Magazín Žurnál 02/2015http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

SBORISTÉ Nikolaj Penev Dimitar Sabov DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI „To budou Čechoslováci čubrnět!“ Československo, země zaslíbená, ve skvělé balkánské komedii Sboristé. Světová premiéra 7. února 2015 na Nové scéně DJKT. Více na str. 6 titulka_zurnal_A5 1 22.01.15 13:33 únor 2015 | www.zurnalmag.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

Západočeská galerie v Plzni výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň 28.1.–6.4.2015 Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury Daniel Herman, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München a Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg za finanční podpory Společnosti Plzeň 2015 o. p. s., Plzeňského kraje, Evropské unie (Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013), Česko-německého fondu budoucnosti, Statutárního města Plzně a Nadace 700 let města Plzně.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

TIPY NA KONCERTY 8–11 Akce měsíce | Přehled koncertů Dozvěděli jsme se… GALERIE 22–28 Akce měsíce | Přehled výstav | Dozvěděli jsme se… KLUBová scéna 12–17 Akce měsíce | Kam a za čím do klubů Dozvěděli jsme se… KAM ZA KULTUROU 29–33 Akce měsíce | Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se… DIVADLO 18–21 Akce měsíce | Divadelní tipy AKCE MĚSÍCE 6–7 Nová scéna DJKT – SBORISTÉ ŽURNÁL 4–5 Slovo redaktora RESTAURACE 38–43 Názor Jakub Mareš | To nejlepší z restaurací Přehled restaurací | Dozvěděli jsme se… PROGRAM Divadlo, galerie, instituce, muzea, kino, koncerty, kluby 44–50 34–37 KINO Kino Beseda | Filmové premiéry BĚŽET S NÁMI MŮŽETE I VY! http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz Vlastimil Zwiefelhofer, olympijský běžec Pavel Horváth, fotbalista OBSAH

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

4 únor 2015 | www.zurnalmag.cz NÁKLAD 10 000 ks Ev. číslo – MK ČR E 17183 VYDÁVÁ PROPAGANDA s. r. o. Záběhlická 3254 / 51 106 00 Praha 10 – Záběhlice IČO: 276 04 675 ADRESA REDAKCE Pobřežní 8 301 00 Plzeň KULTURA A DISTRIBUCE Katarína Krulichová Tel.: +420 605 163 634 krulichova@zurnalmag.cz INZERCE Jaroslav Krulich Tel.: +420 603 811 904 jaroslav.krulich@zurnalmag.cz REDAKce Ing. Markéta Čekanová Tel.: +420 724 317 539 cekanova@zurnalmag.cz František Klimt Tel.: +420 725 874 981 klimt@zurnalmag.cz PRODUKČNÍ Petra Hanousková Tel.: +420 774 564 019 petra.hanouskova@zurnalmag.cz DTP Euroverlag, spol. s r. o. www.euroverlag.cz FOTOGRAF Lukáš Potůček www.lukasapetra.cz Vážení a milí čtenáři Žurnálu, Další Žurnál vyjde 27. února SBORISTÉ Nikolaj Penev Dimitar Sabov DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI „To budou Čechoslováci čubrnět!“ Československo, země zaslíbená, ve skvělé balkánské komedii Sboristé. Světová premiéra 7. února 2015 na Nové scéně DJKT. Více na str. 6 titulka_zurnal_A5 1 22.01.15 13:33 únor 2015 | www.zurnalmag.cz nový rok se nám pěkně rozjel, slavnostně jsme zahájili Evropské hlavní město kultury a kultura sama už zase nabírá na obrátkách. Únor je tradičním měsícem plesů. Tanec je starý jako lidstvo samo: už z jeskynních maleb víme, že dávní lidé vyjadřovali tanečními pohyby své pocity nebo je používali při rituálech, aby si naklonili přízeň božstev. Tanec pravěkých lovců se však tomu dnešnímu podobal jen velice vzdáleně. Krása a ladnost přicházejí až s antikou. Vášnivými tanečníky byli kupříkladu staří Řekové, kteří také tanec posunuli od rituálu k zá- bavě. Pronikl na zahájení olympiády i do divadelních her. Vznikly první taneční školy. Křesťanský středověk tanci příliš nepřál, ale tanec se nedal. Ve třináctém století se znovu vrací do divadel i rituálů, ale významnou roli hraje i v karnevalech a – věřte, nevěřte – v pohřebních obřadech. A hlavně se začíná oddělovat živelný a živočišný tanec prostých lidí a noblesní a vybroušený tanec šlechtických kruhů. Taneční taktovku renesance třímá nejdříve Itálie a po ní Francie. A tady se rodí prv- ní předchůdce akrobatických figur. V tanci zvaném volta se objevuje zvedačka, kdy tanečník zvedne partnerku a otočí se s ní. V dobách romantismu dává Francie světu další taneční hit, menuet. Spolu s tímto poměrně náročným tancem přišla na svět i profese učitele tance. Další revoluci na parketu přineslo devatenácté století. Do světa figurálních tanců vtrhlo něco nevídaného a nemravného: valčík! Páry se držely těsně u sebe, a tak kroužily par- ketem. Po valčíku ovládá parkety Evropy česká polka. Svět se řítí k taneční erupci národních tanců a bláznivých novinek. Latinskoamerické národy představují cha- -chu a rumbu, Argentina tango, Španělsko passo-doble. V amerických tančírnách se rodí charleston, balboa a lindy hop. Angličtí učitelé tance se tomu všemu poku- sí dát nějaký řád a rámec. Píší pravidla společenských tanců, jako je waltz, foxtrot nebo slow-fox. Vývoj tance je ale rychlejší než jejich pero. Každý večer vznikne v nějaké tančírně nová figura, která se buď ujme, nebo za pár týdnů zmizí anebo ji hned nazítří někdo upraví docela jinak. Když dospěje generace narozená za druhé světové války, staví se k párovým tancům zády. Začíná se tančit sólově. Vlastně jako kdysi u ohně, když se prosila božstva, aby úroda byla hojná a lov úspěšný. Vzpomeňte si na to, až si budete vázat lakýrky či upravovat účes před vstupem do sálu: pokud vám někdo vytkne, že se pohybujete neohrabaně, nebo že vaše kreace nejsou podle jeho představ, můžete mít po ruce rychlou odpověď – stačí si vybrat historické období a příslušný taneční styl a k němu se veřejně hlásit. Protančený únor vám přeje Markéta Čekanová cekanova@zurnalmag.cz SLOVO REDAKTORKY

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

Divadelní ples 27. února 2015 od 20:00 hod. Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň K tanci a poslechu hraje taneční orchestr Dance Band Plzeň. V bohatém programu vystoupí hudebníci, pěvci, herci a tanečníci DJKT. Vstupenky k zakoupení v denní pokladně DJKT v Sedláčkově 2, rezervace na telefonním čísle 378 038 184 nebo na e-mailu: bohuslavovad@plzen.eu . Cena vstupenek: od 200 do 500 Kč Je čas vstát a tančit! KVĚTINOVÉ STUDIO E lissa

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

6 AKCE MĚSÍCE únor 2015 | www.zurnalmag.cz Nová scéna DJKT – SBORISTÉ Komedie Sboristé, která získala hlavní cenu na Mezinárodním festivalu Nové bul- harské drama 2014, vypráví nejen o Česko- slovensku jako zemi zaslíbené. Odehrává se v osmdesátých letech minulého století v  zemích bývalého socialistického bloku. Soudružky a soudruzi se spolu s žáky snaží přichystat reprezentativní ukázku na dět- ský festival do Československa. Jejich sna- ha narazí na směšný systém zákazů a ide- ologických absurdit. Rodiče malého Petra, disidenti, se snaží umožnit svému dítěti vy- cestovat do ČSSR. Proto jsou ochotni stát se skutečnou základní buňkou společnos- ti. Humorná sonda do lidských povah, kte- ré se nemění za žádného režimu, je záru- kou živelné a komediální podívané. Včetně optimistických písní. Stejně jako úspěšné splnění pětiletky – výsledek je zaručen! 07/02 / 19:00 Nová scéna DJKT SBORISTÉ Světová premiéra hry Sboristé se odehraje v Plzni 7. února 2015, což vzbudilo velký zájem bulharských médií. Další premiéry této mnohokrát oceněné hry budou následovat v Národním divadle v Sofii,v NovémUrengojiv Rusku,ve Švédskua jinde.Po roce1996 jsou Sboristé první bulharskou hrou uvedenou ve střední Evropě. Do  hlavní role alkoholika a  vynálezce Prokopiho obsadil autor a režisér inscenace Nikolaj Penev Pavla Pavlovského, jeho manžel- ku Simeonku hraje Jana Kubátová, syna Petra Ondřej Rychlý. Roli ředitele školy Nožarova svěřil režisér Jakubu Zindulkovi, učitele zpěvu Coleva hraje Martin Stránský. V dalších rolích uvidíte Josefa Nechutného, Jana Plouhara, Andreu Černou, Petra Konáše, Andreu Mohylovou. Do českého jazyka přeložil inscenaci Stojan Černodrinski v režii Ni- kolaje Peneva. Dramaturgie se ujala Klára Špičková, autorem scény je Milan David, Aleš Valášek navrhoval kostýmy. Hudbu složil Geor- gi Georgiev, autorem choreografie je autor a režisér Nikolaj Penev. Na Nové scéně bude uvedena inscenace v únoru celkem pětkrát, a to 11. 2., 18. 2., 22. 2. a 26. 2., premiéra je v sobotu 7. února 2015 v 19:00 hodin. JIŘÍ MENZEL, český filmový režisér, o hře napsal: „Myslím, že Sbo- risté jsou dobrou předlohou i pro film. Obsahují nadhled a detailní pohled do křehkého světa dospívajícího člověka, který se učí po- znávat svět a ještě nesměle rozlišuje pravdu od lží. Text je psaný s laskavým humorem.“ HRISTO BOJČEV, bulharský dramatik, držitel Mezinárodní ceny Britské rady, k inscenaci uvedl: „Jsem dojatý perfektním dialogem. „To budou Čechoslováci čubrnět!“

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

7 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Nová scéna DJKT – SBORISTÉ Myslím, že tak přirozený, aktivní, šetrný a rezonující dialog má málo dramatiků v Evropě“. NIKOLAJ PENEV Režisér a spoluautor hry Nikolaj Penev (1974) vystudoval režii na DAMU v Praze. V současné době je držitelem stát- ních a mezinárodních cen za literaturu a divadlo. Jeho tex- ty byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Z mnohých ocenění jmenujme např. Cenu literárních no- vin (Sofie, 1997), Čestné uznání Mezinárodní akademie umění (Paříž, 1999), Cenu polských hereckých asociací (Varšava, 2005), Cenu diváků za nejlepší komedii (Grand festival smíchu, Česko, 2014), Cenu Divadla 199 za nej- lepší drama (Sofie, 2014). SBORISTÉ – UKÁZKA DIALOGU Z INSCENACE (Hodinavýtvarnévýchovy,úryvekz rozhovorusoudruhaředi- tele Nožarova a soudruha učitele Coleva) COLEV:(stěžujesi)Močímina sedačku,vypouštějígumy… Dal jsem si proto kolo nahoru, abych na něj viděl z okna, soudruhu řediteli. (všimne si zmizelého pomeranče z mísy) Zmizelo Rumunsko! NOŽAROV: Cože?!? COLEV: Tady bylo! NOŽAROV: Co? COLEV: Rumunsko. NOŽAROV: Rumunsko? COLEV: Kreslíme kompozici. Dával jsem jim příklad země- mi našeho tábora. (ředitel zvedá slupku od banánu) COLEV: (zdrceně) To bylo Československo. NOŽAROV: (ukazuje pecku) A tohle? COLEV: Bulharsko. NOŽAROV: Kde je Sovětský svaz?!? COLEV: To se ptám také! Petře, otevři tašku. (Colev hledá ztracené ovoce) COLEV: Příště sem vezmu řepu a kukuřici a jsem zvědavý, jak to budete jíst. (zoufale vstane) Nejsou tady. (k řediteli, který nechápe) Země našeho bloku! Autorkou fotografií k inscenaci Sboristé je Monika Petrušková. 21/02 / 19:00 Malá scéna DJKT Zápisník zmizelého Na  jaře 1916 vyšla v  Lidových novinách báseň neznámého autora nazvaná Z  péra samoukova. Redakce místo autorova jména uvedla v poznám- ce na vysvětlenou: „V pohorské vesnici východní Moravy zmizel před časem z domova tajemným způsobem J. D., spořádaný a  přičinlivý mladík, jediná naděje rodičů. Teprve za několik dní nale- zen byl v komůrce zápisník, jenž odhalil tajemství zmizelého.“ Tato báseň se stala Leoši Janáčkovi předlohou k napsání vokálního díla Zápisník zmi- zelého. Malá scéna jej nyní uvádí v dramaturgické úpravě a režii ředitele DJKT Martina Otavy. Insce- nace netradičním způsobem zpřístupňuje a před- stavuje divákům osobnost Leoše Janáčka, obje- vuje publiku divadelním způsobem „zmizelého“ Leoše Janáčka, Janáčka skladatele, ale především Janáčka člověka.  Zápisník zmizelého je komorní kantáta nebo také písňový cyklus pro tenor, alt, klavír a ženský sbor. Tenor představuje skladatele samotného, alt jeho poslední inspiraci a lásku Ka- milu Stösslovou, ženský sbor, tvořený třemi sólo- vými hlasy, skladatelovu manželku Zdeňku a další dvě životní lásky a inspirace – Kamilu Urválkovou a Gabrielu Horvátovou. V Plzni byl Zápisník zmi- zelého uveden již v  roce 1943. V  nové inscenaci se představí Tomáš Kořínek, Jana Foff Tetourová a další členové operního a baletního souboru Di- vadla J. K. Tyla. Foto: ředitel Divadla J. K. Tyla, MgA. Martin Otava, Ph.D., jehož první inscenací na Malé scéně je právě Zápisník zmizelého

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

TIPY NA KONCERTY 8 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Jedno z  nejosobitějších seskupení v  historii české populární hudby představí v Plzni novinku „Čas ho- lin“, která vyšla na podzim uplynulého roku, šest let po  posledním albu „Chlebíčky“. Synové skladatele Petra Ebena a synovci Ilji Hurníka přichází s pátým studiovým albem třicet let od vydání debutu „Malé písně do tmy“ a opět potvrzují status nezařaditelné kapely, která je již po desetiletí zárukou té nejvyšší kvality. Kryštof, Marek a  David nikdy do  žádného hudebního proudu nikdy nepatřili. Spojení Markovy kytary, Kryštofova klavíru či flétny, Davidova klarine- tu a  sopránsaxofonu vytváří ojedinělý ebenovský sound, obohacený dalšími nástroji. Nové album bylo natočeno zcela analogově ve studiu SONO records v  ustálené sedmičlenné sestavě, kterou v  několi- ka skladbách doplňuje jazzový trumpetista Oskar Török. Mixu se ujal legendární britský zvukař Phill Brown, který je v  hudební branži velmi známou osobností. Z  výčtu ikon hudebního průmyslu, se kterými pracoval, můžeme jmenovat Led Zeppelin, David Bowie, Cat Stevens, Bob Marley, Jimi Hendrix, Pink Floyd nebo Dido a  celou řadu dalších. Stejně jako předchozí studiová alba, patří i „Čas holin“ mezi hudební události roku. Jak zní nové skladby naživo, se můžete přesvědčit na únorovém koncertě Bratří Ebenů v Měšťanské besedě, kde kromě nových skla- deb zazní také největší hity z  předchozích desek. Zbývá jen dodat, že vstupenky z předprodeje rychle a jistě mizí, tak s jejich nákupem příliš neotálejte… Měšťanská beseda Jazz & Swing Night Další pokračování oblíbených koncertních večerů s  ná- zvem „Jazz & Swing Night“ v režii Petra „Satche“ Beneše a jeho kapely Jeepers Creepers proběhne první únorovou středu v Měšťanské besedě. Můžete se opět těšit na legen- dární hudbu americké jazzové éry a písně nejznámějších osobností jazzu a swingu, jakými byli Louis Armstrong, Ella Fitzgerald nebo Duke Ellington, v originálním podání. Peklo Pilsner Jazz Band & BrassBand.cz Na  únorové „swingové Siréně“ bude pokřtěno album nesoucí název Happy Swingin‘ báječnou partou show- manů, skvělých muzikantů, dixielandařů z  Rakovníka – BrassBand.cz! Ti se do Plzně vrací přesně po roce, kdy jako první zajistili zcela vyprodaný sál na  „Po  siréně swing!“. Fanoušky swingu a tradičního jazzu tak čeká večer plný výborné hudby i možnost tance. Koncertu bude od 18:30 opět předcházet malá lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou (zdarma pro majitele vstupenek na koncert). 05/02 / 19:00 Měšťanská beseda LET’S SWING s Ondřejem Brzobohatým Plzeňská filharmonie v  abonentním koncertu C1 zve na výlet do zlaté éry swingu ve třicátých letech, a to s On- dřejem Brzobohatým. Nechte se svést k cestě do časů, kdy muži byli muži a ženy ženami, kdy filmovému plátnu kraloval Oldřich Nový a Adina Mandlová a tanečním par- ketům rytmy na šest a osm dob. Přijměte pozvání na kon- cert, na  němž vám bude líto, že musíte sedět, protože nohy by rády podlehly… Měšťanská beseda Pavel Dobeš & Tomáš Kotrba Pavel Dobeš patří již léta mezi nenapodobitelné a osobi- té stálice naší folkové scény. Je neuchopitelný a nezařadi- telný, poznáte ho po první větě či slově. V jeho písničkách 04/02 19:00 04/02 20:00 09/02 19:00 25/02 / 19:00 Měšťanská beseda Bratři Ebenové Akce měsíce | Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

9 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů jsou každodenní příběhy, které ve vás zanechají neza- měnitelný pocit, a  přestože své texty zpívá často ost- ravským nářečím, rozumí jim a baví posluchače po celé republice. V posledních letech Pavel Dobeš vystupuje s  doprovodným kytaristou Tomášem Kotrbou a  jejich koncert obsahuje divácky nejúspěšnější písničky Dobe- šovy více než třicetileté hudební dráhy, z nichž někte- ré, jako např. „Jarmila“, „Zapomenutý trumf“, „Calvera“, „Jumbo jet“ nebo „Něco o lásce“, již takřka zlidověly. Peklo Bolero a Carmina burana Další z  abonentních koncertů Plzeňské filharmonie na- bídne tři skvosty světové vážné hudby. Nejprve zazní Svi- ta č. 1 Edvarda Hagerupa Griega z baletu Peer Gynt. Poté přijde na  řadu Ravelovo Bolero, a  druhá část koncertu bude patřit skladbě Carla Orffa Carmina burana. Plzeňská filharmonie pod vedením Tomáše Braunera doprovodí Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy pod vedením Jakuba Zichy, soprán Sophia Brommer, tenor Michael Elliscasis a basbaryton Peter Schöne. Šeříkovka Ivan Hajniš & The New Blues Band V šedesátých letech stál Ivan Hajniš u zrodu The Primi- tives Group, jejichž koncerty jsou dodnes opředeny do- slova bájemi. „S The Primitives Group jsme představova- li něco zcela nového. Spolu s výtvarníky jsme připravili multimediální show, která ve  své době byla naprosto výjimečná nejen u nás, ale i ve světě," vzpomíná dnes na  legendární představení „Bird feast“ a  „Fish feast“. Ivan Hajniš posléze emigroval do Švédska a z chladné- ho severu Evropy přivezl žhavé blues okořeněné letními přísadami hudby Karibiku. V  sestavě jeho kapely The New Blues Band najdete i Lestera Jackmana, který zpí- vá a hraje na speciálně vyrobené perkuse. Hudba Ivana Hajniše tak stále zůstává pestrá jako v 60. letech. 19/02 / 19:30 Měšťanská beseda Asonance Asonance příští rok oslaví již 40 let úspěšné existence a  řadí se tak k  nejstarším skupinám na  české folkové scéně. Od počátku osmdesátých let se tvorba kapely pozvolna specializuje zejména na irské a skotské balady, a to vůbec 12/02 19:00 14/02 20:00 výběr z programu www.mestanska-beseda.cz 4. 3. RADEK JAROŠ Koruna Himaláje a Expedice K2 7. 3. LiStOVáNí.cz: STOPAŘŮV PRŮVODCE GALAXIÍ 22.3. VZPOMÍNKY ZŮSTANOU Hrají Z. Adamovská, P. Štěpánek, P. Kikinčuk / V. Udatný 30.3. FRED WESLEY & THE NEW JB‘S Legendární trombonista poprvé v Plzni 4. 4. DROBEČKY Z PERNÍKU Hrají S. Stašová, E. Čekan, A. Daňková… 7. 4. IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK 9. 4. LENNY S KAPELOU Talentovaná písničkářka s nezaměnitelným hlasem 10.4. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE 12.4. PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR Hudba nejen stříbrného plátna 13.4. DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ Hrají L. Vaculík, M. Zounar, M. Bočanová… 10.5. AL DI MEOLA PLAYS BEATLES & MORE Koncert fenomenálního amerického kytaristy 17. 5. ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS Když zaválí hot-jazz nebo swing 25.5. BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK Hrají V. Dyk a T. Vilhelmová.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

