METRO Praha - 8.4.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Úterý, 8. dubna 2014 Č. 67, www.metro.cz ZA ANGLIČTINOU DO SPOJENÝCH STÁTŮROČNÍ POBYT NA AMERICKÉ STŘEDNÍ I ZA 150 TISÍC KORUN STRANA 6 Svátek slaví: Ema Min. 150 Max. 190 V osmi měsících se britský princ George vydal do světa S osmiměsíčním synem Georgem včera na Nový Zéland přiletěl britský princ William s manželkou Kate. Pro malého prince George, který je třetím v pořadí následnictví na britský trůn, jde o první oficiální cestu do zahraničí. Kromě nadšeného davu uvítal v pořadí druhého britského následníka trůnu s manželkou a synem také silný vítr, déšť a špatná viditelnost. Rodina přiletěla do Wellingtonu, kde zahájila třítýdenní cestu po Novém Zélandu a Austrálii. Obě země jsou nezávislé konstituční monarchie. V jejich čele formálně stojí britský panovník, v současné době královna Alžběta II. AP Windows XP končí. Počítačům hrozí viryMicrosoft. Ode dneška přestává podporovat svůj legendární operační systém. „Ikspéčko“. Stále ho používá milion českých počítačů. Problém. Systém bude fungovat i dál, ale vzroste riziko počítačových virů STRANA 7 Filmařům se Praha musí nabídnout České a hlavně zahraniční filmové štáby dávají přednost těm metropolím, které vyjdou vstříc jejich požadavkům. Praha tak musí o role na stříbrném plátně bojovat. STRANA 2 Naučte se anglicky Deník Metro vám přináší další lekci angličtiny s British Council. STRANA 12 Konec času tabletek U antikoncepce je kladen důraz na šetrnost, bezpečnost a spolehlivost. Tabletky jsou nyní často nahrazovány jinými metodami. STRANA 13 Hokejový Lev míří do finále Hokejisté pražského Lva dnes mají první šanci postoupit do souboje o Gagarinův pohár pro vítěze KHL. STRANA 15

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz PRAHA úterý 8. dubna 2014 02 Filmové štáby dávají přednost metropolím, které jim vyjdou vstříc. Desítky žádostí z Česka i z ci- ziny na natáčení filmů, re- klam a seriálů v Praze eviduje pro tento rok Státní fond ki- nematografie. To ale ještě ne- znamená, že má česká metro- pole svou roli na stříbrném plátně zajištěnou. „Protože na pobídky má fond letos opět málo peněz a ne všechny žadatele uspoko- jí, počítáme s tím, že některé zahraniční projekty místo k nám půjdou do Londýna, Budapešti a jiných míst,“ říká vedoucí filmové komise Lud- mila Claussová. Zatímco dří- ve Praha „hrála“ ve velkofil- mech typu Mission: Im- possible s Tomem Cruisem či xXx s Vinem Dieslem, dnes jsou projekty skromnější. Mezi ty, které se právě teď u nás natáčí, patří dánský fan- tasy film Dina, dcera jasnovid- ky. Roli v něm hraje skanzen Řepora v Řeporyjích. Britská BBC začíná točit druhou sezo- nu seriálu Mušketýři. V Praze k tomu stanice použije jen Strahovský klášter. Na jediný den se kvůli natá- čení filmu z cyklu Nevinné lži objeví filmaři v parku Pa- rukářka. „Režisér Bohdan Slá- ma si pro natáčení vybral hos- půdku ve zdejším parku. Na- táčet se bude už tento pátek,“ sdělil mluvčí Prahy 3 Stani- slav Kněnický. Filmaři žádosti o natáčení obvykle adresují úřadům jen deset dní před akcí. V Praze 1 dostanou ve filmu Golden Ufer malý štěk ulice Liliová a Zlatá. Mušketýři i dánské fantasy: Praha musí o svou roli bojovat TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Fotografie najdete na WWW.METRO.CZ Svátek od středy do neděle v hotelu ZÁMEČEK (30.4.-4.5. nebo 7.-11.5.) Pět dní v prvotřídním hotelu, plná penze a 5 lázeňských procedur již od 5.730,- Kč Májový víkend na Zámečku (Čt-Ne, 1.-4.5. a 8.-11.5.) Čtyři dny v prvotřídním hotelu, polopenze a 4 lázeňské procedury již od 4.100,- Kč Májový dámský víkend (Čt-Ne, 1.-4.5. a 8.-11.5.) Čtyři dny v komfortním hotelu, polopenze a 4 lázeňské procedury již od 3.700,- Kč Informace a rezervace na www.lazne-podebrady.cz, ck@lazne-podebrady.cz nebo tel. 325 606 500 Květnové SvÁtKy v PoděbradEch Jednička v létě, jednička v zimě, plyn levnější po celý rok. SLEVA 11%SLEVA 11% Garance slevy na tři roky. Sleva je určena pro naše zákazníky za podmínek uzavření dodatku ke smlouvě o odběru plynu na tři roky. www.ppas.cz 840 555 333 Zanedlouho představíme další výhody a bonusy např. pro zákazníky v kategorii Domácnost s roční spotřebou do 1,89 MWh. inzerce Hollywoodská hvězda Vin Diesel při natáčení filmu xXx. MAFRA Praha ve filmu Která zákoutí metropole se v nedávné době objevila na stříbrném plátně a v televizi? ● Praha 3: seriály Vyprávěj a Kriminálka Staré Město ● Praha 1: seriály Crossing Lines 2, První republika a Vraždy v kruhu, z filmů Poslední hurá, z reklam na operu Don Giovanni, Cofi- dis, Viralux nebo Rock in Rio ● Plánované natáčení: indic- ký film Bang Bang (několik dní v červnu), čínský Somewhere Only We Know (celý film se odehrává v Pra- ze, natáčí se v červenci až srpnu) nebo italský TV film Pietro Menea (natáčení pro- běhne od června)

