se  minulý víkend do  ČSSD opakovaně opřel. Označil ji za rozhazovačnou stranu, navíc zatíženou kon- troverzní minulostí. Hovořil i o podrazech v koalici a mož- ných změnách koaliční smlou- vy. Podobné úvahy Sobotka kategoricky odmítl. „Koaliční smlouvu měnit nechceme a ne- budeme, odráží výsledky voleb a je průnikem programu všech tří koaličních stran. Chceme ji dodržet a naplnit,“ uvedl. Premiér dodal, že vláda může dobře pokračovat jen za před- pokladu,pokudbudeANOstej- ně jako ostatní členové koalice respektovat stvrzenou dohodu promítnutou do programového prohlášení jeho kabinetu. Bělobrádka na sněmu ANO překvapilo zejména to, jak často se v projevech delegátů opakovaly slova vůdce a vůd- covství. „Hnutí nepotřebuje jen silného vůdce, ale především ideje a hodnoty, které má před- seda reprezentovat. Moc jsme jich neslyšeli,“ připomněl. názory str. 14 Více E15.cz Sobotka a Bělobrádek se pustili do ANO. Bojí se o demokracii Jan Šindelář | Praha Napětí a komunikační vakuum mezi Českým aeroholdingem a Korean Air trvá a nepodařilo se je zmírnit ani během právě skončené cesty českého premi- éra do Jižní Koreje. O oteplení vztahů se bude po rozmluvě s českým ministrem dopravy Danem Ťokem snažit korejský ministr dopravy Suh Seoung- hwan. „Šéf Českého aeroholdingu Václav Řehoř na jednání s ko- rejským ministrem dopravy řekl, že  Korean Air s  námi nekomunikují. Poprosili jsme tedy, aby nám korejská stra- na pomohla. Korejský ministr dopravy slíbil, že se Korean Air ozve, aby s námi opět za- čali mluvit,“ sdělil deníku E15 Ťok. Ten byl spolu s Řehořem členem vládní delegace. Rozpor vznikl loni v létě, když ministr financí Andrej Ba- biš navzdory smlouvě s Korean Air vyměnil vedení Českého aeroholdingu. Místo Miroslava Dvořáka dosadil do čela letecké skupiny právě Řehoře. Zástupce rodiny Cho, která korejské aerolinie vlastní, ne- udobřily ani následné schůz- ky a komunikace zvadla. Pro budoucnost Českých aerolinií je přitom zásadní spolupráce obou hlavních akcionářů. Korejci navíc hrají klíčovou roli také u chystaného převodu části akcií ČSA na český Travel Service. To se zatím nestalo, ačkoli úřední procedury už má transakce za sebou. V jednání s Korean Air má pomoci korejský ministr Vydavatelé Hitlerovy knihy žádají odškodnění Tvůrci a vydavatelé knihy „Adolf Hitler: Projevy“ z brněnského nakladatelství guidemedia etc žádají od státu přes 7,4 milionu korun jako náhradu nákladů za soudní proces v kauze a také jako odškodnění. Městský soud v Brně zprostil tvůrce obžaloby loni v září. Personální ředitelka pro státní službu složila slib Iva Hřebíková, personální šéfka pro státní službu, složila slib do rukou „superúředníka“ Jose- fa Postráneckého, čímž se stala jeho nejbližší spolupracovnicí. Jedním z jejích úkolů bude organizace výběrových řízení na tajemníky pro státní službu. Neočkované děti dál nesmí do mateřské školy Očkování zůstane podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy poté, co Ústavní soud nevyhověl návrhu na zrušení sporných paragrafů. Už před týdnem soudci jiným verdik- tem potvrdili, že ministerstvo zdravotnictví může určovat vyhláškou povinné vakcíny a že rodičům hrozí za nedodr- žení povinnosti pokuta. Šéf ČSSD ve zprávě pro sjezd kritizuje Zemana Počínaje rokem 2003 lze v angažmá prezidenta Miloše Zemana pozorovat jednání, jež poškozovalo sociální demokra- cii, napsal Bohuslav Sobotka ve zprávě pro nadcházející stra- nický sjezd. Současně v ní také vyzdvihuje Zemanovy zásluhy o ČSSD z let 1993 až 2002. Napsal rovněž, že jihomoravský hejtman a někdejší druhý muž ČSSD Michal Hašek vytvářel paralelní mocenské centrum, čímž stranu oslaboval. Sobotka Píše také o „pokusu o puč“ po volbách v roce 2013. >čtk krátce Bělobrádka na sněmu hnutí ANO překvapilo zejména to, jak často se v projevech delegátů opakovaly slova vůdce a vůdcovství

https://ledrab.com/

4/5 byznys Kancelář Tomíček Legal založila evropskou síť Pražská advokátní kancelář Tomíček Legal a bratislavská kancelář Fox Martens se staly zakládajícími členy středoevrop- ské sítě advokátních kanceláří CEE Attorneys. Ta hodlá posky- tovat právní služby klientům v celém středoevropském regionu prostřednictvím skupiny spolupracujících advokátních kanceláří. „Naši významní klienti jsou ve většině případů společnosti působící ve více jurisdikcích v rámci středoevrop- ského regionu. Proto je naprosto logické, že jim chceme zajistit nejvyšší standard poskytova- ných právních služeb tam, kde působí,“ uvádí Zdeněk Tomíček, zakládající partner advokátní kanceláře Tomíček Legal. >lum Nábytkářům Techo mírně klesly tržby Výrobci nábytku a interiérů Techo loni klesly tržby na 1,5 miliardy korun z předloň- ských rekordních 1,7 miliardy korun. Obrat skupiny tak byl o 15 procent větší, než spo- lečnost plánovala. Provozní zisk činil 46 milionů korun. Ze zahraničních trhů loni plynu- lo sedmdesáti procent tržeb z nábytku vyrobeného v praž- ském závodě. Vedle trhů, kde je společnost tradičně silná, jako je Česko, Slovensko nebo Británie, se dařilo pobočce v Rumun- sku. Ta zdvojnásobila obrat na 18procentní podíl v rámci celé skupiny. >čtk krátce V pražské Klimentské ulici postaví bytový dům Praha | V proluceu kostelasva- tého Klimenta v centru Prahy mávyrůstsedmipatrovýbytový dům. Investor jím obestaví sto- padesátiletý památný strom. Proti výstavbě vznikla i pe- tice, rodičům dětí z  blízké školky vadí chystané umístění jeřábu na jejím dvoře. Povolu- je ho smlouva s městskou částí z roku 2010. Bytový dům se má stavět na rohu ulic Nové Mlýny a Kli- mentská v proluce, kde roste chráněný platan. Dům bude kopírovat tvar jeho koruny. Územní řízení pro budovu v památkové rezervaci se táhlo od roku 2011. První rozhodnutí magistrát jako odvolací orgán zrušil a vrátil úřadu městské části k projednání. >čtk Energetické úspory Jan Stuchlík l Praha Česko zůstává na špici ve spotřebě pěnového polystyrenu. Loni se ho v tuzemsku prodalo téměř 61 tisíc tun, z čehož přes pa- desát tisíc tun se použilo ve stavebnictví. Se šesti kilogra- my polystyrenu na hlavu je česká spotřeba dvojnásobná oproti evropskému průměru. Výrobcům loni pomohl opě- tovný rozjezd zateplovacího dotačního programu pro rodinné domy a  teplá zima. „Vysoká spotřeba na hlavu je dána zanedbaným bytovým fondem,“ tvrdí Pavel Zemene, šéf asociace výrobců polysty- rénu Sdružení EPS. Dosavadní rekord 62 tisíc tun prodaného pěnového poly- styrenu padl v roce 2011. Podle Zemeneho odpovídá roční spo- třeba kolem 60 tisíc tun množ- ství, které je český trh schopen dlouhodoběvstřebat.Vyššíspo- třebubymohlyvyvolatjenvyšší dotace na zateplování. Výrobci v posledních letech pozorují rostoucí poptávku po silnějších izolacích. Zatímco ještě před deseti lety se běžně zateplovalo polystyrenem s šíř- kou kolem osmi centimetrů, dnes se šířka bloků pohybuje mezi 12 až 15 centimetry. „I na to měly vliv dotační programy. Aby měl žadatel nárok napří- klad na dotaci z Nové zelené úsporám, musí splnit izolační parametry, které odpovídají použití polystyrenu s šířkou patnáct centimetrů,“ dodává Zemene. V posledních letech roste i spotřeba účinnějších izolantů jako například šedého polystyrenu. Letos se dá čekat pokles ceny polystyrenových izolantů díky propadu cen ropy. V loň- ském prvním pololetí byly ceny pěnového polystyrenu na tří- letém maximu. „Letos v lednu a v únoru se díky zlevnění ropy propadla cena suroviny pro vý- robu polystyrenu z loňského maxima o třetinu. V březnu a dubnu se čeká mírný růst,“ říká Jiří Kudlička, ředitel vý- robce polystyrenu Bachl. Na celkových nákladech na zatep- lovací systém se polystyren po- dílí zhruba z deseti procent. Hnacím motorem spotřeby izolací budou v nadcházejících letech rekonstrukce rodinných domů. U bytových domů je už zhruba čtyřicet procent zatep- leno. Klíčové proto bude po- kračování dotačního programu Nová zelená úsporám, v němž by mělo být letos k dispozici  1,1 miliardy korun. Velké vý- kyvy v roční spotřebě výrobci neočekávají. Prodej izolací táhnou dotace Česko patří se spotřebou šesti kilogramů polystyrenu na hlavu ke špičce Smrtící nemoc. Včelaři v Česku přes zimu především kvůli nemoci varroáze přišli zhruba o třetinu včelstev. Samotná obnova stavu může stát chovatele až miliardu korun. 61 tisíc tun pěnového polystyrenu se spotřebovalo v Česku v roce 2014 hlavně díky dotacím na zateplování České dráhy zbrojí na Hamburk. Vylepší vlaky Praha l Českédráhyzačalys os- trou přípravou nového spojení Praha–Hamburk. Dopravce tentotýdenuzavřeldvěsmlouvy na modernizaci 93 vagonů; obě zakázky za více než 1,1 miliardy korun získala šumperská fir- maParsnovazeskupinyŠkoda Transportation. Cena je přitom oproti předpo- kladům vyšší, dráhy původně počítaly s tím, že se vejdou do miliardy. Podle mluvčího ČD Petra Šťáhlavského byla Pars nova v konkurenci uchazečů ze Španělska, Polska a Slovenska nejlevnější. Dráhynechajívýrazněvylep- šit dvě skupiny vagonů. První čítá dvaadvacet oddílových vozů, které český dopravce koupil nedávno odRakouských spolkových drah. Za 554 mili- onů dělníci mimo jiné většinu vozů zbaví oddílů a přestaví je navelkoprostorovéuspořádání. Všechny soupravy budou navíc klimatizované. Vagony tak bu- dou vyhovovat i rodinám s dět- mi. >sin Více E15.cz Foto čtk

https://ledrab.com/

Click Here

https://ledrab.com/

6/7 byznys Praha l Plzeňská Škoda Trans- portation uspěla v tendru na dodávku vlaků pro petrohrad- ské metro. Ruská dcera české- ho koncernu OOO Vagonmaš dodá městu na Něvě osm šes- tivozových souprav, hodnota kontraktu je zhruba 1,5 mili- ardy korun. „V nejbližších dnech by měla být podepsána smlouva,“ uve- dl spolumajitel Škody Tomáš Krsek. Díky vítězství v tend- ru firma naváže na předchozí dodávku. V petrohradském Škoda uspěla s vozy metra v ruském Petrohradu metru už jezdí devět souprav s českým rodokmenem. „Potvrzujeme, že naše vý- robkyjsoukonkurenceschopné a přispívají k omlazování vozo- vých parků i ve světových met- ropolích,“ doplnil Krsek. Sou- pravy vyrobí OOO Vagonmaš v Petrohradu, první vlak má být dodán už letos, poslední v roce 2017.ŠkodaTransportationmá ve Vagonmaši 51procentní po- díl, v minulosti dodávala přede- vším elektrovýzbroj. >sin Více E15.cz Praha | Britská maloobchodní společnost Tesco v rámci své- ho ozdravného plánu připra- vuje podle slovenského listu Sme odchod z některých zemí střední Evropy včetně Česka a Slovenska. „Slovenské aktivity Teska se mohou prodávat v balíku spolu s Maďarskem, Českem a možná Polskem. Druhý scénář je pro- dej celých sítí v jednotlivých státech,“ citoval deník nejme- novaného britského investo- ra, který je prý obeznámen s ozdravným plánem řetězce. Ve hře je podle něj i možnost, že na Slovensku Tesco zůstane, ale bude prodávat některá svá aktiva. Řetězec už údajně zkou- mal, zda by se našel zájemce o jeho středoevropská aktiva. Řetězec se k zmiňovaným in- formacím nevyjádřil. „Nebudeme komentovat spekulace,“ uvedl mluvčí firmy Matt Francis. >čtk Tesco zvažuje definitivní odchod ze střední Evropy Foto čtki Osm souprav. Škoda Transportation vyrobí vozy pro petrohradské metro za 1,5 miliardy korun Zisk řetězce Lidl vzrostl Praha l Diskontní řetězec Lidl v Česku v uplynulém finanč- ním roce vydělal 1,73 miliardy korun. Jde patrně o nejvyšší zisk dosažený v tomto období tuzemskými obchodními řetěz- ci. Tržby společnosti stouply meziročně o osmnáct procent na 29 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti. Lidl zároveň oznámil, že loni investoval do modernizace svých prodejen v Česku mili- ardu korun, podobnou částku chce investovat i letos. Celkově řetězec v Česku dosud inves- toval více než dvacet miliard korun. Lidl se chystá na trhu pokračovat v expanzi. „Aktuál- ně plánujeme otevřít prodejny především ve velkých městech. Řádově se jedná o jednotky,“ dodala mluvčí Jitka Vrbová. >čtk Doprava Jan Šindelář l Praha Správa železniční do- pravní cesty (SŽDC) si chce zajistit praž- ce na příští dva roky. Shání proto dodavatele, který získá rámcovou smlouvu v  hodno- tě dvou set milionů korun. „Vzhledem k tomu, že pražce budou použity nejen na plá- nované, ale i  nepředpoklá- dané opravy a údržbu, nelze jednoznačně určit, kolik kusů jednotlivých typů pražců a ja- kého vystrojení bude přesně zapotřebí,“ uvedl mluvčí že- lezničářů Jakub Ptačinský. Aktuálně se průměrná cena betonového pražce pohybuje kolem 1800 korun. SŽDC při- tom pro nákup pražců zvolila takzvané jednací řízení s uve- řejněním, nejde tedy cestou klasického otevřeného tendru. Rozdíl je například v tom, že Železničáři nakoupí pražce za dvě stě mil Jednacího řízení se může zúčastnit i jediný uchazeč. Správa železnic nevypsala klasickou soutěž při využití jednacího řízení není třeba soutěž rušit, i když se přihlásí pouze jeden zájem- ce. Správa železnic má na vyu- žití jednacího řízení nárok jako sektorový zadavatel. Těžko se ale může vyhnout podezření ze střetu zájmů. Dodavatelem pražců je totiž v současnosti společnost ŽPSV ze skupiny OHL ŽS. Nynější náměstek generál- ního ředitele správy železnic Mojmír Nejezchleb přitom přišel do státní organizace přede dvěma lety z  pozice Foto čtk Tisíce pražců. Železničáři zatím přesně nevědí, kolik pražců budou na údržbu potřebovat

