METRO 17.1.2013

METRO 17.1.2013http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Čtvrtek, 17. ledna 2013 Č. 12, www.metro.cz ARNOLDOVY SLAVNÉ KOSTÝMY DRSŇÁCTVÍHOLLYWOODSKÝ AKČNÍ HRDINA SE VRACÍ VE FILMU KONEČNÁ STRANA 10 Ruska Šarapovová zatím na Australian Open ničí soupeřky. Ve dvou kolech neztratila ani game. Více o turnaji na straně 19. AP Svátek slaví: Drahoslav Min. -40 Max. 00 PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO PŘÁTELSTVÍ MEZI MEDVĚDEM A MYŠKOU. V KINECH OD 17. 1. 2013 FILM BENJAMINA RENNERA, VINCENTA PATARA A STÉPHANEA AUBIERA SCÉNÁŘ A DIALOGY DANIEL PENNAC • HUDBA Z ALBA GABRIELLA VINCENTA «ERNEST ET CELESTINE» Z NAKLADATELSTVÍ CASTERMAN inzerce Za chřipku si můžeme sami Epidemie chřipky pokraču- je a podle odborníků bude kulminovat v následujících dvou týdnech. Lékaři tvrdí, že za vlnu nákazy může i naše chování. STRANA 4 Fenin posílí slávisty Česká fotbalová liga zažije další velký comeback. Martin Fenin jde do Slavie. STR. 20 Schwarzenberská Praha: paláce i uliceStopa šlechtice. Zastávka Na Knížecí, paláce nebo sochy v katedrále sv. Víta – deník Metro mapuje stopy kandidátů na prezidenta. Zemanův člun. Bývalý premiér se chlubí skromným životem a nafukovací lodí STRANA 6

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 17. ledna 2013 02PRAHA 1UDÁLOSTI Dvacet miminek, která se na- rodila v Praze na Nový rok, získá od magistrátu finanční dar – 15 tisíc korun. O pří- spěvku, který je v Praze tradi- cí, rozhodla rada města. „Při- vítání těchto dětí je hezkou tradicí a já jako primátor jsem potěšen, že v ní Praha pokračuje a že máme o dvě desítky Pražanů více,“ uvedl pri- mátor Bohu- slav Svoboda. První le- tošní Pražá- nek se na- rodil sedm minut po p ů l n o c i v motolské porodnici. Jmenuje se David. ČTK Sáňkařům hrozí pokutaLou Fanánek Hagen Sbíráme na Andělu podpisy pro Wintona Studenti babického gymnázia chtějí, aby Nicholas Winton získal Nobelovu cenu míru. Proto v Praze uspořádali petici na podporu jeho nominace. Winton se celosvětově prosla- vil záchranou židovských dětí z okupovaného Československa, pro něž nechal vypravit vlakové transporty do Velké Británie. PAVEL TŮMA Bobování vás může přijít draho. Sjet si kopeček se v Praze ne- musí vyplatit. „Vyhláška za- kazuje na veřejné zeleni lyžo- vat, sáňkovat a jezdit na snowboardech. Lidé, kteří to nerespektují, se dopouštějí přestupku,“ říká mluvčí stráž- níků Jana Přikrylová. Přestože bobařům hrozí po- kuta až dva tisíce korun, zpra- vidla vyváznou s pouhým na- pomenutím. RB a AV Na bobování stačí Pražanům jakýkoliv kopeček. Nejvyhlášenější kopce v Praze jsou na Petříně, Letné, ve Stromovce, v Riegrových sadech. Dále Pražané chodí na Vyšehrad, Klamovku, do Šárky, Havlíčkových sadů, na Vítkov nebo na Velkou Ohradu. Speciálně vytvořená běžkařská trať má být i letos ve Velké Chuchli. Zatím však neměli její provozo- vatelé dostatek příležitostí pro výrobu technického sněhu. Nyní jsou ale podmínky lepší, a tak by se mohlo v areálu dostihového závodiště brzy začít lyžovat. Pražané ale běžkují i jinde, napří- klad v oboře Hvězda, na Ladron- ce, Strahově, v Kunratickém lese, Ďáblickém háji, Milíčovském lese nebo ve Stromovce. Kam na boby Kam na běžky inzerce Pražánci. Dostanou od města 15 tisíc Tři sestry pomáhají Rockery nezajímá jen pivo, holky a muzika. Kapela Tři sestry podporuje programy pro znevýhodněné děti a mládež nebo sociálně slabé nebo těžce nemocné. Proto na 27. ledna v klubu Palác Akropolis chystají velký kon- cert, jehož výtěžek poputuje do fondu s názvem Tři sestry pomáhají.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

03PRAHA Pro informace na Václavák Na Václavském náměstí v budově mezi ulicemi Štěpánská a Ve Smečkách vznikne nové informační centrum pro turisty. Kan- celář bude od dubna navíc sloužit Pražanům pro kon- takt s úřadem městské části. Své služby tu budou moct prezentovat i místní podnikatelé. ČTK Premiéra: Nebe nad Berlínem Švandovo divadlo chystá na zítřek premiéru hry podle kultovního filmu re- žiséra Wima Wenderse Nebe nad Berlínem. Hra poetickým jazykem a z ne- zvyklé, nadzemské per- spektivy líčí naše mnohdy směšné a nicotné spěchání a hon za lepšími zítř- ky, i když vše, co máme, je právě tento oka- mžik. V jedné z hlav- ních rolí se před- staví La- dislav Frej (viz foto). MET Od prosince se v novém bazénu v Kobylisích plave. Slavnostně se otevírá právě dnes. Plavci si dnes paradoxně v Šutce příliš nezaplavou. Ob- jekt se pro veřejnost uzavře již v poledne. Návštěvníky, kteří si sem přišli zaplavat, vy- střídají zástupci města, provo- zovatelé bazénu a sportovci, za jejichž účasti se Šutka slav- nostně otevře. Nadále však bude nový ba- zén v Kobylisích fungovat ve zkušebním provozu. Až po jeho skončení se uvidí, zda je dosavadní vstupné nastaveno správně. To je sice dražší než například na stadionu v Podo- lí, Šutka však navíc nabízí řadu atrakcí. „Připravili jsme výhodné vstupné pro rodiny s dětmi a pro seniory a spolu- pracujeme se školami,“ říká radní Aleksandra Udženija. ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Ceny krytých bazénů podolí slavia Radlice Hloubětín šutka • délka 50 m 99 Kč / 1,5 h sleva: studenti a důchodci 89 Kč / 1,5 h • délka 25 m 90 Kč / 1 h 100 Kč / 2 h sleva: důchodci 60 Kč / 1 h 70 Kč / 2 h • délka 25 m 120 Kč / 1,5 h sleva: studenti a důchodci 100 Kč / 1,5 h • délka 25 m 80 Kč / 1 h 110 Kč / 1,5 h sleva: studenti 70 Kč / 1 h 100 Kč / 1,5 h důchodci 60 Kč / 1 h 85 Kč / 1,5 h • délka 50 m 125 Kč / 1 h sleva: studenti a důchodci 95 Kč / 1 h inzerce Práce slavného fotografa Františka Drtikola, které vznikly technikou bromogra- fie, vystavuje Galerie Josefa Sudka. Zahrnuje ukázky záti- ší, řadu unikátních aktů vy- tvořených v duchu pozdní se- cese i aranžované práce ve stylu art deco. František Drti- kol se proslavil svými ranými akty, které vykazují zvláštní smysl pro poetiku a harmo- nii dekorativních forem. Ga- lerii najdete v prostorách hradčanského domu U Luny v Úvozu, vstupné činí 10 ko- run. ČTK Zprávy krátce Šutka se otevírá, není nejlevnější Uvidíte v galerii MAFRA Palachův týden pokračuje Představitelé předlistopadové opozice Petr Placák (viz foto) nebo Alexandr Vondra, kteří byli na začátku takzva- ného Palachova týdne v roce 1989 zatčeni na Václavském náměstí, vydali včera prohlášení na podporu studentů protestujících proti obsazení míst krajských radních za školství funkcionáři komunistické strany. ČTK Pražský dopravní podnik vy- jednal úpravu smlouvy na prodej SMS jízdenek. Ta zvý- hodňovala firmu, která tuto službu zajišťuje. Díky nové- mu dodatku ze smlouvy vy- padla pasáž o automatickém jednostranném prodloužení smlouvy o dalších deset let. Nyní budou obě strany jed- nat ještě o ceně. Smlouvu s tehdy čerstvě za- loženou společností podepsal pražský dopravní podnik v roce 2008, kdy v jeho čele stál Martin Dvořák. Zakázku zadal firmě Erika, a to bez vý- běrového řízení. iDNES.cz Drtikol. Vystavují jeho slavné akty Změna. Stop smlouvám na SMS jízdenky

