METRO - 16.4.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

Cestující v metru šílí! Pražský dopravní podnik zvažuje oddělené mužské a ženské vagóny. Chceme v pon- dělí pořádně napráskat, křičí ženy Tradice vyšlehání děvčat na Velikonoční pondělí se pravděpodobně letos změní. Ženy totiž stojí fronty na muže v okolí a čekají na výprask. Kvůli novým deodorantům AXE Anarchy Pro něho a Pro ni, se pravděpodobně bu- dou muset provést zásadní změny v chodu městské hromadné dopravy. Cestující, kteří deodorant použili, prý porušují pravidla slušného provozu, což vadí ostatním spolucestujícím. „Zvažujeme zkušební provoz oddělených vagónů pro muže a ženy. V současné době je to pro nás jediné řešení, jak učinit přepravu osob alespoň trochu přehlednou. Na zkoušku by tento provoz měl být zaveden již v příští týden,“ sdělil nám mluvčí Dopravního podniku. Vršovice byly bez vody, do hydrantu nara- zil pár v autě Řízení se vymklo řidiči taxi služby, když se od- dával anarchii s klient- kou. Až na pár cucfleků skončili bez újmy. Už nevím, co dál, říká muž, který používá AXE Anarchy Petr (30) z Prahy už před týdnem odešel z práce a snaží se dostat domů. Na cestě ho ale vždy zastaví ženy navoněné AXE Anarchy Pro ni. PROSÍME CESTUJÍCÍ, ABY NEROZPOUTÁVALI CHAOS. DEKUJEME. KOMERČNÍ PREZENTACE

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Středa, 16. dubna 2014 Č. 73, www.metro.cz JOHNNY DEPP CHCE OVLÁDNOUT SVĚTTRANSCENDENCE V KINECH. POKUS SE VYMKL KONTROLE STRANA 13 Svátek slaví: Irena Min. 70 Max. 110 Benzin je levnější jen v Polsku Jestli se chystáte na Veliko- noce do zahraničí autem, naplňte si nádrž před odjez- dem. Tedy v případě, že ne- jedete do Polska. STRANA 11 Nový Spider-Man přilákal davy fanoušků Šestiletý Justin v převleku Spider-Mana čekal včera v Berlíně na premiéru nového pokra- čování Amazing Spider-Man 2. Do českých kin dorazí snímek za týden. Producenti už oznámili další dva díly série, trojka půjde na plátna v roce 2016 a čtyřka v roce 2018. AP Velikonoce provětrají peněženku Pro obchodníky jsou to ta- kové malé Vánoce. Podle průzkumu Češi utratí za ve- likonoční nákup v průmě- ru tisíc korun. STRANA 12 inzerce Bankám budete platit i nadáleProhraná bitva. Desetitisíce klientů bank couvají ze soudů o poplatky STRANA 6

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 16. dubna 2014 02 Protesty proti výstavbě bytového komplexu zamířily do dalšího kola. Do poštovních schránek oby- vatel v Braníku v uplynulých dnech přicházely nové infor- mace od sdružení, které dlou- hodobě protestuje proti vybu- dování komplexu bytovek ve staré zástavbě Braníka. Jed- nou z tváří protestů je i filmo- vý režisér Jan Svěrák, který tu žije od roku 1998. Součástí letáku je petice proti výstav- bě. Lidem se nelíbí například očekávané zvýšení úrovně hluku a znečištění auty nebo masivní likvidace zeleně, kte- rá podle sdružení Náš Braník chrání před prachem a hlu- kem z Jižní spojky. Nový developer se hájí, že po převzetí projektu se roz- hodli pro změny, které okolí vycházejí vstříc. Například místo 452 bytů je nyní počítá- no s 377 byty. Parkovacích míst má být 495 místo původ- ních 560. JAN DAVID Kraslice pomáhají dětem V pasáži Myslbek probíhá dobročinná výstava netradič- ních velikonočních vajec. Výtěžek z nákupu vajec půjde na nemocné cystickou fibrózou. GABRIELA UHROVÁ Jan Svěrák je proti. MAFRA Branické náměstí To je nový název projektu Obytný soubor Braník po jeho převzetí Skanskou. V ulicích se objevují letáky. ● V meandru Vltavy mezi sta- rým Braníkem a Jižní spojkou má projekt vyplnit část býva- lé zahrádkářské kolonie. Nechceme, podepište Ve včerejším vydání Metra vyšel článek„Plyn bude intenzivněji zapáchat“ o provedení preven- tivní nárazové odorizace zemního plynu, který Pražská plynárenská Distribuce provede v souvis- losti s nastávajícím koncem topné sezóny... Omlouváme se tímto všem našim čtenářům, protože tento článek vyšel aktuálně již 3. 4. 2014 a naše firma ho omylem zveřejni- la opakovaně ve včerejším vydání. PRVNÍ POMOC PŘI AKUTNÍCH POTÍŽÍCH! Odbíháte častěji „na malou“ a vy- prazdňování je spoje- né s řezáním a pále- ním? V případě takových- to potíží mohou bru- sinky představovat přírodní a šetrnou pomoc Doplněk stra- vy UROVAL® manosa AKUT obsahuje vy- soce koncentrovaný brusinkový extrakt. Přípravek je obo- hacen o D-mano- su, která podporuje a doplňuje působení brusinek. Výrobek je čistě přírodní, nemá žádné nežádoucí účinky, je vhodný i pro těhotné a kojící ženy. Více informací o tomto výrobku zís- káte na bezplatné in- folince 800 17 16 17 nebo na www.valo- sun.com. Odpovězte na níže uvedenou otázku a deset z Vás získá doplněk stra- vy UROVAL® manosa AKUT zcela zdarma! Jaké účinné složky obsahuje Uroval® manosa AKUT? A) brusinky a D-manosu B) borůvky a D-manosu Odpověď volejte na bezplatnou infolinku 800 17 16 17 nebo pište SMS ve tvaru: VAL UROVAL písme- no odpovědi (např. VAL UROVAL B) na číslo 900 77 06, v termí- nu 16. 4. - 22.4. 2014. Cena 6Kč včetně DPH. Pořadatelem SMS ankety je VALOSUN a.s., provozo- vatelem SMS systému je Konzul- ta Brno a.s. Kompletní pravidla na www.valosun.com. inzerce Zprávy krátce Kolben na skle Praha 9 postaví pomník Emilu Kolbenovi, vý- znamnému průmyslní- kovi spjatému s devátou městskou částí. Památ- ník by měl vyrůst u ná- městí Organizace spoje- ných národů. Tvořit jej budou skleněné desky zobrazující Kolbena a jeho spolupracovníky. Nebyty na prodej Praha 10 prodává nebyto- vé prostory, které jí zů- staly ve vlastnictví ve zprivatizovaných do- mech. Nabídne je pro- střednictvím výběrové- ho řízení. Cena 24 prostor přesahuje podle znaleckých posudků 41 milionů korun. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 16. dubna 2014 03 Jeden z nejpočura- nějších koutů metropole se změnil k lepšímu. Nejzapadlejší zákoutí Jung- mannova náměstí, které ob- čas sloužilo jako veřejné zá- chody, se změnilo k nepozná- ní. Poprvé se pro lidi otevřela mříž brány, kterou zdobí uni- kátní gotický reliéf se sochou Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. „Františkáni ze sousedního kláštera dali svo- lení k otevření brány a ke vstupu lidí do míst, kam za- tím směli jen oni,“ popsal František Novotný, ředitel re- staurace U Pinkasů. Františkáni spolu se za- městnanci restaurace vyčisti- li parčík a bývalý klášterní hřbitov a umístili tam panely informující o historii místa, kde se mnohokrát psaly čes- ké dějiny. „Kostel založil cí- sař Karel IV. po vzoru chrámu Notre Dame v Remeši, měl být hlavním kostelem Nové- ho města a korunovačním chrámem českých králů,“ vy- světlil Novotný. V místech, kde kdysi stávala severní kos- telní loď, vznikla restaurační zahrádka, kterou je možný průchod do parčíku. Chrám Panny Marie Sněž- né nebyl kvůli husitským vál- kám dostavěn, původně měl mít délku až sto metrů, ale dodnes je jeho 34 metrů vyso- ká klenba nejvyšší chrámo- vou klenbou v Praze. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.czV jednom zákoutí je restaurační zahrádka. MAFRA Fotografie najdete na WWW.METRO.CZ Zprávy krátce Dostane cenu Pražští radní souhlasili s udělením ceny hlavní- ho města Prahy Ivanu Vy- skočilovi. Významný čes- ký dramatik, spisovatel, herec, režisér a divadel- ní pedagog na konci dub- na oslaví 85. narozeniny. Pochod už zítra Bývalá Miss ČR Jana Dole- žalová se zíra zúčastní charitativní akce na Pa- lackého náměstí, která vyvrcholí pochodem na podporu hemofiliků. Ve včerejším vydání jsme omylem uvedli chybné datum, čtenářům se omlouváme. MET AUKCE VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK Z MAJETKU MČ PRAHA 10 Kodaňská 2+1 80,5 m2 2 106 000 Kč Kodaňská 3+1 105,9 m2 2 981 000 Kč Minská 2+1 75 m2 2 141 000 Kč Kodaňská 2+1 82,6 m2 2 012 000 Kč Minská 3+1 111,1 m2 2 741 000 Kč Kodaňská 1+1 42 m2 850 000 Kč Minská 1+0 31,6 m2 988 000 Kč Minská 3+1 111,1 m2 2 586 000 Kč Minská 1+1 45,1 m2 1 202 000 Kč Minská 2+1 74,7 m2 2 250 000 Kč Minská 2+1 77,8 m2 1 904 000 Kč Minská 1+1 56 m2 1 538 000 Kč Nad Olšinami 2+1 58,1 m2 1 696 000 Kč Úřad MČ Praha 10 Nad Olšinami 2+1 58,1 m2 1 697 000 Kč Nad Primaskou 3+1 68,5 m2 1 607 000 Kč Vršovická 68 Ruská 2+1 66,2 m2 1 805 000 Kč Ruská 2+1 67,6 m2 1 706 000 Kč Praha 10 Ruská 2+1 62,7 m2 1 727 000 Kč Ruská 2+1 70,4 m2 1 836 000 Kč Ruská 2+1 65,7 m2 1 366 000 Kč Rybalkova 3+1 70,7 m2 2 013 000 Kč Call centrum Rybalkova 2+1 57,3 m2 1 990 000 Kč U Roháč. kasáren 3+1 70,1 m2 1 765 000 Kč 840 111 213 Kišiněvská 2+1 61,7 m2 1 800 000 Kč Jerevanská 2+1 60,5 m2 1 400 000 Kč Moskevská 2+0 53,5 m2 1 557 000 Kč www.aukcepraha10.cz nebo www.praha10.cz inzerce .cz 226 000 226 NEJLEVNEJSITAXIPRAHA.CZ ANDROID IPHONE ON-LINE WEB APLIKACE-RYCHLÁOBJEDNÁVKATAXI inzerce Františkáni otevřeli gotický dvorek lidem

