Extra 2018http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Zdroj: Royal Comfort s.r.o. www.royalcomfort.cz extra SPECIÁL

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Posuvná zastřešení bazénů a teras CORSO™

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

www.alukov.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

4/ INSPIRATI REDAKCE redakce@inspirati.cz INZERCE obchod@inspirati.cz GRAFICKÁ ÚPRAVA graika@inspirati.cz MARKETING a DISTRIBUCE marketing@inspirati.cz Vychází 4 x ročně/vydání 3/2018 Evidenční číslo: MK ČR E 22538 www.inspirati.cz VYDAVATEL Inspirati, spol. s r.o. IČO: 06504001 Ilustrační foto: pixabay.com Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a článků komerčních prezentací. Neprodejné. EDITORIAL Vážení čtenáři, jak jistě víte, podle astrologů je rok 2018 považován za rok přelomový a plný změn. Zkuste již nyní bilancovat, zda se vás to také týká. Pojedete poprvé na dovolenou do zahraničí? Plánujete wellness v ČR? Zařizujete si nové bydlení nebo uvažujete o způsobu, jak se v zimě zahřejete? Pokud ano, speciální vydání titulu Inspirati vám může pomoci orientovat se v nabídce a určitě pro vás bude inspirativním čtením pro volný čas v době dovolených. A ať už se vydáte na výstavu netradičních designových svítidel, či na tu do galerie La Femme, která je součástí oslav konaných u příležitosti 100 let založení československého státu, přejeme vám příjemně i užitečně strávené slunečné dny. Váš tým Inspirati Z OBSAHU Léto v Aquapalace Praha pro celou rodinu Galerie LA FEMME Jsem plnoletá První republika 18 104 68 36 48 06 Exotický ráj Senegal Nezapomenutelné safari s volně žijícími zvířaty Pozvánka na výstavu Čeští skláři překonávají hranice umění a designu Dekorativní kosmetika? Seznamte se důkladně Česká cena za architekturu Nominace extra extra

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Nové Spojení lahodného sýru s grilovacím kořením www.olma.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

6/  inspirati jsem plnoletá Galerie La Femme je malá galerie v centru Prahy, ale svým významem a projekty mnohonásobně přesahuje prostory své domovské adresy v Bílkově ulici. To vše má na svědomí majitel galerie Miroslav Lipina. Máte zajímavý název výstavy, ke komu se plnoletost vztahuje? Plnoletá je samozřejmě galerie, 4. dubna jsme totiž oslavili 18 let od jejího založení. Výstava je ohlédnutím za našimi do- mácími úkoly a sympozii, které jsme za těch 18 let udělali. Čeho si nejvíce ceníte za dobu trvání galerie? Například Tomáš Hřivnáč vyhrál první cenu ve španělské Xativě v roce 2009 za grafiku Flamenco, která byla vytvořena v rámci našeho sympozia v An- dalusii. Velmi nás také potěšilo, že domácí úkol Adol- fa Borna, Zimní sporty, se dostal až do německé učeb- nice. Naše úkoly bylo možné vidět na mnoha místech nejen v České republice, ale i v Bruselu, Budapešti, Piešťanech. V rámci dosavadních 25 domácích úkolů vzniklo kolem 2000 děl. Všimli jsme si, že také vydáváte galerijní pub- likace. Ano, z domácích úkolů jsme zatím vytvořili tři kata- logy, které mapují to nejlepší z našich aktivit. Potěšilo nás, že si naše katalogy vyžádalo Metropolitní muzeum v New Yorku, a dokonce i Bridgitte Bardot nám napsa- la, zda by bylo možné jí katalogy poslat. Jako poděko- vání nám poté přišly dvě její fotografie s věnováním, máme je v galerii pověšené na čestném místě. Jaká místa si vybíráte pro svá sympozia? Na sympoziích jsme byli zatím asi patnáct- krát, hlavně ve světě, začali jsme v brazilských Li- dicích, poté jsme navštívili Francii, Sicílii, Ekvá- dor, Galapágy, Slovensko, Německo, Švýcarsko… Je to vždy výborná inspirace pro umělce a pro nás krásná kulturní a společenská akce, která je na konci završená vernisáží v místě, na kterém pobýváme. umění

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 7 první republika Téma První republiky je příhodné pro letošní rok, vy jste s ním ale začali už loni? Chtěli jsme být připraveni na výroční rok 2018, vydali jsme totiž také soubor pohlednic a kalendář s danými obrazy, a hned se také projevil velký zájem o naši výstavu na různých místech, proto se po naší premiéře u nás v Bílkově ulici výstava uskutečnila v Piešťanech a pojede do Prievizdy, Zlína, Jistebníku a na další místa. Tento úkol je výjimečný tím, že pro- bíhá po celý rok. Byli jsme překvapeni, že o První republiku je velký zájem, celé toto období lidi hodně přitahuje a je pro ně atraktivní. Je to zřejmě elegancí té doby, atmosférou, nostalgií a také silnými osobnostmi. Na našich obra- zech si toto všechno připomínáme – čas- to je znázorněný T. G. Masaryk, také bratři Čapkové, prvorepub- likoví herci, spisova- telé. Někteří umělci vzdali hold svým před- chůdcům, proto může- me vidět poctu Emilu Fillovi, Toyen, Josefu Čapkovi… Bude se v rámci tohoto projektu konat i něja- ká větší akce? Zapojili jsme se do Československého festiva- lu, což bude velká akce 8. a 9. září. Současně s tím probíhá i akce Wine and Art, které se každoroč- ně účastníme, je to den (9. září), ve kterém se spo- juje výstava obrazů s ochutnávkou kvalitního vína. A k tomu budeme mít tematický doprovodný pro- gram. Výstava První republika bude u nás v Bílkově ulici pokračovat až do konce října. e-mail: info@glf.cz – www.glf.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

8/  inspirati C M Y CM MY CY CMY K

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

9

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Sedací soupravy Jídelní sety a židle Knihovny a komody Křesla a stolky Postel Skříně a šatny www.casamoderna.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Showroom: Vídeňská 573, Praha–Vestec … dodáme vašemu interiéru styl

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

MIENA washbasin by Anke Salomon kaldewei.com ICONIC BATHROOM SOLUTIONS

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

13

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

14/  inspirati

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

15

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

bio & eko e-shop www.alpik.cz 774 775 777 PŘÍROD N Í PRODUK TY 100 %

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Přírodní péče severských plodů výtažky z kanadské brusinky, borůvky, rakytníku,... hydratuje ovoce plné vitamínů a antioxidantů dodává lesk vlasům Nádražní 84, Moravská Ostrava

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

18/  inspirati krása Ilustrační foto, připravila Bára K. dekorativní kosmetika? Seznamte se důkladně Dnes si do svého kosmetického boxu jedno- duše sáhnete pro to, co potřebujete. Vylo- víte svou řasenku, nanesete ji na řasy a vy- rážíte. Ale dekorativní kosmetika nebyla vždy tak vyšperkovaná a cesta k ní nebyla nijak jednoduchá. Také nebyla výhradně jen ženskou záležitostí. Dekorativní kosmetika byla (i když v plínkách) známa už hluboko v pravěku a v době ledové. V jesky- ních byly nalezeny různé podoby rtěnky a jisté palič- ky na barvení řas. Kosmetika se však v těchto dobách nepoužívala ke zkrášlování. Tehdejší ženy neopečo- vávaly oheň v jeskyni cíleně nalíčené. Zdobení obliče- 18/  inspirati

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 19 je se provádělo minerálními nebo rostlinnými barva- mi a význam mělo pouze náboženský a rituální. Umění zdobit Slovo kosmetika je řeckého původu. KOSMEO znamená zdobím, krášlím. Lidé se již v této době natírali různými šťávami, bylinnými a obarvenými mastmi, rostlinnými výtažky či tukem. Dělali to ze- jména proto, aby se chránili před nepříznivými kli- matickými podmínkami, extrémním chladem nebo vlhkem a před dotěrným hmyzem. Lidé se tedy sice malovali, ale estetickou stránku věci si zřejmě plně neuvědomovali. Výběr „kosmetického náčiní“ nebyl téměř žádný a používalo se jen to, co příroda nabíze- la. V kurzu byla hlavně mazlavá hlína. Dnešní komfort Dekorativní kosmetika je dnes dotažena k doko- nalosti. Každá z nás si může pohodlně a v klidu vy- brat svou oblíbenou značku, barvu a styl a splnit si svou kosmetickou představu. I když je toho na kosmetickém poli mnoho na vý- běr, kosmetika sama o sobě není samospásná. Neza- chrání vás, když s ní nebudete umět zacházet a nebu- dete respektovat její i svoje vlastnosti. K používání kosmetiky proto vždy přistupujte s rozumem a jem- nocitem. Pak můžete každopádně zazářit a dopřát si obdivné pohledy okolí, které bude vaše svůdnost a smysl pro detail přitahovat. Co vlastně dekorativní kosmetika zahrnuje v pra- xi a k čemu ji používáme? Líčení očí Zde se fantazii meze nekladou. Oko, do duše okno. Takže jednoznačným úkolem při líčení očí je oči maximálně zvýraznit. A to se vším všudy. Kos- metika musí zdokonalit řasy, barvu, tvar a pod- trhnout hluboký pohled. Čím si tedy pomůžete? ▼

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

20/  inspirati Použijete hlavně řasenku, oční linky, oční stíny a tužky na oči, oční korektory nebo oční rozjasňovače. S oči- ma si můžete nádherně vyhrát, co se líčení týče. Krás- ně podtrhnete jejich jiskru. Vybírat můžete i příleži- tosti, pro které líčení volíte. Například večerní líčení je o dost výraznější než denní líčení. Líčení obličeje Mluvíme konkrétně o obličejové pokožce. Když ně- kde uslyšíte o líčení obličeje, nemyslí se tím oči nebo rty. O líčení obličeje také vždy uslyšíte v souvislosti s make-upem, korektorem, BB krémem, tvářenkou, ko- krása rektorem, bronzerem a pudrem. Díky těmto malým zázrakům bude nalíčená pleť bezchybná, hladká a do- konalá. Na postup líčení během času přijdete sama, a stejně tak si vyberete nejlépe jen vy sama, co vaší pleti vyhovuje a co naopak ne. To, co už pak následuje, je ru- tina. Postup líčení je pořád stejný a není to žádná věda: • nejdříve si vyhrajete s bází pod make-up • popřípadě nanesete na zarudlá místa korektor • poté aplikujte na celý obličej make-up • lícní kosti si pečlivě vykreslíte a zvýrazníte tvá- řenkou • ve finále vše důkladně zapudrujete ▼

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Výhradní zastoupení pro ČR: společnost Antiz, www.biodroga.cz Kosmetický salon: Biodroga Hair and Beauty Centre, www.salonbiodroga.cz 100% OCHRANA PLETI – před ataky škodlivých látek z ovzduší – proti předčasnému stárnutí

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

22/  inspirati krása Líčení rtů Dnešní hedvábné rtěnkyjsou běžnou součástí kaž- dodenního líčení, a dokonce jsou už tak daleko, že podporují zdraví vašich rtů. Chrání je před škodlivý- mi vlivy spojenými s vnějším prostředím, UV paprs- ky. Rtěnky také hydratují a vyživují. Na rtěnku jsou kladeny obrovské nároky, a to je dobře. Musí doko- nale upravit tvar rtů, dodat lesk, jas, šťavnatost a sy- tost. Nespočet odstínů, které jsou k dispozici, vás okouzlí. Každou, i sebelepší rtěnku doplňujte leskem či konturovací tužkou na rty. Výběr rtěnky nepodce- ňujte. Musíte si vybrat takovou, se kterou jste maxi- málně spokojená po všech stránkách. Nezapomínejte ani na kosmetické doplňky Kde by však byla celá slavná kosmetika, kdyby- chom měly k jejímu nanášení používat jen své ruce? A můžou být sebevíc šikovné. Dekorativní kosmetika je proto velmi chytře doplněna o dlouhou řadu kos- metického náčiní. Je například víc než dobré sezná- mit se s kosmetickými štětci. Pamatujte si, že není štětec jako štětec. Kosmetických štětců je široká šká- la a každý slouží k jinému účelu. ▼ 22/  inspirati

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Výhradní zastoupení pro ČR: společnost Antiz, www.biodroga.cz Kosmetický salon: Biodroga Hair and Beauty Centre, www.salonbiodroga.cz NEU MADE IN GERMANY ZWEI POWERPRODUKTE FÜR MAXIMALE WIRKSAMKEIT: CONCENTRATES & VLIESMASKEN Luxusní zlatá řada LUXURIOUS GRAPE je zdrojem maximální energie pro strádající a vyčerpanou pleť. Navrátí fádní, unavené pleti projasněný, mladý vzhled. Protistresová zelená řada DE-STRESS ALGAE ochrání stresovanou, citlivou pleť před zatěžujícími faktory. Zabrání jejímu podráždění a posílí její vlastní imunitu i obranyschopnost. + EFEKTIVNÍ PÉČE O PLEŤ Okamžitě účinná kombinace koncentrátu & vlízové masky

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

24/  inspirati krása • BUFFER Poradí si s každým make-upem. Slouží k důklad- nému roztírání všech druhů makeupu. Od teku- tého přes tuhý až po minerální make-up. • POWDER Pudrový štětec. Je objemný, a tak zajistí rovno- měrné nanesení pudru. • FOUNDATION Štětec, který má na starosti aplikaci tekutého make-upu a korektoru. Díky svému zaoblenému tvaru se krásně přizpůsobí každé části obličeje a zvládne každý záhyb. • BLUSH Štětec určený pro tvářenku. Dobře se s ním pra- cuje v oblasti lícních kostí a konturování. Díky zkosenému tvaru špičky líčí bez zanechání ost- rých barevných přechodů. • FOUNDATION Tento štětec je hodně hustý, má kulatý okraj a je nejvhodnější k nanášení tekutého make-upu stejně jako k aplikaci veškerého podkladu. • EYE BLENDER Je určen k aplikaci očních stínů do očního záhy- bu. Hodně ho využijete ke kouřovému líčení. • SHADER Tento štětec naopak slouží k nanášení očních stí- nů na celé víčko. • LINER Zkosený tvar štětce je spolehlivou zárukou doko- nalé a přesné oční linky. Můžete ho použít i na doplnění a vytvarování obočí. • FAN Slyšely jste už v kosmetice výraz PÁV? Ne? Tak to je přesně tento druh štětce. Odstraňuje veš- keré napadané stíny pod očima nebo zbytky pu- dru. • LIP Úžasný vynález. Štěteček hodně využijete na pre- cizní nanesení rtěnky. • CREASE Tento štětec má dlouhé štětiny. Dokonale do sebe vpije a zapracuje veškeré různě barevné oční stíny. Přechody díky němu nebudou viditel- né a pigmenty se krásně sjednotí. • CONCEALER A konečně štětec pouze pro korektory. Jeho kouzlo tkví v tom, že ho můžete použít na jaký- koliv typ korektoru. 24/  inspirati

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Jóga jako životní styl Očištění mysli a ducha prostřednictvím fyzického a psychického cvičení. Pouhá fyzická úroveň praxe se postupně mění na cvičení těla i mysli zároveň a podstatou praktikování jógových ásan je ozdravit tělo a očistit mysl od přemíry informací a vjemů, které ovlivňují naše přirozené názory, rozhodnutí a chování. Skrze praktikování jógy se dostáváme na úroveň našeho přirozeného „já“. Jóga se tak postupně stává součástí našeho života, součástí nás samotných. Tehdy je jóga spíše životním stylem než pouhou aktivitou. Více na www.yogastore.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

26/  inspirati na maličkostech záleží Hlavně když chcete, aby váš vztah fungoval. Týkají se tyto drobné projevy opravdové lásky i vás? V zpomínáte si ještě na začátky vašeho vzta- hu? Ty úžasné, bezprostřední a intenziv- ní chvilky, kdy mráz projíždí celým tělem. Z vašeho přítele se dost možná postupně stal manžel a pak i otec vašich dětí. Čas plynul a vztah se vyvíjel. Stejně jako vy. Ať už každý zvlášť, nebo společně. Víte dobře, co na svém partnerovi milujete, ob- divujete, ale také máte po těch letech jasno v tom, za co byste jej nejraději okamžitě zabila. V každém vztahu je něco a tak to má být. Řekněte sama, jest- li byste se s dokonalým princem nenudila. Takový princ, jak už my velké holky naštěstí víme, opravdu neexistuje. Na žádném koni si to nepřikluše. Vždyc- ky ho parádně zastoupí spíše muž s duší kluka, kte- rý umí házet žabky, spraví odtok mrknutím oka a v posteli nečeká, až ho budete k něčemu pořádné- mu navigovat. I přesto, že víte své, existuje pár náznaků, které vám jasně říkají: vztah je v pořádku. Má mě moc rád. Najdete se v nich také vy? Odpovězte si sama. ► vztahy Ilustrační foto, připravila Bára K. 26/  inspirati

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 27 Pak si můžete gratulovat. I přes běžné starosti a problémy jste dokázali svůj vztah udržet na té nej- krásnější vlně. A ať to zní jako sebevětší klišé, je to vlna lásky. K tomu, abyste se denně měli chuť vzájemně po- těšit, nejsou potřeba statisíce, a vlastně peníze vů- bec. Stačí jen chtít, nemyslet jen na sebe a mít prostě a jednoduše rád. • Rameno partnera? Ten nejlepší polštář. • Obejme vás partner jen tak, bezdůvodně? Vždyť důvod jste vy sama. • Vlepíte si vzájemně letmou pusu na čelo? • I když váš muž není zrovna mistrem světa v kuchyni, s ledasčím vám sám od sebe pomůže? A může jít klidně jen o krájení nebo strouhání. • Umíte si spolu bezprostředně zanotovat písničku? Kdo by to byl řekl. I to je jasným znakem, že je vztah hezký a pevný. • Stalo se vaším zvykem, že chodíte spát společně, ať se děje co se děje? Ten druhý může třeba klidně podřimovat u televize, ale spát bez vás prostě do postele nespěchá? • Sledujete spolu televizi do pozdních nočních hodin? • Užíváte si přípravy překvapení pro toho druhého? • Umíte a chcete druhého utěšit, když ho něco trápí nebo se bojí? • Kam si lehnete, tam spíte. Je pak čas na deku. Přinesete ji svému partnerovi a on vám? • Není váš muž králem parketu? I tak si s vámi zatančí v obýváku, jen aby vám udělal radost? • Umíte se rozdělit v práci o domácnost? • A co sladké lenošení? Zvládnete spolu mlčet a nic nepodnikat? • Přemýšlíte párkrát za den o tom, co ten druhý právě dělá, jak se má, i přesto, že o sobě průběžně víte? • Dokážete nostalgicky usednout k vašim starým fotografiím? • Je u vás držení se za ruce už letitým zvykem, který neporušujete ani dnes? • Staráte se o pohodlí druhého stejně jako on o to vaše? I kdyby mělo jít jen o přinesení kávy. • A konečně… Vystačíte si dlouhé hodiny jen sami dva? Povídáte si a užíváte si přítomnost druhého?

