METRO 21.5.2013http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Úterý, 21. května 2013 Č. 97, www.metro.cz KMOTRA MRÁZKA POHLÍDÁ VACULÍKV NOVÉM FILMU HRAJE MAFIÁNA ONDŘEJ VETCHÝ STRANA 11 Svátek slaví: Monika Min. 160 Max. 200 Jennifer Lopez a další hudební hvězdy poměřovaly síly Zpěvačka, kterou loni časopis Forbes označil za nejvlivnější světovou celebritu a která je hrdá na svůj vypracovaný zadek vyhrávající různé ankety krásy, vystoupila v Las Vegas u příležitosti Billboard Music Awards 2013. Oslava hudby věhlasné- ho časopisu přináší vystoupení nejslavnějších umělců, díky nimž se tato show stala nesmírně populární. Na akci se před- vedla třeba i Madonna, Christina Aguilera, Justin Bieber, rapper Pitbull či Selena Gomezová. GETTY – ETHAN MILLER Vláda na radnici padla. Co bude dál?Rozpadla se koalice. TOP 09 včera večer vypověděla koaliční smlouvu s ODS. Primátor to nečekal. Čtěte rozhovor s primátorem Svobodou. Kdo dál povede hlavní město? Šance pro sociální demokraty STRANA 2 Boj o Čecha s mobilem se stupňuje Po virtuálních operátorech Blesk a Mobil.cz nabízejí- cích lidem předplacené kar- ty s voláním a internetem včera představil svou nabíd- ku i řetězec Tesco. STRANA 7 Klenoty jsou pryč, teď je tady buzna Viróza? Alkohol? Tuhle otázku si kladli Češi po účasti Miloše Zemana na odemykání korunovačních klenotů. Ty se včera vrátily pod zámek a tématem je prezidentova nechuť jme- novat profesorem muže, který se sám označil za ka- tolickou buznu. STRANA 5 Obětí ptačí chřipky je badminton V Číně nesmírně populární sport se stal nepřímou obě- tí epidemie nového kmene ptačí chřipky, která v zemi v posledních měsících pro- pukla. Kvůli vybíjení kachen nejsou péra na ko- šíčky. STRANA 9

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 21. května 2013 02PRAHA 1UDÁLOSTI Primátor Svoboda věřil ještě včera ráno v pokračování pražské koalice. „Jsem připraven k diskusi a k jakémukoliv řešení,“ řekl včera dopoledne deníku Met- ro primátor Bohuslav Svobo- da. To ještě nevěděl, že večer TOP 09 vypoví koaliční smlou- vu. Přinášíme rozhovor s pri- mátorem, který ovšem vznikl včera předtím, než se koalice TOP 09 a ODS ve vedení praž- ské radnice rozpadla. Dovedete si představit v Praze jinou koalici? Za svou osobu říkám, že si v Praze žádnou jinou koalici představit nedokážu a s vel- kým zájmem bych sledoval, jak vzniká koalice TOP 09 a ČSSD. Jsem zvědav na reakci Pražanů, jak se s takovou věcí vyrovnají. Za normálních okolností by nikoho nepře- kvapovalo, kdyby taková silác- ká prohlášení přicházela před volbami, protože je známo, že posledního půl roku před nimi se už nedá normálně pra- covat a už se jenom „billbo- arduje“. Ale nám zbývá do vo- leb rok a půl, tedy minimálně ještě rok práce. Jaké to má řešení? Řešení problémů je v jedná- ní, ne v tom, že všechno, co bylo, zbořím a začnu stavět na zelené louce. Komunální politika je služba městu a všechny kroky politiků jsou velmi vidět. Nesmí to být o tom, kdo si dá na krk nějaký řetěz, nebo o tom, kdo hraje jakou hru. Jaká jednání máte tento tý- den na programu? Jako vedení ódéesky se sejdeme na pravidelném gré- miu, na druhou stranu mu- sím přiznat, nevím víc než vy z nedělních Otázek Václava Moravce. Se mnou se nikdo nespojil, v poště nic nemám, nikdo mi nevolal. Jaký bude přesný vývoj, teď nevím. V jaké je Praha kondici? Váš koaliční partner mluví o tom, že stojí nad útesem. Rozhodně nestojíme nad propastí, jak se vyjádřil první náměstek Hudeček. Tímto vý- rokem ohrožuje prodejnost dluhopisů i rating hlavního města. Financování Prahy fun- guje – sám pan Hudeček mlu- ví o záměru koupit Pražskou plynárenskou a Pražské služ- by, tedy o obchodu v řádu mi- liard. Jak by si to Praha „nad propastí“ mohla dovolit? Zaskočený primátor Bohuslav Svoboda MHMP ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz TOP 09 posledních pár týdnů hodně vyhrožovala, ale málo- kdo věřil, že pravicovou koali- ci, která vládne Praze, oprav- du položí. Včera večer se tak stalo. Strana totiž vypověděla smlouvu s ODS. Končí primá- tor Bohuslav Svoboda a pře- vezme vládu nad Prahou dvo- jice stran TOP 09 a ČSSD? Pro TOP 09, která zvítězila v komunálních volbách, se nyní otevírá prostor pro další vyjednávání. Jednou z mož- ností je uzavření nové koalič- ní smlouvy s ODS. „Topka“ ale avizovala, že bude žádat přerozdělení pravomocí v radě. Především co se týká dopravy, financí a majetku, které nyní řídí radní za ODS. Variantou je i menšinová vláda s podporou části ODS nebo ČSSD, velká koalice se sociálními demokraty nebo „duhová“ koalice s přeběhlí- ky. Je však pravděpodobné, že se topka bude chtít opět dohodnout s ODS. ČTK „Nikdo mi nezavolal. Teď nevím, co bude dál“ Milan Cais ODS utřela. Topka žádá o rozvod Citát „Pro nové rozdělení gescí je třeba sepsat novou smlouvu, tomu musí logicky předchá- zet ukončení té staré.“ TOMÁŠ HUDEČEK, TOP 09 STOP HEMOROIDŮM!Nepříjemné a bolestivé pocity zvané hemoroidy postihují až 70% lidí. Jedná se vlastně o křečové žíly v oblasti konečníku, ty se projevují nepříjem- ným svěděním, pálením nebo bolestí. Pro účinné posílení zdraví v oblasti konečníku při hemoroi- dech využijte dlouhodobě osvědčený HEMODIN®. Jedná se o doplněk stra- vy obsahující unikátní kombinaci bioflavonoi- dů. Bioflavonoidy působí na posílení a pružnost cévních stěn a tím pozi- tivně působí na zmírně- ní všech nepříjemných projevů hemoroidů, jako jsou svědění, pálení, po- dráždění, bolest. Příznivě působí i na činnost tlus- tého střeva. Už po něko- lika dnech jediné tablety denně pocítíte přínos užívání tohoto přípravku. HEMODIN® lze vyžádat bez předpisu v každé lé- kárně. Vždy za příznivou cenu, nyní navíc s 33% tablet zdarma. Pro více informací volejte bezplat- ně 800 17 16 17 nebo na- vštivte www.valosun.com. Odpovězte na níže uvede- nou otázku a deset z Vás obdrží balení HEMODINu zcela zdarma! Kolik procent zdarma nyní získáte při koupi výrobku Hemodin? A) 20% B) 33% Odpověď volejte na bezplatnou infolinku 800 17 16 17 nebo pište SMS ve tvaru: VAL HEMO písmeno odpovědi (např. VAL HEMO B) na číslo 900 77 06, v termínu 21. 5. - 27. 5. 2013. Cena 6Kč včetně DPH. Pořadate- lem SMS ankety je VALOSUN a.s., provozovatelem SMS systému je Konzulta Brno a.s. Kompletní pravidla na www.valosun.com. inzerce Sváteční pop v Arše Propojení hyperaktivních výtvarníků a hudebníků Petra Nikla, Milana Caise a Jiřího Hradila má jméno Sváteční pop. Jejich společný projekt na hranici poetiky kabaretu, písničkářství a úderné tancovačky se představí zítra od 20 hodin v Divadle Archa na Poříčí.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

03PRAHA Vozíčkáři chtějí lepší značení výtahů do metra. Vozíčkáři a maminky s kočár- ky pendlovali mezi výtahy přestupní stanice metra Mu- zeum. Chtěli upozornit na chybějící značení a složitý přestup z jedné trasy na dru- hou. „Najít cestu od jednoho výtahu k druhému je téměř nemožné. Oba jsou od sebe vzdáleny dohromady 350 me- trů. Je tu pouze jedna nesro- zumitelná cedule,“ říká Erik Čipera ze sdružení Asistence, které akci pořádalo. Výtah ze stanice metra A Muzeum ústí na povrch za bu- dovou Národního muzea u vý- stupu směrem k Vinohrad- ské ulici. Výstup na trase C je na parkovišti ve Washingto- nově ulici. Účastníci akce v rámci ces- ty rozmístili na trasu obří ce- dule, kudy se dostat od jedno- ho výtahu k druhému. „Úpra- va by stála pár tisíc a pár ho- din práce. K označení cesty stačí sedm velkých směro- vek. Jediný důvod, proč to ješ- tě není, je ten, že si o to nikdo neřekl. Tak my si o to dnes řekneme,“ dodává Čipera s tím, že problém bude chtít řešit v rámci magistrátní sku- piny Praha bezbariérová, kte- rá se zabývá problémy handi- capovaných a maminek s ko- čárky při cestě Prahou. Problémy podle Čipery ne- mají vozíčkáři a maminky s kočárky pouze na Muzeu. „Nepříjemná je situace také na Florenci či u stanice metra Nádraží Holešovice,“ dodává Čipera. Dopravní podnik s městem se však podle něj za- tím ke změně příliš nemají. ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Chorvatsko Řecko Turecko Španělsko Itálie Bulharsko Kypr od 3.749 Kč*Letenky k moři Přímé lety z Prahy k moři inzerce Zoo má želvy z vinotéky V trojské zoologické zahradě se vylíhly vzácné želvy Smi- thovy, jejichž úspěšný odchov v zajetí je raritou. Tajem- stvím úspěchu chovatelů je zchlazování nakladených va- jec v prostředí vinotéky. Tento proces simuluje přírodní podmínky severní Indie a nastartuje vývoj zárodků. Zoo se tak podařilo odchovat už jedenáct želviček. MAFRA Zprávy krátce Sbohem, kachno Dopravní podnik se dnes rozloučí s tramvajemi KT8D5, jimž se lidově říká „kachna“ či „kače- na“. Ty naposledy vyje- dou na speciální linku číslo 15, po trase Leho- vec – Florenc. Souprava skončí v Muzeu MHD. Jezdily od roku 1986. Už bez bariér Zastávka tramvají Bota- nická zahrada je nově bezbariérově upravena také ve směru do centra. Ke změně došlo v rámci oprav ulic Vyšehradská a Na Slupi. Úprava stála 400 tisíc korun. Májové slavnosti Praha 10 již tuto neděli opět pořádá tradiční Má- jové slavnosti s ohňostro- jem, tentokrát ve Spor- tovním areálu Hamr v Záběhlicích. Hlavními hudebními hvězdami ve- čera letos bude skupina Monkey Business a Ryt- mus. ROW Výtah mají, nevědí kde

