Ve Hvězdách 19/2011https://indiansexdating.net/

Měsíčník vychází v České a Slovenské republice • cena 38 Kč/1,85 € 19/2011 NEUVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY • VĚŠTECTVÍ • ASTROLOGIE • LÉČITELSTVÍ • LÁSKA • ZDRAVÍ • PORADENSTVÍ „Hvězdy nám přinášejí štěstí” Čtěte příště: Turisticky přitažlivá léčivá a zázračná místa Skrytá hrozba puklého srdce “Tlustého Petra” Původ lidstva spočívá ve Vesmíru • Naléhavý vzkaz Malé Babičky • Supertajná Kóta 51 • Herec Josef Dvořák: Příroda je můj léčitel • Fenomén chřipky • Ztratí Amerika v roce 2012 moc a padnou náboženství? • Březen a žlučník • Vrátí Strážci lidstvu křišťálové generátory? • Jiří Schelinger a tajný duchovní řád Kontakty na věštce, léčitele a  poradny Zachráníme planetu Zemi?Zachráníme planetu Zemi?

https://indiansexdating.net/

PRÁCE MÉDIA Práce média je 2-denní certifikovaný program, kdy nám Andělé pomohou spojit se s našimi blízkými, kteří zesnuli. Andělé jsou celý tento čas s námi. A my tak skrze ně můžeme napomoci příchodu uzdravování a odpouštění. Pokud se chcete stát médiem, tak je tento seminář jedinečnou příležitostí. Charles a Tina Vás za pomoci Andělů na této cestě jemně a bezpečně provedou. Naučíte se: • Pracovat jako médium a mít tak kontakt se zemřelými • Mít větší jasnost v přijímání zpráv, které přinášejí Andělé • Techniku odvádění duší • Věřit si jako médium • Jak rozeznat, se kterým zesnulým jste ve spojení • Automatické psaní Cena: 7.878Kč a 7.070Kč pro čtenáře časopisu VE HVĚZDÁCH při zaslání hesla„KODAVA hledá lehkost“ Dále je možné získat skupinovou slevu, pokud se Vás přihlásí a zaplatí více najednou. Každý účastník dostane po skončení kurzu certifikát„Absolvent Práce média“. Staňte se médiem s pomocí Andělů Práce média je pradávná, mocná praktika, která vyžaduje přijetí role prostředníka mezi zesnulými a naším světem. Mnoho starobylých kultur vycházelo z moudrosti a kolektivního vědomí předků nebo rodových starších, drželi proto akt komunikace se zemřelými ve velké vážnosti. Tuto výjimečnou roli mohl zastávat pouze šaman. V dnešní době dochází ke změně a díky hojnému kontaktu s Anděly se tato role stává přístupná mnohým… Nyní Vám s radostí chceme představit Práci média - další aspekt Andělské práce, v rozhovoru s Charlesem Virtue, synem Doreen Virtue - světově proslulé andělské terapeutky. Proč se vůbec věnovat Práci média? Jaký to má dnešní době smysl? Komunikace s dušemi, které odešly, a zprávy od nich, že jsou stále duchovně naživu, zásadně mění život těm, kteří ještě truchlí. Jediný důvod, proč dělám a učím tuto práci, je přijímání vzkazů lásky a léčení. Práce média je právě nyní ve světě třeba, protože velké množství lidí trápí svědomí a pocity viny spojené se ztrátou nejbližších. Pomalu přestávají žít, protože se jim nedaří vymanit se z pocitů bolesti a ztráty. A my je můžeme jako médium doslova vrátit do života... Cestou, jak se dostat z hlubokého zármutku, je navázání léčivé rozmluvy se zesnulými. Vědomí toho, že nás obklopují duše a energie z druhého břehu, nám dává možnost stát se vládci svého života. A