METRO Praha - 4.11.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Úterý, 4. listopadu 2014 Č. 208, www.metro.cz NEPODCEŇUJTE RÝMU, NACHLAZENÍ VYLEŽTEO VIRÓZÁCH, ALE I CUKROVCE A NEVOLNOSTI V TĚHOTENSTVÍ STRANY 15 AŽ 17 Svátek slaví: Karel Min. 120 Max. 160 Do Zemana se pustil lid i politici Za vulgarismy v nedělních Hovorech z Lán si český prezident vysloužil odsouzení. STRANA 5 Řecko: další pomoc od EU Celkem 240 miliard eur (6,7 bilionu korun), které eurozóna poskytla Řecku, asi stačit nebudou. STRANA 10 Plzeň podá trestní oznámení Viktoria díky kamerovému systému zná obličeje čtyř chuligánů, kteří se podíleli na výtržnostech během utkání se Spartou. STRANA 20 Mezi mrakodrapy šel bez jištění i se zavázanýma očima Američan Nik Wallenda v noci na včerejšek úspěšně přešel po laně mezi mrakodrapy v Chicagu ve výšce více než 150 metrů. A to bez jištění, část cesty šel dokonce se zavázanýma očima. Televizní živý přenos jeho pokusu byl zpožděn o deset vteřin, aby producenti mohli vysílání přerušit, pokud by dobrodruh spadl. Více na straně 9 AP – JEAN-MARC GIBOUX inzerce Levnější jízda v MHD, ale kdy koupit kupon?Ušetřená tisícovka. Politici slibují zlevnit roční kupon na hromadnou dopravu, ale stále není jasné odkdy. Dopravní podnik. Začíná kampaň na roční kupony bez front. Koupit, či ne? Komu se to nyní vyplatí STRANA 2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz PRAHA úterý 4. listopadu 2014 02 Politici slibují zlev- nit roční kupon a Pražané nevědí, jestli si ho mají kou- pit za starou cenu. Už za pár dní opět vypukne marketingová kampaň do- pravního podniku, který do- poručuje cestujícím, aby si svůj roční kupon MHD koupi- li včas a na konci roku se tak vyhnuli komplikacím. Loni se na konci roku prodalo 66 ti- síc ročních kuponů a po No- vém roce dalších 50 tisíc, zhruba dvě třetiny ze všech ročních kuponů. Každého z kupujících teď napadá otáz- ka: Mám si koupit znovu roč- ní kupon, když nová koalice slibuje, že kupon zlevní? Nejde přitom o malou část- ku – roční kupon momentál- ně stojí 4750 korun, podle sli- bů budoucí rady by měl zlev- nit na 3650 korun. Ropid od- haduje, že změna neboli pře- tarifování bude trvat zhruba tři měsíce od rozhodnutí rady města. Nové tarify by tak realisticky mohly začít platit v dubnu příštího roku. „Je to pro nás priorita, ale nejsem schopen odhadnout, odkdy začne nová cena pla- tit,“ potvrzuje budoucí radní pro dopravu Petr Dolínek. Je otázkou, jestli se vyplatí si počkat na slevu, odložit ná- kup a koupit si zatím čtvrtlet- ní nebo pětiměsíční kupon. Nikdo přitom nedokáže ga- rantovat, odkdy začne nová cena platit. S tím, že by vám po zlevnění někdo vrátil pení- ze, se také nedá počítat. „Ne- platí to ani obráceně, když se zdražuje jízdné, taky nikdo nechce po cestujících s kupo- nem něco doplatit,“ vysvětlu- je mluvčí společnosti Ropid, která dopravu v Praze organi- zuje, Filip Drápal. Radní předpokládají, že se díky zlevnění část lidí přesu- ne k ročním kuponům od jíz- denek. Cena ročního kuponu se v Praze naposledy měnila v roce 2008, kdy se zvedla o 600 korun. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Zákeřnost. Útok – útěk Brutálním kopancem do zad sestřelil jeden z party mladíků důchodce v metru na Palmovce. Policisté čtr- náctiletého surovce krátce po sobotním incidentu do- padli. Video z útoku uvidí- te na Metro.cz, když chyt- rým telefonem načtete ze- lený QR kód. POLICIE ČR Koupit, nebo čekat? Zatím je víc otázek než odpo- vědí. O všem rozhodne nová rada nejdříve v prosinci. ● Pokud se bude zlevňovat, zlevní se jen cena ročního kuponu, ne jiných kuponů – měsíčního, čtvrtletního – nebo jízdenek. ● Nový roční kupon bude stát 3650 Kč, současný 4750 Kč. ● Není jasné, kdy začne platit, proto ani nelze říct, jestli se vyplatí koupit si třeba čtvrt- letní kupon a nákup ročního tak odložit. Citát Dopravní podnik zatím neobdržel žádnou ofi- ciální informaci o úpra- vě ceny jízdného. JIŘÍ ŠTÁBL, MLUVČÍ DPP Počet vrácených splátek je závislý na délce splácení úvěru. Při výši úvěru 100 000 Kč, výši splátky 1 899 Kč, počtu měsíčních splátek 84 a lhůtě splatnosti 15. 10. 2021 je úrok 14,36 % p. a., RPSN 15,4 %, celková částka splatná spotřebitelem 159 516 Kč. Splátka neobsahuje poplatky za volitelné doplňkové služby. Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí 15. 10. 2014 a se splatností dalších splátek vždy k 15. dni v měsíci počínaje 15. 11. 2014. Každá žádost o úvěr je posuzována individuálně a může se od prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku a platí při splnění podmínek Home Credit a. s. do 15. 11. 2014. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací. Více informací, včetně informací o registrech najdete na www.solus.cz, www.cncb.cz a www.HomeCredit.cz. Za poctivé splácení Vás každý rok odměníme! Čím více splátek splatíte, tím víc Vám jich vrátíme. až splátek zpět Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku 800 321 821 inzerce Po místech v radě města si strany nové pražské koalice rozdělily i místa ve vedení je- denácti výborů zastupitel- stva. S výjimkou pirátů se na opozici nedostalo. V čele výboru pro kulturu a památky usedne Eliška Kap- lický Fuchsová, výboru pro dopravu a evropské fondy bude šéfovat Jarmila Bendo- vá, Patrik Nacher bude mít školství a Antonín Lébl (všich- ni ANO) si vezme sport a vol- ný čas. ANO připadne výbor pro životní prostředí a infra- strukturu, jméno předsedy zatím oznámeno nebylo. Sociální demokraté pove- dou finanční výbor, jehož předsedou bude lídr ČSSD a ředitel motolské nemocni- ce Miloslav Ludvík. Své kandi- dáty nemá ČSSD vybrané pro majetkový výbor a správu městských podílů a výbor pro územní plán a rozvoj. Jasno o obsazení zatím nemá ani Trojkoalice (zelení, lidovci a Starostové). „My za- tím máme dohodnuté, které budeme mít výbory, ale na našem zastupitelském klubu je budeme teprve obsazo- vat,“ řekl lídr Trojkoalice Petr Štěpánek. Trojkoalice povede výbory správy a samosprávy, zdra- votnictví a bydlení a bezpeč- nostní. Dvanáctý, tedy kont- rolní výbor chce hnutí ANO nabídnout pirátům. Opozič- ní TOP 09, ODS ani KSČM v čele žádného z nich neused- nou. ROW, ČTK Výbory. Koalice rozdělila další místa na radnici Koupit drahý, či čekat na zlevnění? Video najdete na WWW.METRO.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz PRAHA úterý 4. listopadu 2014 03 V prázdné budově Národního muzea zbývá poslední exponát. Mozek Františka Palackého. Uvnitř historické budovy Ná- rodního muzea na Václav- ském náměstí už je prázdno. Kvůli rekonstrukci byly odstě- hovány všechny exponáty, zbývá poslední maličkost. Přestěhovat mozek historika, politika a obrozence Františ- ka Palackého. Jako preparát byl po jeho smrti uschován ve skleněné nádobě s fixační tekutinou z glycerolu a formaldehydu. V černě mo- řené dřevěné skříňce byl ulo- žen ve výklenku zakrytém mramorovou deskou do pan- teonu. „Uvažujeme o tom, že po dobu rekonstrukce bude přemístěn do naší expozice v Památníku F. Palackého a F. L. Riegra v Palackého uli- ci v Praze,“ řekl ČTK ředitel Národního muzea Michal Lu- keš. O jeho dalším osudu za- tím není rozhodnuto. Mozek velikána byl muzeu ode- vzdán kvůli chemicko-fyzio- logickému prozkoumání v roce 1876. Coby svým způso- bem relikvie byl pietně ucho- ván. Mozek byl v muzeu ulo- žen v zoologických a antropo- logických sbírkách, až v roce 1958 byl definitivně spočinul v panteonu. ROBERT OPPELT Panteon muzea skrývá mozek Františka Palackého. NM Jak to vidím já Tělo sem, srdce tam V dnešní době kremace a rozptylových louček je těžké si představit, že ně- kdo řešil, co se po smrti stane s jeho ostatky. V dobách barokních bylo oddělené pohřbívá- ní běžné, nevyhnulo se ani českým králům. Ze- snulí Habsburkové byli pohřbíváni hned ve třech vídeňských koste- lech – nabalzamované tělo v Kapucínské hrob- ce, srdce v augustinián- ském kostele, vnitřnosti v dómu svatého Štěpána. O tom, že tradice se musí dodržovat, svědčí, že i srdce posledního z nich, Karla, je uloženo v klášteře Muri, zatímco tělo na Madeiře. ROBERT OPPELT REDAKTOR DENÍKU METRO Zprávy krátce Praha 1 má stejnou koalici Zástupci politických stran TOP 09, ČSSD a ODS v Praze 1 se do- mluvili, že vytvoří koali- ci i pro příští období. Podle uzavřené dohody bude rada osmičlenná, TOP 09 v ní bude mít čty- ři zástupce, ČSSD s ODS po dvou. Starostou Pra- ha 1 zůstává Oldřich Lo- mecký, pozice místosta- rostů obsadí Daniel Ho- dek (ČSSD) a Richard Bu- reš (ODS). Část města byla bez pitné vody Včera dopoledne došlo k havárii vodovodu v Broumarské ulici v Pra- ze 14. Bez vody se ocitlo zhruba 32 tisíc odběrate- lů vody. Voda netekla na Černém Mostě, v Hlou- bětíně, Horních Počerni- cích, Kyjích a ve Vysoča- nech. Podle Pražských vodovodů a kanalizací byla dodávka do domác- ností obnovena odpoled- ne. ROW VELKÝVÝBĚR NAE-SHOPU www.svetmineralu.cz WWW.SVETMINERALU.CZ MINERÁLY, KTERÉ VÁM DODAJÍ ENERGII DRNOVSKÁ 36, PRAHA 6 (300 M POD OBI), OTEVŘENO: PO - NE: 10.00 - 20.00 PRAŽSKÁ 62/116, ÚSTÍ NAD LABEM - VAŇOV, OTEVŘENO: PO - SO: 11.00 - 19.00 NC EDEN, U SLÁVIE 1527, PRAHA 10, OTEVŘENO: PO - NE: 09.00 - 21.00 nově otevřeno AKCE2+1 ZDARMA KAŽDÝ TŘETÍ KUS ZDARMA (PLATÍ NA NEJLEVNĚJŠÍ VÝROBEK) ■ akce trvá do 15.11. ve všech prodejnách po předložení ústřižku www.cannafest.czfb.com/cannafest Díky Cannafestu jsem objevil kouzlo vaporizace bylinek. Robert, 54 let Generální partner Oficiální partneři Hlavní mediální partneři Odborní partneři 5. mezinárodní veletrh konopí a léčivých bylin Incheba Expo Prague inzerce Problém muzea. Kam s mozkem

