Magazín Žurnál 5/2015http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

P��ďt���e s���ám�� s���vým�� s���e��� květen 2015 I www.zurnalmag.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

AuToGrAmIáDa BlIŽŠÍ InFoRmAcE NaWwW.Oc-PlZeN.Cz BlIŽŠÍ InFoRmAcE BlIŽŠÍ InFoRmAcE BlIŽŠÍ InFoRmAcE BlIŽŠÍ InFoRmAcE BlIŽŠÍ InFoRmAcE BlIŽŠÍ InFoRmAcE 21. 5. oD  15,00 hOd. oC PlZeŇ Rokycanská 1424/128, 312 00 Plzeň

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

TIPY NA KONCERTY 16–21 Metalfest Open Air 2015 | Přehled koncertů Dozvěděli jsme se… GALERIE 34–37 Akce měsíce | Přehled výstav Dozvěděli jsme se… KLUBová scéna 22–27 Akce měsíce | Kam a za čím do klubů Dozvěděli jsme se… KAM ZA KULTUROU 38–46 Akce měsíce | Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se… DIVADLO 28–33 Nová scéna DJKT – Libuše | Rozhovor s Petrou Vraspírovou Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se… AKCE MĚSÍCE 6–15 Plzeň 2015 pořádá | Festival Regionálních potravin Konstantinovy Lázně | Predator Challange Setkání dětských světů | Rock for People EUROPE ŽURNÁL 4–5 Slovo redaktora RESTAURACE 52–56 Názor Marcela Ihnačáka | To nejlepší z restaurací Přehled restaurací | Dozvěděli jsme se… PROGRAM Divadlo, galerie, instituce, muzea, kino, koncerty, kluby 57–66 47–51 KINO Kino Beseda | Filmové premiéry JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ Naše energie je všude tam, kde dobíjíte tu vaši Image_inzerce_128x83.indd 1 18.2.2015 16:22:13 OBSAH

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

4 květen 2015 | www.zurnalmag.cz NÁKLAD 10 000 ks Ev. číslo – MK ČR E 17183 VYDÁVÁ PROPAGANDA s. r. o. Záběhlická 3254 / 51 106 00 Praha 10 – Záběhlice IČO: 276 04 675 ADRESA REDAKCE Pobřežní 8 301 00 Plzeň KULTURA A DISTRIBUCE Katarína Krulichová Tel.: +420 605 163 634 krulichova@zurnalmag.cz INZERCE Jaroslav Krulich Tel.: +420 603 811 904 jaroslav.krulich@zurnalmag.cz REDAKce Ing. Markéta Čekanová Tel.: +420 724 317 539 cekanova@zurnalmag.cz František Klimt Tel.: +420 725 874 981 klimt@zurnalmag.cz PRODUKČNÍ Petra Hanousková Tel.: +420 774 564 019 petra.hanouskova@zurnalmag.cz DTP Euroverlag, spol. s r. o. www.euroverlag.cz FOTOGRAF Lukáš Potůček www.lukasapetra.cz Vážení a milí čtenáři Žurnálu, Další Žurnál vyjde 29. května P��ďt���e s���ám�� s���vým�� s���e��� květen 2015 I www.zurnalmag.cz před časem se mě jeden Američan ptal, proč v  Čechách moc neslavíme svatého Valentýna. Oni že si to užívají mnohem víc. Vždyť je to přece úžasné slavit lásku a obdarovávat někoho, koho milujeme. Tak proč my to prý neděláme? Byl problém mu vysvětlit, že my máme svůj lásky čas docela jindy. Tehdy, kdy hrdliččin zve ku lás- ce hlas a borový zavání háj. Prvního máje, jak nám skrze povinnou školní četbu vštípil Karel Hynek Mácha. A tak prvního května míříme s milovanou bytostí do přírody a hledáme břízku nebo kvetoucí třešeň (to zase podle toho, jakou tradici nám vštípila maminka), abychom se políbili. Protože dívka takto ne- políbená údajně zaručeně do roka uschne. Slavit svátek lásky prvního května, nikoli 14. února, má několik nepopiratelných předností. Za prvé je venku určitě tepleji. Něžné chvilky ve vonícím háji či na mezi si prostě při deseti stupních pod nulou neužijete. Za druhé v květnu už je v plném proudu turistická sezona, takže si můžete pro oslavy lásky vybírat nejen mezi pří- rodou a restaurací, ale do svých úvah můžete zahrnout i romantické hrady a zám- ky. A za třetí na Valentýna není státní svátek, takže jste při oslavování časově limi- továni. Zatímco 1. května si můžete užívat, jak se vám zlíbí. Tak, milý Američane, takhle vypadá český svátek zamilovaných. Začátek května jako čas lásky má ovšem ještě jedno opodstatnění. Je výrazně mladší než máchovská tradice a vztahuje se spíše k západu republiky. Slavíme totiž konec druhé světové války, s nímž do Čech přišli mladí chlapci s bílými hvěz- dami na uniformách. Když odešli, zůstalo po nich nejedno zlomené srdce, krásné vzpomínky a taky pár dětí. I to je podoba lásky, kterou stojí za to si připomenout. Oslavy 70. výročí konce války si ji dokonce daly do znělky a v mnoha bodech svých programů v jednotlivých obcích a městech ji znovu navodí. Znovu nastane atmo- sféra, kdy černej Bobby boty si vyglancoval, na svým džípu do Plzně přiharcoval, krásná děva Bobbyho jak spatřila, za malou žvejkací gumu do džípu naskočila. Takže, milý Američane, i díky vám máme svátek zamilovaných na začátku května. Celý květen, tedy máj, se v české tradici považuje za měsíc lásky. K tomu si může- me vybírat z bohaté kulturní nabídky, kterou najdete na následujících stránkách. A je opravdu z čeho vybírat! S jarním počasím nadchází doslova exploze open – air akcí, ale zároveň neutuchá ruch v kulturních stáncích opatřených čtyřmi stěna- mi a střechou, takže člověka nezaskočí žádný z rozmarů májového počasí. Ačkoli o deštěm promáčenou dívku se skutečný gentleman musí mužně postarat, čímž mívá dvířka k jejímu srdci odemčena. Zkrátka Karel Hynek Mácha nám to nestano- vil vůbec špatně a povinná školní četba je pro další život nepostradatelná. Krásný máj, lásky čas vám přeje  Markéta Čekanová cekanova@zurnalmag.cz SLOVO REDAKTORKY

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

5

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

květen 2015 I www.zurnalmag.cz EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ 30–31/05 Oslavte den sousedů a pozvěte je na večeři! Plzeň se poslední víkend v květnu již podruhé při- pojí ke stovkám evropských měst a oslaví Evrop- ský den sousedů, který se poprvé konal v  Paříži v roce 1999. Letos tato akce, která je jedním z hlavních bodů pro- gramu Evropského hlavního města kultury 2015, pro- běhne během posledních dvou květnových dnů. Plzeň navštíví zakladatelé tohoto svátku, aby zde symbolicky celoevropskou oslavu zahájili. Připojte se také! Jde o báječnou příležitost udělat něco pro druhé, zpříjemnit si své bydliště, poznat příběhy ze svého nejbližšího okolí a především ty, kteří v něm společně s vámi žijí. V sobotu 30. května se od 14:00 na třinácti místech v Plzni představí aktivity komunitních center a nabídnou pestré kulturní odpoledne. Program se odehraje na Mi- kulášském náměstí, Vinicích u dobrovolnického centra DoRA, ve Lhotě u Mušky, na Lochotíně v ul. K. Světlé, na Bolevecké návsi, v komunitní zahradě Pod Vinice- mi, v zámeckém parku v Křimicích, u Totemu v Bolev- ci, na borském nádraží Plzeň – Zastávka, na Městské plovárně u Radbuzy, náměstí T. G. Masaryka a Husově náměstí, ale třeba i v centru Plzně na nové pěší zóně v Riegrově ulici. Uspořádejte piknik, hostinu či hravé odpoledne Do  dne sousedů se ovšem můžete zapojit i  vy! Od- hoďte stud a pozvěte v sobotu své sousedy na veče- ři a na kus řeči přímo před vaším domem, na dvorku nebo na hřišti vedle. Připravit pro ně od 17:00 můžete nejen pohoštění, ale i  doprovodný program – soutě- že, bazary, výstavy, závody, promítání, zpívání, kreativní dílny apod. Evropský den sousedů nemusí být přece jen o jídle! Inspiraci na nejrůznější aktivity najdete na  www.evropskydensousedu.cz/vecere/inspirace.html, nebo na osobní schůzce s organizátory 6. 5. od 18 hod. v KD Peklo. Pokud se rozhodnete posezení uspořádat, Plzeň 2015 ráda vaše úsilí podpoří balíčkem se su- rovinami a drobnými propagačními předměty, hudeb- ním, tanečním či jiným vystoupením. Pište do  15. 5. na sousede@plzen2015.cz, do předmětu emailu uveď- te své jméno_soused a ve zprávě pak celé jméno kon- taktní osoby, telefon, email a adresu, na které plánujete svou sousedskou večeři uspořádat. Nedělní procházky po sousedsku V neděli 31. května v 10:00, nebo ve 14:00 hod. se mů- žete vydat na komentované Sousedské procházky, které představí historii i současnost vybraných míst. Vydejte se do míst, která běžný turista nemá šanci navštívit, zno- vuobjevujte místa, kterými denně procházíte bez větší pozornosti. Komunitní průvodci vám ze svého osobního pohledu ukážou město utvářené lidskými příběhy, vzta- hy a vzpomínkami. Vybírat můžete z několika tras: Děti Bolevce, Zákulisí velkoměsta – Jak se žije na ‚place“, Pl- zeň za první republiky, Vilová čtvrť na Lochotíně a Cen- trum. Všechny trasy mají cca 4  km a trvají 2–3 hodiny. Vstupenky na procházky budou k mání během května v předprodeji na Plzeňské vstupence za 50 Kč, na místě pak za 100 Kč. Kapacita je bohužel omezená a komen- tované procházky bývají vyprodané, takže neváhejte a zajistěte si lístky předem! Evropský den sousedů má také lákavé partnerské akce. V pátek 29. 5. se koná Noc kostelů, kdy budete mít šan- ci navštívit místa, kam běžně není přístup. A v sobotu

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

Plzeň 2015 pořádá 30. 5. projede již 26. jízda historických vozidel okolím Plzně. Vyjíždět se bude dopoledne z Bolevecké návsi v Plzni. Kompletní informace o programu najdete na www.evropskydensousedu.cz. Partneři akce: Generální partner: Plzeňský Prazdroj Hlavní partneři: Plzeňská teplárenská, MasterCard Institucionální partneři: Evropské hlavní město kultury, Ministerstvo kultury, Plzeňský kraj Partneři Evropského dne sousedů: Pekařství Malinová, Schneider, MM Car - Nehoda.cz, ROP jihozápad, CrossCafe, Farmářský obchod, Milknatur, Křimické zelí, SBD Škodovák, OZ Sylván, LBD v Plzni, Triumfa, Reaas, Plzeňské služby Generální mediální partner: Česká televize Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, Deník Stáhni si zdarma do mobilu 7 průvodců Plzní! Zažijte ojedinělé setkání s městem díky mobilní aplikaci, která vypráví příběh Plzně prostřednictvím sedmi virtuál- ních postav Plzeňáků a jejich návazných zážitkových tras. Každá postava má svou trasu, svoje oblíbená místa a svo- je přátele, se kterými se můžete osobně setkat, nechat se jimi provést nebo s nimi zajít „na jedno“. Můžete si vybrat, s jakou zajímavou osobností a na jaké téma si chcete po- povídat u piva, nebo jestli vás láká spíše procházka s pa- mětníkem, návštěva ateliéru či jiných kulturních prostor. Můžete se i něco nového naučit, třeba v kurzu vaření piva nebo tvorby autorské knihy. A jaké město na vás čeká? Město s pivní tradicí – Václav, bednářský mistr v Plzeňském pivovaru Václav dělal v pivovaru dřevěné sudy desítky let, než při- šla revoluce, nerez a plast. Naštěstí pivovar po 11 letech tradiční výrobu sudů obnovil, takže teď je v poslední par- tě pivovarských bednářů v Evropě! Město jako krajina – architektka Martina Architekt je málokdy spokojený. Dost trpí, protože vnímá nedostatky města kolem sebe a zároveň žije pořád na- půl v budoucnosti, nebo v možnostech, co by mohlo být jinak, lepší. Město tvůrčí – designérka Veronika Veronika vás zase přesvědčí o tom, že život musí mít styl. Zabývá se ilustrací, multimédii a světelnými instalacemi. OBJEV SKRYTOU TVÁŘ PLZNĚ Odhalte s Veronikou tvůrčí podhoubí, veřejný pro- stor a kreativní ohniska v Plzni. Město ve znamení režimů – válečný veterán Tonny Američan Tonny, který se účastnil osvobození v roce 1945 jako mladičký voják, dodnes miluje Plzeň. Protože je ale upoután na lůžko v nemocnici, pošle do Plzně svých vzpomínek aspoň svou ženu Evelyn. Město očima dítěte, město bezpečné – žákyně Terezka Jedenáctiletou Terezku baví ve škole občanka a dě- jepis. Až bude moct pracovat, chtěla by provázet turisty po  městě, jako to dělá mamka. Terezka se s vámi podělí o své skvělé dětské postřehy. Město cizí – cizinka Irina Irina je Ukrajinka a léta pracovala v továrně na Bor- ských polích, než se mohla vrátit ke svému povolání ekonomky. Na své trase vás seznámí s úžasnými ci- zinci, kteří si v Plzni splnili sen. Město konfliktní – rebel Robert Robert je na vozíku. Zažijete s ním město vzdoru. Robert obdivuje občanské aktivisty, jeho krédo zní: ‚Bezmoc už jsem zažil. Stačilo.“ Iniciátorem a  spolurealizátorem projektu Plzeň – Skryté město je Kvas z. s. Stahujte zdarma na aplikace.skrytemesto.cz (pouze pro iOS a Android).

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

8 AKCE MĚSÍCE květen 2015 | www.zurnalmag.cz Plzeňský kraj zve všechny milovníky senzačního jídla na  gastro- nomickou akci Chutě Evropského regionu Dunaj-Vltava, která se uskuteční spolu s již pátým ročníkem Festivalu Regionálních potra- vin Plzeňského kraje. Součástí festivalu bude farmářský trh plný nej- lepších regionálních potravin. Na programu budou kuchařské show zaměřené na přípravu jídel z potravin z Evropského regionu Dunaj - Vltava (ERDV). Představí se Národní tým kuchařů Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, ale také vítěz soutěže Vaříme to slow, tým Hotelové školy, Plzeň. Děti se mohou těšit na Majdu z Kouzelné školky, zahradnické dílny či farmu Moulisových. Celým dnem bude provázet Petr Vacek. Chybět nebudou ani hudební vystoupení. Na festivalu, který chce také připomenout 15. výročí vzniku novo- dobých krajů, se budou již tradičně vyhlašovat potraviny, které zís- kaly titul Regionální potravina Plzeňského kraje 2015. Soutěž pořá- dá Ministerstvo zemědělství ČR a Státní zemědělský a intervenční fond a v Plzeňském kraji je její organizací pověřena Krajská agrární komora Plzeň, Místní akční skupina Pošumaví, z.s., a Úhlava, o.p.s., za podpory Plzeňského kraje. Jejím cílem je upozornit spotřebitele na lokální produkty a ukázat, že v našem kraji existují špičkoví výrob- ci, u nichž se vyplatí nakupovat. Oceněné produkty budete moci spolu s mnoha dalšími ochutnat přímo u stánků jejich výrobců. Své výrobky zde budou nabízet také vítězové předchozích ročníků. Na  stáncích bude probíhat rovněž prezentace jednotlivých regionů ERDV spojená s ochutnávkami je- jich specialit. Akce, která se uskuteční i díky významné finanční podpoře společ- nosti NET4GAS, se koná v rámci letošního předsednictví Plzeňského kraje Evropskému regionu Dunaj-Vltava. Ten byl založen v roce 2012 partnery z Česka, Bavorska a Rakouska jako protiváha sousedních metropolitních regionů. Partnerskými regiony jsou Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Horní Falc, dolnobavorský Altötting, Horní Rakousko a dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel. ERDV se nachází na území o rozloze 65 tisíc km2 a žije zde 6 milionů obyvatel. Plzeňský kraj se během svého předsednictví zaměřuje především na zviditelnění tohoto regionu. Vstup je zdarma, více informací naleznete na www.varimedobre.eu, www.plzensky-kraj.cz a www.regionalnipotravina.cz. KRAJE SLAVÍ 15 LET Vznik krajských zřízení se datuje k pozd- nímPřemyslovcůmdo 13.století.Hejtmani bývali vojenskými veliteli na území kraje. Postupně přebírali i  moc soudní a  nako- nec i politicko‑správní. Počet krajů se v průběhu jejich existence různě měnil. Ze  jmenovaných hejtmanů se postupně stávali hejtmani zvolení na kraj- ském sněmu. Vrchol krajské samosprávy byl za stavovského státu v 15. a 16. století. S  příchodem Habsburků na  český trůn, zvláště po bitvě na Bílé hoře, dochází k po- stupnému omezování krajské samosprávy. Hejtmani již nejsou zvoleni, ale jmenováni panovníkem. Po  revoluci roku 1848 jsou v 60. letech 19. století kraje dokonce zruše- ny a stát přechází na okresní systém. Po 1. světové válce a vzniku Českosloven- ska byl sice přijat zákon o zřízení žup (kra- jů), avšak z národnostních důvodů nebyl uveden do praxe. V roce 1949 jsou kraje opět zřízeny. Po reformě v roce 1960 pak vznikají tzv. velké kraje, v našich podmín- kách kraj Západočeský. V roce 1990 jsou kraje opět zrušeny a v současné podobě existuje dnešních 14 krajů od roku 2000. 29/05 / 10:00–16:00 Nádvoří Plzeňského Prazdroje Chutě Evropského regionu Dunaj-Vltava & Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

9

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

10 AKCE MĚSÍCE květen 2015 | www.zurnalmag.cz Hodinu po poledni pak vypukne to pravé veselí, neodmysli- telně patřící k zahájení lázeňské sezony. Nejprve to pořádně rozbalí dechový orchestr mládeže Juvenka. Následně budou děti pozvány na loutkové divadlo do Autobusu 2015, který se tu zastaví. Zahraje zde také plzeňská country skupina M.H.S. Vrcholem programu se pak v osm hodin večer stane koncert Plavců Honzy Vančury s Irenou Budweiserovou. Dvě hodiny před půlnocí je pak na programu ohňová show. Vedle toho všeho bude po celý den v lázeňském parku pro- bíhat řemeslný jarmark, výtvarné dílny pro děti, prezentace obcí Mikroregion Konstantinolázeňska nebo prezentace nové Škody Fabia. Na Malé scéně kulturního domu bude odpoled- ne přístupná výstava fotografií Klubu výtvarníků Borska. Celý den také platí desetiprocentní sleva na vstup do bazénu Well- ness centra Konstanin, a  všechny restaurace v  Konstantino- vých Lázních připravují speciální menu. Vstupné je dobrovolné a za nepříznivého počasí se program koná v omezené míře v kulturním domě. Více informací v pro- gramové části a na www.konstantinovy.cz. 09/05 / 20:00 Do Konstantinek za swingem Pokud se do Konstantinových Lázní na zahájení sezony nedo- stanete, nezoufejte. Můžete si sem udělat výlet i o dva týdny dřív. Devátého května se tu totiž koná další Swingový večer v rytmu srdce. Tentokrát přijede zahrát Swing Melody Ostrov, což je jazzový orchestr složený z dvanácti mladých hudebníků, kteří hrají převážně český swing 30. a 40. let minulého století. Kapela vznikla v roce 2011 z jedné z kapel hrajících při ZUŠ Os- trov. Úplně první repertoár tvořily šlágry Krásně je v létě, Sám s  děvčetem v  dešti a  My tancujem swing, které měly velký úspěch. Zanedlouho začaly přibývat nejen skladby, ale i noví hráči. A  nakonec přišel i  nový název, Swing Melody Ostrov. Velkým mezníkem v  životě kapely byl koncert v  ostrovském kulturním domě 6. prosince 2013. Od té doby už hrála nejen na spoustě zajímavých a prestižních akcí, ale vystoupila i v Čes- kém rozhlase Plzeň. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz. Zima je definitivně pryč a i jediné lázně v na- šem kraji se probouzejí k životu. Lázeňská se- zona byla vždycky noblesní událostí a  jezdit do  lázní patřilo na  přelomu 19. a  20. století ke známkám lepší společnosti. Atmosféru těch- to časů s sebou ponese i zahájení 212. sezony v  Konstantinových Lázních. A  to i  přes to, že tu tento den bude na trati Plzeň – Pňovany – Bezdružice jezdit moderní motorový vlak Re- gioShark a souprava RegioNova. Časy se mění, lázeňská atmosféra zůstává! Srdce lázní bude tepat Program zahájí v půl jedenácté žehnání Prusí- kovu prameni, kterého se ujme plzeňský bis- kup František Radkovský. Vystoupí smíšený ko- morní sbor Vox Imperfecta pod vedením Pavla Dolanského. V jedenáct hodin budou přítomní pozváni na  dvě zhruba dvouhodinové pro- cházky po lázních a okolí. Jedna bude určena rodinám s dětmi a bude obsahovat různé hry a  úkoly. Na  druhou se budou moci bez obav vydat senioři. Povede ji průvodce Gustav Černý a lidé se během ní dozvědí spoustu zajímavos- tí. Začátek obou je před LD Prusík. V půl jedné začnou prohlídky balneoprovozu lázeňského domu Prusík a nového hotelu Löwenstein. 23/05 / 10:10–23:00 Zahájení Lázeňské a turistické sezony v Konstantinových Lázních

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

11 květen 2015 | www.zurnalmag.cz „Jsme rádi, že se můžeme spolupodílet na organizaci takové extrémní show. Máme odvahu udělat akci, která se v nákup- ních centrech hned tak nevidí a věřím, že Plzeňanům přinese- me skvělý zážitek,“ dodává manažer Nákupního centra Borská pole Jan Lisý. Každopádně je to ovšem velká výzva. Pokud se rádi díváte na podobné pořady v televizi, kdy se jednotlivci nebo týmy snaží překonávat své vlastní hranice a  zdolávají překážky, zkuste si to teď na vlastní kůži. Predator Challenge je výzva pro všechny, kdo si chtějí dokázat, že nejsou žádné bábovky nebo bačkory. Přihlaste se a otestujte své možnosti! Závod je ideální možností k posílení vlastního sebevědomí, a to i v případě, že nevyhrajete. Protože už jen pouhá účast je důkazem, že máte odvahu a chcete se výzvě postavit. Prožíváte zrovna těžké ži- votní období, nic se vám nedaří, jak byste si přáli a máte pocit, že všichni kolem vás jsou na rozdíl od vás skvělí? Pak je Preda- tor Challenge právě to, co potřebujete. Zvítězit sám nad sebou je mnohem víc než vyhrát nad ostatními. Každý psycholog vám poradí, že cítíte-li se absolutně vyždí- maní jako citron, je nejlepší podniknout něco, co jste nikdy nepodnikli. Něco hodně zvláštního a výjimečného, docela se vymykajícího vašemu dosavadnímu životu. Opatřete si tedy dobré obutí a oblečení, přidejte ochranné pomůcky a vzhůru na Predator Challenge! Užijete si, probudíte ve svém těle adre- nalin a ještě poznáte nové lidi. Přihlašování na www.predatorrace.cz. Vůbec poprvé zažije Česko v  červnu adrenalinovou podívanou, která se neopakuje každý den. Predator Challenge je závod mužů i žen na neobyčejně náročné trati, sestavené z  čtyř- až šestimetrových překážek. Trať je navržena zkušenými organizátory prestižních závodů Predator Race. Na  rozdíl od  něj je však Predator Challenge krátký a  nekoná se v  náročném terénu přírody. „Akci připravujeme už několik měsíců. Je to opravdu náročná záležitost. Ale byla to pro nás výzva,“ říká Jiří Pěč z pořádající agentury 4PRO. Účastníci závodu budou muset co nejrychleji zdolat asi stometrovou trať sestavenou z pře- kážek z kovu, dřeva a plastu. Půjde o šikmé stěny, žebříky, schody, sítě, závěsné systémy a  podobně. Na  jejich výrobu se spotřebu- je tolik materiálu jako na  stavbu rodinného domku. Překážky budou originální a  nebude možné si je nikde předem vyzkoušet. Důležitá bude mrštnost, obratnost, důvtip, ale také dobré vybavení, jako jsou třeba rukavice a chrániče. Všechny případné pády budou tlumit trampo- líny, molitan a žíněnky, zkrátka pokud něco ne- vyjde, závodník má jistotu pádu do měkkého. Dráha vyroste přímo před Nákupním centrem Borská pole. Do závodu Predator Challenge se budou moci přihlašovat muži, ženy a také dvojice. V sobo- tu proběhnou kvalifikace a v neděli pak finá- lový závod. Startovné činí 250 Kč. Predator Challange – Extrémní překážkový závod „Přihlaste se a otestujte své možnosti!“

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

12 AKCE MĚSÍCE květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kemp Keramika na Hracholuské pře- hradě bude patřit dětem. Plzeňský kraj připravil tradiční akci s názvem Setkání dětských světů, při níž se při společné zábavě setkávají děti z dět- ských domovů a  děti s  hendikepem s dětmi ostatními. Poznávají tak svět těch druhých, seznamují se s tím, že ne všichni mají v  životě stejné pod- mínky, radosti a  starosti, a  zjišťují, že přes to všechno se všichni rádi baví, smějí a užívají si radovánek. Tentokrát bude setkání veskrze vodní. Děti se dozvědí, jak zachránit tonoucího, jak poskytnout první pomoc nebo jak vůbec zavolat vodní záchranáře. Součástí programu bude totiž ukázka práce vod- ních záchranářů přímo na hladině nádrže. To ovšem není z mokrého programu zda- leka všechno. Jako opravdoví námořníci si budou moci připadat ti, kteří se vydají na  projížďku parníkem po přehradě. K dispozici budou ovšem i menší plavidla jako lodička nebo šlapadlo, kde si na  kapitána lodi bude moci zahrát opravdu každý. Pro sportov- ně založené povahy je připraven minigolf a lanové centrum. Velmi lákavou aktivitou bude pro mnohé určitě vyjížďka na koni. Děti oplývající fantazií a s šikovnýma ru- kama zase mohou navštívit kreativní díl- nu. Nejmenší si užijí zábavu ve skákacím hradu nebo na stanovišti Dětského světa Lvíček. Pro všechny pak bude připraveno velké hudební překvapení v podobě po- pulárního českého interpreta. Vstup ZDARMA. Více informací na www.plzensky-kraj.cz. Každoročně doplňuje program Setkání dětských světů také vy- stoupení dětí z  dětských domovů. V  minulých ročnících jsme mohli vidět jak taneční kreace, tak pěvecké a  hudební výkony, za které malí „umělci“ sklidili vždy velký potlesk. Setkání dětských světů pořádá Plzeňský kraj již popáté nejenom pro radost všem dětem, ale také jako velké poděkování vychovatel- kám, učitelkám a všem, kteří se o děti v krajských zařízeních starají. V prvním roce se děti bavily v areálu Techmania Science Center v Plzni, kde si vyzkoušely například dílnu zručnosti, cirkusový ate- liér, anebo jaké je to být pěveckou či taneční hvězdou na hlavní scéně. Ve druhém ročníku pro změnu mohly létat v oblacích na letišti v Líních. Tady si po celý den užívaly zábavy, hudby, ale hlavně létá- ní a pohledu na svět z výšky. Třetí ročník přivedl děti do zábavního parku Dětský svět Lvíček v Plzni v Černicích. Zde na ploše větší než 1 250 m² si všichni zú- častnění užili bezpočet zajímavých atrakcí, skluzavek, tobogánů a prolézaček. A vloni se děti potkaly ve westernovém městečku Halter Valley nedaleko Dnešic u Přeštic, kde si mohly vyzkoušet život opravdo- vého kovboje se vším všudy. Akce se uskuteční i díky významné finanční podpoře společnosti NET4GAS. Mediálním partnerem je Hitrádio FM Plus. „Nabitý program bude návštěvníky provázet celý den.“ Setkání dětských světů na vodě 06/06 / 10:00–16:00 Areál Kempu Keramika na Hracholuské přehradě Setkání dětských světů na vodě

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

více informací na: www.plzensky-kraj.cz www.facebook.com/plzensky.kr VSTUP ZDARMA SETKÁNÍ DĚTSKÝCH SVĚTŮ Sobota 6. června 2015 od 10:00 hodin Kemp Keramika Hracholuská přehrada NA VODĚ TĚŠIT SE MŮŽETE NA: • ukázky práce vodních záchranářů • projížky na Hracholuské přehradě • minigolf • lanové centrum • kreativní dílnu • skákací hrad • projížky na koni • zábavná stanoviště Dětského světa Lvíček

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

14 AKCE MĚSÍCE květen 2015 | www.zurnalmag.cz A na co se tedy můžeme v Plzni těšit? Při pohledu do zatím neuza- vřeného line-upu festivalu je jasné, že toho bude opravdu víc než dost! Headlinerem plzeňského RfP nebude nikdo jiný než britská legenda Motörhead, která v čele s Lemmym Kilmisterem letos sla- ví již 40 let své existence a kromě zásadních hitů zde představí také zbrusu nové dvaadvacáté studiové album! Dále se můžete těšit na energický set německých Guano Apes, do jejichž sestavy se před několika lety vrátila původní frontman- ka Sandra Nasic, anglickou indie-electro-popové hvězdy The Ting Tings s aktuálním třetím albem „Super Critical“, nebo na je- jich krajana, výjimečného hudebníka pověstného svými skandá- ly, Peta Dohertyho. V pestrém programu Rock for People EUROPE ovšem figuruje celá řadadalšíchzásadníchjmensoučasnéhudebníscénya na svésitak přijde opravdu každý. Jedním z nich je bez debat The Parov Stelar Band, rakouský DJ označovaný za zakladatele stále populárnější- ho hudebního stylu electroswing, který se na festivalu představí v plné parádě s početnou doprovodnou kapelou! V klidu nikoho nenechá ani vystoupení švédské skupiny Movits!, která svým oso- bitým mixem hip hopu a swingu již několikrát fanouškům v České republice dokázala, že dobrá hudba nezná hranice a také že ji prá- vem doprovází pověst jedné z nejlepších živých kapel současnosti. Neměli byste si nechat ujít také neuvěřitelně energické vystoupe- ní na pomezí rockové show a taneční party v podání španělských šílenců GoMad! & Monster, kteří ve své tvorbě kombinují zvuk tvrdých kytar a tanečních beatů, či anglické dub step–electro rock seskupení Modestep LIVE. Staří známí „frantíci“ The Inspector Cluzo opět potvrdí, že když víte, jak na to a nebojíte se pořádně vzít za kliku, lze udělat hlasitou funk´n´rollovou show i pouze ve dvoučlenné sestavě. A že si nako- nec můžete vystačit úplně sami, když si dobře rozumíte s mašinka- mi,kytaroua zvládátemistrněbeatbox,předvedeosobitýanglický hudebník The Petebox. Kromě těchto a  mnoha dalších zahraničních hvězd, nebudou v programu chybět také zajímaví domácí interpreti jako například Vojta Dyk se svým B-side Bandem, který si navíc přichystal pro své fanoušky speciální koncertní set rozšířený o  rockové pecky ve swingovém aranžmá! Speciální evropská edice největšího tu- zemského hudebního festivalu Rock for Pe- ople míří do západočeské metropole, kde v rámci Evropského hlavního města kultury proběhne začátkem července v areálu kre- ativní zóny DEPO2015. Festival tak získá zcela novou originální městskou podobu, která nemá v České re- publice obdoby. A že je to krok správným směrem, napovídá například v podobném duchu organizovaný festival Lolapalooza, který se příští rok chystá poprvé představit v Berlíně.  Předprodej na www.rockforpeople.cz: Celodenní vstupenka 750–850 Kč Celofestivalová třídenní vstupenka 1 440 Kč, (1 600 Kč na místě) Celofestivalová třídenní vstupenka VIP 3 500 Kč Senioři, junioři s  doprovodem, ZTP a  do- provod ZTP mají speciální ceny s prodejem pouze přímo na místě. Více na www.rockforpeople.cz. 03–05/07 DEPO2015 + Papírna Rock for People EUROPE The Parov Stelar Band Pete Doherty