navíc získáme svobodu díky schopnosti ovládat vliv duší na náš život, karmu a naše myšlenky. Andělé cítí, že je pro nás Práce média nezbytná. Je něčím, co máme v tomto stadiu lidského vývoje praktikovat, protože na Cestě jsou vazby na zatěžující vztahy a nedostatek odpuštění jednou z největších překážek. Nehrozí mi při práci nějaké nebezpečí? Jsou to Andělé, kteří komunikují se zesnulými a jejich poselství nám předávají. Práce média, pokud probíhá takto, je úplně bezpečná. Andělé nám pomáhají již několik posledních desetiletí, abychom se otevřeli schopnosti komunikace se zesnulými a využili tato poselství při pomoci druhým na jejich Cestě. A my tak skrze ně můžeme napomoci příchodu uzdravování a odpouštění. Jak taková komunikace v praxi probíhá? Zesnulí hovoří skrze Anděly o mnoha různých věcech, aby dali svým blízkým najevo, že jsou to opravdu oni. Hovoří o svých zájmech, o tom, jak zemřeli, podrobnosti o členech rodiny a přátelích… vyjadřují dokonce i pocity, které nebyli schopni vyjádřit, když žili. To se děje proto, že když jste mimo tělo, nemáte už žádná omezení a vidíte všechno z nového a více otevřeného pohledu. Vůbec nejčastěji vyjadřují zesnulí lásku. Chtějí, aby ti, které zde „nechali”, věděli, že je milují a postrádají a že jim budou vždy nablízku, pouze v jiné formě. Slyšel jsem, že některé duše uváznou na zemi? Lze jim nějak pomoci? Ano, jsou zde duše, které nepřešly do světla. Jednoduše zůstaly připoutány k zemi svými závislostmi a vztahy. Není proto důvod k obavám. Jsou spíše ztraceny v zmateném stavu a potřebují směr a lásku nebo cítí, že zde mají něco nedokončeného a proto se nemohou vydat do Světla. Na nějaké úrovni, ať vědomě či ne, hledají nějaké odpovědi nebo vedení. A zde můžeme pomoci my jako médium. Pracujeme s Anděly, přineseme léčení a světlo, aby připoutané duše mohly vstoupit do Světla. Mluvíme a nasloucháme těmto duším a pomáháme jim porozumět tomu, co se děje. Dodáváme jim přitom odvahu, aby mohli jít dál. To, že jim pomůžeme se odpoutat a vrátit se zpátky na Cestu, je pro ně a jejich duševní vývoj ohromně léčivé. Charles Virtue & Tina Daly 7.–8. května 2011 – Parkhotel, Praha Více informací: KODAVA, tel.: 775 268 761, www.kodava.cz, kodava@kodava.cz

https://indiansexdating.net/

3 OBSAH Z ROMANOVY ZAHRÁDKY VE HVĚZDÁCH - VEHVEZDACH.CZ, ASTROLIFE.CZ. Vydavatelem je ASTROLIFE.CZ, s.r.o., IČ: 28226437, DIČ: CZ28226437. Evidence: MK ČR E 18133. Redakce: tel.: 777 157 435, e-mail: astrolife@astrolife.cz, šéfredaktor: Roman Zahrádka, zástup- ce šéfredaktora pro marketing: Romana Toušová (tel.: 722 723 206, e-mail: romana.tousova@seznam.cz), inzerce: Ing. Jitka Zahrádková, redakční rada: Alena Horáková, Hana Tomášková, Bc. Eva Kalivodová Štichová, Lenka Vodvárková, Josef Allan Nývlt, Ing. Karel Spilko, Olga Sellene, Marie Plášilová, Mgr. Gantulga Ganjuur, Rudolf Špaček. Tisk: Východočeská tiskárna Se- zemice. ISSN 1803-09. Distribuci časopisu exkluzivně zajišťují pro Českou republiku: PNS, a.s. a pro Slovensko: PressMedia, s.r.o. Předplatné zajišťuje A.L.L. Production, bezplatná telefonní