METRO Praha - 28.4.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Pondělí, 28. dubna 2014 Č. 80, www.metro.cz KRIMINÁLKA POKRAČUJE DÁLPŘÍPADY 1. ODDĚLENÍ SE DOČKAJÍ DRUHÉ ŘADY STRANA 12 inzerce Svátek slaví: Vlastislav Min. 190 Max. 230 Úrazů na kole přibývá Pozor na kole! Češi stále raději jezdí na kole, víc se jich ale také zraní. Léčebné výlohy v cizině by pak moh- ly zruinovat jejich rozpo- čet. Čtěte, na co si venku dát pozor. STRANA 6 Robbie Williams nadchl šestnáct tisíc lidí Jeden z nejúspěšnějších popových interpretů Robbie Williams v sobotu po jedenácti le- tech vystoupil v Praze. Ve vyprodané pražské O2 areně předvedl zcela odlišný repertoár – představil jazzové skladby a předělávky Franka Sinatry nebo Duka Ellingtona. MAFRA Rolling Stones i špekáčky Užijte si pozítří pálení čaro- dějnic. Tradiční rozloučení se zimou proběhne na mno- ha místech Prahy. Zahraje i revival Stounů. STRANA 4 inzerce Má auta musí mít tvář, říká designérRozhovor. Jozef Kabaň ze Škoda Auto mluví o nové Fábii, Superbu i SUV STRANY 8 a 9

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz PRAHA pondělí 28. dubna 2014 02 Nebaví vás chodit na filmy do obřích multiplexů na hollywo- odské trháky? Zkuste komor- nější alternativy. ● Kino MAT v Praze 2 se chlubí titulem nejmenšího kina v Čes- ku, má jen 46 sedadel. ● Kino Aero v Praze 3 je jedním z nejstarších filmových klubů u nás. Měsíčně uvádí na 60 různých titulů a jednorázové projekce filmů, které nejsou v české distribuci. Konají se v něm také různé výstavy. ● Bio Oko se zase tituluje nejlepším kinem v Praze 7. Znovu se otevřelo po rekon- strukci v roce 2007, i tady se konají různé výstavy. ● V Dobešce, divadle v Praze 4, se pořádají třeba výstavy, kon- certy či výtvarné kurzy. ● Modřanský Biograf a scéna v Praze 4 je jedním z prvních kamenných kin v Praze i v Čes- ku. Nabízí filmy různých žán- rů, a to i ve 3D. ● Atlas je kino s kavárnou v Praze 8. ● Světozor v Praze 1 byl nejdří- ve kinem, pak kabaretem, a pak zase kinem. Zaměřuje se na evropské i neevropské filmy. ● Kino Evald na Národní třídě svůj provoz zahájilo v roce 1997 přehlídkou filmů Evalda Schorma. Není kino jako kinoKino Vzlet prošlo náročnou rekon- strukcí, ale stále se neotevřelo. Proč? „Věřím, že v nejbližších měsí- cích bude toto nádherně zre- konstruované prvorepubliko- vé kino sloužit jako multi- funkční kulturní zařízení, které nám v Praze 10 dopo- sud výrazně chybělo,“ řekl de- níku Metro starosta desítky Bohumil Zoufalík. To ovšem bylo už vloni v lis- topadu a vršovické kino má i po půl roce své brány stále zavřené. „Doufáme, že otevře ještě letos,“ připouští teď mluvčí radnice Jan Charvát. Vše se prý zkomplikovalo tím že podnikatel, který měl rekonstrukci na starosti, při ní udělal nepovolené zásahy. Ty musela desítka napravit, teď se čeká na kolaudaci. I po znovuotevření ale ne- bude promítání filmů hlavní náplní tohoto objektu, přesto- že sádrové promítací plátno z roku 1923 zůstalo i po re- konstrukci zachováno. „Urči- tě ale bude objekt sloužit kul- tuře,“ doplňuje mluvčí Char- vát. Podle něj by se tam moh- ly konat výstavy, fungovat di- vadlo či taneční soubory. Míst pro různé kulturní vy- užití teď mají obyvatelé desít- ky k dispozici zhruba deset, mezi nimi dvě divadla a něko- lik galerií. Kulturní program pro seniory chystá radnice v zrekonstruovaném vršovic- kém zámečku. TOMÁŠ BELICA Let mezi nebem a vodou Šestý ročník výstavy Lodě na vodě přivezl do Prahy zhru- ba stovku lodí. Na náplavkách Smíchova i Podskalí se ukázalo i další příslušenství spojené s plavbou a poby- tem v přírodě, jako potřeby a vybavení pro rybáře nebo potápěče. Akci doprovázela i zábava. TOMÁŠ BOŽOVSKÝ Desítka na zábavu čeká Zprávy krátce Vrátí se trhy z minulosti? Praha pokračuje v myš- lence přestavět historic- kou budovu Staroměst- ské tržnice a vrátit do ní tradiční trhy. V uplynu- lých dnech zadala zakáz- ku na zhotovení projek- tové dokumentace za 28 milionů korun. Kolik by měla stát samotná pře- stavba tržnice, není jas- né. Tržnice se nachází ve vnitrobloku ohraniče- ném ulicemi 28. října, Rytířská, Perlová a Na Můstku. Přízemí památ- kově chráněné budovy nyní slouží jako nákup- ní centrum. Do historic- ké budovy jsou vestavě- ny jednotlivé obchody a restaurace. ČTK PRVNÍ POMOC PŘI AKUTNÍCH POTÍŽÍCH! Odbíháte častěji „na malou“ a vy- prazdňování je spoje- né s řezáním a pále- ním? V případě takových- to potíží mohou bru- sinky představovat přírodní a šetrnou pomoc Doplněk stra- vy UROVAL® manosa AKUT obsahuje vy- soce koncentrovaný brusinkový extrakt. Přípravek je obo- hacen o D-mano- su, která podporuje a doplňuje působení brusinek. Výrobek je čistě přírodní, nemá žádné nežádoucí účinky, je vhodný i pro těhotné a kojící ženy. Více informací o tomto výrobku zís- káte na bezplatné in- folince 800 17 16 17 nebo na www.valo- sun.com. Odpovězte na níže uvedenou otázku a deset z Vás získá doplněk stra- vy UROVAL® manosa AKUT zcela zdarma! Jaké účinné složky obsahuje Uroval® manosa AKUT? A) brusinky a D-manosu B) borůvky a D-manosu Odpověď volejte na bezplatnou infolinku 800 17 16 17 nebo pište SMS ve tvaru: VAL AKUT písme- no odpovědi (např. VAL AKUT B) na číslo 900 77 06, v termínu 28. 4. - 4. 5. 2014. Cena 6Kč včetně DPH. Pořadatelem SMS ankety je VALOSUN a.s., provozovate- lem SMS systému je Konzulta Brno a.s. Kompletní pravidla na www.valosun.com. inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz PRAHA pondělí 28. dubna 2014 03 Souboj Bohemians 1905 a Slavie pro- běhl překvapivě bez problémů. Fotbalová liga včera nabídla přímý souboj o záchranu. Oba vršovičtí rivalové se ocitli na úplném konci tabulky. Zápas byl napjatě očekáván i z bezpečnostního hlediska kvůli chování fanoušků. Před zápasem byl ale včera večer klid, fanoušci prošli důkladný- mi kontrolami a i pochod Slá- vistů z Edenu byl bez potyček. Domácí klub v týdnu po- bouřil fandy Slavie, když vy- hlásil, že jinam než do vyhra- zeného sektoru nemohou vstupovat se slávistickými symboly a nesmí tam ani svůj klub povzbuzovat. Nakonec Bohemka couvla: symbolika ne, ale povzbuzovat slávisté mohli i mimo kotel. HOP Pochod slávistů na stadion Bohemians 1905 MAFRA Vršovické derby bez ran a kopanců Do pedálů Prahou v sobotu projelo tisíce účastníků akce s ná- zvem Velká jarní cyklojíz- da. Vyrazili z náměstí Jiří- ho z Poděbrad a zamířili do Stromovky. ČTK inzerce Expres TOP na 90,3 FM Hudební novinky každou středu s premiérou ve vysílání v čase od 14 do 17 hodin Pořad Expres TOP v pátek od 17 do 18 hodin s nedělní reprízou od 19 do 20 hodin NEJLEPŠÍ HUDBA V MEtroPoLi 1. GEorGE EzrA: Budapest 2. KiEszA: Hideaway 3. BLAcK KEys: Fever 4. PHArrEL WiLLiAMs: Marilyn Monroe 5. siGMA: Nobody to Love 6. toVE Lo & HiPPiE sABotAGE: stay High (Habits remix) 7. sUB FocUs: close 8. DAMoN ALBArN: Heavy seas of Love 9. JUNGLE: Busy Earnin’ 10. BAND oF sKULLs: Nightmares

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz PRAHA pondělí 28. dubna 2014 04 S omezením musí od víken- du počítat především cestují- cí linek 3, 9, 14 a 24. V centru Prahy totiž začala výluka na důležité tramvajové trati přes Václavské náměstí. Do- pravní podnik chce za dva měsíce opravit koleje od La- zarské po Jindřišskou ulici. Více na Metro.cz. MET Ať už v převleku nebo jen jako diváci se můžete ve středu vy- dat na čarodějnické akce do růz- ných parků, k Vltavě nebo ke kulturním centrům některých městských částí. ● Čarodějnice ve Šlechtovce s Kouzelnou fazolkou je název akce, která se koná ve Stromov- ce. Akce je plánovaná od 17 do 22 hodin. Děti se mohou zú- častnit různých soutěží, třeba i v jízdě na koloběžce, čeká je i lanová dráha nebo skákací hrad. Dospělí si pak mohou od 19 hodin poslechnout koncert Rolling Stones Revival Prague. ● Bobová dráha Prosek: Začátek čarodějnického rejdění je ve 14 hodin, oheň bude zapálen v 19 hodin. Na programu je let zručnosti čarodějnic na koště- ti, budeme vyrábět čarodějnic- ké amulety či zkoušet hbitost jazyka čarodějů a čarodějnic. ● Chodovská tvrz: Začátek od 16 hodin. Večer rozproudí ryt- mické bubny Václava Kořínka, rozpálí ohnivá show a a těšit se můžete i na grilované pra- sátko. ● Čarodějnice – Akce ve dvoře Pokud bydlíte v Modřanech, můžete vyrazit do Kulturního centra Pertoldova. Připraveny tam jsou výtvarně-prožitkové dílny pro děti všech věkových kategorií, rej čarodějnic, výstav- ka čarodějnických rekvizit, úprava účesu a make-upu podle poslední čarodějnické módy. Víření bubnů, dynamic- ká hudba, věštění z křišťálové koule a spousta dalšího. Poslední dubnový den můžete vyra- zit za zábavou. Děti čekají soutěže, dospělé koncerty. Pálení čarodějnic si Pražané oblíbili, a tak můžete ve stře- du vyrazit na akci prakticky v každé městské části. K těm největším a nejznámějším pa- tří například Čarodějnice na Ladronce, kde je program na- plánován od 14 do 22 hodin. Stejný začátek má i akce ve Žlutých lázních, která zahájí sezonu areálu. Organizátoři akcí se snaží svůj program od ostatních odlišit, na většině ale nechybí volba Miss čaro- dějnice, soutěže pro děti, opé- kání špekáčků a koncerty. RB Pozor, nejezdí! Přes Václavák Palác Langhans Vodičkova 37, Praha 1 HDR režim Full HD video 24,2 Mpx CMOS APS-C snímač + 18–55 mm VR + karta 16 GB + kniha zdarma „Mistr. práce s DSLR“ 19.990Kč 22.990Kč okna VISION = O GENERACI LEPŠÍ OKNA Kupón300Kč/osobado15.5.2014 SlevaplatínanákupjakéhokolivzájezduznabídkyCKVTT. SlevujemožnéuplatnitpřinákupuzájezdupřímovCKVTT(osobně/ mailem/poštou).Tatoslevajeslučitelnásjinýmislevamičiakcemi. VTT–Praha2,Ječná10,tel.:224920177,info@vtt.cz,Brno– Josefská8,tel.:542210736,brno@vtt.cz zelenálinka: 800 100 130 • www.vtt.cz• www.facebook.com/ck.vtt Dotované zájezdy Zdarma zajišťujeme svozy z 12 míst ČR na/z letiště do Prahy a zpět.V ceně 1 celodenní výlet, komplexní pojištění. Termín Dny Ubytování Strava Cena (Kč) KYPR  05.05. - 12.05. 8 H3* PP+ 9 990 KYPR  05.05. - 12.05. 8 H3* ALL 13 190 KYPR  12.05. - 22.05. 11 H3* PP+ 14 900 RHODOS  23.05. - 02.06. 11 H3* ALL 13 990 POBYTOVÉ ZÁJEZDY – svozy na/z letiště v Praze z 88 míst KYPR  22.05. - 29.05. 