METRO Praha - 24.1.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Pátek, 24. ledna 2014 Č. 15, www.metro.cz 12 LET V ŘETĚZECH. NOVINKA O OTROCÍCHFILM REŽISÉRA MCQUEENA MÁ DEVĚT NOMINACÍ NA OSCARA STRANA 11 Berdych nestačil na Wawrinku, Slovensko má finalistku Tenista Tomáš Berdych si na své první finále na Australian Open musí počkat minimálně rok. Český daviscupový reprezentant včera podlehl v semifinále Švýcaru Stanislasi Wawrinkovi za tři hodiny a 35 minut ve čtyřech setech 3:6, 7:6, 6:7, 6:7. Berdychovi tak jeho druhé grandslamové finále v kariéře uniklo. Naopak premiérový grandslamový souboj o titul čeká na Slovenku Dominiku Cibulkovou (na snímku). Ta do něj doslova proletěla, když Polku Agnieszku Radwaňskou zdolala 6:1, 6:2 za 70 minut. Finálovou soupeřkou jí bude Li Na z Číny. Více na straně 18 AP – RICK RYCROFT Svátek slaví: Milena Min. -40 Max. 00 Církvi se vrátil zlomek majetku Co všechno bude vráceno v restitucích? Církev chce zpět přes 1700 staveb a desítky tisíc hektarů pozemků. STRANA 7 Nová vláda už ve středu Za prezidentem Zemanem zamířili na Hrad další možní budoucí ministři. Kabinet by hlava státu měla jmenovat v polovině příštího týdne. STRANA 8 Febiofest má prvního hosta Festivalu se letos zúčastní také slovenská kráska Barbora Bobuľová. Známá je hlavně v Itálii. STRANA 12 Na Kubě je k vidění dům Fidela Castra Cestovní kanceláře lákají na prohlídky rodných domů diktátorů. Vydat se můžete také po stopách kubánské revoluce. STRANA 13 Vloupaček rok od roku přibývá. Chybí obranaRodinné domy. V Česku jich loni bylo v průměru vykradeno 19 denně. Důvody. Domků je čím dál víc a nejsou dostatečně zabezpečené. Pojištění. Důležité je zajistit požadovaný stupeň ochrany STRANA 6 inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

pište a foťte na mms@metro.cz 24. ledna 2014 02PRAHA Proč jsou bezpečnostní dvere SHERLOCK® NEJVÝHODNEJŠÍ do 31. 1. 2014. * Akce platí do dve e, kování a vložka v 3. a 4. bezpečnostní tříd (vysoká odolnost proti vloupání) silikonové t sn ní dveří a zárubn proti hluku, prachu, protipožární t sn ní dve í životnost na celou generaci, min. 200 tisíc otevření/ zavření otestovaných zkušebnou protihluková ochrana otestována zkušebnou, garantovaná certi kátem min. 43 dB 43 expresní dodání do 7-14 prac. dní* Balík EXCELENT SLEVA -2600Kč* Balík PLUS SLEVA -1200Kč* Balík EXPRES SLEVA -900Kč* SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., U Elektry 203/8, Praha 9, Tel.: 222 782 401, 724 052 456, praha@sherlock.cz, www.sherlock.cz Výstavba nové rad- nice na Palmovce se opět odkládá. Pražští zastupitelé včera ne- souhlasili s tím, aby radnice Prahy 8 vložila do společnosti Centrum Palmovka, která ji má budovat, pozemky u stani- ce metra B Palmovka. Stavbu za 1,1 miliardy schválila Pra- ha 8 již v roce 2010 a podle původních plánů měla být bu- dova hotova do konce letošní- ho roku. Do společnosti chtěla Pra- ha 8 vložit dva pozemky u kři- žovatky ulic Sokolovská a Zenklova. Jejich cena podle odhadu z května 2013 činí 47,5 milionu korun. Firmu Centrum Palmovka založila a vlastní Praha 8. Pozemky jsou vyklizené a veškeré stav- by včetně zpevněných ploch byly už odstraněny. Na jednání zastupitelů za- zněla kritika plánu výstavby. Podle některých z řečníků je stavba „megalomanská“, sou- těž na její vybudování byla špatně vypsána a ještě ji údaj- ně prošetřuje policie. ČTK Areál by měl zabírat plochu o rozloze více než 16 tisíc metrů čtverečních. NOVAPALMOVKA.CZ 1UDÁLOSTI Zprávy krátce Peníze na kulturu Zastupitelé hl. města vče- ra rozdělili kulturní granty za téměř 177 mili- onů. I s částkami rozděle- nými v minulosti dává Praha ročně na kultur- ních grantech celkem 300 milionů korun. Čino- herní klub každoročně dostane 18 milionů ko- run, hudební klub Rock Café 6,5 milionu, sdruže- ní Bezhlaví 1,2 milionu. Cena pro vědce Fyzioložka a biochemič- ka Helena Illnerová (na snímku) a lékař Josef Koutecký získali cenu hlavního města. Oba oce- nění dostanou stříbrnou medaili a odměnu ve výši 100 tisíc korun. ČTK inzerce Zastupitelé hlavního města doporuči- li Praze 1, aby neprodávala dům na Václavském náměstí 39 za 153 milio- nů korun. Záměr prodat dům, kde v minulosti bydlel třeba zpěvák Wal- demar Matuška, v minulých týdnech vyvolal odpor obyvatel domu a části zastupitelů Prahy 1. Na úterním jed- nání zastupitelstva Prahy 1 starosta Oldřich Lomecký navrhl zrušení pro- deje, jeho návrh ale zastupitelé ne- schválili. Prodej domu schválila Pra- ha 1 v září loňského roku za 153 milio- nů korun a nabídla jej družstvu ná- jemníků. Na nemovitost měl ale podle tehdy platného zákona před- kupní právo spolumajitel, který vlast- ní 1/8 domu. Podle opozice tak zastu- pitelstvo ve skutečnosti schválilo pro- dej domu právě této firmě. Společ- nost s koupí souhlasila, smlouva se měla podepsat do konce roku. ČTK Své příspěvky posílejte na: mms@metro.cz nebo www.metro.cz/hlidac Metro hlídač Staňte se redaktorem Metra – a vydělejte si! O všem, co se v Praze děje, víte nejlíp vy. Po- šlete nám zprávu, fotku nebo video. Nejlepší fotky otiskneme a jejich autor získá až 800 korun. Osmička si ještě na radnici počká Neprodávat. Řekla Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

