METRO Praha - 11.6.2019http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d PRAHA Úterý, 11. června 2019 Č. 111, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 1 1 1 9 1 9 771211 781002 1 1 1 9 1 Svátek slaví: Bruno inzerce Rozkopaná metropole potrápí nejen řidiče Šestnáct nejvýznamnějších uzavírek. Evropské, Vltavské nebo Nuselské ulici bude lepší se v létě vyhnout. Nebezpečná zkratka. V Kunraticích se kvůli rekonstrukci jezdí v protisměru, policie rozdává pokuty STRANA 5 Jasná výhra českých fotbalistů. Proti Černé Hoře opět bodoval Schick Česko vyhrálo v Olomouci ve třetím z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy nad Černou Horou 3:0. Reprezentanti navázali na páteční vítězství 2:1 nad Bulharskem a v pětičlenné skupině si pojistili postupové druhé místo. Český celek poslal v 18. minutě do vedení Jakub Jankto, ve 49. minutě si dal vlastní gól Boris Kopitovič a osm minut před koncem proměnil penaltu Patrik Schick (na snímku), jemuž se dařilo i proti Bulharsku. Český celek zvítězil nad Černou Horou i ve třetím vzájemném duelu, v roce 2011 soupeře porazil v baráži o evropský šampionát 2:0 a 1:0. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

máme největší výběr koberců, PVC a vinylu bytové PVC nabízíme také v šířích 5m Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí Koberec i PVC Vám profesionálně položíme K p Vaše zboží Vám dovezeme po celé ČR V d Obšívání koberců O k Řezání podlahové krytiny na míru Ř k Poradenství a individuální přístup 415,- 219,- 169,- akční cena Kč/ks cena za rozměr 60x110 cm 290,- Kč/m2 Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR i jt V ší jbližší d j ě BRENO KVALITA ZA SUPER CENU... Kč/m2 tloušťka 2,80 mm nášlapná vrstva 0,20 mm, šíře 4 m, velký výběr z různých designů dřeva i dlažby akční cen tloušťka 2,80 mm nášlapná vrstva 0,20 mm, šíře 4 m, velký výběr z různých designů PVC Adore 30 akce na kusové koberce Fikaa Cosi _ materiál 100% PP Frisé, výška vlasu 7 mm, velký výběr vzorů, barevných kombinací a rozmerů kusové koberce Fika oberec i PVC Vám rofesionálně položíme sledujte náš facebook facebook.com/koberce.breno KUPON NA SLEVU Platí pouze do 30. 6. 2019! Vztahuje se pouze na zboží na prodejně. Slevy se nesčítají. Neplatí zpětně, na služby, na akční zboží, ani na objednávku. při nákupu - 15 % % Metro 06/2019 cena za rozměr 60x110 cm 272,- 389,- Kč/ks kusové koberce Cosi Platí do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za případné tiskové chyby neručíme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační. BRENO.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 11. června 2019 03 Místa pro taxikáře skončí v následují- cích týdnech. „Vybí- zela k okrádání tu- ristů,“ míní radní. Vyhrazená stanoviště taxislu- žeb zmizí z centra. Místa označená cedulemi s rukou se zdviženým palcem a nápi- sem Fair Place radní ruší kvů- li nízkému zájmu o jejich pro- nájem. Z celkových 29 míst jich je v současnosti zasmluv- něno jen pět. Podle náměstka primátora pro dopravu Ada- ma Scheinherra (na snímku) svou roli sehrál také nástup mobilních aplikací proměňu- jících způsob objednávání placeného odvozu. „O stanoviště není zájem a ti, co o ně zájem mají, často nepodnikají čestně. Lukrativ- ní místa pro taxíky v centru tak vybízejí k okrádání zahra- ničních cestujících. Podvod- ným řidičům stačí vyčkat na několik turistů a mají vydělá- no,“ píše Scheinherr na svém Facebooku. Na stanovištích u křížení Václavského náměstí s Jin- dřišskou ulicí se během čtyř let udělalo celkem čtyřiadva- cet takzvaných namátkových „mystery shoppingů“. „Taxí- ky se svezli magistrátní figu- ranti, a pouze pět z nich neby- lo úmyslně předražených. Ve dvou případech měl taxikář jet za 82 korun a chtěl 500 ko- run,“ dodává náměstek. Místa, jež byla následně pronajímána soukromým správcům, začal magistrát za- vádět v roce 2002. O pět let později je označil cedulemi ve tvaru ruky se zdviženým palcem a nápisem Fair Place. Městu postupně zbyla pětice správcovských stanovišť s roč- ním výnosem zhruba téměř tři a půl milionu korun. Podle dokumentu, který včera schválili radní, bude přínosem zrušení stanovišť to, že se uvolní místa pro jiná využití. Změna si navíc nevy- žádá žádné zvláštní náklady. Ruce se uvolní také strážní- kům, kteří měli pořádek na stanovištích na starosti. Nevý- hodou budou finanční ztráty. „Z našich analýz je zřejmé, že dochází k útlumu využívá- ní taxi stanovišť. Minimální kapacita stanovišť je výrazně vyšší než počet žádostí o ně,“ doplňuje Scheinherr. Praha v minulosti původně nabíze- la k pronájmu až 45 stano- višť. Kvůli naprostému nezá- jmu jich bylo 16 převedeno jako stanoviště bez správce a zbývajících 29 bylo pronaja- to za 12,3 milionu korun roč- ně. Postupně odešlo dalších 22 správců a dalším dvěma skončily nájemní smlouvy. Stanoviště budou minulostí. Co bude místo nich? FACEBOOK Patříte k lidem, kteří se snaží myslet na zadní vrátka? Pak jistě usilujete o to, aby se Vám Vaše pracně nastřádané peníze co nejvíce zhodnocovaly. Již poměrně dlouho trvající ob- dobí nízkých úrokových sazeb ale bohužel nenahrává tomu, abyste mohli peníze nechat ležet na spořicím či termínova- ném účtu v bance, o běžných účtech ani nemluvě. Výnosy těchto produktů totiž ve větši- ně případů ani nepokryjí infla- ci. Lepší volbou nemusejí být ani investice do podílových fondů či firemních dluhopi- sů. Průměrnému investorovi do podílových fondů totiž za posledních 12 měsíců klesla reálná hodnota jeho portfolia přibližně o 1%. I v případě firemních dluhopisů je potřeba být velmi obezřetný, jelikož zpravidla nejsou ničím zajiš- těny a rozvolnění trhu s těmito cennými papíry způsobilo, že je vydávají i velmi rizikové firmy. Jak tedy investovat volné pro- středky tak, abyste dosáhli za- jímavého zhodnocení a nešlá- pli vedle? Je vhodné vybírat investice, které nabízí urči- tou formu zajištění pro pří- pad, kdy zkrátka prvotní záměr z určitého důvodu nevyjde. K těmto investicím patří mj. investice do zajištěných úvě- rů. Nabízí je například společ- nost RONDA INVEST, jejíž investoři dosahují výnosu až Jak lépe zhodnotit Vaše finance a přitom se nespálit? Na Poříčí 1047/26, Praha 1 e-mail: info@rondainvest.cz www.rondainvest.cz INVEST INVESTUJTE s výnosem až 5,2 % p.a. již od 10 000 Kč Investice do úvěrů zajištěných bonitními nemovitostmi Sjednání a správa je zdarma Získáte pravidelný měsíční výnos Volejte zdarma: 800 023 099 5,2% p.a.. Všechny úvěry nabízené k investicím jsou zajištěny bonitními nemovi- tostmi v Praze a jejím okolí nebo krajských městech. Tyto nemovitosti tak představují po- jistku pro případ, kdy by dluž- ník přestal svůj úvěr splácet. Investovat je možné již od 10 tisíc korun, což je částka, kte- rá umožňuje i těm nejvíce opa- trným investorům si produkt nejprve „osahat“. RONDA INVEST zároveň nabízí všem svým klientům služby osobní- ho specialisty, kterého mohou kdykoliv kontaktovat s dotazy ohledně jejich investice. Pokud Vás tato možnost zaujala, ne- váhejte zavolat na bezplatnou linku 800 023 099. FILIP JAROŠEVSKÝ filip.jarosevsky@metro.cz Předražené taxíky mají zmizet z centra. Zruší jim tu stání inzerce Staronový problém Hlavní město je plné nástrah a podvodníků číhajících na nicnetušící cizince i nepozor- né krajany. Na nepoctivé smě- nárníky i taxikáře si v minu- losti několikrát posvítil novi- nář Janek Rubeš. ● „Kdybychom jen odmonto- vali směrovky ke zlodějským taxíkům na hlavním nádraží, zachránili bychom denně pe- níze stovkám turistů,“ dal se pro deník Metro slyšet Ru- beš již před dvěma lety. Teh- dejší vedení města ale v té době razilo opačnou strate- gii. Než aby cedule odstraňo- valo, instalovalo nové, které měly před podvodnými taxi- káři varovat. ● Práce Janka Rubeše při odha- lování podvodníků v praž- ském centru si povšiml i Čes- ký literární fond. Minulý mě- síc mu udělil cenu Novinář- ská křepelka. ● Rubešovy zásluhy o informo- vanost o podvodných řidi- čích vnímá i mnoho Praža- nů. Na Scheinherrově Face- booku se tak po oznámení zrušení stanovišť objevil i za- jímavý návrh: „Myslím, že by na každém uvolněném mís- tě měla vzniknout socha Jan- ka Rubeše v nadživotní veli- kosti!“ napsal uživatel To- máš Benjamin Vojtíšek.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