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

původní česká značka erotických pomůcek Čím jsou erotické pomůcky značky BOOM® výjimečné? BOOM Yoyo venušiny kuličky set 2v1 růžový Set Venušiných kuliček vyrobených ze silikonu medicínské kvality. Skvělá erotická pomůcka, ale také nepostradatelný pomocník pro trénování svalů pánevního dna. BOOM Twinhead masážní hlavice růžová 2v1 Dvoumotorová masážní hlavice s ohebným krkem pro erotické i relaxační masáže. Je oboustranná, využijete ji i jako klasický vibrátor. BOOM Warm Elegance vibrátor s funkcí ohřívání Elegantní vibrátor s funkcí vyhřívání na teplotu lidského těla. Už žádné studené doteky. Dopřejte si luxus. Značka BOOM® přináší exkluzivní produkty, které vynikají krásným balením, lákavými tvary a barvami, vysokou funkčností a k tomu naprosto jedinečnou cenu. Nejen proto jsou tyto výrobky na českém trhu konkurenceschopné. Vybratsimůžetezceléřadyvýrobkůurčenýchproženyipromuže. Tyto erotické pomůcky mají skvělý poměr kvalita x cena. Koupíte si za stejnou cenu výrobek z PVC nebo raději ze silikonu? Erotické pomůcky zn. BOOM® jsou vyráběny ze silikonu nejvyšší medicínské kvality. Dva z výrobků této značky byly testovány Státním zdravotním ústavem a byly na ně zpracovány odborné posudky ke zdravotní nezávadnosti. Předmětem posouzení bylo stanovení možných nežádoucíchbiologickýchúčinkůmateriálupřistykuspokožkou. Byl stanoven závěr, že výrobky jsou bezpečné pro lidské zdraví při styku s kůží a nejsou pro buňky lidského těla toxické. Většina těchto erotických pomůcek je již vybavena lithiovými bateriemi, které se dobíjejí pomocí USB kabelu. Jejich provoz je proto levný. Moderní technologie se nevyhýbají ani erotickým pomůckám. Vyzkoušejtechytrévibrátoryovládanépomocímobilníaplikace! Objednávky přijímáme i na zelené lince zdarma Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00 hod. Oficiální stránky výrobku www.boom.cz I autorizovaný distributor www.sexshop.cz Tyto a další erotické pomůcky zakoupíte na www.boom.cz / www.sexshop.cz Uplatníte v e-shopu www.sexshop.cz / Platnost slevového kódu je do 31. 5. 2018 Dárek pro vás! 10% sleva na váš nákup 2017000072034 Slevový kód Uplatníte v e-shopu www.sexshop.cz / Platnost slevového kódu je do 31. 7. 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Ilustrační foto

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

30/  inspirati dovolená Léto klepe na dveře Kariten Milk, mléko po opalování, které dodává pleti vitamíny a pomáhá udržet opálenou pokožku. Své uplatnění najde také při uklidnění podrážděné, zarudlé a popálené pokožky. Vhodné je i jako denní krém během letních dnů. Komplexní opalovací péče Kariten by tak neměla chybět v žádné plážové tašce. Doporučená cena produktu Kariten Milk je 209 Kč (200 ml). Více informací naleznete na www.medinatur.cz, kde je možné produkty také objednat. Výrobky společnosti Medinatur je možné zakoupit také ve vzorkové prodejně v paláci Ligna (Vodičkova 41, Praha). Kariten Oil je opalovací olej, který usnadňuje a urychluje opálení. Olej díky vysokému biologickému ochrannému faktoru stimuluje přirozenou tvorbu melaninu. Podporuje tak přirozenou ochranu pokožky před sluncem. Olej neobsahuje žádné filtry a chemické přísady. Aktivní látkou je karité olej (Shea), levandulový olej a vitamín E. Je vhodný pro všechny typy pokožky, pro alergiky, ekzematiky a lidi s pokožkou citlivou na sluneční záření, tedy i děti. Doporučená cena produktu Kariten Oil je 349 Kč (100 ml) resp. 569 Kč (200 ml). Více informací na www.medinatur.cz, kde je možné produkty také objednat. Výrobky společnosti Medinatur je možné zakoupit také ve vzorkové prodejně v paláci Ligna (Vodičkova 41, Praha). dejte vale oteklým nohám Karitol Lymfa, speciální krém, který detoxikuje lymfu a napomáhá spalování tuků a vstřebávání otoků. Pomocníkem při těchto obtížích se může stát přípravek Karitol Lymfa, který je speciálně vyvinut pro detoxikaci lymfy, spalování tuku a vstřebávání otoků. Přírodní krém s vyváženým poměrem xylopie, kaštanu a Shea oleje působí na celé tělo. Ulevuje mu především od otoků, modřin nebo bolestí nohou. Je výborným pomocníkem proti celulitidě, podporuje spalování tuku a zpevňuje cévní stěny. Doporučená maloobchodní cena je 209 Kč (100 ml) resp. 689 Kč (500 ml). Více informací naleznete na www.medinatur.cz, kde je možné produkty také objednat. Výrobky společnosti Medinatur je možné zakoupit také ve vybraných lékárnách.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 31 Doporučená MC: KARITEN olej na opalování 569 Kč (200 ml) KARITEN mléko po opalování 209 Kč (200 ml). Více informací naleznete na www.medinatur.cz, kde je možné produkty také zakoupit. Výrobky společnosti Medinatur je možné vyzkoušet a zakoupit také ve vzorkové prodejně v pasáži Světozor – palác Ligna, Vodičkova 791/41, Praha 1, kde Vám rádi poradíme. Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem České republiky a je povolena distribuce po celé Evropské unii. inz 182x120+5 kariten.indd 1 31.05.2018 1:00:38 inzerce Pro jemné a zdravé ruce Je málo aktivit, při kterých nepotřebujete ruce. Ať už myjete nádobí, pracujete na zahradě, či je jen vystavujete nepříznivému počasí. Pokožka rukou je většinou první, která si odnese nějaký ten šrám. Medinatur přichází s novinkou v podobě tělového balzámu Karitol Balm. Karitol Balm je hydratační krém, který podporuje hojení, zjemňuje pokožku rukou a celkově se stará o to, aby ruce byly jemné, vláčné a hebké. Krém obsahuje karité olej (Shea) a je obohacený vitamínem E. V nabídce naleznete Karitol Balm s vanilkovým, grepovým, levandulovým a pomerančovým aroma. Díky praktickému balení ho můžete mít neustále po ruce. Doporučená maloobchodní cena je 149 Kč (15 ml), resp. 249 Kč (50 ml). Více informací naleznete na www.medinatur.cz, kde je možné produkty také zakoupit. Výrobky společnosti Medinatur je možné zakoupit také ve vzorkové prodejně v paláci Ligna (Vodičkova 41, Praha).

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

32/  inspirati dovolená s miminkem zvládnout se Dá. A můžete si ji dovolit i užít. Ikdyž je léto sice za námi, není nikde psáno, že čas dovolených je definitivně u konce. Naopak. Spousta lidí se přiklání k těmto pozdějším ter- mínům. Důvod je prostý. Mimo sezonu jsou turistic- ké destinace vylidněné, a tím získávají na romantice. Vyhledávaný klid je tedy zaručen. Dospělí si vyberou termín, nabalí věci a vyrazí vstříc volným dnům, tře- ba u moře. Ale co taková první dovolená s miminkem? Co uslyšíte nejčastěji? Než se ten mrňous vůbec ocitne u vás doma, všich- ni kolem vám rádi předají spoustu až přemíru rad dovolená Ilustrační foto a vlastních zkušeností. Některé takové rady dokáže- te úspěšně ignorovat, z některých si něco vezmete a zbytek je vám tak nějak jedno. A už vůbec se ne- vyplácí chodit takovým radám naproti. Zejména na internetové diskuze. Když ale přijde na řadu otázka letní dovolené, vlna zájmu řešit váš šílený nápad se ještě zvedne. Obrňte se trpělivostí a nehádejte se s lidmi, kteří by s miminkem nikam necestovali. Každý má přece svůj vlastní názor a rozhodne se podle sebe. Co tedy nejčastěji uslyšíte? ►

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 33 KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ LETNÍ NOVINKY Z  NAKLADATELSTVÍ ARGO PES, KTERÝ JEDL LANÝŽE SUZANNE CARREIRO 398 Kč Víte, co jsou „nahaté“ ravio- ly, jak se dělá „svaté víno“ a jak chutná scottadito neboli „spálený prst“? Proč je lepší kupovat králíka i s hlavou a co to znamená, když mají těs- toviny „duši“? Kde je hlavní město cibule a jaký moučník upekly ženy z Assisi umíra- jícímu svatému Františkovi? Americká autorka Suzanne Carreiro toho o kulinářských tajemstvích italské Umbrie ví ještě mnohem víc. Její kniha je nejen kuchařkou, ale i ces- topisem plným chutí a vůní, průvodcem po restauracích, vinařstvích, polích, sadech a zahradách, i vzpomínkami na lidi, které v tomto starobylém kraji potkala. Pomáhala jim sklízet šafrán, lisovat víno, vyrábět prosciutto, vypravila se na divoký chřest, na lov lanýžů, slavila v UmbriiVánoce i další svátky – a sepsala pro vás všechno, co se naučila, včetně mnoha užitečných italských slovíček a hlavně desítek podrobně popsaných receptů a návodů. NESTVŮRA Z ESSEXU SARAH PERRYOVÁ 398 Kč Londýn 1893. Když mladá Cora Seabor- neová ovdoví, je to pro ni spíš úleva než rána. Nešťastné manželství i život ve městě ji ubíjely (někdy až příliš doslovně), a tak pro ni pobyt na venkově v Essexu, uprostřed pří- rody, o niž se odjakživa zajímala, představují novou naději na světlejší zítřky. A opravdu, pobřežní vesnici Aldwinter si hned zamiluje a v místním pastorovi Williamu Ransomovi a jeho ro- dině najde přátele. Idylku však naruší zvěsti o návratu legendární nestvůry, obřího hada, jenž přichází z moře a požírá vesničany. Zatímco Cora dou- fá, že nalezne nový živočišný druh a vyslouží si cedulku v Přírodovědném muzeu, pastor Ransome vidí v těchto zvěstech bludařství a odklon on pra- vé víry, proti nimž je třeba bojovat. inzerce • S tak malým dítětem máš sedět doma. • Už nejste sami, uvědom si, že pro dítě je tvoje rozhodnutí jet jen zátěž. • Jednou jsi matka, tak si musíš holt něco odpustit. A třeba konkrét- ně dovolenou. • Vždyť si to nikdo z vás neužije, jen se budete zbytečně někam tr- mácet. • To dítě z toho přece vůbec nic nemá. • No a co, že si manžel zaslouží dovolenou? Musí pochopit, že už máte dítě a musí se smířit s tím, že teď několik let ostrouhá. • A proč proboha k moři? Jeďte k nějakému našemu rybníku a šoupej- te nohama (a pak klasika: A vůbec byste měli stejně sedět doma!). • Jste nezodpovědní, když si tohle risknete. Chudák miminko. • Vůbec netušíte, co se může stát. My jsme za našich časů s tak ma- lými dětmi nejezdili nikam a taky jsme to přežili. Vy mladí si nedo- kážete nic odpustit. ▼

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

34/  inspirati dovolená Tak přesně tohle čekejte, když si svou dovolenou nenecháte vzít. Není to jen pesimistická domněnka, nebo předsudky vůči druhým. Jen vlastní zkušenost. Naši čtyřměsíční dcerku jsme na týden do Chor- vatska opravdu vyvezli a přesně tohle jsme denně slý- chali alespoň šestkrát, než jsme vyrazili. Od rodičů, známých, sousedů, od paní v lékárně, od prarodičů. Respektovali jsme jejich rady a dojmy maximálně, ne- hádali jsme se. Hoďte to za hlavu, nic si nevyčítejte a na tyto názo- ry se jednoduše vykašlete. Ať to zní sebevíc neurvale, tyhle rozumy tady vždycky byly, jsou a budou. Někdo prostě jede, jiný ne. Pokud jste se s partnerem domluvili a nebojíte se takové dovolené, pak prostě vyrazte. Komentáře ostat- ních hoďte za hlavu a raději se soustřeďte na opravdu důležité věci. Nedělejte hrdinku Nenechte se však ani do ničeho nutit. Pokud se vy sama na cestování s tak malým prckem necítíte, pak nejezděte. Byla byste jen zbytečně vystresovaná, part- nerovi byste svou nesnesitelností akorát lezla krkem, sobě sama nakonec také, dítě by se jen nacucalo dusné atmosféry a místo odpočinku by se taková vynucená rodinná dovolená proměnila spíš v noční můru plnou stresu, dohadování, nervozity a nakonec i křiku. Když budete dělat hrdinku, ale na takovou dovole- nou se ve skutečnosti cítit nebudete, dopadne to kata- strofálně. Myslete na to. Na co je opravdu důležité dát si pozor Rozhodování máte za sebou a na dovolenou vyrá- žíte. Čemu je tedy dobré věnovat zvýšenou pozornost? • Miminka a batolata je nutné chránit před sluncem maximálním způsobem. Nezapomínejte, že slun- ce opaluje i ve stínu. Proto nechoďte s takto malý- mi dětmi na slunce přes poledne. Vždy dítě namažte opalovacím krémem s tím nejvyšším ochranným fak- torem. • Dávejte si pozor na dostatek tekutin. A to za každé si- tuace. • Určitě si zajděte pro odborné rady k dětskému lékaři. • Počítejte například s kolonami, a vybavte se proto do- statkem krmicího arzenálu, pokud nekojíte. To zna- mená horkou vodou, převařenou studenou vodou na zředění, lahvičkami, dudlíky a umělou výživou. Lépe se vybavit větším množstvím pro případ, že byste se opravdu někde neplánovaně zasekali. • Miminko pro jistotu v moři nekoupejte celé. Může- te ho vystavit zbytečným infekcím, například zánětu močového měchýře. • Nepřehánějte to s klimatizací. • Cestujte nejlépe v noci. Rozhodně nevyrážejte na dlouhou cestu autem dopoledne. • Dělejte pravidelně zastávky a nechte dítě protáhnout. • Nezapomeňte vzít dítěti dostatek náhradního obleče- ní i na cestu. Miminko se také potí a koupat jej x ho- din v potu rozhodně není dobré. Na každé zastávce ho tedy převlékněte do suchého. • Sbalte dítěti léky pro případ průjmu nebo horečky. Také teploměr, kapky proti kašli, nosní odsávačku a sprej do nosu. Když už úspěšně dorazíte na místo, nenechte se zviklat pochybnostmi. Jen proto, že jste šla proti prou- du a dítko na dovolenou vzala, nejste krkavčí matka. Můžete si také s klidným svědomím dovolit i od- počinek, aniž byste kolem ratolesti neustále kmitala. Je-li váš partner co k čemu, ochotně vás zastoupí. Vě- nujte se sama sobě, muži i dítěti. Nesnažte se ale vše lámat přes koleno a dovolenou neplánujte dokonalou. Vždy můžou nastat drobné komplikace. Ať s mi- minkem, nebo bez něj.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

PERFEKTNÍ OCHRANA PLETI proti slunci novinka Výhradní zastoupení pro ČR: společnost Antiz, www.biodroga.cz Kosmetický salon: Biodroga Hair and Beauty Centre, www.salonbiodroga.cz Antioxidační krémy s vysokým ochranným faktorem SPF 30 & SPF 50 Fungují skvěle jako intenzivní každodenní ochrana pleti před slunečními paprsky a zároveň poskytují maximální podporu v extrémních slunečních podmínkách, zejména v průběhu letní dovolené. Ponechají pleť dostatečně hydratovanou a regenerovanou, ochrání ji před podrážděním, poškozením, UV stresem a zabrání tvorbě pigmentových skvrn. Podpoří vitální, zdravý vzhled kůže.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

36/  inspirati exotický ráj senegal Exotický ráj Senegal, nezapomenutelné safari s volně žijícími antilopami, zebrami a žirafami, s Růžovým jezerem a historickými památkami Dakaru a pohostinnými domorodci. Senegal patří k nejoblíbenějším turistickým desti- nacím Afriky, kolem Dakarského poloostrova je velké množství zátok a písečných pláží. Mnoho pláží na seve- ru se výborně hodí na surfování (Malika Surf Camp). Jižně od Dakaru – v oblasti Petite Cote – jsou pláže více chráněné. V Saly Portudal jsou desítky hotelů a vil. Na jihu u města Mbour je krásná Tama lodge. V Basse Casamace, kde jsou zátoky s mangrovníky, leží plážo- vé resorty Cap Sliring a Kafoutine a Abéné. Také se zde dají velmi dobře pozorovat ptáci v rezervaci. V Abéné a Kafountine jsou pořádány kurzy bubnování a od Vá- noc do února se tu konají hudební festivaly. Velmi pěk- ným místem pro dovolenou je Fouta Djalon v Kafou- tine, kde pořádají výlety a koncerty. Ngor a Yoff byly dříve rybářské vesnice mezi dunami, nyní se změnily na moderní pobřežní čtvrti s vysokými cenami nemo- vitostí. Na ostrov NGor se lze dostat lodí každou půl- hodinu. Za zmínku také stojí město Dakar, které proslavila slavná rallye. Země je rozdělena na 14 regionů, které se dále dělí na 45 departmentů. Hlavní města těchto regi- onů jsou již zmíněný Dakar, Saint-Louis, Touba, Thies a Kaolack. Proměnlivé klima této turisty hojně vyhledáva- né země svědčí především ptákům – rezervace v del- tě řeky Senegal je největším hnízdištěm pelikána vel- kého. Senegal patří k zemím s největším počtem dní se slunečným svitem na světě, celoročně je tu suché a horké podnebí, ale ne příliš. Prší zde spíše zřídka a krátce od července do září. V Senegalu jsou velmi milí a přátelští lidé, kteří se stále usmívají a tančí – základem zdejší kultury je vzájemná úcta. Žije zde mnoho etnických skupin (na- příklad Tukulor v poušti, Dola v lesích na jihu), kte- ré si zachovávají své specifické tradice. Senegal můžete navšívit s cestovní kanceláří EXIM TOURS, s.r.o. dovolená Foto: archiv firmy Rezervace Bandia Rezervace Bandia