03PRAHA Přemýšlíte, co pod- niknout o víkendu? Vyrazte na lyže. Pokud se vám nechce harco- vat daleko do hor, můžete zů- stat takříkajíc za humny a za- lyžovat si v některém ze stře- dočeských areálů. V provozu budou podle jejich provozo- vatelů tři areály ze čtyř. „Podmínky pro lyžování jsou na Chotouni dobré, všechny tři vleky jsou v provo- zu,“ popisuje Jan Němeček ze Ski areálu Chotouň. Lyžuje se na umělém sněhu, nový pří- rodní sníh, který v posled- ních dnech připadl, hlavně udělal zimní atmosféru. Are- ál je o víkendu v provozu od 8 do 21 hodin, denně se koná i večerní lyžování. Podobné je to i na Monínci. „Lyžaři mají k dispozici vysněžený šest set metrů dlouhý upravený svah a bu- dou mít mít možnost sjet k re- stauraci, která bude o víken- du v provozu,“ popisuje Jaro- slav Krejčí z lyžařského areá- lu na Monínci. Nejblíže ku Praze se bude o víkendu lyžovat na Šibenič- ním vrchu u Mnichovic. „Od soboty obnovujeme provoz dětského vleku na sjezdovce Mikeš, v neděli se rozjede pro- voz i na velkém vleku,“ potvr- zuje Jan Zenkl ze sportovní- ho areálu Šibeniční vrch. I tady se bude lyžovat na tech- nickém sněhu. Přijeďte si zalyžovat, zvou vlekaři. WWW.VLEKYCHOTOUN.CZ ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Ochlazení a první sníh otevřou lyžařské areály Na slavného předka, císaře Karla Velikého budou zítra v katedrále svatého Víta na Pražském hradě vzpomínat zástupci českých šlechtic- kých rodů, potomci slavné- ho panovníka. „Čekáme účast zástupců rodů Lobkowiczů, Schwar- zenbergů, Kinských, Stern- bergů, Kolowratů i dalších,“ potvrzuje organizátor akce Jan Drocár. V těchto dnech si totiž podle Drocára celá Evropa připomíná 1200 let od úmrtí tohoto panovníka přezdívaného otec Evropy. Setkání bude začínat mší, kterou bude celebrovat kar- dinál Dominik Duka. Při ní zazní rekviem v podání žáků pražské konzervatoře a chrámového sboru. V ka- tedrále budou také vystave- ny genealogické mapy – li- nie posloupnosti potomků od Karla Velikého ke Karlu IV. a české šlechtě. K příleži- tosti tohoto významného vý- ročí vychází také zlaté a stří- brné pamětní mince. Vydá- vá je jablonecká Česká min- covna. ROW Váššestýsmysl FESTIVAL VĚDY Od 24.1. do 16. 2. ZVĚDAVÝM vstup přísně povolen • Víkendové workshopy biologie, chemie, geologie a geografie. • Odlévání trilobitů, výroba parfémů a další zábavné pokusy. • Výstavy a přednášky o fascinujícím světě vědy. Více na www.ocsestka.cz. inzerce Česká šlechta. Připomene Karla Velikého Kde je najdete Ve středních Čechách jsou hned čtyři areály. ● Ski areál Chotouň se rozklá- dá na kopci u Jílového. Až do areálu jezdí linka 444. ● Sportrelax centrum Moní- nec najdete na Javorové skále jižně od Prahy, nedale- ko města Sedlec-Prčice. ● Šibeniční vrch se sportov- ním areálem naleznete v obci Mnichovice, blízko Prahy. ● Padák u Příbrami je bez sně- hu, proto se tam nelyžuje.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 24. ledna 2014 04PRAHA Radek Vondra MHMP Zprávy krátce Věda na UJAK – málo probádaná témata i mezinárodní spolupráce Nedílnou součástí činnosti kaž- dé univerzity je i vědecký vý- zkum, ať se již jedná o univerzi- tu veřejnou, nebo soukromou. Univerzita Jana Amose Komen- ského Praha (UJAK), nejstar- ší soukromá univerzita v ČR, ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR v letošním roce získaly grant na unikátní projekt s ná- zvem „Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945“. Tříletý projekt, financovaný Grantovou agenturou ČR, bude řešit dvojice badatelů: Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákos- ník, Ph.D. z Univerzity Jana Amose Komenského Praha a PhDr. Radka Šustrová z Masa- rykova ústavu a Archivu AV ČR. Hlubší poznatky dosud chy- běly Novým projektem oba bada- telé navazují na své předchozí výzkumy o velké hospodářské krizi a druhé světové válce, v nichž se ukázalo, že pováleč- ný rozmach sociálních států v západní i východní Evropě tkvěl svými kořeny ve struk- turální transformaci evropské společnosti během 30. a 40. let. Projekt se přitom zaměřuje na téma, které bylo ostatními výzkumníky zdokumentová- no doposud jen málo. „Je to ostatně trochu logické: v ČR nás tradičně vždycky více za- jímaly příběhy hrdinů-odbo- jářů, zatímco otázky, jak válka změnila sociální stratifikaci, nivelizovala společnost, po- znamenala kolektivní mentál- ní mapy a podobně se nezdály být tak atraktivním tématem,“ popisuje docent Rákosník. Konference i monografie „Bez znalosti kontextu a hlu- bokých změn nastolených krizí a následky války však nelze v úplnosti správně složit obraz následujících událostí: obrovské síly komunistického hnutí po roce 1945 a vytvoře- ní socialistické diktatury,“ do- dává docent Rákosník. Válka, to ostatně nebyly jen válečné operace či odboj. „Obyčejní lidé i nadále žili své obyčejné životy a světu kolem sebe ně- jak rozuměli. Zároveň politické režimy nemohou trvale zaklá- dat svou legitimitu jen na re- presi - musí využívat i další nástroje k udržení systémové stability. I to musí být součástí historického výkladu. A právě studium sociální politiky je podle našeho názoru vynikají- cím nástrojem, jak porozumět právě těmto otázkám,“ uzavírá docent Rákosník. V rámci projektu bude Univer- zita Jana Amose Komenského Praha pořádat velkou granto- vou konferenci, na níž bude spolupracovat s německými odborníky. Výsledkem pro- jektu pak bude tištěná mono- grafie, jež celé téma detailně zpracuje. Vlastní projekty i mezinárod- ní spolupráce Zmíněný nový projekt vý- znamně obohacuje portfolio již řešených výzkumných, vývojových a inovačních pro- jektů UJAK. V něm je oblast základního vědeckého výzku- mu zastoupena ještě neméně originálním projektem „Česká šlechta v proměnách 20. sto- letí“ (GAČR) a projekty inter- ní grantové agentury UJAK. Do sféry zahraniční výzkumné spolupráce náleží třeba pro- jekty pro OECD nebo nesmír- ně aktuální projekt s Demo- kritovou univerzitou v Řecku zaměřený na intenzitu práce v době ekonomické krize. Dal- ší řada rozvojových projektů financovaných z fondů EU míří do oblasti modernizace studijních programů a dal- šího vzdělávání. Takzvanou „třetí misi univerzit“ na UJAK zastupují především projekty ve spolupráci s městskou částí Praha 3. www.ujak.cz inzerce SLEVA – lyžování ! RAKOUSKO -Tyrolské Alpy Achenkirch Termín: 16.2. - 23.2.2014 /7 nocí CENA - 5 000 Kč/za osobu ITÁLIE - Dolomity Pozza di Fassa Termín: 21.2. - 2.3.2014 /7 nocí CENA - 6 500 Kč/za osobu doprava autobusem, 7 nocí ubytování, polopenze, komplexní pojištění Skipasy se hradí v místě pobytu Family Tour – Michal Holzhauser Sofijské náměstí 3404/3 143 00 Praha 4 – Modřany Tel.: 241 773 287, mob.: 603 201 959 www.familytour.cz Co umí motivovat hoteliéry, aby vzali na milost zvířata? Ve čtyřhvězdičkovém hotelu na pražském Chodově bude zítra pořádná psina, a to do- slova. Top Hotel Praha se to- tiž stane dějištěm psí výstavy Šampion šampionů. „Přihlá- šeno je 155 jedinců a předsta- ví se celkem 106 plemen,“ uvedla Vlasta Tichá z Česko- moravské kynologické unie. Jmenovitě tato soutěž se tu koná pravidelně, probíhaly tu ale také výstavy a soutěže koček. Třeba minulou neděli se kočky sešly na výstavě v rovněž čtyřhvězdičkovém hotelu Diplomat v Dejvicích. Během dvou dnů tam mňou- kalo na 360 šelmiček. Jak moc jsou hoteliéři ochotni ne- chat u sebe takové akce ko- nat a nemají obavy, že by zví- řata rušila hosty a dělala ne- pořádek? „Sál, ve kterém se podobné akce odehrávají, je dostatečně velký a je možné ho organizačně oddělit od hlavních hotelových prostor. Díky tomu nenarušují žád- ným způsobem běžný chod hotelu a komfort hostů,“ říká mluvčí Top Hotelu Martina Tůmová s tím, že spíše než o peníze jde při takových ak- cích o prestiž a tradici. Že by zvířata udělala něja- ký nepořádek, se nebojí ani Milana Petrásková, organizá- torka únorové výstavy koček v kulturním centru Zahrada na Jižním Městě. „Kočky jsou přece v klecích,“ říká Petrás- ková s tím, že spíše jsou pro- blémy s penězi na pronájem prostor. Majitel totiž požadu- je patnáct tisíc a ty zatím or- ganizátoři nemají. Co je trápí? To si příští středu vyslechne starosta Prahy 14 Radek Vondra, ovšem nikoliv od svých zastupitelů, ale od studentů tamních škol, kteří se „na oko“ těchto rolí zhostí. Studenti budou rozděleni do fiktivních politických stran, poté sami představí své ná- vrhy, budou se je snažit obhá- jit v diskusi a prosadit jejich přijetí při hlasování. Cílem si- mulace je zvýšit jejich zájem o dění v městské části. BEL Kdo je tu šampion? MAFRA TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Památník odboji Středočeský kraj vypíše tendr na vybudování pa- mátníku odboje v Panen- ských Břežanech u Prahy. Práce na rekonstrukci ba- rokního zámku mají začít letos na jaře a skončit příš- tí rok na podzim. Předpo- kládané náklady na vybu- dování památníků jsou 51 milionů korun. Praha prodá byty Další etapu privatizace bytů, převážně v Hluboče- pech, schválili pražští rad- ní. Do soukromého vlast- nictví tak přejde asi 180 bytů za zhruba 250 milio- nů korun. Podle již schvá- leného harmonogramu se mají v následujících le- tech prodat tisíce bytů za několik miliard. ČTK Chlupáči vítáni. Když se vyplatí Starosta. Studenti ze čtrnáctky ho pogrilují ODS opustila další politička Bývalá starostka Prahy 21 Andrea Vlásenková skončila v ODS. Zastupitelka hlavního města to oznámila na začát- ku včerejšího jednání zastupitelstva. Vlásenková byla členkou ODS od roku 1994, nyní chce vstoupit do zastupi- telského klubu Nezávislých. O víkendu skončila rovněž jako členka výkonné rady pražské ODS. MAFRA

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

* NÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEKNÁBYTEK PRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNYPRO VŠECHNY 33%3333 SLEVA * 24.1. - 26.1. SEDACÍ SOUPRAVYna Nabídka platí od 24.1. do 26.1.2014 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách v ČR vyjma nabídky z eshopu www.asko.cz *Nevztahuje se na akční nabídku z letáku 401O1/M1 a výprodejový sortiment. Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani sčítat. Platí pouze na nově uzavřené zakázky. Nabídka platí od 1.11. do 3. 11. 2013 nebo do vyprodání zásob na všech prodejnách v ČR. *Nevztahuje se na akční a výprodejový sortiment. Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani sčítat. Platí pouze na nově uzavřené zakázky. 24. 1. 25. 1. 26. 1. 55% 60% 65% NA PORCELÁN NA BYTOVÝ TEXTIL NA KOBERCE A BĚHOUNY SLEVA * SLEVA * až až až SLEVA * *Nevztahuje se na akční a výprodejový sortiment. Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani sčítat. Platí pouze na nově uzavřené zakázky. TÁBOR • BRNO • MLADÁ BOLESLAV• ZNOJMO • PLZEŇ • PRAHA • ZLÍN • HRADEC KRÁLOVÉ • TEPLICE • ČESKÉ BUDĚJOVICE • CHOMUTOV SEDACÍ SOUPRAVYSEDACÍ SOUPRAVY i pro zakázkové sedací soupravy

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 24. ledna 2014 06DOMOV Jedna věc je přijít o majetek, ztratit můžete ale i něco cennějšího – pocit soukromí. O obojí loni přišlo téměř sedm tisíc majitelů rodin- ných domů, které zloději vy- loupili. A nedá se očekávat, že by případů ubývalo, spíše naopak. Důvody jsou dva: „Je to částečně dáno tím, že v po- slední době nastal boom ro- dinných domků. Souvisí to ale i s jejich nedostatečným zabezpečením,“ vysvětluje náměstek policejního prezi- denta Václav Kučera. Podle odborníka na zabez- pečovací techniku se domác- nosti nejčastěji chrání doda- tečnými zámky a petlicemi. S tím si ale zloději poradí bě- hem několika málo vteřin. „Tato jednoduchá mecha- nická ochrana vás před zlodě- jem neochrání, ať už použije hrubé násilí nebo jemné a so- fistikované metody,“ říká Ivan Pavlíček z firmy Next, podle kterého je ideální kom- binace bezpečnostních dveří spolu s moderní technikou, jako jsou kamery a alarmy. Škody, které lupiči napácha- jí, bývají podle Pavlíčka obec- ně vyšší než investice do za- bezpečení. „Nehledě na to, že vám lupiči ukradnou i pocit soukromí, který se nedá peně- zi vyčíslit,“ dodává. Podcenit by ale majitelé domů neměli ani pojištění. „Požadavky různých pojišťo- ven se mohou lišit, platí však, že čím je cena pojištěného majetku vyšší, tím jsou vyža- dována přísnější bezpečnost- ní opatření. Požadovaný stu- peň ochrany je vhodný zajis- tit hned po sjednání pojiště- ní,“ dodává Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. Výjimečné tak nejsou ani případy, kdy klienti chtěli na pojistném ušetřit pár stovek, ve finále ale přišli o statisíce, které jim pojišťovna jednodu- še nevyplatila. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Loni bylo nemile překvapeno přes 62 tisíc majitelů domů, bytů, obchodů nebo chat, do nichž se vloupali zloději. ● To je o téměř sedm tisíc přípa- dů více než rok předtím. ● Nejvyšší nárůst vloupání ale kriminalisté zaznamenali u rodinných domů. Takových případů bylo 6671, oproti roku 2012 jde o nárůst o více než dvacet procent. ● Nejvíce vloupaček se stalo ve Středočeském (1406) a Morav- skoslezském kraji (824) a v Pra- ze (794). V metropoli došlo oproti roku 2012 k nárůstu o 68 procent. České hory začíná pokrývat sníh Podmínky k lyžování v Libereckém kraji se výrazně zlepšily, a to zejmé- na díky mrazu, který umožňuje výrobu umělého sněhu. Pilně se pracuje třeba v lyžařském areálu na Javorníku u Liberce. ČTK Zprávy krátce Okradli svaté U brněnské katedrály řá- dili zloději, ze soch sva- tých Petra a Pavla ukrad- li pozlacené svatozáře a meč. Už počátkem led- na někdo ukradl z chrá- mu bronzový svícen. Kdo bude šéfem zelených? Strana zelených si o ví- kendu zvolí nové vede- ní. O post předsedy se utkají dosavadní šéf stra- ny Ondřej Liška (viz foto), který stojí v čele strany od prosince 2009, a předseda pražské orga- nizace Petr Štěpánek. inzerce Vloupaček přibývá, ochrana bývá k smíchuTrocha statistik Citát „Další účinné řešení jsou fólie na sklo, které se dají pořídit za několik set korun.“ IVAN PAVLÍČEK, ZABEZPEČOVACÍ ODBORNÍK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