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 21. května 2013 04PRAHA Tramvaj se řítila k ulomené koleji. Kolemjdoucí rychle zasáhli. Nebýt pohotových ko- lemjdoucích mohla se stát v Kobylisích nedaleko zastáv- ky Líbeznická nehoda. Tram- vajová trať totiž v neděli při- šla o jednu kolej, ta praskla. „Obyvatelé ulice před překáž- ku umístili na koleje výstraž- ný trojúhelník,“ popisuje si- tuaci čtenář Martin Podlesný. Řidič tramvaje si tak stačil poruchy na trati všimnout a včas zastavil. „Po přivolání policie se strážníci postavili před překážku a zalarmovali pražský dopravní podnik,“ dodává Podlesný. Nyní je již tramvajová trať opět v pořádku. „K poruše do- šlo vlivem zvýšené teploty,“ vysvětluje mluvčí dopravní- ho podniku Aneta Řehková. U starších typů kolejí se po- dobné případy stávají. Díky rekonstrukcím tramvajo- vých tratí však nehod ubývá a časem by měly podle do- pravního podniku vymizet. Zdraví obyvatel Lužin je ohro- ženo. Tvrdí to aspoň občan- ská sdružení z Prahy 13, podle kterých při opravě leti- tého objektu tamního ob- chodního centra dochází k úniku azbestu. „Jsme pře- svědčeni, že tam azbest je, a nikdo nám to dosud nevy- vrátil,“ říká Petr Kučera ze Spolku občanských sdružení Jihozápadního Města. „Je otázka, jestli je na radni- ci, aby vyvracela nějaké fámy, ke kterým není žádný důvod,“ odmítá ale obavy mluvčí Prahy 13 Samuel Truschka. „Žádný azbest ni- kde není a existuje protokol o měření. Občanská sdružení včetně pana Kučery se účast- nila jednání, na kterém byl i developer, a bylo jim to ofici- álně řečeno. Jelikož ale neby- li účastníky řízení, ten proto- kol jim nebyl ukázán,“ dodá- vá Truschka. Deník Metro proto s Truschkovým tvrze- ním konfrontoval Kučeru. „Kecy, kecy, v žádném přípa- dě. My jsme účastníci řízení,“ trvá na svém Petr Kučera a ke schůzce na stavebním úřadě dodává: „Říkali, že vše je v po- řádku a vše je prý ve spise. Já ten spis prošel a nic v něm ne- bylo.“ BEL Královny popu pokřtily medaili Polibek Pražská mincovna včera vydala novou medaili věnovanou malíři Gustavu Klimtovi. V nové prodejní galerii v Obecním domě ji veřejnosti představily Královny popu – Hana Zagorová a Monika Absolonová. Medaile je nazvaná Polibek podle jednoho z nejslavněj- ších obrazů rakouského autora s českými kořeny. PRAŽSKÁ MINCOVNA ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Prasklá kolej v ulici Klapkova v Praze 8 MARTIN PODLESNÝ Zprávy krátce Demonstrace Na Lužinách se včera konala protestní akce proti stavbě. ● Kromě azbestu lidé poukazu- jí na to, že stavba probíhá bez územního rozhodnutí. ● Kvůli opravě se též zavřely mnohé obchody a služby. Počasí zatopilo tramvajím Azbest. Uniká při opravě Lužin? Dopravní podnik letos chystá nejednu opravu. ● Moskevská ulice v úseku Blanická – Čechovo náměstí: tramvaje tudy nepojedou do 2. listopadu letošního roku. ● Komunardů, v úseku od Děl- nické k ulici U Měšťanského pivovaru: tramvaje zde nepo- jedou do 29. června 2013. ● Komunardů, v úseku Dělnic- ká – Bubenské nábřeží bude pro tramvaje uzavřena od 29. června do 30. července 2013. ● Švehlova, obratiště Radošovic- ká – Nádraží Hostivař: práce budou probíhat od 17. června do 1. září 2013. ● Milady Horákové, od 29. červ- na do 28. září bude probíhat oprava tramvajové trati v rámci prací na městském okruhu v úseku křižovatky Špejchar – U Brusnice – Podbaba – Divoká Šárka. ● Evropská, v úseku od obratiš- tě Divoká Šárka k Vítěznému náměstí bude probíhat rekonstrukce stropní desky metra a tramvajové tratě. Práce začnou 29. června a skončí okolo 28. září. Tyto tramvajové tratě čeká oprava Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz Délka pobytu: 3 dny – 2 noci Ubytování: jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV Stravování: polopenze (snídaně, večeře) Relaxační procedury: • 1x čokoládová masáž zad • 1x klasická masáž zad • 1x čokoládová koupel • 1x čokoládový peeling dolních končetin • 1x esenciální olejová aroma koupel Cena pobytu již od 2.800,- Kč/osoba BONUS: • 1x poukaz na horkou čokoládu v lázeňské kavárně www.msene.cz Čokoládový víkend Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy. * Uvedená cena pobytu je včetně zákonné sazby DPH. Podlehněte čokoláděPodlehněte čokoládě Splňte si svůj dětský sen a ponořte se do čokolády až po uši. inzerce Divadlo rozhýbe Malou Stranu Pražská Malá Strana za- čne tento pátek pulzovat v rytmu hudby, divadla a tance. Dvanáctý ročník festivalu anglicky mluve- ného divadla Prague Frin- ge během devíti dnů a nocí uvede více než tři desítky divadelních pro- dukcí. Podrobnosti na www.praguefringe.com. Za vraždu dostal výjimečný trest Pražský městský soud vče- ra udělil výjimečný trest 25 let vězení pětatřicetile- tému Vladislavu Sixtovi za surovou vraždu spo- lubydlícího. Sixta spící oběti rozdrtil hlavu kladi- vem. Rozsudek není pra- vomocný, státní zástupky- ně i obhájkyně obžalova- ného si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

