METRO Praha - 28.3.2017http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Úterý, 28. března 2017 Č. 62, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 7 7 1 2 1 1 7 8 1 0 0 2 2 6 0 7 1 S C A R L E T T J O H A N S S O N V KINECH ve 2D a 3D OD 30. 3. /OfficialGhostInTheShell GhostInTheShell-Film.cz #GhostInTheShell inzerce Osudná zástava srdce Ve věku 65 let zemřela v neděli v Praze v motolské nemocnici zpěvačka Věra Špinarová. Ve středu zkolabovala při koncertu v Čáslavi, kde měla zástavu srdce. Poslední rozloučení bude v Ostravě. STRANA 6 VYHLAŠUJEME BOJ PROTI JARNÍ ÚNAVĚ POSILTE VLASTNÍ IMUNITU. ZKUSTE PÁR TIPŮ DENÍKU METRO STRANY 9 AŽ 17 Svátek slaví: Soňa Titulky, nebo dabing. V televizi bude výběr Vysílání hlavně v angličtině. Má zlepšit jazykovou vybavenost Čechů. Od příštího roku. Veřejnoprávní televize nabídne možnost přepínání mezi verzí dabovanou a v originálním jazyce s českými titulky STRANA 4 Shiffrinová a 15 milionů Americká sjezdařka Mikaela Shiffrinová si z lyžařů, snowboardistů a biatlonistů vydělala v uplynulé zimě nejvíce na odměnách za závody. V přepočtu si přišla na 15 milionů korun. STRANA 23 Pražský arcibiskup Dominik Duka požehnal DVD s filmem Anděl Páně 2 režiséra Jiřího Stracha. Slavnostního křtu se zúčastnili i herci Ivan Trojan a Jiří Dvořák. ČTK Kancléřka je povzbuzena Jasné vítězství v zemských volbách v Sársku vnímá německá kancléřka Angela Merkelová jako povzbuzení do tohoto volebního roku. CDU hlasování v Sársku vyhrála se ziskem 40,7 procenta hlasů. STRANA 8

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz PRAHA úterý 28. března 2017 02 Půjčovny vozítek se nevzdávají. Zákon ale překračují dál. Segwaye se již na Staroměstském ná- městí neobjevují, nahradila je však jiná vozítka. Ta, která tu na zákazo- vých značkách nenajdete. „Turistům je možné půjčit ledacos,“ kroutí hla- vou čtenář David Sedlecký. Pojízdná vozítka musela na konci loňského roku z širšího centra metro- pole zmizet. Podnikatelé, kteří měli na jejich půjčování založený byznys, se ale nevzdali a přeorientovali se na elektrokoloběžky, na kterých dál vozí turisty centrem. Podle mluvčí praž- ských strážníků Ireny Seifertové zde koloběžkáře již pokutovali. „Strážníci již takovéto jezdce zazna- menali a řešili například na Malé Stra- ně, kdy skupina na elektrokoloběž- kách jela po chodníku. Z hlediska zá- kona je uživatel elektrokoloběžky a tříkolky posuzován jako cyklista. Šlo tedy o přestupek,“ řekla deníku Metro Seifertová. Další nepříjemný vedlejší efekt, který podle ní situace kolem provozování vozítek v centru přinesla, je používání koloběžek coby reklamních poutačů. Z takto doveze- ných vozítek totiž jejich provozovate- lé často nabízejí své služby. „Osoby, které mají poutače na starosti, mívají mnohdy u sebe také letáky s odka- zem na kamennou provozovnu. V těchto případech se dopouštějí po- rušování tržního řádu a nedovolené- ho nabízení reklamy,“ dodává Seifer- tová, podle které jim za podobné pře- stupky hrozí na místě bloková poku- ta až do výše pěti tisíc korun. „V přípa- dě postoupení správnímu orgánu až třicet tisíc,“ dodává. Proti segwayům brojila v minulosti hlavně radnice Prahy 1. Vadilo jí, že se na nich proháněli turisté mezi chodci. Nyní se k sousední dvojce při- pojila také Praha 10, která po hlav- ním městu žádá rozšíření zákazu segwayů i na část svého území. Obává se totiž, že se problém brzy přesune právě k nim. „Původní vymezení záka- zu vozítek se rozšířilo na Prahu 3 a na Prahu 4, čímž začíná trpět sousední Praha 2, kam se jejich provoz částeč- ně přesunul. Měli jsme proto odůvod- něné obavy,“ vysvětluje radní pro do- pravu Martin Hejl. FILIP JAROŠEVSKÝ Přesto, že Vaše šperky již vyšly z módy, jsou zašlé, poško- zené či polámané, zjistíme jejich ryzost a bez úředních průtahů vytěžíte okamžitě a v hotovosti maximální možný zisk. Výkup drahých kovů je nejrychlejší způsob, jak své peníze znovu zhodnotit. Ve zlatnictví Sherri, které najdete v obchodní pasáži Ga- lerie Myšák, na adrese Vodičkova 31, pouze minutu chůze od tram. zastávky Vodičkova, vám bez úředních průtahů nabídnou okamžitě a v hotovosti maximální možnou cenu za vaše staré zlaté prsteny, řetízky, zlaté zuby, ale také za zlaté i stříbrné mince, brože či stříbrné příbory. Zákaz- níci bývají mile překvapeni, když částky mnohdy přesahují až desetitisíce korun. „Cena za 1kg ryzího zlata šplhá k částce až 1 032 000Kč, což je 1 032Kč za 1 gram. Zlato je přitom veřejností podce- ňováno, např. nevzhledné zubní korunky je možné přemě- nit na částky pohybující se kolem 2 000 až 4 000 korun,“ konstatuje manažer zlatnictví Sherri. Výhodou zlatnictví Sherri je především prostor umístěný v obchodní pasáži, což umožňuje diskrétní a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Kromě seriózního a kompetentního stanovení ceny je možné také odborné poradenství. „Spokojenost našich klientů je nám dokazována jejich zvyšujícím se po- čtem, a to na základě dalšího doporučení, „uzavírá manažer zlat- nictví Sherri. Přijďte se také přesvědčit do zlat- nictvíSherri,jen2minu- ty chůze od tramvajové zastávky Vodičkova. Zlatá horečka Výkup Zlata Ve ZlatnictVí Sherri Galerie Myšák - Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1, 1 min. chůze od tram. zastávky Vodičkova směr Václavské nám. Odpověď: Neexistují žádné léky, kapky, cvičení ani speciální brýle, které by mohly vzniklý šedý zákal odstranit. Jedinou možností léčby je chirurgický zákrok, během kterého oční chirurg nahradí vaši zkalenou oční čočku čočkou umělou. Ta v oku zůstává po celý zbytek života. Na rozdíl od kontaktních čoček ji není nutné vyndávat ani čistit. Zákrok je ambulantní a bezbolest- ný, na operačním sále strávíte asi 15 minut. Opravdu se není čeho bát. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny. Pokud na operaci půjdete, věnujte pozornost výběru kvalitní nitrooční čočky. Například tzv. žlutá nitrooční čočka je stabilní, odolná vůči po- škození a především má v sobě žlutý filtr. Ten omezuje průnik škodlivé části modrého spektra světla do oka a tím snižuje riziko poškození sítnice a následného zhoršová- ní zraku. V DuoVizi jsou tyto žluté čočky samozřejmostí,“ říká primářka Oční kliniky DuoVize MUDr. Lucie Valešová. Rádce Otázka: Mám šedý zákal a zhoršuje se mi zrak. Operace se ale bojím. Dá se šedý zákal vyléčit i jinak než operací? Více na: www.duovize.cz Segwayáři vyměnili vozový park. Jsou však na tenkém ledě. DAVID SEDLECKÝ Tipy na dnešní den inzerce Koloběžky místo segwayů BESEDA V Knihovně Václava Havla se od 19 hodin koná beseda na téma Kam kráčí tištěná média?. Jde o se- tkání s letošními laureáty Perout- kovy ceny: autorem televizního pořadu Historie.cs Vladimírem Kučerou a komentátorem Hospo- dářských novin Petrem Honzej- kem. Diskutovat budou i Petr Pi- thart a Pavel Fischer. PŘEDNÁŠKA Od 18 hodin bude ve Studiu DK v Karlíně přednáška s názvem Sta- ré Podskalí – představy vs. skuteč- nost. Historické Podskalí bylo osa- dou starší než Nové Město, požíva- lo značnou míru samosprávy, stály zde nejméně čtyři kostely a množ- ství výstavných plaveckých domů. Přednáší historik umění Jakub Sy- necký, vstupné 80 korun. MET foto za 300 Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz PRAHA úterý 28. března 2017 03 KAŽDÝ DEN VYBÍRÁME Z .CZ Praha on-line METROPOOL Kam vyrazit večer v Praze Svůj tip pošlete na Metro.cz do článku Praha on-line! Váš oběd v metropoli foto za 300 Kč Železniční kontej- nery se v Maleši- cích překládat nebudou. Ovzduší plné prachu, hluk a stovky projíždějících nákla- ďáků. Tak vypadala noční můra místních z desáté měst- ské části, kde mělo vznik- nout kontejnerové překladiš- tě. Nyní se ale zdá, že si mo- hou oddechnout. Podle radní- ho desáté městské části Bohu- mila Zoufalíka bude totiž pro- jekt muset projít podrobněj- ším zkoumáním vlivu na ži- votní prostředí. „Magistrát svým rozhodnu- tím v podstatě uznal, že naše připomínky jsou závažné a že je třeba se plánovanému projektu věnovat víc. Je to pro nás dobrá zpráva. Zname- ná to, že se překladiště zatím stavět nebude a existuje šan- ce, že se nám projekt podaří zastavit úplně,“ říká radní Zoufalík. Posudek EIA zpracovaný in- vestorem obdržela Praha 10 koncem minulého roku. Pro- ti záměru se během následují- cího měsíce spojili nejen za- stupitelé Prahy 10, ale také Prahy 9 a 14. Záměr vybudo- vat v Malešicích obří překla- diště, kde by se z vlaků naklá- daly kontejnery na kamiony, přitom dotčené radnice kriti- zovaly už při připomínková- ní návrhů Metropolitního plá- nu. Záměr zbudovat ho na de- sítce ale v návrzích pokaždé zůstal. V minulosti se diskuto- valo také o umístění překla- diště v nedalekých Kyjích. Další dnešní tipy sdílejí čtenáři na webu metro.cz ● Renáta Novotná: Doporuču- ji návštěvu Staré Hospody v Hloubětíně, kousek od me- tra. Je tam příjemné poseze- ní, vaří dobrá jídla, je to ce- nově dostupné. Pěkné pro- středí je rozděleno na kuřác- ké a nekuřácké, tak neváhej- te a navštivte Restauraci Na Staré Hospodě! ● Kateřina Crhová: V kavárně Duende v ulici Karoliny Svět- lé je vždy živo a pestrá spo- lečnost. Cítím se tam volně. A pak mám ráda kavárnu kina Atlas. Sice zavírají v je- denáct, ale ochotně upraví otvíračku a je tam asi nejšar- mantnější obsluha v Praze. Stejky i Thajsko Kam na oběd v okolí Anděla? Možností je hod- ně. Skvělé stejky vám udělají v TGI Friday\'s nebo v El Barrio De Án- gel. Thajské nudle zase umí v Modrém zubu. A českou klasiku ve Zla- tém Klasu. Tam mají i skvělou tankovou Pl- zeň. Enjoy Angel! Petr Holeček Plno dobrot Pokud chcete zažít ne- všední snídani, luxusní oběd, romantickou veče- ři nebo jen zajít na dob- ré kafe, tak doporučuju podnik Eska v Karlíně. Kromě příjemně stráve- né chvilky si můžete domů také odnést výbor- né, ještě teplé pečivo, domácí másla, marmelá- dy nebo pomazánky. Jan Svoboda FILIP JAROŠEVSKÝ dopisy@metro.cz Začala výstava o běhání V pražském běžeckém centru Running Mall je možno zhlédnout výstavu s významnými artefakty z běžecké a atletické minulosti. Zahájení výstavy, připravené ve spo- lupráci s Národním muzeem, se zúčastnila i bývalá atlet- ka Dana Zátopková. Děkujeme Václavu Juklovi za fotku! Aktuální fotografie z Prahy posílejte na mms@metro.cz Technická správa komunika- cí zahájila výstavbu nové láv- ky pro pěší nedaleko stanice metra Jinonice. Nová lávka bude sloužit pěším, kteří míří od stanice metra do roze- stavěného areálu Waltrovka. První chodci se po lávce projdou na konci září, o mě- síc dřív by měla skončit i re- konstrukce stanice metra. „Konstrukce je navržena ve spolupráci s architektem a svým tvarem zapadne do ře- šení celé lokality,“ uvedl ná- městek primátorky pro do- pravu Petr Dolínek. Součástí projektu je i úprava veřejné- ho osvětlení. ROW Stovky kamionů Pokud by železniční překladiš- tě v Malešicích skutečně vzniklo, oblastí by každý den projely stovky kamionů. ● Na překladišti by navíc kaž- dý den projížděly dlouhé ná- kladní soupravy, hlavně mezi šestou a dvaadvacátou hodinou. To přiznal i develo- per v dokumentaci projektu. ● Podle čtenáře Martina Pave- lečky nemá překladiště firmy Rail Cargo navíc vůbec sloužit metropoli. inzerce Překladiště nepostaví Nová lávka. Usnadní cestu do Waltrovky Zprávy krátce Celníci zavřeli nelegální kasino Jako dobročinný spolek se v Dejvicích maskova- lo nepovolené kasino. Provozem bez povolení vznikla škoda asi tři mili- ony korun. Celníci kasi- no při kontrole minulý týden zavřeli a zabavili 25 hracích automatů, elektromechanickou ruletu a přes 125 tisíc korun v hotovosti. Provo- zovatel kasina na Vítěz- ném náměstí neměl po- volení ministerstva fi- nancí. Hrozí mu pokuta až 50 milionů korun. Peníze radnicím Magistrát rozdělí praž- ským radnicím na inves- tiční akce z rezervy měs- ta 1,276 miliardy korun. Schválil to magistrátní fi- nanční výbor, ale rozdě- lení musí ještě schválit zastupitelstvo. Finance mají jít na 72 projektů. Radnice na magistrát zaslaly 160 žádostí za 2,738 miliardy ko- run. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz DOMOV úterý 28. března 2017 04 Policisté, kteří se zabývají kauzou Čapí hnízdo, požáda- li o prodloužení lhůty na pro- věřování. Do konce března měli rozhodnout, zda něko- ho obviní, nebo případ odlo- ží. O jak dlouhý odklad pů- jde, zatím není jasné. „Prově- řování bude dále pokračovat, lhůta se opět prodlouží,“ uvedla mluvčí Městského státního zastupitelství v Pra- ze Štěpánka Zenklová. Přípa- dem se zabývá hospodářská kriminálka na základě ano- nymního trestního oznáme- ní, rozhodnout měla do pát- ku. Policie se k prodloužení lhůty nevyjádřila. Vyšetřovatelé zkoumají při- dělení padesátimilionové do- tace farmě Čapí hnízdo na Be- nešovsku, která patří do hol- dingu Agrofert ministra fi- nancí Andreje Babiše. Dotace byla určena pro malé a střed- ní firmy, což Agrofert není. Problematické je to, že Babiš před vypuknutím kauzy tvr- dil, že Čapí hnízdo je jeho dítě, firmu pak převedl na ro- dinné příslušníky, protože Agrofert by dotaci nedostal, Čapí hnízdo se pak vrátilo zpět do jeho rukou. Babiš již dříve uvedl, že kauzu označu- je za vykonstruovanou. Dotací se zabýval také ev- ropský Úřad pro boj proti pod- vodům (OLAF). Evropská ko- mise si proto zažádala do Čes- ka o některé dokumenty k udělení dotace. Zatím ne- rozhodla. iDNES.cz Vysílání v angličti- ně má zlepšit jazy- kovou vybavenost Čechů. Jedni nadávají na český da- bing a druzí prostě nechtějí ti- tulky. Poslankyně Markéta Adamová přišla s návrhem, jak vyhovět oběma stranám. Její nápad má ale primárně pomoct zlepšit jazykové zna- losti Čechů. Česká televize má už od příštího roku nabí- zet možnost jednoduše přepnout mezi dabovanou verzí pořadu a tou v originál- ním znění s českými titulky. O jejím návrhu se bude jed- nat přesně za týden v rámci zákona o elektronických ko- munikacích. Ten má být ve Sněmovně schválen ve zrych- leném čtení. Nápad Adamové má podporu napříč politic- kým spektrem. „Je paradoxní, že do roku 2003 vysílala Česká televize velkou část pořadů v dvojja- zyčné podobě a dnes v době chytrých televizí je tato služ- ba méně dostupná. Pokud to technologie umožňuje, je na čase to změnit,“ uvedla Ada- mová. Česko v současnosti přechá- zí z DVB-T vysílání na nový DVB-T2 formát, v letech 2018 až 2020 by se měly souběžně vysílat obě varianty. Dvojja- zyčné vysílání nabízí Česká televize u vybraných pořadů v satelitním vysílání. „Počet pořadů odvysíla- ných v duálním režimu stou- pá v posledních čtyřech le- tech asi o 300 hodin ročně. Nedávno jsme v duálním reži- mu začali nabízet také vybra- né dětské pořady stanice ČT :D a snímky na ČT art jsou vy- sílány takřka výhradně v pů- vodním znění,“ říká mluvčí České televize Karolína Blin- ková. Podle ní nebude snadné ná- vrh Adamové převést do pra- xe. „Druhá vlna digitalizace bude stejně náročná jako prv- ní a vyžádá si několik let pří- prav,“ upřesňuje Blinková a dodává: „Distributoři také nechtějí z obavy možného pi- rátského šíření děl poskyto- vat pořady v původním znění, zejména jde-li o angličtinu.“ V originálním znění s titul- ky vysílala některé pořady v minulosti už například FTV Prima. Šlo například o oblíbe- né seriály Jak jsem poznal vaši matku či Teorie velkého třesku. Prima se už od 1. břez- na připojila do sítě DVB-T2. „V současnosti kapacita pře- chodového multiplexu duální vysílání neumožňuje, ale do budoucna zvážíme možnost vysílání zahraničních pořadů v originálním znění,“ říká mluvčí FTV Prima Gabriela Se- mová. MAREK HÝŘ, PAVEL URBAN Bez mráčku Květiny už rozkvétají. Na horách si slunečné počasí užívali i lyžaři (na snímku vlevo je skiareál Zadov). Teplé počasí sice zhoršuje kvalitu sněhu, ale lyžovat se ještě dá. I dnes bude ob- loha bez mráčků, od zítřka se ale objeví přeháňky. Nej- teplejším dnem bude pá- tek, kdy teploty místy pře- konají 22 stupňů. O víken- du se ochladí, ale jen nepa- trně. Příští týden bude až 16 stupňů. 2x MAFRA Zprávy krátce Masakr ve firmě. Policie vyslýchá možné útočníky Policie oznámila výrazný posun v případu brutální- ho přepadení rodinné fir- my vyrábějící náhradní díly na veterány v Horusi- cích na Táborsku. Obvini- li dva cizince, nyní je vy- slýchá. Útok se stal v září 2015 a běsnění skupiny mužů nepřežili dva lidé. Obviněných ještě přibu- de. iDNES.cz Nový ministr Náměstek na minister- stvu průmyslu a obcho- du Jiří Havlíček (viz foto) se vedení resortu ujme za týden. Do funkce ho jmenuje prezident Miloš Zeman. Havlíček nastu- puje po Janu Mládkovi. Důvodem jeho vyhazovu byla řada přešlapů. ČTK Čapí hnízdo. Policie chce více času Kde se vysílá s titulky, tam je lepší jazyková vybavenost Máme problém s angličtinou, pomohou filmy v originále Citát Duálního vysílání by mohlo nově využít až 60 procent českých domácností. MARKÉTA PEKAROVÁ ADAMOVÁ, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ TOP 09 Po originálním znění s titulky volá například Česká středo- školská unii. ● Podle unie má titulkování kladný vliv na jazykové znalos- ti. Unie do České televize už poslala otevřený dopis, ve kterém duální vysílání žádá. ● Vysílání v angličtině je v řadě evropských zemí zcela běžnou praxí. V zemích, kde se titulkuje – například Švédsko, Dánsko či Finsko, umějí lidé anglicky nejlépe v Evropě. ● „Učení s pomocí videa je vel- mi efektivní, jelikož dochází k hlubšímu zapamatování ob- sahu díky zapojení více smys- lů. V případě filmů sehrávají v tomto procesu významnou roli i emoce, neboť nejlépe se nám učí tomu, co nás baví,“ říká lektorka anglického jazy- ka Ladislava Knihová z Vysoké školy finanční a správní. ● Angličtina je v Česku brána jako samozřejmost. Pro 72 procent pracovních pozic vyžadovali loni zaměstnavate- lé její znalost.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.fokusoptik.cz ZDARMA Platí při zakoupení kompletní brýlové zakázky (brýlová skla + brýlová obruba). Akce trvá od 13. 2. 2017 do odvolání. Zdarma je vždy dioptrické sklo v nižší nebo stejné hodnotě jako dioptrické sklo zakoupené. Nevyčerpanou hodnotu dražšího dioptrického skla nelze směnit za peníze ani další zboží. Akce platí ve všech pobočkách FOKUS optik včetně outletu FAOC Štěrboholy, Praha. Lze uplatnit poukázku z FOK 100, nebo 200 Kč, ostatní slevy se nesčítají. Platí na veškeré brýlové čočky vč. multifokálních. NA BRÝLOVÁ SKLA VČETNĚ MULTIFOKÁLNÍCH AKCE KONČÍ JIŽ ZA 5 DNÍ!

