METRO Praha - 10.4.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

ČTVRTEK 10.DUBNA 2014 Č. 69 • www.mETRo.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

Vždyť je tam tak krásně! Ve vzduchu poletují první vůně a sluníčko příjemně hřeje. Tak proč sedět doma? Stačí skočit do IKEA a zakrátko můžete pohodlně sedět venku. Od 1. dubna do 7. května a do vyprodání máme pro členy IKEA FAMILY vybraný venkovní nábytek za zvýhodněné ceny. Stát se členem IKEA FAMILY je snadné a výhody můžete využívat okamžitě. Těšíme se na vás v IKEA. A www.IKEA.cz | Otevřeno 7 dní v týdnu: 9.00–21.00 IKEA Černý Most – Centrum Černý Most, Praha 9 | IKEA Zličín – AVION Shopping Park, Praha 5-Zličín IKEA Brno – AVION Shopping Park, Brno-Dolní Heršpice | IKEA Ostrava – AVION Shopping Park, Ostrava-Zábřeh Nabídkaplatípouzedovyprodánízásob.Všechnyuvedenéúdajemajípouzeinformativnícharakteranepředstavujínávrhnauzavřenísmlouvy(nabídku)aniveřejnýpříslib.Změnyvdůsledkutiskovýchchybjsouvyhrazeny.©InterIKEASystemsB.V.2014. ŠVÉDSKÉ MENU 990,–Běžná cena 1 290,– VÝHODNÁ NABÍDKA PRO ČLENY IKEA FAMILY PLATÍ NA VYBRANÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK 1. 4.–7. 5. 2014 V MNOŽSTVÍ OBVYKLÉM PRO DOMÁCNOST A DO VYPRODÁNÍ. HURÁ VEN! GURLI, pléd. 249,– Akrylik/polyester. 120×180 cm. 89,– Masové kuličky (15 ks) s přílohou + švédský dort. Nabídka platí 3.–13. dubna 2014 a do vyprodání. Běžná cena 118,– ÄPPLARÖ, skládací židle. 690,– Běžná cena 899,– Masivní akácie. 45×58, v. 87 cm. RUNNEN, podlahová deska. 499,–/9 ks Běžná cena 599,– Masivní akácie, plast. 30×30 cm. FALSTER, stůl. 1 990,–/ks Hliník, plast. 63×63, v. 75 cm. TÄRNÖ, skládací židle. 190,– Běžná cena 249,– Masivní akácie, ocel. 39×40, v. 79 cm. 499,–/9 ks44499999,,,, /9 Běžná cena 599,– 9 GRENÖ, polštář. 199,–/ks Polyester. 60×30 cm. SOCKER, květináč 49,– Ocel. Ø 17, v. 13 cm. FALSTER, židle s područkami. 1 290,– Běžná cena 1 490,– Hliník, plast. 59×61, v. 86 cm. ENHOLMEN, židle s područkami. 990,– Běžná cena 1 290,– Hliník, plast. 56×55, v. 80 cm. TROSSÖ, květináč s miskou. 799,– Keramika. Ø 36, v. 30 cm. ÖSTLIG, květináč. 699,–/ks Plast. 37×37, v. 40 cm. 190,–11119900,,,,99Běžná cena 249,– 199199 690,–666669900,,,,66Běžná cena 899,– 6969 SOCKER, květináč 299,– Ocel. Ø 38, v. 30 cm. FALSTER, židle. 990,– Běžná cena 1 290,– Hliník, plast. 46×59, v. 87 cm. NÄSTÖN, sedák s opěrkou. 399,– Polyester, polyuretanová pěna. 116×47 cm. ÄPPLARÖ, nastavitelné křeslo. 990,– Běžná cena 1 290,– Masivní akácie. 63×80, v. 101 cm.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Čtvrtek, 10. dubna 2014 Č. 69, www.metro.cz O FINÁLE FED CUPU ZABOJUJE I KVITOVÁKAPITÁN PETR PÁLA ZVEŘEJNIL NOMINACI NA DUEL S ITÁLIÍ STRANA 29 Svátek slaví: Darja Min. 80 Max. 120 Vítejte v motýlím světě. Přišpendlené exponáty nehledejte Až do 11. května je možné zhlédnout výstavu Motýli ve skleníku Fata Morgana. Botanická zahrada hlavního města Prahy nechala i tentokrát dovézt zajímavé druhy, které ještě v tropickém skleníku nikdy nelétaly. Každoroční motýlí akce je unikátní jednak svým rozsahem, ale především skutečností, že vystavovány jsou živé exponáty. Posílejte i vy čtenářské fotografie na mms@metro.cz, prohlédnout si je pak můžete také na www.metro.cz. ALEŠ NÁHLÝ Polovina třicátníků stále bydlí u maminkySingles. Lidí žijících bez partnera přibývá. Muži do třiceti let. U rodičů jich žije dvojnásobný počet než před dvaceti lety. Svatby. Do chomoutu se Češi moc neženou, nejvíce se berou vysokoškoláci STRANA 9 I přelepená značka platí Nastal čas blokového čištění silnic. Přestože je až na 90 procentech dodatkových tabulek u značek zákazu zastavení údaj s datem na papíře, mohou strážníci nechat vůz odtáhnout. STRANA 2 Při sčítání dodržovali pitný režim Dvanáct set sčítačů včera sledovalo, kolik cestujících vozí pražské tramvaje. Někteří k úkolu přistoupili s lahví piva v ruce. STRANA 5 Bakterie ve vodovodu Legionella může bydlet také u vás. Nebezpečná bakterie žije ve vlhkém a teplém prostředí. STRANA 6 Do vězení už za deset gramů trávy Větší než malé množství drog. Soud zpřísnil hranici pro jejich držení. STRANA 8

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 10. dubna 2014 02 Někteří řidiči tá- pou nad platností značek při čištění. Až devadesát procent zákazo- vých dopravních značek, kte- ré se kvůli blokovému čištění objevují v ulicích města, je ne- platných. Tato fáma koluje mezi velkou částí pražských řidičů. Jeden ze čtenářů deníku Metro například tvrdí, že údaj s datem čištění ulic na dodatkových tabulkách ne- smí být na značkách nalepe- ný na papíře. „Strážník, který přes takto podivné značení nařídí odtah nebo se snaží uložit jakouko- li jinou sankci, pak riskuje vedle náhrady škody postiže- nému majiteli auta taky trest- ní stíhání pro úmyslné zneu- žití pravomoci úřední oso- by,“ tvrdí Beran. Všechny oslovené instituce to však popírají. „Druh mate- riálu, na kterém má být nápis proveden, není předepsán,“ sdělila Barbora Lišková z Technické správy komuni- kací. Také podle Petra Vomáč- ky z Automotoklubu norma předepisuje jen font, velikost a barvu písma. „Pokud by neplatila, ne- mohl by se tu konat třeba ma- raton nebo krátkodobé natá- čení filmu,“ říká Vomáčka. Motoristy, kteří jsou pře- svědčeni o tom, že v případě pochybností značky řešit ne- musí, zajisté zklame již dří- vější verdikt Nejvyššího správního soudu, který říká jednoznačně: „Ze zákona ne- lze dovodit, že by účastník provozu na pozemních komu- nikacích sám mohl činit sou- dy o zákonnosti dopravní značky a na základě svého hodnocení se rozhodnout, zda se zákazem vyjádřeným danou značkou bude, či nebu- de řídit.“ Značku jako platnou shle- dává také městská policie. „V případě dalších pochyb- ností je nutné se obrátit na příslušný silniční správní úřad s žádostí o vysvětlení,“ dodala mluvčí strážníků Ire- na Seifertová. Už teď se mnozí cestující programo- vě vyhýbají sedání si na látkové se- dačky ve vagonech metra nebo v tramvajích. Nikdy totiž nevědí, kdo nebo co na nich předtím sedělo. Teď je o důvod navíc preferovat stání. Fotku obřího psa, který svým zad- kem „leštil“ sedačku v metru, nám zaslala čtenářka Lucie Pullmannová, doprovodila ji i vtipným popiskem „dostihový kůň v metru“. V přeprav- ních podmínkách přitom vysloveně stojí, že beze schrány mohou cestují- cí vzít s sebou do vozidla psa, který má bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepra- vován na sedadle. „Cestující zaplatí přirážku ve výši čtyři sta korun. Při- rážka se ani při platbě na místě nesni- žuje,“ sdělila mluvčí dopravního pod- niku Aneta Řehková. Pokud by maji- tel psovi nekoupil jízdenku, dostal by další dvě stovky pokuty. Majitel alespoň svému mazlíčkovi nasadil náhubek, což v pražské hro- madné dopravě také nebývá zrovna pravidlem. I na to si někteří cestující stěžují. „Zvláštní statistiku o napade- ní člověka zvířetem v MHD neevidu- jeme,“ dodává Aneta Řehková. BEL TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Jednička v létě, jednička v zimě, plyn levnější po celý rok. SLEVA 11%SLEVA 11% Garance slevy na tři roky. Sleva je určena pro naše zákazníky za podmínek uzavření dodatku ke smlouvě o odběru plynu na tři roky. www.ppas.cz 840 555 333 Zanedlouho představíme další výhody a bonusy např. pro zákazníky v kategorii Domácnost s roční spotřebou do 1,89 MWh. inzerce Na řadě míst v Praze se o víkendu začne s úklidem. ALEŠ NÁHLÝ Pes se veze ve velkém stylu. LUCIE PULLMANNOVÁ Značka prostě platí. Raději si svůj vůz včas přeparkujteRaději přeparkujte 1300Tolik zaplatíte, pokud budou muset silničáři váš vůz kvůli čištění nadzvednout. Odtah vozu i s jeho vrácením pak stojí 3800 korun. Psí pasažér. Zadek na sedačce je za čtyři sta

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

5

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 10. dubna 2014 04 Pod Radotínským mostem se v sobotu otevře unikátní zavě- šená cyklostezka, která stála desítky milionů korun. Do- končena byla už sice před ně- kolika lety, kvůli chybějícím nájezdovým rampám ji ale cyklisté nemohli používat. Lávka propojuje velmi frek- ventované cyklostezky na obou stranách Vltavy. Vznik- la při výstavbě jižní části vněj- šího okruhu, který byl ote- vřen v roce 2010. „Stavbu při- pojovacích ramp oddálily spo- ry při výkupu potřebných po- zemků v Komořanech a další procesní průtahy,“ uvedl už dříve primátor Tomáš Hude- ček. Dostavbu podle něj zpoz- dily i loňské povodně, když voda poškodila jedinou pří- stupovou cestu. Délka kon- strukce rampy na lahovické straně je 170 metrů, na komo- řanské 250 metrů. ROW, ČTK Lávka spojující oba břehy je hotová. ZUZANA KODROVÁ inzerce Opravy potrubí na Břevnově zkompli- koval úraz dělníka. Zhruba třicet tisíc Pražanů bylo od úterý bez vody po ha- várii potrubí. Výpadek připra- vil o vodu obyvatele Smícho- va, Hradčan, Malé Strany, Stře- šovic a Břevnova. „Práce byly dokončeny včera před 14. ho- dinou, ale než se plně obnovi- ly dodávky vody ve všech ob- lastech, trvalo to ještě desítky minut až hodiny,“ vysvětloval mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Vodovodní potrubí o průmě- ru 60 centimetrů bylo poško- zeno v úterý před polednem v Markétské ulici v Břevnově. Opravy zkomplikovala další nehoda. „Kvůli vážnému pra- covnímu úrazu dělníka jsme v nočních hodinách museli práce přerušit,“ uvedl Mrá- zek. V ulicích bylo kvůli havá- rii rozmístěno šedesát ciste- ren s pitnou vodou. Bližší informace o lokali- tách zasažených havárií vody si mohou lidé vyhledat na webu PVK. Tam podle Mrázka lidé také najdou mapu, kde přesně voda neteče, nebo ak- tualizované informace o tom, kdy bude dodávka vody obno- vena. Na mapě jsou vyznače- na i místa, kde jsou připrave- ny cisterny, které se starají o náhradní zásobování vodou. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Náhradní zásobování vodou zajistily cisterny. DAVID SEDLECKÝ Konečně. V sobotu otevře cyklolávka První výstupy z tvorby nového územního plánu projednal magistrátní výbor pro územní rozvoj. Institut plánování a rozvoje Prahy, který nový plán připravuje, předložil vý- boru k projednání takzvané odůvodnění územního plánu. Odůvodnění obsahuje napří- klad několik pravidel, kterými by se územní plánování mělo řídit. Mezi nimi je třeba nepře- kročitelnost hranic Prahy, tedy město by se nemělo roz- růstat „do polí“, nebo vymeze- ní toho, co je veřejné a co sou- kromé, což bude řešit veřejná prostranství jako ulice či ná- městí. Rovněž bude platit pra- vidlo výškové regulace. ČTK Zprávy krátce Měl komplice Dvaadvacetiletý muž, je- hož kriminalisté dopadli po úterní honičce Pra- hou, měl komplice. Toho policisté zatkli jen o několik hodin dříve na Proseku. Podle informa- cí iDNES.cz se jedná o stejného pachatele, kte- rý zavraždil v roce 2004 svou 13letou spolužačku v Kmetiněvsi. iDNES.cz Nová scéna bude památkou Expertní komise Národní- ho památkového ústavu doporučila ministerstvu kultury k individuální pa- mátkové ochraně budovu Nové scény Národního di- vadla. Komise se naopak neshodla na doporučení pro kašnu na náměstí Jiří- ho z Poděbrad. Ohrožené dílo přesto doporučila za- chovat, i když nebude mít statut nemovité kulturní památky. ROW Na Míčánkách se bomba nenašla Anonym včera ráno na- hlásil uložení bomby v Jus- tičním areálu na Míčán- kách v Praze 10, kde sídlí několik obvodních soudů a státních zastupitelství. Z objektu bylo proto eva- kuováno kolem 500 lidí. Policisté na místě žádnou výbušninu nenašli a po je- denácté se tak všichni mohli vrátit do budovy. Loni tam byla nahlášena bomba několikrát. ČTK Zprávy krátce Havárie odřízla Pražany od vody Nejlepší čtenářské fotografie můžete vidět v pořadu Divácké zprávy televize Prima každý den od 19.40 hod. Územní plán. Už ho řeší magistrát

