Magazín Žurnál 9/2015http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

září 2015 I www.zurnalmag.cz 2015 16

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

Veletrh cestovního ruchu Plzenského kraje ITEP 2015 10:00 - 18:00 24. - 26. září 2015 TJ Lokomotiva Plzeň KOMPLETNÍ TURISTICKÉ INFORMACE, INTERAKTIVNÍ ZÁBAVA, HUDBA, OCHUTNÁVKY Více na www.turisturaj.cz ... TENTOKRAT PO S

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

Program PO STOPÁCH SERIÁLU POLICIE MODRAVA – soutěže o kompletní sadu dvd, besedy a autogramiády s protagonisty seriálu (Filip Tomsa, Soňa Norisová, Jaroslav Satoranský) BAVORSKÁ SOBOTA – tradiční bavorská muzika po celý den, ochutnávky bavorských klobás, preclíků a piv OCHUTNÁVKY REGIONÁLNÍCH SPECIALIT Z ČECH I ZAHRANIČÍ TECHMANIA SCIENCE CENTER - prezentace exponátů proveďte si vlastní pokusy a bavte se interaktivně! PLZEŇSKÁ ZOO – možná přijde i žirafa KŘESLO PRO HOSTA – REŽISÉR VÁCLAV VORLÍČEK – Popelka a další poutavé vyprávění OBLEČTE SI POPELČINY ŠATY – program pro děti INTERAKTIVNÍ SOUTĚŽE O ZAJÍMAVÉ CENY UKÁZKY TRADIČNÍCH ŘEMESEL OCHUTNÁVKA SEVERNÍ ITÁLIE – originální italská kapela a výtečné víno KOMPLETNÍ TURISTICKÉ INFORMACE VÍCE NEŽ 100 VYSTAVOVATELŮ TIPY NA DOVOLENOU INFORMACE PŘÍMO U ZDROJE, MAPY, BROŽURY... STOPACH FILMU ... SOUTĚŽTE SE SKUTEČNÝMI KLUSÁLKY

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

TIPY NA KONCERTY 24–27 Akce měsíce | Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se… GALERIE 40–43 Akce měsíce | Přehled výstav | Dozvěděli jsme se… KLUBOVÁ SCÉNA 28–31 Akce měsíce | Kam a za čím do klubů Dozvěděli jsme se… KAM ZA KULTUROU 44–49 Akce měsíce | Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se… DIVADLO 32–39 Rozhovor s Viktorem Konvalinkou | Rozhovor s Tomášem Svobodou | Akce měsíce | Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se… AKCE MĚSÍCE 8–23 Plzeňská filharmonie vstupuje do nové sezóny | Mezinárodní festival DIVADLO | ITEP – Veletrh cestovního ruchu Plzeňské- ho kraje | Korunovační klenoty na dosah | Pilsner Fest 2015 ŽURNÁL 4–7 Slovo redaktora RESTAURACE 54–57 Názor Tomáše Vlasáka | To nejlepší z restaurací Přehled restaurací PROGRAM Divadlo, galerie, instituce, muzea, akce, kino, koncerty, kluby Seznam distribučních míst 58–66 50–53 KINO Kino Beseda | Filmové premiéry S mobilní aplikací od Nadace ČEZ pomáhám pohybem Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří. Stáhněte si aplikaci zdarma do svého telefonu. www.pomahejpohybem.cz OBSAH

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

VÝSTaVA českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji www.plzensky-kraj.cz akce se koná pod záštitou hejtmana Václava Šlajse ukázky a prodej výpěstků ovoce, zeleniny a květin odborné poradenství ochutnávky a prodej Regionálních potravin Plzeňského kraje VSTUP ZDARMA 9.–10. ŘíjNa 2015 Kulturní dům Šeříková, Plzeň-Slovany pátek: 9:00 - 17:00 sobota: 9:00 - 15:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

6 září 2015 | www.zurnalmag.cz NÁKLAD 10 000 ks Ev. číslo – MK ČR E 17183 VYDÁVÁ PROPAGANDA s. r. o. Záběhlická 3254 / 51 106 00 Praha 10 – Záběhlice IČO: 276 04 675 ADRESA REDAKCE Pobřežní 8 301 00 Plzeň KULTURA A DISTRIBUCE Katarína Krulichová, BBA Tel.: +420 605 163 634 krulichova@zurnalmag.cz INZERCE Ing. Jaroslav Krulich Tel.: +420 603 811 904 jaroslav.krulich@zurnalmag.cz REDAKCE Ing. Markéta Čekanová Tel.: +420 724 317 539 cekanova@zurnalmag.cz František Klimt Tel.: +420 725 874 981 klimt@zurnalmag.cz PRODUKČNÍ Ing. Lucie Hanušová Tel.: +420 728 311 284 lucie.hanusova@zurnalmag.cz DTP Euroverlag, spol. s r. o. www.euroverlag.cz FOTOGRAF Lukáš Potůček www.lukasapetra.cz Vážení a milí čtenáři Žurnálu, Další Žurnál vyjde 30. září září 2015 I www.zurnalmag.cz 2015 16 léto se kloní ke  konci a  nadchází měsíc, který voní novými aktovkami, penálem s pastelkami, novými učebnicemi a  svačinami s  čerstvými hruškami. Ale taky měsíc, který letos přinese mimo jiné dva velké divadelní festivaly, slav- nostní otevření rekonstruovaného nádraží na Jižním předměstí, veletrh cestovního ruchu ve  znamení filmu, malý festival Karla Čapka nebo dva svátky zasvěcené vědě. Jeden z nich, Noc vědců, bude tentokrát os- lavou světla. Světlo má totiž po celý rok svůj svátek, OSN ho vyhlásila Meziná- rodním rokem světla. Připomíná tak, že i něco tak samozřejmého, jako je světlo, má svou historii. A do ní nepatří jen ono biblické „budiž světlo!“, ale především řada zásadních objevů. Například tisíc let od napsání Knihy optiky nebo sto let od zrodu obecné teorie relativity. Tak mě napadá, že máme-li rok světla, mohlo by to znamenat, že se v našem životě leccos projasní nebo rozjasní, že se nám rozsvítí, nebo že najednou budeme mít v něčem jasno. Také by nás mohly čekat světlejší zítřky a světlo na konci tunelu. Nebo by nám alespoň tu a tam měla svitnout nějaká ta naděje. Třeba v tom, že nám někdo něco objasní nebo vysvětlí. Jen na jedno asi spoléhat nelze: že by pod svícnem přestala být tma. Z roku světla máme za sebou už dvě třetiny. Možná je ve vašem životě zalitý slun- cem, možná na záblesk světla stále marně čekáte. Ať tak, či tak, určitě vám nabíd- ka, kterou najdete na následujících stránkách, přijde vhod. Najdete tu kompletní program festivalu Divadlo i  mimořádného ročníku Skupovy Plzně, informace o spoustě dalších divadelních představení plzeňských i hostujících souborů, po- zvánky na končící, probíhající i nově otevřené výstavy, zářijovou nabídku restau- rací a mnoho dalších zajímavostí. Nechybí ani pár tipů na volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Protože nač sedět doma, když se bez ohledu na věk můžete učit něčemu novému, seznamovat se s novými lidmi a otevírat si nové obzory? I tak se dá do života vnést nové světlo. A nezáleží na tom, zda se po letech vrátíte k něm- čině či angličtině, nebo si konečně splníte dětský sen o hře na flétnu. Tmu v životě totiž má jen ten, kdo odmítá cvaknout vypínačem nebo najít zápalky. Někdy je to sice po čertech těžké, ale nikdy to není nemožné. Jaké bude vaše září 2015, záleží jen a jen na vás. Samozřejmě, objektivní kata- strofy, jako je vytopený byt, nabourané auto, vyhořelý počítač nebo propou- štění ve firmě, příliš ovlivnit nedokážete. Ale to, zda je ponesete statečně, ba dokonce lehce a s úsměvem, to máte pevně ve svých rukou. Vyberte si k tomu nějakou pěknou kulturu, která vám vrátí světlo do očí a úsměv na tvář a vykročte do zbývající třetiny roku. Ať vám v září oči štěstím září vám přeje  Markéta Čekanová cekanova@zurnalmag.cz SLOVO REDAKTORKY

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

7

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

8 AKCE MĚSÍCE září 2015 | www.zurnalmag.cz Plzeňská filharmonie Nástup září představuje pro mnohé z  nás předěl, jakýsi „nový rok“, jehož příchod není sice bouřlivě slaven, ale v mnoha ohledech je novým začátkem. Po prázdninovém od- dechovém režimu se ulice města opět za- lidní, naši potomci nastupují do škol a vše se vrací k pevnějšímu pracovnímu tempu. Září znamená také konec divadelních a or- chestrálních prázdnin, kdy letní festivalové akce pod širým nebem vystřídá pravidelný koncertní a divadelní provoz. K zahájenínovékoncertnísezóny2015/2016 se chystá i Plzeňská filharmonie, orchestr s dlouholetou historií. Kořeny tělesa sahají až do 19. století a právem jej tak můžeme považovat za naše „rodinné stříbro“. Nová etapa začala rokem 1946, kdy vznikl Plzeň- ský rozhlasový orchestr, jenž si postupně vybudoval vysoký umělecký standard, při- spěla k němu i spolupráce s řadou našich a zahraničních uměleckých osobností. Dnešní podoba Plzeňské filharmonie plynule navazuje na před- chozí vývoj, zároveň rozšiřuje svoji činnosti o možnosti, jež při- náší novější doba. Plzeňská filharmonie podnikla množství kon- certních turné po státech Evropy a Severní Ameriky a vystoupila na prestižníchkoncertníchpódiích,jakoje mnichovskýHerkules- saal, velký sál Berlínské filharmonie či Dvořákova síň Rudolfina. Orchestr spolupracoval s hvězdami operního nebe, s Jonasem Kaufmannem, Ramonem Vargasem nebo Montserrat Caballé a během let své existence získala renomé nejen mezi přední- mi českými orchestry, ale je žádaným a vyhledávaným tělesem i v zahraničí. Od září 2013 se stal šéfdirigentem orchestru Tomáš Brauner (foto 1), laureát Mezinárodní dirigentské soutěže Dimitrise Mitropoulo- se 2010 v Athénách, jenž nahradil svého předchůdce, japonského dirigenta Kojiho Kawamota. Jako hlavního hostujícího dirigenta můžeme v čele orchestru vídat renomovaného belgického diri- genta Ronalda Zollmana, pod jehož vedením byla – Smetano- vou Mou vlastí – úspěšně uzavřena předchozí koncertní sezóna. Dříve než pohlédneme dopředu, je třeba připomenout, že Plzeňská filharmonie má za sebou skutečně úspěšné roky. Ná- paditá dramaturgie i  angažování mimořádných uměleckých osobností či dokonce těles (vzpomeňme na mimořádný koncert Kyoto Symphony Orchestra), stejně jako zařazení velkých vokál- ně instrumentálních děl. Nezapomenutelnými zážitky se stalo uvedení Dvořákova Requi- em, Janáčkovy kantáty Amarus, Rybovy Stabat Mater věnované našemu městu autorem již v roce 1805, Orffovy Carminy Burany i Beethovenovy 9. symfonie s Ódou na radost – to vše podnítilo zájem veřejnosti a odrazilo se i v bohaté návštěvnosti. Dnes již ustálené čtyři abonentní cykly obohacené kromě dvou symfonických o  jeden, spojující žánry, a  jeden určený dětem, rozšiřují posluchačské spektrum zájemců o symfonickou hudbu. Plzeňská filharmonie vstupuje do nové sezóny 1 2

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

9 září 2015 | www.zurnalmag.cz www.plzenskafilharmonie.cz Nelze opomenout ani koncerty představující vynikající hráče samotné filharmonie v roli sólistů, nebo unikátní koncert Plzeňský Orfeus sloužící k  podpoře mladých, nadějných talentů z našeho města. Plzeňská filharmonie je též organizátorem festivalu Smetanovské dny, jenž se letos konal již po  pětatřicáté. Těleso se také význam- ným způsobem zapojilo do kulturních akcí v souvislosti s udělením titulu Evropské hlavní město kultury. Při pohledu do  programové brožury je patrné, že i  v  následující sezóně zůstane zachována struktura dvou klasických řad (A, B), řady spojující žánry C i kon- certní řady určené dětem D. Programová nabídka je velmi bohatá a již teď se můžeme těšit na mimořádné umělecké zážitky. Abonentní řady A a B: Klasické V klasické řadě A je připraveno osm abonentních kon- certů, řada B jich nabízí sedm. Pečlivá dramaturgie představí jak známá, tak i méně provozovaná díla, z čes- kých skladatelů 20. století, prostor bude věnován tvor- bě B. Martinů, jehož nahrávku kompletního koncertant- ního díla pro violoncello a orchestr realizovala v tomto roce Plzeňská filharmonie spolu s Petrem Nouzovským. Na první pohled ovšem zaujmou především jména inter- pretů světového formátu, například houslové hvězdy Tai Murray (foto 3), klavíristky s  vynikajícím renomé Lilye Zilberstein (foto 8), mimořádného trumpetisty Sergeje Nakarjakova (foto 7), jenž by se měl představit jako hráč na křídlovku, či sopranistky Juliane Banse (foto 2). Z  českých hudebníků se představí kupříkladu Petr Nouzovský (foto 4), Bohuslav Matoušek, Miroslav Vilímec. Prostor dostanou i  mladí umělci: vítěz mezi- národní soutěže Pražské jaro 2014 v oboru hra na fagot Jan Hudeček, sopranistka Christina Johnston, jejíž ex- celentní výkon v  Rybově Stabat Mater má jistě plzeňské publikum stále v paměti, dále dirigent Marek Prášil či mladý houslista Marek Pavelec, jenž v našem městě stu- doval a nyní se sem vrací po absolvování studií na prestiž- ních zahraničních školách. Vzácným hostem se na zaha- jovacím koncertu řady B stane Janáčkova filharmonie Ostrava, která vystoupí s  klavíristou Ivo Kahánkem a svým šéfdirigentem Heikem Mathiasem Försterem. Mimořádnou pozornost mezi znalci hudby již nyní vyvolává závěrečný koncert programu Evropské hlav- ní město kultury s  názvem Opera Gala se sólistou Adamem Plachetkou (foto 6). Stejně jako v předcho- zích letech zazní při významných příležitostech i velká vokálně instrumentální díla. Sezóna abonentní řady A bude uzavřena Dvořákovou Stabat Mater, působivé Mozartovo Requiem rozezvučí prostory  katedrály sv. Bartoloměje 2. listopadu 2015. Abonentní řada C: Napříč žánry V rámci řady C vystoupí Plzeňská filharmonie na koncer- tě věnovaném šansonům Edith Piaf se sólistkou Hanou Fialovou, dále s Cimbálovou muzikou Milana Broučka a  poté s  nápaditou multiinstrumentalistkou Radůzou (foto 9). Abonentní řada D: Dětem Úspěšná řada D věnovaná dětem bude kromě pořadů, jejichž melodie děti velmi dobře znají (a prozpěvují si je kupříkladu během koncertu Plzeňský Orfeus, kde některé z nich zazněly) bude obohacena o nový pořad „V šapitó, v maringotce a pod všemi slunci světa“. 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

10 AKCE MĚSÍCE září 2015 | www.zurnalmag.cz Rozhovor s  ředitelkou Plzeňské filharmonie Od roku 2009 stojí v čele Plzeňské filharmonie paní Lenka Kavalová (foto 5). Pod jejím vede- ním došlo k řadě změn v programové koncep- ci tělesa, dramaturgii i  k  převzetí organizace festivalu Smetanovské dny. Sympatická Lenka Kavalová je nejen tváří z fotografií, návštěvníci koncertů ji mohou pravidelně vídat při uvádě- ní významných kulturních událostí, kdy doká- že milým a bezprostředním způsobem oslovit významné hosty i „své“ publikum. O podrob- nější pohled na  některé momenty chystané sezóny jsme proto poprosili ji, jako osobu na- nejvýš povolanou. Paní Kavalová, jak jste spokojená s průběhem předchozích sezón a  jaká je Vaše představa dalšího směřování Plzeňské filharmonie? Myslím, že mohu říci, že spokojená celkem jsem. Postupný- mi a systematickými kroky se nám daří naplňovat stanovené cíle. Průběh předešlých sezón by asi lépe zhodnotili naši po- sluchači, ti jsou nejdůležitější. Nesmírně si vážím, že se nám jejich řady rozšiřují. A směřování filharmonie? Je ještě mno- ho zajímavých umělců, kteří v Plzni nebyli, a stálo by za to je plzeňskému publiku představit. Našim společným cílem se šéfdirigentem Tomášem Braunerem je neustálé zlepšování umělecké kvality orchestru. Jen tak můžeme obstát v kon- kurenci ostatních orchestrů u nás i ve světě. Podařilo se Vám v dramaturgii sezóny 2015/16 realizovat všechny plány, nebo jste musela ně- které počiny odložit? Vzhledem k tomu, že sezónu řeším s dostatečným předsti- hem, mohu říci, že se mi z 95 % pro sezónu 2015/16 podařilo naplánovat to, co jsem si stanovila. Nejsme už v situaci, kdy musíme zahraniční umělce tolik přemlouvat. Za  sedm let mé, pravda, někdy úmorné, práce máme takové renomé, že sólisté zvučných jmen k nám jezdí s nadšením a rádi. Jak se díváte na akce v rámci projektu Evrop- ské hlavní město kultury? Můžete nám přiblí- žit chystané projekty Vodní hudba a Umělec a totalita? Ty velké projekty, které jsou multimediálního charakte- ru a jsou jiné než klasické, byly součástí vítězné přihlášky. Za sebou máme Camera Machine. Čekají nás Vodní hudba, Umělec a totalita a závěrečné Opera Gala s Adamem Pla- chetkou (foto 6). Vodní hudba bude výtvarně pojata a bude jakousi parafrází Petra Wajsara na G. F. Händela s využitím videoartu. Koná se 18. září ve 20:30 hod. v Papírně Plzeň. Projekt Umělec a totalita je zasazen do dvou dnů. Dopo- ledne 17. listopadu bude odhalení pomníku symbolické Trnkovy ruky, o které se postará Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a ve 20 hod. na FDULS ZČU zazní pod tak- tovkou Tomáše Braunera Symfonie č. 4 D. Šostakoviče jako projev stalinské doby. O den později v borské věznici (ne- přístupné veřejnosti) vystoupí České noneto s programem autorů, kteří museli nějaký čas trávit v kriminále, či dokonce tam zemřeli, a jejichž díla se vynesla na smotcích toaletního 6 5

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

11 září 2015 | www.zurnalmag.cz papíru či obdobným způsobem. Celý projekt bude doprovázen slovem a je ve spolupráci s Ústavem pro studia totalitních režimů v Praze. Plzeňská filharmonie se pravidelně vě- nuje nahrávkám významných hudeb- ních děl. Poslední vydaný disk „Antonín Dvořák Rhapsodies“ byl vysoce hodno- cen veřejností i hudební kritikou. Jak pro- bíhalo nahrávání violoncellových skladeb Bohuslava Martinů s Petrem Nouzovským a kdy se dočkáme vydání CD? S Petrem Nouzovským (foto 4) je spolupráce báječ- ná a spolu s Tomášem Braunerem, režisérkou Sylvou Stejskalovou, zvukovým mistrem Janem Kotzmann- em a  filharmonií vznikla při natáčení nádherná at- mosféra, která se odrazila i na kvalitě snímku, ze kte- rého sálá radost, jas a preciznost. V současné době je snímek k mání jen pro interní potřebu. Snažíme se snímek prosadit na světovém trhu. V současné době vyjednáváme se švýcarským vydavatelstvím. Kterých chystaných koncertů či projektů nové sezóny si vy sama nejvíce ceníte a ráda byste je doporučila publiku? Jsem ráda, že se podařilo do  sezóny získat takové hvězdy, jako je sopranistka Juliane Banse (foto 2), trumpetista Sergej Nakarjakov (foto 7), houslistka Tai Murray (foto 3)… Vlastně jsem ráda za celou sezó- nu, která je velmi reprezentativní. Osobně se těším i na dětské pořady Máme rádi zvířata (zde se mode- race ujmu sama) a V šapitó, maringotce a pod všemi slunci světa. Zvu vás 14. září v 16:30 hod. na náměstí Republiky na open air koncert Promenádní gala 2015. Vaše pracovní nasazení v  čele Plzeňské filharmonie je obdivuhodné, je vidět, že Vás práce nesmírně těší. Co Vám přináší radost v osobním životě? Jak odpočíváte a relaxujete? Svou práci mám opravdu moc ráda. Líbí se mi, když se něco povede, když jsou spokojení posluchači, když je všude maximální profesionalita a  pohoda. Z toho mám pak radost. V osobním životě mi velkou radost přináší, když se mohu sejít se svými dobrý- mi přáteli, rodinou, když najdu čas na sport. Odrea- govávám se v kuchyni, u svých literárních aktivit, teď přes léto jsem se snažila si nastavit zdravý životní styl s dostatkem pohybu a spánku. Rozhovor s  ředitelkou Plzeňské filharmonie 7 8 9

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

12 AKCE MĚSÍCE září 2015 | www.zurnalmag.cz Největší inscenace v historii Poprvé v  České republice uvidí diváci práci jednoho z  nejrespektovanějších režisérů dneška, Krzysztofa War- likowského. Do Plzně přijede jeho opus (A)pollonia, který vznikl ve varšavském divadle Nowy Teatr. Tato čtyřhodi- nová inscenace, která se splétá z řady textů od Oresteiy po  Laskavé bohyně, pronikavou a  podmanivou formou hovoří k citlivému tématu polského vlastenectví za druhé světové války, k otázce židovství i pojmu viny, oběti a hr- dinství. Z hlediska techniky jde o největší inscenaci v his- torii festivalu, která je navíc doprovázena živou hudbou. Proto bude uvedena v  prostoru DEPO2015, které jediné v Plzni svými rozměry vyhovuje. Klenoty evropského divadla Z berlínské Schaubühne přiveze festival DIVADLO vytříbe- né zpracování klasiky Henrika Ibsena Nepřítel lidu v režii Thomase Ostermeiera. Jde o jednu z nejslavnějších insce- nací světových divadelních festivalů posledních tří let. Z docela jiného soudku je silvestrovské představení ope- rety Netopýr J. Strausse ml. z  Vídeňské státní opery. Pro jednoho z  největších evropských režisérů, Kornéla Mud- roczóa, se stalo tenkou inspirační linkou pro autorskou inscenaci, která vznikla ve varšavském divadle TR. Jeho sil- vestrovská párty se odehrává v nemocničním pokoji mezi bílými prostěradly, odkud promlouvá o životě a smrti. S  řadou prestižních ocenění přijíždí do  Plzně inscenace Brim / Vlnolam islandského souboru Vesturport. Vpravdě naturalistické drama z  paluby rybářského škuneru před- stavuje svět dnešního Islandu. Brim patří mezi inscenace, jež islandskému souboru vynesly evropskou Cenu Nové divadelní reality. Slovenští sousedé se na festivalu DIVADLO představí dvěma inscenacemi: za Laskavé bohyně ze Slovenského národního Program letošního Mezinárodního festivalu DIVADLO ozdobí inscenace předních evropských režisérských hvězd Thomase Ostermeiera, Krzy- sztofa Warlikowského a Kornéla Mundruczóa, ale i mimořádná díla z Islandu a Slovenska. Nabídku lze stručně shrnout slovy klasika i  experiment, slavní tvůrci i nadějné mládí, velké gesto i rozto- milé miniatury. Vstupenky jsou v prodeji od 17. srpna, v obvyk- lých předprodejích nebo on-line na www.plzens- kavstupenka.cz. Více informací o festivalu najde- te na www.festivaldivadlo.cz. 09–17/09 Mezinárodní festival DIVADLO Mezinárodní festival DIVADLO „Mezinárodní festival DIVADLO přiveze inscenace evropských režisérských hvězd: Ostermeiera, Mundruczóa a Warlikowského.“

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

13 září 2015 | www.zurnalmag.cz divadla získal režisér Michal Vajdička cenu Dosky za nej- lepší slovenskou inscenaci a režii roku 2014. Teatro Tatro pak pozve diváky do vlastního šapitó na cirkusově-vari- etní adaptaci slavného románu Mistr a Markétka. Z českých divadelních luhů a hájů Z domácích divadel uvidí plzeňští návštěvníci jako tra- dičně výběr toho nejzajímavějšího, co vzniklo za uply- nulou sezónu. Pražské Divadlo Na  zábradlí přijede do  Plzně s  Požitkáři režiséra Jana Mikuláška, Městské divadlo Brno uvede Mrtvé duše Hany Burešové, pražský Činoherní klub představí zpracování Bratrů Karamazo- vých v režii Martina Čičváka, Divadelní společnost Ma- sopust z  Prahy uvede kolektivní inscenaci O  hezkých věcech, které zažíváme, Naivní divadlo z Liberce potěší nejen dětské diváky scénickou koláží Kapela jede aneb Není pecka jako pecka, královéhradecké Klicperovo divadlo přiveze Evžena Oněgina režijní dvojice SKUTR, Městské divadlo Kladno se představí inscenací Brémská svoboda a Slovácké divadlo z Uherského Hradiště na- bídne Svatbu Bertolta Brechta v režii Anny Petrželkové. Druhým zastoupením režijní dvojice SKUTR na festiva- lu bude inscenace Bouře, která vznikla v produkci STK Theatre Concept. Přijedou také dvě mladá pražská di- vadla – Boca Loca Lab s hudební inscenací Čtyři tři dva jedna a Divadlo Letí s interaktivním divadelním tvarem Proti pokroku. Proti lásce. Proti demokracii. Plzeňské scény bude reprezentovat Divadlo J. K. Tyla s tanečním dramatem Smrt v Benátkách a Divadlo Alfa s inscenací Cha cha cha (Charlie Chaplin a jiná cháska). Hlavní program 09/09 / 16:00 Divadlo Alfa Brémská svoboda Festivalovou nabídku otevře svým představením Městské divadlo Kladno, které přijíždí s inscenací Rainera Wer- nera Fassbindera v  režii Martina Františáka. Hlavní hrdinka Géša je podnikavá mladá žena, kterou ovšem její maloměstské okolí nehodlá brát vážně. A proto se sama postará, aby si jí opravdu dobře všimli. Emun- cipační grotesku s černým humorem a černou kávou servíruje soubor i  režisér ve  výhrůžně idylické scéně a  s  vynikajícími hereckými výkony. Brémská svobo- da vychází ze skutečné události, kdy v roce 1831 byla v Brémách popravena žena, která otrávila patnáct lidí. Městské divadlo Kladno patří mezi nejstarší česká pro- fesionální divadla se stálým uměleckým  souborem. V  současné době tvoří společně s  Divadlem Lampi- on dvousouborovou organizaci Divadlo Kladno s.r.o., která je největší kulturní institucí v oblasti živého umě- ní ve Středočeském kraji. 09 a 10/09 / 18:30 DEPO2015 (A)pollonia I  v  Polsku má dvacáté století plno ran, jizev a stigmat. Opus Krzysztofa Warlikowského, Jacka Poniedzialka a Piotra Gruszcyńského se zaměřuje na válku, otázku židovství a  národní identity, odpovědnost a  vinu. Rozrůstá se do  antických rozměrů a  klade filozofické otázky. My- tologické příběhy o  hrdinech zkoušených Osudem se v něm dávají do souvislosti se zkušeností holocaustu. Režisér Krzysztof Warlikowski vytvořil koláž z  textů, jež odhaluje relativnost pojmu hrdinství. Inscenace Noweho teatru Varšava je velkolepá svým tématem, zpracováním i délkou: jiný prostor než DEPO2015 by ji nepojal a publikum čeká představení v délce čtyř hodin. Divadlo Nowy Teatr založil v roce 2008 Krzystof Warli- kovski se skupinou svých dlouholetých spolupracovní- ků. Dosud produkovali čtyři Warlikowského inscenace: (A)pollonie, Konec, Africké příběhy W. Shakespeara a Kabaret Warlikowski. Uvedli i řadu dalších inscenací, zorganizovali zajímavé přednášky, koncerty a výstavy. 09/09 / 20:00 Velké divadlo DJKT Netopýr Silvestrovské představení Straussovy operety Netopýr z Vídeňské státní opery je tenkou inspirační linkou pro autorskou inscenaci Kornéla Mundruczó. Tento jeden z největších evropských režisérů současnosti přichází se silvestrovskou párty odehrávající se v nemocničním po- koji mezi bílými prostěradly. Absurdní a groteskní prin- cipy se tu proplétají s  krutostí a  připomenutím lidské konečnosti. Inscenace varšavského divadla TR bez pa- tosu, frází a klišé promlouvá o životě a smrti. Výsledkem je komplexní, herecky dokonalý tvar, který za doprovo- du straussovských valčíků vypovídá o strachu ze smrti a právu zemřít. TR Warszawa patří již více než desetiletí k nejznámějším polským divadlům, je to moderní diva- dlo otevřené novým myšlenkám a kultivaci nejlepší di- vadelní tradice. Vysokou pozici divadla na nejrůznějších žebříčcích mladých evropských divadel stvrzují četné Mezinárodní festival DIVADLO