PRAHA úterý 11. června 2019 04 www.ozp.cz Sluneční brýle zdarma jsou určené pouze pojištěncům OZP. Máme pro vás zdarma parádní sluneční brýle! Stačí si pro ně skočit na pobočku OZP a jsou vaše! ROZDÁVÁME SLUNEČNÍ BRÝLE! Přispějí na nástupiště Správě železniční dopravní cesty přispěje hlavní město 12,5 milio- nu korun na rozšíření vršovické- ho nádraží o čtvrté nástupiště. To má sloužit pro plánovanou linku S61, která povede ze Smíchova přes Vršovice do Běchovic. Chtějí strategii hřbitovů Magistrát si dá vypracovat strate- gii rozvoje a fungování hřbitovů. Dokument vymezí nejen jejich fungovaní a podobu, ale rovněž zapojení hřbitovů do okolí. Kon- cepce má být do konce července. František v organizaci Organizace s názvem Metropolit- ní nemocnice Na Františku by měla od příštího roku převzít stej- nojmennou nemocnici v Praze 1. Včera o tom rozhodli radní, příští týden musí záměr potvrdit zastu- pitelé. Magistrát plánuje nemocni- ci převzít od městské části. Rozpočet v listopadu Návrh rozpočtu na příští rok by měla mít Praha připraven v listo- padu, kdy jej projednají radní. Návrh bude následně zveřejněn a projednají jej zastupitelé. ČTK Policie zachytila na sociálních sítích výhrůžku střelbou na neurčených českých školách. Zadržený mladík tvrdí, že šlo žert. Policisté školy, kterých se výhružky tý- kaly, varovali a přijali bezpečnostní opatření. Ministr vnitra Jan Hamáček poté večer na twitteru uvedl, že poli- cie našla autora údajné výhrůžky. Po- dle policie se varování před útokem tý- kalo škol z více regionů, blíže se poli- cisté nechtěli vyjadřovat. Varování do- stala i Univerzita Karlova, která má asi 49 tisíc studentů, a také Česká země- dělská univerzita v Praze. „V prostředí sociálních sítí jsme zaznamenali vý- hrůžku střelbou na neurčených čes- kých školách,“ oznámilo policejní pre- zidium. „Přijali jsme potřebná opatře- ní, která z taktických důvodů nebude- me blíže specifikovat, avšak spočívají mimo jiné v posílení výkonu služby v okolí hrozbou dotčených škol a je- jich informovanosti,“ uvedla policie. „Pražská policie právě zjistila identi- tu pachatele, který na twitteru hovořil o hrozbě střelbou ve školách v Praze. Tvrdí, že se jednalo o žert,“ sdělil poz- ději ministr vnitra. Podle policie je au- torem hrozby střelbou šestnáctiletý mladík. Poté, co ho policisté zadrželi, se ke všemu doznal. Řekl, že si všech- no vymyslel, uvedla policie. Na varování před možným útokem střelce upozornil server Deník N, kte- rému nejmenovaný policejní zdroj řekl, že za výhrůžkou střelbou stál účet na sociální síti vedený pod faleš- nou identitou. ČTK inzerce Krátce Vyhrožoval šestnáctiletý

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 11. června 2019 05 Seznam šestnácti nejvýznamnějších uzavírek přináší deník Metro. Léto bude v hlavním městě, alespoň co do rozkopaných ulic, můstků, nájezdů a chod- níků, opět rušné. Technická správa komunikací (TSK) to- tiž chystá na letní měsíce re- konstrukci mnoha důleži- tých dopravních tepen. „V centru bude například ve spolupráci s dopravním podnikem rekonstruována tramvajová zastávka I. P. Pav- lova v ulici Bělehradská, v Pra- ze 6 bude stržen most v Horo- měřické ulici a zahájena stav- ba nového, výměna povrchu je připravena také ve Vltav- ské na Smíchově. Všechny stavby jsou v tuto chvíli na- plánovány. U některých ještě čekáme na podpisy smluv a konečná rozhodnutí o do- pravním omezení,“ říká mluvčí TSK Barbora Lišková. Co už opravují? Nadále budou pokračovat práce na mostech X034 v uli- ci K Barrandovu a X031 u Oře- chu na Pražském okruhu, v rámci třetí etapy rekon- strukce Nuselské, na Jižní spojce u Štěrbohol nebo stav- ba protihlukové stěny v ulici Slánská v Řepích. „Veškeré práce a omezení plánujeme a připravujeme tak, aby měly co nejmenší do- pad na pražskou dopravu. Na- příklad na Evropské budeme uzavírat boční ulice vždy jen na nezbytnou dobu a opravy půjdou postupně. Stejně tak na Lahovickém mostě na Stra- konické bude zachován pro- voz ve dvou jízdních pruzích v každém směru s tím, že prá- ce budou prováděny jen ve zbývajícím pruhu, opět po etapách,“ dodává Lišková. V mapce, jež je k vidění výše, jsou opravy rozlišeny do dvou barevných kategorií. Zatímco oranžová označuje stavby, kde práce již běží déle, červená označuje ty, kte- ré nedávno započaly či te- prve započnou. 1. Vídeňská Od začátku června do kon- ce září TSK rekonstruuje ko- munikace a chodníky Vídeň- ské ulice od křížení s ulicí K Zeleným domkům po ulici Dobronická. V jejím rámci po- kládá živičný povrch a na chodníky klade betonovou dlažbu. Stavba je rozdělena na dvě etapy. Během obou je průjezd uzavřen. 2. Nábřeží Kapitána Jaroše Mezi ulicemi Dukelských hrdinů a Štefánikovým mos- tem plánují dělníci do 14. srp- na vyměnit dlážděnou vozov- ku na nábřeží za asfalt. Sou- částí stavby je úprava odvod- nění. Ve směru ke Štefániko- vu mostu je doprava vedena po kolejích. Plynulý provoz MHD by měl být zachován. 3. Most v Horoměřické Most přes Nebušický potok v Horoměřické ulici dělníci zdemolují začátkem červen- ce. Práce mají být hotovy při- bližně v červnu příštího roku. Řidiči budou muset úsek objíždět. Zatím není jas- né, kudy přesně to bude. 4. Vltavská Od července do prosince le- tošního roku chce správa ko- munikací opravit 350 metrů dlouhý úsek Vltavské ulice mezi Nádražní ulicí a Hořej- ším nábřežím. Částečný pro- voz chce zachovat po celou dobu. 5. Holešovičky – sjízdná rampa Tři sta metrů dlouhý sjezd z ulice V Holešovičkách do Po- vltavské ulice se dočká nové- ho povrchu a izolací. Silnice bude uzavřena po polovi- nách. 6. Spořilov V termínu od 1. července do 31. prosince se dělníci pus- tí do výstavby nové protihlu- kové stěny mezi Jižní spoj- kou a Spořilovskou ulicí. Nej- prve však zdemolují tu stáva- jící. Práce budou probíhat při částečném omezení dopravy. 7. Novovysočanská Novovysočanská ulice se v úseku mezi ulicemi Spojo- vací a Pod Plynojemem dočká během července, srpna a září nové vozovky. Komunikace bude v jenom směru uzavře- na a osazena semafory. Do- prava tedy bude vedena kyva- dlově. 8. Evropská Od 20. srpna do 31. října bu- dou probíhat práce také v Ev- ropské ulici, konkrétně mezi křižovatkami s Gymnasijní a Horoměřickou. V průběhu postupu prací se na nutnou dobu uzavřou křižovatky na- vazujících ulic. 9. Strakonická Strakonická ulice je v úse- ku Nad Lahovickým mostem dodnes rozleptána po nedáv- né chemické havárii. Dělníci proto chtějí během srpna a září vrátit zdejší vozovce protismykové vlastnosti. Nový asfalt vyfasuje celková plocha o velikosti 9500 met- rů čtverečních. Doprava bude vedena v rámci jednotlivých etap v zúžených pruzích. Ná- jezd z Radotína na Lahovický most se v první etapě uzavře úplně. 10. Zastávka I. P. Pavlova Od července do října pro- běhne rekonstrukce tramva- jové zastávky na bezbariéro- vou. Průjezd se zcela uzavře. Objízdná trasa bude upřesně- na. 11. Most X031 – Ořešská Kvůli opravě mostu, kte- rou zahájili v březnu, tu bu- dou dělníci pracovat zhruba do konce září. Na mostě je provoz řízen kyvadlově, tedy semafory. Pod mostem lze projet zúžením. 12. Most přes ulici Makov- ského, protihluková stěna v úseku Čistovická a Plzeň- ská Na obou projektech začali dělníci správy komunikací pracovat v průběhu března. Most má být hotov v roce 2020, protihluková stěna na konci října. Na mostě X039 i ve Slánské se dá projet zúže- ním. 13. Jižní spojka – protihlu- ková stěna Výstavba stěny mezi ulicí Na Strži a 5. května ve směru na Barrandovský most podél ulice V Podzámčí začala v dubnu. Hotovo má být na konci září. Průjezd je sice užší, ale stále možný. 14. Štěrboholská spojka Práce tu skončí na konci srpna. Průjezd je pouze ome- zen, přibudou tu nové rampy a opraví se povrchy. 15. Nuselská Mezi mostem přes Botič a Michelskou ulicí probíhají od března do 22. září výměny povrchů a úprava odvodnění. Uzavírka se týká vždy jen po- loviny vozovky. 16. Most X034 – ulice K Barrandovu V úseku mezi ulicí K Bar- randovu a Geologická pracují dělníci od ledna do prosince letošního roku. Doprava je tu ve směru z centra vedena v jednom jízdním pruhu. Dal- ší etapa by pak měla být zahá- jena koncem června a bude zasahovat do levých jízdních pruhů v obou uvedených smě- rech. FILIP JAROŠEVSKÝ Nebezpečná zkratka Řidiči v okolí rekonstruované Vídeňské v Kunraticích, po- zor! Místní radnice se podle pracovníků Technické správy komunikací rozhodla pro udr- žení pořádku rázně zakročit proti řidičům, kteří se pokou- ší projet zkratkou. ● Tou má být ulice K Zeleným domkům. Řidiči tu ale jezdí v protisměru. „Opravdu to nemá smysl,“ varuje správa na Facebooku. ● Od včerejška zde na popud radnice nejen městská, ale i státní policie nekompromis- ně rozdávají pokuty. „Dodr- žujte značení a objízdné tra- sy. Děkujeme za pochope- ní,“ dodává správa. ● Pokud přece jen přehlédne- te varovné cedule, jeďte zpět ulicí K Výzkumným ústa- vům až dolů na Jalodvor- skou a pak zpět na Krč a přes Chodov nebo Jalod- vorskou nahoru na Libuš. Uli- ce Trnková nefunguje. Mapa uzavírek TSK PRAHA Evropské, Vltavské i Nuselské se v létě autem raději vyhněte