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

PLZEŇ součást projektu MOTÖRHEAD PAROV STELAR GUANO APES MODESTEP LIVE THE TING TINGS FRENCH FILMS PETER DOHERTY FINK MOVITS!... PARTNEŘI FESTIVALOVÉ PITÍ OFICIÁLNÍ PIVO HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER FESTIVALOVÝ DENÍK FESTIVALOVÝ TÝDENÍK ON-LINE PARTNER FESTIVALOVÉ RÁDIO OFICIÁLNÍ HUDEBNÍ PARTNER PRO NÁVŠTĚVNÍKY NEOMEZENÝ POSLECH HUDBY GOOGLE PLAY NA 60 DNÍ! VÍCE NA WWW.ROCKFORPEOPLE.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

TIPY NA KONCERTY 16 květen 2015 | www.zurnalmag.cz V sobotu se v lochotínském amfiteátru rozezní první tóny již lehce po  desáté hodině a  zahraničním interpretům pódium tradičně zahřejí domácí party Stroy a  Seven. Mezi největší taháky druhého festivalového dne bude bezesporu patřit vystoupení německých hvězd Edguy, kteří se již přes dvacet let prezentují osobitým pojetím melodického metalu a na Me- talfestu se představí vůbec poprvé. Neméně očekávané bude jistě také vystoupení legendární thrash metalové kapely Tes- tament, která letos ohlásila vydání nového studiového alba. V nabitém sobotním programu figurují také heavy metaloví Majesty z Německa, jejich epic metaloví krajani Equilibrium, italská folk power metalová kapela Elvenking, či nová skupi- na čtyř členů populárních Sabaton s názvem Civil War. Letos nebudou chybět ani nestárnoucí milovníci piva a thrashových riffů Tankard, a při setu holandských Heidevolk dojde i na pří- znivce pagan folk metalu. Poslední den plzeňského metalového svátku bude patřit čistě zahraničním skupinám, a ušní bubínky všech přítomných hned po desáté dopoledne pořádně prověří death metalová italská mašina Embryo. Melodickou odnož metalu budou v  nedě- li reprezentovat například němečtí Everlate, Evil Invaders z Belgie, či kanadská kapela Skull Fist. Z poněkud exotického Islandu přijede objev progresivní rockové scény The Vintage Caravan a  osobitou kombinaci metalu s  prvky moderního popu představí dánsko–švédské seskupení Amaranthe. Fa- noušci death metalu se můžou těšit na švédskou legendu Un- leashed se zbrusu novým albem „Dawn Of the Nine“, a naopak klasický metal té nejvyšší kvality zazní při vystoupení reunionu fenomenální německé kapely Rage s názvem Refuge! Finále letošního ročníku Metalfestu odstartuje ve velkém stylu švýcarská folk metalová jednička Eluveitie, a důstojnou tečku za třemi dny pak udělá jedna z nejzásadnějších skupin heavy metalové historie Accept s aktuálním albem „Blind Rage“! Vstupenky v ceně 1 050 Kč jsou v předprodeji přes web Prago- koncertu a v sítích Ticketpro, Ticketportal a Ticket–art. Kompletní informace a novinky najdete na oficiálním festivalo- vém webu metalfestopenair.cz. Již po šesté v řadě proběhne v Plzni zastávka putovního mezinárodního open airu Metalfest 2015, na kterém se během tří dnů opět před- staví celá řada zvučných jmen světové meta- lové scény patřící k absolutní špičce ve svém žánru. Stejně jako v předchozích letech se pořadate- lům Metalfestu podařilo i letos udržet vysoko nastavenou laťku kvality a  na  své si přijdou fanoušci nejrůznějších odnoží rockové a  me- talové hudby. Třídenní hudební maraton odstartuje v pátek úderem dvanácté jihočeská power metalová parta Warhawk, a jako vždy se vyplatí dora- zit včas. V programu prvního dne figurují také stylově spříznění Finové Battle Beast a jejich krajané Insomnium, kteří svým setem potěší zejména příznivce melodického death metalu. Symfonický power metal nejvyšší kvality zazní v podání rakouské stálice Visions Of Atlantis. Příznivci heavy metalu si jistě nenechají ujít vy- stoupení německých Grave Digger, kteří letos slaví již 35 let své existence, stejně jako další kapela pátečního line–upu – americká thrash metalová legenda Overkill. Závěr prvního dne bude patřit jedné z nejvýraznějších kapel švédské death metalové scény Arch Enemy v čele s novou talentovanou zpěvačkou Alisse White–Gluz a  portugalské gothic metalové ikoně Moonspell, která do Plzně přiveze čer- stvé studiové album „Extinct“. 05–07/06 Amfiteátr Lochotín Metalfest Open Air 2015 Akce měsíce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

17 květen 2015 | www.zurnalmag.cz do 08/06 Katedrála sv. Bartoloměje Plzeňský varhanní festival 2015 Osmý ročník stále populárnějšího Plzeňského varhanní- ho festivalu pokračuje i v květnu dvěma koncerty. Nej- prve zazní 11. května díla Johannesa Brahmse, Maurice Duruflé a Marie Zahrádkové v podání mladé varhanice a studentky hudební Akademie ve Stuttgartu Marie Za- hrádkové, která zde představí také varhanní improvizaci na souběžně promítaný krátký film. Přesně o dva týdny později se můžete těšit na vystoupení německého varha- níka Stefana Baiera (foto), který si připravil program slo- žený ze skladeb Johanna Sebastiana Bacha, Moritze Bro- siga a Felikse Nowowiejského. Plzeňský varhanní festival zakončí 8. června mladý interpret Aleš Nosek skladbami Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Gabriela Rheinberge- ra, Sigfrida Karg–Elerta či Maxe Regera. Koncerty budou doplněny mluveným slovem a jejich součástí bude také výstava, která posluchače seznámí se zajímavými plzeň- skými varhanami. Začátek je vždy v 19 hodin. 01/05 / 17:30 Areál ploché dráhy Lynyrd Skynyrd Jedna z  velkých koncertních pecek letošního roku je tady – historicky poprvé přijíždí do východní Evropy ikona jižanského rocku, kapela Lynyrd Skynyrd! Její fanoušci na tento okamžik čekali bez přehánění celé generace, skoro padesát let, a svůj sen si zde nebudou plnit jen oni, ale také Ondřej Hejma se svojí stylově spřízněnou kapelou Žlutej pes. Peklo ElectroSwingPlzeň–No.2 Jedinečná tančírna swingové a electro swingové hudby se po úspěšné lednové premiéře vrací do Plzně! Hvězd- ný program sestavil pionýr českého electroswingu, le- gendární DJ Mackie Messer z Radia 1 a pozval k oslavě májové noci také DJs Štěpána Jordánka a Billyho Hoppa, Melody Boys z  orchestru Ondřeje Havelky, kouzelnou taneční revue Yazz, vyhlášenou polskou tanečnicí Eku Madziarowicz či Universal Swing Brothers. Chybět ne- 02/05 22:00 bude ani taneční mini lekce, celonoční projekce toho nejlepšího z němých filmů a dobových tančíren, stylový foto koutek, království sladkých laskomin – cukrárna Al- chymista a jiné milé překvapení. Velká synagoga Slavnostní koncert První květnovou neděli rozezní impozantní prostory Velké synagogy krásné hlasy. Sopranistku Janu Marii Kateřinu Korbelovou doprovodí pěvecký sbor Andílci a kapela HOT Message. Jana Marie Kateřina Korbelová studovala zpěv na plzeňské konzervatoři u Ludmily Kot- nauerové a Hany Spinethové a dnes své zkušenosti již sama předává dál. Koncert moderuje Stanislav Jurík. Peklo  Pilsner Jazz Band & Harlemania Výjimečně již v úterý, výjimečně již od 19 hodin, se bude konat swingový večer, na který přijede výjimečně exce- 03/05 19:00 05/05 19:00 10/05–31/10 Měšťanská beseda Zahraniční kon- certy v Besedě Měšťanská beseda v tomto roce představí tři hvěz- dy světového formátu, které by rozhodně neměli ujít vaší pozornosti. Po české premiéře koncertního programu „Beatles & More“ fenomenálního ame- rického kytaristy Ala Di Meoly, který zde vystou- pí 10. května, přijede do  Plzně americká hvězda Suzanne Vega v doprovodu kytaristy Gerryho Leo- narda. Vypravěčka příběhů newyorských ulic patří k  nejvýraznějším postavám neo-folkového hnutí z druhé poloviny 80. let a svůj první plzeňský kon- cert odehraje 7. července v Měšťanské besedě. Pl- zeň si pak 31. října podmaní legendární britský zpě- vák, kytarista, hráč na klávesy a foukací harmoniku a  průkopník britského blues rocku John Mayall, který je živoucím důkazem toho, že i v 82 letech se dá hrát blues plné energie! TIP NA KONCERTY Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

TIPY NA KONCERTY 18 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů lentní orchestr: Harlemania! Čeká na vás zcela autentic- ký sound, neskutečně šlapající swing, perfektní podí- vaná, hity nejen Duke Ellingtona nebo Cab Callowaye. Zpěváka a skvělého showmana Pavla Štursu a půvab- nou Petru Ernyeiovou doprovodí třináct instrumentalis- tů s jedním plzeňským hostem – saxofonistou Pavlem Hrubým. První část večera patří, jako již tradičně, Pilsner Jazz Bandu s jeho dixielandově-swingovým repertoá- rem. Zažijte tančírnu v Harlemu, zažijte Harlemanii! Velká synagoga Světlo porozumění Unikátní hudebně-duchovní projekt je výjimečný svým obsahem i  posláním a  spojuje hudebníky a  umělce z  různých náboženských a  kulturních světů. Během programu se představí Bára Basiková s Michalem Pavlíč- kem, japonský dirigent, skladatel, houslista a sbormistr Chuhei Iwasaki, a celá řada dalších zajímavých interpre- tů. V samotném finále koncertu se všemi účinkujícími zazní symfonie „Dětské transporty do Terezína – 5774“ Petera Gyoriho, který sám vůbec poprvé v Plzni rozezní laserovou harfu! U Ježíška Tongue Joviales V kostelíku U Ježíška zazpívá smíšený pěvecký sbor z vý- chodofrancouzského městečka Chaussin. Dvacetičlen- ný sbor přijede do Česka už potřetí a tentokrát jeho vy- stoupení bude beneficí ve prospěch kostelíku. Tongue Joviales mají bohatý repertoár, zpívají od klasiky a staré hudby, přes spirituály, lidové písně až po úpravy popu- lární současné tvorby. 07/05 / 20:00 Velká synagoga Legendy rocku V předvečer 70. výročí ukončení druhé světové války nabídne Velká synagoga mimořádný hudební zážitek v  podo- bě vystoupení tří legendárních postav rockové historie za doprovodu symfonického orchestru Virtuosi di Praga. Unikátní prostředí Velké synagogy zvýrazní netradiční hudební koncepci celého projektu, ve kterém se před- staví dlouholetý zpěvák hard rockové skupiny Nazareth Dan McCafferty, rockový a bluesový zpěvák John Law- ton, známý především z působení v sestavě Uriah Heep a zpěvák a skladatel Graham Bonnet, který kromě své só- lové tvorby působil také v mnoha skupinách včetně Mi- chael Schenker Group či Rainbow. Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz a na www.ticketpro.cz. Měšťanská beseda S Ódou na radost Óda na radost je oficiální hymnou Evropské unie, a tak je víc než příznačné, že ji Plzeňská filharmonie uvádí právě dva dny před Dnem Evropy. Kromě Beethovenovy „de- váté“ v  průběhu večera zazní ještě Sonata da camera pro violoncello a komorní orchestr Bohuslava Martinů. Spolu s filharmonií vystoupí Petr Nouzovský – violoncel- lo, Fréderique Friess – soprán, Michaela Kapustová – alt, Aleš Briscein – tenor, Peter Mikuláš – bas a Pražský filhar- monický sbor pod vedením Lukáše Vasilka. 09/05 / 20:00 Šeříkovka Plug&Play V  rámci tradiční série koncertů mladých kapel se v  Šeříkovce tentokrát představí trojice mladých kapel The Blueber- ries, The Final Jam a Way To. Skupina The Blueberries je žákovská kapela fungující pod hlavičkou Základní Umě- lecké školy Louny. Záměrem a cílem tohoto projektu, je příprava mladých nadějných muzikantů na práci v profe- sionálních orchestrech a stylově se pohybuje ve vodách jazzu, bluesu a popu. Kromě nich se na podiu představí také lounské jazz rockové trio The Final Jam a plzeňská parta Way To, vycházející s progresivního popu a rocku. 10/05 / 19:00 Měšťanská beseda Al Di Meola plays Beatles & More Světoznámý americký kytaris- ta a  čtyřnásobný vítěz ankety časopisu Guitar Player Magazine v kategorii „Nejlepší jazzový kytarista“ Al Di Meola vystoupí v Měšťanské besedě, a se svým kvarte- tem představí v české premiéře nový koncertní pořad „Beatles & More“. Al Di Meola se více než třicet let suve- rénně pohybuje ve světě jazzové fúze, ale nezapře také vlivy akustické latinsko – americké hudby. Raketový vzestup zaznamenal v 70. letech díky hraní ve skupině Return to Forever, kterou založil Chick Corea. V triu spo- 06/05 20:30 07/05 18:30 07/05 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

19 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů lečně s Johnem McLaughlinem a Paco De Lucíou nahrál jedno z  nejprodávanějších live alb v  historii nazvané „Friday Night in San Francisco“. Jádro jeho programu budou tvořit skladby z jeho posledního alba „ All Your Life: A Tribute to The Beatles Recorded at Abbey Road Studios, London“ z roku 2013. Dům hudby Clarinet factory Poslední letošní koncert Kruhu přátel hudby nabídne vystoupení multižánrového klarinetového kvartetu, jenž po inspiraci sahá do nejrozmanitějších hudebních žánrů. V  tomto jeho programu se snoubí duchovní rozměr s přesahem do minimalismu či lidové a etnické hudby. Hudebníci pronikají do  soudobých směrů jak z oblasti vážné hudby, tak jazzu nebo jiných neklasic- kých hudebních odvětví. Peklo Plzeňský Orfeus 2014 S Plzeňskou filharmonií v zádech opět předstoupí před publikum novopečení laureáti cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior za rok 2014 – Jan Dolejš / klavír, Jakub Smola / violoncello, Martin Cába / kytara a Jan Rösner / skladba. Dále účinkují Petra Bílková / klavír a Milan Brouček / zpěv. Zazní také svita mladého skla- datele Tomáše Karpíška Příběhy Dona Quijota – rytíře smutné postavy. 15/05 / 20:00 Papírna Princess Chelsea, DJ Diom Tvorba novozélandské zpě- vačky a  skladatelky vystupující pod pseudonymem Princess Chelsea se pohybuje především ve  vodách indie popu s nejrůznějšími vlivy, včetně klasické hudby a  velkým hitovým potenciálem. Princess Chelsea vy- studovala hru na klavír, v letech 2003 – 2006 působila ve skupině Teenwolf a byla také členkou nejznámější novozélandské skupiny The Brunettes. Sólové tvorbě se věnuje od roku 2009 a celosvětový úspěch zazna- menala před třemi lety s videoklipem ke skladbě „Ciga- rette Duet“ z debutového alba „Lil\' Golden Book“, který se stal doslova virtuální senzací s více než 20 miliony zhlédnutími. Vtipné a vynalézavé klipy jsou vůbec do- 13/05 19:30 14/05 19:00 ménou Princess Chelsea a obrázkovou podobu dostaly všechny skladby z  její desky. Chelsea rozhodně není hvězdou jednoho hitu, což dokazuje také na svém dru- hém studiovém albu „The Great Cybernetic Depression“, které 15. května představí v plzeňské Papírně. 16/05 / 19:00 Městská plovárna Zahajovací koncert na plovárně Přijďte otevřít letošní sezonu na Městské plovárně! V sobotu ji stylově zahájí koncert skupiny Ponožky pana Semtamťuka. Její repertoár ob- sahuje osobitě pojatý jazz, folk a hospodskej šraml, ale zaslechnete tam i world-music, skáčko nebo rock. Zejmé- na se ale s nimi můžete pohoupat na vlnách Plovárny – kapela dokonce vydala stejnojmenné album. Noční plo- várnu pak rozezní rytmy známého plzeňského DJ Dioma. Více na plovarna.plzne.cz. Měšťanská beseda Ondřej Havelka & Melody Makers Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se vrací do plzeň- ské Měšťanské besedy, kde tentokrát představí ty vůbec nejlepší hudební kusy z  repertoáru, jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal. Koncertní program s názvem „Když zaválí hot–jazz nebo swing“ nabídne zběsilé virtu- osní kusy, které střídají nesmrtelné sladké melodie, české písně i žhavý americký swing, který zvedá ze židlí. Vězte, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru vám zazáří plaménky v očích… 21/05 / 20:00 Šeříkovka Laco Deczi & Celula New York Trumpetista a  skladatel Laco Deczi vystoupí se svojí kapelou Celula New York v  pl- zeňské Šeříkovce a  můžete se připravit na  pořádnou jízdu! Decziho tvorba totiž není akademickým jazzem, ale bourá stylové hranice a jeho živelná vystoupení mají elektrizující náboj, který nenechá nikoho v  klidu. Laco Deczi se narodil roku 1938 na jižním Slovensku a v roce 17/05 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

TIPY NA KONCERTY 20 květen 2015 | www.zurnalmag.cz 1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil až do své emigrace v roce 1985. Od roku 1986 žije ve Spojených státech amerických, kde je frontmanem kapely Celula New York a patří ve svém oboru k celosvětově uznáva- ným osobnostem. Měšťanská beseda Gala Poncar Tímto koncertem Plzeňská filharmonie dokazuje, že dě- lení hudby na  žánry, a  zejména pak na  hudbu vážnou a tu ostatní, nemá smysl. Zahraje totiž nejznámější šlágry českého krále dechové hudby! K největším hitům Josefa Poncara patří polka Já nemám nic, Až já budu rukovat, Vy zvonky v Loretě nebo Přes dvě vesnice. Zazpívají Ivana Brožová, Jana Puterová, Vratislav Velek a Josef Oplt. 23/05 / 16:00 Záluží – V Luhu TřemFest 2015 Čtrnácté pokračování zave- deného hudebního festivalu TřemFest 2015 se uskuteční přesně po roce opět na tra- dičním místě sportovního areálu V Luhu v Záluží u Plzně. Mezi největší taháky letošního ročníku bude patřit pre- miérové vystoupení legendární skupiny Sto zvířat, která zraje jako víno a patří mezi nejlepší tuzemské živé inter- prety. Ovšem také další jména v line–upu festivalu stojí za vaši pozornost. Po šesti letech se na TřemFest vrací crossoverová stálice Atari Terror se zbrusu novým albem „Part 4: Divine Termination“, díky nadšeným ohlasům po loňském vystoupení si repete střihnou těžkotonážní Trautenberk a nebude chybět ani jedna z nejžádanějších tuzemských kapel posledních let, Hentai Corporation. Místní hudební scénu budou reprezentovat Faith Is More, Cheers!, High Gain, a kdo celou akci ve čtyři odpoledne tradičně zahájí snad ani nemusíme připomínat… 23/05 / 20:00 Šeříkovka Electric Lady Tento večer proběhne v plzeň- ské Šeříkovce křest americko– českého alba „Electrical“ plzeňské funk rockové kyta- ristky a  zpěvačky Terezy „Electric Lady“ Hrubanové, které Tereza společně se svojí kapelou letos natočila v texaském Austinu. Návštěvníci se mohou těšit na dy- namický a „nejpřipravovanější“ koncert kapely od ná- vratu ze zámoří, kterou během vystoupení doplní fun- ky taneční skupina a řada zajímavých hostů. Přijďte se přesvědčit, proč si právě Terezu jako jedinou domácí zástupkyni něžného pohlaví zvolil za  svoji firemní hráčku legendární americký výrobce kytar Fender Mu- sical Instruments Corporation. 23/05–07/06 Plzeň Místní Fesťák Plzeňská promotérská guerilla Místní borci připravili netradič- ní festival, který nabídne kromě špičkových interpretů různých žánrů také místní, či jinak spřízněné firmy, spolky a kreativní jedince. Program se skládá z pěti sa- mostatných a  jednoho zahřívacího koncertu ve  třech různých plzeňských klubech – Divadle pod lampou, Anděl Music Baru a Pohoda Music Clubu. Každý večer se tak můžete těšit na zajímavé interprety nejrůznějších alternativních žánrů z  celého světa i  domácí klubové scény (Liserstille (DK), White Wine (US), Dead Rider (US), Celestial Shore (US), Hella Comet (AU), Sajjanu (JAP), Pla- nety, Madebythefire a celou řadu dalších) a doprovodný program. Vstupenky zakoupíte na jednotlivé koncerty, nebo na celý festival za výrazně nižší cenu. Více na webu a fb Místní borci či na fb Místní Fesťák. Měšťanská beseda Duo Komáři Hostem dalšího dílu tradičního folkového pořadu Bédi Šedifky Röhricha a  Komárů bude Jan Matěj Rak.  Tento kytarista a písničkář začal krát na kytaru už ve svých pěti letech, ale tehdy to nebylo nic vážného. Ke kytaře se vrátil až na gymnáziu, kdy hrál skladby svých oblíbených pís- ničkářů, ale i starý rock \'n\' roll, ruskou a romskou lidovou hudbu. V té době začal i sám psát písničky a sbírat své první drobné úspěchy na písničkářských soutěžích a fes- tivalech. Jeho hudební směřování změnila hudba Jaro- slava Ježka a dnes má ve svém repertoáru, kromě jeho a vlastních skladeb, také díla Bedřicha Smetany, Františka Kmocha, Antonína Dvořáka či Johanna Sebastiana Bacha. Velké divadlo Benefiční večer Nadace pro transplantace kostní dřeně s cíleným za- měřením na  pomoc a  podporu hemato–onkologic- 21/05 19:00 25/05 19:00 29/05 19:00 Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

21 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se… kých pacientů pořádá v  plzeňském Velkém divadle Benefiční večer, který vám nabízí jedinečnou možnost vidět vystoupení známých osobností operní i populár- ní hudby a zároveň tak přispět na dobrou věc. Během tohoto výjimečného večera se na  pódiu představí zpěvačky Marta Kubišová, Radka Fišarová a  Radka Sehnoutková, vokální těleso Hlasoplet, klarinetový kvartet Live Clarinet Quartet, pěvecké sbory Andílci a Canzona, Drum Band Františka Zemana, a celým pro- gramem bude provázet herec, dramatik, scenárista a divadelní režisér Antonín Procházka. 30/05 / 19:00 Měšťanská beseda Galakoncert Plzeňského notování Poslední květnovou sobotu proběhne v  Měšťanské besedě již šestý ročník festivalu sborového zpěvu Pl- zeňské notování, jehož hlavním posláním je ukázat širší veřejnosti, že sborový zpěv může být současný, moderní i multižánrový. Festival každoročně pořádá smíšený pě- vecký sbor Canticorum Plzeň v čele se sbormistryní Stáz- kou Šolcovou oceněnou cenou Plzeňský Orfeus. Letos se na něm představí sedm amatérských pěveckých sborů z celé republiky, které kromě klasické hudby interpretu- jí i moderní styly, úpravy spirituálů, jazzové a swingové skladby. Celodenní přehlídka jednotlivých souborů od- startuje již v 9:00 hodin a vyvrcholením celého festivalu bude slavnostní Galakoncert, kde od 19:00 hodin před- vedou sbory ty nejlepší skladby ze svého repertoáru a převezmou hodnotitelské listy z rukou odborné poroty. Peklo  Pilsner Jazz Band & Harmcore Jazz Band Z bohatých zdrojů let třicátých a čtyřicátých pečlivě vybírá Harmcore Jazz Band ty nejlahodnější kusy, jež zprostředkovává autenticky, po vzoru tehdejších mi- strů s nadlidským nasazením a výrazovou upřímností. Tento swingband velikostí blížící se spíše symfonic- kému orchestru již okusil pódia festivalů v Montreux nebo New Yorku a  nyní do  svého životopisu přidá i plzeňské Peklo a tradiční večírek „Po siréně swing!“. Swingovou tančírnu odstartuje ve  20:00 Pilsner Jazz Band, ale již od 18:30 máte příležitost se naučit tance lindy-hop či charleston s Lenkou Sekaninovou (zdar- ma pro majitele vstupenek na koncert). 03/06 20:00 Dozvěděli jsme se… … že Měšťanská beseda chys- tá na  příští měsíc vystoupení unikátního souboru Boston Philharmonic Youth Orchestra, v  jehož sestavě najdete 115 mladých hu- debníků ve věku od 11 do 21 let. … že do Besedy můžete v červnu vyrazit také na le- gendární Banjo Band Ivana Mládka nebo recitál Chan- tal Poullain za doprovodu jazzově laděné kapely pod vedením Štěpána Markoviče. … že v červnu vystoupí v Besedě Plzeňská filharmonie společně s japonským Kyoto Symphony Orchestrem a pod taktovkou Ronalda Zollmana představí vrcholné dílo Bedřicha Smetany Má vlast. … že v Pekle se 22. června uskuteční Slavnostní kon- cert symfonického orchestru Konzervatoře Plzeň s předáním absolventských a maturitních vysvědčení. … že také letos připomene Alliance française de Plzeň 21. 6. Svátek hudby. Na tradičních i netradičních mís- tech představí umělce z Čech i zahraničí. … že koncem října přijede poprvé do  Plzně jedna z nejzásadnějších kapel rockové historie Deep Purple. … že tradičně poslední víkend v  červnu proběhne ve Spáleném Poříčí Basinfirefest. Zahrají tu mimo jiné Ektomorf, Agnostic Front, Dr. Living Dead, Dragonfor- ce, Korpiklaani, Chrome Division a další. 11/06 / 20:00 TJ Lokomotiva Vivaldianno 2015 – Město zrcadel Veleúspěšný projekt Vivaldianno se ve své nejnovější, třetí vývojové fázi, rozmáchl k oprav- du strmému letu. Projekt s  podtitulem „Město zrcadel“ má ambice velkolepé mezinárodní koncertní show s hráči světové elity, moderní animací a projekcí, tancem i mluve- ným slovem a mrazivým příběhem o nadějích a ztrátách barokního génia Antonia Vivaldiho.  Kromě osvědčených protagonistů Jaroslava Svěceného, Michala Dvořáka a Heroldova quarteta se můžete těšit na famózní hráčku na  elektrické i  akustické cello Tinu Guo, další hvězdou bude geniální čínský houslista Li Chuan Yun.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KLUBOVÁ SCÉNA 22 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kam a za čím do klubů 02/05 / 21:00 House of Blues Mr. Elastik Seskupení Mr. Elastik ve  své tvorbě spojuje manouche jazz a swing dvacátých a třicátých let minulého století s moderní elektronickou hudbou a v jeho čele najdete frontmana skupiny Děda Mládek Illegal Band Mersího, známého také ze sestavy legendární Burmy Jones. Do- plňují jej sestry Doris a Sophia Lamošovy, které můžete mimo jiné vidět v  čele skupiny Hot Sisters, kde s  nimi účinkují špičkoví hudebníci z  takových formací, jako je Originální Pražský Synkopický Orchestr Pavla Klikara nebo Melody Makers Ondřeje Havelky. Buena Vista Club  Argyle, Donnie Darko, Palindromes Skupina Argyle z  francouzského města Poiters vznikla v roce 2008 a dva roky na to debutovala prvním EP, které stojí na  základech energického a  melodického progre- sivního rocku s vlivy grunge a alternativní scény 90. let. V nové sestavě kapela natočila v únoru 2014 své druhé al- bum s názvem „Gold Rust“, které začátkem dubna před- staví v  rámci svého evropského turné také plzeňským fanouškům. Jako hosté se na  koncertě v  Buena Vistě představí pražská indie – alternative kapela Palindromes a místní Donnie Darko. 07/05 / 21:00 Divadlo pod lampou Orion, Refew, Noisy Dogz Veterán české rapové scény Ori- on míří do Lampy se svojí třetí sólovou deskou „Noční vidění“, která patří mezi nejvýraznější nahrávky loňské- ho roku ve svém žánru! Na album navázal „Papa Vorel“ zbrusu novou remixovou deskou „Noční vidění V2.0“, na  kterém najdete remixy všech původních skladeb a bonusovou novinku s názvem „Zlý kluk“. Kromě Orio- na a dvorního BiggBoss DJe Mike Trafika se můžete těšit také na nejvýraznějšího mladého rapera Refewa, který se stal prvním novým členem labelu BiggBoss v  jeho desetileté historii. Refew nyní míří do Plzně představit své zbrusu nové debutové album „Na kredit“, které pat- 06/05 20:00 Poslední květnový pátek se v Divadle pod lampou představí epicky progresivní dánská skupina Li- serstille, která patří mezi nejuznávanější evropské klubové kapely současnosti. Jejich osobitá tvorba nelze jednoduše zaškatulkovat a  bývá s  určitou nadsázkou přirovnávána k mixu raných Pink Floyd, Muse či Sigur Ros s ozvěnami Caveova písničkář- ství. Na svém kontě mají skvělé čtyři desky, na kte- rých se mísí žánry jako post rock, art rock či progre- ssive rock a v Plzni představí zbrusu nové studiové album „Empirical Ghost“, které letos natočili v Sea- ttlu pod dozorem respektovaného producenta Randalla Dunna (Earth, Black Mountain, Sunn O))), Wolves in the Throne Room a další). Nemé- ně zajímavé vystoupení slibuje experimentálního art rock dua White Wine, v kterém spojil své síly frontman kultovních 31 Knots Joe Haege s bube- níkem Fritzem Brücknerem. Joeův nezaměnitelný vokál a typické melodické linky za použití kytary, kláves a samplů doprovází úsporné, avšak důrazné bicí. Ústřední koncert vícedenního „Místního Fes- ťáku“ okoření navíc domácí Madebythefire, kteří byli loni za  album „Budet“ nominováni na  cenu Anděl v kategorii „punk & hardcore“ a můžete se také těšit na  prezentaci s  překvapením od  May- hem Longboards. Více informací o celém festivalu a  možnosti zakoupit výhodnou celofestivalovou vstupenku naleznete v článku o Místním Fesťáku v tomto vydání Žurnálu. 29/05 / 20:00 Divadlo pod lampou Liserstille, White Wine, Madebythefire

