KamPoMaturitě.CZ září 2013http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 20 / září 2013 n 35Kč 51prezentací VŠ  29 prezentacíVOŠ JaKzVládnOut maturitní rOčníK září2013: zahajuje 6.ročník missmaturita.cz BOnuSY v tomtočísle: n Rozvrhy hodin na 1. a 2. pololetí n Studentské weby: využijte je na maximum n Slevové kupóny a časopisy zdarma uvnitř čísla missmaturita.cz2013martinaJančí SOUTĚŽ! Vyhraj iPhone 32 GB a spoustu dalších cen Přihlas se do nultého ročníku v Praze, Brně nebo Ostravě Uhraď do 15. 9. 2013 celý kurz. Více informací a pravidla na SlaVíme15let

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? VYBERTE SI OBOR HUMANITNÍ STUDIA A ZJISTĚTE TO! Absolventka MUP Veronika Marková Redaktorka zpravodajství Česká televize www.mup.cz PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PŘIJÍMÁME DO KONCE ZÁŘÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

3úvod Vážení studenti, školní rok právě začal, ale přípra- vu na maturitu a přijímačky je dob- ré nepodceňovat. Pokud se chcete dostat na žádané obory VŠ jako medicína, psychologie nebo žurna- listika, přečtěte si náš návod na straně 6. Na straně 10 jsme pro vás připravi- li průvodce maturitním rokem a také rozvrh hodin s přehledem všech svátků, prázdnin a dnů volna. Od prvního září můžete hlasovat pro nejkrásnější maturantku a nej- sympatičtějšího maturanta na www. MissMaturita.cz. Pokud letos ma- turujete, můžete se sami také při- hlásit a získat některou z lákavých cen. Soutěž trvá do konce úno- ra 2014 a mimo ní připravujeme několik zajímavých vedlejších soutě- ží na našem Facebooku KamPo- Maturite. Nedostal se na vás časopis? Zdarma si jej stáhněte na Casopis.KamPoMaturite.cz nebo na Facebook.com/KamPoMaturite redaKCe, VYdaVaTeL AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905 T/F: 233 382 685 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Bc. Michaela Röschová – odborný poradce Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent inZerCe:  Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v lednu a dubnu. náKLad:  23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku. Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X diSTriBUCe: do všech SŠ s maturitou, 140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven, poraden pro absolventy při ÚP naPiŠTe nám … o čem byste si chtěli přečíst příště  na casopis@kampomaturite.cz VŠeCHnY ČLánKY … najdete na www.casopis. kampomaturite.cz naŠe STránKY www.kampomaturite.cz naŠe daLŠí PrOJeKTY www.adresarskol.cz www.seminarky.cz www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.missmaturita.cz www.ctenarsky-denik.cz Foto na úvodní straně:  Fotoateliér Jana Hozová Letohradská 58, Praha 7 Fotoateliér se zaměřením na portrétní fotografi i.  Veškeré informace na: www.jhfoto.cz tiP! Časopis najdete v elektronické podobě na www.Casopis.Kam- PoMaturite.cz, Publero.com, Issuu. com nebo Floowie.com. V lednu připravujeme další číslo s návodem na výběr vysoké školy a vyplnění přihlášky, daty konání dnů otevře- ných dveří vysokých škol a dalšími informacemi – během podzimu tyto informace aktualizujeme na našich webech www.VysokeSkoly.com a www.KamPoMaturite.cz. Rádi vám poradíme online na Skype, Facebooku nebo e-mailu - jsme tu pro vás už 15 let a připra- vili jsme k maturitě a přijímačkám 24 000 studentů. Přejeme úspěšné zahájení školního roku. Jiří Kadlec šéfredaktor, poradce ve vzdělávání Obsah Úvod03 Jak se dostat na nejžádanější obory06 Připravte se na přijímačky08 Jak zvládnout maturitní ročník10 Maturitní ročník a přijímačky: sežeňte všechny materiály04 Miss Maturita 201419 Studentské weby: využijte je na maximum14 Prezentace veřejných a státních VŠ24 Prezentace soukromých VŠ42 Prezentace VOŠ49 Pomaturitní jazykové studium56 Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

4 kam po maturitě Další materiály seženete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz. Přes 6000 prací zdarma!tiP! V našem e-shopu najdete 95% všech knih k maturitě a přijímačkám. Ceny jsou velmi  příznivé, a pokud si objednávky vyzvednete v našem kamenném knihkupectví, ušetříte  navíc i za dopravu!  Maturitní ročník a přijímačky: sežeňte si všechny materiály mediCína  BiOLOGie – Jak se dostat na   vysokou  – skripta (amos)    250 Kč  209 Kč   modelové otázky   k přijímacím zkouškám   na 1. LF UK biologie, chemie,   fyzika (1. LF)  449 Kč PSYCHOLOGie  Psychologie – Jak se dostat na  vysokou – skripta (amos)   250 Kč 209 Kč eKOnOmie  Přijímací zkoušky   z matematiky   na VŠe – skripta   (amos) 289 Kč  259 Kč PráVO  Přijímací zkoušky   na VŠ -Testy   studijní předpoklady   a logika (Fragment)   199 Kč 189 Kč Chcete se dostat na   právnickou fakultu?   1. a 2. díl  (Sokrates)  299 Kč 289 Kč  za jednu knihu POLiTOLOGie  Politologie   – Jak se dostat   na vysokou (amos)   249 Kč 229 Kč ŽUrnaLiSTiKa  Testy z českého   jazyka k přijímacím   zkouškám VŠ   (amos) 250 Kč 199 Kč SPOLeČenSKÉ VĚdY Chcete se dostat na   filozofickou,   pedagogickou fakultu?   1. a 2. díl (Sokrates),   každý díl 199 Kč Základy   společenských   věd 4 díly   (eurolex),   všechny díly   590 Kč 290 Kč POLiCeJní aKademie Bezpečnostně právní  studia, Policejní činnosti,  Kriminalistika a další forenzní  disciplíny, Bezpečnostní  management ve veřejné správě:  řešení bakalářského znalostního  testu (naVysokou)  413 Kč ■ maturita  – anglický jazyk   169 Kč ■ maturita –  matematika 159 Kč  ■ maturita –  Český jazyk  169 Kč ■ angličtina – maturitní témata +  Cd 225 Kč 209 Kč ■ němčina – maturitní témata +  Cd 225 Kč 219 Kč ■ matematika – přehled středo- školského učiva 181 Kč 179 Kč ■ 6 Cd maturita bez obav  360 Kč  259 Kč ■ Cd jednotlivé 59 Kč  49 Kč maTUriTní OTáZKY  ■ angličtina 149 Kč 139 Kč ■ Český jazyk 179 Kč 162 Kč ■ ekonomie 179 Kč ■ Fyzika 179 Kč 162 Kč ■ Literatura 149 Kč 139 Kč ■ matematika 199 Kč 189 Kč ■ Zeměpis 179 Kč 169 Kč Zadejte při objednání kód AE080 nebo kód svého agenta a získejte slevu 5% na knihy, CD a publikace ■ Odmaturuj! z německého  jazyka 1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 199 Kč ■ Odmaturuj! z anglického jazyka  1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 209 Kč ■ Odmaturuj! z biologie  199 Kč 179 Kč  ■ Odmaturuj! z dějepisu 1 a 2  cena za knihu od 199 Kč ■ Odmaturuj! ze společenských  věd TeSTY 199 Kč 189 Kč ■ Odmaturuj! z literatury TeSTY 189 Kč 139 Kč ■ Odmaturuj! z matematiky 1, 2, 3 cena za knihu 189 Kč od 104 Kč maTUriTa www.kampomaturite.cz/ucebnice-testy-a-knihy-k-priprave/

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

5kam po maturitě EDUCATING TOMORROW’S LEADERS University of New York in Prague www.unyp.cz Think no limits Study in our bachelor program and earn an internationally accredited degree! US and EU accreditation Practical and critical thinking orientation World-class education, all-English instruction International faculty and student body Get a bachelor’s degree in: Business Administration | Communication and Mass Media | International Economic Relations | Psychology | IT Management | English Language and Literature Accreditations: Memberships:

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

6 kam po maturitě   ■  LÉKařSKÉ, VeTerinární,     FarmaCeUTiCKÉ       a ZdraVOTniCKÉ OBOrY  Lékařské, zdravovědné, ošetřova- telské, biomedicínské, veterinární  a farmaceutické obory je možné  studovat na 17 veřejných, jedné  státní a třech soukromých vyso- kých školách.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  Od 19 % (UPOL LF 19 %)  KniHY  BiOLOGie – Jak se dostat  na vysokou – skripta (Amos) 250 Kč 209 Kč mOdeLOVÉ OTáZKY   K PřiJímaCím ZKOUŠKám na   1. LF UK BiOLOGie, CHemie,   FYZiKa (1. LF) 449 Kč  KUrZY  nultý ročník, zimní a letní semes- trální kurz, bloky fyzika, chemie,  biologie   ■  PSYCHOLOGie                           Obor lze v různých podobách  studovat na 6 veřejných   a 3 soukromých vysokých ško- lách. Vedle samostatné psy- chologie jsou nabízena spojení  s dalšími společensko-vědními  a humanitními disciplínami,  prakticko-terapeutická zaměření  nebo učitelství psychologie.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  dlouhodobě pod 20%  KniHY  PSYCHOLOGie – Jak se dostat  na vysokou – skripta (Amos) 250 Kč 209 Kč  KUrZY  nultý ročník, zimní a letní   semestrální kurz, bloky fyzika,  chemie, biologie, intenzivní   týdenní kurz   ■  ŽUrnaLiSTiKa                    Studium žurnalistiky, mediálních  studií, marketingové komuni- kace či public relations nabízí 6  veřejných a 9 soukromých vyso- kých škol. Tyto obory najdete na  filozofických či sociálněvědních  fakultách, ale také na fakultách  ekonomických.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  pro jednotlivé obory není k dispozici  KniHY  TeSTY Z ČeSKÉHO JaZYKa   K PřiJímaCím ZKOUŠKám VŠ  (Amos) 250 Kč 199 Kč  KUrZY  nultý ročník, intenzivní týdenní  kurz   ■  PráVní OBOrY                      Právo jako magisterský obor  můžete studovat na 2 právnic- kých fakultách veřejných vy- sokých škol, obory s právním  zaměřením nabízí fakulty 8 veřej- ných a státních a 13 soukromých  vysokých škol.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  Od 18 % (mUni PrF 18,1 %)  KniHY  PřiJímaCí ZKOUŠKY  na VŠ –TeSTY STUdiJní  PředPOKLadY a LOGiKa (Fragment)  199 Kč 189 Kč CHCeTe Se dOSTaT na   PráVniCKOU FaKULTU?   1. a 2. díl (Sokrates) 299 Kč 289 Kč za jednu knihu  KUrZY  nultý ročník, zimní a letní  semestrální kurz,  bloky TSP + OSP  ■ POLiTOLOGie                          Obor můžete studovat na 8 fakul- tách veřejných škol a třech ško- lách soukromých.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  pro jednotlivé obory není k dispozici  KniHY  POLiTOLOGie – JaK Se dOSTaT  na VYSOKOU (Amos) 249 Kč 229 Kč  KUrZY  nultý ročník, intenzivní týdenní  kurz   ■ eKOnOmiCKÉ OBOrY                      management, cestovní ruch,  podnikovou ekonomiku, finance  a účetnictví, marketing a další  ekonomické obory nabízí přes 50  fakult veřejných a státních vyso- kých škol a 32 soukromých škol.  další ekonomicky zaměřené obory  se vyučují na technických i umě- leckých fakultách.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  Od 22,5 % (VŠe Praha F1 22,5 %) Jak se dostat na nejžádanější obory Chcete se dostat na vysokou a vybrali jste si některý z žádaných oborů? Přípravu  nepodceňujte: u psychologie je šance na přijetí dlouhodobě 5-20 %, u práva 18-25 %,   na medicíně se pohybuje mezi 19 a 40 %. Svou šanci na úspěch výrazně zvýšíte absolvová- ním přípravných kurzů. Jak se shodují absolventi našich kurzů a potvrzují naše dlouholeté  zkušenosti i závěry médií, organizovaná příprava vám dává náskok před těmi, kdo se pouze  věnují samostudiu. www.KamPoMaturite.cz Hledáte vzorové testy k přijímacím zkouškám? Najdete je na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-onlinetiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

7kam po maturitěwww.Seminarky.cz Chcete dostat tipy, jak se dostat na nejžádanější obory, pohodlně do e-mailu? Napište si na jaknavs@vysokeskoly.comtiP!   ■ HUmaniTní OBOrY                      Psychologii, filozofii, logiku, poli- tologii, sociologii, sociální politiku  a sociální práci, historické vědy,  filologii, pedagogiku, informační  studia a knihovnictví, překlada- telství a tlumočnictví, obecnou  teorii a dějiny umění a kultury  a další obory lze studovat na 44  fakultách humanitních, filozofic- kých, teologických a sociálních  věd a dalších fakultách veřejných  vysokých škol. Humanitní obory  jsou dále v nabídce na 13 soukro- mých vysokých školách. Učitelské  obory a obory psychologie uvádí- me v samostatném odstavci.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  Od 20 % (OSU FSS 20 %)  KniHY  Chcete se dostat na filozofickou,  pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl  (Sokrates) každý díl 199 Kč  ZáKLadY SPOLeČenSKýCH  VĚd 4 díly (Eurolex),  všechny díly za 590 Kč 290 Kč  KUrZY  Společenské vědy - nultý ročník,  letní semestrální kurz, další spe- cializované kurzy (psychologie,  žurnalistika)  ■ UmĚLeCKÉ OBOrY                      Umělecké obory a obory zabývající  se teorií či historií umění je možné  studovat na 45 veřejných fakultách  a 4 soukromých školách. Kromě  uměleckých škol je najdete na  humanitních, technických a eko- nomických fakultách, pedagogické  fakulty zase nabízejí učitelství umě- lecky orientovaných předmětů.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  Od 9,6 % (VŠUP 9,6 %)  KniHY  dĚJinY VýTVarnÉHO UmĚní  (Rubico, A. Bauer), 287 stran, 219 Kč  KUrZY  kurzy jiných agentur k dispozici  na www.KamPomaturite.cz  ■ TeCHniCKÉ OBOrY                      Technické obory obvykle netrpí  přetlakem uchazečů, často zá- jemce lákají na přijetí bez přijí- macího řízení. Ovšem odpad či  „úmrtnost“ v prvním roce studia  jsou u těchto oborů až na výjimky  značné.  Studovat můžete na 22 veřejných,  1 státní a 11 soukromých školách.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  od 56,8 % (ČVUT FiT 56,8 %)  KniHY  Přijímací zkoušky z matemati- ky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka), 119 Kč 109 Kč   KUrZY  Přípravné kurzy ke státní matu- ritě – matematika, kurzy jiných  agentur k dispozici na www. KamPomaturite.cz  ■ PřírOdOVĚdnÉ OBOrY                      Biologii, chemii, fyziku, geografii,  ekologii, demografii, matematiku,  biochemii, geologii a obory za- měřené na zemědělství, lesnictví  či zahradnictví můžete studovat  na 18 veřejných a 1 soukromé  vysoké škole. abychom se neopa- kovali, neuvádíme pedagogické,  technické a biomedicínské/veteri- nární obory.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  od 47,3 % (mendeLU aF 47,3 %)  KniHY  mOdeLOVÉ OTáZKY  K PřiJímaCím ZKOUŠKám na  1. LF UK BiOLOGie, CHemie,  FYZiKa (1. LF) 449 Kč  OdmaTUrUJ Z BiOLOGie  (Didaktis, kolektiv autorů) 199 Kč 179 Kč  KUrZY  Přípravné kurzy ke státní matu- ritě – matematika, kurzy jiných  agentur k dispozici na www. KamPomaturite.cz Zdroj: statistiky ÚIV (http://dsia.uiv.cz/ vysluch12.htm), www.adresarskol.cz  KniHY  PřiJímaCí ZKOUŠKY   Z maTemaTiKY na VŠe – skripta (Amos) 289 Kč 259 Kč  KUrZY  nultý ročník, letní semestrální kurz ■ POLiCeJní aKademie                          Policejní akademie České  republiky se sídlem v Praze je  státní vysoká škola univerzitního  typu. Ke studiu přijímá civilní  uchazeče i studenty z řad Policie  Čr a dalších určených úřadů.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  U civilních uchazečů cca 10%  KniHY  BeZPeČnOSTnĚ PráVní  STUdia, POLiCeJní  ČinnOSTi, KriminaLiSTiKa  a daLŠí FOrenZní diSCiPLínY,  BeZPeČnOSTní manaGemenT  Ve VeřeJnÉ SPráVĚ: řešení  bakalářského znalostního testu  (NaVysokou) 413 Kč  KUrZY  nultý ročník, letní semestrální  kurz ■ PedaGOGiCKÉ FaKULTY                          Kromě 9 pedagogických fakult je  možné se přihlásit na učitelské  obory téměř na všech veřejných  vysokých školách od uměleckých  až po ekonomické či technické,  v tomto přehledu proto uvádí- me pouze školy s pedagogickou  fakultou. Pedagogické obory  nabízejí také 3 soukromé vysoké  školy.  ÚSPĚŠnOST PřiJeTí  Od 27 % (UPOL PdF 27,5 %)  KniHY  Chcete se dostat na filozofickou,  pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates) každý díl 199 Kč  KUrZY   Společenské vědy - nultý ročník,  letní semestrální kurz 

