Kult 03/2019http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

kult. ZA VŠÍM NAJDEŠ ČLOVĚKA... 03 2019 ročník 21 Mimochodem Tesla Ženy ženám českým Ty nejvíc funky donuty z Brna více na straně 6 více na straně 8 více na straně 10 Julius Ševčík Kouzlo Skleněného pokoje TÉMA ČÍSLA více na straně 4

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

Zakoupíte v KNIHY DOBROVSKÝ Galerie Vaňkovka a Joštova 6 „na Čáře“ Brno nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz KLÍČ 17 V kupoli berlínské katedrály visí roztrhaná mrtvola s černými křídly: je to prominentní kazatelka dr. Brigitte Rissová. Kolem krku má zavěšený klíč. V rukojeti je vyraženo číslo 17. Tom Babylon z LKA chce případ získat za každou cenu, s tímto klíčem totiž před mnoha lety zmizela jeho malá sestra Viola. NAIVNÍ MANŽELKA Před dvaceti lety byl Dennis Danson zatčen za brutální vraždu Holly Michaels na Floridě v Red River County. Teď je hlavním hrdinou natáčení jednoho dílu doku- mentu o pravdivých trestných činech, který bere svět útokem - tvůrci se snaží odhalit pravdu a osvobodit obětí justičních omylů. KNIŽNÍ NOVINKY Malé univerzitní město se jednoho říjnového rána probouzí s děsivou zprávou, že žena a tři děti místního hrdiny Thoma- se Hustona, milovaného profesora a oblíbeného spisovatele, byli zavraždě- ni v jejich domě. VRAŽEDNÉ EMOCE RANDALL SILVIS O tomto domě se šířily podivné zvěsti bezmála sto let. Jeho majitelka, Edith, odmítala nechat kohokoli vstoupit dovnitř a nedale- ké městečko navštěvovala jen málokdy. DUCH DOMU ASHBURNŮ DARCY COATES TEMNOTA V NĚM ALICE RAINE Rebeccu, stydlivou maji- telku knihkupectví, zcela pohltí omamný románek se slavným klavíristou Nicholasem Jackso- nem; zaplaví ji vášní a dominancí a posléze ji se šrámy a zlomeným srdcem vyvrhne zpátky na povrch. Nejprodávanější autorka dle New York Times přichází s napínavým ro- mánem o velmi proble- matické rodině a třech ženách, které odhalí své temné pravdy. SKLENĚNÝ LES CYNTHIA SWANSON Svět je obec a Facebook jeho vývěsní deska. Carola Martins má lidi i sociální sítě pod kontrolou. Pravi- delně pořádá večírky, na které zve důležité osoby. Má skvělou kariéru a zdá se, že jí nic nestojí v cestě. SEZNAM HOSTŮ SANNE AVERBECK Osobní odběr z e-shopu ZDARMA

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

Obsah kult. Rozhovor – Julius Ševčík 4 Recenze – Hudba, knihy, divadla & filmy 6 Menu – Ty nejvíc funky donuty z Brna 10 freetime /otočte/ Tipy na akce 3 Programy akcí 4 Julius Ševčík V březnu míří do kin napjatě očeká- vaná filmová novinka Skleněný pokoj, která vznikla na motivy proslulého románu britského spisovatele Simona Mawera. Protože předlohou pro romá- nové dějiště je vila Tugendhat, nemohl ani filmový snímek vzniknout jinde. více na straně 4 Děkujeme našim partnerům TÉMA ČÍSLA Kulturně-informační měsíčník kult. | ročník 21 | číslo 03/2019 | pořadové číslo 220 | registrováno u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 12093 | ISSN 1212-8120 šéfredaktor: Ing.Radek Holík | editor magazínu: Mgr. Eva Svobodová | editor webu: Ivo Michalík | design: František Burda | sazba: Mirek Chudík | asistentka: Žaneta Špetová, DiS. vydavatel: KULT, z. s. | adresa redakce: Holandská 878/2, 639 00 Brno, tel.: 777 221 983, e-mail: info@mediahill.cz | distribuce: Media Hill, 5P agency | produkce: Media Hill © KULT, z. s. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel nenese odpovědnost za ztráty vzniklé chybným uveřejněním dat. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu KULT. Inzertní oddělení Media Hill | tel.: 777 221 936, 777 221 983 | web: www.mediahill.cz/media ČB varianta varianta CMYK Lov. Jinak budeš uloven více na straně 8 JazzFestBrno 2019 více na straně 9 Kalendář roku 2019 více na straně 11

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

4 4 www.kult.cz V březnu míří do kin napjatě očekávaná filmová novinka Skle- něný pokoj, která vznikla na motivy proslulého románu brit- ského spisovatele Simona Mawera. Protože předlohou pro ro- mánové dějiště je vila Tugendhat, nemohl ani filmový snímek vzniknout jinde. A právě v Brně se také 12. března 2019 usku- teční jeho světová premiéra. Do zákulisí vzniku filmu se nám podařilo dostat díky exkluzivnímu rozhovoru s jeho režisérem Juliem Ševčíkem. Pamatujete si na okamžik, kdy se ve vás poprvé zrodilamyšlenkazfilmovatSkleněnýpokoj? Po přečtení prvních 40 stran románu. Moje první myšlenka byla na lidský experiment. V přeneseném smyslu pro mě vila představovala symbolickou zkumavku, do které se vsadí lidské osudya chemickýprocesjev časepropletea navždyzmění.Při- šlo mi to jako zajímavý koncept pro mysteriózní vztahový film s jednotou místa, času a děje. Vilu jsem vnímal jako mimořádný prostor,kterýdoslovanutíkesvobodě.Příběhupokoje,kdeoží- vají tajemství, smysly a touhy obyvatel. Jaknavásrománcobynačtenářezapůsobil? Je to skvělá knížka. Dynamická, poutavá a přitom představitel- ná, reálná, s dávkou tajemství. Líbila se mi, protože vyprávěla historické okolnosti téměř výhradně očima obyvatel domu, a tím vytvářela intimní svět ve světě. Komunikace mezi osob- ním vnitřkem a veřejným vnějškem ve vztahové a historické rovině mi přišla velmi originální. Konzultovalijstescénáři s autorempředlohySimonem Mawerem? Simon je skvělý člověk a byl vstřícný koncepci, kterou jsme se scenáristou Andrewem Shawem přinesli. Andrew měl napros- tou svobodu. Obecně není příliš obvyklé konzultovat práci na scénáři s autorem předlohy. Autoři to většinou ani nevyžadu- jí. Scénář je úplně jiná hra než psaní románu. Je to jiný obor. Neznám téměř žádného významného autora, který by zároveň psal romány i scénáře. Jaký jste měl dojmy z  vily, když se natáčelo přímo v jejích interiérech? Dokázal jste se pocitově přenést dodoby,kdyjiobývalipůvodnímajitelé? Rozhodnutí točit uvnitř reálné vily jsme udělali velmi brzy a bylo zásadní už při konstrukci scénáře. Na první pohled to vypadalo téměř nemožně, protože román se odehrává v mnoha ročních i historických obdobích. Po asi půl roce práce jsme ale našli praktická řešení, jak s vilou pracovat, abychom zachyti- li jejího ducha a zároveň odvyprávěli všechny události včetně destrukce. Je vždy vzrušující točit v reálném prostředí a v pří- padě vily Tugendhat o to víc, že jde o skutečný poklad. V domě se cítíte trochu jako v katedrále, kde světlem je svoboda, láska Julius Ševčík Kouzlo Skleněného pokoje Rozhovor

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

5 5 Březen 2019 a štěstí. Krutost, s níž se naše země k této vile v minulosti za- chovala, jsem se snažil ve filmu poctivě zachytit. Mohl se filmový štáb pohybovat po celém objektu, neboprovásplatilanějakáomezení? Nakonec ano, i když s jistými omezeními. Museli jsme pro ten účel například vyrobit vlastní druhou podlahu po celé ploše hlavního patra a téměř kompletně vyměnit nábytek v domě. Museli jsme najít způsob, jak dům radikálně změnit pro evo- kaci období války, padesátých a šedesátých let, aniž bychom zašpinili jedinou zeď. Hodně nám v tom pomohlo CGI (počíta- čově tvořené efekty, pozn. redakce) a v postprodukci vyrobená 3D patina. Pro jednu scénu jsme dokonce vyrobili 3D prach v ovzduší. Rád pracuji s detaily a bylo neskutečné, kolik inspi- race v tomto smyslu vila poskytla. Strávil jsem tam opravdu hodně času, mohl bych provádět. Jak moc bylo komplikované sehnat pro váš snímek zahraniční hvězdy? Myslel jste od samého začátku na to,žedorolíobsadítejinéneždomácípředstavitele? Příběh vily je z podstaty mezinárodní a bylo jasné, že obsaze- ní tomu musí odpovídat. Producent přišel už na začátku s ná- padem obsadit do role Hany nizozemskou herečku Carice Van Houten, což se mi velmi líbilo, ale pochyboval jsem, že ona roli vezme. Když začalo být asi po půl roce jasné, že by to mohlo vy- jít, začali do projektu vstupovat další skvělí herci, Švédku Han- nu Alström jsem poprvé potkal v Los Angeles, dánského herce Rollanda Mollera přes holandskou castingovou režisérku, Ale- xandru Borbély a Claese Banga do role Viktora získal producent na festivalech. Příležitost pracovat s evropským top obsazením a navíc opět s Karlem Rodenem byla fantastická, i když někdy výzva. Není lehké sladit kalendář pro herce z osmi zemí. Pro- ducent v tomto musí mít odvahu a bez přehmatů se neobejdete. Claese Banga nám americký producent například jednou poslal soukromým tryskáčem omylem do jiné evropské země na kos- týmní zkoušku, protože si to pilot spletl v navigaci a tak... Váš minulý snímek Masaryk sklidil 12 Českých lvů. Nenítenúspěchi trochusvazující?Vnímátetlak,žese teďodvašehodalšíhofilmuo tovícočekává? Ne, takhle já vůbec neuvažuji. Jen ať se očekává. Pro mě je každý dosavadní film v něčem první. První noir, první historický film, v případě Skleněného pokoje první love-story, můj další film bude také v něčem první. Je to vždy nová cesta. Skleněný pokoj jsme začali vyvíjet předtím, než jsme se pustili do Masaryka. Je to první můj film, který spotřeboval víc než čtyři roky vývoje. Ve všech směrech jsme chtěli vytvořit propracovaný film. Jeo snímekSkleněnýpokojdíkyproslulostirománové předlohy zájem v zahraničí? Myslíte, že by mohl být dobroupropagacíi proBrno? Ano, minimálně v těch zemích, odkud pocházejí hlavní hvězdy, plánujeme kinopremiéru. Moje americká agentura zastupuje globální trh a platformy, myslím, že Skleněný pokoj má před sebou dlouhý život. Eva Svobodová Vilu jsem vnímal jako mimořádný prostor, který doslova nutí ke svobodě Rozhovor Julius Ševčík (*1978) studoval režii na FAMU a New York Film Academy. V roce 2009 natočil oceňovaný film Nor- mal s Milanem Kňažkem a Dagmar Havlovou, roku 2017 pak zabodoval jeho snímek Masaryk rekordním počtem 12 Českých lvů.

