METRO Praha - 23.4.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

STŘEDA 23.DubnA 2014 Č. 77 • www.mETro.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Středa, 23. dubna 2014 Č. 77, www.metro.cz METRO RÁDCE. VĚRNÝ ZÁKAZNÍKSLEVA SLUŽBY ČI PRODUKTU UŽ NENÍ ZAKLÍNADLEM STRANY 9 AŽ 16 Svátek slaví: Vojtěch Min. 190 Max. 230 Čech se zranil, v semifinále Ligy mistrů odchytal jen čtvrthodinu zápasu Brankář Chelsea Petr Čech musel už v 18. minutě odstoupit z úvodního semifinále Ligy mistrů s Atlétikem Madrid. Jednička české fotbalové reprezentace se na stadionu Vicenteho Calderóna zranila po prvním rohovém kopu utkání. Čechův spoluhráč David Luiz nesmyslně strčil do Raúla Garcii, který po nekontrolovatelném pádu českého brankáře nechtěně srazil. Čech si poranil levou ruku, na kterou z výšky dopadl. Po asi tříminutovém ošetření český gólman odjel do nemocnice na vyšetření. To ukázalo, že má vykloubené rameno. V brance Chelsea ho na zbytek zápasu nahradil australský veterán Mark Schwarzer, který se v 41 letech a 198 dnech stal nejstarším fotbalistou, který kdy nastoupil ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. AP – PAUL WHITE Centrum Prahy čekají dopravní manévryMezi Lazarskou a Jindřišskou. Od soboty až do konce června nebudou v tomto úseku jezdit tramvaje. Omezení. Týkat se bude linek číslo 3, 9, 14, 24. Důvod výluky. Stanice Lazarská bude bezbariérová STRANA 2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 23. dubna 2014 02 Manévry v MHD čekejte od soboty v centru Prahy. Kvůli opravě pove- dou linky jinudy. Lazarská – důležitá přestupní zastávka tramvají mezi Ná- rodní třídou a Karlovým ná- městím – bude od začátku let- ních prázdnin bezbariérová. Kvůli tomu už od soboty ne- budou jezdit tramvaje z této stanice přes Václavské náměs- tí až do Jindřišské. Zároveň se tu totiž bude opravovat trať. „Už od pátku bude na při- pravovanou výluku upozor- ňovat také hlášení ve všech stanicích metra a hlásit se bude i v prvních dnech výlu- ky. V průběhu výluky budou k dispozici i speciální infor- mační hlášení v tramvajích,“ uvedla pro deník Metro mluv- čí dopravního podniku Aneta Řehková. „Z počátku budou na nejexponovanějších mís- tech informátoři v reflexních vestách vybavení letáky schopni poradit v češtině i an- gličtině,“ podotkla. Nutnost podobných opatření ukázaly nedávno dopravní změny na Vítězném náměstí v Dejvi- cích, kde lidé marně bloudili mezi přesunutými zastávka- mi autobusů. Jezdíte přes centrum tram- vajemi 3, 9, 14 nebo 24? Pak se připravte, že budete muset vymýšlet náhradní trasu. Tře- ba trojka bude až do skonče- ní oprav jezdit stejně jako de- vítka do Řep. Ani první a asi ani poslední nebyla loňská červnová povodeň. Historii a současnost velké vody připomene nová výstava ze sbírek muzea hlavní- ho města Prahy, která se uskuteční právě na paměť prvního výročí po- slední velké pražské povodně z počát- ku loňského června. „Zvýšená hladina Vltavy a jejích přítoků ohrožovala pražské ulice a je- jich obyvatele každoročně, v někte- rých obdobích více, v jiných méně,“ popisuje autorka výstavy Pavla Státní- ková. Pražané s každoročním povod- ňovým nebezpečím počítali, ale i tak voda přinášela do metropole zkázu a utrpení. Muzeum představí zejména boha- tý obrazový materiál ze sbírek vlast- ních i jiných institucí, důraz bude podle Státníkové dán například na fe- nomén bleskových povodní. „Dobře máme zdokumentovanou například velkou bleskovou povodeň na Be- rounce a jejích přítocích v roce 1872,“ popisuje Státníková. Ta sice v Praze nepatřila k největším, ale při- nesla do hlavního města desítky uto- pených a připlavila velké množství strženého materiálu, majetku a vy- vrácených stromů. Výstava v hlavní budově Muzea hl. m. Prahy na Florenci začíná 30. dub- na a skončí 19. října. ROBERT OPPELT Benefice Michal David, Monika Absolonová nebo Václav Noid Bárta vystoupí v pondělí 28. dubna od 19 hodin v Divadle Broadway. Benefiční kon- cert se koná pro kolegu a kamaráda, tanečníka Daniela Biče, který loni v listopadu zemřel na leu- kemii a zůstaly po něm dvě malé dcery. MAFRA JAN DAVID jan.david@metro.cz Citát „Po dobu výluky bude zavedena tramvajová linka 29. Propojí Koby- lisy přes Florenc se Spojovací na Jarově.“ ANETA ŘEHKOVÁ, MLUVČÍ DP Kvůli opravě trati zde nepoje- dou tramvaje od této soboty do soboty 28. června. ● Omezení se týká denních tramvají 3, 9, 14 a 24, nočních tramvají 51, 52, 54, 55, 56 a 58 i nočních autobusů 504, 505, 509 a 511. Naopak přibude do- časná tramvajová linka 29. ● V centrální části města dopo- ručuje dopravní podnik cestu- jícím využívat jako náhradní dopravu linky metra. ● Kvůli změnám bude připrave- no na třicet informačních ta- bulí se schematickým nákre- sem a základními informace- mi v češtině a angličtině. ● Vydáno bude asi 20 tisíc infor- mačních letáků do drátěných stojanů ve stanicích metra i na zastávkách. ● Kudy linky pojedou, najdete na webu Metro.cz. ● Do léta bude zastávka Lazar- ská bezbariérová za 52 milio- nů korun. Dokončení je nača- sované, aby ladilo se spuště- ním stanice metra Národní tří- da, která je zavřená dva roky. Nejhorší bylo, když velká voda udeřila v zimě. MUZEUM HL. M. PRAHY Tramvaje nepojedou mezi Lazarskou a Jindřišskou Václavák? Dva měsíce zapomeňte na tramvaje Fotografie najdete na WWW.METRO.CZ inzerce Velká voda. Výstava připomene povodně

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 23. dubna 2014 03 NOVÉ BYTY PRAHA 10 – ZÁBĚHLICE Švehlova sleva 5%PRODEJ ZAHÁJEN Rodinné bydlení s přímým spojením do centra DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25.–27.4. (13–18 hod.) UKÁZKOVÉ DOMY • Praha 10 – Pitkovice • Brandýs u Prahy 50.000,- BONUS UKÁZKOVÉ BYTY • Praha 5 – Zličín • Praha 9 – Letňany • Praha 10 – Horní Měcholupy • Praha 6 – Břevnov NOVINKA Praha 10 Horní Měcholupyraha H rní MěcM p P h 6 Břh B DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se konají v šesti hlavních dokon- čených lokalitách CENTRAL GROUP. Ve všech těchto lokali- tách je možné si prohlédnout ukázkový byt nebo dům a na- vštívit všechny volné nemovitosti. Každý návštěvník získává bonusovou poukázku na 50.000 Kč platnou do 30.6.2014. inzerce Koncert Dnes večer se koná v klubu Roxy křest nové desky Proměnamě a zpěv- níku Tomáše Kluse. Jeho turné pokračuje až do konce května. MAFRA Policisté vyjei do zdravotnic- kého zařízení prověřit ozná- mení o opilé zdravotní sestře. To se potvrdilo. Přes dvě promile alkoholu v dechu nadýchala včera ráno sestra z gynekologické ordinace jednoho ze zdravot- nických zařízení v Praze 4. Poté, co kontaktovali ženu, na kterou oznámení směřo- valo, zjistili, že špatně komu- nikuje a je malátná. Násled- ná zkouška, které se dvaatři- cetiletá zdravotnice podrobi- la, ukázala 2,17 promile alko- holu.. Vzhledem k tomu, že žena byla právě ve službě a vzniklo tak důvodné pode- zření, že se dopouští proti- právního jednání, skončila na policejním oddělení. Ješ- tě před odjezdem žena hlíd- ce uvedla, že ve službě vypi- la zhruba 1,5 decilitru „tvrdé- ho“ alkoholu. Na místním oddělení poli- cisté s ženou zahájili úkony trestního řízení pro podezře- ní ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem ná- vykové látky. V případě od- souzení za tento trestný čin hrozí odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. ČTK Zprávy krátce Malostranské náměstí bez aut Praha vypíše ideovou soutěž na vzhled a využi- tí Malostranského ná- městí. Výsledky by podle primátora Tomáše Hu- dečka mohly být známy do konci léta. Město tak reaguje na stížnosti lidí, kterým se nelíbí, že ná- městí slouží jako parko- viště pro parlament. Praha zaplatí účty za Blanku Do konce týdne odešle Praha firmě Metrostav dlužné 2,7 miliardy ko- run za stavbu tunelu Blanka. Na základě páteč- ního rozsudku soudu o tom včera rozhodla rada města. Metrostav je podle mluvčího Františ- ka Poláka připraven do dvou dnů od doručení peněz obnovit práce. ČTK Opilá. Sestře naměřili 2,17 promile

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 23. dubna 2014 04 Zprávy krátce Praha pokračuje v přípravě návratu tramvají na Václav- ské náměstí. Stavět se ale nezačne. Tramvajová trať na náměstí byla až do svého zrušení v roce 1980 hlavním uzlem celé tramvajové dopravy v me- tropoli, vedlo tudy nejvíce li- nek, jezdilo nejvíc lidí. Po vy- budování metra a zrušení tra- ti se centrum tramvajové do- pravy přesunulo na Karlovo náměstí. Teď pokračuje magistrát v opačném plánu, tramvajová trať z Vinohrad na Václavské náměstí a Hlavní nádraží má ulevit přetíženému Karláku a Ječné. Radní proto včera schválili návrh změny územ- ního plánu, která takové pro- pojení v budoucnu umožní. Rozhodnutí zatím nezname- ná, že se skutečně začne sta- vět, plán na vybudování tram- vajové trati čeká dlouhé schva- lování. Podle nynějšího návr- hu by trať mohla vést z Vino- hrad na horní okraj Václavské- ho náměstí, odtud přes Vrch- lického sady kolem Hlavního nádraží až k Bolzanově ulici a Masarykovu nádraží. Napoji- la by se tak na trať vedoucí Dlážděnou, Jindřišskou a po- sléze Vodičkovou ulicí. O možném návratu tramva- jí na Václavské náměstí se mluví řadu let. Stejně tak se po dlouhé roky diskutuje i o změnách problematické magistrály. Jedním z návrhů bylo mimo jiné její zahloube- ní do tunelů. Praha ale nako- nec od nákladných plánů upustila. Fanoušky všeho, co voní benzi- nem, určitě potěší výstava vozů Maserati, které budou do pátku vystaveny v Národním technickém muzeu na Letné. Dva z nich byly zapůjčeny ze světoznámé sbírky rodiny Paniniových, kteří patří k je- jich největším sběratelům na světě. Italská automobilka Ma- serati letos slaví sto let a kro- mě veteránů představí i své nové modely. ROW Maserati 6C-34 a Maserati A6G 54 Coupé Allemano NTM ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Spořilov dostal stěnu proti hluku O víkendu byla dostavěna první část protihlukové stěny v ulici Spořilovská severně od křižovatky s ulicí Severní I. V této lo- kalitě má TSK v plánu vý- stavbu dalšího úseku stě- ny, který na stávající část naváže. Bude měřit zhru- ba 200 metrů. Barokní zahradu výjimečně nasvítí Mimořádná příležitost vidět nasvícenou Vrtbov- skou zahradu na Malé Straně se naskytne v sobo- tu od 19.30 do 22 hodin. Historická barokní zahra- da zaříznutá do úpatí Pet- řína bývá nasvícena jen dvakrát do roka, na začát- ku a na konci sezony. ROW Citát „Stále hledáme, jak ulehčit přetíženému dopravnímu uzlu na I. P. Pavlova.“ TOMÁŠ HUDEČEK, PRIMÁTOR Herci na poslední štaci Jana Švandová, Veronika Freimanová (obě na snímku), Zdeněk Žák a Rudolf Hrušínský jako obyvatelé penzionu pro vysloužilé operní umělce, který je poslední štací ně- kdejších pěveckých virtuosů. To je nová laskavá komedie Divadla Bez zábradlí Kvartet, která má premiéru v pondě- lí 28. dubna. DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ inzerce Z Vinohrad na Václavák. Přímo Maserati. V muzeu na Letné