05DOMOV FemtoFako LenSx Jedinečná a nejmodernější technologie používaná při výměně nitrooční čočky. FemtoFako LenSx - chrání vaši rohovku i sítnici. Je vhodná pro každého. Obchodní 2694/2, 193 00 Praha 9, Horní Počernice tel.: 281 865 664, 602 105 355 e-mail: info@ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.czinfo: 281 865 664, 602105 355 Po předložení tohoto letáku, bude odečteno 1000 Kč z operace očí. Platnost do 1. 7. 2013 Vidět bez brýlí i po padesátce! Implantace multifokálních čoček umožňuje vidění do dálky i do blízka bez brýlí. Implantace trifokálních čoček umožňuje vidění do dálky i do blízka, díky třetímu ohnisku lépe řeší vzdálenost na PC. LenSx FEMTOFAKO inzerce Nelehké pondělí má za sebou prezi- dent Miloš Zeman. Sedmero otočení zámky v ko- runní komoře katedrály dalo včera zapomenout na otázky kolem prezidentovy „viró- zy“. Je sice zapomenuto pre- zidentovo vrávorání, ale po- dobné cvaknutí v kauze jme- nování Martiny C. Putny pro- fesorem se zatím neozývá. Miloš Zeman přiznal, co bylo důvodem, proč docenta Karlovy univerzity nechce jmenovat profesorem. Vadí mu, s jakým transparentem vystoupil loni v Praze na po- chodu homosexuálů. „Samozřejmě plně respek- tuji právo na sexuální orien- taci, ale něco jiného je právo na sexuální orientaci a něco jiného je pochodovat s nápi- sem: Katolické buzny zdraví Bátoru,“ řekl včera Zeman. Putny se naopak zastal pre- miér Petr Nečas, který spor komentoval slovy, že ani „pi- tomé chování“ pedagoga není důvodem upírat mu aka- demický postup. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Krajský soud ve Zlíně včera začal projednávat údajný da- ňový únik při obchodech s le- teckým petrolejem se škodou přes 157 milionů korun. Podle obžaloby se ho dopustil již dříve trestaný podnikatel Roman Vaškůj. Se svými lid- mi v roce 2004 obchodoval s leteckým petrolejem. Před- stíral, že bude použit do leta- del. Pohonné hmoty tak byly osvobozeny od spotřební daně z minerálních olejů. Jen- že větší část paliva prodávali čerpacím stanicím a byl vyu- žit pro silniční dopravu. Hlav- ní líčení pokračuje dnes. ČTK Prezident uložil české korunovační klenoty. ČTK Zprávy krátce Řidič srazil čtyři motorkáře Řidič osobního auta včera večer na Jihlavsku přejel do protisměru a srazil čtyři motorkáře. Jeden motorkář zemřel, dva byli při nehodě zra- něni. ČTK Kauza. Chybí miliony, daně nezaplatili Klenoty jsou v trezoru, lidi teď zajímá „buzna“Co bude dál? O Putnovi budou jednat aka- demici, ale stranou nezůstá- vají ani studenti. ● Studentská iniciativa včera vyzvala kandidáty na profe- suru, aby nepřijímali od pre- zidenta titul, dokud se nevy- řeší spor o Putnu. Včera také protestovali studenti fakulty humanitních studií. ● Zítra bude o jmenování se Ze- manem jednat rektor Univer- zity Karlovy Václav Hampl.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 21. května 2013 06DOMOV Malí pasažéři mo- hou létat levněji. Bez vlastního pasu se ale na palubu nedostanou. Sebemenší dítě potřebuje od loňského června při cestách do zahraničí své vlastní dokla- dy. Pokud tedy nechcete, aby vaše dovolená skončila už na letišti, pas nebo občanku jim raději zařiďte s dostatečným časovým předstihem. Pokud právě kvůli dětem upřednostňujete před cesta- mi autem letadlo, ty nejmen- ší mohou cestovat i zdarma. „Děti do dvou let většina aero- linek přepravuje za deset pro- cent ceny letenky, některé společnosti je přepravují i zdarma. Tyto děti však nema- jí nárok na vlastní sedadlo,“ říká Josef Trejbal z portálu Le- tuška.cz. Slevu od 25 do 50 procent z ceny letenky pak zpravidla dostanou děti od dvou do dvanácti let. Kočárek lze vzít na palubu letadla vlastní, přeprava je zdarma. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz K moři s pasem MAFRA Děti do 15 let Při cestách po zemích EU vás hraniční kontroly nečekají. Pokud vás ale hlídka zastaví, může doklady chtít. Proto dě- tem raději doklady zařiďte. ● Občanka s biometrickými údaji stojí 50 korun, pas stov- ku. Vyřizovací lhůta je 30 dní a oba doklady platí pět let. ● Ve lhůtě kratší než měsíc může dítě získat pas bez strojově čitelných údajů, zaplatíte 1000 korun a pas platí půl roku. To může být problém v zemích, které požadují delší platnost pasu. ● Na občanku lze v Evropě cestovat i do Chorvatska, Norska, Švýcarska či na Island. Zprávy krátce Prosperující společnost zabývající se výrobou železobetonových prostorových prefabrikátů finalizovaných jako technické budovy a kontejnery pro energetiku, vodárenství, telekomunikace apod. hledá pro výrobní závod v Praze Malešicích zaměstnance: skladníkpožadujeme: SOU / vyučen, základní znalosti PC, řidičské oprávnění skupiny B, platné osvědčení VZV, 2 roky praxe v oboru Kontaktní osoba: Tomáš Zelenka – vedoucí materiálového hospodářství tel.: 602 229 367 email: tomas.zelenka@betonbau.com Prosperující společnost zabývající se výrobou železobetonových prostorových prefabrikátů finalizovaných jako technické budovy a kontejnery pro energetiku, vodárenství, telekomunikace apod. Manipulant Kontakt: Pavel Houfek, tel.: 606 787 309, Jiří Skoutajan, tel.: 606 787 308 • Kontroluje veškeré dodávky materiálu a zboží na základě průvodních dokladů (dodací listy, apod.) • Zabezpečuje balení výrobků, materiálů, apod. • Provádí jednoduché zámečnické práce (jednoduché předmontáže) • Provádí ostatní činnosti v oblasti manipulace v rámci organizace Požadujeme: • Vyučení • Platné osvědčení VZV nutné • Znalost obsluhy běžného elektrického nářadí (el. vrtačka, apod.) • Fyzickou zdatnost Nabízíme: • Možnost profesního růstu • Dovolená navíc – celkem 5 týdnů • Stravování s příspěvkem zaměstnavatele • Nástup možný dle dohody OBCHOD STAROŽITNOSTMI VÝKUP ZA HOTOVÉ – AUKČNÍ PRODEJ PRAHA 4, MICHELSKÁ 12A • rádivykoupímečipřijmemedoaukčníhoprodeje VEŠKERÉOBRAZY,(kvalitníiběžné,poškozené, nepodepsané,neznámíautoři),MINCE(zlaté, stříbrné,celésbírky),BANKOVKY,VEŠKERÉ POHLEDNICE,BODÁKY,UNIFORMY,ŠAVLE, VYZNAMENÁNÍ,VÁNOČNÍOZDOBY,BETLÉM (ipapírový),HOUSLE(isilněpoškozené).KAPESNÍ INÁRAMKOVÉHODINKY(sestopkami,černým číselníkem)inejdoucí,NÁBYTEK dor.1970,sklo,porcelán,šicístroje.Vykupujemetéž ZLATÉASTřÍBRNÉZLOMKYAZUBNÍZLATO. 1gryzíhozlataza950-1000Kč.STřÍBRNÉ PřÍBORY. KNIHY,ČASOPISY,KOBERCE starýtextil,přehozy,ubrusyatd. HOUSLEAHUDEBNÍNÁSTROJE isilněpoškozené! •znalecképosudky,oceněnípotelefonuzdarma •jsmečlenovéasociacestarožitníkůvČR •jistotareálněexistujícífirmyskoncesí •rádipřijedemekamkoliipromálověcí •nejlépecelépozůstalosti Návštěvamožnápotel.dohodě. Tel.: 602 229 348, 777 001 333 E-mail.: gregor999@seznam.cz inzerce Pověst několikanásobného dezertéra má jeden z nejvzác- nějších sokolnických dravců, který slouží v české armádě. Úkolem raroha loveckého je vyhánět z letiště ostatní ptá- ky, kteří by mohli vletět do motorů při startu. „Tentokrát mu však při útě- ku selhala i vysílačka,“ uvedli přerovští ornitologové, kteří sedmiletého uprchlíka dopad- li v chemičce Precheza. Dravce si všimli minulý tý- den zaměstnanci, když se v areálu jejich podniku vrhl střemhlav na straku obecnou a začal ji škubat. Díky tomu zjistili, že má na nohou kroužky a kožená pouta, a hned zavolali odborníky. „Myslím, že vojákům neulé- tl úmyslně. Vydá se za kořistí a v té chvíli neregistruje, že se dostane úplně mimo,“ uve- dl pro ČTK ornitolog Adolf Goebel. Podotkl, že samec byl zcela krotký a podařilo se ho chytit pomocí bundy. Podle posledních informací se tak dezertér opět vrátil do aktiv- ní služby v armádě. JAN DAVID Zamilovaná se vrací zpět „Vracím se zpátky do Mahuleny Bočanové,“ říká zamilo- vaná herečka a moderátorka. Šestačtyřicetiletá Mahule- na nabrala ztracenou sílu po rozvodu s Viktorem Mrá- zem. O vztahu s exotickým tanečníkem Jonesem Santo- sem Santanou mluvit nechce. MAFRA Filmaři zavřou hřenské soutěsky Už od tohoto pondělí obsa- dí filmaři skály v Tisé na Ústecku, později také hřenské soutěsky. Lidé se sem nedostanou. iDNES.cz U maturit se nejspíš podvádělo Česká školní inspekce pro- věřuje dvanáct středních škol, v nichž se možná podvádělo při maturitách. Podněty dalo inspekci ma- turitní centrum Cermat, které při srovnání testů našlo například některé shodné odpovědi. Podle inspekce se ale kvůli ukončení testů nic víc ne- zjistí. ČTK SERIÁL Tipy před dovolenou Přerovský náměstek Michal Zácha zburcoval policii. V růz- ných internetových diskusích se totiž objevují příspěvky pro- pagující nacismus podepsané jeho jménem. Politik se rozho- dl situaci řešit. „Jednou to vy- padá, že obdivuji Breivika, jin- dy zase píšu, že můj dědeček byl u gestapa a je to hodný člo- věk. Není to pravda,“ popisuje Zácha, co při pátrání zjistil. Po- licie už se případem začala za- bývat, pachateli hrozí až tři roky vězení. iDNES.cz S dětmi k moři? O pas žádejte včas Nacista. Jméno politika někdo poškozuje Pták frnknul z armády. Prozradila ho straka

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

07DOMOV Dnes by mohl padnout rozsu- dek v případu li- t o m ě ř i c k ý c h soudců Ladislava Jelínka a Josefa Knotka (viz foto), kteří čelí obžalobě z ko- rupce a zneužití pravomocí úřední osoby. Soud dnes vy- slechne jednu svědkyni, stát- ní zástupce Radim Dragoun soudu také navrhl, aby se pře- hrály v případu pořízené zvu- kové záznamy. „Z mého po- hledu se jedná o klíčový dů- kaz,“ řekl Dragoun. Podle ob- žaloby oba soudci za úplatu ovlivňovali výsledek několi- ka kauz. Za to jim hrozí až de- set let vězení. ČTK Pokud opoziční sociální de- mokraté vyhrají nadcházející volby, zruší druhý důchodo- vý pilíř, slibuje Bohuslav So- botka. Lidé, kteří se do něj při- hlásili, prý ale o své peníze nepřijdou. Byla by možnost, že by si lidé mohli převést pe- níze do třetího pilíře. ČTK Tresty. Pro soudce Nová Kia Carens Být dospělý... může být zábava Nová Kia Carens překvapí vás i vaše děti. Nejen svým skvělým designem, ale hlavně velkým vnitřním prostorem, se kterým si můžete pohrát podle svých představ. Už v základní verzi najdete bohatou výbavu a nejnovější vychytávky. Navíc dostáváte i něco, co vám nikdo jiný nenabídne - sedmiletou záruku a sedm let silniční asistence a prohlídek zdarma. Konečně máte prostor bavit se naplno! Cena od 399 980 Kč OTESTUJTE A VYHRAJTE NOVÝ CARENS NA VÍKEND! Kombinovaná spotřeba 4,7 – 7,9 l/100 km. Emise CO2 124 – 184 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o financování navštivte http://www.kia.cz/Content/Financovani-Kia/O-financovani/ Pro detailní informace o Programu 777 kontaktujte vašeho prodejce Kia. AUTOBOND GROUP a.s. http://autobond.kia.cz NH CAR spol. s r.o. http://nhcar.kia.cz ADCENTRUM s.r.o. http://adcentrum.kia.cz EMIL FREY ČR s.r.o. http://emilfrey.kia.cz CAR HOUSE s.r.o. http://carhouse.kia.cz inzerce Penze. ČSSD by zrušila 2. pilíř S virtuálními ope- rátory se roztrhl pytel. Volání nabízí už i Tesco. Na trh zítra vstoupí další vir- tuální operátor. Tesco Mobile se zaměří především na zákaz- níky obchodního řetězce Tesco. Ti si mezi sebou budou moci volat za 1,50 koruny za minutu. „Platí, že opět bude- me mít nejvýhodnější nabíd- ku pro naše věrné zákazníky s kartou Clubcard,“ říká gene- rální ředitel Tesco Stores Čes- ká republika David Morris. Pro ty, kteří však kartu ne- vlastní, již volání tak výhod- né nebude. A stejně jako za vo- lání do jiné sítě zaplatí 2,90 koruny za minutu. To je o 40 haléřů více, než si účtují virtu- ální operátoři Mobil.cz a Bleskmobil. Za SMS si Tesco Mobil účtuje stejně jako zbylí dva virtuální operátoři, tedy 1,50 koruny. Zatímco Mobil.cz nedávno přišel s převratnou novinkou a internet v mobilu svým zá- kazníkům poskytuje bezplat- ně, Tesco Mobile se k podob- nému kroku neuchýlil a za in- ternet si účtuje paušálně od 150 do 350 korun za měsíc. Ve srovnání s ostatními virtu- álními operátory si tak v zá- kladní sazbě účtuje za inter- net nejvíce. Předplacenou kartu si bu- dou moci zákazníci koupit již zítra. „Všechno je bez závaz- ků a nastavení lze jednoduše kdykoli změnit prostřednic- tvím webové samoobsluhy,“ vysvětluje generální manažer- ka Tesco Mobile Lucie Hadari- čová. ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Dům plný komunistů Muzeum Železné opony na Rozvadově nabízí stov- ky dokumentů a předmě- tů spojených s kdysi ne- prostupnou hranicí mezi Východem a Západem. Návštěvníci tu mohou vi- dět i unikát – telefon, kte- rý zajišťoval přímé spoje- ní prezidenta Gustáva Hu- sáka s Moskvou. Spoluau- torem výstavy je pražský fotograf Milan Linhart, který ukazuje nové pří- růstky. MAFRA Citát „Přinášíme na trh další- ho virtuálního operáto- ra. Rozšíří možnosti českého zákazníka.“ FELIX GEYR TELEFÓNICA, ŘEDITEL PRO STRATEGIIMůže si vybrat, máme další mobilní operátory. PROFIMEDIA.CZ Zprávy krátce Počasí zase zlobí, bude zima Týden přinese chladněj- ší počasí s přeháňkami, teploty půjdou dolů, bude jenom kolem 14 stupňů a místy se do- konce objeví i přízemní mrazíky. iDNES.cz Zákazníci Tesca budou volat výhodně, jiní ne

