Magazín Žurnál 4/2015http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

Součást programu Duben 2015 I www.zurnalmag.cz Slavnosti svobody Plzeň 1.–6. května 2015 www.slavnostisvobody.cz 70. výročí osvobození

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

4 duben 2015 | www.zurnalmag.cz NÁKLAD 10 000 ks Ev. číslo – MK ČR E 17183 VYDÁVÁ PROPAGANDA s. r. o. Záběhlická 3254 / 51 106 00 Praha 10 – Záběhlice IČO: 276 04 675 ADRESA REDAKCE Pobřežní 8 301 00 Plzeň KULTURA A DISTRIBUCE Katarína Krulichová Tel.: +420 605 163 634 krulichova@zurnalmag.cz INZERCE Jaroslav Krulich Tel.: +420 603 811 904 jaroslav.krulich@zurnalmag.cz REDAKce Ing. Markéta Čekanová Tel.: +420 724 317 539 cekanova@zurnalmag.cz František Klimt Tel.: +420 725 874 981 klimt@zurnalmag.cz PRODUKČNÍ Petra Hanousková Tel.: +420 774 564 019 petra.hanouskova@zurnalmag.cz DTP Euroverlag, spol. s r. o. www.euroverlag.cz FOTOGRAF Lukáš Potůček www.lukasapetra.cz Vážení a milí čtenáři Žurnálu, Další Žurnál vyjde 30. dubna Součást programu Duben 2015 I www.zurnalmag.cz Slavnosti svobody Plzeň 1.–6. května 2015 www.slavnostisvobody.cz 70. výročí osvobození Zurnal-titulka.indd 1 23.3.15 14:42 je tady začátek nejočekávanější turistické a kul- turní sezony, jakou Plzeň zažila. Slunce nám ji odstartovalo velkolepým částečným zatměním, jako by slibovalo, že se do  dění následujících měsíců hodlá také aktivně zapojit. A bude toho třeba, neboť máme před sebou velikou porci dění pod širým nebem. Ale i to, co se bude ode- hrávat v uzavřených prostorách, máme raději, když za ním kráčíme pěkným počasím, ne když na místo konání dorazíme zmoklí, prokřehlí a rozcu- chaní větrem. První měsíc nové sezony přinese opět spoustu zajímavých akcí. Vedle divadelních představení, koncertů nebo výstav to bude Festival arabské kultury, Motoshow, kulinářský FRESH Festival, filmové Finále nebo třeba Den ve vzduchu. Kdo se rád takových podniků účastní, tomu začíná doslova maraton, neboť zvládnout navští- vit všechno je skoro na hranici lidských možností. Nejspíš bude třeba pořídit si do- statečně velký diář a dělat si pečlivě harmonogram, aby člověk nepropásl a záro- veň stihnul všechno, co se mu líbí. Co třeba takové filmové projekce v Loosových interiérech? Nebo je libo spíše trochu adrenalinu v podobě několikametrových skoků, šílených triků a salt na motorce? A co takhle legendární Blériot plující oblo- hou? Každá z akcí zkrátka má něco úžasného, co má ambice přilákat spousty lidí, kteří o tom posléze budou nadšeně vyprávět. Ale i pro ty z vás, kdo dáváte přednost menším akcím, toho má duben v nabídce víc než dost. Divadlo Na Zábradlí bude v Alfě hrát komedii U.B.U. se baví. V Olym- pii se můžete podívat na Plzeň z nebe, jak ji zachytili fotografové Jaroslav Vogel- tanz a Jiří Berger. Národopisné muzeum připravuje výstavu zachycující obyvatele Plzně v letech druhé světové války. Nebílovský zámek zve na koncert Gabriely Demeterové. A ve fyzikální laboratoři Techmanie se můžete v další lekci forenzní vědy zapojit do vyšetřování zločinu s pomocí balistiky. Atraktivní novinku přináší duben i pro ty, kdo rádi poznávají svoje, město nebo se jím chtějí pochlubit svým návštěvám: začínají prohlídky města s průvodcem. Mys- líte si, že o Plzni všechno víte a nic vás už nepřekvapí? Nebo si naopak uvědomuje- te, že toho víte málo a rádi byste se něco dozvěděli? Ať tak či tak, určitě nebudete touhle novinkou zklamaní. Místa a ulice, jimiž denně procházíte, najednou uvidíte docela jinak a najdete jejich skrytou hodnotu. Protože vám při návštěvách kulturních akcí samozřejmě i vyhládne, chystají bo- hatý program i plzeňské restaurace. S jarem přicházejí s mladými masy a čerstvou zeleninou. Pokrmy z nich si můžete vychutnávat na předzahrádkách. Sledovat ko- lotání života kolem a užívat si všeho, co pro nás chystá sluneční divadlo. Krásný duben plný zážitků přeje Markéta Čekanová cekanova@zurnalmag.cz SLOVO REDAKTORKY

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

TIPY NA KONCERTY 12–17 Akce měsíce | Přehled koncertů Dozvěděli jsme se… GALERIE 30–37 Akce měsíce | Přehled výstav Program Slavností svobody | Dozvěděli jsme se… KLUBová scéna 18–23 Akce měsíce | Kam a za čím do klubů Dozvěděli jsme se… KAM ZA KULTUROU 38–45 Akce měsíce | Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se… DIVADLO 24–29 Sedlák kavalír a Komedianti | Rozhovor s Jiřím Pokorným Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se… AKCE MĚSÍCE 6–11 Slavnosti svobody Plzeň | Motoshow 2015 Festival Finále Plzeň ŽURNÁL 4–5 Slovo redaktora RESTAURACE 52–57 Názor Jana Buriana | To nejlepší z restaurací Přehled restaurací | Dozvěděli jsme se… PROGRAM Divadlo, galerie, instituce, muzea, kino, koncerty, kluby 58–66 46–51 KINO Kino Beseda | Filmové premiéry JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ Naše energie je všude tam, kde dobíjíte tu vaši Image_inzerce_128x83.indd 1 18.2.2015 16:22:13 OBSAH

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

6 AKCE MĚSÍCE duben 2015 | www.zurnalmag.cz Program oslav je připravován tak, aby přinesl mimořád- né zážitky i v oblasti kulturní, a to nejen Plzeňanům a ná- vštěvníkům Slavností svobody, ale i samotným veteránům. Přeneseme se společně do  atmosféry roku 1945, připo- meneme si historické momenty osvobození i chvíle, kdy Plzeň radostně slavila spolu se svými osvoboditeli konec války. Convoy of Liberty letos přiváží na 300 historických vojenských vozidel z České republiky i zahraničí, v Lobzích se představí i Armáda České republiky a USA se současnou technikou. Nebudou chybět ani přelety gripenů nad ne- dělní kolonou či před pietním aktem Díky, Ameriko! V Bor- ském parku, v sadovém okruhu v centru města a v areálu za obchodním centrem Plaza rozloží své tábory kluby vo- jenské historie. Kulturní program nabídne pestrý výběr hudebních vy- stoupení od dechovky přes swing, až po hudbu součas- nou. K oslavám svobody patří i vystoupení Marty Kubišové, Ládi Kerndla či BSP. Hudební scénu na náměstí Republiky připravuje spolu s městem Plzeň i Český rozhlas, těšit se můžeme na jeho Big Band, pořady Tobogán či Evergreen vysílané přímo z hlavního pódia, stejně jako další pořady a reportáže z Meeting pointu Plzně 2015 na náměstí Re- publiky. Český rozhlas Plzeň si připomene 70 let od své- ho prvního vysílání vzpomínkovým aktem Na  Obcizně a Dnem otevřených dveří. Hudební scéna v amfiteátru za obchodním domem Plaza bude patřit folkové scéně, představí se hvězdy, zahraje Sam- son, kapely HopTrop, Cop a řada dalších plzeňských kapel. Plzeň 2015 obohacuje program Slavností svobody Plzeň o  mimořádný zážitek ve  formě koncertu Světlo porozu- mění ve  Velké synagoze. Jedná se o  unikátní hudebně- -duchovní projekt výjimečný svým obsahem i  posláním. 70. výročí konce 2. světové války, které v letoš- ním roce slavíme, znamená pro Plzeň zároveň 25 let svobody, ve kterých si můžeme připomí- nat osvobození Plzně americkou armádou. D+334, 6. květen 1945, to je den, kdy do Plzně dorazila americká armáda se svými spojenci, a jejíž první jednotky se vylodily 6. června 1944 v Normandii. Plzeň byla posledním velkým měs- tem na jejich trase Evropou. Tuto událost Plzeň a její občané nemohli slavit po dlouhých 40 let totalitního režimu, který se snažil vzpomínku na  Američany udusit. O  to bouřlivější a  radostnější byly první svobod- né oslavy v  roce 1990 za  účasti Václava Havla a Shirley Temple Black. Od toho roku se v Plzni Slavnosti svobody konají každoročně. 70. výro- čí osvobození Plzně americkou armádou slaví Plzeň v  roce, kdy je držitelem titulu Evropské hlavní město kultury. 30/04–06/05 Slavnosti svobody Plzeň Slavnosti svobody Plzeň

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

7 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Slavnosti svobody Plzeň Spojuje hudebníky a umělce z různých nábožen- ských a  kulturních světů. Vystoupí Bára Basiková s Michalem Pavlíčkem, a další významní zahraniční umělci. Ve finále koncertu se všemi účinkujícími za- zní symfonie Dětské transporty do Terezína – 5774 Petera Gyoriho, který sám vůbec poprvé v Plzni ro- zezní laserovou harfu! Synagoga též hostí výstavu Radovana Kodery, kte- rý shromáždil soubor válečných fotografií a foto- grafií z osvobozování Plzně a dalších míst dnešního Plzeňského kraje. Díky podpoře FC Viktoria Plzeň přijíždí do  Plzně slavná kapela jižanského rocku Lynyrd Skynyrd, která vystoupí v  areálu ploché dráhy na  Borech 1. května. Jedná se o první vystoupení této kape- ly v České republice. A Viktorka si zahraje i fotbal s americkými vojáky – stejně jako v červnu 1945, kdy vyhrála nad americkým týmem 11:0, postaví speciální tým i letos a v pondělí 4. května se sta- dion v Luční ulici vrátí o 70 let zpět … Ke Slavnostem svobody patří i plzeňské pivo. Těšit se můžeme na Gambrinus z amerického chmelu, který Plzeňský Prazdroj připravuje právě k  této mimořádné události. Ochutnat ho budou moci návštěvníci Slavností svobody 2. května, kdy ná- městí Republiky ožije večerní show připravenou pro veterány i  širokou veřejnost. Z  Normandie do  Plzně aneb D +334, to je název programu, který připravuje režisér Václav Marhoul s  bratry Cabanovými jako uctění zásluh amerických divi- zí, které osvobodily Plzeň. A  Plzeňané si možná i díky Slavnostem svobody lépe uvědomí, odkud pochází symbol jejich „indiánů“ – plzeňského hokejového klubu, jehož logo je vzpomínkou na slavnou 2. pěší divizi, která osvobodila nejvíce obcí a měst v západních Čechách. V průběhu večera se pak náměstí Republiky pro- mění ve velký taneční parket, kde v rytmu swin- gu rozehrají Melody Makers společnou oslavu, která nás z  období konce války přenese ve  stylu electroswingu v  podání Mydy Rabycad do  sou- časnosti. Nebude ale chybět ani tradiční plzeňský folklor, protože právě plzeňské dívky v krojích patří mezi hlavní vzpomínky veteránů na oslavy z roku 1945. A pokud chcete i sami přispět k atmosféře roku 1945 a retro stylu Slavností svobody, připrav- te si model z této doby. Nejlepší modelové a mo- delky budou odměněni! Podrobný program najdete na  vnitřní čtyřstraně Žurnálu a na www.slavnostisvobody.cz 70 let uplynulo od osvobození Plzně z dusivého sevření nacistické okupace, před 70 lety byla Plzeň jako jediné velké české město osvobozena americkou armádou a je- jími spojenci. Od nezapomenutelného roku 1990 slavíme za přirozeného a nelíčeného zájmu a nadšení Plzeňanů výročí příchodu svobody každým rokem. Jsou to skuteč- né slavnosti, jsou to „Slavnosti svobody“, kdy s neskrýva- ným dojetím a úctou jsou vítáni ti, kteří na svých bedrech přinesli Plzni svobodu. Je obdivuhodné, že po tak dlouhé době Plzeňané na své osvoboditele nezapomněli, neza- pomínají a jsem přesvědčen, že nikdy nezapomenou. Bude tomu tak i letos, kdy oslavíme toto jubilejní výro- čí, a v roce, ve kterém se stala Plzeň Evropským hlavním městem kultury. Dva podstatné důvody pro to, aby se letošní Slavnosti svobody staly opravdu velkolepou oslavou času osvobození, oslavou svobody, oslavou vá- lečných veteránů, oslavou života i kultury. Tradiční shromáždění u památníků a pietních míst, jež se váží k osvobození, odhalení památníku generála Pattona pod Velkým divadlem, Konvoj svobody jedoucí po  Kla- tovské třídě až na náměstí Republiky, inscenace příjezdu americké armády do Plzně a náletu na koterovské nádraží v roce 1945, vskutku bohatý kulturní program odehrávající se denně převážně na centrálním náměstí, vystoupení le- gendární americké kapely Lynyrd Skynyrd na ploché dráze na Borských polích… nu, takto bych mohl pokračovat ješ- tě dlouho, je pro vás nachystán skutečně nabitý program. A  tak jako Plzeňané nezapomínají na  své osvoboditele, nezapomínají oni na nás a opět se těchto slavností osobně zúčastní. Přijďte si užít květnové dny, doufejme, že prosluněné, rozkvetlé a voňavé, přijďte si připomenout tu podmani- vou a  nadějnou atmosféru časů před 70 lety, přijďte si ochutnat svobodnou Plzeň. Martin Baxa 1. náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a projektu Plzeň – EHMK 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

8 AKCE MĚSÍCE duben 2015 | www.zurnalmag.cz Motoshow 2015 Začátek motoristické sezony už tradičně v Plzni otevírá oblíbená Motoshow u Ná- kupního centra Borská pole. Letos její hlav- ní program proběhne v sobotu 18. dubna a  opět nabídne atraktivní program plný adrenalinu. Řadu let velmi žádaná akce má pro letošek připravené opravdové trumfy a také mnoho novinek. Budou tu k vidě- ní veteráni, k  vyzkoušení trenažéry nebo k žasnutí vystoupení excelentních jezdců. 18/04 / 10:00 NC Borská pole Motoshow 2015 Předzvěstí populární akce bude autosalon přímo v pasáži Nákup- ního centra Borská pole. Nablýskané nejnovější modely předních automobilek budou vystavené už od  pondělí 13. dubna. Abso- lutní novinkou je výstava užitkových vozů, která proběhne v bý- valém areálu OBI od čtvrtka 16. do soboty 18. dubna. Zejména podnikatelé si tady budou moci prohlédnout nové pomocníky. K vidění budou nejen dodávky, sklápěče a pick-upy, ale také velké moderní tahače, traktory, bagry a další technika. Jak slibují pořa- datelé, půjde o první takovou přehlídku užitkových vozů v Plzni. Adrenalin a hvězdy Hlavní program proběhne v sobotu, kdy se část parkoviště promění ve skutečnou motoristickou arénu. A i tady organizátoři akce slibu- jí atraktivní podívanou. „Snažili jsme se program posunout zase o kousek dál a máme velkou radost, že se nám to podařilo. Oslovili jsme velká jména a těší nás, že jezdci naše pozvání přijali. V jeden den se tak na jednom místě potká většina motošílenců z této země,“ říká s nadsázkou Jan Lisý, manažer Nákupního centra Borská pole. Nabitý celodenní program tak nabídne extrémní podívanou s několika vrcholy. Zejména pro freestyle motokrosovou show se podařilo do Plzně pozvat borce zvučných jmen. Několikametrové skoky, šílené triky a dokonce i salta na motorce divákům předve- de legenda motokrosu Petr Kuchař, populární Matěj Česák a Filip Podmol, mladší bratr Mistra světa Libora Podmola. Jejich vystou- pení je na programu těsně po poledni, ve dvě hodiny a v půl páté. „Motoshow letos láká nejen atraktivním programem, ale nabízí i řadu atraktivních novinek.“

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

9 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Další adrenalinovou podívanou slibují stuntri- dingoví jezdci. Martin Krátký předvede pouta- vou show, při které se vždy divákům tají dech: jízda na silné motorce jen po zadním kole, jízda po předním kole, jízda po zadním kole po zadu, nebo jízda na motorce bez předního kola. A to je jen zlomek neuvěřitelných triků, které Mar- tin na  své motorce předvádí. Stuntridingová vystoupení navíc tentokrát doplní i  mladičký Richard Mošna na  čtyřkolce, který na  mnoha motoristických exhibicích dokázal fanoušky motosportu doslova ohromit. Tahle exploze adrenalinu je na programu ve tři čtvrtě na jednu, po půl druhé a před čtvrtou. Po dlouhé pauze se na Motoshow vrací také po- pulární Mirek Lisý, který na své trialové motor- ce zdolává nejrůznější překážky. V  programu má místo dvakrát: ve  čtvrt na  dvě a  před půl čtvrtou. Součástí celodenního programu budou také ukázky zásahů hasičů nebo Městské policie. Obdiv a vzpomínky Zajímavou podívanou slibuje i výstava nejnověj- ších modelů aut i rozmanitých veteránů. Fando- vé do aut budou mít možnost obdivovat třeba americké vozy z 50. let minulého století, které byly už tehdy vybaveny elektricky stahovacími okénky, klimatizací a  dalšími vymoženostmi, které jsou pro dnešní vozy naprostou samo- zřejmostí. Výstavu veteránů doplní i  přehlídka totalitních vozů, které znal v tehdejším Česko- slovensku úplně každý. Přijedou sem legendární vozy značky Trabant, Wartburg nebo Velorex, k vidění budou také staré Škodovky – Škoda 100, Škoda 1000 nebo tehdy oblíbená Škoda 105L. Na vlastní kůži Organizátoři ovšem kromě pasivního obdivová- ní chystají pro účastníky i řadu aktivit, do nichž se budou moci zapojit i  oni sami. Chybět ne- budou oblíbené simulátory nebo motokárová dráha. Pro děti vyroste před Nákupním centrem Borská pole dětské dopravní hřiště a dámy si při- jdou na své u módních přehlídek jarních kolekcí z butiku Nákupního centra. Pořadatelé se navíc tentokrát zaměřili i na po- hodlí návštěvníků. Zajistili mobilní tribuny, aby si diváci mohli všechny exhibice vychutnat a bylo vidět i ze zadních řad. Tribuny budou dokonce zastřešené. Připraveno bude i  větší množství stolů a lavic k odpočinkovému posezení. Motoshow 2015 Miroslav Lisý 45 let, rozvedený, táta tří dětí, čtenář knih Ericha von Dänikena, jezdí na  Ducati Monster 696, čtyř- kolce Arctic-cat nebo na  Pitbike Thumpstar. Mezi jeho záliby patří motocykly, jízda na  kole, adrenalinové sporty. Jeho životní motto zní: Život by se měl skládat jen ze života, nehonit se za penězi a dělat, co člověka baví – a mě motorky baví! Petr Kuchař 43 let, motorkám propadl v  sedmi letech, držitel spousty mistrovských titulů, je několikanásobný mistr ČR v superkrosu. Jako jeden z prvních superkrosových závodníků v ČR za- čal dělat triky a obraty s motorkou ve vzduchu při exhibicích. Od roku 2000 jezdí Freestyle. Martin Krátký Skoro 29 let, sedlá motorku Kawasaki ZX 6R Ninja a  MZ 150, jeho oblíbe- ným trikem je switchback wheelie, rád rybaří. Motoshow 2015 – program 10:00 Zahájení s hudební produkcí 10:00 Doprovodný program – autosalon, výstava veteránů, trenažéry 12:00 Úvodní slovo moderátora 12:10 Freestyle motokros – Petr Kuchař, Filip Podmol, Matěj Česák 12:30 Módní show 12:45 Stuntriding čtyřkolka – Richard Mošna 13:00 Ukázka Městské policie 13:15 Trial – Mirek Lisý 13:35 Soutěž 13:40 Stuntriding motorka – Martin Krátký 14:00 Freestyle motokros – Petr Kuchař, Filip Podmol, Matěj Česák 14:25 Módní show 14:40 HZS ukázka zásahu 15:10 Soutěž 15:20 Trial – Mirek Lisý 15:40 Módní show 15:55 Stuntriding čtyřkolka – Richard Mošna 16:10 Stuntriding – Martin Krátký 16:30 Freestyle motokros – Petr Kuchař, Filip Podmol, Matěj Česák (do 16:55 hod.)

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

10 AKCE MĚSÍCE duben 2015 | www.zurnalmag.cz Jiřího Trnky. Z iniciativy organizátorů a za významné finanč- ní podpory projektu Plzeň 2015 byla zahájena digitalizace Trnkových Starých pověstí českých. Jejich plně zrestaurova- ná verze festival 26. dubna zahájí. Projekce se tak stane vol- ným doplňkem k  probíhajícím výstavám Ateliér Jiřího Trnky a Trnkova Zahrada 2. Staré pověsti české natočil Jiří Trnka v roce 1952 a jednotlivým postavám propůjčily hlas tehdejší herecké hvězdy: Růžena Nas- ková, Zdeněk Štěpánek, Eduard Kohout či Karel Höger. Ze stej- nojmenné literární předlohy Aloise Jiráska vybral Jiří Trnka šest příběhů z pohanských počátků českých dějin: od praotce Čecha, přes Bivoje, Libuši nebo Horymíra až po  válku s  Lučany. Film získal Stříbrného lva na festivalu v Benátkách v roce 1953, Cenu švýcarské filmové kritiky a Velkou cenu v kategorii loutkových filmů v Montevideu v roce 1954. Další filmové hody Bohatá festivalová nabídka je tradičně koncipována tak, aby oslovila co nejširší divácké spektrum. Sekce ZOOM se letos za- měří na Francii, jejíž kinematografie bude rovněž součástí tra- diční Dlouhé noci krátkých filmů. Návštěvníci budou také moci sledovat České stopy v  mezinárodních koprodukcích. Zajíma- vostí bude i  zvláštní sekce věnovaná prof.  Jiřímu Svobodovi. I letos se mohou diváci těšit na autorská čtení – např. s úspěšný- mi autory blogu 1000 věcí, co mě serou a bloggerkou Marii Do- ležalovou o blogu Kafe a cigárko. V talkshow FIlmy NAšich Let představí Tomáš Baldýnský Radima Špačka a Ondřeje Anděru. Letošní promítání proběhne kromě budovy Měšťanské besedy také v unikátních prostorách Loosových interiérů v Bendově uli- ci 10 v Plzni a v Zach\'s Pubu. Více informací na www.festivalfinale.cz a www.facebook.com/ finaleplzen, předprodej vstupenek v pokladně Měšťanské bese- dy a v předprodeji vedle Informačního centra města Plzně. Jaro bude v  plném proudu a  město se zaplní filmovými hvězdami a  filmovými fa- noušky. Návštěvníci festivalu Finále Plzeň se mohou těšit například na  digitalizovanou verzi filmu Jiřího Trnky Staré pověsti české, na filmovou vý- pravu do Francie nebo na pro- mítání ve  zrekonstruovaných Loosových interiérech. Kromě soutěžních filmů je jako každoročně připra- vena i řada snímků v doprovodných sekcích – například animovaných či zaměřených na undergroundovou kulturu. Ledňáček český a slovenský O hlavní cenu, Zlatého ledňáčka, se v letoš- ním ročníku budou tradičně ucházet české a  slovenské hrané, animované, dokumen- tární a televizní filmy, které vznikly od dub- na 2014 do dubna 2015. Do soutěže je zatím přihlášeno 27 hraných a animovaných filmů, 86 dokumentů a  65 televizních projektů. Soutěžní projekce televizních filmů jsou na- víc přístupné veřejnosti zdarma. I letos budou o udělení cen rozhodovat me- zinárodní poroty, jejichž nezatížený pohled často přináší překvapivý a nečekaný názor na  současnou českou a  slovenskou kine- matografii. Předsedou poroty posuzující celovečerní filmy je David Ondříček, porotě hodnotící dokumentární tvorbu předsedá Robert Kirchhoff, Libuše Šmuclerová zased- ne v porotě zabývající se televizní tvorbou. O  svých favoritech bude rozhodovat také studentská porota složená ze studentů Zá- padočeské univerzity v Plzni. Hold Jiřímu Trnkovi Festival Finále Plzeň je letos samozřejmě součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Jeho zahájení se pro- to ponese ve  znamení plzeňského rodáka 26/04–02/05 Finále Plzeň

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

11

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

TIPY NA KONCERTY 12 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Lynyrd Skynyrd přišli na svět v roce 1964. Tehdy vznikla stu- dentská kapela, která si říkala My Backyard. Bylo jim –náct a uhranula je muzika Rolling Stones, Beatles a dalších tehdy slavných anglických kapel. Ale protože pocházeli z americ- kého jihu, z Jacksonville na Floridě, ovlivňovalo je i jižanské blues a country&western. V prvním období se často měnil i název kapely – vystupovala třeba jako One Percent nebo Noble Five. Jenže její členové zároveň ještě studovali a sváděli boje s různými školními naří- zeními či přímo s pedagogy. Nejhorší kombinací v jejich očích bylo nařízení nosit vlasy tak krátké, aby se nedotýkaly školní uniformy. Na toto nařízení Robert E. Lee High School obzvlášť přísně dohlížel tamní tělocvikář a basketbalový trenér Leo- nard Skinnerd. Mladým muzikantům Garymu Rossingtonovi a Bobu Burnsovi tím lezl na nervy natolik, že po něm pojme- novali svoji kapelu. Jižanským zkomolením jeho jména nako- nec vzniklo Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama Do povědomí široké veřejnosti se ovšem skupina dostala až mnohem později, v  sedmdesátých letech. Žebříčky hitpa- rád bouraly především jejich písně Free Bird a Sweet Home Alabama. Free Bird je dokonce podle časopisu Guitar World třetím nejlepším kytarovým sólem. Léta slávy trvala sedm let a ukončila je tragédie. V říjnu 1977 zahynuli při leteckém neštěstí tři členové kapely: Ronnie Van Zant, Steve Gaines a Cassie Gaines. Na dalších deset let Lynyrd Skynyrd z hudební mapy světa zmizeli. Vrátili se až v roce 1987 a o dvacetletpozdějibyliuvedenido RockandRollHallofFame. Kapelou za  léta její existence prošla dlouhá řada skvělých muzikantů. Dnes vystupuje ve složení Gary Rossington, John- ny Van Zant, Rickey Medlocke, Mark Sparky Matejka, Michael Cartellone, Johnny Colt, Peter Keys, Dale Krantz Rossington a Carol Chase. Předskokan Žlutý pes Samotný koncert Lynyrd Skynyrd začne v areálu ploché drá- hy naproti univerzitě v devět hodin večer. Čas od půl osmé do půl deváté bude patřit domácí hvězdě stejného žánru: ka- pele Žlutý pes s Ondřejem Hejmou! S blížící se čtyřicítkou se Žlutému psu splní i dávný sen zahrát si s těmi, kdo dali jižanskému rocku zcela konkrétní podobu a obsah, s Lynyrd Skynyrd. Tuto jedinečnou událost finančně podporují a jako dar městu dávají Tomáš Paclík a fotbalový klub Viktoria Plzeň. Vystoupení odstartuje program Slavností svobody u příležitosti 70. výročí osvobození města americ- kou armádou. První z velkých pecek roku 2015 je tady: histo- ricky poprvé přijíždí do východní Evropy ikona jižanského rocku, kapela Lynyrd Skynyrd! Její fanoušci na tento okamžik čekali bez přeháně- ní celé generace – skoro padesát let. Předprodej vstupenek probíhá v sítích Ticket- portal, Ticketpro, Ticketart, Eventim, Plzeňská vstupenka a na webu www.mastersofrock.cz. Vstupenky jsou v prodeji v kategoriích: - stání 490 Kč - stání před pódiem 750 Kč -VIP tribuna – sezení, včetně parkovacího místa za tribunou 2 500 Kč - na místě budou vstupenky v prodeji o 100 Kč dražší Všichni majitelé Plzeňské karty si mohou pou- ze přes Plzeňskou vstupenku zakoupit základ- ní vstupenku na stání s 20% slevou! Více informací o koncertu najdete na www.lynyrd-skynyrd-plzen.cz. 01/05 / 17:30 Areál ploché dráhy Lynyrd Skynyrd „Legendární Lynyrd Skynyrd poprvé v ČR!“ Akce měsíce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

13

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

TIPY NA KONCERTY 14 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Dům hudby Marek Kozák Koncert vítěze loňského ročníku Mezinárodní sme- tanovské klavírní soutěže představí mladou hudební naději v programu složeném ze skladeb W. A. Mozarta, B. Smetany a F. Chopina. Marek Kozák od čtyř let navště- voval hodiny klavíru a později přidal varhany a kompo- zici. Už v dětských letech na sebe upozornil na řadě sou- těží. Vyhrával je, získával zvláštní ocenění za provedení konkrétních skladeb. V roce 2012 ukončil studium na Ja- náčkově konzervatoři v Ostravě a byl přijat na AMU, kde studuje ve třídě prof. Ivana Klánského. Peklo Pilsner Jazz Band & Groovin‘ High Mladí, energičtí a sympatičtí Groovin‘ High poprvé za- vítají do Plzně v rámci dalšího oblíbeného večera s ná- zvem „Po siréně swing!“. Tato pětice s velmi zajímavým nástrojovým obsazením – vibrafon, klarinet, kytara, baskytara a bicí – přejímá ty nejznámější jazzové melo- die a upravuje je do swingu 21. století. Skladby velikánů jako Glenn Miller, Benny Goodman nebo Django Rein- hardt tak dostanou zbrusu nový, velmi atraktivní kabát. První část večera bude však patřit pořadateli, Pilsner Jazz Bandu, který si na aprílovou „Sirénu“ připravil nový repertoár. I tentokrát nebude chybět malá lekce swin- gového tančení s Lenkou Sekaninovou, od 18:30, zdar- ma pro majitele vstupenek na koncert. Dům hudby Ensemble Inégal Koncert všestranného hudebního tělesa Ensemble Iné- gal uvede díla barokních autorů, kteří působili, nebo se narodili na Plzeňsku v období druhé poloviny sedmnác- tého a první poloviny 18. století. Tento večer zazní výběr z reprezentativní tištěné sbírky instrumentálních suit Le journal du printemps J. C. F. Fischera a sólové árie J. A. Plánického a M. Vogta a bude uvedena novodobá svě- tová premiéra Requiem solemne J. J. I. Brentnera. Zámek Nebílovy Gabriela Demeterová Velikonoční neděli na  zámku Nebílovy ozdobí svým koncertem Andělé a  démoni v  barokních houslích virtuoska Gabriela Demeterová. V  obnoveném a  zre- staurovaném tanečním sále zazní její koncert Andělé a  démoni v  barokních houslích. Doprovodí ji špičkoví hráči na barokní nástroje: Petr Wagner na violu da gam- ba a Jan Krejča a Přemysl Vacek na theorbu a barokní kytaru. Zazní skladby a sonáty Heinricha I. F. Bibera, Ma- rina Maraise, Antonia Vivaldiho a  Giuseppe Tartiniho. 07/04 / 18:00 TJ Lokomotiva Evergreen Tour Unikátní a  neopakovatelné koncertní turné legend české hudební scény míří do Plzně, kde bude mít svou zastávku první dubnové úterý v hale TJ Lokomotiva. Za doprovodu skupiny Evergreen Band se zde představí takové hvězdy jako Yvetta Simonová, Josef Zíma, Eva Pilarová, Viktor So- doma nebo Pavlína Filipovská a Karel Štědrý, kteří budou zároveň celým večerem provázet. Samostatné bloky do- stane i skupina Geroge & Beatovens při své vzpomínce na Petra Nováka při doprovodu Karla Kahovce a Viktora Sodomy. Rangers Band zavzpomínají na období Plavců i Rangers a Patrola Šlapeto vzdá hold pražskému písnič- káři, herci, textaři a režisérovi Karlu Hašlerovi. Měšťanská beseda Ivo Jahelka a Miroslav Paleček Ivo Jahelka a  Miroslav Paleček se vrací do  Měšťanské besedy s oblíbeným hudebním pořadem, který je roz- dělen do dvou částí. V té první se představí polovička legendárního dua Paleček – Janík a v programu zazní nejen oblíbené „Ježkárny“, ale také celá řada autorských skladeb Miroslava Palečka. V druhé části večera poba- ví diváky „zpívající právník“ Ivo Jahelka svými zhudeb- něnými soudničkami, baladami ze života a perličkami ze soudních síní. 09/04 / 19:30 Měšťanská beseda Lenny s kapelou Na  tuzemské scéně se dlouho neobjevil takový talent, jakým je mladá zpěvačka Lenny, za anglickou přezdívkou a sil- nými autorskými písničkami se skrývá dcera Lenky Filipo- vé. Zpěvačka, písničkářka, hudební skladatelka, textařka a klavíristka v jedné osobě, se na české hudební scéně 31/03 19:30 01/04 20:00 03/04 19:00 06/04 18:00 07/04 19:30 Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