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 23. dubna 2014 05 ShenYun.com 3. Května Praha | Státní opera 6. a 7. Května Brno | janáčkovo divadlo 5000 let civilizace znovu ožívá pořádá AsociAce FAlun GonG České republiky. Záštita nad představením „Tohle je ta nejkrásnější věc, nejkrásnější událost, na které jsem kdy v životě byl… nad tímhle už není nic, prostě nic.“ — Jim Crill, producent P ředstavení vás provádí dynastiemi a různými oblastmi Číny. Na jevišti ožívají legendy, mýty a hrdinové z klasických romá- nů. Etnické a lidové tance jsou plné barev a energie. Tanečníci Shen Yun ovládají skoky a přemety jako „mistři vzduchu“. Zaburácí válečné bubny a zazní hlasy špičkových zpěváků. Vše před animovanou velkoplošnou projekcí na pozadí, která vás přenese do jiného, lepšího světa. 5000 let Čínské kultury v jediném předstAvení neJsme „made in CHina“: Představení, jako je Shen Yun, už dnes v Číně neuvidíte, protože tam čínský komunistický režim původní čínskou kulturu téměř zničil. Shen Yun je nezisková organizace, která sídlí v New Yorku. Jejím posláním je obnovit původní čínskou kulturu. inzerce Za měsíc jdeme volit do Evropské- ho parlamentu. Celkem šest českých stran a hnutí by se po květnových volbách mohlo dostat do Ev- ropského parlamentu. Až na lidovce by jejich složení přes- ně kopírovalo Poslaneckou sněmovnu. Přestože v loňských parla- mentních volbách dostalo ANO po ČSSD nejvíce hlasů, rozdíl byl jen minimální. Teď by se role zcela obrátily. Podle průzkumu společností Herzmann a Data Collect by hnutí Andreje Babiše zvítězi- lo nad sociální demokracií a komunisty s poměrně výraz- ným odstupem. „Výrazné ví- tězství ANO by mohlo v ČSSD, potažmo v celé koali- ci způsobit dost významné pnutí,“ komentuje to polito- log Jiří Pehe, podle kterého by sociální demokraté na do- mácí scéně mohli ještě více oslabit. Jenže samotné výsledky vo- leb, které se uskuteční přes- ně za měsíc, mohou dopad- nout úplně jinak, než nasvěd- čuje průzkum. Postoje voličů jsou prý zatím velmi nestabil- ní. Otázkou také je, kolik Če- chů se k urnám v pátek a v so- botu 23. a 24. května vůbec vydá. Podle Jiřího Pehe je mini- mální zájem Čechů o eurovol- by dán nedůvěrou v tuto insti- tuci. A to i přesto, že se tam rozhoduje o věcech, které se nás zásadně dotýkají. A ještě jeden důvod pro nízkou účast tu prý je. V minulosti lidé k těmto volbám chodili vyjád- řit svou nespokojenost s vlá- dou v Česku. Ta současná je ale u kormidla teprve krátce. „Proto lidé nejdou vyjádřit svůj protest,“ uzavírá Pehe. Spokojená Spisovatelka Barbara Ne- svadbová žije se svou ma- minkou Libuší. „Mamin- ka je psychiatr, takže si na nervy nelezeme,“ řek- la pro iDNES.cz. Společné soužití jim pomohlo pře- konat i smrt Barbařina otce. Velkou roli prý se- hrálo i stěhování z města na vesnici. MAFRA Nedůvěra k lékařům a experi- menty s alternativní medicí- nou stály loni v dubnu život šestiletého chlapce s cukrov- kou, kterému jeho matka se svým přítelem postupně pře- stali podávat inzulin. Případ týrání a těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti za- čal rozplétat soud v Hradci Králové. Osmadvacetileté mat- ce Janě H. a jejímu jednačtyři- cetiletému druhovi Ivanu D. hrozí až 16 let vězení. iDNES.cz TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Zprávy krátce Citát „Mnozí se mylně do- mnívají, že europarla- ment je jen atrapa.“ JIŘÍ PEHE POLITOLOG Smrt. Léky neJednotné zkoušky na střední školy Ministerstvo školství při- pravuje jednotné přijíma- cí zkoušky na střední ško- ly, museli by je složit všichni zájemci o maturit- ní obory. Zkoušky by moh- ly být spuštěny už v příš- tím roce, dělaly by se na počítači. Důvodem pro jednotné zkoušky je roz- tříštěná kvalita žáků při- cházejících ze základních škol. ČTK .cz 226 000 226 NEJLEVNEJSITAXIPRAHA.CZ ANDROID IPHONE ON-LINE WEB APLIKACE-RYCHLÁOBJEDNÁVKATAXI inzerce Úspěch ANO v Evropě může u nás oslabit ČSSDNamířeno do Bruselu Takhle by podle průzkumu strany a hnutí dopadly: ● ANO: 22,2 % ● ČSSD: 14,1 % ● KSČM: 11,1 % ● TOP 09/STAN: 9,6 % ● Úsvit: 8,9 % ● ODS: 7,6 % ● Strana svobodných občanů, lidovci, Piráti a zelení by na potřebnou pětiprocentní hranici nedosáhli. Mizerná účast K letošním třetím českých volbám do europarlamentu by přišlo jen 32,4 % voličů. Bruselu totiž moc nevěříme. ● Ještě nižší účast byla v le- tech 2004 a 2009, k urnám přišlo jen 28,3 % Čechů. ● To nás spolu se Slováky, Poláky či Rumuny řadí k zemím s nejnižší účastí v evropských volbách. ● Nejvíce lidí naopak přišlo v roce 2009 k volbám v Lu- cembursku (90,7 %), v Belgii (90,3 %) a na Maltě (78,7 %).

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 23. dubna 2014 06 Lobbista Roman Ja- noušek se svými lidmi řešil, jak se zbavit vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. Jsou to nahrávky, které stály na úplném začátku rozsáhlé aféry kolem Jany Nečasové (dříve Nagyové). Policisté se s mikrofony dostali až do těs- né blízkosti vlivných lobbis- tů Ivo Rittiga, Romana Janouš- ka a Tomáše Hrdličky. Zjiště- né informace je posléze na- směrovaly až do Úřadu vlády a k samotnému premiérovi Petru Nečasovi. Server Lidov- ky.cz dostal možnost podrob- ně se seznámit s přepisy zá- znamů, které kriminalisté po- řídili u Janouška v galerii Myšák v centru Prahy. Jde o unikátní pohled do zá- kulisí známého vlivného ob- chodníka, který s veřejností prakticky nekomunikuje. Na- hrávky z kanceláře Janouška pocházejí z podzimu 2012 a jara 2013. Policejní mikrofo- ny zachytily schůzky s exža- lobcem Liborem Grygárkem a dalším mužem, jehož krimi- nalisté stoprocentně nezto- tožnili. V protokolu však na- značují, že se jedná o podni- katele a vlivného lobbistu Martina Ulčáka. Témata setkání? Z nahrá- vek vyplývá, že Janouškovi přidělal vrásky příchod vrch- ní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. A právě s jednou z návštěv, pravděpodobně s Ulčákem, o ní diskutoval a probíral možnosti odstraně- ní „královny“, jak šéfku vrch- ního zastupitelství nazývali. Ačkoliv Janoušek na rozdíl od Grygárka nebo lobbisty Ivo Rittiga v kauze kolem Nagyo- vé obviněn není, záznamy do- kládají, že i po aféře s odposle- chy usvědčujícími ho z ovládá- ní pražské radnice a po své ne- hodě se stále snaží ovlivňovat dění v nejvyšších patrech čes- ké společnosti. Lidovky.cz Na záznamech se Janoušek baví s exžalobcem Liborem Grygárkem a dalším mužem, podle kriminalistů patrně pod- nikatelem a lobbistou Marti- nem Ulčákem. ● Označili žalobce Adama Baš- ného a jeho kolegu Zdeňka Matulu z Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) za „hlavní honicí psy“ Bradáčové, což Janoušek komentuje slovy „to jsou militantní hovada“. ● „Sem dělal poslední pokus před třema nedělema hovořit s vaším panem premiérem a už sem to vyhodnotil, to už je marný. On neni schopnej udělat nic ani dobrýho, ani špatnýho, on je na popovídá- ní milej,“ říká Janoušek. Muž: „Jo určitě, to je houba, kterou když prošlápneš ty vole, tak tam už neni ta voda, která z toho vycákne.“ ● Bavili se i o šéfovi Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robertu Šlachtovi. Nazývají ho pan Š. Janoušek o něm řekl, že se chová jako Robin Hood. Muž říká, že je magor a že Robin Hood ohro- žoval celé panství. Janoušek odpovídá, že je zvláštní, jak se tam dostal. Majetková přiznání, jeden z největších hitů současného volebního období, budou zřej- mě podávat jen lidé podezřelí, s pochybným majetkem. A to do rukou finančního úřadu, který by jim ho mohl dodateč- ně dodanit. Vyplývá to z první ostré debaty za účasti minis- trů, žalobců i policistů, která proběhla včera v Senátu. Účastníci akce se shodli, že by tento zákon měl zamezit, aby někteří lidé přišli nelegálně k velkým majetkům. Vláda by chtěla návrh zákona předlo- žit už v září. Pro mnohé je to ale šibeniční termín. iDNES.cz LINEA, V Olšinách 61, P-10, www.koupelnyza3dny.cz, tel.: 274 810 848 po 10 - 18 hod. út-čt 10 - 16 hod. pá 10 - 14 hod.z umakartové luxusní - bez bourání jádra!! okna VISION = O GENERACI LEPŠÍ OKNA 1 7 . M E Z I N Á R O D N Í V E L E T R H P R O G A S T R O N O M I IL E T R H P R O G A S T R O N O M I Partneři projektu Šunky k vínu Sklo nejen pro víno Denně – Výstaviště Praha Holešovice 11 – 14 hod – pouze pro odborníky • 14 – 20 hod – pro veřejnost Denně – Výst olešoviccetaviště Praha Ho 23.–25. 4. 2014 www.vinodelikatesy.cz inzerce Stojí proti sobě. MAFRA Zmalovaní studenti si užili majáles Pestrobarevný průvod městem zahájil včerejší studentský majáles ve Zlíně, který se konal na různých místech města. Desítky studentů v kostýmech, barevných oblecích, s pomalova- nými tvářemi a nafukovacími balonky prošly centrem města do Baťova institutu. Oslavy studentského života nezkazilo ani počasí, začátek průvodu provázely dešťové přeháňky. Večer se pak bavili v klubech, kde hrály kapely Vypsaná fixa nebo Polemic. MAFRA Chtěli ovládnout policii, Nečas byl prošlápnutá houba Jak smést Bradáčovou Majetková přiznání. Jen pro podezřelé

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

SAMSUNG BRAND STORE v Prazev Praze4× SAMSUNG BRAND STORE OC Nový Smíchov • OC Palladium • OC Chodov • OC Černý Most v Prazev Praze44× SAMSUNG BRAND STORE 4OC Chodov • OC Černý MostOC Černý MostOC Černý Most 7" displej 2.990,– bombastıcké ceny 5.990,– 10,1" displej Wi-Fi 3 Mpx 1,6 GHz 2× Wi-Fi 3 Mpx 1,2 GHz 2× max 32 GB max 64 GB