07DOMOV „Jde o zcela bezpečný způsob placení srovnatelný s běžný- mi platebními kartami,“ tvr- dí vydavatelé karet o jejich bezkontaktní variantě. Tedy o variantě, kdy při placení do 500 korun nemusíte zadávat PIN kód a kartu stačí pouze přiložit k terminálu. Každá banka má ale jistá bezpečnostní opatření proti zneužití. „To znamená, že po klientovi může být náhodně požadován PIN. Pokud však mezitím vybíral v bankoma- tu či platil kontaktním způso- bem s PIN, tak byla jeho iden- tita již ověřena,“ vysvětluje mluvčí ČSOB Pavla Hávová. Pokud přesto těmto kar- tám nedůvěřujete, máte ně- kolik možností. Tou první, kterou můžete uplatnit u vět- šiny bank, je kartu odmít- nout. „Klient si může zažádat o to, aby mu nebyla vydána bezkontaktní karta. Žádné ta- kové požadavky ale neevidu- jeme,“ říká Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank. Další variantou je napří- klad nastavit si limit, což už ale tolik bank nenabízí. „Kli- enti si u nás mohou pro place- ní bez PIN nastavit maximál- ní denní limit, po jehož vyčer- pání budeme tyto platby za- mítat,“ dodává Vladimír Ko- mjati z Air Bank. RB Chce hroby Houslový virtuos Jaroslav Svěcený má kromě hous- lí řadu dalších zájmů. Je znalec vína a kávy a teď se začal zajímat o hroby. Nejde ovšem o morbidní koníček, nýbrž o zásluž- nou věc. Vyzývá Čechy, aby adoptovali hroby na- šich velikánů. MAFRA Po Národní galerii už mají jasno i mu- zea a památkáři, co chce církev vrátit. Napilno mají právníci a kurá- toři v řadě kulturních institu- cí, zkoumají desítky podání na navrácení předmětů a sbí- rek, které jim do přelomu roku poslaly církve a jejich in- stituce. „Národní muzeum obdrže- lo devatenáct takových výzev církevních subjektů,“ říká Ivana Havlíková z Národního muzea. Výzvy se podle ní do- týkají například sbírek České- ho muzea hudby, kde je poža- dováno navrácení hudebních nástrojů, nebo sbírek Náprst- kova muzea. „Tam se jedná o předměty z bývalého misio- nářského muzea v Bohosudo- vě,“ dodává Havlíková. Minis- terstvo kultury podle jeho mluvčí Anny Ješátková po- dobné žádosti o movitý maje- tek neeviduje. „Instituce nám mají sdělit až seznam věcí, které skutečně vydají,“ vysvětluje mluvčí. Kontroluje se a ověřuje i v dalších institu- cích, ty na to mají půl roku od doručení výzvy k vydání majetku. „My jsme navrátili většinu církevního majetku právo- platným majitelům už v deva- desátých letech,“ uvedla Jana Ulipová z Uměleckoprůmys- lového musea. Řada z nich byla pak zase zapůjčena zpět. Nově bylo evidováno pouze sedm žádostí. Podobně je na tom i Národní památkový ústav, který eviduje 37 žádos- tí, mezi nimi je ovšem i pro- blematická žádost řádu ně- meckých rytířů. Pražský expri- mátor Bohu- slav Svoboda (viz foto) má p r o b l é m . M a n d á t o v ý a imunitní výbor Sněmovny doporučil, aby byl vydán k trestnímu stíhání kvůli kau- ze Opencard. To, zda bude Svoboda skutečně stíhán, má ale v rukou celá Sněmovna. Bývalý primátor a dnes posla- nec za ODS označuje obvině- ní za nesmyslné. Karta Open- card je dědictvím po bývalém vedení města v čele s Pavlem Bémem, které projekt svěřilo firmě Haguess. iDNES.cz ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz inzerce Bezkontaktně. Chci si nastavit limit Opencard. Exprimátor Prahy k soudu O kartách V Česku je nyní více než 3,5 milionu bezkontaktních karet. ● Jejich výhodou je, že při platbách do 500 korun nemusíte zadávat PIN kód a svou kartu nemusíte vůbec dát z ruky. Placení je tak rychlejší. Co se vrátí v restitucích? Restituce Církev požádala o navrácení desítek tisíc hektarů pozem- ků a 1708 staveb. ● Nejznámějšími požadovaný- mi památkami je kaple na Zelené hoře u Žďáru nad Sá- zavou (viz foto) či zámek v Kroměříži. ● Samostatnou kapitolou jsou budovy v areálu Pražského hradu. Výsledkem jednání má být dohoda, kterou by stvrdila nová vláda. ● Zatím byl žadatelům vydán jen nepatrný zlomek požado- vaného majetku. Jedná se většinou o jednotlivé parcely ve všech krajích. Kauza Opencard Lítají v ní miliony. ● Pražský magistrát v roce 2012 dal zakázku – podporu systému Opencard – dodava- teli karty, firmě Haguess. Byl to kšeft za 74 milionů korun. Město ale mělo podle vyšet- řovatelů vypsat otevřenou soutěž. ● Svoboda a další radní čelí podezření z porušení předpi- sů o pravidlech hospodářské soutěže a porušení povinno- sti při správě cizího majetku ve spolupachatelství. Městu prý způsobili škodu asi za 25 milionů korun.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 24. ledna 2014 08DOMOV Děti umí zařídit, že čistá mzda pře- sáhne tu hrubou. Ať už jsou děti radost, nebo starost, jisté je, že díky nim lze kouzlit s daněmi, a to zce- la legálně a v náš prospěch. Na každé dítě totiž může je- den z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 1117 ko- run měsíčně, což dělá přes 13 tisíc za rok. Jak na to? „Zaměstnanec pouze doru- čí své mzdové účetní kopii rodného listu dítěte. Již za daný měsíc, kdy se dítě naro- dilo, má pak nárok na uplat- nění daňového zvýhodnění,“ vysvětluje daňová specialist- ka Gabriela Ivanco ze společ- nosti Mazars. Zaměstnanci se dvěma dětmi pak mají dokon- ce ještě vyšší čistou mzdu než jejich bezdětní kolegové. Ivanco dává názorný příklad. Bezdětnému zaměstnanci s třinácti tisíci hrubého dora- zí na účet 11 015 korun. Za- městnanec se stejnou hrubou mzdou, ale dvěma dětmi, už má 13 249 korun čistého. Po- kud hodnota daňového zvý- hodnění přesahuje vypočíta- nou daň z příjmu, vzniká na- víc nárok na daňový bonus. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Protikorupční policie zasaho- vala minulý týden v České ex- portní bance kvůli devíti ob- chodním případům. Jako do- davatelé v nich figurují firmy PSJ a Sklostroj Turnov. Policie prý prověřuje, zda banka do- držela všechny zákonné po- stupy a vnitřní předpisy při schvalování úvěrů zahranič- ním investorům. Škoda je prý ve stovkách milionů. ČTK Zprávy krátce Parkanová proti pokutě Exministryně obrany Vlasta Parkanová podá správní žalobu proti po- kutě 16 tisíc korun, kte- rou dostala od Úřadu na ochranu osobních údajů za zveřejnění výslechů v kauze nákupu letounů CASA. ČTK Tři mrtví v bytě Policisté našli v brněn- ském bytě tři mrtvé muže. Neměli na sobě žádné známky poraně- ní. Jak zemřeli, určí až pitva. iDNES.cz inzerce oznamuje v souladu se zákonem ZÁMĚR na výběr zájemců na převod vlastnictví malometrážních bytových jednotek formou obálkové soutěže na těchto adresách: Veškeré informace naleznete na internetových stránkách: www.praha7.cz MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 Dělnická 31 Heřmanova 1 Heřmanova 49 Přístavní 49 U Průhonu 20 Jankovcova 45 Osadní 29 Přístavní 40 Šlo to jako po másle. Včera se na Hradě střídali možní bu- doucí ministři jeden po dru- hém. Všichni se usmívali. „Pan prezident mi udělil pár otcovských rad,“ řekl Jan Mlá- dek (obchod a průmysl), kte- rý dříve nedostal bezpečnost- ní prověrku na stupeň tajné, a podle Zemana je tak mož- ným bezpečnostním rizikem pro stát. Prezident je spokojený s Vě- rou Jourovou (místní rozvoj, na snímku). „Sám pan prezident říkal, že se mu nestává často, že je tam taková shoda,“ řekla. Ne- našli žádnou otáz- ku, na které by se neshodli. iDNES.cz Padla první klapka seriálu Kancl Režisér a herec Milan Šteindler se svým týmem včera začal natáčet českou verzi kultovní- ho britského seriálu Kancl. Fiktivní dokument popisuje kancelářský život ve firmě Papír a Print. V seriálu hrají Václav Kopta, Pavla Vitázková (oba na fotografii), Sára Venclovská a další. Seriál by se měl ještě letos objevit na obrazovce České televize. ČT Jak ušetřit na daních?Nezapomeňte Úterý 1. dubna veďte dobře v evidenci. ● K tomuto datu totiž fyzické osoby musí podat přiznání k dani z příjmů, za opoždění hrozí pokuta z prodlení. ● Pokud vám je zpracovává daňový poradce, lhůta pro odevzdání se prodlužuje do 1. července. Zásah. Kšefty za miliony Zeman. Na Hradě vládne i pohoda Nová vláda už ve středu Prezident Miloš Zeman jme- nuje vládu Bohuslava Sobot- ky příští středu ve 14 hodin, informoval včera Hrad. ● Sobotkova vláda bude mít po jmenování třicet dní na to, aby získala důvěru ve Sněmovně.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