15 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů objevila před pár lety jako zjevení a ne nadarmo získa- la v roce 2013 cenu Anděl za objev roku. Lenny na sebe poprvé upozornila debutovým EP „All My Love“, kterým nadchla fanoušky napříč všemi generacemi, a bylo také řazeno mezi nejlepší alba roku 2013. Následujícím EP „Fi- ghter“, mladá hudebnice potvrdila, že je právem považo- vána za talent, který v Česku dlouho nebyl. 09/04 / 19:30 Dům hudby MargarytaGolovko Klavírní recitál vítězky Mezi- národní smetanovské klavírní soutěže z roku 2012 bude složen z děl Josepha Haydna, Fryderika Chopina a Sergeje Rachmaninova. Margaryta Golovko se narodila na  Ukrajině ve  městě Kamenez- -Podolsky. Na klavír hraje od svých pěti let. Absolvovala řadu hudebních škol a od 2011 studuje na Mezinárodní klavírní akademii Incontri col Maestri v Itálii. Loni v červ- nu zvítězila na  mezinárodní klavírní soutěži Midwest International Piano Competition v Americe. 09/04 / 17:30 a 20:30 NCPlzeňskýPrazdroj Michal Horáček – Na cestě Výjimečný koncertní projekt, který mapuje tvorbu textaře, básníka a producenta Mi- chala Horáčka a především písně, které během třicetileté spolupráce vytvořil se skladatelem Petrem Hapkou a dal- šími interprety. Na koncertu, který posluchačům nabídne výjimečný zážitek, zazní tvorba patřící k tomu nejlepší- mu, co u nás za posledních několik desítek let v hudební oblasti vzniklo. Písně z dílny Hapka&Horáček zazní z úst Františka Segrada, Lenky Nové, Ondřeje Rumla a  Ruth Horáčkové za doprovodu orchestru sólistů. 10/04 / 19:00 Měšťanská beseda Dan Bárta & Illustratosphere Přední český zpěvák Dan Bárta přijíždí s kapelou Illustratosphere do Měšťanské besedy představit především novinky z aktuálního velmi kladně hodnoceného alba „Maratonika“, ale během vystoupe- 07/05 / 20:00 Velká synagoga Legendy rocku V  předvečer 70. výročí ukončení druhé světové války nabídne Velká syna- goga mimořádný hudební zážitek v  podobě vy- stoupení tří legendárních postav rockové historie za  doprovodu symfonického orchestru Virtuosi di Praga. Unikátní prostředí Velké synagogy zvýraz- ní netradiční hudební koncepci celého projektu, ve  kterém se představí dlouholetý zpěvák hard rockové skupiny Nazareth Dan McCafferty, rockový a bluesový zpěvák John Lawton, známý především z působení v sestavě Uriah Heep a zpěvák a sklada- tel Graham Bonnet, který kromě své sólové tvorby působil také v  mnoha skupinách včetně Michael Schenker Group či Rainbow. Vstupenky jsou pře- vážně k  sezení a  zakoupit je můžete přes portály www.plzenskavstupenka.cz a www.ticketpro.cz. TIP NA KVĚTEN

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

TIPY NA KONCERTY 16 duben 2015 | www.zurnalmag.cz ní zazní i zásadní skladby z předchozích, neméně úspěš- ných desek, které dostaly novou podobu. Dan Bárta je jedním z  mála mužských jazzových vokalistů v  Evropě s vynikající technikou zpěvu a originálním repertoárem. Spolu se sestavou prvotřídních hudebníků – Filip Jelínek – klávesy, aranžmá, Robert Balzar – kontrabas a basa, Míra Chyška – kytara a Jiří Slavíček – bicí, předvedou famózní hudební zážitek, který okouzlí i nejnáročnější publikum. Měšťanská beseda Pražský filmový orchestr Pražský filmový orchestr, který se jako jediný v České republice specializuje na filmovou hudbu, se na začátku dubna představí se svým bohatým repertoárem opět v Plzni! Pražský filmový orchestr je výjimečný také tím, že jeho zakladatel a současně také dirigent Jiří Koryn- ta je zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako největší multiinstrumentalista, když zvládl během hodiny zahrát na 28 různých hudebních nástrojů! Mimochodem, dnes jich zvládá dokonce ještě o  šest více. Během večera s názvem „Koncert filmové hudby“ zazní hudba ze sé- rie kreslených filmů „Cartoon Collection“, seriálového fenoménu „Game of Thrones“, kultovních snímků jako „Fantomas“, „Čelisti“, „Pearl Harbor“ nebo „Gladiátor“ a především premiérově skladba „Time“ z filmu „Incep- tion“ od skladatele Hanse Zimmera, která bude hlavním hřebem celého programu. ČRo Plzeň Filharmoníček a ztracená písnička Dětská abonentní řada Plzeňské filharmonie přináší opět po čase příběh o malém Filipu Harmoníčkovi ali- as Filharmoníčkovi, který s pomocí publika hledá ztra- cenou písničku o  plzeňské věži. Během napínavého pátrání poznává plzeňské řeky i kopce, potkává různá zvířátka a nakonec ji najde s pomocí nové kamarádky Radyňky. Pohádku čte autorka Markéta Čekanová, před očima publika ilustruje VHRSTI. Hudbu Tomáše Ille diri- guje Jan Chalupecký.  Dům hudby Arthur Green Exkluzivně pro Plzeň zahraje Arthur Green klavírní sonátu Charlese Ivese Concord. Tuto skladbu označil v roce 1936 kritik Lawrence Gilman za „největší hudbu napsanou americkým skladatelem“. Arthur Green ab- solvoval prestižní newyorskou Juilliard School of Mu- sic. Získal zlatou medaili William Kapell v Mezinárod- ní klavírní soutěži Gina Bachauer a  stal se laureátem Busoni mezinárodní soutěže. Vystupuje s Philadelphia Orchestra, the San Francisco, Utah a National Sympho- nies, the Czech National Symphony, the Tokyo Sym- phony a mnoha dalšími.  18/04 / 20:00 Šeříkovka Kníry, V3ska, Trautenberk Po  společných koncertech v  Klatovech a  ve  Stodě míří trojice spřízněných kapel Kníry, Trautenberk a V3ska také do Plzně, kde vystoupí tuto sobotu v Šeříkovce. Můžete se těšit na těžkotonáž- ní tanzmetal v  podání klatovských Trautenberk, ska – punk – reggae show stodské „Vejtřasky“ a moustache rock´n´roll domácích Knírů. Ti mají navíc v rámci tohoto koncertu pro své fanoušky přichystanou premiéru prv- ního oficiálního videoklipu kapely, takže si tuhle taška- řici určitě nenechte ujít! Peklo Janáček – Amarus a Praž- ský filharmonický sbor Plzeňská filharmonie připravila na  duben skutečnou lahůdku: kantátu Leoše Janáčka napsanou na  slova stejnojmenné básně Jaroslava Vrchlického. S filharmo- nií pod vedením Tomáše Braunera vystoupí tenorista Jaroslav Březina a  barytonista Ivan Kusnjer. Sborové party zazpívá Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka. NC Plzeňského Prazdroje Hudební setkání Lubomíra Brabce V rámci dalšího pokračování oblíbených Hudebních se- tkání Lubomíra Brabce s názvem „Jarní dechy“ se v Ná- vštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje představí Ivan Vokáč,kterýstudujena Akademiimúzickýchuměnív Pra- ze ve violoncellové třídě prof. Miroslava Petráše a patří mezi nejvýraznější české violoncellisty mladé generace. Při vystoupení s Lubomírem Brabcem je doprovodí de- chová sekce Komorního orchestru Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy a jazzová sekce Big Bandu Ježkovy kon- zervatoře pod vedením dirigenta Jana Císlera. 12/04 19:00 12/04 16:30 15/04 19:30 20/04 19:00 21/04 19:30 Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

17 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Dozvěděli jsme se… Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se… 24/04 / 19:00 Šeříkovka Ewa Farna Naše přední zpěvačka Ewa Far- na vyráží na své již třetí samo- statné koncertní turné s názvem „V akustickém směru“. Držitelka šesti bronzových Slavíků, Ceny Anděl, cen Eska Music Awards, MTV Awards, Viva Comet a celé řady dal- ších ocenění, zde potěší své fanoušky vystoupením v Še- říkovce. Předkapelou bude autorská dvojice eFeM, která se podílela i na poslední desce Ewy „Leporelo“. DEPO2015 Camera Machine – Krása nelítostných časů Projekt společnosti Plzeň 2015 a  Plzeňské filharmonie v industriálním prostoru přinese jedinečnou kompozici pro sóla, znakovou řeč, orchestr, soudobý tanec, recitaci a audiovisual art skladatele a dirigenta Romana Z. Nová- ka. Představení bude koncipováno jako site specific pro- jekt a jeho hlavním tématem bude průmyslová a tech- nická historie města Plzně a celého regionu ve vztazích člověk a stroj, člověk stroj, mechanika pohybu, pohyb zvuku, zvuky stroje apod. 27/04–08/06 Katedrála sv. Bartoloměje Plzeňský varhanní festival 2015 Obecně prospěšná společnost Ars Christiana letos uvádí již osmý ročník Plzeňského varhanního festivalu, který bude probíhat v katedrále sv. Bartoloměje od 27. dubna do 8. června. Letošní ročník zahájí 27. dubna bývalý míst- ní regenschori Miroslav Pšenička, který krom varhanních improvizací zahraje také ukázky tvorby Johanna Sebas- tiana Bacha a Césara Francka. Druhým interpretem Pl- zeňského varhanního festivalu bude Marie Zahrádková, která v  současné době studuje na  hudební Akademii ve  Stuttgartu a  na  festivalu se představí 11.  5. mimo jiné improvizací na souběžně promítaný film. V násle- dujících měsících se můžete těšit také na zahraničního hosta, kterým je německý varhaník Stefan Baier (25. 5.) a na Aleše Noska, který varhanní festival uzavře (8. 6.). Začátek koncertů je vždy v 19 hodin. 25/04 20:00 P O Ř Á D A J Í M E G A K O N C E R T AGENTURY PRAGOKONCERT A PETARDA PRODUCTION Největší světová kapela jižanského rocku poprvé v České republice! ŽLUTÝ PES Předkapela 1. 5. PLZEŇAreál ploché dráhy 19:30 Generální partner koncertu je Viktoria Plzeň … že na  posledním koncertu Kruhu přátel hudby v této se- zóně v Domě hudby v květnu zahrají multižánro- ví Clarinet factory. … že na 14. ročníku festivalu TřemFest, který se usku- teční v sobotu 23. května, se tentokrát představí Sto zvířat, Hentai Corporation, Atari Terror, Trautenberk, Cheers!, Adolpho a Faith Is More. … že začátkem května vystoupí v Měšťanské besedě fenomenální americký kytarista Al Di Meola se svým novým koncertním programem. … že na 25. května si Duo Komáři pozvalo do Písničko- vého pohlazení do Besedy Jana Matěje Raka. … že 14. května vystoupí ve společenském sále Saloo- nu Roudná skupina BRK. … že Plzeňská filharmonie zahraje 7. května v Besedě Ódu na radost a 21. potom Nejznámější šlágry českého krále dechové hudby. … že 14. 5. se bude konat v Pekle Plzeňský Orfeus 2014. … že letošní Metalfest Open Air přivítá např. kapely Accept (D), Arch Enemy  (S), Amaranthe  (S)  •  Moon- spell (P) nebo Testament (USA). … že na konci května se bude konat festival sborové- ho zpěvu Plzeňské notování.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KLUBOVÁ SCÉNA 18 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kam a za čím do klubů 02/04 / 21:00 Anděl Music Bar Vložte kočku, Inau, Potmě Jedna z  nejvýraznějších klu- bových kapel posledních let představí v Andělu zbrusu novou desku s názvem „Hedvika“ a kromě nových skla- deb se můžete těšit také na netradiční konstrukci pódia a  světelné efekty. Vložte kočku získali hned za  svoje debutové album „TáTa“ nominaci na Anděla v kategorii elektronická hudba, kterou se jim podařilo proměnit hned s druhým albem „SEAT“, které získalo cenu Vinyla za desku roku. Kromě kočky vložené se můžete těšit také na rapový projekt Inau a jednu milou slečnu, která vás vidí jasně Potmě. Buena Vista Club Strange April Night První akce pořádaná plzeňskou metalovou kapelou Strange Society se uskuteční hned první dubnový pá- tek v  klubu Buena Vista. V  průběhu večera se kromě pořádající party na  pódiu objeví také power metaloví The Delivery, art rockoví divno–metalisti sdružující se pod  názvem Slunovratovy paprsky a  spřízněná parta Middledark. Tak takových „divných dubnových večerů“ by mohlo být klidně víc, co říkáte? 03/04 / 19:30 Papírna Negurã Bunget, Panychida, Grimegod V  unikátním prostoru plzeňské Papírny se hned zkra- je dubna uskuteční jedinečná akce, na  které by neměl chybět žádný fanoušek black, death & doom metalu. V  útrobách černých závěsů se totiž představí nejslav- nější tvrdě metalová formace z  Transylvánie s  názvem Negurã Bunget na jediném tuzemském koncertě v rámci svého tříměsíčního evropského turné. Představí zde své nejnovější album „TÃU“, na kterém dostaly větší prostor ambientní vlivy a rumunská kapela se na něm ukazuje v životní formě. Kromě toho se během večera představí také s Negurã Bunget personálně provázaní Grimegod, plzeňská pagan black metalová formace Panychida a death – black metalová parta Northern Plague, kterou 03/04 19:30 Na  konci dubna se v  plzeňské Papírně představí americká raperka Dessa, která je jednou z  nej- výraznějších tváří indie hip hopového kolektivu Doomtree, kde najdete mimo jiné jména jako Sims, Lazerbreak, P. O. S. nebo Cecill Otter. Dessa od  svého debutu „A  Badly Broken Code“ z  roku 2010 překonává jeden milník za druhým a neče- kaně velký úspěch loňské desky „Parts Of Speech“ ji katapultoval do  pozice, kdy vyprodá koncert v domovském Minneapolisu za devadesát vteřin. Z  nedostatku jiných styčných bodů bývá Dessa popisována jako  „průsečík mezi Ani DiFranco a Mos Defem“, ale její záběr je hlavně na posled- ním albu ještě o něco širší a svojí tvorbou potvr- zuje, že za  její popularitou rozhodně nestojí jen fakt, že rapujících dívek je prostě méně než kluků. Kromě americké raperky se tento večer představí ještě duo Leto, za jehož názvem se skrývá dvojice Palma a  Indoš ze slezského labelu MMM, známá mimo jiné z  kapely Boss a  sekretářka. Ve  zvuku Leta najdete ozvěny kapel jako Blonde Redhead, Pinback nebo Yo La Tengo, ovšem řeč je opravdu jen o ozvěnách – jednou z největších výhod Leta je totiž jeho nepolapitelnost. Čisté motivy Indošovy kytary, jistý hlas Palmy a nenápadná gradace jed- notlivých, na první poslech jednoduchých až měl- kých skladeb, vás při hlubším poslechu dostanou do pozoruhodné spleti melodických linek, které se navzájem skvěle doplňují. 28/04 / 20:00 Papírna Dessa, Leto

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

19 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů nelze než doporučit příznivcům Vader či Decapitated, se kterými tato polská kapela nedávno jela turné. House of Blues X–Cover Plzeňskou skupinu X–Cover založili koncem roku 2010 muzikanti působící společně v  sestavě kapely B. A. M. a jejich pestrý repertoár je orientován především na stěžejní rockové hity z 60. až 90. let minulého sto- letí. Bohatá a rozmanitá hudební minulost muzikantů X–Cover je zárukou toho, že se produkce kapely výraz- ně liší od jiných hudebních těles postavených na cover verzích známých hitů. X–Cover to není revival, ale pře- devším osobitá interpretace známých skladeb, která nenechá nikoho v klidu. Na koncertě v House of Blues se premiérově představí se zpěvákem, kytaristou a bu- beníkem Tomášem Mouřencem v sestavě. 08/04 / 20:30 Divadlo pod lampou The Drain, EFco., Snyder Pražská sebranka dekadentních floutků The Drain se vrací Pod lampu, kde po jejich boku tuto středu vy- stoupí plzeňské party EFco. a Snyder a můžete se tedy připravit na pořádnou rock´n´roll – glam – garage jíz- du! The Drain mají na svém kontě pětipísňové EP „Boy Boy Girl Girl Boy“ z roku 2010 a velmi kladně hodno- cený předloňský debut „We, Love, We“, který ve svém žánru na tuzemské scéně jen těžko hledá konkurenci. Anděl Music Bar Atomic Gigolo „Progresivní živá hudba s  elektronickým moderním zvukem, postavená na improvizaci a komunikaci mu- zikantů.“ Tak svůj projev sama definuje pražská kapela, vzniklá v roce 2011 a sama sebe popisuje jakýmsi mot- tem: „Živé hudební těleso ponořené do experimentál- ní atmosféry vytlačuje originální atomy hudby.“ Ato- mic Gigolo se stylově pohybují na pomezí triphopu, acid jazzu, dubu, electra a  dalších tanečních rytmů a stylů. Jádro kapely tvoří rytmická sekce Tomáš Kozel- ka (bicí, loops), Joska Mucha (basa) a Hynek Obst (klá- vesové nástroje). Koncerty dále obohacují další muzi- kanti, hráči na dechové nástroje, DJ nebo vokalista. 03/04 21:00 08/04 21:00 výběr z programu www.mestanska-beseda.cz 10. 5. AL DI MEOLA PLAYS BEATLES & MORE Koncert fenomenálního amerického kytaristy 25. 5. BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK Hrají V. Dyk a T. Vilhelmová. 27. 5. TÁTA One man show novopečeného otce 1. 6. STO LET V OČISTCI Originální monodrama s hudbou od kapely No Name 16. 6. SHYLOCK ( ) V hlavní roli J. Tříska 21. 6. NA ÚTĚKU ( ) Hrají J. Štěpánková a Z. Adamovská 23. 6. IVAN MLÁDEK A JEHO BANJO BAND ( ) 28. 6. DÍVČÍ VÁLKA Hrají V. Upír Krejčí / A. Říha, B. Polák / P. Semerád, B. Slezáček… 30. 6. ŠANSONY CHANTAL POULLAIN ( ) Recitál Ch. Poullain se skupinou 7. 7. SUZANNE VEGA 13. 7. LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND & INGRID ARTHUR ( ) 21. 7. WABI DANĚK ( ) 3. 8. KOMICI S.R.O. ( ) = Akce se konají na zahradě Měšťanské besedy. Za nepříznivého počasí budou přesunuty do sálu.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KLUBOVÁ SCÉNA 20 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů 10/04 / 21:00 Divadlo pod lampou Vanessa Legenda české EBM scény letos slaví již čtvrt století své pohnu- té existence a v nejlepší formě se vrací do Plzně, kde se tentokrát představí v Divadle pod lampou, které letos vstupuje rovněž do  své pětadvacáté sezóny! V  sesta- vě Samir Hauser (Bruno Ferrari), Miroslav Papež (Moimir Papalescu), Jaroslav Stuchlý (ex – Michael´s Uncle), Ja- kub Horák  a  Tuzex  (ex – Sunshine) představí Vanessa tvorbu nejen z  posledních alb „Ave agony“, „Antido- tum“ a  aktuálního maxisinglu, ale také zásadní sklad- by ze starších desek, které patří k základům tuzemské electro body music. 11/04 / 19:00 Jabloň Vzpomínka na Karla Kryla Tuto sobotu proběhne v plzeň- ské kulturní kavárně Jabloň již třetí hudebně – literární vzpomínkový večer věnovaný českému básníkovi a pís- ničkáři Karlu Krylovi. Legendární Krylovy písně zazní ne- jen v podání mladých plzeňských kytaristů, ale během tohoto výjimečného večera vystoupí v Jabloni také zná- mý český recitátor Mirek Kovářík. Ten byl blízkým pří- telem Karla Kryla, udržoval s ním dopisovou korespon- denci a v počátcích jeho kariéry s ním také vystupoval. Vstup na celou akci je dobrovolný. House of Blues Replay & Sarin Dvojice spřízněných kapel Replay a  Sarin se na  kon- certech navzájem výborně doplňuje a jejich společná vystoupení se stala brzy vyhledávanými především v západních Čechách. Kapela Sarin se prezentuje vlast- ní tvorbou především v hard rockovém duchu, naopak skupina Replay je dílem hospodské touhy zahrát si ob- líbené hity jako regulérní kapela. Vznikla v  létě 2005, kdy se kluci zvedli od piva a oslovili bubeníka ze Sarinu, aby si s nimi jen tak zahrál. Můžete se těšit na celou řadu předělávek známých hitů od skupin AC/DC, Metallica, Nirvana, The Offspring, nebo také Horkýže Slíže a sa- mozřejmě pořádný mejdan! Buena Vista Club Lanugo, Chuť Sobotní menu v Buena Vistě: labužníci z kapely Chuť bu- dou servírovat širokou paletu hudebních stylů na  pop rockovém základu a nadžánrové seskupení Lanugo před- staví moderní pop, jazz a  soul s  jemnými doteky elek- troniky. Vystoupení Lanugo, pověstné svojí výjimečně intimní náladou a energická show domácí Chuti slibuje gurmánský zážitek, který byste si neměli nechat ujít. Divadlo pod lampou Traband Nastartováno a  odbrzděno – Traband se řítí do  Plzně s  novým albem „Vlnobeat“, které vychází k  20. výročí existence kapely! „Lovepunk“ Trabandu dává tušit vy- soké oktanové číslo a řádnou spotřebu strun – čtrnáct skladeb Jardy Svobody na nové nahrávce Traband pře- tavil v radostný punk, radikální lovestory a lyrické pro- testsongy. Beaty se vlní a těkají na základech tanečních a  rockových rytmů,  lapají feeling psychedelie let 60., nevynechají country a přes potrhaný punk se vrací k zá- kladům toho nejlepšího z Trabandu. Oproti předchozím albům ubylo příběhovosti a epické skladby posledních alb nyní zcela chybí. Můžete se nechat unášet na vlnách emocí, radostí i smutků, euforie i zklamání – přesto vždy s odhodláním „tuhle radost nedat si vzít“, jak zní refrén jedné z písní. 15/04 / 21:00 Anděl Music Bar Love Earth, Preamp Disaster Zajímavé spojení živé elektro- nické hudby s  atmosférickým post doom – hardcore nabízí středeční koncert v  plzeňském Andělu. Během večera se představí plzeňská indie – electro – dub step kapela Love Earth, která má po roční existenci za sebou debutovou desku s názvem „11 Days on Earth“ pod re- spektovaným labelem Soundsquare, pilotní videoklip a řadu koncertů na klubové i festivalové scéně. Letoš- ní rok kapela odstartovala videoklipem na  nový singl „Virtuality“, pod kterým je producentsky podepsán frontman kapely Tom Jirgl, Andělem a  cenou Apollo ocenění producenti Boris Carloff a Ecson Waldes. Spo- lečně s Love Earth se v Andělu představí švýcarská post doom – downtempo hardcore parta Preamp Disaster, která má na svém kontě debutové EP, dlouhohrající stu- 11/04 21:00 11/04 20:00 15/04 21:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

21 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů diové album a oficiálně vydaný živý záznam z vystou- pení kapely v domovském Bernu. Jejich set by si neměl nechat ujít žádný fanoušek kapel jako Isis, Cult Of Luna nebo jejich krajanů Unhold! Divadlo pod lampou Mike Zero V čele německé punk rockové party stojí punk rockový mafián z  Dortmundu Mike Zero, kterému se podařilo vyšperkovat sestavu kapely k dokonalosti. Bývalý bube- ník Sodom Bobby Schottkowski, Matt Voodoo známý ze sestavy kultovních Mad Sin, basák Terrorgruppe anebo alternující půvabná basačka Lea Randella – zkrátka je- den závislák na rock´n´rollu vedle druhého! Stejně jako je kapela složená z hudebních osobností různých žánrů, tak muzika samotná jako houba nasála to nejlepší z našich oblíbených stylů a spojila se v jeden nahuštěný intenziv- ní kulový blesk – punk, rock, glam, rock´n´roll, hard rock – neklidná energie & drze  chytlavé melodie. Na  všech českých zastávkách jejich aktuálního turné se po jejich boku navíc představí pražská dirty rock´n´rollová smečka Unholy Preachers, takže asi není co řešit, co říkáte…? PH+ Superstars Péháčko zve v pátek 17. dubna na oblíbenou párty Su- perstars, kde uslyšíte skladby od  nejlepších DJs světa v podání místních rezidentů. Za symbolické vstupné si můžete užít atmosféru klubu, jehož interiér je upraven tak, aby vyhovoval příjemnému posezení i celosvětové úrovni párty kultury. Využít zde můžete uzavřeného sa- lonku, který se ideálně hodí pro oslavu narozenin či ja- kéhokoli jubilea. Bližší informace o rezervacích salonku vám rád poskytne manažer klubu. 17/04 / 21:00 Goethe’s Mefisto 7. narozeniny Mefisto baru Pekelný bar Mefisto slaví své sedmé narozeniny! Během večera s názvem „Diskopří- běh 2015“ vám bude ty největší pecky pouštět le- gendární DJ Jaroš, známý právě z  kultovního snímku Diskopříběh. Dress Code bude ve stylu 80. let. Těšit se můžete na skupinu Roštěnky – největší a nejúspěšněj- ší travesti skupinu v západních Čechách, Pole Dancers, bodypainting, welcome drink, raut a mnoho dalšího – to vypadá na slušnej mejdan. Kromě této zásadní party se během dubna můžete v  Mefistu také těšit na  pra- videlné studentské středy s  originálním programem a dárky pro všechny. Více na www.mefistobar.com. 17/04 / 21:00 PantheonMusicClub Ektor Aktuálně jeden z  nejlepších rapperů v  Čechách přijede do Plzně představit svou show a především zbrusu nové album „Detektor“, které se těší velmi pozitivním ohla- sům. Ektor se na české hip hopové scéně objevil v roce 2008 jako blesk z čistého nebe a ve spojení s předním Djem Enemym slavil úspěch hned svým debutovým albem „Airon Meidan“, které následovaly další výraz- né nahrávky „Topství“ a „Tetris“. Nenechte si ujít jednu z nejvyhledávanějších hip hopových show současnosti! Anděl Music Bar Holden Caulfield Svěžím mixem syntetizátorů a kytar se prezentuje mla- dá pražská kapela Holden Caulfield, která má na svém kontě vydařenou debutovou desku „Hopetown“ z loň- ského roku, které předcházel úspěšný singl „Save The World“. Na albu si zahrála řada hostů známých z jiných formací jako Michal Šupák z Charlie Straight, František 16/04 21:00 17/04 21:00 21/04 21:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KLUBOVÁ SCÉNA 22 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Bořík z Mandrage, Boris Carloff či zpěvačka Ema Brabco- vá a sklidilo pozitivní ohlasy hudebních kritiků i fanouš- ků. V  Andělu vystoupí s  rakousko–anglickou kapelou Those Goddamn Hippies, v jejíž sestavě najdete bube- níka známých IAMX. 21/04 / 21:00 Divadlo pod lampou Hentai Corporation Hoši od  bobří řeky se vrací na místo činu! Excentrická pražská trash–rock´n´rollová parta již dávno nepatří mezi naděje české hudební scé- ny a za deset let existence se vypracovala v jednu z nej- vyhledávanějších koncertních kapel u nás. Pod lampou se představí netradičně v úterý v rámci natáčení nového hudebního pořadu, tak si jejich vystoupení nenechte ujít, můžete zamávat mamince do kamery. Zach´s Pub Oskar Petr & Jirka Vopava Zakladatel legendární folk rockové kapely Marsyas, člen sestavy Jazz Q Martina Kratochvíla a jeden z nejvýrazněj- ších tuzemských skladatelů Oskar Petr vystoupí v druhé polovině dubna v prostorách Zach´s Pubu, kde ho dopro- vodí houslista Jirka Vopava, známý mimo jiné z působení v kapele Cop. Oskar Petr stojí jako autor za takovými hity jako „Medvídek“ nebo „Hříšná těla, křídla motýlí“ a kromě Lucie a Anety Langerové napsal skladby pro celou řadu dalších interpretů, jako je Dan Bárta, Anna K., David Koller nebo skupina B. S. P. Jeho nejvýraznější sólovou deskou je „Fabrica Atomica“ z roku 2003, na kterou by měl navázat dlouho očekávaným novým albem s pracovním názvem „Černej plameňák“. 22/04 / 21:00 Anděl Music Bar Kapitán Demo Česko–italský multimilionář Kapitán Demo žijící v  Miami na Floridě přijíždí se svojí bizarní show do plzeňského Anděla, kde představí zbrusu nové album „Okamžitě odejdi do svého pokoje a vrať se, až budeš normální“. O mix alba se postaral vyhlášený producent Ecson Wal- des ve studiu Biotech a za veškerými skladbami samo- zřejmě nestojí nikdo jiný než Jiří Burian. Jeho alter ego 22/04 20:30 Kam a za čím do klubů Kapitán Demo má ostrý jazyk a nic mu není svaté, svými texty se často naváží do konzumní společnosti a jejích zavedených pravidel, glosuje, diktuje a paroduje coko- liv, co mu přijde do  cesty, včetně svého 300kilového panděra. Hudebně se na albu míchají vlivy progressive hip hopu, thrash rapu, elektra a trapu. Tvrdé beaty a low bassy střídají samply beduínů, starých českých filmů a na několika místech vyniká i tolik opěvovaný a nená- viděný saxofon. 24/04 / 21:00 PH+ Drink & Dance With DJ Lucca V létě 2005 si ji Carl Cox vybral, aby zahrála na jeho pódiu na velkém festivalu Dance Va- lley, a o pár měsíců později dostala pozvání od Tiesta, aby ho doprovázela na jeho turné po střední a východní Evropě. Nejznámější DJka České republiky Lucie Dvořá- ková alias DJ Lucca teď vystoupí jako hlavní host na pár- ty v  plzeňském PH+. Další ženou za  mixpultem bude plzeňská DJka N*Dee a line up doplní DJs Revis a John Blanco. Celou noc se bude servírovat aktuální světový zvuk a  samozřejmě ty nejlepší drinky. Udělejte si po- známku do kalendáře a stavte se na párty plnou hvězd. Zach´s Pub Petra Börnerová duo Petra Börnerová duo je projekt české zpěvačky a akor- deonistky Petry Börnerové a jejího manžela, slovenské- ho hudebníka Tomáše Bobrovniczkého, který mimo jiné získal ocenění „Bluesman roku 2012“, které každoročně uděluje Slovenská bluesová společnost.  Duo vznik- lo v roce 2010 a jeho repertoár je postavený na převza- tých i vlastních folk & bluesových písničkách, ve kterých přináší osobitý pohled na tyto žánry. 27–28/04 20:00 Divadlo pod lampou Tomáš Klus a jeho Cílová skupina Tomáš Klus a  jeho Cílová sku- pina vyráží na jarní klubové turné s názvem „Přeju Ti“, které nemine ani Plzeň, kde se hned dvakrát představí v Divadle pod lampou. Můžete se těšit na skladby z loň- 24/04 20:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

23 duben 2015 | www.zurnalmag.cz … že v polovině května zavítá do Papírny novozélandská hu- debnice Princess Chelsea. … že Pod lampou v květnu proběhne další po- kračování hip hop battle akce Boj o Lampu, po delší době se vrací avantgardní První hoře a  můžete se také těšit na Oriona s Refewem. … že na konci května se v Lampě chystá lahůdka v po- době koncertu dánských Lis Er Stille, projektu frontma- na 31 Knots s názvem Vin Blanc/White Wine a domácích Madebythefire. Kromě toho zde v květnu vystoupí také německá emo hc parta 52 Hetrz nebo rakouská post rock- -shoegaze kapela Hella Comet. … že do Anděla budete moci v květnu vyrazit na Calm Season, Adriana T. Bella, Iru Mimosu nebo Zajíc Company. … že Majk Spirit se představí 23. května v klubu Pantheon v rámci oficiálního česko-slovenského turné k albu Y. … že u  Zacha v  květnu zahrají Mucha, Mr. Cocoman a Dr. Kary nebo Flat Fly. … že předposlední květnový večer bude v Zach’s Pubu patřit kapele Lake Malawi. … že v Mefistu budou pokračovat tematické středy i v ná- sledujícím měsíci. Dozvěděli jsme se… Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se… ského alba „Proměnamě“, starší prověřené hity a  možná i  nějakou tu novinku. Tomáš Klus patří mezi nejpopulárnější současné tuzemské interpre- ty a koncerty jeho skupiny patří k tomu nejlepší- mu, co můžete na českých pódiích spatřit. 30/04 / 20:30 Zach´s Pub Jiří Schmitzer Další z tradičních koncertů známého herce a  písnič- káře s neotřelým přístupem, Jiřího Schmitzera, je tentokrát na programu v Zach´s Pubu. První album Jiřího Schmitzera „Recitál“ vyšlo již před patnácti lety a v tříletých intervalech ho následovaly desky „Šílenec“ a  „Bouda“. Díky svéráznému humoru, který se odráží především v  jeho živých vystou- peních, si Jiří Schmitzer okamžitě získal velkou fanouškovskou základnu. Tuto atmosféru nejlépe vystihuje živé album „Sbírka kiksů“, které je plné chyb, zapomenutých a  předčasně ukončených skladeb a  improvizací, což by snad pro každého hudebníka na  světě byla pohroma znamenající fatálně nevydařené vystoupení. V  případě Jiřího Schmitzera jsou tyto momenty vždy naopak zla- tým hřebem koncertu a  dá se předpokládat, že tomu nebude jinak ani tentokrát… 02/05 / 21:00 House of Blues Mr. Elastik Seskupení Mr. Elastik ve  své tvorbě spojuje manouche jazz a swing dvacátých a třicátých let minulého století s moderní elektronickou hudbou. Sloučením těchto odlišných žánrů vznikl hudebně pestrý a neokoukaný mix, který si pomalu, ale jis- tě nachází cestu i do české kotliny. Ve světě velmi populární styl vznikl v polovině minulého deseti- letí a je stále na vzestupu. V čele skupiny najdete frontmana skupiny Děda Mládek Illegal Band Mer- sího, známého také ze sestavy legendární Burmy Jones. Doplňují jej sestry Doris a Sophia Lamošovy, které můžete mimo jiné vidět v čele skupiny Hot Sisters, kde s nimi účinkují špičkoví hudebníci z ta- kových formací, jako je Originální Pražský Synko- pický Orchestr Pavla Klikara nebo Melody Makers Ondřeje Havelky. KD Peklo 25.9.2015 Začátek: 20.00 hodin Předprodej: Plzeňská vstupenka, Ticketpro