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

PRAHA čtvrtek 10. dubna 2014 05 Dvanáct set sčítačů včera sledovalo ces- tující v tramvajích. Jeden dovnitř, tři ven a rych- lé škrtnutí ve formuláři, to- též se opakuje na další stani- ci. Cestující v tramvajích byli včera svědky velkého sčítání cestujících. Akci pořádal Ropid ve spo- lupráci s dopravním podni- kem. Cestující byli sečteni ve všech soupravách na všech 22 denních tramvajových lin- kách. Do akce se zapojilo více než 1200 lidí. „Na průzkumu se podílelo i přibližně 850 sčí- tačů z řad studentů střední dopravní školy, kteří se akce zúčastní v rámci své odborné praxe,“ uvedl dopravní ředi- tel dopravního podniku Ladi- slav Urbánek. V každé tramvajové soupra- vě byl přítomen jeden sčítač s formulářem, do kterého na každé zastávce zaznamená- val počet vystupujících a na- stupujících cestujících včet- ně aktuální obsazenosti vozi- dla. „V případě, že tramvaj měla dva vagony, bude obsa- zenost druhého vozu dopočí- tána podle předem určeného koeficientu,“ vysvětlil Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která v Praze a okolí organizuje městskou hro- madnou dopravu. Údaje ze včerejšího sčítání mají slou- žit pro další plánování měst- ské hromadné dopravy v Pra- ze. Ropid získané údaje použi- je k plánování tramvajové do- pravy včetně kapacity linek, data poslouží také jako pod- klady pro úpravy tramvají v Praze 6 po spuštění prodlou- ženého metra A. Podle Drápala bude letošní průzkum částečně ovlivněn výlukou tramvají v Holešovi- cích a Troji. Údaje za tyto lin- ky by měly být doplněny po skončení výluky. Kromě tramvají se také sčí- talo v části příměstských au- tobusů. Sčítači dodržují pitný režim. NIKOLA ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz To budou, panečku, údaje! Po- silněni alkoholem se včera vy- dali někteří sčítači na svou misi v tramvajích. Pitný režim se holt musí dodržovat. Zvlášť při tak zodpovědné práci. Jak může takové sčítání cestují- cích v praxi vypadat, zachytil pohotový čtenář Nikola. „Ráno čtu v deníku Metro o velkém sčítání a říkám si, jak to asi sčítač zvládne. Na- stoupím do tramvaje číslo 13 a vidím, jak sčítač pracuje,“ napsal nám Nikola. Jeho po- zornost upoutali hlasitým do- hadováním: Kolik jich asi vy- stoupilo? a Škoda že nemáme panáka za každýho, co vystou- pí. „Když se otočím, vidím dva mladíky, jak pijí pivo a počíta- jí cestující. No, nevím, nako- lik budou výsledky objektiv- ní,“ obává se Nikola. Lehkovážný přístup k úko- lu se však dvojici vymstil. Šlo o studenty střední průmyslo- vé školy dopravní, kteří se sčí- táním pomáhají. „Žáci na foto- grafii byli identifikováni,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková s tím, že šlo o první podobný případ. „Přestupek žáka bude řešen vedením školy. Bude kázeň- sky potrestán,“ uvedl ředitel školy František Novotný. „Je to politováníhodný případ. Vě- říme, že se v budoucnu nebu- de opakovat,“ dodal. JBS Citát „Výsledky sčítání cestu- jících budou známé na začátku května, zhruba za tři týdny.“ FILIP DRÁPAL, MLUVČÍ ROPID Sčítání. Studenti s lahváčem v ruce Ergonomický design Znovudoplnitelná náplň Snadné čištění. Nezanechává nepříjemné a mdlé skvrny Šetrný k životnímu prostředí, pH neutrální Mop s otočnou hlavou pro maximální dosah do těžce přístupných míst Pratelná mikrovláknová čistící utěrka Akce ukáže, kolik lidí jezdí tramvají Průzkum Údaje ze sčítání mají sloužit pro další plánování městské hromadné dopravy v Praze. ● Poslední takový průzkum proběhl v roce 2011, kdy bylo sečteno na všech 25 sledovaných tramvajo- vých linkách od šesté ranní až do jedenácti večer cel- kem 1 078 920 cestujících. ● Sčítání tehdy ukázalo, že tři nejvytíženější pražské tram- vajové linky jsou: 22 (125 264 osob), 9 (110 100 osob) a 10 (67 707 osob) ● Tři nejvytíženější dopravní uzly byly: Anděl (87 676 osob), I. P. Pavlova (69 554 osob) a Palmovka (57 770 osob) ● Výsledky posledního velké- ho průzkumu posloužily jako jeden z podkladů pro poslední velkou změnu lin- kového vedení tramvají, kte- rá proběhla v září 2012 s do- laděním v červnu 2013.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 10. dubna 2014 06 Z modrého a červe- ného kohoutku ne- teče stejná voda. Teplá nemusí splňo- vat tak přísné pod- mínky jako studená. Nájemníky jednoho z vršovic- kých činžáků v Moldavské uli- ci nepříjemně překvapily do- pisy od hygieniků a Pražské teplárenské. Obsah obou byl v podstatě stejný: Dejte si po- zor, máte v teplé vodě nebez- pečnou bakterii Legionellu. „Jeden z nájemníků si stě- žoval na to, že má málo tep- lou vodu. Při vyšetření vzor- ku jsme našli překročení do- poručených hodnot legionel- ly o řád,“ popisuje Matěj Čer- mák, vedoucí oddělení hygie- ny vody Hygienické stanice hlavního města Prahy. Podobný výsledek podle něj není nijak překvapivý. „Až v polovině případů namě- říme ve vzorcích teplé vody zvýšené množství legionel- ly,“ uvádí Čermák. Loni při- tom bylo v Česku zaznamená- no pod sto případů, kdy tato bakterie způsobila těžký zápal plic. Pro teplou vodu, na rozdíl od studené, neplatí tak přís- ná kritéria na kvalitu. Předpi- sy v ní proto připouštějí vý- skyt i této bakterie. „Výrobce teplé vody také nemá povin- nost kontrolovat a reporto- vat, jako to je u studené vody,“ dodává Čermák. Pražská teplárenská prová- dí 30 kontrolních odběrů roč- ně v různých předávacích sta- nicích. „V případě Moldavské ulice je příčinou nedostateč- ná cirkulace ve vnitřních roz- vodech, které nepatří naší společnosti. Jinými slovy do objektu je distribuována ne- závadná voda a vrací se konta- minovaná legionellou,“ vy- světluje Radek Ježdík z Praž- ské teplárenské, která teplou vodu do Moldavské dodává. Příčiny přemnožení bakte- rie mohou být podle Ježdíka různé, třeba teplota vody klesne pod 50 °C, uvnitř ob- jektu mohou být slepá rame- na nebo nefunkční přípojky. Speciální předpisy platí pro nemocnice a podobná za- řízení, kde kontroly probíha- jí a legionella se tam ve vodě nesmí vyskytovat vůbec. Kde se berou loužičky na Knížecí? MICHAL HYKI ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Co to teče pod dálkovými autobusy na nádraží v Praze 5? Fotku poslal čte- nář deníku Metro s informací, že je to na autobusáku Na Knížecí běžný obrázek. Navíc to tu prý i mnohdy za- páchá jako neudržované záchodky. Na snímku je zachycen nad čůrky stékajícími ke kanálům žlutý auto- bus Student Agency. Mluvčí společ- nost Aleš Ondrůj však upozorňuje, že určitě nejde o vypouštění fekálií z je- jich autobusů. „V žádném případě ne- vypouštíme žádný obsah toalet či ná- drží kdekoli do kanalizace,“ uvedl mluvčí. Zároveň vysvětlil, jak jejich systém funguje. „V autobusu je fekál- ní nádrž, která obsahuje při výjezdu čistou vodu s příměsí, jejímž úkolem je obsah nádrže během jízdy a použí- vání na biologickém základě rozložit a připravit k vypuštění po jízdě. Vy- pouští se výhradně prostřednictvím speciálního fekálního vozu, který ná- drže vycucne a odveze do čističky,“ uvedl Ondrůj. Nikdy ovšem nelze vy- loučit technickou závadu. „Řidič se pohybuje kolem autobusu, a pokud by zde něco takového zjistil, byl by to důvod pro servisní zákrok, který by okamžitě nahlásil,“ dodal. DAV Citát „Od příštího týdne bude v objektu prová- děna dezinfekce chemickou cestou.“ RADEK JEŽDÍK, PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ Čůrky na Knížecí. Co to teče mezi autobusy Zprávy krátce Pomník letcům odhalí 17. června Praha 1 podpoří snahu britského velvyslanectví umístit památník česko- slovenským letcům boju- jícím v řadách Královské- ho letectva za druhé svě- tové války v centru měs- ta. Socha by mohla stát na Klárově nebo u areálu ministerstva obrany po- blíž Pražského hradu. So- cha by měla být odhale- na 17. června. ČTK Kontrolovali pískoviště Během úterý a středy se konala celoměstská akce pražských strážníků, kte- rá byla zaměřena na sběr injekčních stříka- ček a jehel z rizikových míst, prioritně pak z dětských hřišť a písko- višť. Strážníci zkontrolo- vali celkem 239 míst, na nichž bylo nalezeno čtyřicet injekčních stříkaček a dvacet sedm injekčních jehel. ROW Legionella Legionella je bakterie, která běžně žije ve vlhkém a teplém prostředí. Bylo identifikováno nejméně 50 jejích druhů. ● K nákaze dochází vdechnu- tím drobných kapének vody obsahujících legionellu. Způ- sobuje těžký zápal plic. ● Rod Legionella získal svůj ná- zev v červenci 1976, po one- mocnění válečných veteránů na sjezdu legionářů. Epide- mie postihla 211 osob, z ni- chž 34 zemřelo. WIKIMEDIA inzerce Legionella může bydlet i ve vašem vodovodu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