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

6 6 www.kult.cz výstavy Ženy ženám českým Šlapanická výstava reflektuje vývoj postavení žen ve společnosti od období nově vznikajícího státu až po současnost. Zajímavě tím doplňuje a vlastně i uzavírá oslavy 100. výročí založení Československa. Vždyť republika je také žena. Na to, jak malé Muzeum ve Šlapanicích je, jde o výstavu vel- mi podnětnou a zajímavou. Ostatně, vzpomínám si i na jednu z předchozích s názvem Smrt je jen začátek. Ta mě, i když po- nurá názvem, svým obsahem dokonale uchvátila. Ve Šlapani- cích prostě výstavy umí. Ze zkušenosti vím, že je důležité, jak se téma uchopí. A třeba- že v případě výstavy Očima ženy nejde o žádnou interaktivní multimediální show, množství textu i obrazových materiálů je hezky vyváženo a  navíc doplněno i  dobovými předměty, jako jsou například vysavač, fén nebo mixér. Věcmi, jež uží- váme i dnes, ovšem zde působí opravdu úsměvně archaicky. Vytaženy z hlubin věků. Výstava nám přibližuje atmosféru i souvislosti osudu národa v kontextu vývoje postavení žen v Československé republice. Na začátku stojí tzv. Washingtonská deklarace, vyhlašující svrchované a nezávislé Československo. Dokument, který zá- roveň ukotvoval obecné volební právo i pro ženy. Artefakty nám následně ilustrují praktickou stránku života ženy v prů- běhu oněch 100 let. Autorky nám připomínají, že jsou to ženy, které fungují jako hlavní tvůrkyně domácnosti. Že právě na nich leží hlavní bří- mě zodpovědnosti v péči o děti i manžela. Upozorňují také na to, jak obtížné bylo, a do jisté míry stále je, vytvořit pro ženy takové podmínky, aby mohly být ve společnosti opravdu rov- noprávné mužům. Třeba i jako traktoristky, soustružnice či hornice. Ano, to mluvíme o dobách rozkvětu dělnické třídy. Výstava upozorňuje i na ženy političky. Schválně, kolik znáte prvorepublikových poslankyň/senátorek? Tedy nikoli žen po boku významných mužů, ale těch, které do politiky aktivně vstoupily. Bylo jich sice málo, ale byly. Třeba Františka Pla- mínková, senátorka, jež byla popravena nacisty v období hey- drichiády. Asi se vám vybaví Milada Horáková. Ale ta vstoupi- la do povědomí až ve čtyřicátých letech. A dál? Ve Šlapanicích se zabývají především prostorem, věnovaným ženám. Nejen ve společnosti, ale i v médiích, která jsou zde výborně zastoupena zručně vyhotovenými kopiemi. Perio- dika pro ženy i o ženách. Časopisy, které třeba ani neznáte, protože je vzala doba. Tady se stačí jen posadit a číst. Prakticky jediný muž je zde zmíněn výrazněji. Myslím, že nejen pro jeho noblesu a vztah ženám, ale i proto, že jde o člověka, který se o stát, jehož výročí založení jsme si i tou- to výstavou připomněli, významně zasloužil. Tím mužem je T. G. Masaryk – asi jediný prezident v dějinách, který přijal příjmení své manželky k tomu svému. Robert Žďárský Název: Očima ženy – Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen Kde: Muzeum Brněnska, Šlapanice Kdy: 31. října 2018 – 10. března 2019 Web: www.slapanice.muzeumbrnenska.cz Recenze

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

7 7 Březen 2019 Aktuálně knihy Stieg Larsson vyšetřuje další vraždu! Málokdo má na aktuální popularitě severských kriminálních románů takový podíl jako Stieg Larsson (1954-2004). Jeho trilogie Milénium se koneckonců po celém světě prodalo více než 80 milionů výtisků! Ačkoli od jeho tragické smrti uteklo už 15 let, spisovatelova obliba u dalších a dalších čtenářů trvá. Teď pravděpodobně ještě vzroste. Právě totiž vycházejí dosud nepublikované záznamy z jeho deníku! Zakoupíte je v e-shopu Knihy Dobrovský. Druhým největším projektem Stiega Larssona bylo shromaž- ďování informací v případu vraždy švédského premiéra Olofa Palmeho, k níž došlo 28. února 1986. Většina materiálů se týká pravicového extremismu, plynule však přecházejí ve výsledky jeho vlastního pátrání a vedou ke konkrétním teoriím a tipům pro policii. Přístup k  autorově osobnímu archivu a  tím pádem také k  20 kartonovým krabicím s dokumenty, vztahujícími se k do té doby neznámému projektu, získal švédský novinář a spisovatel Jan Stocklassa. Stejný muž má na svém kontě také román z roku 2007 s názvem Gripen av Prag, pojednávající o prodeji gripenů do České republiky, v  němž odkryl korupci ve společnostech Saab a BAE. Policejní vyšetřování, které se rozpoutalo v násle- dujících letech, skončilo obviněním britské firmy BAE z  rozsáhlé korupce a udělením pokuty ve výši 400 milionů amerických dolarů. Stocklassova nová publikace se jmenu- je Odkaz Stiega Larssona: Po stopách vraždy Olofa Palmeho. Jak sám píše v  jejím úvodu, pokračoval při jejím psaní v  rozvíjení Larssonových teorií a podnětů,nořilsedojejichhlubina ob- jevil nové díly skládanky. Vzniklý obraz nevysvětluje jenom řadu podivných okolností,kteréjsous vraždouvýznam- ného politika spjaty. Odkrývá totiž i její motivy. Stocklassa se domnívá, že má dobré informace o tom, co se dělo večer před atentátem a kdo byl na místě činu, tedy fakta naprosto zásadní. Jeden z  dozajista nejzáhadnějších zlo- činů posledních desetiletí je tak blíže svému rozuzlení než kdy dřív. Českého čtenáře navíc jistě zaujme skutečnost, že celý příběh je výrazně spojen právě s Českou republikou! Když kniha na konci roku 2018 ve Švéd- sku,Dánsku,Nizozemí,Německua Pol- sku vyšla, už tak vysoká očekávání na- kladatelůbylaještěvýrazněpřekonána. Uběhlo totiž jen pár týdnů a  natěšení fanoušci všechny nabídnuté výtisky doslova vykoupili. Zájem koneckonců neprojevili pouze ctitelé Milénia (Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrá- la s ohněm a Dívka, který kopla do vosí- ho hnízda) a severských kriminálek obecně, ale třeba také vyni- kající Ukradené známky, rovněž pevně spjaté s českou historií. Důvodů, proč dát poutavému líčení okolností vraždy Olofa Pal- meho a odkazu Stiega Larssona šanci, existuje každopádně více než dost. Díky nejnovějšímu titulu z Edice Kontrast ji teď máte i vy! Ivo Michalík Autor: Jan Stocklassa Název: Odkaz Stiega Larssona: Po stopách vraždy Olofa Palmeho Nakladatelství: Edice Kontrast 2019 Web: www.knihydobrovsky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

