ETM 5/6 2014mcmaster poetry and creative writing club

âasopis ETM najdete na internetu:www.etm.cz, e-mail:redakce@etm.cz, hala@etm.cz Odborn˘ magazín pro elektrotechniky, energetiky, projektanty, zájemce o silnoproudou elektrotechniku, podnikatele a investory v oborech elektro Roãník 24/2014 Cena 115 Kã/4,19 EUR 5-65-6 Ivana ULMANOVÁ ředitelka Automotodromu Brno Infračervené měření Senzory EATON E67 Samsung GALAXY S5

mcmaster poetry and creative writing club

2

mcmaster poetry and creative writing club

3úVODNíK Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Milí čtenáři, tak se nám polovina roku láme, a za nedlouho budeme čekat na ELTECH 2014, který uspořádáme opět v Jeseníkách, tentokrát v hotelu Kamzík v Karlově - Malé Morávce. Více podrobností o celém letošním XI. celostátním setkání najdete uvnitř časopisu, nebo na portále www.eltechjeseniky.cz, kde se mů- žete také on-line přihlásit. Dovoluji si upozornit, že spektrum ELTECH 2014 zahrnuje všechny ob- lasti elektrotechniky, poprvé se zúčastní i dodavatelé elektrické energie, konkrétně z Pražské energe- tiky a z ČEPSu. Poprvé se dovíte o podané interpelaci předsedy ústavně právního výboru poslanecké sněmovny pana JUDr. Jeronýma Tejce, na paní mi- nistryni práce a sociálních věcí paní Mgr. Michaelu Marksovou. Věříme, že v době konání Eltechu již budeme znát i její odpověď. Rozhodně i letos stojí za to do Jeseníků přijet. V časopise, který je vydáván opět jako dvouměsíčník v rozšířené po- době, najdete všechny rubriky, na které jste zvyklí. V aktualitách se hodně věnujeme společnosti Samsung a recenzi očekávaného inteli- gentního smartfonu Samsung GALAXY S5. V rubrice Dnes Vás sezna- mujeme s … najdete rozhovor s paní Ivanou Ulmanovou, ženou, která vládne brněnskému automotodromu. Mám radost, že mi rozhovor ne- odmítla, a tak většina z Vás„motorkářů“ si může přečíst informace i ze zákulisí GP a dovědět se jak je to s uspořádáním závodů formule F1 na brněnském automotodromu. Doporučuji Vám velmi podrobně si přečíst rubriku Z praxe pro praxi… Hned první článek soudního znalce pana Mgr. Martina Her- mana, ve kterém se zamýšlí nad psychologickými aspekty práce RT,Vás může v mnohém varovat. Fotodokumentace v článku to jen potvrzuje. V této rubrice se budete pravidelně setkávat i s novým seriálem, spo- lečnost ABBVás provede v několika číslech inteligentní elektroinstalace e-gon. Dnes tedy začínáme. V rubrice Elektrooenergetika se dovíte o spuštění řízené jaderné štěpné reakci v běloruské JE. Následuje rubrika věnovaná měřicím přístrojům, kde jsou popsány především Termokamery FLUKE a měřicí přístroje AMPROBE. A samo- zřejmě, že všechny ostatní rubriky, na které jste zvyklí: Zajímavosti pro projektanty, Automatizace, Pro elektrické stroje a pohony. Jsou nabité novinkami a informacemi. Například společnost OSRAM představuje novinku v podobě nejúčinnějšího LED světelného zdroje, společnost Eaton představuje nové senzory Eaton 67 s prodlouženým dosahem. Společnost Panasonic představuje nové měření el. Spotřeby. Pohonáře zaujme výrobek společnosti ABB, NXR se zcela novou koncepcí žebro- vého chlazení motoru. Již čtvrtou částí pokračuje seriál našich sloven- ských přátel, o infračerveném bezdotykovém měření teploty. Nezapomněli jsme ani na test odborné způsobilosti. Je tu i nová rubrika, kterou zavádíme do časopisu pod názvem ICT Technologie. Myslím, že již samotný název Vám napoví, o čem rubrika bude. Z novinek Vám představíme novou tiskárnu Samsung. A jsem již téměř u konce, teď už je naVás, na kterou stranu časopisu na- listujete a pustíte se do čtení. Já jsem hrdý na celý kolektiv dopisovatelů, manažerů firem, grafické studio, které se ve velké míře zasluhuje v kaž- dém čísle o vysokou profesionální úroveň zpracování časopisu. Moji práce vydavatele a šéfredaktora oceníte Vy tím, že se o časopis a jeho vydávání budete i nadále zajímat a v těžkých chvílích se spokojíte s on- line verzí. Na tištěnou verzi, kterou jste si předplatili, samozřejmě ale nezapomínáme. Nezapomenu ani na moje motto pro Vás: „V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.“ Sigmund Freund Tento citát píšu pro všechny mé přátele a příznivce, kteří mě i mým pro- jektům věří. Děkuji Vám. Ing. Pavel Hála vydavatel a šéfredaktor časopisu Elektrotechnický magazín hala@etm.czhala@etm.cz Jde o první TV SDK na světě založený na otevřené platformě. Nabízí bezproblémové uživatelské rozhraní a ladění funkcí pro snazší vývoj aplikací. Praha 2. června 2014 – Samsung Electronics Co., Ltd., plánuje uvést první Software Development Kit (SDK), který umožňuje vyvíjet ap- likace pro televizory s operačním systémemTizen. Nový vývojářský balíček podporuje standard HTML5 prostřednictvím rámce zvaného Caph. Samsung TV SDK Beta založený na Tizen bude k dispozici za- čátkem července v návaznosti na konferenci pro vývojářeTizen De- veloper Conference, která se koná v San Francisku 2. − 4. června 2014. „S potěšením nabízíme vývojářům aplikací možnost vyzkoušet si tuto novou platformu předem při uvedení Beta SDK. V souladu s cílem rozšířit televizní ekosystém pro aplikace budeme pokračovat v našem úsilíposkytovatinovativnífunkceazlepšovatvývojářsképrostředí,“ řekl YoungKi Byun, viceprezident týmuVisual Display Business S/W R&D, Samsung Electronics. Nový SDK od společnosti Samsung znamená první pokus v rámci tohoto odvětví o výrazné zlepšení vývojářského ekosystému tím, že nabízí nové technologie, jako je rozhraní pro vývoj virtuál- ních TV aplikací. Vývojáři nyní mohou prakticky vidět všechny po- třebné funkce televizoru bez jeho fyzické přítomnosti. Také mají s novou funkcí ladění možnost měnit kód na svých počítačích, za- tímco v minulosti se museli připojit přímo k televizoru, aby chyby aplikace mohli opravit. Díky stále dokonalejším efektům animace a designu předsta- vuje Samsung TV SDK Beta založený na Tizen také různé scénáře včetně Smart Interaction, který umožňuje ovládatTV jednoduchým gesty a hlasovými povely, a multi-screen, který může být použitý k propojení televizoru s různými zařízeními včetně mobilních a no- sitelných. Uvedení Samsung TV SDK založeného na Tizen představuje další krok v úsilí společnosti Samsung podporovat inovace v komu- nitě vývojářů a umožnit plnou flexibilitu při tvorbě uživatelského prostředí. Samsung bude i nadále aktivně spolupracovat s Tizen, aby vývojářům a operátorům umožnil rozšířit jejich dosah na další připojená zařízení. Samsung TV SDK založený na Tizen bude možné stáhnout od července 2014 na webových stránkách Samsung Developers Forum: www.samsungdforum.com. Nový Samsung TV SDK na bázi Tizen rozšiřuje možnosti pro vývojáře

mcmaster poetry and creative writing club

AKTUALITY 5 Inovovaná nabídka serverů v Coolhousingu 6 Samsung GALAXY S5 8 Samoobslužná virtuální pobočka 9 Telefon HUAWEI 11 LED žárovka OSRAM 12 TEST ODbOrNé ZPůSObILOSTI rOZHOVOr 14 Ivana Ulmanová Z PrAXE PrO PrAXI 18 Psychologické aspekty práce revizního technika 23 Inteligentní elektroinstalace Ego-n® 26 Nový systém FLUKE CONNECT 28 Nové moduly FLUKE 750P 29 Infračervené snímky a jejich analýza ELEKTrOENErGETIKA 32 Bělojarská JE spustila štěpnou řízenou reakci 33 E.ON Energy Globe Award ČR 2014 - 6. ročník soutěže MěřIcí PříSTOjE 35 Termokamery Ti400, Ti300 a Ti200 38 Elektrické instalace pod kontrolou s Amprobe Telaris Prolnstall 100 a 200 39 První ruční osciloskop Fluke 190 ZAjíMAVOSTI PrO PrOjEKTANTY 40 OSRAM vyvinul nejúčinnější LED světelný zdroj 40 OSRAM nabízí nejrozsáhlejší sortiment LED žárovek 41 Najdi si své světlo 42 Nové funkce Eaton rozvaděčů xEnergy 43 Mladí designéři mají barevnou AUTOMATIZAcE 45 Nové senzory Eaton E67 s prodlouženým dosahem 46 Panasonic: měření spotřeby 47 UHD televizorySamsungnabízíexkluzivněfilmyve4K ZDARMA 48 Aplikace Prima pro tablety Samsung PrO ELEKTrIcKé STrOjE A POHONY 50 Společnost MULTIVAC spoléhá na firmu Kollmorgen 52 NXR - zcela nová koncepce ABB motoru s žebrovým chlazením 53 Rodina odebíracích robotů ABB má již šest členů 54 Nové funkce elektronických motorových jističů Z TEOrIE PrO PrAXI 56 Bezdotykové meranie teploty (Časť 4) POZVÁNKA 60 XI. celostátní setkání elektrotechniků ELTECH ITc TEcHNOLOGIE 63 Konference IMPA 2014 65 Nejpoužívanější zkratky k počítačovýn sítím 66 Jak využít USB port na domácím routeru 67 Připojte chytrou televizi k internetu pomocí powerline adaptérů 68 S kapesními směrovači si užijete Wi-Fi připojení i na cestách NOVINKY 70 Tiskárny SAMSUNG 4 ObSAH Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Z aktuálního čísla ETM

mcmaster poetry and creative writing club

5AKTUALITY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 INOVOVANá NABíDKA DEDIKOVANýCH SUPERMICRO SERVERů V COOLHOUSINGU: NEjVýKONNější MODEL A cENOVé ZVýHODNěNí Novinka - nejvýkonnější model Nově je nejvyšším modelem v nabídce dedikovaných serverů Su- perMicro v Coolhousingu stroj založený na šestijádrovém procesoru Intel Xeon E5-2620 disponující 15 MB vyrovnávací paměti a tech- nologií HyperThreading, jež umožňuje práci až s dvanácti vlákny. Server je vybaven 32 GB ECC Reg. RAM. Nejoblíbenější SuperMicro zlevňuje Uživatelsky velmi oblíbený střední model s procesorem Intel Xeon E3-1220V3 Coolhousing zlevňuje a posouvá ho na první (nejlev- nější) pozici v nabídce. Je vybaven 16 GB ECC RAM. Vyšší výkon a větší kapacitu paměti za minimální cenovou přirážku pak nabízí server disponující procesorem Intel Xeon E3-1240V a 32 GB ECC RAM. Sleva 28 % u všech SuperMicro serverů V  rámci květnové nabídky Coolhousing zvýhodnil smlouvu na dvouleté období. Při objednání dedikovaných serverů SuperMicro na dva roky obdrží zákazník slevu 28 % (oproti původním 21 %). Více informací na http://www.coolhousing.net/server-supermicro-pronajem.html . Tomáš Vyoral PR manažer E: tomas.vyoral@justC.cz H: www.justC.cz just communication s.r.o. Dlouhá 705/16 110 00 Praha 1 Datacentrum coolhousing přichází v květnu se zvýhodněnou nabídkou dedikovaných SuperMicro serverů.V nabídce se nově objevuje nejvýkonnější SuperMicro server s šestijádrovým procesorem Intel Xeon E5-2620 disponující 15 Mb vyrovnávací paměti, technologií HyperThreading a 32 Gb Ecc reg. rAM. Stávající servery v nabídce zlevňují a rovněž se zvyšuje sleva na dvouleté smluvní období (28 %). Servery SuperMicro patří v Čr k uživatelsky nejoblíbenějším a cenově nejpřijatel- nějším zařízením pro střední a malé subjekty.

mcmaster poetry and creative writing club

https://darsanclinica.com/

mcmaster poetry and creative writing club

7AKTUALITY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 nost sledovat osobní fitness záznamy, které pomáhají monitorovat a upravovat aktivitu včetně krokoměru, jídelníčku, záznamy o cvi- čení a nově také s pomocí senzoru srdečního tepu. Nadto můžete využívat získaná data v nejrůznějších aplikacích partnerů společ- nosti Samsung a také propojit své zařízení s další generací produktů Gear pro fitness trénink. Samsung Gear Fit Tento náramek uchvátil téměř okamžitě po svém představení. Jde o dokonalého partnera pro fitness i stylový doplněk pro aktivní život. Jeho zakřivený dotykový displej a hypoalergenní náramek z něj činí ideální zařízení, které můžete nosit prakticky nepřetr- žitě. Gear Fit se samozřejmě postará o to, abyste nezmeškali dů- ležitý hovor, e-mail nebo schůzku v kalendáři – oznámení se ukáže přímo na zaobleném Super AMOLED displeji náramku. Podobně jako ostatní zařízení řady Gear je vybavený vestavě- ným snímačem srdečního tepu a aplikací S Health. Získané in- formace pak můžete jednoduše analyzovat v telefonu GALAXY S5 a zjistit, jakých cílů jste dosáhli. Napojte se na nejrychlejší připojení Samsung GALAXY S5 podporuje nejmodernější LTE konek- tivitu a pátou generaci Wi-Fi 802.11ac či 2X2 MIMO. Pro ty z vás, kteří vyhledáváte ještě rychlejší připojení, je GALAXY S5 vybavený inovativní Wi-Fi technologií s názvem Download boos- ter, která zvyšuje rychlost datového přenosu spojením Wi-Fi a LTE současně. Bez ohledu na to, kde jste, Samsung GALAXY S5 vám pomůže zajistit nejrychlejší dostupné připojení. Moderní design S GALAXY S5 dokážete své okolí zaujmout hned na první pohled. Telefon totiž spojuje ikonický design Samsungu s moderními prvky. Ty jsou patrné především na zadní straně krytu, který je tvořen perforovaným vzorem. Elegantní oválný tvar telefonu si můžete dopřát v černé, bílé, modré a měděné zlaté barvě.Vedle toho je GA- LAXY S5 odolný proti prachu a vodě. Ve výbavě má také čtečku otisků prstů, která zajiš- ťuje bezpečné a biometrické za- mknutí obrazovky spolu s větší bezpečností při mobilních plat- bách. Užitečné příslušenství Nepřeberné množství doplňků uspokojí sebenáročnějšího mo- bilkáře. Nejde totiž jen o vněj- škový efekt, příslušenství ke GALAXY S5 má své praktické vy- užití. Kryt S View má na přední části průhledné okénko, pomocí kterého lze vidět informace, jako například datum, čas, telefonní číslo příchozího hovoru, zmeškané hovory, SMS zprávy nebo stav baterie a přistupovat k panelu hudebního přehrávače, aniž by bylo nutné kryt otevřít. Flipové pouzdro s kapsou je pro změnu speci- ální kryt, který kombinuje maximální ochranu displeje před poško- zením s praktickým využitím. Toto otevírací pouzdro má totiž na vnitřní straně kapsičku na kreditní kartu, díky čemuž si s sebou večer nemusíte brát peněženku a budete mít vše přehledně u sebe. Když pouzdro otevřete, telefon to rozpozná a automaticky zapne displej. Zavřením displej opět vypnete. A do třetice je to například c-Pen: kovové dotykové pero, které v sobě kombinuje z jedné strany pro- pisku a z druhé strany elektronické pero. Díky svým parametrům se Samsung dotykové pero C-Pen lépe drží a je elegantním doplňkem pro zjednodušení práce s GALAXY S5. Více informací o Samsung GALAXY S5 najdete na www.samsung.cz

mcmaster poetry and creative writing club

Huawei už vloni představila na českém trhu inteligentní více- účelovou samoobslužnou pobočku Huawei eSpace Virtual Teller Machine (VTM), která dokáže nahradit např. celou bankovní po- bočku s neporovnatelně menšími náklady. Samoobslužný kiosek zprostředkuje například videohovor s bankovním poradcem, na- bídne možnost uzavírání smluv včetně elektronického a fyzického podepsání nebo díky speciální tiskárně i okamžité vystavení pla- tební karty.Vzdálená samoobslužná pobočka poskytuje pomocí vir- tuálního pultu služeb s videokonferenčním systémem zákazníkům stejně komfortní servis jako na pobočce a umožňuje nahradit služby bankovních úředníků, které odlehčí zátěž na klasických přepážkách. První takové samoobslužné virtuální pobočky již s úspěchem fun- gují v Číně a dalších východoasijských zemích a v brzké době by se měly dostat i na evropský trh. Huawei se chystá nabídnout samoobslužné zařízení v ČR ban- kám i velkým nebankovním společnostem, které potřebují distri- buční místa, jako jsou například distributoři plynu a energie, telekomunikační operátoři (výdej SIM karet), a další.„Huawei eSpace VTM je vhodné pro všechny společnosti, které potřebují kontakt se zá- kazníky formou distribuční sítě. Banky jsou v současnosti zaměřeny na tzv. „Mutichannel“ projede a snaží se zákazníků nabízet širší portfolio služeb, které již nejsou zaměřeny jen na bankovní produkty ale i na do- plňkové služby jako jsou věrnostní programy, prodej telekomunikač- ních služeb, pojištění, energií atd. Naši zákazníci chtějí rozvíjet nebo případně optimalizovat své pobočkové sítě a se stále se zvětšujícím tla- kem na snižování a optimalizaci nákladů vnímají nové trendy samo- obslužných kiosků jako výhled budoucích možných řešení jak komunikovat se svými klienty, nabídnout rychlejší obsluhu zákazníka ve srovnatelné kvalitě a zákazníkovi nabídnout nové možnosti komu- nikace s bankou nebo poštou, či energetickou společností a to i mimo standardní otevírací doby kamenných poboček,“ říká Richard žlebek zodpovědný za Enterprise FS pro Čechy a Slovensko. Elektronické bankovnictví není zdaleka poslední inovací ban- kovního sektoru – konvergence telekomunikačních a finančních služeb postupuje o další krok. Biometrie, videokonference a mo- derní tiskové technologie otevírají cestu automatizovaným bankov- ním kioskům.V této souvislosti se obvykle používá zkratkaVTM, ne- boli virtual teller machine - virtuální bankomat.VTM ovšem zdaleka není pouze bankomatem, nahrazuje spíše (bezobslužnou) pobočku. Terminály typu VTM představují jediný přístupový bod, kde zá- kazník může například uzavřít novou smlouvu. Součástí řešení jsou hlavní následující technologie: • Videotechnologie – nabízejí komunikaci s bankovním po- radcem. Současné širokopásmové technologie již umožňují dostatečně komfortní komunikaci v reálném čase (HD video- konference). I ve světě internetového a mobilního bankovnic- tví zákazníci pro určité operace preferují osobní komunikaci tváří v tvář. Dohledový videosystém také umožňuje kiosek neustále monitorovat a zajistit potřebnou bezpečnost (např. v porovnání s klasickým bankomatem), ihned zaregistruje a automaticky řeší konflikt v kiosku, pokus o zničení kamery a podobné rizikové situace. • biometrie – biometrické technologie se vedle kódu PIN po- užívají pro autentizaci uživatele. Například zařízení eSpace VTM od společnosti Huawei používá identifikaci podle žil v dlani. Příslušný „otisk“ je pro každého unikátní, nemění se s věkem, a protože funguje pouze v živé tkáni, lze těžko padě- lat. Snímání probíhá rychle a bezproblémově v části spektra blízké infračervené oblasti, skenování je bezkontaktní a tudíž hygienické. • Technologie elektronického podpisu – v rámci kiosku může klient uzavírat nové smlouvy, které lze podepisovat i elektronicky prostřednictvím pera a dotykového displeje. Pro ochranu důvěrných informací (uložení podpisu apod.) jsou samozřejmě nasazeny šifrovací technologie. • Pokročilý tisk – tisknout lze nejen smlouvy a další dopro- vodné materiály, ale speciální tiskárny mohou klientovi na počkání vytvořit i platební kartu. Z pohledu banky je kiosek mnohem méně nákladným řešením než klasická pobočka, a proto postupně přicházejí ke slovu. Napří- klad eSpace VTM od společnosti Huawei již úspěšně fungují v Číně a dalších východoasijských zemích a jejich rozmach začíná i v Ev- ropě, kde byly nedávno představeny a v současné době probíhá je- jich testování. Na jejich služby se proto již mohou těšit například zákazníci v malých městech či obcích, kde by zřízení pobočky pro banku nebylo dostatečně rentabilní, nebo naopak stávající velké pobočky v centrech měst a nákupních či administrativních komple- xech (nádraží, letiště, hotel, atd.), které jsou přetížené a klienti v nich musí čekat na obsloužení v dlouhých frontách. Další velkou příleži- tostí pro provozovatele VTM je efektivnější vytížení operátorů ve stávajících call-centrech. Pro klienty je pak hlavním přínosem prak- ticky nepřetržitý provoz 24/7. Více informací o řešeních pro podniky naleznete na www.enterprise.huawei.com. Kontakt pro média: Ondřej Hampl, Managing Partner ACCEDO Czech Republic a Slovakia Communications s.r.o. E: ondrej.hampl@accedogroup.com 8 AKTUALITY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 SAMOObSLUžNÁ VIrTUÁLNí PObOČKA DOKážE NAHRADIT KAMENNOU PObOČKU Huawei představila v Čr v roce 2013 inteligentní víceúčelovou samoobslužnou pobočku Huawei eSpace Virtual Teller Machine (VTM). Od té doby prošel vývoj tohoto VTM změnami a Huawei nabízí dalších několik tipů těchto zařízení.

mcmaster poetry and creative writing club

9AKTUALITY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Společnost Huawei, přední světový dodavatel řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), zahájila od 22. května 2014 na českém trhu prodej nového zástupce střední třídy Huawei Ascend G6. Nový model, který byl oficiálně poprvé představen na konci února na veletrhu MWC 2014 v Barceloně, na- bízí opět atraktivní poměr ceny a výkonu v kombinaci se stylo- vým designem a nejprve bude dostupný ve volné distribuci za doporučenou cenu 5.990,- Kč vč. DPH a od června se objeví také ve verzi s podporou vysokorychlostních sítí LTE (Ascend G6 4G) v na- bídce operátorů O2 a T-Mobile. HUAWEI Ascend G6 oživuje pestré barvy svým křišťálově jasným 4,5palcovým qHD 960 x 540 LCD displejem s jemností 245 PPI. S tloušťkou pouhých 7,5 mm a hmotností 115 g, staví Ascend G6 na stylovém designu oblíbeného smartphonu Ascend P6 s elegantně zaoblenou základnou těla telefonu, který ideálně padne do dlaně. Tělo telefonu je vyrobeno z velmi kvalitních plastů, které v kombi- naci s kovovými leštěnými prvky dodávají designu telefonu punc elegance. Prodávat se začne v černé a bílé barevné variantě. Srdcem telefonu je výkonný čtyřjádrový procesor s frekvencí 1,2 GHz a robustní 2000 mAh lithium-polymerová baterie, která umožňuje až 30 procentní úsporu energie. HUAWEI Ascend G6 je vybavený nejnovější verzí intuitivního, a snadno ovladatelného uži- vatelského rozhraní Emotion UI 2.0, které smartphone zpřístupní opravdu každému. Navigaci výrazně usnadňuje nastavitelná vý- chozí obrazovka a pokročilejší uživatelská rozhraní „Standard“ a „Simplicity“. Na jednoduchém uživatelském rozhraní jsou často používané funkce, jako telefon, SMS a fotoaparát, výhodně umís- těné tak, aby k nim byl snadný a rychlý přístup.Vyskakovací pokyny pomáhají v obsluze smartphonu začátečníkům.V souladu se svými preferencemi si lze vybrat z více než 1000 různých motivů. Ascend G6 nabízí zdokonalené fotografické funkce díky tipům pro automatické zaostřování a náhledům„selfie“ fotek (vlastní tech- nologie Huawei). Přední 5megapixelový fotoaparát umožňuje spon- tánní focení s hlasem aktivovaným snímáním fotek, automatické rozpoznávání scény nebo automatickou retuš obličeje. Ascend G6 má širokoúhlý objektiv se záběrem 88 stupňů což umožňuje vytvá- řet opravdu zajímavé fotografie, které ohromí vaše blízké. Fotogra- fiím je možné dodat další rozměr funkcí„Audio Photo“ která vyfotí snímek a nahraje k němu 10sekundový zvukový záznam.Ty lze pak okamžitě sdílet s přáteli na Facebooku a na WeChat. Zadní 8megapixelový fotoaparát AF s BSI snímačem a světel- ností f/2.0 a asférickou čočkou s pěti plastovými prvky (5P) dále na- bízí nekonečné možnosti zkoumání okolí vícenásobnou expozicí, horizontálním snímáním a panoramatickými funkcemi. Alternativně je možné pomocí hlasem aktivované hands-free„selfie“ funkce uká- zat svou nejlepší pózu. Natáčení nebo focení je s telefonem Ascend G6 velmi snadné díky vestavěnému čidlu Sony IMX134, infračerve- nému filtru z modrého skla a integrovanému blesku, které zajišťují ostré a jasné snímky. S novým telefonem HUAWEI AScEND G6 MůžE býT STYLOVý úPLNě KAžDý Nejnovější přírůstek značky Huawei ze střední třídy charakterizuje zajímavá výbava, skvělý de- sign a kvalitní zpracování, nebo přední 5 MPx fotoaparát pro fanoušky selfie

mcmaster poetry and creative writing club

10 AKTUALITY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 HUAWEI Ascend G6 je na českém trhu dostupný od 22. května 2014 u všech velkých online prodejců a ve volné distribuci, a to v klasickém černém nebo v bílém provedení za doporučenou pro- dejní cenu 5990,- Kč vč. DPH. Pro více informací navštivte Huawei na consumer.huawei.com/cz nebo huaweidevice.cz Aktuální informace ze světa Huawei Consumer BG naleznete denně aktualizované na: Facebook – CZ/SK: www.facebook.com/HuaweideviceCZSK Twitter: www.twitter.com/HuaweiDevice Google+: plus.google.com/+HuaweiDeviceCo YouTube: www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo Flickr: www.flickr.com/photos/Huaweidevice Kontakt pro média: Ondřej Hampl, Managing Partner ACCEDO Czech Republic a Slovakia Communications s.r.o. E: ondrej.hampl@accedogroup.com Technické pecifikace: Operační systém Android™ 4.3 Jelly Bean / doplněný o uživatelské rozhraní Huawei Emotion UI 2.0 Lite Procesor a paměť Čtyřjádrový procesor Qualcomm® MSM 8X12 s taktem 1,2 GHz RAM: 1 GB ROM: 4 GB Podpora microSD paměťových karet až do 32 GB Displej 4,5“ qHD IPS displej, 960 x 540, 245 PPI, 16 mil. barev, tvrzené sklo Fotoaparát Zadní fotoaparát: 8 MPx AF s BSI a světelností f/2.0, s bleskem Přední fotoaparát: sekundární 5 MPx, světelnost f/2.4 Video: 1080p HD videozáznam a přehrávání Multimédia Kódování audio: AAC, AMR-WB, AMR-NB, PCM Poznámka: Režim kódování AMR-WB Tunnel se nepodporuje. Formáty audio souborů: *.aac, *.amr, *.awb, *.mp3, *.mid, *.imy, *.wav, *.3gp, *.mp4, *.flac, *.ogg Kódování videa: H.263, H.264, MPEG-4 Formáty video souborů: *.3gp, *.mp4 Přenos dat Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 2.0 HS Sítě a data WCDMA: 900/2100 MHz GSM: 850/900/1800/1900 MHz Baterie Kapacita: 2000 mAh, lithium-polymerová, doba nabíjení: 3 hodiny Rozměry 130 mm x 65 mm x 7,5 mm Hmotnost přibližně 115g (vč. baterie) Čidla Kompas, čidlo zrychlení, čidlo vzdálenosti, světelné čidlo GPS GPS/AGPS

mcmaster poetry and creative writing club

11AKTUALITY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Porota udělila ocenění„Red Dot Award“ za produktový design společnosti OSRAM a čirému LED světelnému zdroji Superstar Clas- sic A40, který spojuje populární design tradičních žárovek s moderní LED technologií. Oceněná„LED žárovka“ je charakteristická tím, že byla vyvinuta i vyrobena v Evropě. Je proto zárukou konzistentního designu, prvotřídní kvality a rychlého dodávání na evropské trhy. Rozměry má stejné jako klasická žárovka, což znamená, že je možné ji instalovat do všech svítidel, ve kterých dříve byly žhavené světelné zdroje. LED žárovku lze rovněž stmívat a díky patentované optice distribuuje světlo v širokém úhlu 300°, což byl doposud u LED světelných zdrojů častý problém. Ocenění „Red Dot Award“ se uděluje od roku 1955. V součas- nosti jde o jedno z největších a nejvýznamnějších ocenění v oblasti designu na světě. V tomto roce bylo podáno 4800 přihlášek z 53 zemí, které usilovaly o získání tohoto ocenění. Cena od 389 Kč. www.osram.com LED žárovka OSrAM oceněna Red Dot Award