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

23 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů ří mezi nejočekávanější alba roku na tuzemské hipho- pové scéně! O důstojný start akce se postará domácí nadějná parta Noisy Dogz. 08/05 / 20:00 Buena Vista Club Miro Šmajda & Terrapie Slovenský zpěvák Miro Šmajda se po dvou sólových albech představí v Plzni jako sou- část nové kapely Terrapie, se kterou nedávno vydal stej- nojmenné debutové album. Tvorba jinak české kapely je o poznání přímočařejší a tvrdší než předchozí Mirovy skladby a  doposud sklízí vesměs pozitivní ohlasy fa- noušků. Kromě vystoupení Terrapie se tento večer ještě můžete těšit na  pražské Liquid Infinity, domácí ISUA a The Aprill ze Stříbra. Goethe’s Mefisto Pátky v Mefistu Jeden z nejoblíbenějších tanečních podniků v západo- české metropoli pro vás v květnu přichystal pravidelné páteční večery s originálními tématy a speciálními ce- nami na vybrané drinky! Vše odstartuje 8. května party s názvem „Hell´s Army Night / Dny osvobození – den vítězství“, na které se o hudební produkci postará DJ Benny. Následující pátek se můžete těšit na večer „Mas- ter Of Hell Friday Massacre“, který bude mít pod taktov- kou DJ Oaky a 22. května se v rámci večera „Hell Bells Special“ za mixážní pult postaví DJ Run. Tečku za touto květnovou sérií udělá 29. května „Oldie´s de Luxe Party“, na které bude staré známé pecky pouštět DJ Bogy. Více informací o chystaném programu hledejte na webu a fb profilu pekelného baru Mefisto. House of Blues Ci5, Drtimosaz Skupinu Ci5 založil v roce 2000 Antonín Jireš, spolu se známými postavami plzeňské bigbítové scény Janem Svárovským a Zdeňkem Berglem a dalšími muzikanty, kterých za  patnáct let existence prošla kapelou celá řada. V neměnné sestavě však působí Ci5 již od roku 2008, kdy nahráli ve  studiu ExAvik své debutové CD a najdeme v ní jediného zakládajícího člena Antonína Jireše. Na studiové nahrávce se kapela prezentuje vlast- ní tvorbou v rockovém duchu, kterou ve stejném pomě- 08– 29/05 09/05 21:00 výběr z programu www.mestanska-beseda.cz 30. 6. ŠANSONY CHANTAL POULLAIN ( ) Recitál Ch. Poullain se skupinou 1. 7. PO SIRÉNĚ SWING! ( ) PilsnerJazzBandaMetropolitanJazzBand(Praha) 7. 7. SUZANNE VEGA Doprovází kytarista Gerry Leonard 13. 7. LUBOŠANDRŠTBLUESBAND&INGRIDARTHUR( ) Legenda českého blues vystoupí s americkou zpěvačkou I. Arthur 20. 7. NORTHAMPTONSHIRE COUNTY YOUTH WIND BAND AND BRASS BAND KoncertdvouorchestrůmladýchhudebníkůzAnglie 21. 7. WABI DANĚK ( ) 2. 8. FILUMENA MARTURANO ( ) V hlavní roli S. Stašová a S. Skopal 3. 8. KOMICI S.R.O. ( ) Účinkují M. Knor, I. Pazderková a Ruda z Ostravy 10. 8. COMMEDIA DELL‘ARTE ( ) HrajíP.Liška,T.Vilhelmová/G.Štefanová,M.Daniel... 12. 8. JAZZ & SWING NIGHT PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV V. ( ) Host O. Ruml 16. 8. ROZMARNÝ VEČER ( ) Vančurovská atmosféra v podání Divadelního spolku Kašpar 25. 8. SAMSON VÍCEBAREVNÝ ( ) Koncert plný hostů, se kterými Samson kdy hrál. 27. 8. PAN HALPERN A PAN JOHNSON ( ) Hrají Fr. Němec a P. Kostka = Akce se konají na zahradě Měšťanské besedy. Za nepříznivého počasí budou přesunuty do sálu.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KLUBOVÁ SCÉNA 24 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů ru na koncertech prokládá známými hity od Motörhead, AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, Depeche Mode, Billyho Idola, Pink Floyd a dalších zásadních interpretů světové hudební scény. Buena Vista Club Freedom Night Ano, je to tak, téměř po třech letech se do Plzně vrací nejteplejší dámská party v  České republice s  názvem Freedom Night! Za  celým putovním projektem stojí známá DJka Henriette, která vám naservíruje tu nejlepší kombinaci hudby, která vás udrží na parketě až do rána a na tento nadupaný mejdan budete ještě dlouho vzpo- mínat. Tezy a Bazy, pocházející kousek od Plzně, si pro vás připraví soutěže o drobné ceny a drinky a k dispo- zici budete mít také barevné odznáčky, které pomůžou stydlivým z vás navázat kontakt. Tak co, ukážete nám, jak umí Plzeň zapařit? Těšíme se na vás! 13/05 / 21:00 Anděl Music Bar Adrian T. Bell, Bros´n´Beasts V Praze etablovaný rodák z an- glického Newcastle Adrian T. Bell je známý především jako frontman skupiny The Prostitutes, ale v loňském roce na sebe upozornil také vynikající sólovou deskou „Different World“. Ve svém sólovém projektu se Adrian spojil s vycházející hvězdou britského hudebního prů- myslu Michaelem Rendallem a společně vytvořili vel- koryse pojatý soubor skladeb se silnými příběhy o do- zrávání, milování, pádech a  vstávání, o  soukromých revolucích a zanechání vlastního otisku na zemi. Bell za sólové album letos obdržel prestižní cenu hudeb- ních kritiků Apollo v konkurenci nahrávek skupin Zrní, Kieslowski, Dva, či Lenky Dusilové. Andělu se předsta- ví společně s  indie pop rockovou pražskou kapelou Bros´n´Beasts. 13/05 / 21:00 Divadlo pod lampou První hoře, Sebevrány Jedno z  nejoriginálnějších seskupení tuzemské nezávislé scény První hoře se po  delší době vrací do  Plzně, kde vystoupí tradičně v Divadle pod lampou. Kořeny kapely sahají až do roku 1998, kdy vznikla na troskách jičínských punkových ka- pel a do širšího vědomí hudebních fanoušků se dostala druhým albem „Commedia dell´ arte“ z roku 2006, kdy se ustálila také sestava a specifická pódiová podoba ži- vých vystoupení s divadelními prvky. Následující des- ka „Lamento“ už První hoře definitivně katapultovala mezi českou hudební špičku a  bylo mnohými kritiky označováno za  nahrávku roku. Kapela momentálně usilovně pracuje na následovníkovi zatím posledního alba „Club Silencio“ a  fanoušci tak mohou očekávat i  ochutnávku nové tvorby První hoře, kteří Pod lam- pou tentokrát vystoupí navíc společně s  plzeňskými Sebevránami! 13/05 / 21:00 House of Blues The Southern Blues Kings V  rámci svého českého tur- né se v  plzeňském House of Blues představí britská kapela The Southern Blues Kings, která vás svým vy- stoupením přenese do 30. a 40. let minulého století, kdy Ameriku zaplavila vlna nových hudebních stylů, dnes známých jako swing & jump blues. V sestavě The Southern Blues Kings působí čtyři profesionální mu- zikanti, kteří během své dlouhé hudební kariéry hráli i nahrávali se spoustou světových hvězd, jako jsou na- příklad Ritchie Blackmore, Johnny Cash, Roy Orbison, Cliff Richard, Dusty Springfield, Ian Gillan, Dan McCaf- ferty, Bonnie Tyler nebo Paul Rodgers. Bubeník Terry Mabey například vyšplhal v 60. letech se svojí kapelou James Royal Set až na první příčky anglických hudeb- ních žebříčků se songy „Call My Name“ a „She’s About a Mover“. Jako host se na pódiu ukáže Five Rivers Blues Band, jedna z předních českých kapel reprezentujících naši současnou bluesovou scénu. 14/05 / 19:30 Zach´s Pub Mucha, Květy Mucha a  Květy tvoří společně silnou dvojici, která již nějaký ten pátek plní kluby po celé republice. Služebně mladší seskupení Mucha patří mezi senzace tuzemské hudeb- ní scény posledních dvou let. V jejím čele najdete své- 09/05 21:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

25 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů ráznou brněnskou písničkářku Nikolu Muchovou, která společně se zkušenými muzikanty z kapel Ty Syčáci, Kvě- ty nebo Budoár staré dámy natočila v roce 2013 skvěle přijaté debutové album „Slovácká epopej“ a vysoko na- stavenou laťku první desky skupina potvrdila o rok poz- ději druhou deskou „Josefene“. Květy naopak patří již mezi stálice brněnské alternativy s patnáctiletou historií a pěti studiovými alby, ověnčenými řadou prestižních ocenění a v pozměněné sestavě momentálně dokonču- je svoje šesté album s názvem „Miláček slunce“. House of Blues Buster Nixon Pořádnou dávku funky music si můžete vychut- nat v sobotu 16. května v plzeňském klubu Hou- se of Blues, kde vystoupí skupina Buster Nixon spolu s  vynikajícím zpěvákem Martinem Svát- kem, kterého jste mohli zaznamenat například v sestavě kapel Navigators či Madfinger, v pro- jektech po boku Vladimira 518 a DJ Wiche nebo v loňské řadě pořadu Hlas Česko Slovenska. Se- stavou skupiny prošla během její existence celá řada uznávaných hudebníků, aby se na  konci loňského roku ustálila do aktuální devítičlenné podoby. Po celou dobu v jejím čele najdete za- kládajícího kytaristu a skladatele Vaška Křivan- ce, známého především z působení v legendární skupině Burma Jones. 21/05 / 21:00 Anděl Music Bar Ira Mimosa Ira Mimosa  je pražská zpěvačka, kytaristka, autorka hudby a textů a především víla s fran- couzským srdcem, jež splétá své křehké melodie z tónů smutku a melancholie a vypráví příběhy, kterým porozumíte, i když je pro vás francouzšti- na cizí. Nejčastěji vystupuje jen s kytarou, stejně jako na  debutovém albu „La lumiére“, ale po- slední dobou se do její hudby začínají zaplétat další hudební nástroje jako piano, glockenspiel nebo calimba a  nebrání se ani zvukům elek- tronického světa. V současné době Ira Mimosa pracuje na druhé desce s pracovním názvem „Le Vent“, která bude nástrojově mnohem barevněj- ší. Nenechte si ujít její koncert v Andělu, na kte- rém vás její hudba provede tichou krajinou, kde slova nejsou to nejdůležitější. 21/05 / 20:30 Zach´s Pub Mr. Cocoman & Dr. Kary Za  pseudonymem Mr. Coco- man najdete hudebníka a  producenta Adama Lančí- 16/05 21:00 k_mljs_2015_100x210.indd 1 24.10.2014 15:14:45

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KLUBOVÁ SCÉNA 26 květen 2015 | www.zurnalmag.cz ho, kterého příznivcům reggae netřeba dlouze před- stavovat. Od roku 2006 zkoumá a propaguje moderní podobu reggae a dancehall music a jeho neortodoxní pojetí, a často až folkové texty kombinované s tanečním rytmem, dnes oslovují stále více posluchačů napříč hu- debními škatulkami. Se svojí kapelou Solid Vibes přijíždí do Plzně jako čerstvý držitel Anděla v kategorii „ska & reggae“ za  debutové dlouhohrající album „Zázraky“ a stejné ocenění již získala první deska jeho dlouhodo- bého producentského projektu Sklizeň. Divadlo pod lampou  The Osels, wYF#?, I Love You Honey Bunny The Osels a wHAT´S yOUR fAVORITE nUMBER?, kteří patří mezi nejzajímavější plzeňské klubové skupiny posled- ních let, spojili své síly a tento pátek se společně představí v Divadle pod lampou, kam jako hosta pozvali objev tu- zemské indie rock scény, pražské I Love You Honey Bunny. Ve stejných stylových vodách se pohybují také The Osels, kteří mají na svém kontě dvě studiová EP. Můžete se navíc těšit na originální 8bit–electro–rock´n´roll jízdu s působi- vou videoprojekcí v podání wYF#?, kteří nedávno vypus- tili do světa vydařený videoklip ke skladbě „Not a Haydn´s Symphony“ z eponymního debutového alba. Buena Vista Club PopWaveDance80´Party Svým rozsahem se dá Pop Wave Dance 80´ Party ozna- čit za první party v Plzni pro milovníky starých dobrých „osmdesátek“. Hudebním hostem večera bude Depe- che Mode revival z  Ústí nad Labem, který jste mohli zaznamenat jako předkapelu legendárních Camouflage v roce 2007, se svoji působivou a do detailu propraco- vanou show. Během celého večera bude možné slyšet skladby a zhlédnout videoklipy Depeche Mode, Erasure, Pet Shop Boys, Ultravox, U2, Madonny, Sandry, Tears For Fears, A–HA, Alphaville, Camouflage, Billyho Idola, Oce- ánu a dalších zásadních interpretů 80´ let. 23/05 / 21:00 Pantheon Music Club Majk Spirit Populární slovenský raper přijíždí v rámci svého česko–slovenského turné do Plz- 22/05 21:00 23/05 20:00 Kam a za čím do klubů ně, kde v  klubu Pantheon představí svým fanouškům nejnovější sólové album „Y“! Majk Spirit se pohybuje na slovenské hip hopové scéně již patnáct let. Nejprve začal psát texty jako člen seskupení B5 a následně se stal členem skupiny H16, jejíž debutové album „Kvalitný materiál“ získalo platinovu desku. Úspěch ovšem slaví i se svojí sólovou tvorbou. V roce 2011 vyšlo hudební- mi kritiky i fanoušky nadšeně přijaté album „Nový člo- věk“, které patří mezi nejvýraznější slovenské nahrávky ve svém žánru, a na něj nyní Majk Spirit navazuje letošní deskou „Y“. 23/05 / 20:00 Divadlo pod lampou Hella Comet, Core Belief Silné kytarové stěny a  éteric- ký vokál basačky Leas Sonnek dávají jasnou zprávu, že novodobí Sonic Youth jsou na světě. Rakouská skupina Hella Comet se inspirovala na těch správných místech, přihodila do svých skladeb také trochu shoegazu, post rocku a poctivé kytarovky a díky svým naléhavým kon- certům sbírá fanoušky po  celé Evropě. Na  indiánská území v oparu psychedelie vás zavede trio slečen Core Belief s Káťou z Manon Meurt za bicími a jako třešnička na dortu pro hudební fajnšmekry se ten večer předsta- ví také dva noise rapové projekty z USA – Walter Gross a Tenshun. 28/05 / 21:00 Anděl Music Bar Zajíc Company Na skladby karlovarské skupiny Zajíc Company v  komerčním rádiovém éteru víceméně nenarazíte, ostatně stejně jako na celou řadu dalších zajímavých tuzemských in- terpretů. Přitom na jejich zatím poslední desku „Učesa- ný zvuk“ z roku 2008 pěli hudební kritici svorně chválu. Tvorbu kapely s  českými texty, propracovanými aran- žemi a nápaditou kompozicí označovali za vynalézavý pop 21. století a přirovnávali k populárním Tata bojs. Inu, jak by pravil klasik: „Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co proti tomu můžeme dělat“. I když něco přece jen můžeme, a to zajít na koncert „zajíců“ do An- děla, kde kromě starší tvorby představí také novinky, včetně singlu „Levitační“!

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

27 květen 2015 | www.zurnalmag.cz … že v  červnu proběhne v Divadle pod lampou finále letošního ročníku hudební soutěže Múza 2015. … že následující měsíc se Pod lampou společně předsta- ví domácí Mordors gang a sympaťáci ze Švýcarska The Peacocks. V plánu je i koncert jejich stylově spřízněných krajanů The Psychonauts. … že v Zach´s Pubu se v červnu můžete těšit na koncerty legend české rockové scény Blue Effect a Hudba Praha, plzeňských stálic ZNC a  Pestalozzi, country rockových Nylon Jail a začátkem července zde představí svoji „čín- skou“ desku Mňága a Žďorp. … že kromě toho se příští měsíc u Zacha představí také Zdeněk Bína s novým projektem Bird, WWW společně s Pavlem Fajtem, Belle Epoque z Francie a příznivci ir- ské hudby by si neměli nechat ujít koncerty domácích Cheers! nebo rumunských Selfish Murphy. … že v následujícím měsíci vystoupí v Buena Vistě pl- zeňské party Heart Attack, Anakonda Benda a Velký Voči s pražskými Nasty Ratz a již 34. koncert zde odehraje ob- líbený Pilsen Queen Tribute Band. … že Summer City Fest proběhne letos na pláži Ostende Boleveckého rybníku. V programu najdete jména jako PSH, Marpo & Troublegang, Cocoman, James Cole, Ektor nebo maďarskou DJskou hvězdu Chrise Daviese. Dozvěděli jsme se… Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se… PH+ 9. narozeniny Zní to skoro neuvěřitelně, ale plzeňský taneční klub slaví již své deváté narozeniny a u toho byste rozhod- ně neměli chybět! Celý večer proběhne v duchu sym- bolické devítky a můžete se tak těšit na devět DJů, převážně z řad rezidentů klubu a prodlouženou ote- vírací dobu, aby se mohlo slavit a tančit celých devět hodin. Každý návštěvník si navíc odnese dárek v po- době speciálního narozeninového mixu. Podrobnější informace najdete na facebookovém profilu a webo- vých stránkách PH+, ale již nyní je jasné, že o téhle party se bude ještě dlouho mluvit! 30/05 / 20:30 Zach´s Pub Lake Malawi Po  rozpadu jedné z  největ- ších nadějí tuzemské kytaro- vé scény Charlie Straight založil její frontman Albert Černý novou formaci s  názvem Lake Malawi, která jde ve stopách jeho bývalé kapely a pokračuje tak dál v plnění svého „anglického snu“ v podobě vystoupení na festivalu v Glastonbury. To je sice opravdu vysoká meta, ale kdoví…Již po necelém roce a půl existence Lake Malawi se kapela vrací z anglického turné přímo do Plzně s debutovým EP „We Are Making Love Again“, které vzniklo pod taktovkou respektovaných produ- centů Matta Lawrenceho a Mo Hauslera, známými spo- luprací s takovými jmény jako Foals a Amy Winehouse. 29/05 21:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

DIVADLO 28 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Roli přijaly i české operní špičky V roli Libuše se bude alternovat její slavná před- stavitelka Eva Urbanová s  čerstvou držitelkou Ceny Thálie Ivanou Veberovou, kněžku Radmi- lu ztvární další vynikající sólistka DJKT Jana Foff Tetourová. V dalších rolích se představí například vynikající tenoři jako Tomáš Černý, Valentin Prolat, nebo basista Pavel Vančura. Ojedinělé bude výtvarné pojetí opery. „S panem ředitelem Martinem Otavou jsme chtěli dostat do  Libuše více spirituality, poetičnosti a  mystiky. A tato vize nás nasměrovala k prastarým kulturám, které žily na našem území, budou tam prvky kelt- ské i staré slovanské kultury. Libuše je charakterově v našem pojetí vysoce spirituální bytost s přesahují- cí empatií a vhledem, kterým stmelila národ a dala mu naději,“ prozrazuje Tomáš Pilař, který zároveň sám navrhoval kostýmy. „Vlasy po  kolena, dlouhé vlečky, široké rukávy… myslím, že pro plzeňské di- váky to bude přesně to, na co by chtěli přijít. Snažil jsem se, aby kostýmy zachovávaly mytičnost a věr- nost starobylosti, ale zároveň aby nebyly zatěžkané a příliš dekorativní. Takže jsem se pokusil o jakýsi nadčasový historický minimalismus,“ popisuje šéf opery. Scéna bude tvořena velkými replikami menhirů. „Ty jsou na našem území také v hojné míře. Kromě kulis ale budeme využívat i velmi propracovaného a náročného svícení. Celá scéna a kostýmy jsou la- děné do mlžných, převážně šedých odstínů, jediná Libuše bude celá v černém a bude mít blond vlasy,“ popisuje Pilař. Šéf opery: Libuše pro mě byla výzvou i splněným snem Zpracování klasického titulu bylo pro mladého umělce velkou výzvou. „ Je to zároveň i jeden z mých splněných snů. Libuše je hudebně nádherná, přímo fenomenální. Je velmi vřelá, poutavá, atraktivní, obrovsky zvučná,“ říká s nadšením Tomáš Pilař. „Vý- zvou pro mě bylo setkat se s dílem, které má jasnou a přesně určenou inscenační tradici. Všichni vidíme Libuši ve slovanské lněné říze a s dvěma copy. To je ale tradice, která plyne z ilustrací Mikoláše Alše a je to germánská vizuální kultura. Naším cílem bylo jít ještě o kousek dál a ztvárnit Libuši sice věrně a Sme- tanovsky, ale zároveň atraktivně pro dnešního di- váka,“ vysvětluje. „Chtěli jsme, aby toto „národní tabló“, jak dílo nazval sám Smetana, ožilo a aby bylo dynamičtější a divácky vstřícnější,“ dodává. Repliky menhirů na  scéně, Libuše jako spirituální my- stická bytost, která stmelila národ díky své přesahující empatii a schopnosti vhledu. Slavnostní opera Bedřicha Smetany ve  velkolepém plzeňském pojetí připomene více severskou pohádku než obrazy Mikoláše Alše. Libuše je společným dílem nového ředitele DJKT Marti- na Otavy, nového šéfdirigenta Olivera Dohnányi a nové- ho šéfa opery Tomáše Pilaře. „Je to monumentální dílo, jeden z hlavních pilířů české kultury a národní identity. Právě odkaz Libuše a jejích vizionářských slov, že český národ neskoná, hrůzy pekla překoná, je teď snad vůbec nejaktuálnější. Přesně teď je období, kdy to potřebuje- me slyšet nejvíc, abychom si zachovali tvář a identitu v době, kdy se celý svět obléká stejně, chodí do stejné sítě fastfoodů a sleduje stejné filmy,“ je přesvědčen nej- mladší český šéf opery a držitel mnoha ocenění. 09/05 / 20:00 Nová scéna DJKT Libuše: na jevišti vyrostou i menhiry Nová scéna DJKT – Libuše 1

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

Divadelní tipy Smrt v Benátkách Je třeba žít a věřit... NOVÁSCÉNA Divadelní sezóna vrcholí Světové tituly na plzeňské scéně Caligula Caligula je téma, které se týká nás všech... DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI Předprodej vstupenek Sedláčkova 2, tel.: 378 038 184 nebo online na www.djkt.eu, www. plzenskavstupenka.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

DIVADLO 30 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Rozhovor s Petrou Vraspírovou V Probuzení jara hrajete dívku, která je v pubertě a neví, jak přichází děti na svět, protože to téma bylo v tehdejší společnosti tabu. Dnešní doba je v tomto úplně jiná. Čím může být tedy tento muzikál aktuální? Probuzení jara je sto let stará hra, ale téma nekomunika- ce je nadčasové a aktuální i dnes – ať už je to mezi rodiči a sourozenci, studenty a učiteli nebo lidmi obecně. A i dnes jsou témata, která nejsou zdaleka tak přijímaná, jak se zdá – například homosexualita. Největší problém je vždy říct to rodičům, děti mají strach, jak na to rodiče zareagují. Mně je osobně líto, když vidím, že některé děti nemohou mít důvě- ru ke svým rodičům a nemají jistotu, že je podrží. Ve spoustě takových témat je bezbrannost. Všechno, na co se mladí lidé ptají, má svůj důvod. A když se to neřeší, přijdou následky, ale to už je pak pozdě. Ale je to složité. Postava, kterou hraji v Probuzení jara, čtrnáctiletá Wendla, má sestru, která čeká už druhé dítě. Wendla přesto pořád netuší, jak se stane, že žena otěhotní. Ptá se na to matky, ta jí ale nechce odpovědět. Wendla se pak zamiluje do Melchiora a otěhotní s ním, aniž by tušila, co udělala špatně. Matka ji poté pošle na potrat, který Wendla nepřežije. Čí je to chyba? Wendla, ale i matka si myslí, že jednají správně… Setkala jste se s takovými problémy v dospívání, nebo máte otevřené rodiče? Vzhledem k tomu, že moji rodiče jsou lékaři, tak co se týká otevřené komunikace o sexu, s tím u nás nebyly problémy. (smích) Probuzení jara otevírá ale více témat. Kvůli některým scénám nebyl muzikál pro divadelní uvedení původně vůbec povolen a i později vyvolal skandál. Vy ho bude- te hrát na Malé scéně tváří v tvář divákům. Jak se na to těšíte? Jsem moc ráda, že budeme Probuzení jara hrát tam, bude to intimní a veškerá atmosféra se nerozplizne někde ve vesmí- ru, ale zůstane tam. Jsem zvědavá, jak diváci zareagují na ten blízký kontakt s námi herci, tím spíš, když jde o takové silné téma. Doufám, že se jich to dotkne, a že nám tu atmosféru budou vracet. Vystupuji teď v Divadle na Jezerce u pana Hru- šínského a to je také spíše komornější scéna. Je to úplně jiné divadlo než na obrovských jevištích, jako je třeba Kongreso- vé centrum. Myslím, že je hodně důležité pro danou inscena- ci vybrat vhodnou scénu. A je určitě dobře, že Probuzení jara se bude hrát právě na Malé scéně. Pocházíte z Brna, jak jste se dostala do Plzně? A jak se vám tady líbí, neláká vás spíš Praha? Před čtyřmi roky hned po  promoci jsem dostala spolu s  dalšími pěti spolužáky angažmá v  Plzni. Líbí se mi tady moc, z velké části díky krásným rolím, které tady dostávám. Do Prahy neutíkám, byly mi tam nabídnuty dvě role, které jsem vzala, ale o Plzeň bych nechtěla přijít. Jsem tady teď opravdu spokojená. Moc se mi líbí i Nové divadlo, kde máme obrovské možnosti díky moderním technologiím. 31/05 / 19:00 Malá scéna DJKT SPRING AWAKENING / PROBUZENÍ JARA Americký muzikál Spring awakening / Probu- zení jara byl na Broadwayi uvedený v roce 2006 a  hned získal 11 nominací na  prestižní ocenění CenaTony. Z nichdostalosmza nejlepšímuzikál, režii, hudbu a další. Dílo z pera autorské dvojice – libretisty Stevena Satera a zpěváka a skladatele Duncana Sheika je inspirované stejnojmenným titulem německého dramatika Franka Wedekin- da. Se svým burcujícím poselstvím obletělo svět a na konci května přichází i do plzeňského Diva- dla J. K. Tyla. V režii Romana Meluzína se v něm představí i vycházející česká muzikálová hvězda Petra Vraspírová, která vystupuje mimo jiné i v jedné z hlavních rolí muzikálu Mamma Mia! v pražském Kongresovém centru.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

31 květen 2015 | www.zurnalmag.cz 05/05 / 19:00 Malá scéna DJKT Bůh masakru Komedie jedné z nejhranějších současných francouzských dramatiček Yasminy Rezy, která po  zfilmování světo- známým režisérem Romanem Polanskim zahajovala fil- mový festival v Benátkách 2011. Dva manželské páry se setkají, aby vyřešily drsný konflikt svých jedenáctiletých synů. Vstřícná ohleduplnost a kultivovanost se ale brzy začne proměňovat. Stačí nějaká ta sklenka alkoholu, nevhodně volené slovo nebo nechtěně vyslechnutá po- známka a demaskují se pečlivě skrývané stránky lidské osobnosti. Hrají: Štěpánka Křesťanová, Jan Maléř, Klára Kovaříková, Michal Štěrba. Divadlo Dialog Meeting Literature: Kafka v lázních Čeští studenti germanistiky z  Univerzity Karlovy pod vedením Borise Blahaka („Karlstruppe”) inscenují Kafku v němčině. Sáhli po dopisech a denících Franze Kafky, Maxe Broda, Mileny Jesenské a Dory Dyamant, jejichž společným jmenovatelem jsou Kafkovy pobyty v  láz- ních. Přibližují podivné metody lékařů, skurilní setkání a  Kafkovy reflexe o  nemocích, spisovatelích, židech a vztazích k ženám, jež určují jeho pobyt, který nako- nec vede do sanatoria, kde Kafka zemře. Jako součást projektu Meeting Literature se představení soustředí na  Franze Kafku, česko-německo-židovského autora. Akce je podporována DAAD a Plzní 2015. Vstup je volný. 09/05 / 19:00 Malá scéna DJKT Přátelé generace X Inscenace získala v  roce 2013 cenu časopisu Theater Heute Nejlepší hra roku. Je tragikomickou zpovědí majitelky firmy, jejího manžela a sochaře, který se potácí v tvůrčí krizi. Generace X je marketingové označení pro genera- ci dětí, která nyní nastupuje „k moci“. Shrnuje postoje lidí narozených mezi lety 1965 a 1980. Manžele Holzovy ztvárnili Andrea Černá a Jan Plouhar, sochaře Petra Pilze hraje Martin Stránský. Autorka hry, německá dramatič- ka Felicia Zeller (1970), je vycházející hvězdou německé dramatiky, získala řadu ocenění a tvůrčích stipendií. 07/05 18:00 Divadelní tipy 28/06–25/07 Proluka Divadelní léto pod plzeňským nebem Letošní divadelní léto přivede do centra Plzně Sher- locka Holmese! Dramatizace se dočká Pes basker- villský, kterého pro jeviště upravili Jiří Janků a režisér Petr Svojtka. Ten do hlavní role obsadil plzeňského rodáka Pavla Baťka. Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes! se bude letos hrát v Proluce v Křiží- kových sadech, a to od 28. června do 9. července. Po sedm dalších večerů pak diváci v Proluce zhléd- nou reprízy velmi úspěšné loňské komedie Lhář s Romanem Zachem v titulní roli. Součástí festivalu bude už druhým rokem Taneční léto pod plzeňským nebem. Ve spolupráci s Tancem Praha se tu odehra- jí také dvě taneční a  pohybová představení: Malá smrt a NOs. Vstupenky na představení jsou v pro- deji na portálu Plzeňská vstupenka, více informací najdete na www.divadelnileto.cz. TIP NA ČERVEN 10/05 / 19:00 Malá scéna DJKT Enigmatické variace Martin Stránský exceluje v  roli slavného,alearogantníhospiso- vatele a nositele Nobelovy ceny. Postavu novináře v této inscenaci pro dva herce ztvárnil Jan Maléř. Spisovatel už léta žije sám na vzdáleném ostrově, nepřijímá návštěvy a razantně odmítá všechna interview. Když jej ale osloví novinář jednoho regionálního deníku, překvapivě sou- hlasí. V rozhovoru o jeho zatím poslední, nejuznávanější knize se postupně odkrývá záhada se jménem Enigma… Malá scéna DJKT Dalibor Bárta, Václav Bárta: Paměti vrby Vynikající hudebníci orchestru Muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla vystoupí na Malé scéně doslova tvá- ří v tvář divákům! Představí cyklus autorských skladeb 12/05 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

