Dovolená 2018http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

OSTROV ISCHIA 2018 POBYTOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO CELÉHO SVĚTA

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

centrála CK Osvěta pobočka Beroun pobočka Plzeň Vážení klienti, milí cestovatelé, dostává se Vám do rukou již 28. katalog naši CK. Naše ro- dinná cestovní kancelář působí na trhu v ČR již od roku 1990. Naší snahou je s rodinným přístupem přistupovat i ke svým klientům a zajištovat tak pohodovou a kvalitní dovole- nou za dostupné ceny. Za 28 let našeho působení jsme vy- cestovali do mnoha koutů světa a načerpali bohaté zkuše- ností o které se s Vámi rádi podělíme při výběru dovolené. Při našich cestách jsme se nejvíce zamilovali do Itálie, kdo by ji nemiloval. Střetává se zde vše příjemné. Slunečné po- časí, malebné pláže, vzácné památky, lahodná vína, skvě- lá jídla a v neposlední řadě teplé moře. Ještě víc však na- bízí termální ostrov Ischia, nejkrásnějším a nejslavněj- ším ostrov v Neapolském zálivu s jedinečnou kombinaci moře , termálních pramenů, nedotčené přírody i živoucích městeček. Organizujeme zde pobyty pro několik tisíc kli- entů ročně, leteckou, autobusovou i vlastni dopravou. Zají- mavé informace o ostrovu Ischia získáte i při sledováni TV pořadů na našich www.ck-osveta.cz, pod odkazem Osvěta v televizi. Dále nabízíme poznávací a pobytové zájezdy, lá- zeňské pobyty , zájezdy pro děti, zámořské plavby, doto- vané pobyty pro seniory 55+, lyžařské pobyty a další zá- jezdy do celého světa. Až si prohlédnete celý katalog, ne- zapomeňte navštívit ještě naši kompletní, webovou nabíd- ku, kde naleznete mnohem více. Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám krásnou dovo- lenou plnou slunce, moře a pohody. Josef Sklenař, majitel CK a kolektiv cestovni kanceláře Osvěta. www.ck-osveta.cz, www.kdykolivkamkoliv.cz OBSAH KATALOGU Všeobecné informace 02 - 03 Všeobecné podmínky CK Osvěta 04 Komplexní cestovní pojištění 05 Itálie - ostrov Ischia - základní informace 06 - 09 Itálie - ostrov Ischia - doprava 10 - 12 Itálie - ostrov Ischia - program "Nejen pro seniory" 13 Itálie - ostrov Ischia - ubytovací kapacity 13 - 30 Maďarsko a Slovinsko - lázeňské pobyty autobusem 31 pobytové zájezdy - Itálie, Chorvatsko, pobytově - poznávací zájezd Rumunsko - Banát 32 - 33 Pobytové zájezdy pro seniory 55+ 34 - 35 Poznávací zájezdy 36 - 47 IKONY - LEGENDA CENTRÁLA INFORMACE A OBJEDNÁVKY CK a CA OSVĚTA - CENTRÁLA Tlustice 161, 268 01, Hořovice 724 384 303, 776 466 180  314 000 996-9, 311 513 527 fax 311 514 314, 314 000 995 e-mail: ischia@ck-osveta.cz skype: osvetahorovice www.ck-osveta.cz, www.kdykolivkamkoliv.cz CK - Josef Sklenář: IČO - 102 61 940 CA - Milan Sklenář: IČO - 431 24 186 CA - Jiří Sklenář: IČO - 672 86 771 otevírací doba: Po - Pá: 900 - 1700 hod. POBOČKY PLZEŇ - Sedláčkova 27, Plzeň 320 00  / fax 377 222 258 e-mail: plzen@ck-osveta.cz skype: osvetaplzen otevírací doba: Po - Pá: 900 - 1200, 1230 - 1700 BEROUN - Holandská 124, Beroun 266 01  721 338 318, 311 612 374 e-mail: beroun@ck-osveta.cz skype: osvetaberoun otevírací doba: Po - Čt: 830 -1500, Pá 830 - 1330 ABECEDNÍ REJSTŘÍK HOTELŮ NA ISCHII Albatros*** 19 Angelino*** 28 Aragonese*** 30 Casa Nicola** 27 Castiglione Village&Spa*** 26 Cesotta*** 17 Citara*** 24 Corona*** 18 Giardino delle ninfe e la Fenice*** 30 Il Gattopardo**** 20 L\'Oasi Castiglione**** 13 La Palma**** 28 La Villa**** 17 Mareco*** 19 Maremonti*** 26 Paradiso Therme resort&spa**** 24 Parco delle Agavi**** 17 Parco Smeraldo Terme**** 29 Park hotel Terme Mediterraneo****, depandance 25 Park hotel&Terme Romantica**** 28 Park Victoria*** 18 Residence Villa Marinú 19 Riva del Sole*** 21 Royal Palm****, San Marco**** - hotelový komplex 22 San Giorgio Terme**** 29 San Lorenzo**** 14 Santa Maria*** 16 Sorriso Thermae resort&spa****sup., Villa Agave 23 St. Leonard**** 25 Terme Park Imperial*** 23 Terme Principe*** 14 Terme Providence**** 20 Terme Tritone resort&spa**** 16 Terme Villa Teresa*** 21 Villa Al Parco*** 15 Villa Hibiscus***sup. 18 Villa Melodie*** 21 Villa Rita*** 26 Villa Tina*** 30 Vittorio Beach Resort*** 27 02 Vybrané zájezdy v tomto katalogu garantují a organizují partnerské CK.Tyto zájezdy jsou značeny takto: (Vi) CK Victoria IČ: 163 12 520, (Ja) CK Janeta IČ: 26017083, (Ma) CK Mayer Crocus IČ: 25622706, (Em) Emma agency IČ: 40041918, (Mo) CK Mona tour IČ: 24755087, (Qu) CK Quality tours IČ: 26122669, (Nt) CK Nean tour IČ: 47238828, (Ge) CK Geops IČ:25633261, (Re) CK Redok IČ: 25258281, (Ag) CK AGL IČ: 27099407, (In) CK Inex IČ: 26392763, (Fi) CK Firo tour IČ: 27869237, (Es) Eso Travel a.s. IČ: 27957039, (Vt) Viola Travel s.r.o. IČ: 27926940, (Sn) Snail Travel International a.s. IČ: 28481020, (At) America Tours v.o.s. IČ: 18385028, (Qui) Quicktour s.r.o. IČ: 28115244. (Li) CK Liguria IČ: 10354174, (Pe) CK Permon IČ: 45256691, (Sl) SLAN tour s.r.o. IČ: 25118889. (Bt) BON TON, s.r.o. IČ: 25390589. Klienti u těchto zájezdů budou odbaveni na originálních smlouvách pořádajících CK. Vlastní léčebné nebo kosmetické centrum Bazén venkovní Bazén vnitřní Bazén s vodou vhodnou i pro děti Možný pobyt s malým zvířetem Hotel vhodný pro vozíčkáře 500m Vzdálenost na pláž v metrech od hotelu Klimatizace Parkoviště 500m Vzdálenost v metrech od hotelu do centra 500m Vzdálenost v metrech od hotelu k autobusové zastávce Možnost připojení k internetu 4 osoby za cenu 3 při ubytování 2 dosp. a 2 dětí v 1 pokoji Platba kartou Early booking -% Bezlepková dieta v rámci stravy na vyžádání

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

POJIŠTĚNÍ A INFORMACE O CK Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku dle zá- kona č. 159 / 1999 Sb. u Generali Pojišťovna a.s. jsme členem Asociace českých cestovních kanceláří a agen- tur a Slovenské Asociace cestovních kancelárií a ces- tovných agentúr, vlastníme certifikát ČSKS (České- ho systému kvality služeb). Některé pobyty a zájez- dy z tohoto katalogu jsou pořádány ve spolupráci s naši- mi partnerskými cestovními kancelářemi - viz informace u jednotlivých zájezdů. REZERVACE ZÁJEZDU Rezervovat můžete osobně, telefonicky, faxem, e-mailem a písemně v naší cestovní kanceláři nebo u našich part- nerských cestovních kanceláří a agentur po celé ČR. Při re- zervaci uveďte prosím jména, příjmení, adresy, data naro- zení všech účastníků zájezdu, telefonický kontakt a e-mail objednávajícího. Při rezervaci se platí záloha ve výši 50% z celkové ceny objednaných služeb, doplatek je splatný 30 dní před stanoveným začátkem zájezdu /pobytu. MINIMÁLNÍ ZÁLOHY NA ZÁJEZDY CK OSVĚTA Při zakoupení zájezdu nebo pobytu do 31.1. 2018, pořá- daného CK OSVĚTA, platí následující platební podmínky: 1. záloha při uzavření smlouvy - 1.000,- Kč /os. /autobus. zájezdy, pobyty bez dopravy a poznávací zájezdy. - 2.000,- Kč /os. /letecké zájezdy, let Travel Service, a.s. - 5.000,- Kč /os. ostatní letecké zájezdy. 2. záloha - úhrada do výše 50% souhrnné ceny zájezdu /pobytu do 15.3. 2018. 3. doplatek - doplacení souhrnné ceny zájezdu (zby- lých 50%) 30 dní před stanoveným začátkem zájezdu /po- bytu. Pojistné za cestovní pojištění je hrazeno při uzavře- ní smlouvy. CENY POBYTŮ NA ISCHII Není-li uvedeno jinak, ceny na Ischii jsou uvedeny pro po- byt na 7 nocí v Kč a zahrnují: • 7 x ubytování • 7 x polopenzi nebo snídani v hotelu; studia a apartmány bez stravy • služby CK a delegáta CK (březen - říjen) • spotřebu energií a vody • vstupy do bazénů v dané ubytovací kapacitě • informační materiály • slevy na vstupy do termálních parků Ceny u jednotlivých ubytovacích kapacit jsou konečné pro pobyty bez dopravy, nezahrnují dopravu autobusovou či le- teckou (viz str. 10 - 11) a cestovní pojištění (viz str. 5). Příplatky za služby nezahrnuté v základní ceně (plná pen- ze, výhled na moře a pod.) jsou vždy uvedeny u každé uby- tovací kapacity. Všechny příplatky uvedené v €, jsou vždy splatné v hotovosti v hotelu. Lázeňské a kosmetické proce- dury se objednávají a hradí v € na místě. Veškeré požadavky klientů nad rámec služeb zahrnu- tých v celkové ceně zájezdu nejsou službami sjednaný- mi ve smlouvě o zájezdu (požadavky na konkrétní místa v busu, požadavky na ubytování, které nelze zajistit za pří- platek - vyšší patro, konkrétní pokoj apod.) a nejsou a ne- mohou být naší CK garantovány. V rámci možností daného zájezdu k nim CK může přihlédnout, ale negarantuje jejich spl- nění. Ceny v tomto katalogu jsou v Kč, není-li uvedeno jinak. POBYTOVÁ TAXA NA OSTROVĚ ISCHIA Ceny pobytů na ostrově Ischia nezahrnují plošně zavede- nou pobytovou taxu, která je účtována za prvních 7 nocí pobytu. Výši taxy (od cca 2 - 3 € /os. /noc dle kategorie ho- telu) a poplatné období upravuje místní vyhláška. CENY OSTATNÍCH ZÁJEZDŮ A POBYTŮ - konkrétní nabídky u dané destinace. CESTOVNÍ DOKLADY, VÍZA, OČKOVÁNÍ Dle informací Ministerstva zahraničních věcí může občan ČR od 1.5. 2004 vstupovat a pobývat na území členských států Evropské unie bez zvláštních omezení na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti - ob- čanského průkazu, vydaného po 1.1.1993. Členskými stá- ty EU jsou Belgie, Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Fin- sko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembur- sko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Por- tugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slo- vinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Aktuální infor- mace a informace o podmínkách pro vstup do zemí mimo EU žádejte před odjezdem na zájezd v naší CK. Pro pobyt ve všech výše uvedených zemích není žádné povinné ani doporučené očkování. Za platný cestovní doklad odpovídá každý účastník sám. Doporučujeme vždy zkontrolovat jeho platnost. Mějte na paměti, že pas by měl být zpravidla plat- ný 3 až 6 měsíců po skončení Vašeho zájezdu. Doporuču- jeme klientům překontrolovat si uvedené náležitosti před nástupem na zájezd, v průběhu roku může dojít ke změ- nám podmínek. Od 26. června 2012 musí mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahra- ničí vlastní cestovní doklad. Z České republiky lze vycesto- vat pouze s platným cestovním dokladem. V případě ces- ty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichten- štejnska a Švýcarska lze jako cestovní doklad použít plat- ný občanský průkaz. POKYNY K ODJEZDU Pokyny k zájezdu/pobytu (pokyny k odjezdu/odletu, vou- cher na ubytování u pobytových zájezdů, doklad k cestovní- mu pojištění apod.) posíláme klientům 7 dní před stanove- ným začátkem zájezdu/pobytu, nejdříve však po zaplacení souhrnné ceny zájezdu/pobytu v plné výši. Pokyny posílá- me na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Není-li uvedena, na poštovní adresu zákazníka, uvedenou ve smlouvě o zájezdu v případě přímých klientů CK Osvě- ta nebo na e-mail prodejce, jehož prostřednictvím zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel. DÁRKOVÉ POUKÁZKY Pokud chcete obdarovat někoho z Vašich blízkých originál- ním způsobem, obraťte se na nás! Rádi Vám vytvoříme dár- kové poukazy dle Vašeho individuálního přání v libovolných hodnotách již od 500,- Kč.Váš dárek zajisté potěší každého, kdo si vybere zájezd podle svých představ. Hodnota pouka- zu bude odečtena při nákupu samotného zájezdu. HOLIDAY PASS, FLEXI PASS, ACCOR SERVICE Zájezdy pořádané CK Osvěta lze částečně uhradit bezho- tovostně poukázkami společnosti Sodexo. • Uvedenými poukázkami lze hradit pouze zájezdy po- řádané CK Osvěta z nabídky katalogu Pobytové a po- znávací zájezdy. Nelze jimi hradit last minute zájezdy. • Klient je povinen platbu poukázkami hlásit předem, nej- později však při rezervaci zájezdu. • Poukázky lze uplatnit do souhrnné výše 12.000,- Kč, ma- ximálně však do výše 50% z celkové ceny vybraného zá- jezdu dané smlouvy o zájezdu. • Slevy, které se vztahují na zájezdy, se neposkytují z část- ky uhrazené poukázkami. • Na smlouvě o zájezdu musí být zřetelně uvedeno, jaká částka byla uhrazena poukázkami. • Poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu nebo pobytu. Při stornu zájezdu je CK po- vinna nabídnout uživateli poukázek jejich možné čerpání na jiné zájezdy nebo pobyty. Pokud klient tuto možnost ne- využije, poukázky propadají. • Poukázky jsou platné do data, které je na nich uvedeno. V případě uvedení dalších doplňujících informací či ome- zení je třeba je respektovat. Upozornění: Některé služby včetně delegátského servi- su zajišťují smluvně pro CK Osvěta italské cestovní nebo dopravní společnosti. Na Ischii jsou to například CK Lostar, místní dopravci. Na Capri a Vesuvu místní CK a dopravci, v Pompejích ale i v Římě italští průvodci atd. Po České re- publice nebo i Slovensku mohou být např. využity za úče- lem svozu klientů různí dopravci včetně veřejných doprav- ních služeb - tj. vlaků či autobusů (např. Student Agency) nebo osobních aut. Součástí katalogu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro doplnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu ubytování, pláží, okolí atd. V naší CK si můžete zakoupit zájezdy dal- ších cca 250 CK včetně těch největších na trhu v ČR, za stejných podmínek jako u pořádající CK a navíc vždy s možností využítí některé z našich slev!!! ® CK Osvěta. Veškeré údaje uvedené v tomto katalogu odpovídají infor- macím platným ke dni 09.11. 2017 SLEVY NA ZÁJEZDY POŘÁDANÉ CK OSVĚTA 1) ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ - lze uplatnit na zájez- dy v katalogu str. 13 - 30 a str. 36 - 39 (nevztahuje se na seniorské a dotované pobyty). - 10% sleva za včasné přihlášení - závazná objednávka včetně zálohy do 31.01. 2018. - 5% sleva za včasné přihlášení - závazná objednávka včetně zálohy do 15.03. 2018. 2) „SLEVA OD HOTELU“ (EARLY BOOKING) - závazná objednávka včetně zálohy u vybraných kapacit na Ischii označených ikonou (výše a doba trvání slevy je vždy uvedena u jednotlivých hotelů). 3) VĚRNOSTNÍ - věrnostní sleva 200,- Kč pro klien- ty, kteří s námi cestovali v předchozích letech (apartmá- ny - sleva se poskytuje 1x na apartmán). Věrnostní sleva 5% na druhý a další zájezd ve stejném roce. 4) 5 % NOVOMANŽELÉ, SENIOŘI NAD 60 LET, UČITELÉ (červenec, srpen - potvrzení zaměstnavatele). 5) 3% PŘI OBJEDNÁVCE ZÁJEZDŮ ONLINE na www.ck-osveta.cz., www.kdykolivkamkoliv.cz. 6) 3. NEBO 4. OS. ZDARMA, DĚTSKÉ SLEVY - viz ceníky u ubytovacích kapacit v katalogu. 7) SLEVA PRO SKUPINY - každé skupině na míru. Slevy jsou platné pro zájezdy pořádané CK Osvěta Ho- řovice. Slevy na ostatní destinace - informace v CK. Bo- nus pro všechny klienty na ostrově Ischia - sleva na vstupné do termálních parků na Ischii a informační mate- riály zdarma (předá delegát CK Osvěta v místě pobytu). Veškeré slevy se poskytují ze základní ceny zájezdu, nikoliv z příplatků (doprava, pojištění apod.). Slevy sčítat nelze, platí ta výhodnější pro klienta. Sleva u pobytů v ČR je max.100,- Kč /os.U jednodenních zájezdů se sleva ne- poskytuje.Veškeré slevy jsou poskytovány pouze z kata- logových cen a lze je uplatnit pouze při rezervaci zájezdu. Nárok na slevu nelze uplatnit zpětně. 03 Všeobecné informace

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Všeobecné smluvní podmínky CK Osvěta Hořovice Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) platí od 3. 5. 2016 a jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Josef Sklenář, IČ 10261940, se sídlem Tlusti- ce 186, Hořovice ,268 01 (dále CK) a spolu s Důležitými informacemi o dopravě, ubytování a dalších službách uvedenými na www.ck-osveta.cz tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK. Smluvní strany se podpisem smlouvy zavázaly jimi řídit.Za zákazníka se považuje jakákoliv fyzická nebo právnická oso- ba a dále i osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Smlouvou o zájezdu (dále také Smlouva) se CK zavazuje, že zákaz- níkovi /kům poskytne zájezd, dopravu a jiné služby a zákazník se zava- zuje, že zaplatí dohodnutou souhrnnou cenu a cenu ostatních smluve- ných služeb. 2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na základě uzavřené smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem (objednavatelem) a CK (případ- ně též prostřednictvím zplnomocněné osoby -smluvního partnera CK). II. ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ DOKLA- DY 1. Osoby ve věku do 15 let se mohou účastnit zájezdu pořádaného CK pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. 2. Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou účastnit zájezdu CK pou- ze za podmínky, že předloží písemný souhlas svého zákonného zástup- ce s účastí na předmětném zájezdu, pokud se zákonný zástupce zájez- du sám neúčastní. 3. Zákazník je odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů všech zemí, přes něž a do nichž se cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek. 4. Zákazník je povinen: - mít u sebe po celou dobu zájezdu všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno) - mít u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady o zaplacení a na po- žádání je předložit ke kontrole pracovníkům CK, - řídit se písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, pokyny delegáta zá- jezdu a průvodce a dodržovat stanovený program a provozní řády stra- vovacích a ubytovacích zařízení. 5. Zákazník má právo na poskytnutí pouze těch služeb, které tvoří sou- část zájezdu, resp. výslovně stanoveného programu a zaplacené sou- hrnné ceny. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včet- ně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) může CK poskytnout pouze na základě objednávky a následné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb. III. SOUHRNNÁ CENA A JEJÍ ÚHRADA 1. Souhrnnou cenu platí zákazník v hotovosti, a to pouze v provozov- nách CK nebo bankovním převodem nebo složenkou na účet CK uvede- ný ve smlouvě o zájezdu. 2. Zákazník je povinen celou souhrnnou cenu uhradit tak, aby byla nej- později 30 dnů před datem zahájení zájezdu složena v provozovnách CK nebo připsána na účet CK. 3. Zákazník souhlasí s tím, že při uzavření smlouvy o zájezdu uhradí zálohu ve výši 50% souhrnné ceny. Záloha je splatná nejpozději 7 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu zákazníkem (i za osoby, v jejichž pro- spěch byla smlouva uzavřena).U zájezdů na zvláštní objednávku (indivi- duální, na vyžádání) je CK oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy až ve výši 100 % souhrnné ceny. 4. Při uzavření smlouvy o zájezdu 30 a méně dní před zahájením zá- jezdu (poskytnutím první služby), je zákazník povinen zaplatit celou sou- hrnnou cenu v den uzavření smlouvy o zájezdu, nebude-li s CK do- hodnuto jinak. 5. CK má právo na zaplacení celé souhrnné ceny, včetně dalších (ná- sledně) objednaných služeb před jejich poskytnutím. Bez úplného zapla- cení souhrnné ceny a ostatních služeb v souhrnné ceně nezahrnutých nemá zákazník nárok na plnění (poskytnutí zájezdu a služeb) ze strany CK. Případné slevy vyhlášené CK po datu uzavření smlouvy o zájezdu nemají vliv na cenu platnou v době uzavření smlouvy o zájezdu. 6.Zákazníkjesrozuměnstím,ževpřípadě,žeuhradíjakoukoličástsou- hrnné ceny (nebo případných dalších služeb) proviznímu prodejci CK (ni- koliv CK), činí tak na vlastní nebezpečí. Zákazník souhlasí s tím, že jeho povinnost uhradit souhrnnou cenu a cenu dalších objednaných služeb CK bude považována za splněnou až okamžikem, kdy bude souhrnná cena (i cena případných dalších služeb) uhrazena na účet CK uvedený ve Smlouvě, nebo v hotovosti v provozovně CK. 7. CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu: a/ dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, podle následujícího vzorce: „ZCO = ZNDO - PNDO“, kde: ZCO = zvýšení ceny na osobu, ZNDO = zvýšené náklady na dopravu na osobu, PNDO = pů- vodní náklady na dopravu na osobu b/ anebo dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o vice než 10 %, podle následujícího vzorce:„ZCO = [(DCO / SK) * OSK ] - DCO“, kde:ZCO = zvýšení ceny na osobu, DCO = dohodnutá cena na osobu, OSK = směnný (denní) kurz koruny (dle Kurzovního lístku ČNB) ke dni odeslání oznámení o zvýše- ní souhrnné ceny objednavateli, SK = směnný (denní) kurs české koruny (dle Kurzovního lístku ČNB) vůči příslušné měně (není-li stanovena, pak k EUR) použitý pro stanovení ceny zájezdu. Pro výpočet ceny zájezdů a pobytů byl použit směnný kurz ČNB - kurz devizového trhu ke dni uvedenému v aktuálním katalogu. Pro výpočet ceny letecké dopravy byl použit směnný kurz 22 Kč/ 1 USD. Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu musí CK zákazníkovi odeslat nejpoz- ději 21 dní před poskytnutím první služby. 8. Pro uplatnění dětské ceny je rozhodující věk dítěte v době návratu, kdy dítě nesmí dovršit věku, který je rozhodný pro uplatnění dětské ceny. 9. Pokud účastník, z vlastního rozhodnutí nebo vlastního zavinění nebo vlastního opomenutí nevyužije některé z objednaných a zaplacených služeb, nenáleží mu náhrada za takové nevyužité služby. IV. ZMĚNY SMLOUVY O ZÁJEZDU 1.Uskutečněnízájezdujevždypodmíněnodosaženímminimálníhopočtu zákazníků.CK je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen méně než 35 zákazníky. Písemné oznámení o zrušení zájezdu z důvodu nedo- sažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna odeslat zákazníkovi (objednavateli zájezdu) nejpozději 5 dnů před datem zahájení zájezdu. 2. Změny smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka: před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zá- jezdu místo něho (za stejných podmínek) zúčastní jiná osoba v oznáme- ní uvedená, pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 2532 OZ. Taková změna musí být právně i technicky možná a uskutečnitelná (např. s ohledem na lhůtu pro zajištění letenky, možnosti změny jména na let atd.). CK je oprávněna po zákazníkovi (stávajícím zákazníkovi) požado- vat poplatek za realizovanou záměnu a náklady s tím spojené (např. ná- klady za změnu jména na letence či vystavení nové letenky apod.). Pů- vodní a nový zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení souhrnné ceny a úhradu nákladů spojených se změnou. 3. Změny smlouvy o zájezdu ze strany CK: a) před započetím zájezdu: CK je oprávněna z objektivních důvodů změ- nit program zájezdu, přesunout dobu jeho konání, změnit trasu, způsob dopravy, ubytování či další sjednané podmínky.Takovéto změny je povin- na zákazníkovi oznamovat a má-li být v důsledku těchto změn změněna i cena zájezdu, včetně návrhu nové ceny. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu změn smlouvy o zájez- du, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. Poskytnutá lhůta musí skon- čit před zahájením zájezdu. Odstoupí-li zákazník z tohoto důvodu od smlouvy o zájezdu, má právo požadovat uzavření nové smlouvy o zájez- du (náhradní zájezd) na jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající pů- vodní smlouvě o zájezdu (je-li v nabídce CK), jinak mu CK vrátí uhraze- nou část ceny zájezdu. - dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, nebo v dů- sledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) letu/odjezdu, kte- ré nemůže CK ovlivnit, vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, do- pravní společnosti, typu letadla či autobusu a mezipřistání. V těchto pří- padech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemoh- ly být vyčerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím moh- ly zákazníkovi vzniknout. V případě letů, kdy je přílet do místa určení v nočních hodinách a/nebo odlet v brzkých ranních hodinách, se celá noc účtuje. b) v průběhu zájezdu: CK je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb, je-li to z naléhavých důvodů nezbytně nutné a není možno dodr- žet stanovený program a poskytnout původně objednané služby.V tako- výchto případech je CK povinna: - zajistit náhradní program a služby ve stejném nebo vyšším rozsahu a kvalitě - upravit souhrnnou cenu v závislosti na provedených změnách progra- mu a služeb a vrátit účastníkovi rozdíl v ceně, byly-li náhradní služby po- skytnuty v nižším rozsahu. V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU 1. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu a důvodem odstoupení není porušení povinnosti CK stanovené smlouvou o zájezdu nebo Ob- čanským zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od smlouvy o zájezdu před za- hájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je CK po zá- kazníkovi, se kterým se takto smlouva o zájezdu ruší a objednavateli zá- jezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené smlouvou o zájezdu a není-li výslovně od- stupné stanoveno, pak v následující výši: STORNOPOPLATKY - ODSTUPNÉ Za odstoupení od Smlouvy s odstupným ve výši 100 % ceny se považuje i nedostavení se k odjezdu (odletu) včas, vrácení účastníka pro nedodr- žení pasových, celních, devizových a jiných předpisů, případně při uve- dení nesprávných či neúplných údajů v dokladech a v případě vylouče- ní účastníka z poskytování služeb, pokud svým jednáním podstatně na- rušuje průběh zájezdu. Cenou se rozumí souhrnná cena zájezdu minus příplatek (pojistné) za cestovnípojištění.Pojistnézacestovnípojištěníjenevratnéanepřenosné. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluv- ně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady dodavatelům služeb CK. 2. CK je oprávněna od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu od- stoupit: a) z důvodu zrušení zájezdu za zákonem stanovených podmínek. CK nehradí odstupné, byl-li zájezd zrušen z důvodu nedosažení minimální- ho počtu zákazníků nebo z důvodu vyšší moci. b) pokud bude zákazník (objednavatel zájezdu) v prodlení s úhradou do- hodnuté zálohy nebo doplatku souhrnné ceny, nebo z důvodu porušení povinnosti zákazníka.V takovém případě je CK oprávněna požadovat po objednavateli zájezdu zaplacení odstupného. Pro výši odstupného a lhů- ty se přiměřeně použijí ustanovení čl.V. těchto VSP. 3. CK je oprávněna od smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu odstoupit v případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštívené- ho státu účastníkem zájezdu a dále v případě závažného porušení pře- pravních předpisů, hotelového či ubytovacího řádu, narušení programu nebo průběhu zájezdu účastníkem zájezdu, případně přijmout jiná od- povídající opatření. 4. CK má právo odečíst odstupné ze složené zálohy nebo zaplacené ceny. 5. V případě, že zprostředkovatel nebo zákazník, odstupující od Smlou- vy, zajistí za odstupujícího účastníka jiného účastníka, nebude v přípa- dě služeb bez dopravy, samostatné autobusové dopravy nebo v přípa- dě zájezdu s autobusovou dopravou účtován Stornopoplatek - odstupné, ale pouze manipulační poplatek ve výši 500,- Kč/os. V případě zájezdu s leteckou dopravou nebo samostatné letecké dopravy je možná změna účastníka pouze v případě, pokud takovou změnu umožňuje předmětná letecká společnost. Pokud je v daném případě změna účastníka - cestu- jícího možná, bude za takovou změnu účtován poplatek ve výši skuteč- ně vzniklých nákladů, nejméně však 3.000,- Kč /os.. 6. Změna termínu zájezdu na základě žádosti zákazníka je považová- na za storno zájezdu ze strany zákazníka s uplatněním stornopoplat- ků dle čl.V.VSP. VI. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve Smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci neupravené v těchto Podmínkách blíže upravuje Reklamační řád CK, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách CK, na www.ck-osveta.cz a na všech externích prodejních místech u zástup- ců CK. 2. Právo z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u CK (nejlépe v sídle nebo v kterékoli provozovně) bez zbytečného odkladu, nejpoz- ději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo, v případě, že se zá- jezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle Smlou- vy, jinak právo zaniká. CK je povinna vydat zákazníkovi písemné potvr- zení ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění. Po- kud byla Smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce CK, může zákazník uplatnit právo z odpovědnosti za vady také u tohoto ob- chodního zástupce. 3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkla- du tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno v místě poskyto- vané služby, a to za součinnosti průvodce CK nebo jiného CK pověřené- ho zástupce. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k ře- šení reklamace.V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnos- ti průvodce CK či jiného CK pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění náro- ků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. 4. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu ře- šit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompen- zací. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kom- penzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem Smlouvy a podlé- hají zpoplatnění. 5. CK je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpoz- ději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedohodne-li se se zákazní- kem na delší době. 6. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případ- ně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě, pořáda- ných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné organizace. 7. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojiš- ťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové ško- dy a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vy- ňaty, pokud odpovědnost CK není v těchto případech dána ze zákona. 8. Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující přepra- vu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamži- tě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke škodě při letecké přepravě, musí být tato skutečnost na- hlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s le- teckou společností. 9. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, tře- tí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, neodvratitel- nou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškeré- ho úsilí, které lze požadovat nebo byla-li škoda způsobena z důvodu vyšší moci. 10. V otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, předpisů Evropských společenství/Evropské unie, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, na jejichž text se tímto odkazuje. 11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Dle zákona o ochra- ně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddě- lení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr. coi.cz. Pouze pro spory ze smluv uzavřených online je k dispozici online platforma pro řešení sporů provozovaná Evropskou komisí http://ec.eu- ropa.eu/consumers/odr/. VII. IDENTITA SKUTEČNÉHO LETECKÉHO PŘE- PRAVCE V případě zájezdu s leteckou dopravou je CK povinna informovat zákaz- níky o identitě sku- tečného leteckého přepravce, jakmile je letecký pře- pravce znám a o případných změnách. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Zákazník souhlasí s tím, aby CK ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté jí za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CK. Za tímto účelem budou data zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, po uplynutí této lhůty pro účely daňové, účetní a archivační. Zákazník má právo souhlas se zpra- cováním osobních údajů kdykoliv odvolat výslovným prohlášením. 2. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský záko- ník“) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména foto- grafické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávně- na všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původ- ní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové strán- ky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu při- padajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomeze- nou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zá- kazníkem udělovány bezplatně. více než 45 dní předem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 5.000,- Kč /os. /letecká doprava a zájezdy s leteckou dopravou, v ostatních případech nejméně 700,- Kč /os. 45 - 21 dní předem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z celkové ceny produktu, v případě letecké dopravy nebo zájezdu, s leteckou dopravou nejméně 5.000,- Kč /os. 20- 11 dní předem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny produktu, v případě letecké dopravy nebo zájezdu, s leteckou dopravou nejméně 5.000,- Kč /os. 10 - 4 dní předem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z celkové ceny produktu, v případě letecké dopravy nebo zájezdu, s leteckou dopravou nejméně 5.000,- Kč /os. 3 a méně dní předem - 100 % z celkové ceny produktu

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

(YURSDNURPÚmHVNØUHSXEOLN\ NRPSOH[QèSRMLďWÚQèYÑHWQÚVWRUQD

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

FHQD]ÆMH]GXPD[.Ñ Dny 4 8 10 12 15 22 \'ÚWLGROHW .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ \'RVSÚOè– OHW .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ 2VRE\QDGOHW .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ FHQD]ÆMH]GXPD[.Ñ Dny 4 8 10 12 15 22 \'ÚWLGROHW .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ \'RVSÚOè– OHW .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ 2VRE\QDGOHW .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ FHQD]ÆMH]GXPD[.Ñ Dny 4 8 10 12 15 22 \'ÚWLGROHW .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ \'RVSÚOè– OHW .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ 2VRE\QDGOHW .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ .Ñ

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

ISCHIA - TERMÁLNÍ OSTROV Ostrov Ischia je jeden z nejkrásnějších a nejslavnějších os- trovů ve Středomoří. Dnes patří také k nejoblíbenějším tu- ristickým cílům, neboť je díky kombinaci moře a řady ter- málních pramenů ideálním místem pro bezstarostnou a od- počinkovou dovolenou, a proto je označován za ostrov snů. OBECNÉ INFORMACE OSTROV Pobřeží tohoto italského termálního ostrova, který náleží do oblasti Kampánie, je omýváno průzračnými vodami Ty- rhénského moře. Od hlavního města Kampánie - Neapo- le - je vzdálen cca 30 km. Cesta trajektem z pevniny na os- trov trvá cca 1 hod. Ostrov má rozlohu 46 km2 a jeho obvod je 37 km. Nejvyšším vrcholem je Monte Epomeo se 789 m n. m. Kolem celého ostrova vede hlavní silnice. Na pobřeží jsou písčité pláže a malebné zátoky. Ischia je známá ve světě díky mnoha faktorům: příznivé podnebí, barva křišťálového moře, příjemné písčité plá- že a přívětivost místních obyvatel. Sen o ideální dovolené, procházkách v zeleni, koupání v moři, o volných chvilkách strávených ve stínu zahrad, to vše a ještě jiná přání Vám ostrov splní! A k tomuto okouzlujícímu zážitku přibyde ještě naděje, že se zbavíte různých zdravotních potíží, neboť už jenom termální koupele patří k nejúčinnější léčbě revma- tických, kloubních, nervových či neurologických potíží, ale i gynekologických problémů nebo problémů látkové výmě- ny. Každého asi překvapí obrovská mnohotvárnost a růz- norodost termálních a minerálních pramenů. Již od doby antické je Ischia vyhlášena právě díky léčebným účinkům těchto pramenů. K návštěvníkům ostrova patřily takové osobnosti jako např. Michelangelo, Karel IV. z Anjou, Alfon- so Aragonský, admirál Nelson, dramaturg Ibsen, Garibaldi, malíř Gilles, Laurence Olivier, Elizabeth Taylor, aj. VULKANICKÝ PŮVOD Ostrov je tvořený vulkanickými skalami, nejvyšší je již zmí- něná hora Monte Epomeo. Voda prosakuje mezi puklina- mi ve skalách do velkých hloubek, kde se ohřívá a tla- kem vyvěrá zpět na povrch, obohacená o minerální prvky. Ischii postihlo několik vulkanických erupcí, nejstarší zazna- menaná je z r. 2200 př.n.l. Poslední proběhla r. 1301, kdy bylo zničeno mnoho obydlí. Ischii se nevyhnulo ani několik zemětřesení. Jedno z nejsilnějších připadlo na 28. června 1883 a bylo při něm zničeno město Casamicciola. OBYVATELSTVO A TRADICE Na ostrově žije cca 60.000 místních obyvatel. K tradič- ním zaměstnáním jako je rybolov, zemědělství a obchod s vínem, přibyl také cestovní ruch. Místní obyvatelé jsou k turistům velmi přívětiví. Na ostrově se drží stále staré zvy- ky a tradice, se kterými se mohou turisté seznámit při růz- ných slavnostech. Mezi ně patří např. slavný tanec ,,N‘d- rezzata“ nebo tradice ,,Corsa dell‘ angelo“ (Andělský zá- vod), který se koná na Velikonoční pondělí.V Lacco Amenu se slaví tři dny květnový svátek „Santa Restituta“, pod Ara- gonským hradem probíhá oslava svátku sv. Anny v červen- ci, poslední neděli v srpnu se koná svátek „San Giovan Gi- useppe della Croce“ v Ischia Ponte, k nejkrásnějším osla- vám patří zářijové lodní procesí sv. Michala v Sant\' Angelu. PRAKTICKÉ INFORMACE K POBYTU NA ISCHII UBYTOVÁNÍ Jednotlivé kategorie ubytovacích kapacit jsou v katalo- gu označeny hvězdičkami za jmény hotelů a apartmánů. Jedná se o oficiální certifikované ohodnocení vycházející z úrovně služeb a vybavení. Komplexem se rozumí něko- lik budov v různé vzdálenosti od recepce, např. v zahradě, v okolí bazénů apod., jsou stejné úrovně a cenové katego- rie se společnými službami hotelu. Depandance jsou vy- baveny jako hotelové pokoje nižší kategorie (mohou být i v soukromí), nacházejí se zpravidla mimo areál a hlavní bu- dovu hotelu. Klienti využívají služeb hotelu. POKOJE Všechny pokoje a ubytovací kapacity přiděluje vždy recep- ce nebo vedení hotelu na místě po příjezdu klienta. Naše CK nemůže tuto skutečnost ovlivnit. Třílůžkové pokoje jsou obvykle pokoji dvoulůžkovými s přistýlkou, čtyřlůžkové bý- vají zpravidla vybaveny palandou. Pro ubytování dětí do 2 let většina hotelů požaduje rezervaci dětské postýlky za poplatek (cca 10 € /den). Klimatizace je spuštěna zpravi- dla centrálně a pouze v určitém období (cca červen - září), v závislosti na klimatických podmínkách a hotelovém pro- vozu, v některých případech za příplatek. HOTELOVÉ BAZÉNY Koupání v bazénech je v hotelech dovoleno z bezpečnost- ních důvodů pouze v denní době (cca 8 - 19 hod.). Z důvo- du zajištění hygienického provozu bazénů je voda ve sta- novených intervalech čištěna nebo zcela vypuštěna a na- hrazena novou. Při koupání v bazénech se někde vyžaduje použití koupací čepice nebo jiné pokrývky hlavy. Jsou to vždy veřejné lázně - Poseidonovy zahrady, Afroditiny za- hrady, park Tropical, park Negombo atd. nebo některé ho- tely např. Sorriso, Mediterraneo, Tritone atd. STRAVOVÁNÍ Snídaně - kontinentální se skládá zpravidla z peči- va, másla, marmelády, sýru a teplých nápojů, rozšířená kontinentální (může být i bufet) - větší nabídka slaného a sladkého pečiva, uzeniny. Ke snídani se většinou nepo- dává ovoce a zelenina. Oběd nebo večeře zahrnuje něko- lik chodů: předkrm (zelenina), první chod (těstoviny nebo polévka), druhý - hlavní chod (maso či ryba s oblohou), dezert (ovoce nebo zmrzlina). Výběrem z menu se rozu- mí volba alespoň ze dvou chodů. Italské večeře jsou serví- rované. U příležitosti Velikonoc, svátku Ferragosto (15.08.) a Silvestra pořádá většina hotelů slavnostní oběd nebo večeři za povinný příplatek (cca 30 - 50 € /os.).Stravování nezahrnuje nápoje, není-li uvedeno jinak. Strava polopen- ze začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den od- jezdu. Plná penze končí obědem v den odjezdu. HMYZ S ohledem na zeměpisnou polohu ostrova lze očekávat pří- tomnost hmyzu a jiných drobných živočichů (např. ještěrky) v ubytovacích kapacitách nebo jejich okolí. Jsou součás- tí tamního života, nikoliv odrazem hygieny a patří k míst- ním podmínkám. Nedoporučujeme přechovávat potraviny na hotelových pokojích. Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování, CK Osvěta označu- je veškeré zobrazení pokojů v katalogu a na webových stránkách www.ck-osveta.cz, jako orientační. Vzhledem k uvedenému nemu- sí obrázky přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude klient ubytován, a tedy rozpor zobrazení pokojů v katalogu se skutečností nemůže být předmětem reklamace. Součástí katalo- gu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro do- plnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu uby- tování, pláží, okolí atd. Informace o výše uvedených službách se vztahují k ubytovacím za- řízením,v nichž takové služby nabízíme.Bonus pro všechny klienty CK Osvěta na ostrově Ischia - sleva na vstupné do termálních parků na Ischii a informační materiály zdarma (předá delegát CK Osvěta v místě pobytu). delegátky partnerské italské CK na Ischii - Martina a Hanka 06 Patricie Kraftová - zástupce CK Osvěta na Ischii, vedoucí delegátského servisu a průvodcovské služby Základní informace - Itálie - termální ostrov Ischia

