METRO Praha - 2.2.2017http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Čtvrtek, 2. února 2017 Č. 24, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 7 7 1 2 1 1 7 8 1 0 0 2 4 2 0 7 1 Ode dneška probíhá v Novém Městě na Moravě mistrovství Evropy juniorských biatlonistů. Češky včera pilně trénovaly.MAFRA VOJTĚCH DYK MŮŽE ZÍSKAT CENU THÁLIE NOMINACI SI VYSLOUŽIL V KATEGORII MUZIKÁL, OPERETA STRANA 9 Svátek slaví: Nela Které mladé zvířátko je podle vás nej První měsíc našeho webu Metro.cz v novém je za námi. Aktuálně si na něm můžete prohlédnout zvířecí mláďata narozená právě v lednu. A můžete rozhodnout, které se vám líbí nejvíce. STRANA 3 Gratis budou jen pytlíky na pečivo V supermarketech za korunu, v buticích stále ještě zdarma. Podle novely o obalech však igelitkám zdarma odzvoní. Jinak Česku hrozí od Evropské unie pokuta vyšší než 50 milionů korun. STRANA 5 V KINECH OD 2. ÚNORA N E J D R ˇ Í V S E P O D Í V Á Š P O T O M Z E M R ˇ E Š Půl roku bez práce, méně peněz od státu Existenční minimum. Lidem, kteří nebudou šest měsíců pracovat, se sníží příspěvek na živobytí na 2200 Kč. Zpět na 3410 korun. Podle novely zákona si to musí odpracovat. Šance. Veřejně prospěšné práce STRANA 6 inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 2. února 2017 02 Nejdřív si čtenářka Natália Luterančí- ková při procházce po břehu Vltavy v Braníku myslela, že vidí umělou atrapu ptáka. „Když jsem ale přišla blíž, nemohla jsem z té zvláštně zbar- vené kačky spustit oči,“ popisuje své zážitky čtenářka. Narazila totiž na vzácnou kachnič- ku mandarinskou pocházející z Asie. Ta bývá v Česku ke spatření jen málo- kdy. „Plavala si tam s několika divo- kými kačery. Také tam bylo několik labutí. A bylo vidět, že ji ti ptáci bez problému přijali,“ dodává Luterančí- ková. Samec kachničky mandarinské, kterého mohou Pražané na Vltavě v těchto dnech zahlédnout, patří podle odborníků mezi nejzdobnější a nejkrásnější ptáky světa. A to díky vysoké chocholce s péry zlaté barvy i páru jasně žlutých čepelí, jež samec může libovolně vztyčovat. Ačkoliv jde v tuzemsku o poměrně neobvyk- lý úkaz, podle Petry Fišerové z Lesů hlavního města, jež provozují také zvířecí záchranku, zde kachničky mandarinské mohou normálně pře- žívat. „Jedná se o zdivočelé ptáky pů- vodem z domácích chovů. Pomoc ne- potřebují, tento druh se v Evropě aklimatizoval,“ vysvětluje Fišerová. Do Evropy byly tyto zvláštní kach- ny dovezeny během osmnáctého sto- letí jako ozdoba jezírek. V současné době zde volně hnízdí mimo Británii osm set padesát až tři tisíce párů, dal- ších asi sedm tisíc ptáků žije volně na území Velké Británie. V Česku za- čaly pravidelně hnízdit přibližně od roku 2011 v Brně na Svratce, kde nyní žije několik jedinců. „Donedáv- na to byla hlavně brněnská záleži- tost. Tahle pražská kachnička nej- spíš utekla nějakému chovateli, což se často stává. Když to totiž chovatel zanedbá a kachničce dorostou letky příliš rychle, může velmi snadno zdrhnout,“ popisuje pražský ornito- log Petr Suvorov. Podobné útěky naopak chovatele podle Suvorova netrápí tolik u labutí chovaných v zajetí. Ty totiž potřebu- jí ke vzletu velký rozběh. Stačí je tedy dát na menší dvorek a je to,“ do- plňuje Suvorov. JAR Parkování v metropoli čekají změny. Jaké budou, vysvětlu- je náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Budou se zóny rozšiřovat? Máme připravenou novelu, která něco upravuje podle po- žadavků městských částí. Radnice jsou s jejich fungová- ním spokojené, tak upravíme hlavně detaily. Rozšíření se plánuje v Praze 6 a 8. Odkdy to bude? Máme snahu, aby to bylo od 1. května, ale musí být do té doby připravené projekty, které odsouhlasí radnice. Budou se rozšiřovat i do Prahy 4 a 9? Co se týká Prahy 4, tak jsme nedostali jasné sdělení, jestli radnice zóny chce, není na tom na čtyřce politická shoda. Budu se jich určitě ptát, jak chce radnice parko- vání řešit. Praha 9 je jiný pro- blém, radnice chce, aby se parkovalo za deset korun den- ně. To mi přijde takřka ne- smyslné. Nevidím rozdíl mezi tím mít zóny za deseti- korunu a nemít je vůbec. Odkdy bude fungovat jednotný systém? Únor příštího roku je termí- nem, kdy by měli všichni Pra- žané mít stejné výhody nové- ho systému – třeba platit v modrých zónách přes mo- bil, webové rozhraní nebo platební kartou. Zavedete pásma – parko- vání pro centrum a perife- rii místo podle čtvrtí? Žádná městská část to ne- chce, navrhují to jen některé politické strany. Budeme jed- nat s odborníky o možnosti překračování hranic měst- ských částí. Chceme ale umožnit parkovat hlavně re- zidentům a krátkodobým ná- vštěvníkům. Chystáte změny pro živnostníky? Tam chceme být vstřícní a nastavit nová pravidla. Tře- ba možnost zastropování pro parkování v daném měsíci. Pokud je někdo registrován, tak může být v systému nasta- vení, třeba na tisíc korun mě- síčně. Pokud tohoto stropu dosáhne, tak už víc platit ne- bude. Přestože pražským živ- nostníkům věřím, tak musí- me systém připravit a nasta- vit tak, aby ho nebylo možné zneužívat. Další velkou změnou je, že přestupky v zónách se budou řešit na radnicích, ne na magistrátu. Ministerstvo dopravy po nás dlouhodobě požaduje změnu. Je běžné, že přestu- pek, který se stane ve Zno- jmě, řešíte na tamní radnici a odvolání na kraji. Stejné to bude i v Praze. Pokutu, kte- rou dostanete třeba v Praze 7, vyřešíte tam a případné odvo- lání na magistrátu. O prázdni- nách začne změna jako pilot- ní projekt platit v Praze 6 a 8, od Nového roku pak po celé metropoli. Přesto, že Vaše šperky již vyšly z módy, jsou zašlé, poškozené či polámané, zjistíme jejich ryzost a bez úředních průtahů vytěžíte okamžitě a v hotovosti maximální možný zisk. Výkup drahých kovů je nejrychlejší způsob, jak své peníze znovu zhodnotit. Ve zlatnictví Sherri, které najdete v obchodní pasáži Galerie Myšák, na adrese Vodičkova 31, pouze minutu chůze od tram. zastávky Vodičkova, vám bez úředních průtahů nabídnou okamžitě a v hotovosti maximální možnou cenu za vaše staré zlaté prsteny, řetízky, zlaté zuby, ale také za zlaté i stříbrné mince, brože či stříbrné příbory. Zákazníci bývají mile překvapeni, když částky mnohdy přesahují až desetitisíce korun. „Cena za 1kg ryzího zlata šplhá k částce až 1 032 000Kč, což je 1 032Kč za 1 gram. Zlato je přitom veřejností podceňováno, např. nevzhledné zubní korunky je možné přeměnit na částky pohybující se kolem 2 000 až 4 000 korun,“ konstatuje manažer zlatnictví Sherri. Výhodou zlatnictví Sherri je především prostor umístěný v obchodní pasáži, což umožňuje diskrétní a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Kromě seriózního a kompetentního stanovení ceny je možné také odborné poradenství. „Spokojenost našich klientů je nám dokazována jejich zvyšujícím se počtem, a to na základě dalšího doporučení, „uzavírá manažer zlatnictví Sherri. Přijďte se také přesvědčit do zlatnictví Sherri, jen 2 minuty chůze od tramvajové zastávky Vodičkova. Zlatá horečka stále trvá VýhodnýVýkup Zlata Ve ZlatnictVí Sherri Galerie Myšák - Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 1 min. chůze od tram. zastávky Vodičkova směr Václavské nám. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Petr Dolínek MHMP Kachnička NATÁLIA LUTERANČÍKOVÁ Zprávy krátce Strážníci nakoupí nové motorky Městská policie připravu- je veřejnou zakázku na nákup 44 nových moto- cyklů. Její předpokláda- ná hodnota je zhruba devět milionů korun. Důvodem nákupu je obměna motocyklového parku a snaha sjednotit značky a typy motocy- klů. Městská policie vyu- žívá nyní 95 motocyklů, které slouží pro hlídko- vou činnost. Klášter otevře svou klenotnici V prostorách Strahovské- ho kláštera se otevírá nová stálá expozice téměř stovky předmětů. Na výstavě s názvem Kle- notnice Strahovského kláštera budou moci lidé spatřit kalichy, mon- strance či relikviáře od středověku po počátek 20. století, ale také boha- tě zdobené liturgické oděvy. ČTK inzerce Čínská kachna. Vzácný opeřenec brázdí Vltavu Chystá se rozšíření zón i úlevy pro živnostníky Více najdete na WWW.METRO.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 2. února 2017 03 Bezpečnostní opatření v metro- poli se zpřísňují. Červenobílá páska obepínají- cí část budovy Masarykova ná- draží, uzavřený vstup do met- ra, odkloněný provoz tramva- jí. Tak to včera ráno vypadalo v centru města. „Tudy jít ne- můžete. V horní části vstupu do metra bylo nalezeno pode- zřelé zavazadlo,“ sděluje davu tlačícímu se směrem od vlaků policista v černé kombi- néze a posílá lidi na druhý chodník. „Do metra můžete z vestibulu na náměstí Repub- liky, tady je to zavřené,“ dodá- vá o několik metrů dál další strážce zákona. Poté, co tašku prozkoumal přivolaný pyrotechnik, se do- prava po necelé hodině opět rozjela. Podle policejního mluvčího Jana Daňka však ne- bylo podezřelé zavazadlo, kte- ré se ukázalo jako neškodné, pod zemí, ale venku u budo- vy. „Nešlo o nástražný výbuš- ný systém ani o cokoliv jiné- ho, co by mohlo ohrozit zdra- ví občanů,“ řekl deníku Met- ro Daněk. To, zda je některé zavaza- dlo nebezpečnější než jiné, se však podle cestujících pravi- delně jezdících přes Masa- ryčku měří různým metrem. Podle Vladimíry Čošové, kte- rá u vstupu do metra prodává časopisy, se někdy policejní páska nenatahuje ani pět met- rů od podezřelého zavazadla. „Že by zavřeli kvůli bombě vlez do metra a odklonili tramvaje, to sem tu ještě neza- žil. Většinou k tomu postaví dva policajty a tím to vadne,“ přidává se také čtenář Metra Jaroslav. Podle bezpečnostního ex- perta a generála v záloze An- dora Šándora je vhodná míra reakce záchranných složek častým problémem nejen v metropoli. Opatření v Praze totiž, podobně jako v jiných evropských zemích, se částeč- ně zpřísnila po nedávných útocích teroristů. „Je třeba po- ložit si otázku, co všechno se rozhodneme kvůli položené tašce narušit. Zda zastavit pro- voz tramvají, všechno kolem uzavřít a jít tím vtipálkovi na ruku. Na druhou stranu je jas- né, že nebýt Paříže, Bruselu a Berlína, tak by policie nej- spíš nereagovala v takové míře. Radši toho zavřou víc, aby měli jistotu, že se něco ne- stane,“ komentuje Šándor. Samostatnou kapitolou jsou podle Šándora telefoná- ty, které oznamují bombu údajně umístěnou ve veřejné budově. Ty mají ovšem za cíl pouze vyvolat chaos nebo – to v horším případě – evakuovat lidi tam, kde se z nich stane snadnější cíl k útoku. „Napří- klad v Palladiu, které je kou- sek od Masaryčky, jsou lidé víc v bezpečí, než když je vyže- nou ven. Tam jsou hned na ráně. Podobné je to ve ško- lách. Zda jde o reálnou hroz- bu, se však v drtivé většině pří- padů pozná již podle telefoná- tu samotného. Pokud volá ně- kdo, kdo si dělá legraci, podá obvykle vágní informaci,“ do- plňuje Šándor. Vymyšlené bomby byly v minulosti hlášeny nejen ve významných pražských budo- vách. Jednu například ozná- mil student střední školy v Praze 4. Ten chtěl zabránit svým rodičům, aby se na tříd- ních schůzkách dozvěděli, že má špatný prospěch. Před Masaryčkou bylo včera po deváté rušno. METRO Dril černolící ZOO DVŮR KRÁLOVÉ Koza kamerunská ZOO D. K. Lenochod ZOO ÚSTÍ NAD LABEM Binturong ZOO OSTRAVA Komba ušatá ZOO OSTRAVA Lama guanako ZOO PRAHA Binturong, dril, komba. To není kouzelné zaříkávadlo. Jde o názvy exotických zví- řat, kterým se v zoologických zahradách v Česku minulý měsíc narodila mláďata. Web Metro.cz oslovil s předstihem velké zoo, aby vybraly svá NEJ mláďata měsíce ledna. Díky tomu si můžete prohléd- nout aspoň na fotkách čers- tvé přírůstky nejen z Prahy, ale i ze Dvora Králové, Ústí nad Labem, Hodonína a Ostra- vy. Zároveň dejte svůj hlas zvířeti, které se vám nejvíc líbí. Při hlasování se můžete dočíst mimo jiné o tom, proč pracovníci v Zoo Dvůr Králo- vé nevědí, kdo je otcem afric- kých primátů drilů. Přestože je zatím začátek února a do jara ještě daleko, mláďat se tedy rodí málo, na svět přišla i lama guanako nebo leno- chod dvouprstý. MET FILIP JAROŠEVSKÝ dopisy@metro.cz Varování, nebo hrozba Baskická separatistická tero- ristická organizace ETA či Pro- zatímní irská republikánská armáda PIRA mají domluvený s policií varovný signál. ● Tímto umožní záchranným složkám ochránit lidi, ne však zneškodnit bombu. ● Islámský stát nevaruje vů- bec, proto jde v jeho přípa- dě vždy výhradně o hrozbu. ● S islámským radikalismem si podle odborníků terorismus spojuje většina Čechů. Mláďata na Metro.cz Únorové přírůstky uvidíte na webu zase za měsíc. ● Obrazem si můžete právě v tuto chvíli prohlédnout na Metro.cz nová mláďata, kte- rá se narodila v lednu, a vy- brat z nich svého favorita. Taška u Masaryčky nebouchla Nejhezčí mládě na Metro.cz. Praha i další zoo se chlubí lednovými přírůstky. Hlasujte v anketě