linka: 840 306 090, www.predplatne.cz Vážení čtenáři, jistě pozorujete, s jakou intenzitou se věci kolem nás dávají do pohybu. Lidstvo se stále více začíná zajímat o svůj příští osud a hledá přitom prameny poznání, které zavál čas. Je to dobrá známka toho, že má náš svět ještě nadějiobhájitsvojiexistencinatétopřekrásné planetě.NašeMatkaZeměnámteďdávápří- ležitost volby - žít v souladu s ní nebo odejít. Nechává promluvit naše srdce, stokrát zraněná, zrazova- ná, zmatená a nešťastná. Chce s námi sdílet pocity štěstí, radosti a lásky, ale chce také zachránit svůj holý život. Kdo tomuto poselství nerozumí, pak nemá srdce, ale jen chladnou mysl, kalkulující bezohledně se ziskem na úkor své Matky, která ho krmí do sytosti a zahřívá ve svém náručí. Nemiluje ji tak jako ona jeho. Odmítá být dítětem lásky, nemyslí na druhé, nevidí dál než za hranice svého nabubřelého ega. Ego je špatným rádcem a zatěžuje kar- mu každého, kdo se jím dá ovládat, manipulovat... Ego je tak velkou přítěží, že Vám nedovolí stoupat po schodech poznání do vyššího stupně bytí, jehož brána se právě ote- vírá. Vrátka jsou už pootevřena a vesmírné energie jimi na- kukují do života naší modré planety. Na jedné straně vidí sílící šiky těch, kteří mají dost ohlupující manipulace hmoty a odemykají svá srdce lásce, upřímnosti a vůli k soužití s tvory, kteří pod nadvládou člověka krvácejí a vymírají po stovkách druhů. Na druhé straně vidí viníky této kata- strofy, která nabírá stále hrůznějších rozměrů. Tito „lidé“ se neštítí v honbě za petrodolary zamořit životní prostře- dí v tyrkysově modrých mořích, zaneřádit nám blankytné nebe nad hlavou nebo spálit na uhel zelené plíce naší planety vAmazonii. To vše v době, kdy máme jedinečnou příležitost vrátit se do vyšších sfér bytí a rozvinout svoje dávno zapomenuté „nadpozemské“ schopnosti, které u některých jedinců ob- divujeme už nyní a využíváme je k uzdravení svých duší. Tyto řady se rozrostou. Pomozme jim dostat se ke světlu. Otevřeme svá srdce naplno a s upřímností. Je to jediná cesta, kterou popisují hvězdy, jak zůstat v bezpečí náruče naší láskyplné Matky. Zůstaňme jejími pokornými milující- mi dětmi. Země i hvězdy nás za to odmění. Roman Zahrádka 4 Alena Horáková: Semínka nápadů 5 Ludmila Kartousková: Karty versus lékaři 6 Milan Doležal: Přízrak vcházející zrcadlem 7 Zdena Nazirová: Na počátku bylo slovo 7 Jiří Lojek: Návod na lepší dny v životě 8 Ladislav Zelinka: Původ lidstva 9 Rudolf Špaček: Důkaz o energii planety 10 Olga Sellene: Jaroslavovy záhady 11 Eva Kalivodová Štichová: Ukazatele cesty 12 Josef Allan Nývlt: Barokní anděl 13 Josef Dvořák: Příroda je můj léčitel 14 Luděk Krátký: Puklé srdce „Tlustého Petra“ 16 Alena Horáková: Strážci moudrosti 20 Boris Jaroš: Přenos v regresi na planetu 22 Hana Goldová: Myšlenková dieta a tělo 22 Jiří Krytinář: Hlavy vzhůru! 23 Jana Demeterová: Na věku duší nezáleží 24 Vladislava Přibová: Dech beroucí síla volby 28 Tomáš Vojta: Poradna na sny: útěk 29 Olga Kalinová: Čistá duše rostlin 30 Zdeněk Nepustil: Dobré čaje pro zdraví 31 Alena Horáková: Vrátí nám Strážci křišťály? 