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 23. dubna 2014 08 Ministerstvo vnitra dostalo pokutu za zve- řejnění videa ze zatčení Jany Nečaso- vé, dříve Nagyové. Úřad pro ochranu osobních údajů mu uložil zaplatit 60 tisíc korun. Ministerstvo rozhodnutí úřa- du poslalo na policejní prezi- dium, které se musí vyjádřit, zda souhlasí a pokutu zaplatí, nebo podá rozklad. Policie zá- znam zveřejnila v prosinci 2013 a chtěla tak dokázat, že zásah neprobíhal tak, jak Petr Nečas tvrdil. České televizi jej poskytl šéf Útvaru pro odhalo- vání organizovaného zločinu Robert Šlachta. iDNES.cz Policie vytáhla tor- zo těla muže. Pát- rá, kdo to je. Pod Otavským mostem neda- leko Zvíkovského Podhradí našli v Orlické přehradě jiho- čeští kriminalisté torzo ne- známého muže. Pátrají po jeho totožnosti. Ostatky byly zabalené v modré plachtě z PVC a omotané řetězem, který byl u dna ukotven pod- stavcem přenosné dopravní značky. „Podle dosud prove- dených posudků a zkoumání by muž mohl být ve věku 32 až 42 let, výška postavy 170 až 175 centimetrů,“ uvedl po- licejní mluvčí Jiří Matzner. Policisté našli mrtvolu při pátrání po jiném člověku, kte- rý zmizel před několika dny. Nalezené tělo podle nich mohlo být pod vodou až pět let. Nevylučují, že muž mohl být cizinec. iDNES.cz Koním Převalského z Česka se v Mongolsku daří. Mají další hříbě Legendární klisna Zeta, která byla v první skupině koní přepravených z České republiky do Mongolska, oslaví ve středu dvacáté narozeniny. Od místních si vysloužila jméno Od, v češtině Hvězda, neboť přežila tragickou zimu roku 2010 a přivedla na svět již devět hříbat. Poslední porodila minulý týden. Stá- do bylo vyfotografované nedaleko města Takhin Talu v poušti Gobi. Hvězda se zdržovala opodál a umožnila, aby si zoologové čtyřdenní hříbátko pro- hlédli. Klisna je tak nejlepším důkazem úspěšnosti návratu kdysi vyhynulých koní Převalského do Mongolska. ZOO PRAHA Nagyová. Za video pokuta Zprávy krátce Dohoda o dolu Stát se dohodl se společ- ností New World Resour- ces na pomoci při útlu- mu těžby uhlí v Dole Pas- kov. Těžba bude pokračo- vat tři roky a vláda zapla- tí 600 milionů na sociál- ní programy horníků. Co s opuštěnou vesnicí? Lidé z celého světa mo- hou ovlivnit osud zanik- lé vsi Výškovice na Ta- chovsku. Společnost Pl- zeň 2015 vypsala meziná- rodní krajinářskou výzvu. Její uzávěrka je 28. dubna. ČTK 9.–25.července2014 Litoměřice Vašim dětem bude poskytnut profesionální přístup po celou dobu tr- vání hokejové školy. Máme profesionální trenéry pro trénink útočníků, obránců a brankařů, ale také pro trénink mimo led. Naše škola dbá i na správnou stravu a přesný denní sportovní režim. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Je určena pro všechny děti. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ubytování bude zajištěno v hotelu u zimního stadionu v Litoměřicích. přihlášky a více informací na www.hcsparta.cz inzerce Mrtvola v Orlíku: ležela tam rokyOdkladiště zavražděných V přehradě se v 90. letech našlo několik mrtvých lidí. ● Souviselo to s případem tak- zvaných orlických vrahů, kte- ří v rozmezí let 1991–1993 zavraždili postupně pět lidí. ● Oběti většinou ukrývali do sudů s louhem, které pak vhodili do přehrady. Vraho- vé dostali od 10 let do doži- votí.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

věrný zákazník rádce komerční příloha deníku metro Sleva není zaklínadlo „Češi přemýšlí, zda danou zlevněnou službu či produkt potřebují,“ říká odborník. Čas výhodnějších hypoték Lepší úrokové sazby na spořicích účtech či hypotékách anebo výhodné úvěry. Bonusy dávají i banky. profimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

Největší mobilní operátoři na českém trhu už nelákají jen na zvýhodněné volání, nabízejí i řadu slev v obchodech. levněné předplacené volání, bonus za dobití kreditu, internet v mobilu zdarma, volání v síti zdarma či zvýhodněné saz- by při dlouhodobé smlouvě. To vše je dnes de facto pro klienty mobilních operátorů standard. Trendem a hlavním lákadlem se tak stávají zvýhodněné nákupy. „Program O2 Extra výhody je určen pro všechny naše zákazní- ky bez ohledu na délku smlouvy a výši měsíční útraty,“ popisuje Lucie Jungmannová z tiskového oddělení O2 bonusy, které spo- lečnost nabízí. Jsou určeny všem, bez ohledu na to, jaké služby operátora využívají. Nejvíce oblíbené jsou slevy na oblečení, palivo či vstupenky do kina. „Stačí si na webu či Z v aplikaci přímo v mobilu vybrat výhodu, o kterou máte zájem, a kliknout nebo odeslat SMS s klí- čovým slovem. Během chvilky přijde slevový kód,“ vysvětluje princip slev Lucie Jungmannová. Láká hlavně sport Konkurenční firmy nezůstávají pozadu. Podobné výhody nabízí i Vodafone nebo T-Mobile. Ten koncem loňského roku spustil program Našim pro radost, v je- hož rámci poskytuje i řadu slev u různých obchodníků a slevy na služby T-Mobile. Nechybí užitečné aplikace nebo kontent do mobilních telefonů, jako jsou hry, e-knihy nebo audioknihy. Slevy se obměňují a aktualizují. „Stabilně se na špici nabídek drží výhoda 1+1 káva v pondělí zdarma v Costa Coffee nebo 1+1 vstupen- ka zdarma v úterý v Premiere Cinemas. Naprosto nejoblíbenější jsou slevy u sportovních řetězců,“ dodává Patricie Šedivá z tiskového oddělení T-Mobile. I to je možná důvod, proč se v březnu stal velmi oblíbeným i další bonus – Pre- mium verze aplikace Endomon- do, kterou společnost nabídla zákazníkům ke stažení a ročnímu využití zdarma. Díky ní si totiž mohou mimo jiné změřit, kolik kilometrů denně či měsíčně na- chodí anebo kolik spálili kalorií. ■ TexT: Dagmar Langová ■ foTo: profimeDia.czvěrný zákazníkrádce 10 Telefonováním k nákupům se slevou duben 2014 zdarma PRAHA Novodobí průvodci MARS Hra na vesmír JÍDLO Punk v Maroku Pronásledovaly mě noční můry Jiří Mádl men women only Mistr PET lahví i hraček Designér roku Jan Čapek

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

■ TexT: Dagmar Langová ■ foTo: kpmg věrný zákazníkrádce Sleva už není zaklínadlo „Češi se už naučili nekupovat jen proto, že je jim nabídnuta sleva, ale přemýšlí, zda danou službu či produkt potřebují,“ říká David Slánský, Director v oddělení manažerského poradenství ve společnosti KPMG Česká republika. Dostává zákazník v rámci věrnostních programů opravdu slevy? obchodník přece musí vydělat. U správně navrženého programu zákazník slevu opravdu dostává, obchodník vydělává jinak – ať již dodatečným nákupem, získáním nových klientů z okruhu klienta, který slevu dostal a zmínil se okolí, či jakkoliv jinak. I informa- ce o chování zákazníků se mohou obchodníkovi vyplatit – od pláno- vání sortimentu a kapacit skladů přes vyjednávání s dodavateli až po další prodejní akce. Jak se dnes mění nabízené věrnostní programy a bonusy? V Česku jsou stále ještě aktuální „body a slevy za věrnost“. Pevně však věřím tomu, že v blízké budoucnosti se dočkáme věr- nostních programů, které budou nabízet to, co zákazníci opravdu chtějí či potřebují, a začnou tak budovat opravdový vztah obchod- ník–zákazník. Pracují firmy s věrnostními programy správně? Drtivá většina dnešních věrnost- ních programů funguje na jedno- duchých principech, které nevy- užívají znalosti chování a potřeb zákazníků. Nevyužívají dostupné moderní technologie a přístupy, nerozlišují mezi jednotlivými skupinami zákazníků a nedokážou určit správný čas pro konkrétní nabídku. Proto tyto programy ne- fungují tak, jak by fungovat mohly. Jak by měl zákazník nakupovat, aby to jeho peněžence přineslo výhodu? Pečlivě si rozmyslet, co z dlouho- dobého hlediska skutečně chce nakupovat a zda se mu daný model věrnostního programu opravdu vyplatí. Určitě bych také doporučil porovnat více nabídek a teprve pak si vybrat. Které věrnostní programy mají pro mě jako zákazníka smysl? Ty, které snižují cenu mého náku- pu a zjednodušují mi život. Jaké trendy pozorujete v za- hraničí, jaké změny by mohly výhledově do Česka přijít? Doufejme, že jednoho dne k nám dorazí věrnostní programy, které budou nejen rozlišovat podle zá- kaznických skupin, ale i využívat moderní technologie v oblasti analýzy dat k tomu, aby dokázaly zákazníkovi nabídnout to, co právě chce a potřebuje. Jen tak lze vybudovat bližší vztah – tedy věrnost. 11 Plynaři nabízí levnější plyn I přesto, že právě končící zima byla poměrně mírná a vysokých účtů za spotřebu energie pro vytápění se tedy nikdo příliš bát nemusí, je čas přemýšlet nad možnostmi dalších úspor. Pokud patříte mezi zákazníky Pražské ply- nárenské, kteří si od května minulého roku stačili zařídit levnější plyn o 11 %, můžete být klidní, protože ušetříte až tisíce korun ročně. Ani v opačném případě ale není nic ztraceno. Levnější plyn může mít za určitých podmínek každý odběratel zmíněné společnosti. Stačí vyplnit a podepsat příslušný formulář. K dispozici je v ob- chodních kancelářích Pražské plynárenské, ve stojanech na všech pražských poboč- kách České pošty nebo na webových stránkách společ- nosti www.ppas.cz. Vyplněný formulář je možné odevzdat v jedné ze dvou obchodních kanceláří – v Jungmannově ulici 31 (Palác Adria) v Praze 1, nebo v ulici U Plynárny 500 v Praze 4, zaslat poštou na adresu: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Pra- ha 1 nebo zdarma podat na pražských pobočkách pošty. Na levnější plyn o 11 % mají nárok po dobu tří let všichni zákazníci Pražské plynáren- ské z kategorií Domácnost a Maloodběratel, kteří řádně plní své závazky. Podmín- kou je pouze prodloužení smlouvy týkající se dodávky zemního plynu. A kolik je možné při využití slevy ušetřit? Například maji- tel běžného rodinného domu může ročně uspořit kolem 2500 korun, v případě vlast- níka vícegeneračního domu se tato částka může pohybo- vat kolem 3500 korun. Nejširší nabídka značkové módy na internetu. Garance vrácení peněz do 2 dnů. www.modissimo.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

věrný zákazníkrádce ■ TexT: Dagmar Langová ■ foTo: profimeDia.cz Hračky anebo recepty? Každý si může vybrat Český zákazník si v nabídce věrnostních programů i bonusů může mezi potravino- vými řetězci najít to, co mu vyhovuje. ituace na českém trhu se polarizovala – buď se firmy rozhodnou do svých pro- gramů investovat a vybudují masivní věrnostní programy, jakými jsou třeba Tesco Club- card, nebo na programy zcela rezignují a nahrazují je jednorázovými akcemi, akčními nabídkami či sle- vami,“ říká Ladislav Slaný, ředitel analytického oddělení marketingové společnosti OgilvyOne, která mimo jiné pomáhá obchodním společ- nostem s přípravou věrnost- ních programů. I když jsou stále firmy, které nabízejí nepropracované věrnostní programy jen proto, aby se odlišily od konkurence, dá se říci, že v případě potravi- nářských řetězců si už každý zvolil svoji cestu. A stejně tak si mezi nimi může vy- brat i zákazník. Češi milují soutěže „V prodejnách Albert mají naši zákazníci díky věrnostním programům možnost získat zboží za zvýhodněné ceny či sbírat produkty limitovaných edicí,“ popisuje nabídku Judita Urbánková, ředitelka PR a ko- munikace společnosti Ahold Czech Republic. V prodejnách Albert nejnověji běžel úspěšný program „Postav si svou Zoo“, kdy zákazníci za každých 200 korun nákupu mimo jiné dostávali zvířátko do sbírky. Podobné akce mívají i jiné řetězce – Penny Market nyní pořádá velkou sběratelskou akci „My máme rádi Česko“, supermarkety Billa za nákupy a nasbírání bodů v určité výši odměňují hračkami „Angry Birds“ a řetězec Tesco zase Disney kartičkami. Standardem u řady super- marketů jsou i různé soutěže S s hodnotnými cenami. Samo- zřejmě prim hrají slevové akce a zejména pak klubové karty, díky nimž je možné nakoupit buď vybrané, nebo veškeré zboží se slevou. V nabídce za nasbírané body bývají slevy i na kvalitní designové nádobí či nádobí pro zdravé vaření, různá CD nebo na zájezdy. „Loni v červnu jsme spustili dlouhodobý věrnostní program Globus Bonus. Za nákup vybraných výrobků označe- ných logem Globus Bonus se zákazníkům přičte část peněz ve formě bonusu na jejich věrnostní kartu,“ říká Pavla Hobíková z oddělení externí komunikace řetězce Globus. Společnost Tesco má zase věr- nostní karty založené na prin- cipu, že zákazník za každých utracených deset korun získá jeden bod na svůj účet. Za na- sbírané body jednou za čtvrt roku obdrží peněžní poukázky a slevové kupony na nákup jeho oblíbeného zboží. Pro své zákazníky Tesco poskytuje mimo jiné i třeba finanční služby, pojištění, za jejichž vy- užití se rovněž získávají body. My raději akce Na trhu jsou ovšem i řetězce, které věrnostní programy nemají a ani je neplánují zavést. „Pro naše zákazníky připravujeme během roku speciální akce. Aktuálně nabízíme projekt Paulus vs. Ihnačák, v jehož rámci nalez- nou zákazníci každý týden dva nové recepty na určitou surovi- nu od vyhlášených šéfkuchařů. Hlavní ingredience pro recepty jsou v daný týden za akční cenu,“ vysvětluje Kateřina Jašková, tisková mluvčí spo- lečnosti Lidl. Zavedení velmi kvalitního věr- nostního programu je náklad- né, což se samozřejmě pro- mítne i do cen. Aby zákazník získal skutečné výhody, vyplatí se mu vybrat si v nabídce a pak zůstat svému řetězci „věrný“. V případě marketů s potravi- nami si dnes může zvolit to, co skutečně využije. 12

