METRO 28.3.2013http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Čtvrtek, 28. března 2013 Č. 62, www.metro.cz KOLEDA BUDE LETOS LEVNĚJŠÍVEJCE STOJÍ O PŮLKU MÍŇ NEŽ LONI STRANA 10 Největší v zemi nový v Praze – Michli JIŽ OTEVŘENO inzerce Zbylo jen pár tisícovek Neúspěšní kandi- dáti musí předlo- žit účetnictví svých kampaní. Janu Fischerovi chybí pět mili- onů. STRANA 7 Min. 20 Max. 60 Řidiči: čas, ale i peníze navícTechnická kontrola. O novince se štítky řidiči nevědí a jsou překvapení STRANA 5 Svátek slaví: Soňa Z našeho okna Vás hlava určitě bolet nebude Navštivte naši prodejnu a dejte si udělat cenovou nabídku! Snížené ceny platí pouze do 31. 3. 2013 SLOVAKTUAL s. r. o., SK-972 16 Pravenec 272, tel.: +421 46 5447432, 5447916, slovaktual@slovaktual.sk www.slovaktual.cz inzerce právě teď na Blu-ray a DVD TM & © 2013 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. inzerce Jančura: D1 je tunel Společnost Student Agency podnikatele Radima Janču- ry napadla tendry na opra- vu dálnice D1 a chce, aby plánovaná modernizace tepny byla zastavena. Prý jde o tunel. STRANA 6 Havárie Dukovan. Jak by nám pomohli? Cvičení Zóna 2013 pokračovalo včera v Kožichovicích na Třebíčsku. Na tamním dekonta- minačním stanovišti přibližně stovka hasičů, policistů a záchranářů cvičila postup při očis- tě v případě, že by osoby nebo stroje přišly do styku s radioaktivní látkou. Třídenní cviče- ní má prověřit postupy při havárii v jaderné elektrárně Dukovany. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 28. března 2013 02 Každý politik chce po sobě zanechat pomní- ček. Po Bémovi zůstane metro, Svoboda by rád zařídil koncertní síň. Bude mít Praha moderní koncertní síň? Všechna jednání na magistrátu k tomu zatím směřují. Ve chvíli, kdy projekt dostane od zastupitelů zele- nou, bude spokojen především primá- tor hlavního města. „Každý má nějaký svůj sen, který by chtěl uskutečnit. Můj sen je vybudovat multifunkční hudební prostor, kon- certní sál, který by byl důstojným do- movem pro Pražské jaro. Každé hlavní město má nebo by mělo mít podobný koncertní sál. My jsme přece jenom po- zadu, protože Rudolfinum už svůj ze- nit překonalo,“ potvrzuje primátor Bo- huslav Svoboda. Skupina, která se na magistrátu pro- jektem koncertní síně zabývá a již se několikrát sešla, už dokonce navrhla několik konkrétních míst, kde by se do budoucna mohlo začít stavět. „Moje preference je oblast Bubenské- ho nábřeží, kde skončilo nádraží, samo- zřejmě s různými majetkovými složi- tostmi,“ popisuje Svoboda. Horkým kandidátem je také Štvanice. ROW a AV Kde bude koncertní síň Skupina s primátorem Bohuslavem Svobodou v čele navrhla tato místa: ● Okolí stanice metra Vltavská, jižní část ostrova Štvanice, prostor nad sta- nicí metra Florenc, prostor nad kole- jištěm Masarykova nádraží, zvažuje se také varianta nové stavby na místě nynějšího Kongresového centra. Největší šanci má však Štvanice. Koncertní síň nejspíš vyroste na Štvanici Topičův dům zatopil hasičům Naši čtenáři jsou téměř u každé velké pražské události. Pavel Štursa za- chytil včerejší zásah hasičů na Národní třídě. Na Topičově domě, který je významnou secesní památkou, hořela střecha. Ve zdejší galerii jsou při- tom obrazy odhadem za sto milionů korun. Hasiči evakuovali deset lidí. Jeden člověk, který se nadýchal kouře, skončil v péči záchranářů. PAVEL ŠTURSA „Jestli nebe vypadá tak, jak jsme ho viděli dnes večer, počítejte se mnou!“ —Nathaniel Khan, filmový tvůrce nominovaný na Oscara Nové představeNí s živým orchestrem kongresové centrum praha 2.-3. DUBNA NeNechte si ujít uNikátNí představeNí Inspirováno 5000 lety čínské kultury Nádherné kostýmy starobylých dynastií a národů Úžasná animovaná projekce na pozadí Jednou téměř ztracená božská kultura se vrací... „Mimořádný zážitek... neobyčejně krásné.“ —Cate Blanchett, herečka, držitelka Oscara „Okouzlující představení, které obnovuje čínské kulturní dědictví inspirované nebesy.“ —Donna Karan, módní návrhářka, DKNY „Bylo to tak inspirující, že mám nápady pro další díl Avatara.“ —Robert Stromberg, produkční designér, držitel Oscara NEJSME „MADE IN CHINA“ Shen Yun je divadelní společ- nost se sídlem v New Yorku. Jejím posláním je obnovit 5000 let čínské kultury, která byla inspirována nebesy a za vlády komunismu byla téměř zničena. Takové představe- ní, jako je Shen Yun, dnes už v Číně neuvidíte. pořádá AsociAce FAlun GonG České republiky zA lAskAvé podpory kArlA JAneČkA. shenYun.comtel. +420 224 091 439

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

03PRAHA Útvar pro odhalování organi- zovaného zločinu chce stíhat kvůli kritizovanému projek- tu Opencard celkem patnáct lidí. „Třem z nich se však za- tím nepodařilo obvinění do- ručit,“ sdělil mluvčí útvaru Pavel Hanták. Usnesení o zahájení trestní- ho stíhání bylo již doručeno dvanácti osobám včetně pri- mátora Bohuslava Svobody. Kromě radních, kterým roz- hodnutí policie přinesla pří- mo na zasedání rady, obvini- la i ředitele magistrátního od- boru informatiky a asi čtyři členy výběrové komise. ČTK Nahlédnutí do hrobky zlatého faraona nabízí nová výstava. Objevení hrobky faraona Tu- tanchamona a příběh slavné- ho archeologa Howarda Car- tera přiblíží výstava Tutan- chamon – jeho hrob a pokla- dy. Očekávaná expozice na pražském Výstavišti otevírá dnes. Její součástí je přesná ko- pie hrobky staré více než tři tisíce let. Výstavu tvoří přes ti- síc exponátů, které jsou napo- dobeninami původních před- mětů. Kopie zhotovili egypt- ští řemeslníci starými techno- logiemi. „Replikami nechce- me nahradit originály. Chce- me pouze rozšířit a doplnit kulturní význam a kontext,“ řekl vědecký vedoucí výstavy Wolfgang Wettengel. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Vlastní poctivé řeznictví Když vám není buřt, co jíte Žádné náhražky, pouze ověřená kvalita. Maso i uzeniny zpracováváme ve svých vlastních řeznictvích, a tak vám můžeme zaručit jejich čerstvost i skvělou chuť. Zjistěte o našich potravinách víc a vyhrajte na www.zkusglobus.cz Tady je svět ještě v pořádku. inzerce Opencard. Další obvinění Kopie jsou k nerozeznání od originálů. Umělci je mnohokrát upravovali. 2xMAFRA, 2xČTK CHLAZENÉ HOTOVKY Ječná 29, Praha 2 (dříve pekárna I. P. Pavlova) www.info-praha.cz/hotovky CENA 50 – 64 Kč Výstava Výstava začíná dnes a končí 30. června. ● Každý návštěvník dostane audioprůvodce, který je sou- částí každé vstupenky. ● Otevřeno je od 9 do 19, v pá- tek a sobotu do 21 hod. ● Cena vstupného se liší ve všední den a o víkendu: Dospělí 350/390 Kč Děti 200/200 Kč Rodinné 900/1000 Kč Nejslavnější poklad světa je až do června na Výstavišti

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 28. března 2013 04PRAHA Pozor, výkop je ještě víc nebezpečný Přijít k úrazu není obtížné v Hnězdenské ulici v Praze 8. Opravuje se tam kabel a zátara- sy, které výkop ohraničovaly, shodil vítr. „Do takhle označeného příkopu by spadnout bylo horší, než kdyby označen nebyl,“ napsal nám do redakce čtenář a poslal fotku. Prá- ce na silnici potrvají asi deset dní. PETR SVOBODA V Celetné se zabyd- lí voskové figuríny. Mezi nimi také nejznámější četník. V Celetné ulici bude za chvíli více voskových figurín než lidí. Na jaře příštího roku se zde otevře již druhé muzeum věrohodných kopií slavných osobností. To nové bude síd- lit v domě číslo 15 a v jeho třech patrech budou mít mož- nost návštěvníci vidět přede- vším slavné české osobnosti jako například prezidenta Mi- loše Zemana či pohádkového Krtečka. „Je pro mě velkým potěšením, že otevření praž- ského muzea Grévin dostalo dnešním dnem konkrétní po- dobu,“ říká Dominique Mar- cel, generální ředitel společ- nosti La Compagnie des Al- pes, která stojí za slavným francouzským muzeem vos- kových figurín Grévin. Nyní začne muzeum oslovovat čes- ké celebrity, aby se nechaly zvěčnit do podoby figurín. AV Voskový Louis de Funés vzbuzuje veselí. CDA Sprejeři, jděte na Prahu 3 Praha 3 vyčlenila několik ploch pro graffiti. Auto- rům tak chce dát možnost tvořit díla legálně. Radni- ce si od toho slibuje sníže- ní nákladů na čištění a opravy pomalovaných fasád, za které ročně za- platí kolem čtyř milionů korun, i kultivaci veřejné- ho prostoru. Podobný projekt dřív zkoušely i jiné městské části. Třeba Praha 4. ČTK Hudba bude znít v pasáži Koruna V pasáži Koruna Palace na dolním konci Václavské- ho náměstí bude každý čtvrtek večer probíhat hu- dební koncert. Začíná se už dnes v sedmnáct ho- din, kdy se představí zpě- vačka Petra Hapková se svým triem. Zprvu působi- la v punkových a rocko- vých formacích, poté jí ovšem učarovalo blues. 18. dubna se těšte na Dět- skou operu Praha. RED Urážky na cti, drobná ublíže- ní na zdraví a schválnosti. To jsou nejčastější prohřešky, které se řeší v rámci přestup- kového řízení na radnici prv- ní městské části. Loni se v Praze 1 projedná- valo 286 takových případů. V těsném závěsu následují přestupky proti majetku, mezi ně patří především drobné krádeže a poškozová- ní cizích věcí. V loňském roce těchto případů úředníci pro- jednávali přesně 272. AV Za kolik 10Tolik milionů eur chce společ- nost investovat do své nové pobočky muzea voskových figurín v Celetné ulici. Zprávy krátce inzerce Četník se přestěhuje do Celetné Urážky na cti. Praha 1 jich řeší desítky