1945 19454495 445 6490 3490 89.90� 45.90� 4490 69.90� 1190 16.90� 1500,- Eidam 30% vcelku 100 g 1500,-1500,- 3490 34343490 454545 44454545 4490 1190 Eidam 30% 111190 Eidam 30% 9090 4545 www.interspar.cz Nabídka platí v hypermarketech INTERSPAR Praha (Arkády Pankrác, Galerie Harfa, Europark Štěrboholy, Metropole Zličín, Park Hostivař) a v supermarketech Praha – Jahodnice, Praha – Lhotka, Praha – Letňany, Říčany od 24. 1. do 26. 1. 2014 nebo do vyčerpání zásob.Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podání nabídky. Jde o dokument určený výhradně k marketingovým a propagačním účelům a důrazně se nedoporučuje, aby kdokoli činil jakékoli obchodní či jiné rozhodnutí výhradně na jeho základě. Pokud tak někdo přes uvedené varování učiní, stane se tak pouze na jeho vlastní odpovědnost a k jeho škodě. Odběr možný pouze v množství odpovídajícím potřebám běžné domácnosti. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno. Seznam poboček naleznete na www.interspar.cz. -29% Nabídka se nevztahuje na supermarkety SPAR. -27% -23% -35% Paprika červená 1 kg Vepřová plec s kostí chlazená 1 kg 3434Madeta máslo Jihočeské 250 g (= 13,96 Kč/100 g) Okurky Znojmia 5 – 7 cm pevný podíl 260 g celkový podíl 520 g (= 7,48 Kč/100 g) Hello džus 100% jablko, 100% čerstvá jablečná šťáva, meruňka, hruška 1 l Možno kombinovat. Francouzské víno Chardonnay, Merlot Cinsault, 0,75 l (= 59,93 Kč/1 l) Možno kombinovat. Exkluzivně v Tatranky různé druhy 47 g (= 9,47 Kč/100 g) Možno kombinovat. Dálniční známka na rok 2014 – desetidenní 310 Kč – měsíční 440 Kč – roční pro motorová vozidla do 3,5 t 1 ks Max.Max.Max.Max.Max.Max. 101010 ksksksksksks na osobu/denna osobu/denna osobu/denna osobu/denna osobu/denna osobu/denna osobu/denna osobu/denna osobu/den Při koupi roční dálniční známky na rok 2014 pro motorová vozidla do 3,5 t škrabka na auto ZDARMA. Hodnota bude stornována na pokladně. 1 ks 38,90 Kč, cena za 1 ks při koupi 2 ks 1 ks 38,90 Kč, cena za 1 ks při koupi 2 ks 1 ks 89,90 Kč, cena za 1 ks při koupi 2 ks 1 ks 8,90 Kč, cena za 1 ks při koupi 2 ks Okurky ZnojmiaOkurky Znojmia 111111 111111111111 111111111111 111111111cena za 1 ks 111 111cena za 1 ks 111111111 111111 Max.Max.Max. 111111 balení (8 ks)balení (8 ks)balení (8 ks)balení (8 ks)balení (8 ks)balení (8 ks) na osobu/denna osobu/denna osobu/den vyhrazeno. Seznam poboček naleznete na www.interspar.cz.vyhrazeno. Seznam poboček naleznete na www.interspar.cz. pohonné hmoty AGIP v hodnotě 10 000 Kč 4. kolo4. kolo 10× Možnost výhry od 21. 1. do 4. 2. 2014. kulinářský kurz se Zdeňkem Pohlreichem 5. kolo5. kolo 10× Více informací a úplná pravidla na www.interspar.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 24. ledna 2014 10SVĚT Pravděpodobný budoucí mi- nistr zahraničí Lubomír Zao- rálek chce po nástupu do funkce pozvat do Prahy Vitali- je Klička, případně jiného líd- ra ukrajinské opozice. Nepo- važuje ale za chybu, že prezi- dent Miloš Zeman pozval bě- hem své říjnové návštěvy Ukrajiny do Prahy prezidenta Viktora Janukovyče. „Musí- me se bavit s oběma strana- mi,“ řekl Zaorálek v rozhovo- ru pro Lidové noviny. Kličko včera dojednal příměří mezi radikálními demonstranty a těžkooděnci, kteří už čtvrtý den v centru Kyjeva svádějí boje na improvizovaných ba- rikádách. Janukovyč zase ujis- til šéfa Evropské komise José Barrosa, že neuvažuje o zave- dení výjimečného stavu. ČTK Zaorálek. Chce pozvat Klička Itálie je další zemí, které vy- hrožují teroristé útoky, po- kud se zúčastní zimních olympijských her v ruském Soči. „Nemáme strach. Nachá- zíme se v dobré společnosti,“ poznamenal předseda Italské- ho olympijského výboru Gio- vanni Malago s poukazem na další země, které dostaly po- dobné výhrůžky spolu s Itálií už ve středu. Jejich obdržení potvrdily výbory Maďarska, Slovinska, Německa, Sloven- ska a USA. Rusko včera vyzva- lo k ignorování podobných e-mailových zpráv. Tyto elek- tronické dopisy se objevily po zprávách, že ruská policie pátrá po třech ženách, které jsou podezřelé, že připravují sebevražedné útoky v místě konání olympiády. ČTK Facebook je jako nakažlivá nemoc zaznamenávající vrchol před začátkem ústupu. Dva doktorští kandidáti ame- rické Princetonské univerzi- ty tvrdí, že Facebook ztratí do roku 2017 až 80 procent uži- vatelů. Vycházejí přitom ze studie vzestupu a pádu serve- ru MySpace. Na základě toho John Can- narella a Joshua Spechler předpovídají, že Facebook, který je největší on-line so- ciální sítí v dějinách, je odsou- zen k ohromnému propadu. „Nejlepší model do budouc- na naznačuje, že Facebook projde v následujících letech rychlým poklesem a ztratí 80 procent své uživatelské zá- kladny v období let 2015 až 2017,“ uvádějí vědci ve své studii, kterou zveřejnili on-line. Jejich práce však ješ- tě neprošla kritickým recenz- ním řízením. ČTK Bavorsko jako jedna z mála spolkových zemí v Německu začalo uznávat takzvané malé doktoráty z Česka. Prý kvůli tomu, aby titul Dr. mohl nosit současný generál- ní tajemník vládní Křesťan- skosociální unie (CSU) Andre- as Scheuer. Tvrdí to bývalý ba- vorský ministr školství Tho- mas Goppel. Scheuer je pode- zřelý, že jeho doktorská prá- ce obhájená na Univerzitě Karlově je plagiát. ČTK Otec FB M. Zuckerberg GETTY Biebera zatkla policie, závodil opilý Policie v americkém Miami včera zadržela popovou hvězdu Justina Biebera (foto vpravo nahoře) a obvinila ho z bezohledné jízdy a řízení pod vlivem alkoholu. Později ho pustila na kauci. Devatenáctiletý Bieber nechal v obou směrech zablokovat veřejnou silnici v Mia- mi Beach a se svým žlutým lamborghini závodil s rudým ferrari (viz foto dole) jiného řidi- če. Incident se odehrál ve čtyři hodiny ráno místního času. Letos je to už druhý „přešlap“ kanadského zpěváka, minulý týden našla policie v jeho domě u Los Angeles kokain. 3x AP Andreas Scheuer J. FISCHER Vitalij Kličko GETTY Zprávy krátce Loterie přilákala 450 tisíc lidí Slovensko si pochvaluje zájem obyvatel o účten- kovou loterii, kterou ka- binet premiéra Roberta Fica odstartoval loni na podzim s cílem omezit daňové úniky. Do soutě- že o peněžité ceny a osobní vozy se v pěti- milionové zemi zapojilo téměř 450 tisíc lidí. Berlusconi opět před soudem Milánská prokuratura včera oznámila, že zahá- jila další vyšetřování pro- ti bývalému premiérovi Silviu Berlusconimu. Tentokrát se bude týkat podezření, že podplácel svědky v procesu, ve kte- rém byl odsouzen za pla- cený sex s nezletilý- mi. ČTK Zábavný program pro celou rodinu ve stylu filmu Doba ledová se uskuteční 25.1. od 14 do 17 hod. v Galerii Harfa a je předzvěstí ohro- mující show ICE AGE LIVE, kterou přivítá nedaleká O2 arena začát- kem února. Pro děti je připravena balónková ledová show, zmrzlý kouzelník a diskotéka, malování na ob- ličej, taneční vystoupení, zá- bavné soutěže aj. Pro každého dárek s možností získat vstupenky na ICE AGE LIVE. inzerce Malý doktorát. Může za to studium v Praze Itálie. Dostala další výhrůžku Chřadnoucí oslavenec Sociální gigant má nyní více než 1,1 miliardy uživatelů po celém světě. ● Příští měsíc oslaví deset let existence. ● Jenže podle studie Facebook už od roku 2012 klesá, pokud jde o využívání dat. Průzkumy veřejného mínění také naznačují, že pro mladší uživatele už Facebook přestává být zajímavý. inzerce Facebook je nemocný, do pár let může skončit

