Inspirati - 02/2018

Inspirati - 02/2018http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

2/2018 Foto: SAUNASYSTEM s.r.o. Inspirace pro interiér a exteriér komerčních objektů, domů, bytů a zahrad

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Posuvná zastřešení bazénů a teras CORSO™

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.alukov.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

4/ / www.inspirati.cz REDAKCE redakce@inspirati.cz INZERCE obchod@inspirati.cz GRAFICKÁ ÚPRAVA graika@inspirati.cz MARKETING a DISTRIBUCE marketing@inspirati.cz Vychází 4 x ročně/vydání 2/2018 Evidenční číslo: MK ČR E 22538 www.inspirati.cz VYDAVATEL Inspirati, spol. s r.o. IČO: 06504001 Ilustrační foto: pixabay.com Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a článků komerčních prezentací. Neprodejné. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v aktuálním čísle našeho katalogu vás čeká již nyní pozvání na 29. mezinárodní stavební veletrh For Arch, který se letos bude konat od 18. do 22. září. Podívejte se rovněž na nejlepší zelené stavby světa pohledem České rady pro šetrné budovy. V zajímavém rozhovoru s Ing. Matoušem se dozvíte cenné informace a rady co se týká hydroponického pěstování rostlin v interiérech i exteriérech. Mladí architekti iniciují změny – 10. ročník soutěže Young Architect Award začíná a my o něm přinášíme první informace. Chceme vám přiblížit i další témata týkající se architektury. Tím nejnovějším jsou Česká města z pohledu historie a architektury. Tentokrát nás zaujala radnice ve městě Olomouc. Města pro lidi, tak se jmenuje kniha Jana Gehla, v níž se seznámíte s názory tohoto dánského architekta na možnosti zpříjemnění života ve městech v prostředí člověku blízkém a milém. Spočívá podle něj v jednoduchosti a využívání logického myšlení u těch, kteří navrhují různé úpravy městských částí a městského mobiliáře. Soutěž o nejlepší kanceláře v České republice CBRE Zasedačka roku 2017 zná své vítěze, a i s těmi se můžete v našem katalogu seznámit. A které projekty a realizace vyhrály soutěž Dřevěná stavba roku 2018? To se dozvíte na následujících stránkách. My jsme především velice potěšeni každou pozitivní inspirací, kterou můžeme našim čtenářům prostřednictvím našeho katalogu představit. Pište nám i nadále vaše podněty, rádi je pro vás redakčně zpracujeme. Váš tým Inspirati ZPRAVoDAj Česká města z pohledu historie aarchitektury olomouc NeJlepŠÍ zeleNÉ staVBy sVěta pohledem České rady pro šetrné budovy iNteriÉr roku 2017 soutěž EDIToRIAL / 2/2018 36 24 52 12 78 26 16 68 soutěž cBre zasedaČka roku 2017 zná své vítěze které jsou ty nejlepší dřeVěNÉ staVBy roku 2018? soutěž mladÍ architekti iNiciuJÍ změNy 10. ročník soutěže young architect award začíná VÝtVarNÍk pasta oNer členem poroty soutěže interiér roku městskÝ moBiliář města pro lidi katalog Inspirace pro interiér a exteriér komerčních objektů, domů, bytů a zahrad

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /5 ...poslední kapka k dokonalosti www.bemeta.cz BemetaDesign Koupelnové doplňky OVAL OMEGA

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

ProCeram a.s. Koupelnové studio na ploše více než 2500 m2 Šafránkova 1238/1, Praha 5 info@proceram.cz www.proceram.cz Provádíme profesionální grafické 3D návrhy. Disponujeme výrobním závodem pro úpravy keramických obkladů a dlažeb (řezání, povrchové úpravy, leštění, lepení…) a vyrábíme zde kuchyňské či barové desky, schody a podstupnice, dekorace, loga… vše na míru, dle přání zákazníka.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Jsme specialisté na: obklady a dlažby (glazované, neglazované, slinuté, přírodní materiály) nejen do koupelen, ale do celého domu či bytu | dlažby pro venkovní terasy i jiné prostory | dekorace (listela, bombata, bordury, dekory) | tvarovky (sokly, schodovky) | mozaiky (keramické, skleněné) sanitární keramiku (umyvadla a umývátka, WC závěsné nebo kombi, bidety) | vany (rovné, rohové, asymetrické, standardní i se systémy) | sprchové kouty, boxy a zástěny | vodovodní baterie | doplňky do koupelen | lišty a profily | stavební chemii (lepidla, spárovací hmoty, čisticí prostředky) | koupelnový nábytek | radiátory do koupelny | příslušenství

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Sedací soupravy Jídelní sety a židle Knihovny a komody Křesla a stolky Postel Skříně a šatny www.casamoderna.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Showroom: Vídeňská 573, Praha–Vestec … dodáme vašemu interiéru styl

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Foto: Potten & Pannen - Staněk group, spol. s r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Potten&Pannen – Staněk: Újezd 25, Praha 1 I Nový Smíchov, Praha 5 Palladium, Praha 1 I Vodičkova 2, Praha 1 I Obchodní 110, Čestlice Rumunská 43, Liberec I Šantovka, Olomouc I Vaňkovka, Brno NC CENTRAL, Bratislava www.pottenpannen.cz I www.vasekuchyne.cz Výhradní zastoupení pro ČR a SR: Novinkou letošního roku je kombinovaný mlýnek se solničkou OSLO. Díky čistým liniím a vysoce kvalitnímu použitému materiálu je perfektním doplňkem do kuchyní ve skandinávském stylu.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

12/ / www.inspirati.cz Česká města z pohledu historie a architektury / olomouc Zdroj: www.olomouc.eu Za vlády českého krále Václava I., někdy mezi lety 1240–1243, se stala Olomouc královským městem. Zakládací listina Václavova (pokud vůbec existovala) se nedochovala, ale nepochybně se tak událo za okolností analogických staršímu založení města Uničova (asi 1213, vysazení Uničova nejspíše následovalo po lokaci Brun- tálu, patrně naší nejstarší řádné městské obce) nebo po souběžném založení Brna. Podstatou zakládacího aktu královského města bylo ustanovení městského fojta (jinak rychtáře, šoltyse), zpravidla lokátora města, jako králov- ského správce města, vymezení jeho pravomocí a pravomocí městského soudu, udělení mílového práva, jež ve prospěch města omezovalo řemeslnou výrobu do vzdálenosti jedné míle (asi 11 km) od městských hra- deb, a obdarování města venkovskými statky (v případě Olomouce to byly vsi Nemilany, Tážaly, Křelov Odkazy předků nalezené ve střeše olomoucké radnice doplní po její opravě odkazy současníků potomkům Vybudování kupeckého domu a radnice v Olomouci (1261, 1378) a Bystrovany). Kompetence městských správních orgá- nů se nevztahovala na Židy, kteří podléhali přímo krá- lovské komoře a teprve od roku 1278 museli platit lo- zunk, zeměpanskou daň. Bylo rovněž stanoveno, jakým právem se má město spravovat – Olomouc se řídila prá- vem magdeburským a jako vzor jí sloužilo městské zří- zení Uničova. První olomoucké městské privilegium vydal král Pře- mysl Otakar II. (1253 až 1278) v Jihlavě 13. října 1261; na jeho základě město získalo právo postavit kupecký dům (chaufhaus) a konat od sv. Havla (16. října) čtr- náctidenní výroční trh, během něhož byl dovoz a odvoz zboží po šest týdnů osvobozen od všech cel a mýt. Na listině (jejíž originál se dochoval ve Státním okresním archivu Olomouc, fond Archiv města Olomouce, Listi- ny, inv. č. 1), jsou uvedeni jako jako svědkové olomouc- ký purkrabí (tj. správce královského hradu) a moravský číšník Nezamysl, moravský komoří Hartlib, moravský jídlonoš Vznata, Heřman, syn Smila z Lichtenburku, Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /13 moravský lovčí Ludslav, Póta a Čazlav z Penčic (nyní jsou Penčice městskou částí Přerova). Zda byl skuteč- ně tehdy v Olomouci kupecký dům vybudován, není nijak doloženo, lze ale předpokládat, že šlo o poměrně primitivní zařízení a že se nacházelo na Horním rynku (náměstí). To mohla být příčina, proč se v další listině týkající se olomouckého kupeckého domu a současně i radnice výše zmíněné privilegium Přemysla Otakara II. nezmi- ňuje. V té souvislosti je třeba uvést, že o Vánocích roku 1349 předal římskoněmecký císař a český král Karel IV. (1316–1378) správu Moravy svému bratru Janu Jindři- chovi (1322–1375). Následujícího roku navštívil mar- krabě Jan Jindřich Olomouc, obnovil tu městskou radu a přijal od ní slib poddanosti. Třicátého srpna 1350 bylo znovu započato se zápisy do nejstarší olomoucké měst- Zdroj: Archiv MMOl Zdroj: Archiv MMOl

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

14/ / www.inspirati.cz ské knihy (založené 7. února 1343), pobyt markraběte Jana Jindřicha v Olomouci se tedy uskutečnil před tímto datem. Třiadvacátého ledna 1359 vystavil Jan Jindřich v Uničově Olomouci listinu, jíž přiznal Olomoučanům právo odúmrti (svobodného pořizování testamentu). Jak plyne ze záznamů v moravských zemských deskách, předsedal markrabě colloquiu (spojenému zemskému soudu a sněmu) v Olomouci 30. června 1359 a 28. června 1360. Dědicem a nástupcem mar- kraběte Jana Jindřicha se stal roku 1375 jeho syn Jošt (1354–1411, od 1. října 1410 král římský), druhoro- zený syn markraběte Jana Jindřicha Jan Soběslav (asi 1355–1394) byl v únoru roku 1387 zvolen olomouckou kapitulou olomouckým biskupem, třetí syn Prokop (po 1355–1405) užíval titulu mladšího markraběte morav- ského. Sídlem markraběte Jošta bylo nadále Brno. Za Joštova předsednictví se olomoucká colloquia odbýva- la 2. července 1382, 8. ledna 1385 (společně s bratrem Prokopem), po 29. červnu 1392, 29. července 1398, 9. ledna 1406, 10. ledna 1407 a 7. ledna 1408, Pro- kop sám předsedal olomouckému colloquiu 1. červen- ce 1385 a po 13. lednu 1386. Z Joštova pobytu v Olo- mouci na počátku listopadu 1378 vyplynulo pro město významné privilegium na zřízení radnice a kupeckého domu, datované 8. listopadu toho roku (dotyčná listina je rovněž dochována ve Státním okresním archivu Olo- mouc, fond Archiv města Olomouce, Listiny, inv. č. 37). Další listinou shodného data potvrdil markrabě Jošt městu Olomouc jeho dosavadní privilegia. Výstavba gotické budovy na Horním náměstí, zahrnují- cí radnici v příčném východním křídle s věží a tržnici a kupecký dům v severním a jižním křídle, byla zaháje- na o svátku sv. Prokopa, patrona města, dne 4. července 1409 a její první etapa trvala do roku 1411 (do té doby městská rada zasedala v domě na nároží dnešních ulic 1. máje a Mlčochovy). Následující etapa výstavby rad- nice byla zahájena po roce 1417. Při rekonstrukci radničních věžiček se připravuje i odkaz budoucím generacím Třináct ozdobných věžiček a vikýřů na severní straně radnice nyní prochází postupnou rekonstrukcí. Nejvyš- ší z nich, sedmnáctimetrovou věžičku, která zdobí střed střechy, začali řemeslníci demontovat na konci letošní- ho ledna. Práce navazují na opravu historických střeš- ních krovů a krytiny, které započaly už v roce 2017. Při příležitosti opravy střechy historické radnice se do jedné z věžiček vrátí i tubus s archivními materiály, kte- rý byl ve střešní konstrukci radnice uložen přes tři stole- tí. Tubus bude doplněn i aktuálními dokumenty a odka- zem naší doby příštím generacím Olomoučanů. „Opravy věžiček nebyly součástí rekonstrukce střechy. Teprve při bližším posouzení, které umožnila až prá- ce na lešení v bezprostřední blízkosti těchto ozdobných stavebních prvků, se ukázala jejich oprava jako potřeb- ná a vhodná,“ vysvětlil investiční náměstek primáto- ra Filip Žáček. Proto byla následně rekonstrukce těchto prvků schválena vedením města a navázala bezprostřed- ně na opravy střechy. Řemeslníci teď postupně demon- tují starou krytinu, mění bednění, opravují tesařské kon- strukce, dřevěné prvky ošetřují fungicidním postřikem a ocelové hrotnice opatřují antikorozním nátěrem. Česká města z pohledu historie a architektury / olomouc Zdroj: Archiv MMOl

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Na střeše severní strany radnice je celkem třináct menších vížek a vikýřů. Větší část těchto prvků na radnici přibyla až při poslední velké přestavbě na počátku 20. století, kdy dekor průčelní fronty navrhoval vídeňský architekt Georg Berger. Při rekonstrukci štíhlých věžiček využívají tesaři a klempíři v maximální možné míře prvky původních kon- strukcí. Vížku, která je umístěna nad orlojem, rekonstruu- jí řemeslníci na dlažbě Horního náměstí. „Chtěli jsme dát zájemcům příležitost, aby si mohli prohlédnout práci ře- meslníků, restaurujících věžičky tradičními postupy,“ do- dal náměstek Filip Žáček. Teprve po dokončení bude vížka v kompletním stavu vyzvednuta na střechu. Ostatní prvky včetně nejvyšší z věžiček řemeslníci rekonstruují přímo na jejich místě na střeše. Všechny práce probíhají pod dohle- dem památkářů. Právě ve věžičce nad orlojem byl vloni objeven tubus, který obsahoval desítky zajímavých dokumentů. Nejstar- ší z nich pocházely z počátku 18. století, nejmladší pak ze šedesátých let 20. století. Objev tohoto odkazu zaujal i od- bornou veřejnost, analýzu a odborné ošetření nalezených dokumentů provedli zkušení historici ze Státního okresní- ho archivu Olomouc. Investorem rekonstrukce střechy radnice i samotných věži- ček je statutární město Olomouc. K realizaci projektu při- spěla i dotace z prostředků ITI Olomoucké aglomerace. Zdroj: Archiv MMOl, foto: Jan Andreáš Zdroj: Archiv MMOl, foto: Jan Andreáš