https://ledrab.com/

Jednoduchý plán, jak BEZ DIETY a BEZ DŘINY vypadat a cítit se o 10 let mladší Od autorky bestselleru FIT PRO ŽIVOT Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 25 % na www.kniha.cz www.e15.cz inzerce A151002083 ionů místopředsedy představenstva ŽPSV. „Možného střetu zájmů se neobáváme, vámi uvedený pan náměstek nepracuje na úseku, kde jsou veřejné zakáz- ky na dodávky materiálu pro opravy a údržbu realizovány, nemá tedy na jejich zpracování vliv,“ sdělil Ptačinský. Jan Stuchlík | Praha Průmysl a domácnosti šetří elektřinou a vidět je to i v cel- kových číslech spotřeby. Loni i díky teplé zimě čistá spotřeba elektřiny klesla o 2,5 procenta. „Vývoj roku 2014 jen ukazuje, že trend poklesu energetické náročnosti ekonomiky pokra- čuje, a dokonce se zrychluje. Ani růst HDP o 1,5 až dvě pro- centa nemusí vyvolat růst spo- třeby elektřiny,“ říká Michal Šnobr, který bance J&T radí v oblasti energetiky. Ekonomický růst a  spo- třeba elektřiny se od sebe oddělily už před více než de- seti lety. Reálný HDP od roku 2000 vzrostl o 40 procent, za- tímco elektřiny se spotřebuje jen o devět procent více. Průmysl loni potřeboval o téměř tři procenta elektřiny méně než v roce 2013. Najít ale jednoznačnou souvislost mezi úspornými opatřeními a spo- třebou u velkých odběratelů, není snadné. Zpravidla jdou Růst HDP už nezvedá spotřebu elektřiny proti sobě dva protichůdné vlivy. Třeba Třinecké železár- ny a ostravský ArcelorMittal, které patří k největším odbě- ratelům, průběžně optimalizují provoz a u nových technologií vybírají zařízení s nižší spotře- bou. V ArcelorMittalu ušetřili i úpravou své místní distribuční sítě. „Vzhledem k tomu, že v po- sledních letech Třinecké že- lezárny investují do nových zařízení a  rozšiřují výrobu, spotřeba naopak má tenden- ci růst,“ říká mluvčí oceláren Petra Jurásková. V obou hutích navíc spustí další část ekologi- začních investic, které samy o sobě spotřebu elektřiny dál navýší. V Třinci odhadují růst nákladů na elektřinu kvůli pro- vozu technologií pro odprášení provozů v řádu stovek milionů korun ročně. Podobné je to u největšího tuzemského odběratele elek- třiny, Český drah. „Moderní lokomotivy mají více než dvakrát vyšší výkon. Osobní vozy jsou vybaveny klimatizací a dalšími spotřebiči, které ve starších typech nebyly. Zavádí se provoz vyšších rychlostí na dalších úsecích,“ vyjmenovává mluvčí drah Petr Štáhlavský faktory, které spotřebu zveda- jí. Stejný efekt mají tak výluky a omezení rychlosti v moderni- zovaných úsecích, kvůli nimž se vlaky musí častěji rozjíždět. Lehčí osobní vlaky a rekupe- race energie naopak elektřinu šetří. Trend poklesu elektroener- getické náročnosti ekonomiky je nejspíš nezvratný. „Pozoru- jeme ho už delší dobu, v po- sledních letech tento parametr klesá až o dvě procenta ročně,“ uvádí výpočty ČEZ jeho mluvčí Barbora Půlpánová. Tlak na efektivnější hospodaření bude pokračovat i kvůli politice Ev- ropské unie, která si dala za cíl zvýšit energetickou účinnost do roku 2030 o 27 procent.Fir- my tak budou využívat nové technologie s cílem omezit spotřebu energií. Výluka odkloní vlaky z koridoru Stavební práce na prvním koridoru východně od Pra- hy dnes pokročí do další fáze. Železničáři mimo jiné zahájí opravu mostu ve stanici Úvaly, což přinese rozsáhlou čtyřměsíční výluku. U téměř všech re- gionálních vlaků se změní časy odjezdů a příjezdů, dálková doprava pak bude z velké části odkloněna. Nejistá budoucnost Aktualizovaná Státní energetická koncepce počítá do bu- doucna s růstem spotřeby elektřiny. Nicméně loňská čísla ukazují, že čistý odběr elektřiny byl nižší, než přepokládá i scénář nízké spotřeby. Rozdíl byl 1,3 terawatthodiny, což odpovídá spotřebě domácností za 35 dnů. V referenčním scénáři, který používá pro plánování budoucích výrobních zdrojů energetická koncepce, měla být loňská spotřeba ještě o 0,2 terawatthodiny vyšší. ČEZ ve svých prognózách počítá s tím, že růst ekonomiky bude v příštích letech rych- lejší než pokles elektroenergetické náročnosti hospodář- ství. Proto očekává mírný růst spotřeby.

https://ledrab.com/

trhy & světová ekonomika 8/9 AKCIE NA Pražské burze název kurz [Kč] změna [%] CETV 69,10 -3,22 ČEZ 630,00 1,43 Erste Bank 641,00 0,50 Fortuna 131,00 0,00 KB 5330,00 0,49 NWR 0,44 0,00 O2 CR 187,00 -10,10 Pegas 705,00 0,76 Philip Mor. ČR 11 372,00 0,02 PLG 179,80 0,17 TMR 560,00 0,00 Unipetrol 139,50 2,20 VIG 1086,00 0,93 KURZOVNÍ LÍSTEK ČNB země množství kurz Austrálie 1 19,048 Čína 1 3,903 Dánsko 1 3,683 EMU 1 27,490 Chorvatsko 1 3,583 Japonsko 100 20,439 Kanada 1 19,595 Maďarsko 100 9,055 Polsko 1 6,615 Rusko 100 39,274 Švédsko 1 2,942 Švýcarsko 1 25,628 Turecko 1 9,761 USA 1 24,480 Velká Británie 1 37,670 Platnost od 2. 3. 2015 2. 3. 2015 Vybraná investiční doporučení vydaná v únoru 2015 Pramen monitoring E15 datum akcie analytický dům cílová cena doporučení 20. 2. Erste JPMorgan 29 eur nadvážit 16. 2. Pegas Fio banka 633 korun redukovat 13. 2. Komerční banka Credit Suisse 5000 korun neutral 11. 2. Philip Morris Patria 11 000 korun akumulovat Únor zchladil pražské burzovní naděje Experti se vesměs omezili na varování před riskantními obchody investice Jaroslav Bukovský l Praha Akciím na pražské burze únor dvakrát nepřál. Alespoň pokud jde o investiční doporučení analy- tiků pro domácí akciové tituly. Nákupní pokyn totiž nezazněl na adresu žádného z  titulů obchodovaného na domácím trhu, experti naopak varovali před potenciálně špatnými obchody. Investiční vykřičník tak přistál u  Pegasu Nonwo- vens, méně atraktivní než dosud je prý i tabáková emise Philip Morris. „Od poloviny října loňského roku posílily akcie tabáku o té- měř deset procent a nyní se již obchodují na dosah naší cílové ceny 11 tisíc korun za kus. Pro- to snižujeme naše investiční doporučení z  dosavadního koupit na akumulovat,“ uvádí Tomáš Tomčány z Patria Fi- nance. Méně prostoru pro zisk prý skýtá i Pegas. „Na akcie Pegasu stále nahlížíme jako na stabilní dividendový titul, jenž nabízí asi pětiprocentní divi- dendový výnos. Na současných cenových úrovních však dopo- ručujeme redukovat pozici na tomto akciovém titulu,“ říká analytik Fio banky Jan Raška. Proti pražskému trhu vy- stoupila i banka Credit Suisse. Její experti soudí, že akcie Ko- merční banky mají to nejlepší už dávno za sebou. V ročním výhledusemáakcieobchodovat za pět tisíc korun, to je ovšem o takřkašestprocentméně,než se akcie Komerční banky na pražské burze prodávají nyní. Rakouská banka Erste je prý opačný případ. Alespoň podle zámořské banky JP Morgan, která v ročním horizontu sází na čtvrtinový růst ceny akcie. Potenciálním růstovým adeptem mohou být akcie po- lostátního energetického gi- gantu ČEZ, který dnes oznámí výsledky hospodaření za loňský rok. „Spíše než na výsledky bu- dou akcie ČEZ reagovat hlavně na výhled pro letošní rok a na vyjádření ohledně dividend. Očekávámedividendunejméně 35 korun a na akcie ČEZ jsme mírně pozitivní,“ uvádí Martin Krajhanzl z České spořitelny. Celkově by prý měla pražská burza letos investorům nabíd- nout mírné zisky. „Na základě našich cílových cen pro jed- notlivé tituly pražské burzy odhadujeme letošní cílovou hodnotu indexu PX 1035 bo- dů, což představuje takřka pě- tiprocentní růstový potenciál,“ dodává Tomčány. Essen | Německá energetická společnost RWE dokončila prodej divize pro těžbu ropy a plynu Dea skupině vedené ruským miliardářem Michai- lem Fridmanem. RWE uved- la, že hodnota transakce činí zhruba 5,1 miliardy eur. Fridmanova skupina Let- ter One se na převzetí dohodla již loni v březnu a transakce se měla uskutečnit do konce roku. V některých zemích EU se však vzhledem k ukrajinské krizi objevily pochybnosti, zda je správné přesouvat evropské ropné a plynárenské aktivity do ruských rukou. Rus Fridman získal část RWE Britskéministerstvoenerge- tiky v sobotu uvedlo, že zablo- kuje prodej dvanácti ropných a plynových polí v Severním moři, která jsou součástí trans- akce. Rozhodnutí zdůvodnilo sankcemi uvalenými na Rusko. RWE reagovala, že tento ver- dikt nebude mít na dokončení transakce vliv. Britské aktivity by ale prý musela koupit zpět v případě, že by západní země během prvního roku od dokon- čení transakce uvalily sankce na skupinu Letter One nebo její majitele. Německá vláda schválila prodej loni v srpnu. >čtk Více E15.cz Wizz Air vstoupil na burzu, akcie mírně rostly Štěpán Bruner | Praha Odkládaný vstup maďarských aerolinek Wizz Air na londýn- skou burzu se stal skutečností. Akcie nízkonákladového do- pravce, o které byl velký zájem během neoficiálního obchodo- vání před primární veřejnou nabídkou, po vstupu na burzu vzrostly jen nepatrně. Akcie minulý týden vystou- paly z původní nabídkové ceny 11,5 libry o devět procent na 13,1 libry. Po včerejším zahá- jení oficiálního obchodování jejich cena mírně vzrostla na 13,2 libry. Povolení ke vstupu na bur- 12,00 12,50 13,00 13,50 Vývoj akcií Wizz Air (liber/akcie) Pramen reuters 13,15 3. 3. 2015 12,12 25. 2. 2015 zu firma získala minulý týden. Přepravce nabídl přes 23 mili- onů akcí a primární nabídkou chtěl získat 420 milionů eur. Nový kapitál má aerolinkám pomoci v expanzi na úkor hlav- ních rivalů – irského Ryanai- ru a britského EasyJetu. Wizz Air chtěl na londýnskou burzu vstoupit už loni. V červnu ale firma své plány odvolala s od- kazem na příliš rozkolísaný akciový trh. Na letošní rok chystá ma- ďarský dopravce rozsáhlou expanzi. V létě rozšíří nabíd- ku letů z domovské základny v Budapešti a další velké báze v polských Katovicích. Firma také posílí v Makedonii, při- čemž už nyní ovládá okolo 40 procent letecké dopravy ze země. Maďaři se chystají i do dalších balkánských zemí – otevřou linku do srbského Niše a základnu v bosenské Tuzle. O čtvrt roku také Wizz Air urychlí otevření své základ- ny v Košicích. V červnu pak začne provozovat linky na le- tiště Milán–Bergamo a Don- caster–Sheffield. Nově nabytý kapitál má aerolinkám pomoci v expanzi na úkor hlavních rivalů, jimiž jsou irský Ryanair a britský EasyJet Foto profimedia.cz