DIVADLO 32 květen 2015 | www.zurnalmag.cz s texty Václava Bárty a hudbou plzeňského muzikanta, skladatele a dirigenta Dalibora Bárty. Zpívat bude Věra Křížková, hostem večera bude tentokrát zpěvák Miloš Novotnýz Třemošné,kterýseumístilna 4.místěv grand- finále soutěže Hlas Česko Slovenska. 13–19/05 DEPO2015 Move in Station Festival divadla, které to má tak trochu jinak, se letos odehraje v kreativní zóně DEPO2015. Akce chce připomenout, jak je důležité otevřít prostor novým formám a experimen- tálním postupům, hledat, nechat se inspirovat a  najít odvahu dělat věci po svém. A tak se můžete těšit na fe- nomén nového divadla, na týden plný zajímavých diva- delních obsahů, které tady nejsou zcela běžné. Na festi- valu vystoupí i tanečnice roku Martina Hajdyla Lacová v inscenaci SuperNaturals. Pořádá Johan o.s. Nová scéna DJKT Hráč Derniéra! Adaptace Dostojevského stejnojmenného románu v režii Davida Šiktance reflektuje živý problém života na dluh bez vnitřního naplnění. Přenáší příběh do současných Karlových Varů, zachycuje národnostně i společensky pestrou společnost, pohybující se kolem heren lázeňského střediska. Mladý ruský učitel sem při- chází se snem naplnit svůj život láskou. Ale v prostředí, do kterého vstoupí, je mírou štěstí suma peněz, priori- tou hráčská náruživost. Spalující vášeň poznamenává i  komplikované milenecké a  mezilidské vztahy. Hrají: Petr Konáš, Martin Stránský, Andrea Černá, Jakub Zin- dulka, Zdeněk Rohlíček, Monika Švábová a další. 19/05 / 19:00 Peklo …Vstupte! Komedie Neila Simona vypráví o  labutí písni slavného komic- kého dua The Sunshine Boys. Po letech se mají zase sejít a natočit pro televizi své nejzdařilejší číslo. Staří páni se ale nemohou stále dohodnout, ačkoliv se v  podstatě mají rádi, vzájemně se jen dráždí a vůbec není jisté, jak to s oběma tvrdohlavci nakonec dopadne. V režii Pav- la Háši hrají Petr Nárožný, Jan Čenský, Ladislav Mrkvič- ka a Libuše Švormová. Předprodej vstupenek v Pekle, tel.: 378  037  954, nebo v  infocentru, tel.: 378  035  415 a na www.plzenskavstupenka.cz 19 a 20/05 Divadlo Alfa Poslední trik G. Meliése Georges Meliés byl francouz- ský filmový režisér a  významný průkopník kinemato- grafie. Inscenace Divadla Drak se nechala inspirovat jeho životním příběhem a dílem. Diváky zavádí do láka- vého prostředí kouzelníků, triků a magie. Kouzelnické triky, které Meliés dokázal jako první neuvěřitelně ná- paditým způsobem využít ve  filmovém médiu, si do- dnes zachovávají svou výtvarnou poezii. Na  Meliésův svět plný bezbřehé imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které snad mohou i Zubatou porazit. Anebo ne…? Začátek před- stavení je vždy v 19 hodin. Měšťanská beseda Rodinná LiStOVáNí: Lichožrouti Znáte to všichni: slušně vychované ponožky by se měly vyskytovat v páru, ale čas od času se chovají, jako by se pohádaly. Jedna prostě zmizí. Kdo za to může? Licho- žrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a z párů dělá li- cháče. Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl dopaden. Listování přináší knihu, která se v sou- těži Magnesia Litera stala Dětskou knihou desetiletí. 23/05 19:00 Malá scéna DJKT Svět kabaret – kabaret svět Bídníci, Vlasy, West Side Story, Jesus Christ Superstar, Kdyby tisíc klarinetů – nejzná- mější melodie z  těchto a  dalších muzikálů zaznívají během jediného večera na Malé scéně Nového divadla. Zpívají členové muzikálového souboru Kristýna Bečvá- řová, Soňa Hanzlíčková Borková, Stanislava Topinková Fořtová, Lucie Zvoníková, Jozef Hruškoci, Aleš Kohout, Adam Rezner, Radek Štědronský Shejbal a další. 16/05 19:00 23/05 17:00 Divadelní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

33 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo Dialog Meeting point Divadelní soubor Chlupatej kaktus zve na  premiéru tragikomedie Braňa Holička s  podtitulem neobyčejný příběh neobyčejně obyčejných lidí. Bára, Martin a Jakub se náhodou potkávají na stanici metra. Neznají se, kaž- dý jde svou cestou. Od okamžiku setkání je ale všechno jinak. Tenhle moment má své fatální dopady. Jak moc ovlivňují malé drobnosti osudy nás všech? Co když zítra vstanete a opaříte se čajem? 24/05 / 19:30 Měšťanská beseda Líbánky aneb Láska ať jde k čertu Kdysi byli manželé. Nyní se po  létech setkávají. V  drahém francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladší- mi partnery. Ani jednomu ovšem není nový vztah toho druhého tak docela lhostejný. V jedné z nejúspěšnějších komedií N. Cowarda hrají Jiří Langmajer, Ivana Jirešová, Jitka Čvančarová, Jan Teplý ml. a další. 25/05 / 20:00 Měšťanská beseda Bláznivý Petříček Gangsterskou pohádku podle stejnojmenného filmu s  Bel- mondem přivážejí Vojtěch Dyk a  Tatiana Vilhelmová. Přijďte se pobavit při příběhu o  mladém znuděném muži a  krásné teroristce, kteří na  útěku před policií a  vlastními rodinami nacházejí ten nejvražednější cit: lásku. Výprava představení je koncipovaná jako starý filmový ateliér, kterému dominuje automobil s využitím zadních projekcí. Divadlo Alfa Marionety Edo – Edo ito ayatsuri Na  plzeňském jevišti historicky poprvé vystoupí uni- kátní japonské loutkové divadlo. Marionety Edo jsou nejstarším známým druhem marionetových loutek v Ja- ponsku, podle dochovaných materiálů jsou staré bez- 23/05 19:00 28/05 09:00 mála čtyři sta let. Před plzeňským publikem předvedou loutkovou formu populárního Lvího tance požehnaného života, starý samurajský příběh Les Suzu a ukázku z tra- diční komedie Lov manželek. Připraven je také výklad o tradici a technice ovládání japonských marionet. Divadlo Alfa Cha cha cha Divadlo Alfa se opět vrací k  žánru loutkové grotesky. Stesk po Chaplinovi, Frigovi, Laurelovi a Hardym a dalších přivedl zdejší tvůrčí tým na myšlenku přivést všechny ty- hle dávné hvězdy stříbrného plátna na divadelní jeviště. Autorem textu je Vítek Peřina, který se nechal okouzlit půvabem prvních kasovních trháků a dát jim maňásko- vou podobu. Jak by to vypadalo, kdyby se všichni někdy někde setkali? 01/06 10:30 Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se… Dozvěděli jsme se… … že na prknech, co zname- nají svět, ožije legenda čes- kého průmyslu Emil Škoda. Světovou premiéru činohry s  názvem Škoda! uvede Divadlo J. K. Tyla 13. června od 19 hodin na Malé scéně, v hlavní roli továrníka Emila Škody se představí plzeňský herec Jan Maléř. … že 20. června má ve  Velkém divadle premiéru operní večer dvou jednoaktovek nazvaný Mozart a smrt. … že letos se koná mimořádný ročník Skupovy Plz- ně, a to v září a s podtitulem International. Předpro- dej vstupenek začne 1. června. Více informací najde- te na webu www.skupovaplzen.cz. … že v Divadle Alfa se 6. června představí Malé diva- dlo Kjógenu. Japonský kjógen je komická divadelní forma existující už více než šest století. … že 21. června zve Beseda na  svoji zahradu na představení Divadla Ungelt Na útěku s Janou Ště- pánkovou a Zlatou Adamovskou. … že Nová Akropolis připravuje na konec školního roku pohádku Malá víla a její dobrodružství. … že v Mlýnské strouze 16. a 17. června v rámci Tance Praha vystoupí Yukio Suzuki. … že v polovině července se v Plzni chystá velká di- vadelní událost. Na Nové scéně DJKT vystoupí bratři Bubeníčkovi.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

GALERIE 34 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Přehled výstav do 10/05 Galerie města Plzně Ateliér Jiřího Trnky Ti z  vás, kteří zatím nezašli do Galerie města Plzně na oceňovanou výstavu Ate- liér Jiřího Trnky, mají poslední šanci! Kolekce vystave- ných děl zahrnuje přes tři stovky originálních artefak- tů, například původní divadelní loutky z 20. a 30. let dvacátého století, obrazy, grafiky a plastiky, původní filmové loutky, ucelenou sbírku originálních ilustrací, multimediální instalace s motivem životních okamžiků Jiřího Trnky, kolekci digitalizovaných filmů či stylizo- vané kopie filmového, řezbářského a výtvarného ate- liéru Jiřího Trnky. Na výstavě nebudou chybět unikátní obrazy ze 60. let, kultovní obraz Betlém nebo výjimeč- ná plastika Svatý Jiří. do 17/05 Západočeská galerie Riziko loajálnosti Výstavní síň „13“ přispěla k  programu letošních Smeta- novských dnů výstavou, jejíž podtitul zní „Rakouské, německé a české kulturní loajality ve výtvarném umění 19. století“. Představí se na ní díla známých zakladatel- ských osobností českého umění 19. století: Josefa Zítka, Julia Mařáka, Františka Ženíška či Josefa Mánesa, oficiál- ních autorů i outsiderů habsburského dvora z hlediska politické, náboženské, spolkové, profesní, rodové nebo občanské loajality. Obrazy, kresby, plastiky a  grafické listy doplňují architektonické návrhy a modely, včetně několika ukázek uměleckořemeslných děl. Exponáty na výstavu byly zapůjčeny z dvaceti muzeí a galerií Čes- ké republiky. Výstavu doprovází katalog, jehož editor- kou byla autorka výstavy, Taťána Petrasová. Západočeské muzeum Trnkova Zahrada 2 Už jste navštívili originální kybernetoskop? Ne? Tak to máte poslední příležitost! Předposlední květnovou neděli zavírá! Kybernetoskop je velkokapacitní audio- vizuální stroj na  zábavu, legraci a  půvabné nesmysly. Byl zbudován na půdorysu knihy, výtvarného divadla, biografu, cirkusu a  motokrosu. Návštěvníci se v  něm ocitnou v roli malých kluků Trnkovy Zahrady a vstupují do 24/05 Gottfried Lindauer se narodil v Plzni, ale proslavil se na opačné straně planety, na Novém Zélandu. Tady zachytil místní obyvatele, ale svým vlastním rodá- kům zůstal utajen. Galerie nyní přichází s reprezen- tativním projektem, jenž chce tento dluh napravit. Zatímco v  českých zemích je totiž znám jen úzké skupině odborníků na umění 19. století, na Novém Zélandě jsou jeho malby původních maorských oby- vatel považovány za součást národního kulturního dědictví a samotný Lindauer zde patří mezi nejpo- pulárnější malíře koloniálního období. Gottfried Lin- dauer patří mezi nemnoho malířů, kteří s evropským uměleckým školením opustili evropský kontinent a svůj talent i profesní dráhu rozvíjeli v pro ně nezná- mém prostředí mimoevropských kultur. Je autorem několika málo obrazů, v  nichž namaloval žánrové výjevy ze života Maorů v jejich přirozeném prostředí venkovských osad, ale především vytvářel portréty na zakázku. Portrétovaný je takřka vždy zobrazován téměř v hieratické pozici, od prsou nahoru a ze stej- né ohniskové vzdálenosti, podobně, jako tomu bývá u  portrétní fotografie. A  Lindauer měl s  fotografií značné zkušenosti. Nejen že sám fotografoval, ale ateliérovou portrétní fotografii mnohdy používal jako předlohu. Plnil tak zakázku vytvořit portrétní galerii velkých maorských vůdců 19. století. 06/05–20/09 Západočeská galerie Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

35 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav do jeho světa imaginace. Čekají na ně sloni, velryba tr- paslík a další postavy známé z knížky i filmu. do 23/08 Národopisné muzeum Plzeňané a II. světová válka Sedmdesáté výročí konce války připomíná Národo- pisné muzeum výstavou věnovanou všem, kdo prožili válku mimo frontu, doma, v Plzni. Ukazuje běžný život lidí v Plzni v období II. světové války s jejich radostmi i  strastmi, dobovým oblékáním, stravováním, prací i zábavou v kontextu doby. Součástí je i prezentace do- bových fotografií plzeňského amatérského fotografa Vojtěcha Houdy. Hotel U Pramenů Eva a Radomír Brožíkovi Manželé Eva a  Radomír Brožíkovi vytvářejí svá díla zvláštními technikami. Jde například o tvrzené drapérie nebo abstraktní emaily. Na výstavě v hotelu U Pramenů je navíc doplní krásnými realistickými obrázky z  cest. Prodejní výstava začíná 3. května, slavnostní vernisáž je na programu v pondělí 4. května v 17 hodin v restauraci Hotelu U Pramenů. Kino Beseda Impresionisté z Paříže, Londýna a USA Odhalte příběh umění největších revolucionářů. Kdo doopravdy byli Monet, Ceazanne, Degas, Renoir? Proč a jak přesně malovali? Odpovědi nabízí film natočený na  velké výstavě vynálezců impresionismu z  pohledu pařížského sběratele umění Paula Duranda-Ruela. Tato výstava je možná nejkomplexnějším průzkumem im- presionistů v historii. Dům hudby ZUŠ Terezie Brzkové Děti, které chodí „do výtvarky“ do ZUŠ Terezie Brzko- vé, představí své práce v plošné i prostorové výtvarné tvorbě. Návštěvníkům akcí v Domě hudby předvedou, jak zvládají převod světa kolem sebe do podoby umě- leckého díla. O tom, že před ně jejich učitelé nekladou malé cíle a že oni je zvládají, svědčí celá řada ocenění, která si žáci téhle ZUŠky přivážejí z různých domácích i zahraničních výtvarných soutěží. 06–29/05 Visio Art Gallery Běsové a jiná tvorba Tomáš Kunc je povoláním lékař, ale jinak mnohostranný umělec: výtvarník a muzikant. Ve  Visio Art Gallery představí své nové práce, grafiky a svařované kovové sochy. Tomáš Kunc patří mezi ty au- tory, kteří tvoří, co chtějí, a otevřeně říkají, co si myslí. S oblibou a často střídá polohy své tvorby - maluje, tvoří objekty a instalace z kovu, dřeva i keramiky. Jeho tvorba přechází od reality po abstrakci, podle jeho momentální nálady a rozpoložení. Kino Beseda Poklady Ermitáže Petrohradská Ermitáž je pokladnicí více než tří milionů uměleckých děl a zaměstnává víc kurátorů než jakéko- liv jiné muzeum na světě. U příležitosti 250 let od svého založení otevřela dveře filmařskému štábu. Film pro- vede diváka příběhem muzea od  carského paláce až ke státnímu muzeu a nabídne naprosto unikátní přístup do speciálních sbírek a exkluzivních kolekcí, ke kterým se návštěvníci běžně nedostanou. 15/05–08/11 Západočeské muzeum Ladislav Sutnar – užitá tvorba Ladislav Sutnar byl designér, typograf, avantgardní umělec, přezdívaný génius kompozice. V  jeho rodné zemi i rodném městě se o něm však dlouhá desetiletí nic moc nevědělo. Výstava je jednou z nosných součástí projektu Ladislav Sutnar – návrat, věnovaného životu a dílu zapomenutého plzeňského rodáka. Přiblíží počát- ky jeho umělecké tvorby a v návaznosti představí de- signerskou činnost v různých oborech užitého umění, zejména porcelánu, skla a kovových předmětů. Připo- mene tak Sutnarův přínos k rozvoji funkcionalistické by- 03– 30/05 04/05 18:30 04– 30/05 11/05 18:30

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

GALERIE 36 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Přehled výstav tové kultury a cílevědomému prosazování moderního životního stylu. Výstava skončí 8. listopadu, v předve- čer 118. výročí Sutnarova narození. 15–29/05 Galerie Jiřího Trnky Znovuzrození Výstava představí malby a ob- jekty Petra Kozla, který jí dal motto „Existuje obraz Fénixe, který povstává z pope- la. Každých pět set let spálí sám sebe, aby znovu jako mladý zamířil ke slunci.“ Během výstavy proběhne také doprovodný program, jenž bude zahrnovat hudební vystoupení či poezii. S obojím přijdou Kozlovi kolegové z Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, kteří jsou i muzikanti a básníci. Západočeské muzeum  Ladislav Sutnar a českoslo- venské funkcionalistické sklo Výstava Ladislav Sutnar – užitá tvorba je jednou z tro- jice výstav mapujících život a tvorbu významného pl- zeňského rodáka. K vidění jsou třeba i všechny varianty proslulých Sutnarových porcelánových skleněných stolních souprav, jídelních příborů či dalších kovových doplňků navržených pro Krásnou jizbu. Dvacátého května výstava nabídne doprovodnou přednášku Jana Mergla, která představí Sutnarovu designérskou čin- nost v širších souvislostech, v kontextu s českosloven- ským užitým uměním a architekturou dvacátých a tři- cátých let minulého století. 21/05–16/06 Studijní a vědecká knihovna Procházky a pohledy Mladý španělský fotograf studoval fotografii i její vel- ké mistry. Zájem o  fotografii u  něj vzbudila pracovní zkušenost v  Canonu. Navštěvoval kurzy a  workshopy zaměřené na kompozici a úpravu obrazu pod vedením uznávaných barcelonských fotografů. Od roku 2004 os- ciluje mezi Barcelonou a Vila-real, mezi světem zběsilé- ho rytmu kosmopolitní katalánské metropole a světem klidu rodné vesnice. Výstava, která se koná v rámci festi- 20/05 17:00 Někdejší byt Richarda Hirsche, v domě v Plachého ul. číslo 6, se načas stal zajímavou galerií. Studenti archi- tektury ze Stuttgartu tu vystavují svá díla inspirova- ná Adolfem Loosem. Výstava nazvaná Loos of today s podtitulem Wish you were here: How male is fe- male znovuobjevuje interiér apartmánu, který Adolf Loos vytvořil v roce 1927 pro svobodného mláden- ce Richarda Hirsche. Studenti do  prázdného bytu, v němž se zachovaly pouze originální Loosovy vesta- věné skříně v ložnici, instalovali maketu původního zařízení bytu, vytvořenou z papírové lepenky. Sku- tečnost, že Loos často ve svých interiérech rozlišoval pokoje pro ženy a muže, je inspirovala k otázce: Po- kud by Loos dnes navrhoval pro mladou nezadanou ženu, co by udělal jinak?  Odpověď nabízejí nápadité interaktivní exponáty, na nichž si můžete ověřit, co všechno souvisí s  mužským a  ženským principem nejen v bydlení. Výstavu můžete navštívit každý čtvrtek, sobotu a ne- děli od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma. Prohlídku výstavy můžete spojit s komentovanou  prohlídkou Loosových interiérů v Bendově ulici 10 a Klatovské třídě 12, případně s  návštěvou Brummelova domu v  Husově 58. Vstupenky na  pravidelné prohlídky Loosových interiérů v Plzni je možné objednat na rezervačním portálu www.plzenskavstupen- ka.cz nebo je lze zakoupit v  turistickém informačním centru na  nám. Republiky. www.visitplzen.eu do 24/05 Loosův interiér Plachého 6 Studenti ze Stuttgartu vystavují díla inspirovaná Adolfem Loosem

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

37 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav | Dozvěděli jsme se… valu Mediterránea, pojednává o důsledcích globalizace a multikulturality na začátku 21. století. Vernisáž výsta- vy proběhne 20. května v 17 hod., hudební doprovod Duo Flamendr. 21/05–05/08 Galerie města Plzně Ladislav Sutnar: Venuše Z rozsáhlého díla Ladislava Sut- nara patří obrazy Venuší k těm nejzáhadnějším a nejvíce diskutovaným. Jsou průsečíkem dvou základních ten- dencí života a kultury, civilizace a společnosti 20. sto- letí. První byla potřeba uplatnit dokonale funkční tvar objektu, druhou posunutí ideálu ženského těla do ro- viny sexuálního idolu. V šedesátých a v první polovině sedmdesátých let minulého století Sutnar vytvořil sérii kreseb, koláží a maleb, ve kterých obě tendence spojil. Vyšel z fotografií krásných, většinou téměř nahých dívek a žen, obrazů rozmnožovaných v časopisech a podro- bil je přísným kritériím tvaru založeného na geometrii a na dalších postupech výtvarného myšlení. Západočeská galerie Muzejní noc: Tikanga Masné krámy přichystaly Muzejní noc v  prostředí  vý- stavy Gottfrieda Lindauera. Obklopeni portréty no- vozélandských Maorů zažijí návštěvníci večer ve  stylu maorských i evropských tradic a různých druhů folkloru. Čeká je spousta nezapomenutelných zážitků s vůní dá- lek, tajemna a možná i špetky strachu z neznáma. To vše až do jedenácti hodin večer. Vstup je zdarma.  Plzeňská muzejní noc Muzea a  galerie jednu noc v  roce nespí. A ta noc právě nastává! Ožijí v ní prostory Západočes- kého muzea, Národopisného muzea, Muzea církevního umění, Muzea loutek, Západočeské galerie, Galerie měs- ta Plzně, Pivovarského muzea, historického podzemí a DEPO2015. U hlavní muzejní budovy je očekáván pří- jezd císaře. Připraveny jsou přednášky, ukázky práce od- borných oddělení nebo komentované prohlídky budo- vy. Národopis zase chystá tvořivou dílnu Za tajemstvím knihařského papíru. V Muzeu loutek se bude hrát Ovčí pohádka, letní refektář církevního muzea zažije módní přehlídku ISŠ živnostenské. A to zdaleka není všechno. Kompletní program naleznete v programové části. 22/05 16:00 22/05 Dozvěděli jsme se… … že v  Galerii Evropského domu začíná 2. června vý- stava grafik rumunského autora Gheorghe Stirbua. … že Výstavní síň „13“ Západočeské galerie bude po celé léto hostit výstavu nazvanou Rembrandto- va tramvaj. Výstava bude sledovat zdroje, které po- máhaly průkopníkům kubismu v Čechách v hledání vlastního výrazu. … že Západočeské muzeum nabídne výstavu Od  špitálu ke  galerii?. Ta představí stavební a  his- torický vývoj plzeňské lokality U  Zvonu v  období od počátku 14. století do dnešní doby. Výstava po- trvá od 4. června do 30. srpna. … že Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze připomene osobnost mistra Jana Husa. Výstava na- zvaná Jan Hus roku 1415 a 600 let poté začíná 16. 6. … že celý červen bude v Galerii Jiřího Trnky výstava Šó-Mistři současné japonské kaligrafie, která je sou- částí Japan Festu 2015. … že Visio Art Gallery pozve v červnu na výstavu Luboše Vetengla Cesta k  makabrismu. Makabris- mus je umělecký směr s funerální tematikou, který vznikl roku 2014. Jeho cílem je malba motivů, jako jsou život, smrt, krajina, architektura, současnost a mytologie. Odpovědi označené názvem soutěže zasílejte do 24.května na adresu redakce@zurnalmag.cz s vaším tel. číslem. Více informací na www.divadelnileto.cz 1. cena Poukázka do restaurace U Mansfelda v hodnotě 1 000 Kč + 2x VIP vstupenka na slavnostní premiéru inscenace Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes! 2. cena 2x vstupenka na první reprízu inscenace Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes! Soutěž! Jak Se JmenuJe londýnSká ulice, v níž bydlí Jeden z neJSlavněJších detektivů Světa Sherlock holmeS? pes_soutez01.indd 1 24.04.15 8:30

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KAM ZA KULTUROU 38 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy V  květnu zavane do  plzeňských ulic, divadel, ale i barů a kaváren atmosféra Středomoří. Festival Medi- terránea již popáté přibližuje kulturu a krásu zejména Španělska a  Francie. Díky Centru španělské kultury a vzdělávání dostanete jedinečnou možnost ochut- nat filmové delikatesy na  přehlídce francouzských filmů Creme de la creme, nebo se pokochat očima na  mezinárodní soutěži ve  flamenku Flamencopa, která do Plzně přiláká tanečníky a příznivce španělské kultury ze všech zemí Evropy. Letošním podtitulem doprovodných akcí je „Žena“ ve všech svých podobách a životních rolích. Stejný název nese také taneční představení na Nové scéně DJKT, ve kterém se sešlo sedm žen různých národnos- tí ve společném projektu. Součástí festivalu jsou oblíbené gastronomické radovánky – degustace vín, příprava paelly, nebo ochutnávky kávy. Na  programu bude také výstava fotografií katalánského autora Jaume Herrero Ortell- se, který se zabývá důsledky globalizace a multikul- turality na začátku 21. století. Jeho fotografie uvidíte ve Studijní a vědecké knihovně PK až do 16. června. Perličkou festivalu bude česká premiéra filmu An- droidi sní, který do  Plzně přijede představit režisér Ion de Sosa a představitel hlavní role Manolo Martín. Netradičním počinem festivalu bude Studentský ma- raton čtení U branky. Program najdete v programové části Žurnálu nebo na www.cskv.cz. 12–24/05 Mediterránea Pilsen 2015 do 02/05 Finále Plzeň Finále se letos koná až na kon- ci dubna a vedle soutěží celo- večerních filmů a  dokumentů nabídne i  soutěž televizních pořadů a  seriálů. Poctu letos složí Jiřímu Svobodovi, ale také animovanému filmu. Zahraniční pohled se tentokrát upře směrem na západ, do Francie. A zvláštní sekce bude hledat české stopy v mezinárodních kopro- dukcích. Diváci se mohou těšit na Gottland, krátké filmy Jana Švankmajera, Díru u Hanušovic, Evangelium podle Brabence nebo třeba čtvrtý díl seriálu Vraždy v kruhu. Nebudou chybět ani oblíbené filmové maratony, uvi- díte všechny díly seriálu z cyklu HBO Až po uši od Jana Hřebejka, nebo seriál Kancelář Blaník vysílaný na inter- netové televizi Stream.cz. Ten je nominovaný na cenu festivalu Finále Plzeň za nejlepší televizní projekt. Více na www.festivalfinale.cz. Techmania Hubbleův teleskop Hubbleův teleskop už čtvrt století umožňuje lidstvu hledět do  hlubin vesmíru. Nejnapínavější kosmický příběh devadesátých let dvacátého století byl koru- nován fenomenálním úspěchem, který se nyní bude slavit po celém světě. K oslavám se připojila i plzeňská Techmanie. V prostoru restaurace je k vidění fotografie z hlubin vesmíru o rozměrech 3 x 2,5 metru vyfocená právě tímto dalekohledem. Kdo by se chtěl vypravit do temnot vesmíru hlouběji, může zajít na film Hlubo- ký vesmír. Ten se navíc může pochlubit druhým místem z národní soutěže komunikace vědy SCIAP 2014. 30/04–06/05 Slavnosti svobody 70. výročí konce 2. světové války, které v  letošním roce slavíme, znamená pro Plzeň zároveň 25 let svobody, kdy si můžeme připomínat osvobození Plzně Americkou ar- mádou. Oslavy tedy budou letos opravdu velké! Opět návštěvníky přenesou do  atmosféry roku 1945. Bude se hrát a tančit swing, po městě se budou pohybovat muži v amerických uniformách, Convoy of Liberty při- veze na 300 historických vojenských vozidel. Na tradič- ních místech vyrostou tábory klubů vojenské historie. od 27/04

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

39 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy Zazpívat přijede Marta Kubišová či Ondřej Havelka se svými Melody Makers. Za Plazou budou mít své místo folkové a country kapely. A sedmdesáté narozeniny si na Obcizně připomene i Český rozhlas Plzeň, jenž právě tady na konci války přišel na svět známou větou „Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří“. ZOO Zpívání pod májkou První květnovou kulturní nabídkou Zoologické a bota- nické zahrady města Plzně je zpívání pod staročeskou májkou na statku Lüftnerka na prvního máje od 14 do 16 hodin. Za léta, kdy se tato folklorní akce koná, si získala své návštěvníky a zájem je o ni i mezi dětskými lidovými soubory. To ostatně potvrzuje i letošní účast Plzeňáčku, dudáckého kvarteta ze Základní umělecké školy v Plzni – Chválenické ul. a sólového dudáka Tomáše Kozáka. Dobřany Májové slavnosti svobody V  Dobřanech bude první květnový víkend patřit pro- gramu, který připravilo Městské kulturní středisko, Klub vojenské historie Dobřany a ZUŠ J. S. Bacha. Vše ovšem odstartuje odhalení pomníku Obětem válek na  dob- řanském náměstí. Pro návštěvníky je připravena ukázka kapitulace německé branné moci a rekonstrukce bitvy, která bude velmi věrně kopírovat realitu zpřed sedmde- sáti lety. Součástí Slavností svobody budou i 3. dobřan- ské májové slavnosti s průvodem, bohatým kulturním programem a jarmarkem. od 01/05 Anglické nábř. Festival Náplavka k světu. Letos se Náplavka vrací ve vel- kém stylu a nabídne bohatý program. Na břehu Radbu- zy se bude konat nepřetržitý několikaměsíční festival, na němž si na své přijde opravdu každý. Zahájení v pá- tek 1. 5. se ponese v duchu oslav svobody. Náplavka se představí jako odpočinková zóna, obemknutá kulisou electroswingu, s barem a speciální tematickou fotostě- nou. Po setmění se fotky budou promítat na speciálně vytvořené vodní ploše. V sobotu si návštěvníci mohou přijít odpočinout a stylově se občerstvit v dobové polní kuchyni. Zahajovací program vyvrcholí akustickým kon- certem skupiny Zrní, která zahraje v neděli v podvečer. 01/05 09:00 01– 03/05 Zóna kampus ZČU Kontejnery k světu. Kontejnery se vracejí! Projekt Kontejnery k světu. navazu- je na festival, při němž vznikla před dvěma lety po Plzni dočasná síť 30 kontejnerových stanovišť fungujících jako kavárny, koncerty, workshopy, bistra, knihovna, kostel nebo designový obchod. Letos budou kontejnery umís- těné na stálo na třech místech. Rozsáhlé modulární stav- by vyrostou v kampusu Západočeské univerzity, U Zvonu a U Ježíška. Zóny představí návštěvníkům kulturní cent- rum, designové obchody, bistro, hostel, či bajkazyl. 03/05 / 14:00 a 16:00 OC Olympia Plzeň Taneční galashow Vyvrcholení Mezinárodního ví- kendu tance roztančí obchodní centrum Olympia. Dopoledne budou připraveny taneční workshopy, při nichž si budou návštěvníci moct vyzkou- od 01/05 15–17/05 Plzeňský festival stepu Stepařský svátek přichys- tal opět bohatý program jak pro aktivní stepaře, tak pro veřejnost, která se chce na tanec se zvukem plechů jen dívat. Pátek a neděle budou patřit seminářům Liby a Daniela Borakových. V sobotu už bude znít step U Branky a v Měšťanské besedě i pro radost diváků. U Branky vystoupí polský soubor Tap & Dance, Baletní škola DJKT Plzeň, královéhradecká skupina Avalanche nebo třeba karlovarské joggingové duo Marti- na a Karolína. A co by to bylo za stepařskou akci, kdyby nedošlo na  chorus Shim Sham! Veřejnost se může v sobotu po poledni vydat na workshop pro začátečníky pod vedením švýcarské lektorky Liby Borak. Na sobotu je pak připraven Galavečer, na němž lidé uvidí to nejlepší, co nabízí současný step. Moderátory večera budou stejně jako vloni herci Roman Vojtek a Bronislav Kotiš. TIP NA KVĚTEN

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KAM ZA KULTUROU 40 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy šet různé taneční styly. Odpolední Galashow bude plná nápaditých choreografií nejen organizátorky festivalu Petry Parvoničové, ale i  vystoupení tanečních skupin Centra tance, Afresh Dance Community a dalších. Spe- ciálním hostem festivalu bude Radim Schwab, jeden z hlavních představitelů muzikálu Fantom Opery. Nová akropolis Srdce nebo rozum? Přednáška provede posluchače spletitými cestami do jejich vlastního nitra. Pokusí se najít rozcestí, jež od- děluje emoce a myšlenky a navede směrem k harmonii vlastní duše. Připravena je také prezentace knihy D. S. Guzmánové Co děláme srdcem a myslí?. Tato publikace pomáhá právě v situacích, kdy je člověk rozpolcen mezi city a rozumem a napomáhá k nalezení rovnováhy. 05/05 Americké centrum US Point Afroamerická kultura v USA Professor Randal Maurice Jelks z University of Kansas- -Lawrence je uznávaný odborník v oblasti amerických, afrických a  afro-amerických studií. Na  své přednášce představí současnost afro-americké komunity v  USA. Zaměří se na její sociální a ekonomickou pozici v rámci celých Spojených států amerických a aktuální problé- my, s nimiž se potýká. Vysvětlí i pozadí a příčiny nedáv- ných nepokojů. Místo a čas konání akce bude upřesně- no na www.uspoint.zcu.cz. 06/05 / 18:30 Městská plovárna Spodní proudy: Říční plovárny V  rámci jarního cyklu předná- šek ožije Plovárna na  Radbuze architekturou. Setkání budou věnována lázním, říčním plovárnám, architektu- ře na vodě i na souši, veřejnému prostoru a samozřejmě také komunitním aktivitám. První přednáška je zaměře- na na historii a architekturu plováren a na společenský život u vody. Jak vypadá a funguje současná moderní plovárna? Je řeka důležitá pro okolní komunitu? Těšit se můžete na skvělé realizace architektů Prokše a Přikryla 04/05 18:00 Obchodní centrum Olympia Plzeň zve na tradiční Au- tosalón. Během tří dnů se tu budete moci seznámit s auty, motorkami, užitkovými vozy a dalšími motori- stickými záležitostmi. Zejména ti, kdo přemýšlejí nad koupí nového auta, zde naleznou zajímavou inspiraci i odpovědi na své otázky. Budou si moci auta prohléd- nout, dotknout se jich, přivonět k vůni jejich novoty. Hlavním důvodem, proč lidé na Autosalón chodí, jsou právě nová auta. Mají možnost vidět více aut pohro- madě a definitivně se rozhodnout. K tomu napomáhá i pohodová atmosféra, kdy žádný z prodejců poten- ciálního zákazníka netlačí do koupě. Přišli jste se jen podívat? Jste stejně vítaní jako ti, kdo podepíší kupní smlouvu. Na téhle výstavě máte prostor a čas. I ostat- ní se přišli jen podívat. Třeba si vyberete teď, třeba za rok. Statistiky vystavovatelů z předchozích ročníků ovšem říkají, že podíl těch, kdo si přímo na Autosaló- nu auto vyberou a koupí, není zrovna malý. Na  Autosalónu se zároveň plzeňské firmy snaží zá- kazníkům představit nejen nové modely, ale také své služby. Proto tu vedle sebe mohou být i firmy, které prodávají stejné značky. Někdo má lepší servis, jiný možnosti financování. A jinde vám třeba bude docela lidsky sympatičtější prodejce. Velkou výhodou Autosalónu je také místo konání: zatímco ženská část rodiny se třeba věnuje nákupu na nedělní oběd nebo výběru garderoby na blížící se letní sezonu, pánové si užívají mezi auty. Takže nako- nec odcházejí spokojení úplně všichni. 15–17/05 OC Olympia Plzeň AUTOSALÓN 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