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

16/ / www.inspirati.cz městský mobiliář Připravila Bára K. Města pro lidi (v originále Cities for People) je kniha dánského architekta Jana Gehla. Gehl v ní rozpracová- vá svou koncepci utváření „měst pro lidi“ a objasňuje principy, priority a postupy, díky kterým se města stávají obyvatelnými. Jan Gehl je dánský architekt, bývalý profesor ar- chitektury Dánské královské akademie výtvarných umění a zakládající partner ateliéru Gehl Archi- tects – Urban Quality Consultants. Gehl se narodil v roce 1936 v Kodani. V roce 1960 získal magisterský titul v oboru Architektura a začal pracovat jako architekt. V roce 1966 mu Dánská královská akademie výtvar- ných umění udělila pětiletý grant na výzkum formo- vání a využívání veřejného prostoru. Svoji práci Gehl shrnul v knize Život mezi budovami – Užívání ve- řejných prostor (1971). S Gehl Architects se podílel na úpravě mnoha světových měst, například Kodaně, Londýna, New Yorku nebo Melbourne. Myšlenky, které Jan Gehl v knize prezentuje, jsou v přímém rozporu s modernistickým (či funkcionalis- tickým) pojetím města, které se začalo utvářet v průbě- hu první poloviny 20. století. Modernistické pojetí je založeno na hygienických zásadách maximálního oslu- nění, velkých zelených ploch ve městě a zónování čás- tí města podle funkce (obytná, administrativní, indus- triální, volnočasová). Tyto městské zóny by pak podle modernistů měly být propojeny rozsáhlou sítí kapa- citních pozemních komunikací, zajišťujících dopravu obyvatel mezi bydlením, prací a zábavou. Na problém přelidnění světových měst modernisté odpovídají volá- ním po vysokých budovách. Gehl naproti tomu tvrdí, že hygienické zásady jsou ne- jen přeceňované, ale jejich aplikace navíc vede k hor- ším životním podmínkám obyvatel měst. Jako příklad uvádí fakt, že čtvrti ve starých (podle modernistů ne- vyhovujících) částech města, kde jsou nízké domy a úzké uličky, patří v evropských městech obvykle mezi nejoblíbenější lokality. Dále se přímo staví proti výstavbě kapacitní silniční sítě, přímo tvrdí, že čím víc je autům dáno prostoru, tím víc aut bude jezdit, tedy že rozšiřování dopravních tepen nevede ke zlepšová- ní situace, naopak – čím méně prostoru pro auta, tím méně problémů. Do praxe se modernistické zásady dostaly v omeze- né míře v podobně panelových sídlišť a administrativ- Města pro lidi ních čtvrtí. V 50. a 60. letech však vznikla i řada měst kompletně navržených modernisty, známým příkla- dem je nové hlavní město Brazílie – Brasília. Několik takových měst vzniklo ve Velké Británii (např. Milton Keynes). V českém kontextu lze za aplikaci modernistických zá- sad na „zelené louce“ považovat Havířov, město posta- vené kompletně podle plánu v 50. letech 20. století. Koncepce „měst pro lidi“ Jak Gehl uvádí v předmluvě Měst pro lidi, v průbě- hu celé historie fungovalo město jako místo setkává- ní obyvatel. Změna nastala v 60. letech 20. století, kdy se vše začalo podřizovat automobilové dopravě. Se vzrůstajícím počtem automobilů započaly snahy vy- tvořit více místa pro automobilovou dopravu a parko- vání. Výsledkem bylo prudké zhoršení podmínek pro pěší či cyklistickou dopravu a městský život byl znač- ně omezen. Potřeba tvořit města pro lidi se znovu objevuje na za- čátku 21. století. Většina celosvětové populace se stá- vá populací městskou a počet lidí ve městech se bude i nadále zvyšovat. Proto se podle Gehla do budouc- na musí stát hlavní prioritou měst potřeby lidí. Pokud město přinese lepší městské prostory, které lákají lidi k pobytu venku, jejich využití jistě poroste a město se tak stane atraktivnějším. V poslední době je také po- stupně stále více uznáván význam pěší a cyklistické dopravy a k dispozici jsou různá řešení. Například vý- běr uličního typu od pěších zón přes ulice s omezenou rychlostí až po ulice pouze pro vozidla. Jako příklady měst, kde byl znovu dobyt městský prostor, uvádí Gehl Kodaň, Melbourne a New York. Práce s lidským měřítkem a lidskými smysly Základem městského plánování je podle Gehla práce s lidskými měřítky a smysly. Městské prostory by měly odpovídat lidským možnostem, ale také pamato- vat na omezení lidského těla. Lidský zrak je vyvinutý pro chůzi po horizontální rovině a zorné pole směrem nahoru je omezené. Horní patra vysokých budov lze pozorovat jen s odstupem, nad pátým patrem se kon- takt vytrácí úplně. Veškerý městský život by se tedy podle Gehla měl odehrávat v úrovni očí. Velkou důležitost mají tedy přízemní partie budov – hraniční linie, kde se stýká město s budovami. Pokud procházíme kolem zajímavých průčelí či obchodních ►

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Funkèní povrch nano nátìru FN® úèinnì a dlouhodobì zbavuje fasádu špíny. Chrání pøed usazováním a rùstem plísní, øas mechù a lišejníkù, snižuje výskyt pavuèin. Funkèní nátìr FN® pøemìòuje energii svìtla na super silný samoèistící efekt. Eliminuje destruktivní pùsobení ultrafialového záøení. Prodlužuje životnost fasády. Ovìøeno více než deseti lety praxe.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

18/ / www.inspirati.cz výloh, chůze se stává zajímavější, přínosnější a rych- leji ubíhá. Opačný efekt mají ulice s tvrdou hraniční linií, kde člověk prochází kolem dlouhých nezajíma- vých úseků. Pokud městské hraniční linie fungují, lidé získávají pozitivní smyslové vjemy, a posiluje se tím městský život. Obvyklá rychlost chodce je 5 km/h, což by se na měst- ské architektuře mělo také odrážet. Prostory by měly být menší, budovy blízko sebe, člověk by měl mít čas zaměřit se na detaily a tváře. Taková scéna je pro člo- věka osobní a přívětivá. Při jízdě autem se naproti tomu měřítko zvětšuje, silnice obklopují velké budovy a ulice jsou mnohem širší. Při chůzi na takovém místě jsme ochuzeni o smyslové zážitky, chůze se zdá neza- jímavá, unavující a téměř nekonečná. Živé, bezpečné, udržitelné a zdravé město Podle Gehla je atraktivita města podmíněna několi- ka věcmi – město, jež přitahuje lidi, by mělo být živé, bezpečné, udržitelné a také zdravé. Živé město člověku slibuje sociální interakce, sama přítomnost jiných lidí dokazuje, že dané místo stojí za zastavení. Na druhou stranu to není záležitost přepl- něných chodníků či davů lidí, ale pocitu, že je prostor příjemný a smysluplný. Život v městě je výsledkem „kolik“ lidí (kvantita) a „jak dlouho“ času (kvalita) venku stráví. Více života se nachází tam, kde se lidé pohybují pomalu a třeba se i zastaví. Cílem je tedy vytváření měst, kde obyvatele láká chůze či jízda na kole. Pokud město podporuje obyvatele v tom, aby chodili pěšky a trávili v ulicích více času, zároveň tím podpo- ruje také narůst pocitu bezpečí. Pokud je na ulicích více lidí a tedy i více očí, jednotlivci se cítí bezpeč- něji. V noci pak tento pocit posiluje světlo z obchod- ních výloh a oken bytů. Ulice s obchody se zatažený- mi roletami, špatné osvětlení, pusté průchody a příliš mnoho keřů naopak vyvolávají pocit nejistoty a stra- chu. Zároveň by město mělo své obyvatele chránit také před přírodními vlivy, lidé by měli mít možnost scho- vat se před deštěm či větrem. Důležitá je také ochrana chodců či cyklistů před dopravními nehodami. Škála udržitelnosti je široká, od spotřeby energie po hospo- daření s odpady, zásobování energiemi a řízení dopra- vy. Pěší a cyklistická doprava by ušetřila městům mno- hé, mimoto je lacinější, tišší a čistší. Cílem měst je také sociální udržitelnost, město by mělo být přístupné pro všechny a pokoušet se čelit stahování lidí do opev- něných komunit. Koncept udržitelnosti musí myslet i na budoucí generace, je nutné počítat s místem pro každého. Dále musí podle Gehlova názoru město myslet na zdraví svých obyvatel. Sedavý způsob života, špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu vedou k tomu, že jednotlivci musí každodenní pohyb aktivně vyhle- dávat. Tyto organizované aktivity stojí peníze a mno- ho lidí na ně nemá čas a energii. Proto by mělo město nabídnout řešení v podobě nové infrastruktury upřed- nostňující pěší a cyklistické trasy. Vysázení stínících stromů, pěkný městský mobiliář, dobré osvětlení, bezpečné přechody a zajímavé detaily zajistí motivaci k využití vlastní energie k přesunu po městě. Život jako podmínka V období modernismu byl při urbanistických řešeních kladen důraz zejména na velké a střední měřítko, tedy úroveň čtvrtí, městských bloků a soustav budov, zatím- co malé, lidské měřítko, bylo v plánech zanedbáno a popřípadě zcela vynecháno. Zanedbání lidského fak- toru vedlo k vzniku monumentálních urbanistických projektů, které ale právě kvůli svým rozměrům vylu- čují městský život. Taková koncepce města je pozna- menána tzv. syndromem Brasília (podle jihoamerické- ho města Brasília z šedesátých let). Tímto syndromem trpí například některá nová, rychle rostoucí asijská města (např. Dubaj). Podle Gehla je třeba při výstavbě příjemného živého města vycházet z lidského měřítka a kolem něj město uspořádat. Jako příklad uvádí kodaňské čtvrti řado- vých domků, které sice při pohledu z výšky neohromí, působí dokonce nudně a uniformně, nicméně v zorném poli člověka splňují všechny požadavky pro příjemné městské prostředí. Rozvojová města Zatímco v hospodářsky rozvinutých zemích byl rozvoj měst na úkor městského života hnán ideologií mobi- lizace, v rozvojových zemích je na města vyvíjen tlak rapidním růstem populace, která se do měst stahuje. Tento nárůst v mnohých městech vyústil ve vznik ne- oficiálních a neplánovaných obytných čtvrtí s nulovou infrastrukturou a také v přelidňování a přetěžování stá- vajících čtvrtí. S tímto problémem je spojen nárůst automobilové do- pravy, která dále vytváří nevyhovující podmínky pro chodce a cyklisty. Úspěšným řešením je rozvoj zejmé- na veřejné dopravy jako až v modelové brazilské Curi- tibě, či podpora pohybu chodců a cyklistů v kolumbij- ské Bogotě, kde jim byly uvolněny některé silnice. Zkusme se zamyslet nad situací městského bydlení v České republice a zjistíme, že tento názor na život ve městech lze uplatnit v celosvětovém měřítku. Náro- ky na klidné a pohodové žití ve městech mají lidé po celém světě přinejmenším podobné, ne-li stejné. městský mobiliář

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Desky Perspex® nejsou obyčejné akrylátové desky… Ať zvolíte jakoukoliv barvu, vždy dostanete desku ve skvělé kvalitě, kterou se akrylátové desky Perspex® vyznačují. Vašemu designu tak už nebude stát nic v cestě. Kouzlo litých akrylátových desek Perspex® spočívá v možnosti vybrat si z plejády barev, povrchů a konečných úprav – nemusíte přitom objednávat žádné závratné množství. Vyberte si barvu… jakoukoliv BARVU Objevte nové možnosti www.perspex.com 100% recyklovatelné Výjimečná optická čistota Odolné vůči poškrábání Velká pevnost v tahu a tuhost Snadno se čistí Lehké Vždy univerzální Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a UV paprskům Oficiální distributor v ČR: ANTALIS s.r.o. Zákaznické centrum Visual Communication tel.: 233 113 222 visual-com@antalis.cz www.antalis.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

20

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

SVĚTOVÝ LÍDR V DESIGNU A VÝROBĚ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE www.metalco-mobiliar.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

22/ / www.inspirati.cz Architektura / Městský krytý bazén, Mladá Boleslav Autorka: MgA. Petra Miškejová, Foto: Dokumentace soutěže Stavba roku 2017 Městský krytý bazén, Mladá Boleslav Hlavní objekt je dvoupodlažní budova s plochou střechou, půdorysu tvaru „L“ o maximálních půdorysných rozměrech 73 x 64 m. Maximální výška vlastního objektu je 9 m (tobo- gánové věže u východní strany objektu o výšce 14,25 m). Vlastní městský krytý bazén je rozdě- len na čtyři funkční části, a to na samostatný komplex sau- ny, halu dětských bazénů, halu relaxační části a halu 25m bazénu. Všechny celky jsou vzájemně propojené. V 1. podzemním podlaží větší, jižní části objektu se nachá- zí bazénová technologie. Vstupní část je nepodsklepená. Konstrukční systém je skeletový. V 1. nadzemním podlaží objektu krytého bazénu je centrální vstupní hala s recepcí, pokladnou a informacemi. Z této haly je přístup k bloku wellness, šatnovému bloku pro bazény a centrální schodi- ště do patra. V přístupové chodbě do šaten je 10 převléka- cích průchozích kabin a dva přímé vstupy. Hlavní část 1. NP tvoří plavecký bazén a prostory pro plavání dětí (dětský bazén s brouzdalištěm, bazén atrakcí). V bloku wellness jsou dvě oddělené šatny pro muže a ženy, ochla- zovací bazének, ochlazovací sprchy a výrobník ledu. Z haly je přístupná venkovní odpočívárna. Dále se v 1. NP nachází zázemí restaurace se schodištěm a jídelním výta- hem, objekt chlorovny a místnost s fitness zařízením. Ve 2. nadzemním podlaží je restaurace využívána jak koupají- cími se v bazénu, tak návštěvníky zvenku. Z restaurace je přístupná terasa pro venkovní posezení. Lokalita je umís- těna nedaleko centra města. Od ulice Jičínské je vzdále- na kolem 350 m. Příjezd do areálu je ze stávající ulice Na Celně. Před objektem v severní části je vybudováno hlavní parkoviště návštěvníků bazénu. Parkovací plochy pro invalidy a plocha k odstavení jízdních kol je umístěna v SZ části parteru budovy. Autor: Atelier 11 Hradec Krá- lové, s.r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Jednička na trhu bezvodých pisoárů Bezvodý pisoár P1 Osoušeč rukou R1 ECOSTEP.CZ | ECOSTEP.SK ISO: 9001:2016 14001:2016

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

24/ / www.inspirati.cz soutěž / Young Architect Award Foto: ABF, a.s. Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award se letos zaměří na architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa. Své práce mohou přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek je 29. 6. 2018. Soutěž probíhá v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Letos poprvé bude ceremoniál s vyhlášením výsledků v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze. Soutěžící by se měli zaměřit na takové prostory či stavby, které mají dopad na společenský život a rozvoj místa. Kultura a společenský život patří mezi hybatele a iniciátory mezilidských vztahů, a ovlivňují tak náš každodenní život. Tématem jubilej- ního ročníku se autoři mohou vracet k zásadní otázce, jak může architektura přispět k lepšímu životu. Účast- níci si ke zpracování svých návrhů mohou vybrat i z ně- kolika objektů a lokalit, které navrhla partnerská města – Praha, Brno, Liberec a Ostrava, či zpracovávat vlastní lokality, které považují za přínosné a které splňují krité- ria soutěže. Odbornou porotu povede Marcela Steinbachová Odborná porota pod vedením Marcely Steinbachové (KRUH), držitelky ceny Architekt roku 2016 a ceny za výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu, bude hodnotit výběr tématu práce, kvalitu architektonic- kého/urbanistického řešení, přínos pro společenský život a rozvoj místa i originalitu návrhu. Pozvání do poroty letos přijal také architekt Jan Šépka (Šépka architekti), Jitka Ressová (Ellement architect), Jan Há- jek (Atelier M1 architekti) a Josef Pechar (Nadace „Na- dání J., M. a Z. Hlávkových“). „Mladá generace archi- tektů a studenti nám mohou ukázat čerstvý pohled nejen na tvorbu staveb či prostorů, ale mohou nám též otevřít oči nad přemýšlením, o čem vlastně architektura je, či jakou může být, a jak aktivní roli může hrát v živo- tě obyvatel měst a obcí. Věříme, že ze zadání vzniknou nápady, které se mohou stát vzory pro iniciaci aktivního společenského života,“ dodává Marcela Steinbachová. Centrum architektury a městského plánování CAMP Ceremoniál s vyhlášením výsledků je oficiálním vyvr- cholením projektu a proběhne 11. 9. 2018 v jedinečném prostoru CAMP v Praze. Novinkou letošního ročníku bude propojení s vyhlášením výsledků prestižních cen Architekt roku a Architekt obci. Jubilejního slavnostního večera se kromě soutěžících a odborné poroty zúčastní zástupci garantů, vysokých Mladí architekti iniciují změny – 10. ročník soutěže Young Architect Award začíná škol, partnerů a samozřejmě médií. V letošním roční- ku si výherci rozdělí ceny ve výši 75 000 Kč a dostanou možnost spolupracovat s generálním partnerem soutěže, společností CEMEX Czech Republic. „Návštěva švý- carského CEMEX centra pro vývoj byla inspirativní a co do informací velmi obohacující. Výzkum se odvíjí v úzké spolupráci s požadavky architektů, což oteví- rá nové možnosti při navrhování. CEMEX fantazii meze neklade, hlavně díky entuziasmu švýcarského týmu,“ uzavírá Tereza Burešová, vítězka ceny CEMEX Young Architect Award 2017, která v rámci ocenění navštívila Technologické centrum CEMEXu v Bielu ve Švýcarsku. Generální partner: CEMEX Czech Republic Partneři: Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, PVA EXPO PRAHA Záštita: MK, MŠMT, MŽP, SMO ČR, PRAHA, OSTRAVA, LIBEREC, ČKA, ČKAIT Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liber- ci, FA VUT v Brně, FAST VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, UMPRUM v Praze, ARCHIP, FA STU v Bratislavě Hlavní mediální partneři: ARCHITECT+, Moderní obec, ERA21, archiweb.cz Mediální partneři: ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Sta- vitel, Stavba, StavbaWeb, inspirati.cz. EARCH, PRO- PAMÁTKY, PRO města a obce, Dřevo&stavby Více informací na www.yaa.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /25