NYNÍ AKČNÍ CENY Co získáte: • úspora za vytápění • zhodnocení domu • zdravé životní prostředí (omezený počet objednávek) DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA PROTI STOUPAJÍCÍ VLHKOSTI METODOU NÍZKOTLAKOVÉHO VSTŘIKOVÁNÍ DO ZDIVA • injektážní silikonová emulze (SuperCapillar100® s certifikátem WTA) je bez rozpouštědel a má výjimečnou schopnost penetrace • bez ohrožení statiky a použitelná u každého druhu vyzdívky • pracujeme na celém území Čech • bezplatná analýza – odborné poradenství a prohlídka – nezávazný předběžný odhad www.atg-sro.cz vlhké zdi plíseňplíseňplíseň poškozená omítka poškozenápoškozená PATENTOVANÁ ATG METODA BEZPLATNÁ LINKA ✆ 800 556 556 ATG Czech Republic s.r.o. Na Ořechovce 201/20, 162 00 Praha 6 - Střešovice U každého domu, který dosáhl určitého stáří, se časem více či méně projevuje zvýšená vlhkost zdí. Tento problém je vždy třeba řešit, ne- boť způsobuje řadu na sebe navazujících potíží. Na zdech opadává omítka, v místnostech se zhoršuje obytné klima, které má vliv na zdra- ví obyvatel. Může způsobovat častější onemocnění dýchacích cest, ze- jména u seniorů a malých dětí. Vznikající plísně se podepisují na vzni- ku alergií a poruchách imunity. Netrpí však jen zdraví lidí. Vlhkost zvyšuje například účty za vytápě- ní. Se stoupající vlhkostí zdivo ztrácí tepelně izolační vlastnosti a ná- klady na vytápění tak bývají až o 20% vyšší než v případě suchých místností. Vlhké zdivo – ať už ve sklepě nebo v obytných prostorech – je v neposlední řadě příčinou poklesu hodnoty domu až o 15%. VHODNÉ ŘEŠENÍ Mnoho řešení tento neduh jen dočasně zakrývá, ale není cestou k trvalému odstranění problému. Jindy je časově, fyzicky nebo např. finančně velmi náročné. Klasický způsob, jako podřezání a vkládání nerezového pásu nebo pásu z izolační fólie, je velmi problematicky proveditelné ve sklepech a u nepravidelných spár. Navíc tato metoda může negativně narušit statiku domu. HORIZONTÁLNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Existuje však řešení, které nabízí jak výhody definitivního odstra- nění vlhkosti, tak i univerzální použití u různých druhů vyzdívky. Tím je aplikace dodatečné horizontální izolační vrstvy, a to s pomocí vstři- kovací kapaliny bez rozpouštědel. Ta vytvoří zábranu proti vlhkosti i ve staré stavbě. Její výhody jsou následující: ● Tato vrstva trvale zabrání prostupu kapilární vlhkosti. ● Nízkotlaká injektáž představuje záruku rovnoměrného a šetrné- ho prosycení zdiva emulzí. Injektážní silikonová emulze (SuperCa- pillar100® s certifikátem WTA) je bez rozpouštědel a má výjimečnou schopnost penetrace. ● Tato metoda vyřeší problém vlhkého zdiva bez ohrožení statiky a je použitelná u každého druhu vyzdívky. ● Představuje rychlé a efektivní provedení sanace bez velkého hlu- ku a nepořádku. Jako každá řemeslnická činnost musí být i vysoušení zdiva prove- deno dodržením přísných požadavků na vysokou kvalitu. Správný postup v konkrétním případě by měli určit povolaní odborníci, a to bezplatnou analýzou stavu. ATG Czech Republic s.r.o. je dceřiná společnost německé firmy ATG GmbH, která na území Německa úspěšně sanuje vlhké zdivo již 20 let. Skupina ATG se na vysoušení zdiva přímo specializuje. Zabývá se pouze touto činností a dosahuje v ní nejvyšších kvalit. Opírá se přitom o patentovanou technologii, firemní know-how a dlouholeté zkušenosti, které nasbírala při sanaci více než 19 500 objektů v Německu. Firma ATG Czech Republic s.r.o. byla v ČR registrována 11. února 2011. Jednatel ing. Jochen Schönfelder, dlouholetý spolupracovník skupiny ATG, hrdě poukazuje na nízký počet reklamací (méně než 1% za 20 let činnosti firmy) a na 10letou záruku, platnou i na českém trhu, která není ve stavebnictví obvyklá! „Každý případ musí mít správné řešení, v této oblasti neexistuje žádné paušální řešení,“ poznamenává Jochen Schönfelder. Kvalita má svou cenu. Po provedení sanace a vysušení zdiva se sníží náklady na topení a zvýší se hodnota domu. Firma ATG Czech Republic s.r.o. provedla úspěšně sanaci v České republice u více než 600 domů a v budoucích měsících hodlá rozvinout svou činnost po celé České republice. Uchráníme Váš dům proti vlhkosti!!! Trápí Vás vlhké zdi v domě a hledáte jednoduché a trvalé řešení? Jednou z možností je vytvoření dodatečné horizontální izolační vrstvy. inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 10. dubna 2014 08 Větší než malé množství drog? Nejvyšší soud zpřísnil hranici pro jejich držení. Uživatelé nelegálních tvr- dých i měkkých drog by měli zpozornět. Množství, které jim dosud stačilo, aby za jeho držení vyvázli jen s pokutou za přestupek, se u některých látek změnilo. Nejvyšší soud v Brně nově stanovil, jaké množství drog má policie a justice považo- vat za větší než malé. U mari- huany a pervitinu se přípust- né množství zmenšilo z pat- nácti na deset gramů v prv- ním případě (což zhruba je třicet jointů), u „perníku“ ze dvou gramů na jeden a půl. Nad tyto limity už půjde o trestný čin. Odborníci na problematiku to vítají. „Mys- lím si, že soud se zachoval vel- mi rozumně. Mohl být mno- hem tvrdší, zachoval ale prin- cip nekriminalizovat uživate- le,“ řekl deníku Metro národ- ní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle soudu je třeba obec- ně považovat za větší než malé takové množství, které vícenásobně převyšuje běž- nou dávku obvyklého konzu- menta. „Je třeba zohlednit, zda šlo o prvokonzumenta, či uživatele těchto látek v pokro- čilém stadiu závislosti, případ- ně i jiné skutečnosti ovlivňují- cí míru ohrožení života nebo zdraví uživatele,“ stojí ve sta- novisku soudu. Ten v případě konopí argumentoval narůs- tajícím počtem mladistvých uživatelů a velkopěstíren. „Do této trestné činnosti je za- pojena především vietnam- ská národnostní menšina, při- čemž nárůst počtu odhale- ných pěstíren i kvality vypro- dukované marihuany je od roku 2007 přímo alarmující,“ uvedli soudci. Limity pro přípustné množ- ství platily v Česku od roku 2010, Ústavní soud ale loni v srpnu zakázal vládě „větší než malé množství“ určovat a zrušil i tabulku hodnot. Roz- hodovat o tom měly samy sou- dy. Jak k verdiktu Nejvyššího soudu dodává Vobořil: „Dou- fám, že do půl roku to nebude- me zase zpochybňovat.“ Jak soud nově určil hranici, pod kterou je držení některých drog jen přestupkem? ● pervitin do 1,5 gramu (dosud 2 gramy) ● marihuana do 10 gramů suši- ny (dosud 15 gramů) ● extáze maximálně 4 tablety nebo kapsle ● hašiš do pěti gramů ● kokain do jednoho gramu ● heroin do 1,5 gramu ● lysohlávky do 40 kusů ● LSD do pěti papírků, tablet, kapslí či krystalků Ježek v kleci baví obchoďák Ve zlínském obchodním centru Zlaté jablko se do 30. dubna koná výsta- va IQ Parku, který nabízí celou řadu her. Na rozdíl od ostatních výstav, kde není dovoleno se jednotlivých exponátů dotýkat, je to právě u této více než žádoucí. Děti i dospělí si tak na vystavených modelech, jako jsou Barevná pyramida, Ježek v kleci, Plasmadisk, Dynamo a mnoho dal- ších, mohou ověřit svůj postřeh, zručnost a bystrost myšlení. MAFRA TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Prezident Mi- loš Zeman není spoko- jen se součas- nou českou e k o n o m i c - kou diploma- cií. Česko by podle něj mělo obchodovat i se státy kritizo- vanými za stav lidských práv. Své výtky sdělí ministrům při návštěvě zasedání vlády, kam přijde nejspíš v květnu. „Nejsem spokojen s tím, jak probíhá skutečná ekonomic- ká diplomacie. Jak se snaží- me dobýt nové trhy, jak se ob- čas objevují naprosto nesmy- slné překážky, ať už celní, ví- zové nebo jakékoli jiné. Politi- ka by měla být odstraňová- ním bariér,“ řekl. „Myslím si, že ekonomickou diplomacii je třeba sjednotit a odstranit některé ideologické překáž- ky, které jí brání,“ dodal pre- zident, který dříve vyvolal dis- kuse svým výrokem, že Čes- ko by nemělo ohrožovat vý- voz a investice našich firem třeba v Uzbekistánu či Íránu přehnaným důrazem na ochranu lidských práv. ČTK Exministr práce Jaromír Drábek byl včera u soudu. Vystupuje jako svědek v kauze svých někdejších podříze- ných Vladimíra Šišky a Milana Hoje- ra. Ti čelí obvinění z toho, že firmě OKsystem nabídli úplatek ve formě přidělení veřejné IT zakázky v hodno- tě přes sto milionů korun, když si ne- bude stěžovat na to, že byla místo ní bez tendru vybrána firma Fujitsu. U soudu řekl, že reformou sociál- ních dávek v roce 2012 ušetřil státu deset miliard korun. Šiška je navíc stí- haný za údajný nezákonný pokus při- dělit miliardovou zakázku na kontro- lu dávek firmě IBM. ČTK Nad deset gramů trávy už můžete jít do vězení inzerce Větší než malé množství Drábek. Hájil reformy Zeman. Obchod s totalitními státy podporuji

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 10. dubna 2014 09 Skoro polovina mužů do třiceti bydlí stále u svých rodičů. Za dvě desetiletí se několika- násobně zvýšil podíl singles, tedy osob žijících bez partne- rů. Loni takových žen bylo nad osm procent, mužů přes dvanáct. O něco více alarmující však je, že počet mužů ve věku do třiceti let, kteří stále bydlí u rodičů, se od roku 1995 zdvojnásobil. V takzvaném mama hotelu bydlí skoro kaž- dý druhý. Důvodů je několik, třeba ten, že ušetří za nájem či hypotéku. „Roste počet lidí, kteří navštěvují vysokou školu, takže úplně samostat- né bydlení pro ně nemá ani logiku,“ vysvětluje Ondřej Ný- vlt z Českého statistického úřadu, na vině je také snižo- vání zaměstnanosti mladých. Z údajů ČSÚ také vyplývá, že do chomoutu se také ně- jak moc neženeme. Jsou to přitom spíš vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří se pro manželství rozhodují. Téměř tři čtvrtiny vysokoškoláků do 35 let žily v sezdaném part- nerském svazku. „Neplatí tedy dřív sdílený názor, že ne- sezdané soužití je ideovou volbou typickou pro městské prostředí a osoby s vyšším vzděláním, tedy pro osoby víc otevřené alternativním formám soužití,“ komentuje Ondřej Nývlt. To, že mladí lidé často žijí spolu takzvaně na hromádce, vysvětluje jako „mezistupeň před vstupem do partnerské domácnosti“. Podle statistiků také na- růstá podíl sňatků, kde muž má nižší vzdělání než žena. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz My a rozvody Trend nárůstu počtu rozvodů vypukl těsně po revoluci, v roce 2008 se zastavil. ● Nicméně se to promítlo do počtu dětí vyrůstajících jen s jedním rodičem. ● V roce 2013 tak vyrůstalo v neúplné rodině 13,4 pro- centa dětí do 15 let. ● To je podle statistiků podob- né jako v Německu nebo ve Španělsku. U rodičů 31Tolik procent žen ve věku od 25 do 29 let žilo loni u rodičů. Před dvaceti lety jich bylo patnáct procent. Refrakční operace nad 50 let Tento druh operace se provádí výměnou lidské čočky za umělou čočku multifokální. Je to řešení pro pacienty, kteří nevidí do dálky a na blízko současně implantace multifokálních čoček implantace trifokálních čoček operace šedého zákalu Po padesátce žít na plno... kontakt oční klinika Horní Počernice tel. 281 865 664, 602 105 355 LenSxfemtosekundový laser Přívítejte jaRo bez dioPtRických bRýlí!!! LenSx oční kLinika je RefeRečním centRem PRo femtoSekundový LaSeR LenSx WWW.METROPOLE.CZ WWW.FACEBOOK.COM/METROPOLEZLICIN 18. – 21. dubna | 11 – 17 hod. PLETENÍ POMLÁZEK ZDOBENÍ VAJÍČEK A PERNÍČKŮ VÝROBA SVÍČEK A DEKORACÍ A DOKONCE I PRAVÁ ZLATÁ PŘADLENA! inzerce Masaryk zatím leží na nose Už brzy se do centra Mostu vrátí opravená socha Tomáše Garrigua Masaryka. Zatím ale leží v jedné z hal technic- kých služeb. Sochaři na ní pracovali přes rok a na opravy přispěli obyvatelé města ve veřejné sbírce. Socha má za sebou pohnutý osud. Nejdříve ji poničili nacisté, poté ji v roce 1955 rozbili komunisté. Její části se našly ve skladě věznice v Bělušicích na Mostecku. ČTK Doma je nám hej, svatby odkládáme

