METRO - 14.3.2019http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

15.–17. 3. 2019 -20% na vše AKCE PLATÍ VÝHRADNĚ V KIKA BUTOVICE, LETŇANY A ČESTLICE Sleva z dosavadních prodejních cen. Akce se nevztahuje na zboží ve výprodeji, uvedené v letáku, označené jako „Kika tip“, „Akce“ a na již uzavřené kupní smlouvy. Neplatí na nákup dárkových karet, elektrospotřebičů, textilních značek JOOP!, Marc O´Polo a PIP STUDIO, kuchyní Blogg, trampolín, bazénů a vířivek. Nelze sčítat ani kombinovat s jinými akcemi. www.kika.cz KIKA GALERIE BUTOVICE 1. NAROZENINY 3.499,- KŘESLO „SCOTTY“ potah látka, nohy dřevo, š/v/h: 72 x 105 x 87 cm, v barvách tmavě šedá, zelená, béžová, červená, žlutá a hnědá. (20772358, 20772382, 22982856, 22982864) Nabídka platí v KIKA BUTOVICE, LETŇANY A ČESTLICE od 11. do 17. 3. 2019 nebo do vyčerpání zásob. ČTVRTEK 14. BŘEZNA 2019 Č. 52 • WWW.METRO.CZ 9 771211 781002 2 5 0 9 1 9 771211 781002 2 5 0 9 1

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d PRAHA Čtvrtek, 14. března 2019 Č. 52, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 2 5 0 9 1 9 771211 781002 2 5 0 9 1 Svátek slaví: Rút, Matylda inzerce Muzeum v Mariánských Lázních se pyšní modelem města z roku 1815 Model města dnes v 18 hodin odhalí v Městském muzeu Mariánské Lázně. Instalace veřejnost vrátí v čase zpět o dvě století. Půjde totiž o zmenšeninu nejstarší podoby prvních lázeňských domů a jednoho z nejstarších zastřešení Křížového pramene. Model vznikal několik let a muzeu ho zapůjčil Radek Míka (na snímku), který se dnešního slavnostního odhalení domečků zúčastní. Muzeum doufá, že tato nová expozice bude mít podobný ohlas jako etnografická expozice Egerland Chebsko nebo Historie lázeňství v Mariánských Lázních. MAFRA Zákaz boeingů spustil lavinu zrušených letů Problém. Turisté by se měli obracet výhradně na cestovní kanceláře, zda se jim vyřazené letadlo podařilo nahradit. Typy 737 MAX 8 a MAX 9. Nesmějí létat v Evropě, ale třeba ani v USA, Thajsku či Egyptě STRANY 10 A 12

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 14. března 2019 02 Rychlost stavebních a územních řízení, která trápí trh s nemovitostmi v metro- poli, se pomalu řadí mezi magistrátní problémy číslo jedna. Radní proto chtě- jí, k velké radosti developerů, do konce června změřit rychlost práce jednotli- vých stavebních úřadů. „Velmi vítáme, že se po mnoha le- tech nečinnosti konečně někdo začal tématem zabývat. Výsledky zkoumání totiž jasně ukážou, které úřady jsou brzdou,“ říká ředitel stavební firmy Ekospol Evžen Korec. Radní poté plánu- jí vyhodnotit, zda jde jen o systémovou chybu způsobenou například nedostat- kem pracovníků, o nekompetenci vede- ní úřadu, či tlaky místních politiků. To je však podle některých developerů stá- le málo. K urychlení procesu by podle nich přispělo, kdyby se zaměřil hledá- ček i na takzvané dotčené orgány stát- ní správy, jejichž stanoviska jsou pro in- vestory nezbytná. Magistrát také uvažu- je o zřízení vlastního centrálního sta- vebního úřadu, který by schvalování staveb odebral městským částem. JAR Strážci zákona o byty nepřijdou. Vlivem nešťastně formulované- ho dopisu z magistrátu někteří jen získali mylný dojem. Pražští policisté a strážníci musí mít, už z povahy své profese, pro strach uděláno. V tomto týdnu však prošlo několik z nich poměrně netradiční zkouškou odvahy. Z magistrátního odboru bytového fondu jim totiž dorazil do schránek příslušných městských nájemních bytů dopis. Z něj šlo po přečtení snad- no získat dojem, že je chce město bez náhrady z jejich bydlišť vystrnadit. Při dodržování pravidel na obou stranách však z právního hlediska nemůže po- dobná situace nikdy nastat. Podle radního za Piráty Adama Zá- branského se v tomto případě jedná pouze o výměny větších bytů někte- rých strážců zákona za menší. V bytě o větších rozměrech totiž občas bydlí pouze jeden člověk, zatímco větší rodi- ny nemá magistrát kam ubytovat. „Většina bytů vlastněných hlavním městem má spíše menší dispozice ne- vhodné pro větší rodiny. Přijde mi pro- to naprosto logické při pronájmech bytů či při prodlužování nájemních smluv brát v potaz velikost domácnos- ti tak, aby větší rodiny bydlely ve vět- ších bytech a jednotlivci v menších,“ říká radní Zábranský. Zároveň však uznává, že je nutné jednat s nájemní- ky s dostatečným předstihem, nabíd- nout jim menší byty, a především jim dostatečně vysvětlit, proč považuje Praha za nevhodné, aby bydleli sami v tak velkém bytě. „Přitom by v něm mohla bydlet celá rodina,“ podotýká Zábranský. Hlavní město pronajímá své byty mimo jiné zhruba tisícovce příslušní- ků různých profesí, jakou jsou policis- té, městští strážníci, hasiči a podobně. Pokud nájemce bytu podmínky pro prodloužení doby nájmu plní, ale veli- kost bytu není přiměřená počtu lidí, kteří jej užívají, nepožaduje obvykle magistrát vyklizení bytu bez náhrady. Metropole většinou nabízí pronájem jiného, menšího bytu, který považují úředníci za adekvátní. „Tento postup byl zvolen zejména s ohledem na ak- tuální možnosti města napomoci s ře- šením bytové situace rodinám s nezle- tilými dětmi,“ uvádí tiskový odbor magistrátu. Od začátku letošního roku byl ukon- čen nájem celkem dvanácti policis- tům a strážníkům. Ve čtyřech přípa- dech kvůli nadměrné velikosti bytu, ve třech případech bylo na vině ukon- čení pracovního poměru. Ve dvou pak nájemce vlastnil nemovitost určenou k trvalému bydlení. V ostatních přípa- dech strážci zákona byt vůbec neužíva- li či jej pronajímali dál. FILIP JAROŠEVSKÝ Staré zlaté šperky, které jsou již dávno mimo aktuální módní trendy, se dají výhodně zhodnotit. Stačí je přinést do zlatnictví Sherri, kde vám na počká- ní zjistí jejich ryzost a cenu, za kterou je od vás vykoupí. Nejčastější předměty výkupu jsou staré šperky, mince, bro- že, stříbrné příbory a dokonce i zlaté korunky. Aktuální hodnota je 32 100 Kč za unci a díky současnému výhodnému kurzu české koruny je cena zlata až 1032 Kč za 1 gram. Manager zlatnictví nám pro- zradil, že částky, které často přesahují desetitisíce korun, jsou běžným obno- sem, který si lidé ze zlatnictví odnášejí. Výkup probíhá v diskrétním prodejním prostředí a samozřejmě bez úředních průtahů. Možnost nezávazného zjištění ceny sta- rých šperků, které bývají často poškoze- ny nebo jen jejich úlomků, mile překvapi- lo i paní Lenku, která navštívila zlatnictví Sherri v Galerii Myšák ve Vodičkově ulici a byla mile překvapena. Byla jí nabídnu- ta cena přes 14 000 Kč, a to za několik zlatých náramků a prstenů po prarodi- čích. Nabídku využila, protože zjistila, že ve zlatnictví Sherri rozhodně neprodala rodinné cennosti pod cenou. Máte doma také staré zlato nebo stříb- ro? Nyní nastal ten správný okamžik na- vštívit zlatnictví Sherri a přesvědčit se, že je tomu skutečně tak. ZLATÁ HOREČKA TRVÁ VýKup ZLATA jE sTÁLE VýHOdný! sHERRI Galerie Myšák - Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1 1 min. chůze od tram. zastávky Vodičkova směr Václavské nám. inzerce Citát Pronájem městského bytu za dostupnou cenu vnímáme jako vhodný zaměstnanecký benefit především pro policis- ty v přímém výkonu služby. ADAM ZÁBRANSKÝ, RADNÍ Úřady. Jsou pomalé? Zmatený dopis děsil policisty