https://ledrab.com/

www.e15.cz Radek Pavlovič | Praha Do světa mobilních plateb vstupuje další velký hráč. Svou službu Samsung Pay představil na barcelonském veletrhu Mo- bile World Congress jihokorej- ský obr Samsung. Systém bude k dispozici na nových smart- phonech Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge. Slibuje prý větší mož- nosti než konkurenční platební systémy. Korejská novinka by měla využívatnejentechnologiiNFC (Near Field Communication), ale i MST (Magnetic Secure Transmission). Samsung Pay tak bude možné využívat v ob- chodech bez ohledu na to, zda platební terminály podporují NFC nebo standardní magstri- pe. Technologii MST využívá Samsung díky nedávné akvizici mladé firmy LoopPay. Samsung na řešení služby spolupracuje s poskytovateli platebních karet Visa a Mas- terCard. Systém by tak mohl být akceptovaný na více než 30 milionech prodejních míst po celém světě. K využívání Samsung Pay bude podle tvůr- ců stačit jednoduchá aplikace. V ní se vybere požadovaná pla- tební karta. Identitu uživatel prokáže snímačem otisků prstů. Platba proběhne při- ložením zařízení k terminálu v místě prodeje. NovésmartphonyGalaxyS6 a Galaxy S6 Edge, které budou novou technologii podporo- vat, by se měly na trhu objevit 10. dubna. Samsung však tvrdí, že platební služba bude spuště- na až ve druhé polovině letoš- ního roku. Nejprve se objeví ve Spojených státech a Koreji, později se rozšíří na další trhy včetně Evropy. Více E15.cz Samsung se pouští do odvětví bezhotovostních plateb Akcie O2 se po oznámení dělení firmy propadly Praha l Akcie O2 ztratily na pražské burze více než de- setinu hodnoty. Důvodem je páteční rozhodnutí předsta- venstva o rozdělení firmy na provozovatele sítí a poskyto- vatele služeb. Od O2 se odštěpí nová firma pod názvem Česká telekomu- nikační infrastruktura (Ce- tin), která bude vlastnit a pro- vozovat pevné a mobilní sítě a datová centra. Její hodnotu znalec ocenil na 46,9 miliardy korun. Její akcie, které nebu- dou veřejně obchodovatelné, získají všichni akcionáři O2. Rozdělení musí schválit valná hromada. Pomyslná dolní hranice pro akcie O2 před rozdělením je podle Tomáše Tomčányho z Patria Finance asi 150 ko- run, což je expertní odhad nové společnosti Cetin. „Za cenu blízkou odhadu by mohly být vykoupeny akcie od těch vlast- níků, kteří s rozdělením nebu- dou souhlasit. Pokud by však cena akcie O2 CR klesla na tuto hranici ještě před dělením, zna- menalo by to nulovou hodnotu pro původní společnost O2. Ta by však měla být kladná, jelikož komerční aktivity, které firmě zůstanou, by měly generovat finance,“ dodal. Podle něj také klesá naděje na zajímavou divi- dendu v budoucnu. Podle analytika J&T Milana Vaníčka nemusí rozdělení jed- noznačně znamenat oslabení hodnoty. Stávající propad je způsoben tlakem vlastníků akcií ze zahraničí. „Problém vidím v  tom, že oddělená společnost nebude veřejně obchodovatelná a s tím spo- jený administrativní proces je pro mnoho zahraničních fondů nepřekonatelnou pře- kážkou. Tito investoři budou zřejmě aktuálními prodejci,“ podotkl. >čtk 200 205 210 195 190 185 Vývoj akcií O2 (korun/akcie) Pramen reuters 187 2. 3. 2015 208 27. 2. 2015 Pepsi zavře továrnu u Moskvy Americký výrobce nápojů PepsiCo uzavře jednu ze svých továren na džusy u Moskvy a produkci těchto nápojů sou- středí v zemi na jednom místě a zčásti omezí. Firma tak stejně jako konkurenční Coca-Cola reaguje na ekonomický propad v Rusku. Aeroflot je ve ztrátě Největší ruský letecký přeprav- ce Aeroflot se loni propadl do čisté ztráty 17,1 miliardy rublů (6,7 miliardy korun) po zisku 7,3 miliardy rublů v předchozím roce. Hospodářské výsledky ovlivnil pokles kurzu rublu, kte- rý vedl k oslabení poptávky. Významní hráči v polovodičích se spojí Nizozemský výrobce čipů NXP Semiconductors se dohodl na převzetí amerického konku- renta Freescale Semiconduc- tor za 11,8 miliardy dolarů. Sloučená skupina bude mít vedoucí pozici na trzích s au- tomobilovými a průmyslovými polovodiči. Akcionáři Freescale obdrží za každou akcii 6,25 dolaru v hotovosti a 0,3521 akcie NXP. Odhad: eurozóna zůstává v deflaci Meziroční pokles spotřebitel- ských cen dosahoval v únoru podle prvního rychlého odhadu statistického úřadu Eurostat hodnoty 0,3 procenta. V deflaci jsou země používající společnou měnu od prosince. Lednový meziroční pokles cen o 0,6 pro- centa byl největším propadem od července 2009. Hewlett-Packard koupí firmu Aruba Americký výrobce počítačů Hewlett-Packard koupí firmu vyrábějící zařízení pro Wi-Fi sítě Aruba Networks. HP zaplatí v hotovosti kolem 2,7 miliardy dolarů. >čtk krátce V plném proudu. V Barceloně byl zahájen největší světový veletrh průmyslu bezdrátových technologií Mobile World Congress. Mezi 90 tisíci vystavovateli nemůže chybět Samsung. Snímek zachytil návštěvníky výstavy procházející kolem části expozice jihokorejské firmy. Akce v katalánské metropoli trvá do čtvrtka Foto reuters

https://ledrab.com/

10/11 zahraničí parlamentní volby Pavla Palaščáková l Praha Proruská Estonská stra- nastředu(Kesk)dopla- tilav nedělníchvolbách na obavy pobaltských zemí z  ambicí Moskvy. S  25 pro- centy hlasů obsadila druhé místo, přestože v  některých předvolebních průzkumech vedla. Vítězství obhájila Es- tonská reformní strana (Ref) premiéra Taaviho Roivase. Pro partaj však patrně nebu- de jednoduché sestavit vládu. Pětatřicetiletý premiér už dal najevo, že míní pokračovat v konzervativní ekonomické politice a silné podpoře NATO. „Estonsko se dočkalo mnoha hospodářských úspěchů. Byli jsme velmi otevření vůči našim spojencům a neuhneme z této stezky,“ řekl agentuře Reuters po zveřejnění výsledků. Do parlamentu se probo- jovalo šest stran, minule jen čtyři. Předpokládá se, že se reformisté opět spojí se so- ciální demokracií, což tento- krát nebude k dosažení většiny v 101členném zákonodárném sboru stačit. Dalším koalič- ním partnerem by se mohla stát konzervativní strana Pro Patria a Res Publica Union (IRL), která v hlasování citelně oslabila. Roivas, jenž se obává, že se Kreml v rámci snahy o ob- novu Sovětského svazu může soustředit i na pobaltské země, jednoznačně vyloučil spojenec- tví s centristy. Zhruba čtvrtinu z 1,3 milio- nu obyvatel země tvoří Ruso- vé a z nich se rekrutují voliči Kesk. Strana se netají záměrem Reformisté v Estonsku vyhráli, ale potřeb Průzkumy naznačovaly, že by v nedělních volbách mohli zvítězit proruští centristé. Uškodily jim Brusel l Evropská komise se ujala zprostředkovatelské role mezi Španělskem a Portugal- skem na jedné straně a Řec- kem na straně druhé poté, co si Madrid a Lisabon v Bruselu stěžovaly na víkendové výro- ky řeckého premiéra Alexise Tsiprase. Šéf řecké radikální levice Tsipras v sobotu prohlásil, že Madrid a Lisabon stojí v čele spiknutí proti zadluženým Aténám, do kterého jsou prý zapleteny konzervativní síly v Evropě. Vyvolal tím ostrou reakci především španělského premi- éra Mariana Rajoye, který jej vyzval, aby Španělsko a Portu- galsko neobviňoval za chyby, za které si může sám. Portugalský premiér Pedro Passos Coelho vyjádřil „rozpaky nad nepod- loženými obviněními“ a napsal dopis Evropské komisi. Mluvčí komise Mina Andre- evová včera potvrdila, že Brusel o víkendu několika kanály ze Španělska a Portugalska slyšel stížnosti na Tsiprasova vyjád- ření a také požadavek na to, aby se komise k věci vyjádřila. An- dreevová proto poznamenala, že cílem komise není hodnotit jednotlivé výroky, ale přede- vším snaha najít shodu mezi členskými zeměmi EU a euro- zóny. Důležité podle mluvčí ko- mise také je, aby státy uznávaly své závazky a respektovaly svá starší prohlášení. Politická atmosféra v Řecku je nejednoduchá poté, co nová levicová Tsiprasova vláda požá- dala o prodloužení finančního záchranného programu, který v předvolební kampani tvrdě odsuzovala. >čtk Více E15.cz Komise musí hasit válku slov Britské mince bude zdobit už pátý portrét královny Londýn | Britská královská mincovna včera představila nový portrét královny Alžbě- ty II., který bude zdobit nově vyražené mince. Jde už o pátou verzi portrétu 88leté panovni- ce, která Spojenému království vládne už 63 let. Alžbětin portrét vytvořil rytec Jody Clark, který vítěz- ně vzešel z anonymní soutěže. „Doufám, že jsem Její Výsost dobře vystihl a zachytil ji tak, jak to sama zamýšlela,“ řekl 34letý Clark, který se prý stále nemůže vzpamatovat z toho, že jeho dílo teď bude existovat v milionech kopií. Naposledy se královnin portrét určený pro librové a  pencové mince upravoval v roce 1998. Ten nový se lidem dostane do peněženek v druhé polovině roku. >čtk Estonský parlament po volbách počty mandátů (změna) Pramen vvk.ee Estonská reformní strana Estonská strana středu Sociálnědemokratická strana Pro Patria a Res Publica Union Estonská strana svobodných demokratů Konzervativní lidová strana Estonska 30 (-3) (+1) (-4) (-9) 27 15 14 8 7 Řecký premiér Alexis Tsipras prohlásil, že Mad- rid a Lisabon stojí v čele spiknutí proti zadluženým Aténám, do kterého jsou prý zapleteny konzervativ- ní síly v Evropě Lavrov káral Ukrajinu, Kerry zase Rusko. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (na snímku) včera v projevu před Radou OSN pro lidská práva vyzval Ukrajinu, aby ukončila „faktickou“ blokádu Donbasu a obnovila hospo- dářské vazby i poskytování služeb na východě země. Už před zasedáním rady se v Ženevě sešel se svým ame- rickým protějškem Johnem Kerrym. Ten Lavrova vyzval k plnění minských dohod a varoval před možnými hospodářskými následky pro Rusko v případě jejich porušování. Zdůraznil ale také, že si prý ruský prezident Putin mylně vykládá velkou část toho, co USA dělají či se pokouší dělat, a že doufá v brzké zlepšení vzájemných vztahů obou zemí. Foto reuters Foto čtk

