Magazín Žurnál 10/2015http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

říjen 2015 I www.zurnalmag.cz www.divadloalfa.cz VÍTEJTE V NOVÉ SEZÓNĚ 2015/16

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

Plzeňská radnice – 9.00–12.40 – prohlídky s průvodcem Měšťanská beseda, Loosovy interiéry – 9.00–15.30 – prohlídky s průvodcem Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00 28 kilometrů na rozhlednu Chlum – trasy 13, 11 a 4 km Luftova a Meditační zahrada – 10.00–16.00 Zoo Plzeň, DinoPark – 8.00–18.00 Pivovarské muzeum – 10.00–17.00, Plzeňské historické podzemí – 10.00–16.00 vstupenky na www.prazdrojvisit.cz/vstupenky Velká synagoga včetně prohlídek věží, Stará synagoga – 9.30–16.30 Věž katedrály sv. Bartoloměje – 10.00–17.00 Techmania Science Center – 10.00–18.00 Vodárna Plzeň – 9.28 a 13.28 exkurze do čistírny odpadních vod, vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. 10. 2015 Zimní stadion ČEZ Aréna – 10.30–11.30 – volné bruslení Bazén Slovany a Bazén Lochotín – 9.00–12.00 – volné plavání Západočeské muzeum, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze, Muzeum loutek Plzeň, Muzeum knihtisku a knihy v Plzni, Muzeum strašidel Patton Memorial Pilsen, Galerie města Plzně, Západočeská galerie v Plzni Moving Station – zrekonstruovaná nádražní budova na Jižním Předměstí – 10.00–22.00 Česká spořitelna – nám. Republiky 36, Františkánská 15 – 10.00–16.00 – prohlídky s průvod- cem, vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00 DEPO2015 – program Plzeň 2015 10.00–20.00 – komentované prohlídky, gastronomická tržnice DEPO Street Food Market, Makerspace – otevřená dílna, výstavy Koncert hudební skupiny A29 ze Žiliny – 16.00 – DEPO2015 Jízdy historickým autobusem ŠKODA 706 RTO z r. 1964 – 11.00–16.00 Skryté město – sousedské procházky – program Plzeň 2015 – vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz a v Meeting Pointu na náměstí Republiky od 3. 10. od 9.00. Nám. T. G. Masaryka – 17.00 slavnostní shromáždění k 97. výročí založení samostatného Československa, 18.00 Průvod světel, 18.30 ohňostroj na nám. Republiky www.plzen.eu, www.visitplzen.eu www.kultura.plzen.eu Vstup za symbolických 28 Kč nebo zdarma Změna programu vyhrazena

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

TIPY NA KONCERTY 20–25 Akce měsíce | Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se… GALERIE 37–39 Akce měsíce | Přehled výstav | Dozvěděli jsme se… KLUBOVÁ SCÉNA 26–29 Akce měsíce | Kam a za čím do klubů Dozvěděli jsme se… KAM ZA KULTUROU 40–45 Akce měsíce | Kulturní tipy | Názor Ladislava Nagyho Dozvěděli jsme se… DIVADLO 30–36 Rozhovor s Lukášem Trpišovským | Rozhovor s Martinem Otavou | Akce měsíce | Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se… AKCE MĚSÍCE 8–19 Divadlo Alfa – sezóna 2015/2016 | Pilsner Fest | Korunovační klenoty v Olympii | Bonjour Plzeň! | Týden hispánské kultury Bienále kresby Plzeň | Kraje slaví 15 let ŽURNÁL 6–7 Slovo redaktora RESTAURACE 52–56 Názor Petra Mikoláše | Akce měsíce To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací PROGRAM Divadlo, galerie, instituce, muzea, akce, kino, koncerty, kluby Seznam distribučních míst 57–66 46–51 KINO Kino Beseda | Filmové premiéry S mobilní aplikací od Nadace ČEZ pomáhám pohybem Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří. Stáhněte si aplikaci zdarma do svého telefonu. www.pomahejpohybem.cz OBSAH

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

JINÝ POHLED PRINTFORYOU UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ PLZEŇSKÉ OBLASTI Výstavní síně: Západočeské muzeum v Plzni Galerie města Plzně Galerie Jiřího Trnky 15. 10. – 29. 11. 2015 Součást projektu EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE T VORBA LAUREÁTŮ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 1996–2014

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

6 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz NÁKLAD 10 000 ks Ev. číslo – MK ČR E 17183 VYDÁVÁ PROPAGANDA s. r. o. Záběhlická 3254 / 51 106 00 Praha 10 – Záběhlice IČO: 276 04 675 ADRESA REDAKCE Pobřežní 8 301 00 Plzeň KULTURA A DISTRIBUCE Katarína Krulichová, BBA Tel.: +420 605 163 634 krulichova@zurnalmag.cz INZERCE Ing. Jaroslav Krulich Tel.: +420 603 811 904 jaroslav.krulich@zurnalmag.cz REDAKCE Ing. Markéta Čekanová Tel.: +420 724 317 539 cekanova@zurnalmag.cz František Klimt Tel.: +420 725 874 981 klimt@zurnalmag.cz PRODUKČNÍ Ing. Lucie Hanušová Tel.: +420 728 311 284 lucie.hanusova@zurnalmag.cz DTP Euroverlag, spol. s r. o. www.euroverlag.cz FOTOGRAF Lukáš Potůček www.lukasapetra.cz Vážení a milí čtenáři Žurnálu, Další Žurnál vyjde 30. října říjen 2015 I www.zurnalmag.cz www.divadloalfa.cz VÍTEJTE V NOVÉ SEZÓNĚ 2015/16 rok 2015 se řítí kupředu snad ještě rychleji než kterýkoli před ním a je tady podzim, který je kaž- doročně doslova přeplněný kulturními akcemi. K těm tradičním, jako je třeba Jazz bez hranic, přibývají letos i akce mimořádné: po mimořád- ném ročníku Skupovy Plzně je to v říjnu mimo- řádný ročník Bienále kresby. Je to tím, že i celý letošní rok je mimořádný, a tak se svou troškou do evropského kulturního mlýna chce přijít každý. Mezi těmi všemi výjimeč- nostmi, zvláštnostmi a unikátnostmi však přece jen zůstávají některé neměnné stálice. Třeba Pilsner Fest. Ačkoli ten je letos kratší, než byl v letech předchozích. Nebo Týden hispánské kultury. Ale ten se zas rozrostl natolik, že z jednoho týdne je týdnů několik. Co ale opravdu zůstává beze změn, jsou sezónní hity v gastro- nomii. Houby zkrátka jindy než na podzim tolik nerostou, zvěřinové hody také k jinému ročnímu období tolik nepatří a křimické zelí rovněž jindy nedozrává. Stálý a v běhu roku neměnný zůstává i program zoologické zahrady, takže v říj- nu dojde na Běh Kilometrovkou po šesti nebo na výlet do ZOO s plyšáky. Dojde ale také na akce, jejichž tradice se teprve zakládá; například na Den architektury. Když už jsme tak u slova tradice, víte, co přesně znamená, z čeho se zrodilo? Pochází z latinského traditio, tedy předávat. A tohle slovo zase vzniklo spojením slov trans, tedy přes, a dare, tedy dávat. Také v tomhle posledním latinském slo- vě skoro hmatatelně cítíte český dárek? Jako by nám naši dávní předkové chtěli přes most tisíciletí říct, že předávání tradice je dárek, který nám posílají. Nebo který si můžeme posílat my navzájem, třeba přes deset ročníků Bienále, více než třicet ročníků Skupovy Plzně, deset ročníků Jazzu bez hranic anebo 173 let od uvaření první várky Plzeňského Prazdroje. A těžko říct, která z těchhle všech tradic je větší, důležitější, tradicovatější. Vý- tvarníci se určitě budou bít za Bienále, loutkáři za Skupovku, jazzmani za svůj festival a všichni vyjma zavilých abstinentů za pivo. Ale ono je to vlastně jedno. Někdo má rád holky, jiný zase vdolky, říká se. I v tom tkví naše tradice: nechat každého, ať si má rád, co chce, pokud tím pochopitelně neobtěžuje nebo ne- ohrožuje ostatní. I díky tomu může třeba Plzeň mít podzim plný rozmanitých festivalů i jednorázových akcí: pro každý takový podnik se tu najdou diváci, kteří jej ocení, pro něž by bez něj bylo na světě míň hezky. Nebo by bez něj pro ně nebyl podzim podzimem. Ať už máte rádi holky, nebo vdolky, kresbu, jazz, španělštinu nebo pivo, určitě si i v říjnu přijdete na své. A dost možná si dokonce budete mít problém v té zá- plavě vybrat nebo všechno vybrané stihnout. Jako tradičně je toho totiž hodně. Hezký říjen vám přeje Markéta Čekanová cekanova@zurnalmag.cz SLOVO REDAKTORKY

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

7

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

8 AKCE MĚSÍCE říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Premiéry sezóny 2015/16 Představení Na  půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? je mimořádně náročným divadelním projektem. Přinese kou- zelný příběh ze zaprášené půdy, kde odložené hračky svedou nelítostný boj se Strážcem času. Jedná se o volný divadelní přepis celovečerního animovaného filmu režiséra Jiří Barty a spoluscenáristy Edgara Dutky z roku 2009. Půda je tajemné místo rodného domu a  místo dětských vzpomínek, kde dávno odložené a zapomenuté krámy odpo- čívají v zaprášených kufrech, bedničkách a krabicích. A prá- vě ona se stala námětem k  napínavému, ale i humornému příběhu, v  němž odložené hračky medvídek Mucha, rytíř Krasoň a Školák svedou nelítostný boj, aby zachránily nejen unesenou kamarádku panenku Elišku, ale i svůj harmonický domov. A poznaly, jakou sílu má opravdové přátelství. Jiří Barta, světoznámý tvůrce, autor proslulých filmů Krysař či Zaniklý svět rukavic, se v Plzni představí jako autor, režisér i scénograf. Hudbu k představení složil známý rocker a skla- datel Michal Pavlíček. Hra je určena dětem od šesti let. Česká premiéra se uskuteční 23. října. Jednou z autorek, jež už v Alfě získala domovské právo, je Iva Peřinová. Její hra Kolíbá se velryba bude další novinkou, která letos obohatí repertoár divadla. Poprvé byla uvedena v Naivním divadle v Liberci v roce 1988, a o rok později byl text oceněn na festivalu Mateřinka, a na repertoáru se udržel fantastických třicet let. V Bibli skončil v břiše velryby prorok Jonáš. Ve hře Ivy Peři- nové skončí tamtéž dva piráti – Žvanda a Planda. Ale velryba Divadlo Alfa vstoupilo do  nové sezóny mimo- řádným 31. ročníkem Skupovy Plzně. Ten nabídl převážně inscenace zahraničních divadel a  ne- přehlédnutelně vykročil i  do  plzeňských ulic. Vzápětí se jako každoročně zapojil i do programu festivalu Divadlo. Herecký soubor posílili dva nedávní absolventi KALD DAMU Josef Jelínek a Petr Vydarený, kte- ří postupně převezmou role Milana Hajna. Ten s  koncem roku odejde do  hradeckého Divadla DRAK. V současné době je v Alfě v plném proudu zkou- šení první novinky, hry Jiřího Barty a Anny Vášo- vé Na  půdě aneb Kdo má dneska narozeniny. Další tři premiéry se uskuteční v  prů- běhu sezóny. A  na  repertoáru divadla zůstává i  čtrnáct inscena- cí z  předchozích let. Kromě toho se diváci mohou těšit i na zajímavá představení hos- tujících souborů. Divadlo Alfa sezóna 2015/2016 Divadlo Alfa – sezóna 2015/2016

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

9 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz i piráti jsou plodem hravosti a fantazie dvou klaunů, kteří si vyrobí papírovou čepici, která by docela dobře mohla být i pirátskou lodí. Hra, kterou připravuje domácí tým režisér Tomáš Dvořák a scénograf Ivan Nesveda je určena divákům od čtyř let. Premiéra se uskuteční 14. prosince. Třetí novinkou letošní sezóny bude dramatizace nové dět- skéknížkyznámédramatičkya prozaičkyDanielyFischerové Pohoršovna.Kniha,kterábylana jařeoceněnaZlatoustuhou pro nejlepší českou beletrii pro děti, se odehrává v pochyb- né instituci, jež slibuje být dokonalým opakem polepšovny. Nabízí nejen notnou porci chytrého humoru a brilantní hry s češtinou, ale i vážněji laděné, „skutečné“ životní příběhy současných lidí i „věčných“ nadpřirozených bytostí, jako jsou Ťápota, Sudička, Ježibejbina, Záprcek nebo Trpajzlíci. Jejich osudy se nakonec protnou ve zdech Pohoršovny. Autorem dramatizace je dramaturg Divadla Alfa Pavel Vaší- ček, režisérem přední člen hereckého souboru Petr Borov- ský, který si zvolil hostujícího výtvarníka Kamila Bělohlávka. Tuto hru pro děti i jejich rodiče adresuje divadlo divákům od osmi let. Poprvé jí mohou zatleskat 22. února 2016. Poslední titul sezóny pak bude směřovat k  divákům do- spívajícím a dospělým. Komedie Lékařem proti své vůli je jednou z méně známých her klasika francouzské i světové komedie, Moliéra. V  ní, podobně jako v  několika dalších hrách, namířil svůj vtip proti šarlatánským a vydřidušským lékařům a mastičkářům, ale i proti hypochondrům. Zázrač- ným lékařem se v této bláznivé frašce, inspirované komedií dell´arte, omylem stává Sganarelle, postava, jež se vyskytu- je i v několika jiných Moliérových komediích, a kterou au- tor rád sám na jevišti ztělesňoval. Ale i falešný lékař někdy dokáže diagnostikovat skutečnou lásku. Poslední novinka začínající sezóny bude dílem domácího tandemu Tomáš Dvořák – Ivan Nesveda a premiéru bude mít v dubnu 2016. Jednatřicátou Skupovou Plzní sezóna začala a dvaatřicátou skončí. V červnu se uskuteční další, tentokrát už regulérní ročník přehlídky, která bude věnovaná především domácím souborům. Plzeňské děti i milovníci divadla z řad dospělých se určitě mají na co těšit. Vstupenka jako jízdenka I v nové sezóně poskytne Alfa svým návštěvníkům možnost využít vstupenku jako jízdenku na MHD v Plzni. Projekt, kte- rý vznikl ve spolupráci s dopravními podniky, usnadňuje di- vákům rozhodování, jak se do divadla dopravit. Vstupenka platí vždy hodinu před a hodinu po představení. Při kontro- le ji stačí ukázat revizorovi. Vstupenky je možné zakoupit ve všech prodejních místech systému Plzeňská vstupenka nebo přímo v  pokladně Di- vadla Alfa (vchod ze Spolkové ul., vedle hlavního vchodu). Otevírací doba je ve všední dny od osmi hodin do půl čtvrté nebo hodinu před představením. Když se podívám na nadcházející sezónu 2015 – 2016, tedy na hrací plány, které se, pevně věříme, promění v  dlouhou řadu krásných představení, v hlavě se mi nejdříve vybaví dvě věci. Tou první jsou malí diváci. Alfa pro děti v právě načatém školním roce připravuje milá překva- pení. Tři čtvrtiny právě připravované produkce z dílny Divadla Alfa míří na předškoláky a mladší školáky a půjde o tituly, které slibují půvabnou zábavu i vysoké estetické zážitky. Druhou věcí je unikátní umělecká tvorba, která je pro Alfu pří- značná. Již první hostující režisér Jiří Barta slibuje v divadelním přepisu svého filmového díla úžas- nou poetiku a výtvarné cítění, které tohoto mis- tra české animace proslavilo po celém světě. Dal- ší tři inscenace pochází přímo z autorského nitra Divadla Alfa, což svědčí o neustálém autorském přetlaku plzeňské loutkové scény a tedy i o svět- lé budoucnosti loutkářské tvorby v Plzni. Tomáš Dvořák a Ivan Nesveda přicházejí s tituly Ivy Pe- řinové Kolíbá se velryba a Moliérovým Lékařem proti své vůli, Petr Borovský společně s Pavlem Vašíčkem připravují jevištní adaptaci vynikající knihy Pohoršovna. Alfu je třeba vnímat nejen jako divadlo pro děti a mládež, ale také jako „umělec- kou laboratoř“ s  důležitým posláním – výzkum a vývoj toho, čím může umění a divadlo děti obo- hatit, postrčit či inspirovat. A naše bádání je silně praktické. Neprobíhá v poučkách a mentorování, či psaním dlouhosáhlých zpráv. Naši výzkumníci – herci, režiséři, výtvarníci a technologové – pra- cují v  terénu, na  zkušebně, na  jevišti, s  dlátem, štětcem a paletou. A  nakonec i  s  dětmi a  jejich touhami, přáními a potřebami, které vyzařují v reakcích na divadel- ní představení. Jakub Hora, ředitel Divadla Alfa Divadlo Alfa – sezóna 2015/2016

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

10 AKCE MĚSÍCE říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo Alfa – sezóna 2015/2016 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Jak inscenovat tak notoricky známou pohádku, jako je Per- níková chaloupka? V Alfě ji nechali vyprávět starého pecaře tomu mladému. Je to příběh, který zná a rád se o něj podělí. A protože oba dva pecaři jsou zároveň nadšení muzikanti, je výsledkem pohádka plná pís- niček, které děti moc dobře znají od maminky, od babičky nebo ze školky. Představení je určeno nejmenším divákům, kteří se při něm mohou maličko bát, ale hlavně se pobaví a nechají se nadšeně vlákat do světa pohádky.   FEDERER A NADAL Posvátná tráva wimbledonského All England Clubu na jevi- šti. Dva nezničitelní hrdinové dnešní doby tak, jak je mož- ná neznáte. Pět setů autorského divadla, které se nebojí metafyzického obsahu: tenisu! Bílé trenky, tvrdé údery, chytré kraťasy i halušky Roge- rovy tchyně. To všechno přináší inscenace A studia Rubín v podání Jaku- ba Prachaře v roli Rafaela Nadala a Marka Taclíka coby Rogera Federera v choreografii Adély Laštovkové Stodolové. Mimochodem: Jakub Prachař trénoval Nadalovy pohyby a drobné rituály podle videa. Diváci se z insce- nace dozvědí třeba i to, proč si Nadal při hře pořád upravuje zaříznuté trenýrky. Představení A-studia Rubín je určeno dospělému publiku.  POHÁDKY OVČÍ BABIČKY Pohádky ovčí babičky byly vůbec prvním televizním večer- níčkovským seriálem. Příští rok oslaví padesátiny! Že ale ani trošku nestárnou, dokládá i jejich divadelní podoba na jevišti Divadla Alfa. Ovčí babička tu vypráví O chytrém beránkovi, O tom, proč se usmívá mě- síček, Jak vlci vykopali sami sobě jámu, Beránek a falešní beránci a O tom velkém vlčím vystřelení. Divadelní podoba známé knížky a večerníčku zís- kala na letošním ročníku přehlídky Dítě v Dlouhé Cenu diváků. DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ Loutková pohádka studia DAMÚZA je určena dětem, které se nebojí. S de- tektivem Lupou se v ní totiž vydají do jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná věž. Proč sem jde? Řeší záhadu ztracených dětí. A navíc se snaží získat srdce krásné Emílie. Ve čtyřicetimi- nutovém napínavém představení hrají jen dva mladí herci: Johana Vaňou- sová a Tomsa Legierski. NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY Animovaná pohádka Jiřího Barty si vysloužila Českého lva za  výpravu. Jaká asi bude její divadelní adaptace, jež bude také dílem Jiřího Barty? Docela jistě půjde o bonbónek na repertoáru Divadla Alfa! Stejně jako na filmovém plátně bude i na jevišti sveden boj dobra a zla v kulisách za- prášené půdy rodinného domu. Možná se podobné příběhy odehrávají i na vaší půdě, kdo ví…? Přijďte spolu s dětmi držet palce trojici odvážných kamarádů, kteří bojují za svobodu své kamarádky a nakonec nalézají, jak už to bývá, mnohem víc. 03/10 15:00 05/10 19:00 10/10 15:00 17/10 14:00 a 15:30 24/10 15:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

11 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo Alfa – sezóna 2015/2016 JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI Knížka převedená do podoby televizního večerníčku a večerníček převe- dený na divadelní jeviště – to je příběh o Stázině, Kubovi, knížecím správ- ci Kolomajznovi a třech vodnících, příběh o boji dobra a zla, příběh plný napětí a zvratů. V Alfě jej hrají maňásci a doprovází jej skupina muzikantů tak trochu hašlerovského ražení. Nejmenší diváci se spolu s nimi se vše- mi hravě přenesou do pohádkového Jičína, který Václav Čtvrtek zabydlel spoustou půvabných postaviček. ČERT TĚ VEM! Sedm slabostí, sedm hříchů, sedm smluv podepsaných vlastní krví a také sedm příběhů v podání proslulého putovního divadla principála Kumpána – to je herecký koncert Petra Borovského a Mileny Jelínkové. Kumpáno cestuje od města k městu se svým úspěšným před- stavením o sedmi hříšnících, kteří zaprodali svou duši ďáblu. Kdo ale ví, jak on sám přišel ke své slávě… Krvavá ranka na prstu se ne a ne zhojit. Stane se nakonec vysmívaná Elfrída jeho Markétkou? Hra je koncipována jako divadlo na divadle a prostřednictvím vtipných inscenačních postupů přibližuje sedmero hlavních hříchů: chamtivost, lenost, obžerství, chtíč, závist, hněv a pýchu. ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Divadlo Krapet přijede i v nové sezóně s oblíbenými příběhy dvou malých čmeldů, které děti dobře znají z oblíbených večerníčků. Stejně jako venku i v téhle pohádce léto skončilo a přichází podzim a po něm zima. Vítr fičí, dny se krátí a začíná padat první sníh. Jenže Zima zimice je tak krutá, že se čmeldové probudí uprostřed zimy, aby si přitopili. A kolem chaloupky objevují děsivé tajemné šlápoty. Kdo brousí kolem? SPADLA KLEC! Plzeňský pitaval sedmdesátých let minulého století skládá svéráznou poctu fenoménu detektivky. Protagonistou hry je jistý major Vitásek – dnes ctihodná legenda plzeňské kriminalistiky. Jeho začátky zhru- ba před 40 lety ovšem nebyly zrovna jednoduché. Coby mladý podporučík si prožil křest ohněm, když musel řešit velmi zapeklitý případ. A ten dnes znovu ožívá na improvizovaných prknech kulturní místnosti věznice Plzeň – Bory, kde ho jako dárek oblíbené legendě secvičili sami trestanci. SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ Osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty ožívá v loutkohereckém pozdravu Di- vadla Vosto5 podkrkonošským ochotníkům. Inscenace originálním způ- sobem vypráví tragický příběh mimořádně činorodého vlastence Hanče, který se nechal z národnostních důvodů vyprovokovat k náhlé účasti v zá- vodu, jenž se mu stal osudným. Během padesátikilometrového závodu se vyčerpaného Bohumila Hanče pokoušel zachránit pražský Němec Emme- rich Rath a právě on celý příběh na jevišti vypráví. 31/10 15:00 09/11 19:00 14/11 15:00 18/11 19:00 23/11 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

12 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Gurmánský zážitek doprovo- dí také hudba, ze dvou hlav- ních pódií. A  určitě zaujmou i  řemesla, která jsou spojena s  pivovarnictvím. Svůj kumšt přiblíží ve  speciálních řeme- slných stanech bednáři, sla- dovníci, sládci nebo formani a  dokážou tak, že i  v  dnešní době je jejich profese stále živá. Chybět nebudou ani speciální festivalové prohlídky pivovaru. Co se bude hrát? Hudební dramaturg Pavel Anděl zvolil pro letošní ročník Pilsner Festu opět širokou zásobu kapel, stylů i žánrů. Program na scéně Pilsner Urquell odstartuje v půl dva- nácté Xindl X. Na  něj naváže kapela No Name, banjo punk seskupení Poletíme? a Michal Hrůza. Chybět ne- bude ani parta Divokej Bill, pop-punkové Rybičky 48, energické a chytlavé melodie skupiny Zakázaný ovoce a Johannes Benz, který byl letos oceněn hudebním ma- gazínem Fullmoon za album roku. Na  scéně uprostřed náměstí Republiky představí svůj pop-rockový talent Bára Zemanová & Band, kterou pak vystřídají UDG, mistři v kombinaci akustických nástrojů a zpěvu Come and Play, Traband, Michal Šindelář, pop funkoví Monkey Business nebo Ohm Square, kteří za- končí sérii hudebních koncertů živějším breakbeatem a elektronickou taneční hudbou. Do  rolí moderátorů přizval Pavel Anděl Aleše Hámu, Jiřího Pelnáře a Davida Brabce. Páteční rozjezd Pilsner Fest je oslavou zrodu zlatého ležáku Pilsner Urquell a slaví se vždy nejbližší sobotu od výročí 5. října 1842, kdy byla uvařena první várka plzeňského piva. Le- tos tedy připadá na sobotu 3. října. Kdo však bude chtít zažít pivovarskou atmosféru a  navštívit místo vzniku plzeňského originálu už dřív, může si od půl páté užít narozeninové nefiltrované pivo v  kombinaci s  výbor- ným jídlem už v pátek na pivovarském nádvoří. Hudební atmosféru obstará skupina POPs, vokální dívčí uskupení Suit Up, skupina Mediterian se svou hudbou středomoř- ských národů a Kuby nebo punk rock´n´rolloví Sqost. Napište gratulaci Plzeňské pivo slaví 173. narozeniny a každý, kdo přijde, dostane šanci mu napsat gratulaci. Návštěvníci budou mít k  dispozici lístky, které se budou lepit na  velkou zeď, která vyroste mezi pivovarským nádvořím a  hu- dební scénou. Nalepená blahopřání nakonec vytvoří číslici 173. Tradiční, a přece nový, takový bude letošní Pilsner Fest. Středem pozornosti festivalu se stane jako vždy zakladatel všech spodně kvašených piv Pils- ner Urquell. Pilsner Fest totiž připomíná už 173 let od uvaření jeho první várky. Na jeho počest při- jme otevřená náruč plzeňského pivovaru tisíce návštěvníků, kteří si mohou užít spoustu kvalitní gastronomie a bohatý program plný pestré hud- by a znamenité zábavy. A protože Plzeň je letos Evropským hlavním městem kultury, pivovarskou atmosférou ožije nově také plzeňské náměstí Republiky. Nejen pivo a muzika K  oslavovanému pivu patří také kvalitní jídlo, a  proto čepovaný nefiltrovaný plzeňský ležák doplní nabídka vybraných tradičních pokrmů. Ve speciálních venkovních restauracích na nádvo- ří pivovaru i  na  náměstí Republiky představí to nejlepší, co se hodí k plzeňskému pivu například restaurace Na Spilce, Malostranská beseda, Lokál Pod Divadlem či Restaurace u  Salzmannů. Jejich kuchaři vybrali pro oslavu zrození ležáku originální degustační menu. Vedle partnerských restaurací tu navíc návštěvníci budou moci ochutnat vý- borné jídlo restaurací doporučených Prima Fresh Festivalem. Dvě hlavní dějiště Pilsner Festu – pivovar a náměs- tí pak propojí speciální koridor s  dobrým jídlem i pivem, žongléry a dalšími tradičními artisty či au- tentickou hudbou v podobě průvodové dechov- ky a flašinetářů. V Mlýnské strouze zase vystoupí originální duo Flaškinet, jehož hudebními nástroji jsou kytara a skleněné láhve Pilsner Urquell. Na ně zahraje dvojice prakticky cokoli, od klasické Vltavy přes Offenbachův kankán až po Gottův trezor. Divokej Bill, MONKEY BUSINESS, NO NAME, XINDL X billboard Pilsnerfest 504x238.indd 1 20.8.2015 14:05 03/10 / 11:00 Pilsner Fest 2015 Pilsner Fest 2015 AKCE MĚSÍCE

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

13 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Autorem mistrovských replik je jeden z nejlepších českých zlat- níků a výtvarníků, Jiří Urban, a manželé Cepkovi z VUT Bratislava. Práce jim zabrala tisíce hodin. Repliky jsou vyrobeny ze zlaceného stříbra, místo drahých kamenů jsou použity sklářské repliky, které odpovídají barvou i tvarem originálům. Jiří Urban je proslulý čes- ký zlatník a výtvarník, jehož díla najdeme po celém světě. Navrho- val a realizoval kříž pro papeže Jana Pavla II., šperky pro anglickou královnu Alžbětu II., dělal kopii Svatováclavské koruny nebo kopii císařské koruny Svaté říše římské, která je k vidění na Karlštejně. Výstava je koncipována zejména pro komerční prostory a je zpra- cována ve velice důstojném stylu, který podtrhuje mimořádnost exponátů. Protože jde o kopie vysoké hodnoty, připomíná i jejich zabezpečení ostrahu skutečných korunovačních klenotů: v  ko- runní komnatě je přítomna stálá ostraha a nesmí se tu fotogra- fovat. Slavnostní atmosféru tu navozují tóny Smetanovy Vltavy. Rozšířený koncept výstavy, jenž návštěvníkům představí i osob- nost a  dobu Karla IV., zahrnuje interaktivní pasáže, sochu Otce vlasti a rozmanité 3D modely. Lidé si tu například budou moci po- hladit meč – a uvidí, co se stane. Obdivovat budou moci i repliky extravagantní středověké obuvi, repliky dobových mincí, gotické zbraně, středověké oblečení a další doklady dávno minulých časů. Pánskou část návštěvníků jistě osloví více než dvacet replik nej- běžnějších gotických zbraní: mečů, dýk, palcátů, řemdihů, váleč- ných kladiv, kopí, luků, kuší, seker a dalších. Dámám je zase určena výstava gotického slavnostního i běžného oblečení. Život a dílo Karla IV. přiblíží více než třicet ilustrovaných tisků. Historie českých korunovačních klenotů Když měl být Karel IV. korunován českým králem, nechal si zhoto- vit speciální Svatováclavskou korunu. Tím byl položen základ pro vznik druhého nejcennějšího historického pokladu Čech, koruno- vačních klenotů. Svatováclavská koruna, vyrobená v letech 1345 až 1346, je čtvrtou nejstarší korunou v Evropě. Později k ní přibylo královské žezlo a jablko, kožená pouzdra na korunu, žezlo i jablko, poduška pod korunu, korunovační plášť s hermelínovými doplň- ky, štola, pás a manipul. Více informací naleznete na www.olympiaplzen.cz. do 23/10 Olympia Plzeň Korunovační klenoty na dosah Jedinečná putovní výstava mis- trovských replik Českých koruno- vačních klenotů a mnoha dalších exponátů ze středověku a doby Karla IV. zavítala do OC Olympia Plzeň. Předměty, které jsou součástí Sva- tovítského pokladu, se očím veřejnosti představují jen zcela výjimečně a stojí se na ně mnohahodinové fronty. Obchodní centrum Olympia proto nyní zve na pu- tovní výstavu jejich replik bez fronty a bez časového omezení pro jejich zhlédnutí. Korunovační klenoty na dosah