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

SENEGAL od 27 590 Kč 9denní zájezd s All Inclusive léto 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

38

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

TREE OF LIFE – NEKONEČNÁ RELAXACE Relaxační lázeňské procedury. Vlastní léčebná slatina s unikátním složením. Bazén a relaxační zóna Organic & Garden Spa. Kvalitní lokální i světová gastronomie. Prostorné pokoje a velkorysé apartmány. Moderní fitness zóna. Spa Resort Tree of Life**** Lázeňská 531, 507 81 Lázně Bělohrad +420 493 767 100 I www.treeoflife.cz TREE OF LIFE – NEKONEČNÁ RELAXACE

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

40

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

41

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

42/  inspirati

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Wellness Ida Hotel Zveme vás do kouzelného západočeského lázeňského města Františkovy Lázně, a to rov- nou do historického centra, kde se pár kroků od lázeňské kolonády nachází stará, historicky významná budova, v níž dnes sídlí Wellness Hotel Ida. Budova, které se kdysi říkalo Schwarze Roß neboli Černý kůň, je moderně zrekonstruovaná a nabízí hostům maximální komfort. Ov- šem jak sám hotel, tak i wellness studio rozhodně nezapřou genia loci starých časů, a co víc, představují dokonale intimní oázu relaxace a pohody po procházce na lázeňské kolonádě a popíjení léčivých pramenů. Nechte se hýčkat Ve Wellness Hotelu Ida se můžete ubytovat v některém z 16 stylově zařízených pokojů. Po- kudovšemtoužíteposkutečněvýjimečnémzážitku,dopřejtesipobytvluxusnímJuniorSuiteLux s hydromasážní vanou umístěnou přímo v ložnici. Kromě příjemných bublinek vás čeká i rela- xační světelná terapie jako stvořená k tomu zavřít oči a nechat se v tichu promasírovat. Byla by ovšem škoda sdílet takovou vanu sama. Je totiž akorát pro dva… V Hotelu Ida si dopřejete nejenom kvalitní odpočinek, ale současně i dokonalou péči o tělo. Wellness studio hotelu Ida vás překvapí bohatou nabídkou koupelí, klasických a rela- xačních masáží a skvělých speciálních rozmazlujících rituálů… Více najdete na www.wellnesshotelida.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

* VOLEJTE LEVNĚJI S PŘEDPLACENÝM KREDITEM! VÍCE NA WWW.ORISIO.CZ/LEVNE Hovorné na číslo 906 509 109 je 50Kč/min vč. DPH. max. délka hovoru 24 min. Poskytuje Můj svět, s.r.o., Kolovratská 1, Praha. 222 703 903* 906 509 109 0900 600 109 ORISIO OSUDOVÁ CESTA K LÁSCE www.orisio.cz No n s t o p vě š t í r n u Vo l e j t e pravdivé příběhy „...tak tady vás máme!“ vykřikla postarší paní a rozeběh- la se mi naproti k autu. „Už jsme si mysleli, že kromě špatně zabukovaného hotelu jste nastoupila i do špat- ného auta,“ říká s úsměvem a odvádí mne pryč od scény, kde mého zachránce Petra líbá cizí žena. „Jme- nuji se Berta,“ dodává a postrkuje mě ke vchodovým dveřím hotelu. S povzdechem se ohlížím za Petrem omotaném ženskýma rukama. Zhořkl mi jeho polibek na rtech, který mi dal v kavárně. Nechávám venku své myšlenky a city k němu a následuji Bertu do domu. „Máte štěstí, dnes se nečekaně uvolnil jeden pokoj, jinak jsme plní,“ říká Berta a otevírá dveře do honey- moon apartmánu. Přesně tak mi to řekla kartářka: ...„oci- táte se ve světlém pokoji, ve věžičce pro zamilované, slunce zalévá její vnitřek a vzduchem se line levandulo- vá vůně...“ Běží mi z toho mráz po zádech a díky vyčer- panosti už na nic nemyslím. Jen se modlím, aby zítřek už byl méně náročný. Padnu do postele a ještě než mě vědomí opustí, si zase uvědomuji, jak jsem sama..

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

46/  inspirati jak urychlit léčbu eventuálních zdravotních potíží o dovolené? Každý z nás se v tuto roční dobu těší na to, až konečně vypadne ze zaběhaného stereotypu a každodenního stresu. Dovolená a prázd- niny jsou balzámem na naši duši i tělo a každá chví- le volna je cennější než jindy. Co ale dělat, když těsně před začátkem vysněné dovolené anebo během ní utr- píme nepříjemný úraz či onemocníme? Co dělat, když nás o dovolené postihne úraz? O dovolených a prázdninách dochází zvlášť často k úrazům. Hodně cestujeme a zpravidla vykonáváme činnosti, v nichž nejsme příliš zběhlí. Dojde-li k úrazu, je třeba poskytnout první pomoc a eventuálně i lékař- ské ošetření. K urychlení procesu hojení je vhodné po- užít enzymový lék Wobenzym. Působí proti otokům a zánětům, a díky tomu výrazně zkracuje dobu léčení po úrazech a operacích. Otoky nohou při cestování Řada cestujících, kteří již někdy jeli k moři autobu- sem, by mohla vyprávět o nepříjemných otocích no- hou. Vedle vysokých teplot je způsobuje nedostatečný pohyb a sezení v ne zrovna přirozené poloze. I tehdy může pomoci krabička Wobenzymu s enzymy, které zlepšují prokrvení tkání a činnost lymfatického systé- mu. Dovolená je náporem na obranyschopnost organizmu Namáhavé cestování, pobyt v cizím prostředí, zvý- šená tělesná zátěž, delší pobývání ve studené vodě, změny teplot způsobené klimatizací nebo chladnější večery, to vše je velkým náporem na náš imunitní sys- tém. Nelze se divit, že nás třeba sklátí angína, chřip- ka nebo zánět nosohltanu. Je proto důležité posilovat obranyschopnost organizmu – otužováním, vitamíny a čerstvým ovocem, zdravou životosprávou a enzymy, které jsou pro naši imunitu obzvlášť důležité. Také proto se hodí mít Wobenzym s sebou na cestách. Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitř- nímu užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. zdraví Ilustrační foto, připravila Bára K.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Více na www.wobenzym.cz Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000 Pro dovolenou v pohodě lék Wobenzym® nové balení 300 tablet Stáhněte si mobilní aplikaci Wobenzym 4U na App Store, na Google play nebo na http://wobenzym.cz/wobenzym-4u. Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít vždy informace o užívání a dávkování léku Wobenzym s sebou. Wobenzym je nejúčinnější začít užívat co nejdříve po vzniku potíží. • malý, moderní, skladný • ideální na cesty a na sport • urychluje hojení případného úrazu • posiluje oslabenou imunitu NOVINKA !!! Inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

48/  inspirati zábava Foto: archiv firmy Léto v Aquapalace Praha pro celou rodinu Nevíte, co podniknout o horkém letním ví- kendu? Navštivte Aquapalace Praha a za- žijte s dětmi super koupačku, příjemně se vysaunujte, dopřejte tělu letní péči ve SPA & Well- ness nebo si v parných dnech příjemně zacvičte v kli- matizovaném fitness centru. V areálu naleznete ne- přeberné množství služeb pod jednou střechou. S dětmi za vodním dobrodružstvím Vodní svět se proměnil v divokou džungli, obsadi- li ho domorodci a zvou vás na výpravu! Vyzkoušet si můžete šplh po liánách či zkrocení divokého kroko- dýla přímo ve vodě. Napínavého souboje se zúčastníte vjunglearéně.Atmosférupralesanavícdoplníanimátoři 48/  inspirati

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 49 v kostýmech exotických zvířat z opravdové džungle. Slunečních paprsků si do sytosti užijete ve venkovní zóně, kde vás osvěží nejen koupání, ale i chutné drin- ky podávané přímo ve vodním Coral baru. Po divokém řádění zde najdete také útočiště k relaxování na plážo- vých lehátkách. Letní saunování v největším Saunovém světě Milujete saunování, ale v létě se vám do něj příliš nechce? Chyba! Saunování nepatří pouze k zimnímu období. Podle odborníků je během letních měsíců ne- jen zdraví prospěšné, ale navíc pomáhá zlepšovat ter- moregulaci, čímž přispívá k snadnějšímu zvládání tep- lotních výkyvů. Saunový svět Aquapalace Praha nabízí kromě krytého areálu se 14 prohřívárnami i venkovní zónu se zemní a srubovou baňou, ochlazovacími ba- zénky a lehátky. Saunování tak lze spojit s opalováním a odpočinkem pod otevřeným nebem. procedury na hubnutí pro ještě krásnější léto SPA & Wellness nabízí širokou škálu relaxačních masáží, beauty procedur, rituálů i soukromý relax v pri- vátních SPA. Na léto, kdy každá žena přemýšlí, jak vy- lepšit svou postavu do plavek, je připravený speciální program STOP celulitidě na bázi mořských řas a rost- linných výtažků. K dosažení štíhlejší postavy pomůže rituál luxusní francouzské péče Integrative slimming, který přispívá k odstranění přebytečného tuku a zpev- nění pokožky. Pestrá nabídka pro všechny milovníky sportu Perfektně vybavené fitness centrum, navíc v klima- tizovaných prostorách, je v létě to pravé ořechové. Tě- šit se můžete na vymazlenou posilovnu a rozsáhlou kar- dio zónu s eliptickými trenažery, běžeckými pásy a koly. Denně se můžete zapojit do mnoha skupinových lekcí, jako je například hormonální jóga, pilates, flowin, lati- no workout nebo efektivní kruhový trénink. inspirati / 49

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

50/  inspirati domácí wellness relaxujte doma! Za dokonalým odpočinkem a relaxací už dáv- no nemusíte jezdit desítky či stovky kilome- trů. Domácí wellness si dnes můžete pořídit i vy – rozhodující je pouze finanční limit, velikost prostoru a vaše přání. Pokud si chcete splnit svůj sen o vlastním wellness, odborník najde řešení pro každého. 5+1 výhod domácího wellness 1. Absolutní klid, soukromí a pohodlí: nikdo vás ne- bude během relaxace vyrušovat, před nikým se ne- musíte stydět. 2. Využívejte wellness kdykoli vás napadne: třeba ve čtvrtek brzy ráno nebo v sobotu o půlnoci se sklen- kou dobrého vína ve vířivce. 3. Vybavte si wellness podle svého: vyberte si oblí- bený typ sauny nebo vířivky, rozhodněte se, jakou chcete ochlazovnu či audiosystém. Můžete mít vše, co vás napadne a co máte rádi. 4. Z obýváku rovnou do vířivky či sauny: nemusíte ni- kam jezdit a trávit čas v autě, vždyť máte své sou- kromé wellness doma. 5. Doma to je bez vstupného: doma relaxujte neome- zenou dobu, nikdo vás nevyhání, že váš čas vypršel, neplatíte vstupné. 6. Zvýšený komfort a hodnota nemovitosti: užíváte si pohodlí více než kdy předtím a hodnota vašeho domu či bytu je vyšší. Co nesmí v domácím wellness chybět? Srdcem každého wellness by měla být finská sau- na nebo infrasauna. To podle toho, zda preferujete během saunování vysoké teploty a nízkou vlhkost nebo máte raději výhody infrazáření, a tím i nižší teploty. Ve finské sauně se pocením zbavujete škodli- vých látek, tělo se čistí a vy se cítíte lépe. V infrasauně prohříváte tělo do hloubky, záření působí příznivě na tkáň, kůži i klouby. K saunovacímu rituálu neodmyslitelně patří ochlazovna. Bez pořádného ochlazení totiž sauno- vání nemá vůbec smysl. Pokud máte rozpočet nízký, úplně postačí ochlazovací vědro, sprcha nebo káď. Ideální způsob šokového zchlazení je potopit se do ochlazovacího bazénku s ledovou vodou. Absolutní wellness Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

51

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

52/  inspirati novinkou je sněhopád – tam se ochlazujete pod skutečným sněhem nebo kousky ledu. Dalším doporučeným prvkem domácího well- ness je whirlpool. Ponořte se až po krk do teplé vody, usaďte se do pohodlné sedačky a nechte se masírovat tisíci vzduchových bublinek proudících z hydromasážních trysek. Vybírejte kvalitní vířiv- ku od tradiční značky, nejlépe od evropského vý- robce. Bude to o něco dražší, ale vyhnete se potí- žím s reklamacemi nebo nedostupným servisem. Do svého wellness si můžete zakomponovat i třeba solární louku. Ta nahrazuje tradiční uza- vřená solária, kde jste se cítili zavření jako v krabi- ci. Solární louka vás může opalovat třeba ve vašem obýváku, opalujete se pomaleji a zdravěji, praktic- ky jako pod opravdickým sluncem. A při opalová- ní si můžete číst. Chci domácí wellness. Jak začít? Zvolte tu nejjednodušší cestu, protože jen tak neuděláte chybu a nevyhodíte peníze z okna. Přijď- te na nezávaznou konzultaci do našeho showroo- mu v Praze-Uhříněvsi. Budete si moci prohléd- nout a vyzkoušet jednotlivé prvky, ze kterých lze domácí wellness poskládat. Představíme vám ně- kolik druhů finských saun, vysvětlíme rozdíly mezi biosaunou a parní saunou, ukážeme vám infraka- binu nebo třeba ochlazovací atraktivní sprchu. Navrhujeme a stavíme domácí wellness více než 15 let. Postavíme vám wellness podle vašeho přání tak, aby mělo co nejnižší energetickou ná- ročnost a fungovalo jako na drátkách. A samozřej- mě se postaráme o servis a vše okolo. Začněte si plnit své sny! Další informace na www.wellness-vision.cz. wellness

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 53

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

54/  inspirati stínění pojišťovna roku pojišťovnou roku je ČPP Vítězem letošního 18. ročníku ankety Pojiš- ťovna roku se stala Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (ČPP), která ve čtyřech hlavních kategoriích získa- la tři první a jedno druhé místo. Výsledky hlasová- ní zveřejnila Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) a České asociace pojišťoven (ČAP). Co slíbíme, to dodržíme „Říká se, že je těžké uspět a ještě těžší úspěch zo- pakovat. Mám proto obrovskou radost, že jsme do- kázali v tak velké konkurenci zvítězit a odnášíme si hned tři zlaté a jedno stříbro. Je to zásluha pře- devším našich zaměstnanců, obchodních partnerů a makléřů, kteří tvoří skvělý tým a zajišťují spolu pro Generální ředitel ČPP Jaroslav Besperát přijímá gratulace k vítězství v anketě Pojišťovna roku od předsedkyně AČPM Jiřiny Nepalové. Foto:ČPP, a.s., Vienna Insurance Group

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 55 klienty ten nejlepší servis. Patří jim za to velké podě- kování,“ uvedl k triumfu ČPP v anketě její šéf Jaro- slav Besperát. ČPP počtvrté za sebou obhájila vítězství v kate- gorii Autopojištění. První místo obsadila i v nejpres- tižnější kategorii Pojištění průmyslu a podnikatelů a také v kategorii Pojištění občanů. K tomu přidala ještě stříbrné umístění v kategorii Životní pojištění. „Abyste byli úspěšnější než konkurence, musíte mít důvěru klientů a makléřů, nabízet perfektní služ- by, umět se rychle rozhodnout a efektivně přizpů- sobit tomu, co klienti potřebují. A také držet slovo. Co slíbíme, to dodržíme,“ prozradil recept na úspěch Jaroslav Besperát. Česká podnikatelská pojišťovna V roce 2017 ČPP předepsala pojistné v objemu 8,7 mld. Kč a s meziročním nárůstem o 7,4 % pat- řila mezi nejrychleji rostoucí pojišťovny na domá- cím trhu. Mimořádnými výsledky obhájila ČPP po- zici čtvrté největší neživotní pojišťovny. Svou silnou stránku potvrdila v povinném ručení, kde je s počtem přes 1,2 mil. vozidel stále jasnou trojkou na trhu. A skvělých výsledků dosáhla i v životním pojištění. V důležitém segmentu běžně placeného pojistného ČPP loni dokázala růst o 15,9 % a jako v předešlých letech byla nejlepší z top desítky na trhu. Záruka odbornosti Nejstarší hodnotitelská anketa českých mak- léřů Pojišťovna roku posuzuje výkonnost, kvalitu a rozsah služeb a produktů významných pojišťoven na domácím trhu. Úspěch ČPP je bezpochyby vý- sledkem dlouhodobé koncepční spolupráce s makléři v celém týmu pojišťovny pod vedením generálního ředitele ČPP Jaroslava Besperáta,“ uvedl místopřed- seda AČPM Ivan Špirakus. Organizátory této odbor- né soutěže jsou Asociace českých pojišťovacích ma- kléřů (AČPM) a Česká asociace pojišťoven (ČAP) společně se specializovaným serverem oPojištění.cz. Záštitu 18. ročníku ankety Pojišťovna roku udělil guvernér České národní banky Jiří Rusnok. JSME POJIŠŤOVNOU ROKU, DĚKUJEME Pojištění občanů Životní pojištění Autopojištění Pojištění průmyslu a podnikatelů ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA Inzerát_inspirati_183x100mm_spad_5mm_tisk-data_rámeãek.pdf 1 13.06.18 14:47