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 14. března 2019 03 Hlávkův most čeka- jí zátěžové zkouš- ky. Tramvaje o ví- kendu neprojedou. Mezi Těšnovem a Vltavskou bude v sobotu od devíti ráno zcela přerušen provoz tramva- jí. Na Hlávkův most totiž za- čnou v rámci testů najíždět ná- kladní vozy. Omezen bude i průjezd aut. „Doprava bude vedena po starém mostě. Řidiči ve směru od centra budou přejíždět přes tramvajový pás do protisměru. Bude zde jeden jízdní pruh v každém směru,“ říká mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková. Podle nejopti- mističtějších odhadů by moh- la oprava přemostění, jež se podobně jako další pražské mosty nachází ve špatném technickém stavu, začít do dvou let. Odborníci nyní zkou- mají také části mostu pod vo- dou. „Pod základy jsou dřevě- né piloty z tvrdého dřeva a na nich je betonová konstrukce. Je to historicky velmi používa- ný prvek. Zjistili jsme, že pilo- ty jsou v pořádku,“ dodává ře- ditel Kloknerova ústavu ČVUT Jiří Kolísko. Diagnostika mos- tu začala již loni v létě. Podle Kolíska ale práce zbrzdili pa- mátkáři. Kolem základů jedno- ho z pilířů mostu nyní odborní- ci například vytvořili šachtu, očistili konstrukci a začali ode- bírat vzorky materiálů i vody. Betonářské práce v tehdejší době nebyly úplně dokonalé, ale podle Kolíska je možné vše opravit. JAR U Zdib začalo včera bourání mostu. Silnice I/9 je v místě křížení s D8 neprůjezdná. ● Úsek je možné objet přes Sedlec a Březiněves. Doprava na dálnici D8 vede v provizor- ních pruzích, v úseku se mohou ve špičce tvořit kolony. Práce by měly skončit v červenci. ● Praha řeší také opravu Libeň- ského mostu, jehož rekonstruk- ce má začít letos opravami některých částí. Ve špatném stavu je i Palackého most. Karlovo náměstí 10, nákupní galerie ATRIUM Máte diabetes 2. typu? Prodělali jste infarkt nebo mrtvici? Zveme Vás k bezplatnému vyšetření krve a hustoty kostí. Možnost bezplatné lékařské konzultace. ZDARMA Test uzavře most Jiří Kolísko třímá úlomek pilíře Hlávkova mostu. ČTK 800110 800 NÍZKÉ SPLÁTKY Vícenawww.aaaauto.cz/nizke-splatky.Reprezentativnípříklad:Cena:250000Kč.Akontace(podílzákazníkanapořizovacíceně):40%,tj.100.000Kč.Dobatrváníúvěru:72měsíců.Měsíčnísplátka:2587Kč.Celkovávýše spotřebitelskéhoúvěru:150000Kč(pořizovacícenamínuspodílzákazníkanapořizovacíceně).Celkováčástkasplatnáspotřebitelem:186264Kč(splátkaxpočetsplátek).Úrokovásazba:7,40%.RPSN:7,80%.Podmínkou získáníúvěrunenísjednánípojištění.Fotografievozůjsoupouzeilustrativní.Dostupnostvozůjetřebaověřitnazákaznickélince.AURESHoldingsa.s.jesamostatnýmzprostředkovatelemspotřebitelskéhoúvěru. KIA SPORTAGE 2011 2500 VOLKSWAGENPASSAT2012 Kč/měs. 2000 ŠKODA OCTAVIA II2011 Kč/měs 1500 Kč/měs. 2500 0 Kč/měs. . ZIMNÍ PNEU Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu JAKO BONUS U u S Po předložení inzerátu vstup na festival ZDARMA MinervaFest FESTIVALPOZNÁNÍAZDRAVÍ 16. - 17. 3. 2019 10.00-18.00 Michnův palác, Újezd 450/40, Praha 1 www.minervazdravi.com ✃ Ve Zdibech bourají most. Řidiči se tu zdrží Hlávkův most 1914 Z tohoto roku pochází původní konstrukce Hlávkova mostu. inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 14. března 2019 04 Koncerty, představení, autor- ská čtení, procházky po Žiž- kově. Tím vším bude od čtvrt- ka 21. do soboty 23. března žít populární dělnická čtvrť. Chystá se festival Žižkovská noc. „Během tří večerů propo- jíme přes čtyřicet vesměs klu- bových prostorů na Žižkově, ale i na Vinohradech, a do- konce i v Holešovicích. Za jed- no vstupné bude fanoušek moci navštívit všechny kluby a akce a je vlastně jen na něm, jaký program a trasu městem si zvolí,“ uvádí hlav- ní dramaturg festivalu Marek „Zefv“ Dočekal. Koho pokládáte za největší lákadlo? Myslím, že rozhodně kaž- dého zaujmou Midi Lidi, WWW, Emma Smetana, Ven- tolin nebo Sto zvířat. To jsou taková klasická jména z čes- ké scény. A ze zahraniční scény se k nám letos vrací anglický producent The Bug, který je v undergroun- dovém elektronickém světě velmi považovaný pojem. To je pro nás velká pocta a ta- ková třešnička na dortu. Hlavní myšlenka festivalu každopádně tkví v propojo- vání žánrů od indie rocku a techna přes alternativu či reggae až k metalu. Co diváky čeká dále? Třeba v sobotu chystáme velký přednáškový a workshopový blok, který se věnuje právu na město. Ten bude reflektovat to, že se nám tu Žižkov mění pod rukama a před očima. Musí- me na to nějak reagovat, pro- tože gentrifikace (důsledek toho, že bohatí skupují byty v do- sud opomíjených, dělnických lo- kalitách – pozn. redakce) v této čtvrti zašla už bohužel tak daleko, že jakékoli mlčení mi přijde jako souhlas a schvalování velkého zloči- nu. Velice se těšíme napří- klad na přednášku Václava Aulického, autora právě bou- raného Transgasu. Proběhne na žižkovské věži. Jak dáváte celý festival do- hromady? A kolik lidí za ním stojí? Je to hodně o koordinaci, ale naštěstí pracujeme ve velkém týmu. To je vlastně hlavní idea festivalu – život v komunitě. Snažíme se jej brát jako společenskou udá- lost. Ne v klasickém slova smyslu, ale tak, že to dělá- me pro společnost. Na pří- pravách akce pracovalo de- set lidí půl roku. Jste vy sám ze Žižkova? Co na něm máte nejradši, po- případě co byste chtěl, aby se změnilo? Na Žižkově jsem bydlel dlouho – byla to ale až moc ohromná párty, takže jsem se musel z tohoto epicentra přestěhovat trošku na okraj. Teď bydlím u Olšanských hřbitovů a je tu docela mrt- vo, což mi poměrně vyhovu- je, obzvlášť před festivalem. Sám mám k Žižkovu ohrom- ný vztah, je v něm jakási ener- gie, cítím, že to v té čtvrti fun- guje. To člověk slyší i v běž- ných hovorech – o Žižkovu se mluví, Žižkov něco zname- ná. Je to něco jiného než Hod- kovičky či Klánovice. Přijde mi, že přesně tyto vazby v ko- munitách nám v dnešním rychlém a přetechnizovaném světě chybějí. A to mě fascinu- je. Je to asi taková romantic- ká představa starého města, kde se sousedé potkávají a zdraví se. Přijde mi, že tohle všechno stojí na nás. Nechci, aby ze Žižkova byla čtvrť pro lidi, kteří tu spekulují o ma- jetku. Chci, aby Žižkov byl čtvrť pro lidi a přátele, kteří potřebují někde žít a milo- vat. A náš festival tomu snad napomáhá. ANNA PORTEŠOVÁ Černý na Invalidovně Developerská společnost Trigema postaví v Praze 8 budovu Nová Invalidovna se 144 byty (na vizualiza- ci). Na její podobě se výraz- ně podílí výtvarník David Černý, dům budou podpí- rat jeho sochy. Náklady společnost odhaduje na 1,5 miliardy korun. Stavět by se mělo začít na jaře příštího roku, dokončení firma plánuje na druhou polovinu roku 2022. ČTK FLORBAL Po celý březen jsou veřej- nosti otevřené florbalové tréninky. Dnes se budou moci inspirovat chlapci v kategorii elévů – tré- nink proběhne od 15.00 do 16.45 v SH Děkanka. Ve stejném čase, ale v Hamru Braník budou pi- lovat formu starší žáci. Myslí se i na dívky – mlad- ší žákyně budou na Dě- kance trénovat od 16.30 do 18.30. Více na www.fbsbohemians.cz. SAUNA V kobyliském Aquacentru Šutka vítají jaro po svém. Profesionální saunéři tu od 15 do 20 hodin předve- dou speciální ceremoniá- ly, které mají podobu víře- ní horkého vzduchu či po- lévání kamenů aromatic- kou přírodní esencí. Pro- gram doplní zábavná sou- těž Windstorm Master o nejsilnější mávnutí ruč- níkem. Veškerý program je součástí běžného vstup- ného. MET Marek Dočekal LIBOR GALIA Na trhu existuje řada možností, jak zhod- notit své naspořené peníze. Jednoduchým řešením je uložit úspory na spořicí účet nebo termínovaný vklad v bance. Váš vklad bude ze zákona pojištěn, ale výnos inflaci rozhodně nepřekoná. Další možností je investice do dluhopisů či podílových fon- dů. V tomto případě lze sice očekávat lepší zhodnocení Vašich prostředků, ale tato in- vestice není zpravidla nijak zajištěna, tak- že v případě nepříznivého vývoje můžete o své peníze přijít. Zajímavý kompromis mezi bezpečností a vý- nosem nabízí RONDA INVEST prostřed- nictvím investic do zajištěných úvěrů. Jedná se o úvěry poskytnuté společností RONDA INVEST, které jsou zajištěny bonitními, zpravidla rezidenčními nemovitostmi v Pra- ze a Středočeském kraji. Investovat lze již od 100 tis. Kč s výnosem 4,0 až 5,2 % p.a. Výhodou je, že výnos je vyplácen měsíčně. Do Jakých úVěrů můžete iNVestoVat? Investovat je možné například do úvěru po- skytnutého české společnosti, který je zajištěn zrekonstruovanou bytovou jednotkou v Praze na Starém Městě. Účelem úvěru byla koupě bytu, přičemž následnou zdařilou rekonstruk- ci klient realizoval z vlastních zdrojů. Úvěr je splácen z příjmů plynoucích z krátkodobých pronájmů dané jednotky, poměr mezi výší jistiny úvěru a hodnotou zajištění je 70%. Úvěr byl poskytnut v květnu 2018 ze zdrojů RONDA INVEST a všech dosavadních deset splátek bylo klientem řádně a včas uhrazeno. Vybírat můžete z celé řady dalších zajiště- ných úvěrů s prověřenou platební morálkou, přičemž investicí do více úvěrů si vytvoříte vlastní portfolio a ještě více tak eliminujete riziko. S výběrem vám rádi poradí specialisté RONDY INVEST. Jak bezpečně investovat s pravidelným výnosem až 5,2% p.a.? INVEST INVESTUJTE do úvěrů s výnosem až 5,2 % p.a. Pravidelný výnos Úvěry zajištěné nemovitostmi Prověřená platební morálka Na Poříčí 1047/26, Praha 1 tel.: 296 187 888 e-mail: info@rondainvest.cz www.rondainvest.cz Žižkovská noc. Rozbuší město Tipy pro dnešní den inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

DEJVICE ANDEL VÁCLAVSKÉ NÁMESTÍ ˇ ˇ ˇ NÁMESTÍ REPUBLIKY ˇ NC EDEN PANKRÁC HOSTIVAR ˇ ZLICÍN LETNANY ˇ

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 14. března 2019 06 Branické divadlo otevřela Praha 4 pro zájemce. Hrál tady mladý Bolek Polív- ka, lidé se sem sjížděli z celé Prahy na představení Divadla Járy Cimrmana. Na prknech divadla, které už v roce 1925 vybudovali z vlastních peněz obyvatelé Braníku, vystupo- vali i Miroslav Donutil, Zlata Adamovská či Simona Stašová. V roce 2013 prošlo divadlo rekonstrukcí a v dalších le- tech pro ně už několikrát Pra- ha 4 hledala nájemce. Nyní se městská část snaží divadlo pronajmout minimálně za de- set tisíc korun měsíčně bez DPH. Začátkem března radni- ce vybídla zájemce, že se mo- hou do útrob divadla přijít po- dívat. Aktuálně jich je přibliž- ně čtyřicet. Prohlídky začaly v úterý, další budou následo- vat až do 11. dubna. Zatím se uchazeči pohybovali mezi ře- meslníky, kteří útroby diva- dla zvelebují. Podívat se lze nejen do hlediště či na jeviště divadla, ale i do hereckých šaten, zkušebny či baru. Nabídky lze posílat měst- ské části do konce dubna. Zá- jemci o pronájem musí před- ložit koncepci, zamýšlenou podobu programu a plán hos- podaření. Nabídky bude v květnu posuzovat odborná komise jmenovaná radou městské části. Samotní radní v červnu vyberou vítěze, kte- rý by měl od 1. září divadlo rozjet. PAVEL URBAN Základní kámen Do hlediště divadla se vejde 346 diváků. 5x METRO Vchod do divadla Šatna se schody Zkušebna v nejvyšším patře Beseda s blogerkou a spisovatelkou Martou Kučíkovou Úterý 19.3. od 17 hodin Knihkupectví Dobrovský, Praha, Václavské náměstí 22 ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1 pořádá dne 20. 3. 2019 od 15.00 do 18.00 hodin a 22. 3. 2019 od 9.00 do 11.00 hodin v budově žáků 1. a 2. ročníku – Jindřišská 32, Praha 1 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zápis do 1. tříd se uskuteční v budově Jindřišská 32 ve dnech 24. a 25. dubna 2019 od 14 do 18 hodin. www.zsvodickova.cz tel. 222 231 648 inzerce Prohlídky mezi řemeslníky