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 16. dubna 2014 04 Pražský dopravní podnik odstarto- val výměnu textil- ních sedaček v prostředcích MHD. „Jedná se o retro kombinaci plastových sedaček v červe- ném a šedém provedení,“ na- psala webu Metro.cz čtenář- ka Anežka Sedlická a doplni- la, že fotku pořídila v tramva- ji na lince číslo 5, a pochvalu- je si sezení na čistém místě. Mnohem lépe udržovatel- ný materiál nahrazující pů- vodní textilní sedák je prv- ním hmatatelným výsled- kem loňské ankety, v níž se dopravní podnik cestujících ptal, na čem by si přáli v MHD sedět. V případě nové sedačky na první pohled ces- tující pozná, zda je nějak zne- čištěná, a bude rovněž méně náročná na údržbu. Mluvčí dopravce Aneta Řehková po- tvrdila, že nejde o testovací verzi, ale takto už vypadá de- finitivní zvolené řešení. „V současné době jsou textil- ní sedačky, respektive jejich sedáky a opěráky průběžně měněny v rámci cyklických prohlídek v Ústředních díl- nách Hostivař,“ popsala Řeh- ková. Plastová kostra sedačky zůstala původní. „Podoba, v jaké čtenářka viděla sedač- ky, je finální,“ doplnila. V novém ANEŽKA SEDLICKÁ JIŘÍ BIGAS jiri.bigas@metro.cz Chystá se premiéra baletu Balet Národního divadla chystá na zítřek premiéru České baletní symfonie II. Komponovaný večer představuje čes- ké choreografy různých generací tvořící na hudbu význač- ných českých skladatelů. ČTK Takto vypadají nové sedačky okna VISION = O GENERACI LEPŠÍ OKNA ZŠ Vodičkova Vodičkova 22, Praha 1 opět otevírá ve š. r. 2014/2015 třídy zaměřené na Vv, počítačovou grafiku a animaci. Dále nabízíme od 6. ročníku třídy s menším počtem žáků pro děti vyžadující individuální přístup, včetně dětí s ADHD a Aspergerovým syndromem. Kromě Aj vyučujeme i Nj a Fj. Zaměřujeme se na výuku moderních dějin (20. století). Ve š. r. 2014/2015 též nabízíme menší kolektiv pro děti ve 3. ročníku. Talentové zkoušky z Vv do budoucích 6. ročníků se konají dne 14. 5. 2014. Přihlášky na www.zsvodickova.cz, tel. 222 231 648 Ve š. r. 2014/2015 přijímáme do 9. ročníku (malý kolektiv) děti s poruchami učení, příp. s ADHD. Denotevřenýchdveřísekoná22.4.2014od14do18hodinvbudověVodičkova22. inzerce Fotografie najdete na WWW.METRO.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 16. dubna 2014 05 ŠKODA Fabia Tour od189 900Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu ŠKODA Fabia Tour vám nyní nabízí nadstandardní komfort – rádio s CD přehrávačem, klimatizaci, elektricky ovládaná okénka či centrální zamykání. Díky prodloužené záruce si ho můžete bezstarostně užívat celé 4 roky! Zkrátka all inclusive za cenu jako nikdy. Například model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš již od 189 900Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Zaregistrujte si včas last moment s Fabia Tour u svého nejbližšího autorizovaného prodejce ŠKODA a můžete vyrazit! Příští zájezd na Jadran? Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100km, 121–139 g/km LAST MOMENT S FABIA TOUR LAST MOMENT S FABIA TOUR * Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu. /skodacz /skodacz/skodaczfabiatour.cz inzerce Umělci ze skupiny graffiťáka Pasty Onera se příští týden opět pustí do akce. Radnice Prahy 11 jim vymezí symbolic- kých jedenáct podchodů, kte- ré umělci budou moci vyzdo- bit zcela legálně. V příštím roce dostanou opravdu velký prostor. Akce s názvem Praha 11 Streetart začala loni na přelo- mu léta a podzimu a umělci ze skupiny Pasty Onera pomalo- vali podle vlastních námětů be- tonové trafostanice a první podchody graffiti. „Umělci ob- vykle berou honorář, napří- klad náklady na jednu trafosta- nici by byly 30 až 40 tisíc. Měst- ská část jim poskytne finanční dar,“ říká starosta jedenáctky Dalibor Mlejnský. BEL Konec zanedbané- ho nákladového nádraží. Mělo by se změnit na kultur- ní centrum. Památkově chráněné žižkov- ské nádraží by v budoucnu mohlo hostit Národní filmo- vý archiv, výstavní prostory by mohlo ve funkcionalistic- ké budově najít Umělecko- průmyslové muzeum nebo Národní technické muzeum. Řekl to včera při podpisu me- moranda ministr kultury Da- niel Hermann. Memorandum o spolupráci podepsal spolu se zástupci Prahy, Českých drah a develo- pera. Kolem osudu nádraží se vedou bouřlivé diskuse už ně- kolik let. Dohoda na tom, kdo zaplatí nákladnou rekon- strukci objemné stavby, ale stále není. „Žižkovské nádra- ží je mimořádný objekt, kte- rý si zaslouží mimořádnou ochranu,“ řekl ministr. „Jedi- ně ve spolupráci s partnery bude možné projekt realizo- vat,“ doplnil. Společnost Žiž- kov station development, kte- rá vznikla spojením Českých drah a firmy Sekyra Group, původně plánovala rozsáh- lou výstavbu, jíž mělo nádra- ží ustoupit. Proti demolici se ale postavila část odborné i laické veřejnosti. ČTK Nádraží Žižkov jako muzeum Zprávy krátce Opraví park Praha dá opravit sesouva- jící se svah pod Místodr- žitelským letohrádkem ve Stromovce. Svah by měla zrekonstruovat vy- braná firma do začátku prázdnin. Bude to stát 3,3 milionu. ČTK Mají stopu Pražští policisté mají první možnou stopu, která by je mohla dovést k vrahovi dvou taxikářů, jejichž těla se našla v Uhříněvsi. Zadržela na Hlavním nádraží zlo- děje, který měl u sebe doklady jednoho z taxi- kářů. iDNES.cz Sprejeři. Do podchodů legálně

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 16. dubna 2014 06 inzerce Balíme to, přizna- ly po verdiktu Ústavního soudu porážku iniciativy za vrácení bankov- ních poplatků. Tento případ měl už definitiv- ně rozhodnout o tom, zda jsou v právu banky, když svým klientům účtují poplat- ky ze spotřebitelských úvěrů, nebo naopak někteří právní- ci, podle nichž jsou tyto po- platky nezákonné. Stížnost klientky banky, která se dostala až k Ústavní- mu soudu (ÚS), však soud za- mítl. Jde tedy o vodítko, kte- rým se mají řídit i další sou- dy. Uzavírání smluv je prý svobodnou vůlí obou stran a vztah banky a klienta není vztahem pachatele a oběti. „ÚS zdůraznil to, že stát ne- může zasahovat tehdy, když někdo po pěti letech řekne: Mně se ta smlouva nelíbí,“ řekl soudce Jan Filip. Necelých dvacet tisíc lidí, kteří se přes různé iniciativy přihlásili k vymáhání poplat- ků, ostrouhá. „V několika in- dividuálních případech se ale pokusíme dnešní nález Ústav- ního soudu prolomit, a to pro- střednictvím Evropského sou- du pro lidská práva a ná- vrhem na podání předběžné otázky ve věci ochrany čes- kých spotřebitelů k Soudní- mu dvoru EU,“ uvedl Daniel Paľko ze společnosti BSP La- wyer Partners, která se vymá- háním poplatků zabývala. Po- kračovat by tak mohly jen spory spotřebitelů o částky nad 10 tisíc korun. „Iniciativa Poplatkyzpet.cz déle než rok manipulovala ve- řejností prostřednictvím kampaně plné nepřesných, zkreslujících a neodborných informací a ve svém důsled- ku klienty bank poškodila,“ uvedla bankovní asociace. K něčemu ale snahy inicia- tiv přece byly. Když už banky poplatky nevrátily, některé je aspoň přestaly účtovat. Bez svatby Bývalá hvězda Novy Ni- col Lenertová je 10 let ve vztahu se sportovním ma- nažerem Jaroslavem Kalá- tem, na svatbu nepomýš- lí. „Naši chlapečci jsou zvyklí říkat, že maminka je Nicol Lenertová a my jsme Kaláti po tatínkovi,“ řekla pro iDNES.cz. MAFRA TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Podle „poplatkobijců“ roz- hodly soudy ve prospěch klientů ve čtyřech případech. ● Bankovní asociace však tvrdí, že ze 300 rozsudků soudů a finančních arbitrů banky nad klienty zvítězily v 297 případech. ● První potvrzený rozsudek ve prospěch klienta vydal Obvod- ní soud pro Prahu 5 loni v dub- nu. Muž po Hypoteční bance požadoval vrátit 4200 korun, které jí na poplatcích zaplatil. ● Koncem loňského dubna roz- hodl ve prospěch klienta fi- nanční arbitr. Podle rozsudku banka dostala pokutu 15 tisíc. Jaké je skóre? Prohra na celé čáře, poplatky jsou v pořádkuČíslo dne 19Tolik tisíc žalob klientů na banky bude prý po verdiktu Ústavního soudu staženo. To se podle „poplatkobijců“ však týká jen sporů do 10 ti- síc korun.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 16. dubna 2014 07 ČERSTVĚ OTEVŘENO PRAHA-KORUNNÍ DVŮR, KORUNNÍ www.billa.czNabídka platí od středy 16. dubna do úterý 22. dubna 2014. Salát ledový 1 ks Španělsko dříve 21,90 1790 -18% Šunka nejvyšší jakosti z pultu lahůdek cena za 100 g dříve 24,90 1790 -28% 1 l = 39,95 Kč 7990 Silan aviváž 2 l, více druhů dříve 124,90 -36% inzerce Pojišťovny hlásí ztráty, proto zdra- žují motoristům povinné ručení. Nejdřív loni o sedm procent a letos dosud o dalších šest zvedly pojišťovny motoris- tům ceny povinného ručení. Uvědomily si totiž, že prů- měrná částka kolem tří tisíc korun zdaleka nestačí na po- krývání škod způsobených nepojištěnými motoristy. „Na stabilizaci celého trhu s povinným ručením si však ještě chvíli počkáme. Mohlo by k ní dojít až v letošním roce,“ říká šéf České asociace pojišťoven Tomáš Síkora. To znamená, že zdražování auto- pojistek ještě neskončilo. Podle odhadů České kance- láře pojistitelů (ČKP) by moh- ly ceny narůst o dalších sedm procent. „To ale bude záležet na konkrétních pojišťov- nách,“ říká mluvčí ČKP Aleš Povr. První, kteří zdražení pojis- tek pocítili, byli rizikoví mla- dí motoristé z větších měst a ti, kteří bourali. Loni nepo- jištění řidiči způsobili přes tři tisíce nehod, u desítek z nich šla škoda do milionů korun. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Ostravští kriminalisté dopad- li muže, který v pondělí nahlá- sil uložení bomby v třinecké nemocnici. Hrozí mu až pěti- letý trest. Policisté a hasiči museli evakuovat na 500 lidí. Výbušninu v budově nenašli. Je možné, že tento anonym- ní telefonát inspiroval další pachatele. Včera ženský hlas policii nahlásil uložení bom- by v České spořitelně a polikli- nice ve Frýdku-Místku. Bom- ba nalezena nebyla. ČTK Jaro střídá sníh. Nejvíce na severu Česka Jarní počasí vystřídal sníh, který napadl hlavně na severu. Nejvíce sněžilo v Jeseníkách a v Beskydech. Řidiči si musí dát pozor na rozbředlý sníh, mění se v ledovku. Do všeho se ještě na několika místech v Česku přidával silný vítr, který bral i střechy. Zítra se má poča- sí uklidnit, víkend už bude jarní, byť s přeháňkami. MAFRA Bomby. Na Moravě Zprávy krátce Metanol: vazba Údajný šéf lihové mafie Radek Březina zůstává ve vazbě. Byla mu prodlou- žena, protože by mohl ovlivňovat svědky. ČTK Pojistky aut ještě zdražíBez pojistky Loni bylo v Česku registrová- no skoro 7,6 milionu aut, po- jištěných jich bylo 7 milionů. ● Odhad množství vozů jezdí- cích bez povinného ručení je 126 tisíc. ● Podle České kanceláře pojis- titelů ale jejich počet klesá. Například v roce 2008 pojist- ku nemělo 245 tisíc vozů.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 16. dubna 2014 08 9.–25.července2014 Litoměřice Vašim dětem bude poskytnut profesionální přístup po celou dobu tr- vání hokejové školy. Máme profesionální trenéry pro trénink útočníků, obránců a brankařů, ale také pro trénink mimo led. Naše škola dbá i na správnou stravu a přesný denní sportovní režim. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Je určena pro všechny děti. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ubytování bude zajištěno v hotelu u zimního stadionu v Litoměřicích. přihlášky a více informací na www.hcsparta.cz inzerce Byl to organizova- ný podvod, tvrdí kriminalisté, kteří vtrhli do firmy. Od brzkého rána bylo v praž- ské centrále České pošty v uli- ci Politických vězňů a v Olšan- ské na Žižkově rušno. První- mi, kteří tam vstoupili, byli detektivové Útvaru pro odha- lování organizovaného zloči- nu. Důvodem razie je pokračo- vání vyšetřování kauzy sta- vebních zakázek pro Českou poštu, které jsou podle poli- cie zmanipulované. Mezi stí- hané patří jak zaměstnanci pošty, tak několika staveb- ních společností. Jsou obvině- ni ze sjednání výhody při za- dání veřejné zakázky, při ve- řejné soutěži a veřejné draž- bě. Šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová nechtěla případ komentovat, řekla jen, že ob- vinění jednali jako organizo- vaná skupina, která manipu- lovala s veřejnými zakázka- mi malého rozsahu na staveb- ní práce. Nově policie začala někte- ré zaměstnance České pošty a zástupce dvou firem stíhat i za podvody se zakázkami na zajištění autodopravy. V kauze je celkově obvině- no už patnáct lidí a čtyři fir- my. MAP, iDNES.cz V Labi v Dolních Beřkovicích na Mělnicku se včera dopoled- ne našlo mužské tělo. Nález byl ohlášen mezi jedenáctou a půl dvanáctou. Okolí pro- cházejí kriminalisté, kteří shromažďují důkazy, na je- jichž základě bude možné upřesnit okolnosti mužova úmrtí a jak se do řeky do- stal. ČTK Řádí tu sériový vrah? Policie na stejném místě, ale na opačném břehu našla mrt- vého muže 26. března. ● Vyšetřovatelé pracují s verzí, že by oba případy mohly souviset. Podle serveru iD- NES.cz bylo včera nalezené tělo oblečené do rybářské výstroje. Zprávy krátce Ostrava bude mít hnutí Šance Ostravský senátor Petr Guziana opustil ČSSD. Důvodem bylo, že s ním strana už nechtěla spolupracovat. V podzim- ních komunálních i se- nátních volbách chce kandidovat za hnutí Šan- ce, které zakládá. Ost- ravská ČSSD je v rozkla- du. Nedávno odešel pri- mátor Petr Kajnar. ČTK Řeší se, co se svahem na D8 Geologové začali s prů- zkumem sesutého svahu na rozestavěné dálnici D8 u Litochovic na Lito- měřicku. Průzkum určí, jak zabezpečit svah, pod kterým má dálnice vést. iDNES.cz Policie se znovu vrátila na poštuČeská pošta a podvody Policisté z Útvaru pro odhalo- vání organizovaného zločinu tu zasahovali už v lednu. ● Případ souvisí se zakázkami na stavební práce. Detektivo- vé tehdy zatkli devět lidí, tři byli zaměstnanci pošty. ● Obviněným za podplácení hrozí až šestiletý trest, dal- ším za sjednání výhod při zakázkách o dva roky více. Vražda? V Labi se našlo tělo bez hlavy