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

26/ / www.inspirati.cz soutěž / zelené stavby Zdroj: Crest Communications a.s. V Cannes skončil 29. ročník prestižního evropského ve- letrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM, jehož se zúčastnilo na dvacet šest tisíc odborníků z více než 100 zemí. Při příležitosti veletrhu se každoročně udělují „realitní Oskaři“ nejlepším stavbám světa za uplynulý rok. Odrazem celosvětového trendu vývoje směrem k šetrnému stavebnictví je to, že mezi jedenác- ti kategoriemi má již několik let své nezastupi- telné místo i kategorie „Nejlepší inovativní zelená bu- dova“. Tou se letos stal multifunkční komplex Marina One v Singapuru. Nejen vítěze, ale i další tři finalisty komentuje a pohled z tuzemského trhu přidává Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné bu- dovy. „Stejně jako vloni se čtyři finalisté rekrutovali z široké- ho spektra staveb, což svědčí o tom, že šetrné stavebnic- tví se stává globálním, doslova celosvětovým trendem. Do finále totiž letos postoupily nejen budovy z vyspě- lých zemí Evropy, ale také z Asie,“ uvádí Simona Kal- voda. NEJLEPŠÍ ZELENÉ STAVBY SVĚTA POHLEDEM ČESKÉ RADY PRO ŠETRNÉ BUDOVY NEJLEPŠÍ ZELENÁ BUDOVA SVĚTA 2018: Marina One (Singapur) MULTIFUNKČNÍ PROJEKT – BYDLENÍ, PRÁCE, NÁKUPY I VOLNÝ ČAS Marina One je příkladem, že i v megapolích v tropic- kých oblastech, čelících klimatickým změnám a vyso- kému nárůstu populace, může vzniknout doslova „zele- né město“. Multifunkční projekt o ploše více než 400 000 m2 z dílny světově proslulého německého ar- chitekta Christopha Ingenhovena ve spolupráci s brit- ským zahradním ateliérem Gustafson Porter + Bowman zahrnuje byty, obchody i kanceláře. Architekti vycháze- li z toho, že v hustě osídlených městských aglomeracích nelze stavět jiné než výškové budovy (v případě Marina One jsou čtyři). Ty jsou však pouze rámcem pro „zelené srdce“ projektu jako jeho klíčovou součást: vnitřní park je reminiscencí na londýnský Hyde Park a díky interak- ci mezi geometrií budov a zelenými plochami usnadňu- je přirozené větrání a v oblasti vytváří příjemné mikro- klima. Vznikla tak největší veřejná zelená plocha v celé centrální finanční obchodní čtvrti Marina Bay na bře- hu moře. Zeleň se rozprostírá přes několik vertikálních úrovní, takže její využitelná plocha dosahuje dokonce Marina One

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /27 125 % velikosti původního pozemku. Projekt získal pre- certifikaci LEED Platinum a certifikaci BCA Green Mark Platinum a stal se příkladem pro další udržitelné multi- funkční stavby na celém asijském kontinentu. Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budo- vy, komentuje: „Přestože jde o projekt z pro nás exotic- ké země, může být pro Českou republiku velkou inspirací zejména kvůli svému rozsahu a globálnímu udržitelnému přístupu ve všech svých aspektech. Řadu z nich už vyu- žívají i zelené projekty u nás (např. efektivní využívání dešťové vody, optimální orientace budov do světových stran tak, aby co nejlépe dokázaly využívat teplo ze slun- ce), ale zatím se stále jedná o jednotlivé budovy, i když napříč celým spektrem stavebnictví – od bytových domů až po kanceláře. Podle legislativy EU v rámci směrnice EPBD II se budou v Česku od roku 2020 stavět všechny nové budovy s tzv. „nulovou spotřebou energie“. V tuzemsku již působí řada osvícených developerů (např. AFI Europe, Sekyra Group, Skanska), kteří se v blízké budoucnosti chystají revitalizovat celá velká me- tropolitní území, zejména typu brownfields. Právě ti mo- hou své velké projekty pojmout z hlediska udržitelnos- ti opravdu globálně – a právě pro ně mohou stavby typu Marina One být příkladem.“ FINALISTÉ MIPIM AWARDS V KATEGORII NEJLEPŠÍ ZELENÁ BUDOVA SVĚTA 2017: Bankovní centrum BGL BNP Paribas (Kirchberg, Lucembursko) KANCELÁŘSKÁ BUDOVA Centrum, v němž pracuje 3 000 lidí, vzniklo na místě původní zahrady banky BGL BNP Paribas s cílem sou- středit všechny bankovní aktivity do jednoho kampusu. Na projektu je výjimečný především respekt k původní zeleni, jež měla pozitivní vliv na biodiverzitu v celé ob- lasti: po ukončení výstavby nového centra bylo z dřívěj- ší zahrady přesazeno 55 % její vegetace, která se nově uplatnila mj. na střechách či u vodních ploch. ONGC Pandit Deendayal Upadhyaya Urja Bhawan (Nové Dillí, Indie) KANCELÁŘSKÁ BUDOVA Korporátní sídlo největšího indického producenta ropy a zemního plynu získalo certifikaci LEED Platinum. Zá- roveň bylo v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně kli- matu (UNFCCC) certifikováno jako tzv. Clean Develop- ment Mechanism (CDM) projekt. Budova snižuje emise uhlíku o 5 944 tun za rok. Díky udržitelným řešením spotřebovává v porovnání s běžnými komerčními budo- Bankovní centrum BGL BNP Paribas

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

28/ / www.inspirati.cz vami v Indii pouze polovinu energie a také o 36 % vody méně na hlavu. Season (Paříž, Francie) KOMPLEX KANCELÁŘÍ A OBCHODŮ Novostavba nad železniční tratí v 17. pařížském obvodu metropolitní rozvojové zóny Clichy Batignolles s průmyslovou minulostí zahrnuje 20 000 m2 kanceláří a 1 130 m2 plochy pro obchody. Její součástí jsou také zelené terasy. Mezi úsporná řešení patří mj. to, že kom- plex je chlazen pomoci tepelné kapacity betonové des- ky podlahy, a proto nevyžaduje aktivní systém chlazení. Fotovoltaická instalace, integrovaná do šikmých střech, vyrobí každoročně 248 MWh elektrické energie. Simona Kalvoda komentuje finalisty: „Právě v segmentu kancelářských budov se v Čes- ku trend šetrného stavebnictví projevuje nejvíce. Sami nájemci budov (zejména velké nadnárodní společnos- ti, které mají ohleduplný přístup k životnímu prostředí jako součást své korporátní kultury) by už do jiné než šetrné budovy ani nešli. A developeři v tomto segmentu již staví v České republice kvalitou srovnatelné objek- ty, jako jsou tito tři finalisté MIPIM Awards. Bankov- ní centrum BGL BNP Paribas, korporátní sídlo ONCG i komplex Season nezapomínají na zdravé vnitřní pro- středí ani na prostory pro relaxaci zaměstnanců – obojí je klíčem k jejich zdraví, produktivitě a duševní pohodě. Stejně je tomu už i u nás – do soutěže CBRE Zasedačka roku se letos přihlásilo rekordních 94 firem napříč celou Českou republikou. A v kategorii Zdravá kancelář, je- jímž garantem a hodnotitelem je Česká rada pro šetrné budovy a která se zaměřuje na zdravé vnitřní prostředí, soutěžilo 18 společností. I to je důkazem, že se udržitel- né výstavbě administrativních budov v Česku daří a že by ty nejlepší z nich mohli jejich autoři příští rok do soutěže MIPIM Awards přihlásit.“ ONGC Pandit Deendayal Upadhyaya Urja Bhawan Season soutěž/ zelené stavby

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

29

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

30/ / www.inspirati.cz hydroponie / rozhovor Foto: archiv firmy Rok se s rokem sešel a nyní máme opět možnost probrat s panem Ing. Matoušem hydroponické pěstování rostlin. Již víme, co vás k hydroponickému pěstování při- vedlo, známe přednosti tohoto způsobu pěstová- ní rostlin, víme, jak se o květiny starat a do jakých prostor se nejlépe hodí. Hydroponické pěstování rostlin je čím dál oblíbeněj- ší. Pojďme se tedy podívat, jak vypadá současná realita. Hydroponicky pěstované rostliny (v keramzitu bez půdy) v západní Evropě tvoří 15–20 % pěstovaných pokojových rostlin. Před 25 lety, kdy jsme začínali, to bylo i více. Řada pěstitelů zejména v Německu skonči- la, ale i v Nizozemsku jedna ze tří největších firem, kte- ré pěstovaly hydroponické pokojové rostliny, změnila předmět své činnosti. Dnes už zase podíl hydroponic- ky pěstovaných rostlin, podle slov našeho obchodního partnera z firmy Nieuwkoop, roste. Růst je samozřejmě daný poptávkou zahradníků realizátorů, která vychází z požadavků našich zákazníků, zejména na jednoduchý způsob ošetřování, ale i čisté a hygienické pěstování. Nejprve se zeptám, co se u vás od února 2017 změnilo. Je něco nového? Naše práce s rostlinami při ozelenění nových interié- rů přináší stále něco nového. Každý interiér potřebu- je vlastní řešení. Vždy musíme vyhovět požadavkům rostlin, protože rostliny, které vysadíme, se přizpůsobit Matouš Hydroponie, s.r.o. Čestlice 271, 251 01 Prodejní sklad exit 8 D1, směr Brno Tel.: 267 750 909, Mobil: 724 522 200 E-mail: hydroponie@hydroponie.cz info@hydroponie.cz www.hydroponie.cz našim podmínkám neumí. Proto, abychom byli schopni co nejlépe zhodnotit intenzitu osvětlení v prostoru, kde budou instalované rostliny, využíváme možnosti změřit množství FAR (fotosynteticky aktivního záření). Pří- stroje pro toto měření se zatím prodávají pouze v USA. Když k vám přijde designér nebo architekt na kon- zultaci ohledně květinové výzdoby interiéru, můžete nám popsat postup od prvního kontaktu až po reali- zaci? Jak jsem se zmínil, nejdůležitějším parametrem pro úspěšné ozelenění je světlo, které je důležitým zdrojem energie vstupující do fotosyntetické reakce a je pro její průběh nezbytné. Dnes není výjimkou přisvětlování po- zic s rostlinami vegetačním osvětlením, se širokospekt- rálními LED zdroji. Po zjištění a rozboru světelných podmínek můžeme vy- brat a navrhnout vhodné rostliny. Další parametry, na- příklad možnost zatížení základny, rozhodují o velikos- ti rostlin – stromů a potřebných nádob. Velikost stromu pak může rozhodnout o termínu instalace, protože časo- vě náročnější manipulace s osmimetrovým stromem ne- můžeme dělat v zimním mrazivém období. Přijímáte výzvy v podobě náročných realizací? Měli jste nějakou takovou? Náročné a nákladné realizace souvisí nejen s vysokou solventností firem, ale i s povědomím, že investice do interiérové zeleně je stejně významná a důležitá jako nejnovější model vozu, kterým jezdí firemní manage- ment. Finanční částky potřebné pro ozelenění by často mohly být i nižší. Příkladný přístup jsme viděli v Dán- sku při exkurzi v rámci konference EILO, kde výsadba v lobby hotelu Crown Plazza stála podle mého odhadu ca 35 miliónů korun. Realizovala vaše společnost také pěstování zeleniny pomocí hydroponie? Je to vůbec vhodný způsob pěs- tování zeleniny? My se zabýváme pouze pěstováním pokojových rostlin v keramzitu. Produkční hydroponické pěstování zeleni- ny (rajčata, okurky apod.) funguje na jiném principu a vyžaduje speciální technologii.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Produkční plochy s hydroponickými rostlinami firmy Nieuwkoop v Nizozemsku

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

32/ / www.inspirati.cz Hydroponie je v podstatě pěstování bez půdy. Jak náročné je pěstovaní rostlin v roztoku, eventuálně v jiném substrátu? Hydroponické rostliny v nádobách mají vždy vodoznak, takže víme, kolik vody v nádobě je a kolik jí tam máme nalít. Zálivka je nejčastější příčinou poškození nebo i odumírání rostlin v interiéru. Pro výživu můžeme po- užít iontovýměnná hnojiva (2x ročně), což je značným zjednodušením péče o tyto rostliny. Velkou výhodou je to, že je nemusíme přesazovat. Pěstování rostlin se zemním balem v čistě minerálních substrátech (Seramis®, zeolitové substráty) se často označuje také jako hydroponické. Protože tam po něja- kou dobu zůstává zemní bal, není to čistá hydroponie, ale tento způsob pěstování rostlin přináší stejné výhody jako hydroponie. Nezdá se vám, že je málo doporučováno pěstování rostlin pomocí hydroponie v domácnostech, kde na- příklad žije člověk s alergií? Většina alergenů je

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /33 v zemině, která je při hydroponii nahrazena rozto- kem. Myslím, že v tomto směru chybí osvěta, co na to říkáte vy? Hydroponicky pěstované rostliny splňují vysoké hygi- enické nároky a mohou být instalovány v nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních. Tím, že součástí pěstování není organická složka jako u klasických sub- strátů, nedochází k rozkladu ani uvolňování nejrůzněj- ších alergenů a podobně. Také hmyz, který má svá vý- vojová stádia spojená s organickým substrátem, se v hydroponii nevyskytuje. Malé rozšíření hydroponie způsobuje také nezájem prodejců, hlavně velkých ho- bby marketů, protože ceny rostlin pro hydroponii jsou o 25–30 % vyšší. Při nákupu hydroponických rostlin je však třeba mít na zřeteli, že kupujeme celý pěstební systém (rostlina a vodoznak), který prodlouží životnost a užitnou hodnotu rostliny. Pane Ing. Matouši, děkujeme za rozhovor, přejeme i nadále hodně úspěchů ve vaší činnosti a již nyní vám můžeme slíbit, že se na vás opět rádi obrátíme, tentokrát i s otázkami našich čtenářů. Danube House, Praha – Karlín (Bucida buceras) 8 m Crowne Plaza Copenhagen Towers

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

34/ / www.inspirati.cz Architektura / Warsaw Spire, Polská republika Warsaw Spire, Polská republika Svým zvláštním tvarem velmi nápadná Warsaw Spire je jedinečný urbanistický komplex administrativních budov, kte- rý ve Varšavě vybudovala belgická developerská společnost Ghelamco. 49patrová budova se stala symbolem rostoucí ekonomiky. Komplex tvoří 3 objekty: 180 m vysoká hlavní věž s hyperboloidní skleněnou fasádou Warsaw Spire A a dvě další, v půdorysu půlkruho- vé budovy o výšce 55 metrů Warsaw Spire B a C. Na stře- še hlavní věže byly instalovány dva dekorativní 40metrové sloupy, které sahají až do výšky 220 metrů. Díky tomu se nová věž stala druhou nejvyšší budovou nejen ve Varšavě, ale i v celém Polsku. Se svými 237 m ji předčí pouze var- šavský Palác kultury a vědy. Zároveň jde o největší kance- lářský komplex ve Varšavě. Podlaží mají elipsovitý půdo- rys, jehož rozměry se v patrech mění. Výstavba největšího kancelářského komplexu v hlavním městě trvala tři roky. Nedávno byla Warsaw Spire oceněna jako nejlepší světová administrativní budova roku 2017. Tým architektů z bel- gické architektonické kanceláře Jaspers-Eyers Architects chtěl navrhnout budovu, která nezbaví Varšavu veřejného prostoru, ale ve skutečnosti jej vytvoří. Urbanistické řeše- ní vysoké, štíhlé hlavní věže v doprovodu dvou menších staveb umožnilo vytvořit prostor veřejného parku, který nabízí únik od shonu městského života a stává se místem pro odpočinek a relaxaci. Návštěvníci tu najdou nespočet restaurací, kaváren, obchodů a služeb. Moderní pasáž po- skytuje prostory pro pořádání výstav, koncertů a různých jiných akcí pro obyvatele Varšavy. Komplex je také důka- zem ekologického přístupu společnosti Ghelamco, protože byl navržen a realizován v souladu s požadavky ekologic- kého certifikátu BREEAM. Podle údajů investora všech- ny objekty splňují nejpřísnější požadavky na ekologický a energeticky optimalizovaný provoz. Hlavním architek- tonickým prvkem celého komplexu je atraktivní skleněná fasáda. Hlavní věž, jejíž fasádu tvoří dvě prosklené „sko- řápky“, je do poloviční výšky zúžená. To administrativ- ní budově dodává nápadnou, velmi štíhle působící siluetu. Směrem vzhůru k obloze se fasáda rozšiřuje a velkoryse přesahuje přes jádro budovy. Přispívá tak k výsledné leh- kosti stavby. Vertikální skleněné fasády rovněž tvoří atrak- tivní kontrast k tradičně zaskleným vodorovným podlažím, která leží v jádru věže. Skleněná fasáda, na niž bylo popr- vé v Polsku použito extra čiré sklo, tedy sklo s nízkým ob- sahem železa, má vysokou světelnou prostupnost a je ma- ximálně neutrální. Tepelně izolační skla s povlakem s protisluneční ochranou Stopray Vision-50 on Clearvision v bezpečnostním vrstveném provedení zajišťují uživatelům tepelný komfort a snižují energetické nároky na vytápění a klimatizaci. Projektant: Gilles Bollens Autorka: MgA. Petra Miškejová, Foto: Dokumentace soutěže Stavba roku 2017