mcmaster poetry and creative writing club

12 TEST ODbOrNé ZPůSObILOSTI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Ověření znalostí z ČSN - test č.5: Otázka č.1: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.2 (pozn.2)) Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzem- nění nejvýše : a) 15 Ω, není však třeba klást zemnící pásky delší než 20 m b) 2 Ω, není však třeba klást zemnící pásky delší než 50 m c) 5 Ω, není však třeba klást zemnicí pásky delší než 50 m Otázka č.2: (ČSN 332000-5-54 ed.3, článek: 543.4.1) Vodiče PEN, PEL, PEM se mohou používat: a) ve všech instalacích b) pouze v pevných instalacích c) pouze v mobilních instalacích Otázka č.3: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha C.3.4) U elektrického oddělení pro napájení více než jednoho spotřebiče neživé části odděleného obvodu: a) mohou být spojeny izolovanými vodiči neuzemněného pospojo- vání b) je přísně zakázáno spojovat izolovanými vodiči neuzemněného pospojování tyto spotřebiče c) musí být navzájem spojeny izolovanými vodiči neuzemněného pospojování Otázka č.4: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.2. 7) Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jistícím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše: a) 10A b) 16A c) 25A Otázka č. 5: (ČSN 332000-5-54 ed.3, článek: NA.22.10412012) Pokud se vodovodní potrubí budovy používá jako uzemnění nebo jako ochranný vodič nebo vodič pospojováni a plynové potrubí se uplatňuje jako vodič pospojováni, vodoměr nebo plynoměr pře- mostěn: a) nemusí být b) musí být c) doporučuje se to Otázka č.6: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.5.3) jestliže je v sítíchTT použit pro ochranu při poruše proudový chrá- nič, musí být splněna podmínka doby odpojení (viz č .. 411.3.2.2 nebo 411.3.2.4) a: a) Ra x l∆n ≥ 50 V b) Rc =< 120/lv max c) Rt =< 50/Ia max Otázka č. 7: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 415.2.1) Systém ochranného pospojováni : a) nemusí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení, ale musí být spojen jen se zásuvkami b) musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení mimo zásuvek c) musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek Otázka č. 8: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NA.4- tabulka NA.3) Mez bezpečných malých napětí í v prostorách zvlášť nebezpečných při dotyku živých částí: a) není dovoleno b) je do 25 V stř, 60 V ss c) je do 50 V stř, 100 V ss Otázka č.9: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.3.3) jednofázové zásuvky se doporučuje připojit tak, aby: a) ochranný kolík byl nahoře a nulový vodič byl připojen na pravou du- tinku (při pohledu zpředu) b) ochranný kolík byl nahoře. Nulový vodič musí být zapojen na levou dutinku (při pohledu zpředu) c) ochranný kolík byl dole a nulový vodič byl připojen na pravou du- tinku Otázka č.10: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.6.2) V sítích IT musí být neživé části uzemněny individuálně, po skupi- nách nebo společně.Pro střídavou síť musí být splněna následující podmínka: a) musí být spojeny se zemí b) nesmí být přímo spojeny se zemí c) Ra x Id ≤ 50V Otázka č. 11: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha 8.1) Ochranná opatření představovaná zábranami zajišťují: a) jsou určena jak pro základní ochranu tak i pro ochranu při poruše b) pouze ochranu při poruše c) pouze základní ochranu Otázka č. 12: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 3.15) co je hlavní rozváděč: a) hlavní rozváděč je rozváděč, umístěný buď v bytě a nebo, u admini- strativního objektu, na patře objektu b) hlavní rozváděč je rozváděč určený pro napájení stavby c) hlavní rozváděč je rozváděč pro určitý stavební nebo provozní celek, ze kterého jsou zpravidla napájeny podružné rozváděče Otázka č. 13: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.2(aa)) Vodič PEN v síti TN-c nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit ve venkovním rozvodu u vrchního vedení: a) každých 500 m a na jeho konci a u odboček delších než 200 m na je- jich koncích b) každých 200 m a na jeho konci a u odboček delších než 500 m na je- jich koncích c) každých 100 m a na jeho konci a u odboček delších než 200 m na je- jich koncích Otázka č. 14: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: NA.1.2) Ochrana normální se dosáhne jedním: a) ze tří ochranných opatření b) nejsou stanovena, platí ochrana základní izolací c) ze dvou ochranných opatření Otázka č.15: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.3.6) Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše: a) jen tolik zásuvkových vývodů, aby nebyl překročen celkový instalo- vaný příkon 3680W při jištění 16A b) 10zásuvkovýchvývodů(přivícenásobnýchzásuvkáchsetentopočet snižuje o polovinu) c) 10 zásuvkových vývodů (vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod) Otázka č.16: (ČSN 332130, článek: 5.3.11) Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 20A a do 32A se doporučuje vybavit doplňkovou ochrannou tvořenou prou- dovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 30mA: a) jen pokud jde o vnitřní prostory s mokrým prostředím b) všechny zásuvky c) jen pokud jde o venkovní prostory Otázka č.17: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 414.3.113.21.3.3) jaké zdroje pro sítě SELV a PELV se mohou použít: a) bezpečnostní ochranné trafo odpovídající EN 61558-2-6, motorge- nerátor (generátor ve tř./1, elektrochemický zdroj) b) autotransformátor, případně usměrnovač s výstupním napětím do 50 V DC c) síť IT Otázka č.18: (ČSN 332000-5-54 ed.3, článek: NA.12.4.2) Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je- li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než: a) 2,5 m b) 10m c) 5m Otázka č.19: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.5.4) jestliže je v sítích TT použit nad proudový ochranný přístroj, musí být splněnanásledující podmínka: a) Zs x Ia ≤ Uo b) Rs =< Ud x Is c) Rc =< Uf x Is

mcmaster poetry and creative writing club

13TEST ODbOrNé ZPůSObILOSTI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Otázka č. 20: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha 8.3.1) Při ochraně polohou se o dvou částech předpokládá,že jsou sou- časně přístupné dotyku, jestliže od sebe nejsou dále než: a) 2,5 m b) 3,5 m c) 1,5 m Otázka č.21: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.3.2.2- tabulka 41.1) Maximální doba odpojení pro sítěTN při napětí 120V < Uo ≤ 230V je: a) 0,4 s b) 0,2 s c) 0,8 s Otázka č.22: (ČSN 332130, článek: 5.3.11) Zásuvky s jištěním 32A a více se doporučuje doplnit o doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuál- ním proudem: a) 0,03A b) 0,3A c) 0,1A Otázka č.23: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NC.5- tabulka NC.2) Konvenční mezní hodnota dovoleného dotykového napětí v pro- storách normálních a nebezpečných působící trvale je: a) 60 V stř. , 120 V ss b) 25 V stř., 60 V ss c) 50 V stř., 120 V ss Otázka č.24: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.2.1) Kolik svítidel se smí připojit na jeden světelný obvod: a) jen tolik svítidel, kolik je potřeba k osvětlení příslušného prostoru b) nejvýše 10 svítidel c) jen tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu Otázka č.25: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.2) Vodič PEN v sítiTN-c nebo vodič PE v sítiTN-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje( nebo pracovně uzemněného místa zdroje) ve vnitřním rozvodu: a) u všech podružných rozvaděčů b) u objektů s vlastním tranformátorem vždy u hlavnich rozvaděčů c) u podružných rozvaděčů vzdálených více jak 200m od předchozího uzemnění Otázka č. 26: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.2 (pozn.1)) jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-c nebo vodiče PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše: a) 20 Ω, není však třeba klást zemnící pásky delší než 20m b) 5 Ω, není však třeba klást zemnící pásky delší než 50 m c) 15 Ω, není však třeba klást zemnicí pásky delší než 20m Otázka č.27: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.4.3) Zařazovat spínací a odpojovací zařízení se do vodiče PEN v sítích TN: a) mohou b) nesmí c) jen za předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky Otázka č. 28: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.3.2.3) Pro distribuční obvody a obvody, pro které neplatí č1.411.3.2.2, je v sítích TN stanovena doba odpojení nepřesahující: a) 3 s b) 1 s c) 5 s Otázka č.29: (ČSN 332000-5-54 ed.3, článek: 542.2. 7) Uložení zemniče přímo do vody za účelem dosažení lepšího zem- ního odporu se: a) zemnič se nedoporučuje uložit přímo do proudící vody, ale do dna řek, rybníků apod. se doporučuje b) zemnič se doporučuje za účelem lepšího zemního odporu uložit do proudící vody, do řeky, rybníku apod. c) zemnič nesmí být přímo ponořený do proudící vody, do řeky, do ryb- níku apod. Otázka č.30: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NC.5 - tabulka NC.2) Konvenční mezní hodnota dovoleného dotykového napětí půso- bící krátkodobě v prostorách normálních a nebezpečných je: a) 12 V stř., 50 V ss b) 25 V stř., 60 V ss c) 50 V stř. , 120 V ss Otázka č. 31: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 414.1.1) Ochranné opatření založené na síti SELV nebo PELV, je ochranou: a) doplňkovou b) nízkým napětím c) malým napětím Otázka č.32: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 7.6.15) jednotlivé obvody (pro co slouží) se na rozvodnicích: a) neoznačuje se b) musí zřetelně označit c) záleží na požadavku uživatele zařízení Otázka č.33: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 7.6.9) Střed číselníku elektroměru má být umístěn nad definitivně upra- venou plochou nebo terénem ve výšce: a) 800 - 1700 mm b) 1000 - 1700 mm c) 1200 - 1900 mm Otázka č.34: (ČSN 332000-5-54 ed.3, článek: 543.2.3) jako ochranný vodič nebo vodiče ochranného pospojování lze po- užít tyto kovové části: a) pohyblivánebopoddajnákovovávedení,pokudproúčelochranných vodičů nejsou přímo navržená b) kovová vodivá potrubí c) potrubí obsahující potenciálně hořlavé látky, jako jsou plyny, kapa- liny, prachy Otázka č.35: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha 8 .3.2) Dosah ruky ve směru nahoru od stanoviště S (neberou se v úvahu žádné mezilehlé zábrany) je: a) 3,2 m b) 2,5m c) 2,7 m Otázka č.36: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 415.2) Doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním se po- važuje za: a) ve vyjímečných případech jako ochrany základní b) doplnění ochrany při poruše c) ke zlepšeni ochrany základní na zvýšenou Otázka č. 37: (ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, článek: 543.3.3) Ochranný vodič vybaven spínacím přístrojem: a) nesmí být vybaven b) nesmí být vybaven, ale může mít spoje, které je možno pro potřebu zkoušení pomocí nástroje rozpojit c) může být vybaven Otázka č.38: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 412.2.1.2) Elektrické zařízení, které má pouze základní izolaci, doplněno pří- davnou izolací v průběhu výstavby(montáže): a) záleží na prostoru kde zařízení bude použito b) musí být c) nemusí být Otázka č. 39: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.2.2) jaký musí být jmenovitý proud ovládacího přístroje: a) jmenovitý proud ovládacího přístroje se stanovuje podle předřaze- ného jištění b) musí být o koeficient 1,5 větší než součet jmenovitých proudů všech svítidel c) nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech svítidel Otázka č.40: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NA.4- tabulka NA.3) Mez bezpečných malých napětí v prostorách normálních a nebez- pečných při dotyku živých částí: a) je do 50 V stř., a 100 V ss b) je do 25 V stř., a 60 V ss c) je do 60 V stř., 100 V ss

mcmaster poetry and creative writing club

14 rOZHOVOr Elektrotechnický magazín 5-6/2014 je jí paní Ivana Ulmanová, ředitelka a předsedkyně představenstva Automo- todromu brno. O tom, jak čas rychle utíká, se mohou čtenáři časopisu přesvědčit nej- lépe pohledem do kalen- dáře. Především mužská část (i když v poslední době už to není také tak docela pravda), která pro- padla vášni života na mo- torkách, dobře ví, že blížící se přelom polovina srpna je vyhrazen Mistro- vství světa silničních mo- tocyklů Grand Prix České republiky na Autodromu brno. Aby bylo všechno tak, jak má být, a spokojeni byli všichni, kteří letos na Grand Prix do brna přijedou, tedy závodníci a je- jich technický doprovod, ale také především návštěvníci a te- levizní diváci, se stará už několik roků paní Ivana Ulmanová, předsedkyně představenstva Automotodromu brno a sou- časně jeho ředitelka. Než jí položím první otázku, dovolím siVám paní Ulmanovou blížeji představit. Ivana Ulmanová se narodila v Praze 1. září roku 1962. Své dětství prožila v Lysé nad Labem, kde také absolvovala základní školu. Poz- ději byla přijata ke studiu na gymnázium do Mladé Boleslavi. Už tehdy se začalo ukazovat, že se jedná o cílevědomou a nekompro- misní osobnost. Po maturitě se rozhodla studovat Pedagogickou fa- kultu Univerzity Karlovy aprobaci ruský jazyk a psychologie. Po jejím absolvování v roce 1985 ještě dodatečně vystudovala v roce 1995 obor anglický jazyk. Po ukončení vysoké školy se přestěhovala do Brna, kde se pro- vdala a kde žije dodnes. Po jednoleté praxi v cestovním ruchu se vě- novala učitelství. Práce mezi dětmi ji bavila, ale postupem času si začala uvědomovat, že to není přesně to, co by v životě měla dělat. V roce 1997 se stala asistentkou v developerské firmě, což pro ni byla výzva. Asistentka podle jejích slov musí umět a zvládat téměř vše – od práce u počítače, přes tlumočení až k bilancování ekono- mické situace.Tato náročná práce ji bavila.To ještě netušila, že velmi záhy dostane další životní výzvu. Když firma Karla Abrahama koupila v roce 2006 většinový podíl akcií brněnského okruhu, byla jí nabídnuta pozice předsedkyně představenstva Automotodromu Brno a.s. Jak sama říká:„Byla jsem ve správný čas na správném místě.“ Nabízené šance se chopila s ver- vou, přestože její začátky v čistě mužském oboru nebyly zcela jed- noduché. Postupem času si vybojovala respekt široké motoristické veřejnosti. Sama říká, že klíčem k úspěchu je slušnost a dobrá ko- munikace. Jako ředitelka si stanovila jednoznačný cíl, a sice obnovit fungování okruhu a vrátit ho do bezpečného provozuschopného stavu tak, aby se na něm mohly konat světové akce. Hlavně díky ob- rovské vůli a obdivuhodné cílevědomosti se jí společně s jejím týmem podařilo tento cíl splnit, o čemž se můžeme každý rok přesvědčovat. V roce 2007 získal dokonce Automotodrom Brno cenu za nejlépe zvládnutou„Vel- kou cenu“. Její práce vyžaduje na- sazení sedm dní v týdnu po celý rok, neboť nepřipra- vuje pouze závody, ale také zajišťuje provozuschopnost okruhu a získává finanční zdroje pro okruh. Automo- todrom Brno je zařazen do mezinárodního seriálu mi- strovství světa silničních motocyklů, a tak Ivana Ulmanová cestuje na většinu velkých cen MotoGP. Při těchto cestách se dostane do exotických destinací, kde se pohybuje v zákulisí závodů a pravidelně se stýká s řediteli ostat- ních závodních okruhů, aby si vyměnili zkušenosti a vzájemně se inspirovali. Ivaniným velkým snem je dostat na okruh i závody F1, v tom jí však brání nedostatečné zajištění služeb ve městě a okolí. Právě dnes, když si pro paní ředitelku chystám otázky, se jede doslova pár kilometrů od Brna Velká cena Rakouska F1. Prozatím můžeme našim sousedům jen tiše závidět, ale důležité je to slovo prozatím. To by nemohla být v čele Automotodromu Brno, paní Ivana Ulmanová - žena, která se nebojí výzev! Věřím spolu s ní, že dar bojovnice, a neutíkat před výzvami jí byl dán právě proto, aby F1 do Brna dostala. coVy na to paní ředitelko, nemýlím se, viďte že nám do brna ty F1 přeci jen v nějakém rozumném horizontu přivedete? Formuli1jsmesvelkouradostípřivítalyvprvnímčervencovémvíkendu letošního roku. Samozřejmě, že nehovoříme o současném sportovním podnikuF1,aleohistorickýchF1.Ikdyžpromětoažtakhistorickénení, protože jsou to vozy mého mládí a doby Nickyho Laudy, Ronnie Peter- sona, Jackieho Stewarda…. Opravdová F1 potřebuje zázemí na mno- hem vyšší úrovni. Přivádí s sebou specifickou skupinu hostů a diváků. Jetovelkáshowvevšechsměrech.TétoskutečnostibohuželMasarykův okruh není schopen čelit. Paní Ulmanová, vím, že F1 je opravdu až ta pomyslná třešeň na dortu a žeVáš každodenní život je spjat především také se sou- časností a starostí, co bude po roce 2015, dokdy má Masarykův okruh jistotu v podepsané smlouvě, že se na něm pojede MS. V loňském roce jste museli například řešit požadavek bezpeč- nostního komisaře, který poVás chtěl změny na dráze a pokud vím, je někdy obtížné vyřešit zalistovací poplatek, viďte? MotoGP je hlavně otázka peněz pro hostící okruh a organizaci. Prvním velkým výdajem je zmiňovaný zalistovací poplatek, jehož úhradou je podnik zapsán do kalendáře Světové motocyklové federace. Dále ná- sleduje dráha. Bezpečnostní komisař FIM přijíždí pravidelně a prochází trať a kontroluje všechny parametry, které odpovídají a zaručují maxi- Dnes Vás seznamujeme s… žena, která vládne tisícovkám objemových kubických ccm na Automotodromu Brno

mcmaster poetry and creative writing club

15rOZHOVOr Elektrotechnický magazín 5-6/2014 mální bezpečnost trati Masarykova okruhu. Do toho patří posty traťo- vých komisařů, okolí dráhy, bezpečnostní zóny – kačírky, samotná dráha (zvlnění, praskliny, obrubníky), zdravotní zabezpečení, hasičská pohotovost atd. A potom samotná organizace podniku a divácké ve- řejnosti. To všechno jsou položky, za které platíme. A položky, které se každým rokem zvedají. Vezměte to tedy po pořádku. Když jste se v roce 1991 prochá- zela po brněnském okruhu se svými dvěma dětmi, coVás tehdy napadlo?Věděla jste už tehdy, že Automotodrom si získalVaše srdce? A že se přestěhujete z Prahy do brna? A že se sem vrátíte, dokonce do nejvyšší funkce? Poprvé jsem o Mistrovství světa silničních motocyklů slyšela, když odjel na tento závod tatínek s bratrem se slovy, že zlobím a musím zůstat doma.Tobylotakvroce1975.Takžebyliještěnastarévelkéceně.Jinak v té době jsme jezdili na „šlapačky“, motokros, na Markétu na plochou dráhu, závody do vrchu, do Hořic. Tatínek byl velkým motocyklovým příznivcem. Když byla šestidenní, hltali jsme každou zprávu a pan Toman, který bydlel kousek od nás, byl hrdinou. V té době jsem opravdu netušila, že mě kroky zavedou do Brna. Vybrali jsme si Brno s manželem jako kompromis mezi Ostravou a Prahou. No a potom při- šel pan Abraham a Kájův vstup do Mistrovství světa a účast v projektu Masarykova okruhu. Přijala jsem místo ve vedení společnosti a při- znám,žejsemmnohonevěděla.Alenelitujitohoaninámahyaenergie, kteréjsemdoprácenaMasarykověokruhuvložila.Jetokrásná,bohatá a pohlcující práce. I když teď můžu říct, že díky výbornému pracovnímu kolektivu, je to volnější a můžu si v klidu popřát i dovolenou. Moc všem, kteří na Okruhu pracují, děkuji. Psal jsem v úvodu, že Vás kmotřičky vybavili darem neuhýbat před výzvami. jednou z takových výzev, kterou by si určitě rád splnil snad každý chlap, byla pro Vás účast na rallye Dakar v roce 1996, kde jste si mohla vyzkoušet i řízení soutěžníTatry. Povíte nám o svém zážitku jak ze samotné účasti, tak i jaké to je řídit takové„monstrum“ po dunách? No,tamjsemseoctlapouzeshodounáhod,protožemanželůvzaměst- navatelpůsobilvtédoběprávěvokolíDakaruabylajsemtamna„náv- štěvě“. Tam jsem měla tu možnost okusit jízdu „dakarskou“ Tatrou. A byl to obrovský zážitek! Je to pocit, kdy vnímáte nejen ten kolos, který řídíte, ale i zcela jiné podmínky než řízení po asfaltové silnici. Dakarští jezdcimajímůjrespekt.Nejenřidičiamechanici,aleinavigátoři.Viděla jsem itinerář cesty, no nevím, jestli bych se nedokázala neztratit. Je škoda, že se tento krásný závod přesunul jinam. Afrika je krásná. V Mostě se jezdili závody tahačů, neuvažovali jste o těchto zá- vodech na brněnském okruhu, nebo by došlo ke znehodnocení jeho povrchu, který není na takovéto závody stavěn? Nebo není zájem jezdců, či sponzorů, zařadit tyto závody do kalendáře Automotodromu v brně? Zájembybyl,alevzhledemktomu,žejsmetraťpřevážněmotocyklová, nelze tahače vpustit. Ročně investujeme velké částky do údržby trati pro udržení maximální bezpečnosti a jedno vyjetí tracku nebo souboj na dráze by určitě zanechalo hlubokou stopu. Takže tahače ne. Hle- dáme automobilový podnik, který by byl ozdobou automobilové se- zony. Je to samozřejmě otázka peněz, takže se točíme spíše ke komerčním záležitostem. Lákají nás Ferrari Days, které jsou pro diváky velmi atraktivní. jedním z prvních závodů, které se na brněnském Automoto- dromu, pokud si ještě já jako přímý návštěvník pamatuji, bylo také Mistrovství Evropy cestovních vozů. Při pohledu doVašeho kalendáře akcí je patrné, že této tradici zůstáváte věrni, i když možná v obměněné podobě, závodu Euro V8 Series? Mistrovství světa cestovních vozů – WTCC - se bohužel zabydlelo, po našem odmítnutí z finančních důvodů, na slovenském Slovakiaringu. A i když vyjednáváme o jeho návratu, tak finanční podmínky jsou pro nás neakceptovatelné. Bez podpory nelze. Který závod, který se jel na Automotodromu, nebo nějaká pří- hoda za dobu co vládnete brněnským Automotodromem,Vám zůstal navždy hluboko v srdci a proč?Vím, že je to těžká otázka, a není jednoduché na ní odpovědět, je to na Vás… Asi se budete divit, ale minulý týden se u nás jel cyklistický závod. 250 cyklistů s úsměvem vyrazilo na trať. Úplně mě to nadchlo. Bylo slyšet jen klapání bot a přehazovačky. Po šesti minutách se peloton po vý- šlapu ze Schwantzovky objevil na cílové rovince. Nikdo se nesmál. Byl to velmi těžký závod. A před nimi 10 kol. A z motoristických si pamatuji naobrovskénadšenípřiGP2007,kdyještěpřistartukrálovskékubatury stályupokladenfronty.Nadšenílidí,radost,továmdodáneuvěřitelnou energii a pocit z dobře vykonané práce. Které specifické požadavky závodníků a jejich technického do- provodu Vám nejvíce „zamotaly hlavu“, a které si vyžádali zvláštního úsilí, či individuálního přístupu k závodníkům? A byly i takové, které se nedaly splnit, přestože jste se všichni snažili a dělali doslova nemožné? Nebo až dosud jste je splnili všechny? Se závodníky ani požadavky týmů nemáme problémy. Nejsou to pri- madony a předpisy pro přípravu okruhu na závod jsou pečlivě propra- cované, takže si moc vymýšlet nemohou. Pamatuji si, že jsme kdysi v rámci Mistrovství světa superbiků žádali Maxe Biaggiho, aby v půl osmé odjel z okruhu do televize. Ráno jsem ho měla vyzvednout. Je to Italabrzkévstáváníurčitěnepatřilokjehooblíbenýmčinnostem.Zmo- torhomu se vynořilo něco neuvěřitelně nepřátelského a protivného, mlčky nasedlo do auta a v tichosti jsme dorazili do televize. A teprve tam,vmaskérně,pozjištění,žemaskérkajemladáakrásnáslečna,roz- tál. A typicky po italsku, když jsem mu to později připomněla, mě od- zbrojil slovy, že se velice mýlím, protože on je ženatý muž a ženy ho absolutně nezajímají… Tak to mě pobavilo. Máte také v paměti nějakou veselou příhodu, o kterou byste se ráda s našimi čtenáři podělila? O veselé historky určitě není nouze, ale na takovou, která by čtenáře opravdu zaujala, si teď nevzpomenu. Teď trochu z jiného konce: Slyšel jsem oVás, že si i ve svém prací nabitém rozvrhu najdete vždy čas na sport, hlavně na Váš za- milovaný badminton a běhání. Už jste si vyzkoušela brněnský půlmaratón Vokolo Príglu? Také o Vás vím, že máte ráda balet a klasickou hudbu. Který je Váš nejoblíbenější autor? Badminton hraju pravidelně. Hrávala jsem squash, ale je velmi těžké najít partnera nebo partnerku. Venku moc neběhám, protože se bojím psůJ Takže se týrám v posilovně. Ale poslední dobou preferuji chůzi, není to tolik náročné na klouby. Mám strašně ráda balet, klasický i mo- derní. Nedávno jsem navštívila nejnovější nastudování Romea a Julie v Národním divadle a byla jsem nadšená. A hlavně mě velice potěšilo, žedivadlobylonarvanékprasknutí.Klasickouhudbuposlouchámtaké ráda. Je to uklidňující a člověk může přemýšlet, aniž by ho rušila re- klama nebo leckdy bezduché komentáře. Když je nejhůře, sáhnu po CD

mcmaster poetry and creative writing club

16 rOZHOVOr Elektrotechnický magazín 5-6/2014 hudby z Formanova Amadea. Ale nedávno se mi dostala do rukou opera Jakobín a …lahůdka! coVaše rodina? říká se oVás, že jeVaším„největším koníčkem“ a dokazuje to i Vaše dcera, která pracovala jako koordinátorka Moto GP a syn, který je traťovým komisařem. Myslím, že to oslovení není v žádném případě nadnesené, a že tak jako děláte všechno na 100 % (já někdy říkám, když to jde dobře, že je to na 200 %), tak u Vás si plně umím představit, že když jste se svojí rodinou, věnujete se jí opravdu naplno. ještě Vás nepus- tím a když jsme u těch koníčků, jako brněnský patriot a fanda seVás musím zeptat, co hokejová Kometa nebo fotbalová Zbro- jovka? byla jste se někdy na některém zápase podívat? říká se, že ženy mají raději hokej, protože se tam pořád stále rychle něco děje… platí to i o Vás? Naštěstí děti už opustily věk, kdy potřebují veškerou rodičovskou péči, takže se opravdu okruhu a aktivitám s ním spojeným mohu věnovat naplno. S Brnem jsem se moc nesžila. Je to jednak tím, že pracuji a hodně času trávím mimo Brno. Ale musím říct, že se Brno změnilo. I naši návštěvníci ho pochvalují. Kavárny, restaurace, je velmi příjemné. O Zbrojovce nemůžu říct vůbec nic. Jen mě mrzí, že za Lužánkami stojí fotbalový stadion, který by určitě stálo za to obnovit a provozovat. Ne- dávno jsem se tam byla podívat a překvapilo mě, že o takový areál se nikdo nestará. A Kometa? To je fenomén poslední doby. Musím jim zá- vidět viditelné fanoušky. A Brnu to přeju. Už jen proto, že se těžko na trhu prosazuje a každá podobná aktivita je pro Brno jen dobře. jsme elektrotechnický časopis, tak se Vás zeptám, jak daleko jste zůstala věrna svému mottu, které jste předávala svým stu- dentům„Hlavně se nebojte, snažte se o věci zajímat. Nikdy ne- víte, kdy a kde je budete potřebovat. Zajímejte se i o to, jak se šroubuje žárovka nebo vyměňuje kolo. Hledejte nové věci. jeďte na zkušenou do zahraničí, protože je třeba na život po- hledět i z jiného úhlu pohledu.“ Umíte tedy vyměnit žárovku, či spálenou pojistku? jako žena, která stále cestuje, uvítáte jistě i inteligentní spotřebiče, které Vám umožní umýt nádobí, zapnout chladničku na ekonomický provoz, pokud nejste doma a nepotřebujete jí mít plnou zásob jídla a což teprve hit posledního období, chytré (inteligentní) telefony, které Vám všechny tyto funkce umožňují, a pro Vás jako ženu, může být vítaným zpříjemněním, když přijedete domů a pomocí inteligentního osvětlení si„namícháte“ takové barvy, které ladí Vaší duši… Setkala jste se již ve svém praktic- kém životě s těmito“ vynálezy“? Zajímám se o všechno, ale pravdou je, že s některými technickými vy- moženostmi mám problém. Jde ale o to překonat lenivost a prozkou- mat „příbalový leták“ a využívat všech vymožeností. V tuto chvíli s jistotou vím, že nedostatkem je to, že neumím pracovat s vrtačkou. To je úkol pro letošní rok. Obrazy se mi kupí po zemi, vozím si totiž ze svých cest po světě různé relikvie, byť poničené, a je třeba je umístit. Trochu mě straší naše spojení se světem, protože se zcela vytrácí sou- kromí. Tam jsem velmi zdrženlivá. Pokládáme ji všem našim hostům - co ráda jíte? A můžete našim čtenářům, či jejich partnerkám prozradit ten nejlepší recept? Váš recept na chutné nebo třeba rychlé, zdravé jídlo? Jsem milovník české kuchyně. Největším traumatem je návštěva Ja- ponska. Nic proti Japonsku, ale odtamtud se vracím hladová a prah- noucí po kusu prorostlé krkovice. Ráda jím, ale teď nemám čas moc vařit. Když je nejhůř a třeba nestihnu nakoupit, tak tvarůžky v ledničce jsou vždy. Rychlá večeře pro období zimy je na plech pokladete kolečka salámu,nejlépevysočinu,kdyžseprohřeje,pokladetekolečkatvarůžků a po chvíli je zalijete rozšlehaným vejcem. Posypete cibulí, chleba mů- žete namazat hořčicí a k tomu můj oblíbený nápoj pivo. A když je teplo, tak udělám pomazánku – tvarůžky, máslo, paprika, pivo – promíchat anatopinkunebopřizáchvatuzdravévýživyinaknackebroad.Ktomu cibulku, rajče atd. a zalít vychlazeným pivem. No, a pokud přijdou děti na nedělní oběd, jistí to kachna. 3 hodiny pečení z ní udělají božský pokrm. Asi milovníky zdravé výživy moc nepotěším. Ale jsem zvyklá poslouchat tělo, takže se nepřejídám a snažím se jít pravidelně. Roz- hodně si nic neupírám. Často také oslovuji naše hosty s kouzelným dědečkem, kterého máme schovaného v jesenických horách, a který nám, nebo právě našim hostům dokáže splnit tři přání… Můžete si je teď přát? Podělíte se o ně s našimi čtenáři, nebo si je necháte pro sebe… a až se příště setkáme, tak mi řeknete, jestli Vám je splnil? Asi nebudu světoborná, ale zdraví a štěstí všem. Méně závisti a nená- visti. MOTO GP FOREVER!:-)))) Přání na závěr… Paní Ulmanová, dovolte mi, abychVám poděkoval zaVáš čas, popřál Vám splnění myslím nejen Vašeho přání a snu, abychom do Brna dostali F1, a abyste u toho byla právě Vy. To je moje poděkování Vám, za Vaši nezměrnou obětavost pro motoristický sport. Samo- zřejmě radost z rodiny, a aby těch výzev, které Vás oslovují, neubý- valo, ba právě naopak. Děkuji Vám za rozhovor Ing. Pavel Hála vydavatel a šéfredaktor časopisu Elektrotechnický magazín hala@etm.cz (V úvodu rozhovoru použity materiály z dějin mladoboleslavského gymnázia autorů Petr Mareš, Jakub Růžička a Sabina Voplakalová)

mcmaster poetry and creative writing club

MOTOMASARYKŮV OKRUH BRNO www.czechgp.com GP GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY 15.–17.8.2014 KUP ONLINE KUPKUP M M MASA GRAN M ARYKŮV O M RY ND PRIX ČES MO YKŮV O B T OKRUH BSKÉ REPUBL OT OK BRN OT BRN LIKY NO TO NO ON KK O NLINE KUPKU N M MM MASA M AR MOMO Y M RY OTOTOT G TT G TOTO GP OMOTO GPwwww. M15.–1 . 20MO8.17. czechgp.c G Ocom O G14 GPGPPPG

mcmaster poetry and creative writing club

18 Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 1. úVOD: V minulosti, ako aj v súčasnosti vykonávanie kontrolnej činnosti na elektrických zariadeniach je sprevádzané vysokou zodpovednos- ťou, psychickou i fyzickou náročnosťou a odbornou pripravenosťou v najširšom vedomostnom spektre i praktických skúseností. Nový fenomén – konkurencia trhovej ekonomiky prináša u väč- šiny podnikateľov, zamestnávateľov, zamestnancov, ako aj elektro- technikov, vysoký vnútorný stres, nároky na kvalitu, rýchlosť myslenia pri práci, ako aj pocit neistoty o svoju budúcnosť a iné psy- chické nároky.Všetky tieto faktory nepriaznivo pôsobia na psychiku človeka, vyvolávajú vnútorný stres, čo spravidla má negatívny dopad na bezpečnosť pri práci a priamoúmerne ovplyvňuje zvý- šené riziko úrazov.Všetky tieto javy určitým spôsobom znižujú efek- tívnosť pracovnej činnosti, kvalitu vykonanej práce, pohodu pri práci, ako aj radosť z vykonávanej pracovnej činnosti vôbec. žiaľ ve- ľakrát tieto nepriaznivé okolnosti podnikateľského prostredia pre- búdzajú u niektorých „podnikavcov„ chuť rýchlo zbohatnúť a nastáva nežiadúci spoločenský stav, t.j. vykonávanie len„fingova- ných“ odborných prehliadok a odborných skúšok - písaných od stola, alebo iné neodborné, resp. nesvedomité praktiky. 2. Psychologické aspekty práce revízneho technika (práca revízneho technika z hľadiska psychickej náročnosti) Revízny technik (predtým elektrotechnik špecialista pre vykonáva- nie odborných prehliadok a odborných skúšok), z hľadiska definícií a názvoslovia sa vrátilo Slovensko do minulosti, kedy pomenovanie osoby, ktorá vykonávala odborné prehliadky a odborné skúšky (tzv. „revízie“) sa nazývala„revízny technik“.Toto pomenovanie nikdy ne- vystihovalo skutočné poslanie odborníka v elektro- technike, ktorý vykonával kontrolnú činnosť na elektrickej inštalácií, zariadení, elek- trických spotrebičov, náradia a pod. Keď budeme aplikovať slovo„revízia“ do praxe, v podstate toto slovo vystihuje určitú činnosť v oblasti: kontroly (kontrolór), pos- údenia kvality (kvalitár, alebo OTK-ár) a pod., možno povedať že pra- covník vykonávajúci revíziu vo svojej podstate nemení toto zariadenie, neupravuje toto zariadenie, ale posudzuje kompaktnosť a kompletnosť, kvalitu i bezpečnosť príslušného zariadenia. Súčasne detailne porovnáva toto vyhotovené zariadenie s realizačnou tech- nickou dokumentáciou a súlad s platnými technickými normami. Najvhodnejšie pomenovanie osoby, ktorá vykonáva túto čin- nosť by bolo: kontrolór („kontrolný technik“), kvalitár („technik kva- lity“) a pod. Termín „elektrotechnik špecialista“ pre vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok bolo z hľadia výstižnosti vhodnejší a presnejší pojem, ako pomenovanie osoby – revízny technik (mnohokrát prezývaný ako„revízor- buzík“,„brzda výroby“ a iné neslušné pomenovania). Terminológia a názvoslovie: - revízia (verification), všetky opatrenia ktorými sa overuje zhoda hotovej elektrickej inštalácie (zariadenia) s príslušnými požiadavkami HD 60364-6 (STN 33 2000-6:2007) Poznámka.: obsahuje prehliadku, skúšanie (meranie) a vy- pracovanie správy, viď. ďalej - prehliadka (inspection), preskúmanie elektrickej inštalácie s využitým všetkých zmyslov a súvisiacich znalostí i skúseností, aby sa zistilo, či je táto inštalácia riadne vyhotovená Poznámka: tento úkon je náročný na vedomosti, skúsenosti pracovníka a proces preskúmania a porovnávania sa vyko- náva vo vedomí revízneho technika. Vyžaduje maximálnu sústredenosť, pracovnú pohodu a je neprípustný časový nát- lak. - skúšanie/ meranie (testing), realizácia opatrení, pomocou kto- rých sa overuje funkčnosť (bezpečnosť) elektrickej inštalácie Poznámka1:súčasťouskúšaniajeajmeranie,kdesúpoužité vhodné meracie prístroje a zariadenia, aby bolo možné zistiť hodnoty, ktoré sa nedajú zistiť (monitorovať) prehliadkou. Preto neoddeliteľnou súčasťou skúšania musí byť aj meranie. Poznámka 2: Definícia: MERANIE – je súbor experimentál- nych úkonov slúžiacich k zisteniu hodnoty veličiny pomocou špeciálnych meracích prostriekov. PSYcHOLOGIcKé ASPEKTY PRáCE rEVíZNEHO TEcHNIKA A JEHO TrESTNOPrÁVNA ZODPOVEDNOSť Lektor: Mgr. Martin Herman - revízny technik, certifikovaný projektant, podnikový metrológ, technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik, člen ILPC ((DEHN-SŐHNE), členTK84 – SUTN, znalec a iné.TRI- POS SLOVAKIA s.r.o., kompletné služby v elektrotechnike, ZM Aj Vy takto šetríte na pevných zásuvkách elektroinštalácie ?