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

56/  inspirati program škoda plus u auto štěpánek Přemýšlíte nad koupí automobilu a nemusí být úplně nový? Pak byste měli zkusit náš pro- gram ŠKODA Plus, který nabízí jak ojeté vozy, tak roční vozy, které jsou stále v záruce. Ti z vás, kteří již ojetý vůz někdy kupovali v ne- autorizovaném autobazaru, vědí, jak to dokáže být někdy nepříjemné a ne zcela transparentní ze stra- ny prodávajících. Představí vůz v nejlepším světle a informace o problémech a nutných opravách pokud možno zatají. Vy si poté přivezete auto domů a začnete zjišťovat závady, které na první pohled nebyly zřejmé a o kterých se prodejce nezmínil. Jak tedy z toho ven? ŠKODA Plus je program pro prodej ojetých vozů u certifikovaných prodejců ŠKODA AUTO, kterým je i naše dealerství Auto Štěpá- nek v Praze Hostivaři. V rámci tohoto programu jsme schopni zaručit, že automobil je v takovém stavu, v jakém je prezentován, a při jeho koupi vám budou poskytnuty služby takové- ho komfortu, jako byste kupovali vůz nový. Všechny automobily v tomto programu splňují přísná kritéria kvality, a jsou tedy zárukou dlouhého a spokojeného užívání. Jsou to vozy s prověřenou historií a známým technickým stavem. Můžete vybírat z nabídky ročních vozů i vyzkoušených ojetých vozů. Roční vozy mají mnoho výhod, jde o velmi mla- dá auta v perfektním stavu, která odpovídají nejvyš- ším požadavkům. U ročních vozů garantujeme stáří maximálně 18 měsíců nebo 30 000 najetých kilomet- rů, kompletní servisní historii a technický stav a záro- veň prodlouženou tovární záruku na čtyři nebo pět let. V podstatě jde tedy o dobře zajeté auto. Vyzkoušené ojeté vozy zahrnují všechny značky do stáří pěti let, které splňují přísná kvalitativní kritéria. Kromě technicky prověřeného automobilu obdržíte při koupi certifikát osvědčující, že vozidlo není evido- váno jako odcizené, že neobsahuje nepovolené znaky a odpovídá deklarované značce vozidla. Zároveň si můžete přikoupit ještě roční záruku. Při nákupu ojetého nebo ročního vozu u firmy Auto Štěpánek tak máte jistotu, že je automobil v pořádku, že má přesně tolik najetých kilometrů, jaké uvádí ta- chometr vozu, a zároveň víte, že vůz byl prověřen pro- fesionály, a je tedy technicky v naprostém pořádku. Navíc o vás bude pečovat certifikovaný prodejce, který s vámi bude jednat za všech okolností na rovinu. auto štěpánek Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz. Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu. Nejlepší nabídka financování se ŠKODA Financial Services Se značkovým financováním povinné ručení za 1 000 Kč/rok Prodejci certifikováni ŠKODA AUTO Roční vozy Bonus při výkupu Vašeho stávajícího vozu Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. skodaplus.cz ŠKODA PLUS MĚNÍME MINUSY OJETÝCH VOZŮ NA PLUSY Auto Štěpánek a.s. Dolnoměcholupská 214 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: 242 428 315 www.auto-stepanek.cz Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

58/  inspirati grilování ryb Rádi grilujete? Ugrilujte si ryby, jsou fantastic- ké a jejich příprava je rychlá a jednoduchá. Na naše otázky nám odpoví Ing. Eva Kubišová ze společnosti KIMBEX, s.r.o. Jaké ryby tedy máme možnost grilovat a jak rybu správně ogrilovat? U nás na Moravě jednoznačně vítězí makrela. Tu nakládáme den předem do marinády připravené jen z česneku a soli, poté ryby omyjeme a grilujeme. Bě- hem grilování lehce potíráme marinádou z másla a grilovacího koření. Grilovat se však dají téměř všechny ryby, pokud se vám na gril vejdou. Pokud chcete grilovat filety, tak vždy doporučuji s kůží. Fi- let se nevysuší a nerozpadne. Čas grilování vždy při- způsobte velikosti ryby a vašemu grilu. Platí, že po- kud grilujete rybu, nemůžete od grilu odejít, ale na grilování musíte dohlížet. Pro zpestření jsou v létě oblíbené i krevety na grilu, jak celé, tak i částečně loupané, například napíchané na špízy. Jejich pří- prava je velmi jednoduchá. Stačí pouze olej, česnek a petrželka a téměř sekundová příprava na grilu. Na co si při grilování dát pozor? Hlavní je se nebát, grilovat a zkoušet. Jen tak si vyladíte to nejlepší. Každý gril je jiný, a proto musíte experimentovat a přizpůsobit dobu grilování svému grilu. Všeobecně platí, že čím kratší dobu grilujete, tím lepší. Ryba zůstane šťavnatá. Pokud připravuje- te rybu rozmrazenou, může být uvnitř i syrová, avšak musí být teplá. U steaků z tuňáka je to žádoucí stejně jako například u hovězí svíčkové. Do marinády na- kládejte jen ryby, které jsou méně tučné a mohly by se grilováním vysušit. Není nutné přebíjet chuť ryby marinádou. A pokud marinádu, tak jen velmi leh- kou, složenou z olivového oleje, bylinek, česneku, soli a pepře. Ryby, které nenakládáte do marinády, po- tírejte během grilování jen zlehka olivovým olejem nebo máslem a okořeňte podle chuti. I zde platí pra- vidlo čím méně, tím lépe. Foto: archiv firmy grilování

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 59 䌀䠀䌀䔀吀䔀 匀䔀 匀吀䄀刀䄀吀 伀 匀嘀준 娀䐀刀䄀嘀촀㼀 倀刀伀ఁ 刀夀䈀夀㼀 樀攀稀琀攀 爀礀戀礀 洀椀渀⸀ ㄀ⴀ㈀ 琀ﴀ搀渀ᬁ 樀攀搀渀漀搀甀挀栀 愀 爀礀挀栀氀 瀀夁瀀爀愀瘀愀 瘀礀猀漀欀ﴀ 漀戀猀愀栀 戀氀欀漀瘀椀渀Ⰰ 洀椀渀攀爀氀漁 愀 瘀椀琀愀洀渀漁 甀 渀猀☠ 眀眀眀⸀爀礀戀椀琀爀稀椀猀琀攀⸀挀稀 爀礀戀礀 洀椀氀甀樀攀洀攀 樀猀洀攀 猀瀀攀挀椀愀氀椀猀琀 渀愀 搀漀瘀漀稀 樀椀縁 瀀夁攀猀 ㈀㔀 氀攀琀 猀瀀漀氀甀瀀爀愀挀甀樀攀洀攀 瀀夁洀漀 猀 爀礀戀夁椀 愀 渀攀樀氀攀瀀愁洀椀 搀漀搀愀瘀愀琀攀氀椀 最愀爀愀渀琀甀樀攀洀攀 欀瘀愀氀椀琀甀 搀漀 搀漀爀甀ഁ洀攀 稀愀洀爀愀稀攀渀漀 愀縁 欀 嘀洀 䬀䐀䔀 一䄀䬀伀唀倀䤀吀㼀 倀刀伀ఁ 唀 一섀匀㼀 ⸀⸀⸀搀ᬁ氀洀攀 琀漀Ⰰ 挀漀 渀猀 戀愀瘀Ⰰ  爀礀戀礀 瀀爀漀 瘀猀 愀 瘀愀愁攀 稀搀爀愀瘀 ⸀⸀⸀ 圀圀圀⸀刀夀䈀䤀吀刀娀䤀匀吀䔀⸀䌀娀

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

60/  inspirati Zdroj: Vodňanská drůbež, a.s. 60/  inspirati recept kuřecí špalíčky v BBQ marinádě s česnekovým dipem na 4 porce: 20–25 ks kuřecích horních stehen (špalíček), 2–3 polévkové lžíce olivového oleje, čerstvě mletý kajenský pepř (může být i černý), mořská sůl Na BBQ marinádu: 4 stroužky prolisovaného česneku, 4 lžíce dijonské hořčice, 4 lžíce octa balsamico, 2 lžíce worcestrové omáčky, 2 lžíce třtinového cukru, 2 lžíce medu, 1 citrón na šťávu (může být i limetka), několik kapek tabaska Na česnekový dip: 200 g zakysané smetany, 25 g majonézy, 1 kávovou lžičku olivového oleje, 2 prolisované stroužky česneku, čerstvě mletý bílý pepř, sůl Kuřecíšpalíčkypropícháme špejlí,abysenámmari- náda dostala co nejhlouběji do masa. Vložíme do mísy, opepříme kajenským pepřem a zalijeme olivovým ole- jem. Přidáme zbylé ingredience na marinádu a vetřeme do kuřecích špalíčků. Zabalíme do potravinářské fólie a necháme v chladu několik hodin odležet. Marinova- né špalíčky přendáme do pečicí misky. Pečeme v trou- bě při teplotě 180–200°C zhruba 30–40 minut podle velikosti špalíčků. Během pečení maso obracíme a potí- ráme marinádou, aby se nám vytvořila sklovitá krusta. Dochutíme čerstvě mletou mořskou solí. Postup přípravy česnekového dipu: V misce rozmí- cháme metličkou zakysanou smetanu, majonézu, čes- nek a zakápneme olivovým olejem. Dochutíme bílým pepřem a solí. Dip by měl být hustý a hutný! Podáváme s hranolky, kroketami či chlebem. C M Y CM MY CY CMY K

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

25-YEAR GUARANTEE KNIFE BLOCK 6 - P I E C E S E T G E T C R E A T I V E TA K E I T T O TH E N E X T L E V E L tuto sadu nožů a mnohem více najdete na www.freshcook.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

62/  inspirati Proteinové citronové řezy 6 porcí, bez lepku, Od 3. kroku dietního plánu KetoDiet recept Foto: archiv KetoDiet Na těsto: 3 vejce, 5 polévkových lžic holandského kakaa, 2–3 polévkové lžíce rozemletých lněných semínek, 1 sáček kypřícího prášku, 200 ml mléka, 1 čajová lžička perníkového koření, stévie nebo zero kapky dle chuti (20 ml), 4 odměrky – 2 porce proteinového nápoje KetoDiet, 2 čajové lžičky strouhaného zázvoru Na krém: citronová kůra ze ¼ citronu, citronová šťáva z ¼ citronu, 1 porce proteinového pudinku s vanil- kovou příchutí KetoDiet, stévie nebo zero kapky dle chuti (20 ml), 500 g nízkotučného tvarohu Tvaroh, směs na pudink s vanilkovou příchutí Ke- toDiet, citónovou kůru a sladidlo smíchejte a zakápně- te citrónovou šťávou. Znovu promíchejte a hladký krém dejte vychladit do ledničky. Poté si oddělte žloutky od bílků. Se žloutky po- stupně smíchejte proteinový prášek, holandské ka- kao, kypřící prášek, perníkové koření, mléko a sladi- dlo. Přidejte nastrouhaný zázvor a znovu důkladně promíchejte. Na závěr do těsta opatrně vmíchejte vy- šlehané bílky. Těsto vylijte na pečicí papír na připravený men- ší plech a pečte v předehřáté troubě 10–15 minut na 180 °C. Těsto nechte vychladnout a poté ho v polovině roz- řízněte. Jednu polovinu potřete připraveným tvaroho- vým krémem a druhou polovinou krém přiklopte. Nechte vychladit a můžete podávat. Více na www.ketodiet.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Potten&Pannen – Staněk: Újezd 25, Praha 1 Nový Smíchov, Praha 5 I Palladium, Praha 1 Vodičkova2,Praha1 I Obchodní110,Čestlice Rumunská 43, Liberec I Šantovka, Olomouc Vaňkovka, Brno I NC CENTRAL, Bratislava www.pottenpannen.cz Téměř sto let zkušeností zkrátka jen tak něčím nenahradíte. Díky bohaté nabídce příslušenství zvládne skoro všechno.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

64/  inspirati recept Zpracovala blogerka Klára z Fresh Cook pomerančovo- polentový koláč Na těsto: 200 g másla + na vymazání, 150 g třtinového cukru + 100 g (sirup), 100 g mletých mandlí, 150 g instantní polenty, 100 g hladké mouky, 3 velká vejce, 2–3 pomeranče, 1,5 lžičky kypřicího prášku, 1 vanilkový cukr, 5 tobolek kardamomu, vanilkový extrakt, sůl, jogurt/creme fraiche k servírování Zapneme si troubu na 160°C a nastrouháme si kůru ze 2 pomerančů. Ve velké míse si utřeme más- lo s cukrem, hezky dohladka. Přidáme vajíčka a lehce vanilkového extraktu (cca 1,5 lžičky). Vše spojíme do- hromady. V menší misce si smícháme ostatní suché ingredience – mandle, polentu, hladkou mouku, ky- přící prášek, vanilkový cukr, špetku soli a pomeran- čovou kůru. Pořádně promícháme a přidáme do velké mísy. Vytvoříme směs, do které můžeme nakonec ješ- tě přidat šťávu z půlky velkého pomeranče. Formu na pečení si vymažeme máslem a vysypeme moukou (po- užila jsem polohrubou) a směs rozprostřeme a zarov- náme. Vložíme do rozehřáté trouby a pečeme dozlato- va. Pokud pečete z plné dávky, mohlo by to trvat cca 50 minut, jelikož je koláč docela vysoký. Mezitím, co se nám peče dobrůtka v troubě, připra- víme si sirup. Do hmoždíře dáme plody kardamomu a najemno rozdrtíme semínka, která jsou uvnitř. Slup- ky vyndáme. Na pánvičku nasypeme rozdrcený karda- mom a necháme rozvonět – (tohle je přesně ta nejlep- ší chvíle z celého vaření/kromě výsledku :) ). Přidáme cukr a pomerančovou šťávu z 1,5 velkého pomeranče a necháme probublávat cca 10 minut, dokud nedosta- neme hustší konzistenci šťávy – tedy sirup. Odstavíme z plotny a necháme 10 minut odpočinout. Po upečení necháme koláč lehce vystydnout (10 minut) a poté jej na povrchu lehce propícháme špejlí. Připravený sirup rozlijeme lehce po povrchu koláče s myšlenkou, že by měl sirup natéct i do připra- vených dírek (jen malinko). Nechte zchladnout a po- dávejte například s jogurtem nebo i zmrzlinou. Více receptů najdete na blogu www.freshcook.cz. podle jamieho oliviera

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Provedení: černé sklo Ovládání: dotykové slider Propojitelné varné zóny Sací výkon: 700 m3/hod (intenzivní) Voděodolný motor Promtinvest spol. s r. o. E: obchod@odsavacefaber.cz T: +420 566 630 160 W: www.odsavacefaber.cz www.faberspa.com/cz Galileo revoluční spojení odsavače s varnou deskou 59 910 Kč A+++

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

66/  inspirati recepty • Jogurtové smoothie • 100 g čerstvého nebo mraženého lesního ovoce, popřípadě můžeme použít jiné, 100 ml polotučného mléka, 1 kelímek Bílého jogurtu z Valašska (Mlékárna Valašské Meziříčí), 1 polévková lžíce medu Borůvky nebo jiné ovoce, mléko, jogurt i med dáme do smo- othie makeru a mixujeme, dokud nám nevznikne krásně hladká a jemná tekutina. Pokud chceme, aby bylo smoothie při podává- ní studené a osvěžující, necháme borůvky zamrazit v mrazničce a jogurt s mlékem vychladit v lednici. • Nápoj lásky • 250 ml Kefírového mléka nízkotučného z Mlékárny Valašské Meziříčí, 125 g jahod, malin nebo jiného ovoce (dle chuti), med na oslazení, případně můžeme přidat i Bílý jogurt z Mlékárny Valašské Meziříčí Jahody omyjeme a dáme do mixéru společně s Kefírovým mlékem nízkotučným z Mlékárny Valašské Meziříčí a rozmixujeme. Pokud se nám nápoj zda být málo sladký, můžeme přidat med. Pokud jej chce- me hustější, můžeme přidat Bílý jogurt z Mlékárny Valašské Meziříčí. • Minidortíky ve tvaru srdce • 500 g omytých čerstvých jahod nebo malin, případně jiné ovoce, 300 g Bílého jogurtu z Mlékárny Valašské Meziříčí, 250 g Kysané smetany z Mlékárny Valašské Meziříčí, 250 g kulatých dětských piškotů, 2 sáčky vanilkového cukru, 1 ks želatiny Nejprve smícháme Kysanou smetanu z Valašska, Bílý jogurt z Va- lašska a vanilkový cukr, aby nám vznikl hladký krém. Použijeme malé formy ve tvaru srdce. Na dno každé dáme piškoty, na ně poklademe ovoce – jahody či maliny – a polijeme připraveným krémem. Postup ještě jednou opakujeme. Na vrchní vrstvu si připravíme želatinu dle návodu. Místo čisté vody můžeme použít i šťávu z ovoce. Dort poli- jeme připravenou želatinou a necháme přes noc ztuhnout v lednici. Zdroj: Mlékárna Valašské Meziříčí

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

čo o ok ko olá ád do o ový ý s s j jah ho o od d d da am m m mi, , s s m m m me e er r ru u uňk k ka am m m m mi n ne e eb b bo s s viš š šně ě ěm m mi. S M E T A N O V Ý J O G U R T www.facebook.com/mlekarnavm www.mlekarna-valmez.cz čo o ok ko olá ád do o ový ý s s j jah ho o od d d da am m m mi, , s s m m m me e er r ru u uňk k ka am m m m mi n ne e eb b bo s s viš š šně ě ěm m mi.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

