METRO Hradec - 11.10.2018http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

mojemetro denikmetro d Čtvrtek, 11. října 2018 Č. 191, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 1 9 1 8 1 V KINECH OD 11. R ˇÍJNA inzerce THE CURE ZAHRAJÍ NA COLOURS OF OSTRAVA BRITSKÁ KAPELA JE PRVNÍ HVĚZDOU FESTIVALU V ROCE 2019 STRANA 11 Chybí vám velryba? Do otevření Národního muzea ji uvidíte na Václaváku Atmosféru pražského Václavského náměstí v těchto dnech dotváří nové dílo výtvarníka Jiřího Davida. Interpretuje známý symbol Národního muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru. Projekt s názvem Chybí vám velryba? se skládá z digitálních panelů, jež jsou propojeny soustavou kabelů. Dílo vzešlo ze soutěže, kterou s Národním muzeem uspořádala firma, jejíž kabely se používaly při rekonstrukci historické budovy muzea. Ta se po několikaleté rekonstrukci částečně otevře veřejnosti 28. října. Davidovo dílo chce na tento fakt také upozornit. Jeho objekt bude na náměstí, jemuž muzeum vévodí, umístěn právě do otevření budovy. MARTIN PLESNÝ Svátek slaví: Andrej Obezita je především nemocí lidské duše Světový den obezity. Letošní ročník je věnován problematice diskriminace obézních lidí. Češi. Nadváhou trpí polovina populace. Nemoci. Za problémy se srdcem stojí vedle kouření také špatné stravování STRANA 3

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 11. října 2018 02 Zasahoval proti pirátovi silnic. Za zákrok mu hrozily dva roky vězení. Policista Šimon Vaic si odde- chl a v podstatě další stovky policistů s ním. V jeho kauze šlo o hodně. Vaic byl viněn z těžkého ublížení na zdraví z nedbalos- ti kvůli tomu, že loni v čer- venci zahradil ujíždějícímu motorkáři cestu služebním autem. Muž, jenž měl v té době zákaz řízení, při srážce utrpěl vážná zranění. Vaicovi hrozilo až dvouleté vězení nebo zákaz činnosti. Včera o jeho nevině rozhodl obvod- ní soud v Praze 8. „Důkazy ne- smějí být posuzovány samo- statně, ale všechny v kontex- tu. Kamerové záznamy ne- chci přeceňovat,“ řekl při odůvodnění rozsudku soudce Miroslav Rákosník. Jsou podle něj ovlivněné i úhlem záběru či světelnými podmín- kami. „Musíme se dostat do obrazu, jak se to jevilo obžalo- vanému ve chvíli, kdy při- stoupil k tomu donucovací- mu prostředku,“ dodal soud- ce. Podle něj nebyl zásah pro- ti motocyklistovi, vzhledem k jeho bezohledné jízdě, ne- přiměřený. Během soudu Vaic potvrdil, že si za svým zá- krokem stojí. Na podporu policisty Šimo- na Vaice přišly před soud de- sítky jeho kolegů policistů. „Jsem za to velice rád,“ řekl šťastný policista novinářům po ukončení procesu. Dodal, že pokud by byl za zákrok od- souzen, mělo by to na další práci policistů vliv. Shromáž- dění na Vaicovu podporu svo- lala Unie bezpečnostních slo- žek. Organizátor Aleš Lehký souhlasil s tím, že soudní roz- hodnutí by do budoucna ovlivnilo chování policistů při zákrocích. „My v tom vidíme obrov- ský důsledek do vnitřní poli- cie, protože opravdu ti kluci si rozmyslí, jakým způsobem budou tyto zákroky provádět dál,“ řekl Lehký. Vaicovi v po- sledních dnech vyjádřilo pod- poru vedení Policie ČR, poli- cejní prezident Tomáš Tuhý i ministr vnitra Jan Hamáček. Generální inspekce bezpeč- nostních sborů (GIBS) v úterý odmítla, že by policistu účelo- vě kriminalizovala. ČTK Mladý policista vyhrál. Psychicky mu pomohli i jeho kolegové. Souzený Vaic na snímku vpravo. 2x ČTK SAGVAN TOFI každý pátek ZDARMA na jednom ze 6000 distribučních míst TÝDENÍK „ Někdy si připadám jako rocková hvězda. UŽ ZÍTRA inzerce Před soud přišly desítky policistů

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 11. října 2018 03 Na dnešek připadá Světový den obezi- ty. Na rozdíl od Svátku práce není co slavit. „Já si obézní ani tak nepřipa- dám. Okolí mi ale dává dost nahlas najevo, že obézní jsem,“ říká čtenářka deníku Metro Sylvie. Mluví o pozici lidí s jinými proporcemi, než mají hlavně v módních žurná- lech představované vyhublé modelky. Nadváha nebo obezita totiž nejsou jen problém těla, ale hlavně nemoc duše. Obézní lidé často trpí sociální izolací a jsou centrem posměšků a urážek. Například média je častěji prezentují jako směš- né a odpudivé ňoumy. „V jed- něch dětských lázních pro léč- bu obezity jsem se setkala s tím, že děti svolávali pokři- kem ‚obezity na oběd‘,“ popi- suje zážitek odbornice na hubnutí Iva Málková. Takový přístup podle ní vede spíš k dalšímu prohlubování psy- chických problémů než k od- hodlání s nadváhou úspěšně bojovat. Podle střízlivých odhadů má minimálně nadváhu už polovina české populace. Na- víc neklesá, spíš naopak. Češi jsou dokonce vysoko nad celo- světovým průměrem. Obezita se u nás týká téměř dvou tře- tin celé dospělé populace nad osmnáct let, a to je o dvacet procent více než činí světový průměr. „Lidé si svým chováním něco způsobí a pak chtějí od zdravotnického systému, aby je zdarma léčil,“ komentuje problematiku známý kardio- chirurg Jan Pirk. Náš přední odborník na srdce dobře ví, že za nemocemi, které on léčí, stojí často vedle kouření právě nadváha. „Kuřáci a obézní lidé by měli víc pla- tit,“ dodává. Zkracují si život a stát podle něho na všechno nemá. Že obézních přibývá, dokládají i zkušenosti praktic- kých lékařů. „Za posledních deset let jich u mě v ordinaci přibylo asi o pětinu,“ vypočí- tává Petra Polívková, praktic- ká lékařka z Vlašimi. Větši- nou se prý jedná o ženy. „Že by někdo přišel řešit váhu, do- kud nemá zdravotní kompli- kace, to je výjimečné,“ vysvět- luje liberecká obezitoložka Věra Kavánová. S tím souhlasí i obezitolož- ka Petra Vodáková z Adamo- va. „Pokud ale nezačnou lidé řešit svá trápení s lékařem, ob- vykle se nevyhnou zbyteč- ným investicím do neúčin- ných preparátů na hubnutí a dietám s předraženými koktejly,“ říká Vodáková. V Česku utrácejí lidé za diety a přípravky na zhubnutí při- bližně sedm miliard ko- run. PAVEL HRABICA Citát Kdyby lidé jedli přimě- řeně, a hlavně se pohy- bovali, nemuseli by utrácet za všemožné potravinové doplňky. MUDR. JAN PIRK, KARDIOCHIRURG SEZÓNNÍVÝPRODEJ SUPERSLEVY 90000Kč až 90000 Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce „Super slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání. 800110 800 inzerce Obézní lidé jsou terčem vtípků a společenské diskriminace Celosvětová epidemie Světový den obezity se po- prvé připomínal v roce 2015. ● Světová federace pro obezi- tu odhaduje, že v roce 2025 bude obézní třetina lidstva. ● Londýnský starosta Sadiq Khan navrhuje v MHD zákaz reklamy na nezdravé jídlo s vysokým obsahem cukrů, tuků a soli. ● Češi se v rámci EU dlouhodo- bě drží na šesté pozici mezi nejobéznějšími státy Unie. Vykrmení Češíci 32 Přibližně tolik tisíc dětí v České republice trpí monstrózní obezitou. 25 Tolik procent českých dětí opouští základní školní docházku s nadváhou. Čtr- náct procent dokonce končí základní školu s obezitou.