TIPY NA KONCERTY 10 únor 2015 | www.zurnalmag.cz jako první skupina v tehdejším Československu. V deva- desátých letech se v  nástrojovém obsazení Asonance začali objevovat kromě tradičních českých folkových ná- strojů také nástroje typické pro ostrovní folk, jako např. ir- ské loketní dudy, buben bodhrán, strunný nástroj buzuki či různé typy irských fléten. V poslední době se kapela vě- nuje jak tradičním skladbám v klasickém pojetí, tak inter- pretaci lidových ostrovních skladeb v modernějším hávu. Na koncertě v Měšťanské besedě Asonance představí své deváté řadové album „Tesař z Nazareta“. Saloon Roudná Extra Band revival Jedna z nejpopulárnějších tuzemských bigbítových ka- pel Extra Band revival v únoru opět potěší své plzeňské fanoušky, tentokrát koncertem v Saloonu Roudná. His- torie kapely prakticky sahá až do první poloviny osmde- sátých let, kdy vznikl původní Extra Band, jehož sestavu v  roce 1988 opustila většina tehdejších členů a  založili novou kapelu s názvem Gepard. Myšlenku na založení revivalu původního Extra Bandu nosil v hlavě frontman Jaroslav Soukup již v době fungování Gepardu, a když tehdejší autor skladeb Petr Šťastný začal na sklonku tisí- ciletí hojně koncertovat s obnoveným Turbem, nebylo co řešit. V roce 1999 Extra Band revival odehrál první kon- certy a nadšené ohlasy pamětníků i mladých fanoušků daly muzikantům jasný signál, že má smysl pokračovat, což platí dodnes, kdy koncerty kapely patří k nejvyhle- dávanějším rockovým akcím (nejen) v  Plzeňském kraji. Vstupenky k zakoupení v den akce na místě, cena 160 Kč. 21/02 / 20:00 Šeříkovka Katapult – 40 let Výjimečným celoročním tur- né „Katapult – 40 let – Retro Tour 2015“ oslaví česká bigbítová legenda již čtyřicet let od svého založení. Turné je rozděleno na jarní, letní a podzimní část a skupina má v plánu navštívit všechny myslitelné prostory, kde po celou dobu svojí existence vystupovala. Aby si každý fanoušek užil svoje oblíbené místo nebo mohl poznat atmosféru míst, které by nikdo nečekal, skupina vystoupí ve  špičkových oblíbených divadlech, kulturních domech, sokolovnách, rockových klubech, na náměstích, festivalech, fotbalových stadio- nech i ve sportovních halách. Za uplynulých čtyřicet let některé písničky Katapultu doslova zlidověly, jejich kon- certy navštěvuje dnes již tří až čtyřgenerační publikum a stal se tak doslova rodinnou kapelou. Dům hudby Yosuke Yamashita with Lotus Position Legenda japonského avantgardního jazzu a freejazzo- vé nekorektnosti, bouřlivák Yamashita Yosuke přijíždí do  Plzně poprvé. Při jeho koncertech dnes už ovšem nehoří klavíry a ani nevybuchují bomby jako v jeho nej- slavnějším klipu z roku 1972. Mnozí svědci však tvrdí, že i v sedmdesáti dvou letech dokáže svůj nástroj během vystoupení téměř zdemolovat. Nezbývá než věřit, že na klavíru značky Steinway & Sons v Domě hudby neza- nechá jeho živelná energie žádné jizvy. 22/02 / 20:00 Peklo Rick Wakeman Jeden z  nejlepších klávesistů všech dob a  člen kultovní art rockové skupiny Yes vystoupí v  plzeňském Peklu! Rick Wakeman začínal s klavírem v pěti letech, ve čtrnácti již hrál poloprofesionálně a  po  prvním větším angažmá u skupiny Strawbs se stal členem v té době již slavných Yes. Po příchodu Ricka Wakemana a Steva Howea se z Yes stala skutečná „supergroup“, kde na každém postu hrál muzikant světové extratřídy. Wakeman nikterak nenaru- šovalzavedenékompozičnípostupyskupiny,svoubaterií kláves ale bezmála nahradil symfonický orchestr a sound souboru i díky tomu získal neuvěřitelnou barevnost a dy- namiku. Yes tehdy hráli skutečnou vážnou hudbu pro rockery. Paralelní, avšak rovněž velkolepou sólovou kari- éru zahájil Rick v roce 1973 a v tvůrčí činnosti nepolevuje ani v novém tisíciletí, i když jeho koncertní setlist tvoří z většiny špičkový repertoár ze sedmdesátých let. Vidět Ricka Wakemana hrát naživo je zážitkem na celý život, a proto neváhejte, podobná příležitost slyšet a vidět clas- sical rockovou klasiku se už nemusí opakovat! Dům hudby Marta Reichelová Sopranistka Marta Reichelová vystudovala zpěv na Ja- náčkově konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění. Od  roku 2013 vystupuje v  plzeňském divadle v  roli Fenicie v  opeře Bohuslava Martinů Voják a  ta- nečnice. Ve svém recitálu zazpívá například árii Rosiny Unav oce poco fa z Lazebníka sevillského, árii Karolíny Samostatně vládnu já z opery Dvě vdovy nebo Sluneční písně J. Křičky. 20/02 21:00 21/02 20:00 25/02 19:30 Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

11 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Měšťanská beseda Vojtěch Dyk & B-Side Band Jedinečné spojení brněnského B-Side Bandu se zpěvá- kem, hercem a performerem Vojtěchem Dykem je mo- mentálně jedním z  nejžádanějších a  nejsledovanějších projektů současné české kulturní scény. V Plzni si jejich show budeme moci živě vychutnat první březnový den v Měšťanské besedě. Vojtěch Dyk & B-Side Band vyda- li koncem uplynulého roku debutové album s  názvem „Deska“ a na koncertech tohoto jarního turné zazní jak osvědčené pecky, tak zcela nový repertoár. Peklo Pilsner Jazz Band & J. J. Jazzmen Pražská jazzová formace J. J. Jazzmen patří k tomu vůbec nejlepšímu, s čím se na poli tradičního jazzu u nás setkává- me. A ještě aby ne – kapelník a bubeník Miloš Kejř a famóz- ní kornetista Jiří Masáček se pravidelně jezdí inspirovat do kolébky jazzu, do New Orleans. Společně s trombonis- tou Josefem Pospíšilem, pianistou Zdeňkem Kalhousem, basistou Janem Greifonerem a půvabnou zpěvačkou Lu- cií Zemanovou předvedou dixieland a swing na špičkové úrovni. Chybět nebude ani hostitel, plzeňský Pilsner Jazz Band, a na závěr možná dojde i na správnou jam-session! Akci „Po  siréně swing!“ bude od  18:30 opět předcházet malá lekce swingového tančení s  Lenkou Sekaninovou (zdarma pro majitele vstupenek na koncert). Alfa Americká HOP TROP – 35 let na SCÉNĚ v původním složení  Stálice naší folk & country scény letos slaví již 35. naroze- niny a od počátku své existence vystupuje v původním tříčlenném složení Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Hu- berťák Kučera a  Jaromír Šroub Vondra. Od  samotného počátku patřili Hop Trop mezi velmi výrazné hudební uskupení, které dodnes patří ke  špičce ve  svém žánru. Skupina byla v roce 1988 oceněna Zlatou Portou, za al- bum „Hop Trop II“ z roku 1990 obdržela platinovou desku a jejich tvorbu přijali za svou trampové, vodáci i roman- tici se vztahem k cestování a přírodě. V koncertním pro- gramu nebudou chybět jejich nejznámější písně jako „Tři kříže“, „Amazonka“, „Betty“, „Jonatán“, „Dvoukolák“, „Ří- kal mi brácho“, „Tak už se škrábu“, „Švorcák“, „Obchodník s deštěm“ nebo „Hajnej Hruška“. Předprodej vstupenek probíhá na www.plzenskavstupenka.cz. 01/03 19:00 04/03 20:00 18/03 19:30 … že příští měsíc oslaví Roháči v  Měšťanské besedě již 40  let existence a  můžete se také těšit na  Miki Ryvolu a přátele s programem To nejlepší z Hobous nebo folk rockové Marsyas v čele se Zuzanou Michnovou a Oskarem Petrem. … že 30. 3. vystoupí v Měšťanské besedě s kapelou The New JB´s legendární Fred Wesley, který je zná- mý především spoluprací s králem soulu Jamesem Brownem, saxofonistou Maceo Parkerem nebo dal- ším guru funky scény Georgem Clintonem. … že v  Domě hudby se v  březnu představí vítěz 31. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní sou- těže Martin Kozák a Josef Špaček, který patří mezi absolutní špičku dnešní mladé generace houslistů. … že v rámci 35. ročníku festivalu Smetanovské dny proběhnou v  Měšťanské besedě dva abokoncerty Plzeňské filharmonie Vivat Mozart a  Přijela k  nám Broadway! Muzikálový večer s Carlem. Dozvěděli jsme se… Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se… 23/03 / 19:00 Měšťanská beseda Monika Absolonová Naším tipem na  březnový koncert, který byste si neměli nechat ujít, je vystoupení královny českých muzikálových jevišť Moniky Absolonové za  do- provodu živé kapely Boom!Band Jiřího Dvořáka. Na tomto jedinečném koncertě v Měšťanské bese- dě zazní skladby z muzikálových představení, kte- rých se Monika zhostila na prknech nejen pražských divadel, a  chybět samozřejmě nebudou ani písně z jejího „Muzikálového alba“. V letech 2002 a 2003 byla Monika Absolonová vyhlášena skokankou roku v anketě Zlatý slavík, za roli Kleopatry byla nomino- vána na cenu Thálie a tuto cenu pak obdržela v roce 2011 za hlavní roli v muzikálu Funny Girl. TIP NA  BŘEZEN

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

KLUBOVÁ SCÉNA 12 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kam a za čím do klubů Zach´s Pub Urband Skupina Urband vznikla okolo roku 2002 v Brně z různých improvizovaných sestav provozujících pouliční hudbu neboli busking v Česku i po Evropě, a na svém kontě má oceňované eponymní album z  roku 2010. Kapela hraje směs ruských písní, jazzu, valčíku, tanga či blues a sama svůj styl řadí do hudební škatulky „pouliční šraml“. Syro- vý výraz kapely, bez zbytečných kudrlinek a uhlazujících aranží, je daný poměrně minimalistickým nástrojovým obsazením kytara–kontrabas–housle a  zejména na  živo působí neobyčejně silně. 03/02 / 20:00 Buena Vista Club Vltava Vltava se v roce 2011 po několika- leté pauze vrátila ve velkém stylu s albem „Komedianti se vracejí domů“ a výsledkem byla jedna z nejlepších českých desek roku. Nadšené ohlasy fa- noušků i hudebních kritiků ukázaly, že kapela má stále po- tenciálu více než dost a momentálně pracuje na novém albu. Díky poetice mnohoznačných textů, hudebnímu stylu a nezaměnitelnému hlasu Roberta Nebřenského pa- tří k nejoriginálnějším skupinám nejen devadesátých let, ale i současnosti. Koncerty Vltavy jsou proslulé uvolněnou atmosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými instru- mentálními výkony. S  nedávným návratem dechových nástrojů nabídne Vltava svůj původní legendární sound a obměněný repertoár, kde zazní i aktuální skladby! Divadlo pod lampou Unhold, EFco., M. Zimmel Legenda švýcarské post metal – hardcore scény se po více než čtyřech letech vrací do Divadla pod lampou s novým albem „Towering“, které je čtvrtým studiovým zářezem v diskografii Unhold za více než dvacetiletou historii ka- pely. Na  nové album si fanoušci kapely museli počkat dlouhých sedm let od vydání úspěšného „Gold Cut“, ale čekání se rozhodně vyplatilo a „Towering“ je označováno za vrchol dosavadní tvorby Unhold. Opět potěší fanoušky Isis, Cult of Luna nebo Earth a část skladeb jistě nadchne především příznivce americké Kylesy, na čemž má přede- vším zásluhu zpěvačka a  klávesistka Miriam Wolf, která nově rozšířila sestavu Unhold. Také další dva interpreti ve- čera stojí za vaši pozornost. Michael Zimmel z rakouské- ho Linze svoji hudbu staví na podobných základech jako 31/01 20:00 05/02 20:00 Xindl X s  kapelou a  skupina UDG vyráží na  spe- ciální „Společné turné“, v rámci kterého odehrají sedm koncertů v šesti městech včetně Plzně, kde se představí poslední únorovou sobotu v  klubu Buena Vista! „Myšlenka na společné hraní vznik- la v zákulisí hudebního festivalu Rock For People u piva," uvedl bubeník UDG Tomáš Staněk známý pod přezdívkou Jugi, a jistě se bude na co těšit. Obě party budou mít připravený více než hodino- vý koncertní set, v němž zazní jejich největší hity i novější skladby a na závěr dojde i na společnou show. Xindl X ke  „Společnému turné“  doplňuje: „Moc se těším. Jsem zvědavý, jaké moje písničky si UDG vybere a jak se toho zhostí. Myslím, že i ná- vštěvníci budou spokojeni. Čeká na ně téměř tří- hodinový koncertní set. Za sebe rozhodně mohu říct, že spolu s  mojí kapelou zahrajeme skladby „Čecháček a  totáček“, „Barbína“ nebo „V  blbým věku“ z  poslední loňské desky, ale i  starší hity jako třeba „Anděl“, „Chemie“ nebo „Láska v hous- ce“. UDG v roce 2004 zvítězili v soutěži Coca Cola Popstar. Následně vydali čtyři studiová alba „Ztra- ceni v  inspiracích“, „Buď a  Nebe“, „Autoportrét“ a „Akrobat“ a mimo jiné získali v hudebních cenách Žebřík za  rok 2009 ocenění Kapela roku a  cenu za nejlepší videoklip roku k písni „Éterická“. Xindl X se na netradičním dvojalbu „Čecháček made“ vrá- til podle hudebních odborníků k provokativnosti a poetice svých prvních nahrávek, které jsou směsí folku, rapu i popu a na loňském vyhlášení ankety Český slavík získal cenu za nejstreamovanější čes- kou skladbu roku „V blbým věku“. 28/02 / 20:00 Buena Vista Club UDG & Xindl X

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

13 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů Unhold a  nekompromisním progressive rock´n´rollem koncert stylově zpestří domácí EFco.   07/02 / 21:00 House of Blues Sifon Skupina Sifon vznikla koncem 70. let minulého století a  na- vzdory tomu, že dva ze zakládajících členu emigrovali a nikdo z původní sestavy již dnes v současné sestavě nehraje, „Bublinky“ jedou dál. Uplynulý rok přinesl ně- kolik změn v sestavě kapely, skupinu opustil Tomáš Ná- vrátil, Roman Heiný, Miloslav Orcígr i frontman Michal Guman, ale nově v čele s kytaristou a zpěvákem Petrem Kostkou Sifon jede dál. Tentokrát své fanoušky potěší koncertem v  klubu House Blues, kde kromě osvědče- ných hitovek z prvních desek zazní také aktuální tvorba. Divadlo pod lampou Locomotive, Concrete, Interloud Těžkotonážní parta Locomotive z Českého Krumlova vál- cuje svým nekompromisním mixem hardcore a metalu pódia českých klubů a festivalů již dvacet let a rozhodně se nechystá s tím přestat. Téměř přesně po roce prověří pevnost základů letos pětadvacetiletého Divadla pod lampou a pomáhat jim v tom budou stylově spříznění Plzeňáci Concrete a Interloud z Holýšova. Zatím poslední album Locomotive „Malleus Carnalis“ vyšlo již před šesti lety a loňská skladba „R. I. P.“ dává tušit, že kapela maká na novém materiálu, z kterého představí více ukázek! 12/02 / 21:00 Anděl Music Bar Kníry První letošní koncert popu- lárních plzeňských chlapáků na domácí půdě se uskuteční tento čtvrtek v Andělu, kde kromě skladeb z debutové desky „Knír v duši“ za- zní i několik novinek z chystaného druhého alba. Nová tvorba opět stojí na základech našláplého rock´n´rollu s dechovou sekcí a přesahy do nejrůznějších hudebních stylů. Můžete se tak těšit na country song „Toulavá“, říz- nou „Ségru“, cikánskou „Šukaj“ nebo punkovou „Zlatej pták“. Po koncertě proběhne balkánská afterpárty v re- žii Profesora Ikebary. 07/02 20:00 Zach´s Pub Annešanté Plzeňská kapela Annešanté hraje leccos z českého i fran- couzského šansonu, blues a  jazzu, v  jejich repertoáru ale najdete i vlastní tvorbu a ve skladbách střídá češti- nu a francouzštinu například s japonštinou. Na začátku byl divadelně hudební projekt Karavana deseti slov, pro který mělo během desetidenního workshopu vzniknout představení s živou hudbou a zpěvem na jevišti. V rámci projektu došlo také na složení šansonu, slovo dalo slovo a počátkem roku 2012 se začala psát historie Annešanté.  13/02 / 21:00 Divadlo pod lampou ATMO music Jedna z  nejpopulárnějších tu- zemských kapel současnosti se představí v Plzni na klubovém koncertě, který se usku- teční tento pátek v  Divadle pod lampou! ATMO music je liberecký hudební projekt, jehož hlavními členy jsou rapper Beef a hudební producent ODD, v jeho širším zá- kladu však můžeme nalézt zpěváka Jakuba Děkana a ra- ppera Lipa (BPM), či jiné muzikanty. ATMO music vychází především z kořenů ovlivněných rappovou hudbou, ale jejich tvorba se otevírá více žánrovým přesahům. Loňský rok byl pro ATMO naprosto zásadní – debut „Andělé x Dé- moni“ patří mezi celkově nejprodávanější tuzemská alba roku 2014, singly „Andělé“ a „Polety“ figurují mezi nejhra- nějšími v éteru a na YouTube mají několik milionů zhléd- nutí. Tento koncert byste si rozhodně neměli nechat ujít! 18/02 / 21:00 Divadlo pod lampou Zuby nehty Legendární skupina tuzem- ské alternativní scény se vrací do  Divadla pod lampou, kde představí comebackové album „Kusy“, které vyšlo po dlouhých patnácti letech od  poslední desky „Loď odplouvá“ z  roku 1999. Pro- dukčně se o  desku postaral Miroslav Wanek z  kapely Už jsme doma, který pracoval už na albu Dybbuku „Ale čert to vem!“ i na první desce Zuby nehty „Utíkej“ a mís- to pečlivého nahrávání po stopách dal přednost syro- vějšímu živému záznamu co největšího počtu nástrojů najednou. Lze tak sice objevit třeba drobná rytmická za- kolísání, ovšem výměnou za živější, autentičtější náladu 12/02 20:30

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

KLUBOVÁ SCÉNA 14 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů nahrávky, která stylově navazuje na předchozí tvorbu a fanoušky kapely jistě nezklame. 19/02 / 21:00 Anděl Music Bar My Name Is Ann! My Name Is Ann! je projekt hudebnice, performerky a  pu- blicistky KnofLenky (zpěv, saxofon, nintendo, cassio klávesy), kterou naživo doprovází Šárka Kobzová (vo- kály, klávesy, tanec) a bubeník. V současné době kape- la představuje v tuzemsku i zahraničí album „Shelter“ a na přelomu srpna a září s ním odehrála úspěšné mě- síční turné po západním pobřeží USA a Kanadě. Koncept „Shelter Tour“ vznikl ve spolupráci s tanečníky z UCLA a pražské party Lunchmeat a přináší osobitou působi- vou show, ve které tanec, hudba, vizuál a nová média splývají v jedno. Vizionářský synth pop, bravurní 8 bit emocore, enigmatický taneční riot – to vše a mnohem více nabízí koncert My Name Is Ann! PH+ Rise Up Také v únoru se můžete těšit na rezidentní party Rise Up, kterou má pod taktovkou oblíbený Peeter MDJ, jehož jméno je nejčastěji spojováno s neopakovatelným citem pro výběr tracků, kvalitní skladbu setů a správně načaso- vanou gradací atmosféry večera. Pro nejlepší tanečníky z řad návštěvníků jsou tradičně připraveny promo mixy. Jelikož je tento díl výroční, za mixpultem se objeví řada DJs, kteří budou celou noc servírovat aktuální rádiové pecky i časem prověřené klubové evergreeny. 20/02 / 21:00 Divadlo pod lampou Gagarin, Epic Schmetterling Po  roce se do  plzeňského Di- vadla pod lampou vrací jeden z největších objevů tu- zemské klubové scény loňského roku – elektro screamo punkoví Gagarin, kteří přivezou své nové EP, které mno- zí z vás jistě našli pod stromečkem! Minule se představili po boku skoro už legend scény, kapel esazlesa a Ravelin 7 a získali si tak mnoho nových fanoušků, kteří pod pódi- em propotili nejednu flanelku. Nyní jsou tu zpět se svojí uječenou diskotékou a opět nebudou sami. Společnost jim budou dělat  Epic Schmetterling z  francouzského Štrasburgu, kteří se prezentují našláplým 8–bit electro– punkem, což nám dává jasnou zprávu – 20. února nebu- de Pod lampou tma, ale disko punková party! 20/02 / 20:30 Buena Vista Club Separ Slovenský rapper Separ přijíždí poprvé do Plzně, kde představí především skladby ze svého druhého alba „Pirát“, za je- hož prodej obdržel doma již platinovou desku! Člen sku- piny DMS se na hip hopové scéně pohybuje od roku 2001 a v posledních letech se zařadil mezi její nejvýraznější po- stavy na Slovensku i v České republice. Po vyprodaném albu skupiny DMS „Čo sa stalo?!“ z roku 2011 přišel o rok později Separ s debutovou sólovou deskou „Buldozer“, která je často označována za  jeden z  nejzásadnějších počinů česko–slovenského hip hopu a  své postavení potvrdil loňským albem „Pirát“. Nenechte si ujít jednoho z nejžádanějších rapperů současnosti na jeho premiéro- vémvystoupenív plzeňskéBuenaVistě,na kterémhodo- provodí DJ Miko. Na pódiu se kromě toho představí také písecký Mooza a starý známý DJ Poeta. 21/02 / 21:00 Buena Vista Club Monkey Business Parta správňáků, kterým není žádný dobrý skutek cizí, to le- tos spolu táhne už patnáct let, a proto se rozhodli vy- razit na dobrodružnou výpravu pojmenovanou „15 let na  stezce přátelství“. Na  jejím konci je v  květnu čeká velkolepá oslava narozenin oddílu v Praze i Brně. Start tříměsíční bojovky se uskuteční v  sobotu 21. února v klubovně Buena Visty, kde by neměl chybět žádný je- jich opravdový kamarád. Monkey Business za dobu své existence vydali sedm studiových nahrávek, ale každý kamarád se srdcem na pravém místě moc dobře ví, že největší zábavu s nimi zažije na pravé zpívané, jako je tato. Tak do toho šlápni, ať vidíš funky esa! Buena Vista Club Komici s. r. o. Populární parta komiků se vrací do  Buena Visty, aby polechtala vaše bránice! Agenturu Komici s. r. o. založili 20/02 21:00 24/02 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

