KamPoMaturitě.CZ duben 2013http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 19/ duben 2013 n 35Kč 23 prezentacíVŠ  47 prezentacíVOŠ JaK Se DOStat na MeDIcínU 2013 StatUS StUDenta2013 BOnUSY v tomtočísle: n Kde můžete ještě podat přihlášku na VŠ n Kam se dostanete bez přijímaček n Kam po maturitě: do práceMissMaturita2013 Martina Jančí: rozhovor uvnitř čísla Nulté ročníky 2013/14: přihlaste se Medicína, psychologie a další, zahájení říjen 2013, Praha, Brno, Ostrava Být první se vyplatí. Přihlaste se a uhraďte celý kurz do 30. 6. 2013 a získejte first minute slevu 500 Kč sleva slevasleva slevasleva 500 Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

Tereza Blažková Redaktorka elévka Hospodářské noviny Talent vydavatelství Economia www.mup.cz KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? PŘIHLASTE SE NA OBOR MEDIÁLNÍ STUDIA A ZJISTĚTE TO!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

3úvod Vážení studenti, v tomto čísle jsme pro vás při- pravili  přehled,  jak  se  dostat  na  lékařské fakulty. Návody pro další  obory  a  odkazy  na  vzorové  testy  najdete na www.KamPoMaturite.cz  a  www.VysokeSkoly.com,  nebo  si   o  ně  napište  na  jaknavs@vyso- keskoly.com a zašleme vám je po- hodlně přímo do mailu.  V  únoru  skončil  letošní  ročník  MissMaturita.cz. Rozhovor s vítěz- kou Martinou Jančí najdete na str.  22. Už chystáme 6. ročník soutěže,  nezapomeňte jej opět sledovat od  1. září 2013. Možná někdo z vás nestihl podat  přihlášku na vysokou školu v úno- ru a březnu – nezoufejte, i v dub- nu  se  můžete  přihlásit  na  veřej- nou  vysokou  školu,  jejich  přehled  uvádíme na str. 8. Na výběr jsou  Nedostal se na vás časopis? Zdarma si jej stáhněte na Casopis.KamPoMaturite.cz nebo na Facebook.com/KamPoMaturite REDAKCE, VYDAVATEL AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905  T/F: 233 382 685 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Bc. Michaela Röschová – odborný poradce Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba   Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent  INZERCE: Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v září a lednu. NÁKLAD: 23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku.  Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X DISTRIBUCE:  do všech SŠ s maturitou, 140 ISŠ, VOŠ,  okresních knihoven, poraden pro  absolventy při ÚP NApIšTE NÁm …o čem byste si chtěli přečíst příště na casopis@kampomaturite.cz VšEChNY čLÁNKY … najdete na www.casopis. kampomaturite.cz NAšE STRÁNKY www.kampomaturite.cz NAšE DALší pRojEKTY www.adresarskol.cz www.seminarky.cz www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.missmaturita.cz www.ctenarsky-denik.cz tiP! také  školy  soukromé  a  jazykové,  případně  VOŠ.  Třeba  vyberete  tu  pravou v prezentacích od str. 23. Pokud  se  chystáte  do  praxe,  přečtěte  si  návod  na  výběr  bu- doucího zaměstnání, přípravu mo- tivačního dopisu nebo na zvládnutí  výběrového řízení.  Celý  časopis  najdete  v  online   podobě  na  www.Casopis.KamPo  Maturite.cz a na našem Facebooku,  kde si jej můžete prolistovat nebo  zdarma stáhnout v PDF. Přejeme  hodně  štěstí  u  matu- rity  a  pevné  nervy  u  přijímacích  zkoušek. jiří Kadlec šéfredaktor, poradce ve vzdělávání Obsah Úvod03 Kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?08 Jak se dostat na lékařské, veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty?10 Vzorový test agentury Amos pro přijímací zkoušky právnických fakult15 Máte všechny materiály k maturitě a přijímačkám?04 Kam po maturitě: Na přípravný kurz20 Status studenta 201318 Prezentace veřejných a státních VŠ23 Prezentace soukromých VŠ25 Prezentace VOŠ34 Pomaturitní jazykové studium   42

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

4 kam po maturitě Další materiály seženete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz. Přes 5000 prací zdarma!tiP! máme 95% všech knih k maturitě a přijímačkám, za bezkonkurenční ceny je objednejte na www.Kampomaturite.cz nebo osobně v našem knihkupectví v praze. Máte všechny materiály k maturitě a přijímačkám? mEDICíNA BIoLoGIE – jak se dostat na vysokou (Amos) 249 Kč 229 Kč modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (1. LF) 449 Kč EKoNomIE přijímací zkoušky z matematiky na VšE – skripta (Amos) 289 Kč  259 Kč pRÁVo přijímací zkoušky na Vš -Testy studijní předpoklady a logika (Fragment) 199 Kč 189 Kč Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates) 299 Kč 289 Kč za jednu knihu poLICEjNí AKADEmIE Testy na policejní akademii (Fragment) 199 Kč Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy 2013/2014 (NaVysokou) 413 Kč poLIToLoGIE politologie – jak se dostat na vysokou (Amos) 249 Kč  229 Kč ŽURNALISTIKA Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám Vš (Amos) 250 Kč 199 Kč SpoLEčENSKÉ VĚDY Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates), každý díl 199 Kč Základy společenských věd 4 díly (Eurolex), všechny díly za 590 Kč  290 Kč pSYChoLoGIE psychologie – jak se dostat na vysokou – skripta (Amos) 250 Kč 209 Kč ■ maturita – Anglický jazyk 169 Kč ■ maturita – matematika 159 Kč ■ maturita – český jazyk 169 Kč ■ Angličtina – maturitní témata + CD 225 Kč 209 Kč ■ Němčina – maturitní témata + CD 225 Kč 219 Kč ■ matematika – přehled středo- školského učiva 181 Kč 179 Kč ■ 6 CD maturita bez obav 360 Kč 259 Kč  ■ CD jednotlivé 59 Kč 49 Kč mATURITNí oTÁZKY ■ Angličtina 149 Kč 139 Kč ■ český jazyk 179 Kč 162 Kč ■ Ekonomie 179 Kč ■ Fyzika 179 Kč 162 Kč ■ Literatura 149 Kč 139 Kč ■ matematika 199 Kč 189 Kč ■ Zeměpis 179 Kč 169 Kč Zadejte při objednání kód AE080 a získejte slevu 5% na knihy, CD a publikace ■ odmaturuj! z německého jazyka 1 a 2 cena za knihu  229 Kč od 199 Kč ■ odmaturuj! z anglického jazyka 1 a 2 cena za knihu  229 Kč od 209 Kč ■ odmaturuj! z biologie 199 Kč 179 Kč ■ odmaturuj! z dějepisu 1 a 2 cena za knihu od 199 Kč ■ odmaturuj! ze společenských věd TESTY 199 Kč 189 Kč ■ odmaturuj! z literatury TESTY 189 Kč 139 Kč ■ odmaturuj! z matematiky 1, 2 cena za knihu 189 Kč od 104 Kč mATURITA

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

5kam po maturitě Think future EDUCATING TOMORROW’S LEADERS University of New York in Prague www.unyp.cz Study in our bachelor program and earn an internationally accredited degree! US and EU accreditation Practical and critical thinking orientation World-class education, all-English instruction International faculty and student body Get a bachelor’s degree in: Business Administration | Communication and Mass Media | International Economic Relations | Psychology | IT Management | English Language and Literature Accreditations: Memberships:

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

6 kam po maturitě VEŘEjNÉ A STÁTNí Vš ✚ absolventi technických, práv- nických a lékařských oborů  veřejných škol mají nejlepší  uplatnění na trhu práce ✚ dobré jméno, kredit škol ✚ velké množství oborů, možnost  studovat v navazujícím nebo  doktorském stupni ✖ konkurence u přijímacích zkou- šek a při studiu (boj o termíny,  zápisy, populární předměty),  vysoká „úmrtnost“ v prvních  ročnících ✖ diskutabilní provázanost s pra- xí, málo vyučujících odborníků  z praxe, u některých škol pře- trvává nízká flexibilita organiza- ce i způsobu výuky ✖ u denního studia a náročných  oborů omezená možnost  přivýdělku ✖ titul bakalář nemusí být pro  zaměstnavatele dostačující,   u magistra vás čeká dlouhé   a náročné studium Rozcestník: Kam po maturitě? SoUKRomÉ VYSoKÉ šKoLY ✚ obvykle jednoduché přijímací řízení, někdy  i bez přijímaček ✚ vysoká šance na přijetí – v průměru 89% ✚ možnost stipendií nebo  odpuštění školného ✚ u vybraných škol návaznost na praxi nebo  garance uplatnění po absolutoriu ✚ individuálnější přístup ke studentovi, menší  konkurence mezi studenty při zkouškách,  zápisech, oblíbených předmětech ✖ školné desítky až stovky tisíc korun za  akademický rok ✖ někde chybí návaznost magisterského  studia ✖ téměř polovina škol neposkytuje dotované  ubytování a stravování nebo nezajišťuje  ubytování vůbec ✖ titul bakalář nemusí být pro zaměstnavatele  dostačující, u magistra vás čeká dlouhé  a náročné studium VYšší oDBoRNÉ šKoLY ✚ prakticky zaměřené vzdělání, prohloubení specializace ✚ snazší přijímací řízení, někde i bez přijímaček ✚ praxe jako součást studia ✚ možnost navázání v bakalářském studiu a zkrácení doby  studia bakaláře ✖ nižší prestiž získaného titulu ✖ délka vzdělání se moc neliší od bakalářského titulu ✖ školné od cca 2 tisíc (veřejné) až po desítky tisíc korun  (soukromé VOŠ) ročně jAZYKoVý poBYT V ZAhRANIčí ✚ naučíte se cizí jazyk ✚ pokud seženete brigádu, můžete si přivydělat ✚ můžete získat mezinárodně uznávanou zkoušku  ✖ školné, peníze za cestu a pobyt ✖ nezískáte titul ✖ pokud nejedete přes agenturu, musíte vše zařídit a zjistit sami Aktuální verze článků najdete na www.KamPoMaturite.cztiP! www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

7kam po maturitě        REKVALIFIKAčNí KURZY ✚ můžete se jich účastnit  jako uchazeč nebo zájem- ce o práci na úřadu práce,  uchazeč může dostat   podporu při rekvalifikaci  a mohou mu být proplaceny  i dodatečné náklady ✖ musíte splnit podmínky dané  zákonem o zaměstnanosti, mj.  mít nárok na podporu v neza- městnanosti, daný kurz skuteč- ně absolvovat apod.  ✖ rekvalifikace provádějí jen  akreditované instituce, nabídka  může být v daném regionu  nebo čase omezená NÁSTUp Do pRÁCE ✚ výdělek, získávání zkušeností,  kontaktů, nezávislosti ✖ horší návrat ke studiu a ome- zené možnosti uplatnění jAZYKoVÉ STUDIUm ✚ intenzivní výuka jednoho  nebo více světových jazyků ✚ možnost získání  mezinárodně uznávané   nebo státní jazykové  zkoušky ✚ možnost přivýdělku ✚ vzhledem k rozsahu  a intenzitě kurzu velmi   dobrý poměr cena/výkon ✖ ztráta statutu studenta  (stav únor 2013), více   informací na str. 42 ✖ pokud nejste z velkého  města, přičtěte náklady   na dopravu nebo   ubytování ✖ cena kurzu v desítkách tisíc pRÁCE V ZAhRANIčí ✚ můžete získat potřebnou praxi nebo kontakty ze svého oboru, vylepšit  si životopis ✚ pravděpodobně vylepšíte jazykové znalosti ✖ u stáží a dobrovolnických projektů můžete pracovat za minimální plat  nebo jen ubytování a stravu ✖ časová náročnost může negativně ovlivnit vaše další vzdělávání ✖ vydělané peníze pravděpodobně opět vydáte např. za cestování STUDIUm V ZAhRANIčí ✚ v zemích EU platí stejné  podmínky jako pro místní   studenty – nepotřebujete   tedy vízum ✚ v EU můžete také pracovat  při studiu ✚ v EU obdržíte Dodatek  k diplomu v cizím jazyce, který  má stejnou platnost i u nás ✚ možnosti studia mimo země EU  najdete na http://www2.dzs.cz  ✚ další alternativou je absolvovat  pouze část studia v zahraničí  v rámci projektu Erasmus   www.naep.cz ✖ musíte absolvovat přijímací  řízení, zjistit informace   o škole, přijímačkách,   ubytování, přihlásit se na   místních úřadech ✖ pokud se platí školné, musíte  je platit také nebo požádat   o stipendia ✖ životní náklady, pobyt mimo  známé prostředí, kulturní   rozdíly, jazyková bariéra ✖ možnost přivýdělku je omezená  vašimi schopnostmi, znalostmi  jazyka a náročností studia ✖ pokud jste řádným studentem  zahraniční školy, zůstává vám  status studenta v ČR, pouze  pokud je škola MŠMT uznána  za rovnocennou vysoké ško- le v ČR, pozor na akreditaci  zahraniční školy ✖ nostrifikace MŠMT nebo  Ministerstva obrany   či vnitra (u vojenských   škol a škol z oblasti  bezpečnosti) NULTÉ RočNíKY ✚ intenzivní příprava  na přijímací zkoušky ✚ blíže poznáte daný obor  a ujistíte se, zda ho oprav- du chcete studovat ✚ lze je kombinovat s výukou  jazyků, přípravou na matu- ritu nebo praxí ✚ kromě Prahy, Brna  a Ostravy se konají   i v dalších větších  městech ✖ nezískáváte status studenta  ✖ cena kurzu je sice několik  tisíc korun, v průměru na  hodinu vychází cena velmi  výhodně (cca 70 Kč/hod) ✖ pokud nejste z velkého  města, přičtěte náklady   na dopravu nebo  ubytování ✖ ani u kurzů pořádaných  přímo vysokou školou   nemáte jistotu přijetí ÚŘAD pRÁCE ✚ pokud jste během  uplynulých 2 let alespoň   12 měsíců byli účastni   důchodového pojištění, máte  nárok na podporu v neza- městnanosti po dobu   5 měsíců nebo se můžete  rekvalifikovat – podrobně   viz článek na straně 18 ✚ pomoc při hledání práce,  orientace v regionu  a prostředí ✖ musíte plnit podmínky úřadu  práce (dostavit se, účastnit se  pohovorů či rekvalifikací)  ✖ nabídka nebývá příliš široká,  lépe je hledat práci aktivně Chystáte se k maturitě až příští rok? Přihlaste se v září do internetové soutěže www.MissMaturita.cz - informace najdete na str. 22tiP! www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

8 kam po maturitě přihlášku v dubnu můžete podat na většině soukromých vysokých škol. Veřejné vysoké školy měly obvykle uzávěrku přihlášek ke konci února nebo března, v dubnu a dalších měsících se uzavírají přihlášky do navazujícího magisterského studia nebo studia doktorského. Kompletní přehled najdete na www.VysokeSkoly.com. ■ Některé veřejné vysoké školy už druhá kola pro podávání přihlášek a přijímací zkoušky vypsaly, některé je  plánují, pokud v prvním kole nenaplní své kapacity. Informace jsou vždy dostupné na jejich stránkách nebo  úřední desce. Vždy je dobré ověřit na studijním oddělení, zda 2. kolo nebylo zrušeno z důvodu naplnění ka- pacity oboru v prvním kole. Kde se ještě můžete přihlásit na VŠ? Akademie múzických umění v praze www.amu.cz Divadelní fakulta AMU obor Teorie a kritika 10. 4. 2013 (1. kolo) mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 30. 4. 2013 (1. kolo) Technická univerzita v Liberci www.tul.cz Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 15. 8. 2013 (2. kolo) Fakulta strojní 31. 8. 2013 (2. kolo) Fakulta textilní 9. 8. 2013 (2. kolo s výjimkou oboru Textilní a oděvní návrhářství) Ústav zdravotnických studií 20. 5. 2013 (1. kolo) 9. 8. 2013 (2. kolo) Univerzita jana Evangelisty purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz Fakulta výrobních technologií a managementu 25. 8. 2013 (2. kolo) Univerzita Karlova v praze www.cuni.cz 3. lékařská fakulta program magisterský obor General Medicine 31. 5. 2013 (1. kolo) Univerzita palackého v olomouci www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta obory programu Sociální politika a sociální práce   30. 4. 2013 (1. kolo), 31. 7. 2013 (2. kolo) Pedagogická fakulta 12. 8. 2013 (2. kolo pro nenaplněné obory) Univerzita pardubice www.upce.cz Fakulta restaurování 17. 5. 2013 (1. kolo) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz Fakulta technologická obor Chemistry and Materials Technology 31. 5. 2013  Fakulta aplikované informatiky obor Information and Control Technologies 31. 5. 2013 Fakulta humanitních studí obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy 31. 8. 2013  obor English for Business Administration 31. 5. 2013 (vše 1. kolo) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  www.vfu.cz Fakulta veterinární hygieny a ekologie 19. 7. 2013 (případné 2. kolo) Vysoká škola báňská - Technická univerzita ostrava www.vsb.cz Fakulta bezpečnostního inženýrství 30. 4. 2013 (1. kolo), 13. 7. 2013 (2. kolo) Fakulta elektrotechniky a informatiky 30. 4. 2013 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 30. 4. 2013 (1. kolo), 10. 8. 2013 (2. kolo) Fakulta strojní 30. 4. 2013 (1. kolo), 12. 7. 2013 (2. kolo) Hornicko-geologická fakulta 30. 4. 2013 (1. kolo), 15. 8. 2013 (2. kolo pro nenaplněné obory) Vysoká škola ekonomická v praze www.vse.cz Fakulta mezinárodních vztahů obor International Business 30. 4. 2013 (1. kolo), 30. 8. 2013  (2. kolo) Fakulta informatiky a statistiky 30. 6. 2013 (2. kolo kromě oboru ME a 1. kolo pro PIS),   31. 8. 2013 (2. kolo pro PIS) Fakulta podnikohospodářská obory Ekonomika predprijatija i menedžment, Corporate Finance  and Management 10. 6. 2013 (1. kolo) Národohospodářská fakulta 31. 5. 2013 (1. kolo) Vysoká škola polytechnická jihlava www.vspj.cz 30. 4. 2013 (1. kolo), 22. 7. 2013 (2. kolo) Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích www.vstecb.cz 12. 4. 2013 (1. kolo) Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz Fakulta chemická 30. 6. 2013 (2. kolo) Fakulta elektrotechnická 15. 4. 2013 (1. kolo), 20. 8. 2013 (2. kolo) Západočeská univerzita v plzni www.zcu.cz Fakulta strojní 12. 4. 2013 Fakulta elektrotechnická 15. 4. 2013 (2. kolo 20. 8. 2013, bude-li vyhlášeno) Fakulta ekonomická 31. 7. 2013 (2. kolo, pokud bude vyhlášeno) Fakulta zdravotnických studií (zaslání vytisknuté přihlášky do 15. 4. 2013) Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol, www.VysokeSkoly.com  Článek aktualizujeme každý měsíc, nejnovější verzi najdete na www.KamPoMaturite.cz.tiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