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

8 kam po maturitě www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/ Přihlaste se do nultých ročníků do 15. září a vyhrajte iPhone a další výhry! Podrobnosti na www.KamPoMaturite.cztiP!  PrOČ Si VYBraT KUrZ U náS  naŠi LeKTOři – v kurzu se potká- te s absolventy příslušných oborů,  případně se studenty posledních  ročníků. Kromě precizní přípravy na  přijímací zkoušky se tak dozvíte o zá- ludnostech vyšších ročníků, užitečné  informace o vyučujících a o vlastním  oboru. Lektory si můžete předem  i prohlédnout – medailony s fotografie- mi a stručnými životopisy najdete na  www.kampomaturite.cz/o-nas/  maLÉ SKUPinY – naše kurzy nejsou  přednášky pro sto studentů. Ve skupi- nách do 30 studentů je prostor na zpět- nou vazbu, dotazy a individuální přístup.  SKVĚLý POmĚr Cena/VýKOn – vy- učovací hodina v nultém ročníku stojí  jen 78 Kč. Při individuálním doučování  zaplatíte několikanásobek.  3x vyšší šance u přijímaček – falešnou  reklamu nevedeme, neslibujeme 95%  úspěšnost. a to i přesto, že v některých  kurzech naši absolventi uspěli u přijí- maček ve 100% případů. Po absolvo- vání kurzů a důkladné přípravě máte  ovšem 3x větší šanci u přijímaček než  průměr populace.  PříPraVa na PřeŽiTí V PrVním  rOČníKU – kurzy vás připraví na realitu  prvního ročníku vysoké školy – takže  nejen přednášky, cvičení, ale i domácí  příprava a samostudium. možná při  kurzu zjistíte, že vám vysokoškolský  způsob výuky vlastně nevyhovuje,  a ušetříte promarněné roky navíc :)   na VýBĚr máTe i daLŠí   KUrZY:  Kromě nultých ročníků si můžete vybrat  také kratší semestrální kurz - buď v pod- zimním, nebo jarním běhu (zimním/let- ním semestru). Připravíme vás i na státní  maturitu z matematiky, německého  jazyka, angličtiny nebo češtiny. Platné obchodní podmínky najdete na  www.KamPomaturite.cz v detailu kurzu.  informace o programu agent na škole viz www. KamPomaturite.cz/agent.  Přijímací zkoušky – připravte se Pokud již máte vybraný obor, rozhodně doporučujeme absolvovat nultý ročník - kurzy probíhají  od října do května v Praze, Brně i Ostravě a vybrat si můžete z řady oborů - psychologie,  medicína, právo, ekonomie, společenské vědy, žurnalistika (Praha, Brno), politologie (Praha),  Policejní akademie (Praha), angličtina (Praha). NULTÉ ROČNÍKY: 96 hodin 7490,- Kč BRNO středa 1x týdně 17.00-20.10 16. 10. 2013 - 14. 5. 2014 MED, PSY, PRÁ PRAHA středa 1x týdně 17.00-20.10 23. 10. 2013 - 7. 5. 2014 MED, PSY, PRÁ, ŽUR, HU BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 19. 10. 2013 - 17. 5. 2014 MED, PSY, PRÁ, ŽUR, HU PRAHA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 19. 10. 2013 - 17. 5. 2014 MED, PSY, PRÁ, ŽUR, HU, POL 72 hodin 5990,- Kč OSTRAVA středa 1x týdně 17.00-20.10 6. 11. 2013 - 26. 3. 2014 MED, PSY, PRÁ OSTRAVA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. 11. 2013 - 3. 5. 2014 MED, PSY, PRÁ, HU NULTÉ ROČNÍKY EKONOMICKÉ FAKULTY, PAČR, AJ 64/66 hodin 4990,- Kč BRNO středa 1x týdně 17.00-20.10 20. 11. 2013 - 26. 3. 2014 EKO PRAHA středa 1x týdně 17.00-20.10 20. 11. 2013 - 26. 3. 2014 EKO, PAČR, AJ BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. 11. 2013 - 26. 4. 2014 EKO PRAHA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. 11. 2013 - 26. 4. 2014 EKO, PAČR, AJ 36 hodin 3990,- Kč OSTRAVA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. 11. 2013 - 22. 2. 2014 EKO SEMESTRÁLNÍ KURZY ZIMNÍ 60 hodin 4990,- Kč BRNO středa 1x týdně 17.00-20.10 16. 10. 2013 - 12. 2. 2014 MED, PSY, PRÁ PRAHA středa 1x týdně 17.00-20.10 23. 10. 2013 - 19. 2. 2014 MED, PSY, PRÁ BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 19. 10. 2013 - 15. 3. 2014 MED, PSY, PRÁ PRAHA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 19. 10. 2013 - 15. 3. 2014 MED, PSY, PRÁ SEMESTRÁLNÍ KURZY LETNÍ 60 hodin 4990,- Kč BRNO středa 1x týdně 17.00-20.10 8. 1. - 14. 5. 2014 MED, PSY, PRÁ PRAHA čtvrtek 1x týdně 17.00-20.10 16. 1. - 22. 5. 2014 MED, PSY, PRÁ, HU, EKO, PAČR BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 25. 1. - 17. 5. 2014 MED, PSY, PRÁ PRAHA neděle 1x za 14 dnů 9.30-14.30 26. 1. - 18. 5. 2014 MED, PSY, PRÁ, HU, EKO, PAČR PŘÍPRAVNÉ KURZY KE STÁTNÍ MATURITĚ 36 hodin 2990,- Kč BRNO středa 1x týdně 17.00-20.10 22. 1. - 26. 3. 2014 ČJ, MAT, AJ-M, NJ PRAHA středa 1x týdně 17.00-20.10 29. 1. - 2. 4. 2014 ČJ, MAT, AJ-M, NJ BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 25. 1. - 12. 4. 2014 ČJ, MAT, AJ-M, NJ PRAHA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 11. 1. - 29. 3. 2014 ČJ, MAT, AJ-M, NJ INTENZIVNÍ TÝDENNÍ KURZY 20 hodin 2390,- Kč PRAHA týden pondělí - pátek 17.00-20.10 19. - 23. 5. 2014 PSY, ŽUR, POL Objednejte nultý ročník a vyhrajte iPhone a další skvělé ceny, soutěž už trvá jen do 15. září! Informace na www.KamPo- Maturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

9kam po maturitě Další vzorové testy na nejžádanější obory si vyzkoušejte na www.KamPoMaturite.cz v sekci Přijímačky na VŠ – testy k přijímačkám. následující test obsahuje původní otázky vypracované lektory vzdělávací agentury amos.  Otázky jsou voleny tak, aby svým uspořádáním, typem a náročností odpovídaly otázkám,  které pro přijímací řízení na právnické fakulty užívají Univerzita Karlova, Západočeská univerzita  v Plzni a Univerzita Palackého. VerBáLní OddíL V každé z následujících   vět jsou jedno nebo dvě  prázdná místa, která značí,  že ve větě bylo něco vyne- cháno. Za každou větou  najdete pět možností – slov  nebo dvojic slov, která se  nejlépe hodí do příslušné   věty jako celku. Čtvrté letadlo se ________ v neobývané oblas- ti v Pensylvánii po ___________ mezi teroris- ty a pasažéry o ovládnutí letadla. a) sneslo - hádce b)přistálo - souboji c) rozpadlo - diskuzi d)zřítilo – souboji e) ztratilo – hádce Každá z následujících úloh se skládá ze dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností – pět slov nebo slovních spojení. Z těchto možností vyberte dvojici slov, mezi nimiž je význam vztahu nejpodobnější význa- mu vztahu mezi dvojicí slov v zadání (pořadí slov ve dvojicích je důležité). VOLEJBAL : ODBÍJENÁ a) míč : puk b)statický : pohyblivý c) fotbal : hřiště d)barometr : počasí e) efektivita : účinnost Každá z následujících úloh obsahuje slovo nebo slovní spojení, za kterým je uvedeno pět možností. K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží k opačnému významu. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. POZDĚ a) brzy b)přesně c) včas d)jindy e) rychle anaLYTiCKý OddíL Každá úloha nebo skupina  úloh je založena na textu  nebo souboru podmínek.  Před vlastním řešením si  přečtěte pečlivě zadání.  rozlišujte, které podmínky  se týkají celé série úloh  a které podmínky jsou pro  jednu jedinou úlohu. Jsou-li  úlohy založené na textu,  vycházejte pouze z infor- mací, které jsou v textu  obsažené, nikoli z vašich  znalostí, zkušeností a obec- ně platných zákonitostí.  U některých bude užitečné,  když si pomůžete hrubým  náčrtkem. Ke každé otázce  vyberte tu nejlepší z nabíze- ných odpovědí. Pouze jedna  odpověď je správná. Profesor Divý zapomněl číselný kód potřebný k ote- vření dveří do laboratoře. Pamatuje si ovšem následu- jící informace: - Číslo má devět číslic - Číslo neobsahuje číslice 1, 4, 5, 7, 8 - Číslo obsahuje každou číslici maximálně dvakrát - Žádná číslice není vyšší než číslice předcházející Které z níže uvedených čísel splňuje všechny podmínky? a) 998633220 b)996633200 c) 996363220 d)9966433220 e) 663322000 Kterým z následujících čísel nemůže být hledané číslo dělitelné? a) 1 b)2 c) 5 d)100 e) 1000 Kolik možných číselných kódů splňuje zadané podmínky? a) právě jeden b)právě dva c) právě šest d)žádný e) právě pět Profesor Divý si vzpomněl, že hledané číslo je určitě dělitelné pěti. Kolik potom existuje čísel, která splňují zadané podmínky? a) žádné b)právě jedno c) právě dvě d)právě pět e) právě šest KVanTiTaTiVní OddíL V následující úloze je vaším úkolem porovnat dvě hodnoty: a > 0 > b b (a + 2) a (b + 2) A. Větší je hodnota vlevo. B. Větší je hodnota vpravo. C. Obě hodnoty jsou stejně velké. D. Nelze určit, která hodno- ta je větší. E. Ani jedna z odpovědí není správná. Do kruhu vepíšeme rovno- stranný trojúhelník. Určete, kolikrát je strana trojúhelníku větší než poloměr vepsané kružnice. A. √3 krát B. krát C. jsou obě stejně dlouhé D. ½√3 krát E. ¾√3 krát Ve 14:53 přijíždí na zastávku tramvaje č.9 a č.11. Tramvaj č. 24 přijíždí tamtéž ve 14:55. Kolikrát se potkají všechny tři tramvaje na této zastávce ve stejnou dobu do 22:15, jestliže tramvaj č. 9 má in- terval 9 minuty, č. 11 právě 4 minuty a č. 24 přijíždí každé 3 minuty. A. ani jednou B. jednou C. dvakrát D. třikrát E. čtyřikrát ZaŠLeTe nám SVÉ OdPOVĚdi na  info@kampomaturite.cz  do konce září 2013, ze správných odpo- vědí vylosujeme 3 výherce, kteří dosta- nou učebnice v celkové hodnotě 800 Kč. tiP! www.AdresarSkol.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

10 kam po maturitě www.KamPoMaturite.cz  POdZim:  maTUriTa: CíLe, STraTeGie  a PLán PříPraVY ■ z jakých předmětů budete ma- turitu skládat ■  jaké jsou nároky společné  a školní části maturity: důklad- ně si zjistěte, jakou mají zkouš- ky formu a jaké znalosti se po vás vyžadují. ■  jaké materiály k přípravě bu- dete používat: budete se učit z vlastních zápisků z hodin, z učebnic, z již hotových otázek od spolužáků nebo z internetu, nebo si materiály pro přípravu k maturitě budete sestavovat sami? Čas potřebný pro přípra- vu se do velké míry odvíjí od toho, co od svých podkladů očekáváte a zda už je máte po ruce nebo je budete teprve vy- tvářet. V této fázi se snažte zís- kat co nejvíce materiálů, abyste měli později z čeho vybírat. ■ vyberte si literární díla k maturitě ■ jaký jste učební typ: jaký typ učení vám vyhovuje, jak rychle jste si schopní zapamatovat větší množství látky, jak zvládáte stres – ujasnění těchto otázek vám pomůže lépe zhodnotit, jakou přípravu zvolit. ■ udělejte si plán: pokud už víte, co, z čeho a jak se bude- te učit, je čas navrhnout si plán. Rozpočítejte si, kolik dnů zhruba máte na přípravu jedné otázky, naučení se tématu nebo přečtení knížky. ■ hlídejte si administrativu: ne- zapomeňte sledovat, do kdy je třeba odevzdat přihlášky (začá- tek prosince), seznam literárních děl (konec března) VYSOKÉ ŠKOLY: VýBĚr OBOrU ■ vybírejte vhodný obor: vyso- ké školy nabízejí tolik oborů a vy nevíte, který si vybrat? Vycházejte ze svých dosavad- ních studijních zájmů, schop- ností, předpokladů a představ o budoucím uplatnění. Nebojte se podat si přihlášku na více škol a oborů – získáte tak více zkušeností na různých typech přijímacích zkoušek a přes prázdniny si můžete ještě roz- myslet, kam nastoupíte. Navíc budete mít „pojistku“, a když vaše preferovaná volba nevyjde, můžete se o ni pokusit další rok. ■ hledejte informace o podmín- kách přijetí: zjistěte si, jaké po- žadavky škola má, jakou podo- bu mají přijímací zkoušky i kolik se minulý rok hlásilo uchazečů a kolik bylo přijato. ■ využijte adresáře a veletrhy:  možná se pro vás hodí obor, na který byste sami nepomysleli a o kterém ani možná nevíte, že existuje. Pokud si chcete udělat opravdu dobrý přehled, zapátrejte v souborných adre- sářích na internetu (např. www. VysokeSkoly.com) nebo navštiv- te některý z veletrhů. ■ poohlédněte se po přípravném  kurzu: stejně jako přípravu na maturitu, ani přípravu na přijí- mací zkoušky na vysokou školu byste neměli v žádném případě podcenit. V přípravném kur- zu navíc máte větší šance na úspěch než při samostudiu. Jak zvládnout maturitní ročník Září teprve začalo a maturita nebo přijímací zkoušky na vysokou školu jsou v nedohlednu?  nenechte  se  uchlácholit  téměř  deseti  měsíci,  které  vás  dělí  od  doby,  než  to  všechno  vypukne.  maturita  i  přijímačky  vyžadují  nastudování  velkého  objemu  látky  naráz  a  do  toho  musíte zvládat běžný průběh školního roku a další povinnosti. V článku vám proto poradíme, jak  si všechny úkoly během následujícího školního roku rozdělit, abyste maturitou a přijímačkami  prošli s úspěchem a hlavně bez zbytečných nervů a obav.  Jaká je šance na přijetí pro jednotlivé fakulty? Úplné přehledy najdete na www.VysokeSkoly.comtiP! Foto: www.SakyPaky.cz a účastnice loňské MissMaturita.cz Dominika Slezáková

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

11kam po maturitěwww.ctenarsky-denik.cz Přes 650 titulů k maturitě a přijímacím zkouškám najdete na www.KamPoMaturite.cz za bezkonkurenční cenytiP!  Zima  maTUriTa: STUdiUm na PLný  VýKOn ■ pusťte se naplno do učení:  v listopadu byste měli mít vše rozmyšlené, zbývá proto už jen začít s učením. Jeho začátek příliš neodkládejte a snažte se dodržovat stanovený plán. ■ učte se celostně: nesnažte se hned naučit vše dopodrobna. Ze začátku je důležitější zvlád- nout nejdůležitější body každé otázky, na které můžete později nabalovat další poznatky. ■ najděte si „parťáka“: ve dvojici nebo větší skupině se můžete vzájemně podporovat – po- máhat si s přípravou otázek, vzájemně se přezkušovat a povzbuzovat. ■ respektujte svou paměť: člo- věk nejvíce zapomíná v prvních hodinách a dnech po naučení. Látku si proto po kratších inter- valech pravidelně opakujte, než se vám v paměti ustálí. ■ raději více než méně: protože si nikdy nebudete pamatovat vše, co se učíte, snažte se učit vždy o trošku více, než si myslíte, že využijete. ■ motivujte se: prvotní zápal do studia je pryč a teď pro vás příprava na maturitu není nic než dřina? Naplánujte si odmě- nu za její zvládnutí nebo i dílčí odměny při splnění měsíční nálože učiva. VYSOKÉ ŠKOLY: POZOr na  POdání PřiHLáŠKY ■ pohlídejte si termín odevzdání  přihlášky: většina veřejných vysokých škol má termín ode- vzdání stanovený na konec února. Umělecké obory ale obvykle vyžadují odevzdání při- hlášky již v dřívějších měsících a naopak existuje řada oborů, na které se můžete hlásit i po únoru. ■ navštivte dny otevřených dveří:  máte-li už užší výběr škol či oborů, běžte si pro informa- ce rovnou ke zdroji. Největší kumulace akcí je během ledna a února. ■ důkladně si prostudujte obsah  přijímacích zkoušek: podmín- ky pro přijetí a náplň zkoušek je dobré si zjistit ještě před podáním přihlášky. Měli byste mít přesnou představu o tom, jakou formu zkouška má (pí- semná, ústní, kombinace obo- jího, praktická zkouška apod.) a jaké schopnosti a znalosti se po vás budou vyžadovat. Stejně jako u maturity pomůže, pokud znáte někoho, kdo přijímacími zkouškami na daný obor prošel.  ■ opatřete si materiály pro přípra- vu: sežeňte si publikace a vzo- rové testy. Zvláště na žádaných oborech školy testují znalosti, které rámec střední školy překra- čují a učit se je budete v prv- ním ročníku. Vedle speciálních přípravných publikací tak nemusí být od věci ani základní skripta oboru nebo výpisky z hlavních předmětů od stávajících studentů třeba na www.Seminarky.cz. ■ spojte přípravu se studiem na  maturitu: ve své přípravě na maturitu se můžete důkladněji soustředit na témata, která je možné očekávat u přijímacích zkoušek. U maturity s těmito podrobnějšími znalostmi zazáří- te, využijete je zároveň u přijí- macích zkoušek a ve výsledku takto zefektivníte své studium.  JarO  maTUriTa: dOLaďOVání   a ZáVĚreČnÉ PříPraVY ■ pilujte, co už znáte: s koncem zimy se postupně snažte nejen o základní zvládnutí látky, ale při každém opakování dodávejte podrobnosti navíc. ■ doplňte, co vám chybí: pokud stále existují otázky a učivo, na které jste se zatím ani nepodí- vali, snažte se to co nejrychleji dohonit. ■ zkuste si maturitu doma: na- pište si společné testy podle zadání z minulých let nebo se nechte rodiči přezkoušet z vy- braných otázek, jako byste seděli u pravé maturity. ■ snažte se o psychickou po- hodu: zvládnutí učiva je pro úspěšné složení maturity ne- zbytné, ale není to vše. Důležité je také dobré duševní rozpo- ložení, které zabrání, aby se vám v klíčovém momentu vše vypařilo z hlavy. ■ u maturity se uklidněte: k tes- tu nebo před komisi zasedněte s pocitem, že jste svou přípravu zvládli dobře. Pomůže vám to odhodit nejistotu a s klidnou hla- vou předvést, co jste se naučili. ■ pokud to nevyšlo: může se stát, že maturita z nějakého důvodu nevyjde. Pokud to potkalo vás, nevěšte hlavu, nejste jediní. Zkusit můžete podat žádost o přezkoumání výsledků a sa- mozřejmě je pro vás otevřený opravný termín. VYSOKÉ ŠKOLY: PříPraVa   na ZKOUŠKY ■ vyzkoušejte si testy nanečis- to: školy často nabízejí ukázky z testů z minulých let, najdete je i na www.KamPoMaturite. cz. Díky nim získáte přesněj- ší obraz o tom, jak jsou testy náročné a co je tedy všechno třeba znát, ale nepřekvapí vás pak ani formální stránka zkouš- ky. Věnujte pozornost tomu, zda je možné mít v jejím průběhu pomůcky, kam zaznamenáváte odpovědi, kolik času na test máte a podobně. ■ naplánujte si zkouškový den:  dopředu si zjistěte, kde se zkoušky odehrávají a jak se tam včas dopravíte. Ujistěte se, že máte s sebou všechno potřebné, ať už je to pozvánka, občanský průkaz, nebo dostatek psacích potřeb. Nenechte tyto technické maličkosti, aby vás v rozhodující čas znervóznily. ■ připravte se na ústní pohovor:  na střední škole studenti větši- nou zažívají spíše písemnou než ústní podobu zkoušení. Tento nezvyk spolu s tím, že u ústní- ho pohovoru se můžete setkat s autoritami oboru, často na kli- du a sebevědomí nepřidá. Dobře se proto na pohovor připrav- te a nespoléhejte jen na svoji spontánnost. Zatímco na vědo- mostní otázky se dá připravit spíše obecně, své představení, motivaci a představy o budou- cím uplatnění si můžete dopředu sestavit poměrně přesně. Všem maturantům přejeme výdrž  a pevné nervy během celého ná- sledujícího ročníku!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

12 kam po maturitě Už 13 let pomáháme studentům zvládnout cestu napříč školním rokem a s úspěchem dorazit do cíle. Pokud se také chcete zapsat na letošní listinu vítězů školního, maturitního i přijímačkového maratonu, nezapomeňte si před startem s námi zopakovat plán závodu. FÁZE 1: VYBAVTE SE PODKLADY PRO STUDIUM! MATURITNÍ OTÁZKY: přes 3000 zpracovaných matu- ritních témat nebo celých balíčků okruhů pro inspiraci i přímo jako materiál ke studiu ČTENÁŘSKÉ DENÍKY: kdo napsal knihu, co se v ní děje a jaké jsou postavy? Nemusíte už tápat, vše vám řeknou naše obsahy a rozbory děl nebo velké čtenářské deníky SLOHOVÉ PRÁCE: jak vypadá úvaha, co všechno je možné napsat do líčení nebo jak zakončit fejeton? Načerpejte nápady pro vlastní slohovky ZÁPISKY Z HODIN, UČEBNÍ TEXTY: jako záchrana na posledních chvíli před písemkou i podklady pro dlou- hodobou přípravu čekají na vás PROFI PRÁCE: využíváte studentské práce, ale radě- ji byste se „pojistili“ profesionálními studijními texty? Pokud zalovíte v naší databázi, vytáhnete jich stovky Vystartuj do nového školního roku se Seminárky.cz!Prázdniny se přehnaly kolem a opět stojíte na startovní čáře nového školního roku. V jeho cílové rovince letos čeká maturita a na mnohé i přijímací zkoušky na vysokou školu. Aby vám ve vašem velkém závodu nedošel dech, udrželi jste si celou dobu dobré tempo a finišovali s přehledem, jsou tu pro vás Seminárky.cz. FÁZE 2: NAUČTE SE EFEKTIVNĚ STUDOVAT! Podklady už máte, teď je ještě efektivně využít. Na Seminárky.cz myslíme i na to. Najdete proto u nás články s rady a tipy, jak …SPRÁVNĚ CITOVAT …PŘIPRAVIT SE NA MATURITU …ZVLÁDNOUT PŘIJÍMAČKY NA VYSOKOU ŠKOLU …A MNOHÉ DALŠÍ! FÁZE 3: STAŇTE SE NAŠIMI PŘISPĚVATELI! Máte přehledné poznámky z hodin, píšete si čtenář- ský deník, zpracováváte vlastní maturitní otázky nebo prostě jen tak tvoříte do šuplíku? NAHRAJTE SVÉ TEXTY NA SEMINÁRKY.CZ! U nás vaše práce ocení další studenti a bez odměny nezůstanete. Máte plán nastudovaný a zbývá vyrazit? Tak tedy závod může začít: tři…dva…jedna…start! Chcete si stáhnout placenou práci zdarma? Staňte se fanoušky Seminarky.cz na Facebooku a získáte práci zdarma!TIP! www.KamPoMaturite.cz Všechny školy vždy aktuálně ve vašem telefonu • VŠ, VOŠ, JŠ, SŠ, ZŠ, autoškoly • vždy aktuální data jako na www.AdresarSkol.cz • možnost vyhledávání podle řady parametrů • přehledné grafické vyhledávání • komfortní ovládání aplikace pomocí postranního vysouvacího menu • verze pro mobilní telefony s iOS a Android STÁHNĚTE SI NOVOU APLIKACI! DOSTUPNÁ BĚHEM ZÁŘÍ Aplikaci pro vás připravili ve spolupráci s