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

SVĚT středa 16. dubna 2014 09 Zprávy krátce Na východě Ukraji- ny sílí neklid, na letišti v Kramator- sku se střílelo. Proruští separatisté včera za- útočili na vojenské letiště v Kramatorsku na východě Ukrajiny. Na letištní terminál podle televize Espreso zaútoči- li neznámí ozbrojenci, kteří za- hájili palbu na přistávající le- toun. Jiný letoun pak ostřelo- val pozice útočníků, na místo dorazila těžká vojenská techni- ka. Po následné speciální ope- raci ukrajinské armády v odpo- ledních hodinách prezident Turčynov oznámil, že Kyjev má letiště opět pod kontrolou. Včera odpoledne se také vy- ostřila situace ve stotisícovém Slavjansku, kde radikálové od minulého týdne okupují něko- lik správních budov. Město podle místních médií obklíči- ly jednotky ukrajinské armá- dy, separatisté v obavě z útoku posilují své pozice a zpevňují barikády na přístupech k cent- ru. „Vojska jsou všude kolem. Prakticky všude je vidět obrně- ná technika, tanky, transporté- ry. Připravujeme se,“ vzkázal ruským novinářům vůdce slavjanských vzbouřenců. „Obránci města“ se podle něj obávají, že armáda zaujme po- zice na blízkém vrchu Kara- čun, odkud bude vést dělostře- leckou palbu na město. ČTK Severokorejský režim ve sna- ze financovat svůj jaderný a raketový program rozšiřuje sféry nezákonného podniká- ní. Zatímco v minulosti spolé- hala Severní Korea přede- vším na výrobu drog a vysoce kvalitní padělání zahranič- ních měn, nyní se zaměřuje také na pašování výrobků z ohrožených živočišných druhů a padělání drahých léků a cigaret. Uvedl to server The Daily Telegraph s odvolá- ním na Výbor pro lidská prá- va v KLDR, který sídlí ve Wa- shingtonu. Zpráva zmíněné- ho výboru, která čítá 115 stran, podrobně popisuje me- tody, jakými Pchjongjang zís- kává tvrdou měnu a platí vý- voj zbraní. ČTK Separatisté v Doněcku AP Do práce! Bývalý italský premiér Sil- vio Berlusconi, odsouze- ný za daňové úniky, si musí uložený jednoletý trest odpykat veřejně pro- spěšnou prací, konkrétně v domově důchodců. Roz- hodl o tom včera milán- ský soud. AP Američanka se přiznala k vraždám Megan Huntsmanová se přiznala k vraždě svých šesti novorozených dětí. Devětatřicetiletá žena po- licii vypověděla, že je buď uškrtila, nebo udusila hned poté, co se narodily. Dětská tělíčka prý žena balila do látky a v plasto- vém pytli je uložila do le- penkové krabice v garáži domu jižně od Salt Lake City. Motiv jejích činů zů- stává neznámý. Číňané zrušili rozhovory s Brity Čínská vláda včera odsou- dila Británii za to, že se vměšuje do jejích vnitř- ních záležitostí. Peking tak reagoval na kritickou zprávu Londýna o stavu lidských práv v Číně. V pondělí Číňané zrušili plánované rozhovory mezi oběma zeměmi na toto téma. Britům vadí rostoucí potlačování svo- body projevu a shromaž- ďování v Číně. ČTK Porno až do Finska KLDR od poloviny 70. let produkuje narkotika a diplo- maté je pašují do ciziny. ● Severokorejští činitelé pašují i drahé kameny, ojetá auta, DVD a prý prodávají pornografii až ve Finsku. ● V posledních letech byly zaznamenány četné případy diplomatů, kteří pašovali rohy nosorožců a slonovinu. ● Od roku 2002 byl také regis- trován zásadní nárůst padě- lání značkových cigaret. ● Pchjongjang je rovněž obviňován, že vyrábí falešnou viagru. Tymošenková chce vyzbrojit brigády domobrany Vůdkyně prozápadní strany Vlast Julija Tymošenková tvrdí, že spojenci bývalého prezidenta Janukovyče chystají protiúder. ● „V nejbližších hodinách zorga- nizujeme brigády územní do- mobrany. Všichni, kdo do nich vstoupí, dostanou zbra- ně,“ uvedla Tymošenková. ● Čelit je podle ní nutné i infor- mační kampani, kterou proti Ukrajině a její nové vládě roz- poutalo Rusko. ● Proti vyzbrojování civilistů se postavil prezident Oleksandr Turčynov. Rozdávání zbraní li- dem by podle něj Ukrajinu při- blížilo občanské válce. BSH domácí spotřebiče s. r. o. Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5 společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze v odd. C, vložka 51947, IČ: 25126954 www.dishcareaction.cz bezplatná linka 00800 1908 1908 Zkontrolujte prosím, zda se nejedná o Vaši myčku! Týká se jen spotřebičů vyrobených v letech 1999 až 2005. Abyste zjistil/a, zda se jedná o Vaši myčku, učiňte prosím následující: Upozornění: Jako předběžné opatření doporučujeme, aby dotčené spotřebiče byly užívány jen pod dohledem, tedy pouze pokud je někdo přítomen doma, a zejména aby nebyly používány v nočních hodinách, kdy spíte. Velmi se omlouváme za veškeré tímto způsobené nepříjemnosti a předem děkujeme za Vaši spolupráci. Budete-li mít problémy se zjištěním, zda se toto upozornění týká Vaší myčky, nebo budete-li mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší internetové stránky nebo volejte na uvedenou bezplatnou linku. 2 Připravte si uvedené údaje a na internetové stránce www.dishcareaction.cz zjistěte, zda se nejedná o Vaši myčku, případně zavolejte na bezplatnou linku 00800 1908 1908, kde Vám pomohou a poskytnou další informace o možnostech řešení. 1 Zkontrolujte značku, číslo modelu, šarži a výrobní číslo, které naleznete na vnitřní straně dvířek myčky (viz obrázek níže). U myček nádobí Značky: MožnosT VZniku požáru Modelové číslo (E-nr.) Číslo šarže (FD) Příklad: sériové číslo DůlEžiTé bEZpEČnosTní upoZornění Kyjev postupuje proti separatistům Severní Korea. Živí ji slonovina i falza

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

SVĚT středa 16. dubna 2014 10 Návrh zavést pro Saúdky tělocvik vyvolal vášnivou debatu. Poradní sbor saúdskoarabské vlády uložil ministerstvu školství, aby se zabývalo zave- dením tělocviku do státních dívčích škol. V království ten- to krok vyvolal bouřlivou de- batu. Zastánci poukazují na vysoký výskyt obezity a cuk- rovky mezi ženami, odpůrci zase na ohrožování tradič- ních hodnot. Saúdská Arábie původně tělocvik v dívčích školách zakazovala, avšak soukromé instituce se tím loni přestaly řídit a tělocvik zařadily do osnov. List Al-Va- tan svůj komentář k tématu otiskl s titulkem: Oženili bys- te se s dívkou, která sportuje? Článek vyznívá ve prospěch tělocviku a obsahuje neblahé statistiky. Vyplývá z nich, že obezitou trpí tři čtvrtiny oby- vatel království, a to včetně žen. Autor dále upozorňuje, že obezita se pojí s 80 procen- ty případů diabetu. ČTK Márquez (2014)PROFIMEDIA.CZ Kolumbijský spisovatel Gab- riel García Márquez se jen ob- tížně zotavuje po nedávné hospitalizaci a jeho zdravot- ní stav stále není dobrý. Před týdnem byl propuštěn z ne- mocnice v Mexiku. List El Uni- versal uvedl, že slavný Kolum- bijec má rakovinu a vzhle- dem ke svému věku dostává pouze prostředky na mírnění bolesti. ČTK Sjednejte si levnější plyn o 11% Ač byla letošní zima neobvykle mírná, na teplo domova ne- stačila a náklady na vytápění samozřejmě „běžely“ dál. Mnozí z nás uvažují, jak by bylo možno nadále ušetřit. Pokud patříte mezi zákazníky Pražské plyná- renské, kteří si od května minu- lého roku stačili zařídit levnější plyn o 11%, můžete být klidní, protože ušetříte až tisíce korun ročně. Ani v opačném případě ale není nic ztraceno. Levnější plyn může mít za určitých podmínek každý odběratel zmíněné společnosti. Stačí vyplnit a podepsat pří- slušný formulář. K dispozici je v obchodních kancelářích Praž- ské plynárenské, ve stojanech na všech pražských pobočkách České pošty nebo na webových stránkách společnosti www.ppas.cz. Vyplněný formu- lář je možné odevzdat v jedné ze dvou obchodních kanceláří – v Jungmannově ulici 31 (Palác Adria) v Praze 1, nebo v ulici U Plynárny 500 v Praze 4, zaslat poštou na adresu: Pražská ply- nárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1 nebo zdarma podat na pražských pobočkách pošty. Na levnější plyn o 11% mají nárok po dobu tří let všichni zákazníci Pražské plynárenské z kategorií Domácnost a Malo- odběratel, kteří řádně plní své závazky. Podmínkou je pouze prodloužení smlouvy týkající se dodávky zemního plynu. A kolik je možné při využití slevy ušetřit? Například majitel běžného rodinného domu může ročně uspořit kolem 2500 korun, v případě vlastníka vícegenerač- ního domu se tato částka může pohybovat kolem 3500 korun. Dívky by měly cvičit García Márquez Narodil se v roce 1927 a první velký literární úspěch mu v roce 1967 přinesl román Sto roků samoty. ● Nobelovu cenu za literaturu dostal v roce 1982. Slavné jsou i jeho další knihy jako Láska za časů cholery či Kro- nika ohlášené smrti. Předsudky a diskriminace Konzervativní duchovní hovo- ří o inovaci v západním stylu, jeden z nich tvrdí, že to pove- de k „nevěře a prostituci“. ● Novinář Mudvahí je ale toho názoru, že vládu k rozhodnu- tí vedl vysoký počet obéz- ních žen. ● „Dosud byla všechna středis- ka pohybu zřizována při ne- mocnicích, jako by obezita byla nemoc, takže zapojení do sportovních aktivit je vel- mi drahé. Jako muž za vstup do tělocvičny platím měsíč- ně 30 rijálů (asi 160 korun). Manželka nebo dcera by mu- sely platit za tutéž dobu 1000 rijálů,“ tvrdí Mudvahí. Partneři / Partners ~ Márquez. Jeho stav je vážný