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz PRAHA úterý 4. listopadu 2014 04 Radní Prahy 7 prodloužili ODS výhodné nájemné. Nově zvoleným zastupitelům Prahy 7 vadí, že současná rada nedodržuje dohodu. Měla jednat už jen o nezbyt- ných věcech, ale dál schvalu- je to, o čem měla rozhodovat až rada nová. Jedním z prohřešků je pro- dloužení nájmů na dobu urči- tou některých obecních prostor. Smlouvu tak pro- dloužila i ODS, která dopo- sud na radnici v koalici vlád- la. Té radní prodloužili smlou- vu na kancelář až do roku 2019 a navíc podle zastupite- le a budoucího starosty Jana Čižinského za skandálně níz- kou cenu. „Za stometrový prostor měsíčně platí nájem jen 6 667 korun. Přitom je na jednom z nejlepších míst v Praze 7, na rohu ulic Dukel- ských hrdinů a Šimáčkovy,“ vysvětluje. Podle stávajících radních je vše v pořádku. „Jedná se o běž- nou agendu správy nebyto- vých prostor, kterou nevnímá- me jako porušení jakýchkoli dohod,“ řekla radní Marcela Justová (ODS). K tomu ale ne- měla rada žádný důvod. „Ná- jemní smlouva s ODS měla vy- pršet až v lednu či v únoru, a tak se vůbec nejedná o něja- ké udržovací technické hlaso- vání,“ tvrdí Čižinský. Podle Justové je ODS jen jednou ze stran, jež mají od obce prona- jaty kanceláře, přičemž z nich platí nájemné nejvyšší. Dnes se mělo sejít nové zastu- pitelstvo Prahy 7 a zvolit nové- ho starostu a radu. Kvůli žalo- bě na platnost voleb bylo jed- nání odloženo. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Netradiční řešení zvolili zá- stupci nové koalice v Modřa- nech. Praha 12 bude mít prv- ní dva roky starostu za Změ- nu pro Prahu 12, druhé dva z hnutí ANO. Půlený mandát je součástí koaliční smlouvy, kterou uzavřely hnutí ANO, Změna a ČSSD. Dosud byla v koalici v menšinové radě ODS a TOP 09. „Post starosty jsme nabídli zkušenější Změně pro Prahu 12, která již ve ve- dení městské části byla v předchozím volebním ob- dobí,“ uvedla Monika Červíč- ková z ANO. Post tak obsadí Daniela Rázková ze Změny, která bude starostkou první dva roky. Podle ní situaci vy- rovnává to, že ANO bude mít dva místostarosty a většinu v radě. Zástupce třetí koaliční strany ČSSD František Adá- mek doplnil, že strany po čtr- nácti dnech jednání uzavře- ly smlouvu, která stojí na blízkosti volebních progra- mů. Základním programo- vým cílem nové koalice je udržitelný rozvoj obce. ČTK Na střídačku. Nejdřív Změna, potom ANO TM inzerce Malá domů staré rady Akrobaté nově na jatkách Po měsících příprav se v areálu Holešovické tržnice otevře nová multifunkční scéna – Jatka 78, která bude domovem nového cirkusu. V budoucnu tu bude také galerie, bar a klub. Velký happening s nejrůznějšími představeními nebo prohlídkami prostoru se uskuteční zítra od 18.30 hodin a vstup bude zdarma. Vystoupí například soubory 420PEOPLE, Cirk La Putyka, Vosto5 a další. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

DOMOV úterý 4. listopadu 2014 05 Prezident si za nedělní několikeré vulgární vyjádření v rozhlasových Hovorech z Lán vysloužil odsouzení. Zeman během let politické kariéry ni- kdy nešetřil ostřejšími výrazy, také není jediným českým či zahraničním politikem, který se k nim občas uchy- luje. Tak silný kalibr ale dosud při ve- řejných vystoupeních nepoužil. Kriti- ku si za to vysloužil od politiků, ale také od občanů na sociálních sítích. „Nepatří do veřejných projevů a už vůbec ne u hlavy státu. Neslučuje se to s váhou úřadu a už vůbec ne s tím pořadem,“ komentoval prezidentův slovník Petr Kaderka z Ústavu pro ja- zyk český. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že vulgaritami v Hovorech se Ze- man chtěl přiblížit myšlenkovému světu svých odpůrců. Premiér Bohuslav Sobotka ale míní, že vyjadřování sráží pověst pre- zidentského úřadu, dává špatný pří- klad a nedělá dobré jméno republice v zahraničí. Ministr zahraničí Lubomír Zaorá- lek soudí, že si Zeman užitím vulga- rismů dělá z lidí legraci a že šlo o pro- vokaci, aby vyrobil událost. Vysíláním Hovorů se budou zabý- vat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Rada Českého rozhlasu. Obě instituce dostaly mnoho stížnos- tí posluchačů. Posuzovat však para- doxně nebudou Zemanovy výroky, ale to, zda nepochybil rozhlas. Mluvčí veřejnoprávního rozhlasu Jiří Hošna řekl, že šlo o živé vysílání a moderátor navíc hlavu státu na ně- která vyjádření upozornil. ČTK Vědecký park pomůže malým firmám České Budějovice mají Jihočeský vědecko-technický park. Zájem- cům nabízí za nižší ceny kancelá- ře, laboratoře, zasedací místnos- ti a haly. Nájemci však musí spl- ňovat kritéria, například že ne- smějí primárně pracovat na ko- merčním výzkumu. Turnov zaplatí zimní stadion a koupaliště Radní v Turnově rozhodli, že za 175,5 milionu město postaví venkovní bazén a zimní stadion. Nejlepší nabídku podalo konsor- cium firem Syner a BaK. Předcho- zí soutěž zrušili, neboť nikdo nechtěl stavět za méně než 150 milionů korun bez DPH. ČTK Zemanovy Hovory pod palbou kritiky Vysočina se už chystá na zimu Přestože meteorologové zatím ještě sněhové přívaly nehlásí, pracovníci správy a údržby silnic rozmísťovali už včera nedaleko Kamenice u Jihla- vy kolem silnic dřevěné zásněžky. Ty budou sloužit jako zábrana proti sněhovým závějím. Před návějemi budou na celé Vysočině chránit do- hromady šedesát kilometrů vozovek. Právě na otevřených pláních je vítr spolu se sněhem nepříjemností, s níž musí motoristé počítat. ČTK Zprávy krátce Fotografie v reklamní praxi www.artecon-praha.cz 4 letý umělecký obor s maturitou Den otevřenýchdveří 5. - 6. 12.2014 Termín podání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení již 30. listopadu 2014!

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz DOMOV úterý 4. listopadu 2014 06 Po šesti letech je případ předražené zakázky u soudu. Firma s novým vedením prý přichá- zí o kšefty. Tři obžalovaní bývalí vysoce postavení státní úředníci, osm jednatelů firem a škoda za 938 milionů. To jsou po- čty, se kterými včera pražský městský soud zahájil jednání v kauze ProMoPro. Společnost získala v roce 2008 od Úřadu vlády údajně předraženou zakázku na za- jištění audiovizuální techni- ky na konferencích v době českého předsednictví EU, a to bez výběrového řízení. Mezi obžalovanými je napří- klad někdejší šéfka sekce pro české předsednictví Jana Hen- drichová nebo bývalý jedna- tel ProMoPro Jaroslav Veselý. Od něj se firma, která loni změnila majitele, distancuje. „Poškozuje nás to, protože kauza je stále provazována s naší značkou, byť s námi teď nemá nic společného,“ řekla deníku Metro ředitelka ProMoPro Monika Fenyková a dodala, že je těžké získat ve- řejné zakázky. Stát požaduje od obžalova- ných náhradu škody 550 mili- onů korun s příslušenstvím, což je výše pokuty, kterou uložil Úřadu vlády finanční úřad. Podle obžaloby pak stá- tu vznikla škoda dalších mini- málně 388 milionů, a to uhra- zením faktur ProMoPro za práce, které vůbec nebyly pro- vedeny nebo se zakázkou nesouvisely. Projednávání případu by se mělo protáh- nout do příštího roku. Informace a rezervace: www.lazne-podebrady.cz ck@lazne-podebrady.cz nebo tel.: 325 606 500 PODZIM V LÁZNÍCH PODĚBRADY Sametový listopad 14. - 17. 11. 2014 4 dny v komfortním hotelu Libuše , polopenze, 5 lázeňských procedur, taneční večer s občerstvením a kulturní představení. Cena 4.280 Kč Podzim, lázně, Poděbrady! 9. - 14. 11. 2014 6 dní v prvotřídním hotelu Zámeček, plná penze, 7 lázeňských procedur a 1 poukaz do kavárny. Cena 7.980 Kč Podzim, lázně, Poděbrady! 16. - 21. 11. 2014 6 dní v komfortním hotelu Libuše, plná penze, 7 lázeňských procedur a 1 poukaz do kavárny. Cena 5.680 Kč inzerce Jana Hendrichová ČTK Prague Design Week Hliníkové židle Edge od Petra Novagua jsou součástí nové přehlídky designu, módy, šperků a nábytku, která byla včera zahájena v domě U Minuty na Staroměstském náměstí. Výstava sedmi desítek návrhářů, studií, škol či firem potrvá do neděle. Otevřeno je od 10 do 21 hodin, v neděli do 19 hodin. Součástí je i promítání filmů. ČTK Lanovka na šumavský Hraničník nebude Ministerstvo životního prostředí zamítlo lanovku, která měla ne- daleko Nové Pece propojit čes- kou stranu s lyžařským areálem Hochficht v Rakousku. Po dvoule- tém posuzování záměru úřad rozhodl, že je v rozporu se zájmy ochrany přírody. iDNES.cz Při nehodě zahynul člověk a dva se zranili Dopravní nehoda dvou osobních aut na silnici R7 u obce Křímov na Chomutovsku si včera vyžáda- la dvě zranění a jednoho mrtvé- ho. Nedaleko kolize v mlze hava- rovaly i čtyři kamiony. Silnice směrem ke státní hranici byla na několik hodin uzavřena. ČTK Muniční sklad ve Vlachovicích na Zlínsku, kde nedávno vybuchlo mno- ho tun munice, obsadí v nejbližších dnech vojáci. „Vláda rozhodla, že policisty posílí stovka vojáků Armády České republi- ky. Předpokládám, že v příštích dnech by se mohli velmi rychle pře- sunout na místo,“ řekl včera premiér Bohuslav Sobotka. V celém areálu, který nebyl zahr- nut do krizových plánů, je podle od- hadu, jenž včera zazněl na jednání vlády, až patnáct tisíc tun munice. Ministr obrany Martin Stropnický uvedl, že v místě skladiště munice stále vybuchuje. Situace na místě se podle ministra vnitra Milana Chovance zlepšuje, ne- boť v epicentru výbuchu již klesla teplota na 80 až 90 stupňů Celsia, za- tímco na začátku dosahovala až 1400 stupňů. Materiál ale podle něj nelze hasit dostupnými prostředky. S odvozem munice bude podle mi- nistra Chovance možné začít až zhru- ba týden poté, co výbuchy přesta- nou. Všech pět firem, které stát k od- vozu vyzval, komunikuje s úřady a má zájem věc řešit, uvedl ministr. Místo policie v současné době vy- hodnotila jako nevhodné pro další skladování. Šéf hasičů Drahoslav Ryba včera popřel informace o tom, že by hasiči nevěděli, že ve skladu je munice. „Referoval jsem vládě o tom, že všechny jednotky, které vyjížděly k zásahu, od počátku věděly, že je- dou na požár muničního skladu. A také se podle toho správně chova- ly,“ uvedl. ČTK Škoda z ProMoPro je skoro miliarda TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Zprávy krátce Munice po výbuchu. Vláda posílá armádu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz DOMOV úterý 4. listopadu 2014 07 Novela energetic- kého zákona účty za elektřinu nezvý- ší. Regulátor ji přesto považuje za zmetek. Na trhu s energiemi se chystá změna, ale není důvod k pani- ce. Podle vládní novely záko- na o podporovatelných zdro- jích energií, kterou začnou zákonodárci projednávat na současné schůzi, se poplatky za obnovitelné zdroje nebu- dou kalkulovat podle spotře- by, jako dosud, ale podle veli- kosti jističe. Zákon začne pla- tit od příštího roku. Analytik Petr Woff uvedl, že teď činí poplatek na ekolo- gické zdroje energie zhruba deset procent z celkového vy- účtování za elektřinu. Příští rok by neměl tento podíl stoupnout, naopak ještě kles- nout. „Pokud je hlavní jistič zby- tečně veliký a domácnost sní- ží jeho hodnotu, potom může platit i méně než dopo- sud. Pokud mají všechny byty v domě stejné jističe, pak bu- dou domácnosti platit stej- nou částku,“ uvedl autor no- vely, ministerstvo průmyslu a obchodu. Energetický regulační úřad má ale k této novele opakova- né výhrady. Jeho šéfka Alena Vitásková zákon stále označu- je slovy „paskvil“ či „zme- tek“. Úřad kritizuje zejména vznik pětičlenné rady ERÚ, která má v rámci novely vzniknout. „Současný nezá- vislý způsob regulace končí, jedná se o zjevný pokus o poli- tizaci úřadu,“ nechala se sly- šet Vitásková. Apeluje proto na poslance, aby návrh novely vrátili kabi- netu k přepracování. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Poplatky za solár zúčtují podle velikosti jističůZa co platíme To, co spotřebujeme, je jen zlomkem našich účtů. ● Tržní cena elektřiny (cena silové energie + pevná cena za měsíc) činí asi 30 procent. ● Zbytek činí poplatky za distribuci, poplatek za jistič, příspěvek na podporované zdroje, daň z elektřiny či daň z přidané hodnoty. K čemu je ERÚ Úkolem úřadu, který vznikl v roce 2001, je dohled nad českým energetickým trhem. ● Stanovuje ceny regulova- ných složek plynu a elektřiny, uděluje licence dodavatelům energií. ● Má chránit zájmy spotřebite- lů. Od svého založení ale čelí kritice, zda je vůbec potřebný. Citát Je třeba změnit energetický zákon. Současný návrh novely zákona je paskvil. ALENA VITÁSKOVÁ, ŠÉFKA ERÚ Zprávy krátce Požár odhalil konopí za miliony Když hasiči, kteří na Čes- kolipsku jeli k požáru trafostanice, otevřeli vra- ta statku, nestačili se di- vit. Objevili největší pěstírnu konopí v histo- rii kraje. Obsahovala na 2800 rostlin. Pokud by je pěstitelé prodali usuše- né, mohli za ně utržit až 54 milionů korun. Poli- cie nevyloučila, že požár trafa vznikl právě kvůli přetížení sítě. iDNES Na opravu střechy si studenti počkají Do Gymnázia Slovanské náměstí v Brně zatéká. Střecha je v havarijním stavu a zastupitelé o pe- nězích na její opravu bu- dou rozhodovat až v pro- sinci. Kvůli úředním po- stupům se tak 523 stu- dentů dočká opravy mož- ná na jaře. ČTK inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

2014 Cena Jindřicha Chalupeckého Finále / Final 2014 Jindřich Chalupecký Award 26.09.2014 – 04.01.2015 Národní galerie v Praze, Veletržní palác Speciální partner Hlavní mediální partner Mediální partnerGenerální partner Partneři www.MestskaDivadlaPrazska.cz Jiří Janků, Petr Svojtka V+W REVUE Režie: Petr Svojtka Písně: Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jan Werich Hudební aranžmá: Jiří Janouch Premiéra: 15. listopadu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz SVĚT úterý 4. listopadu 2014 09 Modrooký člověk zvládne vypít víc alkoholu než hně- dooký. Na vině je melanin. Máte modré nebo prostě svět- lé oči a všimli jste si, že snáší- te alkohol lépe než vaši přáte- lé s tmavýma očima? Je to do- cela přirozené. Vědci z Geor- gijské státní univerzity v At- lantě sledovali 12 tisíc mužů a žen. A výsledky hovoří zce- la jednoznačně: jednotlivci se světlýma očima mohli vy- pít více alkoholu než ti, kteří měli tmavé oči, píše francouz- ský server Gentside. Tento jev vyvolává jediný činitel: melanin. Tato mole- kula ovlivňuje pigmentaci naší pokožky, duhovky a vla- sů, ale je obsažena i v jiných částech našeho těla, napří- klad v mozku máme neuro- melanin. Jinak je melanin lát- ka, která se nachází všude ko- lem nás. Ve skutečnosti má melanin zřejmě mnohem větší slovo v lidském těle, než se mysle- lo. Kromě pigmentace je také vektorem informací. Hraje vý- znamnou roli v nervovém sys- tému, usnadňuje předávání nervových podnětů. Právě z tohoto důvodu zřejmě oso- by s tmavýma očima snášejí hůře alkohol, protože se díky melaninu rychleji opijí. Mela- nin jim přenáší alkohol rych- leji k mozku. ČTK Ve výšce více než 150 metrů se v noci na včerejšek prošel mezi mrakodrapy v Chicagu Američan Nik Wallenda. Pěta- třicetiletý provazochodec, který loni jako první člověk na světě přešel po laně přes Grand Canyon, celkem v Chi- cagu urazil po laně téměř 170 metrů za zhruba osm mi- nut. Na první trase měl prova- zochodec původně v úmyslu strávit čtvrt hodiny, silný vítr a prudší spád lana ho ale prý přiměly ke spěchu. Na před- stavení trénoval na laně pod úhlem 15 stupňů, ale při vy- stoupení mělo lano sklon 19 stupňů. Na místě provazochodci aplaudovaly se zatajeným de- chem desetitisíce lidí. „Slyší- te ten halas? Miluji Chicago a Chicago určitě miluje mě,“ komentoval potlesk a povzbu- zování davů Wallenda bě- hem své nebezpečné pouti po provaze. ČTK Obyvatele Spojených států čeká vel- ké volební úterý, vybírat budou nové složení Sněmovny reprezentantů, třetinu Senátu, guvernéry ve 36 ame- rických státech a třech teritoriích či zákonodárné sbory ve 46 státech. Uskuteční se ale také řada míst- ních voleb na úrovni měst a okresů. Ostře sledované jsou především kon- gresové volby, neboť analytici je po- važují za referendum o demokratic- kém prezidentovi Baracku Obamovi (na snímku), jehož popularita je na dlouhodobém minimu. Průzkumy připisují vítěz- ství republiká- nům, kteří zřejmě ovlád- nou obě komo- ry Kongresu, tedy Sněmov- nu reprezen- tantů i Senát. Nadcházející kongresové volby roz- hodnou především o zbývajících dvou letech Obamovy administrati- vy. ČTK Wallenda pochází z klanu cirkusových umělců. AP Vypije víc. PROFIMEDIA.CZ Německo chce Británii v Evropské unii Německo chce, aby Británie byla aktivním a zapojeným členem Evropské unie, nesouhlasí ale se záměrem britského premiéra Da- vida Camerona omezit přistěho- valectví do Spojeného království z jiných unijních států. Volby v Donbasu vyhráli stávající lídři Nedělní volby na separatistic- kém východě Ukrajiny, které ne- uznává Kyjev ani západní země, potvrdily pozice dosavadních po- vstaleckých vůdců neuznávané Doněcké a Luhanské lidové re- publiky Alexandra Zacharčenka a Igora Plotnického. Proti ebole zkusí krevní transfuze K léčbě nakažených ebolou by mohla být z počátku nadcházejí- cího roku, než budou k dispozici v dostatečném množství experi- mentální vakcíny a léky, použita krev přeživších. Testování krev- ních transfuzí začne podle Světo- vé zdravotnické organizace v Guineji, Libérii a Sieře Leone v příštích týdnech. ČTK Infuzní terapie vitaminem C v onkologii – zeptali jsme se za Vás odborníků MUDr. Marta Holíková, Odd. klinické onkologie, inPHARM CLINIC, Praha (MH) PharmDr. Zdeněk Procházka, Edukafarm, Praha (ZP) Paní doktorko, můžete ve stručnosti uvést, proč by se měly infuze vitaminu C podávat onkologicky nemocným? MH: Američtí onkologové, se kterými spolupracujeme, podávaní infuzí vitaminu C doporučují spolu se základní protinádorovou léčbou, protože duální účinekvitaminuC najednéstraněchránízdravébuňkypřednežádoucímiúčinky onkologické léčby a na straně druhé může poškodit nádorové buňky. Potvrzují to naše zkušenosti a také aktuální prohlášení National Cancer Institute. Nedávno se k vysokým dávkám vitaminu C v onkologii vyjádřila Vědecká rada České lékařské komory. ZP: Vědecká rada ČLK ve zmíněném stanovisku připouští podávání této infuzní léčbyvitaminemCuonkologickynemocnýchnaúrovniadjuvantní(=podpůrné) či komplementární (= aplikované spolu se základní terapií), a to se souhlasem a ve spolupráci s klinickým onkologem. Paní doktorko, vy jste klinický onkolog, kdy je vhodné nasadit vysokodávkovaný infuzní vitamin C? MH: Jak bylo řečeno, jeho komplementární využití je vhodné k chemoterapii nebo radioterapii. Další možností je jeho nasazení jako podpůrné léčby v pokročilém stádiu onemocnění, kdy jsou možnosti onkologické léčby vyčerpány. Aplikace infuzního vitaminu C v obou případech výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů. Mohu říci, že tyto moje zkušenosti odpovídají výsledkům, které publikují naši kolegové na amerických univerzitách. V naší ambulanci klinické onkologie vJeseniciuPrahyaplikujemevitaminCupacientůskarcinomemprsu,vaječníků,tlustéhostřeva, slinivky břišní, plic a dalších. Mohou se u Vás pacienti objednat? MH: Pacienti mohou kontaktovat přímo naši ambulanci klinické onkologie na klinice v Jesenici u Prahy: recepce@inpharmclinic.cz, tel.: 241 416990 nebo 724521 161.www.inpharmclinic.cz inPHARM CLINIC, V Areálu 1243, Jesenice u Prahy (roh ulic Říčanská a V Areálu). Nejpohodlnější příjezd do Jesenice je z okruhu spojujícího dálnice D1 a D5 (exit Jesenice). inzerce Světloocí lidé snáší alkohol lépe Zprávy krátce Provazochodec. Šel bez jištění Volby v USA. Kongres ovládnou republikáni Jak je to s pivem? Američtí vědci se také zabýva- li otázkou, zda se po pivu hloupne. ● Zjistili, že organická slouče- nina přítomná ve chmelu naopak umožňuje zlepšovat poznávací schopnosti. Alespoň u myší... ● Vědci z Oregonu dokázali zlepšit poznávací schopnosti myší tak, že jim dodávali bio- logicky aktivní látku xantho- humol, prenylflavonoid, kte- rý se vyskytuje téměř výhrad- ně ve chmelu.