ETM 3/4 2014http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

âasopis ETM najdete na internetu:www.etm.cz, e-mail:redakce@etm.cz, hala@etm.cz Odborn˘ magazín pro elektrotechniky, energetiky, projektanty, zájemce o silnoproudou elektrotechniku, podnikatele a investory v oborech elektro Roãník 24/2014 Cena 115 Kã/4,19 EUR 3-43-4 Inteligentní dům Nové testery FLUKE Variabilní LED svítidla Obecní dům v novém světle společnosti OSRAM

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

SVODI E BLESKOVÝCH PROUD A P EP TÍ www.citel.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

3úvOdník Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Milí čtenáři, dnes obzvlášť,si zasloužíte toto moje oslovení. Víte, že,je vůči Vám rád používám. Restart v redakci po od- chodu všech bývalých zaměst- nanců, ať již k tomu měli důvody jakékoli, trval o něco déle, než jsem předpokládal, a ještě ne v plné síle. Přesto jsem přesvědčen, že dostá- váte do rukou opravdu nádherný časopis, plný zajímavých a řekl bych, že dynamických informací, stačí se podívat jen na obálku, a přečíst první stránky časopisu, abyste se mnou souhlasili. K tomu pojmu nádherný časopis mě ne- vede samochvála, časopis tvoříte také Vy naši čtenáři, ale především první rozhovor, který je věnován krásné ženě, která se upsala advo- kacii a sportu, paní doktorce JUDr. Kateřině Radostové. Její odpovědi svědčí o tom, že je to mimořádně inteligentní žena, a jak sama píše, snaží se všechno si opravit sama. Tedy i například vypálené pojistky. Paní doktorka má v něčem také primát, který už jí nikdo nevezeme. Napsala Vám, našim čtenářům svůj recept na zamilované jídlo…tro- chuVás budu napínat, přečtěte si vše o něm, uvnitř čísla, a ještě lépe, zkuste podle nějVy neboVaše partnerky uvařit a svěřit se nám do re- dakce, jak Vám chutnalo. Stejnou radost mám z rozhovoru, který mi poskytl generální ředitel a předseda představenstva PREDistrubuce, pan ing. Milan Hampl. Pokud to již nemůžete vydržet, tak si otočte opět o pár stran dopředu, a uvidíte usměvavého padesátníka, jubi- lanta, který nám všem vyšel maximálně vstříc a podal mi na moje někdy hodně těžké otázky, fundované odpovědi. Dovíte se tak vše o zákulisí distribuční soustavy v našem hlavním městě. Mohu odpo- vědně říct, že jsem byl vstřícností pana předsedy představenstva a generálního ředitele, pana ing. Hampla, velmi pozitivně překvapen. To jen na první dojem, pak jsem si uvědomil, že stejně jako pan ing. Hampl, tak i já, jsme oba zasvětli život elektrotechnice a proto jsme si tak dobře rozuměli. V časopisu najdete tentokrát hodně novinek, věnovaných osvět- lovací technice, automatizaci, a dovíte se zkušenosti s řídícím inteli- gentním systémem FOXTROT z kolínského TECA a jeho praktickými aplikacemi v praxi. Rozšíření rubriky Zajímavosti pro projektanty, v tomto čísle, je mojí odměnou všem projektantům, kteří mě povzbu- zují denními návštěvami portálu www.proprojektanty.cz, kde se náv- štěvnost již pravidelně dostává na hranici 7 tis individuálních náv- štěvníků, a naplňuje moje představy o tom, že projektanti jsou, ne- bojím se říci elitou, která to všechno, co potom dokončují týmy odborníků v praxi, musí nejprve sami vidět ve svých představách a pak zpracovat v projekt, podle kterého se dílo realizuje a dokončí. Také občas s Vámi telefonuji, zvláště v těchto pro mne pořád ještě hodně náročných pracích na zajištění vydání všech časopisů, které vydávám. Jsem vděčný, za slova uznání, kdy mi vyjadřujete podporu, v mém úsilí nepřestát a nevzdát se.Vy kteří mne znáte dobře za celou tu řádku let, co jsme se setkávali ať již na seminářích s panem ing. Ho- nysem, Uhlířem, Melenem, Urbanem, Valenou, Dvořáčkem, a celou řadou tolika předních odborníků, kteří se vždy na setkání s Vámi stejně jako já poctivě připravovali, nebo na elektrotechnických výsta- vách a naposled na pravidelném setkávání revizních techniků v Kou- tech nad Desnou, Vy víte, že se nevzdám. Rád bych dokončil to, v co jsem věřil celý život, a nejvíce jste mne v tom utvrdili Vy, před čtyřmi roky, když jsme rozšiřovali řadu mnou vydávaných dalších odborných časopisů, aVy jste okamžitě zareagovali a projevili zájem o jejich ode- bírání. Omlouvám se tímto, Vám, kteří jste časopis dostali opožděně, a ještě v tomto vydání jako dvojčíslo,Věřím, že to, co jsem slíbil na za- čátku roku, při sestavování mediálního plánu, co nejdřív doženeme a časopisy budou opět vycházet měsíčně. Psal bych toho ještě hodně, ale přeji si, abyste se již začetli do prvních stran, časopisu, tak budu pomalu končit. Jen si Vám dovolím ještě doporučit tradiční rubriku o měřicích přístrojích, pokračování seriálu naších slovenských přátel o infračerveném záření, a také jsme těm z Vás, kteří rádi sledujete co je nového ve světě tabletů, iphonu, mobilu, IT technologii, a pod (ci- tuji, nápad jednoho našeho spolupracovníka, který mi řekl tak tam napište„ hraček“) vyšli vstříc a tuto rubriku výrazně také rozšířili, zatím pod názvem, na který jste zvyklí,„novinky a zajímavosti“. Tak tedy přeji Vám všem, milí čtenáři hezké čtení, nad stránkami nového čísla časopisu Elektrotechnický magazín a těším se s Vámi již brzy u dalšího úvodníku, v novém čísle, časopisu č.5, který již pomalu klepe na dvéře. Moje motto pro Vás. Je od neznámého autora. „Jsou lidé, kteří vstoupí do našich životů a rychle zase zmizí.Někteří však chvíli zůstanou a zanechají v našich srdcích své stopy a my už pak nikdy nebudeme stejní. “ Váš Ing. Pavel Hála vydavatel a šéfredaktor časopisu, hala@etm.cz Jedinečný význam Medzinárodného strojárskeho veľtrhu pre svet techniky prichádza v podobe už 21. ročníka. Znamená to tiež pries- tor a čas kde sa budú tento rok už 21. krát prezentovať inovácie, naj- modernejšie technológie či zariadenia. Na veľtrhu sa predstavia aj produkty zo sveta techniky, ktorých ciele sú oveľa ambicióznejšie než len obyčajná úžitková či priemyselná hodnota. Jedným z nich je vrtuľník v plnom rozsahu vyrábaný na našom území. Vrtuľníkom sa však zoznam zaujímavých exponátov nekončí. Tech- nológie optického skenovania a následného modelovania prostred- níctvom 3D tlačiarní, ešte donedávna len vízie budúcnosti, naberú reálne kontúry v pavilónoch A a F. Zážitky ako z budúcnosti umocní aj možnosť previezť sa v elektromobile a vyskúšať si casino robot. Ďalším dôkazom, že technické riešenia spájajú úžitok aj zábavu bude robot, ktorý čapuje pivo a vystavený bude tiež v pavilóne F. Konštruktérske umenie budú na Medzinárodnom strojárskom veľ- trhu demonštrovať aj študenti z Bratislavy svojou novou ekoformu- lou. Zaostávať rozhodne nebude ani takmer 400 vystavovateľov a spo- luvystavovateľov, ktorí zastupujú okolo 200 ďalších firiem. Výsta- visko v Nitre sa od 20. do 23.5. stane centrom prezentácie strojov, nástrojov, zariadení a technológií. Skoro celý svet sa na Agrokom- plexe zíde v podobe firiem z krajín ako Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko ale aj zo zámorských štátov ako napr., Japonsko čiTajwan. Rozlohou expozícií celkovo za- plnia výstavnú plochu viac ako 23000m2. MSV poskytuje najkvalit- nejšie a najlepšie podmienky pre sféru B2B marketingu medzinárodného významu v oblasti strojárstva a techniky na celom Slovensku. Tlačová správa MSV 2014: zážitky z budúcnosti už dnes

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

AkTuAliTy 5 Obecní dům v novém světle společnosti OSRAM 7 Praha se cvičně ponořila do tmy 8 CENA GRAND PRIX veletrhu For Arch 2013 pro systém Tecomat Foxtrot české společnosti Teco a. s. ROhhOvOR 9 JUDr. Kateřina Radostová 16 Ing. Milan Hampl ElEkTROEnERgETikA 13 Eaton získal dvě prvenství v anketě Produkt roku 2013 14 Plovoucí montér větrných elektráren Měřicí příSTOjE 20 Elektrické instalace pod kontrolou s Amprobe Telaris ProInstall 100 a 200 21 Nové přístroje Fluke 712B a 714B 22 Nové testery uzemnění Fluke ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy 24 Variabilní LED svítidla nejen pro kutily 26 Nová technologie přinese denní světlo i do uzavřených prostor 30 Přepěťové ochrany pro svítidla LED a jejich řešení firmou CITEL 32 Naše domácnosti začínají být inteligentní 33 Arraiolos, Portugalsko: 50% úspora energie na LED pouličním osvětlení 34 OSRAM představil nejnovější trendy v oblasti SSL 35 Systém řízení osvětlení Lightify 36 Revoluční prostorové regulátory 28 TEST OdbORné ZpůSObilOSTi AuTOMATiZAcE 37 Mít všech pět pohromadě 38 Nová komunikační brána 39 NOVé MODULy pro sběrnici CIB Common Installation Bus® 40 Novinky v komunikačních možnostech FOXTROTU 41 Výběr ze zajímavých referencí 44 Panasonic: Nová vlajková loď programovatelných automatů pOhOny, FREkvEnční MěničE 45 Danfos - frekvenční měniče 47 Danfoss představuje: VLT® DriveMotor FCP 106 a VLT® DriveMotor FCM 106 48 Aplikace s měničem NORD Z TEORiE pRO pRAxi 49 Meranie teploty (Časť 3) připOMEňME Si 52 Nejdůležitější základní pojmy světelné techniky nOvinky A ZAjíMAvOSTi 54 Společnost TP-LINK na veletrhu CeBIT 55 Zakřivené obrazovky 56 MagiCam S70 59 Moderní manažerské PTT vysílačky 4 ObSAh Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Z aktuálního čísla ETM

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

5AkTuAliTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 OBECNí DůM V NOVéM SVěTLE SPOLEČNOSTI OSRAM budiž světlo – ohleduplně a šetrně Osvětlení interiéru historických budov patří k velkým oříškům, tím spíše, že většinou vždy musí být konzultováno s pracovníky památ- kové péče. Při volbě vhodného osvětlení (světelných zdrojů) histo- rického interiéru je třeba mít na paměti, že světlo musí jednotlivým prvkům dodat krásu, lesk a podtrhovat jejich velkolepost a plastič- nost. Rozhodně jim také nesmí škodit složkami UV a IR záření nebo nadměrnou teplotou, kterou díky žhavému vláknu produkují kla- sické, příp. halogenové žárovky. Funkčnost osvětlení zkrátka vždy musí jít ruku v ruce s jeho šetrností k prostředí, kde je světlo použí- váno. V případě Obecního domu se dbalo rovněž na požadavky na úspory energií, zvýšení světelné pohody osvětlení interiéru a také na design. Většina svítidel v saloncích, na chodbách, v šatně či restauraci je ote- vřená a světelné zdroje tak musí plnit i funkci estetickou. Požadavek na co nejvěrnější tvarovou podobu s klasickými žárovkami tak byl stejně důležitý jako ten na podobné, či lepší světelné podmínky a pohodu. Nejpoužívanějšími světelnými zdroji byly v Obecním domě klasické žárovky s paticí E27, příkonem 60 W a klasickým baň- kovitým tvarem. Proto byla jako náhrada zvolena řada OSRAM LED retrofitů s názvem Parathom Classic s příkonem 10 W. Na mnoha místech bylo potřeba dodat náhrady za svíčkové žárovky se závitem E14 nebo žárovky s  poloviční velikostí baňky (tzv. kapkové). I v tomto případě našla své uplatnění řada úsporných LED světel- ných zdrojů OSRAM Parathom v čirém či matném provedení. Cel- kový objem spotřebované energie na světla se v Obecním domě každoročně šplhal do statisíců korun. Z celkově odebraného množ- ství 3,7 GWh, připadalo na světelnou energii v průměru cca 20 %, tedy téměř 740 MWh. Nové LED světelné zdroje spoří minimálně 80 %, což v celkovém objemu znamená úsporu téměř 600 MWh/rok. Při průměrné ceně elektřiny 4,64 Kč/kWh v roce 2012 to pak činí úsporu takřka neuvěřitelné 2,8 milionu korun ročně. úspory nejenom při provozu Důmyslný systém zajišťující snadnou výměnu světelných zdrojů na nepřístupných místech Obecního domu je založen na lanovodech, pomocí kterých se světelné zdroje spouštějí z těch nejvyšších míst až k zemi. Tato činnost již ale nebude na denním programu údržby. Životnost LED světelných zdrojů je 20 000 hodin, a tak se počítá kromě úspory na elektrické energii i s úsporou za servisní údržbu celého osvětlovacího systému. LED„žárovky“ jsou i mnohem odol- nější a méně náchylné na rozbití, než křehké žárovky. A oproti úsporným zářivkám neobsahují žádnou rtuť. pohled investora Celkem tři tisíce nových LED zdrojů již nyní osvětluje více než polo- vinu reprezentačních prostor, tak aby si návštěvníci mohli naplno vychutnat jejich dávnou krásu. „Samozřejmě, že nové osvětlení před- stavuje větší vstupní investici, nad kterou jsme chvíli váhali. Nakonec nás ale přesvědčily zcela jasné argumenty pro. Na prvním místě bych jistě zmínil, že se nám vynaložené náklady vrátí zpět v podobě pro- středků, ušetřených za elektrickou energii a následnou výměnu ne- funkčních zdrojů. Klasické žárovky byly v pořizovacích nákladech sice relativně levné, avšak jejich provoz z dlouhodobého hlediska byl o to nákladnější. Dále jsme při rekonstrukci museli zvažovat i ohleduplnost světelného zdroje na historické interiéry. Obecní dům totiž patří ke skvostům české architektury, a proto jsme volili takový způsob nasví- cení, který nebude pro historické prvky představovat žádné riziko Obecní dům patří již více než sto let k nejvýznamnějším budovám v praze. Stejně tak se více než 100 let společnost OSRAM řadí mezi přední výrobce světelných zdrojů.vzájemné spojení je proto doslova symbolické. Moderní technologie 6000 úsporných světelných lEd zdrojů OSRAM para- thom classic A, classic b a classic p rozzáří postupně téměř všechny prostory této historické bu- dovy v centru naší metropole. kromě snížení nároků na údržbu světelných zdrojů a zvýšení světelné pohody ušetří tímto krokem Obecní dům minimálně 600 MWh z průměrné roční spotřeby elektřiny za osvětlení.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

6 AkTuAliTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 a bude se nejvíce přibližovat stavu před výměnou světelných zdrojů,“ dodává ředitel Obecního domu v Praze, Mgr.Vlastimil Ježek. „Aspekt konzervace znamenající ochranu obrazů a vnitřní výzdoby hrál během plánování projektu relampingu důležitou roli. Nové LED řešení je značně šetrnější a citlivější než jiné umělé formy světla. Jsme rádi, že Obecní dům se může pyšnit jednou z nejvyspělejších technologií osvět- lování dneška,“ komentuje za společnost OSRAM Ing. Martin Petrou- šek. Již nyní si mohou návštěvníci užít krásu interiérů Obecního domu, umocněnou energeticky účinnými světelnými zdroji OSRAM, napří- klad ve vyhlášené francouzské restauraci, či v kulečníkovém sále nebo v  sále Vyšehrad. Kompletní výměna zbývajících zdrojů je potom rovnoměrně naplánována na celý průběh roku 2014, s jehož koncem by měla být ukončena také světelná rekonstrukce. S celko- vým počtem 6000 LED světelných zdrojů se bude v České republice jednat o jednu z největších ukázek hromadného přechodu z kon- venčních světelných zdrojů na ty nejúspornější. To vše navíc v ob- jektu pod dohledem památkové péče. Nové technologie mají do historických objektů vstup povolen. VýstavbuObecníhodomupodnítilPamětníspisMěšťanskébesedy,kte- rým jeden z nejstarších pražských občanských spolků vyzval vedení města ke zbudování důstojného střediska českého národního a spole- čenského života. Architekti vtiskli budově, která v základu nezapře in- spiraci historizujícím stylem s barokními prvky, organickou plnost a rytmickouvazbuproporcí,ježtakvýznamněinspirovalyArtNouveau. Zvláště čitelná je tato tendence v bohaté výzdobě, zejména ve štuka- turách a pracích v kovu, dominujících na nádherné markýze hlavního vchodu. Ing. Ellen Benešová marketing manager OSRAM E-mail: ebenesova@osram.cz použité náhrady světelných zdrojů: název OSRAM parathom OSRAM parathom OSRAM parathom OSRAM parathom classic A40 classic A60 classic p25 classic b25 Advanced Advanced Advanced Advanced Příkon 6 W 10 W 3,5 W 3,8 W Světelný tok 470 lm 810 lm 250 lm 250 lm Barva světla 2700 K 2700 K 2700 K 2700 K Průměrná doba života 20 000 hod. 20 000 hod. 25 000 hod. 25 000 hod. Patice E27 E27 E27 i E14 E14 Náhrada za zdroj Klasická žárovka Klasická žárovka Žárovka typu kapka Svíčková žárovka 40 W 60 W 25 W 25 W

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

7AkTuAliTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Simulované přerušení dodávek elektrické energie zorganizoval Magistrát hlavního města Prahy. Příprava trvala čtyři měsíce a po- díleli se na ní především bezpečnostní expert Andor Šándor a ge- nerál Jiří Šedivý. Město zároveň vše konzultovalo s odborníky na energetiku a zástupci složek integrovaného záchranného systému (dále jen„IZS“). Účastníci cvičení se sešli v osm hodin ráno na pražském magis- trátu, kde krizový štáb v čele s primátorem Tomášem Hudečkem úplný výpadek elektřiny trénoval. Do akce se zapojili hasiči, policie, záchranáři, armáda, ale také společnosti dodávající elektřinu, plyn nebo teplo či zástupci z pražského dopravního podniku. Pražskou energetiku zde zastupoval ředitel PREdistribuce Milan Hampl, ve- doucí sekce Řízení sítí Jiří Hradecký a vedoucí oddělení Provozní analýzy Pavel Siegl. Celodenní nácvik měl ověřit akceschopnost a reakci orgánů hlavního města Prahy, předávání informací mezi základními a ostat- ními složkami IZS, zajištění varování obyvatelstva a zároveň moti- vovat spoluobčany k pocitu zodpovědnosti za svou připravenost na zvládání takových situací. Scénář připravil Magistrát hl. m. Prahy a zněl následovně: silné bouřky a prudké elektrické výboje postupně poškozují rozvodny a vedení přenosové soustavy. Z provozu je vyřazena nejprve trans- formační stanice Malešice. Kvůli závadě na zapouzdřeném rozváděči 400 kV selžou snahy o náhradní napájení z rozvodny Chodov a také z rozvodny Řeporyje, kde spadla vlivem vichru plechová střecha na přípojnice. Sled událostí způsobí v jedenáct hodin večer úplný blac- kout na celém území Prahy a v západní části Středočeského kraje. Cvičení pokračovalo nasimulovanými událostmi, mezi které pat- řilo zastavení městské hromadné dopravy, chaos na komunikacích, uvíznutí lidí ve výtazích, nefunkčnost vodovodů, kanalizace či roz- vodu tepla. Přicházely ale také neočekávané zprávy, například o po- žáru v dejvickém hotelu, vypuknutí paniky na diskotéce v SaSaZu či krádežích v centru města.Všichni účastníci tak postupně dostávali úkoly, které museli operativně řešit. Povinností PRE bylo ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS zajistit co nejrychleji obnovu elektřiny pro zhruba 250 vytipovaných objektů, které jsou z hlediska chodu města nej- důležitější. Ke každému místu bylo třeba nejdříve přiřadit, z jaké je napájeno trafostanice a k jakému vývodu na rozvodně TR 110/22 kV příslušnáTS náleží. Na základě toho se připravil odpovídající plán postupné obnovy dodávek elektřiny. Výsledky zkoušky ukázaly, že první zákazníci by mohli být znovu připojeni za dvacet hodin po výpadku. Po obnovení dodávky do některého z  výše uvedených předávacích míst se jako první rozsvítily nemocnice a do třiceti osmi hodin od výpadku zvládli en- ergetici fiktivně obnovit dodávku elektřiny pro všechny prioritní ob- jekty. Bezproudí v  celé metropoli bylo ukončeno po zhruba pětačtyřiceti hodinách od blackoutu. Na konkrétní závěry z průběhu cvičení, rozsahem největšího svého druhu v Evropě, si budeme muset měsíc počkat. Přesto lze již teď konstatovat, že Pražská energetika, respektive její dceřiná dis- tribuční společnost PREdi v této zkoušce obstála velmi dobře. Jiří Hradecký věří, že stejně jako při simulovaném nácviku by se v reálné situaci podařilo v součinnosti s ČEPSem během dvou až tří dnů dodávky elektřiny v  metropoli obnovit, i když neočekávaných překážek by se mohlo objevit mnohem více. Otázkou zůstává, jak by se Pražská energetika vypořá- dala s déle trvajícím black- outem způsobeným kolap- sem propojené evropské elektrizační soustavy. V  takovém případě by se patrně zřetelněji projevila totální závislost sítí PREdis- tribuce na dodávce z  nad- řazené soustavy společnosti ČEPS a zároveň absence záložního zdroje na území hlavního města. Zuzana Zdražilová pRAhA SE CVIČNě pOnOřilA dO TMy pražská energetika se musela 26. února vypořádat s totálním výpadkem elektrického proudu, tzv. blackoutem. naštěstí jen na zkoušku. podílela se totiž na cvičení, při kterém praha zhasla. Zámě- rem bylo zjistit, nakolik je metropole na takovou situaci připravená. Zleva Jiří Juránek (ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení), pri- mátor Tomáš Hudeček a bezpečnostní expert Andor Šándor při tiskové konferenci ke cvičení. ProřešeníkrizovésituacevyužívalizástupcijednotlivýchsložekIZStaké grafické plány. Ředitel PREdi Milan Hampl objasňoval spolu s Jiřím Hradeckým jednotlivé kroky vedoucí k obnově zásobování Prahy elektřinou.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

8 AkTuAliTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Ve dnech 17. až 21. září 2013 proběhl v Praze 24. ročník mezinárod- ního stavebního veletrhu For Arch 2013. Jako každoročně odborná porota složená odborníků z praxe i z akademické sféry udělila ně- kolika exponátům ocenění GRAND PRIX. Jedním z produktů, oceněným na slavnostním večeru v Praze v Ná- rodním domě na Vinohradech, se stal řídicí systém Tecomat Foxtrot od naší společnosti Teco, a. s. Vývojem a výrobou řídicích systémů pro řízení strojů, procesů, technologií, dopravy, budov a domů se zabýváme již 38 let. Nejdříve jako součást Tesly Kolín a od roku 1993, tedy již 21 let, jako samo- statná firma Teco. Vysokou úroveň technického řešení a provozní kvality oceňují zákazníci nejen v Čechách a na Slovensku, ale naše systémy značky Tecomat pracují ve více než 50 zemích po celém světě. Kvalitu, inovativní funkce a výhody kontinuálního vývoje svých produktů jsme obhájili v roce 2012 před hodnotící komisí a získali cenu Inovace roku 2012. O širokém přijetí výhod technického řešení a programového vy- bavení našeho systému Tecomat Foxtrot pro tzv. chytré instalace samotnými zákazníky a instalačními firmami svědčí více než 100% meziroční nárůst prodejů právě v tomto segmentu trhu. cp-1001 – Rozšíření sortimentu centrálních modulů Foxtrot K dosavadním deseti typům centrálních modulů přibyl jedenáctý. V čem je stejný a v čem je jiný? Projektant, který počítá vstupy a vý- stupy případně počty sběrnic CIB ji od CP-1000 nepozná. Zato pro- gramátorovi se výrazně rozšiřují možnosti. Hlavní a jediný rozdíl spočívá ve zvětšené paměti uživatel- ského programu a v rozsahu registrů. Její velikost je proti CP-1000 dvojnásobná a činí 392 kB. Počet adresovatel- ných registrů se ztrojnásobil ze 64 kB na 192 kB. A k čemu se větší paměť hodí? R o s t e p o č e t programátorů, kteří s Foxtrotem dosahují mistrovství a soustřeďují se například na sofistikované nastavovací dialogy přes interní webové stránky. Těmto vychází vstříc právě nový model CP-1001. Foxtrot rozšiřuje počet sériových portů! (RS-232/RS-484 a cAn) Sériové porty s rozhraním RS-232 nebo RS-485 jsou nejčastějším in- terfejsem různých samostatně řízených vybavení domu s vlastní lo- gikou. Protože počet takových zařízení, které stojí za to propojit s Foxtrotem, roste jak v domovních instalacích, tak i v průmyslových aplikacích, roste i počet potřebných sériových portů pracujících na- jednou.Tomuto trendu jsme vyšli vstříc a připravili moduly SC-1101 s paralelně připojeným rozhraním RS-232 a RS-485. Dále jsme sor- timent rozšířili navenek podobným modulem s označením SC-1102 s rozhraním sběrnice CAN. Připojují se přes systémovou sběrnici TCL2 a jedněch nebo druhých může být na sběrniciTCL2 celkem 6. Každý z těchto kanálů se jeví jako další systémový kanál a kon- figuruje se v Mosaicu jako součást centrálního modulu. Lze tedy při- pojovat více zabezpečovacích ústředen, tepelných čerpadel, kli- matizací, frekvenčních měničů, solárních měničů aj. cEnA gRAnd pRix veletrhu For Arch 2013 pro systém Tecomat Foxtrot české společnosti Teco a. s. novinky v centrálních a komunikačních modulech Obr. Ocenění GRAND PRIX převzali na slavnostním večeru v Národním domě na Vinohradech dne 18. září 2013 zástupci společnosti Teco, a. s., Petr Ovčáček a Jaromír Klaban.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