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz DOMOV úterý 28. března 2017 06 Policisté se od února zabývali přípa- dem neznámého muže, který nabízel svezení autem devítileté školačce z Prahy 9. Postupně zjistili, že v da- ném místě nebyla tato nabídka ojedi- nělá, a proto prostřednictvím školy i městské části varovali děti i jejich ro- diče. Nakonec však vyšlo najevo, že ke spolujízdě vyzýval nezištný seni- or, který prý takto pomáhá lidem už téměř 60 let. Řidič oslovil dívku v po- lovině minulého měsíce v ulici K Ru- kavičkárně. Školačka ale do auta ne- nastoupila a případem se začala zabý- vat policie. Překvapivého rozuzlení případu se policisté dočkali poté, co daného řidiče vypátrali a vyslechli. „Jedná se o téměř 80letého senio- ra, jenž tady bydlí a nabízí tu svezení od roku 1958, a to jak ženám, tak i mužům různého věku,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Vypátraný řidič nemá žádnou trestní minu- lost. ČTK inzerce Poslední sbohem se Špinarovou se chystá v Ostravě. Z té skladby mrazí. Hit Jedno- ho dne se vrátíš, jehož auto- rem je Ennio Morricone a Věra Špinarová k němu na- zpívala český text, patří k nej- větším skladbám její kariéry. Dnes z něj mrazí ještě víc. Špi- narová ve svých 65 letech v neděli zemřela. Smutnou zprávu komento- vali její pěvečtí kolegové i dal- ší lidé z její branže. „Odešel člověk, který byl synonymem pro ostravskou nepoddaj- nost,“ řekla ČTK pořadatelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová. Podle publicis- ty Jiřího Černého její vokál představoval ojedinělý hlaso- vý materiál. „Nepoznal jsem v české populární hudbě vět- ší pěvecký samorost, než byla Věra Špinarová,“ řekl Černý. Podle něj bylo od ní chytré, že nikdy nepodlehla volání Prahy, přestože měla nabíd- ky z Rokoka a Semaforu. „Odešla do toho rockového baru přímo ze scény,“ řekl její spolupracovník Petr Šiška. Rockerka tělem a duší si prošla nelehkým profesním i soukromým životem. Její mi- lovaný zpěv například nepod- porovali doma. „Od mamin- ky jsem dostala i pár facek. Nelíbilo se jí, že zpívám na ča- jích a chodím pozdě domů, protože jsem tenkrát byla hodně mladá,“ řekla před sed- mi lety pro iDNES.cz. Špinarová zkolabovala ve středu při koncertu v Čáslavi. Pohřeb se uskuteční v Ostra- vě, zatím není ale známo kdy přesně. MAREK PEŠKA Kolébka z Rakouska z roku 1730 Ve Slezském zemském muzeu v Opavě se chystají na výstavu exponátů z darů knížete Jana II. z Lichtenštejna. Vernisáže se ve čtvrtek zúčastní i lichtenštejnský kníže Hans Adam II. Výstava potrvá do 13. srpna v Histo- rické výstavní budově muzea. Na snímku je pozlacená kolébka z Rakous- ka z období kolem roku 1730, která byla muzeu darována roku 1909. ČTK Konec Manželství Leoše a Moni- ky Marešových po devíti letech skončí rozvodem. Se svými syny už od roku 2010 spolu nežijí a Leoš od té doby vystřídal už několik partnerek. Nyní chodí s módní redaktor- kou Monikou Koblížko- vou. Marešova žena vždy tvrdila, že se o dva syny stará dobře, až nyní se dohodli, že se rozvedou. Dojde také na majetkové vyrovnání. MAFRA Citát Měl jsem Věrku rád. Jako skvělou zpěvačku i kamarádku. Zpívala do posledního dechu. JAROMÍR NOHAVICA Nechtěl svádět děti. Není to úchyl, ale pomáhající senior Zprávy krátce Děti proti šikaně: speciální web Studenti brněnského gymnázia Vídeňská vy- tvořili speciální web, kam mohou žáci nahlá- sit šikanu. Projekt se jmenuje Nenech to být a má pobídnout mlčící většinu ve školách. Vče- ra web jeho autoři novi- nářům představili a prv- ní den se jim tam přihlá- sily desítky dětí. Nezaplacené DPH. Razie ve firmách Finanční správa při exe- kuční akci zajistila od dlužníků 11 milionů ko- run. Akce byla zaměřena na několik desítek dluž- níků se sídlem nebo pro- vozovnou v Praze, kteří mají daňový nedoplatek celkem zhruba 28 milio- nů korun. Největší podíl tvořily daňové nedoplat- ky na dani z přidané hod- noty (DPH). Úředníci za- bavili hotovost, auta v hodnotě 1,6 milionů, oblečení nebo vybavení na vaření piva. ČTK Citát Jednoho dne se vrátíš, Věrko. Ostrava tě bude vždy milovat a my taky. RICHARD KRAJČO Vzpomínají na kamarádku Věrku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Parádní výbava! 15,6“ antireflexní Full HD displej Procesor Intel® Core i3™, RAM 8 GB Grafika AMD Radeon R5 M430 2GB M.2 SSD 256 GB, DVD, WiFi, HDMI Windows 10 Home Kup na www.alza.cz nebo volejte 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 28. 3. 2017 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. Ideální na LOLko, CSko i Minecraft Tenký šikula z hliníku 13,3“ IPS displej s Full HD Procesor Intel® Core i3™, RAM 4 GB SSD 128 GB, HDMI Podsvícená klávesnice Windows 10 Home ASUS ZenBook UX303UA-R4442T Ultrabook a tablet v jednom 13,3“ IPS Full HD displej Procesor Intel® Core™ i5-6200U Hybridní disk 500 + 8 GB, RAM 8 GB Windows 10 Pro 15,6“ Full HD displej, RAM 8 GB Procesor Intel® Core™ i5-7200U Grafika NVIDIA GeForce 940MX 2GB SSD 256 GB, DVD mechanika, WiFi ac Windows 10 Home ASUS F556UQ-DM948T Skvělý poměr ceny a výkonu 15,6“ BrightView displej (1 366 × 768) Čtyřjádrový procesor AMD, RAM 8 GB Grafika AMD Radeon R5, HDD 1 TB DVD, WiFi, HDMI Windows 10 Home HP 15-ba022nc Turbo Silver HP 15-ay034nc Turbo Silver Určeno pro hráče 15,6“ antireflexní Full HD displej Procesor Intel® Core™ i5-6300HQ, 8GB RAM Grafika NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB M.2 SSD 128 GB + HDD 1 TB (7 200 ot./min) Windows 10 Home HP Pavilion Gaming 15-bc003nc Získejte 500 Kč k nákupu notebooku PRÁVĚ TEĎ Nabídka platí od 6. 3. do 2. 4. 2017 pro prvních 1 800 ks zakoupených notebooků v ceně od 10 000 Kč vč. DPH. Více na www.alza.cz/notebooky Specialista na notebooky 10 990,- obj. kód: HPCN1011j1i5 14 990,- obj. kód: HPCN1011q9 15 990,- obj. kód: NA616a19 Dárek k nákupu 18 390,- 16 990,- obj. kód: NA566c60 24 990,- 22 990,- obj. kód: HPCN1014b2g Dell Inspiron 13z (5000) Touch 20 990,- obj. kód: ADC132h02 Sleva 2 000 Kč Sleva 1 400 Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz SVĚT úterý 28. března 2017 08 Vlak jede středem domu V Čchung-čchingu na jihovýchodě Číny vyřešili nadzemní dráhu po svém. Nezastavil je ani dům o 19 patrech stojící v cestě a vlakovou tratí ho prostě prošpikovali. Odvážný nápad u místních uspěl a dokonce zvedl ceny nemovitos- tí. Obyvatelé „děravého“ domu tak mají vlastní stanici s názvem Liziba přímo u nosu. PROFIMEDIA.CZ Koalice s AfD či Levicí nepřipadá v úvahu, tvrdí kanc- léřka Merkelová. Zemské volby v západoně- meckém Sársku vyhrála pře- kvapivě jasně Křesťanskode- mokratická unie (CDU) kanc- léřky Angely Merkelové před sociální demokracií (SPD). Obě strany dělilo více než de- set procentních bodů. Hlaso- vání v Sársku bylo důležitým testem na začátku volebního roku, který vyvrcholí zářijo- vými parlamentními volba- mi. Po nich nepůjde konzer- vativní unie CDU/CSU do koa- lice ani s Alternativou pro Ně- mecko (AfD), ani s Levicí. Žád- nou z ostatních možných koa- lic ale nevylučuje. V Berlíně to včera řekla německá kanc- léřka a šéfka Křesťanskode- mokratické unie (CDU) Ange- la Merkelová. Jasné vítězství v nedělních zemských volbách v Sársku vnímá jako povzbuzení do vo- lebního roku. CDU hlasování v Sársku vyhrála se ziskem 40,7 procenta hlasů před so- ciální demokracií (SPD), která obdržela 29,6 procenta hlasů. V malé západoněmecké spol- kové zemi tak bude pokračo- vat velká koalice pod vedením populární šéfky sárské vlády Annegret Krampové-Karren- bauerové (CDU). Velká koalice nyní vládne i na celoněmecké úrovni, podle Merkelové to ale není model, který by musel po- kračovat i do budoucna. ČTK 31. 3. 2017 JARNÍ MEGA AKCE! Akce trvá do 31. 5. 2017 inzerce Zprávy krátce Soud uložil Navalnému 15 dní vězení Vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj byl vče- ra odsouzen na 15 dní do vězení za údajné neu- poslechnutí policejních pokynů během zatčení při nedělním masovém protestu v Moskvě. Krát- ce předtím stejný soud Navalného odsoudil za organizování nedělní de- monstrace k pokutě 20 tisíc rublů (8700 Kč). Zabil údajně dalších 60 lidí Sadistického sériového vraha Michaila Popkova, kterého ruský soud předloni poslal na doži- votí za znásilnění a zabi- tí nejméně 22 žen, včera ruská policie obvinila z dalších 60 vražd. Infor- movala o tom agentura TASS. Popkov vraždil ve druhé polovině 90. let a jeho oběťmi se stávaly hlavně prostitutky. ČTK Merkelová suverénně vyhrála