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 11. října 2018 04 Unikátní tatry. Hasiči jsou ochráněni před detonací i chemickým útokem Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky má dvě nové, speciálně upravené cisternové stříkačky asi za 44 milionů korun. Mají ochránit posádku i v místech, kde hrozí výbuch munice, tlakových lahví nebo chemické zamoření. Budou sloužit v Hlučíně na Opavsku a Zbirohu na Roky- cansku. Do tří let k nim přibude třetí vůz pro rotu v Jihlavě a moduly na velkoobjemovou cisternu, průzkumný vůz a vyprošťovací vůz. Celkové náklady budou asi 201 milionů korun. Vozy Tatra vznikly jako prototypy podle požadavků hasičů, kteří tak mohou zasahovat i v místech s vysokým stupněm ne- bezpečí včetně velkých lesních požárů. Podle mluvčího Záchranného útvaru HZS ČR Ivo Adámka je nová výbava unikátní i v evropském měřítku. „Pokud víme, tak v nearmádní verzi ani v okolních státech neexistují obdobné cisterny, jaké postavila Tatra. Je to vůbec první použití takové kabiny na civilním autě,“ řekl. Cisterna pojme 12 tisíc litrů vody, o 4000 víc než standardně používané cisterny hasičů. Počítá se i s dodávkou cisterny s objemem přes 20 ti- síc litrů vody. Kabina vychází z vojenské verze a prošla zkouškami odolnosti proti detonacím. „Hasiči doposud takovou techniku neměli,“ řekl Adámek. Nejodolnější ve výbavě byl prozatím hasičský tank, který mají nové cisterny nahradit. Speciální úpravou prošel podvozek i nástavba cisteren. Kabina je přetlaková, hermeticky uzavřená. Je určená pro tříčlennou posádku se čtvrtou sedačkou pro případ nutnosti evakuace další osoby. Techniku na voze mo- hou hasiči ovládat přímo z kabiny, kterou v případě nebezpečí vůbec nemusí opustit. Cisterna je vybavená sadou kamer a termokamerou, díky níž je možné sledovat průběh hoření a účinněji zasahovat. ČTK Za návrat kmotrů označil pre- miér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš povolební vyjednávání občanských demokratů ve velkých městech. Podobný scénář jako v Brně, kde se v úterý dohodli přes počáteč- ní shodu s ANO občanští de- mokraté s Piráty, ČSSD a KDU-ČSL, se podle včerejší- ho Babišova vyjádření chystá i v Plzni. S odkazem na webo- vé články Babiš zpochybňo- val na tiskové konferenci po jednání vlády minulost prav- děpodobné příští brněnské primátorky Markéty Vaňko- vé (ODS). Koalice domlouva- né ODS na úrovni velkých měst ukazují podle Babiše, že se občanští demokraté ne- zbavili pověsti strany hájící partikulární zájmy. „Není to o programu, ale o těch zá- jmech, je to to nejhorší, co se může stát,“ uvedl. Dodal, že „Fiala, který se od kmotrů distancoval, jim stále fandí“. Na Babišova slova reagoval šéf občanských demokratů Petr Fiala. „Být na jeho mís- tě, raději bych o kmotrech moc nemluvil. Na rozdíl od pana Babiše se s nikým tako- vým neznám, natož abych si s ním tykal či obchodoval,“ reagoval na Twitteru. Sama kandidátka na brněnskou primátorku města Brna Mar- kéta Vaňková označila pre- miérovo rozhořčení jen za mediální útok. „Dokud ODS jednala v Brně s ANO, o kmo- trech nikdo nemluvil,“ uved- la Vaňková. „Nevím, proč se to nezmiňovalo v ty dny před- tím, když jsme jednali s ANO,“ řekla v reakci na Ba- bišův výrok Vaňková. V Brně mají strany vznika- jící koalice dohromady 33 mandátů v 55členném za- stupitelstvu. Obešly vítězné ANO, s nímž už přitom byly ODS, KDU-ČSL a ČSSD domlu- veny na koalici. Vaňková to vysvětlila tím, že se strany do- hodly na základě silnější sho- dy programů. Politické tření se v Brně odehrává od úterý. Ještě před výsledky komunálních voleb totiž ODS několikrát tvrdila, že bude respektovat vítěze. Tím se stalo hnutí ANO, tak- že zásnuby s ODS se měly odehrát právě s ANO. Vše bylo dohodnuto. Jenže v úte- rý dohodou o spolupráci s Pi- ráty, sociálními demokraty a lidovci občanští demokraté hnutí ANO vyšachovali. Šéf hnutí Andrej Babiš to označil za „megapodraz a svinstvo“. Naopak Fiala uvítal „koalici změny“. Určité pnutí v hnutí je znát z jednání o uspořádání v Pra- ze. Tam se domlouvají vítězo- vé: ODS, Piráti, Praha sobě a topka se STAN. Neúspěch ANO, skončilo až na pátém místě, Babiš okomentoval slovy, že si hnutí po zásluze zaslouží být v opozici. S tím ale nesouhlasí šéf pražských zastupitelů ANO Patrik Na- cher. Naznačil, že by Babiš neměl mluvit o koalici sesta- vené z vítězů jako o hotové věci. Podle něj tím uzavírá jednání s ostatními stranami dveře předčasně. Zmenšuje tak prostor pro další kro- ky. ČTK a MAP V prodejně Kaufland v Orlové na Karvinsku hasiči druhým dnem hledají hada, obchod je uzavřen. Neidentifikovaný druh plaza byl v prodejně spatřen v úterý ráno, zatím se ho nepodařilo nalézt. Řetězec o tom informoval včera odpo- ledne. Podle informací hada zachytil kamerový systém. Hasiči na místě prohledávají regály. „Stále tam probíhá in- tenzivní hledání ve spoluprá- ci s Hasičským záchranným sborem. Dále jsme v kontaktu i s odborníky na plazy. Celou situaci monitorujeme a o dal- ším vývoji budeme informo- vat,“ uvedla včera odpoledne mluvčí společnosti Renata Maierl. Minulý týden chytili v Praze odborníci smrtelně je- dovatou mambu zelenou, kte- rá unikla z jednoho domu a předtím uštkla 30letou ženu, zřejmě svou majitelku. Had se poté dostal do nedale- ké zahrádkářské osady, kde ji zoologové našli. Policie se do- mnívá, že si žena hada pořídi- la, aby ji usmrtil. Zatím zůstá- vá v nemocnici v umělém spánku. ČTK Zámek na prodej Stát znovu nabízí k prode- ji zámek v Načeradci na Benešovsku. V první draž- bě, která se konala v září, se nepodařilo najít kupce. Minimální cena byla pro- to snížena z 22 milionů korun na 19,8 milionu. Opakovaná dražba se uskuteční 24. října v Bene- šově. Komplex pozemků a budov o celkové výměře 29 874 metrů čtverečních si zájemci mohou prohléd- nout 17. října. Stát zámek, kde byl dříve dět- ským domovem, převzal jako nepotřebný majetek. Státní instituce o něj ne- projevily zájem. ČTK Návrat kmotrů. Babiš se zlobí Had. Je v regálech obchodu Zpráva krátce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 11. října 2018 05 Vepřová pečeně na kámen • chlazená • 1 kg La Bontà bramborové noky • 500 g • 100 g = 5,78 Kč Mandarinky volné • 1 kg Kaki • 1 ks Vitana Zázvor koření • 18 g • 100 g = 71,67 Kč 2890 -47% 54,90� 1790 -55% 39,90� 1090 -35% 16,90� 1290 -13% 14,90� Svijanský Máz 11 • světlý ležák • 0,5 l • 1 l = 27,80 Kč 1390 -20% 17,50� Vepřová pečeně Zázvor Pivo STAROČESKÁ VEPŘOVÁ PEČENĚ NA ZÁZVORU A PIVĚ Všechny recepty z tipu týdne najdete také na www.albert.cz/tiptydne 159,- -15% 189,- Seznam všech prodejen na www.albert.cz AKČNÍ CENY, KTERÉ STOJÍ ZA TO Akce platí v prodejnách Albert hypermarket od 10. 10. do 16. 10. 2018 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Lékaři a lékárníci by měli mít v budoucnu přehled o všech lécích, které má pacient pře- depsané. Počítá s tím návrh novely zákona o léčivech, kte- rý včera schválila vláda. Mi- nistr zdravotnictví Adam Voj- těch po jednání kabinetu řekl, že možnost sdílet infor- mace mezi poskytovateli zdravotní péče zajistí bezpeč- nější a kvalitnější předepiso- vání léků. Přístup k datům bude mít jen ošetřující lékař nebo lékárník, který bude vy- dávat lék. Možné jim ho ale bude i zakázat. Aktuálně má lékař přehled pouze o lécích, jež pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předlože- ných receptech. „Centrální úložiště díky elektronickým receptům obsahuje údaje o farmakoterapii jednotli- vých pacientů, jejichž využití lékaři a farmaceuty při posky- tování zdravotních služeb by mohlo významně zvýšit bez- pečnost poskytované péče a bylo by tak přínosem pro lé- kaře, pacienta i systém veřej- ného zdravotního pojištění,“ stojí v návrhu. Seznam všech léků by měli lékaři vidět po předepsání receptu s lékem nebo po zadání čísla paciento- va občanského průkazu. Spe- ciální přístup budou mít zá- chranáři, lékárníkům se ote- vře jen na omezený čas nebo také při zadání čísla občan- ského průkazu. Přístup ke svým záznamům bude moci pacient všem nebo vybraným lékařům či lékárníkům zaká- zat. Data o nežádoucích pří- hodách v souvislosti s podává- ním léků nejsou dosud syste- maticky sledována. „Od roku 2007 do roku 2017 došlo k více než 3,5násobnému ná- růstu počtu hospitalizací v souvislosti s diagnózami ne- žádoucích účinků při léčeb- ném použití léků nebo biolo- gických látek a chyb v dávko- vání,“ píše se v návrhu. Jejich počet vzrostl ze 1745 na 6021. Podle Vojtěcha by měl nový systém pomoci problé- my odstranit. ČTK Z bulváru politikem Po kariéře bulvárního novináře se Pavel Novot- ný vydal na politickou dráhu a díky úspěchu v nedávno skončených komunálních volbách se stane starostou v pražské části Řeporyje. V pořadu Rozstřel na iDNES.cz syn slavného televizního ba- viče a člen ODS mluvil také o svých sympatiích k migrantům nebo obdi- vu k vietnamské komuni- tě. „Miluju Vietnamce. Jsou šikovnější, vzděla- nější, pracovitější než Češi. Miluju jejich komu- nitu, jejich jídlo. Mrzí mě přístup Čechů, kteří jim tykají a chovají se k nim neuctivě,“ řekl. MAFRA inzerce Přehled o lécích. Dočkáme se ho?