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

DIVADLO 24 duben 2015 | www.zurnalmag.cz V Plzni se hrály naposledy v roce 1964 Do  západočeské metropole se dvojtitul vrátil po  50 letech a ve Velkém divadle mu bude v dubnu patřit hned pět večerů. Tři z toho příznačně v období Velikonoc, v němž také probíhá děj první z  oper Sedlák kavalír. „Obě aktovky jsou situovány do prostředí slunné Sicílie, které je plné vášní, kde se neodpou- ští a každá nevěra je potrestána smrtí. Opery na sebe navazují, v Komediantech přijíždí skupina potulných divadelníků na stej- né místo, na  němž se předtím odehrál děj Sedláka kavalíra,“ vysvětluje Tomáš Pilař. Přestože v obou hrách není nouze o dra- matické okamžiky a nechybí ani vraždy, prostor zbývá i na lyric- ké a poetické chvíle. Co se týče pojetí scény, diváci se mohou těšit na  věrohodné prostředí jižní Itálie. „Inscenace je zasazena do prostředí italské- ho městečka, jak si ho každý asi představí. Úzké křivolaké uličky, kamenný kostel se zvonicí, autentické jsou i kostýmy,“ popisuje Tomáš Pilař. Fenomenální tenorista létá dvakrát měsíčně do Čech kvůli hostování v DJKT Senzace, která bere dech, fenomenální talent, třikrát bravo! Tak hodnotí recenzent Jiří Fuchs výkony italského tenora Paola Lar- dizzoniho (foto 1) v rolích Turidda i Cania. „Je to náš velmi vzác- ný host, jeden z nejlepších tenoristů vůbec, podobnou kvalitu lze v Čechách slyšet jen velmi výjimečně,“ sdílí nadšení kritiky šéf souboru. „Jsme velmi pyšní na to, že u nás pravidelně hos- tuje. Zpívá zde už ve třech představeních a na podzim se zapojí do dalšího. Kvůli vystoupení v Plzni létá dvakrát měsíčně z Itálie do Čech. A plzeňské publikum si ho rychle oblíbilo, vždy má dlou- hý potlesk ve stoje,“ dodává. Podle Tomáše Pilaře navíc ohromí diváky i sborové scény. „Jsou opravdu omračující. Prezentujeme je v podání rozšířeného sbo- ru, který má zhruba dvojnásobek členů oproti tomu, na co jsou lidé na plzeňské scéně zvyklí,“ prozrazuje šéf opery. Nastudováno v italském originále s českými titulky. Silný emocionální zážitek, při němž divákům běhá mráz po zádech. To slibuje šéf plzeňské opery Tomáš Pilař v pozvánce na dvojici nej- slavnějších veristických oper Sedlák kavalír a Komedianti. „Verismus bylo historické období, v němž se autoři snažili, aby byly dramatické příběhy co nejdramatičtější, nejvyhrocenější, a  aby se s nimi mohli lidé co nejvíce identifikovat. A  přesně to mohou diváci od  této dvojice oper očekávat,“ tvrdí. 01, 03, 07, 17, 22/04 Velké divadlo DJKT Sedlák kavalír a Komedianti Sedlák kavalír a Komedianti „Velikonoce s DJKT tentokrát po italsku: vášeň, vraždy, ale i poetika a italský pěvec, který sklízí potlesk ve stoje.“ 1

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

Divadelní tipy DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI Bůh masakru Chcete-li se dozvědět, co se skrývá v tajemných zákrutech vaší duše, jděte se omluvit za prohřešky svých ratolestí! 25.dubna Velcí herci na Malé scéně Push up Firemní boj o moc nejen skrz výstřih dámského dekoltu... Chcete být šéfem? Afrodiziakální cesta vzhůru... 1.dubna Přátelé generace X „Kdyby si nikdo přede mnou netroufnul na to sepsat Bibli, já bych to udělala. Jsem úspěšná. A platím za to svou cenu.“ Česká premiéra nejlepší hry roku 2013 podle časopisu Theater heute. 2. a 26.dubna Všechna představení od 19 hodin na Malé scéně DJKT. Předprodej vstupenek Sedláčkova 2, tel.: 378 038 184. Vstupenky také na www.djkt.eu, www. plzenskavstupenka.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

DIVADLO 26 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Rozhovor s Jiřím Pokorným objevuje Adagietto z  Páté symfonie Gustava Mahlera, melodie, která se stala právě díky filmu Smrt v Benátkách Mahlerovou nej- známější skladbou. O filmu Luchina Viscontiho se mluví často jako o jednom z nejlepších filmů druhé poloviny 20. století. Naše po- jetí je ale velmi abstraktní, což se v Plzni zatím příliš neobjevilo. Účelem je, aby si divák mohl odnést mnohem více dojmů, než jen těch prvoplánových. Co se týká výtvarné stránky, představení se maximálně hodí do Nového divadla. Na jaké obsazení se mohou diváci těšit? V hlavní roli spisovatele Gustava von Aschenbacha se bude alter- novat Miroslav Hradil s Martinem Šintákem. Spisovatelovu ženu ztvární Jarmila Dycková, jedna z nejvýraznějších sólistek v našem divadle, a Zuzana Hradilová, kterou znají diváci asi hlavně z role Edith Piaf z inscenace Edith – vrabčák z předměstí. Richard Šev- čík, který získal nominaci na Cenu Thalie za hlavní roli v baletní inscenaci Spartakus, ztvární ve Smrti v Benátkách jednu ze zá- sadních postav, spisovatelova přítele Alfreda. V roli malého Tad- zia se představí dva patnáctiletí studenti taneční konzervatoře, jeden z nich je můj syn. Takže tato postava bude autentická i co se týká právě věku. Bude to vaše první spolupráce s choreografem Ondrejem Šothem? Setkal jsem se s ním už před lety na přípravě jedné barokní opery v německém Bayreuthu. Tam je krásné historické barokní divadlo, které si každý, kdo jej pozná, zapamatuje na celý život. A právě tam vznikl první nádech naší budoucí spolupráce. Jeho Smrt v Benát- kách jsem viděl v podání Baletního souboru Státního divadla Koši- ce, které s ní hostovalo i v Praze a sklidilo velký úspěch. Emocionál- ně abstraktní styl této inscenace je opravdu ojedinělý a doufám, že to bude zpestření pro naši dramaturgii. Je vaší strategií do budoucna uvádět inscenace spíše v abstraktnějším pojetí? Takto bych to neřekl. Hlavní doménou plzeňského baletního sou- boru je, že každá naše inscenace je velmi specifická i co se týká stylu. Chceme, aby každý titul, který uvádíme, byl originální a ne- zaměnitelný. Jaké jsou vaše další dramaturgické plány pro plzeňský balet? Na listopad je v plánu Romeo a Julie, která tady v baletním zpra- cování nebyla dvacet let. Pak bude následovat Carmen, poté v koprodukci s operním souborem Johanka z Arku. Pak bychom se chtěli dopracovat k nové verzi klasického titulu Labutí jezero. Hostoval jste například v Německu, Švýcarsku, Itálii, Francii, ale i ve Finsku, Egyptě, Japonsku, či na Taiwanu. Je rozdíl v tom, co vybíráte pro plzeňské publikum oproti tomu, co se hraje v divadlech jinde ve světě? Plzeň je konzervativní a člověk musí pečlivě vybírat, aby titul byl takzvaně skousnutelný, ale přitom aby tam byl i nádech jiného pohledu, aby tam vznikla svoboda k utváření názoru a aby nebylo vše tak jednoznačné. To vše dát dohromady je náročné, ale velmi zábavné. Řekl bych ale, že způsob a výběr titulů se blíží k velkým scénám v Evropě. 04, 15, 16, 24, 28/04 / 19:00 Nová scéna DJKT Ve Smrti v Benátkách zatančí i syn šéfa baletu Baletní soubor DJKT chystá inscenaci ve stylu, jaký plzeňská scéna ještě nezažila. Smrt v Benátkách v choreografii bývalého ředitele Slovenského národního divadla Ondreje Šotha by měla být velkým zpestře- ním zdejší dramaturgie a v pozitivním smy- slu i útokem na plzeňský konzervatismus. Zároveň se zde opět po deseti letech sta- ne předlohou baletu novela německého spisovatele Thomase Manna. „Před deseti lety jsme hráli Malého pana Friedemanna," připomíná šéf baletního souboru DJKT Jiří Pokorný. Zároveň přiznává, že uvést v Plzni Smrt v Benátkách patřilo k jeho dlouhodo- bým plánům a snům. Je v provedení baletu Smrt v Benátkách znát inspirace filmem od Luchina Viscontiho? Určitě je to znát, především v druhém jed- nání jsou kostýmy stylizované do  doby odeznívající secese. Několikrát se tam také

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

27 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Divadelní tipy Malá scéna DJKT Přátelé generace X Malá scéna Nového divadla uvádí jako první v Čechách inscenaci, která získala v roce 2013 cenu časopisu The- ater Heute Nejlepší hra roku. Je tragikomickou zpovědí majitelky firmy, jejího manžela, a sochaře, který se potácí v tvůrčí krizi. Generace X je marketingové označení pro generaci lidí narozených mezi lety 1965 a  1980, která nyní nastupuje „k moci“. Manžele Holzovy ztvárnili An- drea Černá a Jan Plouhar, sochaře Petra Pilze hraje Martin Stránský. Autorka hry, německá dramatička Felicie Zeller (1970), je vycházející hvězdou německé dramatiky, získa- la řadu ocenění a tvůrčích stipendií. Ve svých textech se pouští do kritiky sociálních nešvarů, jako jsou workoho- lismus, alkoholismus žen či levné pracovní síly z východu. Velké divadlo DJKT Caligula Velké divadlo přináší strhující drama inspirované histo- rickou osobností římského císaře Gaia Caesara Caliguly, současníka Senecy a jednoho z nejtyranštějších vládců v dějinách lidstva. Francouzský dramatik Albert Camus napsal Caligulu v roce 1938 jako protest proti totalitě, zvrácenosti a  úpadku své doby. Je i  naše společnost v úpadku podobně jako starý Řím? V novém plzeňském nastudování v režii šéfky činohry Natálie Deákové hraje krutovládce Caligulu Martin Stránský, římského konsula Chaereu nový člen činohry Jan Holík. Divadlo Alfa Ubu se baví Divadlo Na  zábradlí přijíždí do  Plzně s  představením, které se odehrává vysoko nad zemí. Ekolog, lékař, byz- nysmen, muslimka, matka se synem, tajemná dívka a  dva páry rozjařených turistů plus palubní personál pod vedením kapitána společnosti U.B.U. Airlines cestu- jí na křídlech bezpečí a v teple. Na veselé palubě letadla se postupně začínají objevovat zprvu téměř nepostřeh- nutelné závady. Inscenace vznikala hereckými improvi- zacemi na témata Alfreda Jarryho a Jiřího Havelky aero- dynamická ubunalita. Plasy Na Hraně Regionální přehlídka studentského a experimentujícího divadla je vždy setkáním středoškolských a dalších mla- dých divadelních souborů, které se rády podívají i na to, 02/04 19:00 04/04 19:00 07/04 19:00 10– 12/04 co a jak dělá konkurence. K vidění tu jsou rozmanité po- stupy a přístupy, tradiční cesty i prošlapávání stezek zcela nových. Hlavním cílem přehlídky je nejen podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, ale především vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti a vy- tvoření prostoru pro současný divadelní experiment. Divadlo Alfa Příběhy z popelnice Představení Divadla pro malý nabízí neotřelý pohled na věci, které denně míjíme bez většího zájmu. Ale to je jen tím, že jsme dospělí. Stará popelnice se totiž může stát vším, co si dva nezbední kluci přejí a představují. Malí uličníci si na vlastní kůži vyzkoušejí všemožná povolání. Diváci se s nimi vydají do vesmíru, proletí se letadlem, za- hrají si na kominíky nebo ztroskotají na širém moři. Měšťanská beseda O rackovi a kočce Racek Kenga uvízl v moři v černé mazlavé ropě, z posled- ních sil doletí do nejbližšího přístavu a přistane na bal- koně, kde se právě sluní velký černý kocour Zorbas. Před zraky užaslého Zorbase snese své poslední vejce. Kocour stojí nyní před těžkým úkolem: jak se postarat o vylíhlé mládě a splnit slib, který dal racčí mámě, že malého Racka naučí létat. Rodinná LiStOVáNí přinášejí knihu Luise Se- púlvedy v podání Jakuba Zedníčka a Lenky Janíkové. Měšťanská beseda Koho vypijou lišky El žije v  Československu sedmdesátých let a  součástí jejího dětství je násilí mezi rodiči. Vyprávění na pome- zí prózy a poezie je lakonické, anekdotické a výraznou roli v něm hraje pointa jednotlivých minipříběhů. Kaž- dá z kapitol má přesně padesát slov, je příběhem sama o sobě a zároveň přidává další kamínek do mozaiky celé knihy. LiStOVáNí.cz se tentokrát koná za účasti autorky Lidmily Kábrtové. 13/04 / 19:00 Divadlo Alfa Spadla klec Loutková pocta fenoménu de- tektivky přibyla do  repertoáru Alfy v půli března. Mladého tovaryše kriminalistického 11/04 15:00 11/04 17:00 11/04 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

DIVADLO 28 duben 2015 | www.zurnalmag.cz řemesla, podporučíka Vitáska, čeká jeho první případ. A je to případ zapeklitý! Naštěstí jsou mu vždy připra- veni pomoci starší kolegové, kteří se ovšem nedokážou domluvit. Od koho si má chudák Vitásek nechat pora- dit? Klasická detektivka, noir, krimi. Procházka detektiv- ními žánry. Dedukce, akce, forenzní vědy. 14/04 / 19:00 Velké divadlo DJKT Voják a tanečnice Prkna Velkého divadla opouští výjimečná operní inscenace. Její příběh je inspirován antickou komedií Lišák Pseudo- lus, jednou z nejhranějších her nejslavnějšího komedio- grafa starého Říma Plauta. Recenze hodnotí pojetí šéfa plzeňské opery Tomáše Pilaře a jeho týmu jako předsta- vení plné krásných hudebních a  divadelních nápadů. Jde o vůbec první operu Bohuslava Martinů. V hudbě, která je přístupná nejširšímu okruhu publika, zní mj. i černošský jazzband. Malá scéna DJKT Svět kabaret – kabaret svět Bídníci, Vlasy, West Side Story, Jesus Christ Superstar, Kdyby tisíc klarinetů – melodie z těchto a dalších mu- zikálů zaznívají během jediného večera na Malé scéně Nového divadla. Zpívají Kristýna Bečvářová, Soňa Hanz- líčková Borková, Stanislava Topinková Fořtová, Lucie Zvoníková, Jozef Hruškoci, Aleš Kohout, Adam Rezner, Radek Štědronský Shejbal a další. 15/04 / 19:00 Velké divadlo DJKT Lov začíná Bulvární komedie současné- ho amerického autora Kena Ludwiga vznikla před třemi lety a přes úspěch v zahrani- čí dosud nebyla na českých jevištích uvedena. Odehrává se v luxusním domě populárního herce Williama Gileta, jenž se proslavil postavou Sherlocka Holmese. V duchu slavného detektiva chce zahájit pátrání po útočníkovi, který se ho pokusil přímo při představení zabít, ale situ- ace se vyvíjí poněkud nečekaně. Během pátrání po vra- hovi se ale odhalují především utajované city a překva- pivé vztahy Ludwigem bravurně napsaných postav. 17/04 / 20:00 Divadlo Dialog Devět dílů touhy Čtená inscenace dramatu irác- ko-americké dramatičky Hea- ther Raffo načrtává skrze několik postav iráckých žen obraz současného Iráku. Všechny hrdinky jsou pozna- menány současnou situací v Iráku, dobou Saddámovy vlády, ale i obdobím po „osvobození Američany“. Vyprá- vějí příběh o hrůze a zvěrstvech, která se v jejich zemi odehrávala, žádná z nich však není pasivní obětí režimu. V režii Ewy Zembok hrají Dana Batulková, Veronika Raš- ťáková a Anežka Hessová. Představení je součástí Festi- valu arabské kultury 2015. Divadlo Alfa Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni Klasická pohádka pro děti od šesti let potěší i jejich do- spělácký doprovod. Příběhy o  Stázině a  Kubovi znají z večerníčků bez nadsázky generace dětí. I na jevišti se proplétá pavučina lásky, zlých úkladů a dobrých konců. Nechybí knížecí správce Kolomajzna, zlotřilý vodník Ke- bule, císařpán a další známé postavy. Slovem i písní pro- vází skupina muzikantů tak trochu hašlerovského ražení. 21/04 / 19:00 DEPO2015 Čojč MAGNET Sto mladých českých a  ně- meckých performerů v  rámci Bavorských dnů Plzně 2015 předvede divadelní site- -specific experiment v DEPU2015. Pod vedením deseti zkušených divadelních pedagogů nechají účastníci pět dní na své magnetické pole reagovat rozličná témata, místa a emoce spojené nejen s Plzní. Čojč magnetická síla bude působit na divácký pól pomocí tematických vodičů – historie piva, planet a diskoték, cukrové vody, fenoménu zrychlování a zpomalování času nebo genia loci veřejných záchodků. Divadelní představení pod režijním dohledem Lindy Straub (CZ) a Rosalin Hertrich (DE) realizuje ČOJČ, gGmbH – divadlem hýbat hranice- mi a A-BASTA! z.s. ve spolupráci s Plzní 2015 o.p.s. Pro- jekt spolufinancuje Evropská unie v rámci Operačních programů přeshraniční spolupráce Česká republika  – Svobodný stát Bavorsko 14/04 19:00 18/04 15:00 Divadelní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

29 duben 2015 | www.zurnalmag.cz 23/04 / 19:00 Nová scéna DJKT Lháři Komedie skotského dramatika Anthonyho Neilsona si získala oblibu nejen v Anglii, ale i ve Francii a v Řecku. Dva poli- cisté přicházejí sdělit rodině, že dcera, jejíž příjezd očeká- vají, zahynula při dopravní nehodě. Jak to ale říct? Stráž- níci se snaží ze všeho vylhat, čímž celou situaci ještě více zkomplikují. Zápletek přibývá, lež stíhá lež. Děj postupně graduje a nabývá na tragičnosti a absurdnosti. Káčko Dobřany Tartas Regionální přehlídka a tvůrčí dílna inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů s prá- vem postupu na  národní přehlídku Dětská scéna je každoročně ohromným zážitkem jak pro všechny účast- níky, tak i  pro diváky. Jejím smyslem je konfrontace různých stylů práce s  dětskými divadelními soubory a  příležitost pro vzájemnou inspiraci. Že to rozhodně stojí za to, se můžete přesvědčit na konci dubna v dob- řanském Káčku. Divadlo Alfa Příhody včelích medvídků Divadlo Krapet přiváží čmeláky Čmeldu a  Brumdu. A  s  nimi také Pučmelouda, Pavouka, brouka Kvapí- ka,  housenku a  další známé postavičky z  rozkvetlé louky. Ti všichni budou hledat odpovědi na otázky, jak se správně lítá, proč si Pavouk tak pomlaskává, proč je sluníčko tak nízko, kolik je v mraveništi mravenců nebo kolik mají berušky teček. A k tomu ještě Čmelda s Brum- dou zachrání malé miminko a dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda. 25/04 / 18:15 CineStar Sedlák kavalír a Komedianti Po 45 letech uvede Metropolit- ní opera novou inscenaci oblíbeného veristického dvoj- programu Sedlák kavalír a Komedianti, a to v režii Sira 24– 26/04 25/04 15:00 Davida McVicara. Titulní tenorové role obou děl, svůdní- ka Turiddu i klauna Cania, v Met poprvé ztvární Marcelo Álvarez. Zklamanou Santuzzu v Sedláku kavalírovi bude zpívat Eva-Maria Westbroek a kavalírského Alfia Željko Lučić. V  Komediantech vystoupí v  roli Caniovy nevěr- né ženy Neddy sopranistka Patricia Racette a spolu s ní George Gagnidze, který v  Met poprvé ztvární Tonia. Obě díla bude dirigovat Fabio Luisi. 27/04 / 19:00 Peklo Vše o ženách Jana Krausová, Jitka Schnei- derová a  Anna Šišková nebo Monika A. Fingerová hrají komedii o mužích, kteří se do- mnívají, že všechno vědí – a to nejen o ženách. Autorem této komedie je chorvatský dramatik Miro Gavran. Získal 15 divadelních a literárních ocenění, mezi něž patří např. i  Literární cena pro nejlepšího spisovatele roku střední Evropy (1999). Je také jediným žijícím evropským spiso- vatelem a dramatikem, kterému byl věnován divadelní festival. Předprodej na www.plzenskavstupenka.cz. Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se… Dozvěděli jsme se… … že v Besedě se 24. května bude hrát komedie Líbánky aneb Láska ať jde k čertu s Jiřím Langmajerem. … že 25. května přijede do Plzně Vojta Dyk s Tatia- nou Vilhelmovou, aby tu zahráli gangsterskou po- hádku Bláznivý Petříček. … že soubor muzikálu Divadla J. K. Tyla připravuje na 30. května premiéru „hry, která způsobila skan- dál“, Probuzení jara. … že Nová scéna chystá unikátní projekt sedmi žen v sedmi stylech flamencových tanců. Bude součástí Galavečera mezinárodní taneční soutěže Flamenco- pa Pilsen 2015, které se uskuteční 23. května. … že v Alfě bude 19. a 20. května hostovat divadlo Drak s představením Poslední trik G. Meliése. … že koncem května bude mít v Alfě premiéru uni- kátní japonské loutkové divadlo Marionety Edo – Edo Ito Ayatsuri. … že přenosy z  MET v  Kině Beseda nabídnou 17. května Rusalku s Renée Fleming v titulní roli.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

GALERIE 30 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Přehled výstav do 06/04 Západočeská galerie Mnichov – Zářící metropole umění 1870–1918 Mnichov se stal v  druhé polovině 19. století jedním z hlavních evropských uměleckých center. Zejména ma- lířství Mnichovské školy se stalo mezinárodně uznáva- ným a oceňovaným fenoménem. Výstava představuje období od roku 1870 do roku 1918, tedy dobu od slavné éry Mnichovské školy až po nástup avantgardy. V Mni- chově se tehdy vyprofilovalo několik hlavních umělec- kých proudů, které na sebe strhávaly nejvíce pozornosti a které budou na výstavě zastoupeny. Stejně tak se zde představí mnichovský odraz v  české výtvarné tvorbě. V  Masných krámech budou vystavena díla Ludwiga Dilla, Alfreda Kubina, Franze von Lenbacha, Carla von Pilotyho, Gabriela von Maxe, Václava Brožíka, Emanue- la Krescence Lišky, Luďka Marolda, Alfonse Muchy, Joži Úprky, Ludvíka Kuby a dalších. do 26/04 Plzeň 7. Salon Sdružení výtvarníků ČR Slavnostní vernisáží byl v sobo- tu 28. března v obřadní síni plzeňské radnice zahájen vý- stavní salon Sdružení výtvarníků ČR. Část z pestré škály uměleckých technik je vystavena v mázhauzu a v 1. patře plzeňské radnice, další díla můžete vidět ve foyer KD Pek- lo. Zejména velkoformátová umělecká tvorba zdobí pří- zemí ČSOB na Americké 60. Součástí 7. Salonu konaného v rámci projektu Plzně 2015 a 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou bude osazení dvou pamětních de- sek Miroslava Tyrše na rekonstruovaném mostě v Plzni Doudlevcích. Termíny a otevírací dobu jednotlivých vý- stav najdete v programové části Žurnálu. Muzeum církevního umění Na plzeňské paletě Výstava představí sedmdesát malířských palet, které výtvarně zpracovávali členové Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti a další výtvarníci. Palety budou po celý do 26/04 Stát se filmovou hvězdou. Režírovat kasovní trhák. Zkrátka být u filmu – takový sen se návštěvníkům Techmanie vyplní v expozici Filmohraní. K Zemi do- razila vesmírná loď, která byla před mnoha lety vy- slána, aby prozkoumala hluboký vesmír. Nyní však nereaguje na jakýkoli pokus o navázání spojení. Je rozhodnuto: do lodi míří inženýr, aby zjistil, co se stalo. Netuší však, že raketu ovládli roboti… Tak za- číná příběh, jehož hlavním hrdinou se ve Filmohra- ní může stát kdokoli bez ohledu na věk či pohlaví. Stačí jen chuť hrát si, plnit si sny a poznávat filmové profese. Návštěvník postupuje od  jednoho expo- nátu ke druhému a podle scénáře natáčí krátký fil- mový trailer. Na konci mu systém celý film zpracuje, doplní hudbou a titulky – a člověk ho může poslat e-mailem. Třeba do Hollywoodu… Komu se nechce natáčet celý film nebo se podřizovat scénáři, může si podle vlastní fantazie vytvořit jen jednotlivé sek- vence. K dispozici má dvě klíčovací pozadí, naklo- něnou rovinu, pojízdné kamery, studio televizních zpráv nebo hit Matrixu, zmrzlý čas. To v  jednom okamžiku herce obletí 48 kamer a on vypadá, jako by zamrzl v čase a vše okolo se zastavilo. Na stručné časové ose se navíc návštěvník může projít zlomo- vými okamžiky světové kinematografie. Filmohraní obsahuje dvanáct exponátů, 62 kamer, desítky svě- tel, více než kilometr síťových kabelů a velký server na zpracování výsledného filmu. Techmania Filmohraní

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

31 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav rok 2015 cestovat po různých výstavách a budou vydra- ženy ve prospěch Barbořiných varhan z kostela sv. Bar- bory v Manětíně. Západočeské muzeum (Ne)viditelná loajalita? Doprovodná výstava Smetanovských dnů s  podtitu- lem Rakušané, Němci a Češi v plzeňské kultuře 19. sto- letí ukazuje, jaké byly vztahy národnostních skupin českého, německého a židovského obyvatelstva Plzně v  19. století. Jak se promítalo národnostní smýšlení či naopak loajalita k rakouské monarchii do činnosti vzdě- lávacích institucí a  profesních organizací či lidových spolků? Jak byla vnímána, podporována nebo odmítána autorita Vídně a samotného císaře? do 10/05 Galerie města Plzně Ateliér Jiřího Trnky Pozoruhodná výstava zave- de návštěvníky do  ateliéru Jiřího Trnky tak, jak si ho ve  svých vzpomínkách uchoval jeho syn Jan. Ten si ke spolupráci na ní přizval držitele Českého lva za film Alois Nebel Noro Držiaka, kurátora a ředitele chebské galerie Marcela Fišera nebo filmovou historičku Micha- elu Mertovou. Kolekce vystavených děl zahrne přes tři stovky originálních artefaktů, například původní diva- delní loutky z 20. a 30. let dvacátého století, obrazy, gra- fiky a plastiky, původní filmové loutky, ucelenou sbírku originálních ilustrací, multimediální instalace s motivem životních okamžiků Jiřího Trnky, kolekci digitalizova- ných filmů či stylizované kopie filmového, řezbářského a výtvarného ateliéru Jiřího Trnky. Na výstavě nebudou chybět unikátní obrazy ze 60. let, kultovní obraz Betlém nebo výjimečná plastika Svatý Jiří. do 17/05 Západočeská galerie Riziko loajálnosti Výstavní síň „13“ přispěla k pro- gramu letošních Smetanovských dnů výstavou, jejíž podtitul zní „Rakouské, německé a české kulturní loaja- lity ve výtvarném umění 19. století“. Představí se na ní do 03/05 Plzeňská filharmonie www.plzenskafilharmonie.cz „Pán prstenů: Návrat krále“ zahraniční koncert 4. 4. — 6. 4. 2015 | Liederhalle Stuttgart, SRN Abonentní koncert D2: Filharmoníček a ztracená písnička 12. 4. 2015 | 16:30 | ČRo Abonentní koncert A6: L. Janáček – Amarus 20. 4. 2015| 20:00 | KD Peklo Camera Machine (projekt Plzeň 2015 a Plzeňské filharmonie) 25. 4. 2015 | 20:00 | DEPO2015 Roman Z. Novák – hudba Hudební Festival Antonína Dvořáka Příbram 29. 4. 2015 Abonentní koncert A7: „S Ódou na radost“ 7. 5. 2015 | 19:00 | Měšťanská Beseda regionální koncert: Bach – Vivaldi – Gounod 8. 5. 2015 | 17:00 | Štěnovice Abonentní koncert B5: Plzeňský Orfeus 2014 14. 5. 2015 | 19:00 | Měšťanská Beseda Abonentní koncert C3: GALA PONCAR 21. 5. 2015 | 19:00, Měšťanská Beseda Cyklus „Ti nejlepší“ – koncert s HAMU Praha 26. 5. 2015 | 19:30 Abonentní koncert B6: Kyoto Symphony Orchestra 3. 6. 2015 Abonentní koncert A8: „Má vlast“ 11. 6. 2015 | 19:00 | Měšťanská Beseda Festspiele Europäische Wochen Passau, SRN 19. 6. 2015 Bayreuth, SRN 26. 6. 2015 FESTIVAL MITTE EUROPA Marktredwitz, SRN 28. 6. 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

GALERIE 32 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav díla známých zakladatelských osobností českého umění 19. století: Josefa Zítka, Julia Mařáka, Františka Ženíška či Josefa Mánesa, oficiálních autorů i  outsiderů habsbur- ského dvora z hlediska politické, náboženské, spolkové, profesní, rodové nebo občanské loajality. Obrazy, kresby, plastiky a grafické listy doplňují architektonické návrhy a modely, včetně několika ukázek uměleckořemeslných děl. Exponáty na výstavu byly zapůjčeny z dvaceti mu- zeí a galerií České republiky. Výstavu doprovází katalog, jehož editorkou byla autorka výstavy, Taťána Petrasová. do 24/05 Západočeské muzeum Trnkova Zahrada 2 Knížka Jiřího Trnky Zahrada ožila a rozprostřela se na čtyřech stech metrech čtve- rečních. Jeho syn Jan a  vnuk Matyáš spolu se svými spolupracovníky ji proměnili v cosi, co nazvali záhad- ným slovem „kybernetoskop“. V  dlouhém výstavním sále muzea vytvořili scénickou iluzi magické zahrady. Její nejvýznamnější část představují audiovizuální pro- jekce v překvapivém formátu: tu na stěnu, tu na strop, tu na zem. Ozývají se zvuky, promítají se filmy, tu a tam něco reaguje na konkrétní pohyb návštěvníka. Výsled- kem je Trnkova zahrada viděná a  převyprávěná jeho synem a vnukem. 29/03–02/04 Hotel U Pramenů Eva Hof Krocová Eva Hof Krocová maluje na hed- vábí, a to ve stylu art brut. Její výtvarná tvorba osciluje mezi skutečností a imaginár- ním světem, mezi uměním a  vědou. Výstava v  hotelu U Pramenů mapuje její patnáctiletou tvorbu, od roku 2000, kdy založila svůj ateliér HOF ART, až do součas- nosti. Eva Hof Krocová používá hedvábí a  rozdrcené světélkující pigmenty. Její obrazy budou zcela výjimeč- ně k prodeji, a to ve prospěch Nadace kostní dřeně. Ver- nisáž proběhne v pondělí 30. března v 17:00 hodin. Galerie Evropského domu Malspiel Výstava, která se koná v rámci Bavorských dnů, předsta- ví společné práce skupiny SPUR z roku 1965. Před půl stoletím, v dubnu 1965, vznikly během „her malování“ skupiny SPUR kvaše a  koláže, které patří k  posledním pracím Lothara Fischera, Heimrada Prema, Helmuta Sturma a  HP Zimmera. Při této technice společného kruhového malování, též zvaného „Cadavre Exquis“, si jednotliví členové  předávali listy papíru a každý vždy přidal část kresby podle předem přesně stanovených pravidel. Iniciátor každého takového listu sám rozhodo- val, kdy list opustí kruh a on ho na závěr podepsal. Galerie InterCora Obrázky nejen pro paní sociální Area Bory zve na výstavu obrázků dětí spolupracujících s neziskovou organizací Domus – Centrum pro rodinu. Ta nabízí rodinám podporu a pomoc při výchově a péči o děti. V rodinách, které navštěvují sociální pracovnice, se odehrávají různé příběhy. Výstava ukazuje  (ne)obyčejné obrázky malované někdy pro sociální pracovnici a někdy prostě jen tak. Vernisáž výstavy proběhne 1. 4. v 17:30 . Přijďte načerpat malou radost z velkých obrázků. 01/04–28/05 Galerie Bílé nároží Přírodní krásy Evropy Nádherné evropské scenérie očima českých fotografů – takové bylo zadání soutěže velkoformátových fotografií, kterou pořádá sdružení Jsme částí Země. Ty nejlepší, z 2. kola, budou v dubnu a květnu vystaveny v Galerii Bílé nároží. Zároveň bylo vyhlášeno závěrečné kolo soutěže a zájemci se budou moci zúčastnit i fotoworkshopu s Vláďou Hoškem. Za- vršením tříletého projektu se stane na  podzim velká výstava v DEPU 2015. Vernisáž proběhne 1. 4. v 18 hodin, výstava je přístupna v pracovní dny od 9. do 18. hodiny zdarma. Projekt se koná za finanční podpory Plzně 2015. Více na www.jsmecastizeme.org. 02–30/04 Visio Art Gallery Obrázky z cest Daniela Straková vybrala pro tuto výstavu své olejomalby a  pastely, k  nimž čerpala inspiraci na  svých toulkách 01– 26/04 01– 30/04 Pokračovánína straně37