31 M. B. Boháčová: Jen Bůh ví, co je nejlepší 34 L. P. Svobodová: Funkce barev, čísel, tónů 35 Mirka Menclová: Vysoký chlap se sekyrou 36 Kateřina Šťástková: Ne mimozemšťanům 37 Jindřich Paseka: Žijeme jako ve skleníku 38 Milan Doležal: Zázračné studánky 39 Daniela Boleslavská: Mystická cesta 40 Alena Horáková: Supertajná Kóta 51 42 Marie Plášilová: Poradna kartářky 43 Pavla Horníková: Chřipka: fenomén doby 46 Roman Zahrádka: Jiří Schelinger 48 Karel Rašín: Případy únosů do UFO 50 Sato: Aký život, taký osud - aký osud... 52 Evelyn Rejcová: Zdání někdy klame 54 Jiří Hötzel: Březen a žlučník 57 Štěpánka Hrbková: Mozaika problémů HVĚZDY NÁM PŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ Mandalu na titulní stranu věnovala časopisu společnost Hanna Maria Therapy PŘÍŠTÍ ČÍSLO ČASOPISU VE HVĚZDÁCH VYJDE V DUBNU PŘÍŠTÍ ČÍSLO ČASOPISU VE HVĚZDÁCH VYJDE V DUBNU

https://indiansexdating.net/

4 TAJEMNO, LÁSKA, ZDRAVÍ VĚŠTECTVÍ A PORADENSTVÍ HVĚZDY RADÍ Zimní čas se pomalu chýlí ke konci, dny se prodlužu- jí a sluneční svit je stále silnější. Všichni už netrpělivě  čekáme  na  teplé  dny,  kdy  pookřejeme  pod  hřejivými  paprsky a v koutku duše doufáme, že jaro přinese více  světla nejen do našich domovů, ale i do našich životů. Z nebeských výšin spadnou semínka nápadů Alena Horáková Zima nám dala možnost přemýšlet,  odpočívat a připravit se na nové za- čátky. Nyní jsme vyzýváni, abychom  se  probudili  ze  zimního  spánku  a zvýšili svoji aktivitu. Slunce vstoupí do znamení Berana 21. března, 26 minut po půlnoci. V tomto jarním měsíci se na nás sy- pou semínka nových myšlenek, padají z nebeských výšin jako chmýří pampe- lišek a jsou stejně tak lehká a plachá. Pouze soustředěný člověk je může zachytit a vypěstovat z nich v průběhu roku silný projekt. Tato hvězdná semín- ka nebudou v letošním roce obyčejná, ale nápady a náměty z nich vzešlé bu- dou velice neotřelé a originální. Slunce se při svém vstupu do znamení Berana setkává s inspirujícím Uranem, který rovněž vstoupil do tohoto zname- ní nových počátků a silně ovlivní celé jarní období. Lidé budou vnímavější k vyšším energiím, více intuitivnější a také odvážnější. Uran je předzvěstí i revolucí a proto mnoho nápadů přine- se velký technický posun nejen ve vní- mání, ale i v technice a komunikaci. Avšak k započetí těchto plánů ještě nebude vhodný čas. Semínko bude zapotřebí dobře opatrovat, zalévat vi- zualizací a nechat kořenit cíleným plá- nováním. Na světlo bude moci prorazit až na konci dubna. Tato konstelace může vyvolat i nepokoje, bouře a stáv- ky. Saturn sice odpočívá ve znamení Vah, ale ve spojení s Měsícem bude celé jaro brzdit finanční tok. Obrácený prin- cip „schody se zametají odzdola“, který zavedla naše vláda, se viditelně proje- ví v celé naší společnosti. Budou přibývat další úsporná opatře- ní a s nimi bude růst i nespokojenost v řadách běžných občanů. Mimo ne- spokojeného bublání a občasného víru v potoku žití, však větší vlna, která by změnila společenské poměry, nepřijde. Saturn nese ve spojení s Měsícem i další