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

Infolinka: 296 19 18 17, www.ropid.cz, www.dpp.cz Kde jinde si najdete čas na skvělou muziku Mezi nebem a zemí jsou věci, který, moje milá, můžu jen já. Tahat tě za vlasy, dýchat ti do tváře, dělat si nároky na tvoje polštáře. Sahat ti pod sukni, kousat tě na ruce, dělat ti snídani, říkat ti vopice. Mandrage - Šrouby a matice Kde jinde :-)

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

09SVĚT Badminton spolu se stolním tenisem patří mezi nejoblíbe- nější sporty v Číně. ● Odhaduje se, že badmintonu se zaníceně věnuje zhruba 90 milionů lidí. ● Místní výrobci ročně uvedou na trh 1,92 miliardy kusů bad- mintonových košíčků. ● Čína badmintonu v současnos- ti dominuje i na světové spor- tovní scéně. ● Při posledních olympijských hrách v Londýně posbírala všechny zlaté medaile, které se v tomto sportu udělovaly. Kvůli vybíjení naka- žených kachen je málo peří, z něhož se vyrábějí košíčky na badminton. Badminton, v Číně nesmírně populární sport, se stal nepří- mou obětí epidemie nového kmene ptačí chřipky, která v zemi v posledních měsících propukla a vyžádala si již čtyři- cet obětí. Kvůli masivnímu vy- bíjení nakažených kachen se teď nedostává peříček, jež jsou nutným základním mate- riálem pro výrobu košíčků po- užívaných v tomto sportu. Řada případů nákazy virem H7N9 byla zaznamenána na farmách ve východočínských provinciích An-chuej, Ťiang-si a Fu-ťien, které jsou hlavními dodavateli kachního peří pro národní výrobce badmintono- vých košíčků. Poté, co byly kvůli nákaze vybity miliony kusů drůbeže a jejich těla spá- lena, stoupla cena peří až o čtyřicet procent. V důsledku toho klesají zis- ky zpracovatelům peří po celé zemi, což už je přimělo i ke zvýšení cen za badmintonové košíčky o deset až dvacet pro- cent. Pokud zdravotní krize potrvá, budou muset začít kachní peří ve větší míře dová- žet ze zahraničí, napsal v nedě- li čínský list China Daily. ČTK Badmintonová velmoc na zastávkách MHD Soutěž o ceny Soutěž probíhá ve spolupráci s deníkem Metro. Dejte svůj hlas nejhezčí májové zastávce a vyhrajte večeři pro dva nebo relaxační masáže! Hlasujte pomocí QR kódu nebo na www.majlaskycas.cz inzerce Britská zámořská území, po- važovaná za daňové ráje, by měla zakročit proti daňovým únikům. Vybídl je k tomu brit- ský premiér David Cameron. Británie v červnu hostí sum- mit zemí skupiny G8 a daňo- vé úniky budou patřit k hlav- ním tématům. ČTK Je to lež? Spoluzakladatel WikiLe- aks Julian Assange v roz- hovoru pro španělskou televizi uvedl, že získal přístup ke koresponden- ci pracovníků britské od- poslouchávací agentury. Ti se prý shodují na tom, že obvinění ze sexuální- ho obtěžování, kterému ve Švédsku čelí, je vykon- struované. Má prý sloužit k jeho vydání do Spoje- ných států, kde má být souzen za zveřejnění dů- věrných diplomatických depeší. iDNES.cz/GETTY Zprávy krátce Korea odpálila další rakety Severní Korea včera třetí den po sobě vypálila ze svého pobřeží rakety krátkého doletu. Obě střely dopadly do Japon- ského moře. Podle Seve- rokorejců šlo o cvičení, jehož cílem je posílit od- strašující prostředky pro- ti „americkým a jihoko- rejským plánům na ja- derné útoky vůči KLDR“. Za nelegální banku trest smrti Úřady v jižní Číně odsou- dily k trestu smrti podni- katelku obviněnou z kla- mání investorů. Lin Chaj-jen se podařilo vy- brat od investorů v pře- počtu 2,1 miliardy ko- run díky slibům vysoké návratnosti a nízkému ri- ziku. Systém se zhroutil v říjnu 2011 a investoři přišli zhruba o dvě třeti- ny vkladů. Rozsudek musí být potvrzen. ČTK Obětí ptačí chřipky v Číně je i badminton Na filmovém festivalu ve fran- couzském Cannes opět řádili zloději: po krádeži šperků za více než milion dolarů z mi- nulého týdne se nyní stal obě- tí lupičů viceprezident čín- ské společnosti China Film Group. Čang Čchiang na mik- roblogu napsal, že mu z pro- najatého apartmánu zmizela všechna zavazadla. Čang je jedním z nejmoc- nějších mužů filmového byz- nysu v Číně. ČTK Cameron. Daňové úniky v zámoří musí skončit Cannes. Festival opět čelil zlodějům

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 21. května 2013 10FINANCE A opět bankovní poplatky: je tu čas na lámání chleba. Patříte k těm, kteří chtějí zís- kat bankovní poplatky z úvě- rů za každou cenu? Pak vám nezbývá než uhradit soudní poplatky. „Každý klient, který nám zaslal plnou moc, má nyní možnost rozhodnout se, zda chce pokračovat v procesu získávání svých úvěrových poplatků i soudní cestou,“ sdělila deníku Metro Jana Ma- tujalová ze společnosti BSP Lawyer Partners, která klien- ty ve sporu s bankami o vráce- ní poplatků zastupuje. Banky totiž výzvu na vráce- ní poplatků odmítly, a soud je tak jedinou možností. Jakmile bude poplatek uhra- zen, začne firma podávat jed- notlivé žaloby za každého své- ho klienta, protože česká le- gislativa neumožňuje hro- madnou žalobu. Podle Jany Matujalové budou podány ti- síce žalob. TOMÁŠ BELICA Kurzy EURO 26,12 DOLAR 20,32 LIBRA 30,89 NAFTA: 34,91 NATURAL: 35,38 PRAGUE FOOD FESTIVAL 24.–26. 5. 2013 PRAŽSKÝ HRAD V PÁTEK ZAČÍNÁME vstupenky na místě www.praguefoodfestival.cz FITNESS CENTRUM CHODOV I V Parku 2308/8, Praha 4, 148 00 I Telefon: +420 272 912 530 HEALTH ACADEMY I v hotelu Marriott, V Celnici 10, Praha 1, Millennium Plaza I Telefon: +420 222 319 570 I Václavské nám. 22, 110 00 Praha I Telefon: +420 224 282 899 www.worldclass.cz I facebook.com/Worldclassczechrepublic I facebook.com/worldclass.wenceslas ve World Class, + SLEVA inzerce Jsou pro EU Významní britští byz- nysmeni se rozhodli tváří v tvář rostoucímu euro- skepticismu v řadách vládní konzervativní stra- ny hájit klady členství v Unii. Vyčíslili, že člen- ství v EU Británii každo- ročně přináší v přepočtu asi tři biliony korun. Ote- vřený dopis, který konzer- vativcům zaslali, pode- psal i zakladatel Virgin Group Richard Branson (viz foto). ČTK/GETTY Chystají se tisíce žalob na banky Finská společnost Jolla včera předvedla svůj první chytrý mobilní telefon. Přístroj, kte- rý se zatím jmenuje pouze Jol- la, funguje na bázi operační- ho systému Sailfish a má dis- plej s úhlopříčkou čtyři a půl palce (asi 11 cm). Firmu zalo- žili bývalí zaměstnanci No- kie, kteří chtěli pokračovat ve vývoji operačního systé- mu MeeGo. Nokia ho totiž odepsala v roce 2011 kvůli smlouvě s Microsoftem. ČTK Kolik zaplatíte Výše soudních poplatků se odvíjí od toho, kolik klient požaduje vrátit od banky. ● Pokud chce získat zpět do 10 tisíc korun, zaplatí „po- platkobijcům“ 400 korun. Při částce nad 10 tisíc je výše soudního poplatku dvojná- sobná, tedy 800 korun. ● Podle BPS Lawyer Partners 85 procent klientů je ochot- no se soudit. Žaloby budou podány během 14 dní. Zprávy krátce Sociální sítě na vzestupu Podíl tuzemských uživa- telů internetu, kteří pou- žívají sociální sítě, se za posledních pět let zvýšil na 4,5násobek. V roce 2008 Facebook a podob- né sítě využívalo 12 pro- cent uživatelů, loni to bylo 54 procent, tedy více než polovina. Nová konzole Americký softwarový gi- gant Microsoft dnes představí novou genera- ci své herní konzole Xbox. ČTK Jolla. Nový mobil z Finska

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

11KULTURA Studio lékařské kosmetiky Medela Derma nabízí IntenzIvní regenerační, protivráskové a omlazující ošetření pletI. okamŽitÝ viDitelnÝ vÝsleDek, DlouHotrvající eFekt! jeDno ošetření obsaHuje: 1. odlíčení, úprava obočí 2. Mikrodermabraze (přístroj Gentlepeel - hluboké vyčištění pleti) 3. zklidňující kaolinová maska 4. Dočištění pleti ultrazvukem 5. laserová gelová maska (hydratuje, působí proti vráskám, stahuje póry) 6. zažehlení séra do pleti pomocí ultrazvuku (ceramidy, retinol, kyselina hyaluronová) 7. ozonizér (dezinfekce pleti, léčba zánětů) 8. závěrečná masáž po ošetření je pleť naprosto kliDná bez známek poDráŽDění konzultace se špičkovÝm plastickÝm cHirurgem zDarma aplikace botoxu - Dysport vrásky okolo oči.......................................................................1800kč vráska mezi obočím..................................................................1000kč Celé čelo.................................................................................2500kč Aplikace vyplní vrásek.......................................................... 2000kč Akce trvá do 30. 06. 2013 Běžná cena 1700Kč o kliDná bez známek poDrᎠkonzultace se špičkovÝm plastickÝm cHirurgem zDarma Dysport oči.......................................................................1800kč obočím..................................................................1000kč čelo.................................................................................2500kč vrásek..........................................................od 2000kč liDná bez z 1700Kč liDná bez z konzultace se špičkovÝm plastickÝm cHirurgem zDarma oči............................................................ 390kč nyní studio meDela Derma, bratří Dohalských 131, praHa 9 - vysočany tel.: 283 923 186, mob.: 605 035 519, www.meDelaDerma.cz na vaši návštěvu se těší: akce m ěsíce června! odstranění bradaviček a znamének 1 útvar pouze 100kč inzerce Na motivy bestsel- leru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek začal režisér Petr Nikola- ev natáčet film Příběh kmotra. Ve filmu se kromě Ondřeje Vetchého, který ztvární Fran- tiška Mrázka, objeví také Lukáš Vaculík. Jemu připadla role spravedlnosti oddaného policisty. Původně chtěli filmoví tvůrci dát prostor především Ondřeji Vetchému: „Chtěli jsme, aby byl co nejautentič- tějším Mrázkem,“ říká David Rauch ze společnosti U.F.O. Pictures, která film produku- je. „Pak jsme se posunuli k fil- movější verzi, tedy k souboji policajta a grázla. Podstat- ným se stane duel mezi nimi dvěma ve stylu francouz- ských crime noir,“ dodává Rauch. Natáčení bude trvat zhru- ba do druhé poloviny června. Lokalitami jsou Praha a Klad- no. Premiéra filmu je pak na- plánována už na 17. října to- hoto roku. METRO 2KULTURA Křest knihy roku 2009 Lukáš Vaculík, Ondřej Vetchý a Jan Vondráček 3 x MAFRA Herci Kromě hlavních rolí, které připadly Ondřeji Vetchému a Lukáši Vaculíkovi, uvidí diváci například: ● Kryštofa Hádka (viz foto), Andreje Hryce, Filipa Kaňkov- ského či Jana Vondráčka. ● Scénář a režie: Petr Nikolaev ● Střih: Adam Dvořák ● Poradci: členové bývalých policejních týmů Krakatice a Pokr Hudba Kmotra Mrázka bude hrát Ondřej Vetchý Atomová včela Svou třetí desku nazvala kapela WWW Atomová včela. Pokřtí ji 29. května v Roxy. K CD skupina vydává i knihu, která obsahuje texty ze všech tří dosavadních desek a také texty několika bonusových skladeb, které vyšly na kompilacích nebo se objevily ve filmech.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