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

07 pláž Citara a Poseidonovy zahrady pláž San Montano Pláže na Ischii jsou většinou písečné. Dělí se na veřej- né a privátní (za poplatek - 2 lehátka + slunečník cca 20 € /den). Největší z nich je pláž Maronti, dále Citara a San Montano. Všechny ostatní najdete v jednotlivých lo- kalitách a městech našeho katalogu. Casamicciola - měst- ské pláže a dřevěná mola. Lacco Ameno - městská pláž, pláž San Montano. Forio - pláže San Francesco, Chiaia, Cava dell‘Isola (přístup po schodech), Citara. Panza - ka- menitá pláž Sorgeto (přístup po schodech, doporučujeme obuv do vody). Sant‘Angelo - městská pláž, pláž Maron- ti, pláž Cava Grado (přístup po schodech). Ischia - měst- ské pláže, Anglická pláž (přístup po schodech), pláž Carta- romana (přístup po schodech nebo loďkou). TIPY NA VÝLET Představujeme Vám některé z možných fakultativních vý- letů. Můžete se přihlásit a poté zaplatit v místě pobytu u naší delegátky, která Vám také podá bližší informace. Výlety se uskuteční při naplnění stanoveného minimální- ho počtu účastníků a za příznivých klimatických podmínek. Ceny nezahrnují případné vstupy do objektů. Většina výle- tů je pořádána v českém jazyce, některé jsou pak v jazyce německém nebo anglickém. OKRUH OSTROVEM AUTOBUSEM CENA CCA 20 € Polodenní výlet, během kterého objedete celý ostrov klima- tizovaným autobusem. Uvidíte nejatraktivnější místa Ischie a dozvíte se zajímavosti z historie i současnosti. Zastavíte se na malebné vyhlídce v městečku Serrara Fontana, kde můžete ochutnat jedinečné italské cappuccino, dále násle- duje procházka po rybářské vesničce Sant’Angelo. Na zá- věr Vám nabídneme v restauraci Belvedere ochutnávku ischitánských likérů a vín. OKRUH OSTROVEM LODÍ - CENA CCA 55 € Celodenní lodní výlet, při kterém obeplujete celou Ischii a poznáte tak fascinující pobřežní krásy, vykoupete se v malebných zátokách ostrova, pohoštění na palubě. POMPEJE A VESUV - CENA CCA 60 € Celodenní výlet za poznáním historie jedinečného muzea pod otevřeným nebem - antického města Pompeje. Čeká Vás také dobrodružný výstup ke kráteru stále činné sopky Vesuv, odkud se Vám nabídne nezapomenutelný výhled na celý Neapolský záliv.V ceně není zahrnut vstup do Pompe- jí cca 11 € a výstup ke kráteru Vesuvu cca 10 €. OSTROV CAPRI - CENA CCA 75 € Celodenní výlet na malebný ostrov Capri, kde budete moci obdivovat městečka Capri a Anacapri a poznáte přírod- ní krásy jako Augustovy zahrady či skalní útvary Faragli- oni. Doporučujeme Vám prohlédnout si vilu Axela Mun- theho (terasy s panoramatickými výhledy na celý ostrov a Sorrentský poloostrov), vyjet si sedačkovou lanovkou na nejvyšší vrchol Monte Solaro nebo obeplout ostrov Capri loďkou (cca 18 €). Okruh lodí ani další vstupy nejsou zahrnuty v ceně. AMALFITÁNSKÉ POBŘEŽÍ - cena cca 55 € busem Celodenní výlet za krásami pobřeží Amalfi, zapsané- ho na seznamu památek UNESCO. Procházka po ma- lebném centru Amalfi i Ravella s krátkou ranní zastávkou v Sorrentu. Doporučujeme navštívit Smaragdovou jeskyni (cca 13 €) a chrám S. Andrea (cca 4 €). TIP: Dále s námi můžete také absolvovat - celodenní vý- let na překrásný zámek Caserta (cca 50 €), celodenní výlet za vykopávkami do Herkulanea (cca 50 €), za koupáním na malebný ostrůvek Procida (cca 27 €) a další! NA ISCHII MŮŽETE INDIVIDUÁLNĚ NAVŠTÍVIT botanickou zahradu La Mortella (vstupné cca 12 €), Ara- gonský hrad (vstupné cca 12 €), Mořské muzeum, arche- ologická muzea Santa Restituta (vstupné cca 4 €) a Villa Arbusto (cca 5 €), kaktusovou zahradu Ravino (cca 9 €). ARAGONSKÝ HRAD - CENA CCA 15 € Transfer z hotelů do historické části ostrova - ISCHIA PON- TE, procházka a poté možnost navštívit s průvodcem nej- větší památku ostrova ARAGONSKÝ HRAD - cca 2,5h. Doba trvání výletu cca. 4 - 4,5 hod. Cena zahrnuje autobu- sovou přepravu, český doprovod. Pompeje pláž Maronti Capri Giardini Ravino Vesuv Amalfi Positano Sant\' Angelo Aragonský hrad La Mortella Pláže na Ischii a tipy na výlety

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

ZÁZRAČNÉ PRAMENY A PROCEDURY Ischia má mezi všemi turistickými cíli zcela výsadní posta- vení. Lidé si sem jezdí léčit znavená těla a vzhledem ke kráse ostrova i osvěžit duši. Četné minerální prameny do- káží zázraky a pokud není k dispozici více času, stačí i tý- den strávený na Ischii. Vulkanický původ ostrova vysvětluje výskyt mnoha termál- ních a minerálních pramenů. Další pozůstatky vulkanické činnosti jsou stále k vidění na mnoha místech Ischie a její- ho okolí. Jsou to např. fumaroly, přírodní parní lázně, horký písek, termální prameny vyvěrající přímo na plážích nebo do moře a v neposlední řadě fango - léčivé bahno. Na ostrově vyvěrá více než 100 pramenů. Mezi nejznáměj- ší patří: Gurgitello, Rita, Santa Restituta, Citara, Castaldi, Castiglione, Cavascura, Olmitello, Nitrodi, Buceto. Z těch- to pramenů jsou zásobena lázeňská zařízení, kterých se na ostrově nachází velké množství. Prameny působí bla- hodárně na pohybové ústrojí, kožní problémy, bronchitidu, gynekologické problémy a nemoci vzniklé z chladu a řadu dalších neduhů. Mnoho místních hotelů nabízí nejrůznější léčebné procedury. Bahenní zábaly Po povinné lékařské prohlídce za poplatek u místního spe- cializovaného lékaře (v každém hotelu i lázních, poskytují- cích léčebné procedury - viz ikona) můžete absolvovat ba- henní zábaly (celkové nebo na konkrétní postižená místa). V případě, že Váš zdravotní stav neumožňuje absolvová- ní bahenních zábalů (srdeční choroby, vysoký tlak apod.) může lékař doporučit jinou proceduru. Ozdravné koupele Všechny termální i minerální prameny jsou v každém pří- padě léčivé a mají blahodárný účinek na lidský organismus. Koupáním v nich se do těla pokožkou vstřebává množství minerálních prvků, příznivě působících na zdraví člověka. Se stoupající teplotou stoupá i radioaktivita těchto prame- nů. Proto platí hned několik pravidel, která by se měla do- držovat. Ve vnitřních termálních bazénech, kde se teplota minerální vody pohybuje mezi 32°C a 40°C, se doporuču- je strávit maximálně 15 minut. Tuto proceduru můžete opa- kovat několikrát denně dle vlastních zdravotních možností nebo po domluvě s lékařem či personálem. Dále se nedo- poručuje potápění v termálních bazénech. Minerální slože- ní vody vytváří ve středním uchu podmínky pro tvoření růz- ných bolestivých zánětů. Většina hotelů a termálních par- ků požaduje od klientů během koupání v bazénech pokrýv- ku hlavy (např. koupací čepice, čepice s kšiltem, šátek, klo- bouček, apod.). Koupání v termálních bazénech se nedo- poručuje dětem do 13 let, těhotným, lidem se srdečními chorobami, problémy žil a krevního tlaku. Těmto klientům a rodinám s dětmi rádi doporučíme pobyt v některém hote- lu s minerálními a sladkovodními bazény.Využívání termál- ních a minerálních bazénů u hotelů je zdarma. V horkých letních měsících některé hotely vypouštějí z bezpečnost- ních důvodů vnitřní termální bazény. Inhalace Při nemocech dýchacího ústrojí (astma, bronchitida) se do- poručují inhalace. Vdechujete páru, odpařující se z mine- rálních pramenů. Absolvování inhalace je rovněž podmíně- no lékařskou prohlídkou za poplatek. Další léčebné a kosmetické procedury Mezi další procedury patří např. pleťové masky, kosmetic- ké a léčebné masáže nebo rehabilitační cvičení pod dohle- dem kvalifikovaného personálu. Veškeré léčebné a kosme- tické služby jsou za poplatek. pozn.: pramen minerální - chladný léčivý pramen o teplotě cca 20°C - 25°C (zdroj z hloubky cca 60m), termální - při- rozeně teplý minerální pramen o teplotě cca 28°C a více (zdroj z hloubky cca 60 - 350m). TERMÁLNÍ LÁZNĚ A PARKY Každý park má specifickou atmosféru, jedinečnost každé- ho z nich tkví v léčebné vodě. V parcích naleznete bazény s termální, minerální či mořskou vodou, Kneippovy lázně, saunu, léčebné a kosmetické centrum apod., některé jsou s přímým přístupem na pláž a možností koupání v moři. • Poseidonovy zahrady - Forio www.giardiniposeidon.it - vstup cca 32-35 € /os. /den Největší termální park ostrova rozkládající se v zálivu Citara u stejnojmenné pláže. Je zde k dispozici 25 bazé- nů s termální, minerální, mořskou a sladkou vodou o růz- né teplotě od 15°C do 40°C. Dále je možno využít Kneip- povy lázně, Japonské lázně, římská křesla, sauny, léčeb- né a kosmetické centrum, apod.. Ozdravné koupele může- te kombinovat s pobytem u moře na soukromé pláži parku. • Afroditiny a Apollonovy zahrady - Sant’Angelo www.aphroditeapollon.it - vstup cca 28 € /os. /den Termální park situovaný terasovitě nad částí největší os- trovní pláže Maronti, s možností přístupu na pláž (za po- platek), nabízí návštěvníkům celkem 8 termálních bazé- nů, z nichž jeden je krytý a jeden plavecký, s minerální a termální vodou o teplotě od 20°C do 42°C. • Tropical - Sant’Angelo www.parco-tropical.com - vstup cca 25 € /os. /den Park na krásném panoramatickém místě nad Sant´Ange- lem s výhledem na jižní stranu ostrova. K dispozici je 10 bazénů s minerální a termální vodou, z nichž jeden s vo- dou mořskou - teplota vody se pohybuje od 18°C do 40°C. • Negombo - Lacco Ameno www.negombo.it - vstup cca 32 € /os. /den Rozlehlý termální park s 19 bazény o teplotě od 18°C do 40°C a rozsáhlou sbírkou rozmanitých rostlin je součástí ma- lebné zátoky San Montano s vlastním přístupem na pláž. • Castiglione - Casamicciola www.termecastiglione.it - vstup cca 28 € /os. /den Terasovitě řešený park se nachází na okraji městečka Ca- samicciola, obklopení zelení. Koupání je možné v 10 bazé- nech s minerální, termální či mořskou vodou v teplotě od 16°C do 40°C. Raritou je tzv. funicolare - zubačka, která ná- vštěvníky vozí od pokladny do spodní části parku. Vlastní přístup k moři - dřevěné molo. • Cava Scura - Maronti www.cavascura.it - platí se pouze procedury např. koupel v termální lázni - cca 14 € /os. V centrální části pláže Maronti, cca 300 m od pobřeží, se nachází kamenné vany s termální vodou, vytesané do ska- lisek již ve starověku Římany. Možnost kombinací proce- dur - bahenní zábal s termální koupelí apod. • Nitrodi - Barano www.fonteninfenitrodi.com - vstup cca 12 € /os. /den Terasovité lázně Nitrodi se sprchami a vodními kohouty se nachází v jedinečné přírodní scenérii v oblasti Barano. Účinky pramene jsou prokázány již od časů Římanů - při aplikaci vnější i vnitřní - pitný pramen s vynikajícím účin- kem na lidský metabolismus.Výrazné léčivé účinky v přípa- dě kožních potíží (ekzémy, vyrážky, lupénka apod.). • Eden - Ischia Ponte www.ilgiardinoeden.it - vstup cca 25 € /os. /den Rajský Eden nabízí návštěvníkům 4 termální bazény s přístupem do moře a ojedinělé koupání mezi skalisky sv. Anny v oblasti Cartaromana. Ceny uvedené na této straně jsou platné k 03.11. 2017. termální park Castiglione Afroditiny zahrady Poseidonovy zahrady 08 Ostrov Ischia - zázračné prameny a lázně

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Mozaika z ostrova Ischia

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

hlavní trasa autobusové dopravy CK OSVĚTA autobusové linky STUDENT AGENCY vlakové linky REGIOJET TERMÍNY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 2018 ODJEZD VŽDY V PÁTEK, NÁVRAT VŽDY V NEDĚLI 04.05. - 13.05. 11.05. - 20.05. 18.05. - 27.05. 25.05. - 03.06. 01.06. - 10.06. 08.06. - 17.06. 15.06. - 24.06. 22.06. - 01.07. 29.06. - 08.07. 06.07. - 15.07. 13.07. - 22.07. 20.07. - 29.07. PAUZA 24.08. - 02.09. 31.08. - 09.09. 07.09. - 16.09. 14.09. - 23.09. 21.09. - 30.09. 28.09. - 07.10. Cena zahrnuje: obousměrnou autobusovou dopra- vu, trajekty a transfery na ostrově Ischia. Minimální po- čet účastníků pro uskutečnění autobusového zájezdu je 40 osob. Místa v busu jsou přidělována dle data uzavře- ní smlouvy a data narození účastníků. Zájezd s autobuso- vou dopravou je v délce 10 dní/ 7 nocí, možné jsou i poby- ty na 2 a více týdnů. Cena nezahrnuje: Transfer do ubytovacích kapacit v oblasti Sant\' Angelo na Ischii za příplatek 1.260,- Kč /os.. NÁSTUPNÍ MÍSTA ZDARMA: Plzeň, Žebrák, Beroun, Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Dobříš, Příbram. Bratislava a Břeclav - minimální počet klientů je 5 osob. DALŠÍ NÁSTUPNÍ MÍSTA: Klienti mohou nastupovat na naše zájezdy na Ischii a na poznávací zájezd „Velký okruh jižní Itálií“ i v Brati- slavě (Lamač) u obchodního domu Tesco před restaurací Mc Donald‘s, případně ve Vídni. Klientům rádi doporučí- me nejvhodnější spojení na hlavní nástupní místa autobu- sové dopravy pro zájezdy pořádané CK Osvěta Hořovice, a to z míst viz. mapa České republiky a Slovenska výše. Dopravit na nástupní místa naší trasy se můžete za pomo- ci autobusových a vlakových spojů - Student Agency, Regi- ojet a České dráhy aj.. 3.890,- /os. 3.890,- /os. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ISCHIA TERMÍNY KOMBINOVANÉ DOPRAVY 25.05. - 02.06. bus /let 29.09. - 07.10. let /bus Cena zahrnuje: dopravu bus /let nebo let /bus, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, trajekt na ostrov Ischia a zpět, transfer do /z hotelu. Letecká doprava se společností Travel Service, a.s., odlet a přílet z /do Pra- hy, nástupní a výstupní místa viz. autobusová doprava. V jiných než uvedených termínech cena na vyžádání. od 7.490,- /os. od 7.490,- /os. KOMBINOVANÁ DOPRAVA ISCHIA • Autem - náklady na dopravu vč. trajektu a silničních po- platků jsou cca 13.000,- /osobní automobil. V naší CK mů- žete zakoupit rakouské dálniční známky za Kč. Vzdále- nost z Prahy na Ischii je cca 1.500 km. Informace na ces- tu včetně doporučené trasy naleznete na našich stránkách www.ck-osveta.cz.Rádi Vám doporučíme a sestavíme po- drobnou trasu cesty s ohledem na místo Vašeho odjezdu. • Vlakem - vlakové spojení je možné do Neapole i Pozzuo- li, dále pak trajektem na Ischii (informace v CK). cca 13.000,- cca 13.000,- INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA ISCHIA VÍDEŇ Autobusovou dopravu zajišťujeme u osvědčených doprav- ních společností. Autobusy jsou vybaveny klimatizací, možnost občerstvení (teplé i studené nápoje).Všechny au- tobusy jsou nekuřácké. Svozy jsou organizovány svozový- mi auty, mikrobusy nebo veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou (např. Student Agency). Místa v busu jsou přidělována dle data uzavření smlou- vy a data narození účastníků. Úplný zasedací pořádek je známý až den před odjezdem. Děti do 12-ti let nesmějí v autobusech sedět na předních sedadlech. Děti do 2 let nesmějí cestovat bez své autosedačky v autobuse. Zavazadla: Za běžná zavazadla pro 1 osobu po- važujeme 1 kufr, batoh nebo tašku o maximál- ní hmotnosti 20 kg, dále pak příruční tašku do 5 kg. Zakázaným zavazadlem je krosna s konstrukcí, dětský kočárek a další nadměrná zavazadla - nebudou řidiči na- ložena. Nadváha zavazadel je možná pouze po dohodě za poplatek a to na základě zpětného potvrzení CK a doprav- ce. Neohlášené nadlimitní zavazadlo není CK povinna pře- pravit. Přeprava zvířat není povolena. Ceny: za autobusovou a leteckou dopravu vč. pobytů a všech uvedených služeb je možno hradit i v €, v přepočtu dle aktuálního kurzu ČNB, na bankovní účet vedený v ČR nebo na Slovensku. Autobusová doprava na Ischii 10 dní /7 nocí

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

11 platí pro sobotní lety na lince Smart Wings letecké společ- nosti Travel Service, a.s., v období 02.06. - 29.09. 2018, do vyprodání. Jiné termíny a jiné letecké společnosti - cena od 8.000,- Kč /os. Cena zahrnuje: obousměrnou letenku Praha - Neapol - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, trajekt na ostrov Ischia a zpět, transfer do /z hotelu. Děti do 2 let na letech Smart Wings zdarma (rozhodující je věk v den návratu). Zavazadla v ceně pro jednu platící osobu: 1 příruč- ní zavazadlo o rozměru maximálně 56x45x25 cm a hmotnos- ti do 8 kg 1 odbavené zavazadlo o max. hmotnosti 15 kg do zavazadlového prostoru. Možnost rezervovat konkrétní místa v letadle na vyžádání a za poplatek - info v CK. Cena nezahrnuje: občerstvení na palubě letu (možno ob- jednat, za poplatek). Doba letu je cca 2 hod., transfer z letiště do ho- telu vč. trajektu - cca 3 hod. Lety Travel Service, a.s. - předpokládaný odlet z Prahy v 11:35 hod. dopoledne - předpokládaný přílet do Prahy v 16:10 hod. Lety Wizz Air Hungary Kft. - lety v sobotu a v úterý, předpokládaný odlet z Prahy v 6:10 hod.ráno, přílet do Prahy v 10:45 hod. dopoledne. Lety easyJet Airline Company Limited - lety v pon- dělí, středu, pátek a neděli, předpokládaný odlet z Prahy v 9:10 hod.dopoledne, přílet do Prahy v 8:40 hod. dopoledne. Uvedené časy letů jsou orientační, mohou se měnit. Letecká doprava do Neapole (včetně transferu do hotelu na Ischii a zpět) je možná v průběhu celého roku i v jiných než uvedených termínech. Aktuální cena letenky vč. transferu - info v CK. TERMÍNY 8 DNÍ /7 NOCÍ, ODLET Z PRAHY • LET OZNAČENÝ * - POBYT NA 9 DNÍ / 8 NOCÍ 16.03.- 23.03. 09.06.- 16.06. 01.09.- 08.09. 23.03.- 30.03. 16.06.- 23.06. 08.09.- 15.09. 30.03.- 06.04. 23.06.- 30.06. 15.09.- 22.09. 06.04.- 13.04. 30.06.- 07.07. 22.09.- 29.09. 13.04.- 20.04. 07.07.- 14.07. 29.09.- 06.10. 20.04.- 27.04. 14.07.- 21.07. 05.10.- 12.10. 27.04.- 04.05. 21.07.- 28.07. 12.10.- 19.10. 04.05.- 11.05. 28.07.- 04.08. 19.10.- 26.10. 11.05.- 18.05. 04.08.- 11.08. 26.10.- 02.11. 18.05.- 25.05. 11.08.- 18.08. 02.11.- 09.11. 25.05.- 02.06.* 18.08.- 25.08. 09.11.- 16.11. 02.06.- 09.06. 25.08.- 01.09. 16.11.- 23.11. LETECKÁ DOPRAVA 8 DNÍ / 7 NOCÍ 8.890,- /os. 8.890,- /os. Termín dní/nocí Casa Nicola Villa Rita Villa Al Parco Maremonti Castiglione Village Terme VillaTeresa Parco delle Agavi Mediterraneo dep. Terme Principe Mediterraneo 01.04. - 11.04. 11/10 9.190,- 8.490,- 8.490,- 8.190,- 10.190,- 11.390,- 11.590,- 11.490,- 10.790,- 12.290,- 08.04. - 18.04. 11/10 7.790,- 8.490,- 9.690,- 8.190,- 9.590,- 11.390,- 11.590,- 11.890,- 10.790,- 12.890,- 15.04. - 25.04. 11/10 7.790,- 8.490,- 9.690,- 8.190,- 10.390,- 11.390,- 12.490,- 12.290,- 10.790,- 13.790,- 22.04. - 02.05. 11/10 7.790,- 8.490,- 9.690,- 8.190,- 10.890,- 12.190,- 13.590,- 12.290,- 10.790,- 13.790,- 29.04. - 09.05. 11/10 8.290,- 9.190,- 10.690,- 8.890,- 11.490,- 13.890,- 14.290,- 12.990,- 11.490,- 14.490,- 06.05. - 16.05. 11/10 8.290,- 9.190,- 10.990,- 8.890,- 11.490,- 13.890,- 14.990,- 13.490,- 11.490,- 15.390,- 13.05. - 23.05. 11/10 8.290,- 8.490,- 10.290,- 8.790,- 10.890,- 13.190,- 15.090,- 13.390,- 13.490,- 15.990,- 23.05. - 02.06. 11/10 9.690,- 8.490,- 10.290,- 9.590,- 11.390,- 14.190,- 15.090,- 13.390,- 16.190,- 15.990,- 27.05. - 06.06. 11/10 9.690,- 8.490,- 10.290,- 9.590,- 11.390,- 14.590,- 15.090,- 13.390,- 16.190,- 15.990,- 03.06. - 13.06. 11/10 9.690,- 8.490,- 10.290,- 9.590,- 11.390,- 14.590,- 15.090,- 13.390,- 16.190,- 15.990,- 10.06. - 20.06. 11/10 9.690,- 8.490,- 10.290,- 9.590,- 11.390,- 14.590,- 15.990,- 13.390,- 16.190,- 15.990,- 17.06. - 27.06. 11/10 9.690,- 8.490,- 10.290,- 9.590,- 11.390,- 14.590,- 16.890,- 13.390,- 16.190,- 15.990,- 24.06. - 04.07. 11/10 9.690,- 8.990,- 13.590,- 10.090,- 11.990,- 14.590,- 16.890,- 13.390,- 16.190,- 15.990,- 01.07. - 11.07. 11/10 10.190,- 10.290,- 19.190,- 11.390,- 13.190,- 15.190,- 18.290,- 14.090,- 16.890,- 16.690,- 08.07. - 18.07. 11/10 9.690,- 9.690,- 18.590,- 10.690,- 12.490,- 14.590,- 18.290,- 13.390,- 16.190,- 15.990,- 15.07. - 25.07. 11/10 9.690,- 9.690,- 18.590,- 10.690,- 12.490,- 15.290,- 18.290,- 13.390,- 16.190,- 15.990,- 02.09. - 12.09. 11/10 10.190,- 9.690,- 10.290,- 10.690,- 12.490,- 15.990,- 18.290,- 13.390,- 16.190,- 15.990,- 09.09. - 19.09. 11/10 10.190,- 9.290,- 10.290,- 10.690,- 12.490,- 15.990,- 18.290,- 13.390,- 14.790,- 15.990,- 16.09. - 26.09. 11/10 10.790,- 8.490,- 10.290,- 10.690,- 11.890,- 15.590,- 17.890,- 13.390,- 10.790,- 15.990,- 23.09. - 03.10. 11/10 10.790,- 9.190,- 10.190,- 10.990,- 11.490,- 15.290,- 15.890,- 14.090,- 11.490,- 16.690,- 29.09. - 09.10. 11/11 10.190,- 8.490,- 7.890,- 9.590,- 10.890,- 14.090,- 15.190,- 13.390,- 10.790,- 15.990,- 07.10. - 17.10. 11/10 8.990,- 8.490,- 7.890,- 9.590,- 10.890,- 13.190,- 14.590,- 12.890,- 10.790,- 15.190,- 14.10. - 24.10. 11/10 7.790,- 8.490,- 7.890,- 9.590,- 10.890,- 12.890,- 11.590,- 12.290,- 10.790,- 13.790,- 21.10. - 31.10. 11/10 8.290,- - 8.490,- 10.290,- 10.590,- 12.090,- 11.590,- 12.690,- 11.490,- 13.890,- Sleva 3., 4. dosp. osoba 1.000,- 1.400,- 1.300,- .700,- 4.600,- 1.500,- 3.600,- 2.000,- 1.500,- 2.200,- Sleva 3., 4. os. - dítě 3. os. zdarma 0 - 12 let 3.800,- 2.000,- 3.600,- 4.600,- 5.300,- 2-11 let 5.300,- 4.000,- 5.000,- 4.500,- Sleva 3., 4. os. - dítě 2 dosp.+2 děti do 12 let = 3x plná cena 2 dosp.+2 děti do 12 let = 3x plná cena - 2 dosp.+2 děti do 12 let = 3x plná cena - 7 - 14 let 3.600,- - - - - Pobyty na Ischii s leteckou dopravou po celý rok-odlety z Prahy, Vídně, Katowic, Krakowa a Budapešti - rádi připravíme nabídku dle Vašich požadavků Ceny v tabulkách jsou za 1 osobu a zahrnují: ubytování s polopenzí (hotely Romantica, Villa Rita, Vitto- rio Beach Resort a Villa Hibiscus pouze se snídaní) na uve- dený počet nocí ve dvoulůžkovém pokoji standard při obsa- zení 2 osobami, služby CK, služby delegáta CK, informační materály v českém jazyce, slevy na vstupné do otevřených termálních parků na Ischii. Níže uvedené slevy pro dospělé osoby platí pro: osoby ve věku od 12 let, není-li uvedeno jinak. Slevy pro děti platí pro osoby ve věku do 12 let, není-li uvedeno jinak. Cena letecké dopravy zahrnuje: obousměrnou leten- ku Praha - Neapol - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, pali- vový příplatek, trajekt na ostrov Ischia a zpět, dělený transfer do /z hotelu. - předpokládaný odlet z Prahy v 9:10 hod. dopo- ledne - předpokládaný přílet do Prahy v 8:40 hod. dopoled- ne Doba letu je cca 2 hod., transfer z letiště do hotelu vč. tra- jektu - cca 3 hod. od cca 8.000,- /os. od cca 8.000,- /os. LETECKÁ DOPRAVA ZA PŘÍPLATEK Pobyty na Ischii 11 dní / 10 nocí s možností letecké dopravy za příplatek

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Termín dní/nocí Riva del Sole Angelino La Villa San Marco Villa Agave Royal Palm SorrisoThermae Resort San Lorenzo Paradiso Parco Smeraldo Terme 01.04. - 11.04. 11/10 12.290,- 15.490,- 12.290,- 13.390,- 13.390,- 13.390,- 15.790,- 16.490,- 17.890,- 33.590,- 08.04. - 18.04. 11/10 12.290,- 15.490,- 13.190,- 11.590,- 13.390,- 12.190,- 15.790,- 16.490,- 17.890,- 33.590,- 15.04. - 25.04. 11/10 12.990,- 15.490,- 13.190,- 11.590,- 13.390,- 12.190,- 16.890,- 16.490,- 18.990,- 33.590,- 22.04. - 02.05. 11/10 12.390,- 15.490,- 13.190,- 12.890,- 13.390,- 13.390,- 17.890,- 17.590,- 20.690,- 33.590,- 29.04. - 09.05. 11/10 15.190,- 15.990,- 14.890,- 15.590,- 14.090,- 16.090,- 18.590,- 19.990,- 21.490,- 34.190,- 06.05. - 16.05. 11/10 15.190,- 15.990,- 15.990,- 15.590,- 14.090,- 16.090,- 18.590,- 19.990,- 21.490,- 34.190,- 13.05. - 23.05. 11/10 14.490,- 15.490,- 15.290,- 14.890,- 13.390,- 15.390,- 17.890,- 19.290,- 20.690,- 33.590,- 23.05. - 02.06. 11/10 15.990,- 16.190,- 15.290,- 15.690,- 14.990,- 18.490,- 20.190,- 19.290,- 20.690,- 37.490,- 27.05. - 06.06. 11/10 16.790,- 16.190,- 15.290,- 15.990,- 15.590,- 20.190,- 20.990,- 19.290,- 20.690,- 39.290,- 03.06. - 13.06. 11/10 16.790,- 16.790,- 15.290,- 15.990,- 15.590,- 20.190,- 20.990,- 20.390,- 20.690,- 39.290,- 10.06. - 20.06. 11/10 16.790,- 16.790,- 15.290,- 15.990,- 16.390,- 20.190,- 21.990,- 21.990,- 21.290,- 39.290,- 17.06. - 27.06. 11/10 16.790,- 16.790,- 15.290,- 15.990,- 17.490,- 20.190,- 23.690,- 21.990,- 21.990,- 39.290,- 24.06. - 04.07. 11/10 16.090,- 16.790,- 17.890,- 15.990,- 17.490,- 20.190,- 23.690,- 21.990,- 21.990,- 40.690,- 01.07. - 11.07. 11/10 16.090,- 16.790,- 23.490,- 16.690,- 18.190,- 20.890,- 24.390,- 22.690,- 22.690,- 43.990,- 08.07. - 18.07. 11/10 15.290,- 16.790,- 22.790,- 15.990,- 17.490,- 20.190,- 23.690,- 21.990,- 21.990,- 43.990,- 15.07. - 25.07. 11/10 15.290,- 16.790,- 22.790,- 15.990,- 17.490,- 20.190,- 23.690,- 21.990,- 21.990,- 43.990,- 02.09. - 12.09. 11/10 19.790,- 16.790,- 13.190,- 15.990,- 17.490,- 20.190,- 23.690,- 21.990,- 21.990,- 41.490,- 09.09. - 19.09. 11/10 19.790,- 16.790,- 13.190,- 15.990,- 16.790,- 20.190,- 23.690,- 21.990,- 21.990,- 41.490,- 16.09. - 26.09. 11/10 19.790,- 16.790,- 13.190,- 15.990,- 16.290,- 20.190,- 22.690,- 20.690,- 21.990,- 41.490,- 23.09. - 03.10. 11/10 18.290,- 17.490,- 13.190,- 16.390,- 16.290,- 18.690,- 21.790,- 19.890,- 22.190,- 43.990,- 29.09. - 09.10. 11/11 13.890,- 15.490,- 11.390,- 14.890,- 14.890,- 15.390,- 19.890,- 18.690,- 20.890,- 33.590,- 07.10. - 17.10. 11/10 12.290,- 15.490,- 11.390,- 13.490,- 13.390,- 14.190,- 17.890,- 16.490,- 19.490,- 33.590,- 14.10. - 24.10. 11/10 12.290,- 15.490,- 11.390,- 11.590,- 13.390,- 12.190,- 17.890,- 15.390,- 17.890,- 33.590,- 21.10. - 31.10. 11/10 12.290,- 15.490,- 12.090,- 12.290,- 14.090,- 12.890,- 17.790,- 13.590,- -- -- Sleva 3., 4. dosp. osoba 2.100,- 1.300,- 1.900,- od 15 let 2.100,- 2.400,- od 15 let 2.200,- 2.800,- 2.300,- od 13 let 4.100,- od 11 let 5.900,- Sleva 3., 4. os. - dítě 0- 6 let 5.700,- 7.100,- 5.200,- 6 - 15 let 2.800,- 6.000,- 6 - 15 let 2.800,- 7.300,- 3.400,- 2 - 13 let 8.600,- 2-11 let 15.600,- Sleva 3., 4. os. - dítě - - - 2 - 6 let 5.400,- - 2 - 6 let 5.700,- - - 2-13 let 17.6.-26.9. zdarma - Termín dní/nocí Cesotta Terme Park Im- perial Villa Hibiscus Villa Angela Santa Maria Citara Corona Albatros Villa Melodie Il Gattopardo 22.04. - 02.05. 11/10 - - - 12.190,- 11.890,- 11.490,- - 13.790,- - 14.590,- 29.04. - 09.05. 11/10 10.690,- - - 12.790,- 12.490,- 12.190,- 13.490,- 14.490,- 15.190,- 15.290,- 06.05. - 16.05. 11/10 10.690,- 10.990,- - 12.790,- 12.490,- 12.190,- 12.990,- 14.490,- 15.190,- 15.290,- 13.05. - 23.05. 11/10 10.190,- 10.290,- 10.190,- 12.590,- 11.890,- 12.790,- 13.190,- 13.790,- 14.490,- 14.590,- 23.05. - 02.06. 11/10 11.990,- 10.290,- 10.190,- 12.890,- 11.890,- 14.490,- 13.190,- 13.790,- 14.490,- 14.590,- 27.05. - 06.06. 11/10 12.790,- 10.290,- 10.690,- 12.890,- 11.890,- 14.490,- 13.190,- 13.790,- 14.490,- 16.090,- 03.06. - 13.06. 11/10 12.790,- 10.290,- 11.390,- 12.890,- 11.890,- 14.490,- 13.190,- 13.790,- 14.490,- 17.090,- 10.06. - 20.06. 11/10 12.790,- 10.290,- 11.390,- 13.290,- 11.890,- 14.790,- 13.190,- 16.190,- 14.490,- 18.490,- 17.06. - 27.06. 11/10 12.790,- 10.290,- 11.390,- 13.990,- 11.890,- 15.190,- 13.190,- 19.390,- 14.490,- 18.490,- 24.06. - 04.07. 11/10 12.790,- 10.290,- 12.190,- 13.990,- 11.890,- 15.190,- 13.190,- 19.390,- 14.490,- 18.490,- 01.07. - 11.07. 11/10 13.490,- 10.990,- 13.890,- 14.690,- 13.590,- 15.890,- 13.890,- 20.690,- 14.490,- 19.190,- 08.07. - 18.07. 11/10 12.790,- 10.290,- 13.190,- 14.390,- 13.790,- 15.190,- 13.190,- 20.990,- 13.690,- 18.490,- 15.07. - 25.07. 11/10 12.790,- 10.290,- 13.190,- 14.990,- 13.790,- -- 13.190,- 20.990,- 13.690,- 16.790,- 02.09. - 12.09. 11/10 12.790,- 11.390,- 13.190,- 16.290,- 11.890,- 15.190,- 13.190,- 19.390,- 14.490,- 19.190,- 09.09. - 19.09. 11/10 12.790,- 11.390,- 13.190,- 14.590,- 11.890,- 13.790,- 13.190,- 17.790,- 14.490,- 19.190,- 16.09. - 26.09. 11/10 11.590,- 10.990,- 13.190,- 13.990,- 11.890,- 11.490,- 12.990,- 15.390,- 14.490,- 17.890,- 23.09. - 03.10. 11/10 11.590,- 10.990,- 12.590,- 14.190,- 12.590,- 11.490,- 13.490,- 15.490,- 14.490,- 15.190,- 29.09. - 09.10. 11/11 10.190,- 10.290,- 10.190,- 12.690,- 11.890,- 11.490,- 12.790,- 13.790,- 12.390,- 14.490,- 07.10. - 17.10. 11/10 10.190,- 10.290,- 10.190,- 12.190,- 11.890,- 11.490,- 12.790,- 13.790,- 12.390,- 14.490,- 14.10. - 24.10. 11/10 - 10.290,- 10.190,- 12.190,- - - 12.790,- - 12.390,- 14.490,- 21.10. - 31.10. 11/10 - - 10.790,- - - - - - 12.890,- 14.490,- Sleva 3., 4. dosp. osoba 1.800,- od 15 let 2.000,-,- 1.800,- 2.200,- 2.000,- od 8 let 2.000,- 2.100,- 2.400,- od 11 let 1.800,- 5.900,- Sleva 3., 4. os. - dítě 2.500,- 6 -15 let 2.400,- 4.600,- 0-12 let 5.700,- 5.100,- 0 - 8 let 5.300,- 3.300,- 1. dítě 7.7.-17.9. 4.000,-, ost. term. zdarma 2-11 let 5.500,- 2 - 7 let 6.900,- Sleva 3., 4. os. - dítě - 2 - 6 let 4.700,- - - - - 2 dosp.+2 děti do 12 let = 3x plná cena 4. os. 6.300,- - - Termín dní/nocí Park Victoria St. Leonard VillaTina Vittorio Beach Resort Terme Provi- dence Romantica L´Oasi Castiglione La Palma Tritone San Giorgio Terme 15.04. - 25.04. 11/10 9.290,- 11.190,- 11.690,- 14.490,- 16.790,- 20.690,- -- -- 23.190,- 25.490,- 22.04. - 02.05. 11/10 9.290,- 11.190,- 12.890,- 14.490,- 16.790,- 20.690,- 22.090,- 17.490,- 23.190,- 25.490,- 29.04. - 09.05. 11/10 9.990,- 11.790,- 12.390,- 15.190,- 18.790,- 21.390,- 22.790,- 18.190,- 24.990,- 26.190,- 06.05. - 16.05. 11/10 9.990,- 11.790,- 12.490,- 15.190,- 20.990,- 22.390,- 22.790,- 18.190,- 26.190,- 25.490,- 13.05. - 23.05. 11/10 9.290,- 11.190,- 11.790,- 14.490,- 20.290,- 22.990,- 26.490,- 21.190,- 25.490,- 25.490,- 23.05. - 02.06. 11/10 10.290,- 11.190,- 12.990,- 16.690,- 20.290,- 22.990,- 29.990,- 23.590,- 28.990,- 28.990,- 27.05. - 06.06. 11/10 10.690,- 11.190,- 13.590,- 17.090,- 20.290,- 22.990,- 30.690,- 23.590,- 30.390,- 30.290,- 03.06. - 13.06. 11/10 10.690,- 11.190,- 13.590,- 17.090,- 20.290,- 22.990,- 29.990,- 23.590,- 30.390,- 30.290,- 10.06. - 20.06. 11/10 10.690,- 11.190,- 14.290,- 17.090,- 20.290,- 22.990,- 29.990,- 23.590,- 30.390,- 30.290,- 17.06. - 27.06. 11/10 10.690,- 11.190,- 15.390,- 17.090,- 20.690,- 22.990,- 29.990,- 23.590,- 30.390,- 30.290,- 24.06. - 04.07. 11/10 10.690,- 11.190,- 15.390,- 17.090,- 21.090,- 22.990,- 29.990,- 23.590,- 30.390,- 30.290,- 01.07. - 11.07. 11/10 11.390,- 11.890,- 16.190,- 17.790,- 21.790,- 23.690,- 27.890,- 24.290,- 31.190,- 30.990,- 08.07. - 18.07. 11/10 10.690,- 11.190,- 16.190,- 17.090,- 21.090,- 22.990,- 27.090,- 23.590,- 30.390,- 30.290,- 15.07. - 25.07. 11/10 11.990,- 11.190,- 17.290,- 17.090,- 21.090,- 22.990,- 27.090,- 23.590,- 30.390,- 30.290,- 02.09. - 12.09. 11/10 10.690,- 11.490,- 14.690,- 17.090,- 21.090,- 22.990,- 29.990,- 23.590,- 30.390,- 29.690,- 09.09. - 19.09. 11/10 10.690,- 11.490,- 14.690,- 17.090,- 21.090,- 22.990,- 27.790,- 23.590,- 30.390,- 29.690,- 16.09. - 26.09. 11/10 10.690,- 11.490,- 13.390,- 17.090,- 21.090,- 22.990,- 24.390,- 23.590,- 28.390,- 29.690,- 23.09. - 03.10. 11/10 11.390,- 11.890,- 12.490,- 16.090,- 21.390,- 22.790,- 25.090,- 22.590,- 26.490,- 29.490,- 29.09. - 09.10. 11/11 10.290,- 10.790,- 11.790,- 14.490,- 19.190,- 20.690,- 23.690,- 18.090,- 24.490,- 26.990,- 07.10. - 17.10. 11/10 9.290,- 10.290,- 11.390,- 14.490,- 16.790,- 20.690,- 19.990,- 17.490,- 23.190,- 25.490,- 14.10. - 24.10. 11/10 9.290,- 10.290,- 11.390,- 14.490,- 16.790,- 20.690,- -- 17.490,- 23.190,- -- 21.10. - 31.10. 11/10 9.290,- 10.290,- 10.490,- 15.190,- 16.790,- 20.690,- -- -- 23.890,- -- Sleva 3., 4. dosp. osoba 1.700,- 2.200,- 1.900,- od 13 let 1.200,- 3.000,- 3.700,- od 11 let 1.800,- od 14 let 1.300,- 2.100,- 4.300,- Sleva 3., 4. os. - dítě 2 - 11 let 3.300,- 4.800,- 4.990,- 6-13 let 3.200,- 5.900,- 0-12 let zdarma 2 - 11 let 5.500,- 8 - 14 let 4.800,- 3 - 12 let 6.300,- 11.900,- Sleva 3., 4. os. - dítě - - 4.990,- 2-6 let 6.500,- - - - 4 - 8 let 8.200,- 0 - 3 roky 11.200,- - 12