https://ledrab.com/

www.e15.cz Dveře naší školky zdobí cedule: „Ach- tung, Masern- -Epidemie!“ Epidemie spal- niček v Německu udeřila ve velkém. Zavřená je kvůli nim škola, nemocných je víc než šest stovek lidí. Celých 98 procent nakažených pře- našečů byli podle Berliner Zeitung nikdy neočkovaní jedinci. Spalničky si vybraly i oběť – v nemocnici Charité zemřelo 18měsíční dítě. Lékaři se chlapce snažili zachránit čtyři dny. Tým jeho školky je v šoku. „Na- ším hlavním úkolem je teď podpořit rodinu, se kterou soucítíme. Chceme ale ochránit další rodiny i děti,“ řekla novinářům ředitelka Constanze Latusseková. V šoku jsou také rodiče, kteří se bojí o své děti. Někteří je do škol už od- mítají posílat. Kolektivům se vyhýbají těhotné, lidé s miminky (do jednoho roku ještě děti nemohou být očkované) nemají podle aktuálního doporučení lékařů vůbec chodit ven. Spalničky jsou totiž vysoce infekční. V médiích se ve všech pádech skloňuje výraz „Impfpflicht“, tedy zákonná očkovací povinnost. V Ně- mecku je totiž vakcinace založena na dobrovolnosti. Zatímco v Česku v těchto dnech vzniká petice proti očkovací povinnosti, kde odpůrci argumentují právě praxí v zemích, jako je Ně- mecko, místní naopak volají po nutnosti tuto povinnost znovu zavést. Zastánci argumentují bezohledností vůči ostatním. Odpůrci to ale považují za zásah do osobních svobod. Bojuje se i na politickém poli. Pro povinné očkování je vládní koalice, proti Zelení náš člověk... Impfpflicht Veronika Jonášová ...v berlíně a Die Linke. Podle průzku- mů TNS/Emnida je pro po- vinné očkování 76 procent Němců. Mnozí odborníci tvrdí, že tato povinnost zemi stejně nemine – mini- málně jako podmínka pro vstup do kolektivu dětí. Už kvůli globalizaci a velkému množství cizinců, kteří do Německa přicházejí ze zemí s nízkou proočkovaností (shodou okolností teď padlo rozhodnutí přijmout dalších tisíc uprchlíků ze Sýrie). Život malému neočkované- mu chlapci to už ale nevrátí. Lékaři potvrzují, že kdyby mu rodiče tuto vakcínu dali (jedna ze základních), mohl by v létě ve zdraví oslavit své druhé narozeniny. ují spojence však obavy z moskevských ambicí zlepšit vztahy s Moskvou. Část obyvatel se proto domnívá, že by se subjekt mohl stát součástí plánu Moskvy na destabilizaci země. Pro některé není dosta- tečnou zárukou ani členství Estonska v NATO. Centristé naznačují, že se nenechají druhým místem za- stavit. „Jsme jedinou stranou, která neztratila křesla. Strana, která v Estonsku reprezentuje tolik lidí, nemůže být přehlížena či nucena k mlčení,“ řekl svým příznivcům lídr strany a staros- ta Tallinnu Edgar Savisaar. Některé Estonce ale více než strach z Rusů znepokojují odchody mladých do jiných stá- tů Evropské unie za lepšími platovými podmínkami. Volají po štědřejší sociální politice. Obyvatelé členské země euro- zóny, která se po léta řídí přís- nými fiskálními pravidly a jejíž dluh momentálně činí zhruba 10 procent hrubého domácího produktu, se také často stavějí proti podpoře Řecka. Klání se zúčastnilo 64 pro- cent lidí, pětina voličů odevzda- la hlas elektronicky. Syrská opozice odmítla příměří podle návrhu OSN DamašeklZmocněnciOSNpro Sýrii Staffanovi de Misturovi se nepodařilo vyjednat lokál- ní příměří pro největší syrské město Halab. Jeho návrhy sice přijala vláda v Damašku, avšak opozice je odmítla. Podle halabské komise revo- lučních sil by měla dohoda ob- sahovat návrhy, jež se nebudou týkat jen města, ale nabídnou řešení celého syrského konflik- tu.Opozicezahlavnípodmínku pro jakoukoli dohodu požaduje záruky pro odstoupení prezi- denta Bašára Asada a pro po- stavení syrských představitelů před soud za válečné zločiny. De Mistura je už třetím zvláštním zmocněncem OSN pro Sýrii a na rozdíl od svých předchůdců, kteří usilovali o vyjednání dohody mezi Da- maškem a opozicí, se soustředil na dílčí cíle. Prohlásil, že chce vyjednat lokální příměří, která umožní dopravit k civilistům humanitární pomoc a otevřou cestu k širší dohodě o klidu zbraní. První z těchto lokalit měl být Halab, bývalá hospo- dářská metropole Sýrie. >čtk Bagdád l Irácká armáda včera zahájila rozsáhlou vojenskou operaci proti radikálům z Is- lámského státu (IS) ve městě Tikrít. Podle státní televize se bojů účastní i sunnitské a šíit- ské milice, armáda nasadila dělostřelectvo i letectvo. Ope- race se účastní 27 tisíc vojáků a milicionářů a podle agentury Bloomberg ji zřejmě koordi- nuje Kásem Sulejmání, velitel elitních íránských jednotek Al-Kuds specializovaných na operace v zahraničí. Státní televize informovala, že armáda se k městu blíží ze tří stran a že po prvním útoku bojovníci IS museli opustit ně- které posty v blízkosti Tikrítu, který byl domovským městem někdejšíhoprezidentaSaddáma Husajna. Tikrít je střediskem provincie Saláhaddín a leží asi 130 kilometrů severně od Bag- dádu, na spojnici mezi metropo- lí a Mosulem. IS město obsadil loni v létě krátce po vpádu do Mosulu v provincii Ninive. Irácká armáda chystá ofen- zivu i proti Mosulu a podle analytiků jí má ovládnutí Ti- krítu otevřít cestu k tomuto severoiráckému městu. Premiér Hajdar Abádí před zahájenímofenzivyvyzvalmíst- ní sunnitské kmeny, aby vypo- věděly podporu IS, a slíbil jim amnestii. >čtk Sledujte E15.cz Irácká armáda vyrazila k Tikrítu Navalnyj na Němcovův pohřeb nesmí, řekl soud Moskevský soud odmítl žá- dost opozičníka Alexeje Naval- ného o pozastavení jeho trestu vězení na jeden den. Navalnyj se dnes chtěl zúčastnit pohřbu svého politického spojence Borise Němcova, který byl v sobotu zastřelen v Moskvě. Odstoupil a dostal cenu Prestižní ocenění spojené se ziskem pěti milionů dolarů získal odstupující namibijský prezident Hifikepunye Poham- ba. Cena je určena demokratic- ky zvoleným africkým vůdcům, kteří dobře vládli, zvýšili kvalitu života obyvatel své země a po skončení mandátu pokojně odstoupili. >čtk krátce Uspěl. Letoun na sluneční pohon Solar Impulse 2 včera absolvoval další zkušební let před zahájením letu kolem světa. Pokud to dovolí počasí, vydá se na něj v sobotu. Letadlo odstartovalo ve 3.30 SEČ na letišti Al-Batín v Abú Dhabi ve Spojených arabských emirátech a po hodině se v pořádku vrátilo. Stroj, který měří 72 metrů a váží 2,5 tuny, má na povrchu 17 tisíc fotovoltaických článků, jež dodávají energii čtyřem motorům. Foto reuters

https://ledrab.com/

12/13 rozhovor Štěpán Svačina: Zdravotnictví, v němž je některý pacient ztrátový, je špatné Kdo se o zdravotnictví blíže nezajímá, mož- ná netuší, že v něm vedle České lékařské komory nebo Lékařského odborového klubu funguje i vysoce odborná Česká lékařská společnost, jejímiž představiteli jsou největší špičky medicínských oborů. Ta dává stanoviska k tak zásadním věcem, jako jsou úhrady nových léků nebo zdravotnických přístrojů. K aktuálním tématům, která hýbou zdravotnickou politikou, zatím na rozdíl od odborářů moc slyšet nebyla. Nový předseda České lékařské společnosti inter- nista Štěpán Svačina to chce změnit. Foto Euro Martin Pinkas

https://ledrab.com/

www.e15.cz Přijde mi nepochopitelné, že ministerstvo zdravotnictví místo aby chystalo reformy a koncepce zdravotnictví, přímo řídí nemocnice a ústavy, celkem kolem padesáti institucí. Tak to nikde ve světě není Jako má zemědělská univerzita školní pozemek a pole, může mít lékařská fakulta svou nemocnici Štěpán Svačina (62) Je přednostou III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabo- lismu 1. lékařské fakulty Univer- zity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a členem výboru České diabetologické, České obezitologic- ké společnosti a České společnosti zdravotnické informatiky a vědec- kých informací. Zajímá se o historii, rekreačně běhá. Adéla Čabanová | Praha E15: Jak je na tom české zdravotnic- tví z hlediska řízení a organizace? Kolem roku 1990 by mě vůbec nena- padlo, že to v roce 2015 bude tak špatné. Průměrný pacient je určitě léčen dobře, nové metody se k nám dostávají, ale odehrává se to za takové podivné, až vir- tuální situace. V nemocnicích se ve vel- ké míře platí ročními budgety a pacient, který přijde v prosinci, je na tom hůř než ten, který se do nemocnice dostane v únoru. Primárním zájmem z hlediska ekonomiky je ustálený stav. Všichni v sa- mostatných ordinacích i v nemocnicích vědí, jak to udělat, aby se příští měsíc, příští rok přežil. To ale není reálným obrazem toho, co pacient potřebuje. Když se v konkrétním chorobopisu po- díváte, co se s tím člověkem odehrálo, mnohdy zjistíte, že to nebylo správné a efektivní. Bavíme se o pacientech, kte- ří k nám do fakultní nemocnice dorazí, a my se divíme, kolik času se předtím promarnilo, kolik vyšetření se udělalo zbytečně. Vyhodnocení konkrétního jedince a jeho osudu včetně toho, kolik to stálo, je jediný správný trend. E15: Co konkrétního vás třeba pálí? Kauza fakultních nemocnic. Přijde mi nepochopitelné, že něco takové- ho může trvat 25 let. Je systémovou chybou, že ministerstvo zdravotnictví, místo aby chystalo reformy a koncepce zdravotnictví, přímo řídí nemocnice a ústavy, celkem kolem padesáti institu- cí. Tak to nikde ve světě není. Nemocni- ce mají být nezávislé, nepotřebují řízení z ministerstva. V kterém jiném rezortu něco takového je? Možná muzea nebo divadla, ale i tam je to sporné. Proč by nemohla být fakultní nemocnice zaříze- ním vysoké školy? Jako má zemědělská univerzita školní pozemek a pole, může mít lékařská fakulta svou nemocnici. E15: Může něco vyřešit nový zákon o  neziskových nemocnicích, který se chystá? Ztratil jsem přehled, která varianta je aktuální. Podstatné je vyřešit zaměst- nanecké poměry. Lékaři ve fakultní nemocnici mají dvě pracovní smlouvy, s nemocnicí a s univerzitou. Všichni důležití lidé, kteří v nemocnici pracují, jsou placení ministerstvem školství, ve zdravotnickém provozu pracují jakoby zadarmo a přitom rozhodují o nejdů- ležitějších věcech. Jako by v továrně byla část zaměstnanců sice podřízená řediteli, ale placená někým jiným. Je naprosto jasné, že taková věc nemůže fungovat. Řešení přitom existují, ne- musí být ani složitá. E15: Podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka se mají platy zdravotníkův neziskovýchnemocnicích řídit tabulkami. Co si o tom myslíte? Jestli se v posledních 25 letech mluvi- lo ve zdravotnictví o něčem pozitivním, byly to smluvní platy, ze kterých má se dala červeně potrhnout tak z 60 pro- cent. Z hlediska prevence nemocí typu diabetes tam není nic rozumného. Tím to začíná. E15: Co by se ještě mělo zlepšit? Pacienti mají mnohem lepší prognó- zu, když se nemoc v zárodku zlikvi- duje. Když léčíte včas, snížíte náklady na komplikace, které mohou přijít. Tak tomu ale není a pacient kolikrát přichází s rozvinutými diabetickými komplikacemi. S diabetem souvisí vý- skyt nádorů, kardiologické operace, mozkové příhody, se vším, co to stojí. Proto je nezpochybnitelná role prak- tických lékařů. Běžná péče o diabetiky, předepisování léků, by měla zůstat na nich. Jenže praktický lékař smí psát diabetikovi určité nebezpečné léky, ale bezpečnější ne. Jenom proto, že jsou dražší. Předepisování léků pro diabeti- ky by se mělo maximálně uvolnit. E15: Na léčbě diabetu je mimořád- né, jak snadno lze kontrolovat kvalitu a výsledky léčby podle jediného vyšet- ření. Využívá se to? Snažíme se a vycházejí nám z toho zvláštní výsledky. Hodnota glykova- ného hemoglobinu (takzvaný dlouhý cukr – pozn. aut.) v krvi jasně prokáže za tři měsíce zpátky, jak na tom pacient je. Ukázalo se, že křivka výsledků je u českých pacientů naprosto nelogicky dvouvrcholová. Očekávali jsme normál- ní rozdělení hodnot. Pravděpodobně je to tím, že některé léky jsou pacientům dostupné, až když jsou v horším stavu. Vypadá to, jako by se čekalo, až bude pacientům hůř, aby byly komplikace, pak teprve se něco udělá a ono je jim zase lépe. Podle této statistiky vidíte, že péče v Česku asi nebude ideální. E15: Podle posledního výzkumu kle- sl počet obézních. Začne klesat i počet diabetiků? Je to složitější. Spojitost obezity a diabetu je důležitá, ale přeceňova- ná. Průměrný diabetik není vysloveně tlustý, má jen nadváhu. Diabetes je dán především českou stravou a ne všech- ny potraviny, které jdou na tloušťku, způsobují diabetes. Nejvíc takzvaně druhotně zpracovaná masa, uzeniny, fastfoody, paštiky. To by měl vědět kaž- dý, bohužel tomu tak není. Štˇ estí že alespoň padl mýtus dia potravin a toto označení už je zakázané. strach odborářská část lékařů. Některé českénemocnicejsoutotálněrozložené. Chytří mladí lékaři odcházejí do zahra- ničí. Když odejdou z nějaké nemocnice všichni anesteziologové do Německa, jediný způsob, jak zajistit operace, je přeplatit je smluvním platem. E15: Velké pražské nemocnice mají jiné problémy. Na začátku roku se uká- zal problém s  nedostatkem lůžek pro akutní pacienty, na interní klinice Bu- lovky leželi někteří pacienti na chodbě na nouzových lehátkách i dvanáct ho- din a čekali, než někdo na normálním lůžku zemře. Jak to vypadalo na vaší interní klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici? V období na začátku ledna se ode- hrálo něco divného, akutních lůžek na- jednou bylo málo. Mohly v tom sehrát roli i zrušené poplatky. Vznikla krizová situace. U nás sice pacienti neleží na chodbách, ale řeší se to odsouváním plánovaných výkonů. To je také straš- ně špatně, když lidé, kteří jsou vážně nemocní, nemohou být ošetřeni v ro- zumném horizontu. E15: Proč nebyl nikdo schopen praž- ské zdravotnictví zatím lépe zorgani- zovat? Před jedenácti lety jsme vymysleli spojení tří pražských fakultních ne- mocnic, Thomayerku, Bulovku a Vše- obecnou nemocnici řídil jeden ředitel. Následující ministryně zdravotnictví to ale zrušila. Myslím, že ta myšlenka byla správná. Zmizely by naschvály, které si dnes nemocnice mezi sebou dělají. Každé ráno slyším referenci o nějakých dvacetitřicetipřijatýchpacientech,pro- to vím, jak zbytečně cestují po nemocni- cích.V poslednímrocesetosicevýrazně zlepšilo, ale pořád je snaha nepřijmout pacientavelká.Kdysijsemřekl,žeprvní, co by se mělo v pražském zdravotnictví udělat, je zbourat zeď mezi Thomayer- kou a IKEM a mezi Homolkou a Moto- lem. To je asi nejdůležitější. Nemocnice můžefungovatjenjakokomplexní.Měla by mít odpovídající kapacitu, a to vý- zkumný ústav nemá. E15: Mluvilo se i o tom, že by si ně- kterou nemocnici vzala pod sebe Pra- ha. Proč by to Praha dělala? Právě pro- to, že se zdravotnictví nedokázalo za těch 25 let zorganizovat. Kdyby byly nemocnice nezávislé, nebyly přímo ří- zené ministerstvem, bojovaly o každého pacienta, neodmítaly ho, problém by neexistoval. Ten vzniká tehdy, když se některý pacient hodí více, jiný méně a některý pacient je ztrátový. Zdravot- nictví, v němž je některý pacient pro nemocnici ztrátový, je špatné. E15: Zabýváte se mimo jiné léčbou cukrovky, která je nejen ekonomicky stále významnějším onemocněním. Jde na ně zhruba desetina výdajů zdra- votního pojištění. Věnuje se diabetu dostatečná pozornost? Diabetes je onemocnění, kterému jde do velké míry předejít. Vzniká, protože lidi špatně žijí. O tom, co je to cukrovka, přitom běžní lidé nevědí nic. Před nějakými pěti lety jsem byl požádán o recenzi knihy o výchově ke zdravému životnímu stylu pro žáky ví- celetých gymnázií a základních škol. Oficiální učebnice. Tu knihu napsali čtyři pedagogové, nerevidoval ji ani jeden lékař. Z medicínského hlediska by