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 2. února 2017 04 Jižní Město má nového, či spí- še staronového starostu. V po- lovině ledna se jím stal Petr Ji- rava z hnutí ANO. Nahradil Ji- řího Štylera z Hnutí pro Pra- hu 11 (HPP). Jste potřetí starostou a po- třetí za jinou stranu, jak se to přihodí? Poprvé jsem v roce 1994 kandidoval za ODS. Ovšem po čtyřech letech jsem se znelí- bil. Důvody jsem dodneška ne- zjistil. Rozešli jsme se a já za- ložil sdružení nezávislých kandidátů. Sesbírali jsme pod- pisy a uspěli ve volbách. Teh- dy to byla senzace, byl jsem je- diným starostou z velkých městských částí, který nebyl z ODS. Pak jsem byl ještě dvě volební období v opozici. Teď se po pauze vracíte... Už jsem chtěl s politikou skončit a všude jsem to i říkal a sliboval. Ale vytáhlo si mě ANO. Nabídli mi, abych za ně jako nezávislý kandidoval, uspěli jsme a skončilo to po rozpadu koalice až ve staros- tenském křesle. Jaké máte priority? Praha 11 nemůže být skan- zen, je to město, které stárne. Chceme sem dostat mladé, proto je potřeba, aby tu byly nové byty, budeme podporo- vat rozumnou výstavbu a re- generaci ošklivých zákoutí. Co doprava? Plánujete par- kovací zóny? Zatím ne. Nemám pocit, že by nám to mohlo pomoci. Na některých parkovištích chce- me postavit jedno až dvě lehká patra na sloupech, takříkajíc za málo peněz hodně muziky. Daří se vám narovnat vzta- hy v zastupitelstvu? Po roz- padu minulé koalice to bylo vyhrocené... Vyhrocené to je a asi smě- rem k HPP i zůstane. Píše se a říká o nás spousta nepravd, pokud nechci říct přímo lží. Budete něco napravovat, co se stalo v minulých dvou letech? Na ničem se nepracovalo, rozjíždíme projektovou doku- mentaci, chceme žádat o pe- níze. Jediné, na čem se děla- lo, je rekonstrukce školy v Schulhoffově ulici. Praha 11 nemá radnici. Chystáte nové sídlo? Asi jsme na tom nejhůř z celé Prahy, trochu o tom uvažujeme, ale je to otázka peněz. Momentálně jsou asi důležitější věci, třeba oprava tělocvičen v ZŠ Milíčov. ROW Strážníci loni zaznamenali 215 přestupků pouličních umělců, takzvaných buske- rů. Na místě zaplatili 115 blo- kových pokut za celkem 25 050 korun. Pouliční pro- dukce povoluje městská vy- hláška, její současné znění platí od loňského března. Po- prvé bylo pouliční umění po- voleno před více než dvěma lety. Umělci nejčastěji podle ředitele městské policie Edu- arda Šustera porušují vyhláš- ku tím, že hrají na místech, kde je to zakázáno. Přestup- ky pak často páchají také ci- zinci, kteří vyhlášku neznají. Z celkového počtu přestupků strážníci nahlásili správnímu úřadu 32 případů. ČTK Petr Jirava HNUTÍ ANO SpolečnostTaiko, a. s., dlouhodobý provozovatel unikátního sportovně-relaxačního areálu Žluté lázně v centru Prahy, vyhlašuje poptávkové řízení na na nové obchodní partnery v oblasti sortimentu a služeb gastro. Potenciální zájemci o pronájem obchodních prostorů (volný a stánkový prodej), individuální provozování gastro provozů (restaurace, bar, pizzerie) nebo s nabídkou vlastního gastro sortimentu. pronájem prodejních prostorů v areálu, pronájem provozovny v areálu, stánkový prodej, dodávky gastro sortimentu. Vaše nabídky s představením společnosti, projektu, sortimentu a preferovaným návrhem formy spolupráce, zasílejte na adresu: karen.hartley@taiko.cz Vybrané nabídky a zájemce oslovíme a vyzveme k dalšímu jednání. N NA AB BÍ ÍZ ZÍ ÍM ME E U UN NI IK KÁ ÁT TN NÍ Í O OB BC CH HO OD DN NÍ Í P PŘ ŘÍ ÍL LE EŽ ŽI IT TO OS ST T WWW.ZLUTELAZNE.CZ FORMA OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE inzerce Gejzír na Uhelném trhu Osoba na snímku našeho čtenáře se nesprchuje, ale po- kouší se zavřít nefunkční hydrant. Podle mluvčího Praž- ských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka byl násta- vec hydrantu chybně namontován, takže na náměstí vy- tryskl gejzír. „Hydrant musela uzavřít naše zákroková služba,“ dodal mluvčí. Snímek vyfotil náš pohotový čte- nář. Pokud jste i vy byli svědky zajímavé situace a vyfotili jste ji, pošlete nám fotografii na mms@metro.cz. Nejlep- ší fotky otiskneme a odměníme. TOMÁŠ SLÁVA SpolekrodákůapřátelChodska aPošumaví–PsohlavcivPraze NÁRODNÍ DŮM v Praze na Vinohradech (metro Náměstí Míru) 11.února2017od19.30hod. ČESKÝ NÁRODNÍ PLES www chodovevpraze.cz Bohatýprogramplnýfolkloru,dechové imodernítanečníhudby. Je nejstarší akcí svého druhu v Praze. Cenavstupnéhood200Kčdo350Kč. Vstupenky v předprodeji ND Vinohrady. tel.: 221 596 221 vstupenky@nardum.cz 81. POŠUMAVSKÝ VĚNEČEK Umělci. Hrají, kde nemají Jirava. Tři strany a jeden starosta Tipy na dnešní den FILM Brad Pitt ztvárnil hlavní postavu válečného filmu Železná srdce. Snímek s filmovou hvězdou mů- žete vidět od 19 hodin v Barevné kavárně na Londýnské (Londýnská 30). Vstup je zdarma. CESTOVÁNÍ Dokážete si představit, že byste cestovali dlouhé měsíce napříč Afrikou stopem, či dokonce pěš- ky? Troufli byste si být na cestách odkázaní vý- hradně na pohostinnost a dobrou vůli místních obyvatel? Co všechno tento způsob cestování obnáší, se dozvíte v cent- ru Langhans. Tam od 18 hodin přijdou příběhy ze svých cest vyprávět dobrodruzi Petr Zeman a Ondřej Havelka. MAP