Kam a za čím do klubů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

KLUBOVÁ SCÉNA 16 únor 2015 | www.zurnalmag.cz první den roku 2008 Miloš Knor a Ruda z Ostravy a spe- cializuje se na žánr stand–up comedy, který u nás zpo- pularizovala televize HBO pořadem Na stojáka. V tomto pořadu ostatně účinkovali všichni baviči, kteří se pod hlavičkou Komici s. r. o. sdružují. Tentokrát se můžete těšit na trojici Miloš Knor, Josef Polášek a Lumír Tuček. 25/02 / 21:00 Anděl Music Bar Voila! Pražské seskupení Voila! po- křtilo na podzim loňského roku debutové album „Décollage“, které nyní představí také svým plzeňským fanouškům na  únorovém koncertu v Andělu. Historie skupiny sahá do roku 2010, kdy sloven- ská zpěvačka Zdenka Trvalcová potkala v Praze akordeo- nistu Michala Mihoka a začali společně hrát francouzské chansony v netradičních úpravách. Později se začali vě- novat vlastní tvorbě a v současném složení zpěv, akor- deon, kytara, kontrabas a bicí, se jejich hudba dá cha- rakterizovat jako namixované retro složené z chansonu, swingu, reggae, jazzu, twistu, hip hopu i popu. Hifi klub Malá parta & Stařenky Malá parta je kvartet sestavený z ostřílených muzikantů newgrassové skupiny Apple a v jejím repertoáru najde- te lyricko–epické a baladické písně v duchu nové akus- tické hudby, bluegrassu a folku. Na svůj plzeňský kon- cert si do Hifi klubu tentokrát pozvali Stařenky. Za tímto názvem nenajdete nikoho jiného, než původní sestavu první české dívčí country skupiny Schovanky, která se po  dvacetileté pauze dala znovu dohromady v  roce 2003 a od té doby vystupují pod současným názvem. Zach´s Pub Luboš Pospíšil sólo Stálice naší hudební scény zažívá v posledních letech jedno z  nejúspěšnějších období své bohaté hudební kariéry. V roce 2008 obnovil svoji skupinu 5P, kde se po- dobně jako Radim Hladík obklopil mladšími muzikanty a sázka na mladou krev dopadla nad očekávání dobře. Ve stejném roce vydali 5P výborně hodnocené album „Příznaky lásky“, o  tři roky později pomyslnou laťku kvality ještě výrazněji zvedla deska „Chutnáš po cizím ovoci“ a třetí studiový počin v aktuální sestavě s názvem „Soukromá elegie“ jen potvrdil nevyčerpatelný poten- ciál tvorby Luboše Pospíšila, který se tentokrát u Zacha představí na sólovém koncertě. Anděl Music Bar Bek Ofis V čele hudební skupiny Bek Ofis stojí frontman Jan J. Ned- věd a čtyřčlennou sestavu na koncertech stále častěji do- plňuje talentovaná zpěvačka Karolína Tothová. Za dobu své existence vydala skupina dvě alba a tři singly a zejmé- na v posledních dvou letech zaznamenala úspěch v ČR i zahraničí, kdy písně „Waterfall“ a „Over My Shoulder“ na- sadilo do svých playlistů více než 40 evropských rozhla- sových stanic. Začátkem loňského roku se Bek Ofis vrátili zpět ke svému rodnému jazyku, s Bárou Zemanovou na- točili skladbu „Recept na buchtu“, která posléze dala také název jejich společnému turné. Zatím posledním poči- nem kapely je singl a videoklip ke skladbě „Ledoborec“. 27/02 / 21:00 PH+ Fiesta Fiesta je party plná všech od- noží house music. Party, kde se reaguje na aktuální atmosféru v klubu a přímo před vámi vznikají originální bootlegy a mash upy. Na Fiesta party neexistují předem připravené sety a je to zkrátka mejdan s opravdovým ph. Za mixpultem se v tentokrát objeví sehraná dvojka DJs Ennie & Jeyp, která nenechá ani jednu nohu v klidu a v každém dokáže objevit krále tanečního parketu. I ve vás. 27/02 / 21:00 Divadlo pod lampou Marpo Letos oslavil deset let svojí hiphopové kariéry, vyprodal pražský dvoutisícový sál Sasazu a sbírá skvělé ohlasy fa- noušků i hudebních kritiků. Pro rappera Marpa, kterého širší veřejnost zná i jako bubeníka kapely Chinaski, je to však jen začátek. Nyní se svojí show, označenou napří- klad serverem Rapcity.cz za jednoznačně nejlepší rapové vystoupení u nás, vyráží i do dalších měst. V rámci turné s názvem „Náš Hood Tour“ se v Plzni představí opět v Di- vadle pod lampou, kde loni předvedl energickou show, o které se ještě dlouho nadšeně mluvilo a je jasné, že ji- nak tomu zde nebude ani poslední únorový pátek, a vy 26/02 20:00 26/02 20:30 26/02 21:00 Kam a za čím do klubů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

17 únor 2015 | www.zurnalmag.cz … že pop rocková legen- da Turbo se v  březnu vrátí po roce do House of Blues. … že v březnu se vrátí do Divadla pod lampou liberecký raper Paulie Garand, novou desku zde představí brněn- ští Animé a  akusticky zde vystoupí Luno či Zakázaný ovoce společně s Imodiem a Mother´s Angels. …že v  březnu v  Lampě vystoupí Kuzmich Orchestra, X-Left To Die, turbošansónoví Poletíme? a svátek Sva- tého Patrika zde můžete 14. 3. oslavit s kapelou Cheers! … že příští měsíc vystoupí v Buena Vista Clubu společ- ně skupiny Nebe a Jelen a můžete se těšit také na Pilsen Queen Tribute Band, Pilow Fight a večer s názvem Swing & Champagne. … že během března můžete zajít do  Zach´s Pubu na  vystoupení Lenky Dusilové, Ivana Hlase, skupiny Kieslowski a St. Patrick´s Day zde můžete oslavit s Mal- czykem a Jindrou. … že 4. 3. představí Tuzex v Andělu svůj nový projekt Smrtislav a den poté zde vystoupí elektro-shoegaze ka- pela Div I Dead. … že v březnu se v Jazz Rock Café představí Rolling Sto- nes Revival Prague a bluesoví Five Rivers z Plzně. … že začátkem března se v baru Amigos uskuteční akce Dáme party? Great Big Opening, v rámci které bude ob- sluha nejen za barem, ale bude také vystupovat nebo uvádět soutěže. … že v Pekle vystoupí 20. března skupina Arakain spo- lečně s  nejpopulárnější českou zpěvačkou Lucií Bílou, která v sestavě této legendy tuzemské metalové scény před třiceti lety začínala svoji hudební kariéru. … že 7. 4. proběhne v hale TJ Lokomotivy koncert v rám- ci „Evergreen tour 2015“, na  kterém své největší hity představí Yvetta Simonová, Josef Zíma, Eva Pilarová, Karel Štědrý, Viktor Sodoma a celá řada dalších známých osobností česwké populární scény. … že na letošní září je plánován v Pekle koncert britské rockové legendy Smokie. … že koncert skupiny Vanessa, plánovaný na 3. 2., byl zrušen spolu s celým turné. Dozvěděli jsme se… u toho rozhodně nemůžete chybět! V roli předskokana se představí nadějný plzeňský rapper Majk Kasl. Zach´s Pub 20. narozeniny klubu Zach´s Pub letos slaví již dvacet let existence! V rám- ci tohoto kulatého výročí zde vystoupí seskupení Stinka, v jehož čele najdete bývalou akordeonistku skupin Rudovous a  Tři sestry a  klávesistku Kaspar von Urbach Hanu Lundiakovou, která je autorkou hudby a  vystupuje buď sólově, nebo v  doprovodu dalších muzikantů. Stylově se  její tvorba pohybuje kdesi mezi rudovousovským šramlem a alternativní hudbou s undergroundovým dotykem, přičemž jim nechybějí ani svérázné šansonové polohy nebo prv- ky typické pro moderní „freakfolkové“ písničkářství. O afterparty do ranních hodin se postará DJ Mára. Divadlo pod lampou Plexis, Apple Juice, Maniac Stálice české punkové scény v  čele se zakládajícím členem Petrem Hoškem oslavila v říjnu loňského roku již třicet let existence a na konci února se vrací do pl- zeňského Divadla pod lampou. Plexis mají na svém kontě šest řadových desek a  na  zatím poslední „Vohul to!“ z roku 2011 ukázali, že jsou stále ve for- mě, kterou by jim mohla závidět většina o generaci mladších kapel. Po boku Plexis se tradičně představí druhá kapela kytaristy Dušana, Apple Juice a sestavu doplní nadějná pražská parta Maniac. 28/02 / 21:00 PantheonMusicClub Kali & Peter Pann Uznávaný slovenský rapper Kali působí na  hip hopové scéně od roku 2008 a s každou nově vydanou des- kou získává nespočet nových fanoušků nejen doma na  Slovensku, ale stále silnější základnu si buduje také v České republice. V roce 2012 navázal spoluprá- ci s producentem Peterem Pannem, která evidentně klape, což dokazují dvě společné desky „Konec je nový začiatok“ (2012) a „Užívám si to“ (2013) a dal- ší produkované skladby. Přijďte se sami přesvěd- čit do  klubu Pantheon, kde zazní největší skladby od této slovenské dvojice a určitě nebudete litovat! 28/02 20:00 28/02 20:00 Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

DIVADLO 18 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Divadelní tipy Výtvarnou inscenaci Aladin připravil česko-fran- couzský tým pod vedením výtvarníka a divadelní- ka Matěje Formana. Představení vznikalo v letech 2013 a 2014 v divadle Theatre du Jeu de Paume v Aix-en-Provence ve Francii. Impulsem pro tuto spolupráci byl okamžik, kdy se Marseille stalo ev- ropským hlavním městem kultury. Nyní se tato výpravná inscenace pro celou rodinu na přelomu února a  března představí i  plzeňskému publiku. Pozve je do světa příběhů Tisíce a jedné noci, kde se mísí vyprávění o  statečné Šeherezádě a  nelí- tostném králi Šahriarovi s vyprávěním o Aladinovi a kouzelné lampě. Matěj Forman, tým loutkoherců a vypravěč příběhu vytvářejí magické představe- ní, v němž před očima diváků za pomoci stínoher, loutek, bohaté výtvarné dekorace i  působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, brány starobylého města, velkolepé paláce Orientu i sa- mota pouště. Postavičky ze dřeva, kovu nebo látky dokáží zmizet a zase se objevit… Na scénografii, kostýmech, maskách i loutkách pracoval tým Di- vadla bratří Formanů v čele s Andreou a Josefem Sodomkovými. Hudbu zkomponoval mladý český skladatel Daniel Wunsch. Animace pro tuto insce- naci vytvořila Anna Krtičková. Soubor tvoří čeští tanečníci, herci a loutkáři - Veronika Švábová, Te- reza Hradilková, Jakub Hradilek, Jan Bárta a Miro- slav Kochánek. Foto: Irena Vodáková 26/02–02/03 Divadlo Alfa Aladin 01/02 / 16:00 Nová scéna DJKT Polibek pavoučí ženy Muzikál z  prostředí jihoameric- kého vězení vypráví silný emoční příběh politického ak- tivisty a gaye, kteří sdílejí společnou celu. Chtějí-li přežít, musejí se naučit spolu vycházet. Libreto napsal podle knihy Manuela Puiga „El Beso de la Mujer Araña“ Terren- ce McNally. Hlavního protagonistu Molinu hraje ve všech únorových představeních Petr Jeništa, jeho spoluvězně Valentina ztvární Jozef Hruškoci. Další reprízy 13. a 17. 2. Velké divadlo DJKT Jak se vám líbí „Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci“. Divadlo nabízí poslední možnost zhlédnout Shakespea- rovu komedii, která je prozářena hýřivou radostí ze života a nabitá až sopečným veselím. A to i přesto, že se ode- hrává u dvora, kde vládne násilí, intriky a ctižádost. Jedi- nou možností, jak si zachovat vlastní tvář a najít vnitřní harmonii, je útěk do Ardenského lesa. Hra Jak se vám líbí je nabídkou jak moudrého pohledu na život, tak hravé jevištní komediálnosti. Měšťanská beseda Dívčí válka Pohled na dávné české dějiny očima Františka Ringo Če- cha pobaví každého diváka. V této legendární komedii se všichni přesunou do časů knížete Přemysla, a to na po- hřeb kněžny Libuše. Přemysl si díky nabyté svobodě užívá lovu a žen a rozhodně odmítá stále se stupňující milenecký nátlak ze strany panny Vlasty. Zhrzená Vlasta vyhlásí mužům válku. A do toho všeho se tu pořád plete vynálezce Okov Rakev. Divadlo Dialog Čára Anně se mění život. S nástupem na svou vysněnou střed- ní školu zažívá první lásku, párty, hulení i setkávání s gra- ffity. Jak zapadnout, a přesto se nezměnit, jak se zalíbit a zůstat svůj? Na koho narazí v Čáře a kam se čára jejího života bude ubírat? Ludmila Čermáková napsala pro Di- vadelní spolek DC Eagle příběh mladé Anny, který je tu a tam i příběhem každého z nás. 03/02 19:00 05/02 19:30 08/02 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

19 únor 2015 | www.zurnalmag.cz 11 a 12/02 / 19:00 Malá scéna DJKT Svět kabaret – kabaret svět Malou scénou Nového divadla budou znít známé i méně známé melodie ze světových i  českých muzikálů. Uslyšíte písně z  muzikálů Sladká Charity, Bídníci, Vlasy, West Side Story, Jesus Christ Su- perstar, Kdyby tisíc klarinetů, Dobře placená procházka nebo Carousel. Za doprovodu orchestru muzikálu DJKT zazpívají Kristýna Bečvářová, Kateřina Falcová, Eva Staš- kovičová, Stanislava Topinková Fořtová, Jozef Hruškoci, Martin Hubeňák, Aleš Kohout, Bronislav Kotiš, Roman Krebs a Lukáš Ondruš. 12/02 / 19:00 Měšťanská beseda Blbec k večeři Divadlo Bez zábradlí přiváží skvělou komedii Francise Vebe- ra o tom, že zvát si na večeři co největšího blbce nemu- sí být vždycky bez rizika. Zamotat se může totiž úplně všechno a  ještě se to nakonec obrátí proti vám. Hrají Václav Vydra, Rudolf Hrušínský, Josef Carda, Zdeněk Žák nebo Jiří Menzel nebo Petr Pospíchal, Jana Boušková nebo Veronika Freimanová a Jana Švandová nebo Vlas- ta Žehrová. Režie Jiří Menzel. 14/02 / 18:15 CineStar Jolanta / Modro- vousův hrad Další z přenosů z MET nabídne dvojprogram složený ze dvou méněznámých jednoak- tovek: Čajkovského romantické pohádky Jolanta, která vypráví o  psychologickém probuzení slepé princezny, a  Bartókova drásavého Modrovousova hradu, v  němž musí novomanželka Juditha odemknout sedmero za- mčených dveří, aby poznala nejtemnější tajemství svého manžela. V  titulní roli Jolanty vystoupí Anna Netrebko spolu s Piotrem Beczalou a Alexejem Markovem v rolích Vaudémonta a  Roberta. Nadja Michael ztvární Judithu v Modrovousově hradu a jejím tajemně děsivým novo- manželem bude Michail Petrenko. Měšťanská beseda Bláznivá teta a já Sára má skvělou tetu. Je sice trochu pomatená, ale roz- hodně s ní není nuda. A na rozdíl od jiných dospělých poslouchá, co jí Sára říká. Mamince se ovšem nelíbí, že Sára za tetou každou středu jezdí na návštěvu. Měla by se prý chovat normálně a kamarádit se se stejně starými dětmi. Sára s tetou se tak vydávají na cestu do neznáma, aby zjistily, že není všechno takové, jak se na první po- hled zdá. Rodinné LiStOVáNí tentokrát nabídne setkání s německou autorkou Sylvií Heinlein. Účinkují Lenka Ja- níková a Petra Bučková. Divadlo Alfa V rámci rámců Divadelně detektivní komiks vznikl v  rámci projektu Karavana deseti slov. Do penzionu „U bodrého kance“ přijíždí několik zajímavých hostů. A  v  noci je majitel penzionu zavražděn… Je tu tedy typická detektivka s  typickou zápletkou, typickými charaktery, typickou vraždou a  pochopitelně i  s  typickým superintendan- tem. Každá detektivka ale musí nutně obsahovat také moment překvapení a nečekaného obratu. Měšťanská beseda Táta Když se narodí, všechno se změní. Tuhle pravdu o dětech znají nejen matky, ale i otcové. Jejich pohled na těhoten- ství, porod a plínky představuje světově úspěšná kome- die v podání Romana Pomajbo. Představení je určeno jak mužům, tak jejich křehčím polovičkám. 16/02 / 19:00 Primavera Hotel Kšanda Magda a Jindřich jsou milenci. Plánují společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně peněz a přitom zůstat čis- tí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho realizaci zneužijí Mag- dina manžela Huberta Kšandu. Pomůžou mu vystoupat až na  samý vrchol kariéry, a  pak jimi nastražená past sklapne: Kšanda je zatčen. Teď milencům už nic nebrání k dosažení vytouženého cíle. Hrají M. Kuklová, M. Maxa, T. Šefrnová, P. Jančařík, M. Bittnerová, M. Pitkin a M. Ši- můnek. Rezervace vstupenek probíhá na info@prima- verahotel.cz a na tel. čísle 378 020 500. 14/02 17:00 15/02 18:00 15/02 19:30 Divadelní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

DIVADLO 20 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Divadelní tipy 16/02 / 19:00 Divadlo Alfa Racek Dejvické divadlo přijíždí do Plz- ně s komedií Antona Pavloviče Čechova, která je první z takzvané velké čtyřky Čecho- vových her. Miroslav Krobot se za svoji roli Sorina dostal do širší nominace na Cenu Thálie za rok 2012. V širší no- minaci na Cenu Divadelních novin 2012/2013 byli také Michal Vajdička za režii, Miroslav Krobot za roli Sorina a Ivan Trojan za roli Trigorina. Divadlo Alfa Červená Karkulka aneb To je ale náhodička Na začátku všeho jsou malíři pokojů. Přicházejí do diva- dla vymalovat a  k  práci si zapnou rádio. Zrovna dávají pohádku, ale ta je jaksi popletená. Napravit se ji podaří jedině společně s diváky, pochopitelně především s těmi malými. Představení trvá padesát minut, během nichž se publikum rozhodně nenudí a navíc se o známých pohád- kových hrdinech dozví ledacos dosud netušeného. 21/02 / 19:00 Nová scéna DJKT Jednotka intenzivní lásky Jednotka intenzivní lásky je v  pořadí jedenáctou hrou Antonína Procházky, uve- denou na  scéně plzeňské činohry. Lyrická komedie s  detektivními prvky se odehrává převážně v  nemoc- ničním pokoji. Oba hlavní hrdinové tady leží napojeni na přístroje, ale o to více chuti do života projevují jejich duše. Rozpojení duše a těla je nejen zdrojem humoru, ale i cestou k poznání, v čem je cena lásky, partnerství a hodnoty lidské existence. V hlavních rolích se předsta- ví Antonín Procházka a Štěpánka Křesťanová. Kino Beseda Turandot Kino Beseda zahajuje cyklus přenosů z  Metropolitní opery v New Yorku, odstartuje ho Pucciniho opera Tu- randot. Záznam přenese před plzeňské publikum umě- 21/02 15:00 22/02 16:00 ní Marie Guleghiny, Mariny Poplavské, Marcella Giorda- niho, Samuela Rameyho a dalších skvělých pěvců. Maria Guleghina se představí v titulní roli kruté čínské prin- cezny, jejíž nenávist vůči mužům je tak silná, že všech- ny nápadníky, kteří neuhodnou její hádanku, nechává bez milosti popravit. Neznámého prince Calafa, který si nakonec získá její srdce, zpívá Marcello Giordani. Další přenos je naplánován na konec března, uvidíte projekci Verdiho Rigoletta, a na polovinu května dokonce Dvo- řákovu Rusalku! 23/02 / 19:00 Měšťanská beseda V Paříži bych tě nečekala, tatínku Petr Nárožný coby výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a  na- vštíví ji v  Paříži. S  překvapením zjišťuje, že nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu. Tady se nečekaně octne i on a okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa. Tím se změní jeho život, budoucnost dcery a dokonce i složení vlády. Nová scéna DJKT Edith – vrabčák z předměstí Příběh Edith Piaf se vrací, tentokrát na  jeviště Nové scény. Osudy slavné francouzské šansoniérky převedl do  jevištní podoby tanečního muzikálu přední český choreograf Libor Vaculík. Inscenace mapuje životní ces- tu Edith od  prvních písniček v  pařížských ulicích přes slavné kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. V inscenaci zazní nejslavnější šansony Edith Piaf ve str- hujícím podání Radky Fišarové. Malá scéna DJKT Živá voda Pohádka K. J. Erbena plná stínů, ve které zvítězí pravda a  láska nad Křivoslavem a  Bořislavem. Slepnoucí král vyšle za získáním vzácné tekutiny své tři syny. Svůdná nabídka výhry však prověří charakter každého z  nich. Zvolí si bohatství, nebo chudobu? Lásku, či sebelásku? Věrnost, anebo zradu? Vůbec první dramatizace pohád- ky pro děti i dospělé je jako stvořena pro komorní pro- stor Malé scény. 28/02 19:00 28/2 14:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

CENA HEJTMANA ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA ZA ROK 2014 Ocenění za záchranu života uděluje v různé formě Plzeňskýkrajjižřadulet.Vloňskémrocebylaoceněna pětice statečných, kteří svým mimořádným jednáním zachránili život druhému člověku, jmenovitě Michal Kindl, Karel Kraus, Josef Petelík, Jiří Sládek a Radek Sutnar. Od hejtmana Plzeňského kraje obdrželi pamětní medaili, pamětní list a finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Chlapci, který upadl a o kolej si rozrazil hlavu, pomohl Michal Kindl. Zastavil dopravu, postaral se o krvácejícího chlapce a přivolal záchranku. Pomohl i dívce, která na sociální síti oznámila sebevraždu. Dívku vyhledal a taktéž přivolal policii, se kterou ji držel při vědomí do příjezdu záchranky. Karel Kraus prokázal statečnost při povodních. Zachránil topícího se muže z rozvodněné řeky a sám při tom riskoval život. Josef Petelík prokázal, že včasný zásah u člověka s onemocněním srdce dokáže zachránit život. Ne- váhal totiž poskytnout pomoc muži, jemuž se vinou komplikované srdeční vady zastavilo srdce přímo na stavbě v Železné Rudě. Josef Petelík vydržel s oživo- vací masáží do příjezdu záchranky. Za týden poté byl pacient operován a jeho zdravotní stav se zlepšil. Pomoc nemocnému muži, který byl uvězněn v hořícím domě, zajistil Jiří Sládek. Pomohl mu dostat se ven. Poskytl muži též první pomoc a předal ho záchranné službě. Statečnost prokázal také Radek Sutnar, když ještě před příjezdem hasičů vynesl starší paní z hořícího bytu v Plzni. Foto: (zleva) Jiří Sládek, Radek Sutnar, Jana Kindlová (přebírala cenu za Michala Kindla), hejtman Václav Šlajs, Josef Petelík a Karel Kraus. www.plzensky-kraj.cz Znáte ve svém okolí někoho, kdo díky rychlému jednání a mnohdy i s nasazením vlastního života či zdraví přispěl k záchraně života druhého člověka? Pokud vaše odpověď zní ano, neváhejte tohoto hrdinu nominovat na Cenu hejtmana za záchranu života za rok 2014. Nominaci je nutné zaslat nejpozději do 28. února, a to v elektronické podobě na emailovou adresu cenahejtmana@plzensky-kraj.cz, nebo v písemné podobě na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kancelář hejtmana, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. V nominaci je kromě popisu výjimečného činu potřeba uvést kontaktní údaje – jméno, příjmení, adresu, telefon, popř. email na nominovaného i na navrhujícího. Slavnostní ocenění pak proběhne na krajském úřadu v polovině dubna.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