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz FINANCE středa 16. dubna 2014 11 Kurzy EURO 27,46 DOLAR 19,87 LIBRA 33,28 NAFTA: 35,75 NATURAL: 35,76 Jestli se chystáte na Velikonoce do zahraničí autem, naplňte si nádrž před odjezdem. Tedy v případě, že nejedete do Polska. Jenom na sever od nás totiž natankujete benzin Natural 95 levněji než v Čes- ké republice. Vyplývá to z roz- sáhlého průzkumu, který má k dispozici Ústřední automo- toklub. „Česká republika se ve srov- nání cen paliv v různých ev- ropských zemích drží na špič- ce. Diesel levněji než u nás na- tankujete pouze v Lucembur- sku a Polsku, benzin pak je- nom v Polsku,“ uvedl k moni- torovaným zemím, ve kte- rých chybějí balkánské země, mluvčí automotoklu- bu Petr Vomáčka. „Cílem je nabídnout motoristům srov- nání cen paliva v jednotli- vých evropských zemích, do nichž by právě během nad- cházejícího víkendu mohla vést jejich cesta,“ podotkl. Zmíněné ceny jsou průměr- nou kalkulací k 8. dubnu, přesné ceny v uvedených ze- mích se ještě mohou regionál- ně lišit. JAN DAVID Finský výrobce Nokia začne tento týden v Česku prodávat svůj první mobilní telefon s operačním systémem An- droid pod označením X. Ver- ze XL s větším displejem by měla přijít v květnu. Nokia X má čtyřpalcový displej, mo- del XL pětipalcový. Základní model Nokia X bude stát 3200 korun, XL o 1100 korun více. Nokia bude telefony na- bízet prostřednictvím nezá- vislé distribuce. Mobilní ope- rátoři je mít v nabídce nebu- dou, protože umožňují použi- tí dvou SIM karet. ČTK Cukráři se musí ohánět Pár dnů před Velikonocemi mají cukráři v celé zemi plné ruce práce s výrobou perníčků, beránků, dortíků ve tvaru vajíček a podobně. Je to i případ pekárny Nopek ve Vyso- kém Mýtě na Orlickoústecku (na snímku). Produkce jed- né z největších pekárenských společností v Pardubickém kraji roste v tuto dobu o sedm až deset procent. ČTK Ceny benzinu v Evropě Proč je u nás levnější? ● Nahrává nám mimo jiné i mnohatýdenní souboj o zá- kazníky v Praze, kterým čer- pací stanice včetně prémio- vých nabízejí litr Naturalu 95 už za za částku 34,90 Kč. ● Cena za litr v jednotlivých ze- mích: Česko: 1,30 eura, Slo- vensko: 1,43, Německo: 1,51, Rakousko: 1,35, Itálie: 1,78 eura. Více zemí na www.uamk.cz Natankujte ještě u nás ˇˇˇSkvElá akce! 1+1 ZDARMA TOSKANIA ˇˇSkvElá akce! 1+1 ZDARMA Akční nabídka platí do 27. 4. 2014 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a slevami. KUPTE SI MAXI TWIST TOSKANIA A ZÍSKEJTE DRUHÝ ZDARMA! TOSKANIA ˇSkvElá akce! 1+1 ZDARMA TOSKANIATTOTOSTOSTOSOSTT KANKANKANKANIAIAAAIAAITOSKANIA WWW.METROPOLE.CZ WWW.FACEBOOK.COM/METROPOLEZLICIN 18. – 21. dubna | 11 – 17 hod. PLETENÍ POMLÁZEK ZDOBENÍ VAJÍČEK A PERNÍČKŮ VÝROBA SVÍČEK A DEKORACÍ A DOKONCE I PRAVÁ ZLATÁ PŘADLENA! inzerce Nová Nokia X. Využívá systém Android

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz TÉMA středa 16. dubna 2014 12 Pomlázka, vejce, čokolády, pohoště- ní... Když si k tomu dopřejeme výlet, peněženka se pěkně provětrá. Jen o něco menší žně než o Vánocích mají obchodníci během svátků velikonoč- ních. Vždyť kdo by dětem ode- přel různé laskominy, případ- ně vypoklonkoval malé ko- ledníky bez vajíček a ty starší bez panáčka? Podle různých průzkumů se průměrná částka, kterou každý během těchto svátků utratí, pohybuje kolem tisí- covky. Ta padne především právě za pohoštění. „Za vý- zdobu svého domu nebo bytu lidé utratí kolem 400 korun. Velikonoční nákup je v prů- měru přijde asi na tisíc ko- run,“ říká Martina Slavíková ze společnosti Era, která si dala vypracovat průzkum na téma, jak a kde Češi slaví Veli- konoce. Doma je tráví tři čtvrtiny lidí, ženy se zpravidla vrhnou na gruntování domácnosti. Mezi nejméně oblíbené práce patří žehlení, mytí oken a utí- rání prachu, přesto je hospo- dyňky ze šetrnosti nejčastěji provádějí samy. „Jen 15 pro- cent oslovených by uvažova- lo o najmutí profesionální úklidové firmy,“ dodává Slaví- ková. A muži? Koledovat cho- dí přibližně 80 procent z nich, především ti z Mora- vy. Těm také nestačí vyšlehat jen ženy ve své domácnosti, chodí i „do terénu“. A ke koledování patří vý- služka. Jen 17 procent domác- ností přiznává, že pro koled- níky nemá nic připraveno. Podle průzkumu dostanou muži při průměrné obchůzce zhruba osm vajec a šest paná- ků alkoholu. A právě ceny vajec nutí mnohé odebírat spíše z domá- cích chovů. Podle portálu Akčníceny.cz to během svát- ků dělá až polovina spotřebi- telů. „Po výkyvech cen vajec v roce 2012 si mnozí zákazní- ci našli vlastní zdroj čer- stvých vajec, ať už se jedná o domácí, nebo farmářské chovy,“ říká projektový ma- nažer portálu Ondřej Hloupý. Barvená vařená vejce, jaká nyní vídáme v chladicích bo- xech prodejen, si podle prů- zkumu kupují jen tři procen- ta zákazníků. Tradice ale ne- zanedbáváme. Ve více než po- lovině domácností nesmí chy- bět beránek a pomlázka, ale tu si z časových důvodů spíše koupíme, než vlastnoručně upleteme. Zhruba 20 procent lidí bě- hem Velikonoc uniká na cha- ty a chalupy, část z nich také mizí za hranice. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Děti často rozmazlujeme a jako odměnu jim dáváme nejrůznější sladkosti – třeba čokoládové vajíčko s překva- pením. Zvlášť o svátcích ku- pujeme čokolády skoro po ki- lech. Přitom nadměrná kon- zumace sladkostí vážně ohro- žuje zdraví. Navíc – dítě si na laskominy zvyká, a ty se mu v dospělosti dají jen stěží ode- přít. Kvůli tomu roste počet dětí s nadváhou, která plodí další zdravotní komplikace. Trpí pohybový aparát, stoupá rizi- ko hypertenze a vzniku meta- bolického syndromu s rozvo- jem cukrovky II. typu. Při těž- ší obezitě jsou ohroženy téměř všechny tělesné orgá- ny. Člověk pak strádá i psy- chicky: od nízkého sebevědo- mí s pocitem izolovanosti až po depresivní stavy v dospívá- ní. MET Velikonoce znamenají kro- mě jiného velké přesuny oby- vatelstva. Letošní svátky hod- lá v Česku strávit až tři sta ti- síc turistů ze zahraničí, nejví- ce jich je z Německa, Itálie, Španělska, Polska a Francie. „Ve srovnání s loňským rokem očekáváme přibližně šestiprocentní nárůst počtu příjezdů zahraničních turis- tů v období Velikonoc, a to u individuálních cestují- cích,“ říká Kateřina Petříčko- vá z Asociace českých cestov- ních kanceláří a agentur. Za- tímco Italové a Španělé přijíž- dějí do Česka týden před Veli- konocemi a na svátky se vra- cejí domů, například Němci a Rakušané přijíždějí do Čes- ka od čtvrtka či pátku a zůstá- vají až do Velikonočního pon- dělí. Němečtí turisté si u nás volí pro svou velikonoční do- volenou nejen poznávací typ zájezdu v Praze, ale také si velmi oblíbili lázeňské poby- ty a turistiku v Krkonoších. Co se týče ruských turistů, hlavní sezona začíná až koncem dubna na Veliko- noce a pokračuje v květnu, kdy se v Rusku slaví květno- vé svátky. Doma nezůstávají ani Češi, ti nejčastěji odjíž- dějí trávit svátky do Francie a také do Egyp- ta. BEL Tradice Češi dodržují, především na Moravě. MAFRA Češi a Velikonoce Nakupujeme velikonoční „ar- zenál“ v obchodech, nebo si ho vyrábíme svépomocí? A kolik za to dáme, to zjišťo- val portál Akčníceny.cz. ● Vejce – v obchodě stojí 2,16 koruny kus. Sada čtyř práškových barev na zdobe- ní velikonočních vajec vyjde na 17,90 Kč, balíček čokoládových velikonočních vajíček stojí od 14,90 Kč. ● Pomlázka – plete si ji 42 % dotazovaných, dalších 22 % ji sice uplést umí, ale větši- nou si ji koupí. Patnácticenti- metrová pletená pomlázka z lakovaného proutí zdobe- ná stuhami stojí od 9,80 ko- runy, 40centimetrová od 16,90 koruny a 105centimet- rová od 29,60 koruny. ● Do velikonočních příprav včetně nákupů investujeme podstatně méně času než před vánočními svátky. Celých 56 % respondentů se snaží vše stihnout za méně než pět hodin, 38 % zvládá přípravy za dvojnásobek času. Jen šest procent se na Velikonoce chystá pečlivěji než na Vánoce. Sladký život 60tisíc tun čokolády se u nás ročně zkonzumuje. To je asi 6 kilo na osobu. O Velikono- cích spotřeba laskominek stoupá skoro o 100 procent. Kam na svátky? Nejvíce Čechů se od 17. do 21. dubna chystá do země galského kohouta. ● Podle Invia.cz zaplatí v prů- měru za pobyt ve Francii za osobu přes 4 tisíce. ● Dále míří do Egypta, na dalších příčkách je Itá- lie či Maďarsko. ● Oproti loňsku prý v tomto období po- klesl zájem o exo- tiku, důvodem je aktuální teplé počasí u nás. Tipy Jak na velikonoční sladkosti ● Žádné mlsání mezi jídly. A když čokoládu, tak s obsahem kakaa alespoň 75 %. ● Koledu schovejte dětem na zahradu, ať ji co nejdéle hle- dají a mají více pohybu. Po- hybovým aktivitám přeje ten- to víkend ještě jedna veliko- noční tradice, která velí chlapcům a mužům, aby vy- mrskali dívky a ženy. Sladkosti pro děti. Odměna, nebo trest? Osm vajec a šest panáků. Za Velikonoce dáme tisícovku Kam na svátky? Němci k nám, my zase do Francie

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz KULTURA středa 16. dubna 2014 13 Vědec Johnny Depp láká do kinDo kin vstoupí tento týden hned šest filmů. Zřejmě největším filmovým lákadlem tohoto týdne bude Transcendence s Johnnym Deppem coby kontroverzním vědcem, který si chce splnit celoživotní sen. Po atentátu, který na něho spáchají extre- misté z řad odpůrců umělé in- teligence, je jeho vědomí při- pojeno k superpočítači a obří- mu vesmíru umělé mysli, kte- rou sám vytvořil. Další novinkou je snímek dánského režiséra Barda Bre- iena (Kurz negativního myšle- ní) Detektiv Down o detekti- vovi, jenž je postižený Downo- vým syndromem. Breien film uvedl osobně na pražském Fe- biofestu, kde byl přítomen i představitel hlavní role. Film 3 dny na zabití s Kevi- nem Costnerem v roli bývalé- ho agenta tajné služby, které- ho čeká přes jeho vůli posled- ní úkol – zneškodnit světově nejhledanější teroristickou organizaci na světě a zároveň ochránit dceru – nemůže oslo- vit snad už ani fanynky Osob- ního strážce. Premiéru bude mít i britská komedie Dvojník, film o švéd- ské zpěvačce a herečce Moni- ce Zetterlund nazvaný Valčík pro Monicu a dokument Ces- ta do školy. METRO Umělá inteligence v podání Johnnyho Deppa BONTONFILM ČERSTVĚ OTEVŘENO PRAHA-CHODOV, HRÁSKÉHO www.billa.czNabídka platí od středy 16. dubna do úterý 22. dubna 2014. Apetito natur 150 g dříve 34,90 100 g = 14,60 Kč 2190 -37% Paprika červená volná, 1 kg Španělsko dříve 69,90 3490 -50% 1 l = 39,95 Kč 7990 Silan aviváž 2 l, více druhů dříve 124,90 -36% inzerce Detektiv Down CINEMART Kevin Costner jako agent tajné služby BIOSCOP Premiéry Zítra vstoupí do kin šest novinek: ● Transcendence Cesta do školy Detektiv Down 3 dny na zabití Valčík pro Monicu Dvojník

