Kult 11/2018

Kult 11/2018http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

kult. ZA VŠÍM NAJDEŠ ČLOVĚKA... 11 2018 ročník 20 Představ si, úplně naposledy Němá láska, srdce praská Tajemství gravitace nebo Hvězdný cirkus? více na straně 8 více na straně 13 více na straně 14 Vojta Dyk Upřímný milovník Brna TÉMA ČÍSLA více na straně 4

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

Obsah kult. Rozhovor – Vojta Dyk 4 Recenze – Hudba, knihy, divadla & filmy 6 Menu – Filtrujte kavárny Týdne kávy 2018 10 freetime /otočte/ Tipy na akce 3 Programy akcí 4 Vojta Dyk Většina Brňanů, ale i lidí, kteří se ve městě na konci loňského roku třeba jen stavili vychutnat adventní at- mosféru, jistě zaznamenala vtipné vánoční propagační materiály – hr- níčky, placky a  pohlednice s  frontou na svařák... více na straně 4 Děkujeme našim partnerům TÉMA ČÍSLA Kulturně-informační měsíčník kult. | ročník 20 | číslo 11/2018 | pořadové číslo 216 | registrováno u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 12093 | ISSN 1212-8120 šéfredaktor: Ing.Radek Holík | editor magazínu: Mgr. Eva Svobodová | editor webu: Ivo Michalík | design: František Burda | sazba: Mirek Chudík | asistentka: Žaneta Špetová, DiS. vydavatel: KULT, z. s. | adresa redakce: Holandská 878/2, 639 00 Brno, tel.: 777 221 983, e-mail: info@mediahill.cz | distribuce: Media Hill, 5P agency | produkce: Media Hill © KULT, z. s. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel nenese odpovědnost za ztráty vzniklé chybným uveřejněním dat. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu KULT. Inzertní oddělení Media Hill | tel.: 777 221 936, 777 221 983 | web: www.mediahill.cz/media ČB varianta varianta CMYK Pelíšek – kočičí kavárna více na straně 10 Selské delikatesy jako dárek více na straně 11 Královna burlesky Dita Von Teese více na straně 21

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

4 4 www.kult.cz Vojtěch Dyk je jedním z našich neznámějších a v současnosti rozhodně i nejvytíženějších zpěváků. Účinkuje v bezpočtu pro- jektů, přičemž momentálně stojí v popředí jeho aktivit Bern- steinova Mše – mimořádné dílo amerického skladatele Leonar- da Bernsteina, v níž se Vojtěch zhostil hlavní role Celebranta. Už 8. prosince 2018 s ní spolu s další stovkou účinkujících vy- stoupí také v brněnském Rondu. Zúčastnil jste se již prvního uvedení Bernsteinovy mše u  nás v  roce 1997. Mohl byste srovnat tehdejší a  současné provedení? Jsou mezi nimi podstatné rozdíly? Ten největší rozdíl je samozřejmě ve velikosti. V roce 1997 se na Pražském hradě uváděla velká verze, kde je 300 účinkujících. Naše verze je počtem menší. Ale jinak srovnávat moc nemůžu, neb mi tenkrát, ve dvanácti letech, šlo spíš než o Bernsteina hlavně o upnuté legíny Radky Fišarové. Ta v našem provedení už nefiguruje, můžu se tudíž soustředit jen na toho Bernsteina. Měl jste možnost vidět naživo i nějakou zahraniční verzi? Naživo bohužel ne, ale záznamy existují. Zcela objektivně mu- sím subjektivně říct, že ta naše verze je opravdu svým pojetím, hereckými výkony i režijním a hudebním zpracováním nejza- jímavější. Dojakémíryjdeu současnéhoprovedeníBernsteinovy mše, v němž vystupujete, o duchovní dílo? Přece jen, leckteré pasáže, scény připomínají spíše muzikál... Jaktovnímáte? Slovo muzikál není hanlivé, naše muzikálová scéna to slovo u laiků bohužel trochu zdegradovala. Takže já se naopak vždy budu pyšnit, že v  naší Mši je kus opery, oratoria, requiem i muzikálu. Zato vím, že to dílo má obrovského ducha, takže duchovní bude v jakémkoliv provedení. Vaše pěvecké schopnosti jsou široce uznávané. Je ale nějakáskladba,přikterései Vyspolehlivě„vysekáte“? A dále,jenějakájiná,kkterá„rozseká“Vás? Žádná taková neexistuje, to my si v myslích vytváříme hra- nice našich talentů. Každá skladba je pouze návod. Na nás je, jak ji uchopíme. Ano, vyžaduje to práci, ale myslím si, že se tím vlastně možnost jakéhosi „vysekání se“ eliminuje. Ale je spousta skladeb, interpretů, kteří mě svým projevem rozse- kají. To ano. Maria Joao, Richard Bona, Ruppert, Bárta a asi 67 547 dalších. Vojta Dyk Upřímný milovník Brna Rozhovor

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

5 5 Listopad 2018 Poslední dobou často vystupujete s  B-Side Bandem. Jak často díky tomu zavítáte do Brna? Co je podle vás naBrnuspecifické? Víte, Brno je mým druhým domovem, právě kvůli B-Side Ban- du. Neustále si z tohoto osobitého města a jeho obyvatel uta- huji, a to právě proto, že k němu cítím tak čirou a upřímnou lásku. Navíc existuje opravdu málo míst, kde se dá žít, a Brno je jedním z nich. Navíc město, které je postaveno okolo slavného falosu na „Svoboďáku“, zkrátka musí být svobodomyslné. Mátetunějakéoblíbenémísto? Mám zde ta, kde trávím nejvíc času, a ta jsou oblíbená všechna. Hotel International, Spirit bar, U Stopků, Bláhovka, U Čápa, Husa na provázku, Mahenka, HaDivadlo, Městské divadlo, Nok Nok, Středověkákrčma,Mariánskéúdolí,Líšeň,Špilberk,Petrov,Brno hlavnínádraží,MetroMusicBar,SonoCentrum,stáneks květina- mi na České, hladové okýnko na Kobližné, Maximus Resort nebo Koishi.Těchmístjeještědalekovíc.Páčjátotufaktmiluju… Nedávnojstesizahrálv novémčeskémfilmuDůvěrný nepřítel,jehožústřednímtématemjeztrátasoukromí a možné nebezpečí ze strany moderních technologií – dojakémírytovnímátejakosci-fi? Já si myslím, že to prostě reálně hrozí. Reálně hrozí, že vývoj umělých technologií v určitou chvíli předstihne vývoj lidstva a pak se budou dít věci možná podobné jako v tomhle filmu. Pro mě je prostě nejdokonalejší systém příroda. A jsem si jistý, že to tak zůstane po celý můj život. A odlehčující otázka na závěr – jsou situace, chvíle, kdy si i při své výšce připadáte malý? Je něco, do čeho jstetakzvaněnedorostl? Tak jestli Vám tahle otázka připadá odlehčující… Mně naopak přijde až tak složitá, že na ni nemůžu odpovědět jednou větou, ale snad diplomovou prací. Protože to je vlastně filosofická otázka.Takžes dovolenímbuduo odpovědipřemýšletcelýzby- tek života a čtenáři časopisu Kult se to možná dozvědí z mých Pamětí. I když v mém případě spíše NePamětí. Eva Svobodová Brno je mým druhým domovem Rozhovor Vojtěch Dyk (*1985) je zpěvák, divadelní a fil- mový herec. Měl angažmá mj. v Národním divadle, byl nominován na Cenu Thálie. V roce 2012 se při udělování Cen Anděl stal Zpěvákem roku. V počátcích hudební kariéry byl spojovaný především s kapelou Nightwork, od roku 2010 vystupuje často s brněnskou swingovou formací B-Side Band.

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

6 6 www.kult.cz výstavy Božská Inez Život brněnské akademické malířky Inez Tuschnerové (1932-2015) byl nabitý vášní a neúnavnou tvořivostí. Studovala v za- hraničí u Oskara Kokoschky, působila v Brně jako pedagog na Střední průmyslové škole textilní nebo na Divadelní fakultě JAMU, spolupracovala s architekty atd. Proslula daleko za hranicemi rodného města, její díla byla vystavována po celé ­ Evropě. Obdržela několik ocenění. Přítelkyni Milana Kundery a učitelku Miroslava Donutila v jedné osobě byste těžko zastihli bez rudě namalovaných rtů. Moravská galerie nyní dává této neobyčejné osobnosti znovu zazářit. Jméno Inez Tuschnerové je u nás i v zahraničí spojené s uni- kátní technikou Art Protis, umožňující vytvářet netkané nástěnné koberce využívané v  interiérech veřejných i  sou- kromých budov. Jedná se o československý patent vyvinutý v Brně v podniku Vlněna. Tuschnerová byla jedinou ženou mezi prvními umělci, kteří s touto technikou pracovali. Díla zhotovená prostřednictvím Art Protis právem představují já- dro výstavy. Dále jsou zastoupeny skicy, technologie Artaig, transkripce partitur Leoše Janáčka nebo užité umění. Návštěvníka výstavy na první pohled přitáhnou šarlatově čalouněné stěny a podlaha jedné z výstavních prostor. Vybu- dovat takovou nepřehlédnutelnou místnost byl pochopitelně záměr. Snaží se alespoň částečně zprostředkovat zážitek, jaký mohl mít pozorovatel při návštěvě vinárny hotelu Slovan v Košicích na přelomu 60. a 70. let, kdy zde svůj návrh inte- riéru Tuschnerová realizovala. A nutno podotknout, že se mu to daří. Další neopomenutelnou částí umělčiny práce jsou kostýmy, zvláště divadelní. Vytvořila jich nespočet jak pro činohru, tak pro operu. Uměleckými díly nejsou jen kostýmy jako ta- kové, ale už samy jejich návrhy, na něž se výstava soustře- ďuje. Nejsou totiž pouze kreslené nebo malované, jak jsme zvyklí, ale vytvořené dalšími různými technikami včetně koláže. Během dlouhého období práce pro Národní divadlo (v Brně i v Ostravě) se Inezin rukopis proměňoval, vždy ale plně odrážel charakter nejen hrané postavy, ale především herce, jenž jej svou interpretací dotváří. Z vystavených skic jmenujme třeba Shakespearova Richarda II. nebo Androkla a lva G. B. Shawa. Nejpřitažlivějším objektem celé výstavy je ale nepochybně Střelnice, kterou tvořila v letech 1970–1971 jako reakci na příjezd okupačních vojsk v srpnu 1968. Insta- lace doplněná sugestivním hudebním dílem Petera Grahama (to původní od Inezina přítele, skladatele Pavla Blatného, se nedochovalo) a jejím oblíbeným Rochefoucauldovým citátem nenechává nikoho na pochybách, jaké stanovisko k této udá- losti zastávala. Celkově můžeme v  práci Inez Tuschnerové nalézt vše, co by umění mělo odrážet, tedy především kontrasty. Povrch i hloubku, světlo i stín, skromnost i vyzývavost. Žádný mi- lovník nezvyklých tvůrčích postupů a silných žen by si tuto příjemně extravagantní výstavu neměl nechat ujít. Výběr z Inezina dochovaného díla je to více než vyčerpávající. Ku- rátorům náleží potlesk. Petra Horáková Název: Inez Tuschnerová Kde: Moravská galerie, Pražákův palác Kdy: 14. září 2018 – 27. ledna 2019 Web: www.moravska-galerie.cz Recenze