poselství. Nadále budeme kon- frontováni se svou minulostí a vyzý- váni, abychom přijali zodpovědnost za své skutky. Budeme si muset při- znat, že i nespokojenost se situací ve státě je výsledkem našich činů, vo- leb a mlčení... Především zrozenci ve znamení Vah, Raka a Kozoroha budou touto konste- lací zasaženi nejvíce. I když by chtěli svá křídla doširoka rozevřít, a nápady ani chuť jim nebudou chybět, bude je tíživý vliv zodpovědnosti a povinnosti brzdit v rozletu. Ale nejen tato znamení, všichni se bu- Planeta Země nabádá Lidé milí, prosím, zastavte svoje myšlenky na ničení planety. Cožpak události, které máte stále na očích, Vám neotevřou Vaše srdce? Nevi- díte, co se kolem Vás děje? Domy se bortí, lidé umírají po statisících, Zemi stále pustoší lokální války, záplavy... Živly se bouří proti Vaší nadvládě. Pochopte, že nemů- žete vládnout Přírodě, ale jen žít v souladu s ní. Poručit větru a deš- ti lze, ale následky, které nesete, jsou daleko horší, neboť kdo seje vítr, sklidí bouři a nyní sklízíme, co jsme zaseli! Politika a ekonomika nikdy v historii nevyřešily problé- my této planety a máte se stále co z historie učit, že je tomu opravdu tak. Kdo nepochopí, co znamená poslední soud, ten zde bude mu- set prožít opravdu krušné chvilky... (red) Jsme ve Vesmíru sami? Ve Vesmíru je obydleno asi 5 procent všech planet civilizacemi v různých dimenzích. Jen v naší galaxii je zhruba 150 miliard hvězd, mezi nimiž existuje asi pět milionů vyspělých planet sil světla. Někte- ré civilizace žijí jen na lodích. Náš svět je privilegovaným místem, shodly se téměř všechny civiliza- ce, jež se námi zabývaly. UFO jsou jejich dopravní prostředky, obvykle tvaru disku, koule či válce. Většinu z nich lze už dnes identifikovat. Je- jich pohon je antigravitace, na kte- rý jsme již také přišli, jak pracuje, v tajných projektech v USA, Velké Británii i jinde. Objekty UFO byly zachyceny, letící rychlostí 1000 km/hod., poté zastavují a dělají zatáčky do pravého úhlu. Přistály na Zemi, byly vypnuty a získány konkrétními týmy uvnitř USA. Živé formy byly sebrány a studovány téměř 50 let. Většina z nich je mí- rumilovná a chtějí nám pomoci v tomto důležitém období přecho- du. Podle jejich zákona nás však nesmí ovlivňovat přímo, přičemž většina lidí ani neví, a to vinou vlád, že existují. Pozorují nás, hlídají, bo- jují za nás, milují nás, radí nám, ale především to musíme chtít uvnitř sebe... (red) www.vimeo.comredakčněupravenoakráceno (Pokračovánínastr.5)

https://indiansexdating.net/

HVĚZDY RADÍ TAJEMNO, LÁSKA, ZDRAVÍ 5 VĚŠTECTVÍ A PORADENSTVÍ deme v menší či větší míře potýkat se svou minulostí. Nezapomeňme, že Saturn je Strážce zasvěcení. Podle toho, jak se s mi- nulostí, ať už nedávnou nebo tak da- lekou, že nám k ní paměť nesahá, vyrovnáme, otevře nám dveře k dal- šímu evolučnímu kroku a dovolí inspi- raci Urana, který je esoterním vládcem Vah, zvýšit naši mentální energii. Z celého období mohou nejvíce vytěžit ohnivá znamení - Beran, Lev, Střelec, které podpoří blahodárný vliv Jupitera, jenž bude ovšem u Beranů mírně brz- děn povinností, což