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

K ZAKOUPENÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ V2® CIGS MUSÍTE BÝT STARŠÍ 18 LET. NAVŠTIVTE V2® CIGS KIOSEK V OC PALLADIUM V CENTRU PRAHY PRO VÍCE INFORMACÍ JDĚTE NA V2CIGS.CZ NEBO VOLEJTE ZDARMA 800 622 222 ZAŽIJTE V2 CIGS. SKUTEČNÝ ZÁŽITEK. V2 CIGS JE NYNÍ V PRODEJI V ČR V USA NEJPRODÁVANĚJŠÍ ELEKTRONICKÁ CIGARETA JE TADY

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

■ TexT: Dagmar Langová ■ foTo: profimeDia.cz Banky sázejí na bonusy, vracejí peníze Lepší úrokové sazby na spořicích účtech či hypotékách anebo výhodné úvěry. To jsou jen jedny z mála bonusů, které dnes nabízejí banky svým klientům. věrný zákazníkrádce apříklad mBank se osvědčila odměna ve výši 500 korun každému klientovi, který doporučí běž- ný účet mKonto svému zná- N telefonu, získává za odměnu účet zdarma. Nedávno navíc UniCredit Bank zavedla výhod- ný bonus za sloučení různých spotřebitelských úvěrů, úvěrů z kreditních karet nebo konto- korentů do jediného úvěru. Sbírání bodů S programy, kdy lze při utrá- cení získat nějaké peníze zpět, nezůstává pozadu ani Česká spořitelna se svým programem Partner. Za platby debetní či kreditní kartou u obchodníků v programu připíše na klientův účet určité procento z nákupu. Loni navíc Česká spořitelna spustila velmi propracovaný věrnostní program iBod, díky němuž mají klienti šanci sbírat ibody v rozsáhlé síti určených prodejen. Body, které lze vy- měnit za odměny v katalogu či díky nim získat slevu na ve- dení účtu, se ovšem získávají i za platbu kartou či využívá- ním dalších finančních služeb. mému. Raiffeisenbank zase sází na nový účet eKonto KOMPLET, který mimo jiné umožňuje výbě- ry zdarma ze všech bankomatů po celém světě. Jeho součástí je i kreditní karta, která klientovi vrací z každé platby dvě pro- centa – odměna je mu připsána zpět na účet. I věrnost banky umí ocenit. Air Bank odměňuje platby její kartou vysokým bonusovým úrokem na běžném účtu – při splnění daných podmínek tak klient může dosáhnout až úrok ve výši 1,3 procenta. Sber- bank zase přišla s akcí Dýško. Jedinou upomínkou je mít FÉR konto, k němu platební karta a spořicí účet. Každou platbu kartou, která je alespoň ve výši 200 korun, klientovi banka zaokrouhlí na celou desetiko- runu nahoru a rozdíl připíše ze svého na spořicí účet klienta. Aktivní využívání bankovních kont odměňuje například i UniCredit Bank. Klient, který si na účet nechává posílat mzdu, platí svou kartou u ob- chodníků a zadává transakce prostřednictvím internetové- ho bankovnictví či chytrého 14

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

Jen spokojený zákazník se vrací Zákazníci nechtějí jen slevy, žádají i kvalitu řed deseti až patnácti lety byly věrnostní pro- gramy velmi módní a každá větší firma se snažila je mít nebo mít alespoň vlastní plas- tovou kartu s drobnými vý- hodami,“ říká Ladislav Slaný, ředitel analytického oddělení marketingové společnosti OgilvyOne. Ovšem nyní firmy i zákazníci přicházejí na to, že věrnostní program musí být dobře připravený, jinak se nevyplatí. „Sleva je stále dobrým nástro- jem, jak přilákat zákazníky. Ti ale začínají o výhodnosti nabídky více přemýšlet, více porovnávají cenu před a po slevě,“ zdůrazňuje Ladislav Slaný. Jeho slova potvrzuje Kristína Naňová, marketingová manažerka P developera Unibail-Rodam- co, který provozuje Centrum Chodov a Centrum Černý Most. Zákazníci sice na slovo sleva stále slyší, ale žádají i kvalitu. Slev je na trhu velmi mnoho a ztrácí se jejich výjimečnost. Zákazníci mohou žádat víc a mezi věrnostními programy si vybírat tak, aby jim skutečně výhodu přinesly. Hledejte ten nejvěrnější Věrnostní program by si tak měl zákazník zvolit podle jeho čitelnosti, jednoduchosti a srozumitelnosti. Jak zmiňuje Ladislav Slaný z OgilvyOne, stále je v Česku řada firem, jejichž věrnostní programy nemají koncepci a mění se za pochodu. Od takového programu ovšem nelze příliš výhod očekávat. Současně by měl každý zákazník zvážit, zda služby dané společnosti bude využívat natolik, aby na výhody dosáhl. I když je podle Kristíny Naňové důležité, aby zapojení do věrnostního programu bylo co nejjednodušší, programy, které zákazník maximálně nevyužije, pro něj nebudou moc přínosné. A nemusí jít jen o sbírání bodů pro slevy: mezi benefity dnes může být třeba i prodloužené parkování zdarma, VIP servis nebo po- moc shopping asistentů, kteří odnesou nákupy do vozu. Technologie jsou dnes tak daleko, že opravdu propra- cované věrnostní programy mohou být každému ušity takřka na míru. ■ TexT: Dagmar Langová ■ foTo: profimeDia.cz věrný zákazníkrádce15 Příběh jako z hollywoodského filmu se stal Jiřímu (32) z Kolí- na, který se doslova přes noc stal z realitního makléře uznávaným fotografem. Osud k Jiřímu nebyl příliš laska- vý – kvůli nezájmu rodičů ho od jeho útlého dětství vychovával dědeček. Ten mu však posky- tl nejen láskyplné zázemí, ale předal mu i mimořádnou vášeň pro fotografování. Po smrti dědy se osmnáctiletému Jiřímu kvů- li finanční tísni rozplynul sen o studiu fotografie - začal praco- vat jako realitní makléř a foto- grafování se věnoval jen ve vol- ném čase. „To ráno začalo jako každé jiné. Šel jsem se podívat na www. HyperInzerce.cz, kde jsem čas- to kupoval nejrůznější věci. Při brouzdání jsem narazil na inze- rát, že česko-anglická společnost hledá fotografa. Pohovor byl v Londýně! Smutně jsem inzerát zavřel – vždyť jsem neměl ani na letenku,“ vzpomíná Jiří na den, který mu změnil život. Pak ho napadlo na HyperInzerce. cz prodat staré věci po dědovi: „Sice jsem je vůbec nepoužíval, ale měl jsem k nim silný vztah. Nedovedl jsem si představit, že bych prodal jeho knihovnu či obrazy, které měl rád. V ten den jsem však cítil, že je to tak správ- ně – bylo to jako požehnání“. Do týdne Jiří z prodeje získal 39 ti- síc korun, odpověděl na inzerát a odletěl. A jak to dopadlo? Dnes Jiří žije na střídačku v Londýně a v Praze a živí se jako fotograf meziná- rodní společnosti. Každá jeho fotografie je pro něj vzpomínkou na dědu. „Občas je prodávám i na HyperInzerce.cz, kde to celé za- čalo,“ směje se Jiří. Zkuste i Vy svoje štěstí na www.HyperInzerce.cz! Díky dědictví po dědovi získal vysněnou práci v Londýně!