GALERIE 22 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Přehled výstav Knihovna města Plzně Olga Havlová a Výbor dobré vůle Olgy Havlové Výstava připomíná dvacet let fungování Výboru dob- ré vůle a již třetím rokem putuje po českých městech. Třiatřicet fotografií zobrazuje počátky činnosti Výboru, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, napří- klad s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Galerie Evropského domu Plzeňské děti Jiřímu Trnkovi Ke 100. výročí narození Jiřího Trnky uspořádala Galerie Paletka dětskou výtvarnou soutěž. Děti z mateřských, základních a základních uměleckých škol se mohly vol- ně inspirovat dílem slavného rodáka, vlastními prožitky, pohádkami, animovanými filmy, loutkou nebo literár- ními podklady. Výstava představí jejich malby, kresby, návrhy a zejména realizace loutek, jež jsou příslibem, že Trnkův odkaz má v Plzni své pokračovatele. Dům hudby Na plzeňské paletě Malířské palety se staly podkladem pro tvorbu téměř sedmdesáti výtvarníků, členů UVU plzeňské oblasti, ale také neplzeňských výtvarníků a dalších známých osob- ností. Jde o začátek nového výtvarného cyklu, jehož cí- lem je představit nejen krásnou a zajímavou práci výtvar- níků a zároveň pomáhat. Projekt Na plzeňské paletě chce ve  svém prvním ročníku závěrečnou aukcí palet získat  částku, která by pomohla k opravě velmi vzácných barok- ních varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně z roku 1721. do 10/05 Galerie města Plzně Ateliér Jiřího Trnky Pozoruhodná výstava zave- de návštěvníky do  ateliéru Jiřího Trnky tak, jak si ho ve  svých vzpomínkách uchoval jeho syn Jan. Ten si ke spolupráci na ní přizval držitele Českého lva za film Alois Nebel Noro Držiaka, kurátora a ředitele chebské do 03/02 do 27/02 do 28/02 Mnichov se stal v druhé polovině 19. století jedním z hlavních evropských uměleckých center. Zejména malířství Mnichovské školy se stalo mezinárodně uznávaným a oceňovaným fenoménem. Byl vyhle- dáván mladými umělci z  celého světa, mezi nimiž měla silné zastoupení česká komunita. Mnichov však nebyl přitažlivý pouze nabídkou uměleckých škol, ale i  výsadním postavením, jemuž se zde tě- šilo umění jako takové. Už za doby krále Ludvíka I. bylo  důležitou součástí politické reprezentace Ba- vorska a mnohým umělcům udělila bavorská vláda šlechtické tituly. Výstava představuje období od roku 1870 do  roku 1918, tedy dobu od  slavné éry Mni- chovské školy až po nástup avantgardy. V Mnichově se tehdy vyprofilovalo několik hlavních uměleckých proudů, které na sebe strhávaly nejvíce pozornosti a které budou na výstavě zastoupeny. Stejně tak se zde představí mnichovský odraz v  české výtvarné tvorbě. Ten měl podobu školení mladých umělců, reflexe v dobových českých periodikách nebo spo- lupráce mezi mnichovským a  pražským Kunstve- reinem, která vedla k  oboustrannému zastoupení umělců na pravidelných výročních výstavách. V Mas- ných krámech budou vystavena díla Ludwiga Dilla,  Alfreda Kubina, Franze von Lenbacha, Carla von Pilo- tyho, Gabriela von Maxe, Václava Brožíka, Emanuela Krescence Lišky, Luďka Marolda, Alfonse Muchy, Joži Úprky, Ludvíka Kuby a dalších. do 06/04 Západočeská galerie – výstavní síň Masné krámy Mnichov – zářící metro- pole umění 1870–1918

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

23 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav galerie Marcela Fišera nebo filmovou historičku Micha- elu Mertovou. Kolekce vystavených děl zahrne přes tři stovky originálních artefaktů, například původní diva- delní loutky z 20. a 30. let dvacátého století, obrazy, gra- fiky a plastiky, původní filmové loutky, ucelenou sbírku originálních ilustrací, multimediální instalace s motivem životních okamžiků Jiřího Trnky, kolekci digitalizova- ných filmů či stylizované kopie filmového, řezbářského a výtvarného ateliéru Jiřího Trnky. Na výstavě nebudou chybět unikátní obrazy ze 60. let, kultovní obraz Betlém nebo výjimečná plastika Svatý Jiří. 01–28/02 Hotel U Pramenů Výstava Sdružení výtvarníků ČR V Hotelu U Pramenů pokračuje Sdružení Výtvarníků ČR novou výstavou obrazů dvou vynikajících výtvarníků. Pražského malíře Luboše Mandáta, který přes profesi fotografa popustil fantazii abstraktní olejomalbě na velkých plátnech s diptychy či triptychy, a  plzeňského Jiřího Rajchla. Rytce a  re- staurátora kovů v Brně, písmomalíře, sochaře, řezbáře loutek, a nyní je jeho hlavní téma figurální olejomalba. Výstava se koná u příležitosti životních – výtvarných jubileí obou umělců. Vernisáž se uskuteční 2. února v 17 hodin. 06–27/02 Visio Art Gallery Václav Balšán Ačkoli Václav Balšán vystudoval karlovarskou střední průmyslo- vou školu keramickou, ve Visio Art Gallery se představí coby malíř a kreslíř. Malbě, grafice a dalším výtvarným technikám se totiž věnuje už třicet let, co je ve svobod- ném povolání. Na svém kontě má už přes dvě desítky samostatných a  více než čtyřicet kolektivních výstav. Jeho díla jsou ve sbírkách Národní galerie, Národní ban- ky a dalších institucí, i v soukromých rukou. Kino Beseda Matisse z Tate Modern Londýnská galerie Tate Modern připravila neobvyklou výstavu francouzského malíře Henriho Matisse: soustředí 09/02 18:30 se pouze na vystřihovánky, které vytvářel v posledních letech svého života. Kvůli operaci už totiž nemohl malo- vat. Poprvé od svého vzniku na konci padesátých let se na výstavě ocitla vedle sebe čtyři Matissova díla nazvaná Modré nahotiny nebo dvě obří vystřihovánky nazvané Šnek či Vzpomínky na Oceánii. Henri Matisse podstoupil roku 1941 operaci, po níž se jeho zdraví natolik zhoršilo, že už ho malba vyčerpávala. Proto se upnul k vystřiho- vánkám. Na výstavě je zastoupeno celkem 130 děl. 18/02–17/05 Západočeská galerie Riziko loajálnosti Výstavní síň „13“ přispěla k  programu letošních Smeta- novských dnů výstavou, jejíž podtitul zní „Rakouské, německé a české kulturní loajality ve výtvarném umění 19. století“. Představí se na ní díla známých zakladatel- ských osobností českého umění 19. století: Josefa Zítka, Julia Mařáka, Františka Ženíška či Josefa Mánesa, oficiál- ních autorů i outsiderů habsburského dvora z hlediska politické, náboženské, spolkové, profesní, rodové nebo občanské loajality.Obrazy, kresby, plastiky a  grafické listy doplňují architektonické návrhy a modely, včetně několika ukázek uměleckořemeslných děl. Exponáty na výstavu byly zapůjčeny z dvaceti muzeí a galerií Čes- ké republiky. Výstavu doprovází katalog, jehož editor- kou byla autorka výstavy, Taťána Petrasová. ✿ velký výběr řezaných, pokojových a zahradních rostlin za příjemné ceny ✿ stálá výstavní expozice o historii statku a Chrástu ✿ od jara 2015 připravujeme dětský venkovní koutek, včetně indiánského teepee a ouessantských miniberánků ✿ vlastní parkoviště a WC pro zákazníky ✿ únor je u nás měsícem cibulovin Tř. Čs. Odboje 61, Chrást u Plzně (vedle školy) Zimní otevírací doba: po–so 9–18 hod. tel.: 607 840 603, www.staravesnice.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

GALERIE 24 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav | Dozvěděli jsme se… 20/02–16/03 Studijní a vědecká knihovna Košt malíře a gra- fika Josefa J. Jíchy Výstava malíře a  grafika Josefa J. Jíchy je miniaturním vzorkem jeho rozsáhlé tvorby. Zachycuje dobu, kdy pů- sobil jako knihovník, grafik, ilustrátor či spisovatel, ale také připomíná éru tradičních modrobílých kalendářů pro ČST, Škodaexport, Spofu, Finále, divadlo Alfa, ZOO nebo Lunaparky. Nechybí tu kreslený humor a komiksy. Západočeské muzeum Zahrada Jiřího Trnky Originální kybernetoskop je velkokapacitní audiovizu- ální stroj na zábavu, legraci a půvabné nesmysly. Tento pozoruhodný přístroj na půdorysu knihy, výtvarného di- vadla, biografu, cirkusu a motokrosu bude vévodit druhé z výstav připomínajících Jiřího Trnku. V jeho rozlehlých útrobách o rozloze několika set metrů čtverečních čeká návštěvníka řada neobyčejných atrakcí a  překvapivých setkání. Malí odvážní jedinci se mohou zúčastnit adre- nalinové tříkolkové honičky se zlomyslným kocourem na kočkodromu, se svými rodiči navštíví fonograf nebo pomocí trpaskopu vstoupí do hlavy sádrového trpaslíka. Západočeské muzeum Neviditelná loajalita? Výstava s podtitulem Rakušané, Němci a Češi v plzeňské kultuře 19. století, je tradičním příspěvkem Západočes- kého muzea k tématu Smetanovských dnů. Tentokrát se zaměří na soužití tří národností a tří kultur v 19. století. Kdo byl kdo národností, duší a srdcem? Kdo a jak tvo- řil? Kdo sdílel jaké hodnoty a názory? A také kdo měl ke komu blízko a ke komu naopak daleko? O tom všem bude vyprávět právě tato výstava. 02/03 / 18:30 Kino Beseda Dívka s perlou … J. Vermeer a další holandští mistři. Dívka s  perlou je zase doma. Ikonický portrét neznámé ženy od Jana Vermee- 25/02– 24/05 28/02– 03/05 Dozvěděli jsme se… … že Masné krámy chystají na  březen dvě komentované prohlídky výstavy Mnichov – zářící metropole umění. … že výstavu Riziko loajálnosti ve Výstavní síni „13“ si můžete 17. a 18. března prohlédnout s výkladem lektorky a autorky výstavy. … že v  1. poschodí Studijní a  vědecké knihovny bude v polovině března výstava k 600 let upálení Mistra Jana Husa s názvem Hus stále živý. … že filmová prohlídka galerie, již nabízí Kino Be- seda, pozve 23. března na  výstavu nejslavnějších Rembrandtových obrazů. … že dubnová filmová procházka galeriemi v Kině Beseda potěší milovníky Van Gogha a květnová cti- tele impresionismu. … že Kino Beseda chystá na květen filmovou pro- cházku Ermitáží. … že v Galerii Paletka začíná 19. 2. výstava zaměřená na Cyrila a Metoděje a svatou Anežku. … že v březnu bude v Galerii Evropského domu vý- stava věnovaná Gustavu Klimtovi. … že v Muzeu církevního umění začne 31. března výstava Plzeňská paleta. … že Visio Art Gallery chystá na březen výstavu fo- tografií Jana Bejšovce. … že členové UVU mají před sebou výstavu v ně- meckém Frauenau. … že Výtvarno Plzeň chystá na jarní prázdniny pro děti výtvarný a tvořivý tábor. … že Techmania připravila na jarní prázdniny tábor, kde si děti vyzkoušejí kriminalistické metody. … že Techmania chystá na 20. března speciální pro- gram pro školy, v němž budou moci pozorovat čás- tečné zatmění Slunce. ra putoval spolu s řadou dalších pláten měsíce po světě a od poloviny ledna ho mohou opět obdivovat návštěv- níci muzea Mauritshuis v  Haagu. A  spolu s  ním i  jiná slavná díla starých mistrů. Videoprocházka expozicí to nyní umožní i návštěvníkům kina Beseda. Kromě malíř- ských skvostů budou určitě ale také obdivovat i způsob, jakým byl Mauritshuis zrekonstruován a rozšířen.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

2/3 — — 29/3 2015 www.smetanovskedny.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

Smetanovské dny 2015 Staatskapelle Weimar – Manoukian, Solyom Musiques Nouvelles Zlatý věk operety v Plzni Vivat Mozart! – Zollman SKETY – a cappella jazz sextet Klavírní jazzové etudy a Milan Franěk Emmerich Kálmán: Čardášová princezna Eugen Brikcius: literární večer Noc sv. Patrika – Poitín a inSpiral Dance Company Známý – neznámý Friedrich Rückert Janáčkův komorní orchestr Napříč generacemi 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 8/3 12/3 13/3 13/3 15/3 16/3 17/3 19.00 19.00 19.00 19.00 20.00 10.30 19.00 17.00 20.00 10.30 19.00 19.00 Měšťanská beseda Český rozhlas Plzeň, S1 Český rozhlas Plzeň, S1 Měšťanská beseda Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje Dům hudby Divadlo J. K. Tyla Restaurace - galerie Artamo Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje Český rozhlas Plzeň, S3 Dům hudby Český rozhlas Plzeň, S1

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

Chválu vzdejte Hospodinu Přijela k nám Broadway! – Falduto, Fosha, Topilow Když máš smutek na duši, plzeňský tě potěší... Don Giovanni – Národní divadlo marionet Pražské dechové okteto a hosté – Schemann, Nouzovský Schemann Klavierduo Večer ZUŠ Bedřicha Smetany Oskar Nedbal: Polská krev Jsem Moojok Ojaak neboli Pojídač medvědů Jakub Jan Ryba: Stabat Mater 19.00 19.00 19.00 17.00 19.00 19.00 18.00 19.00 17.00 18.00 18/3 19/3 20/3 21/3 23/3 24/3 25/3 27/3 28/3 29/3 Stará synagoga Měšťanská beseda Dům hudby Betlémská kaple v Husově ulici Dům hudby Dům hudby Měšťanská beseda Divadlo J. K. Tyla Betlémská kaple v Husově ulici Měšťanská beseda highlight off program divadlo dětský pořad V rámci festivalu dále probíhá odborné sympozium s podtitulem “Neviditel- ná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století”, bilingvní literární večer Johannes Urzidil – Ich bin hinternational, tradiční Masopust, pietní akt u památníku Bedřicha Smetany a výstavy v Západočeské galerii města Plzně (Výstavní síň „13“), Západočeském muzeu, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a Galerii Evropského domu.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

www.smetanovskedny.cz Předprodej vstupenek a akreditací www.smetanovskedny.cz Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41 Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13 koncerty Plzeňské filharmonie Festivalové slevy 50% – držitelé průkazu ZTP 50% – děti do 15 let 30% – studenti 16–26 let 30% – abonenti Plzeňské filharmonie 30% – držitelé permanentky FC Viktoria Plzeň 2014/2015 Využijte možnosti pořídit si akreditaci – celofestivalovou vstupenku – za výhodnou cenu. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, o. p. s.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

29 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy Olympie bude opět vonět čokoládou a stane se Me- kkou všech milovníků této pochutiny. Na  700 met- rech čtverečních se během tohoto veletrhu odehra- je mnoho zajímavého. K vidění bude velká výstava obalů od čokolád. Sejde se jich tu tisícovka z celého světa. Doplní je rozmanité historické předměty, fil- mové dokumenty a  fotografie s  tematikou výroby čokolády. A na kulinářské show předvedou šéfkuchaři své kreativní čokoládové recepty. Připravovat budou zajímavé kombinace masa s čokoládou nebo těstovin s čokoládou a různé čokoládové dezerty. Kromě toho nabídnou dvě desítky prodejních stán- ků rozmanité čokolády, které v běžné obchodní síti nenajdete. Chybět nebudou ani pralinky, čokolá- dové likéry, čokoládové pivo, vafle, palačinky, per- ník, marcipán, bonbóny, zmrzlina a  další dobroty. Čokoládový bude i hrací koutek pro nejmenší. Děti si tu vyzkoušejí malování s čokoládou nebo výrobu vlastních pralinek. Připraven je samozřejmě i bohatý kulturní program plný zábavy, muziky a tanečních vy- stoupení. Novinkou festivalu bude soutěž o nejlepší čokoládové brownie pro veřejnost. Zúčastnit se může každý, stačí přijít se skvělým rodinným receptem. Su- roviny a nářadí na vaření dostanou soutěžící na místě. Brownies bude hodnotit porota, která vybere tři nej- lepší kousky. Čokoládový Festival se koná v pátek od 14 do 18 hod., v sobotu od 10 do 18 a v neděli od 10 do 16 hodin. Techmania Astronomická pozorování Na noční i denní obloze budou v únoru k vidění zajíma- vé objekty, planety i hvězdy. Astronomové z Techmanie mají k jejich pozorování k dispozici špičkové dalekohle- dy a rádi umožní pohled do hlubin vesmíru i veřejnosti nebo školám. Podle možné viditelnosti objektů vybrali několik termínů, kdy zvou na astronomická pozorování. Přesné termíny a  časy najdete na  www.techmania.cz. Pozorování je v ceně běžného vstupného a v případě nepříznivého počasí se nekoná. Techmania Příběh za lebkou Nová výstava, kterou připravilo několik pracovišť Zápa- dočeské univerzity, zve návštěvníky Techmanie na  de- tektivní výpravu. Na pozemku u domu se našla lidská leb- ka. Začíná vyšetřování. Co se tu stalo? Zločin? Nebo jde o vzpomínku na středověké bitvy? Fakulty a univerzitní pracoviště ukazují, jak se na hledání odpovědí na podob- né otázky musejí podílet technické i humanitní obory. Techmania zVědavý balíček Předplatné na druhé pololetí školního roku pro širokou veřejnost je spuštěno! Zvídaví jedinci si mohou opět koupit výhodný balíček, díky němuž se budou moci vracet do Techmanie a zevrubněji pronikat do tajů pří- rodních zákonů s tematikou vesmíru. Balíček zahrnuje šest vstupů na  libovolnou kombinaci filmů v  plane- táriu a vesmírných programů v laboratořích a dílnách a  k  tomu neomezený počet vstupů do  expozic. Cena balíčku je 660 Kč. Výtvarno Celoroční výtvarné kurzy pro děti a dospělé Výtvarná škola pro všechny generace, která sídlí na ad- rese Divadelní 2, připravila na druhé pololetí školního roku kurzy různých výtvarných stylů. Vyučuje se zde ne- jen „klasika“, jako je kresba postavy, grafické techniky, komiksy nebo práce s perspektivou, ale nabídka zahr- nuje i oblasti méně tradiční: fantasy malbu, automatic- kou kresbu, feng šuj nebo relaxační večery či setkání 01– 28/02 01/02– 30/04 od 01/02 od 01/02 27/02–01/03 OC Olympia Plzeň Čokoládový Festival 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

KAM ZA KULTUROU 30 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy za  úplňku. Více informací na  www.vytvarnoplzen.cz, na tel.: 773 947 484 nebo e-mailu vytvarno@seznam.cz. Kino Beseda Best of 2014 Mysteriózní drama Zmizelá, komediální Grandhotel Bu- dapešť, naprosto výjimečné drama Chlapectví, podma- nivý Leviatan či komedie Miluj souseda svého s Billem Murrayem – tyto a další filmy můžete zhlédnout v Kině Beseda v rámci speciální přehlídky Best of 2014, která začíná 2. února a poběží až do dubna. Měšťanská beseda Cestopisné přednášky s netradičními průvodci Sérii šesti cestopisných přednášek spojených s promítá- ním probíhá od ledna do března v Měšťanské besedě. Zajímavá jsou nejen místa, kam besedy návštěvníky za- vedou, ale i samotní přednášející. V úterý 3. února roze- berou sexuolog Radim Uzel a spisovatel Miloslav Stingl zajímavé a netradiční téma: Sex na všech kontinentech. A o čtrnáct dní později, 17. února, představí režisér Vili- am Poltikovič svůj unikátní dokumentární seriál Brána smrti. Přednášky začínají vždy v 19:30 hodin, podrobný program naleznete v programové části. Nová Akropolis Cyklus výtvarných dílen Výtvarné dílny přivedou své návštěvníky do srdce staro- věkých civilizací, a to proto, aby jejich ruku vedla inspi- race umělců velkých dob. Vyzkoušejí si malování a pati- nování archeologických reprodukcí a dozvědí se o umění starověku mnoho zajímavého. První úterý bude patřit Egyptu, druhé Americe a třetí Evropě. Dílna trvá od 18 do 21 hodin. Vstupné 200 Kč, studenti a důchodci 150 Kč. Cena zahrnuje materiál a vyrobené reprodukce. 05–08/02 Dramacentrum Johan Setkání asociace dramacenter ČR JOHAN o.s. hostí třetí ročník setkání členů Asociace dramacenter České republiky. Ta se orientují především na  výukové programy pro školy a  zájmovou činnost ve volném čase. Předmětem setkání je výměna zkuše- ností s divadlem ve výchově. Páteční den bude věnován ukázkám projektů z dílen dramacenter – programy, di- vadlo ve výchově, divadlo fórum s následnou diskusí. Součástí je také víkendový workshop se zahraničním lektorem, který se s účastníky podělí o vlastní dlouho- letou praxi s dramatem ve výchově. 05, 12, 19 a 26/02 Západočeské muzeum Výpravy za poznáním Hned čtyřikrát se můžete v úno- ru v muzeu vypravit daleko od domova. Pátého vás ces- tovatel a fotograf Martin Loew vezme do ráje v Atlantiku, na ostrov Madeira. Podíváte se do krajů se zelenými pra- lesy, divokým skalnatým pobřežím, ale také s výtečným vínem a věhlasným květinovým festivalem. O týden poz- ději se se Sheilou Singhovou můžete vypravit na velkou poznávací cestu po  Etiopii – jediné africké zemi, která nikdy nebyla ničí kolonií. Devatenáctého února jste zvá- ni na severozápad USA, po němž vás provede Miloslav Martan. A nakonec přijdou na řadu plavby za kořením: námořník Jiří Frank se vydá po stopách Vasca da Gamy do Indie. Začátek je vždy v 18 hodin. Měšťanská beseda Karneval s Bambulí a Famfulí Klauni Bambule a Famfule připravují pro děti další so- botní odpoledne plné karnevalových radovánek. Opět s nimi budou soutěžit, tančit a hrát si. A hlavně se budou všichni bavit v karnevalových kostýmech! Takže mamin- ky či babičky mají hned co vyrábět. Akce je určena dě- tem od tří let. 14/02 / 10:00 Dramacentrum Johan Tanec jako prostře- dek komunikace Dramacentrum JOHAN zve do svých prostor na Husově náměstí č. 9 na taneční workshop s Lenkou Jíšovou, je- hož tématem bude pohyb, dech, vibrace a rytmus jako od 02/02 03 a 17/02 03, 10 a 17/02 07/02 14:30