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

7 7 Listopad 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

8 8 www.kult.cz Recenze divadla Němá láska, srdce praská Ze skvostu francouzské kinematografie, filmu Děti ráje, vyvěrá letošní první činoherní premiéra Národního divadla. Insce- nace Milenci nebes v sobě mísí Francii a naši rodnou vlast. Jedno z hlavních chapadel milostné chobotnice totiž předsta- vuje postava reálného herce a mima, jímž byl Jean-Baptiste Gaspard Deburau, vlastním jménem Jan Kašpar. knihy Smrtí to začíná Po devíti letech, během nichž stihla Bianca Bellová sesbírat nejrůznější ocenění, a to především za svůj poslední román Jezero (2016), znovu vychází její prvotina Sentimentální román. Novela na jeden zátah, plná smrti a kopulace, kterou nelze zaměnit s milováním. I když se Marián Amsler rozhodl realizovat spíše na slovenské divadelní scéně, jako správného kosmopolitu ho Činohra NdB přivítala s otevřenou náručí. První zurčící prameny nové sezóny zachytává do bytelného režijního kalichu. Spolu s  dramaturgií Pavla Jurdy vnáší logiku a spád i do původně více než tříhodino- véhoopusu. Nejteplejšía nejvícemineralizovanýpramen,jenžprotékáMilen- ci nebes, je práce s prostorem. Kuchárkova scéna hravě pracuje s točnou a také účelně a nenuceně laškuje s konceptem divadla na divadle. Pantomimu Jana Grundmana si ještě více vryjete do paměti díky využití plastové koule. Promyšlenost všech rekvizit i kostýmůpouzeněkdyčeřípřespřílišuměléhokouře. Občasvykouknounevyváženéhereckévýkony,alei taksezdábýt pramen Milenců nebes dostatečně mineralizovaný svým posel- stvím.Láskamnohdyvykvetei bezeslov.Záhyalezačnebezjejich vláhy uvadat. Kde vázne komunikace, tam strom partnerství sice vyroste, ale nebude plodit zrovna ty nejsladší plody. Na druhou stranu, prázdné fráze modré z nebe nepřinesou. Ten, kdo o štěstí jen mluví, šťastným většinou není. Kde najít míru a zároveň mít víru, že se dva dostanou do tak vytoužených výšin? Rozum i cit, obojíjenutnésprávnouměrouv soběmít. Klára Tesařová Název: Milenci nebes Kde: Národní divadlo Brno Kdy: Psáno z premiéry 19. října 2018 Web: www.ndbrno.cz Nině zemře matka, a  tak se při probírání „ro- dinným harampádím“ v  opuštěném bytě za- čne mimoděk probírat i  vlastní minulostí; Eda jede přes celou republiku zpravit pozůstalou o sko- nu manžela a  rozpomíná se na vlastní setkání se smrtí. Smrt je motorem novely – rozehrává dvě dějové roviny, které se, zpočátku zdánlivě nesou- visející, postupem času motivicky víc a  více proplétají, až v  závěru knihy splynou v jediný příběh. Sentimentální román je ponurá jednodenní cesta za úplným odhalením dávných událostí a spojitostí, v jejichž světle si čte- nář odůvodní současný duševní stav protagonistů Niny a Edy. Svět novely se zakládá na nezdravé atmosféře, plné páchnoucí kočičí moči, násilí a různých podob kopulace, z nichž se ani jedna nepodobá aktu milování. Účinek některých momentů je mnohdy až fyzicky citelný: „‚Tímhle jsi skončila, ty svině,‘ řekl otec chladně, jako když pleskne kus masa o podlahu, přitáhl si oběma rukama její hlavu a kolenem ji nakopl do obličeje. Zlomil jí nos a vyrazil dva přední zuby. Dopadla na zem na všechny čtyři.“ Tyto nepříliš veselé motivy jsou do Sentimentálního romá- nu vepsány rukou suveréna, umí čtenáře upoutat, znechutit i  zneklidnit. Škoda jen, že nedokážou ukázat někam dál za sebe, k něčemu citelnému, ale nevyslovitelnému. RaT Autor: Bianca Bellová Název: Sentimentální román Nakladatelství: Host, 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

9 9 Listopad 2018 Aktuálně knihy Zero – ví o vás vše V roce 2017 uchvátil čtenáře apokalyptickým bestsellerem Blackout. Letos se německý autor Marc Elsberg vrací s bezú- těšně realistickým thrillerem Zero. Proč bezútěšným? Protože všechny technologie, které autor ve své knize popisuje, se aktivně využívají. A hlavně proto, že ONI o vás vědí vše. Vědí, kdo jste, kde jste a co uděláte příště… A kdo nebo co je vlastně Zero? To ví moc dobře novinářka Cynthia, která se při pátrání po příčině smrti jednoho chlapce dostává na sto- pu proslulé internetové platformy Freemee. Ta shromažďuje a  analy- zuje data milionů uži- vatelů pod falešným příslibem lepšího ži- vota a úspěchu. A nyní přichází na scénu Zero  – nejhledanější internetový aktivista na světě. Postupem času se Cyn- thia pomalu, ale jistě blíží pravdě, a  tak se ona sama stává kořistí. Ve světě smartphonů a  kamer na každém rohu je navíc velmi těžké se skrýt. Podaří se jí rozplést pavuči- nu lží, aniž by přišla k úhoně? Ponořte se do příběhu, po jehož přečtení si nej- spíš budete chtít sma- zat všechny profily na sociálních sítích. Pokud ne, přinejmenším si dobře rozmyslíte, jakou svoji fotku zveřejníte na internetu. Jste při- praveni? PR Autor: Marc Elsberg Název: Zero Nakladatelství: Edice Knihy Omega, 2018 Web: www.knihydobrovsky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

10 10 www.kult.cz Menu O fsetová a digitální tiskárna Polygra a. s., Palackého třída 1004/150, 612 00 Brno +420 541 518 411 | obchod@polygra.cz | www.polygra.cz R Y C H L E – K V A L I T N Ě – L E V N Ě to vše umíme v tisku – vyzkoušejte nás! menu Filtrujte kavárny Týdne kávy 2018 dle vlastního gusta Ač je festival Týden kávy 2018 již za námi, dovolte mi postupně vás seznámit s tematicky vybranými kavárnami letošního roč- níku. Nalezete mezi nimi jak kavárny zbrusu nové, tak kavárenské stálice. První filtr (a nejde teď o žádnou filtrovanou kávu, ale o filtr u online mapy na webu www.tydenkavy.cz) jsem pro vás vybrala na základě dotazu mé kamarádky, který mi připomněl to bezva období, kdy jsem si já sama vybírala kavárny dle toho, zda jsem je mohla navštívit s naši roztomilou vlkodavkou. Že byste i vy toho svého čtyřno- hého mazlíčka rádi vzali na tour pobrněnskýchkavárnách?Určitě se na mapu Týdne kávy nejprve podívejte a najděte místa, kde to je vhodné, neboť to skutečně není samozřejmostí. Váš pejsek rozhodně nepatří také do kavárny plné koček, tu jistě pod tímto filtrem nenajdete. Pokud paříte mezi milovníky koček a třeba ji doma mít nemů- žete, ale rádi byste se i s kočkou pomazlili a pozorovali feno- menální kočičí hrátky, navštivte na Třídě Kapitána Jaroše 37 Pelíšek – kočičí kavárnu. Byla to vůbec první adopční kočičí kavárna v České republice. Je otevřena od 1. dubna 2016. Spolupracují s útulkem Opuštěné kočičí tlapky. V kavárně potkáte aktuálně deset kočiček, které hledají svůj domov. Pokud o adopci neuvažujete, můžete v ka- várně trávit příjemné chvíle, jen nerušte kočky spící, protože, i když jim to můžete závidět, ony prostě opravdu potřebují pro- spat klidně i třetinu dne. A chcete-li přiložit ruku k dílu, pak se neváhejte kavárně ozvat – dobrovolníci pomáhající útulku i jeho aktivitám jsou vítaní. Kavárna si zakládá na kvalitní kávě. Tu zde obměňují od vybra- ných českých pražíren, pochutnáte si zde však i na výtečných dezertech a dalších dobrotách. Věřím, že se zde budou dobře cítit i pejskaři, na které jejich věrní počkají doma. Kačka Eichi Bilíková Otevírací doba: Po–Pá 10.00–21.00 Web: kocicipelisek.cz, www.facebook.com/pg/kocicipelisek

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

11 11 Listopad 2018 menu Selské delikatesy jako dárek V autentické řecké taverně Athena si nejen pochutnáte na výtečné řecké kuchyni v podobě musaky, gyrosu a dalších specia- litách, ale zároveň si odsud můžete odnést netradiční dárek ve formě selských delikates. O jaké delikatesy se jedná? Jsou to speciální domácí vína, napří- klad šalvějové, třešňové, ořechové a další. Dále domácí sirupy, třeba jahodový nebo šalvějový. A v neposlední řadě dobroty ze zabíjačky, tlačenku, nakládaná masíčka, hořčici či nakládaná vajíčka. Vše je vyráběno na základě hanáckých receptů po pra- babičce majitele bistra Michala Koláře. Základem jednotlivých receptů jsou bylinky, které se pěstují tradičním způsobem bez chemie. Doslazuje se pouze medem! Všechny selské delikatesy se vyrábějí s láskou, v malých séri- ích, ručně a z vlastních domácích zdrojů. Ochutnání se nabízí v bistru, a pokud se rozhodnete jimi někoho obdarovat, můžete si je odnést v pěkném dárkovém balení – v krabici i v bedýnce. Základem takového balení může být víno, sirup a nějaká sel- ská dobrota, ale i jakákoliv jiná kombinace. Tímto netradičním dárkem potěšíte a překvapíte nejen pod vánočním stromkem, ale určitě jej ocení také vaši obchodní partneři. Pokud tedy chcete vědět, jak chutná třeba levandulové víno či domácí tlačenka... Přijďte ochutnat! Radek Holík Kde: Štefánikova 4, Brno Otevírací doba: Po–So 11.00–23.00 Web: www.tavernaathena.cz a www.selskedelikatesy.cz 99 pokoju až pro 250 hostů konferenční sály až pro 400 osob wellness pro ubytované hosty zdarma moderní fitness centrum a bowling bar parkování zdarma pro hotelové hosty Střední 61, 602 00 Brno hotel@hotelavanti.cz tel.: 541510111 www.hotelavanti.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

