METRO Čechy - 7.8.2019

METRO Čechy - 7.8.2019http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d Středa, 7. srpna 2019 Č. 145, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 5 4 1 9 1 9 771211 781002 5 4 1 9 1 SUPER CENA =Mimořádnánabídkadovyprodánízásob.Nabídka jeplatnádovyprodánízásob.Zatiskovéchybyneručíme.Prodejjen vmnožstvíobvyklémprodomácnost.Všechnafotajsoupouzeilustrační. -40% 17,90 29,90 PLATÍ OD 7. 8. DO 8. 8. 2019 KOFOLA Limonáda různé druhy 2 l PET láhev (=1 l 8,95) Svátek slaví: Lada SALCBURK SI VÁS ZÍSKÁ UMĚNÍM I SLADKOSTMI MĚSTO KE ZPŘÍJEMNĚNÍ POBYTU PŘIPRAVILO PRO TURISTY KARTU STRANA 14 INZERCE Na Orlici je vodácká sezona ještě lepší, než byla loňská Za ještě lepší než tu loňskou označují letošní sezonu provozovatelé půjčoven lodí na řece Orlici v Královéhradeckém kra- ji. Denně ji zaplní desítky vodáků. Nejvytíženější úsek je mezi Kostelcem nad Orlicí a Krňovicemi. „Víkend je potřeba si zarezervovat minimálně týden předem,“ řekla Lucie Skalická z půjčovny v Týništi nad Orlicí. Podobná situace je na všech českých řekách, i tam provozovatelé doporučují zamluvit si vybavení dopředu. ČTK Za pohodlí na chatě si často rádi připlatíme Vzdálenost. Pořizujeme si rekreační objekty do 50 kilometrů od domova. Náklady. Na provoz chaty nebo chalupy vydáme desetitisíce korun ročně. Fenomén. Bez Chalupářů se v televizi neobejde žádné léto STRANA 2 Bude Babiš obžalován? Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodne do konce srpna, zda podá obžalobu na předsedu vlády Andreje Babiše a další obviněné v případu padesátimilionové dotace pro Farmu Čapí hnízdo. STRANA 3 Za odvoz písku pokuta Tuny písku, oblázků i škeblí si každý rok chtějí odvézt turisté ze Sardinie. Při prohledání zavazadel na místním letišti může být při takovém nálezu udělena pokuta až 77 tisíc korun. STRANA 7 Hudba, kam se podíváš Nadcházející víkend přinese fanouškům hudby Keltskou noc v Harrachově, putovní Hrady.cz se přesunou na Veveří, domažlické Chodské slavnosti zpestří Chodrockfest a Michal Prokop opět pozve na Krásné ztráty. STRANA 10

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 7. srpna 2019 02 V počtu víkendo- vých objektů na počet obyvatel překonávají Čechy pouze Švédové. Náklady na provoz chaty nebo chalupy dosahují ročně až desítek tisíc korun. Vedle daně z nemovitosti, poplatků za vodu, energie nebo odvoz odpadů vydávají Češi nejvíc peněz za průběžné opravy a modernizaci. „Souvisí to i s tím, že řada z nich přetváří své rekreační objekty na trvalé bydliště,“ komentuje výsledky poslední- ho průzkumu mezi českými chataři a chalupáři Přemysl Hanzelka z Poštovní spořitel- ny. „Přibližně polovina z nich je ochotna investovat ročně až třicet tisíc na nejrůznější úpravy a opravy,“ dodává Hanzelka. Stále častěji patří do polož- ky chalupářských výdajů po- řízení a následná péče i další český fenomén – bazény. Prv- ní napuštění o objemu kolem třiceti krychlových metrů vy- chází asi na 1500 až 2500 ko- run. Pokud ošetřujete vodu chemicky, za letní sezonu vy- dáte okolo dvou tisíc korun. Jenže v případě komplikací musíte sáhnout do peněžen- ky hlouběji. „Oprava praskli- ny v zapuštěném bazénu na chalupě nás vyšla na více než deset tisíc korun,“ přiznává Petr Kos, který má víkendový objekt na Lounsku. I dosavad- ní přestavby chalupy vyšly na statisíce, Kosovi však počíta- jí, že se sem za nějakých de- set let trvale přestěhují na penzi, a tomu investice do ob- jektu odpovídají. Chataření ale nemusí zna- menat jen náklady. Proná- jem v době, kdy tam majitelé nejsou, může minimálně srovnat náklady na provoz na nulu. „V době, kdy existuje Booking.com nebo Airbnb, je pronajímání jednoduché,“ komentuje trend Stanislav Pouzar z českobudějovické pobočky M&M reality. Potvr- zuje to i pražský zubař Pavel Dražák. „Máme chalupu ne- daleko šumavské Kvildy. Bý- váme tam zhruba tři týdny v létě, týden v zimě, jinak, po- kud to jde, chalupu pronají- máme,“ říká stomatolog s tím, že jeho rodině nevadí 160kilometrová vzdálenost z domova. Většina českých chatařů a chalupářů si však pořizuje objekty do padesáti kilometrů od domova. Objek- ty nabízejí především přes české weby, které se na pro- nájmy chat a chalup speciali- zují. Lidé nepořizují jen samo- statné chalupy, zájem mají i o nákup apartmánů v byto- vých objektech v turisticky atraktivních lokalitách. Čas- to je však kupují kvůli další- mu pronájmu. „V jižních Če- chách se to týká například Li- penska,“ upřesňuje realitní makléř Pouzar. Mezi nejčas- tějšími zájemci o nákup re- kreačních nemovitostí v Pošu- maví jsou podle Pouzara Češi. Němci nebo Rakušané, kteří to sem také nemají dale- ko, jsou v menšině. Stále trvá vysoký zájem o nákup, poptávka znatelně převyšuje nabídku. „Výraz- nější je v jarních měsících, lidé si ji chtějí užít ještě ten samý rok v létě,“ řekla dení- ku Metro Monika Maděrová ze žatecké pobočky kancelá- ře realitní společnosti RE/MAX. „Standardní doba prodeje s dobře nastavenou cenou se pohybuje od jedno- ho do dvou měsíců,“ říká Ma- děrová. Cena rekreačních chat se v jejím regionu pohy- buje kolem jednoho milionu korun, chalupy jsou v rozme- zí jeden až jeden a půl milio- nu korun. „V oblíbených re- gionech nejsou výjimkou cha- ty a chalupy za několik mi- lionů korun,“ říká Maděrová. To potvrzuje současnou tendenci v rekreačním realit- ním byznysu, kdy lidé hledají chaty a chalupy, které nebu- dou muset léta opravovat a budou v nich jen relaxovat. PAVEL HRABICA pavel.hrabica@metro.cz Seriál Chalupáři s Jiřím Sová- kem a Josefem Kemrem reprí- zují televize léto co léto. ● Chalupáři se poprvé vysílali v roce 1975. ● Chalupářskou tematiku zachy- til i film Na samotě u lesa, kte- rý měl premiéru v kinech v roce 1976. Režíroval ho Jiří Menzel, scénář napsali Zde- něk Svěrák a Ladislav Smoljak. ● V roce 2018 natočil Tomáš Pavlíček film Chata na prodej. Téma? Co s chatou, kam ni- kdo nejezdí. ● Jako zajíci je film Karla Smycz- ka z roku 1981. Odehrává se v chatové osadě na Slapech. Rodina v čele s otcem Zdeň- kem Svěrákem staví víkendo- vou chatu a musí se sžít s ostatními chataři. Chalupářský fenomén v českém filmu a televizi Chataření na dosah 432 V Česku je podle odhadů přes 400 tisíc chat a chalup, které slouží převážně k dočasnému bydlení a relaxaci. 80 Téměř čtyři pětiny rekreač- ních objektů mají Češi v dosa- hu 20 až 50 kilometrů od bydliště. Jen 10 procent jezdí dál než 100 kilometrů. 2,2 Průměrná cena rekreačního objektu ve středních Čechách se nyní pohybuje nad dva miliony korun. Drahé dluhy vyřešíte s Rentou z nemovitosti Paní Vlasta je 71 letá aktivní seniorka. Celý život učila na vysoké škole v Praze a po odchodu do důchodu na zkrácený úvazek přednáše- la na univerzitě. Když i tento přivýdělek skončil, pracovala paní Vlasta tu a tam jako průvodkyně po Praze. Šlo ale o nepravidelné sezónní bri- gády. Navíc čelila konkurenci mladších kolegyň a chození po památkách ji začalo zmáhat. Pracovala celý život, ale průměr- ný důchod jí k důstojnému živo- tu nestačil. Pořídila si proto kre- ditní kartu. I když se snažila mít výdaje pod kontrolou, placení kartou bylo tak pohodlné a bez- bolestné, že peníze z účtu zmi- zely jako mávnutím kouzelného proutku. PaníVlasta opět zápasi- la měsíc co měsíc s nedostatkem peněz. Navíc musela splácet stá- le rostoucí úroky z kreditní karty. Bála se, že spadne do dluhové pasti. Naštěstí narazila v novi- nách na Rentu z nemovitosti. Vlasta neváhala a Rentu z nemo- vitosti si pořídila. Jednorázově získala 150 000Kč a dalších 10 let bude dostávat každý měsíc téměř 10 000Kč. Výhodou je, že jí patří krásný byt v Praze v hod- notě několika milionů. Chudá tedy není. Rentu splácet nemusí, tato povinnost přejde na dědice. Nemusí ani prodávat byt, bude bydlet pořád ve svém. Paní Vlasta opět pookřála. Zbavila se dluhu a zase mohla cestovat, zajít s přítelkyněmi do cukrárny a do divadla, pořídit si pěkné oblečení, chodit ke ka- deřníkovi a na jógu.„Doporučuji Rentu každému seniorovi, který je aktivní, má se zdravě rád a ne- myslí jen na děti a na vnoučata, ale i na sebe,“ uzavřela svoji ži- votní zkušenost paní Vlasta. VýhoDy Renty z nemoVitosti: z Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně). z Za života nemusíte nic splácet. z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu. z Můžete žít důstojněji a život si více užívat ChCete Vědět VíC? z Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy na www.rentaznemovitosti.cz. z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma. z můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850. z Jsme držiteli licence České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů. inzerce Chalupaření stojí dost peněz, Češi rádi investují do pohodlí ČESKÁ TELEVIZE