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz PRAHA úterý 8. dubna 2014 03 Už jen necelé tři měsíce bu- dou soupravy metra projíždět stanicí Národní třída. Už tam končí poslední práce a pozoro- vat to mohou i cestující v pro- jíždějících soupravách. „Dělní- ci pracují na rozvodech a po- kládají obklady. Dokončuje se i instalace eskalátorů,“ popisu- je mluvčí dopravního podni- ku Aneta Řehková. Termín otevření stanice je 1. červen- ce. Stanice je uzavřena od čer- vence 2012 kvůli stavbě více- účelového objektu Quadrio, dříve označovaného jako Copa centrum. Uzavírky stani- ce dopravní podnik využil ke kompletní rekonstrukci, za kterou zaplatí zhruba 500 mi- lionů korun. Nový vestibul sta- nice vyústí přímo do pasáže centra, kvůli jehož stavbě byla stanice uzavřena. „Budova bude hotova do letošního pod- zimu a předpokládáme, že první nájemníci se nastěhují už na Vánoce,“ uvedl Pavel Skřivánek, ředitel pronájmů kanceláří CPI Group. Celkové investice dosáhnou 3,3 miliar- dy korun. Dopravní podnik chystá opravy i dalších stanic metra. „Ještě letos se bude opravovat stanice Muzeum na trase A a začneme připravovat opravy stanic Dejvická, Jinoni- ce a Skalka,“ potvrzuje mluvčí Řehková. Největší z připravo- vaných akcí by měla být re- konstrukce stanice Opatov. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Pro nadaci Jedinečné představení Hra pro anděla odehraje Zdeňka Žádníková 28. května v Dejvickém di- vadle. Představí autorské básně za doprovodu kla- víru a pěvecké skupiny Gentleman Singers. Výtě- žek půjde na nadační fond, který se stará o vý- zdobu dětských oddělení nemocnic. MAFRA inzerce Zprávy krátce Začala oprava Atletické ulice Až do konce září bude Technická správa komu- nikací opravovat Atletic- kou ulici na Strahově. Ki- lometrová ulice bude opravena ve třech eta- pách, jako první přišel na řadu úsek mezi ulice- mi Vaníčkova a Běžecká. Poslední etapa je pak na- plánovaná od července do září. ČTK Národní třída. Ve stanici finišují poslední úpravy