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 17. ledna 2013 04DOMOV Ještě dva týdny bude nemocných chřipkou přibývat. Zavřené školy a zákaz ná- vštěv v nemocnicích. Tak to vypadá v krajích, kde již chřipková epidemie naplno propukla. Odborníci varují, že nakažených bude dál při- bývat. „Ještě týden, dva bude ne- mocnost stoupat ve všech kra- jích,“ předpovídá Marie Havlíčková ze Státního zdra- votního ústavu. Podle posled- ních údajů stouply počty paci- entů s akutní infekcí dýcha- cích cest v průměru o 34 pro- cent. Na 100 tisíc obyvatel bylo 1391 nemocných. Počty lidí s chřipkou stouply v prů- měru o více než 88 procent. Podle Havlíčkové také spí- še než počasí má na chřipku vliv naše chování. „Nejde o to, jestli je minus tři nebo plus tři stupně, ale že se lidé při výkyvech teplot jinak cho- vají. Když je plus deset, už chodí v tričku, v mrazech jsou zase více v místnostech s lidmi, kde se virus šíří,“ do- dává lékařka. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Ředitel gymnázia PORG Vác- lav Klaus mladší čelí kritice za to, jak si utahoval z Karla Sch- warzenberga. Parodoval jeho výslovnost při broukání hym- ny po prvním kole prezident- ských voleb. Studenti sepsali protestní petici. Zatímco Mi- loš Zeman může být prvním prezi- dentem, který umí dělat aligá- tora, špatná vý- slovnost Schwar- zenberga při brou- kání hym- ny tako- vé veselí nevzbudila. Tedy ni- koli u Klause mladšího. Stroze odmítl nabídku zapojit se do přílohy o přijímacích zkouš- kách ve vydavatelství MAFRA s tím, že neinzeruje v „poboč- kách volebních štábů“. Roz- loučil se „s pozdravem ktéé to- mof muj, ktééé tomof muj“ právě v narážce na Schwarzen- bergovo podání hymny. Na svém blogu pak napsal, že se nechtěl posmívat, ale přijde mu neuvěřitelně, když kandi- dát na prezidenta ani nezná slova české hym- ny. iDNES.cz Užíváme si v zoo na sněhu Neobvyklá podívaná čekala na návštěvníky zoologické za- hrady ve Dvoře Králové nad Labem. V současných mrazi- vých dnech mohou spatřit na sněhu zvířata africké sava- ny, která by v domovině sníh nepoznala. Sněhovou nadíl- ku si s radostí užívali afričtí sloni i zebry Grévyho. Zato tygři ussurijští se tu cítili jako doma. ČTK Tiskárna Moraviapress vytisk- la volební lístky podle minis- terstva vnitra bez řádné auto- rizace a s chybou. „Na lístcích musí být informace, že se jed- ná o druhé kolo voleb, což se nestalo,“ řekl Vladimír Řep- ka z tiskového odboru vnitra. Miliony lístků musí tiskárna na vlastní náklady vyrobit znovu. Řádný průběh voleb to ale podle Řepky nijak ne- ohrozí. iDNES.cz Chřipka zabiják Chřipka má letos na svědomí už 19 životů. Zatím poslední obětí je starší muž, který vče- ra zemřel v českobudějovické nemocnici. ● Podle posledních údajů Stát- ního zdravotního ústavu z minulého pátku zemřelo po třech lidech v Praze, ve Středočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji. ● Jihočeský a Pardubický kraj mají po dvou obětech. ● Po jedné oběti hlásí Jihomo- ravský, Zlínský a Moravsko- slezský kraj. ● V celé zemi leží v nemocni- cích s chřipkou přes 106 lidí. Byla to trochu nuda. Včerejší první společná rozhlasová de- bata ani jednoho z prezident- ských finalistů ničím nepře- kvapila. Po jejím skončení sice oba měli tváře pořádně rozpá- lené, bylo to ale spíše horkem ve studiu. „Pocit docela dobrý, nic zvláštního,“ zhodnotil ji Schwarzenberg. Oba se na dal- ší klání těší. Zvlášť Zeman, kte- rý si v debatách libuje. Jak podle mediálních expertů pů- sobili? Zeman zjemnil, chtěl dokázat, že není hulvát, za kte- rého jej lidi považují, jeho pro- tějšek zase prý ztratil část své- ho kouzla a charisma. ČTK Syn Klause. Ktéé tomof muj, parodoval knížete Chřipka je na postupu Masopusty Od konce ledna se v čes- kých městech rozjede ma- sopustní veselí. Lidová ve- selice se na 2. února chys- tá třeba také v jednom z našich nejkrásnějších měst – v Telči. MAFRA MINISTERSTVO DOPRAVY ČR informuje občany, že veřejné projednání návrhu Dopravní politiky ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 a posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA) se uskuteční v úterý 29. ledna 2013 od 16 hodin v Zasedacím sále budovy Ministerstva dopravy, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. SLEVA 19% LyžAřSký zájEzd ITáLIE - dolomity Pozza di Fassa Termín: 1.2. - 10.2.2013 /7 noci Cena: 6 400,-kč/za osobu doprava autobusem, 7 nocí ubytování, polopenze, komplexní pojištění Skipasy se hradí v místě pobytu. Family Tour - Michal Holzhauser Sofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 4 - Modřany Tel.: 241 773 287, Mob.: 603 201 959 e-mail: info@familytour.cz, www.familytour.cz inzerce Podle neúspěšného kandidá- ta Jana Fischera neslibuje zvo- lení Miloše Zemana ani Karla Schwarzenberga žádný po- sun k lepšímu. Schwarzenber- ga Fischer kritizuje hlavně za účast ve vládách s ODS. Milo- ši Zemanovi ve svém prohlá- šení věnoval jedinou větu. Viní ho i z reálného snížení důchodů a ze schvalování amnestie. „K Miloši Zemanovi jsem se vyjádřil opakovaně a ote- vřeně,“ prohlásil Fischer. Dále uvedl, že bude pečlivě sledovat další průběh kampa- ně a chování kandidátů a vy- jádří se krátce před samot- nou volbou. iDNES.cz Volební lístky. Vytiskli špatné Klídek. Miloš proti KarloviRYCHLÁ PŮJČKA Dnes zavoláte, stačí OP a dnes máte finance k dispozici. VOLEJTE ZDARMA PO-NE: 800 600 292 info-linka ,zprostředkovatel pro více investorů Fischer: „Nikdo nepřinese změnu“

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

05DOMOV Končící prezident Václav Klaus se od března stane spo- lupracovníkem významného amerického konzervativního Institutu Cato. Klaus již před pěti lety jme- noval institut mezi organiza- cemi, které sdílí jeho kritický postoj k teoriím o vlivu člově- ka na globální oteplování. „Že to není módní, politic- ky korektní, to je věc úplně jiná, ale myslím, že úkolem jakéhokoli férového a rozum- ného člověka, včetně mě, je bojovat s těmito politicky ko- rektními a populistickými ná- zory,“ řekl tehdy. Institut se zabývá zejména otázkami svobodného trhu, svobody a hospodářské politi- ky a kriticky se vyjadřuje k postojům amerického pre- zidenta Baracka Obamy, a to v oblasti fiskální stimulace, reformy zdra- v o t n i c t v í nebo zahra- niční politi- ky, podpo- řil ale jeho přistěhova- leckou politi- ku. ČTK Měl nůž, ohrožoval jím lidi, a proto se strážníci z Karviné nerozpakovali střílet. Ale- spoň tak se podle dostup- ných informací odehrálo pře- padení benzinové stanice, ke kterému došlo v úterý večer. Dvaatřicetiletý nemaskovaný muž šel na benzinku loupit, jenže jej při činu vyrušili strážníci. Podle některých médií začal muž ohrožovat obsluhu benzinky nožem, je- den ze zasahujících strážní- ků proto několikrát vystřelil. „Střelná poranění, která utrpěl, byla smrtelná. Postiže- ný jim na místě podlehl ještě před příjezdem záchranné služby,“ řekl ČTK mluvčí zá- chranné služby Lukáš Humpl. Případ si převzali kar- vinští policisté, kteří teď vy- hodnocují záběry z kamero- vého systému uvnitř benzin- ky a také kamer, které zasa- hující strážníci měli na uni- formách. Pak bude jasné, zda byl strážníkův zákrok opráv- něný. K tomu se přiklání kar- vinský magistrát, pod který strážníci spadají. Benzinka, kde k přepadení došlo, už podobnou událost pamatuje. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Další zastřelený lupič Benzinka u supermarketu Tesco v Karviné nezažila střelbu poprvé... ● V roce 2001 ji s pistolí přepa- dl 27letý policista, toho času na nemocenské, který ještě předtím přepadl trafiku. ● Na místě jej ale čtyřmi rana- mi zastřelil kolega – policis- ta, který byl náhodou uvnitř. Klaus. Co dál? Bude působit v Americe Přepadení. Strážník zastřelil lupiče na benzince

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 17. ledna 2013 06TÉMA Rodový erb na kři- žovatce nedaleko Anděla připomíná, kde bylo Na Kníže- cí, tedy „na schwar- zenberském“. Schwarzenbergové nebyli jen nekorunovanými králi již- ních Čech. Rod, ze kterého pochází prezidentský kandi- dát Karel Schwarzenberg, za- nechal hlubokou stopu také v Praze. Od Anděla až na okraj Pra- hy se táhlo rozsáhlé jinonic- ké panství, které začínalo prá- vě Na Knížecí a zahrnovalo kromě Jinonic i Košíře, Zlí- chov, Butovice. Patřilo Karlo- vu bratranci Adolfovi až do roku 1947. Mnohem známěj- ší stopa rodu zůstala zachová- na na Hradčanském náměstí. Komplex renesančního Lob- kovického a klasicistního Sal- movského paláce byl hlav- ním pražským sídlem hluboc- ké větve rodu od počátku 18. století. Dnes jsou ve zrekon- struovaných palácích sbírky umění Národní galerie. Působení rodu v metropoli připomínají hned dvě památ- ky i v katedrále sv. Víta: kro- mě sochy kardinála Bedřicha Schwarzenberga od Josefa Václava Myslbeka to je okno s erbem v rodové kapli sv. Jana Nepomuckého. Dnešní pražská „centrála“ rodu je o poznání skromněj- ší. Palác ve Voršilské ulici na Novém Městě byl sídlem orlic- ké větve a rodu na rozdíl od hradčanského paláce stále pa- tří, na zvoncích ovšem jméno Schwarzenberg ale nenajde- te. Slouží nyní jako kanceláře a mezi jeho nájemce patří tře- ba nadace Vize 97 Václava Havla. Působení rodu připomíná také erb na dalším z rodo- vých paláců ve Spálené ulici nebo jeden z nejcennějších exponátů v dopravní hale Ná- rodního technického muzea. Automobil Benz z roku 1912 patřil kdysi dědečkovi minist- ra zahraničí. „Byl v garáži na Orlíku, měli jsme ho jako re- likvii a nikdo na něj nesměl ani sáhnout,“ zavzpomínal Schwarzenberg. Za názvem Challenger 300 ne- hledejte nadupanou motor- ku. Jde o nafukovací člun, se kterým Miloš Zeman brázdí rybník na Vysočině. Jeho vlastnictví prezidentský kan- didát nikdy nezapomene při- pomenout. Výčet jeho další- ho majetku, ke kterému se oficiálně přiznává, je velmi skromný. „Mám dvě obytné místnosti v chalupě na Vyso- čině, bydlím v nájemním pa- nelovém bytě v Praze a mám člun za dva tisí- ce korun,“ uvádí Ze- man. Rád se pochlu- bí, že mu k životu stačí čtrnáctitisíco- vý důchod. Jako pre- miér však neměl za- nedbatelný plat a jeho chalupa je spíš zámeček. Také vlastní po- zemky ve střed- ních Čechách. Vlastní vůz nemá, nechává se vozit starším stří- brným superbem. Když přije- de do Prahy, bydlí u manžel- ky ve Stodůlkách. BEL Doma je Karel Schwarzenberg na zámku v Dřevíči na Křivoklátsku. MAFRA Za tří slavných rodových zámků Hluboká, Krumlov a Orlík jim patří už jen ten třetí. MAFRA ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Zeman. Důchod a nafukovací člun Rodový majetek slavného rodu už je jen stínem stavu před rokem 1918. Přesto jim většina Čechů stále má co zá- vidět. Jihočeské zámky Hluboká, Český Krumlov nebo Třeboň patřily hlubocké větvi Sch- warzenbergů do roku 1947 a přišli o ně speciálním kon- fiskačním zákonem pojmeno- vaným Lex Schwarzenberg. O jejich návrat usiluje Karlo- va sestřenice Alžběta Petzol- dová. Zatím byla rodu vráce- na jen hrobka v Třeboni. Sám Karel Schwarzenberg zrestituoval v 90. letech maje- tek takzvané orlické větve: zámek Orlík a menší objekty v Čimelicích, Rakovicích, Kar- lově či v Sedleci u Kutné Hory. V Praze získal palác ve Voršilské ulici. O návrat řady objektů však neusiloval, rodu se nevrátil třeba hrad Zvíkov. Do rodinné historie se Ka- rel zapíše i jako rozmnožitel rodového majetku. V době, kdy působil jako kancléř Vác- lava Havla, si koupil nevelký lovecký zámek v Dřevíči ne- daleko Lán, který kdysi patřil rodině jeho matky – Fürsten- bergům. Zde má trvalé bydliš- tě a chodí tu k volbám. ROW Knížecí majetek. Už to není, co to bývalo za Rakouska Schwarzenbergové patří mezi Pražáky už tři sta let Hlavní pražské sídlo rodu Schwarzenbergů. Palác pár kroků od Pražského hradu jim patřil od roku 1712. Hlubocká linie rodu zde žila až do roku 1938. Resti- tuční snahy Alžběty Petzoldové o navrá- cení soud zamítl. Palác mladší, orlické linie pat- ří Schwarzenbergům dodnes. Dnes jsou zde kanceláře. Karel Schwarzenberg bydlí na zámku v Dřevíči nebo ve svém dejvickém bytě. Pražské adresy Voršilská 10, Nové Město Hradčanské náměstí 1 a 2, Hradčany