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

31 únor 2015 | www.zurnalmag.cz prostředek hledání a  nalézání vztahů mezi vnitřním a vnějším prostředím v těle i v prostoru kolem. Seminář bude veden pomocí kontaktní a strukturované improvi- zace, vycházející z přirozenosti, tvořivosti a radosti z po- hybu. Nebude chybět práce s představou, vizualizací, ať už hudební, konkrétní, či abstraktní „tady a teď“. Nutná rezervace na martina.simankova@johancentrum.cz. 14/02 / 16:00 U Branky Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť! Je tady čas masopustu i Smetanovských dnů! Tradiční masopustní průvod, jenž půjde centrem města, bude festivalovým prologem. Vychází se ve čtyři hodiny od- poledne od Branky, cíl je jako každoročně v restauraci Na Spilce. Sem průvod dorazí kolem půl šesté. Nejdřív tu bude probíhat program pro děti a v sedm začne lidová veselice s pohřbíváním Masopusta a pochopitelně i se speciálním menu. 16/02 / 18:00 D klub Jaroslav Vrchlický: Za trochu lásky… O  životě a  dílech spisovatele, překladatele a  dramatika Jaroslava Vrchlického přijde do D klubu vyprávět Věra Kubová. V literárním pořadu se o autorovi stovky sbírek dozvíte mnoho zajímavých informací včetně několika perliček. Například kdo byla jeho dlouholetá utajovaná milenka. Dvouhodinovou přednášku doplní literární i hudební ukázky. Knihovna města Plzně Publicisté.cs – Jan Pokorný Jan Pokorný je novinář, publicista a moderátor. Od roku 1984 pracuje v  rozhlase, ale má zkušenosti i  s  mode- rováním televizních publicistických pořadů. Byl parla- mentním zpravodajem nebo zahraničním zpravodajem v Paříži. Řadu let má na starosti zpravodajství ČRo 1 – Ra- diožurnálu. O své práci říká, že ho na ní baví především to, že nic jiného neumí a že ho stále má čím překvapit. 17/02 17:00 Kulturní tipy 20/02 / 20:15 DEPO2015 PechaKucha Night vol. 12 PechaKucha Night ten- tokrát otevírá kreativní zónu DEPO2015 – objekt bývalé trolejbusové vozovny v  Doudlevcích. V průběhu večera dojde k zahájení Festivalu svět- la, díky videohangoutu se spojíme se zakladateli PKN v Tokiu a samozřejmě vystoupí 12 prezentu- jících. Představí se například japonská umělkyně Hiroko Matsushita, fotografka Vendula Knopová, ilustrátorské duo David Böhm a Jiří Franta nebo výjimečný grafický designér Petr Babák. After- party vás provedou The Love Songs Orchestra společně s DJ Gadjo.cz. PechaKucha Night je akce, která se současně odehrává na  mnoha místech po celém světě a přináší zajímavá témata v origi- nálním formátu. Každý vystupující má k dispozici 20 vteřin x 20 snímků prezentace. Výsledkem je intenzivní náboj informací, bez žádných zbyteč- ných řečí. Vstupné 150 nebo 200 Kč. Info na www. pknp.cz nebo na  www.facebook.com/PechaKu- chaNightPlzen. T I P N A   Ú N O R 18/02 / 16:00 Ruské centrum na ZČU Maslenica – ruský svátek Jaké jsou ruské svátky, tradice a  zvyky? Odpověď na- bídne přátelské posezení v Ruském centru na ZČU. Řeč bude především o významném jarním ruském svátku, Maslenici. Kromě objasnění tradice svátku budou mít posluchači možnost ochutnat charakteristický pokrm s ním spojený – bliny, tedy něco jako české palačinky. Při všech akcích pořádaných Ruským centrem si může- te oživit znalosti ruštiny, nebo se tento slovanský jazyk můžete začít učit od samých začátků. Více informací na- leznete na www.ruskecentrum.zcu.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

KAM ZA KULTUROU 32 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy 18/02 / 09:00 US Point – Americké centrum v Plzni Den s US POINTem V rámci svého Dne otevřených dveří připravil Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v  US Pointu celý den věnovaný angličtině a  Spojeným státům americkým. Budete tu moci kon- verzovat buď osobně, nebo online s rodilými mluvčími na různá témata, lidé, kteří žili v USA, se s vámi podělí o své zkušenosti a zodpoví vaše dotazy. Seznámíte se zde s ověřenými elektronickými zdroji informací o USA a připraveno je i mnoho dalšího. Junikorn Dny otevřených dveří První Česko-německá školka Junikorn zve na Dny ote- vřených dveří, které proběhnou 18. a 25. února od 9:00 do  11:30 hod. a  od  13:30 do  16:00 hodin. Rodiče do- stanou příležitost nahlédnout do  denního programu školky s dvojjazyčným konceptem, který je v Plzni jedi- nečný. Budou si moci popovídat s učitelkami německy a děti se seznámí s novými kamarády. Kromě toho se seznámíte s nabídkou sportovních a jazykových kurzů pro děti i pro dospělé s možností hlídání dětí! Školku Ju- nikorn najdete na Lochotíně v ulici Boženy Němcové 3. Více informací na tel.: 602 374 929. Festival světla Plzeňskou zimu v  únoru rozsvítí Festi- val světla. Na osmi místech mezi Depem a Plzeňským Prazdrojem, na  příjemné procházce kolem Radbuzy, budou připravené světelné instalace, mapping, světel- né objekty i interaktivní aplikace. 21/02 / 20:00 Měšťanská beseda XI. reprezentační ples města Plzně Reprezentační ples města Plzně patří neodmyslitelně k vrcholům zimní plesové sezóny. Jako každý rok, i tentokrát bude mít ples své specifické téma. Slavnostní program letošního 11. ročníku vytvoří pestrá hra světel v souladu s atmosférou Festivalu svět- la, který bude tento víkend Plzeň hostit.  Pestrost pro- gramu zajistí světelná taneční show skupiny Pyroterra, umělecká laser show a další světelná překvapení. K tan- ci a poslechu zahraje skvělý Boom!Band Jiřího Dvořáka, který doprovodí i  hlavní  hvězdu večera, plzeňského rodáka Karla Gotta! Přijďte a prožijte opravdu zářící ve- čer… Vstupenky zakoupíte v Měšťanské besedě a v In- formačním centru města Plzně začátkem února 2015. 22/02 / 14:00 ZOO Vyhánění zimy Konec zimy v Plzni je letos na- plánován na 22. února. Rozpus- tilé vyhánění zimy začne před 7. základní školou na Vi- nicích. Tady se seřadí maškarní průvod, jenž následně projde přes statek Lüftnerka v  Zoologické zahradě a bude pokračovat Kilometrovkou a kolem Kalikovské- ho mlýna až před radnici. Tady jeho vůdčí postava Jaro- mil VI. oznámí představitelům města, že zima už dostala z  plzeňského dolíku vyhazov. Součástí průvodu bude opět pivovarský vůz tažený koňmi a  naložený něčím na zahřátí. Závěrečné soutěžní pojídání masopustních koblih by mělo být letos znovu rozšířeno o speciální dis- ciplínu Primátorova kobliha. MojeCafé Anglická konverzace pro maminky s dětmi Také máte pocit, že během mateřské postupně zapomíná- te i základní anglická slovíčka a fráze? Chcete aktivně vyu- žít dopoledne a udělat něco pro sebe, a zároveň nemuset řešit hlídání? Pak vás určitě osloví nabídka kavárny Moje- Café. Zajděte koncem února na ukázkové lekce a od břez- na můžete začít naostro. Jde o konverzace čtyř až šesti lidí s českým lektorem nebo rodilým mluvčím. Povídá se vždy o tom, co přítomné zajímá, čím aktuálně společnost žije. Cenakursu1990/2490 Kč(českýlektor/rodilýmluvčí),ukáz- ková lekce zdarma. Rezervace místa nebo další informace na tel.: 733 403 514 nebo info@moje-cafe.cz. Měšťanská beseda Divadelní ples Divadla J. K. Tyla Je čas vstát a tančit, je tady jeden z největších plzeň- ských plesů. Divadelníci připravili bohatý program slo- 18 a 25/02 20– 21/02 23– 27/02 27/02 20:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

33 únor 2015 | www.zurnalmag.cz žený z vystoupení hudebníků, herců, zpěváků a taneč- níků. K tanci a poslechu bude hrát Dance Band Plzeň. Vstupenky můžete zakoupit v denní pokladně divadla v Sedláčkově 2, rezervace je možná na telefonním čísle 378 038 184 nebo na e-mailu: bohuslavovad@plzen.eu. Cena vstupenek se pohybuje v rozmezí 200 až 500 Kč. 27–28/02 Měšťanská beseda Festival Kolem světa Vydejte se kolem světa s cesto- vateli a fotografy. Představí tu své nejzajímavější cesto- vatelské zážitky z expedic. O Islandu bude hovořit Jan Březina, expedici na K2 s Radkem Jarošem přiblíží Hon- za Tráva Trávníček, Saša Ryvolová přenese posluchače na Papuu, Miloslav Martan je vezme na Kubu. A to zda- leka není vše. V předsálí se bude podávat tradiční jídlo a nápoje a prodávat tradiční asijské výrobky. 27/02 / 19:00 Saloon Roudná Šibřinky Únor patří maškarám, maskám a maškarním plesům. Naši před- kové jim říkali šibřinky a na Roudné tuhle tradici s úspě- chem obnovili. Letos zvou na  šibřinky počtvrté. Hrát a zpívat bude Luďka Kuralová, připravena je barmanská show Viktora Gleicha, vystoupení skupiny Equet a  vy- hlášení nejlepší masky. Dále se můžete těšit na bohatou tombolu. Vstupné je 150 Kč, lístky jsou již teď v předpro- deji na baru v restauraci. Pro více info tel.: 377 510 109. Kozolupy Ples Centra pečovatelských služeb Město Touškov Centrum pečovatelských a  ošetřovatelských služeb Město Touškov pořádá již třetí ples, jehož výtěžek po- slouží na  provoz jejich služeb. Loni se takto povedlo vybrat 25 tisíc korun. Na plese vystoupí tradičně skupi- na Bábidou z Chotěšova, na půlnoc je připravené pře- kvapení. Večerem provede redaktor Českého rozhlasu Plzeň Petr Handl. Vstupné je 150 Kč a lístky je možné re- zervovat na tel. 774 483 701 a 774 483 740. Ples se koná v kulturním domě v Kozolupech. 07/03 19:00 Dozvěděli jsme se… … že Divadlo J. K. Tyla připravu- je ve  spolupráci s  Gymnáziem Františka Křižíka Literární ka- várnu podporující tvůrčí psaní mládeže. … že ve Velkém divadle se chystá na 28. března pre- miéra inscenace Alberta Camuse Caligula s  Marti- nem Stránským v titulní roli. … že se na scéně Velkého divadla objeví nová adap- tace operety Čardášová princezna. … že Divadlo Alfa chystá na březen premiéru loutko- vé detektivky Spadla klec! … že 29. března uvede Měšťanská beseda koláž z textů Jacquesa Préverta v podání J. Somra, D. No- votného a B. Polákové v představení Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptáka. … že v Pekle se bude v březnu hrát komedie Klára a Bára s Ivanou Chýlkovou a Evou Holubovou. … že Kino Beseda zve v březnu na přenos Rigoletta z Metropolitní opery v New Yorku. … že 8. března promítá Kino Beseda záznam přenosu z moskevského Velkého baletu Romeo a Julie a o tý- den později přijde na řadu Labutí jezero. … že březnové Rodinné LiStOVáNí bude věnováno princi Čekankovi a LiStOVáNí přinese Stopařova prů- vodce Galaxií. … že 22. března přijede do Plzně Divadlo Ungelt s in- scenací Vzpomínky zůstanou. … že se do Pekla 17. března chystá inscenace Divadla V Řeznické Červená s Miroslavem Etzlerem a Marti- nem Krausem. … že přenosy z MET potěší v březnu milovníky bel- canta. Uvedou Rossiniho Jezerní paní. … že Primadivadlo v hotelu Primavera uvede na kon- ci března komedii Hledání ztraceného ráje. … že 21. března se v ZOO bude vítat jaro. … že nadcházející ročník festivalu EIGA-SAI se bude konat v  novém termínu a  formátu: zahájí jej  5.– 11.  března plzeňský prolog  a  na  něj bezprostředně naváže pražská část. … že festival Jeden svět se bude konat 23.–31. března. … že D klub připravil na březen pro seniory koncertní pořad Marcela Zmožka nebo pořad Švejkoviny. Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

KINO 34 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Kino Beseda | Filmové premiéry Cinema City Slídil / krimi / thriller Jake Gyllenhaal je herecký chameleon, který se ani v nejmenším nebojí herec- kých výzev. Umí zahrát romantické hrdiny, usměvavé sympaťáky i drsné policis- ty. A teď se rozhodl vyzkoušet si prvotřídního magora. Hrdinou, pokud se to tak dá nazvat, dramatu Slídil je Lou Bloom, jenž se snaží prorazit do světa s kame- rou, odhodláním a drzostí. Jakmile se někde stane automobilová nehoda, je u ní obvykle dřív než policie, a místo toho, aby se pokoušel zjistit, jestli v troskách někdo nepřežil, zapíná kameru a loví co nejšťavnatější záběr rozdrcené páteře nebo proražené lebky. Čím víc krve, tím víc peněz dostane od televize. A čím víc peněz dostává, tím rychleji mizí jeho zábrany. Existuje vůbec něco, na co nemá žaludek? Asi ne. Ale co, lidi stejně chtějí tu krev vidět, ne? Mrazivý thriller je režijním debutem scenáristy Dana Gilroye, jenž se podílel na špionážním Bournově odkazu nebo na thrilleru Maximální limit. 29/01 Zlaté globy, kopa nominací na Oscara či ceny BAFTA – to vše vás čeká v  Kině Beseda. Následující dva měsíce bude mít totiž Kino Beseda na programu speciální filmovou přehlídku s názvem Best of 2014. Těšit se můžete na výběr nejlepších filmů loňského roku. Zhlédnout tak budete moci například Grandhotel Budapešť (1 Zlatý glób, 11 nominací BAFTA, 9 nominací na Oscara), černou komedii Birdman (2 Zlaté glóby, 10 nominací BAFTA, 9 nominací na Oscara), životopis- nou Teorii všeho (3 Zlaté glóby, 10 nominací BAFTA, 5 nominací na Oscara) o životě Stephena Hawkinga či naprosto unikátní drama Chlapectví (3 Zlaté glóby, 5 nominací BAFTA, 6 nominací na Osca- ra), které režisér Richard Linklater točil neuvěřitelných 12 let! 9. února pokračuje druhou komentovanou prohlídkou cyklus nazvaný Exhibitions – tentokrát se podíváte do londýnské galerie Tate Modern na neobvyklou výstavu francouzského malíře Henriho Matisse. A do třetice – 22. února Pucciniho operou Turandot odstartujeme minicyklus tří záznamů z Metropolitní ope- ry v New Yorku. 29. března vás pak čeká Verdiho Rigoletto a 17. května Dvořákova Rusalka. „Kino Beseda uvede největší hity loňského roku i komentované prohlídky z nejprestižnějších světových galerií.“ CineStar, Cinema City Mortdecai: Grandiózní případ / akční / komedie Johnny Depp je sice hvězda, ale spousta lidí už na něj začíná být alergická, protože ve svých rolích často nehraje, ale přehrává. Na druhou stranu pro ně- koho je právě tohle ten důvod, proč ho brát za jednu z největších hollywood- ských hvězd. Krimi komedie Mortdecai: Grandiózní případ ho opět představí v roli podivína. A pořádného. Charlie Mortdecai je specialista na umění a tak trochu podvodník. Teď dostal nabídku najít ukradený obraz, což samozřejmě rád udělá, ve hře jsou totiž čest královny a dobrá pověst jeho země. A samo- zřejmě hromada peněz. Se svým sluhou se tedy vydává po stopách cenného díla a za zády má nejen další lovce umění, ale i tajnou službu, ruskou mafii a především svou manželku. Jeho hlavním protivníkem bude ale nejspíš 29/01

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

35 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Jupiter vychází 3D / sci-fi / akční Když si někde přečtete, že hlavní hrdinkou filmu je dívka, která se živí tím, že myje záchody, nejspíš byste očekávali tklivé komorní drama. Omyl. Jupiter vychází má sice hrdinku, která na první pohled působí hodně nehrdinsky, ale půjde o velkolepou podívanou, která si navíc nevystačí jen s naší planetou. Ju- piter Jones byla při svém narození předurčena pro velké věci, sama o tom ale nemá ani páru. Dokud do jejího života nevstoupí Caine, geneticky upravený zabiják, jenž má za úkol na ni dohlížet. Jupiter má v sobě totiž gen, který by z ní mohl udělat královnu celého vesmíru, a mezi hvězdami jsou bohužel by- tosti, které po něčem podobném ani v nejmenším netouží. Začíná boj o život. Velkolepá sci-fi, ve které se podíváme do vesmíru, na jiné planety i gigantické kosmické lodě, pochází z představivosti režisérské dvojice sourozenců Wa- chowských, autorů kultovního Matrixu. Stoprocentně tedy bude na co koukat. Před kamerou se navíc sejdou mladé hvězdy Channing Tatum a Mila Kunis. Fandové epických akčních sci-fi by si měli přijít na své. 05/02 on samotný. Že by vynikal ve zlodějském umění nebo ve schopnosti obstát ve světě, kde jde občas o život, se totiž rozhodně říct nedá. Depp vedle sebe bude mít skutečně skvělé spoluhráče. Objeví se tu Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor nebo Paul Bettany a o režii se postaral David Koepp. Ten jako scenárista pracoval třeba na Jurském parku nebo Mission: Impossible, posledních pár let se však velice úspěšně věnuje i režii a natočil mrazivý horor Ozvěny mrtvých nebo napínavý thriller Expresní zásilka. A s Deppem už se setkal, když společně točili adaptaci příběhu Stephena Kinga Tajemné okno. CineStar, Cinema City Nezlomný / životopisný / drama Angelina Jolie patří mezi nejlépe placené herecké hvězdy, doma má u postele Oscara a v posteli Brada Pitta. Co jí chybí? Asi nic, ale ambice rozhodně má, nikoliv však herecké. Už pár let totiž koketuje s režií. Její drama z války v Bosně V zemi krve a medu se sice kritikům zrovna nelíbilo a diváci se na něj také nehrnuli, to ji ale neodradilo od druhého pokusu. A Nezlomný je výrazně am- bicióznější. Jde o příběh Louise Zamperiniho, skvělého atleta, jenž se dostal až na olympijské hry do Berlína. O pár let později bojoval ve druhé světové válce a po ztroskotání svého letadla strávil více než měsíc na moři. Přežil, ale vyhráno neměl, skončil totiž v japonském zajateckém táboře, kde musel bojovat o svůj život i důstojnost, stal se totiž terčem tyranského šéfa tábora, který se rozhodl, že mladého muže za každou cenu zlomí. Nezlomný je momentálně nominovaný na tři Oscary, což naznačuje, že tentokrát se Angelina Jolie strefila přímo do černého. Herecké hvězdy ale nečekejte, tady se sází víc na příběh než na celebrity. 05/02 CineStar, Cinema City SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D animovaný Animovaný seriál Spongebob v kalhotách je kultovní záležitost a milují ho jak děti předškolního věku, tak i jejich rodiče. Tvůrcům se totiž povedlo vyla- dit parádně trhlý humor se zábavným kresleným světem a se skvělými hláš- kami. Už v roce 2004 vznikl úspěšný a podobně prdlý animovaný film a teď tu máme dvojku. Nejde však o klasický animák, hrdinové ze dna oceánu se podívají do světa lidí. Při honu za ukradeným receptem se Spongebob a jeho kámoši octnou mimo své animované a vodní prostředí a dorazí do našeho světa. A snadné to tu mít nebudou. Když si odmyslíme fakt, že chodící houby nejsou zrovna něco, na co člověk narazí každý den cestou na zastávku tramvaje, tak dojde i na střet s děsivým pirátem, jehož si zahrál Antonio Banderas. Tahle komediální jízda by roz- hodně neměla seriálu udělat ostudu. 05/02

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

KINO 36 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Padesát odstínů šedi / drama / romantický Ať už si o knize Padesát odstínů šedi myslíte cokoliv, faktem je, že jde o nesku- tečně populární dílo. Spisovatelka E. L. Jamesová napsala knížku, za jejíž kva- lity by se možná většina spisovatelů styděla, čtenářům (nebuďme naivní, spíš čtenářkám) se ale její příběh s trochou toho erotického dusna zalíbil. A když se něco líbí a prodává, tak o tom samozřejmě musí vzniknout i film. I jeho hrdin- kou bude pochopitelně studentka literatury Anastasia, nepříliš sebevědomá, uťáplá a na první pohled zoufale nud- ná dívka, kterou byste nejspíš na ulici přehlédli. Shodou náhod má tahle šedá myš dělat rozhovor s milionářským playboyem Christianem Greyem, bohatým a úspěšným podnikatelem, který je pro svět okolo tak trošku tajemstvím. A Grey Anastasii naprosto uchvátí. A překvapivě i obráceně. Záhadný krasavec s miliardami na kontě se rozhodne pustit dívku, se kterou na první pohled nemá vůbec nic společného, do svého života a brzy se z nich stanou milenci. Časem se ale ukáže, že Christian má pár tajemství, která neopouští jeho ložnici a že v sexu dává přednost poněkud tvrdším praktikám. A i díky nim otevře Anastasii svět, o němž donedávna neměla ani ponětí. Režii dostala na starost talentovaná Sam Taylor-Johnson, autorka skvělého hudebního dramatu Nowhere Boy, a do hlavních rolí obsadila neokoukanou Dakotu Johnson a Jamieho Dormana. 12/02 CineStar, Cinema City Kobry a užovky / drama Režisér Jan Prušinovský je podepsaný pod filmem i seriálem Okresní přebor a spolupracoval i na podobně zábav- né a úspěšné Čtvrté hvězdě. Teď se vrací k filmu, ovšem komedii hodlá vyměnit za drama. Kobry a užovky je pří- běh dvou bratrů, tomu staršímu je skoro čtyřicet, má pitomou práci, je bez holky, peněz také není na rozhazování a začíná cítit, že má poslední šanci něco se svým životem udělat. A pak je tu mladší brácha, a ten je synonymem 19/02 CineStar, Cinema City Žena v černém: Anděl smrti / drama / horor Před třemi lety si bývalý Harry Potter Daniel Radcliffe zahrál v duchařském hororu Žena v černém a šlo o překvapivý hit. Co se kvalit týče, tak fandové filmového strašení si také nestěžovali, a nepříjemný zážitek tak nakonec čekal hlavně diváky se slabými nervy. Teď tu máme dvojku, která by ráda úspěch prvního filmu zopakovala, Radcliffe u toho však nebude a nedorazí ani režisér jedničky James Watkins. Děj se opět bude odehrávat ve starém a tajuplném domě, kam během druhé světové války přesídlí osm dětí evakuovaných z Londýna a jejich učitelky. A i jim se povede probudit temné a zlověstné síly, které zavinily to, že se starému domu všichni z okolí vyhýbají. A moc dobře vědí, proč. Pomstychtivý přízrak ženy v černém se vrací, a i tentokrát nové nájemníky pořádně potrápí. Režíruje zkušený televizní tvůrce Tom Harper a hlavní roli si zahrál Jeremy Irvin, kterého jste mohli vidět třeba ve Spielbergově dramatu Válečný kůň. 12/02 CineStar, Cinema City Zvonilka a tvor Netvor 3D / animovaný Animovaná série o komandu létajících víl, jemuž šéfuje Zvonilka, si i u nás vy- dobyla docela zajímavé postavení. Jde o béčkové filmy, ale malým holkám se líbí a jejich rodiče u nich zrovna netrpí. Takže se dá očekávat, že i nejnověj- ší přírůstek s názvem Zvonilka a tvor Netvor si najde svoje diváky. Tentokrát bude ve středu dění víla Chovatelka Fauna, která si, možná trochu naivně, myslí, že každý živý tvor je v jádru vlastně hodný a dobrý. A i proto se skamarádí s tak trochu podivnou bytostí ze starých legend, které se říká Netvor. Většina ostatní víl neví, co si o podivném zvířeti má myslet, jsou tu ale i strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, a ti jsou odhodlání Netvora najít a vyhnat dřív, než celé říši přinese zkázu. Zachránit ho může jen Fauna, Zvonilka a jejich kamarádky. 12/02