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

zdraví Komerčnípříloha 28.března2017, www.metro.cz Posilte imunitu! vyhlašujeme boj proti jarní únavě! S ní mohou souviset i nejrůznější virózy, které nás ani na jaře nenechají v klidu. zkuste pár našich tipů! Alergie a imunita profimedia.cz Alergie

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 28. března 2017 10 Trocha otužování a pestrá strava posílí vaši imunitu. Jarní únava není výmysl, or- ganismus je po zimě opravdu unavený a časté střídání tep- lot, které je pro jarní období typické, je pro tělo vyčerpáva- jící. S tím mohou souviset i nejrůznější virózy, které nás ani na jaře nenechají v klidu. Zkuste pár tipů na po- sílení imunity a zmírnění jar- ní únavy. Snažte se hýbat a choďte ven Už jste to určitě slyšeli tisíc- krát, ale je to tak – jakmile za- řadíte do svých aktivit po- hyb, sport, budete více ven- ku, začnete se aspoň trochu otužovat, posílíte imunitu. Pozor ale na prochladnutí – přiměřeně se oblékejte, a když venku prší, je tam zima a ještě fouká, je lepší si zacvičit doma nebo jít do po- silovny. Nezapomeňte také na pit- ný režim, který zajišťuje vy- plavování škodlivých látek z těla, čímž pomáhá k detoxi- kaci organismu a zabraňuje dlouhodobému přetížení imunitního systému. Trocha špíny není na škodu Nebojte se špíny, i ta doká- že imunitní systém posílit. Jak? Když se ušpiníme, vypro- dukuje imunitní systém více protilátek, které pomáhají vést lepší boj s nemocemi. Proto je dobře, když rodiče malým dětem občas umožní se trochu ušpinit. Brzký kon- takt se zvířaty také není na škodu – interakce s jejich bak- teriemi pomáhá produkci imunitních látek. Dotyčný člověk ale samozřejmě nesmí trpět alergií na dané zvíře. Jezte pestrou, vyváženou stravu I to, co jíte, dokáže velmi ovlivnit obranyschopnost těla. Důležité je, aby byla stra- va vyvážená a zásobovala or- ganismus správnou kombina- cí důležitých látek a vitami- nů. Dlouhodobé výzkumy ukazují, že velké množství těchto látek se nachází v mase mořských ryb. A to ze- jména vitamin D, fosfor a omega-3 mastné kyseliny. Co imunitě nepřidá? Je spousta činností i látek, které imunitě zrovna nepři- dají. Patří sem nadměrná kon- zumace alkoholu, káva, kou- ření, stres či nezdravá jídla. Imunitu může narušovat i dlouhodobá samota, nad- měrná fyzická zátěž anebo příliš vytopená místnost na spaní. KAMILA HUDEČKOVÁ Pro posílení imunity stačí už i malá procházka. PROFIMEDIA.CZ Dr. Böhm® Isoflavon 90 mg forte Vyvážená kombinace izoflavonů z jetele lučního a sóji spolu s vitamínem B6 přispívá ke kvalitnímu prožití klimakteria, a to bez hormonů. Pro podporu zdraví žen po čtyřicítce! Dr. Böhm® Dýňové tablety pro ženu Posilují normální funkci močových cest a svalů pánevního dna. Obsahují speciální patentovaný bezolejný extrakt (EFLA® 940) ze semen štýrské dýně. Pro dobrou kondici vašeho močového měchýře! Vyrovnané prožití klimakteria Slabý močový měchýř? a Rakouská značka Dr. Böhm® se více než třicet let specializuje na využití rostlinných přípravků v různých oblastech péče o zdraví. Všechny naše výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny pouze dle nejpřísnějších farmaceutických kritérií. Zvláštní důraz klademe na vysokou kompetenci v oblasti zdraví žen. ž ž tř tři icet let specializuje na využití rostlinných přípra R ko ous sk ká z značka Dr Böhm® se více ne ež ž Rak Síla rostlin pro zdraví žen doplněk stravy Doplněk stravy nenahrazuje zdravou a vyváženou stravu. doplněk stravy Tipy: Posilte svou imunitu a zabojujte proti jarní únavě

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 28. března 2017 11 Každou noc sdílíte postel s 1,5 milio- nem prachových roztočů, bakteriemi a viry. Nenahraditelným pomocní- kem v boji s roztoči jsou vysa- vače Raycop, jediné UVC anti- bakteriální vysavače na čes- kém trhu, které využívají UV-C záření. To účinně zničí a odstraní bakterie i viry včet- ně typu H1N1 a roztoče, kteří jsou hlavními spouštěči proje- vů nemocí, jako je astma, aler- gie a řady druhů ekzémů. Jak proti alergii, astmatu a ekzémům bojovat a nepoly- kat každý den chemické léky? Začít je třeba doma. V domác- nosti trávíme hodně svého času a její úklid by měl být efektivní. Účinnou pomocí při úklidu je používání vysavačů s technologií hubící roztoče, bakterie a odstraňující pyl z oblečení i domácího textilu. Dlouholeté zkušenosti čes- kých i zahraničních lékařů do- kazují, že díky používání anti- bakteriálních vysavačů Ray- cop s dezinfekční UV-C lam- pou a HEPA filtrací lze velmi výrazně snížit projevy alergic- kých onemocnění. V boji s nemocí i s prevencí je důležité začít nejdříve u sebe doma. „Problémy alergi- ků a astmatiků způsobují roz- toči, kteří se právě ve vašem domově nacházejí téměř všu- de. Daří se jim ve vlhkém a tep- lém prostředí, jako jsou naše postele, matrace, lůžkoviny, čalouněný nábytek a koberce. V přírodě jsou roztoči hubeni přirozenými nepřáteli, také je ničí sluneční paprsky, bohužel tomu tak není v domácnosti. Roztoči přežívají a reproduku- jí se lépe právě v matracích a lůžkovinách, neboť vlhkost a teplo lidského těla zde přetr- vává až několik hodin,“ říká MUDr. Hana Janíková, lékařka z kožní ambulance. Vědecké studie pacientů alergických na prach a alerge- ny ve výkalech roztočů ukazu- jí, že časté vysávání klasickým vysavačem ve snaze udržet čis- totu, může paradoxně ještě zhoršit stav alergiků nebo ast- matiků, protože malá část pra- chu projde skrze sáček a filtry zpět do vzduchu a víří se po ce- lém bytě. Zde záleží na tom, jaký vysavač máte a jakou fil- trací je vysavač vybaven. Ale ani sebevýkonnější vysavač ne- odstraní roztoče a alergeny. To dokáže pouze antibakte- riální vysavač Raycop díky UV-C záření a patentovanému systému vysávání. Roztoči vy- produkují každý den tisíce čás- teček výkalů, které obsahují silný alergen. Tento alergen způsobuje různé druhy aler- gie, astma, zánět spojivek nebo různé kožní ekzémy a zá- něty. Vysavač Raycop UV-C antibakteriální vysavač Čistý domov a zdravý spánek! Víte, že každou noc sdílíte svou postel s milióny roztočů, bakterií, virů a plísní? Raycop je díky UVC lampě efektivně odstraní a pomůže s léčbou alergie, astma a ekzémů, neboť řeší jejich příčinu. Je to jediný účinný vysavač vybavený UVC dezinfekční lampou. Zbaví vás nebezpečných alergenů a výrazně zlepší váš zdravotní stav. Bezchemicky vyčistí a vydezinfikuje matrace a lůžkoviny od nebezpečných roztočů, bakterií, virů a plísní. Raycop vám zajistí zdravý spánek. Zabiják alergenů www.raycop.cz Raycop je schválen Britskou nadací pro alergie a atestován Univerzitou Karlovou v Praze. Lékaři doporučují pro alergiky a astmatiky BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, Jesenice - Horní Jirčany tel.: 606 839 644, 606 377 814, e-mail: info@blakar.cz Raycop První antibakteriální vysavač, který pomocí UV-C záření, vib- račního klepače, výkonného sání a mikro-alergické filtrace s HEPA filtrem H13 efektivně vymýtí roztoče a zničí bakte- rie a viry ve všech textiliích v domácnosti. ● UV-C lampa uvnitř vysavače uvolňuje velké množství ne- viditelných ultrafialových pa- prsků s vlnovou délkou 254nm (nanometrů). Toto UV-C germicidní světlo po- škozuje DNA prachových roz- točů, bakterií, virů a jiných patogenů, a tím ničí jejich schopnost se množit a způ- sobit onemocnění. ● Vysavače Raycop můžete zakoupit v obchodech s elektrospotřebiči nebo přímo v e-shopu na www.raycop.cz. Roztoče odstraní Raycop, bojovník za zdravou postel

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 28. března 2017 12 Jak bojovat s nedu- hem jménem aler- gie? A máme vyhrá- no, pokud se u nás neobjeví během dětství? Nejčastějším typem alergie u nás je alergická rýma a aler- gický zánět spojivek (5 až 20 procent české populace). Prů- duškovým astmatem trpí 5 až 8 procent obyvatel, ato- pický ekzém postihne asi 10 procent a nějaká forma kopřivky se v průběhu života objeví u 10 až 20 procent. Alergie se vyvíjí na základě genetické dispozice. Rozbo- rem lidského genomu se zjis- tilo, že celých 60 procent po- pulace v sobě nese vlohu pro její rozvoj. Ta však musí být vyprovokována vlivy zevní- ho prostředí. Pravděpodob- nost vzniku alergického one- mocnění u dítěte nealergic- kých rodičů se pohybuje ko- lem 10 procent. Jestliže má však dítě jednoho z rodičů alergika, má až 30procentní pravděpodobnost, že bude rovněž alergické. Pokud má oba rodiče alergiky, pak je u něj riziko rozvoje alergie 50 až 60 procent. A pokud mají oba rodiče stejný typ alergie (třeba na pyly trav), pak je až 80procentní pravdě- podobnost, že dítě bude aler- gické na travní pyly. Látky, které vyvolávají aler- gickou reakci, jsou víceméně stále stejné, ale spíše získáva- jí v současných životních podmínkách nový význam. V uzavřené městské bytové zástavbě, kde je nedostateč- né proudění vzduchu, je mnohonásobně vyšší koncen- trace trav než na venkov- ských loukách. To samé platí u roztočových alergenů – v bytech s ústředním tope- ním a čalouněným nábyt- kem je jich mnohem více. Projevům alergie pomáhá i chov domácích zvířat v by- tech. Velký význam má i kva- lita ovzduší, protože průmys- lové exhalace, automobilové zplodiny, časté „lehké sliznič- ní katary“, které jsou přechá- zeny, narušují ochrannou ba- riérovou funkci sliznic a kůže, a tím umožňují snad- nější průnik alergenů do pod- slizničních struktur a senzi- bilizaci organismu. A prevence? Především co nejpřirozenější životní styl. Tedy pestrá strava, žádné jed- nostranné diety (pokud ne- jde o léčebný program), do- statečný pobyt v čistém ovzduší, otužování. Správný denní režim s dostatkem spánku a odpočinku. Nepodceňovat běžná na- chlazení, hlavně u dětí zajis- tit dostatečnou rekonvales- cenci před zařazením do ko- lektivu. Při prvních proje- vech alergie se pokuste iden- tifikovat příčinný alergen vlastními silami a snažte se jej odstranit nebo významně snížit jeho koncentraci v oko- lí alergika. Mohou vám pomo- ci stránky pylové služby, kde najdete přehled sezonních alergenů. Ke zmírnění potíží můžeme použít základní léky – antihistaminika, která jsou volně prodejná v lékárnách jak ve formě tablet, tak i lokál- ní v podobě nosních sprejů nebo očních kapek, třeba Al- lergodil. Jde o velmi bezpečné léky s ověřenou účinností, proto jsou volně v prodeji. Zásadně platí, že je dobré je použít co nejdříve. Pokud jste dostali vše pod kontrolu, není potře- ba žádných dalších opatření. Když ale tato opatření nejsou dostatečná a alergie vás ome- zuje v pracovních či společen- ských aktivitách, je vhodné obrátit se na praktického léka- ře. Běžné základní alergolo- gické vyšetření může uskuteč- nit praktický lékař. Někdy je však třeba návštěva alergo- loga. Stop rýmě! ALERGIE? Alergie pod kontrolou! BGP Products Czech Republic s.r.o., Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, tel.: +420 222 004 400, e-mail: officecz@mylan.com, www.bgp-products.cz Mylan Pharmaceuticals s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, tel.: +420 222 004 400, e-mail: officecz@mylan.com, www.mylancz.cz MEDA Pharma s.r.o., Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, tel.: + 420 222 004 400, e-mail: officecz@mylan.com, www.medapharma.cz Léčivý přípravek Allergodil® oční kapky, roztok s léčivou látkou azelastin-hydrochlorid k očnímu podání. Léčivý přípravek Allergodil® nosní sprej, roztok s léčivou látkou azelastin-hydrochlorid k nosnímu podání. Pečlivě si pročtěte příbalovou informaci. Na alergii nejde vyzrát bez léků, myslete na prevenci