68/  inspirati Pozvánka na výstavu Čeští skláři překonávají hranice umění a designu Sklo má v Čechách zcela unikátní pozici, je to materiál, který má u nás velkou tradici a díky zručnosti českých sklářů i velmi široké port- folio zajímavých zpracování. Sklo vnímáme jako materiál přetavený do podob vhodných pro umění volné i užité. Snad právě proto si fenomén českého skla vybrala galerie Kvalitář, která dlouhodobě pro- pojuje scénu designu a umění, jako celoroční pro- gram designové sekce. Filip a Lukáš Houdkové alias Glassbrothers, zHGATELIERDESIGN,představujívgaleriiKvalitář svou nejnovější kolekci svítidel, koncipovanou ze skla a komponentů jízdních kol. Výstavu inspirovanou vášní k cyklistice nazvali POSEDLOST, ta je totiž je- jich hnacím motorem, jak v řemesle a umění, tak ve sportu. Novoborský HGA atelier, je jednou ze sklářských firem, která prorazila na světový trh a vrátila sklář- skému řemeslu renomé. Malý ateliér vyniká kon- strukčním zpracováním produktů, inovátorstvím a progresivním zpracováním skla, kterého využívají i světové značky jako Louis Vuitton nebo Sansscou- si Moser. Zároveň Houdkovi do své POSEDLOSTI vnesli i moment překvapení a hry, podnícený jejich dlouholetou vášní k cyklistice a oprávněným obdi- vem k největším světovým ikonám tohoto populár- ního sportu. „Stejně jako ve sportu, tak i v umění opouští- me krajinu všední reality a noříme se do svého nit- ra. Okolní svět se propadá, soustředíme se jen na to nejdůležitější, na cíl. Každý projekt, každá ces- ta nám přináší nové výzvy. Poznáváme své limity, které se snažíme pokořit. Díky cyklistice, která pat- ří mezi nejnáročnější sportovní disciplíny, posouvá- me hranice svého těla na maximální pro nás možnou design Foto: archiv Glassbrothers

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 69 mez. V umění se nám ve chvíli naprosté koncentra- ce odkrývá sféra komunikace mezi tvořeným objek- tem, plátnem či instalací a divákem,“ uvažuje starší z obou bratrů Filip Houdek. Na výstavě v pražském Kvalitáři vás čeká v prv- ní řadě impozantní závěsný pendant Armstrong, je- hož váha činí kolem 100 kg. Dále budete moci vi- dět stolní lampy Marc a lampy Dear Marcel, jejichž tvarosloví vychází z fragmentů tradičních jízdních kol Favorit. Skalní fanoušky světové cyklistiky, ale i sklářského designu bezpochyby zaujme i stojanová lampa Mario, která nese dekorativní skleněný brus. Výstavu doplní i slavné jméno Fontana, soubor skle- něných obrazů. Prodejní výstava POSEDLOST byla zahájena vernisáží 24. května a navštívit ji můžete během následujících letních měsíců.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

70/  inspirati „Názvy jednotlivých děl jsme věnovali těm osobnos- tem světové silniční cyklistiky, které obdivujeme nejvíc. Zároveň si mohou návštěvníci tak trochu za- hrát hru na Kdo je kdo. Některá díla vznikla z našich původních myšlenek, některá navazují na tvorbu ji- ných umělců či nabízí odlišný úhel pohledu na dané téma,“ pokračuje s úsměvem Filip. design

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

WWW.DORSIS.CZ info@dorsis.cz VÝVOJ I VÝROBA I REALIZACE I dveří a skrytých zárubní I skrytých soklů I bezobložkových pouzder I celoskleněných příček PIVOTOVÉ DVEŘE AXON DVEŘE A SKRYTÉ ZÁRUBNĚ STYL & DESIGN OCELOVÉ PŘÍČKY DIGERO

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

72/  inspirati ® stavba kvalitní příprava se při stavění zúročí Dům stavěný svépomocí v soutěži YQ Stavba překvapil svou čistotou a jednoduchostí. Jeho majitelé doka- zují, že kvalitní realizace svépomocí je možná i pro lidi stavebnictvím předtím zcela „nepolí- bené“. Stačilo vědět, co chtějí, a najít na počát- ku správné odborníky. Mladí manželé si představovali jednoduchý dům s plochou střechou, ale žádný z katalogových nespl- ňoval úplně přesně jejich představu. Navíc se do- zvěděli o regulativu obce, který nařizoval, že dům musí alespoň částečně zvednout do druhého podlaží. V této fázi se už rozhodli navázat spolupráci se šikov- ným studentem architektury: „Že budeme pro svůj Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 73 dům potřebovat architekta, jsme původně vůbec ne- zamýšleli. Při listování desítkami katalogů s rodinný- mi domy se nám bohužel žádný nelíbil natolik, že by- chom si řekli, tak tenhle dům chceme. Od známého jsme dostali kontakt na kluka, který studuje na fakul- tě architektury VUT v Brně, a sjednali jsme si s ním schůzku. Na úvod jsme mu řekli, že nevíme, zda vy- užijeme jeho služeb a ať nás přesvědčí, proč bychom měli. Po asi hodinovém výkladu, kdy jsme nadšeně seděli s otevřenou pusou a poslouchali, jsme si hned plácli. Architekt nás doslova dostal, náš vysněný dům zcela zapadal do jeho vnímání architektury. Po téhle schůzce jsme byli přesvědčeni, že díky němu budeme mít krásný moderní dům, přesně podle našich před- stav,“ vysvětluje počátky projektu majitel. Architektura domu je rozdělena do dvou celků. Jeden je lineární bílou hmotou, která tvoří soukro- mou část domu s ložnicí. Druhý je vertikální a pro- stupuje touto bílou lineární části. Vertikální celek je tvořen hnědou hmotou a je zastřešen pultovou střechou. Zde se nachází obývací pokoj s kuchyní. Obvodové zdivo se skládá z pórobetonových tvár- nic Ytong a nosnou konstrukci ploché střechy tvo- ří Ytong strop Klasik. Novostavba je koncipována jako nízkoenergetický dům – třída energetické ná- ročnosti budovy: B (úsporná). Tepelné ztráty celého RD jsou 5,5 kW. Dům je vytápěn elektrickým podla- hovým vytápěním. „Stavba začala v březnu 2015 a stěhovali jsme se v listopadu 2016. Na jaře 2017 jsme dům úspěšně zkolaudovali. Veškeré práce jsme zvládli svépomo- cí. Nejrychlejší byla hrubá stavba – opravdu se dala zvládnout za týden, včetně plochého stropu. Dal- ší práce v interiéru už tak honem neběžely, třeba když se celý den usazovaly dveře sprchového koutu. Ve srovnání s dalšími pracemi bylo stavění snadné a hlavně jsme denně viděli obrovský pokrok,“ říká paní majitelka. Svépomoc si vybrali nejen kvůli úspoře, ale také chtěli mít dohled nad celou stavbou a kvalitou pro- vedení. Ačkoli ani jeden z manželů nepracuje ve sta- vebních, a dokonce ani technických oborech, vzpo- mínají na stavění s úsměvem. „Pomáhali nám naši příbuzní, kteří před desítkami let sami také stavěli,“ dodávají manželé. www.ytong.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

74/  inspirati bydlení element letňany výstavba rezidenčního PROJEKTU ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE Rezidenční projekt Element Letňany develo- pera Geosan Development zaznamenal prv- ní milník ve výstavbě. S dokončením zákla- dové desky pro celkem 107 bytů v dispozicích od 1+kk do 3+kk byly zároveň ukončeny veškeré zemní a pří- pravné práce, takže nyní již může stavba stoupat smě- rem vzhůru. Projekt o pěti nadzemních podlažích v Tupolevově ulici v Praze 9 zaštiťuje generální doda- vatel Geosan Group. Výstavba pokračuje podle har- monogramu a směřuje k plánovanému dokončení v prosinci 2019. Byty, které se prodávají již nyní, budou k nastěhování v lednu 2020. „Projekt je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak k in- vestici. Nabízí zejména menší byty ve velikosti 2+kk, o které je v poslední době mezi klienty největší zájem. Zároveň je díky nízké energetické náročnosti zárukou nízkých provozních nákladů. Dostatečná tepelná izola- ce, vhodné umístění oken, tvar a velikost domu i jeho vnitřní uspořádání jsou faktory, které výši provozních nákladů silně ovlivňují. My jsme všechny tyto aspekty konzultovali s našimi architekty a promítli je do samot- ného návrhu projektu. I z toho důvodu je například vět- šina bytů vybavena rekuperační jednotkou, která zame- zuje zbytečnému úniku tepla a zároveň zajišťuje přísun Foto: archiv firmy čerstvého vzduchu do interiérů,“ uvádí Lada Kuncová, vedoucí prodeje a marketingu společnosti Geosan De- velopment. Za architektonickým návrhem projektu Element Letňany stojí studio Atelier Slavíček Architekt. Každý byt disponuje praktickou komorou. Zděné sklepy a par- kovací stání jsou umístěny v suterénu domu; nechybí ani kolárna a kočárkárna. Na dohled od projektu se na- chází obchodní a zábavní centrum s více než stovkou obchodů, restauracemi a širokou nabídkou služeb – od kina přes aquacentrum až po zimní stadion. Zastávka autobusů je situována přímo v ulici Tupo- levova a rychlé automobilové spojení s centrem nabízí nedaleký Pražský okruh.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Stavba zahájena Poslední šance na výhodný investiční byt

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Nízkoenergetický dům na klíč od 459.000 Kč Doba výstavby domu na klíč od 2 měsíců Služba Architekt od projektu po klíč v ceně 2 EKOLOGICKÉ NÍZKONÁKLADOVÉ bydlení

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

+420 727 983 595 nízkoenergetické domy a dřevěné konstrukce NÍZKOENERGETICKÉ EKONOMICKÉ

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

78/  inspirati neviditelné systémy a jejich půvab Současné trendy velí, aby co nejvíce prvků na dveřích zůstalo skryto. Podívejte se proto s námi na novinkové neviditelné systémy od českého výrobce M&T, které umožní zmizet napří- klad vašim zárubním či pantům! Zárubně s neviditelným efektem Chtěli byste dosáhnout dokonalého splynutí dveří se stěnou? Umožní vám to nové neviditelné zárubně! „Tato zárubeň je zcela ukryta ve zdi, díky čemuž mo- hou dveře a stěna mohou splynout v hladkou rovinu. Do zárubní lze navíc vložit designovou výplň identic- kou s povrchem dveří, která při otevření vytvoří pů- sobivý neviditelný efekt,“ uvádí Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designového dveřního kování. Nechte zmizet i panty! Designově čistý průchod i pohodlné otevírání? To vše dokážou vašim dveřím přinést inovativní nevidi- telné panty FritsJurgens! „Tyto panty nejsou umís- těny do boku dveří a zárubně, ale jsou elegantně za- budované do horní a spodní části dveří, což je činí neviditelnými,“ říká Roman Ulich a doplňuje: „Ne- typicky umístěná osa otevírání navíc dodává dveřím designový vzhled a zároveň umožňuje snadnou ma- nipulaci.“ TIP: Chtějte kliku v tmavém matu! A jaké kliky nejvíce sluší neviditelným dveřním systémům? Rozhodně nesáhnete vedle, pokud zvo- líte kliky v povrchové úpravě elegantního tmavé- bydlení Foto: archiv firmy Neviditelné zárubně s výplní identickou s povrchem dveří

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 79 S neviditelnými zárubněmi vytvoří dveře a stěna hladkou rovinu. ho matu, jako je například titan černý mat. “Matná černá je v současnosti jedním z nejoblíbenějších od- stínů, který je možné vidět nejen na klikách, ale i na luxusních autech, hodinkách, světlech, či módních doplňcích,“ uvádí Roman Ulich a dodává: „Žhavou novinkou je pak matně černý 3D drásaný povrch pro kliky MINIMAL, který je naprostým světovým uniká- tem, s nímž se nelze setkat u žádného jiného typu ko- vání a díky kterému klika nejenom dobře vypadá, ale je navíc velmi příjemná i na dotek.“ Více na www.kliky-mt.cz. Klika MINIMAL BLACK MATT 3D s broušeným 3D povrchem Dveře s neviditelnými panty FritsJurgens vytvoří designově čistý průchod

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

80/  inspirati interiérové fólie Foto: archiv firmy interiérové fólie sibu Sibu Design je předním výrobcem dekorativních fólií špičkové kvality. Byly vyvinuty speciálně pro dekoraci interié- rových stěn, barů, sloupů, koupelen, dveří, nábytku, koncepce obchodů, módu, archi- tektonické a výstavní plochy. Fólie jsou snadno apli- kovatelné a nabízejí téměř neomezené možnosti po- užití. Fólie imitují různé povrchy jako zrcadlo, kov, kůži, sklo, dřevo, beton a jiné. ● DM CEMENT Light (fólie imitující beton s kovovými proužky) 80/  inspirati

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 81 Standardně se vyrábějí ve variantě s lepidlem (tedy jako samolepicí fólie) nebo bez něj. Od tří kusů je možné objednat také variantu s magnetic- kým povrchem (kombinace magnetické fólie s kovo- vou deskou), což nabízí další možnosti použití hlavně v multifunkčních prostorech, kde je třeba rychle změ- nit celkový styl a účel interiéru. Navíc je každá des- ka na horní dekorativní straně chráněna tenkou fólií, která se strhává až po dokončení. Při běžné aplikaci není potřeba žádný protitah (což je například u lami- nátů nutností), dekorativní fólie SIBU nepnou pod- klad – výjimkou je pouze lepení v lisu. Na řezání fólie stačí ulamovací nůž, možné je použití i formátovací pily, vrtačky, laseru atd. Více informací naleznete na www.sibu-design.cz. ● SG MARBLE Alpine (vysoce oděruodolná lesklá fólie) ● TL LINEA Old platin (průsvitná fólie) ● DM Silent Gold (hladká fólie s imitací kovu) inspirati / 81

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

82/  inspirati led osvětlení velké světlo, malá spotřeba Nechte se inspirovat mimořádným designem a maximální energetickou účinností. Vdnešní době každý z nás tráví několik ho- din denně u počítače, ale ne každý myslí na své zdraví. Bolesti hlavy a špatné vidění můžou být také příčinou špatného osvětlení u pra- covního stolu. Zeptejme se sami sebe, zda nám světlo při práci dostačuje. Pokud pod světlem přivíráte oči a při čtení zaostřujete, tak zcela jistě váš zrak trpí. Řešením pro správné osvětlení stolu je LED osvět- lení bez jakéhokoliv oslnění, s možností nastave- ní barevných teplot a stmívání. Redakce Inspirati doporučuje Lampu Broadwing od společnosti Eco- Step, s.r.o., která má flexibilní rameno a silný svě- telný výkon širokoúhlé lampy dlouhé 81 centimetrů. Nastavit si můžete tři barevné stupně teploty a jistě také oceníte stmívání ve třech krocích. Zanedbatelná není ani nízká hmotnost a spotřeba. A vy, kteří če- káte něco víc, jistě oceníte padesátiminutový časovač a propracovaný design. Lampu Broadwing si můžete objednat na www.broadwing.cz. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Navrhujeme promyšlené interiéry Jsme přední dodavatelé světových značek: Vzorkovna a sídlo: Holečkova 34, Praha 5 www.elan-interior.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

DĚTSKÉ ROSTOUCÍ STOLY A ŽIDLE, Z KTERÝCH VAŠE DĚTI NEVYROSTOU

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Kontakty: DELSO INTERIÉRY, s.r.o., showroom Na Harfě 3, Praha 9, tel.: +420 222 522 686 www.rostoucistolymoll.cz, www.nabytek.delso.cz Na vývoji vysoce kvalitního dětského nábytku značky Moll, vyráběného v Německu, spolupracovali renomovaní ortopedi, takže splňuje veškeré zdravotní parametry a nároky na dokonalou funkčnost. Na špici v oboru se pohybuje rovněž díky propracovanému vzhledu, o čemž svědčí ocenění Red Dot Design Award.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

25 let rozkládací pohovky Kolinger DUO aneb proč je naše DUO již čtvrt století tou nejlepší pohovkou pro každodenní spaní. Kolinger Duo / Duo-Mat je rozkládací pohovka konstrukčně navržená tak aby její parametry po rozložení byly shodné se skutečnými lůžky. Tato pohovka pro každodenní spaní je bestselerem od roku 1993, a je vyráběna na míru podle požadavků klientů. Pohovky DUO se velmi dobře osvědčily pro svou trvanlivost a uživatelský komfort jak pro každodenní spaní v malých bytech, tak i jako přistýlky v provozech ubytovacích zařízení od horských chat po 4-hvězdičkové hotely. HYGIENA LŮŽKA: snímatelný povlak ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ: • volby typu matrace a povlaku • různé šířky a výšky VOLITELNÉ DOPLŇKY: • úložný prostor • čelo za hlavou lůžka • polštáře a podhlavníky • čalouněné a kovové područky JEDNAVODOROVNÁ, NEDĚLENÁ PLOCHA rozměry pro spaní 80 až 180cm, délka 200cm, matrace volitelné výšky 10,12 nebo 15cm z kvalitních pěn 2| SNADNÁ MANIPULACE za 3 vteřiny je z obýváku ložnice 1|

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

je český rodinný výrobce rozkládacích trvanlivých pohovek a postelí. Zaměřuje se na výrobu pohovek s ocelovými konstrukcemi a mechanismy, které pomáhají řešit zákazníkům problém s prosto-rem či přespáváním hostů. Výrobu jsme započali již v roce 1982 a od té doby naše pohovky sami postupně podle požadavků trhu vyvíjíme. Kontakt (firemní prodejna): Voctářova ev.č.679, 18000 Praha 8 tel.: +420 776 325 142 WWW.KOLINGER.COM Český výrobce od roku 1982 dříve též Kolinger ASON či jen ASON SERVIS: • možnost výměny potahu • možnost výměny matrace • doživotní pozáruční servis konstrukcí a mechanismů DVA NEZÁVISLÉ LAMELOVÉ ROŠTY volitelně s možností nastavení tuhosti pro podporu bederní páteře 3| VYSOKÁ ŽIVOTNOST je zajištěna ocelovou konstrukcí a existencí servisu 4|

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

BRITISH HOME řada stylového povlečení s lahodnou klasickou koloristikou a vzory pro každý interiér DREAM & FUN řada trendy vzorů a výrazné koloristiky pro rychlou proměnu ložnice Zaručí váš klidný sen anebo zpříjemnění chvilek jen tak odpoledního relaxu a lenošení! www.dekoria-style.cz Ložní povlečení řady z jemných a měkkých, zcela přírodních látek