považuji pro Bera- ny, mezi něž také patřím, za užitečné, neboť Beran by ve svém nadšení, en- tuziasmu, rychlosti i naivitě mohl vyra- zit vpřed ve špatný čas. Naopak Vodnáři a Blíženci mohou po celé období nejen tvořivě praco- vat, ale jako by se jich finanční krize a všechna nepříjemná omezení ani netýkala. Pomoci si v tomto období mohou i Ryby, Štíři, Panny a Býci, ale pouze vlastními silami. Hvězdný koncert jim neposkytuje výraznou oporu, ale také neruší jejich život žádnými nesoulad- nými akordy. Jarní čas bude prostě proměnlivý jako jarní počasí a plný touhy po lásce. Sa- biánský symbol pro Ascendent vstu- pu Slunce do znamení Berana zní: „Amorek  klepe  na  dveře  lidského  srdce.“ Touha po romantické lásce a láska sama nám pomůže povznést se nad každodenní starosti a pro mnohé bude právě tohle jaro, i přes všechna ome- zení, nejkrásnějším obdobím z celého roku. Kdy začal život? První život na planetu Zemi byl do- vezen z Vesmíru před 3,3 miliarda- mi let, a to bytostmi, které dostaly tento úkol od Stvořitele. Byla to těla jednoduchých jednobuněčných ži- vočichů a rostlin, která se potom v praoceánu dále vyvíjela řízenými zásahy, korekcemi. Vše bylo říze- no bytostmi, které už tehdy praco- valy na oživování mladých planet a slunečních systémů. První lidé zde byli vysazeni a kříženi před 8,5 miliony lety lidem Pleione od hvěz- dy Vega, souhvězdí Lyra. Civili- zace se nacházela v 7. dimenzi a měla předpoklady pro další vý- voj a růst v souladu s Kosmickými zákony. Na základě nedodržení těchto zákonů nastal propad této civilizace do 5. a v současnos- ti do 3. dimenze planety Země. (red) Existence Atlantidy Civilizace Atlantidy patřila do ves- mírné konfederace planet lidí světla. Měla dokonce vyspělejší technologie, než máme dnes. Ci- vilizace v ní žily celkem asi 800 tisíc let. Její vlastnosti a prvky na- cházíme ve starých záznamech, v chrámech a pyramidách po ce- lém světě. Po posledním zániku před 11 200 lety se dále prohlu- boval propad do Tmy, a to tím, že v roce 1600 př. n. l. bylo ztraceno spojení vládců v Egyptě s vědo- mím Síria a jinými civilizacemi. (red) Karty versus zpráva lékařů... Ludmila Kartousková Jednoho večera mi volala stálá kli- entka, jestli bych mohla přes skype  vyložit karty i její sestře. Souhlasila  jsem. Zajímalo ji, zda může mít ještě  děti.  Byla  hodně  smutná,  neklidná  a nešťastná. Podívala jsem se tedy, co je zapotřebí řešit. Zjistila jsem, že by se sestra mé klientky měla celkově zklidnit, s čímž jí pomůže nějaké domácí zvířátko. Měla by si také nechat protáhnout levý vaječ- ník a celkově se věnovat sama sobě. Je totiž hodně důležité věnovat péči nejen celé rodině, ale i sobě. Udělat si radost maličkostmi a dělat věci, jež nám přiná- ší radost. Paní mi rázně odpověděla, že je to div- né, protože toho dne dostala od lékaře černé na bílém, že už děti mít nemůže... Pro jistotu jsem ještě vše překontrolova- la a sdělila jí, že neručím za to, co pan doktor napsal a že dítě v kartách vidím. Uběhl nějaký čas a moje stálá klientka mi volala: „Paní Kartousková, mám pro vás zajímavou zprávu!