41 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy a na vyprávění o proměně plzeňské Městské plovárny i  dalších plováren. V  průběhu večera bude otevřena kavárna, akci pořádá spolek Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015, Ministerstva kultury ČR a města Plzně. Více na pestujprostor.plzne.cz. 06–16/05 Gymnázium Mikulášské nám. Jaro v Alpinu 2015 Alpinum klub Plzeň zve na tra- diční prodejní výstavu plnou skalniček, keřů, konifer, trpasličích jehličnanů, rododendronů a  vřesovištních rostlin ve dnech 6. až 16. května. Součástí bude i expo- zice zajímavých rostlin a  sukulentů, osázené alpinum a  kamenné umělecké předměty. Během výstavy pro- běhne i  soutěž, v  níž budou návštěvníci moci vyhrát hodnotné rostliny. Výstava bude otevřena denně od 9 do 19 hodiny, 16. května bude vstup zdarma a uskuteční se jen prodej, a to v čase od 9 do 12 hodin. Buena Vista Club Jak se zodpovědně roz- hodnout o očkování Přednáška Mariána Fillo přinese řadu informací o imu- nitě a očkování. Vysvětlí, co je účelem očkování a jaké jedovaté látky se mohou ve vakcínách vyskytovat. Řeč bude i o tom, co může očkování udělat s imunitou, moz- kem a nervovou soustavou, nebo proti čemu má smysl nechávat sebe a své děti očkovat. Rezervace na e-mailu: besedaockovani@email.cz. Vstupné je 100 Kč. 07 a 08/05 Štěnovice, Dobřany Návrat westerno- vé legendy Začátkem května bude ve Ště- novicích a  Dobřanech pobývat několikanásobný mi- str Evropy ve westernovém ježdění a šampion v práci s lasem a bičem, Leoš Holcknecht. Ve čtvrtek 7. května v 17 hodin položí květiny u památníku ve Štěnovicích a o hodinu později předvede na zdejším náměstí malou show. Od 20 hodin pak bude odpovídat na dotazy při besedě v aule základní školy. V pátek 8. května od 15 ho- din vystoupí v programu při otevření zrekonstruované 07/05 16:00 dragounské jízdárny v Dobřanech. Zde předvede kom- pletní jezdeckou show. Zároveň po oba dva dny povede v  Dobřanech speciální výcvikový kurz koně a  jezdce. Bližší informace na mailu: westpresscz@gmail.com nebo na telefonu 736 287 269. 10/05 / 09:00 Perfect World Ukázkový den dětského tábora s angličtinou Plánujete dětem prázdniny a hledáte něco zábavného a zároveň užitečného? Zkuste dětské tábory s angličti- nou, které pořádá Perfect World, jazykovka se srdcem. V květnu můžete své dítě přihlásit na ukázkový den, kde si udělá představu, co ho na táboře čeká a co všechno může zažít. A hlavně: že angličtina má smysl! Ukázkové dny se konají v neděli 10. 5. a 14. 6., a jsou určené pro všechny skvělé děti s jakoukoli úrovní angličtiny. Více in- formací a přihlášky naleznete na www.perfect-world.cz. 22/05 / 20:15 PechaKucha Night Plzeň Místo konání květnové PechaKucha Night je za- tím tajné – bude zveřejněno na webových strán- kách a facebooku. Co ovšem tajné už není, je po- čet prezentujících. Bude jich deset a organizátoři slibují například fotografku Vendulu Knopovou, která získala hlavní cenu v soutěži Frame. Dalším účinkujícím bude Archwars - tajná skupina, která hodnotí architekturu po celé ČR a bojuje proti její temné stránce, tedy nepovedeným projektům. Bližší informace na  www.pknp.cz a  facebooku PechaKuchaNightPlzen. Projekt PechaKucha Ni- ght (v překladu Noc tlachů) vymysleli tokijští ar- chitekti Astrid Kleinová a  Mark Dytham. Během jednoho večera má každý přednášející 6 minut a 40 sekund, během nichž může předvést 20 ob- rázků. PechaKucha Night se pravidelně konají již ve více než 230 městech na všech kontinentech. TIP NA KVĚTEN

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KAM ZA KULTUROU 42 květen 2015 | www.zurnalmag.cz 11/05 / 19:00 Primavera Hotel S Jakubem na rybách 2 Když Jakub Vágner pověsil na hřebík studium na konzervatoři a rozhodl se stát pro- fesionálním rybářem, říkával o něm jeho otec, muzikant Karel Vágner, že má místo mozku kapra. Jakub ho však přesvědčil, že i takové chytání ryb, jemuž propadl on, je poctivá práce plná silných příběhů, že i on může oslo- vovat publikum stejně intenzivně jako otec a jeho hud- ba. Boje s rybími králi bývají často na hraně boje o ži- vot. Přijďte si poslechnout nová dobrodružství! Cena 300 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na recepci hotelu a na tel. 378 020 500 nebo na info@primaverahotel.cz. Kino Beseda FDUF 2015 První ročník Filmového festivalu FDUF nabídne pře- hlídku nejlepších filmů vznikajících na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Ve čtyřech kategoriích budou promítnuty dokumenty, hrané filmy, animované i experimentální snímky, které se budou mísit ve dvou promítacích blocích. Vrcholem večera pak bude vyhlá- šení vítězných snímků a ocenění jejich autorů. 13/05 / 19:00 Horšovský Týn Hvězdy, jak je neznáte Horšovskotýnské kino bude hostit zábavný pořad s hvězdnými hosty: Václav D. Kosík bude zpovídat Jana Krause a jako host vystoupí David Kraus. Přijďte se pobavit se známým nekompromisním moderátorem tentokrát v roli toho, kdo má odpovídat na  otázky. Předprodej vstupenek v  Informačním cen- tru H. Týn, na tel.: 379 415 151 nebo online rezervace na www.mkzht.cz. Městská plovárna Otvírání plovárny Přijďte otevřít letošní sezonu na  Městské plovárně! Pomozte v  pátek 15. května s  její přípravou na  letní 12/05 17:00 a 20:00 15/05 16:00 Akce měsíce | Kulturní tipy Co by to bylo za  květen bez Dnů japonské kultury v plzeňské zoologické a botanické zahradě! Jedná se o jednu z největších přehlídek tradiční japonské kul- tury a kuchařského umění země vycházejícího slunce v  České republice. Letošní XI. ročník návštěvníkům nabídne pestré defilé samurajských soubojů, luko- střelby, kaligrafie, výroby tradiční keramiky „raku“, tvorby různých typů ikeban, papírových skládanek origami nebo ukázku deskové hry GO. Chybět samozřejmě nebudou ani dokonalé bonsa- je. Pro chuťové buňky budou připraveny speciality japonské kuchyně. Ty ovšem budou mít návštěvníci možnost nejen ochutnat, ale podívají se i na to, jak vznikají a jaké suroviny se k jejich přípravě správně používají. Průvodní slovo konferenciéra představí společně s účinkujícími a jejich ukázkami také zemi, které bude květnový víkend v  zoologické a  botanické zahradě věnován. Dny japonské kultury jsou rovněž každoroční připo- mínkou unikátní kamenné japonské zahrady Šówa- -en, jež je od roku 2004 součástí plzeňské zoologické a botanické zahrady a v následujících letech se stala součástí volně stylizované asijské zahrady. Na programu se budou podílet s poloprofesionální- mi vyznavači japonské tradiční kultury sdruženými v Česko-japonské společnosti i ti, kteří ji teprve obje- vují, a stává se jejich koníčkem. 16–17/05 / 10:00–17:00 ZOO Dny japonské kultury

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

43 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy provoz a užijte si večer u ohně. Budete mít možnost se- známit se s lidmi, kteří pro plovárnu dýchají, a dozvědět se spoustu zajímavých příběhů. Nahlaste se dopředu na  info@pestujprostor.cz. Plovárnu najdete na  adrese Doudlevecká 71, Plzeň. 16/05 / 09:00 OC Olympia Plzeň Intersport Testování kol Cyklistická sezona je tady, tak přijďte si zdarma otestovat top modely roku 2015 před- ních českých značek Author, Genesis, Pells a Scott. Testo- vání bude probíhat od 9 do 17 hodin na parkovišti Centra Olympia Plzeň před prodejnou INTERSPORT. Vezměte s sebou i své ratolesti, neboť pro ně bude připravená drá- ha přímo na parkovišti. Více na intersport.cz nebo přímo v prodejně INTERSPORT v Plzni. 16/05 / 13:00 Štěnovice Štěnovické pivní slavnosti Štěnovickými pivními slavnost- mi se nadšenci kolem občanského sdružení PRO obec snaží navázat na tradici vaření piva ve Štěnovicích, kte- rá sahá až do roku 1765. Loňského ročníku se zúčastnily malé pivovary Starokladno, Herold, Pod Lípou - Kyšice, U  Bizona - Čižice, Belveder, Konrád, Dobřany, Zhůřák, Konrád, a i letos budou mít návštěvníci příležitost ochut- nat piva, na něž běžně v restauracích a prodejnách ne- narazí. Připravena je i  degustace bavorských piv, pro- hlídka objektu bývalého pivovaru a samozřejmě hlavní program s řadou soutěží. Více na www.facebook.com/ stenovickepivni. Výtvarno Základy kresby – zátiší, krajina Výtvarno připravilo jednodenní kurs s Petrem Bauerem, kde účastníci získají praktické výtvarné znalosti a doved- nosti, poznají základy techniky kresby a malby, perspek- tivy, kompozice, prostorového a  tvarového zobrazení a dozvědí se více o vlastnostech barev, malířských  techni- 17/05 10:00 15–25/06 TANEC PRAHA 2015 v Plzni Mezinárodní festival TA- NEC PRAHA opět zavítá i do Plzně. Poprvé zde uvede i tzv. Událost sezony, kterou letos bude proslulý německý soubor Sasha Waltz & Guests, který představí svoji legendární inscenaci Travelogue I – Twenty to Eight. Těšit se můžete i na vrcholné dílo Histoire de l’imposture valonské dvojice Mossoux-Bonté. S místními uměl- ci bude pracovat japonský choreograf a performer Yukio Suzuki nebo Alexandra Karabelas a  Micha Purucker z  Německa, originální česko-nizozem- ský site-specific projekt uvedou CreWcollective a Studio Zijspan. V oceňované inscenaci One Step Before the Fall uvidíte tančit plzeňskou rodačku Markétu Vacovskou za  živého doprovodu Lenky Dusilové. Festival zavítá také do  dalších měst Pl- zeňského kraje – Kladrub, Klatov, Nečtin a Šťáhla- vic. Více informací na www.tanecpraha.cz. TIP NA ČERVEN kách a vnímání souvislostí. Naučí se, jak rozvrhnout zob- razované věci na papír, jak zachovat proporce objektů, nebo jak kreslit různé materiály. Domů si odnesou nejen spoustu informací, ale i vlastní obraz formátu A3. Cena kurzu 1 100 Kč. Přihlásit se můžete na tel.: 773 947 484 nebo na vytvarno@seznam.cz.  17/05 / 13:00 Škodaland Koně a Plzeň 2015 Třetí květnovou neděli zaplní Škodaland první show s  koňmi v Plzni, která nabídne skvělá vystoupení těchto nádher- ných zvířat v podobě celodenního programu pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Program je zaměřen na málo početná plemena chovaná v ČR a je pořádaná v duchu člověk, kůň a návrat k přírodě. Návštěvníci uvidí například koně Kinského v drezurní ukázce čtyř koní, show Venduly Šponarové s koněm Frísky, Islandského ponyho, ukázky skoků minikoní, drezuru na dlouhých otěžích na skladbu Milord od  Edith Piaf, nebo koníky Minihorse v  zápřeži.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KAM ZA KULTUROU 44 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy Po celý den bude probíhat staročeský jarmark a návštěvníci se budou moci projet v dobovém kočáře. Celým dnem vás provedou Václav Vydra a Lenka Gotthardová. Více informací naleznete na www.jkaris.cz. Knihovna města Plzně Publicisté.cs – Václav Žák Šéfredaktor časopisu Listy bude hostem květnového vydání pořadu Publicisté.cs – aktuálně. Vystudoval jadernou fyziku, pracoval na  vývoji operačních systémů počítačů, studoval humanitní vědy, ekonomii a  právo, podepsal Chartu 77. Po listopadu 1989 působil v politice a byl místopředsedou České národní rady. Do roku 2009 byl předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 20/05 / 18:30 Městská plovárna Spodní proudy: Fenomén lázně Druhá z  cyklu přednášek na  Měst- ské plovárně bude vyprávět o svěžím vánku v architektuře lázní u nás i v zahraničí. Dojde i na ikonické Městské lázně v Plzni. Jsou dnes fungující městské lázně utopickou před- stavou? Mohla se Plzeň stát romantickým lázeňským měs- tem? Hosty budou architekt Jan Soukup, bojovník za  zá- chranu lázní v  Kyselce  P.  P.  Ries a  skupina Fair art, kterou tvoří mladí právníci a umělci se zájmem o současné umění a právo. V průběhu večera bude otevřena kavárna. Plovárnu najdete na adrese Doudlevecká 71, Plzeň. 21/05 / 19:30 Měšťanská beseda Ana&Sara, Vypravěčka Taneční projekt Jany Drdácké (fla- menco) a  Anežky Hessové (kathak) zkoumá a  přibližuje dvě hudebně-taneční tradice, španělskou a indickou, skrze osobní příběhy a přístup k těmto tradicím každé z interpre- tek. Taneční kvintesence Španělska a Indie jsou si na první pohled nekonečně vzdálené, a přece k sobě patří. Flamenco a kathak totiž mají kdesi v minulosti společné kořeny a spo- lečného prostředníka – cikánské hudebníky a tanečníky, kte- ří prvky indického tance po své dlouhé pouti Asií a Evropou vnesli do andaluského flamenka. Program je součástí festi- valu Mediterránea. 19/05 17:00 Více než stovka kostelů a modliteben se letos v Plzni a okolí zapojí do Noci kostelů. Všechny chystají program plný atraktivních nahlédnutí do jejich zákulisí, ale i aktivit pro děti, či hudby. Například katedrála už odpoledne umožní li- dem vystoupat do věže k novým zvonům. Kostel na  Chodském náměstí představí kněž- ská roucha a liturgické předměty. U Jiřího za- zpívá dětský soubor Vox Macronyx. V  zahradě kostela na  Jiráskově náměstí chys- tají táborák a kavárnu U Dominika. V Lobzích zahraje barokní a  současnou hudbu soubor Kudrnatá Kapusta. V  mikulášském kostele vystoupí Mužský by- zantský chrámový sbor od kostela Nejsvětější Trojice v Praze. Husitský kostel chystá výstavu věnovanou šestistému výročí upálení mistra Jana Husa. Meditační zahrada zve na komento- vanou prohlídku. Tu připravil i Korandův sbor, jenž lidem umožní nahlédnout i do krypty. Kostelík U  Ježíška láká na  prohlídku svých varhan. A  v  kapli v  Křimicích mohou lidé na- hlédnout do rodinné hrobky Lobkowiczů. Kdo během Noci kostelů navštíví více než deset kostelů a nechá si dát na některou z vybraných pohlednic Noci kostelů razítko, získá Certifikát poutníka. Akce Noci kostelů odstartují v 15 ho- din prohlídkou zvonů v Bartoloměji a výtvarný- mi dílnami pro děti v učebnách biskupství. Program naleznete v programové části a více informací najdete na www.nockostelu.cz. 29/05 Noc kostelů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

45 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy Měšťanská beseda Fandango Hudební výlet do podmanivého světa tradičního špa- nělského tance fandango z počátku 18. století představí klasickou podobu tohoto tance v dílech barokních a kla- sicistních skladatelů. Interpretace se ujme duo českých cembalistek Petra Žďárská a Lucie Guerra Žáková a pro- slulá španělská tanečnice a hráčka na kastaněty Ludo- vica Mosca. Příznivce klasické hudby čeká perlivý večer s temperamentní hudbou a tancem v dialogu cembal a kastanět. Program je součástí festivalu Mediterránea. 23/05 / 10:00 Dramacentrum Johan Tanec jako prostře- dek komunikace Pohyb, dech, vibrace, rytmus – to vše může sloužit jako prostředek hledání a nalézání vztahů mezi vnitřním a  vnějším prostředím v  našem těle i v prostoru kolem. Čtyřhodinový workshop Lenky Jíšové přinese zkoumání a ladění těla v jeho anatomic- ké funkci, vnímání citlivosti těla a dalších kvalit vedoucí k vědomému pohybu. Lenka Jíšová je taneční pedagož- ka, vedoucí taneční skupiny NoTa Plzeň a tanečně-po- hybová performerka. Akce potrvá do 14. hodiny, přihláš- ky posílejte na martina.simankova@johancentrum.cz. 23/05 / 20:00 Nové divadlo Ženy Sedm žen různých národnos- tí Evropy se sešlo k  vytvoření unikátního projektu, který bude součástí Galavečera mezinárodní taneční soutěže ve flamenku Flamencopa Pilsen 2015. Pestrou škálu podob, kterou na sebe žena v  průběhu života bere, tu reprezentují různé taneční styly nejen flamenkových tanců, ale dojde i na klasiku, jako je Ravelovo Bolero. Účinkují Virginia Delgado, Lola Karpenka, Jana Karfusová, Zuzana Čorejová a další. Pro- gram je součástí festivalu Mediterránea. 1. ZŠ, Plzeň – Bolevec Rodinný Festival Divadelní představení, žongléři, pohádková stezka, af- 22/05 20:00 23/05 10:00 rické rytmy nebo rodinný víceboj – to všechno nabídne celodenní program v areálu 1. základní školy v Bolevci. Program odstartuje Divadlo Háček s Pohádkou o hadím králi. Později dojde ještě třeba na Pohádku o písničce, Ovčí pohádku nebo třeba loutkářskou dílnu a  malo- vání na  obličej. V  zábavných a  tvořivých aktivitách se představí nejen pořádající organizace, ale i Lesní školka Větvička nebo Archa Diakonie Západ. Pořadatelem akce jsou Centrum dětí a rodičů a 1. ZŠ, více informací nalez- nete na www.cedrplzen.cz. Nová Akropolis Einstein Vzorec E = mc2 oslaví na podzim sté narozeniny. Každý ho zná, alespoň od  vidění, ale jen málokdo o  něm ví něco víc. Přednáška ke 100. výročí obecné teorie relati- vity tento hendikep napraví. Hovořit se bude nejen o te- orii, která absolutní svět zrelativizovala a pohnula s ním nečekaným směrem, ale i o tom, kde géniové berou in- spiraci nebo o vztahu mezi vědou a morálkou. 25/05 18:00 29/06–17/07 TJ Lokomotiva Mini-Plzeň 2015 město dětí – první v České republice Jaký by byl svět, kdyby ho vzaly do  rukou děti? Stejný, anebo docela jiný? Dokud to nezkusíme, odpovědi se nedozvíme! A proto je tu město dětí. Své vlastní město měly děti v Mnichově, Jokohamě, nebo také v Káhiře. A v České republice ho poprvé zažijí děti v Plzni. První tři prázdninové týdny bude Mini-Plzeň fungovat v hale TJ Lokomotiva a zvány jsou děti od  osmi do  patnácti let. Hra na  město bude probíhat každý všední den od 10 do 17 ho- din. Z dětí se stanou občané se všemi právy i po- vinnostmi. Bude tu městský úřad, univerzita, úřad práce, banka, řemeslné dílny, restaurace či kino. Až 500 dětí denně může ve  svém městě vařit, psát, tančit, pracovat, odpočívat, umělecky tvořit. Mo- hou se stát i radním či starostou. Za svou práci či studium dostanou speciální peníze, s nimiž budou hospodařit. Více na  www.miniplzen.eu. Vstup je zdarma a bez předchozího přihlášení. P L Z E N 2 0 1 5 TIP NA PRÁZDNINY

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KAM ZA KULTUROU 46 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Dozvěděli jsme se… … že Techmania chystá do své- ho planetária koncert pod hvězdami. Léto tu přivítá Plzeň- ské akordeonové trio.  … že dívky ve věku 12 až 14 let se 13. června mohou v ZOO stát Květinovými dívkami pro rok 2015. … že 14. června se před ZOO bude opět sekat kosami. … že ZOO chystá oslavy pátého výročí otevření af- rických a asijských expozic. Konat se budou 30. 6. … že Studijní a vědecká knihovna chystá na 11. červ- na čtení rumunského autora Bogdana Suceavy. … že do  Plzně míří nový fenomén českých klubů: Hospodský kvíz. Poprvé se uskuteční u Zacha 12. 5. … že v  červnovém pořadu Publicisté.cs – Aktuálně vystoupí v Knihovně města Plzně Václav Bělohradský. … že D klub chystá na 29. června odpolední vítání prázdnin v Habrmannově parku. … že víkend 12. až 14. června bude v  Plzni opět ve znamení historie a strašidel. … že v půli června hostí Plzeň Hry VII. Letní olym- piády dětí a  mládeže. Jejím olympijským domem se stane Techmania, ceremoniály budou probíhat na náměstí. … že o  víkendu 13. až 14. června se můžete těšit na Víkend otevřených zahrad. … že Výtvarno chystá na prázdniny hned dva pro- gramy Letních příměstských táborů. 26–28/05 Khamoro Nejznámější festival romské kultury na  světě představí v Plzni nabitý program plný vý- tvarných a tanečních worksho- pů, hudby, výroby šperků nebo základů romských dějin a jazyka. V úterý odpoledne se U Branky setkáte s výukou tradičních tanců a street dance nebo s vyprá- věním romských pamětníků. Ve středu zve Buena Vista Club na koncert gypsy jazzu v podání Angelo Debarre & Marius Apostol – Gipsy Unity (FR). A ve čtvrtek se bude na náměstí Republiky konat živá instalace 650kilového dortu Mandala a poté galakoncert Věry Bílé a skupiny Kale, zahraničních hostů, skupin Ilo (RU) a  Mahala Rai Banda (RO). Vstupenky na gypsy jazz zakoupíte na www. ticketstream.cz. Galakoncert je zdarma. Peklo Bach to Africa Večer, jenž je součástí festivalu Afrika naživo, přinese prolínání životů lidí z  Afriky a  zemí západního světa v  hudebně tanečním příběhu na  hudbu lambarena. Choreografii tančí skupina českých a afrických taneč- níků, kteří během vystoupení zobrazují mísení růz- ných kultur, myšlenkových proudů a  reakcí na  sebe navzájem. Vystoupení předchází koncert ghanského muzikanta Nana Ansonga a jeho kapely. Více informací naleznete na www.afrikanazivo.cz. 30/05 / 14:00 Městská plovárna Evropský den sousedů na Měst- ské plovárně Na Městské plovárně v rámci letošního Evropského dne sousedů proběhne speciální program RetroHry našich babiček a  dědečků. Přijďte si zaskákat panáka nebo zahrát badminton, kuličky a spoustu dalších her. Užijte si i komunitní večeři s vůní pečeného prasete. Během dne bude otevřená plovárenská kavárna, připraveno sousedské občerstvení a možná se při tom i seznámíte se svými  novými sousedy. Akci pořádá spolek Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015, Ministerstva kultury ČR a města Plzně. 17. ročník světového romského festivalu 17th world roma festival www.khamoro.cz 24.5. – 30.5. 2015 Praha 26.5. – 28.5. 2015 Plzeň 29/05 20:00 06/06 / 12:00 Borský park Žonglobalizace Další ročník Žonglobalizace je tu! Přijďte se podívat do Borské- ho parku na multižánrový festival, kde vás čeká den na- bitý zajímavými workshopy. Můžete se naučit žonglovat nebo jezdit na jednokolce, pokusit se o párovou akrobacii a  acroyogu, vyzkoušet si chůzi na  slackline, proniknout do  základů poledance a  různé další sportovní aktivity. Kromě toho uvidíte úžasná vystoupení, zajímavé kapely a divadelní představení. Vstup je zdarma, festival podpo- ruje Plzeň 2015 a Univerzitní středisko MUP v Plzni. Více informací na www.zonglobalizace.cz. Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

47 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Na  květen jsou v Kině Beseda připraveny dva premiérové cykly – pře- hlídka francouzských filmů Crème de la crème (13.–15. 5.) a ozvěny historicky prvního ročníku festivalu severských filmů Scandi (25. 5. –1. 6.). V rámci první přehlídky se můžete těšit na šest francouzských filmů včetně komedie Samba (18. 5.) od  tvůrců Nedotknutelných. Zlatým hřebem pak bezesporu bude hit roku 2013 Život Adele (15. 5.), který získal Zlatou palmu na MFF Cannes. Během druhé přehlídky budete moci v průběhu sedmi dní zhlédnout perly severské kinematografie. Přehlídka startuje v  pondělí 25. května snímkem My jsme nejlepší! o dvou 13letých dívkách, které se rozhodnou založit punko- vou kapelu. Dále je na programu podle skutečných událostí natočené Sex, drogy a daně (28. 5.), silný snímek Lví srdce (28. 5.), v němž radikální neonacista touží po lásce a rodině, či neobyčejná romance z islandského venkova O koních a lidech (27. 5.), v níž o lidských osudech vyprávějí koně ze své vlastní perspektivy. 6. května můžete do Kina Beseda vyrazit na oscarový snímek Teorie všeho, který vypráví neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga. O pět dní později, 11. května, si v pohodlí sálu Kina Beseda můžete užít Poklady Ermitáže a 17. května Kino Beseda nabízí záznam z Metropolitní opery v New Yorku – Dvořákovu Rusalku. Kompletní program Kina Beseda najdete na www.mestanska-beseda.cz. „Květen v Kině Beseda: Francouzské filmy, Rusalka a příběh Stephena Hawkinga.“ CineStar Je prostě báječná / komedie Stát se divadelní hvězdou asi nebude úplně jednoduché, když si člověk ale jde tvrdě za svým cílem, snaží se a čeká na trochu toho štěstíčka, může to nakonec dopadnout dobře. Izzy netouží po ničem jiném než být hvězdou na Broadwayi. Než se tak ale stane, musí se nějak živit a přivydělává si tím, že … řekněme, dělá společnici osamělým pánům. Teď se na ni ale konečně usmálo štěstí a vypadá to, že se konečně dostane do divadla. Skrývat vlastní minulost před kolegy ale nebude žádná sranda, navíc se tu do ní pár lidí zamiluje a krom toho má trable i s režisérem a vlastní psycholožkou. Na Izzy je toho 30/04 CineStar, Cinema City Avengers: Age of Ultron 3D / akční / sci-fi Comicsový megahit Avengers, ve  kterém se sešli superhrdinové Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Hawkeye a  Hulk, vydělal celosvětově miliardu dolarů. U dvojky se čeká podobný úspěch, vítězný tým se nemění, takže se vrací Robert Downey Jr., Chris Evans i Scarlett Johansson, a za kame- rou zůstává Joss Whedon. Tentokrát by to ale celé mělo být poněkud temnější, protože ke slovu se dostane Ultron. Tahle umělá inteligence měla původně sloužit jako celosvětový policajt a zajistit mír, jak to ale s umělými inteligencemi bývá a jak ukázal třeba Terminátor, není dobrý nápad dávat jim moc svobody. Ultron si jednoho dne řekl, že zdrojem všeho špatného na světě jsou lidé a že je tedy potřeba je vyhladit. Vzhledem k tomu, že dostal nejen téměř nezničitelné tělo, ale i celou armádu a duši, která se prakticky nedá zlikvidovat, bude to hodně těžký protivník. Navíc se mu povede přetáhnout na svou stranu i dva mocné spojence, kteří dokáží proti hrdinům využít jejich vlastní noční můry. 30/04 Kino Beseda | Filmové premiéry

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KINO 48 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry Cinema City Ex Machina / drama / sci-fi / thriller Na sci-fi film nejsou potřeba desítky milionů, velkolepé davové scény a po- dobné věci. Někdy stačí dobrý scénář a pár herců a právě s tímhle přístupem bude o diváky bojovat Alex Garland. Ten sice za kamerou debutuje, ale jako scenárista je podepsaný pod filmy jako 28 dní poté, Sunshine, nebo Dredd. Ex Machina se má odehrávat v budoucnosti a hlavním hrdinou bude Caleb, jenž vyhrál ve firemní soutěži neobvyklou cenu. Může strávit týden na horské chatě svého zaměstnavatele Natha- na. Nathan se ukáže jako celkem fajn společník, ještě zajímavější je však Ava, dívka, které vedou z hlavy dráty. Ava je krásná, milá a přátelská. A je to robot. Caleb tu je od toho, aby s ní zkrátka týden žil v jednom domě. Nathan mezi tím pozoruje, jak jeho umělá inteligence dokáže obstát při střetu s živým člověkem a Calebovi pomalu do- chází, že tenhle experiment bude důležitý i pro něho samotného. Co když časem zapomene na to, že proti němu nesedí robot a začne Avu považovat za lidskou bytost? V hlavních rolích se objeví Domhnall Gleeson a Oscar Isaac, které uvidíme v zimě v nových Hvězdných válkách, a švédská hvězda Alicia Vikander. 30/04 CineStar, Cinema City Dejte mi pokoj! / komedie Michel Leprouxe má jediného koníčka a to je muzika. Miluje hudbu a největ- ším zážitkem je pro něj v klidu si sednout a poslouchat staré desky. Teď se mu povedlo na bleším trhu najít debutové album zpěváka Neila Youarta, a tak má v plánu si doma sednout, pustit gramofon, dát nohy na stůl a jednoduše si užít muziku. Osud má ovšem s jeho volnem úplně jiné úmysly. Zdá se, že Michel klid jen tak mít nebude, protože to vypadá, že se celé jeho okolí spiklo proti němu. Nejdřív ho navštíví syn, kterého přece nemůže odmítnout. Pak se sousedi rozhodnou pustit do opravy bytu, což se bez kladiv a vrtaček neobejde, do toho neustále zvoní telefon, manželka ho obviňuje z nevěry a navíc začíná i Sousedský den, kdy se celé Michelo- vo okolí rozhodne udělat hezké odpoledne na chodbě. Vybojovat si chvilku klidu na trochu muziky nebude vůbec snadné, Michel je ovšem rozhodnutý si své nové album vychutnat v klidu a je připravený udělat pro to cokoliv. V hlavní roli francouzské komedie Dejte mi pokoj se objeví Christian Clavier z filmových Asterixů. 07/05 zkrátka hodně, a když to půjde špatně, může na svůj sen o herecké kariéře rychle zapomenout. Komedii z divadel- ního prostředí natočil klasik Peter Bogdanovich a sehnal si do ní luxusní obsazení. Hlavní roli dostala sympatická Imogen Poots a záda jí budou krýt nezklamávající Owen Wilson a Jennifer Aniston. CineStar, Cinema City Šílený Max: Zběsilá cesta 3D / sci-fi / akční Tom Hardy patří mezi herecké chameleony a umí zahrát jak akčního hrdinu, tak i slabocha nebo děsivého záporáka. Koneckonců rozbil držku Batmanovi, takže si respekt určitě zaslouží. Teď se pokusí jít ve stopách samotného Mela Gibsona. Právě on si totiž už ve třech filmech z přelomu sedmdesátých a osm- desátých let zahrál bývalého policistu Maxe, který, stejně jako všichni ostatní, bojuje o přežití v budoucnosti, kde pro civilizaci není místo a kapka benzínu má větší cenu než lidský život. Šílený Max: Zběsilá cesta je velkým návratem tohoto kultovního hrdiny a tvář mu nově propůjčí právě Tom Hardy. Tento- krát se jeho Max octne přímo uprostřed konfliktu, ve kterém ani jedna ze stran nebere zajatce. Drsná Furiosa uniká s obrněným kamionem přes australskou pustinu na místo, kde je údajně bezpečí a kde by ona a skupina dívek, které chrání, mohly začít nový život. Nejdřív tam však musí dojet. Za zády mají totiž armádu, kterou vede krutý Immortan Joe a ten se nehodlá zastavit před ničím. Začíná nejdrsnější automobilová honička všech dob. A za volanty aut sedí absolutní šílenci. V tomhle brutálním světě už totiž žádní normální lidé nejsou, přežili jen psychopati! A Max je z nich ten největší. Vedle Toma Hardyho se objeví oscarová Charlize Theron a za kameru se postavil George Miller, který 14/05