8 8 www.kult.cz Recenze výstavy Mimochodem Tesla Tato výstava má podtitul: Muž, který rozzářil svět. Je to však spíš jen stručná připomínka skutečného génia elektřiny. V celé budově Technického muzea totiž zabírá jen úzké místo na ochozu u zábradlí. Jakoby navíc. Jako doplněk. divadla Lov. Jinak budeš uloven Vaše manželka spolu s dospívajícím synem si spokojeně užívají lyžování na horách, zatímco vy, prošedivělý lev salónů, kterému už dávno není dvacet, vyrážíte ven. Na lov. V baru vás hned na první dobrou zahřeje u srdce, když se na vás usměje sympatická mladá slečna... Nikola Tesla je můj oblíbenec. Pravda, v  dětské naivitě jsem obdi- voval jako všichni spíše Edisona, jenž je všeobecně vnímán jako ztě- lesnění elektric- kého pokroku. Dnesvím,žetobylspíšvelmischopnýorganizátor,zatímcoTesla byl ryzí vynálezce. Se vším nepraktickým, co k tomu přináleží. Výstavu sestavili v Teslově muzeu v Srbsku, odkud pocházel. Proto možná udiví její strohost, minimálně s ohledem na to, že jde o génia. Čítá jen deset informačních panelů. Sice oboustran- ných a s překladem do angličtiny, ale i tak. K tomu dva Teslovy vynálezy a dvě televize, na kterých jedou smyčky němé video- sekvence. Dozvíte se zde podrobnosti z Teslova života. O milnících jeho dráhy vynálezce, životních zvratech, úspěších nebo nezdarech. Včetně „legendárního“ zklamání z Edisona. Toho původně, jako mnozíjiní,velmiobdivoval.Ovšempakodnějporoztržceodešel a odborností jej ještě předstihl. Chtělo by to asi více praktických ukázek jeho práce. Jenže, jak už bylo zmíněno, výstava není původně brněnská. Dočtete se o vy- nálezcových názorech na společnost (pokrok, války), ženy (tře- ba proč se nikdy neoženil) nebo o jeho výstřednostech. Zkrátka génius jako on uvažoval jinak než mnozí ostatní a pochopit jej není snadné. Výstava vám zabere zhruba hodinku času. Vzhledem k  výši vstupného, které platí pro celé muzeum, doporučuji rezervovat sinaTesluvícčasu.Spíšenežsemjítjentakmimochodema pou- ze na něj, jako se to povedlo mně. Robert Žďárský Název: Nikola Tesla: Muž, který rozzářil svět Kde: Technické muzeum Brno Kdy: 19. prosince 2018 – 28. dubna 2019 Web: www.technicalmuseum.cz Námět hry, kte- rou v  roce 2004 napsal francouz- ský dramatik Éric Assous, pro Diva- dlo Bolka Polívky režijně zpracoval Petr Halberstadt ze StageArt.cz. Názorně tedy vi- díme symbiotické mezidivadelní táhnutí za jeden provaz. Při komorní konver- zační komedii typu Horské dráhy je velmi důležitý také výběr hereckých představitelů – ten se povedl více než na jedničku s hvězdičkou. Milan Kňažko pojímá postavu Pierra velmi sebevědomě. Jeho lev salonů působí životem protřele, místy dost nabubřele až egoisticky. Pro spád hry se Pierrova sebestřednost ukazuje jako klíčový prvek. Nutno podotknout, že ve skutečném životě by se protřelý svůdník choval empatičtěji a citlivěji. Jako Juliette se v dané repríze představila Eva Novotná, která se naopak stará o správné napětí. Její role je o to těžší, že právě ona má na sta- rost zachování napětí a potřebné gradace téměř až do samot- ného závěru. Horskou dráhu u Bolka vystavěli pěkně rychlou, klikatou, se spoustou stoupání a s prudkými sešupy až na dřeň. Mám jen jednu výhradu. Přestávka tempo hry trochu narušuje. Druhá část se pak jeví nepoměrně kratší. Předávané poselství hry však i tímto drobným nedostatkem zůstává nedotčeno. Jednou jsinahořea jednouzasedole,životsealestáletočíjakonadobře namazaném kole. Klára Tesařová Název: Horská dráha Kde: Divadlo Bolka Polívky Kdy: Psáno z reprízy 6. února 2019 Web: www.divadlobolkapolivky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

9 9 Březen 2019 hudba JazzFestBrno láká na premiéru trumpetisty Crokera Brněnské jaro bude už poosmnácté patřit jazzu. Festival JazzFestBrno zahájí 13. března v Sono Centru koncert amerického saxofonisty Branforda Marsalise. Marsalis na začátku osmdesátých let vtrhl na scénu jako saxofonista, přinášející novou energii a úctu k jazzové tradici. Pro jazz nadchl zástupy nových fanoušků. Ani se třemi Grammy ve své sbírce však neusíná na vavřínech a dál rozvíjí svůj talent a rozšiřuje hudební obzory sobě i svým posluchačům. Druhý festivalový večer 16. března v Divadle Husa na provázku přinese posluchačům verše polského básní- kaJulianaTuwima,kterézhudebnila přední česká trumpetistka Štěpánka Balcarováspolečněs polskouzpěvač- kou Małgorzatou Hutek. Kontrast vytvoří druhý koncert večera v po- dání amerického trumpetisty Theo Crokera, který ve své tvorbě využívá prvky hip hopu a funku. Brněnskýkoncertbudejehočeskoupremiéroua zároveňjedinou zastávkou v České republice v rámci jeho evropského turné. „Kdo má rád hudební experimenty, kterým nechybí vysoká umě- lecká kvalita, rozhodně by měl vyrazit do Husy na provázku i o den později na sólový koncert amerického trumpetisty Petera Evanse následovaný brněnským saxofonistou Pavlem Zlámalem s  jeho početným Divergent Connections Orchestra,“ láká umě- lecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Další březnový program nabídne zahraniční hvězdy Billyho Cobhama a  Juliana Lage, brněnské kapely The Abs a Peter Korman Quintet a také nový off-programový večer Tension, který představí hudebníky, po- hybující se na pomezí jazzové a elektronické scény, konkrétně Zabelov Group a HRTL Spaghetti Ensemble. Radek Babička Název: JazzFestBrno 2019 Kde: Brno Kdy: 13. března – 30. dubna 2019 Web: www.jazzfestbrno.cz Aktuálně & GIMME 5 30. 4. 2019 PRAHA PRAHA 2. 5. 2019 BRNO VSTUPENKY V SÍTI

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

10 10 www.kult.cz Menu menu Ty nejvíc funky donuty z Brna Vysvětlovat, co je to donut, je v dnešní době, věřím, zcela zbytečné. Víme to všichni, nejen díky Homeru Simpsonovi. Ame- rická kobliha původem z Holandska, charakteristická tím, že má polevu zásadně nahoře, nikoli uvnitř, jako je tomu u české koblihy, se těší rostoucí oblibě i u nás v Brně. A je-li k tomu navíc tak trochu funky, udělá radost všem. Funky Donuts v Brně fungují od roku 2017. Na startu jste si je mohli objednat pou- ze přes Dáme jídlo, poté pořídili kou- zelný vozík s  kolem a  začali jezdit také po venkovních ak- cích a  festivalech. Funky Donut, Reese- es Peanut Kick, Pistachio Bomb a další. To jsou kynuté poklady, které se staly stálicemi jejich nabídky. Kromě 16 druhů se však pravidelně objevují i tematické limitované edice. Donuty z kvalitních surovin, s polevami jedině z belgické čoko- lády, s nápaditými a hravými posypy i příchutěmi, sladké, ale ne přeslazené, často i hodně svěží, vždy však hravé a třpytivé. Klidně i (a ne jen jako) ze zlata. Bez legrace! U Funky Donuts si můžete objednat i donut z pravého zlata! Že nevěříte? Stojí 300 koruna jez plátkového16karátovéhozlata.V podobětzv.Donut Wall mohou tito krasavci, ať už větší, či menší, zlatí, nebo pes- trobarevní, zpestřit také vaši akci – svatbu, večírek nebo třeba oslavu. Chcete-li se dozvědět a hlavně ochutnat více, zastavte se za tě- mito brněnskými americkými koblížky v ulici Kobližná 64/10 nebo v Lidické 28. Kromě skvělých donutů si zde můžete dát také různé americké limonády, které běžně v obchodech ne- seženete, nechybějí ani kávy, dle amerického stylu filtrované. Batch brew si zde nejčastěji dopřejete z kávy od české pražírny La Bohéme Café. Kačka Eichi Bilíková Název: FunkyDonutsBrno Kde:  Kobližná 64/10 – otevřeno Po–Pá 9.30–18.00 Lidická 28 – otevřeno Po–Pá 10.00–18.00 Jinak na objednávku k vám domů, na akci i do kanceláře. Web: www.facebook.com/FunkyDonutsBrno O fsetová a digitální tiskárna Polygra a. s., Palackého třída 1004/150, 612 00 Brno +420 541 518 411 | obchod@polygra.cz | www.polygra.cz R Y C H L E – K V A L I T N Ě – L E V N Ě to vše umíme v tisku – vyzkoušejte nás!

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

11 11 Březen 2019 Představujeme Čím myslíte, že je způsobeno, že zrovna u  nás jsou tolik oblíbené kalendáře? Je to podobné i  v  sousedních, středoevropských zemích, nebo je jejich hojné umísťování v domácnostech ryze český fenomén? Láska ke kalendářům je jedním z českých národních specifik, podobně jako houbaření nebo hokej. Nevím o tom, že by napří- klad Poláci rádi chodili na hříbky… V každé české domácnosti jsou zastoupeny minimálně dva kalendáře – jeden stolní, který fungujejakodiář,a jedenzávěsný,třebao myslivosti,kterýzase vyjadřuje právě záliby majitele. Můžete čtenářům přiblížit, co se u kalendářů hodnotí a jakéjsousoutěžníkategorie? Kalendáře jsou víceméně podobné knihám. Při jejich hodnoce- ní porota řeší mnoho podobných problémů od výběru papíru přes design, tisk, tiskové efekty až po obal. Kalendáře soutěží v těchto kategoriích: design, fotografie, kvalita tisku a celkové zhotovení, osobité ztvárnění celebrit, stolní kalendář, digitální tisk. Porota ještě uděluje hlavní cenu GRAND PRIX a letos byla založena cena veřejnosti VOX POPULI. Posuzujete kalendáře spíše z  hlediska praktičnosti, uživatelského pohledu na věc, anebo má přednost uměleckástránka? To záleží, v jaké kategorii se kalendář hodnotí. Výchozí je sa- mozřejmě jeho funkce. Uživatel by měl být schopen se s pomo- cí určité infografiky orientovat v roce. Na druhou stranu jsou kalendáře, které to všechno popírají, jako například kalendář fotografa Adolfa Rossiho, který letos získal první místo v kate- gorii design. Výběr fotografií k jednotlivým měsícům je volný, majitel si je určuje sám pomocí samolepek s kalendáriem, při- ložených na konci. Svátky a významné dny zase vyznačuje za pomoci emotikonů. Jakdůležitájeoriginalitanámětu? Kalendář je hodnocen jako komplexní umělecké dílo, takže přiměřeně. Kdobylv uplynulémročníkuvítězemhlavníkategorie? Každoročně porota vyhlašuje hlavní cenu GRAND PRIX, která představuje absolutního vítěze všech kategorií. Loňský ročník 2018 byl ve znamení nestora brněnské fotografie Karla Otty Hrubého a jeho dosud nepublikovaných fotografií v přímé gra- fické úpravě Petra Cabalky ze studia ANYMADE. Které kalendáře se letos neumístily, ale přesto by si podlevászasloužilypozornost? Z mého pohledu je to výjimečný kalendář Natalie Perkof CA- LENDAR 2019 / JAKUB TOMÁŠ / TIME AS A STAGE. Jedná se právě o zmiňované pojetí kalendáře jako uměleckého díla. Tvo- ří jej 13 grafických listů od současných českých umělců v kar- tonové krabici s vysunovacím předním dílem. Za zmínku stojí také kalendář POINT OF ZODIAC, který je kalendářem a záro- veň terapeutickou omalovánkou, k níž jsou přibaleny fixy. Myslítesi,žebudounástěnnéa stolníkalendářeoblíbené i v budoucnu?Neohrozíjenapříkladpraktičtějšídiáře? Kalendářejsoutrvalousoučástíinteriéru,takžeasine.Navíckalen- dářnenídiář,diářmápřecejenomtrochujinou,osobnějšífunkci. Eva Svobodová výstavy Kalendář roku 2019 Česká republika drží jedno zajímavé prvenství. Leckoho patrně překvapí, že máme jednu z největších poptávek po nástěn- ných a stolních kalendářích na počet obyvatel. Také proto vznikla soutěž Kalendář roku, jejíž vítězové za rok 2019 jsou až do 31. března k vidění v Café Práh ve Vaňkovce v době konání akcí nebo v jiný čas po domluvě. O tom, čím mohou být kalendáře výjimečné a jak je lze hodnotit, jsme si povídali s organizátorkou soutěže Janou Hlouškovou. Vyhlašovatelem soutěže je společnost DIGIRAMAs. r. o. V porotě zasedají profesionální fotografové, grafici a de- signéři. Bližší informace včetně přehledu jednotlivých kalendářů jsou na webu www.kalendarroku2019.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

