Logistic NEWS 11/2014http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

11/2014 MAGAZÍN PRO VÝROBU, OBCHOD A SUPPLY CHAIN / MAGAZINE FOR MANUFACTURING, TRADE AND SUPPLY CHAIN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Pošlete až 100kg zásilku zdarma a vyzkoušejte kvalitu našich služeb na vlastní kůži. Zásilku lze poslat z České republiky do 24 evropských zemí, nabídka neplatí pro přepravu v rámci České republiky. Jste-li firma či živnostník, pak neváhejte a objednejte si přepravu zdarma ještě dnes na www.tnt.com/zasilkazdarma* JSTE JIŽ NAŠIM ZÁKAZNÍKEM? SOUTĚŽTE O STOLNÍ FOTBAL! JSTE U TNT NOVÍ? POŠLETE AŽ 100KG ZÁSILKU ZDARMA! VYZKOUŠEJTE TNT ZDARMA ZÁKAZNICKÝ SERVIS 848 000 868 *Podmínky pro přepravu zdarma najdete na výše uvedených stránkách. *Podmínky pro přepravu zdarma najdete na výše uvedených stránkách. Zaregistrujte jakékoli číslo zásilky, kterou jste v daném týdnu posílali s TNT na stránkách www.tnt.com/soutez a vyhrajte prvotřídní stolní fotbal!* ošlete až 100k P t z Česk e posla lz epubliky é r Česk ještě dnes na odmínky pr *P darma a vyzk g zásilku z ošlete až 100k epubliky do 2 é r t z Česk . Jste-li firma či živnostník, pak neváhejte a objednejte si př epubliky ještě dnes na om/zasilkaz tnt.c . www darma najdete na výše uvedených stránkách. o př odmínky pr oušejte kvalitu našich služ darma a vyzk emí, nabídka nepla opských z 4 evr epubliky do 2 . Jste-li firma či živnostník, pak neváhejte a objednejte si př darma om/zasilkaz * darma najdete na výše uvedených stránkách. eb na vlastní kůži. Zásilku oušejte kvalitu našich služ o př tí pr emí, nabídka nepla epravu z . Jste-li firma či živnostník, pak neváhejte a objednejte si př darma najdete na výše uvedených stránkách. eb na vlastní kůži. Zásilku epravu v rámci o př darma epravu z JSTE JIŽ NAŠIM ZÁKAZNÍKEM? SOUTĚŽTE O STOLNÍ FOTBAL! odmínky pr *P JSTE JIŽ NAŠIM ZÁKAZNÍKEM? SOUTĚŽTE O STOLNÍ FOTBAL! darma najdete na výše uvedených stránkách. epravu z o př odmínky pr JSTE JIŽ NAŠIM ZÁKAZNÍKEM? SOUTĚŽTE O STOLNÍ FOTBAL! darma najdete na výše uvedených stránkách. JSTE JIŽ NAŠIM ZÁKAZNÍKEM? SOUTĚŽTE O STOLNÍ FOTBAL! darma najdete na výše uvedených stránkách. egistrujte jak Zar ou jste v daném týdnu kter posílali s TNT na stránkách om/soutez tnt.c . www prvotřídní stolní f oli číslo zásilky ék egistrujte jak ou jste v daném týdnu posílali s TNT na stránkách om/soutez a vyhrajte otbal!* prvotřídní stolní f , oli číslo zásilky prvotřídní stolní fotbal!* prvotřídní stolní f K C NI Z A K KA Á Z ZÁ odmínky pr *P 6 0 8 0 8 0 4 S 8 I V VI R E Ý S K darma najdete na výše uvedených stránkách. epravu z o př odmínky pr 8 6 darma najdete na výše uvedených stránkách. darma najdete na výše uvedených stránkách.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Úvodník Obsah Cesta správným směrem V tomto duchu se nesl letošní ročník meziná- rodní logistické konference SpeedCHAIN 2014, který se tak jako každoročně konal v prostorách Břevnovského kláštera. Fakt, že jsme se vydali správným směrem, nám dokazuje téměř dvojná- sobná účast oproti předchozím letům, a také nad- šené reakce zúčastněných. Letošní ročník ve všech měřítcích opět překonal ty předešlé. Podíl na tomto úspěchu měla jistě také exkurze do závodu Škoda AUTO v Mladé Boleslavi, která proběhla následující den. Pro mě osobně bylo velkou ctí účastnit se kon- ference poprvé a dojem, který ve mně zanechala, je opravdu v dobrém slova smyslu nepopsatelný. Neopakovatelná atmosféra slavnostního večera byla naprosto strhující, a je vidět, že logistici jsou skvělí lidé, kteří umí nejen odvádět dobrou práci, ale také se dobře bavit. Velký dík patří všem řečníkům, kteří přispěli svými zajímavými příspěvky, partnerům, kteří při- spěli k atraktivitě programu, a samozřejmě také všem účastníkům, bez kterých by SpeedCHAIN nebyl tím, čím je - největší logistickou konferencí ve střední Evropě. V neposlední řadě moje poděkování a obdiv patří kolegům z organizačního týmu v čele s manažer- kou projektu, kteří jako každoročně odvedli obrov- ský kus výborné práce. Již teď se těším na příští jubilejní 10. ročník, a jsem zvědavá, co si pro nás organizátoři spo- lečně s partnery připraví. Letošní teplý podzim je k logistice shovívavý, tak se snad podaří všechny zásilky, balíky a zakázky dopravit a zpracovat včas, tak jak se má, a bu- deme se těšit, že nás sněhová nadílka překvapí až na Vánoce. Blíží se závěr roku, což bývá obvykle náročné ob- dobí, proto Vám všem přeji, ať do závěrečné části letošního roku kráčíte tím správným směrem, pokud možno v klidném tempu. Markéta Vojáčková, šéfredaktorka Reliant Logistic News – magazín pro výrobu, obchod a supply chain Ročník XI., číslo 11, vychází 24. 11. 2014 Adresa redakce: U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 445 270, fax: +420 241 442 821, e-mail: logisticnews@logisticnews.eu, http://www.logisticnews.eu Šéfredaktorka: Markéta Vojáčková, e-mail: vojackova@logisticnews.eu Manažer inzerce: Helena Fejtková, tel.: +420 607 767 005, e-mail: fejtkova@logisticnews.eu Redakční rada: Ing. Miroslav Rumler, CSc., Ing. Jaroslav Hanák, Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc., Ing. František Kyncl, Ph.D., Ing. Martin Drábek, Ing. Pavel Tunkl, Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D., Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Redakce magazínu spolupracuje s Českou logistickou asociací. Vydává: Reliant s.r.o., IČ: 49702726, DIČ: CZ49702726, U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4 Grafické zpracování a zlom: Jan Nováček, Vladimír Krebes / DTP FUTURA, s.r.o., Bořivojova 100, 130 00 Praha 3 Tisk a distribuce: Tiskárna Helbich, a.s., Valchářská 36, Brno Logistic News v digitální podobě najdete na www.floowie.com/reliant: Floowie International s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, www.floowie.com Zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 15712, ISSN 1802-3746 Poskytnutím autorského příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním a sdělováním internetem v kterémkoli tištěném či elektronickém médiu. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Autorská práva k magazínu patří vydavateli, přetiskování a přebírání článků včetně provádění překladů je bez výslovného souhlasu vydavatele zapovězeno. Publikace je neprodejná, cena za distribuci za rok (poštovné a balné) v rámci České republiky činí 565,- Kč + DPH. Publikace vychází v nákladu 4500 výtisků. Pro vybrané veletrhy a výstavy dotisk. Zasílání publikace je možné objednat/zrušit na adrese logisticnews@logisticnews.eu. © Reliant 2011. 01 - Úvodník 02 - Evropská logistika: Úspěch závisí na lidech 04 - Krizový portál ústeckého kraje na SpeedCHAINU 2014 06 - Na cestě k ideálnímu řešení 08 - Perspektivní druhy pohonu 09 - Vedoucí postavení EU v ochraně životního prostředí 10 - Šťastná sedmička pro Toyota Demo Days 12 - SpeedCHAIN 2014 22 - Exkurze v závodě ŠKODA AUTO 24 - Procesy na terminálu v Mělníku řídí software od firmy CID International, a.s. 25 - Novinky ve sledování polohy železničních vozů 26 - Minimalizace rizik je naším úkolem 27 - Český investiční trh je na vzestupu 30 - Sledovatelnost: EU doporučuje standardy GS1 31 - Šetřit na servisu se nevyplácí 32 - Být součástí logistického řetězce vyžaduje disciplínu 34 - Proč vysoké ROI není tahounem zavedení EDI? 35 - Víme, kdo jsou české podnikatelky 36 - Mobilita pracovních sil v EU 38 - Nová brána do světa 40 - WISTA – Mezinárodní asociace žen v námořní dopravě 41 - Pohled na současnou německou logistiku 42 - Investice do zkvalitnění evropských dopravních spojení 44 - Globalizační fond EU 46 - Kaleidoskop 12

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

OSOBNOSTI 2 Úspěch je tvořen výhradně lidmi. Práci nelze dělat bez správné vize, profesionál- ního přístupu a loajality vůči firmě. Jos Marinus, prezident Evropské logistické asociace z Logistika je velmi komplexní disciplínou pro- stupující skutečně všemi obory lidské činnosti. Co Vy sám považujete za zásadní trend jejího sou- časného vývoje v Evropě a jak hodnotíte její vývoj v porovnání s vývojovými trendy logistiky v Ame- rice a Asii? Jednou z největších výzev současnosti je tzv. ma- nagement komplexnosti, který je důsledkem toho, že zdroje hledáme po celém světě, výrobní závody přesouváme do zemí s nižšími výrobními náklady a zásoby hromadíme v regionálních skladech. Přestože Evropa je stále více a více otevřeným trhem, situace je zde prozatím pořád složitější, než např. v USA: jazykové a kulturní odlišnosti stále hrají významnou roli …. z ELA je profesionální platformou logistických profesionálů z mnoha evropských zemí. Její snahou je umožnit efektivní výměnu informací, prezentaci úspěšných řešení, implementaci jed- notných vzdělávacích standardů pro logistiku a celou řadu dalších aktivit. Domníváte se, že zkušenosti získané v jedné evropské zemi jsou bez větších obtíží aplikovatelné do dalších zemí? ELA byla jedním ze členů konsorcia projektu Be- stLog pod hlavičkou EU. V rámci tohoto projektu se Evropské logistické asociaci podařilo zdoku- mentovat a medializovat celou řadu úspěšných případových studií, které lze úspěšně aplikovat v jakékoliv další zemi. Já jsem se ve své profesio- nální kariéře vždy považoval za jakéhosi obchod- níka s úspěšnými logistickými řešeními a se svými kolegy jsem se vždy snažil využít svých zkušeností k aplikaci takových řešení v celé řadě zemí. z Ela podporuje pravidelnou soutěž úspěšných případových studií formou výroční soutěže – the European Gold Medal in Logistics and Supply Chain. Ano, ELA skutečně každoročně pořádá tzv. the Gold medal in logistics and supply chain a to formou champion’s league: pouze vítězové národních kol soutěže se mohou kvalifikovat do kola evropského. My tak máme každoročně 6 finalistů v podobě špičkových projektů, kteří jsou pak zdrojem inspirace pro ty, kdo mají zájem čerpat z příkladů tzv. good logistics/ supply chain practices. Letos poprvé jsme udělovali ocenění logistické osobnosti roku. To je určeno takové osobnosti, která svými myšlenkami nebo činností významně přispěla rozvoji logistiky ve své zemi a je považo- vána za respektovanou osobu a opinion leadera s vlivem na veřejné mínění. z Vítězem letošního ročníku soutěže ELA Award se stala společnost ŠKODA AUTO se svým konceptem “Simply clever” logistic, který byl exkluzivně v České republice prezentován od- borné logistické veřejnosti na devátém ročníku mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN v Praze. Souhlasíte s názorem, že právě automo- bilový průmysl staví před moderní logistiku nej- náročnější úkoly? V žádném jiném oboru nejde logistika tak hlu- boko do výrobních procesů, jako právě v automo- bilovém průmyslu. Dodavatelé vyrábějí či kompletují velmi blízko, či dokonce přímo v areálu montážního závodu, komponenty se dodávají v re- žimu JIT a JIS. Poskytovatelé logistických služeb se dokonce účastní samotné montáže formou co- packingu, atd. ŠKODA AUTO je z tohoto pohledu skutečně zaslouženým vítězem! z Jak vnímáte kvalitu logistického vzdělávání v rámci Evropy? Logistické vzdělávání musí umožnit rozvoj pří- slušných dovedností, znalostí kompetencí. Je třeba, aby vzdělávací programy naučily účastníky „vědět“ a „vědět jak na to“. A to vše navíc na nej- vyšší možné úrovni. ELA vytvořila standardy pro několik úrovní zna- lostí. Tyto úrovně byly stanoveny ve spolupráci s EQF (European Qualification Framework). ELA na základě těchto standardů certifikuje zájemce z celého světa, mezi nimi i řadu těch z České re- publiky. z Jakým způsobem podporuje ELA spolupráci logistických odborníků napříč Evropou? Způsobů je celá řada, ELA například podporuje několik evropských iniciativ, jako jsou co3 a Alice. K těmto tématům pořádá ELA pravidelně konfe- rence v Evropském parlamentu. z Pomáhá ELA svým členům při jejich expanzi na trh ostatních kontinentů, například na střední východ, do Ruska, Číny, severní Ameriky, atp.? Celá řada našich členů vytvořila celosvětovou síť za účelem školení, a ano ELA se může učit ze zku- šeností získaných prostřednictvím této sítě a zo- becňuje poznatky, které v konečném důsledku pomáhají ostatním členům vyhnout se slepým uličkám .... z SpeedCHAIN je tradiční logistická konference spoluorganizovaná Českou logistickou asociací od roku 2006. Jejím cílovým regionem je ČR a širší region střední a východní Evropy. Je Vaše osobní účast na konferenci SpeedCHAIN 2014 součástí Vaší mise při které ELA spolupracuje úzce se svými členskými asociacemi na moder- ním evropském logistickém konceptu? Ano, součástí mise Evropské logistické asociace je podpora jejím členům všude tam, kde to je možné a účelné. Ve spolupráci s našimi členy se snažíme poukázat na aktuální trendy, jakým je v poslední době např. e-commerce (který má na- prosto zásadní vliv na vývoj logistiky) a šíření zku- šeností z úspěšných implementací v podobě případových studií a ukázkových případů. Naším úkolem je pomoci profesionalizovat (pro- střednictvím vzdělávání a certifikace) a populari- zovat logistické profese (prostřednictvím podpory Evropského dne logistiky). z Souhlasíte s tím, že logistika představuje ob- rovský potenciál pro budoucí rozvoj evropské ekonomiky? Bez logistiky jednoduše nemůže existovat prosperující ekonomika. Bez logistiky by zboží nebylo dodáno v okamžiku, kdy je potřebujeme, v kvalitě, kterou požadujeme a za cenu, kterou akceptujeme …. § LN Evropská logistika: Úspěch závisí na lidech Jos Marinus, prezident Evropské logistické asociace

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

European Logistics: Success is all about right people Success is made by people. Without a right vision, professional execution and loyalty towards a company nothing gets done Jos Marinus, President, European Logistic Association, Brussels z Logistics is a very complex discipline penetrating through virtually all sectors of modern society. What do you consider to be prevailing trend in its development in Europe and how does it compare with logistic development in America and Asia? One of the key challenges these days is the management of complexity due to the fact that we source from all over the world, we relocate our plants to lower cost countries and we centralize our stocks in regional warehouses. Although Europe is becoming more and more an open market, the situation is still more complex than compared to for instance the US: language and cultural differences explain a lot ! z ELA provides professional platform for logistic professionals from many European states – for efficient exchange of information, presentation of successful implementations, implementation of logistic education standards, and more. Have you found professional expertise gained in one country transferable to other countries? ELA was part of the Bestlog project assigned by the EU and by being on board ELA distributed a large number of good practices that can be applied in any country. In my professional live I considered myself as a salesman in good logistics practices where we tried to roll out good practices in different countries. z ELA supports regular competition of logistic best practice cases on annual basis – the European Gold Medal in Logistics and Supply Chain. Indeed, ELA organizes each year “The Gold medal in logistics and supply chain”, being a champion’s league type of competition: only the winners of the national competitions can apply. Therefore we have each year 6 very high level projects as finalists, a source for good logistics/supply chain practices. For the first time this year we granted also an award for the professional of the year, being a professional that through his or her ideas and actions contributed to the development of logistics in his country and is considered as a well respected opinion leader. z The winner of this year s competition is SKODA Auto with its “Simply clever” logistic concept presented at the 9th Annual SpeedCHAIN International Logistic conference in Prague. Do you agree that automotive sets most demanding goals for contemporary logistics? In no other sector logistics goes as deep into production as in the automotive. Suppliers produce close (or on the same location) to the automotive plant, goods are delivered just in time and in sequence, logistics providers intervene in the assembling process through co-packing activities, etc. SKODA definitely is a well deserved winner! z How do you perceive quality of logistics related education throughout Europe? Logistics education has to be about developing skills, knowledge but also competences. The ultimate aim of training programs is to teach the “to know” and the “to know how to”. And all this on the highest possible professional level. ELA developed standards for different levels of knowledge. These levels were mapped together with the EQF (European qualification framework developed by the EU, acting as a translation device for the different levels and encouraging live long learning and mobility in the EU). Based on its standards ELA certifies individuals all over the world among whom there are quite a few from the Czech Republic. z How does ELA support cooperation of logistic professionals across Europe? Well, ELA for example supports a number of EU initiatives such as co3 and Alice. Moreover, ELA organizes regularly conferences in the EU parliament on this topic. z Does ELA assist its members on their expansion to markets in other continents, e.g. in middle East, Russia, China, north America, or alike? A number of our member associations created a worldwide network for training purposes and yes, ELA can learn from experience gained through such network and generalize findings which ultimately help other members to avoid dead ends …. z SpeedCHAIN is a traditional logistic conference co-organized by Czech Logistic Association since 2006. Its target region is Czech Republic and broader CEE region. Is your appearance at the 2014 SpeedCHAIN part of your mission where ELA works together with its member organizations on modern European logistic concept? ELA’s mission is indeed supporting our member associations in any way we can. Together with our members we try to promote the latest implementations like e-commerce (having a vast impact on logistics) and the dissemination of good logistics practices. We are there to help to professionalize (throughout training and certification) and promote the logistics profession (through supporting the European logistics day). z Do you agree that logistics provides great potential for European economy in the times to come? Without logistics there will simply be no economy. Without logistics the goods would not be delivered at the moment when we need them in the quality we require and at the price that is acceptable. § LN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

REGIONY 4 Co společného může mít portál krizového řízení Ústeckého kraje s mezinárodní logistickou kon- ferencí? Ač to na první pohled není příliš zřejmé, těch průsečíků a společných bodů zájmu logis- tiků, dopravců i přepravců, výrobců i obchod- níků s místní veřejnou správou je dost a dost. Ústecký kraj je křižovatkou nejdůležitějších mezi- národních dopravních tras, je významným průmys- lovým centrem od dob Rakouskouherské monarchie až do současnosti. Po území kraje jsou velmi často přepravovány i nebezpečné nebo potenciálně nebez- pečné látky, které by v případě havárie mohly ohrozit nejen široký okruh veřejnosti, ale i poškodit dobré jméno výrobců i přepravců takového zboží. Právě proto evropský chemický průmysl spolu s Evropskou sítí chemických regionů (ECRN) ve snaze ukázat ve- řejnosti svůj zájem minimalizovat nebezpečí souvi- sející s přepravou nebezpečného zboží inicioval mezinárodní projekt ChemLog a návazně i ChemLog T&T, jejichž výsledky se již šest let pravidelně prezen- tují i na logistické konferenci SpeedCHAIN v Praze. Partnery v těchto projektech jsou Ústecký kraj a Svaz chemického průmyslu ČR. I v dnešní době mobilních telefonů a rychlého In- ternetu je často problémem přenos pravdivých a ze- jména úplných informací o jakémkoli problému v dopravě, či ochraně veřejného zdraví ke všem, jichž se takové informace mohou týkat. A nemusí to být jen havárie, ale i nejrůznější uzavírky, ochranná pásma a další komplikace, které mohou ovlivnit jak veřejnost, tak logistiky pracující většinou v systému „just in time“, tedy „o čas jde až v první řadě“. Právě z tohoto důvodu má Ústecký kraj svůj portál krizo- vého řízení, který slouží jak veřejnosti, tak i jednotli- vým složkám Integrovaného záchranného systému. Veřejnost se na tomto portálu dozví jak o aktuální situaci v dopravě (uzavírky, havárie, objížďky, …), tak i např. o vývoji různých epidemií (chřipka, spalničky, žloutenka…) nebo o povodňové situaci či případných haváriích v průmyslových závodech. Tyto aktuální in- formace na portálu zveřejňuje jak Česká Policie, tak další orgány, které se o těchto událostech dozvídají jako první. Systém je totiž propojen přímou vazbou na informační systémy Policie, Hasičů i záchranky a tak nedochází k žádnému zpoždění při předávání informace. Na portálu však nejsou jen aktuální in- formace, ale jsou zde v nejrůznějších databázích po- psány a zveřejněny i návody, jak postupovat v případě různých nebezpečných situací, co dělat, aby se občané i instituce ochránily nebo minimalizo- valy negativní dopady. Portál umožňuje i školit pra- covníky krizových útvarů ve městech a obcích a „simulovat“ tak libovolnou krizovou nebo havarijní situaci a tím umožnit natrénování správné reakce. Portál je navíc připraven jako přeshraniční s infor- macemi nejen o událostech v Ústeckém kraji, ale i o událostech v dráž- ďanském regionu Svo- bodného státu Sasko. Všechny tyto infor- mace a funkcionality umístěné na portálu mohou pomoci a pomá- Krizový portál ústeckého kraje na SpeedCHAINU 2014 hají i plánování dopravy jak z pohledu krátkodobého – tedy pro logistiky vyžadující okamžitou informaci o aktuálním stavu, tak z pohledu dlouhodobého – tedy vyhodnocování krizových míst, „úzkých hrdel“ či potenciálně nebezpečných míst, a to vše jako pod- klad pro dlouhodobé plánování rozvoje kraje, pro územní plány či aktuální náměty na rozšíření prů- myslových areálů či naopak klidových obytných zón. Portál stojí a padá s informacemi, které do něj při- cházejí a které na něm lze vyhledat a propojit je s ji- nými informacemi, které jsou již na portálu v různých databázích předem uloženy. K rozšíření možností získat další ověřené informace o nedopro- vázené (kontejnerové) dopravě nebezpečného zboží, zejména chemického, vstoupil Ústecký kraj již před lety do projektu ChemLog, který se zabýval právě problematikou logistiky v chemickém průmyslu. Na něj navazující projekt ChemLog T&T ověřil technické možnosti sledování kontejnerů přepravujících nebez- pečné zboží po celé Evropě. Možnosti využití jeho výstupů pro zdokonalení služeb Krizového portálu předvedli zástupci Ústeckého kraje spolu s dalšími partnery projektu na konferenci SpeedCHAIN 2014, kde se uskutečnilo i závěrečné regionální setkání projektu ChemLog T&T dotovaného Regionálním rozvojovým fondem v rámci programu CENTRALE EUROPE. § Ing. Jan Sixta, Ing. Drahoslav Tesař, manažeři projektu Ústecký kraj