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

13kam po maturitě rOZVrH HOdin 1. POLOLeTí 2013/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další aktivity PO ÚT ST ČT Pá SO ne 28. 9. 2013 sobota Den české státnosti 26. – 30. 10. 2013 so-st Podzimní prázdniny, Den vzniku samostatného československého státu 17. 11. 2013 neděle Den boje za svobodu a demokracii 21. 12. – 5. 1. 2014 so-ne Vánoční prázdniny 31. 1. 2014 pátek Pololetní prázdniny 3. – 9. 2. 2014 po-ne Jarní prázdniny Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 10. – 16. 2. 2014 po-ne Jarní prázdniny Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město 17. – 23. 2. 2014 po-ne Jarní prázdniny Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 24. 2. – 2. 3. 2014 po-ne Jarní prázdniny Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 3. – 9. 3. 2014 po-ne Jarní prázdniny Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 10. – 16. 3. 2014 po-ne Jarní prázdniny Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 17. – 21. 4. 2014 čt-po Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí 1. 5. 2014 čtvrtek Svátek práce 8. 5. 2014 čtvrtek Den vítězství 28. 6. – 31. 8. 2014 so-ne Hlavní prázdniny rOZVrH HOdin 2. POLOLeTí 2013/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další aktivity PO ÚT ST ČT Pá SO ne ✃ 0 5 10 15 20 25 Rozvrh si můžete stáhnout v elektronické podobě na www.KamPoMaturite.cztiP! POČTY PřiHLáŠenýCH maTUranTů 2013 99 849 (V rOCe 2012 103 066) U SPOLeČnÉ ČáSTi   maTUriTní ZKOUŠKY: 80,1 %  USPĚLO 19,9 %  neUSPĚLO KdO LeTOS neUSPĚL (společná  část maturitní zkoušky, celkem ze   studentů, kteří konali zkoušky) Zdroj: www.novamaturita.cz prezentace k tiskové konferenci (20. 6. 2013) Předměty, ze kterých  studenti propadli český jazyk  6,4 % cizí jazyk  7,9 % matematika  20,6 %  ŽádOSTi O PřeZKUm  3 129   KLadnĚ VYříZenÉ 139  www.Seminarky.cz 0 10 20 30 40 50 gymnázia 2,7 % lycea 7,6 %  SOŠ technické  a ekonomické 17,9 % SOŠ ostatní  (bez nástaveb) 25,9 %    35,8 % SOU (bez nástaveb)  45,3 % nástavby 

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

14 kam po maturitě Přihlaste se od 1. září do soutěže www.MissMaturita.cz nebo podpořte své spolužáky do 28. února 2014!tiP!  VýBĚr VYSOKÉ ŠKOLY   a PřiJímaČKY  Maturitní ročník rozhodně není pro- cházka růžovým sadem. Musíte chodit do školy, připravovat se na maturitu a k tomu přibývá starost o budoucí vysokoškolské studium. Je potřeba se zorientovat v záplavě škol a oborů, hlídat termíny přihlášek někdy v zimě, připravovat se na přijímačky, které probíhají obvykle až v červnu, a další vychytávky. Vyznat se v nabídce oborů vám kromě jednotlivých webů vysokých škol pomohou adresáře, kde najdete vše na jednom místě a s možností srovnání. Kompletní přehled oborů spolu s důležitými termíny, obsahem přijímaček i s pravděpodobností přijetí si může- te prohlédnout na www.vysokeskoly. com. Na podzim se navíc chystá nová aplikace pro mobilní telefony s iOS a Android, adresáře všech škol od vysokých přes jazykové až po auto- školy pak můžete mít zadarmo pěkně po ruce. Druhá kola, tipy pro zvládnutí přijímaček, návody na vyplnění přihlášky nebo e-shop s materiály pro přípravu a přípravnými kurzy najdete na www. kampomaturite.cz. Navíc tu na vás čekají odkazy na ukázky přijímacích testů různých škol. Na www.vzdelani.cz najdete také možnosti studia v zahra- ničí, nástavbového studia a nejrůzněj- ších vzdělávacích kurzů, databázi testů a nabídky práce a brigád. Vybírat školu a obor můžete také podle studentského hodnocení a zkušeností na www.primat. cz a nezapomeňte ani na speciální „ná- borové“ weby veřejných vysokých škol: www.sedmstatecnych.cz, studuj.czu.cz nebo jdi.na.vutbr.cz. Existují samozřejmě i další weby, pozor ale na aktuálnost informací: www.vysokeskoly.cz, www. atlasskolstvi.cz, www.adresarskol.cz a další.  maTUriTa, UČení a PSaní    ŠKOLníCH PraCí  Oficiální web státní maturity www. novamaturita.cz asi nemusíme předsta- vovat. Kromě výše zmíněného portálu www.kampomaturite.cz, kde kromě knih nebo přípravných kurzů k maturitě najdete vzorové testy státní maturity, se vám budou hodit zpracované maturitní otázky a podklady na www.seminarky. cz a www.ctenarsky-denik.cz. Stáhnete zde 22000 prací, přes 6000 z toho zdarma, práce můžete také vložit a po schválení autorizačním týmem za jejich stahování získáváte odměny. Vedle ma- teriálů k učení zde najdete také články s radami, jak se na maturitu efektivně připravit, a inspirace k psaní seminár- ních, slohových a dalších prací. www. cesky-jazyk.cz nabízí přes 6300 výpisků a rozborů děl ve čtenářském dení- ku, životopisy au- torů, úryvky z kní- žek (tzv. čítanku), rozsáhlou databázi slohových prací a užitečný slov- níček. Práce jsou také autorizovány, stáhnete je zdar- ma a nejaktivnější vkladatelé získá- vají každý měsíc odměny. Českou gramatiku včetně diktátů pro- věříte na www.pravopisne.cz. Pokud potřebujete procvičit angličtinu, zau- jal nás web www.helpforenglish.cz. Další materiály najdete na informačních portálech pro studenty (www.vejska.cz,  www.primat.cz atd.) a www.ucseon- line.cz, www.hyperstudent.cz, www. testpark.cz, www.anglictinacz.com,  www.e-gramatica.com, www.jazyky- online.info a mnoha dalších. Ti, kteří bojují s citováním, ocení gene- rátor citací na generator.citace.com, a svoje práce si můžete nechat pro jis- totu zkontrolovat na podobnosti pomocí www.odevzdej.cz.  (STUdenTSKÉ) weBY   VYSOKýCH ŠKOL   a OrGaniZaCí  Téměř každá vysoká škola má své oficiální i polooficiální studentské stránky a stránky studijních unií – z velkých škol www.ukacko.cz, www.muny.cz, www. helenavkrabici.upol.cz, z regionálních můžeme jmenovat třeba dione.zcu.cz, vseborec.cz nebo mrkev.net/cvut.php. Na jejich webech najdete užitečné infor- mace – průvodce pro prváky, hodnocení oblíbených (a méně oblíbených) předmě- tů a vyučujících, případně materiály ke stažení. Některé sekce jsou přístupné až po přihlášení přes školní systém nebo registraci – tím je zaručeno, že čtenáři nebo přispěvateli jsou skutečně studenti dané školy. Kromě toho fungují sdružení a organi- zace, které reprezentují státní instituce, zastřešují další organizace či unie :). Potřebovali bychom o hodně víc místa, aby se sem všechny vešly – za všechny můžeme jmenovat např. www.cesu.cz,  www.aiesec.cz, www.nicm.cz.  ČaSOPiSY, e-ZinY  Kromě našeho časopisu se může- te na středních a vysokých školách setkat s desítkami publikací a perio- Studentské weby: využijte je na maximum Studentský život online? někdy to vypadá, že už byste vlastně vůbec nemuseli vycházet  z domu. některé věci jsou ale „na živo“ přece jen zábavnější a někde se bez osobní účasti  prostě neobejdete. Přesto je dobré vědět, kde si ušetřit námahu a čas. Znáte weby pro studenty? VTÁHNE TĚ DO VÍRU DĚNÍ! Superstudenti sledujou www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

15kam po maturitě dik. Vlastní časopisy vydávají vysoké i střední školy, někde splývají s výše zmíněnými studentskými weby. Mezi oblíbené studentské časopisy a e-zi- ny patří Studenta.cz, StudentPoint. cz, Zapnimozek.cz a Studentmag (součást Topzine). Kromě zábavy tu najdete i praktické rady ohledně financí, ubytování a nabídky brigád.  PraKTiCKÉ POTřeBY   STUdenTa  I když základní starostí studenta je uče- ní, musí umět vyřešit i praktické otázky, které kolem studia vyvstávají. Protože učebnice a skripta nejsou levná zále- žitost, vyplatí se pořídit je na burzách učebnic od dalších studentů. Na www. burzaucebnic.net můžete své nové i použité knihy také nabídnout. Zvláště pro vysokoškoláky bývá palčivým pro- blémem bydlení. Najít ho, vyměnit nebo udat vám umožní www.kolej.cz, spolu- bydlení nebo burzu učebnic najdete i na  www.primat.cz. Na cestách domů ze školy, na brigádu či za zábavou ušetříte, pokud si s www.jizdomat.cz opatříte spolujízdu. Projekt funguje už třetím ro- kem a kromě času a peněz šetříte také životní prostředí. S financemi, které jsou středobodem praktického studentského života, vám poradí na www.student.fi - nance.cz. Na vysoké vás určitě nemine karta ISIC, přehled všech slev, soutěže, akce a možnosti cestovního pojištění najdete na www.isic.cz.  PráCe…  Brigády najdete na studentských webech daných škol nebo specializo- vaných portálech (www.fajn-brigady.cz a „starých známých“ velikánech typu www.jobs.cz aj.) nebo webech pracov- ních agentur. Pokud se chystáte pracovat nebo studovat v zahraničí, určitě využijete evropský formát životopisu europass. Přidáte se tak k 43 milionům lidí v Evropě, kteří od roku 2005 tento životopis využili. Pro zaměstnavate- le i zástupce škol je srozumitelný a obsahuje důležité údaje o schop- nostech a dovednostech uchazeče o práci, stáž či brigádu. S vyplněním životopisu v cizím jazyce a doplněním odborných a sociálních dovedností vám pomůže slovník DISCO, který je zdarma přístupný na www.disco- tools.eu. Jazykové dovednosti a svoji úroveň (A1-C2) si můžete otestovat na www.evropskejazykoveportfolio. cz. Rady a vzory vyplněných životo- pisů v češtině i angličtině najdete na www.europass.cz.   … a ZáBaVa  Tady určitě radit nepotřebujete :). Kulturní přehledy jsou na netu, případ- ně ve studentských magazínech, které jsme zmiňovali dříve. Tak snad jen několik tipů na závěr: pokud si v létě chcete dopřát opravdu nadstandardní maturitní večírek, vyzkou- šejte maturitní párty na pláži – informa- ce najdete na www.kampomaturite. cz/party/. Od září do prosince můžete takový zájezd vyhrát ve vedlejší soutěži na Facebooku missmaturita. Od září se můžete přihlásit do inter- netové soutěže www.missmaturita.cz a vyhrát některou ze skvělých cen, po- zor, účastnit se mohou i pánové! Každý týden až do 28. února 2014 můžete také hlasovat pro všechny přihlášené a zvolit nejsympatičtější maturantku nebo maturanta tohoto školního roku. nenašli jste v článku všechno? máte  tajný tip? napište nám na Facebook  KamPomaturite nebo na info@kampo- maturite.cz.  Článek včetně odkazů najdete na www.kampomaturite.cztiP! www.kampomaturite.cz/party POMATURITNÍ PARTY DOVOLENÁ 21. – 28. 6. 2014 pláž Zrće, Chorvatsko 7 nocí party + 8 dní moře Vem spolužáky a nenechej si ujít jednu z největších studentských party dovolených v Evropě! Vydej se s námi na chorvatský ostrov Pag a přidej se k tisícům studentů z více jak 20 různých zemí světa. 2 koktejly zdarma denně + Party loď+ 5 open air klubů + Wakeboard, vodní skútry a blob jump www.Seminarky.cz REZERVACE DO 30. 9. 20% SLEVA

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

16 kam po maturitě Čtenářský deník – přes 6300 děl Čítanka – 2300 textů Životopisy – více než 750 životopisů Slohové práce – 3800 prací Spisovatelé – téměř 1500 autorů www.cesky-jazyk.cz Žádej ISIC na své SŠ i VŠ a využívej studentské výhody! * platnost ve 127 zemích * slevy na více než 2700 místech v ČR * při nákupech, stravování a vzdělávání * na vstupné na festivaly, do klubů * na permanentky ve skiareálech * při cestování - autobusové a vlakové jízdenky * na vstupné na světově proslulé kulturně-historické památky * při ubytování v hotelech a kempech * celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč Přihlaste se do nultých ročníků do 15. září a vyhrajte iPhone a další výhry! Podrobnosti www.KamPoMaturite.cztiP! Studujeme, komunikujeme, pomáháme si navzájem! 320 000 studentů a 200 000 materiálů ti pomůžesedostatnaVŠazvládnoutzkoušky Informace o VŠ přímo od jejich studentů Jízdomattěnavejšku DOSTANE!Spolujízdy autem najdeš na www.jizdomat.cz …konečně chytrá spolujízda Learning is Fun! Portál pro studenty www.vzdelani.cz 20% SLEVAplatí na všechny nákupy uskutečněné na webu www.audioteka.cz od 1. 9. 2013 do 30. 11. 2013. Sleva se uplatní zapsáním kódu „missmaturita“ do pole „Zadej kód akce“ v nákupním košíku před uskutečněním platby. Bližší informace zákazníci najdou na www.audioteka.cz na stránce Jak platit. www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

17kam po maturitě Zapojte se do soutěže www.MissMaturita.cz a vyhrajte ceny od partnerů, kteří vám poskytli tyto slevy! Podrobnosti www.KamPoMaturite.cztiP! .cz AKCE 1 + 1 ZDARMA CESTUJTE VE 2, ZAPLATÍ JEN 1 Jízdenky se slevou do více než 100 evropských měst v prodeji od října 2013 on-line na na www.eurolines.cz NABÍDKA NA CELOU PRODUKCI NAKLADATELSTVÍ SLEVA 20 % NA KNIHY kód slevy: PS 35/13 nabídka je platná do 31. 10. 2013 OBJEDNÁVEJTE: e-mailem: obchod@grada.cz nebo na www.grada.cz. Kód zadejte do políčka pro slevový kupón a klikněte na Použít. Vaše cena se automaticky sníží o 5 %. Platnost poukazu do konce roku 2013. Nelze uplatnit na zlevněné zboží. Slevy nelze sčítat. SEDĚLO SE VÁM POHODLNĚ? Využijte tento voucher při nákupu Vašeho sedacího vaku nebo houpačky SakyPaky a získejte o 5 % výhodnější cenu. Kde uplatnit? www.sakypaky.cz Váš Kód na slevu 5% KPM20B13 Fotografický ateliér Jana Hozová Vaše fotografie na plakátu velikosti 100x70cm ZDARMA k základní sérii fotografií na CD Ceny a další informace na: www.jhfoto.cz kód slevy: KPM/13 Nabídka je platná do 31. 10. 2013 Objednací lhůty cca 1-2 měsíce! 10% SLEVA NA KURZY PLATNOST KUPÓNU DO 30. 4. 2014 www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

18 kam po maturitě  6 ŠKOL Za 7 LeT Rekordmanem v počtu vysokých škol vystudo- vaných v nejkratším čase se stal Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc. Rozhovor si přečtěte na www.kampomaturite.cz  aUdiOTÉKa.CZ: KniHY, KTerÉ   Se ČTOU SamY  Na www.Audioteka.cz najdete přes 1500 audioknih ve formátu MP3 ke stažení do počítače a chytrého telefonu. U všech audioknih najdete ukázku zdar- ma, u většiny pak kapitolu ke stažení zdarma, a hned po stažení můžete začít poslouchat. K dispozici máte také bezplatnou aplikaci pro mobilní te- lefony (iPhone, Android, Windows Phone 7). Šetříte své oči, čas i naše lesy :) knihy si poslechnete všude, když máte s sebou telefon, a díky mož- nosti opakova- ného stahování zakoupených knih nemusíte nic zálohovat.  ŠPaTný den Ve ŠKOLe?   HOUPeJTe na TO! :)  SakyPaky, to nejsou jen sedací vaky plně- né optimismem, ale také originální, ručně vyráběné houpačky. www.SakyPaky.cz  FOTOGraFiCKý aTeLiÉr   Jana HOZOVá  Profesionální ateliér v centru Prahy na Letné se specializuje na portrétní foto- grafii. Věnovat se vám bude zkušená fotografka, čeká na vás přátelský pří- stup a příjemná atmosféra. Výsledkem jsou fotografie, na kterých se sami sobě budete líbit. Vybrané fotografie retušuje profesionální grafička. Přijďte si užít fotografování sami nebo s přáteli! Pro čtenáře časopisu Kam Po Maturitě akce - poster s vaší fotografií o veli- kosti 100 x 70cm zdarma při předlo- žení kuponu ze strany 17. Kompletní informace na www.jhfoto.cz, objednávky na tel. +420 734 370 173. Objednací lhůty cca 1-2 měsíce.  VZdĚLání.CZ  Vzdělání.CZ je internetový portál, který již od roku 1999 přináší studentům dů- ležité a zajímavé informace o studiu na vysokých, vyšších odborných i středních školách. Najdete zde nejen katalog škol a agentur obsahující aktuální záznamy více než 2500 vzdělávacích institucí v České republice, ale i články s nejrůz- nějšími radami, nabídku brigád i pra- cí, seznamku či pravidelně pořádané soutěže o skvělé ceny. Pokud hledáte informace a zábavu na jednom místě, pak je Vzdělání.CZ přesně pro vás. Více najdete na www.vzdelani.cz  dá Se anGLiCKY naUČiT TaK,   aBY TO ŠLO „SamO“?  Jasně. Pokud se anglicky chcete naučit, nemluvte o ní (jaká má být gramatika, jak má vypadat věta), ale mluvte! Dnes již existují metody, díky kterým dokážete studovat angličtinu tak, že mluvíte. Jde o skupinu tzv. „přímých“ metod, při kterých jste „nuceni“ komu- nikovat s lektorem (dává vám otázky, na které čeká odpověď a neustále vás drží ve střehu) a vy se kromě zlepšo- vání v angličtině zbavujete toho nejpod- statnějšího - bariéry z komunikace. Jednou z rozšířených přímých metod v ČR je „Direct method for English“ - program určen pro aktivní lidi, kteří se potřebují zdokonalit v angličtině zábav- nou a interaktivní formou. Jazyková škola EMPIRE, výhradní dis- tributor Direct method for English www. empire-skola.cz  dO ZaHraniČí S eF  Studujte cizí jazyk v zahra- ničí v jedné z EF akreditovaných škol Vybírejte ze 7 jazyků a 41 destinací angličtina: Velká Británie, USA, Kanada, JAR, Singapur, Havaj, Malta, Austrálie, Nový Zéland další jazyky: němčina, španělština, fran- couzština, italština, čínština, japonština Kurzy začínají každé pondělí – volba termínu je pouze na Vás Objednejte si katalog zdarma na našich webových stránkách www.ef.com  ČeSKý JaZYK LiTeraTUra   aneB STUdenTSKý   UnderGrOUnd  Na www.cesky-jazyk.cz naleznete spoustu materiálů a textů z oblasti čes- kého jazyka, které vám usnadní těžký studijní život. Máte-li k dispozici nějaké vlastnoručně vypracované studijní mate- riály týkající se českého jazyka, můžete se o ně podělit s ostatními. Přidání vlastní práce je velmi jednoduché a rychlé. Všechny příspěvky jsou navíc zařazeny do soutěže, každý měsíc mů- žete vyhrát věcné nebo finanční ceny. www.cesky-jazyk.cz  BOFa – UPOmínKOVÉ   PředmĚTY PrO ŠKOLY  Vám přináší nejen maturitní trička a je- jich potisk, ale zároveň nějvětší výběr upomínkových předmětů pro školy na českém trhu, jako jsou skleničky nebo lístky a plakáty na Váš maturitní ples. Máš vlastní nápad a chceš si vytvo- řit vlastní školní maturitní Slevové kupóny partnerů z této strany najdete na str. 16 – 17.tiP! ZAJÍMAVOSTI 6 ŠKOL Za 7 LeT Rekordmanem v počtu vysokých škol vystudo- vaných v nejkratším Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc. Rozhovor poslouchat. K dispozici máte také bezplatnou aplikaci pro mobilní te- lefony (iPhone, Android, Windows Phone 7). Šetříte své oči, čas i naše lesy :) knihy si poslechnete všude, když máte s sebou telefon, a díky mož- nosti opakova- ného stahování zakoupených knih nemusíte nic Learning is Fun! Portál pro studenty www.vzdelani.cz www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