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Ischia nejen pro seniory s výletem v ceně Ischia Pro klienty kteří trpí kloubními nebo kožními problémy jsme i letos připravili speciální program na termálním ostrově Is- chia. Pro účast na tomto programu není podmínkou věk cestujícího více než 55 lel a termíny pobytů nejsou omeze- ny na mimosezónní čas, ale výhodnější cenu pobytu nabí- zíme po celou sezonu. Využijte možnosti strávit dovolenou v Itálii, konkrétně na italském, termálním ostrově Ischia. Cena zahrnuje: 7x ubytování v pokoji standard, 7x po- lopenzi, vstup do bazénu/bazénů v daném hotelu, 1x vý- let okruh ostrovem autobusem, služby CK, služby průvod- ce CK, informační materiály v ČJ, slevy na vstupy do ter- málních parků na ostrově Ischia v době jejich otevření, po- jištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: dopravu 1) autobusová v obdo- bí 4.5. - 5.8. a 24.8. - 7.10. včetně trajektu a transferu do /z hotelu 3.890 Kč /os.. Odjezd vždy v pátek, návrat v neděli. 2) letecká po celý rok - odlety v období 2.6. - 29.9. 2018, odlet z Prahy, cena 8.890,- Kč/os., předpokládaný letový den - sobota.Výše uvedené ceny pobytů jsou platné pouze při zakoupení pobytu včetně dopravy. Fakultativně nabízené výlety - celodenní Ca- pri cca 75 € /os., celodenní Vesuv + Pompeje cca 60 € / os., Amalfi - Positano cca 55 € /os., Aragonský hrad - cca 15 € /os. a další. Termální parky jsou zpravidla v dubnu již v provozu - Poseidonovy zahrady cca 32 - 35 € /os., Park Tropical cca 25 € /os. Speciální podmínky: na tuto nabídku lze uplat- nit pouze slevu věrnostní 200,- Kč /os., jiné sle- vy uplatnit nelze, minimální výše stornopoplat- ku pro zájezdy s leteckou dopravou - 6.000,- Kč /os. Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu: autobusová doprava - 40 osob. 13 Casamicciola Terme se nachází na severním pobřeží, je to druhý nejdůležitější přístav os- trova a město s nejmladší architekturou. Již ve starověku Římané využívali bohatství ter- málních radioaktivních alkalicko - bikarbonáto- vých pramenů a zakládali zde první lázně. Pod- le jedné legendy se právě sem uchýlila Sibyla, aby předpověděla příchod Krista. Místní oby- vatelé byli v minulosti nuceni čelit četným vul- kanickým erupcím. Při posledním zemětřesení v r.1883 bylo město z velké části zničeno, ná- sledně nově vybudováno a stalo se oblíbeným cílem významných osobností jako byl Henrik Ibsen nebo Giuseppe Garibaldi ad. Uprostřed krásných piniových hájů se ukrývá dnes již vy- haslý kráter Monte Rotaro. K návštěvě láká turis- ty i nejstarší termální park ostrova - Castiglione. K procházce vybízí malebné centrum s náměs- tím a dlouhá pobřežní komunikace. Ke koupání lze využít několik menších pláží při pobřeží nebo městskou pláž za přístavem. CASAMICCIOLA ostrov Ischia L\'Oasi Castiglione Terasovitý hotelový komplex tvořený menšími budovami s vynikající polohou a službami. Na- chází se v areálu známého termálního parku Castiglione, s vlastním přístupem k moři. Klienti zde využívají nejen koupání v moři, ale i v termálních bazénech, s možnos- tí absolvovat různé lékařské a kosmetické proce- dury za poplatek. Autobusová zastávka u východu (autobusové linky všemi směry). Ubytování - 41 pokojů s klimatizací, lednicí, te- lefonem, soc. zařízením, sejfem, minibarem, tope- ním a klimatizací. Pokoje jsou rozmístěné v areá- lu termálního parku. Pokoje s výhledem na moře, suite a apartmá za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře servírovaná - předkrm, 1. a 2. chod výběrem z menu, zelenina, zákusek (ovoce, zmrzlina nebo sladký zákusek). Hotel nabízí i bezlepkovou, ve- getariánskou a veganskou kuchyni. Služby a vybavení - 8 léčivých termál- ních bazénů - vnitřní i venkovní, 1 sladkovod- ní bazén, 1 olympijský bazén s mořskou vodou, přírodní sauna, turecká lázeň, Kneippovy lázně, lehátka a slunečníky u ba- zénů, dřevěné molo s lehátky a slunečníky nad mořem - přístupné cca od 15.6. do 15.9., vstup do moře po schůdkách. Léčebné oddělení s přírodními termálními prameny z Cas- tiglione - termální bahenní zábaly a koupele, in- halace, aerosol, masáže, fyzioterapie a kosmetic- ké procedury. Restaurace s výhledem na moře, 2x bar, privátní cesta k moři, terasy s lehátky a slunečníky, zubačková lanovka od recepce par- ku k termálním bazénům, parkoviště, WiFi v baru a u recepce zdarma. Termín 1. a 2. osoba 3.os.od 12 let 4.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 4.os. 2-12 let 20.04. - 19.05. 14.790,- 13.290,- 11.890,- 10.690,- 9.290,- 19.05. - 07.07. 20.590,- 18.690,- 16.890,- 14.790,- 12.890,- 07.07. - 21.07. 17.890,- 16.490,- 14.590,- 12.890,- 11.290,- 21.07. - 28.07. 20.590,- 18.690,- 16.890,- 14.790,- 12.890,- 28.07. - 25.08. 25.690,- 22.990,- 20.590,- 17.990,- 15.790,- 25.08. - 15.09. 20.590,- 18.690,- 16.890,- 14.790,- 12.890,- 15.09. - 06.10. 16.990,- 15.490,- 13.890,- 12.190,- 10.790,- 06.10. - 20.10. 13.390,- 11.990,- 10.790,- 9.490,- 8.290,- Příplatky: 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj - 9.240,- /týden; výhled na moře - 4.690,- /os. /týden; pokoj superior s výhledem na moře - 6.930,- /os. /týden; plná penze - 6.930,- /os. /týden; apartmá s výhledem na moře - 10.360,- /os. /týden; junior suite s výhledem na moře - 12.670,- /os. /týden. Sleva: pobyt pouze se snídaní - sleva 1.960,- /os. /týden. Pokoj SUPERIOR: navíc vybavená terasa s výhledem na Neapol- ský záliv. Pokoj SUITE: pokoje "královské" (díky své velikosti a poloze) navíc s obývací místností. hotelový komplex  300m 1500m Casamicciola PRO NÁROČNÉ Hotel 05.05. - 02.06. 02.06. - 04.08. 04.08. - 22.09. 22.09. - 7.10. Park Imperial*** 7.390,- 7.690,- 7.990,- 7.390,- Hotel 05.05. - 27.05. 27.05. - 30.09. 30.09. - 07.10. - San Marco**** 9.990,- 10.690,- 9.990,- - www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Lacco Ameno Lacco Ameno Terme Principe Terme San Lorenzo www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 Lacco Ameno je nejmenší obcí ostrova a rozkládá se kolem překrásné zátoky San Montano a na svazích mysu Monte Vico. V 8. stol. př. n. l. zde byla založena první řecká osada Pithecusae. Milovníci historie mohou za- vítat do archeologických muzeí Villa Arbusto a Santa Restituta, ve kterých jsou dokumento- vány ostrovní dějiny od nejstarších dob. V ma- lém kostele Santa Restituta jsou uloženy ostat- ky sv. Restituty, která patří k významným pat- ronům a její květnový svátek patří mezi nej- větší oslavy ostrova. Symbolem městečka se stala houbu připomínající sopečná vyvřelina „Il Fungo“, která vyčnívá z moře u malého pří- stavu. Lacco Ameno disponuje velkolepými ho- tely a lázeňskými zařízeními s nejradioaktivněj- šími prameny jako Regina Isabella apod. K re- laxaci se nabízí termální park v africkém sty- lu Negombo v krásném zálivu San Montano s romantickou pláží. Menší hotel v zahradě v centrální části Lacco Ameno se nachází pouhých 150 metrů od sou- kromé pláže a 100 metrů od centra městečka. Skládá se z hlavní budovy s recepcí, restaurací a léčebným centrem, vily s osmi pokoji a dalšími budovami s pokoji v zahradě. Koupání v moři je možné na městských plážích (cca 200 m) nebo v krásném zálivu na písečné pláži San Montano, vzdáleném cca 800 m. Ubytování - 60 pokojů se sociálním zařízením, individuálně nastavitelná klimatizace, minibar, sejf, fén, telefon, TV, topení, velké okno, některé s balkonem nebo terasou, s výhledem do zahra- dy a areálu hotelu, některé v okolí bazénu. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, ve- čeře - předkrmy a přílohy formou bufetu, výběr z menu, italská a ischitánská kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní minerální bazén, 1x krytý termální bazén (38 °C), venkov- ní Kneippovy lázně - masáže nohou a chodidel, turecké lázně (sauna), jacuzzi, lehátka a sluneč- níky u bazénu, vlastní léčebné centrum (bahen- ní zábaly, koupele, hydromasáže, masáže, inhala- ce, aerosol, kosmetické procedury apod.za popla- tek), restaurace, bar, společenská místnost s TV, internet point + WiFi v recepci zdarma, parkoviště. 200m 0m 10m Velmi pěkný luxusní hotel s přátelskou atmosfé- rou a kvalitními službami. Z teras hotelu je nád- herný výhled na město Lacco Ameno a panora- ma Neapolského zálivu. Hotel se nachází neda- leko centra městečka Lacco Ameno (cca 500 m), v blízkosti krásného zálivu San Montano s pří- jemnou písčitou pláží a termálním parkem Ne- gombo (cca 600 m). Ubytování - 77 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem, centrálním topením, TV-SAT, minibarem, většina s terasou nebo balkonem, vý- hled na moře za příplatek. Některé pokoje jsou umístěny v hotelové zahradě. Pokoje comfort a superior s výhledem na moře za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu, výborná místní i mezinárodní kuchyně. Služby a vybavení - 1x vnitřní bazén s ter- mální vodou (38 °C), 1x velký venkovní minerál- ní bazén s mořskou vodou, venkovní Kneippovy lázně (malý termál s hydromasáží a malý mine- rální), římský bazén s masáží ramen a zad, ven- kovní vířivka s termální vodou, terasa s lehátky a slunečníky, recepce, výtah, restaurace, spole- čenská místnost, pianobar, bar, tropická zahra- da, parkoviště, vlastní lázeňské zařízení, internet point za poplatek. WiFi v recepci ZDARMA. Speciální nabídky: 1/ ZDARMA TRANSFER na /z PLÁŽ San Montano, do /z TERMÁLNÍHO PARKU NE- GOMBO a do /z CENTRA LACCO AMENO květen - říjen, 2/ 2x týdně taneční večer, 3/ ZDARMA WI-FI ve společných prostorách hotelu. *) sleva neplatí pro období 04.08. - 01.09. 2018. Příplatky: 1/1 pokoj 2.870,- /týden; pokoj comfort s výhledem na moře 2.870,- /os. /týden; superior s výhledem na moře 5.110,- /os. /týden; plná penze 4.690,- /os. /týden; dětská postýlka na vyžádání - 15 € /den; galavečeře Ferragosto 15.8. /Silvestr 50 € (povinně); pobyt s malým psem 60 € /týden. Termín 1. a 2. os. 3.os. od 13 let 3.os. 3-13 let 11.02. - 31.03. 9.390,- 7.490,- 6.690,- 31.03. - 28.04. 11.290,- 9.190,- 7.990,- 28.04. - 09.06. 12.990,- 11.790,- 9.290,- 09.06. - 04.08. 14.990,- 12.190,- 10.790,- 04.08. - 11.08. 16.390,- 13.190,- 11.390,- 11.08. - 25.08. 20.990,- 16.990,- 14.990,- 25.08. - 01.09. 16.390,- 13.190,- 11.390,- 01.09. - 22.09. 14.990,- 12.190,- 10.790,- 22.09. - 06.10. 12.990,- 11.790,- 9.290,- 06.10. - 13.10. 11.490,- 9.290,- 8.190,- 13.10. - 20.10. 11.290,- 9.190,- 7.990,- 20.10. - 25.11. 22.12. - 29.12. 9.390,- 7.490,- 6.690,- 29.12. - 03.01. 14.990,- 12.190,- 10.790,- 03.01. - 08.01. 11.290,- 9.190,- 7.990,- Termín 1. a 2. os. 3. os. od 12 let 3. os. 2-12 let 30.03. - 19.05. 6.990,- 5.890,- 3.790,- 19.05. - 04.08. 10.790,- 9.190,- 5.490,- 04.08. - 25.08. 13.990,- 11.990,- 7.390,- 25.08. - 15.09. 10.790,- 9.190,- 5.490,- 15.09. - 04.11. 6.990,- 5.890,- 3.790,- Pobyty min. na 7 nocí. Sleva: pobyt pouze se snídaní - 910,- Kč /os. *) sleva platná pro období 19.05. - 16.09. 2018. Příplatky: 1/1 pokoj 2.380,- /týden; plná penze - 3.640,- /os. /týden; použití 1/2 pokoje jako 1/1 pokoje 6.930,- Kč /týden; dětská postýlka 10 € /den. záliv San Montano Il Fungo 14 500m 500m 100m -% Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11.   SLEVA OD HOTELU 7% DO 30.03.2018* SLEVA OD HOTELU 7% DO 31.03.2018* LACCO AMENO ostrov Ischia

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Villa Al Parco Forio www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 15 Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11.  centrum Foria pláž Chiaia pláž San Francesco pláž Cava dell´Isola pláž Citara Poseidonovy zahrady pláž Citara a Poseidonovy zahrady pláž Chiaia "zamilované kameny" pláž Cava dell\' Isola (přístup po schodech) Největší obec Forio se rozkládá na celém zá- padním pobřeží ostrova.Vzhledem ke své poloze u otevřeného moře bylo Forio ve středověku vy- staveno mnoha zničujícím útokům pirátů. Z býva- lých strážních věží je nejznámější nejstarší věž Il Torrione v přístavu, která se stala jedním ze sym- bolů města. Nejvýznamnější z mnoha kostelů ve Foriu je San Vito, který je zasvěcen patronu měs- ta. Jeho svátek se slaví v polovině června. Nej- známějším kostelem ostrova je však bezpochy- by Santa Maria del Soccorso na malém mysu za přístavem, který vyprovází již od raného středo- věku místní rybáře a námořníky při jejich cestách po moři. Tento symbol Foria se proslavil díky fil- mu Nebožtíci přejí lásce. Forio je nejoblíbenějším cílem turistů díky své poloze a velkému množství písečných pláží - Citara, Cava dell´Isola, Chi- aia, San Fracesco. Honosí se největším termál- ním parkem Giardini Poseidon, který se rozklá- dá v zátoce Citara na celkové ploše 60.000 m2. Milovníkům botaniky se nabízí překrásná zahra- da La Mortella či kaktusová zahrada Giardini Ra- vino. Zajímavými přírodními scenériemi a symbo- ly jsou „Zamilované kameny“, středověké strážní věže či tufový „Orel“ atd. tufový „Orel“ FORIO ostrov Ischia kostel Santa Maria del Soccorso 500m 1000m 0m Příjemný rodinný hotel, tvořený více budovami, se nachází uprostřed krásné exotické zahrady, na okraji města Forio, nedaleko zátoky a pláže San Francesco (cca 10 min. chůze). Součástí je i sousední hotel Villa Cortese. Hotel je klienty ob- líben pro kvalitní služby. Do centra Foria se do- stanete za cca 20 minut chůze po silnici nebo za 5 minut busem - zastávka u hotelu. Nedaleko je botanická zahrada La Mortella. Ubytování - 30 pokojů se soc. zařízením, bal- kon nebo terasa, telefon, centrální topení. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - výběr z menu. Ischitánská a italská kuchyně. Služby a vybavení - 1x vnitřní termální bazén (34 °C), 1x venkovní minerální bazén (25 °C), te- rasa se slunečníky a lehátky, masáže za poplatek, recepce, klimatizovaná restaurace, bar, TV-SAT místnost, parkoviště.WiFi v hotelové hale zdarma. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 2-12 let 24.03. - 07.04. 5.690,- 4.590,- 4.190,- 07.04. - 05.05. 6.990,- 5.790,- 5.290,- 05.05. - 30.06. 7.590,- 6.290,- 5.790,- 30.06. - 25.08. 13.290,- 11.290,- 9.990,- 25.08. - 29.09. 7.590,- 6.290,- 5.790,- 29.09. - 03.11. 5.690,- 4.590,- 4.190,- Příplatky: 1/1 pokoj 1.470,- /týden; klimatizace 5 € /os. /den. Sleva: ubytování v depandanci Villa Cortese - 385,- Kč /os./ od 12 let /týden, -280,- Kč /os. 2-12 let /týden.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

TermeTritone resort&spa Forio www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 Jeden z nejkomfortnějších hotelových komplexů na ostrově se nachází přímo na pláži San Fran- cesco, nedaleko botanické zahrady La Mortella. Hotel má luxusní vnitřní vybavení včetně pokojů, restaurace a vlastního lázeňského centra. Hos- tům nabízí romantické prostředí a hodnotný rela- xační pobyt přímo u moře. Doporučujeme zejmé- na náročnějším klientům. Do centra města se do- stanete po silnici pěšky nebo busem. Ubytování - 190 pokojů s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, trezorem, fénem, telefo- nem, TV-SAT, minibarem, balkonem nebo tera- sou. Pokoje s výhledem na moře, superior a su- ite za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 2 x venkovní termální ba- zén s hydromasáží, 4 x venkovní sladkovodní ba- zén (1x menší dětský), 3x vnitřní termální bazén (25°C - 38°C, 1x se šlapacími koly pod vodou), vnitřní vířivka a Kneippovy lázně - masáže nohou a chodidel, sauna, posilovna, vlastní lázeňské a kosmetické centrum, terasy se slunečníky a le- hátky, pláž se slunečníky a lehátky (v červenci a srpnu poplatek cca 15 €, ostatní termíny zdar- ma), recepce, restaurace, piano-bar, konferenč- ní sál, internet point a WiFi (zdarma), parkoviště. 16 0m 1000m Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os.od 12 let 3., 4. os. 3 - 12 let 14.04. - 05.05. 16.190,- 14.490,- 11.490,- 05.05. - 26.05. 17.590,- 15.890,- 12.690,- 26.05. - 22.09. 20.690,- 18.890,- 14.890,- 22.09. - 06.10. 17.590,- 15.890,- 12.690,- 06.10. - 03.11. 16.190,- 14.490,- 11.490,- Příplatky: 1/1 pokoj - 3.500,-/týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj - 9.240,- /týden; boční výhled na moře 2.380,- /os. /týden; přímý výhled na moře 3.500,- /os. /týden; pokoj superior 3.500,- /os. /týden (k dispozici od 1.5.2018); pokoj superior s výhledem na moře 5.810,- /os. /týden; plná penze 5.810,- /os. /týden, možná v období 1.6. - 30.9. 2018; suite 2.380,- /os. /týden; 3. osoba 1 - 3 roky - lůžko + polopenze - 30 € /noc - platba na místě; 3. osoba 1 - 3 roky - lůžko + plná penze - 35 € /noc - platba na místě; Ferragosto (15.8.) galavečeře 35 € /os. - povinný příplatek, platba na místě. Speciální nabídka: plážový servis v ceně kromě srpna. Upozornění - ze šesti venkovních bazénů jsou 3 k dispozici od 1.5.2018 a další 3 od 1.6.2018. Příplatky: 1/1 pokoj 980,- /týden; pokoj comfort - 980,- /os. /týden; pokoj s výhledem na moře (lze pouze v pokoji comfort, nelze v 1/1 pokoji) 2.380,- /pokoj /týden. Čtyřlůžkový pokoj pouze s palandou, málo prostorný. Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. hotelový komplex  PRO NÁROČNÉ Forio Santa Maria  0m 1000m Hotel, který je velmi oblíbený pro svou polohu přímo na pláži San Francesco a příjemnou atmo- sféru, je postavený v typickém středomořském stylu. Do centra města se dostanete pěšky po sil- nici nebo busem. Nedaleko se nachází botanická zahrada La Mortella. Ubytování - 70 jednoduše zařízených pokojů vybavených vlastním soc. zařízením, telefonem, TV, minibarem a klimatizací, většina s balkonem. Pokoje typu comfort (pokoje v prvním a v druhém patře) a comfort s výhledem na moře za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně formou bufe- tu, večeře - výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovod- ní bazén, 1x vnitřní termální bazén (32°C), lehát- ka a slunečníky, restaurace, malá zahrada, par- koviště, bar, bar u bazénu, nové lázeňské zaříze- ní, WiFi v hotelové hale zdarma. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. os. od 18 let 3., 4. os. 12-18 let 3., 4. os.0-12 let 21.04. - 07.07. 8.190,- 5.990,- 4.290,- zdarma 07.07. - 04.08. 9.290,- 6.690,- 4.790,- zdarma 04.08. - 01.09. 10.290,- 7.490,- 5.490,- zdarma 01.09. - 20.10. 8.190,- 5.990,- 4.290,- zdarma

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Parco Delle Agavi Forio  Forio La Villa  Cesotta Forio www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 17 Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11.  Menší rodinný hotel situovaný na klidném místě cca 50 m od malebné písečné pláže San France- sco. Hotel se vyznačuje stálými kvalitními služba- mi. Nedaleko se nachází botanická zahrada La Mortella. Do centra Foria se dostanete pěšky po silnici (cca 20 minut) nebo busem (cca 5 minut). Ubytování - 22 jednoduše zařízených pokojů se sociálním zařízením, centrálním topením a te- lefonem, SAT-TV, stropním ventilátorem, většina s terasou nebo balkonem. Wi-Fi připojení na in- ternet v pokoji zdarma. Stravování - polopenze, snídaně – kontinen- tální, rozšířená o malý bufet, večeře - výběrem ze dvou menu. Typická ischitánská a středomoř- ská kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovodní bazén, 1x vnitřní termální bazén (32 °C), TV-SAT místnost, bar, recepce, klimatizovaná restaurace, terasa s lehátky a slunečníky, Wi-Fi v prostorách recepce zdarma, malé parkoviště za poplatek. Termín 1. a 2. osoba 3.,4. os. od 12 let 3.,4. os. 2-12 let 28.04. - 26.05. 6. 890,- 5. 590,- 4. 790,- 26.05. - 28.07. 8. 390,- 6. 990,- 5. 690,- 28.07. - 11.08. 10. 490,- 8. 390,- 7. 490,- 11.08. - 18.08. 14. 290,- 11. 790,- 10. 490,- 18.08. - 25.08. 10. 490,- 8. 390,- 7. 490,- 25.08. - 22.09. 8. 390,- 6. 990,- 5. 690,- 22.09. - 20.10. 6. 890,- 5. 590,- 4. 790,- Příplatky: 1/1 pokoj 1.470,- /týden; dětská postýlka pro dítě 0-2 roky 8 € /den - platba na místě. 50m 1000m Elegantní hotel nabízí příjemný a relaxační po- byt v blízkosti pláže Chiaia. Byl postaven v roce 2006, nachází se v krásné zahradě o rozloze 4.000 m2, plné středomořských i exotických stro- mů a rostlin. Je oázou plnou zeleně a komfort- ně zařízených interiérů ve středomořském stylu. Ubytování - 25 příjemně zařízených pokojů s vlastním sociálním zařízením, všechny s bal- konem nebo terasou, centrální klimatizací (cca 1.7. - 01.09.) a topením, telefonem s přímou vol- bou, sejfem, SAT-TV, minibarem, rádiem, fénem. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu, výborná stře- domořská a ischitánská kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní minerální bazén s hydromasáží (22°C), 1x vnitřní termál- ní bazén s hydromasáží (35°C), dvě terasy s le- hátky a slunečníky, menší dětské hřiště, klima- tizovaná restaurace, možnost připojení na inter- net - WiFi v prostorách recepce zdarma, malé parkoviště. Termín 1. a 2. osoba 3. os.od 12 let 3. os. 2-12 let 24.03. - 07.04. 7.890,- 6.490,- 3.990,- 07.04. - 05.05. 9.090,- 7.490,- 4.890,- 05.05. - 30.06. 10.290,- 8.390,- 5.390,- 30.06. - 25.08. 14.990,- 12.190,- 7.890,- 25.08. - 29.09. 9.090,- 7.490,- 4.890,- 29.09. - 03.11. 7.890,- 6.490,- 3.990,- 100m 500m Příplatky: 1/1 pokoj 2.380,-/týden. Přízemní komfortní hotelový komplex se nachá- zí v klidném prostředí krásné rozlehlé zahrady o rozloze 2.000 m2, se subtropickými rostlinami, duby a olivovníky. Od pláže Chiaia je vzdálen cca 7 min. chůze po rovině, autobusová zastávka je nedaleko hotelu. Ubytování - 61 pokojů v přízemí, všechny s terasou, s vlastním sociálním zařízením, telefo- nem, fénem, TV-SAT, sejfem, minibarem, klimati- zací (cca 15.6. - 15.9.). Pokoje Comfort (pantof- le, koupací plášť a tělové mléko na pokoji) a po- koje Garden (v zahradě, obklopené zelení s trav- natou plochou před terasou k volnému využití) za příplatek. Stravování - polopenze, převážně sladká kon- tinentální snídaně + bufet, možnost pozdní sní- daně od 9:30 hod. do 12:00 hod., večeře - salá- tový bufet, 1. a 2. chod výběrem ze 4 menu, zá- kusek. Možnost vegetariánské, dietní a bezlep- kové stravy. Služby a vybavení - 1x vnitřní termální bazén (36oC) s hydromasážní a masážní kaskádou, sau- na, 1x venkovní minerální bazén, velká sluneč- ní terasa s lehátky a slunečníky, jacuzzi (32oC), dětské hřiště, snack bar, parkoviště, zdarma Wi-Fi v celém areálu, prádelna, zdarma hotelový mini- bus do centra Foria, na pláž Chiaia a k Poseido- novým zahradám, půjčování kol, půjčování elek- trokol za poplatek, 2x týdně tematický večer s ži- vou hudbou. Hotel je vhodný i pro rodiny s dětmi. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os.od 11 let 3., 4. os. 2-11 let 17.03. - 21.04. 7.590,- 5.290,- 3.990,- 21.04. - 12.05. 8.990,- 5.990,- 4.790,- 12.05. - 16.06. 9.990,- 6.690,- 5.490,- 16.06. - 07.07. 10.990,- 7.490,- 5.690,- 07.07. - 04.08. 11.990,- 7.990,- 6.490,- 04.08. - 01.09. 22.390,- 15.590,- 12.190,- 01.09. - 22.09. 11.990,- 7.990,- 6.490,- 22.09. - 13.10. 9.990,- 9.990,- 9.990,- 13.10. - 17.11. 7.590,- 5.290,- 3.990,- Pobyt minimálně na 7 nocí. Příplatky: 1/1 pokoj v období 4.8. - 1.9. 4.690,- /týden, v období 16.6. - 4.8. a 1.9. - 22.9. 3.500,- /týden, v ostatních obdo- bích 2.380,- /týden; plná penze v období 4.8. - 1.9. 3.500,- /os. /týden, v ostatních obdobích 2.870,- /os. týden; pokoj Garden 2.380,- Kč /os. /týden; pokoj Comfort 3.500,- /os. /týden; dětská postýlka 15 € /pobyt - platba na místě; gala večeře Ferra- gosto 15.8. - 50 € /os. povinně; pobyt se psem 20 € /pobyt. Sleva: pobyt pouze se snídaní - sleva 840,- /osoba od 11 let, sleva 525,- /osoba ve věku do 11 let. Speciální nabídky:hotelový minibus na pláž Chiaia, do centra Fori a k Poseidonovým zahradám ve stanovených časech zdarma. 400m 600m

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Forio Forio Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 18 Hotel byl kompletně zrenovován v roce 2004 - jedná se o velmi příjemný rodinný komplex, tvo- řený centrální budovou a několika dalšími pří- zemními objekty, umístěnými v krásné rozlehlé zahradě (cca 7.000 m2) s topoly, piniemi a euka- lypty. Hotel má strategickou polohu - nachází se nedaleko městské pláže Chiaia a centra města Forio (cca 10 min. chůze). Ubytování - 60 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem, sejfem, TV-SAT, některé po- koje s balkonem či terasou, klimatizace za přípla- tek. Jednolůžkové pokoje nemají terasu ani bal- kon. Minimální pobyt na 7 nocí. Stravování - snídaně formou bufetu. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovod- ní bazén, 1x krytý termální bazén (34°C) s hydro- masáží, lehátka a slunečníky, zahrada, klimatizo- vaná restaurace, recepce, bar, konferenční salo- nek, místnost s TV-SAT, WiFi v prostorách recep- ce a internet point - za poplatek, parkoviště, ma- sáže a kosmetické ošetření za poplatek. Příplatky: 1/1 pokoj 2.310,- /týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 5.740,- /týden; dětská postýlka (0 - 2 roky) 10 € /den; minibar 10 € /den; klimatizace 7 € /pokoj /den. Speciální nabídka: sleva 50% na 10 termálních koupelí nebo zábalů ve spolupracujícím hotelu, včetně transferu tam i zpět. Termín 1. a 2.osoba 3., 4. os. od 12 let 3., 4. os. 2-12 let 12.05. - 02.06. 6.990,- 5.590,- 3.790,- 02.06. - 30.06. 7.790,- 6.390,- 3.990,- 30.06. - 04.08. 9.090,- 7.390,- 4.790,- 04.08. - 01.09. 13.890,- 11.290,- 7.190,- 01.09. - 29.09. 9.090,- 7.390,- 4.790,- 29.09. - 13.10. 6.990,- 5.590,- 3.790,- 200m 400m 350m 1000m Menší rodinný, velice oblíbený hotel s polohou na klidném místě mezi centrem Foria a pláží Citara. Rozlehlá zahrada je vhodná k relaxaci. Hotel je znám kvalitní italskou kuchyní. K nedaleké pláži Cava dell‘ Isola vede soukromá cestička. Ubytování - 27 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem, TV, většina s terasou nebo balkonem, některé s výhledem na moře (za pří- platek), část pokojů v zahradě s posezením na vlastní terase. Klimatizace za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - výběr z menu. Možnost bezlepkové stravy. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovod- ní bazén, 1x menší krytý termální bazén, 1x krytá termální vířivá vana (33°C - 36°C), lehátka a slu- nečníky, zahrada s anglickým trávníkem, recep- ce, restaurace, bar, praní prádla, pokojový ser- vis, parkoviště. Wi-Fi a internet point za poplatek. Při ubytování: 2 dospělí a 2 děti do 12 let v jed- nom pokoji = 3x plná cena. Příplatky: 1/1 pokoj 2.590,- /týden; doulůžkový pokoj použitý pro jednu osobu 3.990,- /týden; balkón /terasa 980,- /os. /týden; pokoj s výhledem na moře 2.380,- /pokoj /týden; dětská postýlka - 7 € /den (povinně); klimatizace 6 € /pokoj /den; minibar 3 € /den; polopenze pro dítě do 2 let 8 € /den. Termín 1. a 2. osoba 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 28.04. - 12.05. 8.890,- 7.290,- 6.390,- 12.05. - 04.08. 9.090,- 7.390,- 6.590,- 04.08. - 25.08. 14.290,- 11.590,- 9.490,- 25.08. - 21.09. 9.090,- 7.390,- 6.590,- 21.09. - 26.10. 8.890,- 7.290,- 6.390,- Příplatky: 1/1 pokoj 1.260,-/týden; pokoj s balkónem v období 21.7. - 25.8. - 1.260,- /os. / týden, v ostatních termínech 770,- /os. /týden; plná penze 2.380,- /os. /týden. SLEVA: ubytování v depandanci - 420,- /os. /týden. Příjemný a velmi oblíbený hotel se skládá ze 2 budov a nachází se v klidné oblasti v citruso- vých sadech nedaleko Poseidonových zahrad, pláží Citara (cca 20 min. chůze) a Cava dell´ Isola (10 min.) a historického centra Foria. Klienti ubytovaní v depandancích** využívají služeb ho- telu Park Victoria. Depandance mohou být také soukromé apartmány různé vzdálenosti od hl. budovy od 100 m do 450 m. Depandance jsou vybaveny jako hotelové pokoje ** kategorie a jsou přidělovány na místě recepcí hotelu. Hotel má stabilně vynikající služby, výbornou kuchyni a silné termální prameny. Ubytování - 50 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem, některé s TV, balkon či tera- sa za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, ve- čeře - 1. a 2. chod výběrem ze 3 menu, saláto- vý bufet. Služby a vybavení - 1x vnitřní termální ba- zén (36°C - 40°C), 1x venkovní minerální bazén, terasa s lehátky a slunečníky, bar, recepce, re- staurace, trezor za poplatek, praní prádla, Wi-Fi v prostorách recepce, baru a části zahrady zdar- ma, menší parkoviště. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os.od 11 let 3., 4. os. 2-11 let 14.04. - 26.05. 6.490,- 5.290,- 3.990,- 26.05. - 21.07. 7.690,- 5.990,- 4.790,- 21.07. - 25.08. 9.490,- 7.790,- 5.990,- 25.08. - 06.10. 7.690,- 5.990,- 4.790,- 06.10. - 03.11. 6.490,- 5.290,- 3.990,- 500m 200m Park Victoria Forio  Villa Hibiscus Corona sup 

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. Forio Forio Mareco Forio  19 Předností hotelu je jeho klidná pozice a blízkost pláží - od moře 80 m a cca 200 m od písečné pláže Chiaia a 350 m od pláže San Francesco. Vzdálenost od historického centra je cca 800 m. V okolí hotelu jsou placené i volné plážové úse- ky, restaurace, minimarket, tabák atd. Ubytování - 35 pokojů, vlastní příslušenství, TV, trezor, klimatizace, topení, minibar, Wi-fi zdarma. Standard s teráskou v přízemí nebo na terase u bazénu. Za příplatek pokoj s výhledem na moře a balkónkem v prvním patře nebo pokoj s výhledem na moře a oknem v prvním patře; 2 pokoje economy s bočním výhledem a teráskou. Na vyžádání tří a čtyřlůžkové pokoje. Stravování - polopenze - snídaně formou bu- fetu, večeře servírovaná - 1. a 2. chod výběrem ze tří menu, salátový bufet, ovoce nebo dezert. Služby a vybavení - vnitřní teplý minerální ba- zén 31-32°C s kaskádou a hydromasáží, venkov- ní minerální bazén, snack-bar, restaurační hala, prostorné vybavené terasy s panoramatickým vý- hledem na moře, vlastní zahrádka, dětská zóna. Residence Villa Marinu Albatros   800m 1600m Tento komplex je cca 1,6 km od centra Foria a 800 m od pláže Citara a Poseidonových zahrad. Ubytování - monolokály, bilokály, trilokály mají vlastní příslušenství, vybavený kuchyňský kout, to- pení a možnost přistýlky. Každý má vlastní venkov- ní prostor k posezení. Závěrečný úklid se platí na místě /povinný. Mono pro 2 os. obývací místnost, kuchyňský kout + vlastní příslušenství (20-25m²). Mono pro 4 os. obývací místnost, kuchyňský kout + vlastní příslušenství (25-32m²). Bilo pro 4 os. obývací místnost s kuchyňským koutem + ložnice + vlastní příslušenství (29-47m²).Bilo DS pro 4 os. obývací místnost s kuchyňským koutem + ložnice + 2 vlastní příslušenství (DS) (29-47m²).Trilo DS pro 4 os. obývací místnost s kuchyňským koutem + 2 ložnice + 2 vl. příslušenství (DS) (40m²). Stravování - vlastní, možnost dokoupení polo- penze na místě. Služby a vybavení - restaurace nabízející vyni- kající místní kuchyni, bar, hala TV, zahrada, sluneč- ní terasy, vnitřní a venkovní termální bazény cca 80m od residence se slunečníky a sedátky zdarma (lehátka za poplatek), dětský vybavený koutek, par- koviště, WiFi zdarma Termín MONO 2 MONO 4 BILO 4 BILO 4 DS TRILO 4 DS 01.01. - 16.06. 11.990,- 15.490,- 19.990,- 21.890,- 24.290,- 16.06. - 14.07. 16.490,- 19.990,- 24.290,- 26.290,- 28.990,- 14.07. - 04.08. 21.890,- 24.290,- 28.990,- 30.690,- 34.490,- 04.08. - 18.08. 25.690,- 28.990,- 32.990,- 34.490,- 36.990,- 18.08. - 01.09. 21.890,- 24.290,- 28.990,- 30.690,- 34.490,- 01.09. - 29.09. 16.490,- 19.990,- 24.290,- 26.290,- 28.990,- 29.09. - 31.12. 11.990,- 15.490,- 19.990,- 21.890,- 24.290,- Uvedené ceny zahrnují pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu el.energie, plynu a vody, zapůjčení a výměnu ložního prádla (1x týdně) a ručníků (2x týdně). Příplatky: Přistýlka 3.150,- Kč /týden; večeře - 25 € /os. /1 večeře; snídaně 5 € /os. /1 snídaně; závěrečný úklid cca 30 € /apartmá - povinný příplatek; klimatizace 5 € /os. /den; dětská postýlka 10 € /den. Hotel se nachází u pobřežní komunikace, blízko pláže Citara a světoznámých Poseidonových za- hrad (cca 800 m), pouze 250 m od písčité pláže Cava dell’Isola a 10 min. pěšky do centra měs- ta Forio. Ubytování - 39 nově zrenovovaných pokojů s vlastním sociálním zařízením, telefonem s pří- mou volbou, TV, fénem, klimatizací, centrálním topením, balkonem nebo terasou s výhledem na moře. Minibar a trezor za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení -1 x venkovní termální ba- zén s hydromasáží, 1x venkovní minerální ba- zén, zahrada, recepce, restaurace, bar, TV hala, terasa s lehátky a slunečníky, WiFi v prostorách recepce zdarma, možnost termálních procedur v sousedním hotelu, parkoviště, internet point zdarma. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 12 let 3. os. 2 - 12 let 4. os. 2 - 12 let 21.04. - 16.06. 9.190,- 7.390,- ZDARMA 4.990,- 16.06. - 07.07. 12.990,- 10.490,- ZDARMA 6.990,- 07.07. - 11.08. 13.890,- 11.290,- 7.390,- 7.390,- 11.08. - 01.09. 19.390,- 15.690,- 12.790,- 9.990,- 01.09. - 15.09. 12.990,- 10.490,- 6.990,- 6.990,- 15.09. - 29.09. 10.390,- 8.290,- ZDARMA 5.490,- 29.09. - 14.10. 9.190,- 7.390,- ZDARMA 4.990,- Příplatky: 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj 4.830,- /týden; plná penze 4.340,- /os. /týden; pokoj superior 2.170,- /os. /týden; dětská postýlka - 15 € /den; galavečeře Ferragosto (15.8.) cca 35 € /os.- povinný příplatek. 300m 400m Termín 1. a 2. osoba 3. osoba od 12 let 4. osoba od 12 let 3. osoba 6 - 12 let 4. osoba 6 - 12 let 3. osoba 2 - 6 let 4. osoba do 6 let 23.04. - 19.05. 9.190,- 8.290,- 6.690,- 4.890,- zdarma 19.05. - 09.06. 10.590,- 9.490,- 7.690,- 5.690,- zdarma 09.06. - 30.06. 11.890,- 10.890,- 8.590,- 6.390,- zdarma 30.06. - 14.07. 13.290,- 11.990,- 9.490,- 6.990,- zdarma 14.07. - 04.08. 14.690,- 13.190,- 10.490,- 7.690,- zdarma 04.08. - 25.08. 24.690,- 22.290,- 17.390,- 12.590,- zdarma 25.08. - 15.09. 14.690,- 13.190,- 10.490,- 7.690,- zdarma 15.09. - 06.10. 11.890,- 10.890,- 8.590,- 6.390,- zdarma 06.10. - 27.10. 9.190,- 8.290,- 6.690,- 4.890,- zdarma Příplatky: Kč 1/1 pokoj 3.640,- /týd.; polední snack 1.890,- /os. /týd.; pokoj s balkonem a výhledem na moře 3.640,- /os. /týd.; pokoj s oknem a výhledem na moře 2.520,- /os. /týd.; nápoje při večeři (1/4 l vína + 1/2 l vody) 770,- /os. /týd.; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj 7.140 ,- /os. /týd.. 200m 800m 150m