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /35 Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

36/ / www.inspirati.cz soutěž / zasedačka roku Zdroj: CBRE Zasedačka roku 2017 Čtvrtý ročník soutěže CBRE Zasedačka roku 2017 zná vítěze všech kategorií, které oznámila na slavnostním vyhlášení v kancelářské budově FIVE na Smíchově v Praze, moderovaném Liborem Boučkem. Vkategorii Zasedačka roku zvítězil SAP, v kate- gorii Nejatraktivnější pracovní prostředí bylo oceněno Opero, v kategorii Kancelář jako DNA firmy Notino, v nové kategorii Malá kancelář zvítězil Vault 42. Kategorii Zdravá kancelář (odborný garant Česká rada pro šetrné budovy) vyhrála SCS Software, kategorii Chytrá spolupráce (odborný garant Microsoft) vyhrála Mainstream Technologies, kategorii Kancelá- ře pro budoucí výzvy (odborný garant Skanska) vyhrál NEORIS Česká republika, novou kategorii Architek- tonický návrh (odborný garant ČVUT) vyhrál Atelier YUAR za návrh kanceláří MSD a Hlasování veřejnosti, které probíhalo na webu rádia Evropa 2, vyhrála společ- nost SCS Software. V Hlasování veřejnosti jsme letos obdrželi rekordních 9098 hlasů. Eva Jiřičná, světoznámá architektka a předsedkyně poroty CBRE Zasedačka roku, říká: „V letošním ročníku si velmi cením spolupráce se studenty, se kterými jsem hodnotila projekty pro ocenění kategorie Architektonic- ký návrh. Neztratit kontakt s mladými architekty a slyšet jejich názor je pro mne velmi důležité. Naše diskuze byla zajímavá, umožnila nám výměnu názorů. Doufám, že se podobná situace bude opakovat i v dalších soutěžích. Po- sláním vítězů všech kategorií je inspirovat firmy, aby se zabývaly svým pracovním prostředím, a to i za hranice- mi svých kanceláří.“ Do soutěže CBRE Zasedačka roku 2017 se letos přihlá- silo rekordních 94 firem. Jednoznačnou převahu měly IT společnosti, kterých bylo mezi finalisty 17, dalšími zastoupenými obory byly e-commerce, finanční sektor, coworkingová centra, společnosti z oblasti médií a marketingu, obchodní společnosti, advokátní kancelá- ře nebo společnosti z oblasti výroby. Mezi přihlášenými byly převážně firmy z Prahy a Brna (Notino, Kiwi, Glo- bal IT Center, Line Control, Kreston A&CE Group, Ob- sahová agentura, Phonexia, Red Hat Czech). Jsou zde ale i firmy z dalších regionů, jako Tipsport (Beroun), De Heus (Bučovice, Vyškov), Sonnentor (Čejkovice, okr. Hodonín), ABB (Jablonec nad Nisou), TESCO SW a Vault 42 (Olomouc) a ERA (Pardubice). Do nové ka- tegorie Architektonický návrh se se svými projekty za- pojilo 19 architektů. Soutěž o nejlepší kanceláře v České republice CBRE Zasedačka roku 2017 zná své vítěze SAP Services Opero Notino

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /37 Kategorie Vítěz Město Zasedačka roku SAP Praha 5 Nejatraktivnější pracovní prostředí Opero Praha 1 Kancelář jako DNA firmy Notino Brno Malá kancelář Vault 42 Olomouc Zdravá kancelář SCS Software Praha 4 Chytrá spolupráce Mainstream Technologies Praha 4 Kanceláře pro budoucí výzvy NEORIS Česká republika Praha 5 Architektonický návrh Atelier YUAR za návrh kanceláří MSD Praha 6 (sídlo MSD Praha 5) Hlasování veřejnosti SCS Software Praha 4 Vault 42 SCS Software Mainstream Technologies MSD NEORIS Česká republika

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

38/ / www.inspirati.cz V zimních měsících úspora tepla, v letních měsících přiro- zené chlazení.Výrazně lepší vnitřní klima a stálá teplota má také vliv na naše zdraví. Lokální větrání s rekuperací tepla je ideálním ře- šením a prevencí proti plísním na zdech, výrazně lepším vnitřním klimatem a stálou teplotou, která je při práci v kancelářích nezbytnou nutností. V zimním období nemusíte otevírat okna, přičemž nejen vyvětráte, ale také ochladíte místnost a zvýšíte v ní vlhkost. V letních měsících se do prostoru nedostanou alergeny v podobě pylu a nežádoucí hmyz a pracovníky neruší hluk z ulice. Pro lokální rekuperační jednotky Turbovex Comfort nejsou potřeba žádné rozvody vzduchu. Proto při jejich využití ušetříte nemalé finance i drahocenný čas. Lo- kální rekuperační jednotky ušetří náklady zejména na potrubí pro rozvod vzduchu a jeho montáž. TX Comfort pracuje s hliníkovým protiproudovým výměníkem pro zajištění maximální rekuperace tepla. Jednotka využívá teplého vnitřního vzduchu, aby ohřála vzduch přicháze- jící zvenku. Jedinou funkcí protiproudového výměníku tepla je uchování tepla. Kromě toho získáte ještě další výhody: • Úspora místa. Zatímco rozvody vzduchu od cent- rálních jednotek i samotné jednotky zabírají značnou část prostoru v objektu, lokální rekuperační jednotky nepotřebují téměř žádný prostor. • Žádné stavební úpravy, dodatečné náklady ani žád- né prodlevy s instalací, plynoucí z použití centrální jednotky. Lokální větrání s rekuperací, ideální řešení pro kanceláře a komerční nemovitosti • Snadná regulace přesně podle potřeb větrané míst- nosti. • Úspora energie. Nedochází totiž k odvětrávání něko- lika místností najednou ani k velkým tlakovým ztrá- tám, které u centrální rekuperace vznikají kvůli dlou- hým rozvodům. Pečujte o zdravé ovzduší pro své zaměstnance a zároveň ušetřete peníze. Ovzduší v místnosti je pro naše zdraví, výkon i pohod- lí velmi důležité. Zaměstnanci jsou díky kvalitnímu a zdravému ovzduší produktivnější a méně nemocní. Všichni mají více energie, a mohou se tedy lépe sou- středit na práci. Pro více informací nás kontaktujte, rádi vám poradíme a vše vysvětlíme. Více na www.turbovex.cz. interiér / větrání Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

25 let na trhu 50 365 prodaných kancelářských stolů 75 412 prodaných židlí a křesel 12 502 obsloužených zákazníků 15 113 zrealizovaných projektů www.top-office.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

40/ / www.inspirati.cz soutěž / zasedačka roku Crest Communications a.s. V pořadí již 4. ročník prestižní soutěže CBRE Zasedačka roku zná své vítěze. Kategorii Zdravá kancelář, jejímž garantem a odborným hodnotitelem je každoročně Česká rada pro šetrné budovy, letos ovládl český výrobce počítačových her SCS Software. Ten porotce zaujal svými nadstandardně řešenými kancelářemi s výbornou akustikou, efektivně regu- lovanou cirkulací vzduchu a variabilitou pracovní- ho prostředí. Připojil se tak k vítězům z minulých let, kteří se tímto oceněním mohou pyšnit. „Vítěze kategorie Zdravá kancelář vyhlašujeme v rámci soutěže CBRE Zasedačka roku již potřetí v řadě. Naším cílem je poukazovat na příklady dobré praxe tak, aby se kvalitní vnitřní prostředí postupem času stalo naprostým standardem českých kanceláří. Jsme proto velmi rádi, že zájem o účast v soutěži stoupá, což současně svědčí o ros- toucí ambici zaměstnavatelů vytvořit pro své zaměstnance co nejvhodnější pracovní podmínky. Kvalita prostředí totiž zásadně ovlivňuje nejen zdraví, ale i celkovou spokojenost pracovníků, a tím i jejich produkti- vitu – vydýchaný vzduch či kolísající teploty mohou snížit výkonnost o 10 %, hluk pak vede k poklesu koncentrace až o 66 %. Vytvoření příjemných podmínek pro práci se proto stává důležitou konkurenční výhodou na trhu a firmy si toho jsou velmi dobře vědomy,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy. Kritéria Zdravé kanceláře – od akustiky po wellbeing Stejně jako v minulých ročnících se Rada u přihlášených kanceláří zaměřila na hodnocení šesti základních kritérií – akustiku, kvalitu vzduchu, ergonomii, světelné a tepelné podmínky a v neposlední řadě i tzv. wellbeing zahrnují- cí aspekty kvalitního a spokojeného života, mezi něž patří např. množství zeleně uvnitř i vně budovy či dostupnost služeb. Ve vztahu k nim odborná porota posuzovala nejen technická kritéria, ale na základě odevzdaných dotazníků zároveň i subjektivní vnímání prostoru samotnými uživate- li. Ze čtveřice finalistů, kteří se probojovali do závěrečné- ho kola, se absolutním vítězem v této kategorii stala společnost SCS Software. „Kanceláře firmy SCS Software nás oslovily zejména per- fektně řešenou prostorovou akustikou prostřednictvím stropních panelů, stěnových absorbérů a paravánů a sou- časně velmi dobrou neprůzvučností jednotlivých místnos- tí. Tento aspekt se projevil i na spokojenosti zaměstnanců – 96 % z nich kvalitu akustiky ohodnotilo v dotaznících V kategorii Zdravá kancelář soutěže CBRE Zasedačka roku 2017 zabodovala firma SCS Software pozitivně. Ocenili jsme také vhodně nastavenou regula- ci přiváděného vzduchu do zasedacích místností a nízkou koncentraci oxidu uhličitého (CO 2 ), jež se podle provede- ných měření pohybovala pod normou stanoveným limitem 1 500 ppm,“ zdůvodňuje výběr vítěze porotce a předse- da představenstva rady Tomáš Andrejsek ze společnosti ELAN Interior. Vedle toho experti rady kladně hodnotili i prostorové řešení kanceláří, ergonomii či světelné pod- mínky. „Množství denního světla je možné regulovat po- mocí vnějšího a vnitřního stínění. Díky nastavitelným židlím, stolům i monitorům mohou dále zaměstnanci uzpů- sobit své pracovní místo v závislosti na svých potřebách a současně mohou k práci využít i jiných místností a ne- musí nutně pracovat u svého stolu,“ dodává k výhodám kanceláří firmy SCS Software Andrejsek. Klid na práci i příjemné občanské zázemí U zbývajících finalistů, kteří postoupili do závěrečného kola, vyzdvihla porota zvláště kvalitu vnitřního ovzduší a nízkou koncentraci CO 2 . U lídra v oblasti podnikových aplikací SAP Services ocenila dále akustické řešení na chodbách včetně počtu call boxů a dalších míst pro neruše- nou práci či vhodné umístění vzduchotechniky nasměrova- né tak, aby proudící vzduch nefoukal zaměstnancům přímo za krk. Technologická firma Red Hat Czech naopak odbor- níky nadchla zejména celkovým pojetím prostoru s důrazem na přírodní motivy. Experti uvítali i variabilitu pracovního zázemí s možností individuálně nastavit vzdá- lenost monitoru, výšku stolu či polohu židle. Ve vztahu ke kritériu wellbeing dosáhl nejvyššího hodnocení vývojář mobilních aplikací Ackee, který zaujal urbanistickým za- členěním budovy, občanskou vybaveností a množstvím ze- leně v okolí. Ve všech kancelářích se porotci setkali s velmi nízkou vlhkostí vzduchu. hluboko pod optimálním rozmezím mezi 50–60 %. Finalistům obecně proto doporu- čili do interiéru začlenit větší počet živých květin a rostlin, aby bylo prostředí z hlediska vlhkosti pro zaměstnance pří- jemnější. Zároveň je upozornili i na přílišné přetápění v zimním období, neboť naměřené teploty přesáhly mnoh- dy až o 2 °C doporučenou teplotu 22 °C. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společ- nosti a organizace napříč oborem šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Její misí je podněcovat tuzemský trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbani- stické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekolo- gické a společensky ohleduplné prostředí, zvyšující kvalitu života. Rada má v současné více než 70 členů. Více na: www.zasedackaroku.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

41

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

42/ / www.inspirati.cz Nábytek Vazda – VIN Design, s.r.o. Chlumova 222/26, 130 00 Praha 3 - Žižkov Tel.: +420 736 754 402 E-mail: info@vazda.cz www.vazda.cz nábytek vazda Zveme vás k návštěvě naší kamenné prodejny, kterou najdete na adrese Chlumova 26, Praha 3 - Žižkov. Můžete si u nás prohlédnout a vyzkoušet více než 60 modelů židlí a dalšího sedacího nábytku, celou řadu stolů, světel i ostat- ních doplňků. Mezi nejzajímavější značky v našem portfoliu patří mj. Sitland a Martex. SITLAND je před- ní italský výrobce kancelářských židlí, který má vlastní vývojové centrum a spoluprácuje se renomovanými designéry. To dodává sedacímu nábytku punc vysoké kva- lity i zajímavý, neokoukaný design. Díky použití vlastních technických řešení, výrobních postupů a kvalitních materi- álů si židle Sitland získaly oblibu nejen v Evropě, ale i na Blízkém východě, v Asii či USA. MARTEX je výrobce kancelářského nábytku nabízející řešení jak pro běžné kan- celáře, tak i pro reprezentativní manažerské kanceláře či jed- nací místnosti, recepce a vstupní haly. Zajímavá je zejména rozsáhlá nabídka materiálů a povrchových úprav, a tudíž i možností personalizace nábytku. Základní řešení předsta- vují lamino povrchy, vyšší stupeň reprezentují dýhy a kva- litní laky ve více než 20 odstínech a na vrcholu jsou desky skleněné nebo čalouněné. Kovové konstrukce jsou lakované nebo z leštěného hliníku. Najdeme vhodnou židli pro každého Naší specializací jsou židle a dovoz italského nábytku. Nabízíme velmi široký výběr židlí všech typů v moderním i klasickém stylu. Umíme vybavit restauraci, jídelnu, kance- lář i jakýkoli soukromý interiér. Možnost vyzkoušení i zapůjčení vystavených židlí či vzorníků je u nás samozřej- mostí. V našem sortimentu naleznete: • Jídelní židle • Barové židle • Kancelářské židle • Manažerská křesla • Lavice do čekáren • Kancelářské nábytkové sestavy • Restaurační a hotelový nábytek • Italské sedací soupravy • Moderní svítící nábytek Hledáte konkrétní specifickou židli a nevíte, kde ji sehnat? Umíme vyhledat židle pouze na základě dodaného obrázku či fotografie, neváhejte nás kontaktovat. Přijďte se sami přesvědčit o vysoké kvalitě a designu k nám na Žižkov. Foto: archiv firmy interiér / pozvánka