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

49 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Malý Pán / loutkový Loutky mají v českém filmu tradici, ale v posledních letech je na plátně bohu- žel moc nevidíme. Na druhou stranu Fimfárum a jeho pokračování byly pecky, na které se jen tak zapomenout nedá, a když budeme mít kliku, budeme to moci říct za pár let i o pohádkovém dobrodružství Malý pán. Natočil ho Radek Beran a mělo by jít o fajn příběh pro celou rodinu. Příběh se točí okolo Malého Pána, který žije v malém domečku v Duté hoře a nic mu v životě nechybí. Pak se mu ovšem zdá podivný sen, ve kte- rém uvidí tajemný dům a v něm má být ukryto něco, co mu v životě chybí. On sám má však pocit, že mu nechybí vůbec nic, a tak se rozhodne domeček najít a zjistit, co měl vlastně podivný sen znamenat. Cestou narazí na spoustu podivných bytostí, seznámí se s novými přáteli, ale objeví se i zákeřní protivníci, sama cesta navíc, jak to tak vypadá, nemá konce. Malý Pán se ale rozhodně nehodlá vzdát. 14/05 CineStar, Cinema City Ladíme 2 / komedie / hudební Hudební komedie Ladíme udělala před pár lety v kinech celkem vyrvál. Stála málo peněz, vydělala hodně, dnes patří mezi malé kulty a líbila se jak divá- kům, tak i kritikům. Bylo to i tím, že se nebrala úplně vážně, a příběh o holce, která se ve škole přidá k vokální kapele, rozhodně nebyla klasická limonáda a byl tu prostor i pro celkem drsné hlášky a vtipy. Zkrátka zasloužený úspěch a logicky tu máme i dvojky. V ní se Bellas, jak si tahle parta zpěvaček říká, zadělá na velké problémy a dokonce jim hrozí zrušení. Aby všechno dopadlo dobře, musí se zúčastnit soutěže vokálních kapel, kde se setkají ti nejlepší z nej- lepších z celého světa. A Amerika tu na první místo nikdy nedosáhla. Těšte se na hromadu písniček, humor, lásku i hodně originální scény a neobvyklé postavy. Tahle hudební jízda totiž není úplně obyčejná. V hlavní roli se opět objeví sympatická a prověřená Anna Kendrick. 14/05 CineStar, Cinema City Život je život / komedie Milan Cieslar natočil úspěšnou komedii Láska je láska a teď tu je s filmem, kte- rý půjde v jejích stopách. Ačkoliv to může na první pohled vypadat, že nás čeká dvojka, název je podobný a dorazí i spousta herců z prvního příběhů Život je život pojede sólo. V centru dění se octne úplně obyčejná rodina, i když ona vlastně tak obyčejná není. Táta František se pokouší šéfovat životům své manželky i tří dcer, ale moc mu to nejde. Jeho žena Jana by ráda jela konečně na dovolenou k moři, nejstarší dcera se i s manželem nastěhuje zpátky k rodičům a pokouší se o miminko, té prostřední se zase na paty lepí jeden cvok 21/05 natočil už původní trilogii. Společně slibují akční podívanou, která rozhodně nebude žádnou rodinnou selankou, ale pořádně krutou jízdou do pekla a zpátky. CineStar Pírkovo dobrodružství 3D / animovaný V loňském roce jsme tu měli animované opeřence v animáku Rio 2, teď je tu jejich kolega Pírko. A taky to není žádný superhrdina. Pírko je sice pták, ale spíš než hrdého orla nebo sokola připomíná opelichanou slepici. Všichni se mu smějí, protože má problémy s létáním a zůstává sám v hnízdě, ze kterého se mu moc nechce. Je však čas, kdy ptáci táhnou do Afriky a Pírko by nejraději letěl s nimi. A tak se rozhodne zariskovat a začít konečně mávat křídly. Ovšem jako nezkušený letec má trošku problém s orientací a netuší, jestli letí na jih do vysněné Afriky, nebo někam úplně jinam. A samozřejmě se ztratí. Brzy ale zjistí, že není důležité, kam letí, ale co cestou zažije a koho potká. Seznamuje se s novými kamarády, najde lásku a hlavně zažije pořádné dobrodružství! 14/05

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

KINO 50 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Den blbec / komedie / akční / krimi Till Reiners je nejprůměrnější z průměrných. Je mu kolem třiceti, pracuje v ban- ce za přepážkou a v manželství všechno klape tak dokonale, až je to vlastně nuda. Tillovi chybí zábava a napětí. A tak ho dostane. Jednoho dne jeho banku přepadne maskovaný lupič. Vezme peníze, ukradne Tillovo auto a jeho samot- ného přibere jako rukojmí. Till zjistí, že jeho únoscem je Nappo Navroki, muž, který neúspěšně žádal banku o půjčku, a když ji nedostal, rozhodl se přijít k penězům jinak. Till je samozřejmě šokova- ný a vyděšený, ale rychle mu dojde, že právě tenhle adrenalin jeho nudnému životu chyběl. A tak se stane Nappovým společníkem a pomáhá mu naplánovat další loupež. Kvůli ní musí do Amsterodamu a místo banky hodlají obrat gang- stery z východní Evropy. Till jako profík na peníze a finanční transakce se stává Nappovým komplicem. A neskutečně si to užívá! Může ale tohle neobvyklé dobrodružství dopadnout pro trochu trhlé hrdiny dobře? V hlavní roli německé akční komedie se objeví Moritz Bliebtreu, kterého můžete znát ze Spielbergova dramatu Mnichov. 21/05 za druhým a nejmladší je teprve šestnáct a už je těhotná a navíc neví s kým. A aby toho nebylo málo, Jana se začne zajímat o sympatického a trošku praštěného spisovatele, a František doslova zblbne ze své nové půvabné kolegyně. A teď jak z toho všeho ven! V hlavních rolích uvidíte Ondřeje Vetchého se Simonou Stašovou, dorazí ale třeba i Tere- za Voříšková, Bára Poláková nebo Miroslav Táborský. CineStar, Cinema City Země zítřka / sci-fi / mysteriózní Režisér Brad Bird natočil animák Úžasňákovi, se čtvrtou částí série Mission: Impossible však předvedl, že si bez problémů poradí i s živými herci. Země zítřka je jeho druhý hraný celovečerák a opět by mělo jít o zajímavou po- dívanou. Hlavní hrdinkou je totiž mladá dívka Casey, které se jednoho dne dostane do rukou podivné zařízení, s jehož pomocí může cestovat do tajem- ného města, kde se věda doslova urvala ze řetězu a nic tu není nemožné. Město má však temné tajemství a to ji zavede ke stárnoucímu vynálezci Frankovi, jenž by jí měl pomoci všechny tajnosti odhalit. Frankovi se do toho ale moc nechce už proto, že se Zemí zítřka má nepříjemné zkušenosti z minula a že ví, že hrabat se v některých věcech může být zatraceně nebezpečné. Casey je ale neoblomná, a když si na dvojici vyšlápne podivný zabiják, je jasné, že před dobrodružstvím neutečou. Jaké tajemství skrývá Země zítřka? A může ohrozit budoucnost lidstva? Napínavá podívaná pro celou rodinu vypadá jako mix mezi filmy o Harrym Potterovi a příběhy Julese Verna. 21/05 CineStar, Cinema City Poltergeist 3D / horor / thriller Horor Poltergeist patří ke klasice osmdesátých let. Tehdy ho produkoval Ste- ven Spielberg a říká se, že kecal do režie víc, než je obvyklé. Každopádně se to vyplatilo, dnes má tahle duchařina kultovní status, několik pokračování a skvělou pověst. Otázka je, jestli ji nezničí předělávka. Děj bude prakticky stejný. I tady se objeví šťastná rodina, která se nastěhuje do nového a po- dezřelého domu. A hned se začnou dít podivné věci. Dcerka má najednou neviditelné kamarády, televize se sama od sebe zapíná a vypíná a v noci v dětských pokojíčcích ožívají hračky. A když vám takhle v půl třetí ráno skočí na ksicht naštvaný půlmetrový klaun z plyše, tak se fakt moc nevyspíte. Ale to je jen začátek. Podivné síly o sobě dávají vědět čím dál víc a jsou víc a víc agresivní. Když však nejmladší z dětí beze stopy zmizí, je všem jas- né, že končí sranda. Na policii jít s historkou o strašidelném domě nikdo nemůže, a tak přijde na řadu kněz, jenž má nečekané vysvětlení. Dům byl postaven na starém indiánském pohřebišti a nikdo se neobtěžoval mrtvoly vykopat. A duchové jsou právem naštvaní. Režie se ujal Gil Kenan, autor animovaného, ale hodně napínavého Strašidelného domu. 21/05

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

51 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Hurá na fotbal 3D / animovaný / rodinný Mateo je profík na fotbal. Ale ne na ten opravdový, spíš na fotbálek. Jakmile se postaví ke stolu, neexistuje nikdo, kdo by ho dovedl porazit. Je to eso a hvěz- da. Když však nehraje, patří spíš mezi zoufalce. Miluje svou kamarádku Laru, ale bojí se jí to říct a na krku má i Flashe, který kluky z vesnice šikanuje. Nako- nec se však Mateovi podaří soupeře doslova zlikvidovat a ten uteče se slibem, že se po deseti letech vrátí a pomstí. A hodlá to dodržet. Deset let je pryč a z Flashe je fotbalová superhvězda. Má v plánu rodnou vesnici zlikvidovat a postavit místo ní fotbalovou školu a navíc hodlá Mateovi odloudit i Laru. Pak se ale stane něco zvláštního. Dřevění fotbalisté ožijí a hodlají Mateovi pomoci všechno napravit! Nakonec ale bude pře- ce jenom hlavně na něm, jestli se mu povede Flashe znovu porazit, získat pro sebe Laru a stát se opět šampiónem. 21/05 CineStar, Cinema City San Andreas 3D / dobrodružný / katastrofický Bývalý wrestingový zápasník Dwayne Johnson už nikoho dávno nemusí pře- svědčovat o tom, že zvládá i herectví. Navíc je to i celkem hvězda díky sérii Rychle a zběsile a neztratil se ani v akčním Herculovi nebo v parádní mlátičce Vítejte v džungli. V San Andreas ovšem nebude hrát klasického akčního hr- dinu, spíš normálního chlapa, kterého okolnosti donutí, aby se hrdinou stal. Západ USA totiž postihne zemětřesení, které svět nepamatuje. Celá Kalifornie je v plamenech, mrakodrapy se řítí k zemi, přehrady praskají a na pobřeží se řítí vlny tsunami. A Ray má lístky do první řady. Je to totiž záchranář a pilot vrtulníku a jeho úkolem je dostat do bezpečí co nejvíc lidí. Když však zjistí, že přímo uprostřed katastrofy se octla i jeho dcera, vyráží na riskantní záchrannou misi, během níž bude riskovat i svůj vlastní život. Vedle Johnsona se objeví i nastupující hvězda Alexandra Daddario a za kamerou stál Brad Peyton. 28/05 CineStar, Cinema City Dítě číslo 44 / drama / thriller V padesátých letech nebyl Sovětský svaz zrovna ideální místo pro život, ale Leo Děmidov se tu s osudem nějak po- prat musel. Byl to zkušený vyšetřovatel, a tak se neměl úplně špatně, i on ale zjistil, že do některých věcí by neměl strkat frňák. Když však zabili syna jeho přítele, rozhodl se vraha najít. A odhalil, že nejde zdaleka o první vraždu dítěte, která se tu stala. Oficiálně se ale musí mlčet, protože vražda je zločin, který bují jen v kapitalistických zemích a v komunistickém Sovětském svazu nic takového není, nebylo a ani nebude. Tím to ale nekončí. Leo je kvůli minu- losti své manželky i s ní poslán do vyhnanství, avšak ani tady nepřestává pátrat po pravdě a zjišťuje, že nitky vedou k vrahovi, který se nezastaví před ničím. Je ale nebezpečnější on, nebo stát, který o krutou pravdu nestojí? V napína- vém thrilleru, který se natáčel v Česku, uvidíte Toma Hardyho, Garyho Oldmana nebo Noomi Rapace. 28/05 CineStar, Cinema City Divoká dvojka / akční / komedie Reese Witherspoon má doma Oscara a komedie už si párkrát úspěšně vyzkou- šela, třeba v Pravé blondýnce. Sofia Vergara zase patří mezi největší televizní hvězdy díky seriálu Taková moderní rodinka. Teď tyhle dvě dámy spojily síly u akční komedie Divoká dvojka. Reese Witherspoon si tu zahraje možná až pří- liš snaživou mladou policistku, která má za úkol vyzvednout manželku drogo- vého dealera a převést ji k soudu. Netuší ale, že jí po krku půjdou i mafiánští zabijáci a že zvládnout cestu nebude tak jednoduché, jak si myslela. Po krku jí půjdou jak zločinci, tak i zkorumpovaná policie a navíc se ukáže, že se svědkyní nejsou naladěné na zrovna stejné vlně a nejradši by si vyškrábaly oči. Ale jedna bez druhé nemá šanci přežít. Začíná divoká a bláznivá cesta přes půl USA, během níž dojde na akci, humor i překvapivé zjištění, že z dvou zcela odlišných žen se za jistých okolností můžou stát kamarádky. 28/05

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

RESTAURACE 52 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Styl plzeňských restaurací pod drobnohledem Marcela Ihnačáka Všichni, kdo se přijdou podívat na  moji show na  FRESH Festivalu, budou mít možnost naživo vidět pár mých nápaditých specialit, ale mnohem raději bych všechny pozval na dobrý oběd. Na hlavní scéně budu mít show a na druhé scéně pak povedu kuchařský workshop. Tam si lidé budou moci zkusit vařit spolu se mnou. Loni jsem se zúčastnil FRESH Festivalu v Pardubicích (dříve Apetit Festival) a moc se mi tam líbilo. Byla tam úžasná atmosféra, plno lidí, dobré jídlo, vynikající vína a ještě lepší piva. I proto se těším na FRESH Festival v Plzni. Myslím, že si najde spoustu fanoušků a že ho jeho nový koncept vyšvihne mezi top gastronomické festivaly. Lidé se mě často ptají, jaká jídla vařím nejraději. Miluji italskou kuchyni, která je mi největší múzou. Ale vůbec nejradši vařím cokoli nového. Recepty si vymýšlím. Jako konzument mám nejraději jídlo, které je čerstvé, voňavé a křupavé. Třeba pizza. Zvláštní slabinu mám pro jídla s pikantními chilli papričkami. Když jsem pra- covně na cestách, rád navštěvuji a poznávám restaurace. Do Plzně se těším i proto, že tu budu teprve podruhé v životě. Takže určitě vyrazím na průzkum místních restaurací a těším se, že se mi podaří ochutnat i nějaké místní speciality. K vaření jsem měl vztah od dětství. Vzpomínám si dokonce na jeden malér, který souvisel s mými kuchařský- mi začátky. Když mi bylo deset, pekl jsem u kamaráda bublaninu na plechu, který se nevešel do trouby. Takže dvířka zůstala pootevřená a plech se dotýkal skla. Sklo se rozpálilo a rozletělo se na malé krystalky. Když přišla domů jeho maminka, byl z toho velký průšvih. Marcel Ihnačák, šéfkuchař a autor kuchařských knih „Na FRESH Festivalu ukáže své umění slovenský kuchařský mág Marcel Ihnačák!“ Názor Marcela Ihnačáka | To nejlepší z restaurací do 10/05 Saloon Roudná Chřestové hody Chřest je pochoutka, která si své místo na výsluní české gas- tronomie teprve pracně dobývá. Proto je dobře každou příležitost k seznámení využít. Stačí zajít do restaurace Saloon Roudná, kde menu obsahuje krémovou chřes- tovou polévku s řeřichou, gratinovaný chřest se šunkou Serrano a  sýrem Provolone, bílý chřest s  pažitkovými brambůrky a holandskou omáčkou, flank steak s grilo- vaným zeleným chřestem a omáčkou chimichurri, loso- sa s chřestem pečeného v papilotě se zázvorem a koře- novou zeleninou nebo chřestový salát s cherry rajčátky a mátovým dresinkem. Z menu si můžete vybrat tolik chodů, kolik zvládnete. Více na www.saloonroudna.cz. Šenk Na Parkánu Nový jídelní lístek Do  nové letní sezony míří Šenk Na  Parkánu s  novým jídelníčkem. Pochutnat si tu můžete na pikantním pa- prikovém bůčku špikovaném česnekem a  feferonkou, na salátu z čerstvé zeleniny s grilovaným lososem, su- šenými rajčaty a medovo-hořčicovým dresinkem s ko- prem, grilovaném parkánském kotletu s  kostí v  pivní marinádě, nebo třeba na domácím dortu Míša. Jídelní lístek je i v němčině a angličtině, takže si bez problémů vyberou i vaši zahraniční hosté. Obsahuje i historii piv- nice nebo popis čtyř způsobů čepování piva. od 01/05

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

53 květen 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací od 01/05 CrossCafe Biograffe V CrossCafe si pro vás připravili jarní novinku s netradiční chutí. Jedná se o extravagantní kávu s názvem evokujícím ná- vštěvu kina: Biograffe. Černá káva se slaným karamelem zdobená lahodnou šlehačkou, posypaná popcornem a griliášem, to je vzrušující kombinace, které okamžitě podlehnete. Odvažte se zkusit něco zcela nového a roz- hodně se nebudete nudit. Nevinný bar Páteční grilování S prvním májem startuje v Nevinném baru pravidelné páteční grilování. Pokud to počasí dovolí, budou tu mít každý pátek pro své hosty připravené různé druhy grilo- vaného masa, uzenin i zeleniny. A samozřejmě nebude chybět ani výborné víno nebo dobře vychlazené pivo. Zkrátka ideální program na páteční večer! od 01/05 Pulcinella Víkendové pokrmy z chřestu S  přicházející chřestovou sezo- nou chce restaurace Pulcinella zákazníkům nabídnout speciální víkendové pokrmy právě z této zeleniny. Dojde například na  polévku z  bílého chřestu s  parmazánem a smetanou, hovězí steak s grilovaným chřestem a ko- ňakovou omáčkou, chřestové risotto, mix listových sa- látů s  baby špenátem, ředkvičkou, chřestem, vajíčkem a  hoblinami parmazánu, pražmu královskou s  grilova- ným chřestem, a jako dezert panna cottu s chřestovým kompotem. Více informací najdete na www.pulcinella.cz. Americká třída PIVNÍ FEST.CZ Místo, kde stával DK Inwest se podruhé stane výkladní skříní českého i zahraničního pivovarnictví. Více než tři desítky pivovarů tu budou nabízet přes sto padesát dru- hů piv. Novinkou budou dvě pódia, festivalové sklenice a  pivní speciál uvařený jen pro letošní ročník Pivního festu. Kdo přijde, bude moci ochutnat to nejlepší z čes- od 01/05 01– 03/05 ké i zahraniční pivní produkce a navíc soutěžit o ceny za více než sto tisíc korun. Na Pizza-doma stage budou probíhat nejrůznější pivní workshopy, soutěž o nejlepší- ho výčepního nebo dokonce výuka vaření piva. Na Kiss Proton stage proběhne soutěž nejlepších regionálních kapel a megakoncert skupiny Turbo! Podrobné informa- ce naleznete na www.pivnifest.cz nebo na facebooku. od 04/05 Café & Restaurant Continental Nově otevřeno Hotel Continental přichystal novinku: kavárnu a nekuřáckou restauraci. Zde se každý všední den od 11 do 14 hodin podává atraktivní polední menu, na  němž najdete fit jídla, mezinárodní speciality i české evergreeny. Těšit se můžete například na italskou polévku Minestrone, salát Continental, galantinu z kuřete s jatýrky a špenátem, salát s klíčky, pomeranči, červenou řepou a s kroketami z kozího sýra, anebo přírodní holand- ský řízek s ementálem s bramborovou kaší. O víkendech se pak bude podávat rodinné menu obsahující i jídla pro děti. 07 a 19/05 Vinotéka U Pramenů Degustace Vinařství R. Stávek a Kadrnka Přírodní vinař Richard Stávek je zakládající člen spolku Autentistů, biologických vinařů, kteří svá vína připravují ručně, tak jako před 1 000 lety. Jeho vína jsou oblíbena sommeliéry i šéfkuchaři miche- linských restaurací. Svá vína představí 7. května. Dalším vinařem, který navštíví vinotéku U Pramenů 19. května, je Jindřich Kadrnka. Kromě práce hlavního vinohradníka Vinařství Volařík vede rodinné vinařství Kadrnka v obci Březí u Mikulova. K degustacím jsou připraveny speciality v rámci snoubení vín a pokrmů. Začátek vždy v 18:30 hod. Rezervace na info@upramenu.cz a tel.: 377 522 255. Pils’n’Grill Středomořský Brunch Pro všechny, kdo se už nemohou dočkat léta a dovo- lené, přichystal hotel Courtyard by Marriott oblíbený brunch ve středomořském duchu. Zatímco rodiče bu- dou odpočívat a užívat si tradičně skvělého jídla a pití, děti zabaví atraktivní program. Nebude to však ani 10/05 12:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

RESTAURACE 54 květen 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací stavění hradů z písku, ani koupání v moři. Děti si zku- sí vyrobit vlastní pizzu. Brunch trvá od poledne do tří hodin a nabízí neomezenou konzumaci jídla i pití. Cena za osobu 590 Kč, děti do šesti let zdarma, do deseti let 150 Kč a do patnácti 295 Kč. el Cid Hudební večer s vínem V restauraci el Cid vystoupí hudební skupina a naladí vás na  středomořskou atmosféru. K  tomu si budete moci dát speciální výběr vín po skleničce – například Pálavu z vinařství Sedlák nebo Chardonnay z vinařství Přítluky. A pokud budete mít chuť na něco speciálního, ochutnej- te francouzské Chablis nebo španělské Briego Crianza. el Cid Chřestové tapasy Přijďte do španělské restaurace el Cid na chřestové ta- pasy. Jedná se o chuťovky nebo předkrmy, které se hodí k vínu nebo jen tak pro chuť. Podávat se bude chřest v paštice, se španělskou šunkou Serrano nebo s jarním salátem. Ideální konzumace je objednat si více dru- hů pro celý stůl, dát talíř doprostřed a všichni mohou ochutnávat a sdělovat si dojmy. 19/05 PI.JEZ.PI Krevety a zase ty krevety… Tenhle  večer patří krevetám. Budou se grilovat, marinovat, smažit a  loupat. A  hlav- ně se budou podávat oblíbeným způsobem „sněz, co můžeš“. Hosté budou moci ochutnat například krevety v česnekové tempuře se sweet chilli omáčkou, grilované tygří krevety na špízu s cherry rajčaty se salátkem z ruko- ly a balsamica, krevety marinované v česneku, bazalce, koriandru a  citronu podávané za  syrova s  rozpečenou bagetkou, nebo grilované krevety na  thajský způsob s omáčkou s chutí curry, kokosu a chilli s rýží Nishiki. U Salzmannů Grillmarket Restaurace U  Salzmannů zve opět na  svůj gril market. Návštěvníci se mohou těšit například na grilované hovězí steaky, vepřové karé, kachní prsa, mušle, krevety, chobot- 12/05 14– 31/05 20/05 Apetit Festival je teď FRESH! Tak zní letošní motto oblíbeného kulinářského festivalu, který už popáté přinese možnost ochutnat skvělou gastronomii ne- jen ze západočeského regionu. Oficiálním spolupo- řadatelem akce se od letošního roku stala televize Prima, a tak se původní název Apetit Festival změnil podle kulinářské značky televize na FRESH Festival. Co ovšem zůstalo, je bohatá nabídka a nabídka dob- rého jídla a pití. Těšit se můžete na kuchařské show Zdeňka Pohlreicha, Marcela Ihnačáka, Ivana Vodo- chodského nebo avantgardního Petra Koukolíčka. Své kuchařské umění ukáží také Gondíci a Jiří Štift. Připraveny jsou i kulinářské workshopy, mezi nimiž je i  ukázka výroby specialit z  hmyzu. Další mimo- řádné gastronomické zážitky nabídnou restaurace Petra Koukolíčka, kde bude k ochutnání třeba krajta královská, krokodýl, žáby nebo maso ze zebry. FRESH Festival bude mít nově i  druhé pódium, ze kterého budou známé osobnosti vést kulinářské workshopy. Přijďte se naučit vařit se šéfkuchaři Pohl- reichem, Ihnačákem, či Štiftem a dalšími. A ani letos nebude chybět soutěž o Západočeskou restauraci roku nebo soutěž o pivo FRESH Festivalu. O prestižní ocenění bude bojovat patnáct restaurací a dvě desítky pivovarů a minipivovarů. Degustační menu nově nabídnou Artamo, Comix excelent ur- ban pub a Uctívaný Velbloud a nebude chybět ani výherce z minulého roku Delish. Se svým pivem zabojují Svijany, Černá hora, Lob- kowicz nebo pivovar Letiny. V pátek 22. května bude program probíhat od 15 do 21 hodin a vstupné bude 50 Kč. V sobotu 23. května se brány festivalu otevřou v  10 a  zavřou v  21 hodin, a  to za  vstupné 100  Kč. A v neděli 24. května jste sem zváni od 10 do 16:30 hodin za vstupné 50 Kč. Více informací naleznete na www.freshfestival.cz. 22–24/05 FRESH Festival

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

55 květen 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací | Dozvěděli jsme se… nice, čerstvé ryby, žabí stehýnka a na bohatý výběr příloh a zeleniny. Všechny suroviny si zákazníci mohou vybrat na marketu přímo v restauraci a kuchaři je před zraky ná- vštěvníků ugrilují. Rezervace na tel.: 377 235 476. 21–24/05 Restaurace 12° Slavnosti chřestu Král zeleniny neboli bílé zlato impozantně vstupuje i na jídel- níček této restaurace. Pochutnat si zde můžete na salátu s chřestem, fenyklem a jahodami, filátkách ze pstruha s chřestovým ragú a pečenými bramborovými čtvrtka- mi nebo kuřecím prsíčku s vařeným chřestem a bern- skou omáčkou se steakovými hranolkami. Na  dezert pak můžete zajít do sousední kavárny Caffe 7g, kde mají připravené skvělé domácí limonády či dorty. el Cid el Cid na FRESH Festivalu Pokud se chystáte na FRESH Festival, rozhodně nepro- pásněte stánek španělské restaurace el Cid. Podávat se tam bude například mořský špíz z krevet, kalamárů a lososa. Dále budete moci ochutnat vykostěné vepřo- vé koleno na  pivě, nebo pomalu tažené hovězí maso na červeném víně a kořenové zelenině se šťouchaným bramborem a omáčkou z divokých višní. 22–24/05 OC Plzeň Plaza Saloon Roudná na FRESH Festivalu Saloon Roudná se na  FRESH Festivalu opět blýskne tím nejlepším, co má ve  své nabídce. Letos se bude prezentovat grilovanou telecí Saltimboccou na zeleném chřestu s bernskou omáčkou, hovězím žebrem s BBQ omáčkou Luisiana a celerovým salátkem a flan caserem s mléčným karamelem a pini- ovými oříšky. Tak se nezapomeňte zastavit! el Cid Hudební večer s mojitem Na sklonku května se v restauraci el Cid  koná hudební večer s typickým kubánským koktejlem mojito. Za dobré- 22– 24/05 26/05 Dozvěděli jsme se… … že 18. června večer se bu- dou v PI.JEZ.PI servírovat po- krmy z čerstvého tuňáka. … že restaurace PI.JEZ.PI bude mít v květnu jídelní lístek plný novinek. … že Tázlerův salonek bude v době otevíracích ho- din Pivovarského muzea otevřen pro všechny, kdo si chtějí vychutnat nefiltrovaný ležák Pilsner Urquell. … že v Nevinném baru ve Smetanových sadech se v červnu bude konat bluesový večer. … že i letos proběhne Grilování s Angusem. Domá- cí angus uzeniny na gril můžete nakupovat v Angus Burgeru v OC Olympia v Plzni a nově také v Angus Grill Restaurantu Kajetánka v Sedláčkově 2. … že U Mansfelda se radují z každého prosluněné- ho dne, neboť v takovém případě tu mohou k jídlu a pití nabízet i krásný výhled z terasy do sadů. … že na 21. června připravují v restauraci  hotelu Courtyard by Marriottu brunch fotbalový! Děti se mohou těšit na fotbalovou školu na zahradě hotelu. … že oblíbený večer Restaurace Bohemia Gur- mán, který se bude konat 18. června, se tentokrát zaměří na  téma středomoří a  zároveň představí nové menu.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