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz KULTURA středa 16. dubna 2014 14 Výstava velkoformáto- vých fotografií pod širým nebem připomíná významné momenty Česka v Evropské unii. Výstavu na pražské Kampě připravila ze svého archivu Česká tisková kance- lář, do konce června se představí ješ- tě na dvou dalších místech v Praze. Na více než pěti desítkách snímků fotoreportéři například zachytili bý- valého prezidenta Václava Klause a bývalého předsedu vlády a posléze eurokomisaře Vladimíra Špidlu při podpisu smlouvy o přístupu k Unii, oslavy vstupu Česka a ostatních států do schengenského prostoru, otevření Evropského domu v Praze, podpis Li- sabonské smlouvy nebo odlet čes- kých vojáků na misi do Kosova. ČTK Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK si připomene jedno z vr- cholných děl světového oratorního re- pertoáru – Dvořákovu Stabat Mater. Dílo českého skladatele zazní dnes a zítra ve Smetanově síni Obecního domu pod taktovkou Ondreje Lenár- da. Cena vstupenek se pohybuje od 400 do 800 korun. METRO Ondrej Lenárd FOK Struny podzimu zahájí Mariza Letošní mezinárodní hudební festival Struny podzimu, který se uskuteční od 6. října do 9. listopadu, slavnostně zahájí ve Státní opeře královna por- tugalského fada Mariza (viz foto). Na Pyrenejský poloostrov zavedou po- sluchače i tóny závěrečného koncertu, jenž bude ve Stavovském divadle patřit královně flamenka 21. století Estrelle Morente. MARIZA Výstava je otevřena široké veřejnosti. ČTK Dvořákova Stabat Mater. Zazní v Obecním domě Z Kampy na Letnou Na Kampě výstava potrvá do konce dubna. ● V první polovině května se výstava přestěhuje na Letnou. ● Poslední pražskou zastávkou bude do 20. června piazzetta Národního divadla. inzerce V Evropě jsme již deset let

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz SERVIS středa 16. dubna 2014 15 Marek Mahdal, Facebook „Nesmíte ten svět vidět tak černobíle, pane faráři.“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro 1 Bratříčku, zavírej vrátka je slavná skladba písničkáře Karla Kryla, který by se letos dožil: a) 60 let b) 70 let c) 80 let 2 Valencie je město ve Španělsku ležící na Costa del Azahar, volný překlad mluví o Pobřeží květu: a) ibiškového b) růžového c) pomerančového 3 První známý peruánský spisovatel Garcilaso de la Vega byl také známý jako: a) Lama b) Kipu c) Inka 4 Vesnice na Příbramsku s asi čtyřiceti domácnostmi se jmenuje stejně jako jedno slavné město: a) Babylon b) Jeruzalém c) Golgota 5 Maďarský právník Lájos Kossuth, bojovník za národní nezávislost, se narodil v roce: a) 1702 b) 1802 c) 1902 Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 24,2 °C Rok výskytu: 1934 Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x AP Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-c,3-c,4-b,5-b. Kvíz Počasí DNES ZÍTRA PÁTEK SOBOTA Min. 7 Max. 11 Min. 10 Max. 14 Min. 13 Max. 17 Min. 16 Max. 20 Sudoku ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 14:20 Profesionálové (6/57) 15:10 Televarieté 16:35 Cestománie 17:05 Postřehy odjinud 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 20:00 Pošta pro tebe Ivan přichází do Pošty hledat svého bratra, kterého neviděl 14 let. Anna věří, že kamarádka může být větší oporou v nouzi než špatně vybraný partner. Petrovo sebevědomí kdysi zachránil kamarád, který byl sám na dně, bez pomoci 21:05 Život se smrtí (5/7) Dokumentární seriál (2014) 21:47 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:50 Konec starých časů Komedie (1989) 23:25 Tělo jako důkaz II (1/16) Miluj bližního svého. Detektivní seriál (USA 2011–2012) 00:05 Máte slovo s M. Jílkovou 14:30 Kapitalismus – naše tajná receptura 15:30 Občanská válka v USA (3/3) 16:20 Klíč 16:45 Zkáza bitevní lodi Yamato 17:35 Kancl IV 18:00 Život na pobřeží 18:45 Večerníček 18:55 Příběhy Alfréda Hitchcocka (40/80) 19:20 Neuvěřitelné příběhy (40/47) 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Český žurnál Dělníci bulváru. Dokument. Svět novinářů, kteří v Čechách vytvářejí obsah bulvárních médií 21:00 Na cestě po Rangúnu Cestopisný dokument (2014) 21:30 Trabantem Jižní Amerikou (3/12) Dokumentární seriál (2014) 22:00 Luther (4/6) Kriminální seriál (VB, 2010) 22:55 Začátek světa Psychologický film (2000) 00:25 Banderovci Dokument (2010) 01:30 Chcete mě? 12:30 Doktorka z Dixie II (16) 13:25 Beze stopy III (19) 14:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (21) 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (8) 16:30 Krok za krokem IV (14) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:30 Kriminálka Miami III (22) 18:25 Ulice (2588) Rodinný seriál (2014) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Hlas Koučové naplnily dvanáctičlenné týmy a soutěž vstupuje do další fáze. Soutěžící čekají velké souboje. Jednotliví koučové ve svých týmech vybrali zpěváky do dvojic a postavili je proti sobě, aby zazpívali stejnou píseň 22:05 Koule Sci-fi thriller (USA, 1998). Hrají: D. Hoffman, S. Stone, S. L. Jackson, P. Coyote a další. Režie B. Levinson 00:35 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (21) Není láska nádherná? Kriminální seriál (USA, 2003) 01:25 Kriminálka Miami III (22) 08:45 Futurama V (2) 09:15 Pevnost Boyard I (11) 10:15 Kdo přežije: Thajsko (5) 11:10 Top Gear XX 12:15 Akta X II (14) 13:15 Faktor strachu X (7) 14:10 Simpsonovi XXI (11) 14:40 Simpsonovi XXI (12) 15:10 Bořiči mýtů V (30) 16:15 Skladiště 13 II (1) 17:10 Jmenuju se Earl III (20) 17:40 Grimm II (10) 18:30 Simpsonovi XXI (13) 18:55 Simpsonovi XXI (14) 19:20 Kdo přežije: Thajsko (6) 20:15 Elitní komanda zblízka (9) Americko-česká dokumentární série (2012). Žoldáky odedávna obestírá aura jistého tajemství. Jejich moderní podobu, včetně vybavení, výcviku a způsobu, jakým mění vedení konfliktů, vám představí seržant Terry Schappert... 20:50 Elitní komanda zblízka (10) 21:20 Teorie velkého třesku V (14) Sitcom (USA 2011) 21:50 Partička 22:45 Gauner Krimikomedie (Francie, 2009) 00:35 The Big Bang Theory V (14) 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer show 16:00 Bravo TV 16:05 Mixxxer 17:00 Óčko News 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko News 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 Óčko News 20:05 CZ & SK 21:00 Óčko News 21:05 Devadesátky v devět 21:45 Fashion Time 22:00 Óčko News 22:05 Millenium 23:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 23:05 Love Zone hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 10:25 Policie Hamburk VI (6) 11:25 Rosamunde Pilcherová: Odstíny lásky 13:25 Walker, Texas Ranger VIII (20) 14:20 Specialisté na vraždy VI (8) 15:25 Castle na zabití II (22) 16:20 Komisař Rex III (4) 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II (261) Štěnice. Rodinný seriál (2014). Hrají: V. Freimanová, R. Zach, I. Chmela, J. Janěková ml., I. Jiřík, F. Čapka a další. Režie J. Adamec 21:30 Očima Josefa Klímy Nenechte si ujít publicis- tickou show reportéra a ostříleného novináře 22:20 Pípšoubazar Show Zdeňka Izera, která navazuje na úspěšnou bazarovou řadu 23:35 Hawaii 5-0 III (5) Kriminální seriál (USA, 2012) 00:30 Myšlenky zločince: Chování podezřelých (1) Kriminální seriál (USA, 2011)

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz SERVIS středa 16. dubna 2014 16 VÝZNAMNÁ BEZVÝZNAMNOST Poslední román vyšel Milanu Kunderovi před čtrnácti lety, a tak, když jsem se doslechl, že do francouzských knihkupec- tví dorazila jeho novinka, bych nejspíš večer neusnul, kdy- bych si ji nepořídil ještě dnes. Román nazvaný Svátek bezvý- znamnosti má 140 stran, leč mohl by jich klidně mít i polovi- nu; písmo jako vystřižené ze slabikáře mi nevadí, právě na- opak, s přibývajícím věkem vidím stále hůř. Stárnoucí herec, který už léta ne- dostal roli a přivydělává si obslu- hováním na rautech; muž vedou- cí vnitřní dialog s matkou, o níž nic neví, protože ho opustila krátce po porodu; vysloužilý donchuán, jemuž dobývaná žena uteče s prvním pobudou, na něhož natrefí: označit posta- vy Kunderova románu za antihrdiny by bylo pořád moc opti- mistické, ne, tohle jsou prosím totální lúzři smíření s vlast- ním osudem... Kundera píše: Bezvýznamnost je, příteli, základem lidské exis- tence. Provází nás všude a na každém kroku. Je přítomna i tam, kde ji nechce nikdo vidět: v hrůzách, krvavých bitvách, nejhorších pohromách... Ale nejde jen o to ji rozpoznat, je též třeba se ji naučit mít rád… Vdechujte, příteli, bezvýznam- nost, která nás obklopuje, právě ona je klíčem k moudrosti a dobré náladě... Nad tématem, jež by vám jinak nepřišlo hod- né pozornosti, se po přečtení knihy zamyslíte a vydrží vám to hezkých pár dní. Ptáte se, v čem tkví Kunderova světovost? Aniž plýtvá slovy a čtenářovým časem, dokáže napsat význam- ný román o bezvýznamnosti. www.martindanes.com Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku Sloupek MARTIN DANEŠ POLITOLOG A SPISOVATEL Citát Tohle jsou prosím totální lúzři smíření s vlastním osudem. RAUT (Ze sloupku Martina Daneše na této straně) Společenský večer vybrané společnosti ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Victoria.Zítra je z ní čtyřicítka Victoria Beckhamová, bývalá členka skupiny Spice Girls, oslaví zítra čtyřicítku. Dnes je dřívější zpěvač- ka úspěšná především na poli módy – má svou znač- ku, pravidelně se umisťuje v čele žebříčků nejlépe oblékaných lidí světa. V tom ji umí zdatně doplňo- vat i její manžel David Backham. PROFIMEDIA.CZ Dopisy a vzkazy Zemanův smysl pro šetření Prezident Miloš Zeman chystá představení týkají- cí se prezentace pomoci státu z dluhů. Hodlá za pe- níze z fondu, na nějž při- spívá nemalou částkou, nakoupit státní dluhopisy a rozstříhané, tedy zniče- né, je dát ministru finan- cí. Hodlá se ho zeptat, ko- lik dá on. Nevím, jakou finanční mocí disponují bývalí vr- cholní politici. Možná by se hodilo předat ministru financí se zbytky dluhopi- sů také zbytky potravin, které spořádalo dvě stě še- desát hostů na oslavě prv- ního výročí prezidentová- ní pana Zemana. Jeho fond na podobné akce ob- náší trojnásobek toho, co spotřebovali jeho před- chůdci. Co je vidět, to se počítá. Závěrem úvaha: Proč ne- chtějí politici do nebe? Protože tam nejsou pení- ze, nekrade se tam a je tam diktatura, totalita, ne- boť moc má jedinec. JAN PIJAN, BRNO dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Finské trio.Vystoupí v Rock Café Finská skupina Värttinä se vyznačuje především svým ženským triem. Ztělesňuje harmonii vokálů, a na svém turné po celém světě se zastaví i u nás – 22. května vystoupí v pražském Rock Café. Värttinä svou hudbou vytvořila globální fanouškovskou zá- kladnu severské lidové hudby, získala mnoho oceně- ní a zaznamenala již 14 alb. VÄRTTINÄ David Veverka Někde to už je a vypadá to pěkně. Tak proč ne? Filip Hainz Dát jim plochy, ano. Ale dávat jim peníze, to ne. Roman Výmola Určitě ano, některé street arty jsou opravdu povedené. Anketa z Facebooku deníku Metro Nechali byste sprejery vyzdobit za městské peníze vybrané podchody? Slovo dne „V novém tendru na Temelín mohou být čtyři uchazeči.“ MILOŠ ZEMAN, PREZIDENT Zeman při včerejší návštěvě v Hradci Králové uvedl, že do hry o dostavbu jaderné elektrárny Temelín může vstoupit ještě čtvrtý uchazeč – společnost z Jižní Koreje.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