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 14. března 2019 07 Vznik Národní sportovní agentury, která převezme od ministerstva školství sportov- ní agendu včetně rozdělování dotací, schválila Sněmovna. V čele agentury by v budouc- nu měl být bývalý hokejový reprezentant, poslanec za hnutí ANO a vládní zmocně- nec pro sport Milan Hnilička. Poslanci odmítli opoziční návrhy, aby agentura byla na- příklad příspěvkovou organi- zací ministerstva školství, ni- koli novým úřadem. Sněmov- na také odmítla žádost, aby požadavky na předsedu agen- tury nebyly šité na míru Mila- nu Hniličkovi. Poslanec Pirá- tů Lukáš Bartoň v této souvis- losti poznamenal, že novele se přezdívá „lex Hnilička“. Předsedou agentury tak bude moci být osoba starší 30 let, která má nejméně pětileté zkušenosti v řídicí funkci v oblasti sportu. Na rozdíl od požadavků na jiné představi- tele centrálních úřadů by předseda agentury mohl být členem parlamentu. Sněmov- na odmítla také návrhy, aby agentura neměla sídlo v Pra- ze, ale v Bruntále, Žďáru nad Sázavou nebo v Ostravě. Piráti se obávají, že peníze namísto podpory volnočaso- vého sportu pro širokou veřej- nost skončí hlavně u těch, kdo peníze dále přerozdělují. Problematické je podle Pi- rátů to, že na rozhodování o přidělování dotací se budou zřejmě podílet velké sportov- ní asociace, které jsou záro- veň příjemci dotací. Poslanci hnutí STAN odmít- li novelu podpořit kvůli tomu, že nebyly přijaty ná- vrhy, které by financování zprůhlednily. „Pokud se z agentury stane jen divize ministerstva škol- ství a o penězích budou zase neprůhledně rozhodovat ba- fuňáři, nemá nový zákon smysl,“ uvedl předseda Sta- rostů Petr Gazdík. ČTK 9990 -33% 149,90� Jean Claude Mas • Francie • 0,75 l • 1 l = 133,20 Kč • vybrané druhy 2190 -26% 29,90� Pomeranče volné • 1 kg 990 -41% 16,90� Okurka salátová hadovka • 1 ks 3790 -33% 56,90� Dr. Halíř máslo 250 g • 100 g = 15,16 Kč • do vyprodání zásob 2190 -24% 28,90� Treska tmavá – filet • chlazená • volná • cena za 100 g • pouze prodejny s obsluhovnaým úsekem čerstvých ryb 13990 -26% 189,90� Zmrzlina Ben & Jerry’s • 500 ml • 100 ml = 27,98 Kč • vybrané druhy • v nabídce také zmrzlina Ben & Jerry‘s vegan, vybrané druhy, 500 ml za 149,90 Kč MRAŽENÉ EXKLUZIVNĚ U NÁS Seznam všech prodejen na www.albert.cz AKČNÍ CENY, KTERÉ STOJÍ ZA TO Akce platí v prodejnách Albert hypermarket od 13. 3. do 19. 3. 2019 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Milan Hnilička MAFRA Sportovní agentura. Rozdělí dotace Chybí peníze Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systé- mu státní podpory sportu. ● Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí ani na kvalifikované trenéry. ● Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. ● Letos je v kapitole minister- stva školství na sport vyčle- něno 5,5 miliardy korun, sli- bováno bylo sedm miliard. ● Agentura, jejíž vytvoření nyní posoudí Senát, by měla mít částečně parametr samostatného ministerstva. ● Její předseda by měl pobírat stejný plat jako ministr. ● Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství. inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 14. března 2019 08 ParlamentníListy.cz Nikdo vám NevNucuje, co si máte mysLet PAVEL HRABICA pavel.hrabica@metro.cz inzerce Kvůli práci lidé přesouvají mnoho aktivit na večer. To je špatně. Zítra byste si měli přispat. Je totiž Světový den spánku. Od- haduje se, že jen v české po- pulaci má nebo mělo alespoň dočasně poruchy spaní asi tři- cet procent lidí. Problémem české společ- nosti je, stejně jako ve větši- ně evropských a světových průmyslově vyspělých států, že kvůli práci se mnoho na- šich aktivit přesouvá do ve- černích a pozdních nočních hodin. „Tím se automaticky ukrajují hodiny potřebné ke spaní,“ připomíná Karel Šon- ka z Neurologické kliniky a Centra klinických neuro- věd Univerzity Karlovy Pra- ha. Lidé tak nejen chodí poz- dě spát, ale mění se i doba je- jich usínání, pro dobu spán- ku chybí pravidelnost. „Ta je nesmírně důležitá, aby zůsta- la zachována periodicita, kdy se nastaví organismus na spá- nek a odpočinek a kdy na bdě- ní,“ říká Karel Šonka. V těle se v čase, kdy se člo- věk ukládá ke spánku, vytvá- ří melatonin, který například organismu „sděluje“, že je noc. Pokud člověk narušuje spánkový rytmus a spí málo, tvorbu melatoninu si omezu- je. Lze ho sice dodávat uměle, ale spíše v případech, kdy lidé střídají časová pásma, na- příklad dálkoví piloti. Pozitiv- ní význam spánku pro lidský organismus potvrzuje jeho vliv na větší kreativitu. Je na- příklad doložená skutečnost, že v nejhlubší fázi spánku obohatili lidstvo významný- mi výtvory některé ze slav- ných osobností. „V takzvané REM fázi spaní například do- končil Einstein teorii relativi- ty, hlavní melodické motivy písní Yesterday a Let It Be od Beatles si jejich autoři také poznamenali poté, co se pro- budili,“ doplňuje důležitost kvalitního spaní Karel Šonka. „Ve Spojených státech už dříve našli souvislost mezi nedostatkem spánku a růs- tem obezity,“ vysvětluje Soňa Nevšímalová z Neurolo- gické Kliniky pražské 1. lé- kařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice. „Při re- strikci spánku má člověk vět- ší chuť k jídlu a také větší chuť na sladké,“ dodává lé- kařka a připomíná, že spí- me-li denně v průměru méně než šest hodin, hrozí nám in- farkt až čtyřistakrát více než těm, kteří si dopřejí alespoň osmihodinový spánek. „Do- statek spánku kromě toho ovlivňuje náš imunitní sys- tém. Když málo spíte, může- te být náchylnější třeba na nachlazení,“ vysvětluje Ne- všímalová. Dostatek spánku u dětí je důležitý pro jejich růst. „Muži mi připadají směšní“ Hvězda seriálu Modrý kód Eva Burešová (25) se na iDNES.cz svěřila s tím, jak zvládá roli matky samoživi- telky. „Měla jsem předsta- vu toho, že budeme rodi- na, budeme mít pět dětí a budeme žít v lásce. Nevy- šlo to,“ říká herečka o roz- padu vztahu s přítelem. „Nikoho nemám a ani ne- chci. Třeba to vyzní blbě, ale když jdu na nějakou schůzku a bavím se s muži, připadají mi strašně směš- ní. Momentálně žiji tvrdou prací a rodinou. Večer si ne- musím brát žádné sexy prá- délko a můžu jít spát třeba v tričku,“ dodává. MAFRA Poslanecký klub ODS vyzval Václava Klause mladšího k od- chodu z klubu. Klaus svým jednáním dlouhodobě stranu poškozuje, píše se v usnesení po večerním jednání klubu. Klaus řekl, že výzvě nevyhoví a pokud bude vyloučen, obrá- tí se k voličům. Poslanec v úterý přirovnal schvalování zákonů ve Sně- movně kvůli předpisům Ev- ropské unie k rozhodování ži- dovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Po- slanci ODS považují výrok za nepřijatelný a distancují se od něj. Podle Klause je v ODS skupina zasloužilých funkcio- nářů, kteří už stranu kdysi do- vedli ve volbách z 30 procent na šest. ČTK ODS. Klub chce odchod Klause Krátce Chválí ministry Jednat o úsporách začala s jednotlivými členy vlá- dy ministryně financí Alena Schillerová. „Jsem příjemně překvapena. Všichni kolegové přišli s konstruktivními ná- vrhy,“ tvrdí. Úspory jsou nutné kvůli rozpočtu. Znásilnění Odvolací soud v Praze zpřísnil tresty cizincům, kteří loni v dubnu v hlav- ním městě znásilnili turistku. Tři muže z Al- žírska posílá do vězení na tři až šest let. Včerejší rozsudek je pravomoc- ný. iDNES.cz Spánek. Odpočinek, ale i vynálezy a slavné hity Dítě nabírá energii 17 Tolik hodin potřebuje ke spánku novorozenec. Naopak starší lidé se spokojí se sedmi až osmi hodinami. Ještě v do- spívání by měli teenageři strá- vit spánkem až 10 hodin. V posteli spěte a sexujte Pokud chcete vstávat svěží a mít lepší nápady, dodržujte některá pravidla. ● Čtyři hodiny před spaním nekonzumujte nadměrně alkohol a nekuřte. ● Šest hodin před spaním nepijte kávu, čaj, limonády ani nejezte čokoládu. ● Postel si vyhraďte výhradně pro spánek a pro sex, ne pro práci.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 14. března 2019 09 VÝHODNĚ Bodyzasvénákupymůžetezískatod7.2.do17.4.2019.Získanébodylzeuplatnitod7.2.do24.4.2019. AkcesplyšákyplatídovyprodáníavydánízásobvjednotlivýchprodejnáchPennyMarkets.r.o.Částkaprozískáníbodůplatípoodečteníveškerýchslev,částekzavratnéobalyaloterijníslužby. Obrázkyplyšovýchhračekjsoupouzeilustrativní.Pets2cuddleTM &©2019TCCGlobalN.V.Všechnaprávavyhrazena.Vícenawww.penny.cz. 200Kč nákupu=1bod 34bodů=plyšákza 29,90 Kč 10bodů=plyšákza149,90 Kč He ktor e k Já jsem tahoun každé party... Snehul ka Sne ne n hu hul ul k l k l ... a já vždycky slíznu smetanu. Umí se pěkně kočkovat a vždy je s nimi psina Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Více na www.penny.cz. Přijímáme: ČT 14. 3. – NE 17. 3. 2019 AKČNÍNABÍDKY Z NAŠÍ 19,90 26,90� 26% 19,90 36,90� 46% 69,90 74,90 19,90 77,90 179,-� 56% 59,90 74,90� 20% 10,90 2+1 30,60/1ks 45,90� 9,90 16,90� 41% CENABEZPENNY KARTY 99,90 135,- 26% 129,- VEJCE ČERSTVÁ velikost M 10 ks | 1 ks 1,99 Kč RÝŽE DLOUHOZRNNÁ VITANA* 6x 100 g 100 g 3,32 Kč MED LUČNÍ 900 g | 100 g 15,- Kč KÁVA TCHIBO GOLD SELECTION instantní | 200 g 100 g 38,95 Kč PIVO PILSNER URQUELL světlý ležák, sklo 0,5 l | 1 l 39,80 Kč záloha na lahev 3,- Kč GRIOTKA, PEPRMINT, VAJEČNÝ LIKÉR KRÁLOVSKÁ PALÍRNA 18 % alk., 19 % alk., 17 % alk. | 0,5 l 1 l 119,80 Kč MLÉKO TRVANLIVÉ TATRA* 1,5 % tuku 1 l MLÉKO KONDENZOVANÉ SALKO | 397 g 100 g 11,56 Kč cena za 1 ks 45,90 Kč SMĚS Z ROZMĚLNĚNÝCH MAS XXL* | 1 kg KINDER SURPRISE MAXI* 100 g OKURKA SALÁTOVÁ 1 ks TRPASLIČÍ RODODENDRON* různé druhy 1 ks 10 MAX. osoba/den BALENÍ osoba/den ks 12 MAX. osoba/den ks 10 MAX. MAX. 2 osoba/den P EPRAVKY osoba/den 6 MAX. ks osoba/den ks 24 MAX. 2 + 1 Odborníci upozor- ňují, že přílišné sledování sociál- ních sítí může ke stáří přinést zdra- votní komplikace. Akce Velký knižní čtvrtek ne- nabízí jen nové knihy, ale snaží se také přitáhnout Če- chy co nejvíc ke čtení. Právě v této souvislosti se opět mlu- ví o problémech lidí kvůli tomu, že málo čtou. Zvláště dnešním dětem kvůli nedo- statku četby hrozí, že ke stáří budou mít problémy s de- mencí nebo alzheimerem. Může za to závislost na mobil- ních telefonech či tabletech, respektive na sociálních sí- tích. Vždyť odborníci na Face- booku či Instagramu tvrdí, že je potřeba hned v první vteři- ně uživatele zaujmout. To je neuvěřitelná rychlost vnímá- ní informací. Závislost na digitálních technologiích je dlouho dis- kutované téma. Z posledních výsledků projektu Českého statistického úřadu „Minisčí- tání“ mezi českými dětmi vy- plývá, že 61,6 procenta čes- kých dětí denně stráví na in- ternetu dvě a více hodin. Té- měř 15 procent dětí ale tráví na internetu denně 5 a více hodin a psychologové bijí na poplach. Nadměrná konzu- mace digitálních médií může mít na děti množství negativ- ních dopadů. Podle odborní- ků má vliv na rostoucí hladi- nu stresu, odcizení ve vzta- zích i zhoršené zdraví. „Podle mého pozorování se to za těch deset let promě- ňuje spíše v tom, co děti kon- zumují – dříve bylo více ‚hrá- čů‘, dnes děti tráví spoustu času sledováním Instagra- mu, sociálních sítí, youtube- rů a podobně,“ říká dětská psycholožka Jana Hýbnero- vá. Stimulace je navíc pro děti důležitá. Dalším problé- mem je, jak vybrat správný ti- tul. „Rodiče často sáhnou po osvědčené klasice, kterou sami znají z dětství. A to není vždy nejlepší cesta,“ říká Jan Kanzelsberger mladší, ředi- tel 62 knihkupectví. „Nenuť- te dítě dočíst knihu, která ho přestala bavit. I dospělým se stane, že se spletou a kniha se jim nelíbí. Přístup ‚dokud nedočteš tuhle, tak novou ne- dostaneš‘ je spolehlivým za- bijákem hezkého vztahu ke čtení,“ říká. A co letos pro do- spělé čtenáře? „I přesto, že le- tošní jarní Velký knižní čtvr- tek postrádá jasný čtenářský hit, jako byla v předchozím roce například Elena Ferran- te, komplexně jde opět o vý- běr velmi kvalitních titulů. Největší zájem prozatím vzbuzuje román Mapa kostí, který vypráví o nezničitel- ném poutu sourozenců, a dále thriller Lži se mnou od spisovatelky Sabine Durrant, která u nás před čtyřmi lety slavila úspěch s knihou Pod kůží a jež má potenciál za- ujmout strhujícím vypravěč- ským stylem,“ říká Zuzana Kadecká z knihkupectví Mar- tinus.cz. MET inzerce Málo čteme, hrozí nám alzheimer Digitální děti 90 Pokud by si děti mohly vybrat a mít u sebe pouze jedinou věc, z 90 procent by to byly právě mobily, notebooky, PlayStationy nebo televize. Pouze zbývajících deset pro- cent dětí by si zvolilo knihu.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 14. března 2019 10 Zákaz Boeingů 737 MAX 8 nad Evropou po další havárii spustil lavinu zpoždění a zrušených letů. Turisté mají problém. Kam se obrátit, když jejich lety kvůli „zakázanému“ boeingu zru- ší? Zatím není ani jasné, jak dlouho nebudou smět letadla nad Evropou létat. „Pokud využívá tato leta- dla pro své turisty cestovní kancelář, je manuál vícemé- ně jednoduchý,“ říká Jana Há- jíčková zastupující CK Nec- kermann. Turista by se podle ní měl obrátit na cestovku, zda se podařilo nahradit Boeing 737 MAX 8 jiným ty- pem, případně jestli mu na- bídnou jiný termín přepravy. „Když se podívám na aktuál- ní odlety a přílety letecké spo- lečnosti Smartwings, která má sedm těchto letadel, mají minimum zrušených letů a žádná větší zpoždění,“ uved- la včera pro deník Metro Há- jíčková. Větší problémy po- dle ní může mít spíš flydubai, která operuje pouze s těmito typy boeingů. Pražské letiště v úterý ve- čer odmítlo pustit dva Boein- gy 737 MAX 8 společnosti Smartwings. Letadla se stov- kami cestujících musela při- stát v Tunisku a v Turecku. Cestující prvního byli do Pra- hy dopraveni náhradním leta- dlem, turisté z druhé linky byli ubytováni čtyři hodiny po přistání v hotelu v Ankaře. Podle Evropského nařízení 261/2004 mají nárok na bez- platné ubytování a péči i jíd- lo. Na výplatu 250 až 600 eur za zpoždění nebo zrušení letu s velkou pravděpodob- ností ale nedosáhnou. „Dle našeho právního názoru jde o mimořádnou okolnost, kte- ré nemohli dopravci přede- jít,“ reagovalo na situaci Ev- ropské spotřebitelské cen- trum. Stejný názor má i advo- kát Jakub Keresteši. „Zastave- ní letů bylo doporučeno Ev- ropským úřadem pro bezpeč- nost letectví (EASA), což není společnost Smartwings schopná ovlivnit,“ míní. Na pražském letišti kvůli odkloněným boeingům letec- kých společností mimořádné opatření nepanovalo. „Naši in- formační pracovníci přijímali nejvíce dotazů ohledně pří- padných změn dotčených letů ve večerních a nočních hodinách, hned po zveřejně- ném rozhodnutí EASA,“ řekl deníku Metro mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pa- cvoň. PAVEL HRABICA a iDNES.cz Drogy Soudce pražského vrchní- ho soudu Ivan Elischer má další problém. Státní zastu- pitelství v Praze na něho podalo žalobu. Údajně ovlivňoval kauzy vyšetřují- cí drogovou mafii z Vietna- mu. Jeho rozhodnutí bylo ve prospěch prodejců drog. Osmapadesátileté- mu trestnímu soudci hrozí za zneužití pravomoci a přijímání úplatků až 12 let vězení, soud mu může uložit také propad- nutí majetku. Elischer se nedávno dostal do povědo- mí při jiné kauze – přivydě- lával si jako herec v pořa- du TV Barrandov Nebezpeč- né vztahy. Hrál podnikate- le nakaženého virem HIV. Za to byl Soudcovskou unií kritizován. MAFRA Soukup a jeho LJS Mediální podnikatel Jaro- mír Soukup si zažádal o re- gistraci nového politické- ho hnutí List Jaromíra Sou- kupa (LJS). Podnikatel oznámil jeho založení le- tos v lednu. Podle již dříve oslovených politologů by případné voliče mohlo přebrat levicovým stra- nám, SPD a ANO, cílit by mohlo i na sympatizanty prezidenta Miloše Zema- na. Ministerstvo vnitra nyní bude třeba kontrolo- vat, jestli obsahuje petici alespoň jednoho tisíce ob- čanů požadujících, aby hnutí vzniklo, či stanovy. Obchoďáky zůstanou zavřené Velké obchody s plochou nad 200 metrů čtvereč- ních zůstanou o někte- rých svátcích zavřené. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zruše- ní zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoob- chodě. Zákon výslovně za- kazuje prodej 1. ledna, na Velikonoční pondělí, dále 8. května, 28. září, 28. říj- na, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí velké obchody prodávat jen do 12 hodin. ČTK Žádaný „maxík“ 4400 Přibližně tolik letadel typu Boeing 737 MAX si do letošní- ho března objednaly letecké společnosti na celém světě. Těchto úsporných variant Boeingu 737 bylo zatím vyrobeno asi 350. SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE DENÍKU METRO SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Kdo je režisérem filmu? a) Jan Hřebejk b) Josh Appelbaum c) Oliver Stone MOJE MĚSTO, MOJE METRO Instrukce k soutěži: Své odpovědi zasílejte do dnešní půlnoci na adresu vyhraj@metro.cz ve tvaru JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ (A, B, nebo C), do předmětu e-mailu uveďte KOUZELNÝ PARK. Tři soutěžící se správnou odpovědí získávají dárkový balíček k filmu Kouzelný park! Výherci budou kontaktováni e-mailem do 3 pracovních dnů. Více informací o pravidlech soutěže a vyzvednutí cen najdete na www.metro.cz SOUTĚŽNÍ OTÁZKA VYHRAJTE HRAJTE S NÁMI O DÁRKOVÝ BALÍČEK K FILMU KOUZELNÝ PARK! Pikantní novinky ZE SVĚTA SLAVNÝCH  nejžhavější drby  exkluzivní reportáže  důvěrné rozhovory  jedinečné fotografie  rady pro každý den  lahodné recepty VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU Krátce inzerce Za odkloněné lety asi eura nebudou