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

Nabídkaplatípouzedovyprodánízásob.Změnyvdůsledkutiskovýchchybjsouvyhrazeny.©InterIKEASystemsB.V.2013. Švédské masové kuličky (10 ks) s přílohou, omáčkou a brusinkami. Nabídka platí 17. 1.–3. 2. 2013. KULIČKOVÁ MÁNIE V RESTAURACI GARNITYR, krabice s víkem. 239,– Běžná cena 299,– Polyester. 42×56, v. 32 cm. KASSETT, krabice na DVD s víkem. 119,–/2 ks Běžná cena 149,–/2 ks Papír. 21×26, v. 15 cm. Na 15 DVD. BRANÄS, koš. 239,– Běžná cena 299,– Ratan. 32×35, v. 32 cm. KASSETT, krabice s víkem. 199,–/2 ks Běžná cena 249,– Papír. 33×38, v. 30 cm. SKUBB, krabice. 239,–/3 ks Běžná cena 299,–/3 ks Polyester. 31×34, v. 33 cm. SAMLA, krabice. 19,– Běžná cena 29,– Plast. 5 l. 28×19, v. 14 cm. SAMLA, víko. 12,– Běžná cena 15,– KOTTEBO, koš. 239,– Běžná cena 299,– List kokosové palmy. 32×34, v. 32 cm. PAPPIS, krabice s víkem. 15,– Běžná cena 19,– Vlnitá lepenka. 19 l. 25×35, v. 26 cm. GARNITYR, krabice na boty. 139,–/2 ks Běžná cena 179,–/2 ks Polyester. GARNITYR, sada 7 ks krabic. 279,– Běžná cena 349,– Polyester. Různé velikosti. KNIPSA, koš. 279,– Běžná cena 349,– Mořská tráva, ocel. 32×33, v. 32 cm. www.IKEA.cz | Otevřeno 7 dní v týdnu: 10.00–22.00 IKEA Černý Most – Centrum Černý Most, Praha 9 | IKEA Zličín – AVION Shopping Park, Praha 5-Zličín IKEA Brno – AVION Shopping Park, Brno-Dolní Heršpice | IKEA Ostrava – AVION Shopping Park, Ostrava-Zábřeh 29,– 69,– ŠKATULE, ŠKATULE, HEJBEJTE SE! 119,–/2 ks 279,–/2 ks KASSETT, krabice s víkem. 139,–/2 ks Běžná cena 179,–/2 ks Papír. 27×35, v. 18 cm.SAMLA, krabice. 49,– Běžná cena 69,– Plast. 22 l. 39×28, v. 28 cm. SAMLA, víko. 20,– Běžná cena 30,– 49,– SKUBB, krabice. 279,–/2 ks Běžná cena 349,– Polyester. 44×55, v. 33 cm. SKUBB, krabice na boty. 149,–/4 ks Běžná cena 199,–/4 ks Polyester. 22×34, v. 16 cm. Proč vyhazovat věci, které máme rádi? Pokud je nechceme mít stále po ruce nebo věčně pod nohama, stačí vkusná krabice. Dopřejeme jim tak důstojný odpočinek do té doby, než zase přijde jejich chvíle. Přijďte se inspirovat do IKEA. Členové IKEA FAMILY u nás nyní získají vybrané kusy s 20% slevou. Přidejte se k IKEA FAMILY a začněte využívat všech výhod už dnes. –20%NA VYBRANÉ KRABICE 17.–20. 1. 2013 NEBO DO VYPRODÁNÍ. PLATÍ JEN PRO ČLENY IKEA FAMILY. 79,–/2 ks Běžná cena 99,–/2 ks KASSETT, krabice na CD s víkem. Papír. 16×26, v. 15 cm. Na 22 CD. SAMLA, krabice. 39,– Běžná cena 49,– Plast. 11 l. 39×28, v. 14 cm. SAMLA, víko. 20,– Běžná cena 30,– Plast.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 17. ledna 2013 08SVĚT Nejspíš kvůli mlze, která vče- ra ráno pokryla Londýn, pře- hlédl pilot vrtulníku jeřáb na vrcholu rozestavěné padesáti- podlažní budovy zvané The Tower. Vrtulník následně do stavebního jeřábu narazil a i s pilotem se zřítil do centra Londýna. Při nehodě byli nejméně dva lidé usmrceni a deset dal- ších utrpělo zranění. Jedna z obětí byla podle lékařů ve vrtulníku a druhá na zemi, kde hořící trosky helikoptéry zapálily na ulici Wandsworth několik aut. Čtyři lidé utrpěli vážnější zranění a museli být hospitalizováni. Stav jedno- ho z nich je kritický. Dalších asi šest lehce zraněných bylo ošetřeno na místě. Vrtulník se zřítil poblíž síd- la tajných služeb MI6 v rušné oblasti jižně od řeky Tem- že. ČTK Gruzínec Děd Chasan, občan- ským jménem Aslan Usajan, byl do včerejška považován za nejvlivnějšího mafiána v post- sovětském prostoru. Už není, u vchodu do jedné moskevské restaurace byl včera zasažen několika kulkami. Vyšetřova- telé považovali Dědu Chasana za nástupce legendárního ma- fiána Vjačeslava Ivaňkova „Ja- pončíka“, kterého odstřelovač zlikvidoval v roce 2009. Teh- dejší atentáty se dávaly do sou- vislosti s válkou gangů o kont- rolu nad staveništi v Soči, kde se příští rok uskuteční zimní olympijské hry. ČTK Elton John má druhé dítě Zpěvák Elton John a jeho životní partner David Furnish včera oznámi- li, že si pořídili druhé dítě. Náhradní matka jim v pátek v Los Ange- les porodila syna, jenž se jmenuje Elijah Joseph Daniel Fur- nish-John. Odveta Francii Islamisté ze severu Mali za- jali na jihu Alžírska něko- lik cizinců. Přihlásili se k teroristické síti Al-Káida. Pohrozili tvrdou odvetou za vojenskou interven- ci Francie v Mali. „Nět“, matko Ruský soud zamítl žá- dost jedné z čle- nek skupiny Pussy Riot o přerušení věze- ní. Marija Al- jochinová po- dala žádost s odůvodně- ním, že se musí starat o svého pětileté- ho syna. ČTK Pád v rušné čtvrti AP Už v pondělí bude Barack Obama podruhé přísahat coby americký prezident věr- nost Spojeným státům ame- rickým. Stejně jako první, i ta druhá inaugurace bude pom- pézní akce. Od přísahy Geor- ge Washingtona nabyl tento slavnostní akt s americkým prezidentem v hlavní roli značně na okázalosti. Tisíce lidí si však podívanou nechtě- jí nechat ujít. „Nikdy nezapo- menu na tu atmosféru,“ vzpo- míná na přísahu Baracka Oba- my v roce 2009 Qiana Marti- nová z Chicaga. „Stáli jsme venku od čtyř hodin od rána do šesti večer. Bylo to něco ne- skutečného vidět ty davy oko- lo vás.“ Proč se ale prezident- ská přísaha od dob George Washingtona změnila v tak pompézní akci? „Hodně pe- něz jde do předvolební kam- paně, přísaha je pak jakýmsi poděkováním sponzorům,“ vysvětluje Jonathan Krasno z Binghamton University v New Yorku. METRO WORLD NEWS Vrtulník. Zřítil se v centru Londýna Ruský mafián. Odstřelili ho před restaurací TEXT:MWN,GRAFIKA:MIAKORAB,MWNTEXT:MWN,GRAFIKA:MIAKORAB,MWN ff 400 300 30 KOLIK SE ZÚČASTNILO LIDÍ (V TIS.) KOČÁREM PĚŠKY VLAKEM AUTEM LETADLEM KOLIK STÁLA ORGANIZACE (V MILIONECH DOLARŮ) NEDĚLE4,2 7,7 1,9 19. LEDNA 20. LEDNA 21. LEDNA Obama přísahá, celý svět se na něho dívá Zprávy krátce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

09FINANCE Na veletrzích cestovního ru- chu Go a Regiontour v Brně se letos výrazně rozroste na- bídka středoevropských turis- tických destinací, nejde už tedy jen o nabídku z regionů v Česku. Přijede 800 vystavo- vatelů, což je třetinový ná- růst proti poslednímu veletr- hu. Brány výstaviště se ote- vřou již dnes a veletrhy potr- vají do 20. ledna (pro veřej- nost od zítřka do neděle). Oče- kávaná návštěvnost se pohy- buje okolo 35 tisíc lidí. Pořa- datelé letos přicházejí s no- vinkou, jíž je RegFoodFest, tedy gastronomic- ký festival s pre- miérovou prezen- tací vína, kávy a regionálních specialit z Čech, Mora- vy a Maďar- ska. ČTK Kurzy EURO 25,58 DOLAR 19,27 LIBRA 30,82 NAFTA: 35,39 NATURAL: 35,16 Výstavní sleva se vztahuje na jednu objednávku z katalogů Léto 2013 a lze ji uplatnit na kmenových po- bočkách CK Blue Style, přes internet a u vybraných obchodních zástupců. Výstavní sleva je kombinova- telná s FM slevou od 15% + děti zdarma (počet dětí je limitován) a/nebo s FM slevou od 21% pro dospělé osoby a dále je kombinovatelná pouze se slevou pro stálé klienty a seniory. Uvedená sleva platí pro nově rezervované a závazně potvrzené cestovní smlouvy od 17.1. – 24.1.2013 včetně. Sleva bude odečtena na základě předložení originálu tohoto poukazu. V případě nákupu přes internet, uveďte do kolonky jiná sdělení text „Výstavní sleva“ a poukaz zašlete poštou, emailem nebo faxem na centrálu CK Blue Style – následně bude sleva odečtena. Slevy nelze uplatnit zpětně. Více info na www.blue-style.cz. POUKAZ NA „VÝSTAVNÍ SLEVU“ o- a- lééééé věvě nnaaa u.u kkyyy tetete uuueeee zzzzzzzeeeeeeee . EGYPT • TUNISKO • MAROKO • ŘECKO • TURECKO • ŠPANĚLSKO * Tyto nabídky platí při závazné rezervaci do 15. 2. 2013 a zahrnují již možnost zvýhodněného parkování přímo u letiště. ** 1. dítě zcela zdarma; 2. dítě letenka + ubytování zdarma, platíte jen 3 880 Kč. Sleva od 15% na dospělé osoby za včasnou rezervaci* + až 2 dětizdarma** nebo + dalšísleva při koupi zájezdu od 17.1.–24.1.2013 Kč/obj. Sleva od 21% pouze na dospělé osoby za včasnou rezervaci* inzerce Internet v mobilu nám pomáhá v MHD. Stále víc lidí chce nový chytrý telefon. Za telefon průměrný Čech utratí čtyři sta až šest set ko- run měsíčně. „Náš zákazník v průměru provolá týdně 15 až 30 minut a odešle 15 SMS zpráv,“ říká Martina Kemro- vá z tiskového oddělení spo- lečnosti T-Mobile. Lidé mají zájem především o tarify, díky kterým získají výhodně nový telefon. „Naši zákazníci si v současnosti při výběru tarifu nejčastěji volí tarif Chytrý Neon S za 450 ko- run měsíčně,“ popisuje Cti- bor Jappel z tiskového odděle- ní společnosti Telefónica O2. Zájem je v poslední době především o chytré telefony. „V prosinci měli naši zákazní- ci největší zájem o telefon Sony Xperia Miro a Samsung Galaxy Mini 2,“ informuje mluvčí Vodafonu Alžběta Houzarová. ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Za týden provoláme půl hodiny Zprávy krátce Úrokové sazby u hypoték jsou na rekordu Průměrná úroková sazba u hypoték dosáhla v pro- sinci loňského roku hod- noty 3,17 procenta. Jde o nejnižší sazbu za dobu sledování tohoto ukaza- tele, které probíhá od roku 2003. RB Lidé chtějí šetřit na energii Dodavatele elektřiny a plynu může letos změnit rekordní počet lidí. Podle analytiků z Ušetřeno.cz se letos kvůli fi- nančním úsporám rozhodne přejít k jinému dodavateli až půl milionu odběratelů elektřiny. Dodavatele plynu by mohlo změnit 380 tisíc zákazníků. ČTK/PROFIMEDIA.CZ Zimní móda Na berlínském molu vče- ra modelka předváděla kreaci Anji Gockel z ko- lekce 2013/14 pro pod- zim a zimu. Přehlídka je součástí módní akce Mer- cedes-Benz Fashion Week. GETTY Smartphony táhnou Společnost T-Mobile včera představila svého průměrné- ho zákazníka. ● Zákazníky společnosti tvoří z 51 procent ženy. ● 57 procent zákazníků T-Mo- bile nemá chytrý telefon. ● Operátor v současné době nabízí 41 telefonů, 32 z nich jsou smartphony. ● Zájem je hlavně o operační systém Android. Citát „Našimi nejprodáva- nějšími tarify jsou ty Férové, které účtují hovory po vteřinách.“ ALŽBĚTA HOUZAROVÁ MLUVČÍ VODAFONE Veletrhy. Nově nabídnou také festival jídla