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

05DOMOV Protikorupční policie obvinila p ř e d s e d k y n i Energetického regulačního úřa- du Alenu Vitáskovou (viz foto) z napomáhání trestnému činu zneužití pravomocí úřední oso- by. Trestní stíhání souvisí s kauzou solárních elektráren Zdeněk Sun a Saša Sun. Elek- trárny získaly licenci na výro- bu elektřiny před koncem roku 2010, tedy ještě za vyso- ké výkupní ceny. K netranspa- rentnímu stanovování výkup- ních cen docházelo v letech 2005 až 2011 a škody mohou být v řádu desítek miliard. ČTK www.imunoglukan.cz Informační servis: inPHARM, tel.: 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz doplňky stravy obsahuje imunoglukan a vitamin C Imunoglukan P4H® sirup pro děti již od 1 roku PRO NORMÁLNÍ FUNKCI IMUNITNÍHO SYSTÉMU vhodné i pro alergiky a diabetiky ◆ v období chřipek a nemocí z nachlazení ◆ při opakovaných infekcích dýchacích cest ◆ při přecitlivělosti na alergeny ◆ při nástupu dětí do kolektivu Pečujte o svou imunitu, je to váš nejdůležitější pomocník, například: MUDr. Oto Markovič Telefon: 737 151 062 Email: medicana@medicana.cz Hořovice, K Nemocnici 1106/14, 268 31 www.medicana.cz Hostivice, Pelzova 1700, 253 01 inzerce Na STK jsou přísnější. Lidé to ale často nevědí. Všechno probíhalo hladce až do okamžiku, kdy si pečlivý pracovník STK všimnul, že údaje na štítku ve dveřích auta se neshodují s tím, co stojí v technickém průkazu. „Štítek obsahuje údaje o hmotnostech vozu a ty byly jiné než v techničáku. Rozdíl byl asi 30 kilo,“ popisuje re- daktor deníku Metro svou ne- dávnou návštěvu STK. Někteří výrobci aut totiž le- pili štítky se stejnými údaji šmahem na všechny modely aut, bez ohledu na typ karose- rie. Výsledek tak byl ten, že redaktor dostal jen provizor- ní technickou platnou jeden měsíc a do dílen se musí vrá- tit, až bude mít štítek či tech- ničák v pořádku. Technik mu také potvrdil, že rozhodně ne- jde o ojedinělý případ. Raději si tedy váš vůz ještě před ná- vštěvou STK zkontrolujte. „Nejhorší je to běhání kolem toho,“ dodává redaktor. Od loňského května platí nová vyhláška, která zpřísňu- je technické kontroly. Jed- ním z parametrů, které tech- nici musí prověřovat, je i to, zda se údaje na štítcích shodu- jí s údaji v technickém průka- zu. „Díky kontrolám této věci pak od května loňského roku byly u malého počtu vozidel zjištěny rozdílné údaje,“ sdě- lil Zdeněk Neusar z minister- stva, podle kterého byl v tom- to případě na vině buď prodej- ce aut, který nesprávný štítek vlepil, nebo úřad, který chyb- ně vystavil techničák. Redak- tor pak za přepis v techničá- ku musel zaplatit dalších 150 korun. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Zkontrolujte si, jestli vám čísla sedí. METRO Korupce. Kdo může za škody v řádu miliard? Co teď dělat? Podle ministerstva dopravy jsou řešení tohoto problému dvě. Obě předpokládají oběh- nout automobilku a ještě do- pravní inspektorát. ● Zástupce automobilky buď vydá prohlášení o tom, jaké údaje se musí v techničáku změnit, aby byly stejné jako na štítku. ● Nebo automobilka vymění provozovateli výrobní štítek za takový, který je v souladu s údaji v techničáku. Zprávy krátce Pozor na pálenky Dva produkty – hruško- vý a jablečný destilát – společnosti PP Fakr z Ost- ravy jsou nebezpečné. Tyto destiláty byly zřej- mě smíchány s denaturo- vaným lihem. ČTK Špatné štítky ve dveřích komplikují technickou

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 28. března 2013 06DOMOV Jde o tunel, tvrdí o opravách dálni- ce majitel českého dopravce. Těsně před podepsáním smluv na opravu dálnice D1 chce podnikatel Radim Jan- čura, aby ministerstvo dopra- vy nepokračovalo ve spolu- práci se stavebními firmami. „Rekonstrukce dálnice D1 jde provést i jiným způso- bem. Takovým, který bude výhodnější jak pro daňové poplatníky, tak pro provozo- vatele dopravy. Lze zkrátit podstatně dobu opravy a zaji- stit lepší prostupnost dálni- ce po dobu opravy,“ říká podnikatel Jančura. Ten dnes pořádá konferen- ci, na které ve spolupráci s odborníky chce dokázat, že nabídky jsou pro stát nevý- hodné. ADAM VÁCHAL NEJLEVNĚJŠÍ AAA TAXI V PRAZE VÍCE NEŽ 1200 VOZŮ ?Kč OVĚŘENÍ CENY PŘED JÍZDOU RYCHLÉ OBJEDNÁNÍ MOBILNÍ APLIKACÍ NEJRYCHLEJŠÍ ODVOZ A PŘISTAVENÍ KOMFORTNÍ A BEZPEČNÉ TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ MOŽNOST PLATBY KARTOU INTERNET ZDARMA 14 0 14 STAČÍVYTOČITLINKU14014 APOŽADOVATCENU14,90Kč/km NEJLEVNĚJŠÍ AAATAXIVPRAZE 14,90 Kč/km SLEVA47% Inspektor karlovarské cizinec- ké policie Radek Kocáb bral od Vietnamců za povolení k poby- tu úplatky. Získal sedm milio- nů korun. Kauza se táhne už osm let, byl již odsouzen ke čtyřem letům vězení, ale odvo- lací soud verdikt zrušil. Případ se tak vrací na začátek. iDNES.cz Deset milionů minus. Takový je výsledek loňského krachu zážitkové cestovní kanceláře Zlatá rybka z Olomouce. Její majitelku Simonu Žákovou vyšetřuje policie. O peníze přišlo přes sto firem a zhruba dva tisíce lidí. „Touto cestov- ní kanceláří se zabýváme. Po- licisté je nyní stále předvolá- vají a provádí výslechy,“ uve- dl krajský policejní mluvčí Jo- sef Bednařík. Firma Zlatá ryb- ka prodávala dárkové certifi- káty například na pobyty v re- laxačních centrech, pivních lázních nebo luxusních hotelech po celé České re- publice, ale i v Rakousku. I tito dodavatelé slu- žeb se nyní snaží vymoci dlužné pe- níze. iDNES.cz Zprávy krátce Jak to bylo s vyhranými třiceti miliony? Městský soud v Praze za- hájil líčení s párem, kte- rý prý připravil bezdo- movce o téměř 30 milio- nů z loterie. Oba ale tvr- dí, že výhra byla jejich. Bezdomovce jen posílali, aby jim vsadil. O vlastizradě je rozhodnuto Exprezident Klaus nebu- de souzen za velezradu. Řízení bylo zastaveno z důvodu, že uplynutím funkčního období prezi- denta zaniká jeho způso- bilost být předmě- tem tohoto říze- ní. iDNES.cz Citát „Existují jiné varianty rekonstrukce dálnice D1, které jsou výhod- nější než stávající.“ RADIM JANČURA, STUDENT AGENCY Poslanci můžou napravit solár- ní omyl. Miloš Zeman ve funk- ci prezidenta vetoval první zákon, který se týkal novely o odpadech. Do textu se v roz- poru s vůlí poslanců dostala úprava poslance ODS Františ- ka Sivery, která o šest měsíců prodlužuje lhůtu, v níž musí provozovatelé solárních elek- tráren uzavřít smlouvu o finan- cování likvidace elektroodpa- du ze solárních panelů. Zákon prošel parlamentem omylem a poslanci jeho správnou podo- bu poslali do Senátu. ČTK Rozloučení V pražském Divadle ABC se včera rodina, kolego- vé a přátelé loučili se ze- snulým Vladimírem Če- chem. Charismatický he- rec a moderátor podlehl dědičné nemoci v pátek 22. března v nedožitých 62 letech. MAFRA inzerce Zeman. Vetoval první zákon, proti odpadům Jančura: Zastavte opravu D1 Soud. Policista opět obžalován Krach. Lidé si koupili zážitky, teď jim dluží

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

07DOMOV Deník Metro zjišťoval, co nyní dělají neúspěšní prezidentští kandidáti a zda již mají uzavře- né účetnictví za kampaň. Čas ho odevzdat mají už jen do 30. března. ● Zuzana Roithová – europo- slankyně účty uzavřela a chari- tě poslala 40 tisíc. ● Taťána Fischerová – účetnic- tví odevzdala mezi prvními. ● Jana Bobošíková – věnuje se rodinné firmě a chystá se na volby v příštím roce. Na účtu měla přebytek 3500 korun, který již poslala na památník v Lidicích. ● Karel Schwarzenberg – mi- nistr zahraničí měl na účtu přebytek skoro 115 tisíc, roz- hodne se, komu peníze pošle. ● Vladimír Franz – věnuje se skládání hudby, účty prý uza- vřel již před dvěma měsíci. ● Přemysl Sobotka – místopřed- seda Senátu odevzdal horní komoře účty v úterý. Přebytek šel na charitu. ● Jiří Dienstbier – senátor a ne- úspěšný obhájce postu místo- předsedy ČSSD poslal zhruba 800 korun z přebytku na charitu. ● Jan Fischer – co teď úřednic- ký expremiér dělá, je nejas- né. Již je ale ohlášen v Sená- tu s odevzdáním svého účetnictví. Čas zavřít účty za prezidentskou kam- paní vyprší pozítří. Drtivá většina neúspěšných prezidentských kandidátů už má své účty uzavřené a dokla- dy připravené. Pokud jim po zaplacení faktur zůstal přeby- tek, dostane ho charita. Moc toho ale nebude... Nejvíc pozadu zůstává Jan Fischer, který musí narychlo sehnat ještě asi pět milionů. Osmimilionový dluh mu již s částkou 2,5 milionu po- mohl umáznout právník Da- niel Paľko. Zdá se však, že do soboty, kdy musí kandidáti dokumenty doručit do Sená- tu, Jan Fischer peníze zřejmě sežene. „Dnes je hlášen pan Schwarzenberg, do konce týd- ne se nahlásil pan Fischer,“ řekla včera mluvčí horní ko- mory parlamentu Pavlína Heřmánková. I tak je záha- dou, kdo úřednickému expre- miérovi peníze věnuje. Není jasné ani to, co dnes Fischer dělá. S lidmi ze svého volební- ho týmu prý v kontaktu není. Bez starostí už je naopak další z neúspěšných kandidá- tek, kterou včera deník Met- ro zastihl právě v momentě, kdy mířila do Senátu. „Přeby- tek byl tři tisíce pět set korun a již byl odeslán na památník Lidice,“ řekla politička Jana Bobošíková. Češi zřejmě budou moci cesto- vat s občanským průkazem i mimo země Evropské unie. Podmínkou ale bude, že s tím tyto neunijní státy budou sou- hlasit. Změnu má přinést vlád- ní novela zákona o cestovních dokladech. Tu připravilo mi- nisterstvo vnitra kvůli tomu, že některé balkánské státy umožnily po vstupu Česka do EU vstup českým občanům jen na občanský průkaz. Mezi prvními bylo Chorvatsko. ČTK Osudem zkoušený Martin Zach, Muž roku 2009 a dřívěj- ší úspěšný běžkař, který je dnes upoután na invalidní vo- zík, se rozhodl překonat svůj handicap. I přes své těžké fy- zické omezení se rozhodl po- stavit výzvě. Tou je snowki- ting. Stejně jako desítky lidí tomuto sportu naprosto pro- padl a dnes a v pátek na Bo- žím Daru v Krušných horách předvede, že tělesné postiže- ní není žádnou překážkou. „Je to perfektní zážitek, moc se těším,“ řekl sportovec. Díky snowkitingu (jízda na vozíku poháněném drakem) si lidé užívají boj s větrem a adrenalin. MAREK PEŠKA TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Na cesty. Bez pasu Účty už máte pořešeny? Další výzva KITE-KURZY.CZ Chybí pět milionů. Fischer je asi má Cíl. Ochrnutý Muž roku se nevzdává Ewa chce řidičák Po roce, co zpěvačka Ewa Farna havarovala a má- lem přišla o život, se chce vrátit za volant. Bouračka se stala po večírku, kdy jela domů do Vendryně. O autone- hodě se stále mluví v Polsku, kde stu- duje práva a patří mezi tamní hvězdy pop-music. iDNES.cz NKÚ si novou budovu nekoupí Nejvyšší kontrolní úřad novou budovu mít nebu- de, nejsou peníze. Úřad dostane prostory po slou- čení ministerstev dopra- vy a průmyslu. ČTK Zprávy krátce Drželi pietu za zavražděnou dívku Patnáctiletá dívka, kterou přes týden na Jihlavsku hledali policisté i kamarádi, byla nej- spíš zavražděna. Policisté našli na skládce odpadu v Henčově u Jihlavy části těl. Zadrželi také mladíka, který se k činu přiznal. Včera večer se mladí lidé, mnohdy i přátelé dívky, sešli v jihlavském klubu Ponorka, aby uctili její památku. MAFRA Jak výhodné je důchodové spoření v rámci 2. pilíře ve srov- nání s jinými druhy spoření? (Odpovídá Martin Podávka, vedoucí produktového oddělení Allianz.) Jedním slovem – velmi. Důchodové spoření (společně s doplňko- vým) má totiž jako JEDINÝ spořicí produkt zákonem regulované poplatky. Tato výhoda vynikne na jednoduchém příkladu s měsíč- ní úložkou 1 000 Kč: po 30 letech budu mít v obyčejném spořicím produktu našetřeno 702 tisíc Kč. Stejné prostředky ale důchodové spoření (2. pilíř) zhodnotí na 930 tisíc díky nižším poplatkům. Pokud přičtu i převedenou částku od státu, celkem naspořím 2,3 miliónu. A jak spoříte na penzi vy? Chytře nebo obyčejně? S vámi od A do Z Jak spořit na penzi s Allianz? www.modrapenze.cz Moudří mají všech 5 pohromadě