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

7

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

INTRALOGISTIKA 6 Na cestě k ideálnímu řešení Široká veřejnost i mnozí uživatelé mají o potenciá- lu vnitropodnikových procesů jen nízké povědomí. Řada lidí si pod pojmem logistika představí pouze přepravní vozíky, jež dopravují produkty z bodu A do bodu B. Potenciál ke snížení nákladů a k zavá- dění inovací v tomto oboru však spočívá jinde – v intralogistice. Jedná se o pojem, který předzna- menává budoucnost a jímž se dnes zabývají tisíce firem podnikajících v nejrůznějších oborech. Sotva lze totiž najít oblast, která by nabízela tak velké možnosti úspor a racionalizace. Optimalizací intralogistiky k růstu Světové hospodářství se po krizi v letech 2008– 2009 změnilo. Podniky se musely naučit reagovat na proměnlivé požadavky trhu, vyplývající z nepřed- vídatelných událostí. A právě zvažování rizik a slo- žitost interních procesů vede k otázce, jaký potenciál tyto procesy skrývají. Mnohé podniky po- tenciál vlastní intralogistiky dosud plně nevyužívají, čímž přicházejí o peníze. Zvláště pokud pracují se zastaralými řešeními, která neodpovídají součas- ným potřebám. „Jestli nás hospodářská krize něco naučila, pak to, že podniky musí nejpozději hned zvážit a případně nově nastavit své procesy,“ říká Ing. Karel Laube, obchodní ředitel společnosti SSI SCHÄFER. Řešení podléhá potřebám Optimální intralogistika je podle něj nejen rozho- dujícím faktorem konkurenceschopnosti na globál- ním trhu, ale také vede k významným úsporám a zmírňuje dopad turbulencí na trhu. Výhradním požadavkem už není rychleji, výš a dál, ale důležitá jsou modulární a variabilní řešení, která se dokážou přizpůsobit měnícím se podmínkám. To, zda půjde o manuální zařízení, poloautomatické řešení nebo plně automatické systémy, bude vycházet z poža- davků konkrétní firmy a oboru podnikání. Optima- lizační potenciál se může plně projevit pouze při dokonalé souhře techniky, IT systémů a organizace skladování. Jestliže se firma rozhodne zefektivnit své interní procesy, má možnost obrátit se na specialistu in- tralogistiky, který jí pomůže s realizací těchto cílů. „Komplexní nabídka sahá od systémového pláno- vání a poradenství přes realizaci až po na míru na- stavený poprodejní servis,“ říká Laube. Na začátku spolupráce se uskuteční rozhovor o plánovaném projektu a je provedena situační analýza, která po- píše současný stav podniku, zahrnující mimo jiné lo- gistická data, údaje o plochách, systémech, zařízeních, pracovních místech, kapacitě skladu a podobně. Analýza určí slabá místa, která by mohla výrazněji ovlivnit budoucí řešení, stanoví cíle a naplánuje aktivity, jež k nim povedou, a navrhne rozpočet celého projektu. Potom začíná vlastní tvůrčí proces. Na základě analýzy a stanovených cílů odborníci na intralogis- tiku porovnávají různé systémy, komponenty a možné materiálové toky. Tímto způsobem dospějí k prvnímu návrhu řešení. Procesy přitom musí být s ohledem na možná rizika a změny poptávky velmi flexibilní. Čas přináší neustálé změny. Proto klien- tům nabízíme modulární řešení, která nejsou jen perfektně připravená na budoucnost, ale jež lze podle potřeby variabilně měnit a rozšiřovat jako stavebnicový systém. Zvláště pro malé a střední podniky je důležité nalézt takové řešení, které bude mít odpovídající výkon a přitom nebude příliš ná- kladné. Automatizace na míru Například firmy vyrábějící náhradní díly se k vyšší automatizaci staví zdrženlivě, protože zaměstnanci mohou v porovnání s technickým zařízením pruž- něji reagovat na výkyvy a špičky v poptávce. I tady však lze najít flexibilní řešení, spočívající v ideální kombinaci automatických procesů a manuální práce, a ušetřit tak až 50 procent nákladů a pro- stor, zkrátit dobu vychystávání až o 70 procent a výrazně snížit počet chyb. Manuální nebo polo- Chce-li firma ušetřit náklady, flexibilně reagovat na požadavky trhu a obstát ve světové kon- kurenci, pak musí také optimalizovat interní procesy. Nabízí se rozhodující otázka: Jaké lo- gistické řešení odpovídá požadovanému úspěchu? Plně automatizované, manuální, či takové, které zahrnuje první kroky k automatizaci? Společnost SSI SCHÄFER zastává názor, že k uskutečnění cílů vede pouze individuální kombinace kompatibilních modulárních systémů. automatické systémy hrají velkou roli také v ob- chodě. Těžiště nových flexibilních řešení zde leží především v oblasti organizace práce, v nasazení technologií usnadňujících práci zaměstnanců a při- nášejících úsporu místa. Velký potenciál spočívá ze- jména v poloautomatických řešeních, protože ekonomickým způsobem kombinují manuální systémy s určitým stupněm automatizace. Ani v oborech, které kvůli minimalizaci rizik od za- čátku směřují k automatizaci, nemusí být výhradně používány pouze plně automatické systémy. Napří- klad farmaceutický průmysl disponuje vysoce kom- plexní logistikou, takže je nutné zaměřit se zde především na zlepšení procesů. Náročným poža- davkům na kvalitu a bezpečnost práce lze vyhovět snáze s jistým stupněm automatizace, než s vyso- kým osobním nasazením zaměstnanců. „Efektivitu procesů a transparentnost toků zboží může zajistit například celkový koncept přepravního zařízení, mix automatické a manuální vychystávací strategie v kombinaci s ergonomickými pracovními místy a sofistikovaná technologie skladování,“ popisuje Laube. Zvýšení konkurenceschopnosti Výsledné řešení optimalizace interních procesů závisí na oboru podnikání a na konkrétních cílech daného podniku. Po několika týdnech prezentujeme tento první koncept klientovi. Chceme nejprve zjis- tit, jakým směrem se vydat a jaké systémy použít, aby se zákazník cítil dobře. Při setkání s lidmi, kteří o projektu budou rozhodovat, prezentuje SSI SCHÄFER jak směr, kterým se řešení ubírá, tak vý- sledky, k nimž řešení povede. Pokud klientovi návrh vyhovuje, následuje detailní rozpracování projektu do jednotlivých kroků. Toto plánování nakonec vede k výsledkům, které ekonomickým způsobem zvýší konkurenceschopnost zákazníka a připraví jej na rozmanité požadavky, které přinese budoucnost. Poprodejní servis pak doplňuje nabídku. Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na prodej@ssi-schaefer.cz www.ssi-schaefer.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

up to 70 %, and at the same time reduce error rates significantly. Manual or semi-automated systems play an important role also in retail. In this case the core of new flexible solutions lies in labour organisation, implementation of technology simplifying employees’ work and saving space. A big potential is offered particularly by semi-automated solutions as they combine manual systems with a certain level of automation economically. Also sectors that have been applying automated solutions frequently do not have to rely on fully automated systems only. For example the pharmaceutical industry’s logistics is very complex, and that is why companies should focus mainly on improvement of their processes. It is easier to meet the strict requirements for work quality and safety by a certain extent of automation rather than by employee commitment. “Process efficiency and goods flow transparency can be achieved for example by an overall concept of transport devices, a mix of automated and manual picking strategies in combination with ergonomic work stations and sophisticated warehousing technology,” describes Laube. Higher competitiveness The resulting solution of internal process optimisation depends on the field of enterprise and specific goals of the particular company. The first concept is presented to the client after several weeks. SSI SCHÄFER people want to know first what direction to follow and what systems to use to help the client feel good. When meeting people who will decide about the project, SSI SCHÄFER presents both the direction followed by the project and the results that will be achieved. If the client accepts the proposal, the project is elaborated into individual steps. In the end the planning leads to results that increase client’s competitiveness in a cost-efficient way and prepare the client for the changing demands of the future. The offer is complemented by after sale service. § www.ssi-schaefer.cz Heading Towards Ideal Solution Both the public and many users have only little knowledge of the internal processes potential. The only thing many people imagine under the term logistics is vehicles transporting products from point A to point B. However, the cost reduction and innovation potential lies somewhere else: in intralogistics. This term foreshadows the future, and thousand of companies from various business fields have already started to deal with it. It would be hard to find an area that would offer more cost saving and rationalisation possibilities. Intralogistics optimisation leads to growth The world economy changed after the crisis in 2008–2009. Companies were forced to learn to react to changing market demands arising from unpredictable events. Risk analysis and complexity of internal processes leads to a question what potential is hiding in those processes. Many businesses do not make full use of their intralogistics potential, and waste money in consequence of that. Particularly if they work with out-dated solutions that do not meet the current needs. “If there is something we have learnt from the economic crisis, it is the fact that companies need to evaluate, and potentially reset their internal processes as soon as possible,” says Karel Laube, sales director, SSI SCHÄFER. Solution depends on your needs According to Laube, optimal intralogistics is not only a crucial factor of competitiveness on the global market, but it also leads to significant cost savings and reduces the impact of market turbulences. Faster, higher and further is not the sole requirement any more, an important role is played by modular and variable solutions adaptable to changing conditions. Whether to apply manual devices, a semi-automated solution or fully automated systems depends on the needs of the particular business and the field of its activities. The optimisation potential can be fully deployed only in case of a perfect combination of technology, IT systems and warehouse organisation. If a company decides to make its internal processes more efficient, it can approach an intralogistics expert that assists to achieve the defined objectives. “A complex offer covers system planning and consultancy services, implementation and tailor-made after sale service,” says Laube. At the beginning of cooperation, a discussion about the planned project and a situation analysis are carried out. The analysis identifies potential future bottlenecks, sets objectives and plans activities leading to achievement of those objectives. At the same time, a project budged is prepared. Then the actual creative process starts. Intralogistics experts compare various systems, components and potential material flows. In that way they reach the first solution proposal. Processes have to be highly flexible with regard to potential risks and demand fluctuations. Time brings continuous changes. That is why SSI SCHÄFER offers modular solutions to its clients: solutions perfectly prepared for the future, which can be adapted variably and extended as building blocks. Especially in case of small and medium-size companies it is important to find a solution that brings the required performance but is not very costly. Tailor-made automation For example companies producing spare parts do not apply automated solutions more often because their employees can react to demand rises and drops more flexibly than technological systems. But a flexible solution can be found even in those plants. It consists of an ideal combination of automated processes and manual work, and it can save up to 50 per cent of costs and space and reduce picking times by If your company wants to cut costs, react to market requirements flexibly and stand the test of global competition, it needs to optimise its internal processes. But what logistic solution corresponds to the desired success? Fully automated, manual or that including first steps towards full automation? SSI SCHÄFER believes that you can achieve your objectives only by an individual mix of compatible modular systems. INTRALOGISTIKA 7

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

MANIPULAČNÍ TECHNIKA 8 Pohon na stlačený zemní plyn CNG poskytuje vý- razné provozní úspory na pohonných hmotách, elektrický pohon přináší kromě nízkých provozních nákladů také nové možnosti komfortního použití a ovládání vozíků. Linde MH dodává rozsáhlý sor- timent manipulační techniky s referencemi jak pro řešení vozíků s pohonem na CNG, tak pro elek- trické vozíky. Elektrické vozíky Linde – ideální řešení pro vnitřní prostory Elektrické vozíky se vyznačují tichým a čistým pro- vozem, což je činí vhodnými především pro provoz ve vnitřních prostorách. Zdrojem energie je klasická elektrolytická baterie. Technické řešení elektrických vozíků je proti vozíkům se spalovacími motory jed- nodušší, což přináší nižší náklady na údržbu. Jednot- livé funkce elektrických vozíků se také vyznačují snadnějším ovládáním vzhledem k v dnešní době ši- rokému uplatnění elektroniky. Obecně je limitujícím faktorem elektrických vozíků nutnost nabíjení trakč- ních baterií spolu s nutností provozu nabíjecích sta- nic, je zapotřebí investovat do náhradních baterií a vzít v potaz i vlastní životnost baterie s ohledem na limitující počet nabíjecích cyklů. Tyto limitující faktory mohou být do značné míry eliminovány po- užíváním moderních Li-Iontových baterií. Výhodné vlastnosti elektrických vozíků Linde V této kategorii nabízí Linde MH moderní typy vysokozdvižných vozíků v rozsahu nosností 1,2 až 8 tun. Elektrické vozíky Linde se vyznačují kom- paktní přední hnací nápravou s inteligentním říze- ním zamezujícím protáčení kol na kluzkém povrchu a sníženou spotřebou energie, kde modely EVO dosahují úspory až 17 % proti předchozím modelům. Nejčastěji používané čelní elektrické vo- zíky Linde se dají volitelně nabíjet i z běžné sítě 380 V, protože mohou být vybaveny vestavěným vysokofrekvenčním nabíječem včetně systému nu- Perspektivní druhy pohonu Vše, co jste kdy chtěli vědět o pohonech vysokozdvižných vozíků plnicí stanice. Velmi zajímavou možností s poten- ciálem dalších úspor je využití plnicí stanice v areálu společnosti nejen pro vysokozdvižné vo- zíky na CNG, ale i pro osobní a užitkové služební vozy se stejným pohonem. Linde MH nabízí do- dávky jak vozíků s pohonem na CNG, tak plnicí stanice, a to jako generální dodavatel. CNG vozíky jsou velmi šetrné k životnímu prostředí, je možné je provozovat i v halách a navazují tak na tradici dieselových vozíků Linde, které mají vůbec nejnižší emise v kategorii čelních vozíků s nosností 2,5–3,5 tuny. Budoucnost v praxi – vodíkové palivové články Linde Material Handling již delší dobu testuje v praktickém nasazení elektrické vozíky s palivo- vými články, které nahrazují klasické trakční ba- terie a kde je médiem pro pohon vodík. Jedná se o pilotní projekt v automobilce BMW, v jejím vý- robním závodě v německém Lipsku, kde jsou pro manipulaci nasazeny čelní elektrické vozíky Linde a elektrické tahače Linde s pohonem na palivové články. § www.linde-mh.cz cené ventilace prostoru baterie při nabíjení. Toto řešení přináší významné časové úspory – výměna baterií ve vozíku například není zapotřebí tak často, vozík nemusí být odkrytován pro odvod plynu při nabíjení apod. Novinkou v kategorii elek- trických vozíků Linde je aktivní bezpečnostní sys- tém zabraňující nehodě vozíku při chybě řidiče – Linde Safety Pilot – jako volitelná výbava. Li-Iont technologie pro trakční baterie Pro elektrické skladové vozíky se již používají Li- Iont baterie, které mají řadu výhod: velký využi- telný obsah energie, možnost rychlého nabíjení, mezidobíjení a takřka dvojnásobná životnost proti běžným elektrolytickým bateriím. Linde MH na- bízí Li-Iontové baterie jako volitelnou výbavu pro vybrané vozíky. Vysokozdvižné vozíky s pohonem na CNG – zajímavé provozní úspory Motorové vysokozdvižné vozíky poháněné CNG (stlačeným zemním plynem) dosahují ve srovnání s dieselovým pohonem úspory nákladů na po- honné hmoty typicky ve výši okolo 50 %. Cena CNG plynu se při použití nákladových cen může pohybovat okolo 16–19 Kč za 1 kg CNG, na rozdíl od veřejných plnicích stanic, kde se cena pohybuje nyní okolo 25,50 Kč. Podmínkou nasazení vozíků na CNG je především dostupný nízkotlaký přívod zemního plynu, a související nutnost výstavby Pro vysokozdvižné vozíky se používá několik druhů pohonu – nafta, elektrická energie, ply- nové pohony s využitím stlačeného zemního plynu CNG a ropného plynu LPG. V České re- publice se v současné době jeví jako velmi perspektivní dva druhy pohonu - elektrický a CNG.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

AKTUALITY Z EU 9 Vedoucí postavení EU v ochraně životního prostředí Nový komisař pro životní prostředí Miguel Arias Cañete představil dne 11. 11. 2014 ve Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu cíle EU v této oblasti. Měnící se podnebí a jeho důsledky pro život občanů, domácnosti a podnikání jsou stále zřejmější. Vědecké poznatky v této oblasti jsou dostatečně jasné. Je v našich silách ovlivnit změnu podnebí tak, aby limit oteplování nepřekročil 2°C. Je nutné na- lézt politickou odvahu jednat. K tomu jsou zapotřebí kolektivní globální závazky a EU v nich chce být světovým vůdcem. Před méně než 3 týdny dosáhli evropští lídři historickou dohodu k „rámci podnební a energetické politiky 2030“. Dohoda je výsledkem dlouhodobého spojeného úsilí a spolupráce Evrop- ské komise a Evropského parlamentu. Závěry Ev- ropské rady přidaly pozitivní moment, na němž je nutno v EU i mimo ní stavět se snahou uzavřít zá- vaznou dohodu o podnebí na pařížské konferenci 2015. K tomu je zapotřebí rychlá práce směřující k realizaci rámce 2030. Inteligentní aktivity umožní vytěžit plně přínosy z přechodu na nízkouhlíkatou ekonomiku pro vytváření pracovních míst a udrži- telného růstu. Plně využít potenciálu zelené ekono- miky nákladově nejefektivnějším způsobem pro spotřebitele, průmysl, ale i veřejné finance. Několik obecných úvah: doporučen je závazný cíl redukce emisí v tuzemsku nejméně o 40%, s pod- cílem o 43% u sektorů s obchodovatelnými emi- semi a 30% u ostatních sektorů. Evropská rada přijala návrh Komise na závazný cíl nejméně 27% obnovitelných zdrojů na evropské úrovni 2030. To dává jasný signál investorům o zá- měru výrazné podpory více panevropského pojetí podpory obnovitelných zdrojů. Pokud jde o energetickou efektivnost, věří Komise ve více ambiciózní dohodu; předseda Juncker i ko- misař navrhli spíše jako závazný než indikativní cíl zvýšení globální efektivnosti o 30%, v EU o 40%. Vítána je také snaha stanovit cíle i pro sektory bez obchodovatelných emisí. Národními cíly by mělo být snížení hladiny emisí oproti roku 2005 v rozpětí od 0 do 40%, v EU o 30%. Rada tím zdůraznila zvýšenou pružnost řešení, nutno ale bdít nad envi- ronmentální integritou systému. Dva důležité nástroje financování: - inovační fond pro společnosti v EU (NER400) a - modernizační fond pro státy s nižšími příjmy. Tyto fondy zahrnují dohromady přes 700 milionů povolenek obchodování s emisemi využitelných pro modernizaci energetických systémů EU; EU tím bude energeticky efektivnější, více podněcující ino- vace v sektoru energie a průmyslu. Jádrem podnební politiky EU bude dobře fungující reformovaný sy- stém obchodování s povolenkami. Musí být zcela technologicky neutrálním, nákladově efektivním mo- torem nízkouhlíkatých investic. Posílí fungování vnitř- ního trhu, podpoří zvyšování obnovitelnosti, vytvoří další poptávku po energeticky efektivních zlepšeních. Evropská rada uznala zásadní význam vnitřního trhu energie a v této souvislosti specifický význam neprodleného dosažení cíle 10% propojení 2020 (15% 2030), jak navrhla Komise. Splnění cíle zvýší energetickou bezpečnost a podpoří další integraci trhu. Tím ale usnadní v mixu elektřiny přijetí vyšších podílů obnovitelných zdrojů. Největší důležitost bude věnována projektům společného zájmu. Shora popsané prvky se vztahují k bodu bezpro- středního jednání Evropského parlamentu „Rezervy pro stabilitu trhu“, který má za cíl stabilizovat a zvýšit odolnost trhu. V diskusi o rezervě ke stabilitě trhu je zajímavé, zda rezervu rychleji vytvořit výstavbou, nebo ulo- žením do 900 milionů emisních povolenek. Záleží na většině v EP či Radě. Volba by měla být uza- vřena koncem 1.Q příštího roku. Umožní co nejdříve předložit legislativní návrh reformy evropského trhu s uhlíkem po roce 2020. Pokud jde o legislativu mimo trh s emisemi, mělo by se provést podrobné hodnocení podle prvků v příštím roce, včetně zvýšené pružnosti a zahrnout do snižování zemědělství a lesnictví, to vše dosta- tečně brzo pro předložení návrhu normy, v souladu s programem práce Komise, vždy se zajištěním dobré kvality návrhu a nákladovou efektivnost. Nutno zvá- žit, jak vytvořit průhledný a spolehlivý systém správy. Navíc je zde záměr rozšiřovat podmínky pro systém jímání a ukládání uhlíku (CCS). Bude to klíčová tech- nika pro dosažení bezuhlíkaté ekonomiky roku 2100. Posléze by do léta měla začít diskuse o opatřeních ke snížení emisí v silniční dopravě, s konferencí všech podílejících se, k využití všeho, co lze zlepšit po roce 2020. V příštích týdnech bude přijat balíček týkající se pracovních míst, růstu a investicím jako součást balíčku investic 300 mld. € podle návrhu předsedy Junckera. To vše bude základem mezinárodních jednání k podnebním změnám, projednávaným na konfe- renci v Limě a v Paříži 2015. § Antonín Peltrám DNES TÍM ŽIJU. RADIOFREKVENČNĚ ŘÍDÍME SKLAD A PŘES SSCC KÓDY JSME RYCHLEJŠÍ A PŘESNĚJŠÍ NEŽ AGENTI. S EFEKTIVNÍ LOGISTIKOU NAŠE FIRMA ROSTE. A JEN MEZI NÁMI: NIC SLOŽITÉHO NA TOM NENÍ! www.ccv.cz …ALE OD CHVÍLE CO MÁME TEN ŘÍZENÝ SKLAD JE TO PROCHÁZKA RŮŽOVÝM SKLADEM. PROSTĚ, DŘÍV BYL V NAŠEM SKLADU HROZNÝ NEVĚSTINEC… PROČ JSME ZAVEDLI NOVÝ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ SKLADŮ? NO JAK TO ŘÍCT SLUŠNĚ? CCV ¤ÍZEN¯ SKLAD V MLÁDÍ JSEM ŽRAL BONDOVKY A SNIL O TAJNÝCH KÓDECH

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

MANIPULAČNÍ TECHNIKA 10 Šťastná sedmička pro Toyota Demo Days Na vyladěnou manipulaci v podání společnosti Toyota Material Handling CZ se zaregi- strovalo přes 800 zájemců, což je nový rekord v sedmileté historii Demo Days. Velká většina z nich také dvoudenní akci navštívila. Sedmý ročník nabídl i další rekordy - Toyota prezentovala 112 produktů a aplikačních řešení na ploše více než 4 500 m2 a za- pojila 17 partnerských společností posílených o dealery. Velký zájem byl letos zejména o alternativní pohony, fleet management a novinky v sortimentu. Štěstí přeje připraveným Těžko říci, co je hlavní příčinou dlouhodobě sil- ného a rostoucího zájmu o tuto akci. Zda její spo- lečenský nebo odborný rozměr, či dobře namíchaná kombinace obojího. Jan Pachman, ře- ditel a jednatel společnosti Toyota Material Hand- ling CZ s.r.o. uvádí: "Osobně se domnívám, že mnoho návštěvníků z řad zákazníků, potenciálních zákazníků i partnerů oceňuje naši otevřenost, s kterou komunikujeme své názory, ekonomické výsledky, svůj pohled na prob- lematiku oboru i vývoje na trhu. Vedle toho doká- žeme připravit příjemně sestavený mix trendových záležitostí, reálných zkušeností, zajímavých novinek, kreativního designu i lákavého doprovodného pro- gramu." Tisková konference - postavení Toyoty na světovém i evropském trhu V duchu otevřenosti se nesla i tisková konference, na které Jan Pachman přivítal významné hosty z nejvyššího managementu společnosti Toyota Ma- terial Handling Europe (TMHE). Matthias Fischer, Prezident a CEO společnosti TMHE a Axel Wahle, Marketing Director TMHE seznámili účastníky s výsledky, cíli, strategiemi, i klí- čovými novinkami v oblasti výrobků a služeb společ- nosti Toyota Material Handling Europe, evropské organizace společnosti Toyota Material Handling Group (TMHG), která je divizí manipulační techniky v rámci Toyota Industries Corporation (TICO). TICO podniká v pěti sektorech, zaměstnává přes 49 tisíc zaměstnanců a dosáhlo ve finančním roce 2014 (1. 4. 2013 - 31. 3. 2014) rekordního obratu 15 mld. EUR. Manipulační technika se na obratu korporace podílí přibližně 40 % a je po automobi- lovém průmyslu (s 50 % obratu) druhým nejvý- znamnějším segmentem. TICO je již od roku 2000 nepřetržitě světovou jedničkou a lídrem v manipu- laci. V loňském roce prodalo celosvětově přes 199 tisíc hnaných vozíků. "Evropa je z tržního hlediska největším a nejdůle- žitějším regionem. Prodali jsme na tomto trhu téměř 68 tisíc vozíků s pohonem a posunuli se o další krůček ke svému cíli - stát se číslem jedna i v Evropě. Tento cíl je zřetelně formulován v pro- jektu Vize 2020, který byl podrobněji představen české odborné veřejnosti i médiím již během loň- ských Demo Days. TMHE je v Evropě zatím na tře- tím místě, ale ke svým konkurentům se každý rok přibližujeme," uvedl Matthias Fischer. Nové produkty, rozvoj služeb, důraz na servis Důležitými pilíři ve strategii Toyoty jsou výrazná transformace nabídky v oblasti produktů a služeb, zaměření na klíčové trhy a klíčové tržní segmenty a důraz na servis. Axel Wahle představil všechny poslední novinky. Ještě nikdy v dlouhé historii spo- lečnosti jich nebylo tolik: "Zvýšené prodeje signali- zují velký zájem zákazníků, nejedna novinka také získala různá odborná ocenění (iF Design Award, IFOY, German Design Award). Designová ocenění neznamenají pouze líbivý kabát nových strojů, ale také jistotu, že zákazník získá ergonomický, bez- pečný a komerčně efektivní výrobek v kvalitě, která je v souladu s principy TPS (Toyota Production Sys- tem). Inovace přinášejí vyšší produktivitu a snižují provozní náklady, podporují udržitelnost a konku- renceschopnost podnikání zákazníků." ● nová řada čelních vozíků VZV Toyota Tonero s nosností 3,5-8 t ● Toyota Tonero s hydrostatickou převodovkou ● rozšíření elektrické řady VZV Toyota Traigo o 80V modely ● retraky BT Reflex série B ● nízkozdvižné vozíky BT Levio řady P se stu- pačkou a nosností až 2 500 kg ● vychystávací vozíky a tahače BT Movit ● regálové systémy vlastní značky ● nové funkce systému I_Site Alternativní pohony Na Demo Days byly rovněž prezentovány dvě ře- šení s alternativními pohony - vozíky s li-ionovými bateriemi a s palivovými články se již standardně vyrábějí a vybraným zákazníkům přinášejí velké vý- hody v oblasti provozních nákladů i udržitelnosti podnikání. I u stávajících pohonů čelních vysoko- zdvižných vozíků ale představila Toyota inovace, které stojí za pozornost. Dva nové motory pracují nyní se spotřebou paliva nižší o 7, resp. 37%. Zaměření na servisní služby Toyota je přesvědčena, že může být nejen evrop- skou jedničkou jen tehdy, když bude lídrem v servisu a velmi dobrým poskytovatelem dalších služeb. Axel Wahle k tomu podotkl: "Aby byli zákazníci Toyoty konkurenceschopnější, potřebují mít nejvyšší úroveň kvality služeb. Vypracovali jsme servisní

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

MANIPULAČNÍ TECHNIKA 11 větší počet z nich jsme první volbou," uvedl Jan Pachman. Jan Pachman připomněl rovněž čerstvé získání certifikátů ISO v oblasti managementu kvality, ochrany životního prostředí i ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, význam zprovoznění nového cen- trálního skladu náhradních dílů s velmi moderním systémem řízení, který je současně velmi názornou referencí regálových systémů značky Toyota, i mo- dernizaci části kancelářských, dílenských a demon- stračních prostor v centrále v Rudné. "Jsem přesvědčen, že nový sklad náhradních dílů patří mezi špičková pracoviště svého druhu, je skvěle technicky vybaven a využívá nejmodernější koncepci Toyota Service Concept, ve které se uplat- ňují principy a myšlení z výrobního systému Toyoty (TPS). Naší zásadou je myšlenka, že každý vozík je jen tak dobrý, jak dobrý má technický servis. Důle- žitá je prevence a schopnost dojít k poznání, že něco není v pořádku ještě před tím, než se opravdu za- staví kola, schopnost zabránit nehodám a zajistit plnou využitelnost v čase - jednoho každého vozíku, celé flotily. Silným pomocníkem v této oblasti je jiný systém vyvinutý Toyotou - I_Site." I_Site dodá klíčová data o flotile vozíků Systém nabízí množství dat, zkušeností a pod- kladů pro důkladnou analýzu. Důležitý je jednodu- chý sběr dat, rychlý přenos přes internet a snadné efektivní řízení i na dálku. Dnes mohou zákazníci Toyoty využívat mobil, iPad, počítač a pracovat s daty kdykoli a kdekoli. I_site může být nasazen nejen na nových, ale i na stávajících vozících jak značky Toyota a BT, tak na konkurenčních mode- lech. Jen v České republice je I_Site nainstalován na více než tisíci vozících. Úspěšný vývoj na domácím trhu Jan Pachman vystoupil na tiskové konferenci jako představitel lokální prodejní a servisní organizace. Podrobně prezentoval loňské výsledky (např. me- ziroční nárůst tržeb o 10 % na 1 154 tis. Kč a ob- jemu prodejů o 20%) a představil i velmi pozitivní vývoj v prvním pololetí aktuálního finančního roku (například růst objednávek hnaných strojů o 21%, zvýšení prodeje ručních paletových vozíků o 45% - navzdory tlaku levné čínské konkurence, růst pro- vozního zisku o 15,3 mil. Kč, tedy o 49% - navzdory všem dále zmíněným investicím). "Velmi dobré výsledky jsou podmíněny nejen kva- litou produktů a služeb nebo širokým spektrem ak- tivit, ale také masivními investicemi do vzdělávání zaměstnanců, jejich vybavení a zázemí. Máme špičkové vozíky, ale úspěch dělají lidé. Budujeme dobře vyladěný tým, protože když to v týmu ne- ladí, nemůžeme dobře fungovat jako celek a po- skytovat zákazníkům profesionální služby. Nejsme na konci, jsme na cestě a ukazujeme, že dokážeme plnit potřeby a požadavky zákazníků, že pro stále procesní aplikace. Dosáhneme výrazně lepší do- stupnosti náhradních dílů, která ani dosud nebyla na špatné úrovni, a budeme při dodávkách dílů přesnější a rychlejší, což ještě více přispěje k vyšší disponibilitě strojů. A to je přesně to, co naši zákaz- níci vyžadují - spolehlivé stroje, které budou neu- stále k dispozici. Vylepšená logistika a distribuce dílů je dalším posílením naší servisní koncepce, která zahrnuje nejmodernější, často unikátní pos- tupy a je velmi silným nástrojem při argumentaci se zákazníky," uvedl Jan Pachman. Toyota Material Handling realizuje velmi náročná řešení v oblasti automatizace, nových pohonů, sys- témových skladů, skladů s řízenou teplotou, vyso- kohustotního skladování, dodávek širokých flotil do velkých výrobních závodů i skladových distribuč- ních center, ale dokáže uspokojit i běžné potřeby menších uživatelů s jedním nebo několika vozíky. Společným jmenovatelem je zvyšování výkonnosti a bezpečnosti vozíků, efektivní manipulace a snižo- vání provozních nákladů. Přesvědčit se o tom mohl každý návštěvník Demo Days 2014. Jan Pachman na závěr dodává: "Daří se nám, protože disponujeme vlastním know-how a zkušeným týmem techniků a obchod- níků, kteří dokáží řešit komplexní projekty v oblasti složitých logistických procesů u náročných klíčových zákazníků s velkými flotilami a velmi specifickými potřebami. Dokážeme také předvídat a přicházet s nápady, jak pomocí našich kvalitních a moderních produktů a promyšlených technologií řešit nejen současné, ale i budoucí potřeby našich zákazníků. Jsem přesvědčen, že letošní Demo Days byly opět jasným důkazem mých slov." § www.toyota-forklifts.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