Melanie Scholtz & Brian Charette (za/us) jazzfestbrno.cz Luboš AndrštBlues Band & Peter Lipa (cz/sk) 13. 3.—30. 4. 2019 PRŮVODCE VAŠÍM VOLNÝM ČASEM 03 2019 ročník 9 3D film Oceány: Naše modrá planeta Sedm podob Brna budoucnosti TITANIC půjde ke dnu! Kde:  VIDA! science centrum Kdy: Promítáno denně www.vida.cz Kde:  Urban centrum Brno Kdy: do 22. března www.urbancentrum.brno.cz Kde:  MdB, Hudební scéna Kdy: 6.–11. března www.mdb.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

Zakoupíte v KNIHY DOBROVSKÝ Galerie Vaňkovka a Joštova 6 „na Čáře“ Brno nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz PATRIOTI V redakcích švédských novin panuje strach. Výhrůžky představitelům „prolhaného tisku“ jsou na denním pořádku a populis- tická propaganda atmosféru v zemi značně přiostřuje. Po vraždě mladé novinářky, která bojovala za svobodu slova, se nejhorší hroz- by stávají realitou. VÝPADEK SYSTÉMU V budoucnosti, která je ovládána technologickými korpora- cemi, musí být všechny vesmírné mise podpořeny a placeny všemocnou Společností. Výzkumné týmy jsou doprovázeny bezpečnostními androidy, které ovládá Společnost. Nicmé- ně, pokud je svět budoucnosti založen na faktu, že vždy v soutěžích vyhrává nejnižší možná cena, bezpečnost nebude hlavní prioritou. Osobní odběr z e-shopu ZDARMA KNIŽNÍ NOVINKY Všichni jsou přesvědčeni, že Alex je v kómatu, ze kterého se pravděpodobně nikdy neprobere. Zatímco jeho rodina diskutuje o odpojení od přístrojů a přesvědčují jeho přítelky- ni Beu, aby se s tím smířila, může jen naslouchat. CO KDYŽ ZEMŘU, NEŽ SE PROBUDÍM EMILY KOCH Dávné zlo se snaží o defi- nitivní zničení veškerého života. Druid Allanon se musí vydat na nebezpeč- nou cestu, aby zachránil svět. S ne příliš ochotnou pomocí Briny Ohmsford, dcery Wil Ohmsford. SHANNAROVA PÍSEŇ PŘÁNÍ TERRY BROOKS PROFESOR A ŠÍLENEC SIMON WINCHESTER Vypráví skutečný příběh profesora Jamese Murraye, který se v roce 1857 pustil do jednoho z nejambicióznějších projektů v historii – kompilaci Oxfordského slovníku angličtiny. Společnost je rozdělena na Čistou britskou rasu a Dreky, spodinu odsunutou do ghett, nucenou pracovat jen za nepoživatelnou stravu, a žijící v neustálém strachu, že jim ukradnou děti přímo z ulice. POSLEDNÍ ČÍSLO HAYLEY BARKER Dnes je bohem. Před 4000 lety byl pouhým člověkem. Krvelačný válečník z lidu nágů zabil jeho přítele Brhaspatiho a teď je na stopě jeho ženě Satí. Řeč je o Šivovi, jenž přišel z Tibe- tu a kterému je přisuzována síla zničit veškeré zlo. TAJEMSTVÍ NÁGŮ AMISH TRIPATHI

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

3 3 Březen 2019 Tipy na akce 3D film Oceány: Naše modrá planeta Nenechte si ujít nový 3D dokument Oceány: Naše modrá planeta, který se nově promítá ve VIDA! science centru. Pomocí nejmodernějších technologií prozkoumejte dosud neprobádané části naší planety. Těšte se na jedinečné záběry z mořského světa plného života. 3D film s čes- kým dabingem nadchne dospělé i děti od 6 let, za příplatek ke vstupnému 50 Kč/os. Kde: VIDA! science centrum | Kdy: Promítáno denně | Web: www.vida.cz timeout Milujete kulturu a sport? Podpořte, prosím, vydávání bezplatného magazínu kult. finančním darem na náš transparentní bankovní účet číslo 2200731245/2010 vedený u FIO banky! Mockrát děkujeme! KULT, z. s. TITANIC půjde ke dnu! Všichniví,jaktoskončí.Napětíbysepřestodalokrájet...Předvašimaočimaseodehrávájednaz největ- šíchnámořníchtragédiív našichdějinách.Pofatálnímstřetus ledovcemseutopilo1 517lidí.Spolus nimi nadněoceánuzůstalomnohonesplněnýchsnůa promarněnýchmožností.MuzikálTITANICjemozai- kouosudůskutečnýchlidí–posádky,cestujících,reálnýchi smyšlenýchpostav.Hrajesepouzev březnu! Kde: Městské divadlo Brno, Hudební scéna | Kdy: 6.–11. března | Web: www.mdb.cz divadla Sedm podob Brna budoucnosti Nejvýše oceněné návrhy ze soutěží organizovaných Kanceláří architekta města Brna. Jak mají Brno proměnit výsledky architektonických soutěží? Co pro stejná místa navrhovali různí ar- chitekti? Která soutěž na výsledky teprve čeká? Odpovědi přináší výstava v Urban centru na více jak 70 vizualizacích a desítkách fotografií z architektonických a urbanistických soutěží. Kde: Urban centrum Brno | Kdy: do 22. března | Web: www.urbancentrum.brno.cz výstavy Jak si ulovit ženicha Ke svému oblíbenému žánru oddechové komedie ze současnosti se vrací „snowboarďácký“ re- žisér Karel Janák. Tentokrát s vděčným tématem, kterým je hledání partnera. Opuštěné Elišce utekl snoubenec od oltáře, a tak se rozhodne vzít věci do vlastních rukou – s vervou se pustí do LOVEní. Název: LOVEní | Kdy: Premiéra 21. března | Web: www.bontonfilm.cz filmy Komedie o robotické ženě LOUTKA není jen komediální sitkom o soužití nedokonalého muže s dokonalou ženou, napro- gramovanou jím samotným tak, aby mu vyhovovala. Jako všechny hry chorvatského autora Miro Gavrana, i tato se vyslovuje k podstatným tématům dneška. Jsme ještě schopni bezproblémové komunikace a hlavně soužití s někým jiným než s robotem, který nám neklade žádný odpor? Režie: Dvorní divadlo, Jánská 12, Brno  | Kdy: 21. března | Web: www.dvornidivadlo.cz divadla