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 NÁŠ TIP 20 250m 900m 200m 900m Komfortní hotelový komplex s mnohaletou tradi- cí, obklopený rozlehlou zahradou s vlastní vini- cí, odkud je krásný výhled na historické centrum Foria, moře i sopku Monte Epomeo. Hotel se na- chází nedaleko zálivu Citara i světoznámých Po- seidonových zahrad. I v tomto hotelu mohou kli- enti využít široké nabídky lázeňských a kosme- tických procedur a kombinovat léčebné účinky termálních bazénů s koupáním v moři na nejbliž- ší pláži Cava dell´Isola (200 m, přístup po cca 70 schodech). Díky svým službám patří mezi nejob- líbenější na Ischii. Ubytování - 72 pokojů se sociálním zařízením, telefonem, TV-SAT, trezorem, fénem, centrál- ním topením a klimatizací, minibarem, balkonem nebo terasou. Některé jsou umístěny v zahradě. Stravování - polopenze snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x velký venkovní slad- kovodní bazén, 1x venkovní železitý termální ba- zén, 1x venkovní Kneippovy lázně (malý železitý termální a malý minerální bazén), 1x vnitřní že- lezitý termální bazén, 1x vnitřní termální bazén, vnitřní vířivka, turecké lázně, terasy s lehátky a slunečníky, recepce, restaurace, bar, pizzeria, sauna, výtah v hlavní budově, malý konferenční sál, TV-místnost, velká zahrada a vinice s malým vinným sklípkem, internet a WiFi připojení v re- cepci zdarma, tenisový kurt, basketbalové hřiště, dětský koutek, ping pong, parkoviště, vlastní lá- zeňské zařízení a kosmetické centrum. Vhodný pro vozíčkáře! Příplatky: 1/1 pokoj 3.500,- /týden; dvoulůžkový pokoj použitý jako jednolůžkový 6.930,- /os. /týden; plná penze 3.500,- /os. /týden; pokoj s výhledem na moře 3.500,- /os. /týden; dětská postýlka - 10 € /den; galavečeře Ferragosto 25 € /os. - povinný příplatek. Speciální nabídka: 1x týdně slavnostní večeře, miniclub v červenci a srpnu, sleva 50% na minimálně 5 bahenních zábalů - podmínkou lékařská prohlídka za 40 €. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 2 let 4. os. od 2 let 15.03. - 02.06. 9.690,- 5.590,- 4.790,- 02.06. - 09.06. 11.190,- 6.490,- 5.490,- 09.06. - 21.07. 12.690,- 7.390,- 5.990,- 21.07. - 28.07. 10.990,- 6.390,- 5.390,- 28.07. - 04.08. 12.690,- 7.390,- 5.990,- 04.08. - 01.09. 15.490,- 8.890,- 7.390,- 01.09. - 22.09. 13.190,- 7.590,- 6.290,- 22.09. - 17.11. 9.690,- 5.590,- 4.790,- Termín 1. a 2. osoba 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 12.04. - 05.05. 11.390,- 5.990,- 5.990,- 05.05. - 23.06. 13.890,- 9.890,- 6.990,- 23.06. - 04.08. 14.290,- 10.290,- 8.890,- 04.08. - 25.08. 15.490,- 12.390,- 7.990,- 25.08. - 06.10. 14.290,- 10.290,- 8.890,- 06.10. - 04.11. 11.390,- 5.990,- 5.990,- Luxusní hotelový komplex s dlouholetou tradicí se nachází u moře nedaleko zálivu Citara a svě- toznámých Poseidonových zahrad. Klienti mo- hou využít široké nabídky léčebných a kosmetic- kých procedur a kombinovat léčebné účinky ter- málních bazénů s koupáním v moři na nejbližší pláži Cava dell´Isola (200 m, přístup po cca 70 schodech). Zákoutí aromatické bylinkové zahra- dy láká k příjemné relaxaci. Ubytování - 65 pokojů s vlastním sociálním zařízením - některé v budovách umístěných i v zahradě, klimatizace, TV-SAT, sejf, fén, telefon s přímou volbou, některé s výhledem na moře (za příplatek) nebo Monte Epomeo, některé s balkonem nebo terasou. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovodní bazén, 1x venkovní termální železitý bazén (35 - 40°C), venkovní Kneippovy lázně - masáže nohou a chodidel, 1x vnitřní termální bazén (35 - 40°C) s hydromasáží, sluneční panoramatické terasy s lehátky a slunečníky, recepce, klimatizovaná re- staurace, pizzeria, bar, hala s TV a knihovnou, vý- tah, WiFi v recepci zdarma, fitness, vlastní lázeň- ské zařízení a kosmetické centrum, sauna. Ceny v tabulce jsou uvedeny za ubytování v pokoji typu economy, pobyty na min. 7 nocí. Příplatky: 1/1 pokoj v období 9.6. - 4.8. a 1.9. - 22.9. 3.290,- /týd., v ostatních obdobích 2.870,- /týd.; 1/2 pokoj použitý pro jednu osobu v období 9.6. - 4.8. a 1.9. - 22.9. 7.140,- /týd., v ostatních obdobích 6.020,- /týd.; pokoj standard 1.470,- /os. /týd., 3. a 4. os. 805,- /os. /týd. v období 4.8. - 1.9., v ostatních obdobích 1.260,- /os. /týd., 3. a 4. os. 805,- /os. /týd.; plná penze 1.260,- /os. /týd.; výhled na moře 3.290,- /os. /týd.; dětská postýlka 10 € /noc; galavečeře Ferragosto (15.8.) cca 35 € /os. - povinný příplatek.Slevy: POBYT POUZE SE SNÍDANÍ - 910,- /os. /týden. Il Gattopardo Forio  SLEVA OD HOTELU 12% 2.6.  21.7. A 28.7.  22.9. DO 31.12.2018 • 8% DO 30.4. 2018 Forio Terme Providence  Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. 21 Příjemný klidný rodinný hotel se nachází neda- leko pláže Citara a Poseidonových zahrad. Velký minerální bazén s pěkným okolím vybízí k rela- xaci a odpočinku. Pochvalu zaslouží výborná do- mácí kuchyně a kvalitní služby hotelu. Ubytování - 33 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, fénem, sejfem, telefonem, TV-SAT, ně- které s balkonem. Klimatizace a výhled na moře za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - servírovaná, místní kuchyně. Služby a vybavení - 1x vnitřní termální ba- zén s hydromasáží (srpen - z bezpečnostních důvodů vypuštěný), 1x venkovní minerální ba- zén, terasy s lehátky a slunečníky, vstupní hala s recepcí a barem, restaurace, tropická zahra- da, internet point (za poplatek), parkoviště. WiFi v hotelové hale a u bazénu zdarma. Vzhledem k dobré poloze je hotel svým umístě- ním vhodný k relaxaci. Pobyt minimálně na 7 nocí. Příplatky: 2.380,- /týden; výhled na moře 1.470,- /os. /týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 5.890,- /týden; klimatizace 5 € /pokoj /den; dětská postýlka 15 € /den. Sleva: pobyt pouze se snídaní -1.120,- /os. od 12 let /týden, - 700,- Kč /os. 2-12 let /týden. Upozornění: v měsíci srpnu je uzavřen vnitřní termální bazén. *) Neplatí pro období 07.07. - 28.07. 2018. Villa Melodie Forio  Velice pěkný a oblíbený hotel se nachází na pa- noramatickém místě, nedaleko písčité pláže Ci- tara a termálního parku Poseidonovy zahrady. Hotel se skládá ze tří budov ve společném par- ku a je obklopen tropickou vegetací a vinicemi. Ubytování - 80 komfortně zařízených pokojů s vlastním soc. zařízením, telefonem, TV-SAT. Balkon, výhled na moře a klimatizace za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén, 1x vnitřní termální bazén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, recepce, restaurace, bar - taverna, hala s TV, výtah, zahrada, soukromé parkoviště, vlastní lázeňské zařízení, internet po- int - za poplatek, WiFi v recepci zdarma. Příplatky: 1/1 pokoj 2.380,- /týden; přímý výhled na moře - 1.890,- /os. /týden; pokoj orientovaný na mořskou stranu - 1.470,- /os. /týden; plná penze - 2.380,- /os/týden; klimatizace (15.6. - 15.9.) 7,5 € /pokoj /noc; Ferragosto 15.8. -20 € /os. Termín 1. a 2. osoba 3. os.od 14 let 3. os. 7-14 let 3. os. 2-7 let 25.03. - 28.04. 7.690,- 6.690,- 5.290,- 3.790,- 28.04. - 26.05. 9.190,- 7.590,- 5.990,- 4.790,- 26.05. - 21.07. 9.990,- 8.390,- 6.490,- 4.990,- 21.07. - 11.08. 10.990,- 9.290,- 7.490,- 5.690,- 11.08. - 25.08. 16.190,- 13.890,- 10.790,- 8.190,- 25.08. - 22.09. 10.990,- 9.290,- 7.490,- 5.690,- 22.09. - 06.10. 9.990,- 8.390,- 6.490,- 4.990,- 06.10. - 20.10. 9.190,- 7.590,- 5.990,- 4.790,- 20.10. - 27.10. 8.590,- 7.390,- 5.690,- 4.490,- 27.10. - 04.11. 7.690,- 6.690,- 5.290,- 3.790,- 500m 1.5km 0m 1500m 250m -% 700m 1500m -% SLEVA OD HOTELU DO 15.03.2018 7% NA POBYTY V OBDOBÍ 31.3.12.5., 28.7.4.8., 13.10.31.10. 2018 Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 11 let 3. os. 2-11 let 28.04. - 07.07. 9.990,- 8.090,- 5.490,- 07.07. - 28.07. 8.590,- 6.990,- 4.390,- 28.07. - 04.08. 9.990,- 8.090,- 5.490,- 04.08. - 25.08. 15.290,- 12.390,- 12.390,- 25.08. - 29.09. 9.990,- 8.090,- 5.490,- 29.09. - 26.10. 8.590,- 6.990,- 4.390,- SLEVA OD HOTELU 7% DO 31.03.2018* Forio Hotel Terme Villa Teresa sup NÁŠ TIP Forio Riva del Sole  Pěkný zrenovovaný rodinný hotel ležící na stra- tegickém místě, poblíž pláže Citara (cca 200 m). Kolem vstupní brány do hotelu vede silnice k plá- ži a k Poseidonovým zahradám. Hotel má vlast- ní menší soukromou pláž. Patří mezi oblíbené z naší nabídky. Ubytování - 38 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, telefonem s přímou volbou, centrálním topením, většina s balkonem či terasou, klima- tizace za příplatek. Třílůžkové pokoje a pokoje s dětskou postýlkou jsou pouze s výhledem na moře, jednolůžkové pokoje jen s oknem. Stravování - polopenze, snídaně - kontinentál- ní, večeře - výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovod- ní bazén, 1x krytý menší bazén s teplou minerální vodou a hydromasáží (cca 36°C), 1x krytá vířivka, recepce, restaurace, bar, TV-SAT místnost, parko- viště, WiFi zdarma (hala), terasa s lehátky a slu- nečníky s přímým vstupem na pláž (po schodech). Příplatky: 1/1 pokoj 2.380,- /týden; plná penze 2.380,- /os. /týden; výhled na moře 1.750,- /os. /týden; pokoj superior 2.590,- /os. /týden; klimatizace 5 € /os. /den; dětská postýlka 11 € /den. Speciální nabídka: sleva 50% na bahenní zábaly a termální koupele vTerme Castaldi. Upozornění: Třílůžkové pokoje a pokoje s dětskou postýlkou jsou pouze typu Superior nebo s výhledem na moře. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 6 let 3. os. 0-6 let 31.03. - 21.04. 8.390,- 6.890,- 4.490,- 21.04. - 26.05. 9.990,- 7.890,- 5.190,- 26.05. - 30.06. 11.190,- 8.990,- 5.890,- 30.06. - 28.07. 10.290,- 8.390,- 5.390,- 28.07. - 29.09. 13.190,- 10.690,- 6.990,- 29.09. - 06.10. 9.990,- 7.890,- 5.190,- 06.10. - 31.10. 8.390,- 6.890,- 4.490,-

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 Royal Palm San Marco Forio hotelový komplex  22 400m 1500m Velmi prodávaný hotelový komplex se rozkládá v blízkosti světoznámého termálního parku Po- seidonovy zahrady a krásné pláže Citara (cca 10 min. pěšky). Komplex nabízí dlouhodobě kvalitní služby a je propojen překrásnou zahradou s ho- telem San Marco, s kterým mají společnou re- cepci, restauraci, termální bazény a další služby. Ubytování - 250 pokojů s vlastním sociálním zařízením, TV-SAT, telefonem, minibarem, cent- rálním vytápěním, fénem, klimatizací (cca polovi- na června - polovina září), sejf za poplatek. Pokoje jsou rozmístěné v několika budovách, např. Cate- rina Beach, Veneziana, vilách a zahradních hote- lových pokojích, které jsou součástí komplexu.Po- koje s výhledem na moře, s balkonem nebo tera- sou, superior a suite jsou za poplatek. Upozorně- ní! Pokoje se mohou lišit velikostí a stylem. Stravování - polopenze, snídaně - bohatý bu- fet, večeře - bohatý salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén, 1x venkovní minerální bazén, 2x vnitřní ter- mální bazén, sauna, masáže, sluneční terasy s lehátky a slunečníky, léčebné a kosmetické cen- trum, recepce, 2 bary, restaurace se širokými vy- hlídkovými terasami - restaurace “Citara”, restau- race „Cava dell’Isola”, parkoviště. Služby a vyba- vení jsou společné s hotelem San Marco ****. In- ternet point + WiFi v hotelové hale za poplatek. Klienti mohou využívat bazénů a některých slu- žeb hotelu Terme Park Imperial. Uvedené ceny za pokoj STANDARD - pouze s oknem. Dopo- ručujeme pokoje s balkonem nebo terasou. Příplatky: 1/1 pokoj - 3.500,- /týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 - 9.660,- /týden v období 26.5. - 29.9., v ostatních termínech 6.930,- /týden; pokoj s balkonem/terasou - 700,- /os./týden; pokoj s balkonem /terasou + výhled na moře v období 31.3. - 13.10. - 2.940,- /os. /týden, v ostatních termínech 1.890,- /týden; plná penze - 2.380,- /os. /týden; dětská postýlka - cca 11 € /den-platba na místě; sejf je za cca 1,5 € /den + vratná kauce 20 €. Speciální nabídka: sleva 50% na minimálně 5 bahenních zábalů v hotelu Royal Palm v obdobích 24.3. - 31.3., 7.4. - 26.5., 29.9. - 11.11., podmínkou absolvování bahenních zábalů je lékařská prohlídka v hotelu - cca 40 € /os., platba na místě. Při ubytování 1 osoby v 1/2 pokoji se příplatky za balkon /terasu a za balkon /terasu + výhled na moře násobí 2x. Klimatizace v provozu 16.6. - 14.9.2018. Zdarma transfery na pláž Citara - v období 10.6. - 30.9.2018. Příplatky: 1/1 pokoj - 3.500,- /týden; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 - 7.140,- /týden; pokoj s balkonem /terasou - 700,- /os. /týd.; pokoj s balkonem /terasou + výhled na moře v období 31.3.- 13.10. - 2.940,- /os. /týden, v ostatních termínech 1.890,- /os. /týden; plná penze - 2.380,- /os. /týden; dětská postýlka - cca 11 € /den-platba na místě, sejf je za 1,5 € /den + vratná kauce 20 €. Speciální nabídka: kromě období 26.5. - 29.9.2018 a 31.7. - 7.4.2018 sleva 50% na bahenní zábaly v hotelu Royal Palm, podmínkou absolvování bahenních zábalů je lékařská prohlídka v hotelu - cca 40 € /os., platba na místě. Při ubytování 1 osoby v 1/2 pokoji se příplatky za balkon /terasu a za balkon /terasu + výhled na moře násobí 2x. Klimatizace v provozu 16.6. - 14.9.2018. Zdarma transfery na pláž Citara - v období 10.6. - 30.9.2018. hotel Royal Palm **** Termín 1. a 2. osoba 3., 4.os.od 15 let 3., 4.os. 6-15 let 3., 4.os. 2-6 let 24.03. - 31.03. 8.490,- 6.890,- 6.590,- 4.490,- 31.03. - 07.04. 10.290,- 8.290,- 7.790,- 5.490,- 07.04. - 28.04. 8.490,- 6.890,- 6.590,- 4.490,- 28.04. - 26.05. 10.790,- 8.690,- 8.290,- 5.790,- 26.05. - 29.09. 13.790,- 11.290,- 10.490,- 7.290,- 29.09. - 13.10. 10.790,- 8.690,- 8.290,- 5.790,- 13.10. - 11.11. 8.490,- 6.890,- 6.590,- 4.490,- hotel San Marco **** Termín 1. a 2. osoba 3.,4. os.od 15 let 3., 4. os. 6-15 let 3., 4. os. 2-6 let 24.03. - 31.03. 8.190,- 6.490,- 6.190,- 3.990,- 31.03. - 07.04. 10.290,- 8.290,- 7.790,- 5.490,- 07.04. - 28.04. 8.190,- 6.490,- 6.190,- 3.990,- 28.04. - 26.05. 10.490,- 8.490,- 7.990,- 5.690,- 26.05. - 29.09. 11.190,- 9.290,- 8.590,- 5.990,- 29.09. - 13.10. 10.490,- 8.490,- 7.990,- 5.690,- 13.10. - 11.11. 8.190,- 6.490,- 6.190,- 3.990,- NÁŠ TIP hotel Royal Palm hotel San Marco

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. SorrisoThermae resort&spa depandance Villa Agave hotel Sorriso NÁŠ TIP 23 NÁŠ TIP Moderní a elegantní hotelový komplex je situova- ný ve velké tropické zahradě, kde se nachází také většina pokojů. K ideální relaxaci patří pobyt u jed- noho z největších termálních hotelových bazénů na ostrově. Hotel je jen cca 15 minut chůze od plá- že Citara a Poseidonových zahrad. Pro svoji kva- litu a cenu je nejprodávanějším a nejoblíbenějším hotelem společně s hotely Royal Palm a San Mar- co, jejichž bazénů a služeb mohou využívat. Ubytování - 138 pokojů s vlastním sociálním zařízením, fénem, TV-SAT, minibarem, rádiem, centrální klimatizací (cca polovina června - po- lovina září), trezor za poplatek. Pokoje jsou roz- místěny v hlavní budově nebo v ostatních budo- vách včetně dvou zahrad patřících do hotelového komplexu. Pokoje s balkonem nebo terasou, vý- hledem na moře, superior atd. jsou za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - rozšíře- ná kontinentální, večeře - salátový bufet, výběr z menu. Místní i mezinárodní kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní termál- ní bazén (35°C), 1x vnitřní termální bazén (38°C), terasa s lehátky a slunečníky, restau- race, recepce, bar, internet point - za popla- tek, sauna za poplatek, vlastní lázeňské cen- trum, parkoviště. Fitness. Klimatizace - 16.6. - 14.9. 2018. Minibus na pláž Citara ZDARMA v období 10.6. - 30.9. 2018. Klienti mohou využívat i některých služeb ho- telů Royal Palm a San Marco. Uvedené ceny jsou za pokoj STANDARD - pouze s oknem. Do- poručujeme pokoje s balkonem nebo terasou. Příplatky: 1/1 pokoj 3.500,- /týd.; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 4.900,- /týd.; pokoj s balkonem/terasou v období 4.8. - 22.9. 1.050,- /os. /týd., v ostatních termínech 700,- /os. /týd.; pokoj s balkonem/terasou + výhled na moře v období 4.8. - 22.9. 2.170,- /os. /týden, v ostatních termínech 1.890,- /os. /týden; plná penze 2.380,- /os. /týd.; dětská postýlka cca 11 € /den; sejf 1,5 € /den + vratná kauce 20 €. Speciální nabídka: Sleva 50% na minimálně 5 bahenních zábalů; podmínkou absolvování bahenních zábalů je lékařská prohlídka v hotelu - 40 € /os. - platba na místě. Při ubytování 1 osoby v 1/2 pokoji se příplatky za balkon/terasu a za balkon /terasu + výhled na moře násobí 2x. Jednolůžkové pokoje jsou k dispozici pouze s balkonem nebo terasou. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 15 let 3., 4. os. 6-15 let 3., 4. os. 2-6 let 01.05. - 02.06. 7.390,- 6.290,- 5.690,- 3.890,- 02.06. - 04.08. 7.790,- 6.590,- 5.990,- 4.190,- 04.08. - 22.09. 8.290,- 6.990,- 6.490,- 4.490,- 22.09. - 27.10. 7.390,- 6.290,- 5.690,- 3.890,- 450m 1500m Terme Park Imperial Forio  Forio hotelový komplex sup HOTEL SORRISO a několik dalších budov tvo- ří rozsáhlý komplex ve svahu nad pláží Citara a Poseidonovými zahradami - privátní cesta až k moři (8 až 10 minut chůze po schodech) nebo 1 km po silnici. Komplex nabízí stabilně dobré služby na vysoké úrovni a vynikající stravu. Širo- ké terasy nabízejí panoramatické pohledy na zá- liv Citara a úchvatné západy slunce. Ubytování - 130 pokojů s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV-SAT, minibarem, fé- nem, topením, centrální klimatizací (26.5.- 26.9.). Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 2x venkovní termální ba- zén (34 - 38°C, nutná koupací čepice) s hydro- masáží, 2x vnitřní termální bazén (36 - 38°C) s hydromasáží, 1x dětský sladkovodní bazén, široké terasy s lehátky a slunečníky, léčebné a kosmetické oddělení, sauna zdarma, fit- ness, 1x týdně hudba a tanec, společenská a TV místnost, piano bar, internet point a WiFi zdarma (hala), parkoviště. Zdarma hotelový minibus na pláž Citara. Klienti ubytovaní v hotelu (ne depan- dance) minimálně na 7 nocí mají k dispozici slu- nečník a 2 lehátka na pláži Citara. DEPANDANCE HOTELU VILLA AGAVE a jiné jsou ve vzdál. cca 250 m od recepce ho- telu. Největší z nich je Villa Agave. Klienti ubytova- ní v depandancích využívají všechny služby hote- lu Sorriso Thermae Resort & Spa. Této možnos- ti využívají všichni, kteří chtějí čerpat kvalitní služ- by hotelu za nižší cenu a bydlí v depandancích. Ubytování - 17 jednoduše vybavených pokojů s vlastním sociálním zařízením, telefonem, v ně- kterých pokojích TV-SAT, fén a minibar, většina s balkonem nebo terasou. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - klienti využívají služeb a vybavení hotelu Sorriso. HOTEL SORRISO - ceny pro pokoj typu classic VILLA AGAVE A JINÉ DEPANDANCE Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 07.01. - 03.03. 7. 890,- 6. 490,- 3. 990,- 03.03. - 24.03. 7.890,- 6.490,- 3.990,- 03.03. - 24.03. 8. 590,- 6. 990,- 4. 490,- 24.03. - 26.05. 9.090,- 7.290,- 4.590,- 24.03. - 21.04. 10. 790,- 8. 590,- 5. 490,- 26.05. - 16.06. 10.490,- 8.590,- 5.590,- 21.04. - 26.05. 12. 190,- 9. 890,- 6. 390,- 16.06. - 04.08. 11.690,- 9.490,- 5.990,- 26.05. - 16.06. 14. 290,- 11. 390,- 7. 490,- 04.08. - 25.08. 17.990,- 14.790,- 9.490,- 16.06. - 04.08. 16. 490,- 13. 190,- 8. 390,- 25.08. - 15.09. 11.690,- 9.490,- 5.990,- 04.08. - 01.09. 21. 190,- 17. 190,- 10. 990,- 15.09. - 06.10. 10.490,- 8.590,- 5.590,- 01.09. - 22.09. 16. 490,- 13. 190,- 8. 390,- 06.10. - 10.11. 9.090,- 7.290,- 4.590,- 22.09. - 06.10. 14. 290,- 11. 390,- 7. 490,- 10.11. - 22.12. 7.890,- 6.490,- 3.990,- 06.10. - 27.10. 12. 190,- 9. 890,- 6. 390,- Příplatky Villa Agave: 1/1 pokoj 3.500,- /týd.; plná penze 3.500,- /os. /týd.; dvoulůžkový pokoj použitý jako jednolůžkový 7.000,- /týd.; dětská postýlka cca 15 € /den; galavečeře Ferragosto (15.8.) 50 €/os. - povinný příplatek. 27.10. - 10.11. 10. 790,- 8. 590,- 5. 490,- 10.11. - 24.11. 8. 590,- 6. 990,- 4. 490,- 24.11. - 22.12. 7. 890,- 6. 490,- 3. 990,- 22.12. - 29.12. 12. 190,- 9. 890,- 6. 390,- 29.12. - 13.01. 16. 490,- 13. 190,- 8. 390,- Příplatky hotel Sorriso: 3.500,- /týd.; pokoj comfort s výhledem na moře v období 16.6. - 22.9. 3.500,- /os. /týd., v ostatních termínech 2.380,- /os. /týd.; pokoj junior suite s výhledem na moře 10.360,- /os. /týd.; plná penze 4.690,- /os. /týd.; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj 9.240,- /týd.; dětská postýlka - 15 € /noc; galavečeře Ferragosto (15.8.) 50 € /os. - povinný příplatek. Speciální nabídka: plážový servis od dubna do října v ceně, kromě období 4.8. - 1.9.2018 + 1x zdarma vstup do oddělení SPA při pobytu na min. 7 nocí. 400m 1700m 40m

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 Ceny uvedené v tabulce jsou platné pro pokoje standard v depandanci Paradiso Garden. Příplatky: pokoj special v depandanci v období 21.4. - 13.10. 2.310,- Kč /os. /týd., v ostatních obdobích 1.190,- Kč /os. /týd.; pokoj comfort v hlavní budově Paradiso Terme v období 21.4. - 13.10. 4.620,- Kč /os. /týd., v ostatních obdobích 2.310,- Kč /os. /týd.; pokoj prestige v hlavní budově Paradiso Terme v období 21.4. - 13.10. 5.740,- Kč /os. /týd., v ostatních obdobích 3.430,- Kč /os. /týd.; dvoulůžkový pokoj standard v depandanci použitý jako jednolůžkový 8.050,- /týd.; dvoulůžkový pokoj comfort v hlavní budově použitý jako jednolůžkový 11.410,- /týd.; galavečer Ferragosto 14.8. - 35 € /os. od 12 let, 25 € /osoba 2 - 12 let; župan 5 €/ výměna; plážová osuška 3 € /výměna. Plážový servis 15.6.-31.7. a 1.9.-15.9. 2018. Dietní stravování - bezlepková dieta, bez laktózy, vegatariánská. Slevy: pobyt pouze se snídaní -1.050,- Kč /os. /týd.. Speciální nabídky: zdarma vstup do kamenné jeskyně Grotta di Agharti s termální párou - v areálu hotelu, zdarma doprava hotelovým minibusem do centra a přístavu ve Foriu, na pláž Citara a k Poseidonovým zahradám, při příjezdu - zdarma lahev vody na pokoj + zdarma zapůjčení plážové osušky nebo koupacího pláště - dle sezóny. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 13 let 3. os. 2-13 let 31.03. - 21.04. 12.190,- 9.390,- 6.490,- 21.04. - 16.06. 14.190,- 10.790,- 7.390,- 16.06. - 04.08. 14.990,- 10.690,- ZDARMA 04.08. - 25.08. 16.590,- 11.690,- ZDARMA 25.08. - 29.09. 14.990,- 10.690,- ZDARMA 29.09. - 13.10. 14.190,- 10.790,- 7.390,- 13.10. - 30.10. 13.190,- 10.290,- 6.990,- Krásný a příjemný luxusní hotelový komplex se i se svý- mi depandancemi (150 m od recepce) rozprostírá v roz- lehlé zahradě (23.000m2) plné mnoha středozemních i tro- pických stromů a rostlin. Jedinečný je i svým panoramatic- kým umístěním, díky němuž mají hosté překrásný výhled na moře, horu Monte Epomeo a Forio. K dispozici je zde i Wellness centrum, které nabízí různé druhy léčebných kůr, inhalací a masáží i s použitím v hotelu připravovaného fan- ga (bahna). Pro klienty je zdarma zajištěn pravidelný trans- fer do přístavu a centra ve Foriu, na pláž Citara a k Posei- donovým zahradám. Ubytování - 72 pokojů s výhledy do zahrady, na moře nebo na horu Monte Epomeo. Část pokojů je v hlavní bu- dově Paradiso Terme, část v depandanci Paradiso Garden, která je od hlavní budovy a recepce vzdálena 150 m. Poko- je v depandanci - Standard, max.pro 2 osoby, v přízemí, te- rasa a výhled do zahrady, Special pro 2 – 4 osoby, v patře, balkon s výhledem na bazén, zahradu nebo moře, prostor- nější než pokoje standard. Pokoje v hlavní budově – Com- fort, max. pro 2 osoby, v přízemí s teráskou nebo v patře, s velkým čelním oknem nebo s balkonem, výhled do zahra- dy a na Monte Epomeo, Prestige – max. pro 3 osoby, mírně prostornější než pokoje Comfort, výhled do zahrady, orien- tované na mořskou stranu, některé v přízemí s terasou, ně- které v 1. patře s velkým čelním oknem.. Stravování - polopenze. Snídaně formou bufetu, veče- ře formou výběru z menu, saláty a předkrmy formou boha- tého bufetu – lokální i mezinárodní kuchyně. Možnost be- zlepkové, bezlaktózové či vegetariánské stravy. V let- ních měsících je jídlo servírováno na panoramatické terase. Služby a vybavení - 3x venkovní termální bazén (26° – 36°), 1x vířivka, 1x vnitřní termální bazén, lehátka a slunečníky u bazénu, recepce, restaurace, bar, knihovna, fitness centrum, stolní tenis, wellness centrum, parkoviště. Možnost připojení k internetu, platby kartou. V blízkosti re- sortu se nachází tenisové kurty. 24 200m 1500m 250m Moderní hotel tvořený dvěma budovami se na- chází v blízkosti světoznámého termálního par- ku Poseidonovy zahrady a krásné pláže Citara. Z pokojů a střešní terasy s termálním bazénem jsou úchvatné pohledy na celý záliv Citara. Sta- bilně kvalitní služby dávají záruku spokojenosti při dovolené všem klientům.Výhodou je i blízkost pláže cestou po rovině. Ubytování - 50 pokojů s vlastním soc. zaříze- ním, balkonem, telefonem, TV-SAT, většina s vý- hledem na moře. Pokoje standard - pouze s ok- nem. Klimatizace a pokoje s balkonem či terasou a výhledem na moře za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Tradiční ischi- tánská kuchyně z místních produktů, včetně ry- bích pokrmů. Restaurace se nachází v 1. patře hlavní budovy, s překrásným výhledem na záliv Citara a kouzelné západy slunce. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén (30°C - 32°C) na terase hotelu s výhledem na moře (srpen - pouze minerální voda), 1x vnitř- ní termální bazén (34°C) s hydromasáží, recep- ce, restaurace, bar, výtah, velká sluneční terasa s lehátky a slunečníky, WiFi v hotelové hale zdar- ma, parkoviště. Příplatky: 1/1 pokoj 2.940,- /týden; pokoj v hlavní budově s balkónem a výhledem na moře 1.960,- /os. /týden; výhled na moře v depandanci - 1.540,- os. /týden; klimatizace cca 4 € /pokoj /den. Hotel se skládá z hlavní budovy a depandance, ceny v tabulce jsou platné pro ubytování v pokoji standard v depandanci. Citara Forio  Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 8 let 3., 4. os. do 8 let 21.04. - 19.05. 7.890,- 6.490,- 3.990,- 19.05. - 16.06. 9.790,- 7.990,- 4.990,- 16.06. - 21.07. 10.290,- 8.390,- 5.290,- 25.08. - 15.09. 10.290,- 8.390,- 5.290,- 15.09. - 20.10. 7.890,- 6.490,- 3.990,- Forio ParadisoTerme Resort&Spa  2.5km 3.5km 500m SLEVA OD HOTELU 7% DO 31.03.2018 NÁŠ TIP

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Příjemný hotel, ideální pro milovníky absolutní- ho klidu a relaxování, situovaný na velmi klidném a panoramatickém místě nad nádherným záli- vem La Scanella, nedaleko kamenitého zálivu Sorgeto s termálními prameny vyvěrajícími do moře (cca 200 schodů, vhodné boty do vody, ne- vhodné pro děti). Vzdálenost od moře - 200 m nad mořem (strmé schody) - menší romantic- ká přírodní pláž s malým bazénem a restaurací, soukromá kamenitá pláž (vhodná obuv do vody) za poplatek cca 10 € /os. /den. Ostatní pláže na ostrově jsou dostupné autobusem. Ubytování - 70 pokojů, všechny s vlastním soc. zařízením, TV, telefon, minibar, klimatizace, tope- ní. Pokoje s výhledem na moře a Superior s vý- hledem na moře za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - výběr z menu a salátový bufet. Služby a vybavení - 1x venkovní bazén s mořskou vodou, na terasách přímo nad mo- řem, 1x vnitřní termální bazén (38°C), restau- race, TV-hala, bar, velká terasa s lehátky a slu- nečníky, parkoviště, zahrada, trezor v recepci za poplatek, pokojová služba, Wi-Fi v hale, u baru a u bazénu za poplatek. www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. 25 1500m 2000m 0m Luxusní rozlehlý hotelový komplex má pokoje v zahradě plné květů, kaktusů, palem a subtro- pických rostlin. Klientům je k dispozici unikát- ní hotelová exotická zahrada (20.000 m2) s ter- málními bazény a vlastní lázeňské a kosmetic- ké centrum. V blízkosti hotelu jsou tenisové kur- ty. Depandance hotelu jsou umístěné mimo are- ál ve vzdálenosti 300 m až 700 m od recepce, klienti využívají veškerých služeb hotelu Medi- terraneo. Ubytování - 110 pokojů s vlastním soc. zaříze- ním, telefonem (ne v depandanci), TV-SAT, centr. vytáp., klimatizace (cca červen-září) za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 2x venkovní termální bazén (27°C a 36°C), 1x vnitřní termální bazén s hydromasáží, venkovní Kneippovy láz- ně - masáže nohou a chodidel, terasa se slu- nečníky a lehátky, recepce, restaurace, bar, WiFi v hotelové hale zdarma, vlastní lázeň- ské zařízení, sauna, turecké lázně, parko- viště. Zdarma hotelový minibus na pláž Citara. Zastávka autobusu u hotelu. HOTEL**** - hlavní budova a ostatní budovy v rámci hotelového areálu DEPANDANCE*** - objekty mimo areál hotelu Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 21.03. - 14.04. 8. 390,- 6. 690,- 5. 290,- 21.03. - 14.04. 7. 890,- 6. 290,- 4. 790,- 14.04. - 12.05. 9. 390,- 7. 490,- 5. 790,- 14.04. - 12.05. 8. 390,- 6. 690,- 5. 290,- 12.05. - 11.08. 10. 590,- 8. 590,- 6. 490,- 12.05. - 11.08. 9. 090,- 7. 290,- 5. 590,- 11.08. - 25.08. 13. 990,- 11. 190,- 8. 390,- 11.08. - 25.08. 11. 490,- 9. 190,- 7. 190,- 25.08. - 13.10. 10. 590,- 8. 590,- 6. 490,- 25.08. - 13.10. 9. 090,- 7. 290,- 5. 590,- 13.10. - 27.10. 9. 390,- 7. 490,- 5. 790,- 13.10. - 27.10. 8. 390,- 6. 690,- 5. 290,- 27.10. - 11.11. 8. 390,- 6. 690,- 5. 290,- 27.10. - 11.11. 7. 890,- 6. 290,- 4. 790,- Příplatky: 1/1 pokoj 2.870,-/týden; pokoj superior 1.750,- /os. / týd.; galavečeře Ferragosto (15.8.) cca 50 € /os. - povinný příplatek; klimatizace v pokoji standard 5 € /pokoj /noc. hotel depandance Panza je městská část, která patří k Foriu. Na- chází se nedaleko Sant‘ Angela nad světozná- mým zálivem Sorgeto, kde vyvěrají léčivé termál- ní prameny (cca 90°C) přímo do moře. Panza je klidné místo, v jehož centru se nachází několik menších obchodů, restaurací, barů a kavárniček. záliv Sorgeto Sorgeto PANZA ostrov Ischia Park hotel Terme Mediterraneo Forio hotelový komplex  Příplatky: 1/1 pokoj 2.380,- Kč /týd.; pokoj s výhledem na moře 1.890,- Kč /os. /týd.; plná penze 2.380,- Kč /os. /týd.; dětská postýlka 8 € /os. 200m 2000m Panza St.Leonard  Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 2-12 let 14.04. - 28.07. 7.590,- 6.190,- 3.990,- 28.07. - 25.08. 11.390,- 9.290,- 5.990,- 25.08. - 29.09. 7.890,- 6.490,- 4.090,- 29.09. - 20.10. 7.290,- 5.690,- 3.790,- 20.10. - 31.10. 6.690,- 5.390,- 3.690,- NÁŠ TIP