mcmaster poetry and creative writing club

19Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Definícia MERACIE PROSTRIEDKY – predstavujú súbor zari- adení prípravkov a ďalších pomôcok, ktoré sú určené k vyko- naniu merania a zistenia kvantitatívnych vlastností pozorovaného deja. - vypracovanie správy (reporting), predstavuje zaznamenáva- nie výsledkov prehliadky a skúšania , resp. merania.Tento do- kument je spravidla vypracovaný vždy písomnou formou a podpísaný revíznym technikom, ktorý kontrolnú činnosť vy- konal. Revízny technik pri svojej práci vizuálne kontroluje, t.j. vykonáva prehliadku (inspection) a dopĺňa túto činnosť o skúšanie, resp. me- ranie (testing) a celkove kompletný úkon je pomenovaný ako revízia (verification). Na konci svojho pôsobenia spracováva všetky zistené poznatky a údaje, ktoré vkladá do písomnej formy – správy o revízií (reporting). Revízny technik pri svojej práci sa nemôže realizovať v plnom rozsahu a na požadovanej úrovni, ak nemá k dispozícii meracie pro- striedky (meracie prístroje a súvisiace zariadenia). Merací prístroj predstavuje merací prostriedok, ktorý slúži k pre- vodu meranej veličiny na údaj poskytujúci informáciu o veľkosti me- ranej veličiny (napr. výchylka ručičky, číslo na displeji). Meracie prístroje sa vyrábajú ako analógové, digitálne, alebo kombinované (napr. analógovo – digitálne). Z mnohoročnej praxe v oblasti merania sa nazdávam, že ak re- vízny technik nemeria (t.j. z nejakých príčin sa bráni:„súboru expe- rimentálnych úkonov slúžiacich k zisteniu hodnoty veličiny pomocou špeciálnych meracích prostriedkov“) možno zhrnúť tento deficit do piatich bodov: Rečnícka otázka: Ak revízny technik nemeria, má na to dôvody?! - nemeria, pretože nevie - nemeria, pretože nemá čím - meria, ale nevie čo nameral - meria, ale nevie či je to správne - meria, vie čo nameral, ale nevie aplikovať chybu (presnosť) meracieho prístroja, ako aj neistotu merania do vyhodnote- nia merania, resp. do celkového výsledku merania Práca revízneho technika je povolanie, poslanie..., alebo??? Práca revízneho technika z hľadiska psychickej náročnosti je po- kladaná a zaradená do najvyššej skupiny (pred tým skupina III), t.j. v tejto činnosti je zahrnutý aj požadovaný najvyšší stupeň psychic- kej náročnosti a koncentrácie pracovníka vykonávajúceho revíziu, kde sú vyžadované vysoké nároky na odborné teoretické a prak- tické vedomosti, resp. skúsenosti. Detailné hodnotenie tejto vysokej psychickej náročnosti, zodpovednosti, odbornosti a skúseností do- sahuje pri zložitých, náročných a nebezpečných elektrotechnických zariadeniach, až hranicu„geniality“. Zo životných skúseností revíznej a znaleckej činnosti možno predpokladať, že dosť vysoké percento revíznych technikov nemá dostatočne predpoklady na zvládnutie svojej činnosti (povolania, poslania), pretože na výkon tejto vysoko špecializovanej kontrolnej práce je potrebné byť obdarený aspoň „malým talentom“, ktorý predstavuje vlastniť zakódovaný vysoký stupeň citlivého vnímania všetkých detailov reality v kontexte vysokého poznania technických a právnych predpisov. Celá táto činnosť musí byť obohatená vyso- kým zmyslom objektívneho videnia a cítenia a nesmú chýbať mo- rálne a charakterové predpoklady úzko prepojené na „čisté vnímanie a posudzovanie reality“, čo je vlastne prejavom svedomia človeka. Aplikácia vyššie uvedených predpokladov na príklade: Revízny technik posudzuje el. zariadenie v priestore s nebezpe- čenstvom výbuchu (vykonávanie revízie v týchto priestoroch je vše- obecne pokladané za veľmi náročné a vysoko zodpovedné), kde sa nachádzajú silové, ovládacie a spínacie elektrické prvky. Pred zapo- čatím samotnej revízie – jej prvej etapy: prehliadka, sa musí revízny technik podrobne oboznámiť s technickou dokumentáciou, naštu- dovať technologické predpisy, resp. postupy a dokonale poznať ur- čené vonkajšie vplyvy, určené odbornou komisiou („nie samourčením revízneho technika“ !!!). Tieto všetky súvisiace teoretické poznatky získané z predlože- ných písomných dokladov si musí revízny technik zafixovať do pa- mäti s plným uvedomením si súvisiacich skutočností a až potom môže pristúpiť k výkonu revízie, ktorá spravidla začína prehliadkou. Výkon prehliadky vyžaduje vysokú koncentráciu, pohodu a voľný časový priestor, pretože v každom okamžiku vyhodnocuje skutkový stav za- riadenia voči technickej dokumentácii, ako aj po- žiadavkám platných technických noriem. Pri každej prehliadke do- chádza vo vedomí revízneho technika k priebežnému vnímaniu i hodnoteniu skutkového stavu daného zariadenia a k veľmi rých- lemu porovnávaniu a súbežnému vyhodnocovaniu toho, čo videl, s tým čo má uložené vo vedomí (podvedomí), z naštudovaných platných technických noriem, legislatívy, predloženej technickej vý- kresovej dokumentácii, ako aj súvisiacich podkladov. Z uvedeného modelovaného prípadu je vidieť, že na činnosť re- vízneho technika naozaj musia byť určité psychologické predpo- klady, ako aj fyzická kondícia. Nie každý človek je schopný zvládnuť takúto vysokú náročnosť, koncentrovanosť a mať dispozície na tieto vysoko špecializované činnosti, preto zdôrazňujem, že revízny tech- nik musí mať na túto prácu talent. V našej „kontrolórskej brandži“ vždy platilo a platí dodnes, že „dobrý kontrolór sa musí narodiť“ a aplikovanie tejto pravdy je možné aj na výrobky, že„kvalita výrobku sa nedá vykontrolovať, ale kvalitný výrobok sa musí vyrobiť“ ! Z posúdenia stoviek správ o odbornej prehliadke a skúške vy- plýva poznanie, že mnohí revízni technici (prvá skupina) sa pri vy- konávaní tejto funkcie buď„trápia“, v podvedomí z tejto práce majú „strach“, pretože sa boja, či na niečo nezabudli, resp. či to správne posúdili a pod. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí nemajú na túto prácu „talent“ (psychologické predpoklady) a u tejto skupiny revíznych technikov sa celá kontrolná činnosť„zvrhla“ len na biznis a z odborných pre- hliadok a skúšok si spravili veľmi zaujímavý a rýchly spôsob zbo- hatnutia, bez sebareflexie a vnímania všeobecnej, ako aj trestnoprávnej zodpovednosti. Revízny technik musí mať silné cha- rakterové a morálne vlastnosti a vysoký cit pre objektívne posud- zovanie, pretože v opačnom prípade môže byť„katom“ mnohých spoluobčanov, žiaľ mnohokrát aj detí alebo seniorov. Pokiaľ si člo- vek uvedomí vyššie uvedené skutočnosti, nemôže sa správať ne- zodpovedne, doslova niekedy až trestne. Môžem vymenovať desiatky prípadov, kde len vďaka„slepému šťastiu“ nedošlo k tomu najhoršiemu a príslušný revízny technik, ktorý sa pod takúto správu podpísal, doma si pokojne spáva a tvári sa , aký je on„najlepší“ od- borník – revízny technik?! Nasledovný príklad z praxe je toho dôkazom: Revízny technik pri posudzovaní bezpečnosti neživých častí pred zásahom el. prúdom si nevšimol, že pultové rozvádzače v elek- trotechnickom laboratóriu nie sú chránené s ochranou nulovaním (nový pojem samočinným odpojením od zdroja) a táto skutočnosť bola len náhodou zistená bezpečnostným technikom organizácie počas kolaudačného konania, žiaľ ktoré muselo byť prerušené. Po vyzvaní montážnej organizácie, aby nedostatky ohrozujúce bezpeč- nosť boli okamžite odstránené, došlo z jej strany k ubezpečeniu, že práce v elektrotechnickom laboratóriu boli vykonané v súlade s technickou dokumentáciou čo montážny pracovník aj dôsledne vykonal . Znaleckým šetrením bolo zistené, že v technickej doku- mentácii projektant„pozabudol“ nakresliť ochranu nulovaním u ko- vových pultových rozvádzačov a montážny pracovník si tento

mcmaster poetry and creative writing club

20 Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 nebezpečný a život ohrozujúci nedostatok v projekte nevšimol a ochranu neživých časti nulovaním nevykonal. Revízny technik, keby bol zodpovedne vykonával prehliadku (prvá etapa revízie), skúšanie a meranie (druhá etapa revízie), musel by takúto nebez- pečnú a život ohrozujúcu závadu okamžite objaviť a prijať účinné opatrenia na jej odstránenie. On však v závere správy konštatoval, že elektrické rozvody a inštalácia elektrotechnického laboratória je schopná bezpečnej prevádzky!!! Nemusím uvedený príklad domýšľať smerom, čo by sa asi mohlo stať, keby si takúto závadu nebol náhodou všimol bezpeč- nostný technik organizácie (ktorý bol našťastie aj revízny technik) a v laboratóriu by boli zahájené merania žiakmi príslušnej odbornej školy… Ak by bolo došlo k zásahu el. prúdom určite by revízny technik bol zodpovedný z titulu nedôsledného vykonania odbor- nej prehliadky a skúšky na danom zariadení, čo by sa bolo premi- etlo do výšky miery zavinenia z hľadiska trestno-právnej zodpovednosti. Na záver rečnícka otázka: Môže tento revízny technik dobre spávať? Má požadované psychologické predpoklady pre túto prácu? Asi by stálo za uváženie pri posudzovaní spôsobilosti pre túto funkciu využívať výsledky z psychologických testov a pri výbere pre- verovať záujem- cov či sú obdarení tým požadovaným a„malým ta- lentom...“ , veď revízny technik je vlastne po celý život „jednou nohou v base“ „Slabé stránky“ u revíznych technikov ... Prípady zo znaleckej praxe potvrdzujú, že táto oblasť má najviac slabých miest a mnohí revízni technici si neuvedomujú svoj diel zodpovednosti za podcenenie správneho rozhodnutia pri výkone svojej činnosti. Najčastejšie sú to príčiny : - nedostatok právneho vedomia - nenaštudovaná príslušná legislatíva (právne predpisy a technické normy) - zľahčovanie si práce (napr. pri zistení závažného nedo- statku je potrebné okamžite konať a požadovať vykonanie nápravy prevádzkovateľom, v krajnom prípade žiadať od- pojenie od el. siete) - praktické skúsenosti nie sú dostačujúce - nemá psychologické predpoklady pre túto prácu - časový tlak zo strany prevádzkovateľa (termíny) - a iné Revízny technik vykonávanou činnosťou (odbornou prehliad- kou a skúškou) sleduje jediný cieľ posúdiť kompletne skutkový stav zariadenia podľa vypracovanej technickej dokumentácie, ako aj z hľadiska bezpečnej prevádzky (elektrotechnická a požiarna bez- pečnosť). Pokiaľ sa jedná o posúdenie spoľahlivosti zariadenia , tento pojem sa mnohokrát používa v správach o odbornej prehli- adke a skúške, čo nie je správne, pretože posudzovanie spoľahlivosti (el. výrobkov, spotrebičov, rozvádzačov a pod.) patrí do kompeten- cie autorizovanej osoby (bývalej štátnej skúšobni), alebo oprávne- nej právnickej osoby... Kde niet žalobcu- niet ani sudcu..., dovtedy chodí džbán po vodu kým sa nerozbije..., z týchto životných múdrostí a praxe vy- plýva, že pokiaľ sa nič nestane je všetko v najlepšom poriadku. Dajme si ruku na srdce všetci revízni technici, či sme vždy konali podľa najlepšieho vedomia a svedomia a či skutočne toto naše po- volanie vykonávame zodpovedne a svedomite?! Revízny technik si musí byť vedomí svojej mieri rizika a zodpo- vednosti a keď dáva svoj podpis na revíznu správu, mal by sa v tom okamžiku zamyslieť..., že podpisujem si svoj ortieľ..., ak som túto od- bornú prehliadku a odbornú skúšku urobil lajdá- cky, nezodpo- vedne, alebo som len celú správu opísal, alebo„vymyslel“...!!! Ako znalec sa mnohokrát zamýšľam nad súčasnou odbornou úrovňou odborných prehliadok a skúšok, kde v mnohých prípadoch prevláda vysoký stupeň ľahostajnosti, formálnosti, ale aj neznalosti noriem a nízka úroveň poznania meracích metód, resp. nedosta- točná výbava meracou technikou. Na konferenciach a seminároch sa často kladie otázka, aká je budúcnosť odborných preh- liadok a skúšok el. zariadení, či sú skutočne tieto prehliadky potrebné, či ich kvalita zodpovedá súčasným požiadavkám a pod. Je v záujme budúcnosti a zachovania revíznej činnosti, aby sa revízni technici o svojich správach z revízie zbavili pseudobezpeč- nostných fráz, nánosov byrokratického alibizmu, malých i veľkých klamstiev, resp. výmyslov. Je úprimným želaním nás všetkých, aby sa správy z odbornej prehliadky a skúšky stali skutočne odborným a nezávislým posudkom bezpečnosti el. zariadení, pretože len vtedy prestanú byť„bezcenným papierom“ pre rôzne úrady, ale aj mno- hých prevádzkovateľov. V minulosti sa hovorilo, že„revízny technik je predĺženou rukou inšpektorátu“, dnešná doba túto predĺženú ruku potrebuje dvojnásobne a to z dôvodu, že najvyššia hodnota je ľudský život, zdravie, ako aj bezpečnosť na pracoviskách, domác- nostiach a pod. 3. Trestnoprávna zodpovednosť revízneho technika (Zodpovednosť za obsah správy, ako aj jej vypracovanie a vydanie, v zmysle platnej legislatívy) Príklad z praxe znalca: Objekt, ktorý slúžil ako sklad a mal hodnotu 5 mil. korún, bol za- bezpečený pred účinkami atmosferickej elektriny bleskozvodom (mrežová sústava) , ktorý bol i pravidelne kontrolovaný , t.j., bola vy- konávaná odborná prehliadka a skúška bleskozvodovej ochrany. Jedného letného dňa počas silnej búrky došlo k zásahu tohto ob- jektu a žiaľ objekt vyhorel dotla. Táto skutočnosť bola ako zlý sen a na miesto havárie nastúpili vyšetrovatelia, experti a znalci. Po vyžiadaní písomnej dokumentácie a podkladov, bolo kon- štatované, že odborná prehliadka a skúška bleskozvodovej ochrany , bola vykonaná pred 20 mesiacmi a podľa obsahu správy o odbor- nej prehliadke a skúške , malo byť všetko v najlepšom poriadku. Na- koniec i celkový posudok na prvej strane odbornej prehliadky a skúšky dokumentoval túto skutočnosť textom:„Zariadenie bles- kozvodovej ochrany je schopné bezpečnej prevádzky“. Pretože pri šetrení tejto havárie sa zúčastnili aj experti a znalci a títo rozhodli, že je nutné urobiť mimoriadnu odbornú prehliadku To by ste verili, že tento „satanistický kríž“ je súčasťou vyhovujúceho bleskozvodu? V tomto dome sa určite „modlia“ pri sviečke-hromničke, ak vonku zúri búrka !

mcmaster poetry and creative writing club

21Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 a skúšku bleskozvodovej ochrany so zameraním na prechodové od- pory spojov a prechodové zemné odpory uzemňovacieho systému, za fyzickej prítomnosti revízneho technika, ktorý túto poslednú od- bornú prehliadku a skúšku vykonal. Pri meraní zemných odporov (štyroch zvodov k uzemňovaču) bolo zistené, že gulatina FeZn Ø 10mm, nie je vodivo spojená s uzemňovacou sústavou ani v jednom bode zvodu. Prítomný revízny technik – autor poslednej správy o revízií bol požiadaný o vysvetlenie celého postupu merania, použi- tie meracej techniky, vyhodnotenie merania a vysvetlenie závereč- ného resultátu, že elektrické zariadenie – bleskozvodová ochrana vyhovuje a je schopná bezpečnej prevádzky. Zo správy namerané hodnoty boli: (Rz1 = 12 Ω , Rz2 = 15 Ω, Rz3 = 8 Ω, Rz4 = 10 Ω). Výsledný prechodový zemný odpor celej uzemňovacej sústavy podľa obsahu revíznej správy bol Rz v = pod 2 Ω (podľa výpočtu na- meraných jednotlivých hodnôt Rz v = 2,67 Ω). Zistená skutočnosť v prítomnosti revízneho technika (ktorý toto meranie vykonal pred 20 mesiacmi), bola však iná, t.j. výsledná hodnota, bola vysoko nad 100 Ω, pri použití až troch nezávislých meracích metódach. Po tomto zistení vyšetrovateľ nariadil vykonanie expertíznej činnosti prerušených zvodov so zameraním na stanovenie príčin vysokých zemných odporov, ako aj zistenia druhu uzemňovacej sústavy, resp. ostatné súvislosti, ktoré boli príčinou poškodenia objektu (požiaru po zásahu bleskom). Expertízou bolo zistené, že všetky štyri zvody boli mechanicky poškodené (2 ks roztrhnuté a ďalšie 2 ks vytrhnuté zo zemných svo- riek spoločného uzemňovacieho systému). Ďalším šetrením exper- tov bolo zistené, že roztrhnutie 2 ks zvodov nastalo približne pred štyrmi rokmi (podľa metódy hĺbky a stupňa korózie miest roztrhnu- tých vodičov). Vyšetrovateľ po predložení expertízneho posudku zniesol obvinenie voči revíznemu technikovi, podľa príslušného pa- ragrafu Trestného zákona - všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti. Revízny technik pod ťarchou dôkazov sa vyšetrovateľovi priznal, že odbornú prehliadku a skúšku na predmetnom objekte „de facto a de joure“ nevykonal, nakoľko správu o odbornej prehliadke a skúške len„opísal“ z predošlej správy a túto vydal prevádzkovateľovi s konštatovaním, že zariadenie bleskozvodu je bez závad a schopné bezpečnej prevádzky. Okresný súd revízneho technika odsúdil na 5 rokov nepodmienečne. Dôvod: výška škody , ktorá vznikla po zá- sahu blesku dosiahla hodnotu vyše 3 mil. korún, čo bolo kvalifiko- vané v zmysle Trestného zákona..., ako škoda veľkého rozsahu. Záver k tomuto prípadu: Keby bol revízny technik skutočne meral zemné prechodové odpory, bol by zistil , že všetky štyri zvody sú prerušené a blesko- zvodové zariadenie nie je funkčné. Bolo preukázané, že cca pred štyrmi rokmi boli vykonávané v okolí objektu rozsiahle zemné práce ťažkou technikou, ktorá spôsobila totálne poškodenie dvoch zvo- dov k uzemňovaču (preseknutie) a ďalších dvoch zvodov (vytiah- nutie zo svoriek obvodového pásového uzemňovača, ktorý sa nachádzal okolo celého objektu). Namerané hodnoty odporov, ktoré údajne revízny technik nameral jasne deklarujú , že klamal, nakoľko obvodový pásový zemnič okolo celého objektu v žiadnom prípade by nemohol vykazovať rôzne hodnoty jednotli- vých prepojov (zvodov) k uzemňovaču (12,15,8,10 Ω). V takomto prípade pri meraní sú hodnoty pri správnom meraní podobné až rovnaké a pri použití kliešťovej metódy tieto namerané hodnoty sú vlastne len prechodové odpory spojov (pri dobrých spojoch radove pod 0,1 Ω). 4. Záver: Z dejín ľudstva vyplýva historická skúsenosť, že:„národ zanikne, ktorý stratil morálku, svedomie a česť“. Verím, že tento článok nám pomôže zamyslieť sa nad sebou, zmobilizovať všetky vnútorné sily pre skvalitnenie, ako aj zvýšenie úrovne odborných prehliadok a skúšok, resp. uvedomenie si skutočnej zodpovednosti za svoju prácu. Upozornenie ! Na tento článok sa v plnom rozsahu vzťahuje ustanovenie §6 a 7, Zá- kona č.618/2003 Z.z., v pl.zn. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (tzv. autorský zákon). Všetky práva vyhradené! Tento článok ani žiadna jeho časť nemôže byť reprodukovaná ani publikovaná bez súhlasu majiteľa práv. Ověření znalostí z ČSN - test č.5: správné odpovědi testu ze strany 12 - 13 otázka a b c 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x otázka a b c 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 x 20 x otázka a b c 21 x 22 x 23 x 24 x 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x otázka a b c 31 x 32 x 33 x 34 x 35 x 36 x 37 x 38 x 39 x 40 x

mcmaster poetry and creative writing club

Ego-n® . Inteligentní elektroinstalace s chytrými vypínači pro každý dům. Ego-n® není složitou multimediální hračkou, ale skutečnou elektroinstalací, která prostřednictvím chytrých vypínačů umí mnohem více, než-li běžné vypínače a zásuvky. Dodá instalaci novou dimenzi ovládání osvětlení, žaluzií, vytápění a dalších spotřebičů. Ego-n® přináší úspory, bezpečnost – spolupráce s EZS a komfort chytrého domu s automatickým provozem, aniž by byl vidět. Standard, který by neměl chybět u žádného projektu rodinného domu. Ego-n® zrealizujete vždy jednoduše. A co navíc? Komplexní nabídka a technická podpora od profesionálů ABB. www.ego-n.cz ABB s.r.o., Elektro-Praga Tel.: 483 364 111 E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

mcmaster poetry and creative writing club

23Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Chcete, aby vám dům vařil kávu, aby na vás ze stěny v lož- nici,naWCadalšíchmístechblikaldisplejaledničkavámřekla, že už další pivo ne? Pokud ANO, tak dále nečtěte. Takto Ego-n® nepracuje. Ego-n® vám ponechává váš život, vaši schopnost a právo rozhodovat se a žít, aniž byste na elektroniku narazili na každém kroku. Elektroinstalace Ego-n® není drahou multimediální hračkou či centrálním a zranitelným počítačem v rozvodné skříni. Je skuteč- nou elektroinstalací, která však umí mnohem více, než-li běžné vypínače a zásuvky. Je vyvinuta, aby přinášela pohodlí, úspory abezpečnost chytrého domu s automatickým provozem v pozadí vašeho života, aniž by byla vidět. Nabízíme vám inteligentní elektroinstalaci jako standard, kte- rý by principiálně neměl chybět v nabídce u žádného projektu moderní rezidenční stavby. Určitě by měl být obsažen v projektu nízkoenergetického nebo pasivního domu, u kterých jsou mo- derní technologie a úspory energií přímo podstatou. Inteligentní elektroinstalace Ego-n® od ABB vám umožní vybrat si takové ře- šení, které bude rozsahem a funkčností vyhovovat přesně vašim potřebám a  nárokům. Ego-n® nemusí nutně ovládat celý dům. Může být stejně dobře využit i jako částečné řešení instalace, jedná-li se například pouze o rekonstrukci ovládání žaluzií nebo topení ve vašem domě. Ego-n® je připraven tak, aby jej mohla realizovat běžná elek- tromontážní rma. Nejsou potřeba drazí a vzdálení specialisté. Jak Ego-n® pracuje? Stiskem jediného tlačítka snímače (chytrého vypínače) jste schopni ovládat osvětlení, světelné scény, žaluzie, markýzy, vy- tápění, klimatizaci a mnoho dalších spotřebičů v celém domě najednou či jakkoli provázaně dle vašich požadavků. Systém je plně exibilní. Má všechny prvky propojeny navzájem sběrnicovým kabelem nebo RF signálem. Tím je zajištěna vzájemná komunikace všech ovládacích prvků i spotřebičů. Dokáže vyhodnocovat potřeby jak obyvatel domu, tak spotřebičů i stav fyzikálních veličin (teplota, síla větru ...) a upravovat tak provoz domu. Vzájemnou spoluprací všech ovládaných technologií a jejich provozem pouze v požado- vané době spoří energie. Jaký je vlastně život s inteligentní elektroinstalací Ego-n®? Bezstarostný, komfortní, úsporný a bezpečný. Ego-n® zabezpečí množství práce ať už jste nebo nejste doma. Pracuje za vás a pro vás. Užívejte si pohodu doma v křesle i mimo domov a mějte čistou hla- vu. Ego-n® umí přijímat a odesílat SMS zprávy, lze jej ovládat a kon- trolovat přes internet nebo mu zadávat i více povelů jediným doty- kem na snímači nebo na dálkovém ovladači. Vše dle vašeho přání. ABB nabízí ucelená špičková řešení elektroinstalace. Pořízení domu a jeho základní výbavy, kterou elektroinstalace bezesporu je, patří mezi zásadní životní rozhodnutí. Dům stavíte z takových materiálů, aby posloužil bez starostí nejen vám, ale nejlépe i dalším generacím. Podobné je to i s elektroinstalací. Všechny výrobky od jedné značky – ABB – maximální kompatibilita a variabilita výrobků inteligentní i klasické elektroinstalace – vše v jednotném designu – naprostá jistota kvality a zákaznického servisu nyní i v dale- ké budoucnosti Inteligentní elektroinstalace Ego-n®– 1. díl Pokud se rozhodnete pro inteligentní řešení elektroinstalace systémem Ego-n®, nikdy se ho už nebudete chtít vzdát. Inteligentní elektroinstalace jako standard. Snímač tlačítkový s LCD Teplota Seznam virtuálních ovladačů a hlášení Datum a čas Rolovací a ovládací ikony Ovládací tlačítka Díky snímačům (chytrým multifunkčním vypínačům) můžete ovládat světlo, žaluzie, topení a další spotřebiče v celém domě i z jednoho místa

mcmaster poetry and creative writing club

24 Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 – spínaní – stmívání – bezdrátové ovládání – světelné scény – simulace přítomnosti Osvětlení – sledování spotřeby – odeslání varování při nestandardní spotřebě Měření spotřeby a kontrola – automatické řízení – po místnostech i centrálně – v závislosti na intenzitě osvětlení – simulace přítomnosti Žaluzie, rolety, vrata – individuální i centrální řízení – optimalizace spotřeby energie Klimatizace – individuální řízení a ovládání po místnostech – centrální ovládání a řízení – optimalizace spotřeby energie – regulace teplovodního i elektrického topení – spolupráce se solárními panely a tepelnými čerpadly Vytápění – automatické spínání / vypínání spotřebičů • např. bazén, sauna – větrání skleníku – kontrola stavu spotřebičů a komunikace s nimi – vypínání zásuvek = bezpečnost, žádný elektrosmog Zásuvky a ovládání spotřebičů Rychlý přehled funkcí Ego-n® – venkovní – vnitřní Snímače pohybu

mcmaster poetry and creative writing club

25Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Ego-n® šetří energii. – hlásiče kouře a teplot – informace o nebezpečných stavech – komunikace s EZS – simulace přítomnosti Bezpečí – designové RF vysílače (vypínače) a přijímače – ruční RF vícekanálové ovladače – komfortní dálkové ovládání domu z křesla či zahrady Bezdrátové dálkové ovládání – mobilním telefonem pomocí SMS – tabletem, chytrým telefonem iPod touch prostřednictvím aplikace pro Android a iOS – počítačem Vzdálené ovládání instalace, vizualizace a komunikace s domem – připojení přes nadstavbový systém Control4 – přehrávání hudby a videa různých formátů z různých zdrojů – jednoduché ovládání audio/video komponent jedním dálkovým ovládačem – možnost ovládat přes obrazovku TV Multimedia – montáž a oživení vaším elektrikářem – jeden servisní kontakt = váš elektrikář, bez závislosti na vzdálených specializovaných firmách – zázemí ABB, vše od jedné firmy (kompletní elektro- instalace, dodavatel s více jak 145letou tradicí = dlouhodobá udržitelnost a podpora systému) Servis a zázemí