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

4 4 www.kult.cz ▶ divadla divadlo radost Bratislavská 32, 602 00 Brno, tel.: 533 440 020, www.divadlo-radost.cz e-mail: divadlo@divadlo-radost.cz   Pá 1/3 Naši vaši furianti�������������������������19:00 Hostuje ochotnické Ořechovské divadlo.   Ne 3/3 Udělej si loutku sám�������������������10:00 Výtvarná dílna zaměřená na tvorbu jednodu- chých plošných loutek. Od 5 let (Malá scéna).   Ne 3/3 Zvědavé slůně�������������������10:00, 14:30 Režie: P. Polák. Od 3 let.   Ne 3/3 Špalíček veršú a pohádek ���������15:00 Od 3 let. (Muzeum loutek).   Pá 8/3 Čaroděj ze země OZ�������������������18:00 L. F. Baum, P. Trtílek. Režie: M. Sopuch (premiéra).   Ne 10/3 Sněhurka a sedm trpaslíků10:00, 14:30 Režie:V. Peška. Od 5 let.   Ne 10/3 Jen počkej, hlemýždi!�����������������10:30 Režie:V. Peška. Od 3 let (Muzeum loutek).   Ne 10/3 Mimini divadlo: Kao a Maki���������16:30 Od 1 do 3 let (Malá scéna).   Ne 17/3 O pejskovi a kočičce���������10:00, 14:30 Režie: Z. Mikotová (Od 3 let).   Ne 17/3 Tři pohádky pro rošťáky�������������10:30 V. Peška. Od 3 let (Muzeum loutek).   Ne 17/3 Loktibrada�����������������������������������14:30 Pohádka o poťouchlém čaroději a hodné dív- čince. Od 5 let (Malá scéna).   Pá 22/3 Čaroděj ze země OZ�������������������18:00   Ne 24/3 O perníkové chaloupce������10:00,14:30 V. Peška. Od 3 let.   Ne 24/3 Tři pohádky pro rošťáky�������������10:30   St 27/3 S Pydlou v zádech���������������������19:00 Hostuje Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Režie: J. Dvořák.   Pá 29/3 Pojďte panbe, budeme si hrát ���18:00 Režie:V. Peška. Od 5 let.   Ne 31/3 Praštěné pohádky�������������10:00, 14:30 anebZ mýtůa povídačekslavnéhoindiánského kmene Čučudejů. Od 6 let.   Ne 31/3 Mimini divadlo: Kao a Maki���������16:30 Od 1 do 3 let (Malá scéna). městské divadlo brno Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 301, www.mdb.cz MDB – Činoherní scéna Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 347    1–3/3 Anna Karenina ���������������������������19:00 Milostný příběh ženy z aristokratických kruhů se odvíjí na historickém pozadí společenského života s jeho pokryteckou morálkou.    4–6/3 Lakomec�������������������������������������19:00 Co všechno může přivodit chorobná po- sedlost penězi či náruživá závislost na mamonu. Inscenace Lakomec s Boleslavem Polívkou v roli Harpagona a v réžii Stanislava Moši.   Čt 7/3 Dvojitá rezervace �����������������������19:00 Situační komedie o přeplněné ložnici.   Pá 8/3 Dvojitá rezervace �����������������������19:00 (derniéra)    9–10/3 Čarodějky ze Salemu�����������������19:00 Historické drama Arthura Millera se zakládá na skutečných historických událostech (z r. 1692).   Út 12/3 Anna Karenina ���������������������������19:00    13–15/3 Klapzubova jedenáctka���������������19:00 Fotbalová pohádka. Režie? Stanislav Slovák.    16–18/3 Anna Karenina ���������������������������19:00   St 20/3 Klapzubova jedenáctka���������������19:00 Příběh z doby, kdy se kopaná nehrávala kvůli závratným honorářům, ale především pro ra- dost ze hry samotné.    21–26/3 Rent���������������������������������������������19:00 Muzikál nabízí strhujíci pohled na lidský úděl, v němž je nakonec nejdůležitější láska, touha a víra v budoucnost.    28–29/3 Anna Karenina ���������������������������19:00 Příběh o hledání lásky.   So 30/3 Splašené nůžky���������������������������19:00 Detektivní komedie o několika koncích.   Ne 31/3 Osmyčky�������������������������������������18:00 Rekapitulačníleporelo.Režie:StanislavSlovák. MDB – Hudební scéna Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 360, 533 316 410    1–2/3 Poslední loď �������������������������������19:00 Gideon touží cestovat po světe a opouští svůj život i lásku. Když se po sedmnácti letech vrátí, najde loděnice v hluboké krizi a svou životní lásku po boku někoho jiného. Uvědomuje si, že přišel o víc, než si kdy dovedl představit.   Ne 3/3 Poslední loď �������������������������������18:00   St 6/3 Titanic�����������������������������������������19:00 Obraz silného příběhu, který si vždy při vzpo- menutí na zkázuTitanicu připomínáme.   Čt 7/3 Titanic�����������������������������������������18:00    8–9/3 Titanic�����������������������������������������19:00   Ne 10/3 Titanic�����������������������������������������18:00   Po 11/3 Titanic�����������������������������������������19:00   St 13/3 Děsnej pátek�������������������������������19:00 Nápaditá historka, v niž si matka s dcerou vy- mění těla a prožijí nejbláznivější den v životě.   Čt 14/3 Děsnej pátek�������������������������������18:00   Pá 15/3 Děsnej pátek�������������������������������19:00    16–17/3 Děsnej pátek�������������������������������18:00   St 20/3 Bítls���������������������������������������������19:00 Bláznivá feérie s písněmi nejslavnější skupiny všech dob.   Čt 21/3 Bítls���������������������������������������������18:00   Pá 22/3 Bítls���������������������������������������������19:00   So 23/3 Bítls�����������������������������������14:00, 19:00   Ne 24/3 Bítls���������������������������������������������18:00   St 27/3 Poslední loď �������������������������������18:00    28–30/3 Poslední loď �������������������������������19:00   Ne 31/3 Poslední loď �������������������������������18:00 divadlo polárka Tučkova 34, 602 00 Brno, tel.: 541 212 912, e-mail: info@divadlopolarka.cz, www.divadlopolarka.cz Objednávky na tel.: 530 340 274, 724 042 852   Pá 1/3 Bratři Lví srdce�����������������������������9:30 Od 7 let.   So 2/3 Škola Malého stromu�����������������10:30 Od 5 let (Malá scéna).   So 2/3 Naše třída�����������������������������������19:00 Od 15 let.   Út 5/3 Malá čarodějnice���������������� 8:45, 10:30 Od 5 let (Malá scéna).   St 6/3 Naše třída�����������������������������������10:00   St 6/3 Malá čarodějnice���������������������������8:45 (Malá scéna).   Čt 7/3 Malá čarodějnice�������������������������17:30 (Malá scéna).   Čt 7/3 Alenka za zrcadlem�����������������������9:30 Od 5 let.   Pá 8/3 Alenka za zrcadlem�����������������������8:45   So 9/3 Alenka za zrcadlem���������������������15:30   Ne 10/3 Tančírna���������������������������������������14:30 Taneční hodiny pro malé a ještě menší. Od 2 let (Malá scéna).   Po 11/3 Pohádky 1000+1 noci ����������������������������������8:45, 10:30, 17:30 Od 3 let (Malá scéna).   Út 12/3 Pohádky 1000+1 noci�������������������9:30   St 13/3 Enšpígl! Nasreddin!�����������������������9:30 Od 7 let.   Čt 14/3 František z kaštanu, Anežka ze slunečnic���������������������������������17:30 Od 3 let (Malá scéna).   Čt 14/3 Enšpígl! Nasreddin!�����������������������9:30   Pá 15/3 František z kaštanu, Anežka ze slunečnic������������������������ 8:45, 10:30   So 16/3 Enšpígl! Nasreddin!���������������������10:30 Od 7 let.   Út 19/3 Siddhártha���������������������������9:30, 17:30 Od 9 let.   St 20/3 Siddhártha�������������������������������������9:30   Čt 21/3 Homo zabijens: Konec lovců mamutů ���������������������������������������������9:30, 17:30 Od 9 let.   Pá 22/3 Homo zabijens: Konec lovců mamutů �������������������������������������������������������9:30   So 23/3 Co šeptají stromy?�����������14:00, 15:30 Od 0 let (Malá scéna).   Út 26/3 Co šeptají stromy?���������������������14:00   Út 26/3 Homo zabijens: Konec lovců mamutů ���������������������������������������������9:30, 17:30   St 27/3 Tamtadarova dobrodružství8:45, 10:30 Od 5 let (Malá scéna).   Čt 28/3 Tamtadarova dobrodružství9:30, 17:30   Pá 29/3 Vinnetou ���������������������������� 8:45, 10:30 Od 6 let.   So 30/3 Vinnetou ���������������������������10:30, 15:30 Programy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

5 5 Březen 2019 Programy ▶ kina kino lucerna Minská 19, 616 00 Brno, tel.: 515 544 000    1–4/3 Úhoři mají nabito (ČR)���������������20:30   Pá 1/3 Ovečky a vlci (Rusko, dabing)��� 16:15   Pá 1/3 Ženy v běhu (ČR)����������������������� 18:15    2–3/3 Jak vycvičit draka 3 (USA, dabing) �������������������������������������������13:45, 16:00    2–3/3 Léto s gentlemanem (ČR)���������� 18:15   Po 4/3 Bohemian Rhapsody (VB, od 12 let) �����������������������������������������������������15:30   Po 4/3 Kometa: Film (CR)��������������������� 18:15   Po 4/3 Zrodila se hvězda (USA, od 12 let). . . �����������������������������������������������������20:15    5–7/3 S láskou Vincent (VB, od 12 let)�18:00    5–6/3 Na střeše (ČR, od 12 let)�����������20:30    6–7/3 Ženy v běhu (ČR)�����������������������15:45   Čt 7/3 Bohemian Rhapsody (VB, od 12 let) �����������������������������������������������������20:15   Pá 8/3 Pat a Mat: Zimní radovánky (ČR) 16:30   Pá 8/3 Léto s gentlemanem (ČR)���������� 18:15    8–10/3 Ženy v běhu (ČR)�����������������������20:30    9–10/3 Psí veličenstvo (Belgie, dabing)�14:00    9–10/3 Jak vycvičit draka 3 (USA, dabing) �����������������������������������������������������16:00    9–10/3 Úhoři mají nabito (ČR)��������������� 18:15   Po 11/3 Zrodila se hvězda (USA, od 12 let) �����������������������������������������������������15:30   Po 11/3 Ženy v běhu (ČR)����������������������� 18:15   Po 11/3 Na střeše (ČR, od 12 let)�����������20:30    12–13/3 Léto s gentlemanem (ČR)���������� 18:15    12–13/3 Colette: Příběh vášně (VB/USA, od 15 let)���������������������20:30   St 13/3 Na střeše (ČR, od 12 let)�����������16:00   Čt 14/3 Bohemian Rhapsody (VB, od 12 let) ����������������������������������������������������� 15:15   Čt 14/3 Léto s gentlemanem (ČR)����������18:00   Čt 14/3 Zelená kniha (USA. Od 15 let)���20:15   Pá 15/3 Raubíř Ralf a internet (USA, dabing) �����������������������������������������������������16:00    15–17/3 Ženy v běhu (ČR)����������������������� 18:15    15–17/3 Skleněný pokoj (ČR/dabing, od 12 let) �����������������������������������������������������20:30    16–17/3 Psí veličenstvo (Belgie, dabing)�14:00    16–17/3 Jak vycvičit draka 3 (USA, dabing) �����������������������������������������������������16:00   Po 18/3 Ženy v běhu (ČR)�����������������������16:00   Po 18/3 Skleněný pokoj (ČR/dabing, od 12 let) ����������������������������������������������������� 18:15   Po 18/3 Colette: Příběh vášně (VB/USA, od 15 let)���������������������20:30    19–20/3 Na střeše (ČR, od 12 let)����������� 18:15    19–20/3 Skleněný pokoj (ČR/dabing, od 12 let) �����������������������������������������������������20:30    21–22/3 Skleněný pokoj (ČR/dabing, od 12 let) �����������������������������������������������������18:00    21–22/3 Zelená kniha (USA. Od 15 let)���20:15   Pá 22/3 Lego Příběh 2 (USA, dabing)�����15:45    23–24/3 Psí veličenstvo (Belgie, dabing)�14:15    23–24/3 Kouzelný park (USA, dabing)����� 16:15    23–24/3 Ženy v běhu (ČR)����������������������� 18:15    23–24/3 Skleněný pokoj (ČR/dabing, od 12 let) �����������������������������������������������������20:30   Po 25/3 Zelená kniha (USA. Od 15 let)���15:30   Po 25/3 Na střeše (ČR, od 12 let)����������� 18:15   Po 25/3 Léto s gentlemanem (ČR)����������20:30    26–27/3 Skleněný pokoj (ČR/dabing, od 12 let) ����������������������������������������������������� 18:15    26–27/3 Úhoři mají nabito (ČR)���������������20:30   St 27/3 Studená válka (PO/FR, od 12 let) ������������������������������������������������������������������������ 16:15    28–29/3 Ženy v běhu (ČR)����������������������� 18:15    28–29/3 Skleněný pokoj (ČR/dabing, od 12 let) �����������������������������������������������������20:30   Pá 29/3 Jak vycvičit draka 3 (USA, dabing) �����������������������������������������������������16:00    30–31/3 Kouzelný park (USA, dabing)�����14:00    30–31/3 Léto s gentlemanem (ČR)���������� 18:15    30–31/3 Pašerák (USA, od 15 let)�����������20:30