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 2. února 2017 05 Nazývat šéfa hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru jménem „Pitomio“ nevadí. Platí, že podobné pře- zdívky se můžou používat v případě „oprávněné kritiky a jméno politika se nesmí ko- molit bezdůvodně“. V úterý pražský Vrchní soud potvrdil rozhod- nutí městského sou- du. Spor se týkal kau- zy kolem článku tý- deníku Reflex z roku 2013, v němž poslan- ce přejmenoval na P i t o m i a a na titul- ce ho kari- katurou zobra- zil jako klauna. Městský soud v Praze po Okamurově žalobě v červenci 2015 nařídil, aby se vydavatelství na webu omluvilo, a zakázal Reflexu, aby Okamuru označoval jako Pitomia, „ledaže takové ozna- čení bude projevem oprávně- né kritiky“. Okamura se proti roz- sudku odvolal a chtěl omluvu přímo v časopi- se a zaplatit soudní výlo- hy 300 tisíc. To ale Vrch- ní soud odmítl a potvr- dil již dřívější verdikt. Okamura zváží, že se kvůli Pitomiovi odvolá k Nej- vyššímu sou- du. ČTK Novelu je třeba schválit rychle, aby Česko nedosta- lo pokutu. V supermarketech se malé igelitové tašky většinou pro- dávají za korunu. Ty větší a pevnější jsou dražší. Ostat- ní obchody, jako například butiky, dávají tašky ale stále zdarma. To se změní. Posla- neckou sněmovnou prošla novela o obalech. Ta říká, že od příštího roku už nebude možné v obchodech plastové tašky získat zdarma. Bezplat- né by měly zůstat jen tenké sáčky například na pečivo. „Myslím, že výrobci jsou na podobné problémy zvyklí a flexibilně se přizpůsobí. Není problém, aby ty tašky měly stěnu 60 mikronů nebo byly z papíru. Česká ulička se najde,“ uvedl ředitel České obalové asociace SYBA Vlado Volek. Novela se týká plasto- vých tašek o síle stěny od 15 do 50 mikronů. Ministr život- ního prostředí Richard Bra- bec uvedl, že cena tašky nebu- de zákonem stanovena, ale obchodníci si ji určí sami. Novelu je třeba schválit co nejdříve kvůli tomu, že za otá- lení by mohla Česku hrozit pokuta od EU minimálně 54 milionů korun. MAREK HÝŘ Pomůže vám ATG Czech Republic s.r.o. - IČ: 24808890 162 00 Praha 6 - Střešovice - Na Ořechovce 201/20 25 letou zkušeností s vysoušením zdiva Suché zdivo jednou provždy! Pracujeme na celém území Čech velká zimní akce pouze pro vás až 20 % sleva do konce února Vysoušení zdiva 800 556 556 atg-sro.cz S l e v o v ý k u p ó n Máte vlhké zdi? Odlupuje se vám omítka? Ničí vlhko vaše tapety? Dochází ke vzniku plísní a hub? Máte v místnostech vysokou vlhkost vzduchu? Nemůžete ve vlhkém sklepě nic skladovat? Degradují vám nátěry na vlhkém zdivu? Zprávy krátce EET i pro revizory Revizoři v plzeňské MHD asi nafasují na za- čátku příštího roku tis- kárny na pokutové bloč- ky. Od března 2018 totiž budou i postihy černých pasažérů spadat do EET. Kolik zaplatíme za volání z ciziny? Evropské instituce se shodly na výši poplatků, jež si od 15. června bu- dou moci navzájem účto- vat operátoři za roaming. Za minutu volání bude nastaven strop na 3,2 cen- tu a 1 cent za SMS. ČTK Pitomio. Při oprávněné kritice „jméno“nevadí Sníh si jel na Monínec užít Václav Klaus. MAFRA Sever Moravy zasáhla sněhová kalamita. ČTK Sníh v Česku Velké komplikace způsobil sníh, který Česko zasypával další den. Včera se na silni- cích stala řada nehod, zpož- ďovaly se vlaky i městská hromadná doprava. Policie musela uzavřít několik úse- ků pro kamiony. Například mezi Ostravicí a Bílou na se- veru Moravy. Problémy při- neslo rozhodnutí Rakuša- nů, že do své země nepustí kamiony bez řetězů. To způ- sobilo ráno několikakilome- trovou kolonu kamionů v Mikulově na Břeclavsku u hranice právě s Rakous- kem. Také v Čechách byly potíže na hranicích, dálnice D8 v Ústeckém kraji byla před hranicí s Německem několikrát krátce uzavřena kvůli uvízlým autům. Poča- sí však těší lyžaře. Podle meteorologů bude sněžit i nadále. Vratné láhve v Británii už nebudou jen ze skla Co nákup, to taška 300 Tolik plastových tašek spotře- buje podle studie Evropské komise jeden Čech za rok. Cílem opatření EU je snížit jejich spotřebu do konce roku 2019 na 90 kusů za rok. Igelitky už zdarma nebudou Celosvětově se zrecykluje pouze 14 procent prodaných plastových obalů a jen pět procent se obnoví opravdu efektivně. Státy světa s plasto- vým odpadem bojují různě. ● Například indické hlavní město Dillí zavedlo zákaz jednorázově používaných plastů. Zákaz, který nabyl účinnosti prvním dnem roku 2017, se týká všech umělo- hmotných příborů, igelito- vých tašek a dalších plasto- vých výrobků na jedno použití. ● Také v Británii se plánuje snížit produkce plastových odpadů. Londýn zvažuje zave- dení vratné zálohy na plasto- vé lahve. Zákazníci zaplatí za každou plastovou nádobu 10 pencí (3 koruny), které do- stanou zpět při jejich vrácení. inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 2. února 2017 06 Že si nezaměstna- ní mohou přilep- šit, je mýtus, říká odbornice. Lidem, kteří budou půl roku bez práce, se sníží příspěvek na živobytí. Místo životního minima dostanou jen exis- tenční minimum. Jinak řeče- no – místo 3410 korun budou dostávat 2200 korun. Pokud se budou chtít dostat „na své“, musí si to odmakat. Změnu zavedla novela záko- na o pomoci v hmotné nouzi. Ta začala platit včera. Novela po letech vrací do hry i tak- zvanou veřejnou službu. „Cílem novely je mimo jiné, aby lidé, kteří jsou dlou- hodobě nezaměstnaní, ne- ztráceli pracovní návyky,“ říká obhájce novely senátor Miloš Vystrčil z ODS. Tento ar- gument ale neuznává Alena Zieglerová, vedoucí sekce za- městnanosti a příjmů Institu- tu sociální inkluze. „Snad nej- větší blud ohledně návratu ve- řejné služby do praxe je ohledně motivace nezaměst- naných k návratu do práce, respektive argumentace nut- ností udržet jejich pracov- ních návyky,“ domnívá se Zieglerová. Podle ní k udržování těch- to návyků slouží veřejně pro- spěšné práce, za něž je někdy veřejná služba zaměňována. „Je to podobné. Lidé mají na sobě vesty a v rukou zpravi- dla lopaty a košťata, ale stej- né to není. Jedni dostávají za svou práci mzdu, zatímco ti druzí pracují zdarma,“ říká Zieglerová. Tím naráží na to, že lidé, kteří budou vykonávat veřej- nou službu, sice dostanou pe- níze, ale nebude to nijak zá- vratná částka. Pokud neza- městnaný odpracuje alespoň 20 hodin měsíčně, dostane stejně peněz, jako dostával onen půl rok, kdy byl bez prá- ce. Za 30 hodin práce by pak měli nezaměstnaní dostat o 605 korun více. Nové opatření se nedotkne seniorů, invalidů či rodičů na rodičovské. Ostatní budou muset projevit alespoň něja- kou snahu. „Jestliže je někdo zdravý a práce schopný a je na dávkách za okolností, kdy je u nás nejnižší nezaměstna- nost v Evropě, tak to zname- ná, že se práci spíš vyhýbá. Po- kud nepůjde pracovat, bude za to na dávkách postižen,“ uvedla ministryně práce Mi- chaela Marksová. Veřejnou službu mohou mít radnice, neziskové orga- nizace či charity. Podle Mark- sové to neznamená, že lidé budou jen v oranžové vestě zametat. Podle své kvalifika- ce mohou pomáhat s adminis- trativou na úřadu, provádět opravy ve školách, rozvážet seniorům jídlo či pomáhat v domácnostech. Podle úřadu práce o veřejnou službu pro- jevila zájem už desetina obcí, které mají veřejně prospěšné práce. Úředníci o zřízení míst za- čali už jednat s radnicemi i ji- nými institucemi. MAREK HÝŘ Už to tu jednou bylo Od roku 2012 zavedla sociál- ní reforma exministra Jaromí- ra Drábka (TOP 09) povinnou veřejnou službu. ● Měli na ni chodit ti, co byli přes dva měsíce bez zaměst- nání. Když odmítli, vyřadil je úřad práce z evidence a přišli o dávky. ● Ústavní soud to přirovnal k nucené práci a povinnou službu zrušil. ● Podle kritiků má současná novela blízko k té exministra Drábka. Podle nich nová pravidla k práci příliš motivo- vat nebudou. Příjem lidí, kteří odpracují 20 hodin, se totiž vlastně nezmění. Lidé by si tak mohli stěžovat na to, že pracují zadarmo. Navíc také hrozí, že míst pro veřejnou službu nebude dostatek. Citát Novela motivuje oso- by na dávkách, aby vyvinuly aktivitu a sna- žily se najít si práci. MICHAELA MARKSOVÁ MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Žáci dlabou norská jídla Norskou kuchyni mají od včerejška na jídelníčku žáci 15. základní školy, nej- větší v Plzni. Pro více než ti- síc strávníků tam s Asocia- cí školních jídelen připravu- jí i thajskou, ruskou, anglic- kou a polskou kuchyni. Včera servírované čtyřcho- dové norské menu přišla ochutnat i norská velvy- slankyně v Česku Siri Ellen Sletnerová. Děti se díky nově zavedenému jídelníč- ku učí jíst ryby nebo červe- nou řepu, kterou norská gastronomie hojně použí- vá. V projektu zdravé ku- chyně je nyní 26 českých škol, které žákům nabízejí netradiční obědy. ČTK Kdo chce alespoň životní minimum, tak musí makat Několik hodin říčanským sil- ničářům nechyběl jejich kole- ga. Řidič sypače havaroval a celou noc zůstal těžce zraně- ný zaklíněn v kabině svého vozu. Nikdo z projíždějících vozů u něj nezastavil a nepři- volal pomoc. Udělal to až dispečer silni- čářů, který přišel na ranní směnu a podle navigačního GPS systému zjistil, že posy- pový vůz zůstává na místě. „Stál dlouho na jednom mís- tě, tak bylo jasné, že se něco stalo. Tak jsem vzal osobák a jel jsem na místo,“ řekl dis- pečer. Po příjezdu viděl na místě krev a zjistil, že řidič sy- pače už nijak nereaguje. „Bouchnul jsem do dveří, asi se vzbudil a bylo štěstí, že nebyly velké mrazy. Zavolali jsme rychlou a hasiče,“ po- psal událost muž. Podle mluv- čí záchranné služby Petry Ef- fenbergerové muž utrpěl váž- ná zranění rukou a ztratil vel- ké množství krve. Po ošetření ho záchranáři přepravili vr- tulníkem do vinohradské ne- mocnice, řekla mluvčí. Co bylo příčinu nehody, která se stala včera kolem tře- tí hodiny ranní, policie vyšet- řuje. ČTK Zprávy krátce Zprávy krátce Audit pro všechny politiky Prezident Miloš Zeman včera řekl, že pokud mají projít auditem ma- jetkové poměry Andreje Babiše, pak by bylo na místě, aby si daně a maje- tek nechali zkontrolovat i další politici. ČTK Pivo levnější? Pivovarům svitla naděje, že by se mohla snížit spo- třební daň u piva. ODS se včera ve Sněmovně po- dařilo procpat návrh sní- žení spotřební daně do dalšího čtení. Pokud by se vše podařilo, snížila by se daň především pro malé pivovary. iDNES.cz Sypač. Řidič hodiny krvácel Letecky přímo do Barcelony Irské aerolinie Ryanair oznámily trojici nových přímých linek z Prahy. Od zimní sezony plánují létat do Madridu, Barcelony a Krakova. Největší počet frekvencí, sedmkrát v týd- nu, plánuje pro linku do Barcelony, čtyřikrát týdně do Madridu a dvakrát do Krakova. ČTK Lex Babiš k soudu Prezident Miloš Zeman podá podnět k Ústavnímu soudu kvůli novele zákona o střetu zájmů. Zeman „lex Babiš“ v prosinci veto- val, poslanci jej v lednu však přehlasovali. iDNES.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz SVĚT čtvrtek 2. února 2017 07 Německá vláda schválila návrh nového zákona. Německý Spolkový kriminál- ní úřad (BKA) dostane pravo- moc pomocí elektronických náramků sledovat extremis- ty, kteří mohou chystat útok. Počítá s tím návrh, který vče- ra schválil německý kabinet. Parlamentem by měl vzhle- dem ke koaliční dohodě pro- jít bez větších problémů, i když kritici upozorňují, že může být protiústavní. Elektronické náramky je za určitých podmínek v Ně- mecku možné používat už nyní. Od roku 2011 je jejich pomocí možné sledovat pa- chatele sexuálních a násil- ných trestných činů, kteří byli odsouzeni alespoň ke třem letům vězení. Nyní je chce vláda nasadit i proti lidem, kteří nespácha- li žádný trestný čin, ale úřady je podezřívají z toho, že mo- hou chystat útok. „Náramky nejsou všelék, ale důležitý ná- stroj, aby se zjednodušilo sle- dování všech, kteří mohou představovat nebezpečí,“ řekl k novele zákona ministr vnitra Thomas de Maiziére. Upozornil také na to, že změ- na zákona se bude týkat jen malého počtu z celkem zhru- ba 550 radikálů, u nichž podle úřadů může hrozit ne- bezpečí útoku. ČTK, MET Ruské úřady obvinily ze zra- dy v zájmu Spojených států dva bývalé pracovníky Fede- rální bezpečnostní služby a zaměstnance ruské softwa- rové společnosti Kaspersky Lab. Ruské agentury to včera potvrdily s odvoláním na ob- hájce jednoho ze tří obvině- ných Ivana Pavlova. Advokát uvedl, že obvinění se týká ve- doucího jednoho z oddělení centra informační bezpečnos- ti služby Sergeje Michajlova a jeho podřízeného Dmitrije Dokučajeva a manažera fir- my Kaspersky Lab Ruslana Stojanova. „Všem bylo sděleno obvině- ní ze zrady. To je jediný bod kauzy, jiná obvinění nejsou,“ uvedl Pavlov. Popřel, že by šlo o spolupráci obviněných s americkou Ústřední zpravo- dajskou službou. „CIA v přípa- du nefiguruje. Řeč je o Ameri- ce, ne o CIA,“ dodal. ČTK José Silva si mezi pobíhajícími číšní- ky sedá za stůl, aby ochutnal pokrm z rýže, zeleniny a masa. Nemá však ani euro, aby si mohl zaplatit večeři v restauraci uprostřed Madridu. Dů- vod je jediný: žije na ulici. Dvaačtyři- cetiletý bezdomovec se chodí zadar- mo najíst do restaurace Robin Hood. Tu počátkem prosince otevřeli z inici- ativy svérázného kněze Ángela Gar- cíi. Devětasedmdesátiletý muž círk- ve je známý svou dobročinností a pra- cí s těmi nejchudšími prostřednic- tvím svého sdružení Poslové míru. V poledne platí hosté restaurace za oběd 11 eur (necelých 300 korun). To umožňuje lidem bez přístřeší, aby si večer zadarmo pochutnali na stej- ném jídle. Otec Ángel už má další plá- ny. Ve Španělsku chce otevřít další tři restaurace v místech, kde více než každý dvacátý člověk žije po letech ekonomické krize pod prahem chu- doby. „Tento projekt vrací důstoj- nost lidem, kteří to potřebují,“ říká Ángel ve svém kostele v madridské čtvrti gayů Chueca. Jeho fara každý večer rozdává sendviče, polévku a ovoce asi dvěma stovkám osob. Ángelova fara se snaží přivítat kaž- dého bez ohledu na vyznání. Kromě večeří pro bezdomovce pouští jak pa- pežovy projevy, tak i fotbalové zápa- sy. ČTK Radikálové budou mít náramky Rusko. Obvinění ze zrady Bližší informace : www.lazne-podebrady.cz call centrum 325 606 500 ZA ZÁŽITKY A ROMANTIKOU DO PODĚBRAD … ÚNOROVÁ RELAXACE ● ubytování s polopenzí (5x noc) ● 1x uhličitá koupel, 1x přísadová koupel Kneipp, 1x klasická celková masáž, 1x částečná masáž brusinková, 1x částečný zábal brusinkový, 1x infrasauna, 1x parafínový zábal rukou, 1x poukázka do kavárny ● cena od 4 990 Kč / osoba VALENTÝNSKÝ POBYT ● ubytování v hotelu Zámeček**** s polopenzí (2x noc) v termínech 10.-12. 2., 17.-19. 2., 24.-26. 2. 2017 ● slavnostní večeře při svíčkách, 1x přísadová koupel, 1x candella masáž, 1x infrasauna ● cena 3 190 Kč / osoba VÍKEND V RYTMU TANCE aneb LÁZEŇSKÝ PLES V PODĚBRADECH ● ubytování s polopenzí (2x noc) v termínu 24.-26.2.2017 ● 1x klasická částečná masáž, 1x solná jeskyně, 1x vstupenka na Lázeňský ples, 1x vstup na taneční večer ● cena od 2 190 Kč / osoba TIPY NA ÚNOR inzerce Násilí při vyklízení osady Izraelská policie včera zahájila vyklízení židovské osady Amona na palestinském Západním břehu Jordánu. Nej- vyšší soud to nařídil již v roce 2014, protože osada byla postavena nelegálně, na soukromých palestinských po- zemcích. Odpůrci se snažili osadu, v níž žilo asi 300 lidí, bránit. Při střetech bylo šest lidí zraněno a deset zatčeno. Protestující házeli kamení na policisty, kteří přišli neoz- brojeni. AP Miliardář zmizel Čínský miliardář s kanad- ským pasem Siao Ťien-chua v pátek záhadně zmizel z ho- telu v Hongkongu a od té doby je nezvěstný. Existuje podezření, že ho zadržela čínská tajná policie a odvez- la do pevninské Číny. Čtyři- cátník Siao podniká převáž- ně ve finančním sektoru a re- alitách. Podle agentur na- shromáždil své bohatství čás- tečně díky blízkým vztahům s rodinami vůdců vládnoucí komunistické strany. AP Španělsko. Bezdomovci mají v Madridu vlastní restauraci