9ROZhOvOR Paní doktorka Kateřina Radostová je česká advokátka specializující se na sportovní právo, současně taktéž předsedkyně Odvolací komise FAČR a kandidátka do Evropského parlamentu v roce 2014. V minulosti působila jako soudkyně (2006–2007) Obvodního soudu pro Prahu 3. Provozuje soukromou advokátní praxi v Praze zaměřenou na obchodní a sportovní právo a spolupracuje s řadou českých fotba- lových i hokejových klubů. Kromě nich zastupuje také řadu českých sportovců i sportovních agentů. V roce 2011 ji zařadil deník MF Dnes do žebříčku 50 nejvlivnějších lidí českého fotbalu. V juniorském věku byla profesionální tenistkou. vzdělání Gymnázium studovala v německém Meersburgu a poté ve Špitálské ulici v Praze. Právnické vzdělání získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně v roce 2007 obhájila rigo- rózní práci. V roce 2005 složila justiční zkoušky. To všechno patří k judr. kateřině Radostové, známé práv- ničce, která vede Ak Radostova a co. když jsem si domlouval rozhovor s paní doktorkou, zdaleka jsem netušil, kolik odvahy budu potřebovat, abych s touto krásnou ženou, která patří mezi špičky našeho sportu, budu potřebovat, abych ji správně představil našim elek- trotechnikům. podnět k rozhovoru mi dalo fotbalové utkání pří- bram–Znojmo, kde Znojmo dostalo sporný vyrovná- vací gól až v 95. minutě. Zabrousil jsem na internetu a přes portál idnes.cz jsem se dostal k paní doktorce, která vykonává funkci před- sedkyně Odvolací komise FAčR. když jsem se připravoval na rozhovor, ani ve snu by mě ne- napadlo, jak velký obor činností paní dok- torka dokáže v pohodě (to nevím… zeptám se jí) zvládnout a na co se musí připravit. než jí položím první otázky, a to víte, že ze sportu, protože léta strávená v mojí rodné vesnici, byla pro mne také vy- plněna sportem, blíže jivám představím. byl jsem byl rád, že paní doktorka, která nyní kromě svých významných funkcí ve vrcholovém hokeji a fotbale kandiduje do Evropského parlamentu jako nezá- vislá za hnutí úsvit přímé demokracie souhlasila, abych vám ji představil a po- skytla mi rozhovor. Dnes Vás seznamujeme s… přední česká advokátka, krásná žena, která se upsala sportu

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

10 ROZhOvOR Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Po studiu (v letech 1997–1998) pracovala jako právní praktikant pro německou firmu Economy Deutschland Consulting GmbH a poté v letech 1998–1999 působila jako asistent České advokátské komory. Zkušenosti se sportovním právem a marketingem nabyla paní doktorka Radostová především ve firmách Persport Group, a.s., Česká sportovní a.s. a ELIT GRAND PRIX RACING TEAM. V roce 2006 byla prezidentem republiky jmenována soudkyní a až do roku 2007 pracovala jako soudkyně Okresního soudu pro Prahu 3. V letech 2007–2011 byla partnerkou ve společnosti Eichin- ger & Radostová, v současnosti vede Advokátní kancelář Radostová & Co., kterou založila začátkem roku 2011. Od roku 2007 je expertní členkou Legislativní rady Fotbalové asociace České Republiky.V roce 2012 se stala členkou ekonomicko- marketingové komise Českého svazu ledního hokeje. Zároveň před- náší sportovní právo na FTVS v Praze. Myslím, že nyní se mnou budete souhlasit, že setkat se s tako- vouto vitální a krásnou ženou znamená být na setkání dobře při- praven… Snad mi paní doktorka a čtenáři nebudou mít za zlé, že jsme to naše osobní setkání s paní JUDr. Radostovou odložili až po volbách do Evropského parlamentu, neboť každý z nás si umí představit, kolik času paní doktorka musí věnovat kampani, pokud ji chce vést poctivě, a o tom jsem přesvědčen, a otázky a odpovědi poslali po e-mailu. O to víc se budu na setkání těšit. Věřím, že i paní doktorka. Takže je čas milí čtenáři, abych se stejnou otázkou na úvod obrátil na mého hosta Milá paní doktorko, prozraďte mi, co a kdo Vás přivedl k právni- čině (nekomolím to moc)? Myslím, že nás všechny formuje výchova. Základy pro spravedlnost jsem tedy získala již v dětství, pramenilo to z rodinné historie – dě- deček byl generálem, který byl odsouzen k trestu smrti, takže si mys- lím, že i tato nešťastná událost mě svým způsobem ovlivnila. Nedá se však říci, kdo konkrétně mě k právničině přivedl, pravděpodobně jsem to sama tak vnitřně cítila a bylo to mé rozhodnutí. Už ve druhé třídě, když se nás paní učitelka ptala, čím bychom chtěli být, jsem měla jasno. Můžete porovnat a sdělit našim čtenářům, jaké to je studovat v Německu a pak u nás? Jaké největší rozdíly jste při zahraničním studiu v Německu s porovnáním se studiem na obdobném typu škol mohla zaznamenat? O tomto bych mohla vyprávět velmi dlouho, budu ráda inspirovat nebo případně varovat české rodiče, kteří uvažují o tom, že pošlou děti do Německa na studia. Rozdíl je velmi razantní. Když jsem se v osmé třídy rozhodla odstěhovat se do Německa, jediná škola, která mě byla ochotná přijmout, byla škola waldorfského typu Freie Waldorfschule am Bodensee v Rengoldshausenu. Problém byl, že jsem neuměla německy ani slovo. Ale neodradilo mě to, jazyk jsem se postupně naučila. Ta škola byla v podstatě velkým městem. Ma- lířské a sochařské ateliéry, kovářské dílny, farma, obrovské divadlo. Neměli jsme učebnice, učitel vykládal látku a z té jsme si pak po ve- čerech psali učebnice podle sebe. Mám na to krásné vzpomínky a dokonce si dodnes pamatuji ty učebnice, které jsem si vytvářela. Ale rozhodně se tam nestihne probrat tolik látky, jako na běžné škole. Neučí se tam podle rozvrhu, ale na období - třeba několik týdnů v kuse máte dějepis, ale poté zase týdny chodíte jako po- mocná síla na statek. Nebo jsme týden v kuse tkali koberec. Děti z waldorfské školy jsou hodně tvořivé, ale musela jsem přitom ještě dálkově studovat klasickou českou školu, aby mi neunikalo učivo. A to byl právě kámen úrazu – waldorfský typ škol je vhodný spíše pro umělecky nadané děti, proto jsem později přestoupila na Droste-Hülshoff Gymnasium. Další cenná zkušenost, i když trochu jiného typu. Na přijímací zkoušky na právech vás na klasickém ně- meckém gymnáziu připraví dobře, ale potkávala jsem se tu s dětmi z bohatých rodin, které na„chudou holku“ z Čech koukaly nedůvě- řivě. Nakonec jsem se rozhodla pro návrat zpět do České republiky, kde jsem nastoupila do závěrečného ročníku na Gymnáziu Špitálská v Praze (zde jsem vlastně studovala celou dobu na základě indivi- duálního plánu, v rámci kterého jsem během roku dojížděla na jed- notlivé zkoušky), kde jsem chtěla absolvovat maturitní zkoušku, což se mi také podařilo. Menší gymnázium se skvělými výsledky, odkud není problém dostat se na jakoukoli vysokou školu. Je to vždy ale především o individuální přípravě. A jaké máte vzpomínky na Vaše studijní léta na Karlově Univer- zitě, kde jste získala právnické vzdělání a v roce 2007 obhájila též rigorózní zkoušku? Co Vás nejvíc oslovuje, podíváte-li se zpátky, s čím byste se chtěla svěřit našim studentům, nejen na právnic- kých školách, ale myslím všeobecně? Samotná Karlova Univerzita patří k nejstarším ve střední Evropě a její kvalita je na velmi vysoké úrovni. Za mých studií byl systém jiný než je dnes. Museli jsme absolvovat 3 bloky státních zkoušek. Jediné, co bych univerzitě vytkla, je to, že je zde studium zaměřeno hodně na teorii a praxe je právě ponechána na vlastní iniciativě stu- dentů. Měla jsem ale veliké štěstí na vyučující a pomáhala jsem s překlady docentu Soukupovi na Ústavu právních dějin. V roce 2005 jste složila justiční zkoušky a od roku 2006 do roku 2007 jste působila jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3. Můžetevkrátkostinašimčtenářůmprozraditněcozezákulisí,na- příklad kolik hodin jste věnovala studiu a přípravě soudního jed- nání?CoVásvedlokopuštěnímožnátakéúspěšnékariérysoudce a to že jste se vrhla do založení Vaší vlastní advokátní kanceláře? Byla v tom touha poznat víc, nebo teprve ve vlastní AK jste cítila, žemůžetenaplnorozvinoutVašeprávnívzděláníazkušenostizís- kané praxí u soudu? Ano, složila jsem justiční zkoušky a bohužel prezident Václav Klaus rozhodl, že nebude jmenovat mladé soudce a já se tedy ocitla v ne- jistotě a pociťovala jsem velikou nespravedlnost, že vše náhle stojí a je závislé na rozhodnutí jednoho člověka. Bylo to tehdy velmi dlouhé období, kdy to někteří čekatelé vzdali, jiní podali stížnost. Já se tehdy rozhodla nevzdat se a absolvovala jsem stáž v Německu, po roce a čtvrt se prezident přece jen rozhodl jmenovat mě, ale bo- hužel již nebylo volné místo na trestní právo, o které jsem velmi stála, takže na mě zbyla občansko-právní agenda. Měla jsem k jus- tičnímu systému velmi mnoho výhrad a i můj zdravotní stav přispěl k mému rozhodnutí pověsit soudcovské řemeslo na hřebík. Zjistila jsem, že sama hlavou zeď neprorazím. Takže jsem rezignovala a vrhla se zpět do světa soukromého práva a sportu. Kde jste se poprvé setkala hlouběji se sportem? Vím, že jste byla také v juniorském věku aktivní sportovkyní, věnovala jste se zá- vodně tenisu? Jak jste se od tohoto elegantního sportu dostala k hokeji a fotbalu? Kam Vás to táhne víc - k hokeji nebo fotbalu? A proč? Ke sportu jsem byla vedena od útlého dětství. Od čtyř let jsem s ta- tínkem lyžovala, pak jsem od první třídy hrála tenis, kdy jsem jedno období hrála i za pražskou Spartu, tehdy ještě pod vedením trenéra Pavla Kordy.Tenis jsem hrála i v době, kdy jsem žila v Německu, po- stupně jsem začala objevovat i další sporty – golf, potápění, box. Co se fotbalu týče, zde jsem k němu byla také vedena od dětství, fot- balem jsme doma žili. Táta mě vodil na Ďolíček, mám ale velmi blízko i k motorsportu, sleduji MOTO GP i závody Formule 1. Do světa velkého fotbalu mě ale uvedl až Míra Kříž, postupně jsem sport spojila i s advokacií – začala jsem zastupovat fotbalový klub FC Viktoria Plzeň a už jsem v tom byla„až po uši“. Obojí má něco do sebe, ale trochu v popředí je asi fotbal, i z hlediska mé praxe a pozice předsedkyně OK FAČR, kdy řešíme problémy zasahující do celého fotbalového spektra – od hlavních lig po okresní přebor. Jste mladá a přeci jste to již chtěla zkusit jako funkcionářka? Ne- lákalo Vás některé sporty provozovat ještě i do teď aktivně? Já sportuji stále aktivně! Někdy až příliš aktivně.Věnuji se golfu, můj handicap je 8,5, rekreačně si zahraji i tenis, aktivně pravidelně bo- xuji, miluji vodní sporty, potápím se. Sportovat chci a budu, dokud mi to mé zdraví dovolí… (směje se) S tím souvisí moje další otázka, mířící pomalu již do Vašeho sou- kromí. Jak si nejvíc odpočinete? ve sportu, na chalupě … Prozra- díte nám něco málo ze svého soukromí?

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

11ROZhOvOR Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Rozhodně odpočívám právě při sportu, ráda se protáhnu i u jógy, mám taktéž ráda dobré filmy a příjemnou společnost lidí okolo sebe. Můžete našim čtenářům napsat jaké to je, žena mezi tolika chlapy, a přitom ještě předsedkyně OK FAČR, kde se rozhoduje o zásadních záležitostech… Je to jednoduše výzva, i díky sportu jsem vždy byla vedena k sou- těživosti, mám ráda, když mám možnost uspět i v nelehké konku- renci. A to mě baví. Můžete se nám svěřit, která kauza, kterou jste na OK FAČR řešili, Vásstálanejvíceúsilí,ataké,kteráveVásnechalanejvětšídojem? Pokud to můžeme zveřejnit? Rozhodně to byla jedna z prvních kauz, kterou naše komise řešila hned z kraje svého funkčního období. Byla to B třída, klub Straškov Vodochody a Budyně nad Ohří. Výsledkem byla kontumace utkání – bylo to pro všechny velmi poučné. Bylo zapotřebí ojedinělého pří- stupu, každá kauza je totiž velmi individuální. Někdy je nám z pro- jednávaných věcí do pláče, jindy nás to i rozesměje a pobaví. Tak, paní doktorko, nyní Vám již nebudu klást takové možná těžké otázky, spíše Vás představím našim čtenářům jako elektro- techničku…Předpokládám,žeztohonesčetnéhomnožstvíhodin strávených na cestách, v letadlech i jiných dopravních prostřed- cích a pobytech na hotelích jste si odnesla nějaký kuriózní zážitek z oboru elektrotechniky. Svěříte se nám s ním? Nevím, jestli je to dostatečně kuriózní, ale jelikož spoustu času se věnuji práci a telefon je mým nezbytným nástrojem, často mám s sebou velkokapacitní nabíječku, která mi slouží jako rychlý zdroj energie, i když nejsem zrovna poblíž elektrické zásuvky. Například když jsem byla na konferenci v Atlantě ve Spojených státech, vypadl na celou noc kvůli bouřce proud a v tu chvíli jsem byla velmi vděčná za svou„zásobu“ energie. Všude kolem nás začíná promlouvat inteligentní elektroinsta- lace, pokud je Vám tento pojem blízký, nechala byste si zařídit ovládání elektroinstalace ve Vašem domě? Jsem žena a nejsem tedy nejtechničtější typ, ale ráda se učím novým věcem a chci být v obraze. V posledních měsících jsem se v rámci rekonstrukce bydlení seznámila s některými technickými vymoženostmi.Také vím, že na veletrhu elektrotechniky v LasVegas výrobci technologií představili koncept inteligentních domácích spotřebičů, který mě naprosto fascinoval a uvědomila jsem si o jak zajímavý obor se jedná. V blízké budoucnosti bude připojení k in- ternetu téměř všude, i v lednicích, pračkách či robotických vysava- čích. Společnost LG tam představila mobilní aplikaci, kterou pak bude možné všechny spotřebiče na dálku ovládat. Stačí do ní zadat, že zítra odlétám na týden na dovolenou a spotřebiče se přepnou do úsporného režimu a robotický vysavač zahájí kompletní údržbu. Dokonalost… Trochu těžší… Již před nějakou dobou „odzvonilo“ klasickým žá- rovkám, začaly být nahrazovány nejprve úspornými halogenido- vými svítidly, nyní jsou největším hitem osvětlení LED diodami… Přední výrobci osvětlení se předhánějí v nabídkách, od volby jed- noduchého stmívání až přes barevné osazení svítidla ve Vašem pokoji barevnými LED diodami, u kterých si můžete navolit svě- telnou pohodu přímo ve Vašem pokoji… Setkala jste se již s tímto osvětlením? Bylo by pro Vás přijatelné jej doma mít? Ano, mám je doma. Miluji například lampu Oxygen, její design je velmi odvážný a vyhovuje mi, že si mohu navolit celou škálu tónů osvětlení podle nálady a cítění. Musela jste již sama řešit výměnu pojistek k některému elektric- kému zařízení u Vás doma? Nebo to necháváte na chlapské části Vaší rodiny? Jsem typem člověka, který se nerad vzdává, takže se vždy snažím poradit si. Mužská záchrana je pro mě až tou poslední možností (smích). S výměnou pojistek jsem se již setkala a musela jsem si do- konce poradit i s tím, když jsme neměla klíč k centrální skříni s po- jistkami. Pokud se dostanete do Evropského parlamentu, rezervuji si u Vás opravdu čas, neboť evropská legislativa dělá někdy našim záko- nodárcům velké problémy. To se týká také i technických i elektro- technických oblastí. Věřím, že náš slib, který jsme čtenářům tlumočili v úvodu, že se po volbách, Vám přeji pro Vás úspěšných, spolu sejdeme a probereme, kde byste mohla hájit zájmy českých elektrotechniků nejlépe, oba dodržíme, a uděláme si čas na dob- rou kávu, těším se na setkání s Vámi. Pomalu se blížíme s rozhovorem ke konci, paní doktorko, mám pro Vás ještě dvě otázky, dáváme je všem našim hostům. Víme, že my muži máme zvlášť vytříbený jazyk a chutě, každého hosta se proto ptáme na jeho zamilované jídlo a pokud byste se chtěla pochlubit našim čtenářům, co Vy ráda nejen jíte, ale také si i ráda sama uvaříte, tak prosím o nějaký recept Vašeho nejmi- lejšího jídla ( nebo třeba nejjednoduššího na přípravu)…

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

12 ROZhOvOR Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Ano, jsem velký gurmet, asi po tatínkovi. Nepohrdnu tatarákem, ale ani bílým lanýžem – moje škála je velmi pestrá. Mým nejoblíbeněj- ším jídlem je asi maso – pořádný steak. Zbožňuji však také italské krémové lanýžové rizoto – umím ho připravit i doma podle receptu Jamieho Olivera. Základ na rizoto: Litr drůbežího nebo zeleninového vývaru, 2 po- lévkové lžíce kvalitního olivového oleje, 1 lžíci másla, 1 veliká cibule nakrájená na kostičky, 2 stroužky česneku (nadrobno), ½ celeru na- krájeného na kostičky, 400g arborio rýže, 2 sklenice bílého (su- chého) vína, mořská sůl, čerstvý pepř, 120g čerstvého parmazánu a na vrch nastrouhat čerstvý lanýž. Pokud někdo neholduje la- nýžům, může vyzkoušet va- riantu s bazalkovým pes- tem. Pro výrobu takového pesta je potřeba: hrstka piniových oříšků, ½ strou- žku česneku, mořská sůl a čerstvý pepř, 3 hrsti čer- stvé bazalky, opět malá mis- tička nastrouhaného par- mazánu, olivový olej. A otázka na úplný závěr…. Paní doktorko, představte si, že my máme někde v je- senických horách, kam se rádi vracíváme, kouzel- ného dědečka, který nám plní tři přání… kdybych ho poprosil, aby ta tři přání splnil Vám… co byste si nejvíc přála? Nevím, jestli by ze mě ten dědeček měl radost a jestli bych ho tím neurazila, ale asi bych ho požádala, aby zkusil zařídit něco z toho, co chci prosadit v Evropském parlamentu. To jsou totiž shodou okolností také tři hlavní přání. Takže by mohl zařídit, aby ze všech evrop- ských stadionů zmizeli chu- ligáni a výtržníci. Dále aby naši zemi v budoucnu ne- ohrožovali nepřizpůsobiví. Tedy ilegální imigranti a Češi, kteří žijí na úkor ostatních tím, že vysávají stát na sociálních dávkách. A poslední přání je, aby si sportování na úrovni mohly dovolit děti i z chudých rodin. Pro případ, že by ten dědeček náhodou neexisto- val, bych to chtěla v Bruselu a Štrasburku zařídit sama… Paní doktorko, velmi Vám děkuji za Váš čas, který jste si udělala v nabitém pro- gramu, přeji Vám nejen úspěch ve volbách do Ev- ropského parlamentu, ten Vám přeji samozřejmě, ale také aby Vás neopouštěl Váš životní optimismus, chuť se poprat s problémy a vyřešit je. Samozřejmě nejvíc hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v tom co děláte profesně i radost ze života v rodině. Děkuji za rozhovor Ing. Pavel Hála vydavatel a šéfredaktor časopisu Elektrotechnický magazín hala@etm.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

13ElEkTROEnERgETikA Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Slavnostní ceremoniál tradiční ankety Produkt roku proběhl 20. 3. 2014 v rámci doprovodného programu veletrhu Ampér 2014 v sále A konferenčního centra brněnského Výstaviště, kde byli vyhlášeni vítězové 21 kategorií z celkem 138 přihlášených produktů. podmínky pro přihlášení produktů O přízeň čtenářů v anketě Produkt roku 2013 se mohly ucházet pro- dukty splňující tři základní kritéria: vysokou míru inovace pro daný kalendářní rok, užitečnost produktu a vliv produktu na průmyslový trh. Za časopis Control Engineering Česko bylo přihlášeno 84 sou- těžních produktů v 10 soutěžních kategoriích. V rámci časopisu Ří- zení a údržba průmyslového podniku se o vítězství ucházelo 54 přihlášených produktů v 11 soutěžních kategoriích. vítězství v kategorii Automatizace budov Historicky první vítězství v kategorii Automatizace budov, která byla vyhlašována nově, si odnesl Eaton Elektrotechnika s. r. o. za produkt RF Smart Manager xComfort pro ovládání domácnosti pomocí smarphonu či tabletu. RF Smart Manager xComfort vítězství v kategorii Elektronika a Elektrotechnika Druhé prvenství si společnost Eaton Elektrotechnika odnesla v ka- tegorii Elektronika a Elektrotechnika za produkt Inteligentnípřipojení ovládacích a signalizačních přístrojů. produkt roku vydavatelství Trade Media international Anketa se etablovala na domácím (a slovenském) trhu a již několik let je důležitým ukazatelem průmyslové produkce v České a Sloven- ské republice. Stala se rovněž nedílnou součástí bilancování přede- šlého kalendářního roku: čtenáři obou časopisů mají unikátní příležitost stát se nekompromisními soudci přihlášených produktů, podílet se na ocenění těch nejlepších a svým hlasováním tak napo- moci dalšímu„životu“ soutěžních produktů. Pro další informace o produktech společnosti Eaton navštivte www.eaton.cz nebo www.eatonelektrotechnika.cz . Tomáš vyoral Ľuboš Reviľák PR manažer Head of Product management & Marketing CZ&SK E: tomas.vyoral@justC.cz E: LubosRevilak@eaton.com H: www.justC.cz H: www.eaton.cz Eaton získal dvě prvenství v anketě produkt roku 2013 Praha, 2. dubna 2014 – Společnost Eaton Elektrotechnika s. r. o. zvítězila ve dvou kategoriích 7. roč- níku ankety produkt roku, kterou každoročně vyhlašuje vydavatelstvíTrade Media international. čtenáři časopisů control Engineering a řízení a údržba průmyslového podniku zvolili za nejlepší produkt roku 2013 v kategorii Automatizace budov RF Smart Manager xcomfort pro ovládání do- mácnosti ze smartphonu či tabletu, v kategorii Elektronika a elektrotechnika zvítězilo inteligentní připojení ovládacích a signalizačních přístrojů. RF Smart Manager xComfort Inteligentní připojení ovládacích a signalizačních přístrojů

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

14 ElEkTROEnERgETikA Elektrotechnický magazín 3-4/2014 PLOVOUCí MONTéR věTRných ElEkTRáREn

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

Sestavit větrnou elektrárnu s lopatkami dlouhými 60 metrů není snadné ani na souši, natož u pobřeží rozbouřeného Severního moře. Konstruktérům společnosti Siemens se zde přesto podařil hu- sarský kousek. Pomocí speciálního plavidla Sea Installer společnosti A2SEA dokázali na otevřeném moři u pobřeží Velké Británie nain- stalovat dvě větrné elektrárny, každou v rekordním čase necelých 24 hodin.Tyto elektrárny poskytují výkon 6 megawattů, což dokáže pokrýt spotřebu přibližně 6000 domácností. Sea Installer je 132 metrů dlouhé a 39 metrů široké plavidlo, které dokáže najednou přepravit základové části, nosné věže, gondoly i lopatky až deseti větrných elektráren.V budoucnu by měla loď umožnit snazší insta- laci i těch nejrozměrnějších turbín s rotorem o průměru 154 metrů. Siemens, s.r.o., Communications Jaromír Studený E-mail: jaromir.studeny@siemens.com Připojte se k nám na Facebooku: www.facebook.com/SiemensCZ 15ElEkTROEnERgETikA Elektrotechnický magazín 3-4/2014