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

Čtvrtek30.dubna2015 Borskýpark 16.00–22.00 SetkáníPlzeňanůumájkyvpředvečerSlavnostísvobody– opékáníbuřtů,prezentaceplzeňskýchskautů RodinnýdensRádiemJunior–16.00RádioJuniornacestách–zábavnépředstavení,pohleddozákulisí rozhlasovéhovysílánísmoderátoryJanouRychterovouaJirkouKohoutem,17.30VeselézpívánísMagdouReifovou, 18.15PonožkypanaSemtamťuka–koncertmultižánrovékapelypropotěchumalýchivelkýchmalovánínaobličej, čarodějnickádílna,20.00SemtexJukebox Pátek1.května2015 Borskýpark 9.00–19.00 Replikaamerickéhovojenskéhotáborazkvětna1945snejvětšídobovoutechnikou(tankySherman,Stuart,Hellcat) aukázkamiživotavojákůvtáboře;odránaautentickástavbatábora 14.00 ZahájeníSlavnostísvobodyPlzeňzaúčastiválečnýchveteránů OCPlaza–prostorzařekou 9.00–19.00 Programklubůvojenskéhistorie–technika,výstroj,výzbroj,ukázkyzeživotavojáků,projektDemarkačnílinie, Čs.samostatnáobrněnábrigáda,REGIBaseII.,projížďkyvjeepech,air-softovástřelniceproděti 10.00–16.00 PrezentaceMěstsképoliciePlzeň–dynamickáukázkasebeobrany,výstrojavýzbrojpořádkovéjednotky,programproděti 12.00–22.00 12.00Lignit,13.15MichalWillieSedláček,14.45Cop,16.45Semtex,19.45Slepákolej Pobřežníul.,KDPeklo 9.00–19.00 CheckpointRaiders–kontrolníbodsoučasnéUSArmy,expoziceamericképěchoty,služebnavojensképolicie 9.00–18.00 PattonMemorialPilsen–doprovodnýprogrammuzea Křižíkovysady 9.00–19.00 „Plzeň1945“prezentacedobovéhovojenskéhotáboraamerickéarmádyzkvětna1945aživotacivilníhoobyvatelstva, 11.30přehlídkadobovémódy,14:00vystoupenífolklórnítanečnískupiny Armádnístřelecký stadionLobzy 9.00–18.00 PrezentaceArmádyČRaUSArmy–statickéukázkybojovéaleteckétechniky,prezentacevzdušnýchapozemníchsil AČR,agenturylogistikyaspeciálníchsložekAČR,vojensképolicie,dynamickáukázkavýcvikuMUSADOavýcviku vojenskýchslužebníchpsů 10.45 Přeletarmádníchletounů náměstíRepubliky 10.00 Historickárekonstrukcepříjezduamerickýchtankůnanám.Republiky 11.00–20.00 11.00Juniororchestr-ZUŠB.SmetanyPlzeň,13.10BigBand–KonzervatořPlzeň,řídíPetrMráz,15.00Dixieland Planá–podvedenímB.Smrčky-HudebníAmerikaroku1945,17.00JanVančura,IrenaBudweiserová aPLAVCI,18.45TouchofGospel SadyPětatřicátníků– Divadelníterasy 17.00 OdhalenípomníkugenerálaG.S.Pattona plochádráhaBorskápole programpřinášíPlzeň2015 19.30 MegakoncertskupinyLynyrdSkynyrd–historickyprvnívystoupeníkapelyamerickéhojižanskéhorockuvČR, předkapelaŽlutýpes Sobota2.května2015 Borskýpark 9.00–19.00 Replikaamerickéhovojenskéhotáborazkvětna1945snejvětšídobovoutechnikou(tankySherman,Stuart,Hellcat) aukázkamiživotavojákůvtáboře Křižíkovysady 9.00–19.00 „Plzeň1945“prezentacedobovéhovojenskéhotáboraamerickéarmádyzkvětna1945aživotacivilníhoobyvatelstva,11.00 Býtšik!–workshopodívání,14:00ChrLis–lidovámuzikazChrástu,15:30Mužiiženybojující–prezentacevojenských stejnokrojů,17:00klasickýjazzaswingpříbramskéhosouboru Hlavní program Slavnosti svobody Plzeň 1.–6. května 2015 70. výročí osvobození Součást programu

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

Hlavní program – pokračování Sobota2.května2015–pokračování OCPlaza–prostorzařekou 9.00–19.00 Programklubůvojenskéhistorie–technika,výstroj,výzbroj,ukázkyzeživotavojáků,projektDemarkačnílinie, Čs.samostatnáobrněnábrigáda,REGIBaseII.,projížďkyvjeepech,air-softovástřelniceproděti 10.00–17.00 PrezentaceMěstsképoliciePlzeň–dynamickáukázkasebeobrany,výstrojavýzbrojpořádkovéjednotky,programproděti 13.00–22.00 13.00Čárymáry,14.00DuoKomáři,15.30J.S.Lenk,16.30HOPTROP,18.30RebelsPipers,20.00KingSwing Pobřežníul.,KDPeklo 9.00–19.00 CheckpointRaiders–kontrolníbodsoučasnéUSArmy,expoziceamericképěchoty,služebnavojensképolicie 9.00–18.00 PattonMemorialPilsen–doprovodnýprogrammuzea Armádnístřelecký stadionLobzy 9.00–18.00 PrezentaceArmádyČRaUSArmy–statickéukázkybojovéaleteckétechniky,prezentacevzdušnýchapozemníchsil AČR,agenturylogistikyaspeciálníchsložekAČR,vojensképolicie,dynamickáukázkavýcvikuMUSADOavýcviku vojenskýchslužebníchpsů Koterov–nádraží,náves 10.00–18.00 Inscenacenáletunakoterovskévlakovénádraží,doprovodnýhudebníprogram,výstavadobovýchfotografiíamakety 1:1letounuSpitfire Měšťanskábeseda 10.00 Besedasveterány2.světovéválky,autogramiáda náměstíRepubliky 11.00–13.00 DensČeskýmrozhlasemDvojka–11.00TobogansAlešemCibulkou(hosté:AntonínProcházka,PavelKikinčuk, KateřinaHerčíkováaHlasoplet),12.00KlubEvergreen–uvádějíDashaaJanSmigmator(hosté:SwingingQ,PilsnerJazz Band) 13.30–18.00 13.30LaďaKerndlsesvýmorchestrem–„KoncertLaďa Kerndl70“,15.00RhineRiverRamblers–hudebnítěleso USArmy,16.40MartaKubišováakapelaPetraMaláska 19.00–22.00 ZNormandiedoPlzněanebD-Day+334:originálníslavnostnívečerpřipomínajícíoslavyosvobozeníPlzně– poctaosvoboditelům,velkáswingovápártyvrežiiVáclavaMarhoulaabratříCabanů,MelodyMakers,electroswingMydy Rabycad,lidováveselicevdobovýchkostýmech,projekcedokumentůoarmáděG.S.Pattona KDPeklo programpřinášíPlzeň2015 22.00 ElectroSwingPlzeň-No.2/electroswingovýtanečnívečer–tančírnaswingovéaelectroswingovéhudby,taneční minilekceaprojekceněmýchfilmů Neděle3.května2015 Borskýpark 9.00–19.00 Replikaamerickéhovojenskéhotáborazkvětna1945snejvětšídobovoutechnikou(tankySherman,Stuart,Hellcat) aukázkamiživotavojákůvtáboře OCPlaza–prostorzařekou 9.00–19.00 Programklubůvojenskéhistorie–technika,výstroj,výzbroj,ukázkyzeživotavojáků,projektDemarkačnílinie,Čs. samostatnáobrněnábrigáda,REGIBaseII.,projížďkyvjeepech,air-softovástřelniceproděti 13.00–22.00 13.00Flaxa,14.30MíšaLeicht,15.45Alternativa,17.00MichalTučnýRevival,19.00Bluegate, 20.15BlackandWhite 14.00–19.00 Prezentaceplzeňskýchskautů Pobřežníul.,KDPeklo 9.00–19.00 CheckpointRaiders–kontrolníbodsoučasnéUSArmy,expoziceamericképěchoty,služebnavojensképolicie 9.00–18.00 PattonMemorialPilsen–doprovodnýprogrammuzea 9.00–13.00 Prodejníburzamilitarií Křižíkovysady 9.00–18.00 „Plzeň1945“prezentacedobovéhovojenskéhotáboraamerickéarmádyzkvětna1945aživotacivilníhoobyvatelstva, 14:30SwingMelodyOstrov,16:15přehlídkadobovémódy Husovaul. 8.30 Betlémskákaple(Evangelickácírkevmetodistická)–Bohoslužbysvobody 9.00 Položeníkvětinupamátníku16.obrněnédivizeapamátníkučeskoslovenskýmvojákůmbojujícímna západnífrontě Chodskénám. 9.45 Položeníkvětinupamátníku2.pěšídivize náměstíRepubliky 10.30–15.15 10.30OrchestrAtlantisaJosefVejvodaTRIO–koncertčeské,americkéabelgickéhudbyupříležitosti70letJosefa Vejvody,12.00Západočeskýfolklorahudebnítradice–vkrojíchtak,jakovroce1945,14.00HelenPatton orchestrandTheSpitfiresisters 16.00–21.00 Českýrozhlas–Koncertprohrdiny–16.10EpoqueQartet,17.10vyhlášenístipendiaSOH,17.45udělení medailíKVVPlzeň,18.00RozhlasovýBigBandGustavaBroma,19.40BSP–Baláž+Střihavka+Pavlíček Sukovaul.–Klatovskátř.– nám.Republiky 10.50–14.00 ConvoyofLiberty–přehlídkavojenskýchvozidel,výjezdkolonyzeSukovyul.v10.50,předpokládanýdojezdnanám. Republikyve12.30,11.20přeletarmádníchletounů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

Změnaprogramuvyhrazena 23.4.,16.30 Pietníaktupamátníkuamerickýchletcům–Plzeň-Litice 25.4.,13.00 Pietníaktyupamátníkůpadlýmamerickýmletcůmakřimickýmobčanůmpadlýmv1.a2.světovéválce–Plzeň-Křimice 30.4.–28.5. Duchovéhistorie,výstava–UBranky,Smetanovysady 1.5.–31.10. Osvobození1945vefotografiích,výstava–Velkásynagoga,programpřinášíPlzeň2015 27.4.–22.5. Portrétyválečnýchveteránů,výstava,mázhauzplzeňskéradnice,nám.Republiky 6.5.–20.9. GottfriedLindauer,plzeňskýmalířnovozélandskýchMaorů,výstava–ZápadočeskágalerievPlzni,programpřinášíPlzeň2015 30.4.–10.5. Výstavak75.výročívznikuvětšinyčeskoslovenskýchperutívRAF–KDPeklo 6.5.–29.5. EmmanuelGuibert,Alanovaválka,komiks,výstava–GalerieEvropskéhodomu,nám.Republiky12 1.5.–6.5. „Plzeň1945“,výstava–PattonMemorialPilsen 1.5.,9.30–17.00 Denotevřenýchdveří–ČeskýrozhlasPlzeň 6.5.,9.00 PanelovádiskuseneziskovéorganizaceCAREktématuhumanitárnípomoci–AkademickécentrumZČU,Sedláčkovaul. Doprovodný program Vstupné:LynyrdSkynyrd,ElectroSwingPlzeň,Posiréněswing!,SrdceEvropytepepromír,Světloporozumění,předprodejnawww.plzenskavstupenka.cz,www.eventim.cz. KyvadlovádopravazCANahlavníhonádražíČDdoArmádníhostřeleckéhostadionuvLobzíchazpět. Více informací na www.slavnostisvobody.cz Pondělí4.května2015 Křižíkovysady 9.00–18.00 „Plzeň1945“–prezentacedobovéhovojenskéhotáboraamerickéarmádyzkvětna1945aživotacivilníhoobyvatelstva 9.00–13.00 Školníexkurze–vzdělávacíprogramprožákyastudentyvšechškol,nutnárezervacenawww.plzen1945.cz PattonMemorialPilsen 9.00–17.00 Doprovodnýprogrammuzea FotbalovýstadionvLučníul. 16.00 FotbalovéutkánímeziplzeňskouViktoriíaamerickýmivojáky–vzpomínkanautkánívkvětnu1945 Úterý5.května2015 Křižíkovysady 9.00–18.00 „Plzeň1945“–prezentacedobovéhovojenskéhotáboraamerickéarmádyzkvětna1945aživotacivilníhoobyvatelstva 9.00–13.00 Školníexkurze–vzdělávacíprogramprožákyastudentyvšechškol,nutnárezervacenawww.plzen1945.cz PattonMemorialPilsen 9.00–17.00 Doprovodnýprogrammuzea SoutokRadbuzyaMže, NaObcizně 14.00 SvobodnáPlzeňhovoří–vzpomínkovýaktupříležitosti70.výročízahájenívysíláníplzeňskéhorozhlasu náměstíMíru 16.00 PietníaktupamátníkuObětem2.světovéválkyapadlýmčeskoslovenskýmaspojeneckýmletcům Pobřežníul.,KDPeklo 19.00 Posiréněswing!–Swingovývečervestyluamerickýchtančíren,ktanciaposlechuhrajePilsnerJazzBandaHARLEMANIA katedrálasv.Bartoloměje 20.00 SrdceEvropytepepromír-missionofmusic–poctaobětemzacelosvětovýmír;koncertvážnéhudbyskladatelů vězněnýchvkoncentračníchtáborech Středa6.května2015 Křižíkovysady 9.00–18.00 „Plzeň1945“–prezentacedobovéhovojenskéhotáboraamerickéarmádyzkvětna1945aživotacivilníhoobyvatelstva 9.00–13.00 Školníexkurze–vzdělávacíprogramprožákyastudentyvšechškol,nutnárezervacenawww.plzen1945.cz PattonMemorialPilsen 9.00–17.00 Doprovodnýprogrammuzea katedrálasv.Bartoloměje 9.30 Slavnostnímše radnice,nám.Republiky 10.30 Pietníaktupamětníchdeseknaschodištiradnice Americkátř. 16.00 Vzpomínkovýaktupamátníku„Díky,Ameriko!“,přeletarmádníchletounů Velkásynagoga programpřinášíPlzeň2015 20.30 Světloporozumění–závěrečnýkoncertSlavnostísvobodyPlzeň–unikátníhudebně-duchovníprojekt,spojující hudebníkyaumělcezrůznýchnáboženskýchakulturníchsvětů;vystoupíBáraBasikovásMichalemPavlíčkemadalší zahraničníumělci Hlavní program – pokračování Partneři projektu:

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

Více informací na www.slavnostisvobody.cz Mapa centra města s vyznačením míst programu Slavností svobody Plzeň – 1.–6. května 2015 Ze lená Jugoslá vská Úslavská Mo t˘lí Tfiebí zského Radobyãická Ostruhová Denisovo nábfieÏí Anglické nábfi. U JeÏí‰ka NádraÏní ·umavská Klicperova Ka‰ tanová Ot˘lie Bení‰kové ·t runcovy sady Lindauerova U Zvonu C PobfieÏ ní ínská sady 5.kvûtna tova Charvá- vat˘mi R adãická Pallova PurkyÀova Kopeckého Tûloc viãná Nerudova Bendova Zámeãnická Kováfiská Ste hlíkova KarlaVokáãe Úzká Pala ckého Podûbradova U Radbuzy U Bach maãe Jav orová Boettingerova âernická ûzÀÛ Americká Anglické n ábfi. Jízdeck á Doudlevecká Samaritská 17. listopadu Nûmejcova Prokopova Zbo r ovská Mikulá‰ská Pfiemyslova Edvarda Bene‰e Hálkova Koterovs ká Hru‰kova Smetanovy Tylova SkvrÀanská Palackého nám. sady PûtatfiicátníkÛ Klatovská tfi. Tylova Americká Sirková U Prazdroje Borská U Trati U Trati Mánesova Slovanská Koterovská Slovanská Sladkovského Klatovská tfi. âástkova nám. Míru Tylova Tyr‰ova Doudlevecká Korandova Na Pofiíãí To- vární B. Sme tany Solní Dfievûná Per- lová Rooseveltova Rieg- rova Pre‰ovská Zbrojnic- ká nám. Republiky Sedláãkova PraÏská Bez ruãova sady Veleslavínova sady Fügne- rova sady 5.kvûtna Vrchlického Vever- kova Voce- lova Îatecká·vihovská Luãní ûlohorská Ma lic Kefiová Malá PafiíÏ- ská Kalikova Rybáfi- ská Krát- ká Kotkova Kar lova U TrÏi- ‰tû Pu‰ki- nova Diva- delní Budilova Kardinála Berana Bolzanova Soukenická Kozinova Thámova Tomanova V Bezovce ÎiÏkova âermá- kova BroÏíkova DruÏstevní Erb enova Petákova ·kroupova Pfie‰tická Lukavic- ká Heldova Haran- tova Pre sslova Cukrovarská Hankova Rejskova Mikulá‰ské nám. Papírnická Zahradní Táborská Kostelní Jiráskovo nám. Klá‰terní Farského Habrmannova Sudova Gruzínská LuÏická man Ol‰ová Ol‰ová Polní Na Skalce Na hemi- cká Májová Arbesova Lochotínská Truhláfiská Na Jíkalce Husova Husovo nám. Husova Kollárova Îelezniãní Barran dova BfieÀkova Mírová Schwarzova Schwarzova Plová rní Rube‰ova Hou‰kova Su vorovova RadyÀská Jedlová Hradi‰Èská Liliová Polní Jetelová Kvûtná Liliová Polní Mot˘lí Zahradní âermá kova U Svépo moci Habrová Plachého Skrétova Resslova U Lázní Lobezská Rube‰ova Guldenerova Zikmunda Wintra Sukova Ale‰ova Hfií ma lého Dobrovského Klostermannova âechova Plzenecká BoÏ kovská Jablonského Habrmannova Havlíãkova Jagellonská Raisova A.Uxy Kyjevská Kapitána Jaro‰e U Hvûzdárny Ryc Ruská Adelova Majerova Strna nám. Generála Piky Boettinge- rova Chodské nám. Koperníkova Skrétova Po- bfieÏní PraÏská Modfií- nová DruÏstevní ÎiÏkova nám. âesk˘ch bratfií Na Hvûzdû V ·ipce âechova Úslavská Husova Hudební nám. Emila ·kody Koperníkova Neu- Polní Mot˘lí Táborská Plzenecká Roháãi Buková Hlavanova Úslavská Kyje vská Mánesova Mánesova Baarova Chel- ãického Havífi- ská Ko- ÏeluÏ- ská Pod- mostní U Sv. Rocha Zeli- náfi- ská Plán- ská Jung- ma- nnova sady KfiiÏíkovy ·afafií- kovy sady Franti‰- kánská Goet- hova Mar- tinská Domi- nikán- ská W enzi- gova U hel- ná Kolejní Belá nce Nemoc- niãní âelakov- ského ·tefánikovo nám. Ply- nární nám. T. G. Masaryka Vr‰íãkách Na nic ká Ka me- Na Polní MÏe Ra dbuza Radbuza vského ml˘na BORY PETROHRAD P¤EDNÍ ROUDNÁ ÎNÍ MùSTÍ ÚMO 3 Sukova Sukova Sukova Sukova Jíz íz í deck á k á k Palackého nám. Palackého nám. sady PûtatfiicátníkÛ Klatovská tfi. Klatovská tfi. Chodské nám. Po- Masaryka ÚMO 3 sady PûtatfiicátníkÛ ÚMO 3 sady PûtatfiicátníkÛ Pod- Pod- mostní Pod- mostní Pod- ni Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Rooseveltova Zbrojnic- Zbrojnic- Zbrojnic- Republiky Republiky Republiky Republiky 5.kvûtna 5.kvûtna nikán- nikán- nikán- nikán- nikán- ská ská ská nikán- ská nikán- nikán- ská nikán- Dfievûná Dfievûná Dfievûná nám. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Yacht club park Pfiátelství Ústfiedn sad Fr. BroÏíka Îidovsk˘ hfibitov Main Railway Station Papírensk˘ park Hlavní nádraÏí Parkovací dÛm Parking house Tfiemo‰ensk˘ ryb. Ko‰ináfi Seneck˘ ryb. Nováãek Velk˘ boleveck˘ rybník Berounka Úslava MÏe Úslava BoÏkovsk˘ p. ·ídlovsk˘ ryb. Ra dbuza Berounka Mal˘ boleveck˘ rybník Radbuza Boleveck˘ p. Úslava Berounka Havífi- ská Pod- mostní U Sv. Rocha Zeli- náfi- ská Plán- ská Jung- ma- nnova sady KfiiÏíkovy ·afafiíkovy sady Franti‰- kánská Goet- hova Mar- tinská Domi- nikán- ská W enzi- gova U hel- ná Kolejní Belá nce Nemoc- niãní âelakov- ského ·tefánikovo nám. Ply- nární V Hom ol- kách Chme- lová Za O v- ãínem Buko- vecká U Papírnické- ho ml˘na Jitfiní Strmá Na ·pi- tálkách R um - burská U Po‰- ty nám. T. G. Masaryka Palíre ns ká nic ká Ka me- Hv ûz dná Na Nad ·ídlovákem Na Pofiíãí To- vární Kolmá Po‰- tovní Sadová Skal ní Opavská Party- zánská Duch- covská Mû- síãní K Sadu B. Sme tany Solní Dfievû- ná Per- lová Rooseveltova Riegrova Pre‰ovská Zbrojnic- ká nám. Republiky Sed láã ko va PraÏsk á Bezruãova sady Veleslavínova sady Fügne- rova sady 5. kvûtna Vrchlického Vever- kova Voce- lova Hynai- sova ·pitá lskému Na Rybníãku U Panského dvora Pilafis ká Smetanovy ·vest- ková U KfiíÏku Nad Vodou Na Lopatárnû Cyklistická Mezi Stadiony U Jam K Soko- lovnû Vaníã- kova Jifii- nová Îatecká Nad ¤ekou Senecká NároÏní Pod Mikulkou Viléma Blodka Mecho- vá Jaroslava JeÏka U Po- radny Bohuslava MartinÛ Franze Liszta nám. Odboje Otokara Bfie ziny ie ské Dûl- Kleis- slova V LuÏánkách Pittnerova K Ráji U PraÏské dráhy Ke Sv. Jifií Lazaretní Pod Habr- mannovo nám. Na Dlouh˘ch Na Franti‰k Hraniãní Slez- ská Dítûtova Opavská Republikánská Pod ·vabinami Pod ·vabinami Pod Vrchem Ke ·vihovská Luãní Bûlohorská Ma lická Kefio- vá Malá PafiíÏ- ská Pu‰ki- nova Diva- delní Budilova Kar dinála Berana nova Soukenická Kozinova ova Petá- kova ·kroupova Pfie‰tická Lukavic- ká Heldova Haran- tova Pre sslova Cukrovarská Hankova Rejskova Mikulá‰ské nám. Papírnická Zahradní Táborská Kostelní Jiráskovo nám. Klá‰terní Farského Habrmannova Sudova Gruzínská LuÏická mann ova âapkovo nám. Stanko Vodiãky Nohova Wol kero- va DráÏní Roho- vá Jasná Na Spojce Na Pfiíãce Pofiíãní BoÏkovské nám. Cukráfi- ská U Svûtovaru Barákova á a lce Arbesova M ozartova Vavfiínová Jakuba Jana Ryby Pod Cviãi‰- tûm Fibichova Pod StráÏí Nad Priorem K Pecihrádku Ky‰ická U Jam Hofiej‰í Jesenická Západní Mlatecká SpojencÛ Janáãkova Sokolovská Josefa Lady vé alej Svobody é Lochotínská Luãní cové Vlastina Lidická Truhláfiská Husova a Îelezniãní Barran dova Plová rní Rube‰ova Hou‰kova Su voro vova RadyÀská Jedlová Hradi‰Èská Liliová Polní Jetelová Kvûtná Liliová Mot˘lí Zahradní Habrová Resslova U Lázní Lobezská Rube‰ova Guldenerova unda ntra Ale‰ova ma lého Dobrovského Klostermannova âechova Plzenecká BoÏ kovská Ja blonského Habrmannova Havlíãkova Jagellons ká A.Uxy Kyjevská Kapitána Jaro‰e rny Rychtafiíko nám. Generála Piky Blatenská Na Celchu Petfiínská Sladovnická Jeãná ejní K Vfiesinská Kolmá Nad T˘ncem Zábûlská U Zastávky Dílenská Staniãní Îelezniãáfiská ·kolní Lesní Îelezniãáfiská Popelnicová Radiová Radiová Borová Tfie‰ Àová Smrková DruÏby Moravská Václavská Partyzánská Sousedská Spolková Ro dinná Îivno- stenská Nad Úslavou Cvokafiská Polední Sluneãní Vanãurova K Papírnû SváÏ- ná Újezd- ská PrÛbûÏná U Cviãi‰tû ·kolní Chodské nám. Skrétova Po- bfieÏní Pode Dvory Mla- tecká Dolej‰í Ledecká PraÏská Modfií- nová Velenická Pod V‰emi svat˘mi V ·ipce âecho va Lobezská Úslavská Jeãná Re publi- kánská Lesní Ke Ku- kaãce sova Duho- vá Kubátova Lísková Okou- nová Tû‰ínská nická K To- polu Le- decká Nad ·to- Se nec ká lou novkou Lesní tfiída Vojtûc Dalmatin kou Nad O kruÏní Neu- Poln Mot˘lí Táborská Plzenecká Buková Hlavanova Úslavská Kyje vská Na Soub ûÏná Nad Feronou Na Staniãní Lesní Stará ces ta Zruãská cesta Zruãská cesta Nad Bera- ¤ep ová Janáãkova Levandulov nábfi. Buksická Lidická Na Vy hlídce á Vy‰ehr adská Krejãí kova Sp ojovací Jugo slávská Franc U L om Û Údol n K Jezu Na Vyhlídce Úslavská M ot˘lí Sl ád ko va V Podluãí Krokova Tfieb ízského Radobyãická Ostruhová Denisovo nábfieÏí Anglické nábfi. U JeÏí‰ka Sokolská NádraÏní ·umavská Klicperova Kfií Ïkova Ot˘lie Bení‰kové Lipov á · truncovysady Lindauerova Tû‰ínská Lipová U Zvonu V Malé Doubravce Doubra vecká Cvokafiská Na Sklárnû Letenské Pod Záhorske m Bolevecká K Str áÏi Pobfi eÏní V inicemi Lochotínská Pramenní sady 5. kvûtna Pod V‰emi svat˘mi NaH rádku Pallova ûtíns ká Ko mensk ého Krásnoh orsk é Majakov ského Ko menského K P rokopávce Tachovská Na Zavadilce U Velkého rybníka Dv o rní PurkyÀova Kopeckého Tûloc viãná rudova ndova ická Kováfiská Ste hlíkova Úzká Pal ackého U Radbuzy U Ba chmaãe Na Cihláfice PodVrchem K Bukové Z ahradnická Ve Vi‰Àovce U Památníku Kr istinovská N a Hranû Vyhlídková Na Ková rnû Ke Kuka ãce lesu D oubravecká Potoãní Potoãní Chlumem Pecihrádek Pod Le sem K Studánce Háj ová C hlumku âernická Û Ke Kr kavci Pode Dvory Pode Dvory Zruãská cesta Pláni Na Louce Nad Berounkou Bukovec Plaská Plaská 28. fiíjna Plaská Lidická Palackého nám. sady PûtatfiicátníkÛ Klatovská tfi. Americká Sirková Jateãní Chrástecká Jateãní Masarykova Mohylová Hfibitovní Rokycanská Dlouhá Revoluãní Rokycanská U Prazdroje ká U Trati U Trati Slovanská Koterovská Slovans Sladkovského âástkova Koterovská Rolnické nám. Su‰ická K Hrádku Klatovská tfi. Karlovarská âástkova nám. Míru Tylova Tyr‰ova Su‰ická Doudlevecká Dlouhá Revoluãní Hfibitovní Mohylová U Závor Jateãní Masarykova Hrád ·tiková erská Pstru- hová Kaprová Bolevecká náves Bfiezová K Poto MeruÀ- ková Gerská Na Roudné Na Roud né U Velkého rybníka Von dr u ‰kova Mal˘ Bolevec Anglické nábfi. 28.fiíj na Jízdec ká Doudlevecká 17. listopadu Prokopova Zb o rovsk Mikulá‰ská Lo b ezská S u‰ická Kot vobody Ta chovská Kaznûjovská Na Roudné Studentská Studentská Kaznûjovská N˘fianská U K a‰ny Hrádecká Zábûlská Zábû lská Mohylová Na Dl ouh˘ch Letkovská Jateãní Edvarda Bene‰e va Revoluãní Koterov ská Americká Pode Dvory V Kaãí louÏi Mikulka Na Roudné Pecihrádek Chlum MAL ¯ BOLEVEC ZAVADILKA ROUDNÁ ZADNÍ ROUDNÁ PETROHRAD VY·EHRAD CHOTÍN LETNÁ BÍLÁ HORA CHLUMEK P¤EDNÍ ROUDNÁ BOLEVEC SEVERNÍ P¤EDMùSTÍ BOÎKOV LOBZY Bará kova ivovarská PlzeÀ - Bolevec PlzeÀ zastávka PlzeÀ - Doubravka PlzeÀ - Bílá Hora ÚMO 2 ÚMO 3 ÚMO 4 ÚMO 1 Mezi Stadiony Cyklistická Nad Vodou x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Meditaãní zahrada Botanická zahrada ZOO Borsk˘ park Sportovní areál Yacht club park Pfiátelstv Zpã. univerzita Lochotínsk˘ park Main Railway Station Papírensk˘ park Vûznice Bory V· koleje DinoPark ·koda sport park Amfiteátr Hlavní nádraÏí Luftova zahrada Památná alej Kilometrovka ·kodaland ·kodaland Parkovací dÛm Parking house DÛm pohádek Area Bory Velk˘ boleveck˘ rybník Be M Ïe MÏe Úslava Radbuza Radbuza vodní nádrÏ âeské údolí Ra dbuza Berounka Radbuza Boleveck˘ p. Vejprnick˘ p. Chel- ãického Havífi- ská Ko- ÏeluÏ- ská Pod Jeze- rem Pod- mostní U Sv. Rocha Zeli- náfi- ská Plán- ská Jung- ma- nnova sady KfiiÏíkovy ·afafiíkovy sady Franti‰- kánská Goet- hova Mar- tinská Domi- nikán- ská W enzi- gova U hel- ná Kolejní Belá nce Nemoc- niãní âelakov- ského ·tefánikovo nám. Ply- nární Hroz- nová Na Brad- lavce K Vodo- jemu nám. T. G. Masaryka Vr‰íãkách Na Ovoc- ná nic ká Ka me- Na - Na Pofiíãí To- vární Duch- covská B. Sme tany Solní Dfievû- ná Per- lová Rooseveltova Riegrova Pre‰ovská Zbrojnic- ká nám. Republiky Sed láã ko va PraÏsk á Bezruãova sady Veleslavínova sady Fügne- rova sady 5. kvûtna Vrchlického Révová Mûl- nická Vever- kova Voce- lova Emingero va Na Bajnerce Malostranská Pilafis ká Hru‰ko va Smetanovy Goldschei- derova Sedlecká Nad Vodou Cyklistická Cyklistická Mezi Stadiony Záfiijová U ¤eky Prázdninová PÛlnoãní Odpolední Karla Bure‰e Vaníã- kova Îatecká Pod Mikulkou Viléma Blodka - radny Bohuslava MartinÛ Franze Liszta Otokara Bfie ziny Horní Îofie Podlipské Dûl- Kleis- slova V LuÏánkách Pittnerova K Ráji Pod ·v ·vihovská Luãní Bûlohorská Ma lická Kefio- vá Malá PafiíÏ- ská Kalikova Rybáfi- ská Krát- ká Kotkova Kar lova U TrÏi- ‰tû Pu‰ki- nova Diva- delní Budilova Nade MÏí Jakuba ·kardy kraji U Dráhy Na Pile Kar dinála Berana Bolzanova Soukenická Kozinova Thámova Tomanova V Bezovce ÎiÏkova âermá- kova BroÏíkova DruÏstevní Erb enova Petá- kova ·kroupova Pfie‰tická Lukavic- ká Heldova Haran- tova Pre sslova Cukrovarská Hankova Rejskova Mikulá‰ské nám. Papírnická Zahradní Táborská Kostelní Jiráskovo nám. Klá‰terní Farského Habrmannova Sudova Gruzínská LuÏická mann ova âapkovo nám. Stanko Vodiãky Nohova Wol kero- va DráÏní U Pumpy nám. Milady Horákové Ofiechová Ol‰ová Ol‰ová Úhlav- ská K Parku Pod Srázná Pfiíkrá Pod Hájem Vfiesová Hluboká Polní Na Skalce Na ¤íãní Ostrovní Chemi- cká Májová Verdunská Pfiedenická Arbesova Luìka Pika Raisova M ozartova Jakuba Jana Ryby Pod Cviãi‰- tûm Fibichova Pod StráÏí Tichá StráÏ- nická Bze- necká Brnûnská Stráních SpojencÛ Janáãkova Vlasti- na Josefa Lady RÛÏeny Svobodové alej Svobody Karoliny Svûtlé Lochotínská Luãní Kotíkovská BoÏeny Nûmcové Vlastina Lidická Libu‰ina Truhláfiská Na Jíkalce Husova Husovo nám. Husova Kollárova Îelezniãní Barran dova BfieÀkova Mírová Schwarzova Schwarzova Plová rní Rube‰ova Hou‰kova Su voro vova RadyÀská Jedlová Hradi‰Èská Liliová Polní Jetelová Kvûtná Liliová Polní Mot˘lí Zahradní âermá kova U Svép omoci Habrová Plachého Skrétova Resslova U Lázní Lobezská Rube‰ova Guldenerova Zikmunda Wintra Sukova Ale‰ova Hfií ma lého Dobrovského Klostermannova âechova Plzenecká BoÏ kovská Ja blonského Habrmannova Havlíãkova Jagellons ká Raisova A.Uxy Kyjevská Kapitána Jaro‰e U Hvûzdárny Rychtafiíkova Rus ká Mandlova ·imerova Skupova Baarova Dvofiákova Máchova Adelova Majerova Heyrovské ho Heyrovského Strnadova Skupova nám. Generála Piky Sladová Blatenská Na Celchu P Sladovn Ruská ·efiíková Na PrÛtahu Chválenická K Star˘m valÛm Spolková Îivno- stenská Nad Úslavou Cvokafiská Raisova Boettinge- rova Chodské nám. Koperníkova Skrétova Po- bfieÏní StráÏnická Libu‰ina Dolej‰í PraÏská Modfií- nová Chvojová DruÏstevní ÎiÏkova nám. âesk˘ch bratfií Na Hvûzdû Soko- lovská Pod V‰emi svat˘mi V ·ipce âecho va Nad Hra- di‰tû Kostin co Lobezská Úslavská Husova Hudební Kubátova nám. Emila ·kody Koperníkova Stfiední nická Le- decká Neu- Polní Mot˘lí Táborská Plzenecká Roháãi Buková Hlavanova Úslavská Kyje vská Nebílovská Máne- sova Mánesova Dolní Pod Sylvánem V Ú voz e âeské Údolí Baarova náãkova Pod Vinicemi nábfi. Tleskaãova Du‰ínova Metelkova Fog la rova Hoje ro va Lidická cesta Za Vodá rnou Sporná dvora Vy‰ehr adská Krejãí kova Sp ojovací Br ojova Kvûtná Ze lená Jugo slávská Jasmínová Francouzská tfi. U ·kolk y U L om Û Jasanov á Úslavská Vinohradská M ot˘lí Tfieb ízského Radobyãická Ostruhová Denisovo nábfieÏí Anglické nábfi. U JeÏí‰ka NádraÏní ·umavská Klicperova Ka ‰ta nová Kfií Ïkova Ot˘lie Bení‰kové Lipov á · truncovysady Lindauerova Tû‰ínská Lipová U Zvonu V M Doubra vecká Cvokafiská Na Sklárnû Letenské Bfiecla vská Pod Záhorske m Bolevecká K Str áÏi Brnû nská Pobfi eÏní P od V inicemi Lochotínská Pramenní sady 5. kvûtna tova Charv á- Pod V‰emi svat˘mi NaH rádku Na Chmelnicích R adãická Pallova o vská Bo Ïická Pod Ko‰utkou ·pálova Ko mensk ého Kotíkovská Eli‰ky Krásnoh orsk é Skauts ká kého V Lomech ·vandova Na Zavadilce Sokolovská Dv o rní PurkyÀova Kopeckého Tûloc viãná Ne rudova Be ndova Zámeãnická Kováfiská Ste hlíkova KarlaVokáãe Úzká Pal ackého Podû brado va U Radbuzy U Ba chmaãe Jav orová Homolkou Hlubok á Na Cihláfice D oubravecká Boettingerova âernická Politick˘ch vûzÀÛ Me K âe‰ní kÛm Za Homolkou PlzeÀ ská cesta Zelenohorská ·íp- ková Trn- ková U Vleãky Hodonínská Na Chmelnicích Bfieznov Dubn Kvûtnová âervnová Brnûnská P álavská Vinická Srpnová Kalendáfiní Únorová âervencová V˘letní Lidická ·kolní nám. DomaÏlická Tylova SkvrÀanská Palackého nám. sady PûtatfiicátníkÛ Klatovská tfi. Tylova Americká Sirková Jateãní C Jateãní Revolu Rokycanská U Prazdroje Borská U Trati U Trati Mánesova Slovanská Koterovská Slovanská Sladkovského âástkova Koterovská Slovanská ale Nepomucká Kaplífiova Klatovská tfi. Univerzitní Karlovarská âástkova Karlovarská Kfiimická U Leti‰tû nám. Míru Tylova Tyr‰ova Doudlevecká Mostní Nepomucká Revo Korandova Na Pomezí Jateãní Valtická Bzenecká Vrbovecká Slupská Slovanská alej Topolová Útu‰ická PrÛmyslová U Borského parku Baarova Rai- sova Klatovská tfi. Dobfianská Na Roudné Na Roud né U Velkého rybníka Karlovarská ská Znojemská Vejprnická Anglické nábfi. 28.fiíj na Jízdec ká skátfi. Doudlevecká M l˘nské nábfi. Samaritská 17. listopadu Nûmejcova Edvarda Bene‰e Prokopova Zb o rovská Malostranská Mikulá‰ská Pfiemyslova Lo b ezská S u‰ická K alej Svobody Na Roudné Znojemská ·atov ská Jateãní Edvarda Bene‰e Hálkova Koterov ská Zborovská Zborovská Americká Karlo Mutûnická Borská Zborovská vrch U Kalikovského ml˘na Borská pole âeské údolí Velká Homolka Mikulka Na Roudné VINICE KARLOV ZAVADILKA ROUDNÁ ZADNÍ ROUDNÁ BORY PETROHRAD LOCHOTÍN SLOVA P¤EDNÍ ROUDNÁ SVùTOV JIÎNÍ P¤EDMùSTÍ SEVERNÍ P¤EDMùSTÍ DOUDLEVCE V¯CHODNÍ P¤ED PlzeÀ - Doudlevce PlzeÀ zastávka PlzeÀ - JiÏní Pfiedmûstí PlzeÀ - Bílá Hora ÚMO 2 ÚMO 3 ÚMO 1 Vinická Nad Zoo Nad Zoo Mezi Stadiony Cyklistická Cyklistická Nad Vodou Legenda Americká tř., památník„Díky, Ameriko!“ Husova ul., památník 16. obrněné divize a čs. vojáků na západní frontě Chodské nám., památník 2. pěší divize nám. Míru, památník Obětem II. sv. války a padlým čs. a spojeneckým letcům Na Obcizně > Luční ulice Borský park Střelecký areál Lobzy Pomník generála Pattona náměstí Republiky Patton Memorial Pilsen (KD Peklo) park za OC Plaza Křižíkovy sady seřadiště, trasa a dojezd Convoy of Liberty