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

Vyzkoušejte našePENNY v novém! OTEVÍRÁME! 14.3. v 7:00 Praha-Bohnice,ul.Lodžská399/26 Praha-Spořilov,ul.Choceradská3214 Platnost akce v uvedených prodejnách od 14. 3. do 20. 3. 2019 Přijímáme: Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávkydojdeknedostatkuurčitého zboží,omlouvámeseVámaděkujemezapochopení.Odběrmožnýjenvobvyklémmnožství(tj.max.6ksnaosobuaden,trvanlivémlékomax.24ksnaosobuaden,lahvovépivomax.40ksnaosobuaden,není-liuvedenojinak).*Taktooznačenéprodukty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy)anivýzvoukpodávánínabídek.Jdeodokumenturčenýpouzekmarketingovýmapropagačnímúčelům.Vzhledemkfaktu,žespolečnostPennyMarkets.r.o.pravidelněprovádíkontrolunapřítomnostreziduípoužívanýchchemickýchlátekpři pěstováníovoceazeleniny,shledáváobčanskésdruženíZdravápotravina,z.s.,(Férpotravina)tytoproduktyjakonezávadné.Vícenawww.penny.cz. PRIBINÁČEK | různé druhy 125 g | 100 g 11,92 Kč MÁJKA + 20 % ZDARMA 190 g 100 g 7,84 Kč FERNET KLASIK, CITRUS KRÁLOVSKÁ PALÍRNA 38 % alk., 30 % alk. 0,5 l 1 l 179,80 Kč PIVO KRUŠOVICE KRÁLOVSKÁ 12 světlý ležák 0,5 l 1 l 23,80 Kč záloha na lahev 3,- Kč JAR Lemon, Tea tree & Mint 650 ml 100 ml 3,83 Kč ČERVENÁ ŘEPA cena za 1 kg KIWI 1 ks MOZARTOVY KOULE 148 g | 100 g 43,85 Kč cena za 1 ks 64,90 Kč GRANKO, GRANKO EXCLUSIVE 450/400 g 100 g 12,20/13,73 Kč 14,90 21,90� 31% 14,90 24,90� 40% 89,90 99,90� 11,90 15,90� 25% 24,90 39,90� 37% 8,90 17,90� 50% 3,90 7,90� 50% 1+1 32,45 64,90� 54,90 89,90� 38% osoba/den 6 MAX. ks osoba/den 6 MAX. ks MAX. 2 osoba/den PŘEPRAVKY osoba/den ks 10 MAX. 1 + 1

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz SVĚT čtvrtek 14. března 2019 12 Černé skříňky z havarované- ho boeingu pošlou etiopské aerolinky na analýzu do za- hraničí. Boeing 737 MAX 8 ha- varoval v neděli krátce po startu z etiopské metropole Addis Abeby. Zemřelo všech 157 lidí na palubě. „Zde na to není technická kapacita, a tak černou skříň- ku pošleme analyzovat ji- nam,“ uvedl Asrat Begashaw, mluvčí Ethiopian Airlines. Za- tím není jasné, do které země budou černé skříňky poslány. „Rozhodne o tom tým vyšetřovatelů,“ dodal. Výkonný ředitel společnos- ti Tewolde GebreMariam uve- dl, že kvůli blízkosti a rychlos- ti mohou být černé skříňky poslány do některé z evrop- ských zemí spíše než do USA, kde se letadlo vyrábí. Obě čer- né skříňky, tedy zapisovač ho- vorů v pilotní kabině i zá- znamník s technickými údaji o letu, byly nalezeny na mís- tě neštěstí, zhruba šedesát ki- lometrů od etiopského hlav- ního města. Po celém světě byly dosud z provozu preventivně vyřa- zeny zhruba dvě třetiny z 371 letadel tohoto modelu. Před necelým půlrokem totiž havaroval stejný model boeingu indonéské společ- nosti – krátce po startu spadl do Jávského moře. Tehdy za- hynulo 189 lidí. Nové boein- gy ale stále létají ve Spoje- ných státech, kde se vyrábějí a kde se za jejich letuschop- nost postavil Federální úřad pro letectví. Kromě Evropy provoz le- tounů Boeing 737 MAX 8 a MAX 9 včera pozastavily Spo- jené arabské emiráty, které jsou významným mezinárod- ním dopravním uzlem. Přida- ly se i Indie, Libanon, Hong- kong, Thajsko, Egypt, Uzbe- kistán, Fidži, Nový Zéland, Čína či Bermudy. Později vy- dal prezident Donald Trump zákaz i pro USA. ČTK Američtí promi- nenti dostávali své potomky na univer- zity díky úplatkům. Herečka Felicity Huffmano- vá, známá ze seriálu Zoufalé manželky, je mezi asi čtyřicít- kou osob, které mají ve Spoje- ných státech zaplatit pokutu za účast v systému podvodů. Ten fungoval při přijímacích zkouškách na univerzity a studentům obstarával faleš- ná sportovní stipendia. Šlo přitom o elitní školy jako Ya- leova univerzita, Stanfordova univerzita nebo Georgetown- ská univerzita. Školy se podle záznamů na protiprávním jednání nepodílely. K obžalovaným patří z val- né části majetní lidé včetně herců nebo šéfů předních společností. „Tito rodiče jsou katalogem bohatství a vý- sad,“ řekl americký advokát Andrew Lelling. Podle spisů Felicity Huffmanová poskytla „charitativní příspěvek“ 15 000 dolarů, což je 341 520 korun, aby se mohla systému zúčastnit v zájmu své nejstarší dcery. Mezi obžalovanými je i he- rečka Lori Loughlinová, která je známá především z americ- kého sitkomu Plný dům. Ta dala za přijetí svých dvou dcer na univerzitu 500 tisíc dolarů. Federální prokuratu- ra v Bostonu obvinila Willia- ma Ricka Singera, že údajný systém provozoval přes svou společnost Edge College & Ca- reer Network. Ten se k obvi- nění přiznal, a to včetně vydí- rání, praní špinavých peněz a bránění spravedlnosti. Muži, kterému je osmapade- sát let, hrozí až 65 let vězení a pokuty přesahující jeden milion dolarů. Souzen bude v červnu. Dokumenty uvádějí dva typy údajných podvodů. Falšování přijímacích testů uchazečů a vytváření faleš- ných podkladů pro získání sportovních stipendií. Někte- ří rodiče využili obě varianty. Celkem bylo obviněno třiatři- cet rodičů a třináct trenérů a spojenců Williama Singera. Rodiče firmě Edge platili částky od několika tisíc až po 6,5 milionu dolarů, celkem si Singer v letech 2011 až 2018 přišel na pětadvacet milionů dolarů. Studenti podle vyšet- řovatelů ve většině případů nevěděli, že se na školu dosta- li pomocí úplatků. ČTK Felicity Huffmanová Lori Loughlinová 2x AP Letoun Boeing 737 MAX 8 AP Boeing MAX. Další země zakazují lety Podváděli při přijímačkách Krátce Za odpálení bomby doživotí Muž, který v září před třemi roky zranil v Buda- pešti dva policisty odpá- lením bomby, byl pravo- mocně odsouzen k doži- votnímu vězení. Trest vy- nesený loni v prvoin- stančním řízení včera v maďarské metropoli potvrdil odvolací soud. Pachatel bombu nastra- žil u vchodu do obchodu v centru města a aktivo- val ji v okamžiku, kdy kolem procházela dvou- členná policejní hlídka. Podle vyšetřovatelů bylo cílem jeho útoku získat zbraně policistů. ČTK JAKUBDĚKAN BAND 28. 3. LIBEREC - PIVOVAR WAREHOUSE Chceš se zúčastnit koncertuanatáčení?Přihlas sena: www.ocko.tv A HOSTÉ inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