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 Pěkný rodinný hotelový komplex se skládá z ně- kolika budov. Leží na velmi klidném místě s krás- ným výhledem na Sant‘ Angelo a ostrov Capri, cca 500 m od centra Panzy. Nedaleko se nachá- zí známá kamenitá pláž Sorgeto s horkými ter- málními prameny, vyvěrajícími do moře (cca 200 schodů, horší přístup do moře - doporučujeme obuv do vody, není vhodné pro děti). Ubytování - 100 pokojů s vlastním soc. zaří- zením, TV-SAT, fénem, většina s malým balko- nem nebo terasou, telefonem, centrální klimati- zací (cca 19.06. - 18.09. 2017), sejf - za poplatek. Stravování - polopenze, snídaně - bufet, veče- ře - salátový bufet, výběr z menu. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén (33° - 36°C), 1x vnitřní termální bazén (38° - 40°C) s hydromasáží, 2x malý minerální bazén pro děti, sluneční terasy s lehátky a slunečníky, restaurace, snack bar, společenská místnost, TV-místnost, internet point za poplatek, lázeňské a kosmetické oddělení, přírodní sauna, parkoviš- tě, 1x týdně gala večeře a taneční večer, disko- téka v těsné blízkosti, animační program pro děti i dospělé. Vzdálenost od moře - cca 400 m + cca 200 schodů - Sorgeto (horké prameny vyvěrající do moře, vhodné boty do vody). Další pláže cca 10 min. autobusem. Příplatky: 1/1 pokoj 3.500,-/ týd.; plná penze 3.500,- /os. / týd.; výhled na moře 770,- /os./ týd.; Ferragosto 15.8. 50 € /os. - povinně; trezor - 1,5 € /den, minibar - 3 € /den, dětská postýlka do 2 let: 8 € /den; animační programy v italštině a hotelo- vý minibus na pláž a zpět v období 12.6. - 11.9. - 20 € /os. /týd.. Speciální nabídka: Hotelový minibus každou celou denní hodinu k autobusové zastávce zdarma. *) platí pro termíny od 1.6. - 30.9. 2018. Termín 1. a 2.osoba 3.,4. osoba Termín 1. a 2.osoba 3.,4. osoba 03.03. - 31.03. 6.990,- 3.890,- 28.07. - 11.08. 9.190,- 4.990,- 31.03. - 07.04. 7.490,- 3.890,- 11.08. - 18.08. 14.890,- 7.890,- 07.04. - 21.04. 6.690,- 3.790,- 18.08. - 01.09. 9.190,- 4.990,- 21.04. - 26.05. 7.490,- 3.890,- 01.09. - 22.09. 8.590,- 4.790,- 26.05. - 30.06. 7.890,- 3.990,- 22.09. - 27.10. 7.490,- 3.890,- 30.06. - 28.07. 8.590,- 4.790,- 27.10. - 25.11. 6.690,- 3.790,- 26 700m 200m 100m Pěkný hotel s kvalitními službami se nachází v klidné části ostrova plné zeleně v městečku Panza, nedaleko malebného Sant‘ Angela. Z te- rasy hotelu jsou krásné výhledy na ostrov Capri a jižní pobřeží. V blízkosti hotelu se nachází te- nisové kurty, dobré autobusové spojení je odsud k termálnímu parku Tropical a Afroditiným a Apol- lonovým zahradám v Sant‘ Angelu. Ubytování - 40 jednoduše zařízených pokojů s vlastním soc. zařízením, balkonem či terasou. Stravování - polopenze, snídaně - kontinen- tální, večeře - výběr z menu.Tradiční ischitánská a italská kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, re- cepce, restaurace, bar, TV-SAT místnost, připoje- ní WiFi v prostorách recepce zdarma, malé par- koviště. Vzdálenost od moře - cca 700 m + cca 200 schodů - Sorgeto (horké prameny vyvěrající do moře, kamenitá pláž - nevhodná pro děti), na vět- ší pláže - cca 10 min. autobusem (zastávka se nachází zhruba 100m nad hotelem) - možno na- vštívit pláž Citaru, Poseidonovy zahrady, měst- ské pláže v Sant\'Angelu a nebo i pláž Maronti. Příplatky: 1/1 pokoj 2.380,- /týden; pokoj s výhledem na moře 1.470,- /os. /týden; pokoj Comfort 1.470,- /os. /týden; pokoj Comfort s výhledem na moře 2.380,- /os. /týden; dětská postýlka 5 € /den; Ferragosto 20 € /os. WIFI ZDARMA v prostorách recepce, haly, baru a terasy u baru. Zdarma hotelový bus do St. Angelo/ParkTropicas a na pláž Citara/ Poseidonovy zahrady. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 12 let 3., 4. os. 2-12 let 31.03. - 19.05. 6.190,- 5.390,- 3.490,- 19.05. - 30.06. 7.290,- 6.490,- 3.990,- 30.06. - 04.08. 7.990,- 7.290,- 4.290,- 04.08. - 01.09. 13.290,- 11.990,- 6.990,- 01.09. - 29.09. 7.990,- 7.290,- 4.290,- 29.09. - 31.10. 7.290,- 6.490,- 3.990,- 400m 500m Maremonti Panza  Panza Castiglione Village&Spa  SLEVA OD HOTELU 7% DO 31.03.2018* Panza Villa Rita  300m 2000m Menší rodinný hotel, ideální pro milovníky ab- solutního klidu a relaxování, situovaný na vel- mi klidném a panoramatickém místě nad nád- herným zálivem La Scanella, nedaleko kameni- tého zálivu Sorgeto s termálními prameny vyvě- rajícími do moře (cca 200 schodů, vhodné boty do vody, nevhodné pro děti).Vzdálenost od moře - 200 m nad mořem (strmé schody) - menší ro- mantická přírodní pláž s malým bazénem a re- staurací, soukromá kamenitá pláž (vhodná obuv do vody) za poplatek cca 10 € /os. /den. Ostatní pláže na ostrově jsou dostupné autobusem. Ubytování - 26 pokojů s výhledem na moře a bal- konem, vlastním soc. zařízením, TV, mini-barem. Stravování - v ceně zahrnuta snídaně, možnost večeří v nedalekém hotelu (500 m) za příplatek. Služby a vybavení - 1x venkovní sladkovod- ní bazén s hydromasáží, sluneční terasa s le- hátky a slunečníky, recepce, hala, parkoviště, WiFi. Soukromá cesta k moři - sestup cca 250 m, následně cca 300 schodů - za poplatek plá- žový servis. Hotel zajišťuje ve stanovených ča- sech zdarma transfer do městečka Panza a k zá- livu Sorgeto - kamenitý záliv, v němž na pobřeží vyvěrají termální prameny, jejichž voda se mísí s mořskou vodou. Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 4.os. od 12 let 3., 4. os. 2-12 let 01.04. - 30.06. 5.890,- 4.790,- 4.290,- 2.990,- 30.06. - 28.07. 6.690,- 5.390,- 4.790,- 3.690,- 28.07. - 04.08. 7.990,- 6.490,- 5.690,- 3.990,- 04.08. - 01.09. 9.090,- 7.490,- 6.490,- 4.790,- 01.09. - 15.09. 6.690,- 5.390,- 4.790,- 3.690,- 15.09. - 29.09. 5.890,- 4.790,- 4.290,- 2.990,- Ceny v tabulce zahrnují pobyt se snídaní. Speciální nabídka: ZDARMA hotelový transfer do /z Panzy a na Sorgeto a zpět. Příplatky: 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj - 3.500,- /týden; večeře v období 1.8. - 31.8. 2018 15 € /os. /den, v ostatních termínech 11 € /os. /den; ventilátor 15 € /pokoj /týden; klimatizace 35 € /pokoj /týden.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. Tato původně rybářská vesnička je součás- tí správní oblasti Serrara Fontana a rozprostírá se na jižním pobřeží ostrova, v krajině plné ci- trusů a ovocných zahrad. Městečko je vyhláše- ným cílem pro všechny, kteří hledají klid a odpo- činek. Panuje zde mimořádná ostrovní atmosféra s velkým množstvím typických barů a restaurací na malém náměstí, spojeném s romantickým pří- stavem, kde místní kolorit často dokresluje hu- dební doprovod zdejších skupin nebo jednotliv- ců, vystupujících s typickými ischitánskými pís- němi. Na úpatí skalnatého srázu stojí různě zbar- vené domy a hotely. Nacházejí se zde dva ter- mální parky - Tropical nad městem a Afroditiny a Apollónovy zahrady nad nejdelší ostrovní pláží Maronti (2 km). Hlavním svátkem je oslava patro- na San Michele s procesím po moři na konci září. Nachází se zde rovněž městská pláž, která spo- juje pevninu s masivním lávovým poloostrovem Punta Sant‘ Angelo, odkud se z vyvýšeného mís- ta nad přístavištěm naskýtá návštěvníkům po- hádkový pohled na městečko a celé jižní pobřeží. 1000m 400m 50m Jedná se o jednoduchý, přesto příjemný rodinný hotel v oblasti Serrara Fontana - Succhivo na jihu ostrova, nedaleko Sant’ Angelo a pláže v maleb- né zátoce Cava Grado. Jedná se o komplex bu- dov v ischitánském stylu. V okolí jsou vinice a ci- trónové a pomerančové sady. Hotel nabízí výbor- nou středomořskou kuchyni. Ubytování - 20 pokojů s vlastním sociálním za- řízením, fénem, topením, některé s klimatizací (za příplatek).Většina pokojů má balkon nebo te- rasu společnou pro několik pokojů, za příplatek. Na vyžádání TV. Stravování - polopenze, snídaně - rozšířená kontinentální, večeře - servírovaná. Výborná do- mácí kuchyně. Služby a vybavení - 1x venkovní termální ba- zén s hydromasáží (35°C - 38°C, vhodné i pro děti) v zahradě s lehátky a slunečníky - 100 m od hotelu, 1x vnitřní termální vířivka v hotelu, re- cepce, restaurace, bar. WiFi v recepci - 3 € /den. Příplatky: 1/1 pokoj 1.890,- /týden; pokoj s balkonem 1.400,- /pokoj /týden; klimatizace 7 € /pokoj /den; dětská postýlka 7 € /den. Speciální nabídka: Při ubytování 2 dospělých osob se dvěma dětmi do 12 let ve čtyřlůžkovém pokoji platí 3 osoby plnou cenu. 1. osoba ubytování s polopenzí zdarma. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os.od 12 let 3. os. do 12 let 03.03. - 31.03. 5.290,- 4.690,- ZDARMA 31.03. - 07.04. 6.790,- 5.990,- ZDARMA 07.04. - 19.05. 5.290,- 4.690,- ZDARMA 19.05. - 28.07. 6.790,- 5.990,- ZDARMA 28.07. - 04.08. 9.190,- 8.290,- ZDARMA 04.08. - 01.09. 10.990,- 9.990,- ZDARMA 01.09. - 13.10. 6.990,- 6.390,- ZDARMA 13.10. - 17.11. 5.290,- 4.690,- ZDARMA DÍTĚ ZDARMA 27 Hotel se nachází na pláži Maronti dlouhé 3 km, v jednom z nejkrásnějších zálivů ostrova. K ho- telu nelze dojet autem, od nejbližšího parkoviš- tě a autobusové zastávky je vzdálen cca 1 km po plážovém chodníku, je přístupný i po pláži. Sant\'Angelo je vzdáleno cca 2 km (část po pláži, bez zpevněné cesty), možno využít lodní nebo elektro taxi, na další místa na ostrově je spoje- ní místní autobusovou dopravou. Hotel zajišťuje přepravu zavazadel z parkoviště. Nedoporučuje- me osobám se sníženou pohyblivostí. Ubytování - 53 pokojů, všechny s výhledem na moře a vlastní terasou nebo balkonem, jednodu- še zařízené ve středomořském stylu, mají vlastní soc. zařízení, stropní ventilátor a SAT-TV. Pokoje jsou ve třech patrech, bez výtahu. Stravování - snídaně formou bufetu. Večeře a obědy za příplatek - servírované, saláty a před- krmy formou bufetu. Polopenze možná formou snídaně-večeře nebo snídaně-oběd. Služby a vybavení - 2x termální bazén, tera- sa s lehátky a slunečníky, bar, léčebné odděle- ní, přírodní sauna, Wi-Fi na terase, plážový ser- vis zdarma, trezor, restaurace s panoramatickým výhledem. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os.od 12 let 3., 4. os. 6-12 let 3., 4.os. 2-6 let 14.04. - 26.05. 9.990,- 9.090,- 7.590,- 5.390,- 26.05. - 28.07. 11.690,- 10.490,- 8.990,- 6.190,- 28.07. - 11.08. 13.890,- 12.590,- 10.490,- 7.290,- 11.08. - 25.08. 15.790,- 13.990,- 11.990,- 8.190,- 25.08. - 01.09. 13.890,- 12.590,- 10.490,- 7.290,- 01.09. - 29.09. 11.690,- 10.490,- 8.990,- 6.190,- 29.09. - 03.11. 9.990,- 9.090,- 7.590,- 5.390,- Casa Nicola Succhivo  SANT\'ANGELO ostrov Ischia Sant\'Angelo Vittorio Beach Resort  Příplatky: 1/1 pokoj 1.890,- /týden; večeře 2.870,- /os. /týden; plná penze 5.600,- /os. /týden. 0m 2000m 1000m

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999  Hotel v maurském stylu, s komfortním vybave- ním a výbornými službami, se nachází v exklu- zivní lokalitě ostrova, přímo nad centrem roman- tického městečka Sant´Angelo, blízko termál- ního parku Tropical a nedaleko parku Afroditiny a Apollonovy zahrady a pláže Maronti. Z hotelo- vých teras je krásný výhled na záliv Sant´Angelo. Ubytování - pokoje standard s balkonem nebo terasou a bočním výhledem na moře mají vlast- ní sociální zařízení, telefon, TV, stropní ventilátor, klimatizaci a minibar. Čtyřlůžkové pokoje pouze s palandou - vhodná pouze pro děti. Stravování - polopenze, italská kuchyně, sní- daně formou bufetu, večeře - výběr z menu a sa- látový bufet. Služby a vybavení - recepce, restaurace, bar, čtenářská místnost, TV místnost, salonky, Wi-Fi v prostorách recepce zdarma. Pro hosty hotelu zvýhodněné vstupné do termálního parku Tropi- cal (10 termálních bazénů, bazén s mořskou vo- dou, Kneippovy lázně, sauna, vířivka, římská jes- kyně, terasy s lehátky a slunečníky, restaurace, lázeňské zařízení a kosmetické centrum). 28 Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 14 let 3. os. 8-14 let 3. os. 4-8 let dítě do 4 let 21.04. - 19.05. 11.390,- 10.490,- 8.390,- 6.190,- ZDARMA 19.05. - 04.08. 16.390,- 14.890,- 11.690,- 8.390,- ZDARMA 04.08. - 01.09. 18.590,- 16.790,- 13.390,- 9.790,- ZDARMA 01.09. - 29.09. 16.390,- 14.890,- 11.690,- 8.390,- ZDARMA 29.09. - 06.10. 13.990,- 12.790,- 10.190,- 7.490,- ZDARMA 06.10. - 28.10. 11.390,- 10.490,- 8.390,- 6.190,- ZDARMA Povinný příplatek: transfer mikrotaxi 1.260,- /os. /oba směry z přístavu do hotelu a zpět. Příplatky: 1/1 pokoj 1.890,- /týd.; 1/2 pokoj použitý jako 1/1 pokoj 5.600,- /týd.; plná penze 20 € /os. /den; dětská postýlka cca 15 € /den. Speciální nabídka: zvýhodněné vstupné do termálního parku Tropical pro klienty hotelu La Palma. 50m 0m park Tropical hotel La Palma 0m 500m Menší rodinný hotel ležící uprostřed jedné z nejkrásnějších a největších pláží ostrova, Ma- ronti. Nachází se pouhých pět minut chůze od nedalekých starých přírodních lázní Cava Scura, ukrytých ve skalnatém kaňonu, jímž protéká ter- mální pramen. Ubytování - jednoduše zařízené pokoje s vlastním sociálním zařízením, balkonem nebo terasou, všechny s výhledem na moře. Strava - polopenze, ischitánská kuchyně, an- glická snídaně, večeře - výběr z menu. Služby a vybavení - venkovní termální ba- zén a sauna v zahradě za hotelem, lehátka a slunečníky u bazénu. TV místnost se SAT-TV, bar, restaurace, Wi-Fi v restauraci. Příplatky: dvoulůžkový pokoj použitý jako jednolůžkový 1.470,- /týden. Sleva: pobyt pouze se snídaní - 1.120,- /os. do 12 let /týden; 560,- od 12 let /týden. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 12 let 3., 4. os. 2-12 let 31.03. - 26.05. 10.990,- 9.990,- 5.890,- 26.05. - 28.07. 11.890,- 10.690,- 6.290,- 28.07. - 08.09. 14.990,- 13.690,- 7.990,- 08.09. - 29.09. 11.890,- 10.690,- 6.290,- 29.09. - 27.10. 10.990,- 9.990,- 5.890,- Hotel je umístěn v rozlehlé zahradě 45.000 m², na klidném místě s krásnými výhledy na moře a Sant´Angelo a skládá se z hlavní a několika vedlejších budov. Z autobusové zastávky jezdí několikrát denně zdarma svozový bus do Sant´Angela. Ubytování - 123 pokojů se sociálním zařízením, všechny mají telefon, SAT-TV, Wi-Fi, sejf, fén, minibar, centrální topení a klimatizaci, některé s terasou nebo balkonem. Pokoje s výhledem na moře a junior suite za příplatek. Stravování - snídaně formou bohatého bufetu, za příplatek večeře a/nebo obědy - 4-chodové menu, při obědu salátový bufet, při večeři předkrmy formou bufetu. Vegetariánská a be- zlepková strava na objednání, bez příplatku. Služby a vybavení - v ceně - vlastní ter- mální park - 5 termálních bazénů, 2x minerální bazén, 2x Japonské koupele a 2x Kneippovy koupele, lehátka, sluneční terasy u bazénů, FKK terasa. Stolní tenis, hřiště na volejbal a nohe- jbal, hřiště na hru boccia, tenisový kurt, fitness Technogym™ , 6x týdně aquagymnastika, 6x týdně jóga, horská kola, 3x týdně taneční večer, internetová kavárna, 1 x týdně půldenní pěší výlet po ostrově s průvodcem (kromě června, července a srpna, případné vstupy, taxi nebo bus nejsou v ceně), parkoviště, pobyt se psem. Za poplatek - vlastní léčebné a kosmetické cen- trum - masáže, zábaly, inhalace a řada dalších kosmetických a léčebných procedur a ošetření. Zapůjčení županu, zvýhodněné vstupné na pláž v Sant´Angelo a do La Colombaia na Maronti. Termín - pobyt se snídaní 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 0-12 let 29.03. - 12.05. 13.990,- 11.290,- ZDARMA 12.05. - 11.08. 15.790,- 12.790,- ZDARMA 11.08. - 01.09. 18.490,- 14.990,- ZDARMA 01.09. - 29.09. 15.790,- 12.790,- ZDARMA 29.09. - 31.10. 13.990,- 11.290,- ZDARMA Příplatky: 1/1 pokoj 1.120,- Kč /týden; pokoj s výhledem na moře (přímý, boční nebo částečný) 1.470,- Kč /os. /týden; junior suite 7.420,- Kč /os. /týden; večeře 3.780,- Kč /os. /týden; galavečeře Ferragosto 15.8. - 50 € /os.. Speciální nabídka: hotelový bus do St. Angelo, na Citaru a k přístupové cestě na Sorgeto. Sant\'Angelo Sant\'Angelo - Maronti La Palma Angelino   Park hotel&Terme Romantica Sant\'Angelo 400m 700m 300m DÍTĚ ZDARMA

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

www.kdykolivkamkoliv.cz tel.: 314 000 999 Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. Aragonský hrad s pláží Peskatori 29 Je hlavním městem ostrova Ischia. Ischia Por- to bývalo kdysi jezerem vulkanického původu, které v r. 1854 nechal Ferdinand II. Bourbonský přebudovat na velmi bezpečný přístav. Je to vel- mi živé a moderní centrum s luxusními hotely a obchody, které jsou převážně na hlavní prome- nádě. Ischia Ponte si dodnes zachovalo vzhled typické rybářské vesnice s krásnou historic- kou zástavbou. Významnými památkami jsou zde barokní kostely „Sv. Panny Marie“ a „Sva- tého Ducha“. Z hlavního náměstí vede kamen- ný most k nejvýznamnější památce - Aragon- skému hradu, z jehož vyhlídek můžete obdivo- vat krásné pohledy na Ischia Ponte, východní pobřeží, okolní ostrovy Procida, Vivara a Capri i celý Neapolský záliv s dominantou vulkánu Ve- suv. Nejslavnějším svátkem je červencová slav- nost Sant´Anna, doprovázena množstvím alego- rických plavidel v zátoce pod hradem, kterou sle- dují z pevniny tisíce turistů i místních. Toto mís- to je jako stvořené k procházce historickým cent- rem nebo v okolí Aragonského hradu. Příjemný luxusní hotel, poskytující služby na vysoké úrovni, se nachází přímo u pláže Maronti, v zahradě plné subtropických stromů a dalších rostlin.Z teras hotelu je krásný výhled na městečko Sant´Angelo i moře a krásné západy slunce. Ubytování - pokoje v mediteránském stylu, všechny mají vlastní sociální zařízení, klima- tizaci/topení, SAT-TV, minibar, sejf, fén a WI-Fi zdarma, většina pokojů má balkon nebo terasu s výhledem na moře nebo do zahrady. Pokoje orientované na mořskou stranu, superior a junior suite za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně formou bufetu, večeře - saláty a přílohy formou bufetu, servírované 2 hlavní chody výběrem z menu, dezert. Výborná místní, napolitánská a středomořská kuchyně z velké části z vlastní produktů vlastní rodinné farmy. Služby a vybavení - 2x vnitřní termální bazén (33°C a 34°C), 1x venkovní termální bazén (33°C), Kneippův chodník, vlastní léčebné a kosmetické oddělení, restaurace, bar, Wi-Fi v celém areálu, terasa s lehátky a slunečníky, hotelová pláž se slunečníky a lehátky, parkoviště, lekce jógy za poplatek, lekce vaření za poplatek. Upozornění - vstup do kryté wellness zóny od 18 let. Hotel se nachází cca 28 m nad mořskou hladi- nou a cca 100 metrů vzdušnou čarou od moře. Svým hostům nabízí hotel vysoký komfort včetně vnitřního termálního oddělení, kde lze využít kúr z bahna fango, masáže, inhalace a stejně tak ter- mální bazén a nově otevřené wellness centrum. Ubytování - pokoje v mediteránském stylu, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci /topení, SAT-TV, minibar, sejf, fén, většina s bal- konem nebo terasu s výhledem na moře nebo do zahrady. Pokoje s výhledem na moře za příplatek. Stravování - polopenze, snídaně formou boha- tého bufetu, večeře servírované - výběr z menu, saláty a přílohy formou bufetu.Výborná místní, na- politánská a středomořská kuchyně z velké části z vlastní produktů vlastní rodinné farmy. Služby a vybavení - 1x vnitřní termální bazén (33°C) s hydromasáží a kaskádou, 1x venkovní termální bazén (33°C), léčebné a kosmetické oddělení, restaurace, bar, terasa s lehátky a slunečníky, hotelová pláž se slunečníky a lehát- ky, parkoviště, lekce jógy za poplatek. Upozornění - vstup do kryté wellness zóny od 18 let. 0m 3800m 100m 3800m ISCHIA PORTO A PONTE ostrov Ischia Parco Smeraldo Terme Sant\'Angelo - Maronti  Termín 1. a 2. osoba 3.,4. os. od 11 let 3.,4. os. 2-11 let 24.03. - 26.05. 24. 390,- 19. 590,- 12. 590,- 26.05. - 30.06. 28. 390,- 22. 690,- 14. 490,- 30.06. - 04.08. 31. 990,- 25. 990,- 16. 590,- 04.08. - 25.08. 35. 390,- 28. 990,- 18. 490,- 25.08. - 29.09. 29. 990,- 24. 390,- 15. 490,- 29.09. - 06.10. 25. 190,- 20. 290,- 12. 890,- 06.10. - 28.10. 24. 390,- 19. 590,- 12. 590,- Termín 1. a 2. osoba 3.,4. os. od 11 let 3.,4. os. 2-11 let 21.04. - 26.05. 18. 490,- 14. 890,- 9. 490,- 26.05. - 04.08. 21. 890,- 17. 590,- 11. 290,- 04.08. - 25.08. 25. 490,- 20. 490,- 12. 990,- 25.08. - 29.09. 21. 390,- 17. 290,- 10. 990,- 29.09. - 06.10. 19. 190,- 15. 590,- 9. 990,- 06.10. - 20.10. 18. 490,- 14. 890,- 9. 490,- Příplatky: 1/1 pokoj classic s oknem nebo balkonem 1.890,- /týd.; 1/1 pokoj na mořskou stranu, s balkonem 5.950,- Kč /os. /týd.; pokoj na mořskou stranu 4.340,- Kč /os. /týd.; pokoj superior s výhledem na moře 7.840,- Kč /os. /týd.; plná penze 1.890,- Kč /os. /týd.; pobyt dítěte 0-2 roky 20 € /den - platba na místě. Slevy: pobyt pouze se snídaní - 2.310,- Kč /os. /týd.. *) 7% do 31.3.2018 na 1/2 pokoje s balkonem a 1/1 pokoje standard, na příjezdy 24.3. - 9.8.2018 a 1.10.-28.10.2018. Pobyt minimálně 7 nocí. Příplatky: 1/1 pokoj s balkonem 2.800,- /týd.; 1/1 pokoj s balkonem a výhledem na moře 5.250,- Kč /os./ týd.; pokoj s balkonem a výhledem na moře 2.800,- Kč /os. /týd.; plná penze 1.890,- Kč /os. /týden; pobyt dítěte 0 - 2 roky 20 € /den - platba na místě. Slevy: pobyt pouze se snídaní -1.680,- Kč /os. /týd.. *) 7% do 31.3. 2018 na 1/2 pokoje, na příjezdy 21.4. - 30.5. 2018. SLEVA OD HOTELU 7% DO 31.03.2018* Sant\'Angelo - Maronti San Giorgio Terme  SLEVA OD HOTELU 7% DO 31.03.2018*

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Uvedené ceny zahrnují: 7x ubytování v hotelu s uvedeným typem stravování, v apt. a studiích bez stravy, vstup do bazénů v daném ubytování, služby CK a delegáta. Uvedené ceny nezahrnují dopravu: Autobusem za příplatek 3.890,- Kč /os., letecky vč. poplatků od 8.890,- Kč /os., do 2 let zdarma. Podrobné informace viz str. 10 - 11. www.ck-osveta.cz tel.: 314 000 999 30 Oblíbený menší rodinný hotel se skládá ze dvou budov a nachází se na klidném místě v zahra- dě, jen pár minut od centra i městských pláží. Je vhodný pro milovníky procházek po promenádě a v centru města se spoustou taveren, restau- rací, obchůdků, butiků atd. Hotel je vyhledávaný klienty, kteří hledají odpočinek nebo si chtějí vy- chutnat atmosféru promenády a navštívit maleb- ný přístav. Nedaleké centrum města nabízí pes- trý noční život. Z hotelu je možno se vydat pro- cházkou do přístavu nebo do centra města Porto přes promenádu až k Aragonskému hradu. Ubytování - pokoje s vlastním sociálním zaří- zením, telefonem, fénem, TV-SAT. Stravování - polopenze. Službyavybavení-1xvenkovnítermálníbazén s hydromasáží (35°C), recepce, restaurace, centrální topení, bar, internet point za poplatek. 1x Jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky, sau- na, 1x týdně galavečer s typickým ischitánským menu, 1x týdně taneční večer s živou hudbou. 400m 300m Příplatky: 1/1 pokoj 2.380,- /týd.; pokoj s balkónem 1.260,- /os. /týd.; pokoj comfort 1.260,- Kč /os. /týd.; dětská postýlka 10 €; Ferragosto 14.8. 30.€ /os. příjemný rodinný hotel nacházející se v kopci v obci Ischia Ponte. Jen několik minut chůze od- děluje hotel od historického centra městečka, im- pozantního Aragonského hradu a od moře.Výho- dou je klidná, ale zároveň centrální pozice.Vzdá- lenost od nejbližší písčité pláže cca 600m vzdá- lenost od historického centra cca 400m, nad ho- telem autobusová zastávka, potraviny a tabák. Nejbližší písčitá pláže je Spiaggia dei Pescatori a nedaleko je také pláž Cartaromana, kde do moře pramení teplé termální prameny a je od- tud krásný výhled na protilehlý Aragonský hrad. Ubytování - dvoulůžkové pokoje s možností při- stýlky mají vlastní příslušenství, telefon, TV, větši- na balkon nebo terasu. Pokoje s výhledem na ba- zén nebo panoramatický výhled za příplatek. Stravování - snídaně - kontinentální (pečivo, máslo, marmeláda, suchary, salám/šunka, sýr; káva, kapučíno, čaj, mléko, džus, na vyžádání vej- ce, ovoce atd.) Večeře - servírovaná, jednotné menu (první chod, druhý chod s přílohou, desert; na vyžádání možná variace). Služby a vybavení - společenská místnost s televizí, restaurační hala, venkovní termální ba- zén 34°C s vybavenou terasou, bar, sluneční te- rasa, WiFi ve společných prostorách zdarma. Příplatky: 1/1 pokoj 2.170,-/týden; panoramatický výhled nebo výhled na bazén 490,- /os. /týden. Termín 1. a 2. osoba 3., 4. os. od 12 let 3. os. do 12 let 4. os. do 12 let 26.05. - 30.06. 7.590,- 5.990,- ZDARMA 3.790,- 30.06. - 28.07. 7.790,- 6.290,- ZDARMA 3.890,- 28.07. - 25.08. 11.990,- 9.790,- ZDARMA 6.190,- 25.08. - 15.09. 7.990,- 6.490,- ZDARMA 3.990,- 15.09. - 29.09. 7.790,- 6.290,- ZDARMA 3.890,- 29.09. - 20.10. 7.290,- 5.790,- ZDARMA 3.590,- Hotel se nachází v zálivu Cartaromana, naproti Aragonskému hradu, s výhledem na moře. Sklá- dá se z hlavní budovy a budovy La Fenice (250 m pěšky po schodech), v níž jsou pokoje superior. Ubytování - 31 pokojů s vlastním příslušen- stvím, TV, telefon, topení za příplatek, klima- tizace, fén, trezor, WiFi za příplatek, všechny s terasou nebo balkonem. Stravování - polopenze - vynikající jídla stře- domořské kuchyně. Snídaně formou bufetu, ve- čeře - salátový bar, výběr z menu. Možnost vege- tariánské kuchyně, či výběru a la carte - za pří- platek. Služby a vybavení - klimatizované společen- ské haly, TV, bar, terasy, hotelová restaurace s panoramatickou prostornou terasou. Zahrada s lehátky a slunečníky, hotelová pláž s pískem a kameny s molem plně vybaveným sluneční- ky a lehátky, vany s termální vodou umístěné v zahradě (5 € /os. /den), masážní kaskády, nové centrum krásy „Il Ninfario” za poplatek (inhalace, aerosol, turecká lázeň), parkoviště. Termín 1. a 2. osoba 3. os. od 12 let 3. os. 6-12 let 3. os. 2-6 let 16.03. - 26.05. 7.890,- 6.490,- 5.790,- 4.290,- 26.05. - 21.07. 10.790,- 8.690,- 7.690,- 5.790,- 21.07. - 01.09. 16.290,- 13.190,- 10.990,- 7.990,- 01.09. - 29.09. 10.790,- 8.690,- 7.690,- 5.790,- 29.09. - 07.11. 7.890,- 6.490,- 5.790,- 4.290,- Příplatky: 1/1 pokoj v období 21.7. - 1.9. 4.620,- Kč /týd., v období 26.5. - 21.7. a 1.9. - 29.9. 4.130,- Kč /týd., v ostatních termínech 3.500,- Kč /týd.; boční výhled na moře v období 21.7. - 1.9. 4.620,- Kč /týd., v období 26.5. - 21.7. a 1.9. - 29.9. 2.310,- Kč /týd., v ostatních termínech 1.190,- Kč /týd.; superior s přímým výhledem na moře v období 21.7. - 1.9. 6.860,- Kč /týd., v období 26.5. - 21.7. a 1.9. - 29.9. 4.620,- Kč /týd., v ostatních termínech 2.310,- Kč /týd.; plná penze 4.620,- /os./týd.; dětská postýlka - 15 € /den (povinně), plážový servis (povinně) - 10 € /os. /den v období 1.8. - 31.8., v ostatních termínech 5 €/os./den. 600m 400m 30m 1500m 0m  Aragonese Ponte Ponte Giardino delle Ninfe e la Fenice  Porto Villa Tina  Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let Termín 1. a 2. os. 3.os. od 12 let 3.os. 2-12 let 31.03. - 07.04. 8.290,- 6.890,- 4.490,- 04.08. - 25.08. 14.990,- 12.190,- 7.890,- 07.04. - 21.04. 7.290,- 5.690,- 3.790,- 25.08. - 01.09. 11.390,- 9.290,- 5.990,- 21.04. - 05.05. 8.590,- 7.090,- 4.590,- 01.09. - 22.09. 9.790,- 7.990,- 5.290,- 05.05. - 26.05. 7.890,- 6.490,- 3.990,- 22.09. - 13.10. 7.890,- 6.490,- 3.990,- 26.05. - 16.06. 9.090,- 7.490,- 4.790,- 13.10. - 03.11. 6.990,- 5.690,- 3.690,- 16.06. - 14.07. 10.290,- 8.390,- 5.490,- 03.11. - 24.11. 6.190,- 5.290,- 3.490,- 14.07. - 04.08. 11.390,- 9.290,- 5.990,- - - - -

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Maďarsko-lázně Zalakaros autobusem lázeňské pobyty Maďarsko-lázně Hevíz autobusem lázeňské pobyty Slovinsko - mořský park Laguna lázeňské pobyty PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: ránráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, odpoledne návštěva středověkého města Šoproň, ochutnávka vín, cesta Zádunajím do lázní Hevíz, večeře, malá procházka lázněmi. 2.den: po snídani relaxace v největším evropském termál- ním jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 36 - 38 °C bla- hodárně působí na pohybové ústrojí, osteoporózu a exémy) či v termálních lázních Stz. András (8 termálních ba- zénů s různě teplou vodou, vířivkami, podvodními lehátky a protiproudy), projížďka vláčkem hévízáčkem na vinný ko- peček Weinberg s krásnými výhledy do údolí, posezení při skleničce dobrého vína,večeře, nocleh. 3. den: po snídani relaxace v největším evropském termál- ním jezeře Gyógy-tó či v termálních lázních Stz. András, odpoledne návštěva tradičního trhu, kde obchod- níci prodávají vlastní výrobky od zeleniny přes víno, klobá- sy, pálenky až po vyšívané dečky, pletené košíky a keramiku za výhodné ceny, večeře, folklórní program v hotelu, nocleh. 4. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v termál- ních lázních Stz. András, odpoledne veselý výlet po sever- ním břehu do typické balatonské vesničky Szigliget, neza- pomenutelná návštěva starobylých sklepů rodiny Esterházy s degustací vína, večeře, nocleh. 5. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v v ter- málních lázních Stz. András, odpoledne výlet do městečka Keszthely, návštěva barokního zámku rodu Festetics, ro- mantická projížďka lodí po Balatonu, večeře. 6. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v v termál- ních lázních Stz. András, po poledni odjezd do České repub- liky, návrat ve večerních hodinách. HOTEL PANORAMA Oblíbený hotel Panorama se nachází v malebném centru lázní Hévíz, pouhých 150 m od termálního jezera a jako jediný je spojen vytápěnou chodbou s termálními lázněmi Stz. András (komplex 8 termálních bazénů s různě teplou vodou, vířivkami, podvodními lehátky a protiproudy). Cena zahrnuje: doprava lux busem, ubytování, polopen- ze + polední polévkový bufet, 5x vstup do léčebného jeze- ra či lázeňského wellness, služby průvodce, výlety dle pro- gramu, zákonné pojištění CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč /os. /den; vstupné do navštěvovaných objektů; lázeňská taxa 1.7 € /os. /den (hradí se na recepci hotelu). Příplatky: 1/1 2.500,- ; dítě 2-12 let na pev. lůžku 4.990,- Odjezdy autobusů: Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Mladá Boleslav, Praha, Jihlava, Brno, Bratislava. Sleva 500,- Kč za včasný nákup platí do 31.12. 2017. (Mo) PROGRAM POBYTOVÉHO ZÁJEZDU: 1. den: odjezd v ranních hodinách, příjezd do Zalakaro- se, od cca 15,00 ubytování a koupání v termálních lázních, večeře v hotelu. 2. a 3. den (4. den): Snídaně, koupání a relaxace, ve- čeře v hotelu. 4. den (5. den): Snídaně, koupání a relaxace do cca 11,30. Pokoje jsou k dispozici do 12,00. Odjezd zpět do ČR v cca 12,15. V odpoledních hodinách příjezd do ČR. HOTEL PARK INN **** - ZALAKAROS Nově otevřený hotel Park Inn by Radisson Zalakaros Re- sort & Spa je propojen krytou vyhřívanou spojovací chod- bou s veřejnými termálními lázněmi Gránit. Hotel nabízí po- koje Standard (26 m²) s možností 1 přistýlky (mobilní roz- kládací lůžko - doporučujeme osobám menšího vzrůstu), rodinné pokoje * = 2 pokoje Standard propojené dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem se 2-3 při- stýlkami (46 m²). V případě objednání „rodinného pokoje“ hotel poskytne budˇ 2 pokoje Standard propojené dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem s možností 2-3 přistýlek. Hotel předem nemůže závazně potvrdit, kte- rou z těchto 2 variant ubytování poskytne. K dispozici bez- bariérové pokoje. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan, SAT-TV, telefon, Wi-Fi připojení zdarma, trezor. Všechny pokoje mají balkon. Hotelové služby - dvě restaurace budou nabízet ma- ďarskou a mezinárodní kuchyni formou bufetu. Lounge bar k podávání různých druhů kávy, čajů, nealkoholických ná- pojů, koktejlů, videohry, šipky, kulečník. Recepce, hlídané parkoviště a garáže za poplatek. Cena zahrnuje: 3x /4x ubytování s polopenzí formou bu- fetu, vstup do termálních lázní GRÁNIT (v den příjezdu od 1500, v den odjezdu do 1200), dopravu, zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR /noc /osoby nad 18 let - plat- ba na místě, komplexní pojištění. Odjezdy autobusu jsou z celé ČR-informace v CK (6 tras). Dále v nabídce lázně autobusem na 3-5 nocí do oblasti Bükfürdő, Lenti, Sárvár , Kehidakustány , Hévíz atd.. (Hu) 31 PROGRAM ZÁJEZDU Nesmírně oblíbený produkt naší CK, 80% klientů jezdí pra- videlně. 4 plné dny volna a relaxace v areálu krytých moř- ských bazénů a vířivek postavených těsně u moře - plavete v bazénech s mořskou vodou teplou cca 30 C a koukáte na jachty a lodě na moři. Do bazénů máte neomezený vstup po celé 4 dny, pouze sjíždíte hotelovým výtahem.Vyjdete z ho- telu a do 15 - 20 minut pěší chůze po mořském nábřeží máte celou řadu atrakcí od míst, kde se točil film Účastníci zájez- du přes historické benátské město Piran po moderní a ce- loročně živé nejlepší slovinské přímořské letovisko s palma- mi, oleandry a olivovníky Portorož, po velký jachtařský pří- stav Lucija a historickou salinu.V průběhu vašeho pobytu or- ganizujeme pro zájemce lodní výlet do historického městeč- ka Izola s vyhlídkou po celém slovinském pobřeží a s přista- vením lodi přímo před hotel. Hotel má 4*, snídaně i večeře jsou bohatý bufet. 1.den: Odjezd z Prahy ve 21 hodin. 2. - 5. den: Vaše individuální relaxace v lázních Mořský park Laguna ve vašem luxusním hotelu na břehu Jadranu. Náš průvodce vám v průběhu pobytu nabídne společné pěší procházky do Pirana a Portorože i lodní výlet. Užijete si sla- né mořské vody 2 bazénů, oválných bazénů s protiproudy a masážními lehátky, dále vířivek, tobogánů, vodopádů, gejzí- rů, finské sauny, solária atd.. Při ranním příjezdu si již tento první programový den můžete doobjednat bufetovou snída- ni. Hned ráno budete mít možnost ponořit se do horké vody. Klíče od pokoje obvykle dostanete, jak je v hotelích zvykem, kolem 14. hodiny. Poslední den plánujeme odjezd kolem 21. hodiny - po koupání. 6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 3 x nocleh s polo- penzí formou bufetu, 4-denní neomezený vstup do akva- parku Laguna v řádné otevírací době, turistické taxy, vol- ný vstup do casina Bernardin, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: 1/1: 1.200 Kč, výběr pokoje s výhledem na moře - 400 Kč /os., 290 Kč - 1. snídaně při ranním příjezdu, večeře v den odjezdu - 470 Kč. Slevy: děti 3-6 let sleva 1.500 Kč (s dvěma dospělými), děti 17 - 12 let sleva 700 Kč (s dvěma dospělými), 3. osoba na třílůžkovém pokoji - sleva 500 Kč (Pe) Termín cena 10.04.-15.04. / 05.11.-10.11. 7.690,- 27.03.-01.04. / 23.10.-28.10. / 26.04.-01.05. 7.990,- 10.05.-15.05. / 29.05.-03.06. / 18.09.-23.09. / 09.10.-14.10. 8.690,- 19.06.-24.06. / 03.07.-08.07. / 31.07.-05.08. 21.8. - 26.8. / 04.09. - 09.09. 8.990,- Termíny 2018 cena 09.02. - 14.02. / 16.02. - 21.02. 6.500,- 29.03. - 02.04.Velikonoce 7.400,- 05.05. - 10.05. hotel Histrion 4* 6.800,- 05.05. - 10.05. hotel Ville Park 3* 5.900,- 26.09. - 01.10. 6.800,- 24.10. - 29.10. 6.700,- 21.11. - 26.11. 6.400,- *05.12. - 10.12. adventní program - fakultativní půldenní výlet do Terstu - 300,- • cestou domů návštěva adventních trhů v Ljubljaně a rakouských Alpách - Velden. 6.800,- Balaton Piran Mořský park Laguna termíny počet nocí řádné l. ve2 lůžk. pokoji přistýlka dítě 6-18 let přistýlka dospělá osoba přistýl- ka dítě do 6 let 1 lůžk. pokoj 07.03. - 11.03. 4 6.990,- 4.390,- 5.590,- 1.590,- 9.790,- 21.03. - 25.03. 4 6.990,- 4.390,- 5.590,- 1.590,- 9.790,- 28.04. - 01.05. 3 6.990,- 4.390,- 5.590,- 1.590,- 9.790,- 05.05. - 08.05. 3 6.990,- 4.390,- 5.590,- 1.590,- 9.790,- 27.09. - 30.09. 3 6.990,- 4.390,- 5.590,- 1.590,- 9.790,- 15.11. - 18.11. 3 6.990,- 4.390,- 5.590,- 1.590,- 9.790,- 26.12. - 29.12. 3 6.990,- 4.390,- 5.590,- 1.590,- 9.790,- hotel Park Inn