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

16 x Elektrotechnický magazín 3-4/2014 ROZhOvOR Milan Hampl se narodil 28. 3. 1964. Po maturitě na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Praze vystu- doval České vysoké učení technické, fakultu elektrotechnickou, obor Sil- noproudá energetika.V průběhu své profesní kariéry absolvoval několik manažerských školení, posledním byl získaný certifikát školy CCM Če- lákovice v letech 2004–2006. Také absolvoval mnoho odborných kurzů. VespolečnostiPražskáenergetika,a.s., či v jejích předchůdkyních pracuje od roku 1987, a to od pozice provo- zního technika až po oblastního technika, zabývajícího se plánová- ním a rozvojem sítíVN a NN. Od roku 1999 byl vedoucím Správy sítí na Provozní oblasti Sever, od roku 2002 byl vedoucím sekce Řízení aktiv sítě. Od Unbundlingu (oddělení distri- bučních sítí od obchodní činnosti) v roce 2006 do současnosti vyko- nává funkci předsedy představen- stva společnosti PREdistribuce, a. s., kde je současně i ředitelem. Ve spo- lečnosti PREdistribuce, a. s., má pří- mou zodpovědnost za aktiva sítě, plánování a rozvoj elektrických sítí v hlavním městě Praze, dále za řízení, provoz a obsluhu sítí a rovněž za ob- last měření elektřiny na všech napě- ťových hladinách. Od roku 2004 byl členem předsta- venstva dceřiné společnosti PREmě- ření, a. s., zabývající se nákupem, cejchováním, montáží a odečtem měřidel v síti nízkého napětí v Praze. Nyní je členem dozorčí rady této společnosti. Nuže, jak začít, říkám si, když před sebou vidím bohatý profesní životo- pis člověka, který prošel od základů až po ředitelskou funkci. Snad se někde neztratím, protože mám k panu řediteli blízko – profesně i vzděláním. I když pan Ing. Hampl studoval na ČVUT v Praze, a já na VUT Brno, oba nás spojuje obor energetiky. Pan inženýr Hampl pro- moval v oboru Silnoproudá energe- tika a já v oboru Elektroenergetika. Zkusil jsem to tedy vzít popořádku, právě od těch studií… Dnes Vás seznamujeme s… ing. Milanem hamplem, předsedou představenstva a ředitelem pREdistribuce. než mu položíme pár otázek, dovolte mi, abych mu jménem celé naší redakce popřál ke kulatému životnímu jubileu, 50 let, a také vám ho na úvod více přiblížil.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

xx Elektrotechnický magazín 3-4/2014 17ROZhOvOR pane řediteli, měl jste elektrotechniku v sobě„vrozenou“, když jste se rozhodoval ohledně studia na Střední průmyslové škole elektrotechnické? co při vaší volbě, jít studovat tuto poměrně náročnou školu, rozhodovalo? Jednoznačněrozhodlorodinnézázemí.Tatínekbylelektrotechnikabyl i revizním technikem. Jelikož jsme bydleli na „vesnici“ na kraji Prahy, často se stávalo, že tatínek šel sousedům či známým opravit elektroin- stalaci či akumulačky a bral mě sebou. Takže od mladého věku jsem zažíval pocit nadšení z toho, že nejdřív nic nefunguje a najednou za- pojením několika vodičů začnou téct uvnitř neviditelné ampéry a zaří- zení se zprovozní či rozsvítí. Moje volba studia tím byla jednoznačná, chtěl jsem se dozvědět více o tajích elektřiny a nechtěl jsem se zabývat třeba přírodopisem, který mě vůbec nebavil. každý z nás, když slyší slovo praha, představí si naše hlavní město, během několika málo let již dvoumilionové. představí si jeho specifický každodenní kolorit, jeho závislost na dodáv- kách elektrické energie, která musí být spolehlivě zavedena do všech částí hlavního města, od nejmenšího bytu na tom nej- menším sídlišti, přes velká obchodní centra, pražskou dopravu, metro, vodárny. Od svého prvního nástupu do pražské energe- tiky jste začal pracovat na místech provozního a oblastního technika. jaký v tom byl rozdíl, když jste se později začal zabý- vat plánováním a rozvojem sítí vn a nn? Můžete našim čtená- řům říci, co taková funkce provozního a oblastního technika obnáší a s jakými situacemi jste se ve své funkci setkával nej- častěji? Do tehdejší PRE, státního podniku, jsem na- stoupil po dokončení VŠ v roce 1987, zrovna v okamžiku, kdy mně tatínek v 53letech na- vždy odešel. Na místo provozního technika jsem však nenastoupil ihned, musel jsem nej- dříve v montérkách absolvovat roční kolečko v provozu. Dodnes jsem za to vděčen, protože nejen, že jsem poznal, jak se motá kabelová spojka či manipuluje v síti, ale hlavně jsem se seznámil s úžasnými lidmi, poznal jsem tehdy poprvé, co je řemeslný kumšt a co znamená znalost sítě a pokora k rozvodnému zařízení pod napětím. Teprve po roce mi bylo nabíd- nutomístotechnika,tzv.helfranaprovozníob- lasti a v roce 1989 i místo samostatného provozního technika pro Prahu 2 a Prahu 10. Tím asi začalo mé nejkrásnější pracovní ob- dobí v PRE, kdy jsem se seznamoval se sítí, pro- váděl návrhy nových sítí či modernizací zařízení, vypracovával opatření po poruchách a návrhy po jejich realizaci přejímal do správy majetku a s pomocí dispečerů a manipulují- cích čet je uváděl do provozu. Portfolio čin- ností, kladených tehdy na oblastní či provozní techniky v jedné osobě, bylo opravdu veliké. Od jednání se zákazníky sítí o připojení až po stě- žovatele při opakovaných výpadcích. Týdny mi ubíhaly velmi rychle a mě mé povolání zcela naplňovalo. dovolím si navázat na svou předchozí otázku. praha, dvoumi- lionové město, avy se zabýváte plánováním a rozvojem sítí nn a vn. vím, že dnes jste statný chlap, ale co tehdy, když jste pře- šel do této funkce? Mnohým z nás přejde lehce mravenčení po zádech, když si představíme, že bychom měli plánovat rozvoj sítívn i nn v tomto městě. jen při představě plánování rozvoje stotisícového města, nebo v mém případě města brna s jeho téměř půlmilionem obyvatel, jsem trochu nesvůj.věděl jste, do čeho jdete? Díky času stráveného předtím v provozu a pozici pomocného technika jsem tušil, do čeho jdu. Nabídku nešlo před rokem 89 ani odmítnout. To by se říkalo, že mladý nadějný inženýr na to nemá. Musím však po- pravdě říct, že od samého začátku jsem se snažil co nejvíce se seznámit se svěřenou oblastí. Při cestách na oblasti jsem si vždy bral sebou plánky sítí, navštěvoval jsem trafostanice, kde jsem něco chtěl řešit, vnichjsemsiměřilzatíženívývodů,kteréjsempotřebovalznátprodalší úvahy. Práce přesčas tehdy byla neplacenou samozřejmostí, dokonce jsem si bral domů plánky sítí 22 a 1kV, studoval konfiguraci sítí a zakre- sloval možné nové návrhy zjednodušených sítí. Tato doba poznávání a zapamatování stavu sítí trvala tak 2 až 3 roky, pak jsem již byl zkuše- nější a dokázal se rychleji a správněji rozhodovat pro nasazená řešení. Samozřejmě jsem sem tam udělal i v návrhu něco jinak, než bych to řešil nyní. Návrhy sítí jsou však neúprosné, na konci je vždy vidět jestli a jak síť funguje, jak se zlepšily napěťové poměry a ví se, kolik to stálo. Je to však krásná tvůrčí práce, která nabíjí energií! dalšími funkcemi, kterými jste prošel, byly vedoucí Správy sítí. Zde tuším určitou souvislost s vaší předchozí funkcí, jestli se nemýlím? Ano, jelikož mě náročná a tvůrčí práce bavila a měl jsem patrně dobré výsledky ve svěřených oblastech, začalo ubývat systémových výpadků, tak mi nabídl tehdejší technický ředitel Ing. Vladimír Šalek místo ve- doucího oddělení provozních oblastí na severu Prahy. Opustil jsem „slunný“jihapřesunulsvojipozornostnarozvojseveruhlavníhoměsta. A z hlediska poznání jsem byl zase v bodě nula. Naštěstí pod plánování obnovy rozvoje patřilo územně i centrum města s Prahou 1 na pravém břehu,takjsemzačalpoznávatiskrytározvodnázařízenívhistorickém jádru města a sváděl boje s majiteli objektů, kde jsme měli trafostanici a majitel nás tam nechtěl mít. Myslím, že spousta našich čtenářů by ráda věděla, co je to ta sekce řízení aktiv sítě? jaká aktiva síť přináší pRE, praze, státu a občanům? je tato sekce zřízena i u dalších distribučních spo- lečností (čEZ, E.On)? Řízení aktiv sítí v překladu znamená Asset managment. Ve Skupině PRE je funkce Asset manažera a jeho útvaru zřízena od roku 2002, jedná se o zodpovědnost nejen za svěřený veškerý rozvodný majetek, ale i za jeho maximální vytěžování a správné nasazení času obnovy a rozvoje nových aktiv. Samozřejmostí jsou dodržovány zásady, že nové zařízení by mělo být navrženo ekonomicky s přijatelnou návrat- ností pro akcionáře a že veškeré zařízení musí být správně zaevido- váno v mapách sítí (systém GIS), v účetních systémech (v PRE je to SAP) a v řídicích systémech (dosud systém NETAN, připravuje se na- sazení SCADY). Obnovou a rozvojem aktiv se zabývá každý distribu- tor, takže určitě v organizačních schématech v EoN Distribuce a ČEZ Distribuce tato pozice či útvar jsou zřízeny a podporovány. V PREdis- tribuce se činnosti ohledně plánování, rozvoje, obnovy a dále přípra- vou investic a technickým dozorem investora a správným převzetím

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

18 x Elektrotechnický magazín 3-4/2014 ROZhOvOR a zaevidováním zabývá téměř 70 odborných zaměstnanců. Je to „hlava“ distribuce. Odtud již není daleko k vaší současné funkci předsedy představenstva pREdistribu- ce, a. s., a jejího ředitele. po- vězte mi, co vám tyto jed- notlivé pracovní činnosti při- nesly, čím vás obohatily? Musel jste se také někdy za svá rozhodnutí v oblasti roz- voje a distribuce sítí pořádně „poprat“? Tím myslím s úřed- níky, s nedostatkem financí apod.? Musel jste tvrdě argu- mentovat a být na jednání po- řádně připraven? Skutečně mě déle než 13 let práce technikanaprovozníchoblastech hodně obohatila, zejména v tech- nicko- ekonomické zkušenosti a z oblasti vedení lidí. Zažil jsem i doby snížení plánu investic a v prvním okamžiku i neschvá- leníinvesticdoplánuvzhledemkjejichvýšičivyčerpáníplánu.Většinou však po analýze požadavku a vysvětlení důležitosti akce pro posílení spolehlivosti sítě, byla akce později celá či postupně realizována. Zjistil jsem, že každá akce má jinou prioritu a že je velmi důležité, akce do plánu nasazovat podle priorit důležitosti. To znamená většinou reali- zovat akce, které se provádějí na vyšších napětích, kde nedodání elek- třiny postihne více konzumentů a teprve pak realizovat malé plošné investice. Rovněž je nutné respektovat územní plán hlavního města a včasným připojením podporovat strategické městské investice, např. výstavbuMetra,dopravníchokruhů,polyfunkčníchčiobchodníchcen- ter apod., či včas delegovat prostředky na obnovu ucelených částí, kde probíhá městem řízený chodníkový program. Argumentovat a vysvět- lovat důležitost akce jsem musel mockrát. To pokračuje doposud. Na jednání s akcionáři musím být vždy připraven se znalostí věci a hlavně jít na jednání s dobrým pocitem. já sám jako elektroenergetik si umím představit byť jen teore- ticky blackout v praze. jste na tuto čistě teoretickou situaci dobře připraveni? neboť si myslím, že to, že by blackout v praze opravdu nastal, si nikdo nechce připustit. Mohou občané i pra- covníci hlavního města v klidu žít, spát a pracovat? Myslím si, že nedávná havárie transformátoru v praze chodově dokázala ně- kterým obyvatelům prahy přece jenom trochu zamotat hlavu. Úplný black-out si naštěstí neumí v ČR nikdo představit. Rozvody ČEPS i know how lidí z přenosovky i v distribuci je určitou zárukou, že nyní k němu ještě nedojde. Maximálně dojde jen k velkým výpadkům, k jed- nomu takovému došlo zrovna dnes, kdy Vám odpovídám. Reálně však v budoucnosti black-outy hrozí, a to zejména vlivem připojení nesta- bilních zdrojů připojených do soustavy v Evropě a vlivem přenášených výkonů. Protosemusímejižnynínakomunikacivšechsložekpřiblack- outech alespoň připravit. Akcionáři Prahy si to po červnové povodni a třechvelkýchvýpadcíchzrozvodnyChodov,způsobenýchúnavouma- teriálů či nešťastnou manipulaci, uvědomují. Proto jsme ve spolupráci s ČEPS a zástupci magistrátu Hlavního města Prahy a integrovaných záchranných složek v konci února teoreticky cvičili velký black-out v Praze a Středočeském kraji. Výsledky jednoznačně ukázaly, že elektřina je již veřejnou službou a že při jejím nedostatku delším než dva dny život a chod hlavního města postupně kolabuje. Na variantách možného zásobování Prahy v krizových stavech se pracuje. Věřím, že za pár let bude systém Krizového ostrovního provozu funkční a bude průběžně zkoušen.Itakmohouzatímdíkyvýšeuvedenémuknowhowlidívener- getice občané v klidu spát a pracovat. Podmínkou však je, že si brzo v ČR neodpojíme stabilní jaderné zdroje od soustavy třeba po vzoru ji- ných zemí. na mou předešlou otázku navazuje další. jste zařazeni do iZS čR? Zúčastňujete se nějakých společných cvičení s hasiči a zá- chranáři? NejsmezařazenidointegrovanéhozáchrannéhosystémuČRaniPrahy. Odpověď spíš najdete v legislativě. Bohužel je zde velký rozpor mezi kri- zovým zákonem, dle kterého Nouzový stav vyhlašuje hejtman a ener- getickým zákonem, podle kterého Stav nouze vyhlašuje šéf distribuce. Musím však říci, že i přes tento nesoulad, vedení Prahy s námi při kri- zových stavech např. povodních počítá a jsem zván za PRE na krizový štáb jako host. Domnívám se, že časem role energetického zásobování poroste a distributor nejen v hlavním městě bude součástí krizových složek. pREdistribuce – i když se to u takového giganta nezdá, tvoří podle mého názoru přesně do sebe zapadající jednotlivá sou- kolí, která začínají připojením pREdistribuce od čEpSu na okra- jích prahy. dále pokračuje soustavou transformačních stanic, kabelových podzemních vedení a rozvodů, až k jednotlivým trafostanicím. A odtud až k elektroměrovým rozvaděčům, kde si už elektrickou energii „převezme“ vaše dceřiná společnost a ta už se postará, aby se energie dostala tam, kam má, tedy k jednotlivým odběratelům. Máte pravdu, od tří předávacích míst s ČEPSEm v rozvodně Řeporyje, Chodov a Malešice distribuujeme přes dalších 21 rozvoden 110/22kV (tzv.srdíček)propojenousoustavou4850transformačníchstanicaždo 765tisícůkoncovýchodběrnýchmíst.Gigantemrozhodněvšaknejsme, to je v ČR hlavně ČEZ. Společnost PREdistribuce je až třetí největší dis- tributor dle výše aktiv a svěřeného licencovaného území. PREdistribuce jevšakdlemezinárodníchsrovnatelnýchukazatelůprůměrnédobybez- proudí SAIDI a četnosti poruch SAIFI nejspolehlivějším distributorem vČR.Navícdleportfoliapřímořízenýchčinnostízodpovídámeaprová- díme činnosti od připojování k sítí, plánování sítí, přípravu výstavby, správu majetku, provozování a údržbu sítí až po řízení odečtů, což je mezi distributory v ČR také největší rozpětí zajišťovaných činností. Ale asi je to pro Prahu a kvalitu dodávky to nejlepší řešení, splňující zcela podmínky Unbundlingu, vydané ERÚ. Všechny důležité činnosti řídíme z jednoho místa. Víme o sobě, víme, kdo a co dělá a za co zodpovídá!

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

pokud vím ze své praxe, praha je rozdělena na několik obvodů, které jsou řízeny jednotlivými dispečinky schopnými v případě havárie nebo poruchy okamžitě zareagovat a propojit elektri- zační soustavu prahy tak, aby běžný spotřebitel a odběratel o poruše či výpadku vůbec nevěděl. Organizačně sítě VVN, VN a NN v Prahu řídí od roku 2005 již jen cen- trální jeden dispečink, do kterého byly tři dispečinky (Sever, Jih, Západ) tehdy fyzicky přesunuty, elektricky je však Praha rozdělena stále na tři galvanické oblasti, napájené z uzlových rozvoden 110/22kV Řeporyje, Chodov a Malešice. Důsledně při provozování dodržujeme spolehli- vostní kritérium (N-1), tj. při výpadku napájení jedné z rozvoden jsme schopnimax.dojednéhodinypřepnoutzatíženínazbylédvěrozvodny a to s využitím páteřních venkovních sítí 110kV na obvodu Prahy i s vy- užitím kabelových diagonálních propojení vedených většinou kabelo- vody pod centrem města. Do 10 let ve spolupráci s firmou ČEPS bude vybudováno i čtvrté předávací místo u stávající rozvodny Sever na Ládví. pane řediteli, vašimi poněkud specifickými odběrateli, mohu- li to tak nazvat, jsou letiště václava havla, pražské Metro, vla- ková nádraží, obrovská obchodní centra na okrajích, ale i uvnitř prahy. Myslím, že teď ze mne mluví vlastní zvědavost: na letišti musí být zajištěna 100% funkčnost nebo okamžitý záskok po- měrně velkých výkonů energie, stejně je tomu i v Metru, dp hl. města prahy, obchodních centrech, nádražích. jak jste na tyto specifické dodávky elektrické energie připraveni? Napájení letiště a metra zajišťujeme dle našich standardů přímými ka- bely 22kV přímo ze dvou stávajících rozvoden 110/22kV, pro letiště do- konce zdvojeným kabelovým napájením z rozvoden Zličín resp. Červený vrch. Navíc vzhledem k rozvoji letiště připravujeme do pěti let i výstavbu nové rozvodny 110/22kV přímo na hranici Prahy, čímž ještě zvýšíme stupeň spolehlivosti a zabezpečení našeho důležitého odbě- ratele. V místech odběrů je vybudován i automatický záskok. Napájení stávajících i nových stanic metra i velkých nádraží má pro nás velkou prioritu a to vzhledem k množství přepravovaných lidí. Též obchodní centra či sportovní arény jsou vždy napájeny alespoň jedním přímým kabelem z rozvoden 110/22kV a dále zálohovány zasmyčkováním do distribučních sítí. Jistota dodávky v těchto místech musí být maxi- mální. prozraďte nám něco o sobě, o vašich zálibách a koníčcích. na- rodil jste se v praze? nebo jste se přistěhoval? JsemrodilýPražákžijícídoroku1968vKunraticíchuPrahyaodtédoby žiju v Praze 4- Kunraticích. Dodnes si však chodím ráno pro noviny do „vsi“. Jsem patriot této malé městské krásné čtvrti, kde jsem po revoluci působil jedno volební období i jako radní. Mezi mé koníčky kromě sle- dovánítrendůelektřinyafanděnífotbalistůmihokejistům Spartypatří hlavně sportování, zejména sjezdové lyžování, kolo a kolečkové brusle. Nepohrdnu však i dobrým, veselým divadelním představením. Máte svá oblíbená místa, kde relaxujete? kam jezdíte nejraději na dovolenou? Máte rád spíše teplo nebo zimní období? Velmi rád cestuji na známá místa, kde vím, co mě tam čeká. Mám rád chorvatské pobřeží a sjezdovky v rakouských Alpách. Např. oblíbené údolí Zillertal jsem navštívil již 45 krát a znám tam každou sjezdovku. Jak je vidět, raději mám zimní období, a to nejen kvůli tomu, že máme v PREdistribuci i větší tržby za proteklou distribuci. Dále rád objíždím s kolegou fotbalové stadiony evropských fotbalo- vých velmocí. Když nevidíme stadión a necítíme atmosféru při utkání, zkoušímesedonějpodívatapřiblížitktrávníkuaspoň,kdyžjeprázdný. Většinou nám to správci umožní. Rádi bychom do Elektrotechnického magazínu zařadili rubriku kuchařských receptů od našich hostů, můžete nám prozradit nějakouvaši specialitu, se kterou by se naši čtenáři mohli poch- lubit buď doma, nebo před kamarády? Vážený pane šéfredaktore, asi Vás zklamu, vaření není opravdu má silná stránka. Bezpečně zvládnu ohřát párky. Musím však přiznat, že milujisledovánígrilovánírybajsemvždyvděčnýmkonzumentem.Rád platím za kvalitní ryby. Rád a často poznávám gurmánské restauranty, dávám na doporučení známých, pořady o vaření v TV ani časopisech však nesleduji. Máme kouzelného dědečka, který nám někdy plní přání. kdy- bych vás s ním seznámil, co byste si přál, aby vám splnil v pra- covním a osobním životě? V pracovním životě bych chtěl nadále řídit distribuční firmu tak, aby si našich 515 zaměstnanců nadále vážilo práce a mluvilo o PREdistribuci stále hezky. Chtěl bych pokračovat v nastavené koncepci obnovy a roz- voje sítí v Praze tak, aby můj syn studující nyní ČVUT FEL se nemusel jednou stydět za jméno Hampl. Budu určitě šťastný, když dostuduje a bude pokračovat v řemesle. V osobním životě mám kromě přání pev- ného zdraví svým blízkým i přání, abych nadále žil s dobrým pocitem a vážil si sám sebe a těšil se stále každý den do práce a na nová dobro- družství po práci. Život přeci pokračuje i po padesátce. Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se i já, jako vydavatel od- borných elektrotechnických ča- sopisů, přiřadil k dlouhé řadě Vašich gratulantů, poděkoval Vám zaVáš čas a za rozhovor pro naše čtenáře a do dalších let Vám popřál stále stejný optimis- mus, radost z práce, pevné zdraví a rodinné zázemí. Ing. Pavel Hála vydavatel a šéfredaktor časopisu hala@etm.cz xx Elektrotechnický magazín 3-4/2014 19ROZhOvOR

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

20 Měřicí příSTROjE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Amprobe představuje na českém trhu nové multifunkční testery elektrických instalacíTelaris ProInstall 100 a ProInstall 200. Řada tes- terů elektrických instalací Telaris je navržena s ohledem na poža- davky revizních techniků a dodavatelů elektrických energií. Nabízí dva modely, které prověřují bezpečnost a integritu elektrických in- stalací v obytných, komerčních i průmyslových prostorech a lze s nimi provádět revize dle bezpečnostních norem. Tyto normy definují nejdůležitější testy, jako jsou měření spojitosti ochranného vodiče, měření izolačních stavů, měření impedance smyčky, test proudových chráničů, které se provádějí jak při prvotní kontrole zapojení, tak i v rámci pravidelné údržby. K měření lze využít samostatné měřicí přístroje nebo k tomu určené testery elektrických instalací, které jsou na tyto opakované revizní testy uzpůsobeny a některé modely je umožňují provádět i auto- matizovaně. Oba nové modely Telaris ProInstall mají odolnou konstrukci a mož- nost využití popruhu pro pohodlné zavěšení na krk. Díky tomu jsou připraveny pro testování v náročných prostředích, kde je očekávána vysoká produktivita a přesnost. Při vývoji této řady se cílilo na mož- nosti zkrácení doby testování a nové modely jsou tak vybaveny sadou automatických testovacích sekvencí. Ty jednak urychlují dobu testování a hledání případné příčiny, a také řádově snižují chy- bovost při provádění normovaných testů. Revizní technik si zvolí jednotlivé testy pomocí otočného přepínače a jedním tlačítkem spustí test.Velký displej pak přehledně zobrazuje měřené údaje a výběr jednotlivých funkcí. Díky tomu je ovládání velmi jednoduché a intuitivní.Výsledky z měření lze pak přenést do PC. Modely Telaris ProInstall-100-EUR a ProInstall-200-EUR jsou určeny pro evropský trh a plně vyhovují normám EN61557, DIN VDE 0100, ÖVE E 8001, NIV/NIN 2010, BS 7671, IEC 60364. klíčové vlastnosti Telaris proinstall 100 a 200 • Lehké a kompaktní provedení pro snadné přenášení • Jednoduché a intuitivní ovládání • Automatizované sekvence měření - umožňují efektivnější tes- tování • Rychlé měření impedance smyčky pomocí vysokého proudu • Testování smyčky bez vybavení proudového chrániče • Snadno čitelný velký podsvícený LCD displej • Funkce protokolování dat s možností stažení do PC • Revize elektrické instalace dle regulačních norem: EN 61557, DIN VDE 0100, Ove E 8001, NIV/NIN 2010, BS 7671, IEC 60364 • Kategorie přepětí: CAT III 500V, CAT IV 300V Měřené parametry Telaris proinstall 100 a 200 • Měření izolačního odporu až do 1000 V DC • Měření malého odporu • Měření impedance smyčky • Měření proudových chráničů • Typ A • Typ B (pouze model ProInstall 200) • Měření zemního odporu pomocí sond (pouze model ProInstall 200) • Měření sledu fází PRAM Consulting s.r.o. Stanislav Přibyl e-mail: stanislav.pribyl@pram.cz www.pram.cz Elektrické instalace pod kontrolou s Amprobe Telaris proinstall 100 a 200

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

21Měřicí příSTROjE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 PRAHA, Česká republika – Společnost Fluke Corporation představuje nové přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci.Tyto přístroje jsou určené primárně pro zpracovatelský průmysl zahrnu- jící plyn a rafinaci ropy, chemické procesy, zpracování vlákniny a pa- píru, potravin a nápojů, a dále energetický, vodohospodářský a odpadní průmysl. Využívat je budou nejčastěji techniky údržby, procesní kontroloři a správci výrobních technologií. Přístroje Fluke 712B a 714B jsou navrženy jak pro jednoduché a snadné použití, tak i s důrazem na vysokou přesnost měření. Pro zákazníka, který nechce komplexnost multifunkčního měřicího pří- stroje a prodlevy při práci, přináší nové přístroje rychlou a jednodu- chou obsluhu a  požadovanou vysokou přesnost pro kalibraci teploty. vlastnosti a výhody Fluke 712b a 714b • Měří teplotu pomocí 17ti typů termočlánků (714B) a ověřuje procesní senzory přímým porovnáním naměřených vs. hláše- ných teplot • Měří teplotu pomocí 13ti typů teplotních odporů (712B) a ověřuje procesní senzory přímým porovnáním naměřených vs. hlášených teplot • Napájí a simuluje termočlánkové snímače (714) pro aplikaci procesních nástrojů, indikátorů, záznamových a jiný zařízení pro ověření jejich správné indikace • Napájí a simuluje senzory RTD (712) pro aplikaci procesních nástrojů, indikátorů, záznamových a jiný zařízení pro ověření jejich správné indikace • Měří výstup teplotních snímačů v mA s rozlišením 0,001 mA • Automaticky mění zdrojový nebo teplotní signál s lineárním průběhem nebo po 25 %. • Rozsah měřených mA lze naprogramovat nastavením 0 % až 100 % teploty k odpovídajícímu porovnání a ověření hodnot převodníku teploty • Poskytována je tříletá záruka, ve srovnání s konkurencí, která nabízí jen jeden rok záruky, je nejlepší ve své třídě Výhodou pro rychlé měření je možnost uložení nastavení přístroje do paměti a následné snadné opakované spouštění testů. Oproti předchozím modelům jsou přístroje nově vybaveny podsvíceným displejem, možností současného generování a měření signálu, ro- bustním a kompaktním designem a standardně jsou dodávány s magnetickým závěsným poutkem. Přístroje pro procesní kalibraci Fluke zahrnují celou řadu kalibrátorů a přístrojů k vyhledávání problému pro techniky ve zpracovatel- ském průmyslu. Řada procesních kalibrátorů obsahuje záznamové a multifunkční procesní kalibrátory, jednoduché a multifunkční tep- lotní kalibrátory a celou škálu kalibrátorů proudové smyčky. PRAM Consulting s.r.o. Stanislav Přibyl e-mail: stanislav.pribyl@pram.cz www.pram.cz Nové přístroje Fluke 712b a 714b pro teplotní měření a kalibraci přinášejí do této oblasti přesnost a jednoduchost. Novinky pro teplotní měření a kalibraci

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

22 Měřicí příSTROjE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 PRAHA, Česká republika – Společnost Fluke Corporation předsta- vuje nové testery uzemnění Fluke 1623-2 a 1625-2 GEO, které zajiš- ťují ochranu pro továrny, výrobní podniky, elektrická vedení a budovy před škodami způsobenými úderem blesku. Obdobně jako rodinné domy jsou standardně vybaveny bleskosvody, i vý- robní podniky disponují uzemněnými elektrickými systémy. V pří- padě úderu blesku nebo přepětí v rozvodném systému si tak proud nalezne bezpečnou cestu do země. Tester uzemnění dokáže kon- krétně změřit odpor uzemnění pro zajištění správné funkčnosti sy- stému. Výhodou testerů uzemnění Fluke je možnost měření pomocí kleští – neboli testování bez rozpojení zemniče – a v nových modelech i jejich odolnost proti vodě a prachu IP56. Kontakt mezi elektrickým systémem a zemí zprostředkovává zem- nicí elektroda. Aby bylo zajištěno spolehlivé propojení se zemí, je předpisy pro elektrotechniku a technickými a lokálními normami stanovena minimální impedance zemnicí elektrody. Mezinárodní asociace pro testování v elektrotechnice (International ElectricalTes- ting Association) také stanovuje interval měření zemnicích elektrod na každé tři roky pro systémy v dobrém stavu a s průměrnými po- žadavky na spolehlivost. Odpor uzemnění a měrný odpor půdy se musí měřit při projek- tování zemnicích systémů, při instalaci nových zemnicích systémů a elektrického zařízení, při opakovaném testování zemnicích ochran- ných systémů a hromosvodů nebo při instalacích velkých elektric- kých zařízení, jako jsou transformátory, rozvaděče, stroje apod. Nová řada testerů uzemnění Fluke 162x-2 neměří zemní odpor jen pomocí klasického testu „úbytku napětí“, ale také umožňuje rychlé testování„selektivní“ metodou a„bez rozpojení zemniče“. Při „selektivním“ testování není nutné rozpojovat testované zemniče v průběhu měření, což zvyšuje bezpečnost. Jednoduchá metoda„bez rozpojení zemniče“ rychle zkontroluje spojení se zemí pomocí dvou proudových transformátorů (sond) připojených proudovými kleš- těmi k testovanému zemnímu vodiči.Tester 1623-2 s jednoduchým jednotlačítkovým ovládáním je tester uzemnění nabízející vše v jed- nom přístroji, zatímco tester 1625-2 obsahuje dodatečné univer- zální možnosti pro náročnější aplikace. vlastnosti Fluke 1623-2 • Jednotlačítková koncepce měření • 3 a 4pólové měření zemního odporu • Dvojpólové AC (st) měření odporu • Selektivní testování bez rozpojení zemniče (1 kleště) • Testování bez kolíkových zemních sond, rychlé testování zemní smyčky (2 kleště) • Měření frekvence 128 Hz • Odolnost proti vodě a prachu IP56 Fluke 1625-2 nabízí navíc ještě tyto funkce: • Automatické řízení měřicí frekvence (AFC) – zjistí stávající in- terferenci a vybere frekvenci měření minimalizující účinek in- terference, poskytujíce tak přesnější hodnotu zemnění. • Měření R* – vypočítává zemní impedanci při 55 Hz, aby přes- něji vyjádřila odpor uzemnění, kterým zjistí i chybné uzem- nění. • Nastavovací limity – pro rychlé ověření výsledků testu Metody testování: • 3 a 4pólový úbytek napětí – standardní testování uzemnění pomocí dvou kolíkových zemničů • Selektivní testování – bez rozpojení zemnicích tyčí; technik může změřit odpor uzemnění pomocí kombinace kolíkových sond a kleští. • Testování bez zemních kolíkových sond – inovativní řešení využívající pro měření odporu uzemnění pouze kleště na- místo kolíkových zemničů. PRAM Consulting s.r.o. Stanislav Přibyl e-mail: stanislav.pribyl@pram.cz www.pram.cz nOvé TESTERy uZEMnění FlukE S ODOLNOSTí PROTI PRACHU A VODě Měření uzemnění bez rozpojení zemniče pro zajištění bezpečnosti pracovníků