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 28. března 2017 13 Věděli jste, že něja- kou alergií trpí přibližně jeden ze čtyř Čechů? A to není zrovna málo. Na jaro se těší většina z nás, ale pro alergiky není toto ob- dobí zrovna procházkou růžo- vým sadem. Jarní doba je spo- jena s příchodem dlouho oče- kávaných slunečních pa- prsků a prvními jarními kvě- tinami. Jaro je časem, který dokáže lidem vykouzlit úsměv na tváři, ale také časem, kdy mají alergie svou hlavní sezonu. Jak s alergií bo- jovat? Alergie úzce souvisí s imunitou a imunita zase s medicinálními houbami. Pojďme si říct více. Oslabená imunita? Mnoho lidí po dlouhé zimě bojuje s oslabenou imunitou. Imunitní systém je ale pro náš organismus zásadní, je obranou před vnějšími vlivy, jako je ovzduší, nebezpečné látky či infekční činitelé, to jsou viry, bakterie, mykózy, parazité. Dnešní doba však imunitní- mu systému zrovna nenahrá- vá. Je plná stresu i znečištění a imunitní systém musí neu- stále pracovat na plné obrát- ky. Důležitou součástí imuni- ty jsou mechanické bariéry, ke kterým patří kůže a slizni- ce. Můžeme je přirovnat ke vstupním branám pro infek- ce i cizorodé látky včetně zmí- něných alergenů. Pomocnou ruku oslabené- mu imunitnímu systému na- bízí medicinální houby. Jarní alergie jsou za dveřmi Každý, kdo se v životě s alergií setkal, dobře ví, jak ho dokážou potrápit květy plné pylu. První jarní dny s se- bou přináší obtíže, které se mohou projevovat pálením, svěděním, rýmou, ale také ne- bezpečnými dýchacími pro- blémy. První pomoc v podobě ná- vštěvy lékaře je nezbytnost, co ale můžete pro své tělo udělat navíc? Pokud chcete svému tělu prospět přírodní cestou, objevte tajemství me- dicinálních hub, které jsou známé svými léčebnými účin- ky již po tisíciletí. Na alergie přírodní cestou Cesta za zlepšením vašeho stavu nemusí být složitá. Léč- ba pomocí medicinálních hub je bezpečná a působí také preventivně. Medicinál- ní houby mají své příznivce po celém světě a využívají se v tradiční medicíně Asie, Ev- ropy a Jižní Ameriky po celá staletí. Medicinální houby se využí- vají k léčbě infekcí, nádoro- vých onemocnění, cukrovky, vysokého krevního tlaku, ale v neposlední řadě též k léčbě alergií. Medicinální houby modu- lují aktivitu imunitního systé- mu, dokážou stimulovat jeho součásti, jež jsou zodpovědné za boj s infekcí, a tlumí slož- ky imunity, které zodpovída- jí za rozvoj hypersenzitiv- ních alergických reakcí. Účinky podložené zkušenostmi i klinickými studiemi Blahodárný účinek medici- nálních hub při léčbě alergií potvrzují jak vědecké poku- sy, tak i klinické studie. Ty dokázaly, že díky vlivu medicinálních hub na imunit- ní systém dochází ke zmírně- ní příznaků alergií a k potla- čení nadměrné reaktivity imunitního systému. Velkou předností medici- nálních hub je i skutečnost, že je možné je užívat s klasic- kými protialergickými léky, jelikož nemají vedlejší účin- ky a interakce. Naopak medicinální houby mají celou řadu nezanedba- telných pozitivních účinků na tělo i mysl. Po jakých medicinálních houbách sáhnout? Chcete bojovat s alergií, která vám znesnadňuje život, přírodní cestou? Jaká medici- nální houba je ideální ke zmírnění alergie, nebo raději přímo k odstranění alergic- kých příznaků? Vždy je dobré konzultovat svůj stav s odborníkem, který se zabývá například tradiční čínskou medicínou. Vedle však nesáhnete s těmito hou- bami: Reishi (Ganoderma luci- dum), v překladu „božská houba nesmrtelnosti“, je zná- má pro své léčebné účinky více než čtyři tisíce let. Patří mezi nejvzácnější léči- va tradiční čínské medicíny. Reishi doplňuje energii, posi- luje srdce a plíce a také tlumí projevy alergie, kašle nebo i astmatu. Cordyceps CS-4 (Cordyceps sinensis) má mezi medicinál- ními houbami zvláštní posta- vení. Původem houby Cordy- ceps je tibetská náhorní ploši- na, houba roste v oblastech až čtyři tisíce metrů nad mo- řem. Cordyceps podle tradič- ní čínské medicíny posiluje nejvíce ledviny a plíce, čímž je nápomocný při léčbě ast- matu a kašli, také působí jako přírodní antibiotikum. Agaricus neboli žampion mandlový má výrazné proti- nádorové účinky, reguluje alergické i autoimunitní pro- cesy v těle. Reishi (Ganoderma lucidum) znamená v překladu božská houba nesmrtelnosti. PROFIMEDIA.CZ Co zabírá při léčbě alergií?

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 28. března 2017 14 Že nám Sambucol pomáhá při nachla- zení, rýmě a chřip- ce, už víme. Může být ale užitečný i při jiných potížích. Sambucol byl původně vytvo- řen roku 1991 jako přípra- vek, který má schopnost vý- razně zmírnit a zkrátit chřip- ku. Pokud je nasazen ihned při prvních příznacích, často ji i dokáže zastavit. Díky AntiVirinu je také vel- mi užitečný při mnoha dal- ších virových infekcích, jako jsou například opary. AntiVirin je složka obsaže- ná ve šťávě černého bezu, kte- rá může být zachovaná pou- ze speciálním procesem. Do- káže neutralizovat viry a zne- schopnit jim proniknutí do buněk. Roku 2001 byla objevena další cenná schopnost Sam- bucolu, a sice, že dokáže jedi- nečným způsobem stimulo- vat a posílit imunitu. Fialový pigment černého bezu má také mnohem vyšší antioxidační schopnost než běžně známý antioxidant – vi- tamin C. Dále výzkum prokázal, že antokyan z černého bezu ve skutečnosti posiluje produk- ci bílkovin (takzvaného cyto- kinu), které předávají zprávy uvnitř našeho imunitního systému, čímž zvyšují jeho re- akci, a mohou tak předejít onemocnění. Jak tedy spolu souvisí imu- nitní systém a alergie? Velice. Alergie představují jakousi „vzpouru“ našeho imunitní- ho systému proti nám samot- ným. Často právě vyrovnáním, možno říci uklidněním naše- ho imunitního systému jej můžeme navrátit zpátky do stavu, ve kterém pro nás fun- guje ideálně. Imunitní systém již nerea- guje na falešná „ohrožení“ a reakce na neškodné látky, jako je pyl, ovoce nebo zvíře- cí srst, zmizí. Sambucol tedy díky této své schopnosti dostane náš imunitní systém do stavu, který je pro nás optimální, a to bez jakýchkoli vedlejších a nepříjemných účinků, se kterými se často setkáváme u chemických preparátů. Jelikož alergie nás často v životě provází velmi dlou- ho, je zapotřebí trpělivosti. Doba nasazení Sambucolu je podle zkušeností lidí, kteří jej na alergii užívají, velmi in- dividuální. Dávky se doporu- čují stejné jako v době one- mocnění virovou infekcí. Sambucol (vyroben ve Fran- cii), se prodává v Evropské unii jako doplněk stravy. V USA, Kanadě, Austrálii, Již- ní Africe a Asii je na trhu jako lék „na chřipku a nachlaze- ní“, jedná se ovšem o identic- ký přípravek. Sambucol je u nás zatím stále novinkou. Není ještě skladován na policích léká- ren, ty ovšem o jeho existen- ci vědí. Rády vám jej objedna- jí, obvykle dojde do druhého dne. Je také dostupný v mno- ha internetových obchodech i na www.sambucol-shop.cz Více informací a zkušeností zákazníků najdete na webu www.sambucol.cz. Vitamin C je potřebný k antioxidační ochra- ně organismu proti oxidačnímu stresu, k zajištění fungování imunitního a nervového systému, ke snížení míry únavy a vyčerpání, k tvorbě kolagenu, který je důležitý pro pevnost tkání (cévy,chrupavky,kosti,kůže,vlasy ad.).Stu- die ukázaly, že výskyt onemocnění je spojen se sníženou hladinou vitaminu C, jež se často nijak neprojevuje,avšakvede k rozvoji oxidačního stre- su,jehož nežádoucí nadbytek poškozuje imunitní, nervové,jaterní,střevní a další buňky1-4. Co je to lipozomální vitamin C Jak konstatuje ve své knize „Jak déle žít a lépe se cítit“ profesor Linus Pauling, držitel dvou No- belových cen, k udržení antioxidační kapacity a správné imunity musí být optimální dávky vita- minu C vysoké, jelikož emocionální stres, velké pracovní vypětí a také choroby spotřebovávají ve vysoké míře vitamin C. Výzkumy ukazují, že vitamin C se omezeně vstřebává ze střeva do krve a při jed- norázovém požití 1000 mg běžného vitaminu C se až 80 % tohoto množ- ství vyloučí, aniž by byl organismus schopen ho zužitkovat. Několika- násobně vyšší vstřebávání vitaminu C umožňuje moderní lipozomální technologie, použitá při výrobě originálního Li- po-C-Askor, v němž je vitamin C obalen vrstvou přírodních fosfolipidů.Oproti běžným perorálním formám s pozvolným uvolňováním lipozomální vitamin C udržuje v organismu vyšší hladinu vitaminu C pro antioxidační kapacitu, imunitní a nervový systém ad. Kdy a jak užívat? Doporučená denní dávka je u dospělých 1 až 4 tobolky, u dětí starších 6 let 1 až 2 tobolky. Tobolky se doporučuje užívat ráno (1–2) a večer (1–2) a zapít dostatečným množstvím tekutiny. K dostání v lékárnách a v internetové lékárně www.samoleceni.cz. Informační servis:inPHARM,tel.:241 432 133 Doplněk stravy notifikovaný v ČR 1-4Literatura k dispozici ve společnosti Edukafarm UDRŽUJTE IMUNITU V POHOTOVOSTI Chraňte zdravé buňky proti oxidačnímu stresu! Sambucol pomůže při alergii a posílí imunitu. PROFIMEDIA.CZ Sambucol na imunitu i alergii

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 28. března 2017 15 Mocný vitamin D přispívá k dobré- mu stavu kostí, zubů, svalů, ale také k normálnímu fungování imunitní- ho systému. Díky slunečnímu svitu si do- káže naše tělo vitamin D vyro- bit samo. Slunce se ale se za- čátkem jara zatím na oblohu teprve dere, a tak je dobré vi- tamin D doplnit jinak. Jeho nedostatek stojí za řadou ne- příjemností i závažnějších zdravotních problémů. Také vás poslední měsíce často napadá, že se v létě cítí- te mnohem lépe než v zimě? Slunce nás jednoznačně nabí- jí dobrou náladou, energií. Až 90 procent vitaminu D zís- káváme ze sluníčka. Na začátku jara je však slunce to, co nám chybí, a po- traviny obsahující vitamin D nejsou obvykle konzumová- ny v dostatečném množství (ve stravě běžně přijímáme vi- tamin D jen z 10 procent), proto je ho třeba doplnit ji- ným způsobem (například po- mocí doplňků stravy). „Vitamin D je pro naše tělo nezbytný. Hlavním účinkem je vstřebávání vápníku stře- vem, má přímý účinek na kostní tkáň, působí na zacho- vání dobrého stavu kostí a zubů. Svou úlohu sehrává také při procesu dělení bu- něk a podporuje funkci naše- ho imunitního systému. Jeho nedostatek může mít vliv na svalovou sílu, kardiovaskulár- ní systém, imunitní systém, buněčné dělení i celkové fun- gování našeho organismu. Ze- jména pokud nemáme dosta- tek slunečního svitu, protože pracujeme v kancelářích či jednoduše není slunečné ob- dobí, je potřeba jej doplňovat cíleně,“ říká doktorka Zuza- na Kala Grofová, specialistka na klinickou výživu. Jelikož se drtivá většina vi- taminu D v našem těle utváří díky slunečnímu záření, do- poručují lékaři, abychom svou pokožku bez ošetření ochranným faktorem vystavi- li slunci alespoň třikrát týd- ně na 15 minut. Tímto způso- bem je možné podpořit jeho přirozenou tvorbu. Už ochranný faktor 15 totiž za- příčiní, že se v těle vytvoří pouhé jedno procento vitami- nu D. Ten lze doplňovat i po- mocí některých vybraných potravin. Nachází se třeba v tresčích játrech, ústřicích, kaviáru či jikrách i v někte- rých částech tučných ryb, jako je například losos atlan- tický. Pokud rybám neholdu- jete, vitamin D obsahují také hovězí játra či vaječné žlout- ky. To ale nemění nic na sku- tečnosti, že z potravy přijímá- me pouhých deset procent to- hoto vitaminu. Proto je vhod- né ho tělu dodávat například pomocí doplňků stravy, jako je Megadéčko, kde najdete snadno vstřebatelnou dávku vitaminu D. Když tělu déčko dlouhodo- bě chybí, umí se ozvat několi- ka způsoby. Můžeme být una- venější, naše svaly jsou osla- bené, klesá naše vytrvalost, jsme přecitlivělí, trápí nás ne- spavost i špatná nálada či po- tíže s krevním tlakem. Oslabený imunitní systém nahrává rizikům pro vznik dalších onemocnění. Za vše- mi těmito signály může stát nedostatek vitaminu D v na- šem těle. Není skoro nikdo, kdo by déčko nepotřeboval doplnit, ale někteří jsou jeho nedo- statkem ohroženi více než jiní. Jedná se zejména o lidi málo vystavené slunečnímu svitu (třeba pracující v kance- láři), seniory, lidi s tmavší pig- mentací, kojence, malé děti, těhotné a kojící ženy a ženy po menopauze. Stejně tak jsou k absenci tohoto vitami- nu více náchylní obézní lidé s narušeným procesem vstře- bávání živin, lidé s alergií na mléko a intolerancí na laktó- zu, vegetariáni a vegani. Víme už také, že používání to- lik důležitých ochranných prostředků proti slunci zne- snadňuje tvorbu vitaminu D, stejně jako oděv, sklo či zata- žené nebe. Doplňujte do těla potřeb- né množství vitaminu D po celý rok a podpořte tak své zdraví. MET Obezřetně sportujte Nebojte se vyrazit ven a tře- ba si na slunci zasportovat. ● Při pobytu na slunci se akti- vuje vitamin D, který je pro náš imunitní systém velice důležitý a významně zasahu- je i do metabolismu kostí. ● I klouby je nutné chránit, tře- ba vhodnou obuví či rozum- ným zatěžováním. Posílit je můžete doplňky stravy. Účin- né látky jsou kolagenní pep- tidy. Ty podporují a zvyšují tvorbu kloubního kolagenu. Vitaminu D máme nedostatek