12 V průběhu odpoledního programu, který byl letos tvořen celkem devíti odbornými sekcemi, mělo své tradiční místo i několik panelových dis- kuzí a velmi populární Logistický HYDEPARK s Jakubem Železným – blok rozhovorů s předními osobnostmi české logistiky moderovaný Jaku- bem Železným z České televize. Letošními hosty tohoto bloku byli generální ředitel největšího čes- kého silničního dopravce společnosti CS Cargo pan Lukáš Willert, obchodní ředitel významné společnosti poskytující služby v železniční do- pravě AWT pan Edin Sose, generální ředitel TNT pan Miloš Malanik, obchodní ředitel developerské společnosti CTP Invest pan Jaroslav Kaizr a vý- značný vojenský zpravodaj armády ČR Otto Bal- lon Mierny, jednatel společnosti Ekosvětlo. Konference SpeedCHAIN je významnou odbor- nou i společenskou událostí s devítiletou tradicí, zasazená do exkluzivních prostor pražského Břev- novského kláštera, letos poprvé byl však druhý den jejího programu přenesen do výrobního zá- vodu automobilky ŠKODA AUTO v Mladé Boles- lavi, kde nabídl účastníkům kromě rozsáhlé exkurze i odborný workshop doplněný o dvě od- borná diskuzní fóra věnovaná úspěšné implemen- taci projektu „Logistická Simply Clever řešení ve výrobě dle zákaznických objednávek v automobi- lovém průmyslu“, se kterým automobilka v letoš- ním roce v náročné konkurenci vyhrála prestižní ocenění ELA Award Evropské logistické asociace. Konference SpeedCHAIN 2014 tradičně nabídla všem účastníkům nejen celou řadu elitních českých i zahraničních speakerů, ale také široký výběr z ak- tuálních odborných témat věnovaných jednotlivým segmentům moderního logistického řetězce, exklu- zivní prezentace unikátních případových studií, atraktivní prostor pro navázání nových kontaktů a bohatý společenský program v průběhu tradič- ního galavečera V.I.P. Logistic Rendezvous, kte- rým letos hosty prováděl populární moderátor a zpěvák Roman Vojtek. V průběhu večerního pro- gramu byla slavnostně předána prestižní cena pro logistickou osobnost roku GRYF Supply Chain Award 2014 – tentokrát se jejím držitelem stal ře- ditel logistiky společnosti ŠKODA AUTO ing. Jiří Cee, kterému k této příležitosti přišla osobně za- zpívat árii z Carmen přední mezzosopranistka a sólistka Národního divadla paní Andrea Kalivo- dová. Certifikáty Evropské logistické asociace pře- vzali úspěšní absolventi zkoušek v rámci projektu evropského profesního vzdělávání ECBL z rukou prezidenta Evropské logistické asociace Jose Ma- rinuse, prezidenta České logistické asociace Ing. Františka Kyncla PhD. a předsedy národní cer- tifikační rady a víceprezidenta České logistické aso- ciace Ing. Kamila Slavíka. Břevnovský klášter opět ožil logistikou Letošní již 9. ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN je logickým pokračo- váním tradice, kterou její pořadatelé důsledně budují už od roku 2006. Hlavními tvářemi v podobě prestižních speakerů letošního ročníku byly takové osobnosti jako president Evropské logistické asociace Jos Marinus, ředitel developmentu pro region střední a vý- chodní Evropy společnosti AMAZON Raimund Paetzmann či vedoucí plánování logistiky spo- lečnosti ŠKODA AUTO pan David Strnad a vedoucí plánování logistiky výroby vozů společnosti ŠKODA AUTO pan Petr Urgošík. Pořadateli konference SpeedCHAIN jsou opět vzdělávací a poradenská společnost Reliant, Česká logistická asociace a Vysoká škola eko- nomická v Praze. Osobní záštitu konferenci SpeedCHAIN letos poskytla rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Prof. Ing. Hana Machková a ministr dopravy České republiky.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

13 Celkově lze letošní již devátý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN považovat za skutečně velmi zdařilý: Organizátorům se společně podařilo navázat na úspěchy a stabilní růst ročníků předchozích. SpeedCHAIN 2014 je překonal ve všech sledovaných parametrech – od celkového počtu přítomných tuzemských i zahraničních účast- níků, přes počty speakerů, odborných sekcí, diskuz- ních fór, významných hostů z řad osobností české i evropské logistiky a konečně i rozsahem a kon- cepcí druhého konferenčního dne v prostorách vý- robního závodu ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi. SpeedCHAIN 2014 rozhodně potvrdil svou pozici nejvýznamnější logistické události roku nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy a nastavil vysoko laťku pro přípravu příštího – vý- ročního - desátého ročníku, který je stanoven na termín 4. a 5. listopadu 2015. LP Jos Marinus, prezident Evropské logistické asociace Raimund Paetzmann, AMAZON David Strnad, ŠKODA AUTO Andreas Fiedler, Institute for Structural Policy and Economic Development Petr Urgošík, ŠKODA AUTO Miroslav Rumler, RELIANT David Houser, HighJump Software Foto: Milan Otajovič, Pavel Ovsík

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 14 Do horkého křesla letos usedli: generální ředitel společnosti CS Cargo pan Lukáš Willert, obchodní ředitel významné společnosti poskytující služby v železniční dopravě AWT pan Edin Sose, generální ředitel TNT pan Miloš Malanik, obchodní ředitel developerské společnosti CTP Invest pan Jaroslav Kaizr a význačný vojenský zpravodaj armády ČR Otto Ballon Mierny. Logistický HYDEPARK s Jakubem Železným V  pořadí již dvacátým slavnostním večerem V.I.P. Logistic Rendezvous letos provázel populární český zpěvák, herec a moderátor Roman Vojtek. K pohodě hrála jeho kapela Fantastic 80’s ve stylu osmdesátých let. Během večera se uskutečnila tombola o velmi hodnotné ceny, které předávali jednotliví partneři konference. Slavnostní večer V.I.P. Logistic Rendezvous 2014 V úvodu byla vylosována cena společnosti TimoCom o IPad mini2 a cena společnosti FM Logistic o model kamionu. Jaroslav Kaizr, CTP Moderátor večera Roman Vojtek Kapela Fantastic 80´s Slavnostní večer Miloš Malanik, TNT Edin Sose, AWT Aleš Willert, CS Cargo Pohled do sálu Logistického HYDEPARKU Společnost Raben Group věnovala středomořské pochutiny a fresh sýry Václav Pištora z ESP předává vylosovanou cenu - Skyrunner Koktejlový bar

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 15 Předání ceny EUROPEAN JUNIOR LOGISTICAN V  průběhu gala večera došlo k slavnostnímu předání dvou titulů EUROPEAN JUNIOR LOGISTICAN (EJLOG) dvěma úsěšným logistikům ze společnosti Škoda Auto: Ocenění: Ing. Jitka Horáková, odborný koordinátor řízení dodávek pan Nikita Dobrynin, koordinátor strategie logistiky Certifikáty předávali pan Jos Marinus – prezident Evropské logistické aso- ciace společně s  Ing. Františkem Kynclem – prezidentem České logistické asociace a Ing. Kamilem Slavíkem, předsedou národní certifikační rady a ví- ceprezident České logistické asociace. Předání ceny GRYF 2014 Supply Chain Award Foto: Milan Otajovič, Pavel Ovsík Logistickou osobností za rok 2014 se stal Ing. Jiří Cee vedoucí logistiky značky ŠKODA AUTO, který převzal na slavnostním večeru V.I.P. Logis- tic Rendezvous prestižní cenu GRYF 2014 Supply Chain Award z rukou manažerky konference Ing. Lucie Padevětové. Ing. Jiří Cee, při přebírání ceny uvedl: „Logistika je jako play off, tvrdý a nekompromisní obor, kde si nemůžeme dovolit žádnou chybu, protože každá chyba má příliš vysokou cenu a může znamenat vyřazení ze hry. Toto ocenění je uznáním osobních úspěchů. Za mými výsledky ale vždy stála práce celého logistického týmu. Za skvěle odváděnou práci všem mým spolupracovníkům tímto děkuji.“ Logistika společnosti ŠKODA AUTO pod vede- ním Ing. Cee získala uznání nejen v Evropě, ale i celosvětově, když v rámci vnitrokoncernové ino- vační soutěže skupiny Volkswagen Inovationstag zvítězila v letech 2012 a 2013 v kategorii logis- tika. Jako překvapení pro čerstvého nositele ceny GRYF 2014 přišla osobně zazpívat přední česká mezzosopranistka a sólistka Národního divadla, paní Andrea Kalivodová árii z Carmen. Předávání certifikátů ELA - zleva: Roman Vojtek, Kamil Slavík, Jos Marinus, František Kyncl, Nikita Dobrynin, Jitka Horáková Klenotnictví Dušák venovalo vítězi švý- carské náramkové hodinky zn. Dreyfuss Firemní akce předávají voucher na uby- tování a služby hotelu Antonie Osobně přišla vítězi GRYF 2014 zazpívat árii z Carmen Andrea Kalivodová Ing. Jiří Cee - ŠKODA AUTO - vítěz ceny GRYF 2014 Supply Chain Award Vítěz ceny GRYF 2014 Jiří Cee společně s manažerkou konfe- rence Lucií Padevětovou

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 16 Mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2014 se během dne zúčastnilo rekordních 574 účastníků ze 14 zemí světa, 82 řečníků, 76 partnerů a sponzorů. Petr Ulvr, Intel Edin Sose, AWT Heinz Ostermann, Hofmann Personal Luboš Bednář, Intelligent Technologies Jan Rindt, SSI Schäfer Marc Eder, DENIOS Zbyněk Svoboda, Ekosvětlo Marcel Hatiar, Made4NET Jaroslav Fürst, METRANS Ladislav Špaček, SCHP ČR pplk. Ivo Kartus, Policejní prezidium Martin Boháč, ČD Cargo

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

17 Infrastruktura jako podmínka úspěšného rozvoje logistiky - panelová diskuze. Zleva: Martin Polák - Prologis, Ferdinand Hlobil - Cushman&Wa- kefield, Tomáš Míček - P3, Jan Palek - Goodman, Jaroslav Kaizr - CTP Sekce "Fórum silniční dopravy" - zleva: Martin Slečka - SATUM CZECH, Karel Kopeček - Transics, Martin Staněk - Raaltrans, pplk. Ivo Kartus - Policejní prezidium, Bedřich Rathouský - VŠE Praha Martin Slečka, SATUM CZECH prof. Vladimír Strakoš, Vysoká škola logistiky v Přerově Jan Kovařík, DSB Jan Sixta, Ústecký kraj Karel Kváč, DSV Road Ive Van Nuffelen, Panalpina Czech Simona Veselá, Real Estate Advisory Jan Polter, DACHSER Česká republika a Lenka Táborská, GCE Jiří Hubka, Raben Group Daniel Priban, TimoCom Pavel Ševčík, Svaz podnikatelů ve stavebnictví Doc. Gabriel Fedorko, Vysoká škola logistiky v Přerově Foto: Milan Otajovič, Pavel Ovsík

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 18 Již podeváté jsme se letos setkali na největší logistické akci podzimu – na mezinárodní logistické konferenci SpeedCHAIN 2014 – v historických prostorách Břev- novského kláštera. Stejně jako v minulých letech jsme se snažili připravit pro vás kombinaci vysokého logistického know-how v příjemném neformálním prostředí. Na základě velmi pozitivních ohlasů věřím, že se nám to podařilo. Na konferenční část se sjelo rekordních 574 účastníků ze 14 zemí světa a během slavnostního večera V.I.P. Logistic Rendezvous pak tento počet ještě narostl. Děkuji všem, kteří se na přípravě tohoto ročníku po- díleli a těším se na setkání s vámi opět za rok – tento- krát v termínu 4. - 5. 11. 2015 – opět v Břevnovském klášteře na jubilejním 10. ročníku konference Speed- CHAIN. Lucie Padevětová manažerka konference SpeedCHAIN Děkujeme Vám všem, kdo jste byli s námi!

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

19 Foto: Milan Otajovič, Pavel Ovsík

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

„Závěr roku patří již tradičně konferenci SpeedCHAIN, která představuje pomyslnou třešničku na dortu každoročních logistic- kých událostí. Pokaždé je to o kus lepší: vy- soká odborná úroveň, velmi zajímaví hosté z domova i ze světa a skvělá zábava nako- nec. Pořadatelé letos opět odvedli skvělou práci a mezi dopravním a logistickým lidem jsem slyšel jen spokojené a pochvalné ohlasy.“ Pavel Toman DOPRAVNÍ NOVINY „V  oboru logistiky pracuji více jak 20 let a je pro mne velkým přínosem sledovat trendy v tomto stále rozvíjejícím se oboru. Proto přímo vyhledávám příležitosti k zís- kávání nových informací a Logistická kon- ference SpeedCHAIN, byla pro mne již potřetí velkou inspirací a příspěvky jednot- livých prezentujících byly na velmi vysoké úrovni. Za skvělý nápad jak obohatit program, považuji LOGISTICKÝ HYDEPARK, mode- rovaný Jakubem Železným z ČT. Letošní exkurze, která byla zajištěna orga- nizovanou cestou do výrobních hal ve Škodě Mladá Boleslav, s výkladem o logis- tických postupech a závěrečnou besedou ze zástupci VŠ, bylo velmi příjemným zpestře- ním druhého dne konference. Rád bych touto cestou poděkoval za ex- celentní přípravu a organizaci celé konfe- rence včetně večerního programu.“ Milan Valeš REWE GROUP Logistika Penny Market s.r.o. Konference Speedchain jsem se účastnil již podruhé a nebylo pro mne tedy překva- pením, že i tento rok byl po organizační i obsahové části perfektně připraven. Velmi oceňuji především široký záběr témat logis- tiky. Domnívám se, že účastníci mohli na- čerpat nejen nové informace o trendech v logistice, ale také pro ně najít praktické využití ve svém oboru. Díky všem organi- zátorům, kteří se podíleli na přípravě a těším se na další ročník. Jan Exner Gebrüder Weiss spol. s r.o. „Konference SpeedCHAIN rozhodně napl- nila moje očekávání. Účastnil jsem se jí v mi- nulosti již několikrát a dovolím si říct, že letošní ročník posunul laťku opět o značný kus výše – jak z odborného hlediska, tak i z toho společenského. Není pochyb o tom, že SpeedCHAIN je v současnosti jedno- značně nejvýznamnější odbornou logistic- kou akcí v regionu CEE, za který jsem jako vice president Evropské logistické asociace zodpovědný“. Dr. Alfonz Antoni, Vice-President, European Logistic Association Jako zástupce Evropské paletové Asocia- ce EPAL na území České a Slovenské re- publiky jsem se zúčastnila logistické konference Speedchain poprvé. Mohu kon- statovat, že mne velmi mile překvapila vy- soká úroveň této akce, krása prostor, ve kterých byla pořádána, stejně jako pro- gram, hosté a perfektní organizace. Myslím, že neexistuje srovnatelná událost, kde by bylo možno potkat tolik celebrit z oblasti lo- gistiky a zástupců nejvyššího manage- mentu velkých českých firem, jako je právě SpeedCHAIN. Galavečer byl úžasnou tečkou za celou akcí, příjemná atmosféra, luxusní catering a pozitivní přístup všech účastníků zaručuje už nyní, že příštím rokem si nenecháme tuto akci ujít a rádi se staneme jedním z jejích sponzorů. Velmi děkujeme paní Lucii Pade- větové a jejímu týmu za krásný zážitek. Evropská paletová Asociace E.v. EPAL Dana Babušíková, zástupce pro Českou a Slovenskou republiku Konference SpeedCHAIN se účastníme prakticky od začátku a každým rokem jsme v očekávání, kam je ještě možné tak ná- ročný program posunout. I přes dobu, která velmi konferencím nepřeje, protože jsou už tak trochu „ojeté“ a se stejnou či ubývající návštěvností, Reliant jako organizátor do- káže vždy přijít s něčím novým a také skladba účasti je stále progresivní. Je to tím, že organizátor má v branži dobré jméno a kredit odbornosti a dokáže vždy správně odhadnout potřeby účastníků, což je velmi důležité. Mgr. Viliam Bujna - magazín TRANS- PORT a magazín LOGISTIKA CS TRANS- PORT a LOGISTIKA CZ „Od počátku jsme nejen mediálním part- nerem této akce, ale i partnerem prestiž- ního ocenění Gryf Supply Chain Award pro logistickou osobnost roku, a SpeedCHAIN vnímám nejen jako logistickou konferenci, která je pro nás stěžejní akcí, ale i jako něco mnohem, mnohem víc. Jak s oblibou říkám každý rok: SpeedCHAIN letos předčil moje očekávání, lepší to snad už být nemůže. A věřte, že může. Každý rok je tato akce lepší a lepší. Tímto bych chtěla poděkovat organizátorům, kteří každoročně odvádí perfektní práci a je pro nás velká čest být součástí jak samotné konference Speed- CHAIN, tak i ceny Gryf. Moc si toho vážím, s Reliantem je opravdu radost spolupra- covat.“ Ing. Eva Blechová, redaktorka Logistického portálu Eulog.cz Letošní konference SpeedCHAIN byla už mojí druhou návštěvou v Břevnovském klášteře. Mimo faktu, že na konferenci jsem byl účastníkem sekce D „Forum logistického vzdělání“, a díky laskavosti organizátorů jsem se účastnil i jiných akcí bohatého pro- gramu, například exkurze do závodu Škoda Auto Mladá Boleslav. Z pohledu mé profese i účasti na mnoha jiných podobných konfe- rencích mohu říci, že SpeedCHAIN patří do špičkových logistických událostí v Evropě, která svým rozsahem, věcnou i organizační úrovní, prezentuje nejlepší logistické po- stupy. Prof. Cezary Mańkowski Katedra Logistiky Ekonomická fakulta Univerzita Gdańsk Konference očima účastníků Transport českých a zahraničních účastníků mezi pražským letištěm Vác- lava Havla, centrem města, hotelem Adalbert, hotelem Pyramida a dějištěm konference v Břevnovském klášteře v průběhu obou konferenčních dní zajiš- ťoval prémiovými vozy předních značek profesionální Limousine service společ- nosti Sixt.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

With head and heart in finance Pokud klienti neplatí, řeší vaše společnost dilema: ukončit obchodní vztah, nebo dlouze vyjednávat pro zachování cash flow. Nalezení správné rovnováhy mezi těmito dvěma možnostmi tvoří základ pro korektní obchodní vztahy. Tato rovnováha je zakotvena v našem sloganu: „EOS. With head and heart in finance“. Poznáte to ve všech krocích, které pro vaši společnost vykonáváme. Naše služby inkasa pohledávek jsou navrženy tak, aby zabezpečily vaše cash flow. Přistupujeme k vašim neplatícím zákazníkům s maximální citlivostí a pracujeme s nimi s cílem nalezení nejlepšího možného řešení pro všechny zúčastněné strany. Toto zajišťuje zdravou rozvahu a váš vztah zůstává v rovnováze. Pro více informací o našich službách navštivte www.eos-ksi.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 22 Exkurze v závodě ŠKODAAUTO Mladá Boleslav Druhý den konference SpeedCHAIN 2014 se uskutečnila exkurze do závodu ŠKODA AUTO, včetně prohlídky Muzea ŠKODA a ná- sledného workshopu. V Muzeu ŠKODA AUTO měli delegáti možnost navštívit expozice „Tradice“, která je zaměřena na historii značky, expozici „Evoluce“ – zaměřeno na vývoj značky a představení jejích milníků a expo- zici „Preciznost“, která je zaměřena na výrobu. Následně byl pro delegáty konference připraven hlavní program dne v podobě prohlídek Centrál- ního skladu a logistických provozů na dvou výrob- ních halách. Zde jim byly pod vedením zástupců závodové logistiky ŠKODA představeny logistické procesy přímo v praxi. Mezi hlavní body prohlídek patřily příklady auto- matizace v logistických procesech, jako dopravní- kový most vybavený automatickým párováním palet s podvozkem, FTS ofenziva, kde bylo demon- strováno masivní nasazení bezobslužných tahačů FTS a FTS nádraží pro jejich řízení a celá řada Pick-by-systémů, pro podporu vychystávání auto dílů. Celý den byl zakončen závěrečnou debatou všech delegátů konference se zástupci závodové logistiky ŠKODA. V rámci workshopu byla debata rozdělená na dvě odborná diskuzní fóra věnovaná úspěšné implementaci projektu „Logistická Simply Clever řešení ve výrobě dle zákaznických objedná- vek v automobilovém průmyslu“, se kterým auto- mobilka v letošním roce v náročné konkurenci vyhrála prestižní ocenění ELA Award Evropské lo- gistické asociace. Tato závěrečná debata byla situována do reprezen- tativních prostor atria Vzdělávacího centra Na Kar- meli, které je součástí firmy ŠKODA AUTO. § LN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

LOGIN Žádné starosti s autoparkem. (www.sixtleasing.cz) Logistický portál Eulog předal v rámci meziná- rodní logistické konference SpeedCHAIN vítězi ceny Gryf speciální dar. Během slavnostního ve- čera byla oceněna i logistická osobnost roku 2014, kterou se stal Ing. Jiří Cee, cenou Gryf Supply Chain Award i speciálním darem. Program konference se zaměřil na prezentaci no- vinek a logistických řešení, ale i na případové studie z praxe. Po večerních řízených rozhovorech s Jaku- bem Železným se předávala cena Gryf Supply Cha- inAward 2014, která ocenila zvolenou logistickou osobnost roku, kterou se stal Ing. Jiří Cee. Kromě samotné ceny Gryf dostal i různé dary od partnerů, včetně Eulogu. Logistický portál Eulog je partnerem ceny Gryf, a proto každoročně předává vítězi speciální dar. „Le- tošního vítěze ceny Gryf jsme ocenili velkým aspiko- vým dortem a pravou domácí pálenkou. A dle reakce Jiřího Cee soudím, že z tohoto daru měl opravdu upřímnou radost.“ řekla redaktorka Eulogu, Eva Ble- chová. Aspikový dort měl oválný tvar a byl vyrobený ze šunky nejvyšší jakosti, kvalitních sýrů a zeleniny. Uprostřed dortu bylo uvedeno i jméno logistické osobnosti spolu s gratulací. Kromě dortu dostal i do- mácí slivovici, i na ní nesmělo chybět jméno Ing. Jiří Cee – logistická osobnost roku 2014. „Věřím, že se Ing. Cee dobře najedl a na moravském „moštu“ si dobře pochutnal.“ V minulých letech nechal Eulog vyrobit dort s fotografií vítěze, o rok později valašský maxi frgál se jménem vítěze. „Dar, který předával Eulog měl obrovský úspěch a musím říct, že se Eulog trefil, jak nejlépe mohl.“ řekla manažerka konference, Lucie Padevětová a dodává: „Jsme rádi, že je stálým partnerem jak SpeedChainu, tak i ceny Gryf a této spolupráce si moc vážím.“ Hned od zahájení programu měl Logistický portál Eulog připravené online zpravodajství. V rámci do- poledního programu si na webu www.eulog.cz mohli čtenáři přečíst jednotlivé příspěvky. Odpolední pro- gram byl rozdělen do několika sekcí různých témat. „S kolegyní jsme se v jednotlivých sálech střídaly a snažily jsme se přenést atmosféru i základní infor- mace těm, kteří se akce nemohli zúčastnit.“, říká Eva Blechová. 9. ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN nesl název Logistika – cesta správ- ným směrem. Účastníci byli celkem ze 14 zemí světa a odborného programu se jich zúčastnilo 574. Celková účast (včetně slavnostního galavečera i ex- kurze) byla 635 návštěvníků. § Ing. Eva Blechová, Eulog Eulog při předání ceny Gryf 2014 ocenil vítěze speciálním darem