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 11. června 2019 06 Zaberou naše pra- covní místa neživé bytosti? Zastoupí Čechy umělá inteli- gence? Nezaměstnanost klesla v Čes- ké republice na historická minima. Od roku 1997, kdy zemi zasáhla první finanční krize, je bez práce rekordně malé množství lidí. Úřady práce nyní evidují jen 2,7 procenta lidí bez zaměstná- ní. Konkrétně to představuje dvě stě tisíc lidí. S tím přichá- zí problém – firmy nebo or- ganizace marně hledají za- městnance na takřka 350 ti- síc volných pozic. Také to je zřejmě důvod, proč některé české firmy stá- le více přemýšlí o robotizaci a umělé inteligenci. A toho se nebojí ani zaměstnaní Češi. Podle nejnovějšího průzku- mu agentury Behavio totiž vy- chází, že jen dvanáct procent české populace má z robotů strach, a to kvůli obavě ze ztráty zaměstnaní. „Stále slý- chávám v souvislosti s nástu- pem umělé inteligence kata- strofické scénáře, kolik profe- sí zanikne. Když se ale podívá- te pořádně kolem sebe, tak robotizace je už něco, co nás běžně provází, třeba ve for- mě výrobních linek v továr- nách, a o zaměstnance je stá- le nouze,“ komentuje stav eu- roposlankyně Martina Dlaba- jová. Rezervy jsou podle ní stále velké. V Česku napří- klad v současnosti pracuje ve službách asi o čtyřicet pro- cent méně lidí, než je tomu v zemích západní Evropy. Otázkou je, jestli se s masiv- ním příchodem strojů přesu- nou lidé z průmyslu a dalších profesí právě do služeb, nebo zůstanou opravdu bez práce. „Je ovšem zajímavé, že v Česku se o robotizaci a umě- lé inteligenci hodně bádá, fir- my ji zkoumají, ale na rozdíl od okolních zemí ji zatím mi- nimálně zavádějí do praxe,“ připojuje zkušenosti Dalibor Kačmář, vedoucí jedné z divi- zí české pobočky Microsoftu. „Ve firmách často nevědí, jak by technologie využili kon- krétně pro svůj byznys,“ při- pomíná Kačmář. Podle něho u nás platí spíš to, že chceme roboty a umělou inteligenci využít k vylepšení toho, co už děláme a umíme, místo toho, abychom vymýšleli úplně nové cesty. „Obrazně řečeno, snažíme se vyvíjet rychlejší- ho koně, zatímco jiní vymýš- lejí automobil,“ říká mana- žer Microsoftu. Uvedený průzkum je o to zajímavější, že větší obavy z robotizace mají v soused- ních zemích, kde je ale už roz- šířenější. Například v Polsku se jí bojí dvojnásobek lidí než u nás, v Maďarsku má obavy téměř dvacet procent zaměst- nanců. „Nezbytná bude bezesporu celoživotní rekvalifikace, lidé nebudou studovat něko- lik let kvůli jednomu povolá- ní, bude to pružnější,“ domní- vá se Milena Jabůrková, vice- prezidentka Svazu průmyslu a obchodu. „Už nyní zazna- menáváme, že firmy stále víc investují do kurzů, do přeško- lování vlastních lidí i nových pracovníků. V tom je podle ní znatelná změna v chování na- šich podnikatelů. „Bude to zřejmě celoživotní proces,“ tvrdí Jabůrková. Zajímavým zjištěním uve- deného průzkumu je fakt, že Češi se spoléhají, že jim při hledání nové práce pomůže zaměstnavatel či stát. Spolé- hají i na „zlaté české ručič- ky“. Pokud by je robot připra- vil o místo, zkusí se prosadit v tom, co doma provozují jako kutilství. PAVEL HRABICA Na Prahu! Sochař Petr Váňa má dnes přivézt na lodi do Prahy ka- menné součásti kopie mari- ánského sloupu. V sobotu na Staroměstském náměs- tí uspořádá veřejné shro- máždění. Na místo chce do- pravit první kámen a zno- vu začít odkrývat dlažbu. Podle Váňova právního zá- stupce je stavební povole- ní, které má, platné. Nyní čeká pouze na zábor od Prahy 1 a Technické správy komunikací. Náklad o hmotnosti přibližně 60 tun včera odpoledne Váňa a jeho spolupracovníci na- skládali ve Staré Boleslavi na říční loď. ČTK ParlamentníListy.cz Nikdo vám Nezakazuje mít svůj vLastNí Názor Krátce Jedovaté žáby V ostravské zoo se poprvé podařilo odcho- vat potomky šípové žáby pralesničky strašné. Tyto žáby patří k nejjedovatěj- ším tvorům planety. Starosta na koloběžce Starosta ústeckého obvodu Střekov Petr Vinš bude po městě jez- dit na koloběžce. Radní mu stroj za 17 tisíc schvá- lili. Vinš řekl, že chce jít lidem příkladem. ČTK Profese zanikají stále Technický pokrok vymazal desítky řemesel a živností. ● Neznámé jsou u nás třicet let po změně režimu například veřejné mandly. ● Pro telefonování mezi městy byly ještě před 40 až 50 lety někde nezbytné spo- jovatelky v ústředně. ● Dokonalejší programy schopné přepsat mluvené slovo do budoucna zřejmě nadobro zruší stenografisty. Citát Jsme zemí, která bude zřejmě značně dotče- ná robotizací. Také s ohledem na to, jaký podíl tu má průmysl. MARTINA DLABAJOVÁ EUROPOSLANKYNĚ inzerce Robotů se zatím bojíme málo

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 11. června 2019 07 Propadne Rathovi všechen majetek? Jedna z větví korupční kauzy kolem exhejtmana a poslance Davida Ratha pokračuje. Včera státní zá- stupkyně požádala o vyšší majetkové tresty pro býva- lého politika a jeho spolu- obžalované. Podala návrh na propadnutí celého ma- jetku bývalého hejtmana, jelikož jednal ziskuchtivě a nenastala u něj žádná se- bereflexe. Podle Ratha je to proces politický a ab- surdní. iDNES.cz Poslední loučení V Praze se konalo rozlou- čení se spisovatelem a od- půrcem komunistické to- tality Jiřím Stránským. V Týnském chrámu na Sta- roměstském náměstí se za něj sloužila mše. ČTK „Divadýlka pro ve- řejnost,“ popsal dění na politické scéně Klaus mladší. Nová politická strana Václava Klause mladšího Trikolóra hnutí občanů chce hájit kon- zervativní hodnoty, zdravý rozum a pracující lidi. „Nor- mální je pracovat, nikoli čer- pat," řekl Klaus. Subjekt před- stavil v zaplněném sále kon- gresového centra Erbia v Pra- ze, akci moderoval herec Ma- rek Vašut. Členkou přípravného výbo- ru strany je také další bývalá poslankyně ODS Zuzana Ma- jerová Zahradníková. „Posled- ní dva roky jsem měl tu mož- nost, že sleduji politický ži- vot republiky zevnitř. Musím říci, že to je děsivá zkušenost, vidět divadýlka pro veřejnost a noviny, neřešení příčin dů- ležitých společenských pro- blémů, vidět stádnost a po- krytectví, hloupost a osobní zájmy spousty našich elit. Čím dál klesající suverenitu České republiky,“ řekl Klaus mladší v úvodní řeči. „Přišel čas vrátit tuto zemi lidem, kteří pracují, platí daně, vy- chovávají děti. Přišel čas vzít si naši zemi zpátky,“ doplnil. Na svět se chce strana dívat českou perspektivou. „Sku- tečně nás zajímá mnohem víc Jaroslav Novák z Pelhřimo- va než lachtan na Antarktidě. Co se týče Evropské unie, já jenom řeknu jednu věc: my naprosto ctíme evropské hod- noty ve smyslu neafrické a nearabské,“ řekl Klaus. ČTK Klaus s logem strany ČTK Včera u soudu ČTK MEGA AKCE 4 499 Kč Akce trvá do 30. 6. 2019 HLEDÁTE POHŘEBNÍ SLUŽBU, U KTERÉ JE NA PRVNÍM MÍSTĚ PÉČE O ZESNULÉHO A DŮSTOJNÉ ROZLOUČENÍ? krem atorium .cz Volejte zdarma 800 100 359 Praha 2, 3, 4, 5, 8, 9, Brandýs n/L, Neratovice Klausovská nostalgie ANO, SPD a ODS mohou být novou stranou ohroženy. ● Politologové míní, že nová strana by kartami mohla za- míchat v parlamentních vol- bách, které se uskuteční na podzim 2021. V těch do kra- jů a Senátu, jež budou už příští rok, zřejmě neuspěje. ● Hlasy podle odborníků vez- me vedle stran, které sedí v parlamentu, také podob- ným subjektům, jako je SPD, tedy Alternativa pro Českou republiku, Rozumní nebo Ná- rodní demokracie. ● Například podle Petra Kanio- ka z brněnské Masarykovy univerzity přebere Klaus ně- které voliče ODS, u nichž může fungovat „prostá klau- sovská nostalgie“. Krátce inzerce Trikolóra může vzít voliče jiným