mcmaster poetry and creative writing club

26 Z PrAXE PrO PrAXI údržbáři dělají lepší, rychlejší rozhodnutí, když mají přístup z pracoviště přímo k záznamům o údržbě a když mohou kontrolovat měření v reálném čase a probírat ho spolu s kolegy a nadřízenými. Přesto bývají záznamy obvykle uschovány v kanceláři a členové týmu jen zřídka bývají na stejném místě ve stejnou dobu. Systém Fluke connect™ tyto problémy řeší a zároveň zvyšuje bezpečnost techniků pracujících se zařízením pod napětím. Systém Fluke Connect umožňuje pracovníkům údržby bezdrá- tově přenášet naměřená data ze svých přístrojů do jejich chytrých telefonů, odkud je možné je bezpečně uložit do cloudu. Zároveň různí členové týmu k nim mohou získat přístup přímo ze svého pra- coviště. Bezdrátově lze pomocí této aplikace připojit až 20 přístrojů Fluke, včetně digitálních multimetrů, infračervených kamer, testerů izolace, procesních měřičů a specifických napěťových, proudových i teplotních modulů. NOVý SYSTéM FLUKE cONNEcT™ PřENáší NAMěřENá DATA OD MěřICíCH PříSTROJů DO cHYTrýcH TELEFO- Nů A DO cLOUDU, ZLEPšUJE UDRžO- VáNí TýMOVé KOMUNIKACE, BEZPEČ- NOST A PRODUKTIVITU Největší systém propojených měřicích přístrojů na světě

mcmaster poetry and creative writing club

27Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Technici mohou odesílat měření AutoRecord™ a infračervené snímky do úložiště Fluke Cloud™ přímo z terénu, aniž by si museli cokoli zapisovat. Data může sledovat každý člen týmu prostřednic- tvím chytrého telefonu a dané aplikace. Díky videohovorům ShareLive™ je zaručena snadná spolupráce, kdy technici mohou měření sdílet s jinými členy týmu v reálném čase, získat schválení pro provedení potřebných oprav nebo mohou získat odpovědi na své otázky, aniž by přitom museli opouštět své pracoviště. Aplikace Fluke Connect má funkci záznamu historie Equipment- Log™, která technikům umožňuje zadat měření pro konkrétní zaří- zení a vytvořit jeho historii měření v cloudu, snadno přístupnou během řešení problémů a údržby. Funkce TrendIt™ technikům umožňuje okamžitě vytvářet grafy na základě dat, lépe identifikovat trendy a rychle provádět informovaná rozhodnutí. Cloudové úložiště Fluke je založeno na nejmodernější techno- logii včetně zabezpečeného přístupu, elektronického dozoru, řídi- cích systémů s multifaktorovou autorizací, integrovanými firewally a šifrováním datových úložišť. Aplikaci Fluke Connect si lze zdarma stáhnout z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store. Další informace o produktu Fluke Connect naleznete zde: www.flukeconnect.cz Další informace o přístrojích Fluke a aplikacích a pomoc s vyhledá- ním nejbližšího distributora lze získat na e-mailu info@fluke.cz nebo na webových stránkách společnosti Fluke na adrese: http://www.fluke.cz Sledujte společnost Fluke na síti Facebook (www.facebook.com/flukeczsk). Stanislav Přibyl

mcmaster poetry and creative writing club

28 Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Tlakové moduly 750P jsou schopny změnit multifunkční nebo do- kumentační kalibrátor na kalibrátor tlaku. Vylepšený výkon spo- lečně s odolností proti pádu, novými rozsahy a přesností, které jsou prezentovány 48 jednotlivými moduly, otevírají nové možnosti a za- kázky v oblasti kalibraci tlaku. Kalibrační tlakové moduly mají jeden tlakový nástavec a měří tlak vzhledem k atmosférickému tlaku. Rozdílové tlakové moduly mají dva tlakové nástavce a měří rozdíl mezi tlaky vyvíjenými na vyšší a nižší nástavec. Každý modul pak má jasně vyznačen rozsah, přetlak a kompatibilitu s konkrétními médii a všechny jsou dodávány s adaptéry NPT, BSP a M20 pro široké možnosti připojení. Přesné měření tlaku pro kalibrátory řady Fluke 75X a 720 Tlakové moduly řady 750P jsou ideální volbou pro kalibrační, roz- dílové a absolutní měření tlaku pomocí přístrojů Fluke DPC řady 750 a 740 a MPC řady 725 a 726. Mezi jejich specifika patří: • Referenční nejistota 0,025 % • 6měsíční a 1roční specifikace přesnost • Teplotně kompenzované od 0 °C do 50 °C • Digitální komunikace s kalibrátory, bez analogových ztrát nebo chyb • široký výběr rozsahů • Kalibrační, diferenční, dvojí rozsah, modely pro měření abso- lutního tlaku a tlaku vakua Výhody nových tlakových modulů Fluke 750P: • Inovativní digitální kompenzační technologie poskytuje ně- kolik výhod:  Digitální komunikace eliminuje chyby způsobené špat- ným připojením a elektrickým rušením.  Moduly jsou v podstatě teplotně kompenzovány od 0° C do 50° C (32° F až 122° F).  Moduly jsou plně zaměnitelné, protože veškerá měření jsou prováděny v samotné tlakovém modulu a poté předány kalibrátoru v digitální podobě . Moduly jsou ka- librovány nezávisle na kalibrátoru a lze je použít s ja- kýmkoliv kompatibilním kalibrátorem řady 740 , 750 nebo 720 a 710. Každý modul má také své vlastní séri- ové číslo pro jeho nezávislé sledování. • Robustní konstrukce díky uretanovému obalu chrání jak proti úrazu elektrickým proudem, tak v případě, kdy modul spadne na zem. Těsní také proti nečistotám, prachu a vlhkosti. • Tlakové připojení 1/8“ NPT lze snadno změnit pomocí sady adaptérů. • Adaptéry ¼“ NPT , ¼“ BSP/ISO a M20 (samec) jsou dodávány s každým tlakovým modulem. • Pohodlné nastavení, 1 m dlouhý kabel mezi tlakovým modu- lem a kalibrátorem zkracuje délku propojovacího potrubí ke zdroji tlaku. • Poskytování tříleté záruky, nejlepší ve své třídě ve srovnání s konkurenční jednoletou zárukou Sledujte společnost Fluke na síti Facebook (www.facebook.com/flu- keczsk). Stanislav Přibyl SPrÁVNý TLAK V KAžDé SITUAcI Nové moduly Fluke 750P pro měření a kalibraci tlaku jsou dlouho očekávaným nástupcem řady 700P PrAHA, Česká republika – Společnost Fluke corporation představuje novou kompletní řadu tla- kových modulů Fluke 750P. řada nových 48 tlakových modulů pokrývá tlakové kalibrace od 0 do 1 psi v třídě H2O a až 10 000 psi celkově (2,5 mbar až 690 bar).

mcmaster poetry and creative writing club

29Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Infrakamery pořizující záznam v infračerveném spektru jsou ob- vykle vybavené softwarem, který umožňuje následně snímky zpra- covat. Je to nezbytný krok vzhledem k tomu, že infračervený snímek je pouze souborem teplot v jednotlivých bodech a sám o sobě vi- zuální informaci neobsahuje. Software Fluke SmartView je součástí všech infračervených kamer a vizuálních IR teploměrů Fluke.Tento software je modulární souprava nástrojů, která zobrazuje, optimalizuje a analyzuje infra- červené snímky.Vytváří také v několika snadných krocích protokoly s kompletní možností vlastní úpravy a profesionálního vzhledu. Snímky lze upravit pomocí komplexních nástrojů pro optimalizaci obrazu a následně prezentovat zjištěné problémy včetně jejich možných důvodů. Software je snadno ovladatelný i pro profesi- onální techniky v údržbě a přitom nabízí funkce, které jsou vyžado- vány i odbornými termografy pro pokročilou analýzu. Prohlížení a optimalizace obrázků Aby se infračervené snímky zobrazily co možná nejefektivněji, je vhodné využít prolnutí s digitální fotografií, což umožňuje zob- razovací technologie IR-Fusion, kterou využívají termokamery. Stej- nou technologií je vybaven i software, a nabízí tak následující možnosti. Režim„AutoBlend“ umožňuje sloučit částečně průhledné infračervené snímky s optickými snímky do jednoho pohledu, který usnadní odhalování problémů. Režim„Obraz v obraze“ pak posky- tuje viditelný rámeček kolem infračerveného snímku, který usnad- ňuje jeho orientaci a odkazy na reálnou situaci. Nakonec funkce Barevné alarmy označí na digitální fotografii pouze problematické oblasti, které vykazují definovaný kritický rozsah teplot. Analýza obrazu Díky nastavení mezních teplot lze vyznačit závažnost problémů přímo na snímku. Následně propojením i s dalšími informacemi z měření, například pomocí bezdrátových modulů CNX, lze dospět rychleji k odhalení příčin problémů a k rychlejšímu vyřešení potíží. Závažnost a důležitost problémů zjištěných při kontrolách se tedy nejprve odhalí nastavením teplotních limitů obvyklých při běžném provozu. Následně se údaje zobrazené na snímku doplní i o data ze souvisejících měření a informací o stupni zatížení. Z uvedených dat se následně sestaví protokol o zjištěné či očekávané závadě. Prezentace výsledků Výsledky kontroly (snímky a protokoly) je třeba sdílet s dalšími kolegy v týmu. Software je nativně odesílá e-mailem, a proto lze ob- ratem naplánovat další postup nebo získat souhlas k další práci. V případě potřeby lze také požádat o pomoc při analyzování prob- lému, poskytnout úplné podrobnosti o kontrole, nebo odesláním protokolu dokončit práci stiskem jediného tlačítka. INFrAČErVENé SNíMKY A jEjIcH ANALýZA Jelikož je infračervený snímek souborem teplot v jednotlivých bodech, jeho prezentace závisí až na následném zpracování a analýze

mcmaster poetry and creative writing club

30 Z PrAXE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Zjednodušené vytváření protokolů Pro termografy i techniky údržby je zásadní vytváření zpráv o zjištěných problémech, které co nejjednodušeji budou prezento- vat aktuální stav a zároveň díky informacím z měření potvrdí navr- hované opravy. Software je schopen vytvoření takového protokolu provést na jedno klepnutí. Report pak může obsahovat situaci „předtím/potom“, snímky v infračerveném a viditelném světle, vy- světlivky, podpůrná data a grafiku. Novinkou jsou i 3D grafy zazna- menaných teplot, které minimalizují možnost přehlédnutí a přináší nový pohled na možnosti analýzy. Pro laického či méně zkušeného uživatele je zde průvodce vytvořením reportu, který zajistí veškeré potřebné kroky k profesionálnímu výsledku. Mobilní aplikace SmartView Díky mobilní aplikaci SmartView, která je ke stažení zdarma, si lze s sebou vzít na místo kontroly celou svou kancelář. Pomocí zaří- zení Apple iPhone nebo iPad je možné vytvořit protokol o kontrole přímo na místě a následně komunikovat zjištěnou situaci přímo se svým zákazníkem nebo manažerem. Obdobně jako na PC verzi se i zde snímky nejprve optimalizují (prolnutí s fotografií), pomocí značek a dalších nástrojů se zvýrazní místo problémů a nakonec se výsledky kontroly sdílí pomocí e-mailu. Lze tak přímo na místě naplánovat další postup nebo získat souhlas k další práci, případně konzultovat situaci při analýze prob- lému. Mobilní aplikace tak může zvýšit návratnost investice do in- fračervené kamery, jelikož lze kontroly realizovat častěji a plánovat dobu opravy na vhodný termín. Další informace o přístrojích Fluke a aplikacích a pomoc s vyhle- dáním nejbližšího distributora lze získat na e-mailu info@fluke.cz nebo na webových stránkách společnosti Fluke na adrese http://www.fluke.cz. Sledujte společnost Fluke na síti Facebook (www.facebook.com/flu- keczsk). Stanislav Přibyl

mcmaster poetry and creative writing club

31

mcmaster poetry and creative writing club

32 ELEKTrOENErGETIKA Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Probíhající jadernou reakci v reaktoru BN-800 na blokové dozorně potvrzují zvukové signály (cvakání) aparatury, která monitoruje tok neutronů v aktivní zóně reaktoru. Frekvence cvakání se postupně zvyšuje v závislosti na jeho rostoucí intenzitě. „Je to pro nás dlouho očekávaný svátek. Fyzikální spuštění po- tvrdilo, že jaderné srdce nového bloku je životaschopné. Už nyní vi- díme, že vše probíhá v souladu s předem vypočítanými projektovými hodnotami, takže jsme přesvědčeni, že BN-800 bude pracovat spolehlivě, stejně jako jeho předchůdce BN-600,“ prohlásil ředitel Bělojarské jaderné elektrárny Michail Bakanov. Spuštění jaderné reakce v BN-800 má mimořádný význam nejen v rámci Ruska, ale i v celosvětovém měřítku, protože reaktory na bázi rychlých neutronů představují perspektivní směr rozvoje ja- derné energetiky. Tyto reaktory umožňují uzavřít jaderný palivový cyklus, a energe- tické využití štěpení dosud nevyužívaného izotopu uranu 237, což v důsledku výrazně rozšiřuje (řádově stokrát)palivovou základnu ja- derné energetiky. Kromě toho umožní opakovaně využít vyhořelé jaderné palivo ostatních jaderných elektráren a minimalizovat množství radioak- tivního odpadu tím, že dokonaleji„spálí“ některé izotopy s dlouhým poločasem rozpadu. Tímto krokem byla zahájena druhá etapa fyzikálního spouštění re- aktoru BN-800, v jejímž rámci budou prováděny testy a měření k ověření skutečných neutronových a fyzikálních parametrů reak- toru, potvrzení provozuschopnosti a správného fungování řídících a bezpečnostních systémů, prověření hodnověrnosti údajů kontrol- ních systémů a registraci parametrů reaktorového zařízení. Fyzikální spuštění se dělí na dvě etapy.Tou první je zakládání jader- ného paliva do reaktoru a testy před spuštěním jaderné reakce a druhou pak vlastní spuštění řízené štěpné řetězové reakce a pro- vedení nezbytných testů a měření při nízkém výkonu. V další fázi bude následovat energetické spouštění 4. bloku – při- pojení na energetickou přenosovou síť a výroba prvních kilowat- thodin elektrické energie. Potom přijdou na řadu dlouhotrvající etapy postupného zvyšování výkonu a předání bloku do zkušeb- ního a následně průmyslového provozu. A až v roce 2015 zahájí nový blok práci na nominální úrovni výkonu. Mezi dodavateli zařízení pro Bělojarskou JE jsou také české firmy Arako, Mostro a Sigma Group. ARAKO spol. s r.o. vyrábí a dodává svou produkci na jaderné elekt- rárny, budované podle ruských projektů, už od roku 1976. Za tuto dobu dospěla k bezpečnému řešení armatur pro různé podmínky a ty nyní splňují veškeré požadavky, které jsou na jaderné armatury kladeny.„V průběhu posledních tří let jsme pro Bělojarskou jader- nou elektrárnu dodali celkem 1354 kusů speciálních armatur,“ řekl obchodní ředitel Araka Tomáš Ondera. „Pro Bělojarskou jadernou elektrárnu SIGMA GROUP a. s. dodala v roce 2011 dva čerpací agregáty typu A200-QVD-300 systému automatického hašení požárů. Pro ejektorovou stanici na této elekt- rárně jsme dodali 4 čerpací agregáty typu A400-NQD-515. Dodané agregáty splňují požadavky zákazníka na dodržení 3. a 4. třídy bez- pečnosti,“ konstatoval marketingový ředitel Sigmy Miroslav Veselý. Pro informaci: RuskástátníkorporaceprojadernouenergiiRosatomsdružujevícenež 250 podniků, v nichž pracuje přibližně 190 tisíc lidí. Struktura společ- nosti je tvořena čtyřmi výzkumnými a výrobními komplexy: podniky jaderně-palivového cyklu, jaderné energetiky, vědeckovýzkumnými ústavy, flotilou jaderných ledoborců, jedinou svého druhu na světě a dalšímipodniky.Rosatomjevlastníkemaoperátoremdesetijaderných elektrárenvRusku,nanichžjevprovozucelkem33bloků,kterévyrábějí 16 procent z celkové produkce elektřiny v Ruské federaci. Rosatom za- ujímánasvětovýchtrzíchsjadernýmitechnologiemipozicilídra.Vsou- časné době uskutečňuje projekty výstavby 31 bloků jaderných elektráren, z nichž 22 staví za hranicemi Ruska. Zuzana Sommerová e-mail: zuzana.sommerova@essential-com.cz bělojarská jE spustila štěpnou řízenou reakci v reaktoru IV. generace bN-800 27. června, kolem 13. hodiny moskevského času, byly z aktivní zóny reaktoru bN-800 4. bloku bě- lojarské jaderné elektrárny vytaženy regulační tyče, a byla tak spuštěna řízená štěpná jaderné re- akce. reaktor byl vyveden na tzv. minimální kontrolovanou úroveň výkonu (přibližně desetina procenta úrovně nominální).

mcmaster poetry and creative writing club

33ELEKTrOENErGETIKA Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Neotřelý nápad a využití moderních technologií - to je hlavní idea nejuznávanější soutěže v Česku, zaměřené na úsporu energií a zlep- šení kvality životního prostředí. Mezinárodní odborná porota měla nelehký úkol, vybrat ty nejlepší v každé kategorii z  úctyhodných 242 přihlášených projektů.„Těšínás,žesisoutěžoekologickéoskary v České republice získávají stále větší popularitu, o čemž svědčí jak ros- toucí počet přihlášek do soutěže, tak zájem médií a široké veřejnosti,“ uvedl na tiskové konferenci Michael Fehn, předseda představen- stva E.ON Czech Holding AG. Vítězný projekt v každé kategorii obdrží ceny od partnerů soutěže, celkový vítěz navíc získá hrubou stavbu nízkoenergetického domu - dřevostavby systému Legopan 108 Saint-Gobain v hodnotě 1,1 mil. Kč a tepelné čerpadlo vzduch-voda aroTHERM od společnosti Vaillant. Cena čeká také na vítěze speciálních kategorií: „Nejsym- patičtější projekt“ vybere široká veřejnost prostřednictvím inter- netového a SMS hlasování, zatímco nejlepší nezrealizovaný projekt v kategorii „Nápad“ bude zvolen odbornou komisí a vyhlášen sa- mostatně. Nominované i vítězné projekty jednotlivých kategorií budou před- staveny v rámci slavnostního vyhlášení ve Vinohradském divadle v pondělí 6. října 2014. O celkovém vítězi pak rozhodnou diváci přímo v sále. Záznam večera odvysílá 18. října 2014 veřejnoprávní ČT1. Vítězný projekt postoupí mezi nominované projekty mezinárodní soutěže Energy Globe World Award, která představuje nejvý- znamnější světové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí. Soutěž byla založena v Rakousku v roce 1999 Wolfgangem Neu- mannem, který se již více než čtvrt století věnuje oblasti úspor ener- gií. V loňském roce se soutěže E.ON Energy Globe Award ČR zúčastnilo celkem 217 firem, obcí, institucí a jednotlivců, což znamená jednu z nejvyšších účastí ze všech 161 zemí, v nichž se soutěž pořádá. V České republice loni získal ekologického oskara Jiří Marian z Miku- lova s projektem„Hotel - vinařství Galant, který maximalizuje úspory energie“ a v němž se i skleníkové plyny využívají dále k výrobě vína a wellness programu pro návštěvníky. „Nejsympatičtějším projek- tem“ se na základě hlasování veřejnosti stala přestavba gotického hradu na knihovnu v jihočeské Soběslavi. Další informace o soutěži E.ON Energy Globe Award ČR je možné získat na webových stránkách www.energyglobe.cz. Nominované projekty 2014: KATEGOrIE ObEc (Projekty a opatření z oblasti ekologie, úspor energií a využívání ob- novitelných zdrojů, o které se zasloužila obec). • Pasivní bytový dům pro seniory Modřice / Město Modřice • Poskytování energetických služeb se zaručeným výsled- kem v objektech města Písek / Město Písek • Změna topného systému Mš Kamenný újezd / Obec Ka- menný újezd KATEGOrIE KUTIL (Všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domác- nosti). • Stánek Pečivo bagety dobroty / David Tauber / Plzeň • šetrné bydlení u lesa ve městě / Hana Urbášková / Brno • Ukliďme Česko / Radek Janoušek / Brno KATEGOrIE FIrMA (Projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se zasloužila firma, organizace či sdružení). • PUrGAZ 50 - Nová technologie výroby biometanu / ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. / Praha – Suchdol • šKODA PErUN - bateriový autobus / šKODA ELECTRIC a.s. / Plzeň • úspora elektrické energie ve firmě Dream Plus s.r.o. / Dream plus s.r.o. / Zlín KATEGOrIE MLÁDEž (Projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které podporují ekologické myšlení mladých a veškeré po- dobné aktivity uskutečněné mládeží či školami). • AIr House / České vysoké učení technické, Fakulta architek- tury / Praha • bLAcKOUT - cyklus představení a besed s energetickými odborníky / Jihočeské divadlo, p.o. / České Budějovice • Soutěž:„Vyrob si svůj Stirlingův motor“ / Praha E.ON Energy Globe Award Čr 2014 - 6. ročník soutěže zná nominované projekty Na tiskové konferenci, která se uskutečnila 8. července v prostorách Národní technické knihovny v Praze, byly slavnostně představeny 3 nejlepší projekty v kategoriích „Obec“, „Kutil“, „Firma“ a„Mládež“. Pro celkového vítěze je nachystána cena v podobě nízkoenergetického domu.

mcmaster poetry and creative writing club

Odborná porota soutěže E.ON Energy Globe Award Čr 2014: • Ing.Wolfgang Neumann – zakladatel soutěže Energy Globe Award a čestný předseda poroty • Prof. Dr. Petra Denk – profesura v oboru energetika a pod- niková ekonomika na Vysoké škole aplikovaných věd (HAW) v Landshutu, vedoucí Institutu systémového energetického poradenství • Prof. Ing. Ivo Doležel, cSc. - zástupce vedoucího, oddělení elektrofyzika, AV ČR • Pavel Hájek – mediální poradce • Prof. rNDr. bedřich Moldan, dr. h. c. - ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy • Ing. Martina Vlčková říhová, MbA – Marketing, Saint-Go- bain • Ing. Miroslav Punčochář, cSc., DSc. – vedoucí vědecký pra- covník, ústav chemických procesů AV ČR v. v. i. • Markus rövekamp – managing director, CYRCO Consulting GmbH • Dipl. Ing. Matthias Schmuderer – poradce pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii • Ing. Marcela juračková - vedoucí oddělení energetických úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu • Ing. roman šubrt – energetický auditor, jednatel Energy Consulting, o.s. Partneři soutěže E.ON Energy Globe Award Čr 2014: • Iniciátor v Čr: Energetická společnost E.ON • Záštita soutěže: Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Akademie věd ČR • Generální partneři: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Penny Market s.r.o. • Hlavní partneři: Vaillant Group Czech, s.r.o. Cetelem ČR, a.s. • Partneři: Gorenje spol. s r.o. Madeta a.s. • Mediální partneři: Česká televize Deník Mladá fronta DNES iDNES.cz ČIA news.cz Soutěž E.ON Energy Globe Award Čr: E.ON Energy Globe Award ČR patří mezi nejuznávanější ocenění v oblasti životního prostředí v České republice.Vyznamenává ener- geticky úsporné projekty, které šetří energii, přírodu, využívají ob- novitelné zdroje a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. Přihlásit svůj projekt do soutěže může každý, kdo má v oblasti úsporného hospodaření s energiemi co říci, bez ohledu na to, zda se jedná o podnik, soukromou osobu, nestátní organizaci, obec či školu. Do speciální kategorie Nápad mohou přihlásit zájemci i ne- zrealizované projekty. www.eon.cz www.ekobonus.cz 34 ELEKTrOENErGETIKA Elektrotechnický magazín 5-6/2014 SALTEK posiluje svůj tým PrO bUDOUcNOST Novým generálním ředitelem (CEO) společnosti SALTEK, předního českého vý- robce přepěťových ochran, byl 1. července 2014 jmenován pan Jiří Kubeš. Bude zod- povědný za naplňování strategie ve všech oblastech podnikání a další úspěšný rozvoj společnosti SALTEK jak v České republice, tak na zahraničních trzích. Jiří Kubeš přichází ze společnosti ABB, kde získal rozsáhlé zkušenosti z oblasti ob- chodu a marketingu. Dosavadní generální ředitel pan Jaromír Suchý se bude nadále věnovat strategic- kým otázkám a rozvoji obchodních příležitostí z pozice majitele společnosti. Marie Gollová

mcmaster poetry and creative writing club

35Měřící PříSTrOjE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 TermokameryTi400,Ti300 aTi200 s automatickým ostřením LaserSharp® Získejte přesné odečty a vždy zaostřené snímky Termokamery Fluke Zkušenosti. Výkon. jistota. Pořizujte rychle ostré snímky pouhým stisknutím spouště a sdílejte naměřené hodnoty bezdrátově se svým týmem pomocí videohovorů Fluke connectTM ShareLiveTM. • Získejte rychlé a přesné odečty a zaostřené snímky díky automatic- kému ostření LaserSharp®. • Ušetřete čas na vytváření zpráv. Rozhodujte se lépe a rychleji než dříve. Pomocí historie EquipmentLogTM můžete svá měření uspořádat podle položek na jednom místě. • Detailní snímky v perfektní kvalitě. Pixel po pixelu zajišťuje nejlepší dostupné prostorové rozlišení. • Přesné prolínání vizuálních a infračervených snímků s důležitými detaily pro identifikaci potenciálních problémů – technologie IR-Fu- sion® s režimem AutoBlendTM • Záznam videa ve standardním a radiometrickém režimu a streamo- vání videa* • Díky záznamu textových zpráv, hlasu a poznámek můžete mít u sou- boru se snímkem uloženy další detaily. • Možnosti rozšíření paměti–Paměťová karta microSD, integrovaná paměť flash, možnost uložení přes USB, přímé stahování pomocí spo- jení USB s počítačem * Aktualizace firmwaru pro tyto funkce nejsou ještě dostupné ve všech zemích. Uživatelé jsou informováni prostřednictvím softwaru SmartView Technologie Ir-Fusion® s režimem AutoblendTM Přesné prolínání vizuálních a infračervených snímků s důležitými detaily pro identifikaci potenciálních problémů. Technické údaje

mcmaster poetry and creative writing club

36 Měřící PříSTrOjE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 První dojmy zákazníků ze systému Fluke connectTM Video hovory ShareLiveTM Ukládejte a sdílejte měřená data z terénu kdykoli se svými kolegy, ať jste kdekoli. Provozní vedoucí údržby a systémů HVAc Čtyři hodiny týdně nebo i více trávím na telefonu, protože pomáhám svým technikům, kteří jsou v terénu. Funkce ShareLive mi ušetří spoustu času. Díky ní vidím přímo z kanceláře, co se v terénu děje; na videu vidím průběh měření a slyším i zvuk. Protože problém přímo vidím, mohu pomoci s jeho řešenímmnohem lépe, než když se jen snažím rozluštit, co mi někdo říká do telefonu. Vedoucí údržby Nemohu být všude zároveň. Díky funkci ShareLive vidím potřebné informace o problému a mohu jej svým kolegům pomoci řešit, aniž bych za nimi musel chodit. Pomáhá nám v komu- nikaci na dálku a nemusíme nikam chodit ani jezdit. Vedoucí elektrikář, pracuje pro významného výrobce potravin Díky této funkci můžeme řešit problémy společně. A nemusím v noci nikam jezdit. Grafy TrendItTM Vyhodnoťte trendy. Odstraňte problém. Vedoucí technik, pracuje pro významnou vodárenskou společnost Skvělé! Obrázek řekne víc než tisíc slov, a graf je pro lidi bez technického uvažování – jako je zrovna můj šéf – mnohem názornější. Pomůže totiž zdůraznit naléhavost problému; stačí, když šéfovi ukážu, co se přesně děje, když spustíme motor. Jednoduše zapnu vykreslování grafu, jdu k řídicímu obvodu, zapnu a vypnu čerpadla a po- dívám se na graf, co se děje. Mám tak informace okamžitě po ruce a v reálném čase, což mi ušetří hodně běhání. Poskytovatel služeb údržby v oblasti vibrací Nastoupil jsem nedávno, takže si nejsem vždy jist, co mám dělat, nebo kde mám získat po- třebné informace... a musím se pořád ptát zkušenějších kolegů, co se stalo. Tahle funkce by mně i jim ušetřila spoustu času.