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

14 AKCE MĚSÍCE září 2015 | www.zurnalmag.cz ceny, které soubor na národních i mezinárodních festi- valech obdržel. 10/09 / 11:00 Divadlo Alfa Kapela jede! aneb Není pecka jako pecka Naivní divadlo z  Liberce přiváží na  festival scénickou koláž plnou písniček, loutkových skečů, mikropříběhů a  slovních hříček. Děj se odehrává ve  skupině muzi- kantů, kteří před odjezdem na  turné dokončují svůj repertoár. Nakažlivá energie téhle inscenace pramení především z dvojího významu vyřčených slov, jež v lout- kových ilustracích písňových textů krystalizuje v půso- bivou a bláznivou divadelní podívanou. Naivní divadlo Liberec bylo založeno v roce 1949 jako jedno z prvních profesionálních  loutkových divadel v  bývalém Česko- slovensku. K jeho nejúspěšnějším produkcím v průbě- hu devadesátých let patřily inscenace her Ivy Peřinové, které vytvořil tým hostujících plzeňských umělců: reži- sér T. Dvořák, výtvarník I. Nesveda a skladatel J. Koptík. Malá scéna DJKT Bouře Martin Kukučka a  Lukáš Trpišovský, tedy režijní duo SKUTR, se chopili Shakespearova dramatu a  společně s mezinárodní čtveřicí herců z Maďarska, Srbska a Pol- ska vytvořili inscenaci, která loni na  podzim otevřela nový holešovický prostor Jatka 78. Jejich Bouře je vý- tvarně i emocionálně působivým introspektivním pás- mem o nejistotách a obsesích dnešního člověka, který se po zásahu bleskem ocitá na opuštěném ostrově. STK Theatre Concept je ideově-produkční platforma skupi- ny SKUTR a  Adély Laštovkové Stodolové. STK Theatre Concept tak sdružuje zejména inscenace  vzniklé pod hlavičkou SKUTRu (Malá Smrt, Kultovní představení, Joke Killers, Muži, Ženy, Bouře, Nesmírná show). 10/09 / 15:00 Velké divadlo DJKT Mrtvé duše Satirická nadreálná groteska Nikolaje Vasiljeviče Gogola při- šla na svět před více než půldruhým stoletím, ale stá- le má co říci. Dobrodružná pouť zchudlého šlechtice Čičikova, který chce zbohatnout nákupem zemřelých nevolníků, odhaluje víc než jen tupost a  chamtivost ruské společnosti své doby. Groteskně-satirickým hu- morem míří inscenace Městského divadla Brno nejen na hlupáky a zbohatlíky Gogolových časů. Michal Is- teník získal za ztvárnění hlavní role Cenu Thálie. Měst- ské divadlo Brno zahájilo svou činnost bezprostředně po druhé světové válce jako Svobodné divadlo. V jeho čele stojí od roku 1993 Stanislav Moša. Třísouborové divadlo se pyšní řadou ocenění, Cenu Thálie  získalo 12 umělců této scény. 11/09 / 11:00 Malá scéna DJKT Cha cha cha aneb Charlie Chaplin a jiná cháska Divadlo Alfa skládá hold éře němých grotesek a jejich největším hvězdám. Chaplin, Frigo a  Laurel s  Hardym v maňáskové podobě prchají po několika nedorozumě- ních před keystonskými strážníky a  nakonec se skryjí ve filmových ateliérech Macka Sennetta. Jejich příběh se prolne s vystoupením „talijánského“ cirkusu. Výtvar- ně půvabnou féerii stylově doprovází živý honky-tonk pianista. Historie Divadla Alfa se píše od  roku 1966. Tehdy začalo fungovat jako Divadlo dětí a na nejmenší a mladé publikum se orientuje svou tvorbou dodnes. Na  svém kontě má dlouhou řadu prestižních ocenění i úspěšných vystoupení po celém světě. 11/09 / 13:00 Divadlo Alfa Svatba Slovácké divadlo Uherské Hra- diště přijíždí do Plzně s inscena- cí hry Bertolta Brechta v režii Anny Petrželkové. Svatební veselí se v této proslulé rané Brechtově aktovce mění v příbuzenské peklo. Vztahy se problematizují a atmo- sféra houstne. Výrazná imaginace Anny Petrželkové se šťastně potkává se skvěle sehraným hereckým ansám- blem i výpravou oceňované scénografky Evy Jiříkové. Uherské Hradiště je nejmenším městem ve střední Ev- ropě, kde funguje kamenné divadlo. Jeho dramaturgie se pravidelně snaží uvádět novinky v podobě původ- ních domácích i zahraničních titulů, nových překladů či adaptací knih. 10/09 13:00 Mezinárodní festival DIVADLO

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

FANDÍMEDIVADLU 23.MEZINÁRODNÍFESTIVALDIVADLO PLZEŇ9. 17.9.2015 Pořádá město Plzeň, Divadlo J. K. Tyla a Divadelní obec ve spolupráci s Divadlem Alfa. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. generální partner partner festivalu hlavní mediální partneři za podpory www.turisturaj.cz Součást projektu

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

16 AKCE MĚSÍCE září 2015 | www.zurnalmag.cz 11/09 / 16:00 Velké divadlo DJKT Evžen Oněgin Dramaturgie Klicperova di- vadla v  Hradci Králové sáhla po  osvědčeném tradičním titulu, ale cestu k  němu zvolila více než netradiční. Adaptace vrcholného díla světového romantismu a jednoho z nejslavnějších mi- lostných příběhů všech dob se totiž chopilo režijní duo SKUTR. Jejich inscenace je určena všem, kdo lásku dávali či odmítali v nepravou chvíli. Klicperovo divadlo fungu- je od roku 1885, profesionální soubor tu zahájil činnost v roce 1949. Za dobu své existence bylo čtyřikrát jmeno- váno Divadlem roku v prestižní anketě Nadace Alfréda Radoka a je každoročně hlavním pořadatelem festivalů Divadlo evropských regionů a Čekání na Václava. 11/09 / 20:00 12/09 / 19:30 Nová scéna DJKT Nepřítel lidu Berlínské divadlo Schaubüh- ne am Lehniner Platz přiváží do  Plzně inscenaci textu Henrika Ibsena v režii Thomasse Ostermeiera. Moderní ibsenovské interpretace patří v jeho tvorbě k nejoceňo- vanějším. Nepřítel lidu mezi nimi vévodí: je jednou z nej- slavnějších inscenací světových divadelních festivalů posledních tří let. Je strhujícím dramatem o svědomí, cti a pravdě v dnešní společnosti. A zároveň je i příspěvkem do debaty o povaze moderního činoherního divadla. 11 a 12/09 / 21:30 Fakulta designu a umění L. Sutnara Proti pokroku. Proti lásce. Proti demokracii. Divadlo Letí přijíždí do Plzně s inscenací inspirovanou tri- logií současného katalánského dramatika Esteve Solera. Ten v  ní břitkým humorem podrobuje  tvrdému zkou- mání všechny „nezpochybnitelné hodnoty“, kterými se zaklíná současná západní společnost. Trilogie se skládá ze dvou desítek tematicky propojených her, které se odehrávají v  nejrůznějších prostorách plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a v různých žánrech – od činohry, přes loutkové či stínové divadlo, pohybovou performanci, až ke zvukové instalaci a filmu. Jednotlivé scény probíhají paralelně a každý divák tak zhlédne svou verzi představení. Divadlo LETÍ vzniklo v září roku 2005 z  ročníku Miroslava Krobota na  Katedře  alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Od počátku své exi- stence se věnuje výhradně současné dramatice a všech- ny texty uvádí v české nebo světové premiéře. 12/09 / 11:00 Malá scéna DJKT Čtyři tři dva jedna (divadlo – koncert) Pražský soubor Boca Loca Lab odvozuje svůj název od španělského výrazu „bláznivá ústa“. Také jeho představení je hrou se slovy a zvuky, s rytmem, zpěvem, polozpěvem, mluvou a polomluvou. Inscenace byla napsána přímo pro tenhle soubor; mlu- vené partitury mu doslova do úst posadil autor opery Nagano Martin Smolka a skladatel Michal Nejtek. Diva- delní skupinu Boca Loca Lab založil v roce 2007 režisér a autor Jiří Adámek. Jejím posláním je realizace scénic- kých forem, které v sobě propojují divadelní a hudební postupy. K výrazným rysům vytvořených projektů patří hudebně komponovaná struktura, minimalistické  he- rectví a zvláštní přístup k jazyku, jako je fragmentariza- ce slov, rytmizace textu či hra s poloabstraktními shluky slabik a hlásek. 12/09 / 16:00 Velké divadlo DJKT Požitkáři Divadlo Na  zábradlí přispívá do programu festivalu předsta- vením, v  němž se podivná společnost schází v  rudém pokoji. Jednotlivé postavy spolu nemají zdánlivě nic společného. Čas se pomalu vleče, nebo se už dávno za- stavil. Hovory se vedou, nikdo neodchází, ale čas od času se někdo náhle loučí se životem. Hranice mezi životem a smrtí se stírají a otázka, co bude k večeři, se stává stej- ně důležitou, jako jak zemřu. Groteskní pohled na téma života a  smrti je podpořen nadsázkou, humorem, ale i smutnými tóny. Tradice Divadla Na zábradlí je podepře- na působením řady významných osobností a od svého vzniku hrálo divadlo významnou roli ve společensko-kul- Mezinárodní festival DIVADLO

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

17 září 2015 | www.zurnalmag.cz turním kontextu země. Vznikla zde řada inscenací, která reprezentovala Českou republiku i v zahraničí. 12/09 / 19:30 Peklo Bratři Karamazovi V  lehce aktualizované slavné Schormově dramatizaci Do- stojevského románu exceluje Juraj Kukura jako starý Karamazov – ďábelský exhibicionista, oplývající sar- kastickým humorem, nebezpečný a  nevyzpytatelný, postava spojující střípky fascinujícího obrazu součas- ného zmítajícího se světa. Inscenace Činoherního klu- bu staví na virtuózním hereckém výkonu vynikajícího slovenského herce. Na  začátku činnosti Činoherního klubu byla prostá teze, kterou jeho zakladatel Jaroslav Vostrý utvořil podle svého předchozího pozorování di- vadla v roli divadelního kritika: Objevování hereckých možností je objevováním možností člověka. Ukázala se v průběhu času natolik úplná, že její stopy nacházíme ve všech inscenacích Činoherního klubu dodnes. Šapitó Mistr a Markétka Cirkusová adaptace slavného románu v podání Teatro Tatro Nitra se hraje v šapitó. Akcentuje temně přízrač- nou i groteskní linii předlohy, kdy využívá překvapivých varietních výstupů. Pestrá paleta kuriózních výjevů ov- šem evokuje i  tíživost a  nevyzpytatelnost stalinského teroru. Představení hledá paralely mezi situacemi z le- gendárního Bulgakovova románu a životem samotného autora – a nalézá i nejednu paralelu s naším dneškem. Teatro Tatro je volné seskupení herců, režisérů a výtvar- níků kolem dvou osobností: režiséra  Ondreje Spišáka a  výtvarníka Františka Liptáka. Divadelní společnost vznikla v roce 1990 jako alternativa kamenného divadla. Od té doby hledá vlastní hranice tvorby a přesouvá je do veřejného prostoru, kde nachází větší míru svobody. 13/09 / 10:30 Malá scéna DJKT O hezkých věcech, které zažíváme Za  všeobsahujícím názvem se skrývá kolektivní inscenace Divadelní společnosti Masopust o dobru, kráse a radostech z maličkostí. Ve- dle básní Jakuba Demla zazní i  úryvky z  Receptáře či Divácké zprávy na  Primě. Sladce ironická inscenace vypráví o osobních pocitech štěstí a o radosti všech zú- častněných. Obecně prospěšná společnost Masopust je nezávislým divadlem, působícím od roku 2008 v oblasti dramaturgické archeologie propojené se současnými tématy a obrazovou režií. Má za sebou úspěšná předsta- vení Vytrvalý princ, Čupakabra, Orlando, Andělé mezi námi, Magor v Betlémě a další. Od ledna 2014 má svou stálou scénu v Eliadově knihovně v Divadle Na zábradlí. 13/09 / 12:30 Nová scéna DJKT Smrt v Benátkách Taneční drama Ondreje Šotha se inspirovalo novelou Tho- mase Manna. Vypráví příběh úspěšného stárnoucího spisovatele Gustava von Aschenbacha, který během svého pobytu v Benátkách prožívá náklonnost k polské- mu chlapci. Skrze probuzený vztah nalézá sebe sama a nakonec umírá s poznáním, že nade vší kariéru a spo- lečenské uznání je pouto lásky. Taneční inscenace je fes- tivalovým příspěvkem hostitelského plzeňského diva- dla. Divadlo J. K. Tyla píše svou historii od roku 1865, kdy byla v Plzni postavena první divadelní budova, v níž hrál stálý soubor. Jeviště plzeňských divadel byla svědkem špičkových hereckých výkonů i hereckých začátků čes- kých divadelních legend, jako byl Vendelín Budil, Marie Rosůlková, Jana Hlaváčová, Pavel Šmok, Jan Ježek, Eva Urbanová, Dagmar Pecková a mnoho dalších. 13/09 / 15:30 Divadlo Alfa Brim / Vlnolam Děj inscenace islandského souboru Vesturport se ode- hrává na  palubě malého rybářského plavidla. Sezóna je špatná, lov se nedaří. V  sítích ani ryba. Zatímco se loď kymácí v neklidném temném moři, v hlavách pěti mužů posádky se honí sny a  myšlenky. Hořkosladký a  komický příběh odráží způsob života v  městečkách lemujících islandské pobřeží. Muži z  paluby lodi jsou možná výstřední, ale hlavně barvití a plní života. Diva- dlo Vesturport bylo založeno v roce 2001 a je kolekti- vem divadelníků zaměřujících se na tvorbu netradiční- ho divadla a filmu. Za těchto čtrnáct let si vybudovalo pověst novátorského islandského divadelního souboru a filmové společnosti. 12/09 19:30 Mezinárodní festival DIVADLO

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

18 AKCE MĚSÍCE září 2015 | www.zurnalmag.cz  13/09 / 19:00 Velké divadlo DJKT Laskavé bohyně Román Laskavé bohyně se stal bestsellerem a  nositelem prestižních ocenění. Vyprávění přesvědčeného nacisty a důstojníka SS Maximiliena Aueho, syna Němce a Fran- couzky, provádí  několika dějišti druhé světové války, na frontu, do okupovaných oblastí i do zázemí. Text je koncipován jako Aueho fiktivní memoáry sepsané dlou- ho po válce, přičemž hrdina se nechce omluvit, ani pro- vádět sebereflexi, jen popisovat tuny válečných hrůz. Jde o příběh „slušného“ člověka, který se stal vrahem - Aue se v nich neobhajuje, nýbrž se snaží po svém vy- světlit, jak a proč se zapojil do příšerné smrtící mašiné- rie. Inscenace Slovenského národního divadla získala ceny Dosky  2014 za  nejlepší inscenaci sezóny, za  nej- lepší režii a Ľuboš Kostelný si odnesl Dosku za nejlepší mužský herecký výkon. EPILOG 16 a 17/09 / 19:00 Divadlo Alfa Kakadu Už jen pouhý fakt, že inscenaci hraje Dejvické divadlo, je záru- kou kvalitní podívané a neopakovatelného zážitku. Wen- dy není stejná jako její vrstevnice. V něčem je naprosto jiná, výjimečná. Těžko navazuje vztahy s ostatními lidmi, těžko zvládá běžné každodenní situace, některé její reak- ce jsou naprosto šokující. Wendy má opravdový problém se svým okolím. To ale neznamená, že by o kontakt s dru- hými lidmi nestála. Jen je to pro ni mnohem obtížnější, protože neví, jak na to. Wendy je totiž autistka. Její příběh v režii Jiřího Havelky rozehrávají Simona Babčáková, Da- vid Novotný, Jaroslav Plesl a další. OPEN AIR Parking divadlo Play Underground Play Underground je interaktivní videowalk s  prv- ky   imerzivního divadla. Diváci vybaveni tabletem a  sluchátky s  3D zvukem se v  něm vydávají na  cestu do  podzemí. Virtuální realita se prolíná se skutečným prostorem a  okolní realitou. Videowalk využívá pop- kulturních citací z akčních filmů, videoher a kultovních odkazů. Na festivalu ho představí Irina Andreeva, Jakub Gottwald a Josefína Lubojacki v režii Jana Mocka. 10–12/09 U Branky Greenman Adrian Schvarzstein and Play By Himself! oživí plzeňské ulice existencí zeleného muže. Ne, nepřistanou tu marťani… ačkoli, kdo vlastně ví, co je tahle obskurní zelená posta- va zač. Provokuje, baví, dopouští se přestupků, zastavuje kolemjdoucí, lehá si na silnici nebo se vám opře o auto. Proluka Perníková chaloupka Studio DAMÚZA zpracovalo notoricky známou pohád- ku do  podoby pro jednu herečku a  muzikanta. Lout- kové představení je určeno divákům od tří let a mělo premiéru letos v červnu. Studio DAMÚZA je produkční a producentská jednotka, která se orientuje především na projekty studentů a čerstvých absolventů DAMU. 11/09 / 17:00 Proluka Fraška o Dušanově duši Divadlo Spektákl tvoří absol- venti DAMU a JAMU. Režisér Jan Holec s nimi nastudoval komedii o putování za osudovou láskou, která je inspi- rovaná středověkou fraškou. V  představení vhodném pro děti i dospělé hrají Daniela Šišková, Jáchym Kučera, Lukáš Černoch a Jan Jedlinský. JOHAN UVÁDÍ 11 a 12/09 / 20:00 Moving Station Železná cesta Co byl svět železnice? Co z něj dnes ještě zbývá? Kudy jely a je- dou naše vlaky? Za jakou cenu? Společný projekt Teatru 10– 12/09 10/09 17:00 Mezinárodní festival DIVADLO

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

19 září 2015 | www.zurnalmag.cz Osmego dnia a  centra JOHAN vznikl z  potřeby připo- menout odcházející svět průmyslové výroby, industria- lizované práce. Pokouší se dát hlas lidem, kteří vytvořili a tvořili tento svět a dnes – na okraji společnosti – mizí do zapomnění. Hlavním hrdinou mezinárodního projek- tu se stala železnice. Budova nádraží, postupně mizející svět starých železničářských profesí i situací spojených se železnicí je ústředním námětem scénické akce. Moving Station  2´ 16´´ a půl: Vesmírná odysea Současná opera vznikla spoluprací dětí a  profesionál- ních hudebníků Slovenské filharmonie v Bratislavě z po- pudu kulturního centra Stanica Žilina. Inspirací k pro- jektu se stalo nastudování slavné skladby Johna Cage 4´ 33´´. Největší výzvou při práci s dětským orchestrem, složeným z  více než dvaceti dětí, je dosáhnout ticha. Jde o rovnocennou spolupráci, při níž děti zažívají seri- ózní účinkovaní v orchestru a s tím i současnou hudbu na vlastní kůži a zároveň profesionální hudebníci serióz- ně přistupují na tuto hru. Hlavními osami děje jsou ticho a dětské strašidelné příběhy. Zvuky, které se při tom ob- jevují, mají za úkol vyplňovat mezery a škvíry mezi nimi. Výskyt disharmonií, kalů a hudebních usazenin je v díle přirozeným jevem a doopravdy ničemu není na škodu. Výsledek osciluje mezi hudbou a  ruchy, mezi vesmír- ným tichem a Vesmírnou odyseou. Moving Station Den osmý Inspirací pro novou inscenaci Divadla Continuo Den osmý se staly nejstarší písemné zmínky lidské historie - fragmenty mýtů oblasti starověkého Blízkého výcho- du, texty Sumerů, Akkadů, Chetitů, Ugarytů či Izraelců. Vznikl příběh o dvojznačnosti lidského bytí, o touze člo- věka po nesmrtelnosti a překonání pozemského údělu na jedné straně, na straně druhé o jeho trvalé inklinaci k nízkosti, přízemnosti, závisti, strachu a zlobě. Drama- tizací a  přetavením původních mytologických motivů vznikla inscenace spojující prvky fyzického a loutkové- ho divadlo za doprovodu živé hudby, která si odvezla ocenění ze Skupovy Plzně 2014. Moving Station Twins / Dvojenci Původní česko-belgický projekt  Twins / Dvojenci 2015  vychází z  motivu dvojčat. Twins jsou pokusem využít podobnosti obou letošních evropských hlavních měst kultury, české Plzně a  belgického Monsu. Obě města mají za sebou prudký průmyslový rozvoj v deva- tenáctém století, trpkou válečnou zkušenost ve století dvacátém, společným rysem je také blízkost hlavním městům země, a  tím pádem jisté zastínění, lákavost k odchodům. Projekt vznikal ve spolupráci s význam- nou českou choreografkou Petrou Hauerovou, plzeň- skou rodačkou. Pod jejím vedením zúčastnění umělci, dva čeští a dva belgičtí performeři, ohledávali téma bio- logických dvojčat včetně těch siamských. Název ale také záměrně odkazuje ke slavnému eseji Antoina Artauda Divadlo a jeho dvojenec, jímž Artaud otevřel na začátku 20. století cestu k experimentům v oblasti performing arts. Právě Artaudovy myšlenky byly inspirací k  vole- ným postupům. Moving Station Vanessa Emde: O mrtvých ptácích Divadlo X10 ve  Strašnickém divadle uvede hru sou- časné německé autorky a režisérky Vanessy Emde. Ta ve své hře analyzuje příběh Německa ve 20. století přes životní osudy, své i své matky a babičky – tří generací západoněmeckých žen. Jednoduchá otázka „Mami, mám mít děti?“ je impulsem k dobrodružné cestě ar- chívy fotoalb a  rodinných anekdot, napříč vrstvami vzpomínek a snů o minulosti. Hra obrazným a poetic- kým jazykem zkoumá nejen problematiku mateřství a možností ženské seberealizace, ale dotýká se i obec- nějších souvislostí mezi touhami a potřebami jedince a fungováním lidské společnosti. Moving Station  F R E A K S H O W – The Best In Town!!! Až do začátku minulého století byly osoby se zvláštní- mi rysy nebo nadáním předváděny v rámci takzvaných „sideshows“, které provázely poutě a veletrhy po celé Evropě. Předvádění těchto kuriozit, monster či hříček přírody má dlouhou tradici, protože probouzí emoce a rozněcuje fantazii lidí. Sabine Köhler a Heiki Ikkola v inscenaci souboru Cie. Freaks und Framde hravě pra- cují se širokou škálou animací a  loutkářské techniky. Vytvářejí tak zábavou směs plnou nejrůznějších pro- měn a  groteskních tanců, kterou zahušťují douškem anarchie a špetkou sarkasmu. Výsledkem je představe- ní založené na černém humoru, které si pohrává s po- jetím normality. 13/09 20:00 14/09 20:00 16 a 17/09 20:00 18/09 20:00 20/09 20:00 Mezinárodní festival DIVADLO

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

20 AKCE MĚSÍCE září 2015 | www.zurnalmag.cz ITEP – Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje S Klusálkovými po filmových lokacích Filmové téma se v programu festivalu odrazí hned několikrát. Především ovšem v prezentaci míst, která se stala kulisou k fil- movým příběhům, seriálům nebo pohádkám. Pár tipů a  své putování za filmem popisuje rodina Klusálkových ve třetím vy- dání Zápisků z cest Plzeňským krajem. Navštívili například hrad Švihov, domov filmové Popelky. Zastavili se i v Klatovech, kde se odehrává část populárního filmu Copak je to za vojáka. Nevy- nechali ani Horšovský Týn, kde se natáčela Nesmrtelná teta. Po- slední příběh Pana Tau, Od zítřka nečaruji, je zavedl do Domažlic, vážné téma seriálu Zdivočelá země zase do Úterý a tajemný San- tiniho jazyk do Kladrub. Přijede i Policie Modrava Veletrh cestovního ruchu ITEP 2015 půjde i po stopách úspěš- ného kriminálního seriálu Policie Modrava. V horském prostředí Šumavy ho natáčel režisér a scenárista Jaroslav Soukup. Hosty veletrhu po celé tři dny budou herci z tohoto seriálu, během ka- ždého dne se budou konat soutěže o kompletní sadu DVD Poli- cie Modrava, besedy a autogramiády s herci. Protagonisti seriálu na pódiu zavzpomínají na natáčení a prozradí fanouškům potě- šující novinu. Hry, pokusy, zvířata a hudba Vedle prezentací atraktivních turistických destinací a  cílů na- bídne veletrh i  spoustu zábavy s  interaktivními hrami. Lidé si budou moci vyzkoušet zabalit castingový kufr nebo obléknout si Popelčiny šaty. S oblíbenými exponáty se samozřejmě dosta- ví i Techmania Science Center. K vidění budou i tradiční řemesla a nad tím vším bude znít hudba v podání italské kapely, swingu, folku, country, dudácké muziky či dechovka. V křesle pro hosta ve čtvrtek 24. září v 15:45 usedne osobnost ze světa stříbrného plátna, režisér Václav Vorlíček. Na gurmány zase čeká pestrá pa- leta chutí a vůní v podobě ochutnávek české i zahraniční kuchy- ně, včetně italských vín. Samozřejmostí bude i Bavorská sobota, na níž nemohou chybět klobásy, preclíky a bavorská piva. A opět se můžete těšit na prezentaci ZOO Plzeň na nějaké to živé zvířát- ko. Přijde i žirafa? Rodina Klusálkových opět po roce zve na ve- letrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2015. Kromě populární rodinky maskotů na  návštěvníky čeká i  více než stovka vy- stavovatelů z tuzemska i zahraničí. Vstup je zdarma! Třetí největší veletrh cestovního ruchu v Čes- ké republice zavede návštěvníky do prostředí filmu a červeného koberce. Přijďte se po něm projít a inspirovat se, kam cestovat za krásami Plzeňského kraje, celé České republiky i  za- hraničí. Lákat k návštěvě budou města, lázně, hotely. Nově se mezi nimi představí například Mariánské Lázně, Třebíč a  Chorvatské turis- tické sdružení. Tradičně se představí město Zwiesel a Dampfbrauerei Zwiesel, Regionální potravina a další. Přijďte si užít veletrh cestovního ruchu ITEP 2015 po stopách filmu všemi smysly! 24–26/09 TJ Lokomotiva Veletrh cestovního ruchu ITEP po stopách filmu Veletrh cestovního ruchu Plzenského kraje ITEP 2015 10:00 - 18:00 24. - 26. září 2015 TJ Lokomotiva Plzeň KOMPLETNÍ TURISTICKÉ INFORMACE, INTERAKTIVNÍ ZÁBAVA, HUDBA, OCHUTNÁVKY Více na www.turisturaj.cz ... TENTOKRAT PO STOPACH FILMU ... Foto: TV NOVA

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

21 září 2015 | www.zurnalmag.cz Autorem mistrovských replik je jeden z nejlepších českých zlat- níků a výtvarníků, Jiří Urban, a manželé Cepkovi z VUT Bratislava. Práce jim zabrala tisíce hodin. Repliky jsou vyrobeny ze zlaceného stříbra, místo drahých kamenů jsou použity sklářské repliky, které odpovídají barvou i tvarem originálům. Jiří Urban je proslulý čes- ký zlatník a výtvarník, jehož díla najdeme po celém světě. Navrho- val a realizoval kříž pro papeže Jana Pavla II., šperky pro anglickou královnu Alžbětu II., dělal kopii Svatováclavské koruny nebo kopii císařské koruny Svaté říše římské, která je k vidění na Karlštejně. Výstava je koncipována zejména pro komerční prostory a je zpra- cována ve velice důstojném stylu, který podtrhuje mimořádnost exponátů. Protože jde o kopie vysoké hodnoty, připomíná i jejich zabezpečení ostrahu skutečných korunovačních klenotů: v  ko- runní komnatě je přítomna stálá ostraha a nesmí se tu fotogra- fovat. Slavnostní atmosféru tu navozují tóny Smetanovy Vltavy. Rozšířený koncept výstavy, jenž návštěvníkům představí i osob- nost a  dobu Karla IV., zahrnuje interaktivní pasáže, sochu Otce vlasti a rozmanité 3D modely. Lidé si tu například budou moci po- hladit meč – a uvidí, co se stane. Obdivovat budou moci i repliky extravagantní středověké obuvi, repliky dobových mincí, gotické zbraně, středověké oblečení a další doklady dávno minulých časů. Pánskou část návštěvníků jistě osloví více než dvacet replik nej- běžnějších gotických zbraní: mečů, dýk, palcátů, řemdihů, váleč- ných kladiv, kopí, luků, kuší, seker a dalších. Dámám je zase určena výstava gotického slavnostního i běžného oblečení. Život a dílo Karla IV. přiblíží více než třicet ilustrovaných tisků. Historie českých korunovačních klenotů Když měl být Karel IV. korunován českým králem, nechal si zhoto- vit speciální Svatováclavskou korunu. Tím byl položen základ pro vznik druhého nejcennějšího historického pokladu Čech, koruno- vačních klenotů. Svatováclavská koruna, vyrobená v letech 1345 až 1346, je čtvrtou nejstarší korunou v Evropě. Později k ní přibylo královské žezlo a jablko, kožená pouzdra na korunu, žezlo i jablko, poduška pod korunu, korunovační plášť s hermelínovými doplň- ky, štola, pás a manipul. Více informací naleznete na www.olympiaplzen.cz. 18/09–23/10 Olympia Plzeň Korunovační klenoty na dosah Jedinečná putovní výstava mis- trovských replik Českých koruno- vačních klenotů a mnoha dalších exponátů ze středověku a doby Karla IV. zavítá v druhé polovině září do OC Olympia Plzeň. Předměty, kte- ré jsou součástí Svatovítského pokladu, se očím veřejnosti představují jen zcela výjimečně a  stojí se na  ně mnohahodi- nové fronty. Obchodní centrum Olympia proto nyní zve na putovní výstavu jejich replik bez fronty a bez časového omezení pro jejich zhlédnutí. Korunovační klenoty na dosah