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

DOMOV středa 7. srpna 2019 03 Do konce léta se státní zástupce rozhodne. Státní zástupce Jaroslav Ša- roch rozhodne do konce srp- na, zda podá obžalobu na pre- miéra Andreje Babiše a další obviněné v případu padesáti- milionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. V rozhovoru na serveru Se- znam Zprávy to řekla pražská vrchní státní zástupkyně Len- ka Bradáčová. Policie podala návrh na obžalování Babiše v polovině dubna, Bradáčová nepovažuje za nestandardní, že státní zastupitelství o dal- ším postupu dosud nerozhod- lo. „Osobně předpokládám, že do konce léta bychom měli znát odpověď, jak (Ša- roch) rozhodne,“ řekla Bradá- čová. Připomněla, že státní zástupce může podat obžalo- bu, zastavit trestní stíhání nebo vrátit spis policii k další- mu vyšetřování. Poté, co poli- cie podala návrh na obžalová- ní Babiše a ostatních obvině- ných, Bradáčová uvedla, že by státní zastupitelství mělo o dalším postupu rozhod- nout do tří měsíců. Tato lhů- ta uplynula v polovině červen- ce, vrchní státní zástupkyně se ale nedomnívá, že by Ša- roch věc protahoval. „Ta lhů- ta tří měsíců je průměrná doba, kdy státní zástupci kraj- ských a městského státního zastupitelství zpracovávají obžaloby nebo jiná rozhodnu- tí v obdobných věcech stejné závažnosti,“ řekla. ČTK Největší vodní show v Česku V místech, kde stávala obec Dolní Vltavice na Čes- kokrumlovsku se chystá velkolepá akce. Na hladi- ně lipenské nádrže bude 21. září večer světelná au- diovizuální show, která připomene zatopení obce kvůli výstavbě přehrady. Lidé díky projekcím spatří například dnes zatopené domy i kostel, které z vody vystoupí. Světový unikát v Brdech otevřen Atom muzeum v Míšově v Brdech, které bylo 2,5 měsíce bez elektřiny, je znovu otevřené veřejnos- ti. Bývalý sklad sovětské ja- derné munice přešel z ar- mády na Úřad pro zastupo- vání státu ve věcech majet- kových. Právě kvůli změ- ně majitele byla elektric- ká energie přerušena. Bý- valý sklad je jediným tako- vým veřejně přístupným místem na světě. ČTK Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreační- ho a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. ● Kromě premiéra čelí obvinění i jeho manželka Monika, dcera Adriana Bobeková, jeho švagr Martin Herodes. Obvině- ni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího vyloučila policie k vlastnímu řízení. V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé, po jejich stížnosti bylo obvinění zrušeno. ● Babišovi hrozí v kauze až deset let vězení. Premiér dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. ● V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společ- nost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika le- tech se společnost vrátila pod Agrofert, jehož akcie premiér vložil do svěřenských fondů. Lidi baví meloun, který vyrostl na pláži Na pláži u jezera Milada v Chabařovicích na Ústecku vyrostl vodní meloun, rostlina vze- šlá zřejmě z odhozeného semínka. Objevila se jen kousek od stánku s občerstvením. Ně- kteří návštěvníci pláže žertují, že když se melounu tak dobře daří, zasejí sem další. MAFRA Krátce Případ 50milionové dotace SUPER CENA = Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v množství obvyklém pro domácnost. Všechna fota jsou pouze ilustrační. -50% 14,90 29,90 -22% 16,90 21,90 -33% 29,90 44,90 -36% 6,90 10,90 PLATÍ OD 7. 8. DO 8. 8. 2019 ORIGINAL RIVER Tonic Limonáda 2 l PET láhev (=1 l 7,45) POLIČANKA Majonéza/ Tatarská omáčka 250 ml (=100 g 6,76) ORION Lentilky 150 g (=100 g 19,94) SEDITA Oplatka Horalky 50 g (=100 g 13,80) Obžaloba Babiše. Čeká se, zda bude

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 7. srpna 2019 04 Luxusní dary 10,1 Celková hodnota darů, které tehdejší šéfka kabinetu pre- miéra Petra Nečase Jana Nagyová v letech 2012 a 2013 podle obžaloby přijala a ne- přiznala, činí 10,1 milionu ko- run a údajně zkrácená daň pak 736 tisíc korun. Advokát Nečasové před časem uvedl, že klientka peníze doplatila. Nečasová se však proti zpět- nému vyměření daně brání správními žalobami. Mimo jiné jí vadí, že finanční ředitel- ství postupovalo až na zákla- dě usnesení státního zástup- ce v její trestní věci. Nagyová si Nečase vzala v roce 2013. Jana Nečasová MAFRA Pohřeb Václava Kotka Dlouhotrvajícím potleskem se včera ve zcela zaplněném strašnickém krematoriu v Praze rozloučili pozůstalí, kole- gové i veřejnost s dlouholetým členem Divadla Járy Cimr- mana Václavem Kotkem (na snímku vpravo z listopadu 2010). Herec a divadelní manažer zemřel ve věku 67 let ve středu 24. července ve svém domě na Karlštejně po pádu ze schodiště. IGOR ZEHL, ČTK a 2x MAFRA Letošní červenec v Česku byl desátý nejteplejší od roku 1961, od kdy se počítají re- publikové teplotní průměry. Průměrná teplota byla 18,8 stupně Celsia, sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejvyšší červencová teplota v Česku byla v roce 2006, kdy dosáhla průměr- ných 21,3 stupně. Podle ev- ropských vědců z programu Copernicus byl letošní červe- nec nejteplejším měsícem v historii měření na Zemi. V pražském Klementinu, kte- ré zaznamenává teploty ne- přetržitě od roku 1775, dosáh- la průměrná měsíční teplota 22,3 stupně. Letošní červenec tak byl podle tamního měře- ní mimořádně teplý, ale ne nejteplejší, zařadil se na 17. místo za posledních 245 let. V Klementinu byla stejně jako v celé republice nejvyšší průměrná červencová teplo- ta v roce 2006, kdy činila 25 stupňů. I loňský červenec byl podle meteorologů v Klemen- tinu teplejší než ten letošní. Podle údajů z Klementina je na prvním místě červenec roku 2006, na druhém červe- nec 1994 (24,3 stupně) a na třetím 1834 (24 stupně). Další příčky obsadily července z let 2015, 2018 a 2010. Naopak nejchladnější červenec od roku 1775 byl zaznamenán v roce 1844 s průměrnou tep- lotou 16,1 stupně Celsia, na pomyslném žebříčku nejniž- ších teplot následují červen- ce z let 1786, 1913 a 1907. Z méně dávné doby se na de- vátém nejchladnějším místě umístil červenec 1980 s prů- měrnou teplotou 17,1 stup- ně. Letošní červenec byl také podle měření Klementina chladnější než červen, který byl nejteplejším červnem a třetím nejteplejším měsí- cem od začátku měření. Prů- měrná měsíční teplota dosáh- la 24,5 stupně, tedy o 2,2 stup- ně více než v červenci. Posled- ní červnový den padl v Kle- mentinu i absolutní teplotní rekord, který má nyní hodno- tu 37,9 stupně. Denní teplot- ní průměr se ale 30. června vyšplhal „jen“ na 29,4 stupně Celsia. V červenci trápily extrém- ně vysoké teploty obyvatele velké části Evropy či Spoje- ných států, na řadě míst pada- ly rekordy. Podle evropských vědců z programu Coper- nicus byl letošní červenec nej- teplejším měsícem v historii měření na Zemi. Rekord vel- mi těsně překonal údaj z roku 2016. ČTK Soudcům dochází trpělivost. Kauza, která položila Nečasovu vládu, se protahuje. Případ takzvaných trafik pro poslance ODS či krácení daně za luxusní dary pro ženu ex- premiéra Petra Nečase se stá- le řeší. Vše ale nyní protahují svědci. Na včerejším projedná- ní nebyly přítomny více než dvě třetiny k soudu předvola- ných lidí. Někteří se ze stání omluvili už poněkolikáté. Včera se jednalo například o generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše, podnikatele Tomáše Chrenka, bývalého šéfa Státního pozemkového úřadu Petra Šťovíčka či advo- káta Karla Muzikáře. Dopo- ledne tak soudkyně Helena Králová vyslechla pouze čtyři lidi, kteří mluvili dohromady zhruba 30 minut. O drahých dárcích či osobních schůz- kách však nic nevypověděli. Státní zástupce Rostislav Bajger po jednání naznačil, že by soud měl vůči nepřítom- ným postupovat razantněji. Může například začít ukládat pořádkové pokuty či nechat muže předvést. „Zbývá vy- slechnout ještě 40 svědků,“ uvedl žalobce s tím, že se tak případ může značně protáh- nout. Předsedkyně senátu Králo- vá na minulém jednání uved- la, že na přání obžalovaných bude muset osobně předvo- lat nejen všechny lidi, kteří na policii vypovídali jako svědci, ale i ty, kteří tam pou- ze podávali vysvětlení. Včera tak vypovídala například ně- kdejší halová rekordmanka ve vrhu koulí Helena Fibinge- rová. Atletka uvedla, že se s Nečasovou seznámila, když zajišťovala halové mistrov- ství Evropy v atletice v roce 2015. „Já znám Janu Nagyo- vou jinak, než jak je vykreslo- vána,“ prohlásila. Podle ní byla někdejší šéfka Nečasova kabinetu vzorná matka a ka- marádka. K narozeninám jí dala náramek, který podle ní ale nebyl zvlášť cenný. Dále vypovídaly zaměstnankyně Úřadu vlády, o darech ale ne- věděly. Za krácení daní hrozí Nečasové až osmileté vězení. Vyšetřovatelé chtěli ženu pů- vodně obvinit z korupce. Předpokládali totiž, že dárky byly úplatky, které měly vliv- ným lidem zajistit udržení po- zic ve státních či městských firmách nebo přístup k pre- miérovi. Neměli ale dostatek důkazů. Mezi údajnými dárci figuruje kromě Beneše, Chrenka, Šťovíčka či Muziká- ře i tehdejší ministr životní- ho prostředí Tomáš Chalupa, který včera také nedorazil, či někdejší šéf ČEPS Vladimír Tošovský. ČTK Červenec. Jeden z nejteplejších Trafiky? Také v části týkající se takzvaných trafik obžalovaní vinu odmítají. Nečas už dříve uvedl, že nikomu nic nenabí- zel, pouze se v době stranic- kého volebního kongresu snažil vyřešit rozkol v ODS. Obžaloba je podle něj vykon- struovaná a nepravdivá. Příslib trafik u soudu v minu- losti popřela také zmíněná trojice poslanců. ● V kauze, která v roce 2013 přispěla k pádu vlády, čelí obžalobě z podplácení bývalý premiér Petr Nečas (ODS), jeho žena Jana (dříve Nagyová) a někdejší náměs- tek ministra zemědělství Ro- man Boček. ● Státní zástupce tvrdí, že v roce 2012 přislíbili poslan- cům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Bývalá ředitelka premiérova kabine- tu Nečasová je pak obžalová- na také z toho, že nezdanila luxusní dary, které dostávala od podnikatelů a lobbistů. Svědci v kauze Nagyová nepřišli