mcmaster poetry and creative writing club

37Měřící PříSTrOjE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Spojení funkcí TrendIt a EquipmentLog je logické. V současné době nemají technici v terénu přístup k historii měření. Díky ukládání měře- ných dat do historie EquipmentLog mohou nyní sledovat trendy a změny v průběhu času. A nemusí přitom odbíhat k počítači, aby se na historii podívali; všechno, co potře- bují, vidí přímo v terénu. Historie EquipmentLogTM Podívejte se na historii zařízení, abyste jej nemuseli brzo odepsat. Vedoucí údržby, pracuje pro výrobce automobilových dílů Máme zaveden systém založený na papírových složkách, ke kterým obvykle nemá nikdo pří- stup ve chvíli, kdy to zrovna potřebuje. Funkce EquipmentLog je vynikající pro preventivní údržbu. Odstraňuje veškeré papírování, šetří čas v práci a zjednodušuje komunikaci, takže se informace dostanou k lidem rychleji. Vedoucí mechanik, pracuje pro výrobce vysokozdvižných vozíků Nemusíte se po dvou dnech ptát„co jsem to vlastně chtěl“? AutorecordTM Ukládejte měření ihned do telefonu a pošlete je kolegům e-mailem Poskytovatel služeb údržby v oblasti vibrací Často pracuji sám. Je mi 26 let, takže nemám tolik zkušeností jako moji starší kolegové... Bylo by skvělé, kdybych mohl posílat data přímo svému vedoucímu, abychom mohli problém rov- nou probrat. Technik údržby, pracuje pro velkou leteckou společnost V současnosti zapisujeme všechny informace ručně, takže automatické ukládání by bylo skvělé. ...neskutečně by nám to pomohlo! S těmito možnostmi nemusíme nic zapisovat. Vše se bezdrátově přenese do chytrého telefonu a můžeme to rovnou poslat ostatním. úložiště Fluke cloudTM bezpečný přístup k záznamům o zařízení – kdykoli a odkudkoli Technik pro provozuschopnost, pracuje pro významného výrobce potravin V současnosti používáme pro práci s obrazy z termokamer počítač, pro výpočet izolace Excel a pro zátěžové testy notebooky. Teď si můžeme všechna data o motoru zobrazit na jednom místě. A při poruše hardwaru o data nepřijdeme. Vedoucí elektrikář, pracuje pro oddělení údržby v městském dopravním podniku Je to jako mít v ruce celý systém pro řízení údržby. Vedoucí preventivní údržby, pracuje pro tiskárnu novin šetří to čas a pomáhá při organizaci. Nedělám nic zbytečně, ušetřím každý den hodně času a práce běží hladce. Nemůžu přijímat lidi... ale díky tomuto systému ty 4 lidi ani nebudu po- třebovat. Je to neocenitelný pomocník! AHLBORN, měřící a regulační technika,spol.s r.o. 14700 Praha 4, Dvorecká 359/4 www.termokamery.cz www.fluke.cz

mcmaster poetry and creative writing club

38 Měřící PříSTrOjE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Amprobe představuje na českém trhu nové multifunkční testery elektrických instalacíTelaris ProInstall 100 a ProInstall 200. řada tes- terů elektrických instalací Telaris je navržena s ohledem na poža- davky revizních techniků a dodavatelů elektrických energií. Nabízí dva modely, které prověřují bezpečnost a integritu elektrických in- stalací v obytných, komerčních i průmyslových prostorech a lze s nimi provádět revize dle bezpečnostních norem. Tyto normy definují nejdůležitější testy, jako jsou měření spojitosti ochranného vodiče, měření izolačních stavů, měření impedance smyčky, test proudových chráničů, které se provádějí jak při prvotní kontrole zapojení, tak i v rámci pravidelné údržby. K měření lze využít samostatné měřicí přístroje nebo k tomu určené testery elektrických instalací, které jsou na tyto opakované revizní testy uzpůsobeny a některé modely je umožňují provádět i auto- matizovaně. Oba nové modely Telaris ProInstall mají odolnou konstrukci a mož- nost využití popruhu pro pohodlné zavěšení na krk. Díky tomu jsou připraveny pro testování v náročných prostředích, kde je očekávána vysoká produktivita a přesnost. Při vývoji této řady se cílilo na mož- nosti zkrácení doby testování a nové modely jsou tak vybaveny sadou automatických testovacích sekvencí. Ty jednak urychlují dobu testování a hledání případné příčiny, a také řádově snižují chy- bovost při provádění normovaných testů. Revizní technik si zvolí jednotlivé testy pomocí otočného přepínače a jedním tlačítkem spustí test.Velký displej pak přehledně zobrazuje měřené údaje a výběr jednotlivých funkcí. Díky tomu je ovládání velmi jednoduché a intuitivní.Výsledky z měření lze pak přenést do PC. Modely Telaris ProInstall-100-EUR a ProInstall-200-EUR jsou určeny pro evropský trh a plně vyhovují normám EN61557, DIN VDE 0100, ÖVE E 8001, NIV/NIN 2010, BS 7671, IEC 60364. Klíčové vlastnosti Telaris ProInstall 100 a 200 • Lehké a kompaktní provedení pro snadné přenášení • Jednoduché a intuitivní ovládání • Automatizované sekvence měření - umožňují efektivnější tes- tování • Rychlé měření impedance smyčky pomocí vysokého proudu • Testování smyčky bez vybavení proudového chrániče • Snadno čitelný velký podsvícený LCD displej • Funkce protokolování dat s možností stažení do PC • Revize elektrické instalace dle regulačních norem: EN 61557, DIN VDE 0100, Ove E 8001, NIV/NIN 2010, BS 7671, IEC 60364 • Kategorie přepětí: CAT III 500V, CAT IV 300V Měřené parametry Telaris ProInstall 100 a 200 • Měření izolačního odporu až do 1000 V DC • Měření malého odporu • Měření impedance smyčky • Měření proudových chráničů • Typ A • Typ B (pouze model ProInstall 200) • Měření zemního odporu pomocí sond (pouze model ProInstall 200) • Měření sledu fází Stanislav Přibyl Elektrické instalace pod kontrolou s Amprobe Telaris ProInstall 100 a 200

mcmaster poetry and creative writing club

39Měřící PříSTrOjE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Čtyř-kanálový model 190-504 představuje nejnovější přírůstek do rodiny přístrojů Fluke 190 řady II s šíří pásma od 60 do 500 MHz. široké pásmo dnes vyžaduje elektronika používaná v telekomuni- kacích, ve zdravotnictví, v průmyslu i armádě. Správné zobrazení vysokofrekvenčních křivek, například hodinové pulzy, vyžadují ales- poň pětinásobnou šíři pásma oproti testovanému systému. Vzorkovací rychlost 5 GS/s přístroje Fluke 190-504 vykresluje přes- nější a zřetelnější tvary i amplitudy neznámých vlnových jevů, jako jsou například přechodné jevy, indukovaný šum, oscilace a odrazy. Odolné měřicí přístroje ScopeMeter® 190 řady II jsou vybaveny ino- vativními funkcemi, jako je například ScopeRecord™, TrendPlot™, podmíněné spouštění dle tvaru a opakování signálu, video-spouš- tění nebo funkce pro automatická měření, které lze u výkonných osciloskopů očekávat. Bezpečnostní kategorie přístrojů 190 řady II jsou v souladu s předpisem IEC 61010 – CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, což znamená, že lze provádět bezpečná měření v rozsahu od mV do 1000 V. Detailnější specifikace Fluke 190-504 řady II: • Čtyři nezávisle plovoucí izolované vstupy – do 1 000 V • Vzorkování v reálném čase až 5 GS/s • Velká paměť: 10 000 bodů na stopu (režim osciloskopu) • Přístroj bezpečnostní kategorie CAT III 1 000V / CAT IV 600V pro průmyslové prostředí • Až sedm hodin provozu na baterie při použití BP291 • Izolovaný hostitelský port USB pro přímé uložení dat do pa- měťového zařízení; port pro zařízení USB pro snadnou komu- nikaci s počítačem • Snadno přístupný kryt baterie pro rychlou výměnu baterie v terénu • Kompaktní konstrukce o hmotnosti pouze 2,2 kg • Bezpečnostní slot pro zamknutí osciloskopu bez dozoru zám- kem Kensington® • Krytí IP51 – ochrana proti prachu a kapající vodě • Spouštění funkcí Connect-and-View™ pro inteligentní auto- matické spouštění na rychlých, pomalých i složitých signá- lech • Frekvenční spektrum pomocí analýzy FFT • Automatické zachycení a přehrání posledních 100 snímků • Rolovací režim ScopeRecord™ poskytuje pro analýzu nízko- frekvenčních signálů 30 000 bodů na vstupní kanál • Bezpapírový režim záznamníku TrendPlot™ s velkou pamětí pro dlouhodobá automatická měření Další informace o přístrojích Fluke a aplikacích a pomoc s vyhledá- ním nejbližšího distributora lze získat na e-mailu info@fluke.cz nebo na webových stránkách společnosti Fluke na adrese http://www.fluke.cz. Stanislav Přibyl První ruční osciloskop Fluke 190 řady II se 4 kanály a detailním 500MHz rozlišením Společnost Fluke corporation představuje první ruční osciloskop Fluke® 190-504 ScopeMeter® řady II s rozsahem 500 MHz, který jako první nabízí možnost záznamu elektrických veličin na 4 kanálech zároveň a při vzorkovací rychlosti 5 GS/s v reálném čase. je navržený pro průmyslová prostředí třídy cAT IV s třídou ochrany proti prachu a kapající vodě IP51. Z hlediska bezpečnostní kategorie, odolnosti i provozní doby baterie je primárně určen pro profesionální techniky, kteří se zabývají vyhledáváním poruch v terénu. Díky vysokému rozlišení, které umožní zachytit v pod- statě každý signál, a souběžnému monitoringu 4 samostatných kanálů lze provést analýzu v reál- ném čase a rychleji odvodit důsledky poruchy.

mcmaster poetry and creative writing club

40 ZAjíMAVOSTI PrO PrOjEKTANTY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 NejúčinnějšíLEDsvětelnýzdrojnasvětěmátvartrubiceapříkon19W. Spotřebovává tak pouze polovinu energie ve srovnání s nyní obvykle používanými zářivkami a LED trubicemi s příkonem 36 W. Dosahuje rovněž podstatně lepšího podání barev. Světelný zdroj byl vyvinut centrálním výzkumným oddělením OSRAM ve spolupráci s obchod- ními jednotkami zaměřenými na optické polovodiče a světelné zdroje. „Tentoúspěchpředstavujedalšíinovačníimpulzvoblastivývoje LED a je založen především na naší strategické pozici všestranných od- borníků v oboru osvětlování,“ prohlásil Peter Laier, technický ředitel společnosti OSRAM a člen představenstva odpovědný za celkovou činnost společnosti v oblasti všeobecného osvětlování. Nový světelný zdroj, který OSRAM představil na veletrhu Light+Bu- ilding 2014, dosahuje dosud nebývalé úrovně účinnosti 215 lumenů na watt a poskytuje tak stejné množství světla (v lumenech) jako v současné době běžně používané zářivky nebo LED trubice avšak s pouze poloviční spotřebou energie (ve wattech). Oproti dosud představovaným výzkumným výsledkům má tento světelný zdroj o délce 1,20 metru stejnou délku jako konvenční zářivky. špičkové účinnosti dosahuje jak s teplým, tak studeným bílým světlem. Rekordní účinnost vychází z kombinace vysoce účinných červených LED čipů a zelenobílých LED čipů OSRAM obsahujících speciálně vyvinutý luminofor, který již bude možné použít běžně ve výrobě. Použity jsou rovněž materiály s maximálními faktory odrazivosti a také inovační integrovaná optika pro minimalizaci absorpce. Svě- telný zdroj vyzařuje 3900 lumenů teplého bílého světla (3000 K) a dosahuje rovněž velmi dobrého indexu podání barev (CRI 90). Po- užívá se v kombinaci se speciálně vyvinutou řídicí jednotkou dosa- hující účinnosti 95 %. Nově použité technologie se budou postupně stávat součástí pro- duktového vývoje a společnost OSRAM očekává první sériové vý- robky s těmito druhy technologií již od roku 2015. Ing. Martin Kocourek Marketing Manager E-mail: mkocourek@osram.cz OSrAM vyvinul nejúčinnější LED světelný zdroj na světě Výzkumnému týmu společnosti OSrAM se podařilo zkonstruovat nejúčinnější LED světelný zdroj na světě. Spotřebovává polovinu energie ve srovnání se současnými LED světelnými zdroji a zá- řivkami. OSRAM rozděluje modernizované LED žárovky pro domácí použití ve svém portfoliu do dvou segmentů: LED Superstar a LED Star. LED žárovky Superstar nabízejí zejména výbornou kvalitu světla, nízkou spotřebu energie, všechny jsou stmívatelné s mnoha běžnými stmí- vači, mají životnost až 30 000 hodin (podle typu) a jsou dostupné ve všech klasických tvarech. Oproti srovnatelným typům na trhu OSrAM nabízí nejrozsáhlejší sortiment LED žárovek Společnost OSrAM rozšiřuje své portfolio v ob- lasti LED žárovek o řadu inovativních výrobků, čímž nabízí zákazníkům svůj dosud nejrozsá- hlejší sortiment. Ten aktuálně zahrnuje při- bližně 60 různých typů klasických i reflek- torových LED žárovek prakticky pro jakoukoliv instalaci.„Naše LED produkty vyhovují každému účelu s velmi dobrým poměrem cena/výkon. Zá- kazníci s nimi ušetří peníze a získají výbornou kvalitu,“ uvedl Peter Dobiasch, vedoucí ob- chodní divize světelných zdrojů ve společnosti OSrAM.

mcmaster poetry and creative writing club

41ZAjíMAVOSTI PrO PrOjEKTANTY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 mají navíc čtyřletou záruku. Druhým segmentem je řada LED žárovek Star s nižší cenou. Ty na- bízejí dobrý poměr mezi cenou a výkonem a mohou nahradit tra- diční 60wattové žárovky. S žárovkou LED Star Classic A 40, která je na trhu od začátku června s doporučenou maloobchodní cenou méně než 240 Kč, OSRAM postupuje do další výkonové třídy lev- ných žárovek.Tyto náhrady za 40 a 60wattové žárovky jsou vhodné například pro základní osvětlení v obývacím pokoji nebo v jídelně. Kromě LED žárovek klasických tvarů OSRAM rozšiřuje své portfolio i v oblasti LED reflektorových žárovek, které slouží jako náhrady pro vysokonapěťové a nízkonapěťové halogenové reflektorové žárovky. Jsou rozděleny rovněž na verzi Superstar, s čtyřletou, a na levnější verzi Star s tříletou zárukou. Kromě produktů pro domácí použití existuje ještě samostatná sku- pina LED produktů OSRAM pro profesionální použití. Kompletní přehled o všech LED produktech společnosti OSRAM najdete na www.osram.com/LED a nově také na aplikaci určené pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem iOS nebo Android s ná- zvem„Light Finder“. Ing. Ellen Benešová marketing manager OSRAM E-mail: ebenesova@osram.cz Společnost OSRAM spustila interaktivní aplikaci pro vyhledávání světelných zdrojů a svítidel pro domácí i profesionální použití. Pře- hledná aplikace je určena pro mobilní použití v chytrých telefonech a tabletech. Umožňuje vyhledávání světelných zdrojů a svítidel podle mnoha estetických, praktických i technických parametrů. Ne- chybí výkladový slovník pojmů, energetické štítky, fotogalerie, popis produktů včetně technických údajů a informace o úsporách na elek- trické energii. Praktického rádce naleznete zdarma v Google Play™ Store nebo v App Store pod názvem„Light Finder“. App Store: https://itunes.apple.com/us/app/osram-light-finder/id643725364 Google Play™ Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osram.lightFinder Ing. Ellen Benešová marketing manager OSRAM E-mail: ebenesova@osram.cz Najdi si své SVěTLO!

mcmaster poetry and creative writing club

42 ZAjíMAVOSTI PrO PrOjEKTANTY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Ochrana IP42 proti vniknutí cizích předmětů Systémy rozváděčů xEnergy byly doposud k dispozici s možností ochrany (krytí) IP31 nebo IP55, nyní Eaton přišel s možností ochrany IP42 pro dodatečnou montáž a upgrade stávajících rozváděčů. Krytí IP42 znamená, že dveře, zadní stěna a horní panely jsou vybaveny jemnými filtračními mřížkami, které umožňují dostatečné odvětrá- vání i dostatečnou ochranu proti vniknutí cizích předmětů. Při čis- tění je možné vyjmout filtrační mřížky bez nutnosti přerušení chodu rozváděče. Nové bezpečnostní prvky odolají i zemětřesení Nové bezpečnostní svorky a úchyty, které Eaton zavedl u rozváděčů xEnergy, jsou speciálně navržené pro zpevnění rozváděčových skříní xEnergy proti vnějším účinkům – od nejrůznějších otřesů až po zemětřesení. Skříně s namontovanými úchyty byly testovány podle standardů IEC 60068-3-3: úroveň AG2 a AG5, UBC Code: zóna 4, IEEE standard 344: třída 1E (OBE@AG2 a SSE@AG5), IEEE standard 693: střední úroveň (0,25 g) a vysoká úroveň (0,5 g). Ochrana proti vzniku elektrického oblouku Další z řady nových bezpečnostních prvků pro rozváděče xEnergy disponují ochranou proti vzniku elektrického oblouku (vhodné ze- jména pro náročné průmyslové aplikace): dveře a víka odvádějící horké plyny, vznikající v oblouku, horem skříně; speciální bezpeč- nostní záchyty dveří odolné proti zášlehům; vnitřní těsnění; po- mocné klapky proti vzniku oblouku, z nichž neodlétnou žádné části; a izolační bariéry proti oblouku, zabudované do hlavní pří- pojnice, bránící vypálení otvorů v bočních stěnách skříně rozváděče. Do jednoho pole rozváděče lze vměstnat dva jističe Do jednoho pole rozváděče xEnergy lze nově namontovat dva vzduchové jističe IZMX16, dva kompaktní jističe NZM3 nebo dva kompaktní jističe NZM4, a přitom dodržet vnitřní oddělení 4b. Díky tomu dochází ke značným prostorovým úsporám užitečným ze- jména v případě retrofitů současných instalací. Při nich je v rámci instalace nového rozváděče často k dispozici jen omezený prostor. Nově lze upevnit jističe při vnitřní separaci 4b Pro vývodová pole rozváděčů xEnergy obsahující fixní komponenty (XF) zavedl Eaton nové instalační sady zvětšující montážní hloubku o 200 mm (z 275 mm na 475 mm), díky čemuž mohou být kom- paktní jističe NZM3 a NZM4 nově upevněny při vnitřní separaci 4b. K řadě inovací v systému xEnergy došlo rovněž u sekcí pro mo- torové vývody (Mcc): - zavedení výsuvných sestav s otvíratelnými čelními kryty - nový systém kódování pozic bránící zasunutí výsuvného mo- dulu do špatné pozice - ovládací svorkovnice s předem připravenou kabeláží zkracu- jící čas instalace - instalace úchytů, které zabraňují nechtěnému úplnému vyta- žení výsuvného modulu, - rozšířená podpora propojovacího systému SmartWire-DT, který se obejde bez standardní ovládací kabeláže Další informace o produktech společnosti Eaton lze nalézt na http://www.eaton.cz nebo http://www.eatonelektrotechnika.cz . Tomáš Vyoral Ľuboš reviľák PR manažer Head of Service, Product Support & Marketing E: tomas.vyoral@justC.cz E: LubosRevilak@eaton.com H: www.justC.cz H: www.eaton.cz justcommunications.r.o. EatonElektrotechnikas.r.o. Dlouhá 705/16 Komárovská 2406 110 00 Praha 1 193 00 Praha 9 Nové funkce Eaton rozváděčů xEnergy – ochrana proti vzniku elektrického oblouku i odolnost proti zemětřesení Praha, 11. června 2014 – Společnost Eaton Elektrotechnika zdokonalila řadou nových prvků uni- verzální nízkonapěťové rozváděče xEnergy. Mezi funkčními vylepšeními jsou například prostorově úsporná montáž jističů těsně vedle sebe, komponenty pro zvýšení odolnosti systémů instalova- ných v zónách s rizikem zemětřesení či jiných otřesů nebo možnost ochrany (krytí) na úrovni IP42. Novinkami jsou také zdokonalená ochrana proti vzniku elektrického oblouku a široká řada inovací pro sekce ovládání motorů (Mcc).

mcmaster poetry and creative writing club

43ZAjíMAVOSTI PrO PrOjEKTANTY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Výstižný je komentář Jiřího Kubeše, manažera Marketingového oddělení: „Levit® je jak elegantní, tak nadčasový, ale i hravý a indi- vidualistický. Čistá moderní linie s širokou škálou barevných kom- binací jej předurčuje pro uplatnění v mnoha směrech architektury, jak v bytové oblasti, tak v moderních prostorách kanceláří, zábav- ních center, hotelových zařízeních, díky kreativnímu a přesto velmi univerzálnímu designu.” Sám autor designu, Jan Čapek, který si již vysloužil označení ne- obyčejný designér obyčejných čtverečků, svou práci na vypínačích Levit® hodnotí slovy: „Vypínače jsou super! Spolupráce s ABB byla jedna z největších zakázek, kterou jsem zatím dělal a navíc věc, u které nelze udělat žádný úhybný manévr stranou. Podle zadání jsem měl udělat obyčejný čtvereček, který se mačká. A to byla právě ob- rovská výzva. Pokud bych udělal něco moc crazy, tak si to nikdo ne- koupí. Nikdo nechce mít doma na zdi nic jiného, než právě obyčejný čtvereček.” O úspěchu mladého designéra s novou řadou vypínačů svědčí zájem na letošním veletrhu Amper, kde byl poprvé předsta- ven odborné veřejnosti. Základním rysem designu je, že rámečky a kryty přístrojů jsou složeny ze dvou vrstev, díky čemuž se horní barevné plochy vznášejí či levitují nade zdí, jako létající koberec nad arabskou pouští, z čehož také pochází samotný název řady. V základní nabídce je 11 barev- ných kombinací počínaje standardní bílou přes odstíny kávové a metalické až po pastelově svítivé barvy. Z nich lze vybrat vhodnou kombinaci jak pro masové instalace, tak pro milovníky klasiky, či pro pestré, odvážné a architektonické instalace. Hlavní umění designu Levit® ale spočívá nejen v pestrých bar- vách a univerzálním designu, ale také v  možnosti kombinovat spodní díly s horními v divokém reji barev. Pokud majitele po pár letech omrzí oranžová, vybere si novou barvu vrchního krytu rá- mečků, vypínačů a dalších přístrojů a jednoduše sejme a pak na- cvakne nové výměnné díly krytů ve zvolené barvě. Designová hra s vypínači má v nabídce jedenáct barevných kombinací počínaje standardní bílou, přes odstíny kávové a metalické až po pastelově svítivé barvy.Tyto základní kombinace je možné rozdělit do tří sku- pin, a to podle toho, jakou barvu mají dolní díly u dané horní barvy.  Designová řada Levit® obsahuje také veškeré přístrojové vyba- vení pro moderní elektroinstalaci – spínače se signalizací řešenou LE diodami, žaluziové spínače, datové zásuvky, televizní zásuvky, ale i moderní kryty pro HDMI, či USB zásuvky. Samozřejmostí jsou stmívače včetně verzí pro LED zdroje, digitální termostaty, pohy- bové senzory a FM rádio do zdi. Designér Jan Čapek na sebe upozornil už před deseti lety, kdy se spolužákem z VšUP v Praze Kryštofem Nosálem navrhl pánskou lifestylovou pračku Washman. Proslavil se také v souvislosti s ergo- nomickým tvaroslovím lahví pro Karlovarské minerální vody a letos získal prestižní ocenění Czech Grand Design 2013 coby Designér roku za set nafukovacích hraček Pes Bulík a Formule pro Fatra Na- pajedla. Pro další informace prosím kontaktujte: Agentura Mpr : ABB s.r.o.: Lenka Kalinová Lucie Jandová, ředitelka PR a marketingové komunikace e-mail: subrtova@mpr.cz e-mail: lucie.jandova@cz.abb.com Mladí designéři mají barevnou ABB Levit® v podání českého designéra Jana Čapka to je pestrý design pro pestrý život Praha, 6. května 2014 – Abb s.r.o., její organizační jednotka Elektro-Praga, dnes představila novou designovou řadu vypínačů a zásuvek Levit®. Základní návrh této řady vzešel z rukou mladého čes- kého designéra jana Čapka, který v sobě umně skloubil nadčasovost, kreativitu a praktický pří- stup z pohledu vyrobitelnosti v sériových podmínkách. Nová řada Levit® rozšiřuje stávající nabídku Abb vypínačů na 16 designů a dokazuje, že i obyčejná zásuvka může být malým umělec- kým dílem.

mcmaster poetry and creative writing club

56. mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2014 IMT 2014 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů Brno – Výstaviště 29. 9.–3. 10. 2014 Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz www.bvv.cz/msv nejvýhodnější cenové podmínky do 15. 4. elektronická přihláška k účasti: www.bvv.cz/e-prihlaska.msv

mcmaster poetry and creative writing club

45AUTOMATIZAcE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Nové modely charakterizuje jednoduchost instalace i možnost ma- nipulace, která zabraňuje provozním chybám a minimalizuje pro- vozní výpadky. Konstruktérům průmyslových systémů nabízí řešení detekce na dlouhé vzdálenosti, a to i pro náročné aplikace, jako jsou například balicí stroje pro palety. Pevná snímací vzdálenost až 240 cm Reflexní čidla Eaton řady E67 Long Range Perfect Prox s prodlouže- ným dosahem a potlačením pozadí patří k nejvýkonnějším fotoelek- trickým senzorům na trhu. Čidla jsou vyráběna s pevnými snímacími vzdálenostmi mezi 60 cm a 240 cm (v krocích po 10 cm). Uživatel tak není zatěžován žádným dalším nastavováním, senzory se samy přizpůsobí konkrétním požadavkům dané průmyslové aplikace. Detekce všech objektů bez výjimky Eaton senzory E67 detekují i objekty, které většina jiných typů sní- mačů rozpoznat nedokáže, jako například ploché černé objekty, průsvitné objekty (např. folie) nebo objekty bez hran. Technologie Perfect Prox umožňuje optimální potlačení pozadí a spolehlivou činnost reflexních senzorů. Dvě LED diody umístěné v horní části senzoru E67 navíc umožňují jasnou optickou indikaci provozního stavu a  výstup- ního signálu. Uživatelé tak okamžitě zjistí, zda jsou čidla aktivní nebo zda právě detekují objekt. Zjednodušuje se tak jak monitorování, tak údržba se- nzorů. E67 jsou k dispozici jak v Dc, tak Ac verzi Senzory E67 jsou k dispozici ve stejno- směrné DC verzi (18 – 30 VDC) a ve verzi dovolující provoz jak při DC (stej- nosměrném), tak AC (střídavém) napá- jení (20 – 132 VDC/AC). Stejnosměrné modely mají NPN a PNP výstup. Se- nzory jsou dodávány plně zapouz- dřené s úrovní ochrany IP67, která umožňuje provoz i v nepříznivých pod- mínkách či klimaticky náročném pro- středí. Díky dvojí možnosti upevnění je montáž senzorů vysoce univerzální. Více než 1000 nejrůznějších typů snímačů Společnost Eaton má ve svém portfoliu širokou škálu senzorů pro všechny druhy aplikací. Kromě koncových spínačů nabízí Eaton více než 1000 různých typů indukčních, fotoelektrických a kapacitních snímačů. Snímače nacházejí uplatnění především v konstrukcích strojů, obalové technice, v potravinářství, při výrobě nápojů či při manipulaci s materiálem. Další informace o produktech společnosti Eaton lze nalézt na http://www.eaton.cz nebo http://www.eatonelektrotechnika.cz . Tomáš Vyoral Ľuboš reviľák PR manažer Head of Service, Product Support & Marketing E: tomas.vyoral@justC.cz E: LubosRevilak@eaton.com H: www.justC.cz H: www.eaton.cz justcommunications.r.o. EatonElektrotechnikas.r.o. Dlouhá 705/16 Komárovská 2406 110 00 Praha 1 193 00 Praha 9 Nové senzory Eaton E67 S PrODLOUžENýM DOSAHEM DETEKUjí VšEcHNY ObjEKTY až do 2,4 m Eaton Elektrotechnika představuje novou řadu fotoelektrických senzorů E67 Long range Perfect Prox s prodlouženým dosahem. Senzory E67 spolehlivě detekují všechny objekty až do vzdálenosti 2,4 m bez ohledu na barvu, odrazivost, kontrast nebo tvar jejich povrchu. Snímače E67 jsou vhodné pro využití v konstrukcích strojů, v obalové technice, potravinářství či při manipulaci s materiálem. Díky stupni ochrany IP67 je lze využít i v náročných prostředích a klimatických podmínkách.

mcmaster poetry and creative writing club

46 AUTOMATIZAcE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Monitoring spotřeby elektrické energie s KW9M Advance při- náší mnoho nadstandardních funkcí. Na první pohled stejné prove- dení skrývá např. měření harmonických až do 31 řádu, rozsah 1 mA až 65 kA nebo pulzní vstupy a výstupy. Tento multifunkční inteligentní měřící přístroj – Eco Power Meter společnosti Panasonic umožňuje monitorování a optimalizaci spotřeby energií s vysokou přesností – samozřejmě v souladu s vy- sokými požadavky průmyslové výroby. O bezpečné a rychlé měření se starají dva procesory. První měří napětí a proud každou mikro- sekundu a druhý má na starosti následné zpracování dat. Tato rozšířená verze – ADVANCE – nabízí stejný set funkcí jako základní provedení KW9M: obousměrné měření (energie vyrobená i spotřebovaná), měření malých proudů od 1 mA, monitorování sítě, detekce nevyvážení zátěže jednotlivých fází. Mimo to model Ad- vance disponuje mnoha dalšími funkcemi jako např: Kontakt pro získání dalších informací: Panasonic Electric Works Europe AG Administrativní centrum PLATINIUM, Veveří 111, 616 00 Brno http://www.panasonic-electric-works.cz Luděk Barták e-mail: ludek.bartak@eu.panasonic.com Panasonic: Měření spotřeby od 1 mA každou mikrosekundu

mcmaster poetry and creative writing club

47AUTOMATIZAcE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 „Nejen neustálý vývoj nových technolo- gií, ale také rozšiřování benefitů pro spotřebitele v podobě kvalitního multi- mediálního obsahu je podstatou naší práce. Tím nejnovějším dárkem pro naše zákazníky jsou exkluzivní UHD snímky, které jsou ke zhlédnutí na všech letošních modelech UHD televizorů. Díky těmto dokumentárním filmům mohou naši zákazníci navštívit napří- klad San Francisko, Helsinky či Afriku z pohodlí svého křesla,“ řekl Pavel Mi- zera, Content Specialist Smart TV ve společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. Nejnovější 4K obsah je přístupný bez nutnosti registrace až do 30. června 2015. Stačí se prostřednictvím UHD televizoru (modely 2014) připojit k in- ternetu a v aplikaci Topfun přehrát do konce roku 2014 alespoň jedno 4K video. Doporučená rychlost interneto- vého připojení je 25 Mbit/s. Aby Samsung podpořil trh s UHD televizory, navazuje nejenom nej- různější partnerství s poskytovateli 4K obsahu, ale současně vyba- vuje své přístroje technologiemi, které jsou určitým mezistupněm před masovým rozšířením obsahu ve 4K. Patří mezi ně patentovaná technologie Upscaling, která je součástí všech UHD televizorů značky Samsung. Převádí Full HD, HD a nižší zdroje rozlišení na kva- litu takřka Ultra HD. Diváci tak díky technologii Uspcaling získají co nejkvalitnější obraz bez ohledu na vlastnosti zdroje. Dalším unikátním řešením je tzv. One connect box, který uchovává mozek televizoru externě mimo samotný přístroj. Obsahuje všechny potřebné konektory a připojuje se pouze jediným kabelem. V pří- padně rapidních změn na poli televizní techniky tak bude stačit vy- měnit jen One Connect Box, nikoliv celý televizor. O sladění televi- zorů s nejnovějšími formáty UHD se pak postará Samsung UHD Evolution Kit. Rovněž zajistí, že budou mít zákazníci přístup ke všem aktuálním vylepšením Samsung Smart TV včetně nového ovladače Smart control. Více o podmínkách akce na stránkách www.samsung.cz/uhd. Kontaktní osoba pro média: jakub žižka, Ogilvy PR jiří janeček, Samsung PR manažer E-mail: jakub.zizka@ogilvy.com E-mail: j.janecek@samsung.com UHD televizory Samsung nabízí exkluzivně filmy ve 4K ZDArMA Samsung zpřístupňuje v rámci aplikace Topfun nejrůz- nější dokumentární filmy v rozlišení 4K zdarma pro všechny majitele letošních modelů UHD televizorů. Praha, 9. června 2014 – Samsung potvrzuje své vedoucí postavení na poli Ultra HD televizorů a rozšiřuje možnosti sledování obsahu v dosud nejvyšším rozlišení na trhu.Ve všech letošních modelech UHD televizorů je nyní k dispozici v aplikaciTopfun speciální sekce UHD Free. Zákazníci získávají zdarma osm krátkých dokumentárních filmů v unikátním rozlišení 4K. Do konce roku přibydou další a to z ob- lastí, jako je cestování, fauna, flora či vaření. Kromě přehrávání vlastního obsahu, jako jsou fotky nebo videa z Note 3 a GALAXY S5 si tak nyní mohou užít maximálně detailní rozlišení i při sledování těchto snímků. Dostupný UHD obsah v aplikaci Topfun bude Samsung navíc dále rozšiřovat.