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

8

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

09SVĚT Platí do vyprodání zásob. Změna ceny po 31.3.2013 možná. 139,–139,––139, 79,–/m2 www.bauMax.cz -70% -43% -61% 990,– 2.590,– 149,– 509,– 49,–/ks 2+1 ZDARMA2+1 ZDARMA po přepočtu: 32,-/ks inzerce Obviněná lékařka si hrála na Boha, tvrdí policie, která šetří víc než 300 případů podezřelé smrti u pacientů. Brazilská lékařka Virgínia So- aresová de Souza je podezře- lá z usmrcení více než 300 pa- cientů, aby uvolnila nemoc- niční lůžka, na nichž leželi nevyléčitelně nemocní. O lé- kařce, „která si hrála na Boha“, napsal britský list The Independent. Lékařka pacientům údajně snížila přívod kyslíku do těla z respirátoru a současně jim podala smrtící dávku léku na snížení svalového napětí. Některé z předpokláda- ných obětí však byly krátce před smrtí prý při vědomí a běžně komunikovaly. Podle policie v jednom z případů pa- cient požádal sestru o šálek vody, když se ale vrátila, na- lezla ho již mrtvého. Virgínia Soaresová de Souza působila v několika ne- mocnicích, v jedné dokonce i jako ředitelka. ČTK Severní Korea včera oznámi- la, že odpojila horkou linku, která zajišťovala naléhavou komunikaci mezi armádami obou Korejí. Stalo se tak jen několik dní poté, co KLDR zrušila horkou linku mezi vlá- dami v Pchjongjangu a v Sou- lu. „Od této chvíle je veškerá komunikace mezi armádami Severu a Jihu přerušena,“ uvedla severokorejská tisko- vá agentura KCNA. „V této si- tuaci, kdy může každým oka- mžikem vypuknout válka, není důvod toto spojení dále udržovat,“ dodala KCNA. ČTK Švédská jazyková rada ze své- ho seznamu nových slov roku 2012 odstranila slovo „nevygo- oglitelný“. Definice výrazu zněla: něco, co není možné na- jít na internetu s pomocí vy- hledavače. Jenže Google chtěl, aby definice obsahovala také jeho značku. To rada odmítla a nové slovo vyřadila. ČTK Horká linka. Mezi Korejemi je jen hluchá Čech dostal doživotí V roce 2008 byl v České repub- lice odsouzen na doživotí ošetřovatel z havlíčkobrod- ské nemocnice Petr Zelenka. ● Byl usvědčen z vraždy sedmi lidí a z dalších deseti pokusů o vraždu. ● Pacientům v bezvědomí pí- chal silné dávky heparinu, proto vešel do dějin krimina- listiky pod přezdívkou „hepa- rinový vrah“. ● Jako motiv Zelenkova jedná- ní se uvádí vzrušení pramení- cí z krizové situace kolem umírajícího pacienta a ná- sledné aktivity nemocniční- ho personálu či snaha zmást lékaře a dokázat, že je lepší než oni. Číslo dne 215Případ je srovnáván s kauzou britského lékaře Harolda Shipmana, zodpovědného za smrt nejméně 215 pacientů v průběhu 25 let. Skromný příbytek Papež František se rozho- dl vyměnit velký papež- ský byt za skromný dvou- pokojový příbytek. Chce totiž bydlet společně s dalšími kněžími. Včera se setkal s širokou veřej- ností na Svatopetrském náměstí (viz foto). AP Co podávala pacientům Podezřelá lékařka údajně po- dávala obětem lék Pavulon. ● Ten se používá při chirurgic- kých zákrocích – uvolňuje svaly včetně těch dýchacích. ● Příjemce pak musí dostávat umělé dýchání tak dlouho, než může zase normálně sám dýchat. Google. Vypadl ze slovníku Lékařka měla zabít přes 300lidí

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 28. března 2013 10FINANCE Vajíčka budou na letošní Velikonoce o polovinu levnější než loni. Slepice letos snášejí jako o ži- vot. Zatímco loni byla o vajíč- ka nouze, tento rok je tomu přesně naopak. „Vajec je le- tos opravdu dostatek. Český trh k tomu nabourávají Pol- sko, Estonsko, Lotyšsko a Litva, které k nám vyvážejí kvůli nadbytku množství vajec. S cenami proto museli čeští prodejci dolů,“ říká Jana Krupi- cová, ředitelka distri- buční společnosti Česká vejce CZ. Zatímco loni tak o Veliko- nocích stálo jedno vejce v prů- měru šest korun, letos za něj zaplatíte zhruba tři koruny. Ještě levnější jsou ve speciál- ních akcích obchodních ře- tězců. „Podle naší analýzy se na vejcích dá ušetřit až 41 p r o c e n t proti běž- né ceně, průměrná sleva pak činí 34 procent. Na platu lze v některých případech ušet- řit až 56 korun,“ popisuje ob- chodní ředitelka České distri- buční Michala Malčikovová. Pokud zrovna nenarazíte na obchod, ve kterém se vej- ce prodávají ve slevové akci, zaplatíte za jedno přibližně od 3,4 koruny do 4,6 koruny. Cena pak roste s kvalitou, kte- rá se odvíjí například od toho, v jakém prostředí jsou slepice chovány. Loňskou kri- zi vajec, kvůli které stálo jed- no o Velikonocích v průměru šest korun, zapříčinila nová norma Evropské unie, která nařizovala dodavatelům zvět- šit klece pro drůbež. Kdo naří- zení nesplnil, nesměl prodá- vat, což se odrazilo na ceně. Kurzy EURO 25,81 DOLAR 20,21 LIBRA 30,54 NAFTA: 35,83 NATURAL: 36,32 ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz 226 238 087 Family Tour - Michal Holzhauser Sofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 4 - Modřany Tel.: 241 773 287, mob.: 603 201 959 e-mail: info@familytour.cz, www.familytour.cz LAST MINUTE ITÁLIE - moře - MISANO cca 15 km pod Rimini Prázdninový dům Stella Maris leží přímo u moře Květen - Září Ceny od 6 890 Kč až 7 690 Kč/za osobu S L E V A ! Termín: 31. 5. - 8. 6. 2013 Cena: 5 000 Kč/os. 6. 6. - 14. 6. 2013 Cena: 5 500 Kč/os. doprava autobusem z Prahy, 6x ubyt., plná penze, komplexní pojištění,soukromá pláž – slunečníky a lehátka zdarma. ROXY PROMOTION PRESENTS ROXY / DLOUHÁ 33 / PRAHA 1 / START 21:00 / WWW.ROXY.CZ PŘEDPRODEJ V SÍTÍCH TICKETPRO A TICKETPORTAL NEBO V NOD BEZ POPLATKŮ ROXY WED 3/4 SUPPORT DJS TUCO(MEANBUCKET) & TRUSTY(TY VOLE!?) T H E U P R I S I N G E U R O P E A N TO U R 2 0 1 3 inzerce Cena vajec 2,6Tolik korun v průměru zaplatí- te ve slevových akcích ob- chodních řetězců za jedno vejce. Bez akční slevy pod tři koruny vejce neseženete. Kolik dáte za vejce Nejlevnější vajíčko momentál- ně seženete za necelé dvě koruny. Nejlacinější jsou ve speciálních akcích. ● Interspar: V akci zde koupíte vejce za 1,9 koruny. ● Penny Market: Ve speciální akci nakoupíte kus za 2,4 koruny. ● Albert: Ve slevě nakoupíte za 2,9 koruny. ● Globus: Stejně jako v Albertu také v tomto obchodu zakoupíte ve slevě za 2,9 koruny. ● Tesco: 2,1 koruny zaplatíte za jeden kus v akční nabíd- ce. Pokud již zlevněné zboží nenajdete, zaplatíte za vajíčko 3,3 koruny. Číslo dne 80Až tolika procent dosáhnou podle kyperského ministra fi- nancí Michalise Sarrise škrty u vkladů nad sto tisíc eur (2,6 milionu korun) ve druhé největší komerční bance v zemi Laiki. Sarris se tak vyjá- dřil v kyperské televizi RIK. Banku Laiki v současné podo- bě čeká zánik s tím, že její zdravá aktiva, část dluhů a povinně pojištěné vklady do sto tisíc eur převezme nej- větší komerční finanční dům Bank of Cyprus. I tam nasta- nou podle Sarrise nezbytné škrty u vysokých vkladů. Jejich výši nebyl ale s to za- tím upřesnit. Společnost Sazka po téměř třiceti letech mění své logo. „Náklady vyjdou na desítky milionů korun,“ řekl generál- ní ředitel Sazky Robert Chvátal. Logo se na poboč- kách v Česku bude měnit po- stupně, kompletní proměna by měla být hotova do konce letošního roku. Dosavadní šestiúhelníkové logo Sazka používala od roku 1985. Nové logo z něj vychází, tradiční žluto-zelený šestiúhelník při- pomínající písmeno S je umís- těný na žluté kouli. ČTK Vejce seženete i za necelé dvě koruny Sazka. Firma mění po 30letech logo