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

14 AKCE MĚSÍCE říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Mezinárodní festival DIVADLO vyhlásili, a  jejímž kmotrem je francouzský komiksový tvůrce Emmanuel Guibert. A  určitě si přijďte prohlédnout výstavu starých školních fotografií a  zapište se do  francouzské školy generace vašich babiček a dědečků v rámci nabízených dílen. A ochutnáme opět během festivalu něco dobrého? Samozřejmě. V  nabídce najdete kuchařské workshopy a  ochutnávky francouzských pochoutek. Například v  rámci večera věnovaného městu Mâcon ochutnáte místní gastro- nomické, ale i kulturní speciality (krátký dokumentární film, slam nebo beet-box). A dále? Z loňského roku asi znáte potulné kino v karavanu, Carava- ne ensorcelée, které bude promítat krátkometrážní filmy v parku  Bedřicha Smetany. 23. ročník Bonjour Plzeň! přichází i s literárními pořady: večer plný slamu ve spolupráci se Slam Poetry International, speciální vydání tradiční Chvilky s po- hádkou či autorské čtení básní Karly Erbové. Zapomenout nesmíme ani na francouzský šanson a pop. Festival trvá 3 týdny a každý den se něco děje. Jak to vše zvládáte? Spolupracujeme s  různými českými i  zahraničními part- nery: s  partnerskými městy   Limoges a  Liège, s  měs- ty Štrasburk a  Mâcon, se Slam Poetry International a JOHAN centrem, se spolkem Les Amis du vieux Romenay z  Burgundska, s  Animánií Plzeň a  Svazem západočeských spisovatelů v  rámci Plzeňského literárního festivalu. Díky bohaté spolupráci a stálé podpoře města Plzně, Plzeňské- ho kraje i společnosti Plzeň 2015, bude zcela jistě 23. ročník festivalu Bonjour Plzeň! důležitým okamžikem plným kul- turních setkání a jedinečných zážitků. Pro více informací sledujte program festivalu na  www. alliancefrancaise.cz/plzen/ a  také v  distribučních místech Plzeň2015, nebo se přijďte informovat přímo na Alliance fra- nçaise de Plzeň, náměstí Republiky 12. 19/10–07/11 23. ročník festivalu Bonjour Plzeň! 2015 Rozhovor s  Amandine Salmon, ředitelkou Alliance française de Plzeň Festival Bonjour Plzeň existuje již pěk- nou řádku let. Kolik? Alliance Française de Plzeň letos připravila již 23. ročník festivalu Bonjour Plzeň!. Fes- tival se bude konat od 19. října do 7. listopadu. Jaké téma jste si letos pro festival vybrali? Ačkoli je tématem letošního roku mládí, pro- gram festivalu je různorodý a  je určený neje- nom pro mladé publikum, ale i pro dospělé. Če- kají nás koncerty, filmová představení, výstavy, tematické večery, literární pořady a samozřej- mě gastronomie a ochutnávky… Kdy, kde a jak proběhne zahájení festivalu? Festival slavnostně zahájí vystoupení úspěšné breakdancové skupiny z  Liège, City Breakers, které proběhne 19. října v DEPU2015 ve spolu- práci s partnerským městem Liège. Každý rok se můžeme těšit na výstavy, bude tomu tak i v letošním roce? Výstav bude hned několik. Určitě nepromeškejte výstavu GRAFF’MIX CITIES vzešlou ze spoluprá- ce plzeňských středoškoláků s mládeží ze soci- álních center z  Limoges, dalšího partnerského města Plzně. Výstavu najdete v galerii Fresh Air Gallery. Ujít si nenechte ani výstavu KOMIKS IN, která představí práce účastníků komiksové soutěže, kterou jsme na začátku školního roku „Vstupte do světa frankofonní kultury!“

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

15 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Týden hispánské kultury i v Literárním čaji o páté. Kristina Vojířová v něm bude číst ze své knihy Cabeceo Rozhovory o argentinském tangu. Jedním z vrcholů festivalu je koncert držitele Latin Grammy Award for Best Classical Album Fernanda Otera. Tenhle novátor tanga vystoupí v  České republice vůbec poprvé. Ve svých přístupech k tradičnímu tangu klade důraz na drama- tičnost, takže jeho skladby jsou podobně jako ty nejlepší šan- sony dramaty vtěsnanými do několika minut. Oterovu hudbu vystihuje jedno jediné slovo – expresivita. Kromě hudby, tance nebo výstavy nabídne festivalový pro- gram také zajímavé přednášky. V  prvním říjnovém týdnu pozve do Studijní a vědecké knihovny na přednášku Oldřicha Fencla Biodiverzita, aneb jak mikroorganismus může ovlivnit celý ekosystém, a přednášku Petra Šmelce o životě v dnešní Kolumbii. Zároveň nabídne i výstavu Šmelcových fotografií z jeho dlouhého pobytu v latinské Americe. A protože k jihu Ameriky patří neodmyslitelně i kávová zrna, připojí se k Týdnu hispánské kultury i Orient Coffee, a to ko- mentovanou degustací kávy z Kolumbie, Venezuely a Bra- zílie. Tapas bar El Cid zase do programu přidá ochutnávku špa- nělských vín, k nimž připojí hudbu, tanec, zpěv a hry. Týden hispánské kultury nezapomněl ale ani na milovníky fil- mu. V Měšťanské besedě promítne snímek Wakolda, který se odehrává v roce 1960 v daleké Patagonii. Německý lékař se tu náhodou seznamuje s argentinskou rodinou; mají společnou cestu do městečka Bariloche. Zatímco Eva, Enzo a jejich tři děti tam jedou, aby znovu otevřeli starý hotel, důvod cesty němec- kého lékaře zůstává záhadou… Snímek režisérky Lucíy Puenzo odhaluje méně známou, ale velmi bolestivou část argentinské historie: spolupráci Argentinců s německými nacistickými zlo- činci po roce 1945. Bohatý program Týdne hispánské kultury uzavře premiéra li- terárně-hudebního pořadu Drahý Diego, objímá Tě Quie- la. Jana Trojanová, Štěpán Buchar a Eduardo García Salas jej připravili speciálně právě pro plzeňský festival. Hrát se bude 18. října v divadélku Jonáš v Měšťanské besedě. Festival je součástí programu EHMK 2015, více informací nalez- nete na www.cskv.cz. Šestý ročník tradičního festivalu pořádaného Centrem španělské kultury a  vzdělávání se za léta své existence výrazně rozrostl. Vlast- ně vyrostl z  dětských botiček svého názvu a místo jednoho týdne letos trvá týdnů do- konce šest. Během nich představí kulturu téměř všech španělsky hovořících zemí. Prvního října ho v  katedrále sv. Bartolomě- je zahájí velkolepá Misa Criolla „Kreolská mše“. Ta je založena na jihoamerickém folkló- ru a spojuje v sobě lidovou a liturgickou tra- dici. Tvoří ji indiánské tance, které symbolicky zastupují jednotlivé oblasti jihoamerického kontinentu. V  roce 1963 ji složil argentinský skladatel Ariel Ramírez. 01–18/10 Týden hispánské kultury Do projektu jsou opět zapojeny střední školy v kraji, kde se vyučuje španělština. Zapojí se především do studentského happeningu a la- tinskoamerického tržiště k oslavě Dne hispán- ských národů U Branky a v ulicích města. Letošní festival bude opět plný tance. V  na- bídce jsou workshopy flamenca s  Blancou Perdiguer Sivera ze Sevilly – seguirija s vějířem a cantiňa s bata de cola a mantónem. V hispán- ské atmosféře nemůže ovšem na parketu chy- bět ani argentinské tango. Kromě tanečních workshopů s  Mariannou Azurmannovou a Jaroslavem Tůmou přinese festival i úchvat- né představení beze slov Buenos Aires, vystupte. Koho oslovuje spíše urban folk, toho čeká koncert Ivána Guttiéreze a  Made- ry v hudebním klubu Anděl. Tango se objeví

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

16 AKCE MĚSÍCE říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Bienále kresby Plzeň 2015 21/09–18/10 Vítězové / Bienále kresby Plzeň 1996–2014 Světové setkání čelních představitelů výtvarných or- ganizací, mezinárodní konference a rozsáhlé umělecké expozice, které pořádá v říjnu a listopadu Bienále kresby Plzeň, předznamená mimořádná výstava ve  Smetano- vých sadech – Vítězové. Je lákavým prologem k násled- ným kulturním a výtvarným akcím, které Bienále pořádá – k hlavní výstavě JINÝ POHLED. A díky Vítězům se vydáte i po stopách historie celého bienále, které se poprvé ko- nalo v Plzni v roce 1996. Retrospektivní výstava ve Smetanových sadech se ohlí- ží za  deseti dosavadními ročníky. Až do  18. října je tu k vidění průřez zpět k roku 1996. Vystaveny jsou nejen reprodukce oceněných prací, ale i reprodukce dvou děl, jejichž originály uvidí návštěvníci hlavní výstavy Jiný po- hled – Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň 1996–2014. Současně jsou na panelech informace o umělcích a jejich tvorbě, čímž vznikl zajímavý medailonek výtvarníků. Nultý ročník Bienále se konal v Plzni v roce 1996 a byl ur- čen pouze výtvarníkům z České republiky. Zájem o účast byl veliký, takže již v  roce 1998, tedy od  následujícího ročníku, se záběr rozšířil i o výtvarníky ze střední Evropy. A zájem byl opět obrovský. Hlásili se i výtvarníci mimoev- ropští. V roce 2004 se Bienále tedy otevřelo celému svě- tu. A zatímco do roku 2002 byla vítězi udělována Hlavní cena, od roku 2004 je to GRAND PRIX, jak bývá zvykem na celosvětových soutěžích. 15/10–29/11 JINÝ POHLED – Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň 1996–2014 Bienále kresby Plzeň připravilo pro letošní rok exkluziv- ní výstavu všech oceněných výtvarníků, kteří se v Plzni představili za dobu existence této tradiční soutěže. Vedle úvodní outdoorové výstavy reprodukcí Vítězů ve Sme- tanových sadech je to především rozsáhlá výstava Jiný pohled, jenž zaplní od 15. října do 29. listopadu Zápa- dočeské muzeum v  Plzni, Galerii města Plzně a  Galerii Jiřího Trnky. Hlavní výstava letošního Bienále prezentuje tvorbu všech laureátů Bienále kresby Plzeň od  roku 1996 až do roku 2014. A vystaveny nebudou jen kresby. K vidění budou téměř dvě stovky děl šedesáti sedmi výtvarníků

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

17 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Bienále kresby Plzeň 2015 ze sedmnácti zemí čtyř kontinentů: z celé Evropy, z Aus- trálie, Japonska, Tchai-wanu a  Indonésie. Návštěvníci uvidí výstavní kolekci sestavenou z kresby, malby, gra- fiky, objektů, instalací, tvorby in situ a jiných forem sou- časného výtvarného umění. Prostřednictvím výstavy bude možné pohlédnout zpět do minulosti a zhodnotit vývoj umění a výtvarných přístupů u jednotlivých lau- reátů. Vystaveny nebudou jen jejich starší díla, ale i prá- ce novější a  dokonce práce z  jiných oblastí umělecké tvorby, než je kresba. A nepřímo tak sledování vývoje umožní i  odhad, jak se může umělecká práce vyvíjet do budoucna. Srovnáním s dalšími uměleckými proudy  chce výstava také jasně ukázat význam a místo jedno- barevné kresby na celé umělecké škále. Divácizkrátkabudoumocipoznatumělcev jiném,novém pohledu. Výstava chce přiblížit veřejnosti osobnost uměl- ců a výtvarné umění v širším měřítku a záběru uplynulých dvaceti let. K výstavě bude vydán obsáhlý katalog, který představí historii Bienále kresby Plzeň, samotnou výstavu, umělce a obsahovat bude také reprodukce vystavených prací. Kolekce podzimní výstavy je určena exkluzivně pro Plzeň, jinde ji milovníci výtvarného umění neuvidí. ZáštitunadvýstavoupřevzaliMgr. DanielHerman,ministr kultury České republiky a Mezinárodní asociace umění – Evropa a celosvětová IAA / AIAP. 14–20/10 Valné shromáždění IAA – EVROPA a IAA / AIAP V době konání výstavy se bude v Plzni konat výroční ev- ropské a celosvětové zasedání IAA, International Assoti- ation of Art, Mezinárodní asociace umění. IAA – EUROPE je jedním ze zakladatelů zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň, proto se během mimořádného ročníku Bienále uskuteční v Plzni jeho valné shromáždění. Za- sedání Evropské i světové Mezinárodní asociace umění ve stejný čas a v jednom městě – je unikátní! Navíc má Plzeň ještě jednu exkluzivitu – budou zde zvoleni dva prezidenti, kteří jsou voleni vždy na období čtyř let. Pro další prohloubení spolupráce na  světové úrovni bude pro organizaci Bienále také podstatné, že účastní- ci kongresu zhlédnou unikátní výstavu laureátů Bienále. Bude možnost předat účastníkům nejen zážitek z města kultury 2015, ale také setkání s mnoha výtvarníky ve vý- stavě. Jako dárek obdrží obsáhlý katalogu výstavy, jenž mapuje historii Bienále. A dále zde bude příležitost pozvat členy IAA na jubilej- ní 10. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2016. Přihlášky a  podmínky soutěže 2016 budou k  dispozici během výstavy. Zasedání světové organizace IAA / AIAP se koná jednou za 4 roky. Na koordinaci kongresu spolu- pracují: Bienále kresby Plzeň, Slovenská výtvarná únia a IAA – EUROPE. 16/10 / 09:00 Mezinárodní konference: Status umělce Mezinárodní konferenci pořádá IAA / AIAP a  Bienále kresby Plzeň v přednáškovém sále Západočeského mu- zea v Plzni od 9:00 do 17:00 hodin. Konference bude pří- stupná veřejnosti. Registrace je možná na emailu: info@ bienale-plzen.cz. Téma Status umělce bude jistě zajíma- vé v kontextu účasti umělců z mezinárodních asociací celého světa a výtvarníků ve výstavě JINÝ POHLED. Program Bienále kresby Plzeň 2015 je součástí projektu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

KRAJE SLAVÍ 15 LET 18 Pane hejtmane, při- pomínáme si 15 let od vzniku novodobých krajů. Co se za  tuto dobu změnilo v  Plzeň- ském kraji? Náš kraj prošel mnoha změnami. Především stoupla životní úroveň občanů. Plzeňský kraj může těžit z  vybudované dálnice D5, která byla celá zprovozněna v roce 2006. I díky ní se náš re- gion stal branou do vyspělé Evropy. Spolupráce především s bavorskými regiony je daleko inten- zivnější, což přináší profit v  oblasti ekonomické, sociální i kulturní. Do čela Plzeňského kraje jste nastoupil v led- nu 2014. Čeho si nejvíce vážíte při pohledu do zpětného zrcátka? Vážím si ocenění Nejlepší místo pro život, které hodnotí životní úroveň v jednotlivých krajích Čes- ké republiky a které jsme získali na konci loňské- ho roku. Dobrou zprávou bylo také to, že časopis fDi Magazine, který vydává prestižní deník Finan- cial Times, vyhodnotil náš kraj jako nejlepší z hle- diska strategie na podporu zahraničních investic. Vážím si ale především toho, že Plzeňský kraj patří dlouhodobě ke krajům s nejnižší nezaměstnanos- tí, vysokou mírou bezpečnosti i  vysokou úrovní vzdělávání. A podobných věcí by bylo více. Co si přát do dalších let? To je jednoduché – aby i v dalších letech provázela náš region ekonomická stabilita a vysoká životní úroveň a aby byl Plzeňský kraj pro všechny jeho občany tím nejlepším místem pro život. Rozhovor s hejtmanem Plzeňského kraje Kraje slaví 15 let Vznik krajských zřízení na  českém území se datuje až k pozdním Přemyslovcům, tedy do 13. století. Hejtmani bý- vali vojenskými veliteli na území kraje a postupně přebírali i moc soudní a politicko‑správní. Jak plynula staletí, počet krajů se měnil a  ze jmenovaných hejtmanů se postupně stávali hejtmani volení na krajském sněmu. Po  revoluci roku 1848 byly kraje dokonce zrušeny a  stát přešel na systém okresů. Kraje se vrátily až po druhé světo- vé válce. Jejich dnešní podoba pochází z roku 2000. Území dnešního Plzeňského kraje se za skoro osm století zá- sadně nezměnilo, jen v letech 1960 až 1990 byl spolu s kra- jem Karlovarským součástí Západočeského kraje. Plzeňský kraj zaujímá rozlohu 7 561 km² a žije zde 575 123 obyvatel. Krajský úřad Plzeňského kraje Rašínův dům Škroupova 18, Plzeň Jde o  jednu z  nejvý- znamnějších staveb, které v  Plzni vznikly v průběhu 20. století. Původně sloužila jako ústřední sídlo všech druhů plzeňských finančních úřadů. Projekt na stav- bu vypracoval významný pražský architekt František Roith, projektant ministerstva financí, ministerstva zemědělství či Živnostenské banky v Praze. Rašínův dům byl vystavěn v letech 1924–1927 a je příkla- dem promyšleného spojení moderně pojatých prvků kla- sických staveb s detaily charakteristickými pro architekto- nickou modernu. Budova byla tehdy považována i za symbolický památník Aloise Rašína, prvního ministra financí ČSR a  zakladatele stability čs. koruny, který v únoru 1923 podlehl následkům atentátu. 1. V čele kraje stojí a) primátor b) hejtman c) senátor 2. Plzeňský kraj není zřizovatelem a) Západočeského muzea v Plzni b) Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje c) Divadla J. K. Tyla 3. Plzeňský kraj zřizuje a) Zdravotní záchrannou službu Plzeňského kraje b) Fakultní nemocnici Plzeň c) městské polikliniky Soutěžte s Plzeňským krajem Odpovědi zasílejte pod heslem „soutěž“ poštou na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kancelář hejtmana, Karolina Remenárová, Škrou- pova 18, 306 13 Plzeň nebo na e-mail: karolina. remenarova@plzensky-kraj.cz do 31. 10. 2015. Soutěžíme o 3 knihy o Plzeňském kraji. www.plzensky-kraj.cz | www.facebook.com/plzensky.kr

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

19

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

TIPY NA KONCERTY 20 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Jsou věci, bez nichž by nebyl podzim podzimem: padající listí, mladé víno a  festival Jazz bez hra- nic. Na západě Čech a východě Bavorska se letos uskuteční už podesáté a jako každoročně přiveze do  Česka špičkové světové jazzmany ověnčené řadou cen Grammy. První letošní hvězdou toho- to kalibru bude saxofonová legenda Bob Mintzer (foto). Plzeňskému publiku se představí se svým americko-slovenským kvintetem. Společně s nimi během večera vystoupí vynikající německé Trio Elf. V Domě hudby zahrají 20. října. Slavnostní zahájení Jazzu bez hranic obstará o pět dní dříve na stejném místě Milan Svoboda a energií sršící dámské usku- pení Les Sirènes String Quartet. V jejich programu Hommage aux Beatles zazní originální Svobodovy úpravy skladeb Johna Lennona a Paula McCartney- ho. Dalším festivalovým bonbónkem bude koncert Erik Truffaz Quartetu, který Jazz bez hranic pořádá ve spolupráci s Dominik Centrem, nebo vystoupe- ní švýcarského dua Blue 2147. Jeho hudba, v níž se prolíná nujazz, dubstep, alternativní rock, drum\'- n\'bass nebo ambient, zazní v DEPO2015. Na listo- pad Jazz bez hranic chystá opět Týden neworlean- ské kuchyně v PI.JEZ.PI, soutěž a cappella skupin v  Saloonu Roudná či koncert Ivana Habernala, Marthy Galarragy nebo Pavla Hrubého. V prosinci pak vyvrcholí galakoncertem amerického vokál- ního uskupení The Manhattan Transfer, které se může pochlubit deseti cenami Grammy. Více na www.jazzbezhranic.com. 06/10–03/12 Jazz bez hranic Papírna Mezigenerační a mezižánrový večer s rodinou Burianových První říjnový pátek se na jednom pódiu v plzeňské Pa- pírně sejdou potomci slavného hudebního a divadelní- ho rodu Burianů. Známý básník, písničkář a novinář Jan Burian se zde společně se svými syny představí na akci konané v rámci třetího ročníku mezigeneračního ReFes- tivalu Old’s Cool, takže se můžete těšit na nevšední me- zigenerační a mezižánrový večer. Stejně jako otec, patří i jeho synové mezi známé osobnosti české kulturní scény – Jan Burian mladší momentálně působí například ve vý- razném rapovém experimentu Kyklos Galaktikos a Jiřího jistě budete znát z působení v kapelách Southpaw a Re- public of Two nebo jako Kapitána Dema. 04/10 / 19:30 Měšťanská beseda Fernando Otero – večer s příchutí jazzu a tanga Pianista a skladatel Fernando Otero je originálním nová- torem tanga – a přitom nepřišel s žádnou době poplat- nou fúzí, která by spojila tradici s elektronikou. Naopak, drží se klasického obsazení a akustických nástrojů – pi- ana, houslí, cella, kontrabasu a přirozeně bandoneonu. Důraz klade na  dramatičnost a  expresivní pojetí. Jeho první vystoupení v  Česku doplní argentinským tan- gem Dagmar Spain. Vstupenky v  ceně 240  Kč koupíte na www.plzenskavstupenka.cz. 07/10 / 20:00 Peklo Pilsner Jazz Band & King Swing První středa v  měsíci je Plze- ňanům známá nejen polední zkouškou poplašných sirén, ale zejména pravidelnými tanečními večery pod taktovkou místního Pilsner Jazz Bandu s názvem „Po si- réně swing!“. K nezaměnitelné atmosféře dvacátých let jako vždy přispěje také zajímavý host, kterým tentokrát bude formace King Swing, v  jehož repertoáru nechybí nejslavnější díla od  světových velikánů zlaté éry jazzu. 02/10 20:00 Akce měsíce | Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

21 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz 15/10 / 19:00 Velká synagoga 5 Řek – premié- ra nových sym- fonických básní V  polovině října zazní v  plzeňské Velké synagoze výjimečný koncert, inspirovaný pěti plzeňskými řekami. Pět skladatelů zkomponovalo pro Evropské hlavní město kultury pět symfonických vět „Rad- buza“, „Úhlava“, „Úslava“, „Mže“ a „Berounka“, které společně s pěveckými sbory přednese mezinárod- ní studentský orchestr Youth Orchestra Of Europe složený ze studentů hudebních škol z pěti evrop- ských měst včetně hostitelské Plzně. Pěvecké sbory a  orchestr povede zkušený dirigent latinsko-ame- rického původu Norman Gamboa, který velice rád podporuje práci soudobých skladatelů a má zkuše- nosti s vedením mladých orchestrů a během večera zazní symfonické básně z pera autorů Jiřího Vyšaty, Martina Červenky, Pavla Samiece, Tomáše Karpíška a Jiřího Bezděka. T I P N A  Ř Í J E N Přehled koncertů Od  18:30 si navíc můžete osvojit svoje taneční kroky na lekci swingového tance s Lenkou Sekaninovou, a ve- čer bude parket patřit vám! Samotný koncert začíná ve 20 hodin, vstupné je 130/150 Kč. Dům hudby Hledaj pravdy, braň pravdy Druhý koncert Kruhu přátel hudby připravil program k uctění památky mistra Jana Husa, netradiční portrét člověka hledajícího pravdu a naplnění slov Kristových. Za použití citací z Bible, spisů Jana Husa, Johna Viclifa, Petra z Mladenovic a Jana Karafiáta napsal Alfred Strej- ček, hudební doprovod Štěpán Rak. 08/10 / 19:00 Měšťanská beseda Ivo Kahánek a Ja- náčkova filharmo- nie Ostrava Plzeňská filharmonie otevírá další ročník svých pravi- delných abonentních cyklů skutečnými klenoty české vážné hudby. V programu zazní Žárlivost Leoše Janáčka, Koncert pro klavír a orchestr č. 4 (Inkantace) Bohuslava Martinů a Symfonie č. 1 D dur „Titan“ Gustava Mahlera. Sólo na klavír zahraje Ivo Kahánek, brilantní klavírista, jenž je ve světě považován za specialistu na interpreta- ci české hudby. Janáčkovu filharmonii Ostrava diriguje Heiko Mathias Förster. 08/10 / 19:30 Peklo Nazareth Skotská rocková legenda Na- zareth, která se po celém světě proslavila řadou vlastních hitů i coververzí balady „Love Hurts“, míří do plzeňského Pekla, kde 8. října představí novou posilu na postu frontmana. Tím se letos stal je- den z nejrespektovanějších rockových zpěváků součas- nosti, bývalý zpěvák švýcarských Krokus a člen sólových projektů klávesisty legendárních Deep Purple Dona Aireyho, Carl Sentance. Nenechte si ujít koncert plný známých hitů v novém hávu a přesvědčit se, že Naza- reth mají co říct i po bezmála padesáti letech své úspěš- né existence! 07/10 19:30 09/10 / 18:00 Měšťanská beseda Světový den zraku Benefiční koncerty, které Plzeň- ská filharmonie pořádá s  Lions Clubem Plzeň, už mají dlouhou tradici a v podzimní kon- certní nabídce nechybí ani letos. Tentokrát organizátoři přichystali skutečný bonbónek: vystoupení houslisty Pavla Šporcla a  sopranistky Evy Blažkové. Za  dirigent- ským pultem stane jako vždy při této příležitosti indický dirigent Debashish Chaudhurí. Peklo Slet bubeníků 2015 Každý rok jiná sestava, každý rok nové skladby. Koncertní turné Sletu bubeníků je ojedinělé a unikátní a získalo si velké renomé v celém hudebním světě. Název není ná- hodný, protože hudebníci se opravdu slétávají z různých zákoutí hudebního světa a každý hráč vnáší do společné 09/10 19:30

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

TIPY NA KONCERTY 22 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz 17/11 Umělec a totalita Ve  státní svátek připomí- nající boj studentů proti nejrůznějším totalitám bude v 10:00 hod. v Borském parku odhalen pomník Konec kultu, jenž je dílem mladých výtvarníků z  Fakulty designu a  umění Ladislava Sutnara. Téhož dne večer vystoupí v pro- storách fakulty Plzeňská filharmonie s programem Svoboda projevu a moc totality. Pod vedením svého šéfdirigenta Tomáše Braunera zahraje část Symfonie č. 4 c moll Dmitrije Šostakoviče, již stalinská kritika označila za vulgárně naturalistickou. Koncert doplní mluvené slovo a projekce dokumentárních materi- álů, textových i  obrazových, vybraných ve  spolu- práci s Ústavem pro studium totalitních režimů, ale i plakátů nebo grafik mladých autorů, které vznikly na  základě archivních dokumentů. Projekt pořádá Plzeňská filharmonie ve spolupráci s Plzeň 2015. TIP NA LISTOPAD dílny své muzikální zkušenosti, vlastní kulturní tradici i hudební vzdělání. Výsledek tohoto globálního tavící- ho bubenického kotle je vždy fascinující. Letos se mů- žete těšit např. na Gregoriánský chorál, Husitské písně, hřmotné bubenické polyrytmické groovy, zpěvové par- ty mužského pěveckého souboru Affetto nebo osobi- tou zpěvačku Kamilu Kama. 12/10 / 19:00 TJ Sokol Rokycany Petra Janů Nezaměnitelná česká zpěvač- ka Petra Janů vystoupí toto pondělí se svojí skupinou Amsterdam v areálu TJ Sokol Rokycany, kde zazní všechny oblíbené hity její bohaté hudební kariéry. Tu Petra Janů zahájila v roce 1972 v Se- maforu, pět let poté vydala se skupinou Pro–rock své první album „Motorest“ a již v roce 1978 skončila v an- ketě Zlatý slavík na druhém místě. Následovalo vydání desky „Exploduj“, natáčení filmu „Koncert“ s plzeňskou skupinou Bumerang a  komerčně velmi úspěšná alba „Jedeme dál“ a „S láskou…“. V letech 1987–1989 se Petra Janů třikrát za sebou stala Zlatou slavicí a dodnes patří mezi nejpopulárnější tuzemské zpěvačky. Saloon Roudná 5. narozeniny Saloon Roudná slaví v říjnu své páté narozeniny, a to je potřeba jistě řádně a důstojně oslavit! O hudební složku večera se postará plzeňský Kabát Revival a připraven je také pestrý doprovodný program, včetně smyslného představení tanečního studia Pole Story a dech beroucí fireshow. Samozřejmostí bude velký výběr míchaných drinků u koktejlového baru a jisté je, že vás čeká velkole- pá party až do rána! Více na www.saloonroudna.cz. 16/10 / 20:00 Papírna RapMasters – HipHop Culture Festival Velkolepé turné nejznámějšího českého hip hopového labelu BiggBoss nemine ani Plzeň a v polovině října se tak můžete v Papírně těšit na exkluzivní sestavu, kterou v  jeden večer jen tak již neuvidíte. Kompletní osazen- 16/10 20:00 stvo labelu, jmenovitě PSH, WWW, Hugo Toxxx, James Cole, Refew, LA4 & DJ Wich, doplní DJs Doemixxx, Alyaz, NobodyListen & Dyrty. Kromě live shows jednotlivých interpretů se můžete těšit na bohatý odpolední program v  podobě graffiti jamu, přednášek nebo projekcí filmů a nebude chybět ani tradiční BiggBoss merch stánek. Pro- stě pořádný mejdan s našlapaným zvukem, VJ projekcemi a vychytanými drinky, na kterém nemůžete chybět! 16/10 / 19:00 Měšťanská beseda Erik Truffaz Quartet Jeden z  nejvýraznějších evrop- ských trumpetistů a neúnavný hudební novátor, přezdí- vaný Miles Davis acid jazzu, vystoupí se svým kvartetem v Měšťanské besedě! Erik Truffaz přiznává, že ho inspiru- je hip hop, rock\'n\'roll a acid jazz a zdá se, že jeho tvorba opravdu nezná mezí. Francouzský trumpetista mísí jazz s elektronikou a hip hopem, drum\'n\'bass s reggae i po- pem či používá nasamplované rockové kytary. Truffaz spolupracoval s rapery a celou řadou hudebníků z jiných kultur, např. tuniským hráčem na loutnu oud Anouarem Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

23 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Brahemem, indickou zpěvačkou Apurba Mukerje nebo s mexickým elektronikem Murcofem. V Plzni tento ja- zzový mág představí to nejlepší ze své tvorby a těšit se můžete i na několik písní z jeho aktuálního sedmnácté- ho alba „Being Human Being“. Peklo Electro swing Plzeň no. 3 Další pokračování oblíbené swingové a electro swingo- vé tančírny proběhne v polovině října v sále plzeňského Peklo a je opravdu na co se těšit. Pozvání od pionýra čes- kého electroswingu DJ Mackie Messera tentokrát přijala elita největší berlínské electroswingové noci Electro Swing Revolution, hvězdy pražské tančírny Electro Swing River, swingová jednička českých tanečních škol Zig-Zag Dance studio nebo okouzlující tanečnice Yazz. Působivou atmosféru večera doplní originální módní show, projekce němých filmů „Old School Is Cool“, sty- lový fotokoutek a mnoho milých překvapení. Uvidíme se na parketě! 18/10 / 15:00 Jízdárna Světce u Tachova 5 Řek: 2. premiéra Ojedinělý projekt „Pět řek“ za- čal vznikat před dvěma lety, kdy dostalo pět nadějných plzeňských skladatelů a  jejich profesor doc.  J. Bezděk zadání na  zkomponování pěti samostatných symfo- nických vět, které budou inspirovány pěti plzeňskými řekami. Jeho druhé koncertní představení se uskuteční tři dny po plzeňské premiéře v Jízdárně ve Světcích u Ta- chova. Symfonické věty „Radbuza“, „Úhlava“, „Úslava“, „Mže“ a  „Berounka“ zde společně s  pěveckými sbory přednese mezinárodní studentský orchestr Youth Or- chestra Of Europe pod vedením zkušeného dirigenta latinsko-amerického původu Normana Gamboy. 18/10 / 19:00 Měšťanská beseda Radůza & Band Radůza patří již řadu let mezi nejosobitější tuzemské uměl- kyně a  každou novou deskou toto tvrzení ještě více potvrzuje. Již dávno neplatí, že Radůza = zpěvačka s akordeonem. Experimentování z posledních nahrávek 17/10 21:00 dotáhla v nejvyšší míře na zatím posledním albu „Gaia“ z loňského roku, kde hraje na akordeon pouze v jedné z dvanácti písní. Desku nahrála Radůza s muzikanty, kteří ji doprovází sice již několik let, ale na rozdíl od předcho- zích nahrávek je znát, že nové skladby vznikaly tentokrát přímo pro kapelu a nejedná se tedy o doaranžování ná- strojů k původně sólovým skladbám. 20/10 / 19:30 NC Plzeňského Prazdroje Hudební setkání Lubomíra Brabce Říjnové pokračování oblíbených Hudebních setkání ky- tarového virtuosa Lubomíra Brabce a  jeho zajímavých hostů bude ve znamení šansonu. V programu nazvaném „Podzimní šanson“ se kromě hostitele představí také so- pranistka Radka Fišarová, která bývá často přezdívaná jako „česká Edith Piaf“ a virtuózní běloruský akordeonis- ta Aliaksandr Yasinski. V jednání je stále také vystoupení zatím nejmenovaného houslového laureáta. Dům hudby Bob Mintzer Quintet & Trio Elf Jazz bez hranic přiváží do Plzně další cenami ověnčenou světovou hvězdu. Americký saxofonista Bob Mintzer hrál ve své kariéře s Dianou Ross, Bobbym McFerrinem, Queen nebo Artem Blakeym. V Plzni vystoupí v doprovo- du kvintetu, jehož členem je i slovenský trumpetista Lu- káš Oravec. První část večera pak bude patřit špičkovému německému Triu Elf. V jeho čele stojí jeden z nejtalento- vanějších evropských pianistů, Walter Lang. S ním hrají Gerwin Eisenhauer na bicí a Peter Cudek na kontrabas. Více informací naleznete na www.jazzbezhranic.com. 22 /10 / 19:00 Měšťanská beseda Edith Piaf a vůně Francie Sólistka Národního divadla mo- ravskoslezského Hana Fialová dostala za  roli Edith Piaf Cenu Thálie 2014. Oslnila svou interpretací v  inscenaci Edith a Marlene, kde zazářila právě jako představitelka 20/10 19:00 Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