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Firma CID International, a.s. byla založena v roce 1996 a od počátku se zabývá vývojem in- formačních systémů pro oblast dopravy, spedice a skladování. Oproti konkurenčním nabídkám tak systém KONTI umožňuje i plánování přeprav, a to LOGIN 24 Procesy na terminálu v Mělníku řídí software od firmy CID International, a.s. Překladiště námořních kontejnerů, výměn- ných nástaveb a návěsů v Mělníku provozuje společnost Star Container s.r.o. od druhé po- loviny roku 2009, kdy tyto aktivity na ni pře- šly od společnosti Maersk Czech Republic s.r.o. Star Container s.r.o. nabízí své termi- nálové služby pod registrovanou ochrannou známkou Mělník Intermodal Terminal. Ter- minál je otevřený pro všechny rejdařské spo- lečnosti, speditéry i dopravce. Současná plocha terminálu M.I.T. je cca 58 000 m2 s úložnou kapacitou cca 4000TEU. Terminál dispo- nuje možností připojit 54 mrazírenských kontejnerů a 4 místa pro nahřívání speciálních tankových kon- tejnerů. Terminál je napojen na vlečku, s možností odsta- vení minimálně 5 vlakových souprav. Pro nakládky a vykládky kontejnerů slouží dvě koleje, každá o užitné délce 613 m. Manipulaci na ploše zajišťují 4 čelní kontejnerové překladače a jeden překladač pro prázdné kontej- nery. Provozní doba terminálu je 7/24 a je schopen obsloužit více než 200 tisíc přepravních jednotek za rok. „V roce 2013 společnost začala hledat možnosti, jak zefektivnit fungování dosavadního informač- ního systému a nákup a vývoj nového systému byl jedinou možností. Společnost zjišťovala možnosti nejen na českém trhu, ale i v zahraničí, a nakonec se rozhodla pro implementaci českého systému, který je poskytován společností CID“, říká Tomáš Biemann, terminálový manager. „Při implementaci informačního systému v Měl- níku jsme zúročili zkušenosti, které jsme získali během uplynulých let na podobných projektech nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.“ řekl vedoucí realizačního týmu Radim Vala. jak prostřednictvím vlastních modulů, tak i díky plánovanému propojení na systém ISDL (produkt OLTIS Group, jejíž je CID členem). Vlastní implementaci předcházela schůzka obou stran, na které byl stanoven přesný postup jednot- livých prací a také závazný harmonogram celého řešení. Nejprve proběhla zevrubná analýza jednot- livých procesů na terminálu, poté následovala im- plementace typového řešení. Mezitím byly připravovány customizace – přizpůsobení systému potřebám klienta. Systém avizace příjezdů a od- jezdů přepravních jednotek a automatické zasílání zpráv o fyzických pohybech přepravních jednotek podle mezinárodního standardu CODECO vý- znamně zefektivnil práci se systémem KONTI. Přes- tože v průběhu realizace došlo k některým významným změnám oproti dohodnutému řešení (jednalo se např. o aplikaci pro terminály na mobil- ních zařízeních, která byla původně vyvinuta pro dotykové obrazovky bez klávesnice), podařilo se do- držet stanovený termín spuštění systému do pilot- ního a posléze ostrého provozu od 1. 4. 2014. § www.oltisgroup.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

LOGIN 25 Star Container s.r.o. has been operating the transhipment centre for containers, swap bodies and semi-trailers in Melnik since the second half of 2009, when the operations were transferred from Maersk Czech Republic s.r.o. Star Container s.r.o. offers its terminal services under the registered trademark Melnik Intermodal Terminal. The terminal is open to all shipping companies, freight forwarders and transport operators. The current area of the M.I.T. terminal is about 58,000 m2, with the loading capacity of approx. 4,000 TEU. The terminal allows connection of 54 refrigerated container and includes 4 points for heating of special tank containers. The terminal is connected to a railway siding and at least 5 trains can be parked there. Two rails serve for loading and unloading of containers, each of them having the usable length of 613 meters. Goods at the terminal area are handled by 4 reach stackers, while another additional reach stacker is used to handle of empty containers. The terminal is operated 7/24 hours and it can handle more than 200 thousand transport unit per year. “In 2013 our company started to look for opportunities that would make the then existing information system more effective; purchase and development of a new system turned out to be the only solution. The company checked all possibilities not only on the Czech market, but also abroad, and at the end decided to implement a Czech system Processes at Terminal in Melnik are Managed by Software Supplied by CID International, a.s. Novinky ve sledování polohy železničních vozů supplied by CID,” says Tomáš Biemann, M.I.T. terminal manager. “When implementing the information system in Melnik, we took advantage of all experience gained from similar projects implemented not only in the Czech Republic, but also in foreign countries over the past years,” said Radim Vala, the head of the implementation team. CID International, a.s. was founded in 1996; since the very beginning it has focused on development of information systems for the field of transport, forwarding and warehousing. Compared to competitive products, its KONTI system enables also transport planning both through own modules and through planned interconnection with the ISDL system (another product of OLTIS Group, to which CID is a member). The actual implementation was preceded by a meeting of both parties, during which the exact planning of individual work phases was defined, as well as a binding time schedule of the project. First of all a detail analysis of individual terminal processes was carried out and only then implementation of a model solution followed. In the meantime, customisation, i.e. adaptation of the system to the specific client needs, was prepared. The system of notification of transport unit arrivals and departures and automated distribution of messages about physical movement of transport units in accordance with the CODECO international standard made the work with KONTI system much more efficient. Despite the fact that several significant changes were made during the phase of implementation compared to the originally planned solution (for example in case of the terminal application for mobile devices, which was originally developed for touch displays, without a keyboard), the deadlines for start of pilot and subsequently live operation was met. The system went live on 1 April 2014. § www.oltisgroup.cz Železniční nákladní doprava prochází velkou řadou změn, které souvisejí s procesem liberalizace. Významně se změnilo postavení vlastníka železnič- ního vozu a s tím souvisí i zvýšený zájem o sledování pohybu vozů a činností, které jsou s vozem během přepravy prováděny. Systémy umožňující sledování polohy vlaků jsou v Evropě vyvíjeny od počátku za- vádění výpočetní techniky, ve velké míře však byly vždy vztaženy k činnosti konkrétní železnice. Dnes se rozvíjí spolupráce železničních podniků v oblasti větší a rychlejší výměny dat, které tak dá- vají možnost získat přehled o vlastním voze z jed- noho místa, i když se vůz pohybuje po sítích různých států. Přesto tu zůstávají rezervy, které nedovolují vlastníkovi vozu nebo zásilky rychle zjistit potřebné informace. Stále existují železnice, které nemají žádný systém pro sledování vozů nebo nejsou jejich systémy propojeny v rámci mezinárodní spolu- práce. Spojení obou řešení K průkopníkům v oblasti sledování vozů patří spo- lečnost OLTIS Group, která vyvinula spojení obou druhů systémů. Systém na sledování vozů a kontej- nerů v zemích SNS a Pobaltí je založen na spolupráci s výpočetními centry některých železnic těchto zemí. Informace o poloze jsou zobrazovány v železniční mapě. Druhou možností řešení výše zmíněného problému je využití satelitního sledování. Jednotky s GPS/GSM modulem se připevní na železniční vůz a v předdefinovaných intervalech odesílají svou přes- nou polohu na server OLTIS Group. Tento způsob odstraňuje územní bariéry a zároveň umožňuje využít vyhledávací, optimalizační a simulační nástroje související především s proběhem vozu. Doplňkové informace Ovládání a správa webové aplikace pro zobrazování polohy sledovaných vozů probíhá jednoduše přes in- ternetový prohlížeč. V případě sledovacích GPS jed- notek získává zákazník informaci o poloze, rychlosti, o směru pohybu vozu a o stavu baterií jednotky. V případě sledování na území SNS a Pobaltí jsou navíc dostupné informace o čísle vlaku, hmotnosti a druhu naloženého zboží, číslu, názvu odesílací sta- nice a stanice určení a zbývající vzdálenosti do sta- nice určení. V současné době nabízí OLTIS Group v rámci svého systému sledování nový typ GPS jednotky. Tato jednotka má vysoce citlivý přijímač GPS sig- nálu umožňující jeho zachycení odrazem od země. Jednotka tak může být skryta v podvozku že- lezničního vozu. Nová jednotka dokáže zasílat upozornění na průjezd důležitými body na trase nebo počet projetých kilometrů prostřednictvím e-mailu nebo SMS. § Ing. Stanislav Kovář, OLTIS Group

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

LEGISLATIVA 26 V průběhu října letošního roku proběhly na objednávku společnosti RAALTRANS – provozo- vatele komerční platformy pro optimalizaci vytěžování dopravní techniky - celkem tři od- borné workshopy věnované problematice mezinárodní úmluvy CMR. Tato úmluva poskytuje dopravci potřebnou ochranu před celou řadou reálných rizik. Ten však musí podmínky, za kte- rých se na něj ochrana z titulu CMR vztahuje, dokonale znát. Navíc je nezbytně nutné, aby respektoval podmínky, které CMR stanoví. „Velmi často jsme svědky toho, že dopravci zda- leka nevyužívají možností ochrany z titulu úmluvy CMR, protože o ní nemají dostatečné po- vědomí“, říká ing. Martin Staněk, za společnost RAALTRANS. nenciálně. Důvodů je hned několik. Patří mezi ně často vysoká hodnota přepravovaného zboží, proměnlivá kvalita služeb jednotlivých dopravců a zejména menších spedic, nedostatečná transpa- rentnost smluvních vztahů mezi jednotlivými účastníky celého řetězce a výrazný nárůst organi- zovaného zločinu v evropském i globálním mě- řítku. A právě to jsou oblasti, ve kterých se RAALTRANS snaží nabídnout účinný nástroj pro minimalizaci těch nejzávažnějších rizik v podobě profesionální platformy pro spolehlivé alokování zboží k technice prověřených dopravců. Setkávání se s uživateli této platformy považuje společnost RAALTRANS za vhodnou příležitost, jak konti- nuálně zvyšovat povědomí jednotlivých firem o zá- kladních možnostech ochrany a snižování rizik pro jejich podnikání i pro svěřené zboží. „Snažíme se jít cestou odborného výkladu legisla- tivních podmínek, mezinárodních úmluv a základů problematiky efektivního pojištění rizik v kombinaci s podrobnou analýzou konkrétních případů – chyb, opomenutí či nedostatečné znalosti příslušných le- gislativních norem. Těch je v současné praxi více než dost pro to, aby bylo možné na nich ilustrovat, jaká preventivní opatření je třeba přijmout, aby- chom se vyhnuli opakování stále těch samých chyb. Tento model nás přivedl k významným českým a slovenským odborníkům na danou problematiku. I díky tomu máme na naše workshopy určené pro naše klienty – uživatele platformy RAALTRANS – tak pozitivní odezvu všude, kde jsme je letos i v loň- ském roce pořádali. Mám radost, že jsme našli cestu, jak se s našimi zákazníky pravidelně setkávat nad společnými tématy vyplývajícími z vývoje plat- formy RAALTRANS a současně jim nabídnout mož- nost načerpat cenné odborné informace z oblasti moderní dopravy, spedice a logistiky“, uzavírá Mar- tin Staněk. Projekt společnosti RAALTRANS, jehož podsta- tou je průběžné zvyšování povědomí dopravních a spedičních firem o rizicích, která jim z titulu je- jich zapojení do mezinárodních logistických pro- cesů reálně hrozí, jasně ukazuje na skutečnost, že zejména dlouhodobý bezeškodní provoz ve firmě vede ke značnému snížení ostražitosti a malé dů- slednosti v uplatňování elementárních bezpeč- nostních opatření. Takové firmy se pak často stávají snadnou kořistí zejména mezinárodních zločineckých skupin, které páchají stále větší škody jak na zboží odesilatele, tak i na majetku do- pravních společností. Přitom existují dostupné efektivní nástroje, jak těmto rizikům poměrně účinně čelit. Nic samozřejmě nedokáže riziko eli- minovat docela, ale právě důsledný výběr do- davatelů a obchodních partnerů, dodržování základních bezpečnostních opatření a využití všech dostupných prostředků k ochraně vlastních podnikatelských zájmů je prvním předpokladem toho, aby podnikání v logistice i v budoucnu zů- stalo nejen jednou z možných forem poctivé ob- živy, ale i odvětvím, které nabízí zajímavou a tvůrčí práci plnou náročných výzev daných moderními technologiemi, novými trhy a požadavky měnící se poptávky globální společnosti. § RLN Po předchozí zkušenosti s projektem školení představitelů společností využívajících komerční platformu RAALTRANS v roce 2013 byly pro rok 2014 naplánovány celkem tři workshopy věno- vané problematice mezinárodní úmluvy CMR. První dva byly určeny pro uživatele platformy RAALTRANS v České republice, třetí pro uživatele na Slovensku. Jednotlivé workshopy proběhly po- stupně v Pardubicích, Olomouci a Nitře. Celkem se na nich sešlo 190 účastníků z řad uživatelů popu- lární platformy RAALTRANS. „Jedná se o osvěd- čený koncept pravidelné komunikace mezi námi a našimi zákazníky, při kterém kombinujeme mož- nost s nimi diskutovat o celé řadě odborných témat a současně jim nabídnout cenné informace, které jim mohou ušetřit spoustu starostí a peněz“, uvedl Martin Staněk a pokračuje: „Naším partne- rem v tomto projektu je společnost Reliant s.r.o., která se jako vzdělávací a poradenská firma v pro- středí dopravy, spedice a logistiky pohybuje už víc než dvacet let“. Je víc než zřejmé, že problematika mezinárodní úmluvy CMR je velmi rozsáhlá a jistě by naplnila i několik školících dní. Mimo jiného také proto, že takový kurz musí nabídnout dostatečný prostor pro řešení konkrétních situací, se kterými se účastníci z jednotlivých firem pravidelně ve své práci setkávají. Rizika, kterým je v současnosti vy- staven celý dopravní řetězec, rostou téměř expo- Minimalizace rizik je naším úkolem

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

NEMOVITOSTI Český investiční trh je na vzestupu Investice na českém realitním trhu před kon- cem letošního roku překročí očekávanou hranici 2 miliard eur. Vyplývá to z nedávného prů- zkumu společnosti Colliers International Česká republika. „Započetli jsme nedávno oznámenou koupi logis- tického portfolia VGP společností P3, která byla podepsána ve třetím čtvrtletí a dokončena by měla být v posledním čtvrtletí roku 2014,“ řekl Chris Sheils, ředitel investičního oddělení Colli- ers International v České republice a dodal: „Letos už jsme byli svědky transakcí v hodnotě při- bližně 1,6 miliardy eur. Nejoblíbenější byl logistický sektor, který představuje přibližně 730 milionů eur, tedy téměř polovinu celkového objemu.“ Z hlediska počtu uzavřených transakcí i nadále dominuje kancelářský trh. Celkem bylo v letošním roce uzavřeno 14 transakcí v průměrné výši 34 milionů eur. Očekává se, že tento sektor bude i na- dále populární mezi institucionálními investory, zejména díky novým kancelářským prostorám třídy A s vynikajícími environmentálními certifi- káty a dlouhodobými nájemními smlouvami. Pří- kladem je kancelářský projekt Riverview, jehož koupi společností Invesco Real Estate nedávno vyjednala společnost Colliers International. TOYOTA TONERO s průmyslovými motory pro nejtvrdší podmínky Úspěšná v pivovarech, stavebninách, slévárnách, vápenkách, chemičkách, v kovovýrobě, v železárnách, papírnách, cihelnách a dalších náročných provozech všech kontinentů. Podmínky nasazení se liší v každé aplikaci a vyžadují individuální přístup. Doporučíme vám optimální pohon, specifikaci i výbavu - a srazíme vaše náklady na minimum. Prioritou je vždy produktivita a bezpečnost. Nosnost 1 500 - 8 000kg • SAS (systém, který snižuje provozní náklady) • robustní a odolný exteriér • příkladná ergonomie • 3 typy ovládání hydrauliky • omezovač rychlosti • hydraulicky odpružené vidlice pro jízdu na nerovném povrchu • elektronické řídící jednotky v utěsněném pouzdru • vodě odolné konektory • specifikace pro prašná prostředí • digitální displej • duální cyklónový filtr Síla a odolnost s ve standardu Prověřena nejtěžšími provozy www.toyota-forklifts.cz chodní centra,“ dodává Chris Sheils a pokračuje: „Očekáváme zvýšený zájem o regionální obchodní centra a retailové parky. Po všeobecně opatrném přístupu k investicím v posledních několika letech investoři nyní hledají vyšší návratnost.“ Colliers International „V posledním čtvrtletí letošního roku a v průběhu roku 2015 očekáváme také další aktivitu v sektoru maloobchodu, jelikož již nyní jsme svědky toho, že někteří stávající vlastníci se chystají prodat svá ob- Praha City Centre Kancelářská budova v centru Prahy 18 000 m2 Zprostředkováno pro prodávající stranu: GLL Acces- sion Fund Kupující strana: Tristan Capital Partners CCP III Fund Cena: přibližně 51 milionů eur Palác Ara Maloobchodní a kancelářská budova v Praze 4 800 m2 Zprostředkováno pro kupující stranu: ECE European City Estates Prodávající strana: Lordship Palác Euro Astra Maloobchodní a kancelářská budova v Praze 5 630 m2 Zprostředkováno pro prodávající stranu: Avestus Kupující strana: MINT Investments Cena: přibližně 40 milionů eur R6 Logistic Park Pozemek pro průmyslovou výstavbu, Praha-západ 330 000 m2 Zprostředkováno pro kupující stranu: Prologis Prodávající strana: Skanska Property Česká republika O1 Properties / CA Immo Poradenství ruské společnosti O1 Properties v  jejich akvizici 16,35% podílu ve společnosti CA Immo. CA Immo Anlagen AG je kotována na vídeňské burze a vlastní portfolio nemovitostí v celkové výši 3,5 mili- ardy eur v Německu, Rakousku a regionu střední a vý- chodní Evropy. Celkový objem: přibližně 295 milionů eur Kancelářský projekt Riverview Kancelářská budova třídy A, Praha 5 7 000 m2 Zprostředkováno pro kupující stranu: Invesco Real Estate Prodávající strana: Skanska Property Česká republika Společnost Colliers International hrála v roce 2014 zásadní roli v těchto klíčových transakcích:

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

ODBORNÁ SETKÁNÍ INTERNÍ LOGISTIKA progresivní a inovativní SPEDICE rychlá a flexibilní 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 E E E E E E E E E E E E E CELNÍ SLUŽBY odborné a efektivní SKLADOVÁNÍ přesné a variabilní 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 E E E E E E E E E E E E E WWW.PST-CLC.CZ INFO@PST-CLC.CZ Zpracujeme a nastavíme logistické procesy, ve kterých důsledně uplatňujeme princip eliminace plýtvání v celém logistickém toku. PST CLC ­ špička v oboru logistických služeb v České republice

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

31

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Evropskou komisí v r. 2011 s cílem řešení otázek sledovatelnosti a bezpečnosti produktů. Skupina vydala doporučení adopce globálních standardů Systému GS1 jako nejvhodnějšího, praxí ověře- ného nástroje pro zajištění sledovatelnosti a rychlejšího stahování defektních výrobků z trhu (tzv. recall). Expertní komise ocenila pozitivní dopad využívání Systému GS1 na evropský sy- stém RAPEX (Rapid Alert System), neboť zajiš- ťuje snazší a přesnější identifikaci nebezpečných produktů na trhu. Zajištění sledovatelnosti v dodavatelsko-odběratelském řetězci Zpětné vysledovatelnosti produktů až na úro- veň palety lze dosáhnout pouze s využitím stan- dardní identifikace logistických jednotek pomocí logistické etikety GS1 LL, obsahující sériové číslo SSCC. Pracovníci výrobního závodu v zóně pří- jmu vstupních surovin evidují kódy SSCC všech palet. Informační systém data propojí s globál- ním lokalizačním číslem (GLN) příslušných do- davatelů. Každý pohyb logistické jednotky je sledován, dané SSCC je zaznamenáno a propojeno s GLN nového umístění. Ve výrobě jsou SSCC kódy logis- tických jednotek a/nebo GTIN + čísla šarží mate- riálů využitých v procesu výroby nahrána a propojena s GTIN vzniklých produktů a přísluš- ných čísel šarží. Na konci výrobního procesu jsou produkovány obchodní jednotky, tj. skupinová ba- lení, kterým jsou přiřazována unikátní GTIN a čísla šarží. V procesech balení, skladování a expedice infor- mační systém GTIN vzniklých standardních ob- chodních jednotek asociuje s SSCC kódy nově vzniklých palet, na kterých jsou loženy. SSCC expedovaných palet jsou propojena s GLN konkrétních destinací. § Mgr. Mikuláš Černý Obrázek – zdroj: GS1 Czech Republic LOGIN 30 Expertní skupina pro sledovatelnost produktů při Evropské unii doporučila přijetí globálních standardů Systému GS1 jako nejvhodnější, praxí ověřený nástroj pro zlepšení sledovatelnosti. Mezinárodní standardizační organizace ISO de- finuje pojem sledovatelnost jako „schopnost zpětné identifikace vzniku konkrétní položky, její aplikace a místa výskytu v logistickém řetězci“. Snaha evropských států vytvořit pravidla pro povinné zajištění sledovatelnosti sílila s rostoucím objemem mezinárodního obchodu a stále větší komplexností dodavatelsko-odběratelských ře- tězců. A především – se stále větším výskytem problematických produktů. Kauzy typu dioxinová aféra se nesmějí opakovat! Zlomovým bodem byla tzv. dioxinová aféra, která vypukla v Belgii. V roce 1999 se neznámým způsobem dostal motorový olej z vyřazených automobilů, určený k ekologické likvidaci, do tanku s uskladněným rostlinným olejem. Z kon- taminované suroviny byl vyroben ztužený tuk pro výrobce krmiv a dodán do cca 1 600 výkrmen v Beneluxu, Francii a Německu. Následně byla zjištěna onemocnění drůbeže a snížená kvalita vajec. Všechna belgická vejce a drůbeží produkty byly plošně staženy z trhu. Veškerý export uve- dených výrobků byl zastaven. Uzavřeny byly čtyři velké závody na výrobu krmiv; tři z nich pravdě- podobně nikdy žádné kontaminované krmivo ne- vyrobily. Evropská komise odhadla celkové ekonomické ztráty přímo související s dioxinovou aférou na 1,5 mld. eur. Belgická vláda nebyla schopna identifikovat všechny výrobce, jimž bylo dodáno cca 80t kon- taminovaných krmiv. Okolní státy proto označily všechny belgické výrobky za nebezpečné, stáhly veškeré dovezené potraviny z Belgie z vlastního Sledovatelnost: EU doporučuje standardy GS1 Přijetí standardů GS1 v rámci globálního dodavatelského řetězce podle orgánů Evropské unie představuje nejlepší způsob ke zlepšení sledovatelnosti, rychlejšímu stažení defektních produktů z trhu a zvýšení bezpečnosti spotřebitelů. trhu a odmítly jakýkoli další dovoz. USA a další země uvalily na evropské zboží po omezenou dobu plošný zákaz importu. Důvody dioxinové aféry byly nasnadě: Jen ně- kolik společností uchovávalo data o výrobcích, ingrediencích a surovinách. Firmy jen výjimečně uchovávaly informace o šarži, datu výroby apod. Za těchto podmínek byla jakákoli forma říze- ného stažení výrobků nemožná, neboť nelze průkazně oddělit produkci kontaminovanou a nezávadnou. EU: povinnost zajištění systému sledovatelnosti podél celého logistického řetězce V reakci na dioxinovou aféru bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 178/2002 ze dne 28. 1. 2002, kterým se sta- noví obecné zásady a požadavky potravinového práva. Regulace se soustředí na povinnost zajiš- tění systému sledovatelnosti podél celého logistic- kého řetězce potravinářských výrobků, která zahrnuje i výrobky importované do EU, a ukládá informační povinnost. Direktiva neurčila způsob a metody k naplnění legislativní povinnosti. Počát- kem letošního roku však EU jako vhodný nástroj k zajištění sledovatelnosti doporučila globální standardy Systému GS1. Expertní skupina pro sledovatelnost (EU Pro- duct Traceability Expert Group) byla založena GS1 GTS (Global Traceability Standard – globální standard pro sledovatelnost) GS1-GTS je založen na již existujících ob- chodních praktikách, neboť využívá existující globální standardy. Sledovatelnost na bázi GS1-GTS je podnikový proces nezávislý na volbě použitých technologií. GS1-GTS je uni- verzální multioborový standard vhodný pro všechny zúčastněné strany v rámci logistic- kého řetězce. Je kompatibilní i se široce využívanými kva- litativními standardy: ● HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ● BRC (British Retail Consorcium), ● IFS (International Food Standard), ● SQF (Safe Quality Food).