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 89 inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

90/  inspirati interiérové dveře Hörmann úspěšný na tuzemském trhu dřevěných interiérových dveří Společnost Hörmann, významný dodavatel ga- rážových vrat, pohonů, dveří a zárubní, začal v roce 2016 i na českém trhu nabízet rozsáhlý sortiment dřevěných interiérových dveří, jejichž před- nostmi jsou kvalita a velká variabilita. Tuzemský zá- kazník si může vybrat z celé řady modelů za velmi při- jatelné ceny. Interiérové dveře značky Hörmann se vyzna- čují špičkovou kvalitou a dlouhou životností. „Díky dřevěným vnitřním dveřím firmy Hörmann se ku- pující doslova rozhoduje pro dveře pro více gene- rací,“ říká Vít Kareš, jednatel společnosti Hörmann v České republice. Velmi kvalitní jsou rovněž zárubně a vysoce odolný povrch Duradecor, které koncový zá- kazník dostane v základní ceně dveří. Setkaly se s úspěchem „Z reakcí odborných prodejců s mnohaletou praxí v oblasti interiérových dveří je zřejmé, že dveře si zís- kaly oblibu jak u odborné veřejnosti, tak u konco- vého zákazníka,“ uvádí Vít Kareš. Společnosti Hör- mann se v současnosti daří s úspěchem rozšiřovat síť specializovaných distributorů, a to především ve Středočeském kraji a v Praze, a plánuje další posilo- vání této distribuční základny. Interiérové dveře se vyrábějí z dřevěných mate- riálů, masivního dřeva, MDF komponentů a dře- votřísky. Povrch dveří je z vysoce mechanicky odol- ného povrchu Duradecor, což je povrch lepší než CPL Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

a mechanickou odolností se blíží povrchu HPL. Zám- ky interiérových dřevěných dveří Hörmann jsou od kvalitního německého výrobce Schulte Schlagbaum a kvalitní klikové sady od německé značky HAFI. Ať klasické, nebo moderní, bílý lak, nebo buk, se skleněnými prvky, nebo s aplikacemi z ušlechtilé oceli – Hörmann nabízí přesně takové dřevěné vnitřní dve- ře, které se hodí do každého interiéru. A výhodou je i krátká dodací lhůta pro koncového zákazníka. Varianty na výběr Společnost Hörmann dává na výběr z jedno- i dvoukřídlových variant otevíracích dveří, stejně jakozdveříposuvných,kterésemohousezasouvatdo pouzdra či pojíždět na stěně. Dveře najdou využití nejen v rodinných domech a v bytech, kde vytvoří tu správnou atmosféru domova, ale také ve velkých objektech, jako jsou školy, nemocnice a úřady. Širokýsortimentdřevěnýchdveřínabízínepřeber- némnožstvítypůprosklení,kování,motivů,provedení a elektrických výbav přesně podle požadavku zákaz- níka. Samozřejmostí je také možnost mít vždy každou stranu křídla i zárubně v jiné barvě či motivu. S by- tovými dveřmi této značky se mohou zákazníci setkat vřaděúspěšnýchrealizacíbytovýchdomůiprůmyslo- vých objektů, jako je například bytový dům Bělohor- ská v Praze, areál firem Aerotech v Klatovech nebo AG Plast v Milovicích či sklad Lidl v Olomouci. Bu- dou použity také v připravovaném projektu řadových domů Klínec na Příbramsku. Průřez sortimentem interiérových dveří lze zhléd- nout v rozsáhlé vzorkovně společnosti Hörmann v centrále na adrese Středokluky 315. Více informací o výrobcích naleznete na www.hormann.cz. inzerce NOVINKA: Dřevěné interiérové dveře Hörmann • vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře s obložkovými zárubněmi • NOVINKA: pohon dveří PortaMatic pro bezbariérový a komfortní průchod • Duradecor Struktur s hmatatelnou povrchovou strukturou Duradecor NOVINKA: Interiérové dveře MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU Premium partner českého národního týmu

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

92/  inspirati rozhovor termoizolační stěrka AERO-THERM® Rozhovor s Ing. Miroslavem Valáškem, ředitelem společnosti THERMO INDUST- RY, a.s. Pane Valášku, ráda bych se zeptala, jak napří- klad já ve své domácnosti můžu termoizolač- ní stěrku využít? Paní redaktorko, naše reference jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách, jednu pro vaše čtenáře přinášíme i s fotografiemi na konci tohoto rozhovoru. Můžete nám vyjmenovat využití termoizo- lační stěrky? AERO-THERM® pomůže se zateplením bytu či chalupy, zbaví vás sálání chladu ze zdí a vlivem svých unikátních vlastností zabraňuje tvorbě plís- ní v kritických místech, jako je ostění oken, studené rohy místnosti a podobně. Zvýší pocitovou teplotu ve vašem domě cca o 2–3 °C a tím sníží náklady na vytápění. Díky AERO-THERM® zlepšíte tepelnou po- hodu i ve svých kancelářích. Na reálných zkušeb- ních domcích jsme prokázali, že po aplikaci stěrky AERO-THERM® dochází ke zkrácení doby pro vy- hřátí kanceláře, bytu či chalupy téměř o 50 % a zá- Foto: archiv firmy roveň se prodlužuje doba, než prostor vychladne. To samozřejmě vede opět k úspoře nákladů na topení. Pomocí AERO-THERM® industry dokážete sní- žit tepelnou zátěž od strojů, zmenšíte tepelné ztráty a dosáhnete souvisejících finančních úspor. Varianta výrobku určená pro vnější použití, AE- RO-THERM® exterier, dokáže naopak v letních mě- sících snížit tepelnou zátěž stavební konstrukce od přehřátí sluníčkem, a tím sníží náklady na klimati- zaci. Proč si pro řešení výše zmíněných příkla- dů vybrat právě termoizolační stěrku AERO- -THERM®? Odpověď je jednoduchá: Termoizolační omít- ka pro interiér zabraňuje vzniku tepelných mostů. Milimetrová vrstva materiálu propouští vodní páru jako 19 cm vzduchu, to znamená, že stěna dýchá. Okamžitě vrací teplo zpět do místnosti. Aplikace je jednoduchá, hygienická a nevyžaduje žádné lešení. Už žádné studené zdi nebo plísně. Úspora nákladů na vytápění činí minimálně 12,5 %. Umožňuje apli- kaci – „zateplení“ – postupně po jednotlivých míst- nostech. Všechny tyto hodnoty jsou potvrzeny sku- tečnými měřeními v reálném prostředí.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 93 Ráda bych se také zeptala, zda se mi těchto in- formací dostane i od firmy (řemeslníka), kte- rou oslovím? Doporučí mi váš produkt? Samozřejmě! Pravidelně školíme řemeslníky, po- skytujeme servis při vypracování nabídek, pomoc při prodeji a argumenty pro to, aby svým klientům do- poručili naši nadčasovou technologii. Zaměřujeme se také na zasvěcení architektů do problematiky a posky- tujeme servis při vypracování projektů, při jejichž rea- lizaci budou moci uživatelé náš produkt ocenit. Rád bych rovněž uvedl, že naše výrobky vyváží- me do více než deseti zemí světa a například ve Vel- ké Británii jsme získali ocenění za energeticky úspor- ný výrobek. V dnešní době se lidé zajímají o nové technologie a dokáží si potřebné informace zjistit a potom i přesně říct, co chtějí. Pokud se obrátí pří- mo na nás, rádi jim ve všem poradíme. Další infor- mace se zájemci dozvědí také na našich stránkách www.AERO-THERM.cz, eventuálně na www.odstra- neniplisne.cz. Děkuji vám za poskytnutí informací, které ocením nejen já, ale zcela jistě i moji přátelé a naši čtenáři. Problém: Celý objekt z roku 1958 prošel v roce 2017 roz- sáhlou rekonstrukcí. Stavební konstrukce v tloušťce 45 cm je směsí plných a dutých cihel a škvárobeto- nových tvárnic. Majitel objektu odmítal vnější zetep- lení objektu polystyrenem nebo vatou a hledal jinou variantu řešení. Strop podkroví je zateplen fouka- nou vatou v tloušťce 30 cm. Pro vytápění objektu majitel zvolil elektrické infratopné folie s umístěním do podlahy a ve společném prostoru obývacího po- koje a kuchyně jsou krbová kamna. Celková obytná plocha RD je 150 m2. Řešení: Bylo doporučeno následující řešení: všechny podlahy v obytné části opatřit pod topné folie stěr- kou AERO-THERM floor v tloušťce 1 mm, stropy a obvodové zdivo v přízemí i patře stěrkou AERO- -THERM interier taktéž v tloušťce 1 mm. Majitel se rozhodl pro aplikaci stříkáním. Výsledek: Po vysušení podlah a zdiva je objekt od února 2018 znovu obydlen. Pro dosažení komforní tepelné pohody stačí objekt vytápět na 19–21 ºC. Z obvodo- vých zdí už nesálá žádný chlad, a i když byl ke kon- ci roku 2017 objekt plný vlhkosti (z podah a omítek) a k zateplení podkroví došlo 22. 12. 2017, nevytvořila se v žádné místnosti plíseň. KOMPLEXNÍ „ZATEPLENÍ“ STARŠÍHO RD Lokalita: východní Čechy Typ domu: rodinný dům Datum realizace: říjen 2017 Realizátor: THERMO INDUSTRY, a. s.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

94/  inspirati Při vzniku v roce 1995 se firma orientovala jen na výro- bu automatických dveří, zejména na speciální dodávky do velkých staveb. Vývoj ve stavebnictví začal ale vyžadovat komplexní dodávky od jednoho výrobce, a proto firma Trido zařadila do svého sortimentu také průmys- lová vrata, a v roce 1998 i výrobu garážových vrat pro rodinné domy. Filozofií firmy Trido je naslouchat požadavkům zákazníka a dodávat garážová vrata špičkové kvality s širokou škálou de- signového a technického provedení. Základem je kvalita, bez- pečnost, moderní design, snadné ovládání a tichý chod pohonu s dlouhou životností. Díky řešením na míru a nadstandardním požadavkům našich zákazníků se naše výrobky vyvíjejí neustále dopředu. Naši technici dokáží vždy najít řešení, pokud nový majitel vyžaduje od garážových vrat něco navíc, nebo má nestandardní stavební otvor. Jestliže se chce zákazník odlišit designem a podtrhnout tak jedinečnost svého domu, může si u nás vybrat vrata z růz- ných materiálů, jako je nerez, ušlechtilé kovy, prosklení, dřevo či fólie s různými motivy. Ve spolupráci s architektem mu navrhneme a vyrobíme originální garážová vrata, která vytvoří jedinečný architektonický prvek. V poslední době jsou to často fasádní garážová vrata, která zce- la splynou s fasádou domu. Jedinečná jsou patentovaná garážo- vá vrata Trido Evo, určená pro rekonstrukce bez bourání, která lze nainstalovat za 3 hodiny. V naší nabídce najdete sekční vrata v dalších variantách technického řešení, vrata posuvná do boku a klasická dvoukřídlá vrata. Pro průmyslovou sféru vyrábíme kromě sekčních také skládací a hangárová vrata. Jsme vždy schopni nabídnout zákazníkovi individuální technic- ké řešení velmi náročných požadavků, o kterých konkurence často tvrdí, že jsou neřešitelné. Při rekonstrukci České banky v Praze Trido vyvinulo a vyrobilo unikátní vstupní karuselové dveře. V Praze-Chodově zase vyvinulo a vyrobilo sedmnáct těžkých nadrozměrných skládacích vrat pro tahače kamionů. Evropským unikátem jsou také multifunkční nadrozměrná vrata v pavilonu P na brněnském Výstavišti. Další naši chloubou jsou speciální hermetické dveře, které instalujeme v nemocničních operačních sálech a čistých prosto- rách nemocnic. Společnost TRIDO, s.r.o. patří ve svém oboru mezi nejúspěšnější rmy na českém a zahraničním trhu. Profesionální garážová vrata S výběrem a s realizací vrat Vám vždy poradí obchodní zástupci firmy Trido. Volejte na bezplatnou linku 800 800 874 nebo pište na obchod@trido.cz. Hangárová vrata TRIDO. Vrata do hromadných garáží TRIDO. Automa�cké dveře TRIDO. garážová vrata

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Profesionální garážová vrata E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

96/  inspirati stínění venkovní žaluzie Ochrana před teplem a možnost regulace slunečních paprsků Venkovní žaluzie vytvářejí optimální pro- středí z pohledu světelných a tepelných podmínek a jsou významnou součástí stavby z hlediska úspory energie. V tradičním pojetí plní venkovní žaluzie stínicí a bezpečnostní funkci, v netradičním pojetí jsou architektonickým prvkem administrativních budov. Při stavbě domu se nesmí zapomenout na mnoho věcí. Byla by však škoda celý projekt nedo- táhnout do konce kvůli špatnému či nedomyšlené- mu výběru stínicí techniky a dalších ochranných prvků. Nabízíme vám výrobky ISOTRA, které, jak věříme, přetvoří vaše bydlení v oázu klidu a bezpečí. Předností venkovních žaluzií kromě toho, že jsou designovým a architektonickým prvkem fasády, je například vysoký stupeň ochrany před slunečním zářením, účinná ochrana soukromí, redukce tepla již v exteriéru a snížení hladiny venkovního hluku. Předokenní venkovní žaluzie vytvářejí opti- mální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek. Šetří náklady na klimatizaci a způso- bují příjemné klima v interiéru. Venkovní žalu- zie účinně chrání interiér vašeho bytu před hor- Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 97 kem a nabízejí vám možnost regulovat množství slunečních paprsků, které dopadají do pokoje. Pokud lamely nastavíte správně, zabráníte vstu- pu slunce i horka, ale zároveň budete prostor vě- trat. Venkovní žaluzie také ochrání vaše sou- kromí a zvyšují bezpečnost domu. Vedle stínicí a bezpečnostní funkce dotvářejí venkovní žaluzie, dostupné v mnoha barvách, vzhled vašeho domu. Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, technologie a inovace s ohledem na energetic- kou úspornost, to jsou základní hodnoty společnosti ISOTRA. Cílem společnosti je vložit zákazníkovi do rukou jasně identifikovatelný výrobek odpovídající kvality a technologické úrovně. 25. výročí představuje pro společnost významné jubileum působení na trhu a udává jasný signál zá- kazníkům a obchodním partnerům. ISOTRA, to je záruka inovací, spolehlivosti, odbornosti a tradic v jednom. Ať už stavíte nový dům, nebo plánujete rekon- strukci, společnost ISOTRA, a.s., vám v oblasti stí- nění poskytne tu nejlepší službu. Více na www.isotra.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

98/  inspirati Foto: archiv firmy rozhovor volím individuální přístup, říká paní Lucie Stuchlíková, spolumajitelka firmy Tepelná čerpadla SPIRÁLA Pokud chystáte změnu ve způsobu vytápění pro příští topnou sezónu, je léto ideálním časem pro zvážení všech možností a volbu té optimální. Jednou z dobrých a ověřených možností je použití tepel- ného čerpadla SPIRÁLA, které co se týče hladiny hluč- nosti čerpadel patří k těm nejtišším. Další přednosti te- pelného čerpadla SPIRÁLA představí Lucie Stuchlíková. Nejdříve nám, paní Stuchlíková, dovolte otázku: Jak jste se dostala k tomuto druhu podnikání? První tepelné čerpadlo vyrobil můj otec v devadesá- týchletechprosvouvlastnídomácnost.Ověřilsitaksám pro sebe, že topení tepelným čerpadlem je levné a bez- pracné. V roce 2002, kdy já teprve končila školu, musel začít podnikat, a jeho volba padla na komerční výrobu tepelných čerpadel. Než byly vyřízeny všechny doklady a povolení a vychytaly se první mouchy, byl rok 2005. Tenkrát jsme prodali pár kusů a já se mohla věnovat zákazníkům firmy i při svém zaměstnání „obchoďáka“. V roce 2007 už jsem se stala součástí firemního ma- nagementu. V podstatě dělám pořád „obchoďáka“, ale v rodinné firmě. Proč si pořídit právě SPIRÁLU? V první řadě je třeba zmínit, že tepelná čerpadla voda-voda mají nejvyšší účinnost ze všech typů TČ a v podstatě i ze všech zdrojů tepla. To znamená také nejnižší provozní náklady na vytápění. Je to díky tep- lotě studniční vody, která je v průměru 10 °C celý rok, a to hlavně v zimě, když je potřeba nejvíce topit. Takže TČ voda-voda topí i při -20 °C levně, čistě a tiše. Naše TČ Spirála je bezúdržbové a má dlouhou životnost. Je