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

23

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

24 ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 variabilní lEd svítidla nejen pro kutily pro všechny, kteří si rádi hrají se světlem nebo mají rádi barevné světelné akcenty, jsou určeny ohebné lEd pásky lEds dEcO™ FlEx. lze s nimi náladově osvětlit jakýkoliv prostor v interiéru, police, skříně, zrcadla, televize a další. uvolněte svoji fantazii a vyhrajte si s tvary a barvami. při- pojují se plug & play, jsou stmívatelné a s pomocí dálkového ovládání můžete pohodlně ze svého křesla regulovat typ a intenzitu barev nebo volit ze čtyř barevných světelných scén. S pásky lEds dEcO™ FlEx tak během jedné vteřiny proměníte vzhled svého bytu jak mávnutím kouzelného proutku, a to přesně podle vaší představy nebo aktuální nálady.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

25ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 V základním balení naleznete 3 LED pásky s délkou 32 cm. S přilo- ženými spojkami tak můžete vytvořit přímku dlouhou 96 cm nebo obrazce ve tvaru písmen U,T nebo L. Pásky lze do větších poloměrů ohýbat, s využitím rohové spojky lze překonat i zcela hranaté pře- chody. Výška 2 mm a šířka 10 mm umožňuje montáž i do těch nej- užších míst. Dostatečně dlouhý přívodní kabel a řídící jednotka se samostatným příjmem signálu z dálkového ovladače usnadní mon- táž i následné používání. Komu by tři pásky nestačily, může volitelně přikoupit další, a to až do celkové délky 3 metrů. Pásky lze i stříhat a zkracovat je tak přesně na požadovanou délku. S příkonem 36W a životností 20 000 hodin (20 let) si nemusíte lámat hlavu se spotřebou elektrické energie ani s případnou náhradou světelného zdroje.Třída ochrany IP 20 předurčuje použití LED pásků LEDs DECO™ FLEX především do interiérů a pro domácí aplikace. Ing. Ellen Benešová marketing manager OSRAM Email: ebenesova@osram.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

26 ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 • pacienti v nemocnicích, kancelářští pracovníci a cestující v hromadné dopravě jako jedni z prvních vyzkouší techno- logii COELUX, která přináší denní světlo i do uzavřených pro- stor • Projekt byl zařazen mezi 12 inovativních technologií předsta- vených na konferenci innovation convention, která se ko- nala v březnu v Bruselu Představte si, že sedíte v pokoji bez oken, a přesto máte pocit, že vám do obličeje svítí slunce.Tento jedinečný zážitek je nyní reálný díky projektu COELUX financovanému z fondů Evropské unie.Tech- nologie obnovuje fyzické a optické vlastnosti přírodního světla tak, že napodobuje rozptyl a průchod slunečního záření atmosférou. Je dokázáno, že tento jev má pozitivní vliv na komfort a duševní po- hodu v uzavřených a podzemních prostorách. Díky propojení nejnovější úsporné LED technologie, pokroči- lého optického systému využívajícího nanostrukturované materiály a„high-tech“ okenního systému má COELUX potenciál stát se revo- luční inovací v oblasti osvětlení a designu, a zároveň zlepšit kvalitu života Evropanů i obyvatel ostatních kontinentů. „S technologií COELUX si můžete užívat slunečního svitu kdykoli a kdekoli,“ řekl profesor Paolo di Trapani, koordinátor projektu a fyzik na univerzitě Insubria v italském Como, který se již deset let věnuje výzkumu s cílem napodobit přírodní světlo. „Stejně jako je obtížné vystihnout vůni parfému nebo barvu tropického slunce, nejde jedno- značně popsat ani povzbuzující účinky technologie COELUX, která na- vozuje pocit neomezeného prostoru. V průběhu projektu se podařilo dokázat,žedokonceiosobytrpícíklaustrofobiísevlivemsvětlaCOELUX cítí šťastně a uvolněně, přestože se delší dobu nachází v malém pro- storu bez oken.“Technologii vlastní organizace„CoeLux Srl“ spadající pod univerzitu Insubria. Světlo ovlivňuje naše zdraví a duševní pohodu OSN prohlásila rok 2015 za Mezinárodní rok světla s cílem upo- zornit na pozitivní vliv světla na naše zdraví a duševní pohodu. Umělé sluneční světlo je teplé a přímé a objekty jsou díky němu výraznější a barevnější, což dodává domácím i veřejným prostorám útulnější a příjemnější vzhled. Hra světla a stínu mění objem a tvar vnitřních pro- stor a ovlivňuje způsob, jakým lidé přistupují ke svému okolí. Z technologie COELUX pro rozptyl světla budou mít užitek všichni, kdo nemají dostatečný přístup ke slunečnímu svitu. Projekt byl zaměřen především na oblast zdravotní péče, ale technologii lze bez problémů využívat v obchodech, pohostinství, muzeích, na letištích, v podzemní dopravě, v lázních, sportovních centrech, ki- nech i v pracovním a průmyslovém prostředí. Pro lidi pracující nebo žijící v podzemních prostorách, ať už z důvodu omezeného prostoru nebo kvůli extrémním klimatickým podmínkám (například v Ka- nadě či Spojených Arabských Emirátech), bude technologie obrov- ským přínosem. Totéž platí o obyvatelích v oblastech nejdále od nOvá TEchnOlOgiE přinESE dEnní SvěTlO i dO uZAvřEných pROSTOR: Rozsviťte sluneční světlo pro jasnější budoucnost

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

rovníku, blízko Arktidy a Antarktidy, kteří se musí vyrovnávat s dlou- hým obdobím nedostatku slunečního záření. jak technologie funguje COELUX kombinuje tři klíčové prvky: • Nejnovější úspornou LED technologii pro reprodukci světel- ného spektra slunečního záření • Pokročilý optický systém pro vytvoření dojmu vzdálenosti mezi„oblohou“ a„sluncem“ • Nanostrukturované materiály o šířce pouhých pár milimetrů k napodobení Rayleighova rozptylu, který se odehrává v atmosféře Tyto prvky jsou zabudovány do high-tech okenního systému, který nabízí obrovské množství příležitostí a designových možností pro architekturu interiérů. COELUX nabízí tři možnosti nastavení - uži- vatelé si mohou vybrat mezi světelnými podmínkami severní Ev- ropy, Středomoří nebo tropů. vývoj produktu a jeho komerční využití Výzkumný projekt COELUX obdržel od Evropské unie příspěvek ve výši 2,5 milionu eur v rámci sedmého rámcového programu. Pro- fesor Di Trapani k tomu uvedl: „Grant od Evropské unie byl nezbytný, abychom mohli investovat do výzkumu a vývoje a pokrýt náklady na testování. Pomohl nám přesvědčit ostatní investory, aby se k nám při- dali a podpořili nás. Vřele doporučujeme ostatním malým a středním podnikům,abyvyužilypříležitostaucházelyseograntzEvropskéunie.“ Technologie COELUX bude uvedena na trh na konci roku 2014. Nabízí jedinečnou obchodní příležitost partnerům projektu a ev- ropským společnostem, které se budou podílet na výrobě, ukáz- kách a nasazení technologie. Světový trh s osvětlovací technikou má podle odhadů hodnotu 58 miliard EUR a inovativní technologie COELUX má ideální pozici k získání podílu na tomto trhu. Zvýší tak konkurenceschopnost Evropy, vytvoří nová pracovní místa a při- spěje ke zvýšení kvality života Evropanů. Michael Jennings, mluvčí evropské komisařky pro výzkum, ino- vace a vědu Máire Geoghegan-Quinnové, řekl: „Mnoho oblastí na- šeho života – energii, dopravu, medicínu, potravinářství, zdraví fyzické i psychické, se daří neustále zlepšovat díky nanotechnologiím. COELUX je skvělým příkladem toho, jak věda dokáže jednoduchý, ale na pohled nereálný nápad, jako je vytvoření slunečního světla, proměnit ve sku- tečnost. Tento projekt má velkou šanci změnit životy lidí k lepšímu. “ O projektu cOElux COELUX® je výzkumný projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci sedmého rámcového programu EU (FP7). Evropská komise zařadila COELUX mezi 12 inovativních technologií představených na konferenci innovation convention, která se konala v březnu v Bruselu. COELUX kombinuje tři klíčové prvky: nejnovější úspornou LED technologii pro reprodukci světelného spektra slunečního zá- ření; pokročilý optický systém pro vytvoření dojmu vzdálenosti mezi „oblohou“ a„sluncem“ a nanostrukturované materiály o šířce pou- hých pár milimetrů k napodobení Rayleighova rozptylu, který se odehrává v atmosféře. Tyto prvky jsou zabudovány do high-tech okenního systému, který nabízí obrovské množství příležitostí a de- signových možností pro architekturu interiérů. Na projektu COELUX se podílely následující firmy a instituce: COELUX, vlastník osvětlovací technologie (Itálie), Next Limit Technologies, vlastník fotorealistic- kého renderovacího zařízení Maxwell Render (Španělsko), Ekspo- balta, firma odpovídající za vysoce škálovatelné instalace COELUX po celém světě (Litva) a partnerské organizace v oblasti výzkumu Griffin Software Srl, (Rumunsko), Eidgenössische Technische Hoch- schule (Švýcarsko), Bartenbach GmbH, Aldrans (Rakousko) a Como- next Scpa (Itálie). Více na www.coelux.com. O evropském programu pro financování výzkumu a inovací Prvního ledna 2014 spustila Evropská unie nový sedmiletý rám- cový program pro podporu výzkumu a inovací s názvem Horizont 2020. Během příštích sedmi let investuje Evropská unie do výzkumu a inovací téměř 80 miliard eur s cílem podpořit hospodářskou kon- kurenceschopnost Evropy a posunout hranice lidského poznání. Rozpočet EU na výzkum je zaměřen především na oblast zdraví, ži- votního prostředí, dopravy, potravinářství a energetiky. Za účelem podpory soukromých investic do výzkumu a inovací, které povedou k vytvoření specializovaných pracovních míst a dalšímu růstu, byla uzavřena výzkumná partnerství s firmami ve farmaceutickém, le- teckém, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Program Horizont 2020 se ještě intenzivněji zaměří na přetváření unikátních návrhů do podoby ekonomicky úspěšných produktů, procesů a slu- žeb. Nejnovější informace z evropského programu pro výzkum a inovace naleznete na: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ http://www.facebook.com/innovation.union http://twitter.com/innovationunion 27ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

28 TEST OdbORné ZpůSObilOSTi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Ověření znalostí z čSn - test č.4: Otázka č. 1: (ČSN 332130, článek: 5.3.11) Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 20A a do 32A se doporučuje vybavit doplňkovou ochrannou tvořenou prou- dovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 30mA: a) jen pokud jde o venkovní prostory b) všechny zásuvky c) jen pokud jde o vnitřní prostory s mokrým prostředím Otázka č. 2: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha 8.1) Ochranná opatření představovaná zábranami zajišťují pouze zá- kladní ochranu. jsou určena pro uplatnění v instalacích: a) kde je i kde není zajištěna ochrana při poruše a které jsou ovládány osobami znalými nebo poučenými, nebo které jsou pod dozorem těchto osob b) je přímou součástí el. předmětu c) kde je i kde není zajištěna ochrana při poruše a které jsou ovládány výhradně osobami znalými Otázka č. 3: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.5.3) jestliže je v sítíchTT použit pro ochranu při poruše proudový chrá- nič, musí být splněna podmínka doby odpojení (viz č .. 411.3.2.2 nebo 411.3.2.4) a: a) Ra x l∆n ≤ 50 V b) Rc =< 120/1v max c) Rt =< 50/1a max Otázka č.4: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NA.4- tabulka NA.3) Mez bezpečných malých napětí í v prostorách zvlášť nebezpečných při dotyku živých částí: a) je do 25 V stř, 60 V ss b) není dovoleno c) je do 50 V stř, 100 V ss Otázka č. 5: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 414.1.1) Ochranné opatření založené na síti SElv nebo pElv, je ochranou: a) malým napětím b) nízkým napětím c) doplňkovou Otázka č.6: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 3.1) co je hlavní domovní vedení (hdv): a) HDV je část el. vedení od pojistek k prvnímu elektroměru b) HDV je el. vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru c) HDV je el. vedení od elektroměru až k bytové rozvodnici Otázka č.7: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.4.3) Zařazovat spínací a odpojovací zařízení se do vodiče pEn v sítích Tn: a) nesmí b) jen za předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky c) mohou Otázka č.8: (CSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha C.3.5) Ochranné kontakty všech zásuvek použitých při elektrickém oddě- lení pro napájení více než jednoho spotřebiče spojeny se soustavou pospojování, provedenou dle či.c.3.4 čSn 332000-4-41 ed.2,: a) nesmí být spojeny z bezpečnostních důvodů b) mohou být pojeny, ale jen za podmínek uvedených v CSN c) musí být pojeny Otázka č.9: (CSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 414.4.4) neživé části obvodů SElv se zemí nebo s ochrannými vodiči nebo s neživými částmi jiného obvodů spojovat: a) smějí spojovat v případě, že se jedná o zabránění samovolného spuš- tění při zkratu v řídících obvodech b) smějí spojit, jestliže není nebezpečí zavlečení napětí c) nesmějí spojovat Otázka č. 10: (CSN 332130 ed. 2, článek: 7.4.4) jednofázové odbočky k měřícímu zařízení lze od hlavního domov- ního vedení provéstjen do soudobého příkonu: a) 10 kW b) 5,5kW c) 7,5kW Otázka č.11 : (CSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.4.2) nulový nebo střední bod silové napájecí sítě Tn: a) musí být uzemněn b) nemusí být uzemněn c) záleží na místní situaci Otázka č.12: (CSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NC.5- tabulka NC.2) konvenční mezní hodnota dovoleného dotykového napětí půso- bící krátkodobě v prostorách normálních a nebezpečných je: a) 25 V stř., 60 V ss b) 12 V stř., 50 V SS c) 50 V stř., 120 V ss Otázka č. 13: (CSN 332130 ed. 2, článek: 5.2.1) kolik svítidel se smí připojit na jeden světelný obvod: a) jen tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu b) jen tolik svítidel, kolik je potřeba k osvětlení příslušného prostoru c) nejvýše 10 svítidel Otázka č. 14: (CSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.2(aa)) vodič pEn v síti Tn-c nebo vodič pE v síti Tn-S se musí uzemnit ve venkovním rozvodu u vrchního vedení: a) každých100manajehokonciauodbočekdelšíchnež200mnajejich koncích b) každých200manajehokonciauodbočekdelšíchnež500mnajejich koncích c) každých 500 m a na jeho konci a u odboček delších než 200m na je- jich koncích Otázka č. 15: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha 8.3) Ochrana polohou (umístěním mimo dosah): a) zajišťuje pouze základní ochranu a je určena pouze k tomu, aby brá- nila nahodilému dotyku živých částí b) lze použít jako ochranu základní, v případě jsou-li el. předměty výše než 2m c) je určena pouze pro pracovníky seznámené Otázka č.16: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.3.6) na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše: a) jen tolik zásuvkových vývodů, aby nebyl překročen celkový instalo- vaný příkon 3680W při jištění 16A b) 10 zásuvkových vývodů (vícenásobná zásuvka se považuje zajeden zásuvkový vývod) c) 10zásuvkovýchvývodů(přivícenásobnýchzásuvkáchsetentopočet snižuje o polovinu) Otázka č.17: (ČSN 332130, článek: 5.4.1) Samostatně jištěné obvody pro pevně připojené jednofázové spo- třebiče se zřizují od příkonu: a) 2000 VA b) 2700 VA c) 1500 VA Otázka č.18: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.3.5) Zásuvky montované v čR se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16A: a) lze použít jakoukoliv zásuvku vyrobenou v EU b) musí odpovídat příslušným národním normám (pro ČR platí tEC- TR60083:2006) c) musí odpovídat příslušným normám zavedených v EU Otázka č.19: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 6.1.4) v budovách, kde je zaveden plyn: a) pokud není do bytu zaveden plyn, mohou být v těchto bytech insta- lovány jiskřící zvonky b) mohou být instalovány zvonky s přerušovačem c) musí být instalovány nejiskřící zvonky Otázka č. 20: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.1.1) Odpor uzemnění nulového bodu (uzlu) zdroje nebo pracovně uzemněného místa zdroje Ra nemá být větší než: a) 2Ω b) 20Ω c) 5 Ω (max.15 Ω) Otázka č. 21 : (ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, článek: 543.3.3) Ochranný vodič vybaven spínacím přístrojem:

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

29TEST OdbORné ZpůSObilOSTi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 a) může být vybaven b) nesmí být vybaven, ale může mít spoje, které je možno pro potřebu zkoušení pomocí nástroje rozpojit c) nesmí být vybaven Otázka č. 22: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 415.1.1) doplňková ochrana proudovými chrániči, jejichž jmenovitý vyba- vovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se ve střídavých sítích v případě selhání opatření základní ochrany a nebo ochrany při po- ruše nebo při neopatrnosti uživatelů, se považuje za: a) doplňkovou ochranu b) zvýšenou ochranu c) ve vyjímečných případech za ochranu základní Otázka č.23: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.2.2) jaký musí být jmenovitý proud ovládacího přístroje: a) nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech svítidel b) musí být o koeficient 1,5 větší než součet jmenovitých proudů všech svítidel c) j menovitý proud ovládacího přístroje se stanovuje podle předřaze- ného jištění Otázka č. 24: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 3.17) co je rozvodnice: a) rozvodnice je malý rozváděč nn, který se upevňuje na nosný podklad nebo se zapustí do stěny b) rozvodnice je jističová skříňka pro nejvýše 24 modulů c) rozvodnicejejističováskřínkaosazenamaximálně10ksjističůvčetně proudového chrániče Otázka č.25: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NA.4- tabulka NA.3) Mez bezpečných malých napětí v prostorách normálních a nebez- pečných při dotyku neživých částí - krytů: a) je do 50 V stř. a 120 V s s. b) je do 25 V stř, 60 V ss c) je do 60 V stř, 100 V ss Otázka č.26: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha C.1.5) při ochraně nevodivým okolím nesmí být v žádném bodě měření, za podmínek stanovených v hd 60364-6, odpor izolačních podlah a stěn menší než: a) 100 kΩ tam, kde jmenovité napětí instalace nepřekračuje 500 V b) 50 kΩ tam, kde jmenovité napětí instalace nepřekračuje 500V c) 10 kΩ při napětí do 500 V Otázka č. 27: (ČSN 332130, článek: 5. 3. 9) na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásu- vek na: a) různý jmenovitý proud (16A + 32A) b) na stejný jmenovitý proud c) různýjmenovitýproud,alemusíbýtbuďpouzevečtyřkolíkovémpro- vedení nebo, za předpokladu použití proudového chrániče, v pětiko- líkovém provedení Otázka č.28: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.2(pozn.2)) na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzem- nění nejvýše: a) 15 Ω, není však třeba klást zemnící pásky delší než 20m b) 5 Ω, není však třeba klást zemnicí pásky delší než 50 m c) 2 Ω, není však třeba klást zemnící pásky delší než 50 m Otázka č.29: (ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, článek: 541.3.1) neživá část zařízení je: a) vodivá část, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale může stát živou v případě poruchy základní izolace b) nevodivá část, které se lze dotknout a která není živá a ani se nemůže stát živou v případě poruchy základní izolace c) vodivá část, které se ze dotknout a která není živá a nemůže se stát živou v případě poruchy přídavné izolace Otázka č. 30: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NA.4- tabulka NA.3) Mez bezpečných malých napětí v prostorách normálních a nebez- pečných při dotykuživých částí: a) je do 50 V stř. a 100 V ss. b) je do 25 V stř. a 60 V ss. c) je do 60 V stř, 100 V ss Otázka č. 31: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NC.5- tabulka NC.2) konvenční mezní hodnota dovoleného dotykového napětí půso- bící krátkodobě v prostorách zvlášť nebezpečných je: a) 48 V stř., 60 V ss b) 12 V stř., 25 V SS c) 24 V stř. , 50 V ss Otázka č. 32: (ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, článek: tabulka NA.3) Minimální rozměry tyčových ocelových pozinkovaných zemničů jsou: a) ocelová tyč FeZn pr.10 mm, trubka FeZn pr.25 mm, tl. stěny 3 mm; b) ocelová tyč FeZn pr. 8 mm, trubka FeZn pr. 15 mm, tl. stěny 3 mm c) ocelová tyč FeZn pr. 15 mm, trubka FeZn pr. 50 mm, tl. stěny 3 mm; Otázka č.33: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.2(ac)) vodič pEn v síti Tn-c nebo vodič pE v síti Tn-5 se musí uzemnit ve venkovním rozvoduu přípojkových skříňí: a) jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100m b) jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 200m c) jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 500 m Otázka č. 34: (332000-5-54 ed. 3, článek: NA.11.1) kovové vodovodní potrubí jako zemniče: a) lze vždy použít b) pouze se souhlasem dodavatele vody c) je zakázáno používat Otázka č.35: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.4.4) pro nejhorší provozní podmínky, které obvykle mohou přicházet v úvahu, musí charakteristiky ochranných přístrojů a impedancí splňovat tento požadavek: a) 1,5 x Zs x Ia : U o b) Zs = Ud/lv c) Zs x Ia ≤ Uo (1,5 x Zs x Ia ≤ Uo) Otázka č. 36: (CSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.1.2) celkový odpor uzemnění Rb vodičů pEn odcházejících vedení z transformovny včetněuzemněného středu( uzlu) zdroje, nemá však být pro sítě o jmenovitém napětí u o = 230v větší než: a) 2 Ω, pokud měrný odpor půdy je větší jak 500 Ωlm b) 2 Ω c) 5 Ω Otázka č.37: (CSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 413.3.2) při ochraně elektrickým oddělením musí být oddělené obvody na- pájeny ze zdroje: a) který má alespoň jednoduché oddělení a jehož napětí nepřesahuje 500V b) s autotransformátorem se zesílenou izolací c) který je osazen oddělovacím proudovým ochranným trafem Otázka č. 38: (CSN 33 2000-5-54 ed. 3, článek: 543.1.3) průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí kabelu nebo který není ve společném obložení s vodiči vedení (fázovými vodiči), pokud je chráněn před mechanickým poškozením, nesmí být menší než: a) 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al b) 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al c) 6 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al Otázka č. 39: (CSN 332130 ed. 2, článek: 5.2. 7) vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jistícím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše: a) 16A b) 25A c) 10A Otázka č.40: (CSN 332130 ed. 2, článek: 7. 7. 5) Samostatné obvody se navrhují pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem: a) 2 kW a více b) pouze nad 2,5 kW c) 1,5 kW