12 12 www.kult.cz Představujeme Oproti většině dnešních fotografů používáte tradiční analogovoumetodu.CoVásk tomupřivedlo? K fotografii jako takové jsem se přivedl sám a k té analogové jsem se dostal až po nástupu na Střední školu umění a desig- nu v Brně. Takže se dá vlastně říci, že mě k tomu přivedli moji učitelé. Jaké má výhody/nevýhody oproti digitálním techno­ logiím? Analogová fotografie, tedy fotografie na film, má velkou řadu výhod, ale samozřejmě i nevýhod. Já se zaobírám velkoformá- tovou fotografií, tedy na velký list filmu. Výhody, které mi při- náší, jsou důvodem, kvůli němuž analogovou fotografii hlavně dělám. Jednou z nich je, že při řádném zpracování a převedení do digitální podoby je i v dnešní době kvalita snímku stále větší než u digitálního. Dále je to naprostá kontrola nad vznikajícím obrazem, možnost práce s  pohybem standart u  fotoaparátu nebo krásná a přesná práce s hloubkou ostrosti. Krom všech těchto vlastností je to také úžasná originalita snímku, protože další naprosto stejná kopie zkrátka nikdy nevznikne. Nevýhod je ale také spousta, jednou z hlavních je rychlost. Snímek si po vyfocení prostě jen tak neprohlédnete na displeji. Film musí projít ještě cestou vyvolání obrazu v temné komoře a ani poté snímek vlastně pořádně nevidíme, protože dostaneme negativ, ze kterého teprve vznikají finální fotografie – zvětšeniny. Dal- šími nevýhodami jsou třeba cenová a časová nákladnost anebo nepraktičnost – můj fotoaparát prostě jen tak do kapsy nedáte. Kolik času zabere takové hand-made vyvolávání fotek? Přesný čas se nedá úplně specifikovat, je to relativní. Pokud se bavíme o negativu, což je stav fotky od vyfocení po vyvolání, ten zabere odhadem hodinu. Následné zvětšení a vznik pozi- tivu trvají přibližně další 1 až 2 hodiny + den pro schnutí fo- tografie. V  dnešní době, kdy fotí každý kdykoliv cokoliv, se nabízí otázka, k  čemu jsou vlastně potřeba profesionální fotografové? Kde je podle Vás hranice meziamatérstvíma profesionalitouvefotografii? Takzvaní fotoamatéři tady byli vždy, avšak ne vždy – tedy za dob klasické analogové fotografie – se vměšovali mezi profesi- onální fotografy. Neměli ambice dělat placené zakázky, čili fot- ku dělali jako koníček. S masivnějším nástupem digitálu lidé nabyli dojmu, že stačí mít pouze foťák a fotka vznikne skoro sama, bez profesních znalostí. To je samozřejmě omyl. Hrani- ce mezi profesionálem a amatérem je dle mého názoru ta, že profesionál zná jistá pravidla, například ohledně svícení nebo kompozice, a to, co k tomu přidá navíc, je jen na něm. Finální fotka musí tedy nejen splňovat zmíněná pravidla, ale také vy- padat dobře, což si amatér mnohdy neuvědomuje a řadě lidem „to tak prostě stačí“. Kterémístov BrnějepodleVásnejfotogeničtější? Asi neumím říct, že by bylo nějaké místo Brna nejfotogeničtěj- ší, ani je nevyhledávám. Každému se líbí něco jiného. Napří- klad mně k volné tvorbě stačí ateliér a nepotřebuji nějaká spe- cifickámísta.Alepřecijen...V minulýchměsícíchproběhlydvě výstavy s mými fotografiemi Arnoldovy vily, tak možná právě to je jedno z brněnských míst, které se mi opravdu líbí. V  nedávné době jste se dal také do fotografování brněnskýchbezdomovců.Cojecílem? Je to jeden z mých projektů, které v současné době tvořím. Nad tímto tématem jsem dlouho přemýšlel a  teď přišla ta pravá chvíle s ním začít. Cílem je jednak poukázat na problematiku lidí bez domova a  upozornit, že ti, kterých se dnes obvykle straníme, byli dříve třeba zrovna naši sousedé. Proto se s kaž­ dým z fotografovaných snažím navázat kontakt, abych o něm zjistil základní informace (jméno, věk, jak se na ulici dostal, jak dlouho na ní je, ale i jeho životní příběh…). V nejbližší době vyjde kniha a následně bych rád vytvořil výstavní sérii tohoto projektu. Eva Svobodová lidé Šimon Burget Možná jste při nedávném procházení Vaňkovkou či Alfa pasáží narazili na černobílé fotografie Arnoldovy vily. Jejich autorem je teprve 18letý Šimon Burget, který se i přes své mládí stačil v oboru fotografie již výrazně vyprofilovat. Navzdory zaběhlým trendům si razí svou vlastní cestu a chystá se vydat dokonce i knihu. Šimon Burget (*2000) je student fotografie na Střední škole umění a designu v Brně (SSUD). Má za sebou výstavy v Moravské Třebové nebo v Alfa pasáži či kavárně Trojka v Brně. Více o jeho tvorbě zjistíte na www.burget.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

13 13 Listopad 2018 Aktuálně Aktuálně VITKA 27. 11. 2018 v 19:00, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno HARTMANN a DEBRA ČR si Vás dovolují pozvat na benefiční představení Minimální cena lístku je 590 Kč, výše dobrovolného příspěvku nad tuto hodnotu není stanovena. V případě zájmu prosíme o rezervaci lístků e-mailem na info@debra-cz.org, nebo telefonicky na čísle 532 234 318. Součástí večera bude i raut a slavnostní předání šeku s celkovým výtěžkem na podporu projektů pro pacienty s nemocí motýlích křídel. divadla Představ si, úplně naposledy Jedno z těch nezapomenutelných. Takovým divadelním představením je muzikál Představ si…, který v derniéře uvedou v Městském divadle Brno naposledy 18. a 19. listopadu 2018. Nečekejte lehkomyslný nablýskaný večer a humorné scénky. Martin Havelka vám spolu s Kristýnou Daňhelovou a Dušanem Vitázkem připomenou téma holocaustu a středověkého dobý- vání izraelské pevnosti Masada, lidské zloby a nepochopitelné- ho násilí, ale také rodinné pospolitosti, nezdolné naděje a víry, optimismu a lásky. Představ si… rozhodně patří k těm inscenacím, které ve vás rozvibrují emoce i myšlenky a na které rozhodně nezapome- nete, jen co opustíte hlediště divadla. Což ostatně potvrzují i komentáře diváků: „Úžasné emotivní představení!“, „Skvě- lé výkony, skvělé téma, na které by se nemělo zapomínat!“, „Nejlepší muzikálové představení sezóny!“, „Celý závěr jsem probrečela, omlouvám se za tu potopu… bylo to skvělé!“ nebo „Úchvatný muzikál, s napětím jsem sledovala každou scénu!“ V listopadu máte poslední možnost zažít na českém jevišti ten- to romantický muzikál v kulisách varšavského ghetta. Byla by škoda o to přijít! Vstupenky jsou ještě k dostání v pokladnách Městského divadla Brno či na webu www.mdb.cz. PR Název: Představ si... Kde: Městské divadlo Brno Kdy: Derniéra 18. a 19. listopadu 2018 Web: www.mdb.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

14 14 www.kult.cz Aktuálně timeout Tajemství gravitace nebo Hvězdný cirkus? Hvězdárna a planetárium Brno v listopadu předvádí – díky zbrusu novému 3D digitáriu – úžasnou podívanou, která vás zavede do světa Alberta Einsteina nebo okamžiků, kdy se zrodilo úplně všechno. Nevěříte? Vesmír nikdy nebyl v Brně blíž! Přemýšlíte, kam o víkendu vyrazíte s menšími dětmi za zába- voua poučením?Přijďterozlousknouttajemstvígravitace.Váž- ně!Pročkolemnásvšechnopadásměremk zemi?A pročnanás v takovém případě nespadne Mezinárodní kosmická stanice? Dvanáctiletý učeň kouzelnické školy Felix se mnohem více než o magická kouzla zajímá o tajemství vesmíru. Fascinují ho zá- kony přírody. Proto se také jednou dostane do muzea Alberta Einsteina, kde se setká s ALBYX3. Tedy malým, chytrým, ale spíše nepředvídatelným robotem, který ví všechno o Albertu Einsteinovi i jeho odvážných teoriích. ALBYX3 vezme mladé- ho kouzelníka na magickou cestu vesmírem a časem. Během ní nejen odkryjí tajemství gravitace, ale také se dozvědí něco o přátelství a představivosti. Gravitace je totiž ze všech sil ve vesmíru tou nejzáhadnější. Pů- sobí na vše, pořád a všude. Díky gravitaci padá jablko ze stromu na zem a existuje celá naše Sluneční soustava. Gravitace drží planety na jejich oběžných drahách okolo Slunce. Je to kosmic- ká síla, která spojuje úplně všechno. Za tajemstvím prostoru a času se můžete na Hvězdárnu a pla- netárium Brno vydat vždy o víkendu. Promítá se v 3D (stereo- skopické) i 2D (klasické) verzi v sále digitária. Vhodné od 8 let. Patříte spíše mezi odrostlejší kosmoplavce? Přemýšleli jste ně- kdy o tom, z čeho jste stvořeni? Vydejte se to zjistit na před- stavení Hvězdný cirkus pro starší děti a dospělé! V atomech lidských těl je totiž uchována celá historie vesmíru. Všechny atomy, od železa v naší krvi, přes vápník v našich kostech až po kyslík, který dýcháme, pochází ze vzdálených svítících bodů na nebi. Poletíte do minulosti, do doby před vznikem naší Země, ještě nežserozzářilyprvníhvězdy,ažnaúplnýpočáteknašehočasu. Prožijete velký třesk, první mikrosekundy, kdy měl vesmír po- dobu husté polévky subatomárních částic, i okamžiky, v nichž se energie měnila v základní stavební kameny současného svě- ta: elektrony, protony a neutrony. Jak se jmenuje nejdůležitější prvek ve vesmíru? Proč se sbalil do planet, hvězd a galaxií? A jakou roli při tom sehrála gravi- tace – neviditelná síla působící ve všech směrech mezi všemi formami hmoty na jakoukoli vzdálenost? V představení Hvězdný cirkus 3D se dozvíte, jak uvnitř hvězd vznikají jednotlivé chemické prvky. Zažijete explozi superno- vy –jedenz nejdramatičtějšíchjevův přírodě.A takésepodívá- te na zrození Sluneční soustavy i života na planetě Zemi. A až příště pozvednete své oči k noční obloze, už budete vědět, od- kud se vzaly vaše atomy. My všichni totiž pocházíme z hvězd! Přesný program Hvězdárny a  planetária Brno najdete na www.hvezdarna.cz. PR

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

15 15 Listopad 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

16 16 www.kult.cz Výstaviště Brno 29. 11. (Pavilon P), 19 h Josef Suk – Pochod v nový život Leoš Janáček – Amarus, Na Soláni čarták, Sinfonietta dirigent: Gabriela Tardonová Orchestr a sbor Janáčkovy opery NdB Hudba hradní stráže a Policie České republiky Divadlo Reduta 3. 12. (Mozartův sál), 19 h Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku (1. řada), Na památku, 1. X. 1905 („Z ulice“), Po zarostlém chodníčku (2. řada), Narodil se Kristus Pán, Malostranský Palác, Vzpomínka, V mlhách klavírní recitál Thomase Adèse Stadion 4. 12. Kounicova, 19 h Leoš Janáček – Balada blanická, Taras Bulba Jan Novák – Ignis pro Ioanne Palach Bohuslav Martinů – Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, Miloslav Kabeláč – Mysterium času dirigent: Stefan Veselka sbormistr: Michal Vajda Filharmonie Brno Český akademický sbor 6. mezinárodní operní a hudební festival Orchestr a sbor Janáčkovy opery NdB Věc Makropulos – Vlámská opera

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

17 17 Listopad 2018 Janáčkovo 25. 11. divadlo, 19 h Leoš Janáček – Věc Makropulos dirigent: Tomáš Netopil, režie: Kornél Mundruczó Vlámská opera Výstaviště Brno 2. 12. (Pavilon P), 19 h Leoš Janáček – Z mrtvého domu dirigent: Tomáš Hanus, režie: David Pountney Velšská národní opera Slavnostní 5. 12. závěr festivalu Leoš Janáček – Výlety páně Broučkovy dirigent: Jaroslav Kyzlink, režie: Sláva Daubnerová Národní divadlo (Praha) janacek-brno.cz Z mrtvého domu – Velšská národní opera Hlavní mediální partner: Generální partner: Za finanční podpory:

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

18 18 www.kult.cz knihy Čarodějovy hodiny dobývají knižní pulty i filmová plátna Pohádka ze 70. let, jejímž autorem je americký spisovatel John Bellairs, odstartovala v kinech. Čtenáře jistě potěší fakt, že Čarodějovy hodiny vyšly i ve formě nového knižního zpracování s filmovou obálkou. Jedná se o první vlaštovku 11dílné série, plné magie a kouzelnických experimentů. Jste připraveni na tajemnou výpravu do říše nadpřirozena? Hlavním hrdinou je Lewis Bar- navelt, malý sirotek, který se poprvé setkává se strýčkem Jonathanem. Barnavelt si ho představoval všelijak, jen ne takhle! Na tomhle lehce zava- litém, výstředně oblékaném chlapíkovi není vzhled tou nej- podivnější věcí. Jonathan totiž umí kouzlit! A  jeho praštěná sousedka paní Zimmermanno- vá jakbysmet! „Strýc Jonathan rozhodně nebu- dil dojem, že by mu záleželo na tom,cosipomyslísousedé.Kdyby chtěl ve tři ráno pod starým kaš- tanem hrát ve sportovním letadle nasaxofon,klidněbytoudělal.“ Barnavelt je z kouzlení nadšený a  sám začne s  magií experi- mentovat. Jenomže nevědomky vzkřísí bývalou majitelku domu, Serennu. Ona a její manžel kdy- si zazdili do stěn domu hodiny. A neledajaké,alekouzelnéhodi- ny! Skrývají tak ohromnou moc, která by dokázala zničit lidstvo. DokážeBarnaveltodvrátithrozí- cí katastrofu? I když se Čarodějovy hodiny jeví jako pohádka pro děti, příběh si užijí i starší čtenáři. Navíc lehce pochmurná atmosféra přímo vyzývá ke čtení za chladných podzimních večerů. Kratší roz- sah potěší ty, kteří rádi slupnou knihu na jeden zátah. PR Autor: John Bellairs Název: Čarodějovy hodiny Nakladatelství: King Cool, 2018 Web: www.knihydobrovsky.cz Aktuálně

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

19 19 Listopad 2018 Aktuálně Stovky originálních artefaktů z hlubin oceánu. Dokonalé rekonstrukce kajut i strojoven. Palubní vstupenky s příběhy reálných cestujících. B R NO V Ý S TAV I Š T E TITANIC PRIPLOUVÁ DO BRNA 30.10.