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

Spa Resort Libverda Lázně Libverda 82, 463 62 Tel.: +420 482 368 100-102 E-mail: info@lazne-libverda.cz www.lazne-libverda.cz LÁZNĚ LIBVERDA jsou malebné lázně ležící v podhůří Jizerských hor, 25 km od Liberce. Léčí pohybový aparát, kardiovas- kulární a onkologické onemocnění, diabetes a nemoci neurologické. Nabízí celou řadu krátkodobých i dlouhodobých léčebných a wellness pobytů nebo si můžete zakoupit pouze některou ze široké nabídky atraktivních procedur. Ke zpestření svého pobytu můžete využít venkovní hřiště pro seniory, Relax stezku, minigolf, tenis, saunu, Whirlpool, rehabi- litační bazén, billiard, ping-pong, kuželky, petanque i fitness centrum. V blízkosti se nachází „Singltrek pod Smrkem“ - síť téměř 90 km stezek pro cyklistické nadšence. Kompletní nabídku speciálních pobytových balíčků naleznete na: www.lazne-libverda.cz. Domácí mazlíčci jsou v našem resortu vítáni. Praha  Libverda Ostrava Brno Regenerace těla i ducha v Jizerských horách CESTA Z MĚSTA – ANTISTRESOVÝ POBYT • 3 dny / 2 noci • od 3.170 Kč osoba / pobyt Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 2 wellness procedury – uhličitá koupel, antistresová masáž, fitness, venkovní fitpark, Wi-Fi CYKLO-VÍKEND • 3 dny / 2 noci • od 3.280 Kč osoba / pobyt Ubytování, polopenze, 2 procedury – masáž (částečná), rehabilitační bazén se saunou, káva a zákusek, 1× svačinový balíček, mapa Singltreku, úschova kol, fitness, venkovní fitpark, Wi-Fi WELLNESS & RELAX • 4 dny / 3 noci • od 4.190 Kč osoba / pobyt Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 3 wellness procedury – uhličitá koupel, masáž (částečná), oxygenoterapie, fitness, venkovní fitpark, Wi-Fi RODINNÝ JIZERSKÝ ZÁŽITEK • 3 dny / 2 noci • od 2.860 Kč osoba / pobyt Ubytování, polopenze, káva a zákusek, dárek pro každého malého návštěvníka, 2× minigolf, masáž pro rodiče (+při pobytu na 4 dny uhličitá koupel), zapůjčení společenské hry na pokoj, fitness, venkovní fitpark, dětské hřiště, Wi-Fi HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ • sleva 10 % pro 3 dny / 2 noci • od 932 Kč / osoba / noc Ubytování 3 nebo 4 , snídaně, fitness, venkovní fitpark, TV, Wi-Fi JEDINEČNÝ DÁREK Chcete udělat radost svým blízkým či přátelům? Věnujte jim pobyt v Jizerských horách. Spa Resort Libverda Vám nabízí poukazy hodnotové nebo na pobyt dle Vašeho přání. Nabídku poukazu naleznete na www.lazne-libverda.cz nebo nás kontaktujte telefonicky: +420 482 368 101 nebo e-mailem: rezervace@lazne-libverda.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 7. srpna 2019 06 „Bude to laskavá show,“ říká Ovčá- ček o svém novém pořadu. Jiří Ovčáček se veřejně vyja- dřuje nejen jako tiskový mluvčí prezidenta Miloše Ze- mana, ale často na rozdíl od svých předchůdců poněkud nezdrženlivě hlásá i vlastní názory na aktuální politické dění. Teď pro šíření svých ná- hledů na svět získal další pro- stor. Ve spolupráci s televizí Barrandov, kterou vlastní Ja- romír Soukup, bude modero- vat svou vlastní talkshow a zpovídat vybrané hosty. „Bude to laskavá talkshow, do které si budu zvát zajíma- vé hosty ze všech oborů lid- ské činnosti,“ řekl. Mluvčí prezidenta si bude vybírat hosty podle svého uvážení a pořad by měla televize vysí- lat každý týden. Podle mediál- ního analytika Jana Jiráka je mluvčí prezidenta republiky v roli televizního baviče dal- ším dokladem stírání hranic mezi politikou a zábavou. „To by mělo znepokojovat sa- motné mluvčí stran, firem i jejich stavovskou organiza- ci, jíž je APRA, jelikož je to dost zneklidňující zpráva o nich a jejich profesi,“ dopl- nil Jirák. Avšak podle Jiráka jsou nejrůznější formy sbližo- vání politiky a zábavy novým trendem doby. iDNES.cz Jeden ze spoluobžalovaných v korupční kauze soudce Iva- na Elischera včera při hlavním líčení přiznal, že předal údaj- nému organizátorovi korupce Nguyen Quoc Hungovi peníze za ovlivnění výše trestu pro Vietnamce, kterého Elischer soudil. Zároveň ale uvedl, že Elischera nezná. Soudce praž- ského vrchního soudu Elischer je obžalovaný z toho, že za úplatky ovlivňoval kauzy Vietnamců souzených za výro- bu a distribuci drog. iDNES.cz Chystá pořad. MAFRA Vzácná příroda je kvůli suchu ohrožena Dlouhodobé sucho v Krkonoších ohrožuje některé vzácné ekosystémy. Problém se proje- vuje nejvíce na rašeliništích, která mají funkci zásobárny vody. Správa Krkonošského ná- rodního parku označila situaci za alarmující. Jedním ze způsobů, jak suchu čelit, je budo- vání přehrážek (na snímku). Díky nim bude možné obnovit podmáčené a rašelinné smrči- ny, které se původně na tomto místě vyskytovaly na velké rozloze. Systém přehrážek umožňuje zadržet velké množství vody, která by jinak ze svahů rychle odtékala. ČTK -50% na již zlevněné zboží* 8. - 11.8.2019 *Sleva platí jen 8. - 11.8.2019 ve všech prodejnách C&A v České republice. Sleva 50% vám bude odečtena na pokladně ze zlevněné ceny uvedené na etiketě. Nevztahuje se na předešlé nákupy. inzerce Jiří míří na Barrandov Kauza Elischer. Pokračuje