8 H3* PP 12 990 KYPR  22.05. - 29.05. 8 H3* ALL 14 490 KYPR  22.05. - 02.06. 12 H3* PP 15 900 KRÉTA  28.05. - 07.06. 11 H3* ALL 14 990 KOS  29.05. - 05.06. 8 H2* PP 11 990 KARPATHOS  30.05. - 10.06. 11 ST BS 11 990 RHODOS  30.05. - 06.06. 8 H3* ALL 12 490 KRÉTA  31.05. - 07.06. 8 H3* ALL 13 500 H - hotel, PP - polopenze, PP+ - polopenze vč. nápoje u večeře, ALL - all inclusive ŘECKO KYPR ŘECKÉ OSTROVY LAST MINUTE NABÍDKY inzerce Ano, jedná se určitě o přípravky řady THERMAL, které jsou v této oblasti odzkoušené a velmi účinné. Jedna kúra se skládá ze dvou krémů THERMAL (1 ks za 330 Kč) a THERMAL šamponu (1 ks za 330 Kč). Celou vlasovou kúru tudíž pořídíte za 990 Kč. Hlavním prodejcem těchto výrobků je firma SENS - 69701 Kyjov,Komenského606, tel.: 518 615 091. Na uvedené adrese si můžete přípravky buď přímo zakoupit nebo objednat i s přesným návodem na dobírku. Firma je též dodává do některých luxusních kadeřnictví i holičství. VLASY OPĚT NA HLAVĚ Můj známý používal jakési přípravky na vlasy (z Kyjova), které úplně zastavily vy- padávání vlasů a dokonce mu začaly růst i vlasy nové. Bohužel známého nemohu nikde sehnat, jelikož se pře- stěhoval. Poradíte mi? T.H. Brno Ano, jedná se určitě o přípravky řady THERMAL, které jsou v této oblasti odzkoušené a velmi účinné. Jedna kúra se skládá ze dvou krémů THERMAL (1 ks za 330 Kč) a THERMAL šamponu (1 ks za 330 Kč). Celou vlasovou kúru tudíž pořídíte za 990 Kč. Hlavním prodejcem těchto výrobků je firma SENS - 69701 Kyjov,Komenského606, tel.: 518 615 091. Na uvedené adrese si můžete přípravky buď přímo zakoupit nebo objednat i s přesným návodem na dobírku. Firma je též dodává do některých luxusních kadeřnictví i holičství. Můj známý používal jakési přípravky na vlasy (z Kyjova), které úplně zastavily vy- padávání vlasů a dokonce mu začaly růst i vlasy nové. Bohužel známého nemohu nikde sehnat, jelikož se pře- stěhoval. Poradíte mi? T.H. Brno www.thermal-sens.cz Kam vyrazit na čarodějnické akce Pálení čarodějnic si užijete v parcích i na bobové dráze

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz PRAHA pondělí 28. dubna 2014 05 Zítra a ve středu míří do finále soud se známým lobbis- tou kvůli jeho dopravní nehodě. Po téměř osmiměsíční pauze bude pražský městský soud pokračovat v projednávání dopravní nehody lobbisty Ro- mana Janouška. Předseda soudního senátu Tomáš Kubovec nařídil hlav- ní líčení na úterý a středu, při- čemž v těchto dnech předběž- ně počítá s vynesením rozsud- ku. Janouškovi hrozí až 18 let vězení za pokus o vraždu a ohrožení pod vlivem návy- kové látky. Kauza vlivného lobbisty se táhne více než dva roky. Janoušek, kterému po nehodě policisté naměřili v dechu přes dvě promile al- koholu, havaroval 23. března 2012 ve Vyskočilově ulici v Praze. Svým vozem Porsche nejprve narazil do auta před sebou, kolizi neřešil a pokra- čoval v jízdě. Když na následu- jící křižovatce zastavil na čer- venou, jedenapadesátiletá ři- dička nabouraného vozu se postavila před jeho vůz. Obžaloba uvádí, že lobbis- ta ženu vietnamské národ- nosti následně srazil a z mís- ta nehody ujel. Státní zastupi- telství Janouška původně stí- halo pro úmyslné těžké ublí- žení na zdraví, později však jeho čin překvalifikovalo na pokus o vraždu. Kdyby jí léka- ři neposkytli včasnou pomoc, mohla podle znalců i zemřít. Muž označovaný za jedno- ho z pražských kmotrů se hájí tím, že ženu neviděl, a tedy nesrazil úmyslně. Jeho advokát se snaží dokázat, že ji pouze zachytilo zpětné zr- cátko Janouškova vozu. Pod- nikatel s řidičkou uzavřel do- hodu o narovnání. ČTK Trh nezávislé módy, ale i Cirk La Putyka Od pátku do neděle se v prostorách Pražské tržnice uskutečnil Holešovice Fashion Mar- ket vol. 8 - podle pořadatelů největší trh nezávislé módy v České republice. Letos s podti- tulem Stand out/Vystup z řady. Prodejní stánky s módou, šperky a designem zaplnily tři haly, čtvrtá patřila chill-out zóně s barem a doprovodným programem. Uskutenilo se zde několik módních přehlídek, svou show předvedl Cirk La Putyka. KLÁRA MACHÁTOVÁ Verdikt pro Janouška? kého vyznání. Svobo a je zaručena. Před zákonem jsou si všichni ávo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tě nost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel p má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být resp vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie dání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje zmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na těles Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respekt á o na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. bodné Akademická svoboda je zaru á právo na sv kou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo í integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chrán hto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a nábožens médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická ákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk bní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská . Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člo lení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorb bodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, nábo anitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní á právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto le nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda méd být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zá vni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osob má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu boženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádán svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovo má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člov důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontro člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí b vorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovn boženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována ání těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náb voboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akade Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý u a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život nutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Ka du myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Uměleck ou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturn u rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a d ověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování t kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svobo a musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. P lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu lověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknu tována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na s mí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké mická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jaz člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každ Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita ecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lid rní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člov snou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respekt pektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědom nání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné učena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo n nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé m svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Um _STÁNKY ČLENSKÝCH ZEMÍ EU _MLÁDEŽ V POHYBU – PLOVOUCÍ STAN PLNÝ INFORMACÍ PRO ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY (10:00 – 18:00) _EVROPSKÉ INFORMAČNÍ SÍTĚ, AGENTURA GSA (GALILEO) A DALŠÍ PARTNEŘI _DISKUSE SE ZAJÍMAVÝMI OSOBNOSTMI _PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ _VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Z FONDŮ EU _PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ, SKÁKACÍ HRAD A DALŠÍ _SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ PETŘÍNSKÉ ROZHLEDNY Open air festival 14:00 21:00 Střelecký ostrov 29/4 _Tata Bojs(CZ) _Ille(CZ) 30/4 _Reptile Youth(DK) _Toxique(CZ) _Bohemia(CZ) WWW.10LET.EU Vstup zdarma Pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky a primátora hlavního města Prahy MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz DOMOV pondělí 28. dubna 2014 06 Češi stále raději jezdí na kole, víc se jich ale také zra- ní. Léčebné výlohy v cizině by pak mohly zruinovat váš rozpočet. Dovolená na kole v cizině vás může vyjít pěkně draho. Po- kud se vám totiž stane úraz, na který se nevztahuje vaše cestovní pojištění, musíte lé- čebné výlohy, které bývají často dost vysoké, uhradit sami. A úrazů Čechů na kole při- bývá. „Vloni jsme řešili dvě stovky úrazů cyklistů, což byl desetiprocentní nárůst opro- ti předcházejícímu roku,“ upozorňuje Pavel Sivák z po- jišťovny Generali. Ovšem zabolet nejen tělo, ale i vaši peněženku může také úraz na kole v Česku. Ze- jména pokud způsobíte ško- du někomu jinému. „Cyklisté často někomu na- příklad odřou vůz nebo do- konce prohnou plech,“ říká Václav Bálek z pojišťovny Alli- anz. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ Pozorujte krmení vyder V záchranné stanici zvířat Pavlov na Havlíčkobrodsku bu- dují ochránci přírody zahradu s místy, která nabídnou ideální podmínky různým druhům živočichů z okolní kra- jiny. Od soboty zde mohou návštěvníci sledovat vydry pod vodou při krmení, lišku, či dravé ptáky. ČTK Citát „Cyklisté u nás doma často způsobují škody jiným. Například odřou vůz nebo pro- hnou plech auta.