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz FINANCE úterý 4. listopadu 2014 10 Kurzy EURO 27,79 DOLAR 22,67 LIBRA 35,59 NAFTA: 35,55 NATURAL: 35,98 Fair Credit | FAJN půjčka půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč • Férové a rychlé jednání • Profesionální zákaznický servis • Pojištění schopnosti splácet • On-line přístup k Vašemu účtu inzerce Lze dopředu zjistit, jak vy- soké budou splátky půjč- ky? Odpovídá Tomáš Kon- vička, obchodní ředitel společnosti Fair Credit, specializující se na drobné nebankovní půjčky. Většina seriózních poskyto- vatelů půjček takovou mož- nost nabízí na svých webech prostřednictvím on-line kal- kulačky. Jde o jednoduchou aplikaci, kde si několika kro- ky nastavíte půjčku podle va- šich představ a kalkulačka vám výši jednotlivých splá- tek sama spočítá. Přesně tak zjistíte, na kolik peněz vás vy- jdou jednotlivé splátky, kal- kulačka vám i ukáže, jak vel- ké je RPSN, úroky i případné další náklady půjčky. Podle těchto údajů si pak snadno porovnáte, která půjčka je pro vás nejvýhodnější. Pokud se rozhodnete pro půjčku, její sjednání by s vámi v kaž- dém případě měl osobně řešit obchodní zástupce dané společnosti. Ten s vámi celou smlouvu projde, odpoví vám na všechny otázky a detailně vás seznámí také s výší splá- tek a dobou splácení. (www.faircredit.cz) Pomoc, kterou eu- rozóna Řecku po- skytla, mu zřejmě nebude stačit. Je vysoce nepravděpodobné, že by Řecko ukončilo zá- chranný program eurozóny a nepotřebovalo by žádnou novou formu pomoci spoje- nou s plněním jasně daných podmínek. To včera řekl vyso- ký úředník EU, který si ne- přál být jmenován. „Budeme zkoumat, jaké další možnosti existují. Ať přijmeme jakou- koli, bude to smluvní vztah mezi institucemi eurozóny a řeckými orgány,“ dodal. Podle zdroje se očekává, že na tom, jak nejlépe pomoci Aténám, se ministři eurozó- ny a Řecka dohodnou na se- tkání ministrů financí v Bru- selu 8. prosince. Řecko by tak mělo dost času na schválení návrhů v parlamentu ještě před prosincovými prázdni- nami. ČTK T. Konvička z Fair Creditu Firmy, které mají dočasně sní- žený objem zakázek, si bu- dou moci udržet zaměstnan- ce, protože jejich mzdy bude doplácet stát. Vláda schválila zavedení systému „kurzar- beit“. Ministryně práce a so- ciálních věcí Michaela Mark- sová uvedla, že se vláda shod- la na tom, že v rámci kurzar- beitu budou firmy platit půl platu, stát přidá 20 procent. Dvacet procent průměrné- ho platu bude podle Markso- vé stát vyplácet prostřednic- tvím úřadů práce z peněz ur- čených na aktivní politiku za- městnanosti. ČTK Schodek státního rozpočtu v říjnu stoupl na 45,4 miliar- dy korun ze zářijových 34,4 miliardy. Loni ke konci října deficit činil 47,7 miliar- dy korun. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schod- kem 112 miliard korun, cílem ale je udržet ho na zhruba loň- ské úrovni – 81 miliard. ČTK Do zóny investuje také stát Stát a Královéhradecký kraj by mohly do dalšího rozvoje zóny Škoda Auto v Kvasinách na Rychnov- sku dát přibližně přes 1,2 až 1,3 miliardy korun. Samotná Škoda Auto v zá- vodě Kvasiny plánuje in- vestice za 13 miliard ko- run a vytvoření asi 1500 pracovních míst. Vinaři uspěli v Německu Moravští vinaři získali pět zlatých a pět stříbrných medailí na mezinárodní soutěži vín v Německu Mundus vini. Při své osmé účasti v soutěži tak vyhrá- li o jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili více než loni. Letos bylo v sou- těži kolem 4500 vzorků vín ze 42 zemí. ČTK Pozdravil se s robotem Velvyslanec USA Andrew Schapiro si včera prohlédl při návštěvě Plzně Techmania Science Center, kde ho přivíta- la posádka Expedice vesmír a robot ASIMO. ČTK Poradna. Mohu spočítat, kolik budu splácet? Kurzarbeit. Stát doplatí část mezd Schodek. Je už 45 miliard Zprávy krátce Řecko bude potřebovat další peníze ADVERTORIAL Řecká krize Řecko se v květnu 2010 ocitlo na pokraji státního bankrotu a muselo požádat Evropskou unii a Mezinárodní měnový fond o úvěrovou pomoc. ● Celkem získalo 240 miliard eur (6,7 bilionu korun). ● Výměnou musela vláda zavést masivní výdajové škrty, snížit důchody a mzdy, zvyšovat daně a za- vádět ekonomické reformy. ● Záchranný program eurozó- ny skončí letos 31. prosince a pomoc od MMF vyčerpá Řecko v roce 2016.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz KULTURA úterý 4. listopadu 2014 11 Herec Brad Pitt ztvárnil hlavní roli v americkém válečném dramatu Železná srdce, který vstoupí do kin 13. listopadu. Příběh filmu Železná srdce, který natočil režisér a sce- nárista David Ayer, se odehrá- vá v dubnu 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzivu na evrop- ské frontě, ujímá se válečný veterán, seržant Wardaddy (Brad Pitt) velení tanku Sher- man a vydává se s jeho pěti- člennou posádkou na vražed- nou misi v týlu nepřítele. Tvá- ří v tvář přesile početní i pa- lebné a v doprovodu naprosté- ho zelenáče, který se v jejich četě souhrou okolností ocitl, je nucen získat štěstí na svou stranu a zaútočit na samotné srdce nacistického Německa. Další role ve filmu ztvárnili Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal Scott Eastwood nebo Jason Isaacs. ČTK Letošní nositelkou francouzské literár- ní ceny Femina se stala haitská spisova- telka Yanick Lahensová. Ženská poro- ta ji ocenila za nejnovější román Bain de lune (Měsíční koupel), který vyprá- ví o životě tří generací několika hait- ských rodin. Jedenašedesátiletá Lahen- sová patří ve své zemi k předním inte- lektuálkám a angažuje se rovněž jako aktivistka v boji proti negramotnosti. Napsala také knihu o ničivém zemětře- sení, které postihlo Haiti v roce 2010. Cenu pro zahraničního autora získa- la Izraelka Cruja Šalevová. ČTK Brad Pitt SONY PICTURES inzerce Literární cena Femina. Získala ji Haiťanka Putovní Kouzelný karavan zastaví na své cestě z mezinárodního filmové- ho festivalu v Jihlavě a z Vysočiny i v Praze. Dnes před Veletržním palá- cem, od 9.30 do 15 hodin, budou mít možnost diváci zdarma zhlédnout krátké filmy z Francie. Na oplátku příští rok bude karavana putovat po oblasti Champagne/Ardene s krátký- mi českými filmy. MET Zprávy krátce Renč se kaje Režisér Filip Renč se omluvil Janu Němcovi za výroky, které o něm pronesl v souvislosti s vrácením vyznamená- ní na Pražský hrad. Ně- mec kritizoval Zemana za to, že Renčovi dal stát- ní vyznamenání jako dík za předvolební spot, kte- rý o něm Renč natočil. Výrazy o „hlupákovi a vr- tošivém staříkovi“ ozna- čil Renč za neuvážené a neadekvátní, režiséra Němce si prý váží. S vrá- cením vyznamenání ale nesouhlasí. Uvedl to v otevřeném dopise, kte- rý Němcovi zaslal. Simply Red oslaví 30 let i v Praze V rámci evropského tur- né, na kterém oslaví 30. výročí svého založe- ní, dorazí 26. října příští- ho roku do Prahy britská skupina Simply Red. Ka- pela v čele s Mickem Hucknallem vystoupí ve Foru Karlín. ČTK Kouzelný karavan. Představí dnes krátké filmy z Francie Nejvíc do kin láká Zmizelá Americké snímky Zmizelá (foto) a Drákula: Neznámá le- genda skončily v čele tabulky nejnavštěvovanějších titulů českých kin. První přilákal o uplynulém víkendu 12 134 a druhý 8439 diváků. Třetí skončila francouzská komedie Co jsme komu udělali? Za ní jsou americký film Falešní poldové a akční thriller John Wick, jehož hlavní roli ztvár- nil Keanu Reeves. 20TH CENTURY FOX FILM CORPORATION HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI DISTRIBUTOR VÝROBA FILMU BYLA PODPOŘENA ČESKOU REPUBLIKOU PROSTŘEDNICTVÍM STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE Z PROGRAMU FILMOVÝCH POBÍDEK PARTNER PREMIÉRY KOPRODUCENTIPRODUCENT JIŘÍ MACHÁČEK EVA HERZIGOVÁ AŇA GEISLEROVÁ Inspirováno knihou Barbary Nesvadbové Pohádkář Pitt se vydá na odvážnou misi v tanku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz SERVIS úterý 4. listopadu 2014 12 FOTO: 2x AP Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro 1 První Tudorovec na anglickém trůně byl Jindřich VII., zmocnil se ho roku: a) 1386 b) 1485 c) 1585 2 Stanice pražského metra, která byla otevřena v listopadu 1985 jako Moskevská, je dnes: a) Anděl b) I. P. Pavlova c) Dejvická 3 Vynálezce saxofonu Adolphe Sax byl hudebník a designér hudebních nástrojů z: a) Belgie b) Německa c) Francie 4 Nemusíte být ani vášnivým lovcem zvěře, abyste věděli, že patronem myslivců a lesníků je: a) sv. Hubert b) sv. Antonín c) sv. Bernard 5 První koncert skupiny Psí vojáci se konal v rámci Pražských jazzových dnů v roce: a) 1979 b) 1984 c) 1989 Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-a,3-a,4-a,5-a. Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 17,1 °C Rok výskytu: 1996 Počasí DNES ZÍTRA ČTVRTEK PÁTEK Min. 12 Max. 16 Min. 13 Max. 17 Min. 8 Max. 12 Min. 9 Max. 13 Sudoku 12:30 Sama doma 14:00 Vše o vaření 14:15 Banánové rybičky 14:45 Na cestě po Jeseníkách 15:15 Kriminálka Paříž (42/92) 16:10 Galasuperšou aneb Tele- most Praha-Poděbrady 17:05 Cestománie 17:40 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 AZ-kvíz 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 13:50 Skrytý ráj Podyjí 14:30 Dobrodružství vědy a techniky 15:15 Souboj vojevůdců: Yama- moto proti Nimitzovi 16:05 Generál Patton: Ardeny 16:50 Vesmír: Souhvězdí 17:30 Raport o Velké válce: Utrpení v čase ofenziv 18:10 Moje rodina V A zase ta rodina. Sitcom 18:45 Večerníček 18:55 Interpol: Osudové nutkání 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Vyprávěj Seriál (ČR, 2009). Majda není žádná zlodějka! Hrají: R. Vojtek, A. Kerestešová, S. Skopal, O. Veselý a další 20:55 Poselství přes rampu Dokument (ČR, 2008) 21:52 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:55 Detektiv Martin Tomsa Seriál (ČR, 1998) 23:05 Kingová II (1/13) Detekt. seriál (Kan., 2012) 23:50 Otec Brown (9/10) Seriál (VB, 2013) 00:35 Na stopě 01:00 AZ-kvíz 01:25 Zajímavosti z regionů 01:50 Dobré ráno 04:20 Designtrend 04:35 Království za koně 04:55 Hobby naší doby ČT1 20:00 Letečtí stíhači v boji II: První krev Dokument (USA, 2006). Prožijte s válečnými piloty dramatické okamžiky bojo- vého vypětí! Díky realistic- ké animaci se dnes ocitne- me nad zákopy první světové války 20:50 Vyšetřování leteckých nehod: Terorismus 21:45 Expremiéři 22:15 Zámek v Čechách Drama (ČR, 1993) 23:50 Sestřička Jackie IV Seriál (USA, 2012) 00:15 Touha po kráse 01:10 Babylon 01:40 Bojovníci s klimatem 01:50 Z očí do očí 02:20 Žarošice 02:35 Ve dveřích je A.G. ČT2 20:15 Svatby v Benátkách (32) Seriál (ČR, 2014). Každý den je radost! Policista Podběl přizná, že má dítě se synovou nevěstou. Olze s Lolou vyrazí dech Romeo- va matka. Brom by rád zakopal válečnou sekeru s Davidem. Hrají: P. Hřebíč- ková, M. Kraus, O. Veselý, A. Bendová a další 21:35 Očima Josefa Klímy 22:25 Ano, šéfe! 23:40 Myšlenky zločince VII (13) 00:35 Spravedlnost v krvi III (19) 01:35 Vraždy v Kitzbühelu VII (5) 02:25 Doktor z hor: Nové příběhy IV (10) 03:15 Wolffův revír V (4) PRIMA 17:05 Mixxxer Klipy na SMS přání, pokec s hostem 18:00 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava - nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka TOP 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:00 Millennium Největší hity nového milénia 21:45 Filmshot Filmová jízda s Kryštofem a Denisou 22:00 Artur 22:05 Simply the best 23:00 Love zone ÓČKO 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (527) Seriál (ČR, 2014). Suší mají důvod ke strachu, Tonda se tajně schází s vlastním tátou. Průšvihářka Jana připraví rodinu o spoustu peněz. Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, J. Čenský a další 21:35 Víkend 22:25 Lovci zločinců III (7) Krimiseriál (USA, 2013) 23:20 Nebezpečná identita (13) Krimiseriál (USA, 2011) 00:10 Kriminálka Miami V (2) Krimiseriál (USA, 2006) 01:00 Dr. House VI (10) 01:45 Novashopping 02:15 Kolotoč 03:05 Ordinace v růžové zahradě 2 (147) NOVA 20:15 Liga mistrů UEFA Přímý přenos utkání 4. kola skupinové fáze Ligy mistrů UEFA 23:55 Robin Hood Akční dobr. film (USA/VB/Kan./N, 1991). Hrají: P. Bergin, U. Thur- manová, J. Prochnow a další. Režie J. Irvin 01:55 Scrubs: Doktůrci (23) Sitcom (USA, 2001). Hrají: Z. Braff, S. Chalkeová, D. Faison, K. Jenkins a další 02:15 Scrubs: Doktůrci (24) Sitcom (USA, 2001) 02:40 Star Trek: Vesmírná loď Voyager IV (6) Sci-fi seriál (USA, 1998) 03:25 Robin Hood Akční dobr. film PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:25 Vražedná čísla V (10) 13:25 Odložené případy III (3) 14:20 Dr. House VI (10) 15:15 Ordinace v růžové zahradě 2 (148) 16:30 Dva a půl chlapa III (15) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:25 Kriminálka Miami V (2) 18:30 Ulice (2697) 19:30 Televizní noviny, Sportov- ní noviny, Počasí 13:30 Wolffův revír V (4) 14:30 Doktor z hor: Nové příběhy IV (10) 15:30 Castle na zabití IV (8) Hotel plný vzpomínek. Krimiseriál (USA, 2011) 16:25 Komisař Rex III (6) Vrah panenek. Krimi- seriál (Rak./N, 1996) 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 12:40 Akta X VIII (20) 13:40 Jmenuju se Earl III (18) Zabíjená. Komed. seriál (USA, 2008) 14:10 Simpsonovi XVI (6, 7) 15:10 Bořiči mýtů IV (4) 16:15 Ztraceni IV (14) Není nad to, být doma 3/3. Seriál (USA) 17:10 Jmenuju se Earl III (19) Milostný osmiúhelník 17:40 Grimm III (17) Shledání. Fantasy seriál 18:30 Simpsonovi XVI (8, 9) 19:20 Kdo přežije: Samoa (17) 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko news 12:05 Óčko hity 13:30 Zabil.cz 13:35 Óčko hity 14:00 Óčko news 14:05 Óčko hity 14:30 Dotykáč 14:35 Óčko hity 15:00 Zabil.cz 15:05 Óčko hity 15:30 Óčko news 15:35 Mixxxer show 17:00 Óčko news „To je dost, žes nás taky někam vyvez.“ MICHAELA KREJČIŘÍKOVÁ Facebook

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz SERVIS úterý 4. listopadu 2014 13 Šimon Novák Baudot Bez rozdílu. Věk neomlouvá. inzerce Úspěchy v zaměstnání vám dodají potřebné sebevědo- mí a také nadšení! Konečně budete mít pocit, že se vám daří a že jste oceněni. Beran 21/3–20/4 Luna dnes může způsobit přecitlivělost v osobním ži- votě. Proto se snažte brát slova partnera s nadhledem a neberte si vše osobně. Váhy 23/9–23/10 V osobních vztazích se vždy vyplatí trpělivost. Nesnažte se partnera či své blízké do ničeho tlačit! Po dobrém jde všechno lépe. Rak 22/6–22/7 Je možné, že prohloubíte vztah se svým známým či známou.Jakseříká,společnézážitkyspo- jují nejvíce! Jen dejte pozor na hádky. Kozoroh 22/12–20/1 Vaše cíle jsou na dosah! Pro- to se teď v žádném případě nevzdávejte a nenechte se otrávit pře- kážkami. Jde jen o zkoušku odhodlání! Býk 21/4–21/5 Dnes si dáte velký pozor na rodinný rozpočet. Zjistíte to- tiž, že protějšek má tendence rozhazo- vat, a to se vám nebude zamlouvat. Štír 24/10–22/11 V milostných situacích se bu- dete cítit jako rození svůdci! Důvodem je vaše charisma a okouzlující šarm, kterým uhranete každého. Lev 23/7–22/8 Odvahu a odhodlání vám bude mnoho známých závi- dět.Budetenasebeprávemhrdí!Připravte se však na to, že vám to nikdo neusnadní. Vodnář 21/1–20/2 Partnerství bude vyžadovat nová pravidla hry. Jak je při- jmete, záleží na vás. Uvědomte si však, že každý vztah je o kompromisech. Blíženci 22/5–21/6 Váš protějšek má pravděpo- dobně k ideálu daleko, vy si aleuvědomujete,želáskajenepodmíně- ná. Partnera se nebudete snažit změnit. Střelec 23/11–21/12 Zahálku svých kolegů bude- te nést velice těžce, neboť po kariérní stránce máte opravdu velké ambice. Připravte se na laxní přístup. Panna 23/8–22/9 V milostné oblasti budete spontánní a vášniví jako ni- kdy předtím! Dáte průchod své fantazii a váš partner se opravdu nestačí divit. Ryby 21/2–20/3 HoroskopPřesné prognózy na míru! VoLejte Kompetentní poradenství od profesionálních poradců Záruka spojení s poradcem dle vašeho přání Dostupnost 24 hodin denně, 365 dní v roce, vč. svátků 906 701 701 Chcettteee vvvědddděěěěttttt,,,, ccccccoooo zzzzzaaaaajjjííímmmmmmmaaaaaaaaavvvvvéééééhhhhhooo vvvááásss čččeká? Napište SMS ve tvaru 86PJJ a text na 900 30 55 Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Jan David, pověřen řízením redakce; zástupce: Petr Holeček. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Jakub Smrek Podle činu. Je rozdíl mezi krádeží lízátka a vraždou. Dopisy a vzkazy Když Václav Klaus kritizuje Václava Havla V závěru uplynulého týd- ne se exprezident Václav Klaus snažil zviditelnit kri- tikou svého předchůdce v prezidentském úřadě. Přitom si ve svém příznač- ném sebeobdivu snad vů- bec neuvědomuje, že svou úrovní, praxí a pověstí ne- sahá panu Václavu Havlo- vi ani po kotníky. A není to jen aféra se zcizeným perem nebo prapodivná amnestie na závěr Klauso- va prezidentování, které způsobily, že exprezident Václav Klaus má trvale z ostudy kabát. O nic lépe na tom není ani náš sou- časný prezident pan Miloš Zeman, který se vytrvale snaží občany Česka pře- svědčit, že na svůj úřad ne- stačí. Další prezidentské volby u nás jsou sice optic- ky daleko, ale hodně voli- čů tak aspoň bude mít dost času na zpytování svě- domí, aby příště nešlápli tak tragicky vedle. FRANTIŠEK HRONÍK, BRNO dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Komiks Řešení sudoku KOUZLO DLOUHOVĚKOSTI Minulý týden jsem o Dušičkách zapálil svíčku a vzpomínal na všechny moje milé, kteří už tu nejsou. Moje babička Anna se dožila 93 let a její bratr, strýc Řehák, žil ve velmi dobré kondici do 99 let. Když jsem jej potkal naposledy, hrál s mladšími sedmdesátníky šachy a na závěr večera si vždy objednal štamprličku zelené pro dobré spaní. Pamatu- ji si, že babička i strejda měli oba velkou zahradu a celý ži- vot na ní skoro každý den aspoň trochu pracovali. A co je velmi důležité – velká část je- jich jídelníčku pocházela z je- jich zahrad. Jedli vlastní zeleni- nu, ovoce, vajíčka, chovali krá- líky, husy. Vědci říkají, že délka našeho ži- vota je závislá z 20–30 % na ge- nech, ten zbytek je ovlivněn životním stylem, spánkem, psychickou a fyzickou aktivitou a samozřejmě – jídlem. A také životním prostředím. Mezi místa, kde lidé na naší planetě žijí nejdéle, patří dlouhodobě třeba: Sardinie, ja- ponská Okinawa, Kalifornie, Řecko. Moji příbuzní žili sice pouze na Moravě. Ale stejně mi vrtá hlavou, jak se jim poda- řilo žít tak dlouho ve skvělé kondici? Myslím, že měli dobrý genetický kód. Jedli kvalitně, leč docela prostě, nepřejídali se, hodně se smáli a nepamatuji se, že by z něčeho dělali moc dlouho velký problém. Vždy působili velmi šťastně a spokojeně s tím, co měli měli. Dělali – naprosto intuitivně – vše, co si dnes můžete přečíst v chytrých návodech „Jak jíst zdravě a dožít se vysokého věku“. A přitom je to tak snadné, že? Výrok dne Marek Mahdal Snížením hranice trestní odpovědnosti na 12 let! Anketa Jak trestat nezletilé pachatele do 15 let věku? Sloupek PAVEL MAURER MILOVNÍK JÍDLA Citát Lidé žijí nejdéle třeba na Sardinii, Okinawě, v Kalifornii a Řecku. INTUICE (ze sloupku Pavla Maurera na této straně) Instinktivní poznání, vnuknutí, nápad, přímý vhled, bleskové pochopení bez účasti racionality ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Slovo dne „Neskutečně ubohé. To je slovník prezidenta???“ MARIAN JUREČKA MÍSTOPŘEDSEDA KDU-ČSL Takto Jurečka komentoval na svém Twitteru Zemanova slova v Hovorech z Lán, kde prezident použil několik vulgarismů.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz ENGLISH PAGE úterý 4. listopadu 2014 14 FERAL CHILDRENPractise your English and learn about interesting facts from every- day life as well as about things you might never have heard of before. People have always been fas- cinated by stories of children raised by animals. Also called ‘feral’, such children have li- ved away from humans from an early age and have not ex- perienced social behaviour or human communication. Fact and fiction We have heard the stories and seen the films. Mowgli, the boy lost in the jungle, was my childhood hero. I watched him taking his first steps outside the care and protection of his adoptive wolf family. I loved his adven- tures in an animal world filled with funny bears, curi- ous monkeys and dangerous tigers. But how close are such fictional tales to reality? Raised in the wild One of the first documen- ted cases of feral children is Peter’s. He was found in the woods in 1724, aged 12. He climbed trees, ate plants and could not speak. He spent 68 years in society but the only words he ever said were ‘Peter’ and ‘King George’. John ran away aged 3 and was found a few years later (in 1991) hiding in a tree with a family of green African monkeys. He remembers the monkeys coming up to him, days after he had left his home, offering roots and nuts. His adoptive family were so upset when people came to take John that they threw sticks to stop them. Traian disappeared when he was 4. He was found in 2002 in a cardboard box in a forest. A pack of wild dogs had cared for him for three years. His mother recognised him during the TV program- me announcing his discove- ry. Difficulties Like Mowgli, who found humans scary, feral children experience huge difficulties when they return to human society. Many have trouble learning to walk upright and show no interest in the hu- man activity around them. Some may never be able to learn a human language. A happy end for some In the months following his return to society, Traian lost many of his animal-like traits. He quickly switched from walking on all fours to walking upright. He is now 17 and doing well in school. His teachers describe him as a tall, intelligent teenager, who loves football and spen- ding time on Facebook. AN- DREEA PULPEA Do you think you could survive in the wild? For how