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

43

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

44/ / www.inspirati.cz Foto: archiv firmy Široká nabídka interiérových i exteriérových materiálů. Jedinečné vlastnosti a originální design od společnosti VEŠO-LAMINART s.r.o. Jsme obchodní společnost, která dováží vysokotlaké la- mináty (umakarty), kompakty, lamino desky, pracov- ní desky, přírodní dýhy, dýhy na HPL, kamenné dýhy, kovolamináty a jiné dekorativní materiály pro české a slo- venské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminá- tů a případné postformování. INTERIÉR A EXTERIÉR / KOMPAKTNÍ DESKY VEŠO-LAMINART s.r.o. U Stavoservisu 1, 108 00 Praha-Malešice Mobil: +420 724 203 407 Email: info@veso-laminart.cz www.veso-laminart.cz Společnost VEŠO-LAMINART s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 2012 spojením dvou subjektů – české firmy vešo-interier a polské LAMINart. Jsme obchodní společnost, která dováží vysokotlaké lamináty (umakarty), compacty, lamino desky, pracovní desky, přírodní dýhy, dýhy na HPL, kamenné dýhy, kovolamináty a jiné dekorativní materiály pro české a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. VEŠO-LAMINART s.r.o. VEŠO-LAMINART s.r.o. | U Stavoservisu 1 | 101 00 Praha-Malešice Mobil: +420 606 645 545 | Email: info@veso-laminart.c www.veso-laminart.cz Nabízíme:  Lamináty HPL  Lamináty Nanotech  Kovolamináty  Dýha na HPL  Umělý kámen  Kompaktní desky  Přírodní dýhu  Kamennou dýhu  Linoleum na nábytek  Beton nábytkový  Lepidla  Úchyty Union Knopf Jsme obchodní společnost, která dováží vysokotlaké lamináty (umakarty), kompaktní desky, lamino desky, pracovní desky, přírodní dýhy, dýhy na HPL, kamenné dýhy, kovolamináty, slinutou keramiku a jiné dekorativní materiály pro české a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. VEŠO-LAMINART s.r.o. VEŠO-LAMINART s.r.o. | U Stavoservisu 1 | 108 00 Praha-Malešic Mobil: +420 606 645 545 | Email: info@veso-laminart.c www.veso-laminart.c Nabízíme:  Lamináty HPL  Lamináty Nanotech  Kovolamináty  Dýha na HPL  Umělý kámen  Kompaktní desky  Přírodní dýhu  Kamennou dýhu  Linoleum na nábytek  Beton nábytkový  Slinutá keramika  Úchyty Union Knopf VEŠO-LAMINART s.r.o. l U Stavoservisu 1 l 108 00 Praha 10-Malešic Mobil: +420 606 645 545 l Email: info@veso-laminart.c www.veso-laminart.c Jsme obchodní společnost, která dováží vysokotlaké lamináty (umakarty), kompakty, lamino desky, pracovní desky, přírodní dýhy, dýhy na HPL, kamenné dýhy, kovolamináty a jiné dekorativní materiály pro české a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. INZ_VESO_SB6.indd 43 19.5.2016 9.9.2016 11:0 Nabízíme: Lamináty HPL Nanotech Kompaktní desky Kamenné dýhy Přírodní dýhy Dýhy na HPL Slinutou keramiku Beton nábytkový Kovolamináty Umělý kámen Linoleum na nábytek Úchyty Union Knopf LTD a MDF desky INZ_vesolaminart_SOF.indd 73

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

kamenné dýhy, kovolamináty a jiné dekorativní materiály pro české a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. INZ_VESO_SB6.indd 43

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

TISKOVÁ ZPRÁVA TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie V loňském roce se konal první ročník a velkým tématem byla novela stavebního zákona. Sál zaplnilo přes 200 posluchačů a komentářů se ujali zástupci MMR, MPO a SPS. Mluvilo se mimo jiné o očekávaném zkrácení povolování velkých staveb o jednu třetinu, u malých dokonce o jednu polovinu, zkrácení pořizování změn územně plánovací doku- mentace o tři čtvrtě roku. Zaznívaly ovšem i kritické hlasy, které euforii politiků před volbami trochu chladily. Uvidíme, co na to praxe. V každé případě je jasné, že podobné fórum největšímu stavebnímu veletrhu sluší. „Rozhodně, na fóru zaznělo mnoho zajímavých podnětů a informací. Vadou na kráse však byl nedostatek času na jednotlivé reakce. Poli- tici by, dle mého názoru, měli podobná setkání chápat jako příležitost k získávání podnětů od odborné veřejnosti. Asi všichni si uvědomuje- me, že klíčové pro zrychlení povolování staveb je mimo jiné vytvoření jednoho podacího místa s tím, že jednotlivá dílčí vyjádření od dotče- ných orgánů si zajistí stavební úřad sám a nebude tím zatěžovat pro- jektanty a investory,“ komentuje fórum Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ. Při hodnocení roku 2017 analytici konstatují, že stavebnictví se ze stagnace zatím nevzpamatovalo. Zlepšení ve stavebnictví se neko- ná. Po dvou silnějších měsících padla naděje na výraznější obrat v obo- ru. Stavebnictví tak propáslo šanci přestat být stagnujícím odvětvím. Dařilo se pozemnímu stavitelství, naopak produkce inženýrského sta- vitelství klesla. Pomalá bytová výstavba vede k vysokým cenám realit na trhu.A ačkoliv se očekává letošní rok o něco lepší než loňský, zvláš- tě pro mladé rodiny bude stále těžší pořídit si nový byt. „Za celý rok 2017 jsme zaznamenali mírný růst stavební produkce, růst hodnoty nových zakázek i výrazný růst orientační hodnoty vydaných stavebních povolení. Rostl také počet zahájených i dokončených bytů,“ zhodnotila výsledky Petra Cuřínová z oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ. „Je zřejmé, že z pohledu bytové výstavby ještě zdaleka nejsme na úrovni předkrizových let. Myslím si však, že krize, nejen nás výrobce, naučila hledat efektivitu a rezervy uvnitř společnosti, nehledat kvan- titu, ale kvalitu. Osobně si myslím, že lepší léta přijdou, je však třeba začít činit konkrétní kroky, a nejen diskutovat a analyzovat. Jsem pře- svědčen, že příčiny jsou dostatečně popsány, bohužel však nevidím re- álné kroky k jejich odstranění,“ uvádí dále Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ. Druhý ročník konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_ technologie se bude konat 18. 9. 2018 v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA. Samozřejmě na programu bude aktuální legislativa, investice a tech- nická témata, k nimž budou hovořit zástupci příslušných ministerstev i specialisté z oboru. Právě na investiční část se další ročník zaměří a za podpory odborných partnerů vytvoří ideální prostor pro setkání investorů a realizačních firem. O jaká konkrétní témata půjde, může naznačit již blížící se březnové Fórum českého stavebnictví. Úzká spo- lupráce ABF, pořadatele Technologického fóra, a SPS, pořadatele Fóra českého stavebnictví, je v tomto směru hodně zajímavá. Fórum českého stavebnictví se bude konat 7. 3. 2018 v Kongreso- vém sále PVA EXPO PRAHA. Fórum českého stavebnictví je nejvýznamnější odborná událost oboru s účastí klíčových hráčů stavebního trhu – špičkových leaderů a od- borníků z veřejné i podnikatelské sféry. Je určena všem, kteří se chtějí seznámit s novými trendy odvětví a s legislativními záměry, které jsou pro stavebnictví zásadní. Kromě hlavního programu budou probíhat i separátní diskuse na dílčí odborná témata. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví zveřejněná čísla za minulý rok nesvědčí o výrazném zlepšení v oboru. „Na kladném výsledku roku 2017 se výraznou měrou podílí pozemní stavitelství, zatímco v inženýr- ském stavitelství trvá dlouhodobý propad, zejména v oblasti dopravní infrastruktury,“ porovnává prezident svazu Václav Matyáš. „Svaz podnikatelů ve stavebnictví se i v letošním roce podílí na pořá- dání dvou vrcholných konferencí ve stavebnictví. První je konference „Fórum českého stavebnictví“ na počátku stavební sezóny, jejíž zamě- ření je kromě odborných témat hlavně na diskusi s politiky a vládou pro zlepšení situace v investiční výstavbě, druhou je konference „Techno- logické fórum: investice_technologie“, která má zprostředkovat setká- ní zadavatelů staveb a investorů s dodavatelskou sférou a moderními metodami výstavby,“ říká Miloslav Mašek, generální ředitel Svazu pod- nikatelů ve stavebnictví v ČR. Třetí ročník konference Požární bezpečnost staveb opět na vele- trhu FOR ARCH. Po loňském skvělém ročníku, který si dal za úkol porovnat předpisy požární bezpečnosti při výstavbě větších dřevostaveb a přinesl mimo jiné velmi úspěšnou přednášku o nejvyšší dřevostavbě v Evropě, plá- noval původně pořadatel konference, internetový portál TZB-info, změ- nit téma. Pak ale přišla výzva odborně se vrátit k požárům výškových budov, návrhům a provádění izolací, konstrukčnímu řešení atd. Cílem přednášek, které 20. září zazní v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA, je poučit se z požárů výškových budov v zahraničí i u nás. Účast na konferenci již potvrdil Vlastimil Šrůma, autor souboru článků o původním a obnoveném Světovém obchodním centru v New Yor- ku. Přednáška se bude zabývat analýzou stavebně-technických příčin zhroucení budov Světového obchodního centra a zejména pak unikátní moderní konstrukcí nových věží, zejména 1WTC, a to se zaměřením na bezpečnost statickou, provozní a požární. Marek Pokorný z Fakulty stavební ČVUT v Praze bude prezentovat analýzu závěrečné zprávy pří- čin požáru Grenfell Tower v Londýně, jeho prudkého rozšíření a tragic- kých následků. Přednáška bude rovněž obsahovat pohled do českých předpisů a českého navrhování větraných fasád, lehkých obvodových plášťů a kontaktního zateplení z hlediska požární bezpečnosti. FOR ARCH – 29. ročník největšího stavebního veletrhu v ČR se usku- teční od 18. do 22. září 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý doprovodný program přinášejí- cí aktuální informace ze světa stavebnictví a současně na sedm výstav- ních hal nabitých tím nejlepším, co je možné na stavebním trhu najít. www.forarch.cz Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ. Témata pro Technologické fórum na FOR ARCH krystalizují během celého roku

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /47 Jak jsme stavěli dům je příběh, který během života budete povídat mockrát. Nejdřív všem přátelům, známým a rodině, pak svým dětem a jejich dětem… Určitě znáte podobné historie s lepším či horším koncem. Aby ten váš zněl „a pak v domě žili šťastně až do smrti,“ promyslete si předem pár základních věcí. V budoucnu se ta chvíle při plánování do- káže v dobrém vrátit. 1. Nechoďte do světa stavebnictví sami – stejně jako se bez větších zkušeností nevydáte například do Himálájí bez průvodce nebo k soudu bez právníka, nevystačíte při stavění s radami od kamarádů a z internetu. Kde ale tako- vého odborníka vzít? Kvalitní výrobci stavebních materi- álů vás provedou výstavbou od nápadu až po předání klí- čů. Například u Ytongu najdete technického poradce v každém regionu. 2. Myslete na zdraví – čím jednodušší je složení mate- riálu i celé budovy, tím lépe. Například stavební sys- tém Ytong se vyrábí z čistě přírodních surovin a dnes je možné z něj postavit kompletně celý dům včetně střechy, stropů, schodů a provést i povrchové úpravy. Pórobeton má schopnost regulovat vlhkost a vytváří v domě zdravé klima, navíc zamezuje vzniku plísní. 3. Předcházejte problémům – zvolíte-li stavební řešení náročné na provedení řemeslných prací a kombinaci více materiálů, je třeba pečlivě ohlídat technologickou kázeň a výsledné provedení. Oproti tomu systémové řešení Yton- gu je poměrně nenáročné, je proto oblíbené i u stavební- ků svépomocí. Riziko chyb je tak menší, navíc vzájemnou kompatibilitu a bezvadné fungování garantuje sám výrob- ce. Jedním z takových řešení je například jednovrstvé zdě- ní bez zateplování, kdy použitím tepelně izolačních tvárnic Lambda YQ dosáhnete hodnot nízkoenergetické výstavby. 4. Porovnávejte náklady s výslednou užitnou hodnotou – u stavebního materiálu si zjistěte jeho životnost. Pokud v horizontu 20 až 30 let degraduje a dům bude potřebovat výměnu těchto materiálů, po splacení hypotéky vás čeká shánění financí na opravy. Navíc hodnota takových nemo- vitostí podstatně klesá. 5. Dopřejte si celoroční tepelný komfort – řada materiálů a jejich kombinací dnes již dosahuje vynikajících tepelně izolačních vlastností. Zajímejte se ale také o to, zda vám poskytne dostatečný tepelný komfort po celý rok. Napří- klad masivní zdivo a střecha akumulují teplo, což oceníte také v létě, protože brání přehřívání. Systém Ytong nabízí kompletní systém těchto masivních prvků, včetně stropů, schodiště a také střechy. Ta účinně zabrání horku a nahradí klimatizaci v podkroví. www.ytong.cz ® Pět nejdůležitějších rad pro budoucí stavebníky Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

48/ / www.inspirati.cz Ať už stojíte před rekonstrukcí svých vysloužilých vrat anebo si stavíte dům a vybíráte nová vrata, měli bys- te kromě nezpochybnitelných funkcí bezpečnostních a mechanických také zohlednit jejich vzhled. Právě on ovlivní celkový ráz budovy. Společnost Trido se již řadu let zabývá výrobou garážových i průmyslových vrat. Modernizuje své produkty tak, aby uspokojila i ty nejnáročnější požadavky svých klientů. KLASICKÁ SEKČNÍ VRATA TRIDO Zajišťují spolehlivé, prostorově úsporné a estetické řešení s vy- nikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Vrata se vysouvají nahoru pod strop a tím šetří prostor v interiéru i exteriéru. Proto můžeme zaparkovat auto těsně před garáží a přitom bezpečně otevřít vrata. V případě nedostatku prostoru či překážky na stropě máte možnost zvolit posuvná sekční vrata Trido, která zajíždějí podél boční zdi. Toto jedinečné řešení umožňuje i čás- tečné otevření vrat pro průchod osob, průjezd kola apod. Tam, kde nelze z technických nebo prostorových důvodů použít vrata sekční výsuvná nebo posuvná, nabízí Trido vrata křídlová již v moderním pojetí. Vyrábí se ze sekcí jako běžná vrata, a proto mají stejně dobré tepelné vlastnosti jako vrata klasická. VRATA TRIDO EVO Vyrábí a montují se do starších staveb, kde se lidé při rekon- strukci potýkají s nedostatečnými rozměry ostění a nadpraží pro osazení vrat nových. S tímto systémem lze garážová vrata modernizovat rychle, bez bourání a bez nákladů na zedníka. V současné době se jedná o nejjednodušší způsob výměny garážových vrat na trhu. Patentovaná vrata Trido Evo se mohou použít i u novostaveb. Pokud na stavbě nevzniknou technické komplikace jsou namontovány již za 3 hodiny. VRATA TRIDO EXCLUZIVE Jestliže toužíte po něčem skutečně výjimečném a speciálním, nepochybně vás zaujmou garážová vrata Trido Excluzive, jež uspokojí nejnáročnější klienty. Jejich povrchovou úpravu lze přizpůsobit jakémukoliv požadavku. FASÁDNÍ VRATA TRIDO Jsou novinkou na českém trhu. Jedná se o systém, kdy vrata lícují s fasádou domu a nesou totožný design a obklad jako okolní stěny. Obklad může být ze dřeva, skla, kovu a jiných moderních materiálů. Fasádní vrata působí perfektním dojmem a nechají tak vyniknout záměru architekta nabídnout nový pohled na moderní architekturu. ŠIROKÝ VÝBĚR DESIGNŮ Běžně můžete vybírat ze tří různých variant tvarování povrchu. V současnosti nejmodernějším řešením je hladký povrch, dále Stucco s drobnými rovnoměrně rozptýlenými výstupky a Woodgrain, kde je povrch prolisován strukturou dřeva. Díky široké paletě imitací dřeva a barev si můžete garážová vrata přizpůsobit zcela vašim představám a sladit vzhled garáže s rázem dveří, oken a celého domu. Společnost TRIDO, s.r.o. patří ve svém oboru mezi nejúspěšnější rmy na českém a zahraničním trhu. Profesionální garážová vrata S výběrem a s realizací vrat Vám vždy poradí obchodní zástupci firmy Trido. Volejte na bezplatnou linku 800 800 874 nebo pište na obchod@trido.cz. exteriér / garážová vrata Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz Profesionální garážová vrata