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Nákup ojetého vozu je vždy spojen s různými riziky. Jak nám v následujícím rozho- voru řekl Roman Filip, vedoucí programu Das WeltAuto pro Českou republiku, nej- jistější cestou, jak tato rizika minimalizovat, je návštěva u profesionálního prodejce s vynikajícím servisním zázemím. z Trh ojetých vozů v České republice pro- chází v posledních letech výraznými změ- nami. Jakým výzvám čelí v současnosti obchodníci s ojetými vozy? Trh ojetých vozů se mění každým rokem. Mnoho nezávislých prodejců skončilo svoji činnost, dovoz ojetých vozů ze zahraničí klesá a více se prodávají ojeté vozy půvo- dem z České republiky. Aktuálně se proje- vuje nižší nabídka ojetých vozů v některých kategoriích, což vede k rozšíření akčních nabídek prodeje na protiúčet u všech auto- mobilek. Kromě toho se zákazníci začínají ve větší míře odklánět od malých autoba- zarů a dávají přednost nákupu u větších autorizovaných obchodníků s lepší nabíd- kou služeb a servisním zázemím. z To zní jako dobrá zpráva pro obchod- níky s ojetými vozy v rámci programu Das WeltAuto, kteří se vždy orientovali na vy- sokou kvalitu zákaznických služeb… Na jedné straně to je pozitivní trend, na druhé straně je to výzva, protože od nás zá- kazníci očekávají to nejlepší. Zákazníci mají v současnosti na českém trhu ojetých vozů mnohem větší výběr doplňkových služeb, od různých forem financování přes pojištění až po záruky, o které je v poslední době nebývalý zájem. Je samozřejmě otázka, jak kvalitní a výhodné pro zá- kazníka jsou, to se liší prodejce od prodejce. Program prodeje ojetých vozů Das WeltAuto má však výhodu nejen skvělé pověsti, neboť je od samého počátku za- měřen na poskytování nejvyšší kvality prodeje, která je srovnatelná s prodejem nových vozů, ale i opravdu velkorysé koncepce zákaznických služeb, profesionál- ního přístupu a dokonale propracovaného systému prodeje a servisu s nekompromisním důrazem na transparentnost a férové jednání. Spokojenost záka- zníka je u našich prodejců na prvním místě. z Čím konkrétně se Das WeltAuto nejvíc odli- šuje od konkurence? Jednou z nejvýznamnějších a pro zákazníka nej- přínosnějších odlišností je to, že jsme součástí kon- cernu Volkswagen, což nám umožňuje nabízet zákazníkům naprosto jedinečné propojení prodeje ojetých vozů s autorizovaným servisem koncer- nových značek. Na tuto skutečnost se aktuálně snažíme upozornit naše zákazníky nabídkou Se- rvisního poukazu Das WeltAuto. z Můžete našim čtenářům přiblížit, o co se jedná? Všichni zákazníci, kteří si u prodejce Das Welt- Auto zakoupí ojetý vůz koncernových značek Volkswagen, Audi, SEAT nebo Volkswagen Užit- kové vozy do stáří maximálně 7 let, obdrží jako dárek servisní poukaz v hodnotě 4 000 Kč včetně DPH. Zákazníci mohou využít Servisní poukaz Das WeltAuto k nákupu originálního příslušenství, ori- ginálních a Economy dílů a servisních úkonů v autorizovaném servisu svého obchodníka Das WeltAuto. Zákazníci se tak mohou zcela zdarma přesvědčit o tom, že kvalitní péče autorizovaného servisu o jejich vůz se rozhodně vyplatí, stejně jako používání příslušenství a dílů, navržených a vyrá- běných přesně pro daný model vozu v souladu s přísnými standardy výrobce. z Velký důraz kladete na servis. Má to své opodstatnění? Nabídkou prověřených ojetých vozidel ve výbor- ném technickém stavu a rozsáhlých záruk pro ojeté vozy se snažíme minimalizovat neočekávané dodatečné náklady na opravy spojené s ojetým vo- zidlem. Nicméně zákazníci by si měli uvědomit, že v případě koupě ojetého vozidla bude vždy existo- vat určité riziko možné závady. Náklady na opravu ojetého vozu se samozřejmě zvyšují se stářím vozu a počtem ujetých kilometrů. Zákazník by proto měl zvážit své možnosti a určitě se nákupem vozu „nevydat“ ze všech svých finančních prostředků. U ojetých vozidel doporučujeme ponechat si ales- poň 10 % z ceny vozu na případný servis. Chce-li mít zákazník jistotu, že má vůz v dobrém stavu, který je předpokladem pro spolehlivý provoz, měl by svěřit péči o vůz profesionálnímu auto- rizovanému servisu. Šetřit na servisu se nevyplácí, protože následné škody, způso- bené neodborným a neprofesionálním se- rvisem, ušetřenou částku zpravidla mnohonásobně převýší. Z tohoto důvodu je propojení profesionálního prodeje s vy- nikajícím servisním zázemím u prodejců Das WeltAuto naprosto klíčové pro zajiš- tění kvality nabízených služeb, a tím i ma- ximální spokojenosti zákazníků. z Jaké další výhodné akce mohou zá- kazníci využít u prodejců Das WeltAuto? Jak jsem se již zmínil na začátku, máme v současnosti slabší nabídku ojetých vozů v některých kategoriích, především do stáří 3 let. I tato zkušenost nás vedla k tomu, že jsme využili propojení prodeje nových vozů Volkswagen a ojetých vozů Das WeltAuto k akční nabídce „Nový Volkswagen na protiúčet“, díky níž může zákazník získat bonus ve výši až 50  000 Kč. K získání uvedeného bonusu na pořízení nového vozu Volkswagen stačí nabídnout prodejci starší vůz na protiúčet. Jedinou podmínkou je to, že vůz musí být mladší než 10 let a jeho majitelem musí být po dobu nejméně 6 měsíců zákazník nebo jeho příbuzní v přímé linii. Bonus ovšem není jedinou výhodou. Prodejce Das WeltAuto předloží zákazníkovi optimální řešení prodeje s transpa- rentní cenovou nabídkou na základě pečlivého po- souzení stavu vozidla technikem autorizovaného servisu a expertního systému oceňování ojetých vozidel Eurotax. Další úsporou nejen finančních prostředků, ale i času, je skutečnost, že prodej oje- tého vozu i nákup nového vozidla lze vyřešit během jedné návštěvy na jednom místě. I v tom je program Das WeltAuto jedinečný. § www.dasweltauto.cz Šetřit na servisu se nevyplácí Ing. Roman Filip, vedoucí programu Das WeltAuto ČR. PR 31

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

PR 32 Jedním z důvodů vzniku expresního přepravního systém FOFR, jehož provozovatelem je RSC Logis- tics, logistické družstvo, a který vznikl v roce 2010, byla potřeba jeho zakladatelů bezpečného a spo- lehlivého dodání kusových, ale i balíkových zásilek od odesilatelů k zákazníkům po celém území České republiky, dnes již s přímým napojením na Sloven- sko, Polsko, Německo, Rakousko, Francii, Anglii, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Itálii, Španělsko, Portugalsko, Belgii, Lucembursko, Maďarsko, Slo- vinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Makedo- nii a Bosnu a Hercegovinu. Celorepubliková působnost je zajišťována osm- nácti středisky a v rámci přepravního systému spo- lupracuje osm silných, ryze českých logistických společností, dlouhodobě působících na českém pře- pravním trhu. To je samozřejmě pro zákazníka zá- rukou kvalitních služeb, kdy dokážeme nabídnout kombinaci dlouholetých zkušeností partnerů a zá- roveň výhody plynoucí z jejich vzájemné spolupráce v rámci systému FOFR. Alianční uskupení logistických společností, jako struktura celku, není v zahraničí nijak ojedinělá, ze- jména u národních přepravních systémů. Vyžaduje však od každého provozovatele velkou disciplínu. Práva a povinnosti jednotlivých členů lze rozdělit do dvou úrovní. První úroveň je obecná a její mantinely tvoří Stanovy společnosti. Vlastní provoz a systémy vyrovnání nákladů jsou pak striktně stanoveny pro- vozně ekonomickými pravidly systému, k jejichž do- držování se jednotlivý členové zavázali. K zásadním změnám těchto pravidel pak může dojít pouze po dohodě všech účastníků systému. Expresní přepravní systém FOFR vstupuje jako lo- gistický operátor do logistického řetězce v jeho do- davatelské nebo distribuční části, kde přebíráme zodpovědnost za správné a včasné doručení nepo- škozené zásilky. Svým zákazníkům poskytuje služby „ušité na míru“ jejich potřebám v následují- cích hlavních oblastech: - doprava a skladování, - vychystávání, balení, kompletace a distribuce zboží, - sdružování dodávek zboží a zajišťování disponi- bility pro výrobu, či prodej hotových výrobků, - zajištění následných služeb. Od počátku naší činnosti klademe velký důraz právě na bezpečnost a spolehlivost celého logistic- kého řetězce s cílem uspokojení potřeb našich zá- kazníků. Náš vztah coby logistického operátora k vnějším subjektům je nastavován již při zahájení projektu spolupráce s novým zákazníkem. V tomto okamžiku dochází k zásadnímu vymezení cíle, jehož má být dosaženo, stanovení tomu odpovídajících pro- středků, odhadu souvisejících nákladů a výčtu mož- ných rizik. Výsledek řešení je buď námi poskytovaný standard, nebo řešení realizované „na míru“. Zákazník má možnost přepravovat v systému FOFR své zboží v několika přepravních modulech: „F“ – expresní přeprava zásilky s dodáním do 24 hodin po celém území ČR. Maximální hmotnost zásilky je 1 500 kg, maxi- mální rozměr zásilky š. 2 m, d. 4 m, v. 2,2 m, maxi- mální objem 13,3 m3. „C“ – přeprava kusových zásilek do 96 hodin po celém území ČR. Tento modul je hlavně využíván pro nadrozměrné zá- silky, nepřesahující rozměry š. 2 m, d. 6 m, v. 2,2 m a s maximální hmotností jednoho kusu zásilky 300 kg. „B“ – přeprava balíkových zásilek do 24 hodin po celém území ČR. Maximální hmotnost zásilky 50 kg, maximální objem 0,34m3. „P“ – přeprava palet do 24 hodin po celém území ČR. Limitujícím rozměrovým kritériem je 1,2 m x 1,2 m x 2,2 m a maximální hmotnost zásilky 1 500 kg U přepravních modulů „B“ a „P“ je stanoven hmot- nostní ceník, kdy rozhodujícím faktorem je hmot- nost zásilky. „S“ (Slovensko) a „Z“ (zahraničí) jsou přepravní moduly pro výše uvedené zahraniční přepravy. Na přepravní moduly navazují další doplňkové služby, které zajišťujeme pro spokojenost našich zá- kazníků. Zejména se jedná o přepravy kusových zá- silek v režimu ADR, svoz vratných obalů, vedení paletového poolu pro EUR palety, možnost zasílání zboží na dobírku, kdy evidence dobírkových plateb je vedena centrálně a garantujeme zákazníkům při- psání hodnoty zásilky na účet zákazníka do pěti pracovních dní ode dne vybrání dobírky. Nedílnou součástí služeb zákazníkům je i sledo- vání pohybu zásilky s následným skenem potvrze- ného přepravního listu, zaslání e-mailové informace o stavu zásilky příjemci, požadované avizace před dodáním zásilky, nebo podpisy dokladů provázejí- cích zásilku. Každá zásilka přepravovaná systémem FOFR je v ceně přepravného automaticky pojištěna Doprava a skladování představují dnes již tradiční oblast poskytování logistických služeb. Rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu, rychlost flexibilitu a informatiku spolu se snahou logistických operátorů o dosažení vyšší přidané hodnoty vede k posilování úlohy moderních manipulačních, skladovacích a informačních technologií a do jisté míry k určité specializaci činností. na hodnotu 300 000 Kč, nabízíme však možnost i připojištění zásilky, jejíž hodnota tuto hranici pře- kračuje. Naše schopnost detailně analyzovat požadavky zákazníka a navrhnout pro něj v daných podmín- kách optimální řešení je zásadně ovlivněna vlast- nostmi provozovaného informačního systému, jehož samozřejmostí je: - obousměrná výměna dat s jiným informačním systémem prostřednictvím jednotného komuni- kačního rozhraní založeného na obecně užíva- ných standardech, - centrální datový model obsahující aktuální i his- torická data o stavu a průběhu všech zásilek v celém dodavatelském řetězci, - jednotný přístup prostřednictvím Internetu se zajištěním potřebné míry bezpečnosti a řízením přístupů, - flexibilita jako schopnost přizpůsobení existují- cího a systémem podporovaného procesního modelu požadavkům nového zákazníka, - možnost současné podpory více dodavatelských řetězců. Zejména poslední vlastnost používaného infor- mačního systému je pro nás velmi důležitá, protože naše specializace je především na střední a malé zákazníky, jejichž dostatečný počet musí zajistit ekonomickou efektivitu systému. Systém FOFR je na trhu expresních přeprav „no- váčkem“, přesto se svými přepravními výkony, sor- timentem a kvalitou nabízených služeb řadí mezi přední expresní operátory na našem trhu. Jestliže v roce 2010 dosáhl systém obratu 180 mil. Kč, pře- pravil 370 tis. zásilek a celková přepravená hmot- nost činila 31 000 tun, tak v roce 2013 dosáhl obratu 298 mil. Kč, přepravil 742 tis. zásilek a cel- ková přepravená hmotnost činila 47 000 tun. V roce 2014, lze z průběhu prvního pololetí, před- pokládat další nárůst ve všech sledovaných ukaza- telích v hodnotě větší jak 10%. Naším cílem pro další období je především to, aby i střední a malí zákazníci mohli očekávat od říze- ného dodavatelského řetězce přínosy, které leží za hranicemi konsolidace běžně poskytovaných logis- tických služeb a byla jim plně „otevřena“ oblast pří- nosů se zásadním hodnotovým potenciálem. Vždyť i pro ně je kritérium jejich dodavatelského řetězce nejenom cena, ale především rychlost, přesnost, spolehlivost a flexibilita. § www.fofrcz.cz Být součástí logistického řetězce vyžaduje disciplínu

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

PR 33 Transport and warehousing constitute a traditional part of logistic services today. Increasing customer demands on quality, rapidity, flexibility and information availability, combined with the logistic operators’ effort to generate higher added valued leads to strengthening of the role of up-to-date handling, warehousing and information technology, and to a certain extent also to specialisation of activities. Being Part of Logistic Chain Needs Discipline One of the reasons leading to foundation of FOFR, an express transport system operated by RSC Logistics, logistické družstvo, in 2010 was a need of its founders to secure safe and reliable delivery of both LTL and parcel shipments from consignors to their clients throughout the Czech Republic. Today there is also a direct connection to Slovakia, Poland, Germany, Austria, France, Great Britain, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Italy, Spain, Portugal, Belgium, Luxembourg, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Monte Negro, Macedonia and Bosnia and Herzegovina. The national coverage is secured by 18 centres, while 8 strong, 100% Czech owned logistic providers with long-term history of operations on the Czech market work together within the transport system. That naturally means a guarantee of top quality service for customers, as the system offers a combination of long-term experience of the participating partners and at the same type advantages arising from their mutual cooperation within the FOFR system. An alliance of logistic companies is nothing unusual abroad, particularly in case of national transport systems. However, it requires a great deal of discipline of every provider. Rights and obligations of individual members can be split into two layers. The first layer is general, defined by the Articles of Association. Actual operations and cost compensation systems are strictly defined in the system’s operating and financial regulations, by which individual members are bound. The express transport system FOFR enters the logistic chain as a logistic provider in the supply or distribution part, where the provider assumes responsibility for correct and timely delivery of consignments without any damage. The system provides services made to measure individual client needs in the following main areas: - Transport and warehousing - Picking, packing, consolidation and distribution of goods - Shipment grouping and securing goods availability for production or sales of finished products -Provision of subsequent services From the beginning of our operations, we place big emphasis on the safety and reliability of the entire logistic chain with the aim to satisfy our customers’ needs. The system’s relation to external entities is defined at the very beginning of cooperation with a customer. At the same time the objective to be achieved is defined, together with corresponding means, estimated costs and a list of potential risks. The outcome is either a standard service or a tailor made solution. Customers may transport goods in several transport modules within FOFR: “F” – express transport of consignments with delivery within 24 hours throughout the Czech Republic. Maximum weight of the consignment is 1,500 kg, maximum dimensions are 2 m (width), 4 m (length), 2.2 m (height); maximum volume 13.3 m3. “C” – LTL shipping within 96 hours throughout the Czech Republic. This module is used mainly for oversize shipments not exceeding 2 m (width), 6 m (length) and 2.2 m (height) and maximum weight of 300 kg per shipment. “B” – parcel service within 24 hours throughout the Czech Republic. Weight up to 50 kg, volume up to 0.34 m3. “P” – pallet transport within 24 hours throughout the Czech Republic. Dimension limits: 1.2 m x 1.2 m x 2.2 m and weight up to 1,500 kg per shipment. “B” and “P” transport modules are based on a weight price list; the price depends on the shipment weight. “S” (Slovakia) and “Z” (abroad) are transport modules applying to the above mentioned transport to foreign countries. The transport modules are accompanied by supplementary services, including ADR transport of LTL shipments, returnables collection, EUR pallet pool management, cash-on-delivery payments and central register of payments. An integral part of the service portfolio is shipment tracking with subsequent scanning of confirmed consignment notes, sending an email message on the consignment status to the client, information prior to consignment delivery or signing of documents accompanying the consignment. Every consignment transported within FOFR is automatically insured for CZK 300,000 and it is possible to arrange additional insurance cover for shipments of higher value. Our ability to analyse the customer’s needs and propose an optimal solution is based on the information system features: - Two-way data exchange through a single communication interface based on general standards - A central data model containing both current and historical data on the status and progress of all consignments throughout the supply chain - Unified access through the internet including safety features and access management - Flexibility as an ability to adapt the existing process model supported by the system to new clients’ requirements - Possibility to support multiple supply chains simultaneously. The last feature is especially important to us as we focus on medium and small companies. FOFR is a “newcomer” to the express transport market, nevertheless, its transport volumes, assortment and quality of offered services ranks it among leading express transport operators on our market. While in 2010 the system’s turnover was CZK 180 million, 370 thousand shipments were transported and the total weight transported reached 31,000 tons, in 2013 the turnover was CZK 298 million, 742 thousand shipment were transported and the overall weight transported was 47,000 tone. In 2014 we can expect continuing growth of more than 10%. Our objective for the next period is to enable medium and small businesses to enjoy from the benefits of a managed supply chain exceeding the limits of consolidation of standard logistic service and bringing fundamental added value. Even for them, the value of their supply chain is based not only on the price, but also on speed, accurateness, reliability and flexibility. § www.fofrcz.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

LOGISTIKA 34 Využívání dokladů v elektronickém formátu EDI a jejich automatizované zpracování systémem je silným trendem. Tato výměna obchodních a logis- tických dokladů podle publikovaných údajů CCV meziročně roste více než 20% tempem. Děje se tak ve strukturovaných datech, která jsou defino- vána s pomocí globálního standardu EDI komuni- kace (Electronic Data Interchange). Světový průzkum IDC Manufacturing Insights 2013, který ukázal na stále velký potenciál EDI především mezi SME dodavateli, mimo jiné poklá- dal firmám otázku, co bylo hlavním impulzem in- vestic do vylepšení B2B integrace pomocí zavedení EDI ve vaší společnosti. Výsledek ukázal, že vysoká návratnost investic je až na druhém místě. Nejsilnějším impulsem jsou požadavky ze strany zákazníků. V České republice a na Slovensku je tento odstup ještě vyšší a ROI uvádí jako primární důvod zavedení EDI málokdo, přitom zvláště v dnešní době by mohlo a mělo být impulzem hlavním. Principy ROI pro EDI? Princip ROI (return of investment) je jednodu- chý. Návratnost investice vyjadřuje čistý zisk či ztrátu vzhledem k počáteční investici. Ukazuje tak ekonomickou efektivitu daného projektu. Nákladovou stranu vzorce je ve většině případů jednoduché vyčíslit, ale výnosy již nejsou obvykle plně změřitelné. Faktory, které ovlivňují výnosovou stranu vzorce, záleží na tom, jestli je firma v pozici odběratele či dodavatele. Patří mezi ně: 1. Zrychlení toku dokladů mezi partnery a fi- nanční přínosy v logistice celého SCM. 2. Minimalizace pracnosti díky automatizaci toku obchodních dokladů (např. zpracování faktur je až 5x rychlejší s využitím EDI). 3. Snížení nákladů na papír, tisk, opotřebení ti- skáren a poštovné. 4. Zrychlení cash flow a zvýšení spokojenosti zá- kazníků díky eliminaci chybovosti ve zpraco- vání dokladů. 5. Procesní optimalizace logistiky jako např. při využití EDI v kombinaci SSCC a kvalitním WMS. Jak začít kalkulovat ROI? Ze všeho nejdříve je potřeba si načrtnout rozsah celého projektu. Kolik vašich obchodních partnerů již EDI využívá? Jste schopni tento počet v do- hledné době zvýšit? Jaký objem dokladů reprezen- tují tito partneři? Za jaké časové období budete počítat ROI? Náklady pro ROI se u zavedení EDI odlišují podle toho, jaký typ řešení si firma zvolí. V zásadě jsou dvě možnosti. 1. Klasické IT řešení (on-premise software), které v sobě zahrnuje vyšší počáteční náklady na hardware a software. EDI konvertor se instaluje přímo ve firmě a je potřeba jej spravovat, udržo- vat, upgradovat a dohlížet. Všechny tyto náklady je potřeba do výpočtu ROI zahrnout. 2. EDI řešení formou služby (SaaS – software as a service), které kompletně zabezpečuje posky- tovatel (provider). V tomto případě do kalkulace nákladů pro ROI vstupuje mnohonásobně nižší cena za implementaci do ERP systému a tran- sakční náklady. Pokud nejste velká firma s vlast- Pro velké výrobní společnosti nebo retailové obchodní řetězce je již řadu let EDI stejně jasnou volbou jako jsou elektronické letenky pro aerolinky. Zpracování a rozesílání letenek ve vel- kých objemech by bylo prostě a jednoduše příliš drahé především díky nákladům na poš- tovné, tisk a pracovní sílu. Stejně jednoznačné přímé i nepřímé benefity má zavedení EDI ve firmách, kde nahrazuje složité manuální procesy oběhu dokladů. I přestože návratnost in- vestice do EDI je jednoznačně pozitivní a snadno spočítatelná, tak dosud není ROI hlavním tahounem zavádění EDI ve firmách. ním silným IT zázemím a malým počtem obchod- ních partnerů, kteří se příliš nemění, můžete takto ušetřit 30-40 % nákladů. Pravda je nejen ve víně, ale hlavně v číslech Jako příklad výpočtu reálného ROI lze spatřovat případovou studii, která je zaměřena na přínosy EDI na straně výstavce faktur a dodavatele do re- tailu, jakým je společnost BOHEMIA SEKT, která je nejvýznamnější tuzemskou vinohradnickou spo- lečností. Zavedení komentoval Jan Regner, bývalý vedoucí IT společnosti: „Cílem bylo zbavit se starostí s nut- nými instalacemi, správou a udržováním celého EDI systému. Nejdůležitějším kritériem výběru tak bylo zajistit efektivní EDI komunikaci s co nejmen- šími vnitropodnikovými zdroji,“ vysvětluje Regner a pokračuje: „CCV Informační systémy vše nabídlo formou služby, jejíž součástí je konverze formátů, zabezpečení komunikace s efektivní zpětnou vaz- bou a také důvěryhodná archivace.“ Při hodnocení projektu nasazení EDI byly nej- prve kalkulovány přínosy celého projektu, zejména zaměřené na úsporu dosavadních nákladů. Spo- lečnost provedla interní kalkulaci nákladů spo- jených s vystavováním a odesíláním faktur. Průměrné náklady jedné „papírové“ faktury, do kterých byl zahrnut papír (faktura a obálka), tisk, opotřebení tiskáren, mzdy administrativních pra- covníků a poštovné byly stanoveny na 25 Kč. Ne- přímé úspory nebyly počítány. Návratnost za pár měsíců Společnost Bohemia Sekt se zpočátku zapojila do EDI pouze se svými odběrateli. Za první rok si s těmito obchodními partnery vyměnila přes 18 tisíc strukturovaných elektronických dokladů. „Vý- nosy investice“ v počátečním roce tedy činily 18 000 krát 25 korun, což představuje přínos ve výši uspořených 450 000 Kč. Náklady investice (implementace a transakční poplatky) v počáteč- ním roce činily 70 000 Kč. To znamená, že roční investici do zavedení EDI společnost Bohemia Sekt téměř zešestinásobila (ROI 5,43). Společnost v dalších letech nadále rozvíjí další typy EDI zpráv s pomocí služeb kon- solidačního centra ORION, které je provozováno CCV Informační systémy, předním EDI poskyto- vatelem. V dalším roce již bylo ROI díky absenci implementačních nákladů a růstu počtu dokladů dokonce na čísle 14,14. Podobně pozitivně přitom vycházejí ROI u vět- šiny společností, zvláště pak v případě využití EDI formou služby. Ať již jsou tedy vaše pohnutky k implementaci EDI ze strany zákazníků či odji- nud, můžete tímto způsobem snadno prokázat, že podobná inovace dává i vysoce pragmatický eko- nomický smysl. Mít jistotu v tomto směru může být zvláště v dnešní době více než užitečné. § Ladislav Chovítek, EdiZone.cz Proč vysoké ROI není tahounem zavedení EDI? papír 2% obálka 6% tisk 12% ēas zamĢstnancƽ 24% poštovné 56% NÁKLADY NA PAPÍROVOU FAKTURU: CELKEM 25 K

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Víme, kdo jsou české podnikatelky Agentura Helas s.r.o. představila nejúspěšnější české podni- katelky, 100% majitelky společností, které uspěly v 7. ročníku soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK. Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím hlavním cílem je podpora českých žen, podnikatelek. „Letošní rok byl pro mě osobně velmi inspirativní a myslím i zlomový. Díky tomu, že jsme pro rozvoj našeho projektu začali intenzivně využívat mo- derní technologie, zvládli jsme zkoordinovat a oslovit rekordní počet pod- nikatelek v Česku. Vždyť letos jsme zaznamenali 40% nárůst oproti předchozím ročníkům! Chtěla bych, aby české ženy podnikatelky vnímaly projekt Ocenění Českých Podnikatelek nejenom jako prostředek ke zvidi- telnění činnosti své firmy, ale jako širší prostor pro vzájemnou inspiraci, podporu, komunikaci a současně také jako prostor, kde je možné učit se novým věcem,“ hodnotí 7. ročník zakladatelka projektu, Helena Kohoutová. „Za poslední nejméně čtyři roky se podle statistik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau neustále zvyšuje počet podnikatelek v České re- publice a zároveň ženy, jako majitelky obchodních společností, vykazují lepší průměrný raiting při porovnání s aktivními obchodními společ- nostmi na celém trhu. Vliv žen jako majitelek obchodních společností na podnikatelské prostředí se tak neustále zvyšuje. V souladu s tímto trendem je rovněž skutečnost, že naše společnost letos hodnotila v této soutěži rekordní počet přihlášených podnikatelek. Všechny uvedené trendy jsou z našeho pohledu velmi pozitivní,“ shrnuje letošní ročník člen představenstva společnosti, Pavel Finger. Z analýzy auditora NSG Morison vyplývá mimo jiné i to, že z celkového počtu obchodních společností ženy tvoří stále zatím jen 14%. V necelé pětině všech firem je vedení smíšené. Ženy ovládají spíše malé mladší firmy, muži střední podniky, avšak u větších společností je poměr vyrov- naný. Podnikatelky mají nejvíce všeobecně ekonomické vzdělání, cca 54%, 20% má vzdělání technického směru. 40% podnikatelek se zabývá podnikáním technického charakteru či v oboru, kde se předpokládá spíše mužské zapojení. Pozitivní zprávou je, že stále více malých a středně velkých firem zvládlo zvrátit negativní vývoj a opět nabírají dech (80% podnikatelek očekává pro rok 2014 vyšší obraty). Podnikatelky začínají rozšiřovat své podnika- telské aktivity, i když pro většinu z nich má největší prioritu udržet si stá- vající zákazníky (91%.) Nově se podnikatelky začínají zajímat o zahraniční trhy (až 40% oslovených žen má ambici expandovat na zahraniční trhy do 2 let), což pro budoucnost ukazuje na udržitelnější zvrácení nedávného negativního trendu. Největší obavy mají podnikatelky z nemožnosti nalézt kvalitní zaměstnance či určité profese na pracovním trhu. § Zdroj: Agentura Helas Vítězky 7. ročníku soutěže MALÁ SPOLEČNOST 1. TLC – Top Language Centre, s.r.o. Taťána Nepustilová 2. Dag-mar travel, s.r.o. Dagmar Žáková 3. EKO-MIL s.r.o. Marie Stránská STŘEDNÍ SPOLEČNOST 1. Praktik Papír s.r.o. Margarita Špalková 2. RECYPLAST CZ s.r.o. Ivana Schmidtová 3. Channel Crossing s.r.o. Lenka DoležalováPavilková VELKÁ SPOLEČNOST 1. AC-T servis, spol. s r.o. Jana Erbová 2. LUBRICANT s.r.o. Zdena Heyn Edlová 3. Levné potraviny s.r.o. Hana Havriljaková Více o soutěži a výsledky v dalších kategoriích naleznete na www.ocene- niceskychpodnikatelek.cz. SSI SCHÄFER s.r.o. prodej@ssi-schaefer.cz www.ssi-schaefer.cz Skladování, intralogistika a automatizace Logistický software WAMAS umožňuje integraci různých technologií skladování a vychystávání do jednoho komplexního řešení. Toto víceúčelové řešení, flexibilně uzpůsobené podle potřeby, zajišťuje našim klientům maximální zvýšení Efektivity.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