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

11KULTURA 2KULTURA Klub SaSaZu zítra oslaví čtvrté naro- zeniny. Zahraje na nich i současná špička mezi DJs: bratři Sanchezové. Bratři Juan a Daniel Sanche- zové z Nizozemska se mezi hosty oslav holešovického klubu rozhodně neztratí. Už řadu let patří mezi evrop- skou dýdžejskou špičku. Na otázky odpovídal mladší z nich – Daniel. Oba tvoříte i vlastní trac- ky. Cítíte se lépe za dýdžej- ským pultem, či ve studiu? Máme rádi oboje, je těžké vybrat jenom jedno. Ale nej- větší rajc je vzít s sebou do klubu k otestování úplně no- vou skladbu, na které jsi před- tím tvrdě makal ve studiu. V Amsterodamu máte kaž- dý svou vlastní klubovou noc. Jak byste je popsal? Juanova noc se jmenuje Format a je to čistě techno party za účasti VJs a mistrů světelné show. Moje klubová noc se jmenuje Bla Bla a je více do houseu a tech-hou- seu. Obě naše noci jsou vyhlá- šené, takže tam vždycky bývá naprosto parádní atmosféra. Nizozemsko je kolébkou evropské taneční hudby. Co je podle vás tím největ- ším odkazem nizozemské elektronické scény? V Nizozemsku se taneční parties pořádají už skoro čtvrt století. Ta scéna je tam skutečně ohromná a pořád roste. Díky tomu jsou tam lidé, kteří mají bohaté zkuše- nosti nejenom přímo s hud- bou samotnou, ale taky s or- ganizováním tanečních festi- valů i indoor akcí. Co je podle vás nejlepší elektronický taneční track všech dob? Windowlicker od Aphexe Twina. To je prostě masa- kr. KATEŘINA NOVÁKOVÁ Výstava Danielova klubová noc se jmenuje Bla Bla. ARCHIV www.soukromnici.cz Přihláška do strany Soukromníků České republiky Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Ulice: Čp.: PSČ: Město: Kraj: Členem LM: byl(a) - nebyl(a) Okres: Prohla uji, e beru plně na vědomí Pou ení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona . 101/2000 Sb. Prohla uji, e souhlasím s platnými stanovami Ss R. Prohla uji, e jsem nikdy nebyl lenem ani spolupracovníkem StB. š ž š ž š ž č č Č č PARAZITÉ CELÉ ČR, SPOJME SE! Přihlášku prosím zašlete na: Krajská rada SsČR, nám T.G.M. 645, 534 01 Holice info@soukromnici.cz V ................... Dne: ....................... Podpis: ...................................... Sou ástí přihlá ky do Ss R je zaplacení ro ního příspěvku ve vý i 1.000,-- K na ú et . 3908376001/5500 Raiffeisenbank a.s. č Č č č č č š š Pokud chcete vstoupit, můžete nás v boji podpořit i finančně na ú et . 3908376001/5500 Raiffeisenbank a.s. Předem děkujeme ne č č Soukromníci! Musíme táhnout za jeden provaz! Není času na zbyt! Kontaktní e-mail: ... je i VS při platbě Chcete-li dostávat informace, sdělte nám e-mail. inzerce Hravé vikýře Další z interaktivních výstav nejrůznějších zvukových, optických a kinetických nástrojů, u jejíchž začátků stál výtvarník Petr Nikl, začne dnes v prostorách Malostranské besedy v Praze. Jmenuje se Vikýře Play, protože bude využívat specifického podkrovního prostoru, kde pod střechou vznikly malé komůrky patřící k jednotlivým oknům půdy. Citát „V Nizozemsku se ta- neční parties pořádají už skoro čtvrt století. Scéna je tam ohromná a pořád roste.“ DANIEL SANCHEZ, DJ „Největší rajc je vzít do klubu novou skladbu“

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 28. března 2013 12SERVIS ÓČKONOVA CINEMAČT2ČT1 NOVA PRIMA FAMILY 12:30 Sama doma 14:00 Banánové rybičky 14:25 Souboj hitů 15:35 13. komnata Vlasty Horvátha 16:05 Cestománie 16:30 AZ-kvíz 16:55 Všechnopárty 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Policajti z centra (8/14) Agent. Kriminální seriál (ČR/Slovensko, 2012). Hrají: F. Blažek, R. Zach, R. Stanke, A. Švehlík, J. Novotný a další. Režie T. Szilvasi 20:55 Máte slovo s M. Jílkovou 21:50 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:55 Panství Downton II (5/11) Historický seriál (VB, 2011) 22:50 Inspektor Rebus II (9/10) Jména mrtvých. Krimi- nální seriál (VB, 2007) 00:00 MI5 VII (2/8) Dramatický seriál (VB, 2008) 00:55 AZ-kvíz 01:20 Banánové rybičky 01:45 Velikonoce 14:20 Putování za vínem: Chorvatsko 14:45 Zázračná planeta: Nosorožec v domě 15:30 Byl jsem obviněn 16:25 Klíč 16:50 Kde peníze pomáhají 17:00 Planeta YÓ 18:15 Kouzelná školka 18:45 Večerníček 18:55 Včelka Mája (86/104) 19:20 Herkules (13/65) 19:40 Cesta do vesmíru 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Archa Noemova Dokument (SRN). Kus dřeva starý 4900 let oživil naděje v pátrání po příběhu legendárního plavidla 20:50 Svět zázraků 21:15 Interpol: Osudové nutkání 22:05 Borgiové II (7/10) Obléhání Forli. Historic- ký seriál (Kanada/Irsko/ Maďarsko, 2011) 22:55 Krásný ztráty 23:25 Jistě, pane ministře (13/22) 23:55 Zadaní Žádaní Zklamaní (1/6) 00:40 Moje rodina VI (7/7) 01:10 Abbey Road: Live III (9/12) 02:00 Náš venkov 02:25 Uchem jehly 12:30 S tebou je mi líp (4) 13:00 Námořní hlídka III (12) 13:50 Vražedná čísla III (23) 14:40 Odložené případy VI (3) 15:35 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IX (7) 16:30 Přátelé X (14) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Las Vegas XI 18:30 Ulice (2374) Rodinný seriál, ČR 2013 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (402) Chabá náhrada. Rodinný seriál (2013). Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, J. Čenský, D. Morávková, V. Kratina a další 21:30 Kriminálka Las Vegas XII (8) Zločin za zločinem. Kriminální seriál (USA, 2011) 22:20 Noční Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 22:55 Tajná dohoda Akční film (USA, 2008) 00:30 Lidský terč (10) Tanarak. Akční seriál (USA, 2010) 01:15 Novashopping 01:55 Na vlastní oči 02:35 Vabank 09:35 To je vražda, napsala I (11) 10:35 Julie Lescautová II (9) 12:50 Policie Hamburk III (12) 13:50 Návrat komisaře Rexe IX (2) 14:50 Walker, Texas Ranger VI (11) 15:50 Rosamunde Pilcherová: Květ života 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:45 Reportéři na vaší straně 20:00 VIP zprávy 20:15 TOP STAR: Veronika Žilková Medailonek představí známou herečku i její bouřlivé životní osudy 21:35 Farmář hledá ženu 22:50 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně III (3) Zlomené srdce. Kriminální seriál (USA, 2011) 23:50 Firma (16) Kapitola šestnáctá. Akční seriál (USA, 2012) 00:45 Živí mrtví II (10) Víc než dál. Hororový seriál (USA, 2010) 01:40 Volejte Věštce 03:25 Reportéři na vaší straně 04:05 Receptář prima nápadů 06:00 Ranní Fresh 09:00 Devadesátky v devět 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko hity Klipy nonstop 14:30 Óčko News 14:35 Mixxxer 16:30 Óčko News Hudba, film, zábava – nic nám neuteče 16:35 Bravo TV Songbook 17:00 Óčko hity Klipy nonstop 18:30 Óčko News Hudba, film, zábava – nic nám neuteče 18:35 Óčko Expres To nejlepší z Expresrádia 19:30 Novinky Nové klipy pěkně pohromadě 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:00 Hitzone 90\'s Největší hity 90. let 21:45 Limuzína Talk show s Mírou Hejdou: Petr Šiška 22:00 Hitzone Millennium Největší hity nového milénia + Óčko flirt 23:00 Love Zone 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 08:15 Andílci (80) 09:00 Čarodějka Tara (2) 09:30 Monsuno (22) 09:55 V těle boubelky (5) 10:35 Námořní hlídka III (11) 11:25 Teleshopping 11:45 Vražedná čísla III (22) 12:25 Pohřešovaní (3) 13:15 Gilmorova děvčata VI (22) 14:10 Andílci (81) 15:10 Jmenuji se Sam Drama (USA, 2001) 17:25 Gilmorova děvčata VII (1) 18:20 V těle boubelky (6) 19:05 Pohřešovaní (4) 20:00 Námořní vyšetřovací služba III (17) Kriminální seriál (USA, 2005). Hrají: M. Harmon, M. Weatherly, P. Perrette, D. McCallum, S. Murray a další 20:55 Námořní vyšetřovací služba III (18) Kriminální seriál (USA, 2005) 21:50 Žoldák: Legie zkázy Akční sci-fi (VB/USA, 1998) 23:35 Patty Hewes: Nebezpeč- ná advokátka III (6) Kriminální seriál (USA, 2009) 00:20 Teleshopping 00:25 Žoldák: Legie zkázy Akční sci-fi (VB/USA, 1998) Stupeň zátěže: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému stavu. Min: 3 Max: 7 Min: 2 Max: 6 DNES ZÍTRA Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999 199. info@atspraha.cz. Monika Michaela ZeManová, Facebook „Nad Tatrúúúú sááá blyskááááá…“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Herlíkovice 60 cm Šachty 30–60 cm Kamenec 35 cm Kašperské Hory 20–30 cm Mariánské Lázně 30–60 cm Kozinec 30 cm Sněhový servis: skiareályPočasí Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Poznáte ji, když se vám objeví. Modřina či krevní výron v prostorách mimo cévy se odborně nazývá: a) embolie b) trombóza c) hematom 2 Věrozvěsti Konstantin a Metoděj pocházeli z řeckého města: a) Alexandropolis b) Soluň c) Meteory 3 Historické drama Stevena Spielberga o holocaustu se jmenuje Seznam: a) Karlin b) Králíkův c) Schindlerův 4 Svatý Tomáš a Princův ostrov je nevelký stát, který najdete u pobřeží jednoho ze světadílů. Leží u: a) Afriky b) Jižní Ameriky c) Austrálie 5 Český panovník, který nepocházel z panovnické dynastie, ale byl zvolen šlechtou, byl: a) Ladislav Pohrobek b) Jindřich Korutanský c) Jiří z Poděbrad Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-c,2-b,3-c,4-a,5-c. KvízSudoku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