RESTAURACE 56 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled restaurací | To nejlepší z restaurací angeloHotelPilsen RestauraceSunlight U Prazdroje 6, Plzeň Tel.: 378 016 823, www.angelo–pilsen.cz Otevírací doba: po–pá 6:30–14, 18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod. Jaro je tady a s ním i chřestové týdny v Restauraci Sunlight. Na chřestových delikatesách si zde budete moci pochutnat celý měsíc. Nejenže chřest je velmi bohatý na vitamíny a je známý pro své detoxikační účinky, je také nízkokalorický a  nelze opomenout jeho afrodiziakální účinky. Pokud je chřest vaší oblíbenou pochoutkou, jehož období právě za- číná, přijďte ochutnat! VinárnaU Mansfelda Dřevěná 9, Plzeň Tel.: 377 333 844 www.umansfelda.cz Otevírací doba: út–so 17–24 hod. Restauraci U  Mansfelda v  histo- rickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v  jejím stínu zůstává tamní vinárna v  suterénních prostorách středověkého domu. Vinár- na U  Mansfelda má otevřeno od  úterý do  soboty, vždy od  pěti hodin odpoledne do  půlnoci. Nabízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských i  zahraničních. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla, jako v horní restau- raci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé rodinné setkání, oslavu nebo třeba firemní vánoční večírek. Pro- story mají samostatný vstup přímo ze sadového okruhu. Café & Restaurant Continental Zbrojnická 8, Plzeň Tel.: 702 126 554 www.hotelcontinental.cz Otevírací doba: po–ne: 9–22 hod. Prvorepubliková kavárna s restau- rací se nachází v hotelu Continental, jehož  tradice se datuje již od roku 1895. Budova má jedinečnou polohu v historic- kém centru Plzně s výhledem do Křižíkových sadů a nabízí útulné zázemí pro 150 hostů, s možností variabilního uspořá- dání. Kuchařský tým prezentuje své umění nejen Českou ku- chyní v moderním pojetí, ale i mezinárodní v její  autentické podobě. Nadání a um našich kuchařů si můžete vyzkoušet ráno při snídani, v poledne při obědě či večer při setkání s va- šimi přáteli. Kávu jako ve Vídni vám připraví zkušený barista a obsluhující personál je tu vždy pouze pro vás. ho počasí se vše odehraje venku na zahrádce s výhledem do sadů. Přijďte na jeden z nejlepších koktejlů z kubán- ského rumu, třtinového cukru, limetky a čerstvé máty. Slunečnice Ochutnávka vinařství Georgios Ilias Jako každý rok v květnu zavítá do Slunečnice Georgios Ilias se svými skvělými víny, která bude osobně prezen- tovat. Těšit se můžete i na výběrové degustační menu. V něm ochutnáte tataráček z lososa s koprovým glazé, pečený lilek s ricottou a olivovou tapenádou, telecí gri- lovanou kotletu s glazovanou karotkou a výběr domá- cích zmrzlin. Rezervace na tel.: 377 270 194. 28/05 / 18:00 Kuchyně Elza Rokycany Kulinářský večer: Chřestové menu S koncem května nastává čas chřestu. A to se zákonitě musí odrazit i v nabídce kulinářských večerů v kuchyň- ském studiu Elza v Rokycanech. Opět vás zde čeká vaře- ní s profesionálním kuchařem, kdy se bude připravovat tříchodové menu. V provozu budou špičkové spotře- biče, jako je například parní trouba, automatická pečicí trouba, indukční deska nebo Tepan Yaki, takže se dozví- te leccos i o nových technologiích a postupech. Cena je 690 Kč na osobu. 29/05 / 17:00 Hotel U Pramenů Víno pro Plzeň Deset prestižních moravských vinařství již potřetí přijede představit svá skvělá vína do  Plzně: Volařík, Hort, La- hofer, Gotberg, Košut, Mikrosvín, Gala, Beneš, Proqin a Vinařská škola Valtice. Letošní ročník přinese i ochut- návku nejzajímavějších vín vinotéky U Pramenů. Osob- ní konzultace s  vinaři, ochutnávka více než 70 druhů vín a  speciality z  grilu budou provázet celý páteční večer. Vína zde bude možné zakoupit za  degustační ceny. V  ceně vstupného 200  Kč jsou zahrnuty degus- tační žetony ve stejné hodnotě. Rezervace vstupenek na info@upramenu.cz, nebo na tel.: 377 522 255. 27/05

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

57 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo Velké divadlo DJKT Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 070, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 30. 4. 19:00 Spartakus – balet V11 2. 5. 19:00 Prodaná nevěsta – opera 3. 5. 19:00 Polská krev – opereta 5. 5. 19:00 Spartakus – balet V5 6. 5. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál N2 7. 5. 19:00 Srpen v zemi indiánů – činohra KMD 8. 5. 19:00 Caligula – činohra V12 9. 5. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál 10. 5. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál N17 13. 5. 19:00 Caligula – činohra V2 14. 5. 19:00 Čardášová princezna – opereta V3 15. 5. 19:00 Caligula – činohra V4 16. 5. 19:00 Monty Python´s SPAMALOT – muzikál 17. 5. 16:00 Srpen v zemi indiánů – činohra Z 19. 5. 19:00 Producenti – muzikál S3 20. 5. 19:00 Čardášová princezna – opereta V6 21. 5. 19:00 Caligula – činohra S7 22. 5. 19:00 Lov začíná – činohra V8 23. 5. 19:00 Čardášová princezna – opereta 24. 5. 14:00 Popelka – balet 26. 5. 19:00 Srpen v zemi indiánů – činohra M 27. 5. 19:00 Srpen v zemi indiánů – činohra, naposledy 28. 5. 19:00 Aida – opera/-TIT- V7 29. 5. 19:00 Benefiční večer Nadace pro transplantace kostní dřeně 30. 5. 19:00 Polská krev – opereta 31. 5. 14:00 Hoffmannovy povídky – opera/-TIT- O1 Nová scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 30. 4. 19:00 Hráč – činohra 2. 5. 19:00 Taková ženská na krku – činohra, naposledy 3. 5. 14:00 Divotvorný hrnec – muzikál O2 5. 5. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N5 6. 5. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra 7. 5. 19:00 Freddie –The King of Queen, balet 8. 5. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N12 9. 5. 20:00 Libuše – opera, premiéra P 10. 5. 18:00 Libuše – opera V17 12. 5. 19:00 Sboristé – činohra N9 13. 5. 18:00 Libuše – opera V10 14. 5. 19:00 Sboristé – činohra N7 15. 5. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N8 16. 5. 19:00 Hráč – činohra, naposledy 17. 5. 19:00 Freddie –The King of Queen, balet 19. 5. 19:00 Freddie –The King of Queen, balet 20. 5. 19:00 Polibek pavoučí ženy – muzikál S4 22. 5. 19:00 Kočky – muzikál 23. 5. 20:00 Ženy – galavečer Mediterránea Pilsen 24. 5. 19:00 Flamendr – činohra pro seniory 26. 5. 19:00 Edith – vrabčák z předměstí, balet 27. 5. 18:00 Libuše – opera V14 28. 5. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N3 29. 5. 19:00 Freddie –The King of Queen, balet S2 30. 5. 19:00 Lháři – činohra, naposledy S9 Malá scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 2. 5. 19:00 Obraz Doriana Graye – balet 3. 5. 19:00 Push up (Cesta vzhůru) – činohra pro seniory 5. 5. 19:00 Bůh masakru – činohra 8. 5. 19:00 Obraz Doriana Graye – balet 9. 5. 19:00 Přátelé generace X – činohra 10. 5. 19:00 Enigmatické variace – činohra 12. 5. 19:00 Paměti vrby – muzikál 23. 5. 19:00 Svět kabaret – kabaret svět, muzikál 31. 5. 19:00 Spring awakening / Probuzení jara – muzikál, premiéra Divadlo Alfa Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz 4. 5. 09:00 Pohádky ovčí babičky 5. 5. 09:00 Pohádky ovčí babičky 6. 5. 09:00 Pohádky ovčí babičky 11. 5. 09:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni 12. 5. 09:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni 14. 5. 09:00 Ptej se proč? aneb Svět podle Křečka 15. 5. 09:00 Ptej se proč? aneb Svět podle Křečka 18. 5. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíkaVitáska, klub 19:00 Spadla klec…, klub 19. 5. 09:00 Spadla klec…, klub 19:00 Poslední trik Georgese Meliése – hraje Divadlo DRAK 20. 5. 09:00 Spadla klec…, klub 09:00 Poslední trik Georgese Meliése – hraje Divadlo DRAK 21. 5. 09:00 Kosmo 1 22. 5. 09:00 Kosmo 1 28. 5. 09:00 MarionetyEdo–Edoitoayatsuri(JAP),klub(takéod 10:30hod.) 1. 6. 09:00 Cha cha cha – premiéra (také od 10:30 hod.) Divadlo Dialog Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz 30. 4. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus 4. 5. 20:00 Píseček – komedie, hraje Divadlo JakoHost 6. 5. 19:00 Kde je Lily? – komedie, hraje Divadlo Maebh 7. 5. 18:00 Kafka v lázních – představení v rámci Meeting Literature 9. 5. 19:00 Dva na kanapi – komedie, hraje Rozruch 11. 5. 20:00 Past na osamělého muže – komedie, Divadlo JakoHost 15. 5. 19:00 Literární kavárna – autorské čtení P. Fantové a J. Sojky, Netradiční literární kavárna Divadelní jednoty Brázda 16. 5. 19:00 Oblíbenci – hraje Chlupatej kaktus 17. 5. 15:30 Bylo nebylo z plzeňských pověstí – hraje Divadlo Propadlo 19. 5. 19:00 Věrně nevěrní – dialogy, hrají O. Ženíšková a J. Zindulka 21. 5. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

PROGRAM 58 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo | Galerie 22. 5. 19:00 Pohřeb – hraje Divadlo Maebh 23. 5. 19:00 Meeting point – tragikomedie, premiéra, Chlupatej kaktus 24. 5. 19:00 Běh života – LakunaTrio a Herecká škola B. Luňákové 27. 5. 19:30 Molotovův koktejl aneb Jelitu Čilinic – buzikál, hrají Ludvíci 29. 5. 19:00 Náměstí svatého Marka – komedie, hraje Amceth 31. 5. 19:00 Čára – hraje Divadelní spolek DC Eagle Měšťanská beseda – divadlo Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 5. 5. 20:00 Záměna – komedie 20. 5. 19:00 Caveman – one man show 23. 5. 17:00 Rodinná LiStOVáNí: Lichožrouti – scénické čtení 19:00 LiStOVáNí.cz: Odpad – scénické čtení 24. 5. 19:30 Líbánky aneb Láska ať jde k čertu – komedie 25. 5. 20:00 Bláznivý Petříček – gangsterská pohádka 27. 5. 19:30 Táta – one man show Galerie města Plzně Nám.Republiky40,tel.:378 035 310,út–ne10–12,13–18hod.,www.galerie-plzen.cz do 10. 5. Ateliér JiříhoTrnky – výstava originálních artefaktů 21. 5.–5. 8. Ladislav Sutnar:Venuše – výstava Západočeská galerie v Plzni Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz Výstavní síň„13“ do 17. 5. Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století, v rámci Smetanovských dnů Kulturní program během výstavy: 30. 4. 17:00 Ženský hlas – večer poezie 6. 5. 18:00 Světem šansonu podruhé – Poetické divadlo a hosté 7. 5. 18:30 Paleta – beseda s režisérkou Hankou Boříkovou a promítání filmu Nikdy na kolenou Masné krámy 6. 5.–20. 9. Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů – výstava Kulturní program během výstavy: 6. 5. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Madona s Ježíškem (anonym), kolem 1470 – přednáška 7. 5. 17:00 Ostrovní tvorba Jeana-Paula Foresta – přednáška 10. 5. 10:30 Klobouk dolů – irské písně 14:00 Absolventský koncert ZUŠ Chrást (také 24. a 31. 5.) 12. 5. 16:30 Koncert žáků smyčcového oddělení ZUŠ B. Smetany 14. 5. 18:00 Herecká setkání se zakladateli Smetanovských dnů 16. 5. 16:00 Jarní koncert s flétnou ZUŠTřemošná 17. 5. 10:30 Absolventský koncert ZUŠ Chrást 19. 5. 15:00 Setkání s hudbou – účinkují studenti KHK FPE ZČU 16:30 Absolventský koncert ZUŠ Chválenická 19. 5. 18:00 Soudobé návraty k vizuálním strategiím minulosti – přednáška 20. 5. 17:00 Benefiční koncert sólistů z Centra umění a pohybu 21. 5. 17:00 Písně času a stesku – písňové cykly Přemysla Ruta 22. 5. 16:00 Muzejní noc –Tikanga (program do 23:00 hod.) 23. 5. 16:00 Koncert ZUŠ Sokolovská 26. 5. 17:00 Humor v klasické literatuře – pořad pro seniory 27. 5. 17:00 Gottfried Lindauer – komentovaná prohlídka s Alešem Filipem a Romanem Musilem 29. 5. 17:00 Koncert žákůThe International School of Music in Pilsen a školy Martina Luthera 31. 5. 10:30 Koncert žáků ZUŠT. Brzkové Studijnía vědeckáknihovnaPlzeňskéhokraje Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19, so 9–12 hod., Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17, út–čt 9–12 a 13–17, pá 9–15, Plzeň, www.svkpl.cz Hlavní budova 1.–19. 5. 10 let Plzeňských laviček – výstava 1.–20. 5. Žena-Slovo-Kniha aneb Žena v moderní arabské literatuře – výstava 13. 5. 18:30 Noc literatury (program do 23:30 hod.) 14. 5. 10:00 Studentský maraton čtení (Mediterránea Pilsen) U Branky 17:00 2. Literární čaj o páté – autorské čtení D. Kovářové z knihy Avokátka v šoku 20. 5. 17:00 Procházky a pohledy – vernisáž výstavy, Duo Flamendr 21. 5.–16. 6. Jaume Herrero Ortells: Procházky a pohledy – výstava fotografií, v rámci Mediterránea Pilsen 25. 5. 15:00 Takový je můj svět – vernisáž výstavy 26. 5.–19. 6. Takový je můj svět – výtvarné práce dětí ZSŠ v Plzni Galerie Evropského domu 5. 5. 18:00 Meeting Literature: Emmanuel Guibert – AlanovaVálka, vernisáž výstavy komiksu, autogramiáda, film 7. 5. 18:00 Meeting Literature: Kafka v lázních, Divadlo Dialog 12. 5. 18:00 Meeting Literature: Paul Colize (B) – setkání a beseda 13. 5. 18:00 Noc literatury (program do 23:00 hod.) 14. 5. 18:00 Meeting Literature: Afonso Cruz (P) – setkání a beseda Visio Art Gallery Na Roudné 18, Plzeň, út–pá 10–12 a 13–17 hod., www.visioart.cz 5. 5. 17:00 Běsové a jiná tvorba – vernisáž výstavy 6.–29. 5. Tomáš Kunc: Běsové a jiná tvorba – výstava Galerie JiříhoTrnky Nám. Republiky 40, Plzeň, po–pá 10–12, 13–17, so 10–14 hod., od 14. 5. út–ne 10–12, 13–17 hod., tel.: 378 035 345, uvu.plzen@gmail.com, www.uvu-plzen.cz do 10. 5. Ateliér JiříhoTrnky – výstava originálních artefaktů 14. 5. 17:00 Znovuzrození – vernisáž výstavy 15.–29. 5. Petr Kozel: Znovuzrození – malby a objekty Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: expozice Archeologie, expozice Historie Výstavy: do 3. 5. ( Ne)viditelná loajalita? České a německé v Plzni v 19. století do 24. 5. Trnkova Zahrada 2 – kybernetoskop 15. 5.–8. 11. Ladislav Sutnar – užitá tvorba

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

59 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Muzea | Instituce Doprovodné pořady: 30. 4. 17:00 Jarní koncert pěveckého sboru Zvoneček 5. 5. 18:00 Jarní koncert dětského sboru Rolničky při 14. ZŠ 18. 5. 18:00 Koncert žáků ZUŠT. Brzkové 20. 5. 17:00 Ladislav Sutnar a československé funkcionalistické sklo – přednáška 22. 5. 19:00 Muzejní noc – volný vstup, doprovodný program (do 23:00 hod.) 19:00 Přijel císař! – kostýmované prohlídky budovy muzea a překvapení (také od 20:00 a 21:00 hod.) 25. 5. 18:00 Koncert žáků smyčcového oddělení ZUŠT. Brzkové 27. 5. 17:00 Autorské čtení Jitky Prokšové z knihy Čtvrtá úroveň Muzeum církevního umění plzeňské diecéze Františkánská 11, Plzeň, út–ne 10–18, tel.: 378 370 900, www.zcm.cz Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem 1. 5. 19:00 Lásky čas – pořad slova a hudby Poetického divadla 7. 5. 17:00 Františkáni a františkánská komunita dnes – přednáška 19:00 Kodex Speciálník – koncert středověké hudby 12. 5. 17:00 A Bůh udeřil na zvon a bylo světlo – autorská čtení 14. 5. 17:00 Když obrazy promluví – milostné sochy a obrazy, přednáška 20. 5. 19:30 Oldřich Janota a Ora pro nobis – spirituály 21. století 22. 5. 19:00 Muzejnínoc–volnývstup,doprovodnýprogram(do 23:00hod.) 19:30 Hejkal – módní přehlídka ISŠŽ Plzeň (také od 20:30 hod.) 20:00 Soubor Musica vagantium – gotická a renesanční hudba (také od 21:00 hod.) Muzeum loutek Nám. Republiky 23, tel.: 378 370 801, út–ne 10–18 hod., www.muzeumloutek.cz Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program 22. 5. 18:00 Muzejní noc – volný vstup, loutkové představení (také od 20:00 hod., program do 22:00 hod.) Národopisné muzeum Plzeňska Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku do 23. 8. Plzeňané a II. světová válka – výstava 22. 5. 19:00 Muzejní noc – volný vstup (do 23:00 hod.) Měšťanská beseda – hudba Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 7. 5. 19:00 Plzeňská filharmonie: S Ódou na radost – ab. koncert A7 10. 5. 19:00 Al Di Meola (USA) plays Beatles & More – jazz 11. 5. 16:00 Hašler! Hašler! Hašler! – písně ze života Karla Hašlera 17. 5. 19:00 Ondřej Havelka & Melody Makers– koncert 18. 5. 19:00 Zpívám, tedy jsem – operetní melodie 21. 5. 19:00 Plzeňská filharmonie: Gala Poncar – ab. koncert C3 19:30 Pohlazení po duši s Vlaďkou Bauerovou, host James Harries 25. 5. 19:00 Duo Komáři: Písničkové pohlazení, host: Jan Matěj Rak 29. 5. 15:00 Slavnostní koncert k 25. výročí SDČR – Plzeňský smyčcový orchestr Ivo Pavelky se sólisty 30. 5. 19:00 Galavečer Plzeňského notování Měšťanská beseda – ostatní žánry Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 16. 5. 19:00 Galavečer – Plzeňský festival stepu 21. 5. 19:30 Ana&Sara,Vypravěčka, v rámci Mediterránea Pilsen 22. 5. 20:00 Fandango – taneční projekt, v rámci Mediterránea Pilsen 29. 5. 18:00 Taneční večer aneb Každý máme svůj vrchol... Měšťanská beseda – akce pro děti Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 3. 5. 14:30 Vodnická pohádka – představení (také od 16:00 hod.) 10. 5. 14:30 TřiprasátkaanebLoupežnickápohádka(takéod 16:00hod.) 17. 5. 14:30 Pletené pohádky – představení (také od 16:00 hod.) 23. 5. 17:00 Rodinná LiStOVáNí: Lichožrouti – scénické čtení 24. 5. 14:30 Povídání o sluníčku – představení (také od 16:00 hod.) 31. 5. 14:30 Skřítek Pořádníček – představení (také od 16:00 hod.) Dům hudby Konzervatoř Plzeň, Husova 30, Plzeň, www.dumhudbyplzen.cz 30. 4. 18:00 KoncertZUŠT.Brzkové,ZUŠPrahaa RomanaJanála(baryton) 4.–30. 5. Výstava ZUŠTerezie Brzkové – výtvarný obor 4. 5. 18:00 Vernisáž výstavy ZUŠTerezie Brzkové 5. 5. 19:30 Absolventský koncert – Eli Kalčeva (klavír) 6. 5. 19:30 Koncert dechového odd. Konzervatoře 7. 5. 19:30 Absolventský koncert –Tomáš Flos (trubka) 11. 5. 18:00 Tři cesty osvobození, sútry, tantry, dzogčhen – přednáška 18:00 Absolventský koncert ZUŠ B. Smetany 12. 5. 18:00 Koncert ZUŠ Sokolovská 13. 5. 19:30 Clarinet factory – multižánrový klarinetový kvartet 14. 5. 19:30 Absolventský koncert – Lucie Lejčková (housle) 15. 5. 18:00 Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská 19. 5. 19:30 Koncert klavírního odd. Konzervatoře 20. 5. 18:00 Slavnostní koncert ZUŠ B. Smetany Tyto všechny mají svátek v květnu Zofie,Aneta, Monika,Jana,Kamila

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

PROGRAM 60 květen 2015 | www.zurnalmag.cz 21.–22. 5. Pěvecké kurzy masterclasses pro posluchače Konzervatoře 22. 5. 19:30 Koncert ZUŠ Chrást 25. 5. 11:00 SeminářskladatelskýchtřídkonzervatoříČRa SR(do 17:00hod.) 19:30 Koncert pěveckého odd. Konzervatoře 26. 5. 18:00 Koncert ZUŠ Sokolovská 27. 5. 19:30 Koncert odd. BAK (bicí, akordeon, kytara) Konzervatoře 28. 5. 19:30 Koncert flétna a kytara – Eliška Bošková a Martin Cába Nová Akropolis Purkyňova 12, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod., plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz 4. 5. 18:00 Srdce nebo rozum? – přednáška 10. 5. 19:00 Matrix – Platonova jeskyně, divadelní večer 21. 5. 18:00 Kurzfilozofiea psychologievýchodua západu:Úvodnípřed- náška Kdo opravdu jsem? – začátek kurzu 28. 5., zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat ve čtvrtek od 18 hod., cena kurzu: 1 540 Kč (studenti a důchodci 1 100 Kč) 25. 5. 18:00 Einstein – přednáška ke 100. výročí obecné teorie relativity 27. 5. 17:30 Tvůrčí dílna Pulchritudo – Jak si vyrobit vlastní masku? 29. 5. 19:00 Může Láska zemřít? – divadlo 31. 5. 15:00 Malávílaa jejídobrodružství–divadelnípředstaveníproděti Hotel U Pramenů Na Roudné 123, Plzeň, tel.: 377 522 255, info@upramenu.cz, www.upramenu.cz 3.–30. 5. Eva a Radomír Brožíkovi – výstava 4. 5. 17:00 Eva a Radomír Brožíkovi – vernisáž výstavy 7. 5. 18:30 DegustaceVinařství Richarda Stávka 19. 5. 18:30 DegustaceVinařství Kadrnka 29. 5. 17:00 Víno pro Plzeň – festival moravských vín Knihovna města Plzně B. Smetany 13, 1.–2. 5. a 8.–9. 5. zavřeno, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz do 12. 5. Matice česká – sekce Národního muzea, výstava 5. 5. 17:00 Chatanooga pro Malého prince – komponovaný pořad 6. 5. 18:00 Kraj, kterému sluší samota (Novohradsko) – dokument 13. 5. 17:30 Český Slavín – vernisáž výstavy, rukopisy, korespondence, autogramy s portréty Maxe Švabinského 18:00 Noc literatury: Autorský večer Josefa Hrubého, Čtení – Merethe Lindstromová: Pod hladinou 14. 5. 16:30 Knihofon – čtení pro děti, ÚK pro děti a mládež 15. 5. 10:00 Čtení pro nejmenší, ÚK pro děti a mládež 19. 5. 17:00 Publicisté.cs – aktuálně (23):Václav Žák 27. 5. 18:00 Večer Konzervatoře – studenti Blanky Hejtmánkové M-klub Macháčkova 28, Plzeň, tel.: 378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html 5. 5. 09:00 Aprílová škola (pro ZŠ) – písničkový pořad 10:30 Český rok (pro ZŠ) – dětský pořad 18:30 Degustacečajůa bylin:Jakčajumípřekvapitznalcei laika,klub 11. 5. 19:00 Josef Fousek – recitál známého písničkáře a spisovatele 12. 5. 18:00 Setkání s psychoterapeutem Mirkem Jirmanem, klub 20. 5. 09:00 Čert a Káča (pro ZŠ) – představení 10:30 Pověsti české (pro ZŠ) – představení 21. 5. 10:30 Stanley Bradley – přednáška psychotronika a spisovatele Každou středu od 18:00 hod. cvičení Qui gong – nei tan L-klub Studentská 22, Plzeň, tel.: 378 038 231, lochotin@plzen.eu, www.kmplochotin.wz.cz 14. 5. 18:00 Vodní svět jižní Brazílie – cestopisný pořad 21. 5. 18:00 Vezeme k Vám Šumavu – Šumava v seriálech OC Olympia Plzeň Písecká 972/1, Plzeň – Černice, tel.: 377 918 932, www.olympiaplzen.cz 3. 5. 14:00 Taneční galashow Mezinárodního víkendu tance (také od 16:00 hod.) 15.–17. 5. 6. Plzeňský AUTOSALÓN 2015 – největší výstava aut 16. 5. 09:00 Testování kol v prodejně INTERSPORT zdarma Peklo Pobřežní 10, Plzeň 2. 5. 22:00 Electro Swing Plzeň – No. 2, tančírna 5. 5. 19:00 Pilsner Jazz Band & Harlemania – tančírna 14. 5. 19:00 Plzeňskáfilharmonie:PlzeňskýOrfeus2014–ab.koncertB5 19. 5. 19:00 …Vstupte! – divadelní komedie 3. 6. 20:00 Pilsner Jazz Band & Harmcore Jazz Band – tančírna JOHAN o.s. Dramacentrum Johan (DC) – centrum pro tvořivou dramatiku a divadlo, Husovo nám. 9, DEPO2015 (D), Plzeň, tel.: 775 131 309, martina.simankova@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz 13.–19. 5. Move in Station – festival divadla (D) 20:00 Pšt! – krátké příběhy probouzející fantazii (D) 14. 5. 20:00 Vaňku, člověče! – tři„vaňkovské hry“ Protest, Chyba a Vernisáž (D) 15. 5. 20:00 Umbilicus – fyzické divadlo a klaunské představení (D) 17. 5. 20:00 SYNovial HAMU – představení vystihující muže (D) 18. 5. 20:00 GoG – autorské představení (D) 19. 5. 20:00 SuperNaturals – obyčejní smrtelníci se rozhodnou stát superhrdiny (D) 23. 5. 10:00 Tanec jako prostředek komunikace – workshop (do 14:00 hod., DC) 23.–31. 5. Týdenuměleckéhovzdělávánía amatérskétvorby–laureát- ské večery (DC) Americké centrum US Point Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, www.uspoint.zcu.cz 5. 5. Afroamerická kultura v USA – přednáška prof. Randala Jelkse (čas a místo bude upřesněno) 12. 5. 17:00 Konverzace pro každého 19. 5. 17:00 Filmový klub s komentářem – Dopisy z Iwo Jimy 21. 5. 08:00 Nové technologie a společnost – obnovené plzeňské rozhovory, registrace nutná (do 16:30 hod.) PRIMAVERA Hotel & Congress centre Nepomucká 1058/128, Plzeň, tel.: 378 020 500, www.primaverahotel.cz 11. 5. 19:00 S Jakubem na rybách 2 – jiná dobrodružství, stejné místo Instituce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

61 květen 2015 | www.zurnalmag.cz ZOO Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 9–17 hod., www.zooplzen.cz 30. 4. 15:00 Čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka 1. 5. 14:00 Zpívání pod staročeskou májkou na statku Lüftnerka (do 16:00 hod.) 16.–17. 5. Dny japonské kultury – přehlídka tradiční kultury, kuchař- ské umění, samurajské souboje, lukostřelba, kaligrafie, keramika raku, origami a další (vždy 10–17 hod.) Výtvarno Divadelní 2, Plzeň, tel.: 773 947 484, vytvarno@seznam.cz, www.vytvarnoplzen.cz 3. 5. 20:00 OM healing 15. 5. 17:00 Lavírování (do 21:00 hod.) 16. 5. 10:00 Perspektiva pro výtvarníky (do 18:00 hod.) 17. 5. 10:00 Základy kresby – zátiší, krajina (do 17:00 hod.) 23.–24. 5. Fantazy malba (vždy 10–17 hod.) 30. 5. 10:00 Automatická kresba a písmo II. (do 15:00 hod.) 31. 5. 10:00 Kresba lidské postavy I. (do 17:00 hod.) Festival Afrika naživo Plzeň, www.afrikanazivo.cz 29. 5. 20:00 Bach to Africa – taneční příběh, Peklo 1.–30. 6. Bach to Africa – turné po městech ZPČ kraje Plzeňský varhanní festival 2015 Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň, www.pvf.ic.cz do 9. 6. 8. ročník varhanního festivalu – koncerty, výstava 11. 5. 19:00 Marie Zahrádková – J. Brahms, M. Duruflé, M. Zahrádková 25. 5. 19:00 Stefan Baier (D) – J. S. Bach, M. Brosig, F. Nowowiejskij 8. 6. 19:00 Aleš Nosek – J. S. Bach, J. G. Rheinberger, S. Karg-Elert, M. Reger Varhannífestivaljedoplněnvýstavouvýtvarnýchpracívěnujícíchsevarhanním nástrojům.Výstavajepřístupnápředzačátkemnebopo skončeníkoncertů. K světu. www.ksvetu.cz 1.–30. 5. Výstava ateliéru grafického designu z Ústí nad Labem ve Fresh Air Gallery 1. 5. Spuštěnístálékontejnerovézónyv kampusuna ZČUna Borech 1. 5. 15:00 Slavnostní otevření Náplavky k světu. , Anglické nábřeží (festival potrvá až do 31. 8.) 22. 5. 20:15 PechaKucha Night Plzeň vol. 13 (místo bude odtajněno) Khamoro Buena Vista Club (BVC), U Branky (B), nám. Republiky (N), Plzeň, www.khamoro.cz 26.–28. 5. Festival romské kultury, přednášky o romských dějinách a jazyce na vybraných školách 26. 5. 16:00 Komunitní program – výtvarné a taneční workshopy, výroba šperků, O Minulosti a současnosti jinak – vyprávění romských pamětníků, DJ It (B) 27. 5. 20:00 Angelo Debarre & Marius Apostol – Gipsy Unity (F), gypsy jazz (BVC) 28. 5. 17:00 Dort Mandala – živá instalace (N) 19:00 Věra Bílá & Kale, Ilo (RU), Mahala Rai Banda (RO) – gala- koncert (N) HoršovskýTýn Informační centrum, 5. května 50, Horšovský Týn, tel.: 379 415 151, www.mkzht.cz 7.–30. 5. Divadelní máj 2015 – přehlídka regionálních ochotnických souborů, představení každý čtvrtek, kinosál 9. 5. 15:00 Oslavy 70. výročí osvobození města HoršovskýTýn – odpo- lední program, koncerty, nám. Republiky 13. 5. 19:00 Hvězdy jak je neznáte – Jan Kraus a David Kraus, kinosál Koně a Plzeň 2015 Škodaland, Plzeň, www.jkaris.cz 17. 5. 13:00 Show s koňmi, jarmark, jízdy v kočáře Jízdní Policie Praha – ukázka výcviku policejních koní + koňský fotbal Kůň Kinský – čtverylka KK, drezurní ukázka čtyř koní PRE a Petr Skořepa – ukázka španělské vysoké jezdecké školy Kůň Frísky a Vendula Šponarová – show, show na dlouhé otěži, kůň a pes Islandský pony a Anna Dives Minikoně a kůň Kinský – Pomáda, skoková ukázka minikoní, Z pohádky do pohádky Koňská školka p. Doubka Drezura na dlouhých otěžích – Lipický hřebec Neapolitano III a Petr Doubek, hudební doprovod Edith Piaf – skladba Milord Míla Simandl a přirozená komunikace s koňmi Minihorse – v kočáru, parodie na western UkázkaWesternových tanců Appaloosa a indian CODY Českomoravský belgický kůň a V. Maršálek – ukázka zápřeže Rodinný Festival 1. ZŠ, Západní 18, Plzeň – Bolevec, www.cedrplzen.cz, www.zs1plzen.cz 23. 5. 10:00 Pohádka o hadím králi – Divadlo Háček 10:00 Tvořeníza dvacku,loutkářskádílna,malovánína obličej,po- hádková stezka, zábavné a tvořivé aktivity (do 18:00 hod.) 10:45 Pohádkové kreslení, rodinný víceboj (do 18:00 hod.) 11:00 Pohádka o vodníku Řešátkovi – Divadlo Harmonika 13:30 Africkérytmy–vystoupenía společnýtanec(takéod 17:00hod.) 14:00 Robot – žonglérské vystoupení 14:15 Žonglérský workshop 14:45 Pohádka o písničce – Divadlo Harmonika 15:45 Kabaret – žonglérské vystoupení 16:00 Ovčí pohádka – Milena Jelínková, Nána divadlo Městská plovárna u Radbuzy Doudlevecká 71, Plzeň, www.plzne.cz 6. 5. 18:30 Spodní proudy: Říční plovárny – přednáška 15. 5. 16:00 Otvírání plovárny s možností zapojit se do příprav 16. 5. 19:00 Zahajovací koncert na plovárně – Ponožky pana Semtam- ťuka, DJ Diom 20. 5. 18:30 Spodní proudy: Fenomén lázně – přednáška 30. 5. 14:00 Evropský den sousedů na Městské plovárně Instituce | Akce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