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 28. března 2017 16 Určitou formou nechtěného úniku moči trpí v Česku podle odhadů více než 700 tisíc lidí, z nichž až 80 pro- cent jsou ženy. Možná to sama znáte – raději ani nedobíháte tramvaj, ne- spěcháte na schodech a před každým kýchnutím doufáte, že to tentokrát bude „v poho- dě“. Někdy jde jen o pár ka- pek, kterých si okolí nemá šanci všimnout. Přesto doká- žou srazit sebevědomí ženy k nule. Když se o něčem stydí- te mluvit i s nejlepší kamarád- kou, často odkládáte i řešení s odborníkem. Přitom čím dří- ve se s lékařem poradíte, tím dříve zjistíte skutečnou příči- nu problému a můžete ho za- čít řešit. Forem i příčin inkon- tinence totiž existuje více. Mezi nejčastější formy sla- bosti močového měchýře u žen patří stresová inkonti- nence, které se říká také zátě- žová. Ta může souviset s osla- beným svalstvem v oblasti pánve a močového měchýře, a to například vlivem těho- tenství, vícečetných porodů, nadváhy, také hormonálních změn (například v období tak- zvaného přechodu), ale také s fyzicky náročnou prací. K nechtěnému úniku moči mohou v případě této formy inkontinence vést zcela běž- né podněty jako chůze do schodů, kašel, kýchnutí, smích nebo třeba zvednutí těžké tašky s nákupem. Pomocníkem v boji s touto formou slabosti močového měchýře je trénink zaměře- ný na posílení svalů pánevní- ho dna. Výsledky se přitom často dostaví již při 15minu- tovém tréninku opakovaném třikrát týdně. Svaly pánevní- ho dna můžete procvičovat i v rámci běžných činností, k nimž patří vzpřímené drže- ní těla při sezení i stání nebo správný způsob zvedání se, kdy je důležité zvedat se z ko- len a brát přitom sílu ze dna pánevního. Nepodceňujte sílu přírody Při posílení funkce močové- ho měchýře a slabého pá- nevního dna se osvědčily i pří- rodní zdroje. V lidovém léči- telství je po celá staletí znám příznivý vliv dýňových se- men na močový měchýř. Není ale dýně jako dýně. Ob- sažené látky a jejich zpraco- vání totiž hrají v případě dý- ňového extraktu rozhodující roli. Navíc se také ukázalo, že se bioaktivní látky zvané lig- nany nenacházejí v oleji z dý- ňových semen, ale naopak v jejich bezolejnatých čás- tech. Vědecké studie s paten- tovaným speciálním extrak- tem z vysoce kvalitních štýr- ských dýní potvrzují posilují- cí účinek na močový měchýř a svalstvo pánevního dna. K zesílení dobrého pocitu ženy pak přispívá i kombinace su- chého extraktu z dýňových semen a sójových izoflavonů. Kvalita se počítá Velmi důležité je vybírat si v lékárně kvalitní produkty se standardizovaným extrak- tem, například v podobě tablet, které poskytují rostlin- nému extraktu požadovanou ochranu a zároveň umožňují cílené uvolňování účinných látek v těle. Doplněk stravy Dr. Böhm® Dýňové tablety pro ženu obsahují dvacetkrát zakoncentrovaný speciální patentovaný bezolejný EFLA®940 extrakt ze semen štýrské dýně obohacený o sójové izoflavony. Posilují tak funkci močového měchý- ře a svalstvo pánevního dna. K dostání jsou výhradně v lé- kárnách. Více informací na- jdete na www.drboehm.cz. L-TRYPTOFAN ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ v prodejně VitaCentrum, Jindřišská 5 (pasáž), Praha 1 na www.bwy.cz nebo na bezplatné info lince 800 900 995 Vyrábí: Brainway Inc. přírodní a zcela nenávykový doplněk stravy pro život v pohodě bez stresu a deprese  účinně uleví od starostí  navrátí duševní pohodu a klid navrátí duševní pohodu a klid  přirozený zdroj hormonu štěstí serotoninu  přirozený zdroj hormonu spánku melatoninu doplněk stravy doplněk stravy Doplněk stravy nenahrazuje zdravou a vyváženou stravu. Místo studu posilujte! Stále více velkých společnos- tí se začíná vracet ke kamen- ným pobočkám a kromě mo- derní elektronické komuni- kace nabízejí také možnost osobního kontaktu. Tuto va- riantu preferují zejména star- ší lidé, kteří nepoužívají počí- tače ani chytré telefon. „Naše průzkumy nám dlou- hodobě naznačovaly, že řada našich zákazníků preferuje před anonymní elektronic- kou komunikací osobní kon- takt. Naše první pobočky v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích ukazují, že je to atraktivní volba nejen pro starší zákazníky,“ říká ob- chodní ředitel Centropolu To- máš Hlaváček. Centropol, který patří k největším dodavatelům elektřiny a plynu v České re- publice, na přelomu března a dubna expanduje do dal- ších krajů a otevírá hned tři nové kamenné pobočky. Tu první otevře společnost slav- nostně dnes v Olomouci v blízkosti centra a magistrá- tu v ulici Erbenova. „O zákazníky se budou sta- rat dva specialisté, kteří po- mohou lidem z Olomouce a okolí nejen s přechodem od jiného dodavatele, ale také s jakýmkoliv dotazem na spotřebu, ceny nebo mož- nosti úspor,“ řekl regionální ředitel Centropolu pro Mora- vu Vladimír Baletka. Hned na začátku příštího týdne se slavnostně otevírají další dvě pobočky. V pondělí 3. 4. v Teplicích a v úterý 4. 4. v Pardubicích. „Do Teplic vždy patřilo místo, kam se lidé mohli cho- dit poradit s elektřinou a ply- nem a zájem je už teď velký. Zákazníci se často obávají, že ušetřit změnou dodavatele je příliš složité. Na naší poboč- ce vyřídíme vše za ně,“ vy- světluje regionální ředitel Centropolu pro severní Če- chy Aleš Kaděra s tím, že na pobočce poradí se vším, co se vztahuje k energetice. Teplič- tí najdou novou pobočku ne- daleko centra přímo v areálu Arény 68. Ve středu města najdou po- bočku také v Pardubicích, a to ve Smilově ulici kousek od pěší zóny. „Tři naši odborníci budou každý den připraveni pora- dit nejen zákazníkům Cent- ropolu, ale každému, koho zajímají možnosti, jak ušet- řit na elektřině nebo plynu, jaké spotřebiče používat nebo uvažují o využití solár- ní energie,“ vysvětluje regio- nální ředitel Centropolu pro Prahu a východní Čechy Petr Vavřík. Všechny pobočky v Olo- mouci, Teplicích a Pardubi- cích se slavnostně otevírají v 10 hodin a první zákazníky čeká občerstvení. Ti, kteří uzavřou novou smlouvu na dodávky elektřiny nebo ply- nu, obdrží atraktivní dárky. Centropol. Otevíráme!

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

Co je Bailine? Úbytek centimetrů, zpevnění po- kožky a odstranění celulitidy – to vše dokáže v poměrně krátké době metoda Bailine. Pokud se pro tento způsob hubnutí rozhod- nete, v Praze můžete navštívit je- diné místo – Estetické a hubnoucí centrum Pretty Woman and Man na Andělu. Metoda Bailine pochá- zí z Norska a původně sloužila pro kosmonauty na posílení svalové hmoty. Přístroj střídá 40 progra- mů, které se zaměřují na kon- krétní partie. Pro zájemce nabí- zíme ukázkovou hodinu zdarma, během které změříme hodnoty tuku a svalové hmoty v těle klien- ta a počítač následně vybere nej- vhodnější program, popsala maji- telka centra Renata Hawaz. Pro koho je metoda? Bailine je vhodná pro ženy i muže každého věku, pro ženy po poro- du, pro sportovce, ale i pro lidi, kteří posilovnu viděli jen zvenku. Metoda je bezbolestná, nenároč- ná a vhodná v podstatě pro kaž- dého. Mezi častými klienty jsou také starší lidé, kterým metoda pomáhá vyrovnat úbytek svalové hmoty. Nenáročnost ocení určitě i bývalí sportovci, kteří například kvůli zranění ve sportu pokračo- vat nemohou. Jak to celé funguje? Jednoduše! Nemusíte být nijak fyzicky zdatní ani sportovci, jed- Většina lidí u cvičení nevydrží, protože ze začátku přecení své síly. Co se ale stane s tělem, když přestane cvičit? Už po týdnu ochabují svaly. Studie odborníků ukázala, že lidé, kteří začali s pravidelným cvičením, zvýšili svou sílu o 46 procent za dva měsíce. Když však přestali náhle cvičit, přišli o celou polovinu nově nabyté síly. Svalová hmota začne mizet již po týdnu sezení na pohovce. Po dvou týdnech už je rozdíl znatelný. noduše se položíte na lehátko a necháte přístroj pracovat za vás. Jedna terapie trvá 45 minut, ty se ale rovnají dvouapůlhodino- vé době v posilovně. Právě díky nenáročnosti je metoda vhodná i pro starší lidi a ty, kteří z časo- vých důvodů nestíhají návštěvu posilovny. Proč to funguje? Bailine je jednou z nejúčinnějších metod na světě, její unikátnost spočívá v tom, že k vytvarování postavy, posílení svalové hmoty a úbytku centimetrů stačí sama o sobě. Samozřejmě je lepší, když hubnu- tí podpoříte i úpravou jídelníčku. Důležitý je také pitný režim. Za jedenáct let existence však máme spoustu klientů, kteří dosáhli výborných výsledků pouze za podpory metody Bailine, uvedla Renata Hawaz. První výsledky se dostaví už v prvních týdnech, k výraznější ztrátě centimetrů do- chází po deseti terapiích, jejichž cena je 4200 korun. Chodit byste měli dvakrát až třikrát týdně. Chcete zhubnout nebo jenom zpevnit tělo? Vyzkoušejte Bailine! | pretty woman | komerční příloha úterý 28. března 2017 17 10 terapií Bailine + 1 zdarma 4200,- 15 terapií Bailine + 2 zdarma 5500,- 20 terapií Bailine + 3 zdarma 6200,- 10 terapií Vakupress 60 minut + 2 zdarma 5900,- 10 terapií Vakupress 30 minut + 2 zdarma 3600,- Otevřeno: Po – Pá: 7.30 – 19.30 So: 9.00 – 13.00 telefon: 257 313 721, 602 935 671 www.prettywomanandman.cz Metoda Bailine se dá kombinovat třeba s Vakupressem. Tato metoda je určena všem, kteří chtějí vylepšit stav své pokožky, zbavit se celulitidy a celkově vyčistit organismus. Vakupress byl v Německu vyhodnocen jako nejlepší přístroj na celulitidu. Pro čtenáře časopisu Metro jsme připravili speciální akci bonusové balíčky na metodu Bailine a terapie Vakupress. Akce trvá do 27. 4. 2017 Pretty Woman & Man Nádražní 110, Praha 5 – Anděl