“ Hned jsem zbystřila a byla hodně zvědavá, čeho se zpráva týká. Její sestře totiž lékaři protáhli levý vaječník, manžel jí koupil domácího mazlíčka a byla na vyšetření štítné žlázy. A ta potěšující zpráva? Se- stra je v šestém týdnu těhotenství! Tak z toho jsem měla opravdovou ra- dost a ještě dnes mi mrazí v zádech, když si na to vzpomenu. Proto mě tato práce moc baví a dobíjí. Ráda pomáhám lidem a těším se z je- jich úspěchů. Vám, čtenářům časopisu VE HVĚZDÁCH, přeji pohodičku v sr- díčku a těším se s Vámi na osvěžující vůni blížícího se jara. www.vimeo.comredakčněupravenoakráceno Foto:RadmilaTůmová(Dokončenízestr.4)

https://indiansexdating.net/

https://lavalpizzabbq.com/can-you-write-cover-letter/

https://indiansexdating.net/

TAJEMNO, LÁSKA, ZDRAVÍ 7 VĚŠTECTVÍ A PORADENSTVÍ Astroložka z Vysočiny Zdena Nazirová radí: Je nesporné, že jsme se přišli na pla- netu Zemi čistit. Každý jsme se sem  narodili s určitým procentem hříchů  či mírou postižení a je teď na nás, na- kolik dokážeme svoje resty minulosti  odpykat a napravit. Je také nesporné,  že jsme si nemohli vybrat krásnější  planetu. Přišli jsme totiž do ráje. Umí- me ale žít jako v ráji? Na počátku všeho bylo slovo. Píše otomnapříkladBibleijinémoudréknihy. Na první pohled se může leckomu zdát, žejetovcelkunevinnávěta,avšakjevní skryt návod, jak žít naše životy ve štěstí, zdraví,lásce,úspěchuabohatství.Ikvůli tomu jsme přišli na Zemi. Oprávněně se ptáte, jak může pouhé slovo nastolit ráj na Zemi...? Nezasvěce- nému to tak může připadat.Ti pokročilej- ší však vědí, že je v každém slovu skryta určitá energie. Podle toho jak mluvíme, tak takoví jsme, s takovými lidmi se stý- káme a takové věci se nám dějí. Vemte si například, jak hodně se mezi lidmi vži- lo negativní slůvko „strašně“ - strašně tě miluju, strašně se mi to líbí, strašně mi to chutná... A podle toho to i vypadá. Co z úst vypouštíme, si zároveň tam nahoře objednáváme. Vesmír je totiž ten nej- větší supermarket, jaký si lze představit. Proto pozor na pomluvy, negativní slova, nenávist a projevy strachu. To vše je sa- tanismus, který se jako mor šíří po pla- netě a my to dokážeme zvrátit. Pokud někoho okopáváme, dostáváme za to výchovné lekce. Když je někdo z nás, kdo dostal mimořádný dar pomáhat, nafoukaný nebo pyšný, dolehne na něj po čase vesmírný řád a je potrestán. Měli bychom si proto vzít příklad z havaj- ského učení Ho´oponopono a snažit se o nápravu chybných myšlenek, naučit se děkovat a myslet pozitivně. Vyčistíme tím svůj chrám, v němž sídlí naše duše, azačnemebýtspokojení.Svýmoptimis- mem pak „nakazíme“ ostatní a začnou být také spokojení. V tom spočívá ener- gie myšlenek a slov. Začněme pozitivně přemýšlet, pochopme správně odkaz Tajemství a sílu pozitivních energií, ni- koho neřešme, jen sebe a vypusťme ze svého slovníku negaci. Proto je rok 2012 o čištění duší, ne o žádné dlouhé mystice. Stačí jen dě- kovat, chválit, radovat se, sbírat plusové energie a bude tu ráj na Zemi. Pamatujme:napočátkubyloslovo Můžeme  říct,  že  mívá  naše  planeta  epileptické  záchvaty?  