19

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz JOB středa 16. dubna 2014 18 Prokrastinace, tedy chronické od- souvání povinnos- tí a úkolů, je téma- tem vědeckého vý- zkumu doktorand- ky z Masarykovy univerzity v Brně. Tatiana Malatincová se po- kouší rozbít některé stereoty- py, například že prokrastina- ce je zástěrkou pro lenost. Prostřednictvím dotazníku na webových stránkách www.nejsmelini.cz sbírá data, která mají podpořit do- savadní výsledky výzkumu. Lidé, kteří dotazník vyplní, zároveň zjistí, k jakému typu prokrastinátorů náleží. Prokrastinace je v součas- nosti populárním pojmem, který plní stránky časopisů o životním stylu. Zaměřila se na něj řada populárně-vědec- kých knih, ale také plnohod- notný výzkum. Základní cha- rakteristikou jevu je nero- zumné, neodůvodněné odklá- dání úkolů nebo opakované selhávání při plnění povin- ností a dosahování vlastních cílů. Není to však synony- mum pro lenost – prokrasti- nátor často sice jeden úkol od- sune, ale zatím vykoná spous- tu jiné práce. Lenoch prostě nedělá nic. Dosud Malatincová praco- vala hlavně na základě odpo- vědí svých studentů. Vytvoři- la základní typologii, v níž první skupinu tvoří lidé, kte- ří potíže nemají – dokážou si určit konkrétní cíle i pro- středky, jak jich dosáhnout. Zbytek lidí pak vědkyně dělí na tři další skupiny. „První typ jsou aktivní prokrastiná- toři, kteří odkládají úkoly proto, že dlouho před termí- nem nedokážou pracovat efektivně. Obyčejně to dělají automaticky. Nakonec vše stihnou bez problémů. Stres a časový tlak jim pomáhají a jsou navíc v životě mnohem šťastnější,“ uvedla psycholož- ka. Další dvě skupiny jsou problematičtější. Takzvaní averzivní prokrastinátoři po- vinnosti odkládají proto, že nesnášejí svou práci, jsou de- motivovaní a nevidí smysl v konkrétních úkolech. Třetí typ jsou prokrastinátoři úz- kostní, kteří chtějí být praco- vití, mají velké ambice, ale nezvládají pracovat v tempu, které si sami – nerealisticky – stanoví. ČTK Bývaly doby, kdy řada ma- lých kluků snila o tom, že se stanou kosmonauty. Jaké šan- ce a vyhlídky by měli ve sku- tečnosti, se pokusil zjistit ka- nadský list The Globe and Mail. V Kanadě jsou astronauti vládními zaměstnanci a je- jich plat začíná na asi 50 tisí- cích kanadských dolarů (zhruba 908 tisíc korun) roč- ně. Astronauti mohou vydělá- vat až 150 tisíc dolarů ročně, záleží to na jejich zkušenos- tech, řekl kanadský astro- naut Chris Hadfield, který ne- dávno odešel do důchodu. Většině astronautů ale o pení- ze nejde, dodal. „Během ka- riéry jsem se nikdy neptal, ko- lik dostanu zaplaceno. O to mi nikdy nešlo.“ ČTK Vzdělání U astronautů se vyžaduje nejméně titul inženýra v tech- nickém oboru. Běžné je mít doktorský titul. ● Například Roberta Lynn Bon- darová, která se stala první kanadskou astronautkou, má titul ze zoologie a země- dělství, postgraduální stu- dium absolvovala v oboru experimentální patologie a neurologie, doktorský titul získala na Torontské univer- zitě a ve studiu pokračovala na McMasterově univerzitě v Kanadě, kde ukončila vzdě- lávání jako lékařka. Ještě si upravím nehty, a pak se pustím do práce. PROFIMEDIA.CZ Společnost Pyramida Průhonice s.r.o. přijme aSiStentku jednatele / majitele společnosti Požadavky: ● AJ slovem i písmem ● NJ slovem i písmem ● ŘP sk. B. CV s přiloženou fotografií zasílejte na: katerina.trnkova@pyramidapruhonice.cz Hotelová škola Radlická přijme pro školní rok 2014/15 APROBOVANÉ UČITELE PŘEDMĚTŮ: informační a komunikační technologie, tělesná výchova, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, praxe v cestovním ruchu, odborné a praktické předměty gastro, nauka o výživě. Nabídky s životopisem zasílejte na adresu: machackovad@hs-radlicka.cz Hledá: Pracovníky pro ostrahu objektu na Praze 13 Hledáme nové zaměstnance do prodejny spotřebního zboží na pozice - kontrola zboží, ostraha parkoviště, výstupní kontrola - Po dohodě možnost zaměstnání i v jiných městských částech Požadujeme: Komunikativnost, odpovědný přístup k výkonu povolání, trestní bezúhonnost. Pro více informací nás kontaktujte telefonicky, nebo přijďte osobně na uvedenou adresu Adresa: Jankovcova 1569/2c Náborové dny: Pondělí až pátek, 9:00 – 16:00 Kontakt: nabor@abasco.cz, Tel: 724 621 822 Nejsme líní Na webových stránkách Nejsme líní shromažďuje Malatincová informace o pro- krastinaci a zmiňuje mnoho paradoxů, které se s ní pojí. ● Jde například o neschop- nost věnovat se aktivitám, které člověka lákají. ● Dočtete se o plýtvání drahocenným časem skrze nesmyslné aktivity. ● Dalším paradoxem je posed- lost prázdným plánováním nebo neschopnost soustře- dit se na to, co musíme udělat, bez záchvatů stresu. inzerce Stále odsouváte úkoly? I tak můžete být pracovití Astronauti. Jaký mají plat?

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz SPORT středa 16. dubna 2014 19 V Poháru jsou po- slední čtyři týmy. Loňský vítěz dnes hraje se Spartou. Dostat se do pohárové Evro- py? Pro Jablonec je jedinou možností výhra v Poháru Čes- ké pošty. Tam však musí nej- prve porazit suveréna letošní sezony, pražskou Spartu. Téměř jistý ligový vítěz by rád získal double. Jablonec i přes nezdary v lize věří v ob- hajobu. „Pohár je jiná soutěž, zmobilizujeme se, a když se vyvarujeme chyb v obranné fázi, nejsme bez šancí,“ řekl ČTK jablonecký trenér Ro- man Skuhravý. Utkání začíná dnes v 16.45. RB Program semifinále V Poháru České pošty zůstaly už jen Jablonec, Sparta, Plzeň a Brno. ● Utkání Jablonec–Sparta se hraje dnes od 16.45, odveta za dva týdny. ● Plzeň s Brnem hrají zítra od 17.30, odveta je na progra- mu také za dva týdny. Českou házenkářskou repre- zentaci mužů povedou od 1. července jako trenéři dlou- holetí reprezentanti Daniel Kubeš a Jan Filip. Na lavičce nahradí duo Vladimír Haber, Jaroslav Hudeček, jimž vyprší smlouva po červnovém play- -off o postup na mistrovství světa proti Srbsku. Svaz pode- píše s Kubešem a Filipem tří- letou smlouvu. ČTK Křížový výslech atleta Pistoriuse skončil Státní zástupce Gerrie Nel včera po pěti dnech skončil s ostrým křížovým výslechem jiho- afrického handicapovaného atleta Oscara Pistoriuse, který u soudu v Pretorii čelí obvině- ní z vraždy přítelkyně Reevy Steenkampové. Obhajoba pak předvolala dalšího ze svých svědků a s jejich výslechy bude v příštích dnech pokračovat. AP Číslo dne 25I letos na grandslamu Roland Garros vzrostly odměny. Tenisté si celkem za výkony v Paříži rozdělí 25 milionů eur (687 milionů korun), tedy o tři miliony eur víc než loni. Semifinále začíná v Jablonci Na klinice používáte intravenózní infuzi vysokých dá- vek vitaminu C. Jaký má podle vašeho názoru význam v onkologické léčbě? Intravenózní infuze vysokou dávkou vitaminu C se v onkologii po- užívájakosoučástnutričně-farmakologickéléčby,protoženádorové bujení a onkologická léčba prokazatelně vedou k deficitním hla- dinám vitaminu C. Ve studiích se uvádí, že se mnohdy blíží úrovni kurdějí (skorbut). Kvůli deficitu vitaminu C může špatně fungovat metabolismus, imunitní, cévní a nervový systém. To všechno se v rámci chemoterapie projevuje nežádoucími účinky. Patří sem zejména nevolnost, zvracení, žaludeční a střevní obtíže, únava, sla- bost, vyčerpání, anémie, deprese, dyslipidémie, snížená odolnost vůči infekcím, špatné hojení ran, snížená pevnost cév a další. Nic- méněvysokádávkavitaminuCpromptněkorigujedeficitníhladinu vitaminuCvkrviajehozmíněnéfunkceudržujenapotřebnéúrovni, cožvedekesníženívýskytunežádoucíchúčinkůvrámcichemotera- pie a radioterapie.Toto společné léčebné působení vede ke zvýšení kvalityživota,kjehoprodloužení.Vidímetovesvépraxiivestudiích našich kolegů na amerických univerzitních klinikách. Klinika se zabývá také léčbou pohybového aparátu. Terapie těchto bolestí se obvykle opírá o paraceta- mol, nesteroidní antirevmatika, kortikosteroidy. Také s těmito léky pracujete nebo používáte jinou terapeutickou strategii? Pacienti přicházejí na naši kliniku většinou s požadavky na jiný typ léčby než uvedenými léky. Ty jim většinou předepsal jejich praktický lékař a příliš se při ovlivnění jejich bolesti neosvědči- ly, protože mají řadu nežádoucích účinků. Mnozí pacienti mají vředovou chorobu v anamnéze, užívají warfarin, mají nemocná játra nebo jim hůře pracují ledviny. Jindy nemocní užívají 10 a více druhů léků na jiné choroby a další analgetika nebo nes- teroidní antirevmatika jim není možné kvůli lékovým interakcím předepsat. Z tohoto důvodu se zaměřujeme na typ léčby, který redukuje bolest nemocných, nepoškozuje jaterní parenchym ani ledvinné funkce, nevyvolává krvácení do gastrointestinálního traktuanemálékovéinterakcesjinýmiléčivy,ježpacientiužívají. Takovými léky jsou Guna-MD kolagenové injekce, s nimiž máme vynikající zkušenosti a považujeme je za šetrnou léčbu. V jednom článku popisujete své zkušenosti s léčbou více než 1000 pacientů. Můžete blíže specifikovat, ojakáonemocněníšloajakýprospěchléčbapacientům přinesla? Nejvíce pacientů je odléčeno pro bolesti dolních zad, kde dochází k výraznému zmírnění obtíží ve smyslu redukce bolesti, zlepšení chůze a rozsahu pohybu v páteři, k návratu do zaměstnání z pra- covní neschopnosti, zlepšení kvality života. Mezi další nemoci, při nichž dosahujeme výrazné redukce bolesti, patří bolesti horní části zad, hlavy, artrózy kolene I. a II. stupně, artrózy kyčelního kloubu I. a II. stupně; u vyššího stupně artrózy se např. odloží da- tum operace. Úspěch zaznamenáváme i při léčbě bolestí ramen- ního kloubu či bolestí malých kloubů ruky. Také při fibromyalgii došlo ke snížení potíží nemocných, zde je však nutné, stejně jako při výhřezu ploténky, dlouhodobé podávání Guna-MD injekcí. Léčit lze účinně a přitom šetrně Odborná redakce EDUKAFARM Nové zdravotnické zařízení inPHARM CLINIC v Jesenici u Prahy se zaměřuje na preventivní medicínu, moderní bezpečnou terapii bolestí pohybového aparátu a klinickou onkologii. Podrobnosti o náplni kliniky nám poskytli odborníci, kteří zde pracují. S A F E T R E A T M E N T C E N T E R Možnost objednání: 241 432 133, recepce@inpharmclinic.cz Adresa: inPHARM CLINIC,V Areálu 1243, Jesenice u Prahy (na rohu ulice Říčanská aV Areálu). Nejpohodlnější příjezd je z okruhu spojujícího dálnice D1 a D5 (exit Jesenice). inzerce Házená. Reprezentaci povedou Kubeš a Filip