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

20 20 www.kult.cz Aktuálně hudba Ozvěny JazzFestu Brno zvou na premiéru Terence Blancharda Festival JazzFestBrno v rámci svých podzimních ozvěn pozval k brněnské premiéře amerického trumpetistu a skladatele Terence Blancharda s uskupením E-Collective. Rodák z New Orleans získal už pět cen Grammy, z toho dvě za nejlepší jazzové instrumentální sólo. „Blanchardjenejenúžasnýtrumpe- tista, ale především skvělý a stylově široce rozkročený skladatel a aran- žér. Navíc jde s dobou. Nebál bych se dokonce říci, že v šestapadesáti letech ukazuje cestu mladším gene- racím. Jeho hudba pulsuje rytmem s kořeny v New Orleans a zároveň je plná barev,“ říká umělec- ký ředitel festivalu Vilém Spilka. Blanchardovo jméno rezonuje i filmovým světem. Složil totiž hudbu k více než třiceti celove- černím filmům a jeho skladatelskou všestrannost už mnohokrát využil i hollywoodský režisér Spike Lee, mimo jiné také pro film 25. hodina v hlavní roli s Edwardem Nortonem. Blanchard byl za hudbu k tomuto snímku nominován na Zlatý Globus. Druhý koncert minisérie obstará kamerunský multiinstru- mentalista, ale především basista a zpěvák Richard Bona se svou domovskou kapelou Richard Bona Group. Kamerunský basový kouzelník loni na jaře se svým projektem Mandekan Cubano nadchnul publikum ve vyprodaném Janáčkově di- vadle. Nyní se muž s přezdívkou „africký Sting“ do morav- ské metropole vrací, aby ukázal další ze svých hudebních tváří. Terence Blanchard zahraje 23. listopadu v  Sono Centru, Ri- chard Bona na stejném místě o dva dny později. Vstupenky jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz a v běžných předprodejích. Radek Babička Název: Echoes of JazzFestBrno 2018 Kde: Sono Centrum Kdy: 23. a 25. listopadu 2018 od 19.30 Web: www.jazzfestbrno.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

21 21 Listopad 2018 Aktuálně hudba Královna burlesky Dita Von Teese: „Do Prahy se velmi těším“ Světová královna burlesky Dita Von Teese se v rámci letošního evropského turné představí s kritiky uznávanou show The Art of the Teese také v pražském Kongresovém centru. Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 dokáže během večera plného půvabu a svádění českému publiku, proč je považována za nejzářivější hvězdu tohoto žánru. „Moje vystoupení v  Evropě jsou tak trochu jako splněný sen,“ říká Dita Von Teese. „Tato show není jako žádná jiná. Je obsaze- na těmi nejlepšími burleskami z celého světa, které reprezentují rozdílnost v kráse, věku, pohlaví i tvaru těla. Praha vždy byla jed- no z mých nejoblíbenějších měst v  Evropě, a  jsem proto obzvlášť ráda, že má závěrečná show bude právě tam,“ dodává ikona celého žánru. „Jsem vděčná za příle- žitost představit show, jež reprezentuje rozmanitý půvab neo- -burlesky, prožívající doslova obrození,“ oceňuje. Představení tvoří vizuálně nabitý program exkluzivních vý- stupů, které udělaly z  Dity Von Teese dokonalou umělkyni. Její propracované show se plánují měsíce, od choreografie přes kostýmy až k hudbě. Na The Art of the Teese pracoval autor- sky více jak tucet lidí. Součástí programu, který uvede v Pra- ze, bude například nová verze ikonické Martini sklenky, která nyní představí krásnou číši na šampaňské v barokním stylu, pokrytou 150 000 krystaly Swarovski. The Art of the Teese tvoří také strip-show, včetně muzikální striptýzové scény Lazy, baletní burlesky Swan Lake Stripteese a Rhinestone Cowgirl výstup s přítelem Vontourage. PR Název: Dita Von Teese: The Art of the Teese Kde: Kongresové centrum, Praha Kdy: 22. listopadu 2018 Web: www.ticketportal.cz Eva Pilarová Vánoční koncert host Tomáš Ringel 10.12.2018 SEMILASSO 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

9.–11. 11. 2018 www.festivallife.cz PRŮVODCE VAŠÍM VOLNÝM ČASEM 11 2018 ročník 8 Víc než jen Brno: spolupráce bez hranic Bastlfest – festival kutilství Jižní Morava čte pokračuje Kde: Urban centrum Brno Kdy: 8.–30. listopadu www.urbancentrum.brno.cz Kde: VIDA! science centrum Kdy: 16.–18. listopadu www.vida.cz Kde: Hvězdárna a planetárium Brno Kdy: 8. prosince www.jiznimoravacte.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

23

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

3 3 Listopad 2018 Tipy na akce Víc než jen Brno: spolupráce bez hranic Co má společného Brno a 166 okolních obcí? Co se chystá do budoucna? Jak se vlastně žije za hranicemi města? Na tyto a další otázky odpoví výstava v brněnském Urban centru. Přijďte se podívat! Taneční rekord se Sokolem, Šebrlem a Verešovou SobotanafestivaluLife!s pokusemo překonánítanečníhorekorduužsedáoznačitzatradici.Laťka jehodněvysoko,v roce2017setotižsešlospolečněs OndřejemSokolem,LeošemMarešema Simonou Krainovou2052tanečníků.Letosvypuknedavovétanečníšílenstvív pavilonuA v sobotu10.listopa- du2018v 15:00a účastnícitorozbalís OndřejemSokolem,RomanemŠebrlema AndreouVerešovou. Jižní Morava čte pokračuje V listopadu proběhnou po celé jižní Moravě v knihovnách, zapojených do soutěže pořádané Městskou knihovnou Břeclav a Moravskou zemskou knihovnou v Brně, vyhlášení uměleckých soutěží pro děti a mládež.V sobotu1.prosince2018sevítězovésejdounaslavnostnímsetkánív DivadlePolárkaa 8.pro- since2018v Hvězdárněa planetáriuBrno,kdebudouvšechnavítězná,alei ostatnídílak viděníi slyšení. Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu Patříte k nadšencům, kteří stále něco vymýšlejí, vylepšují a konstruují? Nebo jen rádi žasnete nad tím, co všechno si lidé dokážou sami vyrobit? Pak určitě navštivte Bastlfest v zábavním vědeckémparkuVIDA!Těštesenaopravováníbudíků,foukánískla,programovánírobotůnebo interaktivní hrací stůl. Partnerem akce je Jihomoravský kraj a BAUHAUS. Kde: Urban centrum Brno | Kdy: 8.–30. listopadu | Web: www.urbancentrum.brno.cz Kde: BVV, hala A | Kdy: 10. listopadu od 15:00 | Web: www.bvv.cz/life/life-2018 Kde: Hvězdárna a planetárium Brno | Kdy: 8. prosince | Web: www.jiznimoravacte.cz Kde: VIDA! science centrum | Kdy: 16.–18. listopadu, 10:00–18:00 | Web: www.vida.cz výstavy hudba knihy timeout Milujete kulturu a sport? Podpořte, prosím, vydávání bezplatného magazínu kult. finančním darem na náš transparentní bankovní účet číslo 2200731245/2010 vedený u FIO banky! Mockrát děkujeme! KULT, z. s. Koncert Společná věc a Vodnářský zvon K významným kulturním akcím v Brně patří již dvanáctý ročník koncertu Společná věc. Tomáš Pfeiffer rozezní unikátní starobylý nástroj – Vodnářský zvon. Ten významně zasahuje do ob- lasti muzikoterapie i do oblasti duchovní. Jako mimořádní hosté vystoupí Panochovo kvarteto a držitel Thálie, tenor Jan Vacík. Součástí projektu je velkoplošná parabolická projekce. Kde: Besední dům, Komenského náměstí 8 | Kdy: 24. listopadu od 19:00 | Web: www.dub.cz hudba