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

37 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Kingsman: Tajná služba / akční / komedie James Bond, nejslavnější anglický tajný agent, dostane konkurenci. A to ta- kovou, která by ho dost pravděpodobně zmlátila dřív, než by si stihl objednat Martini a říct, že ho chce protřepat, ale nemíchat. Kingsman je adaptace stej- nojmenného comicsu, jehož hrdinou je mladý delikvent, flákač a potenciální kriminálník Garry Unwin. Jednoho dne se ale jeho život od základu změní. Garry se totiž seznámí s šarmantním Harrym Hartem, tajným agentem a členem organizace, který vychází z rytířů kulatého stolu a brání světový mír tam, kde armáda a policie nestíhají. A Harry je frajer. Vždycky dokonale upravený, ale zároveň profesionální zabiják, jenž dokáže vymlátit celou hospodu i zlikvidovat šíleného maniaka s atomovkou ve sklepě. A chce, aby Garry šel v jeho stopách. Výcvik bude tvrdý, a je dost možné, že ho Garry nepřežije, ale na dru- hou stranu, pokud se chce stát agentem a srovnat do latě šíleného miliardáře, jenž touží zlikvidovat většinu lidstva, bude se muset začít snažit. Brutální akční komedii točí Matthew Vaugh, autor parádní comicsovky Kick-Ass a filmu X-Men: První třída a v hlavních rolích se objeví Colin Firth, Samuel L. Jackson nebo Michael Caine. 19/02 CineStar, Cinema City Teorie všeho / životopisný / drama Jméno Stephena Hawkinga znají i lidé, pro které je vědou i to, jak funguje vy- pínač. Tenhle bez nadsázky génius dokázal v životě věci, které zaslouží obdiv, a nejen proto, že si s ním osud nepěkně pohrál. Příběh začíná v roce 1963, kdy se jako mladý muž setkal s krásnou Jane. Jeho okolí mu prorokovalo zářivou budoucnost ve světě věd, pro něj se však sympatická dívka stala středem ves- míru. Láska mu zkrátka zamotala hlavu víc než vesmír, na který byl specialistou. Pak ale přijde bez nadsázky pád na dno. Po ošklivé nehodě je Hawkingovi diagnostikována těžká porucha nervového systému, která ho připoutá na vozík a znemožní mu pohyb. On se ale nevzdal. Nikdy. Jeho tělo možná nefunguje tak, jak má, ale mozek má pořád co nabídnout. A s pomocí své lásky se rozhodne krutému osudu vzepřít a bojovat, dokud to půjde. Drama, které bude na konci února bojovat o pět Oscarů, spoléhá především na silný příběh a na herecké výkony dvou na- stupujících hvězd, Eddieho Redmaynea a Felicity Jones. 26/02 CineStar Focus / komedie / krimi / drama Ještě před pár lety byl Will Smith největší hereckou hvězdou světa. Jeho fil- my vydělávaly stovky milionů, on sám inkasoval částky, které k nim také měly blízko, bojoval o Oscary, a všechno, na co sáhl, se proměnilo ve zlato. Pak se ale rozhodl dát si hereckou pauzu a věnovat se rodině. Pokouší se udělat hvězdičku i ze syna Jadena, což mu zatím moc nejde, ale vzhledem k tomu, že pravděpodobně nemá mimické svaly a všude se tváří stejně, je to pochopitelné, ale teď se před kameru konečně vrací. Focus bude romantická zlodějská komedie a Smithe tu čeká role profesionálního podfukáře, jenž našel kšeft, který by mu potenciálně mohl vynést tolik peněz, že by si mohl dovolit odejít do důchodu. Sám ho ale nezvládne, a tak spojí síly s nevypočitatelnou talentovanou zlodějkou. Nečeká ovšem, že se do své nové kolegyně zamiluje. Sám ovšem moc dobře ví, že ve světě zlodějů a podvodníků je něco takového celkem velký problém. Smithovou parťačkou bude Margot Robbie, kterou jste mohli vidět v hitu Vlk z Wall Street, a režie se chopili Glenn Ficarr a John Requa, autoři romance Bláznivá, zatracená láska. 26/02 pro problémy. Fetuje, krade, zodpovědnost mu nic neříká, žije u mámy a permanentně má na krku nějaký průšvih. A když se do problémů dostane, musí ho z nich tahat starší sourozenec. Ten se teď rozhodl, že s tím je konec a že bráchovi udělí pořádnou lekci. Všechno se mu ale pořádně vymkne z rukou. V hlavních rolích se sešli skuteční bratři Kryštof a Matěj Hádkové.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

RESTAURACE 38 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Styl plzeňských restaurací pod drobnohledem Jakuba Mareše Názor Jakub Mareš | To nejlepší z restaurací Já osobně mám jídlo opravdu velmi rád. Neberu ho jen jako potřebu, ale spíš je to takové zpříjemnění celého dne, který mám někdy opravdu hektický. Mám rád snad všechny typy jídla, ale je pravda že jsem se k nějakým potravinám musel až časem dopracovat. Když jsem byl ještě studentem architektury, stra- voval jsem se určitě jinak než dnes. Poslední roky si hodně vybírám a dávám si záležet na tom, co mi na talíři leží a odkud to pochází. Poslední dobou jsem začal mít slabost pro indickou kuchyni. Ale také pro kuchyni zdravou, kterou jsem do nedávné doby dost zanedbával. Často se stává, že mám tolik schůzek, že na jídlo nemám vůbec čas, a tak se kolikrát přihodí to, že jím i během řízení auta, což se samozřejmě moc nesmí. A ne jedenkrát jsem za to byl policisty zastaven. Přiznávám, že jsem je dokonce uplácel lentilkami, abych se vyhnul pokutě za to, že jsem se nevěnoval řízení. Pokud bych měl vypíchnout pár plzeňských restaurací, kam se vždycky rád vracím za dobrým jídlem, tak bych určitě zmínil restauraci PI.JEZ.PI. Chodím sem často na jejich domácí limonádu „zázvorovku“, vývar a créme brullée. Na skvělé a často i zdravé obědy chodím do Bistra Kantýna, kterou provozuje moje kamarádka. A o ví- kendu občas vyrážím pro snídani na farmářské trhy, kde nejen, že si koupím kvalitní potraviny, ale potkám i přátele, a tak je to pro mě dvojnásobně příjemné. Z kaváren je moje nejoblíbenější jednoznačně Café Regner, a teď nově pro svůj interiér, ale i nabídku podnik v areálu Papírna. Rád se vracím do malé cukrárny Ill mio caffé pod vodárenskou věží, kde má paní Mikulášová výborné zákusky, které dělá přímo na místě. Přiznám se, že si doma sám nevařím. Jen když přijdou přátelé, tak je pohostím většinou třeba dobrým sýrem a olivami. To naopak v týmu „K světu“ je snad každá porada nebo sešlost nějak spojená s jídlem, což je samozřejmě hodně příjemné a hned se nám všem pracuje jinak. Nejmilovanější gastronomií je pro mě pořád kuchyně mojí maminky. Miluji její zdravé zákusky, které, i když chutnají naprosto jako zákusky typické, tak v nich není žádný cukr nebo tuk. Občas je prodáváme na Pecha Kucha Night večerech, a vždycky zmizí neuvěřitelnou rychlostí. Někdy se těžko srovnávám s tím, jak málo my Češi řešíme, co jíme, a i to, kolik odpadků ze všech surovin, které spotřebujeme, vzniká. Moc mě potěšil obchod, který se nedávno otevřel v Praze, kde si chodíte nakupovat potraviny do vlastních nádob nebo pytlíku, moc bych si přál, aby něco takového vzniklo i v Plzni. Jakub Mareš, architekt, organizátor PechaKucha Night „Ten nejúžasnější požitek z jídla…“ Horká čokoláda s kokosem CrossCafe Milovníci husté horké čokolády si přijdou v  kavárnách CrossCafe na  své. Na  scénu přichází krémová horká čo- koláda obohacená o  kokosový sirup a  jemně strouhaný kokos. Ten čokoládu dochutí a přidá jí jiskru. Milovníkům specialit tu doporučují kokos zamíchat přímo do čokolády a toto jedinečné spojení vychutnávat s každým douškem. Foto: Lynda Phan Thanh

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

39 únor 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací PI.JEZ.PI Rodinné obědy K modernímu životnímu stylu patří i to, že si občas zajde- te na oběd s celou rodinou mimo domov. První únorový týden se třeba můžete těšit na kuřecí prsíčko Supreme se svěžím salátem z kuskusu, limetek a máty, na pečené vepřové kolínko na černém pivě se zelím a variací kned- líků a pro děti kuřecí nugetky s bramborovou kaší. Tipy na další rodinné obědy naleznete každý týden na strán- kách Janák bros v sekci PI.JEZ.PI denní menu. do 28/02 Grand Restaurant Festival Festival dobrého jídla a  pití odstartoval 15. ledna a  až do  konce února máte šanci ochutnat za  zvýhodněné festivalové ceny skvělá degustační menu. Plzeňský kraj reprezentuje restaurace Angus Steak House, restau- race Bar de Tapas el Cid a Angusfarm Soběsuky. První jmenovaná láká třeba na Flap steak s kaštanovým pyré. Do druhé můžete zajít na Entrecôte el Cid steak z vyso- kého roštěnce se zelenými fazolkami na sušené šunce Serranoi a do Soběsuk stojí za to se vypravit třeba na ta- tarský biftek podle receptu vítěze Mistrovství republiky v  míchání tataráku 2014. Prodej ochutnávek probíhá na www.grandrestaurantfestival.cz. el Cid Grand Restaurant Festival v el Cidu Co by to bylo za Grand Restaurant Festival bez el Cidu? I letos tu mohou hosté ochutnat tři skvělá jídla. Hvězdou mezi všemi je hovězí stek entrecote, ale okouzlení při- nesou i další vynikající chody. Pokud si dáte tříchodové menu, dostanete jako dárek čokoládový fondán. od 01/02 Pulcinella Čerstvé ryby přímo z Itálie Restaurace Pulcinella láká v  únoru na  ochutnávku čerstvých ryb, které jim vozí z  Itálie s  pravidelností na  konci každého týdne. V  na- bídce zde naleznete např. steaky z  mečouna, tuňáka, pražmu královskou, mořského vlka, chobotnici na grilu, pánev mušlí a další speciality. Nabídka je každý týden jiná a úprava ryb se také obměňuje. Rybí maso je velmi zdravé, jeho největší předností je přirozený zdroj jódu a kvalitních bílkovin. Kromě toho obsahuje i vysoké pro- cento tzv. omega 3 mastných kyselin. od 01/02 CrossCafe Polévky V  CrossCafe si pro své hosty připravili novinku: vydatné ze- leninové polévky. Připravují je z čerstvé zeleniny, které je tolik, že polévku není třeba už ničím dohušťovat. Jsou bezlepkové, neobsahují žádné glutamáty a jsou přiro- zeně vegetariánské. Pochutnat si na nich můžete i jako na obědě, stačí si k nim dát půl bagety za pět korun. Ve všech kavárnách CrossCafe se servírují ve všední dny od 10 do 14 hodin, v některých i o víkendu. od 01/02 Pils‘n’Grill Nové menu Restaurace hotelu Courtyard by Marriott, Pils‘n‘Grill, přichys- tala nové menu zaměřené na  českou a  mezinárodní kuchyni. Pochutnat si můžete na  salátu s  grilovanou chobotnicí a  medovo-jahodovým dresingem. Pro mi- lovníky masa tu mají připravenou grilovanou kančí panenku na liškách s bramboráčky. Jako zdravou večeři si můžete objednat grilovaný filet z lososa s hořčičnou omáčkou a polentou. Sladká tečka nakonec potěší mi- lovníky RAW food: na jídelníček přibyl nepečený RAW malinový koláč, jehož korpus je připraven z fíků a kešu oříšků. Celé nové menu si můžete prohlédnout na FB stránce Courtyard by Marriott Pilsen. 01–28/02 Restaurace Bohemia Hamburgery Únor bude v  restauraci Bohe- mia ve  znamení hamburgerů na všechny způsoby: klasický hovězí, cheesburger, ham- víkendy DEGUSTACE – KUPTE NA WEBU OD 250 Kč rantfestival.cz do 28/02

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

RESTAURACE 40 únor 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací burger XXL. Vždy budou doplněné hranolky nebo leh- kými zeleninovými salátky. Výsledkem bude dokonalé americké menu, na  které se hosté budou rádi vracet a které jen tak neomrzí. Sokolovna Bolevec Řeznické pochoutky Bolevecká Sokolovna  neusnula zimním spánkem. V po- lovině února se tu uskuteční doslova festival pořádného masa. Šéfkuchař Filip Vracovský tu připraví řadu řeznic- kých pochoutek v modernějším střihu. Těšit se můžete třeba na domácí klobásky s fazolovým ragú, bramboro- vou houstičkou a glazovanými šalotkami nebo zauze- nou krkovici se švestkovým čatní a pyré z brambor a ko- řenové zeleniny. Přijďte nejen ochutnat, ale na vybrané specialitky i získat tištěný recept. el Cid Flamenco a tapasy Nechte se aspoň na chvíli přenést do slunného Španěl- ska… Restaurace el Cid přichystala večer s  flamenco- vým vystoupením, zpěvem, kytarou a bohatým výbě- rem španělských tapasů. Uši a duši potěší vystoupení skupiny Fabrica flamenca, chuťové buňky zase šunka Serrano, masové kuličky, švestky ve slanině a další la- hůdky. Pravá španělská atmosféra zaručena! 10–22/02 Potrefená husa Masopustní zabijačkové hody Únor je čas masopustů a  za- bijačkových hodů a  ani Potrefená husa nemůže zůstat stranou. K ochutnání tu budou opečené jaternice a jeli- ta se salátem z kysaného zelí a pažitkovým bramborem, pomalu pečený bůček s nastavovanou kaší, dozdobený smaženou kůží, a samozřejmě nesmí chybět zabijačkový guláš s bramborovým knedlíkem a vídeňskou cibulkou. Sedmý nebe – Morávka Speciální valentýnská nabídka Sedmý nebe má na  čas Valentýna připraveno menu, do nějž se také zamilujete. Podávat se bude třeba grilo- vaný lilek s rajčaty zapečený s čerstvou bazalkou a mo- zzarellou, nebo vepřová panenka na jablíčkách pošíro- vaných v  bílém víně s  čerstvým tymiánem a  pečeným bramborem. Nakonec si můžete pochutnat na domácím tvarohovém dortíku s malinami a borůvkovou omáčkou. Hotel U Pramenů Degustační večery Degustační večery přinášejí snoubení pokrmů a  vín. Ve čtvrtek 12. února hosté ochutnají vína Krále růžovek Ing. Horta z Dobšic u Znojma. Významnou řadou jsou jeho apelační vína VOC ZNOJMO oceněná v řadě me- zinárodních soutěží. Další vína ze Znojemské oblasti představí  v úterý 24. února majitel známého Adámko- va vinařství. Při degustaci nebude chybět ani limito- vaná edice nejkvalitnějších vín vinařství, jíž své jméno propůjčil Karel Roden. Obě akce začínají v 18:30 hodin a rezervace probíhá na tel.: 377 522 255 nebo na e-mailu info@upramenu.cz. 13–15/02 Na Spilce Vepřové hody Je libo něco dobrého z pašíka? Co třeba domácí sulc s křenem, cibulí, sypaný pórkem, nebo tmavou tlačenku s  cibulí a  octem? Chuťové buňky se naladí a  může následovat jitrnicová polévka, a poté už je tu hotový festival: zabijač- kové prkénko pana Spilečného, pečená žebra s medem, ovarová směs s  jablkovým křenem, nadívaný bůček se špenátem a chlupatými knedlíky nebo zabijačkový guláš. 13–14/02 Restaurace U Malické brány Valentýnské menu Únor je nerozlučně spjatý se svátkem všech zamilovaných, svatým Valentýnem. V restauraci U Malické brány ho můžete oslavit menu s  přípitkem Bohemia sektu. Předkrm tvoří domácí paštička, hlavní chod variace výběrových kořeněných grilovaných mas s  pečenou podzimní zeleninou a  ci- bulovou marmeládou, a  finále patří jablečnému mu- finu přelitému horkou čokoládou. Na konci měsíce se můžete těšit na zabijačkové menu. Více informací na- leznete na  www.umalickebrany.cz, rezervace probíhá na tel.: 377 321 298. 09– 15/02 10/02 19:30 12– 15/02 12 a 24/02

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

41 únor 2015 | www.zurnalmag.cz 14/02 Slunečnice Valentýnské menu Oslavte svátek zamilovaných ve  Slunečnici a  vychutnejte si báječné jídlo v  příjemné atmosféře při svíčkách. Šéf- kuchař sestavil slavnostní valentýnské menu začínající BIO hovězím tataráčkem namíchaným s  kořením pěti vůní a podávaným s nasucho pečenými topinkami. Jako hlavní chod je pro dámy připraveno grilované kuřecí prsíčko s jemnou pepřovou omáčkou podávané s do- mácími špagetami ochucenými dýňovým olejem, a pro pány grilovaný telecí steak s chilli čokoládovou omáč- kou se smetanovým bramborem pečeným ve  slupce. Sladkou tečku obstará valentýnské srdce plněné vanil- kovým krémem. Rezervace na telefonu 377 270 194. 14/02 Saloon Roudná Valentýnské menu I v Saloonu dobře vědí, že láska prochází žaludkem. Svátek za- milovaných tu proto slaví špízem z marinovaných kre- vet na avokádovém salátku s balsamicem, kuřecím pr- sem Supreme s grilovanou polentou a omáčkou z lišek nebo filírovaným Hanger steakem s domácími kroketa- mi s cibulovou marmeládou a čokoládovými jahodami s chilli. Hlavní chod je doplněn vínem Malbec La Niňa z vinařství Don Cristobal 1492 nebo Svatovavřineckým Rosé z vinařství Grmolec, dle vybraného hlavního cho- du. Cena menu je 395 Kč / osoba a rezervace probíhá již teď na tel: 377 510 109. 14/02 Rango Valentýnské menu Vyznejte lásku nad lákavým menu jako z  pohádky! Jako předkrm bude tatarák z  tuňáka prudce opečeného na grilu, podávaný se salátkem z okurek a sezamu do- chucený pastou wasabi a  zázvorem, hlavní jídlo tvoří grilovaný steak z lososa s koriandrovým pestem, pečená červená řepa s ricottou nebo kachní prsíčka na omáčce z  pomerančů, bramborovo-cuketové placky a  mrkvo- vo-zázvorové soté. A  jako dezert si můžete ochutnat To nejlepší z restaurací panna cottu z bílé čokolády, provoněnou rozmarýnem a švestkové čatní. 14/02 el Cid Valentýnský večer při svíčkách Pokud si chcete užít valentýn- ský večer opravdu romanticky, vydejte se do restaurace el Cid. Na  večer připravil zdejší šéfkuchař valentýnské menu plné afrodiziak. Najdete v  něm krevety, lanýže nebo vynikající čokoládový fondán. Také budete moct ochutnat růžové valentýnské víno z  Nového vinařství. Jmenuje se LOVE 69 a je to cuvé z nejlepších vinic tohoto skvělého podniku. PI.JEZ.PI Valentýnské menu Nejen pro čerstvě zamilované připravili v restauraci PI.JEZ. PI na svatého Valentýna senzační menu. Kuchaři nachys- tali lososový tartar s křepelčím vajíčkem, hovězí steak s čo- koládovo-chilli omáčkou, baby karotkou a bramborovými pusinkami a  čokoládový fondant s  višňovou omáčkou a vanilkovou zmrzlinou. Barmani k tomu namíchají žhavé Flirtini nebo Love Royal se sektem. Kromě skvělého jídla na vás čeká stylové prostředí a omamné koktejly. Hotel U Pramenů Valentýn a Masopustní hody K únoru neodmyslitelně patří masopust a svátek zamilo- vaných. V Hotelu U Pramenů pamatují na obojí. Na Valen- týna připravili vynikající tříchodové menu. A masopustní hody potěší všechny milovníky studených i teplých vep- řových specialit, ochutnáte zde např. tlačenku s cibulkou a octem, domácí škvarky nebo jelítka a jitrnice z Volduch, či tradiční zabijačkový gulášek, speciality z udírny, a ne- budou chybět ani masopustní koláče. Cena je 250  Kč na  osobu, děti zdarma. Rezervace na  tel.: 377  522  255 nebo na e-mailu info@upramenu.cz. Restaurace 12° Masopust Vůně vepřových specialit, pěkně mastná pusa a báječný 14/02 14 a 21/02 18– 22/02

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

RESTAURACE 42 únor 2015 | www.zurnalmag.cz pocit uvnitř – to je masopust. Kdo si ho chce pořádně užít, pro toho je tu nabídka Restaurace 12° v sadovém okruhu. Ve  zdejší kuchyni se bude připravovat třeba masová pomazánka z přeštického vepře se škvarkovou plackou, jarní cibulkou a feferonkou, pečená jelita a ja- ternice s  křimickým zelím, pečené vepřové koleno se zázvorem, česnekem, cibulí, s jablečným zelím a bram- borovými knedlíky, nebo masopustní koláčky a domácí jablečný závin s  malinovou redukcí a  kousky pivního želé. V přilehlé Caffe 7g se pak můžete zahřát některým z horkých nápojů. 19/02 / 19:00 Nevinný bar Ochutnávka vinařství Ampelos Nevinný bar zve na ochutnávku provenience rodinného vinařství a šlechtitelské stanice vín ze Znojma, jejíž historie se píše už více než sto let. Právě odtud pocházejí odrůdy Veritas (Ryzlink červený x Bouvierův hrozen), či Vrboska (Tramín červený x Čabáň- ská perla), ale skvělých výsledků tu dosáhli i ve šlechtě- ní jiných odrůd. Nechte se zlákat k ochutnávce přímo od pramene. Vstupné je 250  Kč a ochutnávat se bude 10 vzorků. Rezervace probíhá na tel.: 774 002 005. el Cid Flamenco a španělské brandy Atmosféra vášnivého Španělska jako na dlani: flamenco vystoupení ze zpěvem a kytarou, staré a tradiční tance a k tomu výběr excelentních španělských brandy. Ta se vyrábějí jako koňak a  v  el Cidu jich můžete ochutnat na třicet druhů. Flamencem doprovodí skupina Fabrica flamenca s hostem. 24–28/02 U Salzmannů Zabijačkové hody Přijměte pozvání na  tradič- ní  zabijačkové hody z  podo- mácku chovaného pašíka. Restaurací se rozvoní ovarová polévka, jelítka, tlačenky, jitrnice nebo výtečný vepřový gulášek. Tyto lahodné pochoutky a ještě mnoho dalšího budou připravovány rukama zkušeného mistra řezníka 24/02 19:30 Dozvěděli jsme se… … že 20. února vás zve David Vavroch do Sokolovny Bole- vec na  menu propojující asijskou a evropskou kuchyni. … že el Cid chystá na březen dva večery s živou hudbou a degustacemi, a to třináctého a sedma- dvacátého. … v  březnu budou v  Restauraci 12° připravovat řízky na všechny možné způsoby, neboť pořádají Řízkový festival. … že v Rangu oslaví jaro speciální nabídkou jeh- něčího masa. … že hotel Marriott zve 1. března do restaurace Pils’n’Grill na Masopustní brunch. … že 18. února se U  Salzmannů koná další grill market, zavítat na něj budete moci i 18. března. … že Na Spilce připravují na 14. února masopust s živou hudbou a speciálním menu. … že ani restaurace U  Malické brány nezůstane stranou masopustního dění. Zabijačkové speciali- ty se tu budou podávat ve druhé půli února. To nejlepší z restaurací | Dozvěděli jsme se… Jiřího Uldricha a  šéfkuchaře restaurace U  Salzmannů Petra Šmolíka. Vydatnou krmi pak budete pochopitelně moci spláchnout řízným tankovým nepasterizovaným 12°Pilsner Urquell. Rezervace na tel.: 377 235 476. 26/02 / 18:00 Kuchyně Elza Rokycany Kulinářský večer: Steaky Kulinářský večer v rokycanském studiu Kuchyně Elza se ponese ve znamení steaků. Steak je plátek masa ukrojený přes vlákna z většího kusu, obvykle hovězího nebo obec- ně  červeného. Hosté této akce se ovšem mohou těšit na maso vepřové i hovězí v rozmanitých úpravách. Pro- tože není steak jako steak… Cena za čtyřchodové menu včetně nápojů je 690  Kč za  osobu a  rezervace probíhá na tel.: 721 324 124.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