www.metro.cz 21. května 2013 12KULTURA Žánrově nezařaditelná hous- listka a zpěvačka Iva Bittová, fenomenální tanečník David Zambrano a americká choreo- grafka a performerka K. J. Holmesová. Tři mimořádné osobnosti nezávislé hudební a taneční scény se představí na čtvrtém ročníku meziná- rodního festivalu taneční a di- vadelní improvizace Impro- Events Prague, který proběh- ne 3. až 7. června ve Studiu ALTA v Praze. Nezvyklé umělecké trio na- studovalo pro pražské publi- kum představení TRI-O, které vychází z improvizovaného setkání Bittové a Zambrana v září 2011 v Berlíně. Tento- krát je navíc doprovodí zkuše- ná improvizátorka, Newyor- čanka K. J. Holmesová. Hlavní náplní festivalu jsou workshopy pod vedením Davida Zambrana a K. J. Hol- mesové určené profesioná- lům a studentům tance, diva- dla a performing arts. METRO Britský pop-jazzový zpěvák Ja- mie Cullum vydal v pořadí již šesté album s názvem Mo- mentum. Novou desku Cul- lum představí také na festiva- lu Colours of Ostrava (od 18. do 21. července). MET Bude fárat Španělský herec Antonio Banderas si zahraje ve fil- mu podle příběhu 33 hor- níků, které před třemi lety uvěznil zával v chil- ském dole. Natáčení snímku The 33 by mělo začít na podzim v Chile. Banderas ve snímku ztvární Maria Sepúlvedu, charismatického horníka s přezdívkou Super Ma- rio. ČTK/GETTY Jamie Cullum ARCHIV Iva Bittová MAFRA Cullum. Vydal desku a chystá se do Ostravy inzerce Bittová. Ve světě improvizace a tance

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

13SERVIS Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999 199. info@atspraha.cz. RICHARD MLYNAŘÍK, FACEBOOK „Vidíš, takhle vypadá sexymozek.“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro 1 Autor filmové hudby k filmům jako Rain Man nebo Piráti z Karibiku se jmenuje: a) Ennio Morricone b) Hans Zimmer c) Vangelis 2 Nejdelší řekou ve Střední Asii, která protéká třeba Kazachstánem, je s 2212 kilometry: a) Amudarja b) Akdarja c) Syrdarja 3 První písemná zmínka o městě Maribor je z roku 1204. Je druhým největším městem: a) Makedonie b) Polska c) Slovinska 4 Krkonošský národní park si letos připomíná výročí. Je nejstarší svého typu u nás. Slaví: a) 50 let b) 75 let c) 100 let 5 Jižanské drama od Tarantina z období před vypuknutím občanské války se jmenuje Nespoutaný: a) Qcodo b) Merb c) Django Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 31,4 °C Rok výskytu: 1932 Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-c,3-c,4-a,5-c. Kvíz Počasí DNES ZÍTRA ČTVRTEK PÁTEK Min. 16 Max. 20 Min. 12 Max. 16 Min. 11 Max. 15 Min. 9 Max. 13 Sudoku ÓČKONOVA CINEMAČT2ČT1 NOVA PRIMA FAMILY 14:40 Milí Bakaláři 15:35 13. komnata Martina Zounara 16:05 Cestománie 16:35 AZ-kvíz 17:00 Všechnopárty 17:45 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování loterie Euromiliony 20:00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem Parohy na kole, Ruty šuty Arizona, Řecko. Povídkový film (2010). Hrají: M. Donutil, J. Schneiderová, P. Nový, P. Mourková, D. Suchařípa, V. Hybnerová, A. Kulovaná a další 21:30 Dobrá čtvrť Do druhého kola. Rodinný seriál (2005) 22:27 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:30 Tísňová linka 22:55 Hercule Poirot Podivná loupež. Detek- tivní seriál (VB, 1989) 23:50 Dempsey a Makepeaceová (18/31) Smrt modelky. Kriminál- ní seriál (VB, 1984) 13:55 Vesmír II: Život na cizích planetách (5/12) 14:40 Letečtí stíhači v boji: Guadalcanal 15:25 Babylon 15:55 Planeta Galata 16:50 Vlastní cestou 17:00 Planeta YÓ 18:15 Kouzelná školka 18:45 Večerníček 18:50 Willy Fog na cestě za dobrodružstvím (9/26) 19:15 Herkules (50/65) 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Letečtí stíhači v boji: Poslední střelec Dokumentární cyklus (USA). Díky nejmodernější počítačové animaci se ocitnete v kokpitu námořního proudového stroje F-8 Crusader, který byl nasazen proti Migům 17 a novému typu Mig 21 nad vietnamským bojištěm 20:50 Stopy, fakta, tajemství Čertova brázda. Doku- mentární cyklus (2012) 21:25 Na cestě po Colónu Cestopisný dokument (2013) 21:50 Pološero – Zvířecí chůvy 22:20 Kauza CIA Drama (USA, 2006) 00:35 Echo Pražského jara 2013 12:35 Jsem do tebe blázen (17) 13:05 Ten, kdo tě chrání (5) 13:50 Třetí hlídka (16) Akční seriál, USA 1999 14:45 Odložené případy VII (15) 15:40 Dr. House (18) 16:35 Dva a půl chlapa II (7) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:40 Kriminálka Miami II (1) 18:30 Ulice (2412) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (417) Nemoc z milování. Rodinný seriál (2013). Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, J. Čenský, D. Morávková, J. Stryková a další 21:30 Víkend 22:15 Noční Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 22:50 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XII (23) Delikvent. Kriminální seriál (USA, 2010) 23:30 Nikita II (11) Akční seriál (USA, 2011) 00:20 Smallville IX (4) Sci-fi seriál (USA, 2009) 01:00 Novashopping 01:40 Tipy ptáka Loskutáka 01:55 Rady ptáka Loskutáka 02:30 Babicovy dobroty 08:50 Prostřeno! 09:45 To je vražda, napsala III (1) 10:45 Julie Lescautová V (5) 12:55 Policie Hamburk IV (22) 13:55 Walker, Texas Ranger VII (20) 14:55 Vraždy v Kitzbühelu V (3) 15:55 Rosamunde Pilcherová: Čtyři roční období – Zima 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Ano, šéfe! Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Restaurace ve vamberském Hotelu Krajka patří panu Králi, který je profesí stavař. K ruce má dva auditory, přesto mu mizejí peníze pod rukama. Zato v kuchyni panuje veselá nálada 21:30 Polívka na víně 22:35 Sběratelé kostí VI (17) Nohy na mělčině. Krimi- nální seriál (USA, 2011) 23:35 Myšlenky zločince: Chování podezřelých (2) Osamělé srdce. Kriminál- ní seriál (USA, 2011) 00:30 Kriminálka Kolín II (2) Den dětí. Kriminální seriál (SRN, 2000) 06:00 Ranní Fresh 09:00 Devadesátky v devět 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko hity 14:30 Óčko News 14:35 Mixxxer 16:30 Óčko flirt seznamka s Denčou 16:55 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:00 Óčko hity Klipy nonstop 18:30 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 18:35 Óčko Expres To nejlepší z Expresrádia 19:30 Novinky Nové klipy pěkně pohromadě 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:00 Hitzone 90\'s Největší hity 90. let 22:00 Hitzone millenium Největší hity nového milénia + Óčko flirt 23:00 Love Zone 00:00 Music Game Interaktivní hudební soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 09:00 Bakugan (40) 09:25 Želvy Ninja VIII (2) 09:50 Ve znamení raka I (3, 4) 10:50 Ten, kdo tě chrání (4) 11:40 Teleshopping 12:00 Martial Law – Stav ohrožení II (15) 12:45 Pohřešovaní III (5) 13:35 Upíří deníky (7) 14:25 Andílci (102) 15:25 Zítra to roztočíme, drahoušku...! 17:15 Upíří deníky (8) 18:05 Ve znamení raka I (5, 6) 19:05 Pohřešovaní III (6) 20:00 Velká červená jednička Válečný film (USA, 1980). Hrají: L. Marvin, M. Hamill, R. Carradine, B. Di Cicco, K. Ward a další. Režie S. Fuller 22:10 Holky na hlídání Drama (USA, 2007). Hrají: K. Waterstonová, J. Leguizamo, C. Nixonová, D. O\'Hare, L. Birkellová a další. Režie D. Ross 23:45 Martial Law – Stav ohrožení II (16) Kriminální seriál (USA, 1999). Hrají: S. H. Kam-Bo, K. Hu, A. Hall a další 00:30 Holky na hlídání Drama (USA, 2007)