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

22 září 2015 | www.zurnalmag.cz Vedle léta prověřených hvězd a kapel se stálou obcí fanouš- ků pobaví svým energickým indie folkem publikum i  Jo- hannes Benz, který byl letos oceněn hudebním magazínem Fullmoon za  album roku. Doprovodný hudební program sestavil už tradičně dramaturg Pavel Anděl. Sobota v pivovaru V sobotu se brány pivovaru otevřou hodinu před polednem. Jako první vystoupí na zdejší scénu Xindl X. Po něm se v hodi- nových blocích představí slovenská skupina No Name, kapela Poletíme? a Michal Hrůza. V symbolických 18:42 hodin dojde na  tradiční přípitek. Všichni přítomní pozvednou plechov- ky s pivem, které budou rozdávat hostesky stejně jako loni, aby Prazdroji připili na další skvělá léta a spoustu spokoje- ných konzumentů. Poté dojde na hlavního hudebního hos- ta, kapelu Divokej Bill. Noc pak bude patřit skupinám Rybič- ky 48 a Zakázaný ovoce. Program v pivovaru skončí ve čtvrt na dvě v noci. Muzika tentokrát i na náměstí Oslavou plzeňského piva bude žít i střed města. Cestu mezi pivovarem a náměstím oživí flašinetář, průvodová dechov- ka, žongléři, občerstvení a výčepy. Na náměstí pak na diváky čekají kapely Come and Play, UDG, Traband, Michal Šindelář, Monkey Business a Ohm Square. I tady program začne ho- dinu po poledni a skončí patnáct minut po desáté. A samo- zřejmě i zde se v 18:42 bude připíjet na zdraví nejslavnějšího z plzeňských piv. Pátek s dobrým jídlem Kdo bude chtít zažít pivovarskou atmosféru a navštívit místo vzniku plzeňského originálu dříve, může si užít narozeni- nový nefiltrovaný Pilsner Urquell v kombinaci s výborným jídlem už v  pátek večer na  pivovarském nádvoří. Prezen- tovat se tu totiž bude řada zajímavých restaurací: menších plzeňských podniků, které si rozhodně zaslouží pozornost všech milovníků dobrého jídla. K tomu se bude čepovat pivo do klasických půllitrů. Kompletní program naleznete v programové části Žurnálu, více informací naleznete na www.pilsnerfest.cz. Letošní oslava první várky plzeňského ležáku potrvá jeden a půl dne. V pátek bude otevře- ná jen část pivovaru, kde bude na návštěvníky čekat občerstvení, pivo a místní kapely. Půjde vlastně o „warm up“ party před samotným Pils- ner Festem, která začne v půl páté odpoledne. Pilsner Fest jakožto narozeninová oslava Pils- ner Urquell se letos uskuteční v sobotu 3. října, tedy nejbližší sobotu od 5. října, kdy roku 1842 sládek Josef Groll uvařil v  Plzni první várku zlatého ležáku. Oslavy v  plzeňském pivovaru připomenou historickou tradici pivovarského řemesla a  ukážou, co stojí za   úspěchy piva doma i ve světě. Oslava narozenin první várky Pilsner Urquell nabídne kromě zábavního programu inspi- rovaného historií a  výrobou plzeňského le- žáku také originální gastronomický koncept a doprovodný hudební zážitek. V celodenním programu vystoupí dvanáct kapel, které za- hrají na dvou scénách. Jedna bude umístěna na tradičním místě v pivovaru, druhá se letos přestěhuje na  plzeňské náměstí Republiky, kde podpoří atmosféru Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015. 02–03/10 Pilsner Fest 2015 Pilsner Fest 2015 AKCE MĚSÍCE

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

Divokej Bill, MONKEY BUSINESS, NO NAME, XINDL X

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

TIPY NA KONCERTY 24 září 2015 | www.zurnalmag.cz Legendární britská glam rocková skupina Smo- kie, která letos slaví úctyhodných 50 let od svého založení a 40 let úspěšného působení na světové rockové scéně, se představí poslední zářijový pá- tek v  plzeňském Pekle! Počátky kapely se datují do roku 1965, kdy na gymnáziu v anglickém městě Bradford vznikla skupina v čele se zpěvákem Chris- em Normanem. Kapela se několikrát přejmenovala (Yen, Essence, Elizabethans, Smokey), až v  polo- vině 70. let zvolila název Smokie, pod kterým vy- stupují dodnes. V roce 1975 si mladých muzikantů všiml vlivný producent Nicky Chinn, pod jehož do- hledem Smokie vydali své debutové album a ná- sledně ovládli světové hitparády. Hned první singl druhého alba „If You Think You Know How To Love Me“ se brzy stal hitem a obrovský úspěch skladby „Don\'t Play Your Rock \'n\' Roll To Me“ následně Smo- kie definitivně zařadili ke  světové hudební elitě a hvězdám 70. let, jako jsou Pink Floyd nebo Rolling Stones! Tyto a  další nesmrtelné hity jako „Living Next Door To Alice“ nebo „Oh Carol“, bez ohledu na  měnící se trendy, doposud nevymizely z  pla- ylistů rozhlasových stanic a stále oslovují několik generací rockových posluchačů. Současné Smokie tvoří již bezmála dvacet let neměnná sestava Mike Craft (zpěv/kytara), Mick McConnell (kytara, zpěv), Terry Uttley (basa/zpěv), Steve Pinnell (bicí) a Mar- tin Bullard (klávesy). 25/09 / 20:00 Peklo Smokie Borský park První zvonění Již po jedenácté se školáci mohou těšit na zábavné od- poledne pro děti základních a  středních škol, které se uskuteční tradičně první školní den v  Borském parku. Čtyřhodinovým programem budou provázet Patricie Solaříková a Aneta Krejčíková, a kromě vystoupení Jaro- slava Samsona Lenka a Pavla Calty nebude ani letos chy- bět bohatý doprovodný program s celou řadou atrakcí a soutěží. Přijďte oslavit vstup do nového školního roku do Borského parku a nudit se rozhodně nebudete! Šeříkovka Šeříkovka pro Centrum Hájek První sobotu v září se na velkém parkovišti u plzeňské Šeří- kovky uskuteční první ročník benefičního festivalu, jehož výtěžek poputuje do Centra hájek, které provozuje denní stacionář pro handicapované děti do 15 let. Akce začíná již ve 14:00 a její návštěvníky čeká vystoupení skupin Turbo revival, Olympic revival, punk rockových Radiátor a  hip hoperů Pilsenskills. Kromě hudební složky najdete v pro- gramu také vystoupení nejlepších plzeňských tanečních skupin, od kterých se budete moct i něco přiučit. Čekají vás také ochutnávky specialit z domácí kuchyně, a děti se mohou těšit na malování na obličej a další zábavné aktivi- ty. Přijďte si užít příjemné sobotní odpoledne a podpořit dobrou věc! Více na www.serikovka.cz. 09/09 / 18:00 Anděl Music Bar Goodfest Goodfest je akce pro přední mladé české kapely, které se ve své tvorbě nebojí srovnání se zahraničními scénami. Za celým projektem stojí česká kapela The Fellas, známá především pod svým bývalým názvem Goodfellas, kte- rá již sedmým rokem festival pořádá v domácích Karlo- vých Varech. Od letošního roku má Goodfest i putovní část, která se stejnou ideou cestuje po  českých měs- tech a přiváží to nejzajímavější, co mladí čeští muzikanti v uplynulém roce vytvořili. Plzeňská zastávka proběhne 9. září v klubu Anděl, kde se kromě pořádajících The Fe- llas představí také Y?, Black Lion, Glajstr Duo, The Silver Spoons, Jack Rivera a speciální host z Velké Británie Long John Laundry. O závěrečnou afterpárty se pak postará DJ Space Junkie. 01/09 13:00 05/09 14:00 Akce měsíce | Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

25 září 2015 | www.zurnalmag.cz 08/10 / 19:30 Peklo Nazareth Naším kulturním tipem je tentokrát říjnový koncert skotské rockové legendy Nazareth v  plzeňském Pekle. Celosvětovou popu- laritu si kapela získala celou řadou hard rockových hitů, stejně jako coververzí balady „Love Hurts“ z poloviny 70. let minulého století (původně od The Everly Brothers). Skladby Nazareth jako „Broken Down Angel“ nebo „Bad Bad Boy“ se ve své době umístily v britském žebříčku Top 10 a jejich deska „Hair of the Dog“ z roku 1975 byla ve Spojených stá- tech oceněna jako platinová. V roce 2013 ze skupiny kvůli zdravotním potížím odešel původní zpěvák Dan McCafferty, a  tak Nazareth do  Plzně přijíždí v čele s jedním z nejlepších rockových hlasů sou- časnosti – Carlem Sentancem, bývalým zpěvákem švýcarských Krokus a  pravidelným frontmanem sólových projektů klávesisty legendárních Deep Purple Dona Aireyho. T I P N A  Ř Í J E N Přehled koncertů 09/09 / 20:00 Peklo Pilsner Jazz Band feat. Tom McDermott Oblíbený swingový večer pod taktovkou plzeňského Pilsner Jazz bandu čeká v září již dvacáté pokračování a v rámci tohoto jubilea bude „Po siréně swing!“ poprvé hostit zahraničního jazzmana! V rámci svého evropské- ho turné vystoupí v plzeňském Pekle skvělý americký pianista Tom McDermott, který působí celou svou hu- dební kariéru v kolébce jazzu New Orleans, kde mimo jiné řadu let působil v legendární kapele The Dukes of Dixieland. Na dvacáté „swingové Siréně“ vystoupí nejen jako sólista, ale také v doprovodu pořadatelského Pils- ner Jazz Bandu a není pochyb, že je na co se těšit! První poprázdninová „Siréna“ se koná výjimečně až druhou středu v září, od 20:00 v Pekle, kde se od 18:30 bude po- řádat lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou. Vstupné je 130/150 Kč. 10/09 / 19:00 Velká synagoga Stromboli Úspěch prosincového vyproda- ného koncertu v O2 aréně ke tři- cátému výročí legendární kapely, soustředěné kolem Michala Pavlíčka a  Báry Basikové, změnil původní plán na  jediné vzpomínkové vystoupení a  Stromboli se tak letos představí v několika dalších městech, včetně Plzně! Oživení kapely proběhlo nejen u příležitosti pražského megakoncertu, ale také za účelem natočení studiové no- vinky „Fiat Lux“, která je teprve třetím albem Stromboli a  od  předchozího „Shutdown“ ji dělí dlouhých 25 let. Na  koncertě ve  Velké synagoze zazní, kromě několika novinek, samozřejmě také nejzásadnější skladby z před- chozích dvou alb jako „Ó hory, ó hory“ nebo „Ivanhoe“. 11–12/09 Amfiteátr OC Plaza Revival Fest Plzeň Probuď v  sobě rockera a  pod- poř dobrou věc – takové je motto festivalu rock-metalových revivalových kapel, kde zakoupením vstupenky pomůžete získat prostřed- ky na  nákup vozu pro vozíčkáře. Během dvoudenního programu vystoupí Kiss Czech Company, AC/DC Cover- -Tribut Band, Rammstein Tribute Show, Metallica revival Beroun, Scorpions revival Ostrava, Motorhead Czech Republik Revival, Black Sabbath – Revival Dio Tribute, Iron Maiden – Revival Praha a další. Vstupné na oba dny činí 290 Kč, v předprodeji 240 Kč. Více na facebookových stránkách spolku Kukačky. 12/09 / 10:00 Křižíkovy sady Festival Na konci léta 2015 Festival „Na konci léta“, který ka- ždoročně v Křižíkových sadech pořádá občanské sdruže- ní Ty a Já, má za cíl spojovat svět lidí s postižením a svět zdravých lidí. Jeho historie sahá do roku 2007 a účinkují zde vždy soubory či jednotlivci s  nějakým zdravotním handicapem, kteří se na pódiu střídají s profesionálními umělci. Návštěvníci letošního devátého ročníku se mo-

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

TIPY NA KONCERTY 26 září 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů hou těšit například na vystoupení skupin Abraxas, Vega, Imodium, Hudební laboratoř, Gang Ala Basta, Leontýn- ka, Bára Zemanová & Band, HAZ band nebo Cimbálovou muziku Milana Broučka. Dále zatancují žáci ZŠ Skupova, klienti denního stacionáře Jitřenka či tanečníci z Happy Handicap a  během celého dne budou probíhat také zajímavé workshopy, soutěže a  prezentace organizací podporujících zdravotně postižené. Podrobnosti najde- te na www.nakoncileta.cz. 12/09 / 12:30 Amfiteátr Lochotín Radiofest První ročník plzeňského Radio- festu se uskuteční 12. září ve zre- konstruovaném areálu Lochotínského Amfiteátru, kde se můžete těšit na pestrý hudební program, atrakce pro děti a na vaše oblíbené moderátory z Fajn radia, Hitrádia FM plus a Rádia Blaník. Celá akce odstartuje již ve 12:30 a vy- platí se přijít včas, neboť prvním vystupujícím bude Xindl X, po kterém se na pódiu vystřídají Helena Vondráčková, Chinaski, No Name a Big Papa. Důstojnou tečkou za celým Radiofestem pak jistě bude vystoupení Václava Necká- ře se skupinou Bacily. Více informací a novinky najdete na oficiálních stránkách festivalu www.radio-fest.cz. 12/09 / 19:00 Městská plovárna Plovárenská alternativa Vychutnejte si snovou alterna- tivní hudbu konce léta. Spolek Pěstuj prostor přichystal introvertní disco z Prahy „Neřvi mi do ucha“, velkou na- ději nezávislé scény, rakovnické „Manon Meurt“ a třetí kapelu jako překvapení. To vše v  jeden velký posled- ní koncertní večer na  plovárně v  tomto roce. Vstupné 100/130 Kč, předprodej na Plzeňské vstupence. Náměstí Republiky Promenádní gala 2015 Plzeňská filharmonie přivítá novou sezonu slavnostním promenádním open-air koncertem s odlehčeným reper- toárem. Na náměstí Republiky s ní vystoupí sopranistka Christina Johnston a vynikající mladý plzeňský houslista Marek Pavelec. Taktovku pozvedne šéfdirigent Plzeňské filharmonie Tomáš Brauner. 14/09 16:30 16/09 / 19:30 Dům hudby Podepsán J. S. Bach V klavírním recitálu Jana Jiraské- ho ke 330. narozeninám Johanna Sebastiana Bacha zazní Bachův Dobře temperovaný klavír. Jde vlastně o dva cyk- ly skladeb, jimiž chtěl Bach kritizovat dobovou novinku: rovnoměrně temperované ladění clavierů (tedy v  jeho době nejčastěji cembal). Každý cyklus obsahuje skladby ve  všech tóninách, vždy preludium a  fugu. Bach chtěl ukázat, jak je možné různých tónin využít ke zvýraznění stylu skladby a zároveň upozornit, že s nástupem rovno- měrného temperování hudba tuto možnost ztrácí. Papírna Plzeň Vodní hudba Projekt Vodní hudba je multimediálním dílem, propoju- jícím světy elektronické hudby (Petr Wajsar), symfonic- kého orchestru (Plzeňská filharmonie), mluveného slova a obrazu. Jde vlastně o jakýsi remix Vodní hudby G. F. Händela, přetavené do  světa současného umění. Dílo využívá kromě Händelovy hudby také konkrétní zvuky vody a elektronickou úpravu živého mluveného slova. Jeho poselstvím je vyvolat v  posluchači kromě efekt- ního zážitku také zamyšlení nad vztahem současné ci- vilizace ke světu vody a její ochrany. Koncert pořádají Plzeňská filharmonie o. p. s. a Plzeň 2015 o. p. s. 22/09 / 19:30 Měšťanská beseda Karel Plíhal Skvělý kytarista a neméně kva- litní poeta, který v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzá- pětí posluchače rozněžnil a  roztesknil emotivním tex- tem písně. To vše je Karel Plíhal, který na naší hudební scéně patří mezi největší sázky na jistotu. Za třicet let své sólové dráhy má na  svém kontě sice „pouze“ pět studiových autorských alb, ale zato všechna se setkala s nadšenými reakcemi fanoušků i hudebních publicis- tů. Na doposud poslední album „Vzduchoprázdniny“ si příznivci Plíhalovy tvorby museli počkat dokonce dlou- hých dvanáct let, ale stálo to opravdu za to, stejně jako za to stojí navštívit některé z jeho živých vystoupení. 18/09 20:30

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

27 září 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se… 24/09 / 19:00 Měšťanská beseda Tai Murray První abonentní koncert Pl- zeňské filharmonie v  nové sezoně 2015/2016 přinese houslová sóla v podání špič- kové černošské houslistky Tai Murray. Během večera zazní Kubánská předehra George Gershwina, Sere- náda pro housle After Plato\'s „Symposium“ Leonarda Bernsteina, Poem, op. 25, Ernesta Chaussona a Dvořá- kova Suita A dur „Americká“. Diriguje Tomáš Brauner. Parkhotel 4TET Již více než dvanáct let udivuje vokální seskupení 4TET, v sestavě Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár, Da- vid Uličník, diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady. Zpravidla vyproda- né koncerty 4TETu s nenapodobitelnou atmosférou bývají vyvrcholením prestižních akcí a společenských událostí. Gentlemani v cylindrech si letos pro své fa- noušky opět připravili originální podívanou v  nové verzi programu, která bude mít premiéru v září 2015 a  neminou ani Plzeň, kde se představí v  pondělí 28. září v prostorách Parkhotelu. 29/09 / 20:00 Kino Beseda Roger Waters The Wall Unikátní filmový počin člena legendární kapely Pink Floyd Rogerse Waterse a fil- maře Seana Evanse pouze na tento jeden jediný ve- čer rozezní kina po celém světě a vy máte jedinečnou možnost být u toho! Snímek „The Wall“ je hudebně – zážitková road movie, která zachycuje historicky nej- větší světové sólové koncertní turné, které Roger Wa- ters absolvoval v letech 2010 až 2013 a navštívilo ho přes 4 miliony fanoušků. Můžete se těšit na úchvat- nou hudební a  vizuální show, doplněnou o  exklu- zivní rozhovor a komentář hlavního aktéra. Jedná se o jedinou projekci tohoto snímku, která se již nebude opakovat a neměl by si ji nechat ujít žádný fanoušek Rogera Waterse a skupiny Pink Floyd. 28/09 19:00 … že v  Měšťanské besedě na  říjen plánují koncerty Žalmana a  spol., Erick Tru- ffaz Quartetu, Radůzy s kapelou nebo Turba. … že Deep Purple se vracejí do Čech a 28. října za- hrají v Plzni na zimním stadionu. … že John Mayall přiveze své energické rockové blues do Pekla 31. října. … že Plzeňská filharmonie bude mít v říjnu oprav- du nabitý program. V Besedě odehrají filharmonici benefiční koncert s Lions Clubem, 8. října si pozvali do Besedy Iva Kahánka a Janáčkovu filharmonii Os- trava a na 22. října chystají koncert věnovaný Edith Piaf a Francii a nezapomínají ani na děti s pořadem Jsem Moojok Ojaak, Pojídač medvědů. … že v  Domě hudby 7. 10. zahrají Alfred Strejček a Štěpán Rak k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. … že v říjnu budou premiérově předvedeny sym- fonické básně Radbuza, Úhlava, Úslava, Mže, Be- rounka. V Plzni se koncert Pět řek odehraje 15. října ve Velké synagoze. … že 20. října začíná další sezóna Hudebních se- tkání Lubomíra Brabce a jeho hostů v Plzeňském Prazdroji. … že v říjnu proběhne v Božkově už podeváté fes- tival Red Raven Phantoms of Pilsen. … že letošní festival Jazz bez hranic se uskuteční od 6. října do 20. listopadu. Přiveze The Count Basie Orchestra, Bob Mintzer Quintet, Milana Svobodu a Les Sirènes String Quartet a další hvězdy. … že koncem října zazpívají v Parkhotelu slovenští Fragile. … že u příležitosti oslav uvaření první várky Pilsner Urquell se bude 4. října konat varhanní koncert v katedrále. … že už 5. září se koná dobřanský Radbuza fest, kde budou hrát třeba Burma Jones, Děda Mládek Illegal Band nebo Mňága a Žďorp. … že i letos se v Klatovech bude konat Jemnost- fest. 10. října tu zahrají v  klubu Střelnice V3ska, Hand Grenade nebo Zoey. Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

KLUBOVÁ SCÉNA 28 září 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kam a za čím do klubů 03/09 / 20:00 Zach´s Pub Prago Union + Champion Sound Matadoři tuzemské hip hopové scény s nezaměnitelným rukopisem a vynikající živou ka- pelou Champion Sound v zádech, se vrací do Plzně, kde vystoupí tradičně na venkovním pódiu Zach´s Pubu. Hu- debně i  textově Prago Union vždy výrazně přesahovali rámec klasického tuzemského hiphopu, hudební kritici se nad jejich alby rozplývají, dvakrát získali ocenění Anděl a jejich fanouškovskou základnu tvoří posluchači napříč žánry. Největším zážitkem je ovšem vidět „Prago“ ve spo- jení s  živou partou Champion Sound (dříve Livě band), která za několik let existence získala věhlas i v zahraničí a mimo jiné odjela celé evropské turné jako doprovodná kapela legendárního Diamonda D! Stejně jako v předcho- zích letech, se po koncertě postaví za mix Prago DJ´s Kato, Maro a Jeffology, takže se připravte na pořádnou party! 05/09 / 19:30 Divadlo pod lampou Staré pušky, Pilsner Oiquell Začátek sezóny se Starými puš- kami se stává pomalu tradicí a  přesně po  roce se tato oblíbená parta opět vrací do Divadla pod lampou, kde se po jejich boku, kromě tradičních předkapel The Jokers a S. V. Z., představí navíc plzeňská parta Pilsner Oiquell. Staré pušky vznikli spojením bývalých členů skupin De- gradace, Proti směru a Naarden a svojí debutovou des- kou „Sladkých 11“ způsobili na tuzemské punk rockové scéně doslova poprask. Stylová nezařaditelnost jejich tvorby, kdy vedle sebe najdete country, klasickou punk rockovou tří akordovku, rock´n´roll nebo blues a nostal- gické texty, s kterými se ztotožnila celá generace fanouš- ků, jsou hlavní devízou a poznávacím znamením kapely, což dokázala i na loňském druhém albu „Stálo to za to“. Zach´s Pub Buty Moraváci s kladným vztahem k Plzni jako městu i jako ná- poji, se vrací do plzeňského Zach´s Pubu! Buty patří mezi nejosobitější tuzemské seskupení již bezmála třicet let, které kapela oslaví již příští rok, ale na jejich koncertech 08/09 20:00 Jediné speciální vystoupení turné „Na  Radosti 2015“ k stání, odehraje Aneta Langerová v plzeň- ském Divadle pod lampou v  rámci série koncer- tů k letošnímu 25. výročí existence klubu! Aneta Langerová po prázdninách navazuje na úspěšnou jarní část turné „Na Radosti“ ke stejnojmennému novému albu a za doprovodu kapely a violoncella představí svým fanouškům, kromě nových skla- deb, také starší hity v nových aranžích. Aneta Lan- gerová patří mezi nejvýraznější osobnosti součas- né české hudební scény a na novém albu pracovala spolu s  klavíristou, skladatelem a  producentem Jakubem Zitkem dva roky. Pro inspiraci se vydali na  Šumavu, kde objevili dnes již zaniklou osadu Na Radosti. Místo jim učarovalo a pomohlo přivést na svět desku plnou silných příběhů. V anketě Že- břík 2014 uspěla u fanoušků v kategoriích zpěvač- ka, album a píseň roku a všechny čtyři nominace na  cenu Akademie populární hudby Anděl 2014 proměnila v andělské sošky. Z nahrávky a koncer- tů je znát, že v kapele panuje skvělá atmosféra, což potvrzuje i sama Aneta: „Celé turné je pro mě nád- herný zážitek. Jsem obklopena lidmi, se kterými je mi opravdu dobře. Dlouho jsem je hledala a věřím, že naše souznění je na pódiu znát. Stejné souznění panuje i v zákulisí. Každé setkání s fanoušky nás nabíjí neskutečnou energií. Snažíme se tu radost lidem vracet”. O tom, že se jim to daří, se můžete přesvědčit tuto sobotu Pod lampou! 19/09 / 21:00 Divadlo pod lampou Aneta Langerová

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

29 září 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů je jasně patrné, že muzikanty živé hraní stále baví ze všeho nejvíc. Někdy možná ještě více než v dobách nej- větší slávy, kdy Buty vyprodávali sportovní haly po celé republice. Tyto doby již jsou nenávratně pryč a kapela se vrátila do klubů, ale dle slov frontmana Radka Pastrňáka toho vůbec nelitují: „To je nuda, hrát pro ty malé hlavič- ky bez konkrétních rysů, tedy vlastně pro nikoho. V klu- bu je to všechno o komunikaci, můžete koncert na dvě minuty zastavit a mluvit…“ Takže dorazte začátkem září do Zacha, nuda to určitě nebude! 11/09 / 21:00 Divadlo pod lampou NYOS, Červen, Inheritance Mnozí si jistě pamatujete kon- certy anglického dua Khuda, které patřily k  tomu nej- lepšímu ve svém žánru, co jste mohli Pod lampou vidět. Kapela ukončila svoji činnost po přestěhování kytaristy Toma do Finska, kde ale rozhodně nezahálí a nyní se vrací s novou kapelou NYOS a aktuálním EP se sympatickým názvem „Vltava“ zpět, tak si to nenechte ujít! Další ná- vrat proběhne i v případě plzeňské premiéry post math rockového dua Červen, kde za bicími najdete Páju ze Sy- nergy. Třetí kapelou bude slovenská trojice Inheritance sídlící momentálně v Brně, jejíž jméno je v poslední době stále častěji skloňované a na letošním Colours Of Ostrava patřila mezi nejvýraznější kapely na Full Moon stage! 12/09 / 21:00 Pantheon Music Club Separ Druhý víkend v  září se budou v  plzeňském Pantheonu slavit třetí narozeniny klubu a po pátečním mejdanu s rádiem Kiss Proton a řadou známých osobností se zde v  sobotu představí jedna z nejvýraznějších postav současné slovenské hip hopo- vé scény Separ! Ten o sobě dal poprvé výrazně vědět účinkováním v kapele DMS, se kterou vydal debutové EP „Teraz“ a úspěšné dlouhohrající album „Čo sa stalo?“. Ve své sólové kariéře zazářil koncem roku 2012 svým de- butovým albem „Buldozér“, který je označován za jed- nu z nejlepších nahrávek Česko–Slovenského hip hopu a svoje kvality potvrdil loňským druhým albem „Pirát“. Před Separem se na  hlavním pódiu představí ještě Hex_O a na „Oldies stage“ vás bude bavit DJ Moon. 12/09 / 21:00 Anděl Music Bar Sintax, Taras Bullba Tento večer do  Anděla dorazí izraelská parta Sintax, v  jejíž sestavě najdete členy několika místních známých kapel a bývá tak někdy označována za „all stars band“. Sintax na  svém prvním evropském turné představí debuto- vé album „Sway For A Better Day“, které se pohybuje na  pomezí metalu a  hardcore a  kromě jejich energic- kého setu se tento večer můžete těšit ještě na  místní diy punk stálici Taras Bullba. Spojení těchto kapel není náhodné, v loňském roce odehráli společně již několik koncertů v  Izraeli a  nyní spřízněnou partu na  oplátku Taras Bullba podpoří na  několika koncertech v  České republice i Německu. 15/09 / 19:00 Zach´s Pub Plastic People & Evangelium podle Brabence Koncert, na kterém by rozhodně neměl chybět žádný fanoušek kultovní undergroundové kapely The Plastic People Of The Universe, proběhne v půlce září v plzeň- ském Zach´s Pubu. Večer zahájí v 19:00 projekce doku- mentu „Evangelium podle Brabence“, který je filmovým pokračováním knihy rozhovorů novinářky Renaty Ka- lenské se členem Plastic People Vratislavem Brabencem a zachycuje nejen vzpomínky na undergroundovou éru, ale také autorčiny zážitky s touto svéráznou osobností. Čeká vás tak zajímavé pásmo nezávazného filozofování, sebeironických vtipů i poznámek o životě ptáků a příro- dě jako takové, na které naváže vystoupení The Plastic People Of The Universe. 17/09 / 20:30 Zach´s Pub Zrní Úspěch alternativní folkroc- kové kapely Zrní ukazuje, že jít svou vlastní cestou, která popírá většinu „pravidel“ mainstreamu, se může vyplatit také u nás. Tato kladen- ská parta patří v  posledních letech mezi nejžádanější

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

KLUBOVÁ SCÉNA 30 září 2015 | www.zurnalmag.cz tuzemské koncertní kapely a její poslední dvě studiové desky „Soundtrack ke konci světa“ z roku 2012 a loňské „Následuj kojota“ nechyběly snad v  žádné nomina- ci na  prestižní hudební ceny jako Anděl, Vinyla nebo Apollo. Zrní si za  necelých patnáct let existence vy- šperkovali svůj osobitý styl k dokonalosti a přitom se stále nebojí riskovat a experimentovat s novými prvky a aranžemi. Pokud udrží vysoko nastavenou laťku před- chozích nahrávek, jejich popularita bude mít i nadále rostoucí tendenci a málokdo si to zaslouží jako oni. 17/09 / 21:00 Anděl Music Bar The Delivery, Stroy Plzeňští The Delivery letos pro- šli zásadní změnou, kdy sestavu po devíti letech opustil zakládající člen a zpěvák Tomáš Votava, který se rozhodl naplno věnovat opernímu zpěvu. Kapela se ovšem s od- chodem frontmana vypořádala velmi rychle a mikrofo- nu se zanedlouho chopil dlouholetý kamarád Honza „Traffo“ Trapp, což se po několika koncertech ukázalo jako zlomový okamžik. The Delivery nakopnuti novou energií zamakali na novém materiálu, přes léto se zavře- li do studia a již v září pokřtí v Andělu nové ep za účasti speciálního hosta, kapely Stroy! Zároveň se tímto kon- certem rozloučí se stávajícím názvem a představí nový. 19/09 / 20:00 Buena Vista Club Pillow Fight, Bára Zemanová & Band, Art Time Po  letních prázdninách se plzeňští Pillow Fight vrací na  místo činu, kterým je jejich domovský klub Buena Vista, kde se představí společně se skupinami Bára Ze- manová & Band a Art Time. Pillow Fight se na hudební scéně pohybují již deset let, z toho pět let v současné se- stavě a momentálně pracují na druhém albu pod vede- ním zkušeného producenta Borise Carloffa. Bára Zema- nová má na svém kontě již dvě studiové desky „Rozjetej vlak“ a „Magistrála“ a posledním počinem její kapely je úspěšný singl „Runaway“ z konce loňského roku. Jestli některá z kapel představí v Buena Vistě nějakou novin- ku opravdu nevíme…na rozdíl od toho, že to bude opět stát za to a neměli byste zde rozhodně chybět! 24/09 / 21:00 Divadlo pod lampou Dunajská vlna Kapela Dunaj, kterou prošly ta- kové osobnosti jako Iva Bittová, Pavel Koudelka, Pavel Fajt nebo Pavel Richter, patří beze- sporu mezi nejoriginálnější domácí kapely 90. let. Svou činnost ukončila v roce 1998, když v pouhých 43 letech zemřel její frontman Jiří Kolšovský a  zbytek kapely žá- dostem o obnovení Dunaje tvrdě vzdoroval. Ale časy se mění a temně podmanivé písně se znovu vynořily jako dunajská vlna, ve které zakládající členové Josef Ostřan- ský a Vladimír Václavek znovu spojili své síly, společně s bubenicí Michaelou Antalovou. Čekají na vás skladby z pěti alb Dunaje, plné energie, která se nevrací k tomu, co bylo, ale nese se vpřed jako Dunajská vlna. Buena Vista Club Pilsen HipHop Fest IV Poslední pátek tohoto měsíce proběhne v Buena Vistě již čtvrté pokračování Pilsen HipHop Festu, který opět na- bídne celou řadu atraktivních jmen tuzemské hip hopové scény. Mezi největší taháky bude patřit jistě vystoupení legendárních Pio Squad, kteří v posledních letech kon- certují vyloženě sporadicky a loni o sobě dali výrazně vě- dět po dlouhých sedmi letech videoklipem „Čalantika“. S čerstvými sólovými alby a řadou společných klasik do- razí Supa, Delik a Jozef Engerer aka Moja Reč. Svou dávku šílenství přiveze Candymane, krásu a talent bude repre- zentovat rapperka SiaSai a západ budou důstojně repre- zentovat Puškyn s Kenasem a Kumpáni. Co dodat…další zásadní hip hop mejdan, na kterém nemůžeš chybět! 25/09 / 21:00 House of Blues  Extra Band Revi- val + Radek Zíka Repertoár skupiny Extra Band Revival tvoří z převážné většiny tvorba původního Extra Bandu, ale najdete v něm také známé skladby od Whi- tesnake, Gotthard, největší pecky Gepardu a jednu nád- hernou vzpomínku na Ríšu Kybice a jeho někdejší plzeň- ský Bumerang s názvem „Zeptám se racků“. V čele patrně nejpopulárnější západočeské bigbítové kapely najdete vynikajícího frontmana Jaroslava Soukupa, kterého čas od času navíc doplňuje další výrazná persona v podo- 25/09 21:00 Kam a za čím do klubů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