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

50/ / www.inspirati.cz Společnost HS Flamingo s.r.o. je českým výrobcem vyso- ce kvalitních krbových kamen a krbových vložek. Distribuce je vedena přes 3 hlavní prodejní znač- ky Flamingo, Aquaflam a Masterflamme. Jsme ryze českou společností se silným zázemím a dynamickým tahem na branku. Cílem naší společnosti je vytvářet takové produktové portfolio, které svou kvalitou, cenou a designem uspo- kojí široké spektrum zákazníků. Nabízíme teplovzdušné i teplovodní produkty do moderních i rustikálních inte- riérů. HS Flamingo je silná a moderní společnost, která Foto: archiv firmy díky zkušenostem a postavení nabízí mnoho nadstan- dardních služeb jak pro velkoobchodní odběratele, tak svým koncovým zákazníkům. HS Flamingo je velice úspěšná při dobývání evropské- ho trhu, kde už si vytvořila své postavení a stále ho roz- šiřuje. Zahraničním partnerům nabízíme velice kvalitní produkt, který obstojí v celosvětové konkurenci. HS Flamingo s.r.o. Třída Osvobození 65, 550 01 Broumov Tel.: +420 491 422 647 E-mail: info@hsflamingo.cz www.hsflamingo.cz interiér / krbová kamna

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

51

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

52/ / www.inspirati.cz Zdroj: INSTITUT BYTOVÉHO DESIGNU Osmnáctičlenná mezinárodní porota soutěže Interiér roku je záměrně sestavena tak, aby v ní zasedali kromě významných architektů a designérů také výjimečné osob- nosti vizuální kultury, které mají k interiérům bytostný vztah nebo se svou tvorbou na vzniku některých význam- ných interiérů dokonce podílely. Podle názoru pořadatele soutěže, tedy Institutu by- tového designu jsou výsledky plastičtější, pokud je na účastníky soutěže pohlíženo z širších úhlů než jen z čistě architektonického. Novým členem soutěžní poroty pro tento rok je i Pasta Oner (vlastním jménem Zdeněk Řanda, nar. 1979), který je v současnosti jedním z nejvýznamnějších tu- zemských výtvarných umělců a jeho díla jsou zastoupe- na v prestižních českých i zahraničních galeriích a sbír- kách. Podílel se například na nové výzdobě pražského Paláce Lucerna nebo bytu režiséra Davida Ondříčka. Pasta Oner patří původně mezi průkopníky českého graffiti. Jeho přezdívka vznikla spojením slov piece a tag (piece je normální velké graffiti a tag podpis) a Oner, které psal jenom v podobě throw-upu (lehké graffiti připomínající bubliny). V roce 2007 vymyslel jako svou značku okřídlenou pastu na zuby. Dnes se graffiti už nezabývá a věnuje se vlastní volné tvorbě. Pastova díla reflektují a ironizují fascinaci součas- né společnosti světem luxusu, bohatství, víry a sexu. VÝTVARNÍK PASTA ONER ČLENEM POROTY SOUTĚŽE INTERIÉR ROKU Zároveň však nevyvolávají v divákovi provinilost nad jeho konzumním způsobem života. V českém prostředí introvertně založených umělců, kteří opovrhují komercí a slávou, se Pasta řídí heslem „nezaprodaný, ale proda- ný“. Autor i nadále čerpá ze street-artu, kontinuálně roz- víjí své vizuálně charakteristické tvarosloví a tematiku odkazující k tradici amerického pop-artu. V osmnáctičlenné mezinárodní porotě dále zasedají např. prorektor pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c., nebo interiéro- vá designérka doc. Ing. Veronika Kotradyová z bra- tislavské Fakulty architektury STU, designérka Sanja Pupovac z univerzity Milánská polytechnika, portugal- ský architekt Luís Rebelo de Andrade, který je ověnčen mnoha mezinárodními cenami, ale také režisérka Hana Třeštíková nebo malíř David Saudek a další. Soutěž Interiér roku 2017 je vyhlášena pod záštitou Ministra kultury ČR, Ministerstva průmyslu ČR a primátorky hl. města Prahy. Přihlášeny mohou být všechny interi- éry realizované v České a Slovenské republice v roce 2017. Uzávěrka při- hlášek byla 28. 2. 2018. Cílem soutěže Interiér roku je zejmé- na PODPORA profese architekta (nebo interiérového designé- ra) ve vztahu k tvorbě inte- riéru, protože tato oblast je v očích široké veřejnos- ti podle slov samotných tvůrců stále velmi opo- míjena a podceňována. Nemenším cílem je rov- něž kultivace obecného vkusu, a to prezentací prvotřídních soukro- mých i veřejných inte- riérů. Výsledky soutěže Interiér roku 2017 budou vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX, a to 10. 4. 2018 na me- zinárodním kongresu o byd- lení, architektuře a designu Living Forum, který se tento rok ponese ve znamení téma- tu SOUKROMÍ, BEZPEČÍ A INTIMITA. Více informací na www.interierroku.cz. porotce / Interiér roku 2017

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.velux.cz • 531 015 511 • Vzorkovna Praha a Brno Zdravý domov. Automaticky. Dostupně Střešní okna „Pro rodinu chceme přece to nejlepší – zdravý domov plný denního světla a čerstvého vzduchu, kde se budeme po celý rok cítit příjemně. Cenově dostupná dálkově ovládaná střešní okna VELUX s trojsklem ho spolu s roletami VELUX dokážou vytvořit i bez nás. Pohodlně. Automaticky.“ Připraveno na VELUX ACTIVE Inteligentní systém ovládání střešních oken, rolet a žaluzií VELUX s pomocí chytrých senzorů.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

PARTNERSKÉ ŠKOLY 10. ročník Young Architect Award www.yaa.cz www.abf.cz „Mladá generace architektů -studenti- nám mohou ukázat čerstvý pohled nejen na tvorbu staveb či prostorů, ale mohou nám též otevřít oči nad přemýšlením, o čem vlastně architektura je, či jakou může být a jakou aktivní roli může hrát v životě obyvatele měst a obcí. Věříme, že ze zadání vzniknou nápady, které se mohou stát vzory pro iniciaci aktivního společenského života.” Marcela Steinbachová, předsedkyně poroty nové téma... ...architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa nová porota... Marcela Steinbachová, Jan Šépka, Jitka Ressová, Jan Hájek, Josef Pechar nový prostor... ...v Centru architektury a městského plánování CAMP proběhne slavnostní vyhlášení soutěže, společně bude večer 11. 9. 2018 vyhlášen i Architekt roku a Architekt obci uzávěrka: 29. 6. 2018 www.yaa.cz ZÁŠTITA 10. ROČNÍK ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE PRO STUDENTY A MLADÉ ARCHITEKTY DO 33 LET PARTNERSKÉ ŠKOLY 10. ročník Young Architect Award www.yaa.cz www.abf.cz „Mladá generace architektů -studenti- nám mohou ukázat čerstvý pohled nejen na tvorbu staveb či prostorů, ale mohou nám též otevřít oči nad přemýšlením, o čem vlastně architektura je, či jakou může být a jakou aktivní roli může hrát v životě obyvatele měst a obcí. Věříme, že ze zadání vzniknou nápady, které se mohou stát vzory pro iniciaci aktivního společenského života.” Marcela Steinbachová, předsedkyně poroty nové téma... ...architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa nová porota... Marcela Steinbachová, Jan Šépka, Jitka Ressová, Jan Hájek, Josef Pechar nový prostor... ...v Centru architektury a městského plánování CAMP proběhne slavnostní vyhlášení soutěže, společně bude večer 11. 9. 2018 vyhlášen i Architekt roku a Architekt obci uzávěrka: 29. 6. 2018 www.yaa.cz ZÁŠTITA 10. ROČNÍK ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE PRO STUDENTY A MLADÉ ARCHITEKTY DO 33 LET

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

„Hlavně díky ní se doma cítím v BEZPEČÍ.“ www.isotra.cz Interiérové žaluzie Kvalita | Odolnost | Design | Technologie

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

56/ / www.inspirati.cz interiér / dřevěné dveře Foto: archiv firmy Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat, pohonů, dveří a zárubní začal v roce 2016 i na českém trhu nabízet rozsáhlý sortiment dřevěných interiérových dveří, jejichž předností jsou kvalita a velká variabilita.Tuzemský zá- kazník si může vybrat z celé řady modelů za velmi přijatelné ceny. Interiérové dveře značky Hörmann se vyznačují špič- kovou kvalitou a dlouhou životností. „Díky dřevěným vnitřním dveřím firmy Hörmann se kupující doslova rozhoduje pro dveře pro celou generaci,“ říká Vít Kareš, jednatel společnosti Hörmann v České republice. Velmi kvalitní jsou rovněž zárubně a vysoce odolný povrch Du- radecor, které koncový zákazník dostane v základní ceně dveří. Setkaly se s úspěchem „Z reakcí odborných prodejců s mnohaletou praxí v oblasti interiérových dveří je zřejmé, že dveře si získaly oblibu jak u odborné veřejnosti, tak u koncového zákazníka,“ uvádí Vít Kareš. Společnosti Hörmann se v současnosti daří s úspěchem rozšiřovat síť specializovaných distributorů, a to především ve Středočeském kraji a v Praze, a plánuje další posilování této distribuční základny. Interiérové dveře se vyrábějí z dřevěných materiálů, ma- sivního dřeva, MDF komponentů a dřevotřísky. Povrch Hörmann Česká republika, s.r.o. Středokluky 315, 252 68 Středokluky Tel.: +420 233 085 792 www.hormann.cz dveří je z vysoce mechanicky odolného povrchu Durade- cor, což je povrch lepší než CPL. Mechanickou odolnos- tí se blíží povrchu HPL. Zámky interiérových dřevěných dveří Hörmann jsou od kvalitního německého výrobce Schulte Schlagbaum a kvalitní klikové sady od německého značky HAFI. Ať klasické, nebo moderní, bílý lak, nebo buk, se skleně- nými prvky, nebo aplikacemi z ušlechtilé oceli – Hörmann nabízí přesně takové dřevěné vnitřní dveře, které se hodí do každého interiéru. A výhodou je i krátká dodací lhůta pro koncového zákazníka. Varianty na výběr Společnost Hörmann dává na výběr z jednokřídlových i dvoukřídlových variant otevíracích dveří, stejně jako dve- ří posuvných, které se mohou se zasouvat do pouzdra či pojíždět na stěně. Dveře najdou využití nejen v rodinných domech a v bytech, kde vytvoří tu správnou atmosféru do- mova, ale také ve velkých objektech, jako jsou školy, ne- mocnice a úřady.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /57 inzerce NOVINKA: Dřevěné interiérové dveře Hörmann • vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře s obložkovými zárubněmi • NOVINKA: pohon dveří PortaMatic pro bezbariérový a komfortní průchod • Duradecor Struktur s hmatatelnou povrchovou strukturou Duradecor NOVINKA: Interiérové dveře MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU Premium partner českého národního týmu Široký sortiment dřevěných dveří nabízí nepřeberné množ- ství typů prosklení, kování, motivů, provedení a elektric- kých výbav přesně podle požadavku zákazníka. Samo- zřejmostí je také možnost mít vždy každou stranu křídla i zárubně v jiné barvě či motivu. S bytovými dveřmi této značky se mohou zákazníci setkat v řadě úspěšných reali- zací bytových domů i průmyslových objektů, jako je napří- klad bytový dům Bělohorská v Praze, areál firem Aerotech v Klatovech nebo AG Plast v Milovicích či sklad Lidl v Olomouci. Budou použity také v připravovaném projek- tu řadových domů Klínec na Příbramsku. Průřez sortimentem interiérových dveří lze zhlédnout v rozsáhlé vzorkovně společnosti Hörmann v centrále na adrese Středokluky 315. Více informací o výrobcích naleznete na www.hormann.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

58/ / www.inspirati.cz Rádi bychom Vám představili novinku na evropském trhu – AluSplash™. AluSplash™ je nadčasový, moderní hliníkový panel, který je ekologický, odolný, nákladově efektivní a ohnivzdorný. Je ideálním řešením pro širokou škálu interiérových dekorativních aplikací jak v domácnostech, tak v ko- merčních a obchodních prostorech. K dispozici je v řadě živých, zemitých, metalických a nemetalických ba- rev, a dává tak moderní vzhled všem prostorům, kde je in- stalován. AluSplash™ nabízí stylové a cenově výhodné řešení pro ja- koukoliv novou realizaci, vylepšení nebo doplnění kuchy- ně, koupelny nebo jiného vnitřního prostoru. Tento snadno instalovatelný panel lze bez obtíží upevnit na stávající stě- ny a nahradit tak tradiční skleněné panely nebo dlaždico- vé obklady, které jsou dražší a vyžadují delší a náročnější instalaci. AluSplash™ se snadno řeže, vrtá a tvaruje, a maximálně se tak přizpůsobí upravovanému prostoru. S programem AluSplash™ se nemusíte obávat prasknutí, rozbití nebo dodatečných nákladů na řezání otvorů pro elektrické a tele- fonní zásuvky jako u skleněných panelů. Ve srovnání s časem potřebným k instalaci skleněných panelů nebo položením keramických obkladů je čas instalace AluSplash™ až třikrát kratší a není zapotřebí nákladné pro- fesionální práce, zvládne ji i šikovný neprofesionál. Foto: archiv firmy inTERIÉR / AluSplash™ Proč AluSplash™? • bezpečný a hygienický • snadný na údržbu a čištění • pevný a odolný • cenově příznivý • rychle a snadno instalovatelný a upravitelný • ekologický • lehký (7 kg/m2) • vodě odolný a parovzdorný • nepraskne a nerozbije se při nárazu • ohnivzdorné minerální jádro je vhodné k instalaci za všechny druhy sporáků včetně plynových • lze ho sklopit a ohýbat v rozích bez použití spojů • 4 mm tenký panel perfektně zakryje existující stěny • povrch s vysokým leskem podobný odrazu skla • široký výběr zemitých, živých, metalických i nemetalických barev Využití • kuchyňské zádové panely • kuchyňské ostrůvky a bary • sprchové stěny a sprchové výklenky • záchodové stěny • okolí zrcadel • prádelní stěny • funkční stěny • obklady v lázních a relaxačních prostorech • obchodní prostory • komerční a maloobchodní prostory Atlas Advertising Group s.r.o. Na Louce 1, 267 01 Králův Dvůr, CZ Tel.: +420 735 759 118 E-mail: matasova@atlas-ag.cz, krumlova@atlas-ag.cz www.alusplash.com/cz/