“ VÁCLAV BÁLEK, MLUVČÍ ALLIANZ Na co si dát pozor Než vyrazíte na kole do zahra- ničí, měli byste si zjistit pravi- dla, která v konkrétní zemi pro cyklisty platí, abyste se vyhli placení pokut. ● Především jde o povinnost jezdit s cyklistickou přilbou. Rakousko předepisuje hel- my dětem do 12 let, Slovin- sko do 14, Velká Británie pak do 15, Chorvatsko do 16 let. ● Na Slovensku musí mít hel- mu dospělí při jízdě mimo obec, děti do 15 let vždy. ● V Německu můžete zaplatit za telefonování při jízdě na kole, pokud nemáte hands-free. ● Ve Španělsku jsou zakázány přívěsné vozíky za kolo, v některých zemích je jejich provoz omezen, například jen na cyklostezky. 30. 4. 2014 14:00 - 22:00 Michal Hrůza Niceland Kašpárek v rohlíku Royalball park Ladronka, Praha 6 Vstup zdarma Městská část Praha 6 Vás zve na největší čarodějnický rej v Evropě hudba workshopy Miss čarodějnice čarokrásný ohňostroj sportovní exhibice opékání špekáčků www.carodejnicenaladronce.cz Zkuste i Vy ochutnat to nejlepší z našeho kraje Chcete mít povědomí o tom, co jíte? Máte při nákupu jistotu, že jste si vybrali ty správné, zdravé a poctivé produkty? Přímo v cen- tru Liberce vám tradiční farmář- ské trhy mohou na tyto otázky odpovědět. Regionální pěstitelé a chovatelé dokáží nabídnout ce- lou řadu čerstvých domácích vý- robků. Farmářské trhy mají v centru Li- berce svoji několikaletou tradici a to především díky úzké spolu- práci obchodního centra FORUM Liberec, Města Liberce a Regionál- ní agrární rady Libereckého kraje. „Již od roku 2004 rada propaguje výrobce potravin v našem regio- nu. Každoročně jsou vyhlašová- ny nejlepší potravinářské výrob- ky, které vybírá odborná porota. Ve spolupráci s Libereckým krajem a ministerstvem zemědělství jsou vydávány katalogy oceněných výrobků. S vědomím, že ne všich- ni mohou být vítězové, rozšířili jsme v loňském roce naše stránky www.apic.cz, na kterých výrob- ce potravin představujeme. Far- mářské trhy pořádané obchod- ním centrem jsou významnou iniciativou, jak podpořit regionální potravináře a přeneseně i země- dělce v našem kraji. Této iniciativy a spolupráce v posledních několika letech si velice vážíme“ říká Ing. Er- lebach, předseda rady. Trhy díky své pestré nabídce a čer- stvým produktům jako je ovoce, zelenina, uzenářské či mléčné vý- robky, domácí pečivo, koláče či na- bídka sazenic, bylinek a okrasných květin pro zahrádkáře, se u zákaz- níků těší velké oblibě a sjíždějí se na ně lidé ze všech koutů našeho regionu. Tím nejdůležitějším as- pektem pro nákup na trzích je prá- vě domácí produkce, dostatečná informovanost o tom, odkud pro- dukty pochází, jak se skladují a jak je s nimi od počátku zacházeno. Zkuste i vy přijít ochutnat to nejlep- ší z regionu. Trhy vám to nabídnou každý den kromě neděle od 7 ho- diny ranní. Najdete nás ve ven- kovních prostorách u OC FORUM Liberec. inzerce Úrazů na kole rok od roku přibývá

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz DOMOV pondělí 28. dubna 2014 07 Armáda počítá také s navýšením počtu vojáků v Mali. Koncem letošního roku vy- prší zhruba třem stovkám českých vojáků mandát pro působení v Afghánistánu. Multinárodní mise ISAF totiž končí. Armáda ale šátečkem ještě nemává. „V Afghánistánu hodláme v rámci následné operace NATO působit i v dalších le- tech, je to ovšem podmíněno uzavřením právní dohody mezi NATO a Afghánistá- nem,“ sdělil deníku Metro Vladimír Lukovský z minis- terstva obrany. V Kábulu na- příklad Češi cvičí tamní vzdušné síly, funguje tam pol- ní chirurgický tým a na letec- ké základně v Bagramu pak působí strážní rota. Jde o nej- větší nasazení českých vojá- ků v zahraniční operaci. Armáda má své lidi celkem v osmi zemích, do popředí je- jího zájmu se dostává také af- rické Mali. Tam nyní působí 38 vojáků, většina z nich chrá- ní velitelství mise v Bamaku, čtyři pak cvičí tamní vojáky, aby zvládli sami bojovat s isla- mistickými rebely. Mandát v Mali jim vyprší koncem června, ministr obra- ny Martin Stropnický ale dnes na vládě navrhne pro- dloužení mise až do konce le- tošního roku, zvýšit se má také počet vojáků na 50 osob. To armádu přijde na 70 milio- nů korun. I v Africe se počítá s pokračováním. „Výhledově by nasazení českých vojáků v této misi mělo pokračovat i v nejbližších letech,“ dodá- vá Vladimír Lukovský. Kvůli ruským manévrům u hranic s Ukrajinou také ná- čelník generálního štábu Petr Pavel zvažuje nasadit až 1200 vojáků na ochranu na- šich hranic. Móda na jaro? Ne, bitva V Libušíně na Kladensku se v sobotu konal 23. ročník stře- dověkého festivalu. Milovníci historie zhlédli středově- kou bitvu, rytířské turnaje s účastí bojovníků z Polska a Německa a bohatý doprovodný program. ČTK TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz inzerce Babicova grilovačka Televizní kuchař Jiří Babica chce omluvu za to, že prý vojákům přivodil průjem. ● V polovině roku 2012 navští- vil Babica české vojáky v Afghánistánu, kde došlo na grilování. ● Jeden z vojáků pak MF DNES řekl, že „půlka lidí se tam posr..., hlavně ti, kteří se zú- častnili grilovačky“. ● Minulý pátek u soudu svědčil také bývalý náčelník generálního štábu Vlastimil Picek, který uvedl, že on po jídle žádné zažívací problé- my neměl. V Afghánistánu to Češi nezabalí

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz DOMOV pondělí 28. dubna 2014 08 Každé dobře navr- žené auto má svůj osobitý charakter, říká šéfdesignér Škoda Auto. Rozhovor s šéfdesignérem škodovky se běžně domlouvá měsíce dopředu, neboť Jozef Kabaň je velmi vytížený člo- věk. Ale podařilo se. Jak moc se cítíte být svá- zán při návrhu designu škodovek povolenými náklady a koncernovou politikou? Design pro mě není nikdy svazující práce. Dát vozu identitu, vytvořit jeho tvář a charakter, to vše je třeba de- finovat v nějakém rámci. Ten je určen tím, pro koho je mo- del navrhován, hodnotami značky a jejím designovým ja- zykem. Kolik máte ve svém týmu lidí a jak se vlastně rodí dobrý nápad? V týmu designu Škoda je něco přes sedmdesát lidí, ko- lem dvaceti národností a vyu- žíváme také externistů. Dob- rý nápad je vždy výsledkem týmové práce a diskuse mezi jednotlivými členy týmu. Na který vůz, jehož design jste kdy vytvořil, jste nejví- ce hrdý? Každý vůz je něčím specific- ký, na každý mám dobré vzpomínky. Nová Octavia byla velká výzva a jsem rád, že se její vstup na trh povedl a reakce zákazníků jsou vel- mi příznivé. Proč musí mít všechny nové škodovky stejný „čumák“? Nepřichází tím jednotlivé modely o svou originalitu? Nemyslím si, že by naše modely měly všechny stejný design přední části vozu. Kaž- dý model samozřejmě nese znaky nového designového jazyka, který ukazuje, do jaké rodiny vůz patří. Zeptám se jinak. Jaký máte názor na design sou- časných sériových vozů? Lze při té vší uniformitě ještě mluvit o „duši“? Každé dobře navržené auto má svůj osobitý charakter. Je to jako s lidmi, někdy je vidi- telnější a někdy méně, ale vždy je přítomen. To platí i pro modely Škoda. Kam se podle vás design škodovek bude ubírat za deset let? Myslím, že výrazným tren- dem bude i nadále ekologic- ký provoz, tedy snižování emisí a zvýšení podílu vozů na alternativní paliva. Pro design vozu rozhodně budou tyto trendy zajímavou vý- zvou, půjde o to maximálně propojit design a funkční stránky vozu. To je cesta, kte- rou se Škoda snaží jít již dnes. Je to váš tým designérů, který také názvy nových aut vymýšlí? Názvy našich vozů nevy- mýšlíme přímo v designu, ale některé návrhy samozřejmě pocházejí i z našeho odděle- ní. Respektujeme při tom osobnost vozu a tradici, kte- rou Škoda má. Povězte, co může šéfdesignerům automobi- lek lidově řečeno zlomit vaz? Jednou z největších překá- žek v jakékoli činnosti může být negativní myšlení. Jakým autem vlastně jezdí- te? Testuji několik vozů, takže vystřídám prakticky všechny modely Škoda. V současné době používám model Octa- via RS. Bugatti Veyron Na designu jednoho z nejrychlejších silničních automobi- lů současnosti začal Kabaň pracovat v roce 1999. Až na kola Bugatti, na která mu prý nezbyl čas, je vše Kabaňo- vým dílem. Supersport má výkon tisíc koní a cena začíná na milionu eur. Jozef Kabaň při představení poslední Octavie. MAFRA TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Než přišel do Škody Auto, navrhl Jozef Kabaň pod křídly koncernu Volkswagen vozy VW Lupo, Seat Arosa a super- sport Bugatti Veyron. ● Narodil se v lednu 1973 v Ná- mestovu na Slovensku. ● Ve 20 letech nastoupil do Volkswagenu, nejprve jako sti- pendista, pak jako designér. ● Vystudoval prestižní londýn- skou Royal College of Art, v té době už měl na kontě dvě auta ve výrobě. ● V roce 2003 přešel z Volkswa- genu ke koncernové značce Audi. ● Od roku 2008 zastává funkci hlavního designéra značky Škoda Auto. Designér aut Jozef Kabaň: Každý vůz musí mít tvář Škoda Octavia III Už předchozí generace vládly prodejům v Česku. Také u posledního modelu Octavie, která je celá dílem Jozefa Kabaně, a kterou automobilka představila v prosinci 2012, tomu není jinak. Na své dílo je také Kabaň patřičně hrdý, sám jezdí sportovní verzí RS. Ze superrychlého Bugatti na sériové škodovky Škoda Citigo Nejmenší model značky vyrábí Škoda od roku 2011. Nejde tak zcela o dílo designérů škodovky. Kabaň spolu s mladými designéry škodováckého Středního odborné- ho učiliště přichystali verzi sportovního kabrioletu. Ofici- álně se představí koncem května na srazu GTI u rakouské- ho jezera Wörthersee. 3xMAFRA