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

11VÍKEND Po Nespoutaném Djangovi je tu dal- ší film o otrocích. Nadsázku střídá vytříbená filmařina a nečernobílé pozorování. Newyorčan Solomon Nort- hup se narodil jako svobodný člověk, měl rodinu a živil se jako houslista. Nakonec jako svobodný člověk i zemřel. Na tom by samozřejmě nebylo nic neobvyklého, kdyby dva- náct let svého života nestrá- vil jako něčí majetek. Jeho útrapy zapříčinila barva jeho pleti a to, že se roku 1841, kdy byl ve Washingtonu une- sen a prodán obchodníkům s otroky, Spojené státy dělily na otrokářský Jih a svobodný Sever. Northup po osvobození se- psal své zážitky z oné doby do knihy, podle které natočil režisér Steve McQueen dra- ma 12 let v řetězech. Pod jeho citlivým vedením se pří- běh nečekaně zotročeného Northupa nestává patetickou moralitou, ale ani nadsázkou ve stylu Tarantinova Nespou- taného Djanga. McQueen spíš jen pozoruje, mnohdy vy- tváří záměrně nejednoznač- né situace, ale o to víc je film působivější. Vizuálně nápadi- tý portrét člověka, který za znovuzískanou svobodu mu- sel zaplatit daň v podobě bití, ponižování a málem také lyn- če, ale i řadou ústupků a se- bezapření, kdy byl zbaven své identity tím, že musel při- jmout jméno Platt, stojí hlav- ně na hereckém výkonu vel- mi přesvědčivého Chiwetela Ejiofora. Tomu zdatně sekun- dují Benedict Cumberbatch a Michael Fassbender v rolích Northupových majitelů. Ostatně i oni jsou příkladem nečernobílého vyznění fil- mu. První z nich je křesťan, který je schopný empatie, ale jeho svět je omezen předsud- ky vůči černochům – jejich status majetku bere jako da- nost. Druhý, ač také křesťan, je pro změnu „otrokem“ alko- holu, sexuálně zneužívá jed- nu otrokyni a odporným způ- sobem ponižuje svou manžel- ku. Koneckonců témata ne- rovného vztahu či hranic svo- bodného jednání a z toho ply- noucích důsledků se objevila už v McQueenových předcho- zích filmech Hlad a Stud. V prvně jmenovaném fil- mu se věnoval situaci vězňů IRA v britském vězení, kteří se rozhodli držet hladovku, ve druhém zas líčil život člo- věka, který je spalován cho- robnou sexuální posedlostí. McQueen navíc dokáže vy- právět filmově, totiž obra- zem. Díky střihu je divák vta- žen do příběhu a blíží se tak perspektivě samotného Nor- thupa. Výrazné je to třeba těs- ně před jeho únosem. Nejdří- ve ho vidíme opilého v poste- li, v další scéně už ale leží spoutaný v řetězech, náš údiv a rozhořčení kopírují jeho po- city. Teprve poté následují opakující se flashbacky, kte- ré osvětlí, co se přesně stalo. Efektní je i rozpojování obra- zu a zvuku, díky němuž se opět dostáváme blíž k jinak málomluvné postavě, která sděluje víc mimikou než slo- vy. V těch nejsilnějších mo- mentech ještě pomáhá výteč- ná hudba Hanse Zimmera. 2víkend Diana Kobzanová nevycháze- la z údivu. Do své talkshow si totiž pozvala Vojtu Lavičku, talentovaného, chytrého a vtipného romského muzi- kanta, moderátora, autora hudby k několika filmům. Di- ana si nenechala ujít příleži- tost zeptat se na důvody roz- chodu Vojty s Radkem Ban- gou z Gipsy.cz, rozjásala ho představou, že by si mohl za- hrát s Danem Landou... „To by bylo super,“ smál se poba- veně houslista, načež se k hu- debním kvalitám Landy vyjá- dřil konkrétně a ne bez vý- hrad. Uvidíte dnes na Óčku. ALEŠ MEČÍŘ ales.mecir@metro.cz Lavička učitelem ÓČKO Pan Ford (B. Cumberbatch, uprostřed) je k Solomonovi (C. Ejiofor) ještě vstřícný. BONTONFILM Ceny předá Moravec Zítra budou v pražském Divadle Archa v přímém přenosu ČT2 počtvrté vyhlášeny Ceny české filmové kritiky, jimiž filmoví publicisté ohodnotí nejlepší počiny uplynulého roku. Průvodcem večera bude moderátor Václav Moravec. Sledujte dnes večer ve 21.10 hod na Óčku.ve 21.10 hod na Óčku. DRZÁ DIANA Výmluvná mimika skvělého Chiwetela Ejiofora BONTONFILM 12 let v řetězech Premiéra: včera ● Režie: Steve McQueen Scénář: John Ridley Kamera: Sean Bobbitt Hudba: Hans Zimmer Hrají: Chiwetel Ejiofor, Mi- chael Fassbender, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Ruth Negga, Paul Giamatti, Sarah Paulson a další ● USA, 2013, 134 minut inzerce PŘIJĎTE SE SVÝMI DĚTMI NA FESTIVAL VĚDY 24.1.–16. 2. WORKSHOPY POKUSY VÝSTAVY www.ocsestka.cz inzerce Film Na 12 let se stal negrem, majetkem svého pána Lavička. Chtěl bych si zahrát s Landou

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 24. ledna 2014 12VÍKEND Slovenka, která dobyla Itálii, je prvním ohlášeným hostem letošního Febiofestu. Slovenská kráska Barbora Bo- buľová známá například jako princezna z pohádky Nesmr- telná teta, žije od 90. let v Itá- lii, kde před devíti lety prora- zila filmem Ferzana Özpe- teka Svaté srdce. Hrála i ve filmech Paola Ge- noveseho Nedospělí a Ivana De Mattea Na hraně. Ve filmu o Coco Chanel se o roli mód- ní ikony podělila se Shirley MacLainovou. Za herecké vý- kony posbírala takřka všech- ny důležité ceny italského fil- mu, jako je David di Donatel- li, Stříbrná stuha kritiků a dal- ší. Na Febiofestu jí jako poctu sestaví výběr právě z její ital- ské filmografie. Mezi fanoušky je velmi ob- líbená sekce Světla severu. V rámci ní budou letos uvede- ny dva snímky – finsko-česká koprodukce Láska, soudru- hu! a norsko-český snímek Detektiv Down. Jejich před- premiéry doplní diskusní pa- nel o spolupráci českých pro- ducentů. „Diváci se tak mohou těšit na finskou režisérku Taru Mäkeläovou a norského reži- séra Barda Breiena, který se svým Kurzem negativního myšlení zvítězil v roce 2007 na Karlovarském festivalu,“ doplňují programoví ředitelé festivalu. ČTK Bobuľová je držitelkou téměř všech cen italského filmu. GETTY Novinky a program Letošní novinkou je soutěž nazvaná I ty jsi filmařem. ● Určená je pro ty fanoušky, kteří festivalu do 15. února pošlou krátký film na jakéko- liv téma natočený na mobil- ní telefon nebo tablet. ● Festival potrvá od 20. do 28. března v Cinestar Anděl, od 31. března do 17. dubna v regionálních městech. Porota Zájemci z řad filmových fanoušků se mohou hlásit do 33členné poroty, která udělí Grand Prix a je otevřená komukoli. ● Přihlášky se přijímají do 28. února. Bližší informace jsou na www.febiofest.cz. V KAŽDÉM JE KUS ROCKERA inzerce OPAČNÉ POHLAVÍ David Tristram Divadlo pro vaše výjimečné večery Bláznivá komedie, ve které mají dva manželské páry společného více, než by kdo čekal. Když zjistí, co to je, rozpoutá se peklo na zemi. O slovo se přihlásí modřiny, záchvaty hněvu, pláč, smích i policie. Hrají: J. Krausová, B. Klepl, M. Maurerová/A. Šišková, R. Štabrňák, režie: A. Kraus. www.studiodva.cz Palác Fénix, Václavské nám. 56, Praha 1 Pokladna: po-ne 11.00-19.00, tel.: 222 222 598 Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak NejbLižšÍ PředstAVeNÍ ● ● 24. 1.pá ženy přežijí (Arnold Wesker) 25. 1.so Klára a bára (Patrik Hartl) 14.00, Zdravý nemocný (Molière) 19.00 26. 1.ne Opačné pohlaví (David Tristram) 27. 1.po Vše o mužích (Miro Gavran) 28. 1.út soukromý skandál (Patrik Hartl) 29. 1.st Hvězda (Patrik Hartl) 30. 1.čt Otevřené manželství (Dario Fo a Franca Rame) 31. 1.pá Český tučňák 20.00 Febiofest ozdobí slovenská kráska

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

13VÍKEND Na prohlídku rodného domu Fidela a Raúla Castrových začaly lákat cestovní kanceláře. Vydejte se po stopách Fidela Castra a kubánské revoluce! To je slogan, s nímž se snaží shánět klienty kubán- ská cestovní kancelář. Dostanete se do kontaktu s kubánským lidem, sli- buje zhýčkaným turistům. Zájezd trvá sedm dní a zahrnuje návštěvu provincií Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Camagüey, Villa Clara a na- konec Havany. Na statku v Biránu, kde se bratři Castrové narodili, je zachován jejich rodinný dům i několik chatrčí, ve kterých bydleli haitští nádeníci vel- kostatkáře Ángela Castra, otce brat- rů Castrů, a rodinná hrobka, která byla nedávno rozšířena. I když majetek Ángela Castra je zcela restaurovaný, jeho okolí se vý- razně změnilo. Opuštěné plantáže cukrové třtiny, neobdělaná pole, tak vypadá v současnosti to, co zbylo z vý- nosného hospodářství galicijského emigranta, popisuje současný stav webový portál El Diario de Cuba. ONDŘEJ NEKOLA ondrej.nekola@metro.cz Fidel Castro při návštěvě svého rodného domu v roce 2003 PROFIMEDIA.CZ Domy diktátorů Kuba není jediným státem, který nabízí prohlídku domu, kde vyrůstali či žili představitelé diktátorského režimu. ● Do rodného domu Kim Ir-sena láká Severní Korea. Zlatým dolem obchodníků se stala v Číně rodná vesnice Mao Ce-tunga. Oblíbenou turistickou destinací je také v Německu Hitlerovo Orlí hnízdo. inzerce Celých dlouhých osm let příznivci slo- vinských Laibach museli čekat na je- jich nové studiové album. Počátkem března kapela vydává novinku pod ná- zvem Spectre. A české fanoušky potěší dozajista i to, že nové album přijede kapela osobně představit, a to do praž- ského Divadla Archa, kde vystoupí již 18. dubna. METRO Tady bydlel Fidel Castro Laibach. Nové album představí také v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

Schumann Liszt Beethoven Výjimečný klavírista opět v Praze v rámci evropského turné 3 | 3 | 2014 Rudolnum Více informací a vstupenky na www.yundi.cz K l a v í r n í r e c i t á l / P i a n o R e c i t a l Poslední šance na nejlepší vstupenky 8. 2. 2014 20:00 STÁTNÍ OPERA pRAHA ples v opere 2014 PRAHA