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

MLADÁ FRONTA STOJÍ ZA TO ČÍST

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz SVĚT středa 23. dubna 2014 17 Rusko ignoruje že- nevská ujednání. Na operacích sepa- ratistů se podílejí agenti ruských taj- ných služeb. Proruští ozbrojenci ve výcho- doukrajinském Kramatorsku zajali velitele městské policie a za jeho propuštění žádají volný přístup k policejním zbrojním skladům. Podle ukrajinského Ministerstva vnitra jde o hrubé porušení dohod, kterých bylo minulý týden dosaženo na minister- ské konferenci v Ženevě. Na operacích separatistů se podí- lejí agenti ruských tajných služeb, jimž velí důstojníci vo- jenské rozvědky Igor Bezler a Igor Strelkov, uvádí se ve zprávě. Rusko ujednání dosa- žená v Ženevě „demonstrativ- ně ignoruje“ a pokračuje ve svých diverzních akcích, píše Ministerstvo vnitra. ČTK Nepálští horští průvodci se včera roz- hodli opustit základní tábor na nejvyš- ší hoře světa Mount Everestu a ukon- čit lezeckou sezonu z úcty ke kole- gům, které v pátek na Everestu zabila lavina. Zatím ale není zcela jasné, zda Šerpové hodlají zrušit výpravy na Eve- rest jen v hlavní sezoně expedic, která připadá na duben a květen, anebo jest- li jejich rozhodnutí platí po zbytek roku a dotkne se případně i mnohem méně frekventované vedlejší sezony v září a říjnu, kdy jsou výstupy obtíž- nější. V základním táboře, který je spo- lečný i pro Everest i vrchol Lhoce, pa- nuje napětí. Horolezci, kterých jsou tam nyní asi čtyři stovky, zaplatili de- sítky tisíc dolarů za možnost zúčast- nit se výpravy na vrchol a nyní se zdá, že se expedice vůbec neuskuteční. Bez podpory Šerpů je pro většinu z nich nemožné horu zdolat. ČTK Špioni i ve Slavjansku Aktivity ruských špionů jsou prý patrné ve Slavjansku, který už několik týdnů ovláda- jí proruští radikálové. ● Ve městě dál platí zákaz vy- cházení, který separatisté vyhlásili od půlnoci do šesté hodiny ranní. ● Proruští aktivisté prý zabavují soukromé automobily a vy- máhají z obyvatelstva „daně“. Šerpové. Z piety ukončí lezeckou sezonu dříve Španělská obec Castrillo Mata- judíos, jejíž název obsahuje výzvu k zabíjení Židů (mataju- díos), možná změní své 500 let staré jméno. Rozhodne o tom za měsíc v referendu oprávněných voličů. „Když dnes lidé slyší o Castrillu Mata- judíos, volají: Co je to za vesni- ci?“ řekl starosta města Loren- zo Rodríguez, který hlasování sám inicioval. „Je to název, který je dnes nepřijatelný,“ dodal. Pokud obyvatelé obce ležící v severním Španělsku změnu názvu odsouhlasí, mo- hou si vybrat jiný, třeba Mota de Judíos (Židovský vrch). Tak se ves ve skutečnosti nejspíše původně nazývala, než bylo její jméno v pohnutých do- bách zkomoleno. ČTK Za provokace Rusko zaplatí „Nepřipustíme, aby se z toho stala věc s otevřeným kon- cem. Čas, dokdy je nutné kroky podniknout, se krátí. Za další provokace Rusko zaplatí, opatření povedou k ještě větší izolaci Moskvy,“ prohlásil včera v Kyjevě americký viceprezident Joseph Biden (na fotce vlevo). Vyzval Rus- ko, aby začalo jednat podle ženevské úmluvy z uplynulé- ho týdne. Biden také zopakoval, že Spojené státy neuzná- vají anexi poloostrova Krym a požadují stažení ruských vojsk. K tomu včera Rusko vyzval také ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk (vpravo), který se s Bidenem sešel. AP Separatisté v Doněcku AP Pokuta za pomluvu Ruský soud včera za pomluvu moskevského zastupitele uložil opozičnímu vůdci Alexeji Naval- nému pokutu 300 tisíc rublů (167 tisíc Kč). Za mříže ale kritik prezidenta Vladimira Putina a vůdce protikremelských protes- tů z minulých let nepůjde, ačko- li je v současné době v režimu do- mácího vězení a zároveň si odpy- kává pětiletý trest s podmíně- ným odkladem. Včerejší případ se týká moskevského zastupitele Alexeje Lisovenka, který byl na Navalného twitterovém účtu označen za člověka závislého na drogách. Navalnyj, který nesmí používat internet, tvrdil, že ko- mentář nenapsal, neboť podmín- ky předchozího trestu dodržuje. Krejčíř opět obviněn Radovan Krejčíř byl včera před ji- hoafrickým soudem dodatečně obviněn z podílu na vraždě Zim- babwana Phumlaniho Ncubea, který pro něj prý pracoval jako vymahač dluhů. Líčení bylo záro- veň odročeno na 13. června. ČTK Zbraně za šéfa policie Zabíjení Židů. Starosta chce jiný název obce Židé ve Španělsku Ve Španělsku žilo před rokem 1492 na 200 tisíc Židů. ● Kdo se odmítl stát křesťa- nem a zároveň opustit zemi, byl popraven nebo upálen zaživa. Zprávy krátce Co požadují Šerpové Nejničivější lavina v dějinách výprav na Mt. Everest připravila o život 13 průvodců a tři další se pohřešují. ● Průvodci žádají po vládě zvýšení po- jistného, větší finanční podporu pro rodiny obětí a nová pravidla zajišťují- cí práva horských průvodců. kého vyznání. Svobo a je zaručena. Před zákonem jsou si všichni ávo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tě nost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel p má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být resp vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie dání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje zmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na těles Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respekt á o na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. bodné Akademická svoboda je zaru á právo na sv kou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo í integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chrán hto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a nábožens médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická ákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk bní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská . Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člo lení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorb bodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, nábo anitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní á právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto le nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda méd být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zá vni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osob má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu boženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádán svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovo má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člov důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontro člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí b vorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovn boženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována ání těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náb voboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akade Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý u a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život nutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Ka du myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Uměleck ou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturn u rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a d ověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování t kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svobo a musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. P lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu lověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknu tována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na s mí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké mická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jaz člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každ Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita ecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lid rní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člov snou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respekt pektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědom nání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné učena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo n nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé m svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Um _STÁNKY ČLENSKÝCH ZEMÍ EU _MLÁDEŽ V POHYBU – PLOVOUCÍ STAN PLNÝ INFORMACÍ PRO ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY (10:00 – 18:00) _EVROPSKÉ INFORMAČNÍ SÍTĚ, AGENTURA GSA (GALILEO) A DALŠÍ PARTNEŘI _DISKUSE SE ZAJÍMAVÝMI OSOBNOSTMI _PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ _VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Z FONDŮ EU _PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ, SKÁKACÍ HRAD A DALŠÍ _SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ PETŘÍNSKÉ ROZHLEDNY Open air festival 14:00 21:00 Střelecký ostrov 29/4 _Tata Bojs(CZ) _Ille(CZ) 30/4 _Reptile Youth(DK) _Toxique(CZ) _Bohemia(CZ) WWW.10LET.EU Vstup zdarma Pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky a primátora hlavního města Prahy MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz FINANCE středa 23. dubna 2014 18 Kurzy EURO 27,45 DOLAR 19,88 LIBRA 33,49 NAFTA: 35,85 NATURAL: 36,00 Deficit veřejných financí by měl do roku 2017 klesnout na 1,7 procenta hrubého domácí- ho produktu (HDP). Letos počí- tá ministerstvo financí s defi- citem 1,8 procenta, příští rok 2,3 procenta a v roce 2016 se schodkem dvě procenta. EU vyžaduje mimo jiné pro přije- tí eura deficit veřejných finan- cí pod třemi procenty HDP. Podle resortu Andreje Babiše (na snímku) může být deficit pro rok 2015 o 0,5 procentní- ho bodu vyšší, a to kvůli nové smlouvě o pronájmu stíhaček Gripen. Takový krok totiž vy- žadují evropské účetní stan- dardy. ČTK Z nabídky aeroli- nek po 66 letech zmizí přímé letecké spojení Prahy s Berlínem. Nejkratší a zároveň jeden z nejstarších spojů v síti čes- kých aerolinek končí z ekono- mických důvodů. Poslední let vypraví 20. června. ČSA pře- stanou létat i do Curychu. Jde přitom o linku, kterou letec- ká společnost znovuobnovila na jaře, měla sloužit přede- vším jako zásobník cestují- cích do dalších linek ČSA s přestupem v Praze. Už od jara došlo k omezení letové- ho řádu na jeden let denně a nasazení menšího letadla. České aerolinie plánují uvolněnou kapacitu využít na projekty pro jiné doprav- ce, firma je však nechce za- tím uvést. Jednou z nových za- kázek je létání mezi Chorvat- skem a Švédskem pro doprav- ce Air Croatia. Díky tomu na- bídnou aerolinky nově od konce června i sezonní linku mezi Prahou a Splitem s odle- tem v pátek z Prahy a v neděli zpět. iDNES.cz S ČSA se brzy dostanete i do Splitu. MAFRA Ministr financí MAFRA „České stavebnictví přišlo bě- hem krize o 443 miliard ko- run, práci v oboru od roku 2008 ztratilo na 50 tisíc lidí,“ prohlásil včera generální ředi- tel Svazu podnikatelů ve sta- vebnictví v ČR Miloslav Ma- šek. O čtvrtinu také klesl po- čet velkých stavebních firem. Obrat stavaři nečekají ani le- tos. Mohl by podle nich na- stat až v roce 2016. V rekordním roce 2008 do- sáhly tržby celého stavebnic- tví 547,5 miliardy korun, loni to však bylo o celých 150 mi- liard méně – stavaři utržili celkem 397,5 miliardy ko- run. „Od roku 2008 došlo ke kumulativnímu propadu o 442,8 miliardy korun. Prak- ticky jsme tak přišli o jeden rok tržeb,“ zdůraznil Mašek. Podle statistik v roce 2008 ve stavebnictví působilo cel- kem 767 firem s více než 50 zaměstnanci, zaměstnáva- ly dohromady 110 tisíc lidí. Loni těchto podniků bylo 578 s 84 tisíci lidmi. „To se však týká pouze největších společ- ností. Pokud bychom započí- tali i ty menší, máme odhady, že za pět let z oboru odešlo na 50 tisíc zaměstnanců,“ upřesnil Mašek. Díky letošní mírné zimě stavební výroba už tři měsíce v řadě mírně meziročně ros- te. ČTK Společnost Apple chce být ekologičtější Americká společnost Apple chce být přátelská k planetě Zemi. V rámci své nové iniciativy načasované na včerejší Den Země nabízela v pekingských prodejnách svým zákazníkům zdarma recyklaci všech vyřazených produktů. Zároveň firma slibuje zásobovat všechny své prodejny, kanceláře a datová centra energií z obnovitelných zdrojů, aby zmírnila zne- čišťování způsobené vlastními přístroji. AP Číslo dne 5,5O tolik procent klesl v prvním čtvrtletí tohoto roku americ- kému řetězci McDonald’s čistý zisk. Ten se snížil na 1,2 miliardy dolarů (23,9 mi- liardy korun). Ke slabším vý- sledkům přispěl propad tržeb v restauracích v USA otevřených nejméně rok. Stavaři. Přišli o 443 miliard Deficit. Má klesat pod dvě procenta Zprávy krátce Bez víz více cestujeme do Emirátů Zrušení víz do Spoje- ných arabských emirátů vedlo podle některých cestovních kanceláří ke zvýšení poptávky po zá- jezdech do této země. Klesla i průměrná cena zájezdů. Emiráty zrušily vízovou povinnost pro Čechy a občany dalších 12 států Evropské unie před měsícem. Platy mužů a žen se stále různí Nejmenší procentuální rozdíly mezi mzdami žen a mužů jsou ve střed- ních Čechách a v Karlo- varském kraji. Naopak nejvíce jsou platové nůž- ky rozevřeny v hlavním městě Praze, jižních Če- chách a na jižní a sever- ní Moravě. Vyplývá to z analýzy služby Pla- ty.cz, kam svůj příjem, zkušenosti a pozici ano- nymně svěřilo přes 100 tisíc uživatelů. Nej- nižší rozdíl v průměr- ných platech mužů a žen je v Karlovarském kraji (4703 korun), nej- vyšší je naopak v Praze (8380 korun). ČTK ČSA už nebudou létat do Berlína a Curychu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz HYPOTÉKY středa 23. dubna 2014 19 2 1 inzerce Úrokové sazby hypoték se minulý měsíc dostaly na historické mini- mum. A v dubnu klesaly dál. Lidé, kteří si v posledních mě- sících sjednávají hypotéku či refinancují tu stávající, se těší z nízkých úroků, které budou platit. Sazby totiž lá- mou rekordy. Ukazatel Hy- poindex společnosti Fincent- rum se dostal v březnu na své historické minimum. Průměrná úroková sazba byla 2,93 procenta. „Stejně jako v loňském roce i letos vedl jarní konkurenční boj ke snížení sazeb. Banky navíc pokračovaly ve snižování sa- zeb ve formě akčních nabí- dek i v dubnu, kdy nejsou ni- jak výjimečné nabídky pětile- tých fixací pod 2,6 procenta bez jakéhokoliv dodatečného produktu. Březnové dno tak nemusí být pro letošní rok ko- nečné,“ uvedl vedoucí analy- tik společnosti Fincentrum Jo- sef Rajdl. Výrazně si polepší lidé, kte- ří refinancují své stávající hy- potéky. Například před pěti lety totiž sjednali smlouvu s úrokovou sazbou 5,74 pro- centa. Nízké úrokové sazby lákaly zájemce o koupi bytu či domu. Jejich počet oproti mi- nulému měsíci vzrostl o 2 428 na 8 270. RB Prodeje nových bytů v Praze rostou i letos, developeři jich v prvním čtvrtletí prodali cel- kem 1350. To je meziročně o 11 procent více. Dalších 6450 bytů je připraveno k pro- deji, informovaly společnosti Ekospol, Trigema a Skanska Reality. Tyto tři firmy, které rezidenční trh dlouhodobě sledují, poprvé zveřejnily spo- lečnou statistiku. „Aktuální- mu růstu prodejů nahrává vel- mi příznivý souběh nízkých úrokových sazeb a neustále doplňovaná nabídka takzva- ných superlevných bytů. K vyššímu počtu prodaných bytů přispívá i skutečnost, že stále více lidí si pořizuje nový byt na investici nebo jej kupu- je pro své děti,“ poznamenal generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti Ekospol Evžen Ko- rec. Loni se v Praze prodalo přes 5000 nových bytů, letos by to mělo být ještě více. ČTK Hypotéky opět lámaly rekordy Nové byty. Jejich prodej v Praze roste Rekordy Úrokové sazby v posledním roce stále překonávaly svá rekordní minima. ● prosinec 2012 3,169 ● březen 2013 3,169 ● duben 2013 3,075 ● květen 2013 2,962 ● červen 2013 2,951 ● březen 2014 2,93