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

www.metro.cz 21. května 2013 14SERVIS Poláci šílí. Depardieu přirovnal Putina k Janu Pavlu II. „Pro mě je Putin jako François Mitterrand nebo jako papež Jan Pavel II.,“ prohlásil Gérard Depardieu v ruském tisku. Oblíbený papež byl Polák, a jak zná- mo, Poláci Rusy zrovna dvakrát nemusí. ČTK ANGELINA JOLIE JE FRAJERKA Je zvláštní, že může slavná americká star pohnout našimi po- měry, aniž by se o to, co se u nás děje, starala. Podniky a insti- tuce, které existují jen proto, že nám mají sloužit, se k nám dosud chovaly nemravně. Například Dopravní podnik hlavní- ho města Prahy se nechal slyšet, že dojde k nové reorganizaci pražské dopravy: zdraží se a ubude spojů. Asi tu není proto, aby pohodlně a za přijatelnou cenu vozil lidi tam, kam potře- bují, ale aby „prosperoval“ tak, že může přijít o miliony na ne- smyslné projekty, jako je Open- card, a o miliardy za nevýhodné smlouvy na modernizaci vozové- ho parku. Přitom jsou ty nejno- vější tramvaje, které podnik rui- nují, ze všeho nejhorší. V zimě je v nich zima, v létě vedro, seda- dla jsou nepohodlná. Jediné plus je, že staří lidé a maminky s kočárky dobře nastoupí. Nemravně se chovala i největší zdravotní pojišťovna, kde tečou miliony kdo ví komu a kdo ví na jaké ostrovy – za IZIP. A tam, kam mají téct… Už dávno se ví, že nejlevnější zdravotní péče je ta, která zabrá- ní vzniku nemoci, případně ho včas podchytí: prevence. A taky se ví, že většina lidí se zodpovědně ke svému zdraví ne- chová. Jsme tlustí, kouříme (brzy budeme jediní v Evropě, kde se kouření reguluje jen na zastávkách tramvají) a nechce se nám dávat peníze na preventivní vyšetření, když na ně časem budeme mít nárok zadarmo. Bohužel je někdy pozdě. Jolie si nechala preventivně odstranit prsa kvůli rodinné zátě- ži. A Češky se náhle začaly o prevenci starat. VZP ji teď uhradí i mladým ženám. Bravo, Angelino! Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek, e-mail: redakce@metro.cz. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © METRO Česká republika, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Komiks Maxim Turbulenc. Vyvrací zprávy o svém rozpadu „Je pravda, že v posledních dnech došlo mezi členy Maxim Turbulenc k ošklivé hádce, která ovšem roz- hodně nebude mít vliv na plnění závazků skupiny a realizaci letošního turné,“ dušuje se manažer sku- piny Roman Roun. ČTK Řešení sudoku Sloupek TEREZA BOUČKOVÁ SPISOVATELKA A SCENÁRISTKA Citát „Brzy budeme jediní v Evropě, kde se kou- ření reguluje jen na zastávkách tramvají.“ PREVENCE (Ze sloupku Terezy Boučkové na této straně) Předcházení, ochrana s cílem předejít poškození zdraví, vzniku nemocí a trvalým následkům z nich ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dneDopisy a vzkazy Výborně jsem se zasmál Musím se přiznat, že tak jako včera nad dopisem pana Macka, ve kterém ob- hajuje opičku prezidenta tím, že se v místnosti s kle- noty nevětrá, jsem se už dlouho nezasmál. Nemí- ním tu názor pana Macka rozebírat (zvláštní že z ne- větrané místnosti se uděla- lo mdlo jen Zemanovi a ni- komu z dalších přítom- ných – Nečas, Němcová, Duka), ono by to ani nemě- lo smysl. Jen to ukazuje, jací lidé Miloše Zemana vo- lili. VÍT SVOBODA Trapný Zeman Jak jinak reagovat na argu- ment prezidenta Zemana, že Martina C. Putnu ne- chce jmenovat profeso- rem kvůli nevhodně zvole- nému slovu na předloň- ském pochodu Prague Pride, než že je to ubohost nad ubohost a že takové- mu argumentu snad ne- může věřit ani dítě z ma- teřské. Vy jednoduše pana Putnu nemáte rád, proto- že vás veřejně kritizoval, prezidente Zemane. A to svědčí o tom, že za celou dobu jste se nezměnil, ne- vyzrál. J. HRUŠKA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Vzlety a pády celebrit Aneta Budzanowská Mě to nechává klidnou, o tyhle věci se moc nezajímám. Zlata Kovrzková Není to nic neobvyklého. Stále nevědí, že by se měli chovat na úrovni. Martin Oškrobaný Copak, už se poprali? Anketa z Facebooku deníku Metro Znepokojují vás třenice koalice ODS a TOP 09 na pražském magistrátu? Slovo dne „Super, jsme šťastní. Teď Baník musíme zachránit ještě na hřišti.“ MARTIN LUKEŠ, ZÁLOŽNÍK FC BANÍK OSTRAVA Město Ostrava včera schválilo nákup areálu na Bazalech, kde FC Baník hraje. V opačném přípa- dě by slavný klub zřejmě zanikl.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

15

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 21. května 2013 16ZDRAVÍ OSKIRA REVMATOIDNÍ ARTRITIDA mi brání v každodenním životě. Podmínky pro účast ve studii: • je vám 18 let nebo více, ” ” Newspaper Advertisement [V01 CZE01 – DMARD-IR_TNF-α-IR] Podmínky pro účast ve studii: • je vám 18 let nebo více, • byla u vás diagnostikována revmatoidní artritida ve věku po dosažení 16 let, • máte bolestivé, oteklé nebo ztuhlé klouby, přestože užíváte léky na revmatoidní artritidu. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na následující kontakt: Další krok ve výzkumu revmatoidní artritidy Pokud vám revmatoidní artritida znesnadňuje běžné činnosti, zvažte účast na klinickém výzkumném programu. Zjišťujeme bezpečnost a účinnost zkoumaného léku, podávaného při léčbě revmatoidní artritidy v kombinaci s běžnými léky na revmatoidní artritidu. telefon: 734793454 e-mail: kfj@ftn.cz inzerce Astma zřejmě souvisí se zhoršo- váním životního prostředí, ale patrně i se stresem a alergeny. Astma je závažné plicní one- mocnění, kterým u nás trpí stále více lidí. Otéká při něm sliznice v dolních dýchacích cestách, které se tím zužují a omezují proudění vzduchu, a tím i dýchání. Při astmatickém záchvatu se zúží i nejmenší dýchací ces- ty – bronchioly. Tento stav je vyvolán uvolněním histami- nu, který zvyšuje otok i zánět a zesiluje vylučování hlenu. I když mnoho astmatických záchvatů má lehký průběh a je možné je zvládnout doma, při těžkých záchva- tech se postižený dusí a jeho stav vyžaduje okamžitou lé- kařskou pomoc. „Astmatický záchvat mo- hou vyprovokovat vnější, ale i vnitřní faktory a někteří ne- mocní jsou citliví na obojí. Mezi vnější příčiny patří aler- geny, například srst domá- cích zvířat, potraviny, pyl, roztoče, hmyzí bodnutí, tabá- kový kouř a různé látky zne- čisťující prostředí,“ říká aler- goložka Jaroslava Procházko- vá. ELIŠKA ZIKMUNDOVÁ +PLUS Potravinové doplňky a bylin- ky fungují pouze jako dopl- něk k obvyklé léčbě astma. Nikdy nepřestávejte užívat předepsané léky bez porady s lékařem. Lidé, kteří trpí na astma, mohou mít nedosta- tek klíčových nutričních lá- tek, jako je vitamin C, hořčík a vitamin B6. Vitamin C, jako hlavní antioxidant přítomný ve sliznici dýchacích cest, pravděpodobně okamžitě za- hajuje boj s vdechnutými oxi- danty. Kromě toho může za- držet alergickou reakci tím, že zabrání buňkám uvolňo- vat histamin. Vitamin C je účinný i při prevenci záchva- tů vyvolaných tělesnou náma- hou. Hořčík může zabránit záchvatu tím, že znemožní stahy průduškových svalů. Flavonoid kvercetin má dva hlavní účinky: brání uvolňo- vání histaminu a působí jako antioxidant průdušek. Ke snadnému odkašlávání pomá- hají i bylinky, jako je lékoři- ce, tymián, yzop, jitrocel či česnek. ZIKK lepšímu odkašlávání pomáhá třeba tymián. PROFIMEDIA.CZ Astmatický záchvat se může projevovat několika způsoby, například: ● napětí, ale ne bolest v hrudníku ● sípavé a písklavé dýchání ● obtížné dýchání a krátký dech, který se zlepšuje vsedě ● kašel, často s velmi obtížným vykašláváním ● časté záchvaty doprovází i ne- klid a nespavost Většinu záchvatů zvládnete sami doma. PROFIMEDIA.CZ Statistika Příznaky Jak se bránit? Co pro sebe můžete udělat sami doma? ● Udržujte svou domácnost čistou, bez prachu a pylu a vyhýbejte se tabákovému kouři. Že astmatici nesmí kouřit, je určitě jasné! ● Vyhýbejte se hlavně koč- kám, i kdyby byly nejčistší, jejich srst vyvolává silnou alergii! ● V zimě noste přes ústa a nos šátek, aby se vdechovaný vzduch ohřál. ● Pijte nejméně osm sklenic vody denně, aby se zředil hlen. ● Látky obsažené v zeleném čaji mohou omezovat zánět dýchacích cest. Denně může- te vypít i několik šálků. ● Některým astmatikům může pomoci obyčejná cibule. ● Nenamáhejte se! Rozhodně vynechejte sporty, při kte- rých se hodně zadýcháte, jako je běh nebo tenis. ● Jezte tučné ryby jako treska, losos a makrela. Záchvat spustí i tabákový kouř Ženy rodí víc doma Počty porodů doma podle statistik za dvě desítky let v Česku stouply desetinásob- ně. V roce 1990 přišlo na svět mimo porodnici 200 ze zhru- ba 100 tisíc novorozenců, vět- šina v sanitce či jinde, žena to do porodnice nestihla. Cíleně doma s porodní asistentkou se narodilo 16 dětí. V roce 2009 se mimo porodnice naro- dilo 400 dětí, z nich 150 doma s porodní asistentkou. Vitamin C. Útočí na oxidanty