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

Pražská integrovaná doprava 2. února 2017 aktuálně 234 704 560 www.ropid.cz ROPID, únor 2017 INTEGRACE NOVÝCH OBLASTÍ PID NYMBURSKO OD 26. 3. 2017 K termínu 26. 3. 2017 dojde k rozšíření Pražské integrované dopravy na Nymbursku, konkrétně do oblasti mezi Poděbrady, Nymburkem, Vlkavou, Pečkami, Sadskou, Milovicemi a Lysou nad Labem. Nová linka PID vyjede také přes Loučeň do Seletic. Zavedeno bude 7 nových autobusových linek PID a rozšířen bude provoz 4 stávajících linek PID. Ty nahradí 14 stávajících linek Středočeské integrované dopravy včetně městské dopravy v Nymburce. Nově bude do systému PID zapojeno město Nymburk, rozšíří se také počet integrovaných linek v Poděbradech. Zcela nově se do systému PID zapojí dalších 21 obcí Středočeského kraje. Dojednává se také rozšíření platnosti jízdenek PID na železnici v této oblasti, a to včetně rychlíků. Nová oblast PID se bude nacházet v tarifních pásmech 4, 5, 6 a 7. Dopravcem nových linek PID budou Okresní autobusová doprava Kolín a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY. Nové autobusové linky PID: 442 Nové číslo pro původní linku 434 (Lysá nad Labem – Benátky nad Jizerou). 480 Nymburk – Kostomlaty nad Labem – Stratov – Ostrá – Lysá nad Labem. 483 Nymburk – Kamenné Zboží. 493 Nymburk – Kovanice – Chvalovice – Poděbrady. 497 Nymburk – Kostomlátky – Kostomlaty nad Labem – Vápensko – Milovice. 498 Poděbrady – Vrbová Lhota – Ratenice – Pečky. 499 Nymburk – Krchleby – Loučeň – Mcely – Seletice. Změna stávajících linek PID: 432 Linka je prodloužena o úsek Straky – Všejany – Čachovice – Vlkava. 433 Linka je prodloužena o úsek Sadská – Hořátev – Nymburk. 434 Původní linka je přečíslována na 442; nová trasa: Nymburk – Dvory – Straky – Milovice – Benátecká Vrutice – Benátky nad Jizerou. 436 Linka je prodloužena o úsek Boží Dar – Lipník – Čachovice – Vlkava – Nymburk. 443 Linka je prodloužena o úsek Sadská – Zvěřínek – Nymburk. NEVEKLOVSKO A NETVOŘICKO OD 1. 4. 2017 K termínu 1. 4. 2017 dojde k rozšíření Pražské integrované dopravy na Benešovsku, konkrétně do oblasti Týnecka, Neveklovska a Netvořicka zapojením autobusových linek z Jílového u Prahy přes Týnec nad Sázavou do Benešova, z Jílového u Prahy do Netvořic a Neveklova, z Benešova do Neveklova, Netvořic a Štěchovic a do dalších obcí v této oblasti. Zavedeno bude 6 nových autobusových linek PID a rozšířen bude provoz 3 stávajících linek PID. Ty nahradí 15 stávajících linek Středočeské integrované dopravy. Nově bude do systému PID částečně zapojen Benešov a dalších 16 obcí Středočeského kraje. Dojednává se také rozšíření platnosti jízdenek PID na železnici v úseku Čerčany - Benešov. Nová oblast PID se bude nacházet v tarifních pásmech 4, 5 a 6. Dopravci nových linek PID budou ARRIVA PRAHA a ČSAD Benešov. Nové autobusové linky PID: 452 Benešov – Chlístov – Týnec nad Sázavou – Krhanice – Kamenný Přívoz – Jílové u Prahy. 453 Benešov – Chlístov – Týnec nad Sázavou – Lešany – Netvořice – Neveklov. 454 Benešov – Tisem – Neveklov – (Strážovice) – Křečovice – Nahoruby – Nová Živohošť. 455 Benešov – Vatěkov – Neveklov – Stranný – (Nebřich) – Jablonná – Měřín. 459 Benešov – Bystřice – Maršovice – Neveklov / Strážovice. 485 Týnec nad Sázavou – Chářovice – Chleby – Netvořice – (Maskovice) – Vysoký Újezd – Jablonná / Rabyně. Změna stávajících linek PID: 332 Linka je z Kamenného Přívozu vedena nově přes Lešany a Netvořice do Neveklova. 362 Linka je nově vedena (bez zastávek) spolehlivější trasou přes Dolní Břežany a Libeř. 438 Linka je z Vysokého Újezdu vedena nově přes Netvořice a Chrášťany do Benešova. SEDLČANSKO A NOVOKNÍNSKO OD 1. 4. 2017 K termínu 1. 4. 2017 dojde k rozšíření Pražské integrované do- pravy na Sedlčansku a Novoknínsku dokončením integrace v lo- kalitě Nového Knína a zapojením trasy Praha – Sedlčany. Dojde k prodloužení stávající linky 361 do trasy Smíchovské nádraží – Štěchovice – Nový Knín – Dobříš a zřízením nové linky 360 v trase Smíchovské nádraží – Štěchovice – Chotilsko – Sedlčany, odkud budou vybrané spoje pokračovat dále mimo systém PID do Milevska. Integrovány budou také linky Sedlčany – Osečany, Nový Knín – Živohošť a Nový Knín – Dražetice. Díky integraci zís- kají cestující nově možnost zakoupit předplatní časové jízdenky a přestupovat na jednu jízdenku na MHD v Praze. V současné době zasahují linky PID pouze do oblasti Štěchovic a částečně Nového Knína. V úseku Praha – Štěchovice tak ve- dle sebe fungují dva různé tarifní systémy, takže cestující ne- mohou naplno využívat stávající dopravní nabídku. Zapojením sedlčanské linky do stávajícího svazku linek PID bude zkrácen souhrnný interval na 7–8 minut v ranní špičce, 20 minut v dopo- ledním sedle, 10 minut v odpolední špičce a 30 minut v ostatních obdobích. Zavedeny budou 3 nové autobusové linky PID a rozšířen bude provoz 3 stávajících linek PID. Ty nahradí 8 stávajících linek Středočeské integrované dopravy. Nově bude do systému PID zapojeno město Sedlčany a dalších 9 obcí Středočeského kraje. Nová oblast PID se bude nacházet v tarifních pásmech 5, 6 a 7. Dopravcem nových linek PID bude ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY. Nové autobusové linky PID: 360 Smíchovské nádraží – Štěchovice – Chotilsko – Nalžovice – Sedlčany. 460 Nový Knín – Libčice (– Dražetice – Chramiště – Nový Knín). 486 Sedlčany – Kňovice – Křepenice – (Nalžovické Podhájí) – Radíč – Osečany. Změna stávajících linek PID: 361 Linka je prodloužena o úsek Nový Knín – Mokrovraty – Stará Huť – Dobříš. 437 Linka již nebude polookružní a bude nově vedena v trase Nový Knín – Nové Dvory – Buš – Štěchovice – Hradištko (sloučení s původní linkou 439). 439 Linka je vedena v nové trase Nový Knín – Prostřední Lhota – Chotilsko – Živohošť. 488 Linka je zkrácena o úsek Nový Knín – Libčice (nahrazeno linkou 460).