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz KULTURA středa 23. dubna 2014 20 Americký herec Leonardo Di- Caprio by měl ztvárnit Steva Jobse ve filmovém zpracová- ní životní dráhy tohoto legen- dárního šéfa americké společ- nosti Apple. Přeje si to podle webu deníku Los Angeles Ti- mes režisér Danny Boyle, kte- rý má natočit tuto biografii pro studio Sony Pictures. Brit- ský režisér již oslovil devěta- třicetiletou hollywoodskou hvězdu DiCapria, se kterým Boyle natáčel thriller Pláž z roku 2000. Film o Jobsovi měl podle Los Angeles Times původně natočit americký režisér Da- vid Fincher, který ale z nezná- mých důvodů od projektu ustoupil. ČTK Za týden bude mít v Národním diva- dle premiéru pro- jekt nazvaný 1914. Národní divadlo v Praze si přesně za týden připomene 100. výročí vypuknutí první světové války. O projektu na- zvaném 1914 se mluví jako o nejočekávanější události le- tošní divadelní sezony. Hra 1914 má totiž spojit zdánlivě nespojitelné. Hlavní inspirací pro její vznik se stal román Jaroslava Haška Osu- dy dobrého vojáka Švejka a zároveň protiválečný opus rakouského spisovatele Karla Krause Poslední chvíle lid- stva. Tedy dva naprosto odliš- né pohledy na stejnou udá- lost, které se pokusí skloubit americký režisér Robert Wil- son. Ten českému divákovi již představil například své specifické pojetí Čapkova ro- mánu Věc Makropulos. A co tedy tentokrát očeká- vat od texaského režiséra, kterého si Národní divadlo vy- bralo i proto, že na rozdíl od Evropana má od tak zásadní události dostatečný odstup? „Mělo by to být děsivé i směš- né. První světová válka byla tragická událost. Abyste moh- li hrát jakoukoliv velkou tragédii, potřebujete komedi- ální herce. Vezměte si Shake- spearova Krále Leara. Když ho hrajete jen na vážno, ni- kdy nedosáhnete takového účinku, jako když se vám po- daří diváky při králově umírá- ní taky rozesmát. Takže z to- hohle hlediska je to skvělá válka,“ říká režisér Wilson o chystaném projektu 1914. Hlavními hybateli děje jsou Optimista a Pesimista, za dozoru věčného Času. Jed- notlivé postavy hrají Soňa Červená, Pavla Beretová, Taťjana Medvecká, Eva Salzmannová, Vladimír Javor- ský, Václav Postránecký, Enikö Eszenyi z maďarského divadla Vígszínház, člen Slo- venského národního divadla Ján Koleník a další. METRO V soutěži Nejkrásnější česká kniha v kategorii krásná litera- tura zvítězila kniha Hanuše Hachenburga Hned vedle bílá barva mráčků (viz foto), kte- rou do češtiny přeložil Šimon Pellar. Hachenburg se jako čtr- náctiletý chlapec dostal do te- rezínského ghetta, kde s další- mi dětmi tajně vydával časo- pis. Kniha obsahuje verše chlapce, který zahynul pravdě- podobně v plynové komoře v roce 1944 ve věku nedoži- tých 15 let. Mezi knihami pro děti bodo- val titul básníka Ondřeje Bud- deuse a oceňovaného výtvarní- ka Davida Böhma Hlava v hla- vě. Knížka, která letos zvítězi- la ve stejné kategorii i v soutě- ži Magnesia Litera. ČTK Robert Wilson MAFRA Soňa Červená (vlevo) představuje Čas. Budoucí filmový Steve Jobs? PROFIMEDIA.CZ Václav Postránecký jako Optimista a Vladimír Javorský jako Pesimista 2x LUCIE JANSCH Do zahraničí Inscenace 1914 vzniká v koprodukci Národního divadla, Slovenského národního divadla a divadla Vígszínház z Budapešti. ● Po premiéře 30. dubna a několika květnových reprízách v Praze bude inscenace 1914 uvedena v Bratislavě, Budapešti, Linci, na festivalu v Karlsruhe a v roce 2015 v Portugalsku. DiCaprio. Zřejmě ztvární zakladatele Applu Jobse Další kategorie V kategorii odborná literatu- ra vyhrála kniha Vetřelci a volavky. Kniha doplnila nedávnou výstavu v DOX věnovanou veřejné plastice v Československu zejména 70. a 80. let. ● V kategorii knihy o výtvar- ném umění dostala první cenu publikace Prkýnka na maso jsme uřízli o počátcích českého skateboardingu. Scénář Film bude vycházet z biogra- fie od Waltera Isaacsona. ● Zaměří se však jen na některé klíčové okamžiky v životě vizionářského spoluzakladatele Applu a spolutvůrce počítače Macintosh, iPodu a iPhonu. ● Steve Jobs podlehl v roce 2011 rakovině. ● Scénář napsal Aaron Sorkin, se kterým režisér Danny Boyle natočil v roce 2010 snímek The Social Network (Sociální síť) o vzniku Facebooku. V Národním se připravují na první světovou válku Nejkrásnější kniha. O chlapci v ghettu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz SERVIS středa 23. dubna 2014 21 ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 14:15 Profesionálové (7/57) 15:10 Kuchařská pohotovost 15:30 Televarieté 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 20:00 Pošta pro tebe Dvě dvacetileté dívky, dva příběhy, různé životní zkušenosti, různá očekávání. Motiv k setkání má každá jiný, přesto pro každou z nich významný. Na co ve svém životě přišla Dominika a na koho je zvědavá Vendula? 21:05 Život se smrtí (6/7) Dokumentární seriál (2014) 21:47 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:50 Sestřičky Komediální drama (1983) 23:15 Tělo jako důkaz II (2/16) Detektivní seriál (USA, 2011–2012) 00:00 Máte slovo s M. Jílkovou 15:10 Genesis 16:45 Televizní klub neslyšících 17:10 Boží mlýny na prodej 17:45 Kancl IV Divoký večírek 18:05 Počesku 18:15 Sloni pro Prahu 18:45 Večerníček 18:55 Příběhy Alfréda Hitchcocka (47/80) 19:15 Neuvěřitelné příběhy (47/47) 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Český žurnál Gadžo. Dokument mladého filmaře, který na pár měsíců opouští svůj „bílý“ a pohodlný svět a stěhuje se do romského ghetta. Režie T. Kratochvíl 21:00 Na cestě po Julských Alpách Dokument (2014) 21:30 Trabantem Jižní Amerikou (4/12) Dokumentární seriál (2014) 21:55 Luther (5/6) Kriminální seriál (VB, 2010) 22:50 Běžci Drama 00:15 Pot, slzy a naděje (1/6) Dokumentární cyklus (2013) 12:30 Doktorka z Dixie II (20) 13:25 Beze stopy III (23) 14:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (4) 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (12) 16:30 Krok za krokem IV (18) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Miami IV (4) 18:25 Ulice (2593) Rodinný seriál (2014) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Hlas Soutěžící čekají další souboje. Michal David, Pepa Vojtek, Majk Spirit i Marta Jandová s Darou Rolins ze svých týmů vybrali zpěváky do dvojic, ve kterých poměří své síly 22:05 Rukojmí Akční thriller (USA/SRN, 2004). Hrají: B. Willis, K. Pollak, J. Bennett, M. Hornová, B. Foster a další. Režie F. E. Siri 00:15 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (4) Kriminální seriál (USA, 2004) 01:05 Kriminálka Miami IV (4) 48 hodin života. Krimiseriál (USA, 2005) 08:45 Futurama V (7) 09:15 Pevnost Boyard I (16) 10:15 Kdo přežije: Thajsko (10) 11:15 Americký chopper II (22) 12:15 Akta X II (19) 13:15 Faktor strachu X (12) 14:10 Simpsonovi XXII (4) 14:40 Simpsonovi XXII (5) 15:10 Bořiči mýtů VI (3) 16:15 Skladiště 13 II (6) 17:10 Jmenuju se Earl IV (3) 17:40 Grimm II (15) 18:30 Simpsonovi XXII (6) 18:55 Simpsonovi XXII (7) 19:20 Kdo přežije: Thajsko (11) 20:15 Elitní komanda zblízka (11) Po 11. září 2001 je přítomnost armády v ulicích New Yorku a dalších amerických městech zcela běžná a pravomoci protiteroristických sil téměř neomezené. Na jejich výcvik, výbavu a postupy – například při únosu letadla nebo chemickém útoku – se zblízka podívá seržant Terry Schappert... 20:50 Elitní komanda zblízka (12) 21:20 Teorie velkého třesku V (17) 21:50 Partička 22:45 Zámotek Sci-fi komedie (USA, 1985) 01:00 The Big Bang Theory V (17) 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer show 16:00 Bravo TV 16:05 Mixxxer 17:00 Óčko News 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko News 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 Óčko News 20:05 CZ & SK 21:00 Óčko News 21:05 Devadesátky v devět 21:45 Fashion Time 22:00 Óčko News 22:05 Millenium 23:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 23:05 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 09:05 To je vražda, napsala II (9) 10:05 Policie Hamburk VI (10) 11:05 Julie Lescautová I (4) 13:10 Walker, Texas Ranger VIII (24) 14:10 Siska I (4) 15:25 Castle na zabití III (2) 16:20 Komisař Rex III (8) Kriminální seriál 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II (263) Rozárka je tvoje! Rodinný seriál (2014). Hrají: V. Freimanová, R. Zach, L. Vlasáková, I. Chmela, M. Etzler, F. Čapka a další. Režie J. Adamec 21:30 Očima Josefa Klímy Nenechte si ujít publicis- tickou show reportéra a ostříleného novináře 22:20 Pípšoubazar Zábavná show Zdeňka Izera, která navazuje na úspěšnou bazarovou řadu 23:35 Hawaii 5-0 III (6) Ten den. Kriminální seriál (USA, 2012) 00:30 Myšlenky zločince: Chování podezřelých (3) Krimiseriál (USA, 2011) Pavel vaníček, Facebook „Madono má, jen tobě a těm očím tvým…“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x AP 1 První sportovní vůz, který se jmenoval Porsche a začal se vyrábět roku 1949, měl označení: a) 901 b) 356 c) 109 2 Britský mořeplavec, který jako první obeplul Austrálii a navrhl její dnešní název, se jmenoval: a) James Cook b) David Harvey c) Matthew Flinders 3 Nejvyšší hora světa leží v Himálaji a jmenuje se Mount Everest, předtím měla označení: a) M 1 b) Peak XV c) K 3 4 Veslař Václav Kozák se stal olympijským vítězem ve dvojskifu v Římě v roce: a) 1960 b) 1964 c) 1968 5 Francouz Sully Prudhomme, který zemřel v roce 1907, byl prvním nositelem Nobelovy ceny za: a) literaturu b) fyziku c) matematiku Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-c,3-b,4-a,5-a. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 28,5 °C Rok výskytu: 1968 Počasí DNES ZÍTRA PÁTEK SOBOTA Min. 19 Max. 23 Min. 18 Max. 22 Min. 17 Max. 21 Min. 16 Max. 20 Sudoku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz SERVIS středa 23. dubna 2014 22 JAK ZVÝŠIT SPROPITNÉ? Taky se vám už někdy stalo, že jste dali vrchnímu nebo obslu- hující číšnici vyšší dýško, než jste původně zamýšleli? Věřte, že se to doopravdy stává, existuje totiž pár zaručených triků, kterými dokáže zkušený personál vytvořit tak příznivou at- mosféru u vašeho stolu, že mu necháte o své vůli větší obnos, než je zvykem. Obvyklé důvody jsou celkem známé: jsme velmi spokojeni, chceme se sem vrátit, a aby si nás tedy pamatovali, nechceme vypadat „čípácky“, kdybychom nic nedali, cítíme jakousi vinu nebo nás obsluhující osoba sexuálně přitahuje a my se chce- me zviditelnit. Jenže pak nastává ještě další di- menze, kdy se náš tringelt zvýší o další procenta – a to už je „číš- nická univerzita psychologie hosta“. 1. Když se vás během servisu číš- ník lehce dotkne (třeba na rameno), zvýší se dýško z 11,8 na 14,8 procenta. Obzvláště u mladší generace. 2. Když si přidřepne jakoby na bobek k vašemu stolu, abyste si viděli zpříma do očí, je váš kontakt s ním osobnější. Nesmí se chovat podlézavě, ale přátelsky. Vaše odměna se zvyšuje z 12 na 15 procent. 3. Když spolu s účtem položí na stůl nějakou cukrovinku, su- šenku, bonbonek. Namísto plánovaných 15 procent mu dáte až 17,8 procenta dýška. Dle statistiky 76 procent Čechů dává diškreci, ale neděste se, že takhle vysokou. Tyhle údaje jsou americké, nicméně někte- rá pravidla určitě platí i pro nás! Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku PAVEL MAURER MILOVNÍK JÍDLA TRINGELT (Ze sloupku Pavla Maurera na této straně) Spropitné. Tuzér. Může se psát také jako tringeld, trinkgeld nebo jako trinkelt. Pochází z německého trinkgeld – původně peníze na pití. ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Smith.Chystá debutové album Čerstvý držitel ceny britských kritiků Brits Critics’ Choice Award a prestižní ceny BBC Sound of 2014 Sam Smith před časem dokončil své debutové album. To vyjde 23. května pod názvem In The Lone- ly Hour a má být plné různých hudebních žánrů. Chybět by na něm neměl ani jeho debutový singl Money On My Mind. SAM SMITH Dopisy a vzkazy Placky probůh ne Ve včerejším Metru jste uveřejnili příspěvek paní, která prosazuje placky pro těhotné do hromad- ných dopravních prostřed- ků, aby jim lidé uvolňova- li místo. Zajímalo by mě, kdo to bude financovat? Já například těhotná nejsem, mám trošku bříško a pokaždé mě v tramvaji někdo pustí sednout v domnění, že jsem těhotná, už jsem si udělala i tričko, NEJSEM těhotná, přesto mě pořád někdo pouští sedat. Kde by ty ženy placky nosily, aby si toho občané všimli? Přijde mi to jako hlou- post, za chvíli by důchod- ci nosili placku, že jsou dů- chodci, i když slušný člo- věk pustí sednout staršího člověka, aniž nad čímkoli přemýšlí. Nedávno jsem se dozvěděla, že nejsem vychovaná, od pána v tramvaji, který byl sice starší než já, ale rozhodně nebyl staříček, pustila jsem totiž paní, která stá- la vedle něho, byla to sta- řenka s dvěma francouz- skými holemi. Ten hulvát si sedl místo mě a paní nad ním stála... Lidé se bo- hužel převychovat nedají. LK dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Ten pravý jazz.V Praze i Brně Již devadesát let působí na scéně orchestr, jenž pod vedením svého kapelníka pozvedl jazz již ve dvacá- tých až čtyřicátých letech minulého století o několik úrovní. V doprovodu vokalistky Stelly Jones vystoupí The Duke Ellington Orchestra v sobotu ve Velkém sále pražské Lucerny a o den později v nově otevře- ném brněnském Sono Music Clubu. TDEO Petr Hnyk V centru Prahy chybějí další tratě. Když jedna vypadne, hned to ovlivní dopravu. Iva Fixová Nevadí. A co třeba použít na tento úsek vlastní nohy? Jan Teska Všichni chtějí kvalitně cestovat, ale když se pro to má něco udělat, tak se to nikomu nelíbí. Anketa z Facebooku deníku Metro Vadí vám, že bude okolí zastávky Lazarská od soboty do konce června rozkopané? Sloupek Citát Když se vás číšník lehce dotkne, zvýší se dýško z 11,8 na 14,8 procenta. Slovo dne „Největší zodpovědnost mají hráči, ti jsou na hřišti.“ GARY NEVILLE, BÝVALÝ HRÁČ UNITED Manchester United odvolal dosa- vadního trenéra Davida Moyese za špatné výsledky. Není to však jen o trenérovi, dodává Neville.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz JOB středa 23. dubna 2014 23 Výrobce toyot, peugeotů a citroë- nů chce zaměstnat až 700 nových lidí. TPCA začne od května vyrá- bět nové modely, které nedáv- no představila na autosalonu v Ženevě. „Tempo jsme však zrychlili již na konci února, takže aktuálně sjede z výrob- ní linky nový vůz Toyota Aygo, Peugeot 107 nebo Cit- roën C1 každých 55 vteřin,“ uvedl mluvčí automobilky Ra- dek Kňava. Důvodem je podle něj oživení poptávky v západní Evropě, například prodej modelu Toyota Aygo vzrostl v prvním čtvrtletí o 17 procent. A tak díky rostoucím prode- jům současných modelů a očekávanému zájmu o mo- dely nové generace firma opět rozšiřuje nábor nových zaměstnanců. „Náborové ak- tivity TPCA byly dosud zamě- řeny zejména na Kolínsko a střední Čechy, nyní se rozši- řují i na další regiony,“ uvedl Kňava. V roce 2013 a v prv- ních měsících letošního roku přijala více než 600 lidí, pře- vážně z Kolínska. Japonsko-francouzská auto- mobilka TPCA do nové gene- race malých městských vozů Citroen C1, Peugeot 108 a Toyota Aygo, které předsta- vila už na začátku minulého měsíce, investovala zhruba patnáct miliard korun. ČTK Česko po vstupu do Evropské unie přilákalo tisíce pracovní- ků z ciziny. Jejich počet se za posledních deset let víc než zdvojnásobil. Před rozšířením Unie v zemi působilo zhruba 100 ti- síc zahraničních zaměstnan- ců. Zlom nastal v roce 2005, tedy rok po vstupu do Unie. Tehdy u nás pracovalo už přes 151 tisíc cizinců, z nichž 96 400 bylo z EU. Nejvíc lidí ze zahraničí našlo v Česku za- městnání v roce 2008. Na kon- ci roku v zemi působilo bez- mála 284 600 cizinců. Celkem 141 tisíc z nich pocházelo z Unie. Ekonomická krize počet zahraničních sil v Česku prud- ce srazila. Podle statistického úřadu může v současné době u nás pracovat asi 240 tisíc ci- zinců. ČTK Automobilka chce zaměstnat celkem až 3500 lidí. MAFRA Společnost Pyramida Průhonice s.r.o. přijme aSiStentku jednatele / majitele společnosti Požadavky: ● AJ slovem i písmem ● NJ slovem i písmem ● ŘP sk. B. CV s přiloženou fotografií zasílejte na: katerina.trnkova@pyramidapruhonice.cz Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na pozice STRÁŽNÉ A DETEKTIVY Pokud jste trestně bezúhonný a hledáte práci na HPP / DPP, je tu příležitost právě pro Vás. Nabízíme 60 až 90 Kč/hod dle zařazení. Hledáme strážné v uniformě a detektivy i se změněnou pracovní schopností Náborové dny: pondělí až pátek 900 – 1600 Adresa: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, Kontakt: nabor@abasco.cz, 724 621 822 inzerce Kdo u nás pracuje Za zaměstnáním do Česka mířili hlavně Slováci, Ukrajin- ci a Poláci. Ekonomická krize se nejvíce dotkla Ukrajinců. ● V roce 2004 jich zde praco- valo 22 400, o čtyři roky poz- ději přes 81 tisíc. Ale na kon- ci roku 2011 už jen 35 250. Číslo dne 210Tolik tisíc aut chce letos vyrobit japonsko-francouzská automobilka TPCA. Minulý rok vyrobila zhruba 185 tisíc vozů. Nabízený plat Nábor pracovníků se týká dělnických pozic. ● Na nich se průměrná mzda pohybuje kolem 30 tisíc korun. ● Nástupní mzda je po dobu prvních tří měsíců 18 tisíc ko- run. Od čtvrtého měsíce se mzda zvýší na 20 570 korun hrubého měsíčně. ● Automobilka nabírá zaměst- nance prostřednictvím per- sonálních agentur. Do kon- ce roku se zvýší celkový po- čet zaměstnanců na 3500. Automobilka v Kolíně posiluje Vstup do EU. Do Česka míří cizinci za prací