mcmaster poetry and creative writing club

48 AUTOMATIZAcE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 „Pozitivní ohlas od zákazníků v uplynulém roce nás utvrdil v tom, že aplikaci Prima chceme dál exkluzivně nabízet majitelům našich ta- bletů, navíc nyní s obsahem v HD rozlišení, takže si mohou vychutnat lepší obrazovou kvalitu,“ uvádí Jan Vaníček, Content Manager spo- lečnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. Aplikace je k dispozici od loňského léta, nyní však prošla výrazným oživením nejen designu. Výsledkem je větší přehlednost či HD kva- lita obrazu, která zaručuje příjemný divácký zážitek a živé barvy na tabletech s vysokým rozlišením. Aplikace umožňuje divákům sledovat videa z portálu PrimaPLAY a získat přístup k veškerému legálně dostupnému videoobsahu ka- nálů Prima Group.„Náš videoarchiv PrimaPLAY prošel v roce 2013 vel- kými úpravami a změnami, které měly za cíl zjednodušení a zlepšení fungování celé služby. Hlavní cíl nového PrimaPLAY je kladen na co možnánejvětšípřehlednostajednoduchostpřehráváníahledánívideí. Jednou z hlavních novinek je také dostupnost našeho videoobsahu nově i v HD rozlišení,“ říká Lukáš Marek, vedoucí produktového od- dělení Prima On-line. Vedle videí naleznou diváci na portálu PrimaPLAY také aktuální TV program všech stanic Prima Group nebo přehled aktuálních článků k pořadům. Aplikace je dostupná pro kompletní řadu všech tabletů Samsung s platformou Android. APLIKAcE Prima PrO TAbLETY Samsung nabízí nově HD videa a inovovaný design Samsung a FTV Prima se dohodly na prodloužení exkluzivity a inovaci speciální aplikace Prima. Ta nyní nabízí HD kvalitu obrazu, je přehlednější a uživatelsky příjemnější. Pouze uživatelé tabletů Sam- sung s operačním systémem Android tak mohou nyní sledovat veškerá videa z portálu PrimaPLAY v této inovované aplikaci. Praha, 25. června 2014 – Samsung Electronics co., Ltd., přední světová společnost v oblasti tech- nologií a inovací pokračuje v partnerství s FTV Prima a prodlužuje exkluzivitu aplikace Prima ve svých tabletech.

mcmaster poetry and creative writing club

49

mcmaster poetry and creative writing club

50 PrO ELEKTrIcKé STrjE A POHONY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Dr. Petr Osipov, výrobní ředitel divize Motors, Kollmorgen, Ratingen, Německo Rostoucí počet výrobců v oblasti balicích strojů se přiklání k elektrickým servopohonům – zvláště tam, kde byla dříve jako pohon využívána pneumatika. „Servopohony zlepšují ovladatelnost a omezují hlučnost. Pomá- hají nám také zvětšit počet výrobních cyklů,“ vysvětluje na veletrhu balicí techniky Guido Spix, technický ředitel společnosti Multivac. Tato společnost vyrábějící balicí stroje využívá systémy pro řízení pohybu od firmy Kollmorgen, aby tím zvýšila celkovou efektivitu strojů a zlepšila bezpečnost procesu balení. Bezpečné balení: kromě bezpečnosti balicího stroje a jeho ob- sluhy zahrnuje společnost Multivac pod pojem„bezpečné balení“ také spolehlivost procesu balení. Například skvělá ovladatelnost se- rvopohonů Kollmorgen a dokladovatelnost výrobních procesů po- máhají firmě Multivac navrhovat efektivnější stroje pro vakuové ba- lení potravin do hlubokotažné fólie s dalšími přínosy v oblasti zvýšení bezpečnosti potravin.Toto řešení je momentálně využíváno ve vysoce výkonných strojích na balení potravin do hlubokotažné fólie, určených pro střední až velké výrobní série. Od zpracování masa až k finálnímu balení – vše „v elektrice“. Ve srovnání s tradičními, převážně pneumatickými zdvihy použí- vají stroje nových řad R2XX a R5XX pro vakuové balení do hlubokotažné fólie kombinaci elektromotoru a převodovky. Tišší, efektivnější a lépe řiditelné: společnost MULTIVAc využívá znalostí firmy Kollmorgen v ob- lasti servopohonů. SPOLEČNOST MULTIVAc SE PřI NáHRADě PNEUMATICKýCH POHONů ELEKTRICKýMI SPOLéHá NA FIrMU KOLLMOrGEN Optimalizovaná kombinace motor – převodovka.

mcmaster poetry and creative writing club

Ve srovnání s tradičními, převážně pneumatickými zdvihy po- užívají stroje nových řad R2XX a R5XX pro vakuové balení potravin do hlubokotažné fólie kombinaci elektromotoru a převodovky. Po- honné jednotky používají pro zdvih forem, z nichž některé mají hmotnost až několik set kilogramů, pákové mechanismy. Při tlako- vém spojování materiálů dokážou vyvinout velkou sílu, odpovídající ekvivalentu tíhy vyvolané hmotností břemene až 20 t (200 kN), která zajišťuje dokonale těsné spojení fólie. Strategický partner společ- nosti Multivac pro pohony, firma Kollmorgen, použila pro zdviho- vou osu kompaktní jednotku, která se skládá ze servomotoru AKM® (http://www.kollmorgen.com/en-gb/products/motors/servo/servo- motors/) a cykloidní převodovky. Technici společnosti Kollmorgen v těsné spolupráci s konstruktéry firmy Multivac vypočítali a vybrali vhodnou velikost motoru a typ převodovky. Kombinace motoru a převodovky umožňuje u vysoce výkonného balicího stroje R535 dosáhnout síly ekvivalentní tíze břemene až 20 t. Strategický partner společnosti Multivac pro pohony, firma Kollmorgen, použila pro zdvihovou osu kompaktní jednotku, která se skládá ze servomotoru AKM® (http://www.kollmorgen.com/en-gb/products/motors/servo/s ervo-motors/) a cykloidní převodovky. Velká hustota výkonu umožňuje dosáhnout malých rozměrů a kompaktního tvaru. Dva důležité aspekty pro výběr pohonu byly celková délka jed- notky a její celková kapacita. šestibodová zdvihová jednotka HKS03, která se skládá ze servomotoru s převodovkou a brzdou, má celko- vou délku 307 mm a záběrový moment 1 400 Nm.Těchto parametrů bylo možné dosáhnout díky velké hustotě výkonu servomotoru AKM, ideální celkové délce cykloidní převodovky a skutečnosti, že jednotka nepotřebuje žádná dodatečná ložiska ani spojku. Pístní tyč převádí rotační pohyb na lineární zdvih. Toto řešení má tři zá- kladní výhody. Za prvé, zvýší se tím energetická účinnost stroje, pro- tože pneumatický mechanismus byl nahrazen elektrickým zdrojem síly, který vyvine požadovaný tlak pro hluboké tažení a vakuové spojen balicí fólie. Za druhé, geometrie pístní tyče vytváří extrémní uzavírací sílu na konci pohybu, a tím se zvýší spolehlivost balení po- travin. A za třetí, velká síla zaručuje bezpečný a spolehlivý proces balení. Perfektní čistota – uvnitř i navenek Povrchová úprava dvousložkovým epoxidovým lakem vyhovuje hygienické směrnici FDA 21CFR 175.300. Lak odolává kyselinám, zá- sadám i čisticím prostředkům v rozsahu pH 2 až 12. Při dlouhodo- bých testech, prováděných společností EcoLab, se prokázalo, že tento epoxidový lak odolává expozici ekvivalentní více než 2 000 mycích cyklů s dezinfekčními prostředky. Omyvatelné motory od společnosti Kollmorgen se standardně dodávají v bílé barvě, pro- tože bílá barva při čištění významně zvyšuje schopnost obsluhy stroje rozeznat ušpinění a povlaky biologického původu na povrchu motoru. Na objednávku se dodává i varianta s pláštěm podobným koro- zivzdorné oceli. V obou případech je povrchová úprava hydrofobní avodnéroztokyzpovrchusnadnostečou,cožomezujetvorbureziduí na povrchu. Standardní„perfektně čisté“ motory s převodovkami od firmy Kollmorgen tudíž mohou být bez omezení začleněny do kon- cepce MULTIVAC Hygienic Design™, přísně uplatňované u všech bali- cích strojů na vakuové balení do hlubokotažné fólie. Od společné konstrukce k výrobě Společnost Multivac má globální distribuční síť s přibližně 60 zastoupeními a nabízí množství různých strojů s různými vlast- nostmi a funkcemi. Spravovat tak pestrý sortiment s velkou mírou standardizace vyžaduje mít strategické partnery, kteří jsou schopní pokrýt se svou technikou velký rozsah požadavků. Omyvatelné se- rvomotory s převodovkami od firmy Kollmorgen jsou perfektním příkladem, jak pro stroje konstruované a vyráběné podle zadání zá- kazníka použít standardizované moduly, připravené k okamžitému použití. Koncept současného uplatnění techniky pro řízení pohybu a automatizační techniky, který je využíván u strojů pro vakuové ba- lení potravin do hlubokotažné fólie, respektuje nové požadavky společnosti Multivac: více flexibility díky schopnosti kombinovat několik zaměnitelných os a současně uplatnění malých řídicích jed- notek, plus zvýšení dynamického výkonu pro větší produktivitu strojů. Shrnuto, díky těsné spolupráci firem Multivac a Kollmorgen na tomto projektu byl celý pneumatický systém kompletně nahra- zen vysoce účinnými elektrickými pohony. Po prvních testech v praxi se ukázalo, že se u strojů R 095 e-concept podařilo snížit spo- třebu elektřiny o téměř 20 % ve srovnání s jinými stroji s podobnou funkcí a vlastnostmi. Pro další informace navštivte naši webovou stránku www.kollmor- gen.com nebo nás kontaktujte na adrese think@kollmorgen.com. Kollmorgen, s.r.o. Silvie Kelly Telefon: +420 533 314 407 think@kollmorgen.com Společnost Kollmorgen je schopná pokrýt většinu požadavků na ro- tační i lineární pohyb při zpracování masa a následném balení dvěma standardizovanými produkty: se- rvomotory AKM v omyvatelném provedení a s úpravou do prostředí potravinářského průmyslu – do- stupné jsou i s inovativním jednoka- belovým připojením. Motory řady AKMH™ s pláštěm z korozivzdorné oceli (http://www.kollmorgen.c om/en-gb/products/ motors/servo/akmh-se- ries/akmh-stainless- steel-series/) splňují širokou škálu požadavků na pohony u balicích strojů, v potravinářském průmyslu a ve farmacii. 51PrO ELEKTrIcKé STrjE A POHONY Elektrotechnický magazín 5/2014

mcmaster poetry and creative writing club

52 X Elektrotechnický magazín 5-6/2014 PrO ELEKTrIcKé STrjE A POHONY Tato nová generace motorů s označením NXR navazuje na osvědčenou řadu HXR a nastavuje novou laťku v kategorii motorů s žebrovým chlazením. Nabízí nejen vyšší výkon při stejné velikosti kostry, ale také vyšší výkon na kilogram hmotnosti. Provozní teplota motoru je vyváženější, což prodlužuje interval mezi potřebnými se- rvisními zásahy. „Je potěšující, že náš motor nejen disponuje vyšším výkonem, ale také obsahuje více know-how na kilogram hmotnosti než všechny předcházející typy motorů s žebrovým chlazením,“ uvádí Thomas Ek, produktový manažer pro vysokonapěťové motory ABB. „Byl to významný inženýrský úkol, při němž jsme důkladně promý- šleli celý životní cyklus motoru se všemi jeho podrobnostmi.“ Nové motory obohacují stávající řadu vysokonapěťových motorů ABB s žebrovým chlazením novou konstrukcí a novými technologiemi. Výsledkem jsou převratné parametry navenek i uvnitř. Lepší vnitřní i vnější chladicí systém „Výrazně se zlepšilo chlazení, a to jo jak uvnitř, tak i vně motoru,“ vysvětluje Karita Forss, produktová manažerka pro vysokonapěťové indukční motory ABB.„Při výzkumu proudění vzduchu a zkoumání různých chladicích mechanismů jsme využili dynamiku chladicího media a mohu říci, že neexistuje jediný prvek, který bychom v našem motoru neoptimalizovali.“ Maximálně byla zvětšena plocha chladicího povrchu a tvar, ve- likost i umístění chladicích žeber jsou nyní zcela optimální. Při opti- malizaci konstrukce se dbalo i na nejrůznější přídavná zařízení vně konstrukce motoru: vnější chladicí vzduch může kolem motoru volně proudit za každé situace, i pokud jsou k základní konstrukci přidána další zařízení. Provozní teplota uvnitř motoru je dobře vyvážená mezi přední a zadní stranou motoru, což má za následek delší životnost ložisek a delší mazací intervaly. Za účelem zvýšení hustoty výkonu doznala zlepšení i konstrukce vinutí. Společnost ABB vyvinula nové, vysoce přesné nástroje pro výrobu vinutí s cílem zajistit optimální využití aktivního materiálu. Flexibilní a zároveň robustní konstrukce Celá konstrukce motoru je flexibilní, což nabízí úplně nové mož- nosti volby při instalaci. Všechny součásti nacházející se vně kon- strukce lze instalovat v ideální poloze. Hlavní svorkovnici a pomocnou svorkovnici lze podle potřeby namontovat na kterou- koli stranu či kterýkoli konec motoru.Tentýž motor lze tak používat na různých místech a pro různé účely, což je v mnoha případech ekonomicky výhodné. Využití konstrukčních materiálů bylo optimalizováno pomocí modelování metodou konečných prvků. Z něj vyplynuly detaily, jako například širší patky a menší rám, které vytvářejí velmi pevnou strukturu s minimálními vibracemi a vyhovují všem hlavním mezi- národním normám. V konečném výsledku vznikl velmi spolehlivý motor, který se snadno instaluje, udržuje i provozuje. Montáž doplňků na motory je velmi jednoduchá díky připrave- ným montážním bodům po stranách motoru. K dispozici je široká řada standardních doplňků, včetně zařízení pro sledování stavu ABB MACHsense-P a ABB MACHsense-R. Mnohé technické detaily, jako oválné montážní otvory v širších patkách a kabelová lišta pro po- mocnou elektroinstalaci, usnadňují montáž a dosažení dokonalého výsledku. Snazší servis a delší využití Nové motory umožňují snadný servis a monitorování provozu. Jejich konstrukce umožňuje snadný přístup ke všem součástem, které je třeba udržovat, i rychlou výměnu maziv. Vinutí a ložiska lze kontrolovat endoskopem bez nutnosti demontáže ložiskových štítů. Zařízení pro sledování stavu ABB MACHsense-P a ABB MACH- sense-R lze snadno namontovat na předem stanovené upevňovací body na motoru. To usnadňuje údržbu motorů a snižuje náklady vznikající v době, kdy je motor vyřazen z provozu. Pro další informace prosím kontaktujte: Agentura Mpr : ABB s.r.o.: Lenka Kalinová Lucie Jandová, ředitelka PR a marketingové komunikace e-mail: subrtova@mpr.cz e-mail: lucie.jandova@cz.abb.com Helsinki, 19. května 2014 - Abb, přední společnost v oblasti energetiky a automatizace, představila nový vysokonapěťový motor s žebrovým chlazením, který se vyznačuje malými rozměry, vysokým měrným výkonem, vysokou spolehlivostí a snadnou údržbou. Motor je výsledkem využití boha- tého know-how společnosti Abb a snahy dosáhnout nízkých celkových provozních nákladů. Motor je přesně vyladěný díky optimálnímu využití materiálu, lepšímu proudění vzduchu a inovativní konstrukci. NXr - zcela nová koncepce Abb motoru s žebrovým chlazením ABB představuje novou platformu vysokonapěťových motorů s žebrovým chlazením

mcmaster poetry and creative writing club

xX Elektrotechnický magazín 5-6/2014 53PrO ELEKTrIcKé STrjE A POHONY Již téměř 15 let si robot IRB 360 FlexPicker od společnosti ABB drží vedoucí postavení v oboru nejmodernějších technologií odebírání a balení předmětů.Ve srovnání s klasickou těžkou automatizací na- bízí IRB 360 mnohem vyšší flexibilitu na kompaktní ploše při sou- časném zachování přesnosti a vysokých užitečných zatížení. Rodina IRB 360 nyní obsahuje varianty s užitečným zatížením 1 kg, 3 kg, 6 kg a 8 kg a dosahem 800 mm, 1 130 mm a 1 600 mm – což znamená, že robot IRB 360 je téměř pro každé použití. Díky vy- nikajícímu řízení pohybu, krátkým časům cyklu a vysoké přesnosti může IRB 360 pracovat vysokou rychlostí v úzkých nebo širokých prostorech, a to s velmi malými tolerancemi. Každý FlexPicker má rovněž k dispozici přepracovanou nástrojovou přírubu, která umož- ňuje použít větší chapadla, a tak dosáhnout vysokých rychlostí při účinné manipulaci s průběžně balenými výrobky z dělicího pásu. „Jsme hrdí, že jsme dokázali doplnit rodinu FlexPicker a udržet si vedoucí postavení na trhu robotického sbírání a balení před- mětů,“ říká Klas Bengtsson, produktový manažer ABB pro sbírání, balení a paletizaci.„Celá rodina robotů IRB 360 nyní může nabídnout řešení pro nejkratší, nejrychlejší a nejlehčí úkoly i pro operace, při nichž potřebujete současně odebírat různé těžké výrobky.“ Rodina IRB 360 je rovněž navržena pro práci v nejnáročnějších omyvatelných prostředích, ve kterých je zásadní konstrukce zajiš- ťující soustavné dodržování přísných hygienických podmínek, jaké panují v masném a mlékárenském průmyslu.Varianta s celonerezo- vými díly je certifikována podle IP69K, proto ji lze omývat průmys- lovými čisticími prostředky a vysokotlakou horkou vodou. Robot je také navržen s hladkými, omyvatelnými povrchy a klouby nevyžadujícími maziva, které jsou odolné vůči většině ko- rozivních látek. Každý robot IRB 360 lze snadno nastavovat pomocí softwaru PickMaster™ od ABB, který se stal neocenitelným nástrojem pro in- tegrátory a uživatele robotu. Software PickMaster umožňuje vytvo- řit, nasimulovat a naprogramovat za méně než den celou linku, takže jako poslední krok už stačí jen nainstalovat roboty a související zařízení. Na všechny produkty jednotky ABB Robotika se vztahuje pod- pora poskytovaná globálními obchodními a servisními organiza- cemi na více než 100 místech v 53 zemích světa. Jednotka ABB Robotika je předním dodavatelem průmyslových robotů – zajišťuje také software pro roboty, periferní zařízení, mo- dulární výrobní jednotky a servis pro činnosti, jako jsou svařování, manipulace, montáž, lakování a konečné úpravy, odebírání pro- duktů, balení, paletizace a obsluha strojů. Ke klíčovým trhům patří automobilový průmysl, výroba plastů, kovovýroba, slévárenství, elektronika, výroba obráběcích strojů, far- maceutický a potravinářský průmysl a výroba nápojů. Silná orientace na řešení pomáhá výrobcům zlepšovat produktivitu, kvalitu výrobků a bezpečnost pracovníků. SpolečnostABBnamontovalapocelémsvětěvícenež200 000robotů. Pro další informace prosím kontaktujte: Agentura Mpr : ABB s.r.o.: Lenka Kalinová Lucie Jandová, ředitelka PR a marketingové komunikace e-mail: subrtova@mpr.cz e-mail: lucie.jandova@cz.abb.com rodina odebíracích robotů Abb má již šest členů Díky šesti variantám je rodina robotů IRB 360 FlexPicker flexibilnější a robustnější a nabídne širší oblast použití než kdy dříve. Praha, 15. dubna 2014- Společnost Abb, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, představila novou variantu odebíracích robotů rodiny FlexPicker™ s označením Irb 360-6 pro balení různých výrobků, s užitečným zatížením 6 kg, dosahem 1 600 mm a vertikál- ním zdvihem 460 mm. Nižší užitečné zatížení ve srovnání s 8kg variantou robotu FlexPicker je kompenzováno dlouhým dosahem u aplikací, při nichž musí být dopravníky hodně daleko od sebe nebo jsou z různých environmentálních důvodů vyžadovány dlouhé vzdálenosti mezi ode- bíracími a ukládacími pohyby.

mcmaster poetry and creative writing club

54 PrO ELEKTrIcKé STrjE A POHONY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 NOVé FUNKcE elektronických motorových jističů EATON DíKY MODULU PKE-XZMr zefektivňují průmyslový provoz Eaton Elektrotechnika zdokonaluje elektronické motorové jističe PKE o dvě nové funkce pomocí modulu PKE-XZMr – nadproudové reléové ochrany proti přetížení. První funkcí je včasná výstraha před hrozícím přetížením, které je indikováno zabudovanými LED diodami. Díky nim lze v před- stihu zasáhnout a předejít hrozícímu výpadku. Zvyšuje se tak plynulost, pohotovost a bezpečnost strojních zařízení a výrobních linek. Druhou funkcí je možnost volby mezi automatickým nebo manuálním restartem při přetížení motoru. LED diody včas upozorní v případě hrozby přetížení Modul PKE-XZMR doplňuje elektronický motorový jistič PKE o dvě důležité funkce. První z nich je systém včasné výstrahy, jenž umož- ňuje včas zakročit v případě hrozícího přetížení a zabránit provo- zním výpadkům. XZMR pak rozlišuje mezi proudem zátěže vyšším než 100 % nominální hodnoty a proudem vyšším než 105 %. Oba případy překročení limitní hodnoty proudu jsou indikovány různou frekvencí blikání integrované LED diody. Automatický či manuální restart Druhou funkcí je automatický restart motoru (a náprava závady) v případě vypnutí stykače při přetížení.Typ restartu lze nastavit přímo na modulu XZMR.V režimu„Auto“ je reset stykače plně automatický, v režimu„Manual“ lze restart provést ručně. Protože poloha přepí- nače na PKE zůstává v případě přetížení nezměněna, může motor v režim„Auto“ restartovat okamžitě, jakmile k tomu modul vyšle od- povídající signál. Z automatického restartu plynou výhody časové úspory a možnost autonomního monitorování výrobní linky. Je-li zvolen režim„Manual“, je třeba signál závady nejprve potvrdit stisk- nutím tlačítka „Reset“ na XZMR modulu a teprve poté dojde k re- startu. Režim „Manual“ je tedy vhodný zejména pro bezpečnost kritických aplikací. Lze rozlišit vypnutí v důsledku zkratu nebo přetížení Modul PKE-XZMR může být upevněn jako pří- slušenství přímo na jakýkoliv motorový jistič PKE nebo na kombinaci motorových spouš- těčů. Díky propojení se stykačem chráněného motoru obdrží modul v případě přetížení od- povídající signál a stykač rozepne. Motorový jistič PKE přitom zůstává sepnut. Obsluha proto může zřetelně rozlišit mezi dvěma pří- pady vypnutí – v důsledku přetížení motoru (rozpojený stykač) a zkratem (vypnutý moto- rový jistič). PKE-XZMr lze využít až do velikosti elek- trického proudu 65 A Modul PKE-XZMR je možné použít jak ve spo- jení se zdokonalenými bloky ochrany motoru (PKE-XTUA), tak se zdokonalenými bloky systé- mové ochrany (PKE-XTUACP). V obou přípa- dech až do velikosti elektrického proudu 65 A. Modul XZMR je opatřen rozpínacím kontaktem pro stykač a zapínacím kontaktem pro signali- zaci přetížení. Další informace o produktech společnosti Eaton lze nalézt na http://www.eaton.cz nebo http://www.eatonelektrotechnika.cz . Tomáš Vyoral PR manažer E: tomas.vyoral@justC.cz H: www.justC.cz Just Communication s.r.o. Dlouhá 705/16 110 00 Praha 1 Ľuboš reviľák Head of Service, Product Support & Marketing E: LubosRevilak@eaton.com H: www.eaton.cz Eaton Elektrotechnika s.r.o. Komárovská 2406 193 00 Praha 9

mcmaster poetry and creative writing club

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ | 25.–27.7. | Inscenace režijního tandemu SKUTR | Hrají: David Prachař, Vanda Hybnerová/Eva Vrbková, Hana Vagnerová, Václav Kopta, Martin Písařík, Csongor Kassai, Josef Polášek a další. RICHARD III. | 29.–30.7. | Inscenace Martina Huby | Hrají: Jiří Langmajer, Klára Issová, Kamil Halbich, Simona Postlerová, Daniel Bambas, Ladislav Hampl, David Suchařípa, Eva Salzmannová, Pavel Nečas, Tomáš Pavelka a další. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY | 5.–7.8. | Inscenace Daniela Špinara | Hrají: Tatiana Vilhelmová/Jana Stryková, Roman Zach, Oldřich Vízner/Pavel Kikinčuk, Lucie Štěpánková/Tereza Vilišová, Vojtěch Dyk/Matouš Ruml a další. VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ | 8.–10.8. | Inscenace Jiřího Menzela | Hrají: Bolek Polívka, Simona Stašová, Jiří Čapka, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Kühnův dětský sbor a další. Předprodej vstupenek: TICmB, Radnická 2, Brno | www.vstupenky.ticbrno.cz | Začátky představení ve 20:30 hodin na Velkém nádvoří hradu Špilberk v Brně. | www.shakespeare.cz pořadatel spolupořadatel Statutární město Brno finančně podporuje Brněnské kulturní centrum fotoPavelMára GENERÁLNÍ PARTNER UVÁDÍ hlavní mediální partneři partneřimediální partneři LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI BRNO 2014 hlavní partneři PREMIÉRA MNOHO POVYKU PRO NIC | 21.–24.7. LEOŠ NOHA, PETR ČTVRTNÍČEK, JAN RÉVAI, PAVEL NOVÝ A DALŠÍ. REŽIE JIŘÍ MENZEL

mcmaster poetry and creative writing club

56 Z TEOrIE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Pri bezdotykovom meraní teploty sa využíva vyžarovanie v inf- račervenej oblasti tepelného žiarenia meraného telesa. V rozsahu teplôt od – 40 °C vyššie vyžaruje každý predmet infračervené žiare- nie o vlnovej dĺžke od 0,8 do 30 mm. Prístroje, ktoré určujú teplotu vyhodnotením tepelného žiarenia, sa nazývajú pyrometre. Bezkon- taktné teplomery (pyrometre) využívajú rovnaký princíp (infračer- vené žiarenie) na snímanie teploty ako budú v  nasledujúcich častiach popísané termovízne systémy. Avšak odlišujú sa tým, že snímajú len jeden optický bod, ktorého veľkosť je závislá na optic- kých vlastnostiach daného pyrometra. Bezkontaktné teplomery na- chádzajú uplatnenie hlavne v prevádzkach, kde je treba urobiť jednoduchú revíziu daného zariadenia za prevádzky (ručné pyro- metre) alebo trvalé sledovanie teplôt spolu so záznamom do exter- ného PC alebo zapisovača (stacionárne pyrometre). Prevažná väčšina týchto teplomerov je vybavená laserovým zameriavačom pre jednoduché zacielenie meraného objektu. Potom stačí len na monitore prístroja alebo PC prečítať meranú hodnotu. Ich základ tvoria snímače infračerveného žiarenia, ktoré sa podľa princípu funkcie delia na kvantové a tepelné .Kvantové sní- mače využívajú k vyhodnocovaniu infračervenej oblasti žiarenia fo- toelektrického javu v  polovodičoch. Senzor je tu fotodióda, fotoodpor alebo fotoelektrické články. Kvantové snímače majú rôznu citlivosť na jednotlivú vlnovú dĺžku žiarenia, majú malú ča- sovú konštantu a vysokú citlivosť. Tepelné snímače zvyšujú svoju teplotu vplyvom dopadajúceho žiarenia bez ohľadu na jeho vlnovú dĺžku. Ako senzory používajú termoelektrické články zapojené obvykle do sériových batérií, ter- mistory, pyroelektrické senzory apod. Obr. 1 Ručné bezkontaktné teplomery Obr. 2 Stacionárne bezkontaktné pyrometre 1.1 ručné pyrometre a stacionárne pyrometre ručné pyrometre sa navzájom odlišujú svojimi vlastnosťami, medzi ktoré patrí hlavne veľkosť meraného bodu v závislosti na vzdialenosti meraného objektu a teplotnom rozsahu pyrometra. Ďalšie vlastnosti poukazujú na spôsob prezentácie údajov, mož- nosti ukladania hodnôt, meracie funkcie atď. Stacionárne bezkontaktné pyrometre nachádzajú najväčšie uplatnenie pri kontrole kvality výroby v mnohých oblastiach prie- myslu. Hlavne sa používajú pre trvalé sledovanie a následné vyhod- notenie zmien teploty meraného objektu. Pomocou analógového výstupu (mV alebo mA) možno tieto pyrometre prakticky pripojiť na akékoľvek vyhodnocovacie zariadenie, medzi ne patrí aj sada vo- liteľných monitorov, ktoré sú ponúkané výrobcom. Tiež ich možno s použitím príslušného softvéru nastavovať a merané dáta snímať do externého počítača (napr. pre štatistický rozbor a pod.). V po- nuke je široký výber snímačov, ktoré sa navzájom odlišujú svojimi vlastnosťami, medzi ktoré patrí hlavne veľkosť meraného bodu v zá- vislosti na vzdialenosti meraného objektu a teplotný rozsah pyro- metra. Tiež je v  ponuke široká škála pyrometrov (i mnoho príslušenstva aj pre špeciálne účely), ktoré sú schopné pokryť akú- koľvek požiadavku na meranie. Pyrometre slúžia pre jednoduché priemyslové aplikácie bezdotykového merania teploty. Jeden py- rometer nevytvára tepelný obraz, ale určí teplotu v danej oblasti. Spojením niekoľkých pyrometrov však už možno vytvoriť jednodu- chý tepelný obraz v pomerne prijateľných ekonomických relá- ciách (obr. 3). Obr. 3 Príklad meracieho systému s niekoľkými pyrometrami Ako už bolo vyššie uvedené, samostatnú skupinu prístrojov pre bezdotykové meranie teploty tvoria snímače teplotného poľa. Pre snímanie teplotného poľa sa používa tzv. termovízia. Termovízia prevádza dopadajúce infračervené žiarenie na obrazový signál.Ten sa zobrazuje na obrazovke v niekoľkých farbách, z nich každá vy- kresľuje zvolený teplotný rozsah. Použitie rôznych farieb tak umož- ňuje selektívne rozlíšenie teplotných polí. 1.2 Vytvorenie obrazu rôznych objektov prostredníctvom inf- račerveného žiarenia Vytvorenie obrazu rôznych objektov infračerveným žiarením, ako sa v ďalšom zmienime, má veľký praktický význam pre vedecké a technické účely. Túto úlohu môžeme realizovať buď prostredníc- bEZDOTYKOVé MErANIE TEPLOTY (Časť 4) Chupáč, M., Šimko, M.: Žilinská univerzita v Žiline