long? And what would you miss most if you left human society? PROFIMEDIA.CZ Lesson No. 9 Now complete the sentences using words and phrases from the text. Make any changes to the words that are necessary. ● 1. Although he never forgot his biological mother, he real- ly loved his (..........) family. ● 2. He showed all the (..........) of a perfect gentleman. ● 3. Humans started to (..........) four million years ago. ● 4. Cinderella was my favourite (..........) character when I was a child. ● 5. The social behaviour of chimpanzees was (..........) in a 2004 book by Jane Goodall. inzerce Answers Activity 1 1. b; 2. d; 3. c; 4. a; 5. e Activity 2 1. adoptive; 2. traits; 3. walk upright; 4. fictional; 5. documented This English series is presented by the British Council and Metro. www.britishcouncil.cz Activity 1 Before you read, match the word or phrase to a definition. ● 1. adoptive 2. documented 3. fictional 4. trait 5. walk upright ● A. a feature or characteristic that someone has B. having taken somebody else’s child into their care C. invented; part of a story D. supported by written data E. using two feet to move Activity 2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 4. listopadu 2014 15 Zvracení, nevolnost, pobledlost v obličeji. Typický případ těhotné ženy v prvním trimestru těhotenství. Proč většina z nich trpí zažívacími potížemi? Na začátku těhotenství se v děloze matky začíná vytvářet placenta. Kro- mě mnoha svých funkcí produkuje velké množství pro matku a plod dů- ležitých hormonů. „Hormony zejména steroidní pova- hy působí na centrální nervový sys- tém matky. Obzvláště pak estrogeny ovlivňují centrum zvracení v prodlou- žené míše. Než se toto centrum na no- vou situaci adaptuje, tak těhotná žena trpí často pocitem na zvracení nebo přímo zvracením. Toto období obvykle končí okolo dvanáctého týd- ne těhotenství,“ vysvětluje lékař z Gy- nekologicko-porodnické kliniky VFN docent Antonín Pařízek. Hormony působí i na svalovinu za- žívacího ústrojí. Často způsobují uvol- nění horního uzávěru žaludku. „Ze- jména vleže pak může nastat únik ky- selých žaludečních šťáv do jícnu a chemické dráždění stěny jícnu. Re- akce se projevuje subjektivně přízna- kem, který se označuje jako pálení žáhy,“ doplňuje Antonín Pařízek. A to není všechno, účinek těhoten- ských hormonů se projevuje i na funkci tenkého a tlustého střeva. Po- měrně častým problémem těhotných je zácpa, a to často bez ohledu na slo- žení jídla. Tato komplikace už s se- bou nese rizika – u ženy může vyvo- lat zejména ve druhém a třetím tri- mestru těhotenství stahy dělohy, kte- ré mohou v krajním případě zapříči- nit předčasný porod. „Proti zácpě pomáhá pohyb, dosta- tečný pitný režim, více vlákniny ve stravě, tedy zelenina, ovoce, luštěni- ny a celozrnné produkty. Je možné použít projímavé minerální vody či lněné semínko,“ doporučuje Ladislav Krajči, internista společnosti Synlab. Sáhnout můžete i po přípravcích v lé- kárnách, které mají projímavé účin- ky a jsou vhodné pro těhotné ženy. JANA ŠTEFANOVÁ Než si organismus zvykne na novou situaci, trpí ženy zvracením. PROFIMEDIA.CZ Zdravá strava v těhotenství je velmi důležitá, protože ovlivňuje správný růst plodu. ● Bazální metabolismus se v těhotenství zvyšuje o 25 procent, je tedy nutné přísun potravy rovněž zvýšit, a to asi o 200 kalorií denně. ● Není však namístě přejídání, ke kterému těhotnou někdy přemlouvá její okolí. Za dva prostě nejezte. Nejezte za dva inzerce Nevolnost v těhotenství způsobují také hormony

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 4. listopadu 2014 16 Chladné a vlhké počasí, smog a kumulace lidí v uzavřených prosto- rách. To jsou ideální podmínky pro podzimní virózy. Typickým projevem virózy je rýma, bolesti v krku, kašel, celková slabost a únava, bolesti svalů a kloubů, pří- padně zvýšená teplota. „Potíže trvají zpravidla sedm až deset dnů a při ne- komplikovaném průběhu většinou samy odezní. Léčba je výhrad- ně symptomatická, použí- vají se nosní kapky, pro- středky proti bolesti v krku, přípravky na ka- šel. Nejdůležitější ale je zůstat doma a potíže ne- přecházet. Nutný je také dostatečný přísun tekutin, nejlépe bylinné čaje s medem,“ doporuču- je lékař Michal La- zák. Pomoci mo- hou i homeopatic- ké přípravky. Chřipka, jak často tyto potíže nazýváme, to ale není. Tu způsobují pouze chřipkové viry, kdež- to za běžnými virózami stojí jiné, kte- ré nebývají tak nebezpečné. „Běžná onemocnění z nachlazení pro zdravý dospělý organismus sama o sobě ne- bezpečná nejsou. Komplikace si z vel- ké míry způsobujeme sami právě je- jich přecházením. Banální nachlazení se může komplikovat bakteriální su- perinfekcí a kupříkladu rozvojem zá- palu plic,“ varuje Michal Lazák. Naproti tomu chřipka je sice podob- ná, ale má jiný průběh. Příznaky se rozjíždějí během hodin, objevují se horečky nad 39 stupňů Celsia, celko- vá slabost je podstatně větší než u běž- ného nachlazení, bolí celé tělo včetně svalů a kloubů, a přidává se suchý dráždivý kašel. „Zkrátka pravá chřip- ka je onemocnění, které i mladého zdravého jedince během několika hodin doslova přibije do postele. Chřipka je nebezpečná sama o sobě, vir dokáže sám napadnout některé vnitřní orgány, přede- vším srdce, a způsobit jeho akut- ní zánět, což už je komplikace ohrožující život. Tedy přechá- zení chřipky nelze v žád- ném případě doporučit,“ doplňuje lékař Lazák. JANA ŠTEFANOVÁ Nachlazení vyležte. PROFIMEDIA.CZ Co je to rýma Podzimní nachlazení se proje- vuje rýmou. Je to onemocně- ní vyznačující se zduřením nosní sliznice a zvýšenou se- krecí hlenu, což způsobí poru- chu nosní průchodnosti a zhoršené dýchání. ● Současně jsou postiženy i sliznice nosohltanu, což vede k tomu, že ztrácíme chuť. Napadeny mohou být vedlejší nosní dutiny i slizni- ce středního ucha (Eustacho- vy trubice). To se zase proje- vuje zalehnutím uší. ● V případě komplikací či při dlouhodobém průběhu, kte- rý trvá déle než týden, nebo při intenzivních bolestech hlavy či ucha je potřeba vy- hledat lékaře. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum, perorální granule. Volně prodejný homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití. K dostání v lékárnách. inzerce Nepodceňujte nachlazení

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 4. listopadu 2014 17 Počet lidí s diabe- tem stále roste. Ne- moc je nebezpečná i v tom, že o ní lidé nemusí vědět. Za posledních třicet let se po- čet diabetiků ztrojnásobil. V současné době je nemoc- ných na 850 tisíc lidí. A může jich být mnohem více – i přes milion. Odborní- ci totiž míní, že až 250 tisíc Čechů o své nemoci neví. Dů- vodem je i to, že cukrovka se neprojevuje žádnými potíže- mi, proto postižené ani nena- padne vyhledat lékaře. A na preventivní prohlídky, které by měli podstoupit každé dva roky, nechodí. Počty diabetiků budou i na- dále stoupat. Odhaduje se, že do roku 2025 onemocní až 20 procent Čechů. I když ne- moc není smrtelná, kompli- kace, které způsobuje, mo- hou smrt způsobit. Cukrovka totiž může za kardiovaskulární potíže, na něž umírají až tři čtvrtiny dia- betiků. Dále je tato nemoc nejčastější příčinou slepoty, amputace dolních končetin a selhání ledvin. „V případě časného záchytu může být péče o pacienty s cukrovkou z dlouhodobého hlediska úspěšnější a je možné zabrá- nit rozvoji pozdních cévních komplikací nebo ho alespoň dostatečně zpomalit,“ uvádí lékař Jan Škrha ze III. interní kliniky VFN v Praze. Nejčastěji se cukrovka po- zná z rozboru krve, a to buď nalačno, nebo po takzvané glukózové zátěži. Ale hledají se nové cesty. Jednou z nich je měření flu- orescence oční čočky. Měře- ní provádí přístroj, který má nyní zapůjčený Všeobecná fa- kultní nemocnice v Praze. Přístroj pracuje na moder- ním neinvazivním principu. Díky němu mohou lékaři od- halit diabetes až sedm let před vznikem komplikací. Vyšetření oka probíhá rychle a bezbolestně, pacienti navíc nemusí předem držet hladov- ku. KAMILA HUDEČKOVÁ Desetitisíce Čechů ročně kvůli ní zemřou inzerce Krátce Buďte fit s Petrem Havlíčkem Současný životní styl ne- dává důvod k tomu, aby si lidé vytvářeli tukové zásoby na zimu. Kdo svá- dí svých pět až deset kilo na to, že to je izolace pro- ti mrazu, nemá pravdu. Způsobuje to změna stra- vy a životního rytmu. Lidé se přestávají hýbat. Stejný jídelníček jako po celý rok a pohyb, to je ten správný recept. Poslouchejte každou sobotu a neděli v 7.50 a 16.45 na Rádiu Impuls. Životní prostředí v České re- publice se za posledních 25 let zásadně změnilo, zlep- šila se kvalita vzduchu, vody i třeba lesů. Od roku 1989 vzrostly podle údajů Českého statistického úřadu investice do ekologie více než sedma- půlkrát. Miliardy korun spolkly třeba sanace velkých průmyslových zón. Stát musí ale stále řešit některé staré zá- těže, například v průmyslo- vých areálech Spolchemie Ústí nad Labem, kde jsou pod- zemní vody znečištěny chlo- rovanými uhlovodíky. Za 25 let nicméně byly sanační práce ukončeny ve 150 lokali- tách, například ve 12 areá- lech bývalé Škody Plzeň na území Plzeňského a Karlovar- ského kraje. ČTK Smrtelná nemoc, nepodceňuj- te ji. ● Cukrovka je chronické, nevylé- čitelné onemocnění, charakte- rizované dlouhodobě zvýše- nou koncentrací cukru v krvi. Rozvíjí se v těle až deset let. ● Každý rok je v Česku v průmě- ru nově zjištěn diabetes u 19 tisíc lidí. ● Ročně zemře na tuto nemoc kolem 22 tisíc lidí. ● Světová zdravotnická organi- zace předpokládá, že v roce 2030 bude diabetes celosvěto- vě sedmou nejčastější příčinou smrti. Mezi Čechy, kteří mají zubní protézu, panuje chybný ná- zor, že nemusí na pravidelné kontroly k zubaři. „Není to ale pravda, i tito lidé by měli dodržovat periodicitu prohlí- dek, jinak se připravují o pří- spěvek ze zdravotního pojiš- tění,“ řekl zubař s dlouhole- tou zkušeností s péčí o chrup seniorů František Rubeš. Lé- kař jim zkontroluje stav sliz- nic a měkkých tkání dutiny ústní včetně míst původního uchycení zubů, takzvaného parodontu. Náhradu místo vlastních zubů má přes mili- on Češek a Čechů. ČTK Jak předejít problémům? Recept je jasný: zdravě se stravujte a hýbejte se. PROFIMEDIA.CZ Za deset let bude mít cukrovku pětina Čechů Čistý vzduch. Co dýchají Češi Problémy Česko loni investovalo do ekologie 27,07 miliardy. ● Díky investicím klesly za 25 let emise oxidu siřičitého. Také prachu výrazně ubylo. Nejvíce znečištěným místem je Praha a Moravskoslezský kraj. Mnohem méně přízni- vý je vývoj ohledně zeměděl- ské půdy, kvůli výstavbám logistických areálů, domů a obchvatů kolem měst. ● Problémem jsou nedořeše- né ekologické zátěže, třeba v Dolní oblasti Vítkovic (fenoly, ropné látky) nebo v Litvínově (popelové sklád- ky), ve Stráži pod Ralskem, kde do přírody zasáhla těžba uranu, a jinde. Zuby. Kontroly i s protézou