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

30 ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 přepěťové ochrany pro svítidla lEd, požadavky a normy Veřejné osvětlení se světelnými zdroji LED se v poslední době stále více projektuje a používá pro svou vysokou účinnost, dlouhou životnost, pro výrazné snížení nákladů na elektrickou energii a snad- nou a rychlou regulaci intenzity osvětlení (úspora elektrické ener- gie). Tyto zdroje mají však jednu slabinu – svítidla LED jsou citlivá na atmosférická přepětí v důsledku úderů blesků v blízkosti svítidel i na přepětí v důsledku spínacích dějů v napájecí síti (krátkodobý výpadek napájení na distribučním transformátoru, vypnutí a opě- tovné zapnutí napájecího napětí či velké zátěže, regulační pochody v sítích apod.). Navíc vzhledem k prostorové rozptýlenosti svítidel LED a umís- tění ve výškách jsou právě tato svítidla velmi často vystavena vlivům atmosférických přepětí. Přepětí má za následek poškození P-N pře- chodu vlastní LED (což znamená snížení intenzity světla, zkrácení životnosti LED nebo i její výpadek) anebo zničení napájecího zdroje (předřadníku). Aby se skutečná životnost svítidel LED přiblížila de- klarované životnosti 50.000 – 100 000 hod, je nezbytné ochránit jak napájecí zdroj tak i vlastní LED před přepětím vhodnou přepěťovou ochranou. Je zapotřebí si uvědomit, že pro zničení svítidla LED není zapo- třebí přímý úder blesku. Indukční vazbou se mohou naindukovat do elektrického vedení přepěťové špičky s amplitudou několik de- sítek tisíc V až do vzdálenosti 2 km od místa úderu. Navíc pokud dojde k úderu blesku do sloupu veřejného osvět- lení, šíří se přepětí přes společný zemnicí pásek spojující jednotlivé sloupy mezi sebou, takže vypadne i několik sousedních svítidel LED. Ani přepětí přicházející ze strany napájecí sítě nejsou zanedbatelná. Při spínacích procesech v napájecí síti (připínání a odepínání jed- notlivých větví sítě či velkých spotřebičů) vznikají přepětí až 6 kV, což postačuje k poškození či zničení nechráněných svítidel LED či jejich zdrojů. Testy odolnosti proti přepětí Společnost CITEL otestovala několik vzorků svítidel LED různých výrobců a jejich odolnost proti přepětí.Testy se prováděly napětím 6 kV vlnou 1,2/50 µs a 8/20 µs. Testovány byly jednak vodiče L a N proti sobě, jednak vodiče L proti zemi (PE). Výsledkem bylo, že na- prostá většina (více než 90%) svítidel bez přepěťových ochran v těchto testech již při prvním testu neobstála a došlo k jejich úpl- nému zničení, při použití přepěťových ochran obstála všechna sví- tidla bez výjimky a to i při jejich opakování. Stejným testům byly podrobeny i napájecí zdroje (předřadníky) pro LED a výsledky byly obdobné. Při testu opakovaným přepětím (15 po sobě jdoucích im- pulsů 6 kV) při použití přepěťových ochran obstály všechny napájecí zdroje bez poškození.Tyto testy jasně dokumentují nezbytnost po- užití přepěťových ochran. volba přepěťové ochran - normy Při volbě přepěťové ochrany je vhodné postupovat v souladu s následujícími normami: IEEE C632.41.2 (USA) resp. s mezinárodní normou IEC 60364. Podle normy IEEE C632.41.2 se vyžadují 2 úrovně odolnosti proti přepětí a to v závislosti na míře rizika výskytu přepětí: - malá úroveň rizika úderu blesku: test 6 kV/3 kA - vysoká úroveň rizika úderu blesku: test 10 kV/10 kA Napěťový test se provádí při zapojení naprázdno vlnou 1,2/50 µs, proudový test při zapojení nakrátko vlnou 8/50 µs. Pro veřejné osvětlení venkovních prostor je nutné splnit požadavky pro vysokou úroveň rizika v souladu s IEEE C632.41.2, tedy test 10kV/10kA. Podle mezinárodní normy IEC 60364-4-443 jsou svodiče přepětí zapotřebí vždy, pokud je zařízeno napájeno venkovním vedením nebo pokud je intenzita úderu blesků v dané oblasti větší než 2,5 (počet úderů blesku za rok na km2 ). Podle mezinárodní normy IEC 60364-5-534 zvolený svodič pře- pětí musí vyhovovat normě IEC 61643-1 a jeho jmenovitá hodnota výbojového proudu (In při vlně 8/20 µs) musí být větší nebo rovna 5 kA. hlavní důvody použití externích přepěťových ochran Vlastní napájecí zdroj svítidla LED (často nazývaný též jako elekt- ronický předřadník) má impulsní výdržné napětí do 3 kV (1,2/50 µs) a je tedy zřejmé, že je zapotřebí použít přepěťovou ochranu zapo- jenou před napájecí zdroj LED. Rozhodně nevyhoví požadavkům testu 10 kV/10 kA. Dalším problémem je, že vlastní LED je namon- tována přímo na chladič, který bývá uzemněn, a proto není možné dosáhnout vysokého impulsního výdržného napětí. Z toho opět vy- plývá nutnost použít externí přepěťovou ochranu. varistor zabudovaný v napájecím zdroji a nevýhody tohoto ře- šení Někteří výrobci napájecích zdrojů se snaží ochranu přepětí řešit „vnitřním“ varistorem, zabudovaným na vstupu do napájecího zdroje. Ani toto řešení není správným řešením. Jednak zatížitelnost va- ristoru výbojovým proudem bývá relativně nízká – řádově do 1 kA, což opět nesplňuje požadavky normy a ani není postačující pro sku- tečný úder blesku (poznámka: výbojový proud přepěťové ochrany CITEL pro svítidla LED je 10 kA). Dále umístění varistoru těsně u elektronického obvodu napájejícího zdroje nezajišťuje ochranu zdroje, neboť varistor svede pouze část výbojového proudu a zby- tek teče přes elektroniku zdroje, což má za následek výpadek celého napájecího zdroje (koordinace mezi varistorem a napájecím zdro- jem s ohledem na minimální vzdálenost mezi nimi není a ani ne- může být totiž zajištěna). PŘEPěťOVé OCHRANy PRO SVíTIDLA LED A JEJICH ŘEŠENí FIRMOU ciTEl část 1

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

31ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Zabudování varistoru do napájejícího zdroje (předřadníku) není v souladu s normami IEC - viz dále. V případě selhání varistoru (při velkém výbojovém proudu) je vždy nutné vyměnit celý napájecí zdroj (předřadník), což je finančně značně náročnější, než výměna přepěťové ochrany. V případě selhání varistoru není možná žádná signalizace pří- činy poruchy. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že jediné správné technické řešení je použít externí přepěťovou ochranu. Toto řešení má následující výhody: • Je v souladu s normami • Zajišťuje vysokou bezpečnost a zvyšuje životnost svítidla LED • Snadná údržba • Eliminuje nutnost zajištění vysoké napěťové odolnosti proti impulsnímu napětí na všech částech svítidla (vodiče, konek- tory, isolace mezi LED a chladičem) Mezinárodní norma iEc 60598 ve své části 1 specifikuje vše- obecné požadavky pro svítidla včetně požadavků na jejich bez- pečnost. Přepěťové ochrany pro svítidla LED musí splňovat požadavky normy IEC 61643-1 (norma pro přepěťové ochrany pro napětí nn). V průběhu testu napěťové odolnosti svítidel mohou být přepěťové ochrany odpojeny, to platí však pouze pro svítidla třídy I. Poznámka: Pro svítidla třídy II mohou být přepěťové ochrany zapojeny mezi napájecí vodiče a kovové části, ale nesmí být během testu napě- ťové odolnosti odpojeny. Test napěťové odolnosti podle normy iEc 60598-1: Pro svítidla třídy II se během testu napěťové odolnosti přepě- ťová ochrana neodpojuje a musí vydržet po dobu 1 minuty napětí 2.920 VAC (4*Unapájecí + 2000 V) mezi fází a zemí (zapojení Com- mon Mode). Jmenovitý výbojový proud pro přepěťovou ochranu typu 2 musí být podle normy IEC 61643-11 minimálně 5kA (8/20 µs) a to jak pro svítidla třídy I tak i pro svítidla třídy II. Rozdíl je v tom, že pro svítidla třídy I je přepěťová ochrana spojena se zemí; zatím co u sví- tidel třídy II není (jedná se pouze o ochranu mezi vodiči L a N), za- pojení proti zemi je možné pouze tehdy, pokud vydrží test elektrické odolnosti s napětím min. 3000 V AC. přepěťové ochrany společnosti ciTEl pro svítidla lEd Společnost CITEL proto vyvinula a zavedla do výroby řadu pře- pěťových ochran MLP typu 2+3, které účinně chrání svítidla LED, a to i proti přepětím s vysokou energií. Přepěťové ochrany této řady jsou určeny k ochraně veřejného osvětlení, osvětlení tunelů a vnější osvětlení objektů – všude tam, kde je zapotřebí zajistit, aby nedošlo ke zkrácení životnosti či k výpadku svítidel LED v důsledku přepětí. Podobně to platí i pro svítidla LED ve výrobních a prodejních halách apod. Řada přepěťových ochran MLP je speciálně navržena pro ap- likace svítidel LED a nabízí zákazníkovi široký výběr vhodných typů přepěťových ochran s možností zvolit si krytí, způsob připojení, třídu ochrany elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem I nebo II, ochranu proti přepětí buď pouze napájecího na- pětí, nebo i komunikační linky pro regulaci intenzity osvětlení (je- stliže ji svítidla LED obsahují), dálkovou signalizaci stavu přepěťové ochrany či bez dálkové signalizace apod. tak, jak to provozovatelé svítidel LED vyžadují. Tak širokou škálu výrobků žádný jiný výrobce přepěťových ochran pro svítidla LED nenabízí. Přepěťové ochrany CITEL řady MLP se vyrábějí ve dvojím pro- vedení podle způsobu připojení: – s kabelovým vývodem zajišťujícím krytí IP65 (obr. 1), – s násuvnou svorkovnicí pro rychlé a snadné připojení ka- belů, krytí IP20 (obr. 2). Dále je možné volit třídu ochrany elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem I nebo II. Více technických podrobností o přepěťových ochranách CITEL bude uvedeno v samostatném článku. Přepěťová ochrana pro svítidla LED s kabelovým vývodem a krytím IP65 (MLP-W) Přepěťová ochrana pro svítidla LED s násuvnou svorkovnicí a krytím IP20 (MLP-P)

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

32 ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 internet věcí Už dnes je jasné, že budoucnost bude patřit zařízením vzájemně propojeným přes internet. Hovoří se o tzv. „internetu věcí“, tedy stavu, kdy na internet nebudou připojené jen počítače, tablety a smartphony, ale také mnoho dalších spotřebičů a zařízení každo- denní potřeby. A to i těch, u kterých byste to nečekali – například zrcadla, kde si můžete při čištění zubů přečíst ranní zprávy. Připo- jené žárovky zase pomohou efektivněji nakládat s energií. Navíc, pokud jste si na dovolené uvědomili, že jste doma zapomněli zhas- nout světlo, vypnout topení nebo třeba zavřít okno, můžete tak uči- nit přímo ze svého smartphonu. Potřebujete jen internetové připojení a trochu času. Podle předpovědi společnosti Changhong už skoro nebudeme muset přemýšlet nad tím, co nám chybí v chladničce, protože smart technologie to udělá za nás. „Podívají se do vaší chladničky a vy tak po práci můžete rovnou zamířit do obchodu s nákupním seznamem ve svém smartphonu. A  pokud nestíháte, software zabudovaný v chladničce objedná, co je potřeba, přes internet. Jestliže chladnička má přístup k vašemu kalendáři, budete vědět, kdy a kde budete moci zásilku přebrat,“ upozorňují experti jednoho z největších světových výrobců domácí elektroniky a spotřebičů. konec zapomenutých klíčům Jestliže máte inteligentní domácnost, odpadne vám množství každodenních starostí. Po odchodu z domova už nemusíte mít ne- příjemný pocit, že jste na něco zapomněli nebo jste náhodou ne- chali odemknuté dveře, otevřená okna, puštěný sporák nebo se vaše děti dostanou domů, když si zapomenou klíče. Výčet možností, které přinese připojení věcí na internet, může být nekonečné.V první řadě však umožní lidem efektivněji nakládat se svým časem a přinese víc pohodlí do domácnosti. S moderními technologiemi v domácnosti jde ruku v ruce také šetření – jak vůči vaší peněžence, tak vůči životnímu prostředí. Návratnost takové in- vestice je poměrně rychlá – výrobci deklarují až 30procentní úspory například při topení. Při dnešních cenách energií se tak investice vrátí v průběhu několika let. Jak by mohla vypadat inteligentní domácnost podle předního světového výrobce televizí, společnosti Changhong, se můžete po- dívat zde: http://www.youtube.com/watch?v=CDAhEhmcOmE. už jsou mezi námi Inteligentní domácí spotřebiče vůbec nejsou hudbou budouc- nosti. V centru pozornosti byly i na posledním veletrhu spotřební elektroniky CES v americkém Las Vegas, který je největší akcí svého druhu na planetě. Objevily se tu například pračky či trouby na pe- čení, které reagují na hlasové i textové podněty, kuchyňské spotře- biče připojené na internet nebo zámek ve dveřích, který je možné ovládat přes wi-fi nebo Bluetooth. Jsou to zařízení jednoduchá na ovládání a mohou být integrovaná do většího systému a ovládaná například jedinou mobilní aplikací. Zábava hraje prim Pozornost trhu se stále více soustřeďuje na domácí zábavu. Ty- pickým příkladem jsou smart technologie, které známe z televizí, hracích konzolí či mobilních zařízení, tabletů a podobně. „Trendem výrobců je v současné době navigace elektronických zařízení pomocí hlasu či gest, schopnost smart televizí rozpoznat uživatele podle tváře nebointeraktivnífunkcesportovníchherovládanýchpohybyuživatelů. Ze statického diváka – konzumenta se tak stává divák s aktivní účastí na programu,“ připomíná Jiří Mrkvička ze společnosti Changhong. Propojení inteligentních televizí s mobilními zařízeními uživatelů, jako jsou mobilní telefon nebo tablet začíná být samozřejmostí, stejně jako vzájemné sdílení dat v těchto zařízeních. Fotografie zís- kané mobilním telefonem či videozáznamy uložené na tabletu je přece jen příjemnější sledovat na velké televizní obrazovce, kde si můžete naplno vychutnat hloubku barev či obrazové detaily. kompatibilita se zvyšuje I když se podobná zařízení objevují už déle, většímu rozšíření brání i nízká úroveň kompatibility mezi zařízeními různých výrobců. To znamená, že máte možnost koupit si všechna zařízení od jedné firmy nebo si zvyknout na ovládání spotřebičů různými ovladači. Tento problém si však uvědomují i samotní výrobci, i proto při vývoji svých produktů stále více začínají pamatovat na možnosti propojení a vzájemné spolupráce se zařízeními konkurence. nAšE dOMácnOSTi ZAčínAjí býT inTEligEnTní před pár lety byly inteligentní domácnosti doménou úzké skupiny technologických nadšenců, dnes pronikají do sfér široké veřejnosti.Trend vzájemného propojování prostřednictvím internetu nesporně nabírá na důležitosti. Technologie dnes umožňují ovládat celou domácnost prostřed- nictvím smartphonu a jediné aplikace. kontrolu nad svým domovem tak můžete mít doslova pod palcem, a to odkudkoli, kde je mobilní internetové připojení.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

33ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Arraiolos, Portugalsko: 50% úspora energie na lEd pouličním osvětlení v ulicích historického centra portugalského města Arraiolos byl instalován energeticky efektivní systém pouličního osvětlení využívající lEd technologii v kombinaci s inteligentním systémem ří- zením provozu (lMS). Tento projekt byl realizován společností Schréder, výrobcem pouličního osvětlení, ve spolupráci se společností OSRAM Opto Semiconductors. nové městské osvětlení má přinést 50% úsporu elektrické energie. Portugalské Arraiolos je známé díky svým tradičním kober- cům a více než 700 let starému hradu. Město, ze kterého na vás všudypřítomně dýchá historie, dnes zároveň symboli- zuje budoucnost. Důvod je následující: když bylo rekonstru- ováno veřejné osvětlení, zastaralé a neúčinné pouliční lampy v historickém jádru města byly kompletně nahrazeny novými svítidly, která využívají efektivní LED technologii v kombinaci s inteligentním systémem řízení provozu. golden dragon lEd: Splňuje požadavky historických měst Společnost Schréder, dodávající řešení v oblasti veřejného osvětlení, zrealizovala ve spolupráci s výrobcem polovodičů OSRAM Opto Semiconductors první energeticky velmi efek- tivní systém pouličního osvětlení v Portugalsku. Ulice města Arraiolos nyní osvětluje 400 liniových svítidel “Rivara” od společnosti Schréder, jejichž design je dílem návrhářů z ate- liéru ECLIPz. Každé těleso je opatřeno 36 LED diodami (3000 K) typu Golden Dragon Plus, které vyzařují teplé bílé světlo. Jejich široký vyzařovací úhel 170° zajišťuje vyrovnané a rov- noměrné osvětlení okolí při výrazně nižší spotřebě energie ve srovnání s běžnými sodíkovo-halogenidovými výbojkami. A nejen to, nová svítidla splňují specifické požadavky histo- rických center. Jejich přirozené světlo s hodnotou CRI 82 vy- tváří příjemné prostředí plné teplých barev. Výsledkem je, že ulice v centru Arraiolos si i v noci uchovávají stejnou ele- ganci, jakou mají během dne. “Diody Golden Dragon Plus-LED se vyznačují výjimečným ba- revným podáním a příjemnou, teple bílou barvou světla. Vedle toho zvyšují bezpečnost, protože viditelnost v okolí je mnohem lepšíoprotijinýmřešením.Protojsmezvoliliprosvůjpilotnípor- tugalský projekt výrobky společnosti OSRAM Opto Semicon- ductors,” říká Miguel Sampaio de Mattos, generální ředitel Schréder Portugal. další úspory díky lMS Významnou součástí této instalace je inteligentní systém ří- zení, který umožňuje pouliční osvětlení centrálně ovládat. Intenzitu osvětlení lze u každého svítidla programovat a je- jich světlo je navíc možné směrovat přesně tam, kam je po- třeba. Kombinace řízeného ovládání a efektivní technologie LED umožní v Arraiolos dosáhnout nejen významného sní- žení spotřeby energie o 50 %, ale také několikanásobného snížení objemu emisí CO2. Ing. Ellen Benešová marketing manager OSRAM E-mail: ebenesova@osram.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

34 ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Největší tuzemské elektrotechnické události roku se společnost OSRAM účastnila spolu se svým certifikovaným partnerem, společností Ja- bloPCB. Důvodem pro společný stánek byla ukázka kompletního servisu při návrhu řešení osvětlení s LED technologií. „Přínos firmy JabloPCB spočívá v  tom, že může zákazníkům nabídnout spolu s našimi čipy technickou podporu pro elek- trický, termální i optický návrh a také zajistit výrobu požadovaných zákaznických LED modulů,“ upřes- ňuje Pavel Koutenský, sales manager společnosti OSRAM Opto Semiconductors. JabloPCB je rovněž partnerem programu OSRAM LLFy (LED Light For you). Díky této spolupráci může zákazník dostat nejenom LED moduly osazené LED čipy dle svého požadavku, ale také celkový návrh řešení osvět- lení. Mezi praktickými ukázkami světelných zdrojů a svítidel, která využívají nejnovější LED čipy OSRAM (nejen v oblasti interiérového osvětlování, LED pouličního osvětlení, reklamy, ale také napří- klad v automobilovém průmyslu a zábavném osvětlení), nechyběly produkty dalších českých výrobců, jako jsou MODUS, TREVOS, ROBE, ILC, KAMPOS, HSoft, Empesort nebo OSMONT. Z portfolia LED technologií se však návštěvníci veletrhu nejvíce zajímali o vysoce výkonné čipy OSRAM OSLON Square pro LED pouliční osvětlení a dále o rodinu DURIS E3 a E5, která je určená pro náhradu lineárních zdrojů světla.Tyto LED čipy se osazují ve velké hustotě na velkou plochu a tím pádem je dosaženo vynikající homogenity vyza- řovaného světla. Nemalý zájem byl také o pře- dřadníky a proudové napájecí zdroje pro LED systémy. Ing. Ellen Benešová Marketing Manager E-mail: ebene- sova@osram.cz OSRAM představil nejnovější trendy v oblasti SSL na již 22. ročníku brněnského Mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMpER 2014 představila společnost OSRAM nejnovější lEd komponenty včetně příkladů jejich použití v oblasti Solid State lighting. divize OSRAM Opto Se- miconductors patří v této kategorii mezi klíčové výrobce a dodavatele lEd světelných zdrojů a komponentů moderních osvětlovacích systémů.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

35ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Systém řízení osvětlení lightify pro každou moderní domácnost Společnost OSRAM představila systém řízení osvětlení lightify, ovládaný s pomocí aplikace v chyt- rém telefonu nebo tabletu. lightify se jednoduchým způsobem zapojí do existujících bezdráto- vých sítí a přihlášení uživatelé pak mohou nastavovat a využívat širokou škálu možností osvětlení – od jednoduchého vypínání a zapínání, přes změnu nastavení úrovně jasu nebo barvy světla až po tvorbu a programování složitých a efektních světelných scén. Systém lightify bude k dispozici od začátku nadcházející osvětlovací sezóny. „Osvětlení připojené do počítačové sítě pro nás znamená další vý- znamný krok směrem k digitalizaci osvětlení. S pomocí Lightify jsme schopni zrealizovat téměř vše, co dnešní světelné zdroje a svítidla mohou zvládnout,“ uvádí Peter Laier, ředitel pro technologie ve spo- lečnosti OSRAM a člen výkonné rady, zodpovědný za celkový vývoj firemní obchodní strategie v osvětlovací sféře. Lightify umožňuje řídit osvětlení obytné místnosti, ložnice, praco- ven i balkonů či zahrad mnoha způsoby s použitím chytrého tele- fonu nebo tabletu. Kromě toho jsou v  aplikaci přednastaveny osvětlovací scény, například realistický východ slunce. Scény lze upravovat podle barevných vzorů např. výběrem barvy z fotografií. Technologie Lightify tak umí nejenom změnit úroveň a nastavení osvětlení v místnosti, ale také dokáže s pomocí scénických pro- gramů přispět k pocitu dobré pohody. Vhodný světelný program může pomoci lidem ráno pohodlněji vstát a večer snáze usínat. V době dovolených mohou uživatelé pomocí tzv.„režimu dovolená“ flexibilním způsobem vytvářet dynamické osvětlovací profily, které přináší ve srovnání se standardními časovači mnohem vyšší ochranu proti vloupání. Profily lze programovat předem anebo spravovat vzdáleně přes internet. Systém se snadno implementuje do existující domácí sítě. Všechny jeho komponenty se pak vzájemně zcela automaticky propojí a spá- rují. Kompletní řadu LED svítidel a osvětlovacích prvků Lightify lze ovládat jednotlivě nebo skupinově a nezávisle na jejich umístění. Systém Lightify tak otevírá bránu k integrovanému přístupu k osvět- lení a nabídne široké portfolio kompatibilních světelných zdrojů a svítidel OSRAM. Již existující osvětlovací technologie a produkty od jiných výrobců, které podporují zažité standardy ZigBee Light Link nebo Home Automation, půjde rovněž snadno začlenit do sy- stému. Lightify kromě toho umožňuje komunikaci přes DALI roz- hraní, půjde jej tedy využít i ve sféře profesionálních aplikací kancelářských budov. Systém Lightify bude k dispozici od nadcházející osvětlovací sezóny, a to ve dvou variantách – pro koncové zákazníky a pro profesionály. Základní souprava pro koncové spotřebitele bude obsahovat řídící jednotku a dálkově ovládané svítidlo nebo světelný zdroj. Ing. Martin Kocourek Marketing Manager E-mail: mkocourek@osram.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

36 ZAjíMAvOSTi pRO pROjEkTAnTy Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Revoluční prostorové regulátory od Schneider Electric Efektivní regulace pokojové teploty a revoluční ovládání dotykovým displejem s novými prostorovými regulátory Schneider Electric řady SE8000 jejich jedinečnost spočívá v integraci termostatu a programovatelného pokojového ovladače do jednoho zařízení, ale především v integraci dotykového displeje, kterým lze regulátor ovládat. velký dotykový displej současně rozšiřuje možnosti firemních prezentací (umístění loga, animace, atd.) v místnosti, ať už se jedná o kancelářské prostory, hotely, obchodní domy nebo nemocnice. Společnost Schneider Electric, světový specialista na energetický management, uvádí na trh novou řadu prostorových regulátorů SE8000. Hlavní devizou nového řešení je integrace dvou klíčových prvků pokojové kontroly – termostatu (teplotního senzoru) a pro- gramovatelného pokojového ovladače – do jednoho zařízení. Nová série prostorových regulátorů se vyznačuje elegantním de- signem s možností volitelné dekorativní úpravy povrchu, díky které lze regulátory začlenit do jakéhokoliv prostoru. Jedinečný design využívá k ovládání dotykový displej, který zpříjemňuje ovládání a rozšiřuje možnosti přizpůsobení zařízení. Regulátory s integrovaným termostatem a programovatelnou jed- notkou nabízejí stejný komfort a rozsah ovládání jako samostatná (jednotlivá) zařízení, ať už jsou instalovány v kancelářích, hotelích, obchodních domech nebo v nemocnicích. Nejpodstatnější vlast- ností regulátorů je jejich schopnost optimalizovat spotřebu energie (energií) v rámci HVAC systému (zařízení pro vytápění, ventilaci a klimatizaci), čímž pomáhají snížit náklady na provoz budovy. Nová řada prostorových regulátorů splňuje nejvyšší nároky vlast- níků budov a facility manažerů. Snadná instalace umožňuje zkrátit čas potřebný k uvedení zařízení do provozu, čímž se urychluje také návratnost investice, ať už se jedná o nové stavby nebo renovaci za- řízení ve stávajících systémech budov. Provozovatelé samotných prostor pak ocení možnost promítání firemního loga, fotografie nebo dynamické zprávy na propracovaném displeji zařízení. Pro es- tetické začlenění zařízení do interiéru lze vybírat z pěti barev pozadí displeje, dvou krytů a 10 čelních panelů s odlišnou texturou. Pokojové regulátory jsou vybaveny pokročilou technologií, která zaručuje optimální energetickou spotřebu. Zařízení disponuje na- příklad pohybovým senzorem, který rozpozná obsazenost míst- nosti, nebo senzorem hlídajícím vlhkost vzduchu v místnosti a možností zobrazení poruchových hlášení. „Nová řada prostorových regulátorů SE8000 nabízí našim zákazní- kům tu nejpokročilejší ovládací technologii zabalenou do nejmo- dernějšího designu, jaký je na trhu dostupný,“ říká Radko Svrdlin, obchodní ředitel divize Partner Schneider Electric, a dodává:„Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení lze novou řadu regulátorů bez- problémově začlenit do již existujících HVAC systémů a zajistit tak rychlý návrat investice díky energetickým úsporám a efektivnímu provozu systému.“ Prostorové regulátory lze v budovách díky snadné instalaci a zpro- voznění implementovat bez zbytečného narušení provozu prostor. Zařízení byla navržena tak, aby šla integrovat do většiny systémů ří- zení budov, jako třeba SmartStruxureTM a SmartStruxure Lite od Schneider Electric. Regulátory mohou s řídicím systémem budovy komunikovat jak pomocí kabelu tak bezdrátově. V následujících měsících budou navíc na trh uvedeny modely pro konkrétní zařízení (tepelná čerpadla, fan-coily a střešní vzducho- technické jednotky) s předprogramovaným softwarem a možností jednoduché konfigurace, s cílem maximalizovat energetickou efek- tivitu specifických řešení. Integrace zařízení třetích stran je možná pomocí otevřených protokolů (například BACnet® MS/TP a ZigBee Pro®), což vlastníkům budov poskytne pohodlnou možnost pro pří- padné budoucí rozšíření systému. Více informací o prostorových regulátorech SE8000, nástroj pro výběr produktu, 3D vizualizační nástroj a informace o dalších sou- visejících řešeních naleznete na této stránce. http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/11087-revolucni- prostorove-regulatory-od-schneider-electric