mcmaster poetry and creative writing club

57Z TEOrIE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 tvom merania infračerveného žiarenia, vysielaného slabo nahria- tymi telesami (na čo sa využíva napr. envaporografická metóda, me- tóda televízneho rozkladu infračerveného obrazu atď.), alebo prostredníctvom zviditeľnenia infračerveného žiarenia, vysielaného technickým zdrojom žiarenia, ktoré sa odráža od rôznych objektov (na čo sa používa fotografia infračerveného obrazu, elektrónový ob- razový menič, obrazové elektrónky atď.). Rôzne prístroje podľa pri- ncípu činnosti a vyhotovenia, môžeme klasifikovať v zmysle schémy uvedenej na obr. 4. V ďalšej časti sa veľmi stručne zmienime o metódach a zariade- niach, ktoré sa používali prípadne ešte používajú na vytvorenie in- fračerveného obrazu, pričom pracujú bez rozkladu a rozkladové prístroje, ktoré pracujú s rozkladom elektrónovým lúčom (vidikon) a svetelným zväzkom (termikon). Obr. 4 Klasifikácia prístrojov zviditeľnenia obrazu vytvoreného infra- červeným žiarením Elektrónový obrazový menič (EOM). Tento predstavuje vákuové zariadenie, ktoré premieňa optický obraz, vytvorený infračerveným žiarením, prostredníctvom elektró- nového medziobrazu na viditeľný obraz. Poznáme napr. jednoko- morový, dvojkomorový apod. Evaporografy. V šestdesiatych-sedemdesiatych rokoch bolo vyrobených nie- koľko typov týchto infračervených pyrometrov v USA a bývalom. Meranie rozloženia teplôt pomocou envaporografa je založené na porovnávaní žiarenia čierneho telesa s premennou teplotou a me- raného objektu, napr. metódou interpolácie. Fotografovanie infračerveného obrazu. Fotografovanie v infračervenej oblasti umožnilo riešiť celý rad vedeckých, technických ale i umeleckých úloh. Fotografovanie inf- račervenými lúčmi je založené na tom, že sa pri tejto fotografii po- užijú negatívne materiály s citlivou vrstvou na toto žiarenie. Pritom sa viditeľné žiarenie, ktoré sa šíri od objektu, potláča vhodnými sve- telnými filtrami. Infračervená fotografia sa realizuje pomocou oby- čajných alebo špeciálnych fotoaparátov. Obrazové meniče s posuvom absorpčnej hrany a kvapalnokryš- talické. Tieto prístroje sa používali najviac v laboratórnych podmien- kach na rovnaké účely ako evaporografy, t.j. používali sa ako plošné pyrometre, ktoré vytvárajú obraz rozloženia teplôt na ploche me- raného objektu. Objektívom je vytvorený infračervený obraz ob- jektu na citlivej dvojvrstve, t.j. absorpčnej a indikačnej vrstve. Prístroje s rozkladom elektrónových lúčov (vidikon). Základným prvkom snímacej elektrónky je citlivý terč na infra- červené žiarenie fotoelektricky vodivá rozkladová elektróda, ktorá má mať veľký merný elektrický odpor, ktorý je nevyhnutný na za- znamenávanie informácie.Terče v infračervených vidikonoch tvoria naparené vrstvy z PbO a PbS vo vákuu. Pritom kysličník olovnatý zvyšuje ionizačnú energiu PbS. Zároveň sa vo vrstve realizujú po- tenciálové bariéry typu PN prechodov. Krivka spektrálnej citlivosti infračerveného vidikona, uvedená na obr. 5, poukazuje hlavne na citlivosť PbO, ktorý má maximum citli- vosti vo viditeľnej oblasti. Jednako, krivka vykazuje aj druhé maxi- mum citlivosti pri vlnovej dĺžke 2,1 mm, ktoré je určené citlivosťou

mcmaster poetry and creative writing club

58 Z TEOrIE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 PbS. Toto maximum spôsobuje vytvorenie infračerveného obrazu rôznych objektov, ktorých teplota dosahuje 150 °C a viac. Získať inf- račervený obraz môžeme i tak, že využijeme mozaikové polovodi- čové systémy, ktoré nahradia vidikon. Obr. 5 Krivka spektrálnej citlivosti infračerveného vidikona Prístroje s rozkladom svetelných zväzkov (termikon). Termikon predstavuje infračervený obrazový menič – vá- kuovú banku. Vnútri snímacej elektrónky je umiestnená rozkla- dová elektróda – veľmi tenká platnička, pokrytá na jednej strane vrstvou pohlcujúcou infračervené žiarenie a na druhej strane zvláštnou fotokatódou. Fotoelektrická emisia tejto fotokatódy je úmerná zmene teploty. Rozlišovacia schopnosť termikona ale nie je veľká. 1.3 Prístroje s opticko-mechanickým rozkladom Rozklad predstavuje postupnú prehliadku jednotlivých bodov objektu, a to v riadkoch, ako pri televíznom snímaní obrazu. Z celej skupiny úloh, ktoré sa riešia rozkladovými prístrojmi, uvádzame tu v krátkosti len meranie žiarivých polí. Pri väčšine nahriatych telies sú tieto polia dvojrozmerné. Informácie o žiarivých poliach, získané meracím systémom (pyrometrom, termovíznou kamerou), oby- čajne predstavuje obraz rozloženia teplôt meraného objektu na tie- nidle obrazovky, pričom jasy jednotlivých bodov obrazu objektu sú úmerné žiare zodpovedajúcich bodov meraného objektu. Ďalej na- sleduje spracovanie zviditeľného infračerveného obrazu rozloženia teplôt na ploche meraného objektu. V prístrojoch s opticko-mechanickým rozkladom je snímanie jednotlivých bodov objektu uskutočňované zmenou smeru optickej osi prístroja Pritom okamžité zorné pole prístroja postupne zobra- zuje všetky body (plôšky) objektu, vysielajúceho infračervené žia- renie, a to v dráhe, ktorá je vopred stanovená konštruktérom. Dráhy rozkladu infračerveného obrazu bývajú rôzne a sú uskutočňované zmenou smeru optickej osi sústavy, ktorá sa realizuje optickými čas- ťami prístroja – otočnými alebo kolísavými zrkadlami, hranolmi atď. Zrkadlo, otočné okolo jednej osi, rozkladá body objektu v riadku alebo po obvode kruhu. Ak použijeme kolísanie zrkadla okolo dvoch osí, dostaneme sieťkový rozklad, a ak použijeme sústavy zrkadiel, optické hranoly, kliny atď., dostaneme zložitejší krivočiary rozklad. V súčasnosti je opísaných pomerne veľa rôznych konštrukcií roz- kladových pyrometrov s opticko- mechanickým rozkladom. Ako prí- klad uvedieme dve skupiny starších infračervených pyrometrov. 1.3.1 Termografická komora švédskej firmy AGA Tento prístroj (obr. 6) sa skladá z optickej hlavice, v ktorej je umiestnená optická sústava, snímač žiarenia, predzosilňovač a elek- tromotory rozkladového systému, a z indukčného bloku, v ktorom je rozložený oscilograf, blok elektronického riadenia a napájací blok. Ako snímač žiarenia 9 sa používa fotodióda z InSb chladená skvapalneným dusíkom. Rozmer plochy citlivého článku ac je ur- čený vstupným otvorom clony chladiaceho zariadenia, ktorej prie- mer d ≈ 0,5 mm (ac ≈ 0,19 mm2 ). Hlavná optická sústava komory sa skladá z  guľového zrkadla 12 s  centrálnym otvorom (priemer zrkadla D ≈ 195 mm, ohniskovej vzdialenosti f ≈ 350 mm) a kolísa- vého rovinného zrkadla 1 (priemer D1 ≈ 71,4 mm). Optická sústava vytvára obraz objektu v rovine rozloženým vo vnútri otočného ger- mániového hranola 13. Proces vodorovného rozkladu sa realizuje následným spôso- bom. V polohe a hranola (obr. 7) na snímač dopadá žiarenie, ktoré vychádza z bodu 1 obrazu. Po otočení hranola do polohy b na sní- mač dopadá žiarenie z bodu 2, ktorý je rozložený v strede obrazu. V polohe c na snímač dopadá žiarenie, ktoré vychádza z  bodu 3 obrazu, ktorý je rozložený v strede obrazu. V prípade c na snímač dopadá žiarenie, ktoré vychádza z bodu 3 obrazu, ktorý je rozložený súmerne s bodom 1. Takto otočný hranol uskutočňuje taký istý ho- rizontálny rozklad v riadku, ako by nastal pri rýchlom spiatočno-po- stupujúcom pohybe snímača v smere čiary 1-2-3. Obr. 6 Termografická komora AGA 1 – kolísavé rovinné zrkadlo, 2 – vačka, 3, 6 – elektromotory, 4, 5 – fotomenič, 7 – Dewarová nádoba, 8 – predzosilňovač, 9 – fotodióda, 10 – zrkadlo, 11 – germániová šošovka, 12 – guľové zrkadlo, 13 – otáčavý hranol Obr. 7 Postup zviditeľnenia infračerveného obrazu v termografickej komore AGA Pri každom plnom otočení hranola sa rozkladá na 8 čiar. V uva- žovanej komore b hranol robí 200 otáčok za sekundu, teda za 1 se- kundu optická sústava rozkladá 1600 čiar. V  optickej hlavici sú umiestnené tri elektromotory: jeden z nich uskutočňuje kolísavý pohyb rovinného zrkadla 1, druhý otáčanie germániového hranola, tretí fokusovanie optickej sústavy (pomocou premiestňovania ro- vinného zrkadla pozdĺž osi sústavy) na vytvorenie ostrých obrazov pri vzdialenosti objektov od 2 do 6 m alebo od 4 m do nekonečna. Motor, ktorý uskutočňuje fokusovanie optickej sústavy, sa ovláda prepínačom, ktorý sa nachádza v indikačnom bloku. Signál na vý- stupe snímača sa zosilňuje predzosilňovačom 8 po hodnotu, nevyh- nutnú na prenos káblom z optickej hlavice k indikačnému bloku. Predzosilňovač je zapojený v diferenciálnej schéme, používa kremí- kové tranzistory osadené na platničke s plošnými spojmi, ktorá je uložená v kovovom tienidle a rozložená v bezprostrednej blízkosti snímača. Signály synchronizácie obrazového a riadkového rozkladu sú vytvorené pomocou modulátorov, ktoré periodicky prerušujú

mcmaster poetry and creative writing club

59Z TEOrIE PrO PrAXI Elektrotechnický magazín 5-6/2014 svetelný tok vysielaný osvetľovacími žiarovkami.Tento svetelný tok sa privádza na fotodiódy 4 a 5. Synchrónne signály uvažovaných fo- todiód sa privádzajú na zosilňovač. Celé zariadenie základného sig- nálu, zosilňovania, zavedenie pomocných signálov, zvislé a vodorovné vychyľovanie snímacieho lúča atď. je sústredené v bloku elektronického riadenia.V tom istom bloku sú vytvorené in- dikačné záblesky na obrazovke – značky stupnice citlivosti, záblesk sivej poltónovej tepelnej stupnice, značky hladiny vyznačenej izo- termy atď. Charakteristické údaje termografickej komory AGA: • zorné pole 5°x 5° (1 m x 1 m pri dosahu komory 10 m); • počet riadkov na snímku – 100 (z ktorých 80 riadkov vytvára rozklad infračerveného obrazu a 14 riadkov sivú poltónovú stupnicu); • frekvencia obrazov – 16 Hz ; • rozlišovacia schopnosť– okolo 100 bodov (plôšok) v riadku; • minimálne teplotné rozdiely pri teplote okolia 20 °C; • možno pozorovať dve čierne plôšky pri rozdiele teplôt ∆t = O,2 °C, teplota objektu je pritom od 30 do 200 °C. Teplotný obraz na vhodnej obrazovke je v skutočnosti pozba- vený mihania, umožňuje prehliadku snímku za 1/16 s. Pri expozícii, ktorá trvá 1 s, snímok termografickej komory obsahuje 1600 riad- kov, mierne posunutých vo zvislom smere, a preto získavame obraz, na ktorom jednotlivé riadky nie sú pozorované. Veľkosť obrazu pri užitočnom rozmere obrazovky 50 x 60 mm2 je vhodná na prezeranie jedným operátorom zo vzdialenosti 25 cm. Zároveň prístroj používa obrazovku, na ktorej vytvorí obraz veľkosti 150 x 180 mm2 , ktorý je vhodný pre priame pozeranie skupinou pozorovateľov. 1.3.2 Infračervené mikropyrometre Prístroje tejto skupiny sú určené na bezdotykové meranie žiari- vých polí objektov veľmi malých rozmerov, hlavne na určenie teplôt výrobkov mikroelektronického priemyslu. Ako príklad z tohto od- boru možno uviesť niektoré integrované obvody, ktorých veľkosť pozorovanej plochy dosahuje 1 mm2 a menej, pričom na týchto blo- koch sú zapojené stovky diód, tranzistorov, odporov atď. a elek- trické spoje predstavujú tenké vrstvy, ktorých šírka je niekoľko mikrometrov. Na porovnanie týchto výrobkov musí mať prístroj vy- sokú rozlišovaciu schopnosť rádovo 20 až 100 mm. Inými slovami, v mikropyrometroch treba použiť optiku, podobnú optike mikro- skopov. Pritom je potrebné, aby optika mikropyrometra bola zrkad- lová s  konštantnou ohniskovou vzdialenosťou (ako v  mikros- kopoch). Pri prezeraní objektu zaostrovanie sa robí zmenou vzdia- lenosti medzi objektom a objektívom prístroja. Mikropyrometer sa skladá z dvoch základných blokov: • optického bloku (infračerveného mikroskopu), • elektronického bloku (zosilňovačov, indikačného zariadenia, zariadenia na kontrolu). Uvedené infračervené pyrometre sa používajú na určenie teplôt integrovaných obvodov a  iných výrobkov mikroelektronického priemyslu. Charakterizujú sa týmito údajmi: tepelná rozlišovacia schopnosť je 0,5 až 1 °C (pri teplote 300 K), lineárne rozlišovanie je do 20 µm, rýchlosť rozkladu až 100 čiar/s, podrobnosti snímky až 100 čiar a viac, optické zväčšenie je 7,6 až 14, hĺbka ostrosti ± 20 µm. Na obr. 8 je fotografia hlavy zhotovená termografickou komorou (a) a obyčajná mikrofotografia (b) (pri zväčšení 50 - krát) integrovaného obvodu s rozmermi 1 x 1 mm2 . Biele oblasti na snímkach charakte- rizujú úseky s najväčšou intenzitou vyžarovania. Pri známej emisi- vite žiarenia prvkov objektu možno určiť pomocou sivej stupnice teploty jednotlivých bodov objektu. a) b) Obr. 8. Fotografia zhotovená termografickou komorou (a) a oby- čajná mikrofotografia (b) integrovaného obvodu Literatúra [1] Levitin, I., B.: Infrakrasnaja technika. ALFA 1979. [2] šimko, M., Chupáč, M.:Termovízia ajej využitie v praxi. Edis 2007, žilina, ISBN 987-80-8070-654-8. [3] šimko, M., Chupáč, M.: Non-Destruktive Method of measurement of Radio Transmitters Antenna Systems. Elektrinika ir Elektrotech- nika, Electronics and Electrical Engineering 2011, nr. 107, Kaunas, Lithuania, ISSN 1392-1215.

mcmaster poetry and creative writing club

60 POZVÁNKA Elektrotechnický magazín 5-6/2014 redakce časopisů ETM, PrO revize a PrO Projektanty si vás dovolují pozvat na XI. celostátní setkání revizních techniků el. zařízení, projektantů, energetiků, pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby ELTEcH 2014 spojené s individuální výměnou zkušeností, výstavou elektrických prvků a zařízení, praktickými ukázkami měření a odbornými exkurzemi. Setkání se uskuteční v překrásném přírodním prostředí centrální části Jeseníků. 15. až 18. září 2014 Hotel Kamzík Karlov, Malá Morávka cíLEM AKcE: Cílem akce je pokračovat v tradici doškolovacích kursů pro reviznítechniky el. zařízení, pro pracovníky elektroúdržby a projektanty oboru elektro, pořádaných v minulosti firmou Ing. Pavel Hála Elektromanagement Brno, dále seznámit pří- tomné elektrotechniky z nejčastějšími závadami na elektric- kém zařízení zjišťovanými Technickým ústavem požární ochrany. Současně na akci získáte důležité, aktuální a prak- tické informace z oboru elektro, legislativy v oboru elektro a přehled o normách ČSN a způsobu jejich aplikování a pro- vádění revizí. Důležitou součástí setkání je vzájemná výměna zkušeností mezi revizními techniky, pracovníky v oborech elektro a pracovníky státního odborného dozoru TI ČR. Vše je doplněné praktickými ukázkami měření, revizí a dia- gnosttikou pomocí moderních měřících prostředků světo- vých výrobců. AKcE jE UrČENA: Především pro všechny revizní techniky, projektanty, pracov- níky elektroúdržby a pracovníky elektroúdržby a pracovníky BOZP, odpovědné za výrobu, provoz a údržbu el. prvků a za- řízení. Dále také pro podnikatele v oboru elektrotechnika, zá- jemce o zvýšení odborné způsobilosti v elektrotechnice. Akce současně slouží i jako doškolovací kurz v rámci odbor- ného vzdělávání. Generální partnerství: Pražská energetika., ČEPS a.s., Niedax Group, Citel organizační složka Praha, Hlavní partnerství: Blue Panther s.r.o., EN Centrum s.r.o., Schneider Electric s.r.o., ABB s.r.o. GHV s.r.o, Partnerství: GMC Blansko s.r.o, ILLKO Blansko, Metra Blansko a.s., ZG Invest Opava, Závodný Elektro, FA WOO TECH CZ s.r.o., Apos – auto, XI. celostátní setkání elektrotechniků ELTEcH 15. – 18. 9. 2014 PArTNEřI

mcmaster poetry and creative writing club

61POZVÁNKA Elektrotechnický magazín 5-6/2014 XI.celostátní setkání elektrotechniků ELTEcH 2014 , Hotel Kamzík , Karlov, Malá Morávka 15. září 2014 9.00 – 11.30 Prezence, ubytování 11.30 – 12.30 Oběd 12.30 – 13.00 Zahájení, generální partneři, organizační a odborný garant 13.00 – 14.45 Pravda o OZE neboli co nám fyzika dovolí přednášku a panelovou diskusi přednáší: Doc. Ing. Pavel Kaláb cSc Minulost, současnost a budoucnost fotovoltaiky v České republice, z pohledu technika i z pohledu soukromého investora, jak to vidí zkušený projektant a soudní znalec. Ing. Milan Hošek, Activhouse cz, s.r.o. Zkušenosti s výstavbou velkých fotovoltaických elektráren a jejich uváděním do provozu p. Pavel Grečmal, ZG Invest Opava Zkušenosti z provozu větrných elektráren p. radek Kubinec … farma větrných elektráren Ostružná 14.45 – 15.00 Přestávka 15.00 – 15.45 Jak by se mohla zlepšit požární bezpečnost u fotovoltaiských elektráren a fotovoltaických panelů přednáší: kpt. Ing. Petr Michut, kpt. bc. Ondřej Sanža šafránek požární experti, z oddělení požárních expertiz Technický ústav požární ochrany, Praha 15.45 – 16.00 Přestávka 16.00 – 16.45 Bezpečnostné aspekty prevádzky obnovitelnych zdrojov, - druhy obnovitelnych zdrojov - rizika vyplývajíce z ich prevádzky - moznosti eleminácie týchto rizik přednáší: Doc. Ing. Miroslav Kopča Phd, Slovenské technické učeni Bratsilava soudní znalec v oboru elektrotechnika 16.45 – 17.00 Přestávka 17.00 – 17.45 Inteligentné elektroinštalácie - základné prvky inteligentných budov, - ovládanie kurení, chladenie, žaluzie, garáže, přednáší: Ing. jozef Dúbravský PhD, Slovenské technické učení Bratislava 17.45 – 18.00 Diskuse 18.00 – 19.00 Večere 19.00 – 22.30 Osobní volno, relaxační bazén, masáže, sauna 16. září 2014 7.30 – 8.30 Snídaně 8.30 – 9.15 Současná legislativa u vyhradených technických zariadení na Slovensku přednáší: Ing. Dušan Perniš, ředitel pracoviště Nitra, TI SR 9.15 – 9.30 Interpelace pana poslance jUDr. jeronýma Tejce na ministryni práce a sociálních věcí k vyhlášce 50/78 Sb. (případně i odpověď paní ministryně Mgr. Michaely Marxové) přednese Ing. Pavel Hála, organizační a odborný garant konference, vydavatel odborných elektrotechnických časopisů 9.30 – 9.45 Přestávka 9.45 – 10.30 Progresivní technologie pro zajištění kvality elektrické energie a úspor“ Kroky analýzy a postupy řešení jakou části celostního přístupu ke kvalitě energie Měření kvality elektrické energie a její monitoring přednáší: Ing. jaroslav Smetana, ředitel BLUE Panther Praha, s ro. 10.30 – 10.45 Přestávka 10.45 – 11.30 Lokalizace kabelů a poruch u veřejného osvětlení, včetně praktických ukázek přednáší: Ing. Petr Vitner, ředitel EN Centrum Praha 11.30 – 12.30 Oběd 12.30 – 13.30 „Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru - současnost a budoucnost s ohledem na vývoj národních a evropských norem.“ Přednáší: pan Erik Sipeky, Niedax Group 13.30 – 13.45 Přestávka 13.45 – 14.30 Co nevíte o přepěťových ochranách a měli byste vědět přednáší: Ing. jiří Kovář, Citel organizační složka Praha 14.30 – 14.45 Diskuse 14.45 – 15.45 Aktívne bleskozvody všeliek na ochranu objektov pred zásahom blesku v súčasnosti? Přednáší: Ing. ján Meravý, Elektroslužby Lightning, Trenčín, revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika 15.45 – 16.00 Přestávka 16.00 – 16.45 Odstrašující případy vadné elektroinstalace z praxe, přednáší: Mgr. Martin Herman, TRIPOS Slovakia, revizní technik, soudní znalec v oboru silnoproudá elektrotechnika PrOGrAM

mcmaster poetry and creative writing club

62 POZVÁNKA Elektrotechnický magazín 5-6/2014 16.45 – 17.00 Přestávka 17.00 – 17.45 Vliv kompenzaci jalové energie, v sítích i u fotovoltaických elektráren přednáší: p. František Závodný, majitel firmy Závodný elektro + p. Petr Platek, fa Závodný Elektro 17.45 – 18.00 Přestávka 18.00 – 20:00 Osobní volno 20.00 – 22.30 Raut… doprovází hudební skupina Texas z Holešova 17. září 2014 7.30 – 8.30 Snídaně 8.30 – 9.15 Problematika uzlových bilancí v návaznosti na připojování fotovoltaik při výrobě el.energie přednáší: Ing. Milan Hampl, generální ředitel a předseda představenstva PREDistribuce 9.15 – 9.30 Přestávka 9.30 – 10.30 Test regulace fotovoltaických elektráren Transformátor s příčnou regulací jako ochrana proti přetokům Ing. Miroslav Vrba cSc, ČEPS, a.s., člen 10.30 – 10.45 Přestávka 10.45 – 11.30 Co by jste měli vědět a jak postupovat, pokud vybíráte monitorovací prvky jako jsou hlídače izolace a monitory reziduálních proudů pro fotovoltaické aplikace. Nejčastější chyby v projektech nebo realizacích. Přednáší: Ing. roman Smékal 11.30 – 12.30 Oběd 12.30 – 13.15 The NEXT generation: nová generace průmyslového řízení přichází! - Poprvé v České republice bude představen PLc Modicon M221 nejvýkonnější automat ve své třídě. - Průřez produkty z konceptu MachineStruxure, (PLC, motion kontroléry, operátorské panely), ukázky praktických instalací. Přednáší: jan Grulich, Produktový manažer Schneider Electric 13.15 – 13.30 Přestávka 13.30 – 14.15 Spouštění asynchronních motorů Přednáší: Ing. František bernat, cSc., z divize Automatizace výroby a pohony ABB 14.15 – 14.30 Přestávka 14.15 – 15.00 Měření parametrů proudových chráničů při revizích dle ČSN EN 332000 – 6 (chrániče typu AC, A, F, B) Měření přepěťových ochran při revizi LPMS přednáší: Ing. Leoš Koupý, ILLKO Blansko 15.00 – 15.15 Přestávka 15.15 -16.00 Posudzovanie bezpečnosti prevádzky elektroinštalácií a ich revízie v bytových domoch vzhľadom na potrebu predĺženia životnosti přednáší: Ing. ján Meravý, Elektro služby Lightning, Trenčín, soudní znalec v oboru silnoproudá elektrotechnika 16.00 – 16.15 Přestávka 16.15 – 17. 00 Postupy a metodika určovanie vonkajšich vplyvov na konkrétnych príkladoch z praxe přednáší: Mgr. Martin Herman, Tripos Zlaté Moravce, s.r.o. soudní znalec v oboru silnoproudá elektrotechnika 17.00 – 17.30 Rozdání osvědčení účastníkům, vylosování tomboly, rozloučení odborného a organizačního garanta s účastníky celostátního setkání ELTEcH 2014 17.30 – 19.30 Ochutnávka grilovaného selete, venkovní prostory hotelu 19.30 – 22 30 Osobní volno, relaxační bazén, masáže, sauna 18. září 2014 7.00 – 8.00 Snídaně 8.00 – 8.15 Sraz účastníků na exkurzi PVE Dlouhé Stráně 9.00 – 12.00 Exkurze I, II, PVE Dlouhé Stráně 12.00 – 13.00 Návrat 13.00 – 14.00 Oběd 14.00 – 14.30 Odjezd domů 15.9. oběd 81,- Kč ubytování včetně snídaně: 540,- Kč večeře 99,- Kč 16.9. oběd 81,- Kč ubytování včetně snídaně: 540,-- Kč raut zdarma 17.9. oběd 81,- Kč ubytování včetně snídaně: 540,-- Kč večeře 99,- Kč nebo grilované sele 65,- Kč 18.9. oběd 81.- Exkurze PVE Dlouhé Stráně: 150,- Kč Vložné: 4.250,- Kč vč. DPH + sborník přednášek 250,- vč DPH + obednané služby Sleva za včasnou úhradu do 5.8.2014 14 % z vložného (celkem vložné po slevě 3.600,- Kč) Sleva za včasnou úhradu do 20.8. 8 % z vložného (celkem vložné po slevě 3.900,- Kč) Sleva za opakovanou účast na semináři minulý ročníků 10 % z vložného (celkem vložné po slevě 3.825,- Kč) Akce 2 + 1 při přihlášení 3 účastníků jeden účastník má vložné zdarma Více na: www.eltechjeseniky.cz cENA

mcmaster poetry and creative writing club

63IcT TEcHNOLOGIE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Zkvalitnění služeb veřejné správy Konference IMPA® 2014 představila ICT projekty česko-německé spolupráce a seznámila veřejnost s ICT strategiemi Karlovarského a Plzeňského kraje i některých příhraničních německých krajů (Thue- ringen, Sachsen).Vzájemná výměna poznatků o úspěšně fungujících projektech v rámci konference má docílit zkvalitnění služeb ve- řejné správy, dopravní informatiky a pomoci veřejné správě k vyšší efektivitě za využití nejmodernějších technologií. „Vyšší efektivity v oblasti eGovernmentu není možné dosáhnout bezautomatizaceprocesůvykonávanýchkrajskýmiaměstskýmiúřady a bez sledování jejich nákladů,“ uvedl v rámci své přednášky Ing. Jiří šáda, odborník na procesní řízení. „Cílem konference IMPA 2014 je umožnit prezentaci krajských ICT projektů západočeského regionu a německých regionů, přispět ke zvý- šení povědomí o rozpracování eGovernment a SMART Administration na krajské a místní úrovni. Rovněž chceme umožnit výměnu názorů, odbornou formální i neformální diskusi a především zprostředkovat setkávání lidí, kteří by se mnohdy ani fyzicky v dnešním často "virtuál- ním"světěnesetkali,“ říká Ing. Martin Lukáš, Ph.D., organizátor kon- ference. Digitální mapy a digitalizační jednotky pro zefektivnění služeb Náměstek hejtmana Karlovarského kraje jUDr. Martin Havel uvedl, že ambicí konference je představit úspěšně realizované kon- kurenceschopné projekty Karlovarského kraje, na něž bude možné v budoucnu navázat. Z konkrétních projektů zmínil užitečnost vzni- kajících digitálních map (v 3. třídě přesnosti), které mají velký vý- znam v rámci územního plánování jak pro obce a města, tak pro stavitele či architekty. Dalším ze zmíněných projektů byly Digitali- zační jednotky, v rámci kterých dochází např. k elektronizaci archivů či knihoven. Karlovarský kraj již úspěšně digitalizoval Balneologickou kni- hovnu (prameny o historii lázeňství). Digitalizace zjednodušuje přenos informací a zvyšuje bezpeč- nost jejich uchování. crOSS DATA – informační výměna v rámci česko-německé spolupráce „ICTtechnologiebynemělybýtcílem,aleprostřed- kem,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro regionální rozvoj Ing. Petr Navrátil. V tomto kontextu také hovořil o tom, že řada dobře zpracovaných a fungujících projektů z ob- lasti ICT je pro občany neznámá nebo je jimi od- mítána díky špatné finální prezentaci. Poté zdůraznil důležitost česko-německé spolupráce s Bavorskými a Saskými partnery v rámci územního plánování, do- pravy, infrastruktury i životního prostředí. „Regionální plánování na hranicíchnekončí,zejménapakvúzemnímplánování,“ dodal Ing. Petr Navrátil. Konkrétně potom představil několik realizovaných pro- jektů, mezi nimi například projekt„CROSS DATA“ o vzájemném sdí- lení a výměně dat s německým příhraničními kraji. IMPA® 2014 zdrojem informací, inspirace a prostředkem k dis- kuzi Konference má být inspirací a zdrojem informací pro manage- ment českých i německých orgánů státní správy a samosprávy, pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů ICT českých i německých Konference IMPA® 2014: IcT PrOjEKTY ve veřejné správě by neměly být cílem, ale prostředkem k jeho dosažení Pátý ročník konference IMPA® proběhl 26. – 27. června 2014 v Karlových Varech a představil řadu úspěšně realizovaných ICT projektů ve veřejné správě západočeského regionu Karlovy Vary, 27. června 2014 – Na konferenci byly prezentovány úspěšně realizované IcT projekty ve veřejné správě západočeského regionu, jako crOSS DATA nebo digitální mapy. Prezentované projekty se týkaly dopravní informatiky, GIS, územního plánování, eGovernment 2014+, bezpeč- nosti IcT a dalších témat, díky nimž veřejná správa zkvalitňuje služby občanům v regionu. cílem byla mimo jiné podpora místního rozvoje, prohloubení česko-německé spolupráce a nastartování nových projektů v novém programovém období 2014 – 2020.

mcmaster poetry and creative writing club

64 IcT TEcHNOLOGIE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 úřadů, pro ředitele a vedoucí pracovníky nemocnic a dalších zdra- votnických zařízení, pro akademické pracovníky z oblasti ICT a pro všechny firmy podnikající v oblasti ICT. Zpestřením dvoudenní kon- ference byl společenský večer s živou hudbou a komentovaná pro- jížďka regionálním vlakovým spojem RegioShark z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu, jíž se jako průvodce zhostil Vladimír Omelka, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Karlových Varech. Pořadatel, organizátor a partneři konference Přednášející jUDr. Martin Havel (náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro EU, legislativu a informatiku), Ing. Petr Navrátil (náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro regi- onální rozvoj), Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky Karlovarského kraje, Ing. arch. jaromír Musil (vedoucí odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje), Ing.Tomáš Holenda (Českýúřadzeměměřičskýakatastrální,RÚIAN), jUDr. Petr Solský (Česká pošta s. p., Odštěpný závod ICT služby), Ing. Václav Koudele (Microsoft), Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D., prorektor ZČU Plzeň, Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje, Ing. jiří šáda (ředitel společnosti Goldona s.r.o.) a další. Pořadatelské role se ujal Karlovarský kraj pod záštitou svého hejt- mana PaedDr. josefa Novotného ve spolupráci s Plzeňským kra- jem a Západočeskou univerzitou v Plzni. Organizátorem konference je společnost MIM Consulting s.r.o. Generálním partnerem jsou České dráhy a.s., hlavními partnery VARS BRNO a.s.,Tender systems s.r.o., Citrix Systems Czech Republic s.r.o. a Goldona s.r.o. Více informací a možnost registrace na webu http://www.openmim.cz/impa2014, na facebookovém profilu www.facebook.com/IMPA2014. Ing. Tomáš Vyoral PR manažer E: tomas.vyoral@justC.cz just communication s.r.o. Dlouhá 16 110 00 Praha 1 Mgr. jana Pavlíková Tisková mluvčí za Karlovarský kraj E: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Ing. Martin Lukáš, Ph.D. Zakladatel konference E: martin.lukas@openmim.cz MIM consulting s.r.o. Jeremenkova 1171/102b 140 00 Praha 4 Karlovarský kraj Je proslulý lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně KarlovyVary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. Spolu s lé- čivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a umě- ním sklářů společnosti Moser. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Z dalších přírodních zdrojů jsou nejvýznamnější zásoby hně- dého uhlí na Sokolovsku a dále keramické jíly, které se za- sloužily o vysoký počet výroben porcelánu po celém území kraje. Na světovém ohlasu kraje se největší měrou podílí zásoby minerálních a léčivých vod, které daly vznik- nout zmiňovaným lázním. Více informací na http://www.kr-karlovarsky.cz/samo- sprava/Stranky/karlov_kraj.aspx .