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz KULTURA čtvrtek 2. února 2017 09 Prestižní divadelní ceny se v letošním ročníku obejdou bez zástupců Národního divadla. Našlapaná trojice mužů v ka- tegorii muzikál, opereta, dal- ší nominace pro Ivu Janžuro- vou, historická chvíle pro pantomimu i čtyřnásobný úspěch Národního divadla moravskoslezského v Ostra- vě. To jsou hlavní momenty ze včerejších nominací na Ceny Thálie za rok 2016. Užší nominace oznamovali na tiskové konferenci v Ná- rodním divadle předsedové odborných porot jednotli- vých kategorií. Jména pak po- svěcuje ještě kolegium. Jeho předseda Zbyněk Brabec při- pomněl, že u Thálií vítěze pře- dem nikdo nezná. „V den udí- lení v 17 hodin odevzdávají členové kolegia svůj hlas no- táři. Pak večer v sále jsme na- pjatí, kdo vyhraje, stejně jako vy,“ uvedl Brabec. Ten je také šéfem operní po- roty a v tomto odvětví vy- zdvihnul představení Hamle- ta v Národním divadle morav- skoslezském v Ostravě, za něž jsou nominováni Jana Si- bera i Thomas Weinhappel. Zmíněné divadlo bodovalo také v kategorii muzikál, ope- reta. Třeba Roman Tomeš za roli Jidáše v inscenaci Jesus Christ Superstar. Jeho soupe- ři jsou hvězdní Vojtěch Dyk a Josef Vojtek. V této katego- rii může vyhrát i Hana Holišo- vá. V činohře mají šanci zná- mé osobnosti Iva Janžurová za roli v Božské Sarah a Milan Kňažko za inscenaci Shylock. V kategorii balet, pantomi- ma se při absenci umělců z Ná- rodního divadla poprvé v his- torii Thálie dostalo na zástup- ce pantomimy. Uspěl Radim Vizváry se svým předdstave- ním Sólo. PAVEL URBAN Do divadla Jatka78 začátkem března (2. až 5. 3.) přijede je- den ze světově nejznáměj- ších souborů fyzického diva- dla. Soubor Familie Flöz se za- měřuje na takzvané divadlo masek a v Praze představí svou show Hotel Paradiso. Je- dinečný soubor procestoval celý svět, do Česka se ale podí- vá poprvé. Při představení využívají velké masky, které herci mají na hlavě. Díky neuvěřitelné práci těl se ale masky jako by sžívají s těly protagonistů. „Na konci představení byste přísahali, že herci mluvili, smáli se a plakali, jejich ovlá- dání těla je neuvěřitelné. Na- prosto fascinující zážitek,“ napsal o inscenaci deník Süd- deutsche Zeitung. Hotel Paradiso je jedno z nejúspěšnějších představe- ní souboru, má za sebou již 600 repríz. Temná groteska o hotelu, kde se dějí zvláštní věci, zatím procestovala 35 zemí a nyní míří i k nám. MET Hotel Paradiso JATKA78 Vyprodá Kryštof Strahov i podruhé? Kapela Kryštof se rozhodla přidat na neděli 17. září druhý koncert na stadionu Evžena Rošického na pražském Strahově. A to hned po tom prvním, který za deset týdnů vypro- dala. „Přemluvili mě. Ale přesvědčil mě i zahlcený mail – přes 3000 žádostí o lístky – že jste to nestihli. A kluci říkali: Rišo, tak kdy jindy, když ne teď?“ napsal frontman kapely Richard Krajčo na sociální sítě. Lístky půjdou do prodeje 14. února. Přes síť Ticketstream budou v prodeji ty na stání i sezení, přes GoOut pouze na stání. Zároveň skupina oznámi- la i své předskokany. Budou jimi zpěvák Sebastian, známý hitem Toulavá, a kapely Jelen, která sklízí úspěch s albem Vlčí srdce, a Hodiny. Posledně jmenovaná formace, jejímž je Krajčo objevitelem, to oznámila na svém Facebooku společně s novým klipem k písni Ze dna, která chce navázat na úspěšné Stmívání z loňského roku. GEORGI STOJKOV Ceny Thálie 2016 Herecká asociace vyhlásí vítě- ze 25. března od 20 hodin. ● Večerem, který bude živě vy- sílat stanice ČT1, provedou Taťjana Medvecká a Jan Cina. Předávání proběhne v praž- ském Národním divadle. ● Vyhlášeni budou i držitelé cen za celoživotní mistrovství. Přijedeme rádi kamkoliv v Čechách i na Moravě. Návštěvy u Nás až po tel. domluvě. Likvidujeme též celé pozůstalosti. Tel.: 602 229 348 Až 3 000 Kč za jantarový náhrdelník či náramek. Také šperky z českých granátů, korálů, grandlí atp. Šavle, bodáky, přilby, uniformy atp., vše co se týče 1. a 2. světové války + četnictvo. Dále též veškeré vyznamenání, mince, sklo, porcelán, pohlednice, šicí a psací stoje, nábytek do r. 1970 Kč. Obrazy, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, lustry, lampy, žehličky, váhy, hmoždíře - bereme téměř vše. Odznaky, housle, hudební nástroje, vše i poškozené. h Schassen, Breitling, hodinky se stopkami, Prim, Orlík, Spartak, Doxa, Glashütte, kapesní hodinky + řetízky k nim. Vše může být i vel- mi silně poškozené. Máme zájem též o hodinářskou pozůstalost. Hračky, auta, autobusy, pásáky, bývalé ČSSR, na kabel, setrvačník, a to i poštou. Naše orientační ceny: Niklové cibule 500 – 2 000 Kč 3 000 Kč a více Zlaté kapesní hodinky 7 000 – 30 000 Kč 5 000 Kč a více 4 000 Kč a více 10 000 Kč a více 5 000 Kč a více 300 Kč a více 500 Kč a více 1 500 Kč a více Hodinky Omega, Heuer, S S t k D Gl hütt SBĚRATELSKÝ KABINET Michelská 12A, Praha 4, Michle VYKOUPÍ IHNED ZA HOTOVÉ: sberatelskykabinet@post.cz každý pátek ZDARMA na jednom ze 6000 distribučních míst RoMAn ŠMucleR každý pátek ZDARMA na jednom ze 6000 distribučních míst TÝDenÍK už ZÍTRA  Falešných doktorů přibývá. Zažil jsem i pacienty, které léčil zedník. inzerce Thálie pro Dyka nebo Janžurovou Jatka78. Dorazí divadlo masek

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 2. února 2017 10 Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekordy: -24,1 °C/15,1 °C Rok výskytu: 1830/2002 Min. 1 Max. 5 Min. -1 Max. 3 Min. -1 Max. 3 Min. -2 Max. 2 Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro NEDĚLE „Pořád mi něco říká: Vrať se zpět, vrať se zpět!“ ZDENĚK ŘEZNÍČEK Facebook FOTO: 2x AP SOBOTA ZÍTRA Napište svou bublinu 1 Dolly bylo jméno prvního savce, který byl roku 1997 úspěšně naklonovaný z buňky. Šlo o: a) opici b) ovci c) osla 2 Láčkovka rádža je masožravá rostlina dlouhá až šest metrů, která roste jen na ostrově: a) Borneo b) Madagaskar c) Jamajka 3 Chicagská univerzita je soukromá a byla založena Johnem Rockefellerem v roce: a) 1790 b) 1840 c) 1890 4 Průkopník šlechtění květin begonií a petúnií v našich zemích byl zahradník František: a) Černý b) Červený c) Bílý 5 Při pražské povodni v roce 2002 uplaval lachtan, který doplaval až do Německa. Byl to: a) Meloun b) Gaston c) Kadíra Kvíz DNES Napadá vás vtipný popisek? Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b Počasí Sudoku 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy III Těžké loučení. Seriál (USA, 2001-2002) 14:45 Tak neváhej a toč speciál 15:35 Reportéři ČT 16:25 Polopatě 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 14:20 Propaganda za 2. světové války: Zatajování hrůz 15:05 Zapomenuté výpravy 15:30 Velké stroje zblízka 16:15 Afrika uprostřed Evropy 17:15 Do neznáma (8/39) 17:40 Do neznáma (9/39) 18:05 Postřehy Karla Kyncla 18:15 Letem světem: Afrika 18:45 Večerníček 18:55 Dobrodružství vědy a techniky 19:25 Tančící dům 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Škoda lásky Povídkový cyklus o lásce ve všech jejích podobách podle námětů známých českých spisovatelů, tento- krát P. Hudského, I. Ober- mannové a P. Šabacha 21:20 Máte slovo s M. Jílkovou 22:20 Gejzír 22:49 Výsledky losování Šťastných 10 22:50 Na stopě 23:15 Taggart Kriminální cyklus (VB, 1993) 00:35 AZ-kvíz 01:05 Toulavá kamera 01:35 Objektiv 02:05 Dobré ráno 04:35 Žiješ jenom 2x 05:00 13. komnata J. Slabáka 05:30 Události v regionech ČT1 20:00 S kuchařem kolem světa: Nový Zéland Okouzlující gurmán Fred Chesneau se domluví v jakémkoli místě naší zeměkoule plné chutí a vůní! 21:05 Cestománie 21:35 Modrá krev: Czerninové 22:30 Auto zabiják Akční thriller (USA, 2007) 00:20 Queer: Na vlastní triko 00:45 Město žen VI (8/13) 01:10 Babylon 01:35 Uchem jehly 02:05 Divnopis 02:10 Rodič, nebo únosce? 02:35 V zajetí železné opony 02:50 Venkovský dům 03:10 Ze zoo do zoo 03:35 Hranice dokořán - Roz- mówki polsko-czeskie ČT2 20:15 Česko Slovensko má talent Tanečníci, kaskadéři, zpěváci, iluzionisté - všichni, kdo něco umí, mají možnost své dovednosti předvést! Souboj talentů v nejúspěšnější světové show pošesté v Česku a na Slovensku! 21:35 davinci 22:30 Castle na zabití II (20) Krimiseriál (USA, 2010) 23:20 Soudní síň 00:15 Rosamunde Pilcherová: Láska nepomíjí Romantické drama (N, 2007) 02:05 Komisař Rex III (11) Krimiseriál (Rak./N, 1996) 02:55 Komisař Rex III (12) Krimiseriál (Rak./N, 1996) PRIMA 15:05 Óčko chart Hitparáda diváků Óčka 17:00 Óčko news Hudba, film, zábava - nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 18:00 Digital Love Dance, house music, clubbing a DJs 18:30 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava - nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:00 Óčko hity 22:00 Óčko flirt ÓČKO 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (708) Seriál (ČR, 2017). Mázl už toho má dost: Jarmila a Gustav musejí odejít z jeho bytu. Vilík sleduje údajného Luciina milence. Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, R. Fiala a další 21:35 Prásk! 22:10 Šestý smysl Horor (USA, 1999) 00:20 Mentalista IV (24) Krimiseriál (USA, 2011) 01:10 Mentalista V (1) Krimiseriál (USA, 2012) 01:50 Dva a půl chlapa XI (15) 02:10 Robinsonův ostrov 03:20 Co na to Češi 04:00 Ordinace v růžové zahradě (84) 04:55 Novashopping NOVA 20:15 Autosalon 21:20 Teorie velkého třesku IX (9) Sitcom (USA, 2015) 21:45 Teorie velkého třesku IX (10) Sitcom (USA, 2015) 22:20 Jedinečný Sci-fi film (USA, 2001) 00:15 Stav ohrožení (3) Akční seriál (USA, 2014) 01:10 American Horror Story: Freak Show (12) Hororový seriál (USA, 2014) 02:05 Stav ohrožení (3) Akční seriál (USA, 2014) 02:50 Applikace 03:15 American Horror Story: Freak Show (12) Hororový seriál (USA, 2014) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:30 Dva a půl chlapa XI (15) 12:55 Ordinace v růžové zahradě (84) 14:05 Mentalista IV (24) 15:00 Mentalista V (1) 15:55 Námořní vyšetřovací služba VII 17:00 Odpolední Televizní novi- ny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3179) 19:30 Televizní noviny, Sportov- ní noviny, Počasí 12:05 Polední zprávy 12:20 Jake a Tlusťoch (12) 13:20 Komisař Rex III (11) Krimiseriál (Rak./N, 1996) 14:25 Komisař Rex III (12) Krimiseriál (Rak./N, 1996) 15:35 Castle na zabití II (20) Krimiseriál (USA, 2010) 16:25 Odpolední zprávy 16:40 Soudní síň 17:35 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 TOP STAR 12:55 Simpsonovi XIX (15-18) 14:55 Teorie velkého třesku IX (7) Dozvuky Spocka. Sitcom (USA, 2015) 15:20 Teorie velkého třesku IX (8) Šmírování tajemného rande. Sitcom (USA, 2015) 15:50 Futurama II (15) 16:20 Hvězdná brána III (4) 17:20 Kdo přežije: Jižní Pacifik (9) 18:15 Simpsonovi XIX (19, 20) 19:15 Simpsonovi XX (1, 2) 06:00 Ranní fresh 09:00 Zpátečka 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko news Hudba, film, zábava - nikdo a nic nám neuteče 12:05 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Óčko news Hudba, film, zábava - nikdo a nic nám neuteče 14:05 Óčko hity Klipy nonstop 15:00 Óčko news