19kam po maturitě .cz AKCE 1 + 1 ZDARMA CESTUJTE VE 2, ZAPLATÍ JEN 1 Jízdenky se slevou do více Miss Maturita.cz 20141. 9. 2013 – 28. 2. 2014 Vyhrajte dvoutýdenní jazykový pobyt v zahraničí, kabelky od české návrhářky, nafocení profesionálních fotografií, sedací vak, značkový telefon, šperky, značkové tašky, knihy a spoustu dalších cen. Hlasujte on-line Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál JAK SOUTĚŽIT: Zaregistrujte se na www.MissMaturita.cz. Po potvrzení registrace upravte svůj profil na www.MissMaturita.cz. Sežeňte co nejvíc podporovatelů a fanoušků, aby pro vás každý týden hlasovali. JAK HLASOVAT: Povolíte na Facebooku aplikaci MissMaturita. Každý týden můžete dát jeden hlas kterémukoliv ze soutěžících. HLAVNÍ STUDENTSKÝ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

20 kam po maturitě trička, mikiny s potiskem, šerpy nebo stužky? Ať už jsi Prvňáček, Absolvent, Předškolák nebo Maturant. Byli jsme tu na Začátku... a jsme tu pro Vás stále! www.bofa.cz  CeSTUJTe PrO eVrOPĚ Ve 2,   ZaPLaTí Jen 1  Více než 100 evropských destinací můžete v říjnu, listopadu nebo prosinci navštívit za poloviční cenu. Při nákupu 2 obousměrných jízdenek na pevné datum do shodných destinací zaplatíte pouze za 1 jízdenku, druhou získáte zdarma. Sledujte náš web – www.eurolines.cz – kde od října 2013 naleznete kompletní nabídku destinací a podmínky. Jízdenky zde koupíte jednoduše a rychle on- line nebo zajděte do našich kanceláří EUROLINES - Praha, ÚAN Florenc, Křižíkova 2110/2 a Brno, AN u ho- telu Grand, Benešova třída.  HrdinOVÉ TÉHLe dOBY   rOZŠiřUJí SVOJe řadY  Studenti všech měst spojte se a pojďte s námi zlepšit svět. Jasně, škola je základ života, ale jsou věci, které se v lavicích nenaučíte. Vaříš, smažíš, piješ, paříš? Šprtáš, sportuješ a v kapele si zahraješ? Za zážitky rád cestuješ? Chceš žít ve světě, kde vlád- ně zábava a dobrá nálada? Máme rady, tipy a vychytávky, jak zatočit se stere- otypem. Máš chuť? Tak jsi náš hrdina. Přetvoř si svět k lepšímu a dovol nám být tvou zbraní. StudentPoint.cz.  ČeSKý mÓdní POrTáL   www.diFFerenTFaSHiOn.CZ  je oficiálním prodejcem španělské znač- ky Desigual v ČR. Nádherné kousky z nové kolekce nejsou obyčejné, nejsou nudné, jsou kvalitní, známé, a miluje je každá žena. www.DifferentFashion.cz pro vás na české módní scéně dělá spoustu akcí a je partnerem celé řady českých módních událostí. Je tu už 5 let pro všechny, kteří se chtějí odlišit a vybočit ze stereotypu a šedi, najdete zde i další zajímavé světové značky, jako např. brazilské plastové voňavé boty Melissa, španělskou značka Culito, holandskou Scotch&Soda nebo třeba doplňky v typicky britském venkovském stylu Disaster Designs. Nebuďte už nudní - buďte DIFFERENT...  BiZUSHOP.CZ  Hledáte nadčasový doplněk pro maturitní ples, který můžete po- užít i při jiných spole- čenských událostech? Na www.bizushop. cz najdete korunky a štrasové soupravy a více jak 3000 vzorů bižuterie a šperků z chirurgické oceli. Sortiment z dovozu i tradiční české produkce je v pravidelných inter- valech doplňován v návaznosti na mód- ní trendy, všechno zboží je skladem a odesílané do 24 hodin po obdržení objednávky. Na stránkách naleznete také doplňkový sortiment včetně kom- ponentů na výrobu bižuterie.  iSiC.CZ  Průkaz ISIC slouží k prokázání statusu studenta po celém světě. Je akcepto- ván ve více než 127 zemích a v ČR na více než 2700 místech. Vydává ji světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO. S ISIC můžete čerpat výhody při nakupování, stravo- vání, vzdělávání, ubytování, cestování, v skiareálech, na festivalech atd. Každý student má na svou kartu nárok, stačí řádně vyplnit žádost online nebo na své škole. Ti, kteří vlastní svůj ISIC, si mohou každý rok platnost karty výhod- ně prodloužit.  JíZdOmaT.CZ  Levná doprava na VŠ: Vyzkoušej spolu- jízdu autem na Jízdomat.cz. Dojíždění na univerzitu už nemusí být noční můrou. Zařaď se mezi tisíce stu- dentů a vyzkoušej jedi- nečný způsob cesto- vání do školy! Největší nabídku spolujízdy autem najdeš na portále www.jizdomat. cz. Řidiči zde vypisují trasy svých jízd, a pokud mají volné místo v autě, nabíd- nou jej spolujezdcům za skvělou cenu. Ti zase cestují do vysněného města daleko rychleji a levněji, než vlakem nebo autobusem. Najdi si spolujízdu na svou vejšku, třeba cestou narazíš na nové spolužáky!  STUdenTa.CZ  Nejvýznamnější portál pro studenty a absolventy www.Studenta.cz ti každý den přináší aktuality ze studentského života, tipy, jak zvládat školu, rozhovory se zajímavými osobnostmi kultury nebo byznysu či rady do začátku kariéry. Na stránkách najdeš tipy k přípravě na přijí- mací zkoušky, články o výhodách studia v jednotlivých univerzitních městech či informace o studiu v zahraničí. Přidej se k nám také na Facebookové stránce facebook.com/studenta.cz a sleduj, co se kolem tebe děje.  PrimaT.CZ  Rozhoduješ se, kam půjdeš po maturitě na vysokou nebo už sháníš materiály k přijímacím zkouškám? Zaregistruj se zdarma na portá- lu Primat.cz, kde se dozvíš, které školy nabízí tvůj vysněný obor, jaká je úspěšnost přijetí nebo jak je jejich studenti hodnotí. Zkušenějších stu- dentů se tu můžeš zeptat na vše, co tě ohledně vysoké zajímá - jak těžké jsou přijímačky nebo jak si sehnat ubytování. Tápeš? Udělej si test, na kterou školu se hodíš. Za svou aktivi- tu na webu navíc můžeš sbírat body a ty měnit za skvělé dárky. ZAJÍMAVOSTI StudentSký ži bez cenzury Slevové kupóny partnerů z této strany najdete na str. 16 – 17.tiP! www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

21kam po maturitě • Zkušenost s pořádáním kurzů od roku 1999 • Prověření a oblíbení lektoři • Malé skupiny do 30 studentů • Skvělý poměr cena/výkon – vyučovací hodina v nultém ročníku stojí jen 78Kč • 3krát vyšší šance u přijímaček – falešnou reklamu nevedeme, neslibujeme 95% úspěšnost. A to i přesto, že v některých kurzech naši absolventi uspěli u přijímaček ve 100% případů. Po absolvování kurzů a důkladné přípravě máte ovšem 3krát větší šanci u přijímaček než průměr populace. • Příprava na přežití v prvním ročníku • Reference našich studentů si přečtěte na www.KamPoMaturite.cz/reference-1 CHCETE SE DOSTAT NA VYSOKOU A VYBRALI JSTE SI NĚKTERÝ ZE ŽÁDANÝCH OBORŮ? Přípravu nepodceňujte: u psychologie je šance na přijetí dlouhodobě 5–20%, u práva 18–25%, na medicíně se pohybuje mezi 19 a 40%. A co maturita? U matematiky a němčiny neuspěje téměř pětina maturantů. SVOU ŠANCI NA ÚSPĚCH VÝRAZNĚ ZVÝŠÍTE ABSOLVOVÁNÍM PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ. Jak se shodují absolventi našich kurzů a potvrzují naše dlouholeté zkušenosti i závěry médií, organizovaná příprava vám dává náskok před těmi, kdo se pouze věnují samostudiu. NULTÝ ROČNÍK • Nejintenzivnější příprava • 1x týdně všední den nebo 1krát za 14 dnů o víkendu • Podzim až jaro – až 96 hodin přípravy • Psychologie, Medicína, Právo, Ekonomie, Policejní akademie, Politologie a mezinárodní vztahy, Žurnalistika, Společenské vědy, Angličtina LETNÍ SEMESTR • Možnost kombinace se zimním semestrem nebo přípravou k maturitě • Psychologie, Medicína, Právo, Ekonomie, Policejní akademie, Společenské vědy INTENZIVNÍ TÝDENNÍ KURZ • Květen, 20 hodin výuky • Psychologie, Žurnalistika, Politologie BLOKY KURZŮ • Fyzika, Chemie, Biologie, bloky TSP a OSP STÁTNÍ MATURITA • Zima až jaro, 36 vyučovacích hodin • Matematika, Angličtina, Český jazyk, Německý jazyk DOPORUČUJEME! Objednávejte na www.kampomaturite.cz. Zadejte při objednání kód AE080 nebo kód svého agenta a získáte slevu – sledujte aktuální slevy a soutěže na www.kampomaturite.cz. ZIMNÍ SEMESTR • Možnost kombinace s letním semestrem nebo přípravou k maturitě • Podzim až zima, 60 hodin přípravy • Psychologie, Medicína, Právo PROČ SE PŘIPRAVOVAT S NÁMI VYBERTESIKURZVPRAZE,BRNĚAOSTRAVĚ NAPŘIJÍMAČKY AMATURITU PŘIPRAVTESE AMOS–KamPoMaturite.cz,s.r.o. Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7 tel. 233 382 685, 606 411 115 info@kampomaturite.cz, www.kampomaturite.cz facebook.com/kampomaturite Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

22 kam po maturitě Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál číslo 20 / září 2013 n 35Kč 51prezentací VŠ  29 prezentacíVOŠ JaKzVládnOut maturitní rOčníK září2013: zahajuje 6.ročník missmaturita.cz BOnuSY v tomtočísle: n Rozvrhy hodin na 1. a 2. pololetí n Studentské weby: využijte je na maximum n Slevové kupóny a časopisy zdarma uvnitř čísla missmaturita.cz2013martinaJančí SOUTĚŽ! Vyhraj iPhone 32 GB a spoustu dalších cen Přihlas se do nultého ročníku v Praze, Brně nebo Ostravě Uhraď do 15. 9. 2013 celý kurz. Více informací a pravidla na SlaVíme15let KPM 20 redakce.indd 1 8/18/13 8:19 PM

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

15O NÁS V ČÍSLECH: ■ Cca 500 000 rozdaných časopisů na středních školách ■ Přes 95% vysokých škol mělo v našem časopise prezentace ■ 24 000 studentů jsme připravili k maturitě a přijímacím zkouškám ■ Přes 145 000 prodaných učebnic ■ Přes 3 000 000 studentů navštíví naše stránky každý rok (KamPoMaturite.cz, Seminarky.cz, AdresarSkol.cz, MissMaturita.cz, Ctenarsky-Denik.cz, VysokeSkoly.com, VyssiOdborneSkoly.com…) ■ 90% procent výchovných poradců odebírá náš newsletter pro VP ■ Pořádáme již 6. ročník MissMaturita.cz I v dalších letech se budeme snažit, abychom Vám poskytli ty nejlepší služby. za celý tým Amosu Jiří Kadlec ředitel AMOS – KamPoMaturite.cz SLAVÍME!JIŽ 15 LET JSME TU PRO VÁS. DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ NAŠIM STUDENTŮM, VYSOKÝM ŠKOLÁM, VYŠŠÍM ODBORNÝM ŠKOLÁM A JAZYKOVÝM ŠKOLÁM. 15vysokých škol mělo v našem časopise prezentace Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál číslo 20 / září 2013 n 35Kč 51prezentací VŠ 29 prezentacíVOŠ JaKzVládnOut maturitní rOčníK září2013: zahajuje 6.ročníkmissmaturita.cz BOnuSYv tomtočísle: n Rozvrhy hodin na 1. a 2. pololetí n Studentské weby: využijte je na maximum n Slevové kupóny a časopisy zdarmauvnitř čísla missmaturita.cz2013martinaJančí SOUTĚŽ! Vyhraj iPhone 32 GB a spoustu dalších cen Přihlas se do nultého ročníku v Praze, Brně nebo Ostravě Uhraď do 15. 9. 2013 celý kurz. Více informací a pravidla na SlaVíme15let KPM 20 redakce.indd 1 8/18/13 8:19 PM

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

24 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Kam po maturitě: na veřejnou vysokou školu ■ V roce 2011 studovalo na veřejných školách 86,5% všech studentů, z toho 62,2% v bakalářském a 9,6% v dlouhém magisterském programu. Stále převažují studenti ekonomických oborů (24,6%), následují tech- nické vědy (21,7%) a humanitní a společenské vědy (17,2%). Na vysokou školu zamířilo cca 62% všech 19letých. „Čerství“ maturanti představují přibližně polovinu všech zapsaných uchazečů o studium, jednu přihlášku po- dala zhruba polovina uchazečů, 20% pak 2 přihlášky ke studiu. Pokud jde o absolventy magisterského vzdělávání, nejnižší míru nezaměstnanosti již tradičně vykázaly zdravotnické, lékařské a farmaceutické obory (1,4%). Oproti středoškolákům nebo dalším absolventům niž- ších stupňů vzdělávání mají stále vysokoškoláci nižší nezaměstnanost, hledají první práci kratší dobu a zís- kávají vyšší mzdu. Podrobné statistiky k jednotlivým fakultám najdete na www.VysokeSkoly.com. Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz/file/26467) Většina vysokých škol uzavírá přihlášky na konci února nebo v průběhu března. Výjimkou jsou umělecké a architektonické obory, kde bývá příjem přihlášek ukončen už v listopadu. ČZU – Fakulta lesnická a dřevařská viz str. 27 Praha 224 384 873 www.fld.czu.cz ČZU – Fakulta životního prostředí viz str. 27 Praha 224 382 765 www.fzp.czu.cz ČZU – Fakulta tropického zemědělství viz str. 26 Praha 224 382 164 www.ftz.czu.cz ČZU – Provozně ekonomická fakulta viz str. 26 Praha 224 382 360 www.pef.czu.cz ČZU – Technická fakulta viz str. 25 Praha 224 384 216 www.tf.czu.cz MASARYKOVA UNIVERZITA – Fakulta informatiky viz str. 33 Brno 549 491 81 www.fi.muni.cz MASARYKOVA UNIVERZITA – Pedagogická fakulta viz str. 41 Brno 549 494 864 www.ped.muni.cz VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 33 České Budějovice 387 842 108 www.vstecb.cz UNIVERZITA PALACKÉHO – Pedagogická fakulta viz str. 34 Olomouc 585 635 010 www.upol.cz UJEP – Fakulta přírodovědecká viz str. 37 Ústí nad Labem 475 283 223 www.sci.ujep.cz VŠB – TUO Ekonomická fakulta viz str. 36 Ostrava 597 322 331 www.ekf.vsb.cz VŠB – TUO Fakulta stavební viz str. 40 Ostrava 597 321 318 www.fast.vsb.cz VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů viz str. 31 Praha 597 321 318 www.fmv.vse.cz VŠE – Fakulta managementu viz str. 31 Jindřichův Hradec 384 417 200 www.fm.vse.cz Provozně ekonomická fakulta

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

25veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon:224 383 211 Fax: 234 381 828 el. přihl.: aNo jiroutkoval@tf.czu.cz www.tf.czu.cz technická Fakulta České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech: ■ zeměDělSKá TecHNiKa ■ SilNiČNí a měSTSKá aUTomoBiloVá DoPraVa ■ TecHNiKa a TecHNologie zPracoVáNí oDPaDŮ ■ TecHNologicKá zařízeNí STaVeB ■ oBcHoD a PoDNiKáNí S TecHNiKoU ■ iNFormaČNí a říDicí TecHNiKa V aPK ■ iNŽeNýrSTVí ÚDrŽBy ■ TecHNology aND eNViroNmeNTal eNgiNeeriNg (vyučovaný v aj) dny otevřených dveří: 24. a 25. 1. 2014. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2014. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz – studium. technická fakulta Čzu v Praze Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6 Dejvice Telefon: 224 353 164 info@muvs.cvut.cz www.muvs.cvut.cz ekonomika a management na ČVut V Praze bakalářské obory: ■ řízeNí a eKoNomiKa PrŮmySloVéHo PoDNiKU ■ PerSoNálNí maNagemeNT V PrŮmySloVýcH PoDNicícH magisterské naVazující obory: ■ ProjeKToVé řízeNí iNoVací V PoDNiKU ■ řízeNí regioNálNícH ProjeKTŮ ■ PoDNiKáNí a maNagemeNT V PrŮmySlU dny otevřených dveří: 11. 12. 2013, 9. 1. 2014 Více informací o VŠ studiu a doplňující nabídce vzdělávacích kurzů najdete na: www.muvs.cvut.cz masarykův ústav vyšších studií ČVut v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol el. přihl.: aNo www.af.czu.cz Nabízí BaKalářSKé STUDiUm těchto akreditovaných studijních oborů: ■ rostlinná produkce ■ zahradnictví ■ zahradní a krajinářské úpravy ■ zahradní a krajinářská architektura ■ trávníkářství ■ živočišná produkce ■ chov koní ■ speciální chovy ■ kynologie ■ zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty ■ ekologické ze- mědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině ■ chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné zahradnictví ■ rozvoj venkova ■ kvalita produkce ■ rostlinolékařství ■ Výživa a potraviny ■ udržitelné využívání přírodních zdrojů ■ sustainable use of natural resources ■ agriculture and Food absolventům bakalářského studia nabízíme možnost navazujícího magisterského, případně doktorského studia prezenční formou, u vybraných oborů i formou kombinovanou. den otevřených dveří: 24. 1. – 25. 1. 2014 termín podání přihlášek: do 31. 3. 2014 Přijímací zkouška: pro bc.: 17. - 20. 6. 2014, pro mgr.: 12., 13. a 16. 6. 2014 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Čzu v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