AKTUALITY Z EU 36 Mobilita pracovních sil v EU Podle zprávy Eurostat z konce září 2014 pracovalo v roce 2013 v jiném než domovském státě přes 7 milionů občanů EU, což představuje 3,3% pracovních sil. Ekonomicky aktivních bylo témeř 78% “cizích” státních příslušníků v pracovním věku, s mírou zaměstnanosti 68%. Míra zaměstnanosti byla o 3,5% vyšší, než v zemi jejich občanství. Roční míra mobility přes hranice se v EU odhaduje na 0,2%. V USA byla mobilita v letech 2011/2012 na 2,7%, tedy více než desetinásobná. riziko odlivu mozků a nedostatku zejména mla- dých kvalifikovaných pracovníků ve specifických oborech. Nicméně mobilita je lepší, než kdyby byli tito pracovníci doma bez práce; tím spíše, že řada mobilních pracovníků se vrátí. V roce 2012 se vět- šina osob usídlených ve střední Evropě (Polsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko) vrátila ze zahraničí (cca 136 000 Poláků, 156 000 Rumunů), navíc s vyšší kvalifikací. Pak je zásadní řešit problém nadměrné kvalifikace mobilních pracovníků ve směrech východ-západ, kteří se vrátili s vyšší kva- lifikací, než před výjezdem. Mobilní pracovníci mají na celkové zaměstnanosti jen malý podíl, jsou většinou mladší a ekonomicky aktivnější než domácí pracovníci; nevytvářejí tedy sociální břemena. V roce 2013 byla průměrná ak- tivita mobilních pracovníků 77,7% oproti 72% do- mácích, zaměstnanost 68% oproti domácím 64,5% a 52,6% v nečlenských státech. Zřejmě tedy platí více daní a příspěvků na sociální zabezpečení, než domácí pracovníci. Většina mobilních pracov- níků jde tam, kde jsou pracovní místa, nemají soci- ální benefit oproti domácím pracovníkům. Studie z roku 2013 prokázala relativně velmi nízký podíl mobilních ekonomicky neaktivních pracovníků (méně než 1% všech beneficiantů v Rakousku, Bul- harsku, Estonsku, Řecku, Maltě a Portugalsku) a mezi 1% až 5% v Německu, Finsku, Francii, Nizo- zemsku a Švédsku). Výdaje na zdravotní péči byly pod 0,2% průměru. Členské státy mohou využít ochranná opatření podle práva EU i vlastního (pokud je kompatibilní s EU), proti zneužívání soci- álního systému. Finanční nástroje EU z Evropského sociálního fondu mohou při skokovém nárůstu mobility ročně podpořit municipality více než 10 mld. €. Na návrh Komise musí být nejméně 20% ESP člen- ského státu vynaloženo na podporu sociálního za- čleňování a boje proti chudobě. Zvláštní pozornost se věnuje Rómům. Lze efektivněji využívat i evrop- ské strukturální a investiční fondy. Členské státy mohou přitom uplatnit podle práva EU řadu opatření na ochranu integrity je- jich sociálního systému, včetně zlepšené koordi- nace různých národních orgánů. Mohou uplatnit “test obvyklého bydliště”; návod zveřejnila letos Komise. Podle práva EU mohu občané pobývat v jiném členském státě po dobu 3 měsíců bez ja- kýchkoliv podmínek. K delšímu pobytu ale ti, kdo nepracují (studenti, důchodci) potřebují prokázat, že mají dostatek finančních prostředků, aby ne- byli břemenem pro hostitelské státy. Osoby hle- dající práci mohou zůstat 6 měsíců i déle, pokud prokážou, že aktivně hledají zaměstnání a mají skutečnou šanci je najít. Komise je zavázána člen- ské státy podporovat. V listopadu 2013 předlo- žila sdělení s 5 akcemi k usnadnění uplatnění těchto pravidel. (např. pomoci proti podvodným manželstvím, lepšímu uplatnění pravidel koordi- nace sociálního zabezpečení). § Antonín Peltrám Mobilita práce může mít formu stálého pobytu v jiném členském státě, denní nebo týdenní do- jížďky přes hranice, nebo krátkodobého pobytu v důsledku práce v zahraničí. Za posledních 10 let ji ovlivnily 2 zásadní vlivy: - posledním rozšířením EA se počet občanů EU12 usídlených ve státech EU15 zvýšil z 1,7 na 5,6 milionů, - podnětem mobility uvnitř EU byla i současná krize. Mobilita práce se v období 2009-2013 proti 2004-2008 měnila větším zaměřením na Ně- mecko, Rakousko, Belgii a nordické země, menším na Španělsko a Irsko, největšími státy destinace byly Německo a Spojené království. Mobilita přes hranice v EU byla stále největší u mladých (15-29 let), ale jejich podíl poklesl z 48% na 41%. U mobilních pracovníků narůstá úroveň vzdělání: 2009-2013 mělo terciární vzdě- lání 41% proti 21% 2004-2008. Mobilita v EU v letech 2010-2011 klesla v dů- sledku poklesu poptávky po práci; zotavovat se za- čala v letech 2012-2013, v závislosti dle zemí. Země nejtvrději postižené krizí procházely největ- ším odlivem pracovníků jak do jiných států EU, tak i do nečlenských států. V porovnání s předkrizovým obdobím 2004- 2008 se zvýšil počet pracovníků z jižních zemí (+38%), poklesly toky ze 2 největších států z hle- diska mobility: z Polska (-41%) a Rumunska (-33%). Podíl mobility pracovníků z jihu na celko- vém počtu mobilních pracovníků se zvýšil z 11% na 18%; většina však stále pochází ze států střední a východní Evropy (2009-2013 - 58%, 2004-2008 - 65%). Volný pohyb pracovníků přináší výhody nejen pro ně, ale i pro zaměstnavatele. Právo na práci v jiném státě přináší jednotlivcům nové pracovní příležitosti, nové pracovní zkušenosti, zlepšení do- vedností, znalosti cizích jazyků. Pracovní místa jsou zaměřena více mezinárodně, se získanými zkušenostmi se snáze hledá práce v zemích jejich původu. Mobilita pracovníků pomáhá překonávat nedostatek práce a kvalifikace. Z makroekonomic- kého hlediska pomáhá překonat disparity mezi členskými státy, přispívá k efektivnější alokaci lid- ských zdrojů. V hostitelské zemi přicházející pra- covníci těží z místní ekonomiky s úzkými profily v zaměstnanosti a kvalifikaci rozšířením dostup- ných služeb a podporou konkurenceschopnosti. V zemích původu mobilita zmírňuje břemena ve- řejných účtů v případě nezaměstnanosti, a po- máhá přežít národní ekonomice platbami z ciziny. Opatření EU jsou zaměřena na zajištění nejlepšího vyvážení potřeb osob hledajících práci a zaměst- navatelů. Nepodporují mobilitu jen určitých kate- gorií pracovníků, Celoevropská síť vyhledávání pracovních míst EURES je zaměřena na usnadnění mobility těch, kdo si chtějí vyzkoušet pracovní pří- ležitosti jinde v EU. Spočívá na spolupráci Komise, veřejných služeb zaměstnanosti členských států; Norska, Islandu a Lichtenštejnska a partnerských organizací. Síť má cca 1000 EURES poradců, kteří jsou denně v kontaktu s uchazeči o zaměst- nání, a zároveň se zaměstnavateli v Evropě. Portál EURES poskytuje informace o životních a pracov- ních podmínkách všech podílejících se zemí v 26 jazycích; umožňuje přístup k více než 1,4 milionů volných pracovních míst. Komise navrhla, jak na- bídku zvýšit a pomoci zaměstnavatelům zejména z malých a středních podniků volná místa obsadit. European Vacancy Monitor a EU Skill Panorama poskytují informace o trendech poptávky po za- městnání a požadované kvalifikace. Komise spolupracuje s European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) a týmem spolupracovníků na mnohojazyčné klasi- fikaci dovedností, kompetence, kvalifikace pro re- gulované profese a povolání (ESCO), podporuje uznávání profesních kvalifikací (lékaři, inženýři, uči- telé aj.) v různých státech EU. Revidovaná směrnice o profesních kvalifikacích, která stanoví pravidla uznávání, nabyde účinnosti od ledna 2016. Za vyloučení sociálního dumpingu odpovídají členské státy (pracovní právo, bezpečnost při práci). Inspektoři brání zaměstnavatelům ve zneu- žívání „mobility“ práce (legislativa o minimálních mzách, pracovních podmínkách, normách bydlení, diskriminaci), dohlížejí také na prevenci zaměst- návání v šedé ekonomice. Na úrovni EU platí od roku 1996 směrnice o pracovních místech pracov- níků vyslaných firmami do zahraničí (Posted Wor- kers Directive). Ta pro ně zajišťuje stejná prava jako pracovníkům v hostitelské zemi. Pro snadnější uplatnění směrnice v členských státech vyšla v květnu letošního roku nová směrnice o vymá- hání, která zabraňuje v podvodech zejména fiktiv- ním firmám pouze s korespondenční adresou. Komise letos také navrhla vytvořit platformu pre- vence neohlášené práce, zaměřenou na posílení spolupráce států včetně práce přes hranice. Pro země původu mobility práce může vzniknout

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

AKTUALITY Z EU CELNÍ DEKLARACE "Vaše zboží efektivně přes všechny hranice" SKLADOVÁNÍ „Vaše zboží v dobrých rukách“ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ „Vaše zboží správnou cestou“ DISTRIBUČNÍ LOGISTIKA „Vaše zboží na všech pultech” OUTSOURCINGOVÁ ŘEŠENÍ „Vaše zboží naše starost“ Komplexní logistická služba tOn–line vzájemný datový tok tDodavatelsko odběratelský řetězec s jedním partnerem tEkologicky optimální řešení tDůvěra a bezpečnost řešení BALENÍ A ÚPRAVA ZBOŽÍ (VAS) „Přidáváme hodnotu Vašemu zboží“ www.esa-logistics.cz Otto Slavík - tel.: +420 725 397 226 e-mail: slavik.otto@esa-logistics.eu % celkové počet pracovníků zaměstnanosti Občané v 1000 domovského státu Rakousko 140.0 3.4 Belgie 110.7 2.4 Bulharsko 232.4 7.9 Kypr 21.4 5.7 Česká republika 68.0 1.4 Německo 388.3 1.0 Dánsko 60.5 2.3 Estonsko 27.3 4.4 Řecko 236,0 6.5 Španělsko 232.4 1.4 Finsko 45.0 1.8 Francie 334.7 1.3 Chorvatsko 214.9 15.5 Maďarsko 154.3 3.9 Irsko 188.0 10.0 Itálie 677.3 3.0 Litva 158.1 12.2 Lucembursko 15.7 6.6 Lotyšsko 78.0 8.7 Nizozemsko 240.3 2.9 Polsko 1059.2 6.8 Portugalsko 571.1 12.7 Rumunsko 1290.7 14.0 Švédsko 60.9 1.3 Slovinsko 18.6 2.0 Slovensko 121.1 5.2 Spojené království 318.6 1.1 Všichni občané EU 7071.5 3.3 % celkové počet pracovníků zaměstnanosti Občané v 1000 domovského státu Rakousko 283,0 6,8 Belgie 315,6 7,0 Kypr 44,8 11,9 Česká republika 43,4 0,9 Německo 1882,8 4,7 Dánsko 87,0 3,2 Estonsko 2,3 0,4 Řecko 53,8 1,5 Španělsko 764,6 4,6 Finsko 33,0 1,3 Francie 597,7 2,3 Chorvatsko : : Maďarsko 18,7 0,5 Irsko 204,4 10,9 Itálie 792,8 3,5 Lucembursko 109,6 45,9 Lotyšsko 1,9 0,2 Malta 2,4 1,4 Nizozemsko 172,6 2,1 Polsko 10,4 0,1 Portugalsko 25,6 0,6 Švédsko 132,3 2,8 Slovinsko 3,9 0,4 Slovensko 3,9 0,4 Spojené království 1481,7 5,0 Všichni občané EU 7971,5 3.3 Příslušníci států EU pracující v jiném státě než svého občanství 2013 (bez dojíždějících přes hranice) Zdroj: Eurostat, EU-LFS. Občané členských států EU pracující v jiném členském státu 2013 (bez dojíždění přes hranice, podle států pobytu v 1000 a % celkové zaměstnanosti) Podíl mobility práce v ČR je tedy málo vý- znamný. Může stoupnout v závislosti na obno- vování větší důvěry v rozvoj ekonomiky České republiky vlivem změny vlády i pomalého pře- konávání krize. Labour Mobility within the EU As to the communation of the European Commission from the end of September, in 2013 slightly over 7 million EU citizens worked and lived in an EU country other than their own. They represented 3.3% of the EU labour force. Almost 78 % of the working-age EU citizens residing in another EU country were economically active and their employment rate reached 68%, 3.5 % points higher than the average among those residing in their country of citizenship.Compared to the US, intra-EU mobility appears to be modest. In the US, mobility measured by the share of persons who lived a year ago in a different state, accounted for 2.7% of the population in 2011-12, while mobility within the EU relative to the population represents roughly one tenth of that level (annual cross-border mobility rate estimated around 0.2%). The Commission stated in its communitation changes in extent of mobility labour, severaly affeccted by the crisis that has been gradually improved, sources and destnation of mobili of llabour and in general economic efficiency of such segment of the European integration, with rather positive effects described in this communitation. § Antonín Peltrám Foto: © European Union, 1995–2014

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Hub DHL Lipsko patří vedle amerického Cincin- nati a Hongkongu mezi hlavní body celé expresní sítě společnosti. Denně zde projde kolem 90% ev- ropských a 10% celosvětových zásilek. Koncern DHL investoval okolo 300 mil. Euro do nového uzlového bodu. Hlavní sklad s délkou 413 m a plochou 48 tis. m2 je největším rozdělo- vacím a třídícím zařízením pro balíky a dokumenty nejen v Německu, ale i celé Evropě. Gigantické roz- měry skladu odpovídají pěti fotbalovým hřištím. Třídící zařízení má celkovou délku 6,5 km. Kance- lářské plochy disponují 11 900 m2. V současné době se kapacita skladu ještě rozšiřuje. Průměrně je zde denně zpracováno 1 600 tun zboží. Pracuje zde více než 3 500 zaměstnanců. Hodinový výkon třídící linky je ca 100 000 zási- lek, zařízení pro třídění balíků má výkon 60 tis. zá- silek za hodinu, zařízení pro třídění dokumentů má výkon 36 tis. velkých obálek za hodinu. Uzlový bod nezná přestávku, pracuje nepřetržitě 24 h denně, 365 dní v roce. Špičková technologie třídícího za- řízení byla pořízena za 70 mil. Euro. Každou noc přilétá z celého světa se zásilkami průměrně 60 letadel, při naší návštěvě to bylo 63 letadel. Jedná se o moderní trysková nákladní le- tadla, která splňují přísné normy na hlukové emise, vykazují nižší produkci emisí CO2 a nižší spotřebu pohonných hmot. Letadla směřují do Bahrainu, Delhi, Londýna, New Yorku, Paříže, Singapuru, Kyjeva, Prahy, Sofie, Varšavy, Istanbulu, Moskvy, atd. Výčet des- tinací ukazuje, že HUB je skutečnou bránou do ce- lého světa. Letadla přistávají na 3 600 m dlouhou přistávací dráhu, jsou přistaveny na vykládací místo, vyložené zásilky směřují do třídícího centra, mezitím letadlo načerpá pohonné hmoty a ná- sledně naloží nové letecké kontejnery a palety se zásilkami a odlétá na nové místo určení. Součástí HUBu je sklad pohonných hmot s kapacitou 11 mil. litrů kerosinu ve 3 nádržkových skladech. Ukázkovým příkladem práce na letišti je přílet ná- kladního letadla z italského Bergama v 0:55 h, kon- tejner se zásilkami je vyložen v 1:10 h, v 1:20 h jsou přistaveny k překládací rampě, v 1:30 h jsou zásilky vyloženy na třídící linku, v 1:33 h jsou naskenovány, v 1:37 h jsou třídícím zařízením doručeny na na- kládkové místo, v 1:45 h jsou zásilky určitého směru naloženy do kontejneru, ve 2:00 h je kontejner do- praven k letadlu, ve 2:30 h je kontejner naložen do letadla a ve 2:50 h letadlo odlétá směr mezinárodní letiště John F. Kennedy. Zavedením programu GoGreen chce Deutsche Post DHL jako první globální logistický poskyto- vatel služeb prosadit měřitelnou ochranu životního prostředí. Cílem koncernu Deutsche Post DHL je snížit emise CO2 do roku 2020 o 30% ve srovnání ODBORNÁ SETKÁNÍ 38 s rokem 2007. Využitím nových technologií v HUBu Lipsko šetří životní prostředí, např. na střeše hangáru je 1 000 m2 fotovoltaických článků (roční úspora ca 3 000 t CO2 ), dešťová voda je svedena do zásobníku s objemem 3 000 m3 a je určena pro užitkové použití. Výrobní podnik Porsche v Lipsku Stavba podniku byla zahájena v roce 2000 a za dva roky byl dokončen bez lakovny a stavby karosérií. První vozidla Cayenne byla vyrobena v roce 2012. Vyrábí se zde osobní automobily s označením Macan, Panamera a Cayenne. Jejich kompletace je dle přání a představ konečných zákazníků. Vedle modelů s benzinovým nebo dieselovým pohonem se zde vyrábí hybridní vozidla. Pro takovou kom- plexnost je zvlášť velmi důležité zajistit profesio- nální logistiku. Porsche se v logistice orientuje na princip metody „Just-in-Sequence“. Systémoví do- davatelé dodávají na přesný čas zkompletované sestavy a specifické komponenty pro určitý typ vozidla. Tím je zajištěn koncept pro minimální zá- soby. Výrobní proces je rozdělen na předmontáž a konečnou montáž. V předmontáži jsou vyráběny karoserie pro vozy Macan a Panamera. V konečné montáži, také označované jako mixlinie, probíhá montáž všech tří vozidel zároveň. U osobního vozu Macan je dosahováno na vý- robní lince 225 výrobních taktů. Do vozů Macan, Panamera a Cayenne je montováno 4 500 dílů. Do konce roku 2013 bylo vyrobeno 700 000 vozů Pa- Evropský letecký HUB DHL Lipsko, nejmodernější překládkové místo pro letecké zboží v Ev- ropě, vzniklo v roce 2005 mezi městy Halle a Lipsko na 2 mil. m2 půdy, která ležela ladem. Součástí hubu je obrovský hangár pro servis letadel s plochou 27 360 m2, gigantický sklad a především moderní uzel, který přinesl tisíce nových pracovních míst, a to za necelé tři roky. Česká logistická asociace o. s. zde uspořádala pro své členy ve dnech 16. a 17. října 2014 odbornou zahraniční exkurzi s atraktivním doprovodným programem. Nová brána do světa

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 39 namera a Cayenne. V roce 2012 byla v lipském podniku dokončena lakovna (60 000 m2) a karo- sářský provoz (34 500 m2). V karosárně pracuje 387 robotů, každá karoserie prochází přes 100 pracovních taktů a obsahuje ca 6 000 svárových bodů. Tím se výrobní podnik stal opravdovým vý- robcem uceleného automobilu. Výrobní postup zahajuje montáž těsnících ma- teriálů do dveřního prostoru karosérie, dveřní pro- stor je změřen, aby přesně zapadly do linie karoserie. Následuje montáž kokpitu, největšího modulu, který je podle variant a vybavení sestaven až z 200 jednotlivých dílů, hmotnost je 60 až 90 kg a délka kabelů je 2 až 3 km. Dále je vesta- věna posuvná nebo panoramatická střecha, stí- nidla, madla apod. Po tomto kroku jsou namontovány boční zr- cátka, dveře a do nich je namontováno vybavení podle přání zákazníků. Nezkompletované dveře mají hmotnost ca 8 kg, po vystrojení dalšími kom- ponenty až 25 kg. Do spodní části podlahy je montováno brzdové a palivové vedení, různé kabelové svazky, palivová nádrž a topný agregát. Na dalším pracovišti je nalepeno přední a zadní sklo, nejdříve je výřez v karoserii změřen, aby skla přesně zapadla do vymezeného otvoru. Na stanovišti předmontáž motoru je k motoru přiřazena převodovka a další díly jako klimatizační kompresor, generátor, startér a servočerpadlo. Následně je přiřazena přední náprava. Po montáži zadní nápravy, výfuku, řízení se celý zkompleto- vaný podvozek spojí s karoserií. Propojí se všechny kabely a odzkouší se jejich funkčnost. Na dalším pracovišti jsou doplněny provozní kapaliny a ná- sleduje montáž kol. Každé kolo je upevněno 5 šrouby a má hmotnost ca 35 kg. Vyrobený osobní automobil je postaven na kola a předán na zku- šební stanoviště, kde na válcové stolici je simulo- vána jízda s maximální rychlostí 100 km/h na vzdálenost 1,5 km. Každé vozidlo je podrobeno přísným požadavkům kontroly. Součástí podnikového areálu je závodní dráha, která vedle rovných úseků obsahuje i 11 typů za- táček známých světových rychlostních okruhů pro vozidla F1 od tvaru S (Suzuka/Japonsko) po pa- rabolickou (Monza/Itálie). Pro vozy Cayenne je zde speciální terénní dráha s 15 překážkami na okruhu dlouhém 6 km. Například je zde vodní dráha délky 100 m, rampa s extrémním stoupá- ním 80 % a dráha s náklonem 35° a další. CargoBeamer CargoBeamer je systém kombinované dopravy určený pro přepravu silničních návěsů, které nelze vertikálně překládat pomocí kleštin. Myšlenka CargoBeamer byla předložena v roce 1998 pány Dr. Hans-Jürgenem Weidemannem a Michaelem Baierem. V letech 1999-2003 byl systém Cargo- Beamer patentován a ohodnocen jako užitný vzor a obchodní značka. V roce 2003 byla založena v Bautzenu akciová společnost CargoBeamer AG. V roce 2004 byla získána podpora v rámci sa- ského technologického programu a do roku 2007 byly hledány kooperační vazby na podnikatele v kolejovém průmyslu. V letech 2008-2010 byl vyvinut a postaven prototyp terminálu a 3 želez- niční vozy. Terminál byl otevřen v roce 2010 v Lip- sku v části Engelsdorf. Nový terminal může být sestaven z jednoho nebo více překládacích mo- dulů. Jeden modul s kolejí pro odstavení želez- ničního vozu a parkovacím místem pro nákladní automobil má na každou stranu šířku 22 m a délku 19,3 m. Stavba terminálu je z typizovaných betonových dílů a její postavení trvá velmi krátkou dobu. Proti nepříznivým klimatickým podmínkám může být terminál zastřešen. Překládka je možná na obě strany koleje. Pro přepravu silničních návěsů se používá speci- ální železniční vůz s odnímatelnou částí, do které se nakládá silniční návěs. Tuto část železničního vozu lze vyjmout vertikálně pomocí kleštin anebo horizontálně pomocí ližin, které jsou součástí pře- kládací rampy v terminálu. V případě horizontální překládky musí být vůz přesně umístěn na mani- pulační pozici a mechanicky zajištěn proti podél- nému pohybu. Následně se sklopí bočnice vozu a může být přemístěn silniční návěs z vozu na rampu anebo opačně. Manipulace s překládanými návěsy probíhá souběžně u všech železničních vozů, tzn., že ucelená vlaková souprava s 22 vozy je přeložena za ca 15 min. Systém CargoBeamer není konkurenčním proti ostatním technologiím používaným v kombino- vané dopravě. Doplňuje segment kombinované přepravy v přepravních řetězcích s pravidelnými zásilkami nízké hmotnosti. V současné době je vy- užíván pro dodávky komponentů pro automotiv. Jistou nevýhodou je vysoká vlastní hmotnost že- lezničního vozu ca 30 t + vlastní hmotnost návěsu ca 6 t, ložná hmotnost je 37 t, což je v porovnání s ostatními systémy o ca 38 % méně. Na závěr lze připomenout, že v roce 1998 bylo v Tatravagónce Poprad vyrobeno celkem 60 ko- šových vozů řady Sdgnss, které byly určeny pro přepravu silničních návěsů neschopných vertikální překládky. Pro nedostatek obchodních případů byl systém zrušen, odnímatelný koš z vozů vyndán a tyto vozy se používají pro přepravu kontejnerů a výměnných nástaveb. § Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Představujeme mezinárodní organizace v logistice a dopravě „Women s International Shipping & Trading Association“ (WISTA) je další mezinárodní nevládní organizací v oblasti námořní dopravy, o které naše čtenáře informujeme; jde o mezinárodní asociaci pro ženy v manažerských pozicích, pracujících celosvětově v námořní dopravě. Je hlavním hráčem ve zvyšování zájmu žen o tyto oblasti a v jejich podpoře v manažerských pozicích. Především širokým propojením, výchovou a školením WISTA usiluje o zvyšování odbornosti členek a jejich kariérním úspěchu. WISTA se zvětšuje – má kolem 2 000 členů v 32 zemích světa. Podporuje rovněž národní a mezinárodní obchodní vztahy mezi členkami. Z historie V roce 1974 se ve Velké Británii během vánočního oběda setkaly brokerky, pracující na tankovém trhu. Při té příležitosti se rozhodly pro pravidelná setkání, za účelem výměny názorů na pracovní záležitosti společného zájmu. Postupem let došlo ke kontak- tům se zámořím a pozváním na setkání. Skupina se postupně zvětšovala v rámci Evropy a začleňovala ženy z jiných úseků námořní plavby. Během relativně krátké doby vznikla skupina 25 žen, jež rozhodla, že by měla být založena oficiální asociace. Tak došlo k založení WISTA – Meziná- rodní asociace žen v námořní dopravě. Ta v násle- dujících letech profesionalizovala svou organizaci. V současnosti má ve světě 35 národních sdružení – převážně v námořních zemích. Kontakt Asociace je nyní registrovanou Ltd Company (ob- doba s.r.o.) s výkonnou radou. Výroční schůze se proměnily od roku 1981 na konference s pracovním programem. První konference WISTA se konala v Hamburku. WISTA Ltd sídlí na adrese Carewell Lodge, Ra- cecourse Road, Lingfield – Surrey RH7 6PP – Uni- ted Kingdom Zaměření Formálně - WISTA Ltd je organizací s právní subjektivitou, která naplňuje předpisy, z toho plynoucí. - WISTA je řízena radou ředitelek – ExCo – které jsou voleny a zodpovídají se členstvu. - Členky jsou kvalifikované ženy na manažerské úrovni. Činnost - WISTA formuluje strategické cíle a pracuje pro jejich naplňování. - Usiluje o růst cestou individuálních a národních členství. - Podporuje vytváření národních a mezinárodních obchodních vztahů mezi členkami. - Usiluje o rozmanitost a inovace v oboru. - Považuje změny za příležitosti. - Podporuje osoby, které mají zájem dělat kariéru v námořním sektoru. - Síť WISTA byla utvořena v roce 1975 a stále se rozšiřuje. - Práce probíhají s dlouhodobou perspektivou vždy v zájmu členek. - Průběžně probíhají kontakty s novými země- mi se záměry ustavit nová národní sdružení WISTA. - Snahou asociace je stát se součástí rozvoje v rámci námořních zemí. Z nedávných a připravovaných akcí - 40 let existence – oslavy budou součástí mezi- národní konference koncem tohoto roku v Limasolu na Kypru. - V dubnu zasedal výkonný výbor v Dubaji – po- prvé na Středním východě. Na pořadu byla práce na strategickém plánu pro blízkou budoucnost. Došlo rovněž k setkání s prezidentem DP World, největším provozovatelem kontejnerových termi- nálů na světě. - Inaugurace WISTA Russia proběhla počátkem roku v Moskvě v budově Ruské unie námořních po- jišťovatelů - ve znamení odborné konference a re- cepce. - WISTA India pořádala u příležitosti 1. výročí založení seminář pod názvem „Ženy v námořní do- pravě řeší výzvy zítřka“ s účastí 130 žen z celé Indie. - WISTA USA pořádala zahajovací oběd (Kick Off Lunch) u příležitosti konference Námořní asociace Connecticutu. Hlavním řečníkem byla Katharina Stanzel, ředitelka Intertanko a nositelka výroční ceny Mezinárodní osobnost WISTA za rok 2012. Na obědě bylo 280 hostů, mezi nimi admirálové ná- mořní pobřežní služby USA a majitelé rejdařských firem jakož i kadeti námořních akademií. - Světová námořní univerzita WMU pořádala v Malmö, Švédsko 2. konferenci „Female Globale Leadership“ s aktivní účastí členek WISTA ze Švéd- ska, Malty, Španělska, Ghany, USA a UK. - Organizace InterManager a WISTA Interna- tional budou spolupracovat na studii, realizované univerzitou v Edinburghu na téma „Nejlepší zkuše- nosti se zaměstnaností žen v námořním sektoru“. - Pozvání na SEA ASIA 2015 dostala WISTA od Singapurské námořní nadace SMF. Jde v pořadí o pátý ročník mezinárodní konference a veletrhu. Výkonný výbor Výkonný výbor (ExCo – Executive Committe) řídí WISTA a odpovídá za jeho činnost. Tvoří jej prezi- dentka, generální sekretářka, pokladní a čtyři členky, volené na výroční konferenci. Složení sou- časného výkonného výboru: - Prezidentka Karin Orsel – pochází z podniku MF Shipping Group, kde zastává funkci generální ředi- telky - země Holandsko. - Pokladní Rachel Lawton, dále odpovídá za ob- last východní Evropy – pochází z podniku MAZARS LLP, kde působí ve funkci Audit Direktor – země Spojené Království. - Mezinárodní sekretářka Consuelo Rivero – dále odpovídá za evropský rozvoj – pochází z podniku Ership SAU, kde pracuje jako námořní agentka – země Španělsko. - Členka Oritsematosan Edodo-Emore – odpovídá za africký rozvoj – pochází z podniku Edodo-Emore, Thore a. Associates, kde je řídící partnerkou - země Nigérie. - Členka Katerina Stathopoulou – odpovídá za rozvoj Asie/Pacifik - pochází z podniku Investment and Finance, Ltd., kde je ve funkci Senior Manager – země Řecko. - Členka Jeane Grasso, odpovídá za rozvoj v Ame- rice – pochází z podniku Blank Rome LLP, kde je ve funkci právničky a jako partnerka – země USA. - Členka Jasamin Fichte – odpovídá za rozvoj na Středním východě - pochází z podniku Fichte and.Co. Legal Consultancy, kde je ve funkci řidící partnerky – země Spojené Arabské Emiráty. § Ing. Jiří Kladiva, CSc. Foto: HHM / M. Lindner WISTA – Mezinárodní asociace žen v námořní dopravě MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 40