Hledáme kolegyni nebo kolegu H Máte: • střední vzdělání s výučním listem • pečlivost, zodpovědnost • samostatnost i schopnost týmové práce Chcete mít: • zázemí stabilní společnosti • zaměstnanecké benefity • pracovní smlouvu na dobu neurčitou • zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky (Lítačka) Více na: dpp.jobs.cz 222 672 857 Na pozici ZÁMEČNÍK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz SVĚT čtvrtek 14. března 2019 14 Někdejšímu třetímu muži Vatikánu hrozí vězení. Proti verdiktu soudu se odvolal. Australského kardinála Geor- ge Pella včera poslal austral- ský soud na šest let do vězení za sexuální zneužití dvou chlapců z církevního sboru. Skutků se podle soudu dopus- til v 90. letech v katedrále sva- tého Patrika v Melbourne. Sedmasemdesátiletý Pell, který byl donedávna jako pre- fekt ekonomického sekreta- riátu třetím mužem Vatiká- nu, je nejvýše postaveným ka- tolickým duchovním odsou- zeným za sexuální zneužívá- ní. Obvinění odmítá a proti rozsudku se odvolal. Pellovi advokáti argumentují tím, že verdikt vychází pouze z výpo- vědi jedné oběti. Druhý muž, který byl podle obžaloby obě- tí kardinálova zneužívání, ze- mřel v roce 2014 ve svých 31 letech na předávkování he- roinem. Odvoláním se soud začne zabývat 5. června. Vati- kán už dříve uvedl, že verdikt nebude komentovat, dokud neskončí odvolací proces. „Podle mého názoru se vaše chování vyznačovalo šo- kující arogancí,“ prohlásil předsedající soudce austral- ského státu Victoria Peter Kidd při více než hodinovém čtení rozsudku. Z verdiktu mimo jiné vyplývá, že Pell má ve vězení, kam nastoupil minulý měsíc, zůstat nejmé- ně tři roky a osm měsíců, než bude moci požádat o podmí- něné propuštění. Pellovi hro- zilo až padesát let vězení. Soudce se pro nižší trest roz- hodl proto, že obžalovaný vedl jinak bezúhonný život. Pellův osud v rámci církve má nyní v rukou Kongregace pro nauku víry, vatikánská in- stituce, která dohlíží na dodr- žování katolické víry a mra- vů. Ta zahájila minulý měsíc vyšetřování. ČTK Britská Dolní sněmovna těs- ně schválila poslanecký ná- vrh vylučující brexit bez do- hody za všech okolností. Pro hlasovalo 312 a proti 308 po- slanců. Znamená to patrně, že dnes se bude parlament hlasovat o tom, zda brexit, plánovaný na 29. března, od- ložit. Vláda se ale právně ne- závazným textem nemusí řídit a dosud ani nesdělila, zda tak učiní. Britský tisk píše, že zabrá- nit neřízenému brexitu v pod- statě ani není v její moci, a očekává brzy vlnu minister- ských demisí. ČTK Kardinál Pell v únoru v Melbourne Papež Benedikt XVI. a kardinál Pell v roce 2005 2x AP Ministr varuje před útokem Člen libanonského Hizbal- láhu Alí Músa Dakdúk, který byl v minulosti věz- něn v Iráku kvůli zavraž- dění Američanů, nyní v Sýrii zřizuje jednotku, jež bude útočit v Izraeli. Řekl to úřadující izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac. Izrael obvinění proti činnosti Hizballáhu v Sý- rii vznáší v době, kdy se snaží prosadit, aby USA uznaly izraelské nároky na syrské Golanské výši- ny. Izrael je obsadil za vál- ky, část později vyklidil, ale další část anektoval. Libanonský Hizballáh bo- juje v Sýrii a s Ruskem a Íránem patří ke spojen- cům tamní vlády. ČTK Prodej bytu 2+kk, 52 m² 3 bytové domy a 120 nových bytů o dispozicích 1+KK, 2+KK a 3+KK www.dostupnydomov.cz 2 838 000 Kč +420 737 177 334, petr.roubik@bidli.cz Více na webu: reality.idnes.cz/8TUF65 Pronájem 1+kk 75 m² s patrem na spaní Praha - Břevnov. Byt po rekonstrukci, s komorou. Komplet vybaven, ihned volný. Doporučuji prohlídku. 14 900 Kč/měsíc + poplatky +420 605 777 333, mara@realitka.cz, Jan Mára Více na webu: reality.idnes.cz/KWQYR8 Novostavba 2+kk/T, Praha 8 Nový byt 2+kk o ploše 77 m2, s terasou 8.9 m2 nacházející se v 1. patře novostavby DOCK Rezidence. 9 316 800 Kč +420 222 700 035, prodej@crestyl.com Více na webu: reality.idnes.cz/C1PO54 Krátce Zahynuli na hoře Ben Nevis Tři švýcarští horolezci ze- mřeli po úterním pádu laviny na nejvyšší brit- ské hoře Ben Nevis, kte- rá leží v centrálním Skot- sku. Čtvrtý člen týmu je s vážnými zraněními v nemocnici. Poblíž mís- ta tragédie byl člen skot- ského lavinového cen- tra, který ihned přivolal pomoc. Do pátrání se za- pojily tři desítky záchra- nářů, avšak život zachrá- nili pouze jedinému ze čtveřice horolezců. V ob- lasti byla v té době sně- hová bouře, která kom- plikovala záchranu. Po- dle místních spadly v ob- lasti od víkendu nejmé- ně dvě další laviny. ČTK Krátce Prominentní kardinál zneužíval malé chlapce Sněmovna. Tvrdý brexit nebude staré gramofon. desky, veškeré staré mince, kapesní, náramkové hodin- ky, i nejdoucí, všech značek (i PRIM), starou bižuterii, český granát, nábytek do r. 1975. Šavle, bodáky a uniformy, rádia a tranzistory, vánoční ozdoby, formičky na vánoční cukroví, betlé- my, housle a hudební nástroje. Kufry, textilie, veškeré nádobí, šicí a psací stroje, obrazy a grafika, lampy a lust- ry, hmoždíře, žehličky, konvice, lavory a umyvadla, sklo a porcelán, paroží, fotoaparáty, staré nářadí, malířské vá- lečky, příbory, kabelky, kufry a staré uhláky. Staré rybářské potřeby (pruty, navijáky, podběráky,). Papí- rovépeníze–vpodstatěvšecopřijde pod ruku. Bereme opravdu téměř vše. Přijedeme rádi kamkoliv v Čechách i na Moravě. Návštěvy u Nás až po tel. domluvě. Likvidujeme též celé pozůstalosti. Tel.: 602 229 348 sberatelskykabinet@post.cz SBĚRATELSKÝ KABINET Michelská 12A, Praha 4, Michle VYKOUPÍ IHNED ZA HOTOVÉ inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz KULTURA čtvrtek 14. března 2019 15 Bohemian Rhapso- dy se nejspíš stane nejprodávanějším diskem posledních let. Film Bohemian Rhapsody, jenž sesbíral čtyři Oscary včet- ně ocenění pro Ramiho Male- ka, od podzimu válcuje česká kina. Některé rekordy si však podle distributorů ponechal i na své vydání na DVD a blu-ray disků, které se v těchto dnech poprvé objevi- ly na pultech. „Náklad pro první den vydání na discích byl sto tisíc kusů. Bontonfilm ale předpokládá dolisování a celkové prodeje v počtu sto padesáti tisíc,“ uvádějí distri- butoři. Biografie Freddieho Mer- curyho je možná největším filmovým překvapením loň- ského roku. Není proto divu, že se v kuloárech začalo před časem mluvit o pokračování. Podle Rudiho Dolezala, blízkého přítele Queenů a re- žiséra jejich videoklipů, se již vymýšlí, jak Freddieho poslat ještě jednou do kin. Zamýšlí se, že dvojka by mohla nava- zovat přímo na scénu z kon- certu Live Aid, jež se nachází na konci filmu. Tyto zvěsti ale tento týden vyvrátil pro- ducent Bohemian Rhapsody Graham King. Pokud se tedy Freddie v českých kinosálech v následujících letech objeví, bude to buďto při projekci ně- kterého z ikonických koncer- tů kapely Queen, či v méně učesané a možná i lehce kon- troverznější podobě v podání jiných herců i režisérského dohledu. FILIP JAROŠEVSKÝ Závěrečná scéna z filmu, koncert Live Aid CINEMART Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její ma- minku ta úplně nejlepší zába- va. Ve své představivosti vyča- rovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechbe- roucí a fyzikální zákony popí- rající atrakce řídí mluvící zví- řata s velmi vyhraněnou osob- ností. Například bezpečáka tu dělá dikobraz, který se vše- ho bojí a ve stresu nekontro- lovaně střílí bodliny, o údrž- bu se starají dva bobří vtipál- ci – a tak by se dalo pokračo- vat. June však není pouze sní- lek, ale taky hodně praktická holka, jež zkouší aspoň někte- ré z těch fantastických mode- lů reálně postavit z toho, co jí zrovna přijde pod ruku. Snímek Kouzelný park uve- dou ode dneška kina ve 2D a 3D a diváci by si měli roz- myslet, jak snášejí pouťové atrakce, a podle toho se roz- hodnout, které z verzí dají přednost. 3D verze může po- dle autorů diváka doslova pře- nést na horskou dráhu. MET Queeni na DVD i znovu v kinech Kouzelný park. Zábava pro rodiny inzerce Popelka na ledě Muzikál na ledě Popelka se 8. února příštího roku vrátí do O2 areny a zahájí tak svou už 9. sezonu. Vstupenky v cenách od 690 korun už jsou v prode- ji. Ještě předtím budou moci muzikál vidět ná- vštěvníci v rámci vánoční- ho turné. Novinka v soutěži Tradiční soutěžní přehlíd- ka mezinárodní rozhlaso- vé tvorby Prix Bohemia Radio se uskuteční od 1. do 4. dubna v Olo- mouci. Role čestné prezi- dentky se opět ujala hereč- ka Hana Maciuchová. No- vinkou je kategorie Multi- média. ČTK Krátce Poprvé v historii, dva nej- větší veletrhy kosmetiky, kadeřnictví, nehtového designu a zdravého život- ního stylu, spojily své síly. Na jednom jediném místě, za jedno vstupné, zažijete dámskou jízdu plnou neza- Jeden z nejlepších dárků pro ženy je tady! pomenutelných zážitků a nových zkušeností zís- kaných od profesionálů ze všech beauty oborů. Od 15. 3. do 16. 3. 2019 navýstavišti PVA EXPO PRA- HA v Letňanech Vás budou rozmazlovatveletrhyINTER- 15.–16. 3. 2019 PVA EXPO PRAHA v Letňanech HLAVNÍ PARTNER PARTNER MÍSTO KONÁNÍ ORGANIZÁTOR OFICIÁLNÍ VOZY Více informací a zlevněné vstupenky na www.veletrhkosmetiky.cz INTERBEAUTY PRAGUE VELETRHY KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ A NEHTOVÉHO DESIGNU Í JEDINEČNÝ SOUBĚH VELETRHŮ Kateřina Kasanová MISS CZECH REPUBLIC 2017 Deník METRO 14. 3. BEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA. Těší se na vás téměř 350 vystavo- vatelů, kteří nabídnou více než 500 zastoupených zna- ček a to na výstavní ploše 15 400 m². Tady si nadělíte dokonalou péči avýběr toho nej pro Vaši tvář, tělo i duši. A díky veletržním slevám navíc ušetříte. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na Mezinárodní mistrov- ství ČR v malování na tělo BodyArt Czech 2019 či vzrušující přehlídku plavek Fashion Island. Další důležité informace, včetně aktuálního dopro- vodného programu a před- prodeje, najdete na www. veletrhkosmetiky.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 14. března 2019 16 FOTO: 2x AP Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro „Krásná ruční práce. Není to česká krajka?“ MICHAL TRÁVNÍČEK Facebook Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu 1 Ruský pětimilionový Petrohrad leží u ústí řeky Něvy do Finského zálivu, délka toku je: a) 674 km b) 374 km c) 74 km 2 Cutty Sark je slavná anglická plachetnice, jeden z posledních čajových kliprů vznikl roku: a) 1769 b) 1819 c) 1869 3 Americký novinář, spisovatel a humorista, vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens je známý jako: a) Jack London b) Mark Twain c) Alan King 4 Démon, který má zasévat spory mezi lidi a svádět k lenosti a ke zlu skrze bohatství, je: a) Belfegor b) Belial c) Bafomet 5 Tallinn se dříve německy jmenoval Reval, švédsky to byl kdysi Lindanäs. Je to hlavní město: a) Lotyšska b) Litvy c) Estonska Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-c, 2-c, 3-b, 4-a, 5-c. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekordy: -18,5 °C/17,9 °C Roky výskytu: 1785/1957 Počasí DNES ZÍTRA SOBOTA NEDĚLE Min. 5 Max. 9 Min. 6 Max. 10 Min. 11 Max. 15 Min. 16 Max. 20 Sudoku 12:30 Sama doma 14:00 Pleš Povídka z cyklu Bakaláři 14:15 Durrellovi II (4/6) 15:05 Doktor Martin 15:55 To je vražda, napsala XI 16:45 Všechno, co mám ráda 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 14:55 Jak se fotí Chamonix 15:20 Legendární letadla východní fronty 16:15 Velké stroje zblízka 17:05 Osudové okamžiky 17:20 Setkání s živoucí fosílií – latimérií 18:15 Na cestě po středním Kapsku 18:45 Večerníček 18:55 Dobrodružství vědy a techniky 19:25 Toulky s L. Smoljakem 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Život je ples (9/16) Komediální seriál (ČR, 2012). Komu má posloužit anonym a kdo trpí kvůli udání? Komediálně laděný seriál o radostech a strastech v každém věku s plejádou známých herců 21:00 Gejzír 21:30 Máte slovo s M. Jílkovou 22:29 Výsledky losování Šťastných 10 22:30 Columbo 00:00 Grantchester II (3/6) 00:50 AZ-kvíz 01:15 Toulavá kamera 01:50 Na stopě 02:15 Dobré ráno 04:45 13. komnata Magdaleny Reifové 05:15 Černé ovce 05:30 Události v regionech ČT1 20:00 S kuchařem kolem světa: Québec Okouzlující gurmán Fred Chesneau se domluví v jakémkoli místě naší zeměkoule plné chutí a vůní! 21:00 Krajinou domova 21:30 Národní klenoty 22:00 Nickyho rodina 23:40 Queer: All I Want for Christmas is the End of Patriarchy 00:10 Čističi 01:35 Život začíná po stovce 02:35 Ta naše povaha česká 03:00 Příběhy železné opony 03:15 Hranice dokořán – Roz- mówki polsko-czeskie 03:40 Na hranici tradic 04:05 Folklorní magazín 04:20 Na větvi ČT2 20:15 Krejzovi (50) Komediální seriál (ČR, 2018). Ondrovi se blíží oslava pětačtyřicátých narozenin a on si už před zrcadlem nacvičuje radost- né úsměvy nad nechtěný- mi dárky... Hrají: O. Navrátil, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další 21:35 Prima Partička 22:45 Ano, šéfe! 23:50 Policie v akci 00:50 Komisař Rex VII (6) Krimiseriál (N/Rak., 2002) 01:45 Komisař Rex VII (7) Krimiseriál (N/Rak., 2002) 02:40 Doktor z hor: Nové příběhy IV (2) PRIMA 17:15 Óčko Sessions: Majk Spirit Exkluzivní koncert Majka Spirita ve studiu Óčka 18:00 Epic Ibiza EDM scéna 18:30 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity Klipy nonstop 22:00 Óčko Black Hodina toho nejlepšího hip hopu & r’n’b 23:00 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka ÓČKO 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (880) Seriál (ČR, 2019). Rytíř se bojí odhalení: Mázl chce vědět, s kým Naďa chodí. Únosce dá důkaz Suchým, že skutečně má Haničku. Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala a další 21:40 Život ve hvězdách 22:15 Nonstop Akční thriller (Fr./USA/VB, 2014) 00:15 Mentalista III (3) Krimiseriál (USA, 2010) 01:10 Mentalista III (4) 02:05 Kriminálka Miami VII (19) 02:45 Krok za krokem IV (20) 03:15 Co na to Češi 03:55 Ordinace v růžové zahradě 2 (411) NOVA 20:15 Autosalon 21:20 Teorie velkého třesku VI (18) Sitcom (USA, 2012) 21:50 Teorie velkého třesku VI (19) Sitcom (USA, 2012) 22:20 Přímý zásah Akční film (USA/Kan., 2004) 00:20 Špinavá práce (34) 01:20 Živí mrtví VIII (10) Hororový seriál (USA, 2017) 02:10 Satan přichází (7) Hororový seriál (USA, 2016) 02:55 Živí mrtví VIII (10) Hororový seriál (USA, 2017) 03:40 Satan přichází (7) Hororový seriál PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:25 Krok za krokem IV (22) 12:45 Ordinace v růžové zahradě 2 (411) 14:05 Mentalista III (3) 15:00 Mentalista III (4) 15:55 Kriminálka Miami VII (19) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3634) Seriál (ČR, 2019) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:20 Polední zprávy 12:30 Policie Hamburk II (24) 13:30 Doktor z hor: Nové příběhy IV (2) Nejtěžší rozhodnutí 14:30 Komisař Rex VII (6) Do poslední kulky 15:30 Komisař Rex VII (7) Činy mrtvých 16:35 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:10 Futurama IX (11) 12:40 Simpsonovi XX (8) 13:10 Simpsonovi XX (9) 13:30 COOLfeed 13:40 Simpsonovi XX (10) 14:05 Simpsonovi XX (11) 14:35 Teorie velkého třesku VI (16, 17) 15:30 Futurama IX (12) 15:50 COOLfeed 15:55 Špinavá práce (34) 16:55 Top Gear 2011 18:05 COOLfeed 18:15 Simpsonovi XX (12-15) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh 09:00 Zpátečka 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko news 12:05 Óčko hity 14:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 14:05 Óčko trendy Aktuální klipy 15:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 15:05 Óčko Chart 17:10 Óčko news