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 10. dubna 2014 10 Ceny potravin stále rostou. Třeba mléko v únoru meziročně zdražilo o 22,5 procenta. Může za to svět. Zdá se vám, že potraviny stá- le zdražují? Není to jen váš do- jem, ale fakt. A zdražují také v okolních státech. „Trh je otevřený, a tak se ani ceny ze- mědělských komodit nemo- hou vyvíjet autonomně, tedy bez ohledu na vývoj cen v za- hraničí,“ vysvětluje analytik ČSOB Petr Dufek. Znamená to tedy, že když zdraží napří- klad mléko v cizině, poroste jeho cena také u nás. Právě u mléka a mléčných výrobků je růst cen asi nejpa- trnější. Letos v únoru byla podle Dufka jeho cena v po- rovnání se stejným měsícem minulého roku o 22,5 procen- ta vyšší. „V prvním čtvrtletí roku je nižší produkce a nyní součas- ně roste světová poptávka,“ vysvětluje dražší mléko a mléčné výrobky ředitel pro programování a strategii Po- travinářské komory ČR Miro- slav Koberna. Konkrétně se růst cen v mi- nulém měsíci oproti letošní- mu únoru projevil tak, že zdražily těstoviny (o 3,2 pro- centa), maso (0,7 procenta), vejce (2,3 procenta), mléko (1,5 procenta) a jogurty (3,8 procenta). Naopak jsme se do- čkali levnější zeleniny (o 3,1 procenta), másla (3,1 procen- ta) a ovoce (0,2 procenta). S růstem cen se budeme muset smířit. „Je to zcela při- rozený společenský a ekono- mický proces způsobený in- flací a dalšími vlivy, jako jsou rozdíl mezi poptávkou a na- bídkou nebo spekulace s ko- moditami na světových tr- zích,“ říká Koberna. Důchody by měly od ledna 2015 růst stejně jako do roku 2012. Vláda schválila návrat k původní vyšší valorizaci, která platila před úspornými škrty. Penzistky a penzisté si příští rok také zřejmě přilep- ší víc, než ukládá zákon. V průměru by mohli dostat 205 korun. Návrh včera na vládě předkládala ministryně práce Michaela Marksová-To- minová. Její záměr, aby mohl kabinet rozhodovat o vyšším přidání i v dalších letech, ale neprošel. Normu dostane k projednání Sněmovna. Původní valorizace počíta- la se zvýšením aspoň o třeti- nu růstu reálných mezd a mi- nimálně o růst cen, od loňska to je o třetinu růstu reálných mezd a třetinu růstu cen. Zvy- šování penzí přibrzdila na tři roky vláda Petra Nečase kvůli úsporám. ČTK ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz Ceny mléka Ačkoliv je mnoho mléčných výrobků děláno z českého mléka, jejich cena roste v závislosti na světě. ● „Cena českého mléka je úzce provázána se světový- mi cenami. Zvýšení poptávky například v Číně nebo nižší produkce na Novém Zélan- du má za následek rychlé zvýšení cen v tuzemsku,“ tvrdí Miroslav Koberna z Potravinářské komory ČR. Na vládě bylo veselo Koaliční spory mezi sociální demokracií a hnutím ANO přerostly i do fyzické roviny, když před včerejším zasedá- ním vlády ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) v žertu škrtil svého kolegu – ministra životního prostředí Richar- da Brabce (ANO). „To jsme se dohadovali, jestli bude na- výšeno životní prostředí, nebo školství,“ žertoval Chlá- dek. ČTK – MICHAL KRUMPHANZL Kolik to bude stát 7,1Přidávání o průměrných 205 korun vyjde stát celkem asi na 7,1 miliardy korun. Pokud by se penze upravily jen podle zákona o růst cen a třetinu růstu reálných mezd, stálo by to pět miliard, uvedlo ministerstvo práce. MEDIA – THE NEXT GENERATION SEKCE SEKCE SEKCE K VĚCI SEKCE NÁRODNÍ LIGA SEKCE BEST OF €DOCS SEKCE EUROCRIME www.europa.eu/citizens-2014 www.dnyevropskehofilmu.cz DNES ZAHAJUJEME! 10. 4.–17. 4. 2014 Kina Lucerna a Světozor v Praze 18. 4.–22. 4. 2014 Kino Scala v Brně inzerce Důchody. Penzisté si od ledna polepší o 200korun Lékaři žádají zachování poplatků Praktičtí lékaři se obrátili na vládu s žádostí, aby přehodnotila zrušení regu- lačních poplatků, pokud předem nestanoví, z čeho jim výpadek příjmů na- hradí. Koalice má ve vlád- ním prohlášení slib zrušit poplatky 30 korun v am- bulancích a lékárnách od ledna 2015. V nemocni- cích už poplatky zrušila. Aplikace mapuje kampaně politiků Organizace Transparency International spustila apli- kaci, s jejíž pomocí mo- hou lidé mapovat billboar- dy politických stran. Orga- nizace tak chce získat pře- hled o tom, jak rozsáhlou reklamní kampaň strany využívají a kolik za ni utratí. Aplikace pro mobil- ní telefony je součástí mo- nitorování kampaně před volbami do Evropského parlamentu. ČTK Zprávy krátce Zdražují všude, tak u nás taky

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

13

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz SVĚT čtvrtek 10. dubna 2014 12 Maďarští naciona- listé chtějí posílit podobné strany. Ultrapravicová strana Jobbik, která získala přes 20 procent hlasů v nedělních parlament- ních volbách v Maďarsku, má velký zájem na posilování po- zic podobně radikálních usku- pení v zemích východní Evro- py. Vedle nedávného vystoupe- ní jejích šéfů v Polsku se hnutí obviňované z antisemitismu snaží pomoci k vzestupu rov- něž krajně pravicovým forma- cím na Slovensku, v Bulharsku či Chorvatsku. Hnutí za lepší Maďarsko, jak zní název radi- kálního uskupení, jsou trnem v oku menšiny či EU. „Cesta ke konečnému vítězství vede přes milion malých krůčků. Měli byste se této výzvy cho- pit. Zúčastněte se evropských voleb,“ vyzýval vůdce hnutí Gábor Vona podobné východo- evropské strany na nedávném setkání ve Varšavě. ČTK Princ si na první návštěvě pohrál s dětmi Osmiměsíční britský princ George se včera na Novém Zélandu zúčastnil své vůbec první oficiální veřejné akce, když se v sídle novozélandského guvernéra připojil k deseti dal- ším dětem svého věku v rámci herního odpoledne. Podle zpravodajského serveru The Daily Telegraph se syn prince Williama a jeho manželky Kate projevoval jako živý, sebe- vědomý chlapec, který se nijak nestyděl začlenit do dětského kolektivu. AP Norská policie získala několik zajímavých stop při pátrání po identitě muže, který údaj- ně zná pět jazyků včetně češti- ny a loni byl nalezen v Nor- sku. Některé z těchto stop, kte- ré Norové blíže nespecifikova- li, prý pocházejí z Česka. Sám zhruba pětadvacetiletý naleze- nec, který si nepamatuje jmé- no ani nic jiného ze své minu- losti, tvrdí, že by mohl být Čech. Právě česky rozumí podle svých slov nejlépe. „Ro- zumím také polsky, slovensky a rusky. Ale přemýšlím a sním v angličtině,“ uvedl muž, jenž si nyní říká John Smith. Byl na- lezen v norské metropoli Oslu 14. prosince ve sněhové závěji bez dokladů a na těle měl čet- ná poranění. ČTK Radikální Jobbik cílí na Evropu Proruští povstalci ve výcho- doukrajinském Luhansku propustili téměř všech 60 osob, které dosud drželi jako rukojmí v centrále tajné služ- by SBU. Separatisté zadržují už jen čtyři lidi, oznámila včera ukrajinská tajná služ- ba. Luhanská policie ale in- formaci o osvobození ru- kojmích popřela. Rukojmí se podle SBU dostali na svobo- du po několikahodinových vyjednáváních mezi místní- mi představiteli a povstalci. Místní policisté ale tvrdí, že žádné osoby v kancelářích tajné služby zadržovány ne- byly. Sami demonstranti při- pouštějí, že z okupovaného objektu vyšlo několik desí- tek osob. Byli to ale prý „sla- bí jedinci“, kteří podlehli at- mosféře vyhrocené konfron- tace. Ukrajinské minister- stvo vnitra oznámilo, že situ- ace na separatistickém vý- chodě bude do zítřka vyřeše- na, a to buď diplomaticky, nebo silou. ČTK Zprávy krátce Malba za miliony skončila asi v koši Malba, která byla před tře- mi dny vydra- žena v Hong- kongu za v přepočtu asi 74 milionů ko- run, zmizela. Podle místních médií prý malbu Snowy Moun- tain z roku 2012, kterou vytvořil čínský umělec Cchuej Žu-čuo, mohli omylem vyhodit uklíze- či. V hotelu, kde se draž- ba konala, je s malbou v ruce zachytila průmys- lová kamera. Clintonová si cení Pussy Riot Bývalá ministryně zahra- ničí USA Hillary Clinto- nová se setkala se dvěma nedávno propuštěnými členkami ruské punkové skupiny Pussy Riot a vy- zdvihla jejich sílu a odva- hu. Označila je za „silné a statečné ženy“, které „odmítají, aby jejich hlas byl umlčován“. ČTK Neznáte ho? AP Šéf Jobbiku Gabor Vona AP Silvio Berlusconi MAFRA Muž bez minulosti. John Smith věří, že je Čech Ruské tajné službě FSB se ve spolupráci se zahraničními rozvědkami z 32 zemí podaři- lo zmařit přípravy na teroris- tický útok na zimní olympij- ské hry v Soči. Včera to prohlá- sil ředitel FSB Alexandr Bortni- kov, detaily ale nesdělil. ČTK Pečetidlo z doby bronzové Izraelští archeologové našli ve středním Izraeli hliněnou rakev starou 3300 let. Obsahovala osobní předměty, kte- ré patřily pravděpodobně vysokému představiteli egypt- ské armády. Bylo mezi nimi i vzácné zlaté pečetidlo farao- na Sethiho I. (viz foto). Odborníci hrobku řadí do pozdní doby bronzové, kdy dnešní Izrael ovládali Egypťané. IAA Rusko zablokovalo poslední frekvenci, na níž v Moskvě vy- sílal Hlas Ameriky. Stanice to označila za útok proti svobod- nému šíření informací. ČTK Neznámý útočník pobodal včera ráno dvě desítky studen- tů na střední škole v americ- kém státě Pensylvánie. Napa- dení jsou ve věku 14 až 17 let. Nejméně čtyři vážně zraněné studenty z Franklin Regional High School ve městě Murrys- ville dopravil do nemocnice vrtulník. Policie podle médií podezřelého zadržela. Motiv útoku dosud není znám. ČTK Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi pravomocně od- souzený za daňové úniky by si mohl svůj trest odpracovat v ústavu pro postižené senio- ry. Vládní úřady to včera na- vrhly soudu v Miláně, který má dnes rozhodovat o dalším osudu bývalého politika a me- diálního magnáta. Veřejně prospěšné práce by soud mohl uložit jako alternativní trest namísto jednoletého do- mácího vězení. Podle katolic- kého deníku L\'Avvenire by Berlusconi pracoval pouze je- den den v týdnu. Z původní- ho trestu domácího vězení by pak bývalému šéfovi vlády zbyla pouze povinnost zdržo- vat se doma od jedenácti ho- din večer do šesti hodin ráno. Berlusconi je nadále soudně stíhán v řadě kauz. ČTK Útok v Soči. Překazila ho spolupráce rozvědek Rusko. Stop Hlasu Ameriky Pobodal studenty. Je ve vazbě Luhansk. Rukojmí prý byli propuštěni Berlusconi. Bude pečovat o důchodce?