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

41 LOGISTIKA Předpovědi uvádějí, že růst logistického sektoru v SRN bude v roce 2015 mezi 2 a 3 procenty. Jde o tzv. prognózový koridor, který vzešel z nezávislého grémia expertů z teorie a praxe, jež se sešlo nedávno v Eltville na Rýně na 1. Logistickém vrcholovém se- tkání (1. Logistikgipfel). Důležité je, že prognóza vzala v úvahu všechny logistické náklady. Dobrozdání pro vládu Výsledky z uvedeného setkání expertů ve formě dobrozdání o situaci a vývoji logistiky v Německu budou předány před koncem roku parlamentní státní sekretářce ve spolkovém ministerstvu do- pravy a koordinátorce pro logistiku ve spolkové vládě paní Dorothee Bärové. Ta také zastřešila setkání, jehož iniciátory byli dr Christian Kille, pro- fesor obchodní logistiky na vysoké škole Würz- burg a Markus Meisner, ředitel logistických služeb v softwarovém poradenství AEB. Prognóza byla odvozena z diskusí o tématech jako jsou elektronický obchod jakožto růstový trh logistiky a z vývoje disponibilních kapacit oboru, personálních nákladů a množství zásilek. Perso- nální náklady mají podle přesvědčení grémia lehce stoupnout. Nahoru půjde rovněž počet zásilek – až o 2 procenta. Předpovědi představují až dosud unikátní prog- nózu: “Jsou směsicí poznatků z teoretického vý- voje a profesionálních odhadů z praxe“ řekl prof. Kille. „Z toho učinilo grémium nástroj prog- nóz, jaký nemá v německém hospodářství ob- dobu“. Avšak k tomu výsledku nepřispěli jen účastníci setkání v Eltville. K přípravě iniciativy přispěla řada odborníků z oblasti vědy a hospo- dářské praxe. Logistika je ústředním faktorem Patronka setkání D. Bärová iniciativu výslovně uvítala: „Logistika je ústředním faktorem pro náš hospodářský úspěch a pro udržitelnou životní úro- veň. Proto je důležité analyzovat současný vývoj na logistickém trhu a činit z toho závěry. Pomáhá to podnikům, aby včas zachytily tržní změny a od- povídajícím způsobem reagovaly. Také politice Roční objemy logistického trhu v miliardách EUR – Léta boomu jsou minulostí 2004 – 170 ● 2005 – 174 ● 2006 – 189 ●2007 – 206 ● 2008 – 218 ● 2009 – 200 ● 2010 – 210 ● 2011 – 223 ● 2012 – 228 ● 2013 – 230. 230 miliard EUR odpovídá 8,4 procentům HDP Členění tržního objemu v mld EUR podle druhu výkonů Doprava – 102,0 ● skladování a překlad - 55,0 ● Realizace zakázek – 9,0 ● Plánování logistiky – 7,0 ● Zásoby - 57,0 Členění tržního objemu v mld EUR podle významných odvětví Průmysl spotřebního zboží - 30 ● automobilový prům.- 25 ● prům.výroby a zpracování kovů – 20 ● chemický prům.-14 ● elektrotechnický prům- 8 ● prům.výroby léčiv -7 ● stavba strojů – 6 ● textilní a oděvní prům.- 3,5. může taková analýza ukázat na možná pole půso- bení“. Experti grémia zastupovali poskytovatele logistiky i zákazníky. „Ručíme zde svými jmény za serióznost a podstatu celé věci“ dodal M. Meisner. Čerstvá čísla Zde jde o doménu Frauenhoferovy pracovní sku- piny pro služby dodavatelských řetězců. Došlo k aktualizaci pořadí první stovky podniků logistiky v Německu: „Top 100“. Potvrdit lze se- trvalý trend ke koncentraci (sdružování – nákupy firem). Podniky z první desítky - Top 10 roku 2013 – navýšily svůj obrat vůči roku 2011 nadprůměrně o 6,2 procenta na 32,3 miliard EUR (872 mld. Kč). Podniky z Top 100 utržily 62,3 miliard EUR (plus 5,1 procent). První desítka logistických podniků – Top 10 obrat v Německu v milionech EUR (2013) 1. Deutsche Post DHL 8 900 2. DB Mobility Logistics 7 100 3. Kühne + Nagel 3 400 4. Dachser 2 750 5. Rhenus 2 200 6. Volkswagen Logistik 1 750 7. United Parcel Logistics D 1 600 8. Hermes Europe 1 550 9. DPD Dynamic Parcel Distrib. 1 535 10. Panalpina Welttransp. (Deutschland) 1 500 Frauenhoferova skupina odhaduje ve své studii logistický obrat v SRN na 230 miliard EUR (zá- kladem je rok 2013). Proti hodnotě z posledního šetření před dvěma lety je to více o 7 miliard EUR resp. o 3 procenta. Počet osob, zaměstnaných v lo- gistice se zvýšil na 2,89 milionu proti 2,81 milionu v r. 2011, což představuje nárůst o 2,7 procent. Ten je menší než v předchozích letech, když v roce 2011 byl registrován růst o 4 procenta. Po krizi Připomeňme si úvodem, že letošní Index logistické výkonnosti Světové banky staví Německo na první místo ze 190 států světa, a v čerstvém vůbec prvním Srovnávacím dopravním pře- hledu zemí EU se nachází na druhém místě z 28 států těsně za Nizozemskem. Pohled na současnou německou logistiku let 2008/2009 se však logistický sektor rychle zotavil. Kolem 50 procent logistických aktivit se ode- hrává ve službách. V obratově nejsilnějším seg- mentu, průmyslové smluvní logistice, se doposud jen čtvrtina objemu zadávala cizím subjektům. Ale experti zjišťují, že trendy využití outsourcingu jsou hodně aktuální. Především exportně silní odesíla- telé vyhledávají větší pružnost. Má jít o posilování trendů k vyčleňování stále více služeb. I když cel- kový trh třeba zaznamená malý či dokonce žádný nárůst, mohou logistici díky akvizicím nových za- kázek počítat s větším objemem obchodu. Podle průzkumů růst přichází především z onlino- vého obchodu. Profitují z toho nejen služby KEB (kurýrní, expresní a balíkové). Na úseku přepravy kusových zásilek stoupají kupříkladu jejich počty při klesající zásilkové hmotnosti. Také smluvní logistici mohou podle zmíněné studie střednědobě profito- vat z naplňování koncepce služeb. Dále uvádíme některá z čerstvých čísel o logis- tickém trhu SRN. § Zdroj: Wikimedia.org a Deutsche Post AG Podle podkladů svazu BVL a Frauenhoferova Institutu připravil ing. Jiří Kladiva, CSc

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

AKTUALITY Z EU 42 Investice do zkvalitnění evropských dopravních spojení Přinášíme druhý díl článku zaměřeného na rozvoj infra- struktury, jehož úvodní část byla zveřejněna v minulém čísle Logistic News. Tentokrát se autor zaměřuje na si- tuaci v České republice a na železnici. Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR V EU je známo, že obnova růstu ekonomiky je ještě křehká; je nutno ji pod- pořit investicemi. Vláda se tedy snaží maximálně dočerpat strukturální fondy. Naše špatná pověst v Bruselu to neusnadní. Ze strany ČR nebyly navrženy projekty do poslední tranše TEN-T s cca 220 mil. €. Bude potřeba vyvinout velké úsilí na přípravu projektů financovatelných ze střednědobého výhledu 2014-2020 EU do poloviny roku 2015. Možnost získat část z první tranše 11,9 mld. € na evropské dopravní projekty pro kohezní státy v Nástroji pro- pojení Evropy je stále obtížnější. (S částí alokace - na vrub strukturálních fondů - pomohlo ČR nečerpáním alokací). Nemůže jít o kanál Dunaj-Odra- Labe; ekonomiku pro ČR ani EU nikdo k roku 2030 neprokáže, ale naději může mít železniční spojení Letiště Václava Havla. Nečasova vláda s ministrem Kalouskem nechtěla pochopit, že lze saldo stát- ního rozpočtu při relativně malém vládním dluhu zlepšit podporou spotřeby a investic, ne škrty výdajů rozpočtu (pokud nejde o mimořádné odměny poli- tickým souvěrcům). Vládní dluh narostlý v krizi o více než 18 % HDP nelze snížit škrty výdajů, protože se tak snižuje důvěra podnikatelů a spotřebitelů v rozvoj, (měřeno dle ukazatelů podnikatelského ovzduší a ekonomického cí- tění). V jednání o rozpočtu přesto zaznívá kritika malého podílu investic těmi, kdo o fungování a rozvoj státu neuměli pečovat. Podpora podnikání snížením daní místo „Kurzarbeit“ nepovede v nejistých dobách k růstu HDP ze zaměst- nanosti, ale v etapě nejistot k vytváření bezpečných rezerv v drahokamech a zlatu. Bylo by na investice? V tabulce je přehled čerpání strukturálních fondů střednědobého finančního výhledu 2007-2013 s přesahem do roku 2015. Mezi politiky nemohou být lidé odpovědní jen politicky; ministr Bárta po již podepsaných smlouvách a přípravách staveb neměl požadovat snížení cen na polovinu. Ve smlouvách mohly být některé projekty předraženy, ne ale všechny a o 100%. Využití materiálů ze skládek pro spodní vrstvy zlepšilo prostředí přírodní prostředí, ne kvalitu dopravních staveb. Názor, že když naše stavební organizace (pro evropské renomé skoupené špičkovými zahra- ničními firmami) bez zakázek zaniknou, nasmlouvají se jako v Polsku levné čínské firmy byl milný. Firmy se tak podbídly, že nakonec musely odejít. Ne- hledě na to, že každá vláda bojuje za tuzemskou zaměstnanost! Jen se tak zastavila příprava projektů. Použil se mediální hit: předražení projektů proti Německu. ČR je sice horší než Německo, ale stále je ve skupině těch lepších v EU. Německo se poučilo z vlastních kroků: odhad nákladů na projekty dopravy programu Deutsche Einheit 136 mld. DEM se zvýšil na 330 mld. DEM. Ale podařilo se zkrátit realizaci od záměru po ukončení z 16 až 18 na cca 5 let. Náprava začala výkupem pozemků za ceny obvyklé v místě podle současného užití: v případě vyvlastnění je určil soud; řízení včetně odvolání trvalo jen mě- síce. Rychle byli pokutováni i aktivisté, uhnízdění na stromech trasy dálnice na Prahu, aby se nemohly pokácet. Problémem zůstávají ceny pozemků. Část rolníků nedostala dosud za svá pole nic. Někteří restituenti dostali náhrady za objekty v průmyslových zó- nách 0,1 Kč/1 m2, někteří majitelé polí 10 Kč, církevní restituce 42 Kč/m2, pro stavby se povoluje další navýšení. Cena půdy bude se spotřebou potravin stoupat. Neměla by ale zpožďovat realizaci projektů. Vyvlastnění může být nyní snazší; o ceně obvyklé v místě při současném užívání může rozhodnout soud ze známých podkladů. Proč by tedy nemohla řízení, včetně případných odvolacích, proběhnout rychle? Zefektivnění železnic otvíráním trhu Projekty infrastruktury mají do roku 2050 připravit dráhy na plnou konku- renceschopnost. Významnou roli sehraje nedostatek, a proto růst cen fosil- ních paliv; ta lze na železnici snáze nahradit elektřinou z jaderné fúze. Přinejmenším do té doby bude podstatná část železniční dopravy dotována v rámci veřejných služeb v obecném zájmu tak, aby standardní služby byly přístupné pro každého obyvatele Evropy podle jeho finančních možností, osobní mobility a přístupu k síti. V současnosti je v EU dotováno 95 % vla- kových km osobní dopravy. Alokované prostředky strukturálních fondů 2007-2013 a jejich čerpání v mil. Kč a v % rok alokace Kryto rozhodnutím/ certifikováno= vyplaceno roční index celkem smlouvou o dotaci vyplaceni mld. Kč mld. Kč % mld. Kč % % 1.7.2008 748,9 11,8 12,7 1.1.2009 830,9 140,0 16,9 320,8 ? 1.7.2009 805,1 137,4 17,1 4672,0 ? 1.1.2010 814,8 255,3 31,3 24,1 3,0 1.7.2010 797,0 366,5 45,6 42,0 5,3 1,7 1.1.2011 782,2 433,3 55,4 89,1 11,4 2,1 1.7.2011 759,7 495,0 65,2 104,1 13,7 1,2 1.1.2012 798,0 562,2 82,0 138,7 17,4 1,2 1.7.2012 799,2 593,6 74,3 137,1 17,2 0,9 1.1.2013 784,2 642,7 85,5 233,9 29,8 1,7 1.7.2013 798,6 683,2 85,5 260,3 32,6 1,0 1.1.2014 808,1 738,7 91,4 385,5 47,7 1,4 1.7.2014 697,8 631,5 90,5 417,6 59,8 Zdroj: měsíční přehledy MMR o čerpání strukturálních fondů. Částka alokací kolísá podle kurzu €/Kč. V roce 2007, 2008 a části 2009 se dočerpávaly fondy ze střednědobého finančního výhledu 2004-2006; vyčerpalo se přes 97 % alokovaných prostředků. Z tohoto střednědobého výhledu rok a půl před skončením de facto 9letého období zbývá využít 40 %

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

AKTUALITY Z EU 43 EKOLOGIE & BEZPEČNOST $NKzwÉ KPHQTOCEG DG\RNCVPø PC VGN  ƒ YYYFGPKQUE\ 0GLTQ\U½JNGLwÉRTQITCOEGTVKƜMQXCPÙEJ XÙTQDMňX\'XTQRø                                          P ê G R \ G D G P C P [ F C N M 5 D K Z G ƃ É P N K D Q O             T BEZPEČNOS & OGIE OL EK Q T R É E C M Ƃ K V T G E U [ M V ½ N Å P Å P N Q F Q ø P T ½ z Q R É P N K D             4 é                                                 C Q P ø P V C N R \ G D G E C O T Q H P K É w z K N $ T L G 0             X N G V C     ƒ G F Y Y Y Q M Ɯ K V VK T G E O C T I Q T R É w L G N J ½ U \ Q \' X ň M D Q T Ù X             \ J E U Q K P G E Ù P C X ø R Q T X \' \'X What should be useful for development of transport infrastructure of the Czech Republic The Czech Republic has used structural funds for 2007-2013 delayed, therefore now with maximum effort to draw as large part of funding as possible; but with postponed projects for the period 2014-2020, lost participation in the last tranche of TEN-T 2007-2013. The crucial reason was the decision to cure state budget instead of support consumption and investment by cuts of exenditures. As a result, government debt increased sharply, although it still remains at an acceptable level. There are proposed some measures not to repeat past mistakes. In the second part there are described proposals for fare opening of railway market; by chance they are compatible with the discussion on the last Transport Council 8th October 2014 in Luxemburg. § Čtvrtý železniční balíček měl šířeji pojaté cíle: v důsledku velkých účelových dotací vozidel pro místní a regionální dopravu s životností cca 30 let při smlouvách na 10, výjimečně 15 let měla být pravidla převodu vozidel na nové provozovatele z nabídkového řízení. Věková struktura kvalifikovaných želez- ničářů vedla k úvahám o jejich převodu na nového provozovatele standard- ních služeb. To se nestihlo do rámce návrhu projednat. Podpora otevírání trhu se soustředila na snazší pořízení nových vozidel. Pro- totypy procházejí v licenčním řízení dlouhými a nákladnými testy. Při schva- lovacím místě v členském státě se již testovaná vozidla musí testovat i v každém dalším státě; doba a náklady se násobí. V návrhu 4. balíčku bylo ustavit jedno místo pro udělování licencí pro všechny trati sítě EU v Evropské železniční agentuře ERA. Železniční velmoci s rozvinutým průmyslem kolejo- vých vozidel, dotovaných z rozpočtů, sledují ale i zaměstnanost; ERA jako je- diné místo udělování licencí procházela zatím jen pro vozidla dálkové dopravy, mimo jiné s menšími podporami států. Všechny úvahy směřovaly k udržení železniční sítě v rozsahu, jaký je nebo bude společensky potřebný pro standardní dopravní služby. Ty pak ale nutno poskytovat na celé síti k podpoře rozvoje méně rozvinutých regionů za stejné jízdné. Nabídková řízení s přesunem nejlukrativnějších služeb na soukromé nové společnosti nepožadovala v jakékoli formě přesun části výnosů na výkon na segmentech sítě, společensky potřebných, ale vyžadujících větší podpory. Každý provozovatel by měl uhradit z tržeb za jednotné ceny dotací plné ná- klady provozu, užití dopravní cesty, ale i vyrovnávání průměrných dotací podle segmentů sítě. Mělo by tedy nejprve dojít k zpracování projektu vlaků potřebných stan- dardních služeb na celé síti, s frekvencí spojů podle poptávky v průběhu dnů, podle nich stanovit trasy spojů v rámci veřejných služeb s nejpřiměřenější technikou. Pak by soutěžící provozovatelé při stanovené minimální kvalitě služeb mohli soutěžit o koncese na jednotlivé vlaky. V návrhu 4. balíčku prošel orgán regulátora dopravy s tím, že by současný provozovatel veřejných služeb mohl podat námitky proti udělení koncese dal- šímu provozovateli při narušení ekonomiky dotovaných služeb. Vznikne-li od- borně specializovaný a nezávislý Úřad pro ochranu podnikání v dopravě, bude muset nejprve vypracovat pravidla spravedlivé soutěže. A jak to bylo s roz- šiřováním „svobod“ podnikání v letectví, bude nutné počítat při nabídce pro- vozování mezinárodních služeb s možností jejich omezení pro vnitrostátní přepravu (např. na trase Praha- Hamburk nebo Praha- Košice  se zákazem nástupu a výstupu cestujících na českém území až na Prahu, pokud by spoje odčerpávaly cestující spojům poskytujícím standardní služby). A pak je ještě třeba posoudit, do jaké míry je ve veřejném zájmu, aby ma- nažer veřejných služeb, jehož povinností není zajistit vysoký zisk, ale dodržet náklady podle tržeb a dotací na schválené úrovni, měl stejný plat jako mana- žer TV. Pokud by zvítězil některý manažer zatím podřízené úrovně, při nižších požadavcích na odměňování by se nakoupila vyšší kvalita za nižší náklady. Osudy 4. balíčku 8. října se za italského předsednictví Rady dopravy v Lucemburku diskuto- valo k dokončení 4. železničního balíčku. Ministři se shodli na úsilí o dynamičtější, na zákazníka orientované služby s investicemi a inovacemi. Nicméně někteří si myslí, že je několik způsobů, jak toho dosáhnout; rychlé otevírání trhů nemusí být nejlepší. To co vyhovuje jedné zemi, může škodit v jiné zemi, protože jejich zázemí a jeho vývoj se liší. I státy podporující otevírání trhu doporučují postupné kroky s dobrou přípra- vou, včetně analýzy potenciálního sociálně ekonomického dopadu, případně s přechodným obdobím; zajistit vyšší transparentnost a dohled. Mnoho je proti „cherry picking“ - vybírání ziskových linek společnostmi na úkor ztrá- tových, do veřejných služeb je proto nutno zahrnout i služby ztrátové. Některé státy doporučují ponechat vlastní model, respektovat tím zásadu subsidiarity. Většina států pokládá za nezbytné zachovat možnost přímého zadávání slu- žeb, část doporučuje nechat probíhat současné služby, nerozšiřovat současná opatření, neukládat další závazky pro rozpočty. Předsedající z Itálie připraví na prosincové zasedání návrhy na obecný pří- stup k politickému pilíři a dokončení technického pilíře. § Antonín Peltrám Foto: © European Union, 1995–2014 INZERCE

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

AKTUALITY Z EU 44 Globalizační fond EU Jádrem návrhu bylo při masovém propouštění nebo jeho hrozbě v jednom regionu nebo podniku původně nad 1000 zaměstnanců, poskytnout pomoc Evropské unie propuštěným na základě indi- viduálních plánů, úhradou nákladů na rekvalifikaci do jednoho roku ve výši 50%. V období krize byla pravidla zvýhodněna: limit ne- zaměstnaných se snížil na 500, doba poskytnutí podpory se prodloužila na 2 roky, příspěvek EU se zvýšil na 70%. O podporu z fondu žádají členské státy Evropskou komisi; Komise posoudí správnost z hlediska závazných pravidel a posílá žádost k schválení Radě a Evropskému parlamentu; ty návrh v relativně krátkých lhůtách schvalovaly (ně- které žádosti mohly reagovat na budoucí propouš- tění). Horní limit financování EU byl 500 milionů €. Od počátku v roce 2007 dostal EFG 130 žádostí na pomoc při rekvalifikaci více než 116 000 pracu- jících s částkou přes 536 milionů €. Jen v roce 2013 byla částka podpor přes 53,5 mil. €. Česká vláda spoléhala na trh, její 2 vyřízené žádosti se týkaly cca 800 zaměstnanců a necelých 1 mil. €. Sociální part- neři se dověděli, že je EFG spojeno s obtížnou byro- kracii a alokace v Evropském sociálním fondu ESF pro ČR je až příliš velká. (Zřejmě v duchu prohlášení premiéra, že velké částky zvenčí získané bez vlast- ního přičinění mohou demoralizovat). Po kladných zkušenostech souhlasila Evropská rada s návrhem Komise „zahájit novou strategii pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění („Strategie Evropa 2020“). Růst podporující začle- nění posílením úlohy občanů pomocí vysoké úrovně zaměstnanosti, prostřednictvím investic do získávání dovedností, boje proti chudobě a modernizací trhů práce, odborné přípravy a systémů sociální ochrany, je jednou ze 3 priorit strategie; lidé budou moci před- vídat a zvládat změny a vybudovat soudržnější spo- lečnost. EFG umožňuje podle Komise Unii prokazovat soli- daritu s pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu z globalizace a důsledků celosvětové finanční a hos- podářské krize, může ale rovněž podpořit příjemce pomoci v případě malých trhů práce, nebo za mimo- řádných okolností, zejména pokud jde o kolektivní žádosti týkající se malých a středních podniků, a to i tehdy, pokud počet propuštěných pracovníků ne- dosahuje obvyklé prahové hodnoty pro uvolnění pro- středků z EFG. Rozšíření využitelnosti EFG Novým nařízením se zřizuje „EFG“ na období více- letého finančního rámce od 1. ledna 2014 do 31. pro- since 2020. Nebylo by dobré, kdyby kvůli reliktům padlé koalice došlo k nečerpání prostředků ze strany ČR i v tomto období. Totéž platí pro nečerpání ga- rantovaných úvěrů na podporu malých a středně velkých podniků, kde se nevyužila možnost čerpání z téměř 1 mld. € na období 2007-2013 a nutno za- bránit stejnému nečerpání téměř stejné dotace 2014-2020. Až dosud bylo v roce 2014 navrženo přes 10 pří- padů pomoci z EFG - ve výši 1,2 mil. € pro polský Fiat, 6,4 mil. € pro řecký obchodní dům FOKAS a 25,9 mil. € pro Air France. Akce s finančními příspěvky z EFG mají zajistit, aby co největší počet příjemců pomoci nalezl udrži- telné zaměstnání co nejdříve v rámci šestiměsíčního období předcházejícího dni, ke kterému má být před- ložena závěrečná zpráva k příspěvkům. Příspěvky mohou být na žádost států EU poskyto- vány v těchto případech: Bankrot řady britských automobilek v roce 2006 a propuštění 6 000 zaměstnanců v jediném podniku vedlo minulého předsedu Evropské komise Barrosa k návrhu nového Evropského fondu na přizpůso- bení se globalizaci (EFG). Návrh k němu přijal parlament a Rada nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 na dobu trvání finančního rámce od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. - pracovníkům, kteří byli propuštěni a osobám sa- mostatně výdělečně činným, které přestaly vykoná- vat svou činnost v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zamě- řeno nařízení (ES) č. 546/2009, nebo nové celosvě- tové finanční a hospodářské krize, vážnou proměnou obchodu Unie se zbožím nebo službami, rychlým po- klesem podílu Unie na trhu v daném odvětví, nebo přemístěním činností do třetích zemí, pokud má toto propouštění pracovníků značný negativní dopad na místní, regionální nebo národní hospodářství. Finanční příspěvek z EFG je poskytován pokud a) během referenčního období čtyř měsíců do- sáhne počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vyko- návat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli, a osob samostatně výdě- lečně činných, které u nich přestaly vykonávat svou činnost; b) během referenčního období devíti měsíců do- sáhne počet propuštěných pracovníků nebo osob sa- mostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stej- ném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE 2 a nacházejících se v jednom či více souse-