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

Práce - nabídka • Hledáme komunikat., pozitivní, mladé lidi do našeho týmu. Zabý- váme se půjčkami. Na ŽL, vysoké provize garantovány. Proškolení zdarma. 774 295 485 • Každý může prodat německý vysavač s vodní filtrací a sepa- rátorem, bezkonkurenční cena od 24.990! Bez vlastních investic. Nutné auto a ŽL. T: 273130298 • POKLADNÍ - prodejny po celé Pra- ze, zálohy druhý den. školení zajiš- těno. Směny dle Vašeho výběru, T.: 284083300, 777335756 • Zálohy 50% vyplácíme druhý den. Doplňování zboží, pultový pro- dej, pomocné práce, pokladní. T: 284 083 300, 777 335 756. • PULTOVÝ PRODEJ - hledáme bri- gádníky - prodavač/ka do lahů- dek, pekaře/ky, školení zajištěno. T.: 284 083 300, 777 335 756, www.creditczech.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Spol. Agusta hledá kontrolo- ry skladových systémů. Nástup dohodou. Práce v logistickém cen- tru Stránčice a Jažlovice doprava zajištěna. Požadavky: flexibilita, základy PC, VZV výhodou, dobré plat. podmínky, dobrý kolektiv. Dal- ší 9-16,00 tel: 774483361, mail: nabor@agusta.cz • Přijmeme atraktivní slečny - spo- lečnice 18-28 let na erotický pri- vát v Praze. Vysoké výdělky, pro- fesionální přístup. 773678472, www.privatalbertov.cz • Skladník/Picker s nástupem ihned do Postřižína. Ubytová- ní a doprava na pracoviště zdar- ma, náb. příspěvek 200Kč. Plat 70-90Kč, HPP. Tel: 723936471 • Přijmeme větší počet brigádníků, výdělky 70-130Kč dle zařazení + prémie. Tel.: 722 775 898 • Nabízíme spolupráci prof. řidi- čům taxi a sml. přepravcům. Posky- tujeme jedinečné podmínky spolu- práce, které nemají na českém trhu obdoby. T: 723424230 • Nabízíme spolupráci řidičům s koncesí a zkouškami z místopisu. Poskytujeme vozy s možností výhodného odkupu. Více info na tel.: 312 538 539 • KOMWAG a.s., Praha 2, Perucká 10 přijme fyzicky zdatné důchod- ce na ostrahu a úklid dětských hřišť. Čistý RT podmínkou. Tel.: 236040011 • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stá- lý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • Automechanika-autoelektrikáře s praxí zaměstná na HPP soukro- mý autoservis v Praze 9 - Hloubětí- ně. Dotazy a CV zasílejte na e-mail: info@automont.cz. • Přijmeme fyzicky zdatné pracov- níky preventivně bezpečnostních hlídek v Říčanech u Prahy za nad- standardních platových podmínek. Info na 602 315 467 • Bezp. služba přijme pracovníky ostrahy objektu v blízkosti Vaše- ho bydliště. Možnost výdělku až 18000Kč. + náb. příspěvek. T: 246 002 418, 602 585 329 • Inzerát z portálu TIP-PRACE.cz: Řidič MKD s praxí min. 1 rok. Diety až 50 Euro/den, nový vozový park. Tel: 731426319, 732116245, Tomáš Pressler. • BRIGÁDY! Přijmeme brigádní- ky na balení zboží ve skladech na okraji Prahy! Doprava zajiště- na z centra! Různé směny. Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • Přijmeme obsluhu/pokladní s praxí na čerpací stanici v centru Prahy. Vhodné i pro ČID, PID. Tel: 702 048 132, e-mail: kinst@uan.cz • Třídění tisku - brigáda, 60 Kč/hod., výplaty týdně. Tel.: 774 433 968 • Bezpečnostní služba přijme pra- covníka zásahové skupiny PCO (P-9 Běchovice) POŽADUJEME: Bezúhon- nost, profesní kvalifikace-strážný, ŘP sk. B a vlastní automobil, zdravotní a fyzická způsobilost, zbrojní průkaz výhodou. NABÍZÍME: HPP, nástup možnýihned.Kontakt:724372605, security.pco@seznam.cz • Alzheimercentrum Průhonice přijme pracovnice úklidu ve zdra- votnickém zařízení. Nástup mož- ný ihned. Tel.: 774 774 064 p. Piskáček • Přijmeme paní na ranní úklid kanceláří, Praha 4 - Pankrác, od 5-7 hod., 1x za 14 dní sobota a neděle. Plat 4.600Kč. Tel.: 776 693 265 • ČSAO Praha 10 - autorizovaný dea- ler Škoda přijme AUTOMECHANIKA s praxí, úkolová mzda. Životopis zasílejte na:jan.komurka@csao.cz nebo tel. 720 997 299 • Plnění obálek - Info o práci zašlu zdarma poštou, pište sms - adresu + PSČ na tel.: 733272071 nebo loriola@centrum.cz • Poznejte rozmanitou práci u svě- tového lídra v čistírenství. Čistírny Bel&Blanc a 5aSec ročně obslou- ží tisíce klientů. Poznej jak náš odborně zaškolený personál svojí každodenní prací buduje náš spo- lečný úspěch a staň se jedním z nás. Na tvůj životopis čekáme na: jdvorak@beletblanc.cz • Fakultní jesenická škola - ZŠ, MŠ, ZUŠ (MHD Praha)hledá nové pracovníky na pozice vedoucí škol- ní jídelny (plný úvazek) a poklad- ník školy (částečný úvazek). Oba s nástupem 1. 6. 2014 (u vedou- cí školní jídelny souběh možný od 1. 5. 2014). Nabídky se struk- turovaným životopisem zasílejte na: skola@jesenickaskola.cz, pří- padně telefonujte: 725 612 612. www.jesenickaskola.cz • Hledáme asistentku na celý nebo částečný úvazek. Požadu- jeme znalost italského jazyka, PC a praxi v administrativě. Tel: 731 173 391. • Fakultní jesenická škola - ZŠ, MŠ, ZUŠ (MHD Praha) hledá tvo- řivé, zodpovědné a obětavé kole- gy učitele pro 1. stupeň (nejlé- pe s Aj, Hv) a učitele 2. stupně s aprobacemi Čj - Vv, Tv - Př, Aj - Rj (případně i jinak kombinované v rámci uvedených předmětů). Možno též učitele Hv v ZŠ - hudeb- ní nauky v ZUŠ. Pracovní prostředí náročné, ale též vstřícné. Nástup srpen 2014. Nabídky se struktu- rovaným životopisem zasílejte na: silova@jesenickaskola.cz,případně telefonujte: 725 612 610. www.jesenickaskola.cz • Přijmeme realitní makléřku s angličtinou a praxí. Klienti i nemo- vitosti zajištěny. Orionreal.cz tel.: 731533379. • AUTOVARS a.s. autorizovaný dea- lerOPELaChevroletsesídlemnaPra- ze 7 přijme recepční. Nástupní plat: 14.000,--. V případě zájmu zašlete průvodní dopis a své CV na e-mail: ivana.kostalova@autovars.cz • Městská poliklinika Praha přijme: interního lékaře (možno i na zkrá- cený úvazek) lékaře na služby na LSPP v oboru praktické lékař- ství pro dospělé lékaře na Protial- koholní záchytnou stanici (bez spe- cifikace oboru) Bližší informace Bc. Brunerová, tel: 222 924 214, e-mail: t.brunerova@prahamp.cz • Hledám na občasnou výpomoc brigádnici do květinářství v Praze 9 - Prosek se znalostí vazby kvě- tin. Tel: 720 677 295 • BA přijme pro ostrahu i recepci objektu na Václavském náměstí komunikativního pracovníka i ml. důchodce. Mzda 52Kč + příplat- ky. Info Po-Čt 8-14,00 hod. na tel.: 257 225 555. • Přijmeme pracovníky na propaga- ci a sepisování registrací pro nově otevřené zdrav. středisko, dobré fin. ohodnocení, 15-25.000 Kč/ měs, tel.: 775533301 • Výrobce měřících přístro- jů se sídlem v Praze 9 přijme elektrotechnika do výroby. Poža- dujeme odborné vzdělání, praxi a zkušenost s PC. Prosím o písem- né nabídky. Více o společnosti na: www.orbit.merret.cz Příp. životopi- sy na: orbit@merret.cz • Charon Help hledá spolupra- covníky, muže i ženy. Požaduje- me velmi empatickou osobnost, seriózní vzhled, příjemný, kultivo- vaný hlasový projev, čistý TR. Prá- ce vhodná pro aktivní a komuni- kativní důchodce. Pro sjednání schůzky volejte bezplatnou linku 800262121 nebo mobilní telefon 774490009 • BRIGÁDA/BALENÍ letáků Pha 9. Hledáme šikovné pracovní- ky na balení časopisů a letáků. Jedná se o čistou suchou prá- ci. Platí i pro cizince s platnými doklady. Praha 9 – Horní Počer- nice. Práce na úkol. Vyplácení každý týden. www.wellpack.cz, bez- platná linka - 222 703 244 nebo kariera@wellpack.cz • Hledáme telefonistky na odpo- lední směnu Po - Pá od 14 do 19 h. Vhodné i pro Důchod- kyně. Práce na dohodu. Praha 5. T:702212046, 251 680 104. • Oděvní ateliér přijme střihač- ku oděvů-krejčovou. Nutná zna- lost konstrukce střihů, schopnost vytvořit střih. Nástup ihned. T: 737 371 652, 730 142 147 • Bezp. služba přijme oblastní- ho vedoucího. Požadujeme praxi u bezp. služby a zkušenosti s náborem nových zaměstnanců. Nástup ihned. Info: 602 563 896 • Hledáme ambiciózní spolupra- covníky na ŽL. Poskytování úvěrů a půjček. Volejte 776733184 Vzdělávání - Kurzy nabíd. • KURZ ÚČETNICTVÍ v centru Pra- hy u metra od 28.4. 2014, 20-tile- tá tradice. Po ukončení nabídka zaměstnání. Tel.: 220 921 440 • REKVALIFIKAČNÍ KURZY kos- metika, kadeřnictví, manikúra, modeláž, pedikúra - Artiris, Národ- ní 43, Praha 1, www.artiris.cz, tel: 602 283 431, 224 230 950 • Studium dějin Starého Babyló- na. A jak zásadně se dávné dějiny týkají Vaší budoucnosti? Přednáš- ka zdarma 23.4., 18.30 h. Tyršův dům, Újezd 40, P1. • Šmejdi v duchovním byznysu. Vášniví ateisté a sektaři. Zne- užití důvěry. Nedat se podvést, myslet! Studium bible. Zdarma: mike.morrow@ecn.cz, 777630724 Služby - nabídka • ČÍNSKÁ RESTAURACE Smarag- dová zahrada, Rytířská 10, Pra- ha 1 v pasáži Staroměstská trž- nice Vám nabízí nejen švédské stoly za 109Kč, možno i pro sku- piny. Nudle od 30Kč a ostatní jídlo dle nabídky z jídelního lístku. Rádi Vám zabalíme jídlo s sebou. Tel.: 224 220 247 • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. • TOP PŮJČKY. Jsme experti ve světě financí. Nebojte se a bez- platně zavolejte. Rádi třeba jen poradíme. 774 295 485 • Půjčujeme peníze oproti zástavě nemovitosti, splatnost až 15 let bez prokazování příjmů, nízký úrok, vykupujeme nemovitosti. Tel: 775439282, 607048621 • Rychlá půjčka bez poplatků! Pro zaměstnance, důchodce, ŽL. 10-300.000Kč, 20-60.000Kč na OP a výpl. pásku. 30.000Kč na OP a ŽL. Tel.: 774 699 161 • Oddlužení dle insol. záko- nem, nově i OSVČ, nízká splátka na 5 let. Stop exekuce, úroky, draž- by. Osobní přístup, 100% úspěš- nost. Info 776 233 605 i sms • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo metro Hradčanská, Čs. Armády 11. T: 775 243 075 • Dlužíte někomu peníze a nedaří se splácet. Máte exekuce a neví- te si rady. Chcete to řešit!? Volej- te zdarma 800194444 od 09-17 hodin. Domluvte si schůzku zdarma. Byty - nabídka • Prodáme byt na Komorním Hrádku, OV, cihla, po rekonstrukci, 3+1, výborné spojení na Prahu. Cena 1,790.000,- při rychlém jed- nání sleva. Tel. 777946584 Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro investici. T: 777 21 21 34 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 777284150 • VOLEJTE ZDARMA, soukromá osoba koupí byt v Praze (dluhy - exekuce) uhradím. Platba rychle. Tel.: 800 204 000 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osobní nebodružstevní.Platbavhotovosti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volejte 775432964 • Koupím byt kdekoliv v Praze k investici, stav nerozhoduje, solid- ní, rychlé jednání, prosím, nabídně- te. Tel.: 774 443 893 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exekucí, i s výpovědí, před privatizací, zajis- tím náhradní byt, záloha. Tel.: 608 889 512 • Rodina koupí byt v Praze v jakem- koli stavu osobní nebo družstevní platba v hotovosti. Pravní servis zařídím. Tel.: 773 109 561 • Koupím byt před privatizací, obecní. Dám náhradní byt. Nízký nájem a velké odstupné. Dluhy uhradím, stěhování, právní servis zajistím. Tel.: 725805115 Pronájmy - nabídka • Levný pronájem garsonek v Praze, 25 m2 , 5950 Kč + 2000 Kč poplatky vč. energií. Možno i 2kk, ihned volné, bez kauce. 603524321,vymeny.bytu@email.cz • Pronajmu domek-chatu, P-9 Hloubětín. 3+1, WC, koup., zahra- da 300m2 . 8000Kč + kauce. Vhodné pro dělníky, 3-4 osoby. 15 min. metro, Lidl. T: 605864051 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Hledáme pronájem kdekoli v Pra- ze a okolí. Menší byt do 10tis. vč. popl. nebo větší do 15tis. vč. pop. Prosím, volejte nebo pište na tel. 603257202. • Slušný pár hledá byt v Praze s dobrým spojením MHD. Zařízený i nezařízený v dobrém stavu. Dlou- hodobě. Solidní jednání. RK nevo- lat. TEL: 604778666 • Hledáme byt pro pár, nekuřá- ci bez zvířat u MHD, zař. i nezař., pouze dlouh., vel. gars. - 2+1 max. 12000 vč. Za nabídky děkuji. T: 605845088 Nemovitosti - nabídka • Prodám chatu, Bradlec u Ml. Boleslavi. V blízkosti les, koupá- ní, rybaření. Možné celoroční byd- lení či jako pozemek na RD. Cena 1400000. Info:602528142 Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme coko- li – privatizaci, právní vadu, dluhy, exekuce. T: 800662222 Vybav. domácnosti popt. • Koupímstaré,ručněvázanékober- ce v jakémkoliv stavu, malé i velké, zaplatímhotověhned,odvozzajistím. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 • Výkup starožitného nábytku - Lož- nice, pracovny, jídelny, obrazy, kni- hy, lustry, hračky, drobnosti, i celé pozůstalosti. Solidní jednání. T: 603478873 Intimní - nabídka • V e r o n i k a P r a h a 1 0 , 32/160/60/3-prsa nabízí EROT. SLUŽBY v mém sukromém byteč- ku od 300 Kč-600 Kč-1/2 h. a 1. hod. od 700 Kč-1300Kč. Jen volat 702901897 ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. 800 500 292 RYCHLÉ PENÍZE BEZ POPLATKÙ Stavební, bourací, zámečnické práce Kompletní rekonstrukce od A do Z Domů, bytů, chat, vrat, mříží, plotů troch.jt@gmail.com 723 401 981 800 600 333 www.adamsecurity.cz PřijmemeMUŽEaŽENYnapozice– STRÁŽNÝ–PrahaastředníČechy NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! Fyzickynáročné–nevhodnéprodůchodce ADAM SECURITY Přijmeme strážné! Hledáme strážné, vrátné, recepční Vyžadujeme jakékoliv pracovní omezení - invalidní důchod, ZPS, OZZ. Nabízíme náborový příplatek až 3.000 Kč. Plat 9.000 Kč, 50-70 Kč/hod. Místo práce Praha a okolí. Kontakt: 733 467 283 HLEDÁME ŘIDIČE SKUPINY D Dopravní společnost DATA AUTOTRANS hledá nové řidiče sk. D Přijmeme spolehlivé, seriozní a odpovědné řidiče na zahraniční autobusy (možno i na občasnou výpomoc). Zajišťujeme jak vnitrostátní dopravu, pravidelné linky, výlety po ČR i zahraničí a vícedenní okruhy po Evropě. Platové podmínky dle dohody. Vozový park do tří let. V případě zájmu volejte 724 773 074 nebo nás kontaktujte přes naše stránky www.dataautotrans.cz Cateringová společnost Golem s.r.o. hledá kuchařena externí spolupráci od 12.5 do 31.5.2014 na akci Pražský pivní festival na Letné. V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte pana Karla Lukeše, e-mail: karel.lukes@golem.cz nebo tel.: 602 346 312 Agenturapráce působícívPrazepřijmeneomezený početzaměstnancůdoodpadníhoprůmyslunapozici: prácenahlavnípracovnípoměrinadohodu opracovníčinnosti dobréplatovépodmínky profesionálnípřístupkzaměstnancům Zaregistrujtesetelefonickydonašídatabáze amyproVásnajdemevhodnéuplatnění. Telefonníkontakt:724984845 METAŘaPOPELÁŘ Telefonníkontakt:724984844 Rychlé úvěry do 50 000 Diskrétní jednání Vyplácíme hotově 605 834 098 VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 www.pujcky777.cz půjčky pro: • zaměstnance • podnikatele • důchodce  604 933 113 od 9,9% nová společnost půjčka prO každéhO 10 000 až 70 000 kč volejte 844 999 666  nízké měsíční splátky  nenahlížíme do registrů  bez poplatků za zpracování a schválení  peníze do 24 hod. od schválení Půjčky Pro každého bez PoPlatků Půjčíme: Stačí nám zavolat · Zaměstnancům · nebo napsat sms · Živnostníkům · či e-mail · Důchodcům teleFoN: 722 183 161 cleverkontakt@centrum.cz S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10%! BOHEMIA FINANCE nabízíme malou nebankovní půjčku od 11.000,-Kč do 20.000,-Kč Tel.: 234 251 223 www.bohemia-finance.eu e-mail: info@bohemia-finance.eu Peníze v hotovosti za byt v Praze Zaplatím vaše dluhy a exekuce jsem soukromá osoba, nechci platit provize realitkám tel.: 722 61 31 91 Finance - nabídka Pokračování na straně 21 i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 20