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

37 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav | Dozvěděli jsme se… světem, zejména v Provence, v Bretani, na pobřeží Algar- ve, Lisabonu, Grenadě, na Sicílii nebo na Elbě, v Turecku, Maroku, v deltě Mekongu nebo na pobřeží Jihočínského moře. Spolu s nimi vystavuje i několik bonsají z vlastní tvorby. Pěstování a  tvorbě bonsají se věnuje spolu se svým mužem asi patnáct let a zúčastňují se i různých výstav. Autorka se dostala k  malování asi před patnác- ti lety, ale tím největším impulsem byly před pěti lety „Ateliéry volné tvorby” pod vedením Mgr. Libora Žižky při SSUPŠ Zámeček. Schönsee, Německo Mezinárodní Bienále kresby Plzeň 2014 a Mladá kresba Putovní výstavy mezinárodního Bienále kresby Plzeň letos začnou v německém Schönsee. V Centru Bavaria Bohemia bude k  vidění přehlídka oceněných výtvar- ných prací z devátého ročníku Bienále. Tyto kresby byly vybrány mezinárodní odbornou porotou v  červenci minulého roku. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne 9. dubna v 18 hodin. Současně s touto výstavou tu bude zahájena výstava Mladá kresba, připravená ve spoluprá- ci s Galerií Paletka a Základní uměleckou školou v Jagel- lonské ulici. Návštěvníci zde uvidí, jak si mladí talentova- ní výtvarníci poradili s kresbou. Dům hudby Okouzlující nádhery… a jiné kousky Grafici – členové Hornofalckého uměleckého spolku z  Weidenu – vystaví černobílé, ale i  barevné grafické listy. Výstava se koná ve  spolupráci s  Unií výtvarných umělců plzeňské oblasti  v  rámci Bavorských kultur- ních dnů v Plzni. V neděli 26. dubna odpoledne se na- víc návštěvníci budou moci podívat grafikům doslova do kuchyně. Od půl třetí do půl páté tu bude grafik Otto Dünne před očima veřejnosti tisknout grafické listy. Studijní a vědecká knihovna 10 let Plzeňských laviček Jedinečný projekt Plzeňských laviček slaví deset let. De- set let dělají členové Rotary clubu Plzeň Beseda a mladí výtvarníci z Fakulty designu a umění L. Sutnara společ- ně radost i  dobré skutky. Na  turistickou sezonu zdobí centrum města originálními lavičkami, které se násled- ně proměňují v peníze určené na dobrou věc a dosluhují 09/04– 17/05 13– 29/04 21/04– 19/05 v areálech firem, nemocnic a na dalších místech. Nejinak tomu bude i letos. 24/04–23/08 Národopisné muzeum Plzeňané a II. světová válka Jak se žilo v Plzni během druhé světové války, jak se tehdy lidé oblékali, co jedli nebo jak se bavili – to všechno přiblíží výstava, která potrvá v Národopisném muzeu plné čtyři měsíce. K  vidění budou i  dobové fotografie plzeňského amatérského fotografa Vojtěcha Houdy s podtitulem Pl- zeň očima pamětníka, které doprovodí řadu zajímavých autentických materiálů a předmětů denní potřeby. Výsta- va se koná u příležitosti 70. výročí osvobození Plzně armá- dou USA a je věnovaná plzeňským občanům, kteří prošli nelehkým válečným obdobím.  Dozvěděli jsme se… … že 15. května začne v Zá- padočeském muzeu výstava užité tvorby Ladislava Sutnara. … že Visio Art Gallery chystá na květen výstavu To- máše Kunce Běsové a jiná tvorba. … že v Západočeské galerii začne 6. května očekáva- ná výstava Gottfrieda Lindauera, plzeňského malíře novozélandských Maorů. … že Kino Beseda zve 4. května na výstavu Impresi- onisté z Paříže, Londýna a USA. … že 11. května nabídne Kino Beseda procházku pe- trohradskou Ermitáží. … že Galerie města Plzně připravuje na hlavní ná- vštěvnickou sezonu výstavu Venuší Ladislava Sut- nara. Výstava začne 21. května a potrvá do 5. srpna. … že v Domě hudby bude od 4. května k vidění vý- stava nejlepších prací žáků věnovaných 50. výročí založení ZUŠ Terezie Brzkové. … že ve Smetanových sadech budou od 30. dubna k vidění fotografie z období okupace a osvobození v konfrontaci se současnými snímky. … že mázhauz radnice ozdobí na konci dubna por- tréty válečných veteránů.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KAM ZA KULTUROU 38 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy Hlavním tématem šestého ročníku je arabská žena. Organizátoři chtějí poukázat na různé aspekty života arabských žen a zdůraznit, že se nejedná o jednotvár- ný fenomén ukrytý pod burkou, ale že má mnoho tváří a podob. Proto se mezi letošními hosty objeví třeba palestinská rapperka, marocká básnířka či alžír- ská fotografka. Hlavní hvězdou bezesporu bude palestinská hudeb- nice žijící ve  Velké Británii Shadia Mansour, známá jako „první dáma arabského hip hopu“. Její vystoupe- ní bude součástí velkého sobotního programu nově pořádaného v prostorách DEPO2015 a večer zakončí skvělá afterparty v režii rakouských DJs Restless Leg Syndrome. Během týdne se návštěvníci mohou dále těšit na čte- nou inscenaci dramatu o současném Iráku Devět dílů touhy, besedu redaktorů A2, film z prostředí libanon- ské ženské věznice, arabskou snídani, tradiční nedělní oběd, soutěže a mnoho dalšího. Připravena je i malá přehlídka arabských filmů. Součástí festivalu je také projekt Arabové mezi námi, který je založen na spolu- práci žáků středních škol a studentů ZČU se dvanácti Araby žijícími v ČR. Vernisáž výstavy 12 portrétů pro- běhne 7. dubna před budovou SVK PK. Více informací naleznete na www.arabfest.cz. 10–17/04 ARABFEST – Festival arabské kultury OC Plzeň Rokycanská IQ Days Liberecká IQ Landie přijíždí do Plzně. Na přelomu břez- na a  dubna umístí své exponáty a  zajímavosti v  ob- chodním centru Plzeň na Rokycanské. K vidění a hlavně vyzkoušení budou interaktivní exponáty, které návštěv- níkům přiblíží svět vědy a techniky. Zaujme děti i do- spělé, maminky i tatínky – protože pro všechny může být fyzika, chemie a další vědy skutečnou zábavou. Více informací naleznete na www.oc-plzen.cz. OC Olympia Plzeň Plzeň z nebe 2004–2014 S nadhledem a v nadhledu všechno vypadá lépe.  Má- lokdo měl možnost prozkoumat Plzeň z ptačí perspek- tivy jako fotografové Jiří Berger a  Jaroslav Vogeltanz. Jiří Berger měl jako první nápad vyfotografovat Plzeň z  letadla a  balónu a  Jaroslav Vogeltanz na  jeho práci navázal po deseti letech tak, abychom mohli pozorovat vývoj a změny. Unikátní fotografie zachycující proměny Plzně během posledních 10 let si nyní můžete prohléd- nout v pasáži Centra Olympia Plzeň. do 15/05 D klub Ze života zvířat Doubravecký klub vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 15 let. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo školy či školky. Téma zní Ze života zvířat. Děti mohou nakreslit jakékoliv zvíře v jeho přirozeném prostředí nebo při činnosti pro něj typickou. Soutěž je rozdělena do tří věkových kate- gorií a výkresy je možné odevzdávat do 15. května. Více informací a podmínky soutěže získáte na www.dklubpl- zen.cz nebo na tel.: 378 036 699, 724 602 740. 01/04 / 09:00 Národopisné muzeum Velikonoční jarmark Od  devíti hodin ráno do  pěti hodin odpoledne se Národopisné muzeum promění v  místo konání jar- do 02/04 do 20/04

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

39 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy marku, v prostor ožívajících starých tradic. Děti, které si přinesou vyfouknuté vajíčko, si ho mohou ozdobit vybranou technikou. Kromě toho se tady budou plést pomlázky a vyrábět rozmanité velikonoční dekorace. Leccos z  toho bude samozřejmě možné si i  koupit. Vstupné je 20 Kč, rodinné 60 Kč. Objednávky školních tříd na  tel. čísle 378  370  138, bližší info k  programu na tel. čísle 378 370 206. Techmania Kriminálka TSC, oddělení fyziky Starší muž našel při procházce se psem zastřeleného dravého ptáka, ale myslivec nikde. Je to snad dílo orga- nizované skupiny pytláků, o které slyšel včera v televizi? Zapojte se jako vyšetřovatelé do  případu zákeřného pytláka. V  moderně vybavené fyzikální laboratoři si budete moct vyzkoušet některé balistické techniky, bu- dete se zabývat analýzou zvuku a budete měřit průběh chladnutí těla. Vyzkoušejte si, jak může být fyzika uži- tečná pro kriminalisty. od 04/04 Turistické informační centrum Objevujte Plzeň s průvodcem! V nové turistické sezóně zahajuje městská příspěvková organizace Plzeň-TURISMUS pravidelné komentované prohlídky historického jádra Plzně. Vydejte se za památ- kami a příběhy města, kde jste se narodili, žijete nebo jste se sem teprve nedávno přistěhovali. Od zkušeného průvodce se dozvíte, co jste možná o Plzni vůbec nevě- děli. Prohlídky se konají každou sobotu od 4. dubna až do 26. září vždy od 16:30 hod., sraz je před Turistickým informačním centrem. Cena 100 Kč, děti, důchodci a ZTP polovic. Více informací na www.visitplzen.eu. ZOO Velikonoce na statku Lüftnerka Svátky jara patří na Lüftnerce k oblíbeným momentům. I letos půjde o tři dny plné tradičních zvyků a radosti z jara. Každý den až do šesti hodin večer si tu návštěv- níci budou moct zdobit kraslice, plést pomlázky nebo od 01/04 04– 06/04 otloukat píšťalky. Velikonoční obyčeje připomene malá výstava a soutěžní stezka o ceny. Pro děti bude připrave- no několik tradičních hraček z dob, kdy i kousek opraco- vaného dřeva dokázal udělat velkou radost. Akce probí- há každý den od 10. do 18. hodiny. 04/04 / 10:00 Park U Bazénu na Lochotíně Velikonoce v parku U Bazénu Od deseti do sedmnácti hodin bude park u lochotínské- ho bazénu plný všeho, co symbolizuje svátky jara. K vi- dění i  zakoupení tady budou pomlázky, vajíčka nebo bochánky. Své umění předvedou i  mistři kováři a  vý- robci skleněných perlí. Bude tu hrát živá hudba a děti se mohou zapojit do  programu dílen nebo si nechat pomalovat obličej. Zvláštní atrakcí pak budou vyjížďky na  koni. Přijďte oslavit jaro do  centra Lochotína. Více info na tel.: 723 921 421. 01–03/05 Americká třída PIVNÍ FEST.CZ Místo, kde stával DK Inwest se podruhé stane výkladní skříní českého i zahraničního pivovarnic- tví. Více než tři desítky pivovarů tu budou nabízet přes sto padesát druhů piv. Novinkou budou dvě pódia, festivalové sklenice a pivní speciál uvařený jen pro letošní ročník Pivního festu. Kdo přijde, bude moci ochutnat to nejlepší z české i zahraniční pivní produkce a navíc soutěžit o ceny za více než sto tisíc korun. Na Pizza-doma stage budou probí- hat nejrůznější pivní workshopy, soutěž o nejlep- šího výčepního nebo dokonce výuka vaření piva. Na Kiss Proton stage proběhne soutěž nejlepších regionálních kapel a megakoncert skupiny Turbo! Zažijte navíc 19. 4. závod pro opravdové sportovce – pivní běh Pivního festu! Podrobné informace na- leznete na www.pivnifest.cz nebo na facebooku. TIP NA KVĚTEN

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KAM ZA KULTUROU 40 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy Techmania Jaderné dny Dostaveníčko s  jadernou energií patří v  Techmanii už k tradici. I letos přinesou Jaderné dny informace a pohle- dy z různých úhlů. Krátkodobá expozice seznámí s příbě- hem energie a nabídne odpovědi na otázky, zda je ener- gie z jádra bezpečná, ekologická a užitečná. Doprovodné přednášky nabídnou například pohled na mýty a fakta o jádru, ohlédnutí za fukušimskou tragédií nebo vliv ra- dioaktivních dopadů na životní prostředí. Klášter Kladruby Velikonoce Kladrubský klášter slaví letos své 900. narozeniny. Jako dárek dostane zrestaurovanou Santiniho mariánskou korunu, která se opět vrátí na hlavní oltář v kostele Na- nebevzetí Panny Marie. Obdivovat ji tu můžete už nyní – v  rámci oslav Velikonoc. Na  nádvoří bude probíhat velikonoční jarmark a v kostele koncert či Velikonoční mše. Na konci dubna bude slavnostně zpřístupněna ob- novená jižní zahrada kláštera. do 06/04 Nám. Republiky Velikonoční trhy Centrální plzeňské náměstí opět ožije trhem. Tentokrát bude dýchat atmosférou jara a Velikonoc. Ve vzduchu bude vonět trdelník a  velikonoční nádivka. Náměstí bude hýřit barvami malovaných kraslic a pentlí z ruč- ně pletených pomlázek. Josefovsko – velikonoční trhy doplní tradiční řemesla a  lidové tradice. Za  zastavení tu budou stát ukázky z výroby pomlázek, košíků nebo uměleckých kovářů a řezbářů. Více informací naleznete na www.trhyplzen.cz. Knihovna města Plzně Záhady a záhadologové: Otomar Dvořák Otomar Dvořák vystudoval FAMU, obor dramaturgie a scénáristika. Poté ovšem vykonával povolání od uklí- zeče ve škole, přes dělníka v továrně až po vedoucího kulturního domu. Vyskytoval se také na  divadelních jevištích, v šatnách, zkušebnách, dílnách a barech. Je od 04/04 05– 06/04 07/04 17:00 Událost číslo jedna pro všechny milovníky letadel a létání je zase tady. Na letiště v Plasích opět přiletí The Flying Bulls Aerobatics Team a po několika letech se sem vrací i český zástupce v soutěži Red Bull Air Race, Martin Šonka. A nebyl by to Den ve vzduchu, kdyby nad hlavami diváků neburácely mocné stroje Armády České republiky: letouny JAS 39 – Gripen. Letošní ročník také připomene 105 let aviatiky. Přes- ně před tolika lety se totiž v Malesicích u Plzně popr- vé odlepilo od země letadlo. V Plasích tuto událost přiblíží vystoupení repliky historického letounu Blé- riot. Milovníci historie ovšem zaplesají i nad formací Bavarian Bücker Formation z Německa s trojicí dvou- plošníků Bücker Bü 131 a seskupení Pterodactyl Fli- ght předvede vzdušný souboj s replikami historic- kých strojů Sopwith 1½ Strutter, S.E.5a, Fokker E-III a Piper L-4H. Další lahůdka potěší nejmenší letecké fanoušky. Slovenská formace Dusty Desplay Team se dostaví se dvěma letouny Z 37 Čmelák vybarvenými àla hrdinové animovaného filmu Letadla. I v letošním roce bude zajištěná autobusová dopra- va z Plzně do Plas. Autobusy budou jezdit z konečné tramvaje v Bolevci a stavět budou na trase v Třemoš- né, Horní Bříze, v Kaznějově a v Rybnici. Nově jsou vstupenky k dostání v předprodeji přes portál www. plzenskavstupenka.cz a  v  nabídce je poprvé také takzvaná Zlatá vstupenka. Více informací naleznete na www.denvevzduchu.cz. 25–26/04 Letiště Plasy Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

41 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy spoluautorem muzikálu Frankenštein, pro TV Prima připravil několik dílů publicistického seriálu Záhady a mystéria. Jeho knižním bestsellerem se stal projekt Utajené dějiny Čech. Centrum TOTEM Rukodělný bazar Jste šikovní na  ruční práce, rádi doma něco vyrábíte a chtěli byste to ukázat ostatním? Přijďte své výrobky prezentovat, nabídnout je k prodeji, představit způsob jejich výroby, podělit se o  zkušenosti, získat další in- spiraci nebo si jenom nákupem udělat radost. Druhou dubnovou  sobotu vám k  tomu dává příležitost Regi- onální dobrovolnické centrum TOTEM v  Kaznějovské ulici. K vidění tu budou i takové aktivity, jako je tkaní na stavu nebo výroba vitráží. Místo k prezentaci je nut- né předem rezervovat na tel.: 723 921 421 nebo e-mailu spolekkukackyzs@gmail.com. 11/04 / 15:00 DEPO2015 Arabfest: Velké sobotní odpoledne Tradiční sobotní program Arabfestu se letos představí v  nových prostorách – v  DEPO2015. Co se však nemění, je pestrá nabídka programu! Kromě hvězdného koncertu Shadii Man- sour nabídne vyprávění Jany Břeské o  jejích cestách po  arabských zemích, přednášku o  skateboardingu v  Jordánsku, orientální trhy, ochutnávky pokrmů od  šéfkuchařů arabských ambasád, prezentace kniž- ních novinek, minikurz arabštiny, animace či workshop arabské vizáže. Bohatý orientální trh nabídne kromě jiného i ručně tkané a šité výrobky palestinských žen u stánku Nawal Slemiah, zakladatelky neziskové orga- nizace Women in Hebron. Afrika naživo Africký festival přichystal pro své návštěv- níky dotek černého kontinentu v  mnoha podobách. Po  celý jeho první den bude v  Tescu na  Rokycanské probíhat African Market, kde si lidé budou moci pro- hlédnout a  koupit africké výrobky, ochutnají africké pochoutky, poslechnou si africkou hudbu a  popoví- dat si s  Afričany. Nebude chybět ani módní přehlídka a hudebně taneční vystoupení. Patnáctého se v DDM Talent uskuteční taneční workshop a  o  den později 11/04 10:00 12/04– 29/05 workshop hudební. V květnu a červnu se ještě v Plzni zastaví taneční představení Bach to Africa. Festival pod- pořila Plzeň 2015, podrobný program a více informací na www.afrikanazivo.cz. Nová Akropolis Cyklus výtvarných dílen ateliéru Minerva Výtvarné dílny přivedou studenty do srdce starověkých civilizací, aby jejich ruka byla vedena inspirací umělců velkých dob. Vyzkoušejí si malování a  patinování ar- cheologických reprodukcí. Tříhodinové dílny budou doplněny videoprojekcí a krátkou přednáškou o umě- ní starověku. První bude patřit Egyptu, druhá o týden později Americe a poslední Evropě. Vstupné 200 Kč, stu- denti a důchodci 150 Kč. Cena zahrnuje veškerý materiál a vyrobené reprodukce. Začátek je vždy v 18 hodin. 14, 21, 28/04 20–21/06 NC Borská pole Predator Challenge Vůbec poprvé zažije v červnu západočeská metropole adrenalinovou podívanou: závod na  neobyčejně náročné trati plné překážek. Predator Challenge je závod mužů i žen na trati, sestavené z čtyř až šestimetrových překážek. Trať je navržena zkušenými organizáto- ry prestižních závodů Predator Race. Účastníci budou muset zdolat asi stometrovou trať sestavenou z překážek z kovu, dřeva a plastu. Půjde o šikmé stěny, žebříky, schody, sítě, závěsné systémy a podobně. Na jejich výrobu se spotře- buje stejné množství materiálu jako na  stavbu rodinného domku. A tato dráha vyroste před Ná- kupním centrem Borská pole. Do závodu Preda- tor Challenge se budou moci přihlásit muži, ženy a dvojice. Překážky nebude možné si předem ni- kde vyzkoušet. Budou naprosto originální a lidé je poprvé uvidí až těsně před akcí – 20. a 21. června. V  sobotu proběhnou kvalifikace a  v  neděli pak finálový závod. Přihlásit se do  závodu mohou všichni odvážní na www.iborskapole.cz. TIP NA ČERVEN

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KAM ZA KULTUROU 42 duben 2015 | www.zurnalmag.cz 16/04 / 17:00 Studijní a vědecká knihovna Autorské čtení Martina Reinera Studijní a vědecká knihovna připravila autorské čtení spisovatele a nakladatele Martina Reinera. Jeho kniha Básník, Román o Ivanu Blatném získala v anketě Lido- vých novin titul Kniha roku 2014, kdy obdržela 39 z 205 přijatých hlasů, což je vůbec nejvíc v historii celé sou- těže. Autor se životem Blatného zabývá už přes 30 let a  jeho šestisetstránková publikace získala také Cenu Josefa Škvoreckého, či nominaci na cenu Magnesia li- tera. Martin Reiner se narodil a žije v Brně. Jeho literár- ní dílo obsahuje tvorbu básnickou i prozaickou a také bohatou publicistiku. Courtyard by Marriott Excellentní žena Lifestylová konference svede opět na  jedno místo ženy všech věkových kategorií, různých zájmů i  profe- sí a nabídne mnoho atraktivních témat. Pozvání přijala doc. Laura Janáčková, která se bude v přednášce věnovat partnerským vztahům. S tématem paměti přijede světo- vá paměťová šampiónka zapsaná v  Guinnessově knize rekordů Michaela Karsten. Libuše Pecková naučí přítom- né pečovat o nohy, architekt Jan Soukup představí nové plzeňské zvony a Edita Matoušková nabídne téma jed- lých rájů. Nebude chybět doprovodný program, výborný oběd, dárky, kosmetický salon apod. Podrobnosti a vstu- penky najdete na www.excellentnizena.cz. 18/04 / 15:00 Dramacentrum Johan Pohádky pro Dášenku a loutková dílna Děti, rodiče, pedagogové a vůbec všichni, kdo propadli kouzlu loutek, jsou zváni na loutkové odpoledne s lout- koherečkou Jarmilou Enochovou. Nejprve se všichni společně podívají na  loutkové představení Pohádky pro Dášenku, a poté proběhne workshop výroby lou- tek z běžných předmětů a diskuse pro dospělé na téma, jak je možné pomocí loutky rozvíjet dětskou tvořivost a  smysl pro divadlo. Přihlášky předem na  martina.si- mankova@johancentrum.cz. Plovárna Hradiště Námořnický bál …aneb Plujeme do  Afriky, plujeme do  Zimbabwe, špatně to nedopadne. Přijďte a  nebudete litovat. Or- ganizátoři opět slibují velkou zábavu, tematické soutě- že o skvělé ceny a stylové občerstvení v ceně. Mořská nemoc nehrozí, námořnicky laděné oblečení vítáno. Vstupné 200  Kč, předprodej vstupenek na  Plovárně Hradiště a  na  Staré Sladovně. Dotazy můžete posílat na info@plovarna-hradiste.cz. 18/04 / 16.00 Městská plovárna Vítání jara na plovárně Přijďte si užít jarní sobotu na plovárně s divadlem, hudbou, workshopy a dalším bohatým programem pro děti i dospělé. Akcí konanou u příležitosti Dne Země se rozloučíme s posledními zá- chvěvy zimy a oslavíme vrcholící jaro. Dopijeme zimní svařák, načneme jarní drinky a posedíme u ohně. Adre- sa: Městská plovárna, Doudlevecká 71, Plzeň. Podrobný program na: plovarna.plzne.cz a  facebook.com/mest- skaplovarna. 18–19/04 Výtvarno Kurzy Airbrush pro začátečníky Výtvarno připravilo kurs pro všechny, kdo hledají kompletní teoretický a  praktic- ký vstup do  techniky Airbrush. Technika Airbrush je malování pomocí stříkacích pistolí s různými průměry stříkacích trysek na nejrůznější povrchy. Třeba na auta, motorky, mobily či helmy. V kurzu se seznámíte s bar- vami, papírem, druhy pistolek nebo maskovacími fóli- emi, dozvíte se praktické rady a poznatky a naučíte se sestavit první ilustraci za použití fólie nebo vytvarování kulatého a plochého stínu. Po oba dny probíhá výuka od 10 do 18 hodin a lektorem je Petr Bauer. Cena kurzu je 3 000 Kč. Přihlásit se můžete na tel.: 773 947 484 nebo na vytvarno@seznam.cz. 18/04 09:00 18/04 19:00 Kulturní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

43 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy Kino Beseda Bavorský filmový večer Jsou to naši nejbližší sousedé – ale co o jejich kinematografii víme? Ba- vorské dny přinášejí malý vhled do bavorské filmové tvorby. V 17 hodin Festival krátkých filmů Bayreuth představí první dva vítěze letošní Ceny diváků: animovaný film Road Trip a komedii Border Patrol. Od půl sedmé se pak promítá oceňovaný snímek Ludvík II. Bavorský. Dramatické pře- vyprávění života „kouzelného prince“ natočené na původních místech ukazuje v opulentních obrazech vnitřní konflikt bavorského krále mezi uměleckými ideály a politickými intrikami, až k ústupu do osamělé říše snů. Po  filmu proběhne debata s  režisérkou Marií Noelle a  s  hlavním představitelem Sabin Tambrea. Vstup na celý večer je zdarma. Knihovna města Plzně Publicisté.cs: Jana Klusáková Jana Klusáková je rozhlasová a televizní moderátorka, publicistka a pře- kladatelka. Její profesní kariéra je bohatá na atraktivní témata i nenadálé zvraty. V lednu 1990 tlumočila na přání prezidenta Václava Havla jeho první setkání s Michailem Gorbačovem v Kremlu, na svém kontě má dlou- hou řadu knižních rozhovorů s významnými osobnostmi. V roce 2002 jí byla udělena novinářská cena Ferdinanda Peroutky. L-klub Večer barokní hudby Procházka šlechtickým barokem a  barokními evergreeny provede pu- blikum nejznámějšími skladbami baroka a  dobovými drby z  tehdejší společnosti. Průvodcem bude G. F. Händel v podání Přemysla Kubišty. Během večera zazní nejznámější árie a  skladby pro spinet a  barokní trumpetu G. F. Händela, G. B. Pergolesiho, G. Giordaniho, J. S. Bacha, G. Bononnciniho, H. Purcella, a dalších. V krásných barokních kostýmech a duchu baroka dále účinkují Jitka Kubištová – zpěv, Markéta Kubištová – trumpeta, housle a zpěv a Taťána Vaněčková – klavír, varhany a spinet. 23/04 / 15:00 OC Plzeň Rokycanská Elite Model Look Casting Elite Model Look je největší a  nejrenomova- nější modelingová soutěž na  světě, zaměře- ná na  systematické vyhledávání nových talentů, kterým umožňuje kariéru v celosvětovém měřítku. Nyní mají šanci i mladé ženy a muži z Plzeňska. V obchodním centru Plzeň na Rokycanské se bude konat casting pro ženy od  třinácti do  dvaadvaceti let, které jsou vyšší než 170 cm a pro muže od šestnácti do šestadvaceti let, kteří měří více než 180 cm. Casting moderuje Pavlína Němcová. Více informací naleznete na www.oc-plzen.cz. 21/04 17:00 21/04 17:00 22/04 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KAM ZA KULTUROU 44 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy 24/04 / 10:00 Ruské centrum na ZČU ARS POETICA – Puškinův památník Letos se uskuteční již 49. roč- ník recitační soutěže, na níž se potkávají žáci základních a  středních škol Plzeňského kraje a  studenti ZČU. Pro- střednictvím recitace ruské poezie, prózy a písní pozná- vají ruskou kulturu a umění. O velkém zájmu o festival svědčí mimo jiné i fakt, že se ho v loňském roce zúčast- nilo přes 100 žáků a studentů. Zájemci se mohou hlásit do  20. dubna. Pořadatelé festivalu jsou Česká asociace rusistů, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Obec spisovatelů a v našem regionu i Ruské centrum při ZČU. ZOO Ptačí sobota Ptačí sobota bude letos spojená s oslavou Dne Země. Připraven bude celodenní program nejen pro děti. Organizátoři chystají spoustu adrenalinových atrakcí ve vzduchu a v korunách stromů. Nositelé ptačích jmen budou mít jako vždy po celý den do zoologické a bota- nické zahrady zvýhodněné vstupné. Techmania Jak se rodí motorka Jak dlouhá je cesta od nápadu k realizaci? Nová výstava v Techmania Science Center, kterou připravila Západo- česká univerzita, ji mapuje krok za krokem. Na začátku je nápad na motorku, jakou nikdo jiný nemá: elektric- ký chopper Blue Elyctra. Kromě toho, že se návštěvníci seznámí s jeho zrodem, sami si vyzkoušejí také hledání přírodních zdrojů, práce s ručním lisem, 3D tisk a zku- šební jízdu na elektrokoloběžce. 28/04 / 16:30 Americké centrum US Point O americkém fotbalu Už jste toho hodně slyšeli o  americkém fotbalu, ale vlastně nevíte, jak se hraje a  jaká jsou pravidla?  Pak 25/04 10:00 od 28/04 Léto klepe na dveře a s ním i cestování do zemí blíz- kých i vzdálených. A co jazyková bariéra? Nebo byste raději věnovali kousek léta nějakému netradičnímu rozšiřování svých jazykových dovedností? Anebo hledáte letní aktivitu, kde budete obklopeni zajíma- vými lidmi a navážete nová přátelství? Nevšední zá- žitky, nové vědomosti a střet s odlišnými kulturami můžete zažít i na 26. Mezinárodní letní jazykové škole Západočeské univerzity. Vyučovat se tu bude anglič- tina, francouzština, italština, němčina, portugalština, ruština, španělština a  čeština pro cizince. Účastníci se mohou těšit na  běžnou konverzaci, připravit se na jazykovou zkoušku i maturitu z angličtiny, pono- řit se na  dva týdny do  základů portugalštiny nebo do tajů zdravotnické němčiny. Připraveny jsou kurzy pro teenagery i děti od pěti let. Organizátoři přichys- tali i zvláštní kurs angličtiny pro zaměstnané. Týdenní kurzy italštiny a ruštiny v různých úrovních můžete dokonce absolvovat jednotlivě, nebo všechny za se- bou. Během doprovodného programu  se odbourají bariéry mezi pedagogy a žáky a cizí jazyky přestávají být školní látkou a stávají se běžným prostředkem ko- munikace. Letošní program nabídne navíc jako bonus výlet Za železnou oponou. Účastníky zavede do Mu- zea železné opony v Rozvadově a do Ambergu. Kompletní nabídku a  další informace najdete na www.isls.cz, uzávěrka přihlášek je 17. května. 13–31/07 Mezinárodní léto s jazyky na Západočeské univerzitě