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 99 to dáno konstrukcí unikátního primárního výměníku, přes který protéká studniční voda přímo otevřeným okruhem. Díky až 4x větší teplosměnné ploše na stra- ně chladiva (uzavřený okruh uvnitř TČ) stačí nejmenší průtok zdrojové vody ze všech TČ voda-voda na trhu, a to na 1 kW topného výkonu 1,5 l/min. Studniční voda proudí kolem hladkých stěn měděných trubek, a proto se náš výměník nezanáší a nevadí jemné nečistoty ani tvrdá voda – na tu je přímo konstruován. Jaká je návratnost investice do tepelného čer- padla? Investice do tepelného čerpadla se oproti běž- ným komfortním systémům vytápění (plyn, elektřina) i bez jakýchkoliv dotací a finančních podpor vrátí již v rozmezí od tří do osmi let. Úspory plynoucí z použi- tí tepelného čerpadla bezpečně pokryjí úroky splátky eventuálního úvěru na jeho pořízení. Každému, kdo si pořídí tepelné čerpadlo, přidě- lí rozvodné společnosti velmi výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie. Tato úspora se ne- vztahuje jen na tepelná čerpadla, ale i na spotřebiče v celé domácnosti. S tepelným čerpadlem budete nezávislí na cenách energií. Jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze mi- nimálně, protože budete s minimálními náklady čerpat teplo z přírody. Tepelná čerpadla SPIRÁLA zajistí úsporu až 80 % nákladů na vytápění. Svými nízkými provozními nákla- dy přinášejí tepelná čerpadla uživateli skutečně velké úspory, a tím zajišťují rychlou návratnost investice. Všichni víme, že tepelné čerpadlo je princip „obrácené ledničky“, tedy venku chladí, uvnitř topí. Ale jak vlastně ta lednička chladí a hřeje? V každé ledničce, klimatizaci a tepelném čerpa- dle je vnitřní uzavřený okruh s chladivem. Dřív to bý- val freon, nyní ekologičtější varianta. A toto chladi- vo má tu vlastnost, že při nízkém tlaku se vypařuje za nízké teploty, např. 10 °C, a s vysokým tlakem se vy- pařuje za vysoké teploty. Voda na horách (při nižším tlaku) například vře při nižší teplotě, v tlakovém hrnci se vaří za vyšší teploty. Kapalné chladivo je vstřikova- cím ventilem vstřikováno nízkým tlakem do výparníku (primáru), kde se ohřeje od přírodního nízkoteplotní- ho zdroje tepla (studniční voda, nemrznoucí kapalina ohřívaná v zemním kolektoru nebo venkovní vzduch). Při tom chladivo převezme energii z přírody, změ- ní skupenství z kapalného na plynné a ochladí přírod- ní zdroj tepla. Poté jdou páry chladiva do kompreso- ru, který je za pomoci elektrické energie stlačí, čímž v chladivu vzroste tlak a zahřeje se. Podle toho, jak moc chladivo stačíme, tak moc se zahřeje. Takže pokud po- třebujeme topnou vodu ohřát na vyšší teplotu, musí kompresor více zabrat, a tím spotřebuje více energie. Proto jsou TČ účinnější do nízkoteplotních topných systémů. Jakmile jsou páry chladiva stlačené a zahřáté, jdou do kondenzátoru (sekundáru), kde se od horkých par ohřívá topná voda jako v jakémkoliv jiném zdroji tepla. Když topná voda převezme energii par, ty zkon- denzují zase na kapalinu a ta jde opět do vstřikovacího ventilu. A tak pořád dokola. Máte na závěr pro čtenáře nějaký tip, podle čeho se při výběru vytápění rozhodovat? Záleží pouze na tom, zda jsou pro TČ voda-voda podmínky. To znamená, jestli je na pozemku dosta- tečná vydatnost podzemních vod a možnost vsaková- ní ochlazené vody od TČ na pozemku. To je různé pro každou lokalitu, i dům od domu. Ale pokud jsou pro TČ voda-voda vhodné podmínky, je to nejdokonalej- ší topení. Děkujeme za rozhovor a cenné informace, redakce Inspirati.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

100/  inspirati Foto: archiv firmy architektura showroom a obchod malá škola navrhování 5 Výtvarné ztvárnění prezentačních prostor má odrážet image a filozofii firmy. Stává se vizitkou firmy a je nejdůležitějším pro- středkem pro působení na zákazníka. Rostlina funguje v těchto prostorách jako do- plněk, zvýrazňující a kontrastní prvek. Zde je více než jinde důležitý výběr rostlin a způsob jejich po- užití. Volba správné nádoby, její velikosti, tvaru

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 101 Více na www.hydroponie.cz a materiálu je podmíněna celkovou koncepcí pro- storu a vytváří spolu s rostlinou prvek lehkosti a elegance. Rostliny v těchto prostorách by měly být nenáročné a jejich habitus by měl být atraktiv- ní a odrážet celkový styl vybavení interiéru. Výš- ka rostliny je individuální podle prostoru a uspo- řádání vybavení. Exotickou náladu dodá interiéru Beaucarnea recurvata, Alocasia calidora, Croton petra nebo Aralia fabian. Velmi moderní je San- sevieria cilindro, Crassula horntree, Cycas revolu- ta, Phoenix roebnelinii nebo Caryota mitis. Prosto- ry s nedostatečnými podmínkami pro růst rostlin lze zatraktivnit využitím dekorací, a to dekorač- ních kamenů, dekoračních dřev, sloupů či váz, kte- ré i samostatně umístěné působí velmi efekt- ně. Velký výběr dekorací najdete na stránkách našeho nizozemského partnera, firmy Nieuwkoop: http://www.nieuwkoop-europe.com/artikellijst.aspx.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

102/  inspirati duší a srdcem… Návrhy a realizace interiérů roubenek Roubal Kompletní stavby Roubal s.r.o. 543 44 Černý Důl 269 tel.: 732 864 240 e-mail: martin.roubal@stavbyroubal.cz www.roubenkyroubal.cz V rámci projektu a výstavby roubených chalup vám Kompletní stavby Roubal navrhnou jedinečné realizace interiérů, propracované do nejmenšího detailu včetně dobového nábytku a vybavení. Citlivé spojení moderních technologiíí a historie je fascinu- jící. Pan Martin Roubal, který interiéry sám navrhuje, čerpá inspiraci a nápady studiem historie ze starých knih a dobo- vých svazků. Je to pro něj nejen práce, ale i smysl života. Mnohé dobové prvky jsou skutečně autentické a jsou po- sbírané ze starých bouraných domů a citlivě přivedeny opět k životu. Před samotnou realizací vám pan Martin Roubal vlastní rukou a tužkou navrhne jak samotnou roubenku, tak několik vari- ant řešení interiéru. Dopředu tak budete znát přesný výsle- dek a budete si moct vybrat interiér, který vám bude vyho- vovat nejvíce. Pojďme se přesvědčit o dokonalém výsledku a podívat se na skutečné realizace: architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Kompletní stavby Roubal s.r.o. 543 44 Černý Důl 269 tel.: 732 864 240 e-mail: martin.roubal@stavbyroubal.cz www.roubenkyroubal.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

104/  inspirati česká cena za architekturu mezinárodní porota ČCA NOMINOVALA DO PRESTIŽNÍHO VÝBĚRU 33 DĚL Soutěžní přehlídka staveb realizovaných na úze- mí České republiky v posledních pěti letech má sloužit ke kontinuální propagaci kvalitní české architektury. Zahrnuje široké spektrum děl – od vel- kých komplexů a nákladných staveb po drobná díla, třeba i dočasného charakteru. Na rozdíl od jiných ob- dobných počinů přitom nemá stanoveny kategorie. Stejně jako u celkového počtu 145 přihlášených děl do letošního ročníku ČCA je i pro nominova- ná díla příznačná vysoká převaha soukromých in- vestic nad veřejnými. Těch druhých je mezi třia- třiceti nominovanými pouze sedm, vloni přitom tvořily polovinu. Dvě nominované realizace z veřej- ných zdrojů vznikly na základě architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od ČKA. Jde o KINONEKI- NO (XTOPIX architekti a Ing. arch. Simona Ledvin- ková, soutěž v roce 2013, realizace 2017) a Obnovu ná- břeží řeky Loučné v Litomyšli (Rusina Frei architekti a Atelier PARTERO, soutěž vyhlášená Nadací Proměny Karla Komárka v roce 2013, realizace 2017). Děl finan- covaných soukromými investory je mezi nominovaný- mi dvacet šest. Nejčastějším tématem letošních nominací jsou stejně jako vloni rodinné domy a vily, kterých je tři- náct. Bytové domy jsou mezi nominovanými díly čty- ři. Porotu z dalších typologií zaujala dvě sportovi- ště (Sportovní hala Dolní Břežany, SPORADICAL, a Kampus Fakulty tělesné kultury UPOL – AC BALUO a CKV, atelier-r, s.r.o.), smuteční síň (Městská smuteč- ní síň v Dobrušce, ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda – Horský, a.s.), kaple (Kaple sv. Vendelína, Pelčák a partner architekti), kino (již zmíněné KINONEKI- NO), stanice lanovky (Výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách,Kamil Mrva Architects, s.r.o.), multi- funkční prostor pro kulturní a společenské akce (Ko- telna Libčice nad Vltavou, Atelier Hoffman) nebo pi- vovar (Pivovar Trautenberk, ADR s.r.o. – Petr Kolář a Aleš Lapka). I letos téměř nejsou zastoupeny realizace ve veřejném prostoru, výjimku tvoří již zmíněná Obno- va nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, popřípadě instalace Vistoria Pragensis – Botanický Labyrint (llj architects, Haenke). V letošním ročníku ČCA výrazně vzrostl po- čet projektů dokončených teprve v předchozím roce architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 105 inzerce a nejinak je tomu mezi nominovanými díly. V roce 2017 jich bylo dokončeno dvacet pět, osm pak mezi roky 2014 až 2016. Kde je u nás nejkvalitnější architektura? Nejvíce realizací je tentokrát v Praze, dohroma- dy osm. Dalších pět je pak ve Středočeském kra- ji. Se čtyřmi díly je na třetím místě Jihomoravský kraj, který držel v loňském ročníku ČCA prvenství. Následují kraje Královéhradecký a Olomoucký, ka- ždý se třemi realizacemi. Po dvou dílech jsou za- stoupeny kraje Plzeňský, Vysočina, Moravskoslez- ský a Zlínský. Po jednom zástupci mají Karlovarský a Pardubický kraj. Kteří architekti budou natolik úspěšní, že se do- stanou mezi finalisty, se ujasní 19. listopadu 2018 na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín v Praze. Na akci budou rovněž vyhlášeny výsledky ocenění za vý- jimečný počin a ceny partnerů. Předcházet bude peč- livý výběr poroty, která se s řadou realizací seznámí přímo v terénu začátkem září. Den po galavečeru se v Galerii Jaroslava Fragnera uskuteční vernisáž vý- stavy České ceny za architekturu. Sedmičlenné mezinárodní porotě předsedá ně- mecký architekt Roger Riewe. Spolu s ním hodnotí přihlášené realizace v letošním ročníku rakouský ar- chitekt Carlo Baumschlager, architekt Zsolt Gunther, který patří mezi nejvýznamnější maďarské architek- ty, slovenská architektka Andrea Klimko, polský ar- chitekt Robert Konieczny, zástupkyně nejen kraji- nářské architektury Yael Moria Klain z Izraele a Ivan Reimann, architekt českého původu působící v Ně- mecku.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

106/  inspirati Rekonstrukce vily arch. Oldřicha Starého architektura Příběh domu, který pro vrchního radu minis- terstva železnic navrhl architekt Oldřich Starý v roce 1929, kopíruje v dalších letech pováleč- ný osud naší země. Po únoru 1948 byla vila zabrána a rozdělena na několik menších bytů. Ze stavu před rekonstrukcí ani nebylo přesně jasné, z jakých dob tyto zásahy byly. Z původních interiérů se dochovalo málo, naštěstí zvenku zůstala vila v nezměněné po- době. Dům byl téměř třicet let opuštěný. Do vnější podoby domu jsme nechtěli výrazně zasahovat, cítili jsme respekt k návrhu Oldřicha Starého. Pár drob- ných změn fasáda a okolí ale přece jen doznaly, a to hlavně kvůli přizpůsobení domu současným potře- bám. Přemístili jsme hlavní vstup do domu do mís- ta původní garáže, nová, větší garáž byla přistavěna vedle domu a je zasazena do terénu zahrady. Na za- hradní fasádě zůstala všechna okna v původních po- zicích, bylo zde doplněno pouze jedno okno, ze které- ho je další vstup do zahrady. Okna, skleněné plochy a průhledy skrz dům ven jsou jedním z hlavních té- mat rekonstrukce. Původní okna, která měla velmi subtilní rámy, neby- la vzhledem k povolání prvního majitele vily nepo- dobná vlakovým oknům. Pro nás bylo velmi důleži- té ponechat jim při výměně tento subtilní vzhled. Po dlouhém hledání jsme našli na třech místech Evropy výrobce, kteří byli schopni subtilní posouvací okna s tenkým ocelovým rámem vyrobit. Důležitá pro nás byla i práce s ornamentálním sklem, které bylo ve vile původně použito. Sochařské schodiště protíná vertikálně celý dům. V původní prádelně a sušárně na střeše vznikla „mas- ter bedroom“ s koupelnou, terasou a neskutečným výhledem na Pražský hrad. Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Filip Šlapal

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 107

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

108/  inspirati Dům v Praze - Ruzyni Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. Navržený dům stojí ve vilové zástavbě Ruzy- ně a Liboce. Půdorysný tvar do písmene U obklopuje venkovní terasu, nabízející po- bytový prostor s vysokou mírou soukromí. Dům tím- to směrem hledí přes zahradu k oboře Hvězda, která je v jeho těsné blízkosti. Objekt připomínající nepravoúhlý krystal v zele- ni zahrady je dvoupodlažní, částečně podsklepený, s plochými střechami a střešní nástavbou. Ústřed- ní roli hraje v přízemí obývací pokoj, který velký- mi okny propojuje přední a zadní zahradu. Dále se v tomto podlaží nachází kuchyň s jídelnou a pokoj ro- dičů. První patro je vyhrazeno pro děti. Jejich poko- je mají výstup na střešní terasu. Výrazné materiálové řešení interiéru a užití pohledového betonu v kom- binaci s dubovým dřevem dává vyniknout přirozené kráse materiálu. Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Lukáš Žentel architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 109 podlah Thermofix 2018–2020 Spojení inovace v konstrukci podlahovin, bo- hatých zkušeností odborníků z české společ- nosti Fatra, a.s., a trendů interiérového de- signu – taková je nová kolekce podlah Thermofix 2018–2020. Luxusní heterogenní vinylové podlahoviny Thermofix splní očekávání i toho nejnáročnější- ho zákazníka. Nová kolekce nabízí 62 dekorů do- konale imitujících dřevo, kámen a textil. Nové jsou i rozměry dílců. K standardně nabízeným se přidaly delší – WOOD 1200 x 180 mm a ART 1829 x 180 mm, kterými docílíte jedinečného vzhledu. Všechny dře- věné vzory jsou navíc opatřeny dezénem hrubé- ho dřeva, jež umožní vyniknout kresbě dřeva. Není to však jen o vzhledu, také na dotyk působí podla- ha velmi příjemně. Váš interiér se tak může během krátké chvíle proměnit v příjemný prostor laděný do přírodních tónů, které působí uklidňujícím do- jmem. Předností luxusní podlahové krytiny Thermo- fix, která letos slaví své 15. výročí, je celá řada. Začít můžeme u nadstandardní 10leté garance na mate- riál. Vzhledem k snadné údržbě a vysoké odolnos- ti opotřebení je podlahovina Thermofix vhodná pro interiéry obývané dětmi, domácími mazlíčky i do kancelářských prostor, jelikož je uzpůsobená i k odolnosti vůči kolečkovým židlím. Thermofix je také vhodný pro podlahové vytápění, ale i do vlhké- ho prostředí. Více informací najdete na webu spo- lečnosti Fatra, a.s. – www.fatrafloor.cz. Foto: archiv firmy nová kolekce

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

110/  inspirati Dům nad vodopádem ARCHOO, s.r.o. Skromně minimalistická dřevostavba v pasiv- ním standardu se nachází na stísněné parcele při hranici historického jádra města zapsané- ho na seznam UNESCO, pod hrází Ulického rybníku nad Telčským potokem. Jednopodlažní kvádr o rozměrech 19x7x4 metry, založený na betonových sloupech s mikropilotami, stojí zčásti přímo nad malým vodopádem. K domu ve- dou obnovené historické kamenné schody, k severo- západnímu uličnímu průčelí přiléhá vstupní chodba s koupelnou a technickou místností. Bohatě proskle- né obvodové stěny obytných místností se naopak ob- racejí převážně k jižnímu slunci, přičemž jejich prola- mování a ustoupení vytváří lodžie shlížející na potok. Pootočený rastr stěn určuje rovněž nepravidelné tva- ry vnitřních prostor. Konstrukci stavby tvoří systém z lepených nosníků profilu I a lepených profilů z vrst- veného dřeva, fasáda je jako vzpomínka na původní dřevěné mlýnské domky ze sibiřského modřínu. Říze- né větrání s rekuperací doplňují krbová kamna. Plně zastavěnou plochu pozemku nahrazuje vegetační stře- cha, nyní zcela pokrytá netřesky, rozchodníky, kostřa- vou a levandulí, sloužící ke zlepšení mikroklimatu, za- držování dešťové vody, s předpokládaným budoucím využitím jako obytná terasa. Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Jaroslav Svoboda architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

WT-Windows Tomorrow, s.r.o. Spojovací 136, Horoměřice 252 62 www.solatube.cz tel.: 608 918 484; info@solatube.cz TO PRAVÉ DENNÍ SVĚTLO

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

112/  inspirati Dům se stodolou na Vysočině MACHAR & TEICHMAN Pozemek leží na hraně svahu v centru malé obce na Vysočině. Na půdorysné stopě bý- valého statku vznikl dům a stodola. Dům má podél jihozápadní fasády kryté zápraží, vstupuje se středem půdorysu, s průhledem na rybník. Obytný prostor s kuchyní, v němž je krb, je čás- tečně otevřený do krovu a výseky krajiny vstupují dovnitř velkými nedělenými okny. Na levé straně přízemí je hlavní ložnice. Schodišťová hala v těžišti domu propojuje přízemí s ochozem v podkroví, kde jsou další dva pokoje s koupelnou. Zařízení interi- éru realizoval na míru příbuzný majitele. Technic- ké prostory se nacházejí ve sklepě, objekt je vytápěn kotlem na pelety. Na sklep navazuje cihlový klenu- tý sklípek navržený stavitelem. Stodola slouží pro parkování a skladování. Dům postavil místní zedník podle jednoduché dokumentace. Použito bylo kera- mické zdivo bez zateplení a ručně tahaný štuk, dům má dřevěný strop a modřínová okna. Majitel v domě bydlí i pracuje. Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Peter Fabo architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Velké světlo, malá spotřeba. www.broadwing.cz Jedinečná stolní LED lampa Broadwing je speciálně vyvinutá pro práci na psacím stole, monitory a počítače. Mezi její hlavní výhody patří 140 LED čipů, které jsou osazeny do hliníkové lišty o šířce 81 cm. Díky tomu vám bez problému osvítí celý pracovní stůl bez jakýchkoli stínů. Jedním kliknutím si můžete přepnout mezi třemi teplotami barev a třemi stupni svítivosti. Lampa Broadwing se jednoduše položí za monitor nebo připevní na stůl.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