9kam po maturitě Čekají vás přijímačky na psychologii, žurnalistiku nebo politologii? Přihlaste se na intenzivní kurzy 20. – 24. 5. 2013 na www.KamPoMaturite.cz.tiP! Na kterou fakultu se můžete dostat bez přijímaček? ■ Informace ke konkrétním oborům a soukromým vysokým školám najdete na www.VysokeSkoly.com  – tam jsou zveřejněny také kontakty na studijní oddělení, kde doporučujeme informace ověřit.  Dělají vám starosti přijímací zkoušky? Bez přijímaček už se dnes dostanete na velkou část veřejných vysokých škol, a zdaleka nejen na technické obory. mnoho fakult navíc umožňuje prominutí přijímacích zkoušek například při určitém studijním průměru nebo po absolvování soutěží nebo olympiád – jejich seznam by byl velmi dlouhý, proto je zde neuvádíme. V přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 obor můžete dostat bez přijímací zkoušky. česká zemědělská univerzita v praze www.czu.cz Fakulta lesnická a dřevařská české vysoké učení technické v praze www.cvut.cz Masarykův ústav vyšších studií,  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská jihočeská univerzita v českých Budějovicích www.jcu.cz  Zemědělská fakulta, Pedagogická fakulta,  Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz Agronomická fakulta ostravská univerzita v ostravě www.osu.cz Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v opavě www.slu.cz Filozoficko-přírodovědecká fakulta,  Matematický ústav v Opavě Technická univerzita v Liberci www.tul.cz Fakulta strojní, Fakulta textilní,  Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Univerzita hradec Králové www.uhk.cz  Přírodovědecká fakulta, Fakulta informatiky a managementu,  Pedagogická fakulta Univerzita jana Evangelisty purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  Pedagogická fakulta, Fakulta životního prostředí,  Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta,  Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Karlova v praze www.cuni.cz  Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fakulta sociálních věd,  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,  Matematicko-fyzikální fakulta, Pedagogická fakulta Univerzita palackého v olomouci www.upol.cz Přírodovědecká fakulta Univerzita pardubice www.upce.cz Fakulta chemicko-technologická,  Dopravní fakulta Jana Pernera,  Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz Fakulta technologická, Fakulta humanitních studí,  Fakulta logistiky a krizového řízení Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz Fakulta veterinární hygieny a ekologie Vysoká škola báňská - Technická univerzita ostrava  www.vsb.cz Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta,  Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoká škola chemicko-technologická v praze  www.vscht.cz Fakulta chemické technologie,  Fakulta technologie ochrany prostředí,  Fakulta potravinářské a biochemické technologie,  Fakulta chemicko-inženýrská Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích www.vstecb.cz Západočeská univerzita v plzni www.zcu.cz Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol, www.VysokeSkoly.com   

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

10 kam po maturitě www.KamPoMaturite.cz Jak se dostat na lékařské, veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty? Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a třech soukromých vysokých školách. pŘIjímACí ZKoUšKY ■ LéKAřSKé OBORy: písemné  testy fyzika, biologie, chemie,  někdy 2. kolo s ústní zkouš- kou ověřující motivaci uchaze- če nebo jeho obeznámenost  s oborem (např. Všeobecné  lékařství 2. LF UK). Některé  fakulty přijímací zkoušky promí- jí na základě středoškolského  prospěchu a splnění dalších  podmínek (např. 1. LF UK  Všeobecné a Zubní lékařství). ■ OŠETřOVATELSKé A ZDRA- VOTNICKé OBORy: obvykle  všechny předměty jako u lé- kařských oborů nebo jejich  kombinace, někdy spojeno  s testem všeobecných před- pokladů např. v podobě OSP  NSZ Scio. U vybraných oborů  následuje ústní pohovor ově- řující všeobecný rozhled a ko- munikační schopnosti (např.  Veřejné zdravotnictví, 3. LF UK)  nebo probíhají talentové zkouš- ky (např. fyzioterapie, protetik,  záchranář). U některých oborů  je možné přijetí bez přijímací  zkoušky při splnění podmínek  (např. TUL ÚZS). ■ BIOMEDICíNSKé OBORy:  některé obory bez přijímací  zkoušky nebo navíc matemati- ka, biologie, chemie nebo fyzika  (např. VŠB-TUO FEI). ■ VETERINáRNí OBORy: pí- semné testy z biologie, případ- ně chemie, možnost prominutí  přijímací zkoušky. ÚSpĚšNoST pŘIjETí ■ LéKAřSKé, FARMACEUTICKé  A VETERINáRNí: UK 1. LF 36 %, 2. LF 19 %,  3. LF 24 %, LF Plzeň 32 %,  LF HK 30 %, FF HK 38 %,  MU LF 23 %, OSU LF 27 %,  UPOL LF 19 %, VFU Brno:  FVL 25 %, FVHE 60 %, FF   33 %, UNOB statistika  neuvedena ■ OŠETřOVATELSKé  A ZDRAVOTNICKé: UK FTVS 28 %, MU FSPS   33 %, OSU FSS 20 %, UPOL  FZV 25 %, FTK 51 %, ZČU  Plzeň FZS 37 %, JČU ZSF   66 %, UPCE FZS 43 %, VŠPJ  59 %, SLU FVP 54 %, VŠZ  100 %, PVŠPS 65 % ■ BIOMEDICíNSKé: UK PřF 59 %, MU PřF 67 %,  ČVUT FBMI 75 %, FEL 84 %,  FS 92 %, VŠCHT FCHT 80 %,  FCHI 70 %, FPBT 74 %, ZČU  Plzeň FST 91 %, UPCE FCHT  73 %, VUT Brno FEKT 85 %,  VŠB FEI 74 %, UTB FHS   42 %, UJEP PřF 74 %       pRůBĚh A DÉLKA STUDIA ■ LéKAřSKé, FARMACEUTICKé  A VETERINáRNí obory magis- terské studium (5 a 6 let). ■ ZDRAVOVěDNé  A ZDRAVOTNICKé   + BIOMEDICíNSKé obory  bakalářské studium 3 roky,   navazující magisterské 2 roky. Chcete dostat tipy, jak se dostat na nejžádanější obory, pohodlně do e-mailu? Napište si na jaknavs@vysokeskoly.com.tiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

11kam po maturitěwww.Seminarky.cz Máte rezervy ve fyzice nebo biologii? Přihlaste se na dubnové bloky kurzů v Praze a Brně na www.KamPoMaturite.cz.tiP! UNIVERZITA KARLoVA V pRAZE   www.cuni.cz ■ 1. LéKAřSKá FAKULTA:  bakalářské 18. 6. 2013,  magisterské 17. 6. 2013,  písemná bio, chem, fy, Zubní  lékařství a Všeobecné lékařství  možnost prominutí, Adiktologie  písemný test a případně ústní  zkouška ■ 2. LéKAřSKá FAKULTA:  bakalářské 17. – 18. 6. 2013,  magisterské 19. – 21. 6. 2013  písemná bio, chem, fy, test  všeobecných předpokladů,   2. kolo ústní zkouška ■ 3. LéKAřSKá FAKULTA:  24. – 26. 6. 2013,   písemná bio/chem/fy dle oboru,  2. kolo ústní zkouška   s výjimkou Fyzioterapie  a Dentální hygienistka ■ FARMACEUTICKá FAKULTA  V HRADCI KRáLOVé:  15. – 19. 6. 2013,   písemná bio, chem, možnost  prominutí ■ LéKAřSKá FAKULTA  V HRADCI KRáLOVé:  bakalářské 29. 5. 2013  písemná ošetřovatelství   a somatologie  magisterské 14. 6. 2013  písemná bio, chem, fy,   somatologie, možnost prominutí ■ LéKAřSKá FAKULTA V PLZNI:  19. 6. 2012,   možnost prominutí ■ FAKULTA TěLESNé VýCHOVy  A SPORTU  (obory Fyzioterapie,   Ortotik-protetik):   3. – 7. 6. 2013 písemný test  obecných studijních předpokla- dů, Ortotik-protetik navíc zkouš- ka tvůrčích schopností/manuál- ních dovedností ■ PříRODOVěDECKá FAKULTA  (např. obor Klinická   a toxikologická analýza, další  v navazujícím magisterském:  např. Imunologie, Parazitologie):   11. – 14. 6. 2013 písemná   všeobecné předpoklady   + chemie, možnost prominutí mASARYKoVA UNIVERZITA www.muni.cz ■ LéKAřSKá FAKULTA:  bakalářské i magisterské  14. 6. 2013, písemná fy, che,  bio, nepíše se TSP, Zdravotnický  záchranář navíc test fyzické  zdatnosti duben 2013 ■ FAKULTA SPORTOVNíCH  STUDIí (Fyzioterapie):  bakalářské 4. – 5. 5. 2013  TSP a oborový test bio, che, fy,  praktická zkouška   11. – 12. 5. 2013,   možnost prominutí ■ PříRODOVěDECKá FAKULTA  (např. Lékařská genetika a mo- lekulární diagnostika, Lékařská  fyzika): 4. – 5. 5. 2013 TSP,   4. 5. 2013 test biologie se  základy chemie, možnost  prominutí UNIVERZITA pALACKÉho V oLomoUCI www.upol.cz ■ LéKAřSKá FAKULTA:  17. – 18. 6. 2013, Zubní lékař- ství 19. 6. 2013, písemná bio,  che, fy, možnost prominutí ■ FAKULTA ZDRAVOTNICKýCH  VěD: 13. 6. 2013, písemná  biologie člověka (somatologie)  a výběr ze společenských   a přírodních věd včetně pro- věření obecných studijních  předpokladů ■ FAKULTA TěLESNé KULTURy  (Fyzioterapie): talentová plavání  22. – 28. 4. 2013, písemná bio,  fy, che, jazykové předpoklady  a ústní řízený pohovor, obojí  květen 2013 ■ PříRODOVěDECKá FAKULTA  (Optometrie): 3. – 7. 6. 2013,  písemná fy, bio oSTRAVSKÁ UNIVERZITA V oSTRAVĚ www.osu.cz ■ LéKAřSKá FAKULTA:  17. 6. 2013 písemná bio/fy/che  dle oboru, fyzioterapie zkouš- ka z tělesné výchovy duben,  květen 2013 ■ FAKULTA SOCIáLNíCH STUDIí  (Zdravotně sociální pracovník):  duben – červen 2013,   písemná základy společenských  věd, bio čVUT V pRAZE www.cvut.cz ■ FAKULTA BIOMEDICíNSKéHO  INžENýRSTVí:  19. – 21. 6. 2013 písemná bio,  fy, možnost prominutí ■ FAKULTA ELEKTROTECHNICKá (navazující magisterské Biomedicínské inženýrství,  Biomedicínská informatika):   13. 5. 2013 ■ FAKULTA STROJNí  (navazující magisterské  Biomechanika a lékařské   přístroje): 23. – 24. 4. 2013,  možnost prominutí jIhočESKÁ UNIVERZITA V čESKýCh BUDĚjoVICíCh www.jcu.cz ■ ZDRAVOTNě SOCIáLNí  FAKULTA:  10. – 14. 6. 2013, písemná bio/ che dle oboru, případně ze  všeobecné informovanosti   včetně zdravotnické   problematiky, Zdravotnický   záchranář talentová zkouška   13. – 17. 5. 2013 ■ PříRODOVěDECKá FAKULTA  (Biomedicínská laboratorní   technika): 6. a 18. 6. 2013  písemný test bio, che, možnost  prominutí SLEZSKÁ UNIVERZITA V opAVĚ www.slu.cz ■ FAKULTA VEřEJNýCH  POLITIK (Všeobecná sestra):  duben 2013, písemná bio   člověka, orientace společenské  vědy a všeobecný přehled TEChNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz ■ ÚSTAV ZDRAVOTNICKýCH  STUDIí: Biomedicínská technika  13. 6. 2013,     Přehled škol a fakult

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

12 kam po maturitě 2. kolo 14. 8. 2013, písemná  mat, fy, bio, Všeobecná sestra  11. 6. 2013, 2. kolo   14. 8. 2013, písemná bio, cizí  jazyk, možnost prominutí UNIVERZITA jANA EVANGELISTY pURKYNĚ V ÚSTí NAD LABEm  www.ujep.cz  ■ FAKULTA ZDRAVOTNICKýCH  STUDIí: 10. – 12. 6. 2013,  písemná bio člověka ■ PříRODOVěDECKá FAKULTA  (Toxikologie a analýza škodlivin):  bez přijímací zkoušky UNIVERZITA oBRANY V BRNĚ www.unob.cz ■ FAKULTA VOJENSKéHO  ZDRAVOTNICTVí: Zdravotnický  záchranář 4. 6. 2013, písemná  bio, AJ, test fyzické zdatnosti,  magisterské Vojenské všeobec- né lékařství, Vojenské zubní   lékařství 14. 6. 2013, písemná  fy, che, bio, somatologie na  LF HK UK, Vojenská farmacie  15. nebo 17. 6. 2013 písemná  che, bio včetně botaniky FarmF  UK, na UO AJ, test fyzické  zdatnosti UNIVERZITA pARDUBICE www.upce.cz  ■ FAKULTA ZDRAVOTNICKýCH  STUDIí:   5. 6. 2013, písemná bio ■ FAKULTA CHEMICKO-TECH- NOLOGICKá (Klinická biologie  a chemie, Zdravotní laborant,  Farmakochemie a medicinální  materiály): bez přijímací zkoušky UNIVERZITA TomÁšE BATI VE ZLíNĚ www.utb.cz  ■ FAKULTA HUMANITNíCH STUDIí  (Všeobecná sestra, Zdravotně  sociální pracovník, Porodní asi- stentka): Bc. termíny NSZ Scio  8. 12. 2012 – 1. 6. 2013 VETERINÁRNí A FARmACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNo   www.vfu.cz ■ FAKULTA VETERINáRNí Hy- GIENy A EKOLOGIE: bakalář- ské 12. 6. 2013, písemná bio,  magisterské 10. – 11. 6. 2013,  písemná bio, che, u obou 2.  kolo 30. 7. 2013 a možnost  prominutí ■ Fakulta veterinárního lékařství:  18. – 20. 6. 2013, písemná bio,  che, možnost prominutí ■ Farmaceutická fakulta: červen  2013, písemná bio, che, fy VYSoKÁ šKoLA BÁňSKÁ – TEChNICKÁ UNIVERZITA oSTRAVA www.vsb.cz ■ FAKULTA ELEKTROTECHNIKy  A INFORMATIKy (Biomedicínský  technik): 27. 6. 2013, písemná  mat, možnost prominutí VYSoKÁ šKoLA ChEmICKo- TEChNoLoGICKÁ V pRAZE www.vscht.cz ■ FAKULTA CHEMICKé TECHNO- LOGIE (např. Syntéza a výroba  léčiv, Biomateriály pro medi- cínské využití): bez přijímací  zkoušky ■ FAKULTA CHEMICKO-INžENýR- SKá (Analýza léčiv): bez přijíma- cí zkoušky ■ FAKULTA POTRAVINářSKé  A BIOCHEMICKé TECHNOLO- GIE (Biotechnologie léčiv): bez  přijímací zkoušky VYSoKÁ šKoLA poLYTEChNICKÁ jIhLAVA www.vspj.cz ■ obory Porodní asistentka,  Všeobecná sestra, Zdravotně  sociální pracovník: 11. − 12. 6.  2013, 2. kolo 7. − 8. 8. 2013,  písemná bio, psychologie,  obecné studijní předpoklady,  Zdravotně sociální pracovník  základy společenských věd, bio,  studijní předpoklady, možnost  prominutí VYSoKÉ UčENí TEChNICKÉ V BRNĚ www.vutbr.cz ■ Fakulta elektrotechniky a ko- munikačních technologií  (Biomedicínská technika a bio- informatika): 11. – 21. 6. 2013,  bio, mat, možnost prominutí ZÁpADočESKÁ UNIVERZITA V pLZNI www.zcu.cz ■ Fakulta zdravotnických studií:  20. − 25. 6. 2013 písemná bio,  Ošetřovatelství ve vybraných  klinických oborech písemná,  teorie a klinické ošetřovatelství,  pedagogické a psychologické  disciplíny ■ Fakulta strojní (navazující magis- terské Konstrukce zdravotnické  techniky): 24. – 28. 6. 2013,  ústní prověření výsledků dosa- vadního studia SoUKRomÉ Vš S TĚmITo oBoRY pRAŽSKÁ VYSoKÁ šKoLA pSYChoSoCIÁLNíCh STUDIí, s.r.o.  www.pvsps.cz ■ obor Zdravotně-sociální pracov- ník: 2013 není otevřen VYSoKÁ šKoLA TĚLESNÉ VýChoVY A SpoRTU pALESTRA s.r.o. www.palestra.cz ■ obor Sportovní a kondiční spe- cialista: bez přijímací zkoušky VYSoKÁ šKoLA ZDRAVoTNICKÁ, o.p.s. www.vszdrav.cz  ■ písemná bio a psychologie,  Radiologický asistent bio, fyz,  Zdravotnický záchranář talento- vá, bio, fyz, 19. 6. 2013   Odkazy na vzorové testy a okru- hy otázek najdete na www. Kampomaturite.cz/prijimaci- testy-vs-online/ a u příslušných  oborů na www.VysokeSkoly.com  Doporučenou literaturu najdete na  str. 4, přípravné kurzy na straně 20. informace o pravděpodobnosti přijetí jsme čerpali ze statistik ÚiV. Spolu s dalšími statistikami je najdete na www.VysokeSkoly.com.tiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