43 únor 2015 | www.zurnalmag.cz angeloHotelPilsen RestauraceSunlight U Prazdroje 6, Plzeň Tel.: 378 016 823, www.angelo–pilsen.cz Otevírací doba: po–pá 6:30–14, 18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod. Přijďte ochutnat naše menu, které nabízí delikatesy me- zinárodní i  tradiční české kuchyně. V  pracovním týdnu si objednejte výborné polední menu, které vám obslu- ha přinese během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci Sunlight, která vás okouzlí svým jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar, přívětivým personálem a vý- bornou kuchyní. Pro hosty restaurace parkování zdarma. Přesvědčte se sami! Pulcinella Plaská 64, Plzeň-Bolevec Tel.: 377 538 118, www.pulcinella.cz Otevírací doba: ne–čt 11–23, pá–so 11–24 hod. Originální italská pizzerie Pul- cinella vás zve do  příjemného prostředí stylového restaurantu z dob historické Neapole. Ochutnáte zde speciality italské kuchyně připravované výhradně z čerstvých italských pro- duktů, a  specialitou restaurace jsou čerstvé ryby a  masa (jehněčí, telecí). Kromě vynikajících jídel tady ochutnáte i nejširší výběr italských vín a grap v Plzni. Pulcinella je je- diným mimopražským členem Asociace italských restaurací (ARIT) a o kvalitě restaurace svědčí i Známka kvality italské pohostinnosti, jíž se může Pulcinella nově pochlubit. Toto ocenění uděluje Svaz italských obchodních komor, a získá ho pouze ta restaurace, která dodržuje standard kvalitní italské pohostinnosti v zahraničí. CrossCafe náměstí Republiky Meeting Point Plzeň 2015, náměstí Republiky, Plzeň Otevírací doba: po–ne 8–20 hod. www.crosscafe.cz Nová kavárna na náměstí Repub- liky v Plzni. Další stylová kavárna se nachází v informačním centru projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury, jehož oficiální kavárnou je právě CrossCafe. V kavárně zaujme strop, který je pokrytý umělou trávou, k dispozici je hostům wi-fi připojení. Nabídka obsahuje vedle prvotřídních káv a zákusků výjimečně i originálně čepovaný Pilsner Urquell. PH+ Kopeckého sady, Tel.: 777 760 169 Otevírací doba: bar time 19–03, party time 21:21–06:06 hod. PH+ je špičkově audiovizuálně vybavený klub v  centru Plzně. Věnuje se především současné světové taneční hudbě. Od Nu Ur- ban music po různé odnože House music. Interiér klubu je upraven tak, aby vyhovoval příjemnému posezení i celosvě- tové klubové úrovni párty kultury. Péháčko vás zve od stře- dy do soboty do klimatizovaného podzemí klubu PH+, pl- zeňského centra taneční elektronické hudby, kde můžete využít i uzavřeného salonku a free wifi připojení. Aktuální program a fotoreporty sledujte na www.pehacko.cz nebo na www.facebook.com/phclub. VinárnaU Mansfelda Dřevěná 9, Plzeň Tel.: 377 333 844 www.umansfelda.cz Otevírací doba: út–so 17–24 hod. Restauraci U  Mansfelda v  histo- rickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v  jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénních prostorách středově- kého domu. Vinárna U  Mansfelda má otevřeno od  úterý do soboty, vždy od pěti hodin odpoledne do půlnoci. Na- bízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských i za- hraničních. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla, jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé rodinné setkání, oslavu nebo třeba firemní vánoční večírek. Prostory mají samostatný vstup přímo ze sadového okruhu. Šenk Na Parkánu Veleslavínova 59/4, 301 00 Plzeň Tel.: 377 324 485 www.naparkanu.com Otevírací doba: po–st 11–23, čt 11–24, pá–so 11–01, ne 11–22 hod. Plzeňská pivnice Na Parkánu byla založena v roce 1966 a nese jmé- no podle svého umístění u plzeňských hradeb, tzv. parká- nů. Šenk je přímo propojen s Pivovarským muzeem, a tak i poctivě ošetřený ležák i nefiltrovaný Pilsner Urquell jsou svým způsobem exponáty. Samozřejmostí je široký výběr kulinářských specialit tradiční české kuchyně, jídel z grilu a lokálních specialit k pivu. Celoročně je v provozu vytá- pěná veranda s  kapacitou 40 míst. Dalších dvacet osob pojme nově otevřený Tázlerův salónek, který se nachá- zí v původní Tázlerově pivnici, jež zde byla ve 30. letech minulého století. Přehled restaurací

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

PROGRAM 44 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo Velké divadlo DJKT Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 070, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 30. 1. 19:00 Aida – opera, -TIT- V12 31. 1. 19:00 Producenti – muzikál S9 1. 2. 10:30 Koncertní matiné, foyer 19:00 Lov začíná – činohra 3. 2. 19:00 Jak se vám líbí – derniéra, činohra 4. 2. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera, -TIT- V14 5. 2. 19:00 Spartakus – balet V3 6. 2. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera, -TIT- V8 7. 2. 19:00 Producenti – muzikál 8. 2. 14:00 Unaveni sluncem – činohra O1 10. 2. 19:00 Voják a tanečnice – opera M 11. 2. 19:00 Aida – opera, -TIT- V2 12. 2. 11:00 Lakomec – činohra 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera, -TIT- V7 13. 2. 19:00 Lov začíná – činohra S2 14. 2. 19:00 Polská krev – opera 17. 2. 19:00 Aida – opera, -TIT- V1 18. 2. 19:00 Voják a tanečnice – opera S4 19. 2. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera, -TIT- V11 20. 2. 19:00 Lov začíná – činohra V4 21. 2. 19:00 Producenti – muzikál 24. 2. 19:00 Spartakus – balet V9 25. 2. 19:00 Aida – opera, -TIT- V6 26. 2. 19:00 Monty Python´s SPAMALOT – muzikál 28. 2. 19:00 Hoffmannovy povídky – opera, -TIT- Nová scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 30. 1. 19:00 Kočky – muzikál N8 31. 1. 19:00 Amerika – činohra 1. 2. 16:00 Polibek pavoučí ženy – muzikál Z 3. 2. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N1 4. 2. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N2 5. 2. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N11 6. 2. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N4 7. 2. 19:00 Sboristé – premiéra, činohra A 8. 2. 14:00 Kočky – muzikál D 10. 2. 19:00 Divá Bára – muzikál KMD 11. 2. 19:00 Sboristé – činohra N10 12. 2. 19:00 Freddie –The King of Queen, muzikál S5 13. 2. 19:00 Polibek pavoučí ženy – muzikál S6 14. 2. 19:00 Hráč – činohra S8 15. 2. 14:00 Lháři – činohra O2 17. 2. 19:00 Polibek pavoučí ženy – muzikál S3 18. 2. 19:00 Sboristé – činohra N6 19. 2. 19:00 Kočky – muzikál N7 20. 2. 19:00 Kočky – muzikál N12 21. 2. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – premiéra, činohra 22. 2. 19:00 Sboristé – činohra N17 24. 2. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N5 25. 2. 19:00 Kočky – muzikál N14 26. 2. 19:00 Sboristé – činohra N3 28. 2. 19:00 Edith – vrabčák z předměstí, muzikál Malá scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 30. 1. 19:00 Přátelé generace X – činohra (také 1. 2.) 5. 2. 19:00 Push Up (Cesta vzhůru) – činohra 11. 2. 19:00 Svět kabaret – kabaret svět, muzikál (také 12. 2.) 13. 2. 14:30 Songfest.cz 2015 (program do 22:00 hod.) 17. 2. 19:00 Bůh masakru – činohra 21. 2. 19:00 Zápisník zmizelého – premiéra, opera 24. 2. 19:00 Zápisník zmizelého – opera 25. 2. 11:00 Živá voda – činohra 28. 2. 14:00 Živá voda – činohra 19:00 Kráska z Leenane – činohra Divadlo Alfa Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz 31. 1. 15:00 Žabákova dobrodružství 2. 2. 09:00 Žabákova dobrodružství 19:00 Čert tě vem!, klub 3. 2. 09:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni (také 4. 2.) 5. 2. 09:00 Otesánek (také 6. 2.) 7. 2. 15:00 Otesánek 9. 2. 09:00 Tři mušketýři (také od 19:00 hod.) 10. 2. 09:00 Tři mušketýři (také 11. 2.) 12. 2. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také 13. 2.) 14. 2. 15:00 Pohádky ovčí babičky 15. 2. 18:00 V rámci rámců – Karavana deseti slov 16. 2. 19:00 Racek – hraje Dejvické divadlo 17. 2. 09:00 Don Šajn & Johanes doktor Faust, klub (také 18. 2.) 19. 2. 09:00 O zlém Drndovi (také 20. 2.) 21. 2. 15:00 ČervenáKarkulkaanebTojealenáhodička–DivadloPromalý 26. 2. 19:00 Aladin – premiéra 27. 2. 09:00 Aladin (také od 11:00 hod.) 28. 2. 15:00 Aladin (také od 19:00 hod.) 1. 3. 15:00 Aladin (také od 19:00 hod.) 2. 3. 09:00 Aladin (také od 11:00 hod.) Divadlo Dialog Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz 30. 1. 19:00 Věrně nevěrní – premiéra, hraje Spodina 31. 1. 19:00 Galavečer – komponovaný večer, hraje FreeTime 2. 2. 20:00 Pan Kačaba zasahuje – komedie, hraje Sofranza 3. 2. 19:00 Zlo v domě – tragédie, hraje Amatérská scéna FreeTime 4. 2. 19:00 Nach-či – komedie, hraje Divadlo Maebh 7. 2. 19:00 Oblíbenci – hraje Chlupatej Kaktus 8. 2. 19:00 Čára – hraje Divadelní spolek DC Eagle 9. 2. 20:00 Dva na kanapi – komedie, hraje Rozruch 11. 2. 20:00 Náměstí svatého Marka – komedie, hraje Amceth

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

45 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo | Galerie | Instituce 12. 2. 20:00 Past na osamělého muže – komedie, Divadlo JakoHost 17. 2. 19:00 Věrně nevěrní – hraje Spodina 19. 2. 19:00 Pohřeb – hraje Divadlo Maebh 20. 2. 19:00 Hodina historie – komedie, hraje Spodina 22. 2. 19:00 Dva na kanapi – komedie, hraje Rozruch 23. 2. 19:00 Věrně nevěrní – hraje Spodina 24. 2. 19:00 Věc Makropulos – komedie, hraje Spodina 26. 2. 19:00 Galavečer – kompon. pořad Amatérské scény FreeTime 27. 2. 19:00 Korunní svědek – detektivka, hraje Propadlo 28. 2. 15:30 Čertovské zkoušení – veselohra, hraje Propadlo Měšťanská beseda – divadlo Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 5. 2. 19:30 Dívčí válka – komedie, hraje Divadlo Artur 8. 2. 19:00 Můj báječný rozvod – komedie 19:30 Caveman – komedie (také 10. 2.) 12. 2. 19:00 Blbec k večeři – komedie, hraje Divadlo Bez zábradlí 14. 2. 17:00 Rodinná LiStOVáNí: Bláznivá teta a já – scénické čtení 15. 2. 19:30 Táta – komedie 23. 2. 19:00 V Paříži bych tě nečekala, tatínku – komedie Přenosy z Metropolitní opery v NewYorku CineStar, OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz 31. 1. 18:45 Hoffmannovy povídky (226 min.) 14. 2. 18:15 Jolanta / Modrovousův hrad – nová inscenace (219 min.) PRIMAVERA Hotel & Congress centre Nepomucká 1058/128, Plzeň, tel.: 378 020 500, www.primaverahotel.cz 16. 2. 19:00 Primadivadlo: Kšanda – komedie Západočeská galerie v Plzni Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz Výstavní síň„13“ 18. 2.–17. 5. Rizikoloajálnosti.Rakouské,německéa českékulturníloajali- tyve výtvarnémumění19.stol.,v rámciSmetanovskýchdnů Kulturní program během výstavy: 6. 2. 17:00 Vzpomínka na prof. Mojmíra Horynu (1945–2011) 17. 2. 17:00 Riziko loajálnosti – vernisáž výstavy 19. 2. 17:00 Poslední roky života Karla Čapka – komponovaný pořad 24. 2. 17:00 Muž a žena – autorské čtení Daniely Kovářové a Jana Sojky 18:00 Umění dívat se – přednáška z pravidelného cyklu Masné krámy do 6. 4. Mnichov – zářící metropole umění, práce z let 1870–1918 Kulturní program během výstavy: 30. 1. 17:00 Benefiční koncert pro Dětské centrum Plzeň 3. 2. 17:00 Variace pro čtyři hlasy – křest básnické sbírky 4. 2. 17:00 Jedno dílo / jeden svět – Emil Filla: Láhev, sklenice a dýmka (1913), přednáška 8. 2. 10:30 Koncert ZUŠ Stříbro 10. 2. 17:00 Herecká setkání s umělci DJKT 11. 2. 17:00 Mnichov – komentovaná prohlídka, provází Aleš Filip a Roman Musil 12. 2. 17:00 Ohavně nevkusný obraz: Květinový denThomaseT. Heineho – přednáška 13. 2. 17:00 Poetický podvečer – večer milostné poezie 15. 2. 17:00 Mnichov–komentovanáprohlídka,provázíIvetaŘežábková 17. 2. 16:30 Koncert smyčcového oddělení ZUŠ Bedřicha Smetany 18. 2. 17:00 Cesta Evropou – německá kulturní zastavení 24. 2. 16:00 Mnichov–komentovanáprohlídka,provázíIvetaŘežábková 25. 2. 17:00 Pobuřování měšťáka už není jejich cílem: Max Horb a mnichovské náměstí – přednáška Visio Art Gallery Na Roudné 18, Plzeň, út–pá 10–12 a 13–17 hod., www.visioart.cz 6.–27. 2. Václav Balšán – Obrazy a kresby 5. 2. 17:00 Václav Balšán – vernisáž výstavy Studijnía vědeckáknihovnaPlzeňskéhokraje Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19, so 9–12 hod., Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, www.svkpl.cz Hlavní budova do 13. 2. Krása českého parfémového a bižuterního skla ze sbírky Hany Štollové do 21. 2. JanaVrtělová: Místo pro život – výstava maleb 19. 2. 17:00 Košt malíře a grafika Josefa J. Jíchy – vernisáž výstavy 20. 2.–16. 3. Košt malíře a grafika Josefa J. Jíchy – výstava 26. 2.–28. 3. Plzeň loajální – výstava dobových dokumentů v rámci Smetanovských dnů 26. 2. 09:00 Plzeň loajální – vernisáž výstavy Galerie Evropského domu do 27. 2. Plzeňské děti JiřímuTrnkovi – výstava dětských prací 10. 2. 18:00 JokeVan Leeuwen – čtení 19. 2. 18:00 Večer současné norské literatury Galerie města Plzně Nám.Republiky40,tel.:378 035 310,út–ne10–12,13–18hod.,www.galerie-plzen.cz do 10. 5. Ateliér JiříhoTrnky – výstava originálních artefaktů Měšťanská beseda – hudba Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 1. 2. 19:00 Marie Rottrová –Vánoční koncert, náhradní termín 4. 2. 19:00 Jazz & Swing Night – Petr Beneš & Jeepers Creepers 5. 2. 19:00 Plzeňská filharmonie: LET’S SWING s Ondřejem Brzoboha- tým. Zlatá éra swingu 30. let – ab. koncert C1 9. 2. 19:00 Pavel Dobeš &Tomáš Kotrba – country, folk 16. 2. 19:00 Karel Plíhal: Koncert – folk, jazz 19. 2. 19:30 Asonance – křest nového CD, folk 25. 2. 19:00 Bratři Ebenové – představení nového alba 1. 3. 19:00 Vojtěch Dyk & B-Side Band Měšťanská beseda – ostatní žánry Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 3. 2. 19:30 Radim Uzel, Miloslav Stingl: Sex na všech kontinentech – cestopisný pořad

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

PROGRAM 46 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Instituce | Muzea 10. 2. 19:30 MichalVičar:Na embéčkukolemsvěta–Cestovánís Besedou 17. 2. 19:30 Viliam Poltikovič: Brána smrti – cestopisný pořad 21. 2. 20:00 XI. reprezentační ples města Plzně 27. 2. 18:00 Taneční večer, hraje Duo Evergreen Klasik 27.–28. 2. Cestovatelský festival Kolem světa 27. 2. 18:00 Jan Březina: Magický Island 19:15 Jan Krabec: Ekvádor a Galapágy 20:00 Divadelní ples Divadla J. K.Tyla 20:30 HonzaTrávaTrávníček: Expedice K2 s Radkem Jarošem 28. 2. 14:00 Saša Ryvolová: Papua a Korovajové 15:15 Richard Jaroněk: Zde žijí lvi (Botswana, Namibie) 16:30 KarelWolf: Nový Zéland s dodávkou 17:45 Rudolf Švaříček: Nepál,Tibet (Rok koně) 19:00 Miloslav Martan: Kuba, perla Karibiku 20:15 Jan Šťovíček: Jižní Afrika a Království Lesotho Měšťanská beseda – akce pro děti Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 31. 1. 14:30 Jak vycvičit draka 2 – film 1. 2. 14:30 Ovčí pohádka – představení (také od 16:00 hod.) 7. 2. 14:30 Karneval s Bambulí a Famfulí 8. 2. 14:30 O Smolíčkovi – představení (také od 16:00 hod.) 14. 2. 17:00 Rodinná LiStOVáNí: Bláznivá teta a já – scénické čtení 16:00 Zpíváme, tančíme s Míšou 15. 2. 14:30 Kocour Modroočko – představení (také od 16:00 hod.) 21. 2. 14:30 Ptačí úlet – film 22. 2. 14:30 O zlé koze – představení (také od 16:00 hod.) 28. 2. 14:30 Tři bratři – film Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Expozice archeologie, Expozice historie Výstavy: do 1. 2. Šangri-la – magická cesta za bájným údolím věčného štěstí do 15. 2. Keramika z Bechyně 1884–1948 – výstava k 130. výročí založení SUPŠ Bechyně 27. 2.–24. 5. Zahrada JiříhoTrnky – kybernetoskop 28. 2.–3. 5. Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v plzeňské kultuře 19. století, v rámci Smetanovských dnů Doprovodné pořady: 30. 1. 17:00 Závěrečná prezentace projektu Grenzgeschichten – Příběhy hranic 2. 2. 18:00 Koncert akordeonového orchestru Universe 5. 2. 18:00 Madeira – ráj v Atlantiku, cestopisný pořad 10. 2. 09:00 Keramika z Bechyně – komentované prohlídky pro školy (do 13:00 hod.) 12. 2. 18:00 Etiopie – velká poznávací cesta a treking v Simien, cestopis 16. 2. 18:00 Koncert žáků ZUŠT. Brzkové 19. 2. 18:00 Severozápad USA – cestopisný pořad 21. 2. 11:30 Krajina a památky Slavkovského lesa za 40 let jeho ochrany – přednáška 24. 2. 16:30 Sahara: Kdy se stala pouští a proč? – přednáška 26.–28. 2. Neviditelnáloajalita?Rakušané,Němcia Češiv českékultuře 19. století – sympozium, v rámci Smetanovských dnů 26. 2. 18:00 Plavby za kořením – cestopisný pořad Národopisné muzeum Plzeňska Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku do 5. 4. Umění umírat aneb O posledních věcech člověka – výstava Restaurace Na Spilce U Prazdroje7,tel.:377 062 755,po–čt,ne11–22,pá–so11–23hod.,www.naspilce.com 4. 2. 18:30 Tanečnívečers hudbouVáclavaŽákovce(také11.,18.a 25.2.) 13.–15. 2. Vepřové hody – speciální menu 14. 2. Masopust – živá hudba, speciální menu 17:30 Dětské maškarní radování a rejdování 19:00 Lidová veselice s pohřbíváním Masopusta Nová Akropolis Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod., plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz 3.–17. 2. Umění starověku – cyklus výtvarných dílen ateliéru Minerva: 3. 2. Egypt, 10. 2. Amerika, 17. 2. Evropa (vždy 18:00–21:00 hod.) 9. 2. 18:00 Sloupy vnitřní stability – přednáška 11. 2. 20:00 Matrix – Platonova jeskyně, divadelní večer 18. 2. 17:30 Tvůrčí dílna Pulchritudo – jak si vyrobit vlastní masku (do 20:00 hod.) 19. 2. 18:00 Kurzfilozofiea psychologievýchodua západu:Úvodnípřed- náškaKdoopravdujsem?–filozofieproživot,kurzzahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat ve čtvrtek od 18 hod., cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč) 22. 2. 14:00 Malávílaa jejídobrodružství–divadelnípředstaveníproděti Dům hudby Konzervatoř Plzeň, Husova 30, Plzeň, www.dumhudbyplzen.cz do 28. 2. Na plzeňské paletě – výstava netradičních výtvarných děl 4. 2. 18:30 Pěstuj prostor – promítání filmu Plán a beseda s tvůrci 7. 2. Smyčcová sobota – metodické konzultace žáků ZUŠ a jejich učitelů (také 21. 2.) 11. 2. 19:30 DuoAussenstimmen–Mnichov,interpretacesoudobéhudby 18. 2. 19:30 Koncert odd. BAK (bicí, akordeon, kytara) Konzervatoře 21. 2. 20:00 YosukeYamashita with Lotus Position (JAP) – avantgardní jazz, freejazz 23. 2. 19:30 Koncert pěveckého odd. Konzervatoře 24. 2. 18:00 Koncert k životnímu jubileu prof. Jindřišky Holotové 25. 2. 19:30 Marta Reichelová – recitál Z listiny mladých umělců Peklo Pobřežní 10, Plzeň, www.pjb.cz 4. 2. 20:00 Pilsner Jazz Band & BrassBand.cz – swingová tančírna 12. 2. 19:00 Plzeňská filharmonie: Bolero a Carmina burana – ab. koncert B4