31 září 2015 | www.zurnalmag.cz bě zpěváka Radka Zíky, jako v případě tohoto koncertu v plzeňském House Of Blues, který bude jistě tento večer praskat ve švech! Pod Saským mostem Pixlování V rámci Týdne nízkoprahových klubů proběhne v pro- storu areálu ZŠ pod Saským mostem další ročník tradič- ního „Underbridge music festu Pixlování“, který každo- ročně představuje veřejnosti práci občanského sdružení Ponton a dává prostor dětem a mladým lidem ukázat širší veřejnosti, čemu se věnují a v čem vynikají. Během kulturně zábavného odpoledne budou mít návštěvníci možnost zhlédnout vystoupení hudebních i tanečních skupin, zúčastnit se zajímavých workshopů. Součástí festivalu je také den otevřených dveří v Pontonu, kdy se každý může dozvědět, čím se Ponton zabývá a na- hlédnout do prostor v sídle organizace. Buena Vista Club Paheyl, Radiátor, Chai Po páteční hip hopové party dostanou v sobotu v Bue- na Vistě hlavní slovo kytary a na pódiu se zde vystřídá trojice západočeských kapel. Domácí power rocková kapela Paheyl se pohybuje na  klubové scéně osmým rokem a prezentuje se výhradně vlastní tvorbou, která je zaznamenána na  loňském „Promo CD“. Do  Plzně si tentokrát pozvali dvě spřízněné party – s třetím albem „Na balkoně“ se představí klatovská punk rocková sku- pina Radiátor a z Nýrska dorazí pop rocková kapela Chai, která momentálně slaví úspěch s písní „Frajer“ v celoná- rodní soutěži iRampa. 01/10 / 21:00 Anděl Music Bar Isua Pětičlenná parta ze  západu Čech má za  dva roky existen- ce za sebou řadu zajímavých koncertů vedle interpre- tů  jako například Asian Dub Foundation, Blue Effect, Vanilla Sky nebo Rybičky 48. V čele kapely, jejíž tvorba spadá do  žánru rock - pop – alternativa s  upřímnými českými texty, stojí charismatická zpěvačka Giudi, kte- rou můžete znát z televizní show X-Factor 2014. První říjnový večer pokřtí Isua, za účasti řady zajímavých hos- tů, svoje debutové ep „Zapomeň“ a jako místo křtu si vybrala plzeňský klub Anděl. 25/09 26/09 20:00 … že Bílého medvěda rozezní 18. září elektro swingem DJ Fredd Flock za podpory hostujících DJs. … že v Hifi klubu v září zahrají rockoví Redwen, indie The Rockles nebo Jakub Kořinek s Kateřinou Misíkovou a hostem. … že 17. října se do  Buena Visty chystají J.A.R. a 23. října Švihadlo společně s TiNG. … že další tančírna Pilsner Jazz Bandu se bude konat v Pekle 7. 10. … že už třetí Electro Swing Plzeň nás čeká 17. října v Pekle. ... že v Šeříkovce během října zahrají Horkýže Slí- že, Brutus, Kohn, Václav Neckář a Walda Gang. … že u  Zacha se začátkem října představí Les Gars d´en Bas, Bára Zmeková, Ear Food a bude se tu promítat film Letící ocas komety. … že v  druhé polovině října můžete do  Zach’s Pubu zajít na Justina Lavashe, Ladiče pian, Blind Alley nebo Jirku Muchu. … že místní stálice Pilsen Queen Tribute Band za- hraje v Buena Vista Clubu i v říjnu. Dozvěděli jsme se… 02/10 / 21:00 Divadlo pod lampou Trautenberk, BT´n´J Nejvýraznější klatovské klu- bové kapely spojily své síly a společně se představí první říjnový pátek v plzeňském Divadle pod lampou. Těžkotonážní tanzmetalovou for- maci Trautenberk v lednu 2014 zasáhla obrovská rána, když v zahraničí zemřel ve věku třiceti let charismatický zpěvák a hlavní tvář kapely Tomáš Paima, známý pod přezdívkou Obrouš. Skupina se s tím ale dokázala vy- rovnat, s Mírou Cislerem ze skupiny Kníry, který s Trau- tenberkem zpívá jako Zemský rada, nabrala druhý dech a  se svou energickou show, okořeněnou svéráznými kostýmy, slaví úspěch u fanoušků po celé republice. Ve- čer zahájí stylově nezařaditelní BT´n´J, kteří svůj styl na- zývají „anglickou dechovkou s prvky německého golfu“ a v Plzni představí zbrusu nové „Album Bum“. Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

DIVADLO 32 září 2015 | www.zurnalmag.cz Rozhovor s Viktorem Konvalinkou Vaše uskupení Dekkadancers získalo v rámci Soutěžní pře- hlídky současné taneční tvorby ČR 2011 Cenu Za  humor v  choreografii. Kdo z  Vaší skupiny vnáší do  choreografií nejvíce nápadů na ztvárnění „humoru beze slov"? Naše humorná představení většinou vychází z kolektivní práce. Musím říct, že nejlépe v nějaké hospodě tak po třetím pivu. To pak nápady přicházejí samy, různě si je píšeme, a pak druhý den hodnotíme, co je dobré a co ne, a co popřípadě potom použijeme v tom či onom představení. Jaké jsou další plány Dekkadancers – vzniká teď nějaké nové představení? Jelikož jsme si z finančních důvodů minulou sezónu dali celý rok pauzu, tak teď doufám, že po zaslouženém odpočinku se zase vrá- tíme v plné zbroji vybaveni arzenálem nápadů a možností. Mo- mentálně v tuto dobu se už pracuje na novém uskupení taneční- ků a choreografů a doufáme, že tento nový „refresh“ přinese další ovoce jak pro naše diváky, tak i pro nás. Za  choreografii Ultimo jste byl nominován na  cenu Thálie za rok 2010. Odehrává se v prostředí podzemního krytu, ta- nečníci mají na sobě plynové masky… Kill de bill je zase paro- diína armádu.CotototémaznamenáproVašigeneraci,která nezažila válku ani komunistické „cvičení CO"? Já osobně vnímám v  dnešní době absenci jakékoliv přípravy na možné nebezpečí docela špatně. Myslím si, že pro každého člo- věka či dítě je vždy dobře být alespoň trochu připraven na nějaké nebezpečí, které právě v dnešní době může přijít odkudkoliv a sko- rov nespočtuverzí. Na druhoustranujepravda,žev dnešnímsvětě internetu a mobilních aplikací si může každý zjistit, co potřebuje a co ho zajímá, takže tu opět vzniká otázka, zda je důležité to lidem ještě připomínat v nějakých nacvičených simulovaných situacích. Jste jedním z předních sólistů baletu Národního divadla, pů- sobíte tam už 10 let. Řadu zkušeností jste ale získal v cizině – neláká Vás opustit Prahu a působit dlouhodobě jinde? Zrovna od  letošní sezóny si dávám pauzu v  Národním divadle a  odcházím zatím minimálně na  rok do  švédského moderního souboru Norrdans, které má hlavní sídlo v  krásném přístavním městečku Harnosandu. Tam doufám naberu mnoho dalších zku- šeností a  nasaju zase nějaké nové nápady s  patřičnou dávkou exotiky. (smích). Jaká byla Vaše cesta k baletu? Balet byl především vždy snem mé mamky. Takže mě v dětském věku mimo jiné dala i do baletní přípravky ND a potom jsem ab- solvoval Taneční konzervatoř hl. m. Prahy. Musím ale přiznat, že zpočátku mě balet vůbec nebavil a dost jsem ho nenáviděl. Ale nějak jsem si k němu nakonec našel svou cestu. Oči mi otevřel můj učitel na konzervatoři Honza Kodet, který mi ukázal „tanec“ a já jsem tehdy pochopil, že balet není jen o piruetách a o arabeskách. Objevil jsem svět, v kterém můžu vyjádřit své pocity a myšlenky a předat je někomu dalšímu. A také jsem zjistil, že v tanci je pořád co se učit. Že je tolik stylů, které má člověk možnost se naučit, že jen jeden život na to bude krátký. 04/09 / 19:00 Malá scéna DJKT KILL DE BILL / JAKSTOHOVEN / Umírněnost ztracených První premiérou ve  151. sezóně Divadla J.  K.  Tyla bude balet. Ovšem takový, jaký plzeňská scéna ještě nezažila. Tři krátké choreografie ztvárňují netradičním způso- bem tři aktuální témata a nastavují zrcadlo současné společnosti. Zazní v  nich i  hity Michaela Jacksona, Montyho čardáše a jiné. „Jde o humorný večer, který se maximálně odlišuje od  repertoárového obrazu ostat- ních divadelních scén,“ prozrazuje šéf pl- zeňského baletu Jiří Pokorný. Komediální trilogie pochází z dílny umělec- kého uskupení Dekkadancers, které dlou- hodobě spolupracuje mimo jiné s kapelou Tata Bojs. Jedním ze zakládajících členů Dekkadancers je přední sólista baletu Ná- rodního divadla v Praze Viktor Konvalinka. 31letý umělec, který je držitelem řady oce- nění z mezinárodních i domácích tanečních soutěží, se ujal i režie svého díla v podání plzeňských interpretů.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

ŠKODA! Tomáš Vůjtek Příběh jednoho snu. Legendární rodina Škodů v režii Thomase Zielinského. 2., 4., 24.9. od 19 hodin na Nové scéně DJKT www.djkt.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

DIVADLO 34 září 2015 | www.zurnalmag.cz Autor libreta Tomáš Svoboda spojil v inscenaci lásku k di- vadlu s velkým fandovstvím fotbalu a silnými plzeňskými kořeny. Osu příběhu tvoří vzestup plzeňského mužstva po příchodu trenéra Vrby do Ligy mistrů. Jste sám fotbalový fanoušek? Chodíte na  zápasy? A fandíte coby rodilý Plzeňan Viktorce? Jasně, že jsem fotbalový fanoušek. Přiznávám se, že na zápasy chodím málo. Ale dám jich tak 5–10 za sezonu- …V Praze bydlím asi 500 metrů od stadionu Sparty a cca 800 metrů od stadionu Dukly a oba kluby jsou mi svou hrou sympatické a na fotbal jsem tam chodil. Ale v oka- mžiku, kdy do Plzně přišel Pavel Vrba a Plzeň začala hrát „svůj" fotbal, probudil se ve mně rodilý „Plzeňák“. Takže teď fakt fandím Plzni. Je v muzikálu také téma odchodu Pavla Horvátha? Není. Muzikál končí prohrou s Barcelonou v LM. Odchod Pavla Horvátha nevnímám jako definitivní. Myslím si, že se do Plzně vrátí jako trenér. V inscenaci se objeví také postava fanouška Františ- ka. Řekl jste, že je do určité míry inspirovaná Vaším otcem – je to myšleno v souvislosti s fandovstvím? Táta fotbal miluje. Hrával za Plzeň do 21 let, pak mu někdo prošlápl meniskus a  on se stal trenérem. Trénoval žáky a mně s bráchou tak „ničil dětství“ fotbalem. Když už na to přestával mít sílu, stal se z něj vášnivý fanoušek, který tím fotbalem žije. On v tom povlečení Viktorky i spí!!!  Proč jste si vybral zrovna téma fotbalu? Neuvažoval jste o  zpracování nějakého dalšího politického té- matu v duchu Blonďaté bestie? Sledujete i plzeňskou politiku? Téma fotbalu se stalo v Plzni fenoménem, kte- ré je spojeno s hrdostí na město a to mě baví. Nesleduju plzeňskou politiku a přiznám se, že ani nevím, jestli na ni jste v Plzni hrdí nebo ne. Viděl jsem prostor mezi nádražím a centrem města od Tesca po bývalý dům kultury, bývalé městské lázně a myslím si, že na hrdost je ještě čas. Jak vznikla vaše spolupráce s René Ryparem? Potkali jsme se u práce na filmu Hodinový manžel. A při- padalo nám jako dobrý nápad ve spolupráci pokračovat. Jaké jsou Vaše další tvůrčí plány? Točím nyní film Jak se zbavit nevěsty, což bude taková rodinná romantická komedie s Lenkou Vlasákovou a Da- videm Matáskem, která půjde do kin asi v únoru. Pak mě čeká pokračování filmu Hodinový manžel, Tartuffe v Kra- kowie a autorská představení v Divadle pod Palmovkou. Jak vnímáte coby kulturní aktér titul Evropské hlavní město kultury? Pomohl z Vašeho pohledu Plzni? Je to sympatická akce pro občany Plzně a dalších měst, ale zcela postradatelná akce pro plzeňské umělce. To mi přijde škoda. 26/09 / 19:00 Nová scéna DJKT VIKTORKA PLZEŇ aneb Jinak to nevidim Co vznikne, když se při tvorbě muzikálu sejde scenárista filmu Hodinový manžel a politického kabaretu Blonďatá bestie Tomáš Svoboda s  le- gendárním rockovým muzikantem René Rypa- rem? Výsledek budou moci diváci posoudit již brzy sami. Nová inscenace vznikla přímo pro Pl- zeň a jejím hlavním námětem je téma, které patří v západočeské metropoli momentálně mezi nej- žhavější: fotbal. Tomáš Svoboda (1972) je dramatik a režisér diva- dla i filmu. Vyučil se dřevomodelářem, vystudoval též divadelní režii. Jako režisér zakotvil v chebském Divadle Nítě, které také umělecky vedl, stejně jako později i pražské Rokoko a Městské divadlo v Klad- ně. V poslední době se věnuje hlavně autorskému divadlu, známý je především politický kabaret Blonďatá bestie. Ve  filmu debutoval celovečerní komedií Hodinový manžel (2014). Kytarista René Rypar (1973) je absolventem ostravské konzervatoře v  oboru kytara, prošel skupinami Eleison, Krucipüsk, One Season Band, Support Lesbiens. Zahrál si i  v  kapele muzikálu Tajemství. Působí nejen jako instrumentalista, ale i jako autor hudby. Rozhovor s Tomášem Svobodou

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

35 září 2015 | www.zurnalmag.cz 01–05/09 DEPO2015 Vietnamské vodní loutkové divadlo Přísloví říká, že duše vietnamské- ho loutkového divadla vzešla z rýžových polí. Národní loutkové divadlo Hanoj přiváží tradiční vietnamské vod- ní loutkové divadlo, které je uměním lidu a vesnických loutkářů. Úžasná hra loutek na hladině pomocí speciál- ních tyčí a madel, draci, kouřové a ohnivé efekty, to vše v půvabné tradiční scéně naplněné vodou, připomínající hladiny horských jezer. Začátek je vždy v 19 hodin, před- stavení se hraje ještě 5. září v půl páté a půl sedmé večer. Proluka Průvod Vendelín Již podruhé zahájí novou kulturní sezónu v Plzni průvod Vendelín. Divadlo J. K. Tyla zve k účasti všechny kulturní ak- téry i příznivce plzeňské kultury. Průvod vychází v 17 hodin z Proluky v Křižíkových sadech a bude procházet sadovým okruhem centra města kolem Velkého i  Nového divadla až do amfiteátru za OC Plaza. Tam bude od 17:50 hodin probíhat doprovodný kulturní program. Ukázkami z před- stavení se představí všechny soubory DJKT, svou tvorbu předvedou ale i další kulturní uskupení z Plzně. Od 19:30 zahraje kočovná společnost Žebřiňák představení Kill Tyl – „Putování s J. K. Tylem Plzní a krajem“. Malá scéna DJKT Večer s Thálií Společenský večer prodchnutý zpěvem, tancem a  vy- právěním umělců DJKT v komorní atmosféře Malé scény DJKT nabízí jedinečnou možnost setkání s prezidentem herecké asociace, šéfy souborů DJKT, plzeňských laureá- tů a nominantů Ceny Thálie. Večerem bude provázet ře- ditel Divadla J. K. Tyla, pan Martin Otava. Cena Thálie, jako prestižní a významné ocenění, je každoročně udělována českým umělcům za výkony na poli umění. Malá scéna DJKT Bůh masakru Předposlední možnost zhlédnout komedii jedné z  nej- hranějších současných francouzských dramatiček Yas- miny Rezy, která po zfilmování světoznámým režisérem Romanem Polanskim zahajovala filmový festival v Benát- 02/09 17:00 02/09 19:00 03/09 19:00 Akce měsíce | Divadelní tipy Marionety, maňásci, obří mechanické loutky, javaj- ky, figuríny, trikové loutky nebo loutky filmové – to vše nabízí přelom srpna a září v Plzni. Festival Sku- pova Plzeň 2015 je nejen srazem loutek a loutkářů z celého světa, ale také setkáním pohádek, příběhů, eposů, her i gagů čtyř kontinentů. Od 1. září do 5. září se v rámci festivalu představí světový unikát, Vi- etnamské vodní loutkové divadlo. V DEPU2015 vy- roste umělá vodní nádrž, stylizovaná do dekorace asijského loutkového divadla, kde vietnamští lout- koherci představí působivou hru loutek, ohnivých efektů, světel a  jevištních kouzel přímo na  vodní hladině. Unikátní program pak nabídne festival také od 3. do 6. září v Divadle Alfa, Divadle J. K. Tyla a na dalších scénách. Děti, rodiče a fandové divadla nejen loutkového se mohou těšit na  představení Divadla Spejbla a Hurvínka, kouzelného Aladina Di- vadla bratří Formanů, inscenaci finských iluzionistů W.H.S. Departure, kouzelný japonský příběh o čelis- tovi Gaučem, argentinské zpracování Andersenova Statečného cínového vojáčka, dojemné vyprávění o životě morčete pana Muffina, špičkovou inscenaci ve stylu bunraku The Table, příběh inspirovaný ho- locaustem Dům u jezera v podání izraelské hvězdy Yael Rassoly a další skvosty. Letošní Skupova Plzeň je mimořádným příspěvkem k Evropskému hlavní- mu městu kultury. Má netradiční dramaturgii a je nesoutěžní. Více na www.skupovaplzen.cz. do 06/09 Skupova Plzeň: Loutky, příběhy, pohádky … z celého světa

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

DIVADLO 36 září 2015 | www.zurnalmag.cz kách 2011. Dva manželské páry se setkají, aby vyřešily drsný konflikt svých jedenáctiletých synů. Hrají: Štěpán- ka Křesťanová, Jan Maléř, Klára Kovaříková, Michal Štěr- ba. Derniéra je naplánována 3. října. Divadlo Alfa Čelista Gauche O tajemné moci zvířat, lidské vůle a hudby vypráví in- scenace inspirovaná půvabnou dětskou knihou slav- ného spisovatele Miyazawy Kenjiho. Jejím autorem je japonský loutkář Noriyuki Sawa. Lyrický příběh malého hudebníka a jeho cesty říší hudby a říší zvířat si získal srdce tisíců diváků na  největším japonském festivalu loutkového divadla v Lidě. Rodinné představení je urče- no nejen pro děti od 5 let, ale i pro rodiče a prarodiče a  všechny, kteří rádi zavítají do  světa dětské fantazie. Hraje se ještě 4. září v 11 hodin. 03/09 / 20:30 Velké divadlo DJKT Odcházení Vrcholná inscenace finské alter- nativní scény W. H. S. se pohy- buje na pomezí nového cirkusu, nonverbálního divadla, loutkového divadla a  videoartu. Příběh mladé ženy a muže přenese diváka do snové krajiny na pobřeží se- verských zemí. Pozoruhodný vztah obou pohlaví, jejich sbližování a odcházení tu ožívá skrze řeč těl a objektů až k nečekané katarzi. Inscenace je unikátním spojením fil- mového a divadelního vidění, vytvořením dokonalých vizuálních rovin, v jejichž rozměrech pak ožívá příběh obou protagonistů. Tvůrce inscenace, špičkový před- stavitel současného videoartu a nonverbálního umění Kalle Nio, se při realizaci nechal inspirovat uměním ilu- zionistů 19. století. Velké divadlo DJKT Mozart a smrt Dvě jednoaktové opery, s kterými se Divadlo J. K. Tyla zúčastnilo v červnu maďarského operního festivalu Ar- mel. První z oper, Mozart a Salieri, je koncipovaná jako psychologické drama se silným generačním tématem, v  němž Salieri nakonec Mozarta otráví. Druhá opera začíná tím, že Mozart ve skutečnosti nezemřel, ale od- stěhoval se do italského Pesara, kde skládá opery za ne- talentovaného studenta hudby Gioacchina Rossiniho. Účinkují i mladí pěvci z Itálie, Polska a Maďarska. Divadlo Alfa Statečný cínový vojáček Kdo by neznal Andersenův nádherný a dojemný příběh o statečném vojáčkovi a půvabné tanečnici? Kouzlo ne- smrtelné lásky inspirovalo vynikajícího argentinského loutkáře Omara Alvaréze, který do Plzně přiváží latin- skoamerickou verzi. Malí i  velcí diváci se mohou těšit na  dobrodružné putování v  jedinečném výtvarném a hereckém zpracování za použití nejrůznějších loutek a hraček i jevištních kouzel a iluzí, které Alvarez úspěšně představil na významných festivalech po celém světě. Pro festival Skupova Plzeň připravil argentinský loutkář českou verzi společně s herci Divadla Alfa. Velké divadlo DJKT Zahajovací koncert opery Stejně jako v loňském roce zahájí operní soubor DJKT sezóny slavnostním koncertem, při němž po vzoru vel- kých evropských operních domů představí všechny následující operní premiéry a hlavní hosty, kteří v této sezoně budou v  DJKT účinkovat. Zazní árie z  oper Čarostřelec, Edgar, Romeo a Julie a Macbeth. Koncer- tem bude provádět ředitel Martin Otava a  šéf opery Tomáš Pilař. Malá scéna DJKT Stůl Už jste se někdy potkali tváří v tvář s hašteřivou loutkou s  lepenkovou hlavou, která se s  postupem času spo- lečně s  vámi ponoří do  existenciální krize? Pokud vás toto štěstí doposud míjelo, pak neváhejte a  navštivte mistrovskou inscenaci britských loutkářských inovátorů Stůl. Tři herci, loutka, stůl a příběh Mojžíše, který ve sty- lizaci divadla Bunraku utíká od biblických příběhů k filo- zofickým otázkám minulosti i současnosti, to je mistrov- ská inscenace s typickým britským humorem. Hraje se ještě 6. září ve 13 hodin. Divadlo Alfa Moře Organilla Dávná moře Organilla jsou jako lidské lůno. Tajemné a úrodné vody obývají dvě lidské bytosti, čas tráví hrou a svobodným proplouváním mezi rybami a sférami. Čím více si hrají, tím bohatší život rozkvétá pod jejich dote- ky. Svět úžasných metafor, kde ryby symbolizují mužský 03/09 18:00 04, 18 a 24/09 04/09 09:00 05/09 19:00 05/09 20:30 05 a 06/09 Divadelní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

37

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

DIVADLO 38 září 2015 | www.zurnalmag.cz princip a sféry ten ženský, prehistorická chobotnice je hybatelem a celé moře je symbolem zrodu života, vy- tvořil kouzelník a  básník loutkářského světa, Brit Ste- phen Mottram. Magickým Organillem okouzlil diváky po celém světě a do Plzně přijíždí s novou verzí tohoto nevšedního zážitku. 06/09 / 14:00 Peklo Jak s Máničkou šili všichni čerti Divadlo Spejbla a  Hurvínka přijíždí s představením, kde tentokrát hlavní roli hraje Mánička. Ta pod vlivem „módní“ šikany ze strany kama- rádek, pyšnících se nejnovějšími modely, zanevře na své oblečení a s ním i na Hurvínka a Bábinku. Aby získala nejmódnější značkové šatičky, je ochotna upsat se tře- ba i čertu. V této hudební komedii, opírající se o svižnou hudbu a vtipné texty, se šťastně snoubí tradiční pohád- kové motivy se skutečnými problémy dnešních dětí. Hraje se ještě v 17 hodin. 17 a 27/09 Malá scéna DJKT Probuzení jara Americký poprockový muzikál z  pera autorské dvojice – lib- retisty Stevena Satera a zpěváka a skladatele Duncana Sheika, který při svém prvním uvedení na  Broadwayi v roce 2006 získal hned 11 nominací na prestižní oceně- ní TONY. Z nich dostal 8 za nejlepší muzikál, režii, hudbu a další. Předlohou libreta je stejnojmenné drama Franka Wedekinda. Ten své nejprovokativnější dílo s podtitu- lem Tragédie dětí napsal v roce 1891. Dotkl se zde mimo jiné největšího tabu tehdejší společnosti, sexuality v mnoha jejích podobách. Hra byla 15 let zakazována, Wedekind se svým dílem stal symbolem nastupujícího moderního divadla. Měšťanská beseda Ženy přežijí Jsou tři a pojí je přátelství. Energická podnikatelka Mi- nerva, kterou před lety opustil manžel, ale ona to zvlá- dá víc než dobře. Decentní intelektuálka Mischa, která nedávno opustila manžela a myslí si, že to zvládá. A při- tažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře právě opustil 23/09 19:00 výběr z programu www.mestanska-beseda.cz 1. 11. IRSKÁ TANEČNÍ SHOW: LOVE IN FLAMES Taneční soubor Merlin s novým programem 8. 11. ONDŘEJ BRZOBOHATÝ SYMPHONICUM TOUR 2015 Koncert se symfonickým orchestrem a spoustou hostů 12. 11. NA STOJÁKA! Účinkují L. Pavlásek, D. Čech a P. Vydra. 19. 11. VZDUCHOPRÁZDNO Hrají B. Klepl, M. Zbrožek a I. Uhlířová 22.11. CENA ZA NĚŽNOST Hrají J. Čvančarová, A. Pyško, J. Janěková… 24.11. SRDCE KALAHARI Vydejte se na jedno z posledních divokých míst černého kontinentu. 25.11. STO LET V OČISTCI Originální monodrama s J. Krieglem v hlavní roli 2. 12. S TVOJÍ DCEROU NE Hrají P. Nárožný, N. Konvalinková, Z. Slavíková, P. Kikinčuk… 7. 12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED Česká mše vánoční a české koledy v podání herců a zpěváků DJKT 9. 12. KDO SE BOJÍ POSTELE Komedie o jedné posteli a spoustě problémů, které se kolem ní točí. 13.12. ANI ZA MILION Hrají A. Gondíková a J. Langmajer 15.12. BOLÍVIE – CHUDÁ KRÁSNÁ INDIÁNKA Nenechte si ujít bolívijské laguny, sopky, gejzíry a indiány. 16.12. COP: VÁNOČNÍ KONCERT Divadelní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

39 září 2015 | www.zurnalmag.cz milenec, a je jasné, že to nezvládá. Hrají Anna Šišková nebo Zuzana Mauréry, Jitka Schneiderová nebo Gabrie- la Míčová, Jana Krausová a Vojtěch Kotek. Divadlo Alfa Hrdý Budžes Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové s vynikající Bárou Hrzánovou v hlavní roli trhá všechny myslitelné divácké rekordy. Na repertoáru příbramského divadla je už skoro třináct let a za tu dobu objela i spoustu divadel v jiných městech. Žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková zkou- mavým i naivním pohledem osmiletého dítěte publikum provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Bára Hrzánová získala za svůj výkon cenu THÁLIE 2003. 25/09 / 19:00 Divadlo Alfa Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni Václav Čtvrtek ve svých pohádkových příbězích prosla- vil město svého dětství, Jičín. Patří sem i knížka Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni. Divadlo Alfa ji převed- lo na jeviště, kde se na diváky těší dvojice hastrmánků, švec Kuba, jeho milá Stázina, knížecí správce Kolomajz- na, zlotřilý vodník Kebule i sám císařpán. Měšťanská beseda Besídka Divadla Sklep Soubor založený v  roce 1971 prezentoval své Besídky, tedy pásma scének, skečů, písní a tanců, čerpající z na- sazení interpretů a jejich svérázného smyslu pro humor, nejdříve jen svým kamarádům. Postupem času se z nich stal tradiční pořad, který baví publikum po celé republice. Hrají David Vávra, Milan Šteindler, Jiří „Fero“ Burda a další. 05/10 / 19:00 Divadlo Alfa Federer a Nadal Posvátná tráva wimbledon- ského All England Clubu ožila v A studiu Rubín a skrze ně nyní i v Plzni. Dva nezničitelní 23/09 19:00 29/09 19:30 Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se… Dozvěděli jsme se… … že DJKT ve Velkém divadle připravuje na 24. října premi- éru Pucciniho opery Edgar. … že 14. října uvede Měšťanská beseda představení s Ondřejem Pavelkou, Jakubem Prachařem a Markem Taclíkem Padesátka. … že 25. října vystoupí v Besedě Bára Hrzánová v ko- medii Každý den, šťastný den! … že na Nové scéně uvede Divadlo J. K. Tyla v Plzni vůbec poprvé Büchnerova Vojcka, a to v režii SKUTRu. … že Divadlo J. K. Tyla také chystá na  Nové scéně premiéru inscenace o plzeňské revoltě proti měnové reformě v roce 1953. … že 18. října se v Pekle hraje komedie V Paříži bych tě nečekala, tatínku s Petrem Nárožným v hlavní roli. … že Divadlo Alfa uvede 10. 10. Pohádky ovčí babičky. … že 17. října zve Divadlo Alfa na představení Studia Damúza Detektiv Lupa a tajemná věž. … že 24. října můžete s dětmi zajít do Alfy na zbrusu novou pohádku Na půdě. … že Měšťanská beseda zve 3. října na představení s argentinským tangem Buenos Aires, vystupte! … že Divadlo v Rytířské přiveze v říjnu do Pekla před- stavení Úhlavní přátelé s Terezou Kostkovou, Radkem Holubem a dalšími. … že přenosy z Metropolitní opery pozvou v říjnu pu- blikum na Trubadúra, Othella a Tannhäusera. … že Sezona nového cirkusu pokračuje 22. října před- stavením Loosers na Nové scéně DJKT. hrdinové dnešní doby předstupují před diváky tak, jak je možná neznají. Pět setů autorského divadla, které se nebojí metafyzického obsahu: tenisu! Bílé trenky, tvrdé údery, chytré kraťasy i halušky Rogerovy tchýně. Měšťanská beseda Zpátky ve hře Další vydání LiStOVáNí přivede poprvé na scénu knihu Michala Viewegha. Nyní přichází se sbírkou povídek Zpátky ve hře. V nich Viewegh vystavuje svou oblíbe- nou postavu Oskara kritickým životním momentům, jako je manželský stereotyp, nevěry nebo téměř jistá smrt s těžkými následky, mezi nimiž nechybí ani rozvod. Účinkují Markéta Lánská a Alan Novotný. Po představení se bude prodávat podepsaná kniha. 06/10 20:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