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 2. února 2017 11 Jirka Denemark Plzeňská v Praze 5 – sníh všude, kam jen oko dohlédne. JAKO O ZÁVOD Jako každý leden, i letos proběhl Šonkův den, připomínka za- kladatele české obezitologie prof. Jiřího Šonky. Jako dítě jsem byla jeho pacientem, a tak si vždy uvědomím, co se za těch 45 let změnilo a co nezměnilo. Stále platí „každému dle jeho po- třeb“ – tedy přiměřené množství potravin s nutričně výhod- ným složením. Díky nesrovnatelně pestřejší nabídce potravin je to sice jednodušší než kdysi, ale současně je mnohem ná- ročnější odolat a nejíst to, co vlastně nepotřebujeme. Někteří odborníci mluví až o toxickém prostředí, ve kterém i v důsled- ku agresivní reklamy je obtížné nepodlehnout a nejíst jídlo navíc, jídlo oproti plánu. Domé- nou psychologů je učit obézní odolávat těmto nástrahám a do- vést je k tomu, že každý je odpo- vědný za to, co vloží do úst. A rozhodně je třeba se zabývat nejen tím, co jíme, ale také, proč jíme. Uvědomit si, co bývá spouštěčem jídla navíc – stres, pohoda, myšlenka: „Co z toho života mám?“ Důležité také je, jak jíme. Proč nedokážeme jíst, aniž bychom jídlo nespojovali s jinou činností, a proč hltáme jako o závod, i když jídlo milu- jeme a měli bychom si ho spíše užívat. Pokuste se z konzu- menta často nevědomky přijatých prázdných kalorií stát la- bužníkem, u nějž kvalita vítězí nad kvantitou. A jak pomáhá medicína? Po několika nových lécích pro diabetiky přichází i pomoc pro obézní. Nový lék se využívá nejen pro snížení chuti k jídlu, ale potlačuje i libé pocity po příjmu jídla (což se již delší dobu uplatňuje při odvykání kouření). Ověřují se i nové chirurgické přístupy, které jsou kromě hubnutí schop- ny zlepšit i hospodaření s cukry. Ale stále platí, že jde o pod- poru změny životního stylu, která bez úpravy stravy a pohy- bu sama k cíli nevede. Citát Po několika nových lécích pro diabetiky přichází i pomoc pro obézní. Míla Francouzová Sotva je očistí, napadne další sníh. Jsou chodníky v okolí vašeho bydliště schůdné? inzerce Pobaví vás nějaká společen- ská hra, která bude trénovat jednak rodinnou pospolitost a jednak bude záviset také na náhodě. Beran 21/3–20/4 Co takhle vypravit se ještě na nějaký ples, plesová se- zona už pomalu končí a vy byste mohli stihnout ještě provětrat šaty. Váhy 23/9–23/10 Nějaké vaše řešení se ukáže v domácnosti jako velmi sy- nergické, protože nejenom že ušetříte čas, vy ještě navrch získáte. Rak 22/6–22/7 Cosi vám zamotá hlavu a vy kvůli tomu budete potřebo- vat nějaký ten čas na vzpamatování, tak si ho dopřejte, odpočívejte. Kozoroh 22/12–20/1 Únava vám bude hýbat s víčky hned z večera, ale po- kud vám rodinné povinnosti nedovolí si jít zdřímnou dříve, raději vytrvejte. Býk 21/4–21/5 Vzájemná důvěra pro vás bude doma základní a vy se nebudete zdráhat se na stejnou věc klidně zeptat i vícekrát pro svůj klid. Štír 24/10–22/11 Přijdete na to, že dobrodruž- ství číhá za každým rohem, ale nakonec budete rádi, když budete doma pěkně v teple s rodinou. Lev 23/7–22/8 Bude vás bavit sledovat ob- lohu, ale než si pořídíte svůj hvězdářský dalekohled, měli byste si otestovat, zda vám to vydrží. Vodnář 21/1–20/2 Nic byste neměli dnes řešit s vašimi blízkými silou, to by vedlo akorát k větším hádkám a řešení by bylo zcela v nedohlednu. Blíženci 22/5–21/6 Netlačte ve čtvrtek příliš na děti kvůli špatným znám- kám, tím si nic nevydupete a učí se stej- ně kvůli sobě, svojí budoucnosti. Střelec 23/11–21/12 Pečení by přišlo vhod všem členům domácnosti, proto- že zima spotřebovává dosti kalorií a oni budou za každé doplnění vděční. Panna 23/8–22/9 Šetření peněz do prasátka už sice není příliš v módě, ale může u vás doma navodit retro at- mosféru, což se vám může zamlouvat. Ryby 21/2–20/3 Numeroložka Monika ŽIVOT V BALÍKU! Odhalte snadnou cestu k penězům! Zdědila jsem věštecké schopnosti po slavné babičce. Zavolejte mi na 906 70 30 35 nebo pište SMS na číslo 904 30 55 s kódem 74ESV a svým datem narození! ANO, či NE? Zeptejte se vy y ykládacích karet! p j y y Pište SMS ve tvaru 18HUG a svoje datum narození na číslo 904 30 46 Osudové partnerství! Horoskop na čtvrtek 2. 2. IVA MÁLKOVÁ ZAKLADATELKA KURZŮ HUBNUTÍ STOB TOXICKÝ (Ze sloupku Ivy Málkové na této straně) Jedovatý, otravný, způsobující porušení buňky nebo poškození organismu ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Jan David - šéfredaktor; Petr Holeček - zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2017 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Anketa Komiks Řešení sudoku Slovo dne Výrok dne Petr Hroch Binder Nevím, bojím se vystrčit nos z domu. Dopisy a vzkazy Pivovar Nusle Nuselský pivovar je pozo- ruhodná stavba, která k Nuslím patří již od roku 1694. Skvělá byla i restau- race Pastýřka s kolibou, která byla do nuselské pi- vovarské zahrady přenese- na z výstavy Expo 67. Tuto restauraci jsem občas na- vštěvoval, neboť měla ote- vřený gril na dřevěné uhlí. Restaurace byla uza- vřena loni v červenci, a jak se zdá, její osud je zpečetěn. Různá místa v Praze, i když byla léta ob- líbená a s prověřenou kva- litou, patrně nepřežijí dobu developerskou. Navr- huji společnosti Penta, aby alespoň částečně ob- novila provoz pivovaru jako malopivovar s restau- rací, který by navázal na tři sta let výroby piva v Nu- slích. Příkladem může být Vinohradský pivovar, ni- koli však pivovar Měšťan v Holešovicích, který pře- stavbou ztratil své kouzlo i výrobu piva. Stejně tak velkopivovar Braník je již deset let odstaven. V Čes- ku vzniká jeden minipivo- var za druhým, mnohdy ve zcela nevhodných pro- storech, zatímco historic- ké pivovary chátrají. MARTIN KUBÍK, PRAHA 4 dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Sloupek „Pořád tam mám spoustu kamarádů.“ TOMÁŠ HÜBSCHMAN FOTBALISTA JABLONCE Pro kapitána Severočechů měl duel s Šachtarem Doněck emotiv- ní nádech. Jeho bývalý zaměstna- vatel mu oficiálně poděkoval za deset let strávených v ukrajin- ském celku. Dostal památeční dres s číslem 283. To značí počet odehraných utkání v klubu.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz AUTO čtvrtek 2. února 2017 12 Má, nebo nemá nový německý crossover smysl? 1. Chuť – na novinku z Ingol- stadtu musíte mít chuť, jinak do autosalonu ani nechoďte. Není totiž pro masy. Podle Audi je to drzý a nezařaditel- ný vůz. Marketing sice fungu- je, ale tak horké to není. Je to takový crossover: mix vyšší- ho hatchbacku, SUV (pohon všech kol za příplatek) a díky zkosené střeše i trochu kupé. Přesto nemá příliš konkuren- tů. Ačkoli je krátký (délka 4191 mm) a Audi na kvalitě některých materiálů v interié- ru šetřilo, stále jde o malý vůz s prémiovou výbavou, kterou najdete tak maximál- ně u některého Mini nebo Mercedesu GLA. 2. Čich – Nižší střední třída? Zapomeňte. Uvnitř je to stále cítit po kvalitě Audi. Středo- vý displej jako tablet. Pohodl- né sedačky. Kufr se 405 litry. Za příplatek pak dostanete wi-fi hotspot, audiosystém Bang&Olufsen, vysouvací head-up displej nebo LED světlomety s dynamickými zadními světly. Ano, za to chce také Audi svoje peníze. Základní provedení stojí sko- ro dvakrát více, než je běžné u crossoverů lidových značek – bez stovky 585 tisíc korun. Námi testovaný model Audi Q2 1.4 TFSI je s výbavou do- konce až za 950 tisíc korun. 3. Zrak – To je ono. I malé auto může na pohled vypadat luxusně a Audi cílí na mladé bohaté páry (ať už jsou auda- ři, nebo ne) – tomu se přizpů- sobil i vzhled Q2, který není tak konzervativní jako u ostatních modelů značky. Mladistvě trčí z novinky hlav- ně C-sloupky lakované vyzý- vavými barvami nebo ostrá maska chladiče. 4. Hmat – Důležité je držet volant a cítit jízdu. Paleta mo- torů je velká a zahrnuje i tří- válec, my jsme zkoušeli ben- zinový čtyřválec 1.4 TFSI s vý- konem 110 kW a točivým mo- mentem 250 N.m, přičemž umí při brzdění motorem nebo klidné jízdě vypínat po- lovinu válců. Motor jezdí za sedm litrů, je ochotný nechat se vytočit, ale nezapře turbo, zabírá později, ale zase po- slušně. 5. Sluch – Trochu slabina. Podvozek je laděný dotuha a občas se od kol ozývají ne- příjemné rány, na vině při- tom nejsou sedmnáctipalco- vá kola. Chtělo by to lepší od- hlučnění. Na druhou stranu, ostrá jízda je jako v hatchbac- ku, žádné náklony a výrazné sklony k nedotáčivosti. A šestý smysl? Taky má! Systém předpovídající kolizi. PETR HOLEČEK petr.holecek@metro.cz Pohon všech kol je za příplatek. Ale i bez něj se nemusíte s autem bát průzkumu neznámých míst v lehkém terénu. 2X METRO TÝDENÍK už zítra • Jaké nemoci může vyvolat a proč? • Co se při stresu děje v našem těle? • A jak rozchod prožívají muži a ženy? RozChod Je horší než rakovina Španělský SEAT představil pá- tou generaci svého zásadního modelu Ibiza. Hatchback, kte- rý konkuruje Škodě Fabia a dalším typickým malým au- tům, je podle fotek velmi po- hledný a nečekaně prostor- ný. Jde o první auto koncernu Volkswagen, které vyjíždí na nové platformě MQB A0. Tu dostane i nový VW Polo a za pár let také Škoda Fabia. Ibi- za tak v podstatě ukazuje, co můžeme očekávat od malých aut v příštích letech. Ibiza představená v roce 1984 se stala ikonou značky SEAT. Je to její nejdéle vyráběný a nej- prodávanější model. HOP inzerce Porsche zkontroluje 16 429 vozů modelových řad 911 Car- rera, 718 Boxster a 718 Cay- man po celém světě. Podle au- tomobilky u nich existuje „možnost uvolnění šroubů u palivových trubek“. V servi- su budou upevňovací šrouby nahrazeny novými spoji. Jed- ná se údajně o čistě preventiv- ní opatření. Majitele vozů bude přímo kontaktovat pří- slušný zaměstnanec společ- nosti Porsche. HOP Nová ibiza. Později se z ní stane fabia 5 smyslů nové Audi Q2 Porsche. Musí svolat auta