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

37AuTOMATiZAcE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Multifunkční přehrávač LARA se vejde do otvoru pro klasické vypí- nače, které máme běžně doma na zdi. Pomocí ovládacího panelu s barevným OLED displejem si lze vybrat jednu z pěti základních funkcí. Systém v sobě ukrývá rádio, hudební přehrávač, videotele- fon, intercom, audiozónu a volitelně ho můžete doplnit také o kva- litní reproduktory. Můžete si tak například pouštět své oblíbené písničky či rádio v kuchyni při vaření nebo v koupelně když se kou- pete. Jistě přitom oceníte kvalitní zvuk bez nepříjemného šumu, který občas vydávají klasická rádia. Komunikace se členy rodiny, kteří se právě nacházejí v jiných pokojích, rovněž nemusí být prob- lém. Stačí nainstalovat do příslušných místností systém LARA kon- cept a získáte tak praktický domácí telefon. Kouzlo LARA konceptu tkví v tom, že jej snadno připojíte na místo pro klasický vypínač a pomocí ethernetového kabelu spojíte s vaším routerem. Ovládací panel LARA se pak stává stylovou ozdobou va- šeho interiéru. LARA koncept je k dispozici v široké škále barevných odstínů a provedení, včetně 4 různých variant reproduktorů, které kvalitou svého zvuku uspokojí i toho nejnáročnějšího posluchače. V jediném zařízení, jehož rozměry nejsou větší, než běžná zásuvka nebo vypínač (86 x 86 mm), se tak snoubí 5 skvělých funkcí, s jed- noduchým ovládáním a unikátním provedením. Mít všech pět těchto funkcí pohromadě, nebylo nikdy snazší.Více informací nale- znete na www.inels.cz/chytry-dum/komfort/lara. ELKO EP patří mezi nejvýznamnější evropské hráče v oboru domov- ních i průmyslových elektroinstalací.Tato ryze česká společnost za- městnává v současnosti více než 230 zaměstnanců a působí celkem na 10 trzích v Evropě a Asii. Její sortiment prošel během více než dvacetileté existence dynamickým vývojem, od prosté výroby kla- sických elektronických modulových přístrojů, přes vývoj a realizaci bezdrátového řešení až k sofistikovanému systému inteligentní elektroinstalace včetně řízení multimédií. V roce 2012 dosáhl obrat společnosti více než 341 milionů korun.Ve stejném roce se ELKO EP stalo Firmou roku ve Zlínském kraji. Více informací o společnosti ELKO EP naleznete na webových stránkách www.elkoep.cz, vše o produktech iNELS se dozvíte na www.inels.cz. Pro více informací se prosím obracejte na: Andrea Miklová ing. kristian hanko ELKO EP, s.r.o. MediaTrust Communications spol. s r. o. E: miklova@elkoep.cz E: khanko@mediatrust.cz www.elkoep.cz www.mediatrust.cz MíT všEch pěT pOhROMAdě hledáte jedinečný výrobek, který by dokázal chytře a efektivně skloubit řadu funkcí, jež každodenně využíváte? přejete si, aby byl tento výrobek vybaven intuitivním ovládáním, případně aby jej bylo možné pohodlně ovládat přes mobilní telefon? nechcete přitom ani trochu slevit z vysokých nároků na design takového výrobku? pak přestaňte hledat, protože nový ryze český produkt s názvem lARA koncept splňuje všechny vaše požadavky a ještě mnohem víc! Rádio ve vypínači lARA koncept je zázračná krabička, která dokáže skloubit nadčasový design a jednoduchou eleganci s vysokým uživatelským komfortem a funkčností.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

38 AuTOMATiZAcE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 nově podpora protokolu powerlink Nová komunikační brána EU5C-SWD- POWERLINK podporuje nejen proto- koly sběrnic Profibus-DP, CANopen, Modbus-TCP, Ethernet-IP a Profinet, ale nově také komunikuje s protokolem Powerlink, který je určen i pro náročné automatizační úlohy v reálném čase. Zjednodušení konfigurace, přejímky i údržby Konstruktérům zařízení a systémů nová komunikační brána zjednoduší projektování, konfiguraci, přejímky a údržbu. Jednotlivé vnitřní součásti rozváděče elektrické energie, od ovlá- dacích prvků, stykačů a motorových jističů, softstartérů DS7 až po elektro- nické motorové jističe, frekvenční mě- niče PowerXL a jističe řady NZM lze nyní instalovat s větší transparentností datových přenosů. přenos až 1000 bytů  až z 99 SmartWire-dT stanic Komunikační brána SmartWire-DT přenáší data z různých stanic do řadiče po sběrnici Powerlink. V cyklickém režimu může přenášet 1000 bytů vstupních a výstupních dat až z 99 stanic. Komunikační brána rovněž umožňuje komunikaci, která není cyklická. integrovaný rozbočovač i přídavné uSb rozhraní Kromě integrovaného rozbočovače s rychlostí 100 Mbps určeného pro sběrnicovou komunikaci Powerlink je k dispozici přídavné roz- hraní USB pro diagnostické účely.To dovoluje uživateli testovat ne- závisle každou stanici na SmartWire-DT síti, a to i v případě, že řadič není připojen. Software SWd Assist Pro účely projektování, konfigurace a přejímek sítě SmartWire-DT nabízí Eaton software SWD Assist. V konfiguračním nástroji si pro- vozovatel snadno vybere kteroukoli stanici v systému. Funkce ex- portu umožňuje jednoduše vytvořit soubor typu XXD, obsahující veškeré vstupně/výstupní informace (I/O) používaných SmartWire- DT stanic. Údaje ze souboru lze poté přímo importovat do PLC kon- figurátoru cílového systému Powerlink. Díky homologacím CE, UL a CSA lze SmartWire-DT zařízení využít celosvětově. Další informace naleznete na webu http://www.eatonelektrotechnika.cz. Tomáš vyoral Ľuboš Reviľák PR manažer Head of Product management & Marketing CZ&SK E: tomas.vyoral@justC.cz E: LubosRevilak@eaton.com H: www.justC.cz H: www.eaton.cz nová komunikační brána umožňuje integrovat SmartWire-dT do automatizačních systémů se sběrnicí powerlink Praha, 26. března 2014 – Eaton Elektrotechnika s.r.o. uvádí novou komunikační bránu, která umož- ňuje konstruktérům strojních zařízení a systémů integrovat technologii SmartWire-dT do auto- matizačních systémů se sběrnicí powerlink. SmartWire-dT nyní komunikuje přes Ethernet powerlink, a to i v rámci náročných automatizačních úloh v reálném čase. jednotlivé součásti roz- váděče elektrické energie lze nyní instalovat s větší transparentností datových přenosů. projek- tování, konfiguraci a přejímky sítě SmartWire-dT usnadňuje Eaton software SWd Assist.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

39AuTOMATiZAcE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 přímé řízení stmívání Nový dvojitý stmívač C-DM- 0402M-RLC pro fázové řízení dvou nezávislých zátěží do 500W na jak na 230 V AC/50 Hz tak pro 110 V AC/60 Hz je posledním kamínkem do mo- saiky pokrývající stmívání všech dnes běžně dostupných světelných zdrojů.Vedle již zavedených modulů C-DM-0006 ve verzích ULED pro přímé napěťové řízení 6 nezávislých LED pásků a ve verzi ILED pro přímé proudové řízení výkonových LED čipů, je tento nový stmívač určen pro stmívatelné„LED žárovky“ a stmívatelné kompaktní zářivky (CFL) – úsporky a samozřejmě i kla- sické žárovky nebo„tepelné koule“. Ty se chovají jako kapacitní zátěže a tak je možno nastavit režim, kdy stmívač spíná při průchodu síťového napětí nulou a vypíná uprostřed půlvlny úměrně nastavené úrovni stmívání. Naopak zá- těže s induktivním charakterem – například halogenové žárovky s klasickým trafem – jsou spínány uprostřed půlvlny a naopak při průchodu napětí nulou se vypínají. O této vlastnosti napovídá pří- domek RLC v názvu modulu.Tuto charakteristiku lze ovládat nasta- vením z programu. Dalším parametrem, který se dá nastavit je minimální úroveň, při které stmívatelné LED nebo CFL již neblikají. Lze nastavit nábě- hovou a doběhovou rampu. Takže o plynulý, měkký náběh světla se nestará smyčka programu, ale realizuje se uvnitř modulu Další unikátní vlastností je možnost paralelního chodu obou kanálů a tak lze řídit zátěž až 1 kW. Tento výkon lze dále zdvojnásobit na 2 kW paralelním chodem všech čtyř kanálů dvou vedle sebe propojených a synchronně řízených modulů C-DM-0402M-RLC. Zvláštní péče byla věnována odolnosti proti rušení ze strany hromadného dálko- vého ovládání HDO. Modul má na sobě ještě 4 univerzální vstupy – pro kontakty nebo teploměry. nepřímé řízení stmívání Pro nepřímé řízení stmívání, tedy přes různé předřadníky, dispo- nuje stavebnice Foxtrot moduly s analogovým výstupem 1 – 10V. Pří- kladem může být C-IR-0203M, který kromě dvou výkonových relé na 16 A má ještě právě analogový výstup konfigurovatelný i na PWM výstup. Takto jsou řízeny především pře- dřadníky klasických trubicových zá- řivek. Paralelně lze tak stmívat více zářivek najednou. Je to tradiční a jednoduché, ale někdy se projeví i nevýhoda a tou je úbytek na- pětí na dlouhých vodičích, který může způsobit nerovnoměrné stmívaní více svítidel. Další možností řízení plynulého stmívání je některá z digitálních metod. První zmíníme DMX512. Dva nezávislé kanály rozhrání DMX jsou implementovány v knihovní funkci a využívají komunikační submodul MR-0114 přímo ve slotu v základním modulu. Pro sofistikovanější řízení více okruhů najednou byl vyvinut systém DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Je to vlastně dvou- drátová sběrnice, na kterou je možno navěsit až 64 předřadníků. Ty mohou být sdruženy do 16 skupin, z nichž každá se dá stmívat sa- mostatně, nezávisle na ostatních. Pro toto řízení má Foxtrot v sorti- mentu vestavný modul C-DM-0012S pro 12 předřadníků a modul C-DM-0064M na DIN lištu pro plné osazení se 64 předřadníky. novinkou je doplnění modulů dAli komunikace o řízení protokolem dSi Firma Tridonic – přední výrobce předřadníků a systému osvět- lení zavedla v roce 1991 svůj vlastní protokol a rozhraní označované jako DSI – Digital seriál interface.Tento protokol jsme na začátku le- tošního roku implementovali jako volitelné rozhraní do obou mo- dulů C-DM-0064M a C-DM-0012S určených původně pouze na DALI protokol. Upgradovat na tuto funkci lze i dříve dodané moduly. Pro přehrání firmware je možno s výhodou použít utilitu Firm- ware updater. dva nové moduly pro řízení spínání osvětlení c-OR-0011M-800, c-lc-0202b Je na první pohled s podivem, kolik technických problémů je nutno řešit, abychom mohli využívat místo klasických žárovek kompaktní zá- řivky s nízkou spotřebou nebo LED žárovky. Kromě toho, že při nákupu si musíme dát pozor na to, zda má teplou nebo studenou bílou a že ne všechny jsou stmívatelné, ani pouhé zapnutí nebo vypnutí nelze provést libovolným kontaktem relé. Přestože v ustáleném stavu tyto světelné zdroje odebírají mi- nimální proud, v okamžiku zapnutí se objeví větší či menší proudová špička (inrush current) řádově několik desítek ampér, na které běžná relé nejsou konstruována. Proto jsme v závěru roku přišli s modulem na DIN lištu C-OR- 0011M-800, který v 6modulové kra- bici obsahuje jedenáct spínacích relé s odolností proti špičkovému proudu (inrush current) až 800 A. Vestavný modul v plastovém krytu určený pro řízení osvětlení má označení C-LC-0202B. Jedná se o va- riantu modulu C-OR-0202B, oproti nOvé MOduly pro sběrnici cib common installation bus® Řada stmívačů Tecomatu Foxtrot je kompletní! Nový C-DM-0402M-RLC

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

40 AuTOMATiZAcE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 které má tu vlastnost, že v případě výpadku komunikace na sběrnici CIB, resp. centrálního modulu přechází modul automaticky do re- žimu, ve kterém výstupy relé sledují stav na vstupech, na kterých jsou připojeny klasické vypínače. Výsledně se to jeví jako nouzové „ruční“ ovládání osvětlení. dva nové moduly pro řízení žaluzií – c-jc-0006M, c-jc-0201b Přestože na řízení žaluzií je možno použít univerzální reléové moduly C-OR-0008M na DIN lištu s 8 relé s přepínacími kontakty nebo vestavný modul C-OR-0202B s dvo- jicí relé a to po propojení příslušných kontaktů relé, uvedli jsme na trh dva moduly s vnitřním propojením kontaktů dvojic relé, které výsledně označujeme jako žaluziový aktor. Ten přivádí ovládací napětí na jeden nebo na druhý výstup (ovládací signály nahoru nebo dolu) nebo oba dva výstupy zůstávají odpojeny (signál stop). Zapojení HW vylučuje připojení ovládacího napětí na oba dva výstupy najednou, a to i kdyby se ně- které relé tzv.„slepilo“. To by zničilo příslušný motor. Protože žaluziové motory nezpůsobují takové proudové nárazy jako například předřadníky úsporných zářivek a LED, mohou být po- užita i menší relé. Tak se do 4 modulové krabice na DIN lištu vešlo celkem 12 relé, které tvoří 6 nezávislých žaluziových aktorů. Ovlá- dání každého relé v ručním režimu z čelního panelu modulu je sa- mozřejmostí. Obdobný žaluziový aktor přinášíme i ve vestavném provedení C-JC-0201B. Jak už čísla v názvu vypovídají, modul má 1 žaluziový aktor tvořený dvěma propojenými relé a má dva vstupy. V případě že neprobíhá na sběrnici komunikace, přechází modul automaticky do re- žimu sledování stavu tlačítek připo- jených na vstupech, což se výsledně jeví jako nouzové„ruční“ ovládání ža- luzií. Před vánočními svátky 2013 jsme spustili službu TecoRoute, která zjednoduší spojení všech Teco- matů TC700 a Foxtrotů přes internet. Zajišťuje tr- valé spojení s automatem a to bez nutnosti přidělení veřejné IP adresy (ať statické, nebo dyna- mické). Toto připojení nevyžaduje žádný další HW a jeho nastavování, které je u podobných spojení typu VPN běžný. Spojení je odolné i vůči změnám poskytovatele internetového připojení. To je ob- zvláště výhodné tam, kde firma, která nasadíTeco- mat do zařízení, které putuje do zahraničí, mění majitele, stěhuje se apod. stále na Tecomat vidí pod jeho unikátním jménem a heslem. Samo- zřejmě, že za předpokladu, že automat v nové síti najde bránu do inter netu například prostřednic- tvím služby DHCP.Tím, že PLCTecomat nevyžaduje pevnou adresu, není vidět zvenku a schválení jeho připojení do podnikové sítě tak je daleko jedno- dušší. Služba umožňuje přímé připojení Mosaicem pro údržbu a změny v programovém vybavení. Dále umožňuje servisním pracovníkům i koncovému uživateli přístup přes libovolnýWEB browser.V pří- pravě je i služba Firmware updater. Do konce března je služba v neplaceném zkušebním provozu. Dále bude služba zpo- platňována. Firma nebo jednotlivec si mohou zřídit na TecoRoute vlastní účet, ke kterému přiřadí libovolný počet PLC se jménem a heslem, které mohou být i strukturovány do skupin, a libovolný počet osob také s vlastním jménem a heslem. Každé osobě je možno zpřístupnit jeden i více PLC ze stejného účtu. Čím více automatů je připojeno na jeden účet, tím výhodnější je cena za připojení jednoho auto- matu. Nejvyšší je cena za 1 automat – 50 Kč/měsíc.V polovině února bylo trvale připojeno již 230 PLC Foxtrot. Ohlasy jsou velmi pozitivní. Novinky v komunikačních možnostech FOxTROTu TecoRoute – S Tecomaty se lze spojit přes internet bez veřejné adresy a bez dodatečného HW

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

41AuTOMATiZAcE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 řídicí systém parního kotle tepelné elektrárny biOEnEREgO kOMplEx, kolín Projekt lisovny olejnatých semen s navazujícím provozem te- pelné elektrárny v Kolíně realizovala společnost BIOENERGO – KOM- PLEX, s. r. o., ve spolupráci se společností Kolínský ISOL, s. r. o. Projekt využívá prostorů v průmyslové oblasti města Kolína, které nyní nejsou využívány (pozůstatky nevyužívaných výrob). Spojení technologií do navazujícího celku umožňuje upotřebení vý- lisků jako paliva v tepelné elektrárně právě tak jako krmiva. Svým pojetím je projekt zaměřen na významnou oblast trvalého využití obnovitelných zdrojů energie. Řeší kompletní užití rostliny k potra- vinářským a energetickým účelům. Generálním dodavatelem technologie tepelné elektrárny se stala firma SEA CZ, která pro řízení kotle tepelné elektrárny s výko- nem 25 t páry za hodinu použila naše osvědčené systémy Tecomat TC700 a Foxtrot s nadřízeným systémem SCADA Reliance. Subdo- dávku řídicího systému včetně programování dodala firma Elpro Kolín, s. r. o. Obchodní centrum šantovka, Olomouc Multifunkční projekt Šantovka vyrůstá v místě původního areálu továrny MILO Olomouc a představuje celkovou revitalizaci území v těsném sousedství historického centra města. Na ploše o celkové výměře 11 ha zde postupně vyroste moderní městská čtvrť s ob- jekty pro bydlení, obchod i administrativu. První fází celého projektu je výstavba nákupní Galerie Šantovka, která již dnes nabízí více než 46.000 m² pronajímatelných ploch s přibližně 180 obchodními jed- notkami a 1000 parkovacími místy. Návštěvníci zde najdou desítky obchodů s módními značkami, prodejny se sportovním zbožím, útulné kavárny a kvalitní restaurace, velký supermarket, služby pro veřejnost, multikino s 8 promítacími sály i bowlingovou arénu s 18 drahami. Řídicí systémTecomat Foxtrot v nákupní galerii řídí centrální pří- pravu a dodávky teplé vody pro celý areál Šantovky z horkovodu v hlavním výměníku. Samotné vytápění jednotlivých míst je řízeno individuálně. liberty Technology park cluj, Rumunsko Liberty Technology Park ve městě Cluj v Rumunsku je prvním technologickým parkem, který se v Rumunsku buduje. Na ploše téměř 47 tisíc metrů čtverečních vzniká 8 moderních budov, kde se začínají soustředit sídla firem zabývajícíh se R&D a IT a technické mozky těch nejúspěšnějších firem v Rumunsku. První fáze projektu již byla otevřena a postupně se budují další. SystémTecomat Foxtrot v tomto rozsáhlém centru řídí osvětlení ve velkoprostorových kancelářích. Ovládání osvětlení je z dotyko- vých panelů ID-18. Základem je řízení jasu podle intenzity osvětlení snímané čidlem C-RI-0401R. Řídí se na konstantní hodnotu jasu, která je daná normou. Světla jsou ovládána přes sběrnici DALI. Plocha každé kanceláře je rozdělena do několika sektorů, nad nimiž jsou skupiny světel, které lze ovládat také samostatně z pa- nelu. Například světla nad nepoužívaným sektorem lze vypnout. Dále se zde monitoruje systém vytápění. Termostaty, určené prozatím jen pro lokální ovládání jsou připojené přes Modbus RTU. Další částí projektu je monitoring spotřeby elektrické energie. velitelská vozidla pro hasičský záchranný sbor “port of Rotterdam”– holandsko Zajímavá reference vznikla za přispění našeho holandského dis- tributora společnosti B&R design BV. Společně se společností CosmoTrucks vytvořit řešení pro monitorování a kontrolu nových ve- litelských vozidel pro Hasičský záchranný sbor„přístavu Rotterdam“. Výběr ze zajímavých referencí

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

42 AuTOMATiZAcE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Šlo do dodání tří speciálních nákladních vozů DAF, z nichž dva jsou vybaveny všemi potřebnými komunikačními technologiemi a třetí je vybaven zařízením pro setkání velitelů jednotlivých zá- chranných složek. Vozidla se nasazují v případě nouze v oblasti vel- kého přístavu „Port of Rotterdam“ a poskytují zázemí s veškeré komunikační a technologické služby pro Hasičský záchranný sbor, policii, zdravotnické služby a přístavní služby.Toto mobilní velitelské centrum umožňuje centralizaci a ovládání všech záchranných akcí. V každém vozidle je použito 42 sensorů, kterými Foxtrot monitoruje stav vozidla, resp. všechny pohyblivé díly jako jsou zatahovací an- tény, satelitních antény, dveře, schody, úložné prostory. Pouze tehdy, když jsou všechny senzory v požadované pozici, je velitelský vůz připraven k akci. Kromě tohoto sledování se zde Foxtrot používá pro kontrolu klima, záložního napájeníVictron UPS, generátoru Fis- cher Panda a řízení přístupu s IP kamerami a sledování palivové ná- drže. řízení těžního stroje na dole Staříč, chlebovice Řídicí systémyTecomat najdeme také v těžkém průmyslu. Jedou ze zajímavých čerstvých referencí v těžařském průmyslu je řízení tě- žního stroje na dole Staříč, které realizoval specialista na tuto oblast, firma INCO engineering, s. r. o. Jedná se o dvoububnový stroj s mož- ností rozpojení bubnů. Na jeden buben se lano navíjí z horní strany, na druhý se lano navíjí ze spodní strany. Proto se jedna nádoba po- hybuje jedním směrem a druhá směrem opačným. Po rozpojení bubnů je možné měnit vzdálenost nádob, neboli od kterého patra v jámě ke kterému patru budou nádoby jezdit. Řídicí systém Tecomat TC700 řídí celý těžní stroj a ovládá také brzdový systém – provozní a havarijní brzdu. Dále Tecomat TC700 zajišťuje vlastní provozní řízení splňující báňské předpisy a zajišťuje všechny úkony potřebné pro vlastní provoz zařízení, tj. dodržování teplotních stavů, tlakových stavů potřebných médií, rychlostních stavů a bezpečnostních požadavků. Výkon těžního motoru je 3500 kW, proud motoru je 4200 A při napětí 900 V. Nádoba uveze cca 10 t zátěže. Stroj jezdí do hloubky 900 m. Pohon stroje je stejnosměrný tyristorový 12ti pulzní v séri- ovém spojení. Reverzace se uskutečňuje v kotevním obvodu tě- žního motoru. řídicí systém pro technologie hvAc ve výrobních prostorách společnosti Smiths Medical v hranicích V roce 2013 přibyl v CTParku v Hranicích na Moravě významný výrobce přesných lékařských zařízení, společnost Smiths Medical se sídlem ve Velké Británii, která zde vybudovala nový závod se zhruba 300 pracovními místy. Systém řízení a vizualizace technolo- gie HVAC pro čisté výrobní prostory realizovaly společnosti EV COMP a GEOVAP, které použily pro řízení systém Tecomat Foxtrot. Řídicí systémTecomat Foxtrot je umístěn v 11 rozvaděčích, roz- místěných v technickém mezipatře objektu. Celkově je zde 11 cen- trálních modulů Tecomat Foxtrot CP-1016 a periferní moduly na sběrnici TCL2 a CIB. Řídicí systém Tecomat Foxtrot zde ovládá: • 14 vzduchotechnických jednotek • technologie vytápění • technologie chlazení • technologie kotelny • klimatizační jednotky DAIKIN v administrativních prostorách prostřednictvím komunikačního protokolu Modbus Data z řídicího systému jsou předávána na dispečerský počítač, na kterém je nainstalován modul Reliance 4 Control Server. Foxtrot jako standardní vybavení chytrých domů ve Francii Řídicí systém Tecomat Foxtrot se od roku 2012 používá jako standardní vybavení nízkoenergetických domů společ- nosti Eco- modula, kte- rá dodává montované domy na klíč nejen po celé Fran- cii. Foxtrot je základem standardizovaného řešení domácí automatizace. Chytrý rozvaděč intelioBox, které zpracovala česká společnost SUP-Technik, a jen ve Francii již bylo realizováno několik desítek těchto domů. Z hlediska funkč- nosti je zde řízeno osvětlení, topení s re- kuperací, žaluzie a ro- lety, zabezpečovací systém, kamery a na- pojení na meteosta- nici. Chytrý rozvaděč intelioBox je domovní elektrorozvaděč pro domácí automatizaci na míru, který je jako první dodáván kom- pletně zapojený a na- programovaný tak, že po připojení kabeláže můžete dům ihned začít ovládat z ta- bletů, PC a telefonů. Realizační firma ne- musí umět progra- movat řídicí jednotky Foxtrot, a přesto může realizovat chyt- rou elektroinstalaci s ovládáním z tabletů i telefonů.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

43AuTOMATiZAcE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 inteligentní dům parametrizovaný prostředím FoxTool – jaworzne, polsko Řadu zajímavých referencí získal náš systém Tecomat Foxtrot také v Polsku. Zmiňme na ukázku inteligentní dům v polském Ja- worzne. Realizace proběhla prostřednictvím našeho autorizovaného dis- tributora v Polsku firmy iQ BMS a jejího systémového partnera. Pro ovládání jsou použity jak klasické systémové inteligentní vypínače C-WS-0400R-LOGUS v designu portugalského výrobce Efapel (řada LOGUS90) připojené na sběrnici CIB, tak moderní ovládaní iPadem, iPhonem a dotykovým panelem s vizualizačním prostředím FoxTool. SystémTecomat Foxtrot s centrálním modulem CP-1000 řídí v domě následující technologie, které jsou současně ovládány přes webové stránky: • Světla – individuálně, ve skupinách, světelné scény, zapni/vypni, časový program, stmívání, podmíněné intenzi- tou okolního osvětlení • Ventilace a rekuperace • Bazén • Systém vytápění (podlahové) • Řízení světel v zahradě • Řízení brány, vstupu a garáže • Simulace přítomnosti v domě • Ovládaní SMS zprávou přes GSM bránu (alarm, vytápění) • Zabezpečení objektu – funkce alarmu řízení audio/video systémů v kostelích – holandsko Řidící systém Tecomat Foxtrot dobývá holandské kostely.V rukou našeho holand- ského distributora vzniklo zajímavé řešení, kde Foxtrot tvoří základ platformy kom- plexního ovládání audio a video systémů s uživatelsky příjemným webovým ovládá- ním. Takto je bezdrátově ovládána řada za- řízení bez nutnosti drahých bezdrátových ovladačů. TCP/IP a RS232 porty Foxtrotu ovládají LED televize, PTZ kamery, audio a video mixery a další zařízení. Pro řízení bezdrátových zaří- zení Global Cache iTach je výhodné propojení na TCP/IP port, kdy mnohou posílat ze tří různých výstupů. Toto zajímavé řešení nachází v Holandsku dobré uplatnění v kostelích, kde jsou systémy s HD videomixery, PTZ HD kamery, LED obrazovky a kamery. Všechna tato zařízení musí mít extrémně jednoduché ovládání, protože jsou v kostelích obsluhovány dobro- volníky. Pro vytvoření ovládání takového systému je vhodně použit centrální modul Foxtrotu CP-1016. Všechny písně, verše z bible, prezentace a živé kamery jsou zob- razeny na několika LED displejích uvnitř kostela a jsou také přená- šeny na internet. Technicky vzato, kamery jsou připojeny k HD videomixeru a po zpracování je obraz přenesen na displeje a další zařízení. Aplikace obsahuje master ovládací stránku na vypnutí a zapnutí všech jednotlivých zařízení jedním stiskem s použitím vnitřní makro funkce. Pro řízení kamery a videomixeru máme možnost manuál- ního a poloautomatického řízení. Webem řízená aplikace běží na iPadu a iPadu mini a může být ovládána dobrovolníky na libovolné pozici v kostele. Systém již byl nainstalován v Holandsku v řadě kostelů, zmiňme např. kostely ve městech Vriezenveen, Gramsbergen, Piershil. Řada dalších je také rozpracovaná. Toto zajímavé řešení si jistě najde uplatnění i v dalších oblastech použití.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