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz SERVIS úterý 28. března 2017 18 Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro FOTO: 2x AP 1 Zkoumání a ochrana něčeho mimo původní místo výskytu se nazývá z latiny: a) ex vitro b) ex situ c) ex nihilo 2 Americká zpěvačka Sheryl Crow je držitelka hudební ceny Grammy: a) trojnásobná b) šestinásobná c) devítinásobná 3 Anatolie bylo označení pro Malou Asii, pochází ze starořeckého „anatole“, tedy: a) dálka b) konec c) východ 4 Označení „černý kůň“ pro favorita bylo použito prvně v románu The Young Duke roku: a) 1731 b) 1831 c) 1931 5 Akkadský bůh, který se stal nejvyšším bohem v Babylónii za Nabukadnesara I., je jmenuje: a) Nibiru b) Chammurapi c) Marduk Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 20,6 °C Rok výskytu: 1986 Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-b, 2-c, 3-c, 4-b, 5-c Kvíz Počasí DNES ZÍTRA ČTVRTEK PÁTEK Min. 17 Max. 21 Min. 14 Max. 18 Min. 13 Max. 17 Min. 18 Max. 22 Sudoku 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy IV 14:45 Konečně v novém Povídka z cyklu Bakaláři 15:00 Abeceda hvězd 15:55 Kojak III 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 14:00 Praha a osobnosti 14:25 Vzestup a pád NSDAP (1) 15:15 Tábor X: Tajná škola špionů (2/2) 16:00 Heydrich – konečné řešení (30/44) 16:30 Dvojí život knížete Václava 17:25 Zvířata v životě člověka 18:15 Na cestě po Tenerife 18:45 Večerníček 18:55 Vínečko III (5/8) 19:20 Vesnicopis 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Dobrodružství kriminalistiky Krimiseriál (ČR, 1993). Příběh z Polska padesátých let minulého století, v němž je vykreslen zápas o uznání psychologie coby vědy související s krimi- nalistikou. Hrají: H. Korte, M. Vašut, I. Trojan a další 20:50 Dobrodružství kriminalistiky 21:40 Hercule Poirot X 23:14 Výsledky losování Šťast- ných 10 a Euromiliony 23:15 Motiv IV 00:00 AZ-kvíz 00:30 13. komnata Lucie Brychtové 00:55 Banánové rybičky 01:25 Zajímavosti z regionů 01:50 Hobby naší doby ČT1 20:00 Velká vlastenecká válka: Sovětská rozvědka Na všech důležitých místech světa působili před rokem 1941 sovětští agenti. Ale i jejich zprávy narážely na štít Stalinovy nedůvěřivos- ti. Německý útok pak předznamenal novou éru sovětské tajné služby 20:55 Ocelové slzy aneb Cesta Vladimíra Stehlíka za Lubomírem Krystlíkem 21:50 Příběh třetí lidské pochodně 22:20 Vláda (27) 23:20 Letecké katastrofy 00:05 Sestřička Jackie V (3/10) 00:35 Dron – stačí stisknout spoušť 01:55 České himálajské dobro- družství II: Hora Zabiják ČT2 20:15 Ohnivý kuře II (5) Seriál (ČR, 2017). Jednoho dne se Leoš zhroutí a nikdo ho nemůže najít. Klára s Mikem už začínají propadat panice, když se zjistí, že si jen potřeboval sám, v klidu, venku na procházce utřídit myšlenky. Hotel už nezvládá vést. Hrají: J. Dolanský, J. Prachař, K. Leichtová, K. Lipowská, R. Genzer, L. Polišenská, M. Novotný, M. Suchánek 21:35 TOP STAR magazín 22:30 Castle na zabití IV (7) Krimiseriál (USA, 2011) 23:20 Soudní síň 00:10 Rosamunde Pilcherová: Zaslíbená nevěsta Romantický film (N, 2013) 02:10 Komisař Rex VIII (12, 13) PRIMA 14:05 Óčko hity Klipy nonstop 15:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 15:05 Mixxxer show Klipy na přání, soutěže, chat s hosty 17:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity 21:00 CZ & SK 22:00 Óčko flirt ÓČKO 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (723) Seriál (ČR, 2017). Šárka je šílená: do deníku zapisuje milostný příběh, který se nikdy nestal. Mázl se pohá- dá s Emou i s Alenou. Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, K. Cibulková, M. Badinková 21:30 Víkend 22:30 Kriminálka: Oddělení kybernetiky II (6) Krimiseriál (USA, 2016) 23:25 Vražedná čísla II (1) 00:15 Odložené případy (20) 01:05 Odložené případy (21) 01:45 Dva a půl chlapa (17) 02:05 Robinsonův ostrov 03:20 Co na to Češi 04:00 Ordinace v růžové zahradě (122) NOVA 20:15 Top Gear speciál: Když se nedaří (6) 21:20 Teorie velkého třesku III (5) Sitcom (USA, 2009) 21:50 Teorie velkého třesku III (6) Sitcom (USA, 2009) 22:15 davinci 23:05 Cesty k úspěchu 23:15 Hannibal II (2) Hororový seriál (USA, 2014) 00:15 Partička 01:05 Ospalá díra (5) Mysteriózní seriál (USA, 2013) 01:50 Hannibal II (2) Hororový seriál (USA, 2014) 02:50 Applikace 03:15 Ospalá díra (5) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:35 Dva a půl chlapa (17) 13:00 Ordinace v růžové zahradě (122) 14:05 Odložené případy (20) 15:00 Odložené případy (21) 15:55 Kriminálka Miami IV 17:00 Odpolední Televizní novi- ny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3217) Seriál (ČR, 2017) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:10 Polední zprávy 12:20 Jake a Tlusťoch III (16) 13:20 Komisař Rex VIII (12) 14:25 Komisař Rex VIII (13) Krimiseriál (N/Rak., 2003) 15:25 Policie Hamburk (22) Karlotta. Krimiseriál (N, 2007) 16:25 Odpolední zprávy 16:40 Soudní síň 17:35 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 TOP STAR 12:25 Simpsonovi II (22) 12:55 Simpsonovi III (1-3) 14:25 Teorie velkého třesku III (3) Gothowitzova deviace. Sitcom (USA, 2009) 14:50 Teorie velkého třesku III (4) Řešení po pirátsku. Sitcom (USA, 2009) 15:20 Futurama V (10) 15:50 Hvězdná brána IV (20) Entita. Seriál (USA, 2000) 16:45 Kdo přežije: Caramoan (1) 18:15 Simpsonovi III (4-7) 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Zpátečka Co se hrálo na Óčku tento den v roce 2015? 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 12:05 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče „Ty nohy mu zrovna moc nevoní.“ VLADIMÍR CEKOTA Facebook

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

PRAHA CYKLISTICKÁ VČERA A DNES PVA EXPO PRAHA Letňany www.cistoustopou.cz Interaktivní výstava o vývoji města společně s jízdním kolem Expozice hl. m. Prahy v rámci veletrhu cyklistiky FOR BIKES 234 704 560 www.ropid.cz © ROPID, březen 2017 8. dubna 2017 10:00 – 17:00 Autobusový den PID v Letňanech Historická vozidla k vidění a svezení: • kloubový Ikarus 280 městského provedení • kloubový Ikarus 280 příměstského provedení • Škoda 706 RTO linkový s přívěsem • osobní návěs Karosa NO 80 • Karosa ŠL 11 • Karosa C 734 • Karosa B 731 Na co se můžete těšit: • Přehlídka současných typů autobusů všech dopravců PID • Autobusový kvíz o zajímavé ceny (formulář k vyzvednutí na stánku ROPID) • Den otevřených dveří na koordinačním dispečinku ROPID • Uhříněveské pivo z Pivovaru Uhříněves • Aktivity a soutěže pro děti • Jízdy historickými autobusy do okolí • Elektrobus na lince 758 k výstavišti Letňany Trasy historických autobusů: • Letňany – Prosek – Kobylisy – Bohnice – Kobylisy – Prosek – Letňany • Letňany – Vinoř – Ctěnice – Kbely – Letňany • Letňany – Čakovice – Letňany • Letňany – Prosek – Českomoravská – Prosek – Letňany • Letňany – Hovorčovice – Letňany Autobusový den PID se bude konat v sobotu 8. dubna 2017 u metra Letňany na odstavné ploše pro autobusy. V časovém rozsahu od 10:00 do 17:00 uvidíte na ploše nespočet různých typů autobusů všech dopravců PID, navštívíte koordinační dispečink ROPID a svezete se historickými autobusy. Celý program doplní stánky s občerstvením a zábavou. N ůž ůž ůž t těšit ěši gram doplní stánky s občerstvení T vou.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz SERVIS úterý 28. března 2017 20 SAN MARINO Uplynulý víkend jsem strávil – jako stálý příznivec a patron čes- ké fotbalové reprezentace – v italském přímořském městě Rimi- ni, ze kterého se v neděli vyjíždělo ke kvalifikačnímu zápasu s re- publikou San Marino. V Rimini se narodil můj vůbec nejoblíbe- nější filmový režisér, drahý kolega Federico Fellini. Bydleli jsme v hotelu Grand, kam kdysi velmi rád chodil, a na mě dýchla at- mosféra let dávno minulých, kdy tam Federico režíroval své fil- my, volal na herce „Akcióne!“ nebo na Mastroianniho „Marčelo, brááávo!“ Přímořská letoviska mívají mimo sezonu takovou zvláštní nostalgicko-melancholickou náladu. Pláže jsou opuště- né, převlíkárny zavřené, rackové bezradně popocházejí sem tam… Já osobně to zbožňuji. Po noci v hotelu, kde spala snad i Anita Ekbergová (myslím, že jsem měl přímo její pokoj a koupal se v její vaně), jsme se přesunuli do druhé- ho nejmenšího státu v Evropě – do San Marina. Rozkládá se na plo- še 61 km2 a má 35 tisíc obyvatel. Pokud jde o fotbal, v národním týmu je většina amatérů – učitel, opravář televizí, úředník z ber- ňáku, prodavač, pošťák, dva policajti… Nejlepší záložník týmu, holič Phellipe Santorini nemohl nastoupit, protože měl v provo- zovně nával. První čtvrthodina byla bez gólu, ale pak to začalo. Za chvilku jsme vedli už 4:0 a mně vám začalo být těch Sanmarí- ňanů líto. Kolem hřiště stáli podavači míčů, místní malí kluci, a já si uvědomil, že i oni mají fotbalové sny a své hrdiny. A bylo jasné, že možná nikdy v životě neuvidí svůj tým zvítězit. A jestli někdy budou sami reprezentovat, čeká je ten samý osud. A že si nikdy nezahrají proti Messimu, Ronaldovi… A možná jsem nebyl sám, kdo to tak cítil, proto když fanoušci San Marina – z 90 procent děti – začali skandovat Sááán-ma-rííí- no!, tak se všichni čeští fandové přidali! Sááán-ma-ríííno!!! Nicolle Hannah Urbanczik Originál. V dabingu se většinou totálně ztratí význam. Citát Pokud jde o fotbal, v národním týmu je většina amatérů. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Jan David - šéfredaktor; Petr Holeček - zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2017 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Petr Cipra Jsme v Česku, tak český dabing. Určitě! inzerce KARTY VŽDY ODPOVÍ! Vyřeší vaše starosti! Má osobní kartářka mi byla v těžkých chvílích oporou a já jsem teď po mnohaleté praxi ta vaše. Zavolejte mi na 906 70 30 35 nebo pište SMS na číslo 904 30 55 s kódem 55HKB a svým dotazem! Kartářka Eliška Máte spoustu báječných ná- padů a s nadšením se vrháte do svého nového života. Raději teď ale spíše přemýšlejte než jednejte. Beran 21/3–20/4 Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne.Také v práci se soustřeďte, náprava chyb je vždy snazší hned na počátku. Váhy 23/9–23/10 Jeď pomalu, ať dojedem domů dřív, říkají Angličané. Také vy se dnes nesnažte strhnout rych- lost, ale zaměřte se na kvalitu. Rak 22/6–22/7 Schovejte platební kartu, zapomeňte na peněženku a nezapínejte internetové bankovnictví. Dnes prostě raději neutrácejte! Kozoroh 22/12–20/1 Nic nedělat a pracovat může jen poštovní schránka. I když dnes myslíte na spoustu jiných věcí, je třeba i trochu zabrat. Býk 21/4–21/5 Peněženku dnes otevírejte jen v nutných případech. Mohou vás lákat velmi výhodné nabíd- ky, které však výhodně jen vypadají! Štír 24/10–22/11 Spíš potkáš někoho, kdo pe- níze kárá, než někoho, kdo je odmítne. Peníze jsou prostě třeba. Tak se nestyďte, že je máte rádi. Lev 23/7–22/8 Máme těžší život než naši předci, musíme si kupovat víc věcí, co usnadňují život. Vy jste ale rozumní a zbytečně neutrácíte! Vodnář 21/1–20/2 Pozor na žárlivé kolegy! Pře- ce jenom velká pozornost nadřízených může u někoho vyvolávat nepříjemnou závist a nepřejícnost. Blíženci 22/5–21/6 Je lépe se opotřebovat než zrezivět, to je heslo každého Střelce. Přesto se zbytečně nepřetahujte a myslete na odpočinek. Střelec 23/11–21/12 Finance vám dělají radost, zřejmě i v úterý objevíte nějakou rezervu, která by se dala skvěle investovat. Šperky jsou to pravé! Panna 23/8–22/9 Možná už vás unavuje za- městnanecký poměr a máte v hlavě podnikatelský plán. Teď nastává výborné období k jeho realizaci. Ryby 21/2–20/3 Map a Je v sáno co vás čeká j Map a o vás čeká! Zjistěte to hned! BUDOUCNOSTI! ní nap p p psáno, , , , co vá Pište SMS ve tvaru 40UKG a datum narození na číslo 904 30 46 Map a BUDOUCNOSTI! Pište SMS ve tvaru 40UKG a datum narození na číslo 904 30 46 Horoskop na úterý 28. 3. Komiks Řešení sudoku JAKUB KOHÁK SÁÁN-MA-RÍÍÍNO!!! ATMOSFÉRA (ze sloupku Jakuba Koháka na této straně) Nálada v nějakém prostředí; prostředí vyznačující se určitým rázem nebo náladou působící na přítomné ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Hana Čejková U seriálů originál. A u filmů český dabing. Není špatný! Anketa Český dabing, nebo originální znění s titulky? Dopisy a vzkazy Tak to má být V pátek 24. 3. 2017 dopo- ledne si moje manželka přivodila v obchodě Lidl v Praze 8 úraz. Chtěl bych tímto poděkovat zaměst- nancům zmíněného ob- chodu v Bohnicích a hlav- ně posádce záchranné služby, která byla k úrazu přivolána. Její vystupová- ní bylo na velmi vysoké úrovni. Bohužel jsem si v té rychlosti nepozname- nal jejich značku. Věřím, že si to někdo ze záchraná- řů na dispečinku přečte a předá zasahující posád- ce. Stejný dík patří i perso- nálu ORT ambulance trau- matologie Bulovka. BEDŘICH POSEKANÝ, PRAHA Uklizený háj. Osm kubíků odpadků V sobotu proběhl dobro- volný úklid v Čimickém háji v Praze 8, který pořá- dal již tradičně spolek Vědomý dotek. Tentokrát se sešlo úctyhodných 95 dobrovolníků včetně dětí. Společně vyčistili jezírko Dotek, lesní dětské hřiště od starého listí a uklidili celý prostor Čimického háje od odpadků, kterých bylo neskutečných osm kubíků. MARTIN REZEK, PRAHA 8 dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Sloupek Slovo dne „Uměla být něžná i tygřice.“ HELENA VONDRÁČKOVÁ ZPĚVAČKA Hudební kolegové a publicisté označili Věru Špinarovou, která v neděli zemřela, za pěvecký samorost s hlasem od boha. Mezi špičku domácí populární scény ji katapultovala nahrávka Music box z roku 1969.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz ENGLISH PAGE úterý 28. března 2017 21 This series discusses popular pastime activities. Genealogy – Life stories There was once a beautiful girl who lived in a small village. Her father was a shoemaker. He made shoes as his job. One day a foreign army came to the village. They killed the girl’s father and she was alone. The foreign army leader saw her, fell in love with her and they got married. There was once a small boy who lived with his 12 brothers and sisters on a farm. They were very poor so they couldn’t go to school. The children had to work. One day, a famous teacher came to visit. He started talking to the family. He noticed that one boy was very smart. He took him to the city and helped him go to school. The girl and the boy are my grandparents. I know a lot about them because I love genealogy, the study of families and their history. Genealogists use documents, photos and people’s memories to explain and understand the story of a person’s life. Genealogy has become so popular that a TV channel started a documentary series called Who do you think you are? In this series, famous people (actors, football players and others) find out about their family history. They often have very big surprises. So, who do YOU think you are? ANDREEA PULPEA Activity 5 ● What do you think about genealogy? Do you know anyone who has this hobby? ● Have you ever thought about the past of your family? If yes, were you surprised at anything you found? In each sentence, what is the meaning of the word in bold (the pronoun)? Choose a, b or c. ● 1. The foreign army leader saw her. a. the girl b. the girl’s father c. the army ● 2. They couldn’t go to school. a. the boy’s friends b. the boy c. the boy and his brothers and sisters ● 3. He took him to the city. a. the boy b. the teacher c. the army leader ● 4. She was all alone. a. the girl’s mother b. the girl c. the leader ● 5. I know a lot about them. a. TV documentaries b. famous people c. the boy and the girl Complete each sentence with one of the pronouns in the box: ● she her They them I me He him we us ● 1. My friends came to visit. It was great to see ………… . 2. Ana fell in love with a French man. ………… is much younger than her. 3. My mum wrote ………… an email but I didn’t get it. 4. My colleagues and I are very upset. Our boss gave ………… bad news. 5. My cousins are very rich. ………… have a lot of money. 6. He is a wonderful football player. Many clubs want to buy ………… . Before you read, decide which word or words go with which meaning. ● 1. army 2. leader 3. fall in love 4. notice 5. smart 6. memories 7. documentary series ● a. the person who tells people what to do b. see and understand something c. group of people who go to war for a country d. things you remember e. able to understand things easily f. a TV programme in parts that gives information about real life g. start to love someone Activity 1 Activity 2 Read the story and answer the questions: ● 1. Who helped the boy go to school? 2. What was the girl’s father’s job? 3. Who did the girl get married to? 4. What do genealogists use to study family history? 5. What is Who do you think you are? Activity 3 Activity 4 Lesson No. 9 Activity 1 ● 1. c; 2. a; 3. g; 4. b; 5. e; 6. d; 7. f Activity 2 ● 1. the teacher; 2. shoemaker; 3. the army leader; 4. people’s memories, documents and photos.; 5. a documentary series Activity 3 ● 1. a; 2. c; 3. b; 4. b; 5. c Activity 4 ● 1. them; 2. He; 3. me; 4. us; 5. They; 6. him This English series is presented by the British Council and Metro. www.britishcouncil.cz Answers WHAT’S YOUR HOBBY?