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

DOMOV komerční příloha čtvrtek 2.února 2017 Jak správně větrat Na jedné straně necháváme celé dny otevřenou ventilaci, na straně druhé větrání omezujeme, abychom ušetři- li. Oboje je špatně. Hygienici upozor- ňují, že zpravidla v zimních měsících větráme méně, než je doporučováno. Pravidelné větrání místností nás, spo- lečně s odpovídajícím vytápěním, spolehlivě ochrání před výskytem plísní. Jejich domovem jsou právě byty s nedostatečným větráním a vy- tápěné na nízkou teplotu. V bytě by relativní vlhkost vzduchu neměla klesnout pod 30 % a přesáhnout 60 %. Řešení je jednoduché – umět správně větrat. Používání tzv. větračky je ne- účinné, neboť dochází spíše k úniku tepla, ale vzduch v místnosti se ne- stihne dostatečně vyměnit. Správně bychom měli větrat průvanem po dobu 2–3 minut každé tři hodiny. Než otevřeme okno, zavřeme topení. To je pro naše náklady důležité, pro- tože termostatická hlavice na radiá- toru spíná v závislosti na okolní tep- lotě. Pokud budeme současně větrat a topit, vzduch nad topením se bude výrazně ochlazovat. Termoregulační hlavice proto bude zvyšovat výkon vytápění, aby požadovanou teplotu udržela. Toto teplo zaplatíme, i když jsme je okamžitě vyvětrali ven. V sou- čtu topné sezony se takto úplně zby- tečně můžeme připravit až o stovky korun. Termoregulační hlavice na radi- átorech není zbytečná Jak regulujete intenzitu vytápění va- šich radiátorů? Obvykle se o to moc nestaráme. Máme nastaveno na pří- jemnou teplotu, a je-li nám horko, tak prostě necháme otevřenou ven- tilaci. Přitom bychom i zde mohli nemálo ušetřit. „U našich zákazníků se často setká- váme s tím, že mají termostatickou hlavici na radiátoru stabilně nastave- nou na určitou teplotu. Cítí-li potřebu vyvětrat, nebo pokud je jim přímo horko, větrají tak, že otevřou venti- lačku,“ upozorňuje na obecně rozší- řenou chybu Daniel Nový, obchodní ředitel společnosti ista ČR. Jak je to správně? Termostatickou hlavici slaďte se svým denním reži- mem. Odcházíte-li ráno z bytu, bude Abychom za vytápění doma zaplatili méně, rozhodně nemusíme trpět zimou. Připravili jsme pro vás tři tipy, jak můžeme být doma v teple. Za topnou sezonu tak můžeme ušetřit tisíce. Jak v zimě můžeme ušetřit za teplo? dostačující stupeň vytápění na 1–2, ale topení zcela nevypínejte. Po pří- chodu opět nastavíme naši obvyklou teplotu – například stupeň 3. Interiér, který díky mírnému temperování ne- prochladl, bude rychle vytopen na požadovanou teplotu. Večer bychom měli termostatickou hlavici nastavit opět na útlumovou teplotu na stup- ni 1–2. Budete-li přes den zůstávat doma, teplotu zvýšíte hned ráno. Péči o regulaci termostatické hlavice za vás mohou převzít typy s digital- nim nastavenim, které samy umí vyhodnotit, zda například větráte, a uzpůsobit změně svůj režim. Jejich nákup se vyplatí. Jestliže klasickou termostatickou hlavici pořídíme zhruba za 300 korun, digitální pro- gramovatelnou hlavici koupíme již od 400 korun. Staré akumulačky vyměňte za nové Ušetřit můžeme i v případě, že ne- jsme napojeni na centrální vytápě- ní. Výměna je rychlá a na rozdíl od topidel závislých na teplovodní sou- stavě ji můžeme provést kdykoliv, bez ohledu na topnou sezonu. Nová, moderní akumulační kamna jsou komfortnější a mají úspornější pro- voz. Navíc, moderní typy akumulač- ních kamen mají vyšší výhřevnost, a proto je mnohdy možné zvolit nižší výkon. Jaký bude právě pro váš byt optimální, vám pomohou spočítat například specialisté v Centru služeb PRE v Jungmannově ulici na Praze 1. Přímo na místě vám také poradí s vý- běrem a akumulačky si zde můžete i koupit. Budete mít jistotu, že jste zvolili správný výkon a osvědčenou kvalitu akumulaček. Značka Stiebel Eltron nabízí topidla s rozpětím vý- konu1,2–7 kW, což je pro vytápění bytu plně dostačující. Text: Dominika Bučková

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

Práce - nabídka • UDĚLEJ TO. Daruj krevní plazmu. Náhrada 500 Kč dle §32 odst.2 zákona č.373/2011 Sb., tel: 702278928, www.caraplasma.cz, Perlová 5. Pomáhat je lidské. 120658 • ZZ Praha 3 přijme na lůžka následné péče: všeobecné sestry, zdravotnické asistenty, sanitáře/ku, fyzioterapeuta, uklízečku. Tel. 602651650 121192 • ZŠ Jana Wericha Praha 6 - Řepy přijme asistenta pedago- ga, vychovatele do ŠD a od září učitele 1. stupně. reditelna@zs-jana-wericha.cz, TEL: 606581392 122967 • BA přijme pracovníky ostra- hy pro Knihkupectví Acade- mia, Praha 1. Požadujeme spo- lehlivost, zkušenost na obdob- né pozici výhodou. Tel.: 605232334, 773751806. 123180 • BA přijme pracovníky ostra- hy na objekt Metrans, a.s. v Praze 10. Pouze noční směny. Vhodné pro OZP. Zkušenost výhodou. Tel.: 605232334, 773751806. 123185 • Polepování a třídění hraček ve skladu v Jažlovicích. Směny po-pá ranní 06-14 h., odpoled- ní 14-22 h. Mzda 90 Kč čist./hod. Výplata mzdy po týd- nu. Svoz z metra Opatov zdar- ma. Dlouhodobá brigáda. Ná- stup dle dohody. Volejte: bez- platná linka 800577775 nebo 727903708, www.wellpack.cz 123308 • Hledáme dlouhodobě picke- ry a brigádníky na vykládky kontejnerů do Rudné u Prahy, výplata ihned po směně, 90 Kč/hod. čistého. Podmínkou výpis z TR. Volejte 774972089, pište na: zivotopisy@brigadaihned.cz, nebo přijďte k nám – Brigád- ník s.r.o., Karlovo nám.17, Pra- ha 2. Více info: www.brigadaihned.cz 123485 • ČVUT v Praze - Správa účelo- vých zařízení, Vaníčkova 7, Praha 6 přijme: Hospodářku – kolej Bubeneč. Požadavky: SŠ – nejlépe ekonomického smě- ru, znalost AJ podmínkou, prá- ce na PC (Exel a Word podmín- kou), flexibilita, komunikativ- ní schopnosti. Nabízíme: HPP na dobu určitou 1 rok, při osvědčení možnost prodlouže- ní smlouvy na neurčito. Ná- stup: 1.4.2017. V případě zá- jmu zasílejte svá CV, včetně fo- tografie na e-mail: Adela.Vozenilkova@cvut.cz, nejpozději do 24.2.2017 123559 • OPERÁTOR VÝROBY na HPP – 20-26.000 + novoroční bonus, jed- noduchá manuální práce, svoz zdarma! Volejte: 773779855 123581 • MANUÁLNÍ PRACOVNÍK – muži/ženy až 26.000,-,jedno- duchá práce, zákl. znalost PC, lokalita Praha a Říčany! Volej- te 774285555 123594 • Starosta MČ Praha-Ďáblice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení úředního místa ta- jemník/ce ÚMČ Praha-Ďábli- ce. Více info na www.dablice.cz/uredni-deska 123655 • Módní ateliér v centru Prahy hledá zkušenou krejčovou na plný pracovní úvazek. Dobré finanční ohodnocení. Tel.: 224241594, e-mail: helena@tatiana.cz 123666 • ****Hotel v centru Prahy přijme snídaňovou servírku na HPP. Tel. 777201244 123758 • Přijmeme vyučeného kucha- ře/kuchařku na přípravu obědů pro mateřské školky pro naší pro- vozovnu na Praze 6 - Přední Ko- panině. Zkušenosti v oblasti zdra- vé výživy vítány, není podmín- kou, rádi zaškolíme. Nabízíme příspěvek na dovolenou, stravu zdarma a stabilní zaměstnání na HPP ve společnosti, která je vý- znamným dodavatelem obědů pro mateřské školky. Kontakt: To- máš Sadil, 733345029, tomas.sadil@bionea.cz 123776 • Hledáme samostatnou účet- ní pro pracoviště na Praze 1 blízko "M" Florenc. Dobré mzdové podmínky, benefity. Nevyžadujeme cizí jazyky. Tel. 602174928 123881 • Účetní firma Praha 3 přijme účetního asistenta s teoretic- kou znalostí účetnictví. Tel. 602174928 123883 • Přijmeme šikovnou cukrář- ku do zavedené cukrárny v P 3, s min. praxí a bez vyučení za- učíme. Dl./kr. týd., 20-23tis. čis. Solidní jednání. T. 604273883 123890 • ***hotel v Praze 4 přijme uklízečku na HPP, nástup do- hodou. Info: 261092362 123895 • Přijmeme brigádníky na ran- ní úklid admin. prostor + úklid se strojem na P1 budova MD. PO-PÁ od 04,00 hod. cca 3 hod. KONTAKT: tel. 739609156. 123945 • Přijmu uklízečku na úklid školy v Karlíně, cca 2 hod. den- ně po-čt po 18. hod. a v pá po 13. hod., na DPP. Tel. 604729249 123960 • Až 110 Kč/hod za práci na pokladně v Praze a okolí. Smě- ny dle vašich potřeb. PENÍZE následující den. Tel.: 222534534 www.creditc- zech.cz 124020 • AŽ 109 KČ/HOD za noční do- plňování zboží, dopek pečiva, pultový prodej. Zálohy druhý den. Tel.: 222534534 124039 • Až 120 Kč/h + stravenky za práci ve skladu. PENÍZE TÝD- NĚ. Možnost ubytování. Tel.: 222534534 www.creditc- zech.cz 124058 • 100 Kč/h za NOČNÍ INVEN- TURU. Výpomoc při počítání zboží. Zálohy druhý den. Pro více informací volejte: 222534534 124070 • Až 109 Kč/hod za brigádu v lahůdkách nebo v pekárně - dopek pečiva. Zajištěné škole- ní. PENÍZE následující den. Více informací na tel.: 222534534 124074 • BA Griffin přijme strážné na střežení objektu v centru Pra- hy. Veškeré info na tel. 606783367 124089 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274 78 44 28 120844 • VŠ hledají pronájem bytu v Praze s dobrým spojením MHD. Dlouhodobě. Slušné jed- nání. RK prosím nevolat. TEL: 604778666 121862 • Hledám menší udržovaný čistý byt do 12 tis a nebo větší do 15 tis. Pouze Praha nebo blízké okolí. Pro 2 osoby pár, pouze dlouhodobě. Děkuji. 605845088 123789 Byty - poptávka • Přímý investor ihned vykou- pí byty v Praze. Platba v hoto- vosti a právní servis zdarma. Tel: 602 21 21 21 120807 • Přímý zájemce: koupím byt v Praze, rychlé a seriozní jed- nání. Záloha do 24 hodin, dluh není překážkou. Tel. 605031041 121346 • Hledám OBECNÍ BYT v Pra- ze, zaplatím dluhy na nájmu, při exekuci či výpovědi, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 776363636 121440 Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnan- ců O2, FIOBANK, RAIFFEISEN- BANK, poptává byty ke koupi a k pronájmu pouze v Praze. Právní servis zdarma. TEL: 602 21 96 21. 120881 • Vykoupíme nebo zprostřed- kujeme prodej - byt, rod.dům, chalupa, Praha a okolí. Peníze ihned. Řešíme exekuce, práv- ní vady, dluhy. Tel. 777306102 122345 Finance - nabídka • Zajistíme hypotéku na kou- pi i rekonstrukci, refinancová- ní, různé varianty. i n f o @ e m f i n a n c e . c z , 603571309 122368 • Půjčky! Oddlužíme Vaši ne- movitost! Vyplatíme Vaše dlu- hy, exekuce, zástavy! Nízká měsíční splátka až na 15 let! Vše vyřízeno do 48 hodin! Tel 737352730 121049 Starožitnosti • Starožitný nábytek koupím za solidní ceny. Ložnici, jídel- nu, obývák, pracovnu, lampy, obrazy, knihy. Dále retro náby- tek do r. 1950. Tel. 603478873 123039 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 123897 Vzdělávání - nabídka • Máte problémy s prací? Kva- litní komplex. kurzy ÚČETNIC- TVÍ od 6.2. s nabídkou zaměst- nání po ukončení kurzu. Tel. 220921440 122814 Byty - nabídka • Prodám dr. byt 3+1, část. zař., panel, P 8-Střížkov, dům i byt po rek., anuita 0, obč. vy- bav., MHD. Hotov. i hypot. 3,950 mil. RK nevolat t. 604808536 124124 NEJLEVNĚJŠÍ Z AAA TAXI www.aaataxi.cz/slevy O slevu požádejte při objednání Platí pro jízdy po Praze VAŠE OBLÍBENÁ SLEVA 40% Volejte náš dispečink O slevu požádejte při objednání Platí pro jízdy po BLÍBENÁ EVA 0% 14 0 14 16,90 Kč/km INTERNET V KAŽDÉM VOZE Free spot VOSYKA 20 let zkušeností, osobní přístup  Specialista na výměny bytů i domů  Dobře prodám/pronajmu váš byt nebo dům  Poskytuji rychle finanční zálohu  Právní služby, konzultace zdarma Zavolejte, rád vám poradím: 777 060 126  Expresní výkup nemovitostí  Vyplatím dlužné nájmy, exekuce, zástavy  Půjčím na privatizaci včetně realizace  Zajistím náhradní byty Volejte: 776 36 36 36 1000 KČ MĚSÍČNĚ?! Od1.1.2017darujkrevníplazmu, zachraňlidskýživOtazískejúhradu dle§32odst.2zákonač.373/2011Sb. www.unicaplasma.cz tel.:220515464 metrohradČanskÁ 2. kolo přijímacího řízení Střední škola G.A.P. (Grafický design) vyhlašuje na 14. 2. 2017 talentové zkoušky. Bližší informace: sekretariát školy (T: 242 446 615) • ŽHAVÉ FOTKY NADRŽE- NÝCH ŽEN Z PRAHY! Napiš si o ně SMS ve tvaru 45ZPR a text na 909 15 50 • Nenasytná Lenča (36)! Tou- žím po SEXU! HNED TEĎ! Cink- ni mi na 909 90 99 25 nebo mi napiš SMS na 909 15 40 s kó- dem 90BRU a tvůj text! • Do manželství se už neženu, ale milencem na občasný sex nepohrdnu! Rozvedená Iva 51. Volej na 909 801 801 kód NAE94 • Vdova Hanka 61. Jsem fin. za- jištěná, ale bezdětná a nešťast- ná. Pomůže mi někdo? Mám jeden koníček.... sex!!! Ozvi se mi na 909 80 50 40 nebo mi napiš SMS na 909 15 45 s kó- dem 50KLF a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 Služby - nabídka