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz DOMOV pondělí 28. dubna 2014 09 „Ještě nedávno neusnula bez pohádky a teď si je kvůli rande vymýšlí.“ Děti a pravidelné investice rostou jako z vody. Hledáte způsob, jak zhodnotit peníze, ale nezdají se Vám úroky u spoření? Pravidelné investování Vám umožní dosáhnout zajímavých výnosů tím, že budete postupně ukládat malé částky. Stačí pár set korun měsíčně a budete překvapeni, jak rychle Vám vyrostou. Už za pár let můžete mít dost, abyste zajistili dětem studia nebo uskutečnili Vaše sny a plány. V každé pobočce České spořitelny Vám rádi spočítáme, kolik je pro Vás nejvýhodnější pravidelně investovat. Tak se stavte. www.pravidelneinvestovani.cz Infolinka 800 INVEST (800 468 378) inzerce Automobilka chys- tá velkou modelo- vou ofenzivu. Nové prvky výbav a designové vychytávky, které teď mlado- boleslavská automobilka za- vádí na svých stávajících mo- delech škodovek, jsou sice pěkná věc, ty opravdové no- vinky ale přijdou až v následu- jících měsících a letech. Už letos v létě chce Škoda Auto představit zcela nový model Fabia, ta stávající je i po faceliftu přeci jen na trhu už dlouhých sedm let. Jak k tomu uvedl šéfdesignér au- tomobilky Jozef Kabaň, bude se na co těšit, nová Fabia prý bude opravdu hezké auto. Manažeři či milovníci pro- storu se pak mohou dočkat zcela nového Superbu. Jak na letošním autosalonu v Ženevě prozradil šéf škodovky Winf- ried Vahland, nová velká li- muzína by se měla představit na témže místě v březnu příštího roku. Velmi pravdě- podobně bude vycházet z funkčního konceptu Visi- onC, který se v jedovatě zele- né barvě ukázal na letošním autosalonu. Nový model by už ale neměl mít šestiválce, ani originální otvírání zádě twindoor. V roce 2016 by pak mělo při- jít i velké SUV od škodovky. Spekulovalo se nad mnohými názvy, jedním z nich byl Snowman. Jeho název ale ško- da tutlá, co to jde. „Prozradit název bohužel v tuto chvíli ne- mohu. Mohu vám jen říct, že tento segment je pro nás vel- mi zajímavý a Škoda rozhod- ně neřekla v rámci tohoto seg- mentu poslední slovo,“ řekl deníku Metro šéfdesignér Ka- baň. Tím měl zřejmě na mysli příchod miniteréňáčku, který by vycházel z nejmenšího mo- delu škodovky Citigo, ani tyto záměry ale firma prozrazovat nechce. „To je naší strategií,“ říká k tomu mluvčí Vítězslav Pelc. Škodovka se teď už posed- mé těší z titulu Red Dot Design Awards, kterou získa- la za Rapid Spaceback. Vzejde nový Superb ze studie VisionC? 2x MAFRA TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Nová Fabia, Superb, SUV... Škoda neřekla poslední slovoNovinky na dosah Na toto se můžeme těšit v nejbližší době: ● V květnu začne škodovka prodávat Octavie na stlače- ný zemní plyn a v luxusní vý- bavě Laurin & Klement. ● Modely Rapid dostanou no- vou, lepší výbavu. ● Yeti a Citigo se objeví ve výbavě Monte Carlo.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz DOMOV pondělí 28. dubna 2014 10 Hrozba exekuce se letos opět dotý- ká statisíců Čechů. Řadu exekucí lze zastavit ješ- tě v zárodku a mnohé z nich by vyřešil dopis či správně po- dané odvolání. Tomu však podle odborníků brání nízké právní povědomí Čechů. Na vině je zejména nedostatečná výuka ve školách. „S nějakou výukou toho, jak zákony v praxi fungují, jsem se vlastně setkal až na právnické fakultě. Teprve tam jsem se seznámil s tím, jaké zákony tu platí. Přitom základní právní princip říká, že neznalost zákona neomlou- vá,“ říká Lukáš Janata, který je hlavním autorem nové pří- ručky Kladivo na exekutora, týkající se obrany proti neo- právněným exekucím a lichvářům. Podle něj lidé v případě, že se dostanou do problémů s ne- oprávněnou exekucí, často spoléhají na to, že jsou v prá- vu, a nemohou tedy spor pro- hrát. Ve skutečnosti však čas- to záleží na úplně jiných vě- cech. Třeba na termínech. „Když jsem se soudil já, vy- světlil mi právník, že mohu být stokrát v právu, ale když se včas nestihnu vyjádřit k ža- lobě, není mi to platné. Setkal jsem se s případem, kdy člo- věk, postižený vydáním exe- kučního titulu, chtěl napsat odvolání celých čtrnáct dní poté, kdy skončila lhůta. Když jsem mu vysvětlil, že mu s tím už nepomůže ani se- belepší advokát, téměř se slo- žil. Následně přišel o dům,“ vysvětluje Janata. Jeho slova potvrzuje i praž- ský právník Jan Kubica. „Celá řada lidí se na mne obrací s případy, ve kterých rozsu- dek již nabyl právní moci, nebo mi předloží nekomplet- ní dokumentaci. To jim pak skutečně nemohu pomoci ani já, ani nikdo jiný,“ uvedl. Z toho podle expertů těží ze- jména inkasní agentury a ně- kteří exekutoři. PETR HOLEČEK duben 2014 zdarma PRAHA Novodobí průvodci MARS Hra na vesmír JÍDLO Punk v Maroku Pronásledovaly mě noční můry Jiří Mádl men women only Mistr PET lahví i hraček Designér roku Jan Čapek inzerce Křídla vzhůru do oblak Na letišti v Plasech na Plzeňsku se o víkendu konal hlavní program dvoudenní letecké přehlídky Den ve vzduchu. Akce patří k největším leteckým show v zemi. Na snímku dole je vystoupení letecké skupiny Follow me. ČTK Základní chyba Podle odborníků se skrývá už v samotném školství. ● Právo se vyučuje pouze jako součást Výchovy k občanství či Základů společenských věd, a na praktické využití se klade jen minimální důraz. ● Žáci a studenti tak například místo základních pojmů, se kterými se setkají v běžném životě, znají například le- gislativní systém. ● „Dokud se tohle nezmění, budou mít například inkasní agentury zelenou bez ohle- du na platnou legislativu,“ tvrdí autor knihy. Chybí 12 miliard V programu Nová zelená úsporám chybí zhruba 12 miliard korun z celko- vých 27 miliard. Pokles prostředků souvisí se sní- žením cen emisních povo- lenek, z jejichž prodeje je celý program financován. Lanovky stojí Lanovky v Krkonoších nyní kvůli jarní údržbě většinou stojí, a turisté se na hřebeny dostanou jen autobusem ze Špindlerova Mlýna na Špindlerovu bou- du či lanovkou z Harracho- va na Čertovu horu. ČTK Kladivo na lichvu, zatím jako slova Zprávy krátce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz SVĚT pondělí 28. dubna 2014 11 Proruští vzbouřen- ci v Luhansku vy- hrožují ukrajinské vládě aktivními akcemi, chtějí referendum. Separatisté ve východoukrajin- ském Luhansku včera dali vlá- dě v Kyjevě ultimátum: do zít- řejší 14. hodiny žádají amne- stii a záruky na vypsání refe- renda o sebeurčení a vyhlášení ruštiny státním jazykem. „Po- kud všechny požadavky míst- ních obyvatel, které vycházejí z dohody v Ženevě, nebudou splněny, všechny mocenské struktury v Kyjevě budou ozna- čeny za protilidové a zločin- né,“ uvádějí povstalci v prohlá- šení. V dokumentu bez bliž- ších podrobností pohrozili možnými „aktivními akcemi“, píše agentura ITAR-TASS. Zmíněná ujednání ze Švýcar- ska, kde se v polovině dubna ministři zahraničí EU, USA, Ruska a Ukrajiny shodli na mí- rovém řešení krize, počítají mimo jiné s vyklizením všech obsazených úřadů a veřejných prostranství, odevzdáním všech zbraní, které radikálové ze všech znesvářených táborů mají, a vnitrostátní dialog s cí- lem připravit klíčové ústavní reformy. Na východě Ukrajiny nadá- le panuje napjatá atmosféra. Několik stovek proruských oz- brojenců včera podle agentury Reuters obsadilo sídlo regio- nální televize v Doněcku. Cí- lem operace bylo obnovit vysí- lání programů ruské státní te- levize, které Kyjev odpojil s po- ukazem na to, že stanice šířily protiukrajinskou propagan- du. ČTK Severokorejský vůdce Kim Čong-un včera vyzval armádu k dalšímu rozvoji, tak aby do- kázala zvítězit v jakémkoli konfliktu se Spojenými státy. Kimova výzva zazněla den poté, co americký prezident Barack Obama varoval KLDR, že USA použijí své vojenské síly k obraně Jižní Koreje před jakýmkoli útokem ze strany Pchjongjangu. ČTK Papež včera svatořečil své dva předchůdce Papež František (na snímku vlevo) včera před zaplněným Svatopetrským náměstím ve Vatikánu prohlásil za svaté dva ze svých předchůdců – Jana Pavla II. a Jana XXIII. Obřadu, který je označován za jednu z nejvýznamnějších událostí novodobých dějin katolické církve, byl přítomen emeritní papež Benedikt XVI., který na svůj úřad loni ze zdravotních důvodů rezignoval. Odhaduje se, že kromě desítek tisíc osob přímo na náměstí kanonizaci v přímém televizním přenosu sledovaly na dvě miliardy lidí na celé Zemi. Svatopetrské náměstí, které tradičně pojme kolem 180 tisíc lidí, zaplnily po jeho otevření v 5.30 našeho času davy, které neodradila ani ranní přeháňka. AP Krátce Separatisté ve Slavjansku Včera ohlásili zadržení tří dů- stojníků ukrajinské bezpeč- nostní služby SBU, kteří se prý snažili zajmout velitele proruských sil. ● Povstalci následně trojici ukázali novinářům. Z dostup- ných záběrů je patrné, že všichni zadržení byli vysvle- čeni z kalhot, byli bez bot a měli oči přelepené pás- kou. ● SBU zprávu o dopadení svých příslušníků potvrdila, skupina prý měla zatknout jistého ruského občana, kte- rý je podezřelý z vraždy ukra- jinského poslance. ● Agentura RIA Novosti zveřej- nila fotografie, které prý pro- kazují posilování ukrajin- ských vojenských pozic u hranice s Ruskem a u Slavjansku. Proruští separatisté ve výcho- doukrajinském Slavjansku vče- ra večer propustili švédského člena mise OBSE. ● Mluvčí separatistů podle agentury Reuters uvedla, že se tak stalo ze zdravotních dů- vodů. Účastníky mise zadržují již od pátku. Mezi vězněnými je i Čech. ● Jiný člen mise, německý plu- kovník Axel Schneider, včera před novináři prohlásil, že po- zorovatelé nejsou váleční za- jatci, ale jsou hosty místního samozvaného starosty. Separatisté dali Kyjevu ultimátum Proruští separatisté brání regionální televizi v Doněcku. AP Věznění členové mise OBSE inzerce Severní Korea. Vůdce vyzval armádu, aby dokázala porazit USA Venčení psa Podle švédského soudu je umožnění řádné péče o psa základním lidským právem. Za účelem zacho- vání „přiměřeného životní- ho standardu“ tak musí pe- čovatelé psa postiženým li- dem venčit i o víkendu. Doposud museli jen v pra- covních dnech. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz KULTURA pondělí 28. dubna 2014 12 Na obrazovky se vrátí i stejní herci (zleva: Stach, Vetchý, Polívka, Vladyka, Hanuš, Blažek). ČT Nejprodávanější měsíčník pro ženy plný báječného čtení na 108 stranách... Začtěte se! ení Rozhovory s osobnostmi Módní trendy Novinky v kosmetice Příběhy ze života Skvělé recepty Zajímavé cestování ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ inzerce Česká televize chystá druhou řadu oblíbeného krimi seriálu. Scénáristy Jana Malindu a Jose- fa Mareše prý k další sérii in- spiroval velký divácký zájem. Druhá řada Případů 1. odděle- ní bude mít ale oproti čtrnácti- dílné první sérii jen šest až osm dílů. Vznikne stejně jako ta první v producentské skupi- ně Michala Reitlera. „Musíme mít stejné odhodlání a pustit se do toho ve stejné sestavě. Obojí se nám podařilo. Na po- kračování bude pracovat ten- týž autorský tým, oba režiséři Dan Wlodarczyk i Peter Beb- jak se svými týmy. A můžeme slíbit, že se diváci setkají i se stejnou hereckou sestavou 1. oddělení. Už se na to dost těší- me,“ uvedl Reitler. METRO Společné vystoupení pěti žijí- cích členů slavné skupiny Monty Python, jejich první od roku 1982 a údajně poslední vůbec, bude 20. července živě přenášeno do 1500 kin na svě- tě včetně Česka, a to s český- mi titulky. „Díky úžasnému vynálezu pohyblivých obráz- ků přichází Poslední noc Mon- ty Pythonů do kina blízko vás. Vytáhněte své zauzlované ka- pesníky a zahřejte ještě jed- nou svůj mozek při posled- ním uplakaném, legračním, bouřlivém a skandálním sbo- hem pěti zbývajícím Pytho- nům, jejichž vtipy se chystají odejít do důchodu. Na velkém plátně a v HD,“ vzkázali svým fanouškům členové legendár- ní skupiny. Už dříve předesla- li, že poslední show bude ob- sahovat „trochu humoru, hod- ně patosu, hudbu a špetku sta- rověkého sexu“. Poslední show má podle členů skupiny prolomit veškerý moderní strach z urážek a nekorekt- nosti. Slíbili, že do ní zařadí převážně své nejpopulárnější scénky „v naději, že už je lidé zapomněli“. ČTK Oasis zpět? Frontman zaniklé britské popové skupiny Oasis Liam Gallagher (foto) na Twitteru naznačil mož- nost obnovení kapely, která se rozpadla kvůli jeho sporům s bratrem Noelem v roce 2009. Liam na Twitter umístil pět tweetů, z nichž každý tvořilo jedno písmeno. Dohromady dávala název Oasis. Před rokem navíc uvedl, že se chce s Noe- lem usmířit. PROFIMEDIA.CZ Seriál 1. oddělení bude pokračovat Monty Pythoni. Rozloučí se také s Českem Případy 1. oddělení Kriminální seriál se v první sérii inspiroval čtrnácti sku- tečnými případy. ● Po roce 1989 je řešili policis- té oddělení vražd na území Prahy. ● 1. oddělení je elitní útvar, který v posledních letech dosahuje objasněnosti trestných činů okolo 95 %.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz KULTURA pondělí 28. dubna 2014 13 Chystají se čtyři velké akce. Česko je deset let členem Ev- ropské unie a při této příleži- tosti se nejen v Praze konají nejrůznější akce. Hlavním ta- hákem bude dvoudenní festi- val pod otevřeným nebem na Střeleckém ostrově, který se uskuteční 29. a 30. dubna. Kromě koncertů kapel Tata Bojs, Toxique nebo Ille jsou na programu moderované diskuze s umělci a politický- mi komentátory. Lidé se tu dozví o zajímavostech jednot- livých států Evropské unie, budou se promítat filmy a dal- ší. Druhý velký festival bude o něco divočejší. Pivo poteče proudem. To v areálu býva- lých branických ledáren svo- je kytary naladí Tři sestry a je- jich kamarádi. Od 16. do 17. května se tam chystá oslava 29 let existence téhle kultov- ní kapely. K blížícímu se létu začne být v české metropoli hudeb- ně horko. V parku Ladronka se od 14. do 15. června chystá největší festival v Česku, kte- rý je zaměřen na žánry z Afri- ky nebo Asie – Respect Festi- val. Vystoupí kapely z růz- ných koutů planety, mnoho z nich je v zahraničí opravdo- vými hvězdami. Vrcholem hudebních festi- valů v Praze bude tradiční United Islands. Ten se usku- teční od 20. do 21. června na pražských ostrovech. Mezi hvězdami bude například Ba- jofondo – band, který roztan- čí dav díky svému mixu tan- ga, latinské hudby a elektro- niky. ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU MAXIM MILITARYSPECIÁL! ---------------------------------------- PRÁVĚ V PRODEJI! ---------------------------------------- www.maxim.cz inzerce 80. KONCERTNÍ SEZÓNA 2014/2015 Narozeninová sezóna v prodeji od 28. 4. 2014 PokladnaFOK Po–Pá:10.00–18.00,Obecnídům,nám.Republiky5,Praha1 Tel.:222002336,Fax:222322501,E-mail:pokladna@fok.cz www.fok.cz Král zahraje na Benátské Hudebník Ivan Král se po třech letech vrátí do Česka, dů- vodem je jediný koncert, který zde letos odehraje. Vybral si pro něj pódium festivalu Benátská!, který se uskuteční od 24. do 27. července v areálu Vesec u Liberce. Král na festivalu vystoupí v pátek 25. července. BENÁTSKÁ! Tata Bojs MAFRA MAREK PEŠKA marek.peska@metro.cz Další akce pod širým nebem Už před létem bude v Praze hodně horko, díky festivalům Pro každého něco. ● 15. května, od 19.00, u Karlo- va mostu. Svatojánské Nava- lis. Barokní slavnost na vodě s regatou historických lodí. ● 24. května, od 8.00, Žluté láz- ně. Závod dračích lodí. Nejstar- ší z podniků tohoto druhu u nás. Pro návštěvníky je při- praven kulturní program. ● 14.-15. června. Areál psychiat- rické léčebny v Bohnicích. Le- gendy – velká motoristická slavnost . Uvidíte legendární vozy značek Porsche, BMW, Mercedes, Bugatti a dalších. Hosty akce budou Tomáš Enge nebo dvojnásobný mistr světa v rallye Stiq Blomqvist. ● 14. června, od 7.00, start od nákupního centra v Nových Butovicích. Cyklistický závod. Registrace a více informací na www.bike-prague.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz SERVIS pondělí 28. dubna 2014 14 Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 29,1 °C Rok výskytu: 2012 Počasí STŘEDA ČTVRTEK Min: 18 Max: 22 Min: 15 Max: 19 Pedro Auditore dA Firenze, FAcebook „Parfém? Kdepak, pepřák v luxusním provedení...“ 1 Volkswagen vyrobil v letech 1955 až 1969 takřka půl milionu sporťáků: a) Scirocco b) Corrado c) Karmann 2 V norském Lillehammeru se konaly XVII. zimní olympijské hry, které začaly 12. února: a) 1990 b) 1994 c) 1998 3 Dominikánská republika leží v Karibském moři v souostroví Velké Antily, a to na ostrově: a) Portoriko b) Haiti c) Hispaniola 4 V kinech je právě akční sci-fi film Transcendence o umělé inteligenci, ve kterém nehraje: a) Morgan Freeman b) Kevin Costner c) Johnny Depp 5 Před 60 lety USA provedly výbuch vodíkové bomby Bravo na Marshallových ostrovech na atolu: a) Monokini b) Tankini c) Bikini ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 14:20 Hercule Poirot: Vražda na golfovém hřišti 16:00 Uvolněte se, prosím 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Clona (1/7) Smrt policajta. Kriminální seriál (2014). Po vraždě svého otce se dostává do elitního kriminalistického týmu. Hrají: K. Hádek, V. Kerekes, V. Preiss, D. Novotný, T. Medvecká a další. Režie T. Řehořek 21:00 Marta a Věra (4/8) Jehňátko. Sitcom (2014) 21:30 Reportéři ČT 22:09 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:10 Kriminálka Paříž (16/92) Kriminální seriál (Francie, 2005) 23:05 MI5 III (7/10) Kriminální seriál (VB, 2004) 00:00 Na stopě 16:40 Druhá světová válka: zapomenuté filmy (5/10) 17:25 Kancl IV Pracovní kázeň. 17:50 Velikonoční ostrov: Stopy 18:45 Večerníček 18:55 Příběhy Alfréda Hitchcocka (56/80) 19:15 Příběhy Alfréda Hitchcocka (57/80) 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Nejvýznamnější operace 2. světové války Bitva o Rýn (1/2). Dokument (VB, 1995). Britský dokumentární cyklus o rozhodujících momentech největšího ozbrojeného konfliktu XX. století 21:05 Eurofighter Typhoon Dokument (USA) 21:55 Dobré světlo Komediální drama (1986). Hrají: K. Heřmánek, A. Tomsová, I. Chýlková, J. Šulcová, I. Prachař a další. Režie K. Kachyňa 23:25 Cesty k úspěchu 23:35 Malý New York Komedie (USA/Francie, 2009) 01:05 Voda, která bolí Dokument 13:25 Beze stopy IV (3) 14:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (7) 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (15) 16:30 Krok za krokem IV (21) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Miami IV (7) 18:25 Ulice (2596) Rodinný seriál (2014) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Kriminálka Anděl III (12) Tajné pohřby. Kriminální seriál (2012). Hrají: M. Stropnický, D. Švehlík, M. Taclík, I. Chýlková a další. Režie I. Pokorný 21:25 Mentalista V (1) Kriminální seriál (USA, 2012) 22:20 Lovci zločinců (21) Kriminální seriál (USA, 2011) 23:10 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XII (18) Šikana. Kriminální seriál (USA, 2010) 00:00 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (7) Kriminální seriál (USA, 2004) 09:10 Pevnost Boyard II (1) 10:10 Kdo přežije: Thajsko (13) 11:10 Mstitel Cape I (3) 12:10 Akta X II (22) 13:10 Faktor strachu XI (1) 14:10 Simpsonovi XXII (16) 14:40 Simpsonovi XXII (17) 15:10 Bořiči mýtů VI (6) 16:15 Skladiště 13 II (9) 17:10 Jmenuju se Earl IV (6) 17:40 Grimm II (18) 18:30 Simpsonovi XXII (18) 18:55 Simpsonovi XXII (19) 19:20 Kdo přežije: Thajsko (14) 20:15 Grimm III (9) Fantastický seriál (USA, 2013). Věhlasný ruský léčitel přiletí do Portlandu, aby pomohl mladé těžce nemocné dívce. Při oslavě v ruské restauraci se objeví muž v uniformě číšníka, který Borise v zázemí restaurace napadne a chce ho zabít. Nick a Hank mají další případ... Hrají: D. Giuntoli, R. Hornsby, S. W. Mitchel a další 21:20 Teorie velkého třesku V (19) Sitcom (USA 2011) 21:50 Doteky osudu II (6) 22:45 Král džungle 2 Rodinná komedie (USA, 2003) 00:35 The Big Bang Theory V (19) 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer show 16:00 Maxim chart 16:05 Mixxxer 17:00 Óčko News 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 18:05 Óčko hity 19:00 Óčko News 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 Óčko News 20:05 CZ & SK 21:00 Óčko News 21:05 Devadesátky v devět 21:45 New Look 22:00 Óčko News 22:05 Millenium 23:00 Óčko News 23:05 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 10:15 Policie Hamburk VI (13) 11:15 Julie Lescautová I (7) 13:10 Walker, Texas Ranger IX (2) 14:10 Siska I (7) 15:25 Castle na zabití III (4) 16:25 Komisař Rex III (11) Kriminální seriál 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II (264) Dej mi pokoj. Rodinný seriál (2014). Hrají: V. Freimanová, R. Zach, L. Vlasáková, I. Chmela, M. Etzler, F. Čapka a další. Režie J. Adamec 21:30 TOP STAR magazín 22:40 Partička Improvizační show, kde je zábava tak hustá, že by se dala krájet 23:25 Deuce Bigalow: Evropský gigolo Komedie (USA, 2005). Hrají: R. Schneider, E. Griffin, J. Krabbé, T. Schweiger a další. Režie M. Bigelow 01:15 Nedokonalé zločiny VI (15) Kriminální seriál (It., 2010) Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? FOTO: 2x GETTY Překvapení každý den Seznamte se s naší nabídkou! 222 999 900 *Zvýhodněná cena platí po dobu 12měsíčního závazku. Cena bez satelitního přijímače. UPC DTH S.