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz SVĚT středa 7. srpna 2019 07 Za pašování hrozí turistům na ital- ské Sardinii poměrně vysoká pokuta. Tuny písku, oblázky a škeble zabavené v zavazadlech turis- tů se vracejí na Smaragdové pobřeží na severozápadě ital- ského ostrova Sardinie. Na místním letišti ve městě Ol- bia se cestovatelům systema- ticky prohledávají zavazadla a za pašování písku lze dostat pokutu od 500 do 3000 eur, což je asi 12 900 až 77 300 ko- run. Za posledních deset let vý- letníkům zabavili kolem de- seti tun písku. Nejčastěji ho cestující přepravovali v půllit- rových lahvích, napsal server The Local. „Je to do očí bijící množ- ství, člověk tak dostane před- stavu, jak rozšířené skutečně je brát si písek z pláží,“ řekl deníku Corriere della Sera Au- gusto Navone, ředitel přírod- ní rezervace na ostrově Tavo- lara u severovýchodního po- břeží Sardinie. Rezervace pod jeho vede- ním, italští lesníci, místní úřa- dy a vedení letiště v Olbii po- depsali dohodu, že co největ- ší možné množství zabavené- ho písku skončí znovu na plá- žích. Ve spolupráci s geology už určili dvě místa. Zatímco písek směřuje na pláž Porto San Paolo jižně od Olbie, na ostrůvek Tavolara putují ob- lázky a škeble. Na zmíněné pláži už skončilo zhruba šest tun písku. Zanedlouho by se měly na místech, kde lidé na ostrov Sardinie vstupují, objevit ce- dule, které budou v několika jazycích návštěvníky od sbírá- ní písku, škeblí a oblázků zra- zovat. Zaměstnanci letiště v Olbii zabaví rok co rok kolem dvou tun písku, uvádějí místní mé- dia. Pasažérům trajektů bylo zase loni v létě při kontro- lách v tamním přístavu, kde kontroly nebývají tak přísné, zabaveno zhruba 500 kilogra- mů písku. Některá města zvažují, zda vstup na pláž nepodmínit zá- kazem velkých tašek a osu- šek, aby si turisté písek úmyslně nebo mimoděk ne- odnášeli. Na ostrově nyní žije kolem 1,6 milionu obyvatel. ČTK *Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných a současně přihlášených v online shopu dm.cz. Deodorant Balea ve vás probudí opravdovou vášeň. Vaše smysly unese přímo do tropických krajů a v horkých dnech dodá tělu potřebnou svěžest s luxusní vůní tropického ovoce. Tělesný pach již nebude mít šanci! Navíc bez obsahu hliníkových solí. Balea deo&body sprej tropická nálada 150 ml 2690 17,93 Kč za 100 ml Kč PLAVTE VE VODĚ, NE V POTU! NAKUPUJTE POHODLNĚ ONLINE Číslo dne 110 Tolik let uplynulo od doby, kdy první žena automobilem projela Spojené státy od po- břeží k pobřeží. Dne 7. srpna 1909 dokončila tehdy 22letá Alice Taylor Huylerová 3800 mil dlouhou cestu z New Yorku do San Francis- ka. Ta jí trvala 59 dní. Žena dobrodružné povahy zemřela ve věku 96 let. Testují Severní Korea vypustila dvě balistické rakety krát- kého doletu, které uletěly přibližně 450 kilometrů a dosáhly výšky 37 kilomet- rů. Šlo již o čtvrtý severoko- rejský raketový test během necelých dvou týdnů. Americký ministr obrany Mark Esper včera uvedl, že USA situaci monitorují, ale nemají v úmyslu na ni pře- hnaně reagovat. 2x AP Písek. Památka z dovolené inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz SVĚT středa 7. srpna 2019 08 Za pondělní výbuch skladiště dělostřeleckých granátů v si- biřském Krasnojarském kraji může zřejmě lidská chyba. Přesnou příčinu požáru pro- vázeného sérií explozí vyšet- řuje prokuratura. Minister- stvo pro mimořádné události oznámilo, že kvůli vý- buchům bylo z devíti obcí evakuováno 16 500 lidí, z nichž asi sedm tisíc jich své domovy opustilo samostatně. Ubytování našli v provizoriu. Starosta Ačinsku Ilaj Achme- tov vyzval místní obyvatele, aby se do svých obydlí zatím nevraceli. „Někteří lidé se vra- cejí, ale ještě to nejde. Nebez- pečí trvá,“ uvedl. ČTK Za poslední století roztála polovina alpských ledovců. Sedmdesát procent z nich za minulých 30 let. Ledovce ve výšce nižší než 3500 metrů podle italského glaciologa Renata Colucciho zmizí do dvaceti až třiceti let. „Průměrné teploty za posled- ních patnáct let jejich přetr- vání pod touto hranicí ne- umožní,“ tvrdí odborník. „Sondy do ledovců v Grón- sku a v Antarktidě prozrazu- jí, že za posledních sto let při- býval oxid uhličitý v atmosfé- ře stokrát rychleji než v ja- kémkoli jiném období za po- sledních 800 tisíc let,“ uvedl glaciolog s tím, že odpověd- nost lze přisoudit pouze čin- nosti člověka. „Od poloviny 80. let se zvy- šují teploty. Do té doby zůstá- val v létě, a to i ve výškách pod 3000 metry, na ledovci sníh, který led chránil a záro- veň se z něj utvářela další le- dová vrstva,“ vysvětlil Co- lucci. „Nyní často sněhová po- krývka mizí. Led zůstává od- krytý slunci a taje,“ dodal. Italský vědec má za to, že pokud se globální oteplování do několika desetiletí neza- staví, mohly by jednou provždy zmizet ledovce ve vý- chodních a středních Alpách. Vzestup teplot by podle něj přestály jen ledovce v Alpách západních, které jsou nejvyš- ší. Tání ledovců se podle Co- lucciho netýká jen Alp, ale všech horských pásem světa, od And po Himálaj, obou pólů i arktické tundry. „Země jako Peru, Chile a Indie se ohledně zásobování vodou spoléhají na horské ledovce a mohly by se dočkat problé- mů,“ upozornil. „Rozpuštění ledovců na pó- lech by mohlo vést k zatope- ní ostrovů a pobřežních oblas- tí. Jen Grónsko, bez uvážení všech dalších zdrojů, by při- spělo ke zvednutí hladiny moře o pět až 30 centimet- rů,“ uvedl vědec. „Tání per- mafrostu – zmrzlé půdy v po- lárních oblastech – může uvolnit nezměrné množství metanu, který výrazně přispí- vá ke skleníkovému efektu,“ řekl Colucci. ČTK a MET inzerce www.ekonomicke-stavby.cz Lucie 6B 4+1 9979 Kč měsíčně v programu Nulová hotovost katalog 600 domů Madura odstřihl od financí Americký prezident Donald Trump podepsal příkaz, kte- rým nařídil úplně zmrazit aktiva venezuelské vlády v ju- risdikci Spojených států. Tento krok má zvýšit dále tlak na režim prezidenta Nicoláse Madura (na snímku). „Roz- hodl jsem, že je nezbytné zablokovat majetek venezuel- ské vlády z důvodu pokračující uzurpace moci nelegitim- ním režimem Nicoláse Madura,“ uvedl Trump v dopise pro demokratickou předsedkyni Sněmovny reprezentan- tů Nancy Pelosiovou. AP Na Spitfiru kolem světa Dva britští piloti se z Ang- lie vydali zrenovovanou stí- hačkou Spitfire vyrobenou v roce 1943 na cestu kolem světa. Letoun nemá kano- ny ani vojenský nátěr. Ste- ve Brooks a Matt Jones (dole na snímku) se chtějí stát prvními, kdo s legen- dárním britským strojem obletí planetu, a to za čtyři měsíce. Na trase dlouhé 43 500 kilometrů plánují zastávky ve třiceti zemích. Jelikož je ve stíhačce místo pouze pro jednoho člově- ka, piloti se proto budou muset v jejím řízení stří- dat. Druhý z nich vždy pole- tí v doprovodném letounu, který s nimi absolvuje ce- lou trasu. 2x AP Ačinsk. Lidé se domů ještě vracet nemají Krátce Tálibán hrozí útoky na volby Afghánské hnutí Tálibán označilo prezidentské volby v zemi vypsané na příští měsíc za podvod. Radikální skupina vyzva- la obyvatele k bojkotu hlasování a varovala, že její bojovníci udělají vše pro to, aby volby zablo- kovali. Lidé nemají cho- dit na předvolební shro- máždění, neboť se mo- hou stát terčem útoků. Předpokládá se, že dru- hý mandát ve volbách obhájí prezident Ašraf Ghaní, který trvá na tom, že se volby musí ko- nat podle plánu. ČTK Ledovce z části Alp brzy zmizí