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

45 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se… Dozvěděli jsme se… … že Dny japonské kultury v ZOO se budou letos konat 16. a 17. května. … že měsíc lásky otevře v ZOO 1. května folklorní odpoledne pod staročeskou májkou. … že Výtvarno chystá na  květen kurzy lavírování a perspektivy pro výtvarníky. … že 13. PechaKucha Night zná už své datum, 22. května, ale místo zatím tají. … že v OC Plzeň Rokycanská proběhne 10. května vyhlášení vítězné mateřské školy o nej ovečku s Mi- chalem Nesvadbou. … že 5. května zve Polanova síň na setkání s Glennem Millerem a  Antoine de Saint-Exupérym v  pořadu Chatanooga pro Malého prince. … že hostem květnového vydání pořadu Publicisté. cs – Aktuálně bude Václav Žák. … že Den otevřených dveří v Českém rozhlase Plzeň se letos uskuteční 1. května. … že Nová Akropolis zve 4. května na přednášku Srd- ce, nebo rozum? … že i letos koncem května jsou lidé zváni na Noc kostelů. … že 30. května pojede okolím Plzně velká jízda his- torických aut. … že 14. května se koná Noc literatury. … že od 12. do 24. května proběhne další ročník Fes- tivalu Mediteránea. … že 29. května se ve Velkém divadle uskuteční be- nefiční večer vzpomínající na primáře Vladimíra Kozu a věnovaný Nadaci pro transplantace kostní dřeně. … že festival Khamoro zavítá letos na konci května i do Plzně. … že třetí setkání nad literárním čajem s Danielou Ko- vářovou proběhne 14. května v sále beletrie SVK PK. … že sezona nového cirkusu zavítá 15. května i do Chvojkových lomů. Představí se tu čerství absol- venti cirkusové školy v Turíně. přijďte na workshop, kde se vše dozvíte. Trenér americ- kého fotbalu Larry Lewis vám představí historii a sou- časnost tohoto nejpopulárnějšího amerického sportu. Objasní základní pravidla a principy hry a porovná ame- rickou a českou ligu amerického fotbalu. Návštěvníci si také budou moci prohlédnout a vyzkoušet výstroj hráčů  a nakonec se venku prakticky naučí správně držet míč na americký fotbal a přihrávat s ním. Doporučené je při- jít ve sportovním oblečení.  ZOO Čarodějnické odpoledne Je tady filipo-jakubská noc a s ní pálení čarodějnic! Sta- tek Lüftnerka tradičně v rámci cyklu Český rok na vsi zve na akci plnou dam na košťatech. Pro všechny čarodějnice i čaroděje to bude velká příležitost předvést se v nejlepší čarodějnické masce a na vlastním dopravním prostředku. Nakonec se rozhoří táborák, ale čarodějnice se upalovat nebudou, oheň poslouží k  opékání vuřtů za  odměnu za  úspěšné projití čarodějnické pohádkové stezky. Ča- rodějnice a čarodějové budou mít na akci vstup zdarma. 01–03/05 Foto U Zvonu Víkendová výstava českých hrnečků Viděli jste někdy tisíc hrnků pohromadě? Ne? Pak se první květnový víkend zastav- te ve foto U Zvonu v Šafaříkových sadech 1. Vystavena tady bude úžasná soukromá sbírka: tisícovka hrnků české provenience od přelomu 19. a 20. století po sou- časnost. Budete zde moci obdivovat ručně malované hrnečky, hrnky secesní, art deco i imitace z padesátých a šedesátých let. Chybět nebudou ani typické hrnečky po babičce, „vařáky“ a „švestkové hrnky“. Výstava bude přístupná každý den v čase od 9 do 17 hod. Více infor- mací na www.fotozvon.cz. 06–16/05 Gymnázium Mikulášské nám. Jaro v Alpinu 2015 Alpinum klub Plzeň zve na tra- diční prodejní výstavu plnou skalniček, keřů, konifer, trpasličích jehličnanů, rododendronů a  vřesovištních rostlin ve dnech 6. až 16. května. Součástí bude i expozi- 30/04 15:00 ce zajímavých rostlin a sukulentů, osázené alpinum a ka- menné umělecké předměty. Během výstavy proběhne i soutěž, v níž budou návštěvníci moci vyhrát hodnotné rostliny. Výstava bude otevřena denně od 9. do 19. hodiny, 16. května bude vstup zdarma a uskuteční se jen prodej, a to v čase od 9 do 12 hodin.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KINO 46 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kino Beseda | Filmové premiéry CineStar, Cinema City Město 44 / drama / válečný Třiatřicetiletý Jan Komasa má v sousedním Polsku pověst filmaře, kterému nejsou cizí zahraniční trendy a jenž dokáže i v Evropě natočit film, jenž by se neztratil vedle drahých akčních blockbusterů z Hollywoodu. Teď se vrhl na vá- lečný film, Město 44 ovšem bude trošku jiné než ostatní příběhy z druhé svě- tové války. Děj se sice odehrává ve Varšavě v době, kdy její obyvatelé povstali proti nacistickým okupantům, ale vizuálně má film připomínat spíš videoklip. Bude plný zpomalovaček, efektních záběrů a realita musí občas ustoupit snaze o co nejstylovější scénu. Zkrátka moderní válečná podívaná. V jejím cen- tru bude parta mladých přátel, kteří žijí každý den, jako by měl být jejich poslední. Rozhodnou se společně připojit 26/03 CineStar, Cinema City Konečně doma 3D / animovaný Každý potřebuje domov. U  nás si člověk vezme hypotéku a  pořídí si byt nebo dům, případně si zařídí nějaký podnájem. Sehnat střechu nad hlavou není tak těžké. Sehnat novou planetu je však mnohem obtížnější, o čemž hrdinové Konečně doma vědí své. Dobrodružná animovaná podívaná nám představí mimozemšťany Buvy, kteří přišli o vlastní planetu a teď je po ce- lém vesmíru honí nepřátelští Gorgové. Povedlo se jim přistát na Zemi a zalíbilo se jim tu, a to, že je tu plno, je moc nezajímá. Lidi přestěhují do Austrálie, zařídí jim pohodlný život a všechno bude OK. Takový je alespoň plán. Když jim ale uteče zvídavá holčička Tipy a její kočka Čuník, začnou problémy. Nic to ale není proti tomu, co provede Buvy jménem O. Tenhle sympaťák s chapadly omylem pošle pozvánku na večírek i Gorgům, z čehož jeho kámoši nejsou zrovna nadšení. Spolu s Tipy se tak vydává na útěk a dva zcela odlišní hrdinové se budou muset naučit spolupracovat. A ukázat lidem a Buvům, že je možné, aby na jedné planetě žili společně. 26/03 I  v  dubnu můžete v  rámci speciální přehlídky Best of 2014 vyrazit do Kina Beseda na filmy, které posbíraly spoustu nominací na Osca- ra a některé z nich nominace „přetavily“ ve zlatavé sošky. Hned první dubnový den je na programu autobiografický snímek Divočina (1. 4.), v němž se mladá žena po smrti své matky a krachu svého manžel- ství vydává na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť, aby našla sama sebe. Americký sniper (6. 4.) sice dokázal z šesti nominací na Oscara proměnit „jen“ jednu, i tak byste si ale další režijní kousek od Clin- ta Eastwooda neměli nechat ujít. O tři dny později, 9. dubna, Kino Beseda promítá zakončovací snímek loňského MFF Karlovy Vary a „nejzábavnější film v Cannes“ – Divoké historky. Poslední snímek přehlídky, Grandhotel Buda- pešť, dokázal posbírat hned čtyři sošky Oscarů a vy jej v Kině Beseda můžete zhlédnout 20. dubna. V dubnu jistě potěší program i milovníky baletu – 19. dubna se mohou těšit na epické drama Ivan Hroz- ný, a to v přímém přenosu z Velkého divadla v Moskvě! Díky Kinu Beseda můžete v dubnu vyrazit i do výstavních síní. V rámci cyklu Exhibitions vás tentokrát zavedeme do Amsterdamu na vý- stavu věnovanou Vincentu van Goghovi u příležitosti oslav 125. výročí jeho smrti. „Kino Beseda zve na oscarové filmy i na výstavu o van Goghovi.“

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

47 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Cesta naděje / drama / válečný Russell Crowe je už pár let hollywoodskou hvězdou, má doma Oscara a na kontě pár velkých hitů, ale zdá se, že mu tahle kariéra nestačí a rád by si vyzkoušel něco nového. Třeba režii. To u  herců není neobvyklé, většina z nich však za kamerou zrovna oslnit nedovede, i když třeba Ben Affleck se stihl etablovat v respektovaného filmaře. A vypadá to, že Russell Crowe by na tom mohl být podobně, jeho Cesta naděje je totiž údajně hodně vydařená. Děj se odehrává po první světové vál- ce a hlavním hrdinou je australský farmář Joshua Connor, jenž se vydává hledat své ztracené syny. Ti bojovali proti Osmanské říši u Konstantinopole, ale na místě jedné z největších bitev první světové války jednoduše zmizeli. Jsou mrtví? Padli do zajetí? Nebo se jen ztratili? Joshua je odhodlaný je najít a zjistit to. Ať už je pravda jakákoliv. Crowe se u velkolepého válečného dramatu Cesta naděje postavil nejenom za kameru, ale zhostil se i hlavní role. Sekundují mu například Olga Kurylenko z bondovky Quantum of Solace nebo nastupující hvězda Jai Courtney. 26/03 CineStar, Cinema City Rychle a zběsile 7 / akční / krimi / thriller Sedm dílů je zatraceně hodně, zvlášť na akční žánr, kde se se zápletkami ob- vykle nikdo moc nemaže. Rychle a zběsile ovšem diváky baví pořád. Jsou tu sympatičtí hrdinové, parádní automobilové honičky, skvělé přestřelky i drsné bitky. Zkrátka pohodový akční výplach. Berte, nebo nechte být. Vypadá to ov- šem, že víc lidí bere, jinak by asi sedmička nevznikla. Ta má navazovat přímo na šestý díl, v němž si to parta bývalých zlodějů aut rozdala s nebezpečným gangem vedeným Owenem Shawem, jehož na konci vyhodili z letadla. A to je něco, co jeho staršího bráchu poměrně rozhodilo. No a vzhledem k tomu, že starší brácha je bývalý tajný agent a prvotřídní drsňák, je jasné, že si to bude s hrdiny chtít vyříkat. Přišel čas po- msty a poteče krev i mezi klaďáky. Autíčkářům opět bude šéfovat Vin Diesel, objeví se ovšem, jako obvykle, i Paul Walker, jenž nedávno přišel o život při autonehodě a bude se tu s diváky loučit. Dorazí samozřejmě i obrovitý bývalý wrestler Dwayne Johnson a všem jim půjde po krku britská mlátička Jason Statham. Zajímavější slezinu filmových drsňáků byste asi jen tak nenašli. Za kamerou je tentokrát nováček, James Wan je autorem hororů Saw, Insidious nebo V moci démonů a takhle velký akční film točí vůbec poprvé. Uvidíme, jak se s tím popasuje, každopádně jisté je, že i tentokrát nás čekají extrémní akční scény a blbnout se bude v USA, ale třeba i v Abu Dhabi. 02/04 k podzemnímu hnutí bojujícímu proti Němcům, nikdo z nich ale netuší, co je čeká. Celou akci berou spíš jako dob- rodružství a šanci předvést se před holkami, rychle jim ale dojde, že je čeká nelítostný boj o život. A že zdaleka ne všichni se dožijí osvobození. CineStar Druhý báječný hotel Marigold / komedie Režisér John Madden dostal Oscara za slavnou romanci Zamilovaný Shake- speare a  byl druhou volbou studia při natáčení Pána prstenů. Jeho jméno možná není tak známé, ale rozhodně má za sebou dost vydařené práce a na- posledy se mu povedlo diváky potěšit komedií Báječný hotel Marigold z roku 2011. Ta vyprávěla o skupině seniorů, kteří si chtějí ještě užívat života, a tak odjeli do Indie, kde chtějí strávit nějaký ten pohodový čas v hotelu, který ovšem není zdaleka tak připravený, jak se jeho majitelé tváří. Nakonec z toho byl divácký hit a teď tu máme jeho pokračování. Opět se vrací senioři z Británie, kteří v Indii hodlají žít naplno, ale manažerka hotelu Muriel a jeho majitel, mladík Sonny, přemýšlí o tom, že si zkusí otevřít filiálku. Nejde to ovšem tak snadno, jak si představovali, a i když je podporují všichni obyvatelé hotelu, pro- blémů mají až nad hlavu. Navíc přijíždí i noví nájemníci a jedním z nich je i šarmantní spisovatel Guy. Před kamerou se opět sešla elita britského herectví v čele s Maggie Smith a Judi Dench nebo s Billem Nighym z Lásky nebeské. 02/04

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KINO 48 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry Cinema City Andílek na nervy / rodinný / komedie Mít na krku puberťačku není žádná sranda. Hrdina komedie Andílek na nervy k ní navíc přijde jako slepý k hous- lím. Jakub je veterinář, který nemá moc peněz, v životě mu stačí občas si sednout s kamarády na pivo, flirtovat s klientkami a užívat si pohody maloměsta. A pak přijede Viktorka. Je jí čtrnáct, je jeho dcera a Jakub ji nikdy neviděl. Viktorka, zvyklá na přepych, se k němu musela nastěhovat po smrti maminky a je jasné, že ti dva spolu 16/04 CineStar, Cinema City Ovečka Shaun ve filmu / animovaný / komedie Ovečka Shaun je animovaný plastelínový fenomén, který baví jak děti před- školního věku, tak i jejich rodiče. Ale tohle uměli ve studiu Aardman vždyc- ky, konec konců vznikly tam příběhy Wallace a Gromita, kultovní Slepičí úlet nebo akční nářez pro celou rodinu Velká vánoční jízda. Teď je ovšem na řadě Shaun. Ovečky na farmě se začínají nudit a přemýšlí, jak z toho ven. Moc zába- vy si tady neužijí, a tak se rozhodnou přidat do toho vesnického klidu malinko anarchie. Nejdřív se jim podaří uspat farmáře a díky tomu začnou farmě šéfovat. A nastane absolutní chaos. Když navíc farmář shodou okolností skončí v nedalekém městečku, vypadá to, že s farmou je konec. Není tu nikdo, kdo by se o ni staral. Shaun a ostatní ovečky se tedy rozhodnou vydat mezi lidi a farmáře najít. Když ovšem místo mluvení bečíte a jste obrostlí vlnou, jen těžko budete nenápadní. Tahle cesta do města bude stát za to! 02/04 CineStar, Cinema City Čarovný les / muzikál / fantasy Režisér Rob Marshall natočil oscarový muzikál Chicago, je ale zodpovědný i za výpravnou Gejšu nebo za poslední díl Pirátů z Karibiku. Teď se k žánru plnému písniček vrací s pohádkovou podívanou Čarovný les. I když s těmi pohádkami to bude možná malinko složitější. Dorazí sice Popelka, Červená Karkulka nebo Jack, jenž se s pomocí kouzelných fazolí podíval do říše obrů, ale tentokrát to bude trošku jinak. Ve středu dění totiž budou pekař a jeho manželka, kteří by chtěli mít děti, ale bohužel žijí v tajemném lese, kterému vládne čarodějnice, jež ho proklela. Pekař se ale nechce vzdát a hodlá situaci vyřešit za každou cenu. Postupně se setkává se slavnými pohádkovými postavami a začíná zasahovat do jejich živo- tů. A malinko je měnit. Tyhle pohádky zkrátka nejspíš nedopadnou tak, jak jsme zvyklí a jejich hrdinové a hrdinky to budou mít v Čarovném lese ještě mnohem složitější než ve svých vlastních příbězích. Pohádkový muzikál sází nejen na zkušeného režiséra a hromadu písniček, ale především na parádní obsazení. Čarodějnici si zahrála Meryl Streep, v roli zlého vlka se objeví Johnny Depp a dorazí třeba i Chris Pine ze Star Treku, sympatická Anna Kendrick nebo Emily Blunt, kterou jste mohli vidět v loňském roce v parádní sci-fi Na hraně zítřka. 02/04 Kino Beseda Táhni do pekel / drama Pod názvem Táhni do pekel by si možná většina z nás představila drsný akč- ní film, tentokrát bychom ale byli malinko vedle. I když drsné to dost možná bude. Táhni do pekel je francouzské drama, jehož hrdinou je Fred. Ten strávil posledních patnáct let za mřížemi a teď, když je na svobodě, by rád začal sekat dobrotu. Vrací se ke své rodině do kolonie kočovníků kousek od Paříže a dou- fá, že se mu povede žít normální život. Rychle mu ale dochází, že to nepůjde. Zločin totiž má v krvi nejen on, ale i jeho nejbližší a jeho bratři se momentálně připravují na přepadení vozu plného cenné mědi. Plán ovšem nevyjde tak, jak si představovali, a Fred je zase po krk v problémech. Teď si musí vybrat, jestli se postaví na stranu bratrů a bude riskovat vlastní svobodu nebo dokonce i život, nebo je v tom nechá. Je silnější rodina, nebo vlastní svědomí? 07/04

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

49 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Neutečeš / horor / thriller Jay je devatenáct let a sex v jejím životě hraje důležitou roli. Nepotřebuje ex- tra romantiku a vystačí si i se zadní sedačkou auta. Tentokrát se to ale malinko zvrtlo. Po chvilce vášně skončila v opuštěné továrně a svázaná, a mladík, se kterým strávila noc, jen čeká, až z ní vylezou démoni. Zdá se totiž, že mezi teenagery se šíří monstra přenášená sexem. Zní to divně až střeleně? Možná, pro Jay to ale žádná sranda není. Nakonec z toho sice vyvázne živá, její milenec ji ovšem vyhodí z auta polonahou na silnici a zmizí. A pak začne peklo. Jay najednou tuší, že ji něco sleduje na každém kroku, že se před tím nemá kam schovat a že kletba, kterou do té doby přisuzovala jen své fantazii a vyšinutosti tajemného mladíka, je reálná. A nedá se před ní schovat. Přízraky na ni útočí každou chvíli a ona sama je na pokraji zhroucení. Jediný způsob, jak se kletby zbavit, je předat ji někomu jinému. Povede se jí to včas? V hlavní roli chváleného hororu Neutečeš se objeví mladá a velmi talentovaná Maika Monroe. 16/04 nebudou úplně vycházet. Mladá holka, která to umí s internetem, nebojí se mít ostré lokty a umí se o sebe po- starat, není pro vesnici ideální materiál a krom Jakuba to rychle zjišťuje i jeho sestra, starostka Helena. Viktorka se brzy bude muset srovnat s tím, že ji čekají oslavy svátků, o kterých nikdy neslyšela, a že v jejím okolí najednou bude spousta lidí, o nichž nic neví a snad ani nic vědět nechce. Brzy se ale ukáže, že život mimo metropoli má i své klady. Jak k sobě spolu s tátou začnou hledat cestu, všechno se pomalu začíná zlepšovat. V hlavních rolích se sešli Pavel Řezníček, Anna Kadeřávková a Petra Černocká. CineStar, Cinema City Noční běžec / akční / krimi / drama Charakterní herec Liam Neeson nejspíš nečekal, že se z něj stane v důchodu akční hrdina. Ale povedlo se a fanoušci si rozhodně nestěžují. Jeho trilogie 96 hodin sice s výměnou režiséra šla kvalitativně do kopru, ale drsná krimi Mezi náhrobními kameny nebo adrenalinový thriller NON-STOP se rozhod- ně povedly. A právě režisér posledního zmíněného filmu Jaume Collet-Serra se postavil za kameru i u Nočního běžce. Neeson se tu objeví v roli stárnoucího zabijáka, který pracoval pro irskou mafii a teď se musí svým bývalým parťákům postavit. Jeho syn totiž v sebeobraně zastřelil potomka hlavy celého gangu a ten chce samozřejmě pomstu. Vypadá to, že dialog nic nevyřeší a že dva bývalí kamarádi budou muset sáhnout po zbraních. V ulicích New Yorku začíná hon na otce a syna, kteří se zrovna dvakrát nemusí, ale když jde o život, jsou ochotní rozepře odložit. To, že je táta zabiják, se synkovi líbit nemusí. Teď je to však právě jen a pouze jeho profese, co ho může udržet naživu. Neesonova syna si zahraje Joel Kinnaman z nového RoboCopa a v roli padoucha se objeví Ed Harris. 16/04 Cinema City Pořád jsem to já / drama Julianne Moore byla na  Oscara nominována hned několikrát, dočkala se ovšem až letos. Drama Pořád jsem to já jí nejprestižnější ocenění vyneslo za roli profesorky lingvistiky Alice, která jednoho dne při procházce zjistí, že netuší, kde je a jak se dostat domů. Mohla by z toho být úsměvná historka, situace je ovšem víc než vážná. Alice trpí Alzheimerovou chorobou a nejspíš to bude už jen horší a horší. Tvrdohlavá žena se ovšem nechce nemoci poddat a hodlá bojovat, dokud to půjde. Už jen kvůli tomu, že si nedovede představit, že zapomene na své nejbližší. Vedle Julianne Moore se objeví mladá hvězda série Stmívání Kristen Stewart a Alec Baldwin, jenž v posledních letech hraje spíše v komediích, ale tady dostane možnost předvést, že dramatické herectví ještě nezapomněl. 16/04

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

KINO 50 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Cinema City Ex Machina / drama / sci-fi / thriller Na sci-fi film nejsou potřeba desítky milionů, velkolepé davové scény a podobné věci. Někdy stačí dobrý scénář a pár herců a právě s tímhle přístupem bude o diváky bojovat Alex Garland. Ten sice za kamerou debutuje, ale 30/04 CineStar, Cinema City Avengers: Age of Ultron 3D / akční / sci-fi Comicsový megahit Avengers, ve  kterém se sešli superhrdinové Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Hawkeye a  Hulk, vydělal celosvětově miliardu dolarů. U dvojky se čeká podobný úspěch, vítězný tým se nemění, takže se vrací Robert Downey Jr., Chris Evans i Scarlett Johansson, a za kame- rou zůstává Joss Whedon. Tentokrát by to ale celé mělo být poněkud temnější, protože ke slovu se dostane Ultron. Tahle umělá inteligence měla původně sloužit jako celosvětový policajt a zajistit mír, jak to ale s umělými inteligencemi bývá a jak ukázal třeba Terminátor, není dobrý nápad dávat jim moc svobody. Ultron si jednoho dne řekl, že zdrojem všeho špatného na světě jsou lidé a že je tedy potřeba je vyhladit. Vzhledem k tomu, že dostal nejen téměř nezničitelné tělo, ale i celou armádu a duši, která se prakticky nedá zlikvidovat, bude to hodně těžký protivník. Navíc se mu povede přetáhnout na svou stranu i dva mocné spojence, kteří dokáží proti hrdinům využít jejich vlastní noční můry. 30/04 Cinema City S tváří anděla / drama Režisér Michael Winterbottom patří mezi nejzajímavější přehlížené filma- ře současnosti. Seznámit se s ním můžete u jeho novinky, dramatu S tváří anděla. To vypráví o  mladém režisérovi Thomasovi a  americké novinářce Simone, kteří odjedou do Itálie natočit dokument o kontroverzním soud- ním procesu se studentkou obviněnou z  vraždy své spolubydlící. Během pátrání však oba zjistí, že s případem je to trošku složitější a že lidem okolo sebe nemůžou věřit. Čím víc Thomas odkrývá dobře skrývaná tajemství lidí spojených s případem, tím víc mu dochází, že se mu nechce točit film o násilí, krvi a vině, ale raději by natočil něco o vykoupení a lásce. Když se navíc zamiluje do krásné Melanie, je rozhodnutý udělat pro tuhle změnu všechno. V hlavních rolích se sešli Kate Beckinsale z akční série Underworld a Daniel Brühl z Rivalů. 23/04 Cinema City Králova zahradnice / drama / komedie Herec Alan Rickman, kterého můžete znát jako padoucha Hanse Grube- ra z první Smrtonosné pasti nebo profesora Snapea z Harryho Pottera, si režii vyzkoušel už v  polovině devadesátých let s  chváleným dramatem Zimní host. Teď se za  kameru vrací podruhé. Králova zahradnice se ode- hrává na dvoře Ludvíka XIV., jenž se rozhodne vybudovat něco, co by jemu a Francii záviděla celá Evropa. Zatouží po nádherných zahradách ve Versailles. Na svůj dvůr tedy pozve svéráz- nou a emancipovanou zahradnici jménem Sabine De Barra, která chce odvést co nejlepší práci, ale zjišťuje, že to nebude mít snadné. Mezi šlechtou totiž není úplně bezpečno, nedá se nikomu věřit a přetvářka a zrada jsou na denním pořádku. Navíc se zamiluje do svého kolegy, který je bohužel ženatý a jeho manželka ho drží pěk- ně zkrátka. Vytvořit zahradu, která vezme dech celému světu, zkrátka nebude snadné. V romantickém dramatu uvidíte v hlavní roli Kate Winslet, vedle které se objeví jak režisér Rickman, tak i evropská nastupující hvězda Matthias Schoenaerts. 16/04 Filmové premiéry

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

51 duben 2015 | www.zurnalmag.cz CineStar Je prostě báječná / komedie Stát se divadelní hvězdou asi nebude úplně jednoduché, když si člověk ale jde tvrdě za svým cílem, snaží se a čeká na trochu toho štěstíčka, může to nakonec dopadnout dobře. Izzy netouží po ničem jiném než být hvězdou na Broadwayi. Než se tak ale stane, musí se nějak živit a přivydělává si tím, že … řekněme, že dělá společnici osamělým pánům. Teď se na ni ale konečně usmálo štěstí a vypadá to, že se konečně dostane do divadla. Skrývat vlastní minulost před kolegy ale nebude žádná sranda, navíc se tu do ní pár lidí zamiluje a krom toho má trable i s režisérem a vlastní psycholožkou. Na Izzy je toho zkrátka hodně, a když to půjde špatně, může na svůj sen o herecké kariéře rychle zapomenout. Komedii z divadel- ního prostředí natočil klasik Peter Bogdanovich a sehnal si do ní luxusní obsazení. Hlavní roli dostala sympatická Imogen Poots a záda jí budou krýt nezklamávající Owen Wilson a Jennifer Aniston. 30/04 Pravidelné prohlídky bytů s interiéry od světoznám ého architekta A dolfa Loose Bendova 10 Klatovská 12 H usova 58 Prohlídková trasa Vstup pouze na základě předchozí rezervace a zakoupení vstupenky prostřednictvím rezervačního formuláře na www.visitplzen.eu nebo v Turistickém informačním centru, nám Republiky 41, Plzeň. Od 2. 4. 2015 Každý čtvrtek, sobotu a neděli jako scenárista je podepsaný pod filmy jako 28 dní poté, Sunshine, nebo Dredd. Ex Machina se má odehrávat v budoucnosti a hlavním hrdinou bude Caleb, jenž vyhrál ve firemní soutěži neobvyklou cenu. Může strávit týden na horské chatě svého zaměstnavatele Nathana. Nathan se ukáže jako celkem fajn společník, ještě zajímavější je však Ava, dívka, které vedou z hlavy dráty. Ava je krásná, milá a přátelská. A je to robot. Caleb tu je od toho, aby s ní zkrátka týden žil v jednom domě. Nathan mezi tím pozoruje, jak jeho umělá inteligence dokáže obstát při střetu s živým člověkem a Calebovi pomalu dochází, že tenhle experiment bude důležitý i pro něho samotného. Co když časem zapomene na to, že proti němu nesedí robot a začne Avu považovat za lidskou bytost? V hlavních rolích se objeví Domhnall Gleeson a Oscar Isaac, které uvidíme v zimě v nových Hvězdných válkách, a švédská hvězda Alicia Vikander. Filmové premiéry

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

RESTAURACE 52 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Styl plzeňských restaurací pod drobnohledem Jana Buriana Je pravda, že na festivalu Finále Plzeň patřím téměř k inventáři, i když nestárneme – ani festival, ani já… Uvádím většinou dokumenty, ty běží od oběda celý den, takže moc času na hodování nezbývá. Vět- šinou si v předsálí besedního kina kupuji nějaké drobnosti a večer navštěvuji „raut“ pro účastníky festivalu a  vybírám si mezi jedno- hubkami a preclíky, neboť jsem už dvacet pět let vegetarián, a tak se moje představy o večerním občerstvení trochu liší od těch běžných. Když mám ovšem trochu času mezi filmy, chodím nakupovat do okolních obchůdků s vegetariánský- mi potravinami, nebo si dávám skvělé saláty hned vedle Besedy v té restauraci na rohu, které říkám Potrefená husa, ale nevím, jestli se tak jmenuje. Tam mají dobrý výběr vegetariánských jídel a je tam vesměs vlídná obsluha, a to ani nemusíte mít cedulku V.I.P… Co rád jím? Bořím už dlouho naivní představy veřejnosti, že vegetariáni jsou chudáčci podvyživení, asketičtí zoufalci, kteří mají jídlo jen za nějakou trapnou nutnost, něco jako hygienu. Jsem žrout a labužník a mám rád kuchyně celého světa, zejména italskou a indickou, zbožňuji zmrzlinu, melouny, musím se krotit, když vidím nějaké zajímavé sladkosti nebo opravdové ovoce. Ideální restaurace je taková, kde mají zaměstnanci zájem na tom, aby vám bylo dobře, ať je to nějaká lidová jídelna, či buffet, a nebo luxusní podnik. V posledních letech provázím turisty po několika cizích zemích, a tak je třeba v Portugalsku nevodím do žádných podniků pro turisty, ale do jídelen, kam chodí domorodci, proto- že je o nich známo, že jídlo tvoří jeden ze smyslů jejich života, a vědí, co je dobré. Jiným mým domovem je už dvacet let Island, a tam je to s kulturou stravování trochu složitější. Tradiční pokrmy jsou na ústupu, vládne obdiv k rychlým občerstvovacím stanicím typu McDonalds. Pijou se litry coca-coly, obča- né tloustnou. Tam si raději nakupuji v samoobsluhách ovoce, zeleninu, sýry a staré vikinské jídlo – skyr. Na tom se dá těch pár týdnů vydržet. To v Plzni se uskrovňovat nemusím, i když tam mě zajímají především filmy… Jan Burian, český básník, písničkář, prozaik a moderátor festivalu Finále „Ten nejúžasnější požitek z jídla…“ Názor Jana Buriana | To nejlepší z restaurací Foto:Island,2014 el Cid Velikonoční pokrmy Přijměte velikonoční pozvání do  španělské restaurace el Cid. Budete moci ochutnat jarní polévku, bramboro- vou placku s  pečeným jehněčím masem a  zelím nebo pečeného čerstvého šumavského pstruha s velikonoční nádivkou. Ke  všem pokrmům si budete moci dát víno po skleničce. K pečenému pstruhu doporučuje šéfkuchař restaurace Ryzlink Vlašský z Mikrosvín Mikulov a k jehně- čímu masu zase Chardonnay od vinaře pana Sedláka. 01–06/04 PI.JEZ.PI Velikonoční jarmark Je nejvyšší čas oprášit formu na  beránka a  zopakovat si nějaký velikonoční recept. Anebo si vybrat restauraci, kde to udělají za vás. Na ve- likonočním jarmarku v  PI.JEZ.PI ochutnáte dobroty 01– 04/04