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz SVĚT úterý 11. června 2019 08 Kazachstán vede Tokajev Prezidentské volby v Ka- zachstánu vyhrál Ka- sym-Žomart Tokajev. Zís- kal skoro 71 procent hla- sů. Z voleb poprvé po té- měř třiceti letech vzešel jiný vítěz než Nursultan Nazarbajev (78), který této středoasijské zemi vládl od roku 1990 a Toka- jeva (66) doporučil za své- ho nástupce. Volby dopro- vázely protesty, proti nimž zasahovala policie. Podivné zatčení Tři přední ruské ekono- mické deníky Kommer- sant, Vedomosti a RBK zveřejnily společné pro- hlášení požadující důklad- ně prověřit počínání poli- cistů, kteří minulý týden zadrželi novináře Ivana Golunova kvůli údajnému držení drog. Okolnosti za- tčení považují noviny za podezřelé a důkazy proti žurnalistovi za nepřesvěd- čivé. Deníky zároveň upo- zorňují, že zatčení mohlo souviset s novinářovou prací při odhalování ko- rupce. Bouře v Dallasu povalila jeřáb Jeden člověk zemřel a šest bylo zraněno, když se v Dallasu při silné bouř- ce zřítil jeřáb na obytný blok a jeho garáže. Oblas- tí se přehnala bouře do- provázená větrem o rych- losti přesahující 110 kilo- metrů za hodinu. Zavřeli restaurace Íránská policie provedla za poslední týden razie v restauracích a kavár- nách v Teheránu a uzavře- la 547 podniků, protože podle ní nedodržují prin- cipy islámu. „Dohlížení na islámské zásady je jed- ním z hlavních poslání po- licistů,“ řekl k razii šéf místní policie. ČTK Premiér se dostal na obrazovky CNN. Americký novinář Fareed Zakaria do svého pořadu GPS televizní zpravodaj- ské stanice CNN zařadil i masové de- monstrace za odstoupení českého pre- miéra Andreje Babiše. Zakaria o něm poznamenal, že je srovnáván s ame- rickým prezidentem Donaldem Trum- pem, a proto má přezdívku „český Trump“. „Premiér je zároveň druhým nejbohatším člověkem v zemi a kvůli jeho bohatství, populistickým názo- rům a mladší manželce ho někteří na- zývají českým Trumpem,“ řekl Zaka- ria. Rovněž Trump má velké jmění, jeho postoje jsou považovány za radi- kální a také má mladší manželku. „Nyní se demonstranti ptají, zda (Babiš) je ministerským předsedou, nebo ministrem kriminality,“ prohlá- sil Zakaria. Divákům vysvětlil, že Babiš čelí ob- viněním z podvodného čerpání dota- cí Evropské unie ve prospěch svého podnikatelského impéria, které je nyní ve svěřenských fondech. Uvedl také, že před týdnem v Praze po pre- miérově demisi volalo odhadem 120 tisíc lidí a že pokud jsou čísla or- ganizátorů pravdivá, byla to největší demonstrace v Česku od pádu komu- nismu v roce 1989. ČTK Panika v New Yorku Při nouzovém přistání na střeše manhattanského mrakodrapu vzplál vrtul- ník, nejméně jedna osoba utrpěla zranění. V budově, která má 54 poschodí, za- vládla panika, vyděšení lidé vybíhali na ulici. AP inzerce Krátce Babiš jako český Trump Čtenářům deníku METRO bude po předložení tohoto inzerátu poskytnuta sleva 100 Kč z ceny každé zakoupené vstupenky na jakékoliv představení uváděné na Letní scéně Vyšehrad a divadle Studio DVA (s výjimkou před- stavení Starci na chmelu) v rámci METROpolitního léta hereckých osob- ností ve dnech 7. 6.–31. 8. 2019. Zvýhodněné vstupné je možné získat přímo na místě před představením nebo v pokladně divadla Studio DVA (Václavské nám. 56, Praha 1, tel. 222 222 598, po-ne 11.00-19.00 hod). Pla- tí do vyčerpání kapacity míst a všechny cenové kategorie s výjimkou VIP. SEX PRO POKROČILÉ OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ ZDRAVÝ NEMOCNÝ LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

VSTUP ZDARMA KINOBUS Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve na 12. ročník letního kina Více informací na: www.dpp.cz/kinobus Najdete nás také na Facebooku KinobusCZ Starujeme již 17. června 2019 Letos nás najdete na stanovištích: PROSEK / KLÁNOVICE / ČAKOVICE / ŘEPY / LETŇANY / KOŠÍŘE / LIBUŠ / VYSOČANY / KOLODĚJE / BB CENTRUM / PRAHA 11 – CHODOV / HŮRKA Budeme promítat: FERDINAND / RAUBÍŘ RALF A INTERNET / PO ČEM MUŽI TOUŽÍ / LOVENÍ / PSÍ DOMOV / CENA ZA ŠTĚSTÍ / CHATA NA PRODEJ / DOGMAN a spoustu dalších filmů…

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz SERVIS úterý 11. června 2019 10 Stupeň zátěže pro dnešek: bio 3 Vysoká zátěž. Vyvarujte se psychické zátěže a vykonávejte pouze lehké, nezbytně nutné práce. V případě potíží vyhledejte lékaře. Teplotní rekordy: 7,2 °C/33,5 °C Roky výskytu: 1838 a 1881/2000 Min. 27 Max. 31 Min. 26 Max. 30 Min. 27 Max. 31 Min. 27 Max. 31 Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro PÁTEK „Dobrá, řepka šumivá.“ ALEŠ DOCENT ŠORTNER Facebook FOTO: 2x AP ČTVRTEK ZÍTRA Napište svou bublinu 1 Japonské hlavní město Tokio se dříve jmenovalo Edo. Hrad zde byl založen v roce: a) 1257 b) 1457 c) 1657 2 Jaculus má dlouhé nohy, žije v pouštích i skalách a na loukách v části Afriky a Asie. Je to: a) pták b) hlodavec c) obojživelník 3 Obléhání Brna, významná událost poslední fáze třicetileté války, se odehrálo roku: a) 1625 b) 1645 c) 1685 4 Jeden ze způsobů zápisu runových znaků a zároveň nejstarší runová abeceda je: a) futhark b) berkana c) teiwaz 5 Republika Ruské federace na řekách Suře a Mokši s hlavním městem Saransk je: a) Kalmycko b) Mordvinsko c) Adygejsko Kvíz DNES Napadá vás vtipný popisek? Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-b, 2-b, 3-b, 4-a, 5-b. Počasí Sudoku 12:30 Druhý dech (2/13) 13:40 Všechno, co mám ráda 14:05 Přijela k nám pouť Muzikál (ČR, 1973) 15:20 Doktor Martin Seriál (VB, 2007) 16:10 To je vražda, napsala IV 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 12:25 Příběhy předmětů 12:55 Nedej se 13:50 Chcete je? 13:55 Krajina pro včely 14:20 Dějiny světa (3/8) 15:15 Napoleonovo tažení do Egypta (2/2) 16:05 Zapomenuté oběti (2/2) 16:55 Srí Lanka, slza Indie 17:50 Evropské zámky a paláce 18:45 Večerníček 18:55 Uchem jehly 19:20 Utajená řeč peněz (11/13) 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Lidice Historické drama (ČR/SR, 2011). O pozadí tragického osudu Lidic. Film získal řadu ocenění na mezi- národních filmových festivalech. Hrají: K. Roden, Z. Fialová, Z. Bydžovská, R. Luknár, O. Novák, V. Kubařová, N. Lichý, J. Budař, V. Jiráček a další 22:05 Columbo 23:34 Výsledky losování Šťast- ných 10 a Euromiliony 23:35 Taggart 00:50 AZ-kvíz 01:20 Zajímavosti z regionů 01:45 Na stopě 02:10 Dobré ráno 04:40 Banánové rybičky 05:20 Etiketa 05:30 Události v regionech ČT1 20:00 Válečné lodě Podmořské závody ve zbrojení přeměnily ponorky ze sudů poháněných jedním mužem v sofistikované lovce a zabijáky 20:50 Homo Academicus – Josef Jařab 21:55 Mamas & Papas Psychologické drama (ČR, 2010) 23:50 V žáru noci Krimidrama (USA, 1967) 01:35 Hon na nacisty (1/2) 02:25 Ženy to mají těžší 02:55 Divnopis 03:00 Dance World 2009 03:40 Od pohanky k rodovým tradicím 04:00 Padající květináč 04:25 Na moll 05:10 Případ pro ombudsmanku ČT2 20:15 Krejzovi (75) Komediální seriál (ČR, 2018). Krejza má před natáčením posledního dílu Receptáře týden volno. Rozhodne se ho zasvětit lenošení v Helenině županu. Celé rodině je ale jasné, že týden nicnedělání nemůže Krejza nikdy vydržet... Hrají: O. Navrátil, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný a další 21:35 Mordparta (8) Krimiseriál (ČR, 2016) 22:55 TOP STAR magazín 23:35 Policie v akci 00:30 Komisař Rex V (14) Krimiseriál (N/Rak., 1999) 01:35 Komisař Rex V (15) 02:35 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3) PRIMA 17:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 17:30 Smartmania Novinky ze světa smartphonů, testy a tipy 17:35 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity Klipy nonstop 21:00 CZ & SK České a slovenské klipy 22:00 Óčko flirt ÓČKO 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (905) Seriál (ČR, 2019). Marika se bojí Adama: utekl z blázince a nikdo neví, co udělá. Vilík a Květa se mají nečekaně vzít už dnes! Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala a další 21:40 Víkend 22:40 Smrtonosná zbraň (3) Akční krimiseriál (USA, 2016) 23:35 Beze stopy II (20) 00:30 Můj přítel Monk II (3) 01:20 Můj přítel Monk II (4) 02:00 Kriminálka Miami X (9) 02:50 Krok za krokem VII (9) 03:15 Co na to Češi 03:55 Ordinace v růžové zahradě 2 (470) NOVA 20:15 Top Gear speciál: Když se nedaří (2) 21:20 Teorie velkého třesku XI (8) Sitcom (USA, 2017). Hrají: J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg 21:50 Teorie velkého třesku XI (9) Sitcom (USA, 2017) 22:15 Partička 23:00 COOLfeed 23:10 Americký chopper II (3) 00:10 Partička 00:50 Druhá šance (8) Sci-fi seriál (USA, 2015) 01:45 12 opic IV (6) Sci-fi seriál (USA, 2017) 02:40 Druhá šance (8) Sci-fi seriál (USA, 2015) 03:30 12 opic IV (6) Sci-fi seriál (USA, 2017) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:30 Krok za krokem VII (9) 12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 (470) 14:05 Můj přítel Monk II (3) 15:00 Můj přítel Monk II (4) 16:00 Kriminálka Miami X (9) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3697) Seriál (ČR, 2019) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:15 Polední zprávy 12:30 Policie Hamburk V (8) Krimiseriál (N, 2010) 13:30 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3) Romantický seriál (N, 2014) 14:30 Komisař Rex V (14, 15) Krimiseriál (N/Rak., 2000) 16:35 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:20 Simpsonovi VII (17) 12:50 Simpsonovi VII (18) 13:15 COOLfeed 13:25 Simpsonovi VII (19) 13:55 Simpsonovi VII (20) 14:25 Teorie velkého třesku XI (6, 7) Sitcom (USA, 2017) 15:20 Futurama VI (3) 15:40 COOLfeed 15:50 Americký chopper II (3) 16:50 Top Gear III 18:05 COOLfeed 18:15 Simpsonovi VII (21-24) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Zpátečka Co jsme hráli na Óčku tento den v roce 2017 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 12:05 Óčko hity 14:00 Óčko news 14:05 Óčko trendy 15:00 Óčko news 15:05 Mixxxer Show