13kam po maturitě Zúčastněte se lednové minisoutěže na www.Facebook.com/MissMaturita o nejhezčí fotografii z maturitního plesutiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

14 kam po maturitě Další materiály seženete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz Přes 5000 prací zdarma!tiP! Kalendář se překulil do dubna a teď už jdou opravdu všechny žerty stranou. maturita je za dveřmi, a pokud nechcete nechat svoji zkoušku z dospělosti náhodě, je čas začít s vážnou přípravou. Seminárky.cz vám ukážou, že může být lehčí, než čekáte. Maturita levou zadní? Se Seminárkami to není problém www.seminarky.cz ■ facebook.com/seminarky.cz ■  mATURITNí oTÁZKY – středoškolská látka   zpracovaná studenty přímo pro  snadnou a efektivní přípravu  k maturitě zvlášť po jednotlivých  tématech i souhrnně pro celý  předmět ■  čTENÁŘSKÉ DENíKY – studentské i profesionální   obsahy a rozbory českých   a světových děl ■  VýUKoVÉ LISTY – středoškolské učivo   nejdůležitějších předmětů (český  jazyk, matematika, angličtina,  fyzika, chemie, základy spole- čenských věd…) stručně a pře- hledně a navíc v profesionálním  zpracování   pRoč SE pŘIpRAVoVAT NA mATURITU SE SEmINÁRKAmI? ■  přes 3 tisíce maturitních otázek  zpracovaných jednotlivě i v ce- lých souborech a ze dvou třetin  úplně zdarma! ■  přes 1500 zápisů do čtenářských  deníků, mnohé z nich speciál- ně k maturitě a většina z nich  zdarma! ■  stovky profesionálních výukových  listů z hlavních předmětů zcela  zdarma! ■  přehledné třídění materiálů pod- le předmětů, názvů děl nebo  spisovatelů ■  podrobné vyhledávání prací podle  tématu, formy, jazyka, kvality,  školy a dalších parametrů ■  materiály zpracované studenty  i profesionály ■  popisy prací, se kterými snadno  zjistíte, co si potřebujete stáhnout ■  náhledy materiálů, abyste si  práci „osahali“, než si ji stáhnete ■  u placených prací výběr  z 5 platebních možností ■  A až maturitu úspěšně  složíte, můžete na Seminárky  vložit podklady, které jste   sami zpracovali. Přivyděláte   si a za rok se určitě   najdou studenti, kteří je   budou potřebovat.   pRoTo jSoU TU SEmINÁRKY.CZ! V NAší DATABÁZI STUDENTSKýCh pRACí NAjDETE VíCE NEŽ 5 000 mATERIÁLů, KTERÉ můŽETE VYUŽíT K pŘípRAVĚ NA mATURITU: Dvě části maturity, několik předmětů, desítky témat a třeba i stovky strá- nek textu k naučení – není těžké si uvědomit, že maturitní zkouška je sku- tečný oříšek. řada maturantů přitom předpokládá, že nejtěžším úkolem je  všechnu látku se za poměrně krátkou dobu naučit. Často ale zjistí, že nej- větší problém není umět si učivo zapamatovat, ale mít správné podklady.  V učebnici je například všechno podrobně, ale když potřebujete zvládnout  5 témat denně, není učení z nich zrovna efektivní. V zápiscích z hodin  je látka vypsána stručněji, ale ne vždy jste stihli probrat všechno a jedno  téma může být nepřehledně rozkouskované napříč zápisky. řešením jsou  podklady určené přímo pro přípravu k maturitě. Co když ale nemáte čas si  je vypracovat a nikdo ve vašem okolí je nemá?   

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

15kam po maturitě Další vzorové testy na nejžádanější obory si vyzkoušejte na www.KamPoMaturite.cz v sekci Přijímačky na VŠ – testy k přijímačkám.tiP! Následující test obsahuje původní otázky vypracované lektory vzdělávací agentury Amos. otázky jsou voleny tak, aby svým uspořádáním, typem a náročností odpovídaly otázkám, které pro přijímací řízení na právnické fakulty užívají Univerzita Karlova, Západočeská univerzita a Univerzita palackého. V každé z následujících vět jsou jedno nebo dvě prázd- ná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Za každou větou najdete pět možností – slov nebo dvojic slov, která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku. 1. Podle oficiálního vyšet- řování 19 mužů spojených  s __________ islámskou  organizací al-Kájda uneslo  4 letadla letící na komerč- ních _________ společnosti  American Airlines a United  Airlines. militantní - linkách arabskou – drahách neamerickou - cestách útočnou – letech mírotvornou – linkách 2. Zvláště u daně z příjmů  se objevuje termín rovná daň,  který označuje nejen systém  ____________ daní, ale přede- vším také systém odstraňující  všechny výjimky a ________  při stanovování konečných  odvodů. českých – privilegia progresivních - výhody lineárních – úlevy spravedlivých – pravidla progresivních - úlevy 3. O nákladech řízení roz- hodl soud dle § 146 odst.  1 písm. c), s přihlédnutím  k odst. 2 o.s.ř. tak, že žádný  z _________ nemá právo na  náhradu nákladů řízení, neboť  došlo k zastavení řízení bez  procesního __________ žalo- vaného a žalovanému náklady  řízení nevznikly. účastníků – zavinění poškozených - obvinění advokátů - přičinění účastníků - obvinění obžalovaných – zavinění 4. Tento thriller je jeho prvo- tinou, která se ihned po vy- dání ____________ s více než  příznivým ohlasem jak mezi  ________________, tak i mezi  odbornou veřejností. setkala – kritiky utkala – fanoušky uvítala – čtenáři konfrontovala – fanoušky setkala – čtenáři 5. Kniha obsahuje rekordní  počet 327 komentovaných  vyprávění – vedle strašidel- ných, komických a neuvěřitel- ných pověstí a fám z mnoha  oblastí ______________ života,  známých z prvních dvou dílů  Černé sanitky, v knize nalez- nete i zcela nové kapitoly vě- nované vyprávěním o lidském  zdraví a historkám z vojenské  ____________ služby. všedního – prezenční průměrného - legendární každodenního – povinné každodenního – základní průměrného – prezenční 6. __________ , že byl  špatným otcem, nikdy  _____________ na narozeniny  svých dětí. Právě proto – nezapomněl Navzdory tomu – si  nevzpomněl Navzdory tomu – nepřišel Navzdory tomu – nezapomněl Právě proto – nezmeškal 7. Dlužník však může proti  novému _____________ použít  k započtení ________________,  kterou měl vůči původnímu  věřiteli, jen a pouze za uve- dených podmínek. dlužníkovi - svou vzájemnou  pohledávku dlužníkovi – svůj vzájemný  dluh věřiteli - svou vzájemnou  pohledávku ručiteli – svou vzájemnou  pohledávku věřiteli – svůj vzájemný dluh Každá z následujících úloh se skládá ze dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností – pět slov nebo slovních spojení. Z těchto možností vyberte dvojici slov, mezi nimiž je význam vztahu nejpodobnější významu vztahu mezi dvojicí slov v zadání (pořadí slov ve dvojicích je důležité). 8. KUKUřICE : BOURBON mléko : čaj chmel : pivo mléko : chléb uhlí : důl voda : řeka 9. VOLEJBAL : ODBíJENá míč : puk statický : pohyblivý fotbal : hřiště barometr : počasí efektivita : účinnost 10. RýžE : ČOČKA dřevo : plast kukuřice : ovoce patro : výtah zelenina : mrkev krumpáč : násada 11. KOVář : KLADIVO hrobník : lopata ras : pes zametač : ulice právník : zákon soudce : talár 12. PES : VěRNý liška : hloupá úhoř : suchý kočka : pomalá had : lstivý krtek : pomalý 13. TLAK : PASCAL bar :  tlak hmotnost : pinta síla : newton plocha : palec dálka : metr 14. CHRONOMETR : ČAS barometr : počasí anemometr : vítr stopky : běh potenciometr : hlasitost hydrometeor : vlhkost ZAšLETE NÁm SVÉ oDpoVĚDI na info@kampoma- turite.cz do konce dubna 2013, ze správných odpovědí vylosuje- me 3 výherce, kteří dostanou učebnice v celkové hodnotě 800 Kč.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

16 kam po maturitě Co NEChCETE NEBo oDmíTÁTE DĚLAT: ■  Tabákový průmysl, alkohol,  zbraně… Co oBjEKTIVNĚ NEmůŽETE ■  Ze zdravotních důvodů nebo  protože daná práce vyžaduje  výkony (fyzické či psychické)  nad vaše možnosti Co UmíTE A jAK DoBŘE? ■  Realisticky zhodnoťte, jak jste  na tom s jazyky, počítačem  a technikou obecně. Které  programy zvládáte a na jaké  úrovni? Co vaše vystupová- ní, prezentační, přesvědčovací  a vysvětlovací schopnosti?  Jste týmový hráč nebo sólis- ta? Dynamický typ? Analytik?  Rozumíte účetnictví, daním,  právu, AutoCADu, umíte pro- gramovat, psát na počítači  všemi deseti? Máte nějaké  jiné znalosti/dovednosti, které  využijete v praxi? Máte řidičský  průkaz? Kolik máte najetých  kilometrů? ANALýZA ZAmĚSTNAVATELE A pRÁCE ■  Je vybraný obor prací, kterou  chcete dělat desítky hodin týd- ně několik let?  ■  U okruhu možných činností  a potenciálních firem si po- ložte další otázky, pište si  klady a zápory dané práce  a zaměstnavatele. ■  Obsahuje činnosti, které vás  budou alespoň částečně bavit,  máte pro ně vlohy?  ■  Můžete se je případně naučit  a zvládnout? ■  Nabízí firma zaškolení, tréninky? ■  Stihne vás někdo zaučit? Nebo  budete hozeni do vody? ■  Jaká je atmosféra a firemní  kultura? Zapadnete tam, budete  se cítit dobře? ■  Jaké jsou vztahy mezi zaměst- nanci? Panuje ve firmě fluktua- ce? Jde o uzavřený kolektiv? ■  Vládne tu duch kooperace nebo  agresivita či soutěživost? ■  Můžete se ve firmě rozvíjet,  vzdělávat, postupovat? ■  Jaká je odměna za práci, mož- nosti navyšování odměny? ■  Pevný plat nebo pohyblivá slož- ka v závislosti na výkonu? ■  Jaký se očekává výkon? ■  Jaké jsou další benefity (pružná  pracovní doba, stravenky, více  dovolené, studium při zaměst- nání atd.)? Kam po maturitě: do práce hledáte práci? Víte, co, kde, kdy, jak a za kolik chcete dělat? odpověď na většinu otázek už určitě znáte, ale nezaškodí si informace shrnout. KDE hLEDAT ■  Pracovní portály, inzerce, per- sonální agentury, úřad práce ■  Neformální možnosti – přes  známé, příbuzné, bývalé   učitele a kolegy ■  Oslovte firmu, která se vám  líbí. Firmy mají zájem o moti- vované zaměstnance. ■  U personálních agentur mů- žete projít i dost zdlouhavými  přijímacími řízeními a testy, na- bízené pozice pak mohou být  hodně daleko od vašich poža- davků, a pokud se dostanete  do některé z firem na pohovor,  bude v podstatě stejný jako  v agentuře. I tak jde o užiteč- nou pomoc a dobrou přípravu  na „ostré“ pracovní pohovory. ■  Neomezujte se jen na Českou  republiku. Některé obory jsou  žádané i v zahraničí a ne- musíte zdaleka až do Anglie  nebo Irska. Odkazy najdete  na specializovaných stránkách  i portálech pro hledání práce  (např. www.jobs.cz). Kurzy zaměřené na marketing, komunikaci nebo účetnictví najdete na www.KamPoMaturite.cz/odborne-kurzy/tiP! www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

17kam po maturitě Strukturovaný životopis by  měl obsahovat aktuální fotografii  pasového formátu. U pracovních  zkušeností vypište kromě ná- zvu pozice i náplň práce. Pokud  ovládáte více jazyků, připravte si  i cizojazyčnou verzi obou do- kumentů, pozor na přehlednost,  velikost souborů a jejich formát  – asi nejideálnější je PDF nebo  DOC. životopis se vyplatí vystavit  na pracovních portálech a dobře  nastavit vyhledávací agenty, abys- te nepřehlédli žádný inzerát. čím VYVÁŽIT NEDoSTATEK pRAxE ■ Školní fiktivní firma, praxe  ■ Výsledky vlastní činnosti – pla- káty na ples, zajímavý projekt,  výzkum ■ Účast v soutěžích, školních  olympiádách ■ Výměnné pobyty, dlouhodobé  zahraniční pobyty, mezinárodní  brigádnické tábory, dobrovolnic- ké projekty ■ Organizace školní a mimoškolní  činnosti – vedení oddílu, pomoc  s organizací táborů, sběrů nebo  plesů pŘípRAVA NA pohoVoR ■ Čím víc informací, tím lépe ■ Připravte se na dotazy – co už  jste dělali, proč vybíráte tuto  práci a firmu, jaké máte plány,  proč by měli vzít právě vás, nej- lepší a nejhorší vlastnost/zážitek,  silné a slabé stránky a další ■ Přizpůsobte styl oblečení, vůni,  účes, doplňky a (dámy) líčení ■ Připravte si dokumenty – životo- pis, doklady o vzdělání, referen- ce, portfolio prací  ■ Nechoďte ani brzy, ani pozdě,  případně zavolejte a omluvte se ■ Co se při pohovoru nedoporu- čuje: pomlouvat učitele, bývalé  zaměstnavatele, uvádět neprav- divé informace o dovednostech,  zkušenostech nebo vzdělání,  nedostatky v chování (hlučnost,  agresivita, žvýkání, mobilní tele- fon atd.) o KoLIK SI ŘíCT pENĚZ? ■ Pokud firma uvede rozpětí  v inzerátu, můžete z něj vyjít.  Pokud máte praxi nebo schop- nosti, řekněte si i o víc, chce to  ale realistický odhad. ■ Srovnání platů najdete např. na  www.platy-mzdy.cz, www.platy.cz  nebo www.mpsv.cz/ispv.php oDKAZY www.jobs.cz, www.monster.cz, www.prace.cz, www.sprace.cz, www.aprace.cz, www.istp.cz, www.occupationsguide.cz, www.infoabsolvent.cz Životopis a motivační dopis Životopis by měl být přizpůsoben konkrétní pracovní nabídce. při popisu praxe totiž můžete zdůraznit činnosti, které požaduje daný inzerát. Totéž platí pro motivační dopis. ŽIVoTopIS jIŘí NoVÁK Konečná 21, 999 99 Lhota Tel. 777 000 000 E-mail novak.lhota@gmail.com Datum a místo narození:  21. 9. 1994 Lhota VZDĚLÁNí 2009 – 2013 Lhotecká akademie  Maturitní zkouška z matematiky,  anglického jazyka, účetnictví,   odborných ekonomických předmětů pRAxE/pRACoVNí ZKUšENoSTI 2011 – 2012 E-LhoTA s.r.o.: vý- znamný výrobce sušených rajčat  a rajčatového protlaku 2012: pracovník obchodního  oddělení – Příprava propagačních  materiálů, organizace a účast na  obchodních jednáních, příprava  prezentací a jejich následné pre- zentování zákazníkům, zajišťování  fakturace 2011: pracovník recepce – admi- nistrativní a organizační práce 2009 – 2013 jednatel fiktivní firmy  v rámci Lhotecké akademie, orga- nizace a účast na veletrhu FIF srpen 2010 vedení Work Camp  Lhota Tomato 2010 organizační za- jištění, vedení a organizace volné- ho času 25 zahraničních účastníků ZNALoSTI Anglický jazyk – plynně slovem  i písmem, státní zkouška Francouzština – středně pokročilá  znalost Práce s počítačem – Word, Excel,  Access, Outlook, PowerPoint   nadstandardní uživatelská znalost řidičský průkaz skupiny B,   8000 najetých kilometrů DALší VLASTNoSTI A DoVEDNoSTI Flexibilita, spolehlivost, proaktivita,  schopnost samostatné i týmové  práce, prezentace před lidmi,   odolnost vůči stresu REFERENCE Ing. Petr Zelený,  vedoucí obchodního oddělení  E-LHOTA s.r.o. tel. 777 999 999 e-mail zeleny@elhota.cz LHOTEX  s.r.o. Mgr. Lucie Nováková Počáteční 21 999 99 Lhota Vážená paní Nováková, reaguji na Váš inzerát na pozici Obchodní specialista, který jsem si přečetl na  www.lhotecko.cz. V současné době končím studium na Lhotecké akademii, během studia jsem získal  praxi ve společnosti E-LHOTA s.r.o. jako pracovník obchodního oddělení. Zde jsem  připravoval propagační materiály, organizoval obchodní schůzky a jednání se také  účastnil. Jsem zvyklý prezentovat před větším množstvím lidí, ovládám jazyky a práci  s počítačem, nabízím flexibilitu, proaktivitu a schopnost práce samostatně i v týmu. Věřím, že mohu být pro Vaši společnost přínosem a rád bych se účastnil výběro- vého řízení pro tuto pozici. Děkuji a těším se na další spolupráci, Jiří Novák Tel. 777 000 000, E-mail novak.lhota@gmail.com Konečná 21, 999 99 Lhota VZoR moTIVAčNího DopISU Vzory životopisu, motivačního dopisu a dalších dokumentů stahujte na www.Seminarky.cztiP! www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