PROGRAM 62 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Mediterránea Pilsen 2015 AmorVino (A), Hotel Golden Fish (GF), Kino Beseda (KB), Měšťanská beseda (MB): Atrium (MA), Malý sál (MS), Nová scéna DJKT (NS), Orient Coffee (O), Studijní a vědec- ká knihovna Pl. kraje (SVK), U Branky (B), Plzeň, www.cskv.cz 10. 5. 19:00 Al di Meola (USA) plays Beatles & More – jazz (MB) 12. 5. 18:00 Slavnostní zahájení – španělský večer, módní přehlídka, vystoupí Fábrica Flamenca (GF) 13.–20. 5. Creme de la creme – francouzské filmy: 13. 5. 18:30 Láska je dokonalý zločin, 14. 5. 16:00Tři srdce, 18:30 Láska na první boj, 15. 5. 18:30 Život Adele, 18. 5. 18:30 Samba, 20. 5. 18:30 Dejte mi pokoj! (KB) 14. 5. 10:00 Studentský maraton čtení (B) 16. 5. 19:00 Degustace španělských vín, ochutnávka paelly (A) 17. 5. 17:00 Komentovaná degustace kávy od Gorana (O) 19. 5. 10:00 Biodiverzita, Anroidi sní – filmy (také v 17 a 20 hod., KB) 20. 5.–16. 6. JaumeHerreroOrtells:Procházkya pohledy–fotografie(SVK) 20. 5. 17:00 Procházky a pohledy – vernisáž výstavy (SVK) 19:00 Jaume Herrero Ortells:Ticho v sadech – vernisáž výstavy (A) 21. 5. 20:00 Ana&Sara,Vypravěčka – taneční projekt (MS) 22. 5. 20:00 Fandango – taneční projekt (MS) 23. 5. 13:00 Flamencopa Pilsen 2015 – mezinárodní soutěž ve flamenku 20:00 Ženy – taneční projekt (NS) 24. 5. 10:00 Taneční a hudební workshopy (MA) Plzeňský festival stepu 2015 Měšťanskábeseda(MB),U Branky(B),Plzeň,www.spolekkrok.cz/plzensky-festival-stepu 15. 5. 15:30 Seminář Liba Borak – děti (také od 16:30 a 17:30 hod., MB) 17:30 Seminář: Daniel Borak – středně pokročilí dospělí (MB) 18:30 Seminář: Daniel Borak – pokročilí dospělí (MB) 19:30 Seminář:DanielBorak–středněpokročilídospělí(děti,MB) 16. 5. 10:30 Tap & Dance Jirina Nowakowska (B) 10:45 Baletní škola DJKT Plzeň (B) 11:00 Avalanche – Hradec Králové (B) 11:10 No Feet – Brno (B) 11:20 Step by Step studio Plzeň (B) 12:00 SpolečnéShimSham+pozvánkana stepařskýgalavečer(B) 12:15 Duo Martina + Karolína – KarlovyVary clogging (B) 12:25 Inis – Plzeň, irský step + tanec (B) 12:30 Stepařský workshop pro veřejnost (MB) 12:45 Kapela Burlesque Plzeň (B) 19:00 Galavečer festivalu (MB) 17. 5. 09:00 Seminář: Liba Borak – děti (také od 10:00 hod., MB) 09:00 Seminář: Daniel Borak – středně pokročilí (MB) 10:00 Seminář: Daniel Borak – pokročilí (MB) Noc kostelů www.nockostelu.cz 29. 5. Putování po kostelech s doprovodným programem Katedrála sv. Bartoloměje 15:00–21:00Nahlédnětemezizvony–komentovanéprohlídky(časovévstu- penky bez rezervace), 15:00–18:00 Katedrální klenotnice – komentované prohlídky (časové vstupenky), tvůrčí dílny, 18:00 Mše svatá, 19:00 Úvodní pozdrav Mons. Františka Radkovského a hostů, 19:40 Schola Cantorum Pil- sensis I., 20:00 Sólová zobcová flétna I., 20:20Taneční vystoupení, 20:45 Ka- tedrální sbor Resonance, 21:30 Slavnostní vyzvánění zvonů, 21:35 Přednáška Ing. arch. Jana Soukupa, 22:15 Schola od sv. Bartoloměje, 23:00 Sólová zob- cová flétna II., 23:20 Schola Cantorum Pilsensis II., 23:45 PokojVám Kostel Nanebevzetí Panny Marie 19:00 Zahájení, 19:20 Varhanní koncert, 20:00 Varhany nejen k poslechu – výklad a prohlídka, 20:30 Komentovaná prohlídka, 21:00 Varhany slovem i tónem–výklad,ukázkahry,21:30Komentovanáprohlídka,22:00Prohlídka varhan, 22:30 Povídání o kostele, 23:00 Koncert, 23:45 Modlitba Kostel sv. Jana Nepomuckého Posezení u čaje v Modrém sále, 19:00–22:30 Prohlídky kněžských rouch a li- turgickýchpředmětů,19:15KoncertsboruČeskápíseň,20:00–22:30Vyhlídky z věže, prohlídky kůru, 20:00 Kostel – místo kultu, přednáška, 20:45 Koncert Scholy u redemptoristů, 21:30 Výstava obrazů s komentářem, 22:45 Chvilka s hudbou, 23:10 Na rozloučenou písně z Taizé Kostel sv. Martina a Prokopa 19:30 Hudba vždy čerstvá, plná vitamínů a bez konzervantů – koncert, 20:30–23:55Volné prohlídky kostela Kostel sv. Jiří 18:00Zahájení,koncertZUŠB.Smetany,19:30KoncertdětskéhosouboruVox Macronyx, 20:30 Výstava Plzeňské proměny, 21:00 O kostele sv. Jiří – před- náška,22:00–23:30Prohlídkyvěžea výstavy,22:00Meditacesezpěvyz Taizé Kostel Panny Marie Růžencové 18:05 Mše svatá, 19:00–22:00 Otevřena knihovnaTomáše Akvinského, 19:05 Pěvecký koncert Masarykovy ZŠ, 20:30 Táborák za doprovodu hudebních ná- strojů a kavárna na zahradě, 20:45, 21:45 a 22:00 Komentovaná prohlídka, 21:00 a 22:30 Hudební improvizace na varhany, 23:55 Modlitba KostelVšech svatých 18:00Zahájení,18:15Náhodnýkvartet–flétny,19:15DuoUčitela Truhlář–akor- deony,20:15Lenka&spol.–sborovýzpěv,21:05Zajímavostio historiikostela Kostel sv. Mikuláše Prohlídky kostela, 19:05 Mužský byzantský chrámový sbor, 21:00 Moleben (litanie) k Božskému srdci, 23:50 Adorace a požehnání Kaple v Hospicu sv. Lazara 18:00 Zahájení, 18:10 Rodina Pešťákova – hudební trio, 18:45 Petr Kutek – recitace, 19:30 Čtvrt na osm – legendární kapela, 20:00 Láďa Pohořelý – hudební improvizace Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích 19:00Varhanní koncert, 20:30–22:00Varhany zblízka – prohlídky varhan a kůru, výstupy na věž, prohlídky kostela, 22:00 Modlitba Meditační zahrada s kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho 19:00 Zvonek Maxmiliánek, 19:00, 20:00, 21:30 a 22:30 Komentovaná pro- hlídka kaple a zahrady, 20:30 Eva Henychová – koncert, 21:00 Zahrada v záři světel i stínů, 23:15 Zahrada ve tmě Pravoslavný chrám sv. Anny 19:00 Život a soužití pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ECM, sbor Maranatha 18:00–24:00 Kavárna v kostele, výstava Evy Hof Krocové Metamorfóza 15, prohlídky kostela, 18:00Vystoupení dětského sboru Gutta v Plzni, 20:00 Kon- cert Fusion Tachov a taneční skupina Paprsek, 21:30 a 22:00 Úryvky z filmu o nových plzeňských zvonech s hudební improvizací, 24:00 Závěr ECM, Plzeň 1 – Lochotín 16:00–20:00 Deskové a stolní hry, 18:15–23:00 Prohlídky kostela s průvodci, 21:30 Komentovaná bohoslužba Akce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

63 květen 2015 | www.zurnalmag.cz ČCE, Korandův sbor 18:00–23:00V modlitebněkavárna,projekceo stavběkostela,hořeBzía Dia- konii, 20:15 Slovo duchovního, 20:30 Komentovaná prohlídka kostela a kryp- ty, 20:50 Historie varhan a varhanní chvilka, 21:40 Komentovaná prohlídka kostela, 22:00 Písňový recitál – varhany, zpěv, 23:10 Noční hudba – varhany Kaple v Domově pro seniory sv. Jiří Občerstvení, 17:20 Beseda s otcem Barhoněm, koncert, 18:00 České folklorní písně, 19:00 Litanie u sochy Panny Marie, 20:00 Beseda s autorem výstavy malířem J. Pickem, 20:30 Tvořivá dílna – figurky z hlíny do betlému, 21:00 Klavírní vystoupení ČCE, Západní sbor 18:15 a 19:30 Zpívání ze zpěvníku Svítá, 19:00 a 22:20 Historie sboru a círk- ve, 20:00 Šalamoun a jeho ženy – divadelní spolekT.E.S.C.O., 20:30Varhanní koncert, 21:20 Skupina Gutta, 22:30 Skladby pro varhany a flétnu, 23:15 … Od ztracena do ztracena… – folk Církev bratrská 18:15 Hudební vystoupení místní skupiny, 19:30 a 21:30 Živá varhanní hud- ba, 20:00 Přednáška o historii sboru, 20:30 Foto projekce a živá hudba, 21:00 Reprodukovanýhudebníkoncert,22:00Povídkya živáhudba,22:30Reprodu- kovaná hudba a foto projekce CČH, sbor Kristova Kříže 16:30 Koncert Plzeňské Bublinky, 50. MŠ, 18:00 a 22:00 Hudební překvapení, 19:00 Výstava Mistr Jan Hus (1415–2015), 20:00 Koncert klarinetů, 21:00 Koncert Plzeňského MLSu Církev adventistů sedmého dne, sbor Skvrňany (KVK Centrum) 18:00Promítánífilmuo stavěníkostela,fotovýstava,Zeďnářků–modlitební zeď, výroba záložek nejen pro děti, výstava Biblí a křesťanské literatury Církev adventistů sedmého dne, sbor Slovany (KC Klíč) 18:00 Úvodní slovo a přivítání návštěvníků, po celý večer film o životě Ježíše Krista, čtení knihyVelká naděje, výstava Biblí a knih určených k jejímu studiu, dětský koutek s četbou biblického příběhu, 22:00 Modlitba Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš, zvaný Kostelík U Ježíška 17:00–19:00 Tvůrčí dílna pro děti, 17:00–24:00 Gesú Bambino Caffé, 17:05 Ježíšek akordeonový – soubor ZUŠ Sokolovská, 17:45 a 20:45 Ježíšek pod zemí, nad zemí i  zvonící – prohlídka, 19:00 Komentovaná prohlídka s Ing. arch. Janem Soukupem, 20:00 Ježíškovy varhany – koncert, 22:00 Je- žíšek potřetí v gospelovém hávu, 22:00 Ježíškova čajovna Plzeň – Křimice, kaple Povýšení sv. Kříže 17:00 Zahájení, recitace, čtení, vystoupení J. Hlobila, 22:00 Zakončení Plzeň – Křimice, kaple Narození Panny Marie zvaná též Hornička 18:00–22:00 Možnost prohlídky kaple Kompletní program naleznete na www.nockostelu.cz. Velká synagoga Sady Pětatřicátníků 11, Plzeň 3. 5. 19:00 Slavnostní koncert 6. 5. 20:30 Koncert Světlo porozumění – hudebně-duchovní projekt 7. 5. 20:00 Legendy rocku – koncert Žonglobalizace 2015 Borský park, Plzeň, www.zonglobalizace.cz 6. 6. 12:00 Multižánrový festival – workshopy, koncerty, představení Akce vydavatelství časopisu vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRODUKČNÍ Náplň práce produkční: • Organizace prací na výtisku časopisu Žurnál • Komunikace s dodavateli podkladů a s pořadateli kulturních akcí • Příprava podkladů • Korektury • Kontrola distribučních míst • Administrativní práce • Správa webu a FB Požadujeme: • Flexibilitu • Schopnost samostatné práce • Pozitivní přístup k práci • Výborné komunikační a organizační schopnosti • Příjemné vystupování • Reprezentativní mluvený i písemný projev • Schopnost zvládání stresu a práce pod tlakem (uzávěrky) • Práce na počítači – pokročilé znalosti • Předchozí práce v médiích, či na podobné pozici výhodou • Výborná znalost českého jazyka, znalost AJ výhodou Termín nástupu 1. 8. 2015 Své životopisy, spolu s motivačním dopisem, zasílejte na e-mail krulichova@zurnalmag.cz, do 30. 5. 2015.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

PROGRAM 64 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kino Kino Beseda Kopeckého sady 13, tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod. 04/05 / 18:30 Impresionisté z Paříže, Londýna a USA Exhibitions, prohlídka výstavy 05/05 / 17:00 a 20:00 Diplomacie – FK Plzeň Drama, Francie/Německo, 2014, 84 min. 06/05 / 18:30 Teorie všeho Životopisný/romantický/drama,VB, 2014, 123 min. 07/05 / 18:30 Kobry a užovky Drama, Česko, 2015, 111 min. 08/05 / 18:30 Ida Drama, Polsko/Dánsko/Francie/VB, 2013, 82 min. 11/05 / 18:30 Poklady Ermitáže Exhibitions, prohlídka výstavy 12/05 / 17:00 a 20:00 FDUF 2015 – FK Plzeň 1. ročník Filmového festivalu FDUF ZČU 13/05 / 18:30 Láska je dokonalý zločin Drama/thriller, Švýcarsko/Francie, 2013, 111 min. 14/05 / 16:00 Tři srdce Drama, Francie, 2014, 106 min. 14/05 / 18:30 Láska na první boj Komedie/romantický/drama, Francie, 2014, 98 min. 15/05 / 18:30 Život Adele Drama/romantický, Francie, 2013, 179 min. 17/05 / 16:00 Rusalka Záznam z Metropolitní opery v NewYorku, 195 min. 18/05 / 18:30 Samba Komedie/drama, Francie, 2014, 120 min. 19/05 / 17:00 a 20:00 Mediterránea Plzeň – projekce, besedy, FK Plzeň Biodeverzita (Španělsko, 2014, 15 minut.) Androidi sní (Španělsko/Německo, 2014, 61 min.) 20/05 / 18:30 Dejte mi pokoj! Komedie, Francie, 2014, 79 min. 21/05 / 18:30 Divočina Životopisný/drama, USA, 2014, 115 min. 22/05 / 18:30 Divoké historky Povídkový, Argentina/Španělsko, 2014, 122 min. 25/05 / 18:30 My jsme nejlepší! Drama, Švédsko, 2013, 102 min. 26/05 / 17:00 a 20:00 Jimmyho tančírna – FK Plzeň Drama,Velká Británie/Irsko/Francie, 2014, 106 min. 27/05 / 18:30 O koních a lidech Komedie/drama/romantický, 2013, 81 min. 28/05 / 16:00 Sex, drogy a daně Drama/životopisný, Dánsko, 2013, 110 min. 28/05 / 18:30 Lví srdce Drama, Finsko/Švédsko, 2013, 99 min. 29/05 / 18:30 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě Komedie/drama, 2014, 100 min. 01/06 / 18:30 Boj sněžného pluhu s mafií Krimi/komedie/akční, 2014, 115 min. 3D Planetárium Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., 12. 5. od 12:00 hod. a 13. 5. celý den nepromítá, tel.: 737 247 585, www. techmania.cz 2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geo- grafickou tematikou, projekční globus Science On a Sphere, interaktivní expoziceVesmír Projekce: Astronaut 2D + Jarní obloha nad Plzní Astronaut 3D + Jarní obloha nad Plzní Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D Cesta za miliardou hvězd 2D Hluboký vesmír 3D Jsme vetřelci! 2D + Jarní obloha nad Plzní 2D Jsme vetřelci! 2D + Krásy vesmíru 2D Jsme vetřelci! 3D + Jarní obloha nad Plzní 3D Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D Země, Měsíc a Slunce 2D + Jarní obloha nad Plzní Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru Zpátky na Měsíc. Navždy. 2D Život.Vesmírnýpříběh2D+JarníoblohanadPlzní Život.Vesmírný příběh 2D + Krásy vesmíru Cinema City OC Plzeň Plaza, Radčická 2, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 374 809 777, www.cinemacity.cz 30. 4.–7. 5. Avengers: Age of Ultron (2D i 3D), Ex Machina, Je prostě báječná 7.–14. 5. Dejte mi pokoj! 14.–21. 5. Ladíme 2, Malý Pán, Šílený Max: Zběsilá cesta (2D i 3D) 21.–28. 5. Den blbec, Hurá na fotbal (2D i 3D), Poltergeist (2D i 3D), Země zítřka, Život je život 28. 5.–4. 6. Dítě číslo 44, Divoká dvojka, San Andreas (2D i 3D) Dále hrajeme: Americký sniper, Asterix: Sídliště bohů, Divočina, Focus, Ghoul, Kingsman: Tajná služba, Konečně doma, Králova zahradnice, Neu- tečeš, Noční běžec, Ovečka Shaun ve filmu, Píseň moře, Popelka, Rezistence, Rychle a  zběsile  7, Vybíjená,Vzkříšení démona CineStar OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 377 434 999, www. cinestar.cz 30. 4.–7. 5. Avengers: Age of Ultron (2D i 3D), Je prostě báječná 7.–14. 5. Dejte mi pokoj! 14.–21. 5. Ladíme 2, Malý Pán, Pírkovo dobrodružství (2D i 3D), Šílený Max: Zběsilá cesta (2D i 3D) 21.–28. 5. Den blbec, Hurá na fotbal (2D i 3D), Poltergeist (2D i 3D), Země zítřka, Život je život 28. 5.–4. 6. Dítě číslo 44, Divoká dvojka, San Andreas (2D i 3D) Dále hrajeme: Ghoul, Konečně doma, Neutečeš, Noční běžec, Ovečka Shaun ve  filmu, Popelka, Rezistence, Rychle a zběsile 7, Vybíjená, Zvonilka a tvor Netvor Kino a divadlo Káčko Sokolovská 1011, Dobřany, tel.: 739  643  219 (kancelář 9–16hod.),733 636 060(smsrezervace),www.kacko.cz 9. 5. 20:00 Ex Machina 10. 5. 18:00 Ex Machina 15. 5. 20:00 Pořád jsem to já 16. 5. 17:00 Pírkovo dobrodružství 20:00 Avengers: Age of Ultron 17. 5. 15:00 Pírkovo dobrodružství 18:00 Avengers: Age of Ultron 3D 22. 5. 20:00 Šílený Max: Zběsilá cesta 23. 5. 17:00 Malý Pán

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

65 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Koncerty | Kluby 20:00 Život je život 24. 5. 15:00 Pírkovo dobrodružství 3D 18:00 Život je život 29. 5. 20:00 Život je život 30. 5. 17:00 Malá z rybárny 20:00 Zabijáci 31. 5. 15:00 Hurá na fotbal 18:00 Malá z rybárny Metalfest Open Air Amfiteátr Lochotín, Plzeň, www.metalfestopenair.cz 5. 6. 12:00 Warhawk, 13:00 Battle Beast, 14:10 Insomnium, 15:20Visions of Atlantis, 16:40 Grave Digger, 18:00 Overkill, 19:40 Moonspell, 21:30 Arch Enemy 6. 5. 10:15 STROY, 11:20 Seven, 12:20 Elvenking, 13:25 Majesty, 14:30 CivilWar, 15:35Tankard, 16:45 Heidevolk, 18:05 Equilibrium, 19:45Testament, 21:30 Edguy 7. 6. 10:15  Embryo (It), 11:15 Evertale, 12:20 Evil Invaders, 13:20 The Vintage Caravan, 14:20 Skull Fist, 15:25 Unleashed, 16:30 Refuge, 18:00 Amaranthe, 19:40 Eluveitie, 21:30 Accept TřemFest 2015 Sportovní areál V Luhu, Záluží u Plzně, www.tremfest.cz 23. 5. 16:00 Openairfestival,zahrají:Stozvířat,AtariTerror,HentaiCorpo- ration,Trautenberk,FaithIsMore,Cheers!,HighGain,Adolpho Místní Fesťák Anděl Music Bar (A), Divadlo pod lampou (DL), Pohoda Music club (P), Plzeň, mistni- borci.stan@gmail.com, www.mistniborci.cz 13. 5. 19:00 Warm up párty: Morkobot (IT), Fetch!, Sebetvor (P) 23. 5.–7. 6. Koncerty různých žánrů, prezentace, výstavy, workshopy (DL, A) Šeříkovka Šeříková 13, Plzeň, pivnice otevřena po–čt, ne 15–23, pá–so 15–02 hod., www.serikovka.cz, www.facebook.com/serikovka 1.–17. 5. Velkoplošné projekce MS v hokeji 2.–3. 5. Turnaj mládeže v boxu 9. 5. 20:00 Plug&Play:The Blueberries,The Final Jam,WayTo 21. 5. 20:00 Laco Deci & Celula NewYork – jazz 23. 5. 20:00 Electric Lady – funk power 29. 5. 20:00 Kus Blues, Blue Zebra, Pink Floyd tunes by P. Cimpl – blues Zach´s Pub Palackéhonám.2,tel.:377 223 176,po–pá13–01,so–ne17–24hod.,www.zachspub.cz 30. 4. 19:30 Londýn, domov můj + Do moře míst (Albánie) – filmové dokumenty 20:30 Jiří Schmitzer – folkový recitál 1. 5. 19:00 Olga – filmový dokument 20:30 Tea Jay Ivo – diskotéka 2. 5. 20:00 Circus Ponorka – one man rock show Honzy Ponocného 6. 5. 20:00 HonzaTrávníček a K2 – filmový dokument, beseda 7. 5. 20:00 Ocho Rios – rock, world music 8. 5. 20:00 Cesta pivních znalců: ChlumeckýVít s limetkou,Tullamore dew IrishWhiskey party – drink party s překvapením 9. 5. 20:00 Sparta Praha :Viktoria Plzeň – projekce utkání 14. 5. 19:30 Mucha – femipunk, Květy – alternative 20. 5. 19:00 Science Café: O českém jazyce – diskuze s M. Proškem 21. 5. 20:30 Mr. Cocoman & Dr. Kary – reggae 22. 5. 20:00 Flat Fly – ska 20:00 Cesta pivních znalců: Kounic 28. 5. 20:30 Hibaj – best czech revival band 30. 5. 20:30 Lake Malawi – indie pop Anděl Music Bar Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod., www.andelcafe.cz 30. 4. 22:00 DJ párty (také 1. a 2. 5.) 5. 5. 21:00 TribalTheory – funk, rock\'n\'roll + Head Down – rock, grunge 6. 5. 21:00 Calm Season – alternative acoustic 7. 5. 22:00 DJ párty 8. 5. 22:00 DJs Crack – up!, special guests:Them DarnedTeenagers 12. 5. 19:00 Čítání lidu 22:00 FDUF festival studentského filmu – DJs after party 13. 5. 21:00 AdrianT. Bell – alternative rock + Bros’n‘Beasts – rock pop 14. 5. 21:00 POPs – pop 15. 5. 22:00 DJ párty (také 15. 5.) 19. 5. 21:00 ArtTIME, ApeTown – funk rock 20. 5. 21:00 Pillow Fight – rock, rock\'n\'roll 21. 5. 21:00 Ira Mimosa – acoustic 22. 5. 22:00 DJ párty (také 23. 5.) 26. 5. 19:00 Animánie uvádí… 27. 5. 21:00 Slam poetry – poezie naživo 28. 5. 21:00 Zajíc Company – rock, electronica 29. 5. 22:00 DJ párty (také 30. 5.) Divadlo pod lampou Havířská 11, Plzeň, tel.: 378 037 800, www.podlampou.cz 1. 5. 21:00 52 Hertz (D) – emo, punk, screamo, Bait (D) – hc, post black, Kannout – post metal, emo 2. 5. 20:30 Boj o Lampu vol. 3: Freestyle battle,Wild Jam, N8: Rainman + Kenas, DJ Grymlli 3. 5. 19:00 Díky, Ameriko! – Příběh jednoho památníku, filmový dokument 5. 5. 21:00 Presumpce neviny – punk 6. 5. 21:00 Coldfeet – indie rock, Naked Illusion – rock, alternative 7. 5. 21:00 Orion, Mike-T, Refew, Noisy Dogz – hip hop 8. 5. 21:00 Banisher (PL) – technical death metal-grind, Alter In Mind – metal, crossover, Elementary – alternative, metal 13. 5. 21:00 První hoře – futur punk, jazz kabaret, Sebevrány – progre- ssive, alternative 14. 5. 20:00 Múza 2015 – semifinále A: Ben Dover, Herdek Filek,Teepee, The Hump 15. 5. 20:00 Interitus, ReturnTo Innocence – symphony metal, Object – metal, progressive

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

PROGRAM 66 květen 2015 | www.zurnalmag.cz Kluby 16. 5. 20:00 Pesopír – obscene folk-punk-schlager, DJ Lishuk – obscén dysko 22. 5. 21:00 The Osels – indie, rock´n´roll, wHAT´S yOUR fAVORITE nUMBER? – 8bit, electronica, punk, rock´n´roll, I LoveYou Honey Bunny – indie rock 23. 5. 20:00 Hella Comet (A) – noise, rock, pop, shoegaze, Core Belief – psychedelic,Walter Gross (USA) – experimental, hip hop, noise,Tenshun (USA) – noisebeatmaker 27. 5. 21:00 ZNC – punk rock 28. 5. 20:00 Múza 2015 – semifinále B: Acid Row, Second Side, East Clintwood, Cougar + vítězná kapela 8. kola 29. 5. 20:00 Liserstille (DK) – progressive art rock, WhiteWine (USA, DE) – indie, alternative, experimental, Madebythefire – instrumental math rock 30. 5. 20:00 Desire For Sorrow – black metal, Keep On Rotting – death- -acid metal, Revenge Division (SK) – death-thrash metal, LaidToWaste – thrash-speed metal House of Blues Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz 2. 5. 21:00 Mr. Elastik – swing, electro, manouche 7. 5. 21:00 HeWeR – rock 8. 5. 21:00 Sifon – rock 9. 5. 21:00 Ci5 – hard rock, Drtimosaz – rock, punk 13. 5. 21:00 The Southern Blues Kings (UK) – swing, blues, Five Rivers Blues Band – blues 15. 5. 21:00 Palice – rock 16. 5. 21:00 Buster Nixon feat. Martin Svátek – funk 22. 5. 21:00 Mediterian – spanish and other music 23. 5. 21:00 Zásadní změna – pop-punk,White´N´Black (D) PH+ Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 777 760 169, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz 1. 5. 21:00 Master Mix – DJs B-London, Andreas C. 2. 5. 21:00 Disco 2015 – DJs Dragon, George da House 6. 5. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ 8. 5. 21:00 Superstars – DJs Baker & friends 9. 5. 21:00 Anonymous Party – DJs Fawkess, Forster 13. 5. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Petr Süss 15. 5. 21:00 Rise Up – Peeter MDJ & friends 16. 5. 21:00 Fiesta – DJs Jeyp, Ennie 20. 5. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJTomKay 22. 5. 21:00 Erasmus Party – DJs Luppi Clarke, Saint Soby, Carlos Guerreiro (P) 23. 5. 21:00 Famous – DJ Martez Ortega & friends 27. 5. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka 29. 5. 21:00 9. narozeniny PH+ – 9 rezident DJs, free mix CDs 30. 5. 21:00 House Madness – DJs Petr Süss & Andy Road (SeeJey rádio) BuenaVista Club Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz 2. 5. 19:30 Mezinárodní víkend tance:Time Mashine – taneční představení 6. 5. 20:00 Argyle (F) – power trio, Palindromes – indie alternative, Donnie Darko – rock progressive 7. 5. 16:00 Jak se zodpovědně rozhodnout o očkování – přednáška 8. 5. 20:00 MiroŠmajda&Terrapie–rock,alter.,hosté:TheAprill&Isua 9. 5. 21:00 Freedom Night – soutěže, DJ Henriette 16. 5. 20:00 Roccaflex Crew 10Years Anniversary Bashment – dancehall 22. 5. 21:00 Ty nikdy label: Rest, Idea, BoyWonder, MC Gey, Paulie Garand, Kenny Rough, DJ Fatte, DJ Aka – hip hop 23. 5. 20:00 PopWave Dance 80´ Party 27. 5. 20:00 Angelo Debarre & Marius Apostol – Gipsy Unity (F), gypsy jazz, v rámci festivalu Khamoro 29. 5. 19:00 Pole Dance Show 30. 5. 21:00 X-Cover – rock pop Papírna Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz 1. 5. 20:00 Schwarzprior, Ink Midget – elektronika, experimental 7. 5. 20:00 Labasheeda (NL), Hissing Fauna – psychedelic 9. 5. 17:00 KřivákV Papírně:Workshop, promítání, koncert: Prodavač, Or – electro pop, noise 14. 5. 20:00 SeeThrough Dresses (USA), Melmac – indie, rock, metal 15. 5. 20:00 Princess Chelsea (NZ), DJ Diom – indie pop 16. 5. 20:00 Grog stranou – DJs party 21. 5. 20:00 Guantanamo Party Program (PL), Le Bain De Maid, Sliming Spoon (SK) – punk, hardcore, emo 22. 5. 20:00 Večírek s Ventolínem – elektronika s projekcí Pantheon Music Club Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz, www. pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let 1. 5. 21:00 Beats for love – warmup festivalu, Mathiass O\'zana, CucoVan Dee, DJ Carlos 2. 5. 21:00 Pivní festival – oficiálni after party,Twiggy Pop a Pavel Plánka, DJ Moon 6. 5. 21:00 James Cole a Sodoma Gomora – hip hop 8. 5. 21:00 Smile Dental night – Chany a Robin (Kiss Proton), DJ Ladin 9. 5. 21:00 Macháč club tour – EMD, Enrico, Nfix a Candice, Millan Weekender, Richie, Jimmy, DJ Jacoob 15. 5. 21:00 Toni Glide by housemagazine.cz,TiGi, DJ Moon 16. 5. 21:00 Funky, R’n‘B and Hip Hop – Jacooob, Dive, DJ Ladin 22. 5. 21:00 Richard Reynolds, Calderon, DJ Moon – hity Super Jam, Shake It a další 23. 5. 21:00 Majk Spirit – hip hop, DJ Sobol 29. 5. 21:00 Michael Burian and CucuVan Dee, DJ Carlos 30. 5. 21:00 Playboy Speciál – DJane Luccia, DJ Moon Hifi klub Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net 7. 5. 20:00 Mála parta + Stařenky – folk, bluegrass 9. 5. 20:00 Redwen – grunge rock 12. 5. 20:00 Perníková zpívaná 26. 5. 20:00 Perníková zpívaná 28. 5. 20:00 Fregata – folk

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

67

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/

68

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-52015/