13SERVIS Zeptejte se kartářky, co vás čeká! Pište SMS ve tvaru 58FC a váš problém na tel.: 900 30 36 Odpověď obdržíte IHNED! SMS VĚŠTBA! Husí kůži vám paradoxně způsobí slibně se vyvíjející vztah. Z vážných známostí totiž máte až dětinské obavy. Je načase dospět. Beran 21/3-20/4 Dnes vám budou hvězdy přát především v oblasti lás- ky a vztahů. Potkáte totiž jistého člověka, se kterým doslova duševně splynete. Váhy 23/9-23/10 Zjistíte, že máte u svého vy- sněného protějšku naději. Bude to mít za následek výbuch euforie, ale i sníženou pracovní schopnost. Rak 22/6-22/7 Váš silně vyvinutý smysl pro spravedlnost nesnese klepy a drby, které se v poslední době šíří o jis- tém člověku. Zlé řeči zarazíte. Kozoroh 22/12-20/1 Dozvíte se, že vám určitý člo- věk nepřeje výhody, kterých se vám dostává. Zamyslete se však, jestli okolí nedáváte zbytečné záminky. Býk 21/4-21/5 Obvykle se do zaměstnání příliš netěšíte, dnes byste ovšem měli! Čeká vás totiž velmi milé překvapení, které vám zpříjemní den. Štír 24/10-22/11 Svěříte se dobrému příteli s úspěchy a budete trpce zklamáni jeho reakcí. Místo podpory se vám totiž dostane jen kousavé odpovědi. Lev 23/7-22/8 Máte vztah, o kterém jste vždycky snili, plný vášně a citů a zároveň pevný jako skála. S vaším protějškem se dokonale doplňujete. Vodnář 21/1-20/2 Dnes budete mít úspěšný den a o svoji radost se podě- líte i s okolím. Přesvědčíte se, že sdílené potěšení je dvojnásobné potěšení. Blíženci 22/5-21/6 I když jste ve vztahu spo- kojení a nemáte si na co stěžovat, vaše srdce zahoří pro někoho jiného. Budete se muset rozhodnout. Střelec 23/11-21/12 Dnes dokážete, že jste v za- městnání jednička. Nová konkurence, která se objeví, velice brzy zjistí, že jste těžkým soupeřem. Panna 23/8-22/9 Narazíte na člověka zlého a škodolibého, že to nebu- dete schopni ignorovat. Hlupáka pak usměrníte tak trefně, že to překvapí i vás. Ryby 21/2-20/3 HOROSKOPPřesné prognózy na míru! VOLEJTE Kompetentní poradenství od profesionálních poradců Záruka spojení s poradcem dle vašeho přání Dostupnost 24 hodin denně, 365 dní v roce, vč. svátků Kompetentní poradenství od profesionálních poradcůKompetentní poradenství od profesionálních poradců 906 701 701 E.M.A. Europe s.r.o. , tech. zaj. Materna, 1sms/max.36Kč, 1min/max.70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz VÁŽENÍ SVATEBČANÉ... Existují tři základní reakce na svatební oznámení. Pojďme si je projít jednu po druhé. 1. „No konečně!“ Tímhle zvoláním vás po- častují rodiče a další příbuzní, kteří se vás už od dvaceti pravidel- ně na všech rodinných akcích ptají, kdy už do toho praštíte, a upozorňují vás, že čas běží a odkládat založení rodiny do neko- nečna není z hlediska biologie možné. Uslyšíte jej také, pokud s partnerem/partnerkou chodíte déle než dva roky, už máte spo- lu děti nebo je vám víc než pěta- dvacet. 2. „To jste vzali nějak ho- pem, ne?“ Budou vám to říkat pří- buzní, kamarádi a známí, kteří vědí, že se svou vyvolenou/vyvole- ným chodíte méně než dva roky, a to bez ohledu na to, kolik vám je nebo kolikrát vám před tím na- značovali, že už byste do toho fakt měli praštit. 3. „Hurá!“ Čirou radost za všech okolností pro- jevuju já a doporučuju vám dělat to samé. Snoubencům, kteří jsou patrně naměkko, tím uděláte radost a na vaše názory na to, jestli se mají vzít později, nebo už to měli udělat dávno, nikdo stejně zvědavý není. Čtvrtý typ reakce uvádím pod čarou. Jsou to „vtipy“ na téma „Tak jsi ho konečně uhnala, hahaha!“ nebo „To nemáš rozum, že lezeš dobrovolně do chomoutu, hahaha!“. Ráda bych na tomto místě upozornila všechny vtipkující strýčky a bodré kolegy z práce, že podobné fóry přestaly být vtipné, když se zrušila novomanželská bezúročná půjčka, tedy někdy v minulém století. Neznám nikoho, kdo se nechal uhnat, zato znám spoustu lidí, kteří se chtěli vzít, a tak se vzali, nebo se vzít nechtěli, a tak se nevzali. Jsem ráda, že jsme si tohle mohli vyjas- nit ještě před tím, než s jarem naplno vypukne svatební sezona. Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: recepce@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek, e-mail: redakce@metro.cz. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © METRO Česká republika, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Komiks Řešení sudoku PRECIZNÍ (z článku Das Überauto na straně 20) Přesný ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dneDopisy a vzkazy Prosím cestující, nedržte se kočárků! Již delší dobu cestuji MHD s kočárkem. Občas se sta- ne, že se nějaký člověk už chvíli před zastávkou chystá ke dveřím – jde zvláště o starší či méně po- hyblivé lidi. A když se tak opatrně zvedají – najed- nou zatáčka či škubnutí, tak se ve vratké pozici au- tomaticky chytnou všeho, co najdou. Nejednou je to madlo kočárku. Chtěla bych touto cestou upozor- nit, že kočárek s dítětem váží většinou maximálně 25 kg. Člověk, který se ho chce zachytit, má větši- nou minimálně o 50 kilo více. Pokud by opravdu pa- dal, poletí pravděpodob- ně i s kočárkem – v hor- ším případě se může zra- nit i dítě. Madlo na kočár- ku totiž slouží k tomu, abychom my drželi kočá- rek, a ne kočárek nás. Pro- to prosím, nedržte se ko- čárků! MÍLA SVOBODOVÁ, PRAHA 7 dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo 9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťu- je Expansion Group a.s. Jirka Vodička Pokud to není nutné, tak třetina lidí to nemá v hlavě v pořádku. Zuzana Ljacka Když se potom člověk cítí lépe jak fyzicky, tak psychicky, tak proč ne? Petra Kubíčková Nepatřím, ale neří- kám, že stejný názor budu sdílet i za 30 let. Anketa z Facebooku deníku Metro Třetina Čechů zvažuje estetickou plastickou operaci. Patříte mezi ně? Co si o tom myslíte? Sloupek DOBRÝ DEN, JMENUJI SE JULIE ČERVENÁ BYLO MI TŘICET LET A JSEM SINGLE Citát „Znám dost lidí, co se chtěli vzít, a vzali se, nebo se vzít ne- chtěli, a nevzali se.“ Slovo dne „Hlavní je, že zůstala naděje na mistrovství světa.“ PETR ČECH, BRANKÁŘ Padesátá Čechova nula k naději na postup na šampionát, který příští rok hostí Brazílie, významně přispěla. Spoluhráče za bezbrankového stavu podržel skvělými zákroky. Česko zvítězilo v Arménii 3:0.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

14

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

březen 2013 SLEVA AŽ 300.000 Kč S HYPOTÉKOU 1 % 800 500 506 více info na finep.cz KVALITA ROZHODUJE Více info na:

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

Jedním z požadavků na moderní bytovou výstavbu je úspornost provozu. Energetické náročnosti budoucího užívání bytů věnuje pozornost zhruba desetina pro- jektů, a tento podíl bude rychle stoupat, už jenom s ohledem na neustále rostoucí ceny energií. Přitom není třeba trvat na statutu pasivních domů, úsporný provoz nejsou žádné čáry. Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout použitím kvalitních izolačních materiálů, rekuperace vzduchu a trojitého zasklení oken. Zákazník tak má ideální příležitost pořídit si úspor- né bydlení, aniž by to znamenalo navýšení ceny bytu. Moderní byty v nízkoenergetic- kých domech jsou téměř herme- ticky uzavřené. O dostatečnou výměnu vzduchu se stará vzdu- chotechnický systém. Díky tepel- né rekuperaci dochází k ohřevu čerstvého vzduchu vzduchem odpadním a zamezuje se tak tepelným ztrátám při větrání. Plastová okna s izolačním troj- sklem mají oproti dvojsklům o 40 procent účinnější tepelnou izolaci. Příkladem energeticky úspor- ného projektu jsou 2barevné Letňany, které uspokojí všech- ny, kdo mají rádi kvalitní a po- hodlné bydlení a zároveň myslí na budoucnost a na prostředí, ve kterém žijeme. Díky své poloze, modernímu a přitom velmi příjemnému de- signu a ohledu na trendy úspor- ného bydlení jsou 2barevné Let- ňany ideálním projektem pro všechny, kdo žijí aktivně a jimž záleží na kvalitě jejich bydle- ní. Pokud chcete bydlet chytře a za rozumnou cenu, jsou nové byty v 2barevných Letňanech tou nejlepší volbou pro vás. Ob- raťte se směrem k budoucnosti. Nové bydlení je jen začátek. Bydletzeleněznamená bydletúsporně Rodinný dům by měl po- skytnout dostatek pro- storu, aby se v něm našlo místo pro jídelní stůl pro celou rodinu, případ- ně i návštěvy, na rozdíl od malých bytů, kde se občas jí pouze u malého stolku u televize. Přesto- že u nás není tolik rozvi- nuta kultura rodinných posezení u jídla jako na- příklad ve Francii nebo Španělsku, jídelní stůl jako centrum rodinného života hraje (nebo by měl hrát) důležitou roli. Kde a jak Jsou v zásadě tři možnosti uspořádání jídelního kou- tu -- jako součást kuchyně nebo obývacího pokoje (nebo obojího v přípa- dě spojeného obytného prostoru) či v podobě sa- mostatné jídelny. Každé řešení má své výhody a nevýhody a záleží asi nejvíce na životním stylu rodiny a osobních zkuše- nostech. Současný trend propojeného obývacího pokoje s kuchyňským a jí- delním koutem podporu- je společný rodinný život, kdy není nikdo odděleně „uzavřen“ v kuchyni, a je oblíbený zejména v men- ších domácnostech nebo rodinách s malými dětmi. Na druhou stranu klade větší nároky na uklize- nost kuchyně, je tře- Jídelny–Dobrouchuť V dnešní hektické době je někdy obtížné najít čas, který by rodina strávila dohromady. Setkání a vychutnání si společného jídla hraje podle psychologů důležitou roli pro soudržnost rodiny. Jak navrhnout a uspořádat jídelnu tak, aby tato setkání byla co nejpříjemnější? Monika Smekalová 02komerční příloha čtvrtek 28. března, 2013 DOMOV bydlete zeleně bydlete úsporně www.2barevneletnany.cz volejte +420 227 355 277 Energ. náročnost budovy sk. B - úsporné Financování s HYPO od 10.105 Kč / měsíc Ve stand. vybavení bytu rekuperace VZT Ideální bydlení pro aktivní rodiny s dětmi Prodáno 50 % bytů vybráno ze spektra...