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 11. října 2018 06 Rockeři Support Lesbiens ob- měnili svou sestavu a v rozho- voru pro Metro představili svůj nachystaný materiál. Jak dlouho jste dělali na albu Glow a jak byste ho charakterizovali? Dušan Marko: Byly to tři měsíce intenzivního tvoření a nahrávání. Mám z natáčení a následného mixu skvělý po- cit, protože si naše hudební chutě skvěle sedly. Zároveň máme na hodně věcí stejný názor, přitom každý z nás má osobitý autorský rukopis, díky němuž je album Glow obsahově hodně pestré, což vyjadřuje i barevný obal des- ky, který pro nás vytvořil Dan Kurz. Radek Tomášek: Vzniklo něco, co mě moc baví, a pest- rost v těch písních opravdu cítím. Je tam třeba i trochu gospelu, soulu nebo RnB, což je pro nás nový rank. Záro- veň pořád ctíme klasickou formu písničky, s důrazem na její melodiku a jednodu- chost. Díky tomu, že jsme si tuto desku produkovali sami, pouze v rámci kapely, máme z výsledku o to větší radost. Mixu a masteringu se ujal Ecson Waldes. Cítíte velký rozdíl v tom, když je nyní vaším hlasem Dušan Marko místo Czen- dy Urbánka? Jak jste se s touto změnou vypořáda- li v kapele? Hynek Toman: S Dušanem můžeme dělat věci, které by s kluky, kteří zpívali v kapele předtím, nešly. Prostě zase jiný druh muziky a polohy, které jsme si ještě nikdy ne- vyzkoušeli. A to nás na tom právě baví. S výměnou zpěvá- ka se kapela vypořádala son- gem Movin’ On, který se oka- mžitě etabloval v českém rá- diovém éteru a ohlasy na něj byly výborné. Hned začát- kem roku 2018 jsme vydali s Dušanem druhý singl Brigh- ter day, který si vedl stejně skvěle, potom přišla nabídka na uzavření vydavatelské smlouvy s Universal Music – a album Glow je na světě. Proč jste zvolili zrovna ná- zev Glow? Dušan: Slovo Glow může- me přeložit mnoha způsoby, my jsme si vybrali „žhnout“ a „zářit“. Cítil jsem od první chvíle, co jsme se hudebně poznali při natáčení pecky Movin’ On, že v nás všech „žhne“ plamínek odhodlání něco společně vytvořit, a dle mého názoru jsme vytvořili desku, která „září“. Máte v plánu také turné k desce? Hynek: Na Glow Tour vyra- zíme určitě až příští rok, dáme tomu trochu času, aby se písničky z této desky vryly fanouškům více pod kůži. Pak si budeme koncerty všichni více užívat. Těšíme se na ně už teď. K novému singlu Ocean jste zveřejnili klip, jak jste si užili natáčení v Collore- do-Mansfeldském paláci? Dušan: „Mě úplně mrazí,“ řekl náš bubeník Radek, když viděl právě natočený záběr tanečníků na monito- ru u kameramana. Byl z toho fakt nadšen. Opravdu okouz- lující prostory Collore- do-Mansfeldského paláce a skvělé ztvárnění naší muzi- ky skrze tanečníky, to byl opravdu zážitek. Každý z nás měl z jejich tance husí kůži už na place. Všechno to spo- lečně splynulo, pulzovalo a utvořilo krásný obraz přes- ně tak, jak jsme si představo- vali. Jaké máte zatím reakce na singly z nové desky, které už jsou venku? Dušan: Máme z nich obrov- skou radost, protože jsou pře- devším pozitivní. Hodně fan- dů píše, že si k našim son- gům vybudovali vztah, že k nim ty písničky promlouva- jí. Samozřejmě jsou i kritic- ké ohlasy, to by nebylo ono, třeba narážky na starou sesta- vu, ale víte co, hejtry si musí- te zasloužit! Každopádně, my se díváme stále dopředu a chceme v této sestavě dělat muziku, která nás baví. Jak došlo ke spolupráci s Xindlem X na české skladbě Hazardér a jaké to je, zpívat jen takto oje- diněle česky? Dušan: Hazardér je česká verze písně Still Myself, kte- rá je na našem novém albu Glow. Čeština je hodně oheb- ný jazyk, ve kterém se musí respektovat určité zákonitos- ti, jinak balancujete na ten- ké hranici mezi vkusem a ne- vkusem. Musíte mít pro psa- ní v češtině prostě cit. Víte, „básnické střevo“. Potřebova- li jsme někoho, kdo tu písnič- ku správně uchopí a vnese tam i trošku vtipu a zároveň bude schopen zachovat vý- znam originálního textu a po- radí si i s jeho docela těžkým frázováním, kterému se bylo potřeba co nejvíce přiblížit. Proto ve finále padla volba na Ondřeje, který je náš ka- marád a samozřejmě jeden z nejlepších textařů v Če- chách a umí si se zadáním to- hoto typu poradit. Jemu se písnička líbila, tak jsme se domluvili na spolupráci. Balet Národního divadla (ND) si připomene 100 let založení Československé republiky i tím, že vzdá hold ikoně svě- tového tance Jiřímu Kyliáno- vi. „Pocta Kyliánovi se na je- višti ND zhmotní v baletním představení Kylián – Mosty času, které má dnes v 19.45 premiéru, jakož i v dalším do- provodném programu,“ upo- zorňuje dirigent Baletu ND Václav Zahradník. Představení tvoří čtyři zá- sadní díla Jiřího Kyliána – Žal- mová symfonie, Bella Figura, Petite Mort, Šest tanců. Chys- tá se deset repríz, od 19.00 (12., 14. 10 – též od 14.00, 17., 18. a 20. 10. – též od 14.00, 23. 10. a 3.11. – též od 14.00). Vý- lučně dnes bude představení vysíláno živě na ČT Art ve 20.15. „Zároveň poběží strea- ming z premiéry na náměstí Václava Havla – od 18.40 do 20.00 půjde o ukázky z Kyliá- novy tvorby, ve 20.15 přijde přenos z představení,“ uzaví- rá Zahradník. DAVID HALATKA Národní divadlo. Pokloní se legendě Support Lesbiens na nové desce žhnou a září Kapela byla založena již v roce 1992. PETR KUREČKA PAVEL URBAN pavel.urban@metro.cz Mosty času – baletní cesta Kyliánovými díly MARTIN DIVÍŠEK Doprovodný program Pocta Kyliánovi dostane i podobu výstavy. ● Celebrating Kylián! je multi- mediální retrospektiva v Bu- dově B na náměstí Václava Havla 11.–21. října od 13.00 do 20.00. Ve dnech 11.–14. října až do 22.00. Jiří Kylián Rodák z Prahy oslavil 71 let. ● Studoval na Royal Ballet School v Londýně, roku 1968 emigroval. ● Do roku 1999 působil jako umělecký ředitel Nederland Dans Theater v Haagu.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 11. října 2018 07 akční nabídky Z NAŠÍ OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 11. 10. – 14. 10. 2018 ČT PÁ SO NE PLATÍ: Podporujeme české výrobky. A protože víme, že české kvalitě důvěřujete, je u nás 7 z 10 potravinářských výrobků českých. Co je české, to je dobré Podporujeme české výrobky. A protože víme, že české kvalitě důvěřujete, je u nás 7 z 10 potravinářských výrobků českých 7 z 10 potravinářských výrobků českých akční nabídky OD Podporujeme české výrobky. A protože víme, že české kvalitě to je dobré 7 z 10 potravinářských výrobků českých 7 z 10 potravinářských výrobků českých to je dobré akční nabídky Podporujeme české výrobky. A protože víme, že české kvalitě to je dobré 7 z 10 potravinářských výrobků českých 7 z 10 potravinářských výrobků českých. Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávkydojdeknedostatkuurčitéhozboží,omlouvámeseVámaděkujemezapochopení. Odběrmožnýjenvobvyklémmnožství(tj.max.6ksnaosobuaden,trvanlivémlékomax.24ksnaosobuaden,lahvovépivomax.40ksnaosobuaden,není-liuvedenojinak).