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

15SERVIS Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999 199. info@atspraha.cz. Pavel ChlouPek, FaCebook „To je had dvojka?“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 14:20 Smrt v ráji (3/8) 15:10 Konečně v novém 15:25 Tak neváhej a toč speciál 16:20 AZ-kvíz 16:45 Malá farma 17:05 Besipky: Uložení nákladu 17:10 Polopatě 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 První republika (2/22) Lhář prolhaná Dobový seriál (2013). Hrají: J. Vlasák, M. Plánková, P. Kříž, P. Vondráček, V. Arichteva a další. Režie B. Arichtev 20:55 13. komnata Hany Brejchové Dokument (2014) 21:24 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:25 Všechnopárty 22:10 Já a moji synové 23:25 Cesty k úspěchu 23:30 Kriminálka Paříž (87/92) Kalné vody. Kriminální seriál (Francie, 2005–2012) 00:25 MI5 (11/16) Kriminální seriál (VB, 2002–2003) 15:05 Riskantní mise speciálních jednotek (3/4) 15:55 Dobrodružství vědy a techniky 16:40 Přístav ve Vancouveru 17:30 Kancl II Nezvaný host 17:50 Vyvoleni k utrpení I 18:45 Večerníček 18:55 Pán času VII (4/13) 19:35 Postřehy odjinud 19:40 ABCD ekologie aneb Životabudič II 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Zázračná planeta: Tučňáci – život z blízka (3/3) Dospívání. Přírodopisný dokument (VB). Maskovaná kamera ve formě mláděte ukazuje, jak vypadá svět z jejich pohledu v době, kdy začínají být trochu nezávislá 21:00 Budoucnost transplantací Dokument (VB) 21:55 Mamas & Papas Psychologické drama (2010). Hrají: Z. Bydžovská, M. Issová, I. Švedov, V. Ji- ráček, P. Štorková a další. Režie A. Nellis 23:50 Dům Thriller (Kanada, 2009) 01:20 Kvarteto 01:45 Klíč 12:50 Vzpomínky (17) 13:40 Beze stopy (7) 14:30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly (8) 15:25 Ordinace v růžové zahradě (145) 16:30 Krok za krokem II (3) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Las Vegas II (3) 18:30 Ulice (2532) Rodinný seriál (2013) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Harry Potter a Tajemná komnata Fantasy film (VB/USA, 2002). V Bradavicích je nebezpeč- no! Tajemná komnata je otevřena a ve škole se dějí záhadné věci! Harry Potter musí vybojovat rozhodující zápas, aby zachránil sebe i své přátele… Hrají: D. Radcliffe, R. Grint, E. Watsonová, R. Harris, M. Smithová a další. Režie Ch. Columbus 23:15 Ruslan Akční thriller (USA/Kanada/Rusko, 2009) 00:55 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly (8) Kriminální seriál (USA, 2001) 09:40 Špinavá práce I (13) 10:30 Kdo přežije: Čína (16) 11:20 Kurýr (8) 12:15 Akta X VIII (21) 13:10 Pevnost Boyard I (1) 14:10 Simpsonovi XXII (17) 14:35 Simpsonovi XXII (18) 15:05 Bořiči mýtů IV (3) 16:10 Hvězdná brána VIII (16) 17:05 Jmenuju se Earl I (9) 17:35 Ztraceni V (9) 18:30 Simpsonovi XXII (19) 18:55 Simpsonovi XXII (20) Animovaný seriál 19:20 Kdo přežije: Borneo I (15) 20:15 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (1) Kriminální seriál (USA, 2011). Hetty se vydá do Rumunska, kde je unesena místní mafiánskou rodinou. Na její místo je jmenovaná Hunterová. Callen, Hanna, Blye a Deeksi se vydávají Hetty hledat… Hrají: D. Ruahová, E. Ch. Olsen, Ch. O´Donell a další 21:15 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (2) 22:15 Trosečníci Sci-fi film (USA, 2001). Hrají H. Jaenicke, Ice-T, M. Dudikoff a další. Režie F. O. Ray 00:15 Krvavá hostina 3: Šťastný konec Horor (USA, 2009) 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 11:00 Óčko News 11:05 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer 15:00 Óčko News 15:05 Mixxxer 16:00 Óčko News 16:05 Óčko chart 17:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity 18:30 Hip Hop Don\'t Stop 19:30 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:35 CZ & SK 21:10 Drzá Diana Talk show s Dianou Kobzanovou 21:30 Party Ride Dance music pro všechny 02:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 03:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 10:35 Policie Hamburk IV (3) 11:30 Rosamunde Pilcherová: Dlouhá cesta ke štěstí 13:30 Walker, Texas Ranger VI (10) 14:30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (3) 15:30 Místo činu: Mnichov (16) Kriminální seriál 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Farmář hledá ženu Možný zrod nových vztahů v premiérovém dílu seznamovací show 21:30 Vylomeniny Co vtipného a nečekané- ho si vymyslí na soutěžící a jak na to bude rea- govat okolí? O zábavu bude postaráno! 22:15 Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show 23:20 Vraždy v Yorkshiru: 1983 Mysteriózní thriller (VB, 2009) 01:30 Začalo to jedné žhavé noci Kriminální komedie (USA, 2001) Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Americká zpěvačka a kytaristka Janis Joplin se roku 1970 předávkovala drogami. Bylo jí: a) 27 let b) 37 let c) 47 let 2 Významné Britské muzeum v londýnském obvodu Camden bylo založeno v roce: a) 1653 b) 1753 c) 1853 3 Egyptská bohyně zpodobňovaná jako lvice, později i jako kočka, se jmenovala: a) Nut b) Hathor c) Bastet 4 Autor Malého prince, spisovatel Antoine de Saint-Exupéry se narodil v Lyonu roku: a) 1880 b) 1900 c) 1920 5 Psychicky narušený M. D. Chapman zastřelil Johna Lennona 8. prosince roku: a) 1970 b) 1975 c) 1980 Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-a,2-b,3-c,4-b,5-c. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 13,8 °C Rok výskytu: 1834 Počasí DNES ZÍTRA NEDĚLE PONDĚLÍ Min: -4 Max: 0 Min: -6 Max: -2 Min: -8 Max: -4 Min: -4 Max: 0 Sudoku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 24. ledna 2014 16SERVIS TRAMVAJENKA PRO STATEČNÉ Určitě to slýcháte taky. Bejvávalo líp. Baví se o tom štamgasti v hospodě, cestující v tramvaji i lidé, kteří rohlíky před samoob- sluhou krmí holuby. Když pominu, že ve špatných dobách se ptactvo nekrmí pečivem, ale lidi ptactvem, tak se většinou de- batující nedokážou shodnout, kdy že to bylo lépe. Jestli za „zla- tejch komunistů“, za první republiky, za Rakouska, nebo za krále Holce, když byla za groš ovce. Teď na začátku roku byla častým tématem podobných roz- prav cena jízdného, či spíš roční- ho kuponu pražské městské hro- madné dopravy. Kupon stojí 4750 korun a můžete s ním jez- dit po celé Praze, klidně i lanov- kou nebo přívozem. Od vydání první pražské tramvajenky letos v lednu uplyne 115 let, kromě ku- latého výročí mě zaujala její cena. Tehdejší „permanentní lís- tek přepravní“ stál 120 korun, tedy šestisetnásobek normální- ho jízdného. Navíc neplatil na všechny tratě, ale jen na ty patří- cí Praze, u soukromníků se muselo připlácet. Připadá vám to hodně, nebo málo? Počítejte se mnou, dneska stojí normální jízdenka (přestupní a devadesátiminutová) 32 korun. Pokud to vynásobíme oněmi šesti sty, zjistíme, že dnešní roční kupon by měl stát 19 200 korun. To je tedy čtyřikrát více, než kolik stojí roční legitka. Oproti předkům tedy jezdíme velmi levně, navíc je dnešní síť městské hromadné dopravy neporovnatelně hust- ší a máme i moderní metro. Tolik tedy jen pro připomenutí, až na nás zase přijde touha tesknit po starých časech a nadávat, že metro je nacpané, autobus jede pomalu a tramvaj nejede vůbec. Vydává MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David, Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku Sloupek ROBERT OPPELT REDAKTOR METRA PERMANENTNÍ (Ze sloupku Roberta Oppelta na této straně) Stálý, neměnný, nepřetržitý ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Grammy.Uvádí Beyoncé a Jay-Z Letošní udílení cen Grammy, které proběhne v nedě- li, budou moderovat zpěvačka Beyoncé a její man- žel, rapper Jay-Z. Kromě moderování si společně také zazpívají. Udílení cen bude přenášet kanál E! v rámci svého pořadu Live from the Red Carpet (Živě z červeného koberce). GETTY Dopisy a vzkazy Pyšná slečna Červená Slečno Červená, kdybyste nebyla na sebe tak pyšná, tak byste toho svého pra- vého už dávno měla. Větši- nou stojí přímo před vámi, ale vy ho nechcete vidět. Píšete moc hezky, ale také byste mohla psát o něčem jiném, než se jen vylévat, jak vám není ni- kdo dost dobrý. Dneska se tomu říká single, dříve pý- cha. Přeji vám příjemný obrat v pohledu na svět. PETR TOMEŠ Zličín, další ostuda Prahy Jednou z ostud Prahy je au- tobusové nádraží na Zličí- ně. Přijíždí a odjíždí od- sud plno lidí včetně zahra- ničních návštěvníků smě- řujících mimo jiné na Le- tiště Václava Havla. Veřej- né záchodky umístěné v nevábně vyhlížející bu- dově poblíž stanic autobu- sů jsou kulturním šokem pro lidi, kteří do Prahy při- cestují. Pokud opravdu spěcháte, vytáhnete pět korun za jen o něco málo lepší prostředí, než je latrí- na. Jedním slovem: fuj! B. ALEXOVÁ dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Yellow Sisters.Pokřtí album V prosinci minulého roku vydaly Yellow Sisters dvoj- album remixů, které pokřtí 1. února v pražském Ex- perimentálním prostoru NoD. Hostem večera a záro- veň kmotrem bude Petr Wajsar, který je také jedním z remixérů. MAFRA Šimon Novák Obavy mám, ale i tak ji aktivně využívám. Karel Hrdlička Ano, dávám si pozor, aby za mnou někdo nestál. Zdeněk Titl Ne, datový přenos je šifrovaný a limit na kartě nízký. Anketa z Facebooku deníku Metro Bojíte se používat bezkontaktní platební karty? Citát Ale 4750 a 19 200 je velký rozdíl, pořád si myslíte, že je dneska tak špatně? Slovo dne „Nechte se překvapit příští týden.“ JAN MLÁDEK, KANDIDÁT NA MINISTRA PRŮMYSLU Stane se nakonec Jan Mládek ministrem průmyslu? Po schůzce s prezidentem Zemanem to novinářům nechtěl sociálněde- mokratický kandidát jasně říci.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