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz KULTURA středa 7. srpna 2019 09 Zvrtla se V představení nazvaném Hra, která se zvrtla se v Divadle Bez zábradlí představí Karel Heřmá- nek mladší (na snímku), Dana Morávková či Josef Carda. Původně britská inscenace získala řadu ocenění, například cenu Laurence Oliviera za nej- lepší komediální text roku 2015. Režíruje Karel Heřmánek. Premiéra pro- běhne 13. září. MET Zcela zdarma se otevře více než 50 vybraných židovských objektů v Česku. Návštěvníci nedělního Dne ži- dovských památek mohou navštívit hřbitovy a synago- gy, jež jinak nejsou volně pří- stupné nebo prošly v posled- ních letech nákladnou rekon- strukcí. Z pamětihodností Židov- ského Města v Praze je součás- tí projektu Jeruzalémská sy- nagoga, na jejímž balkoně jsou k vidění dvě stálé expozi- ce, zabývající se péčí o židov- ské památky. „Ačkoliv je Den židovských památek zamě- řen především na regionální památky, v Praze budou moci návštěvníci zdarma navštívit Jeruzalémskou synagogu, kde jsou umístěny expozice dokumentující obnovu židov- ských hřbitovů a synagog po roce 1990,“ uvedl Pavel Vese- lý, hlavní koordinátor akce. Zároveň dodal, že Den ži- dovských památek letos při- padá na svátek Tiš’a be-av, při kterém si Židé připomínají zničení jeruzalémského chrá- mu. „A je to tak symbolické, že právě v tento den návštěv- níci uvidí, jak bohaté kultur- ní dědictví židovské památky představují a jaké jsou snahy o jeho záchranu,“ podotkl Ve- selý. Většina židovských obcí na našem území zanikla kvůli holocaustu a v důsledku pová- lečných emigračních vln. Bě- hem druhé světové války na- cisté vypálili a zničili na 70 sy- nagog. A dalších 105 jich bylo zbořeno za komunismu. Opuštěné synagogy a hřbito- vy tak jen chátraly. „Teprve po roce 1989 bylo možno přikročit k záchraně zbylých památek. Dochovalo se kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů,“ uzaví- rá Veselý s tím, že zoriento- vat se návštěvníkům akce po- může mobilní aplikace. MET Neděli okoření židovské památky inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz KULTURA středa 7. srpna 2019 10 Festivalové šílení vrcholí. Po celé zemi se rozproudí harmonické tóny i hektolitry piva. Ti, kdo nestihli beznadějně vyprodaný metalový festival Brutal Assault v josefovské pevnosti, nemusí smutnit. Deník Metro nabízí výběr toho nejzajímavějšího, co při- nese následující prodloužený víkend. Keltská noc „Jsme festival s nejlepším výhledem, pořádaný v nejvyš- ší nadmořské výšce v Česku.“ Tím se honosí pořadatelé akce, která se od čtvrtka do soboty odehrává v krkonoš- ském Harrachově, v exotic- kém prostředí skokanských můstků. Stráně rozduní Krko- nošská dechovka, Pirates of the Pubs, Plexis, Prago Union, Ivan Mládek a Banjo Band, Pipes and Pints, Dymy- try, Citron, Krucipüsk, Doc- tor P.P., E!E, Komunál, SPS, Tři sestry, Monkey Business, Xavier Baumaxa, Lety mimo, Apple Juice nebo seskupení Kohout plaší smrt. Vstupné za všechny tři dny činí 864 ko- run, jednodenní vsupenka přijde na 497 korun. Více na www.keltskanoc.cz Hrady.cz Putovní festival se od pát- ku do soboty odehraje pod br- něnským hradem Veveří. Ústředním tahákem je kape- la Kryštof, která se na Hra- dy.cz vrátila po šesti letech. První den vystoupí Sto zvířat, Mydy Rabycad, Anna K. nebo Rybičky 48, v sobotu budou na pořadu Visací zámek, Wohnout, Mirai a od 21.00 do 22.15 již zmíněný Kryštof. Permanentka na oba dny sto- jí 990 korun, na jeden den při- jde na 540 a 600 korun. Další info na www.ceskehrady.cz. Chodrockfest Devátý ročník hudebního open-air festivalu konaného v průběhu domažlických Chodských slavností potrvá od pátku do soboty. Akce se odehrává v terasovitém, pře- vážně písčitém prostředí jez- deckého areálu, a to na dvou scénách. Získala tak nálepku „plážová“. Vystoupí Olympic, Jelen, Walda gang, Trauten- berk nebo Arakain. Vstupné na oba dny přijde na 690 ko- run. Více najdete na www.chodrockfest.cz Krásný ztráty live Všetice Křest nového vydání klasic- kého alba a řada duetů jedno- ho z nejpopulárnějších čes- kých zpěváků Michala Proko- pa s řadou jeho hostů. I to bude náplní třetího ročníku festivalu Krásný ztráty live v pátek a sobotu a na statku ve středočeských Všeticích. Vystoupí i David Koller, Vladi- mír Mišík anebo Vladimír Merta. Vstupné přijde na 1190 korun. Dlaší info na www.krasnyztratyvsetice.cz HAL Pilarové to pořád twistuje Již v pátek oslaví Eva Pilarová osmdesátiny. Interpretka hitů Láska nebeská nebo Oliver Twist natočila nové al- bum, které pokřtí 23. září v Praze. Příští rok v lednu by pak měla být mezi hosty operní hvězdy Adama Plachetky na koncertu v O2 areně. MET Nestárnoucí Vladimír Mišík PROFIMEDIA.CZ Pořadatelé zrušili páteční koncert amerického zpěváka a skladatele Michaela Bolto- na v Olomouci. Důvodem je malý zájem návštěvníků. Na koncert dvojnásobného drži- tele ceny Grammy, který se měl uskutečnit jako jediný v České republice, se prodal pouze zlomek vstupenek. Bolton měl zavítat do Česka podruhé, naposledy zde vy- stupoval před 11 lety v Praze. „Jako promotéři jsme udě- lali velkou kampaň, ale ani to nepomohlo,“ uvedl za pořa- datele Josef Tarkay. Podotkl, že jedním z důvodů může být i to, že podobných akcí je mnoho. „Lidé to musí pocho- pit, vstupenky jim budou vrá- ceny,“ doplnil. Koncert se měl uskutečnit v pátek v pro- storách Korunní pevnůstky. Bolton, který je označován jako nejromantičtější hlas Ameriky, měl do Olomouce přivézt největší hity své ka- riéry včetně When a Man Lo- ves a Woman a představit i nové skladby. V neděli by měl Bolton vystoupit v Měst- ském amfiteátru ve sloven- ské Seredi. ČTK Haná. Bez zasněného držitele ceny Grammy Víkend stvořený pro hudební rej NEJČTENĚJŠÍ TÝDENÍK V ČESKU! inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz SERVIS středa 7. srpna 2019 11 FOTO: 2x AP Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu 1 Stehenní kost je nejdelší kostí lidského těla a snese i velké zatížení. Latinsky se nazývá: a) humer b) tumor c) femur Trpasličí mamuti, kteří žili na Wrangelově ostrově u břehů východní Sibiře, byli vysocí okolo: a) 1,8 m b) 3,8 m c) 5,8 m 3 Americký závod Lockheed Martin představil roku 1997 nový stíhací letoun F-22: a) Starfighter b) Raptor c) Blackbird 4 Podnikatel Karl Wittgenstein byl rakouský ocelářský magnát, zakladatel huti: a) Vojtěšské b) Nové c) Poldi 5 Bylina s trojlaločnými listy rodu Hepatica nese poetické pojmenování: a) jaterník podléška b) lomikámen trojprstý c) hvězdnice chlumní Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-c, 2-a, 3-b, 4-c, 5-a. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekordy: 7,1 °C/34,3 °C Roky výskytu: 1987/1965 Počasí DNES ZÍTRA PÁTEK SOBOTA Min. 25 Max. 29 Min. 23 Max. 27 Min. 25 Max. 29 Min. 27 Max. 31 Sudoku 12:30 Horákovi (23) 13:20 Viktorka Povídka z cyklu Bakaláři 13:40 Od sedmi do čtyř Drama (ČR, 1982) 14:55 Columbo 16:10 To je vražda, napsala V 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 13:20 Ta naša kapela 13:50 Vltava – staronová cesta 14:25 O čem sní ženy 15:25 Peklo pod hladinou (5/6) 16:10 Speciální zbraně 17:00 Proč letadla padají II 17:45 S kuchařem kolem světa po Paříži (5/6) 18:45 Večerníček 18:55 Kouzlo Afriky: Etoša v dešti 19:15 Kouzlo Afriky: Za lachtany na Cape Cross 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem Povídky Kostel, Paměti a Hantec spojuje téma sběratelé 21:30 Nemocnice na kraji města (17/20) Seriál (ČR, 1981) 22:29 Výsledky losování Šťastných 10 22:30 Doktorka Fosterová II (4/5) Seriál (VB, 2017) 23:25 Případy detektiva Murdocha X 00:10 AZ-kvíz 00:35 Objektiv 01:00 Bolkoviny 01:55 Pod pokličkou 02:20 Dobré ráno 04:50 Kluci v akci 05:15 Etiketa ČT1 20:00 Rocco Schiavone (6/10) Detektivní seriál (It., 2016). Odplata namísto Schiavo- neho zasáhla nevinnou oběť a vyšetřovatel se chystá své osobní záležitosti vyřešit postaru mimo policejní stanici. Epizoda z italského detektivního seriálu. Hrají: M. Giallini, C. Vismaraová, E. D’Argenio, M. Reale, I. Ragoneseová, F. Acquaroli a další 21:45 Ponorka (6/8) 22:50 Letecké katastrofy: Pod tlakem 23:35 Okupace (2/10) 00:20 Vláda (11) 01:20 Dům z karet III (11/13) 02:10 Oči Velkého bratra 02:40 Ochránce ČT2 20:15 Návštěvníci II: V chodbách času Komedie (Fr., 1998). Bandité ze středověku se díky magickému kouzlu ocitají v současnosti. Hrabě Godefroy se pro cestu do dnešní doby rozhodl proto, aby získal nazpět rodinné šperky a posvátné ostatky. Hrají: J. Reno, M. Robinová, Ch. Clavier a další. Režie J.-M. Poiré 22:50 Show Jana Krause 23:55 Policie v akci 00:55 Komisař Rex (14) Krimiseriál (N/Rak., 1993) 01:55 Komisař Rex II (1) Krimiseriál (N/Rak., 1994) 03:00 Doktor z hor: Nové příběhy X (11) Seriál (N, 2016) PRIMA 16:00 Zpátečka Co jsme hráli na Óčku tento den v roce 2016 17:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 17:30 Smash! Svět komiksů 17:35 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity Klipy nonstop 21:00 CZ & SK 22:00 Óčko flirt ÓČKO 20:20 Kriminálka Anděl II (10) Krimiseriál (ČR, 2010). Hrají: M. Stropnický, D. Švehlík, M. Taclík, H. Dvořáková, M. Novotný, L. Frej, M. Mejzlík, F. Blažek, V. Fridrich, E. Pospíšilová, H. Krtičková 21:35 Comeback Sitcom (ČR, 2010) 22:10 Comeback Sitcom (ČR, 2010) 22:50 Smrtonosná zbraň II (10) 23:45 Beze stopy III (22) 00:40 Můj přítel Monk VII (2) 01:30 Můj přítel Monk VII (3) 02:10 Námořní vyšetřovací služba XIV (4) 03:15 Co na to Češi 03:55 Ordinace v růžové zahradě 2 (509) NOVA 20:15 Teorie velkého třesku IV (6-8) Sitcom (USA, 2010). Hrají: J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 21:40 Kurz sebeovládání (23) Sitcom (USA, 2012-2014) 22:10 Teorie velkého třesku IV (9) Sitcom (USA, 2010) 22:40 Partička 23:20 Americký chopper III (19) Seriál (USA, 2005) 00:15 Partička 00:55 Kdo přežije: Jeden svět (13) 01:55 Barva moci (4) 02:50 Kdo přežije: Jeden svět (13) 03:50 Barva moci (4) Krimiseriál (USA, 2017) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:30 Krok za krokem II (9) 12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 (510) 14:10 Můj přítel Monk VII (3, 4) 16:00 Námořní vyšetřovací služba XIV (5) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:20 Krok za krokem II (10) 18:50 Hospoda (28) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:25 Policie Hamburk VI (18) 13:25 Doktor z hor: Nové příběhy X (11) 14:25 Komisař Rex (14) Střelba na Rexe. Krimiseriál (N/Rak., 1993) 15:30 Komisař Rex II (1) Němé výkřiky. Krimiseriál (N/Rak., 1994) 16:30 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:20 Futurama X (4) 12:50 Simpsonovi XVII (17) 13:15 Simpsonovi XVII (18) 13:45 Simpsonovi XVII (19) 14:15 Simpsonovi XVII (20) 14:45 Teorie velkého třesku IV (4, 5) 15:40 Futurama X (5) 16:00 Americký chopper III (19) 17:00 Top Gear 2008 18:05 COOLfeed 18:15 Simpsonovi XVII (21, 22) 19:15 Simpsonovi XVIII (1) 19:45 Simpsonovi XVIII (2) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Óčko trendy Aktuální klipy 11:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 12:05 Óčko hity Klipy nonstop 13:00 Óčko news 13:05 Mixxxer show 15:00 Óčko news 15:05 Óčko hity „Musím se pořádně rozcvičit na maraston.“ MAREK BLÍMA KRÁČMAR Facebook