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 17. ledna 2013 10KULTURA Daniel Radcliffe (druhý zleva) coby básník Allen Ginsberg 2KULTURA Zpěvačka Mar- ta Jandová se v pořadu Limu- zína přiznala k lásce k Ondro- vi Brzobohaté- mu. Celý rozho- vor uvidíte dnes na TV Óčko. Na vyhlašování Slavíků jsi řekla Ondrovi Brzobohaté- mu, že budeš ráda, vydr- ží-li vám to. Jak jsi to mys- lela? Tak, aby tomu nikdo nero- zuměl, aby ty lidi přemejšleli, proč vlastně. A proč teda vlastně? Jako muzikanti jsme spolu dobře zkombinovaný, tak aby nám to 50 let ještě vydrželo. Začali jsme teprve loni. MET Sledujte dnes večer ve 21.45 hodin na Óčku.ve 21.45 hodin na Óčku. LIMUZÍNA V americkém Utahu se každý rok odehrává slavná filmová přehlídka Sundance Film Fes- tival. Směle se vyrovná evrop- ským přehlídkám v Cannes či Benátkách a také letošní roč- ník, který začíná už dnes, to jen potvrzuje. K nepřehlédnu- telným novinkám bude jistě patřit třeba film Kill Your Da- lings, v němž herec Daniel Radcliffe vymění potterovské čáry za rozervané básně. Za- hraje si totiž slavného beat- nického básníka Allena Gins- berga. ALEŠ MEČÍŘ Sundance. Festival představí i Radcliffa v roli Ginsberga E. Hawke a J. Delpyová ve filmu Before Midnight 2X AP Arnold tasí. Do kin jde nový film. Bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger je zpět coby herec. A to v roli, která do jeho herecké filmo- grafie padne jako ulitá. V novém akčním thrilleru Konečná, který jde do tuzem- ských kin 7. února, si totiž za- hrál šerifa Raye Owense, kte- rý byl po jednom maléru v Los Angeles přeřazen do za- padlého městečka Sommer- ton Junction u mexické hrani- ce. Tam musí čelit nebezpeč- nému mafiánskému bossovi Gabrielu Cortezovi (Eduardo Noriega), který unikl při pře- vozu z Los Angeles do vězni- ce v rodném Mexiku. A právě šerif Owens má tohoto nebez- pečného zločince, který se k hranici řítí v rychlé Corvetě ZR 1, zastavit. Potíž je v tom, že Owens nemůže se svými ne příliš schopnými kolegy moc počítat. Ale hlavně už ne- smí podruhé zklamat. METRO Brownovo Peklo Na podzim vyjde v češtině nový román amerického autora bestsellerů Dana Browna. Originál se dostane na knihkupecké pulty v USA a Kanadě pod názvem Inferno 14. května, české vydání pod titulem Peklo připravuje nakladatelství Argo. V knize se vrátí postava profesora Roberta Langdona známého z předchozích Brownových děl. Děj se odehrává v Itálii a točí se kolem slavného textu Peklo z Dantovy Božské komedie. Festivalové premiéry Výběr z novinek ● Kill Your Darlings – film o beatnické generaci ● Before Midnight – pokračo- vání filmů Before Sunrise a Before Sunset od Richarda Linklatera ● jOBS – film o spoluzakladate- li firmy Apple, kterého si zahrál Ashton Kutcher Arnoldovyfilmovéproměny–nejslavnějšíkostýmy Barbar Conan 1982 Policajt ze školky 1990 Terminátor 1984 Junior 1994 Konečná 2013 Batman a Robin 1997 Schwarzenegger stojí proti mexické mafii Kniha Limuzína. Martě to klape s Brzobohatým