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

4 4 www.kult.cz ▶ divadla divadlo radost Bratislavská 32, 602 00 Brno, tel.: 533 440 020, www.divadlo-radost.cz e-mail: divadlo@divadlo-radost.cz   Pá 2/11 Bylo nás pět�����������������������10:00, 19:00   Ne 4/11 Tři čuníci nezbedníci���������10:00, 14:30   Čt 8/11 Naši furianti���������������������������������19:00 Hostuje ochotnické Ořechovské divadlo. FESTIVAL RADOSTI 9. – 11. 11. 2018   Pá 9/11 Růžový host���������������������������������10:00 Hostuje Divadlo GuliwerVaršava, Polsko.   Pá 9/11 Miminí divadlo: Kao a Maki���������16:00 (Malá scéna).   Pá 9/11 Kabaret Nohavica�����������������������19:30   So 10/11 Sugungga aneb Druhá strana světa �����������������������������������������������������10:00 s představením pro děti od 10 let s tradiční korejskouhudboua loutkami.Hostujekorejské divadlo Puzzzle (Malá scéna).   Ne 11/11 Budulínek z hudebky�������������������10:00   Ne 11/11 Praštěné pohádky�����������������������15:00 anebZ mýtůs povídačekslavnéhoindiánského kmene Čučudejů.   Čt 15/11 Veselé paničky windsorské �������������������������������������������10:00, 19:00   So 17/11 NOC DIVADEL���������������� 17:00–20:00 Bližší info na www.divadlo-radost.cz.   Ne 18/11 Krkonošské pohádky aneb Trautenberk a Krakonoš���10:00, 14:30   Ne 18/11 Špalíček veršú a pohádek ���������10:30 (Muzeum loutek).   Ne 25/11 O perníkové chaloupce�����10:00, 14:30   Ne 25/11 Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce �������������������������������������������10:30, 15:00 (Muzeum loutek).   Čt 29/11 Bestles�����������������������������������������10:00   Čt 29/11 Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce ���������������������������������������������9:00, 17:00 (Muzeum loutek).   Pá 30/11 Bestles�������������������������������10:00, 19:00 městské divadlo brno Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 301, www.mdb.cz MDB – Činoherní scéna Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 347   Čt 1/11 Rent���������������������������������������������14:00 (generálka).   Čt 1/11 Rent���������������������������������������������19:00 Rocková opera.   Pá 2/11 Rent���������������������������������������������19:00    3–4/11 Rent���������������������������������������������19:00 Dojímavý, syrový a mnohdy i surový příběh se odehrává v 90. letech minulého století v East Village, alternativní čtvrti newyorského Manhattanu, v době vrcholící epidemie AIDS, ve společnosti lidí stojících většinou ne vlastní vinou na okraji společnosti (premiéra).   Po 5/11 Rent���������������������������������������������18:00 Režie: S. Moša.    6–9/11 Rent���������������������������������������������19:00   So 10/11 Rent���������������������������������������������18:00    11–13/11 Zamilovaný Shakespeare�����������19:00 Romantická komedie. Režie: S. Moša.   St 14/11 Zdeněk Merta u klavíru���������������19:00 Večer plný hudby. Hudba zde bude tentokrát představena trochu jinak také díky jednoduché- muvýkladu,zábavnéstylizacii překvapivépointě!   Čt 15/11 My Fair Lady (ze Zelňáku)��������� 18:15 Muzikál. Použití místního nářečí, brněnského hantecu.Tak se zrodila My Fair Lady s přívlast- kem ze Zelňáku. Autor úpravy a režie: S. Moša.   Pá 16/11 My Fair Lady (ze Zelňáku)���������19:00   So 17/11 My Fair Lady (ze Zelňáku)14:00, 19:00   Ne 18/11 Čarodějky ze Salemu�����������������18:00 Historické drama. Na začátku příběhu stála obyčejná žárlivost odvržené mladé dívky, která se pokusila svést ženatého muže...   Po 19/11 Čarodějky ze Salemu�����������������19:00   Čt 22/11 Osmyčky�������������������������������������18:00 Rekapitulační leporelo. Režie: S. Moša.   Pá 23/11 Osmyčky�������������������������������������19:00    24–25/11 O myších a lidech�����������������������19:00    26–27/11 Osmyčky�������������������������������������19:00   St 28/11 Charleyova teta���������������������������18:00 Řada překvapivých situací a nádherný humor. Režie: G. Skála.    29–30/11 Rent���������������������������������������������19:00 MDB – Hudební scéna Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 360, 533 316 410    1–5/11 BIG�����������������������������������������������19:00 Pohádka o splněných přáních. Hravá hudební ko- medies prvkymagies energickou,současnouhud- boua místyažbláznivýmdějemnabízídechberou- cízábavuprocelourodinu.RežieP.Gazdík.   Út 6/11 BIG�����������������������������������������������18:00   St 7/11 BIG�����������������������������������������������19:00 Autor David Shire, Richard Maltby Jr., John Weidman. Režie: Petr Gazdík.   Čt 8/11 BIG�����������������������������������������������18:00   Pá 9/11 BIG�����������������������������������������������19:00   So 10/11 BIG�������������������������������������14:00, 19:00   Po 12/11 Chaplin ���������������������������������������19:00 Životopisnýmuzikál.Titulnírolejev dílerozdělena mezi tři herce – malého chlapce, muže v nejpro- duktivnějšífáziživotaa zestárléhomuže.   Út 13/11 Chaplin ���������������������������������������18:00   St 14/11 Chaplin ���������������������������������������19:00   Čt 15/11 Chaplin ���������������������������������������18:00 Režie a úprava textu: S. Moša.   Pá 16/11 Chaplin ���������������������������������������19:00   Ne 18/11 Představ si...�������������������������������18:00 Muzikálo sílelidství.Niternýpříběhzpracovávající téma holokaustu, které nesmí být zapomenuto. Zásadníkvalitoudílajejehoapelativní,neobvykle hlubocejímavéposelství.Režie:P.Gazdík.   Po 19/11 Představ si...�������������������������������19:00   St 21/11 Bítls���������������������������������������������19:00 Bláznivá féerie s písněmi nejslavnější skupiny všech dob. Dosti bláznivý retro příběh o klu- kovském snění o velkém rockovém světě. Režie: S. Slovák.   Čt 22/11 Bítls���������������������������������������������18:00   Pá 23/11 Bítls���������������������������������������������19:00   So 24/11 Bítls�����������������������������������14:00, 19:00   Ne 25/11 Bítls���������������������������������������������18:00   Po 26/11 Bítls���������������������������������������������19:00   Út 27/11 Bítls���������������������������������������������18:00 Autor: Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán. Režie: Stanislav Slovák.   St 28/11 Bítls���������������������������������������������19:00 Čt 29/11 Bítls���������������������������������������������18:00 Pá 30/11 Bítls���������������������������������������������19:00 kulturní dům rubín Makovského nám. 3, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel.: 541 213 704, e-mail.: rubin@zabovresky.cz, www.kdrubin.cz. Předprodej vstupenek: KD Rubín.   Ne 4/11 Halloweenský dětský karneval���10:00   Út 6/11 S nebo bez���������������������������������19:00 Hrají: V. Hybnerová, J. Žáček, V. Záveský, R. Trsťan, Kaira K. Hrachovcová,T. Grúz.   Ne 11/11 Kouzelná vyhlídka�����������������������19:00 Divadelní spolek Frída. Hudební komedie.   Po 12/11 Milostný trojúhelník���������������������19:00 Trojice herců: Josef Polášek, Martin Zbrožek, Lukáš Pavlásek.   Pá 16/11 Veselá Trojka z Blanenska���������19:00 Taneční zábava. Jejich polky a valčíky oslovily zejména starší generaci posluchačů. Programy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

5 5 Listopad 2018 Programy   Ne 25/11 Čiperkové�����������������������������������15:00 Dětská hudební skupina.   Po 26/11 Jiří Kolbaba – NEPÁL – Himálajské dobrodružství�������������������������������19:00   Út 27/11 Pan Kaplan má stále třídu rád���19:00 Komické příhody pedagogů a žáků newyorské večerní přípravné školy pro dospělé.   Pá 30/11 Předvánoční taneční zábava s Johnnym Cashem revival �������19:00 divadlo polárka Tučkova 34, 602 00 Brno, tel.: 541 212 912, e-mail: info@divadlopolarka.cz, www.divadlopolarka.cz Objednávky na tel.: 530 340 274, 724 042 852   So 3/11 Siddhártha�����������������������������������15:30 Režie: H. Mikolášková. Od 9 let.   Út 6/11 Vnitřní nepřítel�����������������������������19:00 Od 13 let (Malá scéna).   Út 6/11 Siddhártha�������������������������������������9:30   St 7/11 Alenka za zrcadlem�����������������������8:45 Režie:T. Pavčík. Od 5 let.    7–8/11 Obři�������������������������������������9:00, 10:15 Od 3 let (Klub Leitnerka).   Čt 8/11 Alenka za zrcadlem���������������������17:30   Čt 8/11 Vnitřní nepřítel�������������������������������9:30 Od 13 let (Malá scéna).   Pá 9/11 Alenka za zrcadlem�����������������������8:45   Ne 11/11 Koncert (a divadlo) pro Kryštofa �������������������������������������������10:30, 15:30    12–13/11 Jak dělá ryba?�������������������10:00, 11:30 Inscenace je založena na interakci jak mezi he- rečkami a dětmi, tak mezi dětmi a rodiči. Od 0 do 3 let (Malá scéna).   Pá 16/11 Enšpígl! Nasreddin!�����������������������9:30 Dobrodružství dvou nejslavnějších oslů všech dob – a jejich pánů, Tilla Enšpígla a Hodži Nasreddina. Od 7 let.   So 17/11 Enšpígl! Nasreddin!���������������������10:30   So 17/11 Noc divadel. 2018�����������������������17:30 Hrdinové a jejich hrdinové – Českoslovenští spisovatelé.   Po 19/11 Pohádky 1000 + 1 noci������ 8:45, 10:30 Od 3 let (Malá scéna).   Út 20/11 Pohádky 1000 + 1 noci���������������17:30 Od 3 let (Malá scéna).   Út 20/11 Enšpígl! Nasreddin!�����������������������9:30   St 21/11 Od maličkých k velikým����� 8:45, 10:30 Od 3 let (Malá scéna).   Čt 22/11 Od maličkých k velikým��������������17:30   Pá 23/11 Siddhártha�������������������������������������9:30 Režie: H. Mikolášková. Od 9 let.   So 24/11 Taneční hodiny pro malé a ještě menší neboli TANČÍRNA �����������������������������������������������������15:30 Že se do tanečních chodí až na střední ško- le? V Polárce klidně od mateřinky! Od 2 let (premiéra).   Po 26/11 Siddhártha�������������������������������������9:30   Út 27/11 Malá čarodějnice�������������������������17:30 Od 5 let (Malá scéna).   St 28/11 Naše třída�����������������������������������10:00 Inscenace sleduje osudy spolužáků jedné třídy z vesnické školy. Od 15 let.   Čt 29/11 Naše třída�����������������������������������19:00   Čt 29/11 Malá čarodějnice ����������������������������������8:45, 10:30, 19:00   Pá 30/11 František z kaštanu, Anežka ze slunečnic������������������������ 8:45, 10:30 Od 3 let (Malá scéna). Pořádáš akci pro přátele, spolužáky nebo členy klubu? Vyzkoušej smsticket! Kompletní řešení předprodeje, prodeje a odbavení vašich vstupenek Book by Christopher Curtis & Thomas Meehan Music and Lyrics by Christopher Curtis Re(ie Stanislav Moša      MUZIKÁL   Vstupenky lze zakoupit on-line na www.mdb.cz a v pokladně MdB Lidická 12, tel.: 533 316 360 Kontroverzní legenda ãernobíl˘ch grotesek oÏívá v muzikálovém pfiíbûhu. POUZE V LISTOPADU! Chaplin_Kult_65x98mm_2_2018_Sestava 1 10/16/18 11:49 AM Stránka 1