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz SERVIS středa 7. srpna 2019 12 Klára Berková Nejezdím. Bydlím tam natrvalo. Klid, příroda a žádní lidé. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Pavel Svoboda Na své hrabství v jižních Čechách jezdím tak na týden v měsíci. Komiks Řešení sudoku V ZAJETÍ CHTÍČE Připomíná ten pán trochu primáře gynekologie Škrétu z Kun- derova románu Valčík na rozloučenou, muže léčícího neplod- né ženy zkumavkou s vlastním semenem. Americký finanč- ník a miliardář Jeffrey Epstein se nedávno přiznal, že vyso- kým počtem pohlavních styků chtěl šířit světem své DNA. Tady naše paralela končí. Na rozdíl od primáře Škréty je Epstein žijícím člověkem, kte- rý byl před měsícem zatčen a obviněn ze zneužívání nezleti- lých. Tento vynalézavý podnikatel před časem objevil „díru na trhu“ a vybudoval si úspěšný byznys na prodeji nezletilých dívek ze sociálně slabších rodin prominentním samcům. Sám se aktivně účastnil hrátek, jež se odehrávaly na mnoha místech světa, na jeho soukromém karib- ském Ostrově hříchu i na palu- bě letadla přezdívaného Lolita Express. Epstein si vedl černou knihu svých klientů, jejímž cílem bylo předejít hrozbě trestního stíhání. Mezi jeho „přátele“ se řadili i prezident Donald Trump, exprezident Bill Clinton nebo princ Andrew, vévoda z Yorku. Před pár týdny kvůli němu podal demisi americký ministr práce Alexander Acosta. Ten po prvním Epsteinově obvinění z roku 2008, kdy mu za zneužívání nezletilých hrozilo čtyři- cet let vězení, z pozice floridského generálního prokurátora jeho proces překvalifikoval; výsledkem byl roční trest, během něhož směl Epstein volně opouštět věznici. Epsteinův výnosný byznys pokračoval... V současnosti se chys- tá nový proces, jenž ruší spánek nejednomu vlivnému milov- níkovi lolitek. www.martindanes.com Petr Kuryltso Mám to půl hodiny od Prahy. Takže když je čas, kdykoli. Anketa Jak často jezdíte na chalupu/chatu? Dopisy a vzkazy Vidím to jinak Opravdu nemohu zůstat lhostejná k názoru babič- ky na to, že pravnučka v pěti letech teprve pozná- vá a utváří se. Jediné, v čem má pravdu, je to, že není jediná. Holčička evi- dentně žije v prostředí, které cit a jemnost postrá- dá. Ve věku pěti let by měla mít vštípené vlast- nosti, které holčička má mít. Dítě vyrůstající v pro- středí plném lásky, pocho- pení a ohleduplnosti hru- bost nezná. Setkávám se s holčičkami, které něžně pečují o svou panenku, opatrně a s láskou se cho- vají ke svému živému mazlíčkovi. Ale bohužel se při procházce s pej- skem setkám i s dítětem, které na pejska okamžitě zaútočí klackem nebo ho dokonce kopne. To přece normální není. A o dovole- né jsem se setkala rovněž s pětiletou holčičkou, kte- rá dupala po malých žel- vičkách. Když jsem na to upozornila její matku, hrubě se na mě osopila. Dítě je obrázkem své rodiny a musí od malička vědět, co je dobré a zlé a co má kde své meze. ALICE STINEROVÁ dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na středu 7. 8. Zaznamenáváte signály ze strany opačného pohlaví a říkáte si, že by byla škoda jich nevyu- žít. To platí i pro zadané Berany! Není divu, že se k vám upí- ná pozornost nejednoho protějšku. Vyzařujete kouzlo, které je mnohem silnější než moderní outfit. Čekáte, co vám vesmírní ve- likáni přinesou, a stýskáte si, že jim nová známost trvá dlouho. Zatím se dejte pořádně do gala. V těchto dnech jste sami sobě nejlepšími milenci. Nemusíte nikomu vysvětlovat, co a jak potřebujete. Postaráte se o to raz dva. Pokudbudetepolovičkustá- lekritizovat,vesmírvásklep- ne přes prsty. Drsně vám připomene, že kážete vodu a sami pijete víno. Negativní naladění je znát. Mračíte se na svět a ohrnu- jete nos nad nápadníky, kteří o vás pro- jevují zájem. Nejsou dost dobří. Milostným životem pro- plouváte zlehka. Drahá po- lovička kolem vás poskakuje jako holu- bička a stará se, abyste se měli krásně. Vašemanželstvínepřekypu- je harmonií. S drahou polo- vičkouse dohadujete zejménakvůli od- lišným plánům na nadcházející víkend. Flirtujete, bavíte se, ale jen tak někoho si blíže k tělu nepustíte. O svém ideálu máte jasné představy a ty jsou dost náročné. Opačné pohlaví je uneseno. Vyprávíte strhující historky, házíte svůdným očkem a ve správnou chvíli zasadíte sladkou lichotku. Jen tak někdo se vám do vku- su nestrefí. Jeden má velký nos, druhý malou výplatu. Vypadá to, že jenom čekáte na prince z pohádky. Romantické znamení Ryb má ve zvyku jít do nové zná- mosticelkempohlavě.Prvotníokouzlení projde první zkouškou během víkendu. JE VÁM VĚRNÝ? MILUJE VÁS? Vše odhalí moje Andělské a Tarotové karty. Ptejte se a nebudete litovat! Zavolejte 906 70 30 35 nebo napište SMS na číslo 904 30 55 s kódem 33GCL a své datum narození! Kartářka Ludmila CAS NA ZMENU! Láska,práce,budoucnost! ,p , Zeptejtesekaret! p j Jetenpravýčas? p ý Pište SMS ve tvaru 30NXH a vaše datum narození na číslo 9043046 #METROTAG Tohle je místo na vzkaz pro dalšího čtenáře těchto novin. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor můžete vyfotit a sdílet na Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v deníku Metro! Sloupek MARTIN DANEŠ BRETAŇSKÝ PŘEVADĚČ Citát Vedl černou knihu svých klientů, jejímž cí- lem bylo předejít hroz- bě trestního stíhání.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