44 x Elektrotechnický magazín 3-4/2014 AuTOMATiZAcE Programovatelné automaty (PLC) řady FP7 nastavují nové a velmi vysoké standardy efektivity a výkonu. Novou řadu programovatel- ných automatů charakterizuje sedmero základních kroků pro vyšší efektivitu: • Velmi malé rozměry • Lokální i vzdálená konektivita • Bezpečnost a spolehlivost • Jednoznačné, přímé a otevřené prostředí • Bezúdržbový provoz • Vysoký výkon • Sofistikované řízení pohonů Díky své modularitě a malým rozměrům jsou PLC řady FP7 vhodné pro široké spektrum automatizačních aplikací. Rychlostí zpracování 11 ns na programový krok patří k nejrychlejším na světě. Progra- mová paměť nabízí 220 k kroků. Operační paměť má základních 500 k slov s možností kapacitu rozšiřovat až na 32 GB. Široké možnosti komunikace jsou pro FP7 samozřejmostí. Přímo na procesorové jednotce je rozhraní Ethernet, které umož- ňuje vzdálené programování, výměnu dat nebo přímé řízení auto- matizačních procesů. Další význačným benefitem je modernizované řízení pohonů v široké škále od pohybu kamer až po řízení převodovek a spojek. Průmyslové PLC v sobě kombinuje zkušenosti a know-how jak ná- vrhářů výrobních linek tak odborníků z projektového plánování, kteří hladce zavádí potřeby zákazníků do praxe. Kontakt pro získání dalších informací: Panasonic Electric Works Europe AG Administrativní centrum PLATINIUM, Veveří 111, 616 00 Brno http://www.panasonic-electric-works.cz Luděk Barták e-mail: ludek.bartak@eu.panasonic.com panasonic: Nová vlajková loď programovatelných automatů

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

45pOhOny, FREkvEnční MěničE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Z nového měniče kmitočtu v D-skříni VLT® Drive, který společ- nost Danfoss nedávno poprvé představila, je patrné, že potřebám zákazníků naslouchala – menší, ale výkonnější provedení předsta- vuje vyšší kvalitu při zachování snadnosti použití příznačné pro tra- diční řadu měničů vyšších výkonů v D-skříni. Velikost nového provedení D-frame se snížila až na 68 %, a tak výrobek zabere méně místa na velínech v rozvodnách nebo v roz- váděčích. Nové verze s krytím IP 20 je optimalizována pro zástavbu do rozvaděčů, přičemž nabízí vyšší stupeň bezpečnosti pro obslužný personál. Všechny nové měniče kmitočtu D-frame budou i nadále využívat osvědčeného řešení chlazení se zadním kanálem. Systém chlazení zadním kanálem nyní směruje 90 % chladicího vzduchu (podařilo se navýšit z původních 85 %) mimo vnitřní prostor po- honu a odvádí 90 % tepla vygenerovaného měničem. Kromě toho jsou nyní u všech nových měničů pro velké výkony pod označením D-frame standardem lakované desky plošných spojů, což zvyšuje odolnost celého zařízení proti agresívnímu pro- středí. Toto kompaktní efektivní provedení je výsledkem inovačního hospodaření s teplem. Nový měnič pod označením D-frameVLT® vystačí s menší skříní a zabere tak méně místa na stěně než dřívější modely. NovéVLT® D- frame jsou ve své kategorii jedněmi z nejmenších, přičemž přináší úsporu i na instalačních nákladech. Nový D-frame je k dispozici na stejných platformách jako známé měniče kmitočtu Danfoss VLT®. K dispozici v krytí IP 20, IP 21 a IP 54 a vždy s lakovanými des- kami plošných spojů. danfoss představuje vylepšené frekvenční měniče v nové D-skříni vyšší parametry v oblastech použití od 55 do 400 kW Až o 32 % menší montážní plocha usnadňuje instalace a snižuje materiálové náklady. Nové charakteristiky zvyšují efektivitu a snižují provozní náklady.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

46 pOhOny, FREkvEnční MěničE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 nový typový kód Svůj typový kód si můžete nakonfigurovat na http://www.danfoss.com/businessAreas/drivesSolutions/drive +configurator.htm Je to snadné! Po zvolení velikosti výkonu prostû použijte místo volby„P“ volbu„N“. například: Z FC302P160 bude FC302N160. „N“ označuje nový produkt! Nebo se obraťte na zastoupení společnosti Danfoss v místě svého působiště, kde vám oznámí objednací číslo vašeho nového měniče D-frame VLT®. Model Ztráty (W) Roční číslo nový Starý úspory d-frame d-frame 110 2 555 2 907 6 475 132 2 949 3 357 7 506 160 3 764 3 914 2 759 200 4 109 4 812 12 932 250 5 129 5 517 7 138 315 6 663 6 705 773 *Vychází se z 365 dnů v roce, 24 hodin denně, 70% zatížení, hodnoty Kč/kWh rovné 3 Kč/kWh. Josef Konečný Danfoss s.r.o. www.danfoss.cz/vlt charakteristika přínos Zredukovaná velikost Velikost zmenšená až na 68 % původní velikosti. Nový menší D-Frame zabere méně místa v rozvaděči či na stěně: úspora prostoru i peněz. Vyšší účinnost Díky vyšší účinnosti jsou nižší provozní náklady, a to po celou životnost frekvenčního měniče. Základní možnosti provedení vstupu – Pojistky Vystačíte-li jen se základním provedením, neboť vám jde o menší prostorové – Odpojení od sítě nároky a nákladové úspory, pak odpadá potřeba dalšího rozvaděče. – Stykač (nově) – Jistič (nově) – Odpojení od sítě + stykač (nově) Standardní regulační platforma VLT® a LCP Nejsou zde žádné nové ovládací prvky, které je třeba se naučit používat. Lze snadno provést přechod ze starého pohonu na nový. Krytí ve třídě IP 20 pro pohony instalované Provedení s krytím IP 20 zvyšuje bezpečnost. do rozvaděčů Nadstandardní výbavou je skříň Umožňuje čištění chladiče v případě instalace v drsném prostředí. s přístupem ke chladiči Díky zadnímu kanálu se z příslušného V místnosti již není tolik zapotřebí klimatizace, což snižuje výchozí prostoru odvede až 90 % chladicího vzduchu i provozní výdaje. Topné těleso 230 V proti kondenzaci Díky vnitřnímu opatření proti kondenzaci není třeba vytápět celý velín. (novinka u provedení D-frame) 30% redukce dílů O 40 % méně propojovací kabeláže Spojovací prvky zajištěné proti uvolnění Vyšší spolehlivost Více povrchově osazených komponent Lakované desky plošných spojů (splní kat. C3C dle normy) jako standard Široká řada sad pro chlazení zadním kanálem Flexibilní instalace

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

47pOhOny, FREkvEnční MěničE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 vlT® driveMotor FcM106 Měnič a motor v jednom balení VLT® DriveMotor FCM106 jako spojení motoru a měniče kmi- točtu je dostupné s motorem s permanentními magnety v třídě účinnosti IE4 nebo s klasickým asynchronním motorem v třídě účinnosti IE2. Záleží jen na Vás. kompaktní design minimalizuje náklady na instalaci Použití DriveMotoru FCM106 v Vaší aplikaci redukuje instalační ná- klady a zcela minimalizuje komplikace při instalaci. Nepotřebujete rozvaděč, skříň ani montážní panel, zapomeňte na přídavné chla- zení a komplikace při návrhu dlouhých motorových kabelů. Zvolte si FCM106 a snižte tak náklady o zmiňované položky. Navíc – díky vysoké účinnosti ušetříte i na provozních nákladech. Uvedení do provozu je, díky alfanumerickému displeji nebo softwaru pro na- stavení v PC, hračkou. vlT® driveMotor Fcp 106 Napojte frekvenční měnič k jakémukoliv motoru. Potřebujete roz- šířit stávající aplikaci o měnič kmitočtu a nemáte místo ani v rozva- děči ani poblíž na zdi? Neváhejte a zvolteVLT® DriveMotor FCP 106, který snadno a rychle umístíte na již instalovaný nebo vámi vybraný motor pomocí speciálně navrženého adaptéru. Spojení obou kom- ponentů je snazší, než si myslíte. výhOdy: • Nepotřebujete rozváděč ani skříně • Drahé stíněné motorové kabely nejsou třeba • Energeticky účinný provoz • Automatické přizpůsobení motoru => vyšší účinnost • Zabudované DC tlumivky snižují THiD na méně než 44 % • Pro konstatní moment zátěže se nabízí; 160% momentové přetížení Danfoss představuje: vlT® driveMotor Fcp 106 a vlT® driveMotor FcM 106 integrované funkce pro ventilátory, čerpadla a průmyslová odvětví, a to včetně řízení otáček mo- toru v režimu vvc+ je vlT® driveMotor ideálním výrobkem pro vaše aplikace, kde je třeba šetřit místem a zvýšit účinnost celého zařízení. Ověření znalostí z čSn - test č.4: správné odpovědi testu ze strany 28 - 29 otázka a b c 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x otázka a b c 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 x 20 x otázka a b c 21 x 22 x 23 x 24 x 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x otázka a b c 31 x 32 x 33 x 34 x 35 x 36 x 37 x 38 x 39 x 40 x

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

48 pOhOny, FREkvEnční MěničE Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Zadání pro návrh pohonu sekačky plechu bylo následující: ple- chový pás šíře do 200mm je odvíjen ze svitku a dělen dle zadání na délky od 0,5m do 2m. Zadaná délka může být v daném intervalu li- bovolná, zadání v jednotkách milimetrů, přesnost dělení 0,3mm. Plechový pás prochází po odvinutí nejprve rovnacími válečky, proto je potřebný výkon pro odvíjení materiálu poměrně velký i přes to, že plechový pás má pouze 200mm. Po předchozích zkušenostech s podobnou aplikací bylo rozhod- nuto použít asynchronní motor s inkrementální snímačem otáček (IRC) a měnič kmitočtu SK530E s možností polohování. Použita byla kuželočelní převodovka NORD SK9012.1 s dutou hřídelí a motorem 2,2kW. Motor je kromě snímačem otáček vybaven cizím chlazením a termistory ve vinutí motoru. Měnič SK530 umožňuje jak absolutní tak relativní polohování. Využito bylo pravě relativního polohování, kdy na základě signálů z řídícího systému pohon odměří zadanou délku a jako novou pozici bere jako výchozí bod pro další cyklus stroje. Neexistuje tedy žádný vztažný„nulový bod“ tak jako u absolutního polohování. Řídící systém slouží pro obslužné funkce a pro zadání konkrétní řezné délky. Toto číslo je pak„rozloženo“ na příslušný počet pulsů: např. 1125mm=11x100 + 2x10 + 5x1. Tyto pulsy mají délku 10ms a přenáší se přes tranzistorové výstupy.Tím je toto řešení jednoduché a nezávislé na typu ŘS. Měnič si pulsy ve vnitřní paměti nasčítá na výslednou délku, kterou pak lze ověřit na displeji. Dosažení žádané polohy měnič ohlásí digitálním výstupem, ŘS poté poveluje dělící nůžky. Systém je tedy použitelný i pro uživatele, kteří nechtějí nebo ne- mohou použít žádnou datovou sběrnici pro zadávání délky. Měnič SK530E ovšem využití sběrnice umožňuje (USS, CAN a CANopen in- tegrován, ostatní jako doplněk). Měnič SK530 je vzhledem ke své nízké ceně velmi výhodné řešení i pro aplikace, kde z ekonomických důvodů nebylo dříve podobné řešení možné. Ing. Rostislav Ott NORD – Poháněcí technika, s.r.o. Aplikace s měničem nORd Sk530E: dělení pásu plechu Dělení materiálu patří mezi časté úlohy v oboru jednoúčelových strojů. Patří sem řezačky, stříhačky, automatické nůžky, apod. Popisovaná aplikace je jedním z modelových případů a popsaný princip řešení lze využít v mnoha jiných případech.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

49Z TEORiE pRO pRAxi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Teplota je mierou termálnej energie obsiahnutej v akomkoľvek objekte. Teplota ktoréhokoľvek objektu sa dá zmerať množstvom metód a prostriedkov pričom je definovaná teplotnou stupnicou. Meranie teploty dotykovými (invazívnymi) metódami je v niekto- rých prípadoch veľmi obtiažne a z prevádzkových a bezpečnost- ných dôvodov aj nemožné pretože tieto metódy si vyžadujú priamy a pomerne dlhodobý kontakt s meraným predmetom. Preto je po- trebné zamerať sa na také spôsoby merania teploty, ktoré nevyža- dujú priamy kontakt s meraným zariadením. Zariadenia, ktoré spĺňajú takéto podmienky, sú založené na snímaní vyžarovanej inf- račervenej energie. Výhody bezdotykového (neinvazívneho) merania teploty proti dotykovým teplomerom: • nevzniká chyba vplyvom nedokonalého dotyku sond s ne- rovným povrchom, • nehrozí nebezpečenstvo deštrukcie snímača vplyvom do- tyku s meraným povrchom, • meraná hodnota teploty je k dispozícií okamžite, • obsluha aj meracie zariadenia môžu byť vzdialené od mera- ného objektu aj niekoľko metrov (t.j. snímanie z bezpečnej vzdialenosti), • z jedného meracieho miesta je možné získať prehľad o rozlo- žení teplôt na veľkej ploche, • možnosť merania teploty i tam, kde kontaktné metódy zly- hávajú (veľmi vysoké teploty, agresívne prostredie, rýchle sa pohybujúce predmety a pod.). 1. Základy merania teploty, tepla a infraradiácía Teplo je miera energie, ktorú pri tepelnej výmene odovzdá te- plejšie teleso chladnejšiemu. Keď teleso prijíma energiu vo forme tepla, jeho vnútorná energia stúpa. Kdekoľvek, kde je teplotný roz- diel, prebieha prenos energie vo forme tepla vedením, prúdením alebo žiarením z teplejšieho na chladnejšie miesto. Prenosom tepla sa zvýši vnútorná energia, ako aj teplota atómov na teplejšom mieste. Prenos prebieha pokiaľ sa nevyrovnajú teploty a nedo- siahne stav nazývaný stavom tepelnej rovnováhy [1]. Teplota je stavová veličina, ktorá opisuje teplotný stav telesa. Teplotu telesa charakterizuje stredná kinetická energia jeho častíc. Zmeny teploty nenastávajú nikdy samy od seba. Ak stúpne teplota látky v dôsledku prívodu energie, môžeme hovoriť o citeľnom teple. Niektoré látky reagujú na prívod tepla zmenou skupenstva (napr. voda na paru) bez toho, aby sa zmenila teplota. Vtedy hovoríme o teple latentnom (skupenskom), nakoľko teplo bolo spotrebované na zmenu stavu látky. Jednotkou tepla je J (joule). Teplota objektov nám vo svojej podstate hovorí, ktorým sme- rom potečie tepelný tok medzi dvoma objektmi s rôznou teplotou. Existujú 3 základné typy prenosov tepla: vedením (konduktancia), prúdením (konvekcia) a žiarením (radiácia). Všetko teplo je pre- nášané jedným z týchto troch typov prenosov, obvykle ale kombi- náciou dvoch alebo všetkých troch typov prenosov. Aby sme mohli lepšie chápať význam infračervených termogramov, je dôležité po- chopiť všetky tri typy prenosov tepla [2] aj keď infračervené žiarenie odpovedá radiačnému prenosu tepla. Teplota sa vyjadruje v absolútnych alebo relatívnych jednot- kách. Máme dve absolútne stupnice, nazývané„kelvin“ (metrický systém) a„Rankine* „ (Anglický systém). Tomu odpovedajú rela- tívne stupnice:„celsius“ prípadne„centigrade“ (metrický systém) a„Fehrenheit* „ (anglický systém). Absolútna nula je teplota, pri ktorej nemajú molekuly látok žiadny pohyb. Hovoríme „nula Kelvina“ alebo „nula Rankies“ (0 K alebo 0 R). Relatívne teploty sa vyjadrujú ako„stupeň Celsia“ alebo „stupeň Fahrenheita“ (°C alebo °F). Číselné vzťahy medzi jednotli- vými jednotkami sú nasledujúce [3]: TClsius = 5/9 (TFahrenheit – 32), TFahrenheit = 9/5 (TCelsius + 32), TKelvin = TCelsius + 273,16, TRankies = TFahrenheit + 459,7. Absolútna nula je rovná -273,16 °C alebo -459,7 °F. Konverzia hodnôt zmien teplôt, označená tiež„delta“ (Δ) medzi anglickým a metrickým systémom, je jednoduchá 9/5 (1,8): Δ TFahrenheit (alebo Rankies) = 1,8 Δ TCelsius (alebo Kelvin]. MERAniE TEplOTy (Časť 3) Chupáč, M., Šimko, M.: Žilinská univerzita v Žiline Obr. 1 Tri typy prenosu tepla

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

50 Z TEORiE pRO pRAxi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 1.1 prenos tepla vedením Prenos tepla vedením sa uplatňuje hlavne u pevných telies, ale tiež u kvapalín a plynov. Ide vlastne o prenos vibráciami (kmitanie) atómov pevných telies alebo zrážky molekúl plynov (tepelná ener- gia sa odovzdáva pomocou atómov alebo molekúl). Ako ilustráciu pre tento typ prenosu tepla uvedieme nasledovný príklad: Sledujme, čo sa deje, keď odporový drôt vložíme do keramickej platničky variča. Tepelná energie daná vzorcom I2 .R (kde I je elek- trický prúd, R je elektrický odpor drôtu) vznikajúca prechodom prúdu, sa dodáva do keramickej platničky, pričom sa ohrieva plat- nička a ochladzuje odporový drôt. Fourierov zákon toku tepla vedením má nasledujúce matema- tické vyjadrenie: , (1) kde: Q je tok tepla, A je jednotka plochy, k je tepelná vodivosť, I je hrúbka materiálu, DT je teplotný spád DT = T1 - T2. Grafické zobrazenie je na obr.1. Ilustrácia na obrázku hovorí, že rýchlosť prenosu tepla rastie so zväčšujúcim sa rozdielom teplôt a zväčšovaním tepelnej vodivosti a klesá s rastúcou hrúbkou dosky. Všeobecne je tepelná vodivosť u kovov vyššia a u nekovových a pó- rovitých materiálov (napr. tehla a pod.) nižšia. 1.2 prenos tepla prúdením Prenos tepla prúdením (konvenciou) sa uplatňuje u pohybujú- cich sa skupenstiev a je väčšinou vždy pri prenose tepla medzi pev- ným a  kvapalným (plynným) skupenstvom. Voľné prúdenie sa uplatňuje, pokiaľ prenos tepla spôsobuje zmenu hustoty kvapaliny a teplejšia časť stúpa hore ako výsledok vzrastajúceho tlaku (pri ply- noch sa ich ohriatím znižuje ich hustota, takže dochádza k prúdeniu v dôsledku tepelných rozdielov). Vynútené prúdenie sa uplatňuje i vtedy, keď vonkajší zdroj, ako napr. ventilátor chladenia, uvádza kvapalinu (plyn) do pohybu. Pre ilustráciu si môžeme predstaviť te- pelné prúdenie na povrchu výmenníkov tepla a vzduchom, ktorý je hnaný ventilátorom smerom k výmenníkom. Tepelná energie na povrchu výmenníkov sa prenáša do vzduchu a  dochádza tak k  ochladzovaniu povrchu výmenníkov a  otepľovaniu vzduchu (alebo odoberanie tepla vzduchom zo stien vykurovacieho telesa, prúdenie dohora následkom čoho dochádza k prúdeniu vzduchu v miestnosti). V strede obr. 1 máme schému, ktorá nám popisuje situáciu pre- nosu tepla z pevnej dosky na pohybujúcu sa kvapalinu (plyn). Pri prenose tepla prúdením sa prenos tepla deje dvojakým spôsobom. Priamym vedením tepla kvapalinou (plynom) a pohybom vlastnej kvapaliny (plynu). Newtonovo pravidlo pre chladenie nám definuje koeficient prenosu tepla prúdením h, ktorý kombinuje obidva spo- mínané mechanizmy: . (2) Prítomnosť dosky spôsobuje voľnú rýchlosť kvapaliny v, ktorá klesá pri povrchu dosky na nulu a menia sa premenné vzdialenosti nazvané hraničná vrstva. Hrúbka hraničnej vrstvy nepriamo úmerne závisí na voľnej rýchlosti kvapaliny a je väčšia pre voľné prúdenie a menšia pre prúdenie vynútené. Rýchlosť prúdenia tepla závisí na hrúbke hraničnej vrstvy a tepelnom rozdiele TS a TN, kde prvá je te- plota povrchu a druhá teplota voľnej kvapaliny (plynu) mimo prie- storu hraničnej vrstvy. Prenos tepla prúdením na jednotku plochy si môžeme vyjadriť upraveným Newtonovým pravidlom: . (3) Prirodzené vysvetlenie tohto vzťahu nám hovorí, že rýchlosť te- pelného toku rastie s rastúcim rozdielom teplôt a s rastúcim koefi- cientom prenosu tepla. Zvyšujúca sa rýchlosť kvapaliny (plynu) má za následok rastúci koeficient prenosu. 1.3 prenos tepla radiáciou Prenos tepla radiáciou (sálaním, žiarením) sa od predchádza- júcich dvoch líši v niekoľkých aspektoch: • môže prechádzať vákuom, • uskutočňuje sa elektromagnetickou emisiou a absorpciou, • prebieha rýchlosťou svetla a chová sa ako svetlo, • zatiaľ, čo prenos tepla vedením alebo prúdením medzi dvoma bodmi je lineárne závislý na rozdielu teplôt medzi tý- mito dvoma bodmi, potom energia vyžarovaná z povrchu je úmerná štvrtej mocnine svojej absolútnej teploty.Tepelná ra- diačná energia prenášaná medzi dvoma povrchmi je úmerná tretej mocnine tepelného rozdielu medzi oboma povrchmi. Pre ilustráciu prenosu tepla radiáciou (teda pomocou elektro- magnetických vĺn – slnečné žiarenie) si uvedieme príklad montáže výkonového odporu vedľa diódy na plošnej doske obvodov. Množ- stvo tepelnej energie vytvorenej výkonovým odporom sa vyžiari z povrchu odporu a určitá časť je absorbovaná povrchom diódy. Dióda sa týmto ohrieva a odpor ochladzuje. Tepelná infračervená radiácia, opúšťajúca povrch telesa, sa na- zýva radiačná excitancia (alebo radiozita). Tá môže byť emitovaná z povrchu, odrazená od povrchu alebo môže prechádzať povrchom tak, ako je to zobrazené dole na obr. 1. Celková exicitancia sa rovná súčtu jednotlivých komponentov t.j. časti emitovanej We, odrazenej Wr a časti prechádzajúcej Wt. Teplota povrchu je ale závislá iba na jednom komponente a to na emitovanej časti We. Meranie tepelného infračerveného žiarenia tvorí základ bezdo- tykového merania teploty a infračervenej termografie. Podobne ako svetelná energie je tepelná radiácia záležitosťou fotónov v elek- tromagnetickom spektre. Zatiaľ čo prenos energie svetla sa deje vo viditeľnej oblasti spektra od 0,4 µm do 0,78 µm, prenos tepla radiá- ciou, zaberá oblasť spektra medzi 0,78 µm a asi 100 µm, i keď väč- šina praktických meraní sa realizuje v okolí 20 µm. Všetky povrchy telies, ktoré sú teplejšie než absolútna nula, vysielajú energiu v inf- račervenom spektre, veľmi teplé telesá v spektre viditeľného svetla. Vyhrievacie telesá elektrických pecí s teplotou okolo 800 °K horia červenou farbou a ako sa ochladzujú, tak strácajú viditeľnú červenú farbu, a teplo vyžarovanej radiácie. Energiu vyžarovanú radiáciou je cítiť rukami, pokiaľ ich dáme do blízkosti pece, pričom tzv. sálanie je neviditeľné, pretože z viditeľného červeného spektra došlo k po- sunu do neviditeľnej infračervenej oblasti. Ako už bolo spomínané v predchádzajúcej časti, z hľadiska cha- rakteristiky infračerveného žiarenia rozlišujeme tri typy povrchov telies: čierneho telesa, sivého a nesivého (tzv. reálneho alebo spek- trálneho telesa). Pritom čierne teleso definujeme ako teoretický po- vrch, ktorý má jednotkovú emisivitu v celom rozsahu vlnových dĺžok a absorbuje všetku radiačnú energiu, ktorá naň dopadá. Emi- sivita nesivého (reálneho) telesa je definovaná ako pomer radiač- ných energií emitovaných z  povrchu daného telesa a  telesa čierneho pri rovnakej teplote. Ale čierne teleso je iba teória, v praxi neexistuje, povrchy mnohých telies sú sivé, čo znamená, že emisi- vita telesa je takmer konštantná s vlnovou dĺžkou. Ako príklad je na obr. 2 zobrazené rozloženie spektrálnej energie čierneho, sivého a nesivého telesa pri teplote 300 K.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

51Z TEORiE pRO pRAxi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Spomínali sme, že excitancia dostupná meraciemu prístroju z povrchu telesa, má tri komponenty: emitovanú energiu (We), odrazenú energiu (Wr) od prostredia a ďalších odrazových pred- metov, energiu prechádzajúcu (Wt) cez povrch telesa a emitovanú ďalšími telesami. Pokiaľ máme vyžarujúce čierne teleso, potom má emisivitu rovnú 1 a neodráža ani ním neprechádza žiadna energia. Pokiaľ máme vyžarujúce teleso sivé, potom sa spektrálne rozloženie podobá rozloženiu telesa čierneho, ale pretože emisivita je menšia než jedna, môže tiež energiu odrážať alebo prepúšťať. Pre emitujúce nesivé teleso tiež platí, že energia je odrážaná a prenášaná. Vzhľa- dom k tomu, že súvislosť medzi teplotou povrchu telesa a vyžaro- vanou energiou má iba komponenta We, začína byť jasné, že najdôležitejší krok, ktorý urobíme pri IR meraní teploty, je eliminá- cia alebo kompenzácia ďalších dvoch komponentov. Infračervená radiácia zo skúmaného telesa prechádza na svojej ceste k infračervenému prístroju rôznymi médiami. Pokiaľ je týmto médiom vákuum, potom nestráca žiadnu energiu.V praxi ale u väč- šiny meraní je týmto médiom vzduch. Pre krátke vzdialenosti, napr. niekoľko metrov, možno vplyv vzduchu zanedbať. Pokiaľ táto vzdia- lenosť narastie, potom je pochopiteľne zdrojom chýb. Ako vidíme (obr. 2) máme dva spektrálne intervaly, ktoré sú relatívne rovnaké z hľadiska priepustnosti. Ide o tzv. atmosférické„okná“ v pásme 3 – 5 µm (okolo 55%) a v pásme 8 – 14 µm (okolo 65%).Väčšina prístro- jov, pracujúcich v oblasti infračerveného spektra, pracuje práve preto v týchto„oknách“. literatúra [1] Levitin, I. B.: Infračervená technika. ALFA 1979. [2] Levitin, I. B.: Infrakrasnaja technika. Energija 1973. [3] Medzinárodný svetlotechnický slovník iEc (Medzinárodná elek- trotechnická komisia) a ciE (Medzinárodná komisia pre osve- tľovanie. [4] Šimko, M., Chupáč, M.: Termovízia a jej využitie v praxi. Edis 2007, Žilina. * Poznámka: Pre úplnosť uvádzame aj systém teplôt „Rankine“ a „Fahren- heit“, ktoré sa u termovíznych systémoch často vyskytujú hoci nepatria do sústavy jednotiek SI. Obr. 2 Spektrálne rozložene troch typov emitorov pri 300 °K