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

11SERVIS ÓČKONOVA CINEMAČT2ČT1 NOVA PRIMA FAMILY 12:30 Sama doma 14:00 Banánové rybičky 14:25 Abeceda G plus L 15:40 Po stopách hvězd 16:10 Cestománie Itálie - Sicílie 16:35 AZ-kvíz 17:00 Všechnopárty 17:45 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Prezidentský duel Který ze dvou kandidátů má větší šance? Kdo bude příštích pět let reprezento- vat Českou republiku? 21:30 Copak bych vám lhal? 21:55 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:00 Máte slovo s M. Jílkovou 22:50 Foylova válka V (3/3) Posed. Detektivní seriál (VB, 2009) 00:20 13. komnata Jana Povýšila Dokument (2012) 00:50 Malá farma 01:15 AZ-kvíz 01:45 Banánové rybičky 02:05 Po stopách hvězd Dokument 02:35 Slivovice Mikrokomedie (1983) 13:00 Národní klenoty 13:25 Putování za vínem: Francie - Provence 13:55 Zázračná planeta: Harpyje - lovec opic 14:45 Vítejte u Ch´tisů 16:30 Klíč 17:00 Planeta YÓ 18:15 Kouzelná školka 18:45 Večerníček 18:55 Včelka Mája (16/104) 19:15 Víkendáři II (15/26) 19:40 Cesta do vesmíru 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Americké národní parky - svět vody (1/2) Aljaška - Národní park Glacier Bay. Přírodopisný dokument (SRN) 20:50 Svět zázraků 21:15 Přežít! Dokumentární seriál (VB, 2007) 22:05 Řím II (7/10) Historický seriál (VB/USA, 2007) 23:00 Krásný ztráty 23:30 Artmix 00:25 The Pacific (1/10) Válečný seriál (USA, 2010) 01:15 Moje rodina V (13/14) Zubní šílenství. Sitcom (VB, 2004) 01:45 Buddy Miles: Live 02:30 Náš venkov 12:50 Nemocnice Chicago Hope III (23) 13:45 Pohřešovaní II (10) 14:40 Odložené případy III (16) 15:35 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VI (1) 16:30 Přátelé VIII (12) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Námořní vyšetřovací služba VII (1) 18:30 Ulice (2324) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Kriminálka Anděl (3) Chladnokrevně. Kriminální seriál (2008). Hrají: M. Stropnický, D. Švehlík, M. Taclík, H. Dvořáková, M. Novotný, L. Frej 21:20 Kriminálka Miami IX (20) Kriminální seriál (Kanada/USA, 2010) 22:10 Noční Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 22:40 Protiúder Akční thriller (USA, 2001) 00:40 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VI (1) Slabina. Kriminální seriál (USA, 2006) 01:25 Novashopping 01:30 Odložené případy III (16) Jednou večer. Krimiseriál (USA, 2005) 10:50 Schimanski: Zabou 12:40 Můj přítel Monk I (12) 13:25 Policie Hamburk I (9) 14:20 Komisař Rex V (12) 15:20 Walker, Texas Ranger IV (14) 16:15 Hledači mušlí (2/2) Romantický film (SRN/VB, 2006) 18:05 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:45 Reportéři na vaší straně 20:00 VIP zprávy 20:15 VIP Prostřeno! Pořad je upravenou verzí oblíbeného kulinářského pořadu Prostřeno, ve kterém jsou soutěžícími známé osobnosti 21:40 Ano, šéfe! 22:45 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně II (8) Můj nejhorší nepřítel. Kriminální seriál (USA, 2010) 23:35 Firma (6) Kapitola šestá. Akční seriál (USA, 2012) 00:30 Živí mrtví I (6) TS-19. Hororový seriál (USA, 2010) 01:25 Volejte Věštce 03:10 Reportéři na vaší straně 03:45 Receptář prima nápadů 06:00 Ranní Fresh 09:00 Devadesátky v devět 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity 14:30 Óčko News 14:35 Mixxxer Klipy na přání, tipy, soutěže, chat 16:30 Óčko News 16:35 Bravo TV Klipy s překladem 17:00 Óčko hity 18:30 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 18:35 Óčko Expres To nejlepší z Expresradia 19:30 Óčko hity 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:00 Hitzone 90\'s Největší hity 90. let 21:45 Limuzína 22:00 Hitzone Millennium Největší hity nového milénia + Óčko flirt 23:00 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Music Game Interaktivní hudební soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 09:30 Andílci (44) 10:15 Nová cestomanie 11:00 Nové trable staré Christine V (7, 8) 11:40 Beze stopy IV 12:25 Teleshopping 12:45 Pohřešovaní II (9) 13:40 Gilmorova děvčata V (4) 14:30 Andílci (45) 15:35 Domácnost naruby Komedie (Francie, 2008) 17:20 Gilmorova děvčata V (5) 18:10 Nové trable staré Christine V (9, 10) 19:05 Beze stopy IV 20:00 Námořní vyšetřovací služba VIII (23) Kriminální seriál (USA, 2010). Hrají: M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablová 20:50 Námořní vyšetřovací služba VIII (24) Kriminální seriál (USA, 2010) 21:45 Volný pád Thriller (USA/Francie/VB, 1993). Hrají: M. Douglas, R. Duvall a další. Režie J. Schumacher 23:50 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti X (11) Cizinka. Kriminální seriál (USA, 2009) 00:35 Teleshopping 00:40 Volný pád Thriller (USA/Francie/ VB, 1993) Min. -5 Max. -1 Min. -8 Max. -4 Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999 199. info@atspraha.cz. Stupeň zátěže: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému stavu. MARKÉTA PROVAZNÍKOVÁ, FACEBOOK „Spadnul jsi mi do oka.“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro 1 Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší krasový útvar jižních Čech nedaleko Tábora je jeskyně: a) Chýnovská b) Kněhyňská c) Králova 2 Romány Mirákl či Příběh inženýra lidských duší patří také k dílům spisovatele: a) Arnošta Lustiga b) Ivana Blatného c) Josefa Škvoreckého 3 Českým králem byl od roku 1453 uherský král známý u nás jako: a) Albrecht II. Habsburský b) Ladislav Pohrobek c) Jindřich Korutanský 4 Laminitida je choroba především u koní a skotu, která postihuje jejich: a) zuby b) kopyta c) oháňky 5 Nebezpečný jez pro vodáky na Lužnici v obci Majdalena se nazývá: a) Pilař b) Hučák c) Radošov Herlíkovice 50 cm Šachty 30–50 cm Kamenec 15–40 cm Kašperské Hory 15 cm Mariánské Lázně 30–60 cm Kozinec 15–35 cm Sněhový servis: skiareályPočasí DNES ZÍTRA Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-a,2-c,3-b,4-b,5-a. KvízSudoku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 17. ledna 2013 12SERVIS Miroslav Vašek 42 let, podnikatel Ne, Klaus nepromyslel svou velkorysost. Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: recepce@metro.cz; web: www.metro.cz. Výkonný ředitel: Ondřej Sychrovský. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek, e-mail: redakce@metro.cz. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. DÁM VĚDĚT Nejdřív s tím začaly tetičky. Právě tety mají nejméně zábran se na rodinných oslavách ptát: „A kdy ty už budeš mít dítě?“ Pěkně nahlas a přede všemi. Když se mi to stalo poprvé, do nastalého ticha jsem jen něco blekotala a vnímala, jak rud- nu. Časem jsem se naučila odpálit zvídavé tetičky neurči- tou, ovšem pevnou odpovědí. „Zjistím a dám vědět“ – prone- seno sebejistě a s úsměvem – spolehlivě zarazí přísun dal- ších otázek. Po třicítce se osmělili už i rodiče. Nejprve půso- bili jakoby nenápadnými poznámkami o vnoučatech svých přátel a kolegů. Pak nasadili těžší kalibr citového vydírání: „My tu nebudeme navěky. Aby- chom se těch tvých dětí doži- li...“ První projevy jejich touhy po vnoučatech se ještě podařilo utlumit pořízením pejska, ale postupně se začali dotazovat přímo a bez obalu. Že se mě na plány ohledně početí ptá můj gynekolog při každé preventiv- ní prohlídce, ještě docela chápu. Pan doktor na to má z titu- lu své specializace jaksi nárok. I on však začíná přitvrzovat a posledně mě upozornil, že už brzy odrostu kategorii mla- dých matek: „Ne že byste pak byla už STARÁ, ale z medicín- ského hlediska už prostě nebudete matka mladá.“ A že už začíná jít opravdu do tuhého, mi došlo, když se mě na těho- tenství zeptala i doktorka, která má v popisu práce starat se o opačný konec mého těla. „Vypláchnětě si, prosím. A jestli plánujete otěhotnět, tak se před tím ještě ke mně objednej- te,“ pronesla moje zubařka věcně. Překvapením jsem vy- prskla vodu mimo výlevku. Na zubařském křesle jsem něco podobného fakt nečekala. „Kvůli rentgenu. Když budete tě- hotná, tak už vám snímky neuděláme,“ vysvětlila mi. Ano, prosím. Zjistím a dám vědět. Eva Ševčíková 56 let, poradce Synovi z auta ukradli notebook a další věci. Skvělý krok. Komiks Řešení sudoku MANIPULACE (z dopisu čtenáře na této straně) 1. Odborné složité zacházení s něčím, 2. nekalé zacházení s něčím, 3. zpracovávání vědomí lidí, zejména masovými médii ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Stanislav Novák 54 let, podnikatel Rozhodně to byl špatný krok jako ostatní „klausoviny“. Anketa Byla amnestie dobrým krokem do budoucna? Dopisy a vzkazy MHD jako jídelna V poslední době se zejmé- na u mládeže rozmohla praxe využívat dopravní prostředky jako veřejné stravovny. V podstatě na všech stanicích, kde lze koupit rychlé občerstvení, naleznete několik cestují- cích, kteří i v nabité tram- vaji či autobuse klidně pře- žvykují a chytají se mast- nýma rukama okolních cestujících. Čas od času se najde řidič, který je napo- mene, ovšem s nulovým výsledkem. Ceny přeprav- ného se zvyšují. Údajně i pro lepší komfort. Mastná sedadla a papíry na podla- ze svědčí o něčem jiném. LADISLAV ŠAFRÁNEK, PRAHA Manipulátor Ještě se vracím ke slovům prezidenta o porážce pra- vice v prvním kole prezi- dentských voleb. Nechá- pu, že se nestydí něco ta- kového pronášet. Jednak to není pravda, jednak sám dříve podpořil Zema- na, a tak k její porážce sám přispěl. Co tím sledu- je? Vlastní návrat jakožto „spasitele“ do jím rozlože- né ODS? K. NOVÁK, PRAHA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo 9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťu- je Expansion Group a.s. Váš mozek budou zaměst- návat jen finance. Jednou za čas je nutné řešit podobné záležitosti, proto si na ně dopřejte potřebný klid. Beran 21/3-20/4 V partnerství to budete mít těžké, protože hned vidíte všechno černě. Zkuste být trochu více nad věcí a oprostit se od pesimismu. Váhy 23/9-23/10 Vzpomenete si na kamarády, na které jste si dlouho nena- šli čas. Proto neváhejte a uspořádejte společnou akci. Skvěle se pobavíte. Rak 22/6-22/7 V rodině dojde ke změně díky konstruktivnímu a pří- mému dialogu. Však bylo na čase! Dnes naštěstí uvolníte ventily a napětí zmizí. Kozoroh 22/12-20/1 Je poslední den vhodný pro náročnější pracovní vypětí. Máte dostatek sil a energie, abyste se vypořádali s nutnými záležitostmi. Býk 21/4-21/5 Partner se vám bude zdát jako lenoch. Je to však jeho chyba?V poslední době s vámi šijí všich- ni čerti. Energie máte na rozdávání. Štír 24/10-22/11 Energie máte v poslední době na rozdávání a na va- šich pracovních výkonech je to znát. Do všeho se pohrnete s vervou a po hlavě. Lev 23/7-22/8 V práci se objeví nesrov- nalosti, které vám přivodí v průběhu dne stres. Naštěstí se vše opět vyřeší a vám spadne kámen ze srdce. Vodnář 21/1-20/2 Vaše milostné avantýry by se mohly začít komplikovat. Soustřeďte se na důležité věci a snažte se je vyřešit pokud možno rychle. Blíženci 22/5-21/6 Mars vás bude nepříjemně pracovně brzdit. Budete plni vášně a emocí, což vám bude bránit v soustředění. Nelámejte nic přes koleno. Střelec 23/11-21/12 Budete se těšit z obdivu oko- lí. Není se čemu divit, šarm z vás přímo vyzařuje. S opačným pohla- vím si dnes můžete dělat, co chcete. Panna 23/8-22/9 Promluvíte si s nadřízeným osvémfinančnímohodnoce- ní. Otevřený a upřímný rozhovor se snaž- te vést v klidném a nenásilném duchu. Ryby 21/2-20/3 HOROSKOPPřesné prognózy na míru! VOLEJTE Kompetentní poradenství od profesionálních poradců Záruka spojení s poradcem dle vašeho přání Dostupnost 24 hodin denně, 365 dní v roce, vč. svátků Kompetentní poradenství od profesionálních poradcůKompetentní poradenství od profesionálních poradců 906 701 701 SMS PORADNA LÁSKY! Okamžité odpovědi! Stále nenacházíte osudovou lásku? Karty vědí, kde ji hledat! Pište SMS ve tvaru 82AX a vaše otázka na tel.: 900 30 36 E.M.A. Europe s.r.o. , tech. zaj. Materna, 1sms/max.36Kč, 1min/max.70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz Sloupek DOBRÝ DEN, JMENUJI SE JULIE ČERVENÁ BYLO MI TŘICET LET A JSEM SINGLE Citát „Že se mě na plány ohledně početí ptá můj gynekolog, ještě docela chápu.“ Slovo dne „Do korespondence školy (to) nepatří.“ VÁCLAV KLAUS ML., ŘEDITEL GYMNÁZIA PORG Klaus ml. po zesměšnění Karla Schwarzenberga v oficiálním e-mailu gymnázia uznal, že pře- střelil. Jeho studenti mu v petici naznačili, ať se vyjadřuje tak, aby se za něj nemuseli stydět.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

Proměnyhaly DOMOV komerční příloha čtvrtek 17.ledna,2013

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

komerční příloha čtvrtek 17. ledna, 2013 DOMOV Bytová jádra / Modernizace bytů 11 let na trhu více než 1750 rekonstrukcí studio na ploše 250 m2 Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis včetně projektu, stavební povolení. Kuchyňské linky, vestavěné skříně, dveře, podlahy – grafické návrhy, cenová kalkulace, zaměření, poradenství zdarma, cena včetně montáže a dopravy, široká škála povrchových materiálů. Bydlete ZDARMA PANELREKO s.r.o. Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4 zelená linka: 800 112 278 praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz Naši práci Vám rádi ukážeme. Po dobu rekonstrukce Vás můžeme ubytovat v bytě 2+1. Více informací na ww.panelreko.cz SLEVA 10 % Veselé Vánoce :) 800 500 506 více info na finep.cz Více info na: Proměnyhaly