TIPY NA KONCERTY 24 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů královny šansonu. Známé francouzské šansony tento- krát zazpívá za  doprovodu Plzeňské filharmonie. Pro- gram doplní Symfonický obraz Porgy a  Bess George Gershwina. 28/10 / 20:00 Home Monitoring Aréna Deep Purple Legendární anglická rocková skupina Deep Purple od  druhé poloviny devadesátých let koncertuje v České republice pravidelně, ale letos se vůbec poprvé představí také v Plzni, kde vystoupí koncem října na zimním stadionu. Za bezmála padesát let existen- ce mají Deep Purple na svém kontě přes 100 milionů pro- daných alb a celou řadu skladeb, které patří ke stěžejním pilířům rockové hudby. Nesází ovšem jen na staré osvěd- čené hity, zatím poslední řadovou desku „Now What?!“ vydalipředdvěma letya stejnějakopředchozíalba„Bana- nas“ (2003) a „Rapture Of The Deep“ (2005) patří dle ohla- sů mezi to nejlepší, co kapela složila. Na koncertě Deep Purple představí průřez celou historií kapely a můžete se tak těšit na koncert doslova nabitý rockovými hity! Vstu- penky na www.plzenskavstupenka.cz. 28/10 / 19:30 Parkhotel Fragile Populární slovenská skupina Fragile se věnuje interpretaci známých hitů bez hudebního doprovodu, tedy „a cape- lla“, a ve svém ranku patří ke špičce nejen doma, ale také v Evropě. Fragile tvoří osobnosti známé z televizních ob- razovek a jejich repertoár tvoří písně světových i domá- cích interpretů, jako je např. Sting, Richard Müller, Karel Gott, Lorde, Pharell Williams, nebo nově také nové aran- že známých hitů legendárních Queen. Vystoupení Fragi- le předchází pověst nezapomenutelného hudebního zá- žitku, při kterém si na své přijde každý milovník kvalitní hudby. Předprodej na www.plzenskavstupenka.cz. Peklo United5 První česko–slovenský boyband United5 míří do Plzně, kde představí svoji novou jedinečnou koncertní show! 30/10 19:00 Skupina vznikla z  původního projektu na  podporu mladých talentů „Projekt boyband – staň se hvězdou“, z jehož castingů vybrala přísná porota pět nejlepších zpěváků. Kromě Aleše a Vaška z legendárních Lunetic v porotě zasedli také respektovaní britští producenti Denis Ingoldsby a Andrew Murray, pod jejichž dohle- dem vyšel koncem loňského roku první singl „Longest Summer“. Letos United5 vyráží představit kompletní koncertní program, který tvoří výhradně originální písně psané přímo jim na míru a dle britských produ- centů mají ambice prosadit se nejen v Evropě, ale také v zámoří. 31/10 / 20:00 Peklo John Mayall Poslední říjnový večer by v pl- zeňském Pekle neměl chybět žádný fanoušek blues. V rámci svého evropského turné „Hand That Play The Blues Tour 2015“ se zde na jediném koncertě v České republice představí průkopník britské- ho bluesrocku John Mayall! Jeho hudební kariéra trvá už více než 50 let a nejdůležitější pro jeho tvorbu byla druhá polovina 60. let, kdy založil a vedl skupinu John Mayall & the Bluesbreakers, která se stala líhní britské rockové scény. Z  kapely vzešla celá řada později slav- ných hudebníků jako Eric Clapton nebo Peter Green, kteří stáli za vznikem kapel jako Cream resp. Fleetwood Mac a jako svůj velký vzor uvádí právě Johna Mayalla. V  roce 2005 obdržel John Mayall od  britské královny Řád britského impéria a je živoucím důkazem toho, že i v 82 letech se dá hrát blues plné energie, které dokáže nadchnout fanoušky několika generací po celém světě. Měšťanská beseda Love in Flames – irská taneční show Jeden z nejlepších tanečních souborů v Evropě, sloven- ský taneční soubor Merlin, se vrací se svou novou show „Love in Flames“ do Plzně, kde se představí první listo- padový večer na koncertě v Měšťanské besedě. Taneční soubor Merlin, který působí na slovenské taneční scéně od roku 1994, se svým zaměřením na irské tance řadí k  nejprestižnějším a  nejúspěšnějším tanečním soubo- rům ve střední Evropě. Můžete se těšit na Irské tance, světelnou show, úžasné kostýmy, dech beroucí taneční virtuozitu, strhující rytmus, pulzující energii a skvělé vý- kony tanečníků. 01/11 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

25 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se… 04/11 / 20:00 Peklo Pilsner Little Big Band & Heart of Dixie Také první listopadová středa bude v KD Peklo ve zna- mení tradičního jazzu a swingu. Pro tento večer se po- řadatel pravidelných swingových večerů pod názvem „Po siréně swing!“ orchestr Pilsner Jazz Band, rozroste na patnáctičlenný swingband s názvem Pilsner Little Big Band. Pozvání tentokrát přijala skvělá brněnská kapela Heart of Dixie složená ze studentů a absolven- tů  Katedry jazzové interpretace na  JAMU, která díky svému autentickému pojetí tradičního jazzu přenese celé Peklo do New Orleans. Chybět nebude ani pravi- delná lekce swingového tančení s Lenkou Sekanino- vou od 18:30 hod. Samotný koncert začíná ve 20 hodin, vstupné je 130/150 Kč. 05 a 26/11 Měšťanská beseda Listopadoví sólisté Plzeňské filharmonie Listopadové abonentní koncerty řady A přivedou před plzeňské publikum dva vynikající sólisty. Nejprve 5. lis- topadu zahraje s  Plzeňskou filharmonií světoznámá ruská klavíristka Lilya Zilberstein, přezdívaná královna klavíru. O  tři týdny později bude hostem orchestru neméně slavný ruský trumpetista Sergej Nakarjakov. Lilya Zilberstein dosáhla svého prvního mezinárodní- ho úspěchu v roce 1987, kdy zvítězila v Busoniho kla- vírní soutěži v Bolzanu. Její vítězství se stalo senzací, první místo bylo opět uděleno až za pět let. Koncerty ji zavedly téměř do všech evropských zemí, ale i do Me- xika, Japonska, Koreje, Kanady a Brazílie. 08/11 / 20:00 Měšťanská beseda Ondřej Brzobohatý Po  obrovském úspěchu kon- certů v rámci „Identity Tour 2014 / 2015“ k platinovému … že Plzeňská filharmonie odehraje v  listopadu něko- lik abonentních koncertů v Měšťanské besedě a 2. 11. představí v Katedrále sv. Bartoloměje Requiem od W. A. Mozarta. … že 29. listopadu oslaví koncertem v Měšťanské besedě Béďa Šedifka Röhrich své 80. narozeniny a o den později zde společně vystoupí Vladimír Mi- šík a ETC a Ivan Hlas Trio. … že v Pekle proběhne příští měsíc plzeňská za- stávka turné Štěstí hejbe planetou skupiny MIG 21 a zahraje zde také František Nedvěd s kapelou. … že Dům hudby bude 11. 11. dějištěm houslového recitálu mladého houslisty Marka Pavelce s klavír- ním doprovodem Maxima Averkieva. … že hlavní hvězdou letošního Jazzu bez hranic bude slavný The Count Basie Orchestra, který se zpěvačkou Carmen Bradford vystoupí 9. listopadu ve Velkém divadle. … že v listopadu nebude v Saloonu Roudná chybět zpívaná Šíleného Karla a vystoupí zde také mužský vokální kvintet Hlasoplet. … že v Parkhotelu v listopadu vystoupí David Deyl a Petra Janů společně s Věrou Špinarovou. … že 5. 11. proběhne v Českém rozhlase Plzeň další vydání veřejné rozhlasové nahrávky pořadu U mu- ziky s Plzeňáky, na kterém se představí malá decho- vá hudba Solovačka ze Sušice. … že v KD Klatovy vystoupí 20. 11. Marta Kubišová za doprovodu hudební skupiny Karla Štolby. … že v listopadu dorazí do Měšťanské besedy ob- líbená stand-up comedy Na  stojáka! s  Lukášem Pavláskem, Danielem Čechem a Petrem Vydrou. Dozvěděli jsme se… debutovému albu „Identity“, vyráží Ondřej Brzobohatý na podzimní turné „Symphonicum Tour 2015“, na kterém ho doprovodí symfonický orchestr Epoque Orchestra. První z  šesti chystaných velkých koncertů se uskuteční právě v  Měšťanské besedě, kde zazní Ondřejovy písně i několik oblíbených cover verzí v symfonickém hávu. Kro- mě toho se můžete těšit také na několik speciálních hos- tů, jejichž jména zůstávají na přání Ondřeje Brzobohatého prozatím tajemstvím…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

KLUBOVÁ SCÉNA 26 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kam a za čím do klubů pátky, soboty Cafe & Restaurant Continental Oldies Club Continental Oldies Club Continental i nadále baví své hosty! Ka- ždý pátek a sobotu nabízí návrat v čase až o pade- sát let zpátky. Legendární plzeňský diskžokej Petr Březina a jeho kolegové hrají muziku šedesátých až devadesátých let. Přijďte se vrátit do  mládí anebo poznat atmosféru časů svých rodičů. Začátek je vždy ve 20 hodin. 01/10 / 21:00 Anděl Music Bar Isua – křest CD Plzeňská kapela Isua vznikla teprve před třemi lety, ale zejména díky svým energickým koncertům po  celé republice již patří mezi zavedená jména české klubo- vé scény. V čele kapely najdete charismatickou Giudi, kterou  můžete znát také z  televizní show X–Factor 2014 a od jejich tvorby čekejte upřímné české texty a našláplý rock s výraznými melodiemi. První říjnový večer pokřtí Isua v plzeňském Andělu své debutové EP „neZAPOMEŇ“ a na tento výjimečný koncert si po- zvala navíc pražské Lety mimo a Eponine z Brna. 08/10 / 21:00 Anděl Music Bar Kittchen Před čtyřmi lety v sobě Jakub König objevil novou identitu a na debutovém albu „Menu“ začínal jako maskova- ný anonymní domácí samouk Kittchen, který si uvařil své album doma v kuchyni na koleně. Za druhou des- ku „Radio“ získal Kittchen po  právu žánrového An- děla v kategorii „Alternativa“ a letos přichází s další studiovou novinkou „Kontakt“, která je dle ohlasů kri- tiky vůbec nejvýraznějším zářezem v jeho diskografii. Emocemi nabitou nahrávku, na které se Kittchen fa- nouškům absolutně otevřel, si můžete zdarma stáh- nout na jeho webu, a jak zní jeho originální tvorba naživo zase zhlédnout na jeho vystoupení v Andělu. Liberecký rapper a básník Lipo patří mezi nejosobi- tější postavy tuzemské hip hopové scény, kterou díky žánrovým přesahům ve  své tvorbě posouvá mimo zajeté koleje. Poprvé o sobě dal výrazně vědět v projektu BPM (Bás- níci před mikrofonem), který založili společně s Paulie Garandem a  představili dosud nepoznanou odnož českého rapu, vycházejícího z  poezie. BPM sklízeli nadšené ohlasy již za debut „Slova“ z roku 2007 a ná- sledující album „Horizonty“ bylo oceněno žánrovou cenou Anděl 2009. Novou etapu Lipovy kariéry od- startovalo na podzim 2010 vydání politicky angažo- vaného songu „Pozdravy z Liberce“, po kterém začal pracovat na svém prvním sólovém albu. Jeho vydání předcházelo několik ochutnávek v  podobě skladeb „Otroci svobody“, „Víc než hudba?“, „Naposled“ a ze- jména obrovský hit „Ležím v tvé blízkosti“ s hostující zpěvačkou Debbi, s kterým se Lipo jako první český rapper dostal až na samotný vrchol české rádiové hit- parády IFPI a MF Dnes ho zařadila v lednové prognó- ze mezi umělce, kteří se v roce 2012 zapíší výrazným způsobem na české hudební scéně. Tyto ambice potvrdil Lipo sólovým debutem „Víc než hudba“, který patří mezi prodejně nejúspěšnější čes- ké rapové desky historie a výsadní postavení na české hudební scéně pak potvrdil i  následujícím singlem „Do města přišla zima“ a zejména loňským druhým albem „O duši“. 21/10 / 21:00 Anděl Music Bar Lipo

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

27 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů 09/10 / 21:00 Pantheon Music Club Marpo & TroubleGang Druhý říjnový pátek bude řádně prověřena statika klubu Pantheon – do  Plzně totiž míří Marpo se svým TroubleGangem a  zbrusu novým studiovým zářezem „TroubleGang Album“! Debutové album „Původ umění“ vyšlo Marpovi před deseti lety, půl roku po jeho vydání zvítězil v největším battlu v historii českého rapu a dva měsíce na to již představil svoji druhou desku „Marpo- kalypsa“. To už jeho jméno patří mezi nejskloňovanější na tuzemské hip hopové scéně a s každou další nahráv- kou jeho popularita stoupá ještě výš. V Pantheonu se Marpo představí s celou „TroubleGang rodinou“, kterou tvoří čeští i američtí hip hopeři, producenti a dýdžejové a není pochyb, že dohromady předvedou svoji tradič- ní strhující energickou show, která u nás nemá zdaleka konkurenci! Buena Vista Club Jaksi Taksi Druhou říjnovou sobotu zavítá do Buena Visty v rámci svého podzimního turné pražská partička Jaksi Taksi, která patří již dvě desetiletí mezi přední české punk rockové kapely. Od roku 1994 má kapela ve své disko- grafii deset studiových nahrávek, z nichž zatím posled- ní album „Signál“ vyšlo v  roce 2001, přičemž aktuální novinkou je videoklip k nové skladbě „Na shledanou“. Po  celou dobu existence skupiny najdete v  jejím čele frontmana Radka, který je po odchodu bubeníka Aleše v roce 2009 již jediným zakládajícím členem v současné sestavě. Částečně omlazení Jaksi Taksi mají stále co říct i  dnešní mladé generaci, stále dokážou naplnit kluby po celé republice a jinak tomu jistě nebude ani na jejich plzeňském koncertě. 14/10 / 21:00 Anděl Music Bar Kaplan Bros. Poloviční kočka – úplná ener- gie. Paralelně s  kapelou Vlož- te kočku funguje také projekt dvou jejích zakladatelů bratrů Kryštofa a  Cyrila Kaplanových, kteří jako Kap- 10/10 21:00 lan Bros. vyhráli talentovou soutěž 1band2play a byli nominováni do  ankety o  nejnadějnější českou kape- lu pro export v  projektu ČRo Czeching. Kaplan Bros. ve  své tvorbě spojují rytmiku Holy Fuck, naléhavost Fuck Buttons i  experimentálnost Battles a  nebojí se míchat analogový a digitální zvuk s bicími, stejně jako vokodér s  dlouhými instrumentálními kompozicemi. Pódium sdíleli mimo jiné s Jambinai, Qui nebo 65da- ysofstatic, představili se také Colours of Ostrava nebo United Islands a  loni v  listopadu vydali eponymní debutové album. 15/10 / 20:30 Zach´s Pub Justin Lavash V  Česku etablovaný britský muzikant Justin Lavash, známý mimo jiné ze společných projektů s Lenkou Dusilovou, Monikou Načevou a dalšími významnými umělci, před- staví v Zach´s Pubu své nové sólové album „Changing of Tides“. Tři roky po  desce „25 Years“ přichází Justin Lavash s dosud žánrově nejrozmanitější nahrávkou své kariéry, na které spolupracoval s bubeníkem Davidem Landštofem a kytaristou Josefem Štěpánkem a přizval také celou řadu zajímavých hostů jako amerického zpě- váka Dan Reeda, britského basistu Jerry Sallise, Lenku Dusilovou nebo Beatu Hlavenkovou. 17/10 / 21:00 Buena Vista Club J.A.R. Jednotka akademického rapu loni slavila již čtvrtstoletí od svého vzniku a po roce opět vyráží na své tradiční podzimní turné, které bude mít svou plzeňskou za- stávku tuto sobotu v klubu Buena Vista. A jelikož je prý slovo J.A.R. stále mnoha lidmi vnímáno jako něco velmi záhadného a nikdo nepřišel na kloub tomu, o co této vlastně kapele jde – chce publikum pobavit, poučit, zesměšnit, nebo mu jen zahrát? – chce letos konečně srozumitelně vysvětlit, co to znamená „myslet jarovsky“. Zajímá vás, jak to vzniká, čím se to odlišuje od běžného myšlení a jestli je možné hrát dadaistický funk? Zkrát- ka, nikdo nesmí chybět a nikdo nesmí odejít nepoučen. Všichni členové kapely jsou napnuti k prasknutí, zda se jim to na koncertech v rámci „Napnuti k prasknutí Tour 2015“ povede. A propos, výše IQ publika ani hudebníků není nijak limitována…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

KLUBOVÁ SCÉNA 28 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz 19/10 / 21:00 Divadlo pod lampou Skarbone 14 Více než 500 koncertů po celé Evropě a  Kanadě a  čtyři stu- diová alba má na svém kontě za třináct let existence belgická skupina Skarbone 14. Tato energická parta staví na základech ska, punku a rocku s příměsí latino, reggae nebo balkánských prvků a  ne náhodou jako své oblíbené kapely uvádí např. Babylon Circus, Mad Caddies, Mano Negra nebo Ska P. Skarbone 14 před- chází pověst divoké koncertní kapely a  vy se o  tom můžete přesvědčit tuto sobotu v  Lampě! Akce se koná v rámci série koncertů k výročí 25 let existence Divadla pod lampou, stejně jako vystoupení tradiční dvojice Atari Terror a Status Praesents, které proběhne o den dříve. el Cid Hudební večer s kytarou a tapasy V pravidelných hudebních večerech se tentokrát před- staví akustická hudební skupina Nacked Illusion. Kapelu tvoří kytarista a zpěvačka s výrazným hlasem. K tomuto kulturnímu programu si budete moci dát vynikající špa- nělské a středomořské tapasy. Například krevety na čes- neku, hovězí carpaccio nebo třeba vyhlášený caesar salát s kuřecím masem. 22/10 / 21:00 Anděl Music Bar Garyho Hausbót Znáte Garyho? Gary žije na hausbótu, miluje akční filmy z 90. let a muziku ze stejné doby, konzumuje spoustu piva a vyžívá se v pokleslé zábavě všeho druhu. Gary se kamarádí s  Jurgenem Prochnowem a  Billym Dragem, nesnáší holuby i  přízemní požadavky a  nejdřív střílí a pak se teprve ptá. Tak to je Gary a Garyho Hausbót je pak nová kapela složená ze zkušených matadorů pl- zeňské scény, kteří působili a působí v seskupeních jako L69, Syrinx, Roadhouse, Joe Blow, MY Music či Hibaj. Po- kud máte rádi nadsázku a mix rocku, soulu a hip – hopu, pak je Garyho Hausbót vaše volba a věřte, že nebudete litovat. Nikdo ovšem nebude litovat případně ani vás, znáte přece Garyho... ale my vás varovali. 23/10 / 18:00 Buena Vista Club Plzeňská noc První ročník ojedinělého klu- bového festivalu, který nava- zuje na pražský festival Žižkovská Noc, nabídne během jediného večera za  jedno vstupné hudební program na  více než třinácti místech po  celé Plzni. V  každém klubu bude připraven žánrově různorodý program a jedním z nich bude také Buena Vista Club, kde složení večera potěší zejména fanoušky ska a reggae. Můžete se těšit na tuzemskou reggae stálici Švihadlo, domácí ska partu V3Ska, pražské Discoballs a Ting a skupinu Chichimeků z  Mýta, která celý program v  šest večer odstartuje. Zach´s Pub David Vávra a Karel Babuljak V rámci Plzeňské noci proběhne tuto sobotu v Zach´s Pubu hudební vystoupení známého architekta a  otce Divadla Sklep s Karlem Babuljakem. Davida Vávru ne- musíme dlouze představovat. V Čt ho můžete potkávat jako průvodce a spoluautora seriálu Šumná města, pů- sobí též coby příležitostný básník a je také uznávaným architektem. Na Plzeňské noci ho hudebně doprovodí výrazná postava tuzemské alternativní scény a ostřílený muzikant Karel Babuljak, známý především z kapel Ba- balet, Máma Bubo a Kapela Snoo. 29/10 / 21:00 Anděl Music Bar The High Corporation Bylo, nebylo – potkala se dce- ra pastora s  vyznavačem lámaných beatů, přizvali k sobě klasického kytaristu a ctitele čtyř tlustých strun, přičemž s údivem zjistili, že je pojí společné hudební představy, které se rozhodli přetavit ve  skutečnost. Od  té doby usilovně pátrají po  nových zvukových barvách, hudebních směrech i  způsobech vyjádření a nejčastěji se vezou na vlně hip hopu a soulu. Pokud jste stejného žánrového vyznání, neváhejte a přijďte si společně s The High Corporation užít mejdan naplně- ný pozitivními vibracemi. 19/10 23/10 20:30 Kam a za čím do klubů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

29 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz 30/10 / 20:00 Divadlo pod lampou La Fanfarria Del Capitán, Ocho Rios Poslední říjnový pátek se Lampa otřese v  základech – v rámci svého evropského turné zde totiž vystoupí přední argentinská kapela La Fanfarria Del Capitán, u nás známá spíše pod dřívějším názvem Capitán Tifus. Kapela za de- set let existence s úspěchem vystupovala doslova po ce- lém světě, kde si díky jejich výbušnému mixu ska, rocku, latina, balkánu, reggae a dalších hudebních stylů získala srdce mnoha fanoušků a nadšené ovace sklidila také na- příklad několikrát na festivalu Trutnov. Na energické vy- stoupení La Fanfarria Del Capitán vás tento večer jistě do- konale nažhaví plzeňský mestizzo band Ocho Rios! Akce se koná v rámci série koncertů k výročí 25 let existence Divadla pod lampou, a kdo nebude mít dost, může druhý den ještě dorazit na tradiční Halloween party s Cheers!, Queens of Everything a Rabies. 30/10 / 21:00 House of Blues Abba Stars Plzeňská kapela Abba Stars loni oslavila již deset let existence, během kterých objela takřka celou Evropu, kde si vy- budovala velkou fanouškovskou základnu a vysloužila označení nejlepšího revivalu legendární švédské sku- piny Abba. Velké popularitě se těší samozřejmě i na tu- zemské hudební scéně, kde za prodej více než 30 000 kusů alba s názvem „Golden Songs“ skupina obdržela platinovou desku a v roce 2013 získala ocenění „Skokan roku“ v anketě Český slavík. Koncerty Abba Stars jsou pověstné dokonalým pódiovým ztvárněním, které pod- trhuje pět sad přesných kopií dobových kostýmů Abby a precizní prezentací nesmrtelných hitů jako „Dancing Queen“, „S. O. S.“ nebo „Mamma Mia“. 31/10 / 21:00 Buena Vista Club Sto zvířat Legendární tuzemská parta Sto zvířat letos slaví úctyhodných … že 9. října můžete zajít do  Báječného života Ďáb- lova klína na  90s party a o týden později zde bude patřit večer pro změnu příznivcům dubstepu. … že do  Zach´s Pubu v  listopadu zavítá Albert Černý (ex Charlie Straight) se svojí kapelou Lake Malawi, pražská rock & blues parta Špinaví lůzři, francouzský hudebník Gregoire Brun a  sólově zde vystoupí také Luboš Pospíšil. … že v  listopadu vystoupí v  Divadle pod lam- pou jedna z  nejvýraznějších australských kapel současnosti Dune Rats, hvězdný projekt Miomira Papalescu Die alte Maschinen a mezinárodní ex- perimental jazz trio The Kandinski Effect. … že v následujícím měsíci se Pod lampou před- staví také Pipes and Pints společně s francouzský- mi Banane Metalik, Ravelin 7, Animé, Punk Floid a Cocotte Minute s novým albem. … že v Pantheonu 20. listopadu vystoupí jeden z nejžádanějších tuzemských DJs Michael Poliak se svou show Wonderland. … že plzeňští Pillow Fight pokřtí 25. 11. na domá- cí půdě v Buena Vistě dlouho očekávané nové CD. … že příští měsíc v Šeříkovce oslaví 25 let a před- staví nové CD kapela Krucipüsk, na koncertě k de- seti letům existence společně vystoupí Zakázaný ovoce a K2 a kromě toho se můžete těšit na skvě- lý brněnský Pink Floyd Tribute Band, Fancy Foxx, Head Down, Katr nebo koncert skupin Komunál a Traktor v rámci Rebel Tour 2015. Dozvěděli jsme se… pětadvacet let existence a k této příležitosti probíhá ce- loroční turné, na kterém kapela fanouškům představuje průřez celou svojí dosavadní tvorbou. Kromě největších „zvířecích“ hitů se můžete těšit také na několik novinek z desátého studiového alba „Ministerstvo mýho nitra“, které Sto zvířat pokřtí v  pražské Lucerně týden před svým plzeňským vystoupením. Novinka vznikala bě- hem posledních dvou let a  autorsky je pod většinou skladeb podepsán tradiční tandem Honza Kalina / To- máš Belko. Dle slov kapely se jedná o návrat ke zvířecím kořenům, a tudíž je třeba očekávat svižné tragikomické písně, jejichž žánrová pestrost je dána i výlety do hu- debních stylů jako je funky nebo latino, pro Sto zvířat ne zcela typických. Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

DIVADLO 30 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Rozhovor s Lukášem Trpišovským Za  svou tvorbu získal SKUTR mnoho cen, z  nichž jsou nejvý- znamnější Grand Prix na mezinárodním festivalu FIST v Bělehra- dě 2007 a Cena diváků tamtéž 2007 a 2008, Cena Evalda Schor- ma a  Cena Josefa Hlávky. Nominace na  Total Theatre Award za inscenaci Plačky na Festivalu ve Skotském Edinburghu. Tři- krát po sobě byli nominováni na Talent roku Ceny Alfréda Rado- ka a v roce 2010 za inscenaci La Putyka na Inscenaci roku Ceny Alfréda Radoka. Několikrát byli také nominováni na cenu Sazky a Divadelních novin. Na otázky odpovídal Lukáš Trpišovský. Co pro Vás znamená téma „Vojcek“? Co Vás na jeho příbě- hu nejvíce zajímá? Vojcek je především torzo dramatického textu. Scény jsou krát- ké, útržkovité, konec otevřený, postavy jen v náčrtu. To vše pod- něcuje imaginaci nás i herců. Ten text vyvolává dojem, jako by to nebyla realita, ale ohlédnutí, vnoření se do paměti Vojcka, kde se objevují jednotlivé momenty situací a dialogů, drobné detaily, které předcházely vraždě Marie. Samozřejmě má ale tento text mnoho vrstev. Dotýká se společnosti, ve které žijeme, dotýká se naší holé existence. A tak dále. Nás ale zajímá, že je takovou dost drsnou poezií. Vašepředstaveníbývajíoznačovánajako„multižánrová". Na jaké pojetí Vojcka ve Vaší režii se můžeme těšit? Vyu- žíváte opět i tanec, prvky nového cirkusu, loutky apod.? Půjde především o činohru, kterou se, jak postupně proniká- me do  situací a  postav, snažíme obohacovat zvukem, písní, pohybem, metaforickou prací s rekvizitou. Jak se Vám pracuje s plzeňským souborem činohry, našli jste zde pro uvedení Vojcka představitele všech rolí podle Vašich představ?  Obsazení je kombinací hostů a členů souboru. Myslím, že je to skupina lidí, kteří by měli reprezentovat budoucnost plzeňské činohry tak, jak ji vidí Natálie Deáková. Nám se se všemi spolu- pracuje výtečně. Ale setkáváme se poprvé, takže bych řekl, že jsou to takové vzájemné námluvy. Jste spokojeni s prostorem Nového divadla? Jaký je Váš názor na tuto scénu? Na scéně Nového divadla jsme se byli zatím jen podívat. Zkou- šíme na zkušebně, a tak jsme zvědaví, kam nás prostor divadla posune. Režírujete inscenace doslova napříč žánry… Máte nějaké vyloženě oblíbené autory? Myslím, že ani nejde o autory, spíš o téma, které je nám blízké a které se stane takovým energetickým centrem, okolo kterého pak inscenaci stavíme. Prozradíte své plány, na čem budete pracovat po Vojckovi?  Hned po premiéře odjíždíme do Varšavy, kde budeme mít pre- miéru projektu Bouře. Dále nás v sezóně čeká Vianova Pěna dní v Klicperově divadle a dvě opery: Ravelovo Dítě a kouzla a Ja- náčkovy Příhody Lišky Bystroušky. Po té si odskočíme do Ost- ravy k Mozartovi, a pak nás čekají dvě inscenace v Národním divadle v Praze. 17/10 / 19:00 Malá scéna DJKT Vojcek poprvé v Plzni, pod taktovkou legendárního SKUTRu Poprvé v historii plzeňské činohry budou mít diváci možnost zhlédnout inscenaci Vojcek. Hra německého dramatika Georga Büchnera je inspirována případem vraždy, která ve  veřejnosti vyvolala rozporuplné reakce. Plzeňské uvedení je spojeno s nej- zajímavějšími a  nejuznávanějšími režisé- ry mladé generace, režijním tandemem SKUTR. Ten tvoří režiséři Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Režijní tandem SKUTR Autorská představení SKUTRu kombinují tanec, pohyb, akrobacii, loutky, projekce, lightdesign, text a zvuk a dala by se jedním slovem označit za  multižánrová či cross- -over. Mezi ně patří například La Putyka, Nickname, Understand, Malá smrt. Jejich inscenace se představily na  festivalech v Srbsku, Polsku, Litvě, Itálii, Německu, Ru- munsku, Slovensku, Číně či Jižní Korey. S in- scenací Joke Killers reprezentovali Českou republiku na  světové výstavě Expo 2010 v čínské Šanghaji.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

VIKTORKA PLZEŇ! ANEB JINAK TO NEVIDIM Tomáš Svoboda René Rypar Premiéra 26. září 2015 na Nové scéně DJKT. MUZIKÁL