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

6 6 www.kult.cz Programy ▶ kina kino lucerna Minská 19, 616 00 Brno, tel.: 549 247 070   Čt 1/11 Toman (ČR, od 12 let)�����������������17:30   Čt 1/11 Králové zlodějů (VB, od 12 let)���20:30   Pá 2/11 Yeti: Ledové dobrodružství (USA, dabing)����������������������������� 16:15    2–4/11 Po čem muži touží (ČR, od 12 let) ����������������������������������������������������� 18:15    2–4/11 Zlatý podraz (ČR, od 12 let)�������20:30    3–4/11 Když draka bolí hlava (ČR)���������14:00    3–4/11 Johny English znovu zasahuje (VB, dabing) ������������������������������� 16:15   Po 5/11 Toman (ČR, od 12 let)�����������������15:30   Po 5/11 Úsměvy smutných mužů (ČR, od 12 let)�����������������������������18:30   Po 5/11 Zrodila se hvězda (USA, od 12 let). . . �����������������������������������������������������20:30    6–8/11 The Florida project (USA, od 15 let) �����������������������������������������������������18:00    6–7/11 Bohemian Rhapsody (VB, od 12 let) �����������������������������������������������������20:30   St 7/11 Po čem muži touží (ČR, od 12 let) �����������������������������������������������������16:00    8–9/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)�������������20:30   Pá 9/11 Vilík: Rychle a vesele (Malajsie, dabing)����������������������� 16:15   Pá 9/11 Zlatý podraz (ČR, od 12 let)������� 18:15    10–11/11 Grinch (USA, dabing)�����������������14:00    10–11/11 Louskáček a Čtyři říše (USA, dabing) �����������������������������������������������������16:00    10–11/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)������������� 18:15    10–11/11 Dívka v pavoučí síti (USA, od 15 let) �����������������������������������������������������20:30   Po 12/11 Po čem muži touží (ČR, od 12 let) �����������������������������������������������������15:00   Po 12/11 Zrodila se hvězda (USA, od 12 let). . . ����������������������������������������������������� 17:15   Po 12/11 Toman (ČR, od 12 let)�����������������20:00    13–14/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)������������� 18:15    13–14/11 Zlatý podraz (ČR, od 12 let)�������20:30   St 14/11 Hovory s TGM (ČR)�������������������16:30    15–16/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)�������������20:30   Pá 16/11 Yeti: Ledové dobrodružství (USA, dabing)�����������������������������15:45   Pá 16/11 Fantastická zvířata: Grindewaldovy zločiny (VB, dabing)�������������������17:45    17–18/11 Grinch (USA, dabing)�����������������14:00   So 17/11 Louskáček a Čtyři říše (USA, dabing) �����������������������������������������������������16:00    17–18/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)������������� 18:15   So 17/11 Bohemian Rhapsody (VB, od 12 let) �����������������������������������������������������20:30   Ne 18/11 Když draka bolí hlava (ČR)���������16:00   Ne 18/11 Já, Maria Callas (FR, od 12 let)�����������������������������20:30   Po 19/11 První člověk (USA, od 12 let)�����17:00   Po 19/11 Zlatý podraz (ČR, od 12 let)�������20:00    20–21/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)������������� 18:15    20–21/11 Dívka v pavoučí síti (USA, od 15 let) �����������������������������������������������������20:30   St 21/11 Králové zlodějů (VB, od 12 let)���16:00    22–23/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)������������� 18:15    22–23/11 Bohemian Rhapsody (VB, od 12 let) �����������������������������������������������������20:30   Pá 23/11 Princezna a dráček (Rusko, dabing) ����������������������������������������������������� 16:15    24–25/11 Pat a Mat: Zimní radovánky (ČR)14:00    24–25/11 Grinch (USA, dabing)�����������������15:45    24–25/11 Fantastická zvířata: Grindewaldovy zločiny (VB, dabing)�������������������17:45    24–26/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)�������������20:30   Po 26/11 Po čem muži touží (ČR, od 12 let) ������������������������������������������������������������������������15:45   Po 26/11 Já, Maria Callas (FR, od 12 let)�18:00   Út 27/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)�������������18:00   Út 27/11 První člověk (USA, od 12 let)�����20:15   St 28/11 Johny English znovu zasahuje (VB, dabing) �������������������������������16:00   St 28/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)�������������20:45    29–30/11 Ten, kdo tě miloval (ČR)������������� 18:15    29–30/11 Dívka v pavoučí síti (USA, od 15 let) �����������������������������������������������������20:30   Pá 30/11 Čertí brko (ČR)���������������������������16:00 27.10. OLOMOUC 2.11. JINDŘICHŮV HRADEC 3.11. JABLONEC N. NISOU 29.11. PRAHA 14.12. PLZEŇ 15.12. VELKÉ PAVLOVICE Tour po 25 letech speciálníhost: MILANSCHELINGER hosté:9.PLANETA FROZENPOPPYHEAD 18.11.2018–PRAHA,PALÁCAKROPOLIS 20.11.2018–LIBEREC,LIDOVÉSADY 21.11.2018–ČESKÉBUDĚJOVICE,KDVLTAVA 22.11.2018–PLZEŇ,ALFA 26.11.2018–BRATISLAVA,MMC(RANDÁL) 27.11.2018–BRNO,KCSEMILASSO 28.11.2018–OSTRAVA,BARRÁK 29.11.2018–VRÚTKY,RCMLÝN předprodeje: www.ticketstream.cz,www.ticketmaster.cz web: www.zemetreseni2018.cz Máte zájem na tomto místě inzerovat, uveřejnit tip na akci nebo otisknout reklamu? Volejte na tel.: 777 221 936!

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

7 7 Listopad 2018 Programy ▶ hudba musilka – lidový dům Musilova 2a, 614 00 Brno, tel.: 545 211 891, e-mail: ksomega@ksomega.cz, www.ksomega.cz   Čt 8/11 Lampionový průvod. . . . . . . . . . . 17:00 ve Schreberových zahrádkách, Černá Pole. Sraz u zastávky Tomanova (tram. č. 9 a 11) v 16:55.   Čt 1/11 Karel Plíhal. . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 Koncert není vhodný pro děti do 12 let!   So 3/11 Zpíváme a tančíme s Míšou. . . . 16:00 Míša Růžičková tentokrát v pořadu Zimní království.   St 7/11 Folk Team. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 Tradiční podzimní koncert legendární brněn- ské folk rockové skupiny FolkTeam. Host: Miloš Makovský.   Út 13/11 Radůza s kapelou. . . . . . . . . . . . 19:30 Představí nám se svou kapelou průřez dosa- vadní tvorbou.   St 14/11 Zdeněk Izer: Na plný coole. . . . . 19:30 Na řadu přijdou oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých a zahraničních zpěváků a zpěvaček.   St 21/11 Luboš Pospíšil a 5P. . . . . . . . . . 19:30 Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete.   Pá 30/11 Volání větru – Karabina 50 let. . . 19:00 Karabina – brněnská trampská legenda. Hosté Paběrky a Rowers. klub leitnerova Leitnerova 2, 602 00 Brno, tel.: 543 213 693, 724 565 105, e-mail: info@leitnerka.cz, www.leitnerka.cz   So 3/11 Workshop klasického animovaného filmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:00–17:00 Přijďte si zkusit vytvořit vlastní krátký animo- vaný film.   Ne 4/11 Malá mrtvá zvířátka. . . . . . . . . . . 15:00 Nedělní pohádka.   Čt 8/11 Rok podzimova – Jakub Strouhal ������������������������������������������������ 18:00 Vernisáž a autorské čtení.   So 10/11 Malí dobrodruhové v pohybu – Pohyb jako hra, hra jako pohyb!. . . 14:00-16:00 Pohybovýworkshop–lektorMgA.OndřejJiráček.   St 14/11 Tygroo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 Dechová taneční smršť.   Čt 15/11 Mascara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 Brněnský folklock.   Pá 16/11 BSB BigBeat Sound Band. . . . . 19:30 Český bigbít 70.-80. let.   So 17/11 Mezipatra – OFF Program Speeddating, 18:00 holky a 19:30 kluci Workshop acroyogy v 18:00.   Út 20/11 Ro©kování Jiřího Černého. . . . . 19:30 Tradiční poslechový pořad.   St 21/11 Šarivary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 Mezinárodní šansonový kvartet, jeho skladby jsou jemně protkávané jazzem i world music.   Pá 23/11 Mirek Kemel s kapelou a Vladimírem Javorským. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 Jako host Jakub Cermaque.   So 24/11 Bedofem uvádí: III. benefiční koncert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 Výtěžek benefičního koncertu bude věnován na podporu činnosti o.p.s. Zdravotní klaun.   Ne 25/11 Workshop s Ivou Bittovou / Žingora vocal school. . . . . . 14:00-16:00 O zpívání, práci s hlasem a improvizaci (věk libovolný).   Ne 25/11 Iva Bittová & Vladimír Václavek. 19:30 Jedinečnéspojenídvouinspirujícíchosobností!   Čt 29/11 Branko’s Bridge. . . . . . . . . . . . . . 19:30 Čistý rock \'n\' roll bez předsudků. sono centrum Veveří 113, 616 00 Brno, tel.: 511 189 791, e-mail.: info@sonocentrum.cz, www.sonocentrum.cz   Čt 1/11 Kryštof: Jenom písničky Tour v divadlech. . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00   So 3/11 Lešek Semelka & Československý beat – festival – finále soutěže. . 18:00   Ne 4/11 Film music night. . . . . . . . . . . . . 19:30   St 7/11 Marek Ztracený: Křest. . . . . . . . . 20:00   Čt 8/11 Progres 2: Výročí 50 let . . . . . . . 20:00   So 10/11 Franta Jetel & Výlet. . . . . . . . . . . 20:00   Čt 15/11 Harafica & Ondráš: Kde domov můj �����������������������������������������������������19:30   Pá 16/11 Student revolution. . . . . . . . . . . . 21:00   So 17/11 G’oldies: největší party ve stylu 80. a 90. let. . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00   Ne 18/11 Hana Zagorová. . . . . . . . . . . . . . 19:30   Út 20/11 Laco Deczi – 80 let & Celula New York & Chris de Pino. . . . . . . . . . . . . . 20:00   St 21/11 Chinaski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00   Čt 22/11 Electro Deluxe. . . . . . . . . . . . . . . 20:00   Pá 23/11 Terence Blanchard and the E-Collective. . . . . . . . . . 19:30   Ne 25/11 Richard Bona Group. . . . . . . . . . 19:30   Po 26/11 Bittová & Dusilová & Načeva. . . 19:30   Út 27/11 Pavel Šporcl. . . . . . . . . . . . . . . . 19:00   St 28/11 Lenny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00   Pá 30/11 Queenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 ! Lelekovická 256/16, 62100 Brno, kontakt: Miloslav Vávra tel.:+420603480697 | www.czechvirtuosi.cz | email: milosvavra@me.com 26.10.2018 19:00 hod. Besední dům CZECH VIRTUOSI A PERMONÍK Program: B. Britten, K. Jenkins Koncertní sbor Permoník – sbormistryně Martina Juríková, Bum bum band Jakuba Kupčíka, Paolo Gatto dirigent, Koncert se koná pod záštitou ing. Stanislava Juránka Předprodej vstupenek: informace na www.czechvirtuosi.cz czech virtuosi Lelekovická 256/16, 62100 Brno, kontakt: Miloslav Vávra, tel.:+420603480697 | www.czechvirtuosi.cz | email: milosvavra@me.com   So 29/12 VÁNOČNÍ KONCERT. . . . . . . . . 20:00 Kostel u Minoritů. Program: C. P. E. Bach,W. A. Mozart.   Po 7/1 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HRADIŠŤANUA CZECH VIRTUOSI �����������������������������������������������������19:00 Katedrála sv. Petra a Pavla. Předprodej vstupenek:informace na www.czechvirtuosi.cz Koncerty CZECH VIRTUOSI se konají za finanční podpory Jihomoravského kraje. Sono Music Club Veveří 113 Brno www.sonocentrum.cz/program informace: info@sono.cz tipy listopad—prosinec 2018 10—11 Franta Jetel & Výlet 17—11 G’oldies: největší party s hity 80. a 90. let v Brně 20—11 Laco Deczi & Celula New York & Chris de Pino 01—12 G’oldies: největší party s hity 80. a 90. let v Brně 03—12 Janek Ledecký 09—12 Xmas Gala Štefan Margita & Kateřina Kněžíková & Jiří Brückler 12—12 Ukulele Orchstra jako Brno: křest desky 16—12 Tata Bojs: 30 let 18—12 Dagmar Pecková & Musica Bohemica 20—12 Mňága a Žďorp