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz SERVIS úterý 11. června 2019 11 Gia McCoil Jako zlatokopku by mě robot nahradit nemohl. IMERZIVNÍ DRAMA Poprvé v životě jsem se zúčastnil „imerzivního divadla“. To je představení, kde není rozdílu mezi jevištěm a hledištěm, do- konce se stírá rozdíl mezi divákem a hercem. V tomto přípa- dě šlo o představení CampQ v rámci probíhající přehlídky di- vadelní scénografie Prague Quadriennale. Organizátoři oploti- li část ostrova Štvanice a vytvořili v něm „utečenecký tábor pro mimozemšťany“. V prostoru se pohybovali herci namaskovaní do tří různých mi- mozemských ras. Ale masková- ní sloužilo jen kvůli prvnímu rozlišení, oni se především také mimozemsky chovali. Drželi je tam v zajetí, dokud se nerozhod- ne, zda mohou být vpuštěni mezi lidi. Představte si, kolik strachu budí kulturní rozdíly mezi námi a muslimy. A tady máte třeba tvory, kteří jsou propojeni mentálně do jedné úlo- vé nadbytosti, živí se kaolinem a uctívají svou královnu. Chtě- li byste snad někoho takového za souseda? Dovedete si před- stavit, že jedete s hmyzí bytostí ve výtahu nebo si od ní kupu- jete ve večerce rohlíky? Cílem představení podle mě ale nebylo ukazovat civilizační rozdíly. Na imerzivním dramatu je zajímavé, že vám dává značnou volnost také se do něj zapojit, ale je velmi málo vodí- tek, jak to udělat. Nakonec je to tedy jako v životě. Musíte kaž- dou chvíli volit, jestli chcete zůstávat jen pozorovatelem dění, nebo jestli budete aktivním hráčem. A jestliže hráčem, jakou roli si pro sebe najdete. Život je vlastně nekonečné imerzivní drama. Citát Představte si, kolik strachu budí kulturní rozdíly mezi námi a muslimy. Rostislav Lanz Chcete tramvaje bez řidiče? Já tedy ne! Mohl by v budoucnu vaši práci nahradit robot? IVAN ADAMOVIČ PRŮVODCE PŘÍTOMNOSTÍ Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Anketa Komiks Řešení sudoku Michal Trávníček Nemohl, tolik co já nevypije. Dopisy a vzkazy Zrušení EET Předseda ODS pan Fiala na každém kroku oznamu- je, že při první příležitosti zruší EET. Vzhledem k tomu, že elektronická evidence tržeb je jedním z nástrojů, jak omezit da- ňové úniky, nerozumím takovému prohlášení. Vní- mám to jako snahu znovu připustit, aby podnikatel- ské subjekty zatajovaly část svých příjmů a odvá- děly tak menší daně. Je ab- surdní, že to politik na- hlas říká a vydává to pří- mo za program své strany. Jako by říkal: Nevadí mi, že okrádáte stát! Odpor vůči EET je pochopitelný jen u těch živnostníků, kteří před jejím zavede- ním část svých příjmů za- tajovali a odváděli menší daně. Sobě přilepšili, na druhé straně příjmy takto okradeného státu pak ne- stačily na uspokojení všech mandatorních výda- jů. Teprve po zavedení EET došlo k naplnění státní pokladny, které se ihned projevilo zvýšením důchodů a zvýšením učitelských platů. Tato souvislost je zcela jasná. ROSTISLAV LETTOVSKÝ, OSTRAVA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na úterý 11. 6. Na pracovišti vás mohou zaskočit nepříjemné změny. Nepanikařte a postavte se k tomu tak, že den má jen čtyřiadvacet hodin. Stávající pracovní post vás přiměje k tomu, abyste na sobě začali makat. Všechno se neustále vyvíjí a vy musíte držet krok. Vedení nemá pochopení pro vaše excesy. Držte se zajeté- ho řádu a experimentování nechte na vhodnější dobu. Ve hře je příliš. Snažte se dokončovat úkoly průběžně, aby vám nepře- rostly přes hlavu. Chybí vám pud sebe- záchovy, což v kariéře není dobré. Úřední záležitosti a jedná- ní s veřejnými institucemi máte v malíku. Žádný úřední šiml si na vás se svými paragrafy nepřijde. Umíte bravurně zacházet se silami. Ne že byste jich měli na rozdávání, ale přesto se v pracovním životě necítíte vyčerpaně. V obchodech se necháte zlákat akcí, kdy koupí získáte ještě něco extra. Malé dárečky k náku- pu vám udělají obrovskou radost. Nejlepší program vyhlíží Vodnáři, kteří si mohou do- přát homeoffice. V pracovním týmu se nedokážete plně soustředit na úkoly. Říkejte si, že nevrlí šéfové jsou vlastně chudáci. Dík lásce překypujete dobrou náladou a byla by škoda, aby vám ji pokazili. Místo kolektivním činnos- tem se věnujte práci, kterou zvládnete sami. S kolegy se vytahujete a nechcete, aby vám druhý velel. Vzpomenete si na dětské sny a říkáte si, co by se asi stalo, kdyby. Nechte v sobě tuto myš- lenku dozrát. Nic není ztraceno. Práce je momentálně priori- tou. Nejspíš ani nečekáte, až zaklapnete budík, a už jste v plné polní. Odpočinek je ale důležitý. Kartarka BERTA Volejtena906703035nebopišteSMSve tvaru14CLEnačíslo9043055aptejtese! Zjistěte,kdysesplníváš NEJVĚTŠÍSEN! T M jt N T S e ! T Pište SMS ve tvaru 10GTP a text na 904 30 46 Kde na vás čeká? Zjistěte to HNED! Kd k ? HLEDÁTE LÁSKU? #METROTAG Tohle je místo na vzkaz pro dalšího čtenáře těchto novin. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor můžete vyfotit a sdílet na Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v deníku Metro! Sloupek

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz ENGLISH PAGE úterý 11. června 2019 12 This series describes interesting facts about different aspects of culture in the UK. He wears a suit and tie. He speaks very well, in excellent English, and he’s very polite. He’ll hold the door open for you and smile as he says ‘Good afternoon’. He travels a lot. He is a ‘man of the world’. He is interested in different cultures and speaks several languages. He likes sports, both playing and watching, especially cricket and rugby. Who is he? He’s an English gentleman! He’s always honest. He never lies. In fact, ‘a gentlemen’s agreement’ is when two people agree to do something without signing anything, but they can trust each other because they are honest. They are gentlemen. According to the great Irish writer Oscar Wilde, a gentleman is only ever rude to somebody on purpose. Like much of what Wilde said, he was joking here, but the idea is true: a gentleman wouldn’t be rude to somebody by accident because he is always polite and thinks about others. But he will be rude if he wants to be! In the past, a gentleman in England was a man of a certain ‘class’: a high position in society. He owned land. He had a good education and he was not part of the ‘working class’: he didn’t work, he didn’t need to work, working was ‘below’ him! These days, however, ‘gentleman’ just means a man who is kind and polite. ‘Thank you. You’re a gentleman.’ This means ‘You’re very kind’ or ‘You’re a nice guy’! So if the English gentleman is something quite old-fashioned, does he still exist today? Well, according to the UK’s Country Life magazine, he does. In 2016 the magazine produced a guide to being a ‘modern gentleman’. According to the guide, the modern gentleman ‘turns his phone to silent at dinner’, ‘knows when not to say any- thing’, and ‘kills flies but rescues spiders’! JON PORTER Activity 2.1 Look at the five different uses of the ‘auxiliary’ (not main) verb ‘do’, in 1–5 below. Then match them to the description of their use (a–e): ● 1. Does he still exist? 2. Yes, he does. 3. He does like cricket! 4. He doesn’t like rugby. 5. You like that, don’t you? ● a. to give a short answer to a question b. to ask a question c. to emphasise a positive verb: to mean ‘very much’ d. to make a ‘normal’ sentence into a ‘tag’ questi- on that shows we think we already know the answer e. to make the negative form of a main verb Lesson No. 8 Answers ● Activity 1 1. False (F); 2. F; 3. True (T); 4. F; 5. F ● Activity 2.1 1. b; 2. a; 3. c; 4. e; 5. d ● Activity 2.2 1. c (Do; don’t); 2. a (doesn’t); 3. d (do); 4. e (don’t; do); 5. b (don’t) Activity 2.2 Complete the gaps with ‘do’. You will need to change ‘do’ for the person who is talking, e.g. ‘I do’, ‘she does’, and make it positive or negative. Then match 1–5 with a–e to complete the idea or conversation: ● 1. …… you come here often? 2. He likes wine 3. I ………… hope it goes well for you. 4. We …… allow dogs inside. 5. You … want to marry him. ● a. but he ………… like beer. b. do you? c. No, I ……… Not any more. d. Thank you. Me too! e. We ………… let them stay in the garden, though. This English series is presented by the British Council and Metro. www.britishcouncil.cz Activity 1 True, or false? ● 1. A gentleman’s agreement is signed between two gentlemen. 2. According to Oscar Wilde, a gentleman is never rude. 3. In the past, a gentleman was rich. 4. The modern English gentleman always says thank you. 5. The modern English gentleman always says the right things. Activity 3 ● Are you a gentleman/ gentlewoman? Why?/ Why not? THE ENGLISH GENTLEMAN