18 kam po maturitě poBYT V ZAhRANIčí Student cestu do zahraničí za  účelem výdělečné činnosti nemusí  oznamovat ČSSZ, nemusí hradit  pojistné na sociální zabezpeče- ní a příspěvek na státní politiku  zaměstnanosti. Je možné se  přihlásit před odjezdem k dobro- volnému důchodovému pojištění,  aby se tato doba započítala do  nároků na důchod. Informace  k podmínkám zaměstnávání,  registraci a platbám pojistného  je třeba zjistit u dané zahraniční  instituce. Kontakty pro země EU  viz zdroje článku. STUDENT/ABSoLVENT ZAmĚSTNANEC Jako zaměstnanec je student či  absolvent plátcem pojistného.  Výjimky,  kdy  student/absol- vent-zaměstnanec  není  plátcem  pojistného: ■  příjmy pouze z práce z praktic- kého výcviku ■  dohoda o provedení práce (pří- jem do 10000 Kč měsíčně) ■  zaměstnanec  na  nepravidel- nou  výpomoc  nebo  na  dohodě  o pracovní činnosti (DPČ), pokud  nedosáhl započitatelného příjmu pomATURITNí STUDIUm Podle  informací  z  února  2013  studenti  pomaturitního  jazykové- ho studia v příštím školním roce  již  nebudou  mít  status  studenta.  Velká část jazykových škol, někteří  politici a část veřejnosti se snaží  tento stav změnit, nicméně k datu  vydání časopisu nebyly informace  o případně změně k dispozici. Vzhledem k omezenému pro- storu uvádíme zdroje k textu i úpl- ná znění článků na této dvoustra- ně na www.KamPoMaturite.cz. jAKÉ jSoU VýhoDY pLYNoUCí Z ŘÁDNÉho DENNího STUDIA NA Sš, Voš, Vš A pomATURIT- Ního jAZYKoVÉho STUDIA? ■  zdravotní pojištění placené stá- tem do 26 let věku ■  zachování  rodinných  přídavků,  daňových úlev a sociálních dá- vek při splnění příslušných pod- mínek do 26 let věku ■  všechny  obvyklé  studentské  slevy (slevy v dopravě, kultuře,  ISIC aj.) SoCIÁLNí pojIšTĚNí Od  18.  narozenin  student  pře- stává být účasten na důchodovém  pojištění, tj. není již hrazeno stá- tem a doba studia se nezapočítá- vá do nároku na důchod. Student,  který nevykonává výdělečnou čin- nost, nemusí pojistné odvádět.  Student si může zajistit účast na pojištění: ■  dobrovolným důchodovým pojiš- těním - v roce 2012 šlo o část- ku  1760  Kč,  2013  je  pojistné  1812  Kč,  přihlašuje  se  na  pří- slušné OSSZ. ■  nastoupit do zaměstnání (pozor,  od roku 2012 se týká i doho- dy o provedení práce s příjmem  nad 10000 Kč měsíčně), pojist- né odvádí zaměstnavatel ■  začít  samostatnou  výdělečnou  činnost - studenti do 26 let jsou  považováni za OSVČ s tzv. ved- lejší činností, důchodové pojiš- tění  se  platí  pouze  v  případě,  že  daňový  základ  z  podniká- ní  dosáhl  určité  výše  nebo  se  sami  přihlásí  k  účasti  (za  rok  2011 je rozhodná částka 62121  Kč, snižuje se o 1/12 za kaž- dý  měsíc,  kdy  nebyla  vedlejší  samostatná  výdělečná  činnost  vykonávána).  Nemocenské  po- jištění  je  dobrovolné,  účast  na  něm vznikne, pokud se k němu  OSVČ přihlásí. NEmoCENSKÉ pojIšTĚNí Studenti  nejsou  účastni  nemo- cenského pojištění a tudíž nemají  nárok na příslušné dávky - peněži- tou pomoc v mateřství, ošetřovné  a  vyrovnávací  příspěvek  v  těho- tenství a mateřství. ZDRAVoTNí pojIšTĚNí Z  pohledu  zdravotního  pojištění  se považuje student po ukončení  SŠ  do  nástupu  na  VŠ  stále  za  nezaopatřené  dítě  soustavně  se  připravující na budoucí povolání.  Za absolventy SŠ a VOŠ hradí  pojištění  stát  do  konce  prázdnin  (31. 8.), u VOŠ s 3,5letým progra- mem  a absolutoriem v lednu je  pojištění hrazeno do ledna, u VŠ  měsíc  po  závěrečných  státních  zkouškách.  U opravných termínů (matu- rita, absolutorium) je student  považován za nezaopatřené dítě  do 31. 8. U náhradního termí- nu, kde student ze zdravotních  důvodů nevykonal zkoušku  v řádném termínu, trvá status  studenta až do dne vykonání  zkoušky. Pozor,  pokud  celý  kalendářní  měsíc vykonáváte výdělečnou čin- nost - bez ohledu na typ smlouvy  či  úvazku  -  toto  pravidlo  nepla- tí.  Od  roku  2012  se  také  odvá- dí pojistné u dohody o provedení  práce,  pokud  váš  měsíční  příjem  přesáhne 10000 Kč. Po uplynutí těchto lhůt a nebo  po  dosažení  věku  26  let  -  po- kud se absolvent neregistruje na  úřadu práce nebo nenastoupí do  zaměstnání  -  je  nutno  nahlásit  se  na  zdravotní  pojišťovně  jako  tzv. osoba bez zdanitelných pří- jmů  a  platit  minimální  pojistné,  v roce 2013 je suma stejná jako  v  předchozím  roce,  tj.  1080  Kč  měsíčně. Status studenta 2013 od 18. narozenin už student není účasten na důchodovém pojištění, jako tomu bylo dříve. Co tedy vlastně obnáší status studenta? www.KamPoMaturite.cz KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

19kam po maturitě Zákon o zaměstnanosti se v roce 2012 opět změnil. Tentokrát se změna týká i absolventů středních škol. Nezaměstnanost absolventů Můžete jako absolventi dosáhnout  na  podporu  v  nezaměstnanosti?  Ano, ale pouze v případě, že jste  v posledních 2 letech měli důcho- dové pojištění při zaměstnání nebo  jiné  výdělečné  činnosti,  a  to  po  dobu 12 měsíců. V roce 2012 se tzv. rozhodné ob- dobí  zkrátilo  ze  3  let  na  2  roky.  Jedná se o dobu, během níž jste  museli být účastni na důchodovém  pojištění, abyste měli nárok na pod- poru v nezaměstnanosti. Ani letos se nemůže do evidence  uchazečů o zaměstnání zařadit stu- dent (tedy dle zákona osoba sou- stavně  se  připravující  na  budoucí  povolání = denní studium na střední  škole, konzervatoři, VOŠ + prezenč- ní studium na VŠ včetně prázdnin,  které jsou součástí školního/akade- mického roku). poDpoRA V NEZAmĚSTNANoSTI V číSLECh 2  poslední roky, během nichž jste museli po určenou dobu být  účastni důchodového pojištění. Jinak podporu nezískáte. 5  měsíců, po které dostanete podporu v nezaměstnanosti, je-li  vám do 50 let a splníte další podmínky 12  měsíců placení důchodového pojištění, pokud chcete získat  podporu 45%  průměrného měsíčního výdělku/vyměřovacího základu – pod- pora v posledním měsíci nebo za celou dobu, pokud ucha- zeč ukončil pracovní poměr dohodou nebo bez vážného  důvodu 50%  výdělku/základu – podpora 3. a 4. měsíc 60%  výdělku/základu – podpora při rekvalifikaci 65% výdělku/základu – podpora 1. a 2. měsíc 14.157 – maximální výše podpory při doložení příjmů 15.866 – maximální podpora při rekvalifikaci a doložení příjmů SEmINARKY.CZ A CTENARSKY-DENIK.CZ: STÁhNĚTE SI poDKLADY pRo pŘípRAVU ■  Největší databáze prací ■  20.000 prací, z toho  5.000 zdarma  ■  Tým pro kontrolu  a zařazení prací ■  Zaplatíte jen to, co stojí  za to ■  Neoriginální práce označí- me a jsou zadarmo ■  Víte, co stahujete ■  Maturitní otázky, čtenář- ské deníky, referáty, stu- dijní texty, skripta, baka- lářské a diplomové práce ■  Práce SŠ, ZŠ, VŠ i VOŠ ■  Vydělejte si i vy – vložte  svoje práce k nám Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

20 kam po maturitě www.KamPoMaturite.cz informace o efektivitě přípravných kurzů i názory absolventů kurzů najdete na www.KamPoMaturite.cz/reference-1tiP! Kmaturitě a přijímacím zkouškám se můžete připravit s námi. Zvýšíte tak svou šanci na úspěch, jak potvrzují i závěry v médiích a reference našich studentů. podrobný rozpis najdete v tabulce s termíny, kurzy otvíráme v praze, Brně a ostravě. můžete absolvovat také jednotlivé bloky biologie/chemie/fyzika, případně TSp/oSp, informace o blocích jsou zveřejněny na www.kampomaturite.cz. NA Co VÁS pŘIpRAVímE: mEDICíNA, FARmACIE, VETERINA Pravděpodobnost přijetí se po- hybuje od 19% do zhruba 40%.  Připrava i na rekvalifikační kurzy   (masér, fyzioterapeut, atd.).  Absolvovat můžete nultý ročník,  zimní nebo letní semestrální kurz,  bloky biologie/chemie/fyzika (infor- mace o blocích na www.kampo- maturite.cz). pSYChoLoGIE Dlouhodobě oblíbený obor, kam se  dostane 5-20% všech zájemců. 3x  vyšší úspěšnost absolventů našich  kurzů hovoří za vše, stačí přečíst  reference na našich stránkách.  Kurz doporučujeme absolvovat ve  variantě nultý ročník, další mož- ností jsou semestrální kurzy (zimní  nebo letní), případně květnové  intenzivní kurzy. pRÁVo V kurzu se připravíte na přijímací  zkoušky všech právnických fakult,  kde je pravděpodobnost přijetí 18- 25%. Prostor dostanou testy OSP  i TSP, které fakulty používají pro  přijímací řízení (informace o blocích  na www.kampomaturite.cz). SpoLEčENSKÉ VĚDY  Kurz je vhodný pro všechny, kdo  se hlásí na pedagogické, filozofic- ké nebo humanitní fakulty, případ- ně pokud vás čeká test všeobec- ných znalostí. Na výběr máte nultý  ročník nebo letní semestrální kurz.  EKoNomIE Pokud vás u přijímaček nebo  maturity čeká test z matema- tiky a angličtiny, je tento kurz  tou pravou volbou pro vás.  Pravděpodobnost přijetí na ekono- mické obory se pohybuje od 23%,  v průměru činí zhruba 50%. Vybrat  si můžete nultý ročník nebo letní  semestr.  poLICEjNí AKADEmIE Škola letos plánuje přijetí 250  civilních uchazečů, počet přihlá- šek ovšem předloni přesáhl 2500.  Kurz vás připraví na znalostní  test, proberete také související  témata – právní systém ČR a EU,  kriminologii a kriminalistiku, pře- hled společensko-vědních disci- plín. Vzhledem k umístění školy  jej pořádáme pouze v Praze jako  nultý ročník nebo letní semestrální  kurz. poLIToLoGIE A mEZINÁRoDNí VZTAhY V bakalářském stupni studia můžete  politologii studovat na 8 fakultách  veřejných škol a 3 soukromých VŠ.  V kurzu proberete politické systé- my, vývoj v ČR i zahraničí v historii  i v současnosti, politologické teorie,  osobnosti a nejdůležitější díla. Kurz  otvíráme ve variantě nultý ročník  a jako „přijímačkovou pohotovost“  (intenzivní týdenní kurz v květnu)  pouze v Praze. ŽURNALISTIKA Kurz vás připraví na přijímací  zkoušky žurnalistických oborů,  mediálních studií, marketingové  komunikace a PR. Můžete zvolit  variantu nultý ročník, nebo inten- zivní týdenní kurz. ANGLIčTINA Ideální kurz pro přípravu na při- jímací zkoušky i maturitu, pokud  součástí zkoušek bude angličtina.  V nultém ročníku vás čekají malé  skupiny studentů a dostatek času  na všechny problematické grama- tické jevy i důkladné procvičování  testů z minulých let. pŘípRAVA NA mATURITU – mATE- mATIKA, čESKý jAZYK, NĚmčI- NA, ANGLIčTINA Na aktuální podobu státní matu- rity se můžete připravit v našich  kurzech v Praze a Brně a do- ladit svou formu před zkouškou  dospělosti. TERmíNY A CENY Zkratky: žUR – žurnalistika, PSy – psycho- logie, PRá – právo, MED – medi- cína, HU – humanitní – společen- ské vědy, AJ – angličtina, PAČR  – Policejní akademie, EKO – eko- nomie, POL – politologie a mezi- národní vztahy, MAT, NJ, AJ-M, ČJ  - matematika, němčina, angličtina,  český jazyk ke státní maturitě Kam po maturitě: Na přípravný kurz Přihlaste se do kurzů na www.kampomaturite.cz FIRST mINUTE S L E V A  Přihlaste se do libovolného  nultého ročníku pořádaného  agenturou Amos a získejte  slevu 500 Kč! Slevu odečte- me všem, kdo zaplatí celý  kurz do 30. června 2013   a uvedou do poznámky  heslo „First minute“. Slevu  můžete nakombinovat s naši- mi dalšími slevami! 

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

21kam po maturitěwww.Seminarky.cz Rady studentů VŠ, jak zvládnout 1. rok studia na vysoké škole, najdete na www.KamPoMaturite.cztiP! NULTÉ RočNíKY: 96 hodin / 7490,- Kč BRNo středa 1x týdně 17.00-20.10 16. října 2013 - 14. května 2014 mED, pSY, pRÁ pRAhA středa 1x týdně 17.00-20.10 23. října 2013 - 7. května 2014 mED, pSY, pRÁ, ŽUR, hU BRNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 19. října 2013 - 17. května 2014 mED, pSY, pRÁ, ŽUR, hU pRAhA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 19. října 2013 - 17. května 2014 mED, pSY, pRÁ, ŽUR, hU, poL 72 hodin / 5990,- Kč oSTRAVA středa 1x týdně 17.00-20.10 6. listopadu 2013 - 26. března 2014 mED, pSY, pRÁ oSTRAVA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. listopadu 2013 - 3. května 2014 mED, pSY, pRÁ, hU NULTÉ RočNíKY EKoNomICKÉ FAKULTY, pAčR, Aj 64/66 hodin 4990,- Kč BRNo středa 1x týdně 17.00-20.10 20. listopadu 2013 - 26. března 2014 EKo pRAhA středa 1x týdně 17.00-20.10 20. listopadu 2013 - 26. března 2014 EKo, pAčR, Aj BRNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. listopadu 2013 - 26. dubna 2014 EKo pRAhA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. listopadu 2013 - 26. dubna 2014 EKo, pAčR, Aj 36 hodin / 3990,- Kč oSTRAVA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. listopadu 2013 - 22. února 2013 EKo SEmESTRÁLNí KURZY ZImNí 60 hodin / 4990,- Kč BRNo středa 1x týdně 17.00-20.10 16. října 2013 - 12. února 2014 mED, pSY, pRÁ pRAhA středa 1x týdně 17.00-20.10 23. října 2013 - 19. února 2014 mED, pSY, pRÁ BRNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 19. října 2013 - 15. března 2014 mED, pSY, pRÁ pRAhA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 19. října 2013 - 15. března 2014 mED, pSY, pRÁ SEmESTRÁLNí KURZY LETNí 60 hodin / 4990,- Kč BRNo středa 1x týdně 17.00-20.10 8. ledna - 14. května 2014 mED, pSY, pRÁ pRAhA čtvrtek 1x týdně 17.00-20.10 16. ledna - 22. května 2014 mED, pSY, pRÁ, hU, EKo, pAčR BRNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 25. ledna - 17. května 2014 mED, pSY, pRÁ pRAhA neděle 1x za 14 dnů 9.30-14.30 26. ledna - 18. května 2014 mED, pSY, pRÁ, hU, EKo, pAčR pŘípRAVNÉ KURZY KE STÁTNí mATURITĚ 36 hodin / 2990,- Kč BRNo středa 1x týdně 17.00-20.10 22. ledna - 26. března 2014 čj, mAT, Aj-m, Nj pRAhA středa 1x týdně 17.00-20.10 29. ledna - 2. dubna 2014 čj, mAT, Aj-m, Nj BRNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 25. ledna - 12. dubna 2014 čj, mAT, Aj-m, Nj pRAhA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 11. ledna - 29. března 2014 čj, mAT, Aj-m, Nj INTENZIVNí TýDENNí KURZY 20 hodin / 2390,- Kč pRAhA týden pondělí - pátek 17.00-20.10 20. - 24. května 2013 pSY, ŽUR, poL Platné obchodní podmínky najdete na www.kampomaturite.cz v detailu kurzu. Informace o slevách a programu Agent na škole viz www.kampomaturite.cz/agent.   pRoč SE pŘIhLÁSIT NA NÁš KURZ: ■  NAšI LEKToŘI – v kurzu se potkáte s absolventy příslušných oborů, případně se studenty  posledních ročníků.   Kromě precizní přípravy na přijímací zkoušky se tak dozvíte o záludnostech vyšších ročníků,  užitečné informace o vyučujících a o vlastním oboru. Lektory si můžete předem i prohléd- nout – medailony s fotografiemi a stručnými životopisy najdete na www.kampomaturite. cz/o-nas/  ■  mALÉ SKUpINY – naše kurzy nejsou přednášky pro sto studentů. Ve skupinách do 30  studentů je prostor na zpětnou vazbu, dotazy a individuální přístup. ■  SKVĚLý pomĚR CENA/VýKoN – vyučovací hodina v nultém ročníku stojí jen 78 Kč. Při  individuálním doučování zaplatíte několikanásobek. ■ 3x VYšší šANCE U pŘIjímAčEK – falešnou reklamu nevedeme, neslibujeme 95% úspěš- nost. A to i přesto, že v některých kurzech naši absolventi uspěli u přijímaček ve 100%  případů. Po absolvování kurzů a důkladné přípravě máte ovšem 3x větší šanci u přijíma- ček než průměr populace. ■  pŘípRAVA NA pŘEŽITí V pRVNím RočNíKU – kurzy vás připraví na realitu prvního roční- ku vysoké školy – takže nejen přednášky, cvičení, ale i domácí příprava a samostudium.  Možná při kurzu zjistíte, že vám vysokoškolský způsob výuky vlastně nevyhovuje, a ušetří- te promarněné roky navíc :)