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

53 duben 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací dle receptů našich babiček. Například králičí paštiku s  jablkovým želé a  brusinkovou omáčkou s  máslovou brioškou, jehněčí pečeni s cuketovým dortíkem, karot- kovým pyré a silnou jehněčí šťávou, a tradiční babiččin rebarborový koláč. Rezervace na tel.: 608 182 478 nebo na pijezpi@janakbros.cz. Sokolovna Bolevec Mladá masa a bylinky Na Bolevecké Sokolce přivítají jaro dobrým jídlem z mla- dých mas a bylinek. Těšit se můžete třeba na vepřovou panenku v  mandlové krustě podávanou s  máslovou omáčkou a na velikonoční nádivku. Máte-li to do téhle restaurace blízko, určitě si na začátku dubna tedy najdě- te čas a přijďte na dobré jídlo. 01–30/04 Pulcinella Pokrmy s náde- chem svěžesti S přicházejícím jarem chce ital- ská restaurace Pulcinella svým zákazníkům nabídnout pokrmy s  nádechem svěžesti, které můžete ochutnat v rámci speciálních víkendových menu. Například fusilli Primavera, čili těstoviny s cuketou, lilkem a cherry rajča- ty, nebo pro milovníky ryb šafránové risotto s mušlemi svatého Jakuba, mořského ďase v italské slanině na gri- lu na  bramborovo-hráškovém pyré, plátek čerstvého tuňáka na listových salátech a čerstvém baby špenátu, či carpaccio z  mořského ďase s  opečenou bylinkovou bruschettou. Více na www.pulcinella.cz nebo na fb. 01–30/04 Restaurace Bohemia Duben ve znamení Itálie Italská risotta připravená z  italské rýže, to je nabídka restaurace Bohemia na  duben. Projasněte si aprílové počasí iluzí Apeninského poloostrova a  objednejte si třeba šafránové rizoto s hřebenatkou, rizoto s krevetami a chřestem nebo sýrové rizoto s kuřecím masem. Rodiš- těm pravého italského risotta je východní Piemont, zá- padní Lombardie a Benátky. K jeho přípravě se používají odrůdy rýže s vysokým množstvím škrobu. 01– 05/04 03–12/04 Restaurace U Malické brány Velikonoční menu Velikonoční svátky v  restauraci „U  Malické brá- ny“ se ponesou v  nejlepším duchu všech tradic a  chutného jídla, jak už je zde dobrým zvykem. Tradiční menu obsahuje domácí paštiku zapeče- nou v bramborovém těstě a kuřecí stehno plněné mandlovou nádivkou s  bylinkami na  zadělávané kapustě se smetanou, ovoněné medvědím čes- nekem a  podávané s  gratinovanými brambory. Jako sladkou tečku zde ochutnáte tradiční veliko- noční Jidáše potírané medem, či další velikonoční specialitky. Do nabídky se také vrací nefiltrovaný Prazdroj, který se vyznačuje čistou vůní žatecké- ho chmele, zlatavou barvou, přirozeným zákalem a plnou hutnou chutí. Mimo široké nabídky plzeň- ských piv zde najdete i bohatý sortiment jedineč- ných vín z Habánských sklepů s pečlivě sestavenou paletou vůní a chutí. TIP NA  DUBEN od 01/04 CrossCafe Karotkový krém se zázvorem V CrossCafe si pro vás připravili super jarní polévku, která vám otevře oči. Karotkový krém je stejně jako ostatní polévky z CrossCafe připravovaný z čerstvé zeleniny, které je tolik, že polévku není třeba už ničím dohušťovat. Je bezlepková, neobsahuje žádné glutamáty a je přirozeně vegetariánská. Na této krémové polévce s  kokosovým mlékem, zázvorem a  citronovou trávou si můžete pochutnat každé pondělí. Za pětikoru- nu si k ní můžete koupit půlku čerstvé bagety. Na Spilce Velikonoční menu Na začátek hodování Na Spilce si dejte něco tradiční- ho. Kupříkladu velikonoční nádivku na salátovém listu nebo plněná vajíčka s  pažitkovým krémem zdobená 02– 06/04

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

RESTAURACE 54 duben 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací ředkvičkou. Pak si objednejte krémovou polévku s jarní zeleninou. Mezitím vám kuchař připraví třeba kuře s jar- ní nádivkou, petrželkové brambory a čerstvou zeleninu nebo jehněčí žebírka s listovým špenátem a velikonoční nádivkou. A pro mlsný jazýček na konec čokoládového velikonočního beránka. 02–06/04 Angus Grill Restau- rant Kajetánka Velikonoce Dvě tříchodová menu připraví zdejší šéfkuchař pro hosty k uvítání jara. Pochutnat si budou moci na  marinované grilované cuketě plněné kozím sýrem s  řeřichou, podávané s  cibulovým chut- ney a tousty, jehněčím hřebínku s listovým špenátem a mandlovými kroketami a na cheesecaku s pomeran- čovou omáčkou. Druhou volbou může být hráškový krém, grilovaný telecí rumpsteak s omáčkou demi gla- ce, restovanou kořenovou zeleninou a bylinkovým pyré a pistáciový dortík s čokoládou a višněmi. K vynikajícím jídlům si hosté budou moci objednat ze široké nabídky vín z místní vinotéky a vinného sklípku. 02 a 22/04 Hotel U Pramenů Dubnové degustace Dalšív řaděpoznávacíchvečerů moravských vinařství je ve Vinotéce U Pramenů připra- ven na čtvrtek 2. dubna. Seznámíte se zde s rodinným vinařstvím Jakub Šamšula z  Čejkovic a  jeho skvělými víny. Vinařství Šamšula je zárukou nejkvalitnějších čer- vených vín a vysoké jakosti všech bílých vín. Ve středu 22. dubna proběhne degustace produkce vinařství Beneš z  malebné vinařské oblasti Hrušky ve  Slovácké vinařské podoblasti. Mezi jeho nejvýznamnější ocenění patří zlatá medaile z VVT z roku 2011 za Sauvignon PS 2010. Začátek je vždy v 18:30 a cena na osobu je 200 Kč. Rezervace: info@upramenu.cz, tel.: 377 522 255. Více in- formací na www.upramenu.cz. Restaurace 12° Velikonoční víkend V restauraci 12° si o Velikonocích na své přijdou milovní- ci mladého masa. Připravovat zde budou konfitovanou jehněčí kýtu na rozmarýnu s bramborovými knedlíky, nadívaná mladá kuřátka se šťouchanými bramborami nebo salát s  kozím sýrem a  malinovým balzamikem. Do sklenice si k tomu hosté mohou nechat načepovat nefiltrovaný Plzeňský Prazdroj. Zastavte se o Velikono- cích v restauraci obklopené kvetoucími sady. Sedmý nebe – Morávka Velikonoce ve znamení mladých mas Velikonoce jsou ve  znamení mladých mas, a  proto si v Morávce připravili zajímavé menu, které si můžete vy- chutnat i na zahrádce. Objednat si můžete jehněčí kolín- ko s bramborovou kaší a konfitovaným česnekem nebo baby kuřátko s žemlovou nádivkou, kukuřičnými klásky a mačkaným bramborem, nebo si můžete dát králičí ří- zek s bramborovým salátem. U Mansfelda Velikonoční hodování Ani v restauraci U Mansfelda neponechávají Velikonoce stranou svého zájmu. Jídelníček přinese zajímavé pokr- my vycházející z tradic i moderních trendů. Podávat se bude roláda z vepřové kýty s jarní zeleninou, jehněčí kýta pečená na  tymiánu, červené zelí a  houskové knedlíky a masová nádivka s mladými kopřivami. Bude-li k tomu příznivé počasí, nabízí restaurace skvělé posezení na te- rase s výhledem do probouzejícího se sadového okruhu. 03–19/04 Potrefená husa Pokrmy z mladých mas Blíží se čas Velikonoc a v Potre- fené huse si proto připravili speciality z mladých mas. Ochutnat budete moci pečené jarní kuřátko s kopřivo- vou nádivkou, hráškovými lusky a petrželovými bram- bory, jehněčí kolínko pečené s  kořenovou zeleninou  a  červeným vínem, podávané s  listovým špenátem a opečenými bramborovými škubánky, nebo telecí líčka s jarní zeleninou a bramborovou kaší. Slunečnice Velikonoce ve Slunečnici Zpříjemněte si velikonoční svátky v restauraci Sluneč- 03– 06/04 03– 06/04 03– 07/04 04– 06/04

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

55 duben 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací nice, kde šéfkuchař pro tuto příležitost sestavil speciál- ní menu. Za ochutnání tu bude stát například křepelka plněná velikonoční nádivkou s  čerstvým  špenátem a bramborovými šiškami nebo jehněčí roláda s bylin- kovou nádivkou. Křepelčí maso je lehké a  obsahuje velké množství vitaminů, selenu a železa. Maso jehněčí je téměř bez tuku a s vysokým obsahem bílkovin, váp- níku, fosforu, železa a vitaminu B2. Rezervace probíhá na tel.: 377 270 194. 04–06/04 Saloon Roudná Velikonoční menu Velikonoce navazují na  tradici původně pohanského svátku jara. Vše se probouzí ze zimního spánku a začíná zelenat. Proto k Velikonocům patří pokrmy především čerstvé, mladé, případně zelené. Jídelníček v  Saloonu Roudná bude proto během svátků jara obsahovat slepičí vývar s kopřivovým svítkem a jarní zeleninou, jehněčí pečínku na rozmarýnu s mladým špenátem a velikonoční nádiv- kou a domácí vanilkový pudink s flambovanými jahoda- mi. Rezervovat místa si můžete na tel.: 377 510 109, více na www.saloonroudna.cz. Pils‘n‘Grill Velikonoční brunch Dubnový brunch v hotelu Courtyard by Marriott bude vonět jarem a  tradicemi. Ponese se ve  velikonočním duchu, takže se děti naučí vyfukovat vajíčka a budou je moci obarvit. Dospělí se mezi tím samozřejmě mohou věnovat konzumaci dobrého jídla a  pití, které je jako vždy všechno v ceně. Cena za osobu je 590 Kč, děti platí podle věku 150 nebo 295 Kč, předškoláci zdarma. el Cid Největší výběr rozlévaných vín v Plzni Španělská restaurace je  vyhlášená jednou z nejlepších nabídkou kvalitních vín v Plzni. Od začátku dubna si bu- dete moci dopřát velký výběr kvalitních rozlévaných vín z Moravy, Francie, Španělska a Itálie. Všechna vína jsou nedoslazovaná a každé má jedinečný charakter. Ochut- nat budete moci například Chablis z Burgundska, Mod- rého Portugala od moravského vinaře pana Tetura nebo španělské víno Tienna Buena. 05/04 12:00 od 07/04 Dozvěděli jsme se… … že hotel Courtyard by Ma- rriott chystá na 10. května Středomořský brunch, na němž si budou děti zkoušet výrobu vlastní pizzy. … že 1. května bude v PI.JEZ.PI ve znamení Prvo- májového menu. … že každý třetí čtvrtek v měsíci budou v PI.JEZ.PI tematické večery. … že Nevinný bar se těší na pátky. Každý pátek tu totiž opět budou mít venkovní grilování. … že před každým domácím zápasem FC Viktoria už má Šenk na Parkánu otevřený výčep na předza- hrádce na tradiční předzápasové pivo. … že Restaurace 12° nabídne od 20. května speci- ality s chřestem. … že restaurant U Malické brány v  květnu opět otevře svou klidnou terasu, na níž je nový pevný povrch. 22–24/05 FRESH Festival Apetit Festival je teď FRESH, tak zní letošní motto festivalu, který opět přinese možnost ochutnat skvělou gastronomii nejen ze západočeského re- gionu. Oficiálním spolupořadatelem festivalu se stala televize Prima, a tak se již od letošního ročníku bude festival nazývat FRESH Festival, podle kuli- nářské značky televize. Tradiční tváří festivalu bude opět Zdeněk Pohlreich. Návštěvníci se mohou těšit na kuchařské show známých osobností, gurmánská menu špičkových restaurací a  zážitkovou gastro- nomii. Nový bude nejen název, ale festival nabídne také výrazně lepší zázemí pro návštěvníky, včetně velkokapacitních stanů, i zbrusu nové pódium pro účinkující. Více na webových stránkách a facebooku Fresh Festivalu.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

RESTAURACE 56 duben 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací Sokolovna Bolevec Výlet do Španělska Do  času dovolených zbývá ještě pár týdnů, ale vy se můžete náležitě naladit už teď. Stačí zajít v půli dubna do Bolevecké Sokolky na něco hodně dobrého. Speci- ální jídelníček nabídne například kuřecí empanadas nebo Madridské dršťky. Pak už jen stačí trošku přivřít oči a snít, že jste v srdci Španělska nebo na jeho pobřeží a užíváte si krásných chvil… 15/04 U Salzmannů Grillmarket Restaurace U  Salzmannů zve pravidelně vždy třetí středu v měsíci na nevšední gril market. Návštěvníci se mohou těšit na  grilované hovězí steaky, vepřové karé, kach- ní prsa, mušle, krevety, chobotnice, čerstvé ryby, žabí stehýnka a na bohatý výběr příloh a zeleniny. Všechny suroviny si hosté vybírají na marketu přímo v restauraci a kuchaři v čele s šéfkuchařem Petrem Šmolíkem je přímo na místě ugrilují. Rezervace probíhá na tel.: 377 235 476. el Cid Hudební večer Dobré jídlo a  stylová hudba, to jsou hudební večery ve  španělské restauraci v  srdci Plzně. Hlavním téma- tem tohoto večera budou mimo jiné španělské tapasy. Budete si moci dát například kančí maso na červeném víně, krevety na česneku a víně chardonnay nebo grilo- vané sušené švestky marinované ve španělském brandy z oblasti Jerez obalené v sušené slanině. Vstup zdarma. 20–26/04 PI.JEZ.PI Burgrobraní Burger je sendvič z grilovaného mletého hovězího masa vlože- ného do rozkrojené housky. Kromě masa se často přidá- vá salát, sýr a rajčata. Existuje však mnoho druhů burgrů s rozmanitými ingrediencemi. V PI.JEZ.PI budete moci celý týden vybírat ze čtyř variant: domácí cheeseburger s kravským sýrem, křupavou slaninou a domácími cibu- lovými kroužky, burgr s dušeným hovězím líčkem a na- kládanou okurkou, tuňákový burgr se zázvorem nebo hovězí burgr s jalapeňos papričkami. 23/04 / 19:30 Nevinný bar Ochutnávka vinař- ství Waldberg Vinařství Waldberg Vrbovec ze Znojemska je vinařskou společností, v níž se daří spojo- vat tradiční vinařské hodnoty a zkušenosti s moderními technologiemi. Vybrané partie vín tu zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalo- vice opatem řádu premonstrátů jako součást Louckého kláštera ve Znojmě. Ve své době sloužil jako desátkový sklep a nyní je na seznamu kulturních památek. Produkce tohoto vinařství obsahuje mimo jiné Veltlínské zelené, Sauvignon a Ryzlink rýnský. Cena degustace 250 Kč a re- zervace probíhá na baru nebo na tel.: 775 577 718. Kuchyně Elza, Rokycany Thajská kuchyně Dubnový kulinářský večer zavede své návštěvníky do  dalekých, exotických a  Čechy oblíbených končin. Thajská kuchyně je neuvěřitelně pestrá a je třeba ji po- chopit. Příprava pokrmů je v Thajsku filozofie, která má přesně obrácený postup, než jsme zvyklí my. Základem je olej. Palmový, sójový, silně rozpálený na Wok pánvi. Pak základní koření, které je nutno usmažit, trocha vody, další přísady. Zeleninu stejně jako drobně nakrájené maso Thajci smaží nebo silně vaří jen několik minut. Vel- mi často se používají na dochucení oříšky. Přijďte si to zkusit i vy. Cena je 690 Kč na osobu včetně nápojů. 27/04–10/05 Saloon Roudná Chřestové hody Chřest je pochoutka, která si své místo na  výsluní české gastro- nomie teprve pracně dobývá. Proto je dobře každou pří- ležitost k seznámení využít. Stačí zajít do restaurace Sa- loon Roudná, kde menu obsahuje krémovou chřestovou polévku s řeřichou, gratinovaný chřest se šunkou Serrano a sýrem Provolone, bílý chřest s pažitkovými brambůrky a  holandskou omáčkou, flank steak s  grilovaným zele- ným chřestem a omáčkou chimichurri, lososa s chřestem pečeného v papilotě se zázvorem a kořenovou zeleninou 14– 17/04 16/04 19:00 VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. 23/04 18:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

57 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled restaurací | To nejlepší z restaurací angeloHotelPilsen RestauraceSunlight U Prazdroje 6, Plzeň Tel.: 378 016 823, www.angelo–pilsen.cz Otevírací doba: po–pá 6:30–14, 18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod. Přijďte ochutnat naše menu, které nabízí delikatesy mezi- národní i tradiční české kuchyně. V pracovním týdnu si ob- jednejte výborné polední menu, které vám obsluha přinese během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci Sunlight, která vás okouzlí svým jedinečným výhledem na město a proslu- lý pivovar, přívětivým personálem a výbornou kuchyní. Pro hosty restaurace parkování zdarma. Přesvědčte se sami! HotelCentral Náměstí Republiky 358/33, Plzeň Tel.: 377 226 757 Otevírací doba: po–so 6:30–22, ne 6:30–19 hod. www.central-hotel.cz Jediný hotel na  hlavním plzeň- ském náměstí láká své hosty na  nekuřácké prostředí, výhled na  náměstí a  katedrálu a na českou kuchyni. Organizátoři rodinných oslav, firem- ních večírků nebo třídních srazů si jistě vyberou ze salonků pro deset až sto lidí. Nejen hoteloví hosté, ale i veřejnost sem může denně zajít na snídani, kterou tu servírují formou švédských stolů. V poledne nabízí zdejší restaurace polední menu v cenách od 89 korun. Na stálém jídelníčku tu jsou stálice české gastronomie, jako je svíčková nebo guláš, ale i pokrmy z ryb nebo drůbežího masa. Restaurace nabízí také možnost zakoupení dárkových poukazů na oběd či večeři. PH+ Kopeckého sady, Tel.: 777 760 169 Otevírací doba: bar time 19–03, party time 21–05 hod. PH+ je špičkově audiovizuálně vybavený klub v  centru Plzně. Věnuje se především současné světové taneční hudbě. Od Nu Ur- ban music po různé odnože House music. Interiér klubu je upraven tak, aby vyhovoval příjemnému posezení i celosvě- tové klubové úrovni párty kultury. Péháčko vás zve od stře- dy do soboty do klimatizovaného podzemí klubu PH+, pl- zeňského centra taneční elektronické hudby, kde můžete využít i uzavřeného salonku a free wifi připojení. Aktuální program a fotoreporty sledujte na www.pehacko.cz nebo na www.facebook.com/phclub. VinárnaU Mansfelda Dřevěná 9, Plzeň Tel.: 377 333 844 www.umansfelda.cz Otevírací doba: út–so 17–24 hod. Restauraci U  Mansfelda v  histo- rickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v  jejím stínu zůstává tamní vinárna v  suterénních prostorách středověkého domu. Vinárna U Mansfelda má otevřeno od úterý do soboty, vždy od pěti hodin odpoledne do  půlnoci. Nabízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu nalez- nou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla, jako v horní restauraci. Vinár- na poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé rodinné setkání, oslavu nebo třeba firemní vánoční večírek. Prostory mají samostatný vstup přímo ze sadového okruhu. Šenk Na Parkánu Veleslavínova 59/4, 301 00 Plzeň Tel.: 377 324 485 www.naparkanu.com Otevírací doba: po–st 11–23, čt 11–24, pá–so 11–01, ne 11–22 hod. Plzeňská pivnice, Šenk Na  Par- kánu, byla založena v roce 1966 a nese jméno podle svého umístění u plzeňských hradeb tzv. parkánů. Šenk je přímo propojen s Pivovarským muze- em, a tak i skvělý výčep poctivě ošetřeného tradičního le- žáckého i zcela ojedinělého nefiltrovaného Pilsner Urquell je jedním z exponátů. Samozřejmostí je široký výběr ku- linářských specialit tradiční české kuchyně, jídel z  grilu a lokálních specialit k pivu. Bohaté pohoštění zajistíme pro soukromé a  firemní oslavy, v  nabídce máme i  atraktivní skupinová menu. Celoročně je v provozu chráněná a vytá- pěná veranda, s kapacitou 40 míst, v letních měsících je v provozu také letní zahrádka s vlastním výčepem a kapa- citou 30 míst. nebo chřestový salát s cherry rajčátky a mátovým dresin- kem. Z menu si můžete vybrat tolik chodů, kolik zvládne- te. Více informací na www.saloonroudna.cz. el Cid Španělský večer Španělsko všemi smysly na vás čeká poslední dubno- vé úterý v el Cidu. Jako zpestření si budete moci dát sklenku španělského vína, například červeného Briego Crianza 2009. V nabídce také najdete bezpočet tapa- sů. Šefkuchař Miroslav Brouček například doporučuje kachní játra Foie grass s cibulovým chutney a lahodným balsamikovým sirupem. 28/04 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

PROGRAM 58 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo Velké divadlo DJKT Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 070, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 31. 3. 11:00 Lov začíná – činohra 19:00 Lakomec – činohra, naposledy 1. 4. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TIT- V10 2. 4. 19:00 Popelka – balet KMD 3. 4. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TIT- V12 4. 4. 19:00 Caligula – činohra 5. 4. 14:00 Srpen v zemi indiánů – činohra O2 7. 4. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TIT- V5 8. 4. 19:00 Spartakus – balet V6 9. 4. 19:00 Producenti – muzikál 10. 4. 19:00 Aida – opera/-TIT- V8 11. 4. 19:00 Polská krev – opereta 12. 4. 14:00 Šípková Růženka – balet D 14. 4. 19:00 Voják a tanečnice – opera S3 15. 4. 19:00 Lov začíná – činohra V2 16. 4. 19:00 Caligula – činohra V3 17. 4. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TIT- V4 18. 4. 19:00 Prodaná nevěsta – opera 21. 4. 19:00 Čardášová princezna – opereta V9 22. 4. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TIT-   23. 4. 19:00 Spartakus – balet V7 24. 4. 19:00 Unaveni sluncem – činohra, naposledy S6 25. 4. 20:00 Prodaná nevěsta – opera 26. 4. 10:30 Koncertní matiné, foyer 19:00 Hello, Dolly! – muzikál, premiéra A 28. 4. 19:00 Caligula – činohra V1 29. 4. 19:00 Caligula – činohra V14 30. 4. 19:00 Spartakus – balet V11 Nová scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 31. 3. 19:00 Kočky – muzikál N13 1. 4. 19:00 Kočky – muzikál N6 2. 4. 19:00 Polibek pavoučí ženy – muzikál, pro seniory 3. 4. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N4 4. 4. 19:00 Smrt v Benátkách – balet, premiéra A 5. 4. 16:00 Divá Bára – muzikál Z 7. 4. 19:00 Kočky – muzikál N9 8. 4. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál S4 9. 4. 19:00 Flamendr – činohra S5 10. 4. 19:00 Sboristé – činohra N8 11. 4. 19:00 Divotvorný hrnec – muzikál 12. 4. 19:00 Amerika – činohra 14. 4. 19:00 Sboristé – činohra N5 15. 4. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N10 16. 4. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N7 17. 4. 19:00 Taková ženská na krku – činohra S2 18. 4. 19:00 Kočky – muzikál 21. 4. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N13 22. 4. 19:00 Freddie –The King of Queen, balet 23. 4. 19:00 Lháři – činohra M 24. 4. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N12 25. 4. 19:00 Divá Bára – muzikál S8 26. 4. 14:00 Lháři – činohra O1 28. 4. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N1 29. 4. 19:00 Edith – vrabčák z předměstí, muzikál 30. 4. 19:00 Hráč – činohra Malá scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 1. 4. 19:00 Push Up – činohra 2. 4. 19:00 Přátelé generace X – činohra 7. 4. 19:00 Enigmatické variace – činohra 8. 4. 19:00 Kráska z Leenane – činohra, naposledy 14. 4. 19:00 Svět kabaret – kabaret svět, muzikál 17. 4. 19:00 Obraz Doriana Graye – balet 18. 4. 14:00 Živá voda – činohra 25. 4. 19:00 Bůh masakru – činohra 26. 4. 19:00 Přátelé generace X – činohra Divadlo Alfa Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz 30. 3. 09:00 Tři mušketýři (také od 11:00 hod.) 31. 3. 09:00 Tři mušketýři (také od 11:00 hod.) 1. 4. 09:00 Tři mušketýři (také od 11:00 hod.) 7. 4. 09:00 Spadla klec, klub 19:00 Ubu se baví – hraje Divadlo Na zábradlí 8. 4. 09:00 Spadla klec, klub 9. 4. 09:00 Spadla klec, klub 11. 4. 15:00 Příběhy z popelnice – hraje Divadlo pro malý 13. 4. 09:00 Pohádky ovčí babičky 19:00 Spadla klec, klub 14. 4. 09:00 Pohádky ovčí babičky 16. 4. 09:00 Pohádky ovčí babičky 17. 4. 09:00 Pohádky ovčí babičky 18. 4. 15:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni 20. 4. 09:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni 21. 4. 09:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni 22. 4. 09:00 Perníková chaloupka 23. 4. 09:00 Perníková chaloupka 24. 4. 09:00 Perníková chaloupka 25. 4. 15:00 Příhody včelích medvídků – hraje Divadlo Krapet 27. 4. 09:00 Otesánek 28. 4. 09:00 Otesánek 29. 4. 09:00 Don Šajn & Johanes doktor Faust, klub 30. 4. 09:00 Don Šajn & Johanes doktor Faust, klub Divadlo Dialog Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz 1. 4. 20:00 Píseček – komedie, hraje Divadlo JakoHost 7. 4. 19:00 Dva na kanapi – komedie, hraje Rozruch

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

59 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Muzea | Instituce 10. 4. 19:00 Náměstí svatého Marka – komedie, hraje Amceth 11. 4. 16:45 Majebácký divadlení – tři komedie, Divadlo Maebh 13. 4. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého, téma: Petr Skoumal 14. 4. 19:30 Kompotovaný večer Divadla JakoHost, derniéra 16. 4. 19:00 Ženy v (ne)pokoji – komedie, derniéra, hraje Divadlo JakoHost + Antidivadlo 17. 4. 20:00 Devět dílů touhy – čtená inscenace, v rámci Arabfestu 18. 4. 19:00 Čára – hraje Divadelní spolek DC Eagle 20. 4. 19:00 Věc Makropulos – komedie, hraje Spodina 22. 4. 19:00 Věrně nevěrní – dialogy mezi mužem a ženou, Spodina 23. 4. 19:00 Hodina historie – komedie, hraje Spodina 25. 4. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, premiéra, Chlupatej kaktus 27. 4. 20:00 Lazebník z Linas – komedie, hraje Sofranza 28. 4. 20:00 Jedlíci čokolády – pohádka pro dospělé, hraje Divadlo JakoHost 29. 4. 20:00 Šťovík, pečené brambory – komedie, Divadlo JakoHost 30. 4. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus Měšťanská beseda – divadlo Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 2. 4. 19:00 Caveman – one man show (také 20. 4.) 4. 4. 19:00 Drobečky z perníku – hraje Simona Stašová 11. 4. 17:00 Rodinná LiStOVáNí: O rackovi a kočce – scénické čtení 19:00 LiStOVáNí.cz: Koho vypijou lišky – scénické čtení za účasti autorky 13. 4. 19:30 Do ložnice vstupujte jednotlivě! – komedie 16.–19. 4. KOMEDY FEST 2015 – festival humoru 16. 4. 19:00 Miláček Anna – komedie 20:00 Děláme to ve třech – komedie 17. 4. 19:00 Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – komedie 20:00 Dámská hnízda – improvizační jízda 18. 4. 19:00 Vím, že víš, že vím – komedie 20:00 Vysavač – hraje Bohumil Klepl 19. 4. 19:00 Hrdý Budžes – hraje Bára Hrzánová 17:00 Na stojáka live (také od 20:00 hod.) Přenosy z Metropolitní opery v NewYorku CineStar, OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz 25. 4. 18:15 Sedlák kavalír / Komedianti – nová inscenace (210 min.) Západočeská galerie v Plzni Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz Výstavní síň„13“ do 17. 5. Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století Kulturní program během výstavy: 2. 4. 18:00 A my v tom domu radujme se tomu – literárně-dramatický pořad 9. 4. 17:00 Paleta – setkání se západočeskými výtvarníky 10. 4. 18:00 Cesta Evropou – francouzské kulturní zastavení 15. 4. 17:00 Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Taťánou Petrasovou 18:00 Horečka dubnové noci – pořad z tvorbyV. Hraběte 19. 4. 14:00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi (do 16:00 hod.) 21. 4. 18:00 Ne/komunikace a umělecké dílo: Je možné redukovat dílo na popis a sdílet skrze slova? – přednáška cyklu Umění dívat se.Vizuální kultura v soudobé společnosti 24. 4. 18:00 Když miluji, není nic jiného – literárně-hudební pořad 29. 4. 18:00 Já jsem Čapek, slečno – literárně-dramatický pořad 30. 4. 17:00 Ženský hlas – večer poezie Masné krámy do 6. 4. Mnichov – Zářící metropole umění, práce z let 1870–1918 Kulturní program během výstavy: 1. 4. 17:00 Jedno dílo/jeden svět – Josef Šíma: Portrét Bedřicha Stefana (1932), přednáška Studijnía vědeckáknihovnaPlzeňskéhokraje Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19, so 9–12 hod., Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17, út–čt 9–12 a 13–17, pá 9–15, 25. a 26. 4. 9–12 a 13–17 hod., Plzeň, www.svkpl.cz Hlavní budova do 11. 4. Plzeň loajální anebTaké ženské práce ráčila Gegj Gasnost prohljdnauti… – výstava dobových dokumentů do 13. 4. Hus stále živý – výstava k 600 let od upálení Mistra Jana Husa 16. 4. 16:00 Žena – Slovo – Kniha, vernisáž výstavy 17:00 Autorské čtení Martina Reinera 17. 4.–16. 5. Žena – Slovo – Kniha aneb Žena v moderní arabské literatuře, výstava 20. 4. 17:00 10 let Plzeňských laviček – vernisáž výstavy 21. 4.–19. 5. 10 let Plzeňských laviček – výstava Galerie Evropského domu 31. 3. 17:00 Malspiel – vernisáž výstavy 1.–26. 4. Malspiel – společné práce skupiny SPUR z roku 1965 ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s. vypisuje KONKURZ - na plný pracovní úvazek (HPP) - nástup možný ihned, příp. dle dohody Termín konkurzu: úterý 14. 4. 2015, 13:00 Konkurz se koná v sídle Plzeňské filharmonie, o. p. s., nám. Míru 10, Plzeň Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 9. 4. 2015 (rozhoduje datum poštovního podání) Podrobné info na: www.plzenskafilharmonie.cz -> Plzeňská filharmonie -> Volná místa na pozici: PRODUKČNÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

PROGRAM 60 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Galerie města Plzně Nám.Republiky40,tel.:378 035 310,út–ne10–12,13–18hod.,www.galerie-plzen.cz do 10. 5. Ateliér JiříhoTrnky – výstava originálních artefaktů, také v Galerii J.Trnky Visio Art Gallery Na Roudné 18, Plzeň, út–pá 10–12 a 13–17 hod., www.visioart.cz 2.–30. 4. Daniela Straková: Obrázky z cest – olejomalby, pastely 2. 4. 17:00 Obrázky z cest – vernisáž výstavy Galerie Bílé nároží Prešovská 20, Plzeň, po–pá 9–18 hod., vstup zdarma, www.jsmecastizeme.org 1. 4.–28. 5. Přírodní krásy Evropy – velkoformátové soutěžní fotografie 1. 4. 18:00 Přírodní krásy Evropy – vernisáž výstavy 7. Salon Sdružení výtvarníků ČR Foyer ČSOB, Americká 60, po–pá 9–17 hod., Foyer KD Peklo, po–pá 9–17 hod., Radnice: Mázhauz, po–ne 8–18, 1. patro, po, st 8–17, út, čt, pá 8–16 hod., www.art-gallery.cz do 26. 4. Výstava ve foyer ČSOB do 26. 4. Výstava ve foyer KD Peklo do 26. 4. Výstava v mázhauzu a 1. patře plzeňské radnice Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Expozice archeologie, Expozice historie Výstavy: do 3. 5. (Ne)viditelná loajalita? České a německé v Plzni v 19. století do 24. 5. Trnkova Zahrada 2 – kybernetoskop Doprovodné pořady: 7. 4. 17:00 Moudrost a krása Bible – rozprava 13. 4. 18:00 Koncert žáků ZUŠT. Brzkové 14. 4. 16:30 Ochrana přírody s pilou v ruce – přednáška 15. 4. 17:00 Pětice zvonů plzeňské katedrály – přednáška 21. 4. 18:00 Markéta Kubištová – absolventský koncert 22. 4. 19:00 Vlídný tmavomodrý svět – benefiční koncert 23. 4. 18:00 Koncert houslových nadějí 27. 4. 18:00 Koncert oddělení dechových nástrojů ZUŠT. Brzkové 30. 4. 17:00 Jarní koncert pěveckého sboru Zvoneček Národopisné muzeum Plzeňska Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku do 5. 4. Umění umírat aneb O posledních věcech člověka – výstava 1. 4. 09:00 Velikonočníjarmark–dílny,dekorace,řemesla(do 17:00hod.) 24. 4.–23. 8. Plzeňané a II. světová válka – výstava Muzeum církevního umění plzeňské diecéze Františkánská 11, Plzeň, út–ne 10–18, tel.: 378 370 900, www.zcm.cz 31. 3.–26. 4. Na plzeňské paletě – umělecky zpracované malířské palety 22. 4. 17:00 Stopy sv.Vojtěcha, sv. Jiří a sv. Marka – přednáška 28. 4. 15:30 Práce žáků ZUŠ Jagellonská – vernisáž výstavy 17:00 Autorská čtení a hudba učitelů a žáků Konzervatoře Muzeum loutek Nám. Republiky 23, tel.: 378 370 801, út–ne 10–18 hod., www.muzeumloutek.cz Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství, Expedice na niti – zážitkový rodinný program Měšťanská beseda – hudba Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 30. 3. 19:00 FredWesley &The New JB´s – funky 7. 4. 19:30 Ivo Jahelka a Miroslav Paleček 9. 4. 19:30 Lenny s kapelou 10. 4. 19:00 Dan Bárta & Illustratosphere 12. 4. 19:00 Pražský filmový orchestr: Koncert filmové hudby Měšťanská beseda – ostatní žánry Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 10. 4. 18:00 Taneční večer – hraje Duo Evergreen Klasik Měšťanská beseda – akce pro děti Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 5. 4. 14:30 Slepičípohádka–hrajeNánadivadélko(takéod 16:00hod.) 11. 4. 17:00 Rodinná LiStOVáNí: O rackovi a kočce – scénické čtení 12. 4. 14:30 Kocour Modroočko – hraje Divadlo Červený kohout (také od 16:00 hod.) 19. 4. 14:30 O Koblížkovi – hraje Divadlo Dráček (také od 16:00 hod.) Nová Akropolis Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod., plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz 30. 3. 18:00 Síla muže – přednáška 11.–12. 4. Bachovy květové esence pro život, jaký je – základní seminář (vždy 10–17:30 hod.) 13. 4. 18:00 Imhotep – přednáška s filmem o Egyptě 14.–28. 4. Uměnístarověku:CyklusvýtvarnýchdílenateliéruMinerva– 14.4.Egypt,21.4.Amerika,28.4.Evropa(vždy18–21hod.) 23. 4. 17:30 Tvůrčí dílna Pulchritudo – Jak si vyrobit vlastní masku (do 20:00 hod.) 26. 4. 15:00 Malávílaa jejídobrodružství–divadelnípředstaveníproděti 28. 4. 20:00 Kurz filozofie a psychologie východu a západu – úvodní přednáška Praktická filozofie, začátek kurzu 5. 5., zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat v úterý od 20 hod., cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč) Hotel U Pramenů Na Roudné 123, Plzeň, tel.: 377 522 255, info@upramenu.cz, www.upramenu.cz do 2. 4. Eva Hof Krocová – art brut, výstava 30. 3. 17:00 Eva Hof Krocová – vernisáž výstavy 2. 4. 18:30 Degustace vinařství Jakub Šamšula z Čejkovic 22. 4. 18:30 Degustace vinařství Beneš Galerie | Instituce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