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

ba výkonnější a tišší digestoř a podobně. Proto je ve větších rodinných domech oblíbená samo- statná jídelna nebo jídel- ní stůl v obývacím pokoji, a kuchyně, která se dá například oddělit posuv- nými dveřmi. Její součás- tí může být barový pult nebo menší stůl pro rych- lé snídaně nebo večeře. Osvětlení Je mnohem lepší, když může být jídelní stůl osvětlen denním svět- lem a přímo výhled ven do zahrady nebo krajiny navozuje příjemný po- cit, proto se stoly s obli- bou umísťují v blízkosti velkých oken nebo pro- sklených stěn. Nemělo by chybět osvětlení zá- věsným svítidlem nad stolem s dostatečným světelným výkonem (cca intenzita 200 lx), nesmí ale oslňovat. Důležité je také věrné podání barev (index podání barev Ra = 80--100). Vhodné je i ne- přímé osvětlení odra- 03DOMOV • 20 minut autem od Prahy • Výstavba 34 RD • První etapa zahájena (12RD) Ceny od 3,9 mil. Kč • Pozemky různých velikostí • Výběr ze 4 typů RD 800 522 222 www.vcelnik.cz vcelnik@gavlas.cz DEVELOPER: PRODEJCE: Kuchyňská linka v ceně! Prodej nových rodinných domů Nová Ves pod Pleší u Mníšku pod Brdy Smíchov Praha 5 • Prodej jednotek 2+kk až 3+1, 2 nebyt. jednotky se zahradou • Byty 2+kk nově vybudované a byty 3+1 po rekonstrukci • Navštivte náš zařízený vzorový byt a nechte se inspirovat • Byt č. 102 - 3+1+S/97m2 + balkon 2,6m2 , 1.NP Cena: 6.990.000 Kč 774 470 097 • Stavební pozemek o velikosti 1 098 m2 • Možnost dokoupit projekt na stavbu rodinného domu • Napojení na veškeré inženýrské sítě • Výborná dopravní dostupnost Radotín Praha 16 Cena: 5.270.000 Kč Vinohrady Praha 2 • Krásný byt po rekonstrukci 2+kk/78m2 + balkon 2,3m2 • 4. NP kompletně zrekonstruovaného cihlového domu • Možnost koupit kryté parkovací stání á 600.000 Kč • Výborná lokalita v srdci královských Vinohrad Cena: Info v RK U NÁS NEPLATÍTE PROVIZI www.impact-corti.cz Smíchov Praha 5 Cena: 3.620.000 Kč • V nabídce k prodeji nyní 14 bytů a 1 nebytový prostor • Celý dům prochází nákladnou rek. - dokončení II.Q/2014 • Ve vnitrobloku rezidence vlastní dětské hřiště • Luxusní byt č. 202 typu 2+kk+S/46 m2 , 2.NP s výtahem www.drtinova22.cz www.arbesova-rezidence.cz www.belgicka.com K LID N Á LO K ALITA

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

zem od stropu, pokud je dostatečně intenzivní. Vše se odvíjí od podlahy Platí podobné pravidlo jako pro kuchyni, že pod- laha v jídelně/jídelním koutu by měla být snadno udržovatelná, ale nemu- sí být tolik odolná proti vodě, protože riziko vody na podlaze je přece jen o něco menší. V zásadě je tedy možná jakákoliv podlahová krytina; pokud zvolíme koberec, ať již ce- loplošný nebo kusový, měl by být snadno čistitelný. Záleží na celkovém stylu interiéru, oblíbené jsou podlahy dřevěné, lamino, přírodní linoleum, vinyl, dlažba a také lité podlahy. Pozor na různé typy po- vrchů v jedné místnosti, přechod nemusí působit esteticky, přechodové liš- ty na větší ploše mají ten- denci se uvolňovat. Míst- nosti menších rozměrů se zbytečně opticky tříští. Barvy a materiály Nábytek v jídelně, kte- rý tvoří jídelní stůl, žid- le a případně komoda/ příborník by měl svým provedením navazovat na nábytek v kuchyni nebo obývacím pokoji (nebo na oboje), podle toho, kde se jídelní kout nachází. Z materiálů vede dřevo a lak, podobně jako u kuchyňských linek a ná- bytku v obývacím pokoji. Zatímco před časem byla hitem kombinace bílý lak/ořech, v současnosti je trendem spíše dubové dřevo v podobě dýhy nebo u stolů a židlí jako masiv. Bílá barva je oblíbená stá- le, stejně tak další neut- rální odstíny jako taupe, šedá, béžová. Fanoušci minimalismu milují sto- ly se skleněnou deskou, které ovšem nejsou pří- liš ideální pro rodiny s malými dětmi. Židli si může vybrat každý podle svého vkusu -- dřevěnou, čalouněnou, plastovou -- v nabídce jsou moderní typy pro každý styl, měla by se samozřejmě hodit ke stolu, ale není vůbec podmínkou, že musí být ze stejného materiálu. Při koupi pozor na výšku se- dáku a výšku desky stolu. Celkové barevné řeše- 04komerční příloha čtvrtek 28. března, 2013 DOMOV Vilapark Uhříněveská obora Dokončení již v létě! Další projekty: Kyje•Dubeč •Měcholupy•Barrandov NEJLEVNĚJŠÍ BYTY 1+kk1,3mil. 2+kk1,7mil. 3+kk2,7mil. www.ekospol.cz pro rodinu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

ní by mělo respekto- vat zásadu tří barev - dvě hlavní sladěné a třetí kon- trastní jako doplňková. Pro jídelny se často volí teplé barvy, červená pod- poruje chuť k jídlu, ale doporučuje se spíše jako kontrastní na jednu stěnu nebo pro doplňky. Hodí se i optimistická žlutá a oranžová. Do světlých místností jsou vhodné i teplé odstíny takzvaně studených barev -- modré, zelené, například olivově nebo hráškově zelená. Mezi poslední trendy pa- tří stejné židle čalouněné nebo lakované v různých barvách. 05DOMOV Změnit dodavatele energie se nemusí vyplatit Elektřinu nebo plyn pro domácnosti levněji, úspo- ry až v řádech desítek procent. Těmito a podob- nými nabídkami přitahují v poslední době pozor- nost veřejnosti elektro- nické aukce dodávek energií. Tradiční přísloví praví, že komu se nelení, tomu se zelení. Někte- ří z nás tak pod vidinou několika uspořených ze- lených stokorun zmíněné lákavé nabídky vyslyší a zkusí si na aukci energii sami nakoupit. Teprve čas ukáže, kdo si bude nako- nec mnout ruce a počítat uspořené peníze a kdo si bude vyčítat, že se neří- dil jiným příslovím, které říká, že je lepší dvakrát měřit a jen jednou řezat. Aukcí, ve kterých odbě- ratel může „vydražit“ elektřinu nebo plyn, v po- slední době přibývá jako hub po dešti. Zpočátku se do nich zapojovaly podni- ky a orgány veřejné sprá- vy, dnes jsou nabízeny i domácnostem. Probíhají v elektronické aukční síni, kde zákazník on-line sle- duje nabídky jednotlivých dodavatelů. Ti se předhá- nějí v nejnižších nabíd- kách a soutěží mezi sebou o přízeň odběratelů. To je bezesporu lákavá předsta- va, která však, jak to už většinou bývá, není bez „háčků“ a chyb. Stejně jako při každé jiné aukci nebo obchodování by se dražitel měl, ales- poň do určité míry, ori- entovat v předmětné pro- blematice. To je nezbytné, aby dokázal jednotlivé nabídky správně vyhod- notit vzhledem k aktuální situaci a možnému vývoji. Svým rozhodnutím totiž na sebe přebírá i souvisejí- cí riziko. To může spočívat například v tom, že cena, za niž energii v určitý den a hodinu nakoupí, pro něj bude platit bez možnos- ti změny po danou dobu (například dvou let), a to i když v tomto období bude díky vývoji na trhu ostatním zákazníkům kle- sat. Co se proto zpočátku mohlo zdát jako výhoda, se může rázem změnit ve velkou nevýhodu. Dalším úskalím může být fakt, že účastník elek- tronické aukce v jistém smyslu tzv. „kupuje zajíce v pytli“. Mění totiž svého spolehlivého dodavatele energie za nového, kte- rého vybírá pouze pod- le jediného hlediska – ceny nabízené v jednom konkrétním okamžiku. Ta ale sama o sobě vypo- vídá o kvalitě, postavení na trhu, serióznosti, po- věsti, obchodních podmín- kách a budoucí perspektivě dodavatele pramálo. Při- tom by za normálních okol- ností tyto faktory odběratel jistě zohledňoval. Každý by si měl dále uvědomit, že změnou dodavatele nevrat- ně přichází o veškeré výho- dy a bonusy, které byl dlou- hodobě zvyklý využívat u stávajícího dodavatele a které pak už nemusí mít nikdy k dispozici. Proč je to tak důležité? Praktický přínos těchto výhod pro rodinný rozpočet totiž plně doceníme, až když o ně přijdeme. Málokdo si navíc uvědomuje, že jejich správným využi- tím lze mnohdy ušetřit více než u samotné ceny energie. Jako příklad se nabízí ne- příjemnost, která dříve nebo později potká kaž- dého odběratele zemního plynu. Jedná se o poruchu plynového spotřebiče, která kromě problémů spojených se zajištěním opravy znamená i něko- likatisícové výdaje. Na- příklad zákazníci Pražské plynárenské a některých dalších tradičních dodava- telů energie však mohou mít tuto opravu zdarma nebo s citelnou finanční spoluúčastí svého doda- vatele. Dalším příkladem jsou různé věrnostní pro- gramy. Již zmíněná Praž- ská plynárenská vydává například svým zákazní- kům zdarma Zákaznickou kartu, s níž je možné čer- pat slevy a výhody u více než devadesáti partnerů tohoto projektu. Namát- kově lze jmenovat reno- mované cestovní kan- celáře, které poskytují držitelům karty zájezdy se slevou až 12%, což před- stavuje úsporu na rodinné dovolené až několik tisíc korun. Kartu lze využívat i na sportovištích, v ki- nech, divadlech, restaura- cích nebo při nákupu zbo- ží a služeb. V neposlední řadě je třeba zvážit i možnost kontaktu a komunikace s dodavatelem a komfort obsluhy, který poskytuje. Je totiž velký rozdíl mezi tím, když dodavatel ener- gie provozuje ve městě obchodní kanceláře, kam je možné se v případě problémů obrátit a vše rychle vyřídit, nebo tuto službu nenabízí a pro- blém je třeba řešit pouze zdlouhavou korespon- denční cestou. Rozhodně se tedy vypla- tí postupovat při změně dodavatele energie vždy obezřetně a hodnotit ce- lou věc komplexně a z více úhlů pohledu. Stávající dodavatel navíc mnohdy může nabízet různá zají- mavá cenová zvýhodnění, o jejichž existenci nemusí- me mít ani potuchy. I pro- to je před rozhodnutím, zda přejít k jinému do- davateli, dobré zjistit, co vlastně nabízí ten stávající. Mnohdy to může být velmi překvapivé zjištění. www.byty-zbuzany.cz Tel. developer: 777 567 563 „To pravé bydlení pro Vás“ Zbuzany Brzy k nastěhování Uzavřený areál tří viladomů – 1 km od JZ okraje Prahy. K dispozici jsou byty od 1+kk až 4+kk s balkonem nebo terasou. Obec je velice dobře dopravně dostupná: 16 minut vlak – Smíchov; auto R1 E50 exit 19 (Řeporyje); MHD. Převzato z časopisu Dům & Zahrada SPECIÁLNÍ TÉMA 79Kč/3,70EUR ŠETŘÍME NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 18. ročník / březen 2013 www.dumazahrada.cz NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY | ZATEPLENÍ OKNA | REKUPERACE 33STRAN planetu přírodu energii peníze ARCHITEKTURA ŠPIČKOVÉ TYPOVÉ I INDIVIDUÁLNÍ DOMY INTERIÉROVÉ INSPIRACE DÁREKVSTUPENKANA VELETRH BYDLENÍ 3/13 plus