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

CAORLE se nachází na severu Itálie v oblasti zvané Venete (Benátsko) a je velmi oblíbenýmletoviskem díky krásným písečným plážím, historickému centru a blízkosti aquaparku a lunaparku. VILLAGGIO LUNA Poloha: Nachází se v klidné části letoviska. Nabízí 1) jed- nopodlažní apartmány; 2) mezonetové, dvoupodlažní, velmi pěkné vilky s terasou nebo zahrádkou; oblíben zejména u ro- din s dětmi, apartmány vhodné pro skupiny se sportovním zaměřením, např. basketbal, fotbal, aerobic, zumbu, jógu, atd.. Pláž: 80 - 250 m. Vybavení: velký bazén (25 x 10 m) s lehátky, dětský bazén, zahrada, dětské hřiště, výtah v hlavní budově a restaurace, v areálu je venkovní parkoviště, ale i podzemní garážové stá- ní (nutno rezervovat předem), wi-fi u bazénu zdarma. Ubytování: apartmány a studia se nachází v hlavní budo- vě a ve vilkách; jsou vybaveny klimatizací, SAT/TV, safem a některé apartmány mají dokonce k dispozici venkovní krb. Hlavní budova: Apt typ B - pro 4/5 os. (35-50 m²): ložni- ce pro 3 os., obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá- dacím gaučem pro 2 os., vlastní sociální zařízení, balkon,ide- ální pro 4 osoby. Apt typ C attic - pro 6 os. (45-60 m²): pod- krovní apartmán v hlavní budově - ložnice pro 2 os., 2. ložni- ce pro 2 os., obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkláda- cím gaučem pro 2 os., vlastní sociální zařízení, velká terasa. Vily: Apt typ B1 - pro 4/5 os. (35-50 m²): přízemí: obýva- cí pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., zahrádka, 1. patro: ložnice pro 2 nebo 3 os., vlastní so- ciální zařízení, balkon. Apt typ C1 - pro 6/7 os. (45-60 m²): přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., případně ještě gaučem pro 1 osobu, za- hrádka, 1. patro: ložnice pro 2 os., 2. ložnice pro 2 os., vlast- ní sociální zařízení, balkon. Strava: vlastní. Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK. Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,- /os., pojištění léčebných výloh. Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 3,5 Eur /os. od 11 let /pobyt, poplatek za spotřebu ener- gií (voda, elektřina, plyn) 30 Eur /typ A, 40 Eur /typ B, 45 Eur /typ C a D, vratná kauce 100 Eur, fakultativní: úklid vlastní nebo za poplatek od 50 Eur /apartmán, ložní prádlo 6 Eur /os. /výměna, dětská postýlka 4 Eur /den, plážový servis 58 Eur /týden (termín 16.6. - 8.9.), 38 Eur /týden (do 16.6. a od 8.9.) - nutno objednat v CK. V nabídce je též ubytování v apt. Colombo, Roberta, Grand Mado - viz. internet. (Ja) Rumunsko - Banát poznávací zájezdy Chorvatsko pobytové zájezdy Itálie - Caorle pobytové zájezdy 32 DRAMALJ - menší turistické městečko u Crikvenice, se kterou je spojena cca 3 km dlouhou promenádou, nabí- zí několik typů pláží, sportovního vyžití i zábavy. Crikveni- ce nabízí tržnice, supermarkety, restaurace , a akvárium. Hotel Riviera**+ Oblíbený hotel sestává z centrální budovy a 3 pavilonů. Poloha: ubytování se nachází v klidné části letoviska. Pláž: cca 10 m, oddělená pouze pobřežní promenádou, přímo pod hotelem se nachází pláž s betonovými platy, na které je umístěna převlékárna a je možné zapůjčit slunečníky a lehátka (za poplatek), oblázková pláž je ne- daleko od ubytování, u přístavu možnost vodních sportů. Vybavení: restaurace, terasa, recepce, TV koutek, bar, pizzerie, parkování zdarma. Ubytování: nově vybavené dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají vlastní sociální zařízení, klima- tizaci, TV, wi-fi zdarma. Strava: polopenze formou bufetu, snídaně s nápoji v ceně, večeře - výběr většinou z 3 hlavních jídel (maso, rybí spe- ciality) a 3 příloh, saláty, dezerty, nápoje k večeři za příplatek 1 Eur /os. /den, platba na místě (0,2 l vína nebo džusu nebo 0,3 l piva), možnost dokoupení plné penze (výběr z 2 menu). Pavilony Riviera Poloha: pavilony se nachází cca 50 m od hotelu Riviera. Pláž: cca 60 m, z pavilonů přes pobřežní promenádu. Vybavení: veškeré vybavení hotelu Riviera. Ubytování: nově vybavené dvoulůžkové pokoje jsou s balkonem, třílůžkové pokoje jsou bez balkonu a všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, wi-fi zdarma Strava: polopenze formou bufetu v hotelu Riviera. Cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7x polopenze, klimatiza- ce, služby delegáta, zákonné pojištění CK. Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2.150,- /os., cestovní pojištění (možno sjednat v naší CK), 1/1 po- koj za příplatek ve výši 50 %, plná penze 1560,- /os.. Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa cca 1 Eur /dospělá os. /noc, děti 12-17,99 let cca 0,50 Eur /noc a děti do 11,99 let zdarma. (Ja) Za českými krajany, turistikou a přírodou PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU: 1.den: Odjezd v pátek odpoledne z ČR, noční přejezd přes Slovensko (nebo Rakousko) a Maďarsko. 2. den: Dopoledne navštívíme barokní město Temešvár, prohlídka centra a největší pravoslavné baziliky v Rumun- sku, odpoledne ubytování v české vesnici Gernik, prohlíd- ka vesnice, Filipova díra. 3. den: Odjezd do Sascy Romany - celodenní pěší výlet do kaňonu řeky Nery (skalnaté stěny jsou místy až 400 m vysoké), vodopády Vaicaga, možnost koupání v řece Nera, několik variant náročnosti turistiky, návrat do Gerniku. 4. den: návštěva kulturního domu s obecní knihovnou, místní hřbitov, turistika v okolí Gerniku - pěší výlet k vod- ním mlýnkům U Petra, volný večerní program. 5. den: po snídani pěší túra (cca 1,5 hod) k jeskyni Tu- recká díra, nádherné výhledy nad Gernikem, od Turec- ké díry buď pěší přesun do Svaté Heleny, nebo možnost dojít zpět do Gerniku a přejet autobusem do Svaté Heleny, po příjezdu ubytování a krátká prohlídka vesnice. 6. den: celodenní výlet do srbského Banátu, návště- va tržnice v Bela Crkvi, přejezd ke krajanům do vesnice Češko Selo, prohlídka kostela a místního muzea, oběd v rybí restauraci na břehu Dunaje, možnost prohlídky měs- tečka Ramu (plavba trajektem přes Dunaj), na závěr kou- pání u jednoho ze srbských jezer, návrat do Svaté Heleny. 7.den: Dopoledne pěší výlet do okolí - Kulhavá skála, odpoledne návštěva školy ve Sv. Heleně, k večeru vyhlíd- ka na Dunaj a Kazanskou soutěsku, pohled na zří- ceninu hradu Golubec, večer volno. 8.den: Celodenní výlet, dopoledne hodinová plavba lodí po Dunaji v Kazaňské soutěsce, prohlídka jeskyně Veterani, návštěva starých termálních lázních Băile Her- culane (bazény v přírodě), k večeru návštěva další české vesnice Eibenthalu, návrat na ubytování. 9.den: Časně ráno odjezd do ČR, předpokládaný příjezd ve večerních hodinách. Cena zahrnuje: 7x ubytování v soukromí, 7x plnou pen- zi, dopravu autobusem, průvodce. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění (lze sjednat přes CK nebo individuálně), příplatek na jednolůž- kový pokoj 1.400,-Kč (nebo možnost sloučení na ubytová- ní), vstupné do navštěvovaných objektů. Ubytování: zajištěno v rodinách českých krajanů ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích, 3x v Gerniku, 4x ve Sv. Heleně. Stravování: plná penze v rodinách (oběd formou balíčku). Doporučené kapesné: 40 EUR (vstup do NP Nera, jeskyně Veterani, plavba lodí, trajekt přes Dunaj), v českých vesnicích možnost platit v obchodech také v Kč. Odjezdová místa: Praha, Benešov, Tábor, České Budě- jovice, Třeboň, J. Hradec, Pelhřimov, Brno. Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35 (Qui) Lišanj - bazén ubytování Pavilony Riviera Hotel Riviera**+ Termín 2018 16.6.-23.6. 8.9.-15.9. 23.6.-30.6. 30.6.-25.8. 25.8.-1.9. 16.6.-23.6. 8.9.-15.9. 23.6.-30.6. 30.6.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 1. a 2. dospělá osoba 5.990,- 6.490,- 7.990,- 7.490,- 6.490,- 7.290,- 8.590,- 7.890,- 6.790,- 1. dítě do 9,99 let na přistýlce zdarma zdarma 1. dítě 10-13,99 let na přistýlce 2.990,- 3.390,- 4.290,- 3.790,- 3.290,- 3.690,- 4.490,- 3.990,- 3.390,- 3. osoba nad 14 let na přistýlce 4.790,- 5.490,- 6.790,- 5.990,- 5.190,- 5.890,- 7.190,- 6.390,- 5.490,- Hotel Riviera pavilony Riviera Villaggio Luna 28.4.-19.5. 19.5.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 25.8.-1.9. 30.6.-7.7. 7.7.-4.8. 4.8.-18.8. 18.8.-25.8. 1.9.-8.9. 8.9.-29.9. B (4/5) 7.290,- 9.890,- 10.990,- 11.190,- 12.490,- 15.490,- 15.490,- 20.490,- 19.990,- 21.990,- 20.490,- 10.490,- 7.490,- B1 (4/5) 7.790,- 9.890,- 10.990,- 11.490,- 13.990,- 16.990,- 16.990,- 21.590,- 21.990,- 23.990,- 21.990,- 10.990,- 6.490,- C1 (6/7) 8.490,- 11.990,- 13.990,- 14.490,- 16.990,- 19.990,- 19.990,- 24.990,- 26.990,- 28.990,- 26.990,- 12.990,- 8.290,- C attic (6) 8.490,- 11.990,- 13.990,- 14.490,- 16.990,- 19.490,- 19.490,- 24.490,- 26.490,- 28.490,- 26.490,- 12.490,- 8.290,- Caorle - pláž apt. Colombo Villaggio Luna Rezidence Roberta Băile Herculane Termíny 2018 cena 29.06. - 07.07. 9.290,- DÍTĚ ZDARMA

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Chorvatsko - Biograd na Moru pobytové zájezdy Itálie - Cavallino, Veneto pobytové zájezdy Cena nezahrnuje: dopravu lux. autobusem,od 2.600 Kč, parkovné v kempu (150 Kč /noc /auto), pobytovou taxu, závěrečný úklid, kau- ci 2.000 Kč (80 € ) /mobilehome. (Vi) 33 cena za 1 platící osobu dle počtu platících osob Termíny 5-6 osob 4 osoby 3 osoby Přistýlka 5. a 6. osoba 11. 5.-20. 5. 2.990,- 2.990,- 2.990,- 1.990,- 14. 5.-27. 5. 3.990,- 3.990,- 3.990,- 1.990,- 18. 5.-27. 5. 3.490,- 3.490,- 3.490,- 1.990,- 25. 5.- 3. 6. 2.500,- 2.500,- 2.500,- ZDARMA 25. 5.- 6. 6. 2.500,- 2.500,- 2.500,- ZDARMA 1. 6.-10. 6. 2.900,- 3.500,- 4.100,- 900,- 4. 6.-17. 6. 3.100,- 3.700,- 4.300,- 1.100,- 8. 6.-17. 6. 3.100,- 3.700,- 4.300,- 1.100,- 15. 6.-24. 6. 3.900,- 4.700,- 5.700,- 1.700,- 15. 6.-27. 6. 4.500,- 5.500,- 6.500,- 1.900,- 22. 6.- 1. 7. 4.500,- 5.500,- 6.500,- 1.900,- 25. 6.- 8. 7. 7.500,- 8.500,- 10.500,- 3.500,- 29. 6.- 8. 7. 5.900,- 6.900,- 7.900,- 2.900,- 6. 7.-15. 7. 5.900,- 6.900,- 7.900,- 2.900,- 6. 7.-18. 7. 7.900,- 8.900,- 10.900,- 3.900,- 13. 7.-22. 7. 6.600,- 7.600,- 9.600,- 3.600,- 16. 7.-29. 7. 8.900,- 9.900,- 11.900,- 4.900,- 20. 7.-29. 7. 6.600,- 7.600,- 9.600,- 3.600,- 27. 7.- 5. 8. 6.600,- 7.600,- 9.600,- 3.600,- 27. 7.- 8. 8. 8.500,- 9.500,- 11.500,- 4.500,- 3. 8.-12. 8. 6.600,- 7.600,- 9.600,- 3.600,- 6. 8.-19. 8. 8.900,- 9.900,- 11.900,- 4.900,- 10. 8.-19. 8. 6.600,- 7.600,- 9.600,- 3.600,- 17. 8.-26. 8. 5.900,- 6.900,- 7.900,- 2.900,- 17. 8.-29. 8. 7.500,- 8.500,- 10.500,- 3.500,- 24. 8.- 2. 9. 4.900,- 5.900,- 6.900,- 2.100,- 27. 8.- 9. 9. 3.100,- 3.700,- 4.300,- 1.100,- 31. 8.- 9. 9. 3.100,- 3.700,- 4.300,- 1.100,- 7. 9.-16. 9. 2.900,- 3.500,- 4.100,- 900,- 7. 9.-19. 9. 2.900,- 3.500,- 4.100,- 900,- 14. 9.-23. 9. 2.100,- 2.100,- 2.100,- ZDARMA 17. 9.-30. 9. 3.990,- 3.990,- 3.990,- 1.990,- 21. 9.-30. 9. 2.990,- 2.990,- 2.990,- 1.990,- 28. 9.-7. 10. 2.490,- 2.490,- 2.490,- 1.990,- cena za 1 platící osobu dle počtu platících osob Termíny 4 osoby 3 osoby 2 osoby Přistýlka 5. a 6.os. 11. 5.-20. 5. 2.990,- 2.990,- 2.990,- 1.990,- 14. 5.-27. 5. 3.990,- 3.990,- 3.990,- 1.990,- 18. 5.-27. 5. 2.500,- 2.500,- 2.500,- ZDARMA 25. 5.- 3. 6. 2.900,- 2.900,- 2.900,- ZDARMA 1. 6.-10. 6. 3.500,- 4.200,- 4.900,- 1.600,- 8. 6.-17. 6. 3.900,- 4.700,- 5.700,- 1.800,- 15. 6.-24. 6. 4.600,- 5.600,- 6.600,- 2.200,- 22. 6.- 1. 7. 5.300,- 6.300,- 7.300,- 2.500,- 29. 6.- 8. 7. 6.600,- 7.600,- 9.600,- 3.600,- 6. 7.-15. 7. 6.600,- 7.600,- 9.600,- 3.600,- 13. 7.-22. 7. 7.300,- 8.300,- 10.300,- 4.300,- 20. 7.-29. 7. 7.300,- 8.300,- 10.300,- 4.300,- 27. 7.- 5. 8. 7.300,- 8.300,- 10.300,- 4.300,- 3. 8.-12. 8. 7.300,- 8.300,- 10.300,- 4.300,- 10. 8.-19. 8. 7.300,- 8.300,- 10.300,- 4.300,- 17. 8.-26. 8. 6.600,- 7.600,- 9.600,- 3.600,- 24. 8.- 2. 9. 5.600,- 6.600,- 7.600,- 2.600,- 31. 8.- 9. 9. 3.900,- 4.700,- 5.700,- 1.800,- 7. 9.-16. 9. 3.500,- 4.200,- 4.900,- 1.600,- 14. 9.-23. 9. 2.500,- 2.500,- 2.500,- ZDARMA 14. 9.-27. 9. 3.990,- 3.990,- 3.990,- 1.990,- 21. 9.-30. 9. 2.990,- 2.990,- 2.990,- 1.990,- 25. 9.-7. 10. 3.490,- 3.490,- 3.490,- 1.990,- 28. 9.-7. 10. 2.490,- 2.490,- 2.490,- 1.990,- CAMPING VILLAGE CAVALLINO**** - MOBILEHOMY Prvotřídní resort se nachází mezi Lido di Jesolo a Pun- ta Sabbioni, oddělujícím Benátskou lagunu od otevřené- ho moře. Je ideální jak pro mladé, tak pro rodiny s dětmi, hledající klidnou atmosféru. Středisko, ponořené do svě- ží zeleně borovic, je lemováno širokou, 15 km dlouhou, volně přístupnou pláží s jemným pískem a poz- volným vstupem do vody. Může se pochlubit Modrou vlajkou za čistotu moře. Resort disponuje novou sousta- vou bazénů pro malé i velké (nutná koupací čepice) - dět- ské bazény s vodními atrakcemi, hydromasážní zóna, le- hátka, solárium a relaxační zóna.Ve sportovním areálu na- jdete beachvolejbalové a travnaté fotbalové hřiště, minig- olf (za poplatek), stolní tenis, velké dětské hřiště, hřiště pro nejmenší a dětské zábavní centrum. V hlavní sezóně den- ně probíhají zdarma animace pro děti i dospělé, při kte- rých je v provozu Baby Club (od 3 let); aerobik, jóga, ba- let, jogging, večerní disco pro děti, večerní show. V kempu je restaurace s pizzerií a barem, obchod s potravinami, mi- nimarket, TV-místnost, bankomat a ošetřovna. Na pláži je půjčovna šlapadel, bar a plážový servis. V oblasti je roz- sáhlá síť cyklostezek. Před areálem je zastávka linky Lido di Jesolo - Punta Sabbioni. Delegát CK: ve středisku je česky mluvící delegát CK. Stravování: vlastní (jsou zde restaurace, pizzerie a ob- chod s potravinami). Možnosti výletů: Benátky a ostrovy Murano a Burano, Pirátská lod‘, Tropicarium, Aquapark Jesolo. Fakultativní služby: půjčování sportovních potřeb Slevy: ZDARMA jedno dítě 0-11 let , 20 % děti 0-11 let, ZDARMA jeden senior 60+, 20 % senioři 60+, 5 % oso- by ZTP, 10 % záloha do 31. 12. 2017, 8 % záloha do 28. 2. 2018, 5 % záloha do 31. 3. 2018. Příplatky - povinná úhrada za závěr. úklid , 440 Kč /mobi- lehome, konkrétní ubyt. jednotka 500 Kč /termín, ložní prá- dlo 250 Kč /os., komplexní pojištění ERV a.s. 390 /195 Kč (dospělý /dítě do 12 let), parking na terminálu CK po dobu zájezdu 500 Kč /10 dnů /auto. Cena zahrnuje: ubytování v mobilehomech, poplatek za elektřinu, vodu a plyn, pojištění CK proti úpadku. Biograd na Moru leží v severní Dalmácii, pomyslném srd- ci jadranského pobřeží. Pro tuto oblast je typické mírné a stabilní klima, členité pobřeží se spoustou ostrůvků a čis- té moře nabízející kvalitní koupání. Královské město Biograd dosáhlo největšího rozkvětu v 10. a 11. stol., kdy se stalo centrem chorvatské říše. Dnes je rekreačním centrem této části Jadranu a strategickým východiskem do tří národních parků - Paklenica, Slapovi Krka a Kornati. Blízko Biogradu leží i největší chorvatské sladkovodní jezero - Vransko jezero. Camping Park SOLINE**** - mobilehomy Leží v hustém borovicovém háji v Pašmanském kanále na jižním okraji Biogradu. Je umístěn přímo u moře v rekreační zóně Soline, v níž jsou k dispozici stezky pro in-line bruslaře, tobogán, trampolíny, venkovní městský bazén na vodní pólo, nové hřiště na pétanque a tenisové kurty. V kempu najdete restauraci, bar, pekárnu, bankomat, směnárnu, dětské hřiště a stolní tenis. V hlavní sezóně je zde dětský klub, disko, ani- mace a cvičení na pláži. Pobřežní promenádou, lemovanou restauracemi, bary a kavárnami, se dostanete cca za 20 min. až do centra Biogradu. Pláž kempu je přírodní skalnatá, s betonovými platy a upravenými vstupy do moře, místy ob- lázková.V těsné blízkosti kempu se nalézá též zátoka s plá- ží, tvořenou písečnou drtí, a beachvolejbalovým hřištěm. Směrem k Biogradu jsou rozlehlé městské oblázkové pláže. Obuv do vody doporučujeme. Mobilehome Lux - 2/2+2 (WC/sprcha, klima) cca 24 m2 + terasa, pro 2 až 6 osob. Mobilehome Lux Grand -2/2+2 (2x WC/sprcha, klima) cca 32 m2 + terasa, pro 2 až 6 osob. Oba typy mobilehomů jsou umístěny v polostínu borového háje cca 150 m od pláže. Delegát CK - ve středisku je česky. Stravování - vlastní, krabičková polopenze 240 Kč /den. Možnosti výletů - NP Kornati, NP Krka, NP Plitvická je- zera, Pašmanský kanál, Šibenik. Fakultativní služby - půjčování sportovních potřeb. Slevy - ZDARMA jedno dítě 0-11 let, 20 % děti 0-11 let, ZDARMA jeden senior 60+, 20 % senioři 60+, 5 % osoby ZTP, 15 % záloha do 31. 12. 2017, 10 % záloha do 28. 2. 2018, 7 % záloha do 31. 3. 2018. Příplatky - povinná úhrada za závěrečný úklid (440 /590 Kč), mobilehome Lux Grand za příplatek 1200 - 1900 Kč, ložní prádlo 250 Kč /os., parking 500 Kč /10 dnů /auto. Cena zahrnuje - ubytování v mobilehomech, poplatek za elektřinu, vodu a plyn, pojištění CK proti úpadku. (Vi)

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Mar Menor pro seniory 55+ Andalusie pro seniory 55+ pobytové zájezdy ZÁPADNÍ OKRUH MADEIROU -celodenní výlet bez oběda:Cena cca1.290,- Kč /50 € Navštívíme nejzajímavější místa západní části ostrova. Na jihu městečko Câmara de Lobos, jeden z nejvyšších evrop- ských útesů Cabo Girão a městečko Ribeira Brava. Dále do Porto Moniz s jeho lávovými jezírky, kde poobědváme. Středem ostrova, dojedeme na vyhlídku do údolí Rabaçal známého svými levádami a nevynecháte ani jedinou rovinu ostrova, plošinu Paúl da Serra.(1500m). Odtud se vydáme zpět jižním směrem na horské sedlo Encumeada (1008m), pod níž nás čeká oblast třetihorního vavřínového lesa a kolem Pousady dos Vinháticos budeme sjíždět zpět do Funchalu. Oběd + 390,- Kč. VÝCHODNÍ OKRUH MADEIROU - celodenní výlet bez oběda: cena 1.290,- Kč /50 € První zastávka bude na krásné vyhlídce Terreiro da Luta (s cizojazyčným průvodcem Camacha), odkud vyjedeme na třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico do Arieiro (1818 m). Sjedeme do Ribeiro Frio (přírodní park se sádkou pstruhů) a projdeme se na vyhlídku Balcões. Hlavní zastávka a oběd bude v Santaně (typické trojúhelníkové domečky), odkud pokračujeme na jihovýchod. Čeká nás Portela (vyhlídka 670m) a nejvýchodnější cíp ostrova, P. de São Lourenço. Nakonec navštívíme přímořské městečko Machico. Oběd + 390,- Kč. MONTE & EIRA DO SERRADO - polodenní výlet: cena 890,- Kč /35 € První zastávka bude na vyhlídce Pico dos Barcelos s krásným výhledem na Funchal. Poté se vydáme na jednu z nejkrásnějších vyhlídek Eira do Serrado (1094m) nad Údolím Jeptišek. Poté se vydáme ke kostelu v Monte. PROHLÍDKA MĚSTA FUNCHAL - polodenní výlet: cena 790,- Kč /30 € 4hodinováprohlídkaměstaFunchalsjehopamětihodnostmi s česky hovořícím průvodcem s návštěvou tržnice (ryby, květiny, ovoce) a manufaktury na výrobu krajek. Cena zahrnuje: Zpáteční letenku Praha - Funchal - Pra- ha včetně poplatků, 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji s vy- branou stravou, transfer letiště - hotel - letiště, služby česky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu. Cena nezahrnuje: kompl. pojištění, fakult. výlety (Sn) Madeira pro seniory 55+ Termíny 2018 hotel strava cena odlety jaro 2018 14.05. 21.05. 28.05. 04.06. 11.06. Dom Pedro Garajau 3* snídaně 17.990,- Roca Mar 4* polopenze 20.990,- Dom Pedro Madeira 4* polopenze 21.990,- Four Views Oasis 4* polopenze 24.990,- Roca Mar 4* all inclusive 25.990,- Dom Pedro Madeira 4* all inclusive 26.990,- odlety podzim 2018 17.09. 24.09. 01.10. 08.10. 15.10. Dom Pedro Garajau 3* snídaně 16.990,- Roca Mar 4* polopenze 20.990,- Dom Pedro Madeira 4* polopenze 21.990,- Four Views Oasis 4* polopenze 24.990,- Roca Mar 4* all inclusive 25.990,- Dom Pedro Madeira 4* all inclusive 26.990,- katedrála La Seu 34 ŠPANĚLSKO - MAR MENOR PRO SENIORY Vydejte se poznat Čechy zatím neobjevené španělské „Mrtvé moře” do provincie Murcia, ve které leží jedna z největších pobřežních lagun Mar Menor (Malé moře). Klidná, teplá (teplota vody je o 5 °C vyšší než teplota Středozemního moře) a velmi slaná laguna je od Středozemního moře oddělena úzkým pruhem pevniny, který se nazývá „La Manga“. Na tomto unikátním místě je tedy možné se vykoupat v příjemně teplé vodě a poté si svlažit tělo ve Středozemním moři. Vzhledem k mělkosti moře je zde poměrně stálá teplota, která umožňuje koupání i v nejchladnějších měsících roku. Voda díky sla- nosti skvěle nadnáší. Příznivé klima působí na dýchací cesty a napomáhá léčit kožní¨onemocnění, bolavé klouby, revma, atd. Klimatické podmínky, slanost moře a léčivé bahno jsou nejčastějšími důvody, proč je tato oblast velmi oblíbenou a vyhledávanou desti- nací zvláště pro seniory! Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha - Murcia San Javier - Praha, transfer letiště - hotel - letiště, 7 nebo více nocí ve 4* hotelu s plnou, penzí formou, švédských stolů, voda 0,35l a víno 0,2l podávané k obědu a večeři; 2 x pěší výlet; zákonné pojištění CK pro případ úpadku. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a služby; kom- plexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna. Příplatky: 1/1 pokoj 2.100,- /7 nocí, 4.200,- /10,11 a 14 nocí; 5.100,- /17 nocí; příplatek za neseniora 2.700,-. Slevy: 3. dospělá osoba v pokoji 500,- /7 nocí, 1 000,- /10,11, 14 a 17 nocí; sleva za dítě 2 - 10 let na přistýlce 2.500,- /7 nocí, 2.500,- /10 a 11 nocí, 5.000,- /14 a 17 nocí. Se seniorem může cestovat i nesenior za stejné ceny. Popis a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) „La Manga“ „Mrtvé moře“ ŠPANĚLSKO - Andalusie pro seniory COSTA DEL SOL Andalusie (španělsky Andalucía) zaujímá jižní část Py- renejského poloostrova. Španělsko má 17 regionů a An- dalusie neboli Andaluské autonomní společenství je druhé největší společenství Španělska a zároveň je nejlidnatější částí. Andalusie je jediným regionem, který omývá jak Středozemní moře, tak Atlantický oceán. Region Andalusie se dělí do osmi provincí - Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla. Sevilla je metropolí celého regionu. V Andalusii se určitě nebudete nudit. Kromě slunění se na pláži, vodních sportů, posezení v přístavu u kávy, či procházce po promenádě máte mnoho možností. Můžete se vydat do hor, které mnohdy přímo vy- bíhají od úzkého pobřežního pásu, a navštívit některé typ- ické horské vesničky, specifické bílými domečky usazenými přímo na skalách. Neopakovatelnou atmosféru nabízejí starobylá města s maurskými pevnostmi, jako je např. Granada se světoznámou Alhambrou. Zajímavou možností je návštěva britského území Gibraltar, či nejjižnějšího cípu poloostrova, kde se setkáva Středozemní moře s Atlan- tickým oceánem - Tarifa. Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha - Malaga - Praha (včetně tax a poplatků), 7 nocí ve 4* hotelu s polopenzí formou švédských stolů, voda 0,35l a víno 0,2l podávané k večeři, transfer letiště - hotel - letiště, 1 x polodenní výlet, služby česky /slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu, zákonné pojištění CK pro případ úpadku. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a služby, kom- plexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění pro případ storna zájezdu, svozy z a na letiště. Příplatky: jednolůžkový pokoj 3.300,- ; za neseniora 2.700,- ; plná penze 1.500,-. Slevy: 3 os. na přistýlce 1.000,-. Se seniorem může cestovat i nesenior za stejné ceny. Popis a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) Termíny 2018 FUENGIROLA PARK 4* jaro 2018 17.05. - 24.05. 13.790,- 24.05. - 31.05. 14.490,- 31.05. - 07.06. 14.990,- 07.06. - 14.06. 15.290,- 14.06. - 21.06. 15.790,- podzim 2018 10.09. - 17.09. 15.990,- 13.09. - 20.09. 15.790,- 17.09. - 24.09. 15.490,- 20.09. - 27.09. 14.990,- 24.09. - 01.10. 14.790,- 27.09. - 04.10. 14.490,- 01.10. - 08.10. 13.990,- 04.10. - 11.10. 13.790,- Alhambra Gibraltar Las Gaviotas****, Los Delfines**** Las Gaviotas****, Los Delfines**** Termíny 7 nocí cena Termíny 7 nocí cena 04.06. - 11.06. 15.990,- 03.09. - 10.09. 17.490,- 11.06. - 18.06. 16.990,- 10.09. - 17.09. 16.990,- 18.06. - 25.06. 17.490,- 17.09. - 24.09. 16.490,- *25.06. - 02.07. 17.990,- 24.09. - 01.10. 15.490,- *27.08. - 03.09. 18.990,- 01.10. - 08.10. 14.990,- Termíny 10 nocí cena Termíny 14 a více nocí cena *25.05. - 04.06. 16.990,- 04.06. - 18.06. 27.990,- *08.10. - 18.10. 25 990,- 11.06. - 25.06. 28.990,- - - *18.06. - 02.07. 30.990,- - - *27.08. - 10.09. 30.990,- - - 03.09. - 17.09. 29.990,- - - 10.09. - 24.09. 28.990,- - - 17.09. - 01.10. 27.990,- - - 24.09. - 08.10. 26.990,- - - *01.10. - 18.09. 27.990,- * Lety označené hvězdičkou jsou operovány do /z Murcie, nebo do /z Valencie. pobytové zájezdy pobytové zájezdy

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Basilicata pro seniory 55+ pobytové zájezdy Costa de Valencia pro seniory 55+ Sardínie pro seniory 55+ Valencie se nachází na jihovýchodě Španělska, oblíbené místo ve středomoří, se chlubí bezpočtem nádherných pláží, které jsou známé svou přirozeností a kvalitou po celé Evropě. Pobřeží Valencie je jednou ze středomořských des- tinací se širokou nabídkou kulturního vyžití a překrásnou přírodou. Naleznete zde kromě pláží s jemným pískem a čisté vody také hory, které nabízejí krásné scenérie (jako Pic Montdúver nebo Barranc de l\'Infern). Valencie je hlavní město regionu a jedno z nejkrásnějších měst v celém Španělsku. Podobu města po staletí formovaly vlivy různých kultur, jež zda vládly: Římané, Vizigóti, Mus- limové nebo Aragonci zanechali v tváři města znatelnou stopu. Z nesčetných historických a kulturních zajímavostí lze jmenovat např. místní katedrálu se slavnou zvonicí Miguelete, baziliku de los Desamparados nebo Město vědy a umění s Oceánografickým muzzem. Cena zahrnuje: Zpáteční letenka Praha - Valencie - Praha (včetně všech poplatků); transfer letiště - hotel - letiště; 7 nocí ve 4* hotelu; plná penze formou švédských stolů; sklenice vody a vína k obědu a večeři; 1x výlet (může být spojen s transferem z/na letiště); služby česky/sloven- sky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu; zákonné pojištění CK pro případ úpadku. Cena nezahrnuje: Fakultativní výlety a služby; komplexní pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro případ storna zájezdu; případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních úřadů.Tato taxa je splatná na místě v hotovosti, v Eurech. Příplatky: jednolůžkový pokoj 5.500,- (odlet 7 /9 příplatek 6.500,-); příplatek za neseniora 2.700,-. Slevy: 3.osoba na přistýlce 500,- ; dítě 2 - 11 let na přistýlce 2.300,-. Navíc s každým seniorem může cestovat nesenior za stejných podmínek! Za příplatek si mohou zájezd zak- oupit i osoby mladší 55 let bez doprovodu seniora. Se seniorem může cestovat i nesenior za stejné ceny. Popis a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) 35 Sardinie představuje v posledních letech i vzhledem k vyšším cenám destinaci vyhledávanou především movi- tější klientelou. Nyní se vám naskytla jedinečná příležitost poznat krásy druhého největšího ostrova Středozemního moře za nesrovnatelně nižší cenu! Objevte bělostné pláže s křišťálově čistým azurovým mořem, které jen těžko hle- dají v Evropě konkurenci. Poznejte bohatou historii ostrova a navštivte místa, která vás ohromí svou neopakovatelnou atmosférou. Jednou z nejstarších a v této době také nejlu- xusnějších turistických zón je oblast nazývaná Costa Sme- ralda neboli Smaragdové pobřeží. Jsou tu nejkrásnější plá- že ostrova. V jejich centru se nachází i hotel s ubytováním. Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha - Olbia - Praha (vč. všech tax a poplatků); transfer letiště - hotel - letiště; 7 nocí ve 4* hotelu; polopenze (bufetovou formou), skleni- ce vody a vína k večeři; 1x polodenní výlet; služby česky /slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu; po- jištění CK. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a služby, kom- plexní pojištění léčebných výloh včetně, pojištění pro pří- pad storna; případnou pobytovou taxu; svoz na a z letiš- tě Praha. Příplatky: jednolůžkový pokoj 2.500,- ; příplatek za nese- niora 2.700,- ; plná penze 2.200,-. Slevy: 3. osoba na přistýlce 500,-. Se seniorem může cestovat i nesenior za stejné ceny. Popis a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) Termíny 2018 - hotel Palmasera Village Resort 4* cena jaro 2018 01.06. - 08.06. 15.990,- 08.06. - 15.06. 16.990,- 12.06. - 19.06. 17.990,- 15.06. - 22.06. 18.490,- podzim 2018 07.09. - 14.09. 18.990,- 11.09. - 18.09. 18.790,- 14.09. - 21.09. 18.490,- 18.09. - 25.09. 17.490,- 21.09. - 28.09. 16.990,- 25.09. - 02.10. 15.990,- Termíny 2018 - hotel Gandía Palace 4* cena jaro 2018 01.06. - 08.06. 14.990,- 08.06. - 15.06. 15.990,- podzim 2018 07.09. - 14.09. 17.490,- 14.09. - 21.09. 15.990,- 21.09. - 28.09. 15.490,- 28.09. - 05.10. 14.990,- 05.10. - 12.10. 14.490,- Basilicata je jedním z jihoitalských regionů, který nejvíce prosperoval v dobách tzv. Velkého Řecka. Dnes se jedná o převážně zemědělský region, který láká návštěvníky zejména pro svou krajinu. Přestože se jedná o jeden z nejvyprahlejších koutů Itálie, je atraktivní pro svou kom- binaci majestátních hor a čistého pobřeží, které se velmi často nachází v těsné blízkosti. Kouzlo nedotčené přírody zde působí téměř na každém kroku. Hlavním městem regionu je Potenza, důležitý dopravní uzel a příhodné výchozí město pro výlety do středověkých měst na severu. Zcela jistě ale stojí za návštěvu město Matera, které je druhým největším městem a okouzluje své návštěvníky zvláštním půvabem. Zdejší Sassi di Matera, obydlí vybudo- vaná ve skále v centru města, dodávají Mateře zvláštní at- mosféru a řadí ji na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO od roku 1993. Nicméně v Mateře najdete i spou- stu dalších zajímavostí, a právě proto bylo město vyhlášeno v roce 2014 Evropským městem kultury pro rok 2019. Cena zahrnuje: Zpáteční letenka Praha - Bari - Praha (včetně všech poplatků); transfer letiště - hotel - letiště; 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji; polopenze for- mou švédských stolů včetně 0,35l vody a 0,2l vína k večeři; Služby česky/slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu; zákonné pojištění CK pro případ úpadku. Cena nezahrnuje: Fakultativní výlety a služby; kom- plexní pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro případ storna zájezdu; případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních úřadů. Příplatky: jednolůžkový pokoj 2.900,- ; příplatek za nese- niora 2.700,- ; plná penze 2.000,-. Slevy: 3.osoba na přistýlce 500,- ; dítě 2-11 let se 2 do- spělými na pokoji 1000,-. AKCE-jednolůžkové pokoje bez příplatku (do vyprodá- ní kapacit). Se seniorem může cestovat i nesenior za stejné ceny. Popis a vybavení hotelu viz. internetové stránky. (Qu) pobytové zájezdy pobytové zájezdy Termíny 2018 - hotel Villaggio Akiris 4* cena jaro 2018 07.06. - 14.06. 13.790,- 14.06. - 21.06. 14.990,- 21.06. - 28.06. 15.790,- podzim 2018 30.08. - 06.09. 15.990,- 06.09. - 13.09. 15.490,- 13.09. - 20.09. 14.990,- 20.09. - 27.09. 13.990,- 27.09. - 04.10. 13.490,-