114/  inspirati Dům v Čižicích Zábran-Nová architekti Jednogenerační rodinný dům se nachází na okraji obce Čižice u Plzně, na okraji zalesně- ného kopce. Inspirací pro stavbu byla odstra- něná chata na pozemku a stavebník, který tráví hod- ně času pozorováním přírody. Na hranici lesa nade vsí jsme chtěli raději posed než vesnický dům, raději dřevo než cihlu, raději ver- tikálu než horizontálu. Uvnitř věže jsme se soustředi- li na práci se světlem. Dům s východní orientací tak díky věži zachycuje do interiéru z vyšších pater i zá- padní sluníčko. Obytné prostory jsou ve věži, zázemí je částečně zapuštěné ve svahu. Věž díky tomu půso- bí při pohledu od lesa do krajiny subtilně. Celá kon- cepce je korunována střešní pracovnou a vyhlídkou zároveň. Hlavním konstrukčním materiálem je smrk, který byl použit na nosnou konstrukci, impregnova- ný pak na fasádu a v interiéru ve formě bělených bio- desek. Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Labuťová architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

LED žárovky • LED svítidla • LED pásky • LED reflektory ®

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

116/  inspirati Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Pagáč photoproduction Bytový dům Kvítková CHLÁDEK ARCHITEKTI architektura Místo stavby bytového domu je ve Zlíně v blízkosti centra. Veřejný prostor této části města je tvořený kompaktní bloko- vou zástavbou doplněnou o několik solitérních sta- veb. Navržený dům o čtyřech nadzemních podlažích sleduje stávající stavební linku a je rozložen na ce- lou šířku parcely. Římsa objektu ve třetím nadzem- ním podlaží navazuje na hranu římsy vedlejšího po- lyfunkčního domu, stejně jako hloubka ustoupení posledního, čtvrtého podlaží. Podzemní podlaží je rozloženo na celou velikost parcely a tvoří je par- kování přístupné z vedlejšího polyfunkčního domu, sklepní kóje a technické zázemí objektu. Zvýšené pří- zemí domu sestává ze dvou bytových jednotek o ve- likosti 4+kk doplněných o zahrady zřízené na ploše nad podzemním parkováním. Druhé a třetí nadzem- ní podlaží sestává vždy ze dvou bytových jednotek o velikosti 5+kk a 4+kk. Poslední, ustupující podlaží sestává z jednoho bytu o velikosti 6+kk doplněného o dvě střešní terasy a jedno atrium. Rozvržení všech bytů vychází ze severojižní orientace domu a nabízí obytný prostor rozložený na celou hloubku půdorysu objektu. Kuchyně s jídelnou jsou orientovány na jih, do ulice Kvítková, obývací pokoje na sever, do klid- nějšího vnitrobloku. Vertikální komunikace jsou na- vrženy v těžišti dispozice. Fasádu objektu tvoří černé lícové zdivo, společné prostory objektu jsou pone- chány v pohledovém betonu.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

117

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

118/  inspirati Rodinný dům Neveklov ATELIER KUNC architects Dům v Neveklově pracuje se základním, ar- chetypálním tvaroslovím rodinného domu se sedlovou střechou. Kompozičně jde o dvě budovy se stejným sklo- nem střechy a rozdílnou výškou, lehce od sebe uskočené a spojené proskleným krčkem. Hlavním motivem našeho konceptu je propojení interiéru s exteriérem velkými okny a terasami. Dům je velmi vzdušný, na dvou místech otevřený do krovu a nabí- zí množství průhledů do velké zahrady. Barevnost je minimalistická – dům je zvenku černý a uvnitř pře- vážně bílý – což vychází z naší dlouholeté inspirace Skandinávií. Barevné akcenty do interiéru přináše- jí detaily či nábytek, atmosféru dotváří krb na dřevo a množství doplňků. Dům stojí v bývalém ovocném sadu, objekt je proto komponovaný tak, aby starou zahradu minimálně zatížil a časem se stal její nedíl- nou součástí. Při navrhování jsme cíleně pracovali s krásou v nedokonalosti – počítáme s tím, že černá fasáda časem dostane patinu, oprší, dřevěné terasy zestříbří, doroste tráva i luční kytky a vše splyne do jednoho organického celku. Konstrukčně jde o dře- vostavbu, skeletový systém s instalační předstěnou. Fasády včetně šikmé střechy jsou provedeny starou japonskou technikou, jsou obaleny ručně hloubko- vě opalovanými modřínovými prkny. Abychom pod- trhli minimalistický výraz domu, navrhli jsme skry- tý zaatikový žlab. V interiéru jsou na obvodových konstrukcích použita prkna natřená na bílo, vnitřní příčky jsou sádrokartonové, podlaha litá cementová stěrka. V koupelnách jsou použity stěrky na stěnách, v jedné z koupelen pak černobílé obklady. Veškerý nábytek jsme navrhli jako vestavný na míru interié- ru: jde kombinaci bílých lakovaných MDF a přírod- ního olejovaného dubu. Drobné kontrastní detai- ly jsou černé. V koupelnách jsou zařizovací prvky v matně černém odstínu. Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Jan Vrabec architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

český výrobek.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

120/  inspirati Engel House CMC architects, a.s. Zadáním stavebníka bylo navržení rekreač- ního domu v obci Andělská Hora nedaleko města Karlovy Vary. Lokalita patří do chrá- něné krajinné oblasti a leží v poměrně vysoké nad- mořské výšce přes 600 m n. m. Návrh domu vycházel z tradičního tvarosloví vesnického domu, ke kterému patří sedlová střecha a klasický dřevěný štít. Pozemek o velikosti 2163 m2 má ideální jižní orientaci s přístupem od severu a nabízí nádherné výhledy do zvlněné krajiny. Zasta- věná plocha domu je 346 m2. Zvolena byla křížová dispozice půdorysu stavby tak, že jde o protnutí vyš- ší dvoupodlažní budovy se sedlovou střechou s jed- nopodlažním objektem. Celá stavba je koncipová- na jako dřevostavba, hlavním konstrukčním prvkem jsou dřevěné velkoformátové panely. Hlavní obyt- ná místnost s kuchyní je situována do jižního křídla domu a přechází v horním patře do galerie. V přízemí je kromě zázemí umístěna i hlavní ložnice s navazují- cí pracovnou. V horním patře jsou umístěny tři poko- je pro hosty s koupelnou a technická místnost. Hlav- ním materiálem v interiéru je dřevo, doplňkovými materiály černý surový plech na obložení krbu nebo hnědošedý corian na kuchyňské desce. Na štíty bu- dovy bylo použito smrkové opalované dřevo, na stře- še je šedivá plechová krytina a jednopodlažní trakt je obložen reznoucím plechem. Materiály jsou zvoleny tak, aby přirozeně stárly, časem tmavly a dobře za- padly do okolní přírody. architektura Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: boys play nice

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

„Hlavně díky ní se doma cítím v BEZPEČÍ.“ www.isotra.cz Interiérové žaluzie Kvalita | Odolnost | Design | Technologie

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

122/  inspirati Přestavba řadového domu Stempel & Tesař architekti Vsedmdesátých letech minulého století byly ve čtvrtích Hanspaulka a Baba vystavěny řadové a bytové domy. Stejně jako v jiných částech Československa byla bytová výstavba řešena formou svépomoci v rám- ci družstev založených pro tento účel. Výstavba re- spektovala typizaci své doby, nicméně svažitý reliéf Hanspaulky přinášel zajímavé modifikace. V našem případě měl dům suterén, ze kterého byl díky terén- nímu zlomu vstup na zahradu, zatímco vstup z ulice byl o podlaží výše. Po technické stránce byl dům na- vržen z plných cihel na rozpony panelových stropů, bylo tedy nutné se vyrovnávat s velmi úzkou dispo- zicí. Charakteristické pro naši oblast bylo použití ci- hel na fasádě. Jasně vymezené hranice společně se zadáním investora nám určili směr přestavby. Pro navýšení obytné plochy jsme využili k bydlení i su- terén napojený na zahradu. Velmi nízké světlé výšky podlaží nás motivovaly k tomu provzdušnit dispozici otevřením jídelny přes dvě patra. Z jihu jsou obytné místnosti prosvětleny velkoformátovým prosklením, které tvoří de facto celou fasádu. Tepelnou poho- du zajišťují automaticky ovládané venkovní žaluzie. Z ulice – ze severu – je zopakován princip z jižní fa- sády. Velké prosklené plochy zde však z větší čás- ti nahrazují plné plechové plochy, za nimiž je garáž a koupelna. Černý skleněný plášť je zvýrazněn le- mem z červených lícových cihel, prvku stmelujícího původní výraz domu s moderní přestavbou. Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Filip Šlapal architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 123 …ke každému domu, do všech dvorků a zahrad Stavíte dům, potřebujete uskladnit a dát ma- teriál pod zámek? Tak i pro tento případ jsou ideální plechové garáže a skladovací prosto- ry dodávané v různých velikostech a bez potřeby sta- vebního povolení. Ale nenechte se zmýlit, díky zesíle- né střešní konstrukci, libovolnému výběru barev RAL, lesku a možnosti různých kombinací jsou tyto garáže plnohodnotným designovým doplňkem ke každému domu, stavení a do každé zahrady. Společnost Garáže- -levně vám nabídne garáž podle vašeho zadání. Mon- tované sklady až do výšky šesti metrů a kontejnery na stav- by pro uskladnění materiálu, atypické stavby a přístřešky z pozinkovaného plechu a také zateplená výklopná garážová vrata. Krátké dodací lhůty, doprava a kompletní montáž jsou samozřejmostí. Více na www.garaze-levne.cz. garáže a skladové prostory Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

124/  inspirati Kompaktní dům Atelier 38, s.r.o. Příhraničí města i státu, dělnická kolonie bý- valého hliniště. Nesourodá zástavba, chaos, spousta místa i zeleně, výhledy, potok. Kompaktní, asketický, co nejlevnější rodinný dům při zachování požadovaného stavebního pro- gramu. Pevný bod na rozsáhlém pozemku. Dialog dřeva a monochromatických ploch v interiéru. Spo- lečenská část v 1. NP je orientovaná na jižní stranu, do zahrady. Ložnicová část ve 2. NP, dělitelná na 2 až 4 prostory, je orientovaná východním a západ- ním směrem. Dům je vyzděný z cihelných bloků, stropy jsou panelové. Je vytápěn podlahovým tope- ním s tepelným čerpadlem země-voda. Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Roman Polášek architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

VEŠO-LAMINART s.r.o. | U Stavoservisu 1, 108 00 Praha-Malešice Mobil: +420 606 645 545, +420 724 203 407 | e-mail: info@veso-laminart.cz | www.veso-laminart.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

126/  inspirati domácnost soužití s mazlíčky V čistotě a bez zápachu s Likvidátorem pachu ALP Znáte ten pocit, když k někomu přijdete na ná- vštěvu a už mezi dveřmi poznáte, že v bytě jsou zvířata? Nebo když vaše štěňátko nevy- drží a udělá loužičku? Každý, kdo má pejska, kočičku nebo jiného miláčka, asi ví, kolik péče takový domácí mazlík vyžaduje. Obstarat krmení je to nejmenší, ale udržet zvířátkům komfort, suchou podestýlku a čis- totu v teráriu či v kočičí toaletě, to už je jiná písnička. Pokud chcete mít krásný a voňavý domov, nesmíte nic podcenit. Vše je o pravidelnosti a návyku. S kočkou je to snadné, ta se naučí na suché wc, a pokud jí ho bude- te pravidelně čistit, tak podle zápachu její přítomnost nepoznáte. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

inspirati / 127 Mnohem horší je situace, kdy se stane „nehoda“ a váš miláček udělá loužičku, kocourek označkuje se- dačku apod. Snahu o překrytí zápachu pomocí parfémů zná- me už od nepaměti, ale snaha je to marná, kombi- nace umělé, i když libé vůně se zápachem nefungu- je. Dobrým pomocníkem pro pravidelnou péči, ale i pro nestandardní situace je přípravek Likvidátor pachu ALP od společnosti Alp ecology, s.r.o., kte- rý vám pomůže zápach eliminovat. Můžete ho po- užít jak při pravidelné péči o kočičí toaletu, pelíšky a tak dále, tak na eliminaci velmi výrazných zápa- chů moči nebo kocouřích značek z koberců, čalou- nění, textilií, podlah či omítek. Navíc to je naprosto bezpečný přírodní produkt. Pokud si pořídíte domácího mazlíčka, musíte po- čítat s tím, že průběžné udržování čistoty ničím ne- nahradíte. Zvířátko musíte přijmout se vším, co k němu patří, a hygiena je základ. Přesto je možné, že se vyskytne nežádoucí zápach, a tomu je možné za- mezit. Likvidátor pachu ALP od společnosti ALP eco- logy, s.r.o., s velkým výběrem doplňkových vůní od citrónu až po vanilku vám soužití s domácími mazlíč- ky zpříjemní. Existují i jiné druhy Likvidátoru pachu, například do domácnosti, obuvi, na textil apod. Více se dozvíte na www.alpik.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

128/  inspirati mazlíčci svět z pohledu kočičí perspektivy Kočku můžete pojmenovat prakticky jakko- li. Reagovat nebude na žádné jméno. • Když nebudete moct najít kočku, koukněte se do pračky. • Chcete se pomazlit? Chovejte se lhostejně. Koči- čí nezájem je přímo závislý na lidské snaze vzbu- dit kočičí zájem. • Vsaďte se, že ve chvíli, kdy vám kočka konečně usne na klíně, se vám začne chtít na záchod. • Kočka touží po mazlení tím více, čím méně máte času. • Kočičí touha po škrábání nábytku je přímo úměr- ná ceně a stáří nábytku. Čím novější a dražší, tím lákavější. • Kočka musí být přítomna všude, kde se jí cokoliv dobrého. • Všechny kočky chtějí spát s lidmi. Nejlépe v pozi- ci, která je pro lidi co nejnepříjemnější. • Kočka neustále hledá a většinou i najde nejpoho- dlnější místo v jakékoliv místnosti. • Při balení počítejte s kočičí asistencí. Otevřený kufr musí obsahovat kočku v co nejkratším čase. • Čerstvě vyžehlené oblečení je nutné ihned zaleh- nout a zválet. Pokud dopřejete vaší kočce to nejlepší, tak vám bude dobrým společníkem. Stane se vaším zrca- dlem a bude vás mít stejně ráda, jako vy ji, i když svým způsobem. Ilustrační foto 128/  inspirati

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Náš Miškin vyžaduje své Svěží podestýlka Asan neutralizuje pachy a příjemně osvěží okolí toalety. Má mimořádnou schopnost 430% absorpce vlhkosti. Díky tomu nevyžaduje tak častou výměnu a tím je její spotřeba menší. Asan Cat tak vytváří svěží a pohodlný domov nejen pro zvířata, ale i pro Vás samotné. www.asan.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

130/  inspirati likéry Foto: archiv firmy likéry s tradicí z moravských beskyd Když si v roce 1856 obchodník Hermann Löw zaregistroval firmu na výrobu liho- vin a likérů se sídlem v Místku na Kolore- dově, netušil, že založil tradici, jež potrvá více než 150 let. Na dobré jméno, jež staví především na ob- líbenosti likéru Lysá Hora, dnes navazuje výrobní podnik Beskydská likérka, s. r. o., ve Starém Měs- tě u Frýdku-Místku. Zde se kromě již zmiňovaného likéru vyrábějí kvalitní ovocné sirupy, koncentráty, destiláty a pochopitelně i další typy bylinných likérů. Všechny produkty definuje prvotřídní chuť, jež je dána především přírodními surovinami bez použití umělých sladidel či přírodně identických náhražek.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

 Bez přidaných éček  Praktické balení pro celou rodinu  Šetří Váš čas strávený přípravou  Vodňanská drůbež Je tu léto ten pravý čas grilování! Když grilovat, tak maso. Když maso, tak kuřecí. Když kuřecí, tak z Vodňan. Způsob úpravy jídla nad otevřeným ohněm je stejně starý jako lidstvo samo. I proto tento jednoduchý a rychlý způsob úpravy přežil mnohá staletí, aby se stal součástí dnešního moderního životního stylu. Dobré počasí, výborné jídlo, báječní přátelé a skvělá nálada jsou základem dnešní správné „grilovačky“. A aby byloVaše grilování opravdu dokonalé, připravili jsme proVás několik specialit na gril, díky kterým se stanete královnou či králem letošního grilování. Tipů na gril není nikdy dost Na závěr jsme proVás připravili několik tipů, jak přípravuVaší báječné grilovač- ky ještě o kousek vylepšit :) • Před grilováním potřete mřížku kouskem slaniny. Maso se nebude přichytávat. • Maso dávejte pouze na rozpálený gril, aby se utvořila kůrka, která vše dobré v mase uzavře. Grilujete-li na vlažném grilu, je větší pravděpodobnost, že maso vysušíte. • Na obracení masa nepoužívejte vidličku, ale grilovací kleště. Píchnutím do masa ztrácíte tolik cennou šťávičku. • Ideálním společníkem je kuchyňský teploměr, který napoví, že jeVaše maso hotové. Dobrou chuť!

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/

Unikátní termoizolační stěrka AERO-THERM® THERMO INDUSTRY, a. s. Telefon: +420 603 290 765, e-mail: info@thermoindustry.com www.aero-therm.cz THERMO INDUSTRY, a. s. Telefon: +420 734 312 152 | E-mail: info@thermoindustry.com www.thermoindustry.com UNIKÁTNÍTERMOIZOLAČNÍSTĚRKA AERO-THERM® - zatepluje - zlepšuje tepelnou pohodu - snižuje vlhkost - zabraňuje tvorbě plísní - zvyšuje efektivitu topné soustavy - zamezuje sálání chladu od zdí - snižuje tepelné ztráty ThermoIndustry_203x267.indd 1 13.06.17 9:53 AERO-THERM® pomůže zateplit byt či chalupu, zbaví vás chladných zdí i plísní. Zvýší teplotu ve vašem domě a sníží náklady na vytápění.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-special-2018/