17TECHNIKA Počítačoví hráči jsou vždy nejvíce lační, když přijde řeč na novou sesta- vu či upgrade. Technologie se mění ze dne na den, je proto často jedno- dušší pořídit kompletní sesta- vu místo vybírání jednotli- vých komponent. Srdce tako- vého stroje by měl tvořit čtyř- jádrový procesor, například model A8-5600K od AMD je ob- líbená volba kvůli režimu Tur- boboost, který vytáhne frek- venci na 3.9 GHz. Moderní ge- nerace procesorů mají vyhra- zenou část pro grafické vý- počty, v případě zmíněného typu jde o akcelerátor vychá- zející z Radeonů HD7560D. Přesto je ale samostatná grafic- ká karta nutností. Volit může- te opět mezi AMD a Nvidia. První je levnější, hráči raději preferují druhou značku, na- příklad model GeForce GT640 se rozšířil v kompletních sesta- vách. Podporuje DirectX 11.1, a dokáže proto vykouzlit na monitoru atraktivní podíva- nou. Zbytek sestavy tvoří pa- měť. 8 GB modul RAM bohatě stačí, u pevného disku je důle- žitá rychlost v otáčkách za mi- nutu – 7200 počítejte jako zá- klad. Sestavu si můžete zrych- lit o SSD disk, ale počítejte s vyšší cenou. METRO Pěkně to šlape. PROFIMEDIA.CZ I když by se dalo soudit, že po- myslnou bitvu o prvenství na poli počítačové techniky vy- hrála přenosná řešení, stolní sestavy mají své stálé a nezpo- chybnitelné místo. Důvodů je více. Nejviditelnějším je vý- kon. Komponenty v lapto- pech musí respektovat stísně- ný prostor přístroje, který se obtížněji chladí. Notebooky jsou proto převážně koncipo- vány jako nástroj pro rodin- nou zábavu. Díky většímu prostoru v desktopech je jed- nodušší i jejich oprava nebo upgrade. Miniaturizace note- booků si vybírá svou daň v po- době nezdravého držení těla a vyšší ceně. Pokud si tedy ně- kdo přeje vysoký výkon, jed- noduchý servis a přijatelnou cenu, je stolní počítač stále jasná volba. MET Největší IT e-shop v ČR www.mironet.cz PC Mironet Game 3015A AMD A8-5600K 3, 6GHz / 8GB / 500GB DVD-RW / GT640 2GB / WiFi / bez OS herní stylovka s monitorem zdarma PC Mironet Game 3015A s monitorem zdarma PC Mironet Game 3015APC Mironet Game 3015A 12.990,- inzerce Počítačové sestavy. Stále mají oproti laptopům co nabídnout Levné herní sestavy Málokdy je potkáte zabalené v líbivé krabici, ale cena je pádnější argument. ● Ostatně mnoho hráčů prefe- ruje častější obměnu celého počítače před postupným dokupováním komponent. ● Supervýkonný procesor to- tiž nedokáže dohnat handi- cap pomalých pamětí. !! Nezasíláme vzorky !! Internetový prodej !! Tyl– všestranný materiál, který můžete využít jak na odě- vy, tak jako úpletovou podšívku. Tyl Vám nabízíme ve světle růžové a fuchsiové barvě a hodí se na trička, tílka, či suk- ně. Materiál je velmi lehký, splývavý a průhledný. Skladem 260m. Max. 3 m/zák. Běžná cena: 99,- Flex-tex cena Sněhová vločka– připomínka zimy v naší na- bídce, v podobě krásného, elastického, bílého tylu. Materiál je vhodný na sukně, tuniky, či šaty, ale využijete ho i na de- korace. Výborně se hodí ke kombinování s pestrými vzory. Sněhová vločka je velmi lehká, vzdušná, průhledná a bez omezení metrů. Skladem 16 000m. Běžná cena: 79,- Flex-tex cena Úpletová pohádka– žádná nabídka se bez úpletů neobejde. My jsme pro Vás připravili skupinu úpletů různého složení, které spojuje bílá a natur barva. Úplety se hodí na trička, tílka, tuniky, či šaty a výborně doplní pestro- barevný outfit. Skladem 430m. Max. 3 m/zák. Běžná cena: 119,- Flex-tex cena Liška – krásná vlněná pletenina je to pravé pro chlad- né dny. Materiál Vám nabízíme ve výrazné rezavé barvě a je velmi vhodný na kabátky, vestičky, svetříky, či zimní tuniky. Nutno podšít. Neváhejte jedinečná nabídka. Skladem 320m. Běžná cena: 299,- Flex-tex cena Prošev – vypadá to že zima k nám již přišla a proto je třeba myslet na oděvy, co Vás zahřejí. My jsme si k to- muto účelu pro Vás připravili do nabídky prošev. Jedná se o šusťákový materiál, který je podložený vatelínem. Materi- ál můžete využít na bundy, či vesty, nebo jako zateplení, již Vašeho stávajícího modelu. Prošev Vám nabízíme ve dvou variantách. Skladem 400m. Běžná cena: 239,- Flex-tex cena Kostkáček – nabízíme Vám další vlněný materiál, který využijete na hřejivé oděvy. Tentokrát se jedná o 100% vlněný materiál v černobílé barvě s dezénem kostky. Mate- riál je slabší a využijete ho na efektní modely, či dekorace. Skladem 210m. DOPRODEJ!! Naposledy v nabídce. Běžná cena: 199,- Flex-tex cena Podšívka – další z řady podšívek je acetátová pod- šívka v růžové barvě. Tedy pokud potřebujete podšít cokoliv v růžové, či pink barvě je tato nabídka pro Vás jako stvořená. Vhodné do sukní, sak, kabátů, či šatů. Skladem 150m. Max. 3 m/zák. Běžná cena: 99,- Flex-tex cena Všestránek – jedná se o úpletovou podšívku ve sněhově bílé barvě za bezkonkurenční cenu a bez omeze- ní metrů!! Materiál využijete jak na oděvy, tak na dekoraci. Výborně se hodí na záclony, ozdobné závěsy, či podšití odě- vů. Materiál je velmi lehký, splývavý a průhledný. Skladem 3 000m. Běžná cena: 59,- Flex-tex cena 19,- 19,- 29,- 39,- 9,- 9,- 9,- 9,- -10% Jateční 31, Praha 7mobil: 776 702 285, Tel.: 283 870 783 flex-tex@flex-tex.cz Po-Pá 9.00 – 18.00, So 9.00-12.00 -10% Pouze nalátky- hotovostní Platba 114 FLEX-TEX FLEECE 119,- SATÉNY OD 79,- SAMETY OD 69,- PATChworK OD orGANZY TYL OD 99,- 39,- 39,- NA PRODEJNĚ NAJDETE I STÁLOU NABÍDKU NABÍDKA PLATÍ POUzE PRO KAmENNOU PRODEJNU Kam pro látky, či galanterii? !! JEDINĚ K NÁM !! www.FLEX-TEX.cz Herní dělo se slušnou cenovkou

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

pište a foťte na mms@metro.cz 24. ledna 2014 18SPORT Tenista Tomáš Berdych do svého prvního finále na Australian Open nepostoupil. Český daviscupový reprezen- tant podlehl v semifinále v Melbourne Stanislasi Wa- wrinkovi za tři a půl hodiny 1:3 na sety. Druhé grandsla- mové finále v kariéře mu tak uniklo. „Bylo to vyrovnané, o jednom míči a o jednom brejku. Tak to je,“ řekl Ber- dych na tiskové konferenci poté, co si krátce prostudoval statistiky zápasu. Z těch vy- plývá, že český tenista v utká- ní vyhrál 142 výměn a pro- hrál jen o jednu více. „Těžko se hledá mezi námi rozdíl, to bych musel být skoro génius, aby ho našel,“ dodal. ČTK Zatímco většině fanoušků Manchesteru United dochází s výkony trápícího se anglic- kého fotbalového mistra trpě- livost, jeden už je považuje přímo za zločin. Po středeční prohře v semifinále Ligového poháru se Sunderlandem v opilosti volal na policii a do- žadoval se návratu trenéra Alexe Fergusona k týmu. Policie podle očekávání muži nevyhověla: „Pokud chcete mluvit se sirem Alexem o aktuálních fotbalo- vých výsledcích, doporučuje- me vám kontaktovat přímo Manchester United.“ ČTK 1 3sport A. Ferguson (nahoře) GETTY Opilec. Volal na policii, žádal návrat sira Alexe S Wawrinkou prohrál sedmý z posledních osmi duelů. AP Stanislas Wawrinka Petr Nedvěd Plzeňští fotbalisté na soustře- dění v Turecku porazili litev- ský Atlantas Klajpeda 4:0. Góly padaly jen v 1. půli. SIM Číslo dne 86Andrea Zemanová se stala 86. členkou české olympijské výpravy. Skikrosařka se dočkala nominace do Soči na poslední chvíli díky přepočítá- ní kvót po potvrzení účasti ze strany jednotlivých národ- ních olympijských výborů. Zprávy krátce Zase se trefil Nejproduktivnější český hokejista v KHL Jan Ko- vář se zasloužil jedním gólem a jednou asistencí o vítězství svého Magni- togorsku 4:3 na ledě No- vokuzněcku. Brabec klokanem Zkušený obránce Erich Brabec pomůže Bohemi- ans Praha 1905 v boji o záchranu. Šestatřiceti- letý fotbalista přichází do posledního celku první ligy po ukončení angažmá v Senici. ČTK www.hcsparta.cz Vstupenky v síti Ticketportal vs pátek, 24. lEDNA 2014 – 18.30 Tipsport arena PRAHA NA UTKÁNÍ ZVE petr ton SPECIÁLNÍ UTKÁNÍ JIŽ 28. A 31. LEDNA SPECIÁLNÍ UTKÁNÍ JIŽ 28. A 31. LEDNA inzerce 3 Tomáš Berdych Sety: 3:6, 7:6, 6:7, 6:7 Esa: 21:18 Dvojchyby: 7:4 Vyrovnaný duel vyhrál jeho soupeř 93 je jeho Hokejoví reprezentanti už znají čísla, se kterými budou hrát na olympiádě v Soči. Bitvu o číslo 93 vyhrál veterán Petr Nedvěd, stejné číslo totiž obvykle nosí Jakub Voráček. Uplatněno bylo nepsané pravidlo, že první volí starší hráč, a tak Voráček bude mít číslo 89. Bek Tomáš Kaberle bude mít sedmičku, jelikož patnáctka, která patřila tragic- ky zesnulému Janu Markovi, je v národním týmu vyřazena. Všichni ostatní mají čísla, s nimiž v reprezentaci nebo v klubu obvykle nastupují. Fotbal. Plzni se v přípravě daří