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

22 kam po maturitě 6. ročník soutěže Miss Maturita odstartuje 1. září 2013 na www.MissMaturita.cz.tiP! MissMaturita.cz 2013 Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál časopis hlavní mediální partner N a h r á v a c í S t u d i o & Ú m ě l e c k ý A t e l i é r Letošní miss maturita se stala studentka gymnázia martina jančí. Byli jsme zvědaví, jak vítězka 5. ročníku soutěže bojovala o první místo a co by doporučila soutěžícím v příštích ročnících miss maturita. Závěr hlasování ve vedlejší sou- těži byl hodně napínavý, řídila  jste se svým životním mottem:  Nikdy to nevzdávej? Napínavé to teda bylo. Nejsem  člověk, který by se jen tak trá- pil, ale tahle soutěž mě pár ner- vů stála. Bylo několik okamžiků,  díky kterým jsem měla sto chutí  s hlasováním skoncovat, ale  ustála jsem to a životní heslo  zafungovalo. Já jsem bojovnice  tělem i duší a nikdy se jen tak  lehko nevzdám. Narodila jsem  se ve znamení berana, což  o mé bojovnosti a tvrdohlavosti  svědčí. Hodně lidí mi pomohlo,  protože tolik hlasů bych sama  nenasbírala ani za 10 let, a toho  si cením ze všeho nejvíc. Kdo Vás v soutěži nejvíce  podporoval a jak na Vaši výhru  reagovalo okolí? Nejvíce mě podporovala rodina,  přítel a kamarádi. Jejich záslu- hou se odkazy šířily dál a dál.  Díky této soutěži jsem získala  nové přátele, ale za to mi pár  přátel, od kterých bych to neče- kala, začalo poslední dny soutě- že házet klacky pod nohy. Lidé  jsou na světě různí a je těžké  se všema vyjít na výbornou.  Ale podpora byla vícenásob- ná, a proto jsme to společně  zvládli. Touto formou bych ještě  jednou chtěla poděkovat všem  svým věrným fanouškům. Přihlásila jste se do soutěže  s tím, že chcete vyhrát, nebo  jste si účast chtěla jen tak  zkusit? Původně to bylo na popud  kamarádek. Chtěla jsem to  jen zkusit. Ale já, když se do  něčeho dám, tak to musím  dotáhnout až do konce, což se  povedlo. Účastnila jste se už dříve soutě- že krásy? Jednou jsem to zkusila. Byla  to podobná internetová soutěž,  kde jsem postoupila do finále.  Problém byl v tom, že finále  se odehrávalo v době jarních  prázdnin, a to jsem dala před- nost rodině, se kterou jsem jela  na dovolenou. Ze které výhry máte největší  radost? Největší radost mám asi ze  studia angličtiny. Pokud vše  vyjde podle plánu, tak angličtinu  budu v budoucnu potřebovat.  Všechny výhry jsou ale parádní.  Jelikož mám na konci měsíce  března narozeniny, tak to budu  brát jako větší před-narozeni- novou dávku dárků. S výhra- mi se ale podělím i se svými  největšími podporovateli, protože  nejsem nenažraná, jak o mně  v jedné diskuzi napsala sestra  mé největší konkurentky. :) Jednou z výher v soutěži je  modelingový kurz. Využijete ji  nebo už máte s modelingem  zkušenosti? Ve světě modelingu jsem totální  amatér. Mám pouze jednu várku  ateliérových fotek, nic víc. Kurz  pravděpodobně vyzkouším, ale  pevně věřím, že po mě nebu- dou chtít držet nějaké drastické  diety, protože já se čokolády  a gumových medvídků těžko  vzdávám. A modelky, které  váží 50kg i s postelí, se mi ani  nelíbí. Připravujete se už na maturitu?  Jaký z ní máte pocit? Máte na- stavenou nějakou laťku, s jakým  prospěchem chcete maturitu  složit? Za poslední měsíc jsem učení  moc nedala, ale od března za- čínám s učením nejen na matu- ritu, ale i přijímačky na vysokou  školu, na maximum. Laťku mám  nastavenou hodně vysoko. Celé  osmileté gymnázium jsem pro- lezla pouze se dvěma dvojkami  na vysvědčení, jinak tam byly  jedničky. Doufám, že u maturity  to půjde stejně dobře. Ještě na  mě stres nedolehl a budu ráda,  když ani nedolehne. Maturuji  státně z češtiny a matematiky,  profilově pak z angličtiny a opět  z matematiky. Největší strach  mám asi ze slohové práce  z češtiny a některých témat  v angličtině, protože mi to přijde  jako maturovat z dějepisu, který  moc v oblibě nemám, a to  ještě v angličtině. :-D Kdyby mi  to nevyšlo podle plánu, tak se  svět nezboří, důležité je prolézt.  Laťku mi již před dvěma lety  nastavila sestra, která odmaturo- vala na samé jedničky. Získala jste v soutěži nějakou  novou zkušenost, měla pro vás  mimo výher osobní přínos? Dostala jsem se do kontaktu  s novými i starými přáteli, kteří  mi výhru přáli. Vaše soutěž byla  dobrá zkušenost. Hlasování mi  dalo hodně zabrat, že jsem  teď musela známým slíbit, že  si alespoň dva roky dám od  soutěží klid. Co byste poradila nebo vzká- zala účastnicím příštího ročníku  soutěže? Pokud mají pevné nervy, tak  ať to určitě zkusí, protože ceny  v této soutěži jsou hodně lákavé  a zkušenost je to k nezaplacení. ještě jednou gratulujeme a dě- kujeme za rozhovor. Rozhovor s vítězem mr. maturant najdete na www.missmaturita.cz. Rozhovor s Miss Maturita 2013 Martinou Jančí DĚKUjEmE VšEm SoUTĚŽíCím, hLASUjíCím A pARTNERům SoUTĚŽE.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

23veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kam po maturitě: na veřejnou vysokou školu ■ V roce 2011 studovalo na veřejných školách 86,5%  všech studentů, z toho 62,2% v bakalářském a 9,6%  v  dlouhém  magisterském  programu.  Stále  převažují  studenti ekonomických oborů (24,6%), následují tech- nické vědy (21,7%) a humanitní a společenské vědy  (17,2%).  Na vysokou školu zamířilo cca 62% všech 19letých.  „Čerství“ maturanti představují přibližně polovinu všech  zapsaných uchazečů o studium, jednu přihlášku po- dala zhruba polovina uchazečů, 20% pak 2 přihlášky  ke studiu.  Pokud  jde  o  absolventy  magisterského  vzdělávání,  nejnižší  míru  nezaměstnanosti  již  tradičně  vykázaly  zdravotnické, lékařské a farmaceutické obory (1,4%).  Oproti středoškolákům nebo dalším absolventům niž- ších stupňů vzdělávání mají stále vysokoškoláci nižší  nezaměstnanost, hledají první práci kratší dobu a zís- kávají vyšší mzdu. Podrobné statistiky k jednotlivým  fakultám najdete na www.VysokeSkoly.com. Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz/file/26467) Většina vysokých škol uzavřela přihlášky koncem února nebo v průběhu března. Stále ale máte šanci podat si přihlášku – přehled škol, které je ještě přijímají, najdete na str. 8.         Tolstého 16  586 01 Jihlava  Telefon: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz Vysoká škola polytechnická Jihlava Jediná veřejná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina nabízí tříleté bakalářské studijní obory v prezenční i kombinované formě studia: ■ ApliKoVAná informAtiKA ■ CeStoVní ruCh ■ finAnCe A řízení ■ počítAčoVé SyStémy ■ porodní ASiStentKA ■ VŠeobeCná SeStrA ■ zdrAVotně SoCiální prACoVníK Na VŠPJ se neplatí školné. Absolvent získává titul  bakalář (Bc.). Významnou součástí studia jsou několikatýdenní praxe (minimální délka praxe 14 týdnů),   škola rovněž nabízí výměnné zahraniční pobyty a zahraniční pracovní stáže.  VŠPJ je také Zkouškovým centrem British Council pro získání jazykových certifikátů   Cambridge ESOL. Škola sídlí v centru krajského města u autobusového nádraží a navštěvuje ji téměř 3 000 studentů.  Přidejte se k nim i Vy.  termín podání přihlášek ke studiu do 1. kola přijímacího řízení: 30. 4. 2013. VySoKá ŠKolA teChniCKá A eKonomiCKá V čeSKýCh buděJoViCíCh viz str. 24 české budějovice 387 842 108 www.vstecb.cz VySoKá ŠKolA polyteChniCKá JihlAVA viz str. 23 Jihlava 567 141 111 www.vspj.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

24 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Vysokáškolatechnickáaekonomická vČeskýchBudějovicích www.VSTECB.cz > prezenční i kombinovaná forma > bezplatné studium > výborná uplatnitelnost absolventů > kompletně vybavený vysokoškolský kampus studujtekvalitněabezplatně veřejnouvysokouškolu   VŠb - technická univerzita ostrava, fakulta strojní Studium StroJníCh oborů přináŠí SebereAlizACi, uplAtnění tVořiVoSti, indiViduálníCh SChopnoStí A nAVíC předStAVuJe – i V dneŠní době dozníVAJíCí Krize – perSpeKtiVu budouCího uplAtnění. StuduJte u náS! bAKAlářSKý StudiJní progrAm „StroJírenStVí” Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, nebo se profilovat v oblasti energetic- kých zařízení či dopravních technologií.  bAKAlářSKý StudiJní progrAm „teChnologie leteCKé doprAVy” Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci   provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště. dále nAbízíme: ■  studium v navazujícím dvouletém magisterském programu „Strojní inženýrství”  ■  získání vědecké hodnosti Ph.D. ve čtyřletém doktorském programu „Strojní  inženýrství”  ■  možnost vycestovat během studia na více než 40 zahraničních univerzit ■  studium v prezenční i kombinované formě  ■  získání teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi Uzávěrka podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je 30. dubna 2013. Více informací o fakultě, chystaných akcích i podmínky pro podání přihlášky ke  studiu najdete na http://www.fs.vsb.cz/, https://www.facebook.com/fsostrava. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba Telefon: 597 324 122 (1221, 3720) El. přihl.: ANO sylva.kuncova@vsb.cz, vladimira.siroka@vsb.cz,  www.fs.vsb.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

25soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Na soukromých školách studovalo v roce 2011 necelých 54 tisíc studentů (13,7% všech studentů). Nadpoloviční většina studuje ekonomické obory (52,3%) a humanitní vědy (25,9%). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2011, MŠMT (www. msmt.cz/file/26467) Kam po maturitě: na soukromou vysokou školu Najdi si fajn brigádu podle svých představ. Metropolitní uniVerzita praha viz 2. obálka praha 274 815 044 www.mup.cz uninoVa viz str. 29 praha 220 515 510 www.peuni.cz unicorn college viz 4. obálka praha 271 097 111 www.unicorncollege.cz uniVersity of new york in prague viz str. 27 praha 224 221 261 www.unyp.cz VŠ Mezinárodních a Veřejných Vztahů viz str. 28 praha 251 171 935 www.vip-vs.cz Vysoká Škola hoteloVá V praze viz str. 30 praha 283 101 111 www.vsh.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

26 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Na Pankráci 54 140 00 Praha 4 Telefon: 272 773 045 info@literarniakademie.cz www.literarniakademie.cz MáMe akreditoVány následující studijní prograMy a obory: bakalářské – titul bca. naVazující Magisterské – titul Mga. ■ Školné od 45 000,– Kč / rok ■ Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus. ■ Stipendia pro nadané studenty! ■ Kurzy Tvůrčího psaní – určené široké veřejnosti, v rámci programu celoživotního vzdělávání. Kurzy probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách. dny otevřených dveří v roce 2013 - termíny dle individuální dohody s jednotlivými zájemci. uzávěrka přihlášek k 1. termínu přijímacího řízení pro všechny obory: 31. 5. 2013 literární akademie (soukromá vysoká škola josefa Škvoreckého) s.r.o. studijní program obor délka studia forma studia jazyk studia Literární tvorba Literární tvorba 3 roky prezenční český Literární tvorba Literární tvorba 3 roky kombinovaná český Mediální tvorba Mediální tvorba 3 roky prezenční český studijní program obor specializace délka studia forma studia jazyk studia Literární tvorba Literární tvorba Tvůrčí psaní - Spisovatel 2 roky prezenční český Literární tvorba Literární tvorba Redaktor - Editor 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Audiovizuální tvorba 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Nová média 2 roky prezenční český , obchodních nám. ČSA 85 411 55 Terezín Telefon: 734 659 112 416 782 369 info@vsaps.cz www.vsaps.cz Přijímá přihlášky ve 2. kole do 30. dubna 2013 Dny otevřených dveří: 22. 4. a 14. 6. 2013 studiuM: psychologie, sociologie, cross cultural Management studijní obor: personální a interkulturní management – získáte titul bc. ■ ABSOLVUJETE 3 leté denní bakalářské studium Studium při zaměstnání formou CŽV (bez přijímacích pohovorů) ■ VYUŽIJETE elektronickou podporu studia ■ UPLATNÍTE SE v širokém spektru profesí: manažer, personalista, poradce, školitel, kouč, podnikatel v sociálních službách a v pomáhajících profesích, odborník na obchodní a interkulturní spolupráci ■ ZÍSKÁTE praxi a zázemí u významných firem ■ NAVÍC ZÍSKÁTE v ceně studia kurzy: prezentace, rétoriky, vyjednávání, asertivity a antistresu ■ TVOŘÍME tým zkušených pedagogů, akademiků i praktiků ■ POSKYTUJEME koleje s příspěvkem na ubytování ■ Přihlášky ke stažení a další informace na www.vsaps.cz Vysoká škola aplikované psychologie ■ 20 000 prací, z toho 5 000 zdarma ■ Tým pro kontrolu a zařazení prací ■ Zaplatíte jen to, co stojí za to ■ Neoriginální práce označíme a jsou zdarma ■ Víte, co stahujete ■ Maturitní otázky, čtenářské deníky, referáty ■ Studijní texty, skripta a diplomové práce ■ Práce SŠ, ZŠ, VŠ a VOŠ ■ Vydělejte si i vy – vložte svoje práce k nám ■ Ročně stránky navštíví 1,8 milionu návštěvníků ■ Nejširší databáze s největší tradicí ■ naše další projekty: www.kampomaturite.cz, www.adresarskol.cz a další studentské weby www.seminarky.cz ■ facebook.com/seminarky.cz stahujte na

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

27soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Legerova 72, Praha 2 Tel.: 224 221 281 admission@unyp.cz, www.unyp.cz university of new york in prague think eXclusiVe university of new york in prague ve spolupráci se state university of new york je vysoce prestižní vysokou školou, jejíž silnou strán- kou se stala schopnost profesorů v rámci výuky přenést teoretické dovednosti do skutečných situací pracovního prostředí, a to jak u bakalářských, tak i magister- ských studií. jako jediná ze soukromých mezinárodních vysokých škol nabízí dvojí diplom bakalářského programu (český i americký). think the world Na UNYP lze studovat úspěšné bakalářské a magisterské programy zahraničních partnerských univerzit (B.Sc, M.A., MBA, Ph.D), současně nabízí nabízí vlastní bakalářský pro- gram v oboru Business Administration akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Bc.). Univerzita úzce spolupracuje s řa- dou nadnárodních firem a nabízí tak zcela vyjímečnou možnost vyzkoušet si a aplikovat své znalosti v praxi. V rámci studia mohou studenti vyjet na studijní pobyty do zahraničí nebo absolvovat odborné stáže, které jsou v některých případech povinné. Výuka probíhá v angličtině a je ote- vřená i zahraničním studentům. V sou- časné době studuje na UNYPu více než 700 studentů ze šedesáti různých zemí celého světa. Na UNYP působí vybraní lektoři z akademického i profesního prostředí ze Spojených států, Evropské unie a České republiky. think adVantages ■ Americký model vzdělávání ■ Exkluzivní kvalita výuky ■ Double-degree programy (diplom prestižní zahraniční univerzity, poten- ciálně i český titul Bc.) ■ Možnost studia na prestižních part- nerských univerzitách ve světě ■ Flexibilní rozvrh ■ Jedinečné technologické zázemí ■ Multikulturní prostředí ■ Ideální startovní bod pro budoucí kariéru think choices studijní programy ■ Business Administration ■ International and Economic Relations ■ Communication & Mass Media ■ Psychology ■ English Language & Literature ■ IT Management ■ Marketing ■ Finance americký bakalářský program ■ Diplom uděluje State University of New York / Empire State College ■ Akreditace od Middle State Association of Schools and Colleges duální bakalářský program – american and czech degree ■ Business Administration ■ International and Economic Relations ■ Communication & Mass Media ■ Psychology bakalářský program – prezenční a ví- kendové studium: ■ European Bachelor´s of Business Administration ■ Business Administration ■ Marketing ■ Finance Víkendové postgraduální studium ■ M.A. in Professional and Business Communication ■ M.A. in Clinical-Counseling Psychology ■ LL.M in International and Commercial Law ■ MBA v oborech General Management, Marketing, Sustainability, Project Management, Finance & Banking, Management of Information Systems, Human Resources, On-Line Flexible MBA, Ph.D by Publication think Quality programy unyp jsou akreditovány: ■ Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), ■ Britskou akreditační radou (British Accreditation Council), ■ Českou asociací MBA škol (CAMBAS). unyp je členem: ■ Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB), ■ The American Chamber of Commerce, ■ The International Business Forum, ■ CEEMAN (přední asociace business vzdělávacích institucí ve střední a východní Evropě). VyuŽijte příleŽitosti, které unyp nabízí, VytVořte si kontakty pro budoucí kariéru a Vstupte tak Mezi elitní skupinu studentů. www.unyp.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