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

15

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

16

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

17

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

Z Á R U K A LET K O M P R E S O R

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz KULTURA čtvrtek 10. dubna 2014 17 Film se natočil sám, říká režisér Richard Lester. Zdá se to neskutečné, ale už je tomu padesát let, co vstou- pil do kin proslulý film o sku- pině Beatles A Hard Day\'s Night, v češtině Perný den. Byl to první film o „Brou- cích“ a celý štáb, který se na něm podílel, ho natočil ne- skutečně rychle. První klap- ka padla 3. března 1964, po- čátkem posledního dubnové- ho týdne bylo dotočeno a 6. července se uskutečnila premiéra. „S kluky jsem se se- známil v říjnu 1963, přijel jsem za nimi do Paříže, kde koncertovali. Scenárista Alun Owen, produkční Walter Shenson a já jsme je jen pozo- rovali, co dělají na hotelo- vých pokojích, v autě během cesty, v backstagi, při rozho- vorech... Takže ten film se vlastně natočil sám,“ cituje režiséra Perného dne Richar- da Lestera španělský portál El Mundo. Náměstí Jiřího z Poděbrad se za měsíc promění v Latinskou Ameriku. Uskuteční se zde to- tiž první latinskoamerické trhy nazvané Merkádo – Latin- ská Amerika na Jiřáku. Návštěvníci akce si budou moci na náměstí před koste- lem Nejsvětějšího Srdce Páně nakoupit potraviny a nápoje nebo přímo ochutnat jídla uva- řená restauracemi specializují- cími se na Latinskou Ameriku. Na workshopu pak bude mož- né zkusit něco uvařit přímo s mexickým kuchařem. Trhy se však nebudou ome- zovat jen na gastronomii, chy- bět nebudou ani typické tance a hudba, v relaxační a pikniko- vé zóně bude možné vyzkou- šet si houpací hamaky. Do akce, která se uskuteční 15. května a potrvá od 10 do 20 hodin, se zapojí také velvysla- nectví Mexika, Peru a Chi- le. ONDŘEJ NEKOLA Premiéra filmu se uskutečnila 6. července 1964. UNITED ARTISTS Americká kabelová televize HBO se rozhodla natočit další dvě řady seriálu Hra o trůny. Rozhodnutí padlo jen dva dny poté, co úvodní díl čtvrté řady velmi úspěšného fanta- sy seriálu útočil na rekordy sledovanosti a divácký zájem zahltil on-line aplikaci HBO. „Tvůrci David Benioff a D. B. Weiss se neustále překonáva- jí a my se těšíme na jejich dal- ší ohromující příběhy,“ řekl programový ředitel HBO Mi- chael Lombardo. ČTK Slavný film Perný den slaví padesát let Merkádo. Latinská Amerika v Praze ONDŘEJ NEKOLA ondrej.nekola@metro.cz Seriál láme rekordy. HBO Zprávy krátce Matematika na dotek Putovní výstava Matema- tika na dotek nabízí nový a snadný přístup k matematice. Nejrůzněj- ší experimenty a hry zvou velké i malé, milov- níky matematiky i ty, kteří ji nenávidí, k tomu, aby se na chvíli zaobírali jednou z nej- starších věd. Dvacet vy- stavených objektů si ná- vštěvníci budou moci vy- zkoušet a dotýkat se jich. Interaktivní výsta- vu, která se do Prahy do- stává po několika zastáv- kách v Rusku, v jihozá- padní, střední a východ- ní Evropě, pořádá Go- ethe-Institut a Galerie umění pro děti GUD, kde bude i k vidění, a to od 16. dubna do 9. května. Vanessa předvede novou show Česká elektronická le- genda Vanessa v čele se Samirem Hauserem alias Brunem Ferrarim je pověstná drsným zvu- kem a naturalistickými texty. Podobně tomu bude i na dnešním kon- certu v klubu Roxy, pro který si kapela připravi- la novou pódiovou show. V rámci koncertu dojde také ke křtu kniž- ní novinky frontmana Bruna Ferrariho Bibleee. „Biblee vám otevře aspoň jedno oko a natrh- ne prdel,“ vzkazuje frontman kapely. Vstu- penky jsou k dostání za 270 korun. METRO Z tance předvede Argentina tango či milongu, z karibských oblastí to bude salsa a z Brazí- lie capoeira či samba. ● Z hudby se návštěvníci budou moci zaposlouchat do maria- chi, bossa novy nebo do batu- cady. ● Stánky budou nabízet kávu, kakao a čokoládu, čerstvé ryby a další produkty. Byl to perný den Píseň A Hard Day\'s Night napsal John Lennon údajně během jednoho dne. ● Původně se film měl jmeno- vat The Beatles nebo Beatle- manie, ale když jednoho dne prací znavený Ringo Starr prohodil, že má za se- bou „A Hard Day\'s Night“, byl název na světě. Hra o trůny. Natočí pětku i šestku Chantal Poullain to zkusí jako kurtizána Dramatizace francouzského milostného románu Kurtizána s Chantal Poullain a novým členem činohry Národního divadla Igorem Orozovičem v hlavních rolích bude novin- kou programu Letní scény pražského Divadla Ungelt. Dramatizace francouzského ero- tického románu Sidonie-Gabrielle Colettové Kurtizána je milostným příběhem z počát- ku 20. století o prvotřídní pařížské kurtizáně, která se na sklonku své kariéry zamiluje do mnohem mladšího chlapce, pro něhož ještě nedávno byla „milovanou chůvinkou“. Premiéra hry se uskuteční 24. dubna v Divadle Ungelt, Letní scéna na Novém Světě pak zahájí svůj provoz 19. června. MARIE KRBOVÁ Tanec, hudba, jídlo

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 10. dubna 2014 18 A. StArá, FAcebook „Jak říká pan Spejbl: Holubice protažená do trubice a vystrčená do světnice.“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x AP 1 Kloboučnickou firmu dnes známou jako Tonak založil podnikatel Johann Hückel roku: a) 1799 b) 1844 c) 1899 2 Jezuitský misionář Samuel Fritz se narodil roku 1654 v Trutnově, byl autor první podrobné mapy: a) Amazonky b) Zambezi c) Mississippi 3 Průkopník umělého oplodnění, nositel Nobelovy ceny, který se narodil v roce 1925, byl: a) Werner Arber b) Robert Edwards c) Josef Wünsch 4 Americký režisér a scenárista Francis Ford Coppola letos slaví narozeniny s číslem: a) 70 b) 75 c) 80 5 Mezi ženské pohlavní hormony nepatří: a) progesteron b) testosteron c) estrogen Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-a,2-a,3-b,4-b,5-b. Kvíz ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 12:30 Sama doma 14:00 Vše o vaření 14:20 Kriminálka Paříž (14/92) 15:10 Televarieté 16:35 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj DDR. Seriál (2010). Hrají: R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová, S. Skopal, N. Divíšková a další. Režie B. Arichtev, R. Tesáček 20:55 Ranč U Zelené sedmy Jak jsme dostali všichni klaustrofobii. Komediální seriál (1998). Hrají: M. Steinmasslová, M. Noga, I. Škarková a další. Režie M. Balajka 21:23 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:20 Na stopě 22:45 Případy inspektora Lynleyho III (4/4) Kriminální seriál (VB, 2004) 00:20 AZ-kvíz 14:55 Nákladní vozy Mack 15:45 Planeta dinosaurů 16:35 Ve znamení želvy 17:30 Kancl IV 17:50 Zázračná planeta: Rodina ledního medvěda a já (1/3) 18:45 Večerníček 18:55 Příběhy Alfréda Hitchcocka (34/80) 19:20 Neuvěřitelné příběhy (34/47) 19:45 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Kamera na cestách: Kouzelný ostrov Mayotte Cestopisný dokument (Francie). Nádherná krajina, omývaná průzračnými vodami Indického oceánu 21:00 Rozpuštěný a vypuštěný Komedie (1984). Hrají: J. Zahajský, M. Brodský, R. Hrušínský, B. Holišová a další. Režie L. Smoljak 22:20 Matrjoški (1/10) Kriminální seriál (Belgie, 2005) 23:15 Impérium – Mafie v Atlantic City (1/12) Kriminální seriál (USA, 2010) 00:25 Queer: Ruské otevřené hry 12:30 Doktorka z Dixie II (12) 13:25 Beze stopy III (15) 14:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (17) 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (4) 16:30 Krok za krokem IV (10) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Miami III (18) 18:25 Ulice (2584) Rodinný seriál (2014) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (486) Velký třesk. Rodinný seriál (2014). Hrají: Z. Adamovská, J. Čenský, P. Rychlý, R. Fiala. L. Ondřej, D. Morávková, I. Hüttnerová a další 21:30 Prásk! 22:10 Tělo na tělo Akční film (USA/SRN, 2002). Hrají: A. Banderas, L. Liu, G. Henry, R. Park a další. Režie W. Kaosayananda 23:45 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (17) Kriminální seriál (USA, 2003) 00:35 Kriminálka Miami III (18) Kriminální seriál (USA, 2004) 08:50 Futurama IV (10) 09:20 Pevnost Boyard I (7) 10:20 Kdo přežije: Thajsko (1) 11:15 Americký chopper II (21) 12:15 Akta X II (10) 13:15 Faktor strachu X (3) 14:10 Simpsonovi XX (18) 14:40 Simpsonovi XX (19) 15:10 Bořiči mýtů V (26) 16:15 Skladiště 13 I (10) 17:10 Jmenuju se Earl III (16) 17:40 Grimm II (6) 18:30 Simpsonovi XX (20) 18:55 Simpsonovi XX (21) 19:20 Kdo přežije: Thajsko (2) 20:15 Everest: Za hranice možností II (1) Honba za snem. Dokumentární seriál (USA, 2007). Sezona 2007 na Mount Everestu začíná! Na tři měsíce se hora otevírá lezcům z celého světa a láká je na svůj vrchol. Jak se s nejvyšší horou světa utkají lezci z týmu legendárního Russela Brice? 21:20 Teorie velkého třesku V (11) 21:50 Loganova válka: Čest zavazuje. Akční film (USA, 1998) 23:50 Za kačku svlíkačku 00:55 The Big Bang Theory V (11) 01:15 Jmenuju se Earl III (16) 01:40 Fifth Gear XVII (4) 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 15:00 Óčko News 15:05 Óčko chart 17:00 Óčko News 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity 19:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 Óčko News 20:05 CZ & SK 21:00 Óčko News 21:05 Devadesátky v devět 21:45 Limuzína 22:00 Óčko News 22:05 Millenium 23:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 23:05 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 10:25 Policie Hamburk VI (2) 11:25 Rosamunde Pilcherová: Otázka cti 13:25 Walker, Texas Ranger VIII (16) 14:25 Specialisté na vraždy VI (4) 15:30 Castle na zabití II (18) 16:25 Komisař Rex II (15) 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Dobrodružný film (USA, 2006). Kapitán Jack je zpět… a s ním i Will Turner, Elizabeth Swann a celá řada nových i dobře známých postav. Hrají: J. Depp, O. Bloom, K. Knightley, B. Nighy, J. Davenport a další. Režie G. Verbinski 23:25 Šestej smysl (1) Kriminální seriál (USA, 2012) 00:20 Myšlenky zločince VI (24) Kriminální seriál (USA, 2010) 01:15 Firma (19) Kapitola devatenáctá. Akční seriál (USA, 2012) 02:05 Specialisté na vraždy VI (4) Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 23,7 °C Rok výskytu: 2009 Počasí DNES ZÍTRA SOBOTA NEDĚLE Min. 8 Max. 12 Min. 12 Max. 16 Min. 12 Max. 16 Min. 11 Max. 15 Sudoku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