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 11. června 2019 13 Nejnižší podíl mezi pojištěnými osobami předsta- vují OSVČ. S tím, jak v posledních letech roste v Česku počet zaměst- nanců, roste od roku 2013 i průměrný počet nemocen- sky pojištěných. Za posled- ních pět let vzrostl tento uka- zatel o 6,6 procenta (290 tisíc), na 4 733 000 tisíc v roce 2018. Podle dat Českého statistic- kého úřadu činil v roce 2018 celkový průměrný počet ne- mocensky pojištěných 4 732 700 osob, což je o 1,3 procenta více než předlo- ni. V absolutním vyjádření do- šlo k navýšení o 61 tisíc. Mezi muži i ženami je po- díl nemocensky pojištěných téměř 50 na 50 a od roku 2016 se kontinuálně vyrovná- vá. Meziroční nárůst počtu nemocensky pojištěných byl vyšší u žen. V roce 2017 to bylo 2 301 800 žen, v roce 2018 o 40 tisíc více. Mužů při- bylo 21 tisíc – na počet 2 391 400 v roce 2018, v pro- centním vyjádření se jednalo o nárůst 0,9 procenta. Nejnižší podíl mezi nemo- censky pojištěnými osobami představují OSVČ (2 procen- ta; 91 300), kteří jsou pojiště- ni dobrovolně. Ti poprvé od roku 2014 překonali 90tisíco- vou hranici. Přesto tento po- díl dosahuje jen 18 procent celkového počtu osob samo- statně výdělečně činných v hlavním pracovním pomě- ru. Je však třeba zdůraznit, že počet nemocensky pojiště- ných OSVČ stále nedosahuje hodnot z minulosti, kdy na- příklad před deseti lety jich bylo takto pojištěno o 100 ti- síc více než v roce 2018. Třetina nemocensky pojiš- těných osob pracuje ve vel- kých firmách s 500 a více za- městnanci, obdobný podíl je i pojištěných pracujících ve fir- mách do 50 zaměstnanců. „Počty komerčně pojištěných zastoupených v odvětví těžké- ho a těžebního průmyslu kle- sají a naopak přibývá pojiště- ní v terciární sféře, tedy ve službách, IT a administrativě. Přibývá také řidičů z povolá- ní,“ říká Eva Svobodová, mluv- čí Uniqa pojišťovny, a dodává další postřeh: „Doposud jsme v pojišťovně rozlišovali čtyři rizikové skupiny povolání a relativně snadno jsme odhad- li, jaká úskalí mají a co lze po- krýt pojištěním. Jenomže svět se překotně mění a s ním se tenčí či mizí zastoupení mno- ha dosavadních profesí a na- opak vznikají zcela nové. Jed- no je jisté: budou klást na po- jištění zcela jiné nároky než pracovní zařazení z minulos- ti. Hlavně pak v oblasti odpo- vědnosti.“ Nejvíce zastoupenými od- větvími, co do počtu nemo- censky pojištěných, jsou zpra- covatelský průmysl a velko- obchod a maloobchod; opra- vy a údržba motorových vozi- del, což kopíruje strukturu české ekonomiky. Tato dvě odvětví dohromady zaměst- návají 40 procent všech ne- mocensky pojištěných osob. Vedle zájmu o komerční po- jištění roste i poptávka po pracovních pomůckách. „Zodpovědné užití vhod- ných pracovních pomůcek a ochranných či výstražných prvků může počet úrazů a ná- slednou nemocnost význam- ně snížit. Vyplatí se investo- vat do kvalitnějších ochran- ných pomůcek. Nejenom že zajistíte větší komfort pro za- městnance, kteří budou spo- kojenější, ale zároveň je lépe ochráníte,“ říká Leonard My- nář, generální ředitel Canis Safety, přední český dovozce, výrobce a distributor osob- ních ochranných pracovních prostředků a pomůcek zajiš- ťujících bezpečnost a ochra- nu zdraví při práci. MET Občas je v pracovní neschopnosti každý. PROFIMEDIA.COM Praktici se topí v administrativě Téměř polovinu ordinač- ní doby – tolik času zabírá praktickým lékařům vypl- ňování formulářů a další nadbytečná administrati- va. Za největší „žrouty času“ považují často zby- tečné úkony, například vy- pisování kontrolních zpráv. Vyplývá to z prů- zkumu, na který odpově- dělo více než sto prakti- ků. Všichni označili stáva- jící administrativu za nad- bytečnou. Léčení konopím Ministerstvo zdravotnic- tví chce o možnosti přede- pisovat léčebné konopí i dětem jednat, zejména s odbornou veřejností. S návrhem přišel pacient- ský spolek Kopac. Podle mluvčí resortu Gabriely Štěpányové je třeba zvážit možná rizika, protože jde o návykovou látku. Ve Sněmovně je nyní návrh změny zákona, která by měla umožnit hrazení ko- nopí z veřejného zdravot- ního pojištění. Návrh počí- tá s 30 gramy měsíčně, pa- cienti chtějí víc. MET Průměrný počet nemocensky pojištěných v Česku vzrostl Stop padání vlasů s minerální kosmetikou Thermal Padání vlasů je nepříjemný kosmetický problém, ale většinou je projevem, re- spektive důsledkem nějakého jiného one- mocnění. Proto by člověk měl především nejdříve zajít k odbornému lékaři, který mu provede nebo doporučí potřebné vyšetření, aby se zjistily skutečné příčiny padání vlasů. Existují však také přípravky, které podporují následnou obnovu, tedy růst vlasů. Přípravky, které podporují růst vlasů, má ve své nabídce také kosmetika australsko-maďarské firmy se značkou TH. Všechny její přípravky prošly klinickou atestací a léta používání prověřila jejich účinnost. Nejmodernější technologie vý- roby přípravku kombinuje léčebné účinky termální vody a vína se speciální patento- vanou recepturou.Účinnými látkami jsou biosyntetické metalproteiny, které mají v buňkách důležitou regenerační úlohu. Svými hydratačními a regeneračními vlast- nostmi dosahují rozsáhlých účinků a mají široké uplatnění.. Přípravky musí mít také optimální PH Celá kúra proti padání a na podpo- ru růstu vlasů se skládá ze dvou kusů TH krému a jednoho kusu TH šampo- nu.“ Thermal krém je speciálně vyro- ben jako stimulátor vlasového růstu. Jeho účinné látky pronikají hluboko ke kořínkům vlasů, regenerují vlaso- vé cibulky a vyživují vlas po celé jeho délce. Thermal šampon doporučují lé- kaři na základě klinických zkoušek při nadměrném vypadávání a lámání vlasů, při tvorbě koutů a pleše, při opakované tvorbě lupů i na silně poškozené vlasy. Podporuje růst vlasů a má optimální PH.“ Informuje spolumajitel kyjovské společnosti SENS, která u nás distribuuje kosmetiku znač- ky TH. Krém se pečlivě vetře do pokož- ky hlavy a do vlhkých vlasů a nechá se 20 – 30 minut působit. Poté co se účin- né látky krému vstřebají, se vlasy umyjí Thermal šamponem, který obsahuje stejné bioaktivní látky. Transplantace vlastních vlasů je možná U těžších případů je doporučováno kúru i několikrát opakovat – to pokud někomu rapidně a velmi rychle říd- nou vlasy a vlasový kořínek je natolik ochablý, že vlas již vůbec nevyrůstá nebo se na poškozených místech tvo- ří již pouze chmýří. Obtížnější situace nastává pro ty, jejichž vlasové kořínky jsou zcela uhynulé, tedy pro lidi s ple- ší. „Pokud má někdo již dlouhodobě pleš, má šanci v transplantaci . To je ovšem finančně náročné a ne všichni jsou ochotni tento úkon podstoupit. Jiná otázka je, pokud vlasový kořínek není zcela uhynulý, ale jen oslabený natolik, že se tvoří pleš. Tady bych viděl šanci v přípravcích na podporu růstu vlasů, neboť ty obsahují účinné látky, aktivující vlasové cibulky a obnovují- cí růst vlasů na místech, kde jsme se s pleší smířili.“ – radí společnost SENS. Více info na: www.thermal-sens.cz inzerce Krátce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274 78 44 28 198802 • Pronajímejte bez rizika! Pro manažery firem s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 100% platbu ná- jmu. BEZ PROVIZE! T. 605993268 199338 • Hledám menší byt pro 2 os. do 14 tis. nebo větší do 20 tis. Požadujeme: centrum do 30 min, MHD, dlouhodobě, lodžie výhodou. RK nevolat. Tel. 605845088 200276 • Slušný pár hledá byt v Praze s dobrým spojením MHD. Zaří- zený i nezařízený v dobrém stavu. Dlouhodobě. Solidní jednání. RK nevolat. TEL: 604778666 200554 Knihy a časopisy • Koupím velkou knižní po- zůstalost. Knihy, příp. i staro- žitný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křes- la, stolek, lampu, aj. T: 603478873 200915 Nemovitosti - nabídka • Oddlužíme nemovitost! Vy- platíme Vaše dluhy, zástavy, exekuce! Odkup nemovitosti, peníze máte do 48 hod! V ne- movitosti můžete stále byd- let! 737352730 197594 Ostatní • Starožitný nábytek koupím za solidní ceny. Ložnici, jídel- nu, obývák, pracovnu, lampy, obrazy, knihy. Dále retro náby- tek do r. 1970. Tel. 603478873 200907 Starožitnosti • Koupím knihy i větší množ- ství, pohlednice a obrazy z po- zůstalosti. Tel.: 721866006 195425 • Koupím obrazy českých a za- hraničních malířů - krajinky, portréty atd. Kontakt: e-mail: manvel4@seznam.cz, tel. 721235964 200013 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 200170 • Solidní sběratel koupí: veš- keré starožitnosti od houslí, hodin, šperků, obrazů, sošek až po nábytek. Solidní jedná- ní, platba v hotovosti. 