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

JAK ZATEPLIT STARŠÍ DŮM. KDY SE TO VYPLATÍ? 1/13 18. ročník / leden 2013 www.dumazahrada.cz NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ NÁVŠTĚVY DOMŮ | PRAKTICKÉ TIPY | NÁZORY EXPERTŮ REKONSTRUKCE 74Kč/3,29EUR PENÍZEAbychom neutráceli zbytečně NOVÝ SERIÁL SVĚTOVÍ ARCHITEKTI RODINNÝCH DOMŮ VÍCE INSPIRACE VÍCE ARCHITEKTURY VÍCE DESIGNU KUPUJEME VZROSTLÝ STROM 33STRAN SPECIÁLNÍ TÉMA Převzato z časopisu Dům&zahrada DOMOV 03 • NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY • PODZEMNÍ GARÁŽE • VELKÉ PŘEDZAHRÁDKY • DISPOZICE 1+KK AŽ 4+KK STAVBA ZAHÁJENA • RODINNÝ CHARAKTER • KLIDNÁ LOKALITA • V BLÍZKOSTI REKREAČNÍ PARK A GOLF BLACK BRIDGE Panorama KYJE II www.ekospol.cz Nejlevnější byty na metru! KYJE II ve výstavbě Další projekty: Písnice•Dubeč•Měcholupy•Uhříněves•Barrandov NOVÉ CENY 1+kk1,3mil. 2+kk1,7mil. 3+kk2,8mil. Rodinná vila ze 70. let minulého století byla na svou dobu velkoryse řešená, ale některé prvky interiéru již vyžadovaly mo- dernizaci či výměnu. Masivní dřevo na zá- bradlí, stupních schodiště a obložení stěn působilo těžce. Povrchové úpravy byly již za hranicí životnosti. Horní zábradlí a pru- hy kolem stropů dekorovaly nevzhledné laminované desky. Že se to musí změnit, rozhodla dcera majitelů domu a prosadila svěřit proměnu architektovi. V hale tma Artefakty architektury 70. let vítaly návštěvní- ky už za dveřmi. „Hala byla ponurá a světlo se nedostávalo nahoru ani přes schodiště s volnými stupnicemi z lakovaného dřeva. Zábradlí též z vel- kého kusu lakovaného dřeva sice interiéru do- minovalo, ale působilo příliš masivně,“ popisuje ing. arch. Blanka Johani- sová z ateliéru Endemit. „Když se investoři roz- hodli pro ráznou změnu, spadl nám kámen ze srd- ce. Zůstala jen základní betonová schodnice. Du- bové stupně nahradily třívrstvé skleněné. Pevné zábradlí se zbouralo a na- hradilo lehkým kovovým, které viditelně meandruje pod průhlednými stupni. V druhém podlaží jsme použili místo laminova- ného tmavého zábradlí skleněnou desku s dřevě- ným madlem v barvě pod- lahy. Původní ošoupané parkety se zažloutlým la- kem nahradil bělený dub. S ním harmonizuje šedá otěruodolná cementová stěrka pandomo na zdi, na níž tak vyniknou bílé zárubně, dveře a schod- nice. Tímto řešením se prosvětlila jak hala v pří- zemí, tak ochoz na patře, protože skleněným leh- kým schodištěm proniká světlo.“ Kdo Vám radí Ing.arch.BlankaJohanisová(1981), Fakulta architektury ČVUT; stáž na École Nationale Supérieure d‘Architecture v Paříži; Ing. arch. Viktor Johanis (1981), FA ČVUT. Manželé společně založili archi- tektonické studio Endemit v roce 2010. Ve své tvorbě zohledňují je- dinečnost každého zadání a indi- vidualitu klienta. Projekty vytvářejí pomocí 3D technologií. Dle mož- ností uplatňují též nadstandardní dovednosti v oblasti parametric- kého designu či v použití nekon- venčních přírodních materiálů

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 17. ledna 2013 16AUTO Obliba škodovek mezi kupci nových aut neklesá. Z dalších velkých značek nejvíce roste Hyundai. Soupeřům se nedaří elimino- vat sílu Škody Auto, jejíž po- díl na českém trhu v roce 2012 meziročně stoupl o 0,3 % na 30,91 procenta. Škodovky ovládly i pět z prv- ních šesti míst v žebříčku mo- delů. Mezi ostatními značkami se stále výš posouvá Hyun- dai, který minulý rok přesko- čil Ford i Renault a s Volkswa- genem v registracích prohrál o pouhých 23 kusů. Pokud by se brala v úvahu pouze nová auta provozovaná delší dobu na českém území a ne i ta, která se po registraci vyváže- jí kvůli nižším cenám v Čes- ku do jiných zemí, tak korej- ská značka s továrnou v Nošo- vicích táhla už loni peloton „zbytku světa“ za Škodou. Z Top 10 značek zazname- nal Hyundai nejvyšší mezi- roční růst registrací (25 pro- cent) a model i30 dokázal jako jediný porážet v hitpará- dě modelů většinu škodovek. Hyundai se stále nevzdává cíle sesadit Škodu ve středně- dobém časovém horizontu z vedoucí pozice na českém trhu. V nejbližších třech le- tech chce navýšit počet pro- dejních míst v Česku ze 70 na 100. Nové dealery nejvíc hle- dá v Praze, Ostravě, Hradci Krá- lové, Pardubicích, Plzni nebo v Karlových Varech. Počet registrací nových osobních aut u nás loni mezi- ročně vzrostl o 0,42 % na re- kordních 174 008 kusů. Dlou- ho to vypadalo na ještě mno- hem lepší výsledek, ale v zá- věru roku dopadla na prodej- ce v Česku krize, kterou už druhý rok prožívají jejich ko- legové ve většině zemí Evro- py. V prosinci 2012 se zaregis- trovalo přibližně o 15 pro- cent nových aut méně než ve stejném období roku 2011. A jaká jsou nejvíce registro- vaná auta v Česku v roce 2012? Minivozům kralovala Škoda Citigo před Fiatem Panda, malým autům Škoda Fabia před Fordem Fiesta, v nižší střední třídě Škoda Octavia před Hyundai i30. Manažerským autům vévodil VW Passat. Nejoblíbenější značkou v luxusním segmen- tu se poprvé stalo BMW, kte- ré se také premiérově dosta- lo do celkového Top 10. Terén- ním autům a SUV dominova- la Škoda Yeti před Hyundai ix35, rodinným víceúčelo- vým Škoda Roomster před Hyundai ix20 a sportovním BMW Z4. +PLUS ONDŘEJ BĚHAL www.vybermiauto.cz Titulem Auto roku 2013 v Čes- ku se může chlubit Volkswa- gen Golf. Ve finále ankety zís- kal od 32 motoristických no- vinářů 199 bodů a těsně zvítě- zil před sportovní Toyotou GT86 se 195 hlasy. Další pořa- dí: 3. Mazda CX-5 133, 4. BMW řady 3 104, 5. Ford B-MAX 91. OB Paleta supervýkonných mo- delů RS postavených na zákla- dě běžných verzí Audi se roz- šiřuje o pětidveřové kupé RS 7 Sportback. Novinka předsta- vená v Detroitu má pod kapo- tou čtyřlitrový osmiválec s dvěma turby, který vyvine maximálně 560 koní, zrychlí z místa na stovku za 3,9 s a upaluje až 305 km/h. OB Nejoblíbenější značkou v Česku zůstává ŠkodaTop 10 modelů ● 1. Škoda Octavia 22 406 ● 2. Škoda Fabia 14 355 ● 3. Hyundai i30 4888 ● 4. Škoda Superb 4608 ● 5. Škoda Yeti 4260 ● 6. Škoda Roomster 4226 ● 7. VW Golf 3651 ● 8. Kia cee´d 3545 ● 9. Ford Fiesta 3468 ● 10. Hyundai ix20 3355 Top 5 značek Prvních pět největších značek podle počtu registrací ovládlo téměř 62 procent trhu. ● 1. Škoda 53 778 ● 2. VW 15 185 ● 3. Hyundai 15 162 ● 4. Ford 12 179 ● 5. Renault 10 456 Tenis Autosalon v Ženevě se stane místem premiéry nového městského křížence terénní- ho a velkoprostorového auta. Malé SUV Renault Captur měří na délku 4,12 metru a konkuruje třeba Suzuki SX4 nebo Nissanu Juke. OB Auto roku. Je to nový golf Nové audi. 305 km/h Agnieszka hraje za Lexus Aktuální čtvrtá nejlepší tenistka světa Agnieszka Radwaňská podepsala na letošní rok smlouvu s automo- bilkou Lexus. Její logo se obje- ví na dresech třiadvacetileté hráčky. Agnieszku bude pro změnu občas možné zahlédnout v nové vlajkové lodi luxusní japonské značky – sedanu LS. Nafouknutý kříženec. Renault Captur