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

Finance - nabídka • Půjčky! Oddlužíme Vaši ne- movitost! Vyplatíme Vaše dlu- hy, exekuce, zástavy! Nízká měsíční splátka až na 15 let! Vše vyřízeno do 48 hodin! Tel 737352730 126145 • Vyplácíme exekuce, zástavy nemovitostí, vykoupíme zadlu- žené nemovitosti. Tel. 775439282, 776062620 127306 Byty - poptávka • Hledám OBECNÍ BYT v Pra- ze, zaplatím dluhy na nájmu, při exekuci či výpovědi, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 776363636 124557 • Přímý investor ihned vykou- pí byty v Praze. Platba v hoto- vosti a právní servis zdarma. Tel: 602 21 21 21 124896 • Koupím nájemní smlouvu i byt před PRIVATIZACÍ, do DV, OV. Nabízím hotovost, náhrad- ní bydlení i hrazení nájmu, stě- hování. Děkuji za nabídky: 725805115 125946 • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 126671 • Lékařka koupí byt v Praze v jakémkoliv stavu.Okamžitá platba v hotovosti. Tel/Sms: 773109561. Rk nevolat. 126841 • Koupím byt v Praze, DR, OV i v privatizaci. Platím hotově, dám zálohu, uhradím dluhy, exekuce, na vystěhování ne- spěchám. Tel. 777290352 127444 • 100.000 Kč okamžitá zálo- ha. Koupím byt v Praze v ja- kémkoliv stavu, možnost ná- hradního bydlení. Exekuce a dluhy uhradím. Volejte nebo Sms: 775432964 127751 Starožitnosti • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 126282 • Starožitný nábytek koupím za solidní ceny. Ložnici, jídel- nu, obývák, pracovnu, lampy, obrazy, knihy. Dále retro náby- tek do r. 1950. Tel. 603478873 127365 • Koupím staré obrazy, plastiku, starožitný nábytek, obraz. rámy, orientální předměty, perský kobe- rec, hodiny, ozdobné předměty do vitríny. T: 222728307 127965 Auto-moto - poptávka • Koupím jakékoliv vozidlo (i veterána). Platím ihned. Tel.: 603328155 126756 Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnan- ců O2, FIOBANK, RAIFFEISEN- BANK, poptává byty ke koupi a k pronájmu pouze v Praze. Právní servis zdarma. TEL: 602 21 96 21. 124978 • Vykoupíme nebo zprostřed- kujeme prodej - byt, rodinný dům, chata, Praha a okolí. Pe- níze ihned. Řešíme exekuce, právní vady, dluhy. Tel. 777306102 125521 Práce - nabídka • UDĚLEJ TO. Daruj krevní plazmu. Náhrada 500 Kč dle §32 odst.2 zákona č.373/2011 Sb., tel: 702278928, www.caraplasma.cz, Perlová 5. Pomáhat je lidské. 120696 • Firma Chirana T.In- jecta,s.r.o., výrobce chirurgic- kých šicích materiálů, hledá ženy na tří směnný pracovní poměr do výroby. Podmínkou je zručnost. Nabízíme:5 týdnů dovolené,13.plat,příspěvek na obědy a dovolenou, stra- venky + další benefity, náboro- vý příspěvek 5. tis., placené přesčasy. Praha 4-Komořany. Tel: 241097915 122907 • Přijmeme muže na pozici strážný na administrativní bu- dovy, sklady a autosalony v Praze. 12 hod. směny (den- ní/noční). Nabízíme: DPP, mzda 80-95 Kč/hod. v čistém. Podmínky přijetí: fyzická zdat- nost, čistý TR, základy PC. V pří- padě zájmu volejte PO-ČT 9:00-15:00 hod. na tel.: 733469469. 125329 • Hledáme šikovné pracovní- ky do skladu v Rudné u Prahy na různé pozice. Denní směny 07-19h, kr./dl. týden. Mzda: 90 Kč čist./hod., osobní pré- mie dle kvality práce. Dobrá dostupnost z metra B Zličín. Umožníme ubytování (jen pro muže), dlouhodobá spoluprá- ce. Volejte 727903706, Well Pack, s.r.o. 126014 • Výplata 100% 2. den! Operá- tor výroby, skladové práce. Za- jímavý výdělek. ODVOZ na pra- coviště ZDARMA. Tel.: 724772129. 126179 • ZŠ Praha 6 přijme od 1. 9. 2017 kvalifikované vyučující I.stupně, M a Tv. Kontakt: zavadilova@zspodmarjankou.cz, 220517292 126563 • Popelář, metař v Praze, nabí- zíme UBYTOVÁNÍ, týdenní zá- lohy, práce na dpč i hpp. Bez- platná linka 800100166. www.amboseli.cz 127016 • BA přijme strážné pro ostra- hu objektů Říčany u Prahy, Chotěboř a Vestec (Pha-záp), pracovníky zásahové skupiny PCO (P-9 Běchovice) Nepřetrži- tý provoz, HPP i VPP. Požadav- ky: Osvědčení o odborné způ- sobilosti, bezúhonnost, dobrý fyzický stav, ŘP sk.B, ZP, vlast- ní auto . 602258010 security.pco@seznam.cz 127073 • Hledáte pravidelný přivýdě- lek? Nabízíme až 110 Kč/h za práci na pokladně. Stačí mít pozitivní přístup k práci a zá- kazníkům. Volejte 222534534. 127099 • Vyhovuje Vám práce v noci? Za noční doplňování zboží nabí- zíme až 109 Kč/h, peníze druhý den. Volejte 222534534. www.creditczech.cz 127109 • Máte zájem si přivydělat? Nabízíme až 109 Kč/h za práci v úseku pečiva a pultového prodeje. Peníze druhý den. Vo- lejte 222534534 www.creditczech.cz 127129 • Etiketování - 105 Kč/hod. Možnost denních záloh, dlou- hodobá spolupráce, třísměn- ný provoz. Pro více informací volejte 222534534 www.creditczech.cz 127262 • Výrobce panelových měří- cích přístrojů přijme na HPP elektromechaničku pro ruční osaz. plošných spojů, se schop- ností pájení. 281040200, orbit@merret.cz 127269 • SUBARU ALM přijme AUTOME- CHANIKA do svého autorizovaného servisu v Praze 10 - Hostivař. Kontak- tujte nás na tel. 603540069, info@subaru-alm.cz 127390 • Restaurace a prodejna ital- ských potravin v centru Prahy hledá pomocné číšníky/servír- ky, asistenty prodeje a brigádní- ky na úklid, dlouhodobá spolu- práce:100 Kč/h, vhodné pro stu- denty. Výpis z TR, komunikační znalost AJ. Tel.: 775187749, peskova@brigadaihned.cz, Bri- gádník s.r.o., www.brigadaihned.cz. 127482 • Tesco LETŇANY a SKALKA přijme řidiče na DPP, DPČ - 147Kč/hod., HPP plat až 25.590 Kč. Čistý TR. ŘP B min. 2 roky. Tel. 725772741. 127559 • Přijmu strážné. Vhodné též pro důchodce. Tel.: 728279859 127561 • ŘIDIČ VZV 5t - dlouhé vidle, P-Kyje. Oprávnění na VZV, praxi. Plat od 125 Kč/h. + bonusy. 12hod. směny ranní/noční. Mož- nost ubytování. 727842055 127596 • Hledám paní (důchodkyni) na úklid restaurace a mytí ná- dobí v Praze 2. Prac. doba po-pá, 8-14 hod. Nástup ih- ned. Tel. 603263967 127657 • BA přijme pracovníka na po- zici strážný pro oblast Praha 5 - Zličín. Nástup možný ihned, vhodné i pro inval. důchodce. T. 777571233, info@hsostraha.cz. 127669 • Bezpečnostní agentura při- jme větší počet zaměstnanců. Platové podmínky dle zařaze- ní (70-100/hod.) Nástup mož- ný ihned, možnost záloh. Tel: 725812465 127685 • Přijmeme operátory na ak- tivní linku - hodinová mzda 100,- Kč + bonusy za smlouvy. Callcentrum Praha Florenc. Tel. 603105594 - HPP, DPP, brigáda 127769 • HOP ON-HOP OFF hledá řidi- če autobusů (skupina D) na okružní jízdy po Praze na HPP i DPP. Plat až 30.000 Kč. Více info na tel. 602405701. 127833 • Přijmeme řidiče/ky sk. B pro přepravu osob na naše vozy. Znalost AJ a Prahy, věk min. 21 let. Nejsme taxi. 723293535, patrik.suma@seznam.cz 127843 • DOZP Sulická přijme pracov- níky do přímé péče na 12 hod. směny. Nabízíme: os. ohodno- cení až 5 000,-, odměny, bene- fity. cerna@dozp-sulicka.cz, 773001293 127860 • Ag. hledá ženy i aktivní dů- chodkyně na pravidelné dlou- hodobé úklidy domácností. Volejte Po-Pá, 9-17.00 Tel.: 603237983, 603553444, agharmonie@volny.cz 127865 • Hledáme fyzicky zdatné a spolehlivé muže i ženy do vý- roby na zpracování ryb (loso- sů) na Praze 9 v Čakovicích. Dlouhodobá práce na DPP 80-100,-Kč/hod. Nutný potrav. Průkaz.Vyplácíme zálohy !!! Tel: 734 513 843. 127870 • Hledáme pracovníky v oblas- ti ostrahy objektů a staveb, plat až 18.000 Kč + 3.000 Kč ná- borový příspěvek, nástup ih- ned. Info na tel. 602464240 127878 • Hledáme KADEŘNICI A KOS- METIČKU na ŽL do zavedené- ho zrekonstr. salonu na hlavní třídě - P 3 - Ohrada. Stálá klien- tela. www.stylstudiov.cz, t. 775949454 127884 • Přijmeme portýry do hotelu v Praze 1, nutný ŘP, znal. Aj/Nj, mzda od 85,- Kč/h. Náb. přísp. 1000 Kč/měs., stravné, jízdné. Tel. 602319589, 608227338 127892 • Pracovník bezpečnostní služby - přijmeme pracovníky pro ostrahu objektu v Praze západ. 18-20.000 Kč + náb. pří- sp. 3000 Kč. Nástup ihned. T. 800100286 127900 • Manipulační prac. ve skladu - přijmeme pracovníky pro vy- skladňování zboží. Plat 18-20000 Kč + náb. přísp. 3000 Kč. Nástup ihned. Tel. zdarma 800100286 127904 • Květinářky-květináři, máte zájem o práci floristy/ky? Rádi Vás zdarma zaškolíme! Velmi dobré platové ohodnocení, stra- venky a další benefity. Obchod bude od 1.4. otevřen v OC Cent- rál Jablonec. Nástup možný ih- ned. Tel. 774343718 , e-mail: m.lucka@holandskekvetiny.cz 127921 • Květinářky, máte zájem o práci floristy/ky? Velmi dobré platové ohodnocení. Obcho- dy jsou v obchodních centrech v Praze a Mladé Boleslavi. Ná- stup možný ihned. V případě zájmu o pozici v Mladé Bole- slavi nabízíme + příplatek na dopravu z okruhu 50km. Tel. 774343718, e-mail: m.lucka@holandskekvetiny.cz 127924 • Přijmeme HLÍDAČE PARKO- VIŠTĚ, pracoviště Praha Flo- renc, Pankrác, Smíchov. Vyba- vené zázemí, soc. zařízení. Vhodné zejména pro OZP s ČID nebo PID. Denní/noční směny. Stravenky, příspěvek na MHD, možnost ubytování. Kontakt: 606751603 pan Navrátil. 127939 • Tajemnice města Odolena Voda vyhlašuje výběrové říze- ní na DĚLNÍKA Technických slu- žeb města Odolena Voda. Více na: www.odolenavoda.cz na úřední desce. 127953 • Nabízíme pěkný a jednodu- chý přivýdělek v kanceláři. Vý- borný kolektiv, nadprůměrné finanční ohodnocení, vhodné i pro důchodce. Kontakt: 603145353 127956 • Přijmu obsluhu do mladého kolektivu na čerpací stanici na Praze 9. Životopis zašlete na omnif@omnif. cz 127958 • Restaurace Černý Kohout v Praze 5 - Barrandově přijme číšníky a servírky + kuchaře, česká kuchyně, svatby, rauty. Brigádně i na HPP. T. 608874923 127961 • Nabídka práce - sklad Auto Kelly, Strančice, svoz z Opato- va zdarma, týdenní zálohy, ubytování s příspěvkem. Plat 100,- až 110,-Kč na hod. čisté- ho, požadujeme výpis z rejsří- ku trestů. Lucie Suchánková 724621052 127975 • ZŠ PRAHA 8 přijme správce hřiště na 0,5 úvazku s nástu- pem ihned. Kontakt: reditelka@zs-strozziho.cz nebo tel. 284818097, 606424570. 127976 • Přijmeme brigádníky na ran- ní nebo odpolední (PO-PÁ) úklid admin. prostor na P4 bu- dova GŘC. KONTAKT: tel. 739500076. 127978 HLEDÁTE BRIGÁDU? U NÁS SIVYBERE KAŽDÝ... doplňování zboží, pokladní, prodavač/ka, sklady, administrativa a další… PENízE DRUHÝ DEN tel.: +420 222 534 534 www.creditczech.cz HLEDÁME ŘIDIČE SKUPINY D Dopravní společnost DATA AUTOTRANS hledá nové řidiče sk. D Přijmeme spolehlivé, seriózní a odpovědné řidiče na zahraniční autobusy (možno i na občasnou výpomoc). Zajišťujeme jak vnitrostátní dopravu, pravidelné linky, výlety po ČR i zahraničí a vícedenní okruhy po Evropě. Platové podmínky dle dohody. Vozový park do tří let. V případě zájmu volejte 724 773 074 nebo nás kontaktujte přes naše stránky www.dataautotrans.cz Strážný vrátný recepční Hledáme: recepční, strážné - vrátné, ostrahu vHOdnÉ prO: invalidní důchodce nabízíme: náborový příplatek 5.000 Kč 62-80 Kč/hod. (Vyplácení denně) stravenky a příspěvek na bydlení Jsme solidní společnost. KOntaKt: 736 159 855 bezplatná lInKa VOSYKA 20 let zkušeností, osobní přístup  Specialista na výměny bytů i domů  Dobře prodám/pronajmu váš byt nebo dům  Poskytuji rychle finanční zálohu  Právní služby, konzultace zdarma Zavolejte, rád vám poradím: 777 060 126  Expresní výkup nemovitostí  Vyplatím dlužné nájmy, exekuce, zástavy  Půjčím na privatizaci včetně realizace  Zajistím náhradní byty Volejte: 776 36 36 36 FINANČNĚ ATRAKTIVNÍ PRÁCE V BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBĚ VOLEJTE ZDARMA 800 108 111 E-mail: nabor@abasco.cz Nabízíme: ● PRÁCIVEVAŠÍ LOKALITĚ ● SLUŽEBNÍVÝSTROJ ● ZÁLOHY NA MZDU ● MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ● PRÁCE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR, DOHODU, MOŽNOST BRIGÁD ● MOŽNOST ZHOTOVENÍ ZBROJNÍHO PRůKAZU Nabízené pozice: ● DETEKTIV ● STRÁŽNÝ PRůMYSLOVÝCH AREÁLů ● STRÁŽNÝ SE PSEM ● STRÁŽNÝ SE ZBRANÍ ● DOZOR ExPOZIC, KUSTOD ● RECEPCE ● ČLEN ZÁSAHOVé JEDNOTKY ● VELITEL OBJEKTU Pro 5 nových prodejen řeznictví - uzenářství ve vestibulech metra PŘIJMEME PRODAVAČKY Nabízíme: • Hlavní pracovní poměr • Měsíční mzdu až 22.000,- Kč • Volné neděle, soboty do 12:00 • 20% slevu na veškeré zboží • Příspěvek na dopravu 225,- Kč měsíčně Volejte: 734 203 772 prace@masojiko.cz 1000 KČ MĚSÍČNĚ?! Od1.1.2017darujkrevníplazmu, zachraňlidskýživOtazískejúhradu dle§32odst.2zákonač.373/2011Sb. www.unicaplasma.cz tel.:220515464 metrohradČanskÁ Přijmeme pracovnici na úklid pobočky banky v Praze 4, ul. Novodvorská. Pondělí až pátek v ranních hodinách (cca 8-9) na DPP. Mzda 1700,- Kč/měs hr. Kontakt: p. Kafka 773 945 011 i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 Služby - nabídka