GALERIE 40 září 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Přehled výstav Proluka Barva na ulici 2015 Tématem letošního ročníku mezinárodního projektu velkoformátových pláten se letos stal tanec. Výtvarní- ci z České republiky, Německa, Finska, Slovenska a Ra- kouska vytvořili 18 velkoformátových obrazů, které bu- dou opět vystaveny na hradební zdi v Proluce. do  13/09 Západočeská galerie Rembrandtova tramvaj Výstavní síň „13“ hostí výstavu mapující zdroje kubismu, které pomáhaly průkopní- kům tohoto stylu v Čechách v hledání vlastního výra- zu. Šlo o širokou škálu nejrůznějších projevů evropské i mimoevropské tvorby, od starověkých kultur přes stře- dověk a novověk až k modernímu francouzskému umě- ní. Tato strategie v jistých bodech navazovala na raný modernismus poloviny 19. století. do 20/09 Západočeská galerie Gottfried Lindauer Plzeňský malíř no- vozélandských Maorů Unikátní výstavní projekt v Masných krámech se chýlí ke  konci, takže pokud jste portréty novozélandských Maorů ještě neviděli, máte poslední příležitost. Vliv na  Lindauerovu tvorbu měl jeho dlouholetý přítel a mecenáš Henry Partridge, anglický dobrodruh a pod- nikatel, který pro něj vymýšlel konkrétní zakázky. Jeho cílem bylo, aby Lindauer zobrazil s etnografickou přes- ností náměty ze života Maorů a zejména maorské vůd- ce, kteří se zapsali do dějin Nového Zélandu v 19. stole- tí, a tím udržel v povědomí jejich podobizny i hrdinské skutky pro budoucí generace. Lindauer měl vytvořit jakýsi Pantheon slavných osobností, které patřily mezi elitu maorského národa a jejichž svět i samotné maor- ské etnikum měly podle převládajícího dobového mí- nění v průběhu násilného kolonizování země postupně zanikat. V rámci výstavy můžete navštívit komentované prohlídky či doprovodné pořady. Třeba přednášku Mar- tina Rychlíka z Ústavu etnologie FF UK, Dějiny tetování. Více informací naleznete v programové části. do 05/09 Výstava Petra Nikla je třetím projektem v řadě, v níž autor zaměřuje svou pozornost na  fenomén času. Říká, že čas je pro něj neuchopitelným tokem dění, v němž rád bloudí pozpátku a zkoumá svou paměť. Výstava Časosběry volně navazuje na letošní Švábe- ní v pražské Galerii Villa Pellé a na Hru o čas v Měst- ské knihovně Galerie hl. města Prahy z přelomu let 2013/2014. Plzeňská sonda do Niklova monitorování času zahrnuje nejen malované obrazy a mechanicky vzniklé kresebné kompozice, ale i  videoprojekce, nafukovací objekty a interaktivní instalaci. Obrazo- vě stojí především na  třech významných cyklech. Nejstarší tvorbu zastupují tzv. intarzie – kolážovité obrazy z autentických kreseb Petra Nikla a jeho ma- minky zasazené do překližkového podkladu. Dále je to série dívčích portrétů pořízených podle starých snímků z rodinného archivu. A nakonec otevřený cy- klus kompozic z barevných pigmentů, které po pod- ložce roznášejí mechaničtí švábi na baterie. Petr Nikl vnímá čas různým způsobem. Jednou je to absolutní čas ve smyslu evolučního vývoje přírody, jindy čas osobní paměti nebo spirálovitě cyklický čas tvorby. Všímá si nejen různých podob času, ale i jeho neu- stálého pohybu, proměnlivosti a možností jeho pro- žívání. V nadcházejících týdnech proběhne v rámci výstavy i  nedělní výtvarná dílna pro děti a  rodiče. První je připravena na 6. září, druhá na 4. října. do 08/10 Galerie města Plzně Petr Nikl: Časosběry

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

41 září 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav Galerie města Plzně Petr Nikl: Časosběry Petr Nikl vede s časem dlouhodobý dialog a výsledkem jeho aktivity je proměnlivá a vrstevnatá platforma, jaké- si vizuální leporelo, které si samo zachovává schopnost komunikace. Prostřednictvím různých médií a site-spe- cific instalace, která v závislosti na dispozici galerie sym- bolicky pracuje i se sférou podvědomí, dává možnost uvědomit si tuto neuchopitelnou abstraktní veličinu a především prožít svůj čas jinak, než je běžné. Muzeum církevního umění Obrazy z dějin plzeňského zvonařství Výstava představí dějiny zvonařství v Plzni od středově- ku až po nedávnou současnost. Návštěvník se seznámí s významnými plzeňskými zvonaři a osudy známých pl- zeňských zvonů. Na výstavě bude k vidění i část unikát- ního souboru odlitků a fotografií zvonů, zrekvírovaných za 1. světové války. Promítat se zde bude i dokumentár- ní film Ze srdce zvon. do 08/11 Západočeské muzeum Ladislav Sutnar: Užitá tvorba Výstava Ladislav Sutnar – užitá tvorba představuje po- četný soubor exponátů, poprvé zahrnující všech- ny varianty proslulých Sutnarových porcelánových a skleněných stolních souprav, jídelních příborů či dalších kovových doplňků navržených pro Krásnou jizbu. Muzeum ji 30. září doplní o  přednášku Lucie Vlčkové Ladislav Sutnar a  Krásná jizba. Na  víkendy navíc chystá výtvarné dílny pro veřejnost, které bu- dou zaměřeny na knižní vazbu. Bližší informace podá Denisa Brejchová, tel.: 778 429 480, nebo na e-mailu dbrejchova@zcm.cz. Galerie Evropského domu Marenal: Zabydlené sny Výstava mexické výtvarnice Marenal představuje sbír- ku grafických listů. Každé dílo vzdává hold paměti a je do 08/10 do 01/11 01/09– 03/10 Různorodé práce, zaznamenávající minulý a přítomný čas Galerie města Plzně nám. Republiky 40, Plzeň 21. srpna–8. října 2015 otevřeno út–ne 10–18

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

GALERIE 42 září 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav prosbou o utopický zážitek plný sympatií, který bychom si přáli, aby se zrodil mezi všedními věcmi, či prosbou, aby se zabydlený sen stal skutečností na této zemi, která by měla patřit všem. Výstava se koná v rámci festivalu Týden hispánské kultury v Plzni. Studijní a vědecká knihovna Čapek po anglicku Knihovna představí anglické originály knih Karla Čapka, divadelní programy a  recenze z  New Yorku, Londýna a Tokia z let 1921–1940. Perličkou výstavy je originální divadelní program hry R.U.R. hrané na Broadwayi v roce 1923, časopisecké vydání Anglických listů v  časopise Bookman 1925 nebo Readers Digest 1933. Dále bude k vidění první vydání Krakatitu v Londýně a R.U.R. v New Yorku 1925 a  také dokumenty společnosti Paramount z roku 1932 o připravovaném zfilmování R.U.R. Film na- konec nebyl realizován, ale obecně ani není známo, že jej Paramount připravoval. 03/09–02/10 Studijní a vědecká knihovna Život a dílo Karla Čapka Na dvaceti závěsných panelech se návštěvník v časové i tematické posloupnosti seznámí s osobností Karla Čap- ka v mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně oficiálních. Vedle připomenutí jeho dramatického a prozaického díla známého a překláda- ného ve světě je tu zpracována i jeho činnost novinář- ská, občanské postoje, přátelské a milostné vztahy nebo záliby. Představu prvorepublikové novinové redakce navodí maketa Čapkova pracovního stolu. Mázhauz radnice Adolf Loos – Interiéry Výstava připomene osobnost a  tvorbu architekta Adolfa Loose a upozorní na Loosovy plzeňské interiéry, z nichž některé jsou již po rekonstrukci a veřejnosti pří- stupné. Vedle architektonického odkazu Adolfa Loose budou na příkladech z Plzně, Prahy či Brna představe- ny loosovské „programy obytného prostoru“, které de- monstrují jeho umělecké zacházení s prostorem, ma- teriálem, vybavením či světlem, jež je dodnes aktuální a inspirující. 03/09– 02/10 05/09– 08/10 11/09–11/10 Západočeské muzeum Shōko Kanazawa & Karen LaMonte První evropská výstava paravánových kaligrafií Shō- ko Kanazawy představuje její tvorbu v kontextu jejího působivého životního příběhu. Shōko Kanazawa je sou- časná světově proslulá japonská kaligrafka, od narození postižená Downovým syndromem. Svět kaligrafie se jí stal výhradním životním prostorem, v němž dosáhla nepochopitelné a  nenapodobitelné svobody umělec- kého výrazu. Spolu s ní se v jedné výstavě představuje newyorská sochařka Karen LaMonte. V Čechách popr- vé vystavuje svou unikátní kolekci litých keramických, bronzových a skleněných plastik kimon, skrze něž zkou- má skutečnou podstatu lidské identity, tělesnosti a jejím vztahu k bytí. Ve čtvrtek 17. a 24. září zve muzeum na ko- mentované prohlídky výstavy s japanologem Robinem Shoenem Heřmanem. Na  začátek října se připravují také workshopy s tematikou kaligrafie, bonsaí, ikebany a čajového obřadu. Registraci lze provést na e-mailu japanfest15@gmail.com. Studijní a vědecká knihovna Zlatá stezka se vrací domů Pět let byla putovní výstava Goldene Straße – Zlatá stezka na  cestách mezi Norimberkem a  Prahou, kde propagovala Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Zastavila se celkem na padesáti místech. Nyní se vrací do Plzně. A spolu s ní přichází i tradiční hornofalcký zlatý mok, pivo Zoigl, které obohatí slavnostní vernisáž. 12/09 / 15:00 Katedrála sv. Bartoloměje  Otevři oči – komentované prohlídky s varhanním koncertem Katedrála svatého Bartoloměje zve na poslední komen- tovanou prohlídku v  češtině a  němčině s  varhanním koncertem. Provázet bude katedrální farář Mons. Emil Soukup a návštěvníci se seznámí se zajímavou historií 12/09– 02/10

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

43 září 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav | Dozvěděli jsme se… Dozvěděli jsme se… … že během září jsou v ka- tedrále sv. Bartoloměje k vi- dění díla členů Sdružení výtvarníků ČR se sakrální tematikou. … že 28. října otevírá Západočeská galerie v Mas- ných krámech výstavu Baroko v západních Čechách, která potrvá až do března. … že 15. října začíná velká výstava 67 laureátů Bi- enále kresby Plzeň 1996–2014. Jejich díla budou vystavena v Galerii města Plzně, Galerii Jiřího Trnky a v Západočeském muzeu. … že ve  Výstavní síni „13“ představí Západočeská galerie od 7. října osobnost a tvorbu architekta Ha- nuše Zápala. … že ve Studijní a vědecké knihovně bude od 6. říj- na k vidění Výstava Petra Šmelce Příběhy Latinské Ameriky. kostela sv. Bartoloměje i s tím, jak se z něj stala katedrá- la. Prohlídku doplní varhanní koncert, na varhany bude hrát katedrální regenschori Pavel Šmolík. V programu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Jana Křtitele Kuchaře a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Vstupné je dospělý 35 Kč, studenti a důchodci 25 Kč, děti 15 Kč. Předprodej probíhá na www.plzenskavstupenka.cz. 25/09–03/01 Národopisné muzeum 100 let Národo- pisného muzea Plzeňska Před sto lety, 28. 9. 1915, na svátek svatého Václava, se Pl- zeňanům poprvé otevřely brány Národopisného muzea Plzeňska. Výstava seznámí se složitým vznikem muzea, s postupným budováním rozsáhlých a unikátních sbírek a s osobnostmi, které v čele s Ladislavem Lábkem stály u jeho zrodu. Najdete zde i sbírku předmětů, která doku- mentuje každodenní život obyvatel Plzně a Plzeňska. Kom entované prohlídky Loosových interiérů Mimořádné zpřístupnění bytu Huga Semlera, Klatovská 19 Plzeň Vstupné 30 Kč Vstupenky na w w w .plzenskavstupenka.cz nebo v Turistickém inform ačním centru, nám . Republiky 41, Plzeň A kce je pořádána v rám ci D nů evropského dědictví. V íce na w w w .visitplzen.eu sobota 5. 9. 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

KAM ZA KULTUROU 44 září 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy Univerzita zve jako každé září do světa vědy a techni- ky. Letos už podesáté. Od úterý do čtvrtka si návštěv- níci můžou přímo v laboratořích ZČU projít například cestu od virtuální formule k reálné nebo s kostrou- nem Hubertem zjistí, kolik mají v  těle kostí a  proč se některým lidem lámou snadněji než ostatním. Na akce v laboratořích je třeba se předem zaregist- rovat na webových stránkách www.dnyvedy.zcu.cz. V pátek a v sobotu se pak vědci i se svými přístroji a pokusy přesunou do centra města. Na své si zde přijdou zvídavé děti i jejich rodiče, jejichž pozornost jistě upoutá například expozice nazvaná Mozek v ulicích. Přestože mozek tvoří pouhá dvě procenta hmotnosti lidského těla, je mnohem složitější než nejvýkonnější počítače na světě – zvládá přes 38 tisíc trilionů operací za sekundu. Odborníci předvedou, jak se dá mozková aktivita měřit, a z mozkových vln se pokusí uhodnout myšlené číslo. Fyzikální expozi- ce zase představí třeba tepelné zrcadlo. Dále tu lidé zjistí, jak funguje odpad v umyvadle nebo na jakém principu pracuje mikrovlnná trouba, vysavač či otví- rák na konzervy, budou si moci zahrát interaktivní ekonomické hry nebo se zúčastnit zdravotnického maratonu. A to pochopitelně není z bohaté nabíd- ky Dnů vědy a  techniky zdaleka všechno! Vstup do všech vnitřních i venkovních expozic je zdarma. do 31/12 Techmania Pod hladinou Nová expozice seznamuje malé i velké návštěvníky se si- lami moří a oceánů. Dozvědí se, jak vznikají vlny a tsu- nami, jak se vyzvedávají vraky ze dna moří, nebo jak se ovládají podmořské roboty. Dozvědí se, kdy a  kde se zrodilo námořnictví jako věda. Vyzkoušejí si také únik z potápějící se lodi. Expozice přibyla do Techmania Sci- ence Center z estonského science centra AHHAA a pří- stupná bude do konce roku 2015. 01–30/09 Metropole Zličín Komu straší ve věži? V  pasážích Metropole Zličín budou po  celé září umístěny čtyři expozice s  dvaceti modely hradů a zámků ČR. Návštěvníci se o nich dozvě- dí spoustu zajímavostí – například kde se vyskytovalo nějaké strašidlo. Navíc se budou moci zapojit do soutě- že o atraktivní ceny! Stačí kdykoliv v průběhu září dora- zit do Metropole Zličín, prohlédnout si výstavu, obejít ji s hrací kartou účastníka, která bude volně k dispozici u jednotlivých expozic nebo na infostánku, zapsat, kte- ré strašidlo se kde vyskytuje nebo vyskytovalo, vymys- let co nejoriginálnější jméno pro nějaké vlastní strašidlo a vyplněnou hrací kartu odevzdat do boxu na infostán- ku. Autoři nejoriginálnějších a nejstrašidelnějších jmen pro strašidla se mohou těšit na ceny. Tou hlavní bude poukázka na  zájezd do  Paříže pro 4 osoby s  výletem do Disneylandu v letní sezóně 2016, a dalšími cenami jsou dárkové certifikáty do všech obchodů Metropole Zličín. Více informací na www.metropole.cz. od 01/09 D klub Nábor do kroužků a klubů S novým školním rokem začíná rodičům i nová starost, jaké kroužky a volnočasové akti- vity svým dětem zajistit. Doubravecký klub nabízí dětem i dospělým možnost vybrat si z bohaté nabídky hudeb- 08–12/09 Západočeská univerzita Dny vědy a techniky

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

45 září 2015 | www.zurnalmag.cz Houškova 7, Plzeň Libor Šula The Salon PLZEŇ Zavedený a  mnoho let skvěle fungující pražský salon předního českého kadeřníka Libora Šuly otevřel brány nové pobočky v Plzni na Slovanech, v Houškově ulici č. 7. Interiér se řídí novým kon- ceptem značky L’Oréal Professionnel SALON EMO- TION – podřizuje se tedy pravidlům geometrie, čistých linií a minimalistických detailů. Propojení několika druhů dřeva, kamene a skla ovšem stá- le drží charakteristický styl Libor Šula The Salon, který se stejně prolíná i vlajkovým salonem v Pra- ze. Poskytované služby zahrnují kromě standard- ního stříhání, stylingu, barvení a melírování také hloubkovou péči o  zdraví vlasů. Nejdůležitější součástí luxusního Libor Šula The Salon je ovšem tým špičkově vyškolených lidí včetně Libora Šuly osobně. Klienti plzeňského salonu se tedy dočkají stejné péče i prostředí, jako zákazníci v Praze. Více informací naleznete na www.liborsula.cz. T I P N A   Z Á Ř Í ních, výtvarných i pohybových kroužků a nechybí ani na- bídka klubů pro děti od 2 let. Dospělí se mohou přihlásit třeba na jógu, na hru na kytaru, či do výtvarného klubu. Děti pak na flétnu, kytaru, asijská bojová umění, do vý- tvarnéhokroužku,klubuSluníčko,angličtinypronejmen- ší apod. Pro seniory jsou připraveny kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé a poker, který je zdarma. Nábor do kroužků a klubů probíhá od 1. září, přihlásit se můžete denně od 9 hodin osobně, telefonicky nebo e-mailem. Více informací najdete na www. dklubplzen.cz. Techmania Laboratoře a dílny na téma výživa Techmania připravila na nový školní rok nové průřezo- vé téma, které postupně přinese novou expozici, film, show či program na Science On a Sphere. Jako první na- bízí nové programy v laboratořích a dílnách. Vše s tema- tikou výživy. Laboratoře pozvou návštěvníky na exkurzi po  vlastním jazyku a  ústech, přiblíží fyziku v  kuchyni od 01/09 nebo si vezmou na mušku vitamíny. V dílnách si lidé bu- dou moci vyrobit dřevěnou lžíci. Studijní a vědecká knihovna Hovory s Čapkem Studijní a  vědecká knihovna připravila na  září malý čapkovský festival. Nabídne výstavu o životě Karla Čap- ka a  neznámé části jeho díla, přednášku Věry Kubové na  téma Mystika bratrů Čapků, scénické čtení Výletů do  Španěl, maraton čtení z  díla Karla Čapka U  Branky, do  nějž se zapojí studenti SOŠ prof.  Švejcara a  známé plzeňské osobnosti, a na závěr pozve do Divadla Dialog na Věc Makropulos. 05/09 / 10:00 Atletický stadion Skvrňany Škoda FIT Škoda Transportation sice vyrá- bí lokomotivy, tramvaje nebo soupravy metra, ale dobře ví, jak důležitý je náš vlastní pohyb, neulehčovaný roz- manitými dopravními prostředky. Proto vznikl den plný sportu, zdraví a  zdravé výživy s  bohatým programem. Od 10 do 17 hodin budou děti i dospělí moci vyzkoušet různé atletické disciplíny, nechat si změřit cholesterol, krevní tlak nebo hladinu cukru v krvi, dozvědí se leda- cos o zdravé výživě a bio stravě a také dostanou příle- žitost popovídat si se známými sportovci. Děti se tu také budou moci zapsat do  Atletického klubu Škoda Plzeň. Vstupné je zdarma. Přeštice Dožínky Plzeňského kraje a Přeštické pivní slavnosti Spojení zábavy, hudby, dobrého jídla a zlatavého moku – to jsou Dožínky Plzeňského kraje a Přeštické pivní slav- nosti, které se letos konají na Masarykově náměstí v Pře- šticích. Kromě tradiční dožínkové zábavy se zde bude prezentovat více než dvacítka pivovarů a  zahraje řada oblíbených kapel a muzikantů. Zazpívá ANNA K., po ní přijde na scénu rocková kapela Extra Band Revival a ná- sledovat bude koncert ve stylu ska v podání kapely Sto zvířat. V osm hodin večer zazní hity jako Hráč nebo Chtěl 03/09– 02/10 05/09 11:00 Kulturní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

KAM ZA KULTUROU 46 září 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy jsem mít, vystoupí totiž skupina Turbo. O tečku za hu- debním programem se postará rocková kapela Agnes Rock. Vstup na akci je zdarma. Více informací najdete na www.plzensky-kraj.cz. 08/09 / 18:00 Café Restaurant Kačaba V pěstounské rodině jsem doma V Česku roste zájem o pěstounskou péči. Pěstounů, kte- ří by byli schopní a ochotní se postarat o děti, o které se vlastní rodiče postarat nechtějí nebo nemohou, ale pořád není dost. Přitom leckdo o možnosti stát se pěstounem možnápřemýšlí,hlavousemuhoníotázky–aleváhánebo se přímo bojí. Proto Diakonie Západ a LATUS pro rodinu o.p.s. připravili besedu s odborníky a zkušenými pěstouny, která přinese odpovědi a  vnese do  problematiky jasno. Více na www.diakoniezapad.cz, www.latusprorodinu.cz. ZOO Výstava jiřinek a vinobraní První poprázdninovou víkendovou akcí v  zoologické zahradě je tradiční oblastní výstava jiřinek. Představí se na ní nejlepší pěstitelé ze západních a středních Čech. Jiřinková výstava v zoo je největší svého druhu v Plzeň- ském kraji. Její součástí je vinobraní pod Vinicemi, které připomíná pěstování vinné révy na jižních svazích Lo- chotína a viničnou historii statku Lüftnerka. Na návštěv- níky bude čekat výstavka hroznů z vinice v Praze - Tróji, ale také burčák od jeho nejlepších moravských dodava- telů. Začátek akce je v 10 hodin po oba dny. 15/09 / 17:00 Americké centrum US Point Quinceanera / Patnáctiletá Americké centrum US Point zve na další film s komen- tářem a povídáním. Dozvíte se, v jaké době film vzni- kal, jaké konvence má společnost, o níž je film, čím je zvláštní jazyk, kterým se ve filmu mluví a mnoho dal- šího. V rámci měsíce hispánské kultury a jazyka dojde 12– 13/09 Máte doma psa, kočku, morče či snad hada? Určitě se svým zvířetem mluvíte. Jestli se chcete o  tom- to dialogu dovědět víc a  vaši komunikaci dostat na profesionální úroveň, přijďte se podívat do areálu DEPO2015. Čeká tu na  vás projekt Goethe-Institutu a  Mobilní Akademie Berlín, v jehož hlavních rolích se představí českélidsko-zvířecípáry,kteréspoludlouhodoběžijí, spolupracují a komunikují: orel a jeho sokolník, prase a jeho klientka, asistenční pes a jeho trenér, krokodýl a jeho ošetřovatel ze zoologické zahrady – celkem 15 párů, kterým budou ve  speciálně vybudované aréně v DEPO2015 pořízeny portréty. Fotografování bude doprovázeno diskusemi, filmy a přednáškami mezinárodního týmu vědců zabývajících se disci- plínou zvanou Animal studies, která zkoumá vztahy mezi humanitními a přírodními vědami. Jejich krédo zní: Lidská kultura je pouhým výsekem v komplexní struktuře forem života a  je na  ní bytostně závislá. Musíme zrušit výsadní postavení lidí a  striktní od- dělení kultury a přírody! Doprovodný filmový pro- gram představí ukázky nejhezčích scén se zvířaty ze snímků R. Bessona, J. L. Godarda, P. Greenawaye, W. Herzoga a dalších. Program bude probíhat ve dvou blocích od 12 do 15 a od 17 do 21 hodin. Vstup je zdarma, vše se tlumočí do češtiny. Děti i domácí maz- líčci jsou vítáni. Více informací na www.goethe.de/ whytalktoanimals. Projekt Goethe-Institutu a  Mobilní Akademie Ber- lín vzniklo pro první Evropské hlavní město kultury a  přírody Plzeň2015! Kurátorka projektu: Hannah Hurtzig. Ve spolupráci s Plzní2015 a Plzeňskou ZOO. 24/09 / 12:00 DEPO2015 Proč mluvit se zvířaty

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

47 září 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy na překvapivé téma dívčích patnáctých narozenin. Jde totiž o  velmi významný svátek mexických dívek. Film Quinceanera je nejen o tom, jak se tento svátek slaví, ale také o tradici, která je někdy silnější, než city a rodina. 15–20/09 Zahrada Mikulášské- ho gymnázia Podzim v alpinu Ač si to mnozí z  nás ještě ne- chtějí připustit, více než polovina roku je již za námi, léto pomalu končí a blíží se podzim. Listí na stromech začne žloutnout, velká část květin již dávno odkvetla a zahrád- káři budou končit sklizeň na svých zahrádkách. Jsou ale rostliny, které mají vrchol vegetačního aspektu ještě stá- le před sebou. A právě takové představí členové Alpinum klubu Plzeň na své podzimní výstavě, která bude opět spojena s prodejem. Ta probíhá od úterý 15. až soboty 19. září, v době od 9 do 18 hodin ve výstavním areálu zahrady gymnázia na  Mikulášském náměstí. Prodej se uskuteční ještě v  neděli do  12 hodin, tento den bude vstup zdarma, ale pouze do prodejního areálu. Knihovna města Plzně  Publicisté.cs – Aktuálně: Eva Kantůrková a Jan Cimický Zářijové vydání Publicistů.cs svede dohromady dvě po- zoruhodné osobnosti: psychiatra Jana Cimického a sig- natářku a mluvčí Charty 77 Evu Kantůrkovou. Co je oba spojuje, je literární tvorba. Eva Kantůrková je prozaička a  scenáristka, autorka psychologických próz Přítelkyně z domu smutku, Pozůstalost pana Ábela, Pán věže a dal- ších. Jan Cimický píše prózu i básně, překládá a také mo- deruje rozhlasové Noční Mikrofórum. 19/09 / 13:00 OC Plzeň Rokycanská Festival dětských kroužků Pořád ještě váháte, do  jakých kroužků zapsat svoji ratolest? Nebo v těch vysněných už bylo plno a dítko je smutné? Proto je tu Festival dětských kroužků! V prostorách Obchodního centra Plzeň Rokycan- 15/09 17:00 ská se budou prezentovat rozmanité aktivity, spolky a in- stituce, děti budou mít možnost si leccos z jejich nabídky přímo vyzkoušet a  zjistit, zda by je právě tohle bavilo. Chybět nebude ani zevrubnější představení, které vnese jasno do rozhodování rodičům, a připravené jsou i soutě- že o malé ceny. Více na www.oc-plzen.cz. ZOO Slavnosti babího léta Zoologická zahrada přivítá podzim festivalem tradič- ních lidových řemesel a  dovedností k  užitku i  potěše. Návštěvník se přesvědčí, jak se stloukalo a jak chutná domácí máslo, jak se dralo peří či jak se váží peroutky, pere v neckách a na valše, naklepávají kosy a srpy nebo jak se mlátilo obilí cepy. S ukázkami svých řemesel při- jede také košíkář, kováři, přadleny, kamnář a další řeme- slníci. Většinu řemesel a dovedností si lidé budou moci i sami vyzkoušet. Součástí expozic části předvádějících budou dětské tvůrčí dílničky. V sobotu odpoledne zpes- tří festival řemesel lidovou hudbou a  tancem dětský folklorní soubor Plzeňáček. Začátek je vždy v 10 hodin. 19– 20/09 13/10 Loosův interiér Bendova 10 Plzeňský literár- ní festival – Hil- ský, Joyce a Loos Co mají tito tři muži společného? Irský romanopi- sec James Joyce podepsal dopis na podporu pro- jektu pařížské architektonické školy Adolfa Loose. Loos literárního experimentátora Joyce vnímal jako významného představitele světové kultury. Kde jinde by se tedy oba velikáni měli v Plzni setkat, ne-li v jednom z Loosových interiérů! Stane se tak v  rámci předehry k  prvnímu ročníku Plzeňského literárního festivalu. Ten zve milovníky literatury a architektury do Loosova interiéru v Bendově uli- ci číslo 10 na pořad Martina Hilského James Joyce a revoluce slova. Martin Hilský je významným pře- kladatelem  z angličtiny a uznávaným shakespea- rologem. Jeho záběr je však mnohem širší. Jame- sem Joycem se zabýval ve své knize Modernisté. Předprodej vstupenek v Il Mio Caffé v Pražské ulici. T I P N A  Ř Í J E N