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

Práce - nabídka • Volné pozice: obchod, manage- ment, administrativa. Čistý rejstřík trestů. Termín pohovoru si sjednej- te na telefonu 777550443 nebo mailu wood@thei.cz • PRODAVAČKA - hledáme milou kolegyni do prodejny s kávou a pra- linkami v centru Prahy. Podmínkou: zručnost, pečlivost, AJ komunika- tivně. Praxe výhodou. Svůj životo- pis zašlete: info@arko-arko.cz • Přijmeme na HPP elektriká- ře, vyhláška 50, částečná zna- lost hydrauliky. Praha 9. Tel.: 283 891 690 • Okamžitě přijmeme 16 prodava- čů/ek na venkovní prodej v Praze. Výplata až 1500,-Kč/denně. Tel: 274 77 36 10 • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • Lůžkové zdravotnické zařízení Praha 3 přijme: lékaře pro plicní ambulanci. T: 602311779. Vše- obecné sestry na ošetř. lůžka. T: 602651650, 8-15 hod. • Přijmeme na PPÚ soustružní- ka - montážníka. Praha 9. Tel.: 283 891 690 • Začněte konečně vydělávat. 100,-Kč/hod. + provize. Hledáme komunikativní snaživce, kteří jdou za svým a nespokojí se s průměr- nou mzdou. Tel: 724182772 • Práce z domu. Kompletace (sklá- dání) výrobků nebo administrativní práce pro naši firmu. Pro informace pište SMS s Vaší adresou na tel: 722 769 835 • Centrum sociálních služeb Praha 2 vyhlašuje VŘ na pozici vedoucí odd. – zdravotní sestra na HPP, info: www.cssp2.cz, Tel: 725015318 • BA příjme invalidní důchodce na ostrahuobjektuvPraze,nástupmož- nýihned.Mobil:+420777571233, email: ivicicj@seznam.cz • Dostáváte za brigádu pouze zálohu a pak musíte čekat? U nás máte 100% DRUHÝ DEN! Brigády všeho druhu! Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • Domov seniorů Rudná u Prahy přijme vyuč. kuchaře/ku na HPP. Dlouhý, krátký týden. Nástup ih- ned. T: 736533227 pí. Nousková • DLOUHODOBÁ BRIGÁDA/bale- ní zboží. Přijmeme ženy na balení časopisů a letáků. Jedná se o čis- tou suchou práci v balírně. Praco- viště Praha 9 – Horní Počernice. Směny 12 hod. den/noc. Práce na úkol. Vhodné pouze pro rychlé a zručné. Info na tel: 725 573 491 od 9.00 – 16.00 hod. • Film. a produkční spol. hledá děti 5-15 let pro fotomodeling, reklamu a film! Máte hravé dítě? Dejte mu šanci! Info: 602 239 909, regis- trace zdarma! • Přijmeme pracovnici do čistírny oděvů v Říčanech u Prahy. Ubytová- ní možné, nadstandardní plat. Tel.: 604 236 953 • Přijmeme pracovnici na úklid RD v Říčanech u Prahy. 1-2 dny/týden. Pouze písemně: ma@cmail.cz. Vzdělávání - Kurzy nabíd. • REKVAL. KURZY - Kosmetika * Kadeřnictví * Manikúra + Modeláž * Pedikúra * Masáže. * Vizážisti- ka. ARTIRIS, Národní 43, P 1. www. artiris.czt.224230950,602283431 • Rekv. k. - úplná kvalif. instalatér- topenář, zedník, florista aj. Obdrží- te Osvědčení k získání ŽL, mož- nost získat výuční list. www.ivex.cz, 602226090 Finance - nabídka • OKAMŽITĚ POSKYTNEME jakéko- liv částky. Stačí trvalý pobyt a OP. Vše vyřídíte během chvilky u nás v kanceláři nebo osobní schůzkou. Tel.: 602 705 434 • PENÍZE VELMI rychle a bez for- malit. Poskytujeme jakékoliv část- ky s možností předčas. splácení. Nyní s možností odkladu splátek až na 4 měs. 724095399 • Půjčíme VLASTNÍ PENÍZE. Bez poplatků ještě dnes. I menší část- ky. Stačí OP a trvalý pobyt. Popř. na směnku. T.: 724 298 640 • JSME JEDNIČKY na trhu. Bez poplatků a bez registrů. Peníze do 30 min. Peníze ještě dnes až k Vám do domu. Jednoduché vyří- zení. T.: 724 298 640 • Skutečná půjčka, NIŽŠÍ ČÁSTKY poskytujeme klientům v hotovosti, vyšší částky se zástavou nemovi- tosti. Vše rychle bez složitého papí- rování. 725 471 011 • Peníze BEZ skrytých POPLATKŮ. I pro klienty se zadlužením. Jedno- duše a rychle na OP. Pomůžeme téměř všem. Vysoká průchodnost. Tel.: 602 712 022 • PŮJČKY pro KAŽDÉHO. Již pět let na trhu. Peníze do 1 hod. Stačí nám OP a čestné prohlášení. I pro problémové klienty se záznamem v registru. 724181142 • POSKYTUJEME jakékoliv ČÁST- KY, vyplácíme exekuce, uděláme z Vašich několika půjček jednu. Vše velmi rychle. Bez nahlížení do registrů. T.: 724 540 178 • Peníze rychle i na ruku. Půjču- jeme jakékoliv částky. Bez popl. a ručitelů s možností půjčku kdy- koliv předčasně splatit. Na osob- ní schůzku 724 181 142 • FINANČNÍ VÝPOMOC všem a ješ- tě dnes. Pouze na osobní schůz- ku v kanceláři. Vyplácíme ihned. Kolik chcete, tolik dostanete. Tel.: 725 471 020 • PENÍZE a RYCHLE?? Stačí, když mi zavoláte. Řeším vše. Osob- ní schůzka je nezbytná. Do 30 min. výsledek. Bez formalit. Tel.: 724 095 399 • PENÍZE DO 30 min. Bez poplat- ků, řešíme vše. Ještě dneska vyřídíme, popřípadě přijedeme k Vám. Stačí OP + trvalý pobyt. Tel.: 725 471 011 • OBČANSKÁ PŮJČKA, nízké splát- ky, dlouhá doba splácení. Bez poplatků předem a to vše velmi rychle. Nám stačí OP a trvalé byd- liště. Volejte 602 712 022 • PENÍZE velmi RYCHLE. Stačí OP a zbytek vyřídíme za Vás. Pro každého máme řešení. Zavolejte si k nám a domluvte si osobní schůz- ku ještě dnes. 724181142 • FINANČNÍ VÝPOMOC bez poplat- ků a hned. Pomůžeme všem i lidem s nízkým příjmem nebo důchodcům. Stačí nám OP a vše vyřídíme za Vás. Tel.: 724 540 178 • PENÍZE na SMĚNKU bez poplat- ků v kanceláři. Zavolejte a domluv- te si schůzku s našim úvěrářem ještě dnes. Půjčíme všem a bez papírování. T: 725 471 020 • Peníze a rychle? Stačí požádat a domluvit schůzku. Ještě dnes vyřízeno. Bez nutnosti spolužada- tele nebo ručením nemovitosti. Tel.: 602 705 434 • Peníze rychle i na ruku. Půjču- jeme jakékoliv částky. Bez popl. a ručitelů s možností půjčku kdy- koliv předčasně splatit. Na osob- ní schůzku 724 095 399 • Půjčíme peníze ihned. Odklad splátek až o 6 měsíců. Rychlé vyří- zení, stačí pouze OP a trvalý pobyt. Pouze na osobní schůzku. Tel.: 725 471 011 • Půjčíme Vám na cokoliv. Neplatí- te žádne poplatky za vyřízení. Kolik si řeknete tolik dostanete bez ruči- telů a ještě dnes. t.: 724 298 640 • Peníze a rychle? Stačí požádat a domluvit schůzku. Ještě dnes vyřízeno. Bez nutnosti spolužada- tele nebo ručením nemovitosti. Tel.: 602 712 022. • Půjčky, velmi RYCHLÉ VYŘÍZE- NÍ. Bez nahlížení do registrů. I pro předlužené klienty. Výsledek bude- te, vědět ihned. Tel.: 602 705 434 • Půjčíme Vám na cokoliv. Neplatí- te žádne poplatky za vyřízení. Kolik si řeknete tolik dostanete bez ruči- telů a ještě dnes. t.: 724 540 178. • Peníze ihned. Odklad splá- tek až o 6 měsíců. Rychlé vyříze- ní, stačí pouze OP a trvalý pobyt. Pouze na osobní schůzku. Tel.: 725 471 020. • Chcete si užít novoroční výpro- deje a chybí vám peníze? PŮJČÍ- ME VÁM až 166 000 Kč na coko- liv! Volejte zdarma 800 701 000 PROFI CREDIT. • Rychlé půjčky od přímého posky- tovatele!!! Vyřízení do 48 hodin! Vyřešíme i exekuce! Bez registrů a volání na 900! Až 1 milion! Tel.: 720 669 440 • Tel: 604 109 849. To je to správ- né číslo pro vaší půjčku! 90% schválení! Žádné poplatky! Bez tel: na 900! Peníze druhý den! • 1000 Kč hotově ještě dnes na Florenci. Za 15 dní vrátíte 1200 Kč, zašlete sms ve tvaru: TAG T 1000 RČ číslo OP na tel. 736 30 40 30. Voláme do 30 min. Služby - nabídka • STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ, bourání, likvidace, kontejnery, odvoz odpa- du. Po Praze zdarma, rychle, levně, ochotně, nonstop. Fa Radost, tel: 774759671, Po-Ne • Servis plastových oken: okna pro správnou funkci je nutno jednou za dva roky seřídit a promazat, jinak dojde k vážnému poškození. Tel.: 601 236 957 Hobby - poptávka • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 Pronájmy - nabídka • Pronajmu pokoj v Bubenči s vlast- ním vchodem v nově zrekonstuova- ném bytě s možností užívání celého bytu. Cena 5850 Kč. 775258872, paulbaier@seznam.cz Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k pronájmu v Pra- ze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k proná- jmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PRO- VIZE! Nabídněte: 734 319 305 • ZDARMA pronajmu váš byt sluš- ným a zaměstnaným klientům, dlouhodobý pronájem. Možnost sjednání garance plateb. Tel. 296577214, 773407403. • Sháním na bydlení menší byt, maximálně do velikosti 2+1, jsme 2 osoby bez zvířat. Moc- krát děkuji za případné nabídky. T: 605 845 088 Nemovitosti - poptávka • Investor s vyřešeným financová- ním koupí Vaši nemovitost (byt, dům, pozemek). Na vlastnictví a zadluženosti nezáleží. Kdekoliv v Praze. T.: 602 155 655 Byty - nabídka • Realitní inzerce ZDARMA pro soukromé osoby a firmy. Nabíd- ky realit v Praze a Středočeském kraji. Info linka 725 772 904, www.realitniserverpraha.cz • Prodám garsonku Praha 10 - Strašnice, 7. p, jih. Nízké měsíč- ní náklady (1.800 Kč včetně) bez RK. Cena 1.270 000 Kč. Tel.: 737 645 188 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Cestování - nabídka Do prodejny masa a uzenin v Praze přijmeme: Tel.: 602 243 422 (13h - 17h) Mail: fabuspraha@email.cz zástupce vedoucího/výrobáka Požadujeme: • odbornost v sortimentu masa • znalost práce na PC • praxe v oboru • nástup: únor NOKIKA s.r.o. přijme: aktivní invalidní důchodce s vlastním strážním psem na pozici strážný na ostrahu objektu v Kralupech nad Vltavou Nabízíme: •Příjemné pracovní prostředí •Zaškolení •Profesionální oblek •Ošatné Požadujeme: •Slušné jednání a vystupování •Dobrý zdravotní stav (pochůzková činnost) •Vlastní pes schopný strážní služby •Čistý trestní rejstřík Kontakt: Životopisy zasílejte na: jarka@topsecurity.cz Jiří Jarka: tel. 724 895 855 Přijmemeřidičesk.d, znalostPrahyabydlištěvPrazepodmínkou, znalostAj,Nj,Rjvýhodou, praxevoborunutná. Nabízímenovývozovýpark apříjemnýkolektiv. Bližšíinformacepřiosobnímpohovoru. Vpřípadě zájmuzašletesvéCVna email:dataautotrans@dataautotrans.cz, tel.284814145. Bezpečnostní agentura přijme pracovníky pro zajištení ostrahy objektu v Praze Požadujeme * čistý trestní rejstřík * profesionální vystupování * dobrý fyzický stav * znalost práce na PC Nabízíme * 70-90 Kč/hod. * práci v příjemném prostředí * týdenní zálohy * a další výhody Bezpečnostní agentura přijme zaměstnance(iČID,PID) pro ostrahu objektů v Praze bez možnosti ubytování Požadujeme: trestní bezúhonnost, osvědčení o dílčí kvalifikaci – strážný Nabízíme: dobré mzdové podmínky, příplatek na výstroj a stravování, odměna za přivedeného zaměstnance, příplatek za vlastního psa. TEL: 222 780 671, 737 337 088 WS Handicap s.r.o. se sídlem na Praze 10, přijme osoby částečně či plně invalidní na pozice: • Samostatná účetní, praxe podmínkou! Ivana.exnerova@verve-invest.cz • Fakturantka lenka.bokaova@verve-invest.cz • Admin.pracovník na kontrolní oddělení (částečný úvazek), telefonista - aktivní telemarketing (částečný úvazek) Kontakt: sarka.alijova@wshandicap.cz Přijmeme pracovníky na pozici strážnýobchodního domu (Praha 6) Výhodné pracovní podmínky, certifikace STRÁŽNÝ výhodou. tel.:724 646 464 Taxislužba přijme řidiče s vlastním vozem. Prvních 6 měsíců platba paušální odměny za 2900Kč. Průměrná cena za zprostředkovaný km je 23,50Kč. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 724 486 844 Domov pro seniory ,,FÉNIX“ Nově otevřené zařízení pro seniory, nacházející se v Březnici (9 km jižně od Příbrami), nabízí za bezkonkurenčně nízké ceny volná místa pro mobilní seniory. Více informací na www.domovfenix.cz nebo na tel. č.: 776 546 407. 491 113 808 PENÍZE a� do domu Bez èekání a poplatkù. I pro NEZAMÌSTNANÉ. Pøedání do ruky. VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 NEJLEVNĚJŠÍ VYKLÍZENÍ Fa Sál vyklízí sklepy, půdy, byty Drobné demolice vč. nakládky a skládky Mobil: 603 455 868, tel./fax: 272 701 997 www.sal.cz info@sal.cz PRONÁJEM KONTEJNERŮ ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. Pokračování na straně 18