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 14. března 2019 17 TROTAMUNDOS VĚČNÁ CESTOVATELKA A STUDENTKA POSEDLÁ LA KULTUROU RITUÁL (Ze sloupku Trotamundos na této straně) Slavnostní zvyk, zvyklost, obřad ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Iva Hejzlarová Jistě, ale nesmí se spánek doplnit kilem řízků s hranolky. Řešení sudoku Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Tommy Kočí Podkožní tuk se pálí pouze při spánku. Dopisy a vzkazy Nečekaná rada Koupila jsem si v prodej- ně Expert Elektro na Prů- běžné ulici v Českých Bu- dějovicích novou televizi. Doma jsem se snažila nala- dit správně hloubky a výš- ky, protože už jsem starší a hůře slyším. Nedařilo se mi to a nevěděli si s tím rady ani syn a vnuk. Chtě- la jsem proto přístroj re- klamovat v prodejně. Tam mi ale řekli, že je všechno v pořádku. Když jsem jim vysvětlovala, že hůře sly- ším, odpověděla mi zá- stupkyně vedoucí prodej- ny: „Tak si dojděte k ušní- mu.“ Takovou odpověď jsem nečekala. Když jsem jí sdělila, že se to může ve stáří stát i jí, reagovala slo- vy: „To se mi nestane, to se raději zabiju.“ Čekala bych vůči zákazníkům tro- chu jiné jednání. Televizi jsem nemohla vrátit, pro- tože jsem ji kupovala v ka- menné prodejně, a ne na internetu. Problém je, že zákon ani neříká, co musí prodejce v obchodě zákaz- níkovi ukázat, když chce vědět, jestli přístroj správ- ně funguje. Navíc tam kři- čelo rádio, takže bych možná stejně nepoznala, zda je televize vyhovující. DVOŘÁKOVÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na čtvrtek 14. 3. Zeptejte se kamarádů, jestli nemají nějakého volného známého,sekterýmbyste si mohli vyjít. Nenapadlo by je, že máte zájem. Sympatie ve vás vzbuzuje protějšek se silně humanit- ními sklony. Líbí se vám jeho nezištné chování a chcete mu ho také oplatit. Erotické fantazie spjaté s pří- rodoubysteteďměliodložit. Výkyvy počasí by mohly dát zabrat ne- utěšenému zdravotnímu stavu. Lákají vás osoby, které si umí vychutnávat životní ra- dosti naplno. Necháte se strhnout jejich elánem a vystoupáte do nebes. Svobodní si užívají sociální status, díky němuž se mo- hou bez výčitek svědomí věnovat v prv- ní řadě tomu, co je činí šťastnými. Zkuste hříšné představy pro- měnit ve skutečnost. Oťukej- tedrahoupolovičkuazjistěte,kammůže- te zajít, aniž by protestovala. Trochu se bojíte otevřít vzta- hovou otázku, která je pro vás velice důležitá. Cítíte, že protějšek bude protestovat. Ještě vyčkejte! Erotické fantazie ve vás probudí člověk, jehož jinak nedokážete vystát. Ne nadarmo se říká, že od nenávisti je krok k lásce. Drahá polovička se trochu strachuje, jestli stačí narůs- tajícímu apetitu. Není zvyklá na tako- vou frekvenci v intimním životě. Uvědomíte si, co pro vás stávající vztah znamená, a přestanete na něm hledat chyby. Je vámlítozahazovat společnouminulost. S protějškem se hádáte kvů- li každé hlouposti a co hůř, může na vás zjistit, co jste chtěli ututlat. Postavte se k tomu čelem. Ryby teď k řešení problémů přistupují opravdu originál- ním způsobem. Myslíte si, že sex všech- no vylepší, a do jisté míry to funguje. Pište SMS ve tvaru 51XLP a svůj dotaz na číslo 904 30 55 nebo volejte na 906 70 30 35 jipotkáteVY? Společně ji najdeme! yj Kdy kartářka Ester ZIVOTNÍ LÁSKA! Map a Je v ní napsáno co vás čeká v roce 2019! Zj Map a á čeká v roce 2019! Zjistěte to hned! BUDOUCNOSTI! no, co vás čeká v ro Pište SMS ve tvaru 88ZED a datum narození na číslo 904 30 46 Komiks AMAZONSKÁ LIÁNA MRTVÝCH Ayahuasca je rostlina (přesněji řečeno liána), která se nachází v Amazonském pralese a používá se šamany během rituálů, a to kvůli většímu spojení se světem, dosažení poznání. V po- slední době se její užívání rozšířilo i mezi turisty, a proto ze- jména v Peru, ale i v okolních zemích můžete najít nabídky tohoto rituálu na každém kroku. V mnoha případech se bohu- žel jedná o podvodníky, co místo liány používají halucinogen- ní chemikálie nebo člověka na rituál vůbec nepřipraví. Já o aya- huasce už dávno přemýšlela, ale když jsem k tomu najednou měla možnost, začala jsem se bát. Příběhy cestovatelů, co ji zkusili, mě nechaly na rozpa- cích. Důležité je totiž před obřa- dem držet dietu, a to po dobu minimálně dvou týdnů, protože liána tělo čistí, a proto je po- třeba ho připravit. Nicméně jeden z turistů se nechal kamará- dy přemluvit a bez řádné přípravy podstoupil rituál, ale kdy- by chudák věděl, že celou noc prozvrací a prožije v předsta- vách mimo svoje tělo, asi by si to rozmyslel. Další skupinka cestovatelů bohužel narazila na podvodníky, co jim místo od- varu z liány dali odvar z jiné rostliny společně s chemií, která jim nejen přivodila jednu z nejhorších nocí v životě plnou ha- lucinací a střevních potíží, ale také dva z nich dostala do ne- mocnice s otravou. Podle šamanů (tedy těch, co ještě nebyli zkorumpovaní) pravý odvar z rostliny opravdu dokáže propo- jit člověka s nejhlubšími myšlenkami, probudit ho z mrtvých a umožní mu znovu začít žít – a to za ty nepříjemné chvíle sto- jí. Tak snad už brzo! Sloupek Výrok dne „Kabina teď takového člověka potřebuje: velkého motivátora.“ LUBOMÍR VLK, SPORTOVNÍ ŘEDITEL MFK KARVINÁ Vedení prvoligového fotbalové- ho klubu si chválí angažování trenéra Františka Straky, který má Karvinou zachránit. Filip Zuska Když se spí s někým, tak třeba i jo. Anketa Myslíte si, že se spánkem dá zhubnout? Citát Důležité je totiž před obřadem držet dietu, a to po dobu mini- málně dvou týdnů. Slovo dne

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz AUTO čtvrtek 14. března 2019 18 V řece jako doma. V brodu jsme umyli všech 200 koní Ranger má žebřinový rám, takže se s ním můžete vesele pustit do náročného teré- nu. Má světlou výšku až 229 mm a brodi- vost ve vodě je 800 mm. Z klasické dvou- kolky se na rychlou a pomalou čtyřkolku přepíná otočením ovladače. Za příplatek je mechanický diferenciál, který uzavřete dalším tlačítkem, a vypnout jde i stabiliza- ce, abyste si užili „základního“ pohonu zadních kol při hravé jízdě bokem. Vrchol- ná motorizace je akorát silná, auto se ne- ztratí ani na dálnici nebo na okreskách. K tomu se váže spotřeba paliva – týdenní test nás stál 10 litrů na sto kilometrů v průměru. Motor 3.2 TDCi je přeplňovaný pětiválec a nabízí bezmála 200 koní. Elegán. Dělník je pohodlný také na dlouhé cesty Auto s podtitulem Wildtrack je vhodné do terénu, ale rozumí si s řidičem i na silnici. A to dost dobře. Je tiché, pohodlné a kulti- vované. Na sedačkách se výborně sedí. Vo- lant je ale nastavitelný jen výškově. Dosta- tek místa je na zadních sedadlech, což ne- bývá zvykem. A super prostor nabízí i zad- ní korba – délku má 1549 mm, odolný plastový povrch a úchytná oka na zajištění nákladu. Naše verze měla stahovací uza- mykatelnou roletu. Za příplatek ve výši pa- desáti tisíc korun si můžete na auto dát zbudovat boudičku, takzvaný hardtop. Brz- děný přívěs může mít až 3,5 tuny! Za Wild- track dáte něco přes milion korun, ceníky Fordu se nyní však věnují již novému mo- delu. Ford Ranger. Vyzkoušeli jsme auto pro velké kluky Od půlky roku 2019 bude Ford v Evropě nabízet modernizovanou verzi oblíbeného pick-upu Ford Ranger. A přijít má také nej- robustnější a nejostřejší verze Ranger Rap- tor. Model má nabídnout lepší dynamiku a úspornější provoz, také asistenční systé- my jako předkolizní asistent s detekcí chodců a inteligentní omezovač rychlosti. Novinka má dostat nový vznětový motor EcoBlue, který bude mít čtyři válce a dvou- litrový obsah. Ve spojení s novou dese- tistupňovou automatickou převodovkou má být šetrnější. Na vrcholu nabídky bude přitom bi-turbo s nejvyšším výkonem 157 kW (213 koní),ve srovnání s dosavad- ním motorem 3.2 TDCi to představuje ná- růst o 10 kW. My jsme však v testu vyzkou- šeli současnou verzi, která má pět válců s hutným „americkým“ zvukem. Ford znamená anglicky brod FOTOSTRANA TEXT: PETR HOLEČEK FOTO: ONDŘEJ KROUTIL