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

DIVADLO 32 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz opery jako Turandot, Madamm Butterfly, a tak se všichni hnali po těchto zaručených „hitovkách“ a na milého Ed- gara se jaksi zapomnělo. Já tento titul uvedl s dirigentem Doubravským na českou scénu poprvé. Hrála se plné dva roky. A  když padala na  derniéře poslední opona, měli slzy v očích nejen divadelníci na jevišti, ale i publikum. Je mnoho takových skvělých děl, která jsou neprávem zapomenuta. Ale móda se ve vlnách vrací, a tak uvádíme v Plzni Edgara. Poprvé. Půjde ve Vaší režii o klasické pojetí, nebo bude v ně- čem netradiční až překvapivé, jako tomu bylo napří- klad u Libuše? Edgar je pro mě romantické, dramatické dílo a rozhodně nesměřujeme k experimentu. Výprava je velmi estetická  a dá se říci, že magická. A co se týká režie, přál bych si, aby zazněly naplno city. Ty v Edgarovi cloumají postava- mi až k zoufalosti, k hysterii, k vykloubenosti. Moc bych si přál, aby se nám podařilo toto zoufalství z lásky podat pravdivě a přesvědčivě. Ta hudba ve spojení se vztahy postav, s příběhem, to je jako když se strhne bouře, v níž se lidé i  jejich duše bezmocně potácejí, bouře je ničí a oni nemají šanci nad ní vyhrát. Nemají šanci vyhrát nad sebou, nad svými divokými emocemi. Browningová jed- nou napsala: „Láska je oheň, který spaluje, a bude oheň týž ať cedry, či koukol spaluje“.    Čím Vás osobně oslovilo toto dílo? Svojí krásnou hudbou. A snad proto, že rád poznávám neznámé. Člověka to vždy posouvá dál. Mám rád „své jisté“, poznané a osvědčené, ale současně potřebuji vy- tvářet a objevovat něco nového. A Edgar je pro mne no- vinkou. Pro nás všechny. V  hlavní roli Edgara se představí vedle Rafaela Al- varéze italský pěvec Paolo Lardizzone. Jak se těšíte na spolupráci s ním? Bude to první naše spolupráce. Paolo je pro Plzeň nová tvář. Zpívá tu druhým rokem a jsem šťastný, že se nám ho podařilo pro naše Plzeňany získat k pravidelné spoluprá- ci. Líbí se mu u nás v divadle i ve městě. Abych se na něj netěšil! Je přirozený a nejnáročnější party zpívá s lehkos- tí. Jeho hlas je v celé škále vyrovnaný. Člověk mu na je- višti věří. A já se na něj těším hlavně asi proto, že věřím, že v Edgarovi bude stejně skvělý jako v ostatních rolích, ve kterých v našem divadle vystupuje (Radames v Aidě,  Turiddu v Sedláku kavalírovi, Canio v Komediantech). Koho diváci uvidí v  dalších rolích, především dvou „sokyň v lásce“ Fidélie a Tigrany? Fidélií bude vedle naší „domácí“ Ivanky Veberové, čer- stvé držitelky ceny Thálie paní Livie Venosová - Obruč- ník, kterou v Plzni můžete vidět jako nádhernou Krasavu s překrásným témbrem hlasu ve Smetanově Libuši, a její  sokyni, maurskou dívku Tigranu ztvární naše domácí Jana Foff -Tetourová a hostující Adéla Vomáčková. 24/10 / 19:00 Velké divadlo DJKT Edgar? To je jako když se strhne bouře Pucciniho opera Edgar se v Plzni dosud nikdy ne- hrála. Její historicky první uvedení v Divadle J. K. Tyla je ale již na dohled, premiéra bude 24. října ve Velkém divadle. Režie díla se ujal sám ředitel DJKT Martin Otava, který tuto operu pro české diváky objevil a poprvé uvedl před pěti lety v li- bereckém Divadle F. X. Šaldy. Hlavní roli ztvární v alternaci dva pěvci světového formátu – Mexi- čan Rafael Alvaréz a Ital Paolo Lardizzone. Inscenace ve Vašem provedení měla velmi po- zitivní ohlas i mezi kritiky a získala dvě hlavní ceny na festivalu Opera 2011. Proč myslíte, že bylo toto dílo v minulosti opomíjeno? Je mnoho zapomenutých skvělých děl a  je stá- le co objevovat. Vždyť samotný J. S. Bach čekal mnohá desetiletí v  zapomnění, než byl znovu uveden do hudebního života.   Edgar byla jedna z Pucciniho  oper. Opravdu nád- herná muzika. Ale byla to dlouhá 4aktová opera na  velmi romantické téma. Příběh hrdiny téměř shodný s  tématem  Tannhűsera nebo Josého z Bizetovy Carmen. Hrdina, který se nemůže roz- hodnout mezi vášnivou Tigranou a  zdrženlivou Fidelií. Premiéra v La Scale v roce 1889 byla cel- kem úspěšná. Teprve později píše Puccini své vr- cholné opery, ale celých 15 let dále přepracovává Edgara. V roce 1905, kdy již divadla uvádějí jeho Toscu, přichází další uvedení Edgara v poslední, čtvrté verzi, tedy zhuštěné do tří aktů. Ale móda už nestála o vysněnou romantiku. Je to doba ve- rismu. A Puccini již vedle Tosky uvádí další skvělé Rozhovor s Martinem Otavou

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

33 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz 01/10 / 19:00 Peklo Monology Vagíny Dáša Bláhová, Míša Sajlerová a Anna Polívková nebo Jitka As- terová v režii Ireny Žantovské, to je kultovní představe- ní o ženském světě. Některé z příběhů, které se v něm před diváky odvíjejí, jsou na první pohled banální, jiné tančí na vratkém laně nad propastí citového kýče a další přicházejí ze světa násilí, brutality, sprostoty, bezcitnosti, světa, kde lidský život obecně má pramalou cenu a žen- ský život skoro žádnou. Vstupenky v ceně 290–330 Kč za- koupíte na www.plzenskavstupenka.cz. 01 a 25/10 Malá scéna DJKT KILL DE BILL Komediální baletní show od  uskupení Dekkadancers, dr- žitelů Ceny za humor v choreografii. Večer plný zábavy a humoru je tvořen pásmem tří tanečních výstupů: Kill de Bill, Jakstohoven, Umíněnost ztracených. Dekkadancers dlouhodobě spolupracují mimo jiné s kapelou Tata Bojs. Začátek je v 19 hodin. Malá scéna DJKT Bůh masakru Poslední možnost zhlédnout komedii jedné z nejhraněj- ších současných francouzských dramatiček Yasminy Rezy, která po zfilmování světoznámým režisérem Romanem Polanskim zahajovala filmový festival v Benátkách 2011. Dva manželské páry se setkají, aby vyřešily drsný konflikt svých jedenáctiletých synů. Hrají: Štěpánka Křesťanová, Jan Maléř, Klára Kovaříková, Michal Štěrba. 03/10 / 20:00 Měšťanská beseda Buenos Aires, vystupte! Propadli jste argentinskému tan- gu? Pak si nemůžete nechat ujít divadelní hru beze slov, kterou uvádí Týden hispánské kultury. Skládá se z osmi strhujících příběhů lidí, kteří se na  začátku 20. století 03/10 19:00 Akce měsíce | Divadelní tipy Divadlo Alfa zve na svoji novinku, kde na zapráše- né půdě svedou odložené hračky nelítostný boj se Strážcem času. Ano, jde o divadelní přepis celove- černího animovaného filmu oceněného Českým lvem. Půda rodinného domku plná odložených věcí je senzačním místem pro dětskou fantazii. Člověk se tu může hravě přenést do dalekých zemí i do světa zcela mimo naši planetu. Předměty nabývají no- vých podob, významů a  funkcí. V  příběhu Jiřího Barty mají staré hračky před sebou nelehký úkol: zachránit unesenou kamarádku panenku Pomněn- ku a svůj harmonický domov. Všechno začne tím, že jedna malá pěkně zvídavá a podnikavá holčička objeví na půdě starou skříň plnou roztodivného ha- raburdí. V jednom regálu je improvizovaný pokojík s  odloženými loutkami a  hračkami, které tu kdysi dávno někdo opustil. Panenka Pomněnka zrovna dává dort do trouby, medvídek Mucha spí v bačko- ře a rytíř Krasoň v dřevěné krabici. A pak tam ještě je Školák – ten sedí u stolu a učí se. Výtvarně originál- ně pojaté představení nabízí nejen dobrodružství a napětí, ale i spoustu legrace, vtipných okamžiků a  gagů.  Možná, že i  na  vaší půdě stojí podobná skříň, zkuste ji otevřít. Novou inscenaci v  Divadle Alfa nastudoval a vypravil osobně Jiří Barta. Hrají Blanka Josephová - Luňáková, Lenka Válková - Lu- pínková, Bob Holý, Robert Kroupar, Petr Borovský a další. Představení je určeno dětem od šesti let. 23/10 / 18:00 Divadlo Alfa Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

DIVADLO 34 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz rozhodli emigrovat do  Argentiny. Ovdovělý maďarský fotograf, pařížská prostitutka, židovská herečka, kaba- retní umělkyně v nacistickém Německu prožívají pocity naděje a nového života v nelehkém prostředí emigra- ce. V Argentině pak všichni tancem beze slov nacházejí svůj společný jazyk a  porozumění. Krásné kostýmy, uchvacující hudba Beethovena, Piazzoly či Chopina skvěle podtrhují danou dobu. Předprodej vstupenek na  www.plzenskavstupenka.cz. 04/10 / 19:00 Divadlo Dialog Tři ženy navíc Soubor Chlupatej kaktus uvá- dí existenciální akční komedii Bruna Chapella o jednom podivném čekání. Na malém venkovském nádraží čekají tři ženy na své muže. Roz- trpčená Muriel ozbrojená revolverem si stěžuje, že ji manžel po  třech letech soužití začal přehlížet, pohrdl zapejkanými bramborami a opustil ji. Novinářka Helena čeká na svého otce a jako nadějná profesionálka by ráda ze vzniklé situace vytěžila reportáž. Rozcitlivělá Clau- die, toužící vzlétnout na křídlech lásky, očekává příjezd svého snoubence. A do toho všeho vystupuje z plakátu vnadná Bondgirl… Malá scéna DJKT Probuzení jara Americký poprockový muzikál z pera autorské dvojice -  libretisty Stevena Satera a zpěváka a skladatele Dun- cana Sheika, který při svém prvním uvedení na Broad- wayi v roce 2006 získal hned 11 nominací na prestižní ocenění TONY.  Z  nich proměnil 8 za  nejlepší muzikál, režii, hudbu a další. Předlohou libreta je stejnojmenné drama Franka Wedekinda. Ten své nejprovokativnější dílo s podtitulem Tragédie dětí napsal v roce 1891. Dotkl se zde mimo jiné největšího tabu tehdejší společnosti, sexuality v mnoha jejích podobách. Hra byla 15 let zaka- zována. Wedekind se se svým dílem stal symbolem na- stupujícího moderního divadla. Začátek je v 19 hodin. 08/10 / 19:00 Měšťanská beseda Chuť do života Podtitul one woman show Ha- liny Pawlowské zní O vzrušení, lásce, katastrofách a  spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli. A pochopitelně dojde i na téma jídla, protože všechno je putna, jen když nám chutná. Pořad nejčtenější české spisovatelky vychází z její nejnovější knížky, která tu bude v průběhu večera k zakoupení a pochopitelně si ji zájemci budou moci ne- chat od autorky i podepsat. 14/10 / 19:30 Měšťanská beseda Padesátka Pavka je nejstarším žijícím čle- nem tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Bojí se, že syn Jura nedokáže naplnit jeho od- kaz. Místo Jizerské padesátky ho totiž zajímají manželky rolbařů a členů horské služby. A tak Pavka prchá pryč, sám před sebou, před těžkým osudem rodiny i  před celým světem… V komedii Petra Kolečka hrají Ondřej Pavelka, Jakub Prachař, Marek Taclík a Michal Pavlata, režie Vojtěch Kotek. Nová scéna DJKT Libuše Přední sólistka plzeňské opery a držitelka Ceny Thálie Ivana Veberová se opět představí v roli Libuše, v níž se alternuje se světoznámou Evou Urbanovou. Slavnostní opera Bedřicha Smetany ve velkolepém plzeňském po- jetí připomíná více severskou pohádku než obrazy Mi- koláše Alše. Libuše je ztvárněna jako spirituální mystická bytost, která stmelila národ díky své přesahující empatii a schopnosti vhledu. Součástí kulis jsou mimo jiné vel- kolepé repliky menhirů. 18/10 / 19:00 Peklo V Paříži bych tě nečekala, tatínku Výběrčí přímých daní ze zapad- lého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Takovéhle nápa- dy se ale téměř vždy nakonec ukáží jako ne zrovna chytré. A ani tentokrát to nedopadne jinak: starostlivý otec zjiš- ťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu. S jeho příchodem se roztáčí vír záměn a ko- mických situací, které neberou konce. Hrají  Petr Nárožný, 06, 17 a 28/10 15/10 18:00 Divadelní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

35 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Jan Čenský nebo Jan Šťastný, Simona Postlerová nebo Miroslava Pleštilová další. Vstupné 470 Kč, 420 Kč a 370 Kč. Předprodej na www.plzenskavstupenka.cz. Divadlo Dialog Maratón SPOlečnost DIvadelních NAdšenců vybíhá na dvaačty- řicetikilometrovou trať plnou smíchu! Tři běžkyně se vydávají nejen na trať olympijskou, ale i na trať symbo- lizující samotný život. Život plný nejrozmanitějších ná- strah a zkoušek, vyčerpávající a neumožňující – stejně jako olympijský maratón – příliš mnoho oddechu. Hrají Marcela Žandová, Olga Ženíšková a Jitka Štěpánová. Re- žie: Jakub Zindulka. 21/10  /  19:00 Peklo Úhlavní přátelé Tereza Kostková, Miroslav Vla- dyka, Nela Boudová a  Radek Holub ve svěží francouzské komedii o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství… aneb Co způsobí neopatr- né zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu nej- lepších přátel. Česká premiéra proběhla 15. února 2014, vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz. DEPO2015 NOs Divadelní léto pod plzeňským nebem se na podzim vra- cí pod střechu v DEPO2015. Autorská poetická komedie NOs v režii Adély Stodolové a Viléma Dubničky hledá mimo jiné odpověď na otázky, zda může být holka jako barák uvnitř něžná, zda má křehkost ďábla v těle nebo zda ví ředitel zeměkoule doopravdy úplně všechno… Úspěšná inscenace s Dianou Tonikovou, Janou Zenáh- líkovou, Petrem Šmídem a dalšími, která měla premiéru letos v létě, se hraje ještě 1. listopadu. Restaurace ZA OPONOU Autorské čtení Literární kavárny Mladí lidé s literárním talentem mají letos poslední mož- nost přihlásit se se svými příspěvky do projektu Literární kavárny. Do 4. října mohou zaslat svá díla na téma: Cesta je cíl. Výlety do literatury generace beat. Umění nebo 19/10 19:00 21/10 19:00 22/10 19:00 Divadelní tipy výběr z programu www.mestanska-beseda.cz 22. 11. CENA ZA NĚŽNOST Hrají J. Čvančarová, A. Pyško, J. Janěková… 30. 11. VLADIMÍR MIŠÍK A ETC & IVAN HLAS TRIO Jedinečné společné turné rockových básníků 2. 12. S TVOJÍ DCEROU NE Hrají P. Nárožný, N. Konvalinková, Z. Slavíková, P. Kikinčuk… 7. 12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED Česká mše vánoční a české koledy v podání herců a zpěváků DJKT 8. 12. JAN „TRÁVA“ TRÁVNÍČEK: EXPEDICE MANASLU J. Trávníček vás seznámí se svou poslední expedicí. 9. 12. KDO SE BOJÍ POSTELE? Hrají B. Polák, K. Podzimková, J. Kriegel… 10. 12. POHLAZENÍ PO DUŠI S VLAĎKOU BAUEROVOU 13. 12. ANI ZA MILION Hrají A. Gondíková a J. Langmajer. 15. 12. BOLÍVIE – CHUDÁ KRÁSNÁ INDIÁNKA Vydejte se do nejchudší země Jižní Ameriky. 16. 12. COP: VÁNOČNÍ KONCERT Představení nového CD 23. 12. BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ Sváteční koncert nejoblíbenější české zpěvačky 28. 12. VÁNOČNÍ SALOON FEŠÁKŮ SE VZPOMÍNKOU NA MICHALA TUČNÉHO Hosté: Rosťa Fišer a Michaela Tučná 29. 12. AFRICKÁ KRÁLOVNA Hrají L. Rybová a H. Čermák

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

DIVADLO 36 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz egoismus? Vybraní autoři budou mít možnost prezento- vat své texty v rámci autorského čtení. Během tohoto ve- čera se pak hlasováním vyberou vítězné texty soutěže, které budou vydány a scénicky zpracovány herci DJKT v rámci galavečera Literární kavárny. Ten se uskuteční 19. listopadu v 19:00 na Malé scéně DJKT. Literární kavárna je společný projekt Divadla J. K. Tyla v Plzni a Gymnázia Františka Křižíka. Více na www.djkt.eu. 23/10 / 20:00 Moving Station Peklo – Dantovské variace (420PEOPLE) David Prachař v hlavní roli tragikomického podobenství o souboji se smutkem, nudou a leností, které se vkrádají do lidského života po uplynutí jeho první poloviny. Pek- lo není místo, je to stav duše. Po úspěšném Máji, který vznikl v koprodukci Činohry Národního divadla a Nové scény Národního divadla, se jedná již o druhé představe- ní propojující na divadelní scéně Davida Prachaře a sou- bor 420PEOPLE. 25/10 / 19:00 Měšťanská beseda Každý den, šťastný den! Divadlo Kalich přiváží komedii estonského herce, dramatika a slavného písničkáře Jaa- na Tättea, v níž tento mistr pobavené nadsázky popisuje svéráznou léčbu manželské nudy. Experiment s bigamií přináší řadu překvapivých a absurdních situací, které se sice vysmívají konvenční morálce, ale vytoužené štěstí nepřinášejí. Hrají Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková a Zbigniew Kalina. Malá scéna DJKT PLZEŇ 1953 Světová premiéra činohry, na jejímž scénáři se podíleli i pamětníci tzv. Plzeňského povstání z 1. června 1953, je- muž předcházela měnová reforma. V jeden jediný den se vzedmula obrovská vlna vzpoury a naděje proti zvůli komunistického režimu. Aby vzápětí padla s hrozivými důsledky pro  mnohé zúčastněné. Byla Plzeň městem 31/10 19:00 Dozvěděli jsme se… … že balet DJKT chystá na  14. listopadu premiéru Romea a Julie. … že na Nové scéně uvedou 28. listopadu českou premiéru muzikálu Colea Portera Děj se co děj. … že Plzeňský literární festival zve 14. listopadu do Divadla Alfa na Máj s Bárou Hrzánovou. … že Divadlo Alfa chystá na listopad večerní před- stavení Čert tě vem! a Spadla klec! aneb První pří- pad podporučíka Vitáska. … že v listopadu mohou rodiče vyrazit na sobotní pohádky do Divadla Alfa, konkrétně na Perníko- vou chaloupku, Zimní příhody včelích medvídků, Pohádky ovčí babičky a Otesánka. … že Měšťanská beseda uvede Cenu za něžnost s Jitkou Čvančarovou a Alexejem Pyškem. … že 8. listopadu uvedou v Pekle Římské noci se Simonou Stašovou a Oldřichem Víznerem. … že 21. listopadu se uskuteční Noc divadel. … že přenosy z MET nabídnou 21. listopadu novou inscenaci opery Lulu. … že Sezona nového cirkusu zve v  listopadu na  představení Klaxon francouzského souboru Akoreacro. odvahy a rebelie? Poznejte zapomenuté příběhy, které psaly naši minulost… 04/11 / 19:00 Měšťanská beseda Rodina je základ státu V londýnské Nemocnici U sva- tého Ondřeje se dva dny před Štědrým dnem připra- vuje doktor David Mortimore na důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která mu může pomoci v  tolik očekávaném kariérním postupu. Ze soustředění ho ale vytrhává běžný provoz nemocnice, příprava vánočního představení, nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane s jejím ještě nečekanějším „dárečkem“ a nevítaný příchod manželky Rosemary. V komedii Raye Cooneyho hrají Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Sabina Laurino- vá, Zdeněk Piškula a další. Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

37 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz do 08/10 Galerie města Plzně Petr Nikl: Časosběry Zakládající člen skupiny Tvrdo- hlaví a nositel ceny Jindřicha Chalupeckého Petr Nikl je všestranným umělcem; zabývá se malířskou tvorbou, fo- tografií, ale také hudbou či divadlem. Na výstavě v Gale- rii města Plzně je všechno tohle zastoupeno. V nadzem- ních prostorách jsou k vidění kresby a rozměrné obrazy, suterén skrývá Niklovy projekce propojující celý prostor v jednu instalaci. Na neděli 4. října je připravena výtvarná dílna pro děti a rodiče, vstup na ní je zdarma. Západočeské muzeum Shōko Kanazawa a její tušový svět & Karen LaMonte: Floating World Výstava Shōko Kanazawa a její tušový svět vůbec po- prvé představuje Evropanům paravánové kaligrafie fe- nomenální japonské umělkyně postižené Downovým syndromem. Také newyorská sochařka a  výtvarnice Karen LaMonte se českému publiku představuje popr- vé. K vidění je její unikátní kolekce litých keramických, bronzových a skleněných plastik kimon, skrze něž zkou- má skutečnou podstatu lidské identity, tělesnosti a její- ho vztahu k bytí. do 01/11 Muzeum církevního umění plzeňské diecéze Obrazy z dějin plzeňského zvonařství Jaké jsou dějiny zvonařství v  Plzni od  středověku až po nedávnou dobu? Návštěvník výstavy dostane odpo- věď nejen na tuto otázku, ale seznámí se i s významný- mi plzeňskými zvonaři a s osudy známých plzeňských zvonů. Na čtvrtek 1. října je připravena přednáška Luď- ka Krčmáře Rekvizice zvonů za 1. světové války v Plzni, která představí ojedinělou fotodokumentaci z rekvizic zvonů na nádraží v letech 1916–1917. do 11/10 Výstavní síň „13“ představí Hanuše Zápala, nejvý- znamnější osobnost plzeňské architektury v  nové době. Jeho práce významně ovlivnila vzhled rodící- ho se velkoměsta i jeho okolí. Třebaže je  Hanuš Zápal  nejvýznamnějším architek- tem Plzně ve 20. století, byla mu zatím věnována jen velmi malá pozornost. Vystudoval reálku v Rakovníku a  architekturu na  České technice v  Praze. Od  roku 1910, kdy se stal zaměstnancem města Plzně, pro- jektoval celou řadu významných veřejných budov v  Plzni. Jeho dílem je budova Obchodní akademie na Masarykově náměstí, Masarykova či Benešova ško- la, divadelní skladiště, Mrakodrap, Chabalova filtrace městské vodárny, krematorium nebo Kostincova cha- ta na Krkavci. Současně se soukromě zabýval návrhy rodinných domů a záchranou památek, jako je rotun- da ve Starém Plzenci, Mariánská Týnice nebo kostelík U Ježíška. Jeho dílo, které lze vymezit obdobím 1910– 1960, zahrnuje celý vývoj české moderní architektu- ry od neoklasicismu a pozdní secese, přes kubismus a kotěrovskou modernu, rondokubismus a purismus k  funkcionalismu. Výstava přinášející první ucelený pohled na Zápalovu práci se uskuteční u příležitosti 130. výročí jeho narození, 105. výročí od začátku jeho práce v Plzni a sto let od získání titulu městského inže- nýra. Její součástí budou historické plány, fotografie a dokumenty, ale také modely. Zároveň k ní vychází publikace, která se stane prvním významnějším uce- leným připomenutím Zápalovy činnosti. 07/10–07/02 Západočeská galerie Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

GALERIE 38 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz do 08/11 Západočeské muzeum Ladislav Sutnar: Užitá tvorba Výstava Ladislav Sutnar: Užitá tvorba poprvé předsta- vuje očím veřejnosti všechny varianty proslulých Sutna- rových porcelánových a  skleněných stolních souprav, jídelních příborů a  dalších kovových doplňků, které navrhl pro Krásnou jizbu. Zajímavým zpestřením je pak kolekce Sutnarových hraček, zvířátek a dopravních prostředků a  především zcela mimořádně vystavená stavebnice Postav si město – Build the Town. Výstavu doprovodí 14. října přednáška Ladislav Sutnar a  nová typografie a 20. října Ladislav Sutnar a hračka. Muzeum loutek Jaroslav Suchý – loutkář a vynálezce Výstava objevuje dosud zapomenutého loutkáře, který byl mimořádně vynalézavý a invenční a v českém pro- středí zcela ojedinělý. Otec Jiřího a  Ondřeje Suchých byl celý život aktivní poloamatérský loutkář s vlastním divadlem, kde zároveň hrál, zpíval a  vyráběl loutky nevšedních funkcí. Výroky Jaroslava Suchého, které jeho synové zaznamenávali, vynálezy, které publikoval i v odborných časopisech, nezvyklé loutky, se kterými hrál – to vše tvoří mozaiku, o kterou by bylo škoda ne- podělit se s veřejností. do 03/01 Národopisné muzeum 100 let Národo- pisného muzea Plzeňska Výstava návštěvníkům přiblíží okolnosti záchrany a re- konstrukce Gerlachovského domu; vznik Národopisné- ho muzea Plzeňska a roli, kterou při tom sehráli členové Kroužku přátel starožitností v  Plzni, Společnosti pro národopis a  ochranu památek v  Plzni a  mnozí další. Cílem je nejen představení historického pozadí vzniku Národopisného muzea Plzeňska, ale i pozoruhodných sbírkových předmětů. Západočeské muzeum Dílna kaligrafie Osamu Kobayashi poskytne účastníkům workshopu ve dvou blocích základy specifického japonského umě- ní, kaligrafie. Dílna, která je součástí doprovodného programu k výstavě Shōko Kanazawy & Karen LaMonte, je zdarma a bude tlumočena do českého jazyka. Veškeré pomůcky i materiál budou zajištěny. Kapacita je 20 osob a předchozí registrace je nezbytná. Přihlásit se je možné na e-mailu japanfest15@gmail.com. Více informací na- jdete na www.bezejmenna.name. 04–31/10 Galerie Azyl VÁCLAV ŠMOLÍK – OBRAZY, ARCHITEKTURA Známý plzeňský architekt uvede výběr z tvorby.  Verni- sáž proběhne v pondělí 5. října v 18 hodin. Pavel Paur a spol. kytara, zpěv, saxofon. Tematický okruh – archi- tektura a lidé. Design realizovaných moderních objektů v kontrastu idealizované katedrály evropského dědictví. Motivy figurální i portréty osob tvůrci blízkých.  Výstava potrvá od 4. do 31. října. 06–30/10 Studijní a vědecká knihovna Příběhy Latinské Ameriky Výstava fotografií Petra Šmelce zachycuje některé z pří- běhů pestré latinskoamerické společnosti, krkolomně kráčející mezi revolucemi a obdobími klidu, v nejistotě, s hlubokými sociálními rozdíly a vysokou kriminalitou, problémy nelepšícími se ani přes ekonomický boom a modernizaci řady zemí regionu. Jejich obyvatelé i tak hrdě drží hlavu vzhůru a nevynechávají jedinou příle- žitost k odreagování během pravidelných siest, rituálů nebo férií, často v  kulisách nejúchvatnějších scenérií naší planety. Fotografie byly pořízeny během jednoho a  půl roku pobytů v  několika latinskoamerických ze- mích (Kolumbie, Kuba, Peru, Ekvádor, Bolívie, Mexiko, Venezuela a dalších). Výstava je součástí festivalu Týden hispánské kultury v Plzni. do 31/12 03/10 10:00 Přehled výstav

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

39 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Dozvěděli jsme se… … že listopadová přednáška z  cyklu Jedno dílo / jeden svět v  Západočeské galerii před- staví Čapí sněm Julia Mařáka. … že 26. listopadu zve Západočeská galerie na ko- mentovanou prohlídku výstavy Hanuš Zápal. Prů- vodcem bude její autor Petr Domanický. … že v  listopadu ve  Studijní a  vědecké knihovně přestaví Středisko západočeských spisovatelů a 25 let jeho činnosti. … že až do poloviny března potrvá v Západočeské galerii výstava Baroko v západních Čechách. … že se v Galerii Paletka pořádá od 5. listopadu vý- stava Oči dokořán. … že od 10. do 29. října se v mázhauzu radnice usku- teční výstava s názvem Evropský rok pro rozvoj 2015 – Jak děti a  dospělí vidí budoucnost rozvojových zemí? 08–30/10 Studijní a vědecká knihovna Hispánské lidové umění – Arte popular hispano Co vlastně víme o Latinské Americe? Přijďte žasnout nad exponáty latinskoamerické umělecké a řemeslné tvor- by. Expozice vás překvapí především svojí rozmanitostí, která je dána geografickou, kulturní a historickou různo- rodostí zastoupených zemí – Chile, Argentiny, Mexika, Kuby, Venezuely a Peru. Přijďte na vernisáž ochutnat ku- bánský rum, nebo mexické pivo! Výstava v prvním patře vědecké knihovny je součástí Týdne hispánské kultury a záštitu nad ní převzalo chilské velvyslanectví. 20/10 / 17:00 Smetanovy sady Pěstuj prostor uměním Navštivte společný happening k vernisáži výstavy PĚSTUJ PROSTOR a dernisáži projektu ZEN PLZEŇ. Těšit se můžete na komentovanou prohlídku výstavy umístěné před vědeckou knihovnou, která vy- práví o třech letech fungování programu Pěstuj prostor – od občanských podnětů v otevřené výzvě, přes highli- ghty vzdělávacích akcí až po samotné realizace. Zažijete i návrat Sochy pro Plzeň z šestiměsíční diplomatické mise v Regensburgu a budete se moci zapojit do diskuse o po- stavení současného umění ve veřejném prostoru. 23/10–27/11 Dům hudby Jít alejí její Krásná paní miluje procházky šťáhlavskou alejí. Šaty si volí po- dle vnitřního rozpoložení a nálady. Jde v létě, jde v zimě, medituje, tančí, jde sama, třeba jen tak na lehko. A trhá si kytky. Občas si zajde s milencem do čajovny. Přijďte a  nakoukněte do  barevného království plzeňské návr- hářky Evy Beránkové z Ateliéru BERYDESIGNER. Výstavu zahájí 23. října v 18 hod. Květa Monhartová, hraje a zpívá Donna mama. 28/10–20/03 Západočeská galerie Vznešenost a zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v zá- padních Čechách Západočeská galerie v  Plzni otevře na  podzim v  rám- ci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 mimořádnou výstavu Vznešenost a  zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách. Tato výstava je prvním uceleným pohledem na výtvarné umění, jež vznikalo v  rámci historických hranic Plzeňského kraje od počátku 17. do druhé poloviny 18. století. Specifická pozice našeho regionu v rámci Čech způsobila, že tu ve- dle sebe tvořili přední umělci z Prahy i Bavorska a tvůrci místní. Na výstavě budou v reprezentativním výběru za- stoupeny všechny výtvarné obory a různé typy zakázek klášterů, šlechty i královských měst. K vidění budou špič- ková díla Petra Brandla, Jana Kryštofa Lišky, Matyáše Ber- narda Brauna či Jana Blažeje Santiniho a dalších tvůrců. Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