*Taktooznačenéproduktynenáležídostáléhosortimentu,mohoubýttedydodánynapříslušnéprodejnyvmenšímmnožství,aztoho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Česká potravina je prostě naše. Pochází z naší země a splňuje ta nejpřísnější kritéria. VPENNYnajdeteaž70% potravinářských výrobků,kterésplňují kritériaprooznačeníČeskápotravinaneboVyrobenov Českérepublice.JakoČeskápotravina jsouoznačenynezpracovanépotraviny,jako jsou maso, ovoce,zelenina,kterémají 100% původ v České republice,azpracovanépotraviny,ukterých musí z České republiky pocházet minimálně 75% složek a které byly vyrobeny v ČR. Jako Vyrobeno v České republice jsou označeny potraviny, pokud jejich výroba proběhla na území České republiky. Naši zákazníci si tak mohou být jisti, že nakoupí hezky česky. Fotografie je pouze ilustrativní a může obsahovat potraviny, které nesplňují podmínky pro užití označení Česká potravina ani Vyrobeno v ČR. Více na www.penny.cz. Přijímáme: MLÉKO TRVANLIVÉ polotučné, 1,5 % tuku | 1 l MÁSLO 250 g 100 g 19,96 Kč KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY chlazené | cena za 1 kg TULLAMORE DEW 40 % alk. 0,7 l 1 l 399,86 Kč KAPSIČKY WHISKAS, PEDIGREE, KITEKAT* 24x 100 g 100 g 5,41 Kč BOŽKOV mandlový, tradiční 0,5 l 1 l 179,80 Kč HROZNY RÉVY VINNÉ BÍLÉ volné 1 kg CITRONY balené | 500 g 1 kg 29,80 Kč MLÉKO KONDENZOVANÉ SALKO 397 g | 100 g 10,81 Kč CALLA* mix | v ozdobné folii | 1 ks KONDOMY PRIMEROS různé druhy 3 + 3 ks NAVÍC 1 ks 13,30 Kč 100 g 19,96 Kč chlazené | cena za 1 kg Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávkydojdeknedostatkuurčitéhozboží,omlouvámeseVámaděkujemezapochopení. 40 % alk. 0,7 l 1 l 399,86 Kč mix | v ozdobné folii | 1 ks KONDOMY BOŽKOV mandlový, tradiční 1 l 179,80 Kč Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávkydojdeknedostatkuurčitéhozboží,omlouvámeseVámaděkujemezapochopení. volné volné 1 kg MLÉKO TRVANLIVÉ 1 kg 29,80 Kč KONDOMY PRIMEROS různé druhy 3 + 3 ks NAVÍC 1 ks 13,30 Kč KONDOMY Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávkydojdeknedostatkuurčitéhozboží,omlouvámeseVámaděkujemezapochopení. 1 ks 13,30 Kč 1 ks 13,30 Kč Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávkydojdeknedostatkuurčitéhozboží,omlouvámeseVámaděkujemezapochopení. mix | v ozdobné folii | 1 ks mix | v ozdobné folii | 1 ks mix | v ozdobné folii | 1 ks mix | v ozdobné folii | 1 ks Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávkydojdeknedostatkuurčitéhozboží,omlouvámeseVámaděkujemezapochopení. Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávkydojdeknedostatkuurčitéhozboží,omlouvámeseVámaděkujemezapochopení. AK CE 108,90 165,90� -34% AK CE 29,90 59,90� -50% AK CE 7,90 13,90� -43% AK CE 14,90 29,90� -50% CENA BEZ PENNY KARTY 29,80 49,90 / -40% AK CE 279,90 489,90� -42% AK CE 89,90 144,-� -37% AK CE 2+1 28,60 42,90� 129,- 39,90 129,- osoba/den ks 24 MAX. osoba/den ks 10 MAX. osoba/den 6 MAX. ks XXL BALENÍ 10 MAX. osoba/den BALENÍ CENA ZA 1 ks PŘI KOUPI 3 ks osoba/den 6 MAX. ks Na několika místech v Česku se chystá festival s názvem Kytara napříč žánry. Jednou z hvězd letošního ročníku bude jednoruký fenomenální chilský kytarista Andrés Go- doy, který vystoupí jak v sólo- vých recitálech, tak s českým handicapovaným hráčem na hackbrett Janem Cikrtem. Oba muzikanti tak dokazují, že cesta k hudbě nezná žádné překážky. Při koncertech na- zvaných I s handicapem to jde se k nim 3. listopadu v Chýni a 5. listopadu v praž- ském Paláci Akropolis přidá také zrakově postižená zpě- vačka Martina Míková a kyta- rista Stanislav Barek. Kytara napříč žánry je uni- kátní festival, který se již je- denadvacátým rokem věnuje výhradně hře na kytaru v je- jích nesčetných formách, sty- lech a žánrech. Festival od- startuje už v neděli v pražské Ville Pellé brazilské Guanduo a kyrgyzsko-česká kytaristka Julie Šupíková. Napříč žánry pak bude festival až do 24. lis- topadu putovat po koncert- ních sálech v Praze, Černoši- cích, Kutné Hoře, Dolní Pous- tevně, Táboře, Varnsdorfu, Chýni či Pardubicích. Přivítá například americkou písnič- kářku Janet Robin, mimořád- ně talentovaného mladého francouzského kytaristu Cypriena N’Tsaie, ale i feno- menálního jednorukého chil- ského kytaristu Andrése Go- doye. Na festivalu se bude také slavit, své narozeniny zde oslaví třiadevadesátiletý kytarový matador Jiří Jirmal a patnáct let na scéně si připo- mene kapela Njorek. Kytara patří neodmyslitelně i k rom- ské hudbě, jeden z večerů je proto věnován mladým rom- ským talentům. MET Cyprien N’Tsai ARCHIV AKCE Výběr z programu Koncerty, které se v rámci festivalu Kytara napříč žánry uskuteční: ● 27. 10. 19.30 Art Space, Řetězová 7, Praha 1 Janet Robin (USA), KAYA – Karla Salabová ● 31. 10. 19.00 Písecká brána, K Brusce 208/5, Praha 6 NJOREK – 15 let Hosté – Arionas, Norbi Kovács ● 2. 11. 19.00 kostel sv. Jana Nepomuckého, Husova 121/43, Kutná Hora Andrés Godoy (Chile), Jan Cikrt – hackbrett ● 17. 11. 19.00 Rudolfinum, Sukova síň, Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Profesor Jiří Jirmal – 93. narozeniny, hosté: Milo- slav Klaus, Pavel Steidl, Stanislav Barek, Antonín Konrády Moderátor – Aleš Benda ● 24. 11. 19.00 Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6 Cyprien N’Tsai (Francie) – vítěz kytarové soutěže v Kutné Hoře 2017 Dominika Švendová – vítěz- ka kytarové soutěže Svazu autorů a interpretů 2017 ● Více informací na webu Kytaranapriczanry.cz inzerce Festival. Zahraje i kytarista bez ruky

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz SVĚT čtvrtek 11. října 2018 08 Zvířata na ostrově Santorini trpí pod vahou obtloustlých zahraničních turistů. Řecká vláda vydala nařízení, které obézním turistům zaka- zuje jezdit na oslech. Podle britského serveru met- ro.co.uk tak reagovala na kampaň ochránců zvířat, podle nichž zvířata pod tíhou otylých návštěvníků trpí zra- něními páteře. Kampaň začala poté, co se v médiích v létě objevily snímky oslů, kteří stoupali po úzkých schodech hojně navštěvovaného ostrova San- torini a na hřbetě nesli turis- ty se silnou nadváhou. Oslové tak na Santorini bu- dou moci nést náklad o hmot- nosti maximálně sto kilogra- mů nebo pětinu své váhy. Ak- tivisté na ostrově upozorňo- vali na to, že zvířata často musí být turistům k dispozici dlouhé hodiny sedm dní v týdnu, aniž by měla k dispo- zici přístřeší a mohla si odpo- činout. Osli také kvůli obézním tu- ristům trpěli poraněními pá- teře a na hřbetě měli otevře- né rány od špatně usazených sedel. Turisty vyhledávaný ostrov Santorini je znám svým str- mým kopcovitým terénem a oslové zde jsou tradičně vy- užíváni pro dopravu v čás- tech, kde se nachází mnoho schodů a kam nemohou auta. Zvířata zejména stoupají od kotviště výletních člunů. ČTK Zprávy krátce Osel je silné a nenáročné zvíře. MAFRA Blesková povodeň na ostrově Mallorca vyděsila turisty i zabíjela Nejméně osm lidí zemřelo a devět dalších se pohřešuje kvůli bleskovým záplavám, jež na středomořském ostrově Mallorca v úterý vyvolal prudký déšť. Dva mrtví jsou Britové. Povodeň nejvíce zasáhla městečko Sant Llorenc, které leží ve vnitrozemí zhruba 60 kilometrů východně od hlavního města ostro- va Palma de Mallorca. Španělský meteorologický ústav uvedl, že na některých místech ostrova v úterý napršelo za čtyři hodiny až 22 centimetrů vody. Nejméně ve čtyřech městech byly uzavřeny školy, stovky lidí našly nouzové přístřeší ve sportovních zařízeních. V oblastech postižených živlem zasahují necelé dvě stovky vojáků a záchranářů. 