26 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 382 360, Studijní odd. mgr. ivana Berníková bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz elektronická přihláška: aNo Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Čzu v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání. studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky). Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia a vybrané obory je možné studovat i v angličtině. univerzita nabízí studentům skvělé počítačové vybavení, vlastní knihovny a čítárny. zároveň nabízí ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní i sportovní vyžití. univerzita má vlastní sportovní areál s krytým bazénem, vlastní koně a jízdárnu, rozsáhlé skleníky. bakalářské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, economics and management, informatics, Business administration naVazující magisterské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Projektové řízení, evropská agrární diplomacie, economics and management, informatics, european agrarian diplomacy doktorské studium: management, Podniková a odvětvová ekonomika, Sector economics and economics of enterprise, regionální a sociální rozvoj, regional and Social development, informační management, information management, Systémové inženýrství, System engineering Přijímací řízení do bakalářského stupně studia: PeF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech druhů a forem studia na http://prijimacky.czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2014. dny otevřených dveří: 24. - 25. 1. 2014. Provozně ekonomická fakulta Čzu v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 382 164 studijniFTz@ftz.czu.cz www.ftz.czu.cz Fakulta tropického zemědělství (Ftz) je pedagogickou a vědecko-výzkumnou institucí České zeměděl- ské univerzity v Praze (Čzu v Praze). jedná se o specifické a svým zaměřením ojedinělé pracoviště ve střední a východní evropě s více než padesátiletou historií. Činnost Ftz má nejenom klasické schéma univerzitního pracoviště s těžištěm v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, ale současně se zabývá rozvojovou pomocí a problematikou chudých států světa. studenti mají možnost účastnit se stáží na partnerských univerzitách v zahraničí či se zapojit do výzkum- ných projektů v rozvojových zemích (etiopie, Peru, Vietnam, senegal, moldávie). Ftz spolupracuje s více než 20 zahraničními univerzitami, s výzkumnými ústavy, zoologickými a botanickými zahradami, národní- mi parky a nevládními organizacemi. Ftz nabízí v akademickém roce 2014/2015 tyto studijní obory: bakalářské studijní obory (3 roky, V Českém jazyce) ■ zemědělství tropů a subtropů ■ Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů naVazující magisterské studijní obory (2 roky, V anglickém jazyce) ■ Sustainable rural Development in the Tropics and Subtropics ■ animal and Food Science in the Tropics and Subtropics ■ Wildlife management in the Tropics and Subtropics ■ Tropical crop management and ecology ■ international Development and agricultural economics ■ Tropical Forestry and agroforestry doktorské studijní obory (3 roky) ■ Trvale udržitelný rozvoj (v anglickém jazyce) ■ zemědělství tropů a subtropů (v českém jazyce) Fakulta tropického zemědělství Čzu v Praze dny otevřených dveří na Ftz: 24. - 25. 1. 2014 termín pro podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2014 elektronické přihlášky: http://prijimacky.czu.cz Přijímací zkoušky do bakalářského studia: 16. až 20. 6. 2014 Přijímací zkoušky do magisterského studia: 9. až 11. 6. 2014 Facebook.com/Ftz.czu.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

27veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 848, 224 383 710 simandlovaj@fld.czu.cz, kurkova@fld.czu.cz, molikova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz www.fld.czu.cz, elektronická přihláška: prijimacky.czu.cz Fakulta lesnická a dřeVařská České zemědělské uniVerzity V Praze nabízí studium V bakalářských a naVazujících magisterských oborech: bakalářské obory tříleté (bc.): lesnictví (p+k), dřevařství (p+k), hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k) Provoz a řízení myslivosti (p+k), Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (p), game management - vyučovaný v angličtině (p), Forestry - vyučovaný v angličtině (p) Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku a Trutnově. naVazující magisterské obory dVouleté (ing.): lesní inženýrství (p, k), dřevařské inženýrství (p, k), Forestry, Water and landscape management - vyučovaný v angličtině (p), tropical Forestry and agroforestry - vyučovaný v angličtině (p), Forest engineering - vyučovaný v angličtině (p) p – prezenční studium, k – kombinované studium V rámci studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách v rámci programu erasmus, double-degree programů a dalších mezinárodních dohod. Přihlášky posílejte do 31. března 2014. dny otevřených dveří: 24. - 25. ledna 2014 Přijímací zkoušky: 9. - 13. června 2014 Prominutí přijímacích zkoušek (jen obory vyučované v češtině): BaKalářSKé oBory: Uchazeči, kteří nikdy nestudovali na VŠ, budou přijímáni také bez zkoušek. ostatní budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu FlD. NaVazUjící magiSTerSKé oBory: Uchazeči hlásící se na obor lesní inženýrství, kteří absolvovali v bakalářském programu lesnictví, a uchazeči hlásící se na obor Dřevařské inženýrství, kteří absolvovali v bakalářském studijním programu Dřevařství, budou přijímáni bez zkoušek. ostatní budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu. staňte se našimi přáteli na Facebooku: www.facebook.com/fld.czu.cz Fakulta lesnická a dřevařská Čzu v Praze Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 765 tuharska@fzp.czu.cz www.fzp.czu.cz nabízí Pro rok 2014/2015 studium V: bakalářských oborech: ■ aplikovaná ekologie (P,k) ■ krajinářství (P,k) ■ Vodní hospodářství (P) ■ Územní plánování (P) ■ Územní technická a správní služba (P,k) (K - v Praze, litvínově, Karlových Varech a Březnici) magisterských oborech V Českém jazyce: ■ aplikovaná ekologie (P) ■ ochrana přírody (P,k) ■ krajinné inženýrství (P) ■ krajinné a pozemkové úpravy (P) ■ regionální environmentální správa (P,k) (K - v Praze, litvínově a Karlových Varech) ■ environmentální modelování (P) ■ Voda v krajině (P) magisterských oborech V anglickém jazyce: ■ environmental modelling (P) ■ nature conservation (P) ■ land and Water management (P) Fakulta životního prostředí Čzu v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

28 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze apolinářská 4, Praha 2 - 128 00 Tel: 224 965 035, Fax: 224 965 035 pavlovska@adiktologie.cz www.adiktologie.cz/studium, www.facebook.com/studium.adiktologie klinika adiktologie 1. lékařské fakulty uk v Praze a VFn v Praze staňte se adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže Pomoci lidem ohroženým záVislostním choVáním, a také jejich nejbližŠímu okolí. získejte znalosti o VliVu náVykoVých látek na choVání lidí, jejich zdraVotní staV a roli Ve sPoleČnosti. zaPojte se do Výzkumů, Projektů a stáží realizoVaných klinikou adiktologie a ProPojujte nabyté teoretické znalosti s Praktickými doVednostmi. Přihlaste se ke studiu adiktologie! najděte studium adiktologie na Facebooku - každý týden nová otázka k přijímačkám! den otevřených dveří 1. lékařské fakulty uk: sobota 12. ledna 2014. Přípravný kurz k přijímacímu řízení: sobota 12. dubna 2014 (sledujte web a Fb). bakalářské studium adiktologie (3leté, prezenční nebo kombinované) ■ absolvent studia získá transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case managementu, pre- vence a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících škod. ■ Úspěšným ukončením studia absolvent získává kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví podle zákona č. 96/2004 Sb. ■ Požadavky pro přijetí: SŠ vzdělání s maturitou, nejlépe humanitního zaměření magisterské studium adiktologie (2leté, prezenční nebo kombinované) ■ absolvent studia získá znalosti a dovednosti z oblasti rizikových faktorů užívání alkoholu, tabáku a nelegál- ních drog. Program studenty vybavuje schopností hodnotit význam oblastí vymáhání práva, společenských norem nebo biomedicínských souvislostí a připravuje je rovněž pro řízení adiktologických služeb. ■ Požadavky pro přijetí: absolvent Bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Bc. studijního programu na jiné VŠ doktorské studium adiktologie (4leté) ■ Doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých rizikových faktorů souvisejících se škodlivým užíváním návykových látek a závislostním chováním. jádrem programu je klinický výzkum v oblasti veřejného zdraví a praxe zaměřená na oblast duševního zdraví. Doktorský program zahrnuje metodologické vedení k transdisciplinárnímu výzkumu v oboru adiktologie a kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního epistemologického rámce. ■ Požadavky pro přijetí: absolvent mgr. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně mgr. studijního programu na jiné VŠ Tento projekt je spolufinancován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. (registrační číslo: cz.1.07/2.4.00/17.0111).

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

29veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze apolinářská 4, Praha 2 - 128 00 Tel: 224 965 035, Fax: 224 965 035 pavlovska@adiktologie.cz www.adiktologie.cz/studium, www.facebook.com/studium.adiktologie klinika adiktologie 1. lékařské fakulty uk v Praze a VFn v Praze ProPojoVání Výzkumu a PraXe V rámci oboru – odborné stáže a dalŠí VzděláVání V adiktologii ■ K cílenému rozvoji spolupráce a výzkumu mezi klíčovými subjekty v oboru adiktologie přispívají aktivity realizované Klinikou adiktologie a partnerskými organizacemi v rámci projektu „Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NeTaD)“. Díky těmto aktivitám se studenti, pracovníci i výzkumníci z adiktologické praxe mohou zapojit do: ■ stáží a odborných praxí v partnerských organizacích po celé Čr ■ zahraničních stáží a výzkumných pobytů v zahraničních institucích ■ aktivních sítí a platforem podporujících spolupráci, výzkum a přenos poznatků mezi teorií a praxí ■ vzdělávacích aktivit, seminářů, workshopů, kulatých stolů, konferencí atd. ■ Pro více informací: pavlovska@adiktologie.cz Tento projekt je spolufinancován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. (registrační číslo: cz.1.07/2.4.00/17.0111). ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČVUT je veřejnou vysokou školou. • Fakulta biomedicínského inženýrství má sídlo v Kladně. • Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Bakalářské studijní obory (3 roky) Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Studijní obory: Biomedicínský technik Optika a optometrie Biomedicínská informatika Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obory: Fyzioterapie Radiologický asistent Zdravotnický záchranář Zdravotní laborant Studijní program: Ochrana obyvatelstva Studijní obory: Plánování a řízení krizových situací Zveme Vás na dny otevřených dveří, kde pro vás bude připraven bohatý program: 22. listopadu 2013 a 7. února 2014 Bližší informace na e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz tel.: 312 608 267, 224 358 473 http://www.fbmi.cvut.cz Inzerat_FBMI_KamPoMaturite_06-131 1 27.6.2013 7:19:43 Nudíte se ve škole? S našimi kabelkami nudu nepoznáte nikdy! ...a do všech vyobrazených tašek se vejde formát A4 :) www.darabags.com info@darabags.com

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

30 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Břehová 7 115 19 Praha 1 Telefon: 222 310 277 Fax: 222 320 861 faltysova@fjfi.cvut.cz www.fjfi.cvut.cz www.jaderka.cz moderní aPlikace Přírodních Věd ■ matematika ■ informatika a software ■ Kvantová fyzika ■ elektronika ■ lasery a iontové svazky ■ jaderná fyzika ■ Nanotechnologie ■ matematické modelování ■ ekologie ■ Teoretická fyzika ■ moderní materiály ■ elementární částice a urychlovače ■ Kosmický výzkum ■ jaderná chemie ■ aplikovaná statistika ■ optoelektronika ■ reaktory a energetika ■ Termojaderná fúze ■ aplikace v technice, ekonomii, medicíně, biologii, umění, ekologii, apod. Fakulta je výjimečná zvýšeným podílem vědecko-výzkumné činnosti se zapojením studentů (hraniční problémy mezi moderní vědou a jejími aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii a dalších oborech), spoluprací s více než 70 univerzitami a výzkumnými institucemi z více než 45 zemí celého světa a poměrně malým počtem studentů (neformální kontakt studentů s jejich pedagogy, plesy, sportovní akce, apod.). Studenti jsou schopni velmi rychlé orien- tace v mezioborové problematice a připraveni aplikovat nejnovější poznatky vědy do běžné praxe. z fakulty odcházejí všestranně připraveni a díky velkému zájmu vědeckých ústavů i firem nemají problémy s uplatněním v zaměstnání. den oteVřených dVeří: 19. 11. 2013 Přijímací zkouŠky: nekonají se elektronická PřihláŠka: prihlaska.cvut.cz Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVut v Praze Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: 495 067 111, Fax: 495 518 002 www.faf.cuni.cz Vysoce kValiFikoVaní zdraVotniČtí PracoVníci jsou VychoVáVáni na Farmaceutické Fakultě uniVerzity karloVy Farmaceutická fakulta uk působí v hradci králové 44 let, vychovala přes 5 500 absolventů, ti tvoří většinu farmaceutů v Čr. Fakulta dnes nabízí 2 směry studia: studium Farmacie ■ Studijní program Farmacie je magisterský pětiletý ■ Studijní plán splňuje všechny požadavky evropské unie a je koncipován tak, aby znalosti a dovednosti absolventa odpovídaly jak současným poznatkům farmaceutických věd, tak i potřebám naší i evropské praxe. absolventi na- cházejí uplatnění především v lékárenství, vedle toho i ve výzkumu a vývoji nových léčiv, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, ve zdravotnických řídících složkách a zdravotnickém školství. Studium končí vykonáním státní zkoušky a absolvent získá titul „magistr“ (mgr.) ■ Část studia lze konat v cizině - ročně více než 30 studentů vyjíždí na jednosemestrový pobyt ■ absolvent studijního programu Farmacie může vykonat státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul „doktor farmacie“ (PharmDr.) studium zdraVotnické bioanalytiky V minulosti nacházela řada farmaceutů výborné uplatnění i ve zdravotnických laboratořích. V roce 1999 byl zřízen sa- mostatný studijní program zdravotnická bioanalytika, jehož absolventi získávají optimální kvalifikaci pro práci v laborato- řích. Studium je akreditováno ministerstvem zdravotnictví Čr, absolventi jsou tedy plně způsobilí k výkonu nelékařských povoláni v této oblasti. Výuku zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde probíhá na špičkových pracovištích i část praktické výuky. studium zdravotnické bioanalytiky je dvojstupňové: ■ Nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný („dálkový“) ■ Následuje magisterský stupeň prezenční ■ absolvent studijního programu zdravotnická bioanalytika může vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul „doktor přírodních věd“ (rNDr.) absolventi studijních programů Farmacie a zdravotnická bioanalytika, kteří dokončili magisterské studium, mohou nastoupit do postgraduálního doktorského studia, v němž je možno získat akademický titul „doktor“ (Ph.D. za jménem) Podrobné informace na http://www.faf.cuni.cz univerzita karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v hradci králové

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

31veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Fakulta managementu VŠe v Praze, jarošovská 1117/ii, 377 01 jindřichův Hradec Telefon: 384 417 200 info@fm.vse.cz, jirkova@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz elektronická přihláška: aNo získejte znalosti Pro PraXi na Fakultě managementu Fakulta managementu v jindřichově hradci je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Poskytuje vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru management. studium probíhá v denní i kombinované formě. ProČ STUDoVaT FaKUlTU maNagemeNTU VŠe: ■ zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy VŠe získala v letech 2008–2011 ocenění „1st Business School in eastern european zone”, je držitelem certifikátů ecTS label a Diploma Supplement label. ■ kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia Fm VŠe poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě. ■ nastavení studia podle potřeb studenta od zimního semestru 2011/2012 Fakulta managementu přešla na modulární strukturu studia. ■ Vysoká míra uplatnění absolventů v praxi Dlouhodobě se daří dosahovat stavu, kdy absolventi fakulty nacházejí zaměstnání ihned po ukončení studia. ■ Široké možnosti studia v zahraničí VŠe spolupracuje s více než 160 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů a je členem mezinárodních organizací a sítí vysokých škol (cemS, Pim). ■ nové knihovnické a informační centrum a zmodernizované koleje V roce 2009 bylo vybudováno nové Knihovnické a informační centrum. Pět minut chůze od školy se nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou. ■ studium v domácí a přátelské atmosféře v jindřichově hradci Studenti fakulty oceňují především „rodinný” charakter školy a vstřícnost zaměstnanců. Společenské a sportovní aktivity lze provozovat nejen v rámci Univerzitního sportovního klubu, ale například i v divadelním spolku. další informace včetně termínů podávání přihlášek naleznete na webu www.fm.vse.cz Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, jindřichův hradec Fakulta mezinárodních vztahů VŠe v Praze, nám. W. churchilla 4, 130 67 Praha 3, ing. andrea Petránková, andrea.petrankova@vse.cz www.fmv.vse.cz, www.facebook.com/fmvvse, www.facebook.com/FmVPridejseknam studium V ČeŠtině: bakalářské studijní obory – PrezenČní Forma studia ■ cestovní ruch a regionální rozvoj ■ mezinárodní obchod ■ mezinárodní studia – diplomacie ■ Podnikání a právo ■ Politologie bakalářský studijní obor – kombinoVaná Forma studia ■ manažer obchodu naVazující magisterské studijní obory ■ cestovní ruch ■ evropská integrace ■ mezinárodní obchod (akreditace ePaS) ■ mezinárodní politika a diplomacie ■ Podnikání a právo ■ Politologie doktorské studijní obory – PrezenČní a kombinoVaná (distanČní) Forma studia ■ evropská studia ■ mezinárodní obchod ■ mezinárodní politické vztahy ■ obchodní a mezinárodní hospodářské právo ■ Politologie studium V angliČtině: bakalářské studijní obory ■ international Business naVazující magisterské studijní obory ■ egei – economics of globalisation and european integration (erasmus mundus) ■ iDS – international and Diplomatic Studies ■ iB – international Business – central european Business realities (akreditace ePaS) doktorské studijní obory – PrezenČní a kombinoVaná (distanČní) Forma studia ■ international Business ■ commercial and international economic law ■ international Political relations ■ european Studies ■ Political Science Program tyPu mba ■ mae – master management et administration des entreprises den otevřených dveří: 18. 1. 2014 uzávěrky přihlášek bc.: 31. 3. 2014 ing.: 31. 5. 2014 Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