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

8 8 www.kult.cz ▶ timeout hvězdárnaa planetáriumbrno Kraví hora 2, 616 00 Brno, tel.: 541 321 287, e-mail: e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz Program na listopad Středa: Hvězdný cirkus 3D (sál digitária) – v 18:00, Jóga na hvěz- dárně–18:30,pozorovánívečerníoblohy–v 19:00(kromě14.a 21. listopadu)/Čtvrtek:přednáška(sáldigitária) –v 18:00(kromě1.lis- topadu),pozorovánívečerníoblohy –v 19:00(kromě29.listopadu) /Pátek:Relaxacepodhvězdami(sálmaléhoplanetária)–v 17:15 (kromě 30. listopadu), Hvězdný cirkus 3D (sál digitária) – v 18:00, pozorovánívečerníoblohy–v 19:00(kromě23.listopadu)/Sobota: Tajemství gravitace 2D (sál digitária) – v 10:00,Tajemství gravitace 3D (sál digitária) – v 14:00,Tajemství gravitace 3D (sál digitária) – v 16:00, Hvězdný cirkus 3D (sál digitária) – v 18:00, Morava 360 2D(sáldigitária)–ve20:00,pozorovánívečerníoblohy–v 19:00/ Neděle: Tajemství gravitace 2D (sál digitária) – v 10:00,Tajemství gravitace3D(sáldigitária)–v 14:00,Tajemstvígravitace3D(sáldigi- tária)–v 16:00,Hvězdnýcirkus2D(sáldigitária)–v 18:00h mimořádné akce:��������������������������������� Týden vědy a techniky AV České republiky 5.–9. 11. 2018 v 18:00   Po 5/11 Tiché hrozby – Bouřlivé počasí doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D., Ing. Miroslav Tesař, CSc.,Václav Špaček.   Út 6/11 Nanovlákna z historického pohledu Ing. Petr Peer.   St 7/11 Vznik a vývoj litografie a hologram doc. Ing.Vladimír Kolařík, Ph.D.   Čt 8/11 Jak se Brno stalo kolébkou genetiky – 175 let od příchodu Mendela do Brna prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.   Pá 9/11 Česká krajinomalba z pohledu krajinného ekologa – Obraz jako výtvarný dokument pro hodnocení změn krajiny doc. Ing. Jan Lacina, CSc.   Čt 29/11 Večer na Marsu �������������������������19:30 Sledujte komentované přistání sondy InSight na marsovsképlaniněElysium.Čekánínafinálníma- névrdoplníprojekcepořaduEXPLORE:Klíčk cestě na Mars 3D, povídání o sousední planetě a sa- mozřejmě přímý přenos z řídícího centra NASA. ZasvěcenýmprůvodcemnámbudeTomášPřibyl.   Pá 30/11 Mikulášské odpoledne���������������17:00 Velmi netradiční Mikulášské odpoledne pro- žijete v pátek, sobotu a neděli 30. Listopadu, 1. a 2. prosince v prostorách hvězdárny. Více informací na www.hvezdarna.cz přednášky: �������������������������������������������   Čt 8/11 Příběh uranu�������������������������������18:00 Ing. Dana Drábová, Ph.D.   Čt 15/11 Závislost lidstva na energetice – historie tvoří budoucnost�������������18:00 Ing. Miloš Štěpanovský.   Čt 22/11 Když do vesmíru, tak s jádrem! �18:00 RNDr.VladimírWagner, CSc. lužánky–střediskovolnéhočasu Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz, www.luzanky.cz   Ne 4/11 Světýlka�������������������������������������16:30 Lužánecké pracoviště Lata v Žabovřeskách zve děti i dospělé doWilsonova lesa v neděli 4. 11. od16:30 natradičníputovánís lampiony,letos na motivy pohádkyTři oříšky pro Popelku.   St 7/11 Lužánecká Hra po Brně Už7.listopadusespustílužáneckámobilníap- likace LApka, díky které budete poznávat Brno, plnit úkoly, luštit šifry nebo se jen procházet. Více na www.luzanky.cz/70-sezona.   Čt 8/11 Za bílým koněm na Lysku�����������17:00 LužánecképracovištěLyskav NovémLískovcivás zvenalampionovýprůvodspojenýs kreativními dílničkami a ohnivým překvapením. Sraz v pon- dělí 8. 11. v 17:00 u městského úřadu v Novém Lískovci,přijedei Martinnabílémkoni!   So 24/11 Adventní Vídeň Zažijtes lužáneckýmpracovištěmLyskaadvent ve Vídni! Kouzlo vídeňských vánočních trhů a muzea budete objevovat 24. listopadu.   Ne 25/11 Advent na Lesné Nalaďte se na předvánoční atmosféru v lužá- neckém pracovišti Lesná, kde si 25. 11. vyro- bíte například adventní věnec, vánoční ozdoby a také napíšete Ježíškovi. moravskázemskáknihovnav brně Kounicova 65a, 602 00 Brno, tel.: 541 646 111, e-mail: mzk@mzk.cz, www.mzk.cz výstavy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31/10–1/11 Neprodejní výstavka odborné zahraniční literatury (Týmová studovna, 1. patro).    do30/11 Knihovna Lidových novin Výstava (Galerie, přízemí). akce: �������������������������������������������������������   St 7/11 Život, dílo a poselství Josefa kardinála Berana������������������������17:00 Přednáška (Malý sál, 6. patro).   Čt 8/11 Irene Diwiak: Liebweis���������������18:00 Autorské čtení (Malý sál, 6. patro).   Po 12/11 Mediální vzdělávání: Vojtěch Bruk – Večerní dávka chemtrails!!!���������18:00 Přednáška(Videokonferenčnímístnost,4. patro).   Út 13/11 Zimna x Uhde�����������������������������17:00 Diskuze (Konferenční sál, přízemí).   Čt 15/11 Osudové osmičky českých dějin?�17:00 Přednáška(Videokonferenčnímístnost,4.patro).   Čt 15/11 Setkání členů a přátel Sdružení Q18:00 Dernisáž (Konferenční sál, přízemí).   Čt 29/11 Literární advent: Iva Pekárková�17:00 Autorské čtení (Konferenční sál, přízemí). společenské centrum bystrc Odbojářská 2, 635 00 Brno, tel.: 546 224 320, e-mail: okul@bystrc.cz, www.bystrc.cz Předprodej vstupenek: 14 dní před pořady v pokladně SC po–čt 16:00–19.00   Út 6/11 „Retro“ – Josef Šidák�����������������17:00 Vernisáž výstavy (potrvá do 4. 12. 2018).   Út 6/11 Ubráním se! 2018�������������17:00–18:30 Bezpečnostní kurzy nejen pro seniory. Majetková trestná činnost a zásady bezpečné ochrany.Vstup zdarma.   Čt 8/11 Marek Vašut „50 let v šoubyznysu aneb Káťa a krokodýl“ ���������������19:00 nejen o legendárním dětském filmu – divadlo…film…vzpomínky…drby…   Pá 9/11 Big Band Mr. Swing ���������18:00–21:00 Tradiční koncert..   Út 13/11 Ubráním se! 2018�������������17:00–18:30 Bezpečnostní kurzy nejen pro seniory. Podvody na seniorech a techniky účinné obrany.   St 14/11 Předmikulášské dílničky���15:00–18:00 Výtvarné tvoření pro děti + skákací hrad.   Út 20/11 Ubráním se! 2018�������������17:00–18:30 Násilná trestná činnost a způsoby, jak se bránit v seniorském věku.   St 21/11 Kytarový recitál ve Foyer 19:00–20:00 Ondřeje Pavlíčka "E una nota d´oro" Z děl au- torů: Mudarra, Losy, Bach, Granados, Myers, Lobos, Pipó.   Čt 22/11 F.T.PRIM�������������������������������������19:00 Koncert brněnské folkové skupiny.   Út 27/11 Setkání Unie pečujících o ty, kteří pečují o své blízké���������������������16:00 Účast otevřena všem pečujícím.   St 28/11 Rostlinné bohatství lesů kolem Brněnské přehrady���������������������18:00 Přednáška Mgr. Jana Rolečka, Ph.D. Z Botanického ústavu AV ČR.   Čt 29/11 Setkání žánrů: Klavírní recitál Pavla Zemena ���������������������������19:00 Laureát mnoha klavírních soutěží provede díla Johannesa Brahmse, Sergeje Rachmaninova, Alexandra Skrjabina a dalších. vida! science centrum Křížkovského 554/12, 603 00 Brno, tel.: 515 201 000, www.vida.cz Stálá expozice: přes170hravýchexponátů,např.tornádo,zemětřesení,oceán v lahvi,obřísrdce,magnetickásocha,trenažérpilotůstíhaček Dočasné výstavy: KUK Nahlédněteaždosvětamenšíhonežatom(do1.3.2019) Science show: Kolo,Mr.Ucho–představenísezábavnýmipokusy,několikrátza den,v ceněvstupenkyv Divadlevědy Pevnost VIDArd Hrao pokladexpozice,kdykolivběhemotevíracídoby Promítání 3D filmů: Pidiobři – hlodavčí western, víkendy, Predátoři – napínavý filmz divoképřírody,denně Bastlírna: Prostor pro všechny malé i velké kutily, otevřeno denně, v ceně vstupenky Vysoké napětí 10/11, 11/11, 24/11, 25/11 Víkendové labodílny pro rodiny, několikrát během dne 30minutový program nabitý pokusy s elektřinou    3–4/11 Víkend v mikrosvětě Ukázky elektronového mikroskopu, přednášky, pokusy,partneremakcejeThermoFisherScientific.    10–11/11 Program v rámci Týdne vědy a techniky    16–18/11 Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu Vyzkoušejte si opravit budík, vyfouknout sklo, namalovat obrázek 3D perem nebo se třeba naučit programovat roboty.   Pá 30/11 VIDA! After Dark: Food Science centrum otevřené po setmění se speciál­nímprogramemvěnovanýmjídlu,18+.    1–2/12 Narozeninový víkend Narozeninový program pro rodiny. Programy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

GaleriePekarska Výstava potrvá od 16. 10. do 21. 11. 2018 Výstavní a prodejní galerie GALERIE PEKAŘSKÁ Pekařská 52, 602 00 Brno PO – PÁ od 10:00 do 18:00 hod. FUKSOVI Eliška Fuksová keramika, bronz, polštáře Eliška Fuksová ml. smalty Karel Fuksa sklo, dřevo Komentovaná prohlídka 25. 10. 2018 Milujete kulturu a magazín kult.? Podpořte, prosím, vydávání bezplatného magazínu kult. finančním darem na náš transparentní bankovní účet číslo 2200731245/2010 vedený u FIO banky! Mockrát děkujeme! Doporučujeme včasnou rezervaci. Více informací na www.vila-stiassni.cz Sledujte nás na Facebooku a Instagramu Vila Stiassni Hroznová 14, 603 00 Brno vila@npu.cz +420 778 545 993 Adventní koncert 29. 11. Adventní prohlídky svátečně vyzdobené vily 30. 11. - 16. 12. Zavřeno 21. 12. - 26. 12. Vánoční prohlídky svátečně vyzdobené vily 27. 12. - 31. 12. 31. 12. Kdo nóbl šaty nosí, ten stiassni býti musí. (netradiční silvestrovská módní přehlídka s hranými scénkami) 19.00 10.00 - 16.00 pá, so, ne 10.00 - 14.00 denně 15.00 Adven V noce e ileSia ni