2x AP Osudy Čechů nuceně nasaze- ných během druhé světové války dokumentuje putovní výstava, kterou mohou zá- jemci od včerejška zhlédnout ve Vídni. Výstavu „Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyva- telstva pro třetí říši / s rozšíře- ním o nucenou práci na ra- kouském území“ tvoří tři stovky převážně osobních do- kumentů, jako jsou fotogra- fie, úryvky z korespondence či deníků. Za druhé světové války bylo na území nacistické říše nasazeno více než 450 tisíc Čechů, z toho 80 tisíc na úze- mí dnešního Rakouska. Pracovat museli například ve Vídni, Linci, Steyru a dal- ších střediscích zbrojního průmyslu. V prostorách knihovny In- stitutu soudobých dějin Ví- deňské univerzity bude výsta- va k vidění až do 15. března příštího roku. Na přípravě expozice se po- dílel Česko-německý fond bu- doucnosti spolu s organizací Živá paměť. ČTK Vyslýchali syna Mursího Egyptští policisté včera vy- slýchali mladšího ze synů bývalého prezidenta Mu- hammada Mursího Abdal- láha. Ten minulý týden pro server Arabi21 popsal návštěvu otce ve věznici. Kromě jiného řekl, že ro- dina požaduje, aby se mu dostalo lepší zdravotní péče a aby měli příbuzní více příležitostí ho navští- vit. Setkání se synem bylo teprve třetí návštěvou od Mursího uvěznění v roce 2013. Mursí byl zvolen prezidentem v roce 2012 jako kandidát Muslimské- ho bratrstva. Armáda ho svrhla o rok později. ČTK Letadlo spadlo, piloti přežili Na středním Slovensku se včera odpoledne zřítilo cvičné vojenské letadlo L-39. Na palubě byli dva pi- loti, kteří se před zříce- ním letadla stihli katapul- tovat a poté byli převeze- ni do nemocnice. Nehoda se stala mezi městem Sliač, kde slovenská armá- da provozuje leteckou zá- kladnu, a nedalekou obcí Kováčová. Letadlo spadlo do neobydlené oblasti. Podzvukové letadlo Aero L-39 Albatros bylo vyvinu- to v 60. letech v tehdejším Československu. ČTK Americký výrobce holicích potřeb Gillette získal výjim- ku z pětadvacetiprocentního cla, které letos administrati- va prezidenta Donalda Trumpa uvalila na dovoz oce- li do Spojených států. Firma Gillette podle mateř- ské společnosti Procter & Gamble (P&G) déle než dvě desetiletí dováží ocel od švéd- ského dodavatele, protože ve Spojených státech nedokáza- la najít správný druh oceli pro své žiletky. P&G uvedla, že firma Gillette spolu se švédským do- davatelem vyvinula velmi specializovanou ocel, která je klíčová pro její úspěch a kvali- tu jejích produktů. Varovala, že neposkytnutí výjimky by poškodilo výrobní aktivity Gillette v USA a vedlo ke zvý- šení cen. Spojené státy zaved- ly clo na dovoz oceli ve výši 25 procent letos v březnu, na import z Evropské unie ho však začaly uplatňovat až v červnu. ČTK Výstava. Totálně nasazení Trump. Pomohl výrobcům žiletek Řecká vláda řeší i přetížení oslů Zprávy krátce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz SVĚT čtvrtek 11. října 2018 09 Ohrožené oblasti leží v úrovni hladiny moře nebo jen několik centimetrů nad ní. Hurikán Michael zesílil už na čtvrtý z pěti stupňů a podle amerických meteorologů může zasáhnout pobřeží ame- rické Floridy s nečekanou si- lou. Bouři podle posledního hlášení amerického Národní- ho střediska pro hurikány (NHC) provází vítr o rychlosti 195 kilometrů v hodině, v ná- razech je síla větru až 240 ki- lometrů za hodinu. Hurikán se nejspíše dosta- ne z Mexického zálivu nad americkou pevninu u města Panama City na severozápa- dě Floridy, načež by měl na- brat severovýchodní kurz a postupně slábnout. Huriká- nová výstraha se týká území s 3,7 milionu obyvatel ve třech amerických státech. Výzva k evakuaci se týká 500 tisíc obyvatel floridských oblastí zvaných Panhandle a Big Bend. Prezident Donald Trump vyhlásil stav nouze pro celé území státu Florida. Úřadům to umožňuje požá- dat Washington o okamžitou finanční pomoc. Části ohroženého území leží na úrovni hladiny moře nebo jen několik metrů nad ní a vzedmutí oceánu by zde tak mohlo být velmi citelné. Úřady varují, že s příchodem hurikánu se očekává vlna vy- soká až čtyři metry. V krátké době má místy spadnout až 30 centimetrů srážek. Pracovníci záchranářských služeb v nejvíce ohrožených místech osobně kontaktují obyvatele s výzvou k okamži- té evakuaci. Kromě Floridy hurikán podle NHC může zasáhnout i státy Alabama, Georgia, Vir- ginie a Jižní a Severní Karolí- na, které se stále vzpamatová- vají z následků hurikánu a bouře Florence. Vítr, déšť a následné záplavy si v září na jihovýchodě USA vyžádaly přes 40 obětí. „Hurikán Michael bude podle předpovědí nejničivěj- ší bouří, jaká floridskou ob- last zasáhla za poslední dese- tiletí,“ uvedl guvernér Flori- dy Rick Scott. ČTK a MET Inzerujte lokálně a zdarma www.lokalni-podnikatel.cz inzerce Hurikán Michael Hurikán nad pevninou vždy postupně slábne, ale nad mořem větrné poryvy dosahují rychlosti až 240 kilometrů za hodinu. ● Výstraha před nebezpečím platí pro území, na němž žije na 3,7 milionu obyvatel. ● Evakuace se zatím dotýká asi půl milionu lidí. Jablka z německých sadů Německá ministryně obrany Ursula von der Leyen si po- chutnává na jablku. Při včerejším zasedání vlády obdrželi košík s jablky všichni členové kabinetu. Tento každoroční tradiční dar dostávají od místních ovocnářů. AP Hurikán Michael nahání strach