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

9 9 Březen 2019 akce:������������������������������������������������������������ 29/3 Host ve vile: Miloš Štědroň���������19:00 Setkání s hudebním skladatelem, vědcem, vy- sokoškolskýmprofesorema fenoménemsvého druhu, bez nějž si lze stěží představit současný brněnský kulturní život. 31/3 Vila dětem: Teplo rodinného krbu �����������������������������������������14:00–17:00 Poznejte technické zázemí vily! V březnu pro- jdou děti vilu od sklepa po půdu. Čeká nás netradiční komentovaná prohlídka s různoro- dými úkoly a aktivitami. prohlídkové okruhy:�������������������������� Technické zázemí vily Komentovaná prohlídka technického zázemí vily seznámí návštěvníky se zachovalými prvky unikátního systému teplo- vzdušného vytápění a chlazení. Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat Expozice zasazená do interiéru představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně od 2. polo- viny 19. až do počátku 20. století. Muzeum ve Šlapanicích Masarykovonám.18,66451Šlapanice, tel.:544228029,e-mail:slapanice@ muzeumbrnenska.cz.SpojeníMHDtrolejbusč.31 z Hl.nádražídoŠlapanic–Kalvodova. Otevřeno:st–pá13:00–18:00,so–ne10:00–12:00 a 12:30–18:00. výstavy: ���������������������������������������������������� do 10/3 Očima ženy. Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen Jak se změnil život českých žen za posledních sto let? Výstava mapuje proměny každoden- nosti, módu, ale i hnutí za rovnoprávnost či ženské spolky a organizace. 23/3–19/5 Četníci (nejen) ze Šlapanic Výstava přiblíží dějiny četnictva v období první republiky. 23/3–19/5 Stopa. Vyřeš zločin! Interaktivní výstava umožní návštěvníkům se- známení s postupy kriminalistického vyšetřo- vánía základnímikriminalistickýmimetodami. akce:������������������������������������������������������������ 9/3 Derniéra výstavy Očima ženy �����������������������������������������14:00–18:00 Tematické kreativní dílny, komentované pro- hlídky výstavy pro dospělé i pro děti, přednáš- ka o módě s prezentací dobových modelů – ve spolupráci se Salonem první republiky. 23/3 Odpoledne s četníctvem���14:00–18:00 Hravé odpoledne pro rodiny s dětmi plné kri- minalistiky, zábavných her a poznávání. vila stiassni Hroznová 82/14, 603 00 Brno, tel.: 778 545 993, e-mail: vila@npu.cz, www.vila-stiassni.cz výstavy: ���������������������������������������������������� 8/3–5/5 Akce: Hvězdy stříbrného plátna ve vile Výstava originálních módních kousků a do- plňků ze šatníku našich prvorepublikových filmových hvězd. Výstava je součástí prohlíd- kové trasy vily. Otevřeno je vždy od pá do ne od 10:00 do 16:00.  Prohlídky vychází každou celou hodinu. Doporučujeme rezervaci. akce:������������������������������������������������������������ 26/3 Oživené prohlídky vily Stiassni Nechte se unést do časů prvorepublikových a vychutnejte si netradiční oživené prohlídky jen pro ten dnešní den obohacené tancem, zpěvem, ale i šermem. Rezervace nutná. stálé expozice: �������������������������������������� Interiéry vily Stiassni letohrádek mitrovských Veletržní 19, 603 00 Brno, tel.: 605 972 588, e-mail: letohradekbrno@seznam.cz, www.letohradekbrno.cz Otevřeno út – ne 10:00–16:00. výstavy: ���������������������������������������������������� do 28/4 Výstava Princezny a hrdinové Kostýmy z nejznámějších filmových pohádek. Otevřeno út–ne 10:00–16:00 hod. urban centrum brno Stará radnice, Mečová 5, 602 00 Brno, tel.: 778 520 752, e-mail: urbancentrum@brno.cz, www.urbancentrum.brno.cz. Otevřeno: po–pá 10:00–12:00, 13:00–18:00,  vstup zdarma. výstavy: ���������������������������������������������������� do 22/3 Sedm podob Brna budoucnosti Nejvýšeoceněnénávrhyzesoutěžíorganizova- ných Kanceláří architekta města Brna. Programy si Vás dovoluje srdečně pozvat na výstavu Výstavní a prodejní galerie GALERIE PEKAŘSKÁ Pekařská 52, 602 00 Brno ÚT – PÁ od 10:00 do 17:00 hod. GaleriePekarska Výstava potrvá od 21. 3. do 19. 4. 2019 Adéla Jánaská MALBA