21

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 10. dubna 2014 20 ASERTIVNĚ NA KILA O VELIKONOCÍCH Velikonoce jsou svátky, které máme nerozlučně spjaté s jíd- lem. Teď je ten pravý čas se na ně připravit. Nevyrábějte si doma toxické prostředí tím, že začnete příští týden nakupo- vat zbytečně velké množství potravin. Co doma nemáte, to ne- sníte. Dost na tom, že přemíra podnětů provokujících k přejídá- ní vás třeba čeká na návštěvách. Stoly obložené jídlem, kdy ne- umíte říci „ne“ hostiteli. Naše chování na návštěvě při odmítá- ní jídla se může pohybovat od pasivity (vezmu si vše, co se mi nabízí a jsem z toho nešťastná, protože jsem nechtěla tolik jíst) až k agresivitě (pohádám se s tchyní, která se cítí odmítnutím mazance odmítnuta sama). Pokusme se dopracovat k chování asertivnímu i při slovech hostitele: „To jsem ráda, že jsi konečně tady, celý den peču, tak pojď ke stolu, husa už voní...“ Jak by mohla vypadat naše reakce? „Mami, díky, to je od tebe skvělý, že ses tak snažila. Ale já si to vzít nechci, začala jsem hubnout a mám radost z toho, že mi hubnutí jde dobře. Je to právě proto, že jsem změnila jídelníček, a cítím se skvěle na těle i na duši. Nechci se přejíst, ale doufám, že tě to nemrzí. Já si třeba vezmu tro- chu toho zelí, husí prsa a dva knedlíky. Není to nic proti tobě, ale já bych k vám nemohla jezdit ráda, kdybych měla pocit, že tě budu trápit, když nesním to, co mi připravíš. Domluvme se na změně.“ Výrok dne Citát To jsem ráda, že jsi tady. Celý den peču, tak pojď ke stolu, husa už voní... Komiks ASERTIVITA (Ze sloupku Ivy Málkové na této straně) Nenásilné, vlídné, ale pevné a otevřené projevení názoru. Přídavné jméno: asertivní (například člověk) ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Řešení sudoku IVA MÁLKOVÁ ZAKLADATELKA KURZŮ HUBNUTÍ STOB „Poprvé v životě mám radost, že Paříž prohrála.“ DEMBA BA, FOTBALISTA CHELSEA Senegalský reprezentant se naro- dil ve Francii a právě jeho gól rozhodl o tom, že Paris Saint Ger- main Ligu mistrů opouští a Chel- sea postupuje do semifinále. Piaf.V Paláci Akropolis končí Po čtyřech úspěšných sezonách se v Paláci Akropolis uskuteční derniéra příběhu o posledních dnech živo- ta slavné francouzské šansoniérky Edith Piaf s Zorou Jandovou v hlavní roli. Poslední šanci vidět hru Smrt v růžovém, kterou napsal slovenský spisovatel a dra- matik Lubomír Feldek, budou mít diváci ve čtvrtek 17. dubna. PALÁC AKROPOLIS Dopisy a vzkazy Proč pomáhat Bakalovi? Doly jsme předali velmi rychle do rukou pana Zdeňka Bakaly. Je uváděn mezi nejbohatšími Čechy, nechápu, proč mu má stát dávat další peníze. Měla by to být jeho zodpověd- nost, jak pokračovat dál, jak zajistit práci pro za- městnance. To snad není problém státu, který má spoustu nevyřešených problémů. Pan ministr Ba- biš se to asi snaží prosa- dit, aby nebyl škodný jiný miliardář. A. HIRŠLOVÁ Co bude dělat Česká pošta bez brigádníků? Většina brigádníků se bude muset v nejbližší době rozloučit s Českou poštou. Co však bude bez nich dělat, to nikdo neví. Pošta brigádníky přijala hlavně proto, že už nezvlá- dá distribuci letáků a no- vin, kdy u novinové služ- by většina zaměstnanců musí být ve 4 hodiny ráno na pracovišti a do půl osmé musejí mít roznese- no. DAVID HAVLÍK dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Lorenová.Vydá své paměti Legendární italská herečka Sophia Lorenová pracuje v současnosti na své autobiografii. Vydat by ji chtěla u příležitosti svých 80. narozenin, které oslaví letos 20. září. Kniha ponese název Ieri, oggi, domani (Vče- ra, dnes a zítra) na počest slavného filmu Vittoria De Sicy z roku 1963, ve kterém si Lorenová zahrála po boku Marcella Mastroianniho. MAFRA Adam Všéťa O tom jsem neslyšel a ani ji nepiji. Linda Fořtová Spíš mě překvapuje, že to někdo neví. Veronika Kepková Dnes je jedno, co člověk pije, škodlivé je všechno. Anketa z Facebooku deníku Metro Víte, že teplá voda z vodovodu by se neměla pít? Sloupek Slovo dne

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

Obchodní promenáda a komerční plochy Ostraha celého objektu a kamerový systém Fitness centrum přímo v areálu Neustálá péče zahradníka Malešický park, školy, poliklinika

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

Kvalitní byty NEJNIŽŠÍ CENY Kyje•Měcholupy•Dubeč•Barrandov 1+kk1,3mil. 2+kk1,7mil. 3+kk2,5mil. www.ekospol.cz Tel.: 233 372 021 #LoveCroatia #Brela @Laura@Arnold @Jan@Irma PHOTOBYIVOPERVAN #LoveCroatia#LoveCroatia#LoveCroatia #Brela#Brela#Brela @Laura@Arnold@Laura@Arnold@Laura@Arnold @Jan@Irma@Jan@Irma@Jan@Irma NAVŠTIVTE CHORVATSKO. PODĚLTE SE O ZÁŽITKY.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

Stavba zahájena Vlastní park 3 000 m2 Akční ceny II. etapy Metro 5 minutIdeální bydlení existuje! BYDLETE TAM, KDE TO MÁTE RÁDI. SLEVA AŽ 300.000 Kč 800 500 506 více info na finep.cz Zjistěte více: 3/14 19. ročník / březen 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ www.dumazahrada.cz 79Kč/3,70EUR VSTUPTENOVINKY V NABÍDCE VCHODOVÝCH DVEŘÍ NEJLEPŠÍ MÚZA JE TERMÍN DAVID CHMELAŘ MONTOVANÉ DOMY CVAK, CVAK A BYDLÍME! DĚTSKÉ TAPETY SVĚT DESIGNU A FANTAZIE 4+1=21 MATEMATIKA MINIBYTU ZDARMAVSTUPENKYNA VELETRHYPRAGO INTER IERA FOR HABITAT ,,

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

26

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

Drtinova Praha 5 - Prodej nově vybudovaných mezonetových jednotek 2+kk a 3+kk - Byty 3+1 po nákladné kompletní rekonstrukci - Dva ateliéry s přímým vstupem do zahrady - Navštivte náš zařízený vzorový byt a nechte se inspirovat Výběr bytů typu 2+kk, 3+kk a 3+1 od 50.000 Kč/m2 774 470 097 www.cbre.cz www.cbreresidential.cz Arbesova Rezidence Praha 5 - Lokalita mezi Petřínem a břehem řeky Vltavy - Dispoziční řešení typu 2+kk a 3+kk, velikosti od 42 m2 do 177 m2 - Ve vnitrobloku vlastní dětské hřiště - Zařízený vzorový byt je pro Vás otevřen, neváhe- jte nás kontaktovat a domluvit si prohlídku Výběr bytů 2+kk, 3+kk a 5+kk od 71.500 Kč/m2 3/14 19. ročník / březen 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ www.dumazahrada.cz 79Kč/3,70EUR VSTUPTENOVINKY V NABÍDCE VCHODOVÝCH DVEŘÍ NEJLEPŠÍ MÚZA JE TERMÍN DAVID CHMELAŘ MONTOVANÉ DOMY CVAK, CVAK A BYDLÍME! DĚTSKÉ TAPETY SVĚT DESIGNU A FANTAZIE 4+1=21 MATEMATIKA MINIBYTU ZDARMAVSTUPENKYNA VELETRHYPRAGO INTER IERA FOR HABITAT ,,

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz AUTO čtvrtek 10. dubna 2014 26 Česká pojišťovna vydala žeb- říčky nejvíce a nejméně bez- pečných krajských a okres- ních měst v Česku z hlediska počtu a následků dopravních nehod za uplynulých deset let. Na úrovni krajských met- ropolí suverénně zvítězila Jih- lava, bát byste se měli v Čes- kých Budějovicích. Praha skončila osmá ze třinácti. Nej- bezpečnějším okresním síd- lem je Tachov před Bruntá- lem a Louny. Divočinu čekej- te v Náchodě, Ústí nad Orlicí a Karviné, pohodu neslibuje ani středočeský trojlístek Měl- ník, Kutná Hora a Kolín. OB Nejlevnější elektromobil Volkswagen zahájil předprodej malého elektromobilu e-up! Díky ceně od 599 900 korun včetně daně jde aktuál- ně o nejlevnější auto na elektřinu v Česku. Minivůz ujede na jedno nabití až 160 km. Majitel získá v ceně například i dvouletý balíček služeb zahrnující tři odtahy k nejbližší nabíjecí stanici v průběhu roku zdarma. VOLKSWAGEN Kia k nám přivezla novou generaci modelu Soul a modernizovanou verzi Sportage. Původní označení Sport Utili- ty Vehicle se v Americe vztaho- valo na velká užitková a rodin- ná auta s níže položenou karo- serií a sportovnějšími jízdní- mi vlastnostmi proti ortodox- ním terénním pickupům, od nichž převzala vizáž offroadu a pohon všech kol. Dnes se po- jmem SUV rozumí téměř kaž- dé auto se základní ochran- nou karoserií pro jízdu mimo zpevněné silnice. Začátkem dubna přivezla do Česka dvě nová SUV znač- ka Kia. Druhá generace mode- lu Soul patří mezi nejmenší SUV, mezi nimiž ale vyniká prostorem pro posádku i zava- zadla. Na rozdíl od většiny sou- peřů se dá používat i jako ro- dinné auto. Zatímco před- chůdce jezdil na podvozku malého hatchbacku Rio, no- vinka používá platformu větší- ho cee´du, což se blahodárně projevilo hlavně na jízdním pohodlí. Nová Kia Soul se prodává od 314 980 korun, čímž se řadí mezi nejdostupnější nová SUV u nás. Základní verze Acti- ve kombinovaná s benzino- vým motorem 1.6 GDI ale po- strádá klimatizaci. Vyšší verze naopak nabídnou výbavu, jež není mezi malými auty zcela běžná. Jde například o auto- matické ovládání dálkových světel nebo parkovacího asis- tenta, který sám točí volan- tem nejenom při zajíždění do volného místa, ale i jeho opouštění. O třídu větší Sportage vyrá- běná v Žilině prošla moderni- zací, která se projevila na pří- di, zádi i v interiéru. Tento mo- del se po změnách nabízí od 419 980 korun za verzi 1.6 GDI Active, která ale na rozdíl od Soulu obsahuje klimatizaci či šestnáctipalcová litá kola. ONDŘEJ BĚHAL www.vybermiauto.cz Titulem nejrychlejší zahradní sekačky na světě stvrzeným zápisem v Guinnessově knize rekordů se může chlubit Hon- da Mean Mover. Při rekordní jízdě jí komisaři naměřili 188,1 km/h, krátkodobě ale zvládá i rychlost až 210 km/h. Z místa na stovku zrychlí mon- strum s litrovým motorem a výkonem až 109 koní bě- hem čtyř vteřin. A pozor! Do- konce umí sekat trávu, ale jen do rychlosti 24 km/h. OB (Ne)bezpečná města. Kde byste se měli bát Paleta nového Soulu má i čtyři dvoubarevná provedení. OB Modernizace Sportage přináší lepší odhlučnění při jízdě. KIA Právě dnes pro Vás máme 114 790 nemovitostí PRODEJ novostavby RD, 5+kk, Lidická Nabízíme k prodeji samostatnýRD o výměře 163 m² na pozemku o velikosti 750 m² ve výjimečné lokalitě Lidic nedaleko Prahy Cena: 5 954 300 Kč vč. pozemku a DPH Tel. : 604500923, prodej@doma­je­doma.cz Více na webu: reality.idnes.cz/n­7120624 PRODEJ řad. RD,3+kk,Vilky Buštěhrad Nabízíme k prodeji novostavbu nízkoener. RD s užitní plochou 95 m² v Buštěhradě u parku Ořešín (26000 m²) jen 8 km od Prahy Cena: 3 335 000 Kč vč. pozemku a DPH tel.: 604500923, prodej@doma­je­doma.cz Více na webu: reality.idnes.cz/n­7150087 PRODEJ řad. RD,5+kk,Vilky Buštěhrad Nízkoenergetický RD o výměře140 m² nedaleko Prahy se 2 park.místy a zahrad. domkem je nyní za předprodejovou cenu! Cena: 3 992 500 Kč vč. pozemku a DPH Tel.: 604500923, prodej@doma­je­doma.cz Více na webu: reality.idnes.cz/n­7079204 inzerce 4x4? Pokud žijete v přesvědčení, že každé SUV musí mít po- hon všech kol, tak vězte, že u všech verzí Soulu proudí síla od motoru pouze na přední nápravu. ● Podobně jsou na tom ale i konkurenti mezi malými SUV Peugeot 2008 nebo Renault Captur. ● Sportage pohon všech kol nabízí, ale jen s některými motory a ve vyšších výbavách. SUVeréni přezbrojili Splašená sekačka. Skoro lítá: má rychlost až přes 200kilometrů