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 28. března 2013 20AUTO Je nové Audi A3 Sportback lepší než VW Golf? Otestovali jsme je. Sedmá generace Volkswage- nu Golf získala titul českého i evropského auta roku 2013. V hierarchii koncernu Volks- wagen ale stojí značka Audi výš než VW, takže by logicky měla být nová A3 Sportback lepším vozem. Z interiéru golfu dýchá ty- pická útulnost a kvalita. Interi- ér testované A3 Sportback má ale něco navíc – displej, který se vyklápí z přístrojové desky, průduchy ventilace ve tvaru proudového letadla nebo tiše klapající technicistní zvuk otočných ovladačů jako u švý- carských hodinek. Řazení golfu je precizní, jed- no z nejlepších. Nové audi ho ale převyšuje příjemnými do- pady k jednotlivým rychlost- ním stupňům a dokonale vy- mezenými drahami. Při testu podvozku Golfu 1.4 TSI s víceprvkovým zavěše- ním jsem měl pocit, že neexis- tuje vyváženější kombinace sportovnosti a komfortu. Jen do té doby, než jsem zasedl za volant A3 Sportback 1.4 TSI. Pedály, volant a řadicí páka na sebe dokonale navazují a ladí jak Paganiniho housle. Ideální odpory, síly a pohyby, tohle auto se prostě nedá řídit jinak než s radostí. Jenže golf pořídíte již od 349 900 korun. Základní Audi A3 Sportback začíná sice se sil- nějším motorem, ale chudší výbavou na 499 900 koru- nách. Testovaná verze přišla bezmála na 800 tisíc. Aktuál- ně nejlevnější podobně velké auto, Peugeot 308, koupíte již za 239 000 korun. Lepší pětidveřový hatch- back velikosti VW Golf než nové Audi A3 Sportback nese- ženete. Jenže musíte mít verzi s víceprvkovou zadní nápra- vou, nikoli s jednoduchou torzní příčkou u motorizací 1.2 TFSI nebo 1.6 TDI. Pak bude platit, že jestli si VW Golf říká Das Auto, tak Audi A3 Sportback musí být Das Überauto. +PLUS ONDŘEJ BĚHAL www.vybermiauto.cz Verze se sportovním podvozkem zatáčky miluje. OB Hudba Čísla Audi A3 Sportback se na českém trhu prodává od 27. února 2013. ● Základní cena 499 900 ko- run platí v akci pro benzino- vý turbomotor 1.4 TFSI a ver- zi Start Edition s klimatizací, rádiem a sedmi airbagy. ● Auto je dlouhé 4,31 metru, kufr má objem 380 litrů. ● Zatím se nabízí s benzinový- mi turbomotory 1.4 TFSI a 1.8 TFSI a naftovými 1.6 TDI a 2.0 TDI. Další verze se objeví v nejbližších měsících. • Belgický přípravek RABANON Bio je přírod- ní prostředek s obsahem 100% šťávy z černé ředkve • Tu užívají především lidé trpící nedostatečnou funkcí jater – v zátěžových obdobích, jakými jsou změna ročního období, nezdravé stravo- vání, nebo nadmíra alkoholu, je však zhruba dvacetidenní čisticí jaterní kúra vhodná téměř pro každého • Blahodární účinky ředkve ocení i lidé trpící trávicími ob- tížemi, jako je zácpa, nadýmání a pocit těžkosti po jídle • Doporučuje se také pacientům s problémy žlučníku a žlu- čových cest, po operaci a při doléčování. Napomáhá rozpouštět žlučové kaménky, podporuje tvorbu žluči a napomáhá tak trávení tuků a usnadňuje průchod tráve- niny střevem • Výrobek ekologického zemědělství bez konzervačních a jiných přídatných látek. Šťáva z černé ředkve pro dobrou funkci jater a žlučníku Žádejte výrobky v lékárnách. Informace a zásilková služba: Tarapharm, s.r.o., tel 318 586 061, e-mail: info@tarapharm.cz • www.tarapharm.cz Štíhlost a homeopatie – efektivní ochrana proti jojo efektu je pomalé, postupné snížení nadváhy bez hla- dovění. Na tomto základě byl vyvinut nový přípravek Homeoslim® obsahující směs ze sedmi rostlinných extraktů s postupným a dlouhodobým působením. Přípravek je unikátní tím, že nevyvolává ztrá- tu chuti k jídlu, naopak lépe účinkuje při pravi- delném příjmu stravy. První výsledky se proje- ví po 3 týdnech používání. Navíc aplikační forma přípravku v podobě kapek je velmi příjemná k užívání. Homeoslim® je 100% přírodní doplněk stravy, nejde o homeopatický lék, nemá žádné vedlejší účinky ani kontraindikaci. Jezte a při tom hubněte K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu. inzerce Das Überauto Posvěcený citroën Houslový virtuos Jaroslav Svěcený bude stejně jako loni křižovat i v roce 2013 republi- ku s Citroënem DS5. „Během roku jsem zažil s DS5 mnoho veselých příhod. Například během festivalu v Klášterci nad Ohří se návštěvníci zámku chtěli fotit se mnou před autem, a ne s pávem,“ prozradil hudebník.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

Práce - nabídka • Spol. Agusta hledá pracovníky kontrolor expedice a skladových systémů. Práce v logistickém centru Jažlovice a Stránčice-doprava zajiš- těna. Požadavky: loajalita, flexibilita, základy PC, oprávnění VZV výhodou. Další 9-15.00 na tel: 601337481. e-mail: nabor@agusta.cz • Hledáme paní na úklid, loka- lita Praha 1. Pí Latuszková tel.: 737 991 105 • Lázně Jupiter, a.s. přijme MASÉRKY s praxí na HPP. CV zasílejte: info@laznejupiter.cz, 608 228 882 • ČR firma s nápoji hledá spolupra- covníky na VPP, kteří chtějí vydělá- vat peníze tím, že pijí nealko nápo- je. Tel.: 257 930 172 • Cateringová společnost přijme KUCHAŘE TEPLÉ kuchyně s praxí do Restaurace Gaston v Praze. Tel: 603 417 352, 739 505 792 • Mezinárodní finanční společ- nost se silným a stabilním posta- vením na trhu hledá do svého týmu schopného a samostatné- ho obchodníka. Nabízíme kvalitní a bezplatné zaškolení, nadprůměr- né ohodnocení založené na vašem výkonu, moderní pracovní zázemí, podporu regionální kanceláře. Kon- taktujte nás na tel.: 607 919 009. • Příležitost pro zkušené obchodní- ky! Světová špička ve svém oboru hledá schopného manažera, který povede tým obchodníků. Zajíma- vé benefity a systém odměňování, kancelář v centru Prahy, příjemný kolektiv, flexibilní pracovní doba. Tel: 725881881. • Hledáme zkušené operátory. Jste-li dobrý prodejce, přijdtě si pořádně vydělat. Možnost týdenní výplaty, volná pracovní doba. Volej- te: 724182772 • BA přijme osoby se zdravotním postižením jako vrátné, bezpeč- nostní pracovníky v Praze. Čistý TR, zdrav. způsob., směny. Tel. 602935880 • Práce z domu. Skládání (kom- pletace) výrobků nebo administra- tivní práce pro naši firmu. Pro info pište SMS s Vaší adresou na tel: 722 769 835 • HPP - Přijmeme uklízečku na úklid v Praze 7. Prac. doba Po-Pá od 7.00 - 15.30 h. Mzda 14.000 btto.Nástupihned.Tel:725570572, molcanova@zenova.cz • Pracovník s VZV typW1, noční směny, Jažlovice. Praxe, fyzická zdatnost, vl. doprava. Mzda 13-15 tis. Později i HPP. lenka.prusova@ axial.cz, 603865211 • Vydělávej 30000 a víc! Hledáme posily do týmu - specialista pro- deje pro Vodafone, 02. Zaškolení a certif. zdarma. Fix + odměny, HPP i DPP. 608225592 • Přijmeme spolehlivou paní na pravidelný úklid nových kancelá- ří. Praha 5, metro Zličín, 5x týdně, 18-21 h. Plat 3500 Kč. Čistý TR. Tel.: 733606620 Vzdělávání - Kurzy nabíd. • Chcete získat práci v ekonomic- ké profesi? ÚČETNÍ KURZY, akre- dit. MŠMT, v centru od 2/4/2013. Nabídka zaměstnání. Tel.: 220921440, www.ucetnikurzy.cz • STUDIUM BIBLE, ZDARMA, anglic- ky nebo česky, osobně, korespon- denčně, e–mailem. Individ. otázky ikurzy.e–mail:mike.morrow@ecn.cz tel.: 777 630 724 • REKVAL. KURZY - Kosmetika * Kadeřnictví * Manikúra+Modeláž * Pedikúra * Masáže. * Vizážis- tika. ARTIRIS, Národní 43, P 1. www.artiris.cz t. 224230950, 602283431 Finance - nabídka • Užijte si jaro s rychlou půjčkou od PROFI CREDIT až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000 • Tel: 604 109 849 to je to správ- né číslo pro vaší půjčku! 90% schválení! Žádné poplatky! Bez tel: na 900 • 1000 Kč hotově ještě dnes na Florenci. Za 15 dní vrátíte 1200 Kč, zašlete sms ve tvaru: TAG T 1000 RČ číslo OP na tel. 736 30 40 30. Voláme do 30 min.! Služby - nabídka • WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ soutěž pro ženy spisovatelky první reality show na internetu WWW.TOPCHATICKA.CZ - luxus- ní ubytování v Beskydech • STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ, bourá- ní, likvidace, odvoz odpadu. Dopra- va po Praze zdarma, rychle, levně, ochotně, nonstop. Fa Radost, tel: 774759671, Po-Ne Cestování - nabídka • CHORVATSKO – kvalitní lev- né ubytování v apartmánech na pobřeží Dalmacie pro rodiny s dětmi. Katalogy zašleme zdarma. www.dochorvatska.cz, t. 415679764 Pronájmy - poptávka • Rodina hledá byt 2kk-3+1 v Pra- ze s dobrým spojením MHD. Zaří- zený i nezařízený v dobrém stavu. Dlouhodobě. Solidní jednání. RK nevolat. TEL: 604778666 • HLEDÁM PRO ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k pronájmu v Pra- ze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k proná- jmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PRO- VIZE! Nabídněte: 734 319 305. • HledámbytvPraze-2+kk,alemůže býtimenší,pro2osoby-pár.Můžeme dátmaximálně11tisispoplatky.Moc děkujeme. 605 845 088. • Ubytujte studenty a nejen je... Pro- najměte přes nás byt či pokoj bez jakýchkolipoplatků!T:731417103, www.s-bydleni.cz, e-mail: info@ s-bydleni.cz Nemovitosti - poptávka • PENÍZE IHNED. Zahraniční inves- tiční skupiny vykoupí byty, nemo- vitosti pouze Praha. Právní servis zdarma i v případě exekucí, privati- zací. T: 602219621 • Investor s vyřešeným financová- ním koupí Vaši nemovitost (byt, dům, pozemek). Na vlastnictví a zadluženosti nezáleží. Kdekoliv v Praze. T.: 602 155 655 Byty - nabídka • Prodám byt 2+1 v Praze Male- šicích. Cena dohodou. Telefon: 774210160 Byty - poptávka • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • Peníze ihned. Přímý zájemce ih- ned koupí byt v Praze do 10 mili- ónů Kč. Děkuji za nabídku. Tel.: 777212134 • Koupím byt v Praze, osobní nebo družstevní do 6.000.000 Kč, plat- ba v hotovosti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volejte 775432964 • SOUKROMÁ OSOBA nabízí hoto- vostzabytvPrazeaokolí(do20km), exekuce,dluhyvyřeším.Možnostoka- mžité zálohy. Volejte: 602 204 244 • Rodina koupí byt v Praze v jakém- koli stavu, osobní nebo družstev- ní, platba v hotovosti. Právní servis zařídíme. Tel 773 109 561 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 773 907 134 • IHNED HOTOVOST. Soukromá osoba koupí byt v Praze. Mám pení- ze v hotovosti. Zaplatím dluhy na bytě a exekuce. Smlouvy u právní- ka, notáře. Tel. 723767590 Intimní - nabídka Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Cestování - nabídka Auto - Moto - nabídka www.NejlevnejsiPNEU.cz tel.: 245 009 925 Nejlevnější pneu Obsahuje Axa pneupojištění zdarma Výhradní dovozce značky Vredestein Doprava zdarma – Doživotní záruka 1. v ČR a SR Statisíce kusů skladem k dodání do 24 h SMYSLNÁ PANNA!!! STÁLE• NEZKUŠENÁ 20tka! Zavolej mi na 774997695! EXKLUZIVNÍ DATABÁZE kon-• taktů na nezadané! Z celé ČR! I ty najdeš tu pravou! Stačí po- slat SMS ve tvaru 68MP a text na 909 15 50 Trochu jiný SEX s movitou• třicítkou! Co bys rád, brouku? Brnkni mi na 909 90 99 25 nebo pošli SMS na 909 15 40 s kódem 33DZ a tvůj text! Pěkně kozatá Hedvika 42.• Muži mě nechtějí pro to, jak vy- padám. Ale já mám jiné před- nosti! Přesvědčím tě o nich na t: 909 801 801 kód VR97 Fin. zaj. a bezdětná Ilona• 67. Chci si zhýčkat mladého kolouška! Okořeň mé osamě- lé večery! SEXEM! Zavolej mi hned 909 80 50 40 nebo piš SMS na 909 15 36 s kódem 23GC a tvůj text! E.M.A. Europe sro, tech. zaj. Materna, pro starší 18let, max. 1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz Bezpečnostní agentura přijme zaměstnance(iČID,PID) pro ostrahu objektů v Praze bez možnosti ubytování Požadujeme: trestní bezúhonnost, osvědčení o dílčí kvalifikaci – strážný Nabízíme: dobré mzdové podmínky, příplatek na výstroj a stravování, odměna za přivedeného zaměstnance, příplatek za vlastního psa. TEL: 222 780 671, 737 337 088 HCSS s.r.o. hledá registrované zdravotní sestry na VPP Požadujeme samostatnost, flexibilitu, zájem o práci. Kontakt: 777 724 503, 513,527,548 e-mail: dana.souckova@homecare.cz Přijmeme ihned strážné - muže a ženy Osvědčeníprof.kval.-strážnývýhodou. Fyzickynáročné-nevhodnéprodůchodce. Týdenní zálohy + možnost ubytování. Práce v Praze a středních Čechách NÁSTUP MOŽNÝ IHNED VOLEJTE ZDARMA 800 600 333 www.rotwyg.czWS Handicap s.r.o. přijme částečně či plně invalidního důchodce na pozici ➲ telefonista na aktivní telemarketing - správa vozového parku ➲ přepis účetních uzávěrek Kontakt sarka.alijova@wshandicap.cz VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 PŮJČKY od 5-50000Kč BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 731 782 308 736 204 410 www.uverihned.cz ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. NEJLEVNĚJŠÍ VYKLÍZENÍ Fa Sál vyklízí sklepy, půdy, byty Drobné demolice vč. nakládky a skládky Mobil: 603 455 868, tel./fax: 272 701 997 www.sal.cz info@sal.cz PRONÁJEM KONTEJNERŮ JARNÍ ÚKLID PRONÁJEM KONTEJNERŮ Potřebujete peníze? - půjčku z vlastních zdrojů od 50 000,- do 1 000 000,-Kč - Pomůžeme lidem v registrech i s exekucí - Žádné linky 900… - Rychlé a férové jednání - Nečekejte až bude pozdě Tel: 734 221 206 - JIŽNÍ ČECHY HLEDÁTE MILENCE? Zaregistrujte se u nás zdarma a my vám jej najdeme! Volejte na tel.: 296 302 402 a my vám jej najdeme! 296 302 402296 302 402 pro ženy HLEDÁTE MILENCE? Erotická seznamka