KAM ZA KULTUROU 40 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy Aleš Kalina patří k předním českým koučům. Je znám především jako autor metody Emočních rovnic, ale na svém kontě má celou řadu knih, ebooků a moti- vačních nahrávek. V říjnudvadnypovedesvéoriginálníseminářev kon- gresových prostorech plzeňského hotelu Primavera. První z nich bude věnován Emočním rovnicím, tedy metodě, která vás naučí pracovat s  vlastním moz- kem jiným, lehkým způsobem a změnit tak svůj ži- vot od základů. Druhý den se k Aleši Kalinovi připojí jeho životní partnerka Lucie Königová a  společně předvedou, že najít a udržet si vztah podle vlastních představ je také hračka. V čem vězí to tajemství? Od- pověď neleží ve hvězdách, ale v každém z nás. Aleš Kalina s Lucií Königovou svým posluchačům ukáží, jak minulost ovlivňuje přítomnost a naše (ne)úspě- chy. Život nikoho z nás není náhoda a svůj budoucí vztah ovlivňujeme jen my sami. Zkušení lektoři poradí, podle čeho si vybrat a otes- tovat životního partnera, a  jak si vztah co nejlépe vyladit. Aleš Kalina totiž tvrdí, že k sobě přitahujeme výhradně partnery, na něž jsme emočně nastavení. Co to znamená? Kdybychom všechno, co jsme kdy zažili s  rodiči, sourozenci nebo partnery, naházeli do  jednoho pytle a  z  něj pak náhodně vybrali se- dmdesát procent z  nich, dostaneme model svého dalšího partnera. Cestou z tohoto bludného kruhu je výrazná změna. Změna duše i zevnějšku. Vstupenky v  ceně 740 Kč jsou v  předprodeji na  www.aleskalina.cz/vstupenky, více informací na te- lefonu 602 375 165 a na zakaznicke@mindsoft.cz. Techmania Chemistři Pět postav řeší, každá po svém, zadané problémy. Jedno však mají společné: vášeň k  chemii. Proto chtějí všem ukázat, jak je chemie zajímavá a důležitá pro náš každo- denní život. Po prohlídce nové expozice, která v říjnu při- bude do nabídky Techmanie, to zjistíte i vy. Chemie je to- tiž všude kolem nás, ba i v nás. Stačí se jen pozorně dívat. Techmania Vzhůru dolů Beton, sklo, ocel – to všechno nějakým způsobem po- chází z hlubin země. Nová expozice Techmania Science Center představí návštěvníkům technologie, díky nimž suroviny ze země získáváme, abychom následně budo- vali svůj svět už po tisíce let. Kavárna DEPO2015 10 let Animánie aneb Film zážitkem Animánie v Plzni už deset let oslovuje nadšence filmu, učí, jak se dělá animace, animuje. U příležitosti desátých narozenin pořádá výstavu a promítání ve 4D kině v pro- storách kavárny DEPO2015. Návštěvníci tu na dvanácti panelech uvidí nejzajímavější momenty z historie Ani- mánie a ve speciálně vybudovaném 4D minikině si užijí promítání toho nejlepšího z animované tvorby. V sobo- tu 17. října pak proběhne Mezisáž: veřejné natáčení ani- movaného filmu a jeho následné promítání a slavnostní setkání všech nadšenců animovaného filmu. Vstup po celou dobu je zdarma. 02/10 / 16:00 Dům s pasáží U Františkánů Den architektury 2015: PLZEŇ MODERNÍ Den architektury odstartuje v domě s pasáží ve Fran- tiškánské ulici a posléze zamíří na další zajímavá místa, jimiž jsou budova bývalé Hasičské vzájemné pojišťov- ny na Americké třídě, Loosův interiér v Bendově ulici, policejní ředitelství, Korandův sbor, dům U Dvou klíčů a DEPO2015. Připravena jsou krátká čtení o architektuře, 01– 31/10 01– 31/10 01– 31/10 06–07/10 / 18:00 PRIMAVERA Hotel & Congress centre Partnerský seminář Aleše Kaliny & Lucie Königové

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

41 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz TIP NA LISTOPAD komentované prohlídky objektů, zvuková kompozice věnovaná A. Loosovi, filmová projekce, workshop pro děti, současný tanec nebo afterparty s DJ a VJs. Vstup zdarma, začátky prohlídek vždy v celou hodinu. ZOO Do ZOO s plyšáky! Mezinárodní den ochrany zvířat, který se připomíná 4. října, je v Zoologické a botanické zahradě města Plzně již tradičně spojen se Zvířecí sobotou a velkým srazem plyšových zvířátek před Tropickým pavilonem. Program bude probíhat od 14 do 17 hodin. Sraz plyšáků je v půl třetí a porota vybere plyšákovou miss a missáka a nej- větší a nejmenší zvířátko. Můj život s… pamětí Festival o životě s odlišností se letos bude odehrávat v Moving Station, Anděl Music Baru a Měš- ťanské besedě. Po tématech HIV, stáří a závislost bude 03/10 14:00 05– 28/10 na řadě paměť. Lukáš Houdek prostřednictvím fotogra- fií zavzpomíná na své dospívání na maloměstě, kde se setkal vinou své orientace s násilím a neporozuměním. Na vernisáži promluví psychiatr David Hynčík a součástí večera se stane také performance HotKarot. Studentům středních škol je určen divadelní projekt Šest miliard sluncí inspirovaný Alzheimerovou chorobou. Tradiční Čítání lidu divadla MY tentokrát doplní Orchestr Posled- ního Dne. Milovníci filmů se mohou těšit na snímek Paola Sorrentina Mládí, který na 50. MFF v Karlových Varech zís- kal Cenu diváků, pro příznivce divadla je zase připravena inscenace divadelní adaptace knihy Floriana Illiese 1913. Více informací naleznete na www.mujzivots.cz. 06/10 / 18:00 Café Restaurant Kačaba V pěstounské rodině jsem doma! Příběhy dětí, které z  nějakého důvodu nemohou žít ve vlastní rodině, jsou smutné, dojímavé, ale nemuse- jí mít nutně špatné konce. Tím dobrým jsou pěstouni. Zajímají vás takové příběhy nebo snad přemýšlíte nad tím, že byste se sami stali pěstouny? Jste zvědaví, co všechno takové rozhodnutí přinese, jak změní život celé rodiny? Přijďte se o pěstounské péči dozvědět víc! Více informací naleznete na  www.diakoniezapad.cz, www.latusprorodinu.cz. DEPO2015 OSY MĚSTA: Americká třída jako tepna moderní Plzně Třetí díl z  podzimního cyklu architektonických večerů pro veřejnost se zaměří na Americkou třídu – městskou tepnu, která se v první polovině 20. století stala těžištěm moderní stavební aktivity v  Plzni. Významné architek- tonické počiny i demolice však zaznamenala i v dalších desetiletích. Jedním z témat večera zakončeného diskusí bude i potenciál bulváru a jeho budoucnost. Aktuality najdete na pestujprostor.plzne.cz. Dobřany Pouť na Kamínku Znovuobnovená dobřanská pouť na Kamínku slaví malé jubileum: letos se koná popáté. Od jedné hodiny do po- 07/10 18:30 10/10 13:00 Kulturní tipy 17–18/10 Křimice Festival zelí Morava má vinobraní, Žatec dočesnou a  Křimi- ce Festival zelí! Přijďte do Zelárny Lobkowicz ochutnat, co všechno se dá z téhle neobyčejně zdravé místní speciality připra- vit. Připravena je ochutnávka výrobků z nejlepšího čerstvého a kysaného zelí, jídla tradiční i neobvyk- lá. Přiučit se budete moci od šéfkuchařů z restau- rací PI.JEZ.PI, Potrefená husa, Sokolovna Bolevec a Bohemia. Ale dojde i na klání v zelísportu, jako je zelíbal, zelívrh, zelístřelba nebo šlapání zelí. Náleži- tou atmosféru tomu všemu dodají kapely Strašlivá podívaná, Michal Tučný Revival Plzeň a další. Přijďte ochutnat jedinečné lobkowiczké kysané zelí vyrá- běné tradičně v  modřínových kádích a  nově také čerstvé zelné saláty oceněné jako Regionální po- travina plzeňského kraje. Křimické zelí Lobkowicz je jako jediné vyráběno v Křimicích tradičním způso- bem v modřínových kádích a zachovává si tak výji- mečnou chuť i konzistenci. Vše o festivalu naleznete na www.festivalzeli.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

KAM ZA KULTUROU 42 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy čtvrté budou kolem kaple připraveny hry a soutěže pro menší děti, ve čtyři pak v amfiteátru pod pískovcovou stěnou vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a Diva- delní spolek Rozmarýn. Mezitím se návštěvníci mohou projít po nedávno obnoveném lesoparku Martinská stě- na, kde najdou labyrinty, čtrnáct zastavení s popisem a symboly a další zajímavosti. ZOO Běh Kilometrovkou po šesti Opět po roce je tu tradiční Běh Kilometrovkou po šesti, který běží nerozlučné dvojice psů a jejich páníčků. Start závodu je dvě hodiny po poledni. Přihlášeni mohou být všichni psi, kteří mají očkovací průkaz s platnou vakcinací proti vzteklině a jejichž páníčci zaplatí startovné v podo- bě pytle piškotů na podporu plzeňského útulku. Akce za- číná u Kalikovského mlýna, doprovodný program spolu s vyhlášením pokračuje u ředitelství ZOO v amfiteátru. 10/10 / 20:00 Měšťanská beseda Dan Přibáň: Trabantem napříč Tichomořím Vyprávění z nejnáročnější cesty Dana Přibáně nabídne posluchačům setkání dvou světů, které křižuje jeho žlu- tý cirkus. Sveze je napříč pustou Austrálií, kde problémy střídá špatné počasí a špatné počasí problémy a nic ne- jde podle plánu, až do nádherné tropické Jihovýchodní Asie, jiného světa, kde mělo být vše jednoduché a neby- lo, a právě proto to stálo za to! 13/10 / 17:00 Anglická knihovna Understanding Toni Morrison’s Magical Represen- tation of History Americké centrum US Point zve na interaktivní přednáš- ku o  díle přední afro-americké spisovatelky, nositelky Nobelovy a  Pulitzerovy ceny, Toni Morrison. Její díla jako například Velmi modré oči, Píseň o  Šalamounovi nebo Milovaná se zapsaly nejen do americké, ale i ce- losvětové literární pokladnice. Působivým workshopem publikum provede Agnieszka Łobodziec z Uniwersytet Zielonogórski. Loosův interiér Bendova 10 Odpolední čaj u Loosů Poetické divadlo uvádí jednoaktovou divadelní hru Mileny Štráfeldové, která vypráví příběh ze života architekta Loose a  jeho ženy Claire. Součástí před- stavení bude i  komentovaná prohlídka bytu s  interi- éry, které Adolf Loos vytvořil v roce 1931 pro majitele bytu – rodinu Krausových. Více informací naleznete na www.adolfloosplzen.cz. 16–18/10 / 09:00 TJ Lokomotiva Veletrhy Moderní dům a byt & Žena a domov Hala TJ Lokomotiva a její okolí budou už podeváté mís- tem setkání všech, kdo se zajímají o stavbu, rekonstruk- ci nebo modernizaci bydlení. Vyberou si tu od návrhů staveb, přes stavební materiál až po moderní vytápění. Ženy si jistě přijdou na své v místech věnovaných zútul- nění domova, kde na ně čeká kosmetika, móda, bytové doplňky a  dokonce i  vánoční dárky. Novinkou veletr- hu bude odpočinková zóna s  pravidelnými klavírními vystoupeními skladatele a  klavíristy Jindřicha Marka. Ke kávě a vínu bude hrát filmové melodie. Veletrhy bu- dou přístupné denně od 9 do 18 hod., v neděli do 17 ho- din. Vstupné pro dospělé činí 50 Kč, pro děti 20 Kč. Více na www.omnis.cz, včetně volné vstupenky na veletrh. 16–18/10 Metropole Zličín Video mapping Metropole Zličín přichystala velkolepou třídenní show, jaká tady ještě nebyla! Každý večer tu bude k vidění velko- formátová video mappingová projekce na její budovu. Ochutnejte nakupování s jedinečným zážitkem, kdy se před vašima očima budova proměňuje k  nepoznání. Video mapping dokáže nejen změnit barvu nebo vzor fasády, ale pohrává si i s perspektivou a vnímáním re- 10/10 13:00 15/10    18:00 VIDEO MAPPING 16. | 17. | 18. ŘÍJNA VŽDY OD 18:15 UNIKÁTNÍ 3D PROJEKCE, ZÁŘÍCÍ OBRAZY, HRA SVĚTEL A STÍNŮ. SLEDUJTE METROPOLE.CZ A FACEBOOK.COM/METROPOLEZLICIN.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

43 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy | Názor Ladislava Nagyho ality jako takové. Projekce startují od 18:15 hod. a bu- dou probíhat každých 30 minut. Více informací najdete na www.metropole.cz. Techmania Pijeme vodu z komet? Voda je základní podmínkou pro vznik života. Poměrně jednoduchá sloučenina, skládající se ze dvou vodíků a jednoho kyslíku, se na Zemi nachází ve formě kapalné, plynné i pevné.  Tvoří většinu pozemského povrchu. Má největší podíl hmotnosti v našem těle. Avšak je tu jedna základní nezodpovězená otázka: kde se všechna ta voda vzala? Odpověď je možná složitější, než by kdokoliv če- kal. Hledat ji můžete v  novém filmu ve  3D Planetáriu v Techmanii. 17/10 / 09:00 Velké divadlo DJKT Excellentní žena aneb Plzeň je také žena Podzimní lifestylová konference nabídne mimo jiné vystoupení Jana Přeučila na téma Slovo má magickou moc, malého průvodce kvalitou kosmetiky v  podání majitelky firmy RYOR Jany Štěpánkové nebo povídání hydrobiologa Jindřicha Durase o  vodě. Připravena je i módní přehlídka společenských šatů, prezentace mla- dých kadeřníků nebo možnost nechat se upravit od kos- metičky a následně se vyfotografovat. 17/10 / 15:00 Metropole Zličín Glow Show Video mapping, night sho- pping, taneční fashion show i silent disco – to všechno přichystala na jediný večer Metropole Zličín. Těšit se můžete také na  vystoupení Dary Rolins a Rytmuse či na velkou podzimní taneční glow fashion show v podání tanečníků JAD Dance Com- pany předvádějících modely z  aktuálních kolekcí ob- chodů v Metropoli. Pro návštěvníky budou připraveny různé tematické dárky. Kromě toho bude prodloužena otevírací doba obchodů až do 23 hodin a v čase od 20 do 23 hodin bude probíhat night shopping s neodola- telnými slevami. Jejich seznam na www.metropole.cz. od 16/10 Na  7. října jsem dostal laskavé pozvání do  Plzně, abych zde mluvil o  svých zkušenostech s  překla- dem. Z pozvánky jsem vyrozuměl, že má přednáška má být součástí širšího cyklu, v němž vedle mě vy- stoupí moji vážení kolegové Justin Quinn, Jiří Josek a Viktor Janiš. Pozvání jsem přijal s radostí, ale trochu i s rozpaky. Jde totiž o překladu vůbec mluvit? A jak o něm lze mluvit. Vždyť z podstaty věci je překladatel ten, kte- rý prokazuje službu autorovi a čtenáři zároveň. Ide- álně by neměl být vidět, anebo, nejde-li jinak, jeho přítomnost by měla být co nejdiskrétnější. Překladatel je vázán jakousi těžko definovanou od- povědností vůči autorovi, kterého překládá, záro- veň má povinnost vůči čtenáři. Tomu prvému musí zachovat naprostou věrnost a loajalitu, tomu dru- hému nesmí příliš bořit jeho iluze. Čtenář totiž chce věřit, že čte autora a nikoli překladatele. Ale zpět k tomu pozvání a otázce. Člověk by asi měl být schopen mluvit o tom, co dělá, byť sám má po- chybnosti, zda by tato jeho činnost měla být vidět. Určitě může mluvit o  své zkušenosti – o  tom, co s texty zažil, co se mu nepovedlo a co naopak – dle jeho skromného názoru – povedlo. Přesně o tom se pokusím mluvit v Plzni. Zároveň se chci zaměřit na to, jak se překlad v po- slední době změnil. Jsme překladová kultura, do češtiny se vždy více překládalo, než zde vznikalo původních textů – a v uplynulých dvaceti letech do- znala oblast literárního překladu značných změn. Ladislav Nagy, překladatel 07/10 / 17:00 Anglická knihovna SVK PK Cyklus O PŘEKLADU anglickém: O překladu prózy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

KAM ZA KULTUROU 44 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz ČeskýrozhlasPlzeň,studioS1 Jsem Moojok Ojaak, Pojídač medvědů Dětská řada abonentních koncertů Plzeňské filharmo- nie letos začíná dramatickými příběhy českého polární- ka Eskymo Welzla. Vyprávění tohoto dobrodruha zpro- středkuje Svatopluk Schuller, hudbou je doplnil Tomáš Ille. Filharmonie zahraje pod vedením svého šéfdirigen- ta Tomáše Braunera. Interaktivní hudebně-zábavný po- řad z rozhlasového studia S1 Českého rozhlasu Plzeň je určen dětem od osmi do patnácti let. 18/10 / 18:00 Měšťanská beseda Drahý Diego, objímá Tě Quiela Diego Rivera, Angelina Beloff a Frida Kahlo se potkávají v literárně-hudebním pořa- du, který byl připraven speciálně pro Týden hispánské kultury v  Plzni! Jedná se o  scénickou podobu stejno- jmenné knihy Eleny Poniatowske, která ve  fiktivních dopisech Angeliny Bellofové Diegu Riverovi vypráví silný emocionální příběh. Za diváky s ním přijde Jana Trojanová, kytarista Štěpán Buchar a  houslista Edu- ardo García Salas. Vstupenky v  ceně 150  Kč koupíte na www.plzenskavstupenka.cz. D klub Díky, pane Werichu! O  životě národního umělce, jedinečného filmového a divadelního herce, dramatika a filmového scenáristy přijde do D klubu vyprávět Dr. Mgr. Věra Kubová. V li- terárním pořadu se dozvíte nové okolnosti z  historie Osvobozeného divadla a  nahlédnete do  méně zná- mého období ze života legendární dvojice Voskovec a  Werich. Dvouhodinovou přednášku doplní literární a hudební ukázky. Knihovna města Plzně Publicisté.cs – Aktuálně: Jan Rejžek V sedmdesátých letech byl Jan Rejžek redaktorem časo- pisu Gól, později proslul svými nekompromisními kriti- kami v Melodii. V osmdesátých letech jezdil po klubech po celé republice s poslechovými pořady, příležitostně uváděl rockové a folkové festivaly a přispíval i do sami- zdatových Lidových novin. Po listopadu 1989 se začal pohybovat ve vodách politiky, stal se redaktorem Svo- bodné Evropy a dalších médií. V Plzni se s ním publikum může 20. října setkat hned dvakrát. Od  19 hodin zve L-klub na jeho Kaleidoskop. 21/10 / 18:30 DEPO2015 OSY MĚSTA: Akti- vace a transforma- ce městských tříd Během posledního architektonického večera z  cyklu OSY MĚSTA se budou architekti a  urbanisté věnovat plánování a přeměně městských bulvárů i celých měst u nás i v zahraničí. Kromě výsledků mezinárodní spo- lupráce představí i řadu příkladů dobré praxe. Součástí programu bude i tradiční debata s veřejností. Aktuality naleznete na pestujprostor.plzne.cz. 24/10 / 19:00 Nová scéna DJKT Škola Českého tance… Plzeňský lidový soubor Mladina představí svůj nový celovečerní pořad s  názvem Škola Českého tance… Paní učitelka v  něm publiku vysvětlí, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými folklorními regiony, prozradí, že polka se tancuje v Chrudimi jinak než v Plz- ni, a další zajímavosti. Dojde i na části dnes už kultovních mladiňáckých čísel, jako jsou Husaři nebo Selské rebelie, ale i na novější kusy a tance, které v Plzni Mladina uve- de poprvé. Součástí představení bude výstava fotografií českých krojů v  životní velikosti. Rezervace vstupenek na tel.: 776 307 502 nebo na e-mailu mladina@seznam.cz, více informací naleznete na www.mladina.cz. Nová Akropolis Superhrdina Přednáška s videoprojekcí představí superhrdiny napříč tisíciletou historií lidstva. Co mají společného a  čím se liší Herkules, Thor a Batman? Proč je potřebujeme? Jak se v příbězích s dobou proměňuje boj dobra a zla? A jak žít jako hrdina? Vstupné 90 Kč, studenti a důchodci 70 Kč. 18/10 16:30 19/10 18:00 20/10 17:00 26/10 18:00 Kulturní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

45 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz   Dozvěděli jsme se… … že spolek Waldorf Plzeň po- řádá od  6. října ve  Waldorfské ZŠ Dobromysl kurs eurytmie pro dospělé. … že 28. listopadu začíná v ZOO advent, a to tvor- bou adventních věnců. … že slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky se letos koná 29. listopadu. … že 24. listopadu bude hostem pořadu Publicisté. cs v Knihovně města Plzně Pavel Maurer. … že v listopadu se koná první Plzeňský literární festival. Přinese autorská čtení, koncert, divadlo nebo Festival regionálních nakladatelů. … že D klub zve 7. listopadu na kurz tvorby šperků z plexiskla. … že divadelní společnost TRUS z Trnové sehraje 3. listopadu v M-klubu Cimrmanův Blaník. … že Techmania si ke svým listopadovým narozeni- nám nadělí novou expozici věnovanou jídlu. … že Plzeňský literární festival připravuje semináře o autorském právu a zastupování DILIÍ nebo deba- tu na téma významu slov v dnešní době. … že Studijní a vědecká knihovna chystá na začá- tek listopadu program věnovaný poezii Fernanda Pessoy. … že Animánie zve ve druhé půli listopadu na tra- diční festival Podzimní sklizeň. … že biskupství chystá na  28. listopadu adventní dílny. … že letošní Juniorfest se bude konat od  6. do 11. listopadu. … že Nová Akropolis zve 1. listopadu opět na Mat- rix – Platonovu jeskyni. … že cyklus přednášek Archivu města Plzně zahájí 13. října přednáška o bojištích třicetileté války. … že zámek Zbiroh připravuje na 14. listopadu Sva- tomartinské posvícení. … že kladrubský klášter má nové lákadlo: archiv vůní. V říjnu je přístupný o víkendech. … že 4. října se na náměstí Republiky koná Mistrov- ství republiky sportovních dřevorubců. 28/10 Plzeňské oslavy vzniku republiky Republika slaví narozeniny a  Pl- zeň opět přichází gratulovat. Jako každoročně se otevřou brány turistických cílů a kul- turních institucí za  symbolických 28 korun nebo úplně zdarma. Lidé se opět dostanou i do jinak nepřístupných míst a  zažijí netradiční program. Přístupná bude napří- klad Měšťanská beseda, radnice, Loosovy interiéry, zimní stadion, vodárna, Techmania, Muzeum knihtisku a knihy v Plzni nebo zrekonstruovaná nádražní budova na Jižním Předměstí. DEPO2015 chystá prohlídky, gastronomickou tržnici, dílny a zajímavé výstavy. Městem bude jezdit his- torický autobus Škoda 706 RTO. Program uzavře jako vždy Průvod světel a ohňostroj. 30/10 / 14:00 Obchodní centrum Plzeň Rokycanská Dětská pohádková Superstar Zpívají vaše děti rády? Pokud ano, pak s nimi rozhodně přijďte poslední říjnový pátek do  Obchodního centra Plzeň na Rokycanské. Čeká je tu Yvetta Blanarovičová se svým pořadem Dětská pohádková Superstar. Navíc se tu týž den budou vyhlašovat vítězné mateřinky, které se zú- častnily soutěže o nej draka. Program potrvá do 17. hodi- ny, více informací naleznete na www.oc-plzen.cz. Divadlo Alfa Máj Pražské divadlo Viola uvedlo dramatické zpracování Máje v podání Báry Hrzánové v roce 2003. Od té doby se dočka- lo k pěti stovkám repríz na své domovské scéně i po celé republice. V Plzni bude vyvrcholením prvního Plzeňského literárního festivalu. Večerní máj, lásky čas, přijde na jeviš- tě dva dny před 205. výročím narození Karla Hynka Máchy. Bára Hrzánová jej recituje, říká, zpívá a velebí v jedinečné hodinové one woman show, která je silným emocionál- ním i  uměleckým zážitkem. V  režii Miloše Horanského se mísí divadlo, kramářská píseň, špičková recitace, hra- vost i děs, z nichž vyrůstá klenot české literatury. Právě to na této inscenaci vysoko hodnotí recenzenti i publikum. Předprodej vstupenek v Divadle Alfa. Not for profit Created by Amiel Weisblum www.weisblum.com Feel free to use it ci a boj su. DKOVÁ TAR OV I Č OVO U ŠENÍ SOUTĚŽE EJ DRAKA 0. d. en.cz na Rokycanská1424/128,31200Plzeň 14/11 19:00 Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

KINO 46 září 2015 | www.zurnalmag.cz Na  říjen má Kino Beseda pro všechny filmové fandy sku- tečnou bombu – přehlídku Be2Can s  filmy, které bodo- valy na  festivalech v  Benátkách, Cannes, či na  Berlinale. Od 7. do 12. října tak můžete do Kina Beseda zavítat na nej- lepší film na Berlinale Taxi Teherán (7. 10.), snímek oceněný Zlatou palmou v Cannes Dheepan (9. 10.), či na film Victo- ria (8. 10.), který získal Stříbrného medvěda za mimořádný umělecký výkon na Berlinale. Další říjnovou lahůdkou je cyklus Podzim se Shakespearem. Na  plátně Kina Beseda si můžete vychutnat tři Shakespearovy tragédie, a to rovnou z Londýna! Cyklus odstartuje 15. října přímým přenosem mistrovské tragédie Hamlet v hlavní roli s představitelem Sherlocka Holmese Benedictem Cum- berbatchem! V listopadu pak cyklus pokračuje Macbethem a v prosinci Coriolanem. V říjnu můžete ještě třikrát vystoupat Cestu vzhůru (1., 2. a 28. 10.) s Radkem Jarošem, ale i zakusit Domácí péči (1. 10.) s Alenou Mihulovou a Bolkem Polívkou. Na konci října bude Kino Beseda promítat záznam koncertu fenomenálního houslisty André Rieu. Nenechte si ujít jubilejní 10. Maastrichtský koncert Krále valčíků. „Říjen v Kině Beseda: Nejlepší festivalové filmy i Shakespeare přímo z Londýna.“ CineStar, Cinema City Everest 3D / dobrodružný / drama Mount Everest odjakživa lákal horolezce z celého světa. Nejvyšší vrchol naší planety je místo, kam se ne každý dostane a vyškrábat se na něj chce hodně zkušeností, odvahy, sil a samozřejmě i trochu štěstí. Na svazích leží spousty těl lidí, kteří něco z toho neměli a domů už se nikdy nevrátili. Napínavé drama Everest bude vyprávět o partě lidí, kteří jsou ochotni a připraveni udělat té- měř cokoliv, aby se dostali nahoru a v bezpečí pak i dolů. Nepůjde to ale úplně snadno. Everest se totiž rozhodl dát o sobě světu zase jednou vědět a začal nelítostný boj o život. Příběh filmu vychází ze skutečných událostí. V polo- vině devadesátých let se zkušení horští vůdci Scott Fischer a Rob Hall vydali spolu se svými klienty na nejvyšší bod světa. Chtěli jim pomoci splnit sny, žádného amatéra s sebou neměli, vybavení si přivezli to nejlepší a zdálo se, že 24/09 CineStar, Cinema City Hotel Transylvánie 2 3D / animovaný Animovaný Hotel Transylvánie se v roce 2012 tak trochu překvapivě stal hi- tem. Nikdo to moc nečekal, rozhodně ale nešlo o špatný film. Nebyl sice mož- ná technicky dokonalý, zato vsadil na humor a neobvyklé hrdiny. V tomhle hotelu totiž bydlela monstra, pro něž už jinde na světě nebylo místo, takže tu byl hrabě Drákula, Neviditelný muž, Vlkodlak a spousta dalších. A pak došlo na problémy, protože Drákulova dcera se zamilovala do lidského kluka. Nakonec to dopadlo dobře, z Drákuly je dnes dědeček a v hotelu je víceméně klid. A navíc sem mohou jezdit i lidi. Teď si Drákula užívá, dostal na hlídání svého vnuka a rozhodne se pro něj spolu s kamarády přichystat kurz strašení, na němž by z něj rád udělal skutečného upíra. Problémy ale nastanou, když návštěvu hotelu oznámí i Drákulův velmi staromódní a konzervativní otec Vlad. Když zjistí, že jeho pravnuk není čistokrevný upír, rozhodne se s tím něco udělat. 24/09 Kino Beseda | Filmové premiéry

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

47 září 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Wilsonov / komedie / krimi První světová válka skončila, v jednom malém městečku uprostřed Evropy ale ještě slavit nebudou. Starosta, velký fanoušek prezidenta Woodrova Wilsona, by rád své město připojil k USA a vyhlásil ho dalším státem. Ne každý je z toho nadšený, mnohem větší problém ale je to, že v ulicích řádí nebezpečný sériový vrah a jeho oběti jsou nalézány s výrazem absolutního zděšení ve tváři. Policie nemá žádnou stopu a mrtvol přibývá, proto je rozhodnuto povolat do akce FBI. Přijíždí Aaron Food, zkušený agent se specializací na paranormální jevy, Američan každým coulem a muž, kterého vychovala česká kojná. Je nekompro- misní, zkušený a odhodlaný, ve městě se však nevyzná, a tak k ruce dostane mladého policejního čekatele Eisnera a spolu s ním se vydává po stopě zabijáka. Brzy ale oba pánové zjistí, že situace je trochu komplikovanější, než se mohlo zpočátku zdát. V hlavních rolích detektivní komedie, která by podle tvůrců měla jít ve stopách klasiky Adéla ještě nevečeřela, si zahráli Jiří Macháček a Vojtěch Dyk, režie se ujal Tomáš Mašín, autor dramatu 3 sezóny v pekle. 01/10 CineStar, Cinema City Marťan 3D / sci-fi / akční Ztroskotat na opuštěném ostrově je dost nepříjemné, pořád na tom ale člověk může být hůř. Na ostrově se s trochou štěstí dá najít voda, lze ulovit nějaké to zvíře, a když má člověk kliku, tak si může stopnout okolo plující loď. Mark Wat- ney, hrdina sci-fi dramatu Marťan, by na takový opuštěný ostrov nejspíš zamířil hodně rád, na rozdíl od Robinsona Crusoe totiž on zůstal sám na Marsu. Byl sou- částí výzkumného týmu, ale během evakuace to vypadalo, že zahynul v bouři a jeho parťáci pokračovali bez něj. Mark ovšem přežil, a když se dal dohromady, zjistil, že na rudé planetě je úplně sám a celý svět si pravděpodobně myslí, že zahynul. Záchrana by teoreticky mohla dorazit za pár let s další misí, jak ale na Marsu přežít? Kde sebrat kyslík, vodu nebo jídlo? Nikdo nepočítal s tím, že kosmonaut bude muset na planetě být celé roky, takže zásob je málo a Markovi pomalu dochází, že i když se mu nějakým zázrakem povede kontaktovat NASA, pořád v tom bude pěkně dlouho úplně sám. A tak bude muset začít improvizovat. Sci-fi podívaná natočená podle knižního hitu Andyho Weira zlákala režiséra Ridleyho Scotta, autora filmů Vetřelec nebo Gladiátor, evidentně nás tedy čeká velkolepá podívaná. A herecky by to taky nemuselo být špatné, hlavní roli si střihne Matt Damon a záda mu budou krýt Jessica Chastain nebo Jeff Daniels. 01/10 všechno půjde jako po drátkách. Pak se ale rozhodli změnit trasu a zaskočilo je i ošklivé počasí. Což je osm tisíc metrů nad mořem smrtící kombinace. Povede se jim zachránit své životy, nebo skončí navždycky zasypaní hromadami sně- hu? Napínavý Everest natočil islandský režisér Baltasar Kormákur, jenž má s chlapsky drsnými filmy dost zkušeností, režíroval třeba povedený thriller Kontraband nebo akční komedii 2 zbraně s Denzelem Washingtonem a Markem Wahlbergem. Na Everest pod jeho vedením vyrazí hvězdy jako Jake Gyllenhaal, Jason Clarke nebo Josh Brolin, jejich drahé polovičky si zahrály Keira Knightley či Robin Wright. CineStar, Cinema City Muž na laně 3D / drama Jsou sedmdesátá léta a Philippe Petit právě přiletěl do New Yorku. Nechce se tu usadit, nezajímají ho muzea ani památky, neutíká před spravedlností nebo ně- kým, kdo by ho chtěl připravit o krk. Přijel sem, aby si splnil svůj sen. Chce na laně přejít mezi dvěma věžemi Světového obchodního centra. Odvaha mu nechybí, odhodlání má taky dost a navíc má k ruce partu všehoschopných kámošů, kteří mu s tím pomůžou. Ale když chce člověk předvést kaskadérský výkon, u něhož se bude tajit dech celému světu, tak ne- může počítat s tím, že ho na střechu jedné z nejvyšších budov New Yorku jen tak pustí. S pomocí půvabné Annie, men- tora Rudyho a dalších se tedy rozhodne jednoduše do Světového obchodního centra vloupat. Chystá se akce, na jejímž konci by měl Philippe předvést něco, co se navždycky zapíše do dějin. Hlavní roli si vystřihl Joseph Gordon-Levitt, ale objeví se i Ben Kingsley. Režie se ujal Robert Zemeckis, autor filmů Forrest Gump nebo Návrat do budoucnosti. 08/10