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

Práce - nabídka • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400 Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • BRIGÁDA – NOČNÍ doplňování v hypermarketu,10.,11.a12.11.2014. Odměna 80 Kč/hod. T.: 284083300, 777335756 • Řidič MKD, diety 40-50 Euro denně, nový vozový park, min. praxe 1 rok. Tel: 731 426 319, 732116245,TomášPressler,firma Quehenberger Transport. • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200 Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • Tříděnítisku-brigáda,70Kč/hod., výplaty týdně. Tel.: 774 433 968 • Přijmeme muže na pozici stráž- ný na nové objekty po Praze (admi- nistrativní budovy) 12hod. smě- ny (denní/noční). Smlouva - DPP, HPP, plat 70-75 Kč/hod. Pod- mínky přijetí: fyzická zdatnost, čis- tý výpis RT. V případě zájmu volej- te ve všední dny 9.00-16.00 hod. T: 733 469 469 • Jen u nás dostanete 100% výpla- ty 2. den po odpracování směny. Krátkodobá i dlouhod. spoluprá- ce! Brigády všeho druhu! Volejte Po-Pá, 9-17 h. 724772129 • Všichni taxikáři pozor! Chcete dispečink zdarma, 250 zakázek měsíčně, férové jednání, průměr- ně 200Kč/obj. a žádné pokuty? Volejte ihned 723 424 230 • Přijmeme pracovníky ostrahy na VIP objekty v Praze. Dobrá fyz. kon- dice, trestní bezúhonnost, kultivo- vané vystupování. T. 734397507 termín na pohovor • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • Hotel*** v centru přijme servírku na snídaně. Možno i zkrác. úvazek. Tel.: 224 192 563 • Provozní technik: práce na HPP, exkluzivní objekt Praha. Nutný čis- tý TR. a vyhl. 50 par. 6. Nastupte ihned. Tel. 724 309 553 • Přijmeme ihned 16 prodavačů/ek na plný úvazek, prodej thermopo- nožek v Praze a okolí. Výplata kaž- dý večer až 1.500 Kč + benefity. T. 722775898 do 17 h. • RYCHLÝ VÝDĚLĚK pro ženy a dív- ky 18-35 let i studentky. Až 3.000 Kč/směna. Chat na PC, možnost i brigádně. tel.: 603 382 613 • Přijmeme psovody pro ostrahu objektů v Praze. T: 602377312, bsraan@centrum.cz • BRIGÁDA - hledáme zájemce o doplňování zboží - denní i noč- ní, prodejny po celé Praze (zálohy druhý den). Směny dle výběru. Tel.: 284083300, 777335756 • BRIGÁDA - POKLADNÍ - prodej- ny po celé Praze, zálohy druhý den. Školení zajištěno. Směny dle Vašeho výběru. T.: 284083300, 777335756. • BRIGÁDA - hledáme brigádníky - prodavač/kadolahůdek,pekaře/ky, školení zajištěno. T.: 284083300, 777335756, www.creditczech.cz • BRIGÁDY - zálohy 50% vyplácíme druhý den. Doplňování zboží, pultový prodej, pomocné práce, pokladní. T: 284083300, 777 335756. • BRIGÁDA - NOČNÍ doplňová- ní - možnost záloh, předchozí zku- šenost s doplňováním zboží. Tel : 284083300, 777335756, www. creditczech.cz • ŘIDIČ VZV/Retrak. Hledáme řidi- če VZV do skladů v Praze a oko- lí. Nabízíme: 80-90 Kč/h netto nebo odměňování v úkolu, nástup IHNED, ubytování. Požadujeme: zkušenosti s VZV, spolehlivost, zodpovědnost, ochotu pracovat na směny. Kontakt: 727903706, veronika.poupetova@wellpack.cz, více www.wellpack.cz • DLOUHODOBÁ BRIGÁDA/bale- ní tiskovin. Přijmeme pracovníky na balení časopisů a letáků. Jed- ná se o čistou práci. I pro cizin- ce s platnými doklady. Praha 9 – Horní Počernice. Práce na úkol. Pro rychlé a zručné. Vyplácení kaž- dý týden. www.wellpack.cz, bez- platná linka 222703244 nebo kariera@wellpack.cz • Vydělávejte 20.000,- měsíčně na internetu.Vydělávejtesezavedenými českými výrobci. Tel: 734 428 448 • Nabídka brigády - inventury hob- bymarket 12.11. 12-20 h., 13.11. 6-20 h. Řekněte přátelům a pracuj- te spolu. 75 Kč/h. Možnost záloh druhý den. 604208638 • Úkl. firma přijme uklízečky, výhrad- ně os. zdrav. post., na dvousměn- ný provoz do nemocnice v Praze 4 - Podolí. Výhodné platové podmínky. T. 602 425 985 • Velkoobchodspotravinamianápo- ji JIP východočeská, a.s. přijme řidiče skupiny B a C (praxe 2 roky), skladní- ky, skladníky pro úsek ovoce a zeleni- na(znalostzboží,praxevoboru1rok), vedoucího do úseku ovoce a zeleni- na (SŠ, praxe 2 roky). Nástup mož- ný ihned. Čistý trestní rejstřík pod- mínkou na všechny pozice. Kontakt: 724 890 177. • Přijmeme invalidní občany na práci v ostraze a recepci. Plat 9.000,- až 16.000,- čistého. Tel 777 003 523, 222 519 458. • Přijmeme uklízečky na ranní úklid kanceláří na Prahu 4 - Vyšehrad. T: 251 556 881 • Přivýdělek, jednoduchá adminis- trativní práce, kterou zvládne kaž- dý, i pro důchodce. Cca 30 hod. za měsíc 7000,- Kč. Tel: 723 777 220 • BRIGÁDA – hledáme zájemce o práci VE SKLADU, odměna až 105 Kč/hod., při dodržení sta- novených podmínek. Nástup ihned, práce do ledna 2015. Tel.: 778 407 879, 778 499 910, www. creditczech.cz • Akciová spol. přijme pro objekt vPrazevrátné,vhodnéprodůchodce v dobré fyzické kondici, nástup mož- nýihned.Kontakt:info@transakta.cz Hobby - poptávka • Koupím známky a mince Česko- slovenska a Evropy, možno i celé sbírky a pozůstalosti po sběrateli. Info telefonicky: 777 073 193 Služby - nabídka • ŽALUZIE, rolety, sítě - žaluzie od 695 Kč/m2 Moderní látkové PLISSÉmimořádnáakčnísleva50%. Zaměření zdarma. 603715285, www.interierservisgroup.cz • KOUČ SALIYA pomáhá vyřešit všechny problémy i znovuzískání milovaného partnera, dodá život- ní energii, ochrana před nebezpe- čím, léčba impotence - nikdy není pozdě. Rychle a efektivně, 100% úspěch zaručen. Globální kore- spondence AJ a FJ. Schůzku si domluvte na: 775 999 543 Vzdělávání - Kurzy nabíd. • KURZ ÚČETNICTVÍ v centru Prahy umetraod19.11.Pozávěreč.zkouš- ce našeho rekvalif. kurzu nabídka zaměstnání. Tel.: 607 155 890 • CzechPrestige–JŠN.Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ (Nárožní 2600/9, Praha 5) pořádá od 18.11.2014 vždy v Út a Čt od 18:00 Intenzivní příprav- ný kurz ke SJZ z češtiny pro pedago- gy – cizince. 70 hod. + konzult. 9000 Kč. Základní údaje o sobě zasílejte na adresu: director@czechprestige.cz • Odhoďte strach - doučování (PC, tablety aj.) pro všechny věkové skup. (MS Office, MS Windows atd.). Volejte na T: 604162308 (Dojíždění není problém!) Finance - nabídka • 500 - 10000,- v hotovosti do 10 min. pro úplně každého. Potře- bujete OP, mobil. Kde? Metro “C” Ládví, u Alberta. Po-pá 9-19, So 9-12 Tel: 736 299 299 • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000. Váš PROFI CREDIT. • Ambulantní půjčka 2000 na ruku! Pro občany ČR, od 18 let, s sebou OP a mobil, Praha “M” Háje, Tatarkova 6, zadní vchod, po-pá 9-17, so 9-14, 777367244 • 500-10000vhotovostido5timinut pro úplně každého. Potřebujete OP a tel. Metro C Nádr. Holešovice, Za Papírnou 5, P7, Po-Pá 9-19 So 9-12, 608027698 • Mladá Boleslav půjčky pro kaž- dého 500-10000 bez registru na OP a tel. Jana Palacha 1212 (za rest. u Kvakoše). Po-pá 9-17 h. T: 776 834 231 • Půjčka 500-10.000 bez registru na OP a tel. do 10 min. hotově. Met- ro Hradčanská, Čs. Armády 11, P6, budova ve dvoře. Po-pá, 9:30-18 h. T. 603 933 137 Byty - poptávka • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • ZAMĚSTNANEC BANKY koupí byt nebodůmdo8mil.vPraze.Rychléjed- nánísamozřejmostí.Tel.:721025909 • RK JUDr. VOSYKA, s.r.o., Váš specialista pro prodej/koupě bytů, nemovitostí, úhradu dluhů, exekuce apod.: tel. 608 212 218 • Koupím obecní byt před privatiza- cí do DV, OV. NAbízím byt s nízkým nájmem i velké odstupné. Uhradím případné dluhy i stěhování. Děkuji. T. 725 805 115 • PŘÍMÝ ZÁJEMCE ihned koupí družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví (i před privatizací), oka- mžitá záloha min. 300.000,-Kč. Tel: 602 21 21 21 • KOUPÍMBYTdružst.iOVvPrazedo 4 mil. Platba ihned, možnost zálohy - uhrazení dluhů. Tel.: 605 031 041 Pronájmy - poptávka • ZDARMA pronajmu Váš byt zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod., tel. 777884183, 224109214. • Zajišťujeme RYCHLÉ PRONAJMU- TÍ bytů - pokojů v Praze, evidujeme prověřené solventní klienty. Tel.: 727 979 767 • Hledáme hezký byt na pronájem ihned, ale může být i od prosince. Jsme 2 os. bez zvířátek, nejlépe u MHD v dosahu obchodů a služeb. Děkujeme. • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 Nemovitosti - poptávka • Vykoupíme nebo zprostředkuje- me prodej – byt, rod. dům, chata, Praha a okolí. Peníze ihned. Řeší- me exekuce, právní vady, dluhy. Tel. 777 306 102 • Zajistíme VÝMĚNY NEMOVI- TOSTÍ (bytů, domů, chat, pozem- ků) doplatíme rozdíl ceny, případ- ně vykoupíme, poradíme, vyřešíme po právní stránce. 