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

www.metro.cz SPORT středa 16. dubna 2014 21 Hvězdný hokejový útočník Alexandr Ovečkin z Washing- tonu se představí v dresu Rus- ka na květnovém mistrovství světa v Minsku. Nejlepší stře- lec NHL je mezi sedmi posila- mi ze zámoří, které potvrdili generální manažer Andrej Safronov a nový trenér sbor- né Oleg Znarok na oficiálních stránkách Ruské hokejové fe- derace. Vedle Ovečkina může Znarok počítat také s jeho dvěma klubovými spoluhráči bekem Dmitrijem Orlovem a forvardem Jevgenijem Kuz- něcovem, který do týmu Capi- tals odešel před měsícem z Čeljabinsku. ČTK Českým golfistům začíná nová sezo- na. Tour se bude hrát tříkolově. S bývalým desetibojařem Ro- manem Šebrlem, co nejčastě- ji tříkolově a s novým promo- térem začne svůj další ročník česká golfová profesionální Czech PGA Tour. Pořadatelé otevřeli turnaje i pro amatéry s handicapem 2,5 a nižším a doufají, že přilákají větší konkurenci ze zahraničí. „Chceme celkově zvýšit úro- veň české série,“ řekl Tomáš Barták, jednatel společnosti Czech One, nového promoté- ra Czech PGA Tour. Proto by se převážná většina turnajů měla hrát na tři kola, a ne na dvě jako dosud. Atraktivitu Czech PGA Tour letos zvedne účast býva- lého atleta Romana Šebrleho. „Před prvním turnajem budu hodně nervózní, ale i atletika je hodně o psychice a já to zvládal a udělal z ní před- nost,“ prohlásil Šebrle. ČTK Šebrle se chce soupeřům postupně dotahovat na paty. ČTK Ruská hvězda MAFRA Chomutovští hokejisté vyhrá- li v 10. kole extraligové bará- že v Olomouci 3:2 v prodlou- žení a odvrátili svůj sestup z nejvyšší soutěže. V předpo- slední minutě řádné doby Pi- ráty spasil vyrovnávacím gó- lem David Hruška a obrat tři sekundy před koncem pro- dloužení dokonal Bartečko. Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli na ledě Kladna 5:3 a stačí jim zisk jediného bodu, aby po dvou letech slavili ná- vrat do nejvyšší soutěže. ČTK Ženská volejbalová liga už zná své letošní vítězky. Po včerejší výhře nad Olympem Praha 3:0 na sety se jimi po stejném stavu finálové série staly hráčky Prostějova. Ty slaví titul pošesté v řadě a je- jich trenér Miroslav Čada vy- bojoval prvenství se svými svěřenkyněmi dokonce poje- denácté. Pětkrát totiž ligu vy- hrál s Brnem. Hanačky zvítě- zily v předchozích duelech 3:1 na sety, včera nezaváhaly ani jednou. RB Zprávy krátce Anglie uctila oběti tragédie z Hillsborough Včera uplynulo 25 let od jednoho z největších sportovních neštěstí na světě a nejtragičtěj- šího v dějinách Británie. Minutou ticha včera odpoledne lidé zavzpomínali na 96 obětí tragédie, ke které došlo na stadionu Hillsborough v Sheffieldu. V prvních minutách utká- ní Anglického poháru mezi mužstvy FC Liverpool a Nottingham Forest se v roce 1989 na tribuny již vyprodaného stadionu nahrnulo na 4000 liverpoolských fanoušků a následná tlačenice si vyžádala 96 obětí a na 760 zraněných. AP ZKUŠENÁ PODNIKATEL-• KA, vím, co se mi líbí! Volej 724 84 28 55! SEXY HRAVÉ BABIČKY! Chceš• si to vyzkoušet se zkušenou ženskou? Neváhej a piš SMS ve tvaru 62PSE a text na 909 15 50 Perverzní Máša (40)!• Ne- pohrdnu pořádnou flákotou přímo do pusy! Šup šup! Volej 909 80 50 40 nebo pošli SMS na 909 15 40 s kódem 48SFS a tvůj text! Chlupaté pokušení! Neholím• se, ale ty to máš rád :-)! Zavo- lej Nataše (35) na 909 801 801 kód TLA32 Odměna za pravidelný SEX!• Zn.: Mojí předností je velký po- zadí a tvou? Ivanka 29. Cinkni mi na 909 90 99 25 nebo napiš SMS na 909 15 45 s kódem 24DGK a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní - nabídka Dokončení ze strany 20 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1 Sborná. Pomůže jí také Ovečkin Česká PGA Tour bude se Šebrlem Hokej. Piráti se zachránili Volejbal. Titul slaví Prostějov Šilhavý má jít do Jablonce Fotbalový trenér Jaroslav Šilhavý by podle informa- cí serveru iDNES.cz měl po skončení této sezony zamířit z Liberce do sou- sedního Jablonce. Dvaapa- desátiletý kouč, jemuž v létě vyprší ve Slovanu smlouva, je prý už dohod- nutý s šéfem jablonecké- ho klubu a předsedou FAČR Miroslavem Peltou. Hokejisté jdou proti Norsku Po dvou vítězných zápa- sech s Dánskem otestuje české hokejisty v zápa- sech Euro Hockey Challen- ge další skandinávský sou- peř. Svěřenci trenéra Vla- dimíra Růžičky dnes a zít- ra změří v Havlíčkově Bro- du síly s Norskem. Do branky se poprvé v přípra- vě postaví jednička pro květnové mistrovství svě- ta Alexander Salák. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/

............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111 Notebook s procesorem Intel® Core™ i5 3230M Ještě lehčí a tenčí než jeho předchůdce Výkonná grafická karta NVIDIA GeForce GT 740M 2 GB 15,6“ matný HD displej (1366 × 768), RAM 4 GB 750GB HDD, DVD, WiFi, BT, webkamera, HDMI, USB 3.0 Windows 8 + + + + + + ASUS X550VB-XO016H Lehký mini notebook s dotykovým displejem 11,6“ lesklý LED displej (1366 × 768) Procesor Intel Core i3, RAM 4 GB, 500GB HDD WiFi, Bluetooth, webkamera, HDMI, USB 3.0 Windows 8 + + + + + „ULTRA“ VLASTNOSTI ZA SKVĚLOU CENU ŠAMPIÓN POMĚRU CENA/VÝKON 100 DNÍ NA VYZKOUŠENÍ VYSAVAČŮ ELECTROLUX Electrolux je tu s vámi již přes 100 let! Poznejte kvalitu jeho výrobků a pořiďte si prémiový vysavač s možností vrácení do 100 dnů. Akce platí od 1. 4. 2014 do 31. 5. 2014 KONVICE DO MODERNÍ DOMÁCNOSTI IDEÁLNÍ SPOLEČNÍK NA CESTY Ultravýkonný a ultralehký tablet s výdrží baterie 9,5 h Čtyřjádrový procesor, 10,1“ IPS displej (1280 × 800) WiFi, Bluetooth, GPS, microSDXC (až 64 GB) Exkluzivní stereo reproduktory SonicMaster Google Android 4.2 Jelly Bean + + + + + objednací kód: NA175g6h 16 999,- objednací kód: NA175g6h 16 999,- 15 999,- objednací kód: EAV4306a 628,- objednací kód: EAV4306a 628,- 499,- objednací kód: NA040b3 6 999,- objednací kód: NA040b3 6 999,- 5 490,- ASUS MeMO Pad ME102A 16GB šedý ASUS Vivobook X200CA-CT111H Black Touch + + + + Rychlovarná konvice, příkon 2200 W Objem 1,5 l, ukazatel vodního sloupce Otočný podstavec 360° Ochrana proti přehřátí, vyjímatelný filtr Zanussi ZWA 1260 více na www.alza.czvíce na www.alza.cz ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. UŠETŘÍTE 1 509,- ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. UŠETŘÍTE 1 000,- UŠETŘÍTE 129,- objednací kód: NA111b7d 12 999,- objednací kód: NA111b7d 12 999,- 11 499,- UŠETŘÍTE 1 500,- ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-4-2014/