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

KINO 48 září 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Pan 3D / fantasy / dobrodružný Pohádka o Peteru Panovi je na západ od nás slavnější než třeba Popelka, české děti ji však možná tolik neznají. Každopádně ve filmu se tenhle kluk, který umí létat, objevil hned několikrát a občas i v dost neobvyklé podobě, za zmínku stojí třeba Spielbergův Hook, kde si ho zahrál Robin Williams. Ve filmu Pan se ale po- díváme ještě před pohádkový příběh. Peter Pan, obyčejný kluk, je tu přenesený z londýnského sirotčince do Země Nezemě a octne se na létající lodi kapitána Černovouse. To není žádný dobrák, ale Peterovi se povede utéct a s pomocí přátel, mladého Hooka a indiánské bojovnice Tiger Lilly, se Černovousovi postaví. V magickém světě čeká spousta napětí, dobrodružství, nová přátelství, ale i situace, ve kterých půjde o život. Dobrodruž- nou pohádku natočil Joe Wright, specialista na historická dramata a autor filmů Anna Karenina nebo Pokání. Hlavní dět- skou roli dostal neznámý Levi Miller, ale uvidíte tu i Hugha Jackmana, představitele Wolverina z comicsové série X-Men. 08/10 CineStar Nemilosrdní / akční / krimi Režisér Benjamin Rocher ukázal, že ve Francii se taky dají natáčet pořádně akční nářezy. Ve filmu Zombie Apokalypsa zavřel do jednoho paneláku par- tu gangsterů, zkorumpované policajty a několik nevinných a vypustil na ně celou armádu nemrtvých. Teď se bez zombíků obejdeme, ale v jeho novince Nemilosrdný taky půjde o krk. Hlavním hrdinou bude stárnoucí, ale pořád za- traceně efektní policejní důstojník Serge Buren. Ten si zákony často vykládá po svém, a když jde někomu po krku, obyčejně to skončí krvavou přestřelkou. Nadřízení by mu nejradši přistřihli křídla, ale vědí, že je dobré mít tohohle nevypočitatelného drsňáka pod dohledem a že se někdy hodí pustit ho z vodítka. Teď má spolu se svým týmem najít a dostat před soud nebezpečný gang. A ve Francii najednou začne být pořádně horko. V hlavní roli se objeví veterán a francouzský drsňák číslo jedna, Jean Reno. 08/10 CineStar Laputa / drama Laputa je létající ostrov z knihy Gulliverovy cesty, ale také kavárna. Kavárna, kterou si pro sebe zařídila mladá Johanka, protože už není dítě, ale mladá do- spělá žena, a tak nějak tuší, že by se o sebe měla postarat. Neví ovšem moc jak. Rodiče ani kamarádi jí nedovedou odpovědět na otázky, které si na začátku dospělosti pokládá snad každý, a tak doufá, že jí s tím pomůžou její hosté. Ti ovšem přicházejí, odcházejí a moc toho po nich nezůstává, většina z nich jsou navíc sobci, kteří pořád něco chtějí, ale Johance moc nepomáhají. Svých problémů mají dost. Povede se jí nakonec v její kavárně ujasnit si, co vlastně od života chce? Celovečerní debut režiséra Jakuba Šmída láká na opravdový a realistický příběh, který si prožil v jis- tém věku snad každý, ale také na Terezu Voříškovou v hlavní roli. 08/10 CineStar, Cinema City Purpurový vrch / horor Mexičan Guillermo del Toro má u filmových diváků i odborníků pověst vý- jimečného režiséra s  hodně osobitým vizuálním cítěním. Je zodpovědný za comicsové hity Hellboy nebo Blade 2, ale třeba i za oscarové drama Faunův labyrint, v němž kombinoval fantasy a hororové prvky s citlivým příběhem z války. Del Toro nikdy netočil obyčejné horory a dá se tedy očekávat, že ani jeho Purpurový vrch by nemusel být výjimkou a nabídne víc než jen obyčejné strašení. Jeho hrdinkou bude mladá 15/10

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

49 září 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Legendy zločinu / životopisný / krimi / thriller Londýn šedesátých let bylo fascinující místo plné života a velkých příleži- tostí. Ale když jste se v něm ztratili nebo zabloudili do nějaké vedlejší uličky, mohli jste zatraceně rychle přijít k úrazu. A nejspíš by v tom měli prsty Ron a Reggie Krayovi. Tahle dvojčata totiž vládla londýnskému podsvětí a doko- nale se doplňovala. Zatímco ten první byl nevypočitatelný a agresivní psy- chopat, druhému to pálilo, měl talent pro kšeft a sázel spíš na mozek. Společně byli neporazitelní, bála se jich konkurence, děsila se jich policie a dělali si, co chtěli. Když tedy přiletěli mafiáni z USA, kteří chtěli udělat z Londý- na evropské Las Vegas, zašli rovnou za Ronem a Reggiem. Chvilku to vypadalo, že na kšeftu vydělají všichni, pak se ale ukázalo, že udržet na uzdě magora Ronnieho nebude vůbec snadné. A že policii s dvojčaty pomalu dochází nervy. Gangsterku podle skutečné události má na svědomí scenárista a režisér Brian Helgeland, autor vynikající a pekelně drsné Odplaty s Melem Gibsonem. Před kamerou září ve dvojroli Tom Hardy, kterého jste letos mohli vidět ve filmech Dítě číslo 44 a Šílený Max: Zběsilá cesta. 15/10 Kino Beseda Mládí / drama Italský režisér Paolo Sorrentino se díky filmům Božský a Velká nádhera stal jedním z nejvýraznějších evropských filmařů a na jeho novinku Mládí se tě- šily skutečně davy filmových gurmánů. Hlavními hrdiny jsou kamarádi Fred a Mick. Oběma je už přes sedmdesát let, ale už pěkně dlouho se setkávají každý rok v jednom alpském lázeňském hotelu. Letošek není výjimkou a vý- znamný skladatel se slavným režisérem se tu potkávají opět. Letos sem navíc Fred přijel se svou dcerou, která na něj má při léčení dohlížet, v hotelu se však ubytoval i slavný fotbalista, Miss Universe, mladá filmová hvěz- da a pár dalších lidí, a Fred s Mickem mají najednou příležitost pokecat si i s někým jiným a společně nejenom vzpomínat na minulost, kdy jim patřil svět, ale možná se i smířit se svým stářím a nevyhnutelnou budoucností. Hvězdně obsazené drama láká na herecké legendy Michaela Cainea a Harveyho Keitela, který Mládí osobně uvedl v Karlových Varech. 20/10 CineStar, Cinema City Poslední lovec čarodějnic / akční / fantasy Vin Diesel je akční hrdina, jemuž to jde nejlépe za  volantem. Série Rychle a zběsile by bez něj byla poloviční a sedmý díl, který byl v kinech letos v létě, celosvětově utržil přes miliardu. Osmička už se chystá, ale Diesel by si rád vyzkoušel i něco trošku jiného. A tak se vrhl na akční fantasy Poslední lovec čarodějnic. Tady si zahraje muže, jenž už stovky let putuje po světě a likviduje všechny čarodějnické mrchy, na které narazí. Má sice pár pomocníků, ale špinavou práci musí odvést vždycky sám a i když časem vyměnil meč za brokovnici, pořád je to pořádná dřina. Teď se navíc vrací samotná královna čarodějnic a chystá se do světa vypustit mor, jenž by zlikvidoval celé lidstvo. Vypadá to, že na tohle hrdina nemá, a tak vyhledá neobvyklou pomoc, čarodějnici, která tvrdí, že kope za tu správnou stranu. Společně je čeká zatraceně těžká mise. Dá se ale nové spojenkyni vůbec věřit? Krom Diesela se v Posledním lovci čarodějnic objeví i oscarová legenda Mi- chael Caine, nebo Elijah Wood alias Frodo z Pána prstenů. 22/10 Edith Cushingová, která se rozhodne vdát se za tajemného Thomase Sharpa. Odstěhuje se do jeho obrovského domu, který spolu s ním obývá i jeho trošku podivínská sestra, a zdá se, že by ji mohla čekat šťastná budoucnost. Není tomu tak. Samotný dům skrývá několik hodně ošklivých tajemství, stejně jako samotní sourozenci Sharpovi. Edith zjišťuje, že jí o život usiluje podivná bytost, která není z našeho světa. Co je zač? A co se skutečně událo v po- divném domě? V hlavních rolích se sešli Tom Hiddleston, Jessica Chastain a Mia Wasikowska.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

KINO 50 září 2015 | www.zurnalmag.cz CineStar, Cinema City Stážista / komedie Když se řekne stážista, většina z nás si představí aktivního mladíka okolo dva- ceti let, který je ochotný dělat ve velké firmě tu nejpitomější práci za minimální peníze, aby se jako že něco naučil. Je to něco mezi studiem a otročinou. Ben Whittaker ale obyčejný stážista není. Je to sedmdesátník, vdovec a chlap, co potřebuje novou energii do života, i proto se rozhodl začít pracovat pro módní web a dělá asistenta jeho šéfové Jules. Ta z něj není úplně nadšená, protože Ben se rozhodně neřídí nejnovějšími mód- ními trendy a cool byl naposledy v době, kdy ještě existovalo Východní Německo. Brzy se ale ukáže, že nadšení mu ne- chybí a že svými životními zkušenostmi a nadhledem může partě mladých novinářů pomoci. Navíc se zdá, že cynická a přepracovaná Jules potřebuje spíš než stážistu kamaráda a někoho, o koho se může opřít. A Ben, i když si to tak nikdo z nich zpočátku nepřipouští, je naprosto ideální. Může existovat kamarádství mezi nadřízenou a podřízeným, který je navíc o nějakých čtyřicet let starší? V pohodové komedii Stážista uvidíte oscarové hvězdy Anne Hathaway a Roberta De Nira. Režii dostala na starost Nancy Meyers, autorka romantických komedií Prázdniny nebo Lepší pozdě nežli později. 22/10 CineStar, Cinema City Dokonalý šéf / komedie / drama Vítejte ve světě nejlepších kuchařů na světě. Ve světě Adama Jonese. Žije v Pa- říži, má dvě michelinské hvězdy, do jeho restaurace chodí evropská smetánka a on sám patří mezi celebrity. Navíc si vysloužil pověst člověka, který si svou práci umí užívat a pěknou divočinu zažívá i v soukromí. Nic mu nechybí. Nebo spíš nechybělo. Adam najednou cítí, že vyhořel, že neví, co by měl dělat dál. Jediné, po čem teď touží, je vlastní restaurace, napravená reputace a možná i ta třetí hvězda, konečně mu však do- chází, že na tohle sám nemá a že potřebuje pomoc. Dává tedy dohromady tým těch nejlepších kuchařů a s jejich po- mocí se hodlá vrátit zpátky na vrchol. Uspět s novou restaurací však nakonec bude možná jednodušší než si urovnat vlastní soukromí. Komediální drama sází na výtečné obsazení, v Dokonalém šéfovi se sešli Bradley Cooper a Sienna Miller, kteří si spolu zahráli už v Americkém sniperovi, dorazí mladé hvězdy Alicia Vikander a Lily James, a objeví se třeba i veteránka Emma Thompson. V kině se vám tedy nejspíš budou sbíhat sliny. 22/10 CineStar, Cinema City Paranormal Activity: The Ghost Dimension 3D / horor Série Paranormal Activity je hororový fenomén. Ale spíš díky tomu, že je levná a úspěšná, nikoliv kvůli kvalitám, které jsou… řekněme diskutabilní. Zkrátka kdo chce lepší horor, najde ho celkem bez problémů, to však neznamená, že Pa- ranormal Activity to v kinech jen tak zabalí. Teď se můžou fandové pomalu začít těšit na pátý díl, který točí debutující režisér Gregory Plotkin. Do Palo Alto se stěhují Ryan a Emily se svou šestiletou dcerou a Ryanovým mladším bráchou Mikem. Ryan tu dostal novou práci, a tak museli všichni opustit New York, ale nijak zvlášť jim to nevadilo, protože na město mají ošklivé vzpomínky, před rokem tam totiž zemřela jejich dcera a na druhé straně USA by rádi začali znovu. Brzy se ovšem ukáže, že jejich domov není úplně obyčejný a že tu s nimi bydlí ještě něco. Něco hodně nebezpečného. 22/10 CineStar, Cinema City Ztraceni v Mnichově / komedie / drama Režisér a  scenárista Petr Zelenka patří k  nejzajímavějším filmařům, jaké tu máme, což dokazují Karamazovi, kultovní Knoflíkáři nebo Samotáři, ale i spousta dalších filmů. Ztraceni v Mnichově by mělo být opět výjimečné dílo a už zápletka je zatraceně originální. Bude se totiž točit okolo papouška. Ale ne ledajakého, tenhle byl totiž u podpisu Mnichovské dohody, a jelikož má 22/10 Filmové premiéry

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

51 září 2015 | www.zurnalmag.cz hodně dobrou paměť a umí mluvit, ví naprosto přesně, co se stalo. Proto ho unese mladý český novinář a chce světu vyjevit pravdu, čímž riskuje skandál mezinárodních rozměrů. To však zdaleka není všechno, do celé šlamastiky se přimotají ještě filmaři, tajné služby a spousta dalších lidí. Zelenka do hlavní role obsadil Martina Myšičku a vedle něj se objeví třeba Marek Taclík, Jana Plodková nebo Jitka Schneiderová. Cinema City Mrkáček Bill / animovaný Mrkáček Bill je další z animovaných zvířecích hrdinů, a jelikož je jeho film z Aus- trálie, může to být buď klokan, nebo medvídek koala. A v tomhle případě je správně druhá možnost. Mrkáček Bill je mladý koalí kluk, jenž miluje dobrodruž- ství a občas se díky tomu dostane do průšvihu. Teď ho čeká největší dobrodruž- ství jeho života, musí se vydat přes celou australskou pustinu, aby našel svého tatínka. V divočině na něj čeká hromada nebezpečí, ale také spousta nových přátel, kteří mu rádi nabídnou pomocnou tlapku. A navíc Bill dostane šanci ukázat, že je víc než jen praštěný medvěd, ale že se v něm skrývá skutečný hrdina. 22/10 CineStar, Cinema City Sicario: Nájemný vrah / akční / krimi Vloni v létě se v kinech objevilo akční sci-fi Na hraně zítřka, v němž Tom Cruise bojoval s mimozemskou invazí. Záda mu u toho kryla Emily Blunt a ukázala, že tenhle žánr a role drsňaček jí sedí, což by mělo potvrdit i drama Sicario: Nájemný vrah. Tady si Emily Blunt zahraje mladou členku speciální jednotky Kate Macer, která má u hranic s Mexikem likvidovat drogové kartely. Podle pravidel se tu moc nehraje, místo zatýkání se podezřelí a viníci rovnou likvidují a jednotka se chová spíš jako vojen- ské komando než strážci zákona. A pak je tu Alejandro, žoldák a odborník na mexické drogové kartely, který má víc tajemství, než by se jeho kolegům líbilo. A čím víc se Kate a její kolegové dostávají svým nepřátelům pod kůži, tím víc hlavní hrdinka začíná chápat, že se octla ve hře, kde neplatí žádná pravidla. A kde je zatraceně těžké určit, kdo je tu hodný a kdo zlý. Drsné akční drama sází vedle Emily Blunt i na držitele Oscara Benicia del Tora a charismatického Joshe Brolina. Natočil ho Kanaďan Dennis Villeneuve, autor skvělé detektivky Zmizení. 29/10 CineStar, Cinema City Fakjů pane učiteli 2 / komedie Německá komedie Fakjů pane učiteli slavila v českých kinech docela úspěch. Když se zlodějíček Zeki dostal z vězení, zjistil, že na místě, kde zakopal svůj lup, vyrostla škola, a pokud se chce ke svému bohatství dostat, musí se začít vydávat za učitele. Nakonec ho sice prokoukli, ale vzhledem k tomu, že ve tří- dě plné nezvladatelných idiotů slavil úspěchy, zapomněla ředitelka na jeho minulost a udělala z něj regulérního člena učitelského sboru. Teď se Zeki, jeho naivní kolegyně Lisi a parta tupých studentů opět vrací a chystají se na školní výlet do Thajska. Zeki z toho není moc nadšený, protože se svými sígry rozhodně nechce trávit víc času, než je nutné, ale nevykecá se z toho. A na druhé straně světa má bojovat za pověst svojí školy. Tohle nemůže dopadnout dobře. Ale může to být solidní legrace. 29/10 CineStar Celebrity s.r.o. / komedie Jiří Mádl a režisér Miroslav Šmídmajer společně natočili pohodovou komedii Probudím se včera a ještě před tím pohád- ku Peklo s princeznou. Teď se rozhodli spojit síly potřetí a vylezla z toho komedie Celebrity s. r. o. Děj se bude odehrávat na place natáčení seriálu. Mladí herci tu bojují o slávu, veteránům se už moc makat nechce, technici nejsou nejpoctivěj- ší a mladý režisér Tomáš se permanentně střetává s producentkou, kterou zajímají jiné věci než úspěch seriálu. A tak si režisér pomůže sám a vymyslí postavu, která je inspirovaná skutečným mafiánem. Sledovanost jde nahoru, lidi se baví a jediný, kdo z toho nemá radost, je onen mafián. A rozhodne se celou situaci řešit tak, jak je zvyklý. 29/10 Filmové premiéry

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

RESTAURACE 52 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Styl plzeňských restaurací pod drobnohledem Petra Mikoláše Možná to někoho překvapí, ale ve vztahu k jídlu jsem zcela konfekční typ. Vi- dím v něm potěšení a díky tomu, že mi žaludek a celé zažívání funguje dobře, jsem zastáncem teorie o člověku jakožto všežravci. Když se jí všechno s mírou a zlatou střední cestou, neměli bychom si žádný kulinářský zážitek nechat ujít, neboť to je jedna z nejhezčích věcí, které jsou člověku dopřány. Mohu tedy říct, že já i moje rodina jsme gurmeti. Vyrůstal jsem v létech socialismu, kdy se jedlo, co dům dal. Školní a závodní stravování nás naučilo zaplácnout si žaludek univerzální hnědou omáčkou, a tak když jsme po revoluci mohli začít cestovat a do Čech přicházeli kuchaři ze zahraničí, začali jsme zmeškané dohánět. Máme krásný sport: snažíme se poznávat krajové a národní kuchyně. Několikrát do měsíce si vy- bíráme restaurace orientované na konkrétní kuchyni, španělskou, japonskou, italskou a nově vietnamskou. Nemám vyhraněně jednu oblíbenější. Nevyhýbám se ani hmyzu, různým houbičkám nebo třeba syrovým rybám. Když to mohou jíst lidé toho kterého národa, proč bych to nemohl jíst já? Když ale jdeme s rodinou či přáteli do nějaké restaurace, snažíme se mít nejdřív informace o majitelích nebo kuchařích: jsou opravdu z té země, jejíž jídla vaří? Co o té které kuchyni vědí? V Plzni je restaurací spousta, a těch, kde se nám líbí a kde nám chutná, také. Na českou klasiku, jako je kachna s červeným zelím nebo svíčková, chodíme rádi k Mansfeldovi. Za italskou kuchyní chodíme do Gargana na Masarykově náměstí nebo do Pulcinelly v Bolevci. V Everestu si zase pochutnáme na kuchyni indicko-nepálské. Za španělskými tapasy míříme do AmorVina. V poslední době jsme párkrát ochutnali vietnamské: polévku Pho a Bun Chá – ogrilova- ný bůček s koriandrem, perillou, rýžovými nudlemi a vývarem. Moje maminka pochází z Chodska, ale když k ní jedeme, nechystá nám žádné chodské speciality. Nejvíc nás uctí řízkem a bramborovým salátem nebo daňčím na kaparách. Tenhle recept našla v myslivecké kuchařce, když nám soused asi před dvaceti lety dal kus daňka a celé rodině to zachutnalo. U nás doma se vaření ujal syn a zkouší na nás různé speciality. Samozřejmě především z masa. Dělá třeba výborné lasagne nebo bifteky. To je doslova korunovace nedělního dne. Obědváme až kolem druhé, a celá příprava oběda včetně vymýšlení, co si dáme, je pro nás rituálem, jímž se zabýváme od okamžiku, kdy zhruba v deset vstaneme od snídaně. Významnou roli u nás doma hrají i dorty, protože manželka provozuje kavárnu a rodina je pro ni pokusným materiálem pro každý nový dort. Anebo bývám odsouzen sníst kousky, které už se do vitríny a do prodeje nehodí – ale i tak chutnají… Petr Mikoláš, gastroenterolog Názor Petra Mikoláše | To nejlepší z restaurací „Ten nejúžasnější požitek z jídla…“ 01–31/10 Pulcinella Zvěřinové speciality S  nadcházejícím podzimem a  loveckou sezónou nabídne italská restaurace Pulci- nella svým zákazníkům zvěřinové speciality. Některé z nich vám tamní skvělí kuchaři nabídnou a připraví dle tradičních italských receptur. Těšit se můžete například na jelení steak s brusinkami a jalovcem, spezzatino z di- vočáka s petrželovými domácími gnocchi, pečenou per- ličku na šalvěji a citronech s pancettou, nebo na pečenou srnčí kýtu na česneku. Tyto speciality budou v průběhu měsíce října na víkendovém menu. Nabídku restaurace skvěle doplní široký výběr italských červených vín. Více informací naleznete na  www.pulcinella.cz, rezervace na tel.: 377 538 118.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

53 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací | Dozvěděli jsme se… | Přehled restaurací do 31/10 Artemis Greek Restaurant Akce na pizzu Až do  konce října zve restau- race Artemis v přízemí obchodního centra Plaza na lá- kavou nabídku: vyberte si tu jakoukoli pizzu ze stálého menu za neuvěřitelných 99 Kč! Nabídka platí ve všední dny od 15 hodin a o víkendech po celý den. Přepadne-li vás tedy ve městě hlad nebo chuť na kousek autentické Itálie, už nemusíte dlouho přemýšlet a hledat. Více infor- mací naleznete na www.artemisrestaurant.cz, objedná- vejte na tel.: 602 602 292. od 01/10 Klubmalýchpivovarů Podzimní speciály a grilování Říjen bude v Klubu malých pi- vovarů ve znamení podzimních speciálů. Pivní fajnšme- kři se dočkají nových lahvových německých, belgických a amerických piv, která rozšíří nabídku na více než 100 druhů. Od poloviny října pak přibydou teplá večerní jíd- la a do Vánoc je v plánu ještě několik výletů po pivova- rech. Podrobnosti na www.klubmalychpivovaru.cz. el Cid Houbové pokrmy a degustační menu Od  začátku října můžete zajít do  španělské restaura- ce na  houbové pokrmy. Najdete mezi nimi například hříbkový krém, carpaccio s lanýžovým olejem nebo pa- nenku s liškami. Pokud si budete chtít dopřát skutečný houbový zážitek, pak si můžete objednat houbové de- gustační menu za zvýhodněnou cenu. 01–18/10 Cafe & Restaurant Continental Steakové menu V první polovině října se budou v Cafe & Restaurant Continental podávat pořádné kusy od 01/10 Restaurace ZA OPONOU Palackého náměstí 30, Nové divadlo v Plzni Tel.: 739 754 935 (rezervace) Otevírací doba: denně 11–24 hod. www.restauracezaoponou.cz Restaurace ZA  OPONOU v  přízemí Nového divadla nabízí příjemný a  útulný interiér v  unikátním a  inspirativním prostoru. Ne- zvyklá divadelní atmosféra je jako stvořená ať již pro vynikající oběd, tak pro pracovní schůzku. Vstoupíte sem jednoduše z  divadelního nádvoří, auto zapar- kujete přímo v  místě. Výborně tu vaří po  celý den, samozřejmostí je polední menu a nechybí ani výběr dezertů a vín. Večer tu pak můžete strávit v roman- tické náladě nad výbornou večeří a skvělým vínem, nebo tu můžete začít či skončit svůj večerní program zahrnující třeba některé z  divadelních představení. Příjemné posezení nabízí restaurace i pro ty, kteří při- jdou na představení s dostatečným předstihem. Celý prostor restaurace je nekuřácký. Dozvěděli jsme se… … že U  Mansfelda proběhne od 7. do 14. listopadu tradiční Martinská Husa, k níž se bude podávat svatomartinské víno. … že listopadové brunche v hotelu Courtyard by Marriott Pilsen budou zasvěceny halloweenu a sva- tému Martinovi. … že Sokolovna Bolevec se v  listopadu vrátí do časů, kdy Sokol začínal. Na jídelníčku se proto objeví třeba maďarská gulášovka, husí játra resto- vaná s  jablky podávaná na  topince nebo císařský trhanec s jablečným rozvarem. … že v el Cidu se v polovině listopadu bude konat narozeninový večer s degustačním rautem. … že 11. listopadu zve el Cid na svatomartinská vína s pečenou husou. … že začátkem listopadu se restaurace PI.JEZ.PI opět připojí k festivalu Jazz bez hranic a nabídne speciality neworleanské kuchyně. … že se Na Spilce budou od 22. do 24. října konat Myslivecké hody s večerní živou hudbou.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

RESTAURACE 54 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | To nejlepší z restaurací masa. Servírovat se budou steaky z  dobře vyzrálého masa z  českého strakatého skotu, přeštického prasete a třeba i kachních prsou. Tak sem rozhodně nezapomeň- te zajít na oběd nebo na večeři! od 01/10 CrossCafe Bageta Čapréze Bagetu, která zažene hlad a roz- hodně nerozhodí dietní plán, připravili na podzimní období v CrossCafe. Čapréze je křu- pavá ciabatta provoněná provensálským kořením, s po- ctivou dávkou rajčat, mozzarely, bazalkového pesta a ru- koly. Nechte se její chutí očarovat a přenést se s každým soustem do  Itálie. Tuto slanou dobrotu si navíc můžete vychutnat ve zvýhodněném denním menu spolu s kávou a malou svačinkou. el Cid Vinný bar el Cid Od  začátku října si můžete zajít do  španělské restaurace na nová rozlévaná vína. Podzimní nabídka vín podávaných po skleničce se zaměří především na moravská vína, špa- nělská barikovaná červená vína, vína z Bordeaux nebo dnes velice populární vína z Německa od mladých vinařů, kteří udávají směr. Saloon Roudná Dýňové menu Podzim je tady a restaurace Saloon Roudná proto připra- vila týden dýňových specialit. Můžete tu ochutnat dýňo- vou polévku s  kokosovým mlékem a  dýňovým olejem, grilovanou jehněčí kotletku podávanou na  pyré z  dýně a uzených brambor se švestkovou omáčkou nebo filírova- ný hovězí pupek s pečenou máslovou dýní a salsou Chimi- churri. Jako sladkou tečku na závěr můžete okusit dýňový koláč s domácí šlehačkou. Rezervace je možná na telefonu 377 510 109. Šenk Na Parkánu Poklady klasické české kuchyně Každý druhý víkend v měsíci můžete Na Parkánu ochutnat specialitu připravenou dle tradičních receptur našich babi- ček. V říjnu to bude pochopitelně zvěřina, konkrétně kančí od  05/10 05– 11/10 09– 11/10 Ducha i  tělo potěšíte v  nové Sokolovně v  Bolevci! Šéfkuchař Filip Vracovský pro vás denně připravuje pokrmy ryze domácí kuchyně. Každý den si vyberete poctivá jídla plná chuti. Rozcvičkou pro chuťové pohárky bude paštika z přeš- tíka s domácí houstičkou a na zahřátí pak poctivá dršť- ková polévka. Jste-li připraveni na pořádný gurmánský zážitek, ochutnejte kančí ragú se šípkovou omáčkou a  perníkovými knedlíky nebo nesmrtelnou klasiku vepřo knedlo zelo Zejména milovnice pokrmů z drů- beže uvítají kuřecí prsíčko „Supreme“ připravené šetr- nou metodou sous-vide podávané s parmazánovým koláčkem nebo oblíbený salát Caesar. Pro nejmenší labužníky jsou nachystané bramborové taštičky s po- vidly, které stejně dobře poslouží i jako sladká tečka a vy se začnete olizovat až za ušima. Kdo nemá dost, dá si navrch domácí buchty. Co by to bylo za  hospodu bez pořádného piva?! Na čepu je nepasterovaný Plzeňský Prazdroj z tanku, jedenáctka Excelent, 12° nefiltrovaný Gambrinus, čer- ný Kozel a další. Z pohodlí moderní, plně nekuřácké hospody můžete sledovat přímé přenosy sportovních utkání a vítězství rovnou oslavit. Hosté z daleka mohou parkovat hned vedle hospody a po pár nealko pivech pokračovat ve  své cestě. K  dispozici je také salonek s kapacitou 50 míst vhodný pro rodinná či firemní se- tkání a prezentace. Tak jak si to dáte, se zelím nebo se šípkovou? Více informací najdete na www.janakbros.cz. Nová hospoda Sokolovna Bolevec

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

55 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací kýta se šípkovou omáčkou a  karlovarským knedlíkem. Vzpomínáte si, že právě tohle vařila babička, když jste u ní bývali na prázdninách nebo tak hostila sváteční návště- vy? Přijďte si vzpomínku aspoň trošku oživit! 15–18/10 Sedmý nebe – Morávka Speciální dýňové menu Je tu podzim a k němu patří sezóna dýní. V restauraci Sedmý nebe – Morávka to dobře vědí, a proto připravili něco málo z této suroviny, která se u nás těší čím dál tím větší oblibě. Přijďte ochutnat polévku z pečených dýní nebo vepřovou panenku balenou do slaniny na dýňo- vém pyré nebo salát z pečené dýně s medovým dresin- kem a rozpečenou bagetou. Tak dobrou chuť! od 15/10 Restaurace 12° Zvěřina v Restauraci 12° V  gastronomickém kalendáři má snad každý milovník jídla poznamenáno, že podzim a zvěřina patří k sobě. Maso zvěřiny, které má specific- kou chuť a vůni, bývá kvalitnější a zdravější než maso chovné zvěře, obsahuje vysoké množství bílkovin a na- opak nízké množství tuků. A připravit se dá mnoha roz- manitými způsoby. Třeba jako srnčí kýta na  smetaně, jelení guláš s liškami, paštika z divočáka pečená ve sla- nině s brusinkami nebo jako filet z daňčí kýty s redukcí z červeného vína, perníku a čokolády. Nezapomeňme, že u divočáka stále není vyřešen spor, zda je chutnější se šípkovou omáčkou, nebo se zelím a knedlíkem. Proto se v Restauraci 12° bude podávat obojí. 16/10  /  19:00 NEVINNÝ BAR Degustace vín NEVINNÝ BAR si pro vás v  po- lovině října připravil pozvánku na jižní Moravu. Přijďte ochutnat to nejlepší, co se uro- dilo ve vinařství Vinofol Novosedly z mikulovské oblasti. Rezervace na telefonu 774 002 005. Různorodé práce, zaznamenávající minulý a přítomný čas Galerie města Plzně nám. Republiky 40, Plzeň 21. srpna–8. října 2015 otevřeno út–ne 10–18