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

koh-i-noor a.s. Zenklova 181/70, 180 00 Praha 8 Libeň, Tel.: 233 330 128 rádi Vás přivítáme v nově otevřené prodejně v Libni U zámečku. nabízíme široký sortiment textilní galanterie. otevírací doba Po-PÁ: 9-18h Nabízíme obrovský výběr přízí, kovové galanterie, jehlic, nití, látek, potřeb pro patchwork, kapesníků, plen a zipů. Kupón na slevu 20% – Lze uplatnit i On-Line na www.waldes.cz: KIN 2019 Po dlouhé uzávěrce Zenklovy ulice od ledna do října 2018, opět ožívají místní obchody a infrastruktura. Uzávěra měla na svědomí definitivní uzavření prodejny textilní galanterie „U zámečku“, s dlouholetou tradicí. Její ob- novení se ujala firma KOH-I- NOOR, výrobce kovové a tex- tilní galanterie z pražských Vršovic, která sama působí v oboru již přes 100 let. Zákazníci z Prahy 8 tak opět mohou nakupovat tex- tilní galanterii v Libni, a to pouhou jednu stanici tramva- je z Palmovky, U Libeňského zámku, tramvaje č. 24, 10, 3, 14 a 6. NOVÁ PRODEJNA TEXTILNÍ GALANTERIE NA PRAZE 8

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

Finance - nabídka • Oddlužíme nemovitost! Vy- platíme Vaše dluhy, zástavy, exekuce! Odkup nemovitosti, peníze máte do 48 hod.! V ne- movitosti můžete stále byd- let! 737352730 193637 Ostatní • Koupím staré kožichy, deč- ky, kabelky, bižuterii, knihy, zvětšováky, fotoaparáty, gra- mofony, oděvy, klarinety, sa- xofon, housle atd. Tel. 608221020 194409 Práce - nabídka • Daruj krevní plazmu na Pra- ze 1. Náhrada 600 Kč za odběr a můžeš vyhrát 4K televizi. 702278928, www.caraplas- ma.cz, Jungmannova 24. Po- máhat je lidské. 191901 • Lůžkové zdrav. zařízení P 3 přijme: pom. sílu do kuchyně. T. 602142636, 8-15 hod., vše- ob. sestry, zdrav. asistenty, sa- nitáře, T. 602651650, 8-15 hod. 192876 • Hledáme brigádníky na pozi- ci POKLADNÍ, prodejny po celé Praze. Odměna 140 Kč/hod., zá- lohy druhý den. Tel.: 222534534, www.creditczech.cz 193928 • NABÍZÍME 145 Kč/HOD. za pultový prodej lahůdek a do- pek pečiva, zálohy. Nástup ihned, zaškolení samozřejmos- tí. Více na tel.: 222534534, 777335756 193949 • Noční i denní doplňování zboží, NABÍZÍME 154 KČ/HOD, vhodné pro všechny, práce v týdnu nebo jen víkendy. Tel.: 222534534, www.creditc- zech.cz 193970 • BA přijme zaměstnance. Prům. výdělek až 25.200 Kč/měs., možný profes. růst, ubyt. a týdenní zálohy. Čistý RT. Pohovor lze domluvit na tel. 702005903 194329 • Hledáme skladníka s VZV, Praha 9. NABÍZÍME 160 KČ/HOD, pravidelné zálohy, dlouhodobá spolupráce. Více na tel.: 222534534, www.cre- ditczech.cz 194908 • ZŠ Pošepného náměstí v Pra- ze 4 - Chodov přijme kucha- ře/ku a pracovníka/ci provozu ŠJ. Nástup ihned. Nově zrekon- struovaná varna, k dispozici služební byt (v případě zaměst- nání páru). Výborná dostup- nost poblíž metra. V případě zájmu kontaktujte e-mail cejnarova@zsposepneho.cz, příp. tel. 272926315. 195011 • Přijmeme brigádníky na od- polední úklid admin. prostor na P4 budova GŘC. KONTAKT: tel. 739500076. 195025 • Přijmeme opraváře - mecha- nika traktorů (převážně zn. Ze- tor) a strojů. Lokalita - Rozto- ky u Prahy. Tel. 606201094 195043 • Akciová spol. přijme pracov- níky ostrahy pro Prahu a oko- lí, vhodné ID a SD, mzda dle objektu a zařazení až 20000 Kč, nábor. příspěvky až 10000 Kč, možnost záloh na mzdu. Tel: 224109445, 777470798. 195059 • KOMWAG přijme závozní- ky, HPP 18500-20000 + odmě- ny, přísp. na dov., 13., 14. plat, strav. DPP 550-700/den čis., vý- plata 1x týdně. Vol. zdarma 800566924 195086 • KOMWAG přijme prac. na údržbu a úklid ulic, HPP 16000 + odměny, přísp. na dov., 13., 14. plat, strav. Perucká 10, Pra- ha 2. Volejte zdarma 800566924 195088 • Přijmeme pracovnici noční- ho úklidu na HPP do kancelář- ské budovy v Praze Butovi- cích. Požadujeme čistý trestní rejstřík. Tel. 778762054, 778762046 195093 • SOU Praha 4, Ohradní, hle- dá od května 2019 pracovníka do recepce školy na dvou- směnný provoz. Práce je vhod- ná pro důchodce. Kontakt: tel.: 241482379, Ludmila.sekerova@ohradni.cz . 195103 • Pro naši výrobní společnost Svoboda Press s.r.o. přijmeme obráběče kovů - SOUSTRUŽ- NÍK, FRÉZAŘ. Požadavky: ori- entace v technické dokumen- taci; spolehlivost, samostat- nost, zodpovědnost, flexibili- ta. Pracovní náplň: práce na klasických strojích; převážně kusová výroba; spolupráce na opravách výrobních strojů a zařízení. Nabízíme náborový příspěvek 10.000,- Kč; straven- ky + vlastní kantýna a jídelna; dovolená navíc; příspěvek na benefit kartu 500,- Kč/měsíč- ně; příspěvek do penzijního fondu 1.200, Kč/měsíčně; vá- noční příspěvek.Kontakt: pí. Hradecká, 266021272, hradecka@svoboda.cz nebo osobně na adrese Sazečská 560/8, Praha 10, 4. patro, PO-PÁ 7:00-13,00 hod. 195106 • Pro naši výrobní společnost Svoboda Press s.r.o. přijmeme Manipulanta – řidiče NZV (VZV) do expedice. Práce na HPP, v nepřetržitém/nepravi- delném provozu, ve 12-ti hod. směnách. Požadavky: praxe s NZV (VZV) vítána, svědomi- tost, spolehlivost. Nabízíme náborový příspěvek 10.000 Kč; nadstandardní příplatky; stravenky + vlastní kantýna a jí- delna; dovolená navíc; příspě- vek na benefit kartu 500 Kč• /měsíčně; příspěvek do penzijního fondu 1.200 Kč/měs.; vánoční příspěvek. Kontakt: pí. Hradecká, 266021272, hradecka@svoboda.cz nebo osobně na adrese Sazečská 560/8, Praha 10, 4. patro, PO-PÁ 7:00-13,00 hod. 195108 • Domov pro seniory v Praze 2 hledá pradlenu, HPP (i zkrác. úv.), praxe výhodou, po-pá, ranní a odpolední směny. Více na tel.: 725015298 195111 • BA přijme pracovníky na os- trahu areálu v Praze. Práce v uniformě, vhodné pro ČID I PID, možno i DPP. Praxe a Osvědčení výhodou. Volejte Po-Pá od 08:00 hod. do 14:00 hod. na tel: 702027911 195122 • Nemocnice Na Františku při- jme fyzioterapeuta, všeobec- nou sestru, sanitáře. Kontakt: Mgr. Maťha Rudolf, rudolf.matha@nnfp.cz, t. 222801284, www.nnfp.cz 195130 • Městský úřad Odolena Voda vyhlašuje výběrové říze- ní na pozici - informatik. Bližší podmínky jsou uveřejněny na stránkách města www.odole- navoda.cz 195146 • MŠ v Praze 9 přijme vyuče- nou kuchařku a uklízečku k okamžitému nástupu na HPP. Tel.: 725914422. 195158 • Přijme zaměstnance na od- polední úklid• do administra- tivní budovy na Prahu 3. Tato pozice je vhodná pro osoby se zdravotním znevýhodněním nebo invalidním důchodem. Bližší informace obdržíte od pí.Vančurové, tel. 267 094 477, mobil 605 229 023 . 195168 • KOMWAG přijme řidiče po- pelářských vozů (ŘP C + prof. pr.), HPP 27-33500 + přísp. na dov., 13., 14. plat, strav. Volej- te zdarma 800566924 195182 • BA přijme na ostrahu – re- cepce muže a ženy. Vhodné i pro ml. důchodce. Info na tel.: 777774099 nebo 257225555. 195262 • Práce na vrátnici. Velmi dobře finančně ohodnocená práce. Praha a okolí. Více info zdarma na čísle 800100923. 195291 • TK ÚKLID s.r.o. přijme ženy/muže na úklid domů na P-4, 5, 6. DPP, ŽL, cca 150/hod. čist. Dostavte se mezi 13-15 hod. do kanceláře Kafkova 15, P-6. 195300 • Hotel v centru Prahy přijme technika elektro se zaměře- ním video-audio techniky - konference. AJ výhodou. Info v době 7.30-15.30 hod.Tel. 736752785 195303 • Hotel v centru Prahy přijme pracovníka údržby - elektriká- ře. Informace v době 7.30-15.30 hod. na tel. 736752785 195305 • Přijmeme inval. důchodce nebo starob. důchodce na ob- sluhu čerpací stanice LPG a hlí- daného parkoviště v Praze 9. Čistý TR. Nástup ihned. T. 777259214. 195307 • Úklidová firma přijme za- městnance na denní službu v Praze 10 Strašnicích ul. Dubeč- ská, po - pá, 9 -16 hod. Tel. 602412822 195308 • Přijmeme řidiče VZV 7t, prá- ce v Plzni. Nutná praxe a zna- lost češtiny/ruštiny.Dobré pla- tové podmínky. Zajišťujeme ubytování. Tel. 720976917 195038 Stavebniny - nabídka • Likvidace skladu: výprodej dlažeb a obkladů. Odběr vzor- ků zdarma (různé formáty). Tel. 775642647, email: info@ceramicaplus.cz, Nádraž- ní 76/39, Praha 5 195311 Služby - nabídka • ODVOZ a likvidace odpadu. VYKLÍZENÍ nemovitostí všech druhů i velikostí! Stěhování! Byty, domy, zahrady, Praha a okolí. Tel. 776444920 191183 Byty - poptávka • Koupím byt v Praze nejlépe před rekonstrukcí. Jsem přímý kupec a platím hotově. Děkuji za nabídky, P. Grygar. Tel. 739641969 193218 • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 193254 • PRO DCERU koupím byt družstevní nebo byt v osob- ním vlastnictví v Praze. Platím v hotovosti. Tel: 702044164 194200 Auto-moto - poptávka • Koupím jakékoliv vozidlo (i veterána). Platím ihned. Tel.: 603328155 194518 Pronájmy - poptávka • Slušný pár hledá byt v Praze s dobrým spojením MHD. Zaří- zený i nezařízený v dobrém stavu. Dlouhodobě. Solidní jednání. RK nevolat. TEL: 604778666 193461 • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274 78 44 28 194241 • Hledám menší byt pro 2 os. do 14 tis. nebo větší do 20 tis. Požadujeme: centrum do 30 min., MHD, dlouhodobě, lodžie výhodou. RK nevolat. T. 777615730 194343 Starožitnosti • Koupím velkou knižní po- zůstalost. Knihy, příp. i staro- žitný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křes- la, stolek, lampu, aj. T: 603478873 193693 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 193852 • ANTIKVARIÁT, STAROŽIT- NOSTI, Výkup: pozůstalosti, knih, obrazů, grafik, hodinek, šperků, skla, porcel., militárie. Starožitník Dynt. Tel. 702756100 194076 • Koupím obrazy českých a za- hraničních malířů. Platba hoto- vě. Kontakt: e-mail: manvel4@seznam.cz, tel. 721235964 194319 • Mongolské,čínské,japon- ské,turecké,perské starožit- nosti a obrazy i evropské histo- rické zbraně - koupím. M:776 35 88 65 194625 Nemovitosti - poptávka • VÝKUP NEMOVITOSTÍ v Pra- ze - Peníze ihned a bez staros- tí. Kohout reality 25 let na trhu. Tel : 602212121 194282 Vzdělávání - nabídka • Maturita z jednoho předmě- tu „elektrotechnika“ a zkouš- ka z vyhl. 50/1978 Sb. Studuje- te dle vašeho času, studijní tex- ty elektronicky s možností kon- zultací. Zahájit studium může- te kdykoliv, stačí podat přihláš- ku. Více na www.spsezatec.cz, e-mail: studium.maturita@gmail.com , tel.: 605401371 194929 Oznámení • Hledáme svědky incidentu mezi chodcem a řidičem černé- ho BMW dne 28.10.2018 v 19:45 v ulici 17. listopadu u Ru- dolfina. Volejte 777290363 195257 Knihy a časopisy • Koupím velkou knižní po- zůstalost. Knihy, příp. i staro- žitný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křes- la, stolek, lampu, aj. T: 603478873 193707 Práce v bezpečnosti / údržbě / úklidu Náborové dny: Po–Pá 9:00–16:00 Vladislavova 17, Praha 1 Tel.: 800 111 112 Máme jiný přístup! www.unicaplasma.cz tel.:220515464 *dle§32ods.2zákonač.373/2011Sb. Darujkrevníplazmu azískejfinančnínáhraDu 1200 Kč* za 2 odběry -pomůžetezachránitlidskéživoty -pravidelnákontrolazdravotníhostavu metro hraDčanská WWW.BRIGADANALETISTI.CZ AeroAgencys.r.o. KLetišti57/1049, Praha6 Tel.:778761511 info@aeroagency.cz BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA Volejte zdarma 800 600 333 www.adamsecurity.cz Přijmeme ihned STRÁŽNÉ a DETEKTIVY • • Práce v Praze a okolí • Týdenní zálohy • Solidní ubytování HPP, DPP od 85 - 180,-Kč/h Koupímchatu,chalupudo50kmodPrahy, vdobrémišpatnémstavu.Děkujizanabídku. Tel.:725911070 SPŠ STROJNICKÁ, Praha 1, Betlémská 4/287 Požadujeme znalost PC, nástup ihned. Životopisy zasílejte na: reditel@betlemska.cz, nebo volejte 251 092 100. Hledáme SeKReTÁřKu Čerpací stanice TOMEGAS Jižní spojka Praha 10 přijme: 15 000 – 17 000 Kč/měsíc pouze pro zájemce s inval. důchodem/ZPS Tel.: p. Dubský 727 871 595 obsluhu na hPP • Je pátek! Je čas M*DAT! Na- piš si o to SMS ve tvaru 97BGD a text na 909 15 50 • Nemusíš být krasavec, stačí, když budeš mít rád sex! Jsem obyčejná panička, která hledá chlapa na občasný sex. Žaneta 58. Volej na 909 80 50 40 nebo piš SMS na číslo 909 15 45 s kó- dem 67JCU a tvůj text! E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna, od18let,1sms/50Kč,1min/80KčvčDPH,max.délkahovoru 15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz KoupímjakýkolivbytvPraze jakoinvesticiproděti. Právnívady,exekucenejsoupřekážkou. Záloha a platba ihned.V bytě můžete dále bydlet. RK nevolat. Tel.: 601 522 292 Koupímihnedrod.důmnebo pozemekvPrazeaokolí. Financovánímámzajištěno,hotovost.Právní vadynevadí,dluhyaexekuceuhradím. Realitníkancelářeprosímnevolejte. Kontakt: 728 384 509 ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA VŠECHNY DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ - HPP, DPP, DPČ MOŽNOST I ZKRÁCENÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ K LETIŠTI 57/1049, PRAHA 6 161 00 • TEL: (+420) 778 448 797 EMAIL: INFO@PRACUJTENALETISTI.CZ • WWW.PRACUJTENALETISTI.CZ Hledáme k zaškolení poradce ke skvělému německému produktu! PHA, Střední Čechy. Máte–li zájem o příjem na plný nebo částečný úvazek bez jakéhokoliv rizika? Vlastní auto podmínkou. Více na tel: 273 130 298 Intimní i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