32 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Valtická 337 691 44 lednice Telefon: 519 367 225 fax: 519 367 222 info@zf.mendelu.cz www.zf.mendelu.cz elektronická přihláška: prihlaska.mendelu.cz nabídka studijních Programů V roce 2014/2015 BaKalářSKé STUDijNí Programy Program zahradnické inženýrstVí ■ obor zahradnictví – Bc., 3-leté prezenční i kombinované studium ■ obor Vinohradnictví a vinařství – Bc., 3-leté prezenční i kombinované studium Program zahradnictVí ■ obor jakost rostlinných potravinových zdrojů – Bc., 3-leté prezenční studium Program zahradní a krajinářská architektura ■ obor zahradní a krajinářská architektura – Bc., 4-leté prezenční studium ■ obor zahradní a krajinářské realizace – Bc., 3-leté prezenční studium NaVazUjící magiSTerSKé STUDijNí Programy Program zahradnické inženýrstVí ■ obor zahradnictví – ing., 2-leté prezenční i kombinované studium ■ obor řízení zahradnických technologií – ing., 2-leté prezenční i kombinované studium Program Fruit science – ing., 2-leté prezenční studium Program zahradní a krajinářská architektura ■ obor zahradní a krajinářská architektura – ing., 2-leté prezenční studium ■ obor management zahradních a krajinářských úprav – ing., 2-leté prezenční studium zahradnická fakulta mendelovy univerzity v brně Palackého tř. 1/3 612 42 Brno-Královo Pole Telefon: 541 562 796 fvhe@vfu.cz http://fvhe.vfu.cz ■ chcete studovat perspektivní obory? chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti potravin a veterinární medicíny? máte zájem o ekologii a ochranu zvířat? rádi se bavíte a sportujete? ■ Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě. studium V Programu Veterinární hygiena a ekologie V oborech: ■ magisterský - Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (mVDr.) ■ bakalářský - Bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (Bc.), i v kombinované formě ■ bakalářský – ochrana zvířat a welfare – 3 roky (Bc.) ■ naVazující magisterský - Bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (mgr.) ■ doktorský - Veterinární hygiena a ekologie - 4 roky (Ph.D.), i v kombinované formě Přijďte se podívat: den otevřených dveří 31. 1. 2014 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFu brno Studijní oddělení aF zemědělská 1 613 00 Brno Telefon: 545 133 008 545 133 003 545 133 004 545 133 010 el. přihl.: aNo agro@mendelu.cz www.af.mendelu.cz agronomická fakulta mendelovy univerzity v brně oBory BaKalářSKéHo STUDia: ■ agrobyznys ■ agroekologie ■ Biotechnologie rostlin ■ Fytotechnika ■ molekulární biologie a biotechnologie ■ odpadové hospodářství ■ Pozemkové úpravy a ochrana půdy ■ Provoz techniky ■ rostlinolékařství ■ Technologie potravin ■ Všeobecné zemědělství ■ zootechnika oBory NaVazUjícíHo magiSTerSKéHo STUDia: ■ agrobyznys ■ agroekologie ■ automobilová doprava ■ Biotechnologie rostlin ■ ekotrofologie ■ Fytotechnika ■ chov koní a agroturistika ■ jakost a zdravotní nezávadnost potravin ■ Krmivářství ■ management techniky ■ rostlinolékařství ■ rozvoj venkova ■ rybářství a hydrobiologie ■ Technologie a management odpadů ■ Technologie potravin ■ zemědělské inženýrství ■ zootechnika ■ Živočišné biotechnologie absolvent získá velmi dobrý základ biologického vzdělání, bude mít dobré znalosti ekonomické, organizační a technické. Úspěšní studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně i v doktorském studiu. dny otevřených dveří: 3. ledna 2014, 17. ledna 2014, 31. ledna 2014, vždy v 10 hod. v posluchárně Q 01. Přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2014 nabízíme: tradiční i nové studijní obory, profesionální přístup, spojení s praxí, moderní zázemí. Přijímací řízení na: www.af.mendelu.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

33veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Botanická 68a, 602 00 Brno Telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820 studijni@fi.muni.cz, www.fi.muni.cz elektronická přihláška: aNo Fakulta inFormatiky nabízí Široký rozsah zaměření, a to díky Široké nabídce bakalářských oborů sdružených Ve třech studijních Programech. studijní Program inFormatika ■ maTemaTicKá iNFormaTiKa ■ ParalelNí a DiSTriBUoVaNé SySTémy ■ PoČíTaČoVé SySTémy a zPracoVáNí DaT ■ PoČíTaČoVé SíTě a KomUNiKace ■ PoČíTaČoVá graFiKa a zPracoVáNí oBrazU ■ ProgramoVaTelNé TecHNicKé STrUKTUry ■ Umělá iNTeligeNce a zPracoVáNí PřirozeNéHo jazyKa studijní Program aPlikoVaná inFormatika ■ aPliKoVaNá iNFormaTiKa ■ BioiNFormaTiKa ■ iNFormaTiKa Ve VeřejNé SPráVě ■ SociálNí iNFormaTiKa ■ graFicKý DeSigN /SPecializace/ studijní Program inFormatika a druhý obor ■ iNFormaTiKa a DrUHý oBor Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 28. 2. 2014. dny otevřených dveří: 16. 1., 22. 1. a 28. 1. 2014. Podrobnosti viz www.fi.muni.cz/admission/dod Fakulta informatiky, masarykova univerzita Okružní 10, 370 01 České Budějovice | 387 842 108 | vstecb@vstecb.cz Ekonomika a management délka studia 3 roky typ studia bakalářské forma studia prezenční kombinovaná Stavitelství délka studia 4 roky typ studia bakalářské forma studia prezenční kombinovaná Dopravní technologie a spoje délka studia 3 roky typ studia bakalářské forma studia prezenční kombinovaná Strojírenství délka studia 3 roky typ studia bakalářské forma studia prezenční www.VSTECB.cz >>>kvalitně a bezplatně<<< obory s uplatněním VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

34 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Žižkovo náměstí 5, 771 40 olomouc, P.o. box 212 Telefon: 585 635 010, 585 635 027 libuse.lysakova@upol.cz, www.upol.cz elektronická přihláška: aNo Pedagogická fakulta uP v olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení, zamě- řuje se také na oblast státní správy a samosprávy. Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního vzdělávání. Seznam všech studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2014/2015 na webové stránce UP: www.studuj.upol.cz Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol ■ mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika), ■ základních a středních (učitelství pro 2. stupeň zŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných, technických), ■ středních a vyšších odborných škol (učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, učitelství pedagogiky), ■ škol pro žáky se specifickými potřebami (speciální školy). V bakalářských studijních programech Specializace v pedagogice a Speciální pedagogika si uchazeči mohou sami volit kombinaci studijních oborů. Pro podporu odborné přípravy učitelů v oblasti přírodních a technických věd poskytujeme dotovaný studijní program (motivační stipendia). Příprava odborníků v oblasti ■ pedagogiky a vychovatelství (pedagogika-veřejná správa, pedagogika-sociální práce, řízení volnočasových aktivit), ■ speciální pedagogiky (logopedie, speciální pedagogika předškolního věku, speciálně pedagogická andragogika, speciální pedagogika-komunikační techniky), ■ ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor). nabízíme rovněž možnost pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech. Elektronická přihláška ke studiu na Bc. a Mgr. studijní obory do 28. 2. 2014. Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studijní obory – písemné a ústní zkoušky 10. 6. 2014 – 14. 6. 2014. Den otevřených dveří 23. 11. 2013 a 17. 1. 2014. univerzita Palackého v olomouci – Pedagogická fakulta

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

35veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

36 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha , olbrichova 625/25, 746 01 opava Telefon: 553 684 841 www.fvp.slu.cz slezská univerzita v opavě, Fakulta veřejných politik bakalářské studijní obory: PrezeNČNí STUDiUm ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra, ■ Středoevropská studia KomBiNoVaNé STUDiUm ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra Podmínky Přijetí: Veřejná správa a regionální politika, středoevropská studia – úspěšné složení testu obecných studijních předpokladů, který je realizován v rámci národních srovnávacích zkoušek (NSz) připravovaných společností Scio. sociální patologie a prevence – úspěšné složení písemného přijímacího testu z psychologie, pedagogiky, biologie člověka, základů filozofie a sociologie a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni. Všeobecná sestra – úspěšné složení písemného přijímacího testu ze společenskovědních disciplín, biologie člověka a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni. magisterské naVazující studijní obory: PrezeNČNí STUDiUm ■ Veřejná správa a sociální politika ■ Středoevropská studia Podmínky Přijetí: Veřejná správa a sociální politika – úspěšné složení písemného přijímacího testu z oblasti veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce a společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie) na úrovni absolventa bakalářského studia. středoevropská studia – úspěšné složení písemného přijímacího testu z oblasti moderních evropských dějin, komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy na úrovni absolventa bakalářského studia. termín podání přihlášek: 28. února 2014. den otevřených dveří: 22. ledna 2014 doktorské studium: PrezeNČNí STUDiUm ■ moderní dějiny střední evropy KomBiNoVaNé STUDiUm ■ moderní dějiny střední evropy Podmínky Přijetí: Ukončené magisterské studium (uchazeč prokáže absolvování magisterského studijního programu Historické vědy nebo ob- dobného studijního programu v příbuzném oboru, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia); úspěšné složení přijímací zkoušky (přijímací zkouška bude ověřovat znalosti z dějin střední evropy, na základě zaslaných materiálů budou posouzeny předpoklady k odborné práci; sou- částí přijímací zkoušky je dále rozprava nad projektem doktorské práce – formální a obsahové ukotvení, návrh tématu, plánovaný výzkumný postup).

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

37veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Studentská 95 532 10 Pardubice el. přihláška: aNo http://eprihlaska.upce.cz Telefon: 466 036 454 ipc.fes@upce.cz www.uni-pardubice.cz Fakulta ekonomicko-správní, univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktor- ských studijních programech, a to v prezenční i kombinované formě studia. den otevřených dveří: 20. 1. 2014 Přihlášky ke studiu: do 15. 3. 2014 (pro bakalářské studium) do 15. 4. 2014 (pro navazující magisterské studium) do 30. 5. 2014 (pro doktorské studium) Podrobné informace k přijímacímu řízení: www.upce.cz/fes bakalářské studijní obory ■ VeřejNá eKoNomiKa a SPráVa ■ maNagemeNT PoDNiKU ■ maNagemeNT ocHraNy PoDNiKU a SPoleČNoSTi ■ eKoNomiKa a ProVoz PoDNiKU ■ iNFormaTiKa Ve VeřejNé SPráVě ■ regioNálNí a iNFormaČNí maNagemeNT ■ iNFormaČNí a BezPeČNoSTNí SySTémy ■ maNagemeNT FiNaNČNícH riziK naVazující magisterské obory ■ eKoNomiKa VeřejNéHo SeKTorU ■ regioNálNí rozVoj ■ maNagemeNT PoDNiKU ■ PojiSTNé iNŽeNýrSTVí ■ iNFormaTiKa Ve VeřejNé SPráVě ■ regioNálNí a iNFormaČNí maNagemeNT doktorské studijní obory ■ aPliKoVaNá iNFormaTiKa ■ regioNálNí a VeřejNá eKoNomie ■ maNagemeNT ■ iNFormaTiKa Ve VeřejNé SPráVě České mládeže 8 400 96 Ústí nad labem Telefon: 475 283 163 PFstudium@ujep.cz www.pf.ujep.cz www.facebook.com/pfujep www.twitter.com/pfujep Pedagogická fakulta univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem České mládeže 8 400 96 Ústí nad labem Telefon:475 283 223 Fax: 475 283 563 info@sci.ujep.cz www.sci.ujep.cz www.facebook.com/ Prirodovedecka.fakulta.ujeP Přírodovědecká fakulta univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem ■ Fakulta je jednou z nejmladších částí univerzity, přesto si své důležité postavení vybudovala rychle. nabízí širokou škálu přírodovědných oborů: biologie, geogra- fie, matematika, fyzika, chemie a informatika. mezi netradiční přírodovědné obory patří bakalářské a magisterské studijní programy: Počítačové modelování ve vědě a technice a aplikované nanotechnologie. kromě toho disponuje ústecká přírodověda třemi detašovanými pracovišti; v litvínově, chomutově a Varnsdorfu. ■ nově jsou zakreditovány magisterské studijní programy: biologie a aplikované nanotechnologie a bakalářský program toxikologie a analýza škodlivin. ■ o výuku těchto studijních programů se starají špičkoví akademičtí pracovníci a vědci, kteří zaručují nejen kvalitu přednášek, práci s nejmodernější technikou, ale také to, aby se u nás student cítil jako v rodinném či přátelském prostředí. Fakulta má výzkumné programy, na kterých spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi a se soukromými společnostmi. studenti PřF ujeP mají možnost zapojit se do mezinárodních výzkumných týmů, procházet praxí u partnerských společností a získat tím větší šance pro budoucí uplatnění na trhu práce. to, co hledáŠ!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

38 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha univerzita tomáše bati ve zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta se sídlem V uherském hradiŠti, studentské nám. 1532, nabízí bakalářské studium Pro akademický rok 2014/2015 – PřihláŠky do 31. 3. 2014. ■ studijní Program Procesní inženýrstVí STUDijNí oBor oVláDáNí riziK – prezenční i kombinovaná forma studia absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, krizového managementu, ekonomiky krizových situací, aplikované informatiky a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva. je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik. absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů. Studijní obor je specifický svým mezioborovým charakterem a zaměřením na podnikovou sféru a veřejnou správu. ■ studijní Program ochrana obyVatelstVa STUDijNí oBor ocHraNa oByVaTelSTVa – prezenční forma studia absolventi naleznou uplatnění ve státní správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochrany. absolvent má znalosti potřebné pro vypracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy, vnitřní a vnější havarijní plány objektů a obcí. ■ studijní Program bezPeČnost sPoleČnosti STUDijNí oBor řízeNí eNViroNmeNTálNícH riziK – prezenční forma studia absolventi získají potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s řízením rizik v životním prostředí na různých úrovních soukromých i veřejně-správních institucí a organizací. Při studiu si studenti osvojí praktické dovednosti a kompetence z oblasti managementu environmentálních rizik, jejich predikce a modelování, analýzy a vyhodnocování, strategií zvládání a socio-ekonomické adaptace. Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště Telefon: 576 032 087 studium@flkr.utb.cz www.flkr.utb.cz Najdi si fajn brigádu podle svých představ.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

39veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Nad Stráněmi 4511 760 05 zlín Telefon: 576 035 052 el. přihl.: aNo studium@fai.utb.cz www.fai.utb.cz Fakulta aplikované informatiky univerzity tomáše bati ve zlíně Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání ve třech stupních studia, bakalářském, magisterském a doktorském. realizoVaNé STUDijNí oBory V roce 2014/15: bakalářské studium (bc.) 3leté studijní obor: ■ informační a řídicí technologie (také v anglickém jazyce) ■ Bezpečnostní technologie, systémy a management ■ informační technologie v administrativě naVazující magisterské studium (ing.) 2leté studijní obor: ■ automatické řízení a informatika ■ informační technologie ■ integrované systémy v budovách (také v anglickém jazyce) ■ Bezpečnostní technologie, systémy a management ■ Počítačové a komunikační systémy ■ Učitelství informatiky pro střední školy doktorské studium (Ph.d.) 4leté studijní obor: ■ inženýrská informatika ■ automatické řízení a informatika termín podání přihlášky: 15. 3. 2014 (Bc. studium), 31. 5. 2014 (mgr. studium) den otevřených dveří: 15. 11. 2013 a 24. 1. 2014. elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz mostní 5139 760 01 zlín Telefon: 576 032 024-5; 576 038 008 studium@fhs.utb.cz www.utb.cz/fhs Fakulta humanitních studií univerzity tomáše bati ve zlíně nabízí Pro akademický rok 2014/2015: bakalářské obory: ■ anglický jazyk pro manažerskou praxi ■ Německý jazyk pro manažerskou praxi ■ Sociální pedagogika ■ Učitelství pro mateřské školy ■ andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře ■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka ■ zdravotně sociální pracovník naVazující magisterský obor: ■ Sociální pedagogika Dny otevřených dveří: 15. 11. 2013 a 24. 1. 2014 elektronické přihlášky: od ledna 2014 Podrobnější informace: www.utb.cz/fhs SOUTĚŽ!OBJEDNEJ DO 15. 9. 2013 NULTÝ ROČNÍK A VYHRAJ: IPHONE 32 GB, PARFÉM JAMES BOND 007, SEDACÍ VAK HACI, KNIHY, DÁRKOVÉ POUKÁZKY A DALŠÍ CENY!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

40 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha VŠb - technická univerzita ostrava, Fakulta strojní studium strojních oborů PřináŠí seberealizaci, uPlatnění tVořiVosti, indiViduálních schoPností a naVíc PředstaVuje – i V dneŠní době dozníVající krize – PersPektiVu budoucího uPlatnění. studujte u nás! bakalářský studijní Program „strojírenstVí” můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, nebo se profilovat v oblasti energetic- kých zařízení či dopravních technologií. bakalářský studijní Program „technologie letecké doPraVy” Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště. dále nabízíme: ■ studium v navazujícím dvouletém magisterském programu „Strojní inženýrství” ■ získání vědecké hodnosti Ph.D. ve čtyřletém doktorském programu „Strojní inženýrství” ■ možnost vycestovat během studia na více než 40 zahraničních univerzit ■ studium v prezenční i kombinované formě ■ získání teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi Více informací o fakultě, chystaných akcích i podmínky pro podání přihlášky ke studiu najdete na www.fs.vsb.cz/, www.facebook.com/fsostrava. Navštivte náš Den otevřených dveří 31. 1. 2014 v areálu VŠB-TUo v ostravě. 17. listopadu 15/2172, 708 33 ostrava – Poruba Telefon: 597 324 122 (1221, 3720) el. přihl.: aNo sylva.kuncova@vsb.cz, vladimira.siroka@vsb.cz, www.fs.vsb.cz VŠb - technická univerzita ostrava, Fakulta stavební bakalářský studijní program staVební inženýrstVí v prezenční i kombinované formě studia (délka studia 4 roky) s obory: ■ geotechnika ■ městské inženýrství ■ Stavební hmoty a diagnostika staveb ■ Dopravní stavby ■ Konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Příprava a realizace staveb ■ Dopravní inženýrství ■ Building Structure (studium v aj) absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu staVební inženýrstVí (doba studia 1,5 roku) se studijními obory: ■ geotechnika ■ městské stavitelství a inženýrství ■ Stavební hmoty a diagnostika staveb ■ Dopravní stavby ■ Konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Provádění staveb ■ Dopravní inženýrství ■ Průmyslové a pozemní stavitelství bakalářský studijní program architektura a staVitelstVí pouze v prezenční formě studia se studijním oborem stejného názvu. absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu a oboru architektura a staVitelstVí (doba studia 2 roky) nebo ve studijních oborech navazujícího magisterského studijního programu staVební inženýrstVí. den otevřených dveří je pořádán 24. 1. 2014 v areálu fakulty na ul. l. Podéště 1875/17 v ostravě-Porubě. Přihláška ke studiu je na adrese http://prihlaska.vsb.cz. Podává se do 31. 1. 2014 pro studijní program architektura a stavitelství a do 31. 3. 2014 pro studijní program Stavební inženýrství. Spolu s přihláškou musí být uhrazen i administrativní poplatek. Podmínky přijetí ke studiu a další informace jsou k nahlédnutí na www.fast.vsb.cz. Fakulta staVební VŠb-tu ostraVa nabízí studium V bakalářských a magisterských Programech:

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

41veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz CO ZÍSKÁŠ: Až 3x vyšší šance u přijímaček a maturity Skupiny do 30 studentů Prověřenílektoři,jejichmedailonynajdešna www.KamPoMaturite.cz/o-nas Praha, Brno, Ostrava U kurzu medicíny a práva můžeš absolvovat jen jednotlivé bloky Zahájení říjen, listopad ZADEJ PŘI OBJEDNÁNÍ KÓD AE080 A ZÍSKEJ SLEVU 200 KČ NA KURZ, 100 KČ NA BLOK KURZU A 5% NA KNIHY SOUTĚŽ! OBJEDNEJ DO 15. 9. 2013 NULTÝ ROČNÍK A VYHRAJ IPHONE A DALŠÍ SKVĚLÉ CENY! CHYSTÁŠ SEK PŘIJÍMAČKÁM A K MATURITĚ? SOUTĚŽ! ZÍSKEJ SLEVY PŘIHLASSEDOKURZŮNA www.KamPoMaturite.cz Poříčí 7, 603 00 Brno Telefon: 549 494 864, 549 493 254 prijimacky@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz elektronická přihláška: aNo Věříte, že získáVání a PředáVání zkuŠeností, náVyků, doVedností a znalostí má smysl? že kValitní Vzdělání je základním staVebním kamenem každého kulturního národa? my ano! a PráVě Proto Patří Pedagogická Fakulta mu k nejÚsPěŠnějŠím Pedagogickým Fakultám V České rePublice. ■ Pedagogická fakulta masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v někte- rých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky. skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe. ■ bakalářské, magisterské, navazující magisterské a celoživotní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro mateřské školy a učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol. ■ aktuální informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 vč. důležitých termínů a nabídky studijních programů a oborů budou uvedeny po 1. listopadu 2013 na www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/ Přihlášky se podávají výhradně elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ termíny Pro Podání PřihláŠky: 1. 11. 2013 - 28. 2. 2014 pro bakalářské a magisterské studijní programy 1. 2. 2014 – 30. 4. 2014 pro navazující magisterské programy Pedagogická fakulta, masarykova univerzita