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

dících regionech na úrovni NUTS 2 (našich regionů soudržnosti). V případě malých pracovních trhů, nebo za mimo- řádných okolností, (zejména kolektivních žádostí k malým a střední podnikům, odůvodněných žádají- cím členským státem), žádat příspěvek je možné i přesto, že výše uvedená kritéria nejsou zcela spl- něna, má-li propouštění značný dopad na zaměstna- nost a místní, regionální nebo národní ekonomiku. Žádající stát je však povinen uvést, která z kriterií nejsou zcela splněna. Celkový objem příspěvků při- dělených za mimořádných okolností nesmí přesáh- nout 15% roční maximální částky rozpočtu EFG. Počty podporovaných pracovníků jsou odhadovány ke dni, kdy zaměstnavatel oznámil plánované hro- madné propouštění, ukončení pracovního poměru, uplynutí sjednané doby jeho trvání; ukončení přidě- lení podniku, který práci využíval; v případě osoby samostatně výdělečně činné dnem, kdy osoba pře- stala podle vnitrostátních právních nebo správních předpisů vykonávat svou činnost. Členský stát může do 31. prosince 2017 poskyto- vat individualizované služby spolufinancované z EFG takovému počtu mladých lidí, kteří nejsou zaměst- náni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné pří- pravy (tzv. „NEET“) a v den podání žádosti nedosáhli věku 25 či 30 let (podle rozhodnutí státu), který ne- překročí počet cílových příjemců pomoci, prioritně pro osoby, které byly propuštěny, nebo přestaly vy- konávat svou činnost, za podmínky, že k propouštění došlo alespoň zčásti v regionech na úrovni NUTS 2. Finanční příspěvek z EFG může být poskytnut za účelem aktivních opatření na trhu práce, jsou-li sou- částí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb k usnadnění opětovného profesního začlenění cílových příjemců pomoci, zejména znevýhodněných, starších a mladých nezaměstnaných, do doby získání nového zaměstnání nebo zahájení samostatné výdě- lečné činnosti. Náklady na opatření nesmí překročit 35% celko- vých nákladů na koordinovaný balíček individualizo- vaných služeb, v případě investic na samostatnou výdělečnou činnost, zakládání podniků a převzetí podniků zaměstnanci nesmí překročit 15 000 EUR. Koordinovaný balíček by měl předjímat budoucí per- spektivy trhu práce a požadované dovednosti a být v souladu s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje. Členský stát podá Komisi žádost do 12 týdnů ode dne naplnění kritérií, Komise do dvou týdnů ode dne podání žádosti, případně ode dne, kdy obdrží žádost nebo její překlad, potvrdí příjem a informuje členský stát o dalších potřebných informacích. Pokud poža- duje další informace, členský stát odpoví do šesti týdnů ode dne vyžádání, Komise může na žádost dotčeného členského státu lhůtu prodloužit o dva týdny. Posouzení, zda žádost vyhovuje podmínkám poskytnutí finančního příspěvku, sdělí Komise do 12 týdnů od obdržení úplné žádosti, nebo jejího pře- kladu. Pokud by výjimečně nemohla tuto lhůtu do- držet, poskytne písemné vysvětlení s uvedením důvodů zpoždění. Finanční příspěvek z EFG nenahrazuje kroky, které mají být na základě vnitrostátního práva nebo ko- lektivních smluv provedeny společnostmi. Podpora cílovým příjemcům pomoci doplňuje akce členských států na celostátní, regionální a místní úrovni, včetně akcí spolufinancovaných z fondů Unie. Zajistí se ne- diskriminace, včetně mužů a žen. EFG může z podnětu Komise do nejvýše 0,5% roční maximální částky EFG financovat činnosti za- hrnující přípravu, sledování, sběr dat a vytváření vě- domostní základny pro provádění EFG. Může rovněž financovat administrativní a technickou podporu, ší- ření informací a komunikaci, audit, kontrolu a hod- nocení nezbytné k provádění tohoto nařízení. Evropský parlament a Rada na návrh Komise po- skytnou na počátku každého roku částku na tech- nickou pomoc v mezích stanoveného stropu. Úkoly musí být prováděny v souladu s finančním nařízením a jeho prováděcími pravidly pro tento způsob plnění rozpočtu. Technická pomoc Komise zahrnuje poskytování in- formací a poradenství státům při využívání, sledo- vání a hodnocení EFG. Informace o využívání EFG a jasné pokyny k využívání EFG by Komise měla po- skytovat rovněž sociálním partnerům na evropské a vnitrostátní úrovni. Naopak žádající členský stát poskytuje a zveřejňuje informace, týkající se financovaní akcí pro cílové pří- jemce pomoci, místní a regionální orgány, sociální partnery, média a širokou veřejnost. Mají zdůraznit úlohu Unie a zajistit zviditelnění příspěvku EFG. Komise co nejdříve vyhodnotí navržené akce a od- hadované náklady a navrhne výši případného finanč- ního příspěvku z EFG, který může být poskytnut v mezích dostupných zdrojů. Částka nesmí přesáh- nout 60% celkových odhadovaných nákladů. Po vstupu v platnost rozhodnutí o poskytnutí fi- nančního příspěvku vyplatí Komise dotčenému člen- skému státu jednorázově částku předběžného financování ve výši 100% v zásadě do 15 dnů. Před- běžné financování se vyúčtuje při ukončení poskyto- vání finančního příspěvku. Členský stát provede způsobilé akce co nejdříve, nejpozději 24 měsíců ode dne podání žádosti. Může rozhodnout o odložení dne zahájení způsobilých akcí až o tři měsíce ode dne podání žádosti, pak ale musí být akce uskutečněny do 24 měsíců ode dne jejich zahájení, oznámeného státem v příslušné žádosti. Pokud se příjemce pomoci účastní kurzu (vzdělá- vacího, či odborné přípravy), který trvá dva roky či více, mohou být poplatky za tento kurz zahrnuty do spolufinancování z EFG až do dne, kdy má být před- ložena závěrečná zpráva. Výdaje jsou způsobilé do uplynutí lhůty pro před- ložení závěrečné zprávy. Při provádění akcí z balíčku individualizovaných služeb může členský stát předložit Komisi návrh na změnu zahrnutých opatření přidáním dalších způso- bilých akcí za předpokladu, že změny jsou řádně odů- vodněné a není překročena výše finančního příspěvku. Komise zhodnotí navrhované změny, a pokud s nimi souhlasí, oznámí to členskému státu. Veškeré částky v žádostech a všech souvisejících dokumentech, jsou uváděny v eurech. Nejpozději šest měsíců po uplynutí lhůty ukončení akce předloží členský stát Komisi závěrečnou zprávu o provádění finančního příspěvku; její součástí jsou v nařízení uvedené závazné informace. § Antonín Peltrám

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

KALEIDOSKOP 46 PROLOGIS PODEPISUJE TŘETÍ NEJVĚTŠÍ SMLOUVU V MAĎARSKU V ROCE 2014 Prologis, Inc., globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí podepsal nájemní smlouvu na 20 750 m2 v Prologis Park Budapest-Gyál se společ- ností GE Hungary. GE Hungary je součástí skupiny GE, jednoho z největších světových do- davatelů energie, dopravy, zdravotnických potřeb, vody a osvětlení. Park, který je 100 % pronajatý, je moderním distribučním centrem, které v současné době zahrnuje pět budov o celkové rozloze 152 000 m2. Na- chází se přibližně 18 km jihovýchodně od centra Budapešti a 17 km zá- padně od mezinárodního letiště a nabízí přístup k dálnicím M5 a M0. „Jedná se o třetí největší nájemní smlouvu, kterou jsme letos v Maďarsku podepsali, což odráží rostoucí poptávku po vysoce kvalitních distribučních prostorách,“ řekl László Kemenes, viceprezident a country manager pro Prologis v Maďarsku a Rumunsku. „V současné době je naše maďarské portfolio pronajato z 96 % a zaznamenali jsme zvýšený zájem zákazníků i o zbývající neobsazený prostor.“ Zdroj: Best Communications OCENĚNÍ EMC BLUE SKY SUPPLIER SUSTAINABILITY AWARD 2014 PRO DEUTSCHE POST DHL Deutsche Post DHL, získala ocenění za první místo ve třetím ročníku ceny Blue Sky Supplier Sustainability Award 2014. Tímto oceněním vyjadřuje společnost EMC, jednička na trhu ve vývoji systémů pro ukládání dat pro dodavatele, své uznání dodavateli, který prokazuje snahy v trvale udržitel- ném reportingu a zlepšování sociální a environmentální odpovědnosti. Aspekty trvalé udržitelnosti hrají v technologickém sektoru stále větší roli při výběru a správě dodavatelů. Společnosti se zaměřují především na dopad produktů a provozů jejich dodavatelů na životní prostředí. Mezi kritické fak- tory patří hlavně energetická účinnost a využívání obnovitelných energií. Kandidáti na cenu EMC Blue Sky Supplier Sustainability Award jsou hod- nocení podle různých kritérií: dopadu iniciativy, kreativity při překonávání potíží, inovativního přístupu, dlouhodobé životaschopnosti a celkové snahy o angažovanost, transparentnost a trvalé zlepšování. Společnost DHL, přední poskytovatel s dlouhodobým programem trvalé udržitelnosti, zí- skala toto ocenění jako vítěz právě na základě těchto kritérií. Zdroj: DHL Express (Czech Republic) BRIDGESTONE POKRAČUJE VE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ NA KILOMETR Návštěvníci expozice značky Brid- gestone na nedávném 65. ročníku veletrhu IAA Užitkové vozy 2014 v Hannoveru se mohli seznámit nejen s nejnovější generací prémio- vých pneumatik od největšího vý- robce pneumatik a gumárenských produktů na světě, ale i s výhodnými možnostmi, jak mohou provozovatelé vozových parků dosáhnout s kombi- nací nových vysocevýkonných pneumatik Bridgestone a nejmodernějších protektorů Bandag výrazného snížení celkových nákladů na kilometr v prů- běhu celého životního cyklu pneumatik. Jinými slovy, návštěvníci viděli víc než jen pneumatiky, a to komplexní strategii Total Tyre Life, jejímž cílem je zvýšení provozní hospodárnosti a ziskovosti bez ohledu na velikost pod- niku a jeho zaměření. Řada nových vrcholných pneumatik Bridgestone a prémiových protek- torů Bandag pokrývá kompletní sortiment pneumatik pro regionální, dál- kovou i městskou dopravu, schopných maximalizovat výkon vozového parku a ziskovost v rozmanitých provozních podmínkách. Zdroj: AC&C Public Relations BONETT OTEVÍRÁ JEDENÁCTOU PLNÍCÍ STANICI CNG Společnost Bonett Gas In- vestment a.s. otevřela u dál- nice D1 ve Velkém Meziříčí již 11. vlastní veřejnou plnící sta- nici CNG. Ta se nachází u čer- pací stanice pohonných hmot partnera, firmy Horácké auto- družstvo, autorizovaného pro- dejce vozů Škoda na adrese K novému nádraží 1345. Nová plnicí stanice má jeden výdejní stojan CNG vybavený oběma typy plnicích koncovek, díky tomu mohou plnit stlačený zemní plyn jak osobní a dodávkové vozy (koncovka NGV1), tak i autobusy a nákladní vozidla (koncovka NGV2). Stanice je otevřena nonstop, placení je možné provést pomocí platebního terminálu CNG či platební kartou nebo v hotovosti. V srpnu otevřel Bonett plnící stanici v Hradci Králové a v září spustil nej- výkonnější CNG stanici ve střední Evropě v Dopravním podniku města Brna. Do konce letošního roku plánuje otevřít několik dalších vlastních pl- nících stanic, a posílit tak pozici na domácím trhu. Do pěti let pak chce počet CNG stanic zvýšit až na čtyřnásobek. V současnosti je v České republice přes 8 000 vozidel na CNG a moto- risté mají k dispozici celkem 65 plnících stanic na stlačený zemní plyn, do konce roku se očekává přírůstek dalších až deseti výdejních míst. Cena CNG se dlouhodobě pohybuje na čtyřiceti až padesáti procentech v po- rovnání s benzínem nebo naftou. Náklady na ujetí jednoho kilometru se tak pohybují kolem jedné koruny. Zdroj: PAN Communications VOZÍK CUBEXX SE STÁVÁ INTERAKTIVNÍM ROBOTEM Na německém logistickém kongresu v Berlíně si mohli návštěvníci od 22. do 24. října 2014 prohlédnout inovovaný koncepční vozík cubeXX, který byl jako funkční stroj poprvé představen na veletrhu CeMAT 2014. Díky novým senzorům a skenerům zajišťujícím dynamické a prostorové snímání se flexibilně automatizovaná využití cubeXX zaměřují i na oblasti s přepravou osob. Zakázky přepravy se přitom k vozíku dostávají rozma- nitými cestami. Za prvé prostřednictvím atraktivní aplikace cubeXX pro iPad, přes kterou lze cubeXX od firmy STILL také seřizovat a konfigurovat, za druhé přímo přes Coaster vyvinutý Fraunhoferovým institutem pro materiálové toky a logistiku (IML) nebo přes cloudovou platformu SAP HANA pro internet věcí, přes kterou je možné také vést správu vozíku a do budoucna řídit celé flotily cubeXX. V současnosti se hodně mluví o Industrie 4.0. Cílem je inteligentní vý- robní podnik, který se vyznačuje adaptabilitou a flexibilitou, efektivitou vy- užívání přírodních zdrojů a ergonomií obchodních a výrobních procesů. To se ale podaří jen tehdy, když budou propojeny a stanou se součástí kom- plexního systému všechny složky logistického procesu – lidé, materiál, pře- pravovaná břemena a nákladové jednotky. Aby bylo možné plnit všechny požadavky Industrie 4.0, zapojuje se firma STILL do vývoje v nejrůznějších výzkumných projektech, např. „Hub2Move“. Otevřený a firmou STILL rozvíjený robotický systém RACK (Robotic Ap- plication Construction Kit) a vylepšená technologie senzorů a skenerů po- souvá cubeXX o další krok směrem k flexibilní automatizaci a k tomu, že se z něj stane interaktivní robot, protože nyní dokáže vyhodnocovat své bezprostřední okolí a lépe reagovat na překážky a neočekávané události. Pomocí nahoře umístěného rotujícího laserového skeneru je vozík cubeXX schopen nejen sám určit svou pozici na základě předem zadaných orien- tačních bodů, ale také analyzovat své bezprostřední okolí ve 3D. Rozliší tak prostorové obrysy a i během jízdy spolehlivě rozpozná regály, palety nebo překážky. Zdroj: STILL ČR

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

KALEIDOSKOP 47 COLLIERS INTERNATIONAL OZNAMUJE NOVÉ JMENOVÁNÍ A DVĚ POVÝŠENÍ Colliers International oznamuje jmenování Marcela Kolesára do pozice Director, vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství. Zároveň oznamuje dvě nová povýšení v rámci české pobočky. Jan Zadražil byl povýšen do pozice Associate Director a Michaela Křikavová do pozice Senior Asso- ciate, oba též v rámci oddělení oceňování nemovitostí a poradenství. Marcel Kolesár, Director, vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství – Marcel se věnuje komerčnímu realitnímu trhu více než 9 let. Má rozsáhlé zkušenosti v poskytování oceňování a poradenských služeb pro banky, nemovitostní fondy, investory, developery a vlastníky nemovitostí v České republice a na Slovensku. Do Colliers International nastoupil v říjnu letošního roku. Jan Zadražil, Associate Director, oddělení oceňování nemovitostí a poradenství – Jan působí v Colliers International od roku 2012 a doposud pracoval na pozici Senior Associate. Do nové pozice vstupuje s 13letými zkušenostmi v nemovitostním sektoru a oceňování v České republice. Michaela Křikavová, Senior Associate, oddělení oceňování nemovitostí a poradenství – Michaela nastoupila do Colliers International v roce 2007. Má rozsáhlé zkušenosti s oceňováním nemovitostí. Pracovala na oceňování pro široké spektrum domácích a mezinárodních klientů, jako například Eu- rohypo, UniCredit a Česká spořitelna. Zdroj: Best Communications BAOLI ROZŠIŘUJE SVÉ PORTFOLIO SKLADOVÉ TECHNIKY Baoli Material Handling Europe rozšiřuje pro evropský trh své portfolio skladové techniky o elek- trický paletový vozík s nosností 1,5 tuny. Baoli EP15 je ručně vedený paletový vozík s motorovým pohonem, který je vhodný pro lehčí aplikace jako je například přeprava nákladů ve stísněných pro- storech, jako jsou: nákladní automobily, obchody či přepravní kontejnery. Kompaktní rozměry EP15 zajišťují velmi snadnou ovladatelnost, stroj o celkové délce 1685 mm tak nabízí poloměr otáčení pouhých 1490 mm. "City Mover" Baoli EP15 je navržen se zaměřením na snadnou údržbu a již v základní specifikaci nabízí boční výměnu baterie. Vestavěný nabíječ zajišťuje praktické a rychlé nabíjení. Indikátor baterie pak informuje obsluhu o její zbytkové kapacitě. Baoli Material Handling Europe reaguje na požadavky evropského trhu, který si žádá praktické čelní vysokozdvižné vozíky, stejně tak jako skladovou techniku. Provozovatelé vyžadují kompletní vybavení manipulační technikou od jed- noho výrobce. Baoli již splňuje většinu požadavků a bude se nadále zlep- šovat - v současné době rozšiřuje své portfolio skladové techniky a modernizuje stávající vysokozdvižné vozíky. Paletový vozík je vybaven výkonnou baterií a řídící jednotkou Curtis. Elektromagnetická brzda zajišťuje bezpečnost pro obsluhu. Zdroj: Baoli Material Handling Europe ZDENĚK CHRDLE POPÁTÉ ZVOLEN GENERÁLNÍM ŘEDITELEM AŽD Na valné hromadě společnosti AŽD Praha, která se uskutečnila v pátek 24. října, proběhla volba statutárních orgánů a generálního ře- ditele. Tím byl znovu zvolen stávající ředitel Zdeněk Chrdle, který je také jednatelem společnosti spolu s Romanem Juříkem a Danielou Veselou. Do dozorčí rady byli zvoleni František Formánek, Miroslav Kozák a Petr Rott. Zdeněk Chrdle, který je generálním ředitelem společnosti AŽD Praha od roku 2003, obhájil post na další tři roky. Ve volbě získal 24 hlasů z celkových šestadvaceti. „Velmi si vážím důvěry spolumajitelů společ- nosti a děkuji za ni. Udělám vše pro to, aby si naše společnost udržela postavení na našem trhu a dále se našimi kvalitními technologiemi roz- šiřovala do zahraničí,“ uvedl krátce po volbě Zdeněk Chrdle a dodal: „Společnost AŽD Praha pod mým vedení bude i nadále korektní a férově se chovající společností. Věřím, že si u našich zákazníků udržíme důvěru a dále ji prohloubíme.“ Zdroj: Comunica

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

KALEIDOSKOP 48 PŘÍPRAVY RETAIL SUMMITU 2015 FINIŠUJÍ Největší středoevropská obchodní konference Retail Summit vstupuje do závěrečné fáze příprav. Klíčovými tématy 21. ročníku s podtitulem „Hle- dání nových cest“, který proběhne ve dnech 3. – 4. 2. 2015, budou "omni- channel retailing" a šance kamenného obchodu v podmínkách prudké expanze e-commerce. Zahajující část prvního dne se zaměří na celkový kontext trhu a jeho vý- hled. Zaměří se nejen na to, jaký je stav obchodu na křižovatce, ale naznačí i směr, kterým bychom se měli ubírat. Druhý programový blok přinese pro tyto nové cesty sérii inspirací. Půjde zejména o prezentace různých typů inovací - od produktových až po přístupy směrující k celkové změně trhu a vztahů mezi jeho klíčovými hráči. Třetí část summitu představí ukázky úspěšných řešení. Ukáže jak s pomocí no- vých technologií i marketingových přístupů vytvořit nové cesty k zákazníkům a jak je efektivně propojit do systému distribučních kanálů co nejvíce vyhovují- cích jejich přáním. Klíčovými slovy této části programu budou "omni-channel re- tailing" a budoucnost kamenného obchodu v podmínkách prudké expanze e-commerce. Součástí bude 12 diskusních sekcí, tematicky zaměřených na hlavní aspekty hledání nových cest. Atraktivní částí programu bude společenský večer spojený s udílením cen MasterCard Obchodník roku 2014. Více informace a mož- nost registrace na: www.retail21.cz Zdroj: Blue Events ČEMAT SPOJIL SVÉ SÍLY S MICHELIN ČEMAT, přední distributor příslušenství pro manipulační a stavební tech- niku v České republice i na Slovensku, a francouzský koncern Michelin uza- vřeli smlouvu o spolupráci a výhradním zastoupení značky Michelin pro Českou a Slovenskou republiku. ČEMAT pokryje nabídku Michelin v seg- mentu OTR pneumatik, pneumatik pro vysokozdvižné vozíky a některých stavebních pneumatik. Počínaje listopadem tak Čemat nabízí nejen pneu- matiky dosavadních renomovaných značek, ale nově také ve výhradním zastoupení prémiové pneumatiky značky Michelin. ČEMAT uvede v prvé řadě na trh pneumatiky Michelin určené pro těž- kotonážní vysokozdvižné vozíky, dále pneumatiky pro kontejnerové mani- pulátory, nakladače, kloubové dempry, pevné dempry a jeřáby. V nabídce se objeví celá škála pneumatik s běhounem určeným do specifických pod- mínek a svými vlastnostmi vhodnými pro různé aplikace zejména v těžkých provozních podmínkách. Nabídka OTR se zaměří na radiální OTR pneuma- tiky, které se, v případě Michelin, vyznačují tou nejvyšší kvalitou materiálů a inovativních technologií použitých při výrobě samotné pneumatiky. Čemat má v zastoupení 10 mezinárodně uznávaných značek, Michelin bude v pořadí jedenáctou značkou v portfoliu společnosti. Spolupráce obou firem navazuje na již úspěšnou jednorázovou spolupráci v oblasti distribuce pneumatik v roce 2007. Zdroj: ČEMAT trading INTERNETOVÝ PRODEJCE MALL.CZ EXPANDUJE Objem zboží, které si zákazníci objednají přes největší tuzemský e-shop MALL.CZ roste meziročně 34% tempem. Společnost navíc stále rozšiřuje množství sortimentu – jen před letošními Vánoci přesáhne 200 000 po- ložek. I proto MALL.CZ ve spolupráci s poradenskou společností DTZ téměř rok hledal vhodné prostory pro zřízení nového distribučního centra. Stávající dvě distribuční centra v Jirnech a Horních Počernicích tak už v létě 2015 nahradí 30 000 m2 skladovacích ploch. Na míru je nájemci postaví developer Prologis ve svém parku v Jirnech při dálnici D11. Moderní distribuční areál bude tvořit vedle skladovacích ploch i kance- lářské zázemí o 3 000 m2. MALL.CZ navíc bude mít možnost rychlé ex- panze o dalších 20 000 m2 distribučních prostor a umožní mu tím další růst bez nutnosti hledat dodatečné skladové prostory. Nová centrála MALL.CZ bude mít několik specifik: prioritou bylo maxi- mální zvýšení efektivity skladování a tím minimalizace nákladů, což při- spěje k dalšímu rozvoji společnosti MALL.cz. Proto dojde ke zvýšení světlé výšky na 12,5 metrů, což umožní realizaci efektivního řešení skladování formou mezaninu. Stejně tak i podlaha bude mít zvýšenou nosnost, než je standardních 5 tun/m2 z důvodu instalace výše zmíněných mezaninů. A to vše v moderních skladových prostorách, které splňují velmi náročné poža- davky společnosti MALL.CZ. Zdroj: SMART Communication FEDEX EXPRESS ROZŠIŘUJE SLUŽBU „INTERNATIONAL FIRST“ FedEx rozšiřuje řešení pro zákaz- níky, kteří potřebují, aby jejich dů- ležité zásilky byly doručené již následující pracovní den ráno. FedEx Express, dceřiná společnost FedEx Corp. (NYSE: FDX) a největší expresní přepravní společnost na světě, rozšiřuje službu pro spěšné zásilky FedEx „International First“ a zvyšuje počet výchozích zemí pro tuto službu. Mezi nové výchozí země patří také Česká republika. Tímto rozšířením se celkový počet výchozích trhů zvyšuje na 97 a zákaz- níci tak mohou pomocí služby FedEx International First posílat zásilky z výše uvedených států do všech stávajících cílových zemí služby Inter- national First. Seznam výchozích a cílových zemí najdete na adrese: https://smallbusiness.fedex.com/international/international-first. V závislosti na výchozím a cílovém místě jsou zásilky poslané službou FedEx International First doručené za jeden až tři pracovní dny, často druhý pracovní den ráno. Služba se nejčastěji využívá pro obchodní doku- menty, elektroniku a high-tech zařízení, lékařské přístroje, klinické testy a zařízení pro zábavní průmysl – tedy pro zásilky, u nichž se vyžaduje rychlé doručení. Zdroj: ACCEDO Czech Republic a Slovakia Communications INZERCE www.cz.zetes.com

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Uskladnûte zboÏí, skladové zásoby, materiál. Zaparkujte kamion, tahaã, návûsy, autobusy. Mûjte vÏdy po ruce stroje, náfiadí nebo cokoliv, co potfiebujete. 3 typy hal, ‰ífiky od 6 do 24 metrÛ. Aktuálnû v˘prodej skladov˘ch zásob. Model Q o ‰ífice 15,19 metru s velkou slevou a hned k odbûru! Více na

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/

Akce Poukaz na 4 000 Kč platí pro vozy značek Volkswagen, Audi, SEAT nebo Volkswagen Užitkové vozy do stáří 7 let zakoupené v období od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 u Das WeltAuto. Poukaz využijete na pořízení originálního příslušenství, originálních a Economy dílů a na servisní práce. Das WeltAuto je celosvětová značka pro prodej ojetých vozů u autorizovaných prodejců Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen Užitkové vozy. Partnerem financování je ŠkoFIN s.r.o. Více na www.dasweltauto.cz. Vyberte si kvalitní ojetý YÑ]RG\'DV:HOW$XWR D]ÅVNHMWHMDNRG¹UHN VHUYLVQÅSRXND] QD.À 3U¹YÄNY¹PMHGH G¹UHN]D.À

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201411/