https://ledrab.com/

14/15 názory Co mělo být napsáno Mediální přestřelky mezi koaličními partnery jsou v zá- sadě legrační, ale občas v nich zazní i vážnější tón, jemuž se vyplatí věnovat pozornost. Obsáhlá reakce premiéra Bohuslava Sobotky na výpad, jejž se dopustil Andrej Babiš na sněmu svého hnutí ANO, je také většinou úsměvná. Sobotka má sám před sjezdem a je velmi pravděpo- dobné, že ve snech, které by nikomu nepřiznal, trošku touží po tom, aby za 14 dní sjezd jeho strany proběhl tak hladce jako představení na Chodově. Co však mělo být napsáno a je dobře, že napsáno bylo, je Sobotkova polemika s Babišovým výkladem minulosti sociální demokracie. Je dobře, že Sobotka připomněl, že sociální demokracie má za sebou nejen opoziční smlouvu, Bamberk a Olovo (o těch se zmínit zapomněl), ale také desítky let státotvornosti a ideologického zázemí. Což je pořád velká výhoda, i když ji strany dnes neumějí využít. Martin Čaban Znáte ten známý slogan: Ich bin ein Berliner. Nyní musíme všichni říci: Jsem Žid, řekl na návštěvě USA prezident Miloš Zeman Saldo státního rozpočtu dosáhlo v únoru přebyt- ku „jen“ 22,6 miliardy. Za stejné období loni to při- tom bylo o 27,5 miliardy více. Ministr financí Andrej Babiš se v té době s úřadem teprve se- znamoval. Ocitl se v něm právě i díky předvolebnímu slibu ra- zantního zlepšení výběru daní. Z letošních dosavadních čísel se zdá, že výběr se nejen ne- zlepšil, ale naopak dost zhoršil. Vybírá Babiš daně špatně? Vybírá Andrej Babiš špatně daně? To zatím přece jen nelze s jistotou říci. Z letošních čísel nelze vyvozovat dalekosáhlejší závěry, byť se na první pohled může zdát, že daňový výběr se buďzhoršuje,neboekonomi- ka opět brzdí, pročež se na da- ních vybírá méně. Existují ale dva zásadní důvody, proč je zatím brzy črtat pesimistické scénáře. Zaprvé v prvních měsících letošního roku působí v oblasti příjmů státního rozpočtu hned několik zkreslení, která loni ne- byla přítomna, nebo alespoň ne v takové míře. Samo minister- stvo financí uvádí, s čímž lze souhlasit, že „meziroční pokles přebytku je způsoben mimo- řádnými vlivy – předzásobením tabákovými výrobky, zadrže- nými odpočty DPH a příjmem z  aukcí kmitočtů pro LTE v únoru loňského roku“. Zadruhé, pohled na  data za uplynulá léta (konkrétně na  data od  roku 2005), na- povídá, že loňský rok – ten, s nímž se letos porovnáváme – byl poměrně výjimečně pří- znivý. Saldo státního rozpočtu vykázalo kladné hodnoty v pěti ze šesti měsíců loňského prv- ního pololetí a  do  záporné- ho pásma se  trvale dostalo až v posledních pěti měsících roku. To je úkaz v uplynulé době docela ojedinělý. Vždyť posledním rokem, v němž po- čet měsíců s kladným saldem dosáhl alespoň šesti, byl rok 2007, tedy poslední rok před propuknutím světové finanční krize. Jinými slovy, ačkoli Babiš nečelí dopadům finanční krize tak intenzivně jako jeho před- chůdci, zatím nelze říci, že by hospodařil hůře než oni. Pokud zohledníme tuto sku- tečnost a pokud budeme realis- tickypředpokládat,že meziroč- ní pokles je dán opravdu spíše jednorázovými a přechodnými faktory, pak včera zveřejněná čísla nedávají mnoho důvodů ke znepokojení. Nelze však zapomínat, že za celý loňský rok skončil rozpočet ve schodku 77,8 mi- liardy korun, a to při rozpoč- tovaném schodku 112 miliard. Předloni zase vykázal závěreč- ný účet minus 81,3 miliardy při rozpočtovaném deficitu sto miliard. Na letošní rok je opět rozpočtován deficit sto miliard korun. Fakt, že únorový údaj zaostává za loňskými únoro- vými výsledky, zatím vůbec nevylučuje ani to, že konečný rozpočtový schodek bude opět výrazně „podstřelen“. I když pravděpodobnost tohoto „pod- střelení“, které může kladně působit na vnímání českých veřejných financí globálními investory a ratingovými agen- turami, je letos zatím evidentně nižší než loni. To je v tuto chvíli jediný závěr, který lze zodpo- vědně pronést. Autor je hlavním ekonomem společnosti Roklen Lukáš Kovanda tvář dne glosa Kresba Milan Kounovský Foto čtk

https://ledrab.com/

www.e15.cz Petr Kolman Dlouhodobě mě trápí, jakou ostudu dělají naší zemi ně- kteří směnárníci bezostyšně okrádající turisty. Jde zejmé- na o pašáky z Prahy. Euro za 14 i méně korun pro ně není problém. Za nevyžá- danou mapu Prahy „zdar- ma“ k účtu jakoby mimoděk připočtou třeba 150 korun. A podobně. O prohnaných pražských směnárnících píší i bedekry. Někdo řek- ne, že turista by musel být hlupák, aby své euro prodal za 13 korun. Jenže směnár- níci používají různých lstí. Na ceduli uvádějí korektní kurz, turista přijde v dobré víře měnit a následně dosta- ne za euro 13 korun. Když se ozve, uslyší historku o VIP kurzu, na nějž by dolnora- kouská babička dosáhla, po- kud by si vyměnila alespoň 20 tisíc eur. Přivolaná poli- cie, pokud ji turista vůbec zavolá, málokdy co zmůže. Maximálně okradeného od- kážena správnířízeníu ČNB. Centrální banka se o nápra- vu snaží – stoupá počet kon- trol i pravomocně uložených pokut. Ale pořád je to málo. Tato oblast bohužel dlouho stála na pokraji zájmu. Což je vzhledem k počtu agend centrální banky celkem po- chopitelné. V dnešní době velkých slov o zeštíhlování veřejné správy může znít volání po  zvýšení počtu příslušných pracovníků ČNB kacířsky, ale myslím, že z dlouhodobého hlediska by se to vyplatilo. Vždyť ko- lik turistů už se k nám nikdy nevrátí, protože byli okrade- ni směnárníky? Posílení by mohlo být jen dočasné, pro- blém by časem opadl. Určitě by stálo za legislativní úvahu i opatření, podle nějž by po vzoru jiných států mohli směnárníci prodávat měnu podle kurzu lišícího se maxi- málně o 10 nebo 15 procent od středového kurzu vyhla- šovaného ČNB. Trh bohužel nevyřeší všechno, i když by bylo hezké, kdyby tomu tak bylo. Autor je právník, pedagog a člen rozkladové komise ČNB Deník E15 utváříte i vy, naši čtenáři. Těšíme se na vaše dopisy a e-maily. Zasílat je můžete na nazory@e15.cz Maďarský bankovní guláš hořkne mnohými riziky zahraniční komentáře jak to vidí pište nám Trpělivě a pragmaticky Pro vládu, která je švorc, je vždycky náročné uspokojit své věřitele i voliče. Dopis řecké Syrizy ministrům euroskupiny byl seznamem pragmatických ústupků zabalených v ideologické vzpurnosti. Jeho tón je však veskrze rozumný a představuje vítaný návrat od ne- reálných slibů, které Syriza dala svým voličům. Nicméně chladná odpověď od MMF a ECB, zbylých dvou věřitelů, jejichž uskupení už Řekové nechtějí říkat trojka, ukazuje, jak moc byla narušena důvě- ra během třaskavých jednání. ECB rozumně nechala většinu vyjed- návání na euroskupině, nicméně neodolala pokušení upozornit na slabiny řeckých slibů. Poněkud tajemně psala o potřebě „stabi- lizace finanční kultury“. Tyto i další šťouchance ukazují nefunkční podstatu vyjednávání. Vágní řeči řecké strany a nevypočitatelná agrese částí euroskupiny zničily víru v jakýkoli příslib, který není přikován v detailně sepsané formě, dodán ve třech vyhotoveních a podepsán krví. Nezávislí vyšetřovatelé Boris Němcov a Vladimir Putin byli dlouho protivníky. A dlouho se zdálo, že Němcov bude nástupcem Borise Jelcina. Nestalo se a po Putinově nástupu se Němcovovi zavřely cesty k vedou- cím pozicím. To ale v žádném případě neznamenalo konec jeho kariéry. Stal se jedním z vůdců opozice, kritizoval ruské angažmá na Ukrajině, byl tváří nesouhlasu s Putinem. Nyní se musí vyšet- řovat ve všech směrech a místech včetně Putinova okolí. Můžeme sice argumentovat, že Putin nemá z této vraždy žádný prospěch, tudíž logicky nemá smysl podezírat jeho okolí. Ale nepřátelství má s logikou málo společného. I když Putin označil vyšetření vraždy za svou prioritu, stěží můžeme čekat, že se bude hledat i v jeho okolí. Přitom je třeba získat jistotu, že Putinovo chování neovliv- ňuje touha po pomstě. Proto by bylo dobré svěřit vyšetřování do neutrálních mezinárodních rukou. Lidé jako Čarnogurský nejsou na naší straně Když se říká, že Rusko vede s EU informační válku, většinou přita- káváme. Ale jako by nám nedocházelo, že v této situaci bychom se měli chovat podle toho, že ji nazýváme válkou. Ve válce se bo- juje, snažíme se porazit nepřítele. V žádném případě mu nedává- me do rukou naše zbraně. V informační válce jsou zbraní média. Jeden příklad: ještě před rokem obcházel Ján Čarnogurský média jako prezidentský kandidát, proto nám dnes připadá nevkusné zařadit jej do kolonky veřejný nepřítel. Ale tím Ján Čarnogurský je. Díky své minulosti má zdání vysoké autority, a tak účinně šíří bludy o Západu, Ukrajině a Rusku způsobem, který je typický pro putinovskou propagandu. Za deset minut ze sebe dokáže vysypat tři protizápadní a protiukrajinské emotivní historky, jejichž detaily si sice úplně přesně nepamatuje, ale „dají se najít na internetu“. I zdatného moderátora po chvíli bez problémů dostane tam, kam chce – do debaty na úrovni „jsou na to různé názory“. Směnárny pro ostudu Již nějaký čas poutají v Maďarsku mezinárod- ní pozornost poněkud kontroverzní opatření vlády Viktora Orbána vůči tamnímu bankovnímu sektoru. Speciál- ní zdanění zisků a povinnost kompenzovat domácnostem vyšší náklady spojené se splá- cením úvěrů v cizích měnách činí z maďarských bank dojnou krávu fiskální politiky vlády. Není proto divu, že řada glo- bálních finančních skupin Ma- ďarsko opouští, což se promítá do  oslabení konkurence na tamním bankovním trhu. Peníze firmám Nyní přicházejí maďarští poli- tici s dalším bezprecedentním krokem. Jeho proklamovaným cílem je podpora maďarské ekonomiky. Té se má podle představ vládních politiků do- cílit tak, že maďarská centrální banka (NBH) od poloviny břez- na otevře komerčním bankám přístup k půl bilionu forintů, které komerční banky překlo- pí do financování úvěrů pro malé a střední podniky. Tento státní funding pro banky bude zcela zadarmo, banky samotné ovšem smějí na úvěry pro kli- enty uplatnit maximální marži ve výši pouhých 2,5 procenta. Až potud celkem v pořád- ku. Poskytování dlouhodobé likvidity bankovnímu sektoru, případně i likvidity podmíně- né zvýšením jeho úvěrové angažovanosti, je v současné době ve vyspělém světě do- cela běžné. Stačí si vzpome- nout například na program TLTRO z dílny Evropské cen- trální banky. Bankám do zelí Co je ale v programu maďar- ských centrálních bankéřů zcela novým fenoménem, je přenos části úvěrového rizi- ka z komerčních finančních ústavů na  centrální banku. NBH totiž bude podle plánu ručit za každý úvěr poskytnutý v rámci zmíněného programu až do jeho poloviční výše, ma- ximálně pak do 2,5 procenta celkového objemu uvolněných prostředků. Centrální banka se tímto krokem de facto sta- ne přímým věřitelem malých a středních firem, čímž bude nevídaně suplovat roli komerč- ních bank. Proč se NBH touto cestou vydává? Inu, zdecimované ko- merční banky nejsou ve svém stavu schopny samy zvýšit svou úvěrovou angažovanost vůči ekonomice. Vstup NBH do vod komerčního bankovnic- tví ovšem jen těžko zůstane bez nepříjemných následků. NBH musí počítat se zvýšením ope- račních nákladů při sledování a oceňování svého úvěrového rizika. Nejen to. Programy úvěro- vání malých a středních pod- niků téměř vždy po čase vedou ke zvýšení podílu nespláce- ných úvěrů, jejichž část bude muset pokrýt centrální banka ze svých zisků. To vše může negativně ovlivnit důvěru in- vestorů v maďarskou měnu, kterou spojují především s po- litikou centrální banky. Bez berliček Jaké poučení bychom si z ma- ďarského vývoje mohli vzít v Česku, kde naopak všech- ny velké banky bez potřeby státních berliček iniciovaly vlastní programy na úvěrová- ní malých a středních firem? Jde především o ukázku, kam až mohou zajít netržní zásahy vládní politiky do fungování bankovního sektoru. Těch jsme naštěstí prozatím zůstali ušetřeni a doufejme, že to tak zůstane i nadále. Autor je ekonomem UniCredit Bank Patrik Rožumberský