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

42 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Výhody ■ Obvykle jednoduché přijímací řízení, někde bez přijímaček ■ Vysoká šance na přijetí – v průměru 89% ■ Možnost stipendií nebo odpuštění školného ■ Školné se chystá i na veřejných školách ■ U vybraných škol návaznost na praxi nebo garance uplatnění po škole ■ Individuální přístup ke studentovi, menší konkurence při zkouškách, zápisech, oblíbených předmětech NeVýhody ■ Školné ■ Někde chybí návaznost magisterského studia ■ Velká část škol neposkytuje dotované ubytování a stravování nebo neposkytuje tyto služby vůbec ■ Titul bakalář nemusí být pro zaměstnavatele dostačující, u magistra vás čeká dlouhé a náročné studium Kam po maturitě: na soukromou vysokou školu MetropolitNí uNiVerzita praha viz 2. obálka praha 274 815 044 www.mup.cz prague college viz str. 43 praha 222 101 020 www.praguecollege.cz uNicorN college viz 4. obálka praha 271 097 111 www.unicorncollege.cz uNiVersity of New york iN prague viz str. 5 praha 224 221 261 www.unyp.cz VŠ MeziNárodNích a VeřejNých Vztahů viz str. 43 praha 251 171 935 www.vip-vs.cz Vysoká Škola hoteloVá V praze viz str. 45 praha 283 101 111 www.vsh.cz paNeVropská Vysoká Škola viz str. 44 praha 220 515 510 www.peuni.cz tř. Kosmonautů 1 772 00 Olomouc Tel.: 587 332 311 mvso@mvso.cz www.mvso.cz www.beacentrum.cz www.facebook.com/mvsocz studijní program: ekoNoMika a MaNageMeNt STUDIJNÍ OBORY: ■ Podniková ekonomika a management ■ Management a ekonomika ve veřejném sektoru ■ Manažerská informatika (Podnikové informační systémy) CeRTIfIKOVaNé KURzY: ■ energetický management ■ facility management - individuální přístup ke studentům - mezinárodní výukové standardy - zahraniční studijní pobyty eRaSMUS - orientace na praxi, projektová výuka - nejmodernější prostorové zázemí - uplatnitelnost absolventů na trhu práce Moravská vysoká škola olomouc Na soukromých školách studovalo v roce 2011 necelých 54 tisíc studentů (13,7% všech studentů). Nadpoloviční většina studuje ekonomické obory (52,3%) a humanitní vědy (25,9%). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz/file/26467)

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

43soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz U Santošky 17 150 00 Praha 5 Telefon: 251 171 935 info@vip-vs.cz www.vip-vs.cz chcete Vstoupit do sVĚta Vip jako kValifikoVaNí odBorNíci? zVolte kariÉru V diploMacii NeBo VeřejNÉ spráVĚ Na MeziNárodNí ÚroVNi! Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave zajištují studijní program MezINÁRODNÍ a VeŘeJNé VzTaHY se studijními obory: Bakalářský 3letý cyklus ■ MezINÁRODNÍ VzTaHY a DIPLOMaCIe ■ VeŘeJNÁ SPRÁVa a PUBLIC ReLaTIONS Magisterský 2letý cyklus ■ MezINÁRODNÍ a DIPLOMaTICKÁ STUDIa ■ POLITOLOGIe a POLITICKÝ MaRKeTING ■ eVROPSKÁ STUDIa a VeŘeJNÁ SPRÁVa působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. poskytujeme stu- dium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence. Vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni. Máme tým vyso- ce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkuše- nostmi v oborech, které přednášejí. završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy. Navštivte nás na www.vip-vs.cz nebo v den otevřených dveří, který se koná v pražském sídle: 5. září 2013 od 15 hod. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha Pilská 9 198 00 Praha 14 – Hostavice Tel.: 281 932 013 731 411 370 fax: 281 930 154 infovs@palestra.cz www.palestra.cz MagisterskÉ studiuM: ■ Wellness specialista BakalářskÉ studiuM: ■ Sportovní a kondiční specialista ■ Sportovní a volnočasový pedagog ■ Sportovní a kondiční specialista s možností specializace „Wellness“ ■ Sportovní a volnočasový pedagog s možností specializace „edukace dospělých a seniorů“ forma a délka studia: prezenční, kombinovaná - 3 roky forma ukončení studia, titul: bakalářská závěrečná zkouška - Bc., magisterská závěrečná zkouška - Mgr. Školné: 24 750,- Kč až 29 000,- Kč za semestr – dle vybraného oboru termíny přijímacího řízení a dny otevřených dveří: Více informací na www.palestra.cz kurzy celožiVotNího VzdĚláVáNí studijNí oBor: ■ Výživový specialista forma ukončení studia: získání Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Následně je možné nastoupit do 2. ročníku vysokoškolského studia a získat titul Bc. rekValifikačNí kurzy: ■ Výživový poradce ■ cvičitel plavání ■ instruktor aerobiku ■ sportovní masér ■ instruktor fitcentra ■ instruktor pobytu v přírodě a další Vysoká škola tělesné výchovy a sportu palestra, spol. s r.o. Polská 10 120 00 Praha 2-Vinohrady Tel.: 222 101 020 fax: 222 718 813 info@praguecollege.cz www.praguecollege.cz Prague College, britská vysoká škola v Praze, nabízí studentům magisterské a bakalářské programy na třech fakultách: school of Business, school of art & design a school of it & computing. Tyto mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci s Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii univerzitou roku (Times Higher education). Prague College poskytuje kromě standardních magisterských a bakalářských vysokoškolských programů i tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení jazykových (english for Higher education) či profesních (foundation Diploma) znalostí a připraví tak studenty na další univerzitní studium. proč studoVat Na prague college: ◆ kvalitní výuka v anglickém jazyce ◆ praktické studium ◆ mezinárodní vzdělání ◆ pracovní příležitosti ◆ příjemné studijní prostředí MagisterskÉ studiuM ◆ MSc International Management ◆ MSc Computing BakalářskÉ studiuM ◆ Ba (Hons) International Management ◆ Ba (Hons) applied accounting & Business finance ◆ Ba (Hons) Graphic Design ◆ Ba (Hons) fine art (experimental Media) ◆ BSc (Hons) Computing V roce 2012 byla Prague College zařazena na prestižní seznam Studentské unie Cambridge University jako ”educational destination for success” a jako atraktivní možnost pro britské studenty. prague college

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

44 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

45soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město elektr. přihláška: aNO Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz ceVro institut je soukromá vysoká škola, která se zaměřuje na studium práva, politologie a meziná- rodních vztahů, ekonomie, či bezpečnostní problematiky. učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! ceVro institut, praha oBory studia BakalářskÉ studiuM (Bc.) v oborech: ■ Politologie a mezinárodní vztahy ■ Právní specializace – Veřejná správa ■ Právo v obchodních vztazích ■ ekonomie – Hospodářská politika délka studia: 3 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná MagisterskÉ studiuM (Mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: ■ Politologie ■ Veřejná správa ■ Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy ■ Bezpečnostní studia délka studia: 2 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná ■ Obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru. ■ Učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. Dušan Hendrych, prof. Miroslav Novák, prof. Josef Šíma, doc. Ivana Štenglová nebo JUDr. Tomáš Sokol). ■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí ■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého Krumlova ■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže ŠirokÉ uplatNĚNí: komerční či podnikový právník, politický komentátor, diplomat, bankovní analytik, soukromý podnikatel, investiční poradce, starosta, tajemník, ekonomický analytik v domácích i nadnárodních firmách, poslanec, senátor, televizní moderátor, tiskový mluvčí, bezpečnostní analytik… dNy oteVřeNých dVeří: obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. Většinu nabízených oborů můžete studovat také v českém krumlově e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; tel.: 774 427 401.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

46 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Dieses Unternehmen ist: Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb Bist du s -Klasse? Stand:06/2013 Wir suchen Dich mit sehr guten Tschechisch- und Deutschkenntnissen! Nabízíme pomaturitní vzdělání v oboru bankovnictví se silným podílem praxe podle německého duálního modelu v následujících oborech: Bachelor of Science – obor bankovní ekonomie (3-leté bakalářské studium) Bankkaufmann/-frau – profesní vyučení v oboru bankovnictví (2,5-leté studium) Začátek Ausbildung/studia: srpen 2014 Uzávěrka pro zasílání přihlášek: do 31. března 2014 Wir als Ostsächsische Sparkasse Dresden zählen mit einer Bilanzsumme von mehr als 11 Milliarden Euro und über 2000 Mitarbeitern zur Spitzen- gruppe der bundesdeutschen Sparkassen. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich vom Lausitzer Seenland bis zum Erzgebirge und grenzt an die Tschechische Republik. Ihre Bewerbungen in deutscher Sprache (Einschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) senden Sie entweder elektronisch an Frau Ulrike Werner, Email: ulrike.werner@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de oder per Post an folgende Anschrift: Ostsächsische Sparkasse Dresden, Personalentwicklung, Frau Ulrike Werner, Sosaer Str. 11, D-01257 Dresden Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Nähere Informationen findest Du auch unter: www.sporitelna-drazdany.cz (kariéra) Vybraným studentům nabízíme: • Průměrně 900 EURO měsíčně (ca. 22.500 Kč) již v průběhu studia, • Možnost poznat chod celé banky v široké škále interních oddělení, • Zajímavé úkoly týkající se péče o české i německé zákazníky, • Velkou nabídku dalšího vzdělávání a příležitostí k internímu postupu Co požadujeme: • Plynulou znalost německého jazyka • Chuť učit se a flexibilitu • Schopnost práce v týmu, angažovanost a nadšení pro práci • Proklientský přístup, umění jednat s lidmi • Maturitní vysvědčení lze dodat dodatečně (pro přihlášku není nutné!) Bakalářské obory u Bankovní management u Bankovní management v anglickém jazyce u Informační technologie u Oceňování majetku u Ekonomika a management malého a středního podnikání u Právní administrativa v podnikatelské sféře Magisterské obory u Informační technologie a management u Finance u Finance v anglickém jazyce

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

47soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz SLAVÍME! JIŽ 15 LET JSME TU PRO VÁS! Připravte se s námi a buďte úspěšní u přijímaček jako tisíce studentů před vámi! ■ Přípravné kurzy k přijímačkám a maturitě ■ Učebnice, publikace, CD pro přípravu ■ Poradenství, vzorové testy a další ■ Největší databáze s nejdelší tradicí ■ Přes 22 000 prací, tisíce prací zdarma ■ Kvalitní práce za symbolickou cenu ■ Tým pro kontrolu a zařazení prací ■ Vložte i svoje práce a vydělejte si ■ Online soutěž o nejhezčí maturanty ■ Hlasování od 1. září do konce února ■ Vyhrajte hodnotné ceny ■ Adresář všech VŠ, VOŠ, SŠ, ZŠ a JŠ ■ Tištěný časopis pro všechny maturanty ■ 3krát ročně zdarma na školách – září, leden, duben ■ Stahujte zdarma na www.Casopis.KamPoMaturite.cz Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

48 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÝCH STUDIÍ úroveň odbornost kvalita uplatnění Bc. studium • Mezinárodní ekonomika a právo • Management organizací • Účetnictví Ing. studium • Strategický management • Management firemních financí • Management v mezinárodním podnikání Rozdíl je v lidech www.svses.cz www.facebook.com/svses Lindnerova 1, Praha 8 Mezinárodní ekonomika a právo Management firemních financí Management v mezinárodním Rozdíl je v lidech www.svses.cz www.facebook.com/svses Lindnerova 1, Praha 8 AKADEMIE STING vysoká škola v Brně Chceš být Ing.? Studuj STING! www.sting.cz AKADEMIE STING Ing.? STING! AKADEMIE STING vysoká škola v Brněvysoká škola v Brněv Chceš být Studuj wwwwwwww www.Vysokeskoly.com. ■ Náplně oborů ■ statistiky úspěšnosti přijetí ■ Nezaměstnanost absolventů ■ data podání přihlášky, otevřených dveří, přijímaček ■ testy z minulých let ■ kalendáře akcí ■ srovnání školného ■ Vyhledej Školu podle zaMĚřeNí, kraje NeBo NázVu ■ Najdi oBor VčetNĚ NáplNĚ a poroVNej ho s ostatNíMi ■ dNy oteVřeNých dVeří ■ poroVNej ÚspĚŠNost aBsolVeNtů ■ zjisti praVdĚpodoBNost přijetí Na fakultu ■ iNforMace k přijíMačkáM

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

49vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz ■ Vyšší odborné vzdělání je alternativou k bakalářským studijním programům vysokých škol. Zaměřuje se více prakticky a do hloubky. ■ VOŠ je možné studovat v denní formě (3 roky až 3,5 u zdravotnických oborů) nebo dálkově, ve večerní, distanční nebo kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní forma). Absolvent získá titul DiS. ■ V roce 2011/12 se na 180 vyšších odborných školách vzdělávalo 29,3 tis. studentů, v přijímacím řízení uspělo 84% uchazečů. Nejvíce studentů denní formy studia je u zdravotnických oborů (23,9%), oborů zaměřených na pedagogiku a sociální oblast (16,2%) a ekonomiky a administrativy (14,2%). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz/ file/26467) Kam po maturitě: na vyšší odbornou školu Kompletní adresář včetně nabízených oborů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com. Mjr. Nováka 1455/34 700 30 Ostrava Tel.: 800 100 570, 603 365 984 vos@sokrates.cz www.sokrates.cz/vos VOŠ SOKRATES pOSKyTujE Vzdělání V ObORu pRáVO A EKOnOmiE ■ denní forma s výhodami studenta ■ dálková forma odkudkoliv z ČR ■ titul DiS. ■ symbolické školné ■ nejlepší student obdrží auto ■ další ceny pro studenty ■ individuální studijní plán u denního studia ■ možnost pokračování v Bc. studiu na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) ■ velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní sektor, apod.) Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo na bezplatné info lince 800 100 570. Vyšší odborná škola SOKRATES CzECH SAlES ACAdEmy – VOŠ a SOŠ s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov Tel: 777 792 668 info@csacademy.cz, www.csacademy.cz CzECH SAlES ACAdEmy Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých škol v Královéhradeckém kraji - byla založena v roce 1992. základní filozofií VOŠ je při- pravit absolventy tak, aby byli schopni řídit vlastní firmu. ■ Oproti studiu na VŠ získáte praktické dovednosti oceňované zaměstnavateli. Budete dobře připraveni komunikovat dvěma světovými jazyky, budete vedeni k tomu, abyste zvládli analy- tickou práci, a to jak samostatnou, tak i v pracovním kolekti- vu. Významnou kompetencí, kterou získáte, je schopnost řešit samostatně složitější rozhodovací úlohy. Při studiu klademe důraz na odbornost, komunikační způsobilost a praxi. ■ Teoretické znalosti si vyzkoušíte v souvislé 14týdenní praxi, díky které získáte cenné kontakty a budete se rychleji orientovat v ekonomické praxi. Mnoho absolventů si v minulosti našlo svoji první pořádnou práci právě v průběhu odborné praxe u našich partnerských organizací. ■ Kreditní systém studia jako na VŠ vám umožní větší výběr z volitelných předmětů a autonomii. Studium je u nás organi- zováno vysokoškolským způsobem a je rozděleno na 6 období. Poslední, šesté období je zaměřeno na praxi, na přípravu na absolutorium a konzultace ke zpracování absolventské práce. ■ Nespíme na vavřínech, ale zveme odborníky z praxe přímo do výuky, abyste měli přehled, jak řízení firmy funguje v reálných podmínkách. Aby toho nebylo málo, budete řešit projekty a úkoly, které jsou zadávány a hodnoceny našimi partnerskými firmami. ■ Zdarma ISIC kartu a zdarma přístup do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové vám věnujeme, aby se vám dobře studovalo. ■ Do školní e-knihovny budete mít bezplatný přístup i po skon- čení studia na naší škole. Chceme, aby se vám dobře dařilo při podnikání či manažerské práci.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

50 vyšší odborné školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Kostelní 134 411 08 Štětí Tel.: 411 152 000 info@odbornaskola.cz www.odbornaskola.cz 82-41-n/09 ObAlOVý A gRAfiCKý dESign 3leté denní vyšší odborné studium umělecko-průmyslový obor (grafik designér, výtvarník v dTp studiu nebo obalový technik) ■ Talentová zkouška + prezentace vlastních prací ■ Školné 5000 Kč / rok ■ Moderní ubytování za nízkou cenu ■ Maximální napojení na praxi, exkurze a stáže v ČR i zahraničí VOŠ obalové techniky Štětí Purkyňova 12 746 01 Opava Tel.: 553 760 500 Fax: 553 760 510 mszes@opava.cz www.zemedelka.opava.cz Nabízíme 3letý studijní obor REgiOnální pOliTiKA zEmědělSTVí A VEnKOVA Tento obor se v ČR vyučuje jen u nás. Absolventy dobře připraví na současné i budoucí změny související s naším členstvím v EU a novým pohledem na venkovský prostor. Absolvent nalezne rozmanité možnosti uplatnění: ■ v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách ■ v samosprávě obcí a odborech vyšších správních a samosprávních celků (např. životního prostředí) ■ v ekologických a krajinářských institucích ■ v agenturách zaměřených na organizování seminářů, kongresů, výstav a veletrhů ■ v reklamních a propagačních agenturách, ve firmách poskytujících marketingové, daňové a finanční poradenství ■ v institucích provádějících kontrolní a konzultační činnost v zemědělství a navazujících odvětvích Podrobnější informace na www.zemedelka.opava.cz masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. Habrmanova 1540 560 02 Česká Třebová Tel.: 465 568 111 vda@vda.cz www.vda.cz Kontaktní osoba: Ing. Aleš Stránský ales.stransky@vda.cz Obor: lOgiSTiKA A mAnAgEmEnT forma: denní počet přijímaných: 80 délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč ■ LOGISTIKA - Logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až k prodeji hotového výrobku. Logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup suro- vin, pro řízení výroby a pro efektivní distribuci výrobků. Absolventi oboru se uplatňují ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou a transpor- tem zboží. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku. Obor: SOCiální pRáCE forma: denní počet přijímaných: 80 délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč ■ SOCIÁLNÍ PRÁCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů, a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. bližší informace na www.vda.cz Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

51vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz 5. května 51 140 00 Praha 4 Tel.: 244 105 001 Fax: 244 105 043 zdravotnickaskola@centrum.cz studijni.oddeleni@centrum.cz www.zdravotnicka skola5kvetna.cz ObORy STudiA pRO ŠKOlní ROK 2014/2015: diplomovaný zdravotnický záchranář – denní forma studia diplomovaný zdravotnický záchranář – kombinovaná forma studia diplomovaný nutriční terapeut – denní forma studia diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma studia Tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem. den otevřených dveří: 12. 3. 2014 od 15.30 do 17.30 hod. Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Slovačíkova 400/1 197 00 Praha 9 – Kbely Tel.: 286 852 080 603 286 852 Fax: 286 850 188 info@palestra.cz www.palestra.cz STudijní ObORy: ■ management sportu ■ pedagogika volného času a vychovatelství forma a délka studia: denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS. Školné: 23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové) 23 800,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - denní) 18 300,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - dálkové) podmínky přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení Termíny přijímacího řízení a dny otevřených dveří: Více informací na www.palestra.cz REKVAlifiKAČní KuRzy: ■ Výživový poradce ■ Cvičitel plavání ■ instruktor aerobiku ■ Sportovní masér ■ instruktor fitcentra ■ instruktor pobytu v přírodě a další podrobné informace na www.palestra.cz Akademie tělesné výchovy a sportu pAlESTRA – vyšší odborná škola, spol. s r.o. Alšovo nám. 75 397 01 Písek Tel.: 728 731 629 skola@vosr.cz www.vosr.cz Vyšší odborná škola restaurátorská v písku nabízí svým studentům speciali- zované odborné vzdělání v oborech restaurování památek ze dřeva a kovu. ■ Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování a kon- zervování nábytku a dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01. ■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR. ■ Praxe v renomovaných institucích v ČR (UMPRUM muzeum Praha, NM Praha, Národní památkový ústav Praha) a v rámci EU. ■ motivační stipendia a mzda studentům, kteří během své praxe restaurují a kon- zervují objekty určené do expozic muzeí a galerií. ■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná možnost vzdělání ve výjimečných oborech. Termín přijímacích zkoušek: 20. září 2013. Vyšší odborná škola restaurátorská v písku