`a r.l., 2, rue Peternelchen, L-2370, Howald, Luxembourg Registered in RCS Luxembourg under Nr. B87905 Sez 222 *Zvýhodněná c UPC DTH S.`a r. 199Kč měsíčně* Více než 70 programů Široký výběr Adostupné ceny Bez kompromisů Satelitní televize inzerce Napište svou bublinu Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-c,2-b,3-c,4-b,5-c. Kvíz DNES ZÍTRA Min: 19 Max: 23 Min: 18 Max: 22 Sudoku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz SERVIS pondělí 28. dubna 2014 15 UMÍME TO ROZBALIT! Můj kamarád Matěj si minulý týden vzal k nám na chalupu zásil- ku oblečení objednanou přes internet. Doručili mu ji když už byl ve dveřích, tak vzal balíček s sebou. Otevřel ho dřív než jsem zato- pil v kamnech. Probírali jsme nové mikiny a způsoby otevírání zásilek. Zjistil jsem, že v tom dokážu být až nečekaně sebeukáz- něný. Když mi dorazí objednávka, dokážu doma velmi dlouho chodit kolem nerozbalené zásilky a radostný okamžik oddalovat. Někdy i několik dní! A rozhodně to není tím, že bych se netěšil nebo nebyl zvědavý. Jsem zvědavý děsně! Ale možná jsem zvědavý i na to, jak dlouho to vydržím. Kéž bych měl i v jiných, pro život mož- ná důležitějších oblastech takhle silnou vůli. Někdy hraji sám se se- bou takové hry. A vydržím nechat obálku i pravidla neporušená. Například: „Cédéčka si budu moci vybalit až přezuji pneumatiky.“ Nebo: „Rozbalím si zásilku až odepíšu na všechny důležité maily.“ Dokážu to dotáhnout tak da- leko, že balíček zbavím nálepek, přestříhám lepenky (takže je prakticky rozbalený), ale nepodívám se dovnitř! Až po splnění úkolu. Teď mě napadá, jestli se náhodou k těmto „odměnám“ ne- uchyluji ne proto, že mám silnou vůli, ale naopak, že ji nemám dost silnou na to, abych vyřídil všechny své úkoly... Nevím. Každo- pádně Matěj na mě koukal s pobaveným úsměvem. Říkal, že on to nevydrží ani minutu. Jak mu to přijde, hned to musí vzít do vlastních rukou. Zkrátka každý máme jiné zvyky, jiné košile, růz- ně železné. Je dobré mít odlišné zvyky, kamarádi jsou pak pro nás ještě o to zajímavější! No, a já jsem teď dopsal sloupek, tak si mohu konečně otevřít tu novou zásilku cédéček! Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Komiks Řešení sudoku Výrok dne Penélope Cruz. Slaví čtyřicetiny Španělskou herečku Penélopu Cruz, která dnes slaví čtyřicetiny, proslavily především role ve filmech reži- séra Pedra Almodóvara. Za ztvárnění hlavní postavy ve filmu Volver byla jako první Španělka nominová- na na Oscara za nejlepší ženský výkon. Prestižní soš- ky se dočkala v roce 2008, kdy porota ocenila její vý- kon ve vedlejší roli (foto) ve filmu Vicky Cristina Bar- celona v režii Woodyho Allena. THE WEINSTEIN COMPANY Dopisy a vzkazy Jak zamezit útokům na taxikáře Napadlo mne, jak by se dalo snížit riziko útoků na taxikáře. A to tak, že by se do každého vozu na- instalovala kamera, na- směrovaná na řidiče a zá- kazníky. Obraz by byl pře- nášen on-line na dispe- čink, kde by se zazname- nával. Pochopitelně ve voze nutno umístit ozná- mení o této skutečnosti. Věřím, že by si potenciál- ní útočník za těchto okol- ností důkladně rozmyslel, zda bude útočit. Poctivý zákazník by ne- měl mít námitky, a o toho „závadného“ stej- ně nikdo nestojí. Pochopi- telně by se mohli ozvat takzvaní strážci/ochranáři osobních údajů, těm by měl dostačovat prostý ar- gument, že je život a inte- grita člověka (řidičů taxi) důležitější, než nějaká po- fiderní ochrana. Ostatně Praha je v obležení všelija- kých kamer a ty jsou i v některých tramvajích. NENAD PEDOVIČ, PRAHA 4 dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. George Clooney. Prý se zasnoubil Slavný hollywoodský herec se podle amerického tis- ku zasnoubil s britskou právničkou Amal Alamuddi- novou. Dvaapadesátiletý Clooney a šestatřicetiletá Alamuddinová oslavovali své zasnoubení minulý tý- den s přáteli v jedné restauraci v Los Angeles, uvedl časopis People. Žena měla přitom na ruce velký prs- ten. Clooney a Alamuddinová spolu chodí podle mé- dií od loňského října. SONY PICTURES ENTERTAINMENT Zprávy v obrazech Thomas Andrieas Superb, ale doufám, že již brzy překvapí tak dlouho očekávaným kabrioletem. Honza Przybyla Felicia. Tu měli i policisté nejraději. Martin Kapitán V historii bych to viděl na R, v současnosti nová octavia. Anketa z Facebooku deníku Metro Jaký model automobilky Škoda považujete v její historii za nejpovedenější? Sloupek MARDOŠA ČLEN SKUPINY TATA BOJS Citát Zkrátka každý máme jiné zvyky, jiné košile, různě železné. POTENCIÁLNÍ (z dopisu čtenáře na této straně) Možný, eventuální, uskutečnitelný, založený na potenciálu ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Slovo dne „Výrazným trendem bude nadále ekologický provoz.“ JOZEF KABAŇ, ŠÉFDESIGNÉR ZNAČKY ŠKODA Podle Kabaně bude tento trend pro designéry Škody výzvou. Jde především o propojení designu a funkční stránky vozu.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz CE STY pondělí 28. dubna 2014 16 Poníci jsou osedla- ní, děti mohou vy- razit na projížďku. Nasadit jezdeckou přilbu, nohy opřít do třmenů pod sedlem a můžeme vyrazit na projížďku mezi pastviny s pa- soucími se koňmi. Není ale ta jezdkyně něja- ká malá? Vůbec ne, statek Bártův dvůr v jihočeské obci Přeštěnice se totiž specializu- je na jízdu dětí, a to už od dvou let věku. „Svezeme klidně i menší děti, ale ti se většinou bojí, tak je rodiče alespoň zkoušejí posadit do sedla. Vždycky se snažíme vyjít vstříc a sveze- me vás třeba i jen na čtvrt ho- diny,“ usmívá se majitelka Vlasta Štvánová. „Pravidel- ným jezdcem u nás bývá tře- ba dvouletý chlapeček z Pra- hy, který bývá o víkendech u své babičky v Táboře,“ zmi- ňuje žena, která má v obci ne- daleko Milevska ustájené koně především pražských majitelů a zároveň tu provo- zuje i malý penzion. Donedávna měly Přeštěni- ce dvě centra pro jízdu na ko- ních, počátkem roku však jed- no z nich ukončilo provoz. I tak je ale vidět, že obec ko- ním patří. Pasou se všude v okolí, a hlavně se tu pravi- delně konají závody. Opět pla- tí, že na své si tu mohou přijít i děti. „Snažíme se, aby to pro nejmenší účastníky bylo i zá- bavné a zároveň se naučili zdravému přístupu ke koním od úplných základů. Třeba že ke zvířeti nemají chodit zeza- du, aby je nekopnulo,“ říká. Nejbližší závod, který může přilákat i diváky, se tu koná už v neděli 4. května. Běžně se tu podobných akcí účastní deset až dvacet dětí. Pravidelným návštěvníkům tu poníka půjčí, ale většinou sem rodiče vozí nejen malé závodníky, ale i vlastní zvířa- ta. O prvním květnovém ví- kendu čeká účastníky jízda zručnosti s vodičem a spous- ta disciplín, jako je přeskoče- ní překážky, slezení z koně a vrácení se zpět do sedla, nebo přeskákání části trasy v pytli. „Jde o propojení zábavy a zručnosti,“ podotýká žena, které pomáhá mimo stálých brigádníků i jedenáctiletá dcera Šárka. Ta právě přivádí osedlanou klisnu shletland- ského poníka Aťku, která je nejmenším zvířetem zdejší jízdní nabídky. Výhodou je, že základní potřebnou výba- vu zde zdarma zapůjčí. A když jízda skončí? Je tu dět- ské hřiště i s trampolínou. Je unikátní a v Česku nemá obdoby. Slovácký dvůr, tak se kemp jmenuje, je plný sta- veb, které se podobají do- mům z 19. století. Nachází se v Ostrožské Nové vsi neda- leko Uherského Hradiště na břehu jezera. Milovníci léta se mohou ubytovat v někte- ré ze šestnácti vinných búd – nevšedních apartmánových objektech, vybudovaných ve stylu lidových slováckých podkrovních vinných búd, pojmenovaných vždy zvlášť podle dané místní uznané odrůdy vinných keřů, a nebo v šesti rybářských apartmá- nech či chatách. Návštěvníci tu najdou všechno – kromě koupání v místním štěrkovém jezeře si tu na své přijdou milovní- ci rybolovu, jsou tu cyklos- tezky ale také příjemné vi- nařské sklepy. Je tu víceúče- lové hřiště na tenis, volej- bal, kopanou nebo florbal. Zahrát si tu můžete i golf. Prostě ideální místo pro par- ty kamarádů i rodiny s dět- mi. MAP Prázdniny u ostrožského jezera MAFRA JAN DAVID jan.david@metro.cz Jízda dlouhá 45 minut vyjde na 240 korun, vyrazit se dá po do- mluvě i do volné krajiny v okolí obce. Na čem vyrazíte? ● Nejmenší je tady shetlandský poník Aťka, která má v kohout- ku 110 centimetrů. ● Větší je velšský poník Sam s výškou 125 centimetrů v ko- houtku. ● Ještě větší je takzvaný hafling Tipp s výškou 140 centimetrů v kohoutku. ● Největší je jezdecký poník Smoothy se 148 centimetry, který vyráží i na závody a uve- ze i šedesátikilového jezdce. ● Podobné závody jako o prv- ním květnovém víkendu se zde konají i 26. července, roz- sáhlejší pak 9. srpna, kdy bu- dou na programu i drezura, cross a parkour. ● Nyní mají v Přeštěnicích ustáje- ných 22 koní. Jsou tu důchodci na dožití, ale i kobylky na po- rod a hříbata na odchov. ● Osoba zaplatí za noc v malém penzionu 250 korun. Lázeňský pobyt na 6 dní / 5 nocí s polopenzí Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji (při obsazení pokoje jen 1 os. příplatek 250,- Kč/noc) Bohatý snídaňový bufet + 3-chodová večeře se salátovým bufetem Vstup do bazénu, Whirlpoolu a fitness studia, župan po dobu pobytu 1x odborná konzultace + 4x wellness-procedura na osobu a pobyt: 1x klasická masáž, 1x hydroterapie, 1x termospa, 1x parafinový zábal na ruce Bonus: Vitamíny od firmy STARLIFE pro dobrou kondici (1x na pokoj) Dárek: Láhev výborného francouzského vína (1x na pokoj) Platnost ve volných termínech červen, červenec + srpen. Informace a rezervace emailem na adrese recepce@hotelrichard.com, Tel: +420 354 696 111 EXKLUZIVNÍ 6-TI DENNÍ LÁZEŇSKÝ WELLNESS POBYT V HOTELU RICHARD**** V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH ZA SUPER CENU! jen 4.990,- Kč Původní cena: 11.100,- Kč na osobu / Sleva 55 % Aťka je nejmenší poník z Bártova dvora, sedí na něm Ela, které je dva a čtvrt roku. Nový kemp. Vznikl na Slovácku u jezera, je jiný Všechno je tu menší. Nejenom koníci, ale i jezdci a vybavení Tip na výlet Na kole za vínem Vydejte se netradičně ochutnávat moravské víno. V několika termí- nech se koná Tour de vi- nohrad v Mikulčicích. Výlet na kole vás zavede mezi vinice a sklepní uličky Mikulčic a okolí. Nejbližší akce se chystá na 1. května. Více na ad- rese www.vinobarto- nik.cz/tour-de-vino- hrad. MAP LAST MINUTE ITÁLIE - moře - MISANO cca 15km pod Rimini Prázdninový dům Stella Maris leží přímo u moře květen - září ceny od 6 690,- až 7 490,-Kč /za osobu S L E V A ! Termín: 25.5. - 2.6.2014 31.5. - 8.6.2014 CENA - 5 000 Kč/os doprava autobusem z Prahy, 6x ubyt., plná penze, komplexní pojištění, soukromá pláž – slunečníky a lehátka zdarma Family Tour – Michal Holzhauser Sofijské náměstí 3404/3 143 00 Praha 4 – Modřany Tel.: 241 773 287, mob.: 603 201 959 www.familytour.cz inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