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

KAM ZA KULTUROU 48 září 2015 | www.zurnalmag.cz   Jižák po  rekonstrukci omládl, zkrásněl a  hlavně otvírá! Počátkem října tomu bude patnáct let, co do budovy poprvé vkročili nadšenci z centra JO- HAN. Hala byla zašlá, plná harampádí, místnosti zdevastované. Měla se tu odehrát jedna jediná akce, ale z pouhého pokusu se stala snaha po ar- tikulaci prostoru pro nové umělecké činy, pro nové projekty. Zázrak pokračoval, ve  výjimečné pozdně secesní budově z roku 1904 začalo vzni- kat centrum alternativní kultury, Moving Stati- on / Hemžící se zastávka. Péčí centra JOHAN se postupně v  Plzni etabloval nový prostor i  jeho umělecký a společenský obsah. V loňském roce uspěli majitelé budovy, firma Klotz, a.s., a JOHANi v Regionálním operačním programu NUTS II Jiho- západ s projektem celkové rekonverze, tedy pro- měny fyzické i užitné, vzácné budovy na moderní multioborové kulturní centrum. A  nyní v  rámci Mezinárodního festivalu Divadlo hotové dílo po- prvé otevřou veřejnosti. Teatr Osmego dnia spolu s JOHANem tu uvede představení Železná cesta, Slovenská filharmonie zahraje současnou operu 2´16´´: Vesmírná odysea, Divadlo Continuo přive- ze Den osmý. Po něm je připraven česko-belgický projekt Twins / Dvojenci, představení o Němec- ku 20. století O mrtvých ptácích a pozoruhodné vystoupení FREAKSHOW – The Best in Town!!!. Kromě toho od 11. do 20. září se denně v 17 hodin uskuteční komentovaná prohlídka budovy. 11 a 12/09 Moving Station Splněný sen Káčko Dobřany Ondřej Suchý poprvé v Káčku Dobřanské Káčko připravilo besední pořad, ve  kterém se Ondřej Suchý setkává s fanoušky filmových hereček a herců doby byvší a s milovníky starých filmů a starých kin. V rámci těchto svých besed promítá neznámé krátké filmy, které di- váci hned tak nemají možnost vidět ani v kinech, ani v žádné z televizí. Těšit se můžete například na Povídání o tatínkovi – O. Suchý zpovídá Jiřího Menzela. Centrální výrobna jídel PechaKucha Night Plzeň Oblíbená PechaKucha Night objevuje další nevyužívaný prostor: bývalou centrální výrobnu jídel u Škodovky. Na toto netradiční místo zve všechny, kteří chtějí nejen poznat tento prostor, ale také se seznámit se zajímavými osobnostmi z ob- lasti architektury, designu, umění a společenského života for- mou jejich prezentací ve formátu 20 snímků po 20 vteřinách. Přijďte se přesvědčit, co všechno se dá na tak malé ploše říct a jak zajímavé věci se kolem vás dějí! Další info na www.face- book.com/ksvetu.cz. Gymnázium Luďka Pika Noc vědců 2015 Letošní Noc vědců bude plná světla! Letos je to totiž přesně tisíc let, co arabský vědec Alhazen napsal svou Knihu optiky, v níž popsal fyzikální podstatu a vlastnosti světla a princip lidského vidění. Právě on položil základy optice. Světelných výročí však na letošek připadá mnohem víc. Proto je také rok 2015 Mezinárodním rokem světla. Rozzáří se jím i Noc vědců, která se v Plzni bude tentokrát konat v prostorách gymnázia Luďka Pika. Kromě školy a hlavního organizátora, Techmanie, se do ní zapojí i ELI Beamlines, Doosan Škoda Power, Škoda JS, Západočeská univerzita, základní školy, gymnázia a další. Připraveno je pozorování noční oblohy, přednášky, jízda na segwayích a spousta dalších aktivit. 26/09 Výtvarný ateliér Kurz olejomalby pro začátečníky a mírně pokročilé Během jednodenního kurzu se každý účastník seznámí s podklady a podložkami pro olejomalbu, naučí se napínat 22/09 18:00 25/09 20:20 25/09 17:00 Akce měsíce | Kulturní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

49 září 2015 | www.zurnalmag.cz   Dozvěděli jsme se… … že Techmania Science Cen- ter chystá uvedení nového filmu v planetáriu. Bude součástí téma- tu výživa a bude se jmenovat Pijeme vodu z komet? … že křimické zelí Lobkowicz je jako jediné vyrábě- no v Křimicích tradičním způsobem v modřínových kádích a zachovává si tak výjimečnou chuť i konzis- tenci. Ochutnáte ho na Festivalu zelí 17.–18. října. … že 19. září se v Dobřanech uskuteční Dobřanská padesátka, Pohádkový les a Dobřanský beerfest. … že v Nové Akropoli si v září můžete vyzkoušet malování a patinování archeologických reprodukcí z umění Egypta, Ameriky i Evropy. plátno na rám, našepsovat ho a osvojí si základní prin- cipy klasické a  moderní olejomalby. Všechny pomůc- ky budou k dispozici v ateliéru a jsou zahrnuty v ceně kurzu. Rezervace místa nutná. Více informací na e-mai- lu info@atelierplzen.cz, tel.: 608  179  535 a  na  strán- kách www.atelierplzen.cz. 27/09 / 15:00 Městská plovárna Plov Art Během měsíců srpna a  září se bývalá plovárenská vyhlídka mění pod rukama známé skotské land artové umělkyně Patricie Leighton. Přijďte oslavit tuto proměnu, poslech- nout si poutavou prezentaci autorky a zapojit se do bo- hatého interaktivního programu na Městské plovárně. A také se přijďte definitivně rozloučit s letošním létem. Pořádá Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015, města Plz- ně a Ministerstva kultury ČR. Více na plovarna.plzne.cz. ZOO Přes kontinenty za medvědy Zejména rodinám s  dětmi je určen na  sv. Václava ce- lodenní program, který návštěvníky provede soutěž- ní a  hravou formou africkými a  asijskými expozicemi zoologické zahrady a dětem nabídne za splněné úkoly zajímavé ceny. Program tradičně vyvrcholí na  ochozu u medvědího výběhu. 29/09 / 19:30 Měšťanská beseda Cestování s Bese- dou: Reunion Karel Wolf zve publikum na ze- lený ostrov uprostřed Indického oceánu, jenž nabízí rozeklaná sopečná údolí, zelená pohoří i  blankytné moře. Za  úchvatnými výhledy se však člověk musí šplhat několik hodin strmými svahy, často brodí řeky, nebo je promáčený proudy tropických dešťů. Do nej- hezčích vesnic se nedostane jinak než několikadenním pochodem napříč vyhaslými kalderami plnými vodo- pádů. V moři si musí dávat pozor na žraloky a ve vzdu- chu na časté změny větrů. Když to ale člověk nevzdá, tak Reunion stojí za to. 28/09 10:00 Koterovská náves Medový jarmark Podruhé zavoní Koterovská náves medem. Na  Medový jarmark sem přijedou nabídnout své výrobky a  produk- ty místní i  přespolní včelaři. Návštěvníci se mohou těšit na  kvalitní domácí produkty, regionální potraviny, před- nášku o včelaření i zábavný program. Na scéně se vystřídají Plzeňští heligonkáři, Andílci, Plzeňský MLS nebo Vladimír Walda Nerušil s kapelou Melevil Band. Chybět nebudou ani dvě medové kuchařské show a zábava pro děti. Program a více informací na www.koterovskanaves.plzen.eu. od 14/10 Výtvarný ateliér Kresba s doc.  ak. mal. Jiřím Kornatovským Akademický malíř Jiří Kornatovský je jednou z  nejvýraz- nějších osobností současné kresby, veřejnosti je znám především jako autor monumentálních velkoformátových černobílých kreseb. Praktický seminář nabídne účastníkům během tří setkání možnost blíže probádat výrazové mož- nosti kresby jako svébytného vyjadřovacího prostředku a vytvořit v ateliéru svá vlastní osobitá výtvarná díla. Více informací a rezervace na e-mailu: info@atelierplzen.cz, tel.: 608 179 535 a na stránkách www.atelierplzen.cz. 03/10 10:00 Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

KINO 50 září 2015 | www.zurnalmag.cz Masakr v září. Jen tak se dá nazvat to, co na vás tento měsíc čeká v Kině Beseda. Jen na jeden jediný měsíc totiž budou do českých kin vypuštěni Vetřelci! Díky obnovené digitální premiéře kultovního sci-fi thrilleru můžete 11., 18. a 25. září sledovat na plátně boj důstojnice Ripleyové a skupiny spe- ciálně vycvičených vojáků proti tisícihlavé armádě vetřelců. Na  začátku září máte také jedinečnou možnost vydat se na Cestu vzhůru společně s Radkem Jarošem. 2. a 3. září Kino Beseda pro- mítá snímek o muži, který jako první Čech a patnáctý člověk na světě stanul na všech osmitisícovkách planety! Filmaři se soustředili nejen na Radkovy sportovní výkony, ale i na jejich otisk v Radkově rodině. V září Kino Beseda nabízí i nejlepší film roku 2014 Birdman (4. 9.), famózní Grandhotel Budapešť (10. 9.), francouzský hit letošního roku Samba (14. 9.) od tvůrců Nedotknutelných, či třeba snímek Domácí péče (9. a 28. 9., 1. 10.), který na MMF v Karlových Varech získal cenu za Nejlepší ženský herecký výkon. A ještě prozradíme, že v říjnu vás Kino Beseda v rámci přehlídky Be2Can pozve na nejlepší filmy, které bodovaly na festivalech v Benátkách, v Cannes a na Berlinale! „Kino Beseda zve na Cestu vzhůru s Radkem Jarošem i na vesmírná jatka s Ripleyovou.“ CineStar, Cinema City Bláznivá dovolená / komedie Rodina Griswoldových v osmdesátých letech plnila kinosály po celém světě. Její hlava, tatík Clark, totiž se svými nejbližšími pravidelně vyrážel na dovo- lenou a nikdy to nebylo úplně snadné. Griswoldovi tak přinesli chaos do Las Vegas, Evropy i americké divočiny. Člověk by řekl, že toho budou mít všichni plné zuby, ale není to tak. Rusty, který byl nucen jako malý jezdit s tátou, je dnes čtyřicátník s vlastní rodinou. Má krásnou manželku, dva syny, z nichž jeden je v pubertě a druhý dost prav- děpodobně sadistický psychopat, a teď si s nimi hodlá užít pár dnů volna. Pořídí si nejhnusnější auto na světě a společně vyrazí do zábavního parku Walley World. Takový je alespoň plán, realita je však úplně jiná. Griswol- 27/08 CineStar, Cinema City Hitman: Agent 47 / akční / thriller Málokterá filmová adaptace počítačové hry se skutečně povedla a ani Hitman, ve kterém si Timothy Olyphant zahrál nejlepšího nájemného vraha na světě, bohužel není výjimkou. Herní série má však dost fandů na to, aby se tvůrci roz- hodli zkusit to znovu. A tentokrát jinak. Nová jména totiž najdeme jak za ka- merou, tak i před ní. V centru dění však opět bude holohlavý muž, kterému nikdo neřekne jinak než 47. Je geneticky vylepšený, silnější, rychlejší a chytřejší než obyčejný člověk a dokáže se nepozorovaně dostat kamkoliv a zlikvidovat kohokoliv. Teď však bude jeho úkol trošku jiný. Musí najít dceru geniál- ního vědce a svého tvůrce a ochránit ji před organizací, která by ji ráda využila k tomu, aby si mohla vyrobit vlastní armádu superzabijáků. Za kamerou bude sedět celovečerně debutující Alexander Bach, který má však spoustu zku- šeností s natáčením reklam a hudebních klipů, a hlavního hrdinu si zahraje Rupert Friend ze seriálu Ve jménu vlasti. Původně se měl v roli objevit Paul Walker, ale v listopadu 2013 jeho život bohužel ukončila autonehoda. 27/08 Kino Beseda | Filmové premiéry

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

51 září 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City We Are Your Friends / hudební / romantický Prosadit se jako DJ není vůbec žádná sranda. Cole to moc dobře ví. Hraje skoro každou noc, ale peněz z toho moc nemá. Naštěstí ho to baví a navíc se pokouší vytvořit song, který by z něj udělal hvězdu a katapultoval ho do čela hitparád. Zkrátka z něj udělal boháče, celebritu a hudební eso. Plány to jsou hezké, za- tím to však vypadá, že trošku naivní. Coleovi se nedaří, tedy až do okamžiku, než se seznámí s Jamesem. Ten je o něco starší a ví, jak to v hudebním světě chodí. Rychle se z nich stanou přátelé a James se rozhodne Coleovi pomoci. Dá mu pár rad do života a pomůže mu i s muzikou a skoro to vypadá, že se začíná blýskat na lepší časy. Pak se však objeví krásná Sophie, Jamesova přítelkyně, do níž se Cole bezhlavě zamiluje a jak to tak vypadá, ani on jí není úplně lhostejný. Stojí ale Coleovi nová láska za to, aby vrazil nůž do zad svému kamarádovi, který mu navíc pomohl splnit si sen? V hlavní roli se objeví Zac Efron a hvězdná modelka Emily Rataj- kowski. A samozřejmě se těšte i na spoustu muziky. 03/09 CineStar, Cinema City Kurýr: Restart / akční Akční série Kurýr vždycky spoléhala na  tři věci. Efektní bitky plné nápadů, v nichž hrdina mlátil protivníky s pomocí požární hadice nebo šlapek od kola, parádní automobilové honičky v luxusním BMW nebo Audi, a na charismatické- ho Jasona Stathama. Ty první dvě věci bychom měli dostat i tentokrát, Statham však nedorazí. Jak je z názvu patrné, Kurýr: Restart pojede úplně od začátku a představí divákům profesionálního řidiče Franka Martina v době, kdy měl ještě trošku vlasů a vypadal mladší. Už teh- dy si ovšem vydělával na živobytí tak, že převážel horké zboží nebo pomáhal lidem utéct ze situací, v nichž šlo o život. Na nic se neptal, odvedl dobrou práci a dostal zaplaceno. Přesně takhle to chtěl udělat i při svém posledním kšeftu, kdy mu do auta nasedlo několik krásných žen, které zrovna vykradly banku. Bohužel peníze, jichž se dámy zmocnily, patří nebezpečnému gangsterovi a ten je chce zpátky. A právě proto Frankovi unese otce. Pro Kurýra už to není práce, teď je to osobní. A někoho to bude zatraceně bolet. V hlavní roli se objeví talentovaný nováček Ed Skrein. 03/09 dovy čeká sjíždění divoké vody, setkání s jedním hodně divným párem, návštěva lesní tůňky, která není zdaleka tak čistá, jak se na první pohled zdá, a spousta dalších problémů. Rusty je ovšem ochotný udělat cokoliv, aby si on a jeho nejbližší prázdniny pořádně užili! Za kameru se postavila dvojice scenáristů zodpovědná za komedie Šéfové na zabití, a roli Rustyho dostal Ed Helms, kterého můžete znát z Pařby ve Vegas. Dorazí však třeba i Chris Hemswroth alias Thor. CineStar, Cinema City Nikdy není pozdě / komedie / hudební Meryl Streep je dost možná největší herečkou všech dob. Má doma tři Osca- ry, spoustu neproměněných nominací a  na  kontě hromadu filmů, které se dnes řadí mezi klasiky. A úspěch by nejspíš ráda slavila i se svou novinkou Nikdy není pozdě. V té si zahraje Ricki, kytaristku a rockovou legendu, která se v mládí rozhodla opustit rodinu i malou dceru a místo toho radši hledala slávu na pódiích. Našla ji, ale je sama a její nejbližší s ní nechtějí mít nic společného. Teď se ale věci mění. Její dnes už dospělá dcera Julie má osobní problémy a jak to tak vypadá, kamarádi a ani táta jí s nimi nedovedou pomoct. Možná, že by situaci mohla napravit máma. Jak ale bude vycházet s dcerou, kterou několik let neviděla? A bude mít Julie vůbec zájem o to, aby se Ricki vrátila do jejího života? Vedle Meryl Streep si zahraje další oscarová hvězda Kevin Kline, scénář napsala Diablo Cody, která má na svědomí třeba slavnou Juno, a za kamerou byl režisér Mlčení jehňátek Jonathan Demme. Tentokrát ale čekejte asi míň kanibalismu a víc písniček a hřejivého humoru. 03/09

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

KINO 52 září 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Sinister 2 / horor Jsou to tři roky, kdy měl v kinech premiéru horor Sinister, v němž Ethan Hawke našel na půdě svého nového domu videozáznamy krutých vražd a sebevražd a později se seznámil i s děsivým monstrem jménem Bughuul, které se ukrý- valo na každé fotce, v každém filmu a jak se brzy ukázalo, bylo reálnější a blíž, než by se hrdinům líbilo. Z filmu se stal hit a jak to tak bývá, hity dostávají pokračování. Sinister 2 ovšem sází na nové hrdiny a herecké tváře, tentokrát bude ve středu dění Courtney Collins, mladá maminka, která se nastěhovala do podivného domu spolu se dvěma dvojčaty a brzy zjistí, že tu možná není úplně sama. Zlo se opět dere na Zemi, Bughuul chce další oběť a vypadá to, že Courtney čekají hodně velké pro- blémy. Tentokrát na to však nebude sama, na scéně se totiž objevuje muž, který o celé situaci ví možná víc, než se na první pohled zdá. Přijede ale včas, a nebo Courtney a její synové skončí jako další oběti brutálních vražd? 10/09 CineStar, Cinema City American Ultra / akční / komedie Jak si představujete tajného agenta? Jako elegantního Jamese Bonda, který nej- dřív na luxusním večírku sbalí největší krásku, a pak zachrání svět? Nebo Toma Cruise, jenž v Mission: Impossible provádí ty nejšílenější kaskadérské kousky? Každopádně se dá předpokládat, že si tajného agenta nepředstavujete jako hrdinu akční komedie American Ultra Mika. Je mu asi pětadvacet, pracuje v ma- lém obchodě a v životě ho zajímají jen dvě věci, jeho přítelkyně Phoebe a marihuana. Mike je zkrátka na první pohled naprostá nula. Nikdo, a dokonce ani on, ale netuší, že jde ve skutečnosti o dokonalý stroj na zabíjení, který vytvořila vláda, a pak ho nechala deaktivovat. A teď se Mikovi nadřízení rozhodli, že ho pro jistotu zlikvidují úplně. Nikdo však netuší, že extrémní spotřeba marihuany udělala něco s jeho mozkem a že ho nepůjde jen tak „vypnout“. Mike bude bo- jovat. Za sebe, za pravdu i za svou minulost. A nejspíš bude sám překvapený, kolika různými způsoby dokáže zabít člo- věka holýma rukama. Hvězdami trochu trhlé akční komedie jsou sympaťák Jesse Eisenberg a půvabná Kristen Stewart. 10/09 CineStar, Cinema City Mune – Strážce měsíce 3D / animovaný Velkolepé animované filmy už dávno nejsou jenom doménou Hollywoodu a i Evropa by ráda ukázala, že je zvládne. Mune – Strážce měsíce je příspěvek z Francie a jeho hlavním hrdinou je Mune, malý faun, který se má stát stráž- cem měsíce. Není moc odvážný ani šikovný, a tak je sám překvapený, že tuhle práci dostal na starost on. Náhodou však způsobí ošklivou nehodu, během níž je osud Měsíce v ohrožení a jak to tak vypadá, dobře na tom není ani Slunce. Mune tak musí spojit síly se stráž- cem Slunce, který je na rozdíl od něj na první pohled ideální hrdina, a společně se pokusí situaci zachránit. Zrovna do noty si sice nepadnou, ale je jim jasné, že pokud chtějí uspět, musí překonat vzájemnou nevraživost a naučit se pracovat jako tým. Strašlivý Titán bude totiž protivník, který je rozhodně nehodlá šetřit. 03/09 CineStar, Cinema City Gangster Ka / krimi / thriller Seriál Cirkus Bukowsky ukázal, že i u nás může vzniknout svižná, atmosférická a moderně natočená detektivka. Režisér Jan Pachl má navíc evidentně v ruká- vu ještě pár nápadů, protože k žánru krimi se vrací i ve svém celovečerním de- butu Gangster Ka. Hlavním hrdinou, pokud se to tak dá nazvat, má být Radim Kravies, jemuž nikdo neřekne jinak než Káčko. Je to profík. Pálí mu to, morálku 10/09

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

53 září 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Labyrint: Zkoušky ohněm / akční / sci-fi Fantasy pro teenagery v poslední době doslova plní kina. Z Hunger Games se stal fenomén, adaptace série Povstalecká trilogie Divergence a Rezistence se taky neztratily, ale pokud člověk hledá kvalitu a nejen učesanější a pro nenároč- né teenagery upravenou variaci na postapokalyptické sci-fi filmy, musí sáhnout po Labyrintu. První film byl překvapivě nekompromisní, napínavý a působivý, parta kluků s vymazanou pamětí tu založila novou společnost na místě, ze kterého se dá dostat jen přes labyrint plný smrtících pastí a monster. Nakonec se jim povedlo utéct, dobrodružství ale teprve začíná. Planeta je téměř zničená a skupina lidí, u níž hrdinové skončili, s nimi rozhodně nemá dobré úmysly. Co teď? Je na čase zase utéct, problém je, že jediné místo, kam můžou, je děsivé Spáleniště. Najdou tu sice bojovníky odporu, ale i raply, zmutované lidi, které nakazil strašlivý virus. Labyrint byl oproti Spáleništi jen procházka růžovou zahradou. Zase půjde o život. 17/09 CineStar, Cinema City Hotel Transylvánie 2 3D / animovaný / komedie Animovaný Hotel Transylvánie se v  roce 2012 tak trochu překvapivě stal hitem. Nikdo to moc nečekal, rozhodně ale nešlo o špatný film. Nebyl sice možná technicky dokonalý, zato vsadil na humor a neobvyklé hrdiny. V tom- hle hotelu totiž bydlela monstra, pro něž už jinde na světě nebylo místo, takže tu byl hrabě Drákula, Neviditelný muž, Vlkodlak a  spousta dalších. A pak došlo na problémy, protože Drákulova dcera se zamilovala do lidského kluka. Nakonec to dopadlo dob- ře, z Drákuly je dnes dědeček a v hotelu je víceméně klid. A navíc sem mohou jezdit i lidi. Teď si Drákula užívá, dostal na hlídání svého vnuka a rozhodne se pro něj spolu s kamarády přichystat kurz strašení, na němž by z něj rád udělal skutečného upíra. Problémy ale nastanou, když návštěvu hotelu oznámí i Drákulův velmi staromódní a konzervativní otec Vlad. Když zjistí, že jeho pravnuk není čistokrevný upír, rozhodne se s tím něco udělat. 24/09 CineStar, Cinema City Everest 3D / dobrodružný / drama Mount Everest odjakživa lákal horolezce z celého světa. Nejvyšší vrchol naší planety je místo, kam se ne každý dostane a vyškrábat se na něj chce hodně zkušeností, odvahy, sil a samozřejmě i trochu štěstí. Napínavé drama Everest bude vyprávět o partě lidí, kteří jsou ochotni a připraveni udělat téměř coko- liv, aby se dostali nahoru a v bezpečí pak i dolů. Nepůjde to ale úplně snadno. Everest se totiž rozhodl dát o sobě světu zase jednou vědět a začal nelítostný boj o život. Příběh filmu vychází ze sku- tečných událostí. V polovině devadesátých let se zkušení horští vůdci Scott Fischer a Rob Hall vydali spolu se svými klienty na nejvyšší bod světa. Žádného amatéra s sebou neměli, vybavení si přivezli to nejlepší a zdálo se, že všechno půjde jako po drátkách. Pak se ale rozhodli změnit trasu a zaskočilo je i ošklivé počasí. Což je osm tisíc metrů nad mořem smrtící kombinace. Povede se jim zachránit své životy, nebo skončí navždycky zasypaní hromadami sněhu? Napínavý Everest natočil islandský režisér Baltasar Kormákur, jenž má s chlapsky drsnými filmy dost zkušeností, reží- roval třeba povedený thriller Kontraband nebo akční komedii 2 zbraně. Na Everest pod jeho vedením vyrazí hvězdy jako Jake Gyllenhaal, Jason Clarke nebo Josh Brolin, jejich drahé polovičky si zahrály Keira Knightley či Robin Wright. 24/09 neřeší a umí vymyslet spoustu způsobů, jak se dostat k velkým penězům a nemít z toho problémy. Stát umí obrat o miliardy korun, má v kapse politiky i gangstery a teď chystá svůj vůbec největší kousek, chce ovládnout ČERO a mít tak pod palcem všechny pohonné hmoty u nás. Nebude to však mít snadné, jeho pravá ruka totiž ve skutečnosti pra- cuje pro policii a kolem Káčka se začíná stahovat smyčka. On ale není z těch lidí, kteří by dali svou kůži lacino, a když dojde na problémy, umí je řešit čistě, elegantně a bez servítků. A teď se chce navíc pomstít, tak mu radši jděte z cesty. Hlavního padoucha/hrdinu si zahrál Hynek Čermák, jenž exceloval už v seriálu Cirkus Bukowsky.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

RESTAURACE 54 září 2015 | www.zurnalmag.cz Styl plzeňských restaurací pod drobnohledem Tomáše Vlasáka V době aktivní kariéry pro mne bylo jídlo důležitou součástí života. Jedl jsem ve spoustě restaurací po celém světě a na mnoha a mnoha zimních stadio- nech. Po letech strávených v kolotoči hokejových zápasů musím říct, že nej- víc mi chutná v plzeňské restauraci na zimáku, kde se vaří i obědy pro hráče do kabiny. Máme tady vynikajícího kuchaře. Chodím sem na oběd každý den a ještě jsem nejedl jídlo, o kterém bych řekl, že mi nechutnalo. Dnes jsem měl k obědu torteliny se sýrem a masovou náplní. Právě těstoviny jsou jídlo, které mám rád. Naučil jsem se je jíst v době, kdy jsem hrál hokej v Ambri ve Švýcarsku. Hrál jsem i ve Švédsku, v Rusku, v Americe a všude jsem ochutnal něco zajímavého. Nejlepší kuchyně byla švýcarská. Nikdy nezapomenu na vynikající sýrové fondue nebo jejich raclette. V Rusku už to bylo trochu horší. Na bázi vařili opravdu dobře, ale na stadionu jsem se někdy bál a jedl raději pečená kuřecí stehna. Díky tomu jsem se kuřecího přejedl, takže dnes si ho dám jen výjimečně. Ale i tady jsem měl své oblíbené jídlo – palačinky s „dušonkou“, jak oni říkali. Což byl takový zvláštní vanilkový krém, který byl velice dobrý. Nebo vařili „pelmeně“, tedy mleté maso zabalené v těstovině. Taky moc dobré. Jedl jsem i pravý ruský boršč, což je velice chutná polévka, ovšem musí se umět uvařit. Amerika byla zase docela jiný svět. Hrál jsem v Los Angeles a před zápasem nám servírovali opravdu všechno, na co si člověk vzpomene. Já jsem si tam často dával steaky, jak hovězí, tak i vepřové. Samostatná kapitola jsou u mne ryby. Ty můžu, ale hrozně mi vadí kosti. Obzvlášť ty malé, kdy se musí maso doslova vybírat. To vydržím jen jednou do roka, o Vánocích v kaprovi. Jinak si rád dávám filet z lososa nebo tresky. Také miluji sushi. Na ně chodím do restaurace Golden Fish nebo do restaurace Zeke ve Smetanových sadech. Jinak jsem ale člověk, který má k jídlu rád téměř vše. Neexistuje jídlo, které bych nesnědl. Ačkoli třeba grilovaný lilek nebo cuketu moc nemusím. Co jsem skončil s hraním, můžu si dopřát i tradiční českou kuchyni. Manželka vaří vynikající svíčkovou. Moje mamka zase výtečné roštěnky. Pochutnám si i na španělských ptáčcích. Fantazie je například husa s bram- borovým knedlíkem a se zelím. Na taková jídla jsem musel po dobu aktivní kariéry zapomenout. Nemůžete si dát vepřo-knedlo-zelo a jít dávat góly. Teď se situace změnila a můžu si českou kuchyni dopřávat častěji. Ale protože jsem přestal sportovat na vrcholové úrovni, musím si zase sledovat postavu. Nerad bych skončil s velkým břichem. Ale první zápas sezony 11. září se určitě hlídat nebudu: pokud kluci vyhrají, slíbili jsme jim do šatny tatarák a já si rozhodně dám taky! Tomáš Vlasák, bývalý hokejista a sportovní manažer HC Škoda Názor Tomáše Vlasáka | To nejlepší z restaurací „Ten nejúžasnější požitek z jídla…“ Sedmý nebe – Morávka Moderní česká kuchyně Moderní kuchyně neznamená, že zavrhnete recepty po  babičce. Spíše naopak. V  Morávce to dobře vědí, a  proto připravili křehký bůček připravovaný metodou sous vide s  domácími zelňáky a  žemlovým knedlíkem nebo oblíbené konfitované kachní stehno s řepným ze- lím a špekovým knedlíkem. Ochutnat můžete taky pocti- vou bramboračku s restovanými hříbky a čerstvou majo- ránkou. Další novinky najdete na novém jídelním lístku. od 01/09

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

55 září 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací el Cid Houby rostou v el Cidu Přijďte do španělského el Cidu na houbové degustač- ní menu nebo pokrmy z hub. V nabídce najdete lesní hříbkovou omáčku zjemněnou francouzským krémem, nebo ochutnejte jednu z nejvyhlášenějších hub na svě- tě, legendami opředené lanýže.  Ke všem pokrmům i v tomto případě doporučuje sonmeliér restaurace vy- braná vína po skleničce. od 01/09 Klubmalýchpivovarů Podzimní speciály a grilování Září bude v  Klubu malých pi- vovarů ve znamení podzimních speciálů a posledních čtvrtečních grilovaček. Pivní fajnšmekři se dočkají no- vých lahvových německých, belgických a  amerických piv, která rozšíří nabídku na více než 100 druhů. Od po- loviny října pak přibydou teplá večerní jídla a do Vánoc je v plánu ještě několik výletů po pivovarech. Podrob- nosti na www.klubmalychpivovaru.cz. Pulcinella Rybí speciality Dovolená je pryč a vám se stýská po pochoutkách z ryb? Nevadí! Stačí zajít do té správné restaurace na tu pra- vou nabídku. Co takové smažené nugetky z  pražmy královské na čekankovém salátku s cherry rajčátky, špíz s tygřími krevetami a mangem nebo mořský jazyk peče- ný na fenyklu a rajčaty pachino s čerstvými bylinkami? A jako desert carpaccio z manga s pistáciemi a zmrzli- nou. Přijďte ochutnat nové speciality restaurace Pulci- nella. Nabídka platí během víkendů po  celé září. Více na www.pulcinella.cz. 01/09–31/10 Artemis Greek Restaurant Akce na pizzu Až do  konce října zve restau- race Artemis v přízemí obchodního centra Plaza na lá- kavou nabídku: vyberte si tu jakoukoli pizzu ze stálého menu za neuvěřitelných 99 Kč! Nabídka platí ve všední dny od 15 hodin a o víkendech po celý den. Přepadne-li vás tedy ve městě hlad nebo chuť na kousek autentické Itálie, už nemusíte dlouho přemýšlet a hledat. Více infor- mací naleznete na www.artemisrestaurant.cz, objedná- vejte na tel.: 602 602 292. Restaurace 12° Houbové speciality K podzimu patří houby, a proto polední menu Restau- race 12° bude každý týden nabízet nějakou houbovou specialitu. Podávat se bude například zelná polévka z křimického zelí kotleta na dlouhé kosti, ragú z hlívy ústřičné s  čerstvou majoránkou a  bramborový gratin, pomalu dušený hovězí krk, omáčka z lesních hub a sme- tany a karlovarský knedlík, grilované houby portobelo, restovaná pancetta, králičí hřbet plněný houbovou fáší, gratinovaný brambor a restované lišky nebo hříbkový krém s česnekovými krutony a petrželovými chipsy. Café & Restaurant Continental Sendviče V  první polovině měsíce září bude Cafe & Restaurant Continental nabízet sendviče různých tvarů a  náplní. Hosté se mohou těšit například na švédský Tunnbrōd, což je anýzový chléb plněný marinovaným lososem Gravlax, americký bagel s  trhaným vepřovým masem a  marinovanou okurkou, nebo mexické Quesadillas s kuřetem a uzenou jalapeños papričkou. el Cid Flamenco a španělská kuchyně Ve španělské restauraci el Cid si můžete dát malý kousek Španělska všemi smysly. Ke kvalitní španělské gastrono- mii se totiž bude podávat i španělské flamenco s živým zpěvem a hudbou! Ponořte se do španělské atmosféry a vychutnejte si dotyky Andalusie nebo třeba Kantábrie. Objednat si můžete například malé tapasy a k nim skle- ničku španělského vína. U sv. Jiří Plzeňská Žumberova vařečka Skvělá muzika a  ještě skvělejší jídlo, to slibuje další ročník Plzeňské Žumberovy vařečky. Už dopoled- od 28/08 01– 30/09 01– 30/09 01– 13/09 04/09 05/09 10:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