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

52 vyšší odborné školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6 Tel.: 233 017 351 233 017 315 vos.study@cuscz.cz www.vos-cstv.cz mAnAgEmEnT TělESnÉ VýCHOVy A SpORTu Tříleté prezenční a kombinované studium, čtyřleté dálkové. zakončení absolutoriem a získáním titulu diS. Absolvent se uplatní ve vedení firem, ve všech oblastech organizovaných tělovýchovných činností, wellness, regeneraci a v soukromém podnikání. Nad Rokoskou 111/7 182 00 Praha 8 Tel.: 284 680 880 725 196 038 Fax: 284 681 345 pbvos@pbvos.cz www.pbvos.cz pb – VOŠ a SŠm, s.r.o., vznikla již v roce 1992 a má již přes 1900 úspěšných absolventů. partnery školy jsou Česká manažerská asociace, ČSOb, a.s., Česká kapitálová informační agentura, a.s., EXim TOuRS, a.s., Raiffeisenbank a.s., uniCredit bank Czech Republic, a.s., a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učeb- nami pro výuku informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagne- tofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek. microsoft software pro studenty oboru Aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!! Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLG: Dopravní logistika a Logistika služeb pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. praha Název oboru Délka Forma finanční poradenství 3 denní finanční poradenství 3 dálková Aplikace výpočetní techniky 3 denní Aplikace výpočetní techniky 3 dálková Cestovní ruch 3 denní Cestovní ruch 3,5 dálková personální práce 3 denní personální práce 3 dálková ObORy STudiA (diS.) Palachova 35 Ústí nad Labem Tel.: 475 211 276 studodd@szsvzs.cz www.szsvzs.cz Obory vzdělávání od 1. 9. 2014 – pro absolventy SŠ s maturitou TřílETÉ VzděláVání uKOnČEnÉ AbSOluTORiEm ■ Diplomovaná dentální hygienistka – denní, kombinované ■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní ■ Diplomovaný zdravotní laborant – denní ■ Diplomovaný zubní technik – denní ■ Diplomovaná všeobecná sestra – denní, kombinované ■ Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní Termín podání přihlášek: 1. termín – do 31. května 2014 2. termín – do 10. srpna 2014 3. termín – do 16. září 2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad labem Vyšší odborná škola ČSTV

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

53vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Zvolenská 934 386 01 Strakonice Tel.: 383 411 610 734 252 662 info@sps-sosstrakonice.cz www.sps-sosstrakonice.cz VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích nabízí studium v oboru 23-41-N/07 STROjíREnSTVí V pRO- gRAmu řízEní KVAliTy VE STROjíREn- SKÉ VýRObě A SluŽbáCH forma a délka studia: denní studium - tříleté dálkové studium - čtyřleté uzávěrka přihlášek: 1. kolo - 31. 5. 2014 2. kolo - 20. 8. 2014 VOŠ je umístěna v areálu SPŠ Želivského. Studentům lze uznat zápočty a zkoušky z předmětů, které absolvovali při studiu na ZČU. VOŠ, SpŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Středisko VOŠ Mariánská 1100 407 47 Varnsdorf Tel.: 412 315 011 412 315 022 nagyova@vosvdf.cz vajsova@vosvdf.cz www.vosvdf.cz ObORy VOŠ – tříleté denní, dálkové – zakončené absolutoriem s titulem diS. 68-43-N/04 VEřEjnOSpRáVní ČinnOSTi (školné ve výši 2500 Kč/1 rok) 65-43-N/01 CESTOVní RuCH (školné 4000 Kč/1 rok) 26-47-N/04 infORmAČní TECHnOlOgiE (školné 3000 Kč/1 rok) 26-41-N/04 VýRObA, přEnOS A uŽiTí ElEKTRiCKÉ EnERgiE (školné 3000 Kč/1 rok) 26-47-N/08 pOČíTAČOVá gRAfiKA V TECH- niCKýCH ObORECH (školné 3000 Kč/1 rok) 23-41-N/01 STROjíREnSTVí S VyuŽiTím CAd/CAm TECHnOlOgií (školné 3000 Kč/1 rok) - jen denní forma ubytování a stravování: součástí školy přijímací řízení: 1. kolo - 27. 6 2014 (uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2014), 2. kolo - 26. 8 2014 (uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2014) Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace T. G. Masaryka 47 568 02 Svitavy Tel.: 461 533 571 akademie@oa.svitavy.cz www.oa.svitavy.cz Obor vzdělání: EKOnOmiKA A pOdniKání Vzdělávací program: Účetnictví a finanční řízení podniku ■ délka studia: 3 roky ■ forma: denní ■ dosažený titul: diplomovaný specialista (DiS.) ■ Uchazeči o studium budou přijímáni bez přijímací zkoušky ■ Příprava pro kvalifikovaný výkon odborných činností v ekonomické oblasti ■ Odborná praxe 20 týdnů za studium ■ Možnost ubytování v domově mládeže ■ uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2014 a 11. 8. 2014 ■ den otevřených dveří: 5. 11. 2013, 14. 1. 2014, 4. 3. 2014 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy ■ 22 000 prací, z toho 6 000 zdarma ■ Tým pro kontrolu a zařazení prací ■ Zaplatíte jen to, co stojí za to ■ Neoriginální práce označíme a jsou zdarma ■ Víte, co stahujete ■ Maturitní otázky, čtenářské deníky, referáty ■ Studijní texty, skripta a diplomové práce ■ Práce SŠ, ZŠ, VŠ a VOŠ ■ Vydělejte si i vy – vložte svoje práce k nám ■ Ročně stránky navštíví 1,8 milionu návštěvníků ■ Nejširší databáze s největší tradicí ■ naše další projekty: www.kampomaturite.cz, www.adresarskol.cz a další studentské weby www.seminarky.cz ■ facebook.com/seminarky.cz STAHujTE nA

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

54 vyšší odborné školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Tel.: 221 771 105 voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté – denní vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem ■ diplOmOVAná dEnTální HygiEniSTKA ■ diplOmOVAný fARmACEuTiCKý ASiSTEnT ■ diplOmOVAný zdRAVOTní lAbORAnT ■ diplOmOVAný OČní OpTiK ■ diplOmOVAný zubní TECHniK podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz den otevřených dveří: 20. 1. 2014 a 16. 4. 2014 od 16:00 hodin přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, praha Evropská 33 166 23 Praha 6 Tel.: 233 091 261 info@pedevropska.cz www.pedevropska.cz ObORy Vzdělání: 1. Sociální práce a sociální pedagogika Forma studia – denní, 3 roky 2. předškolní a mimoškolní pedagogika Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 16. – 20. 6. 2014 2. kolo: září 2014 uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2014 2. kolo: 31. 7. 2014 Školné na školní rok činí 3 000,- Kč. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Na Polabí 411 276 01 Mělník Tel.: 315 623 023-5 602 232 333 skola@zas-me.cz www.zas-me.cz denní tříleté a dálkové čtyřleté studium Vzdělávací program: zAHRAdní A KRAjinná TVORbA dny otevřených dveří: 25. 9., 16. 10., 13. 11., 4. 12. 2013, 15. 1., 12. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5. 2014 uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2014 přijímací řízení – denní forma 25. 6. 2014, dálková forma 26. 6. 2014 (druhé kolo pro obě formy 27. 8. 2014) Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy; v dálkové formě navíc přezkoušení ze základních odborných znalostí. Česká zahradnická akademie mělník střední škola a vyšší odborná škola Ortenovo nám. 34 Praha 7 – Holešovice Tel.: 222 782 007 603 251 745 spsvos@volny.cz www.voscr.cz proč studovat právě na této škole? Nabízíme Vám mladé progresivní vedení a perspektivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výběru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia na VŠ na základě uznaných zkoušek z VOŠ ve zkráceném studiu. ■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu. ■ Minimální školné. ■ Technické vybavení na špičkové úrovni. ■ Ubytování a stravování je zajištěno. dny otevřených dveří: každý den na základě telefonické či emailové dohody Přihlášky přijímáme již od ledna! Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, praha Svatý Jan pod Skalou 1 266 01, p. Beroun Tel.: 311 671 308 311 672 461 info@svatojanskakolej.cz www.svatojanskakolej.cz Obor: 75-31-n/03 – přEdŠKOlní A mimOŠKOlní pEdAgOgiKA forma studia: denní a kombinovaná délka studia: 3 roky Školné: 5500 Kč denní, 7000 Kč kombinované přihlášky: do 15. září 2013 uplatnění: učitel v MŠ; pedagog volného času Specifika studia: bohatě zastoupená praxe (20 týdnů), důraz na praktické využití získaných znalostí, široká škála volitelných předmětů. Možnost ubytování a stravování v budově školy. Titul: Studium je zakončeno titulem DiS., možnost pokračovat bakalářským studiem ve zkrácené formě na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích. Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý jan pod Skalou Karoliny Světlé 135 280 50 Kolín Tel.: 321 720 236 sekretariat@zdravotka.cz www.zdravotka.cz POSKyTUJE VZDěLÁVÁNÍ V OBORU diplOmOVAný fARmACEuTiCKý ASiSTEnT Denní tříletá forma, ukončená absolutoriem, absolvent získá titul DiS. poplatek: 3 000,- Kč/rok Škola poskytuje ubytování (700,-Kč/měsíc) Den otevřených dveří: 3. 3. 2014, 12 – 16 hod. nebo kdykoliv po domluvě Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

55vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Tel.: sekretariát 387 438 677 studijní oddělení 387 013 140 sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz nAbízí: Obory vzdělávání VOŠ zakončené absolutoriem: ■ Obchodní podnikání - denní studium ■ Veřejná správa - denní a dálkové studium ■ V akreditačním řízení právní asistence - denní studium dny otevřených dveří: 27. 2. 2014, 1. 4. 2014, budovaVOŠ,nemanická7,Českébudějovice od 8.00 hodin do 15.00 hodin nebo po domlu- vě kdykoli v pracovních dnech. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Ledecká 35 323 21 Plzeň Tel.: 377 534 450 info@vosplzen.cz www.vosplzen.cz DENNÍ STUDIUM: ■ diplOmOVAný zubní TECHniK ■ SySTÉmOVý AdminiSTRáTOR iT ■ mAnAgEmEnT SpORTOVníCH AKTiViT DENNÍ A KOMBINOVANé STUDIUM: ■ SOCiální pRáCE ■ diplOmOVAný OČní OpTiK DENNÍ A DÁLKOVé STUDIUM: ■ bEzpEČnOST ObyVATElSTVA přijímací zkoušky: 26. června 2014, 26. srpna 2014 den otevřených dveří: 23. ledna 2014, 22. března 2014 Bližší informace na: www.vosplzen.cz Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. plzeň Wolkerova 316 473 01 Nový Bor Tel.: 487 712 211-4 Fax: 487 712 228 info@glassschool.cz www.glassschool.cz OBOR VyŠŠÍ ODBORNé ŠKOLy: Tvorba uměleckého skla 82-41-n/013 Tříleté studium denní, zakončeno absolutoriem, titul DiS. Školné 2500,- Kč za semestr přijímací řízení: Všichni: test z cizího jazyka (AJ nebo NJ) - maturitní úroveň, testovací kresba Absolventi výtvarných škol: motivační pohovor, domácí práce Absolventi nevýtvarných škol: talentové zkoušky, motivační pohovor, domácí práce Termín: 1. kolo 20. 6. 2014, 2. kolo 29. 8. 2014 - vždy od 8 hodin podmínka přijetí: maturitní zkouška maximální počet přijímaných uchazečů: 30 dny otevřených dveří: kdykoliv po telefonické dohodě Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, nový bor, příspěvková organizace Resslova 440 387 01 Volyně Tel. 383 372 817 383 457 010 skola@volyne.cz www.vos.volyne.cz Vzdělávací programy: TVORbA nábyTKu A dřEVěnÉ KOnSTRuKCE denní forma 3 roky, dálková forma 4 roky zaměření po prvním roce společného studia: 1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů 2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby Možnost souběžného externě distančního studia bakalářského programu TU Zvolen „Konstrukce dřevěných staveb a nábytku“. nízKOEnERgETiCKÉ A pASiVní ObjEKTy denní forma – 3 roky Roční školné 3 000,- Kč. Ubytování je součástí školy a stravování je smluvně zajištěno pro všechny studenty. uzávěrka přihlášek: 1. kolo 30. května 2014, 2. kolo 15. srpna 2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně Tyršova 34 Opava 746 95 Tel.: 553 613 315 vos@sshsopava.cz www.sshsopava.cz VzděláVACí pROgRAmy: ■ 65-42-N/04 řízEní HOTElOVÉHO pROVOzu – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-42-N/04 řízEní HOTElOVÉHO pROVOzu – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ 65-43-N/02 ROzVOj A řízEní REgiOnální TuRiSTiKy – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-43-N/02 ROzVOj A řízEní REgiOnální TuRiSTiKy – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ Bakalářský obor HOTElniCTVí, 3 roky, absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.). Absolventi získávají titul diplomovaný specialista (diS.). uchazeči o vzdělávání na VOŠ nekonají přijímací zkoušku. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Poděbradova 842 537 60 Chrudim IV Tel.: 469 620 207 469 620 363 Fax: 469 620 207 crzemsk@szes.chrudim.cz Kontakt: p. Hrdinová www.szes.chrudim.cz STUDIJNÍ OBOR: Správa ochrany životního prostředí kód oboru viz www.szes.chrudim.cz uzávěrka přihlášek: 30. 5. 2014 ■ 31. 7. 2014 přijímací řízení: 19. 6. 2014 ■ 14. 8. 2014 forma a délka studia: denní, 3 roky počet přijímaných: denní 60 Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru možnosti uplatnění: ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti. ubytování a stravování v sídle školy. podrobné informace: www.szes.chrudim.cz Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Salmovská 8 120 00 Praha 2 Tel.: 224 919 498 jabok@jabok.cz www.jabok.cz Studijní obor: SOCiální pEdAgOgiKA A TEOlOgiE Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (DiS.). Ve spolu- práci s Evangelickou teologickou fakultou UK je možné pokračovat bakalářským studiem oboru Pastorační a sociální práce (Bc.). Vysokoškolský systém studia, 35 volitelných předmětů, praxe v ČR i zahraničí, 2 cizí jazyky. Ubytování v budově školy. Forma studia: denní a kombinovaná délka studia: 3 roky. Školné: 3 500 Kč/ semestr přiHláŠKy: I. kolo: 1. 2. – 30. 4. 2014, II. kolo: 1. 6. – 15. 8. 2014 přijímACí řízEní: formou ústního pohovoru – všeobecné předpoklady, I. kolo: 2. – 6. 6. 2014, II. kolo: 25. – 29. 8. 2014 dEn OTEVřEnýCH dVEří: 5. 2. 2014 jAbOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, praha Štěchovice 4176 767 54 Kroměříž Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil Tel./fax: 573 334 936 www.vospaspsm.cz BAKALÁřSKý STUDIJNÍ PROGRAM: ■ Chemie a technologie potravin s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků forma studia: denní i kombinovaná akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz PROGRAM VyŠŠÍHO ODBORNéHO STUDIA: ■ potravinářství s profilací: Technologie a hygiena potravin, Analýza potravin, Zpracování mléka forma studia: denní i kombinovaná délka studia: 3 roky Roční školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

56 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha www.esl-jazykovky.cz ESL - Praha t +420 222 251 500 e info@esl-jazykovky.cz Jazykové kurzy v zahraničí okolo celého světa Více než 20 jazyků na 5 světadílech Kam po maturitě: na jazykové pomaturitní studium ■ VÝHODY ■ Intenzivní výuka jednoho nebo více světových jazyků ■ Možnost získání mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky ■ Někde možnost spojení s nultým ročníkem – přípravným kurzem k přijímačkám na vysokou školu ■ Možnost přivýdělku ■ Vzhledem k rozsahu a intenzitě kurzu velmi dobrý poměr cena/výkon ■ NEVÝHODY ■ Fakticky ztráta jednoho roku ■ Pokud nejste z velkého města, přičtěte náklady na dopravu nebo ubytování ■ Cena kurzu v desítkách tisíc PODROBNÝ ADRESÁŘ JAZYKOVÝCH ŠKOL NAJDETE NA www.JazykoveSkoly.com. Podle informací z července 2013 zatím není zcela jis- té, zda status studenta zůstane v pomaturitním studiu zachován. Poslaneckou sněmovnou však již úspěšně prošla novela zákonů (117/1995 Sb. a 155/1995 Sb.), která nárok na status opět zakládá. Nyní se čeká, zda zmíněnou novelu (před začátkem školního ruku) schválí také Senát a prezident ČR. Novela má podporu napříč politickými stranami, pravděpodobnost jejího přijetí je tak proto vysoká. Výherkyně soutěže EF a finalistka Miss Maturita 2013 Denisa Tisoňová v Londýně – www.ef-czech.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

Proč zrovna EF?  jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole  jsme ve všech cool světových metropolích  jsme tu již přes 40 let  jsme akreditovaní – pravidelné inspekce kvality výuky Jaké kurzy organizujeme?  krátkodobé kurzy v zahraničí  pomaturitní programy v zahraničí  příprava na univerzitu nebo pracovní stáže Zakousněte se po maturitě do cizího jazyka s EF EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1 Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com www.ef.com EF Česká republika Staňte se fanoušky Studium jazyků v zahraničí

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

58 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha 0 5 25 75 95 100 Kam_po_maturit _1212 5. prosince 2012 11:50:32 Pomaturitní studium Akreditované centrum zkoušek z AJ a NJ Projekty ESF, DVPP programy P t ritní st diP t ritní st di JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ZKOUŠKY Akreditované centrum zkoušek z AJ a NJAkreditované centrum zkoušek z AJ a NJ Příprava k mezinárodním certifikátům ekty ESF, DVPP programyekty ESF, DVPP programy Překlady a tlumočení OSTRAVA | BRNO | OPAVA AZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 777 143 556 www.hello.czwww.hello.cz ICQ: 249 284 704 VÉ VZDĚLÁVÁNÍVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Tady jsem se naučil anglicky, v pohodě se domluvím. A co ty? www.akcent.cz Pomaturitní studium angličtiny učebny: Bítovská 3, Praha 4 telefon: +420 261 261 638 e-mail: akcent@akcent.cz zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně Aj 20 hodin týdně zahrnuto ve vyhlášce MŠMT CR volitelně Nj, Fj, Šj 2–4 hodiny týdně za cenu semestrálního kurzu s 50% slevou 50% sleva z poplatku za druhou zkoušku v témže školním roce jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské zkoušky 2013 2014 CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZU NULTÉROČNÍKY 2013/2014 OD ŘÍJNA 2013 – PRAHA, BRNO, OSTRAVA NEDOSTALIJSTESE NAVYSNĚNÝOBOR? PŘIPRAVTE SE PŘÍŠTÍ ROK S NÁMI! ZÁPIS ZAHÁJEN WWW.KAMPOMATURITE.CZ DO 15. 9. 2013 SOUTĚŽ O IPHONE 32 GB A SPOUSTU DALŠÍCH CEN PŘI ÚHRADĚ CELÉHO KURZU PSYCHOLOGIE, MEDICÍNA, PRÁVO, ŽURNALISTIKA, POLITOLOGIE, POLICEJNÍ AKADEMIE A DALŠÍ OBORY ZVYŠTE SVOU ŠANCI NA PŘIJETÍ AŽ 3X PODROBNOSTI KE KURZŮM NA STR. 8 PŘIHLASTE SE UŽ DNES NA Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

%%%STUDENTŮ U NÁS HRAJE HLAVNÍ ROLI Vysoká škola finanční a správní www.vsfs.cz / Aplikovaná informatika / Bankovnictví / Finance a finanční služby / Marketingová komunikace / Pojišťovnictví / Politologie / Právo v podnikání / Právo ve veřejné správě / Řízení podniku a podnikové finance / Sociální politika / Sociologie / Veřejná správa / Marketing Communication / Business Management and Corporate Finance

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/

www.unicorncollege.cz Svět Tě POTŘEBUJE! I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm20-nahled/