Myslím,  že  ano, například v podobě zemětřese- ní. Jelikož jsme s přírodou silně spja- tí, mohou i lidé takové zemětřesení  pocítit sami na sobě. Každá nemoc má svou určitou energii, která je vždy negativní a proto se pozi- tivní energií dají léčit nemoci. Epilepsie je nemoc, která si říká nemoc králů nebo prokletí, protože se může během života sama ztratit, ale i nemusí, nebo dokonce vrátit. Záleží zejména na tom, jaký vedeme život. Epilepsie je zdroj energie, který se spustí samovolně, ale i vyvolaně. Vše je o energii, ať negativní či pozitivní. Dám vám pár obyčejných rad, jak zlepšit svůj zdravotní stav. Co vám může pomoci, pokud jste epileptici? Návod k lepším dnům vašeho života: 1. změna bydliště, nejlépe blíže k příro- dě; 2. pravidelná strava, nejlépe hodně barevného ovoce a zeleniny; 3. bylin- kové zklidňující čaje 2 až 3x denně; 4. méně umělé energie, například pc, tv apod.; 5. andělské meditace minimálně 3xvtýdnu;6.vyhýbatsestresu,aťvprá- ci nebo doma či v okolí - je to velmi důle- žité; 7. tvořit, malovat, hrát si...; 8. snažit se být šťastný a v pohodě, každá snaha se cení; 9. milovat a být milován(-a) - láska; 10. vitamín-B nejlépe komplex a jiné vitamíny; 11. pohyb mezi zvířaty - pes, kočka, kůň apod.; 12. reiki a jiné zdroje čistých energií, malování mandal nebo obrazů; 13. chuť do života; 14. čisté domácí vývary, každý den doporu- čuji slepičí, kuřecí či hovězí a střídat je bez těstovin; 15. důležité jsou i masáže chodidel, reflexní masáž bodů na chodi- dlech; 16. kvalitní a dostatečný spánek; 17. pravidelné procházky přírodou; 18. nosit zlato, pokud máte k dispozici, nos- te ho co nejvíce na rukou, krku a všude, kde se dá, ale nejdříve vám prozradím, jak zlato očistit od špatné energie a zá- roveň jej aktivovat pro účel: vezměte si skleněnou mísu, nejlépe průhlednou, natrhejte 7 lístků kopřiv, pozor ale, kop- řivu poproste o její lístečky a poděkujte za její sílu, lístky z kopřivy rozprostřete na dno misky a položte na ně veškeré zlaté šperky, znovu pozor - smí se uží- vat jen žluté zlato, pak nalijte studenou vodu do misky a nechte zlato vyluhovat 48 hodin, potom zlato vytáhněte a vodu vylijte, nejlépe úplně ven i s kopřivami ne do umývadla či toalety, zlato si polož- te na černou látku a nechte jej 48 minut na slunci, pokud nesvítí a je zataženo, vůbec to nevadí, zlato neutírejte a po- užívejte ho nejlépe po celé dny, stačí i nosit vše, tak jak vám to vyhovuje. Zlato si totiž někdy umí poradit s těžkou energií. Vším, co tu uvádím, si pomůžete, ale můžete si pomoci i sami pomo- cí léčiv, které užíváte na radu lékařů, léčitelů a esoteriků. Nezapomí- nejte, že každá nemoc je určitá zhmot- něná energie, která se pomocí pozitivní energie dá měnit k dobrým účelům, pro vaši jak psychickou, tak i fyzickou poho- du, a tím i léčit.Těmito 18 body si může- te pomoci na několik, někdy i 100 pro- cent, pomoci se zbavit špatné energie. Přeji všem lidem na této planetě, které se říká Země, spoustu lásky a světla do srdcí i do duší. Návod na lepší dny v životě Jiří Lojek

https://indiansexdating.net/