Gunsmith Cats 03

Gunsmith Cats 03http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

1

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

4

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

6

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

7

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

A k to- mu všemu vám ho do- dali během krátké doby hned několikrát, že? Myslím, že ještě chvíli počkáme a uvidíme. He? Tenhle „Kerosin“ je oškli- vá věcič- ka... Je příliš nový, moc o něm nevíme, a navíc je to opravdu hodně silný halucino- gen... Ale už jsou to dva týdny! Mohla byste mít flashbac- ky... Pouhé nachlazení nebo pře- míra kofei- nu občas vyvolají recidivu... V každém případě vám teď ještě svolení dát nemohu. Chápete přece, že člověk, kterému hrozí podob- né stavy, nesmí být ozbrojen? A vůbec, proč s tím lovením zločin- ců raději neskončit úplně? Chápu ...

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

tap tap prásk prásk Cože- to? Hahaha... no, to víte... Tuhle práci většinou dělají vysloužilí poli- cisté nebo vo- jáci. Jak to, že třiadvacetileté děvče jako vy vůbec dostalo Víte... myslím, že vám ta sláva trochu stoupla do hlavy. V podsta- tě jste jen měla štěstí. Chápu! Podobné selhání, jako bylo to nynější, se může opakovat a... Pěkně vám děku- ju! Tohle přece není práce pro mladou ženu. Sna- žila jsem se. Nnh ... licen- ci?

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

Jen klid, však ho dostaneš zpátky! Po- čkej si měsíc a uvidíš... A vůbec, jak to, že máš na levým rameni pouzdro? Bez lékař- skýho povo- lení ti licen- ci obnovit nemůžu. Nejde jen o licenci... bez zbrojáku pře- ce nesmím ani provozovat obchod! c h r m c h r m Ne. Ale ... Tele- fon... A nedě- lej na mě oči, máš to marný. Snad nech- ceš-

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

plác plác A když jsem slyšela, žes postřelila Roye, byla jsem z toho úplně vedle! Nachy- talas mě... Myslela jsem, že ti přeskočilo! Tys prej měla zločin- ce na mušce a stejně ti utek! Á, Rally! Kate! Ne- Hehe... bez pouzd- ra je mi smutno ... Teda, to se jen tak nevidí!

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

p r á s k p r á s k Ty trdlo! Že bych řekla něco ne- vhodný- ho...? A za to všechno může on! Mu- sím něco podnik- nout, nebo mě klepne! Sa- mo- zřej- mě, že ne! k k l l a a n n k k Ten za- tracenej bradatej chlap! Reputace v háji – a všechno kvůli němu! Takže tenhle měsíc žádná práce?

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

Tak to budu až do konce měsíce u Kena! Ták, prosím! 9 My nic neob- jedna- ly... I když... myslíš, že bych si na oplátku... Pri- ma! 9 May... poslední dobou jsi jako pod- nikatelka k ničemu. To je na mě. Fay ... Ty jediná stojíš při mně! Ne- boj, zas bude líp. Ale pro- sím tě... k k l l a a p p ...směla dneska a zejtra půjčit Cobru?

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

Můžeš si zatím půjčit moje Mini, co ty na to? Můj přítel je celej ujetej do Mustan- gů! Teďka stejně nikoho honit nebudeš, když ti pozastavili licenci, proto- že jsi nechala utýct tu mafiánku. To ten zatra- cenej řidič, ten Bean! Tak to nebylo... Nikoho jsem utýct nene- chala... Rally, za oknem! Be- an? Tak o tom nic nevím. Ale je to tak! Ten hnusnej hajzl může za všechno!

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

No... mám tu jenom tužidlo a pod- kladový krém... Bean?! Tu výměnu beru, Fay! Jo! Cob- ru i nás by totiž poznal! Půjdem v pře- stroje- ní?! Tento- krát tě dostanu, Beane! Za všechno mi zaplatíš! May, po- třebuju převlek! c c iin n k k ch ň a p ch ň a p k l a k k l a k

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

Z Z U U M M M M Tak jo! čak vrnn vrnn k k l l a a p p š k v z v vr ru un nn n V r u n n n

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/

Vypadáš divně, Rally. Nebuď drzá. A za- volej Becky. V nejhor- ším případě bych v kuf- ru měla mít pušku a brokov- nici... Hele, fakt myslíš, že je to dobrej nápad? Přece jenom nemáme zbraň... Rally, slib mi, že toho necháme, jestli půjde do tuhýho... Tak jako tak nejde o kšeft... Na. A do- stanu zapla- ceno? Ahoj, Rally! Máš se? Dost mi dlužíš, Rally! pip pip pip pip Ehe... OK. Vzpama- tuj se, tohle je Fayino auto! Potřebuju okamžitě pomoc! Zrovna sleduju auto a -

http://www.floowie.com/cs/cti/gc3/