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

59

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

60/ / www.inspirati.cz interiér / koupelny Foto: Duravit Česká republika s.r.o. Přednostmi řady koupelnového nábytku XSquare jsou mo- derně elegantní design, vysoká kvalita povrchových úprav a materiálů a v neposlední řadě výrazné chromované profily. Duravit spolu s designérem Kurtem Merkim Jr. vytvořili nábytkovou řadu, která je sladěna pře- devším s designem moderních umyvadel Du- raSquare. Charakteristickým rysem této řady je čtvrt- kruhový chromovaný profil, který tvoří svislé kontury nábytku. U podlahové varianty plynule přechází do pod- nože, u obou variant pak chromovaný profil tvoří půso- bivý rám. Profil, který navazuje na rohový rádius umy- vadel, vytváří harmonický celek a současně markantní svébytnost každého kusu. V kombinaci se skříňkami, zrcadly a zrcadlovými skříňkami kolekce, rovněž s cha- rakteristickým chromovaným profilem, vznikají luxus- ní umyvadlové sestavy pro elegantně moderní zařizovací styl. XSquare umožňuje rozmanité kombinace a výtečně ladí s aktuálními řadami sanitární keramiky DuraSquare, Vero Air, ME by Starck a P3 Comforts. Nábytková řada tak s použitím vhodných samostatně stojících nebo zabu- dovaných van, klozetů, vodovodních baterií, sprchových vaniček a doplňků umožňuje vytvořit komplexní řešení interiéru na vysoké úrovni. Při výběru variant i barev takřka neexistují limity. Konzo- lové prvky pod umyvadlo jsou v závislosti na zvoleném umyvadle k dispozici až v pěti různých velikostech (800 až 1600 mm), a poskytují tak místo i pro velkoryse koncipo- vaná řešení se dvěma umyvadly či dvojumyvadlem. Čet- né varianty doplněné rozměrově kompaktními provedení- mi umožňují zvládnout nejrůznější prostorové a designové požadavky. Také sortiment nábytkových prvků pod umy- moderní Koupelnový nábytek xsquare vadlo je velmi široký: pro umyvadla DuraSquare, Vero Air, ME by Starck nebo P3 Comforts lze, v závislosti na zvo- lené řadě, vybírat z až sedmi různých šířek. U všech těch- to nábytkových prvků lze volit mezi jednou nebo dvěma zásuvkami, které jsou vybaveny kvalitním vnitřním při- hrádkovým systémem z javoru nebo ořechu. Další úložný prostor nabízejí vysoké nebo polovysoké skříňky s šířkou 500 mm. Širokou nabídku barevných provedení nábytku doplňu- jí tři nové, neobvyklé povrchové úpravy – matná světlá modř, matná betonová šeď a baklažánová v hedvábném matu – a dále dekor s plátnovou strukturou. V nabídce je celkem 28 povrchových úprav nábytku: dekory v mat- ném provedení nebo laky, hedvábně matné provedení či vysoký lesk. Vzhledem k možnosti vybrat si nábytkovou desku v někte- ré z barev korpusů nebo i z masivního ořechu umožňuje kolekce XSquare zcela osobité barevné kombinace. Dvoj- barevné nebo dokonce trojbarevné sestavy utvořené zkom- binováním lakovaného povrchu, chromovaného profilu a nábytkové desky dávají vzniknout novým kontrastům a luxusním designovým řešením. Čela bez úchytek s funk- cí push-to-open podtrhují eleganci a inspirativnost celku. Nový nábytkový program je působivý sám o sobě, svou zřetelnou strukturovaností je však současně výrazným prv- kem celého prostoru. K nábytku nabízí Duravit zrcadla v osmi šířkách (450 až 1600 mm) a zrcadlové skříňky ve čtyřech šířkách (600 až 1200 mm) ve stejném designu. Postranní chromovaný profil tvoří rám, a navazuje tak důsledně na tvarosloví ná- bytku. Na ploše zrcadla se nachází nový ovládací prvek. Umožňuje bezdotykové ovládání hlavního osvětlení (35 mm širokých světelných lišt vpravo a vlevo), nepří- mého osvětlení a vyhřívání zrcadla pomocí senzoru. Mimo to mají všechna zrcadla novou komfortní funk- cí umožňující měnit barvu světla: při intenzitě osvětlení přesahující 300 luxů lze plynule nastavovat barvu světla od 2700 (teplé světlo) do 6500 kelvinů (studené svět- lo). Teplé světlo je zvláště vhodné pro vytvoření příjem- né atmosféry, studené světlo se používá především jako kosmetické světlo. Úkolem paměťové funkce je zajistit, aby se požadovaná barva a intenzita světla nemusela při opakovaném použití znovu nastavovat. Nové je rovněž praktické vnitřní členění zrcadlových skříněk s použitím krabic na toaletní potřeby, police na předměty každoden- ní potřeby a magnetické lišty na všechny drobné pomůc- ky, například nůžky nebo pinzetu.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

...poslední kapka k dokonalosti www.bemeta.cz BemetaDesign Koupelnové doplňky TREND-i DARK Novinka

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

62/ / www.inspirati.cz Architektura / Campus rezidenční areál II – LIVE UP v Brně Campus rezidenční areál II – LIVE UP v Brně Autorka: MgA. Petra Miškejová, Foto: Dokumentace soutěže Stavba roku 2017 Stavba naplňuje základní tezi vyslovenou v urbanisticko- architektonické soutěži univerzitního kampusu Bohunice o tom, že území „širšího kampusu“ musí fungovat jako živý organismus různých aktivit, ke kterým patří také bydlení a služby. Součástí funkčního městského celku v rozvojovém území univerzitního kampusu je rovněž realiza- ce různorodých forem bydlení – od studentských ubytovacích služeb po bydlení dlouhodobého charakte- ru vyššího standardu. Rezidenční areál CRA II je sou- borem tří bytových domů, jehož dominantu tvoří tři- náctipodlažní vertikální linie objektu F, jehož hmota je kompozičním zakončením výrazných horizontálních křivek objektů D a E. Objekt F je umístěný na pomyslné ose tvořené průhledem mezi objekty D a E. Objekty D a E jsou si tvarově podobné. Jde o prstencové výse- če tvořené vnější konvexní a vnitřní konkávní fasádou. Hmota 1. NP tvoří podnož ustupujícím obytným podla- žím. Plochy bytů v nadzemních podlažích jsou na kon- vexní straně doplněny o konzolově vyložené linie bal- konů se skleněným zábradlím. Vertikální figura objektu F je rozdělena na dvě výrazově a funkčně odlišné části – komunikační část tvořenou tubusem schodiště a výtahovými šachtami a část obytnou. Hmota a mate- riálové řešení objektu jsou vizuálně odrazem funkčního řešení vnitřních dispozic. Důležitou součástí stavby je zeleň. Okolní les je výsadbou a druhovou skladbou stro- mů vtažen mezi objekty. Travnaté plochy jsou pojaty jako květná louka, která nenásilně přechází na biosysté- my okolí. Vstupní zóny a místa s vyšší frekvencí pohy- bu jsou tvořeny pobytovým trávníkem. Vnitřní prostor mezi objekty je pojat jako klidová relaxační zóna. Nos- ná konstrukce je navržena jako železobetonová mono- litická a je tvořená sloupy, stěnami, stropními deska- mi a základovou deskou. V horních podlažích je část nosných stěn vyzdívaná z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monoli- tické, tvořené deskami, které jsou lokálně zesíleny trá- my a hlavicemi. Autoři projektu: AiD team, a.s., A PLUS, a.s.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

LED žárovky • LED svítidla • LED pásky • LED reflektory ®

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

64/ / www.inspirati.cz interiér / sauny Foto: archiv firmy Nejdříve si odpovězme na otázku, proč si saunu pořídit. Je to jednoduché: poděkuje vám především vaše tělo – pravidelné prohřívání, detoxikace potem a střídá- ní horka s rychlým ochlazením jsou pro váš orga- nismus blahodárné. A navíc se při saunování příjemně zrelaxujete a odpočinete si od všedních starostí. Saunu nebo infrasanu Finská sauna je královnou každého wellness. Pokud máte rádi teplo, je pro vás sauna to pravé. Kamna ohřejí vzduch na 90–105 °C, ve vyhřátém prostředí se tělo pří- jemně prokrví a pokožka se hydratuje. Navíc lze kamna polévat vodou, a tím zvýšit vlhkost v sauně, nebo vyu- žít aromatických roztoků, které se nad kamny vypařují (aromaterapie) – odtud už je jen krůček k biosauně, kde se vzduch ohřívá na nižší teplotu a má vyšší vlhkost. V infrasauně je teplota jen 30–60 °C a teplo produkují speciální infrazářiče, které neohřívají vzduch v kabině, ale přímo vaše tělo. A pokud je infrakabina vybavena kvalitními zářiči, prohřejí váš organismus až do hloub- ky 4 cm. Málo místa? Domácí sauna se vejde i do koupelny. Nejmenší kabiny zaberou jen 1 m2 plochy, takže si relax můžete užívat i v malém bytě. Topení je základ Srdcem sauny jsou kamna. Výběr saunových kamen přizpůsobte velikosti sauny – čím větší sauna, tím větší musí být výkon kamen. Jak nenaletět při výběru sauny či infrasauny?

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /65 U infrasauny je analogicky důležité zvolit kvalitní infra- zářič; mezi nejlepší na trhu patří značka Philips Vitae. Záruka na opravdu dobrý zářič začíná na 6 letech, my vám na některé zářiče nabídneme záruku i 10 let. Důvod je jasný – kvalitní infrazářič vydrží opravdu dlouho a není potřeba záruku zkracovat. Jaké dřevo je pro saunu nejlepší? Nejčastějším materiálem pro stavbu sauny je skandináv- ský smrk: světlý a s malými suky. Kanadská borovice (hemlock) je velmi odolná, bez suků, se světlou, narů- žovělou barvou. Ušlechtilý cedr je luxusní dřevo s vý- raznou kresbou a širokým spektrem odstínů; navíc obsa- huje vonné silice. Pro interiér doporučujeme africkou vrbu (abachi), která má sníženou tepelnou vodivost, takže se hodí na všech- na místa sauny, kde se dotýkáte dřeva holou kůží: opěr- ky, lavice, podhlavníky – abachi vás nikdy nebude pá- lit. Osika je tradiční materiál skoro bez suků a s jemnou kresbou, má dobré absorpční schopnosti. Naše rada: Zeptejte se dodavatele na délku záruky na dřevěný obklad. My v SaunaSystem poskytujeme záru- ku až 10 let, protože jsme si jisti, že používáme pečli- vě vybrané a kvalitní dřevo. Prodejci levných obkladů obvykle poskytují záruku kratší, protože dobře vědí, že déle jejich dřevo nevydrží. Prohlédněte si kabinu na vlastní oči Sauny vyrábíme již více než čtvrtstoletí a je to na nich znát. Všem zájemcům o naše sauny a infrasauny nabí- zíme možnost vyzkoušet si a prohlédnout všech 8 dru- hů kabin plus jednu venkovní saunu přímo v našem showroomu, v příjemném prostředí na okraji Prahy. Zaparkujete pohodlně přímo u budovy. Kontaktujte nás, poradíme vám a pomůžeme s výběrem. www.saunasystem.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

66/ / www.inspirati.cz Společnost BWS Přerov nabízí klientům už 27 let kom- plexní služby při projekci, realizaci a servisu wellnesso- vých zón rodinných domů a komerčních wellnesscenter. Jsme specialisté na kvalitní interiérové bazény včet- ně automatických krytů hladiny, automatických dezinfekčních aparatur, výkonných protiproudů, hydromasáží a dalších atrakcí, komfortně vybavené ex- teriérové bazény s automatickými kryty hladiny nebo s mobilním zastřešením. Dodáváme komerční i privátní masážní bazény – whirl- pooly, designové parní lázně, solné a bylinné lázně, te- pidária, kvalitní finské sauny, aromasauny, infrasauny, ochlazovny, odpočívárny. Realizujeme vzduchotechnic- ké zabezpečení těchto prostor (komfortní a ekonomické odvlhčování, větrání a teplovzdušné vytápění). Naše firma nabízí komplexní vyřešení a zajištění celé zakázky – vy nám sdělíte svou vizi a my zajistíme vše ostatní. Foto: archiv firmy iNTERIÉR / bazény, sauny BWS PŘEROV, s.r.o. Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov I-Město Tel.: +420 608 427 000 E-mail: bws@bws-prerov.cz www.bws-prerov.cz Neprodáváme „z katalogu“ – všem zájemcům z řad ar- chitektů, projektantů a samozřejmě zákazníků nabízíme nezávazné vstupní jednání v prostorách našeho showro- omu, při kterém se můžete seznámit s námi dodávaným sortimentem a úrovní a kvalitou naší práce. Díky našim zkušenostem a širokému sortimentu nabízí- me každému klientovi individuální řešení na míru. Naše specializovaná projekce zabezpečuje vše – od studie, variabilních dispozičně provozních návrhů, 3D vizuali- zací až po kompletní prováděcí projektovou dokumenta- ci, a to všechno s ohledem na maximální využití každé- ho centimetru investičně i provozně nejdražších prostor daného objektu. Výsledkem je atraktivní, moderní a nadčasové řešení s vysokým uživatelským komfortem, současně však ře- šení maximálně praktické a vyžadující co nejnižší pro- vozní náklady. Abychom byli trvale schopni poskytovat rychlý a kva- litní servis, realizujeme zakázky „pouze“ na území Mo- ravy. Naši klienti tímpádem nemusí hradit přespočetné náklady za dojezd několika set kilometrů navíc. Zkrátka už čtvrtstoletí děláme VŠE PRO VÁŠ KOM- FORTNÍ RELAX…

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

67

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

68/ / www.inspirati.cz Zdroj: INSTITUT BYTOVÉHO DESIGNU O titul celkového vítěze soutěže INTERIÉR ROKU 2017 se v letošním roce uchází 178 interiérů napříč všemi ka- tegoriemi, což je o 51 interiérů více než v loňském roce. Vysoký zájem architektů a designérů o soutěž dokládá, že povědomí veřejnosti o těchto profesích rychle stoupá. V České republice a na Slovensku každoročně vzniká mnoho skvělých a netradičně řešených interiérů, kte- ré zvládají držet krok se zbytkem Evropy a současně odrážejí aktuální trendy i požadavky klientů. Vítězové soutěže budou vyhlášeni v úterý 10. 4. 2018 v závěru DO SOUTĚŽE INTERIÉR ROKU 2017 SE PŘIHLÁSILO 178 INTERIÉRŮ Z ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLIKY mezinárodní konference LIVING FORUM. V průběhu celého dne se v holešovickém Centru moderního umě- ní DOX budou střídat zajímaví zahraniční i čeští hosté se svými příspěvky k letošnímu tématu: SOUKROMÍ, BEZPEČÍ A INTIMITA. V osmnáctičlenné mezinárodní porotě zasedli např. pro- rektor pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c., interiérová designérka doc. Ing. Veronika Kotradyová z bratislavské Fakulty architektury STU, designérka Sanja Pupovac z univer- zity Milánská polytechnika, portugalský architekt Luís Rebelo de Andrade, který je ověnčen mnoha mezinárod- ními cenami, ale také režisérka Hana Třeštíková či vý- tvarníci Pasta Oner nebo David Saudek a další čeští i zahraniční architekti. Interiér roku 2017 Dům navržený Evou Heyworth VENUE CAFE Praha Panelový byt Praha Kanceláře společnosti HEUREKA Byt studia De.Fakto Hostel MEET ME Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

www.inspirati.cz / /69 inzerce inzerce PLASTIA_Inzerce pestebni nadoba pro INSPIRATI_183x120mm.indd 1 16.2.2018 10:39:21

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

70/ / www.inspirati.cz Jaro je tady a s ním se probouzí nová energie do života, chuť začít znovu, touha po změnách.V našich domovech i třeba v pracovních interiérech máme také podvědomý „tah“ na změnu. Můžeme sice zůstat u všeho původního, ale pořád se budeme cítit tak nějak postaru, možná i unavení. S nadcházejícím teplým ročním obdobím můžeme být více mimo domov, ale vždy se do něj budeme vracet nebo v něm pracovat. Proč se nechat emocionálně brzdit? Ke změně přitom není třeba až tak mnoho! Mnoh- dy postačí změna dekorace okna (jiné závěsy, vý- měna římské rolety), výměna potahu na pohovku nebo židli nebo jen tak pohození vícero dekoračních polš- tářů v kontrastních barvách a vzorech. Novými sedáky na židlích můžeme pak spojit příjemné s pohodlným. Nebojme se sytých a pestrých barev! Působí ener- gicky a vlévají blahodárnou energii. U nás máte možnost vzájemného barevného i materiálového sladění vybavení vašeho interiéru přesně podle vašeho za- ložení, vkusu a preferencí. Nemusíte „jít s davem“! Při volbě se už nemusíte omezovat standardními nabídkami hotových vý- robků z řetězců. U nás si zvolíte vše – od dekora- ce a zastínění okna, přes potahy na nábytek, dekorace stolu a stolování, dekorace lůžka až po praktické i dekorační do- plňky a drobný, ručně vyráběný nábytek. Foto: archiv firmy iNTERIÉR / TEXTILNÍ DEKORACE Dekoria-style.cz Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice Tel.: 739 633 401, 596 428 717 E-mail: info@dekoria-style.cz www.dekoria-style.cz Látky v nabídce jsou stále obměňovány, vždy podle aktuálních interiérových trendů. Jednotlivé kolekce látek jsou vždy sestaveny tak, že je zaručena jejich vzájemná kombinovatelnost – podobná struktura látek, vzájemně vhodná barevnost, to vše pro zajištění výsledné- ho dojmu. Můžete pak mít třeba vše z jednoho vzoru látky nebo můžete kombinovat látky se vzorem a jednobarevné, Vašim představám u nás meze neklademe! Pracujeme jako zakázkové šití výrobků na míru až na základě objednávky zákazníka, po jeho výběru látky a provedení. Díky profesionální organizaci výro- by jsme schopni udržet krátké výrobní lhůty. Šití na míru je přitom poskytováno zdarma, bez jakýchkoliv dopočtů ceny. Chcete si objednat šití a jste na pochybách, zdali bar- va látky odpovídá zobrazení, jestli vzor na látce je viditelný anebo se prostě nemůžete definitivně roz- hodnout? Máme službu zaslání vzorků látek, kterou posky- tujeme zdarma pro ty, kteří si již vybrali produkt a chtějí se už jen ujistit o vhodnosti zvoleného materiálu. Proměnu zvládnete i sami, u nás najdete nejen kom- pletní sortiment pro změnu Vašeho interiéru, ale i in- spirace pro Vaši volbu. Máme připraveny speciální stránky se vzorovými aranžmá s detailními popisy použi- tých produktů z naší nabídky. Poslouží jako rychlá inspira- ce a ukázka vzájemné kombinace produktů. Máme také dostupné online katalogy s fotografie- mi různých provedení interiérů, rozdělené podle typu místnosti, a jednotlivých kolekcí látek. Ka- ždý si tak pro sebe určitě něco najde.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Inspirace pro zmìny Nový katalog Jaro -léto 2018 Katalog online + eshop na www.dekoria-style.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