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

Práce - nabídka • Společnost KOREKTEL s.r.o. přijme oblastní zástupce do nově otevřeného oddělení péče o stávají- cíklientelu.Vícenawww.korektel.cz nebo t. 725118238 • Hledáme komunikat., pozitivní, mladé lidi do našeho týmu. Zabý- váme se půjčkami. Na ŽL, vysoké provize garantovány. Proškolení zdarma. 774 295 485 • POKLADNÍ - prodejny po celé Pra- ze, zálohy druhý den. školení zajiš- těno. Směny dle Vašeho výběru, T.: 284083300, 777335756 • Zálohy 50% vyplácíme druhý den. Doplňování zboží, pultový pro- dej, pomocné práce, pokladní. T: 284 083 300, 777 335 756. • Dostáváte za brigádu pouze zálohu a pak musíte čekat? U nás máte 100% DRUHÝ DEN! Brigády všeho druhu! Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • A.s. v Praze 9-Černý Most přijme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/ měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • Nabízíme spolupráci ŘIDIČŮM TAXI a řidičům s vl. vozem, žád- né vstupní poplatky, férové jedná- ní, možnost vedlejšího příjmu až 40.000/měs. T: 723424230 • PULTOVÝ PRODEJ - hledáme bri- gádníky - prodavač/ka do lahů- dek, pekaře/ky, školení zajištěno. T.: 284 083 300, 777 335 756, www.creditczech.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Přijmeme atraktivní slečny - spo- lečnice 18-28 let na erotický pri- vát v Praze. Vysoké výdělky, pro- fesionální přístup. 773678472, www.privatalbertov.cz • Lůžkové zdravotnické zaří- zení Praha 3 přijme: fyziotera- peuta s registrací a všeobec- né sestry na ošetř. lůžka. Tel.: 602 651 650, 8-15 hod. • Přijmeme INVALIDY na pozice vrátný na ostrahu objektů v Praze. 12-ti hodinové směny denní-noč- ní, vrátnice, pochůzková činnost. Nabízíme práci na HPP. Náborový příspěvěk - 1000Kč (po 3 odslou- žených směnách), 2500Kč (4. měsíc náborový příspěvek), stravenky a osvědčení o profesní kvalifikaci - strážný. Pohovory pon- dělí až pátek v 8.30 hod. Agentu- ra Pancéř, ul. Holušická 3, Praha 4, Chodov. Náborová akce platí do 30.6. 2014. Tel.: 737243695 • Skladník/Picker s nástupem ihned do Postřižína. Ubytová- ní a doprava na pracoviště zdar- ma, náb. příspěvek 200Kč. Plat 70-90Kč, HPP. Tel: 723936471 • Hledáme mladého a spolehlivé- ho muže z Prahy na pozici asisten- ta fotografa. Znalost v oboru foto výhodou. Auto podmínkou. Tel.: 603 574 395 • Hledáme šikovné prodejce do našich gastro stánků v Pra- ze. Věk ani pohlaví nerozhodují. Rozhoduje schopnost zaujmout zákazníka a vyhovět mu. Za výji- mečné výsledky nabízíme výji- mečné odměny. V případě zájmu zašlte průvodní dopis a své CV na jobs@basta-food.cz • BS přijme pracovníky se základy AJ na ostrahu objektů v Praze. Tel.: 603 142 980 • Přijmeme prodavače/ky na ven- kovní prodej, výplata denně 80-120 Kč/hod. + týdenní prémie. Prac. doba - Po-Pá, 8-17 hod. Tel.: 722 775 898 • Společnost NORISE hledá do call centra na Praze 2 (u met- ra) telefonní operátory s příjem- ným projevem a se znalostí prá- ce na PC. Nabízíme jednoduché projekty, směny si plánujete dle Vašich možností, zaškolení zdar- ma, výdělek 100-150 Kč/hod. DPP, HPP. Nástup možný ihned. prace@norise.cz, t: 774169209 • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu objektu ve státní sprá- vě . Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633. • SPECIALISTA CALL CENTRA - zají- mavé projekty v moderním call cent- ru na P5. Podpoříme Vás odborným zaškolením zdarma, pevným zákla- dem, ovocnými svačinkami, péčí nadřízených. Umíte PC? Máte čas 80 hod měsíčně? Výborně komuni- kujete? Stojíme o vás! Zašlete živo- topis na nabor@formicagroup.cz, děkujeme. • Hledáme zodpovědné brigádní- ky na roznos letáků v Praze. Vhod- né jako přivýdělek k důchodu. V případě zájmu volejte na tel.: 775 655 656 • Hledáme obchodní/ho manažer- ku/ra se zkušeností pojišťovac. poradce CV zasílejte na e-mail: vlasta.maskova@agt.metlife.cz • Nabízíme spolupráci prof. řidi- čům taxi a sml. přepravcům. Posky- tujeme jedinečné podmínky spolu- práce, které nemají na českém trhu obdoby. T: 723424230 • Nabízíme spolupráci řidičům s koncesí a zkouškami z místopi- su. Poskytujeme vozy s možnos- tí výhodného odkupu. Více info na tel.: 312 538 539 • KOMWAG a.s., Praha 2, Perucká 10 přijme fyzicky zdatné důchod- ce na ostrahu a úklid dětských hřišť. Čistý RT podmínkou. Tel.: 236040011 • Přijmeme muže na ostrahu obchodu v Praze, praxe nutná. Plat 80 Kč/hod. Tel.: 224 942 456 • Přijmeme muže/ženy na brigá- du na čištění koberců a mytí oken. Práce dle dohody o víkendech a v pracovní dny, praxe nutná. T. 251 556 881 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • ZDARMA pronajmu Váš byt zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod. Tel. 777884183, 224109214 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k proná- jmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PROVI- ZE! Nabídněte: 734 319 304 • Hledám pronájem menšího bytu do 11.000Kč vč. popl. nebo větší- ho do 15.000Kč vč. popl. Kdekoli v Praze a okolí. Děkuji za nabídku na tel. 603257202 Byty - nabídka • Prodám byt 3+1/I. kateg. pří- zemí - Litoměřice n. Labem. T. 721 173 708 Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro investici. T: 777 21 21 34 • Koupím obecní byt před privatiza- cí do DV, OV. Mám ihned hotovost a náhradní byt má nízké poplatky. Stěhování, dluhy, nájem uhradím. Tel.: 725 805 115 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • VOLEJTE ZDARMA, soukromá osoba koupí byt v Praze (dluhy - exekuce) uhradím. Platba rychle. Tel.: 800 204 000 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osobní nebo družstevní. Platba v hotovos- ti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volej- te 775432964 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 777284150 • Koupím byt kdekoliv v Praze k investici, stav nerozhoduje, solid- ní, rychlé jednání, prosím, nabídně- te. Tel.: 774 443 893 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 608 889 512 • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • Vykoupíme nebo zprostředkuje- me prodej – byt, rod. dům, chata, Praha a okolí. Peníze ihned. Řeší- me exekuce, právní vady, dluhy. Tel. 777 306 102 Výměny • Zajistíme VÝMĚNY NEMOVI- TOSTÍ (bytů, domů, chat, pozem- ků) doplatíme rozdíl ceny, případ- ně vykoupíme, poradíme, vyřešíme po právní stránce. 774 335 503 Vzdělávání - Kurzy nabíd. • Studium s maturitou dálkově apřesinternetprovyučenéiproucha- zeče se základním vzděláním posky- tuje SŠ Praha 8. www.danae.cz, tel. 602 360 166. Služby - nabídka • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 Hobby - poptávka • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 Finance - nabídka • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. • TOP PŮJČKY. Jsme experti ve světě financí. Nebojte se a bez- platně zavolejte. Rádi třeba jen poradíme. 774 295 485 • Půjčíme Vám peníze do výpla- ty. Tel. 222 230 891 nebo na www.pujckajkl.cz • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo metro Hradčanská, Čs. Armády 11. T: 775 243 075 • Rychlá půjčka 500-30000Kč, kterou získá 9 z 10 zájemců. Peníze máte na účtu do 24 hodin od schválení. Bez prověření v regis- tru. Volejte 727 859 072 • Máte záznam v REGISTRU či v SOLUSU? Nám to nevadí! Půčky od 10.000Kč - 2.000.000Kč. Úrok mimořádně snížen o 50%! (exeku- ce nepřijímáme). 737 806 266 Cestování - nabídka Nový penzion IVAN v termálním aquparku Štúrovo 2-místný 4-místný 5. 7.–12. 7. 7 400,- 14 260,- 12. 7.–19. 7. 7 670,- 14 260,- 19. 7.–26. 7. 7 670,- 14 260,- 26. 7.– 2. 8. 7 670,- 14 260,- 2. 8.– 9. 8. 7 670,- 14 260,- 9. 8.–16. 8. 7 670,- 14 260,- 2-místný 4-místný 16. 8.–23. 8. 7 670,- 14 260,- 23. 8.–30. 8. 7 670,- 14 260,- 30. 8.– 6. 9. 6 990,- 11 860,- 6. 9.–13. 9. 6 590,- 11 560,- 13. 9.–20. 9. 6 020,- 8 320,- Zaváděcíceny www.badentour.eu volejte +420 777 22 33 41 !!AKCE!!polopenzeZDARMA–vceněVSTUPNÉ nabízí řidičům taxislužby stání na stanovištíchTAXI se správcemvcentru Prahy Požadavky: Profesionální, korektní a příjemné vystupování. Vozidlo TAXI alespoň střední třídy, žluté barvy, vybavené klimatizací, stáří do 8 let. nemusíte přesazbovávat taxametr E-mail: sekretariat1@aaataxi.cz 724 681 861 Hledáme strážné, vrátné, recepční Vyžadujeme jakékoliv pracovní omezení - invalidní důchod, ZPS, OZZ. Nabízíme náborový příplatek až 3.000 Kč. Plat 9.000 Kč, 50-70 Kč/hod. Místo práce Praha a okolí. Kontakt: 733 467 283 Zavolej! Jsem sice oškli-• vá, ale když bude tma? Tel.: 724 828 446! Sexuální posedlost! Je to• TO, co hledáš? Neukojitelné ženy z celé ČR! Odvaž se! Piš SMS ve tvaru 49BSF a text na 909 15 45 Prozáři mé všední dny! Prs-• tíček v mých hlubinách potěší :-). Marie 55. Volej 909 90 99 25 nebo piš SMS na 909 15 50 s kódem 15TMV a tvůj text! Vzdám se toho jediného pro• kapku potěšení! Buď mou prv- ní, sexuální zkušeností! Alča 20. T.: 909 801 801 kód SRG39 Bohatství za diskrétní sex!• Uspokoj mé choutky! TAJNĚ! Odměním se ti! Movitá Lena 38, vytoč 909 80 50 40 nebo pošli SMS na 909 15 40 s kó- dem 11EJS a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní - nabídka VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10%! BOHEMIA FINANCE nabízíme malou nebankovní půjčku od 11.000,-Kč do 20.000,-Kč Tel.: 234 251 223 www.bohemia-finance.eu e-mail: info@bohemia-finance.eu onyxs czr e a l i t y Prodáme i Vaši nemovitost a poskytneme zálohu až 1 mil Kč - vyplacena do 3 dnů přímý odkup nemovitostí PRAHA-BEROUN-KLADNO-RAKOVNÍK VOLEJTE ZDARMA 800 200 260 Borského 876, Praha 5 - Barrandov Areál Autosalonu Klokočka tel. 773 994 425 www.onyxs.cz ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. 800 400 292 RYCHLE NA RUKU PENÍZE STAROČESKÉVETEŠNICTVÍ VÝKUP ZA HOTOVÉ PRAHA 4, MICHELSKÁ 12A Rádivykoupímeveškerévěcizpozůstalosti např.VEŠKERÉ OBRAZY(kvalitní iběžné,poškozené,nepodepsané, neznáméautory),MINCE(zlaté,stříbrné, celésbírky),BANKOVKY,VEŠKERÉ POHLEDNICE,BODÁKY, UNIFORMY, ŠAVLE, VYZNAMENÁNÍ, VÁNOČNÍ OZDOBY, BETLÉM(ipapírový),KAPESNÍ I NÁRAMKOVÉ HODINKY(sestopkami, černýmčíselníkeminejdoucí).Dále NÁBYTEK do r. 1970,sklo,porcelán,šicí apsacístroje,starý textil,přehozy,ubrusy, atd.TakévykoupímePŘEDMĚTY Z KOVŮ, PŘÍBORY, KNIHY, ČASOPISY, KOBERCE. HOUSLE A HUDEBNÍ NÁSTROJE i silně poškozené! • rádi přijedeme kamkoliv i pro málo věcí • jezdíme i na Moravu • jistota reálně existující firmy • NEJLÉPE CELÉ POZŮSTALOSTI!!!!! Návštěva možná po tel. dohodě Tel.:602229348,777001333 PŮJČKY OD 5 000 - 50 000 BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 731 782 308 736 204 410 www.uverihned.cz Nemovitosti - poptávka i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 27