28 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Palackého 1381/25 750 02 Přerov I – Město Tel.: 581 259 149 studijni@vslg.cz www.vslg.cz Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměře- ním, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele. bakalářské studijní obory (prezenční i koMbinoVaná forMa): ■ Dopravní logistika ■ Logistika služeb ■ Informační management ■ Logistika cestovního ruchu naVazující Magisterské studijní obory (přeroV, praha, české budějoVice): ■ Logistika doktorské studijní obory (čVut praha, fakulta dopraVy): ■ Dopravní logistika TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: VŠlg přerov: 1. termín do 30. 4. 2013, 2. termín do 17. 6. 2013, 3. termín do 6. 9. 2013 edukační centrum praha: 1. termín do 24. 5. 2013, 2. termín do 6. 9. 2013 české budějovice: 1. termín do 24. 5. 2013, 2. termín do 6. 9. 2013 dny otevřených dveří (přerov): 9. dubna 2013, 14. května 2013, 4. června 2013. Vždy od 13.00 do 18.00 hod. dny otevřených dveří (praha): 27. dubna 2013 od 10:00 do 13:00 hod. Vysoká škola logistiky o.p.s. U Santošky 17 150 00 Praha 5 Telefon: 251 171 935 info@vip-vs.cz www.vip-vs.cz chcete Vstoupit do sVěta Vip jako kValifikoVaní odborníci? zVolte kariéru V diploMacii nebo Veřejné spráVě na Mezinárodní ÚroVni! Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha a Vzdelávací a konzultačný inštitút v bratislave zajišťují bakalářský a magisterský studijní program Mezinárodní a Veřejné Vztahy v prezenční i kombinované formě se studijními obory: ■ MEZINÁRODNÍ VZTAHY A DIPLOMACIE ■ VEŘEJNÁ SPRÁVA ■ PUBLIC RELATIONS ■ MEZINÁRODNÍ A DIPLOMATICKÁ STUDIA ■ EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA ■ POLITOLOGIE A POLITIKA V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. poskytujeme stu- dium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence. Vychováváme absolventy s globálním, multikul- turním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrov- ni. Máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí. završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy. navštivte nás na www.vip-vs.cz nebo ve dnech otevřených dveří, které se v r. 2013 konají v pražském sídle: 25. dubna, 30. května, 5. září – vždy od 15 hod. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha Pilská 9 198 00 Praha 14 – Hostavice Tel.: 281 932 013 731 411 370 Fax: 281 930 154 infovs@palestra.cz www.palestra.cz studijní obory: ■ sportovní a kondiční specialista ■ sportovní a volnočasový pedagog ■ sportovní a kondiční specialista, s možností specializace „wellness“ ■ sportovní a volnočasový pedagog s možností specializace „edukace dospělých a seniorů“ forma a délka studia: prezenční, kombinovaná - 3 roky forma ukončení studia, titul: bakalářská závěrečná zkouška, Bc. Školné: Sportovní a volnočasový pedagog 24 750,- Kč/semestr Sportovní a kondiční specialista 29 000,- Kč/semestr termíny přijímacího řízení: 17. 5., 14. 6. 2013 dny otevřených dveří: 17. 5., 14. 6. 2013 kurzy celoŽiVotního VzděláVání studijní obory: ■ Výživový specialista forma ukončení studia: získání Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Následně je možné nastoupit do 2. ročníku vysokoškolského studia a získat titul Bc. rekValifikační kurzy a seMináře: ■ Výživový poradce ■ cvičitel plavání ■ cvičitel zdravotní tV ■ instruktor aerobiku ■ instruktor fitcentra ■ instruktor pobytu v přírodě ■ sportovní masér ■ instruktor lyžování a další Vysoká škola tělesné výchovy a sportu palestra, spol. s r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

29soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Duškova 7, 150 00 Praze 5 Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787 info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz bakalářské studijní prograMy Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, se specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Všechny obory jsou akre- ditovány MZ ČR a MŠMT ČR, v souladu se změnou požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky. Délka studia u obou oborů je tři roky. Studenti mohou studovat pouze prezenční formou studia. Studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a EU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhá- jení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System. Studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní charakter. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. Vysoká Škola zdraVotnická, o.p.s. Školné ■ Pro obor Všeobecná sestra a Porodní asistentka výše školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Radiologický asistent výše školného činí 56.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí 54.000,- Kč za celý akademický rok. Školné je splatné ve dvou splátkách složenkou typu A na účet školy. přijíMací řízení: I. kolo 19. 6. 2013 uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2013 II. kolo 9. 9. 2013 uzávěrka přihlášek do 2. 9. 2013 zahraniční spolupráce: Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží. nabídka studijních oborů obor Zkratka Kód oboru Délka studia Závěrečná zkouška Všeobecná sestra VS 53-41-R/009 3 roky Státní zkouška Porodní asistentka PA 53-41-R/007 3 roky Státní zkouška Radiologický asistent RA 53-45-R/010 3 roky Státní zkouška Zdravotnický záchranář ZZ 53-45-R/021 3 roky Státní zkouška

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

30 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město Elektr. přihláška: ANO Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz ceVro institut je soukromá vysoká škola, která se zaměřuje na studium práva, politologie a meziná- rodních vztahů, ekonomie, či bezpečnostní problematiky. učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! ceVro institut, praha obory studia bakalářské studiuM (bc.) v oborech: ■ Politologie a mezinárodní vztahy ■ Právní specializace – Veřejná správa ■ Právo v obchodních vztazích ■ Hospodářská politika délka studia: 3 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná Magisterské studiuM (Mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: ■ Politologie ■ Veřejná správa ■ Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy ■ Bezpečnostní studia délka studia: 2 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná ■ Obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru. ■ Učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. Dušan Hendrych, prof. Miroslav Novák, prof. Josef Šíma, prof. František Zoulík nebo JUDr. Tomáš Sokol). ■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí ■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého Krumlova ■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže Široké uplatnění: management ve veřejné správě i soukromém sektoru, domácí, evropské i celosvětové politické instituce, právní oddělení firem, obchodní i marketingová oddělení firem i veřejných institucí, analy- tická oddělení a útvary, výzkumné agentury, think-tanky, nadace a jiné ngos, média a pr agentury dny oteVřených dVeří: obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. Většinu nabízených oborů můžete studovat také v českém krumlově e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; tel.: 774 427 401.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

31soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kombinovaná a prezenční forma studia Již nyní se můžete hlásit na rok 2013/2014! AKCENT College – soukromá vysoká škola Nabízíme prezenční a kombinované tříleté bakalářské studium v perspektivních oborech s pedagogickým zaměřením. Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk Termíny přijímacích zkoušek: 23. dubna 2013 25. června 2013 Ke studiu se můžete hlásit on-line. Přijďte na den otevřených dveří: 10. června 2013 a dozvíte se víc www.akcentcollege.cz www.svses.cz Lindnerova 1, Praha 8 Soukromá vysoká škola ekonomických studií ROZDÍL JE V LIDECH Bc. obory Ing. obory • Management organizací • Účetnictví • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání • Strategický management • Management firemních financí Chcete být na škole jen položkou do počtu? Líbí se vám arogantní přístup ke studentům? Máte rádi prostředí naplněné strachem a obavami? Pak se na naši školu nehlaste! U nás je kvalita a individuální přístup absolutní prioritou. Studenti jsou rovnocennými partnery a společně tvoříme tým. Výuka i zkoušky probíhají v příjemné a přátelské atmosféře. Naši studenti u nás studují opravdu rádi. Jsme tedy správnou školou pro vás.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

32 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady Tel.: 222 101 020, Fax: 222 718 813 info@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz Prague College, moderní univerzita v centru Prahy, nabízí studentům britské magisterské a bakalářské programy na třech fakultách: school of business, school of art & design a school of it & computing. Mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci s Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii univerzitou roku (Times Higher Education). V roce 2012 byla Prague College zařazena na prestižní seznam Studentské unie Cambridge University jako „educational destination for success“ a jako atraktivní možnost pro britské absolventy, kteří chtějí získat praktické vysokoškolské vzdělání pro uplatnění v oblasti obchodu a IT. proč studoVat u nás? ◆ garantujeme kvalitní výuku v anglickém jazyce ◆ máme profesionální a zkušené lektory ◆ studenti pracují na reálných projektech ◆ zveme zajímavé hostující přednášející ◆ výuka probíhá v moderních učebnách vybavených kvalitní technikou ◆ délku studia lze přizpůsobit vašim potřebám (full – time, part-time) ◆ najdete u nás přátelskou a osobní atmosféru. Magisterské studiuM – Msc Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc. ◆ Msc international Management ◆ Msc computing bakalářské studiuM – ba (hons), bsc (hons) Tříletý univerzitní program a navazující studium pro absolventy HND programů. ◆ ba (hons) international Management ◆ ba (hons) graphic design ◆ ba (hons) fine art experimental Media ◆ bsc (hons) computing professional diploMa Program je vytvořen pro profesionály v oboru a je zaměřen na získání a prohloubení profesní kvalifikace ◆ professional diploma in human resource Management in practice ◆ professional diploma in Marketing for professionals ◆ professional diploma in small business development ◆ professional diploma in web design & development ◆ professional diploma in networking & security ◆ professional diploma in data and information systems english for higher education Roční program zaměřený na zlepšení jazykových schopností, během něhož se studenti připravují na studium v anglickém jazyce. Osvojují si prezentační a studijní dovednosti potřebné pro další univerzitní studium. foundation diploMa - přípravný ročník ke studiu umění a designu, obchodu a IT. Jedná se o roční program vytvořený pro studenty, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání, zvýšit si kvalifikaci nebo začít svoji profesní kariéru v daných oborech. ◆ foundation diploma in business ◆ foundation diploma in computing ◆ foundation diploma in art & design Kontaktujte nás – rádi Vám poskytneme bližší informace při osobní schůzce. prague college AKADEMIE STING vysoká škola v Brně Chceš být Ing.? Studuj STING! www.sting.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

33soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Bakalářské obory u Bankovní management u Bankovní management v anglickém jazyce u Informační technologie u Oceňování majetku u Ekonomika a management malého a středního podnikání u Právní administrativa v podnikatelské sféře Magisterské obory u Informační technologie a management u Finance u Finance v anglickém jazyce www.Vysokeskoly.com. ■ náplně oborů ■ statistiky úspěšnosti přijetí ■ nezaměstnanost absolventů ■ data podání přihlášky, otevřených dveří, přijímaček ■ testy z minulých let ■ kalendáře akcí ■ srovnání školného ■ Vyhledej Školu podle zaMěření, kraje nebo názVu ■ najdi obor Včetně náplně a poroVnej ho s ostatníMi ■ dny oteVřených dVeří ■ poroVnej ÚspěŠnost absolVentů ■ zjisti praVděpodobnost přijetí na fakultu ■ inforMace k přijíMačkáM

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

34 vyšší odborné školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha ■ Vyšší odborné vzdělání je alternativou k bakalářským studijním programům vysokých škol. Zaměřuje se více prakticky a do hloubky. ■ VOŠ je možné studovat v denní formě (3 roky až 3,5 u zdravotnických oborů) nebo dálkově, ve večerní, distanční nebo kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní forma). Absolvent získá titul DiS. ■ V roce 2011/12 se na 180 vyšších odborných školách vzdělávalo 29,3 tis. studentů, v přijímacím řízení uspělo 84% uchazečů. Nejvíce studentů denní formy studia je u zdravotnických oborů (23,9%), oborů zaměřených na pedagogiku a sociální oblast (16,2%) a ekonomika a administrativa (14,2%). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz/ file/26467) Kam po maturitě: na vyšší odbornou školu Kompletní adresář včetně nabízených oborů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com. Mjr. Nováka 1455/34 700 30 Ostrava Tel.: 800 100 570, 603 365 984 vos@sokrates.cz www.sokrates.cz/vos VOŠ SOKRATES pOSKyTujE Vzdělání V ObORu pRáVO A EKOnOmiE ■ denní forma s výhodami studenta ■ dálková forma odkudkoliv z ČR ■ titul DiS. ■ symbolické školné ■ nejlepší student obdrží auto ■ další ceny pro studenty ■ individuální studijní plán u denního studia ■ možnost pokračování v Bc. studiu na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) ■ velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní sektor, apod.) Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo na bezplatné info lince 800 100 570. Vyšší odborná škola SOKRATES Slovačíkova 400/1 197 00 Praha 9 – Kbely Tel.: 286 852 080 603 286 852 Fax: 286 850 188 info@palestra.cz www.palestra.cz STudijní ObORy: ■ management sportu ■ pedagogika volného času a vychovatelství Forma a délka studia: denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS. Školné: 23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové) 23 800,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - denní) 18 300,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - dálkové) podmínky přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení Termíny přijímacího řízení: 17. 5., 14. 6. 2013 dny otevřených dveří: 17. 5., 14. 6. 2013 REKVAliFiKAční KuRzy: ■ Výživový poradce ■ instruktor lyžování ■ Sportovní masér ■ Cvičitel zdravotní TV a další Podrobné informace k jednotlivým kurzům naleznete na www.palestra.cz Akademie tělesné výchovy a sportu pAlESTRA – vyšší odborná škola, spol. s r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

35vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Tel.: 221 771 105 voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté – denní vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem ■ diplOmOVAná dEnTální hygiEniSTKA ■ diplOmOVAný FARmACEuTiCKý ASiSTEnT ■ diplOmOVAný zdRAVOTní lAbORAnT ■ diplOmOVAný Oční OpTiK ■ diplOmOVAný zubní TEChniK podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz den otevřených dveří: 8. 4. 2013 od 16:00 přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, praha Komenského nám. 22 570 12 Litomyšl Tel.: 461 614 550 Tel./fax: 461 615 705 vospspgs@vospspgs.cz www.vospspgs.cz Vyšší odborná škola nabízí denní i dálkové studium ■ učiTEl/KA mATEřSKé ŠKOly ■ VyChOVATEl/KA ■ VyChOVATEl/KA pRO pOSTižEné jEdinCE podrobné informace: www.vospspgs.cz Termíny uzávěrky přihlášek: do 31. 5. 2013 – 1. kolo, do 16. 8. 2013 – další kolo Termíny přijímacího řízení: 18. – 19. 6. 2013 – 1. kolo, 29. 8. 2013 a 27. 9. 2013 (další kola, pokud počet přijatých studentů nebude dostačující) den otevřených dveří se koná v pátek 19. dubna 2013 od 10,00 do 15,00 hod. Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, litomyšl Na Chodovci 2700/54 141 00 Praha 4 Tel.: 776 756 524 776 756 526 bojarova@skolamedea.cz www.skolamedea.cz máte zájem studovat na moderní škole s dlouholetou tradicí? pak se těšíme právě na Vás! Uchazeče přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK do následujících oborů: ■ diplOmOVAná VŠEObECná SESTRA ■ diplOmOVAný zdRAVOTniCKý záChRAnář oba obory: 3letá denní a 3,5letá kombino- vaná forma studia Chcete-li být prospěšní svému okolí, získat prestižní zaměstnání, titul diS., studovat v příjemném prostředí a získat nejen poznat- ky z oboru, ale i spoustu zážitků ze zdravot- nických akcí, neváhejte zavolat a informovat se. Stejně tak naleznete veškeré informace na našich webových stránkách. Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická mEdEA, s.r.o. Hadovitá 1023/7 141 00 Praha 4 Tel.: 241 482 422 603 836 149 vosherecka@vosherecka.cz www.vosherecka.cz www.pidivadlo.cz www.loutkarskeumeni.cz ■ hERECTVí A mOdEROVání Hlavním studijním oborem je herectví a moderování. Vyučují zde renomovaní čeští herci a režiséři, například Karel Kříž, Jaromíra Mílová, Kateřina Macháčková, Jiří Fréhar, Pavel Khek, Aleš Bergman, Jitka Sedláčková, Tomáš Petřík, Kristýna Frejová, Ivana Mikulčíková nebo David Vejražka. ■ hERECTVí S lOuTKOu Hlavním oborem je herectví s loutkou ve všech formách a stylech, které tento obor nabízí. Pedagogy jsou známí loutkáři, napří- klad Hana Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo Alica Dubská. ■ pidiVAdlO (stálá školní scéna VOŠh) Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolvent- ských představení studentů a víkendových představení pohádek pro děti. Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. Evropská 33 166 23 Praha 6 Tel.: 233 091 261 info@pedevropska.cz www.pedevropska.cz ObORy Vzdělání: 1. Sociální práce a sociální pedagogika Forma studia – denní, 3 roky 2. předškolní a mimoškolní pedagogika Forma studia – denní i kombinovaná (dálková), 3 roky Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 17. – 21. 6. 2013 2. kolo: září 2013 uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2013 2. kolo: 31. 7. 2013 Školné na školní rok činí 3 000,- Kč. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální J. Palacha 1840 272 01 Kladno Tel.: 312 248 752, fax: 312 247 639 info@spskladno.cz www.spskladno.cz SPŠ a VOŠ Kladno nabízí denní i dálkové studium oboru 23-41-n/03 STROjíREnSTVí Forma a délka studia: Denní studium – tříleté Dálkové studium – čtyřleté Studium je ukončeno absolutoriem, profesní titul DiS. Přijímací zkoušky se nekonají uzávěrka přihlášek: 1. kolo 4. 6. 2013 2. kolo 27. 8. 2013 SpŠ a VOŠ Kladno