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

10 10 www.kult.cz ▶ výstavy muzeum romské kultury Bratislavská 67, 602 00 Brno, 545 581 206, www.rommuz.cz. Otevřeno: út–pá, ne 10:00–18:00.  e-mail: propagace@rommuz.cz výstavy: ���������������������������������������������������� do 28/2 Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty Výstava představí prostřednictvím unikát- ních fotografií ze sbírky Muzea romské kul- tury život romské osobnosti Andreje Pešty (1921-2009). Andrej Pešta byl aktivním fo- tografem, ale věnoval se také romsky psané literatuře, výtvarnému umění, byl redakto- rem časopisu Svazu Cikánů-Romů Románo ľil, Jeho fotografie autenticky zachycují život Romů převážně z období šedesátých až osmdesátých let 20. stol. Externí kurátor: Tomáš Pospěch. do 28/2 Doprovodný program k výstavě V rámci prodloužení výstavy vyhlašuje Muzeum romskékulturyfotografickousoutěžnatéma: 1) Romská rodina: skupinové fotografie z ro- dinných alb, portréty, momentky, každodenní život romských rodin na našem území a na Slovensku do roku 1980. 2) Romové za objektivem fotoaparátu: tematicky neomezenéfotografiepořízenéjednímautorem. akce:������������������������������������������������������������ 18/11 Doprovodný program k výstavě Komentovaná prohlídka výstavy a výtvarná dílna pro návštěvníky s dětmi. stálá expozice: �������������������������������������� Příběh Romů Dějiny Romů od starověké Indie až po události II. světové války a současnost. Možnost komentovaných prohlídek v ceně vstupného po předchozí domluvě. vila stiassni Hroznová 82/14, 603 00 Brno, tel.: 778 545 993, e-mail: vila@npu.cz, www.vila-stiassni.cz výstavy: ����������������������������������������������������    do 25/11 Výstava módy 1958-78 aneb Jak se žilo ve vládní vile? Prohlídkovoutrasuvilyzaplnídobovéoblečení, včetně doplňků, a navodí tak atmosféru doby, kdy vila hostila významné politické návštěvy města Brna a nejen ty.    do 31/12 Českoslovenští státníci ve vile Výstava vznikla v rámci oslav tzv. osmičkových výročí a představí slavné návštěvníky tzv. vlád- nívily.Návštěvnícitakzjistí,kteréčeskosloven- ské (a nejen ty) představitele vila hostila a jak tehdy celý dům fungoval. Výstava je přístupná jako součást prohlídkové trasy vily nebo jako samostatný prohlídkový okruh. Otevřeno je vždy v pátek, sobotu, neděli a ve státní svátek. akce:������������������������������������������������������������   So 17/11 Otevíráme tajemnou komnatu StátnísvátekvevileStiassnibudepatřitmimo- řádným prohlídkám, během kterých návštěv- níci zavítají i na místa běžně návštěvníkům nepřístupná a nahlédnou tak pod pokličku vládní vily. Prohlídky vychází každou celou hodinu. Doporučujeme rezervaci.   Ne 25/11 Procházka Masarykovou čtvrtí���10:00 Představíme významné vily meziválečného ob- dobí, jako jsou vily od ErnstaWiesnera, IvoVáni PsotynebovlastnídůmarchitektaJiříhoKrohy... Procházkajefyzickynáročnější.Trasajevedena do kopce, včetně četných schodišť, a trvá asi 2 h. Je nutná předchozí rezervace. stálé expozice: �������������������������������������� Interiéry vily Stiassni muzeum brněnska www.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumbrnenska Podhorácké muzeum Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, tel. pokladna 549 213 933 e-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz, V muzeu a klášteře otevřeno: út–ne 8:00–12:00 a 12:30–16:00 včetně státních svátků výstavy: ���������������������������������������������������� 30/10–20/1 První světová válka – rok 1918 Poslední válečný rok a ohlas vzniku Československé republiky naTišnovsku – závěr dokumentačního a výstavního projektu Velká válka 1914–1918, součást projektu Republika 100. 27/11–10/3 Život v měšťanské domácnosti po první světové válce Pohleddojednéz významnýchtišnovskýchrodin. expozice:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klášter Porta coeli – raně gotická křížová chodba, kostel, kapitulní síň / Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století / Paleontologie a mineralogický systém / Minerály na Tišnovsku / Lapidárium kamenných fragmentů Památník Mohyla míru K Mohyle míru 200, 664 58 Prace, tel.: 544 244 724, e-mail: mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz, Otevřeno út–ne 9:00–16:30 včetně státních svátků Spojení MHD BUS č. 48 z Brna, Úzká ul. (OD Tesco) do Prace (náves). výstavy: ���������������������������������������������������� do 6/1 Sochař a legionář Rudolf Březa Výstava k 100. výročí oficiálního uznání čes- koslovenských legií ve francouzském Darney představí život a dílo Rudolfa Březy. Součást projektu Republika 100. expozice:������������������������������������������������� Fenomén Austerlitz Expozice představuje bitvu a napoleonské války očima součas- níků,kronikářů,vojáků,diplomatů,spisovatelůnebomalířů. Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 Stálá multimediální expozice přináší poučení i silný nevšední zážitek. PamátníkpísemnictvínaMoravě Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 126, e-mail: rajhrad@muzeumbrnenska.cz, Otevřeno: út–ne 9:00–16:00 včetně státních svátků výstavy: ���������������������������������������������������� 21/11–3/2 Adventní inspirace a Příběh Vánoc Náměty pro sváteční výzdobu domácností, na malé návštěvníky čeká interaktivní výstava o vánočních zvycích a obyčejích z různých koutů světa. do 10/3 Vlajky vlajte! Státní symboly včera a dnes Vážně i nevážně o podstatě, formách a symbo- lech české a československé státnosti. Součást projektu Republika 100. akce:������������������������������������������������������������ 11–22/11 Nebát se začít psát... Kurzy tvůrčího psaní pro mladé pisatele od 12 do 20 let (jednotlivce i školní kolektivy) pořádané v rámcifestivaluDenpoezie. stálé expozice: �������������������������������������� Moravská literatura 19. – 20. století / Historická benediktinská knihovna / Pracovna básnika Josefa Suchého / Staroslověnština a moravské písemníc- tví 9. – 18. století / Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera Vila Löw-Beer v Brně Drobného 22, 602 00 Brno, tel.: 545 211 352 e-mail: vila@vila.muzeumbrnenska.cz, www.vilalowbeer.cz. Otevřeno: út–ne 10:00–18:00, prohlídky technického zázemí vily pá–ne v 10:30, 12:30, 15:30 h Zahrada po–ne 10:00-18:00 Výstavy jsou umístěny v galerii Celnice – zahrad- ním domku. výstavy: ���������������������������������������������������� do 30/12 Textilní firma Mořic Fuhrmann 1918–1948. Výstava o firmě a osudech rodiny Fuhrmannů v kontextu let 1918, 1938 a 1948. Součást pro- jektu Republika 100. akce:������������������������������������������������������������ 15–17/11 VV FEST 2018 Mezinárodní klavírní festival Věry a Vlastimila Lejskových nabídne koncerty, přednášky i workshopy. 24/11 Komentovaná prohlídka výstavy Textilní firma Mořic Fuhrmann �������������������������������������������������������10:00, 14:00 Výstavou provází její autor, historik Jakub Pernes. Vstup zdarma, nutná rezervace na tel. 545 211 352. 24/11 Škampovo kvarteto�������������������������� 15:00 Koncertv rámcimezinárodníhooperníhoa hu- debního festivalu Janáček Brno 2018. 28/11 Host ve vile: Jan Rosák������������������ 19:00 Setkání s moravským rodákem, hercem, roz- hlasovým a televizním moderátorem Janem Rosákem. 29/11 Brněnský akdemický sbor�������������� 19:00 Koncert ve schodišťové hale vily. prohlídkové okruhy:�������������������������� Technické zázemí vily Komentovaná prohlídka technického zázemí vily seznámí se zachovalými prvky unikátního systému teplovzdušného vytápění a chlazení. Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat Expozice zasazená do interiéru představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně od 2. polo- viny 19. až do počátku 20. století. Programy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/

11 11 Listopad 2018 Muzeum ve Šlapanicích Masarykovonám.18,66451Šlapanice, tel.:544228029,e-mail:slapanice@ muzeumbrnenska.cz.SpojeníMHDtrolejbusč.31 z Hl.nádražídoŠlapanic–Kalvodova. Otevřeno:st–pá13:00–18:00,so–ne10:00–12:00 a 12:30–18:00vč.státníchsvátků výstavy: ���������������������������������������������������� 16/11–3/2 Zima na dlani Netypický výstavní projekt. Přijďte sdílet své nejkrásnější vzpomínky na zimní období a vá- nočnísvátky.Uzavřetesvézážitkydovánočních ozdob a vyzdobte jimi naše muzeum. 31/10–10/3 Očima ženy. Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen Jak se změnil život českých žen za posledních sto let? Výstava mapuje proměny každoden- nosti, módu, ale i hnutí za rovnoprávnost či ženské spolky a organizace. Součást projektu Republika 100. akce:������������������������������������������������������������ 28/11 Z Jiříkovic až na konec světa������ 17:00 Přednáška přiblíží životní osudy první české cestovatelky kolem světa Barbory Markéty Eliášové a život žen v Japonsku v první třetině 20. století. Muzeum v Ivančicích Široká 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 489 , e-mail.: ivancice@muzeumbrnenska.cz , Otevřeno: út, čt, pá 9:00–12:00 a 13:00–16:00, st 9:00–12:00 a 13:00–17:00, so, ne 13:00–17:00, včetně státních svátků výstavy: ���������������������������������������������������� 13/11–27/1 Technické hračky Výstava technických hraček z let 1880–1980 připravená ve spolupráci s Muzeem hraček v RychnověnadKněžnou.Probíháv Památníku Alfonse Muchy, Palackého nám. 9, Ivančice. letohrádek mitrovských Veletržní 19, 603 00 Brno, tel.: 605 972 588, e-mail: letohradekbrno@seznam.cz, www.letohradekbrno.cz Otevřeno út–ne 10:00–16:00. výstavy: ���������������������������������������������������� do 2/12 Největší záhady a tajemství světa Otevřeno:út–pá10.00–16:00,so–ne10.00–17.00h. uru- urban centrum brno Stará radnice, Mečová 5, 602 00 Brno, tel.: 778 520 752, e-mail.: urbancentrum@brno.cz, www.urbancentrum.brno.cz. Otevřeno: po–pá 10:00–12:00, 13:00–18:00,  vstup zdarma. výstavy: ���������������������������������������������������� 8–30/11 VÍC NEŽ JEN BRNO: spolupráce bez hranic Co má společného město Brno a 166 okol- ních obcí?  Na tuto otázku odpoví aktuální  výstava. moravská galerie v brně Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111, e-mail.: info@moravska-galerie.cz, www.moravska-galerie.cz. Otevřeno: st–ne 10:00–18:00, čt do 19:00. Vstupy pro handicapované. Pražákův palác Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111 výstavy: ���������������������������������������������������� do 13/1 Inez Tuschnerová – hlavní výstavní prostor Ve své volné tvorbě pracovala s textilem, pů- sobila však také jako návrhářka a scénografka. do 13/1 Tomáš Hlavina – Atrium Pro svoji výstavu v Atriu Pražákova paláce vy- tvořilněkoliknových,originálníchobjektů,které potvrzují jeho mimořádné postavení na české výtvarnéscéně. stálé expozice:���������������������������������������� ART IS HERE: Nové a moderní umění / New and Modern Art Místodržitelský palác Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno, tel.: 542 321 100 stálé expozice:���������������������������������������� do 24/2 Josef Šíma: Cesta k vysoké hře Jeho tvůrčí začátky jsou spojeny s Brnem, brzy se ale usadil ve Francii, kde již za svého života sklízel úspěch. MG jej představuje jako význam- ného prostředníka mezi českou a francouzskou avantgardou, zaměřuje se především na malí- řovoobdobí. Uměleckoprůmyslové muzeum Husova 14, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111 stálé expozice:���������������������������������������� 2/11–13/1 Jiří Kuhnert: Sketch The Dream Brněnsý designér, který má velký podíl na podobě unikátního modelu Porche 928, jež zís- kaloprestižníoceněníAutoroku1978.Osobnost Jiřího Kuhnerta budou prezentovat kreslířsky vytříbenéskici,dobovéfotografiea samozřejmě takésamotnýmodelPorche928. Užité umění a design Vstup zdarma! Rodný dům Josefa Hoffmanna náměstí Svobody 263, Brtnice u Jihlavy, tel.: 724 543 722 stálé expozice:���������������������������������������� Josef Hoffmann: Inspirace Jurkovičova vila Jana Nečase 2, Brno – Žabovřesky. Otevřeno út– ne 10:00–12:00 a 12:30–18:00. Vstup pouze po předchozí rezervaci, tel.č. 532 169 501/502 nebo www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila stálé expozice:���������������������������������������� Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům Programy 39. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin Výstaviště Brno, pavilon B 17.-18.11.2018 www.mineralybrno.cz sobota: 9 - 18 hodin neděle: 9 - 16:30 hodin vstupné: 100 Kč, zlevněné 50 Kč Doprovodná výstava: Významné mineralogické lokality jižní Moravy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-11-2018-tisk-orezany/