https://ledrab.com/

16/17 kultura Madonna vystoupí v listopadu v Praze Americká popová hvězda Madonna vystoupí 7. listopadu v rámci koncertního turné Re- bel Heart v pražské O2 areně. Koncert pořádá společnost Live Nation. Turné na podpo- ru stejnojmenného alba bude zahájeno 29. srpna v Miami. Zatím zpěvačka uvedla jen 35 termínů svých koncertů v Evropě a Severní Americe. Dorotheum na víkend chystá první velkou aukci Téměř tři stovky obrazů, soch a prací na papíře nabídne Dorotheum ve své letos první velké aukci v sobotu 7. března v pražském hotelu Marriott. Mezi největší lákadla patří obraz Václava Špály Pivoňky s vyvolávací cenou 900 tisíc korun. Dražit se budou také díla Jitky Válkové, Františka Ženíška, Václava Brožíka nebo Karla Černého. Cenu Kristian převezme i Alan Rickman Na zahájení Febiofestu 19. března převezme cenu Kristián za přínos světo- vé kinematografii britský herec a režisér Alan Rickman. V předpremiéře uvede svůj nový film Králova zahradnice s Kate Winsletovou v hlavní roli. Rickman, který ve snímku i hraje, tak bude oceněn vedle americké herečky Kim Nova- kové a oscarového Jeana- -Jacquese Annauda. Harrison Ford se vrátí v Blade Runner 2 Americký herec Harrison Ford si v pokračování kultovního sci-fi filmu Blade Runner po více než 30 letech zopakuje roli policisty Ricka Deckar- da. Potvrdili to producenti, kteří chtějí snímek o dalších osudech lovce humanoidních robotů začít natáčet příští rok. >čtk, sul krátce Martin Foret: Chtěli bychom vy ROZHOVOR Stanislav Šulc l Praha Komiks v  posledních dvou dekádách proží- vá v Česku mimořádné období, a to jak na poli edič- ním, tak i čtenářském a bada- telském. Přes několik pokusů postihnout dějiny tuzemské- ho komiksu z posledních let až nyní vyšly první komplexní dějiny shrnující vývoj této umě- lecké formy v českých zemích. „Do budoucna chystáme knihu věnovanou tomu, jak se obráz- kové seriály na českém území konstituovaly v 19. století,“ pro- zrazuje v rozhovoru pro deník E15 jeden z autorů velkolepých Dějinčeskoslovenskéhokomik- su 20. století Martin Foret. E15: Kdo první přišel s nápa- dem na takto opulentní dějiny československého komiksu? Na počátku bylo šťastné se- známení s Pavlem Kořínkem. Shodli jsme se, že bychom chtěli udělat nějakou pořád- nou seriózní práci o komiksu. K mapování dějin domácího komiksu jsme přizvali Tomá- še Prokůpka, který se tím už o  něco dříve začal zabývat soukromě, a Michala Jareše. Zkusili jsme štěstí s grantovou žádostí a podařilo se nám zís- kat grant na rozsáhlý výzkum. Když se začal rýsovat rukopis, hledali jsme nakladatele, které- ho jsme nalezli ve Filipu Tomá- šovi z nakladatelství Akropolis. Pokud výsledná publikace pů- sobí opulentně, je to právě jeho zásluha. E15: Podle jakého klíče jste si práci rozdělili? Tomáš Pro- kůpek se například zjevně soustředil krom jiného na nej- starší dějiny, vy zase máte na svědomí většinu kapitol o do- bové reflexi komiksů. Většinou jsme si jednotlivé kapitoly rozdělili podle toho, k čemu kdo z nás inklinoval. Zároveň jsme se snažili dr- žet kontinuitu, aby například všechny kapitoly o Čtyřlístku psal jeden člověk – v tomto případě konkrétně Pavel Ko- řínek. Ale na řadě kapitol jsme spolupracovali. E15: Došlo k nějakému stře- tu, že některou kapitolu chtěli dělat všichni? Žádný podobný střet si ne- pamatuji. Ve svých srdcovkách či věcech, které nás obzvlášť zajímaly, jsme se povětšinou vhodně doplňovali. E15: Stalo se vám, že po de- finitivním uzavření souboru jste ještě narazili na nějaký fenomén, případně autora, který by si zmínku zasloužil, ale už to nešlo? Samozřejmě! V  určitém okamžiku je ale na tuhle touhu dopisovat nové a nové objevy třeba rezignovat – jinak by kni- ha nevyšla nikdy. Ale myslím, že zatím šlo ve všech případech o drobnosti. Ostatně do kni- hy jsme napsali i kontakt pro čtenáře, pokud by věděli o ně- čem, co nám uniklo – například v okresních novinách. E15: Při samotné realizaci knihy jste pracovali s originá- ly, nebo kopiemi? Jaký je vůbec poměr materiálů – je většina dostupná jako originál? Mapovali jsme pouze ko- miksy publikované, takže jsme vycházeli jen z tisků – novino- vých, časopiseckých i knižních. Pokud jsme se dostali k něja- kým originálům, byl to pro nás spíše pomocný pramen. Obecně je ale originálů až na výjimky dostupných vlastně strašně málo. Redakce je au- torům často nevracely a mizely bůhví kde. E15: Při listování vaší kni- hou a  srovnávání s  podobný- mi knihami světovými musí čtenář uznat, že český komiks byl přinejmenším ve svých po- čátcích, a co se formy týče, na srovnatelné úrovni. Bylo tomu tak obecně, nebo to platí jen pro vrcholy v podobě díla Jose- fa Lady, Ondřeje Sekory a dal- ších velikánů? Myslím, že do druhé svě- tové války, přesněji do roku 1948, byl skutečně vývoj u nás srovnatelný s tím, co se dělo v jiných evropských zemích a že to platilo obecně, nejen u uvedených velikánů. České prostředí mělo jistě již tehdy svá specifika, ale těch dobově srovnatelných děl bylo vlastně docela dost. A třeba i zastoupe- ní překladových seriálů bylo v té době překvapivě bohaté. E15: Vzdalování světu tedy přišlo až s nástupem komunis- mu? Samotná druhá světová válka a především její druhá polovi- na byla spíše jistým zadrhnutím a po ní se ještě v zásadě navazo- valo na předválečné období. Tou výhybkou byl asi skutečně pře- devším ideologicky podezřívavý přístup ke komiksu za komunis- mu a jeho dominantní uklizení do dětských a mládežnických ča- sopisů. Během doby komunistic- kého panství v Československu se domácí komiks úrovně toho světového dotýkal jen výjimečně – například v tvorbě Káji Saudka nebo Jozefa Scheka. E15: Koho považujete za nej- důležitější osobnost českého komiksu minulého století? Ošemetná volba. U pováleč- né tvorby se asi nelze vyhnout očekávatelnému uvedení Káji Saudka, jehož tvorba byla vel- mi výrazná a jeho vliv na další generace tvůrců značný. Ale třeba v předválečném období by to nepochybně byli třeba již uvedení Lada se Sekorou. My jsme se pokusili vybrat 99 nej- významnější tvůrců domácího komiksu 20. století, výtvarníků i scenáristů, jejichž medailony nabízíme čtenářům v rejstříko- vém svazku knihy. E15: A která z osobností by si podle vás zasloužila větší pozornost, než která jí je aktu- álně věnována? Tady je odpověď o poznání jednodušší. To byl vlastně vel- mi smutný pocit, který se nás při práci na Dějinách držel po- měrně často – že by si ten a ten seriál zasloužil vydat, tvorba toho a toho autora představit detailněji, ta a ta tematická linka sledovat svébytně. Ale mám-li uvést jednu osobnost, tak už od četby prvních kapitol Tomáše Prokůpka o tvorbě On- dřeje Sekory jsem přesvědčen, že by si pozornost zasloužila jeho předválečná komiksová tvorba, především ta určená dospělým čtenářům. Ta je dnes vlastně neznámá a to je mys- lím velká škoda. Naším snem by bylo vydat nejen tuto Se- korovu tvorbu, ale navázat na Dějiny knižní edicí, která by představovala ty nejvýznam- nější seriály z 20. století. Zatím se nám však nepodařilo najít sponzora, který by tento náš sen chtěl podpořit. E15: Mezi slavnými posta- vami tuzemského komiksu najdeme i  několik velmi vý- razných žen. Je to svého druhu unikát, nebo to je ve světě běž- ný úkaz? Mapovali jsme pouze komiksy publikované, takže jsme vycházeli jen z tisků – novinových, časopiseckých i knižních. Obecně je ale originálů až na výjimky dostupných vlastně strašně málo. Redakce je autorům často nevracely a mizely bůhvíkde Foto profimedia.cz