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

RESTAURACE 56 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz angeloHotelPilsen RestauraceSunlight U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823 www.angelo–pilsen.cz Otevírací doba: po–pá 6:30–14, 18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod. Od září jsme pro vás přichystali nové A la carte menu, z kterého můžete ochutnat např. jehněčí kotletky v pistáciové krustě podávané s glazíro- vanou šalotkou. V pracovním týdnu si dopřejte výborné polední menu, které vám obsluha přinese během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci Sunlight, která vás okouzlí svým jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar, přívětivým personálem a výbornou kuchyní. Pro hosty re- staurace parkování zdarma. Přesvědčte se sami! Vinárna U Mansfelda Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844 www.umansfelda.cz Otevírací doba: út–so 17–24 hod. Restauraci U Mansfelda v histo- rickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v  jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénníchprostorách.VinárnaU Mansfeldamáotevře- no od úterý do soboty, vždy od pěti hodin do půlnoci. Na- bízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla, jako v  horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé rodinné setkání, oslavu nebo třeba firemní večí- rek. Prostory mají samostatný vstup ze sadového okruhu. Pils’n’Grill Pivní brunch Říjnový brunch restaurace hotelu Courtyard by Marriott láká kromě skvělého jídla i  na  barmanskou školu pro děti. A zatímco se malí návštěvníci budou učit, rodiče mohou odpočívat a povídat si u kávy či vína. Oblíbené brunche nabízejí neomezenou konzumaci formou bu- fetu, a to včetně piva, vína a nealkoholických nápojů. Cena za osobu je 590 Kč, děti do 6 let mají vstup zdar- ma, od 6 do 10 let platí 150 Kč a od 10 do 15 let 295 Kč. Rezervace probíhá na tel.: 373 370 141, nebo na pilsen. reception@courtyard.com. Cafe & Restaurant Continental Zvěřinové dny Lovecká sezona je v plném proudu, a tak se druhá po- lovina října ponese v  restauraci hotelu Continental ve znamení zvěřiny. Ochutnáte tu jak tradiční daňčí kýtu na smetaně, tak i třeba pralinku z křepelky anebo netra- diční, ale velmi dobrou kombinaci srnčí ragú na červe- ném víně s čokoládou. 22/10 / 18:00 PI.JEZ.PI 3. krevetový večer V  PI.JEZ.PI uspořádali po  vel- kém zájmu další krevetový večer formou ,,Sněz, co můžeš…". Opět tu budou kre- vety grilovat, smažit, nakládat a  loupat. Budete moci ochutnávat například krevetovou polévku ,,Bisque“ s křenovou espumou, tempurované krevety se zeleni- nou a  sweet chilli omáčkou nebo oblíbené grilované krevety s česnekem, chilli a koriandrem. Cena na osobu je 550 Kč, rezervace na tel.: 608 182 478. 26–31/10 el Cid 12. narozeniny Oslavte s  el Cidem jeho naro- zeniny! Přijďte si dát nové na- rozeninové degustační menu. Najdete v něm hlavně osvědčené a vyhlášené pokrmy této restaurace a k nim si budete moci objednat vína dle doporučení sommeliéra, například francouzské Chablis nebo španělské barikované Briego Crianza. 18/10 12:00 19– 31/10 Restaurace a Pivnice 12° Kopeckého sady 329/8, Plzeň www.restaurant-12.com Otevírací doba: po–út st–čt 11–24, pá–so 11–01, ne 11–23 hod. Restaurace a  Pivnice 12° se nachází v  Kopeckého sadech, přímo naproti Měšťanské besedě. V moderně upraveném interiéru horní restaurace s  kapacitou 80 míst si můžete vychutnat pracovní nebo soukromý oběd. V suterénní části restaurace objevíte útul- nou pivnici s kapacitou 80 míst a odděleným salónkem pro 25 osob. V obou prostorách můžete uskutečnit vánoční fi- remní večírek formou rautu, speciálně sestaveného menu, nebo vám naservírujeme tradiční českou kuchyni v moder- ním pojetí v doprovodu s výborně ošetřeným tankovým nefiltrovaným pivem Gambrinus a ležákem Pilsner Urquell. To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

57 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo Velké divadlo DJKT Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 128, předprodej vstupenek: Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu 1. 10. 19:00 Producenti – muzikál S5 2. 10. 19:00 Čardášová princezna – opereta V12 3. 10. 19:00 Polská krev – opereta pro seniory 4. 10. 19:00 Lov začíná – činohra V17 6. 10. 19:00 Prodaná nevěsta – opera M 7. 10. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TIT- V2 8. 10. 19:00 Caligula – činohra V11 9. 10. 19:00 Aida – opera/-TIT- V4 10. 10. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál 13. 10. 19:00 Čardášová princezna – opereta KMD14 14. 10. 19:00 Mozart a smrt – opera/-TIT- V14 15. 10. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál N7 16. 10. 19:00 Prodaná nevěsta – opera S6 17. 10. 09:00 Excellentní žena aneb Plzeň je také žena – konference pro ženy 18. 10. 14:00 Spartakus – balet O1 20. 10. 19:00 Caligula – činohra V5 21. 10. 19:00 Caligula – činohra V6 22. 10. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál 23. 10. 19:00 Mozart a smrt – opera/-TIT- V8 24. 10. 19:00 Edgar – opera/-TIT-, premiéra P 25. 10. 10:30 Koncertní matiné 19:00 Edgar – opera/-TIT- 27. 10. 19:00 Caligula – činohra V9 28. 10. 19:00 Prodaná nevěsta – opera 29. 10. 19:00 Monty Python\'s Spamalot – muzikál 30. 10. 19:00 Edgar – opera/-TIT- KMD10 31. 10. 19:00 Popelka – balet Nová scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 059, předprodej vstupenek: Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu 1. 10. 19:00 Škoda! – činohra S7 2. 10. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál S2 3. 10. 19:00 VIKTORKA PLZEŇ! aneb Jinak to nevidím – muzikál 6. 10. 19:00 Škoda! – činohra N9 7. 10. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N10 8. 10. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N3 9. 10. 19:00 Sboristé – činohra N4 11. 10. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N17 13. 10. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál S3 14. 10. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N6 15. 10. 18:00 Libuše – opera V7 16. 10. 19:00 Škoda! – činohra N8 17. 10. 19:00 Vojcek – činohra, premiéra A 18. 10. 19:00 Kočky – muzikál S8 20. 10. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N13 22. 10. 20:00 Dae Men Losers – nový cirkus (také 23. 10.) 24. 10. 19:00 Škola Českého tance… – Plzeňský lidový soubor MLADINA  25. 10. 16:00 Vojcek – činohra Z 27. 10. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N5 28. 10. 19:00 Škoda! – činohra N2 29. 10. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N11 30. 10. 19:00 Divá Bára – muzikál S9 31. 10. 19:00 VIKTORKA PLZEŇ! aneb Jinak to nevidím – muzikál Malá scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu 1. 10. 19:00 Kill de Bill / Jakstohoven / Umírněnost ztracených – balet 3. 10. 19:00 Bůh masakru – činohra, derniéra 4. 10. 19:00 Obraz Doriana Graye – balet 6. 10. 19:00 Probuzení jara – muzikál 7. 10. 19:00 Obraz Doriana Graye – balet 8. 10. 19:00 Zápisník zmizelého – opera 10. 10. 19:00 Přátelé generace X – činohra 11. 10. 19:00 Enigmatické variace – činohra 17. 10. 19:00 Probuzení jara – muzikál 20. 10. 19:00 Svět kabaret – kabaret svět, muzikál 25. 10. 19:00 Kill de Bill / Jakstohoven / Umírněnost ztracených – balet 28. 10. 19:00 Probuzení jara – muzikál 31. 10. 19:00 Plzeň 1953 – činohra, premiéra Divadlo Alfa Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz 1. 10. 09:00 Perníková chaloupka (také 2. 10.) 3. 10. 15:00 Perníková chaloupka 5. 10. 09:00 Čert tě vem!, klub 19:00 Federer a Nadal – hraje A studio Rubín 6. 10. 09:00 Čert tě vem!, klub 7. 10. 09:00 Pirat07&QueenOfLove, klub (také 8. 10.) 9. 10. 09:00 Pirat07&QueenOfLove, klub, derniéra 10. 10. 15:00 Pohádky ovčí babičky 17. 10. 14:00 Detektiv Lupa a tajemná věž – hraje Studio Damúza (také od 15:30 hod.) 19. 10. 09:00 Na půděanebKdomádneskanarozeniny,premiéra 10:30 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny 20. 10. 09:00 Na půděanebKdomádneskanarozeniny(takéod 10:30hod.) 21. 10. 09:00 Na půděanebKdomádneskanarozeniny(takéod 10:30hod.) 22. 10. 09:00 Na půděanebKdomádneskanarozeniny(takéod 10:30hod.) 23. 10. 09:00 Na půděanebKdomádneskanarozeniny(takéod 18:00hod.) 24. 10. 15:00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny 27. 10. 09:00 Na půděanebKdomádneskanarozeniny(takéod 10:30hod.) 31. 10. 15:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni Divadlo Dialog Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz 2. 10. 18:00 Věc Makropulos – komedie, hraje Spodina 4. 10. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus 7. 10. 20:00 Náměstí svatého Marka – komedie, hraje Amceth 8. 10. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého – téma Ladislav Kantor a jeho c.k.Vocal 12. 10. 19:00 V kapce rtuti – komedie, hraje Spodina (také 22.10.)

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

PROGRAM 58 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo | Galerie | Muzea 13. 10. 19:00 Věrně nevěrní – hraje Spodina (také 31.10.) 14. 10. 19:00 Nach-či – komedie, hraje Divadlo Maebh 15. 10. 19:30 Molotovův koktejl aneb Jelitu Čilinic – buzikál, hrají Ludvíci 19. 10. 19:00 Maratón – komedie, hraje Spodina 20. 10. 20:00 Past na osamělého muže – komedie, hraje Divadlo JakoHost 23. 10. 19:00 B.O.T.A. – komedie, hraje Divadlo Maebh 24. 10. 19:00 Anna v ringu – komedie, derniéra, hraje Chlupatej kaktus 25. 10. 19:00 Meeting point – tragikomedie, hraje Chlupatej kaktus 27. 10. 19:00 Ranní hvězda – hraje Amceth 29. 10. 19:00 Věc Makropulos – komedie, hraje Spodina Měšťanská beseda – divadlo Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 3. 10. 20:00 Buenos Aires, vystupte! – v rámciTýdne hispánské kultury 6. 10. 20:00 LiStOVáNí: Zpátky ve hře – scénické čtení 8. 10. 19:00 Halina Pawlowská: Chuť do života – zábavná talk show  14. 10. 19:00 Táta – komedie 19:30 Padesátka – hraje A Studio Rubín 19. 10. 19:00 Caveman – one man show 22. 10. 19:30 Svaté neřesti – hraje Divadlo Artur 25. 10. 19:00 Každý den, šťastný den! – hraje Divadlo Kalich 4. 11. 19:00 Rodina je základ státu – komedie Západočeská galerie v Plzni Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz Masné krámy 28. 10.–20. 3. Vznešenost a zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách – výstava Kulturní program během výstavy: 27. 10. 17:00 Vznešenost a zbožnost – vernisáž výstavy 4. 11. 17:00 Jedno dílo / jeden svět – česká krajinomalba, přednáška Výstavní síň„13“ 7. 10.–7. 2. Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska – výstava Kulturní program během výstavy: 6. 10. 17:00 Hanuš Zápal – vernisáž výstavy 9. 10. 18:00 Já jsem Čapek, slečno – komponovaný pořad, hraje Poetické divadlo 14. 10. 17:00 Hej Mistře! Aneb příběh Jakuba Jana Ryby – komponovaný pořad, hraje Poetické divadlo 20. 10. 17:00 Paleta – setkání s fotografem Janem Kavalem Studijnía vědeckáknihovnaPlzeňskéhokraje Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod., so 9–12 hod., Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, www.svkpl.cz Hlavní budova 2. 10. 18:00 Věc Makropulos – komedie, Divadlo Dialog 5. 10. 17:00 Biodiverzita – přednáška 6.–30. 10. Příběhy Latinské Ameriky – výstava fotografií, v rámci Týdne hispánské kultury 6. 10. 10:00 Kolumbie: Nejen o drogách – přednáška 17:00 Příběhy Latinské Ameriky – vernisáž výstavy 8.–30. 10. Hispánské lidové umění – Arte popular hispano, výstava umění, v rámciTýdne hispánské kultury 8. 10. 17:00 Hispánské lidové umění – vernisáž výstavy 17:00 Šumavský smrk – přednáška 12. 10. 17:00 Literární čaj o páté: Cabeceo Rozhovory o argentinském tangu – autorské čtení Galerie Evropského domu 6. 10. 17:00 Úvod do díla Františka Kupky – vernisáž výstavy 7.–29. 10. Jiná skutečnost: Úvod do díla Františka Kupky – výstava 7. 10. 17:00 Cyklus O PŘEKLADU anglickém: O překladu prózy – přednáší PhDr. LadislavNagyPh.D. –KazuoIshiguro,Anglickáknihovna 12. 10. 18:00 Österreichische Kurzfilmschau 2015 – filmová projekce, německy, Anglická knihovna 13. 10. 18:00 Maria Szadkowska – přednáška, Studijní a dokumentační centrum Adolfa Loose 14. 10. 18:00 Výroční Stammtisch – setkání, Rakouská knihovna 15. 10. 18:00 Vea Kaiser: Makarionissi oder Die Insel der Seligen – autorské čtení, německy 16. 10. Společné kořeny České republiky a Rakouska – vernisáž výstavy, program pro školy 19.–23. 10. Österreich liest – program pro školy a kvíz pro veřejnost 21. 10. 17:00 Cyklus O PŘEKLADU anglickém: O překladu poezie – před- náší Doc. Justin Quinn, Ph.D. – Bohuslav Reynek, Anglická knihovna Galerie města Plzně Dominikánská2,Plzeň,tel.:378 035 310,info@galerie-plzen.cz,www.galerie-plzen.cz do 8. 10. Petr Nikl: Časosběry – výstava 4. 10. Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče (také 1. 11.) 15. 10.–29. 11. Jiný pohled –Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň 1996–2014, nadzemí, podzemí 15. 10. 18:00 Jiný pohled – hlavní zahájení výstavy (také v ZČM) od 15. 10. Jiný pohled – animační programy a komentované prohlídky 10. mezinárodní Bienále kresby Plzeň 2015 Plzeň, www.bienale-plzen.cz 21. 9.–18. 10. Vítězové / Awards Bienále kresby Plzeň 1996–2014, Smetanovy sady 15. 10. 11.valnéshromážděníMezinárodníasociaceumění–Evropa od 15. 10. Animační programy a komentované prohlídky s kurátorkou výstavy Jiný pohled, Galerie města Plzně 15. 10.–29. 10. Jiný pohled –Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň 1996–2014, souborná výstava, Západočeské muzeum v Plzni, Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky 16. 10. 9:00 Status umělce – mezinárodní konference, Západočeské muzeum v Plzni (do 17:00 hod.) 17. 10.–18. 10. 18. Celosvětové valné shromáždění Mezinárodní asociace umění – Evropa (IAA / AIAP) Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice:Plzeňskáměstskázbrojnice,Porcelánve znamenízkříženýchmečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

59 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Muzea | Instituce Výstavy: do 11. 10. Shōko Kanazawa a její tušový svět & Karen LaMonte: Floa- tingWorld – výstavy k výročí partnerství Plzně a Takasaki do 8. 11. Ladislav Sutnar: Užitá tvorba – jídelní servisy, hračky 16. 10.–29. 11. Jiný pohled –Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň 1996–2014 Doprovodné pořady: 30. 9. 17:00 Ladislav Sutnar a Krásná jizba – přednáška 3. 10. 10:00 Dílna kaligrafie (do 16:30 hod.) 4. 10. 10:00 Dílna čajového obřadu (do 16:30 hod.) 7. 10. 16:00 Dílna ikebany – aranžování květin (do 18:30 hod.) 8. 10. 18:00 Mitsuko – Matka moderní doby?, přednáška 12. 10. 18:00 Koncert žáků ZUŠT. Brzkové 13. 10. 16:30 Rozkvetlý slovník aneb Botanická jména v českém jazyce – přednáška 14. 10. 17:00 Ladislav Sutnar a nová typografie – přednáška 16. 10. 09:00 Status profesionálního umělce – konference, v rámci Bienále kresby Plzeň 19. 10. 19:30 Koncert vážné hudby 20. 10. 17:00 Ladislav Sutnar a hračka – přednáška 23. 10. 17:00 Plzeňská noc: KoncertstudentůKHKFPEZČU Národopisné muzeum Plzeňska Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku do 4. 10. Šárka Radová: Běžci, stojci a ležci – keramické plastiky do 3. 1. 100 let Národopisného muzea Plzeňska – výstava Muzeum církevního umění plzeňské diecéze Františkánská 11, Plzeň, út–ne 10–18 hod., tel.: 378 370 900, www.zcm.cz Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem do 1. 11. Obrazy z dějin plzeňského zvonařství – výstava 30. 9. 19:00 ToposKolektiv–japonskátradičnía evropskásoudobáhudba 1. 10. 17:00 Rekvizice zvonů za 1. světové války v Plzni – přednáška 15. 10. 17:00 Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Tachovsku – přednáška Muzeum loutek Nám. Republiky 23, tel.: 378 370 801, út–ne 10–18 hod., www.muzeumloutek.cz Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program do 31. 12. Kinetický dvorek 2015 – pohyblivé objekty do 31. 12. Jaroslav Suchý – loutkář a vynálezce, výstava 4. 10. 14:00 Jak loupežník napravil princeznu a Jak kašpárek s princeznou zachránilikrálovství–rodinnédivadlo(takéod 16:00hod.) Peklo Pobřežní 10, Plzeň 1. 10. 19:00 MonologyVagíny – přestavení 7. 10. 18:30 Lekce swingového tance s Lenkou Sekaninovou 20:00 Pilsner Jazz Band & King Swing – taneční koncert 8. 10. 19:30 Nazareth – rock 9. 10. 19:30 Slet bubeníků 2015 – koncert 17. 10. 21:00 Electro swing Plzeň no. 3 18. 10. 19:00 V Paříži bych tě nečekala, tatínku – komedie 21. 10. 19:00 Úhlavní přátelé – komedie 30. 10. 19:00 United 5 – česko-slovenský boyband 31. 10. 20:00 John Mayall – blues 4. 11. 18:30 Lekce swingového tance s Lenkou Sekaninovou 20:00 Pilsner Little Big Band & Heart of Dixie – taneční koncert Měšťanská beseda – ostatní žánry Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 10. 10. 20:00 Dan Přibáň:Trabantem napříčTichomořím – cestopis 20. 10. 19:30 Myanmar – země statisíců pagod, cestopis 23. 10. 18:00 Taneční večer – hraje Duo Evergreen Klasik Měšťanská beseda – akce pro děti Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 4. 10. 14:30 Pohádka z rybníčku – hraje Divadelní společnost M+M (také od 16:00 hod.) 11. 10. 14:30 Kocour Modroočko – hraje Divadlo Červený kohout (také od 16:00 hod.) 18. 10. 14:30 Pohádky z paloučku – hraje Nána divadélko 25. 10. 14:30 O veliké řepě – hraje Divadlo Dráček (také od 16:00 hod.) 31. 10. 14:30 Strašidelný Halloweenský karneval s Bambulí a Famfulí Měšťanská beseda – hudba Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 4. 10. 19:30 Fernando Otero – večer s příchutí jazzu a tanga, v rámci Týdne hispánské kultury 8. 10. 19:00 Plzeňská filharmonie: Ivo Kahánek, Heiko Mathias Förster a Janáčkova filharmonie Ostrava – ab. koncert A2 9. 10. 18:00 Světový den zraku s Lions Club – benefiční koncert Tyto všechny mají svátek v říjnu Eliska, Vera, Renáta,T ereza,Michaela

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

PROGRAM 60 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz 15. 10. 19:00 Galakoncert Karlovarského symfonického orchestru: Od Vltavy k Dunaji 16. 10. 19:00 ErikTruffaz Quartet – jazz, hip hop, world music, rock, v rámci festivalu Jazz bez hranic 18. 10. 18:00 Drahý Diego, objímáTě Quiela – literárně hudební pořad, v rámciTýdne hispánské kultury 19:00 Radůza & Band – folk, šanson 19. 10. 19:00 Zpívám, tedy jsem – operetní melodie 22. 10. 19:00 Plzeňská filharmonie: Edith Piaf a vůně Francie – ab. koncert C1 27. 10. 19:00 Žalman a spol. – folk, country 30. 10. 20:30 Výroční koncertTURBO 35 let: Natáčení DVD„35“ – rock 1. 11. 19:00 Love in Flames – irská taneční show 8. 11. 20:00 Ondřej Brzobohatý – koncert Nová Akropolis Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod., plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz 1. 10. 18:00 Filozofie a psychologie východu a západu – začátek kurzu 5. 10. 18:00 Mysterické divadlo – přednáška s divadelní dílnou 20. 10. 20:00 Kurz filozofie a psychologie východu a západu: úvodní přednáška Kdo opravdu jsem? – filozofie pro život, začátek kurzu 27. října ve 20 hod., zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat v úterý od 20 hod., cena kurzu: 1 540 Kč (studenti a důchodci 1 100 Kč) 21. 10. 18:00 Praktická rétorika – 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení (také 28. 10., 4. a 11. 11.) 26. 10. 18:00 Superhrdina – přednáška s videoprojekcí 28. 10. 17:30 Tvůrčí dílna Pulchritudo – Jak si vyrobit vlastní masku? Obchodní centrum Olympia Plzeň Písecká 972/1, Plzeň – Černice, tel.: 377 918 932, www.olympiaplzen.cz do 23. 10. Korunovační klenoty na dosah – putovní výstava 11. 10. 15:00 Jazz bez hranic: Zhirawski Memory Band – swing 17. 10. 15:00 Jazz bez hranic: Rokycanský Swing Band – swing Obchodní centrum Plzeň Rokycanská Rokycanská 128, Plzeň, po–ne 10–20 hod., tel.: 377 471 450, info@oc-plzen.cz, www.oc-plzen.cz 9.–17. 10. Měsíc v růžové na podporu prevence rakoviny prsu 30. 10. 14:00 Dětská pohádková Superstar – programYvetty Blanarovičo- vé pro děti (do 17:00 hod.) ZOO Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., www.zooplzen.cz 3. 10. 14:00 Do ZOO s plyšáky! – sraz plyšových zvířátek, soutěžní stezka (program do 17:00 hod.) 10. 10. 13:00 Běh Kilometrovkou po šesti, start závodu ve 14:00 hod. D klub Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz 10. 10. 09:00 Mokré plstění – kurz 15:00 O veliké řepě – pohádka 15. 10. 15:00 Originální Harmonika Duo – pořad pro seniory 19. 10. 18:00 Díky, paneWerichu! – literární pořad 29. 10. 15:00 K. Štědrý a J. Černý: Mám malý stan – pořad pro seniory Knihovna města Plzně B. Smetany 13, Plzeň, Knihovna Lobzy dlouhodobě uzavřena, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz 5. 10. 17:00 Tichý dech: Zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti – beseda 6. 10. 15:00 Záložky do knížky – artedílna, OK Doubravka 17:00 Záhady a záhadologové:Tajemství života – přednáška 7. 10. 10:00 Čtení pro nejmenší, ÚK pro děti a mládež 8. 10. 14:20 Lubomír Müller – beseda, OK Doubravka 16:30 Knihofon – čtení do mikrofonu, ÚK pro děti a mládež 17:00 Řeknu ti, co čtu: Daniela Kovářová – Umberto Eco a Stephen King aneb Mí oblíbení autoři o psaní 9. 10. 13:00 Malý knihovník – pro děti, OK Bolevec 18:00 Oblíbené knihy – beseda, OK Bolevec 14. 10. 17:00 Zajímáte nás: (Ne)rovné šance v zaměstnání – komponovaný pořad 20. 10. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně (26): Jan Rejžek L-klub Studentská 22, Plzeň, tel.: 378 038 231, lochotin@plzen.eu, www.kmplochotin.wz.cz 8. 10. 18:00 Večer s hudebními velikány B. Smetanou a A. Dvořákem – hudební pořad 15. 10. 18:00 Do jeskyní a propastí – rumunský kras Apuseni, cestopis 20. 10. 19:00 Kaleidoskop Jana Rejžka 21. 10. 18:00 Keňa – cestopis 22. 10. 18:00 Příprava vozidla na zimní sezonu – pro motoristy M-klub Macháčkova 28, Plzeň, tel.: 378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html 1.–31. 10. Knižní bazar Čtenáři Čtenářům 1. 10. 18:00 Putování„MalýmTibetem“ – cestopisný pořad 5. 10. 18:00 Aljaška – cestopisný pořad 6. 10. 18:00 Putování se zvukem za hranice všedních dní se Štěpánem Pastulou, klubovna 7. 10. 18:00 Hynek Kočí – koncert v knihovně 12. 10. 18:00 Turecko – cestopisný pořad 13. 10. 18:00 Setkání s psychoterapeutem – beseda v klubovně 14. 10. 18:00 VáclavVít: Jak si chránit své zdraví – beseda v klubovně 19. 10. 19:00 Jean Cocteau: Lidský hlas – divadlo Každou středu od 18:00 hod. cvičení Qi gong – nei tan Každý čtvrtek od 1. 10. vždy od 19:30 hod. zdravotní cvičení s taneční rozcvičkou a relaxací Moving Station – JOHAN z.s. Most Ivana Magora Jirouse 1, Plzeň, info@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz 2.–4. 10. Festival Dny pro duševní zdraví 2015 5.–28. 10. Můj život s... pamětí: Život snů – výstava Lukáše Houdka 5. 10. 18:00 Můj život s… pamětí: Život snů – vernisáž výstavy 6.–23. 10. Visegrad in Posters – 100 plakátů mapuje 100 let společné historieVisegradu Instituce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

61 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Instituce | Akce 6. 10. 17:00 Visegrad in Posters – vernisáž výstavy 10. 10. 10:00 Dialogy – taneční dílny (do 18:00 hod.) 14. 10. 11:00 Můj život s… pamětí: 6 miliard sluncí – divadelní projekt (také ve 13:30 hod.) 20:00 Slam Poetry – souboj poezie naživo 23. 10. 20:00 Peklo – Dantovské variace, tragikomické podobenství, hraje David Prachař a 420People 26.–31. 10. Slam Poetry International – mezinárodní sympozium 28. 10. 19:00 Můj život s… pamětí: 1913 – divadelní představení 31. 10. Slam Poetry galavečer – mezinárodní poezie naživo Dům hudby Konzervatoř Plzeň, Husova 30, Plzeň, www.dumhudbyplzen.cz 7. 10. 19:30 Hledaj pravdy, braň pravdy – koncert k uctění památky mistra Jana Husa 15. 10. 19:00 Milan Svoboda & Les Sirènes String Quartet: Hommage aux Beatles – jazz, v rámci festivalu Jazz bez hranic 20. 10. 19:00 Bob Mintzer Quintet (US, SK),Trio Elf (DE) – jazz, v rámci festivalu Jazz bez hranic 21. 10. 18:00 Křídla Pegasů – koncert, uvádí A. Řeháčková a J. Hlobil 23. 10.–27. 11. Eva Beránková: Jít alejí její – autorské oděvy 23. 10 18:00 Jít alejí její – vernisáž výstavy Můj život s… pamětí Moving Station, Plzeň, www.mujzivots.cz, www.panamo.cz 5.–28. 10. Můj život s… pamětí – festival o životě s odlišností 5. 10. 18:00 Život snů – vernisáž výstavy Lukáše Houdka 14. 10. 11:00 6 miliard sluncí – divadelní projekt, (také od 13:30 hod.) 19. 10. 19:00 Čítání lidu – tentokrát na téma paměť, Anděl Music Bar 20. 10. 17:00 Mládí – filmové drama, Kino Beseda 21. 10. 19:00 NOs – autorská poetická komedie (také od 20:00 hod., DEPO2015) 28. 10. 19:00 1913 – divadelní představení Americké centrum US Point Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň – Bory, www.uspoint.zcu.cz 13. 10. 17:00 Understanding Toni Morrison’s Magical Representation of History – přednáška, Anglická knihovna, nám. Republiky 12 20. 10. 17:00 Filmový klub s komentářem – Smoke Signals 27. 10. 17:00 Konverzace pro každého Každý čtvrtek od 17:00 hod. konverzace pro každého Plzeňská filharmonie Měšťanská beseda, Plzeň, www.plzenskafilharmonie.cz 8. 10. 19:00 Ivo Kahánek, Heiko Mathias Förster a Janáčkova filharmo- nie Ostrava – ab. koncert A2 9. 10. 18:00 Světový den zraku s Lions Club Plzeň Bohemia – benefiční koncert 14.–15. 10. Vodní hudba a barokní mosty Bach-Händel, Rokycany a Zbiroh 18. 10. 16:30 Jsem Moojok Ojaak, Pojídač medvědů, ab. koncert D1, ČRo Plzeň Studio S1 22. 10. 19:00 Edith Piaf a vůně Francie – ab. koncert C1 2. 11. 19:00 W. A. Mozart: Requiem, Katedrála sv. Bartoloměje 5. 11. 19:00 Plzeňská filharmonie a ruská klavíristka Lilya Zilberstein – ab. koncert A2 17. 11. Uměleca totalita:Svobodaprojevua moctotality,FDULSZČU 26. 11. 19:00 Plzeňská filharmonie a ruský trumpetista Sergej Nakarjakov – ab. koncert A3 Bonjour Plzeň! 2015 Alliance française de Plzeň (AF), Moving Station (MS), Frenchie Café (FC), DEPO2015 (D), Fresh Air Gallery (F), Plzeň, www.alliancefrancaise.cz/plzen 16. 10. 18:00 Ochutnávkaspecialityz BeaujolaisSaucissonaugène(AF) 19. 10.–7. 11. 23. ročník festivalu frankofonní kultury 19. 10. 19:00 City Breakers – taneční vystoupení (D) 23. 10.–13. 11. GRAFF’MIX CITIES – tvorba graffiti obrazů (F) 23. 10. 16:00 GRAFF’MIX CITIES – vernisáž, taneční vystoupení (F) 27. 10.–3. 11. KOMIKS IN – práce výtvarně-literární soutěže (AF) 27. 10. 18:00 KOMIKS IN – vernisáž (AF) 28. 10. 20:00 LeThé des Loups – koncert, Zach´s Pub 29. 10. 17:00 Limousinská specialita – kuchařský workshop (AF) 30. 10. 18:00 Jedinečná cesta za kulturním a přírodním dědictvím Mâconu – film (AF) 31. 10. 08:00 Francouzská snídaně (do 12:00, AF) 20:00 Slam Poetry International:Velký slamový večer – poezie naživo (MS) 3. 11. 16:30 Chvilka s pohádkou: Zvláštní host – čtení a zpívání (AF) 19:00 Olivier l’Hôte – hudební vystoupení (FC) 4.–7. 11. Za devatero horami a devatero řekami byla jednou jedna škola – výstava (AF) 4. 11. 10:00 La caravane ensorcelée – film, ul. Bedřicha Smetany 19:00 Za devatero horami a devatero řekami byla jednou jedna škola (část 1) – komentovaná prohlídka, ochutnávka (AF) 5. 11. 18:00 Za devatero horami a devatero řekami byla jednou jedna škola (část 2) – komentovaná prohlídka, workshop (AF) 20:00 BusterKeaton:Láskakvetev každémvěku–films hudbou(D) 6. 11. 18:00 Francouzské doteky – literární večer (AF) 7. 11. 18:00 Perierat – umělecký projekt (D) Jazz bez hranic Anděl Music Bar (A), Dům hudby (DH), Měšťanská beseda (MB), Olympia Plzeň (O), Plzeň, www.jazzbezhranic.cz 15. 10.–3. 12. 10. ročník mezinárodního festivalu Jazz bez hranic 6. 10. 20:00 Jazz & beyond – jam session (A) 11. 10. 15:00 Zhirawski Memory Band – swingové matiné (O) 15. 10. 19:00 Big Band Konzervatoře Plzeň – zahájení (DH) 16. 10. 19:00 ErikTruffazQuartet(FR)–jazz,hiphop,worldmusic,rock(MB) 17. 10. 15:00 Rokycanský Swing Band – swingové matiné (O) 19. 10. 20:00 Machův band, Zhirawski Memory Band, BuenaVista Club 20. 10. 19:00 Bob Mintzer Quintet (US, SK),Trio Elf (DE) – jazz (DH) 23. 10. 20:00 Jazz bez hranic kvintet (CZ, DE), Niederbayerisches Landwirtschaftsmuseum, Regen 24. 10. 21:00 Jazz bez hranic kvintet (CZ, DE),Tradiční kloub, Sušice 28. 10. 18:00 Hlasoplet – mužský vokální kvintet, MKSTachov 29. 10. 17:00 Roman Krebs & Psí dečky – swing ze stříbrného plátna, Klenčí pod Čerchovem