RESTAURACE 56 září 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací ne tu bude například hrát Hašlerka a  vystoupí duo šašků Fransoá & Jürgen. Před polednem bude k  vi- dění kuchařská show předních českých šéfkucha- řů, a  pak už vypukne hlavní část programu, totiž soutěžní klání restaurací, soutěže pro návštěvníky, barmanská show Martina Vogeltanze, kuchařská show Jaroslava Sapíka a  další. Hrát bude BlueGate, Vintage Wine a Semtex. V nabitém programu, jenž poběží od 10 do  22 hodin, budete moci ochutnat jídla soutěžících restaurací, regionální produkty známé z  farmářských trhů nebo pestrou paletu piv z produkce českých a ba- vorských pivovarů. Vstup je zdarma, více informací na www.zumberovavarecka.cz. 06/09 / 16:00 Nám. Republiky Festival Polévky K začátku září v Plzni už neod- myslitelně patří Festival Polév- ky. Ve čtyřicetilitrových kotlích, speciálně dovezených z  Maďarska, jelikož pouze tam se vyrábějí na  guláš, bude více než dvacet restaurací, organizací i jednot- livců vařit polévky rozmanitých druhů a vůní. Přijďte ochutnat polévky jako od  babičky, polévky známé i neznámé, kuriózní i ty, které běžně doma připravuje- te Více informací na www.zivaulice.eu. Šenk Na Parkánu Poklady klasické české kuchyně Každý druhý víkend v měsíci můžete ochutnat specia- litu připravenou dle tradičních receptur našich babi- ček. Na první termín šéfkuchař restaurace Na Parkánu přichystá pečené králičí stehno s  listovým špenátem a karlovarským knedlíkem. Vzpomínáte si, že právě to- hle vařila babička, když jste u ní bývali na prázdninách, nebo tak hostila sváteční návštěvy? Přijďte si vzpomín- ku aspoň trošku oživit! Café & Restaurant Continental Houbové speciality V druhé polovině září zve restaurace hotelu Continental na speciality z hub. Těm sice letos počasí úplně nepřeje, ale zdejší kuchaře to nezaskočilo: sáhli po druzích pěs- tovaných na farmách. Připravovat tedy budou jidášovo ucho, houby shi-take, různé druhy žampionů a populár- ní a zdravou hlívu ústřičnou. U Mansfelda Zabijačkové hody K  podzimním tradičním událostem patří i  zabijačka. Nechte se tedy na prahu podzimu zlákat na zabijačkový prejt se zelným salátem a vařenými brambory, smažená játra se šťouchanými brambory nebo na vepřová líčka na rozmarýnu s knedlíky. Už se vám sbíhají sliny? Pak za- jděte v polovině září na oběd k Mansfeldovi! U Salzmannů Grillmarket I v září bude patřit třetí středa oblíbenému Grillmarketu. Hosté si na něm vybírají suroviny, z nichž jim následně kuchaři ugrilují senzační večeři. Dát si mohou hovězí steaky, krevety, chobotnice, čerstvé ryby a samozřejmě pestrou paletu příloh a  zeleniny. Všechny suroviny si zákazníci vybírají na marketu přímo v restauraci, a ku- chaři v čele s Janem Leitlem je přímo na místě ugrilují. Pro více informací sledujte facebook a web, rezervace na tel. 377 235 476. 19/09 / 13:00 Pivovarský dvůr Plzeň Slunce ve skle Festival minipivovarů roztočí pípy v  Purkmistru už poosmé. Přihlášeno je přes šest desítek minipivovarů z Čech, Mo- ravy, Slovenska a  Bavorska. Stánky budou opět umís- těny v prostorách pivovarského dvora, na Selské návsi a na parkovišti v Pivovarské zahradě. Návštěvníci budou moci ochutnat přes 200 značek čepovaných piv zahrnu- jících piva výčepní, ležáky, vícestupňové speciály, piva ochucená, nakuřovaná, pšeničná a  svrchně kvašená piva typu Ale a IPA. Kulisu vytvoří doprovodný hudeb- ní program kombinovaný s pivními soutěžemi. Pro ná- vštěvníky bude od 12 do 20 hodin posílena trolejbusová linka č. 13 z  nám. M. Horákové do Černic. Pils’n’Grill Indický Brunch Po prázdninách se do nabídky hotelu Courtyard by Ma- rriott Pilsen vracejí oblíbené Brunche, které nadchnou 12– 13/09 14– 30/09 15– 19/09 16/09 20/09 12:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

57 září 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací angeloHotelPilsen RestauraceSunlight U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823 www.angelo–pilsen.cz Otevírací doba: po–pá 6:30–14, 18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod. Od  září si u  nás v  Restauraci Sunlight můžete vychutnat nové A la carte menu, které pro vás sestavil šéfkuchař spolu se svým týmem. V pra- covním týdnu si objednejte výborné polední menu, kte- ré vám obsluha přinese během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci Sunlight, která vás okouzlí svým jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar, přívětivým perso- nálem a výbornou kuchyní. Pro hosty restaurace parková- ní zdarma. Přijďte se přesvědčit! Vinárna U Mansfelda Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844 www.umansfelda.cz Otevírací doba: út–so 17–24 hod. Restauraci U Mansfelda v histo- rickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v  jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénníchprostorách.VinárnaU Mansfeldamáotevře- no od úterý do soboty, vždy od pěti hodin do půlnoci. Na- bízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla, jako v  horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé rodinné setkání, oslavu nebo třeba firemní večí- rek. Prostory mají samostatný vstup ze sadového okruhu. celou rodinu. Ten zářijový bude vonět dálkami. Bude totiž indický. Holčičky se tu naučí batikovat a  zdobit sukně a na kluky čeká kriketové odpalování. Rodiče si mezitím mohou samozřejmě užívat neomezené konzu- mace různých pochoutek formou bufetu, včetně alko- holických a nealkoholických nápojů. Cena za osobu je 590 Kč, děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 10 let 150 Kč a děti od 10 do 15 let 295 Kč. 24/09 / 18:00 Kuchyně Elza, Rokycany Moderní kulinář- ské techniky Kulinářské večery v kuchyňském studiu Elza v Rokyca- nech si už získaly velkou oblibu a stálou klientelu. Zá- řijové vydání nadchne všechny, kdo mají rádi novinky, inovace a  moderní trendy. Ve  špičkově vybavené ku- chyni proniknou do tajů trendy technik. Cena je 690 Kč na osobu a zahrnuje celé menu včetně nápojů. Rezerva- ce probíhá na tel.: 721 324 124. 26–28/09 U Salzmannů Svatováclavské menu Svatý Václav je hlavním patro- nem české země. O jeho oblíbených pokrmech se ov- šem můžeme jen dohadovat. V restauraci U Salzmannů se ale rozhodli oslavit jeho svátek tradičními českými podzimními jídly. Podávat se tedy bude kachní paštika, konfitované kachní stehno s bramborovými škubánky a hruškový závin. el Cid Akustická hudba se skleničkou vína Hudební duo Naked IlIusion okouzlí návštěvníky restau- race hrou na kytaru a zpěvem. Navodí tak romantickou atmosféru středomoří. Na  stůl si pak hosté mohou nechat donést  například hovězí carpaccio, marinova- nou chobotnici nebo vyhlášený caesar salát. A k tomu ze široké nabídky vín po  skleničce třeba francouzské Chablis, moravský Portugal nebo španělský Sauvignon. 30/09 Restaurace a pen- zion U Salzmannů Pražská 8, Tel.: 377 235 476 www.usalzmannu.com Otevírací doba: po–čt 11–23, pá–so 11–24, ne 11–22 hod. Dnes již proslulá restaurace a penzion U Salzmannů v centru Plzně zve všechny fa- noušky české kuchyně a plzeňského piva do svých útul- ných prostor. Celkem tu na hosty čeká 170 míst v restau- raci, 100 míst na zahrádkách a 50 míst v salonku. Tradiční svíčková, dozlatova pečené kachní stehno s  červeným zelím nebo grilovaná vepřová žebírka jsou jen skrovným výčtem místních delikates. Místní výčepní mají na čepu 5 druhů piv a zejména tanková Plzeň je ta nejlepší ve měs- tě. Pro mimoplzeňské hosty je k dispozici 15 útulně zaříze- ných pokojů za kamarádské ceny.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

PROGRAM 58 září 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo 23. Mezinárodní festival DIVADLO DEPO2015 (D), Divadlo Alfa (DA), Divadlo J. K. Tyla: Velké divadlo (VD), Nová scéna (NS), Malá scéna (M), Fakulta designu a umění ZČU (FDU), Moving Station (MS), Par- king divadlo (PD), Peklo (P), Proluka (PR), U Branky (B), Plzeň, www.festivaldivadlo.cz Hlavní program: 9. 9. 16:00 Brémská svoboda – Městské divadlo Kladno, 90 min. (DA) 18:30 (A)pollonia – NowyTeatr (PL), 250 min. (D) 10. 9. 11:00 Kapela jede! aneb Není pecka jako pecka – Naivní divadlo, 65 min. (DA) 13:00 Bouře – STKTheatre Concept, 70 min. (M) 15:00 Mrtvé duše – Městské divadlo Brno, 130 min. (VD) 18:30 (A)pollonia – NowyTeatr (PL), 250 min. (D) 11. 9. 11:00 Cha cha cha aneb Charlie Chaplin a jiná cháska – Divadlo Alfa, 50 min. (M) 13:00 Svatba – Slovácké divadlo, 100 min. (DA) 16:00 Evžen Oněgin – Klicperovo divadlo, 155 min. (VD) 20:00 Nepřítel lidu – Schaubühne am lehniner platz (DE), 150 min. (NS) 21:30 Proti pokroku. Proti lásce. Proti demokracii. – Divadlo letí, 110 min. (FDU) 12. 9. 11:00 Čtyři tři dva jedna (divadlo – koncert) – Boca loca lab, 40 min. (M) 16:00 Požitkáři – Divadlo Na zábradlí, 75 min. (VD) 19:30 Nepřítel lidu – Schaubühne am lehniner platz (DE), 150 min. (NS) 19:30 Bratři Karamazovi – Činoherní klub, 180 min. (P) 19:30 Mistr a Markétka –TeatroTatro (SK), 210 min., šapitó 21:30 Proti pokroku. Proti lásce. Proti demokracii. – Divadlo letí, 110 min. (FDU) 13. 9. 10:30 O hezkýchvěcech,kterézažíváme–DSMasopust,90min.(M) 12:30 Smrt v Benátkách – Divadlo J. K.Tyla, 115 min. (NS) 15:30 Brim / vlnolam –Vesturport (IS), 105 min. (DA) 19:00 Laskavé bohyně – Slovenské národní divadlo (SK), 210 min. (VD) Open-air: 10. 9. 15:00 Greenman – Adrian Schvarzstein and Play by himself (B, také v 18:00 hod.) 16:00 Play Underground – interaktivní videowalk, 60 min. (PD) 17:00 Perníková chaloupka – Studio DAMÚZA, 35 min. (PR) 11. 9. 15:00 Play Underground – interaktivní videowalk, 60 min. (PD) 15:00 Greenman – Adrian Schvarzstein and Play by himself (B, také v 18:00 hod.) 17:00 Fraška o Dušanově duši – Divadlo Spektákl, 65 min. (PR) 12. 9. 14:30 Play Underground – 60 min. (PD) 15:00 Greenman – Adrian Schvarzstein and Play by himself (B, také v 18:00 hod.) Epilog: 16. 9. 19:00 Kakadu – Dejvické divadlo, 110 min. (DA, také 17. 9.) Johan uvádí: 11. 9. 20:00 Železná cesta –Teatr Osmego Dnia a Johan, 75 min. (M) 12. 9. 20:00 Železná cesta –Teatr Osmego Dnia a Johan, 75 min. (M) 13. 9. 20:00 2´ 16´´a půl:Vesmírná odysea – Stanica Žilina, Slovenská filharmonie, 70 min. (M) 14. 9. 20:00 Den osmý – Divadlo Continuo, 50 min. (M) 16. 9. 20:00 Twins/Dvojenci–Johan,MaissonFollie,40min.(M,také17.9.) 18. 9. 20:00 Vanessa Emde: O mrtvých ptácích – Divadlo X10 (M) 20. 9. 20:00  FREAKSHOW – The Best In Town!!!, Cie. Freaks und Fremde (D), Moving Station Ostatní: 8.–17. 9. Divadelní fotografie Magdy Hueckel – výstava (D, otevřeno denně od 15–19 hod.) Skupova Plzeň International DEPO2015: Velký sál (DV), malý sál (DM), Divadlo Alfa: Velký sál (AV), klub (AK), garáž (AG), zkušebna (AZ), Malá scéna DJKT (MS), Papírna (PA), Peklo (PE), Proluka (PR), Plzeň, www.skupovaplzen.cz do 7. 9. Festival alternativního a loutkového divadla 1. 9. 19:00 Národní loutkové divadlo Hanoi (VN):Vietnamské vodní loutkové divadlo (DV) 2. 9. 19:00 Národní loutkové divadlo Hanoi (VN):Vietnamské vodní loutkové divadlo (DV) 20:00 UbudneS – spolupráce měst Plzeň a Moins (PA) 3. 9. 09:00 Výroba loutky smrtky – workshop (AG) 16:30 Omar AlvarezTiteres (RA): Statečný cínový vojáček (AK) 18:00 Noriyuki Sawa a JT Biohistory Research Hall Osaka (J): Čelista Gauche (AV) 19:00 Národní loutkové divadlo Hanoi (VN):Vietnamské vodní loutkové divadlo (DV) 20:00 UbudneS – spolupráce měst Plzeň a Mons (PA) 20:30 W.H.S. (FIN): Odcházení,Velké divadlo DJKT 4. 9. 09:00 Omar AlvarezTiteres (RA): Statečný cínový vojáček (AK) 10:00 Výroba loutky smrtky – workshop (AG) 11:00 Čelista Gauche (AV) 11:00 Pohyblivý obraz – Prostor a magie, workshop (AZ) 16:30 Teater Refleksion (DK): Nashledanou pane Muffine (AK) 18:00 NevilleTranter A Stuffed PuppetTheatre (AUS): Král (DM) 19:00 Národní loutkové divadlo Hanoi (VN):Vietnamské vodní loutkové divadlo (DV) 19:30 Naivní divadlo Liberec: Alibaba a 40 loupežníků (PR) 20:00 Yael Rasooly and Hazira Performance Art Arena (IL): Dům u jezera (PE) 20:00 UbudneS – spolupráce měst Plzeň a Mons (PA) 20:30 TimBurton:Frankenweenie,domácímazlíček–projekce(PR) 5. 9. 09:00 Síla loutky – workshop (AZ) 11:00 Teater Refleksion (DK): Na shledanou pane Muffine (AK) 14:00 Handa Gote: Mission (AV) 15:30 Yael Rasooly and Hazira Performance Art Arena (IL): Dům u jezera (PE) 16:30 Národní loutkové divadlo Hanoi (VN):Vietnamské vodní loutkové divadlo (DV) 17:30 Compagnie La Pendue (F):Tria Fata (DM) 18:30 Národní loutkové divadlo Hanoi (VN):Vietnamské vodní loutkové divadlo (DV) 19:00 Stephen Mottram (GB): Moře Organilla (AK) 19:30 DivadloAlfa:ChaChaChaanebCharlieChaplina jinácháska(PR) 20:00 UbudneS – spolupráce měst Plzeň a Mons (PA) 20:30 Blind SummitTheatre (GB): Stůl (MS) 20:30 Svět filmové grotesky – projekce (PR)

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

59 září 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo | Galerie 6. 9. 10:00 Charakter a technologie filmové loutky – masterclass (AZ) 11:30 Stephen Mottram (GB): Moře Organilla (AK) 13:00 Herecká společnost pana Serrana (E): Katastrofa (DM) 13:00 Blind SummitTheatre (GB): Stůl (MS) 14:00 DivadloSpejblaa Hurvínka:Jaks Máničkoušilivšichničerti(PE) 15:30 Divadlo bratří Formanů (CZ/F): Aladin (AV) 16:00 Herecká společnost pana Serrana (E): Katastrofa (DM) 17:00 DivadloSpejblaa Hurvínka:Jaks Máničkoušilivšichničerti(PE) 19:00 Divadlo bratří Formanů (CZ/F): Aladin (AV) 20:00 UbudneS – spolupráce měst Plzeň a Mons (PA) 7. 9. 09:00 Divadlo bratří Formanů (CZ/F): Aladin (AV) 11:00 Divadlo bratří Formanů (CZ/F): Aladin (AV) Velké divadlo DJKT Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 128, předprodej vstupenek: Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu 2.–3. 9. Skupova Plzeň 4. 9. 19:00 Mozart a smrt – opera/-TIT- V12 5. 9. 19:00 Zahajovací koncert opery 6. 9. 19:00 Aida – opera/-TIT- V17 7.–14. 9. Mezinárodní festival DIVADLO, program samostatně 15. 9. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál N1 16. 9. 19:00 Lov začíná – činohra V14 17. 9. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TIT- V3 18. 9. 19:00 Mozart a smrt – opera/-TIT- V4 19. 9. 19:00 Prodaná nevěsta – opera S8 20. 9. 14:00 Spartakus – balet O2 22. 9. 19:00 Lov začíná – činohra V9 23. 9. 19:00 Caligula – činohra V10 24. 9. 19:00 Mozart a smrt – opera /-TIT- V7 25. 9. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál N4 26. 9. 19:00 Čardášová princezna – opereta 27. 9. 14:00 Popelka – balet 29. 9. 19:00 Mozart a smrt – opera V1 30. 9. 19:00 Producenti – muzikál S4 Nová scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 059, předprodej vstupenek: Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu 1. 9. 18:00 Libuše – opera V5 2. 9. 19:00 Škoda! – činohra N10 3. 9. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N11 4. 9. 19:00 Škoda! – činohra N12 5. 9. 19:00 Divotvorný hrnec – muzikál S9 6. 9. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N17 7.–15. 9. Mezinárodní festival DIVADLO, program samostatně 13. 9. 12:30 Smrt v Benátkách – balet 16. 9. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál 17. 9. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra 18. 9. 19:00 Freddie –The King of Queen, balet S6 19. 9. 19:00 Kočky – muzikál 20. 9. 14:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál O1 22. 9. 19:00 Edith – vrabčák z předměstí, balet 23. 9. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N14 24. 9. 19:00 Škoda! – činohra N11 25. 9. 18:00 Libuše – opera V8 26. 9. 19:00 VIKTORKAPLZEŇanebJinaktonevidim–muzikál,premiéra A 29. 9. 19:00 Kočky – muzikál N5 30. 9. 19:00 Smrt v Benátkách – balet N2 Malá scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 059, předprodej vstupenek: Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu 2. 9. 19:00 Večer s Thálií – společenský večer 3. 9. 19:00 Bůh masakru – činohra 4. 9. 19:00 Kill de bill / Jakstohoven / Umírněnost ztracených – balet, premiéra 7.–16. 9. Mezinárodní festival DIVADLO, program samostatně 8. 9. 19:00 Kill de bill / Jakstohoven / Umírněnost ztracených – balet 15. 9. 19:00 Zápisník zmizelého – opera 16. 9. 10:00 Žvanivý Slimejš – opera pro děti 17. 9. 19:00 Probuzení jara – muzikál 18. 9. 19:00 Enigmatické variace – činohra 22. 9. 19:00 Královna víl – Konzervatoř Plzeň (také 23. 9.) 24. 9. 19:00 Kill de bill / Jakstohoven / Umírněnost ztracených – balet 26. 9. 19:00 Push up (Cesta vzhůru) – činohra 27. 9. 19:00 Probuzení jara – muzikál 29. 9. 19:00 Přátelé generace X – činohra Divadlo Alfa Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz 3.–6. 9. Skupova Plzeň International, program samostatně 9.–17. 9. Mezinárodní festival DIVADLO, program samostatně 16. 9. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.) 18. 9. 09:00 Pohádky ovčí babičky 23. 9. 09:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni 19:00 Hrdý Budžes – hraje DAD Příbram 24. 9. 09:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni 25. 9. 19:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni 1. 10. 09:00 Perníková chaloupka (také 2. 10.) 3. 10. 15:00 Perníková chaloupka 5. 10. 09:00 Čert tě vem! 19:00 Federer a Nadal – hraje A studio Rubín Měšťanská beseda – divadlo Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 23. 9. 19:00 Ženy přežijí – hraje Studio Dva 24. 9. 19:30 Caveman – one man show 29. 9. 19:30 Besídka Divadla Sklep – scénky, skeče, písně a tance 6. 10. 20:00 LiStOVáNí.cz: Zpátky ve hře – scénické čtení Západočeská galerie v Plzni Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz Masné krámy do 20. 9. Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozéland- ských Maorů – výstava

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

PROGRAM 60 září 2015 | www.zurnalmag.cz Galerie | Instituce Kulturní program během výstavy: 3. 9. 17:00 Jedno dílo / jeden svět – česká krajinomalba, přednáška 6. 9. 17:00 GottfriedLindauer–komentovanáprohlídkas JiřímHlobilem 8. 9. 17:00 Evropská teorie ornamentu a maorské tetování – přednáška 9. 9. 15:00 Gottfried Lindauer – komentovaná prohlídka, Odpolední čaj u Loosů – představení 13. 9. 17:00 GottfriedLindauer–komentovanáprohlídkas I.Řežábkovou 17. 9. 17:00 Dějiny tetování – přednáší Martin Rychlík 18. 9. 18:00 Benefiční večer pro Dětské centrum Plzeň 20. 9. 17:00 Gottfried Lindauer – komentovaná prohlídka s Alešem Filipem a Romanem Musilem Výstavní síň„13“ do 13. 9. Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění Kulturní program během výstavy: 1. 9. 17:00 Rembrandtova tramvaj – komentovaná prohlídka s TomášemWinterem 6. 9. 18:00 Slunce v jantaru anebVinobraní na dvorku 10. 9. 17:00 Rembrandtova tramvaj – komentovaná prohlídka s Vojtěchem Lahodou 12. 9. 17:00 Odpolední čaj u Loosů – představení 13. 9. 16:00 Lavička v jasmínu – poetický vzpomínkový pořad Galerie města Plzně Dominikánská 2, Plzeň, tel.: 378 035 310, e-mail: info@galerie-plzen.cz, www.galerie-plzen.cz do 8. 10. Petr Nikl: Časosběry – kresby, rozměrné obrazy, projekce 6. 9. Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče – vstupné zdarma 4. 10. Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče – vstupné zdarma 7. Salon Sdružení výtvarníků ČR a hostů Katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky, st–so 10–16 hod., www.art-gallery.cz 1.–28. 9. Závěrečná prezentace uměleckých děl – výstava děl se sa- krální tematikou různých výtvarných technik členů Sdružení výtvarníků ČR a jeho hostů 1. 9. 17:00 Slavnostní zahájení výstavy vernisáží s varhanním vystoupením Studijnía vědeckáknihovnaPlzeňskéhokraje Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod., so 9–12 hod., Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, www.svkpl.cz Hlavní budova 3. 9.–2. 10. Hovory s Čapkem – literární festival Karla Čapka 3. 9.–2. 10. Literární festival Karla Čapka 3. 9.–2. 10. Život a dílo Karla Čapka – výstava 3. 9.–2. 10. Čapek po anglicku – výstava knih, programů a recenzí 3. 9. 17:00 Čapek po anglicku – vernisáž výstavy 10. 9. 17:00 Mystika bratrů Čapků – přednáška 12. 9.–2. 10. Zlatá stezka se vrací domů – výstava 12. 9. 10:00 Zlatá stezka se vrací domů – vernisáž výstavy 17. 9. 17:00 Literární čaj o páté:Výlety do Španěl – scénické čtení 24. 9. 11:00 Maraton čtení z díla Karla Čapka, U Branky 2. 10. 18:00 Věc Makropulos, Divadlo Dialog Galerie Evropského domu 1. 9.–3. 10. Marenal: Zabydlené sny – výstava tisků 1. 9. 17:00 Zabydlené sny – vernisáž výstavy Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie Výstavy: do 8. 11. Ladislav Sutnar: Užitá tvorba – stolní soupravy, kovové doplňky a další 11. 9.–11. 10. Shōko Kanazawa a její tušový svět, Karen LaMonte – Floa- tingWorld, výstavy k výročí partnerství Plzně a Takasaki Doprovodné pořady: 10. 9. 19:00 Stopy Slovanů ze 13. století – přednáška 11. 9. 16:00 Plzeň – Uměleckohistorická procházka západočeskou metropolí, představení knihy 17. 9. 16:00 Shōko Kanazawa, Karen LaMonte – komentované prohlídky výstav (také 24. 9.) 30. 9. 17:00 Ladislav Sutnar a Krásná jizba – přednáška 3. 10. 10:00 Dílna kaligrafie (do 16:30 hod.) 4. 10. 10:00 Dílna čajového obřadu (do 16:30 hod.) 7. 10. 16:00 Dílna ikebany – aranžování květin (do 18:30 hod.) 8. 10. 18:00 Mitsuko – Matka moderní doby?, přednáška Národopisné muzeum Plzeňska Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku do 4. 10. Šárka Radová: Běžci, stojci a ležci – keramické plastiky 25. 9.–3. 1. 100 let Národopisného muzea Plzeňska Muzeum církevního umění plzeňské diecéze Františkánská 11, Plzeň, út–ne 10–18 hod., tel.: 378 370 900, www.zcm.cz Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem do 1. 11. Obrazy z dějin plzeňského zvonařství – dějiny zvonařství 30. 9. 19:00 Topos Kolektiv – japonská tradiční a evropská soudobá hudba 1. 10. 17:00 Rekvizice zvonů za 1. světové války v Plzni – přednáška Muzeum loutek Nám. Republiky 23, tel.: 378 370 801, út–ne 10–18 hod., www.muzeumloutek.cz Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program do 14. 9. Vývoj loutky – výstava na motivy fresky J.Trnky do 31. 12. Kinetický dvorek 2015 – pohyblivé objekty 21. 9.–31. 12. Jaroslav Suchý (Jáša) – loutkář a vynálezce, výstava Měšťanská beseda – hudba Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 22. 9. 19:30 Karel Plíhal: Koncert 24. 9. 19:00 Plzeňská filharmonie:Tai Murray – abonentní koncert A1 30. 9. 16:00 Patrola Šlapeto – koncert ke Dni seniorů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