mcmaster poetry and creative writing club

65IcT TEcHNOLOGIE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Obecné síťové zkratky LAN LAN je zkratka anglického sousloví LocalAreaNetwork a představuje lokální (místní) síť. LAN sítě najdete uvnitř  domácností i firem a mohou obsahovat od dvou až do stovek počítačů, serverů a dal- ších zařízení. Jinými slovy se jedná o vnitřní síť, která bývá zpravidla ohraničena směrovačem přistupujícím do internetu. Máte-li doma více propojených počítačů, máte také malou LAN síť. Wi-Fi Wi-Fi označuje soubor standardů pro bezdrátovou komunikaci po síti, jinými slovy, mluvíme-li o Wi-Fi, mluvíme o bezdrátové síti. Se- tkat se můžete také s tvaryWiFi,Wifi, wi-fi, wifi,Wireless Lan aWLAN, které označují to samé. WAN WAN neboli Wide Area Network je síť, která svým dosahem pokrývá rozsáhlejší území. Jednou z WAN sítí je Internet, který pokrývá tak- řka celý svět. S touto zkratkou se nejčastěji setkáte při označení portů na směrovači - do portu označeného WAN tak zapojíte kabel s připojením k internetu. Při nastavování směrovače se také často setkáte se záložkouWAN, v níž nastavujete parametry připojení k in- ternetu (například IP adresu přidělenou vaším poskytovatelem). NAT NetworkAddressTranslation neboli NAT představuje systém pro pře- klad síťových adres. Co to znamená? Vysvětlíme si to na příkladu. Počítače ve vaší LAN síti využívají tzv. neveřejných vnitřních adres, například z rozsahu 192.168.0.1 až 192.168.0.254. S těmito adresami však nevstupuje váš počítač do internetu, neboť stejný rozsah vy- užívá mnoho jiných domácích uživatelů. Pro přístup do internetu je potřeba unikátní veřejná IP adresa. Ta- kových adres ale existuje jen omezené množství. To bylo jedním z důvodů vzniku systému NAT, díky kterému se mohou celé rozsáhlé sítě s velkým počtem počítačů schovat za jedinou unikátní IP adresu. Při komunikaci směrem do internetu zařízení s NAT (v našem pří- padě domácí směrovač) přeloží skupiny vnitřních neveřejných adres, které se nachází ve vaší lokální síti, na adresu vnější a do in- ternetu tak vstupujete s adresou vašeho poskytovatele, případně s vlastní veřejnou IP adresou, kterou vám přidělil poskytovatel při- pojení. NAT tak v podstatě představuje hranici mezi internetem (obecně WAN) a LAN sítí. Zároveň funguje jako bezpečností prvek, neboť se útočník na počítač ukrytý za NAT dostává jen velmi ob- tížně. DNS DNS (Domain Name Server) slouží pro překlad doménových jmen na IP adresy. Pokud například do prohlížeče zadáte WWW adresu tp-link.com, počítač se nejdříve dotáže DNS serveru na jeho IP adresu a teprve poté se k serveru připojí a zobrazí webovou stránku. Pokud by DNS servery neexistovaly, museli byste do prohlížeče za- dávat přímo IP adresy, například http://72.167.53.89, které si za- pamatujete opravdu jen stěží. QoS QoS (QualityofService) představuje protokoly, které slouží pro řízení datového toku na počítačové síti. V případě domácího směrovače tak můžete snadno upřednostnit streamování videa, hraní online her či telefonování po VoIP například před stahováním objemných dat, které ostatní činnosti neúměrně zpomaluje. DHcP DHCP neboli Dynamic Host Configuration Protocol slouží pro auto- matické přidělení IP adresy, masky sítě, výchozí brány a DNS serverů připojeným počítačům. Pokud máte na směrovači aktivované DHCP, připojené počítače automaticky obdrží konfiguraci, jinak jste odká- záni na ruční nastavování. Zařízení od společnosti TP-LINK mají DHCP nastaveno v již základní konfiguraci a dalším nastavováním se tak nemusíte zabývat. DoS DoS neboli Denial of Service je jedním z typu útoků na počítačovou infrastrukturu, který se snaží zahltit danou síť svými požadavky. Směrovače TP-LINK obsahují integrovanou ochranu proti tomuto typu útoků, kterou lze zapnout v záložce Zabezpečení (Security). Zkratky v oblasti bezdrátových sítí AP AP znamená Access Point neboli přístupový bod bezdrátové sítě, ke kterému se připojují klienti. V případě domácí sítě představuje AP Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak, aby fungoval podle vašich představ. Společnost TP-LINK proto připravila seznam nejčastějších zkratek, na něž můžete při konfiguraci síťových zařízení narazit, spolu s vysvětlením jejich významu. Vyznejte se v nejpoužívanějších zkratkách vztahujících se k počítačovým sítím

mcmaster poetry and creative writing club

66 IcT TEcHNOLOGIE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 většinou přímo směrovač s integrovaným bezdrátovým rozhraním, může jej však představovat také samostatné zařízení. SSID SSID (Service Set Identifier) je identifikátor vaší bezdrátové sítě. Ji- nými slovy - jde o název sítě, který uvidíte, pokud se budete chtít připojit s notebookem, chytrým telefonem či tabletem k bezdrátové síti. 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n Tyto zkratky představují standarty pro přenos dat po bezdrátové síti. Liší se jak frekvencí, na které pracují, tak především přenosovými rychlostmi, kterých dosahují. Detailní znalosti pro vybudování do- mácí sítě samozřejmě nejsou potřeba, měli byste však mít představu o přenosových rychlostech a pracovních frekvencích, které uvádíme níže v tabulce. Standard Pracovní frekvence Max. teoretická propustnost 802.11a 5 GHz 54 Mbit/s 802.11b 2,4 GHz 11 Mbit/s 802.11g 2,4 GHz 54 Mbit/s 802.11n 2,4 GHz i 5 GHz 600 Mbit/s WPS a QSS WPS je zkratkou anglického Wi-FiProtectedSetup, což označuje stan- dard pro snadné připojení klienta k bezdrátové síti. U směrovačů vybavených tlačítky s nápisemWPS stačí stisknout příslušné tlačítko a připojit se tak velmi jednoduše s počítačem k bezdrátové síti.WPS tak nahrazuje potřebu zapamatovat si heslo do sítě nutností mít fy- zický přístup k zařízení. QSS (Quick Secure Setup) je funkce směro- vačů od společnosti TP-LINK, založená právě na WPS. WMM WMM neboli Wi-Fi Multimedia (známé také jakoWME - Wireless Mul- timedia Extensions) je označení pro funkci upřednostnění multime- diálních dat plynoucích po bezdrátové síti. Pokud často streamujete data po bezdrátové síti či komunikujete prostřednictvím VoIP tele- fonu, WMM určitě zapněte. Najdete jej zpravidla v záložce pokroči- lého nastavené bezdrátové sítě. David rippl, chillicom Account Manager E-mail: david.rippl@chillicom.cz jenže jak sdílení dat a síťovou tiskárnu správně nastavit? To se dozvíte v následujících odstavcích. Periferie budeme připojovat k oblíbenému domácímu směrovači TP-LINK TL-Wr1043ND, který můžete pořídit za doporučenou koncovou cenu 1366 Kč včetně DPH. Připojení a nastavení USb disku Ačkoli se může na první pohled zdát připojení externího disku ke směrovači obtížné, opak je pravdou - sdílení dat zvládne i začáteč- ník. Nejprve připojte USB disk, který chcete sdílet na síti, do USB portu svého směrovače. Nezáleží na tom, zda je to obyčejný flash disk či klasický externí disk - připojit můžete obojí. Nyní se přihlaste do administrace svého směrovače – stačí zadat jeho adresu do internetového prohlížeče, například http://192.168.2.254/ (vaše adresa může být v závislosti na konfigu- raci sítě jiná). Nyní ale už k  samotnému nastavení na směrovači TP-LINK TL- WR1043ND. Po přihlášení do administrace se přepněte vlevo na zá- ložku „USB Settings“, kde byste měli vidět již připojený disk. Pokud tomu tak není, klikněte na tlačítko „Rescan“ a případně disk odpojte a znovu připojte ke směrovači. Pokud se vám disk nedaří připojit, zkontrolujte, v jakém je formátu. Starší směrovače totiž nepodporují systém souborů NTFS, u těch novějších byste v této souvislosti již neměli mít problém. Podporo- vané systémy souborů si ale vždy raději ověřte v manuálu ke svému zařízení. Mnoho bezdrátových směrovačů určených pro použití v domácnosti je dnes již vybaveno USb por- tem.Ten má ve většině zařízení dvě základní využití. buď k němu„připíchnete“ tiskárnu, a získáte tak možnost snadno tisknout z libovolného zařízení, nebo připojíte USb disk a můžete sdílet svá data s celou domácností. Jak využít USb port na domácím routeru?

mcmaster poetry and creative writing club

67IcT TEcHNOLOGIE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 V záložce Storage Sharing můžete aktivovat sdílení dat z disku na síti pomocí speciálního protokolu Samba. V případě potřeby mů- žete přístup k souborům omezit pomocí uživatelských účtů a hesel či nastavit pro vybrané uživatele restrikce zápisu na disk. Ke svým souborům máte možnost přistupovat i vzdáleně, a to po- mocí FTP serveru, který snadno aktivujete v záložce FTP server. Pokud chcete ke svým souborům přistupovat ze zařízení, jako jsou například televize, herní konzole či chytré telefony, lze aktivovat také Media server - jak jinak než ve stejnojmenné záložce. jak přistupovat k obsahu? Nejpohodlněji přístup k obsahu pomocí počítače či notebooku pro- bíhá přes protokol Samba. Jednoduše zadáte do průzkumníkaWin- dows adresu síťového zařízení se dvěma zpětnými lomítky (v našem případě je to \\192.168.2.254), a pokud vše pracuje správně, uvidíte sdílené složky. Když na složky kliknete pravým tlačítkem, můžete je také připojit jako síťový disk a přistupovat k nim stejně jednoduše jako na lokální disk. K zapnutému FTP serveru přistoupíte v internetovém prohlížeči buď prostřednictvím adresy ftp://192.168.2.254/ nebo lépe s využitím FTP klienta. Na Media server se dostanete přímo z počítače (napří- klad přes Windows Media Player) či z chytré televize, konzole a dal- ších kompatibilních zařízení. Nezapomínejte na bezpečnost Pokud sdílíte na síti svá osobní data, jakými mohou být například fotografie nebo dokumenty, nezapomeňte na bezpečnost, a to ze- jména u bezdrátové sítě. Silné heslo spolu se zabezpečením WPA2 útočníkovy znemožní přístup k vašim souborům. Pokud chcete pro vzdálený přístup používat FTP server, uvědomte si, že jméno a heslo je v případě protokolu FTP přenášeno bez šifro- vání a útočník na veřejné síti (například v kavárně) může vaše údaje snadno zachytit. Sdílíme tiskárnu Sdílení tiskárny na směrovači nabízí spoustu výhod. Můžete díky němu tisknout pohodlně na bezdrátové síti (třeba z notebooku), za- tímco sedíte a sledujte televizi. Na směrovačiTL-WR1043ND stačí aktivovat funkci „Print server“, kte- rou najdete v záložce„USB Settings“, a máte téměř hotovo. Po připo- jení tiskárny do USB portu směrovače je tiskárna připravena ke sdílení. Musíte ji ale nakonfigurovat v počítači. Ve Windows 7 to lze udělat přes volbu „Zařízení a tiskárny“, kterou naleznete v nabídce Start. Poté klikněte na možnost„Přidattiskárnu“ a vyberte volbu „Přidat tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth.“ Operační systém Windows by měl tiskárnu připojenou ke směrovači automaticky najít a připravit vše pro tisk po bezdrátové síti. Když směrovač, tak s USb portem Síťový disk připojený pomocí USB portu ke směrovači udělá z oby- čejné domácí sítě multimediální digitální síť. K fotografiím, filmům i hudebním nahrávkám můžete okamžitě přistoupit z počítače, notebooku, tabletu, chytrého telefonu, herní konzole, televize a dal- ších zařízení. Už nikdy nebudete muset kopírovat data na flash disk, pokud s nimi budete chtít pracovat i na jiných zařízeních v domác- nosti. O vše se postará vaše multimediální síť. Směrovače s USB portem přitom dnes již nejsou dražší než obyčejné domácí směrovače, a proto se doporučujeme řídit heslem„když do- mácí směrovač, tak s USB portem“. Router TP-LINK TL-WR1043ND, na němž jsme si možnosti využití USB portu demonstrovali, můžete zakoupit za doporučenou maloobchodní cenu 1366 Kč včetně DPH, funkčně velmi podobný model TL-WR1042ND je pak v prodeji za 1218 Kč včetně DPH. Další informace naleznete ve webové prezentaci společnosti na adrese www.tp-link.com/cz. V případě zájmu o doplňující informace, materiály, zápůjčky produktů značky TP-LINK na testování, rozhovory s představi- teli společnosti nebo komentáře k aktuálním tématům na poli počítačových sítí se na nás, prosím, neváhejte obrátit. David rippl, chillicom Account Manager E-mail: david.rippl@chillicom.cz chytré televize dnes umožňují věci, o kterých se nám před lety ani nesnilo. Dovolí vám prohlížet webové stránky, komunikovat na sociálních sítích, přehrávat filmy ze síťového úložiště nebo do- konce stahovat aplikace a hrát hry. K tomu všemu však chytrá televize potřebuje jednu důležitou věc – připojení k internetu. Připojte chytrou televizi k internetu pomocí powerline adaptérů Výrobci nabízí chytré televize buď s integrovaným Wi-Fi modulem nebo s ethernetovým portem pro připojení do místní sítě (LAN). Bezdrátový modul si můžete samozřejmě dokoupit, jenže ne tak le- dajaký. Běžný Wi-Fi USB modul totiž s televizí nepracuje, takže vám nezbyde nic jiného, než zakoupit speciální USB Wi-Fi modul přímo od výrobce. Cena takového doplňkového vybavení k televizi nebývá obvykle nízká, navíc se jedná pouze o jednoúčelové zařízení, které jinak než u konkrétní televize nevyužijete. Nabízí se tak možnost připojit te- levizi k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.Takové ře- šení obvykle zaručuje vyšší rychlost a nižší odezvu než bezdrátová síť.

mcmaster poetry and creative writing club

68 IcT TEcHNOLOGIE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Natahovat ethernetový kabel přes celou domácnost však většinou představuje velmi neefektivní a pracné řešení. Naštěstí už dnes exis- tují snadnější způsoby, jak dostat internet po kabelech až k televizi. Specializované powerline adaptéry totiž dokážou přenášet datové pakety po stávajících elektrických rozvodech. Na zdlouhavé a pracné natahování ethernetové kabeláže tak můžete směle zapo- menout. co všechno takové powerline adaptéry nabídnou? Rychlost přenosu dosahuje velmi slušných hodnot a například adaptéryTL-PA4010 od společnostiTP-LINK zvládnou přenášet data až rychlostí 500 Mbit/s. Samozřejmě, že taková rychlost je čistě te- oretická a v praxi ji zpravidla nedosáhnete. Závisí totiž nejen na vzdálenosti adaptérů od sebe, ale také na stáří a kvalitě vašich elek- trických rozvodů. V  praxi dosáhnete propustnosti přibližně na úrovni 50 % té teoretické, i to je však více, než dosáhne běžná bez- drátová síť. Spojení s internetem prostřednictvím powerline adap- térů vám tak postačí i pro streamování Full HD videa. Reálně dosahovaná rychlost závisí také na zapojení adaptérů. Pokud je připojíte přes prodlužovačku či rozdvojku, propustnost se rapidně sníží. I proto nabízí někteří výrobci chytré adaptéry s integrovanou zástrčkou, v portfoliu společnosti TP-LINK tento model nese ozna- čení TL-PA4010PKIT a stejně jako výše zmíněná sada powerline adaptérů umožňuje přenášet data teoretickou rychlostí až 500 Mbit/s. Pokud máte ve vaší domácnosti nouzi o zásuvky, po zapo- jení těchto powerline adaptérů o možnost zapojení dalšího přístroje nepřijdete. Jak na to? Připojení chytré televize pomocí powerline adaptérů je velmi jed- noduché a bez větších problémů jej zvládne i uživatel začátečník. Jeden adaptér připojíte do zástrčky nedaleko domácího směrovače, se kterým jej propojíte ethernetovým kabelem. Druhý adaptér umístíte do elektrické zástrčky co nejblíže chytré televizi, opět spo- jíte ethernetovým kabelem. A je to. Internet v televizi už čeká jen na vaše využití. Přenos po elektrických rozvodech můžete také šifrovat, aby se k němu nedostal případný útočník.V případě adaptérůTP-LINK stačí stisknout tlačítko párování na obou adaptérech, které mezi sebou následně vytvoří šifrované spojení. Další informace naleznete ve webové prezentaci společnosti na adrese www.tp-link.com/cz. V případě zájmu o doplňující informace, materiály, zápůjčky produktů značky TP-LINK na testování, rozhovory s představi- teli společnosti nebo komentáře k aktuálním tématům na poli počítačových sítí se na nás, prosím, neváhejte obrátit. David rippl, chillicom Account Manager E-mail: david.rippl@chillicom.cz Pryč jsou doby, kdy všechny potřeby připojení k internetu uspokojil přenosný počítač. Dnes k sur- fování využíváme také chytré telefony, tablety či elektronické čtečky knih. Přistupovat k internetu přitom chceme prostřednictvím všech výše jmenovaných elektronických společníků. S kapesními směrovači si užijete Wi-Fi připojení i na cestách Nezapomeňte si přibalit cestovní směrovač Doma všechna tato zařízení připojíte k internetu prostřednictvím domácí bezdrátové sítě, jenže jak docílit stejného výsledku také na cestách? Většina hotelů buď poskytuje pouze kabelové připojení pro jeden počítač, nebo účtuje poplatek za každé zařízení připojené k bezdrátové síti. Jak z toho ven? Snadno. S pomocí kapesního Wi- Fi směrovače si vybudujete vlastní bezdrátovou síť kdykoliv a kde- koliv. U cestovního směrovače jsou důležité nejen parametry, ale také roz- měry. Směrovač TL-WR710N Mini od společnosti TP-LINK je uživa- telsky zajímavý v obou ohledech. Díky vestavěnému adaptéru jej můžete zapojit přímo do elektrické zásuvky a okamžitě začít použí- vat. Zařízení podporuje celkem pět režimů, na cestách však využi- jete především režim bezdrátového směrovače. Oceníte jej například na hotelu, který nabízí pouze kabelové připo- jení k internetu. Do směrovače připojíte ethernetový kabel a auto- maticky se vytvoří bezdrátová síť, která vám umožní připojit k internetu všechna vaše zařízení. Jednoduše a rychle si tímto způ- sobem vybudujete vlastní bezdrátovou síť.

mcmaster poetry and creative writing club

69IcT TEcHNOLOGIE Elektrotechnický magazín 5-6/2014 Kromě toho je směrovač vybaven také USB portem (například pro sdílení dat či nabíjení chytrého telefonu) a druhým ethernetovým portem, kam můžete připojit třeba přenosný počítač. 3G modem s Wi-Fi do kapsy Ne všude ale připojení k internetu najdete. Do takové situace se pak hodí nejlépe zástupce z kategorie cestovních směrovačů s integro- vaným 3G modulem. Do této produktové řady spadá například model TP-LINK M5350 v praktickém kapesním provedení ve tvaru oblázku. Stačí do něj vložit SIM kartu s  aktivovaným datovým tarifem a modem se již automaticky postará o vytvoření zabezpečené bez- drátové sítě. 3G připojení dovoluje sdílet až s 10 Wi-Fi zařízeními současně. Nemusíte jej přitom ani připojovat do elektrické zásuvky, protože disponuje vestavěnou baterií. Stav připojení navíc zobra- zuje na dobře čitelném OLED displeji, takže máte úroveň signálu i stav baterie plně pod kontrolou. Snadno tak můžete surfovat i za jízdy v autobuse či jiném dopravním prostředku. Rychlost připojení závisí na dostupné mobilní technologii v dané lokaci. Maximální rychlosti 21,6 Mbit/s (download) se dočkáte tam, kde je dostupná technologie HSPA+. V  České republice se ale s touto technologií mimo města nesetkáte - rychlost připojení tak bude v praxi obvykle nižší. V zahraničí je ale pokrytí sítěmi třetí ge- nerace znatelně lepší. Modem M5350 podporuje standard 802.11n, díky němuž může ko- munikace mezi připojenými zařízeními na bezdrátové síti probíhat rychlostí až 150 Mbit/s. I přes své minimální rozměry, které dovolují modem pohodlně uchopit do dlaně, překvapí M5350 svou výdrží na baterii, která se vyznačuje kapacitou 2000 mAh. Při aktivním sur- fování totiž dokáže pracovat 7 až 10 hodin, takže udrží krok s větši- nou současných tabletů i některých chytrých telefonů. O společnosti TP-LINK TP-LINK je celosvětovým dodavatelem síťových produktů dostupných ve více než 100 zemích světa. Za dominantní tržní podíl na čínském trhu a pozici největšího světového poskytovatele WLAN řešení s tržním podílem ve výši 42,29 % (Q1 – 2013) vděčí inovativnímu přístupu oddě- lení výzkumu a vývoje, efektivní produkci a kva- litnímu řízení. Portfolio společnosti TP-LINK zahrnuje bezdrátové směrovače a adaptéry, bez- drátové přístupové body, 3G směrovače, ADSL modemy, adaptéry pro zapojení do domácí elektrické sítě, IP kamery, print servery, SOHO/SMB směrovače a SOHO/SMB switche. Další informace naleznete ve webové prezentaci společnosti na adrese www.tp-link.com/cz. V případě zájmu o doplňující informace, materiály, zápůjčky produktů značky TP-LINK na testování, rozhovory s představi- teli společnosti nebo komentáře k aktuálním tématům na poli počítačových sítí se na nás, prosím, neváhejte obrátit. David rippl, chillicom Account Manager E-mail: david.rippl@chillicom.cz

mcmaster poetry and creative writing club

70 NOVINKY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 „Tisková řešení Samsung jsou navrhována s důrazem na produktivitu a efektivní provoz, proto nás velmi těší, že právě za tyto atributy nás BuyersLaboratoryocenila.”řekl David SW Song, SeniorVice Prezident divize prodeje a strategického marketingu tiskových řešení společ- nosti Samsung. Tiskárny Samsung – špičková technologie a vynikající výkon V sekci hardwaru získalo pět tiskáren a multifunkčních zařízení (MFP) Samsung ocenění za vynikající dosažené úspěchy. Letos uve- dená série Samsung Xpress c1810/1860 obdržela cenu pro Nej- lepší osobní barevnou tiskárnu a multifunkční zařízení (MFP). Díky barevnému dotykovému displeji je obsluha přístroje velmi snadná a rychlá. Tony Maceri, senior testovací technik Buyers Laboratory (Bli), oce- ňuje tento model především pro ucelený balíček špičkových tech- nologií za dostupnou cenu. „Barevný dotykový displej, který je v tomto sektoru stále spíše raritou, velmi usnadňuje skenování či tisk dokumentů. Aplikace Mobile Print a integrovaná technologie NFC umožňuje tisk nebo skenování dokumentů pouhým přiložením chyt- rého telefonu k MFP,” vysvětlil Maceri své důvody pro udělené oce- nění. řada Xpress M2835/2885 také získala cenu pro vynikající osobní černobílou tiskárnu a MFP za zjednodušení tisku pro- střednictvím vlastní Samsung technologie. Tiskárny Samsung získaly sedm prestižních ocenění od buyers Laboratory Vynikající výkon a ochrana životního prostředí patří k hlavním přednos- tem tiskáren a multifunkčních zařízení Samsung. Samsung získala sedm cen Summer Pick Awards 2014 za výjimečné inovace svých tiskáren a mul- tifunkčních zařízení. Série tiskáren c1810/1860, M2835/2885 a MultiXpress cLX-8640/8650 byly oceněny za vynikající výkon v kategorii tisku. Xpress C1860FW

mcmaster poetry and creative writing club

71NOVINKY Elektrotechnický magazín 5-6/2014 „Mobilní tisk je velmi moderní trend, ale tisknout ze smartphonu či ta- bletu může být složité,” řekla Marlene Orr, Senior analytička tiskáren a A4 MFP Bli. „Tiskárny Xpress M2835 a 2885 s integrovanou techno- logií NFC však předčí očekávání, tisknout z ‘mobilu‘ už nemůže být lehčí. Stačí přiložit smartphone vybavený NFC technologií na tiskárnu nebo MFP, aplikace Samsung Mobile Print přístroje automaticky pro- pojí a ihned mohu tisknout vlastní dokumenty.” MultiXpress CLX-8650, enterprise-ready A4 barevné laserové MFP, získalo uznání jako vynikající A4 barevná multifunkce pro velké pra- covní skupiny díky své spolehlivosti, ekologickým funkcím a vyso- kému výkonu. Energetické úspory A4 barevná laserová multifunkční zařízení z řady MultiXpress cLX-8640 a 8650 získala ocenění za vynikající úspěchy na poli energetické úspornosti a Samsung si tak zde zvyšuje vlastní po- myslnou laťku. Pokročilá ekologická technologie zajišťuje všem mo- delům nižší spotřebu energie než je běžné u standardních modelů a přístroje díky ní získaly mnoho pětihvězdičkových hodnocení v kategoriích zaměřených na vliv na životní prostředí. „ŘadaMultiXpressCLX-8640/8650představujeenergetickyúspornáza- řízení, která firmám pomohou snižovat jejich celkový dopad na životní prostředí ve srovnání s konkurenčními zařízeními, které jsme testovali,“ řekla Lisa Reider, Senior Editorka testů pro dopady na životní pro- středí Bli. „Díky své krátké zahřívací době a dalším funkcím pro úsporu energie a snížení množství odpadu poskytuje řada CLX-8640/8650 mnoho způsobů, jak pomoci koncovým uživatelům pozitivně ovlivnit vlastní dopad na životní prostředí.“  Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.samsung.com. Kontaktní osoba Veronika šoufková Ogilvy PR E-mail: veronika.soufkova@ogilvy.com Jiří Janeček Samsung PR manažer E-mail:  j.janecek@samsung.com CLX–8650ND

mcmaster poetry and creative writing club

Texty komerčního charakteru Barevná obálka Návrhy pro 1. stranu obálky je nutné projednat hlavičku časopisu. Při přesahu nezapomeňte mm. Slevy 2 opakování 10% 4 opakování 20% Sleva pro reklamní agentury 15% Vkládaná inzerce formátu A4 včetně zpracování. Vkládaná příloha předmětem smluvního jednání, přičemž se snažíme vyjít vstříc inzerentům. Technické požadavky CD, DVD, elektronická pošta, ftp server nepřekládané, nepodlepované papírem nelze zaručit požadovanou kvalitu. Všechny uvedené ceny platí při dodání standardních podkladů. Inzerce uvnitř časopisu 1/1 180×260 50 000,- 1/2 180×125 30 000,- 1/3 180×82 18 500,- 1/4 180×60 15 000,- 1/8 180×30 7 500,- 1/3 118×125 18 500,- 1/4 87×125 15 000,- 1/8 87×60 7 500,- 1/3 56×260 18 500,- 1/2 87×260 30 000,- Plocha inzerátu (zrcadlo) Krátká textová 200 znaků je zakončen adresou společnosti 000,- Kč platné pro rok 2014 Formát Rozměr (mm) Cena (Kč) 1. titulní strana 135 × 205 65 000,- 2. strana 210 × 297 50 000,- 3. strana 210 × 297 50 000,- 4. strana 210 × 297 65 000,- Formát Rozměr (mm) Cena (Kč) přední strana 210 × 60 25 000,- zadní strana 210 × 60 25 000,- Formát Barevný (mm) 1. strana 15 000,- 2. strany 25 000,- 3. strany 30 000,- Hmotnost (g) Cena (Kč) do 20 16 500,- do 50 22 500,- do 150 30 000,- Přebalový pásek Pásek přes obálku časopisu, který slouží jako záložka při čtení. požadavky splňovat, 70 cENíK Elektrotechnický magazín 5-6/2014 MěrKY • průřezy od 1,5 mm2 do 70 mm2 • barevné rozlišení • možnost potisku • vhodný sortiment pro velkoobchody i maloobchody elektropři • větším odběru slevy NOVé bArEVNé MěrKY PrůřEZů VODIČů Praktická účelná pomůcka pro všechny elektrotechniky cena: 50,- /1,8 Eur Distribuce pro Čr Ing. Pavel Hála, Čtvrtě 8, 634 00 Brno Tel.: +420 778 008 250 e-mail: hala@etm.cz, www.etm.cz Distribuce pro Sr ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o., Vašinova 61, 2 p., 949 01 Nitra Tel.: +421 0908 607 576 e-mail: halova@elektromanagement.sk

mcmaster poetry and creative writing club

5-6 71cENíK Elektrotechnický magazín 5-6/2014

mcmaster poetry and creative writing club

72 TéMATIcKý PLÁN Elektrotechnický magazín 5-6/2014 vydání téma čísla datum vydání ETM 7-8/14 řídicí systémy pro výrobu a rozvod energie; 22. 8. 2014 Systémy řízení energie distribučních energetických sítí; Spínací a ochranné přístroje vn a vvn; Přípojnicové systémy, přípojnicové rozvody; Přístroje, rozvodny, transformátory a další zařízení pro vn a vvn; Turbíny, turbogenerátory ETM 9-10/14 MSV brno; Pohony a výkonová elektronika 22. 9. 2014 (polovodičové měniče a jejich aplikace, ovládací a ochranné prvky, usměrňovače a napájecí zdroje, točivé motory stejnosměrné, střídavé, krokové, lineární, servomotory, mikropohony, softstartéry, pohony a výkonová elektronika, energetika) Informace a komunikace (datové sítě LAN, WAN, privátní sítě, veřejné sítě) ELO SYS Trenčín; Osvětlovací technika (světelné zdroje, svítidla, osvětlovací, ozařovací a signální soupravy, přístroje a zařízení na optickém principu, objímky, konektory, svorkovnice, příslušenství světelných zdrojů, svítidel a osvětlovacích soustav); Stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektroniku a elektrotechniku (nástroje a vybavení pro elektrikáře, pomůcky a nástroje pro práce pod napětím); El. zařízení pracovních strojů ETM 11/2014 Ochrany proti přepětí, bleskosvody, materiály pro uzemnění 22. 10. 2014 El. Elektrotepelná technika (přímotopná a akumulační topidla) Optoelektronika rozváděče a rozváděčová technika ETM 12/2014 Elektrická zařízení ve zdravotnictví, 25.11. 2014 nemocniční inform. systémy, ultrazvuková diagnostika, operační sály), zařízení medicínské techniky (rentgenová technologie)

mcmaster poetry and creative writing club

SVODI E BLESKOVÝCH PROUD A P EP TÍ www.citel.cz

mcmaster poetry and creative writing club

Blue Panther s.r.o. je autorizovaným distributorem

mcmaster poetry and creative writing club