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 28. března 2013 22SPORT Rádi lyžují, často využijí vol- no k pobytu na horách. I pro- to stříbrní olympijští medai- listé Ondřej Synek a Vavřinec Hradilek změří síly v obřím slalomu v Harrachově, který dnes jako RWE KSN Cup 2012 pořádá Klub sportov- ních novinářů. Na startu bu- dou i další čeští sportovci. Ski- fař Synek často jezdí nabírat kondici do italského Livigna, neboť tam jsou dlouhé běž- kařské tratě, a pokud nemrz- ne, i jezero na veslování. Ale také široké sjezdovky. ČTK Kvůli možnému ovlivnění prvoligo- vého zápasu padla první obvinění. Podrobnosti ale policie tají. Protikorupční policie potvrdi- la, že obvinila tři lidi v souvis- losti s možným ovlivněním jednoho utkání nejvyšší fot- balové soutěže v sezoně 2011/2012. Policejní mluvčí Jaroslav Ibehej nechtěl kon- kretizovat, koho ani jakého utkání se obvinění týká. Ibehej zároveň zdůraznil, že trestní stíhání nesouvisí s takzvanou Křetínského taš- kou, tedy s údajnými důkazy o korupci ve fotbale, které sli- boval předložit šéf Sparty Da- niel Křetínský. „Jeden z obviněných se podle závěrů kriminalistů do- pustil trestného činu přijetí úplatku, kdy mu měla být na- bídnuta finanční částka za to, aby jako hlavní rozhodčí svým výkonem ovlivnil prů- běh jednoho utkání Gambri- nus ligy,“ uvedl mluvčí. Druhý obviněný muž prý tento úplatek nabídl a pozdě- ji i předal. Třetí byl při nabíd- nutí úplatku přítomen a o této skutečnosti neinformo- val policii. ČTK 3sport Daniel Křetínský sliboval důkazy korupce. MAFRA Skifař Ondřej Synek MAFRA O jaký zápas šlo? Server Hattrick.cz minulý týden napsal, že se uplácení týká loňského prvoligového zápasu Jablonce s Plzní. ● Server Aktuálně.cz ale včera uvedl, že by ve hře mohlo být i jiné utkání. 308Kolo českého bikera Jaro- slava Kulhavého, na němž vyhrál etapový závod Cape Epic, bylo v Jihoafric- ké republice vydraženo za 140 tisíc randů (asi 308 ti- síc korun). Částka poputu- je nadaci Songo.info, kte- rá se zaměřuje na rozvoj sportu dětí v chudinských čtvrtích. Zlaté kolo olym- pijského vítěze si koupil zájemce z Pretorie. Třinec deklasoval Zlín vysoko 6:2 Hokejisté Třince deklaso- vali ve druhém semifinále play off extraligy Zlín na jeho ledě 6:2 a vyrovnali stav série na 1:1. Oceláři o výhře rozhodli již v prv- ní třetině, ve které překo- nali brankáře Jakuba Sed- láčka čtyřikrát. Zlín tak poprvé v play off prohrál na svém kluzišti. Série hraná na čtyři výhry po- kračuje v sobotu v Třinci. ČTK Tomáš Berdych Památka na stý gól Netradiční trofej v podobě otisku svých nohou dostal fot- balista Liberce Jiří Štajner. Bude mu připomínat vstup do Klubu ligových kanonýrů, což dokázal jako 62. fotbalista. „Tak 70 gólů jsem dal nohou, 30 hlavou,“ odhadl. Cenu si chce časem vystavit doma. ČTK Závod na lyžích. Zapojí se i Synek Fotbalová kauza: jsou už tři obvinění Zprávy krátce Pošesté ve čtvrtfinále Tomáš Berdych postoupil hladce do čtvrtfinále turnaje v Miami. Po pondělním dramatu s Alejandrem Fallou v úterý večer český tenista v osmifinále sehrál úplně jiný zápas a domácího Sama Querreyho porazil za 51 minut 6:1 a 6:1. I na šestém letošním turnaji tak Berdych postoupil do čtvrtfinále a o čtvrté semifinále v řadě bude bojovat s Francouzem Richardem Gasquetem.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

23SPORT Tři týdny nejistoty? Tři týdny neklidného spaní? Kdepak. Trenér českých fotbalistů Mi- chal Bílek do rozhodnutí vý- konného výboru zůstává v kli- du. Alespoň navenek se tak zdá. „Během tří a půl roku u národního mužstva jsem toho zažil tolik, že tohle na můj spánek vliv mít nebu- de,“ říká reprezentační kouč. Nestojí za vámi fanoušci, zato hráči ano. Jak je to pro vás důležité? Hlavně to svědčí o atmosfé- ře, která v týmu panuje. Je vel- mi dobrá. Já jsem samozřej- mě rád, jak se na to hráči díva- jí a že se vyjádřili, abych zů- stal. Připouštíte si, že by vás od- volali? Chci u národního týmu zů- stat. Jak se rozhodne výkon- ný výbor, ovlivnit nemůžu. Podle některých spekulací a vyjádření to vypadá, že se za vás postaví. Cítíte to tak? O tom teď nechci spekulo- vat, počkejme si na polovinu dubna. Vy sám nezvážíte, že byste boj vzdal? Už kvůli psychic- kému vypětí a atmosféře, která se kolem týmu vytvo- řila? Atmosféra je během celé- ho mého působení podobná. Já sám jsem neuvažoval o tom, že bych to položil. A to proto, že máme šanci na po- stup. Pokud byste v Arménii ne- vyhráli, s největší pravdě- podobností byste byl odvo- lán. Oddechl jste si hodně, když dal Matěj Vydra v zá- věru druhý gól? Z osobního hlediska to žád- ný vliv nemělo, u mě je na prvním místě tým a to, že po- řád máme šanci dostat se na mistrovství světa v Brazílii 2014. iDNES.cz Michal Bílek ČTK Obama se sportovci Americký prezident Ba- rack Obama přijal v úterý na tradiční audienci vítě- ze Stanleyova poháru z minulého roku – tým hokejistů Los Angeles Kings. Současně s Králi se slavnostního přijetí do- čkal i další klub z „města andělů“ – fotbalisté Los Angeles Galaxy. Ti loni obhájili titul v MLS. AP Výstava fotek Tomáše Havelky, autogramiáda hráčů a real. týmu, občerstvení a další... rozlučkƒ se sezonoučtvrtek 28.3. od 17.00, tipsport ƒrenƒ inzerce Bílek je rád, že za ním stojí opory reprezentace Zprávy krátce Duel Sparty s Plzní odpíská německý sudí Jarní šlágr a zápas 21. kola fotbalové ligy mezi druhou Spartou a vedou- cí Plzní bude v sobotu rozhodovat německý ar- bitr Wolfgang Stark. Na Letné mu budou jako asi- stenti pomáhat krajané Jan-Hendrik Salver a Mike Pickel. Čtvrtým rozhodčím bude Čech Li- bor Kovařík. Komise roz- hodčích na ostře sledova- né utkání údajně vybíra- la rozhodčí z Německa, Anglie a Itálie. Hokejisty povede Slavomír Lener Hokejovou reprezentaci povede příští týden v pří- pravných zápasech proti Lotyšsku generální ma- nažer týmu Slavomír Le- ner. Hlavní kouč Alois Hadamczik bude v té době na plánované in- spekční cestě v zámo- ří. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/

24

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-20803-13/