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

47 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Instituce 22. 2. 20:00 RickWakeman (UK) – art rock 23. 2. 19:00 Sex pro pokročilé – divadelní představení 4. 3. 20:00 Pilsner Jazz Band & J. J. Jazzmen – swingová tančírna Obchodní centrum Olympia Plzeň Písecká 972/1, Plzeň – Černice, tel.: 377 918 932, www.olympiaplzen.cz 27. 2.–1. 3. Čokoládový festival – prodejní stánky, kuchyňské show, vý- stava a další (27. 2. 14–18, 28. 2. 10–18 a 1. 3. 10–16 hod.) Techmania Science Center U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585, www.techmania.cz Interaktivní expozice: Malá věda,Vodní svět, Lidské tělo, Přijď na to!, Ob- novitelné zdroje energie, fyzikální Edutorium, 150 let průmyslu v Plzeňském kraji, plastika Davida Černého Entropa, show, laboratoře, dílny 2.–8. 2. Show –Tekutý dusík, Cesta do vesmíru, demonstrace parního stroje Marx, van de Graaffův generátor, Laboratoř biologie – Fotosyntéza, Rostlinná buňka, KriminálkaTSC, Laboratoř chemie – Chemie z kuchyně, KriminálkaTSC, La- boratoř fyziky – Radioaktivita, Zkroťte živly, Dílny –Vyrob si svou píšťalku (také 16.–22. 2.) 9.–15. 2. Show – Nad zvukem, Cesta do vesmíru, demonstrace parního stroje Marx, van de Graaffův generátor, Laboratoř biologie – Život ve vesmíru?, Laboratoř chemie – Mise na Mars, Ledový vesmír,Tajemství komety, Laboratoř fyziky –Vesmír podTlakem pokusů,Vesmírná expedice Techmania, Marťanské putování, Den na vesmírné lodi, Dílny – Houstone, máme problém… (také 23.–28. 2.) D klub Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz 5. 2. 15:00 Karel Bláha:Tak to je život – pořad pro seniory 7. 2. 16:00 Karnevalové řádění pro děti 10. 2.–3. 3. Trénování paměti – kurz (vždy v úterý 18–20 hod.) 14. 2. 09:00 Osadníci z Katanu – turnaj deskové hry 16. 2. 18:00 JaroslavVrchlický: Za trochu lásky… – přednáška 19. 2. 15:00 M. B. Karpíšek: Pověsti – pořad pro seniory 28. 2. 09:00 Powertex – plastické tvoření, kurz 15:00 Čtyři pohádky – pohádka pro děti JOHAN o.s. Dramacentrum Johan – centrum pro tvořivou dramatiku a divadlo, Husovo nám. 9, Pl- zeň, tel.: 775 131 309, martina.simankova@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz do 1. 3. Improvizační workshop s Janou Machalíkovou a Zuzkou Vodičkovou pro pokročilé 1. 2. 15:00 Medvědí pohádky – loutkové představení, následuje dílna 5.–8. 2. Setkání asociace dramacenter ČR 10. 2. 20:00 Komediant boží – loutková hra o životě svatého Františka 14. 2. 10:00 Tanecjakoprostředekkomunikace–workshop(do 14:00hod.) 17. 2. 20:00 Vaňku, člověče! – inscenace tří her Protest, Chyba a Vernisáž 20. 2. 09:00 Plzeňský poetický ševel – přehlídka uměleckého přednesu jednotlivců 1. 3. 16:00 Improzápas – zápas v divadelní improvizaci Dramaťák Tvořivé hry, divadlo, přirozený hlas a pohyb, komunikace, spolupráce: pro starší děti (12–18 let) každé pondělí 17–18:30 hod., pro mladší děti (6–12 let) každou středu 15:30–17 hod. Improvizace Divadelníimprovizace–od 15let,každoustředu18–20hod. Knihovna města Plzně B. Smetany 13, Plzeň, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz do 3. 2. Olga Havlová a Výbor dobré vůle Olgy Havlové – výstava fotografií 4. 2.–31. 3. JanWerich a divadloW+V – výstava 4. 2. 17:30 JanWerich a divadloW+V – vernisáž výstavy 18:00 Díky, paneWerichu – přednáška 10. 2. 17:00 Plzeňské rodinné fotoalbum – setkání, Knihovna Bolevec 11. 2. 18:00 Ceny Plže 2014 – vyhlášení výročních cen 17. 2. 17:00 Publicisté.cs – aktuálně: Jan Pokorný – beseda 23. 2. 17:00 Plzeňské rodinné fotoalbum – setkání, OK Lochotín 24. 2. 17:00 Až bude po boji – recitál M-klub Macháčkova 28, Plzeň, tel.: 378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html 2. 2. 18:00 Maroko – cestopisný pořad 3. 2. 18:30 Degustace čajů a bylin – Čajový mišmaš chutí, vůní a barev 2, klub 4. 2. 18:00 Qi gong – nei tan – cvičení, úvodní lekce zdarma 9. 2. 18:00 Indický Ladakh – MalýTibet, cestopisný pořad 10. 2. 18:00 Manipulace ve vztazích a odstraňování bloků energie, klub

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

PROGRAM 48 únor 2015 | www.zurnalmag.cz 12. 2. 18:00 Ženy – představení divadelní skupiny Světlonoš(ž)ky 16. 2. 18:00 5 dní v Káthmandú v hlavním městě Nepálu – cestopis 23. 2. 19:00 Vojta KiďákTomáško: Recitál – folk 26. 2. 18:00 VáclavVít: Jak si chránit své zdraví – přednáška Každé úterý od 18:00 hod. kompenzační zdravotní cvičení s prvky jógy Každou středu od 18:00 hod. cvičení Qui gong – nei tan L-klub Studentská 22, Plzeň, tel.: 378 038 231, lochotin@plzen.eu, www.kmplochotin.wz.cz 5. 2. 18:00 Kolumbie – cestopisný film 12. 2. 18:00 Aura a čakry – beseda 19. 2. 18:00 Tanzánie – cestopisný pořad 26. 2. 17:00 Senior bezpečně – dopravně bezpečnostní pořad MojeCafé Kaplířova14,po–pá8–20,so9–20,ne14–20hod.,tel.:733 403 514,www.moje-cafe.cz 1. 2. 16:00 Tvoření pro nejmenší (modelína, lepení a malování) 7. 2. 16:00 Pohádka o pejskovi a kočičce – zpívání a povídání 15. 2. 16:00 Valentýnské cvičení a tvoření pro nejmenší 21. 2. 16:00 Maškarní bál se zvířátky 23.–27. 2. Anglická konverzace pro maminky s dětmi – ukázkové lekce zdarma, zápis do kurzů do 26. 2. ZOO Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 9–17 hod., www.zooplzen.cz 22. 2. 14:00 Vyhánění zimy z plzeňského dolíku US Point – Americké centrum v Plzni Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, www.uspoint.zcu.cz 10. 2. 17:00 Konverzace pro každého 18. 2. 09:00 Den s US POINTem – semináře, konverzace, film a další (do 17:00 hod.) 19. 2. 17:00 Filmový klub –The Campaign 26. 2. 16:30 Standardizovanézkouškya testyna školáchv USA–seminář Ruské centrum na ZČU Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, www.ruskecentrum.zcu.cz 18. 2. 09:00 Den otevřených dveří s programem (do 17:00 hod.) 16:00 Maslenica – ruský svátek 26. 2. 17:00 Klub ruského filmu Konverzace s rodilým mluvčím každé pondělí od 14:50 hod. (mimo 2. 2.) Výtvarno Divadelní 2, Plzeň, tel.: 773 947 484, vytvarno@seznam.cz, www.vytvarnoplzen.cz od 1. 2. Celoroční výtvarné kurzy pro děti a dospělé 4. 2. 20:00 OM healing – úplněk 7. 2. 14:00 Feng šuj prakticky a jednoduše (do 17:00 hod.) 8. 2. 09:00 Automatická kresba – olej (do 16:00 hod.) 13. 2. 17:30 Automatická kresba I., začátečník (do 20:30 hod.) 15. 2. 09:00 Grafické techniky – linoryt, dospělí (do 12:00 hod.) 23. 2. Začátek semestrálních kurzů, II. pololetí 27. 2. 09:00 Grafické techniky – linoryt, děti (do 12:00 hod.) 9.–13. 3. Příměstský tábor o jarních prázdninách s výtvarným zaměřením Hotel U Pramenů Na Roudné 123, Plzeň, tel.: 377 522 255, info@upramenu.cz, www.upramenu.cz 1.–28. 2. Výstava Sdružení výtvarníků ČR – obrazy 2. 2. 17:00 Výstava Sdružení výtvarníků ČR – vernisáž 12. 2. 18:30 Degustační večer, snoubení pokrmů a vín (také 24. 2.) 14. 2. Valentýnské menu 21. 2. 11:30 Masopustní hody (do 15:00 hod.) Šeříkovka Šeříková 13, Plzeň, pivnice otevřena po–čt, ne 15–23, pá–so 15–02 hod., www. serikovka.cz, www.facebook.com/serikovka 30. 1. 20:00 Electric Lady – rock, blues,The Sleepwalkers – crossover 31. 1. 20:00 Uriah Heep revival + JethroTull tribute 6. 2. 20:00 Stand Up Comedy Magion 14. 2. 20:00 Ivan Hajniš &The New Blues Band – blues 21. 2. 20:00 Katapult – 40 let – RetroTour 2015, rock 27. 2. 20:00 Judas Priest tribute – heavy metal + Maelström – metal, crossover House of Blues Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz 31. 1. 21:00 Michal ŠindelářTrio – rock, poslední koncert formace 7. 2. 21:00 Sifon – rock 20. 2. 21:00 Palice – rock Kino a divadlo Káčko Sokolovská1011,Dobřany,tel.:739 643 219(kancelář9–16hod.),733 636 060(sms rezervace),www.kacko.cz 1. 2. 15:00 Sněhová královna 3D 18:00 Kód Enigmy 5. 2. 20:00 Birdman 7. 2. 17:00 Velká šestka 3D 20:00 Babovřesky 3 8. 2. 15:00 Velká šestka 18:00 Babovřesky 3 12. 2. 20:00 Padesát odstínů šedi 13. 2. 20:00 Babovřesky 3 14. 2. 17:00 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D 20:00 Padesát odstínů šedi 15. 2. 15:00 Velká šestka 18:00 Jupiter vychází 3D 19. 2. 20:00 Odpad 20. 2. 20:00 Padesát odstínů šedi 21. 2. 17:00 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 20:00 Jupiter vychází 22. 2. 15:00 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 18:00 Kingsman:Tajná služba 26. 2. 20:00 Příběh Marie 27. 2. 20:00 Teorie všeho 28. 2. 17:00 Zvonilka a tvor Netvor 3D 20:00 Nezlomný Instituce | Koncerty | Kluby | Kino

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

49 únor 2015 | www.zurnalmag.cz Kino | Kluby Kino Beseda Kopeckého sady 13, tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod. 02/02 / 18:30 Zmizelá Drama/thriller/mysteriózní, USA, 2014, 145 min. 03/02 / 17:00 a 20:00 Sils Maria – FK Plzeň Drama, Francie/Švýcarsko/Německo, 2014, 123 min. 04, 06, 12 a 20/02 / 18:30 a 26/02 / 16:00 Fotograf Komedie/drama, Česko, 2015, 133 min. 05/02 / 18:30 Ida Drama, Polsko/Dánsko/Francie/VB, 2013, 82 min. 09/02 / 18:30 Matisse z Tate Modern Exhibition on screen – záznam z výstavy 10/02 / 17:00 a 20:00 Bílý bůh – FK Plzeň Drama, Maďarsko/Německo/Švédsko, 2014, 119 min. 11/02 / 18:30 Grandhotel Budapešť Komedie, USA/Německo/VB, 2014, 100 min. 12/02 / 16:00 Andělé všedního dne Drama, Česko, 2014, 97 min. 13/02 / 18:30 Sex v Paříži Komedie/drama, Francie, 2014, 116 min. 16/02 / 18:30 Chlapectví Drama, USA, 2014, 165 min. 17/02 / 17:00 a 20:00 Birdman – FK Plzeň Komedie/drama, USA/Francie, 2014, 119 min. 18/02 / 18:30 Co jsme komu udělali? Komedie, Francie, 2014, 97 min. 19/02 / 18:30 Leviatan Drama, Rusko, 2014, 140 min. 22/02 / 16:00 Turandot Záznam opery z MET NewYork 23/02 / 18:30 Miluj souseda svého Komedie/drama, USA, 2014, 102 min. 24/02 / 17:00 a 20:00 Proti přírodě – FK Plzeň Komedie/drama, Norsko, 2014, 80 min. 25/02 / 18:30 Jupiter vychází Sci-fi/akční/dobrodružný, USA, 2015, 128 min. 26/02 / 18:30 HledáníVivian Mayer Dokumentární, USA, 2013, 83 min. 02/03 / 18:30 Dívka s perlou: J.Vermeer a další holandští mistři Exhibition on screen – záznam z výstavy Cinema City OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu a re- zervacevstupenektel.:374 809 777,www.cinemacity.cz 29. 1.–5. 2. Kód Enigmy, Mortdecai: Grandiózní případ, Slídil 5.–12. 2. Jupiter vychází (2D i 3D), Nezlomný, SpongeBob ve filmu: Houba na suchu (2D i 3D) 12.–19. 2. Padesát odstínů šedi, Zvonilka a tvor Netvor (2D i 3D), Žena v černém 2: Anděl smrti 19.–26. 2. Kingsman:Tajná služba, Kobry a užovky 26. 2.–5. 3. Ovečka Shaun ve filmu,Teorie všeho Dále hrajeme: 96 hodin: Zúčtování, Babovřesky 3,Birdman,E.A.Poe:Podivnýexperiment,EXODUS: Bohovéa králové,Fotograf,Hacker,Hobit:Bitvapěti armád,Hodinovýmanžel,Milujsousedasvého,Noc v muzeu: Tajemství hrobky, Paddington, S láskou, Rosie,Sedmýsyn,Sněhovákrálovna,Tučňáciz Ma- dagaskaru,Velkášestka(2Di 3D) CineStar OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o  programu a rezervacevstupenektel.:377 434 999,www.cinestar.cz 29. 1.–5. 2. Kód Enigmy, Mortdecai: Grandiózní případ,Whiplash 5.–12. 2. Jupiter vychází (2D i 3D), Nezlomný, SpongeBob ve filmu: Houba na suchu (2D i 3D) 12.–19. 2. Padesát odstínů šedi, Zvonilka a tvor Netvor (2D i 3D), Žena v černém 2: Anděl smrti 19.–26. 2. Kingsman:Tajná služba, Kobry a užovky 26. 2.–5. 3. Focus, Ovečka Shaun ve filmu, Teorie všeho Dále hrajeme: 96 hodin: Zúčtování, Babovře- sky 3, Fotograf, Hacker, Hobit: Bitva pěti armád, Hodinový manžel, Noc v muzeu: Tajemství hrob- ky, Paddington, Sedmý syn, Sněhová královna, Tučňáci z Madagaskaru,Velká šestka (2D i 3D) 3D Planetárium Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585, www.techmania.cz 2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geo- grafickou tematikou, projekční globus Science On a Sphere, interaktivní expozice Vesmír Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D: út 16:00, so 18:00 hod. Astronaut 3D + Zimní obloha nad Plzní: st 10:30 hod. Cesta za miliardou hvězd 2D: út 12:00, ne 10:30 hod. Hluboký vesmír 3D: po 10:30, st 16:00, pá 09:00, so 12:00, ne 16:30 hod. Jsme vetřelci! 2D + Krásy vesmíru 2D: čt 12:00 hod. Jsme vetřelci! 2D + Zimní obloha nad Plzní 2D: so 16:30 hod. Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D: st, ne 12:00 hod. Jsme vetřelci! 3D + Zimní obloha nad Plzní 3D: út 09:00, pá 16:00 hod. Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru: út 10:30, st 09:00 hod. Země, Měsíc a Slunce 2D + Zimní obloha nad Plzní: po 12:00, so 10:30, ne 13:30 hod. Zpátky na Měsíc. Navždy. 2D: po 09:30, pá 12:00 hod. Život.Vesmírný příběh 2D + Krásy vesmíru: čt 09:30, ne 15:00 hod. Život.Vesmírný příběh 2D + Zimní obloha nad Plzní: pá 10:30, so 13:30 hod. Zach´s Pub Palackého nám. 2, tel.: 377  223  176, po–pá 13–01, so–ne17–24hod.,www.zachspub.cz 31. 1. 20:00 Klubová noc: Urband – hard šraml, Mademoiselle Manouchand Her Swinging Reinhardts (D) – gipsy jazz 5. 2. 20:00 AmbientTheatre – rock, blues, psychobilly, Sky – blues 6. 2. 20:00 Cesta pivních znalců – Prácheň- ská perla 12. 2. 20:30 Annešanté – šanson 17. 2. 20:00 Divoké historky – projekce filmu 18. 2. 19:00 Science Café – diskuze 19. 2. 20:30 Cashel – irish music 24. 2. 20:00 K2 – projekce dokumentu

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

PROGRAM 50 únor 2015 | www.zurnalmag.cz 26. 2. 20:30 Luboš Pospíšil – sólový koncert 28. 2. 20:00 20. narozeniny klubu – zahrají Stinka (ex.Tři sestry, Rudovous) & DJ Mára Anděl Music Bar Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod., www.andelcafe.cz 30. 1. 21:00 Klubová noc: Ohm Square – electronic + DJ after party 31. 1. 21:00 Klubová noc: Mario Bihári – ethno, world music + DJ Gadjo 2. 2. 19:00 Animánie uvádí… 3. 2. 21:00 Jazz Jam Session 4. 2. 21:00 Louka band – folk rock 5. 2. 21:00 NakedIlluson–rock,alternative+WayTo–progressiverock 6. 2. 22:00 DJ párty (také 7. 2.) 11. 2. 21:00 Cheers! – folk punk + Jokers – pop rock 12. 2. 21:00 Kníry – moustache rock´n´roll 13. 2. 22:00 DJ párty (také 14. 2.) 18. 2. 21:00 Sebevrány – alternative pop + Made ByThe Fire – instru- mental screamo 19. 2. 21:00 My Name Is Ann! – riot synth-bass-emo-core 20. 2. 22:00 DJ párty (také 21. 2.) 24. 2. 21:00 Slam Poetry Exhibice – poezie naživo 25. 2. 21:00 Voila! – alternative pop 26. 2. 21:00 Bek Ofis – indie pop 27. 2. 22:00 DJ párty (také 28. 2.) PH+ Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 377 918 826, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz 30. 1. 21:00 Monster Party – DJ Lucky Boy 31. 1. 21:00 Anonymous Party – DJs Fawkess & Forster 4. 2. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ 6. 2. 21:00 Disco 2015 – DJs Dragon & George da House aka Funky Bangers 7. 2. 21:00 House Madness – DJs Petr Süss, Marek Bárta, N-Dees, AndreYreli 11. 2. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Lukano 13. 2. 21:00 Superstars – DJs Baker & Peter Piece 14. 2. 21:00 Master Mix – DJs B-London & Andreas C. 18. 2. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Petr Süss 20. 2. 21:00 Rise Up – Peeter MDJ & friends 21. 2. 21:00 Famous – DJs Martez Ortega & friends 25. 2. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Lukano 27. 2. 21:00 Fiesta – DJs JeyP & Ennie 28. 2. 21:00 Anonymous Party – DJs Fawkess & Forster BuenaVista Club Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz 30. 1. 21:00 Klubovánoc:Y?–rockpop+Badaboom!(D)–exploziverock 31. 1. 21:00 Klubová noc: Kamil Střihavka 50 – rock tour 2015 3. 2. 20:00 Vltava – rock, pop 7. 2. 20:00 Trojka – tři kapely, tři žánry, více než tři hodiny živé muziky 13. 2. 20:00 Bob Marley Night 14. 2. 21:00 Red Hot Chili Peppers revival – koncert 20. 2. 20:30 Separ poprvé v Plzni!, DJ Miko + support Mooza DJ Poeta 21. 2. 21:00 Monkey Business – funk, r&b 24. 2. 19:00 Komici s. r. o. – Miloš Knor, Josef Polášek a LumírTuček 27. 2. 21:00 Pestalozzi – pop, rock 28. 2. 20:00 UDG & Xindl X – pop rock Divadlo pod lampou Havířská 11, Plzeň, tel.: 378 037 800, www.podlampou.cz 30. 1. 20:00 Klubová noc:Vladimir 518 & James Cole – hip hop, Birds & Wolves – indie, alternative, afterparty: DJ Dead Sailor 31. 1. 21:00 Klubová noc: Magda Navarrete & Balkalatin Connection (PL) – world music 2. 2. 19:00 Travelling –Velká čínská změť 5. 2. 20:00 Unhold (CH) – post metal, hc, EFco. – progressive, rock´n´roll, Michael Zimmel (A) – sludge metal 6. 2. 20:00 Ocho Ríos – latino, ska, punk, reggae, Magic Mushroom – ethno, alternative 7. 2. 20:00 Locomotive – heavy weight hc, Concrete, Interloud – metalcore 13. 2. 21:00 ATMO music – hip hop, pop 14. 2. 20:30 Gauneři, Hejtman, Porno Bazookas – rock´n´roll 18. 2. 21:00 Zuby nehty – women power alternative 19. 2. 20:00 Múza 2015 – Glory DeWine, Marek Borský, MerelyWild, Royal Avenue,Tee Pee 20. 2. 21:00 Gagarin – electro, screamo, Epic Schmetterling (FR) – 8bit, dance, punk 21. 2. 20:00 Heart Attack, Streetfighters, Strip Dolls – crossover, hc 26. 2. 20:00 Múza2015–AdGladium,Circle,RemedyRemains,TheHump 27. 2. 21:00 Marpo – hip hop, support: Majkl Kasl 28. 2. 20:00 Plexis, Apple Juice – punk rock, Maniac – punk pop Hifi klub Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi .komunita.net 2. 2. 20:00 Jakub Kořínek, Kateřina Misíková – guitar blues, host: Isara 3. 2. 20:00 Perníková zpívaná (také 17. 2.) 16. 2. 20:00 Míša Leicht – bluegrass 24. 2. 20:00 Duo my tři a přátelé – klavírní večer 25. 2. 20:00 KB akustic band a hosté – folk 26. 2. 20:00 Maláparta,host:Stařenky(původníSchovanky)–bluegrass 7. 3. 20:00 Maxipes fík– crossover rock, host: Kočku do kotle Pantheon Music Club Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz, www. pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let 6. 2. 21:00 Superheronight–Chanya Robin,DJKarlos,kostýmováshow 7. 2. 21:00 Finlandia on ice – CucoVan Dee, Láďa Ghitan 13. 2. 21:00 Crazy Friday – DJ Marotha, DJ Moon 14. 2. 21:00 We hateValentine, we are single! – DJane Luccia, DJ Sobol 20. 2. 21:00 Michal Burian, CucoVan Dee, DJ Moon 21. 2. 21:00 Toni Glide, Láďa Ghitan, UV light, kresby na tělo a další 27. 2. 21:00 Sex in the city – DJane Lady A, DJ SonyTran, večer nejen pro ženy 28. 2. 21:00 Kali & Peter Pann (SK) – hip hop, support Hexo Kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

EVROPSKÝ DEN LINKY 112 OSLAVTE S HASIČI NAROZENINY TÍSŇOVÉ LINKY Přineste obrázek s hasičskou tématikou a odneste si obrázek nebo plakát na památku. 11.2. 13,00 – 18,00 hod. Rokycanská 1424/128, 312 00 Plzeň

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/

Vánoční výprodej

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-022015/