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

Práce - nabídka • Nabízíme kurz pro ZKOUŠKY STRÁŽNÝ - akční cena 450,- Kč. Kontakt tel. 602171978 • Každý může prodat německý vysavač s vodní filtrací a sepa- rátorem, bezkonkurenční cena od 24.990! Bez vlastních investic. Nutné auto a ŽL. T: 273130298 • POKLADNÍ - prodejny po celé Pra- ze, zálohy druhý den. školení zajiš- těno. Směny dle Vašeho výběru, T.: 284083300, 777335756 • Zálohy 50% vyplácíme druhý den. Doplňování zboží, pultový prodej, pomocné práce, pokladní. T: 284 083 300, 777 335 756. • PULTOVÝ PRODEJ - hledáme bri- gádníky - prodavač/ka do lahů- dek, pekaře/ky, školení zajištěno. T.: 284 083 300, 777 335 756, www.creditczech.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynalože- ný čas dostanete náhradu 400 Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Přijmeme INVALIDY na pozice vrátný na ostrahu objektů v Praze. 12-ti hodinové směny denní-noč- ní, vrátnice, pochůzková činnost. Nabízíme práci na HPP. Náborový příspěvěk - 1000 Kč (po 3 odslou- žených směnách), 2500 Kč (4. měsíc náborový příspěvek), stra- venky a osvědčení o profesní kva- lifikaci - strážný. Pohovory pondě- lí až pátek v 8.30 hod. Agentura Pancéř, ul. Holušická 3, Praha 4, Chodov. Náborová akce platí do 30.6. 2014. Tel.: 737243695 • Přijme částečně a plně invalid- ní pracovníky na pozice: strážný a úklid. Tel.: 731 526 464 9-14 h. • Nabízíme spolupráci prof. řidi- čům taxi a sml. přepravcům. Posky- tujeme jedinečné podmínky spolu- práce, které nemají na českém trhu obdoby. T: 723424230 • Nabízíme spolupráci řidičům s koncesí a zkouškami z místopi- su. Poskytujeme vozy s možností výhodného odkupu. Více info na tel.: 312 538 539 • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200 Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • A.s. v Praze 9 - Černý Most přijme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • Inzerát z portálu TIP-PRACE.cz: Řidič MKD s praxí min. 1 rok. Die- ty až 50 Euro/den, nový vozový park.Tel:731426319,732116245, Tomáš Pressler. • BRIGÁDY! Přijmeme brigádní- ky na balení zboží ve skladech na okraji Prahy! Doprava zajiště- na z centra! Různé směny. Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • KADEŘNICTVÍ 100 CZK. Ote- víráme nové pobočky. Jsi ka- -deřník? Chceš mzdu 1000 Kč denně? Volej 777 331 487 (facebook.com/100czk) • Hledám na občasnou výpomoc brigádnici do květinářství v Pra- ze 9 - Prosek se znalostí vazby květin. Tel: 720 677 295 • Výrobce měřících přístrojů se sídlem v Praze 9 přijme elekt- rotechnika do výroby. Požaduje- me odborné vzdělání, praxi a zku- šenost s PC. Prosím o písemné nabídky. Více o společnosti na: www.orbit.merret.cz Příp. životopi- sy na: orbit@merret.cz • Hledáme ambiciózní spolupra- covníky na ŽL. Poskytování úvěrů a půjček. Volejte 776733184 • Prádelna v Plzni přijme pracovní- ky do provozu s dobrým zdrav. sta- vem, ubytováním zdarma, 2směn- ný provoz, nástup ihned. Tel.: 777 821 115 • Přijmeme muže i ženy na různé pozice do masokombinátu v Plz- ni, ubytování zdarma, 3směnný provoz, nástup dohodou. Volejte na tel.: 777 821 115 • Pracujte z domova pro české výrobce. Poskytneme Vám eshop, který je již naplněný sortimentem výrobce, kterého si vyberete, vše Vás naučíme. 734428448 • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu objektu ve státní sprá- vě. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633 • Úspěšná firma v ČR přijme na venkovní prodej v Praze prodava- če/ky - výplata denně až 1.500 Kč. Prac. doba PO-PÁ, 8-17 hod. Tel.: 722 775 898 • Stavební společnost přijme na HPP stavbyvedoucího pro vodo- hospodářské stavby v oblasti stř. kraje, autorizace vítána. Kontakt p. Píša 605267696. • Přijmeme brigádníky na balení časopisů. Jedná se o praci v úko- lu v hale P-9. Práce je vhodná i pro ženy na MD. Směny jsou nepra- videlné. Tel: 608850889, nebo e-mail: tana@pracovnici.eu • Úklidová firma přijme pro ochran- né pracovní místo větší počet nejlé- pe invalidních zaměstnanců. Úkli- dové práce na pražském letišti Ruzyň. 606 622 688 • Pro natáčení hist. filmu z r. 1830 hledáme KOMPARS - muže 18 let a výše s vlasy pod uši (ne na ra- -mena). Natáčení v Praze. Volejte Po-PÁ 732492554 • Bilingvní česko-kanadská škola přijímá učitele/ky s aprob. pro 1.st. (znal.ComeniaScriptamat.dleProf. Hejného výhodou) a učitele/ku na část.úv. s aprob. CJ/HV pro 2.stup. ZŠ a SŠ. Nástup 9/2014. Dále při- jmeme pracovníka/ci do ekon.odd.. Požadujeme znal. fin. a ek. agendy, daň.apracovněprávníproblematiku. Zk. v oblasti HR vítána. Nástup mož- nýihned.Provšechnypozicepožadu- jemepředchozípraxi,odpovídajícíVŠ vzdělání, indiv.přístup a čas. flexibi- litu. AJ na komunikativní úrovni nut- ná.KontaktujtepíIng.EvuKopeckou na tel.: 733177763 nebo na e-mail: ekonom@sunnycanadian.cz.Těšíme se na Vás. www.sunnycanadian.cz • Domov pro seniory Háje přijme do 3 směnného provozu všeobec- nou sestru s registrací. Požadavky: spolehlivost a samostatnost v práci, praxe na neurologii vítána. Životopi- sy zasílejte na jakesova@dshaje.cz. • Domov pro seniory Háje hle- dá pánského holiče pro dlouho- dobější spolupráci na živnosten- ský list. Své nabídky zasílejte na jakesova@dshaje.cz • Soukromé víceleté gymnázium na Praza10přijmevyučujícíAJ,ŠJ.Peda- gogická způsobilost nutná. Nabídky zasílejte na gym4@seznam.cz • Učitele práva, AJ, RJ, NJ, MAT od září 2014 pro SŠ na Praze 8. Tele- fon: 602 360 166 • Přijmeme strážné - informátory pro administrativní budovu v centru Pra- hy.Informacena tel.:224218042, životopis na krizug@volny.cz • ZŠ a MŠ Praha 5 Radlice přijme od 1.9.2014 kvalifikované- ho učitele/-ku pro první stupeň. Nabídky se strukturovaným životo- pisem zasílejte do 16.5.2014 na mail: reditelna@zsradlicka.cz • Hledáme telefonistky na odpo- lední směnu Po - Pá od 14 do 19 h. Vhodné i pro Důchodky- ně. Práce na dohodu. Praha 5. T: 702212046, 251 680 104. Vzdělávání - Kurzy nabíd. • KURZ ÚČETNICTVÍ v centru Pra- hy u metra od 28.4. 2014, 20-tile- tá tradice. Po ukončení nabídka zaměstnání. Tel.: 220 921 440 • Studium s maturitou dálkově a přes internet pro vyučené i pro uchazeče se základním vzděláním poskytujeSŠPraha8.www.danae.cz, tel. 602 360 166. • Studium dějin Starého Babyló- na. A jak zásadně se dávné dějiny týkají Vaší budoucnosti? Přednáš- ka zdarma 23.4., 18.30 h. Tyršův dům, Újezd 40, P1. • Šmejdi v duchovním byznysu. Vášniví ateisté a sektaři. Zne- užití důvěry. Nedat se podvést, myslet! Studium bible. Zdarma: mike.morrow@ecn.cz, 777630724 Cestování - nabídka • Prožijte svou vlastní expedici YDYKSEB! Pronájem chaty v Bes- kydech: www.chatanydek.cz Služby - nabídka • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • VYKLÍZENÍ nemovitostí vše- ho druhu a velikostí. Rychle, lev- ně nebo i ZDARMA! Dohoda vždy jistá! Bourací práce, stěhování, odvoz odpadu. T: 776 444 920 Finance - nabídka • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. • Půjčujeme peníze oproti zásta- vě nemovitosti, splatnost až 15 let bez prokazování příjmů, nízký úrok, vykupujeme nemovitosti. Tel: 775439282, 607048621 • Oddlužení dle insol. zákonem, nově i OSVČ, nízká splátka na 5 let. Stop exekuce, úroky, dražby. Osobní přístup, 100% úspěšnost. Info 776 233 605 i sms • Férové nebankovní půjčky zajiš- těné nemovitostí. U nás příjem ani výpis z registru dávat nemu- síte. Garantováno A. Panenkou. www.metrofin.cz, 733471174 • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo metro Hradčanská, Čs. Armády 11. T: 775 243 075 • Centrum půjček nabízí půjčky od 10.000 - 1 miliónu Kč, vyřízení do 24 hod. Půjčíme všem bez nahlí- žení do registru a poplatů předem. Tel.: 777 977 017 Hobby - poptávka • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 Pronájmy - nabídka • Pronajmu zařízený pokoj v bytě 3+1, Praha 5 - Zličín. Cena 4200 Kč - osoba/měsíc. Tel.: 602 734 555 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k pronáj- mu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • ZDARMA pronajmu Váš byt zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod. Tel. 777884183, 224109214 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k pro- nájmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PROVI- ZE! Nabídněte: 734 319 305 • Slušný pár hledá byt v Praze s dobrým spojením MHD. Zařízený i nezařízený v dobrém stavu. Dlou- hodobě. Solidní jednání. RK nevo- lat. TEL: 604778666 • Pro prověřené zájemce hledá- me byty všech velikosti u dobré mhd, bez provize a s garancí po dobu pronájmu. T: 777 640 390, info@hledambyt.cz. Děkujeme. • Hledáme pronájem kdekoli v Pra- ze a okolí. Menší byt do 10tis. vč. popl. nebo větší do 15tis. vč. pop. Prosím, volejte nebo pište na tel. 603257202. Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme coko- li – privatizaci, právní vadu, dluhy, exekuce. T: 800662222 Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000 Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro investici. T: 777 21 21 34 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osobní nebo družstevní. Platba v hotovos- ti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volej- te 775432964 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 608 889 512 • Rodina koupí byt v Praze v jakem- koli stavu osobní nebo družstevní platba v hotovosti. Pravní servis zařídím. Tel.: 773 109 561 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 605260736 Vybav. domácnosti popt. • Koupím staré, ručně vázané kober- ce v jakémkoliv stavu, malé i velké, zaplatímhotověhned,odvozzajistím. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 Stavebniny - nabídka • Výprodej skladu spojovacího mate- riálu vruty-šrouby-matice. Akční cena 60 Kč/1 kg vč. DPH. Podrobně uve- deno na www.mb-autodoprava.cz (E-shopaobjednávky).Možnostosob. odběru(Po-PÁ,8-15,30h.).FYMichal Bláha,NaHroudě965,ZdiceuBerou- na, t: 777453510. Zaslání na dobír- ku, ČP, PPL, Toptransem. Ostatní • Nabízím hřib. houby ve 3l skleni- cích, směs za 500 Kč s atestem. Kvalita zaručena. Možno i na dobír- ku nebo přivezu. Tel.: 723 058 167, 722 583 214 ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. Stavební, bourací, zámečnické práce Kompletní rekonstrukce od A do Z Domů, bytů, chat, vrat, mříží, plotů troch.jt@gmail.com 723 401 981 581 112 660 PENÍZE IHNED!!! 800500292 VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 půjčka prO každéhO 10 000 až 70 000 kč volejte 844 999 666  nízké měsíční splátky  nenahlížíme do registrů  bez poplatků za zpracování a schválení  peníze do 24 hod. od schválení S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10%! BOHEMIA FINANCE nabízíme malou nebankovní půjčku od 11.000,-Kč do 20.000,-Kč Tel.: 234 251 223 www.bohemia-finance.eu e-mail: info@bohemia-finance.eu Peníze v hotovosti za byt v Praze Zaplatím vaše dluhy a exekuce jsem soukromá osoba, nechci platit provize realitkám tel.: 722 61 31 91 www.pujcky1uvery.cz NOVÁ Soukromá nebankovní společnost Půjčka od 20.000Kč do 300.000Kč - záznam v solusu u nás nevadí - velká průchodnost, bez poplatku - schválení do 20 minut od žádosti TELEFON: 722 664 662 EXPRES ÚVĚRY do 50 000 Diskrétní jednání Vyplácíme hotově 605 834 098 Pražskáspolečnostsprovozem vLoděniciuBerouna přijme řidiče sk. C+e (HPPibrigádníky) požadujeme: platnýprofesníprůkazapraxi nasklápěcíchnákladníchvozech Nabízíme: kvalitníamodernízázemí, ubytováníadobréfinanční ohodnocení Tel.: 606 664 545 HLEDÁME ŘIDIČE SKUPINY D Dopravní společnost DATA AUTOTRANS hledá nové řidiče sk. D Přijmeme spolehlivé, seriozní a odpovědné řidiče na zahraniční autobusy (možno i na občasnou výpomoc). Zajišťujeme jak vnitrostátní dopravu, pravidelné linky, výlety po ČR i zahraničí a vícedenní okruhy po Evropě. Platové podmínky dle dohody. Vozový park do tří let. V případě zájmu volejte 724 773 074 nebo nás kontaktujte přes naše stránky www.dataautotrans.cz Sexuální pohotovost! Žha-• vé zdravotní sestřičky! Volej 724 362 538! Stará a nenasytná! Hledám• kolouška! 20+! Zhýčkám si tě! Pošli SMS ve tvaru 96BPJ a text na 909 15 40 Nadržená, dominantní a• diskrétní!To jsem já, Alena 27. Zavolej mi 909 80 50 40 nebo piš SMS na 909 15 45 s kódem 64UPB a textem! Smyslná nymfa Žaneta (40)!• Pomiluj mě hned teď! „Ne“ ve svémslovníkunemám:-)!Cinkni mi na 909 90 99 25 kód SNU38 Bohatá Romana 34.• Ob- šťastni mé náruživé tělíčko a já se ti bohatě odměním!Vyžadu- ji diskrétnost! T.: 909 801 801 nebo napiš SMS na 909 15 50 s kódem 35MZU a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní - nabídka i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 24

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

www.metro.cz SPORT středa 23. dubna 2014 25 Hokejisté Komety Brno snížili stav finálové série extraligy na 1:3. Brňané odvrátili první meč- bol soupeře po výhře 3:1 ze- jména díky útočníkovi Jaku- bu Koreisovi, který jeden gól vstřelil a na dvou brankách se podílel asistencí. Trenér Komety Kýhos se po pondělním nezdaru rozhodl pozměnit sestavu, v brance dostal místo Čiliaka přednost Trvaj. Úvod byl tentokrát z obou stran opatrný. V 7. minu- tě se domácí dostali do vede- ní, když se Koreisova přihráv- ka z rohu hřiště odrazila k vol- nému Jakubu Svobodovi, kte- rý překonal Kašíka. V 17. mi- nutě rozjásal vyprodanou Ka- jot arenu Vondráček, jemuž přihrál zpoza branky Koreis. Na začátku druhé části snížil v přesilovce hostující kapitán Čajánek. Zlín následně ožil a Trvaj musel likvidovat řadu šancí. Oba týmy měly hned několik přesilovek, v nichž se ale neprosadily. Hned na začátku třetí dvace- timinutovky našel Kuboš při- hrávkou najetého Koreise, kte- rý udělal kličku i Kašíkovi a přiblížil Kometu první výhře v sérii. Brňané pak mohli vý- hru ještě pojistit z trestného střílení, Čermák však na Kaší- ka nevyzrál. I tak Zlín přišel o sérii sedmi výher v play-off. Druhou šanci získat Masary- kův pohár bude mít v pátek na domácím ledě. SIM a ČTK 3 Číslo dne 5Rakušan Richard Schallert se po pětileté přestávce vrací k české reprezentaci skokanů na lyžích. Na postu hlavního trenéra nahradí Davida Jiroutka. 1 Kouč Moyes má padáka U fotbalistů Mancheste- ru United skončil trenér David Moyes (na sním- ku). Po deseti měsících na lavičce ho odvolalo vedení klubu. Úřadující anglický mistr pod ná- stupcem Alexe Ferguso- na prožívá nejhorší sezo- nu od roku 1990. Tým až do jmenování nového hlavního kouče převzal dosavadní hrající asistent Ryan Giggs. AP Hokejisté Lva Praha porazili ve třetím finálovém utkání play-off Kontinentální ligy Magnitogorsk 3:2 a ujali se ve- dení v sérii 2:1. Dramatickou koncovku zápasu, který se hrál před rekordní návštěvou Kontinentální hokejové ligy 16 435 diváků, rozhodl v čase 59:37 svou druhou včerejší trefou Justin Azevedo. Kanad- ský útočník ve službách čes- kého týmu se předtím trefil už v 51. minutě, První gól Lva dal ve 2. minutě Jiří Sekáč. Čtvrté utkání je na progra- mu zítra od 19 hodin opět v pražské O2 areně. SIM Branky: 7. Jakub Svoboda, 17. Vondráček, 42. Koreis – 21. Čajánek Diváci: 7200 (vyprodáno) Stav série: 1:3 České tenistky se po postupu do finále Fed Cupu vrátily do čela žebříčku družstev mezi- národní federace ITF. Svěřen- kyně kapitána Petra Pály vy- střídaly Itálii, kterou o víken- du porazily 4:0. Češky poprvé vládly žebříčku od dubna 2012 do loňského listopadu. Pořadí se skládá z výsledků za poslední čtyři roky. ČTK Pelta zatím mlčí Fotbalové Euro 2020 v Čes- ku, zdá se, je odpískáno. Město Praha nepodepíše smlouvu, která je pro kan- didaturu nutná. Obává se, že by muselo zaplatit ná- klady, který by v případě potíží s pořádáním šampi- onátu vznikly. Uzávěrka přihlášek je už 25. dubna. Předseda FAČR Miroslav Pelta se k nové informaci zatím nevyjádřil. iDNES.cz Další doplnění Útočník Milan Gulaš ze švédského Färjestadu doplní kádr české hokejo- vé reprezentace v přípra- vě na mistrovství světa v Minsku. ČTK PSG Zlín Moravské finále extraligy se vrací na led Zlína. ČTK Útočník Jiří Sekáč (vpravo) včera otevřel skóre utkání. ČTK Ruskou krásku neudolala Po třech a půl hodinách boje o každý míč podlehla česká tenistka Lucie Šafářová bývalé světové jedničce Rusce Marii Šarapovové v 1. kole ve Stuttgartu 6:7, 7:6, 6:7. ČTK Kometa Brno Tenis. Češky už jsou zase první Finále. Hokejisté Lva vedou, včera rozhodli 23 sekund před sirénou Zprávy krátce Kometa se nevzdala, finále pokračuje dál

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/

28

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-23-4-2014/