604806535 200823 • STAROŽITNOSTI koupím: po- zůstalosti obrazů, grafik, hodi- nek, šperků, skla, porcel., min- cí, knih. Dynt. Tel. 702756100 200836 Práce - nabídka • Hledáme zaměstnance na úklid osobních vlaků, pracoviš- tě Praha 4, 12ti hodinové smě- ny 6,00-18,00 a 18,00-6,00 h. HPP. Tel. 603301309 199549 • Do skladu s hračkami v Jir- nech u Prahy přijmeme muže i ženy, HPP, ubytování, týdenní zálohy, nutná základní znalost práce s PC. T: 725426038 199789 • Přijmeme strážné (12 hod. směny D/N) a recepční s AJ (8 hod. směny D) na různé objek- ty v Praze. Nabízíme: DPP (poz- ději možnost PP), mzda 80-120 Kč/hod. v čistém, po za- pracování navýšení odměny, možnost záloh. Tel.: 733469469 199857 • Slévárna v Praze 5 přijme Slévárenské dělníky,Taviče. Dobrý plat, 7,5 hod. pracovní doba, benefity. Životopis: personal@praguecast.cz. Tel. 222531704 199943 • Domov Sulická, Praha 4 při- jme pracovníka v přímé péči. Výborné finanční ohodnoce- ní, čtvrtletní odměny, příplat- ky, 6 týdnů dovolené, dotova- né stravování, Fokus Pass 1000,-Kč/čtvrtletně, příspěvek na penzijní připojištění, masá- že a velmi přátelský kolektiv. Email: klimasova@domov-sulicka.cz, 773001293. 199957 • Hledáme pracovníky ostra- hy bytových domů v Praze na dohodu, vhodné i pro důchod- ce. První měsíc zálohy po od- pracovaném týdnu. Tel: 281864803, 8-16 h. 199965 • PRÁCE na POKLADNĚ, nabí- zíme 140 - 149 Kč/hod dle loka- lity, směny ranní/odpolední, zálohy druhý den. Více na tel: 222534534, www.creditczech.cz 199990 • Hledáme brigádníky na pul- tový prodej lahůdek a dopek pečiva. 145 - 149 Kč/hod, NÁ- STUP IHNED, zaškolení samo- zřejmostí. Tel.: 222534534, 777335756 200021 • NABÍZÍME 149 KČ/HOD za práci v potravinách - kombino- vaná pozice, prodejny po celé Praze a okolí, nástup ihned. Více na tel.: 222534534, 777335756 200041 • BRIGÁDY v LÉTĚ nejen pro studenty, nabízíme 138 - 170 Kč/hod, velký výběr pozic i směn, možnost ubytování, zá- lohy. Tel.: 222534534, www.creditczech.cz 200051 • Nabízíme 154 Kč/hod za noční doplňování zboží. Pro- dejny po celé Praze a okolí, do- prava zajištěna. ZÁLOHY dru- hý den. Tel. 222534534, www.creditczech.cz 200071 • Domov pro seniory hledá administrativního pracovníka / pracovnici na HPP. Zkuše- nost s evidencí majetku vítá- na. Info: katerina.hrabankova@cssp2.c z 200316 • M2C: Pohodová práce s masivními odměnami! Přijme- me muže a ženy na pozici pra- covník kamerového dohledu v Praze. Mzda až 25 000 Kč + od- měny za záchyty. Nástup IHNED a TÝDENNÍ VÝPLATY jsou u nás možné! Volejte zdarma 800 111 112. 200335 • INVESTIČNÍ REFERENT v odd. přípravy a realizace inves- tic, ÚMČ Praha 5; doba neurči- tá, 10. pl. třída, řada benefitů. Informace na www.praha5.cz. 200396 • Studentku VŠ, nekuř., abst. hledám na úklid domu P6 Řepy a na sekání trávy na po- zemku 30 km JZ od Prahy. Při cestě můžete řídit auto. inber@seznam.cz 200477 • Opravář DROBNÉ ELEKTRO- NIKY: mzda až 30.tis. + 20.tis. bonus, HPP, svoz z Opatova, praxe nebo vzdělání nutné! praha@jobleader.cz, Volejte 725921922 200496 • JEDNODUCHÁ PRÁCE ve skladu: až 25.000 Kč+10.000 Kč bonus, základy na PC, HPP, svoz zdarma z Opatova! 3 smě- ny. praha@jobleader.cz Volejte 725921922 200503 • KOMPLETACE dár. sortimen- tu: až 26.tis.+12.tis. bonus, HPP, svoz ZDARMA z Opato- va! 2 směny Po – Pá, straven- ky. praha@jobleader.cz. Volejte 777443555 200510 • Gymnázium, Praha 9, Česko- lipská 373 přijme učitele/ku Fy v kombinaci s CH, M nebo Inf - možno i jednotlivě na čás- tečný úvazek. Nástup od 1. 9. 2019. Nabízíme možnost uby- tování. Informace na 283 882 028, nabídky zasílejte na info@ceskolipska.cz. 200521 • Gymnázium, Praha 9, Česko- lipská 373 přijme knihovníka na poloviční úvazek. Nástup od 1. 9. 2019. Informace na 283 882 028, nabídky zasílejte na info@ceskolipska.cz. 200529 • KOMWAG přijme pracovní- ky do centr. skladu odpadu na letišti V. Havla, HPP 22000, + 13, 14 plat, strav., přísp. na do- volenou, aj. Vol. zdarma 800566924 200779 • KOMWAG přijme pracovní- ka na obsluhu sběrného dvo- ra. HPP 14500-17000 + přísp. na dov., 13., 14. plat, strav. Pe- rucká 10, Praha 2. Vol. zdarma 800566924 200785 • Přijmeme brigádníky na ran- ní a odpolední úklid adminis- trativních prostor na P4 budo- va GŘC. KONTAKT: tel. 739500076. 200802 • Přijmu zaměstnance na čer- pací stanici na Praze 9 do od- dělení gastra, za výhodných platových podmínek tel. 777641621, email: omnif@omnif.cz 200870 • Městská část Praha 12 vyhla- šuje konkursní řízení na ředite- le/ředitelku Mateřské školy Tyršovka v Praze 12. Předpo- kládaný nástup je 15.8.2019. Podrobnosti naleznete na www.praha12.cz (Školství/Vol- ná pracovní místa ve školách). Přihlášky se podávají do 28.6.2018 do 12 hodin. 200895 • Přijmeme zaměstnance na brigádu jako ostraha, recepce, kustod. Požadujeme čistý TR. Dobré finanční ohodnocení. Tel. 731439473,739545226 200939 • Hledám šikovnou prodavač- ku do obchodu s dámskou mó- dou v OC Bílá labuť. Formou brigády nebo DPP. Směny dle dohody. 90 Kč/hod. + %. Tel.: 608094595 200943 • Městská část Praha 6 - Úřad městské části nabízí výkon funkce VEDOUCÍ oddělení KONTROLY v 10. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. od 19 760 do 29 740 Kč, příplatek za vedení od 1 490 Kč do 8 920 Kč, osobní přípla- tek může být poskytnut až do výše 29 740 Kč. Bližší informa- ce k Oznámení o vyhlášení vý- běrového řízení jsou zveřejně- ny na úřední desce Úřadu MČ Praha 6 a na webových strán- kách www.praha6.cz v rubrice O čem se mluví. Přihlášku s po- žadovanými doklady doručte tak, aby ji vyhlašovatel obdr- žel nejpozději dne 24.06.2019. 200961 • ZŠ v Praze 10 – Hostivaři při- jme od 1. 9. 2019 učitele/ku 1. st. ZŠ, učitele/ku 2. st. ZŠ, apro- bace M a vychovatele/ku škol- ní družiny. Možnost ubytová- ní. Kontakt: 603436284, 274016523, reditel@hornomep.cz. 200966 • SOU Praha 4, Ohradní, při- jme od srpna 2019 pokojskou pro Domov mládeže při SOU. Kontakt: Ludmila.sekerova@ohradni.cz , tel. 241482379. 200995 • ZŠ a MŠ Štěrboholy hledá UKLÍZEČKU do ZŠ, úklid probí- há v odpoledních hodinách. Nabízíme příspěvky na rekrea- ci a kulturu. Nástup koncem srpna. Dostupnost z metra Depo Hostivař. Další informa- ce na tel.: 272700409, sevitova@zssterboholy.cz 201003 • Přijmeme pokladní a kuchař- ku studené kuchyně do restau- race v pobočce Kavčí Hory - Na Hřebenech II 1718/10, tel. 739507203 201006 www.vykuppraha.cz JURISREAL spol.sr.o. Tel.:777306102 Společná realitní a advokátní kancelář ihned vykoupí či zprostředkuje prodej rodinného domu, bytu, chaty, pozemku. Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy. ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA VŠECHNY DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ - HPP, DPP, DPČ MOŽNOST I ZKRÁCENÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ K LETIŠTI 57/1049, PRAHA 6 161 00 • TEL: (+420) 778 448 797 EMAIL: INFO@PRACUJTENALETISTI.CZ • WWW.PRACUJTENALETISTI.CZ Přijmeme provozního údržbáře Praha 4-Pankrác, nepřetržitý provoz. Vyhl. 50§6, manuální zručnost. Fajn šéf a kolektiv, 27 dní dovolená, stravenky, penz. připojištění. Více info: vladimira.michalkova@strabag-pfs.cz 731 420 208 Práce v bezpečnosti / údržbě / úklidu Náborové dny: Po–Pá 9:00–16:00 Vladislavova 17, Praha 1 Tel.: 800 111 112 Máme jiný přístup! WWW.BRIGADANALETISTI.CZ AeroAgencys.r.o. KLetišti57/1049, Praha6 Tel.:778761511 info@aeroagency.cz Bezpečnostní agentura hledá pro Prahu a střední Čechy Koordinátory,veliteleobjeKtů apracovníKyostrahy. HPP nebo DPP. Dobré platové podmínky. tel.: 724 328 126, ostraha@zamestnej.me FINANČNĚATRAKTIVNÍPRÁCE VBEZPEČNOSTNÍSLUŽBĚ VOLEJTE ZDARMA 800 108 111 Email: nabor@abasco.cz Nabízíme: ● PRÁCI VE VAŠÍ LOKALITĚ ● SLUŽEBNÍ VÝSTROJ ● ZÁLOHY NA MZDU ● MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ● PRÁCE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR, DOHODU, MOŽNOST BRIGÁD ● MOŽNOST ZHOTOVENÍ ZBROJNÍHO PRůKAZU Nabízené pozice: ● Detektiv ● Strážný průmyslových areálů ● Recepce ● Vedoucí směny ● Strážný na retailových prodejnách BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA Volejte zdarma 800 600 333 www.adamsecurity.cz Přijmeme ihned STRÁŽNÉ a DETEKTIVY • • Práce v Praze a okolí • Týdenní zálohy • Solidní ubytování HPP, DPP od 85 - 180,-Kč/h www.unicaplasma.cz tel.:220515464 *dle§32ods.2zákonač.373/2011Sb. Darujkrevníplazmu azískejfinančnínáhraDu 1200 Kč* za 2 odběry -pomůžetezachránitlidskéživoty -pravidelnákontrolazdravotníhostavu metro hraDčanská Čerpací stanice TOMEGAS Plzeňská ul., Praha 5 Přijme obsluhu na HPP 17.000-22.000 Kč/měsíc možné i pro zájemce s invalid. důchodem / ZPS tel:: 727 871 595 Až 1 000 000 Kč za starožitnosti, obrazy, nábytek, hodiny, hodinky, sklo, stříbro, šperky, porcelánové a bronzové figury tel.: 603 505 686 poradím p. Hauer i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