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

19SPORT Hejnová se do plné zátěže dostane nejdříve v dubnu. ČTK • VÝKLAD z KARET. Volejte nebo pište sms na tel.: 775 055 306 • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • AKCE LEDEN! Vyklízíme byty, domy, půdy, sklepy, garáže. Bou- rací práce, stěhování, doprava po Praze zdarma. Tel: 774 759 671, www.stehovaniradost.cz Práce - nabídka • Přijmu automechanika/auto- klempíře, i brigádíka, mzda 10- 25.000 Kč dle pracovního nasaze- ní. Neratovice-Čakovičky, 15 min. bus z „M“ Letňany. 722056266 • Přijmeme OBCHODNÍHO ZÁSTUP- CE do aut. průmyslu. Provizní ohod- nocení, na věku nezáleží. Pro úspěš- né služ. auto. Tel: 774033220, domea.partners@email.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400 Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Hledáme prodejce NĚMECKÉHO produktu, ŽL, automobil podmín- kou! Prvotřídní provize! Bez vlast- ních investic! Splňte si své sny! Tel. 273130298 • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200 Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu ambasády v centru Pra- hy. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633. • Firma přijme větší počet zaměst- nanců na pozici uklízeč/ka na HPP, jen pro OZP (dříve ZTP). Informace na tel.: 606 622 688, roman.riha@gsus.cz • Autorizovaný servis na Pra- ze 4 přijme na plný pracovní úva- zek pracovníka na mytí vozidel. T: 244112401, 244112424, e-mail: infopraha@gederalcars.cz • Úkl. FA přijme ženy na DPP, úklid ubytovny v P4, Novodvorská 153. Po-Pá, 8-12.30 h., 4.600 Kč. Osobně na recepci ubytovny 28.1. a 29.1., 10-11.30 h. • Stock Business a.s. Akciová spo- lečnost s dlouholetou tradicí přijme do obchodního oddělení samostat- néacílevědomékolegy.Finančnígra- motnost nebo obchodní zkušenosti výhodou. Nabízíme zajímavou práci na HPP, fixní a provizní část mzdy. Více informací na čísle 211153352 či info@stockbusiness.cz • Spol. Agusta hledá kontrolory skladových systémů. Nástup únor 2014. Kontrolní práce v logistickém centru Jirny. Požadavky: pečlivost, flexibilita, základy PC, VZV výhodou. Další 9-16,00 na tel: 774483361. E-mail: nabor@agusta.cz • Česká firma s dlouholetou tradicí vypisuje konkurz na místo obchod- ního zástupce. Jste pracovně zdat- ní, organizačně schopní, psychicky odolní, komunikativní a flexibilní? Pokud myslíte, že ano, volejte 608 813 237. Získáte zajímavou, samostatnou a velmi dobře place- nou práci. Po zapracování služeb- ní auto a další benefity. • Poznejte rozmanitou práci u svě- tového lídra v čistírenství. Čistírny Bel&Blanc a 5aSec ročně obslouží tisíce klientů. Poznej jak náš odborně zaškolený personál svojí každodenní prací buduje náš společný úspěch a staňsejednímznás.Natvůjživotopis čekáme na: jdvorak@beletblanc.cz • Přijmeme řezníka - řeznici do exkluzívní prodejny masa a uzenin na Kozím Plácku. Nabízíme: práci ve vyhlášené prodejně, stravenky, firemní slevy a výhody, dobré pla- tové ohodnocení, dlouhý a krát- ký pracovní týden Po-So.Požadu- jeme: výrobnou znalost masa, příjemné vystupování, komuni- kativnost, částečná znalost AJ výhodou. Životopisy zasílejte na: prodejna-kozi@madegroup.cz • Učitelé Aj, Rj, Nj pro SŠ P8. T. 602 360 166. • Lisovna plastů v Praze 9 přijme montážní pracovnice, nástrojáře a seřizovače vstřikolisů. Nástup možný ihned. Tel: 605 245 900, 246 082 406 • Agentura Pancéř s.r.o. přijme INVALIDY na ostrahu administra- tivních budov v Praze, 12-ti hod. směny, denní, noční PO-NE, vrát- nice, pochůzková činnost. HPP + stravenky. Tel. 739571236 • Správní firma PŘIJME ÚDRŽBÁ- ŘE byt. domů. Podmínka: praxe, flexibilita, zk. na kotelny a elektro výhodou. Podrobný životopis zašle- te na: avema@avema.cz Vzdělávání - Kurzy nabíd. • KURZY ÚČETNICTVÍ v centru Pra- hy od 3.2.2014. Nabídka zaměst- nání v ekonom. profesi účetní. Tel.: 220 921 440, www.ucetnikurzy.cz Finance - nabídka • Užijte si povánoční slevy s půjč- kou od PROFI CREDIT až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000. • Půjčujeme peníze oproti zásta- vě nemovitosti, splatnost až 15 let bez prokazování příjmů, nízký úrok, vykupujeme nemovitosti. Tel: 775439282, 777696836 • Poskytuji půjčky zajištěné nemo- vitostí. Rychlé a seriozní jednání. Bez dokládání příjmů a registrů. Volejte p. Tesař tel. 733 471 174 • 500-5000 bez registru na OP do 10 min v hotovosti. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papírnou 5. T: 775243075 Hobby - poptávka • Koupíme sbírky známek, sta- rých pohlednic, mincí, vyznamená- ní a bankovek. Přijedeme, ocení- me. Tel.: 734 105 589, prodejna 284 824 040 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 • Koupím německé vojenské věci z 2. sv. války: maskáče, přilby, dýky, vysílačky, pilotní kukly, kom- binézy, přístroje z letadel, atd. tel.: 602 385 958 • Mongolské, čínské, tibetské, indické starožitnosti z bronzu, slo- noviny, stříbra, kamene, jadeitu, porcelánu, dřeva i obrazy koupí sběratel. 776358865 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Slušný pár hledá byt v Praze s dobrým spojením MHD. Zařízený i nezařízený v dobrém stavu. Dlou- hodobě. Solidní jednání. RK nevo- lat. TEL: 604778666 • Tímto poptávám buď menší byt do 10 tis. nebo potom větší s cenou do 15 tis. Především mě zajímá dobré spojení MHD: Děku- ji. 774 514 241 Nemovitosti - nabídka • Prodám nebytový prostor v osob- ním vlastnictví (sauna), 46 m2 , cena dohodou. Lokalita Praha 8. Tel.: 774 204 549 Nemovitosti - poptávka • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme coko- li – privatizaci, právní vadu, dluhy, exekuce. T: 800662222 • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 Byty - poptávka • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • PENÍZE za Váš byt - rychle a spo- lehlivě. Dluhy a případné exekuce vyreším. Právníka zajistím. Volejte 608 483 336. • VOLEJTE ZDARMA, soukromá osoba koupí byt v Praze (dluhy - exekuce) uhradím. Platba rychle. Tel.: 800 204 000 • Koupím byt nebo dům v Pra- ze i před privatizací, zadlužený, s právním problémem, vše vyře- ším, mohu půjčit peníze (krátko- době). Tel.: 777186336 • ZÁLOHA 100.000 Kč IHNED. Pří- mý zájemce koupí byt v Praze pro investici. Tel.: 777 21 21 34 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 773 907 134 Ostatní • OKAMŽITÁ HOTOVOST - Výkup zlata, stříbra, ceny dle bursy, analýza na vl. oči, peníze hned. P-3, Slezská 125, „M“ Flora, t:608776313, www.oro-praha.cz • Nemáte nevyužité housle, violu, čelo, basu, el. kytaru či saxofon nebo trubku? Koupím i poškozené a nekompletní. Tel: 728473687 Intimní - nabídka Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Služby - nabídka PŮJČKY OD 5 000 - 50 000 BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 731 782 308 736 204 410 www.uverihned.cz VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 CENTRA a.s. přijme Údržbáře objektu Požadujeme: vyhlášku 50 elektro min. § 6 zkušenost s údržbou objektových technologií. Nabízíme: pracoviště – Praha. Kontakt: prace@centra.eu Peníze v hotovosti za byt v Praze Zaplatím vaše dluhy a exekuce Neplatíte žádné provize tel.: 722 61 31 91 mail: bytvpraze@atlas.cz Nemám práci, ale čas na SEX• ANO! Vyplň ho!Tel: 724830977! Vyber si parádní ženu na• zálety ve tvém okolí! Jakou bo- kovku bys chtěl? Stačí napsat SMS ve tvaru 16MLN a text na 909 15 40 Nezralá dívka Zora, 19 let.• Zaveď mě do tajů perverzního SEXU! Volej 909 90 99 25 nebo piš SMS na 909 15 50 s kódem 65KNA a textem! Symfonie slasti s ženou bez• zábran! Manžel má prachy a já chuť si tě zhýčkat! Miriam 34. Brnkni mi na 909 801 801 kód RZG39 Vdova v nejlepších letech• a slušně zajištěná! Chybí mi pořádnej „chlap“, co se nebo- jí mi to udělat! HNED! Vytoč 909 80 50 40 nebo napiš SMS na 909 15 40 s kódem 99SMS a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Zraněná překážkář- ka Zuzana Hejnová už lehce sportuje. Nejlepší evropská atletka uplynulého roku chodí do po- silovny, začala plavat a věří, že do letní sezony se dá do po- řádku a dobře se připraví na srpnové mistrovství Evropy v Curychu. Její zlomená zá- nártní kůstka na malíčku levé nohy se hojí dobře. Na operovanou nohu ale nesmí našlapovat, používá berle. Ne- měla by ani poskakovat po té zdravé. „Snažíme se,“ přizna- la překážkářka. Loni neprohrála ani jeden ze 13 startů. Absolvovala ce- lou podzimní přípravu, ale na začátku roku jí při tréninku kost zničehonic praskla. Když se jí to stalo, hned věděla, že je to průšvih. Teď musí vyne- chat halovou sezonu. ČTK Citát „Nebolí to. Vůbec.“ ZUZANA HEJNOVÁ, ČESKÁ ATLETKA Zprávy krátce Už mají jistotu Hokejisté Lva Praha mají sedm zápasů před kon- cem základní části KHL jistotu, že si stejně jako v minulé sezoně zahrají play-off. Včera 3. tým Zá- padní konference ne- hrál, ale díky výsledkům ostatních zápasů získal definitivu postupu do bojů o Gagarinův pohár. Derby pro Tatran Florbalisté Tatranu Stře- šovice vyhráli v přede- hrávce 22. kola extraligy v pražském derby na hřišti Chodova 7:6. Extra- ligu vedou o 4 body. ČTK Zraněná noha se hojí dobře

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/

Dolce Gusto Piccolo Káva nemusí být jen černá! Kávovar, který všichni chtějí. od 1 099 Kč Nokia Lumia 520 Chytrý telefon s Windows 8 za neodolatelnou cenu! cena na Zboží.cz od 2 989 Kč Samsung Galaxy Gear Budoucnost je teď a tady: Nejchytřejší hodinky na světě. cena na Zboží.cz od 4 499 Kč Calvin Klein Euphoria Nejoblíbenější dámský parfém za šokující cenu. cena na Zboží.cz od 548 Kč Nehledejte slevy, ale rovnou nejvýhodnější internetovou nabídku. Barum Polaris 3 165/70 R13 Zima se vrátila! Neriskujte na letních gumách, kupte výhodně zimní pneu. cena na Zboží.cz od 768 Kč Dolce Gusto P Káva nemusí být jen černá! cena na Zboží.cz od www.zbozi.cz Cenové rozpětí je platné k 24. 1. 2014.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-24-1-2014/