Práce - nabídka • Každý může prodat německý vysavač s vodní filtrací a sepa- rátorem, bezkonkurenční cena od 24.990! Bez vlastních investic. Nutné auto a ŽL. T: 273130298 • SBS přijme na doplnění kolek- tivů osoby se zdravotním posti- žením na pozici vrátný(á) pro administr. budovy v Praze. Tel.: 605 232 334, po - pá. • POKLADNÍ - prodejny po celé Pra- ze, zálohy druhý den. školení zajiš- těno. Směny dle Vašeho výběru, T.: 284083300, 777335756 • Zálohy 50% vyplácíme druhý den. Doplňování zboží, pultový pro- dej, pomocné práce, pokladní. T: 284 083 300, 777 335 756. • PULTOVÝ PRODEJ - hledáme bri- gádníky - prodavač/ka do lahů- dek, pekaře/ky, školení zajištěno. T.: 284 083 300, 777 335 756, www.creditczech.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Čekáte na peníze? U nás je máte 2. den v plné výši. Přijmeme bri- gádníky na balení zboží a jiné bri- gády dle aktuální nabídky. Po-Pá, 9-17 h. 724772129 • RYCHLÝ VÝDĚLĚK pro ženy a dív- ky 18-35 let i studentky. Až 3.000 Kč/směna. Chat na PC i brigádně. tel.: 604 133 749 • Přijmeme INVALIDY na pozice vrátný na ostrahu objektů v Praze. 12-ti hodinové směny denní-noč- ní, vrátnice, pochůzková činnost. Nabízíme práci na HPP. Nábo- rový příspěvěk - 1000Kč (po 3 odsloužených směnách), 2500Kč (4. měsíc náborový příspěvek), stravenky a osvědčení o profesní kvalifikaci - strážný. Pohovory pon- dělí až pátek v 8.30 hod. Agentu- ra Pancéř, ul. Holušická 3, Praha 4, Chodov. Náborová akce platí do 30.6. 2014. Tel.: 737243695 • Přijme částečně a plně invalid- ní pracovníky na pozice: strážný a úklid. Tel.: 731 526 464 9-14 h. • Inzerát z portálu TIP-PRACE.cz: Řidič MKD s praxí min. 1 rok. Diety až 50 Euro/den, nový vozový park. Tel: 731426319, 732116245, Tomáš Pressler. • KADEŘNICTVÍ 100 CZK. Oteví- ráme nové pobočky. Jsi kadeř- ník? Chceš mzdu 1000 Kč denně? Volej 777 331 487 (facebook.com/100czk) • Přijmeme pracovníky na propaga- ci a sepisování registrací pro nově otevřenézdrav.středisko,dobréfin. ohodnocení, 15-25.000 Kč/měs, tel.: 775533301 • Rekvalifikace a ZKOUŠKY STRÁŽNÝ, Tel: 777601678, www.bezpecnostnikancelar.cz • Hledáme komunikativní lidi na veřejnou sbírku pro dětskou onkologii. Výplata každý den, mož- nost plánování směn, možno i pro studenty. Tel: 773 047 692 • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu objektu ve státní sprá- vě. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633 • Přijmeme prodavače/ky na ven- kovní prodej, výplata denně 80-120 Kč/hod. + týdenní prémie. Prac. doba - Po-Pá, 8-17 hod. Tel.: 722 775 898 • BS přijme strážné pro Prahu, HPP a DPP, vhodné pro ID. Nástup- ní mzda 70 Kč/hod. Požadujeme zdrav. způsobilost, bezúhonnost. Tel.: 224109445 • Tiskárna přijme tiskaře, pomoc- ného tiskaře, kopistu, řezače a montážníka. Nástup ihned. Pište na:zuzana.pathova@akontext.com nebo volejte 774455168. • Přijmeme muže na ostrahu obchodu v Praze, praxe nutná. Plat 80 Kč/hod. Tel.: 224 942 456 • Bezpečnostní služba přijme na brigádu muže k ostraze filmo- vých projektů. Práce v exteriéru, vhodné i pro zdatné důchodce. Info: tel.: 224 942 456 • Týdení výplaty! Jednoduchá prá- ce pro studenty u metra Hloubětín. Volná prac. doba dle Vašich mož- ností. Volejte: 724 182 772 • Přijmeme pro ostrahu objektů nové pracovníky. Velmi dobré plat. podm. Nabízíme náborový přísp., osob. ohod. a zaj. certifikátu. 246002418, 602585329 • Hledáme pracovníka na pozi- ci Obchodník pro servis a pro- dej nářadí. Informace na čísle 244 471 920 nebo www.dknv.cz • Výrobce regálů, Praha 8 Čimi- ce přijme skladníka na HPP nebo dohodu. I důchodce. Nabídky a životopis zasílejte na dolezal@trilogiq.cz. • Nabízíme přivýdělek k platu nebo důchodu, nepravidelná pracovní doba dle možností. Práce v příjem- ném kolektivu. Tel.: 605 300 507 • Bezpečnostní agentura přijme do HPP i DPP muže i ženy na pozi- ci detektiv/strážný pro OD pro Prahu a okolí. T: 773155770, 608666653, info@mdsecurity.cz • Agentura hledá brigádně ženy i důchod. věku na pravid. dlouhodo- béúklidydomácnostíakancel.Volej- te Po-Pá 9-17.00 h. 603237983, 603553444, 245009859 • Přijmeme prac. na pozici noč- ní receční-ostraha do hotelu v P-1 Malá Strana. Podm.: čis- tý RT, akt. AJ, PC, vzdělání SŠ. T: 602377312, bsraan@centrum.cz • Přijmu paní na úklid a řízení úkl. pracovníků (objektová vedoucí s praxí), prac. Praha 5 Nové Buto- vice. Volejte v 7-9 hod. a 16-20 h. t. 737 203 252 • Přijmeme řidiče na minibus v oblasti incomingu. Praxe, zku- šenosti, slušné vystupování, ŘP sk. D. Kontakt: fruncdk@volny.cz, 724 244 172 • Hledáme zodpovědné brigádníky na rozdávání letáků v Praze u met- ra. Vhodné jako přivýdělek k důcho- du. V případě zájmu volejte na tel.: 775 655 656 • BA přijme pro ostrahu i recepci objektu na Václavském náměstí komunikativního pracovníka i ml. důchodce. Mzda 52Kč + příplat- ky. Info Po-Čt 8-14,00 hod. na tel.: 257 225 555. • Ag. UNIJOB: hledáme skladní- ky s VZV i bez na HPP do spedič- ní firmy v Praze 10. Různé odpol. a noční směny, nástup ihned. Info: 604 376 770 (8-18 h.) Vzdělávání - Kurzy nabíd. • KURZ ÚČETNICTVÍ v centru Pra- hy u metra od 28.4. 2014, 20-tile- tá tradice. Po ukončení nabídka zaměstnání. Tel.: 220 921 440 Auto - Moto - poptávka • KOUPÍM AUTO jekékoli nepojíz- dné, havarované či jinak poško- zené, s doklady i bez dokladů do max. ceny 2.000Kč, Praha a Střední Čechy. Tel: 723 254 982 Služby - nabídka • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • VYKLÍZENÍ nemovitostí vše- ho druhu a velikostí. Rychle, lev- ně nebo i ZDARMA! Dohoda vždy jistá! Bourací práce, stěhování, odvoz odpadu. T: 776 444 920 • Jste sama, nudíte se, zanedbá- vá Vás partner? Přijďte na rela- xačně erotickou masáž. Nyní ukázková masáž zdarma. Info na www.eroticke-masaze.uvadi.cz • TENSEGRITY.CZ - studium přírod- ní léčby nově otevírá psychologické poradenství. Objednávky na tele- fonu 605 018 604, více info na www.tensegrity.cz Hobby - poptávka • Koupíme sbírky známek, sta- rých pohlednic, mincí, vyznamená- ní a bankovek. Přijedeme, ocení- me. Tel.: 734 105 589, prodejna 284 824 040 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 • Koupím německé vojenské věci z 2. sv. války: maskáče, přilby, dýky, vysílačky, pilotní kukly, kom- binézy, přístroje z letadel, atd. tel.: 602 385 958 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k pronáj- mu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • ZDARMA pronajmu Váš byt zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod. Tel. 777884183, 224109214 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k pro- nájmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PROVI- ZE! Nabídněte: 734 319 305 • VŠ hledají pronájem bytu v Praze s dobrým spojením MHD. Dlouho- době. Slušné jednání. RK prosím nevolat. TEL: 604778666 • Pár hledá čistý a útulný proná- jem pouze dlouhodobě u mhd, nekuřáci bez zvířat, gars. - 2+1 do 12 tis. Ideálně po rekonstrukci. T: 605845088 • Hledáme pronájem kdekoli v Pra- ze a okolí. Menší byt do 10tis. vč. popl. nebo větší do 15tis. vč. pop. Prosím, volejte nebo pište na tel. 603257202. Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro investici. T: 777 21 21 34 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osobní nebo družstevní. Platba v hotovos- ti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volej- te 775432964 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 608 889 512 • Rodina koupí byt v Praze v jakem- koli stavu osobní nebo družstev- ní platba v hotovosti. Pravní servis zařídím. Tel.: 773 109 561 • Koupím byt před privatizací, obecní. Dám náhradní byt. Nízký nájem a velké odstupné. Dluhy uhradím, stěhování, právní servis zajistím. Tel.: 725805115 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 605260736 • VOLEJTE ZDARMA, soukromá osoba koupí byt v Praze (dluhy - exekuce) uhradím. Platba rychle. Tel.: 800 204 000 Nemovitosti - nabídka • Prodám REKREAČNÍ CHATU v obci Mladovice, okr. Benešov za nízkou cenu. Cena dohodou. Tel.: 731 124 671 Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme coko- li – privatizaci, právní vadu, dluhy, exekuce. T: 800662222 Finance - nabídka • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. • Půjčujeme peníze oproti zás- tavě nemovitosti, splatnost až 15 let bez prokazování příjmů, níz- ký úrok, vykupujeme nemovitos- ti. Tel: 775439282, 607048621 • Férové nebankovní půjčky zajiš- těné nemovitostí. U nás příjem ani výpis z registru dávat nemu- síte. Garantováno A. Panenkou. www.metrofin.cz, 733471174 • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo metro Hradčanská, Čs. Armády 11. T: 775 243 075 • Půjčky v Praze 10-150000 bez poplatku - vysoká schvalitelnost. pujckyvpraze@seznam.cz, zanech- te tel. kontakt, zavoláme zpět. • Máte dluhy, které nezvládá- te splácet? Chcete se jich zba- vit a ušetřit až 70%? Volejte zdar- ma 800321140 nebo pište na insolvence@bbfinancial.cz • Půjčky a úvěry bez zástavy a poplatku za vyřízení. Při schva- lování nejsou věk a registry rozho- dující. Rychlé vyřízení bez volání na 900. T. 730905178 • Půjčkabezpoplatkůpředemodpří- mého poskytovatele. Zaměstnan- cům s příjmem, OSVČ, MD, důchod- cům. Volejte 734 204 604 nebo www.pohadkova-pujcka.cz Léto 2014 - odlety z Prahy MALTA - okruh - 17.5. - 24.5. / 8 dní Hotel Santana **** S 21 100 KORFU - 2.6. / 6 dní Studia Sefanie BS 8 990 Studia Valentinos BS 9 990 Hotel Alkyon**+ P 12 490 Hotel Alkyon**+ A 13 990 KORFU SENIOR 55+ - 2.6. / 6 dní Hotel Alkyon**+ P 11 490 Hotel Alkyon**+ A 12 990 Ceny jsou konečné v Kč. BS - bez stravy, S - snídaně, P - polopenze, A- all inclusive. CK AGL travel . Jungmannova 6, Praha 1 . 