komerční příloha METROLIVE středa 7. srpna 2019 13 Ani sebelepší upgrade nepo- může vašemu počítači v rych- lejší odezvě, pokud se o něj nestaráte správně. Jestliže zařízení užíváte již delší dobu a údržbě věnujete jen minimální pozornost, na rychlosti chodu vašeho počí- tače se to dříve či později zá- konitě projeví. Například ope- rační systém nepoběží tak svižně a plynule jako po pr- votním nainstalování. Důvodem může být příliš mnoho operací běžících na pozadí, zbytečné pozůstatky již odinstalovaných aplikací nebo třeba počítačové viry i jiné kybernetické hrozby. U notebooků potom větší zá- těž přispívá k přehřívání a kratší výdrži baterie. Řešení je přitom relativně jednodu- ché. Přibližně jednou za dva až tři roky je vhodné provést čistou instalaci operačního systému. Čistou instalací se myslí úplné odstranění veške- rých dat v počítači a nainsta- lování „nekontaminované- ho“ operačního systému. Sys- tém poté nezatěžují zbytečné procesy běžící na pozadí, na paměťových médiích je více volného místa a následkem toho běží celý systém podstat- ně svižněji. Pokud si nejste jis- ti, jak reinstalaci operačního systému provést, svěřte svůj počítač nebo notebook do ser- visu Mironet. Technici Miro- netu si poradí s instalací OS Windows i se systémy na bázi Linuxu. V ceně servisu, která činí 1200 korun, je instalace systému, nainstalování všech potřebných ovladačů i nejno- vějších aktualizací, otestová- ní funkčnosti a odborné pora- denství. Nyní v rámci letní akce navíc ke každé reinstala- ci operačního systému získá- te v Mironetu zdarma kvalit- ní antivirus ESET NOD32 An- tivirus na 1 rok v hodnotě 1200 Kč. Na výkonu a výba- vě záleží. To platí i v případě něčeho tak triviálního, jako je vysavač. I když běžný přístroj odvede dobrou práci, existují situa- ce, na které nestačí. Nyní ale ani špičkově vybavený vysa- vač nemusí stát moc peněz. Clatronic BSS 1309 je toho perfektním příkladem. Tento přístroj je ideálním nástrojem pro odstranění ne- čistot i kapalin z koberců, li- nolea, dlaždic nebo kamene. Sací výkon totiž dosahuje 1200 W a volit můžete mezi suchým i mokrým vysává- ním. Pro maximální styk s vy- sávanou plochou slouží něko- lik přibalených sacích hlav s různými tvary. Přímo ve vy- savači je zabudovaná čtyřlit- rová odnímatelná nádrž pro čisticí prostředky i nádrž na vodu pro mokré čištění s ka- pacitou 20 litrů. Čisticí kapali- ny se nanáší rovnoměrným postřikem. Další šikovnou funkcí toho- to vysavače je odfoukávání. Při použití v tomto režimu se ze zařízení stane plnohodnot- ný fukar, který je vhodný na- příklad pro odfoukávání listí. Clatronic BSS 1309 byl kon- struován, aby vydržel. Dvou- dílná čisticí trubka je z ušlechtilé oceli, tělo zaříze- ní z pevných plastů. Na těle vysavače najdeme praktické držáky příslušenství. Výbor- nou stabilitu vysavači propůj- čuje čtveřice koleček. Výkonný a univerzální vy- savač Clatronic BSS 1309 poří- díte v internetovém obchodě Mironet už za 2910 korun. Po- kud tak učiníte ještě dnes, stihnete poslední den dopra- vy zdarma. www.mironet.cz Clatronic BSS 1309 výkon 1200 W / pro suché i mokré vysávání přídavné sací nástavce / objem nádrže 20 litrů vyčistí každý povrch na sucho i na mokro 2.910,- Clatronic BSS 1309 MIRONET Reinstalace systému je potřebná. MIRONET Střecha plná zábavy je název akce probíhající celé léto na střeše obchodního centra Ga- lerie Harfa. Kromě úterních a čtvrtečních interaktivních odpolední mohou každou so- botu navštívit děti s rodiči te- matický program. Volné veče- ry se zase nabízí vyplnit kul- turním zážitkem v podobě ně- kterého z divadelních před- stavení na Letní scéně. K již tradiční Letní scéně připravilo OC Galerie Harfa na své střeše novou formu zá- bavy. Vedle večerních před- stavení jsou pro děti nachys- tané každé úterý a čtvrtek od 14 do 18 hodin aktivity dopl- něné malováním na obličej nebo výtvarnými dílnami. Do- spělí pak mohou zrelaxovat a osvěžit se za 50 korun u sklenky prosecca s popcor- nem ve stylovém mobilním baru Proseccolo. Vedle toho probíhá každou letní sobotu mezi 11. a 17. hodinou tema- ticky zaměřená akce s vlast- ním programem. Po pirát- ském dni nebo slizománii bude nejbližší sobota 10. srp- na věnována ženám a jejich kráse. Do konce srpna pak na návštěvníky čeká vodnická párty a akce Back to School. Za svou polovinou je též Letní scéna, která letos pro návštěvníky přichystala na 45 především komediálních představení. Po úspěšné pre- miéře divadelní hry Marca Ca- molettiho A do pyžam! je na programu ještě divácky oblí- bená one-man show Cave- man, komedie Natěrač nebo Blbec k večeři. Ke konci prázdnin pak zazáří v před- stavení Filumena Marturano Simona Stašová. Informace o programu všech akcí a vstupenky na Let- ní scénu jsou k dispozici na webu OC Galerie Harfa. Většina Čechů připouští, že se připojují k veřejné wifi, každý pátý dokonce několi- krát denně. Téměř polovina Čechů pak přiznává, že na ve- řejných sítích provádí i citli- vé aktivity, jako je například zadávání hesel, internetové bankovnictví nebo posílání intimních fotografií. Zejmé- na na cestách v zahraničí, ale i v Česku například v restau- racích a na veřejných mís- tech je pro lidi zcela automa- tické připojit se na první free wifi, která se jim objeví v se- znamu. Zpravidla proto, že chtějí šetřit mobilní data – zvláště v zemích mimo EU do- sahují roamingové poplatky za datové přenosy poměrně vysokých částek. Připojení na neznámou wifi přitom může být zásad- ně rizikové. „Jen hrstka lidí si kontroluje, zda jde o síť šifro- vanou, takže se běžně připo- juje na sítě, kde kdokoliv dal- ší v síti může šmírovat komu- nikaci. Ještě méně si pak lidé uvědomují, že například síť s názvem kavárny vůbec ne- musí být zřízena danou spo- lečností, ale může jít o záměr- ně zřízený wifi hotspot, který vás má oklamat. Jím útočník může lákat důvěřivé jedince a poté se pokoušet z prochá- zející komunikace i připoje- ných zařízení co nejvíce vytě- žit. Zvláště pokud tuto síť vy- užíváte ke komunikaci s ban- kou nebo v rámci interneto- vého bankovnictví,“ upozor- ňuje na rizika Zbyněk Malý, poradce pro kybernetickou bezpečnost společnosti Anect. Problém přitom představu- jí i online služby a mobilní aplikace, které přenášejí data po nešifrovaném připojení. Díky nim může někdo cizí snadno získat přihlašovací údaje, vydávat se za někoho jiného, dostat se na váš účet na sociálních sítích či do elek- tronické pošty. „Přestože je v prohlížeči jednoduše mož- né zkontrolovat si „záme- ček“ a https komunikaci, uži- vatelé to zpravidla netuší. V mobilních aplikacích si na- víc nic zkontrolovat nemo- hou a musí se spoléhat na to, že tvůrci daných aplikací se chovají zodpovědně,“ uvádí Malý. Další hrozbou je stále rozší- řenější free charging point, tedy veřejné dobíječky mobil- ních telefonů. Ty zpravidla naleznete v nákupních cen- trech v relaxačních zónách. Nabíjecí kabel zde ale může sloužit také jako kabel dato- vý, v tomto případě se pak při nabíjení telefonu může stát, že potenciální útočník si z te- lefonu buď data zkopíruje, nebo do něj vloží něco nebez- pečného navíc. „Řešení exis- tuje v podobě nabíjecího adaptéru, který se připojí mezi vlastní zařízení a dato- vý kabel. Tento adaptér zabrá- ní přenosu dat a umožní pou- ze aktivitu, o niž stojíte, tedy čisté nabíjení,“ uvedl Zbyněk Malý. Na střeše. Léto plné zábavy pro všechny v Galerii Harfa Hrozby na dovolené. Veřejné wifi a dobíječky mobilů Reinstalace. Pomoc pro pomalý počítač Vysavač Clatronic umí vše a není drahý