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz SVĚT čtvrtek 11. října 2018 10 Je mu sedm let, denně sežere asi 50 kilogramů brambor, mrkve a další potravy. Řeč je o zřejmě největším volovi svě- ta, který se jmenuje Potxolo a nežije nikde jinde než ve Španělsku. Podle deníku El Mundo jeho majitelé už kon- taktovali Guinnessovu knihu rekordů. „Očekáváme, že v zimě bude přibírat na váze ještě víc a do porážky příští rok bude mít minimálně 2100 ki- logramů,“ odhadl Tedy Sán- chez. Jeho vykastrovaný býk, který je z plemene plavého aquitánského skotu, nyní váží 1900 kilogramů. Obří vůl žije na farmě v baskické obci Legorreta, kde před lety vyrostl další rekordman. Pat- řil stejnému majiteli, jmeno- val se Pezuňas, a když šel v roce 2013 na porážku, vážil 2200 kilogramů. Sánchez odhaduje, že by se Potxolo mohl napřesrok pro- dat za 40 tisíc eur (asi milion korun). „Když uvážíte, kolik toho za osm let sní, ještě na prodeji tratíme. Je to ale otáz- ka marketingu,“ řekl a dodal, že už má tři zájemce. „Zatím jsme se nerozhodli, jestli udě- láme dražbu, nevylučuji, že ho prodáme po částech,“ řekl reportérovi deníku El Mundo farmář, zatímco se Potxolo pásl vedle na louce. ČTK Minulý týden zřejmě vraždil v bulharském Ruse, tento týden ho zadrželi u Hamburku. Ve městě Stade na severu Ně- mecka byl v úterý pozdě ve- čer zatčen muž z Bulharska, který je podezřelý v souvislos- ti s vraždou bulharské novi- nářky Viktorije Marinovové. Z tohoto zločinu už byl také obviněn. Bulharský ministr vnitra Mladen Marinov a generální prokurátor Sotir Cacarov uvedli, že zřejmě jde o zločin spáchaný se sexuálním moti- vem. Tělo novinářky se našlo v sobotu v severobulharském městě Ruse. Marinov řekl, že existuje shoda DNA zadrženého s bio- logickým vzorkem z místa činu. Podle ministra je zadrže- ným jednadvacetiletý Seve- rin Krasimirov z Ruse, který má kriminální záznam z roku 2017 v souvislosti s krádežemi barevných kovů. V souvislosti se zločinem byl v Německu už obviněn ze znásilnění a z vraždy. Cacarov rovněž zopakoval, byť obezřetně, dosavadní předpoklad vyšetřovatelů, že pravděpodobnost souvislosti vraždy Marinovové s její novi- nářskou prací je malá. „V sou- časné etapě nemohu tvrdit, že vražda Viktorije Marinovo- vé byla spáchána kvůli její profesionální činnosti,“ řekl prokurátor. Nicméně hned dodal: „Všechny verze se pro- věřují. Dosud zjištěné důkazy naznačují, že šlo o spontánní útok na oběť motivovaný se- xuálním násilím. Způsobená zranění, která měla za násle- dek smrt Viktorije Marinovo- vé, jsou svou povahou mimo- řádně brutální a těžká. V této souvislosti také poznamenal, že Krasimirov trénoval box a že v době, než byl zločin spáchán, vypil velké množ- ství alkoholu. Bydlel také v domě sousedícím s bydliš- těm novinářky. ČTK Bono s politiky Irský zpěvák a aktivista Bono jednal včera v Bru- selu s předsedou Evrop- ského parlamentu Anto- niem Tajanim o potřebě spolupráce EU s africký- mi státy. AP Po více než pěti týdnech se podařilo uhasit požár vřeso- viště na severozápadě Němec- ka, který způsobila cvičná ra- ketová palba armády. Rozsáh- lý požár v armádním výcviko- vém prostoru u města Meppen propukl na počátku září po raketové střelbě z vr- tulníku Bundeswehru. Kouř se chvílemi rozšířil až k ob- cím ve vzdálenosti přes 100 kilometrů a úřady spolko- vé země Dolní Sasko v zasaže- né oblasti vyhlásily dočasně stav katastrofy. Monitorovací lety armády nad vřesovištěm nyní ukázaly, že již nikde ne- hoří. Ačkoli vojáci před časem uvedli, že v ovzduší ne- byly překročeny limity škodli- vin, v posledních dnech se v médiích začaly objevovat in- formace, že se do vzduchu mohla uvolnit radiace či výpa- ry rtuti. ČTK • ZRZAVÁ STŘECHA, MOKRÝ SKLEP! O holkách to platí taky. Přesvědč se! Pošli SMS ve tvaru 64KND a text na 909 15 50 • Jo, mám pár kilo navíc. A co! V posteli jsem ďábel. Užijeme si to spolu?Vlaďenka, 32 let. Zavolej mi na 909 90 99 25 nebo mi rov- nou napiš SMS na číslo 909 15 40 s kódem 27VAL a tvůj text! E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna, od18let,1sms/50Kč,1min/90KčvčDPH,max.délkahovoru 15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní inzerce Podezřelého zatkli v Německu Exkancléř s manželkou Někdejší německý kancléř Gerhard Schröder se svojí jiho- korejskou manželkou Soyeon Kim navštívil koncentrační tábor Buchenwald. Čtyřiasedmdesátiletý politik byl před- sedou vlády v letech 1998–2005. Soyeon Kim je jeho pá- tou manželkou. AP Vřesoviště. Armáda požár už uhasila Vůl. Největší se jmenuje Potxolo Tisíce nemovitostí ve vašem okolí najdete na Reality.iDNES.cz. Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

KULTURA čtvrtek 11. října 2018 11 Několikrát se rozpadla a zase dala dohromady. Za rok kapela The Cure přijede do Ostravy. Britská kapela The Cure je první po- tvrzenou hvězdou mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostra- va 2019, který se uskuteční od 17. do 20. července v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. „Lepší a slavnější kapelu si k 18. ročníku na- šeho festivalu, tedy ke vstupu do do- spělosti, nemůžeme ani přát. Je to pro nás obrovská pocta a splněný sen. The Cure patří k největším legen- dám světové hudby, ovlivnili několik generací muzikantů a kapel. Přesto- že letos oslavili 40 let existence, The Cure prostě nestárnou,“ uvedla ředi- telka festivalu Zlata Holušová. The Cure bývají označováni za jed- nu z nejvlivnějších kapel 80. let, na začátku let 90. se zařadili mezi nejob- líbenější rockové kapely. Sestavu za- sáhly různé personální změny. Skupi- na několikrát ohlásila rozchod i opě- tovná spojení. Kapelu založil zpěvák a kytarista Robert Smith v anglickém Crawley. První vystoupení odehrála v roce 1978 a do současné doby absol- vovala přes 1500 koncertů, natočila 13 studiových alb. SIM Colours of Ostrava Osmnáctý ročník festivalu na 20 scé- nách nabídne přes 350 programových bodů – vedle koncertů více než 120 za- hraničních a domácích kapel také dis- kuse v rámci mezinárodního fóra Mel- tingpot, dále divadla, workshopy, fil- my, výtvarné instalace a další dopro- vodné aktivity. ● Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu. Více info najdete na www.colours.cz. ROSTEME S VÁMI Nabídka platí do 18.10. nebo vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR. Více informací v prodejnách. Obývací stěna Murane, dub Sonoma/bílá, včetně LED osvětlení - energ. tř. A, 250×200×38cm, 1008446-00 - 4499,- U Š E T Ř ÍT E UŠETŘÍT E 3991 ,- E T Ř ÍT E 4499. - 8490.- CENOVÝ HIT LED osvětlení lůžko úložný prostor L/P varianta polštářky potažení zad Sedací souprava Galileo, šedá látka, 305×210cm, výška 70-80cm, 1005963-03 - 12999,- Další potahy v aktuální nabídce Rozklad na lůžko 150 × 250 cm 12999. - 28490.- Sleva 54% Nabídka platí do 18.10. nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR. Více informací v prodejnách. www.asko.cz Habera a Team nejen v Praze Palo Habera se skupinou Team opět vyráží na turné po největších českých halách. V květnu a červnu zavítají do více než desítky měst. Na seznamu zastávek nechybí ani pražská O2 arena, kam slovenský fenomén zavítá 9. června 2019. Beznadějně vyprodaná pražská hala Haberu a Team zažila napo- sledy v červnu 2016. Tehdy sloven- ská skupina ohromila hudební kri- tiky i fanoušky skvělou show, kte- rá si v ničem nezadá s předními světovými interprety. V roli před- skokana se představí Peter Cmorik Band, jehož frontman je několika- násobným Zlatým slávikem. Vstu- penky na pražský koncert v O2 are- ně jsou k dostání dnes od 9.00 na www.ticketportal.cz. MET V Česku se The Cure naposledy představili před dvěma lety v Praze. MAFRA The Cure jsou hvězda Colours