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

52 připOMEňME Si Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Jak je v technice a vědě běžné, jsou také ve světelné technice defi- novány pojmy pro hodnocení vlastností světelných zdrojů a svítidel a standardizovány odpovídající jednotky měření. Nejdůležitější z nich jsou zde stručně vysvětleny. Světelný tok Φ Jednotka: lumen [lm] Světelný tok Φ udává celkové množství záření, vydávaného světel- ným zdrojem, které je posuzováno spektrální citlivostí lidského oka a fotometrickým ekvivalentem záření km. Svítivost i Jednotka: candela [cd] Světelný zdroj obecně vyzařuje svůj světelný tok Φ různě silně do různých směrů. Pojem svítivost označuje určitým směrem (prostorový úhel Ω) vyzařovaný světelný tok. intenzita osvětlení E Jednotka: lux [lx] Intenzita osvětlení E udává poměr dopadajícího světelného toku k osvětlené ploše. Intenzita osvětlení činí 1 lx, když světelný tok 1 lm dopadá rovno- měrně na plochu 1 m². jas l Jednotka: candela na metr čtverečný [cd/m2 ] Jas L světelného zdroje nebo osvětlené plochy je rozhodující pro vnímání jasnosti světla. Světlo a záření Světlem rozumíme elektromagnetické záření, které vyvolává v lid- ském oku světelný vjem, tedy je možné ho vidět. Jde přitom o záření mezi 380 a 780 nm, tedy pouze o nepatrnou část nám známého spektra elektromagnetického záření. nejdůležitější základní pojmy světelné techniky Svítivost I je mírou světelného toku Φ vyzařovaného do prostorového úhlu W. Úhlový diagram Intenzita osvětlení E Jas

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

53připOMEňME Six Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Měrný výkon světelného zdroje η Jednotka: lumen na Watt [lm/W] Měrný světelný výkon η udává, s jakou účinností je dodávaný elek- trický příkon přeměňován na světlo. Teplota chromatičnosti Jednotka: Kelvin [K] Teplota chromatičnosti světelného zdroje se definuje porovnáním s tzv.„černým tělesem” a znázorňuje„Planckovou křivkou”. Jestliže se zvýší teplota „černého tělesa”, zvětší se ve spektru podíl modré složky a podíl červené složky se zmenší. Žárovka s teplým bílým světlem má např. teplotu chromatičnosti 2 700 K, zářivka se světlem podobným dennímu cca 6 000 K. barva světla Barva světla je velice dobře popsána teplotou chromatičnosti. Při- tom lze rozlišit tři hlavní skupiny: teplá bílá (Warm White) < 3300 K studená bílá (Cool White) 3300 – 5300 K denní bílá (Daylight) > 5300 K I při stejné barvě světla mohou mít světelné zdroje v důsledku spek- trálního složení svého světla velmi rozdílné vlastnosti podání barev. podání barev V závislosti na místě použití a účelu osvětlení by mělo umělé světlo pokud možno zaručovat správné vnímání barev (jako při přiroze- ném denním světle). Měřítkem toho jsou vlastnosti podání barev světelného zdroje, které se vyjadřují ve stupních„všeobecného indexu podání barev”Ra. Index podání barev označuje míru shody barvy tělesa s jeho vzhle- dem oproti srovnávacím světelným zdrojům (vztažný světelný zdroj). Pro stanovení hodnoty Ra se určují zkreslení 8 zkušebních barev normovaných v DIN 6169, k nimž dojde, když jsou zkušební barvy osvětleny zkoušeným, resp. vztažným světelným zdrojem. Čím menší je odchylka, tím lepší je vlastnost podání barev zkouše- ného světelného zdroje. Světelný zdroj s Ra = 100 ukazuje všechny barvy optimálně jako pod vztažným světelným zdrojem. Čím menší je hodnota Ra, tím méně odpovídá zobrazení barev sku- tečnosti. provozní účinnost svítidla Provozní účinnost svítidla je důležitým kritériem pro jeho energe- ticko-hospodářskou klasifikaci. Udává poměr světelného toku vy- zařovaného svítidlem ke světelnému toku zdroje světla použitého ve svítidle. průměrná životnost Průměrná životnost je průměrná hodnota životností jednotlivých světelných zdrojů, které jsou v provozu za normovaných podmínek (50 % výpadků =„Average life“). užitečná životnost Užitečná životnost je zjednodušené prakticky orientované posou- zení hospodárné životnosti. Tímto pojmem rozumíme dobu pro- vozu, po jejíž uplynutí dosahuje světelný tok ze zařízení (tzn. součin relativního světelného toku a relativního podílu dosud funkčních světelných zdrojů) ještě 80 % počáteční hodnoty. Spektrum denního světla zářivky BIOLUX®. Záření velmi rovnoměrně zahrnuje celý viditelný rozsah.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

54 nOvinkA A ZAjíMAvOSTi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 historie zakřivené obrazovky Světově prvním zakřiveným plátnem byla Cinerama, která byla po- prvé představena v Newyorku v roce 1952. Horizontálně zakřivená plátna pak začalo používat mnoho kin, mezi nimi i Cinerama Dome v Hollywoodu, aby tak zabránily zkreslení obrazu, které vznikalo u superširokých formátů, jako byl například CinemaScope (23:9). Prohnutá plátna se dnes používají ve velkoformátovém kinemato- grafickém systému IMAX a standardně se na nich promítá v kinosá- lech pro jejich schopnost vytvořit živý obraz a vtáhnout diváky hlouběji do děje. Standardní IMAX obrazovka je 22 m široká a 16 m vysoká, ale existují i obrazovky větších rozměrů. IMAX patří mezi nejúspěšnější velké formáty, které se v současné kinematografii po- užívají. kinozážitek v obýváku Moderní zakřivené obrazovky byly poprvé uvedeny na trh v roce 2013. Díky širšímu zornému poli poskytují dosud nejdokonalejší di- vácký zážitek ze všech na trhu dostupných televizí. Stejně jako v kině můžete sedět na dobrých a špatných sedadlech, i doma můžete před zakřivenou obrazovkou zaujmout lepší a horší pozici. Optimální poloha je přímo podél středové osy televizoru s centrálním bodem obrazovky v úrovni očí. Výrobci na základě diváckých testů uvádějí, že oproti plochým ob- razovkám poskytují ty zakřivené větší rozsah úhlů pohledu a mini- mální lichoběžníkové zkreslení. Na faktu, že zakřivené obrazovky poskytují širší zorné pole a že výrazný posun od centra obrazovky způsobuje větší zkreslení obrazu, než je tomu u plochých obrazo- vek, se ale výrobci neshodují. Na čem se naopak všichni výrobci shodnou, je skutečnost, že zakřivené obrazovky minimalizují od- lesky okolního světla, film navíc zakřivením získává větší hloubku a dokáže tak diváky vtáhnout hlouběji do děje. „Zakřivené televize jsou vybaveny zobrazovací technologií, která při- náší výjimečný kontrast, vykreslení barev i kvalitu dynamického ob- razu, která do obývacích pokojů vnese zážitek podobný kinemato- grafickému formátu IMAX. Zakřivení obrazovky uspokojuje ergono- micképožadavky,displejjenavržentak,abyzakřiveníposkytlonejlepší možný sledovací úhel,“ uvádí Jiří Mrkvička ze společnosti Chang- hong. Zda jsou trh a spotřebitelé na tuto novinku připraveni, ukáže teprve čas. Zakřivení obrazovky sice prokazatelně poskytuje lepší vizuální zážitek, dokáže však předčit atmosféru kin? ZAKŘIVENé OBRAZOVKy A jEjich cESTA Z kinA dO dOMácnOSTi Zakřivené obrazovky se staly hvězdami letošního veletrhu cES 2014, kde tuto novinku představilo hned několik velkých výrobců – mezi nimi například Samsung, lg nebo changhong. na zakřive- ném 70mm plátně se promítaly filmy v kinech už v 50. až 70. letech minulého století, jde tedy o jakýsi návrat ke kořenům. jestli si v moderním světě najdou zakřivené obrazovky své místo v do- mácnostech, musí rozhodnout sami spotřebitelé.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

První odhalenou novinkou je elegantní dvoupásmový směrovač AC1900, který rozšiřuje portfolio produktů společnosti TP-LINK po- stavené na bezdrátovém standardu 802.11ac. Novinka je vybavena gigabitovými ethernetovými porty a data po bezdrátové síti zvládá přenášet rychlostí až 1,9 Gbit/s, čímž se staví do pozice jednoho z nejrychlejších zařízení na trhu. Díky rozhraní USB 3.0 umožňuje po síti sdílet také tiskárnu i data z externích disků. Svého rozšíření se dočkala také nabídka powerline adaptérů, která se rozrostla o saduTL-WPA4230P, jež dokáže přenášet data po elek- trických rozvodech rychlostí až 500 Mbit/s. Skládá se z adaptérůTL- WPA4230P a TL-PA4020P, které dohromady nabízí 5 ethernetových portů, díky čemuž umožňují připojit hned několik zařízení současně. Oba adaptéry mají na svém těle integrovánu zástrčku do elektrické sítě, takže po jejich zapojení neztratíte možnost napájení dalšího spotřebiče. Výhodou je také tlačítko Clone umožňující adaptérům zkopírovat identifikátor vaší bezdrátové sítě a rozšířit tak její dosah i do vzdálenějších prostor. ZlepšeníWi-Fi signálu v domácnosti si klade za cíl i třetí představená novinka, a sice dvoupásmovýWi-Fi extenderTL-WA3500RE. Zařízení si poradí s bezdrátovými sítěmi ve frekvenčním pásmu 2,4 i 5 GHz. Jednoduše se připojí ke stávající bezdrátové síti a šíří její signál dále. Velmi účinně tak redukuje případná„hluchá místa“, kam signál běž- ného směrovače nedosáhne. ModelTL-WA3500RE je osazen jedním ethernetovým portem a je schopen pracovat i v roli bezdrátového klienta, která přijde vhod například s využitím pro připojení chytré televize či herní konzole. Řadu výkonných směrovačů do domácnosti či malé kanceláře do- plňuje dvoupásmový směrovač AC1350, který se stejně jako model AC1900 vyznačuje podporou bezdrátového standardu 802.11ac. Tato technologie je teoreticky 3x rychlejší než starší standard 802.11n, takže směrovač nabízí přenos dat po bezdrátové síti rych- lostí až 1,35 Gbit/s. Pro sdílení tiskáren a externích úložišť je novinka vybavena hned dvěma USB porty, tiskárnu i data z přenosných disků tak můžete sdílet najednou. Poslední novinkou představenou v rámci konference CeBIT 2014 je další přírůstek do řady dvoupásmových směrovačů - model TD- W9980 (TD-W9980B) s integrovaným VDSL2 modemem. Připojení k internetu umožňuje nejen prostřednictvímVDSL technologie, ale také přes klasický ethernet - stává se tak univerzálním domácím směrovačem. Do své výbavy zahrnuje 4 gigabitové porty a podporu moderních sítí IPv6. Data po bezdrátové síti zvládne díky technolo- gii 802.11n přenášet rychlostí až 600 Mbit/s. Předpokládaná dostupnost ani cena všech představených zařízení zatím nebyla oznámena. Detailnější informace vám přineseme v okamžiku, kdy budou novinky vstupovat na český trh. David Rippl, Chillicom Account Manager E-mail: david.rippl@chillicom.cz xx Elektrotechnický magazín 3-4/2014 55nOvinkA A ZAjíMAvOSTi SpOlEčnOST Tp-link nA vElETRhu cEbiT ODHALILA CELOU ŘADU DVOUPáSMOVýCH NOVINEK Česká republika, Praha – 20. 3. 2014 – Společnost Tp-link, celosvětový dodavatel domácích a SOhO síťových produktů, představila na konferenci cebiT 2014 v německém hannoveru hned pět pro- duktových novinek, z nichž je většina schopna provozu v obou frekvenčních pásmech.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

56 nOvinkA A ZAjíMAvOSTi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Dnes se zaměříme na takovou akční videokameru, a to z dílen firmy AEE – MagiCam S70. Jde o špičkovou kameru, která kromě rozsá- hlého množství integrovaných funkcí poskytuje zákazníkovi i širo- kou škálu prémiového vybavení a jisté specializované funkce, jež činí kameru vhodnou třeba na sport či do auta. Předzvěstí možností kamery je už její hardware – CMOS EXMOR R senzor, UltraSharp objektiv, zdarma dodávaný TFT displej – zkrátka špička současného trhu. Podívejme se teď blíže právě na senzor: Senzor ExMOR R EXMOR R je nejvyšší řadou senzorů CMOS, založených na celé řadě patentů v oblasti konverze analogového signálu na digitální, dvou- fázové redukce šumu a uspořádání samotných vrstev senzoru. Cit- livost vůči světlu je u EXMOR R tak dvakrát citlivější, než oproti běžným CMOS senzorům, a právě díky tomu dosahuje kamera při horších světelných podmínkách velmi kvalitních výsledků. To nejdůležitější? Funkce! Akční kamera S70 je díky svému jednoduchému a intuitivnímu ovlá- dání vhodná i pro amatéry, avšak profesionálům a lidem, kteří se s video záznamy nebojí experimentovat, přináší řadu možností. Ka- mera S70 totiž disponuje velkým množstvím zajímavých funkcí, které z vašeho videa učiní nevšední podívanou, ostatně pojďme se na tyto funkce to podívat trochu blíže. nekonečné nahrávání S MagiCam S70 můžete natáčet, jak dlouho chcete – funkce neko- nečné nahrávání je ideální např. do auta, kdy vám může posloužit k zaznamenání posledních událostí. Cyklické neboli nekonečné na- hrávání funguje tak, že ve chvíli, kdy se vám zaplní paměťová karta, začne S70 postupně přemazávat nejstarší záznamy a nahrazovat je záznamy novými. Sekvenční fotografie Nejen točením živ jest člověk. S70 umí i obstojně fotit, což není zrovna běžný jev u videokamer. Sekvenční fotografie focené rych- lostí až 10 snímků za sekundu, zajišťují akční snímky – ať už na sjez- dovce nebo v pohodlí domova. Profesionální efekt je zajištěn s minimální námahou. Magicam S70 Akční videokamera pro fajnšmekry Akční videokamery jsou trendem moderní doby – miniaturní, přesto odolné kamery, jejichž kvalita natáčení překonává daleko větší a dražší přístroje.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

57nOvinkA A ZAjíMAvOSTi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 g-SEnSOR Po zapnutí G-sensoru (gravitační senzor), začne S70 monitorovat pohyb kamery, automaticky pak zapne nahrávání při zaznamenání jakéhokoliv pohybu či vibrace. V případě nastartování auta se tak kamera aktivuje sama, a bude točit bez vašeho přičinění, vyhnete se tak zdlouhavým softwarovým úpravám videa v často drahých programech. Navíc spolehlivě šetří baterii – po 3 minutách bez po- hybu se automaticky vypne. WiFi Jestliže potřebujete ovládat kameru na dálku, není problém. Stačí telefon či tablet se systémem Android či iOS, k tomu příslušnou ap-

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

58 nOvinkA A ZAjíMAvOSTi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 likaci (zdarma ke stažení) a můžete jednoduše a rychle natáčet i vy- užívat některé pokročilé funkce kamery ze vzdálenosti až 100 metrů. WiFi také umožňuje kameru ovládat skrze – samozřejmě zdarma dodávaný – dálkový ovladač. videotimelapse Videotimelapse, neboli časosběrné video, je známá funkce, ke které se používají specializované programy. Tato funkce vám umožňuje nahrávat zrychleně pomalu se pohybující objekty či děj, je tedy vhodná například pro nahrávání východu slunce, přechodu mraků atp. S70 to udělala po svém, jako ostatně vše – stiskem několika málo tlačítek! Můžete tak vytvořit profesionální časosběrné video rovnou při nahrávání. Šetření času i peněz (v tomto případě za pří- davný software) je zřejmě nové motto firmy AEE, která je za Magi- Cam S70 zodpovědná. Focení v průběhu natáčení Při natáčení občas nastane situace, kterou si chcete rychle vyfotit – to u běžných videokamer možné není. S70 má ale speciální tlačítko, po jehož zmáčknutí můžete s kamerou během natáčení v klidu fotit. To bylo až dosud nemožné. Je to neocenitelné obzvláště v případě, kdy natáčíte kamaráda – sportovce, a kromě natočení jeho výkonu chcete i pořídit pár ohromujících fotografií. výbava pro všechny Teď, po shrnutí těch nejzajímavějších funkcí kamery, se můžeme blíže podívat na dodávané prémiové příslušenství, za které bychom u jiných kamer platily tisíce a tisíce korun: TFT lcd Displej s 5cm úhlopříčkou, díky kterému přesně vidíte, co natáčíte. Je vysoce kontrastní, takže zaručuje dobrou viditelnost i za sluneč- ného počasí. Je vybaven reproduktory, dokáže tedy i přehrát zvuk, a navíc jsou na něj přizpůsobena i všechna pouzdra. Můžete ho sa- mozřejmě vypnout – tím budete šetřit vaši baterii. Externí baterie Jestliže vám nestačí kapacita interní baterie – a to se občas může stát – máte k dispozici i externí baterii, jež zdvojnásobí možnou dobu natáčení.To je přibližně čtyři až pět hodin plného zatížení, což je u podobných kamer nevídaná doba. Nejdříve se vybíjí baterie ex- terní, což umožňuje ji znovu nabít a před vybitím interní baterie znovu využít, a ještě tak prodloužit dobu natáčení! Když dojde k vy- bití externí baterie, kamera automaticky (bez přerušení nahrávání) přejde na baterii interní. dálkové ovládání Již zmíněný dálkový ovladač je doplněk nadmíru užitečný, obvykle stojící okolo několika málo tisíc korun. K S70 je zcela zdarma, zjevně pro pohodlí kameramana. Velmi příjemný a kvalitní bonus, který prostě zvedne náladu a umožní vám opět natáčet z jiné perspektivy. Akční kameru můžete připevnit pomocí držáku třeba na strop, stěnu či vysokou větev a pak v pohodlí natáčet až ze vzdálenosti 100 metrů. vodotěsný obal Do 100m vodotěsné pouzdro potěší především příznivce vodních sportů. Díky obalu se opravdu nemusíte bát utopení kamery, a navíc ji, v případě pádu do moře, snadno uvidíte vzhledem k jasně oran- žové části pouzdra. A to není jediné pouzdro, které obdržíte – v ceně je i menší kryt, který však není vodotěsný a chrání jen před mechanickým poško- zením. další periferie K akční kameře S70 toho však v základním balení obdržíte mnohem více, jsou to především věci, díky kterým je natáčení ještě komfort- nější, a které vám nabízí nové možnosti- různé nalepovací držáky, rameno na helmu, vložky pro mlžení, šrouby na upevnění, klipsny, suché zipy... verdikt MagiCam S70 je v jistých směrech revoluční kamera – za dobrou cenu přináší obrovské množství prémiového příslušenství a vý- borné funkce, které odpovídají a často překonávají kvality konku- renčních špiček. Tam, kde je to vhodné, však zůstává věrna tradicím – spolehlivost, kvalita výroby a řemeslné zpracování je vynikající. AEE se touto akční kamerkou trefila do černého, a nezbývá než ji doporučit všem fanouškům natáčení, sportu a technologií.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

59nOvinkA A ZAjíMAvOSTi Elektrotechnický magazín 3-4/2014 Moderní vysílačky v odolném outdoorovém provedení o roz- měrech mobilního telefonu provozuje v rámci mobilní sítě v ČR je- diný mobilní operátor – Air Telecom (značka U:fon). Vysílačky vynikají akčním radiem po celé České republice, nejen na krátkou vzdálenost, a širokým polem využití – od volnočasových aktivit, přes organizační i technickou podporu pořadatelských akcí, kongresů až po firemní využití. klasické mobilní hovory, SMS nebo stahování dat Vysílačky typu ZTE G-420, které Air Telecom využívá, umožňují kromě hlasového spojení v podobě osobní nebo skupinové komu- nikace, také klasické telefonní hovory, posílání SMS nebo vysoko- rychlostní připojení k internetu. Jedná se tedy o moderní manažerské přístroje, které ve své podstatě dokáží zastoupit mo- bilní telefon. vestavěná gpS i komunikace mimo cdMA síť Vysílačky jsou opatřeny také nouzovým nezávislým tlačítkem pro krizové případy (které ocení například řidiči kamionů, pracovníci ochranky, turisté na horách apod.), dvojitým mikrofonem, repro- duktorem, rozměrným displejem, MP3 přehrávačem a podporuje paměťové karty. Výhodou je vestavěný GPS modul a funkce DMO, která umožňuje přímou komunikaci mezi vysílačkami i v místě, kde není dostupný signál CDMA sítě. příslušenství V příslušenství jsou 2 baterie o kapacitě 3800 mAh s dlouho trva- jící výdrží, stolní nabíječka, datový USB kabel a sluchátka. Na cesty je možnost dokoupení auto-nabíječky a hands-free. výhody pTT vysílaček ZTE g-420 od Air Telecomu: • možnost rovnocenné skupinové i osobní komunikaci s ruč- ními i vozidlovými stanicemi v síti CDMA • celoplošný dosah, vysoká přenosová kapacita a bezpečnost komunikace • možností mobilního hovoru, posílání SMS zpráv a připojení k internetu • minimální rozměry • nouzové tlačítko tísňového volání • snadné přepínání profilů a vypnutí zvuku pomocí rychlé klávesy • barevný displej 64 tis. barev, české menu • polyfonní vyzvánění, jasný a čistý zvuk • selektivní volba skupiny (Group Watching) • outdoorové provedení s odolností proti prachu, vodě i ná- razu • společný telefonní seznam pro vysílačkové i telefonní kon- takty Více informací naleznete na http://www.airtelecom.cz . Tomáš vyoral Aleš kacl PR Manager PR Director E: tomas.vyoral@justC.cz E: ales.kacl@justC.cz Moderní manažerské pTT vysílačky s širokým polem využití pTT (push to talk) vysílačky, které v rámci své sítě provozuje AirTelecom (jako jediný z mobilních operátorů), stále nabízí široké využití v nejrůznějších oblastech. jsou vhodné pro dispečinky ta- xislužeb a autodopravy, pro koordinaci ve stavebnictví, obsluhu skladů, supermarketů, organi- zátory a pracovníky technické podpory kongresů, sportovních či kulturních událostí (divadla, kina, festivaly) až po filmové štáby nebo bezpečnostní agentury.

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

Texty komerčního charakteru Barevná obálka Návrhy pro 1. stranu obálky je nutné projednat hlavičku časopisu. Při přesahu nezapomeňte mm. Slevy 2 opakování 10% 4 opakování 20% Sleva pro reklamní agentury 15% Vkládaná inzerce formátu A4 včetně zpracování. Vkládaná příloha předmětem smluvního jednání, přičemž se snažíme vyjít vstříc inzerentům. Technické požadavky CD, DVD, elektronická pošta, ftp server nepřekládané, nepodlepované papírem nelze zaručit požadovanou kvalitu. Všechny uvedené ceny platí při dodání standardních podkladů. Inzerce uvnitř časopisu 1/1 180×260 50 000,- 1/2 180×125 30 000,- 1/3 180×82 18 500,- 1/4 180×60 15 000,- 1/8 180×30 7 500,- 1/3 118×125 18 500,- 1/4 87×125 15 000,- 1/8 87×60 7 500,- 1/3 56×260 18 500,- 1/2 87×260 30 000,- Plocha inzerátu (zrcadlo) Krátká textová 200 znaků je zakončen adresou společnosti 000,- Kč platné pro rok 2014 Formát Rozměr (mm) Cena (Kč) 1. titulní strana 135 × 205 65 000,- 2. strana 210 × 297 50 000,- 3. strana 210 × 297 50 000,- 4. strana 210 × 297 65 000,- Formát Rozměr (mm) Cena (Kč) přední strana 210 × 60 25 000,- zadní strana 210 × 60 25 000,- Formát Barevný (mm) 1. strana 15 000,- 2. strany 25 000,- 3. strany 30 000,- Hmotnost (g) Cena (Kč) do 20 16 500,- do 50 22 500,- do 150 30 000,- Přebalový pásek Pásek přes obálku časopisu, který slouží jako záložka při čtení. požadavky splňovat, 60 cEník Elektrotechnický magazín 3-4/2014 MěRky • průřezy od 1,5 mm2 do 70 mm2 • barevné rozlišení • možnost potisku • vhodný sortiment pro velkoobchody i maloobchody elektropři • větším odběru slevy nOvé bAREvné MěRky pRůřEZů vOdičů Praktická účelná pomůcka pro všechny elektrotechniky cena: 50,- /1,8 Eur distribuce pro čR Ing. Pavel Hála, Čtvrtě 8, 634 00 Brno Tel.: +420 778 008 250 e-mail: hala@etm.cz, www.etm.cz distribuce pro SR ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o., Vašinova 61, 2 p., 949 01 Nitra Tel.: +421 0908 607 576 e-mail: halova@elektromanagement.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

61cEník Elektrotechnický magazín 3-4/2014

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

62 TéMATický plán Elektrotechnický magazín 3-4/2014 vydání téma čísla datum vydání ETM 5/2014 Automatizační, řídicí a regulační technika 25. 5. 2014 (systémy pro řízení a regulaci, elektrické pohony a akční členy, regulátory, programovatelné automaty PLC); Elektrické pohony a akční členy; Spínací technika a instalační technika (spínací a ochranné přístroje nn, inteligentní elektrostanice) ETM 6/14 Měřicí a zkušební technika (univerzální přístroje 15. 7. 2014 pro měření elektrických veličin, převodníky pro silnoproudou elektrotechniku, přístroje pro měření při revizích, provozní měřicí přístroje); Elektronické prvky a moduly (polovodičové součástky, mikroprocesorová technika, optoelektronické prvky, relé a reléové prvky, spínače, přepínače, elektromechanické prvky, elektromagnetické ventily) ETM 7-8/14 řídicí systémy pro výrobu a rozvod energie; 22. 8. 2014 Systémy řízení energie distribučních energetických sítí; Spínací a ochranné přístroje vn a vvn; Přípojnicové systémy, přípojnicové rozvody; Přístroje, rozvodny, transformátory a další zařízení pro vn a vvn; Turbíny, turbogenerátory ETM 9-10/14 MSv brno; pohony a výkonová elektronika 22. 9. 2014 (polovodičové měniče a jejich aplikace, ovládací a ochranné prvky, usměrňovače a napájecí zdroje, točivé motory stejnosměrné, střídavé, krokové, lineární, servomotory, mikropohony, softstartéry, pohony a výkonová elektronika, energetika) informace a komunikace (datové sítě LAN, WAN, privátní sítě, veřejné sítě) ElO SyS Trenčín; Osvětlovací technika (světelné zdroje, svítidla, osvětlovací, ozařovací a signální soupravy, přístroje a zařízení na optickém principu, objímky, konektory, svorkovnice, příslušenství světelných zdrojů, svítidel a osvětlovacích soustav); Stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektroniku a elektrotechniku (nástroje a vybavení pro elektrikáře, pomůcky a nástroje pro práce pod napětím); El. zařízení pracovních strojů ETM 11/2014 Ochrany proti přepětí, bleskosvody, materiály pro uzemnění 22. 10. 2014 El. Elektrotepelná technika (přímotopná a akumulační topidla) Optoelektronika Rozváděče a rozváděčová technika ETM 12/2014 Elektrická zařízení ve zdravotnictví, 25.11. 2014 nemocniční inform. systémy, ultrazvuková diagnostika, operační sály), zařízení medicínské techniky (rentgenová technologie)

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

63

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/

64

http://www.floowie.com/cs/cti/etm-3-4-2014-ok-web/