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

36 vyšší odborné školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Kostelní 134 411 08 Štětí Tel.: 411 152 000 info@odbornaskola.cz www.odbornaskola.cz 82-41-n/09 ObAlOVý A gRAFiCKý dESign 3leté denní vyšší odborné studium umělecko-průmyslový obor (grafik designér, výtvarník v dTp studiu nebo obalový technik) ■ Přijímací zkoušky 24. června 2013 ■ Talentová zkouška + prezentace vlastních prací ■ Školné 5000 Kč / rok ■ Den otevřených dveří 12. dubna 2013 (12 – 16 hod) ■ Vlastní domov mládeže 1300 Kč/měsíc VOŠ obalové techniky Štětí Komenského 1 566 19 Vysoké Mýto Tel.: 465 420 314 skola@stavebniskola.cz www.stavebniskola.cz pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního stavebního oboru 36-41-n/03 inžEnýRSKé STAViTElSTVí se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních činností na úseku dopravních a vodohospodářských staveb. profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky: ■ univerzální odborná připravenost v oboru inženýrského stavitelství ■ speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky. S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro praxi. Hodnocení v průběhu studia je prováděno kreditním systémem ECTS (European Credit Transfer System). Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.) a mezinárodní certifikát IES (International Education Society) pro uplatnění v zahraničí. Zájemce může pokračovat ve studiu nastoupením do 3. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě stavební Ostrava. Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké mýto Purkyňova 12 746 01 Opava Tel.: 553 760 500 Fax: 553 760 510 mszes@opava.cz www.zemedelka.opava.cz Nabízíme 3-letý studijní obor REgiOnální pOliTiKA zEmědělSTVí A VEnKOVA Tento obor se v ČR vyučuje jen u nás. Absolventy dobře připraví na současné i budoucí změny související s naším členstvím v EU a novým pohledem na venkovský prostor. Absolvent nalezne rozmanité možnosti uplatnění: ■ v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách ■ v samosprávě obcí a odborech vyšších správních a samosprávních celků (např. životního prostředí) ■ v ekologických a krajinářských institucích ■ v agenturách zaměřených na organizování seminářů, kongresů, výstav a veletrhů ■ v reklamních a propagačních agenturách, ve firmách poskytujících marketingové, daňové a finanční poradenství ■ v institucích provádějících kontrolní a konzultační činnost v zemědělství a navazujících odvětvích Podrobnější informace na www.zemedelka.opava.cz masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

37vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Tel.: sekretariát 387 438 677 studijní oddělení 387 013 140 sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz nAbízí: Obory vzdělávání VOŠ zakončené absolutoriem: ■ Obchodní podnikání ■ Veřejná správa ■ Ekonomika a management v podnicích finančních služeb PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKy SE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 NEKONAJÍ, TERMÍN PRO ODESLáNÍ PŘIHLáŠEK JE DO 31. 5. 2013. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Michálkovická 1810/181 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava Tel.: 595 228 161 721 313 090 sekretariat@svosp.cz www.svosp.cz Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky připraven pro vykonávání pracovních pozic a profesí v podnicích všech právních forem, např. podnikatel, ekonom firmy, personalista, hlavní účetní, marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pra- covník úřadů státní, veřejné či obecní správy. VZDěLáVACÍ PROgRAM: řízEní mAléhO A STřEdníhO pOdniKu Forma vzdělávání: denní i dálková, 3 roky Školné za rok: denní studium – 10 000 Kč dálkové studium – 14 500 Kč Po úspěšném absolvování možnost navazujícího jednoročního bakalářského studia na VŠP Ostrava. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Národní 32 110 00 Praha 1 Tel.: 222 323 537 737 685 129 studijni.oddeleni@ vops-praha.cz www.vops-praha.cz STudijní ObORy: ■ CESTOVNÍ RUCH ■ BANKOVNICTVÍ A FINANCE ■ LETECKá DOPRAVA V CESTOVNÍM RUCHU přijímací řízení: 1. kolo 3. 6., 2. kolo 24. 6. a 3. kolo 30. 8. 2013. ■ Přijímáme bez přijímací zkoušky. ■ Termín pro podání přihlášky je vždy 3 dny před přijímacím řízením. informace: Den otevřených dveří – 23. 4., 14. 5. 2013 od 15.00 – 16.30 hod. Škola je zařazena v síti škol MŠMT. VOŠ – Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o. Na Polabí 411 276 01 Mělník Tel.: 315 623 023-5 602 232 333 skola@zas-me.cz www.zas-me.cz denní tříleté a dálkové čtyřleté studium Vzdělávací program: zAhRAdní A KRAjinná TVORbA dny otevřených dveří: 24. 4., 15. 5. 2013 uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2013 přijímací řízení – denní forma 24. 6. 2013, dálková forma 25. 6. 2013 (druhé kolo pro obě formy 27. 8. 2013) Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy; v dálkové formě navíc přezkoušení ze základních odborných znalostí. česká zahradnická akademie mělník střední škola a vyšší odborná škola Senovážné náměstí 12 370 01 České Budějovice Tel.: studijní oddělení 387 788 117 jjenickova@skolacrcb.cz www.skolacrcb.cz nabízí pro absolventy středních škol Studijní obor: CESTOVní RuCh 65-43-n/01 délka studia: 3 roky (denní a dálkové) způsob ukončení: absolutorium (titul diplomovaný specialista v oboru) Na denní i dálkové studium přijímáme bez přijímacích zkoušek. uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo do 31. 5. 2013, pro 2. kolo v první části letních prázdnin domov mládeže, školní jídelna Roční školné: 4 000,– Kč ve dvou splátkách Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, české budějovice Lesnická 9 541 11 Trutnov Tel.: 499 811 413 Fax: 499 814 114 cla@clatrutnov.cz www.clatrutnov.cz Vyšší odborná škola otevírá tříleté denní studium obor 41-32-n/01 lESniCTVí ■ Studium je určeno uchazečům s ukončeným maturitním vzděláním ■ Podmínky přijímacího řízení na www.clatrtunov.cz ■ Délka studia 3 roky; školné 4 000,- Kč ■ Možnost ubytování a stravování ve vlastním DM uplatnění: Vzdělání vytváří vědomostní základ pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru. Student získává vědo- mosti o nových směrech v lesním hospodaření a úpravách krajiny. Zároveň je připraven pro práci v orgánech státní správy na úseku životní- ho prostředí. Je schopen se podílet na environ- mentální výchově v místě svého působení, a to se zaměřením na žáky škol i dospělou populaci. česká lesnická akademie Trutnov střední škola vyšší odborná škola Svatý Jan pod Skalou 1 266 01, p. Beroun Tel.: 311 671 308 311 672 461 info@svatojanskakolej.cz www.svatojanskakolej.cz Obor: 75-31-n/03 – přEdŠKOlní A mimOŠKOlní pEdAgOgiKA Forma studia: denní a kombinovaná délka studia: 3 roky Školné: 5500 Kč denní, 7000 Kč kombinované přihlášky: do 31. května 2013 uplatnění: učitel v MŠ; pedagog volného času Specifika studia: bohatě zastoupená praxe (20 týdnů), důraz na praktické využití získaných znalostí, široká škála volitelných předmětů. Možnost ubytování a stravování v budově školy. Titul: Studium je zakončeno titulem DiS., možnost pokračovat bakalářským studiem ve zkrácené formě na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích. den otevřených dveří: 18. 4. 2013 Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý jan pod Skalou Ledecká 35 323 21 Plzeň Tel.: 377 534 450 info@vosplzen.cz www.vosplzen.cz DENNÍ STUDIUM: ■ diplOmOVAný zubní TEChniK ■ SySTémOVý AdminiSTRáTOR iT ■ mAnAgEmEnT CESTOVníhO RuChu (v řízení) DENNÍ A KOMBINOVANé STUDIUM: ■ SOCiální pRáCE DENNÍ A DáLKOVé STUDIUM: ■ diplOmOVAný Oční OpTiK ■ bEzpEčnOST ObyVATElSTVA ■ mAnAgEmEnT SpORTOVníCh AKTiViT přijímací zkoušky: 27. června 2013, 27. srpna 2013 Bližší informace na: www.vosplzen.cz Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. plzeň

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

38 vyšší odborné školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Hybešova 53 680 01 Boskovice Tel.: 511 123 101 Fax: 516 455 083 skola@vassboskovice.cz www.vassboskovice.cz Vyšší odborné studium - denní forma 63-41-N/18 EKOnOmiKA A pOdniKání se zaměřeními:Finanční řízení podniku daňové poradenství 63-43-N/13 FinAnčniCTVí A bAnKOVniCTVí 65-43-N/01 CESTOVní RuCh 53-41-N/11 diplOmOVAná VŠEObECná SESTRA den otevřených dveří: 25. 4. 2013 přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2013. přijímací řízení – 1. kolo 27. 6. 2013 (bez přijímacích zkoušek). Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný prospěch jednotlivých ročníků SŠ. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, boskovice, hybešova 53 Na Příkopě 16 110 00 Praha 1 Tel.: 224 094 459 kancelar@vosaspsekrizik.cz www.vosaspsekrizik.cz Vzdělávací program: 26-41-n/02 SilnOpROudá ElEKTROTEChniKA Studium je určeno maturantům ze všech typů středních škol. Uchazeči, kteří získali maturitu na elektrotechnické střední škole, mohou nastoupit do vyššího ročníku. První kolo přijímacího řízení se koná dne 25. 6. 2013. Absolventi nacházejí bezproblémové uplatnění ve všech firmách, které jsou činné v jakékoli oblasti elektrotechniky. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, praha Poděbradova 842 537 60 Chrudim IV Tel.: 469 620 207 469 620 363 Fax: 469 620 207 crzemsk@szes.chrudim.cz Kontakt: p. Hrdinová www.szes.chrudim.cz STUDIJNÍ OBOR: Správa ochrany životního prostředí kód oboru viz www.szes.chrudim.cz uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2013 ■ 31. 7. 2013 přijímací řízení: 20. 6. 2013 ■ 15. 8. 2013 Forma a délka studia: denní, 3 roky počet přijímaných: denní 60, dálkové 30 Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru možnosti uplatnění: ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti. ubytování a stravování v sídle školy. podrobné informace: www.szes.chrudim.cz Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Salmovská 8 120 00 Praha 2 Tel.: 224 919 498 jabok@jabok.cz www.jabok.cz Studijní obor: SOCiální pEdAgOgiKA A TEOlOgiE Forma studia je pro školní rok 2013/14 denní a kombinovaná. Studium je organizováno vysokoškolskou formou a výrazně zaměřeno na praxi (150 spolupracujích org. v ČR i zahraničí). příjEm přihláŠEK: do 30. dubna 2013 (II. kolo od 1.6. do 15.8. 2013) přijímACí řízEní: I. kolo: 3.- 7. 6. 2013, II. kolo: 26. - 28. 8. 2013 Vlastní kolej v budově školy. Školné 3.500,- Kč za semestr. jAbOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, praha T. g. Masaryka 14 293 80 Mladá Boleslav Tel.: 326 718 055 studijni@oamb.cz www.oamb.cz profilové předměty: finanční řízení, účetnictví, právo, cizí jazyk (A, n). Denní forma studia je tříletá, dálková čtyřletá. přijímací řízení proběhne ve třech kolech bez přijímacích zkoušek. Přijímáme na základě studijních výsledků ve 4. a 3. ročníku SŠ. Termín podání přihlášek pro 1. kolo je 31. 5. 2013. Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní a 40 studentů dálkové formy. Roční školné 3000,- Kč. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, mladá boleslav Resslova 440 387 01 Volyně Tel. 383 372 817 383 457 010 skola@volyne.cz www.vos.volyne.cz Vzdělávací programy: TVORbA nábyTKu A dřEVěné KOnSTRuKCE denní forma 3 roky, dálková forma 4 roky zaměření po prvním roce společného studia: 1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů 2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby Možnost souběžného externě distančního studia bakalářského programu TU Zvolen „Konstrukce dřevěných staveb a nábytku“. nízKOEnERgETiCKé A pASiVní ObjEKTy denní forma – 3 roky Roční školné 3 000,- Kč. Ubytování je součástí školy a stravování je smluvně zajištěno pro všechny studenty. uzávěrka přihlášek: 1. kolo 31. května 2013, 2. kolo 15. srpna 2013 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně T. g. Masaryka 47 568 02 Svitavy Tel.: 461 533 571 akademie@oa.svitavy.cz www.oa.svitavy.cz Obor vzdělání: EKOnOmiKA A pOdniKání Vzdělávací program: Účetnictví a finanční řízení podniku ■ délka studia: 3 roky ■ Forma: denní dosažený titul: diplomovaný specialista (DiS.) Uchazeči o studium budou přijímáni bez přijímací zkoušky Příprava pro kvalifikovaný výkon odborných činností v ekonomické oblasti Odborná praxe 20 týdnů za studium Možnost ubytování v domově mládeže uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2013 a 12. 8. 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy Přemysla Otakara II. 938 286 14 Čáslav Tel.: 327 312 611 739 053 610 sekretar@sps-caslav.cz www.sps-caslav.cz Studijní obor: VýRObní A řídíCí SySTémy pOdniKu zaměření oboru: EKOnOmiCKé s profilací Management a personalistika nebo Účetnictví a finance podniku TEChniCKé s profilací Řízení jakosti a metrologie nebo Údržba a servis techniky Forma studia: tříleté denní, tříleté kombinované studium Individuální prohlídka školy možná po předchozí domluvě. Termín podání přihlášek: 31. 5. 2013 (I. kolo) 31. 7. 2013 (II. kolo) Přijímací řízení formou pohovoru. Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny, domova mládeže a školní knihovny. Vyšší odborná škola čáslav VOŠ, SpŠ a OA čáslav

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

39vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Habrmanova 1540 560 02 Česká Třebová Tel.: 465 568 111 vda@vda.cz www.vda.cz Kontaktní osoba : Ing. Aleš Stránský ales.stransky@vda.cz Obor: lOgiSTiKA A mAnAgEmEnT Forma: denní počet přijímaných: 80 délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč ■ LOgISTIKA - Logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až k prodeji hotového výrobku. Logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup suro- vin, pro řízení výroby a pro efektivní distribuci výrobků. Absolventi oboru se uplatňují ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou a transpor- tem zboží. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku. Obor: SOCiální pRáCE Forma: denní počet přijímaných: 80 délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč ■ SOCIáLNÍ PRáCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů, a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. Termín přijímacího řízení: I. kolo 20. 6. 2013, II. kolo 27. 8. 2013 Termín uzávěrky přihlášek: I. kolo 31. 5. 2013, II. kolo 23. 8. 2013 Vyšší odborná škola a Střední škola technická česká Třebová Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6 Tel.: 233 017 351 233 017 315 vos.study@cstv.cz www.vos-cstv.cz ŠKOlA, KTERá má uplATnění pRO SVé AbSOlVEnTy STudijní ObOR: ■ mAnAgEmEnT TělESné VýChOVy A SpORTu AbSOluTORium: titul diS. FORmA STudiA: denní a kombinovaná – 3 roky dálková – 4 roky pOčET přijímAnýCh STudEnTŮ: 40 KRiTERiA přijETí: bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání ROční ŠKOlné: 23.000,-Kč denní studium 20.000,-Kč kombinované studium 17.000,-Kč dálkové studium dEn OTEVřEnýCh dVEří: pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hod Vyšší odborná škola čSTV Nad Rokoskou 111/7 182 00 Praha 8 Tel.: 284 680 880 725 196 038 Fax: 284 681 345 pbvos@pbvos.cz www.pbvos.cz pb – VOŠ a SŠm, s.r.o., vznikla již v roce 1992 a má již přes 1900 úspěšných absolventů. partnery školy jsou česká manažerská asociace, čSOb, a.s., česká kapitálová informační agentura, a.s., EXim TOuRS, a.s., Raiffeisenbank a.s., uniCredit bank Czech Republic, a.s., a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učeb- nami pro výuku informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagne- tofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek. microsoft software pro studenty oboru Aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!! Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLg: Dopravní logistika a Logistika služeb pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. praha Název oboru Délka Forma Finanční poradenství 3 denní Finanční poradenství 3 dálková Aplikace výpočetní techniky 3 denní Aplikace výpočetní techniky 3 dálková Cestovní ruch 3 denní Cestovní ruch 3,5 dálková personální práce 3 denní personální práce 3 dálková ObORy STudiA (diS.)