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 11. října 2018 12 FOTO: 2x AP 1 Těžká primitivní palná zbraň pocházející ze 14. století, nejprve s doutnákem, se jmenovala: a) mušketa b) arkebuza c) tarasnice 2 Ostrovní království a nejvýchodnější ostrov Karibiku s metropolí Bridgetown je: a) Trinidad b) Svatý Vincenc c) Barbados 3 Český, uherský a chorvatský král Vladislav Jagellonský se narodil v Krakově roku: a) 1356 b) 1456 c) 1556 4Seina je francouzská řeka dlouhá 776 kilometrů. Z toho 40 kilometrů leží v: a) Belgii b) Itálii c) Norsku 5 Jediná královská kronika, která se zachovala na Slovensku, se nazývá: a) Dubnická b) Kremnická c) Štiavnická Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-b, 2-c, 3-b, 4-a, 5-a. Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 23,8 °C Rok výskytu: 1876 Počasí DNES ZÍTRA SOBOTA NEDĚLE Min. 19 Max. 23 Min. 18 Max. 22 Min. 18 Max. 22 Min. 18 Max. 22 Sudoku 12:30 Sama doma 14:00 Silvestr s dědou 14:20 Zpátky se Sobotou 15:15 Případy podporučíka Haniky 16:00 To je vražda, napsala VIII 16:45 Všechno, co mám ráda 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 13:20 Chcete je? 13:30 Tkaná krása 14:00 Potrava duše & těla (12/20) 14:30 Alésia: Poslední bitva 15:25 Velká vlastenecká válka 16:15 Zašlapané projekty 16:35 Airbus A350 17:20 Úžasní tátové zvířecí říše 18:15 Herbář VI 18:45 Večerníček 18:55 Dobrodružství vědy a techniky 19:25 Pavel Stránský ze Zap 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Doktor Martin TV seriál (ČR, 2015). Hrají: M. Donutil, T. Měcháček, R. Mikluš, J. Čvančarová, T. Jeřábek, P. Polnišová 20:55 Gejzír 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:24 Výsledky losování Šťastných 10 22:25 Případy detektiva Murdocha VIII 23:10 Kriminalista II 00:10 AZ-kvíz 00:40 Objektiv 01:10 Toulavá kamera 01:45 Kde bydlely princezny 02:05 Dobré ráno 04:35 Manu a Matěj na cestě do Říma 05:00 13. komnata Ondřeje Suchého 05:30 Události v regionech ČT1 20:00 S kuchařem kolem světa: Maroko Okouzlující gurmán Fred Chesneau se domluví v jakémkoli místě naší zeměkoule plné chutí a vůní! 21:05 Bedekr V 21:30 Češi zachraňují... opice kahau v Indonésii 22:00 Pološero – Včera jsem se vrátil z basy 22:30 Kráska a netvor 1950 00:00 Queer: AsexuaLOVE 00:25 Zrezivělá krása 00:55 Přesídlenci 01:50 Cesty víry 02:20 Evropo, dávej! 02:45 Přísně tajné vraždy 03:00 Ze zoo do zoo 03:25 Hranice dokořán – Roz- mówki polsko-czeskie 03:50 Naplněný sen ČT2 20:15 Krejzovi (13) Komediální seriál (ČR, 2018). Aneta si najde nového kluka. Anně se kupodivu líbí, ale Petrovi se na něm něco nezdá. Anna časem začne mít taky své pochybnosti a přizve ke konzultaci Páju. Hrají: V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek 21:35 Prima Partička 22:45 Ano, šéfe! 00:00 Policie v akci 00:55 Komisař Rex VII (12) Krimiseriál (N/Rak., 2002) 01:55 Komisař Rex VII (13) Krimiseriál (N/Rak., 2002) 02:55 Policie Hamburk (15) Krimiseriál (N, 2007) 03:55 Prostřeno! PRIMA 17:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko trendy Aktuální klipy 18:00 Future Jobs Objev svou kariéru budoucnosti 18:10 Óčko trendy Aktuální klipy 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity Klipy nonstop 22:00 Óčko Black Hodina toho nejlepšího hip hopu & r’n’b 23:00 Óčko flirt ÓČKO 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (840) Seriál (ČR, 2018). Alena s Mázlem mají problém: osamělý Rytíř s nimi chce trávit všechen volný čas. Marek kvůli Inně lže Bibi a dostane se do nebezpečí. Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala a další 21:35 Život ve hvězdách 22:10 8MM Thriller (USA/N, 1999) 00:40 Dr. House (21) Seriál (USA, 2004) 01:35 Dr. House (22) 02:35 Krok za krokem III (6) 03:15 Co na to Češi 03:55 Ordinace v růžové zahradě 2 (308) 04:55 Novashopping NOVA 20:15 Autosalon Magazín 21:20 Teorie velkého třesku X (1) Sitcom (USA, 2016) 21:50 Teorie velkého třesku X (2) Sitcom (USA, 2016) 22:20 Rachot v Bronxu Akční film (USA, 1996) 00:15 Americký chopper II (19) 01:15 Vikingové II (3) Dobrodružný seriál (Irs./Kan., 2014) 02:05 Druhá šance (5) Sci-fi seriál (USA, 2015) 03:05 Vikingové II (3) Dobrodružný seriál (Irs./Kan., 2014) 04:05 Druhá šance (5) Sci-fi seriál (USA, 2015) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:30 Krok za krokem III (8) 12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 (308) 14:05 Dr. House (21) 15:05 Dr. House (22) 15:55 Kriminálka Las Vegas VI (1) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3534) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:15 Polední zprávy 12:30 Jake a Tlusťoch (23) Rapsodie v modrém 13:30 Komisař Rex VII (12) Slavná za každou cenu 14:30 Komisař Rex VII (13) Ukradená mumie 15:30 Policie Hamburk (15) Únos 16:35 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:15 Futurama VIII (10) 12:45 Simpsonovi XXI (10) 13:15 Simpsonovi XXI (11) 13:35 COOLfeed 13:50 Simpsonovi XXI (12) 14:20 Simpsonovi XXI (13) 14:50 Teorie velkého třesku IX (23) 15:15 Teorie velkého třesku IX (24) 15:40 Futurama VIII (11) 16:00 Americký chopper II (19) 17:00 Top Gear XVIII 18:15 Simpsonovi XXI (14-17) 20:05 COOLfeed 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Zpátečka Co jsme hráli na Óčku tento den v roce 2009 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko news 12:05 Óčko hity 13:00 Óčko trendy 14:00 Óčko news 14:05 Óčko trendy 14:30 KB Band Academy 14:50 Óčko trendy 15:00 Óčko news 15:05 Óčko Chupa Chups Chart „Uvezu to, pane Lorenc?“ IVA HEJZLAROVÁ Facebook

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

13

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 11. října 2018 14 Horst Fux Ideální obrana je zrcadlo v úrovni ramen. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na čtvrtek 11. 10. VELKÝ HOROSKOP ELKÝ HOROSKO NA ROK 2019! Astroložka Helga Znám vaši budoucnost! Volejte na 906 70 30 35 nebo pište SMS ve tvaru 19BHL a své datum narození na číslo 904 30 55 vašeho srdce Kde ho najdete? HRDINA PišteSMSve tvaru99DDF asvédatum narozenínačíslo 9043046 Konflikty se ukazují přede- vším se starším příbuzen- stvem, které má tento týden patent na rozum. Nejlepší bude jít si po svém. Čerstvé květiny vnesou do tmavého interiéru pohodo- vou atmosféru a svěžest. Stačí málo, abyste vykouzlili útulný pocit domova. Vyplatí se chránit si soukro- mí před nezvanými pozo- rovateli. Večer raději zatáhněte žaluzie a ztište hlasitost při rozhovoru. Rodina vás obviňuje z něče- ho, co cítíte naprosto odliš- ně. Nechcete se dohadovat, a tak raději mlčíte a myslíte si tak svoje! Chraňte své rodinné štěstí jako oko v hlavě a hlídejte především svůj majetek. Kolem vás se nyní potloukají všelijaké existence. Vaše domácnost skýtá mno- hozákeřnýchnebezpečných pastí. Při návštěvě malých členů rodiny proto dejte pozor na jejich zdraví. Letité domácí spotřebiče vámzbytečnězatěžujírodin- ný rozpočet a některé mohou ohrožovat i vaše zdraví. Zkontrolujte je raději! Snažíte se děti dostat od televizních a počítačových obrazovek, ale vaše snaha moc nepadá na úrodnou půdu. Musíte přitvrdit! Je čas k vyjednání nějakého pojištěnídomácnosti.Namís- to podepisování smluv přes internet se spolehněte na nezávislého odborníka. Při nákupu nového vybavení do domácnosti se neukvap- te hlavně s výběrem postele. Správná matrace je základem pro vaše zdraví. Před odjezdem do práce ra- ději ještě jednou zkontroluj- tezabezpečenídomu.Nechcetesepřece vrátit do vybydleného příbytku! Vezmete děti do kina nebo za kulturou a užijete si spo- lečně zábavné odpoledne a podvečer. Jako rodina fungujete na výbornou. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček - šéfredaktor; Šimon Merta - zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2017 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Zlata Kovrzková Připadám. Bráním, ale sladké vyhrává nad vůlí ho nejíst. Komiks Řešení sudoku ČESKOSLOVENSKÁ GRINGA Předsudky a stereotypy, hlavně ty kulturní, jsou jevy, které se běžně vyskytují v naší společnosti. A každý z nás se s nimi určitě setkal, i když třeba nechtěně. Při cestování je- den podlehne kulturním stereotypům velice rychle, protože typická představa o tom, jak vypadají Mexičané, se skládá z postavy mariachi, proto se předpokládá, že Mexičané jsou tmavší pleti, menší postavy a mnohdy mají knírek. Tento pro- ces bohužel funguje i naopak. Všeobecné označení pro cizince bílé pleti v zemích Latinské Ameriky je gringo/gringa, které podle jedné teorie pochází z pojmu „green, go!“ z období, kdy armáda USA okupovala ně- která latinskoamerická území a místní obyvatelé si přáli, aby odešla. Tento pojem se používá běžně a ten, kdo někdy cesto- val, ho určitě mockrát slyšel. Co mě ale překvapilo, byla samo- zřejmost, se kterou mi mnoho Mexičanů přisuzovalo národ- nost, aniž by se předem zeptalo, odkud jsem. Pokaždé když se někdo přiblížil a zahájil konverzaci typickým „Hello, how are you?“, na což jsem odpověděla, že dobře a že rozumím španěl- sky, hovor pokračoval otázkami, jak se u nás v Americe máme a jak se mi líbí Mexiko. Vysvětlení o tom, že nepochá- zím z Ameriky, ale z malého státu v Evropě jménem Česká re- publika, mi moc nepomohlo, protože ho skoro nikdo neuměl zařadit. Aspoň že Československo si ještě někdo pamatuje. Možná také proto, že ulice jménem Presidente Masaryk, na níž stojí socha TGM, je jednou z nejdražších a nejprestižněj- ších nákupních ulic v Mexico City. TROTAMUNDOS VĚČNÁ CESTOVATELKA A STUDENTKA POSEDLÁ LA KULTUROU Výrok dne Zuzana Jirovská Kdo chce a vydrží, tělo na své váze udrží. Anketa Připadáte si obézní? Jestli ano, bráníte se tomu? Dopisy a vzkazy Ucpaná jednička Radnice Prahy 1 dlouhodo- bě blokovala očekávaný návrat tramvají na Václav- ské náměstí. Trať přes ně je nutná. Stačí banální ne- hoda v Ječné ulici zavině- ná mnohdy neukázněný- mi řidič aut, a dokonce ka- mionu (!), který nedávno strhl trolej, a stojí praktic- ky tramvajová doprava v celé Praze. Tramvaje na Václavském náměstí, po- tažmo i Příkopech a Můst- ku by rovněž vykonaly ne- smírnou službu, aby se toto bývalé centrum Praža- nů opět vrátilo Pražanům. K Obecnímu domu se téměř nedá dojet tramva- jí, navíc jejich zastávky na náměstí Republiky jsou v ulici Na Poříčí daleko od ČNB, Obecního domu a Prašné brány. K Stavov- skému divadlu se zrovna tak nedá dostat tramvají – výborná byla kdysi zastáv- ka u Dětského domu. Z centra se dalo pohodlně dojet tramvají do Nuslí, na Újezd či k Jiráskovu mostu. Nic z toho nelze od nešťastné Spartakiády 1985, kdy si tehdejší KSČ vymínila zřízení pěší zóny, aby se měly kde pro- cházet státní a stranické návštěvy Prahy, a tím zni- čila centrum Prahy. MARTIN KUBÍK, PRAHA 4 dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Sloupek Citát Mexičané jsou tmavší pleti, menší postavy a mnohdy mají knírek. STEREOTYP (Ze sloupku Trotamundos na této straně) Ustálený, navyklý způsob reagování ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Slovo dne „Třetí odboj řada z nás vnímá pouze jako bratry Mašíny, což je nesmysl.“ JIŘÍ PADEVĚT, SPISOVATEL, VYDAVATEL, BADATEL „Třetí, tedy protikomunistický odboj nebojoval proti státu, ale proti ideologii,“ dodal.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

www.metro.cz SPORT čtvrtek 11. října 2018 15 inzerce Vlastní tým měli už v Riu, ale do Tokia uprchlíků přijde mnohem víc. Olympijských her v Tokiu se zúčastní tým uprchlíků. Na žádost svého předsedy Tho- mase Bacha tuto myšlenku schválil Mezinárodní olympij- ský výbor na zasedání v Bue- nos Aires. Podle Bacha už MOV vytipo- val více než padesátku spor- tovců, kteří by mohli tým tvo- řit. „Bohužel stále existuje dů- vod pro vytvoření tohoto týmu,“ řekl Bach na tiskové konferenci. „Tím je skuteč- nost, že důvody, proč jsme po- skládali první tým, stále ne- pominuly. Na světě máme cel- kem 68,5 milionu uprchlíků. Prostřednictvím sportu chce- me přispět k tomu, aby si svět tento problém uvědomo- val a věděl, že z jeho svědomí nezmizí, a vyslat ostatním uprchlíkům signál naděje,“ uvedl německý funkcionář. V brazilském Riu se před- stavilo deset uprchlíků z Jižní- ho Súdánu, Demokratické re- publiky Kongo, Etiopie a ze Sýrie. Podrobnosti o budoucím týmu uprchlíků včetně jeho velikosti nejsou známy. „Na- posledy v Riu jsme byli ve vel- kém časovém presu, teď máme dva roky. Už jsme se do toho dali, mám 51 nebo 52 uprchlíků, kterým pomá- háme. Počet může ještě stou- pat,“ řekl Thomas Bach. ČTK Ukradli mu pohár z Tour Trofej pro vítěze letošní Tour de France, kterou vybojo- val Brit Geraint Thomas, se ztratila na cyklistickém veletr- hu v Birminghamu. Thomas vyzval zloděje, aby trofej vrá- tili. „Je jasné, že pro toho, kdo ji vzal, ta trofej nemá zas takovou cenu, zatímco pro mě a pro tým znamená oprav- du moc,“ uvedl velšský cyklista. AP Zprávy krátce Penalta? Chyba rozhodčího Fotbalisté Plzně neměli podle komise rozhod- čích FAČR v nedělním utkání 11. ligového kola proti Teplicím zahrávat penaltu. Hlavní sudí Ka- rel Hrubeš se dopustil chyby, když v 83. minu- tě nesprávně nařídil po- kutový kop, poté co míč spadl ve vápně na ruku ležícího záložníka hostů Tomáše Kučery. Kouč bude mít vlastní kruháč Úspěšným trenérům nebo fotbalistům se sta- vějí sochy, pojmenováva- jí se po nich tribuny, nicméně Manuel Pelle- grini se ve Španělsku dočkal poněkud netra- dičního ocenění. Po pěta- šedesátiletém chilském kouči pojmenovali v Ma- laze kruhový objezd. Pellegrini v Malaze strá- vil tři roky a pro klub šlo o jedno z nejlepších ob- dobí. ČTK Uprchlíci míří na olympiádu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/

16

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-hradec-11-10-2018/