61 září 2015 | www.zurnalmag.cz Instituce Měšťanská beseda – ostatní žánry Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 18. 9. 19:00 FestivalhudebníchsouborůZUŠPlzeňskéhokraje–galavečer 25. 9. 18:00 Taneční večer – hraje Duo Evergreen Klasik 29. 9. 19:30 Cestování s Besedou: Reunion – Perla Indického oceánu, přednáška KarlaWolfa Měšťanská beseda – akce pro děti Zahrada Měšťanské besedy, v případě nepříznivého počasí se akce přesouvají do inte- riéru, Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 20. 9. 14:30 Není drak jako drak – hraje Divadýlko Kuba 27. 9. 14:30 Hola, hola, škola volá – hraje Divadlo Dráček Nová Akropolis Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod., plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz 2. 9. 18:00 Kurz filozofie a psychologie východu a západu – úvodní přednáška Hrdinství: poznej sebe sama!, začátek kurzu 9. 9. v 18 hod. 7. 9. 18:00 I-ŤING – přednáška s workshopem 9. 9. 18:00 Umění starověku: Egypt – výtvarná dílna, malování a patinování umění 16. 9. 18:00 Umění starověku: Amerika – výtvarná dílna, malování a patinování umění 21. 9. 18:00 Pročžijemeve stresu?–přednáškaa cvičenína odbouránístresu 23. 9. 18:00 Umění starověku: Evropa – výtvarná dílna, malování a patinování umění 24. 9. 18:00 Kurz filozofie a psychologie východu a západu – úvodní přednáška Kdo opravdu jsem? – filozofie pro život, začátek kurzu 1. 10. v 18 hod. OC Plzeň Rokycanská Rokycanská 128, Plzeň, po–ne 10–20 hod., tel.: 377 471 450, info@oc-plzen.cz, www.oc-plzen.cz 19. 9. 13:00 Festival dětských kroužků – prezentace volnočasových aktivit (do 18:00 hod.) Obchodní centrum Olympia Plzeň Písecká 972/1, Plzeň – Černice, tel.: 377 918 932, www.olympiaplzen.cz 18. 9.–23. 10. Korunovační klenoty na dosah – putovní výstava D klub Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz 1. 9. 09:00 Začátek náborů do kroužků a klubů 19. 9. 09:00 Šperky z PET lahví – kurz Knihovna města Plzně B. Smetany 13, Plzeň, Knihovna Lobzy dlouhodobě uzavřena, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz 8. 9. 17:00 5 řek / 5 pramínků – čtení vítězných prací literární soutěže studentů 9. 9.–11. 11. František Nepil: Dobrý a ještě lepší i po 20 letech – výstava 9. 9. 17:30 František Nepil – vernisáž výstavy 15. 9. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně (25): Eva Kantůrková a Jan Cimický 17. 9. 17:00 Řeknu ti, co čtu – Haruki Murakami: Mystika a filosofie života – beseda 23. 9. 18:00 Hrady a zámky: Chotěšov – západočeské památky a literár- ní souvislosti M-klub Macháčkova 28, Plzeň, tel.: 378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html 2. 9. 18:00 Qi gong – nei tan, cvičení 14. 9. 18:00 Aconcagua není pro každého – cestopis 21. 9. 18:00 Amazonia 2015 – cestopis 29. 9. 18:00 Stanislav Šteif: Homo Cosmicus – koncert Dům hudby Konzervatoř Plzeň, Husova 30, Plzeň, www.dumhudbyplzen.cz 1.–18. 10. 5 řek / 5 pramínků – výstava, dětská a studentská tvorba 1. 9. 17:00 5 řek / 5 pramínků – vernisáž výstavy 14. 9. 19:30 Koncert k životnímu jubileu Eduarda Spáčila 15. 9. 18:00 5 řek / 5 pramínků:Veřejné čtení z dětských a studentských prací 16. 9. 19:30 PodepsánJ.S.Bach–koncertk 330.narozeninámskladatele ZOO Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., www.zooplzen.cz 12.–13. 9. Oblastní výstava jiřinek a Tradiční vinobraní podVinicemi (vždy 10–18 hod.) 19.–20. 9. Slavnosti babího léta – festival lidových řemesel a doved- ností k užitku i potěše (vždy 10–18 hod.) 19. 9. Plzeňáček – odpolední vystoupení folklorního souboru 28. 9. 10:00 Přeskontinentyza medvědy–soutěžnístezka(do 18:00hod.) Tyto všechny mají svátek v září Adéla, Denisa, Daniela,Marie,Andrea

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

PROGRAM 62 září 2015 | www.zurnalmag.cz Moving Station – JOHAN z.s. Most Ivana Magora Jirouse 1, Plzeň, info@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz 11.–20. 9. Komentované prohlídky budovy Moving Station (vždy od 17:00 hod.) 11. 9. 20:00 Železná cesta (Teatr Osmego dnia, Poznaň PL a Johan, Plzeň, CZ) 12. 9. 20:00 Železná cesta 13. 9. 20:00 2’16’’a půl:Vesmírná odysea (Stanica Žilina, Slovenská filharmonie, SK) 14. 9. 20:00 Den osmý (Divadlo Continuo, Malovice, CZ) 15. 9. 20:00 Slam Poetry / polský slam – souboj polské poezie naživo 16. 9. 20:00 Twins / Dvojenci (Johan Plzeň, Maisson Follie Mons, CZ – B) 17. 9. 20:00 Twins / Dvojenci (Johan Plzeň, Maisson Follie Mons, CZ – B) 18. 9. 20:00 O mrtvých ptácích (Divadlo X10 ve Strašnickém divadle, Praha, CZ) 20. 9. 20:00 FREAKSHOW –The Best InTown!!! (Cie. Freaks und Fremde, Drážďany, D, mezinárodní produkce) 23. 9. 17:00 Veřejná debata o budoucnosti projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury, za účasti vedení projektu a představi- telů města 24. 9. 20:00 Broken words (Liao I-wu, Ivo Hucl,TomášVtípil, Pavel Zajíček a Petra Bučková) – pokus o překročení hranic mezi rozdílnými kulturami a odlišnými jazyky 30. 9. 20:00 Vaňku, člověče! – zpracování textůVáclava Havla: Proces, Vernisáž, Chyba 2.–6. 10. Dny pro duševní zdraví Americké centrum US Point Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň –Bory, www.uspoint.zcu.cz 15. 9. 17:00 Quinceanera/Patnáctiletá–promítánífilmus komentářem 22. 9. 17:00 Konverzace pro každého Peklo Pobřežní 10, Plzeň 9. 9. 18:30 Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou 20:00 Pilsner Jazz Band feat.Tom McDermott (USA) – tančírna 25. 9. 20:00 Smokie – glam rock 8. 10. 19:30 Nazareth – rock Plzeňská filharmonie www.plzenskafilharmonie.cz 14. 9. 16:30 Promenádní gala 2015 – open air koncert, náměstí Republiky 18. 9. 20:30 Vodní hudba – multimediální projekt, Papírna 24. 9. 19:00 Tai Murray – koncert, Beseda Plzeňská Žumberova vařečka 2015 U sv. Jiří, Plzeň, www.zumberovavarecka.cz 5. 9. 10:00 Festival českých jídel plzeňských restaurací 10:10 Hašlerka – koncert (také od 12:00 hod.) 11:00 Fransoá & Jürgen – duo šašků 11:30 Kuchařská show předních českých šéfkuchařů 13:00 Oficiální zahájení akce 13:30 Představení soutěžních restaurací 13:45 Coffee show 14:00 Soutěže 14:15 BlueGate – bluegrass 15:00 Hotelová škola U Borského parku 3 16:00 Barmanská show – nejlepší český barman MartinVogeltanz 16:15 VintageWine – irský trash folk (také od 17:20 hod.) 17:00 Kuchařská show – Jaroslav Sapík 18:00 Škola čepování piva 18:30 Barmanská show – nejlepší český barman MartinVogeltanz 19:00 Vyhlášení výsledků 20:00 Semtex – koncert Metropole Zličín Řevnická 1, Praha 5, www.metropole.cz 1.–30. 9. Komu straší ve věži – výstava modelů hradů a zámků Výtvarný ateliér Plzeň KardinálaBerana26,Plzeň,tel.:608 179 535,info@atelierplzen.cz,www.atelierplzen.cz 26. 9. Kurz olejomalby pro začátečníky a mírně pokročilé od 14. 10. Kresbas doc. ak.mal.JiřímKornatovským–praktickýseminář Podzim v alpinu 2015 Zahrada gymnázia, Mikulášské nám. 23, Plzeň, www.skalnicky-plzen.cz 15.–19. 9. PodzimníprodejnívýstavaAlpinumklubuPlzeň–vřesy a vřesovce,japonskéjavory,bramboříky,hořcea dalšírostliny (otevřenovždy9–18hod.,prodejtaké20.9.9–12hod.) Medový jarmark Koterovská náves, Plzeň – Koterov, www.koterovskanaves.plzen.eu 3. 10. 10:00 2. ročník Medového jarmarku – včelařské produkty, regionální potraviny, kuchařské show, přednášky, zábavný program, hudební scéna PechKucha Night Plzeň Bývalá centrální výrobna jídel, Korandova ul., Plzeň, www.ksvetu.cz 25. 9. 20:20 PechaKucha Night – setkání s inspirativními tvůrci, prezentace ve formátu 20 snímků x 20 vteřin Pěstuj prostor, z. s. DEPO2015 (D), Presslova 14, Městská plovárna u Radbuzy (P), Doudlevecká 71, Plzeň, www.plzne.cz 9. 9. 18:30 Městský bulvár jako veřejný prostor – přednáška (D) 12. 9. 19:00 Plovárenská alternativa – koncert (P) 19. 9. 10:00 Anděl Fest na plovárně – dobrovolnický festival (P) 23. 9. 18:30 KlatovskátřídajakopáteřprosperujícíPlzně–přednáška(D) 27. 9. 15:00 Plov Art – Land Art Patricie Leighton (P) Velká synagoga Sady Pětatřicátníků, Plzeň 10. 9. 19:00 Stromboli – rock Instituce | Akce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

63 září 2015 | www.zurnalmag.cz Kino Beseda Kopeckého sady 13, Plzeň, předprodej vstupenek: Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41, tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod. 31. 8. 18:30 Cesta vzhůru (také 2.a 3. 9.) 1. 9. 17:00 Iracionální muž – FK Plzeň (také ve 20:00 hod.) 4. 9. 18:30 Birdman 7. 9. 18:30 Iracionální muž (také 23. 9.) 8. 9. 17:00 Hrůza na jevišti – FK Plzeň 20:00 Tramvaj do stanice touha – FK Plzeň 9. 9. 18:30 Domácí péče (také 28. 9.) 10. 9. 18:30 Grandhotel Budapešť 11. 9. 18:30 Vetřelci (také 18. a 25. 9.) 14. 9. 18:30 Samba 15. 9. 17:00 SlowWest – FK Plzeň (také ve 20:00 hod.) 16. 9. 18:30 Bojovník 17. 9. 18:30 Pride 21. 9. 18:30 Love (také 30. 9.) 22. 9. 17:00 Zmizení Eleanor Rigbyové: On – FK Plzeň 20:00 Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona – FK Plzeň 29. 9. 17:00 Filmový dobrodruh Karel Zeman – FK Plzeň 20:00 RogersWatersTheWall–FKPlzeň Kino a divadlo Káčko Sokolovská 1011, Dobřany, tel.: 739 643 219 (kancelář 9–16 hod.), 733 636 060 (sms rezervace), www.kacko.cz 3. 9. 20:00 Domácí péče 4. 9. 17:00 V hlavě 20:00 Kurýr: Restart 6. 9. 15:00 V hlavě 10. 9. 20:00 Gangster Ka 11. 9. 17:00 Malý dráček 3D 20:00 Gangster Ka 13. 9. 15:00 Malý dráček 17. 9. 20:00 Nikdy není pozdě 18. 9. 17:00 Mune – Strážce měsíce 3D 20:00 Gangster Ka 20. 9. 15:00 Mune – Strážce měsíce 22. 9. 18:00 Ondřej Suchý poprvé v Káčku – besední pořad 24. 9. 20:00 Everest 3D 25. 9. 17:00 Uuups! Noe zdrhnul… 20:00 Everest 27. 9. 15:00 Uuups! Noe zdrhnul… Cinema City OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 374 809 777, www.cinemacity.cz 27. 8.–3. 9. Bláznivá dovolená, Hitman: Agent 47 3.–10. 9. Kurýr: Restart, Mune – Strážce měsíce (2D i 3D), Nikdy není pozdě,We AreYour Friends 10.–17. 9. American Ultra, Gangster Ka, Sinister 2 17.–24. 9. Labyrint: Zkoušky ohněm 24. 9.–1. 10. Everest (2D i 3D), HotelTransylvánie 2 (2D i 3D) Dále hrajeme: Ant-Man, Barbie Rock’n Royals, Bez kalhot XXL, Bojovník, Dárek, Domácí péče, Fantastická čtyřka, Jurský svět, Krycí jméno U.N.C.L.E., Malý dráček (2D i 3D), Méďa 2, Mimoni, Mission Impossible – Národ grázlů, Nesmrtelný, Papírová města, Pixely (2D i 3D), RYTMUS sídliskový sen, Uuups! Noe zdrhnul…,V hlavě,Věčně mladá,Vykolejená, Život je život CineStar OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz 27. 8.–3. 9. Bláznivá dovolená, Hitman: Agent 47 3.–10. 9. Kurýr: Restart, Mune – Strážce měsíce (2D i 3D), Nikdy není pozdě,We AreYour Friends 10.–17. 9. American Ultra, Gangster Ka, Sinister 2 17.–24. 9. Labyrint: Zkoušky ohněm 24. 9.–1. 10. Everest (2D i 3D), HotelTransylvánie 2 (2D i 3D) Dále hrajeme: Ant-Man, Barbie Rock’n Royals, Dárek, Domácí péče, Fantastická čtyřka, Krycí jméno U.N.C.L.E., Malý dráček, Mimoni, Mission Impossible – Národ grázlů, Nesmrtelný, Pařížská blbka, Pixely (2D i 3D), RYTMUS sídliskový sen, Uuups! Noe zdrhnul…,V hlavě 3D Planetárium Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585, www.techmania.cz 2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geografickou tematikou, projekční globus Science On a Sphere, interaktivní expoziceVesmír Projekce: Astronaut 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D Astronaut 2D + Letní obloha nad Plzní 2D Astronaut 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D Astronaut 3D + Letní obloha nad Plzní 3D Astronaut 3D + Podzimní obloha nad Plzní 3D Cesta za miliardou hvězd 2D Hluboký vesmír 3D Jsme vetřelci! 2D + Letní obloha nad Plzní 2D Jsme vetřelci! 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Jsme vetřelci! 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D Jsme vetřelci! 3D + Letní obloha nad Plzní 3D Jsme vetřelci! 3D + Podzimní obloha nad Plzní 3D Země, Měsíc a Slunce 2D + Letní obloha nad Plzní 2D Země, Měsíc a Slunce 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Život.Vesmírný příběh 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D Život.Vesmírný příběh 2D + Letní obloha nad Plzní 2D Život.Vesmírný příběh 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Pilsner Fest 2015 Nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7, náměstí Republiky, Plzeň, www.pilsnerfest.cz 3. 10. Oslava první várky Pilsner Urquell SCÉNA PILSNER URQUELL: 3. 10. 11:30 Xindl X – hip hop folk 13:30 No Name – pop rock Kino | Akce

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

PROGRAM 64 září 2015 | www.zurnalmag.cz 15:00 Poletíme? – punk country 17:00 Michal Hrůza – pop, rock 18:42 Přípitek, vydávání plechovek od 18:00 hod. 19:30 Divokej Bill – rock, folk rock 21:30 Rybičky 48 – pop punk 23:15 Zakázaný ovoce – rock punk 00:45 Johannes Benz – alternative, folk, rock SCÉNA EHMK, nám. Republiky: 3. 10. 11:30 Bára Zemanová & Band – pop rock 13:00 Come and Play – acoustic pop 14:00 UDG – rock pop 15:15 Traband – lo-fi pop 17:15 Michal Šindelář – rock\'n\'roll 18:42 Přípitek, vydávání plechovek od 18:00 hod. 19:00 Monkey Business – funk, r&b 21:00 Ohm Square – drum’n‘bass, breakbeat, electronica SPILKA STAN: 2. 10. 16:00 Otevření 17:00 APU Band – pop, rock, funk, soul (do 19:30 hod.) 20:30 Suit Up – vokální dívčí uskupení (do 23:00 hod.) 3. 10. 11:00 Simply Cover (do 15:30 hod.) 16:30 King Swing – swing, jazz (do 21:00 hod.) 22:00 X-Cover – rock, pop (do 01:30 hod.) VÝSTAV: 2. 10. 16:00 Otevření 17:00 Mediterian – world music (do 19:00 hod.) 19:45 Sqost – punk, rock\'n\'roll (do 23:00 hod.) 3. 10. 11:00 Booger – blues, soul (do 15:00, s pauzami) 16:00 Ill Fish – rock (do 19:00 hod., s pauzami) 20:00 Jennyandcompany–partyband(do 24:00hod.,s pauzami) NÁMĚSTÍ REPUBLIKY (v pauzách hl. stage): 3. 10. 12:30 POPs – pop (do 17:15 hod.) 19:00 Frajéři z galérky – staropražské písničky (do 22:00 hod.) U ZVONU: 3. 10. 12:00 Flaškinet – duo kombinující břinkání lahví a kytarový doprovod (do 17:00 hod.) 18:00 Flašinetář (do 22:00 hod.) Zach´s Pub Palackého nám. 2, Plzeň, tel.: 377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod., www.zachspub.cz 1. 9. 20:30 Voila! – koncert šansonové kapely 3. 9. 20:00 Prago Union + Champion Sound – raper Kato s kapelou 5. 9. 21:00 Tea Jay Ivo – projekce a beseda ke knize Iva Pospíšila 8. 9. 20:00 Buty – pop, rock, folk 9. 9. 19:00 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž 10. 9. 20:30 Vypsaná fixa – pop punk, rock 15. 9. 19:00 Evangelium podle Brabence – projekce filmu 20:30 Plastic People of the Universe – rock, underground 16. 9. 19:00 Science Café – veřejná diskuse 17. 9. 20:30 Zrní – gentle artbrut 18. 9. 20:00 Jam Session se skupinou Poitín – irish music 19. 9. 20:00 Česko-bavorské jamování – přeshraniční jazz jam session 22. 9. 20:00 Mallory – projekce dokumentu HelenyTřeštíkové 23. 9. 20:00 Kníry – moustache rock n´roll 25. 9. 19:00 Wohnout – rock, world music, +This! – root rock 29. 9. 20:00 Danielův svět – projekce dokumentuVeroniky Liškové 30. 9. 19:00 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž Hifi klub Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net 1. 9. 20:00 Perníková zpívaná 12. 9. 20:00 Redwen – grunge rock 14. 9. 20:00 Jakub Kořínek, Kateřina Misíková a host – guitar blues 15. 9. 20:00 Perníková zpívaná 19. 9. 20:00 The Rockles – alternative, indie 22. 9. 20:00 K.B. Akustic band – akustic revival 24. 9. 20:00 Disharmonic + host – punk rock 29. 9. 20:00 Perníková zpívaná Šeříkovka Šeříková 13, Plzeň, pivnice otevřena po–čt, ne 15–23, pá–so 15–02 hod., www.serikovka.cz, www.facebook.com/serikovka 5. 9. 14:00 Šeříkovka pro Centrum Hájek: Den plný hudby a zábavy – open air festival 11. 9. 20:00 Nightwish revival Praha, Maelström – metal 25. 9. 20:00 Flaxa + Artur – rock BuenaVista Club Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz 19. 9. 20:00 Pillow Fight – rock, rock´n´roll, Bára Zemanová & Band – pop, rock´n´roll, ArtTime – funk rock 25. 9. 21:00 Pilsen HipHop Fest IV w/ Supa & Delik & Jozef Engerer 26. 9. 20:00 Paheyl – power rock, Radiátor – rock punk, Chai – pop rock Anděl Music Bar Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod., www.andelcafe.cz 4. 9. 22:00 DJ párty (také 5. 9.) 7. 9. 21:00 Vvhile (SRB) – fuzzy duo, + Zero Absolu (FR) – post-noise, metal, shoegaze, math-rock and electronical music 8. 9. 19:00 Animánie uvádí… 9. 9. 18:00 Festival Goodfest Outside Acoustic Stage 18:00 Y? – rock pop 18:50 Glajstr Duo – schlager pop 19:30 Jack Rivera (USA) 19:45 Black Lion – folk Anděl Café Club Stage 20:00 The Silver Spoons (UK/CZ) – indie, rock 21:00 The Fellas – acoustic rock´n´roll 22:10 Black Lion – folk 23:20 Long John Laundry (UK) – rock 00:00 DJ Space Junkie 10. 9. 21:00 Naked Illusion – rock, alternative, wHAT\'S yOUR fAVORITE nUMBER? – 8bit, electro, rock´n´roll Akce | Koncerty | Kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

65 září 2015 | www.zurnalmag.cz 11. 9. 22:00 DJ párty 12. 9. 21:00 Sintax – metal,Taras Bullba – groove + after party DJ 15. 9. 21:00 Bohdan Holomíček promítá fotky v rytmu Stanislava Hinterholzingera a Petra Dürrhammera 16. 9. 21:00 Slam Poetry 17. 9. 21:00 The Delivery – rock metal, Stroy – grunge, alternative 18. 9. 22:00 DJ párty 19. 9. 22:00 Bounce! Bounce! 21.–24. 9. Pilsen Busking Fest 2015 25. 9. 22:00 DJ párty 26. 9. 22:00 DJ párty 1. 10. 21:00 Isua – rock + hosté (křest EP) Divadlo pod lampou Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz 4. 9. 20:00 Rozsvícení lampy: Sněhurka a 7 – nu metal, Isua – rock, Velký voči – punk rock 5. 9. 19:30 Staré pušky – punk, rock´n´roll, Pilsner Oiquell, S.V.Z. – oi punk,The Jokers – punk rock 11. 9. 21:00 NYOS (FIN/UK – ex Khuda), Červen – post math rock, Inheritance – post rock, fusion 12. 9. 20:00 Heart Attack – hc, metalcore, Demöralyzér – punk, hc, Košutka Hills – punk rock 14. 9. 21:00 Imminence (SWE) – post metalcore, Griever (UK) – metalcore + host 18. 9. 20:00 AttackThe Hero – hc, metal + hosté 19. 9. 21:00 Aneta Langerová – turné Na Radosti 2015 24. 9. 21:00 Dunajská vlna – po 17 letech v novém hávu 25. 9. 21:00 DuklaVozovna – punk rock, Indiánská Rezervace – punk 26. 9. 19:30 Middledark – metal, wHAT´S yOUR fAVORITE nUMBER? – 8bit, electro, rock´n´roll, Strange Society – metal 27. 9. 20:00 Snyder – garage, schlager, Plewel – grunge, Dildo Boyz – garage, freak´n´roll, Cox &Vox – hard & loud rock´n´roll 2. 10. 21:00 Trautenberk – tanz metal, BT´n´J – německá dechovka s prvky anglického golfu Pantheon Music Club Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz, www. pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let 4. 9. 21:00 Češky a Slovenky jsou nejkrásnější – DJs Mottca a Vassa, DJ Run 5. 9. 21:00 Jack Daniels night – Cuco van Dee, DJ Andale 11. 9. 21:00 Narozeniny klubu – DJs Moon a Jimmy, DJ Carlos, moderuje Míra Hejda 12. 9. 21:00 Separ, support Hex_O, DJ Moon 18. 9. 21:00 Bohemia SektVIP night – Electro Swing Bohemia, DJs Moon, Carlos 19. 9. 21:00 Pantheon goesTechno – Soul Fly Music Recordings, DJ 85ROX, DJ AndreYreli, DJ Moon 23. 9. 21:00 Opening Semestr Party – DJs Mootca a Vassa 25. 9. 21:00 Residents OnTour: Duplex – DJsTokátko a Dom Rox, DJ Ladin 26. 9. 21:00 Richard Reynolds and Kristian Calderon, DJ Sobol 30. 9. 21:00 Druhá studentská středa: ZČU & LFP Party! – DJs Mottca a Vassa PH+ Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 377 918 826, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz 2. 9. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka 4. 9. 21:00 Anonymous Party – DJs Fawkess & friends 5. 9. 21:00 Superstars – DJs Baker & Peter Piece 9. 9. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Michael L. 11. 9. 21:00 House Madness – DJs Petr Süss & Marek Bárta, DJ Selecto (BOL) 12. 9. 21:00 Rise Up – Peeter MDJ & friends 16. 9. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka 18. 9. 21:00 Soul Fly Music Records Night – DJs MattWalli,Tomas Drex, Andre Lesu,Tomas Kuch, Subgate vs.Tibiza 19. 9. 21:00 Master Mix – DJs B-London & Andreas C. 23. 9. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJTom Kay 25. 9. 21:00 Fiesta – DJs JeyP & Ennie 26. 9. 21:00 Famous – DJs Martez Ortega & friends 30. 9. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ House of Blues Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz 25. 9. 21:00 Extra Band Revival + Radek Zíka – rock Bílej medvěd Pub Prokopova 336/30, út–čt 19–02, pá 19–04, so 19–03 hod., www.dabluvklin.cz 18. 9. 20:00 Elektro Swing párty – k tanci a poslechu hraje věhlasný DJ Fredd Flock, za podpory hostujících DJs. Akce se koná v části Underbear, který disponuje velkou kapacitou a prostorem pro tanec. Budou otevřeny 3 bary a těšit se můžete na širo- ký sortiment alko i nealko nápojů včetně koktejlů. Dobové oblečení vítáno, vstupné 50 Kč 26. 9. 21:00 PogoTour 2015 (podzim): E!E & SPS – již tradiční každoroč- ní punková taškařice, vstupné 150 Kč Festival Na konci léta 2015 Křižíkovy sady, Plzeň, www.nakoncileta.cz 12. 9. Tradiční festival na podporu hendikepovaných 10:15 Hudební laboratoř 10:30 Leontýnka – kapela ze zámku Leontýn 11:15 HAZ band – rock 12:00 Vega – rock, big beat 13:00 Jitřenka 13:45 Abraxas – rock 14:45 ZŠ Skupova 15:15 Cimbálová muzika Milana Broučka 16:05 Motýl, o.s. 16:35 Imodium – rock\'n\'roll, rock 17:25 Taneční kroužekTy a Já 17:55 Bára Zemanová & Band – pop rock 18:45 Happy Handicap 19:15 Gang Ala Basta – triphop, pop Kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

66 září 2015 | www.zurnalmag.cz Časopis Žurnál vychází za podpory: CROSSCAFE CrossCafe, Jungmannova 5 CrossCafe, Solní 21 CrossCafe, Galerie Dvořák, nám. Gen. Píky CrossCafe, OC Olympia, Písecká 1, 1. patro u kina CrossCafe, OC Olympia, přízemí u Alberta CrossCafe, Anglické nábřeží 1 CrossCafe, Centrum Doubravka, Masarykova 75 CrossCafe, Univerzitní 22 JANÁK BROS, S.R.O. PI.JEZ.PI, Americká 38 Potrefená husa, Martinská 1 Restaurace Bohemia, Anglické nábřeží 1 McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O. McDonald‘s, Americká 1698/46 McDonald‘s, Lochotínská 1108/18 McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2 McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128 McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22 CINEMA CITY OC Plzeň PLAZA, Radčická 2 PILSNER UNIQUE BAR The Pub Plzeň, Pražská 1 Tradiční plzeňské pivnice Na Spilce, U Prazdroje 7 Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8 Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4 U Salzmannů, Pražská 8 OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ Rokycanská třída 1424/128 KNIHOVNY Knihovna města Plzně, B. Smetany 13 L-klub, Studentská 22 Studijní a vědecká knihovna, Smetanovy sady 2 Právnická knihovna, sady Pětatřicátníků 16 DIVADLA Divadlo Alfa, Rokycanská 7 Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7 Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Smetanovy sady 16 INSTITUCE Český rozhlas, nám. Míru 10 Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18 Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11 Meeting Point, nám. Republiky Měšťanskábeseda,Kopeckéhosady13 Muzeum loutek, nám. Republiky 23 Muzeum strašidel, nám. Republiky 33 Peklo, Pobřežní 10 Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6 Předprodej vstupenek, náměstí Republiky 41 TechmaniaScienceCenter, U Planetária1 Turistické informační centrum, náměstí Republiky 41 ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60 ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83 ÚMO Plzeň3,sadyPětatřicátníků7-9 ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55 Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2 Živnostenský úřad, Tylova 36 GALERIE Galerie města Plzně, nám. Republiky 40 ZČG – Masné krámy, Pražská 18 ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13 VZDĚLÁVÁNÍ Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8 Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3 SPORT Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42 Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1 Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25 Kalikovský mlýn, Radčická 40 Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75 Sport centrum Koloseum, Sokolovská 74 Sport Palace Doubravka, Masarykova 75 Thai world and nuttha massages, Smrková 1015/23 Yogafriends,Na Roudné27 KRÁSA Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82 HairStudioDragonFantasy,OCOlympia,Písecká1 OFTA, Sokolovská 82 KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE 7g caffe, Kopeckého sady 9 Anděl Café – Music Bar, Bezručova 7 Angus Burger, Písecká 1 Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20 Big Burger, Goethova 5 Bistro Kantýna, Palackého 13 Buena Vista Club, Kollárova 20 Caffé Hardy, Bezručova 125/1 CafféPizzeriaGargano,nám.T.G.Masaryka20 Centrum Éčko, Guldenerova 17 Club a Bar PH+, Kopeckého sady Divadlo pod lampou, Havířská 11 Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5 el Cid, Křižíkovy sady 1 el Cid La Provence, Kopeckého sady 12 El Toro – mexické bistro, Americká 33 Funky Monkey, Dřevěná 6 Gotti pizzerie, Klatovská 6 ChoppersLoungebar&Afterclub,Martinská8/11 Il Mio café, Pražská 17 Indická a Nepálská restaurace Everest, Lochotínská 11 Jazz Rock Café, Sedláčkova 18 Kavárna, Rooseveltova 16 Kavárna Retro, Pražská 12 KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1 Klub Kapsa, Klatovská 140 Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16 Le Frenchie café, Smetanovy sady 6 La Siesta Caffé, Františkánská 12 La Tartelette, náměstí Republiky 18 MojeCafé, Kaplířova 14 Music club Pecka, Františkánská 5 Nevinný bar, Smetanovy sady 4 Olala café, Pražská 2 Pizza Coffe, Obchodní 2 Pizzerie Pulcinella, Plaská 64 Plachetnice, Veleslavínova 22 Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4 Restaurant Indigo, Zborovská 18 Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 15 Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9 Restaurace Rango, Pražská 10 Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125 Ristorante Budino, Pallova 6 Saloon Roudná, Na Roudné 387/17 Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4 Street café, Klatovská 14 Uctívaný Velbloud, Americká 20 Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24 Zach’s Pub, Palackého nám. 2 Zeke Sushi bar, Smetanovy sady 13 HOTELY A RESTAURACE Hotel Angelo, U Prazdroje 6 Hotel Continental, Zbrojnická 312/8 Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57 Hotel Central, nám. Republiky 33 Hotel Gondola, Pallova 44/12 Hotel Ibis, Univerzitní 65 Hotel a restaurace Rango, Pražská 10 Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27 Parkhotel, U Borského parku 31 Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128 OSTATNÍ Bílý slon, Americká 6 Copy General, Prešovská 16 FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy a stravování, alej Svobody 80 FrancouzskápekárnaU Gaela,Sady5.května24 GPS&Mapové centrum, Martinská 4 Hudebniny Houdek, Divadelní 1 Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074 Kosmas Centrum, Klatovská 13 Music Records, Dominikánská 3 OC Olympia, Písecká 1 Rádio Kiss Proton, Husova 58 Sanaplasma, Poděbradova 2482/1 Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U letiště 2 TRAFIKY Tabák Repre, Tylova 9; Trafika, Bezručova 33 SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

www.taborpinokijo.cz Letní a zimní detské tábory ˇ Rokycanská 1424/128, 312 00 Plzeň

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/

Více informací o soutěži hledej na www.metropole.cz, na našem facebooku nebo přímo v centru. A VYHRAJ ZÁJEZD DO PAŘÍŽE PRO 4 OSOBY I S NÁVŠTĚVOU DISNEYLANDU nebo dárkové certikáty do obchodů v Metropoli Zličín. Znáš dobře hrady a zámky Česka? T ak nestraš doma! Á ŘÍŽ Á ŘÍŽ Přijď kdykoliv v průběhu září do Metropole Zličín

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-92015/