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz SPORT úterý 28. března 2017 23 Přes milion korun si na odměnách vy- dělalo pět českých zimních sportovců. Sjezdařka Mikaela Shiffrinová si z lyžařů, snowboardistů a bi- atlonistů vydělala v uplynulé zimě nejvíce na odměnách za závody. Američanka, která po- prvé celkově ovládla Světový pohár, si vyjezdila v přepočtu přes 15 milionů korun. To je téměř třikrát více, než získala nejlepší Češka. Biatlonistka Gabriela Koukalová, mistryně světa ve sprintu, si vydělala asi 5,555 milionu korun před zdaněním. Přes milion se z Če- chů dostali i biatlonista On- dřej Moravec (1,479 milionu korun), slalomářka Šárka Stra- chová (1,307 mil.) a vítězky Světového poháru ve snowbo- ardingu Ester Ledecká a Eva Samková. Částky se daní tam, kde se závody jedou, další odvody sportovce čekají v Česku a ur- čitý díl odvádějí podle smlou- vy svému sportovnímu svazu. Další příjmy mají z bonusů ve smlouvách od výrobců vybave- ní a sponzorů. Plat berou biat- lonisté nebo Strachová od Cen- tra sportu ministerstva vnitra a Samková či Ledecká od Ar- mádního centra Dukla. ČTK Přehled odměn Za Světový pohár si nejvíce vydělali před zdaněním v přepočtu na české koruny: ● Biatlon: M. Fourcade (Francie) 9 416 000, Dahlmeierová (Německo) 8 006 000 ● Alpské lyžování: Hirscher (Rakousko) 13 357 000, Shiffrinová (USA) 15 095 000 ● Skok na lyžích: Kraft (Rakousko) 4 761 000 ● Běh na lyžích: Sundby (Norsko) 5 452 000, Wengová (Norsko) 6 879 000 ● Severská kombinace: Frenzel (Německo) 3 420 000 ● Snowboarding – alpské disciplíny: Ledecká 1 158 000 ● Snowboardcross: Samková 1 045 000 Americké ho- kejistky, které se před páteč- ním startem mistrovství světa stále ne- dohodly s ná- rodním svazem na finanč- ních podmínkách, podpořili jejich krajané z NHL. Podle listu USA Today jsou hráči z elitní zámořské soutěže při- praveni bojkotovat květnový světový šampionát v Paříži a Kolíně nad Rýnem. „Hráči NHL plně podporují snahu amerického ženského týmu d o s á h n o u t spravedlivé dohody se sva- zem,“ uvedla v prohlášení hráčská asoci- ace NHLPA. Reprezentantky USA mají na MS v Michiganu obhajovat zlaté medaile, ale dosud neza- hájily společnou přípravu. Hokejistkám se nelíbí, že mají smlouvy jen během olympijských sezon. V nich jsou placeny půl roku měsíč- ní mzdou 1100 dolarů (při- bližně 27 tisíc korun). ČTK Série Veselého výher skončila na dvojce Jiří Veselý vypadl na tenisovém turnaji v Miami ve 3. kole. V boji o postup do osmifinále prohrál 3:6, 6:7 s třináctým nasazeným Američanem Jackem Sockem, kterému podlehl i ve třetím vzájemném utkání na okruhu ATP. Veselý na Floridě poprvé od lednového turnaje v Aucklandu vyhrál dva zápasy po sobě, třetí vítězství se mu přidat nepovedlo. Lucie Šafářová s Bethanií Mattekovou-Sandsovou při obhajobě deblového titulu skončily už ve druhém kole. Překvapivě prohrály s Klepačovou a Martínezovou Sánchezovou. AP Mikaela Shiffrinová AP Rosický mimo hru Loni v září odehrál devate- náct minut proti Mladé Boleslavi, další sparťanský fotbalista Tomáš Rosický v letošním soutěžním roč- níku nepřidá. Kvůli dlou- hodobým potížím s achi- lovkou včera podstoupil operaci a do konce sezony je mimo hru. iDNES.cz O postup v Plzni České hráčky curlingu už znají soupeřky pro do- datečnou kvalifikaci na olympijské hry. O dvě mís- ta v Pchjongčchangu 2018 budou v prosinci v Plzni bojovat s Německem, Itálií, Čínou, Dánskem, Finskem, Lotyšskem a Norskem. ČTK Zprávy krátce Hokej. Američané podpořili kolegyně Rokybus skiroky.cz skibusem na hory > Praha Černý Most > Rokytnice n/J a zpět +420 733 733 053 Rezervace a podrobné info (včetně mimořádných linek) na webu nebo na telefonu... • ceny jízdenky vč. jednodenního skipasu dospělí 750 Kč, děti do 6 let ZDARMA, děti od 6 do 13,99 let 500 Kč • středa až neděle • doprava přímo pod sjezdovku • odjezd v 6:15 h / příjezd cca 18:00 h • zastávka v Chlumecké ul. Studenti jen 500 Kč • SKANDÁLNÍ FOTKY! Nahé snímky náruživých žen! Pošli SMS ve tvaru 36CKV a text na 909 15 40 • Drsná, uvnitř poslušná SUB! Zmocni se MĚ! Adéla 37. Piš 909 801 801 nebo mi napiš SMS na 909 15 45 s kódem 48RZZ a tvůj text! • Zajištěná Martina 56. Peníze mám, ale dost se nudím. Změň to! Odměním se! Cinkni mi na 909 80 50 40 kód GDX19 • Manžel mi odmítal v sexu vy- hovět. Musím tak hledat jinde. Nepohrdneš občasnou milen- kunasexuálnídovádění?Iva42. Brnkni mi na 909 90 99 25 nebo mi napiš SMS na 909 15 50 s kó- dem 20NFL a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní inzerce Vydělala si třikrát víc než Koukalová Práce - nabídka • BA Griffin přijme prac. pro ostrahu objektu v Praze Uhří- něvsi. Podm. dobrý zdr. stav a osvědč. Plat 66 Kč/h. btto. Vhodné pro důchodce. T. 602323657 128020 • Škola v Praze 4 (Pankrác) při- jme vrátného. Pracovní doba v pracovní dny od 13:30 do 22:00 hod. Tel. 261212572. 128042 Zdraví - nabídka • Gynekologie Studentský dům Bechyňova 2571/3, Praha 6 přijímá nové klientky. Mail: ordinace@gynekologie-kosov a.cz, tel. 799517998, 234606167 127891 Služby - nabídka • Odvoz starého nábytku na skládku! Stěhování všeho dru- hu. Vyklízení bytů, sklepů, po- zůstalostí. Naložíme a odveze- me cokoliv. Rozumná cena. T. 773484056 127322 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274 78 44 28 124937 • Pronajímejte bez rizika! Pro manažery firem s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE! T. 734319304 125679 • Hledám 3+1 nebo 3+kk, vý- hodou lodžie pro rodinu s jed- ním dítětem, nejl. v dosahu sport. vyžití a obchodů, s ce- nou do max. 15 tisíc. Děkuji. 775088498 126442 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/

www.metro.cz SPORT úterý 28. března 2017 24 Od pátku do nedě- le se v rakouském Hochfügenu koná první ročník akce Freeride Fest. Celý víkend se ponese ve zna- mení aktivit týkajících se freeridu a vyvrcholí otevře- ným sobotním sranda závo- dem, v jehož rámci pojedou ženy v plavkách a muži s roze- pnutými lyžáky. O tom, že pů- jde opravdu o kvalitní podíva- nou, svědčí i účast známých českých lyžařských a snowbo- ardových es. Můžete se tak tě- šit na plavkovou jízdu Šárky Pančochové, Simony Hrstko- vé nebo třeba Terezy Vaculí- kové. Tím to ale zdaleka ne- končí, v odborné porotě za- sednou Vavřinec Hradilek, Lu- cie Výborná, Tomáš Kraus, ale i Ondřej Bank. Právě bývalý lyžař, který se představil v soutěži StarDan- ce, bude s vítězkou závodu tančit jí vybraný tanec. „Nej- víc se mi líbil scénický tanec. Ondrovi to freestylování fakt šlo a mně by snad mohlo taky jít,“ těší se Hrstková. Do plavek se nebojí ani Va- culíková: „Žijeme jen jednou a mladí jsme taky jen jed- nou,“ směje se čtyřiadvaceti- letá akrobatická lyžařka. Na lyže se postaví během ví- kendu i zmiňovaný Ondřej Bank. „Je to hlavní důvod, proč tam jedu. Myslím, že tam bude zábava,“ řekl Bank. Na programu budou v Ra- kousku i další doprovodné ak- tivity. Po celou dobu bude probíhat testování splitboar- dů, freeride a all mountain modelů lyží různých značek. Dále budou připraveny i workshopy v terénu na různá témata – od lavin, přes focení, až po balet na lyžích a techniku na sjezdovce. Je- den z lyžařských workshopů povede Nikola Sudová. Ve večerních hodinách se můžete těšit na pořádnou par- ty, která se dost možná pro- táhne až do svítání. Nepřestá- vejte lovit nové zážitky a vy- razte na Freeride Fest. Účast na akci je zdarma. Více infor- mací o akci najdete na strán- kách freeridefest.com. MET 18. 8/4/2017 20 Kč symbolické vstupné www.onadnes.cz/jarmark Hlavní partner inzerce Šárka Pančochová MAFRA Golf. Světová jednička válí Americký golfista Dustin Johnson vyhrál během šesti týdnů třetí turnaj PGA a potvrdil pozici světové jedničky. Vítězstvím v Austinu ve hře na jamky navíc jako první hráč v historii zkompletoval triumfy na všech čtyřech akcích série World Golf Championships. Za 15. titul na okruhu PGA získal prémii 1,66 milionu dolarů. AP Ze svahu pojedou ženy v plavkách

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-3-2017/