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

6 6 www.kult.cz Programy ▶ hudba musilka – lidový dům Musilova 2a, 614 00 Brno, tel.: 545 211 891, e-mail: ksomega@ksomega.cz, www.ksomega.cz Předprodej vstupenek: INDIES, Poštovská 2 / DŮM PÁNŮ Z LIPÉ, nám. Svobody 17   Čt 7/3 Jiří Schmitzer. . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 je známý český herec, který si získal velkou popularitu také koncerty, recitály s kytarou a svými vlastními písněmi.   Ne 10/3 Fanta Muser Tour. . . . . . . . . . . . 17:30 Nejúspěšnější MUSEŘI Česka spolu na jednom pódiu! Mína, Adam Kajumi, Naty a další spe- ciální hosté.   So 16/3 Jazzový ples. . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 TradičníJazzovýpless orchestremJAZZARCHIV pod vedeným ing. Jaroslava Studenky.   St 20/3 Pavel Dobeš. . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 Vystoupení jednoho z nejvýraznějších, nejori- ginálnějších a neznámějších písničkářů.   Čt 21/3 Jarní tancovačka. . . . . . . . . . . . . 16:00 K tanci i poslechu zahraje krojovaná dechová hudba GALÁNI z Přibyslavic.Vstup zdarma.   St 27/3 Roman Horký a Kamelot. . . . . . .19:30 Koncert. Přípravujeme:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   St 3/4 Trapeři s Robertem Křesťanem Sakrapes Rustic Robots. . . . . . . 19:00 sono centrum Veveří 113, 616 00 Brno, tel.: 511 189 791, e-mail: info@sonocentrum.cz, www.sonocentrum.cz   Pá 1/3 Purples 2019!. . . . . . . . . . . . . . . 19:00   So 2/3 Vohnout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00   Út 5/3 Science slam. . . . . . . . . . . . . . . . 19:00   St 6/3 Slovenská noc. . . . . . . . . . . . . 20:00:00   Čt 7/3 Fandím mámám!. . . . . . . . . . . . . 18:00 Host večera: Jaroslav Dušek a Vlasta Urbanová.   Pá 8/3 Red Hot Chili Peppers Rev. Brno, Led Zeppelin Rev. Myst & Jamiroquai TB. . . . . . . . . . . . . . . 20:00 Tři slavné kapely.   Ne 10/3 Prague Cello Quartet. . . . . . . . . 19:00 Čtverice mladých cellistů.   St 13/3 Jeb 2019: Kasia Pietrzko Trio / Branford Marsalis Quartet. . . . . . 19:30   Pá 15/3 S&M Mettalica – Scream INC. & Kolínská filharmonie – Live. . . . . . . . . .   So 16/3 G’oldies: největší párty 80. a 90. let w. DJ Nesquick. . . . . . . . . . . . . . 22:00    17–18/3 Lenka Filipová. . . . . . . . . . . . . . . 19:00   St 20/3 JFB 2019: O. Štveráček / Billy Cobham’ Crosswind Project. . . . 19:30   Čt 21/3 Michal Pavlíček a Trio: Křest desky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00   So 23/3 Insania & Dark Camballe. . . . . . 20:00   Po 25/3 Miloš Knor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00   St 27/3 Film Musí Tour 2019 Brno – Moravia Brass Band. . . . . . . . . . 19:00   Čt 28/3 Sebastian. . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:00 Rub a LicTour.   Pá 29/3 Majk Spirit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 ▶ timeout hvězdárnaa planetáriumbrno Kraví hora 2, 616 00 Brno, tel.: 541 321 287, e-mail: e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz Program na březen Středa: Hvězdný cirkus 3D (sál digitária) – v 18:00 (kromě 6. března), Jóga na hvězdárně – v 18:30, pozorování večerní ob- lohy – ve 20:00, Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu 2D (sál digitária) – ve 20:00 / Čtvrtek: přednáška  – v 18:00, po- zorování večerní oblohy – v 19:00 (kromě 28. března) / Pátek: Relaxace pod hvězdami (sál malého planetária) – v 17:15, Hvězdný cirkus 3D (sál digitária) – v 18:00, pozorování večerní oblohy–ve20:00,Fantomvesmíru:Honnatemnouhmotu2D (sál digitária) – v 20:00 / Sobota: Lucie: Tajemství padajících hvězd 2D (sál digitária) – v 10:00, Lucie: Tajemství padajících hvězd 3D (sál digitária) – v 14:00, Lucie: Tajemství padajících hvězd3D(sáldigitária)–v 16:00,Hvězdnýcirkus3D(sáldigitá- ria)–v 18:00,pozorovánívečerníoblohy–v 19:00,Morava360 2D (sál digitária) – v 20:00 (kromě 9. března) / Neděle: Lucie: Tajemství padajících hvězd 2D (sál digitária) – v 10:00, Lucie: Tajemství padajících hvězd 3D (sál digitária) – v 14:00, Lucie: Tajemstvípadajícíchhvězd3D(sáldigitária)–v 16:00,Hvězdný cirkus3D(sáldigitária)–v 18:00h. mimořádné akce:���������������������������������    1–10/3 Brno Space Days – Dny jihomoravské kosmonautiky Brno Space Days – Dny jihomoravské kosmo- nautiky,kombinaceakcíproveřejnost,nadšen- ce, odborníky i businessmany. Těšit se můžete na hackatony, přednášky, happeningy, polo- otevřené i úplně otevřené dveře, stejně jako na nejrůznější taškařice. Na různých místech města Brna.Více na www.brnospacedays.cz.    7–10/3 Dny elektronové mikroskopie Již po třetí se připojíme k osvětě elektronových mikroskopů a jejich využití v praxi. Více na www.dem.brno.cz / 7. a 8. 3.Tajemství nevidi- telných světů 2D (sál digitária) 16:00–16:30 h. Přednášky DEM   Čt 7/3 Neviditelné zviditelniti aneb Elektronová mikroskopie v kriminalistické praxi? �����������������������������������������16:45–17:30 RNDr. Marek Kotrlý (sál digitária).   Pá 8/3 Proč je Česko nano?�������16:45, 17:30 Ing. Jiří Kůs (sál digitária).   So 9/3 Analýza nanovlákenných struktur �����������������������������������������10:00–10:30 Ing. Adéla Kotziánová (přednáškový sál).   So 9/3 Nanotextílie�����������������������14:00–15:00 Ing.Vladimír Dániel, Ph.D. (přednáčkový sál).   Ne 10/3 Přínosy elektronové mikroskopie �����������������������������������������14:00–15:00 Ing. Petr Klímek, Ph.D. (přednáškový sál).    7–10/3 Future Gate sci-fi festival 2019 Přehlídkanovýchi kultovníchfilmůz žánrusci-fi se opět rozjede v prostředí naší hvězdárny. Brněnský 5. ročník s podtitulem “Svět není hračka” přichystá řadu doprovodných aktivit. Více na www.futuregate.cz.   Čt 7/3 Voyager: Hranice vesmíru ���������18:00   Pá 8/3 Kovboj Bebop: Lovec odměn�����18:00   Pá 8/3 Prospektor���������������������������������20:45   So 9/3 EXPLORE: Klíč k cestě na Mars 3D �����������������������������������������������������15:30   So 9/3 Gattaca���������������������������������������17:00   So 9/3 Červený Trpaslík (maraton 1 Serie) �����������������������������������������������������20:30   Ne 10/3 Svět pod mikroskopem���������������15:30   Ne 10/3 Smyčce Pražského filmového orchestru na hvězdárně�������������18:00   Po 18/3 K-PAX, Svět podle Prota�������������19:00 Sál digitária se promění v divadelní scénu, kde se naposledy odehraje představení Gena Brewera K-PAX, která laskavým humorem pojmenovává neduhy naší společnosti a velmi často zamrazí svojí přesností. A to vše dokres- leno stále dechberoucími vizualizacemi sálu digitária pod taktovkou Pavla Karase.   So 23/3 Vítání jara�������������������������15:00–18:00 Ve středu 20. března nastává jarní rovnoden- nost a konečně se vrací jaro a Slunce. Máme na oslavu připraven mimořádný program, který přivítá i blížící se Velikonoce. Vesmírné černi, třpytivé modré i hvězdného prachu máme dost, tak neváhejte a přijd\'te.   Po 25/3 Koncert Nevermore & Kosmonaut: Bleděmodré město���������������������19:00 Nevermore & Kosmonaut: Bleděmodré město je audiovizuální projekt věnovaný městu Brnu, jeho současnosti i historii, místům i příběhům, které se nedostaly do průvodců, ale které přes- to zásadně formovaly a formují tvář města. cestopisné přednášky:�����������������������   Út 12/3 Cestopisná přednáška�����18:00, 20:15 Kateřina Krejčová, Petr Ptáčník, Severské treky bez lidí (Aljaška, Kanada, Norsko, Laponsko).   Út 19/3 Cestopisná přednáška CK Periscope Skandinávie�������������������������������18:00 Jan Sucharda, Island známý i neznámý. přednášky: �������������������������������������������   Čt 14/3 Riemannova hypotéza – jedna z nej- větších matematických záhad����18:00 doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.   Čt 21/3 Umělá inteligence, Life 3.0, super- inteligence a život ve vesmíru�����18:00   Út 26/3 Antropocén – svět velkých proměn a zrychlení ���������������������������������18:00 doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. lužánky–střediskovolnéhočasu Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz, www.luzanky.cz Letní tábory v Lužánkách Že je léto ještě daleko? Nenechte se zmýlit! Na letní dobro- družství se SVČ Lužánky se můžete přihlásit už teď a volná místa mizí rychle. Na luzanky.cz najdete více než 200 pobyto- vých a příměstských táborů podle aktivit i blízkosti k bydlišti. Jsme na 10 místech v Brně a okolí!   Pá 8/3 Brněnský antioskar v Legatu �����19:00 Přehlídka amatérských filmů opět nabídne ne- koukatelné filmy, které udiví i pobaví. Přijďte si užítBrněnskéhoantioskaradolužáneckéhopra- covištěLegatov Kohoutovicích8.3.od19hodin.   So 16/3 Relaxační den na Lidické�������������9:00 Jste stále v jednom kole a potřebujete takzva- ně vypnout? Na Relaxačním dni v SVČ Lužánky si zaručeně odpočinete. Rezervujte si místo na kurzech tvoření, pohybu i meditace přes web relaxacniden.luzanky.cz a načerpejte sílu po zimě 16. 3. od 9:00 hodin na Lidické 50.   Ne 31/3 Slavnostní ukončení sezóny na kluzišti Lesná�����������������������������������������14:00 Jak se nejlépe rozloučit se zimou? Na kluzišti Lesná s bruslemi na nohou! Speciální program je připravený 31. 3. od 14:00 hodin.