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz CESTY středa 7. srpna 2019 14 DO SALCBURKU SE RÁDI VRÁTÍTE Po stopách Mozarta Hudební velikán Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27. ledna 1756. Z jeho rodného domu v Obilné uličce a z domu na Makartově náměstí, kde žila rodina později, jsou vyhledávaná muzea. Připomínají hlavně Amadeo- vo dětství a mládí. Ve městě je samo- zřejmě i Mozartovo náměstí, jemuž vévodí socha významného skladatele. Při návštěvě Salcburku nezapomeňte ochutnat Mozartovy koule, mňam – ty pravé seženete jen tady a poznáte je podle stříbrno-modrého obalu. Svě- toznámé čokoládové pralinky vyrábí cukrářská firma Fürst. Marcipán z pistácií je obalen nugátem a celé to přelijí tmavou čokoládou. Vše ručně. Laškovné vodní hrátky na Hellbrunnu Přepychový zámek Hellbrunn s rozsáhlým parkem nechal roku 1612 postavit knížecí biskup Marcus Sittikus. Klenot na jižním okraji Salcburku byl hotov za pouhé tři roky. Znám je díky loveckému zámečku Monatsschlössl, zoo i kamennému divadlu. Největším lákadlem v zahradách jsou vodní hrátky s mnoha překvapivými momenty, které jsem pocítil na vlast- ním oblečení, ale i přímo na těle. Je dobré se mít ve střehu, ale i tak všudypřítomnou čirou tekutinu neuhlídáte. Během pro- hlídky se na vás k potěše místních průvodců valí i z míst, od- kud byste to nečekali. Na vodu tu „jede“ vše, hlavně unikátní mechanické divadlo z roku 1750. Jde o barokní městečko s více než stovkou dřevěných figurek a hydraulickými varhanami. Salcburk je jedinečný Celkem pětkrát pobýval Wolfgang Amadeus Mozart v Praze a hned při první návštěvě si ji pochvaloval slovy „Moji Pražané mi rozumějí“. A já jeho rodnému městu už rozumím také. Sice až napotřetí, ale první dvě ná- vštěvy byly jen letmé. Při té třetí jsem na sebe nechal naplno působit kouzlo Salcburku a zřejmě zůstanu očarován navždy. A proto se velmi rád ještě vrá- tím. Salcburk je totiž jedinečný v kaž- dém směru. Kombinace uzoučkých spletitých uliček a velkých náměstí barokního města patří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Brány města na řece Salzach vám otevře pře- devším Salzburg Card – karta, která umožňuje například bezplatný vstup do zdejších muzeí, bezplatnou jízdu zubačkou na salcburskou pevnost Hohensalzburg a plavbu lodí nebo bezplatné užívání veřejných doprav- ních prostředků. Její držitelé mají ná- rok na slevy při návštěvách koncertů, divadelních představení a na výletech do blízkého okolí města. ŠIMON MERTA

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

www.metro.cz SPORT středa 7. srpna 2019 15 CK AGL travel Jungmannova 6, Praha 1 www.AGLtravel.cz LAST MINUTE SLEVY ubytování noci/termín kat. strava cena Studia Pelagia - Acharavi 7 14.08. S BS 8 990 Hotel Athena - Ag. Georgios 7 14.08. *** PL 12 990 Hotel Alkion - Sidari 7 14.08. *** PL 12 990 Studia Lola - Ag. Georgios 7 17.08. S BS 8 990 Hotel Athena - Ag. Georgios 7 17.08. *** PL 12 990 Studia Lola - Ag. Georgios 11 17.08. S BS 8 990 Studia Pelagia - Acharavi 11 17.08. S BS 9 990 Hotel Alkion - Sidari 11 17.08. *** PL 15 990 Hotel Athena - Ag. Georgios 11 17.08. *** PL 16 990 Hotel Athina - Ag. Stefanos 11 17.08. *** PL 17 990 Studia Lola - Ag. Georgios 7 21.08. S BS 8 990 Studia Pelagia - Acharavi 7 21.08. S BS 9 990 Hotel Athena - Ag. Georgios 7 21.08. *** PL 13 990 Hotel Alkion - Sidari 7 21.08. *** PL 12 990 Studia Claire - Acharavi 7 24.08. S BS 8 990 Hotel Athena - Ag. Georgios 7 24.08. *** PL 13 990 ( 800 222 210 KORFU - letecky Hotel Monaco - Golem 7 10.08. *** SN 11 990 Hotel Klajdi Resort - Golem 7 17.08. **** PL 15 990 ALBÁNIE - letecky PETROHRAD 4 04.09. *** PL 20 990 MADEIRA - SLAVNOSTI VÍNA 7 06.09. ** SN 16 990 S-studio,***-počet hvězd hotelu, BS-bez stravy, SN-snídaně, PL-polopenze LETECKÉ POZNÁVAČKY Cestování - nabídka Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 i n z e r c e Práce - nabídka • Hledáme skladníka. Práce v Praze nebo Olomouci. Dobré platové podmínky. Zajišťuje- me ubytování. Denní/noční směny. Pro více info tel. 720976917 203763 • Přijmeme řidiče na sklápěcí osmikolu, ŘP C, mzda 170 Kč/hod čistého, pro mimopraž- ské možnost ubytování. V pří- padě zájmu volejte na tel. 777323209 203946 Nemovitosti - nabídka • Oddlužíme Vaší nemovi- tost! Vyplatíme Vaše dluhy, zá- stavy, exekuce! Odkup nemo- vitosti s možností doživotního užívání nemovitosti! 737352730 201075 Starožitnosti • Mongolské,čínské,japon- ské,turecké,perské starožit- nosti a obrazy i evropské histo- rické zbraně - koupím. M:776 35 88 65 194666 Je už devátou asistentkou V trenérských štábech klubů NBA působí již devět žen. Jako zatím poslední dostala v elitní basketbalové lize šanci Niele Iveyová (v modrém), která byla jmenována jedním z nových asistentů Taylora Jenkinse v Memphisu Grizzlies. Jednačtyřicetiletá Američanka hrála pět let WNBA za Indianu, Detroit a Phoenix, posledních 12 let se podílela na přípravě univerzitního celku Notre Dame. AP Po dvou letech ve Francii se gólman Koubek stěhuje do Bundesligy. Fotbalový brankář Tomáš Koubek přestoupil z Rennes do Augsburgu. Šestadvacetile- tý český reprezentant pode- psal s 15. celkem uplynulé se- zony německé ligy pětiletou smlouvu. V týmu se tak sejde s dvěma krajany – Janem Mo- rávkem a Markem Suchým, který do Augsburgu zamířil před měsícem z Basileje. Koubek si vyzkouší druhé zahraniční angažmá. Do Ren- nes, kde v minulosti působil i Petr Čech, přestoupil před dvěma lety z pražské Sparty a hned si vydobyl pozici jed- ničky. V uplynulé sezoně skončil s týmem v domácí lize desátý a vyhrál s ním Francouzský pohár. „Pro hodně lidí to může být překvapivý přestup. Zá- jem Augsburgu byl ale velký, a to pro mě byla jedna ze zá- kladních motivací. Přístup lidí z klubu mě přesvědčil, jak moc mě chtějí a jakou ve mě mají důvěru,“ uvedl Kou- bek. „Zájem od března vygra- doval do velmi intenzivního jednání, které se podařilo do- táhnout k všestranné spoko- jenosti. Tomáše měl Augsburg od samého počát- ku na seznamu posil nejvýše ze všech možných variant, nicméně tím, že byl Tomáš i nejdražší variantou, byla jed- nání nejsložitější a časově nej- náročnější. Pro Augsburg jde o jednu z největších investic v historii klubu. Podmínky kontraktu svědčí o tom, jak hodně jsou o tomto kroku přesvědčeni,“ dodal hráčův agent Viktor Kolář. ČTK • Divoké studentky! Jsou mladé, zvrhlé a mají to rády tvrdě! Piš SMS ve tvaru 79PLC a text na 909 15 40 • Jsem vdova a chybí mi mužská náruč. Mám ráda všechno krásné. Jmenuji se Dáša a je mi 65. Zavolej mi na 909 80 50 40 nebo mi rov- nou napiš SMS na číslo 909 15 45 s kódem 84GHS a tvůj text! E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna, od18let,1sms/45Kč,1min/80KčvčDPH,max.délkahovoru 15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní Koubek, jeho agent Kolář a šéf Augsburgu Reuter FC AUGSBURG Krátce Půjde do Ruska? Fotbalový útočník Mladé Boleslavi Nikolaj Komli- čenko přestoupí do kon- ce týdne do Lokomotivu Moskva. Napsal to ruský web championat.com. Zmrhal odejde do Brescie Fotbalista Jaromír Zmr- hal přestoupil z pražské Slavie do Brescie. Šesta- dvacetiletý reprezentač- ní záložník se dohodl s nováčkem italské ligy na čtyřleté smlouvě. Podle italských médií Brescia za Zmrhala zaplatí v přepočtu přes 96 milionů korun. Obhajoba stříbra Mladí čeští baseballisté budou ode dneška bojo- vat v Praze o medaile z mistrovství Evropy do 23 let. Domácího prostře- dí chtějí stejně jako před dvěma lety v Brně využít k postupu na mistrov- ství světa, které si zajistí finalisté. Turnaj osmi týmů potrvá do neděle, zápasy budou hostit areály pražských týmů Eagles a Tempo. ČTK LOUČENÍSPRÁZDNINAMIUMOŘE CHORVATSKO–TROGIRSKÁRIVIÉRA BUSEM VILAKAIROSaVILAMILENA*** polopenze Termín:23.8.–1.9.2019 Cena:8990Kč/osobu Dítěvpokojinapřistýlcedo6letzdarma, platíjendopravu2490Kč Zahrnuje:ubytovánísklimatizací, polopenze, dopravupotraseRakovník,Kladno,Praha,Příbram,Sedlčany, Tábor,ČeskéBudějovice,Kaplice,ručníky,delegátavmístě Nezahrnuje:pobytovoutaxudlevěku,cestovnízdravotnípojištění Bližšíinformacekzájezduvnašíkancelářičinawww.ckasa.eu KONTAKT:CKA.Šas.r.o.Příbram, tel.318639999 a 603864519,po-pá8.00–18.00hod., so8.00–12.00hod.www.ckasa.eu „Tomáše měli na seznamu nejvýše“ Naši milí čtenáři, prosíme, do koše nepatříme! Naši milí čtenáři, prosíme, do koše nepatříme!

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/

Více na www.alza.cz/masakr-cen

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-8-2019/