800 222 210 . www.AGLtravel.cz MALTA SENIOR 55+ - 7.6. / 14.6. / 8 dní Bugibba*** P 13 990 Sunflower*** P 14 990 Santana**** P 16 990 Seashels Suncrest**** P 18 990 ALBÁNIE- velký okruh- velký okruh - 18.6. - 28.6. / 11 dní Holety *** S 26 500 KRÉTA - 4.6. / 8 dní Studia Filothei BS 11 490 Hotel Lito*** A 16 990 Cestování - nabídka JSTE ČÁSTEČNĚ INVALIDNÍ NEBO PLNĚ INVALIDNÍ DŮCHODCE? MÁME PRO VÁS UPLATNĚNÍ NA POZICÍCH STRÁŽNÝ OBJEKTU pro zakázky v lokalitě Praha Nabízíme zajímavé platové podmínky a kvalitní pracovní kolektiv Adresa: Jankovcova 1569/2c Náborové dny: Pondělí – Pátek, 9:00 – 16:00 Kontakt: nabor@abasco.cz, Tel: 724 621 822 ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. 581 112 660 PENÍZE RYCHLE NA RUKU 800 880 840 A L T Á N Y zahradní doplňky 603 840 192 www.tolli.cz VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 Stavební, bourací, zámečnické práce Kompletní rekonstrukce od A do Z Domů, bytů, chat, vrat, mříží, plotů troch.jt@gmail.com 723 401 981 EXPRES ÚVĚRY do 50 000 Diskrétní jednání Vyplácíme hotově 605 834 098 800 600 333 www.adamsecurity.cz PřijmemeMUŽEaŽENYnapozice– STRÁŽNÝ–PrahaastředníČechy NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! Fyzickynáročné–nevhodnéprodůchodce ADAM SECURITY Přijmeme strážné! Peníze v hotovosti za byt v Praze Zaplatím vaše dluhy a exekuce jsem soukromá osoba, nechci platit provize realitkám tel.: 722 61 31 91 Úklidová firma hledá pracovníka - muže na úklid venkovních prostor od 530 - 1400 hod. v místě Budějovická, Praha 4. Volejte tel. 777 734 437 HLEDÁME ŘIDIČE SKUPINY D Dopravní společnost DATA AUTOTRANS hledá nové řidiče sk. D Přijmeme spolehlivé, seriozní a odpovědné řidiče na zahraniční autobusy (možno i na občasnou výpomoc). Zajišťujeme jak vnitrostátní dopravu, pravidelné linky, výlety po ČR i zahraničí a vícedenní okruhy po Evropě. Platové podmínky dle dohody. Vozový park do tří let. V případě zájmu volejte 724 773 074 nebo nás kontaktujte přes naše stránky www.dataautotrans.cz Info: po-čt 9:00-15:00hod. Pokračování na straně 18 i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 17

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz SPORT pondělí 28. dubna 2014 18 Hokejisté Lva Praha chtějí odvrátit mečbol Magnitogorsku. Situace, kterou hokejisté Lva doposud ve finálové sérii ne- poznali – prohrávají, a to 2:3 na zápasy. V dnešním domá- cím utkání tak musejí zvítě- zit, aby mohli ještě pomýšlet na zisk Gagarinova poháru. „Máme teď před sebou jedi- ný možný cíl. Vyhrát příští utkání a nemyslet na to, co by mohlo být dál. A my ho rozhodně chceme vyhrát,“ řekl asistent trenéra Václav Sýkora. Podle něj na to hráči mají dostatek psychických sil. Důležité bude ohlídat si první útočnou formaci v čele s českým centrem Janem Ko- vářem, která v sobotním utkání Lvu hodně zatápěla. „Rozhodně chceme tuhle lajnu eliminovat. V sobotu bo- hužel nebyl Mozjakin přikry- tý natěsno a dokázal toho vy- užít, střílel pohotově bez pří- pravy u obou gólů,“ připo- mněl Sýkora. RB a ČTK Kličko potvrdil nadvládu Ukrajinský boxer Vladimir Kličko obhájil své tituly mistra světa v těžké váze. Australana Alexe Leapaie knokauto- val v německém Oberhausenu v pátém kole a připsal si 62. vítězství z 65 zápasů v profesionálním ringu. AP www.hcsparta.cz permice 2014/2015 již v prodeji Čeští hokejisté do 18 let pod- lehli ve finále mistrovství svě- ta ve finské Lappeenrantě Spo- jeným státům americkým 2:5. Přesto dosáhli největšího úspě- chu na světovém šampionátu této věkové kategorie, který se hraje od roku 1999. Američa- né rozhodli o svém pátém tri- umfu za posledních šest let hned v úvodu, už v osmé minu- tě vedli 3:0. Česká osmnáctka si mohla poprvé na MS vychut- nat atmosféru finále. Dosud měla na kontě tři bronzy z let 2002, 2004 a 2006. ČTK Fotbalisté Chelsea porazili v anglické lize domácí Liver- pool 2:0 a snížili jeho náskok v čele tabulky na dva body. Ví- těznou ligovou premiéru si proti nejlepšímu útoku Pre- mier League odbyl obránce Tomáš Kalas. Dvacetiletý ta- lent nastoupil v základní jede- náctce poté, co trenér José Mourinho šetřil některé opo- ry před odvetou semifinále Ligy mistrů s Atléticem Mad- rid. ČTK Zadaná a přítulná! Zaskoč• za manžela! Hned! Volej 774 413 689! TVOJE DOKONALÁ MILENKA!• Sexy a poslušná! Využij jedi- nečné šance! Napiš SMS ve tva- ru 45VCT a text na 909 15 50 Ukaž, co umíš tvým hbitým• jazýčkem :-)! Hravá Barča 25. Ozvi se 909 801 801 nebo piš SMS na 909 15 40 s kódem 69TSA a tvůj text! Žhavá Jiřinka (50) a její ši-• kovné ručičky! Dostanu tě na vrchol! Mé životní motto: Vždy NAPLNO! Brnkni mi na 909 80 50 40 kód KGX54 Mé obří tělo a mega vnady• rozhodně stojí za hřích! Pro- sím, pojďme hřešit společně! Mladé sluníčko Miluška. Vytoč 909 90 99 25 nebo pošli SMS na 909 15 36 s kódem 66MHU a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní - nabídka Finance - nabídka Zbavte se dluhů a E X E K U T O R Ů • konsolidace půjček • osobní bankrot • insolvence Tel: 775 114 598 nicnedluzim@post.cz S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10%! BOHEMIA FINANCE nabízíme malou nebankovní půjčku od 11.000,-Kč do 20.000,-Kč Tel.: 234 251 223 www.bohemia-finance.eu e-mail: info@bohemia-finance.eu Půjčky Pro každého bez PoPlatků Půjčíme: Stačí nám zavolat · Zaměstnancům · nebo napsat sms · Živnostníkům · či e-mail · Důchodcům teleFoN: 722 183 161 cleverkontakt@centrum.cz www.pujcky1uvery.cz NOVÁ Soukromá nebankovní společnost Půjčka od 20.000Kč do 300.000Kč - záznam v solusu u nás nevadí - velká průchodnost, bez poplatku - schválení do 20 minut od žádosti TELEFON: 722 664 662 Dokončení ze strany 17 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 Číslo dne 1Lukáš Krpálek jako první český judista v historii obhájil titul mistra Evropy. Na šampi- onátu v Montpellieru vyhrál na ipon všechny čtyři své zápasy v kategorii do 100 kilogramů. Ve finále udolal světovou osmičku Elmara Gasimova z Ázerbájdžánu. Stříbro. Dosud největší úspěch mladíků Lev musí dnes vyhrát, aby prodloužil finále Fotbal. Chelsea porazila 2:0 Liverpool Šesté utkání Hráči pražského Lva se střet- nou s Magnitogorskem opět v O2 areně. ● Utkání začíná v 19 hodin. ● Kvůli neukázněným fanouš- kům v předchozím domácím duelu dostal Lev od vedení KHL pokutu 110 tisíc korun.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

www.metro.cz SPORT pondělí 28. dubna 2014 19 Plzeň předčasným sparťanským osla- vám zabránila výhrou v Teplicích. Bojovalo se také o udržení. Závěrečná kola Gambrinus ligy jsou napínavá. Ale jen na konci tabulky. O mistrovi ligy je už prakticky rozhodnuto. Sparta může spustit oslavy už v příštím kole, pokud vyhraje v Teplicích. Celkově jí ale k ti- tulu stačí nasbírat ve zbývají- cích kolech dva body. Zajíma- vější je situace u dna tabulky, kde Znojmo, Bohemians 1905 a Slavia měli po 25 kolech shodně 23 bodů. RB Samková pokřtila Sama Zlatá olympijská snowboardcrossařka Eva Samková po- křtila v sobotu v zoologické zahradě v Liberci mládě vzác- ného gibona bělolícího, který se narodil 18. ledna jako první letošní mládě. ČTK inzerce Nadávky Peltovi Kvůli nadávkám na adresu předsedy FAČR Miroslava Pelty rozhodčí Miroslav Zelinka asi na pět minut přerušil zápas Slovácka s Olomoucí. Sudí na chvíli poslal hráče do kabin, poté hra pokračovala. Výsledky 26. kola Plzeň–Teplice 3:0 Ostrava–Dukla 2:0 Slovácko–Olomouc 3:1 Sparta –Liberec 4:1 Brno–Ml. Boleslav 1:1 Jablonec–Jihlava 3:0 Boh. 1905–Slavia 0:1 Příbram–Znojmo dnes Cyklista Roman Kreuziger do- jel po pádu sedmý v jednorá- zovém závodu Lutych-Basto- gne-Lutych a potvrdil dobrou jarní formu. Za australským vítězem Simonem Gerran- sem zaostal český jezdec o tři sekundy. Do elitní desítky se Kreuziger prosadil i ve středu v jiné belgické klasice Valon- ském šípu, v němž byl osmý. „Tenhle závod je podobně jako ostatní klasiky chaotic- ký a plný překvapení po ce- lou dobu. Romanova nehoda nás poznamenala, ale mys- lím, že kluci dělali, co moh- li,“ uvedl sportovní ředitel Tinkoff-Saxo Philippe Maudu- it. ČTK Čeští florbalisté poprvé v his- torii ovládli turnaj Euro Floor- ball Tour. V České Lípě na závěr zdolali Švýcarsko 8:7 a zvítězili s osmi body. Český tým se Švýcary prohrával už 1:4, ale zápas otočil. Hattric- kem se podílel na vítězství útočník Tadeáš Chroust. ČTK Sparta zatím titul neslavila Fotbalisté Ajaxu Amsterodam se počtvrté za sebou radují ze zisku mistrovského titulu. Historicky 33. triumf v nizo- zemské lize jim definitivně za- jistila včerejší remíza 1:1 na hřišti Almela, po které má tým z hlavního města kolo před koncem soutěže v čele ta- bulky nedostižný čtyřbodový náskok před druhým Feyeno- ordem. Čtyři ligové triumfy za sebou znamenají vyrovná- ní nizozemského rekordu. Stejnou šňůru v minulosti předvedly jen Haag a PSV Eindhoven. Feyenoordu není nic platný skvělý závěr sezo- ny ani včerejší výhra 5:1 nad Leeuwardenem. ČTK Kreuziger. Sedmý Florbal. Češi ovládli turnaj Zprávy krátce Hokejisté porazili Švýcary Čeští hokejisté ukončili sérii pěti porážek od Švý- carska. Ve včerejším pří- pravném utkání před světovým šampionátem porazili v Basileji úřadu- jící vicemistry světa 2:1. V zápase, který byl sou- částí Euro Hockey Chal- lenge, se gólově prosadi- li Martin Růžička a Voj- těch Mozík. V pátek Češi prohráli se stejným sou- peřem 1:3. Rosol titul neobhájil Tenista Lukáš Rosol loň- ský titul na antukovém turnaji v Bukurešti neob- hájil. Ve včerejším finále český daviscupový repre- zentant podlehl 6:7, 1:6 nasazené jedničce Grigo- ru Dimitrovovi z Bulhar- ska. Šestnáctý hráč světa Dimitrov tak v prvním vzájemném duelu ukon- čil Rosolovu devítizápa- sovou vítěznou sérii v Bu- kurešti. ČTK Ajax. Vyhrál ligu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/

PRMEL01

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-28-4-2014/