72/ / www.inspirati.cz Chytré pohovky pro každou příležitost. Kolinger je český rodinný výrobce rozkládacích, trvanlivých pohovek a postelí. Klademe důraz na funkčnost, dlouhou životnost i atraktivní materiály, stejně jako na osobní přístup k zákazníkovi a jeho potřebám. Vyrábíme především rozkládací pohovky, které pomáhají řešit našim zákazníkům problém s prostorem či přespává- ním hostů. Každá pohovka je jiná a originální, přizpůso- bená pro zákazníka. Naše pohovky mají zaručen doživotní pozáruční servis. Provádíme opravy, repase konstrukcí, dodáváme nové lamely a kolečka. Samozřejmostí je možnost dodání nového povlaku a především matrace. Výrobu jsme započali již v roce 1982 a od té doby naše pohovky sami postupně podle požadavků trhu vyvíjíme a vyrábíme na míru podle požadavků klientů. Příkladem mohou být i naše pohovky DUO, které se již od roku 1993 velmi dobře osvědčily pro svou trvanlivost a uživatelský komfort jak pro každodenní spaní v malých bytech, tak jako přistýlky v provozech ubytovacích zařízení od horských chat až po čtyřhvězdičkové hotely. Naše pohovky mají vždy společné: • ocelové rozkládací konstrukce • lamelové rošty • spaní na rovné a nedělené matraci • snímatelné povlaky • volitelné a obměnitelné matrace i povlaky • doživotní pozáruční servis Rádi Vás přivítáme v našem showroomu, kde si můžete jednotlivé pohovky a jejich varianty sami vyzkoušet. Kolinger Voctářova 679, 180 00 Praha 8 - Libeň v areálu stavebnin Big Mat 1. patro Tel.: 222 325 142, 776 325 142 E-mail: nabytek@kolinger.com www.kolinger.com www.chytre-pohovky.cz Foto: archiv firmy Český výrobce od roku 1982 interiér / chytré pohovky

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Ilustrační foto

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

74/ / www.inspirati.cz Sada 2 úložných kufrů RATTAN 75 x 55 x 45 cm, 6 990 Kč www.in-spirace.com Keramická stolní lampa PAJAROS 34 x 50 cm, 2 750 Kč www.in-spirace.com Konzolový stolek MADERA 90 x 30 x 85 cm, 5 995 Kč www.in-spirace.com Sada 3 košů MASIVNÍ PROUTÍ 53 x 53 x 41 cm, 4 794 Kč www.in-spirace.com Sada 2 odkládacích stolků 98 x 42 x 36,5 cm, 7 470 Kč www.in-spirace.com Sada 2 košů na dřevo RATTAN 50 x 40 x 45 cm, 4 490 Kč www.in-spirace.com Obraz TROPICAL-PARROTS, 190 x 90 x 3 cm / 3 druhy, 3 998 Kč/ks www.in-spirace.com IN-spirace pro každého… VELKOOBCHOD • MALOOBCHOD DÁRKOVÝM ZBOŽÍM VZORKOVÁ PRODEJNA: Högerova 1098/11 • 152 00 Praha 5 - Hlubočepy mobil: +420 777 252 494 • e-mail: info@in-spirace.com e-shop: www.in-spirace.com • www.facebook.com/INspirace.obchod

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Obraz JARNÍ PROCHÁZKA, 150 x 100 x 4 cm, 7 780 Kč www.in-spirace.com Věšák na klíče NATURAL HOME 20 x 30 x 3 cm, 505 Kč www.in-spirace.com Stolek CREAM 120 x 60 x 50 cm, 9 850 Kč www.in-spirace.com Lenoška CHAISE LONGUE 119 x 55 x 69 cm, 11 980 Kč www.in-spirace.com Krbový rám AGED WHITE dřevo, 125 x 27 x 104 cm, 7 990 Kč www.in-spirace.com Keramická úchytka na nábytek 4 x 2/8 x 4 cm, 8 druhů, 95 Kč/ks www.in-spirace.com Lavice CAPITONE 100 x 42 x 40 cm, 5 590 Kč www.in-spirace.com s.r.o. dárky pro všechny ... s.r.o. dárky pro všechny ...

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

76/ / www.inspirati.cz Foto: archiv firmy Přemýšlíte, že budete letos rekonstruovat? Nebo toužíte vdechnout nový život nevyužitému podkroví, ale neumíte si představit, jak bude výsledek vypadat? Kolik oken za- jistí dostatečný přísun denního světla a jakou atmosféru můžete v novém prostoru očekávat? S aplikací MyDayli- ght pro chytré telefony můžete během několika minut na vlastní oči spatřit plánovaný výsledek. Aplikaci MyDaylight ocení všichni, kteří si chtě- jí navrhnout a na vlastní oči ověřit vlastní projekt rekonstrukce. To znamená, že díky aplikaci mů- žete zjistit, jaký počet a velikost střešních oken bude pro vaši podkrovní místnost optimální a jaká atmosféra zde bude panovat v kteroukoli roční dobu. Stačí zadat základní parametry, jako je rozměr podlahy, výška a sklon střechy, výška stropu, rozmístění oken, umístění nábytku, orientace místnosti vůči světovým stranám, a upřesnit materiály jed- notlivých povrchů. Za zhruba deset minut dostanete k dispozici svou na míru vytvořenou simulaci místnosti. Tu lze prohlížet buď v režimu formátu 360°, nebo ve virtu- ální realitě pomocí VR brýlí. Výkonné herní technologie a velký výpočetní výkon Všechny simulace MyDaylight jsou postaveny na platfor- mě Unity, což je herní engine, který je běžně využíván v nejmodernějších počítačových hrách. MyDaylight je prv- ní mobilní aplikace na světě, která kombinuje tento herní engine s výkonnou technologií pro práci s denním světlem. Rozsah výpočtů potřebných pro reálnou simulaci denního světla v aplikaci daleko překonává možnosti nejvýkonněj- ších chytrých telefonů. Jakmile proto do aplikace zadáte všechny parametry a proměnné, jsou odeslány na vzdále- né servery Microsoft Azure, kde jsou zpracovávány. V zá- vislosti na rozsahu proměnných a komplexnosti scény trvá finální výpočet cca 5–15 minut, než je výsledná simulace odeslána zpátky do telefonu. MyDaylight nabízí jedinečnou příležitost experimentovat s různými variantami rekonstrukce. Můžete vytvořit tolik simulací, kolik potřebujete. Jediným omezením je váš čas a představivost. Aplikace MyDaylight je zdarma a k dispo- zici ke stažení z App Store a Google Play. MyDaylight – Navrhněte si podkroví jako profesionál rekonstrukce/ střešní okna

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Ilustrační foto

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

78/ / www.inspirati.cz soutěž / dřevěná stavba roku Foto: archiv soutěže Prohlédněte si 14 dřevěných staveb, které vyhrály v anketě Dřevěná stavba roku 2018, a načerpejte inspiraci pro zlepšení i vašeho života. Mezi vítěznými díly najdete hřiště, rodinné domy, rozhledny, sruby i dřevěné interiéry. Vítěze v rámci osmi soutěžních kategorií vybrala široká veřejnost i odborná porota. V anketě letos soutěžilo 95 dřevěných staveb, což je druhý nejvyšší počet v její historii. Pro tyto stavby hlasovalo jak 11 odborných porotců, tak široká veřejnost, která jim po- slala rekordních 67 441 hlasů. Cenu pro hlasující, čtyřden- ní pobyt ve srubu v Jizerských horách, vyhrála paní Gab- riela K. z Prahy. Všichni vítězové dostali voňavý dubový diplom, poukaz na 10 000 Kč a pro své soutěžní dílo titul „Dřevěná stavba roku v dané kategorii“. „Cílem ankety, kterou organizujeme již osmým rokem, je podpořit využívání dřeva ve stavebnictví jako naší význam- né obnovitelné suroviny,“ vysvětluje ředitel Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák. Z rostoucího zájmu o tuto anketu je patrné, že obliba dřevěných staveb v České re- publice roste, což je z pohledu ochrany životního prostře- dí dobrá zpráva. Projekt se koná pod záštitou ministra ze- mědělství Jiřího Milka, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky a za podpory významných partnerů. Které jsou ty nejlepší dřevěné stavby roku 2018? Seznam vítězů ■ Hrad soutěžící JinyKus; Vítěz veřejného hlasování v kategorii Dřevěná hřiště – malá ■ Dětská vesnička soutěžící MIRAKULUM, s.r.o.; Vítěz veřejného hlasování v kategorii Dřevěná hřiště – velká ■ Vyhlídková věž na Šibeníku soutěžící Unipark; Vítěz veřejného hlasování v kategorii Dřevěné konstrukce – návrhy ■ Jezdecká hala v Pardubicích soutěžící Vojtěch Slavík; Vítěz odborné poroty v kategorii Dřevěné konstrukce – návrhy ■ Tančírna v Račím údolí soutěžící Obec Bernartice; Vítěz veřejného hlasování v kategorii Dřevěné konstrukce – realizace ■ Věž Ester v Jeruzalémě soutěžící Huť architektury Martin Rajniš, s.r.o.; Vítěz odborné poroty v kategorii Dřevěné konstrukce – realizace ■ Casa Miguel soutěžící ARCHCON atelier, s.r.o.; Vítěz veřejného hlasování v kategorii Moderní dřevostavby – návrhy ■ Rodinný dům v osadě Kersko soutěžící hipposdesign; Vítěz odborné poroty v kategorii Moderní dřevostavby – návrhy ■ Dům v říši dřeva a rostlin soutěžící DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o.; Vítěz veřejného hlasování v kategorii Moderní dřevostavby – realizace ■ RD Neveklov soutěžící ATELIER KUNC architects, s.r.o.; Vítěz odborné poroty v kategorii Moderní dřevostavby – realizace ■ Srub Čeladná soutěžící SRUBY PACÁK, s.r.o.; Vítěz veřejného hlasování v kategorii Roubenky a sruby – realizace ■ RR Residence soutěžící FINNY, spol. s r.o.; Vítěz odborné poroty v kategorii Roubenky a sruby – realizace ■ Interiér RD – Brno soutěžící studio AEIOU, s.r.o.; Vítěz veřejného hlasování v kategorii Dřevěné interiéry – realizace ■ Gulliver soutěžící Huť architektury Martin Rajniš, s.r.o.; Vítěz odborné poroty v kategorii Dřevěné interiéry – realizace

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Akát svými vlastnostmi překonává většinu u nás dostupných dřevin. Jehodřevo nenítřeba impregnovat a při využítí v exteriéru má až 10x delší životnost než jehličnaté dřevo. Je ideální na stavby ohrad (snese rázy zatloukače), oplocení, estetických prvků, aj. www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz www.akatovealtany.cz nesmrtelné Akátové Altány

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

80/ / www.inspirati.cz Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění. Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla – a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji. Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální zásobování teplem, elektrokotel…). Ulevnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravidelně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často je jejich provoz spojen s větším množstvím prachu v do- mácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopo- tencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostře- dí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do našeho ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu, vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým. Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze země nebo z vody. Typ země- -voda funguje na principu uzavřeného okruhu, kdy nemrz- noucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy. U čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný kolektor je navíc po- třeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je systém voda-voda oproti čerpadlům vzduch-voda ve vý- hodě, protože teplota spodních vod je konstantní po celou zimu, což neplatí u okolního vzduchu, kdy teplota klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou žád- né venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít všude – je závislý na dostatku zdrojové vody. Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializu- je Josef Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruova- né přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo vý- měníkem TČ, nepoužívá se externí výměník, a tímpádem je energie zdroje využita maximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nejmenšími ztrátami, neza- náší se, nevadí tvrdá ani železitá voda. Na kvalitu zdrojo- vé vody klade minimální nároky. Pro tato TČ se vyrábějí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou tep- losměnnou plochou na straně chladiva (viz obr.), studniční voda proudí zvnějšku těchto trubek. Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW z dostup- ných tepelných čerpadel voda-voda na trhu nejnižší spotře- bu vody. Stačí průtok 15 l/min na 10 kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla, a ochlazená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdále- nost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být minimálně 10 m. Voda z topného okruhu prochá- zí tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepel- ném zdroji. TČ Spirála ohřeje vodu až do 65 °C. TČ lze snadno připojit do stávající topné soustavy, např. samotíž- ný systém má výhodu velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný fak- tor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která má v průměru 10 °C po celou zimu a topit do podlahové- ho topení na cca 35 °C. Při těchto parametrech má TČ Spirála COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1 kW elektrické energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do radiátorů na 50 °C není COP zanedba- telné (3,5), což přináší úsporu až 73 % oproti topení elek- trokotlem či přímotopy. Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní sazbu (NT 20 h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu elektřiny v celé domácnosti. Moderní tech- nologie a regulace navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez filtrace, údržby a servis- ních prohlídek. Podle statistických výsledků Ministerstva průmyslu a ob- chodu ČR byla v posledních letech čtyři z pěti nově insta- lovaných tepelných čerpadel voda-voda TČ Spirála. Foto: archiv firmy vytápění / tepelná čerpadla Tepelná čerpadla Spirála Hronětice 3, Kostomlaty nad Labem,
289 21 Tel.: 739 218 630 E-mail: stuchlik.josef@seznam.cz www.tcspirala.cz. 80/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Tel.: +420 737 551 129, +420 317 701 610 E-mail: info@garaze-levne.cz www.garaze-levne.cz, www.garaze-sklady.cz Věnujeme se konstrukci plechových garáží, skladů a přístřešků, kotců pro zvířata, na které není třeba stavební povolení. Stavíme na betonové patky, zámkovou dlažbu nebo jen tak na trávu, kdy se rohy podloží betonovými chodníkovými dlaždicemi. Vyrábíme různé druhy a rozměry, které s námi můžete jednotlivě projednat na: http://www.garaze-levne.cz/

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

duší a srdcem… Návrhy a realizace interiérů roubenek Roubal Kompletní stavby Roubal s.r.o. 543 44 Černý Důl 269 tel.: 732 864 240 e-mail: martin.roubal@stavbyroubal.cz www.roubenkyroubal.cz V rámci projektu a výstavby roubených chalup vám Kompletní stavby Roubal navrhnou jedinečné realizace interiérů, propracované do nejmenšího detailu včetně dobového nábytku a vybavení. Citlivé spojení moderních technologiíí a historie je fascinu- jící. Pan Martin Roubal, který interiéry sám navrhuje, čerpá inspiraci a nápady studiem historie ze starých knih a dobo- vých svazků. Je to pro něj nejen práce, ale i smysl života. Mnohé dobové prvky jsou skutečně autentické a jsou po- sbírané ze starých bouraných domů a citlivě přivedeny opět k životu. Před samotnou realizací vám pan Martin Roubal vlastní rukou a tužkou navrhne jak samotnou roubenku, tak několik vari- ant řešení interiéru. Dopředu tak budete znát přesný výsle- dek a budete si moct vybrat interiér, který vám bude vyho- vovat nejvíce. Pojďme se přesvědčit o dokonalém výsledku a podívat se na skutečné realizace:

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

Kompletní stavby Roubal s.r.o. 543 44 Černý Důl 269 tel.: 732 864 240 e-mail: martin.roubal@stavbyroubal.cz www.roubenkyroubal.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/

84

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-02-18-floowie/