61 duben 2015 | www.zurnalmag.cz OC Plzeň Rokycanská Rokycanská 128, Plzeň, po–ne 10–20 hod., tel.: 377 471 450, info@oc-plzen.cz, www.oc-plzen.cz do 2. 4. IQ Days – interaktivní exponáty liberecké iQLANDIE 12. 4. 10:00 African Market festivalu Afrika naživo (do 18:00 hod.) 23. 4. 15:00 Elite Model Look Casting Obchodní centrum Olympia Plzeň Písecká 972/1, Plzeň – Černice, tel.: 377 918 932, www.olympiaplzen.cz do 20. 4. Plzeň z nebe 2004–2014 – výstava fotografií 25. 4. Závod batolat 3. 5. Mezinárodní víkend tance, na 150 tanečnic a tanečníků 15.–17. 5. 5. ročník plzeňského Autosalónu Peklo Pobřežní 10, Plzeň 1. 4. 20:00 Pilsner Jazz Band & Groovin\' High – swingová tančírna 20. 4. 19:00 Plzeňská filharmonie: L. Janáček – Amarus a Pražský filharmonický sbor, ab. koncert A6 27. 4. 19:00 Vše o ženách – hraje Studio Dva Techmania Science Center U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585, www.techmania.cz Interaktivní expozice: Malá věda,Vodní svět, Lidské tělo, Přijď na to!, Ob- novitelné zdroje energie, fyzikální Edutorium, 150 let průmyslu v Plzeňském kraji, plastika Davida Černého Entropa, show, laboratoře, dílny 1.–5. 4. Show –Tekutý dusík, Cesta do vesmíru, demonstrace parního stroje Marx, van de Graaffův generátor, Laboratoř biologie – Fotosyntéza, Rostlinná buňka, KriminálkaTSC, Laboratoř chemie – Chemie z kuchyně, KriminálkaTSC, Laboratoř fyziky – Radioaktivita, Zkroťte živly, Dílny – Vyrob si svou píšťalku (také 13.–19. a 27.–30. 4.) 6.–12. 4. Show – Nad zvukem, Cesta do vesmíru, demonstrace parního stroje Marx, van de Graaffův generátor, Laboratoř biologie – Život ve vesmíru?, Laboratoř chemie – Mise na Mars, Ledový vesmír,Tajemství komety, Laboratoř fyziky –Vesmír podTlakem pokusů,Vesmírná expedice Techmania, Marťanské putování, Den na vesmírné lodi, Dílny – Houstone, máme problém… (také 20.–26. 4.) D klub Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz do 15. 5. Výtvarná soutěž pro děti do 15 let na téma Ze života zvířat 30. 3. 15:00 Velikonoční zdobení 2. 4. 15:00 Velikonoce aneb Jaro vítej – pořad pro seniory 11. 4. 09:00 Ajurvéda – cesta ke zdraví a dlouhověkosti, přednáška 16. 4. 15:00 M. B. Karpíšek: Plzeňská strašidla – pořad pro seniory 18. 4. 09:00 Šperky z knoflíků a zipů – kurz 15:00 Pohádky proti pláči – představení pro děti 19. 4. 09:00 Turnaj deskové hry SummonerWars 30. 4. 15:00 Duo Pygmalion – Zlatá éra Semaforu, pořad pro seniory Plzeňská filharmonie www.plzenskafilharmonie.cz 4.–6. 4. Pán prstenů: Návrat krále – zahraniční koncerty, SRN 12. 4. 16:30 Filharmoníčeka ztracenápísnička–ab.koncertD2,ČRoPlzeň 20. 4. 19:00 L. Janáček – Amarus a Pražský filharmonický sbor, ab. koncert A6, Peklo 25. 4. 20:00 Camera Machine – Krása nelítostných časů, DEPO2015 29. 4. Hudební Festival Antonína Dvořáka Příbram Dům hudby Konzervatoř Plzeň, Husova 30, Plzeň, www.dumhudbyplzen.cz do 11. 4. Zdenka Marie Nováková:Tóny, světlo i vánek – výstava 30. 3. 19:30 Koncert pěveckého odd. Konzervatoře 31. 3. 19:30 Koncertvítězů:KlavírnírecitálMarkaKozáka(vítězMSKS2014) 1. 4. 19:00 Maok  – hudební výlet do vnitřních krajin duše 3. 4. 19:00 Ensemble Inégal – hudba barokních autorů 6. 4. 19:00 Koncert Big bandu Konzervatoře 7. 4. 19:30 Koncert smyčcového odd. Konzervatoře 8. 4. 19:30 Koncert odd. skladby a dirigování Konzervatoře 9. 4. 19:30 Margaryta Golovko (UA) – klavírní recitál 11. 4. 15:00 Koncert vítězů krajského kola ZUŠ – dechové nástroje 13.–29. 4. Okouzlujícínádhery...a jinékousky–výstavagrafickýchlistů 13. 4. 18:00 Okouzlující nádhery… a jiné kousky – vernisáž výstavy 18:00 Koncert ZUŠ Chválenická 14. 4. 16:00 ArthurGreene–přednáškao sonátěCharleseYveseConcord 18:00 Koncert vítězů krajského kola ZUŠ – sólový a komorní zpěv 15. 4. 19:30 Arthur Green – klavírní recitál 16. 4. 19:30 Setkání s mistry evropské hudby – koncert 20. 4. 19:30 Absolventský koncert Ivany Sazamové Pešavové 21. 4. 18:00 Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská 22. 4. 18:00 Slavnostní koncert ZUŠ B. Smetany 23. 4. 19:30 Absolventský koncert M. Fairaisla a M. Kučerové-Mestlové 24. 4. 20:00 Marcel Bárta &Vertigo Quintet – jazzový koncert Instituce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

PROGRAM 62 duben 2015 | www.zurnalmag.cz 26. 4. 11:00 Bavorské kulturní dny 2015 (program do 16:30 hod.) 14:30 Otto Dünne – čerstvě vytištěné autorské tisky 18:00 Absolventský koncert ZUŠ B. Smetany 27. 4. 19:30 Koncert dechového odd. Konzervatoře 28. 4. 19:30 Koncert klavírního odd. Konzervatoře 29. 4. 19:30 Absolventský koncert Karolíny Frühbauerové 30. 4. 18:00 KoncertZUŠT.Brzkové,ZUŠPrahaa RomanaJanála(baryton) Knihovna města Plzně B. Smetany 13, Plzeň, 13.–24. 4. zavřena Obvodní knihovna Slovany, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz 1. 4. 17:30 Matice česká – vernisáž minivýstavy 18:00 Spory v literatuře: Spory o Rukopisy – přednáška 7. 4. 17:00 Záhady a záhadologové:Tajemství vod – řeky, prameny a studánky, Otomar Dvořák 10. 4. 10:00 Čtení pro nejmenší, ÚK pro děti a mládež 15. 4. 18:00 MladétužkyIV.–Novétvářetrampskéholiterárníhozápadu 16. 4. 17:00 Nekulatiny – benefiční večer pro Marii Grafnetterovou 21. 4. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně: Jana Klusáková 23. 4. 17:00 Plzeňské motivy – vernisáž výstavy, ÚK pro děti a mládež 28. 4. 17:00 Ani kapku vody – přednáška 29. 4. 18:00 Hašler! Hašler! Hašler! – písničky psané životem M-klub Macháčkova 28, Plzeň, tel.: 378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html do 30. 4. Saša Kirilov: Písně světla – výstava fotografií (po, út, čt, pá 9–18, st 9–12 hod. a během akcí) 31. 3. 18:00 Partnerská prvouka – první část, klub 2. 4. 18:00 Vylodění v Normandii s Military Car Clubem Plzeň – filmový dokument 7. 4. 18:30 Degustace čajů a bylin – Červené čaje z celého světa, klub 11. 4. 14:30 Úvod do Falun Gongu – seminář 15. 4. 18:00 Návraty do minulosti i minulých životů – beseda, klub 20. 4. 18:00 Nepál – podzimní Baruntse, cestopisný pořad Každé úterý od 18:00 hod. kompenzační zdravotní cvičení s prvky jógy Každou středu od 18:00 hod. cvičení Qui gong – nei tan L-klub Studentská 22, Plzeň, tel.: 378 038 231, lochotin@plzen.eu, www.kmplochotin.wz.cz 9. 4. 18:00 Jan Kavale: Šumava 2014 – autorský pořad 16. 4. 18:00 Rusko a Bělorusko – cestopisný pořad 21. 4. 18:00 Myšlenky – pořad Ivany Šmucrové 22. 4. 19:00 Večer barokní hudby – koncert 23. 4. 18:00 Vylodění v Normandii s Military Car Clubem Plzeň – filmový dokument ZOO Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 9–17 hod., od 1. 4. po–ne 8–19 hod., www.zooplzen.cz 4.–6. 4. Velikonoce na statku Lüftnerka – dílny, výstava, soutěž (10–18 hod.) 25. 4. 10:00 Ptačí sobota s řadou adrenalinových atrakcí (do 17:00 hod.) 30. 4. 15:00 Čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka JOHAN z.s. Dramacentrum Johan – centrum pro tvořivou dramatiku a  divadlo, Huso- vo nám. 9, Plzeň, tel.: 775  131  309, martina.simankova@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz 10.–12. 4 Na Hraně – regionální přehlídka studentského a experi- mentujícího divadla, Plasy 18. 4. 15:00 Pohádky pro Dášenku a loutková dílna – loutkové odpoled- ne s loutkoherečkou Jarmilou Enochovou 24.–26. 4. Tartas – regionální přehlídka a tvůrčí dílna inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů, Káčko Dobřany Dramaťák Tvořivé hry, divadlo, přirozený hlas a pohyb, komunikace, spolupráce: pro starší děti (12–18 let) každé pondělí 17–18:30 hod., pro mladší děti (6–12 let) každou středu 15:30–17 hod. Improvizace Divadelníimprovizace–od 15let,každoustředu18–20hod. Výtvarno Divadelní 2, Plzeň, tel.: 773 947 484, vytvarno@seznam.cz, www.vytvarnoplzen.cz 4. 4. 20:00 OM healing – úplněk 12. 4. 10:00 Komiks – kurz kreslení (do 17:00 hod.) 15. 4. 18:00 Útulný domov 17. 4. 17:30 Automatická kresba I. – začátečníci 18.–19. 4. Kurzy Airbrush pro začátečníky (10–18 hod.) 25. 4. 10:00 Karikatura (do 18:00 hod.) 26. 4. 09:00 Automatická kresba – olej (do 16:00 hod.) 29. 4. 18:00 Všechny ženy – inspirativní setkání Festival Afrika naživo Plzeň, www.afrikanazivo.cz 12. 4. 10:00 African Market, OC Plzeň Rokycanská (do 18:00 hod.) 15. 4. 18:00 Taneční workshop – Nana Ansong, DDMTalent 16. 4. 18:00 Hudební workshop – Nana Ansong, DDMTalent 29. 5. 20:00 Bach to Africa – taneční příběh, Parkhotel Plzeň 1.–30. 6. Bach to Africa – turné po městech ZPČ kraje Americké centrum US Point Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, www.uspoint.zcu.cz 7. 4. 17:00 Co znamenajíVelikonoce pro Američany? – přednáška 14. 4. 17:00 Konverzace pro každého 21. 4. 17:00 Filmový klub s komentářem – Fandago 23. 4. 16:30 Studium v Americe – Stipendia Fulbrightovy komise, seminář 28. 4. 16:30 O americkém fotbalu – workshop Ruské centrum na ZČU Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, www.ruskecentrum.zcu.cz 13. 4. 14:50 Den kosmonautiky – beseda, promítání filmu 18. 4. 13:00 Totální diktát – mezinárodní projekt 24. 4. 10:00 ARS POETICA – Puškinův památník, 49 řočník festivalu, krajské kolo Každé pondělí od 14:50 hod. konverzace s rodilým mluvčím Instituce | Akce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

63 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Excellentní žena Hotel Courtyard by Marriott Plzeň, www.explzen.cz 18. 4. 09:00 6.konferenceproženy–vystoupíLauraJanáčková,Michae- la Karsten, Libuše Pecková, Jan Soukup a Edita Matoušková ARABFEST 2015 Alliance française de Plzeň (AF), Anděl Music Bar (A), Café Seraf (S), DEPO2015 (D), Diva- dlo Dialog (DD), FF ZČU, místnost SP 319 (SP319), místnost (SP111), Jazz Rock Dominik Cafe (JR), Kino Beseda (KB), Měšťanská beseda – Divadélko Jonáš (DJ), Plzeň Zastávka (PZ), Restaurace AmorVino (AV), Studijní a  vědecká knihovna Pl. kraje (SVK), Plzeň, www.arabfest.cz 10.–17. 4. 6. ročník Festivalu arabské kultury 10. 4. 18:00 Oficiální zahájení, Magistrát, Obřadní síň 20:00 ArabFILMfest: Mars at Sunrise (KB) 11. 4. 09:30 Arabská snídaně (PZ, do 12:00 hod.) 13:00 Ženy v nesnázích – pohled do uprchlického tábora (PZ) 15:00 Velký sobotní program (D, do 20:00 hod.) 20:00 ShadiaMansour&DJVegaBenetton,RestlessLegSyndrome (D) 12. 4. 13:00 Chutě a vůně syrské a libanonské kuchyně (AV) 13. 4. 14:00 Ženy v Hebronu (SP319) 19:00 ArabFILMfest: Šeherezádin diář (DJ) 14. 4. 18:00 Na svatbě v Alexandrii (JR) 21:00 V rytmech Ridiny Ahmed a PetraTichého (A) 15. 4. 17:00 To máš ale udělat ty, miláčku! (JR) 19:00 Na kávě s jemenskými autorkami (S) 16. 4. 17:00 Žena – Slovo – Kniha, vernisáž výstavy (SVK) 18:00 Fatéma Chahid – autorské čtení (SVK) 20:00 ArabFILMfest:The Bag of Flour (DJ) 17. 4. 14:00 Blok Ádvojky (SP111) 18:00 Číše libanonského vína – degustace (AF) 20:00 Heather Raffo: Devět dílů touhy – čtená inscenace (DD) Velikonoční trhy Nám. Republiky, Plzeň, otevřeno 9–18 hod., www.trhyplzen.cz do 6. 4. TradičníVelikonoční slavnosti 30. 3. 15:00 Vizír (také od 16:00 a 17:00 hod.) 31. 3. 15:00 Hlas Československa Miloš Novotný (také od 16:00 a 17:00 hod.) 1. 4. 15:00 Orchestr ZUŠ Plasy (také od 16:00 a 17:00 hod.) 2. 4. 14:00 Plzeňští heligonkáři (také od 15:00 a 16:00 hod.) 3. 4. 14:00 MHS Country (také od 15:00 a 16:00 hod.) 4. 4. 14:30 Kroky Michala Davida (také od 16:00 hod.) 5. 4. 14:00 Aftersix (také od 15:00 a 16:00 hod.) 6. 4. 13:00 Duo Žákovec a AnnaVolínová (do 17:00 hod.) Plzeňský varhanní festival 2015 Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň, www.pvf.ic.cz 27. 4.–8. 6. 8. ročník varhanního festivalu – koncerty, výstava 27. 4. 19:00 Miroslav Pšenička – J. S. Bach, C. Franck, M. Pšenička 11. 5. 19:00 Marie Zahrádková – J. Brahms, M. Duruflé, M. Zahrádková 25. 5. 19:00 Stefan Baier (D) – J. S. Bach, M. Brosig, F. Nowowiejskij 8. 6. 19:00 Aleš Nosek – J. S. Bach, J. G. Rheinberger, S. Karg-Elert, M. Reger Celý varhanní festival je doplněn výstavou výtvarných prací věnujících se varhanním nástrojům.Výstavu je možné si prohlédnout před začátkem nebo po skončení koncertů. Plovárna Hradiště předprodej vstupenek na Plovárně Hradiště a na Staré Sladovně, mail: info@plovarna-hradiste.cz 18. 4. 19:00 Námořnický bál aneb Plujeme do Afriky, plujeme do Zimbabwe, špatně to nedopadne, vstupné 200 Kč Pivní fest 2015 Areál bývalého DK Inwest, Americká ul., Plzeň, www.pivnifest.cz 19. 4. Pivní běh Pivního festu – závod pro opravdové sportovce 1.–3. 5. Pivní festival se zaměřením na malé pivovary, kulturní a gastronomický program Motoshow 2015 NC Borská Pole, U Letiště 2, Plzeň, www.iborskapole.cz 18. 4. 10:00 Zahájení hudební produkce 10:00 Doprovodný program – autosalon, výstava veteránů, trenažéry 12:10 Freestyle motokros – Petr Kuchař, Filip Podmol, Matěj Česák (také od 14:00 a 16:30 hod.) 12:30 Módní show (také od 14:25 a 15:40 hod.) 12:45 Stuntriding čtyřkolka – Richard Mošna (také od 15:55 hod.) 13:00 Městská policie 13:15 Trial – Mirek Lisý (také od 15:20 hod.) 13:35 Soutěž (také od 15:10, 13:40 Stuntriding motorka – Martin Krátký (také od 16:10 hod.) 14:40 HZS ukázka zásahu Akce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

PROGRAM 64 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kino Kino Beseda Kopeckého sady 13, tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod. 30/03 / 18:30 Teorie všeho Životopisný/romantický,VelkáBritánie,2014,123min. 01/04 / 18:30 Divočina Životopisný/drama, USA, 2014, 115 min. 02/04 / 16:00 Magický hlas rebelky Dokumentární, Česko, 2014, 90 min. 02/04 / 18:30 Chlapectví Drama, USA, 2014, 165 min. 03 a 15/04 / 18:30 Kobry a užovky Drama, Česko, 2015, 111 min. 06/04 / 18:30 Americký Sniper Životopisný/válečný, USA, 2014, 133 min. 07/04 / 17:00 a 20:00 Táhni do pekel – FK Plzeň Drama, Francie, 2014, 94 min. 08/04 / 18:30 Vybíjená Komedie/drama, Česko, 2015, 94 min. 09/04 / 18:30 Divoké historky Povídkový, Argentina/Španělsko, 2014, 122 min. 13/04 / 18:30 Vincent van Gogh Exhibitions on screen, film z výstavy 14/04 / 17:00 a 20:00 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě – FK Plzeň Komedie/Drama, Švédsko/Norsko/Dánsko/Francie/ Německo, 2014, 100 min. 16/04 / 16:00 Století Miroslava Zikmunda Dokumentární, Česko, 2014, 97 min. 16/04 / 18:30 Birdman Komedie/drama, USA, 2014, 119 min. 17/04 / 18:30 Whiplash Hudební/drama, USA, 2014, 107 min. 19/04 / 16:45 Ivan Hrozný Přímý přenos, Bolšoj balet Moskva 20/04 / 18:30 Grandhotel Budapešť Komedie,USA/Německo/VelkáBritánie,2014,100min. 21/04 / 17:00 Bavorský filmový večer – FK Plzeň vstup zdarma 22/04 / 18:30 Nepřítel třídy – Dny evropského filmu Drama, Slovinsko, 2013, 112 min. 23/04 / 18:30 High Performance – Dny evropského filmu Komedie, Rakousko, 2014, 100 min. 24/04 / 18:30 Moje třída – Dny evropského filmu Drama/dokumentární, Itálie, 2013, 92 min. Cinema City OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 374 809 777, www.cinemacity.cz 26. 3.–2. 4. Cesta naděje, Konečně doma (2D i 3D), Město 44 2.–9. 4. Čarovný les, Ovečka Shaun ve filmu, Rychle a zběsile 7 16.–23. 4. Andílek na nervy, Králova zahradnice, Neutečeš, Noční běžec, Pořád jsem to já 23.–30. 4. S tváří anděla 30. 4.–7. 5. Avengers: Age of Ultron (2D i 3D), Ex Machina Dále hrajeme: Americký sniper, Asterix: Sídliště bohů (2D i 3D), Divočina, Focus, Ghoul, Gunman: Muž na odstřel, Chappie, Kingsman:Tajná služba, Kobry a  užovky, Kód Enigmy, Padesát odstínů šedi, Píseň moře, Popelka, Rezistence (2D i 3D), SpongeBob ve  filmu: Houba na  suchu, Teorie všeho, Velká šestka, Vybíjená, Vzkříšení démona, Zvonilka a tvor Netvor (2D i 3D) CineStar OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz 26. 3.–2. 4. Cesta naděje, Konečně doma (2D i 3D), Město 44 2.–9. 4. Čarovný les, Ovečka Shaun ve filmu, Rychle a zběsile 7 16.–23. 4. Neutečeš, Noční běžec 30. 4.–7. 5. Avengers: Age of Ultron (2D i 3D), Je prostě báječná Dále hrajeme: Americký sniper, Asterix: Sídliště bohů, Babovřesky 3, Ghoul, Gunman: Muž na od- střel, Chappie, Kobry a užovky, Padesát odstínů šedi, Popelka, Rezistence (2D i 3D), SpongeBob ve filmu: Houba na suchu,Teorie všeho,Vybíjená, Vzkříšení démona Kino a divadlo Káčko Sokolovská 1011, Dobřany, tel.: 739 643 219 (kancelář 9–16 hod.), 733 636 060 (sms rezervace), www.kacko.cz 2. 4. 20:00 Druhý báječný hotel Marigold 3. 4. 20:00 Svatý Mikuláš 4. 4. 17:00 Ovečka Shaun ve filmu 20:00 Rychle a zběsile 7 5. 4. 15:00 Ovečka Shaun ve filmu 18:00 Rychle a zběsile 7 9. 4. 20:00 Samba 10. 4. 20:00 Chappie 11. 4. 17:00 Popelka 20:00 Chappie 12. 4. 15:00 Ovečka Shaun ve filmu 18:00 Popelka 16. 4. 20:00 Králova zahradnice 17. 4. 20:00 Králova zahradnice 18. 4. 20:00 Čarovný les 19. 4. 15:00 Konečně doma 18:00 Čarovný les 23. 4. 20:00 Teorie všeho 3D Planetárium Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585, www.techmania.cz 2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geo- grafickou tematikou, projekční globus Science On a Sphere, interaktivní expoziceVesmír Astronaut 2D + Jarní obloha nad Plzní: st 10:30 hod. Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D: út 16:00, so 18:00 hod. Astronaut 3D + Jarní obloha nad Plzní: čt 10:30 hod. Cesta za miliardou hvězd 2D: po, ne 10:30, út 12:00, so 15:00 hod. Hluboký vesmír 3D: po 10:30, pá 09:00, ne 16:30 hod. Jsme vetřelci! 2D + Krásy vesmíru 2D: čt 12:00 hod. Jsme vetřelci! 2D + Jarní obloha nad Plzní 2D: so 16:30 hod. Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D: po, st, ne 12:00 hod. Jsme vetřelci! 3D + Jarní obloha nad Plzní 3D: út 09:00, pá 16:00 hod.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

65 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Koncerty | Kluby Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru: út 10:30, st 09:00 hod. Země,Měsíca Slunce2D+JarníoblohanadPlzní:po 12:00,so10:30hod. Zpátky na Měsíc. Navždy. 2D: po 09:30, pá 12:00 hod. Život.Vesmírný příběh 2D + Krásy vesmíru: po, ne 15:00, čt 09:00 hod. Život.Vesmírný příběh 2D + Jarní obloha nad Plzní: pá 10:30, so 13:30 hod. Šeříkovka Šeříková13,,pivniceotevřenapo–čt,ne15–23,pá–so15–02hod.,www.serikovka.cz, www.facebook.com/serikovka 5. 4. 20:00 Dívka roku – semifinále soutěže 10. 4. 20:00 Doga – hardrock, Komunál – rock, metal 17. 4. 20:00 Plug & Play série:WayTo, Bernard Blues Band + host 18. 4. 20:00 Kníry – rock\'n\'roll, punk,Trautenberk – tanz metal, V3ska – ska, reggae 24. 4. 19:00 Ewa Farna – koncert 29. 4. 16:00 Setkání seniorů s živou hudbou Zach´s Pub Palackého nám. 2, Plzeň, tel.: 377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod., www.zachspub.cz 1. 4. 20:00 Electric Lady – funk, rock’n’roll 3. 4. 20:00 Cesta pivních znalců –Velikonoční speciál 4. 4. 20:00 Jan Kaňka trio – křest klipu trombo- nového jazz tria 8. 4. 20:00 George Garage (FR) – one man show 10. 4. 20:00 Poitín – irish music jam session 14. 4. 20:00 Nymfomanka 1. díl – režisérská verze filmu 15. 4. 19:00 Science Café: Michal Mergl – Geologické vycházky do okolí Plzně, diskuze 16. 4. 20:30 Záviš – kníže českého pornofolku 21. 4. 20:00 Nymfomanka 2. díl – režisérská verze filmu 22. 4. 20:30 Oskar Petr & JirkaVopava – ex Marsyas a Jazz Q 23. 4. 20:30 Tariek (FR) – world music balkan band 24. 4. 20:00 Petra Böernerová duo – bluesrock 30. 4. 20:30 J. Schmitzer – zpívající herec 1. 5. 20:30 Tea Jay Ivo 2. 5. 20:30 Circus Ponorka – nu-folk one man show BuenaVista Club Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz 2. 4. 21:00 Hibaj – rock, revival 3. 4. 19:30 Strange April Night: Strange Society, The Delivery, Slunovratovy Paprsky, Middledark – metal 4. 4. 20:00 Trojka – koncert 10. 4. 20:00 Pole Story Party – pole a flirt dance 11. 4. 20:00 Lanugo – pop, Chuť – crossover 17. 4. 21:00 Jungle Bál with DJ A.M.C 18. 4. 20:00 Paheyl – power rock, hosté: Radiator, Simply Better 24. 4. 20:00 Narttu – rock,crossover, Bloody Rose – gothic, rock, Seven – metal progressive 25. 4. 20:00 Mash – rock, hard rock &Víla Análka – hard pop, revival Anděl Music Bar Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod., www.andelcafe.cz 1. 4. 21:00 Xavier Baumaxa s kapelou – crossover 2. 4. 21:00 Vložte kočku – emo electronica, Inau a Potmě 3. 4. 22:00 DJ párty (také 4. 4.) 7. 4. 21:00 Jazz & Beyond 8. 4. 21:00 Atomic Gigolo – experimental electronica 9. 4. 21:00 wHAT’S yOUR fAVORITE nUMBER? – electronica, rock\'n\'roll 10. 4. 22:00 DJ párty (také 11. 4.) OSLAVTE VAŠI PROMOCI V COURTYARD BY MARRIOTT PLZEŇ Uspořádejte Vaši promoční hostinu v restauraci Pils´n´Grill! Čekají na Vás speciální studentské ceny! Dvouchodové menu včetně 2 nápojů 400,- Kč / osobu Lehký buffet včetně 2 nápojů 450,- Kč / osobu Těšíme se na vás! Pils´n´Grill Bar and Restaurant Courtyard by Marriott Pilsen Sady 5. května 57, 301 00 Plzeň T: +420 373 370 123 E: zuzana.vanzurova@courtyard.com W: courtyardpilsen.com courtyardpilsen.cz pilsengrill.com

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

PROGRAM 66 duben 2015 | www.zurnalmag.cz Kluby 15. 4. 21:00 Love Earth – alternative, indie, Preamp Disaster (CH) – atmospheric postdoom 17. 4. 22:00 DJ párty (také 18. 4.) 20. 4. 21:00 Blackout Problems (D) – alternative rock + Remedy (D) 21. 4. 21:00 Holden Caulfield – indie pop,Those Goddamn Hippies (A) – electronic, alternative 22. 4. 21:00 Kapitán Demo – thrash rap 24. 4. 22:00 DJ párty (také 25. 4.) 28. 4. 19:00 Animánie uvádí… 29. 4. 21:00 Slam Poetry 30. 4. 22:00 DJ párty (také 1. a 2. 5.) Divadlo pod lampou Havířská 11, Plzeň, tel.: 378 037 800, www.podlampou.cz 31. 3. 20:00 Ukončení festivalu Jeden svět: Piráti ze Salé – film, DJ Profesor Ikebara – balkan, indie, alternative 1. 4. 18:00 Expediční kamera 2015 2. 4. 20:00 Múza 2015: Attax, Second Side, Sinetrium,Toxic Paradise 3. 4. 20:00 In Memory Of Kurt Cobain: Aneurysm – grunge, revival, Dildo Boyz – garage, freak´n´roll, Člověkok – hc, punk 4. 4. 20:00 Rise OfThe Fallen – hard rock, Elementary – alternative, metal, Concrete – metalcore, Rentgen – heavy metal 8. 4. 20:30 The Drain – glam garage, EFco. – progressive, rock´n´roll, Snyder – garage, schlager 9. 4. 20:00 Múza 2015: ArtTime, Cougar, East Clintwood, Jokers, Royal Avenue 10. 4. 21:00 Vanessa – legenda české EBM scény 11. 4. 21:00 Madafaka – death, metalcore, Noostrak – progressive, death + host 15. 4. 21:00 Traband – radostný punk, country, alternative, psychedelic 16. 4. 21:00 MikeZero(D)–punkrock,UnholyPreachers–rock´n´roll,punk 17. 4. 20:00 Heaving Earth,Tortharry, Feeble Minded, Impuritum – death metal 18. 4. 19:00 Exots – pop punk, Glajstr Duo – schlager pop, GrandeTete – ska rock, AM – punk rock, O100sedm – rock 21. 4. 21:00 Hentai Corporation – rock´n´roll 22. 4. 20:00 ZNC – punk rock, Fish Flesh Field & Henry $ – underground 23. 4. 21:00 Múza 2015: Metal Heads, Rise OfThe Fallen, Sception, Sklad Na Rock,Wanwet 24. 4. 21:00 Reckless, S.A.S., Stuck In Mind, Honem – punk rock 25. 4. 20:00 Neon Rednecks party 27. 4. 20:00 Tomáš Klus a jeho Cílová skupina (také 28. 4.) 1. 5. 21:00 52 Hertz (D), Kannout 2. 5. 20:00 Boj o Lampu vol. 3 6. 5. 20:00 Coldfeet, Naked Illusion 7. 5. 21:00 Orion, Refew, Noisy Dogz House of Blues Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz 3. 4. 21:00 X–Cover – blues, rock 11. 4. 21:00 Replay & Sarin – 11. narozeniny Replay 17. 4. 21:00 Palice – rock 18. 4. 21:00 Parade Marche – rock, revival 2. 5. 21:00 Mr. Elastik – swing, electro, manouche Hifi klub Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi .komunita.net 7. 4. 20:00 Jakub Červený a hosté 9. 4. 20:00 Plzeňské bluesové trio 14. 4. 20:00 Perníková zpívaná 22. 4. 20:00 Jakub Kořínek, Kateřina Misíková a host 23. 4. 20:00 Black &White 28. 4. 20:00 Perníková zpívaná Jazz Rock Café Sedláčkova 18, Plzeň, tel.: 377 224 294, www.jazzrockcafe.cz 8. 4. 21:00 St. Johnny &The Band – blues 15. 4. 21:00 Buster Nixon – funk 22. 4. 21:00 StanThe Man &The Bohemian Blues Band – blues Papírna Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz 3. 4. 20:00 Negură Bunget, Panychida, Grimegod, Northern Plague – metal 18. 4. 20:00 Last Harbour (UK) – alternative folk, Ormonde (USA) – alternative, shoegaze, Manon Meurt – shoegaze 20. 4. 20:00 White hills (USA) – psychedelic rock, Peleton – punk 25. 4. 20:00 Obscure Sphinx (PL) – post doom, metal,Thy Disease (PL) – industrial metal 27. 4. 20:00 AcidWitch (USA) – metal, doom, Bone hunter (USA), Acid Row 28. 4. 20:00 Dessa (USA) – hip hop, Leto 29. 4. 20:00 Cameron Lines (DE) – rock, Rest in haste Pantheon Music Club Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz, www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let 3. 4. 21:00 DJBrian–headlinerfestivaluMácháč,defibrilátordívčíchsrdcí 4. 4. 21:00 Easter by Lazzzy – módní přehlídka, DJs CucoVan De, Jacooob 10. 4. 21:00 Toni Glide – další z úspěšných večerůToniho Glida 11. 4. 21:00 Miss face casting, moderuje Kateřina Průšová, v porotě Eliška Bučková a Taťána Makarenko 17. 4. 21:00 DetektorTour – Ektor, support: James Cole and DJs Rawal, Noir, Chosé and Doemixxx 18. 4. 21:00 JAVO from Holland – to nejlepší ze světového EDM 24. 4. 21:00 Warm up Air festival – DJane Rita, DJ Andre 25. 4. 21:00 Salsavs.R’n‘BpartyVol.II–latino,r’n’brytmy,tanečníbattle PH+ Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 777 760 169, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz 18. 4. 21:00 Rise Up – Peeter MDJ & friends 22. 4. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJTomKay 24. 4. 21:00 Drink & DanceWith Dj Lucca – DJs Lucca, Revis, N*Dee, John Blanco 25. 4. 21:00 Famous – DJ Martez Ortega & friends 29. 4. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Petr Süss

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

67

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/

68

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-42015/