www.metro.cz SPORT čtvrtek 14. března 2019 21 Biatlonista Arnd Peiffer z Ně- mecka se stal podruhé v kari- éře individuálním mistrem světa. Osm let po zlatu ze sprintu mu včera v Östersun- du vynesla titul ve vytrvalost- ním závodu v náročných po- větrnostních podmínkách přesná muška. Z českých re- prezentantů byl opět nejlepší Tomáš Krupčík na 22. místě. Peiffer zvítězil s více než minutovým náskokem před překvapivě stříbrným Vladi- mirem Iljevem. Za Bulharem byl třetí o čtyři desetiny Nor Tarjei Bö. Krupčík udělal na střelnici dvě chyby stejně jako Michal Krčmář, který skončil za ním, 23., i pětatři- cátý Michal Šlesingr. Stříbrný medailista z vytrvalostního závodu z minulého šampioná- tu Ondřej Moravec si připsal čtyři trestné minuty a byl kla- sifikován na 37. místě. ČTK Sáblíková: Povedlo se neskutečné Životní sezona to nebyla, ale nezapomenutelná ano. Rychlobruslařka Martina Sáblíková má za sebou dva úspěšné měsíce, ve kte- rých získala tři zlaté medai- le na mistrovství světa a tři- krát překonala světový re- kord. „Pro mě je neskuteč- né, co se letos stalo. Ne- chci říct, že by sezona zača- la špatně, protože jsem byla druhá třetí na Světo- vých pohárech, ale co se stalo po přelomu kalendář- ního roku... Najednou ode- zněly všechny bolístky a podařilo se formu naplá- novat takhle. Já si letošní sezony neuvěřitelně vážím a děkuji všem, co za mnou stáli a neodepisovali mě,“ zhodnotila Sáblíková. ČTK Sešívaným stačí i remíza 0:0. Fotbalisté Slavie budou dnes v domácí osmifinálové odvetě Evropské ligy se Sevillou usilo- vat o první postup do poháro- vého čtvrtfinále od roku 2000. Lídr české ligy si z úvodního utkání v Andalusii přivezl na- dějný výsledek 2:2 a mezi po- sledních osm týmů soutěže by ho vedle jakékoli výhry posla- la i remíza 0:0 nebo 1:1. Není jisté, zda za Sevillu na- stoupí český brankář Tomáš Vaclík, který musel v prvním duelu kvůli zranění před pře- stávkou střídat. Sevilla, s pěti prvenstvími nejúspěšnější tým historie Ev- ropské ligy a Poháru UEFA, byla před soubojem se Slavií jasným favoritem, ale po úvod- ní remíze 2:2 se šance na po- stup vyrovnaly. Červenobílí před týdnem v hlavním městě Andalusie dokázali v první půli dvakrát srovnat a po změ- ně stran přečkali řadu soupe- řových šancí. „Nemám moc rád prognózy, ale kdybych měl odhadovat, tak si troufnu tvrdit, že je to nyní i 50 na 50. Pokud zopakujeme výkon, jaký jsme podali v Seville, a ještě ho vylepšíme, tak vě- řím, že to v domácím prostře- dí ještě zdramatizujeme,“ řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Slavia spoléhá na dobrou ak- tuální formu i výbornou do- mácí bilanci. V Edenu v této se- zoně Evropské ligy ve čtyřech zápasech neinkasovala a ne- prohrála ani v kvalifikaci Ligy mistrů s Dynamem Kyjev (1:1). Všechny tyto výsledky by stačily k postupu. „Odveta bude opět extrémně náročná. Všichni víme, že výsledek je krásný, výborný, ale stále jsme v poločase. Ale momen- tálně máme tím výsledkem menší výhodu,“ uvedl sloven- ský záložník Slavie Miroslav Stoch. Pražané budou kvůli třem žlutým kartám postrádat pra- vého beka Vladimíra Coufala. Zaskočit může Michal Frydrych. Variantou je i pře- sun Jana Bořila z levé strany. Zápas začíná ve 21 hodin. ČTK Arnd Peiffer ČTK Straka trenérem Karviné Sedmé trenérské angažmá v nejvyšší české fotbalové soutěži načne na lavičce Karviné František Straka. S před- posledním celkem soutěže má jednoznačný cíl a tím je záchrana. První krok k ní může udělat už v pátek, kdy Slezany čeká souboj na hřišti poslední Dukly Praha, která je v tabulce o bod pozadu. ČTK Česká výprava 83 studentů vy- bojovala na zimní univerziádě v Krasnojarsku jednu zlatou, dvě stříbrné a tři bronzové me- daile, což je nejslabší výsledek od roku 2001. V konečném hodnocení zemí obsadilo Čes- ko 12. místo, suverénně nej- úspěšnější bylo domácí Rusko s 41 zlatými, 39 stříbrnými a 32 bronzovými medailemi. Premiéru měla akce v roce 1960. Mezi vítěze se za- psali například pozdější olym- pijští medailisté Květa Jeriová, Olga Charvátová, Petr Barna, Martina Sáblíková nebo Eva Samková. ČTK 48 týmů by mohlo hrát už v Kataru Podle studie Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) je rozšíření počtu účastní- ků na mistrovství světa 2022 z 32 na 48 možné, po- kud Kataru pomůže s pořá- dáním alespoň jeden z geograficky blízkých stá- tů. Tento počet je už jistý pro MS v roce 2026, ale změna formátu už za tři roky by neměla představo- vat problém ani z právní- ho hlediska, a navíc by měla navýšit příjmy z akce o dalších 400 milio- nů dolarů. Rozhodnutí padne v červnu. ČTK Ester Ledeckou při sjezdu ve finále Světového poháru v andorrském Soldeu potěši- ly nevelká ztráta na vítězku a zlepšení ve srovnání s tré- ninky. Za Rakušankou Mir- jam Puchnerovou včera čes- ká lyžařka zaostala o 1,42 sekundy a obsadila osmnáctou příčku. ČTK Slavia zabojuje o postup v EL Univerziáda. Čeští studenti na 12. místě Krátce Ester Ledecká. Neztratila moc Evropské úspěchy Slávisté prošli na evropské scéně do osmifinále poprvé od roku 2003, kdy vypadli s Besiktasem Istanbul. ● Nyní usilují o čtvrtou účast ve čtvrtfinále, kde naposledy byli v sezoně 1999/2000 v Poháru UEFA. Maximem červenobílých je semifinále téže soutěže z roku 1996. ● Z českých klubů naposledy hrála čtvrtfinále v Evropské lize před třemi lety Sparta. Biatlon. Titul z individuálu slaví Němec Peiffer

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/

1.– 17. 3. 2019 -30% na program ,,TAHOE“ Sleva z dosavadních prodejních cen. a b d OBÝVACÍ PROGRAM „TAHOE“ dekor dub wotan. a) TV stolek, š/v/h: 140 x 47 x 45 cm. 2.599 Kč b) Vitrína, š/v/h: 57 x 210 x 40 cm. 3.199 Kč c) Konf. stolek, š/v/h: 110 x 45 x 60 cm. 1.199 Kč d) Polička, š/v/h: 120 x 22 x 22 cm. 599 Kč (Např.: 22705828, 22705935, 22705985) KOMODA „ROMANCE“ sibiřský modřín/san remo světlý, 2 dvířka, 2 zásuvky, š/v/h: 93 x 89 x 45 cm. 2.499 Kč (21450359) 1 dvířka, 4 zásuvky, š/v/h: 93 x 100 x 45 cm. 2.599 Kč (21450391) 3 dvířka, 3 zásuvky, š/v/h: 140 x 88 x 45 cm. 3.499 Kč (21450432, 21450359, 21450391) 2.499,- *4872,- -48% 14.999,- *28.560,- -47% SEDACí SOUPRAVA „GRENADA“ potah látka, vč. rozkládacího lůžka a úložného prostoru, š/v/h: 274 x 82 x 168 cm. Jiné barvy potahu za příplatek. (20962412, 20962511, 20995918, 20996271) ČALOUNĚNÁ POSTEL „BELINDA“ 180 x 200 cm, imitace bílé nebo černé kůže, včetně roštů a úložného prostoru. 9.999 Kč Noční stolek. 2.899 Kč (21304499, 21981601, 21304499, 21304530) 9.999,- *18.480,- -45% NOČNÍ STOLEK „PEPE“ různé dekory, š/v/h: 39 x 41 x 28 cm. (Např.: 22649290, 22649315, 22649323, 22649349) 399,- 299,- 549,- -45% MOP „PICOBELLO“ se ždímacím mechanismem, šířka záběru 27 cm. (17054298) PRACOVNÍ LAMPA „PDLQ10“ plast, bílá/černá, barva světla studená bílá, 5500 K, 200 lm, 6W. (22911087, 23246558) 499,- 949,- -47% www.kika.cz SKLENICE „GRUS“ různé druhy, sklo. (22850673, 22850706, 22850649) “ 29,- 49,- -40% SVÍČKA VE SKLE 7, 5 x 7, 5 cm, různé barvy. (22420682) 29,- 59,- -50% c POVLEČENÍ „LAURA, MONI“ 70 x 90 cm, 140 x 200 cm, 100% bavlna, zip. (23317771, 23317466) 249,- *559,- -55% 799,- *2.239,- -64% SET POLŠTÁŘ A PŘIKRÝVKA „SLEEP“ 70 x 90 cm, 140 x 200 cm, potah i výplň 100% polyester, zip. (22096607) *Sleva z cen doporučených dodavatelem.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-3-2019/