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Řím -procházka s průvodcem Andělský Hrad Florencie • Neapol • Ischia • Pompeje • Vesuv • Capri • Vatikán • Řím Perly Neapolského zálivu s pobytem na termálním ostrově Ischia PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd v ranních hodinách z Brna přes Velké Meziříčí, Jihlavu, Humpolec, Prahu, Beroun, Rokycany, Plzeň a Rozva- dov do Německa, Rakouska a Itálie. 2. den: v nočních hodinách příjezd do FLORENCIE, starobylé metropole Toskánska. Pěší procházkou se dostaneme k jedné z největších křesťanských staveb světa - dómu Maria del Fiore, dále ke Campanile a Baptistériu, Gallerii Degli Uffizi, Vlád- nímu náměstí s palácem Vechio, světoznámou Michelangelo- vou sochou Davida a Mostu zlatníků. Noční procházka Floren- cií trvá cca 1,5 hodiny. Odjezd do oblasti Neapolského zálivu. V poledne ubytování na ostrově ISCHIA a poté následuje okruh ostrovem Ischia italským autobusem. Uslyšíte o historii ostrova a uvidíte z nadhledu např. Aragonský hrad, městečka Ischia Porto a Ponte, zastavíte na krásné vyhlídce s posezením v Serrara Fontana (možnost občerstvení - červené nebo bílé víno, capucchino, brusceta nebo králík po ischitánsku), čeká vás zastávka v lávovém městečku Sant‘ Angelo s prohlídkou centra a malebného přístavu (možnost nákupu směsi ostrovního koření). Následuje prohlídka kaktusové zahrady hotelu Medite- rraneo a ochutnávka místních likérů a vín v restauraci ve Foriu. Navečer možnost koupání v moři nebo v termálních bazénech. 3. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu, přejezd trajektem na pevninu. Poté odjezd k sopce VESUV a pěší výstup k samotnému jícnu vulkánu. Následuje návštěva POM- PEJÍ (fakultativně vstupné vč. sluchátek a průvodce), prohlídka bývalého antického města, jež bylo zničeno a zasypáno v r. 79 při výbuchu sopky. Odjezd zpět na ostrov Ischia, možnost koupání v termálních bazénech a v moři, večeře, nocleh. 4. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu. Jízda lodí na malebný ostrov CAPRI, jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v Tyrhenském moři. Následuje prohlídka ostrova. Minibusy a pěšky navštívíme přístav, město Capri a Anacapri, případně individuálně vilu San Michel a Monte So- laro - nejvyšší vrchol ostrova, z něhož je velkolepý výhled na celý ostrov, Neapolský záliv, Vesuv a okolní ostrovy. Dále je možná okružní plavba lodí kolem ostrova. Navečer odjezd lodí zpět na Ischii, návrat do hotelu, možnost koupání v moři nebo v termálních bazénech, večeře, nocleh. 5. den: snídaně, dopoledne volný program, možnost návštěvy trhu nebo koupání v termálních bazénech nebo moři. Odpoledne je možnost kombinace výletu PIZZA PARTY a ARAGON- SKÝ HRAD nebo jen PIZZA PARTY. Klienti ochutnají místní typickou pizzu a výborné ischitánské víno. Sami si pak mohou někteří vytvořit pizzu dle vlastní fantazie a upéci si ji. 6. den: po snídani přejezd trajektem na pevninu do NEAPOLE, průjezd městem s výkladem a krátkou zastávkou na Santa Lu- cii. Poté odjezd do ŘÍMA, přeprava metrem do centra města, kde následuje půldenní prohlídka s průvodcem. Ve Vatikánu prohlídka Svatopetrského náměstí a křesťanského chrámu sv. Petra. Dále uvidíme Andělský hrad, Pantheon, náměstí Navone, fontánu di Trevi, Kapitol a památník Emanuela II., Forum Roma- num, Koloseum, atd.. Večer odjezd do České republiky. 7. den: dopoledne návrat do Prahy, odpoledne do Brna. Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem (video, TV, bar), obousměrné trajektové lístky, na ostrově Ischia 4x uby- tování v hotelu *** /př. depandance nebo vily s termálními bazé- ny nedaleko moře a pláží, 4x polopenze, služby CK a průvodce, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: výlety a vstupné (např. trajekt na os- trovy Capri a zpět, italské autobusy po ostrovech, okružní plavba lodí kolem ostrova Capri, vstup do Pompejí a na Ve- suv, metro v Římě, italští průvodci, sluchátka v Pompejích a v Římě atd.) Pro absolvování kompletního programu zájezdu bude zapotřebí cca 185 €. Klienti se mohou rozhodnout, zda budou chtít celý nebo jen část programu, nebo odpočívat u moře či v termálních bazénech. Příplatky: jednolůžkový pokoj 1.500,- Kč /os., cestovní pojištění včetně storna 252,- Kč /os. příplatek za balkon nebo terasu 600,- Kč /os. za celý pobyt. Pobytová taxa cca 2-3 € /os. /noc - platba v hotelu. Ceny výletů a vstupů se mohou v průběhu roku 2018 změnit. Nástupní a výstupní místa: Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Vlašim (Střechov), Praha, Beroun, Žebrák, Roky- cany, Plzeň, Rozvadov. Minimální počet účastníků je 35. Změna programu vyhrazena. 36 Termíny cena 14.05. - 20.05. / 11.06. - 17.06. / 02.07. - 08.07. / 30.07. - 05.08. /17.09. - 23.09. 8.590,- Capri Vatikán Neapol Pompeje Vesuv Florencie koupání na Ischii Poseidonovy zahrady ubytování na Ischii s termálními bazény koupání na Ischii Koloseum DLOUHODOBĚ OBLÍBENÝ ZÁJEZD poznávací zájezdy

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU č.1 (5 dní) 1. den: v odpol. hod. svozy ze Slovenska (Žilina - Bratislava - Brno), odjezd z Brna v cca 21:00 hod., přes Prahu a Rozvadov do Německa a Švýcarska se zastávkami při dálničním tahu. 2. den: dopoledne příjezd do malebného starobylého městečka s historickým jádrem ze 14. století - STEIN NAD RÝNEM. Pokračujeme ke světoznámým RÝNSKÝM VODOPÁDŮM, které budeme obdivovat z několika vyhlídek.Následuje projížďka lodí pod vodopády. Odpoledne přesun do BERNU, kde se při procházce městem seznámíme s katedrálou sv.Vincence, budo- vou parlamentu, centrem a hlavní třídou města. Dále zavítáme do krásného lázeňského města MONTREUX, zastávka v cen- tru na břehu Ženevského jezera u sochy Fr. Mercuryho a hradu Chillon. Pokračujeme do MARTIGNY - bývalého římského sídla (koloseum, hrad). Ubytování v 3*hotelu. Volno, možnost večeře, nocleh. 3. den: po snídani odjezd do Francie do CHAMONIX, světoznámého horského městečka pod MONT BLANCEM, Cestou uvidíme vodopády, ledovce a krásné přírodní scené- rie. V Chamonix odpočinek, procházka po horském středisku s překrásnými pohledy na masiv Mont Blanc. Možnost výjezdu lanovkou na Planpratz (2.000 m.n.m., v provozu od června do září). Odpoledne odjezd do ŽENEVY. Zde můžeme obdivovat Anglickou zahradu, květinové hodiny, symbolický vodotrysk na kraji jezera. Fakultativně projížďka lodí po Ženevském jezeře (1 hod..). Dále uvidíme pobřežní promenádu, sídlo organizace OSN, atd.. Po prohlídce okolí Ženevského jezera a části města přejezd do WANGENU, kde se nachází vzácná švýcarská památka - dřevěný most ze 14. století přes řeku Aare. Ubytování ve 3* hotelu, možnost večeře, nocleh. 4. den: po snídani odjezd do INTERLAKENU, prohlídka města s možností nákupu v obchodním domě Migros. Horskou krajinou přes další průsmyk se dostaneme do střední části Švýcarska, kde Vás čeká prohlídka malebného města LUZER- NU. Romantickou cestou kolem jezera VIERWALDSTATER- SEE projedeme k bájnému ALTDORFU. Prohlédneme si město i sochu Viléma Tella a poté zavítáme do SCHWYZU, kde vznikla švýcarská konfederace. Uvidíme malbami krásně vyzdobenou radnici a skanzen nejstarších domů Švýcarska. Následuje průjezd horskými městy a vesnicemi kolem jezer až do GLARENSKÝCH ALP. Ve večerních hodinách příjezd do VADUZU, prohlídka hlavního města jednoho z nejmenších států světa, LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ. Možnost nákupu suvenýrů, čokolády. Odjezd do ČR. 5. den: příjezd do ČR v časných ranních hodinách do Prahy (cca do 5:00 hod.) a do Brna (cca do 8:00 hod.). Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 1x ubytování v hotelu v Martigny s polopenzí, 1x ubytování v hotelu ve Wangenu se snídaní, průvodce a služby CK, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: večeře ve Wangenu (polévka nebo salát+hlavní jídlo+zmrzlina nebo dort) - 700 Kč, komplexní pojištění včetně storna 180 Kč /os., jednolůžkový pokoj 1.700 Kč. Doporučené kapesné: cca 55 € (Rýnské vodopády, loď Ženeva, lanovka Chamonix - červen až září). PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU č.2 (6 dní) Program se stejným obsahem jako u č. 1, navíc jeden den a jedna noc s poznáním oblasti kantonu Valis - ZERMATT a MATTERHORN. Den navíc zahrnuje: po snídani odjezd do oblasti MA- TTERHORNU přes městečko Visp do Täsche, kde budeme pokračovat vláčkem nebo minibusy do ZERMATTU. Doporučujeme vyjet horským vláčkem (zubačkou) na vyhlíd- kovou plošinu GORNEGRAD (3.130 m.n.m.), kde je možnost vidět až 25 pohoří převyšující výšku 4.000 m.n.m., včetně MA- TTERHORNU (4.478 m.n.m.), nejvyššího vrcholu Švýcarska DUFOURSPITZE (4.636 m.n.m.), i jednoho z největších evropských ledovců, ležícího v masivu Monte Rosa. Ubytování v 3*hotelu, možnost večeře, nocleh. Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 2x ubytování s po- lopenzí v hotelu (bufet), 1x ubytování v hotelu se snídaní (servírovaná), průvodce a služby CK, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: večeře ve Wangenu (polévka nebo salát + hlavní jídlo + zmrzlina nebo dort) - 700 Kč, komplexní pojištění včetně storna 216 Kč /os., jednolůžkový pokoj 2.300 Kč. Doporučené kapesné: cca 120€ (lanovka Gornegrad, lanov- ka Chamomix - červen-září, Rýnské vodopády, loď Ženeva). Nástupní místa na oba programy : Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Střechov, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov. Minimální počet účastníků je 35. Změna programu vyhrazena. Stein nad Rýnem • Rýnské vodopády • Bern • Montreux • Martigny • Zermatt • Chamonix Mont Blanc • Ženeva • Interlaken • Luzern • Altdorf • Schwyz • Lichtenštejnsko Velký okruh Švýcarskem Vaduzský hrad program Termíny Cena program č.1 (5 dní) 30.05. - 03.06. / 15.08. - 19.08. 12.09. - 16.09. 7.290,- program č.2 (6 dní) 03.07. - 08.07. 9.490,- Bern 37 Matterhorn Stein nad Rýnem Rýnské vodopády Altdorf Luzern Matterhorn Ženeva hrad Chillon vyhlídka Gornegrad 3.130 m.n.m. Chamonix - Mont Blanc DLOUHODOBĚ OBLÍBENÝ ZÁJEZD poznávací zájezdy

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Ledovec Kitzsteinhorn (Kaprun) lanovka do 3029 m n.m. přehradní díla cesta na Orlí hnízdo 38 PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd z České republiky v časných ranních hodinách. Dopoledne zastávka v městečku MONDSEE, procházka nebo projížďka vláčkem do centra města. Prohlídka katedrály Sv. Mi- chala a přístaviště u jezera Mondsee. Poté přejedeme do ob- lasti Salzburku - německý BERCHTESGADEN, kde navští- víme známé „HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO“ (Kehlsteinhaus 1.834 m n.m.) umístěné v horské oblasti s překrásnými pohledy na okolní Alpy. Zastavíme se u nedalekého jezera KÖNIGSEE, kde si prohlédneme ulici plnou suvenýrů a přístaviště u jezera. Po přejezdu německým územím zavítáme do známého rakous- kého turistického městečka LOFERU. Po procházce tímto ma- lebným městem následuje odjezd do MAISHOFENU na uby- tování v hotelu, večeře, nocleh. 2. den: Snídaně. Odjezd do údolí KAPRUNNERTAL, kde se nachází mohutná přehradní díla dvou vodních jezer a třech přehrad až ve výšce 2040 m.n.m.. Pojedeme tunely, horskou kra- jinou a největším otevřeným výtahem světa pro 185 osob jedou- cím po svahu. Shlédneme zajímavé, technické vymoženosti a úchvatné přírodní scenérie.Pokračujeme k soutěsce SIGMUND THUN KLAMM. Jedná se o 320 metrů dlouhou cestu, po dře- věných schodech podél stěny soutěsky nad dravou říčkou. Poté odjezd do romantického údolí VYSOKÝCH TAURŮ, na jehož konci jsou mohutné KRIMMELSKÉ VODOPÁDY. Podél této kaskády vodopádů řeky Aache (3,5 km) se můžete vydat peš- ky nebo minibusem. Dále navštívíme městečko ZELL AM SEE a jeho přilehlé jezero. Ubytování, večeře, nocleh. 3. den* (4 denní program): Odjezd do oblasti KAPRUNSKÉHO MASIVU, kde vyjedeme lanovkou až na vrchol ledovce (3.000 m.n.m.).Při zastávkách a z vyhlídek může- me vidět vrcholky vysokých taurů, zelená údolí a při troše štěstí potkáme i kamzíky , nebo svište. Odpoledne následuje turistický program zaměřený na odpočinek a relaxaci. Například procház- ky na okolní vrcholky ZELL AM SEE, nebo MAISHOFENU v kombinaci lanovky a pěší tůry. Možnost procházky kolem zel- lerskeeho jezera, nebo koupání v termálním komplexu Tauren Spa s několika bazény, vířivkami, proudy, saunami, atd.. Závě- rem dne navštívíme městečko ZELL AM SEE. Projdeme se historickým centrem a zavítáme k malebnému, stejnojmennému jezeru. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh. 3 /4.den - odjezdový den: Po snídani odjezd do západní část DACHSTEINSKÉHO MASIVU přes malebné rakouské vesničky romantickou přírodou k horskému jezeru GOSSAU- SEE pod ledovcem DACHSTEIN. Procházka podél jezera (1 hod.) nebo výjezd lanovkou na okolní vrcholky Zwieselalm (1.587 m.n.m.). Dále návštěva světoznámého městečka HALL- STATT, ležícího nad stejnojmenným ledovcovým jezerem, po kterém se můžeme projet lodí. Po prohlídce tohoto rakouského klenotu se vydáme zpět do ČŘ. Příjezd do ČR ve večerních ho- dinách (cca. o 21:00 hod. do Prahy a svozem z Českých Budě- jovic do Brna či Plzně. cca do 21:00 hod). Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x nebo 3x ubytování v hotelu nebo vilách s polopenzí, průvodce a služby CK, pojiš- tění CK proti úpadku. Příplatky: pokoj se sprchou /WC 800,- Kč /os. /*1000,- Kč /os., jednolůžkový pokoj 800,- Kč /os. /*1000,- Kč /os., komplex. cestovní pojištění vč. storna Allianz 108,- Kč /os. /*144,- Kč /os.. Nástupní místa bez příplatku: Praha, Beroun, Žebrák, Hořovice, Příbram, Písek, České Budějovice. Výstupní místa: České Budějovice, Písek, Příbram a Praha. Dále svoz z Českých Budějovic do Tábora, Pelhřimova, Jihlavy, Brna, nebo do Plzně, dále do Hořovice a Berouna. Nástupní místa za příplatek 300 Kč: Brno, Jihlava, Hum- polec, Pelhřimov, Pardubice, Hradec Králové, Tábor, Plzeň. Doporučené kapesné na vstupy: 3 dny cca 70 € / 4dny cca 95 € (např. doprava busem na Orlí Hnízdo, lanovky, vodopá- dy, termální park, Kaprun, přehrady atd.). Minimální počet účastníků je 35. Změna programu vyhrazena. Termíny cena 3 dny /2 noci - 25.05. - 27.05. / 08.06. - 10.06. / 31.08. - 02.09. / 28.09. - 30.09. 3.890,- *4 dny /3 noci - 19.07. - 22.07. / 09.08. - 12.08. 4.890,- Mondsee • Orlí hnízdo • Kaprun • vodní elektrárny • soutěska Krimmelské vodopády • Dachstein Gossausee • Hallstatt M d O O lí lí h h í d K d í l k To nejlepší z Rakouska k á á cesta autobusem na Orlí hnízdo Tauren Spa Krimmelské vodopády Hallstatt DLOUHODOBĚ OBLÍBENÝ ZÁJEZD Lofer soutěska Klamm poznávací zájezdy

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Brusel • Antwerpy • Haag Scheweningen Alkmaar Aalsmeer Kekenhof Zandvoort Zaanse Schans Volendam Amsterodam B l l A A t H Belgie,Holandsko Francie-Azurové pobřeží a Provence Amsterdam květinový průvod Alkmaar Antwerpy Pont du Gard 39 Termín s průvodem - Květinové korzo cena 18.04. - 22.04. 7.490,- Kč PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odpoledne odjezd z Brna přes Prahu, Plzeň, Rozvadov a Německo do Belgie. 2. den: časně ráno navštívíme hlavní město Belgie - BRUSEL. Během hodinové procházky uvidíte Královský palác, katedrálu, Galerii sv. Humberta, náměstí Grand Place, dále přejedeme pod mohutnou a impozantní molekulární stavbu ATOMIUM na okraj Bruselu. Dopoledne přejezd do ANTWERP, pro- cházka po pobřeží řeky Šeldy. Prohlídka historického centra s katedrálou Sv. panny Marie. Dále příjezd do Holandska, do okolí HAAGU - MADURODAM, prohlídka světoznámého městečka holandských miniatur. Navštívíme největší přímořské lázně SCHEWENINGEN s procházkou podél mořského mola se spoustou obchůdků. Večer příjezd na ubytování nedaleko moře do hotelu, večeře, nocleh. 3. den: po snídani odjezd na světovou aukci květin do ALS- MARU (FLORA HOLLAND). Následuje návštěva tradičních sýrových trhů v ALKMAARU včetně prohlídky města a ne- dalekého velkého zahradnictví s možností nákupu. Odpoledne strávíme v nejkrásnější a největší květinové zahradě Evropy (32 ha) v KEUKENHOF s velkým množstvím nejrůznějších rostlin, záhonů a skleníků. Návrat na ubytování krásnými holandskými městy a vesničkami podél moře s návštěvou dalšího turistick- ého přímořského letoviska ZANDVOORTU. Zde je možnost ochutnávky mořských plodů u stánků na pláži, dále uvidíme areál závodního okruhu z formule 1. Večeře, nocleh. V rámci tohoto programu se seznámíte s budováním vodních hrází, odvodňováním přímořských oblastí Holandska. 4. den: snídaně, návštěva ZAANSE SCHANS skanzenu s dřevěnými domy a větrnými mlýny ze 17. století. Uvidíte zde výrobu dřeváků, ochutnáte výborné sýry a můžete zakoupit holandské suvenýry. Dále přejedeme do oblasti Lisse , kde spatříme světoznámé KVĚTINOVÉ KORZO - průvod ale- gorických vozů z květin za doprovodu několika kapel a skupin mažoretek. Program pokračuje návštěvou soukromé firmy KAT- VOUD - výrobna sýrů a dřeváků s možností ochutnávky likérů a sýrů vč. nákupu. Zastávka u jezera MARKERMEER v rybářské vesničce VOLENDAM, procházka po přístavu a centru tohoto krásného skanzenového města. Poté přejezd do AMSTERO- DAMU. Procházka hlavní třídou Damrak, centrálním náměstím Dam, kolem Královského paláce atd. Projížďka lodí po kanálech v Amsterodamu. Večerní procházka uličkami lásky, poté odjezd do ČR. 5. den: návrat do ČR, dopoledne do Prahy, odpoledne do Brna. Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2x ubytování v hotelu, polopenzi (bufet), služby průvodce a CK, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: jednolůžkový pokoj 1.600 Kč, komplexní cestovní pojištění včetně storna 180 Kč /os. Doporučené kapesné: cca 70 € (na vstupy - např. Maduro- dam, loď, Keukenhofen, květinová aukce). Nástupní místa: Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Střechov, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov. PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1.den: odjezd z Brna v poledních hodinách na Prahu, Plzeň, noční přejezd do Francie.. 2. den: dopoledne příjezd do ST. TROPEZ - dle časových možností prohlídka centra, přístavu a známé četnické stanice, přejezd lodí nebo autobusem do PORT GRIMAUD - „fran- couzských Benátek“ - prohlídka centra města. Odpoledne uby- tování v hotelu, osobní volno. 3. den: snídaně, odjezd do AVIGNONU, více než stoletého sídla papežů - Papežský palác, Avignonský most. Přejezd k řím- skému akvaduktu PONT DU GARD - prohlídka, poté přejezd do LES BEAUX DE PROVENCE - malebného provensalské- ho skalního městečka v miniaturním pohoří LES ALPILLES. Návrat na ubytování pozdě večer. 4. den: snídaně, odjezd pobřežní cestou kolem červených skal do festivalového města CANNES - prohlídka centra, pobře- ží, přístavu, okolí festivalového paláce. Pokračujeme do proslu- lé vesnice ÉZE, exkurze ve výrobně parfémů - možnost náku- pu. Přejezd do NICE - prohlídka metropole Riviéry, centra, po- břežní promenády, možnost koupání.Večer návrat na ubytování. 5. den: snídaně, odjezd do MONACA, pěší prohlídka měs- ta, individuálně je možno navštívit světoznámé Oceánografic- ké muzeum, katedrálu, knížecí palác, kostel Ste. Dévote, kasino v MONTE CARLU, osobní volno, pozdě večer odjezd domů. 6. den: odpoledne návrat do Prahy a Brna. Cena zahrnuje: autobusová doprava, 3x nocleh v hotelu*** se snídaní, služby průvodce CK, pobytovou taxu, pojištění CK pro- ti úpadku. Doporučená částka na vstupné v rámci společného programu cca 50 €/os. Příplatky: 3x večeře 1.700 Kč/os., jednolůžkový po- koj 2.100,- Kč. cestovní pojištění vč. storna Allianz 216 Kč /os. Nástupní místa: Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň. Keukenhofen Zaanse Schans Atomium Madurodam Termíny cena 26.06. - 01.07. 9.490,- Kč /os. JARNÍ HIT S E Z Ó N Y Monaco a Monte Carlo St. Tropez • Port Grimaud Avignon • Pont du Gard Les Beaux de Provence Cannes • Éze • Nice Monaco • Monte Carlo Nice Avignon poznávací zájezdy poznávací zájezdy

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odjezd z Prahy. Přejezd přes Polsko do Litvy. 2. den: VILNIUS - hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh. 3. den: Jedinečnou památkou v přírodním parku ne- daleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad TRAKAI, kdysi sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen RUMŠIŠKÉS. KAUNAS - město s historickým jádrem na soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí zvanou „Bílá labuť“. Nocleh v Kaunasu. 4. den: Město ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS - Horu křížů - několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska. Barokní zámek RUNDALE. Nocleh v Tallinnu. 5. den (pouze u termínu 1.7. - 8.7.): Fakultativní výlet Helsinky - ráno trajekt (2,5 hod.) do HELSINEK, seznámení s hlavními památkami a místy - Olympijský stadion, hala Finlandia, kostel ve skále Temppeliaukio, prezidentský palác, Senátní náměstí s katedrálou aj. Večer plavba zpět, návrat do hotelu v pozdních hodinách. 5. den (6. den): TALLINN - město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, han- zovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska, nocleh v Rize. 6. den (7. den): Hlavní město Lotyšska RIGA se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. stol. až po dnešek. Odjezd. 7. den (8. den): Příjezd do Prahy v poledních hod. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x (*5x) ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím) a 4x (*5x) snídani, průvodce. Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 /*240 Kč. Výlet Helsinky: trajekt 1 250 Kč /os. Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Praha. Informace v CK dle termínu. (Ma) PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: ráno odjezd z Prahy. 2. den: prohlídka LONDÝNA - Big Ben, Houses of Par- liament, Downing Street, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Hyde Park atd.. Nocleh v hotelu F1. 3. den: YORK - působivé historické město. Kostel Archanděla Michaela. Zastávka u HADRIANOVA VALU - památka na římskou vládu na ostrově. Příjezd do Skotska. 4. den: okruh po skotské vrchovině. Zastávka ve vesničce LUSS ležící na břehu jednoho z nejkrásnějších jezer Skots- ka LOCH LOMOND. Průjezd pohořím Grampian a přes vřesoviště RANNOCH MOOR a údolím GLEN COE, krátká procházka. Přes FORT WILLIAM ležící na břehu mořského zálivu do SPEAN BRIDGE - pěkné pohledy na zelena údolí, vrcholy a nejvyšší horu Skotska BEN NEVIS, ruiny hradu URQUHART, jezero LOCH NESS. 5. den: EDINBURGH - metropole Skotska. Dominantní hrad, katedrála, Princess Street aj. Návštěva středověkého městečka s hradem STIRLING. 6. den: zastávka v GRETNA GREEN, vesnička s kovár- nou proslulou pořádáním skotských svateb. Návštěva přírodně zajímavé jezerní oblasti LAKE DISTRICT. Turistické středisko KESWICK se zajímavými zelenými domy je položeno na břehu nejkrásnějšího jezera oblasti Derwenwater. Vyhlídková jízda podél největšího jezera Windermere. Návštěva večerního LIVERPOOLU - výz- namná místa spojena se skupinou Beatles. 7. den: návštěva národního parku SNOWDONIA s krás- nými jezery a nejvyšší horouWalesu Snowdon.Hrad CAER- NARFON patřící k nejlépe dochovaným hradům v Evropě. CONWY, CHESTER - zachovalá historická města. 8. den: STONEHENGE - prehistorická kamenná svatyně. SALISBURY - městečko se světoznámou kat- edrálou. Krátká zastávka v BRIGHTONU - mezinárodní přímořské lázně. Trajekt na pevninu. 9. den: KOLÍN NAD RÝNEM - devítihodinová prohlídka města - románská bazilika sv. Martina, gotická katedrála, římská věž z 1. stol. n. l. a další významné památky. Příjezd do ČR v pozdních večerních až ranních hod.. Cena zahrnuje: dopravu autobusem • průvodce • přejezd La Manche • 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím) • 3x ubytování v soukromí s polopenzí. Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna - 300,- Kč /os.; *3x snídaně 525,- Kč /os.. Odjezdy: Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Praha. Informace v CK dle termínu. (Ma) Anglie, Wales, Skotsko Norské fjordy Okruh Pobaltím s výletem do Finska PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd z Prahy v odpoledních hodinách. 2. den: prohlídka druhého největšího města Švédska GOTEBORGU. 3. den: zastávka u hraničního fjordu IDDEFJORD. Dále jízda podél jezera MJØSA. Návštěva městečka LILLE- HAMMER - turistické a sportovní centrum. Příjezd do „srdce“ Norska - údolí GUBRANDSDALEN. 4. den: výlet k největšímu evropskému pevninskému ledovci JOSTEDALSBREEN. Ledovcový splaz NI- GARDSBREEN. Horská krajina SOGNEFJELL - průjezd horskou silnici s nádhernými sceneriemi, k nejdelšímu norskému fjordu SOGNEFJORD. 5. den: průjezd divokym údolím ROMSDALEN, jejž lemuji strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pověstné převisle horolezecké stěny Trollů - TROLLTINDAN. Výjezd věhlasnou cestou Trollů - TROLLSTIGVEIEN. Prohlídka města ÁLESUND, které je nazýváno klenot- nici secesního uměni a je překrásně položeno na břehu a ostrůvcích Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél ROMSDALSFJORDU a STORFJORDU. 6. den: vyhlídková jízda malebným údolím OTTADALEN. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku DALSNIBBA s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrasnější fjord GEIRANGER, jehož strmé stěny zdobí nádherné vodopády. LOM - městečko s rázovitým dřevěným kostelíkem. 7. den: průjezd údolím říčky SJOA mezi našimi sportovci známe raftovými sjezdy. Největší norské pohoří JOTUN- HEIMEN (Domov obrů) - pěší túra na vyhlídku BESSEG- GEN nad jezerem GJENDE (panoramatické rozhledy na rozeklané a zasněžené vrcholy). Pro slabší turisty možnost procházky kolem jezera. Městečko VAGAMO. 8. den: OSLO - prohlídka města. Poté noční přejezd. 9. den: prohlídka KODANĚ - královsky palác Amalien- borg, Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní plavby přístavem. Noční přejezd. 10. den: příjezd do Prahy v ranních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, tra- jekty, průvodce, 6x ubytování (1x ubytování po trase, 5x v 4 lůžkových chatičkách v Norsku s možností vaření), 5x snídani, 4x večeři (česká kempingová kuchyně). Cena nezahrnuje: kompl. pojištění vč. storna 300,- Kč. Příplatek: malá dvoulůžková chatička v Norsku, skromnější než 4 - lůžková: 1.200,- /os. (5 noci). Odjezdy: Plzeň, Pardubice, Znojmo, Brno, Teplice, Praha. Informace v CK dle termínu. (Ma) 40 Termíny 2018 cena 22.06.-01.07. / 06.07.-15.07. / 20.07.-29.07. / 10.08.-19.08. 13.490,- 13.07. - 22.07. / 03.08. - 12.08. 13.690,- 17.08. - 26.08. 12.990,- Termíny 2018 cena 30.06. - 08.07. 14.490,- 21.07. - 29.07. 14.590,- 11.08. - 19.08. 14.590,- Termíny 2018 osoba v 1/2 pokoji *01.07. - 08.07. včetně Helsinek 8.990,- 06.08. - 12.08. 8.290,- Holmenkillen Alesund Londýn Tallinn Riga Trakai Vilnius hrad Conwy poznávací zájezdy poznávací zájezdy poznávací zájezdy

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Sardinie, Korsika Benátky - karneval, slavnosti, svátky PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2. den: dopoledne prohlídka PLITVICKÝCH JEZER cca 4,5 hodiny, ubytování, večeře. 3. den: odpočinek na pláži, volný program. 4. den: po snídani odjezd do ŠIBENIKU - prohlídka, panoramaticky výhled z pevnosti sv. Anny, návštěva tržnice, přejezd do národního parku KRKA, možnost koupání pod vodopády, navečer návrat. 5. den: po snídani fakultativně lodní výlet na KOR- NATSKÉ OSTROVY s rybím piknikem, zastávka u jezera Telaščica, koupání, procházka k útesům, navečer návrat. 6. den: polodenní výlet do ZADARU, prohlídka hist. cen- tra, tržnice, volno. Po večeři návštěva večerního Biogradu. 7. den: celodenní výlet na VELEBIT - VELKA PAK- LENICKA soutěska, jeskyně Manita, prohlídka, koupání u hotelu Alan ve Starigradu, navečer návrat do hotelu. 8.den: výlet do SPLITU a TROGIRU (* jen první a po- slední termín), ostatní termíny volný den, koupání. 9. den: možnost koupání, odjezd do ČR. 10. den: příjezd do ČR v časných ranních hodinách. UBYTOVÁNÍ: HOTEL ALBA *** Poloha - 110 m od pláže, moderně zařízené 1/2 pokoje s možností 1 přistýlky, WC, balkon. Možnost objednat rodinné pokoje za příplatek - info v CK. Stravování - snídaně a večeře formou bufetu. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzi, výlety uve- dené v programu s výjimkou vstupů, průvodce, dopravu klimatizovaným busem, pojištěni CK, pobytovou taxu. Příplatek: pokoje s výhledem na moře - 900,- Kč /po- koj /týden, 1/1 pokoj: první a poslední termín 1.200,- Kč, ostatní termíny 2.850,- Kč, vstupné Plitvice - do 30.6. 150 HRK Kč, dítě 7-18 80 HRK, od 30.6. do 31.8. dosp. os. 250 HRK, dítě 110 HRK, komplexní cestovní pojištění: 260,- Kč, doporučené kapesné na vstupy: cca do 29 EUR + lodní výlet Kornaty + Telaščica - cca 30 € (200 HRK). Minimální počet účatníků: 38. (Nt) 41 Plitvická jezera Kornatské ostrovy Split Paklenická soutěska Termíny 2018 osoba v 1/2 pokoji dítě do 12 let na přistýlce dosp.os. na přistýlce 15.06. - 24.06. 10.390,- 5.200,- 9.790,- 22.06. - 01.07. 10.590,- 5.200,- 9.990,- 29.06. - 08.07. 10.890,- 5.200,- 9.690,- 06.07. - 15.07. 10.990,- 5.200,- 10.290,- 13.07. - 22.07. 10.990,- 5.200,- 10.290,- 17.08. - 26.08. 10.990,- 5.200,- 10.290,- 24.08. - 02.09. 10.590,- 5.200,- 9.990,- 31.08. - 09.09 10.390,- 5.200,- 9.790,- Cena za dítě do 12 let v rodin. pokoji: - 1.600,- z ceny dosp. os. Chorvatsko-národní parky s pobytem u moře Národní park Krka PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. 2. den: trajektem Livorno - Bastia. Cesta vnitrozemím Kor- siky do oblasti Propriana. Cestou návštěva města CORTE. 3. den: Dopoledne návštěva Napoleonova rodiště AJAC- CIA. Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým ostrovům“. 4. den: Zastávka v typickém korsickém městečku SAR- TENE. BONIFACIO. Trajekt na Sardinii. 5. den: Odpočinkový den u moře. 6. den: CAPO D’ORSO - krátký výstup ke skalisku ROCCIADELL’ORSO. . Souostroví LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu a překrásné pláže se stala národním parkem. Trajektem možnost ná- vštěvy městečka LA MADDALENA s křivolakými ulič- kami, působivým náměstím. Návštěva městečka SANTA TERESA DI GALLURA. 7. den: SANTISSIMA TRINITÁ DI SACCARGIA - jedna z nejkrásnějších církevních staveb na Sardinii. SASSARI - město zajímavé svým kontrastem moderní- ho města a středověkého jádra kolem katedrály. Dále do malebného historického městečka CASTELSARDO. Z hradeb jsou krásné výhledy na městečko, přístav i moře. Podél pobřeží ke skále ROCCIA D’ELEFANTE. 8. den: NURÁG LOSA - monumentální nurág, jeden z nejhezčích na Sardinii s hlavní věží, baštou, kamennými chýšemi a chodbami. STA. GIUSTA - bazilika z 11.-12. století v pisánsko-lombardském slohu. THARROS - ar- cheologický areál s podzemními a skalními hrobkami. 9. den: Odpočinkový den u moře. Odpoledne pro zájemce pěší výlet ze Sta.Teresa di Gallura k nádherným skaliskům na výběžku CAPO TESTA - ze zdejší žuly jsou postave- ny sloupy římského Pantheonu a sloupořadí dómu v Pise. 10. den: ALGHERO - malebný přístav s katalánskou tra- dicí. PALMAVERA - prehistorická památka. Mys CAPO CACCIA s Neptunovou jeskyní. 11. den: Cesta za dávnou historií Sardinie - prehistorické hrobky CODDU VECHIU a nurag ALBUCCIU u Arza- cheny. COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží). Ná- vštěva městečka PORTO CERVO s krásným přístavem. OLBIA - nejživější přístav. Noční trajekt do Itálie. 12. den: Příjezd do Prahy v nočních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty, průvodce, 9x ubytování (7x v apt. na Sardinii a 2x v chatkách na Kor- sice - 2lůžk. ložnice - s možností vaření), 2x polopenze. Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 360 Kč, výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os. (Ma) PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd z Prahy v 19 h /*6 h, transfer přes Rakous- ko, v termínu s * dojezd na ubytování. 2.- 4. /*3. den: BENÁTKY, prohlídka historického měs- ta, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampani- la, Canal Grande a Ponte Rialto, tržnice, muzeum Peggy Guggenheimové, kostel San Paolo a dei Frari, Ca´d´Oro, židovská čtvrť. Slavnosti: V únoru sváteční atmosféra kar- nevalu a masky všude v ulicích, v březnu atmosféra jarní- ho svátku Velikonoce, skleněná a krajková vajíčka a v září slavnost gondol Regata Storica na Velkém kanále a mož- nost koupání na ostrově Lido, lodí po kanále a na ostrovy MURANO (ostrov sklářů, dóm St. Maria e Donato s ro- mánskými prvky a vzácnými mozaikami) či BURANO (os- trov s rybářským městečkem a barevnými fasádami), dle času eventuálně TORCELLO (kdysi hlavní sídlo biskupa), uličky Benátek, atmosféra kavárniček či Lido s plážemi, od- jezd 4. dne/*3. dne večer. 5. den /*4. den: návrat do Prahy časně ráno V termínu s * je cesta tam bez nočního přejezdu. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x /*1x hotel (2-lůž. pokoje) se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplex- ní pojištění, místní pobyt. taxy, vstupné (50 €) a cesty lodí (dvoudenní 30 €, třídenní 40 €). Příplatky: 1.200 Kč /1-lůžkový pokoj, 480 Kč za 1x ve- čeři (pouze únor a březen), 150 Kč /* 120 Kč za komplex- ní pojištění. *V termínu 9. 2. - 12. 02. je zájezd na slavný karnevalový průvod masek, ostrůvek Murano a Burano. Program je o je- den den kratší. (Ge) Ajaccio Bonifacio Smaragdové pobřeží Corte Termíny 2018 cena 05.09. - 16.9. 14.390,- *08.09. - 16.8. 15.590,- * Program je uveden na stránkách CK Termín 2018 cena *09.02. - 12.02. karneval bez nočního přejezdu 5.490,- 29.03. - 02.04. velikonoce 5.490,- 30.08. - 03.09. slavnost gondol 5.590,- 27.09. - 01.10. podzimní svátek 5.490,- Santissima Trinitá di Saccargia Benátky most Rialto karneval masek poznávací zájezdy poznávací zájezdy poznávací zájezdy