https://ledrab.com/

www.e15.cz dávat klíčové komiksy 20. století Nemám to podložené žád- ným globálním výzkumem, ale myslím, že v tomhle ohledu domácí komiks nijak nevybo- čuje. E15:VašeDějinykončírokem 2000. Přinejmenším z pohledu čtenářské komunity ale právě tímto rokem boom když ne za- číná, tak stále výrazněji roste. Komiksová forma se dostává stále častěji do médií, vznikají webové komiksy/stripy, které už může vydávat doslova kaž- dý, komiksovou podobu dostá- vají i reklamy a další formáty. Odráží se tento boom i v kate- gorii autorského komiksu? Myslím, že se nedá úplně mluvit o nějakém boomu. Do- mácí komiksová produkce po roce 2000 ani tak neroste, jako se výrazně proměňuje. Kvan- titativně původních domácích komiksů vychází vlastně asi méně než třeba za normaliza- ce, ale jsou víc vidět, protože nejsou schované někde v no- vinách a časopisech, ale mají podobu třeba právě těch au- torských komiksů knižních – to je naopak fenomén, který je po roce 2000 mnohem výraznější, zatímco z periodik se komiks spíše vytratil. E15: Bude se váš autorský tým této době věnovat někdy bezprostředně? Asi spíše ne, a to přinejmen- ším ze dvou důvodů. Jednak myslíme, že pro adekvátní zhodnocení je třeba nějaký časový odstup. A také je tu problém odstupu osobního, protože po roce 2000 už jsme v komiksovém dění u nás něja- kým způsobem namočení. E15: Co chystáte do budouc- na? Pro nejbližší dobu připravu- jeme dvě publikace. První by měla být jakýmsi úvodem do teorie komiksu – má pracovní název V panelech a bublinách a měla by vyjít na konci letoš- ního roku, opět v nakladatel- ství Akropolis. A  pak jsme se pustili proti proudu času a chystáme další historickou knihu – s moderní nadsázkou řečeno prequel – věnovanou tomu, jak se obrázkové seri- ály na českém území konsti- tuovaly v 19. století, tedy před tím, co sledujeme v Dějinách československého komiksu 20. století. Recenzi Dějin československé- ho komiksu 20. století čtěte v zítřejším vydání deníku E15 Do druhé světové války, přesněji do roku 1948, byl skutečně vývoj komiksu u nás srovnatelný s tím, co se dělo v jiných evropských zemích. Platilo to obecně, nejen u velikánů, jako byli Lada či Sekora Foto univerzita palackého

https://ledrab.com/

18/19 strategie Praha | Raiffeisen stavební spořitelna startuje začátkem března novou kampaň, kterou podporuje úvěrový produkt Rekopůjčka. Autorem zcela nového konceptu je agentura Saatchi & Saatchi, která na za- čátku roku vyhrála výběrové řízení. Raiffka s ní po třech le- techopouštíčistěkreslenýsvět a přivádí na scénu bláznivého kutila, který své bydlení rekon- struuje podobně bláznivě jako Pat a Mat. Letitý maskot spoři- telny Felix, který vzešel z dílny předchozí agentury Klan, ale nikam nemizí a svými radami v reklamě vyvažuje nešikovné- ho amatéra. „Češi jsou národem kutilů a ve spoustě případů ne tak ledajakých. Právě téma samo- Filip Winter | Praha To se  to marketingovým učebnicím radí: Najděte mezeru na trhu, vyrobte produkt, dejte mu skvělý název a rozjeďte reklamu. Jenže práv- níci vám vzápětí řeknou, že zvo- lený název je již obsazen. Když hledáte příhodné jmé- no pro svůj nový výrobek, znovu a znovu zjišťujete, že žádný sluš- ný název pro váš produkt není volný či právně bezpečný. Tuto situaci zavinil systém ochran- ných známek. Systém užitečný a stále funkční, nicméně poně- kud již narážející na limity roz- vinutých ekonomik a trhů. Těsný systém Když naši pradědové před více než sto lety systém ochranných známek vymysleli, jejich skvě- lé úmysly stály na jednoduché myšlence: zboží je stále více, trh je stále vzdálenější výrobcům – a protojeprozákazníkydůležité vědět, od koho ten či onen vý- robek pochází. Výsledkem byl logický systém, v němž si každý může zvolit a zaregistrovat svou unikátní značku a tou označovat své zboží; nikdo jiný pak již ne- smí stejnou značku používat. Jenže století uběhlo a systém ochranných známek začíná být poněkud těsný. V čem tyto pro- blémy nejčastěji spočívají? Soudní start-up Často se děje, že starší výrobci a majitelé ochranných známek přirozeněhledíbránitkonkuren- civšemizpůsoby,a proto,byťi jen účelově, napadají nové známky. A investujte do uvedení nového názvu na trh, když nemáte jeho ochrannou známku jistou! Spor o přihlášku ochranné známky včetně navazujícího soudního řízení může trvat dobrých pár let,a takkaždýzačínajícívýrobce pochopitelněradějihnedcouvne – a hledá další název. Některé rafinované etab- lované firmy si s chutí udržují ochranné známky pro výrobky, které nevyrábějí a nikdy vyrá- bět nebudou, anebo si udržují přímo známky, které nepotře- bují a nepoužívají. Ano, zákon tomu zdánlivě brání, když dává každému možnost žádat vyma- zání neužívaných známek – ale začnete takovým rozvleklým nejistým sporem své nové pod- nikání? A tak raději hledáte nový název… Právní brzda Za  velmi škodlivé, až  nebez- pečné pro celý systém považuji registrace obecných označení. Více informací ze světa médií, reklamy a marketingu naleznete v aktuálním vydání měsíčníku Stavební spořitelna varuje před kutilstvím zvaného kutilství ve své nej- extrémnější podobě se stalo hlavním motivem naší nové kampaně, která ve velké míře pracujes nadsázkoua vtipem,“ vysvětluje Lukáš Kopecký, ře- ditel marketingu Raiffeisen stavební spořitelny. Televizní spoty parodují za- hraniční i domácí kutilské po- řady, kde zanícený moderátor a inovátor v jedné osobě pre- zentuje své vychytávky a provi- zoria. V prvních dvou spotech, které se objeví v průběhu jara na kanálech Novy a Primy, bu- deme svědky nekonvenční opra- vy sprchy a zateplování bytu. Kampaň poběží během března a dubna a kromě tele- vize ji podpoří také outdoor včetně atypických formátů bigboardu a tramvajové za- stávky, on-line a videoreklama a komunikace ve vlastní ob- chodní síti. Později se připojí i regionální periodika a roz- hlasové stanice. Nákup médií zajišťuje ZenithOptimedia. >pjn Jako Pat a Mat. Televizní spoty parodují zahraniční i domácí kutilské pořady Úskalí hledání názvu nového výrobku Ochrannou známkou až na vý- jimky nemůže být žádné obecné slovo, ale může jí být jen takové slovo či logo, které je dostatečně distinktivní,tedyschopnéodlišo- vat se od jiných. To je nesmírně významná podmínka, protože registrace obecného slova způsobí, že ho jiní už nemohou obchodně po- užívat. O splnění této podmínky přitom dbají známkové úřady: pro Česko Úřad průmyslového vlastnictví, pro EU obdobný úřad ve španělském Alicante. Uvažte na  příkladech se mnou,jakplněnítétozákladní podmínky kontrolují. Registro- vanou slovní ochrannou znám- kou v ČR jsou například slova „Dobrý den“ či „Dobrý otec“, stejnějako„Partychléb“.Evrop- ský úřad zase neváhal registro- vat slova „First minute“ či „Free from“ (tedy „neobsahuje“ – jak se těmto slovům má na obalu jiný výrobce vyhnout, již úřad nevysvětlil). A do jaké míry jsou distinktivní známky jako „Eco Auto“(EU)či„Zlatákniha“ane- bo „Žlutá kniha“ (Česko)? Známkové úřady jako by si neuvědomovaly, že registrací obecného slova jej fakticky pro ostatní účastníky trhu zakážou. Jistě, registrace by měla bránit jen použití stejného názvu pro jiný produkt, ale zákon tento zá- kaz snaživě rozšiřuje i na zákaz použití registrovaného označení v reklamě či zákaz pouhé mož- nosti jeho asociace. A tak ubo- hý začínající výrobce raději zas a znova hledá nový název… Jenže – použitelných názvů výrobků či služeb není na světě nekonečné množství. Myslím, že tak přichází doba, kdy – po- dobně jako v právu autorském – dorazí potřeba modernizace i do agendyochrannýchznámek. Jinak se z důmyslné posily ob- chodního pokroku stane po sto letech jeho důmyslná brzda. Autor je advokát se spe- cializací na marketingovou komunikaci Foto profimedia.cz Foto rsts 2x

https://ledrab.com/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ úterý 10. března 2015 8.30 - 16h The Prague British School škola Kamýk: K Lesu 558/2, Prague 4 škola Vlastina: Vlastina 500/19, Prague 6 www.pbschool.cz kariéra & vzdělání inzerce A150000541 Chvíli to sice trvá, než slovníky, učenci a pozo- rovatelé jazyka sestaví své seznamy nejzdařilejších nových slov uplynulého roku, ale výsledky už máme. Pokud tento sloupek sledujete víc, než je zdrávo, možná vám neuniklo, že vloni jsem takovýto sloupek nezařadil. To proto, že žádná zajímavá nová slova nebyla, snad s jedinou výjimkou výrazu „twerking“, které označuje tanec, jehož provedení je velmi nápadně sexualizované, byť tanečníci maně připomínají nešťastníky třoucí zadnicí o strom, aby se zbavili roupů. Loňský rok se ukazuje být zajímavější. Pro oxfordský slovník je slovem roku „vape“, sloveso odvozené od slova „vapor“ (pára), tedy ve významu kouřit elektronickou cigaretu. V těsném závěsu za ním se ocitlo slovo „selfie“ (už české slovo) pro ony všudypří- tomné obrázky, kdy si lidé fotí s použitím mobilních telefonů sami sebe a vyvěšují snímky na Facebooku. To vedlo dál k hotové smršti podobně utvořených slov jako například „legsie“ označující portrétová- ní vlastních nohou, „couplie“ angličtina na rovinu Nová slova v roce 2014 Darren Crown (od slova „couple“ čili pár), jež označuje snímek vaší dvojice, a „gelfie“ (písmeno G pro „gym“ neboli posilovnu) zachycující vaši potem zalitou maličkost v posilovně ve chvíli, kdy jste v nejlepší ráži a mů- žete se blýsknout i nějakým tím svalem. Pak tu máme nové sousloví „selfie stick“, což je nová vychytávka, s kterou si podržíte mobilní telefon tak, abyste svůj autoportrét měli nafocený z co nejlepšího úhlu. Z oblasti mezilidských vztahů doplnily slovníky nakladatelství Cambridge výraz „sigother“, splynutí původního sousloví „signifi- cant other“ jakožto označení pro osobu, která není vaším manželem či manželkou, ale znamená víc než jen pouhého přítele/přítelkyni. Pokud jde o činnosti, „binge-watching“ (binge — zde ve významu v jednom kuse) se nyní používá pro popis sledování televizního seriálu, který jste si stáhli do počítače, jeden díl za druhým, od čehož se dlouhé hodiny nedokáže- te odtrhnout. Umím si živě představit, že tato činnost je dnes natolik rozšířená, že si samostatný odkaz ve slovníku zaslouží. Tlak, kterému jsme vystaveni v zaměstnání, nám zase dal způsob stravování „al desko“, což je slovní hříčka se stolováním al fresco (pod širým nebem), v tomto případě to však znamená jíst u svého pracovního stolu. A pokud by vám snad během jídla nějaké to sousto upadlo na podlahu, pak „five-second rule“, mýtus o tom, že když jídlo na zemi neleželo déle než pět vteřin, nestihly ho napadnout žádné bacily, má v oxfordském slovníku rovněž svůj samostatný odkaz. A nakonec tu máme nový slovníkový odkaz v kategorii „Jen v USA“. Jedná se o „tur- ducken“ (česky krokař), pokrm ze země nechutně obézních — krocana (turkey) nadívané- ho kachnou (duck), která je nadívaná kuřetem (chicken). Už jen přečtením posledních řádků jste přibrali odhadem dobrého půl kila. Ptejte se a diskutujte s autorem sloupku na crown@mf.cz lidé Změnilo se něco ve vaší společnosti? Pište nám na lide@e15.cz Jaroslav Havelka Proxy – Audit Byl jmenován partnerem auditu a prokuristou. V oblasti auditu působí od roku 2001. Jako statutární auditor se zaměřuje zejména na audity obchodních a výrobních společností, ověřo- vání reportovacích a konsolidač- ních balíčků sestavených podle požadavků mateřských společností a podle IFRS a dále na vnitropod- nikové procesy a vnitřní kontrolní systémy klientů. Ve firmě Proxy-Audit pracuje od roku 2007. Václav Matoušek Lordship Nastoupil na pozici výkonného ředitele se zodpovědností pro Českou republiku a Slovensko. Do Lordship přišel po více než sedmiletém působení ve společnosti Skanska Commecial Development Europe. Dříve pracoval také ve společnostech Siemens či Fujitsu. Je absolventem ČVUT v Praze. Petr Svoboda CBRE Stal se vedoucím oddělení financování komerčních nemovitostí pro střední a východní Evropu. Do společnosti CBRE přišel z KB, kde působil šest let v pražském týmu financování nemovitostí. Předtím pracoval čtyři roky v Bank of Ireland v Dublinu. Studoval irský Sligo Institute of Technology. Mills Kirin Wolf Theiss Byl povýšen z pozice seniorního advokáta na post counsel. Má zkušenosti s poskytováním právního poradenství ve všech oblastech korporátního bankovnictví. Pravidelně také zastupuje private equity fondy při financování úvěrů a zabývá se i financováním projektů. Před příchodem do Wolf Theiss (2013) pracoval v advokátních kancelářích DLA Piper Weiss-Tessbach (Vídeň), CMS Cameron McKenna (Praha) a Gilbert + Tobin (Sydney).