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

• Podhájska penziony Energy s ter- mální vodou, 4-denní pobyty 2985 Kč. Nové apart. zaváděcí cena 2290 Kš/týden. www.ckrelaxace.cz. 732665713, 605582721 Práce - nabídka • HLEDÁME KURÝRY. Plat od 15.000 Kč. Tel.: 775 009 794 • BRIGÁDY - zálohy 50% druhý den. POKLADNÍ - prodejny po celé Pra- ze, školení zajištěno. Směny dle Vašeho výběru. T.: 284083300, 777335756. • PENÍZE DENNĚ! Komunikativ- ní a veselé dívky 18-35 let, uplat- něte své schopnosti na PC - Chat, až 3.000 Kč/směna. info na tel. 604 133 749 • Přijmu muže a ženy na pozici strážný, operátor v Praze a Modle- ticích. Možnost slušného výdělku 70 - 105 Kč/hod. čistého. 12hodi- nové denní a noční směny, smlou- va-dohoda o provedení práce, HPP. Podmínkou přijetí je fyzická zdat- nost, základní znalost PC! Volej- te v pracovní dny 9-16 hod. Tel.: 733469469 • BRIGÁDY! Přijmeme brigádní- ky na balení zboží ve skladech na okraji Prahy! Doprava zajištěna z centra! Různé směny. Volejte Po- Pá, 9-17 hod. 724772129 • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • TAXIKÁŘI - nabízíme Vám dispe- čink zdarma. Tarify od 28 Kč. Tel.: 723 424 230 • Telefonica O2 přijme 2-3 kolegy do obchodního oddělení, kariérní růst. I absolventy. Praha a okolí. T: 601341841, adela.snajdrova@ telefonica.com • Zavedená zahradnická firma při- jme zahradníka na HPP. Náplň práce odpovědnost za průběh zakázek, zajištění údržby a provo- zu mechanizace. Požadujeme: SŠ vzdělání, orientace a praxe v obo- ru. ŘP sk. B, spolehlivost, časo- vou flexibilitu. Vzdělání a praxe v arboristice. Dále hledáme BRI- GÁDNÍKY na údržbu záhonů ve veřejné a soukromé zeleni. Požadujeme: zahradnické vzdělá- ní, praxe v oboru a spolehlivost. Nástup možný ihned. Lokalita Pra- ha. T: 725 465 319 • Nabízíme pěkný přivýdělek k platu nebo důchodu pro muže a ženy. Možno i nepravidelně. Tel.: 730 179 347 • Telemarketingová spol. přijme zaměstnance různých pozic. Fix- ní plat + nadstand. provize. DPP, HPP, možno i absolventi. Tel. 773 00 22 02, 776 77 44 88 • Ihned přijmeme 16 prodavačů/ ek na venkovní prodej textilu a spo- třebního zboží v Praze. Nástup ih- ned. Výplata každý den až 1550,- Kč. Tel: 722775898 • Česká pojišťovna přijme pro rozšíření týmu nové pracovníky. Pro termín schůzky volejte číslo 800 330 440. Schůzky s potenci- onálními klienty zajištěny. • Přijmu šikovného zámečníka pro atypickou výrobu nerezových roz- vaděčů. Svařování metodou TIG a MIG výhodou. Tel.: 602 686 912, www.smidjesenice.cz • NEJVĚTŠÍ ZDRAVOTNICKÉ zaříze- ní v ČR přijme brigádníky/ce na vypl- ňování anketních formulářů. 200 Kč/formulář. zuzana.klapalova@ ncma.cz, tel.: 728557978 • Právnická fakulta Univerzity Kar- lovy v Praze přijme - sekretářku/ sekretáře katedry, požaduje se maturita, práce na PC, organizač- ní schopnosti, znalost některého světového jazyka vítána, nástup- ní mzda 12.500 Kč, předpoklá- daný nástup 1.9.2013. Referent- ku/referenta do studijního odd. (agenda doktorandského studia), požaduje se maturita, kvalitní zna- lost práce na PC, samostatnost, organizační schopnosti, pečlivost, spolehlivost, znalost angličtiny slo- vem a písmem, nástupní mzda cca 13 500 Kč, nástup možný ihned. Pracovnici/pracovníka do poda- telny na částečný pracovní úva- zek, nástupní mzda pro plný pra- covní úvazek 10 500 Kč. Požaduje se práce na PC, předpokládaný nástup 1.6.2013. Písemné nabíd- ky se strukturovaným pracovním životopisem zasílejte do 1 týdne na e-mail: molnarov@prf.cuni.cz. Infor- mace na tel.: 221005326, 327. • Výběrové řízení na kvalifikované učitele s praxí pro 1. stupeň ZŠ do česko-anglické školy od září 2013. Požadujeme: vzdělání pro 1. stupeň, komunikativní znalost Aj, schopnost týmové práce, individuální přístup k dětem. Znalost matematiky dle Prof. Hejného výhodou. Info o ško- le na www.sunnycanadian.cz. V pří- padě zájmu kontaktujte na e-mail: zs1@sunnycanadian.cz. • Společnost v Praze hledá pracov- níka do oddělení správy nemovitos- tí. Požadujeme: VŠ tech. směru (fa stavební vítána), praxi a zkušenost na této pozici, znal. práce s PC, ŘP sk. B, zákl. znalosti v oborech elektro, instalace VZT, voda, tope- ní a ostatní odb. znalosti v oboru vítány. Nabízíme: zákl. plat + pohy- bl. složka dle dosahovaných výsl., pracoviště v centru Prahy, stabilní spol., možnost osob. a profes. růs- tu. Životopis na: info@transakta.cz • Přijmeme na chráněná pracovní místa schválená ÚP v Praze INVALI- DY na pozice vrátný, recepční, 12- ti hodinové směny, denní, noční, vrátnice, pochůzková činnost. PP + stravenky. Tel. 737 243 695 • Chcete získat práci v ekonomic- ké profesi? Kurz pro ÚČETNÍ SPE- CIALISTY v centru od 3.6.2013. Nabídka zaměstnání. Tel.: 220 921 440, www.ucetnikurzy.cz • Studium obchodní akademie při zaměstnání.Čtyřletéstudiumukonče- né maturitní zkouškou, šest soustře- dění během školního roku, zapůjče- ní učebnic,výkladučitelevměsíčních zásilkách nebo e-learning. Možnost sociálního stipendia nebo příprav- né kurzy k maturitní zkoušce z jed- noho předmětu, které můžete ukon- čit maturitní zkouškou – Účetnictví, Ekonomika, Právo. Místo konání Pra- ha nebo Žatec. Katalog nabídky vám rádizašleme.Kontakt:736605905, e-mail: katka.d@soazatec.cz, www. soazatec.cz • 2. kolo přij. řízení do 6letého stu- dia (ze 7.-9. třídy). Přidáváme dal- ší třídu=volných míst dostatek! Gymnasium Jižní Město, 777710745, www.gjm.cz. • REKVAL. KURZY - Kosmetika * Kadeřnictví * Manikúra+Modeláž * Pedikúra * Masáže. * Vizážis- tika. ARTIRIS, Národní 43, P 1. www.artiris.cz t. 224230950, 602283431 Služby - nabídka • WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ soutěž pro ženy spisovatelky první reality show na internetu WWW.TOPCHATICKA.CZ luxusní ubytování v beskydech Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • HLEDÁME byty k pronájmu pro zaměstnané klienty, možnost sjednání garance plateb nájemné- ho. Hledáme byty a domy k prodeji. Volejte 296577214, 777884183 • Hledám menší byt do 50 m2 k dlouhodobému pronájmu pro 2 osoby, pouze do ceny 12000 I s poplatky. Moc děkuji za nabíd- ky. Tel.: 605 845 088 Vybavení dom. - nabídka Nemovitosti - poptávka • Vykoupíme nebo zprostředkuje- me prodej - byt, rod. dům, chata, Praha a okolí. Peníze ihned. Řeší- me exekuce, právní vady, dluhy. Tel. 777 306 102 Byty - poptávka • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Peníze ihned. Přímý zájemce ih- ned koupí byt v Praze pro investi- ci a následnému pronájmu. Tel.: 777 21 21 34 • INVESTIČNÍ BYTOVÝ fond vykoupí byty pouze v Praze. T: 602 21 96 21 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • Okamžitá záloha!! Platba v hoto- vosti za byt v Praze, osobní nebo družstevní do 6.000.000 Kč. Exe- kuce a dluhy zaplatím. Volejte 775 432 964 • Vykoupíme Váš byt kdekoliv v Praze a blízkém okolí, na stavu ani vlast. nezáleží. Platíme hoto- vě, právní servis zajištěn. TEL.: 732482138 • Majitel činžovního domu koupí byty v Praze pro nájemníky. Plat- ba ihned. Solidní jednání samo- zřejmostí. Právní služby zdarma. T.: 602 155 655 • SOUKROMÁ OSOBA nabízí hoto- vost za byt v Praze. Exekuce, dlu- hy vyřeším. Možnost okamžité zálo- hy. Volejte: 602 204 244 Finance - nabídka • Užijte si jaro s rychlou půjčkou od PROFI CREDIT až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000. Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Cestování - nabídka specialista na TURECKO NEJVÝHODNĚJŠÍ LAST MINUTE ZÁJEZDY DENNĚ ONLINE Květnová dovolená od 6.990,- za osobu ALL INCLUSIVE od 8.990,- www.marinetour.cz Bezpečnostní agentura přijme pracovníky pro zajištení ostrahy objektu v Praze Požadujeme * čistý trestní rejstřík * profesionální vystupování * dobrý fyzický stav * znalost práce na PC Nabízíme * 70-90 Kč/hod. * práci v příjemném prostředí * týdenní zálohy * a další výhody Besico Real s.r.o. přijme Údržbář-elektrikář Podmínka – 50 vyhláška § třída 6 a vyšší Řidičské oprávnění sk. B, e. Věk: do 55 let Životopis zasílejte na: e-mail pavel.ecer@besico.cz Přijmeme 2ženy do prádelny na Praze 9 - Běchovice. Tel.: 608 702 441 Přijmeme ihned strážné - muže a ženy Osvědčeníprof.kval.-strážnývýhodou. Fyzickynáročné-nevhodnéprodůchodce. Týdenní zálohy + možnost ubytování. Práce v Praze a středních Čechách NÁSTUP MOŽNÝ IHNED VOLEJTE ZDARMA 800 600 333 www.rotwyg.cz Autoservis Hostivice přijme automechanika, autoelektrikáře praxe vítána částečná znalost NJ výhodou dobré platové podmínky nástup dle dohody tel: 602 713 971 Firma příjme IHNED zahradníky a pracovníky údržby zeleně. Lokalita Praha 4. Praxe a znalost zahradnické mechanizace výhodou. Tel.: 724 550 400, 724 887 993 Vzdělávání - Kurzy nabíd. Státní střední škola SŠ Náhorní, Praha 8 přijímá žáky do oborů: KNIHKUPECKÉ A NAKLADATELSKÉ ČINNOSTI humanitně zaměřené čtyřleté denní studium s maturitou EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost čtyřleté denní studium s maturitou ARANŽÉR tříletý učební obor s možností pokračovat na 2-leté nástavbě zakončené maturitou Telefon: 284 683 289, 284 680 190 e-mail: ssnahorni@ssnahorni.cz, www.ssnahorni.cz VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 PŮJČKY od 5-50000Kč BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 731 782 308 605 246 323 www.uverihned.cz PENÍZE DOMÙ 312 316 002 VŠEM ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. NEJLEVNĚJŠÍ VYKLÍZENÍ Fa Sál vyklízí sklepy, půdy, byty Drobné demolice vč. nakládky a skládky Mobil: 603 455 868, tel./fax: 272 701 997 www.sal.cz info@sal.cz PRONÁJEM KONTEJNERŮ Nejlevnější vyklízení PRONÁJEM KONTEJNERŮ Pokračování na straně 18 elektro specialisté v centru Prahy V tůních 13,Praha 2 tel.: 224 941 344