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Slovinsko,hory a moře Kalábrie-Sicílie,Vulcano,Lipary a Stromboli Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kombinaci s koupáním v Jadranu, nebo alespoň v mořských lázních Laguna, řada památek UNESCO s procházkou podél slovinských jezer Bohinj a Bled, starými městy, hrady, do- brým jídlem a vínem… To vše vás čeká ve Slovinsku… a pozor, mořské lázně v ceně! PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odjezd ve 21 hodin z Prahy, transfer přes Rakousko. 2. den: perly JULSKÝCH ALP - ranní kouzelná kra- jina slovinsko-italských jezer LAGHI DI FUSINE, toulky údolím TAMAR k vodopádům, skokanské můstky Planica, turistika k pramenu NADIŽA nebo vodopád Crna voda, prameny Sávy Dolinky, KRANJSKA GORA. Cesta podél Bledského jezera, RIBČEV LAZ, místní kostelík a ochut- návka sýra. 3. den: TRIGLAVSKÝ NÁRODNÍ PARK a jezero BOHINJ, turistika podél největšího slovinského vodopá- du Savica (72 m), fakult. lanovkou na VOGEL, výhledy na Bohinjské jezero a hřebenová turistika, STARA FUŽINA a procházka korytem řeky Mostnice nebo variantně plavba lodí po jezeře Bohinj a procházka podél jezera. Na podzim se koná lidová slavnost Kravji bal, slavnostní průvod nazdobených krav, llidová hudba. 4. den: letovisko BLED a procházka podél jezera, POSTOJANSKÉ JESKYNĚ, největší krápníková jeskyně Evropy, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20 km podzemních chodeb. Návštěva ro- mantického, loupežnického hradu“ ve skalách PRED- JAMSKI GRAD. Ubytování, hotel s možností koupání v mořském parku Laguna, večerní pro- cházka do PORTOROŽE. 5. den: dopolední koupání ve slaných hotelových ba- zénech v Laguně nebo prohlídka starobylého přístavu PIRAN, náměstí v benátském stylu, unikátní krasový sys- tém ŠKOCJANSKÉ JAMY. 11 propojených podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty. LUBLAŇ, prohlíd- ka hlavního města Slovinska odkaz stavitele J. Plečnika, hrad a kouzlo uliček, možnost večeře, noční přejezd. 6. den: návrat v ranních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x hotel*** (2x u jezera, 1x u moře s mořskými lázněmi), 3x polopenzi, vstup do mořského parku Laguna, průvodce. Cena nezahrnuje: 1/1 pokoj 1.800,- Kč, lanovky, sauny a wellness v Mořském parku, komplexní pojištění 168,- Kč, vstupy 60 €, pobytovou taxu 1 € /os. /noc. Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Praha. Brno. Informace v CK dle termínu. (Ge) PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odlet z Prahy nebo z Brna do Kalábrie, přílet do Lamezia Terme a transfer na ubytování v Capo Vatica- no, 300 m od nejkrásnějších pláží Kalábrie. 2. den: Pobyt u moře, odpočinek, koupání, pobyt na pláži. Odpoledne fakultativně projížďka ve člunech podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na skalnaté útesy. 3. den: Odpočinek na pláži u moře. Možnost výletu lodí na ostrov Stromboli, který je známý především pro svůj stále činný vulkán a poté již za tmy vyjížďka lodí na moře k místu zvanému Sciara del Fuoco, odkud je možno pozo- rovat malé erupce sopky. Pozdě večer návrat na ubytování. 4. den: Celodenní výlet lodí na Liparské ostrovy. Užijeme si i koupání. Navštívíme tři nádherné sopečné os- trovy Lipary, Vulcano a Stromboli. Na ostrově Lipari lze absolvovat prohlídku historického města Lipary nebo se budeme moci zúčastnit okruhu mikrobusem kolem os- trova. Na ostrově Vulcano můžeme využít léčivých koupelí v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích. Na závěr připlujeme k ostrovu Stromboli, kde budeme moci pozorovat ohromná lávová pole, opakující se výbuchy i absolvovat krátkou procházku vesničkou plnou obchůdků a posezení. K večeru návrat lodí zpět na ubytování. 5. den: Celodenní výlet autobusem a trajektem na Sicílii. Přejedeme Messinskou úžinu a navštívíme město Messinu a Taorminu, jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Historické památky, jako je Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos, sopku Etnu a množství paláců. Po prohlídce Taorminy se přesuneme do města Messiny- prohlídka. Návrat zpět na ubytování. 6. den: Dopoledne volno, koupání. Odpoledne výlet auto- busem do města Tropea, jednoho z nejnavštěvovanějších měst jižní Itálie. Po prohlídce města návštěva místní výrob- ny s ochutnávkou typických produktů. Návrat na ubytování. 7. den: Celodenní volno, koupání, pobyt na pláži. 8. den: Transfer na letiště a odpoledne odlet do ČR. Cena zahrnuje: leteckou přepravu tam a zpět • letištní taxy • 7× ubytování ve 3* hotelech nebo apartmánech • 7× polopenzi • výlety dle programu • průvodcovské služby. Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 2.000 Kč • 1. dítě do 13 let na přistýlce 7.500 Kč, 2. dítě do 13 let na přistýlce 3.500 Kč. Příplatky: jednolůžkový pokoj 2.800 Kč • fakultativní výlet ve člunech podél pobřeží 500 Kč • pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč • pobytová taxa cca 5 € /os. (Em) Termín 2018 cena 08.06. - 13.06. 8.490,- 14.09. - 19.09. 8.490,- Termín 2018 cena 12.06.-19.06. / 11.09.-18.09. 21.990,- 19.06.-26.06. / 04.09.-11.09. 22.990,- 10.07.-17.07. / 24.07.-31.07. / 07.08.-14.08. / 21.08.-28.08. 23.990,- Škocjanské jámy Predjamski grad Bledské jezero 42 Kalábrie Stromboli Bavorské hrady a zámky V Bavorsku jsou mnohá místa nerozlučně spjata s osob- ností krále Ludvíka II., jenž vtiskl svého tvořivého ducha do řady staveb, které ho proslavily po celé Evropě. PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách. 2.den: Ráno zastávka v alpském středisku Garmisch- Partenkirchen, které leží pod nejvyšším vrcholkem Německa, známou Zugspitze (2963 m). Nenáročná turi- stická vycházka soutěskou Partnachklamm. Dále prohlíd- ka kláštera Ettal - rozlehlý klášter ze 14. století v údolí řeky Ammer po prastaré cestě přes Brennerský průsmyk. Odpoledne návštěva zámku Linderhof, barokní zámek s umělou jeskyní, v zámeckém parku jsou umělé vodopády a 32m vysoký vodotrysk. Ubytování ve Schwangau. Nocleh. 3.den: Po snídani návštěva zámku Neuschwanstein, pohádkově krásné stavby v bavorských Alpách. Přejezd k jezeru Chiemsee, kde je možné navštívit zámek Her- renchiemsee. V noci návrat do ČR. Ubytování: zajištěno v hotelu Garni Schlossblick** v Hohenschwangau nebo v hotelu Schwangauer Hof** ve Schwangau (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím). Cena zahrnuje: doprava autokarem, 1x nocleh,1x snídaně, služby průvodce. Příplatky: Pokoj 1/1 690 Kč, komplexní pojištění 120 Kč, slevy pro děti do 12 let 250 Kč. Odjezdy: Praha, Slaný, Kladno, Beroun, Plzeň, Klatovy, Mladá Boleslav (200,-), Mělník (150,-), Kralupy n. Vlt. (150,-),Louny (150,-), Nové Strašecí (100,-), Rakovník (150,-), Žatec (150,-), Lovosice (200,-), Litoměřice (200,-), Roudnice n. L. (150,-). Informace v CK. (Sl) Termín 2018 cena 29.04. - 01.05. 2.990,- 15.06. - 17.06. 2.990,- 27.07. - 29.07. 2.990,- 07.09. - 09.09. 2.990,- Neuschwanstein Herrenchiemsee Linderhof poznávací zájezdy poznávací zájezdy poznávací zájezdy

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Moskva a Petrohrad 43 PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odlet z Prahy s českým průvodcem do Moskvy, trans- fer, ubytování. První část prohlídky nejvýznamnějších památek města. 2. den: Návštěva moskevského Kremlu, chrámy Blagověščen- ský, Uspenský, Car - dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměs- tí s chrámem Zesnutí Bohorodičky - korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela. Návštěva Zbrojnice moskevského Kremlu - Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, ko- čáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a dary cizích pa- novníků. Návštěva unikátního, Diamantového fondu, kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa. Prohlídka největšího pravoslavného chrámu světa Krista Spasitele, památník Petra Velikého, komplex Ru- dého náměstí s chrámem Vasila Blaženého, mausoleem V. Lenina a obchodním domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci - Varvarka, Iljinka, Dmitrovka.Večerní procházka po nejslavněj- ší moskevské ulici Starý Arbat.Večer návrat do hotelu. 3. den:Výlet na sever od Moskvy - pravoslavný „Vatikán“ Sergijev Posad - návštěva Trojickosergijevského kláštera, nejvýznamnější klášter v Rusku, kostel sv. Jana Křtitele, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera, chrám Smolen- ské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov „ruský Slavín“ s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědecké- ho života.Večer 4 hodinová cesta rychlovlakem do Petrohradu.Transfer z nádraží do hotelu. na nocleh. 4. den: Celodenní prohlídka Petrohradu. Město se rozklá- dá v široké deltě řeky Nevě do Finského zálivu. Navštívíme Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozant- ní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla - hrobku P. Velikého a dalších ruských carů. Ermitáž (Zimní palác), jednoho z nejslavnějších světových muzeí na ho- nosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých po- kladů, včetně Zlaté a Briliantové klenotnice. Fakultativní lodní projížďka po Něvě - úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty Pe- trohradu.Večer návrat na nocleh. 5. den: Půldenní výlet do městečka Puškin, velkolepé sídlo rus- kých carů Carskoje Selo. Prohlídka paláce Kateřiny II. Veliké - mistrovské dílo baroka s dechberoucí Jantarovou komnatu. Návrat do Petrohradu, návštěva Jusupovského paláce, jednoho z nejkrásnějších a nejpůsobivějších paláců v Petrohradě. Křižník Aurora spustil jednu z nejzásadnějších událostí svě- tových dějin. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíce- ným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na bře- hu kanálů - Petrohradské Benátky. Návrat do hotelu. 6. den: Výlet do grandiózního palácového a parkového komplexu Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fon- tána (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Pe- trohradu, odpoledne pak náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka - z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt - nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. 7. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Moskva, Petrohrad - Praha, letištní taxy, transfery z /na letiště a z vlaku na hotel, lístek rychlo- vlakem Moskva - Petrohrad, dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrod- vorce, Puškin, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě), 6x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza). Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 4800 Kč, 5x večeře 1690 Kč (mimo 3. dne). Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/ os.(o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni). Jantarová komnata 850 Kč - cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchá- tek. Balíček vstupů Ermitáž 1250 Kč - cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Gene- rálního štábu, Briliantové a Zlaté klenotnice, vč. povinného průvodce a sluchátek. Balíček vstupů Kreml 2300 Kč - cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchá- tek.Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem. Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč. Poznámka: 3lůžk. pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou. (Re) Termíny autobusem cena 23.07. - 29.07. 28.990,- 13.08. - 19.08. 28.990,- 04.09. - 10.09. 27.990,- Petrodvorce Petrohrad Moskva chrám Vasila Blaženého chrám Krista Spasitele Ermitáž poznávací zájezdy (Pt) Kompletní nabídku najdete na:

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

45 A) Východ U.S.A. B) Západ U.S.A. Termíny 2018 cena Termíny 2018 cena 28.03. - 05.04. 49.990,- 26.12. - 10.01. 95.990,- 13.04. - 21.04. 46.990,- 27.02. - 14.03. 69.990,- 28.04. - 06.05. 51.990,- 14.03. - 29.03. 71.990,- 05.05. - 13.05. 52.990,- 29.03. - 13.04. 75.990,- 28.05. - 05.06. 53.990,- 13.04. - 28.04. 72.990,- 04.06. - 12.06. 54.990,- 28.04. - 13.05. 73.990,- 20.06. - 28.06. 54.990,- 13.05. - 28.05. 74.990,- 27.06. - 05.07. 55.990,- 28.05. - 12.06. 75.990,- 04.07. - 12.07. 57.990,- 12.06. - 27.06. 76.990,- 27.07. - 04.08. 59.990,- 27.06. - 12.07. 79.990,- 03.08. - 11.08. 59.990,- 12.07. - 27.07. 84.990,- 26.08. - 03.09. 55.990,- 27.07. - 11.08. 84.990,- 02.09. - 10.09. 54.990,- 11.08. - 26.08. 84.990,- 18.09. - 26.09. 53.990,- 26.08. - 10.09. 79.990,- 25.09. - 03.10. 52.990,- 10.09. - 25.09. 78.990,- 10.10. - 18.10. 50.990,- 25.09. - 10.10. 76.990,- 17.10. - 25.10. 49.990,- 10.10. - 25.10. 74.990,- 01.12. - 09.12. 46.990,- 25.10. - 09.11. 73.990,- - - 09.11. - 24.11. 69.990,- - - 24.11. - 09.12. 67.990,- - - 26.12. - 10.01. 96.990,- New York Grand Canyon Niagarské vodopády Bílý dům VÝCHOD U.S.A. - klasický okruh 9 dnů - 1.245 mil /2.000 km Zájezd, který Vás seznámí s největšími metropolemi a překrás- nou přírodou oblasti východní USA. 1. den: Odlet z Prahy do New Yorku. Odjezd do historické Philadelphie, ubytování a orientační schůzku s průvodcem. 2.den: Ráno začneme prohlídkou centra historické Philadelphie z paluby obojživelného autobusu, zakončenou krátkou plavbou po řece Delaware s výhledem na ma- jestátní panoráma Philadelphie. Následuje odjezd do Wa- shingtonu D.C., s prohlídkou hlavního města USA. Uvidíte největší atrakce metropole - White House, Capitol, Lincol- nův a Jeffersonův památník, slavný hřbitov na Arling- tonském kopci, řeku Potomac atd. Odpoledne volno v cen- tru k prohlídce muzeí a galerií, poté ubytování. 3. den: Dopoledne volno v centru Washingtonu, poté pře- jezd státem Pennsylvania na sever do města Pittsburgh. Prohlídka centra města a místa, kde soutok řek Monongahe- la a Allegheny dává vzniknout řece Ohio. Odjezd do hote- lu, ubytování. 4. den: Niagarské vodopády. Cestou spatříte rozlehlé je- zero Erie. Dle počasí je možná zastávka na vykoupání. Pro- hlídka centra města Buffalo. Po příjezdu do Niagara Falls ubytování a návštěva vodopádů z americké strany. Závěrem Vás pozveme k plavbě lodí pod Niagarské vodopády - přímo do cen- tra slavného vodopádu „Horseshoe“ (v ceně). Po ubytování v podvečer můžete třeba vyrazit na vycházku podél řeky. 5. den: Dopoledne individuální volno u Niagarských vo- dopádů!! Užijte si v klidu atmosféru slavného místa. Odpoled- ne odjezd farmářskou oblastí u jezera Ontario do rekreační oblasti Finger Lakes. Navštívíme některou ze zdejších vinic k ochutnávce vína. Večer ubytování. 6. den: Časně odjezd do New York City. Po příjezdu plavba lodí kolem slavného Manhattanu (v ceně), během které se se- známíte s místopisem New Yorku, a naskytne se Vám bezpočet jedinečných scenérií města a sochy Svobody. Pokračováním poznávání New Yorku bude možnost fakultativního letu helikop- térou nad Manhattanem /není v ceně/. Vaše prohlídka bude poté pokračovat orientačním okruhem po Manhattanu zakončeným návštěvou vyhlídky na Manhattan ze střechy mrakodrapu Roc- kefellerova Centra. Přejezd do hotelu (v ceně) a ubytování. 7. den: Celodenní volno na Manhattanu!! Možnost na- vštívit největší atrakce - sochu Svobody, budovu Bur- zy, Wall Street, Freedom Park, China Town, Brook- lyn Bridge…. /vstupy a jízdné nejsou v ceně/. Jako dárek od nás dostanou zájemci o návštěvu Empire State Building vstupenku na vyhlídku v 78 patře!! Ubytování. 8. den: Dopoledne indiv. volno, poslední shopping.... poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. 9. den: Přílet do Prahy v dopoledních hodinách. ZÁPAD U.S.A. - klasický okruh západem 16 dnů - 3.360 mil /5.380 km Zájezd Vás bezpečně provede těmi nejzajímavějšími a nejkrás- nějšími partiemi Kalifornie, Arizony, jižního Utahu a Nevady. 1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 2. den: Návštěva filmových studií Universal v Los Angeles - jedné z největších atrakcí Hollywoodu /vstupné v ceně. Ná- sleduje prohlídka města a okolí - Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive, Sunset a Hollywood Boulevard, Santa Monica Beach.... Večer návrat do hotelu. 3. den: Ráno odjezd do San Diega. Orientační prohlídka cen- tra města a ostrova Coronado. Následuje návštěva letadlové lodi USS Midway, která zakotvila v San Diegu a stala se muze- em námořního letectva /vstup v ceně/. Následuje návště- va skvělého zábavního parku Sea World (vstup v ceně). Ve- čer příjezd do města Yuma ležícího na řece Colorado za hra- nicí Arizony, ubytování. 4. den: Putování krajem obřích kaktusů saguaro do měs- ta Tucson. Cestou návštěva malebného městečka Ajo s me- xickou architekturou a průjezd rezervací indiánů kmene Tohono O‘odham. Následuje návštěva „pohřebiště“ letadel a muzea letecké techniky Pima Air Museum /vstup v ceně/. Ubytování. 5. den: Cesta povede krajem jako vystřiženým z westernových příběhů. Uvidíte divoké kaňony porostlé kaktusy, jezera v horách, „město duchů“… Navštívíme městečko Sedona v kraji rudých skal, a poté se ubytujeme v hotelu ve Flagstaffu. 6. den: Celodenní návštěva národního parku Grand Ca- nyon!! Fakultativní let letadlem nad Grand Canyonem nebo jeho alternativu helikoptérou. Společně se podíváme na film The Hidden Secrets o historii a objevování oblas- ti Grand Canyonu v kině IMAX (v ceně). Odpoledne průjezd podél terasy Grand Canyonu se zastávkami na vyhlíd- kách... Ubytování v pouštním městečku Page uprostřed re- zervace indiánů Navaho. 7. den: Ráno Vám fakultativně nabídneme letecký výlet nad pouštní jezero Lake Powell k největšímu skal- nímu oblouku světa Rainbow Bridge. Odjezd do Monu- ment Valley známého jako kulisa mnoha westernů. Možnost prohlídky Monument Valley v jeepech s indiánským prů- vodcem /fakultativně/. Následuje průjezd jednou z nejúžasněj- ších scenérií - obří skalní „klobouk“ Mexican Hat, návštěva meandrů řeky San Juan ve státním parku Goosenecks, zhlédnete Valley of Gods - panoráma skalních „tyčí“ a „prs- tů“, a projedete napříč kaňonem řeky Colorado v místě, kde končí jezero Lake Powell. Ubytování ve večerních hodinách. 8. den: Odjezd přírodou jižního Utahu přes národní park Capitol Reef a oblastí Grand Staircase of Escalante do národního parku Bryce Canyon. Prohlídka parku do ve- černích hodin, závěrem návštěva Inspiration Point. 9. den: Národní park Zion, jednoho z nejkrásnějších národ- ních parků USA. Přejezd do Las Vegas a po orientačním okruhu městem, ubytování. Večer v centru města návštěva heren. 10. den: Celodenní volno v Las Vegas!! Můžete pozná- vat atrakce města, či relaxovat u hotelového bazénu. Nabízíme Vám v tento den fakultativní výlet k nejvyšší přehrad- ní hrázi světa Hoover Dam na řece Colorado, jeze- ru Lake Mead /dle počasí koupání/ a do státního parku Valley of Fire. Večer Vám nabídneme let helikoptérou nad rozzářeným nočním Las Vegas - jedinečný zážitek!! Také Vám nabídneme vstupenky na vodní show Le Réve v hotelu Wynn. 11. den: Národní park Death Valley. Průjezd nejnižším a nejteplejším místem západní polokoule. V podvečer příjezd do města Fresno v Kalifornii, ubytování. 12. den: Celodenní návštěva národních parků Se- quoia a Kings Canyon - domova jedinečných obřích sekvo- jí. Během dne absolvujete několik trailů v nejzajímavějších par- tiích parků a s trochou štěstí potkáte typického obyvatele hor Sierry Nevady - černého medvěda baribala. Večer návrat do hotelu, nocleh. 13. den: Odjezd do San Francisca. Absolvujete okruh měs- tem zahrnující největší atrakce a jedinečné vyhlídky na měs- to - Twin Peaks, Coit Tower, China Town, Lombard Street, Alamo Square, slavný most Golden Gate a pro- jížďka lodí po zálivu pod Golden Gate a kolem ostro- va Alcatraz (v ceně). Do večerních hodin pak budete mít vol- no k prohlídce Fisherman\'s Wharf - nejživějšího turistického místa San Francisca. Večer ubytování v hotelu. 14. den: Volný den v San Franciscu!! Prohlídka Čínské čtvrti. Fakultativně - let helikoptérou nad San Francis- cem, Golden Gate a Alcatrazem. Ubytování. 15. den: Pokračování přejezdu do Los Angeles, poslední shopping. Dle času Vašeho odletu transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativně odlet k pobytu na Havajské ostrovy. 16. den: Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. Cena zájezdu zahrnuje: leteckou dopravu • letištní poplatky. A) 7x ubytování ve 3* hote- lech a motelech • 7x snídani • 1x večeře. B) 14x ubytování ve 3* hotelech a motelech • 14x sní- dani • program. A) /B) dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem • dopravu klimatizovaným auto- karem či minibusem • program dle itineráře • vstupné a atrakce zahrnuté v itineráři • služby průvodce • kompl. poj. vč. storna. Cena zájezdu nezahrnuje: vstupní for- mality cílové země a tranzitních zemí • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu • spro- pitné místním řidičům, průvodcům a personálu event. palivové příplatky k fakult. akcím. Slevy a příplatky + fakultativní akce: bližší informace v CK. (At) Východ a západ U.S.A poznávací zájezdy NÁŠ TIP

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

Malý okruh Čínou To nejlepší z Gruzie Jordánsko PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odlet z Prahy do Pekingu. 2. den. Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem. 3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-an-men - náměstí Nebeského klidu. Po obědě procházka parkem Pej-chaj s prohlídkou pagody. Procházka po Wang-fu-ting Road, nejrušnější třídy mo- derního centra Pekingu s obchodními domy. 4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Zakázaného města - sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tom- to rozlehlém císařském komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé Čínské říši. Zakázané město bylo bě- hem vlády všech císařů nepřístupné veřejnosti. Oběd v tra- diční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Chrámu nebes. Večer fakultativně návštěva akrobatické show. 5. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka lamaistick- ého kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje sloho- vou směsici chánských, mongolských a tibetských prvků. Oběd v typické čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Konfuciova chrámu. Večer fakultativně návštěva pe- kingské opery. 6. den: Snídaně. Celodenní výlet k Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km. Tato zeď, jež pů- vodně sloužila k obranným účelům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka hrobky panovníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek). 7. den: Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu - Mramorovou loď císařovny Cch\'-si z roku 1888. Oběd v čín- ské restauraci. Přejezd do pekingské ZOO, kde uvidíte po- pulární pandy. Večer fakult. ochutnávka pekingské kachny. 8. den: Snídaně. Osobní volno. 9. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Pe- king - Praha s přestupem; letištní taxy; transfery letiště - ho- tel - letiště; 7x nocleh se snídaní v Pekingu, v hotelu 3* - 4*; program včetně transferů a vstupů; 6x oběd v tradiční čín- ské restauraci; českého průvodce během okruhu. Cena zájezdu nezahrnuje: vstupní vízum (vyřídíme za poplatek 1.700,- Kč); fakultativní výlety nad rámec progra- mu (Chu-tchung tour, akrobatická show, Pekingská opera, pekingská kachna, Voňavé hory - celkem 165,- USD) Čína 15, Asie, čínská zeď¨, Peking. Jednolůžkový pokoj za pří- platek 5.800,- Kč (Es) PROGRAM POBYTOVĚ-POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odlet z Prahy do Ammanu. Večeře, nocleh. 2. den: Snídaně. Odjezd do starověkého města Jerash, které bylo údajně založeno Alexandrem Makedonským ve 4. stol.př.n.l..V komplexu budete moci obdivovat pozůstatky chrámu Artemidy a Dia s 15 sloupy, dva amfiteátry, hipo- drom, komplex římských lázní, bohatě zdobenou fontánu a několik kostelů. Poté budete pokračovat na sever do malebného místa Ajloun, které patří k nejdůležitějším ekologickým a historickým místům Středního východu a leží v malebném zeleném údolí. Navštívíte známou pe- vnost Qal’at Ar-Rabad, která je typickým příkladem is- lámské architektury. Odtud je vidět na Jordan Valley, do Sý- rie, Libanonu, Izraele a Jordánska. Návrat zpět do Amánu a okružní jízda městem (cca 2 hod.), během které uvidíte Archeologické muzeum, folklórní muzeum, Citadelu a Am- fiteátr. Návrat do Ammánu. Večeře a nocleh. 3. den: Snídaně. Odjezd do Madaba, města známého slavnými byzantskými a umayyadskými mozaikami. Pokračujeme na horu Mt. Nebo, odkud Mojžíš uviděl zemi zaslíbenou. Odtud je úchvatný výhled na údolí Jordánu a Mrtvé Moře. Po Královské cestě se vydáme do Keraku a dále do Petry. Ubytování, večeře a nocleh. 4. den: Snídaně. Celodenní návštěva růžového skalního města Petra, jednoho ze 7 divů světa. V tu dobu zde žili Nabatejci a Petra se stala hlavním městem jejich království. Všechny stavby byly vytesány do pískovce. Petru opustili poslední obyvatelé po druhém ničivém zemětřesení v 6. stol. n. l. Údolí upadalo postupně v zapomnění. Stala se tajemstvím místních beduínů, kteří existenci skalního města pečlivě skrývali před světem. Večeře, nocleh. 5. den: Snídaně. Pokračování cesty na jih, cestou zas- távka v unikátní přírodní památce Wadi Rum, spojené s legendárním hrdinou Lawrencem z Arábie. Projížďka jeepy v nádherné pouštní krajině s bizarními skalními út- vary. Poté pokračování do Aqaba k Rudému moři, krátká okružní jízda. Ubytování v Aqaba, večeře a nocleh. 6. den: Snídaně. Odpočinek u Rudého moře - koupání, šnorchlování, možnost potápění. Večeře a nocleh. 7. den: Snídaně. Odjezd do Betanie, místa křtu Ježíše Krista. Poté odjezd k nejnižšímu bodu naší plan- ety - Mrtvému moři s extrémně vysokým obsahem solí a minerálů. Ubytování, večeře a nocleh. 8. den: Snídaně. Volno. Transfer na letiště, odlet do Prahy. Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu 3*, 7x polopenzi, leteck- ou dopravu Praha-Amman-Praha, letištní taxy a palivové příplatky, všechny výlety a návštěvy dle programu (bez vstupů), všechny transfery, pobytové taxy, vízum, sloven- sky mluvícího průvodce. Cena nezahrnuje: vstupy (cca 140 USD), spropitné. Příplatky: 1/1 pokoj + 3900, komplexní cestovní pojištění 480. Slevy: 3. os. na přistýlce - nelze, dítě do 12 let 2000. (In) PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odlet z Prahy do Tbilisi, ubytování. 2. den: okružní jízda a prohlídka hlavního města Tbilisi. Návštěva Metekhi, dále lanovkou na pevnost Nari- kala. Po prohlídce sirných lázní ochutnávka kávy na ulici Shardeni, poté navštíva baziliky v Tbilisi - Anchiskhati ze 6. století. Odpoledne národní muzeum. Nocleh v Tbilisi. 3. den: pohořím Kavkaz až ke Křížovému průsmyku (2.395 m. n.m.), pěší túru ke kostelu Svaté trojice ze 14. století. Odpoledne navštívíme komplex pevnosti Anan- uri na řece Aragvi. Nocleh v Tbilisi. 4. den: region Kakheti. Navštívíme klášter Bodbe, ve kterém odpočívá gruzínský osvícenec Sv. Nino. Další putování nás zavede do Sighnaghi, malého městečka s neopakovatelným panorama Kavkazských velikánů. Oběd v místní, tradiční restauraci. Odpoledne se přesuneme do Tsinandali. Návštěva trhu. Nocleh v Tbilisi. 5. den: Město Mtskhety. Navštívíme klášter Jvari ze 6. století i katedrálu Svetitskhoveli, která je známá tím, že je zde pohřbena část Ježíšova roucha. Odpoledne se vy- dáme k návštěvě Prométheovy jeskyně - gruzínského přírodního divu. Nocleh v Kutaisi. 6. den: návštěva Batumi, které je nejslavnějším přímořským letoviskem Gruzie. Návštěva botanické zah- rady. Odpoledne centrum letoviska - Batumi boulevard. Nocleh v Kutaisi. 7. den: komplex kláštera Gelati (12. století). Ces- tou do Gori se napojíme na hedvábnou stezku, abychom se zastavili v městečku, které proslulo jako rodné město Josefa Visarionoviče Stalina. Vyfotíme se u jeho sochy a můžeme navštívit také jeho muzeum. Odpoledne jesky- nní město Uplistsikhe z prvního tisíciletí před Kristem. Celé město bylo vytesáno do skály... Nocleh v Tbilisi. 8. den: transfer na letiště a odlet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Tbilisi - Praha, 7 x ubytování (5 x v Tbilisi v hotelu kategorie *** a 2 x v Kutaisi ve stylovém penzionu), 6 x snídani, 1 x oběd a 3 x večeři, veškeré vstupné do navštívených památek a objektů uvedených v programu, ochutnávka vína, služby česky hovořícího průvodce, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 880,- Kč /os. /pobyt včetně pojištění storna zájezdu, spropitné, pronájem džípu ke chrámu Sv. Trojice (35,- Euro za auto pro max. 6 osob). Příplatky: jednolůžkový pokoj + 3.990,- Kč /os.. (Bt) Termíny 2018 cena 06.04.-14.04. / 21.04.-29.04. / 28.04.-06.05. / 05.05.-13.05. 26.05.-03.06. / 30.06.-08.07. / 14.07.-22.07. / 28.07.-05.08. 11.08.-19.08. / 08.09.-16.09. / 22.09.-30.09. / 06.10.-14.10. 32.990,- 46 Velká čínská zeď Termíny 2017 cena 05.05. - 12.05. / 22.09. - 29.10. 29.990,- Petra Tbilisi Mrtvé moře poznávací zájezdy poznávací zájezdy poznávací zájezdy Tchien-An-Men Termíny 2018 cena 27.04. - 04.05. 29.990,- 03.07. - 10.07. / 28.09. - 05.10. 33.990,- hora Kazbek

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: Odlet z Prahy (případně Ostravy) do Dubaje. 2. den: Půldenní okruh Dubají, hotel Burj Al Arab. Ná- vštěva mešit Jumeirah Mosque, prohlídka čtvrti Basta- kiya a muzea v pevnosti Al Fahidi Fort. Přejezd lodním taxi „abra“ na druhý břeh zálivu Creek, návštěva trhu se zlatem a s kořením. Návrat do hotelu. Odjezd terénními jeepy do pouště (bez průvodce).V beduínském táboře projížď- ka na velbloudech, ukázka břišního tance. Po západu slun- ce tradiční arabská večeře barbecue. Návrat do hotelu. 3. den: Individuální volno. Možnost půldenního fakultativ- ního výletu „Moderní Dubaj - Burj Khalifa“. Výlet za- hrnuje okružní jízdu nejmodernějšími částmi Dubaje včet- ně uměle vybudovaného palmového ostrova. Návštěva vy- hlídkové terasy nejvyššího mrakodrapu světa Burj Khalifa (vstup zahrnut v ceně). Nocleh v hotelu v Dubaji. 4. den: Odjezd do města Al Ain známého jako „Zahrad- ní město“. Návštěva tzv. „Velbloudího trhu“ a prohlídka oázy s tradičním zavlažovacím systémem falaj, prohlídka Al Ain muzea a Sheik Zayed muzea. Oběd v místní restauraci. Návrat do hotelu v Dubaji. Nocleh. 5. den: Odjezd přes Masafi, pohořím Hajjar do městečka Dibba. Podél pobřeží u Ománského zálivu k nejstarší me- šitě země v Badiyah. Oběd ve Fujairah. Pokračování do Khor Fakkan a přístavu Bitnah. Návrat do hotelu v Dubaji. 6. den: Odjezd přes oblast Jebel Ali do Abu Dhabi. Okružní jízda městem, prohlídka muzea lidových tradic He- ritage Village a známé Sheikh Zayed mešity. Oběd v hote- lu Crowne Plaza v Abu Dhabi. Návrat do hotelu v Dubaji. 7. den: Půldenní výlet do emirátů Sharjah a Ajman. Prohlídka muzea lidových tradic v emirátu Ajman. Zastáv- ka na tzv. „Kulturním náměstí“ v Sharjah a u mešity King Faisaz (pouze zvenčí), návštěva obchodního centra „Blue Souk“. Návrat do Dubaje, volno. Fakultativně plavba lodí „Dhow“ s večeří a s hudbou (bez průvodce). Nocleh. 8. den: Osobní volno. Odlet do Prahy (nebo Ostravy). Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha /Ostrava– Dubaj-Praha /Ostrava • transfery a dopravu v destinaci • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 4* hotelu • 7 snídaní • 3 obědy dle programu • 1 večeři dle programu • vstupné dle programu • český průvodce • zákonné pojištění. Cena nezahrnuje: pobytová taxa (4,5 USD /pokoj /noc ve 4* hotelu) splatná v hotovosti na hotelové recepci. Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj (9.990 Kč) • půldenní výlet Moderní Dubaj - Burj Khalifa (2.990 Kč) • večerní výlet plavba lodí "Dhow" (1.190 Kč /Creek, 1.490 Kč/Nový kanál, 1.690 Kč/Marina) • komplexní pojištění. (Fi) Spojené arabské emiráty Srí Lanka, Maledivy PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU "A" 1. den: ráno odlet z Prahy do Keflavíku. Po příletu výlet na poloostrov Reykjanes - rybářská osada Hafnir, Re- jkjanestá, od jehož majáku lze spatřit „Ohňový ostrov" Edey, skalní útesy a pláže v oblasti Grindavíku a oblast horkých pramenů Seltún. Odpoledne proslulé termální lázně Modrá laguna. Koupání a relaxace zde patří k ne- zapomenutelným zážitkům, bez kterých by návštěva Islan- du nebyla úplná. Odjezd na ubytování do oblasti Selfossu (2 noci). Nocleh. 2. den: snídaně. V celodenním výletu na jižní pobřeží Islandu nebudou chybět vodopády Seljalandsfoss a Skógafoss, procházka po tajuplné černé pláži Reyn- isfjara s kamennými útesy a úchvatný pohled na Atlantik a ledovce u nejjižnějšího mysu Islandu - útesů Dyrhólaey. Po zastávce v městečku Vík návrat na nocleh. Nocleh. 3. den: snídaně. Výlet po trase „Zlatého islandského trojúhelníku" povede ke kráteru Korid, do geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou podívanou na famózní gejzír Strokkur a k vodopádům Gullfoss, považovaným za nejkrásnější na ostrově. Procházka romantickou krajinou v NP Tingvellir, kde byl v r.930 založen první demokratický parlament světa.Ubytování v Reykjavíku (2 noci).Nocleh. 4. den: snídaně. Volno v Reykjavíku s možností návštěvy termálních lázní, botanické zahrady, muzeí a dalších zají- mavých míst hlavního města Islandu. Fakultativně celoden- ní výlet do oblasti Borgarfjördur, kraje považovaného za domov islandských ság v jehož programu bude dominantní návštěva Reykholtu, největších horkých pramenů Islandu Deildartunguhver (180 litrů vařící vody za vteřinu), kaskád vodopádů Hraunfossar tryskajících zpod lávové- ho pole a divokého vodopádu Barnafoss. Nocleh. 5. den: snídaně. Prohlídka nejzajímavějších míst Reyk- javíku. Odpoledne volný program s možností návštěvy termálních lázní. V případě vhodných klimatických pod- mínek se zájemci budou moci vydat na lodní výlet za velrybami (cena cca 60 EUR za 3,5 hodiny plavby) a nebo okusit jízdu na islandských koních (cena cca 90 EUR za instruktáž a 1,5 hodiny jízdy s místním průvodcem). V podvečer transfer na letiště v Keflavíku a odlet do Prahy. 6. den: přílet po půlnoci do Prahy. Program "B": Je podobný jako program "A" ale o je- den den kratší - informace viz. webové stránky CK. Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Keflavík - Praha • dopravu na Islandu dle programu • 4 noci v ho- telu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím • 4 snídaně • služby průvodce • zákonné pojištění CK. Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (5.990,- Kč) • výlet - Borgarfjördur (cca 60 €) • lodní výlet s pozorováním velryb (cca 60 €) • jízda na koních (cca 80 €) • koupání v term. lázních Modrá laguna (cca 50 €) • další vstupy. (Fi) Islandská pohlednice Termíny 2018 cena Program A: 27.04. - 01.05. / 27.09. - 01.10. 28.990,- Program B: 19.04. - 22.04. / 05.10. - 08.10. 24.990,- gejzír Strokkur PROGRAM POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 1. den: odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku. 2. den: ráno přílet do Colomba, prohlídka hlavního města Srí Lanky - návštěva buddhistického chrámu, památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green. 3. den: odjezd a prohlídka města ANURADHAPURA, je zde i posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“. 4. den: prohlídka města POLONNARUWA - středověká metropole Srí Lanky. Paláce, chrámy, dágoby, gigan- tický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA. Navštívíme i tradiční dřevařské dílny a odpoledne je fakultativně jízda na slonech nebo návštěva NP MIN- NERIYA formou Jeep safari. Večer návrat do hotelu. 5. den: skalní masiv LION ROCK (Lví skála), na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA - tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Dále návštěva jeskynních chrámů v DAMBULLE - Ran Giri „Zlatá skála“ - v jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hin- duismu. Odjezd do města sinhálských králů KANDY. Zas- távka v tradiční ayurvedické zahradě koření. 6. den: návštěva chrámu BUDDHOVA ZUBU. Navštívíme Královskou botanickou zahradu PERAD- ENIYA. Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů, rubínů a safírů.Večer zhlédneme tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. 7. den: přejedeme na vysočinu - Hill Country. Zas- távka na čajových plantážích a v továrně na čaj. Následují vodopády RAMBODA blízko nejvyšší hory Piduruthal- agala a městečko NUWARA ELIYA. 8. den: fakultativně výlet do NP HORTON PLAINS, navštívíme i tzv. Velký a Malý konec světa (propast až 700 m hluboká) a vodopády Baker´s Falls. 9. den: volno, koupáni v Indickém oceánu, odlet na Maledivy. Transfer rychlolodí do hotelu na ubytování. 10.-13. den: pobyt u moře na exotických MALEDIVÁCH - atol Severní Malé - koupání, volno v Ind. oceánu. 14. den: přílet do Prahy cca v 14.00 hod.. Cena zahrnuje: leteckou přepravu: Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy • letištní taxy a poplatky • transfer z /na letiště na Srí Lance a Maledivách • dopravu místním klim. busem po Srí Lance • 11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***, 4x na Maledivách - Resort****) • 7x polopenzi - Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně - Maledivy • českého průvodce na Srí Lance a Maledivách. Cena nezahrnuje: vstupy fakultativní výlety • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakultativní příplatek: 1/1 pokoj 13.990,- Kč • kom- plexní pojištění 1060,- Kč. Na výlety cca 130 $. Vízum. Sleva: 3.osoba v pokoji 1.800,- Kč. Vstupní vízum: turistické vízum na Srí Lanku cca 35 $. Očkování: na Srí Lanku a Maledivy není vyžadováno žádné očkování. (Re) Ubytování: Maledivy - resort Adaaran Select Hudhuran Fushi****, 2 lůžk. lux. plážové vily u pláží, ve stínu palem a tropické vegetace. Stra- vování formou All inclusive - vše formou bufetu+ dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje. Maledivy Dambulla Výlet na safari Burdž Chalífa hotel Burj al Arab (plachetnice) 47 Termíny 2017 cena 04.03. - 17.03. 65.990,- 25.11. - 08.12. 63.990,- Termíny 2018 odlet cena 02.02. - 09.02. Praha 30.990,- 09.03. - 16.03. Praha /Ostrava 30.990,- 27.04. - 04.05. / 28.09. - 05.10. Praha 29.990,- 09.11. - 16.11. Praha 31.990,- poznávací zájezdy poznávací zájezdy poznávací zájezdy

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/

49

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-2018/