https://ledrab.com/

otázka na 3. 3. Flyboard. K turistickým lákadlům v egyptském středisku Ain Sokhna, které leží zhruba padesát kilometrů východně od Káhiry, se nově zařadil flyboard. Trénovaní borci se na speciální plošině s vodními tryskami dostanou do výšky až devět metrů a nad hladinou se pohybují rychlostí až patnáct kilometrů za hodinu. 20 nakonec www.e15.cz výročí týdne Příběh HSBC – Z Hongkongu až na konec světa Symbolizujeglobalizacia nadná- rodní kapitál. Možná je největší bankousvěta.Prokazatelnětedy alespoň byla podle množství ak- tiv. Řeč je o bankovní a finanční instituci HSBC. První pobočku otevřela v Hongkongu 3. břez- na 1865, takže právě oslavuje 150. narozeniny. O měsíc poz- ději následovala druhá pobočka v Šanghaji. Tím se vysvětluje i  název The Hongkong and Shanghai Banking Corporation alias HSBC. Banku založil a pojmenoval Thomas Sutherland, vedoucí jedné z  lodních společností, které zajišťovaly obchod podél čínského pobřeží. Ačkoli ten- to Skot nikdy neměl bankovní účet, pozoroval vzestup poptáv- ky po  bankovních službách. Význam Hongkongu jakožto centra obchodu stále stoupal a s tím rostly i potřeby obchod- níků. HSBC se rozhodla vyjít těmto požadavkům vstříc. Mezi členy zakládajícího výboru byli zástupci z Anglie, Indie, Německa, Norska, Skot- ska i z USA. Bankovní služby se soustředily především na fi- nancování obchodu, ale HSBC v Thajsku či Japonsku pomáha- la se zaváděním jednotné měny a dosud vydává hongkongské bankovky. Následovalo zastou- pení v Jokohamě, Kalkatě, Sai- gonuneboManile.Z Čínybanka financovala vývoz čaje a hedvá- bí, z Indie bavlny a juty, z Viet- namu rýže a hedvábí, z Filipín cukru. Deset let po založení již měla první americkou poboč- ku v San Francisku. V roce 1888 byla v Thajsku dokonce první bankou v zemi, k zákazníkům patřili tamníkrálChulangkorn. Na konci devatenáctého století již byla banka nejvýznamnější finanční institucí v Asii. Na firmutěžcedolehladruhá světová válka. Většina poboček byla zavřena a vedení se už ne- vrátilo z japonské internace. Poválečné roky obnovy tak za- čínaly takřka na zelené louce. Bancenepřálaanizměnarežimu v Číně. Mezitím se však Hong- kong stal světovým finančním centrem. Banka v roce 1986 ote- vřelana původníadreseQueen’s Roadcentrálu,fotogenickýmra- kodrap od slavného architekta Normana Fostera. V roce1991nákupemMidland Bankexpandovalana britskýtrh a sídlo nově vzniklého holdingu se muselo přestěhovat do Lon- dýna. HSBC se tak definitivně etablovala jako globální kolos působící v 85 zemích. >mec anketa ne ano 18 % 82 % Je podle vás hnutí ANO demokratickým uskupením? Žijete v domě zatepleném polystyrenem? a) ano l b) ne, ale zateplení se chystá l c) ne hlasujte na foto dne t i rá ž E15, deník pro ekonomiku a byznys | Vydává Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 Internet www.e15.cz | Ředitel divize Euro E15 Tomáš Skřivánek | Šéfredaktorka Tereza Zavadilová |  Zástupci šéfredaktorky Martin Čaban a Stanislav Šulc | Šéfkomentátorka Jana Havligerová | Vedoucí vydání Kateřina Baumgartnerová a Jiří Kubec | Šéfredaktor E15.cz Jiří Holuša | Redakce Zuzana Faltová, sekretariát | redakce@mf.cz, tel.: 225 276 461 | Generální ředitel vydavatelství David Hurta | Inzerce David Korn, obchodní ředitel | korn@mf.cz, | Distribuce a výroba Soňa Štarhová, ředitelka I starhova@mf.cz,  | Marketing Hana Holková, ředitelka | holkova@mf.cz, | Kontakt na zaměstnance prijmeni@mf.cz | Číslo registrace deníku E15 – MK ČR E 17948, ISSN 1803-4543 | deník E15 vychází od listopadu 2007 každý pracovní den | Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí | Tisk Europrint a. s. | Předplatné Postservis, predplatne.mf@cpost.cz, 800 300 302 | Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC, člen IF ABC Foto reuters 150 let uplyne dnes od založení obří bankovní instituce HSBC

https://ledrab.com/

xxxxxxxxxxxx speciál speciál reality

https://ledrab.com/

II/III Na  investiční trh českých ne- movitostí vstupuje stále více lokálních privátních investorů, kteří se potýkají s nedostatkem inves- tičních příležitostí v  jiných sektorech, kde by zhodnotili nebo spíše uložili své prostředky. Investování do výnosových nemovitostí je považováno za  konzer- vativní typ investice, kam se prostředky ukládají ve  střednědobém až  dlouho- dobém horizontu.Jednouz hlavníchvý- hod investování do nemovitostí je jejich protiinflační charakter, jelikož se nájmy každoročně indexují a tím drží investo- rovi hodnotu majetku. Asset manager Investoři, kteří neznají nemovitostní trh v České republice, jednotlivé segmenty trhu (kanceláře,obchodní centra,malo- obchodníparky,hotely,skladovacía vý- robní haly a tak dále) a situaci na něm, by si měli k  takovéto akvizici přizvat odborníka. Ten by je měl provést celým procesem a upozornit na možná rizika v daném segmentu a zejména pak udě- latdetailní analýzu u konkrétnínemovi- tosti, jak se bude odvíjet její výkonnost a hodnota do budoucna. Tatoodbornáanalýzase dápřirovnat ke koupi auta z autobazaru, kde hodno- tíme kvalitu vozu laickým pohledem. Vidíme například odřený lak, ošoupané sedačky,najetékilometry, nicméněčas- tosina prohlídkupřizvemei svéhoauto- mechanika, aby nám důkladně prověřil stav vozidla a upozornil na možná rizi- ka, se kterými budeme muset napříště počítat. Roli takovéhoto poradce (au- tomechanika) hraje v  oblasti komerč- ních nemovitostí asset manager, který se většinou o funkčnost daného aktiva v budoucnu stará. Ten klientovi dokáže zaštítitcelýprocesa provésthobezzby- tečných rizik danou investicí, přece jen jde o nemalé částky. Čeho všeho se  tento proces týká? Nastavení a  zajištění celého procesu akvizicevčetněfinancování,analýzyná- jemních smluv (break option, indexace, Investování do nemovitostí – rada může být nad zlato  opce, povinnosti pronajímatele), ana- lýzy dodavatelských smluv, leasingové strategie na  prázdné nebo uvolňující se prostory, kontroly a nastavení proce- sů v  budově včetně funkčnosti správy budovy. Vlastník či investor, který není v  dennodenním kontaktu s  budovou a  průběžně nedostává zpětnou vazbu od nájemců, tak není schopen odstra- nit některé neduhy a zlepšit fungování, a  tedy i  výkonnost budovy samotné. V současné době nehraje již hlavní roli jenom výše nájemného, ale celkový ser- vis a reakční doba, kterou nájemce do- stává od pronajímatele. Důležité otázky Jednou z rolí asset managera při akvizici nového projektu je vyhodnocení poten- ciálních rizik daného objektu. Musí si klást a zodpovědět řadu dotazů.Kupuje se projekt již do současného portfolia? Pokud ano, tak jak ho ovlivní? Je rea- litní segment, do kterého chce investor vstoupit, zajímavý? Jaké jsou predikce vývojetohototrhu?Jakájeodhadovaná výšenájmů,obsazenost,poptávkaa pak nabídka v okolí? Tyto informace budou významně ovlivňovat budoucí hodnotu nemovitosti,a tedyi samotnouinvestici. Uvedu příklad, kdo před 20 lety vlastnil výrobníobjektna fritovacíhrnce,takmu nemovitost vynášela, protože šly velmi dobře na odbyt. V dnešní době fritovací hrnce již nejsou tak v módě a není o ně tak velký zájem jako před lety, a tudíž se výroba zmenšila nebo úplně uzavřela a objektse muselzrekonstruovatna jiné využití. Takovýto vývoj má značné do- pady na hodnotu nemovitosti, protože se předpokládalo, že bude mít stejnou výkonnost i v budoucnu. Lokalita a dispozice Podobný dopad na výkonnost obchod- ních center může mít i zvažované legis- lativní nařízení o jejich uzavření během svátků. Podobné budoucí výkyvy v hod- notě nemovitosti by měl asset manager co nejvíce minimalizovat a  díky hlubší analýze objektu nastínit možné alter- nativní využití do budoucna. Z tohoto pohledu jsou nejdůležitější dvě analýzy. První se samozřejmě bude týkat lokality daného objektu a druhá vnitřní dispozice a  efektivity členění objektu. Dispozice jednotlivých podlaží, spolu s kvalitou konstrukce a celkovým zhotovením objektu tvoří hlavní rozdíly v  určování budoucí výkonnosti v  dané lokalitě. Všichni známe cenové mapy, alejevelkýrozdílv hodnotěa výkonnosti dvoubudovumístěnýchve stejnélokali- tě, kdy jedna je dispozičně dobře řešena a  dá se  případně v  budoucnu snadno přeměnitna jinýúčel,kterýudržíhodno- tu vložené investice, a tou druhou, která má neefektivní dispozici a dá se špatně použít pro další účely.Výkonnost těchto dvou budov se může lišit i v desítkách procent. Příkladem z  poslední doby, jak je důležité zvolit správnou strategii, může být případ luxusních potravin Ju- lius Meinl v centru Prahy, které musely být po několika měsících s velkou ztrá- tou uzavřeny. Zdeněk Hausvater, asset manager, Palmer Capital Foto včetně titulní strany profimedia.cz

https://ledrab.com/

speciál reality Tržní ceny bytů, rodin- ných domů i pozemků v závěru loňského roku mírně stoupaly. Uvádí to Hypoteční banka ve svém HB Indexu, který pravidelně zveřejňuje od roku 2011. Stabilní růst cen loni zaznamena- ly hlavně byty. HB Index u  bytových jednotek vy- kazoval po celý loňský rok mírný růst, který meziročně dosáhl 4,2 procentní- ho bodu, a překročil tak i nízkou infla- ci. „Motorem zvyšování cen bytů byl vývoj v Praze a ve středních Čechách. Ve  4. čtvrtletí loňského roku se  růst cen v Praze mírně zpomalil a největší- ho nárůstu bylo dosaženo ve  Středo- českém, Olomouckém a  Plzeňském kraji. V ostatních krajích se pohyboval do  jednoho procentního bodu. Vývoj cen u  starších zděných i  panelových bytů byl prakticky shodný. K největší- mu růstu došlo v  kategorii malomet- rážních bytů. V Praze se pak dobře pro- dávaly byty v  nových developerských projektech, což vyvolalo i mírný nárůst cen nových bytů. Zájemce o  bydlení však oslovily i  dosud stavebně neza- hájené projekty. Toho využili někteří developeři, kteří nasadili i vyšší cenové relace a spoléhají se na pozitivní nála- du na trhu,“ komentoval výsledky Petr Němeček, ředitel nemovitostního od- boru Hypoteční banky. Průměrná tržní cena bytů ve 4. kvar- tálu dosáhla hodnoty indexu 97,4. Za  základní hodnotu indexu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Za celýloňskýrokpaknejvíczdražily rodinné domy, byť ve 4. čtvrtletí jejich ceny stouply jen velmi mírně. „Došlo tak k  očekávané korekci výraznějších nárůstů z  první poloviny loňského Pramen Hypoteční banka HB Index – pozemky indexová hodnota Pramen Hypoteční banka HB Index – bytové jednotky indexová hodnota čtvrtletí čtvrtletí HB Index: Růst cen rezidenčních nemovitostí překonal inflaci tepelnými čerpadly,“ vysvětlil Něme- ček. Meziročně rodinné domy zdražily o 6,6 procenta na hodnotu HB Indexu 105,8. Na konci roku nejrychleji rostly ceny pozemků. Obecně tak pozemky pokra- čovaly v dlouhodobém mírném zdražo- vání, když HB Index u nich stoupl mezi- ročně o 3,3 procenta na 119,4. „Pozemky představují nejstabilnější segment z re- zidenčních nemovitostí. Největší po- ptávkabylau pozemkůs výměrouokolo 800 metrů čtverečních. Co se  území týče, tak největší zájem je o  pozemky v zainvestovanýchlokalitáchna okrajích a  v  okolí větších měst, která poskytují dostatek služeb a pracovních příležitos- tí.Přesně opačná situace je pak u lokalit se špatnou dopravní dostupností,“ do- dal Němeček. HB Index je založen na  reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou tedy přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají napří- klad v  inzerátech realitních kanceláří či na  webech developerských firem. HB Index je zkonstruován s  využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. dna roku. Na  trhu přetrvávala poptávka po rodinných domech v okolí velkých měst, novostavbách v developerských projektech a projevoval se také stabil- ní zájem o dřevostavby. Zároveň došlo k nárůstu poptávky po rodinných do- mech v pasivním standardu, a to i díky podpoře z  dotačního programu Ze- lená úsporám, a po domech s úspor- ným způsobem vytápěním například Foto profimedia.cz

https://ledrab.com/

25

https://ledrab.com/