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

PROGRAM 62 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Instituce | Akce 30. 10. 20:00 Blue 2147 – Brian Quinn & Gabriele Pezzoli (CH), DEPO2015 2.–8. 11. Týden neworleanské kuchyně, PI.JEZ.PI 3. 11. 20:00 Martha Galarraga y GrupoTimbasa (CU, CZ), Ivan Habernal Quartet (CZ, DE) – world music a contemporary jazz (A) 5. 11. 19:00 Tremolo, Rokycanský Swing Band, Matouškův Swingband, Sokolovna Rokycany 6.–8. 11. Česko-německá kytarová dílna, Česko-německá big bandová dílna (DH) 6. 11. 19:00 Big Band Klatovy, Matouškův Swingband, MěKS Klatovy 7. 11. 16:30 Junior Jazzguitar Big Band (CZ, DE), řídí Helmut Nieberle (DE),Workshop Big Band (CZ, DE), řídí Milan Svoboda (DH) 8. 11. 16:00 The MayHems – jazzrock, Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee 12. 11. 19:00 Hlasoplet &TotálVokál – soutěž a cappella skupin Jukebox, Saloon Roudná 19. 11. 19:30 Pavel Hrubý: Between the Lines, Pigeon Saxophone Quartet feat. Dano Šoltis – drums (DH) 20. 11. 20:00 Hlasoplet – mužský vokální kvintet, MKS Domažlice 1. 12. 19:30 TheManhattanTransfer(US)–galakoncert,VelkédivadloDJKT 3. 12. 20:00 Five River Blues Band – bluesfank, hotel U Branky, Stříbro 5 Řek www.svetpodlejakuba.cz 15. 10. 19:00 5 Řek: premiéra nových symfonických básní, koncert, Velká Synagoga 18. 10. 15:00 5 Řek: 2. premiéra, koncert, Jízdárna Světce u Tachova Galerie Azyl Veleslavínova 17, Plzeň, www.galerieazyl.cz 4.–31. 10. Václav Šmolík – Obrazy, architektura, výstava 5. 10. 18:00 Václav Šmolík – vernisáž výstavy, zahrají Pavel Paur (kytara, zpěv) a Kája (saxofon) Týden hispánské kultury v Plzni 2015 AmorVino (AV), Anděl Music Bar (A), Galerie Evropského domu (GED), IAteliér (IA), Katedrála sv. Bartoloměje (K), Kino Beseda (KB), Měšťanská beseda (MB), Orient Coffee (OC), Právnická fakulta ZČU (PF), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK), Tapas bar El Cid (EC), Plzeň, www.cskv.cz do 2. 10. Zabydlené sny – výstava malířky Any Eleny Maldonado Arenal (GED) 1. 10. 17:00 Od Vltavy k Dunaji – výstava fotografií (K) 17:00 Slavnostní zahájení festivalu, vernisáž výstavy Od Vltavy k Dunaji (K) 18:00 Kreolská mše (K) 2.–4. 10. Workshop flamenca (MB) 3. 10. 20:00 Buenos Aires, vystupte! – divadelní hra beze slov (MB) 4. 10. 10:00 Workshop argentinského tanga (do 14:00 hod., MB) 19:30 Fernando Otero: Evening with the taste of jazz and tango – koncert (MB) 5. 10. 17:00 Oldřich Fencl: Biodiverzita, aneb Jak mikroorganismus může ovlivnit celý ekosystém – přednáška (SVK) 6.–30. 10. Příběhy Latinské Ameriky – výstava fotografií (SVK) 6. 10. 10:00 Petr Šmelc: Kolumbie – nejen o drogách, přednáška (SVK) 6. 10. 17:00 Příběhy Latinské Ameriky – vernisáž výstavy (SVK) 7. 10. 17:00 Cesta za chutí kávy Latinskou Amerikou – komentovaná degustace (OC) 19:00 Sirény – veřejná zkouška skupiny Fábrica flamenca (AV) 8.–30. 10. Hispánská lidová tvorba – výstava, Chile, Argentina, Kuba, Peru, Mexiko,Venezuela (SVK) 8. 10. 17:00 Hispánská lidová tvorba – vernisáž výstavy (SVK) 20:00 Tradiční španělská fiesta – víno, hudba, tanec, hry (EC) 9. 10. 20:00 Madera, Iván Gutiérrez – post-latin urban folk (A) 10. 10. 18:00 Chuť Valencie – degustace šumivých vín cava, ochutnávka jídel (AV) 11. 10. 11:00 Unikátní kurz vaření s mexickým kuchařem (AV) 12.–16. 10. Jazyková pohotovost – španělština pro veřejnost (vždy 15–17 hod., kavárna MB) 12. 10. 10:00 Bolívarovská republikaVenezuela – přednáška (PF) 17:00 Literární čaj o páté – autorské čtení KristinyVojířové (SVK) 13. 10. 17:00 Wakolda, Le Médecin de Famille – projekce (také od 20:00 hod., KB) 14. 10.–15. 11. Jaume Marzal Canós – výstava obrazů (AV) 14. 10. 18:00 Jaume Marzal Canós – vernisáž výstavy (AV) 15. 10. 15:00 Studentský happening – průvod centrem města, Feria Pilsen – tržiště ve Smetanových sadech, Unidos – koncert 17. 10. 10:00 Taneční workshop flamenkové techniky s Eduardem Zubákem (IA) 18. 10. 18:00 DrahýDiego,objímáTěQuiela–literárně-hudebnípořad(MB) Pěstuj prostor, z. s. DEPO2015 (D), Smetanovy sady (S), Plzeň, www.plzne.cz 2. 10. 16:00 Den architektury 2015: Plzeň moderní, Dům s pasáží U Františkánů 7. 10. 18:30 OSY MĚSTA: Americká třída jako tepna moderní Plzně – přednáška (D) 20.10.–12. 11. Pěstuj prostor – výstava o fungování programu (S) 20. 10. 17:00 Pěstuj prostor uměním – vernisáž výstavy (S) 21. 10. 18:30 OSY MĚSTA: Aktivace a transformace městských tříd – přednáška (D) Waldorfská základní škola Dobromysl Husova 43, Plzeň, skola@skoladobromysl.cz, www.skoladobromysl.cz, pořádá spolek Waldorf Plzeň za přispění Plzeňského kraje od 6. 10. Kurz Eurytmie pro dospělé – toto pohybové umění působí na duševní ztuhlost, sociální cítění a vylepšuje vztahy s okolím, vede Hana Saifi (vždy v úterý od 18:00 hod.) 11. 10. 10:00 Kurz kovotepectví – výroba eurytmických hůlek z mědi TJ Lokomotiva Úslavská 75, Plzeň, www.omnis.cz 16.–18. 10. Veletrhy Moderní dům a byt & Žena a domov, otevřeno denně od 9 do 18 hod., v neděli do 17 hod. Velká Synagoga Sady Pětatřicátníků, Plzeň, www.svetpodlejakuba.cz 15. 10. 19:00 5 Řek: premiéra nových symfonických básní, koncert

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

63 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Kino Kino Beseda Kopeckého sady 13, Plzeň, předprodej vstupenek: Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41, tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod. 1. 10. 16:00 Domácí péče 18:30 Cesta vzhůru (také 2. a 28. 10.) 6. 10. 17:00 Aferim – FK Plzeň (také od 20:00 hod.) 7. 10. 17:30 TaxiTeherán, cyklus: Be2Can 19:30 Můj král, cyklus: Be2Can 8. 10. 17:30 Černé duše, cyklus: Be2Can 19:30 Victoria, cyklus: Be2Can 9. 10. 17:30 Mia Madre, cyklus: Be2Can 19:30 Dheepan, cyklus: Be2Can 10. 10. 17:30 Ve sklepě, cyklus: Be2Can 19:30 Naše malá sestra, cyklus: Be2Can 11. 10. 17:30 Pasolini, cyklus: Be2Can 19:30 Hlavu vzhůru, cyklus: Be2Can 12. 10. 17:30 Chronic, cyklus: Be2Can 19:30 Assasin, cyklus: Be2Can 13. 10. 17:00 Wakolda – FK Plzeň, v rámciTýdne hispánské kultury (také od 20:00 hod.) 14. 10. 18:30 Mládí (také 19. 10.) 16:00 Iracionální muž 15. 10. 19:45 William Shakespeare: Hamlet – přímý přenos 16. 10. 18:30 Takovej barevnej vocas letící komety 20. 10. 17:00 Můjživots…pamětí:Mládí–FKPlzeň(takéod 20:00hod.) 21. 10. 18:30 Wilsonov (také 22., 23. a 30. 10.) 26.–28. 10. Das Filmfest – festival německy mluvených filmů 26. 10. 18:00 Dark Star 20:00 Als wir träumten 27. 10. 18:00 Funny Games 20:00 Das ewige Leben 28. 10. 18:00 Who am I 20:00 Wir sind sung.Wir sind stark 29. 10. 18:30 André Rieu: Maastrichtský koncert 2015 – záznam koncertu Kino a divadlo Káčko Sokolovská 1011, Dobřany, tel.: 739 643 219 (kancelář 9–16 hod.), 733 636 060 (sms rezervace), www.kacko.cz 1. 10. 20:00 Schmitke 2. 10. 17:00 HotelTransylvánie 2 3D 20:00 Marťan 3. 10. 20:00 Wilsonov 4. 10. 15:00 HotelTransylvánie 2 18:00 Wilsonov 8. 10. 20:00 Amy 9. 10. 17:00 Pan 3D 20:00 Wilsonov 10. 10. 20:00 Marťan 11. 10. 15:00 HotelTransylvánie 2 18:00 Marťan 3D 15. 10. 20:00 Mládí 16. 10. 17:00 Pan 20:00 Purpurový vrch 17. 10. 20:00 Purpurový vrch 18. 10. 15:00 Pan 18:00 Muž na laně 3D 22. 10. 20:00 Laputa 24. 10. 20:00 Stážista 25. 10. 15:00 Mune – Strážce měsíce 18:00 Legendy zločinu 29. 10. 20:00 Lance Armstrong: Pád legendy 30. 10. 17:00 Mrkáček Bill 20:00 Ztraceni v Mnichově Cinema City OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 374 809 777, www.cinemacity.cz 24. 9.–1. 10. Everest (2D i 3D), HotelTransylvánie 2 (2D i 3D) 1.–8. 10. Marťan (2D i 3D),Wilsonov 8.–15. 10. Muž na laně (2D i 3D), Pan (2D i 3D) 15.–22. 10. Husí kůže (2D i 3D), Legendy zločinu, Purpurový vrch 22.–29. 10. Dokonalý šéf, Mrkáček Bill, Paranormal Activity:The Ghost Dimension (2D i 3D), Poslední lovec čarodějnic, Stážista, Ztraceni v Mnichově 29. 10.–5. 11. Celebrity s.r.o., Fakjů pane učiteli 2, Sicario: Nájemný vrah Dále hrajeme: American Ultra, Domácí péče, Gangster Ka, Hitman: Agent 47, Krycí jméno U.N.C.L.E., Kurýr: Restart, Labyrint: Zkoušky ohněm (2D i 3D), Mimoni, Mission Impossible – Národ grázlů, Mune – Strážce měsíce (2D i 3D), Nikdy není pozdě, Pixely (2D i 3D), Sinister 2,V hlavě,We AreYour Friends CineStar OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz 24. 9.–1. 10. Everest (2D i 3D), HotelTransylvánie 2 (2D i 3D) 1.–8. 10. Marťan (2D i 3D),Wilsonov 8.–15. 10. Laputa, Muž na laně (2D i 3D), Nemilosrdní, Pan (2D i 3D) 15.–22. 10. Husí kůže (2D i 3D), Legendy zločinu, Proč jsem nesnědl svého taťku (2D i 3D), Purpurový vrch 22.–29. 10. Dokonalý šéf, Paranormal Activity:The Ghost Dimension (2D i 3D), Poslední lovec čarodějnic, Stážista, Ztraceni v Mnichově 29. 10.–5. 11. Celebrity s.r.o., Fakjů pane učiteli 2, Sicario: Nájemný vrah Dále hrajeme: Gangster Ka, Labyrint: Zkoušky ohněm (2D i 3D), Mimoni, Mune – Strážce měsíce, Nikdy není pozdě, Pixely, Sinister 2,V hlavě,We Are Your Friends 3D Planetárium Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585, www.techmania.cz 2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geografickou tematikou, projekční globus Science On a Sphere, interaktivní expoziceVesmír Projekce: Astronaut 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D Astronaut 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

PROGRAM 64 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Astronaut 3D + Podzimní obloha nad Plzní 3D Cesta za miliardou hvězd 2D Hluboký vesmír 3D Jsme vetřelci! 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D Jsme vetřelci! 3D + Podzimní obloha nad Plzní 3D Pijeme vodu z komet? 3D Země, Měsíc a Slunce 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Život.Vesmírný příběh 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D Život.Vesmírný příběh 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Saloon Roudná Na Roudné 17, Plzeň, www.saloonroudna.cz 2. 10. 19:00 BRK – koncert 5.–11. 10. Dýňové menu 5. 10. 19:00 Zpívaná Šíleného Karla 16. 10. 20:00 5. narozeniny – Pole Story, fireshow, zábavný program, zahraje Kabát Revival Pilsner Fest NádvořípivovaruPlzeňskýPrazdroj,U Prazdroje7,náměstíRepubliky,www.pilsnerfest.cz 3. 10. Oslava první várky Pilsner Urquell SCÉNA PILSNER URQUELL: 3. 10. 11:30 Xindl X – hip hop folk 13:30 No Name – pop rock 15:00 Poletíme? – punk country 17:00 Michal Hrůza – pop, rock 18:42 Přípitek, vydávání plechovek od 18:00 hod. 19:30 Divokej Bill – rock, folk rock 21:30 Rybičky 48 – pop punk 23:15 Zakázaný ovoce – rock punk 00:45 Johannes Benz – alternative, folk, rock SCÉNA EHMK, nám. Republiky: 3. 10. 11:30 Bára Zemanová & Band – pop rock 13:00 Come and Play – acoustic pop 14:00 UDG – rock pop 15:15 Traband – lo-fi pop 17:15 Michal Šindelář – rock\'n\'roll 18:42 Přípitek, vydávání plechovek od 18:00 hod. 19:00 Monkey Business – funk, r&b 21:00 Ohm Square – drum’n‘bass, breakbeat, electronica SPILKA STAN: 2. 10. 16:00 Otevření 17:00 POPs – pop (do 19:30 hod.) 20:30 Suit Up – vokální dívčí uskupení (do 23:00 hod.) 3. 10. 11:00 Simply Cover – koncert (do 15:30 hod.) 16:30 King Swing – swing, jazz (do 21:00 hod.) 22:00 X-Cover – rock, pop (do 01:30 hod.) VÝSTAV: 2. 10. 16:00 Otevření 17:00 Mediterian – world music (do 19:00 hod.) 19:45 Sqost – punk, rock\'n\'roll (do 23:00 hod.) 3. 10. 11:00 Booger – blues, soul (do 15:00 hod., s pauzami) 16:00 Ill Fish – rock (do 19:00 hod., s pauzami) 20:00 Jennyandcompany–partyband(do 24:00hod.,s pauzami) NÁMĚSTÍ REPUBLIKY (v pauzách hl. stage): 3. 10. 12:30 APU Band – pop, rock, funk, soul (do 17:15 hod.) 19:00 Frajéři z galérky – staropražské písničky (do 22:00 hod.) U ZVONU: 3. 10. 12:00 Flaškinet – duo kombinující břinkání lahví a kytarový doprovod (do 17:00 hod.) 18:00 Flašinetář (do 22:00 hod.) Zach´s Pub Palackého nám. 2, Plzeň, tel.: 377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod., www.zachspub.cz 1. 10. 20:00 Les Gars D’en Bas – chansony, gypsy swing, jazz 3. 10. 20:30 Bára Zmeková – indie folk 6. 10. 20:00 Takovej barevnej vocas letící komety – dokument 8. 10. 20:00 Ear Food – pop rock 15. 10. 20:30 Justin Lavash – blues, folk 16. 10. 20:00 Ladič pian alias Jan Zakl ml. 20. 10. 20:00 Cesta vzhůru – projekce dokumentu Davida Čálka 21. 10. 19:00 Science Café – přednáška Petra Jana Juračky 22. 10. 20:00 St. Johnny – bluesový koncert Honzy Stehlíka 23. 10. 20:30 DavidVávra a Karel Babuljak – hudební vystoupení 28. 10. 20:30 LeThé de Loups (FR) – francouzská poezie, swing, v rámci Bonjour Plzeň! 30. 10. 20:00 Jirka Mucha – ethno world music BuenaVista Club Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz 10. 10. 21:00 JaksiTaksi + hosté – punk rock 16. 10. 21:00 Pilsen QueenTribute Band – pop 17. 10. 21:00 J.A.R. – funk, rock, pop 19. 10. 20:00 Machův band, Zhirawski Memory Band – moderní i tradiční jazz, v rámci festivalu Jazz bez hranic 23. 10. 18:00 Plzeňská noc: Chichimeků – reggae ska, Discoballs – ska soul,Ting – rock reggae, Švihadlo – reggae dub,V3SKA – ska reggae 24. 10. 21:00 Red Hot Chili Peppers Revival – rock 30. 10. 20:00 Pole Story Party – pole dance, flirt dance 31. 10. 21:00 Sto zvířat – ska Anděl Music Bar Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod., www.andelcafe.cz 1. 10. 21:00 Isua – rock, křest CD 2. 10. 22:00 DJ párty (také 3. 10.) 6. 10. 20:00 Jazz & beyond 7. 10. 21:00 Nano – indie pop 5. 10. 21:00 Kittchen – industrial folk 9. 10. 21:00 Madera s Ivánem Guttierezem, od 22:00 hod. DJ párty 10. 10. 22:00 DJ párty 12. 10. 19:00 Animánie uvádí… Kino | Akce | Kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

65 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz 13. 10. 21:00 Mumrunner(FIN)–punk,Jaguwar(DE)–shoegaze,noisepop 14. 10. 21:00 Kaplan Bros. – elektro, pop, noise 15. 10. 21:00 Electric Lady – rock blues 16. 10. 22:00 DJ párty (také 17. 10.) 19. 10. 21:00 Můj život s… pamětí: Čítání lidu na téma paměť 20. 10. 21:00 Chuť – crossover 21. 10. 21:00 Lipo – hip hop 22. 10. 21:00 Garyho Hausbót – rock, soul, hip hop 23. 10. 21:00 Klubová noc 24. 10. 22:00 DJ párty 27. 10. 21:00 Moodshake – funk jazz 29. 10. 21:00 The High Corporation – jungle, hip hop 30. 10. 22:00 DJ párty (také 31. 10.) Divadlo pod lampou Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz 1. 10. 20:00 50 m od černé vlajky – projekce fotografií 2. 10. 21:00 Trautenberk– tanz metal, BT ´n ´J – německá dechovka s prvky anglického golfu 3. 10. 21:00 Acid Row – stoner rock, In Basement + host – ambient surf 6. 10. 21:00 The Movement (DK) – antifascist mod rock, OiOiPiratoi – folk punk 8. 10. 20:00 Sleeping night vol. 1 – DJ Mejla 9. 10. 20:00 Medvěd 009 – rock 10. 10. 20:00 Malyman featVinca, ČŠP, Furiou & Many, Noisy Dogz – hip hop, rap 13.–15. 10. XIII. Mezinárodní festival outdoorových filmů (od 18:00 a 20:30 hod.) 18. 10. 21:00 AtariTerror & Status Praesents – crossover, metal, hc 19. 10. 21:00 Skarbone 14 (BEL) – ska, rock, punk, world music 23. 10. 16:00 Plzeňská noc: Skywalker – hardcore, pop punk, Donnie Darko – rock progressive, Efco. – progressive rock\'n\'roll 24. 9. 21:00 Totální nasazení – punk rock 27. 10. 20:00 Benefice:Sebevrány–progressivealternative,FaithIsMore– FaithNoMoretributeband,RastafidliOrkestra–reggaeska 28. 10. 21:00 Selfish Murphy (RUM) – celtic folk, punk 29. 10. 20:00 AutentikTour 2015: Imodium – rock\'n\'roll rock,Thom Artway – folk pop 30. 10. 20:00 La Fanfarria Del Capitán (ARG) – latin fanfarre, ska rock balkan latino, Ocho Rios – rock world music 31. 10. 20:00 Halloween: Cheers! – folk punk, Queens of Everything – punk rock\'n\'roll, Rabies – punk rock Báječný život ďáblova klína Plachého 10, Plzeň, bar@dabluvklin.cz, tel.: 377 321 047 9. 10. 20:00 90s – párty 16. 10. 20:00 Dubstep – DJ párty Hifi klub Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net 1. 10. 19:00 Adéla Jonášová + hosté – folk 8. 10. 20:00 1/2 Rebel – country rock 13. 10. 20:00 Perníková zpívaná 14. 10. 20:00 Fojta Urbánek Mourek + hosté – blues, indie folk, rock 16. 10. 20:00 Malá parta – folk, bluegrass 22. 10. 20:00 BezBB + host Pe&Pe – bluegrassový večírek 27. 10. 20:00 Perníková zpívaná House of Blues Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz 2. 10. 21:00 Parade Marche – rock, revival 17. 10. 21:00 Lucie Revival – pop rock 23. 10. 21:00 Palice – rock 30. 10. 21:00 Abba Stars – revival Papírna Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz 2. 10. 20:00 Mezigenerační a mezižánrový večer s rodinou Burianových. 3. 10. 23:00 Oficiální afterparty Pilsner Festu 15. 10. 20:30 ***Smím prosit…?*** – tančírna 16. 10. 20:00 RapMasters – HipHop Culture Festival Pantheon Music Club Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz, www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let 2. 10. 21:00 EDM night – taneční novinky, DJs Mottca a Vassa, Carlos 3. 10. 21:00 Vision – multižánrová noc, Angry Beats, DJ Moon 9. 10. 21:00 Marpo & TroubleGang – hip hop, DJ Run 10. 10. 21:00 Trance Cream – DJ Beck, David Justian, AndreYreli, Dominik Rox, DJ Moon 16. 10. 21:00 DJ Michael Burian, Dominik Rox, DJ Carlos 17. 10. 21:00 Colours of Pantheon – Cuco van Dee, Moon, světelná show 23. 10. 21:00 DJ Brian, Cuco van Dee, DJ Run 24. 10. 21:00 Rox and friends – taneční pecky, DJ Sobol 27. 10. 21:00 Pilsen Dance Club Event –Tomcraft, MillanWeekender, Dominik Rox 30. 10. 21:00 Halloween Candy Party – DJane Rita, DJ Moon 31. 10. 21:00 DJs Richard Reynolds and Kristian Calderon, Run – EDM PH+ Kopeckéhosadystřed,Plzeň,tel.:377 918 826,st,pá,so19–05hod.,www.pehacko.cz 2. 10. 21:00 Party Rulezz – DJs Fawkess & friends 3. 10. 21:00 Disco 2015 – DJs Dragone & George da House 7. 10. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ 9. 10. 21:00 Superstars – DJs Baker & Peter Piece 10. 10. 21:00 Master Mix – DJs B-London & Andreas C. 14. 10. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka 16. 10. 21:00 International Student Party – DJs Luppi Clarke & Petr Süss 17. 10. 21:00 Famous – DJs Martez Ortega & friends 21. 10. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJTom Kay 23. 10. 21:00 Kingdom of House – DJs Luppi Clarke, Petr Süss, Michael L., Ferre Santos (NL) 24. 10. 21:00 Pure House – DJs Attilla Csonka & friends 28. 10. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Michael L. 30. 10. 21:00 Rise Up – Peeter MDJ & friends 31. 10. 21:00 Fiesta – DJs JeyP & Ennie Kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

66 říjen 2015 | www.zurnalmag.cz Časopis Žurnál vychází za podpory: CROSSCAFE CrossCafe, Jungmannova 5 CrossCafe, Solní 21 CrossCafe, Galerie Dvořák, nám. Gen. Píky CrossCafe, OC Olympia, Písecká 1, 1. patro u kina CrossCafe, OC Olympia, přízemí u Alberta CrossCafe, Anglické nábřeží 1 CrossCafe, Centrum Doubravka, Masarykova 75 CrossCafe, Univerzitní 22 JANÁK BROS, S.R.O. PI.JEZ.PI, Americká 38 Potrefená husa, Martinská 1 Restaurace Bohemia, Anglické nábřeží 1 McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O. McDonald‘s, Americká 1698/46 McDonald‘s, Lochotínská 1108/18 McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2 McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128 McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22 CINEMA CITY OC Plzeň PLAZA, Radčická 2 PILSNER UNIQUE BAR The Pub Plzeň, Pražská 1 Tradiční plzeňské pivnice Na Spilce, U Prazdroje 7 Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8 Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4 U Salzmannů, Pražská 8 OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ Rokycanská třída 1424/128 KNIHOVNY Knihovna města Plzně, B. Smetany 13 L-klub, Studentská 22 Studijní a vědecká knihovna, Smetanovy sady 2 Právnická knihovna, sady Pětatřicátníků 16 DIVADLA Divadlo Alfa, Rokycanská 7 Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7 Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Smetanovy sady 16 INSTITUCE Český rozhlas, nám. Míru 10 DEPO2015, Presslova 14 Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18 Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11 Meeting Point, nám. Republiky Měšťanskábeseda,Kopeckéhosady13 Muzeum loutek, nám. Republiky 23 Muzeum strašidel, nám. Republiky 33 Peklo, Pobřežní 10 Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6 Předprodej vstupenek, náměstí Republiky 41 TechmaniaScienceCenter, U Planetária1 Turistické informační centrum, náměstí Republiky 41 ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60 ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83 ÚMO Plzeň3,sadyPětatřicátníků7-9 ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55 Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2 Živnostenský úřad, Tylova 36 GALERIE Galerie města Plzně, nám. Republiky 40 ZČG – Masné krámy, Pražská 18 ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13 VZDĚLÁVÁNÍ Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8 Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3 SPORT Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42 Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1 Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25 Kalikovský mlýn, Radčická 40 Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75 Sport centrum Koloseum, Sokolovská 74 Sport Palace Doubravka, Masarykova 75 Thai world and nuttha massages, Smrková 1015/23 Yogafriends,Na Roudné27 KRÁSA Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82 HairStudioDragonFantasy,OCOlympia,Písecká1 OFTA, Sokolovská 82 KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE 7g caffe, Kopeckého sady 9 Anděl Café – Music Bar, Bezručova 7 Angus Burger, Písecká 1 Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20 Big Burger, Goethova 5 Bistro Kantýna, Palackého 13 Buena Vista Club, Kollárova 20 Caffé Hardy, Bezručova 125/1 CafféPizzeriaGargano,nám.T.G.Masaryka20 Centrum Éčko, Guldenerova 17 Club a Bar PH+, Kopeckého sady Divadlo pod lampou, Havířská 11 Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5 el Cid, Křižíkovy sady 1 el Cid La Provence, Kopeckého sady 12 El Toro – mexické bistro, Americká 33 Funky Monkey, Dřevěná 6 Gotti pizzerie, Klatovská 6 Il Mio café, Pražská 17 Indická a Nepálská restaurace Everest, Lochotínská 11 Jazz Rock Café, Sedláčkova 18 Kavárna, Rooseveltova 16 Kavárna Retro, Pražská 12 KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1 Klub Kapsa, Klatovská 140 Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16 Le Frenchie café, Smetanovy sady 6 La Siesta Caffé, Františkánská 12 La Tartelette, náměstí Republiky 18 MojeCafé, Kaplířova 14 Nevinný bar, Smetanovy sady 4 Olala café, Pražská 2 Pizza Coffe, Obchodní 2 Pizzerie Pulcinella, Plaská 64 Plachetnice, Veleslavínova 22 Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4 Restaurant Indigo, Zborovská 18 Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 15 Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9 Restaurace Rango, Pražská 10 Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125 Ristorante Budino, Pallova 6 Saloon Roudná, Na Roudné 387/17 Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4 Street café, Klatovská 14 Uctívaný Velbloud, Americká 20 Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24 Zach’s Pub, Palackého nám. 2 Zeke Sushi bar, Smetanovy sady 13 HOTELY A RESTAURACE Hotel Angelo, U Prazdroje 6 Hotel Continental, Zbrojnická 312/8 Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57 Hotel Central, nám. Republiky 33 Hotel Gondola, Pallova 44/12 Hotel Ibis, Univerzitní 65 Hotel a restaurace Rango, Pražská 10 Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27 Parkhotel, U Borského parku 31 Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128 OSTATNÍ Bílý slon, Americká 6 Copy General, Prešovská 16 FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy a stravování, alej Svobody 80 Francouzská pekárna U Gaela, Sady 5. května 24 GPS&Mapové centrum, Martinská 4 Hudebniny Houdek, Divadelní 1 Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074 Kosmas Centrum, Klatovská 13 Music Records, Dominikánská 3 OC Olympia, Písecká 1 Rádio Kiss Proton, Husova 58 Sanaplasma, Poděbradova 2482/1 Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U letiště 2 TRAFIKY Tabák Repre, Tylova 9; Trafika, Bezručova 33 SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

Not for profit Created by Amiel Weisblum www.weisblum.com Feel free to use it Podpořte prevenci a boj proti rakovině prsu. 9.10.2015 akci podpoří Pavel Vítek DĚTSKÁ POHÁDKOVÁ SUPERSTAR s Y V E T TO U B L A N A ROV I Č OVO U DOPROVODNÝ PROGRAM VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJ DRAKA 30.10. 14-17 hod. www.oc-plzen.cz Více informací na Rokycanská1424/128,31200Plzeň

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/

NIGHT SHOPPING UNIKÁTNÍ SVĚTELNÁ SHOW DARA ROLINS RYTMUS SILENT DISCO TANEČNÍ FASHION SHOW JAD DANCE COMPANY & YEMI A.D. VIDEO MAPPING 16. | 17. | 18. | ŘÍJNA SLEDUJTE METROPOLE.CZ A FACEBOOK.COM/METROPOLEZLICIN.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-10-2015/