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

www.metro.cz SPORT čtvrtek 2. února 2017 15 Basketbalistky ZVVZ USK Pra- ha vyhrály na hřišti Montpel- lieru 58:55 a definitivně si za- jistily tři kola před koncem zá- kladní skupiny postup do play-off Evropské ligy. Záro- veň se pátou výhrou v řadě udržely na 2. místě. ČTK Basketbal. USK má jistý postup V klipu si zahrál i Synek Skifař Ondřej Synek (na snímku vlevo) a fotbalista Petr Švancara si zahráli v novém videoklipu kapely Mirai s názvem Když nemůžeš, tak přidej. Název odkazuje ke sportu, a to ke krédu Emila Zátopka. „Klip je bezva a pís- nička se mi moc líbí,“ řekl skifař Synek. „Byl to pro mě velmi příjemný zážitek s pohodovejma borcema. Věřím, že moje herecká kariéra bude pokračovat,“ doplňuje Švan- cara. Nejsou zdaleka prvními sportovci, kteří si v nějakém klipu zahráli. V loňském roce se hokejista Jaromír Jágr objevil v klipu Ewy Farné k písni Na ostří nože. Kajakář Vavřinec Hradilek se zase na podzim dostal do klipu Mara- ton s kňourem Těžkýho Pokondra, kterým podporovali akci Movember proti rakovině prostaty. UNIVERSAL MUSIC Francouzský fotba- lista Dimitri Payet způsobil svým návratem do vlasti velký poprask. Dimitri Payet zřejmě v nej- bližší době do Londýna nepo- cestuje. Poté, co si vynutil pře- stup z West Hamu do Mar- seille, není u fanoušků Kladi- vářů moc oblíbený. Stejně tak v klubu. Syn jeho majitele Da- vid Sullivan dokonce označil Payeta za hada. A tuto nelicho- tivou „přezdívku“ využila i společnost EA Sports, která vydává počítačovou hru FIFA 17. Připravila tak speciální kartu s označením „Snake“. Francouzský fotbalista při- tom teprve loni podepsal s de- sátým týmem Premier Lea- gue smlouvu na pět a půl roku. Po transferu, který byl dokonán před několika dny, se dokonce vzdal lednového platu ve výši půl milionu li- ber (skoro 16 milionů korun). A podle zpráv z Francie šel v Marseille také hodně s pla- tem dolů. Sám Payet je ale spokojený. „Jsem zpátky v Marseille, to je můj domov a toho jsem chtěl dosáh- nout,“ řekl devětadvacetiletý ofenzivní záložník. A není divu. Když v úterý večer poprvé po roce a půl znovu nastoupil za Olym- pique, vítali ho fanoušci vel- mi bouřlivě. „Běhal mi mráz po zádech,“ svěřil se Payet. Na hřiště přišel v rámci šestnáctifinále Francouzské- ho poháru až v prodloužení utkání proti Lyonu, které fot- balisté Marseille vyhráli 2:1. „Cítil jsem, že mi chybí kondi- ce, ale to je normální, vždyť jsem měsíc nehrál,“ prohlásil zkušený Francouz. Moc nadšení však nejsou fa- noušci West Hamu. Ti si totiž koupili drahé repliky dresů s Payetovým jménem, které jsou jim teď k ničemu. Vede- ní klubu jim nabídlo, že mů- žou dresy vrátit a za 25 liber si vybrat triko jiného hráče. Kouč Kladivářů Slaven Bi- lič, se kterým měl mít Payet v poslední době problémy, je sice na hráče naštvaný, ale nemá pocit, že by jeho nyní už bývalý svěřenec dlužil fa- nouškům West Hamu omlu- vu. „To bych neřekl. Skončil trochu nešťastně, ale život jde dál. Šel domů, to bylo jeho přání. Přeji mu vše nejlepší,“ dodal Bilič. PAVEL URBAN Bude obhajovat Pavel Maslák vyhrál na mítinku v Düsseldorfu svůj první závod na 400 metrů v této halové sezo- ně. Časem 46,00 sekun- dy zároveň hravě splnil limit pro účast na halo- vém mistrovství Evropy v Bělehradu, kde bude obhajovat titul z Prahy. Bronz z můstku Marta Křepelková vybo- jovala na zimní univerzi- ádě v Almaty bronzovou medaili ve skoku na ly- žích. Pětadvacetiletá stu- dentka ČVUT získala prv- ní cenný kov české vý- pravy. Do volných jízd postoupila krasobruslař- ka Eliška Březinová. ČTK 1x kupón = 1x aktivita. Kupón uplatníte na recepci Health & Fitness Kongresové Centrum nebo Family Fitness Metropole Zličín. Platnost kupónu je do konce června 2017. www.sipkova.cz Jednotlivý vstup za 99Kč kupón lze uplatnit maximálně 5x Aktuálně také: členství GYM již od 542 Kč měsíčně Případ předloňského vítěze Velké pardubické Nikase, kte- rý byl následně za doping dis- kvalifikován, se včera řešil u soudu. Zástupci společnosti Troubecká hospodářská, kte- rá vyráběla zřejmě závadné krmivo, nabídli žalobcům 1,5 milionu korun. Mimosoudní vyrovnání však majitel koně Petr Kupka i trenér Stanislav Popelka odmítli. Neodpovídá výši jejich nároků. Případ byl nakonec znovu odročen. Podle žalobců byly v krmi- vu zakázané látky. Zástupci společnosti však pochybení odmítli. Podle Jiřího Ruska, který krmivo pro dostihové koně vyvinul, nebyl za celých 15 let jediný kůň pozitivně testován na zakázané látky. „Protože je tam nedáváme, tak tam nemohou být,“ uvedl. Zároveň připustil, že aktuali- zovaný seznam zakázaných látek výrobci nesledují, řídí se krmivářskou legislativou. Jockey Club ČR má podle něj normy přísnější. ČTK Dimitri Payet už zase oblékl dres Olympique Marseille. AP Štafeta Ruské běžkyně přišly kvů- li dopingu o olympijské stříbro z Londýna ve šta- fetě na 4x400 metrů. An- tonina Krivošapková (na snímku) měla podle Mezi- národního olympijského výboru při zpětném testo- vání vzorků pozitivní ná- lez na turinabol. AP Nikas. Majitel i kouč odmítli milion a půl jako mimosoudní vyrovnání Zprávy krátce inzerce Ve West Hamu za hada, v Marseille je hrdinou

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/

16

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-2-2017/