774 335 503 • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemovi- tosti ke koupi a k pronájmu v Praze. Platbydo48hodin,děkujeme,nabíd- něte. T: 602219621 Ostatní • OKAMŽITÁ HOTOVOST - Výkup zlata, stříbra, Pt, Pd, opravy šperů, peníze ihned! P3-Korunní 99, tram. 10,16-Perunova, 608776313, www.oro-praha.cz MASOJIKO - řeznictví uzenářství přIJMe prOdAvAčKy pro své prodejny v praze. požadavky - znalost v oboru maso, uzeniny a lahůdky, vynikající komu- nikativní schopnosti, spolehlivost nabízíme - atraktivní platové ohod- nocení, dlouhodobou spolupráci, ranní odpolední směny kontakt - p. Kašpar 730 514 500, prace@masojiko.cz Hledáme Vyžadujeme jakékoliv pracovní omezení - invalidní důchod, ZPS, OZZ. Nabízíme náborový příplatek až 3.000Kč. Plat 9.000Kč, 50-70 Kč/hod. Místo práce Praha a okolí. Kontakt: 733 467 283 strážné, vrátné, recepční adam security BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA Přijme ihned MUŽE a ŽENY na pozici: STRÁŽNÝ/Á • Praha • Mladá Boleslav • Pardubice • Písek výhodné platové podmínky 800 600 333 www.adamsecurity.cz až 105 Kč/hod. Tel.: 774 798 014, 778 499 910 Práce ve skladu Práce ve sKladu www.creditczech.cz záznam v registru u nás nevadí zaměstnancům - důchodcům - OSVČ Tel.: 608 309 265 www.pujcky1praha.cz RYCHLÉ PŮJČKY PŮJČKA bez poplatků předem, bez zástavy 20 – 100 tisíc 607 078 170 777 779 972     VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. Cestování - nabídka Intimní - nabídka Potřebuji to denně! Zavolej• na mob.: 724 830 977! Chceš být GIGOLEM starší,• movité paničky? Máme na ni kontakt!StačíposlatSMSvetva- ru 96LCG a text na 909 15 40 Mladé koťátko (Janička 19)• k pomilování! Jsem hravá a ty :-)? Brnkni mi 909 80 50 40 nebo písni SMS na 909 15 45 s kódem 43HTH a tvůj text! Bohatství mě připravilo• o upřímnou lásku. Takže ne- hledám nic jiného než intimní radovánky na jednu noc. Vlas- tička 62. Ozvi se 909 90 99 25 kód MXU29 Věrka 29. Přítel si kupuje• mou lásku drahými dárky a šperky a mně přitom stačí sex s obyčejným chlapem, ale s vášní. Půjdeš do toho? Jen tajně! Cinkni mi 909 801 801 nebo napiš SMS na 909 15 50 s kódem 37ALF a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz CK AGL travel Jungmannova 6, Praha 1 www.AGLtravel.cz PŘEDPRODEJ LÉTO 2015 ZIMA 2014/15 - slevy FM ITÁLIE - VAL DI FIEME 5 prosinec 2014 H3* P 3 560 ITÁLIE - VAL DI FIEME 8 prosinec 2014 H3* P 6 500 RAKOUSKO - DAW 5 leden 2015 H3* P 6 565 RAKOUSKO - DAW 8 únor 2015 H3* P 14 070 SLOVINSKO se skipasem 5 prosinec - březen 14/15 H3* P 7 990 SLOVINSKO se skipasem 8 prosinec - březen 14/15 H3* P 12 400 Ubytování: S - studio, H3* - hotel 3*, H4* - hotel 4* Strava: BS - bez stravy, S - snídaně, P - polopenze, A - all inclusive. DAW - Dachstein West FUNCHAL 8 13.4. - 20.4. H3* S 18 990 CANIÇO DE BAIXO 8 13.4. - 20.4. H4* S 20 500 ( 800 222 210 MADEIRA - květinové slavnosti 2015 destinace dny termín ubyt. strava cena KORFU 4 červen-září H3* A 11 457 KORFU 11 červen-září S BS 11 742 ALBÁNIE 8 červen-září H3* S 15 827 ALBÁNIE 8 červen-září H4* S 16 027 MALTA 8 květen-říjen H3* S 13 823 MALTA - SENIOR 55+ 8 květen-říjen H3* P 13 990 MALTA 8 květen-říjen H4* P 14 668 KRÉTA 5 červen-září H3* A 13 371 KRÉTA 8 červen-září H3* P 15 343 i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30-12.30, 13.30-17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 18

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz SPORT úterý 4. listopadu 2014 19 Lucie Hradecká MAFRA Zatímco většina tenistek už s úlevou odpočívala po nároč- né sezoně, bývalá světová jed- nička Caroline Wozniacká se rozhodla pro odvážný plán: zaběhnout si newyorský ma- raton. A zvládla ho lépe, než čekala. Plánovaný čas 3 hodi- ny 30 minut vylepšila o tři mi- nuty. „Ale na trati jsem mysle- la, že umřu,“ přiznala. Původně se v listopadu měla vdávat za golfistu Rory- ho McIlroye. Podle deníku Irish Independent to měl být právě ten víkend, během ně- hož se nakonec vydala na trať. Na trať nejslavnějšího maratonu, na 42,195 kilomet- rů ulicemi New Yorku. Necelý měsíc před startem přiznala, že z něj má noční můry. Ale nakonec ho zvlád- la. Světová osmička dokonči- la závod v čase 3:26:33. „Jsem tak ráda, že jsem do toho šla,“ říkala v cíli. Tam už na ni čekala Serena Williamso- vá, její dobrá kamarádka. Měla slzy v očích, když gratu- lovala ke splnění snu. Večer předtím přitom obě tenistky strávily na zápase ho- kejových New York Rangers, jak neuniklo pozornosti foto- reportérů. „Dělala jsem všechno možné, co před ma- ratonem nemáte dělat,“ při- znala Wozniacká. „Před tře- mi dny jsem byla na hal- loweenské párty a vrátila jsem se ve čtyři ráno.“ I tak se dokázala na maraton připra- vit. „Nikdy jsem nic tak těžké- ho nezkusila. Byl to nejtěžší fyzický test, co jsem kdy zaži- la. Bylo to tak těžké. Musíte prostě běžet a běžet.“ Teď už se klidně může při- pojit ke všem ostatním odpo- čívajícím tenistkám. iDNES.cz Andrea Hlaváčková MAFRA České tenistky si vyzkoušely halu pro finále Fed Cupu. V pražské O2 areně ještě na od- poledním neoficiálním tré- ninku chyběla domácí jednič- ka Petra Kvitová, která se při- dala k týmu až vpodvečer a naplno se zapojí do přípra- vy na víkendový zápas s Ně- meckem ode dneška. Dopo- ledne ještě trénovala v Prostě- jově. „Pozdní příjezd byl hlá- šený, takže se něco těžko vy- máhá,“ smál se kapitán Petr Pála otázce, jestli hvězdu čeká pokuta. Rychlost kurtu nejdříve otestovaly deblistky Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou, po nich Lucie Ša- fářová a fedcupová debutant- ka Karolína Plíšková. „Jsou to krásné pocity a emoce se sem vrátit,“ usmívala se Šafářová, která předloni vybojovala v O2 areně rozhodující třetí bod ve finále proti Srbsku. Ten- krát porazila v souboji dvo- jek Jelenu Jankovičovou. Kapitán se hned při prvním obědě ptal tenistek na zdra- votní stav. Od všech slyšel, že jsou v pořádku. I stehenní sval Hlaváčkové, kvůli které- mu nedohrály s Hradeckou minulý týden turnaj v Nantes. „Je konec sezony, únava je znát a tréninky budeme řešit ze dne na den, jak se kdo bude cítit,“ řekl Pála. ČTK Stříbrné olympijské medai- listky a dvojnásobné grand- slamové šampionky Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká budou po roční pauze od příš- tí sezony znovu tvořit deblo- vý pár. Uvedly to v rozhovoru pro web tennis-arena.cz. ČTK Kvitová chyběla, pokutu nemá Samý grandslamový vítěz Tomáš Berdych se na tenisovém Turnaji mistrů v Lon- dýně utká ve skupině s obhájcem titulu a šampionem z Wimbledonu Novakem Djokovičem, vítězem Australian Open Stanem Wawrinkou a Marinem Čiličem, který letos triumfoval na US Open. Hrát se začne v neděli. Soutěž pro osm nejlepších hráčů roku vyvrcholí 16. listopadu. AP Wozniacké gratulovala po doběhu i Serena Williamsová. AP Lucie Šafářová na prvním tréninku před víkendovým finále letošního Fed Cupu ČTK Maraton „nad plán“. Myslela si, že v New Yorku zemře Health & Fitness Olgy Šípkové Kupón uplatníte na recepci Health & Fitness. Platnost Kupónu je do konce roku 2014. www.sipkova.cz 99 Kč Jednorázový vstup za Za vstupné 99 Kč využijte: posilovnu, bazén, vířivku, saunu, páru, aerobic, spinning, TRX, aqua aerobic. Aktuálně také: člentsví pro studenty na 3 měsíce za 2 000 Kč Kongresové centrum Praha Stanice metra Vyšehrad inzerce Soupeřky V Praze už jsou i Němky. ● Dopoledne si zatrénovaly na Spartě ve Stromovce a dostávaly mnoho vzkazů. Úspěch jim prostřednictvím sociálních sítí přáli také na MS v Brazílii zlatí fotbalisté. H+H. Příští rok opět společně

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/

www.metro.cz SPORT úterý 4. listopadu 2014 20 Díky kamerovému systému zná fotba- lová Plzeň obličeje čtyř chuligánů, kte- ří se podíleli na vý- tržnostech během utkání se Spartou. Fotbalová Viktoria Plzeň ve spolupráci s policií díky kame- rovým záznamům určila čtyři diváky, kteří během sobotní- ho šlágru 13. ligového kola se Spartou použili pyrotechniku a třikrát způsobili přerušení hry. Západočeský klub podá trestní oznámení na nezná- mého pachatele a hodlá od vý- tržníků vymáhat případnou pokutu, kterou s největší pravděpodobností dostane od disciplinární komise. „Velmi úzce spolupracuje- me se všemi bezpečnostními složkami v čele s policií a jsme si jisti, že daní provinil- ci budou jasně identifikováni a k současným tvářím budou přiřazena také reálná jmé- na,“ uvedl mluvčí Viktorie Pa- vel Pillár. „Zároveň Viktoria podává trestní oznámení na nezná- mého pachatele. Při očekáva- ném finančním trestu od dis- ciplinární komise pak bude klub vzniklou škodu vymá- hat právě po těchto jednotliv- cích,“ doplnil Pillár. ČTK Hlavním cílem Lukáše Bauera v nadcházející zimě je klasický závod na 50 km na mistrovství světa ve Falunu. Úspěchu podřídil celou pří- pravu, vynechá dokonce i oblíbenou Tour de Ski. Nově má také vlastní tým pro dálkové běhy. Tým Pioneer Investments vznikl jako Bauerův projekt do budoucna, na kterém začal pracovat po olympiádě v Soči. Neuvirth zářil proti Detroitu Skvělý večer prožil v NHL český brankář Michal Neuvirth, jenž vychytal výhru Buffala 3:2 po samostatných nájez- dech na domácím ledě proti Detroitu. Zlikvidoval 36 střel a dva ze tří samostatných nájezdů a stal se první hvězdou utkání. Útočník Michael Frolík rozhodl svým prvním gó- lem v sezoně o výhře Winnipegu na ledě Chicaga 1:0. AP „Kdo se neprobudí, končí“ Jaromíru Jágrovi došla v zámoří trpělivost kvůli výsledkům Kladna a bouchl do stolu Problém s fanoušky během zápasu s příznivci Plzně 2x MAFRA Fotka není špatná. V tomto dýmu se v Plzni opravdu hrálo... Majitel a šéf kladenského hokejového klubu Jaromír Jágr vyjádřil zklamání nad dosavadním účinkováním Rytířů v první lize po sestupu z extraligy. V klubu proto nastanou změny. Kádr aktuálně jedenáctého celku druhé nejvyšší soutěže chce Jágr posílit o obránce Tomáše Kaberleho či útočníka Jana Hlaváče a současné členy kádru varuje, že v případě špatných výkonů mohou v týmu skončit. Potyčka v sektoru plzeňského „kotle“ Zprávy krátce Vítkovice mění trenéra Hokejisty Vítkovic místo odvolaného Petera Ore- muse povede Ladislav Svozil. Dosavadní spor- tovní manažer klubu po- depsal smlouvu do kon- ce sezony. Ostravskému klubu patří po 18. kole extraligy v tabulce až předposlední, třinácté místo. Sparťan Přibyl do Finska nepojede Z hokejové reprezentace před turnajem Karjala v Helsinkách vypadl ze zdravotních důvodů sparťanský útočník Daniel Přibyl. Kouč Vladi- mír Růžička náhradníka nepovolal. iDNES.cz Vytrvalkyně Jeptoová měla pozitivní dopingový test na EPO 2 Lyžař Bauer založil tým pro dálkové běhy, závodníky vybíral sám 3 V sektorech P, kam spadá „kotel“ domácí Plzně, museli pořadatelé řešit i další provině- ní proti návštěvnímu řádu. ● „Je to pro nás obrovské zkla- mání, které přetrvává. Místo radosti ze zaslouženého vítěz- ství řešíme obrovské problé- my tam, kde bychom je čekali nejméně. Mezi diváky v hlav- ním fanouškovském sektoru Viktorie Plzeň,“ řekl generální manažer klubu Adolf Šádek. Plzeň zuří. Podá trestní oznámení 1 Maratonská běžkyně Rita Jeptoová měla podle infor- mací dvou keňských atletic- kých funkcionářů pozitivní dopingový test na EPO. Vytrvalecká hvězda, která vloni také letos vyhrála slavné maratony v Bostonu a Chicagu, neprošla podle místopředsedů keňské atletické federace Davida Okeyoa a Jacksona Tuweie mimosoutěžním testem 25. září. Jágr potvrdil změny v Kladně, hráčům hrozí odchody

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-4-11-2014/