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

40 vyšší odborné školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Zátiší 480 389 01 Vodňany Tel.: 383 382 410 –11 Kontakt: Bohuslava Jarolímková rybarskaskola@srs-vod- nany.cz www.srs-vodnany.cz Obor: VOdní hOSpOdářSTVí A EKOlOgiE Forma: denní délka studia: 3 roky Termín podání přihlášek: květen až červen 2013 bez přijímacích zkoušek. dny otevřených dveří: 18. 5. 2013, kdykoliv po tel. dohodě počet přijímaných: 30 Školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Kotlářská 9 611 53 Brno Tel.: 541 321 338 Fax: 541 211 613 oa@oakobrno.cz www.oakobrno.cz VZDěLáVACÍ PROgRAMy: SOCiální pRáCE Forma studia – denní, dálkové (3 roky) inFORmAční Služby A KnihOVniCTVí Forma studia – denní (3 roky) Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 24. 6. 2013 2. kolo: 18. 9. 2013 (na uvolněná místa z 1. kola) Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2013 2. kolo: 31. 8. 2013 (na uvolněná místa z 1. kola) Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, brno Štěchovice 4176 767 54 Kroměříž Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil Tel./fax: 573 334 936 www.vospaspsm.cz BAKALáŘSKý STUDIJNÍ PROgRAM: ■ Chemie a technologie potravin s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků Forma studia: denní i kombinovaná akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz PROgRAM VyŠŠÍHO ODBORNéHO STUDIA: ■ potravinářství s profilací: Technologie a hygiena potravin, Analýza potravin, Zpracování mléka Forma studia: denní i kombinovaná délka studia: 3 roky Roční školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž Jana Maláta 1869 504 01 Nový Bydžov Tel.: 495 490 353 Fax: 495 493 347 reditel@sosnb.cz www.sosnb.cz ObOR: EKOnOmiKA A pOdniKání VZDěLáVACÍ PROgRAM: ÚčETniCTVí A dAně (63-41-n/22) Absolventi získají titul DiS. – diplomovaný specialista v oboru účetnictví a daně Forma studia: denní (3 roky) Školné na školní rok: 3 000 Kč Možnost ubytování na DM 1. kolo přijímacích zkoušek: 25. 6. 2013 Je zajištěna prostupnost na veřejné i soukromé vysoké školy. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, nový bydžov Palackého 1380/19 750 02 Přerov I – Město Tel./fax: 581 218 018 (019) vosz@sszprerov.cz www.sszprerov.cz NABÍZÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 TyTO VZDěLáVACÍ PROgRAMy: ■ bezpečnost práce a krizové řízení (denní forma) ■ dopravní a spediční činnost (denní forma) ■ Finanční řízení (denní forma) ■ marketing (denní forma, dálková forma - v akreditaci) ■ Sociálně právní činnost (dálková forma) Vyšší odborná škola živnostenská přerov, s.r.o. Masarykova 2033 580 02 Havlíčkův Brod Tel.: 569 421 656 zdravskol@zdravskolhb.cz www.zdravskolhb.cz Studijní obory v denní i kombinované formě: ■ diplomovaná všeobecná sestra – 3leté denní studium zakončené absolutoriem přijímací řízení: 25. 6. 2013 ■ diplomovaná všeobecná sestra – 3,5leté kombinované studium zakončené absolutoriem přijímací řízení: 26. 6. 2013 Termín pro podání přihlášky: do 31. 5. 2013 Podmínkou přijetí je maturita a zdravotní způsobilost ke studiu. Absolventi vzdělávacího programu jsou teoreticky i prakticky připraveni pro výkon profese diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních v ČR i v zahraničí. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická havlíčkův brod Tyršova 34 Opava 746 95 Tel.: 553 613 315 vos@sshsopava.cz www.sshsopava.cz VzděláVACí pROgRAmy: ■ 65-42-N/04 řízEní hOTElOVéhO pROVOzu – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-42-N/04 řízEní hOTElOVéhO pROVOzu – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ 65-43-N/02 ROzVOj A řízEní REgiOnální TuRiSTiKy – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-43-N/02 ROzVOj A řízEní REgiOnální TuRiSTiKy – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ Bakalářský obor hOTElniCTVí, 3 roky, absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.). Absolventi získávají titul diplomovaný specialista (diS.). uchazeči o vzdělávání na VOŠ nekonají přijímací zkoušku. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Petruškova 4 700 30 Ostrava – Zábřeh Tel.: 597 582 678 aholvos@ahol.cz www.ahol.cz VZDěLáVACÍ PROgRAMy: ■ inFORmAční TEChnOlOgiE (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ CESTOVní RuCh (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ FinAnCE, ÚčETniCTVí, FinAnční řízEní (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ mAnAgEmEnT lidSKýCh zdROjŮ (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ mEzináROdní ObChOd, přEpRAVA, zASílATElSTVí (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ SOCiální pOjiŠťOVniCTVí (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ řízEní hOTElOVéhO pROVOzu (3/3,5 letý, denní, dálková, v akreditačním řízení) Studenti obdrží na konci vzdělávání také „DODATEK K DIPLOMU“ s mezinárodní platností. Odborná praxe je zajišťována v tuzemsku i v zahraničí. Všechny vzdělávací programy jsou bez přijímacích zkoušek. AhOl – Vyšší odborná škola, Ostrava

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

41vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Husova 1302 742 21 Kopřivnice Tel.: Jana Špirková 556 833 300 jana.spirkova@voskop.cz www.voskop.cz VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání denní i dálkovou formou studia: ■ EKOnOmiKA A pOdniKání ■ STROjíREnSTVí přijímací řízení pro oba obory: DENNÍ STUDIUM: 1. kolo - 6. 6. 2013, uzávěrka přihlášek: 27. 5. 2013. 2. kolo - 26. 8. 2013, uzávěrka přihlášek: 19. 8. 2013. přijímací řízení probíhá for- mou nevědomostního pohovoru. DáLKOVé STUDIUM: 1. kolo - 10. 6. 2013, uzávěrka přihlášek: 6. 6. 2013. 2. kolo - 26. 8. 2013, uzávěrka přihlášek: 23. 8. 2013. přijímací řízení probíhá bez osobní účasti uchazečů. Roční školné: 3000 Kč Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice ■ Mendelova 131 256 01 Benešov Telefon: 317 723 571 www.zemsbn.cz Vaše cesta k prosperitě diplomovaný specialista v oboru zEmědělSKé pOdniKání ■ Studium: denní (tříleté), dálkové (čtyřleté) ■ Pro absolventy všech typů středních škol ■ Stáže v zahraničí podání přihlášek do 1. kola do 31. 5. 2013. www.zemsbn.cz Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, benešov Wolkerova 316 473 01 Nový Bor Tel.: 487 712 211-4 Fax: 487 712 228 info@glassschool.cz www.glassschool.cz OBOR VyŠŠÍ ODBORNé ŠKOLy: Tvorba uměleckého skla 82-41-n/013 Tříleté studium denní, zakončeno absolutoriem, titul DiS. Školné 2500,- Kč za semestr přijímací řízení: Všichni: test z cizího jazyka (AJ nebo NJ) - maturitní úroveň, testovací kresba - absolventi výtvarných škol: motivační pohovor, domácí práce - absolventi nevýtvarných škol: talentové zkoušky, motivační pohovor, domácí práce Termín: 1. kolo 21. 6. 2013, 2. kolo 30. 8. 2013 - vždy od 8 hodin podmínka přijetí: maturitní zkouška maximální počet přijímaných uchazečů: 30 dny otevřených dveří: kdykoliv po telefonické dohodě Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, nový bor, příspěvková organizace Dřevnická 1788 760 01 Zlín Tel.: 577 143 580 info@skolaumeni.cz www.skolaumeni.cz VýTVARný ATEliéR Obory: užiTá mAlbA, SOChAřSKá TVORbA, gRAFiCKá TVORbA přijímací řízení: talentové zkoušky i. termín: 17. 6. 2013 ii. termín: 26. 8. 2013 dRAmATiCKý ATEliéR Obor: hudEbně dRAmATiCKé umění přijímací řízení: talentové zkoušky i. termín: 16. 6. 2013 ii. termín: 25. 8. 2013 Forma: tříleté denní studium Školné: 20.000,- Kč/ročně počet přijímaných: 6-8 studentů do jednotlivých oborů Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2013 zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Pošepného nám. 2022 148 00 Praha 11 Tel.: 272 921 332 732 773 905 Fax: 272 921 332 info@orangefactory.cz www.svosur.cz Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy – Orange Factory byla zalo- žena v roce 2004 a umožňuje nadaným zájemcům studium reklamní fotografie, grafiky, výstavnictví a strategie a obchodu. Připravuje studenty pro činnost v reklamních agenturách, v marketingo- vých odděleních firem a pro další profese související se zadáváním, tvorbou a distribucí reklamy. Škola se pravidelně účastní významných akcí v oboru a na projektech zadávaných škole přímo firmami. Absolventi jsou schop- ni odborné činnosti v kreativní i v obchod- ně ekonomické oblasti, a to ve velkých i malých firmách či jako podnikatelé. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy – Orange Factory, praha gen. Krátkého 1 787 29 Šumperk Tel.: 583 326 240 Fax: 583 213 265 opatovska@vsps-su.cz www.vsps-su.cz nabízí ve školním roce 2013/2014 všem absolventům středních škol s matu- ritní zkouškou studium na vyšší odborné škole – denní studium obor vzdělání: 26-47/n.. informační technologie Vzdělávací program: 26-47-n/02 ApliKACE VýpOčETní TEChniKy Zaměření: ■ počítačové sítě ■ webovské aplikace ■ informační systémy ■ ekonomické aplikace ■ technické aplikace přihlášky ke studiu (1. kolo) do 31. 5. 2013 přijímací řízení (1. kolo) 24. 6. 2013 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk Komenského 234 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 075 111 Fax: 495 513 485 zshk@zshk.cz www.zshk.cz nabízené obory ve školním roce 2013/2014 pro absolventy středních škol: ■ diplOmOVAná VŠEObECná SESTRA ■ diplOmOVAný zubní TEChniK ■ diplOmOVAný zdRAVOTní lAbORAnT ■ diplOmOVAný FARmACEuTiCKý ASiSTEnT přijímací zkoušky: 1. kolo 26. června 2013 (přihlášky do 31. května), 2. kolo 22. srpna 2013 (přihlášky do 15. srpna) dny otevřených dveří VOŠ: kdykoliv po telefonické domluvě Vyšší odborná škola zdravotnická a SzŠ, hradec Králové Poděbradská 2 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 233 936 sekretariat.skoly@ zdravkakv.cz www.zdravkakv.cz OBORy VOŠ OTEVÍRANé VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ■ diplOmOVAná VŠEObECná SESTRA ■ diplOmOVAný FARmACEuTiCKý ASiSTEnT ■ diplOmOVAná dEnTální hygiEniSTKA Informace na tel. č.: 353 233 936 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

42 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Kam po maturitě: na jazykové pomaturitní studium ■ Výhody ■ Intenzivní výuka jednoho nebo více světových jazyků ■ Možnost získání mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky ■ Někde možnost spojení s nultým ročníkem – přípravným kurzem k přijímačkám na vysokou školu ■ Možnost přivýdělku ■ Vzhledem k rozsahu a intenzitě kurzu velmi dobrý poměr cena/výkon ■ neVýhody ■ Fakticky ztráta jednoho roku ■ Pokud nejste z velkého města, přičtěte náklady na dopravu nebo ubytování ■ Cena kurzu v desítkách tisíc Podrobný adresář jazykoVých škol najdete na www.jazykoveskoly.com.Podle informací z února 2013 studenti pomaturit- ního jazykového studia v příštím školním roce již nebudou mít status studenta. Velká část jazykových škol, někteří politici a část veřejnosti se snaží tento stav změnit, nicméně k datu vydání časopisu nebyly informace o případně změně k dispozici. Hornoměstská 357 594 01 Velké Meziříčí Tel.: 800 555 700 info@intact.cz www.intact.cz jazykoVé kurzy V zahraničí Pro děti, mládež a dosPělé ■ kurzy zakončené zkouškami FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL kde jinde se chcete naučit jazyk než V zahraničí? ■ angličtina, němčina ■ španělština, francouzština ■ italština, portugalština ■ ruština, polština, řečtina ■ arabština, čínština a japonština ■ 23 LET TrAdICE ■ NEjšIrší Výběr ■ gArANCE NEjNIžší CENy ■ dOPřEjTE SI úSPěCH! intact

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

43jazyky a studium v zahraničíjš JazykoveSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz www.esl-jazykovky.cz ESL - Praha t +420 222 251 500 e info@esl-jazykovky.cz Jazykové kurzy v zahraničí okolo celého světa Více než 20 jazyků na 5 světadílech nám. Míru 15,120 00 Praha-Vinohrady nám. Na Santince 1554/2, 160 00 Praha 6 Tel.: 800 100 620, skola@spevacek.info, www.spevacek.info Pomaturitní studium anGličtiny a jaPonštiny pro školní rok 2013/2014 sPěVáček jazyková škola – učebny můstek, nám. míru, Pražského povstání, anděl a dejvická intenziVní Výuka, mezinárodní zkoušky ■ malé studijní skupiny ■ výuka s rodilými mluvčími ■ důraz na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám ■ záruka složení Cambridge ESOL doProVodný ProGram ■ volitelné předměty Matematika na VšE a ČZU, Příprava na OSP Scio ■ pro zájemce školní zájezd do Velké británie (během studia) ■ pro zájemce studijní a pracovní pobyt (po ukončení studia) Finance, sleVy, služby zdarma ■ možnost uhrazení školného formou 2 nebo 7 splátek ■ sleva 10 % na učebnice ■ sleva 75 % na libovolný veřejný kurz naší školy ■ stolní voda během vyučování zdarma ■ bohatý program mimoškolních aktivit ■ vrácení školného při přijetí na Vš moderní učebny u metra ■ učebny v pěti lokalitách v blízkosti metra ■ využití multimédií při výuce (dVd, širokoúhlé TV, internet) ■ v každé učebně WIFI zdarma ■ výuka s iPady Garantujeme Vám Vysokoškolský PřístuP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

44 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha www.akcent.cz Pomaturitní studium angličtiny učebny: Bítovská 3, Praha 4 telefon: +420 261 261 638 e-mail: akcent@akcent.cz zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně Aj 20 hodin týdně zahrnuto ve vyhlášce MŠMT CR volitelně Nj, Fj, Šj 2–4 hodiny týdně za cenu semestrálního kurzu s 50% slevou 50% sleva z poplatku za druhou zkoušku v témže školním roce jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské zkoušky 2013 2014 CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZU certifikát kvality ISO 9001:2008 Jindřišská 11, Praha 1, tel.: 224 219 484 www.glossa.cz S BRITSKÝM CERTIFIKÁTEM POMATURITNÍ STUDIUM S NÁMI SE DOMLUVÍTE ! Kvalitní kurz v dobré škole za výhodných podmínek. Intenzivní studium angličtiny, britská jazyková zkouška v ceně. Možnost kombinace studia s dalšími jazyky, široký výběr kurzů 6 jazyků na 6 místech Prahy! 23 980 Kč za celý kurz včetně poplatku za zkoušku a učebnic pro přihlášené do 30. června. Plná cena 27 980 Kč, splátky bez navýšení. Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice Tel.: 274 776 256, 724 173 829 info@bi.cz, www.bi.cz sPecialista na Pomaturitní VzděláVání Pomaturitní studium: anGličtiny, němčiny, Francouzštiny či šPanělštiny (jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: aj, nj, šj, Fj, ij, rj) bohemia institut ... škola pro život ... jednoleté intenziVní denní studium ■ pro maturanty i další zájemce ■ všechny pokročilosti ■ statut stu- denta – letošní maturanti (za předpokladu schválení připravené novely zákona), finanční dotace – „starší zájemci“ ■ výborní, dynamičtí čeští a zahraniční lektoři – vždy kombinace pouze profesionálních lektorů ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazykový pokrok - gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka Výuka V moderních učebnách blízko metra ■ vše „pod jednou střechou“ – kompletně vybavené vzdělávací centrum, kanceláře i učebny na jedné adrese ■ multimediální vybavení učeben, internetová studovna, kopírka, občerstvení ■ snadné parkování u objektu mezinárodní zkoušky, certiFikáty, státnice ■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – vynikající úspěšnost našich absolventů ■ mezinárodní certifikace studia IES (London) ■ konzultace, předtesty a registrace ke zkouškám ZdArMA studentský serVis, Výhody, služby zdarma ■ splátky školného bez navýšení ceny ■ zajištění učebnic na zálohu – velká finanční úspora ■ kurz literatury, kurzy přípravy na Vš, literární soutěže ■ výlety do hor, Velké británie, Francie, Německa, hudební večery a studentské párty ■ studijní pobyty v zahraničí ■ ISIC karta, ubytování pro mimopražské zVýhodněné studijní kombinace – sleVa 3000,- kč (kombinace s jazykovým studiem) ■ MšMT akreditované rekvalifikace – MANAgEMENT, ObSLUHA PC ■ 2-3 semestry, pouze 1-2x týdně odpoledne ■ mezinárodní certifikáty IES ■ moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy, ekonomika, účetnictví,... sleVy Při záVazné reGistraci s tímto inzerátem: NIC NErISKUjETE - školné Vám vracíme při přijetí na Vš na základě smlouvy! ■ do 31.5. – 4000,-Kč ■ do 30.6. – 3000,-Kč ■ do 31.7. – 2000,-Kč ■ do 31.8. – 1000,-Kč bOHEMIA INSTITUT je členem aiVd (Asociace institucí vzdělávání dospělých), mezinárodní certifikace ies (International Education Society, London) a členem hospodářské komory čr. ...již 22 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

45jazyky a studium v zahraničíjš JazykoveSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz 0 5 25 75 95 100 Kam_po_maturit _1212 5. prosince 2012 11:50:32 C M Y CM MY CY CMY K A5_Bohemia institute_TISK.pdf 1 12.12.2012 22:50:29 NultéročNíky 2013/2014 od říjNa 2013 – Praha, BrNo, ostrava Nedostalijstese NavysNěNýoBor? PřiPravte se Příští rok s Námi! ZáPis ZahájeN www.kamPomaturite.cZ do 30. 6. 2013 „First miNute“ sleva 500 kč Při úhradě celého kurZu Psychologie, medicíNa, Právo, žurNalistika, Politologie, PolicejNí akademie a další oBory Zvyšte svou šaNci Na Přijetí až 3x PodroBNosti ke kurZům Na str. 20 Přihlaste se už dNes Na Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

Proč zrovna EF?  jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole  jsme ve všech cool světových metropolích  jsme tu již přes 40 let  jsme akreditovaní – pravidelné inspekce kvality výuky Jaké kurzy organizujeme?  krátkodobé kurzy v zahraničí  pomaturitní programy v zahraničí  příprava na univerzitu nebo pracovní stáže Zakousněte se po maturitě do cizího jazyka s EF EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1 Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com www.ef.com EF Česká republika Staňte se fanoušky Studium jazyků v zahraničí

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

Jazykové pobyty • pro začátečníky i pokročilé • krátkodobé i dlouhodobé • vyšší odborné školy a univerzity Pracovní pobyty • krátkodobé, dlouhodobé, s možností studia • Evropa, USA, Kanada a Nový Zéland • gastronomie a hotelnictví, kempy, farmy, stáže Au pair pobyty • standardní, kombinované se studiem, au pair na farmě • Evropa a USA Po maturitě je ten nejlepší čas vyjet do zahraničí 800 100 300 www.pracovnipobyty.cz www.jazykovepobyty.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/

www.unicorncollege.cz www.unicorncollege.cz 28.5.2013 Svět Tě POTŘEBUJE! I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-19-nahled/