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz SPORT čtvrtek 10. dubna 2014 28 Fotbalisté Plzně v odvetě čtvrtfinále Poháru České pošty prohráli na hřišti Jihlavy 2:3. Po výhře 1:0 v prvním duelu i přes včerejší porážku postou- pila Viktorka do semifinále zá- sluhou gólů vstřelených na hřišti soupeře. Příští týden se v semifinále utká s Brnem. Plzeň nastoupila v téměř nejsilnější sestavě, a dala tak najevo, že chce v poháru uspět. Po čtvrthodině vedla po gólu Tecla, jenže to bylo ze strany Západočechů na dlouho vše. A Jihlava potvrzo- vala svou aktuálně velmi dobrou formu. Už za dvě mi- nuty mohl srovnat Kukol, ale trefil jen břevno. Ve 32. minu- tě pak Mešanovič přihrál Kar- líkovi, který se z vápna trefil přesně k tyči, a za dalších pět minut už Jihlava vedla, když potrestala chybu brankáře Bolka. Plzeň se probrala až po změně stran, kdy měl další šanci Tecl a v 50. minutě roz- hodčí odpískal k nelibosti do- mácích hráčů a fanoušků po- kutový kop pro Viktorii. Zápa- dočeši už v této sezoně pět pe- nalt zahodili, tentokrát si míč vzal Kovařík a střelou po zemi propálil brankáře Hanu- še. Jihlava se dlouho nemoh- la dostat k dalšímu zdramati- zování zápasu. To se povedlo až v poslední minutě, kdy Ko- louškův přímý kop na zadní tyč skončil na noze Vepřeka a ten poslal Jihlavu znovu do vedení. Jenže postupový čtvr- tý gól už domácí nedali. Oba soupeři se znovu střet- nou v neděli v ligovém utká- ní. Tentokrát se bude hrát v Plzni. ŠIMON MERTA a ČTK Závodiště v Pardubicích se připravuje na novou dostiho- vou sezonu. V březnu zaměst- nanci zapískovali dráhu, po- hnojili a doseli trávu. Zasypa- li také díry a opravovali od- skoky a doskoky u některých překážek. „V současnosti nás čeká na- příklad údržba živých plotů, přestárlé keře jsou postupně nahrazovány celými pásy mladších,“ řekl správce dráhy Jiří Janda. „Keře přesa- zujeme z jiného místa, kde si je pěstujeme. Chceme založit také takovou menší školku, respektive na nevyužívané části oranice vysadit nové keře, které v budoucnu použi- jeme na omlazení Taxisova příkopu,“ dodal Janda. Závodiště se připravuje na blížící se soutěž všestranné způsobilosti, takzvanou mili- tary. Vyspravují se překážky a obalují se, aby se o ně koně nezranili. ČTK Vítězství režíroval Palát Hokejový útočník Ondřej Palát (na snímku) se v úterním utkání NHL zasloužil dvěma góly o výhru Tampy Bay 3:0 nad Torontem. Povedený večer prožil také Aleš Hemský, jenž gólem a dvěma přihrávkami přispěl k výhře Ottawy 4:1 na ledě New Yorku Islanders. Přestože Senators vyhráli, ztratili šanci na účast ve vyřazovacích bojích. AP Zaměstnanci závodiště v Pardubicích opravují plot, který poničily spadlé stromy. ČTK Nejvýše na míč vyskočil Muris Mešanovič z Jihlavy. ČTK 3 2 Vysočina Jihlava Viktoria Plzeň Branky: 32. Karlík, 37. Mešanovič, 90. Vepřek – 15. Tecl, 50. Kovařík z penalty Rozhodčí: Jech Diváci: 3389 První zápas: 0:1 Postupuje Plzeň Dál jdou díky gólům venku Dostihy v Pardubicích První dostihoví koně se na trať vydají 8. května, kdy začíná letošní sezona. ● Letos nabídne deset dostiho- vých mítinků včetně vrcholu v podobě 124. Velké pardu- bické s Českou pojišťovnou. ● Kromě toho se uskuteční i sedm sportovních soutěží. Pardubické závodiště. Chystá se na sezonu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

www.metro.cz SPORT čtvrtek 10. dubna 2014 29 Šestá hráčka světa Petra Kvitová pove- de tenistky do boje o třetí účast ve finá- le Fed Cupu za po- slední čtyři roky. České reprezentantky vy- zvou o příštím víkendu v Ost- ravě obhájkyně titulu Italky. Ve výběru kapitána Petra Pály jsou ještě Lucie Šafářová, Klára Koukalová, která včera postoupila do čtvrtfinále tur- naje v Katovicích, a deblistka Andrea Hlaváčková. „Sestava se neskládá lehce, zvlášť když mám velký výběr, což je ale především výhoda. Možností bylo víc, já jsem se rozhodl pro tuhle čtveřici. Vě- řím, že to bude úspěšná sesta- va,“ řekl včera Pála. ČTK Zprávy krátce Čeští hokejisté nemohou na mistrovství světa počítat s La- dislavem Šmídem. Obránce Calgary se omluvil kvůli zra- nění, s nímž vynechá i zbytek základní části NHL. iDNES.cz Jihoafrický handicapovaný at- let Oscar Pistorius včera před soudem v Pretorii pokračoval na svědecké lavici v líčení udá- lostí, které vedly k tomu, že zastřelil svou přítelkyni Ree- vu Steenkampovou. Poprvé poté čelil křížovému výsle- chu a státní žalobce Gerrie Nel ho přinutil nahlas říct, že svou partnerku zastřelil. Pistorius nejprve dokončil svou výpověď, kterou soudky- ně předchozí den přerušila, když se šestinásobný para- lympijský vítěz zhroutil při popisu událostí, které vedly k zastřelení Steenkampové. Atlet uvedl, že jeho přítelky- ně mu zemřela v náručí poté, co se mu podařilo vniknout do koupelny. „Zabil jste Reevu Steen- kampovou?“ ptal se poté Nel, načež atlet zopakoval, že se dopustil hrozného omylu. „Vy jste udělal chybu? Vystře- lil jste a zabil jste Reevu Ste- enkampovou. Řekněte to,“ vy- zval ho tvrdě. „Ano, zabil,“ zo- pakoval po něm sedmadvace- tiletý atlet. Pistorius u soudu čelí obvi- nění z vraždy. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu trest 25 let vězení. ČTK Vyřadily je Rusky Basketbalistky ZVVZ USK Praha si semifinále Evrop- ské ligy nezahrají. V po- sledním utkání čtvrtfiná- lové fáze závěrečného tur- naje prohrály s domácím Jekatěrinburgem 56:71, ve skupině skončily třetí. Z Německa domů Po třech sezonách v Mohu- či končí. Bývalý fotbalový reprezentant Zdeněk Po- spěch v létě odejde z ně- meckého klubu, kde mu vyprší smlouva. Pětatřice- tiletý obránce se chce vrá- tit domů k rodině. iDNES.cz MS. Šmíd do Minsku nejede Petra Kvitová je momentálně šestou tenistkou světa. MAFRA Druhý pokus na uzavření se- mifinálové série play-off KHL mají dnes hokejisté Lva Pra- ha proti ruskému Lokomoti- vu Jaroslavl. Za stavu 3:1 na zápasy se tentokrát představí v domácím prostředí. A to i přesto, že duel odehrají kvů- li kolizi s ex- traligovou Spartou opětov- ně v O2 areně. Hraje se od 19.00, zá- pas vysílá Sport 1. ČTK Premiéra Hokejová reprezentace dnes sehraje první ze sé- rie přípravných zápasů před mistrovstvím světa. V obnovené premiéře tre- néra Vladimíra Růžičky na střídačce národního týmu se utká v Děčíně s Dánskem. MAFRA Soudkyně jednání s atletem odročila na dnešek. AP Lev Praha. Má další příležitost Číslo dne 2Jan Hanzlík z Brna a útočník Sparty Tomáš Rachůnek dostali za fauly ve čtvrtém semifinále play-off hokejové extraligy trest na dva zápasy. „Mám výhodu, že je z čeho vybírat“ Pistorius. Řekl, že Reevu zabil Vstupenky v síti TicketportalVstupenky v síti Ticketportal čtvrtek 10. dubna 2014 od18.30 Tipsport arena PRAHA tomáš pöpperle strážce semifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinále vs semifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinálesemifinále inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/

Přijďte si vyzkoušet nový Samsung GALAXY S5 na showrooom v Praze Holešovicích a získejte dárek nebo možnost vyhrát špičkový tablet Samsung. Akce trvá od 11. 4. 2014 do 13. 4. 2014. ODOLNOST VŮČI VODĚ Žijte bez obav. *IP67 Odolný vůči prachu a vodě.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-10-4-2014/