www.metro.cz SPORT úterý 11. června 2019 15 Poprvé od roku 2011 určí vítěze Stanley Cupu až rozhodující sedmý zápas. V šestém utkání finále play-off NHL odvrátili hokejis- té Bostonu výhrou 5:1 meč- bol St. Louis. Na srovnání sé- rie na 3:3 se gólem a nahráv- kou podíleli útočníci David Pastrňák a Brad Marchand. Je- jich spoluhráč David Krejčí díky asistenci poprvé ve finá- le bodoval a byl vyhlášen tře- tí hvězdou večera. Nejlepším hráčem byl brankář Bruins Tuukka Rask, jenž pochytal 28 střel. „Je to náš nejlepší hráč. V klíčových chvílích nás drží. Máme v něj napros- tou důvěru. Je jako skála,“ řekl bostonský obránce Char- lie McAvoy. Poslední duel je na progra- mu v noci ze středy na čtvr- tek od 2.00 SELČ v Bostonu. „Hokejový svět sedmé zápa- sy miluje. Ať vyhraje lepší tým,“ prohlásil na tiskové konferenci trenér Bostonu Bruce Cassidy. „Kdybyste mi před čtyřmi měsíci řekli, že si zahrajeme sedmé finálové utkání, bral bych to. Venku se nám daří, v Bostonu jsme dvakrát vy- hráli, takže si věříme,“ uvedl trenér St. Louis Craig Berube. Od zavedení formátu na čtyři vítězné zápasy v roce 1939 uvidí NHL poslední mož- né utkání posedmnácté. Před osmi lety v něm Bruins pora- zili Vancouver 4:0 a po 39 le- tech si zajistili šestý a zatím poslední Stanley Cup. Tým ze St. Louis čeká na premiérový triumf, předchozí tři finále v letech 1968, 1969 a 1970 prohrál. ČTK Práce - nabídka • Advokátní kancelář v centru Prahy přijme koncipienta/ku. Na HPP. Cizí jazyk výhodou, MS Office. Mzda dohodou. CV: kancelar@ektemin.cz, tel. 606682684. 201010 • Kuchař/ka na odpolední směnu do restaurace v Amazo- nu. Služební vozidlo a další be- nefity. Zajímavé platové ohod- nocení. Tel. 731438125, p. Chottová 201013 • Úklidová firma hledá ženy na úklid pokojů – Praha 8. Pra- covní doba mezi 9.00 a 13.00 hod. Práce na DPP. Cizinci s tr- valým pobytem. Tel. 739609156 201014 • BA přijme na ostrahu – re- cepci admin. budovy na Praze 1 muže a ženy, vhodné i pro ml. důchodce. Denní a noční směny. Tel.: 257225555 nebo 777774099. 201019 • ZUŠ, Praha 8, přijme ŠKOLNÍ- KA, HPP. Nástup, možný od srpna 2019 nebo dohodou, školnický byt k dispozici. T. 720076503, buchtova@tausssigova.cz 201028 Byty - poptávka • PRO RODINU koupím byt v Praze. Tel: 702044164 198837 • Hledám OBECNÍ BYT v Pra- ze, zaplatím dluhy na nájmu při exekuci či výpovědi, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 776363636 199074 • Koupím byt v Praze, družst., OV i obecní vlast. (zaplatím pri- vat.). Platím hotově, dám zálo- hu, uhradím dluhy, na vystěh. nespěchám. T. 777235501 199511 • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 200419 Nemovitosti - poptávka • PENÍZE IHNED za nemovi- tost v Praze. Tel: 602212121 198872 Auto-moto - poptávka • Koupím jakékoliv vozidlo (i veterána). Platím ihned. Tel.: 603328155 200380 Hobby - poptávka • Koupím housle, violu, vio- loncello a kontrabas v jakém- koliv stavu. Platba hotově. Tel. 737377886 199667 Služby - nabídka • Odvoz starého nábytku na skládku! Vyklízení bytů, skle- pů, pozůstalostí. Stěhování všeho druhu. Naložíme a odve- zeme cokoliv. Rozumná cena. T. 773484056 191012 • Malířské a lakýrnické práce. Tel. 728742824 201029 David Krejčí díky asistenci poprvé ve finále bodoval. AP Koupímihnedrod.důmnebo pozemekvPrazeaokolí. Financovánímámzajištěno,hotovost.Právní vadynevadí,dluhyaexekuceuhradím. Realitníkancelářeprosímnevolejte. Kontakt: 728 384 509 Koupímchatu,chalupudo50kmodPrahy, vdobrémišpatnémstavu.Děkujizanabídku. Tel.:725911070 Na tretru dorazí Coleman Startovní listina atletického mítinku Zlatá tretra se rozšíři- la o další velké sprinterské jméno. Na ostravský závod, který byl léta spojený s Usainem Boltem, přijede hvězdný Američan Christian Coleman. Třiadvacetiletý halový svě- tový rekordman na 60 metrů poběží v Ostravě svou první letošní dvoustovku. Mítink se koná 20. června. ČTK KoupímjakýkolivbytvPraze jakoinvesticiproděti. Právnívady,exekucenejsoupřekážkou. Záloha a platba ihned.V bytě můžete dále bydlet. RK nevolat. Tel.: 601 522 292 Půjčka od 20.000 Kč do 300.000 Kč -snadnévyřízenípůjčky,výsledkemdo10minutodžádosti -půjčímezaměstnancům,důchodcům,živnostníkům ZprostředkovatelpracujejakovázanýzástupceprospolečnostIČ:61860069 Tel.: 608 643 591 Banka vám nepůjčí? My ANO. www.andel-pujcky.cz 000 Kč ky.cz starégramofon. desky,veškeréstaré mince, kapesní, náramkové hodin- ky,inejdoucí,všechznaček(iPRIM), starou bižuterii, český granát, nábytek do r. 1975. Šavle, bo- dáky a uniformy, rádia a tranzis- tory, vánoční ozdoby, formičky na vánoční cukroví, betlémy, housle a hudební nástroje. Kufry, textilie, veškeré nádobí, šicí a psa- cí stroje, obrazy a grafika, lampy alustry,hmoždíře,žehličky,konvice, lavory a umyvadla, sklo a porcelán, paroží, fotoaparáty, staré nářadí, malířské válečky, příbory, kabelky, kufry a staré uhláky. Staré ry- bářské potřeby (pruty, navijá- ky, podběráky,). Papírové peníze – v podstatě vše co přijde pod ruku. Bereme opravdu téměř vše. Přijedeme rádi kamkoliv v Čechách i na Moravě. Návštěvy u Nás až po tel. domluvě. Likvidujeme též celé pozůstalosti. Tel.: 602 229 348 sberatelskykabinet@post.cz SBĚRATELSKÝ KABINET Michelská 12A, Praha 4, Michle VYKOUPÍ IHNED ZA HOTOVÉ Předčasná oslava Americký deník St. Louis Post-Dispatch předčasně oslavil zisk premiérového Stanley Cupu místního hokejového klubu Blues. ● Před nedělním zápasem uveřejnil blahopřejné reklamy a dopis od majitele týmu Toma Stillmana, který poděkoval fanouškům za pomoc na cestě k triumfu. Finance - nabídka Hvězdná výškařka Maria Lasic- keneová po nedělním prodlou- žení suspendace ruské atleti- ky zkritizovala národní svaz a celé atletické prostředí v zemi. Podle dvojnásobné mistryně světa by měli lidé od- povědní za to, že sankce proti ruské atletice za doping trvají už od listopadu 2015, opustit funkce. „Doufám, že lidé, kte- ří jsou za nekončící ostudu zodpovědní, najdou odvahu konečně odstoupit,“ napsala Lasickeneová na Instagramu. Výškařka startuje na meziná- rodních akcích se statutem ne- utrální sportovkyně. ČTK Krátce Až Wimbledon Podobně jako v minu- lých letech si antukový král Rafael Nadal dopře- je po French Open delší pauzu a dalším jeho tur- najem bude Wimbledon. Drchal po operaci Devatenáctiletý fotbalo- vý útočník Sparty Václav Drchal se podrobil opera- ci kolena a podle prv- ních odhadů se na hřiště vrátí v příštím roce. ČTK Lipence slaví V sobotu oslaví fotbalo- vý klub v Lipencích sto let existence. Program začne ve 13.30. Odpoled- ne se utkají domácí ce- lek a Sigiteam, později pak celebrity a ženy Sparty. Ty ukáží mistrov- ský pohár, ten z mužské ligy půjčí slávisté. MET Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 i n z e r c e PROFIMEDIA.CZ Rusko. Výškařka se opřela do vedení atletů NHL. Rozhodující duely svět miluje

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/

Objevte krásu jednoduchosti Stylově a šetrně Láhev, která vynikne Eko-elegantní Filtr pro lepší život Pěkně ostrý doplněk Sada nádobí z kvalitní nerezové oceli Na všechny typy plotýnek včetně indukce Vnitřní hladinové značky Prodloužená záruka 5 let Tefal Sada nádobí SIMPLEO Ekologický cestovní hrnek s objemem 340 ml Vyroben z extra odolného tvrzeného skla 100% recyklovatelný, netoxický materiál Nápoj až o 30 minut déle teplý než v běžném hrnku KeepCup Hrnek Brew Cork Designová láhev na pití s objemem 0,6 l Pevný a lehký materiál Tritan by Dupont® Dvojitý uzávěr na pití a nalévání, 100% neteče Praktické poutko na zavěšení Aladdin Láhev Ocelový odpadkový koš s objemem 30 l Dotykové víko, plastové vědro, pevný držák Vyrobeno s použitím recyklovaných materiálů Záruka 10 let na všechny díly Brabantia, koš touch bin new 30 l Filtrační konvice a 3 vodní filtry Brita Maxtra + Celkový objem 2,4 l, objem filtrované vody 1,4 l Digitální ukazatel pro výměnu filtru Zlepšuje kvalitu a chuť vody BRITA Marella Cool Memo bílá Sada nožů s antibakteriálním mramorovaným potahem 5 ks nožů, ocílka, nůžky a akrylátový stojan Nože z nerezové oceli lze mýt v myčce Ergonomicky tvarovaná neklouzavá rukojeť BerlingerHaus Sada kuchyňských nožů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 11. 6. 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. 2 699,- 1 299,- obj. kód: TEFSI063 -52 % 2 730,- 1 999,- obj. kód: BRABK027 619,- 429,- obj. kód: KEECU060 669,- obj. kód: MARXX343 815,- 649,- obj. kód: BERH014 349,- 269,- obj. kód: SPTkn1157 -22 % -20 % -27 % -31 % Nejrychlejší doručení na ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Co je doma, to se počítá! Slevy na domácí potřeby ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-11-6-2019/