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

8 8 www.kult.cz kudrna – večery s promítáním Lidická 17, 639 00 Brno, tel.: 777 583 762, e-mail: ck@kudrna.cz, www.kudrna.cz Kudrnovo cestovatelské promítání – Café Práh Brno   Út 5/3 Tchaj-wanem a kolmo? Bez problémů ���������������������������������������������������18:30 Promítá:Tomáš Ryba.   Út 12/3 Indiáni Tarahumara – Zrození k běhu ���������������������������������������������������18:30 Promítá: Milan“Dany”Daněk.   Út 19/3 Za kouzlem starého Irska�����������18:30 Promítá: Katka Špirochová.   Út 26/3 Na čezetách až do Austrálie�������18:30 Promítá: MarekVantuch. ▶ výstavy muzeum romské kultury Bratislavská 67, 602 00 Brno, 545 581 206, www.rommuz.cz. Otevřeno: út–pá, ne 10:00–18:00.  e-mail: propagace@rommuz.cz výstavy: ���������������������������������������������������� do 10/3 Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty Prodloužená výstava představuje odkaz Andreje Pešty prostřednictvím fotografií ze sbírkového fondu muzea. Andrej Pešta (1921–2009) byl významnou romskou osobností, amatérským fotografem, literátem a výtvarníkem. Rozsáhlý archiv Peštových fotografií zachycuje pohled na životRomův Československupřevážněv období 60.–80.let20.stol. do 10/3 Doprovodný program k výstavě V rámci prodloužení výstavy vyhlašuje Muzeum romskékulturyfotografickousoutěžnatéma: 1) Romská rodina: skupinové fotografie z ro- dinných alb, portréty, momentky, každodenní život romských rodin na našem území a na Slovensku do roku 1980. 2) Romové za objektivem fotoaparátu: tematicky neomezenéfotografiepořízenéjednímautorem. stálá expozice: �������������������������������������� Příběh Romů Dějiny Romů od starověké Indie až po události II. světové války a současnost. Možnost komentovaných prohlídek v ceně vstupného po předchozí domluvě. moravská galerie v brně Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111, e-mail: info@moravska-galerie.cz, www.moravska-galerie.cz. Otevřeno: st–ne 10:00– 18:00, čt do 19:00. Vstupy pro handicapované. Pražákův palác Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111 výstavy: ���������������������������������������������������� do 24/3 Tomáš Hlavina – PPAtrium Tomáš Hlavina absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění v atelieru Milana Knížáka. Od počátku se projevoval jako velmi výrazný, nesmírně originální tvůrce. Pro svoji výstavu v Atriu Pražákova paláce, jejímž kurátorem je Richard Adam, vytvořil několik nových, originálních objek- tů, které potvrzují jeho mimořádné postave- ní na české výtvarné scéně. stálé expozice:���������������������������������������� ART IS HERE: Nové a moderní umění / New and Modern Art Místodržitelský palác Moravskénáměstí1a,66226Brno,tel.:542321100 Připravujeme pro vás novou stálou expozici Jurkovičova vila Jana Nečase 2, Brno – Žabovřesky. Otevřeno út–ne 10:00–12:00 a 12:30–18:00. Vstup pouze po předchozí rezervaci, tel. 532 169 501/502 nebo www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila výstavy: ���������������������������������������������������� do 30/3 V kůži Dušana Jurkoviče Studio A1 Architects názvem odkazujícím na film s Johnem Malkovichem předesílá, že se touto výstavou pokusí„vlézt do hlavy“ Dušana Jurkoviče. Prostřednictvím zdůraznění někte- rýchnesourodýchprvkůa méněznámýchpoloh poukazujenaurčitédrobnédetailyz Jurkovičova života.Tato introspekceje motivovánataké 150. výročímnarozeníDušanaJurkoviče. stálé expozice:���������������������������������������� Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům Uměleckoprůmyslové muzeum Husova 14, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111 Připravujeme pro vás novou stálou expozici stálé expozice:���������������������������������������� Užité umění a design Vstup zdarma! Rodný dům Josefa Hoffmanna náměstí Svobody 263, Brtnice u Jihlavy, tel.: 724 543 722 stálé expozice:���������������������������������������� Josef Hoffmann: Inspirace muzeum brněnska www.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumbrnenska Podhorácké muzeum Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, tel. pokladna 549 213 933 e-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz, V muzeu a klášteře otevřeno: út–ne 8:00–12:00 a 12:30–16:00. výstavy: ���������������������������������������������������� do 10/3 Život v měšťanské domácnosti po první světové válce Pohleddojednéz významnýchtišnovskýchrodin. do 7/4 Tajemný les TradičníbienálepracížákůvýtvarnéhooboruZUŠ Tišnov,tentokrátnatémaokouzlenípřírodou. expozice:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klášter Porta coeli – raně gotická křížová chodba, kostel, kapitulní síň / Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století / Paleontologie a mineralogický systém / Minerály na Tišnovsku / Lapidárium kamenných fragmentů Památník Mohyla míru K Mohyle míru 200, 664 58 Prace, tel.: 544 244 724, e-mail: mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz, Otevřeno út–ne 9:00–16:30 poslední prohlídka v 15:30. Spojení MHD BUS č. 48 z Brna, Úzká ul. (OD Tesco) do Prace (náves). výstavy: ���������������������������������������������������� do 12/5 Proměny Brna II aneb Brno napoleonské Historie dvou vpádů armád Napoleona Bonaparta do střední Evropy na počátku 19. století. expozice:������������������������������������������������� Fenomén Austerlitz Expozice představuje bitvu a napoleonské války očima sou- časníků, kronikářů, vojáků, diplomatů, spisovatelů nebo malířů. Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 Stálá multimediální expozice přináší poučení i silný nevšední zážitek. PamátníkpísemnictvínaMoravě Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 126, e-mail: rajhrad@muzeumbrnenska.cz, Otevřeno: út–ne 9:00–16:00 poslední prohlídka v 15:00. výstavy: ���������������������������������������������������� do 10/3 Vlajky vlajte! Státní symboly včera a dnes Vážně i nevážně o podstatě, formách a symbo- lech české a československé státnosti. akce:������������������������������������������������������������ do 31/3 Kurzy tvůrčího psaní – Krocení literární múzy Semináře tvořivého a hravého psaní pro studenty od 12 do 19 let. Pořádáno přímo v Památníku písemnictví nebo ve vybra- ných muzeích, školách a knihovnách celého Jihomoravského kraje. do 31/3 Skrytá paměť Moravy Literární soutěž pro mladé talenty ve věku 12–19 let na téma:Voda má, voda má… stálé expozice: �������������������������������������� Moravská literatura 19. – 20. století / Historická benediktinská knihovna / Pracovna básnika Josefa Suchého / Staroslověnština a moravské písemníc- tví 9. – 18. století / Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera Vila Löw-Beer v Brně Drobného 22, 602 00 Brno, tel.: 545 211 352 e-mail: vila@vila.muzeumbrnenska.cz, www.vilalowbeer.cz. Otevřeno: út–ne 10:00–18:00, prohlídky technického zázemí vily pá–ne v 10:30, 12:30, 15:30 h. Zahrada po–ne 10:00-18:00. Výstavy jsou umístěny v galerii Celnice – zahrad- ním domku. výstavy: ���������������������������������������������������� do 7/4 Design a textil očima studentů Práce studentů oboru Design interiéru a textilu SŠUD a VOŠ Brno, který navazuje na tradici br- něnskéhotextilníhovýtvarnictví. Programy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/

7 7 Březen 2019 Programy společenské centrum bystrc Odbojářská 2, 635 00 Brno, tel.: 546 224 320, e-mail: okul@bystrc.cz, www.bystrc.cz Předprodej vstupenek: 14 dní před pořady v pokladně SC po–čt 16:00–19.00   So 2/3 Dětský karneval�������������������������15:00 Děti se mohou zapojit do různých her a uvidí DivadloKejkle,bavitjebudeBublinkovýklaun. Vstupné děti 80 Kč a dospělí 100 Kč.    6–27/3 Krajiny od jara až do zimy�����������17:00 Vernisáž výstavy obrazů Jugo Macháře. Od 11. 3. v po a ve st od 15:00 do 18:00. Do 27. 3. 2019.   Pá 8/3 Country bál���������������������������������19:30 Se skupinou Zimour, taneční skupinou La Quadrilla a výukou country tanců s Ivanem Bartůňkem.   St 13/3 Sakrální stavby na bývalém panství Veveří�����������������������������������������18:00 Přednáška, Mgr. Dalibor Hodeček.Vstup 50 Kč, studenti a senioři 25 Kč.   Čt 14/3 Setkání žánrů�����������������������������19:00 SOLITUTTICELLI CELLO ENSEMBLE. Soubor violoncellistů. Prostřednictvím krásného zvuku tohoto nástroje se můžete seznámit s díly klasické hudby, ale i populárními melodiemi z oblasti popu, jazzu a filmové hudby.   Pá 15/3 Orchestr Mr. Swing���������������������18:00 Taneční podvečer.   Út 26/3 Hvězdopravec�����������������������������18:00 Přednáší ředitel brněnské hvězdárny Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.Vstupné zdarma. moravskázemskáknihovnav brně Kounicova 65a, 602 00 Brno, tel.: 541 646 111, e-mail: mzk@mzk.cz, www.mzk.cz výstavy���������������������������������������������������    1–29/3 Německo – český komiks Výstava (Zahraniční knihovny, 2. patro).    5–30/3 Oči Brna: Kateřina Šedá Výstava (Foyer, přízemí). akce: �������������������������������������������������������   Po 4/3 Po stopách Jakoba Juliuse Davida ���������������������������������������������������17:00 Přednáška (Malý sál, 6. patro).   Po 11/3 Exkurze pro veřejnost�����������������17:00 Březen – měsíc čtenářů, knihovnická křížovka s literární hádankou o ceny (Počítačová učeb- na, 6. patro).   St 20/3 Debata s norským antropologem T. H. Eriksenem �������������������������18:00 Beseda (Malý sál, 6. patro).   Út 26/3 Umělá inteligence v umění: Jak napodobit evoluci�����������������17:00 Přednáška(Videokonferenčnímístnost,4. patro). vida! science centrum Křížkovského 554/12, 603 00 Brno, tel.: 515 201 000, www.vida.cz Stálá expozice: přes 170 hravých exponátů, např. tornádo, zemětřesení, oceán v lahvi,obřísrdce,magnetickásocha,trenažérpilotůstíhaček Dočasné výstavy: KUK Nahlédněteaždosvětamenšíhonežatom(do1.3.2019) Science show: Kolo,Mr.Ucho–představenísezábavnýmipokusy,několikrátza den,v ceněvstupenkyv Divadlevědy Pevnost VIDArd Hrao pokladexpozice,kdykolivběhemotevíracídoby Promítání 3D filmů: Pidiobři – hlodavčí western, víkendy, Oceány – fascinující film o neprobádanémsvětěpodhladinou,denně Bastlírna: Prostor pro všechny malé i velké kutily, otevřeno denně, v ceně vstupenky 2/3, 3/3, 16/3, 17/3, 23/3, 24/3 Tajemství oceánů – víkendové labodílny pro rodiny, několikrát během dne 45minutový program, 12.00–16.30 akce: �������������������������������������������������������   Čt 7/3 Nanosvět �����������������������������������18:30 přednáška prof. Spousty v rámci Dnů elektrono- vémikroskopie,vstupzdarma,v 18:30.   Čt 7/3 VIDA! After Dark: NEVIDITELNÝ ���������������������������������������� 19:00–23:00 expozice po setmění, hudba, bar, speciální program pro dospělé, 19:00–23:00.    9–10/3 Dny elektronové mikroskopie ve VIDA! �����������������������������������������10:00–18:00 rodinný den s workshopy a přednáškami, pro registrované vstup na program zdarma, regist- race na www.vida.cz, 10:00–18:00.    30–31/3 Dny učitelů ve VIDA!����������10:00-18:00 ukázky programů pro školy, pro registrované pedagogy vstup zdarma, registrace na www. vida.cz/skoly, 10:00–18:00. Sono Music Club Veveří 113 Brno www.sonocentrum.cz/program informace: info@sono.cz tipy březen–prosinec 2019 21—03 Michal Pavlíček & trio (křest desky) 23—03 Insania (křest knihy) & Dark Gamballee 08—04 Aneta Langerová 11—05 Glen Hansard 5. narozeniny Sono Centra 14—05 Michal Prokop & Framus Five 27—09 Floyd Division – The Austrian Pink Floyd Show 19—12 Kamil Střihavka

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-03-2019-tisk-orezany/