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 21. května 2013 18SPORT • Rychlé půjčky od přímého posky- tovatele!!! Vyřízení do 48 hodin! Vyřešíme i exekuce! Bez registrů a volání na 900! Až 1 milion! Tel.: 720 669 440 • 2000 Kč ihned hotově na adre- se Soukenická 24, Praha 1. Za 15 dní vrátíte celkem 2360 Kč. Potře- bujete český OP a vlastní mobil s kreditem 3 Kč. • Solidní půjčka bez poplatku za vyřízení a volání na 900. Věk a registry nejsou rozhodující. Rych- lé a vstřícné jednání je samozřej- mostí. T: 731 812 292 • Potřebujete pomoci při řeše- ní Vaší složité finanční situa- ce? Máme pro Vás širokou šká- lu služeb a řešení. 604 118 105 Zdraví Ostatní • Koupím starožitný nábytek, sklo, porcelán, obrazy a jiné starožitnos- ti. Platba hotově. 728537570. M. Boleslav. Případně odkoupím celou pozůstalost. VOLEJTE ZDARMA 800 999 666 On-line žádost: www.ecredit.cz půJčkA pRO kAžDéhO 10 000 Až 70 000 kč  nízké měsíční splátky  nenahlížíme do registrů  bez poplatků za zpracování a schválení  peníze do 24 hod. Nezvládáte platit hypotéku? PůjčímeVámažna1roksplátekza2.99%p.a! Např. 100.000,- za 249,- měsíčně. Zástava do 2. pořadí za banku. Schválení do 5 dnů. Bez příjmu. www.spotrebni-uver.cz,Volejte774187250 Máte zdravotní probléMy? nyní nabízíme prozkoumání třech tělesných orgánů dle vašeho požadavku zdarMa. Info a objednávky na tel.: 602 133 374 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Dokončení ze strany 17 800 888 120 www.faircredit.cz Fair Credit | FAJN půjčka půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč • Rychlost v pohodlí Vašeho domova • Férovost • Individuální zákaznický přístup • Transparentnost • Profesionální jednání • On-line přehled nad svým účtem Finance - nabídka E.M.A. Europe sro, tech. zaj. Materna, pro starší 18let, max. 1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz Zámožná žena hledá milence.• Zavolej! 844 844 110, 5Kč/min. Mladá, nezadaná• Hanka 27. Najdu tu muže, který mě bude mít rád ta- kovou, jaká jsem? Zavolej mi, prosím, 909 801 801 nebo pošli SMS na 909 15 40 s kódem 38BK a tvůj text! Zanedbávaná penzistka Bo-• hunka 61. Ráda bych vyzkouše- la své tajné fantazie! Nebráním se žhavému milování s příchutí PERVERZU! Vytoč 909 80 50 40 nebo piš SMS na 909 15 50 s kó- dem 90RP a tvůj text! Nezaměstnaná• Kristýna29.Svůjvol- ný čas ráda obětuji TOBĚ! Víš, co s ním? Od lehké erotiky k drsným hrátkám! Volej 909 90 99 25 nebo pošli SMS na 909 15 50 s kó- dem 59RS a textem! Intimní - nabídka 3SPORT Zadlužený Baník má naději na udržení v nejvyšší fotbalové soutěži. Město od něj za 114 milionů koupí Bazaly. Ostravští městští zastupitelé na včerejším jednání v opako- vaném hlasování nakonec podpořili odkup areálu na Ba- zalech, kde fotbalisté hrají. Město za něj zaplatí přes 114 milionů korun. Klub s více než devadesáti- letou historií pomoc města nutně potřeboval. Už dnes mu vyprší lhůta na odvolání pro udělení licence, kterou jako jediný z účastníků první ligy zatím nedostal. Důvo- dem jsou hlavně vysoké dlu- hy. „Baník si zažil pár minut klinické smrti,“ řekl po opa- kovaném hlasování spoluma- jitel klubu Petr Šafarčík. ČTK Rozhodování o osudu Baníku sledoval i Milan Baroš. ČTK Tenis Kdo vlastní stadiony Pouze pět prvoligových klu- bů vlastní stadion, na kterém hrají. Devět patří městu. ● Kluby: Sparta Praha (Generali Arena), Sigma Olomouc (Andrův stadion), Baník Ostrava (Bazaly), 1. FK Příbram (Startip Aréna), FK Teplice (Na Stínadlech) ● Město: Viktoria Plzeň (Doosan Arena), Slovan Liberec (Stadion U Nisy), Baumit Jablonec (Chance Arena), FK Ml. Boleslav (Městský stadion), Vysočina Jihlava (Městský stadion), 1. FC Slovácko (Městský fotbalový stadion M. Valen- ty), Zbrojovka Brno (Městský fotbalový stadion), FC Hradec Kr. (Všesportovní stadion), Dynamo Č. Budějo- vice (Střelecký ostrov) ● Jiný vlastník: Dukla Praha (Armáda ČR), Slavia Praha (E Side Property Limited) Ostrava zachránila Baník, koupí stadion Kvitová si polepšila Tenistka Petra Kvitová se navzdory vyřazení v osmifinále turnaje v Římě posunula ve světovém žebříčku na sedmé místo. Kvitová sice v Římě nezopakovala loňské čtvrtfinále, ale ještě více bodů ztratila dosud sedmá Angelique Kerberová. Nejlepší český hráč Tomáš Berdych je po semifinálové účasti na Italian Open dál šestý.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

19SPORT Do lodi poprvé sedla v roce 1980. A v kajaku závodí Ště- pánka Hilgertová stále. I přesto, že letos oslavila pěta- čtyřicáté narozeniny. O uply- nulém víkendu se opět nomi- novala do českého reprezen- tačního družstva. Jak náročné pro vás nomi- nační závody byly? Musím říct, že přesto, že jsem se cítila dobře připrave- ná, jsem si uvědomovala, že mladé holky jezdí čím dál líp a že jsme čím dál víc vyrovna- nější. Takže nervózní jsem každopádně byla. Neříkají vám mladší kole- gyně, že byste už mohla skončit? Myslím, že ani ne... Berou to tak, že jsou tři místa, takže vedle mě ještě další dvě hol- ky můžou jezdit a vyrůst do světové konkurence. Je s postupem let příprava na sezonu náročnější? Náročnější je v tom, že tělo už trošičku hůř regeneruje. A možná taky v tom, že si člo- věk některé věci už trochu víc bere. Ale na druhou stra- nu myslím, že zkušenosti z přípravy jsou veliké plus. Člověk už se zná, ví, co vyne- chat nesmí a co naopak může. A pak je hrozně důleži- té, koho máte okolo sebe. Já třeba trénuju se synem Lubo- šem a na soustředěních i se zbytkem dukláckých mla- dých závodníků. Co říká syn na to, že pořád trénuje s mámou? Myslím, že si zvykl. Spíš je otázka, jestli je to pro něj vý- hoda. V určitých fázích pří- pravy to není špatné, ale před sezonou by mu asi neuškodi- lo trošičku častěji se dostat do kontaktu s ostatními kaja- káři. Na tomhle bychom asi ještě u něj měli pracovat. Co kdybyste se letos do re- prezentace nedostala? Vůbec netuším, jsem moc ráda, že se tím zabývat nemu- sím. Asi bych chuť jezdit na menších závodech hledala jen dost těžko. Na druhou stranu, když člověk už půl roku trénuje... Ale poté, co by přešlo zklamání a útlum po nominaci, tak by mě to léto asi zase navnadilo. Ale zřej- mě by tomu chyběl takový ten drive. Co se změnilo za ty roky, co závodíte? Určitě se zkrátily tratě. Když jsem začínala, tak jsem závodní jízdu jela asi 240 vte- řin. Teď většinou jezdíme tak mezi 100 až 110 vteřinami. Odpovídalo tomu i pojetí jízdy. Tratě byly dlouhé, bran- ky roztahané, takže to byl spíš vytrvalostní sport. Vývoj i v kanoistice jde hrozně do- předu. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ Štěpánka Hilgertová dál reprezentuje. ČTK Sobotní finále fotbalové Ligy mistrů mezi Borussií Dort- mund a Bayernem Mnichov bude řídit italský sudí Nicola Rizzoli. V londýnském Wem- bley mu budou asistovat kra- jané Renato Faverani a An- drea Stefani. Čtvrtým rozhod- čím bude Slovinec Damir Sko- mina. Jednačtyřicetiletý Riz- zoli už jedno velké finále pís- kal, v roce 2010 rozhodoval závěrečný duel Evropské ligy, v němž Atlético Madrid porazilo Fulham 2:1 po pro- dloužení. Sobotní finále star- tuje ve 20.45, sledovat jej mů- žete na ČT Sport. ČTK Zprávy krátce Češi prosázeli přes půl miliardy Čeští sázkaři na zápasy letošního mistrovství světa v ledním hokeji prosázeli zhruba o deset až dvacet procent více než loni, sázkové kance- láře celkem přijaly sázky za více než půl miliardy korun. Úspěšnější však byli bookmakeři, kte- rým nahrály neúspěchy papírových favoritů. Kordové se letos na okruhu daří Golfistka Jessica Kordo- vá potvrdila letošní vý- bornou formu a děle- ným druhým místem na turnaji Mobile Bay Clas- sic dosáhla nejlepšího vý- sledku na okruhu LPGA v sezoně. Dcera bývalé- ho českého tenisty Petra Kordy zaznamenala dru- hý největší úspěch v do- savadní kariéře. ČTK Kuriózní artefakt spojený s trenérskou kariérou Alexe Fergusona si mohou fanoušci fotbalistů Manchesteru Uni- ted pořídit v internetové auk- ci Ebay. V nabídce je použitá Fergusonova žvýkačka z ne- dělního zápasu s West Bromwichem (5:5), který byl pro úspěšného skotského tre- néra posledním. Právě žvýká- ním během zápasů byl Fer- guson pověstný a nebylo snad utkání, při kterém by ne- měl žvýkačku v puse. A údaj- ně tu úplně poslední nyní na- bízí neznámý majitel na in- ternetu. Zabalenou do úhled- né skřínky ze dřeva a skla. A zájemci už se o sběratel- skou raritu hlásí. Během vče- rejška se cena použité žvýkač- ky zvýšila z 28 liber dokonce na 740 (asi 23 tisíc korun). A určitě ještě stoupat bude, je- likož konec aukce je až 30. května. ČTK Po finálové prohře Švýcaři smutnili, přesto jsou národními hrdiny Švýcarští hokejisté jsou po mistrovství světa oslavováni ve své zemi jako hrdinové a nic na tom nezměnila ani finálová porážka 1:5 od domácího Švédska. Jejich tažení turnajem označila média za fenomenální, gigantické, brilantní, historické. „Speciálně ve sportu se má se superlativy šetřit. Ale to, co ukázali švýcarští hokejisté v uplynulých dvou týdnech, pro to vlastně neexistují slova,“ uvedl komentátor listu Blick, který všechny zmíněné pří- vlastky použil v jedné větě. Švýcaři se tímto výsledkem zařadili mezi světovou hokejovou elitu, kam se vrací po velmi dlouhé době. Stříbrné medaile se jim houpaly na krcích napo- sledy před 78 lety, bronz získali v roce 1953. GETTY Číslo dne 5:2Hokejisté Bostonu porazili i ve druhém utkání semifiná- le Východní konference New York Rangers 5:2 a po domá- cích zápasech vedou v sérii 2:0. U dvou branek vítězů asistoval David Krejčí, který je s 16 body nejproduktivněj- ším hráčem play-off NHL. První prohru v letošním Stanley Cupu utrpěl v brance Pittsburghu Tomáš Vokoun, jenž v utkání s Ottawou kryl 46 střel. Až v poslední minutě základní hrací doby ho překo- nal při vlastním oslabení po asistenci Milana Michálka Daniel Alfredsson a v čase 87:39 pak zápas rozhodl Colin Greening. Hilgertová: Neříkají mi, ať už se závody skončím Finále LM. Řídit ho bude italský sudí Žvýkačka. Můžete mít Fergusonovu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/

20

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-2105-13/