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 17. ledna 2013 18SPORT Byla to dřina, ale basketbalistky USK splnily roli favoritek. Basketbalistky USK Praha v Evropské lize porazily Novi Záhřeb 91:88 a připsaly si dů- ležitou čtvrtou výhru z deseti zápasů. Nyní potřebují uspět i ve zbývajících dvou domá- cích utkáních s Mondeville a Polkowicemi, aby si s jisto- tou udržely umístění mezi nejlepší pěticí skupiny C, kte- rá postoupí do další fáze. Utkání bylo od začátku pře- devším soubojem obou úto- ků. Pražanky těžily z převahy pod košem, naopak v obraně se jim příliš nedařilo. Zejmé- na v obranném doskoku, kdy hráčky Záhřebu často dostá- valy šanci k opakovanému útoku. Klíčem k úspěchu bylo pokrytí kapitánky Záhře- bu Mandirové, která i přesto zaznamenala 18 bodů. „Byly to nervy, protože to pro nás mohlo skončit zle. Ale o to více ta výhra těší,“ hodnotila utkání trenérka USK Natália Hejková. ČTK 91 Zahlazení svého trestu se díky amnestii prezidenta Václava Klause dočká i hokejista Radek Duda. V úterý o tom rozhodl karlovarský soud. Duda dostal třímě- síční podmíněný trest s ročním odkladem za to, že v Karlových Varech na přechodu pro chodce v lednu 2011 napadl a zbil seniora Josefa Havlíčka. Duda v současné době hraje extraligový hokej za Bílé Tygry z Liberce. 2 ZVVZ USK Praha 88 Klausova amnestie se vztahuje také na hokejistu Radka Dudu 3sport Guardiola se vrací, vybral si Bayern Po veleúspěšném angažmá v Barceloně zamíří za svou druhou trenérskou štací do Mnichova Posila Elina Babkinová ČTK Byty - poptávka • MÁM ZÁJEM o nájemní smlouvu před privatizací za odstupné. Nabí- zím slušné jednání, formality mohu zařídit. Předem děkuji za nabídky na tel. 774 224 720 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • Peníze ihned. Přímý zájemce ih- ned koupí byt v Praze do 10 mili- ónů Kč. Děkuji za nabídku. Tel.: 777212134 • Do našeho realitního fondu vyku- pujeme byty do 50 m2 v jakémkoli stavu po celé Praze. Peníze vyplá- címe do 3 dnů. NEZÁVAZNĚ NABÍD- NĚTE na 734 319 300 • ZÁLOHA IHNED. Přímý zájemce koupí byt v jakémkoli stavu osobní nebo družstevní, platba v hotovos- ti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volej- te 775432964. • Koupím byt kdekoli v Praze 1+1 - 3kk, na stavu ani vlastnictví nezá- leží. Platím hotově, právní servis zajištěn. Tel: 732482138 • SOUKROMÁ OSOBA nabízí hoto- vost za byt v Praze a okolí (do 20 km), exekuce, dluhy vyřeším. Mož- nost okamžité zálohy. Volejte: 602 204 244 • ZAPLATÍM HOTOVĚ za byt nebo dům v Praze, na stavu nezáleží. Právní servis zajistím. Slušné jed- nání. Děkuji za nabídku. RK nevolat. Tel: 721 966 542 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 Dokončení ze strany 17 SERVIS Bývalý kouč Barcelony Pep Guardiola v létě převezme fotbalisty Bayernu Mnichov. Německý velkoklub ozná- mil, že se s ním dohodl na tříleté smlouvě. O služby úspěšného španělského trenéra se prý ucházely manches- terské kluby United a City či lon- dýnská Chelsea, ale nakonec vy- hrál Bayern. Na jeho lavičce vystří- dá Juppa Heynckese. Jednačtyřice- tiletý Guardiola po minulé sezoně opustil Barcelonu, s níž během čtyř sezon získal 14 trofejí včetně dvou triumfů v Lize mistrů a tří španělských titulů. Novi Záhřeb Nejvíce bodů: Vítečková 21, Vaughnová 18, Burgrová 16 – Williamsová 24, Mandirová 18Jiří Welsh 1 Kamerunský kanonýr Eto‘o bude hlavním hrdinou komiksu Bývalý útočník Realu Mad- rid, Barcelony a Interu Mi- lán Samuel Eto‘o bude mít vlastní kreslený seriál. Ve francouzštině totiž začne vycházet komiks, který bude vyprávět životní pří- běh jednatřicetiletého fot- balisty z klubu Anži Ma- chačkala. První díl vyjde koncem ledna a Eto‘o v něm bude líčit, jak si v dět- ství na ulicích Doualy vydě- lával prodejem ryb. Guardiola bude tři roky koučovat německý Bayern Mnichov Jedenáctá etapa Rallye Dakar byla pro kategorie automobi- lů a kamionů přerušena. Pořa- datelé zastavili účastníky po dosažení prvního kontrolního bodu na trase do města Fiam- balá. Důvodem byly nepřízni- vé povětrnostní podmínky, které se v Argentině zhoršily dříve, než udávala předpověď. Z břehů se vylily rozvodněné řeky protínající trať. ČTK Číslo dne 158,30V sobotním sjezdu Světového poháru ve Wengenu by mohl padnout rekord v absolutní rychlosti, který vytvořil v roce 2005 právě v tomto švýcar- ském středisku Ital Stafen Thanei výkonem 156,96 km/h. Už ve včerejším trénin- ku ho několik lyžařů překona- lo, nejvyšší rychlosti dosáhl překvapivě se startovním čís- lem 76 Bulhar Světoslav Geor- giev, který jel 158,30 km/h. Postupové naděje jsou zachovány V poločase těsně vedli Basketbalisté Nymburka ve druhém utkání osmifinálové skupiny Evropského poháru nezopakovali senzační úvodní výhru z Bilbaa a v souboji s dalším španělským celkem včera podlehli Valencii 77:82. Devítinásobní čeští šampioni drželi naději na další cenný skalp jen do poločasu. Třetí čtvrtinu však drtivě prohráli 11:28 a finiš už jim nestačil. 3 Dakar. Dojezd etapy zmařily rozlité řeky

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

19SPORT Shodným výsled- kem 6:2, 6:2 a 6:4 postoupili čeští daviscupoví šampi- oni do třetího kola Australian Open. Tomáš Berdych zdolal Fran- couze Guillaumeho Rufina a Radek Štěpánek nečekaně snadno přehrál Španěla Feli- ciana Lópeze. S turnajem se naopak ve druhém kole roz- loučily Klára Zakopalová, Lu- cie Hradecká i dvacetiletá de- butantka Kristýna Plíšková. Berdych zatím prochází úvodním grandslamem sezo- ny velmi hladce, v prvních dvou kolech neztratil ani set. Štěpánek proti Lópezovi na- vázal na obrat z prvního kola, v němž proti Viktoru Troické- mu otočil nepříznivý stav 0:2 na sety. Nevyzpytatelného Španěla česká dvojka vůbec nepustila do hry a po celý zápas velmi pestrým tenisem diktovala tempo. Nyní karvinského rodáka čeká nejtěžší možný soupeř – proti němu bude stát světová jednička a obhájce trofeje Srb Novak Djokovič. ČTK Kanada šílí, připravuje se i Jágr Víc než tři měsíce nekonečného čekání na NHL jsou u konce. Ačkoliv dlouhá výluka některé hokejové fandy odradila, zájem o přípravné kem- py kanadských týmů předčil očekávání. Ve Winnipegu se na trénink při- šlo podívat téměř pět tisíc hokejových nadšenců. V Torontu stáli přízniv- ci ve frontě na 150 volných míst v tréninkovém centru od osmi od rána. Zájem je samozřejmě také o českou hvězdu Jaromíra Jágra. Ten ale poly- ká tréninkové dávky v americkém Dallasu, ve svém novém působišti. AP Štěpánek chce na Djokoviče vymyslet něco zvláštního. AP Vítěznou trojici tenistů z loňského ročníku Davisova poháru Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka a Lukáše Rosola nominoval kapitán Jaroslav Navrátil k zápasu prvního kola ve Švýcarsku. Čtvrtým mužem sestavy na utkání, které se bude hrát od 1. do 3. února v Ženevě, je Jiří Veselý. Češi jsou při neúčasti Rogera Federera ve švýcarské sestavě favoritem. ČTK www.imunoglukan.cz Informační servis: inPHARM, tel.: 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz doplňky stravy obsahuje imunoglukan a vitamin C Imunoglukan P4H® sirup pro děti již od 1 roku PRO SPRÁVNOU FUNKCI IMUNITNÍHO SYSTÉMU vhodné i pro alergiky a diabetiky inzerce skiareál HERLÍKOVICE Bzv yžovní  poust ábay ! Generální partner skiareálu Odjezdy skibusů denně v 6:35 hod Praha — Černý Most. Více na www.snowhill.cz nebo tel.: +420 737 222 456 Vítězové Davis Cupu postupujíČeské výsledky Berdych–Rufin 6:2, 6:2, 6:4 Štěpánek –Feliciano López 6:2, 6:2, 6:4 Hradecká –Kerberová 3:6, 1:6 Zakopalová –Flipkensová 1:6, 0:6 Kristýna Plíšková –Cirsteaová 6:1, 3:6, 2:6 Na Švýcary. S Veselým

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 17. ledna 2013 20SPORT Hokejisté Vítkovic potvrdili, že se jim proti Energii neve- de. Prohráli s ní pátý zápas v řadě. Hokejisté Vítkovic podlehli v dohrávce 34. kola extraligy Karlovým Varům 1:3. O vítěz- ství, které Západočechy udr- želo ve hře o předkolo play-off, rozhodl ve 41. minu- tě František Skladaný. Utkání příliš hokejové krásy nenabídlo. Energie na domácí vyrukovala s výbor- ným bruslením a důsledným vykrýváním středního pás- ma, Vítkovice se s tím vůbec nedokázaly vyrovnat. ČTK 1 Více na www.conrad.cz 10% sleva na vše Slevový kód: METROKód vložte v košíku na wwww.conrad.cz. Platnost do 31.1.2013, jen na on-line objednávky, pro koncové zákazníky (ne pro firmy). Slevy nelze sčítat ani směnit za peníze. Navíc pouze u nás jen do 31.1.2013 Flash disk Verbatim 32GBObj.č.: 413565 TOP SELLER za výprodejovou cenu inzerce Karlovy Vary Citát „Vysoká nespokoje- nost s přístupem k zápasu. Odrazí se to v sestavě na příští.“ PETER OREMUS TRENÉR VÍTKOVIC Fenin patří pražské Slavii Fotbalista Martin Fenin se stal definitivně hráčem Slavie, s níž podepsal víceletou smlouvu. Její přesnou délku ani finanční stránku hráčova přestupu z druholigové němec- ké Chotěbuze Pražané nezveřejnili, uvedli jen, že se jed- ná o kontrakt na více než dva roky. Podle generálního ře- ditele Slavie Zbyňka Kusého (vpravo) by Pražané v zimní přestávce rádi přivedli ještě jednoho útočníka. ČTK Zprávy krátce Derby pro Slavii Fotbalisté Jablonce utrpě- li první porážku v zimní Tipsport lize, v pražské skupině A podlehli v se- veročeském derby Liber- ci 1:2. Slavia vstoupila do přípravného turnaje v Edenu výhrou 1:0 nad Bohemians 1905. Fanda je právník Vedle vysoké pokuty od NBA bude mít pro San Antonio Spurs jejich pro- sincový zápas v Miami asi dohru i před soudem. Na texaský klub, jenž v atraktivním utkání šet- řil čtyři opory, podal ža- lobu nespokojený fanou- šek, povoláním právník. Úvod Loeb zvládl Vstup do Rallye Monte Carlo, kterou začíná nový ročník MS v auto- mobilových soutěžích, zvládl nejlépe Francouz Sébastien Loeb. Devítiná- sobný šampion bude le- tos startovat jen v několi- ka vybraných rallye. ČTK 3 Vítkovice Steel Branky: 25. Svačina – 5. J. Doležal, 41. Skladaný, 60. Zucker Diváci: 4604 Vítkovice na Karlovy Vary nemají

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-1701-13/