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz PRAHA úterý 8. dubna 2014 04 V ulicích metropole přibývá skútrů, ale pražští řidiči si na ně ještě moc nezvykli. „Ve srovnání s městy západní Ev- ropy Praha přátelským měs- tem pro skútry stále ještě není,“ potvrzuje Matěj Oliva ze serveru Motomedia.cz a nadšený jezdec na skútru. Je Praha přátelským měs- tem pro skútry? Jako vždy, je to o lidech, to se nedá sumarizovat. V Praze máme naštěstí dost široké uli- ce a na skútru se dá mezi auty dobře pohybovat, také tu není tolik dlažebních kostek jako v jiných starých měs- tech. Přibývá skútrů? Určitě ano, skútry jsou lev- né, rychlé a poslední dobou také módní. Řada jezdců, ze- jména na italských strojích, má skútr tak trochu jako ži- votní styl a je radost vidět tře- ba dámy s šátkem kolem krku svištět ulicí. Co teď „frčí“ na ulicích? Elektrické skútry mají svůj boom tak trochu za sebou, přece jen vysoká cena řadu zá- kazníků odradila, naopak elektrokola zaznamenala vel- ký nárůst popularity. Co preferujete vy, benzin, nebo elektřinu? V tomto směru jsem ze staré školy, benzin je benzin, když dojde, někde se sežene, když vybijete baterky, tak tlačíte. Jaká jsou výhody cestová- ní na skútru? Jste rychlejší než MHD, co parkování? Největší výhodou je rych- lost, se kterou se protlučete ucpaným městem, a samo- zřejmě provozní náklady. Rychlejší než MHD jste každo- pádně a samozřejmě parková- ní je podstatně snazší. Policie i lidé slušně zaparkovaný skú- tr tolerují i na chodníku. Jak jste se ke skútrům do- stal? Svůj úplně první jsem měl v šestnácti letech a byl to sta- řičký Manet Tatran. Pak při- šla řada motorek a posled- ních pár let mě skútr nadchnul především díky úspoře času při cestování po Praze. V garáži mám teď Ve- spu LX 125 3V. ROBERT OPPELT Více najdete na WWW.METRO.CZMatěj Oliva se svou vespou ARCHIV inzerce Skútr. Městem rychle a levně

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

5

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz DOMOV úterý 8. dubna 2014 06 Plánujete poslat po- tomka do zahraničí na zkuše- nou? Žádná láce to ne- bude. Ale díky tomu, že americké neziskovky nali- ly do stipendijních programů více peněz, roční pobyt na americké střední se podle Pa- vly Pulchart ze Study.cz dá po- řídit už od 150 tisíc. Které jsou nejlevnější a nej- dražší země pro studijní pobyt středoškoláků? Země, které mají zajímavé cenové nabídky, mají záro- veň nejprestižnější, tedy nej- dražší školy. Pro studium na středních školách jsou nejžá- danější USA. Určitě je zajíma- vé ale uvažovat i o Kanadě, kde jsou státní školy na úrov- ni soukromých škol a samo- zřejmě za úplně jiné peníze. Studium v USA je teď do- stupnější, co vše je v ceně? Ubytování v hostitelské ro- dině na celou dobu pobytu, školné, cestovní pojištění na celou dobu pobytu a samo- zřejmě i strava. Dokdy se lze hlásit a co musí zájemci splňovat? Platí, že čím dříve, tím lépe. Je pak větší šance na pre- ferovanou lokalitu i výběr ro- diny. Je také nutné absolvo- vat vstupní test a pohovor přes Skype v angličtině, pro- to je nutná komunikační úro- veň jazyka. TOMÁŠ BELICA Gaunera, který s dětmi natá- čel porno, dopadli brněnští policisté. Podle spisu přiměl tři děti k pohlavnímu styku, natočil při něm videa a dal je na internet. Muž, který je stí- hán i za znásilnění, je ve vaz- bě a hrozí mu dvanáct let vě- zení. Na web upozornili poli- cisté z Interpolu s tím, že vi- dea mohla být vyrobena na jižní Moravě. ČTK Zprávy krátce Šéf policistů prý známým nenadržoval Bývalý ředi- tel brněn- ských strážní- ků Jaroslav Přikryl včera u soudu popřel, že by do- pravní přestupky svých známých řešil domluvou místo toho, aby jim byla udělena pokuta. Je obža- lován z 31 takovýchto skutků. Za zneužití pra- vomoci úřední osoby mu hrozí až rok vězení. Mezi lidmi, jimž byl zahlazen přestupek, jsou podnika- telé i komunální politici. Jejich špatné parkování měl na starosti právě Při- kryl. ČTK Upozornění Vážení čtenáři, vzhle- dem ke zkrácené uzávěr- ce tohoto vydání je mož- né, že v dnešním Metru nenajdete zprávy o ně- kterých včerejších udá- lostech. Děkujeme za po- chopení. MET Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4 Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“): • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících, • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících, • způsobilost k právním úkonům, • bezúhonnost, • zdravotní způsobilost. Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: • znalost školských předpisů a školské problematiky, • znalost problematiky sociálních služeb a souvisejících předpisů, • základní ekonomické znalosti, • organizační a řídící schopnosti. K přihlášce přiložte: • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, • strukturovaný životopis, • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce), • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu), • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – JEDLIČKŮV ÚSTAV A MŠ A ZŠ A SŠ, SE SÍDLEM PRAHA 2, V PEVNOSTI 4“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 24. 4. 2014 do 18 hodin do podatelny: Magistrát hlavního města Prahy Odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 111 21 PRAHA 1 Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace inzerce Do USA za angličtinouRok na střední Na studium na střední škole v cizině si připravte statisíce. ● Nabídku stipendií pro středoškoláky najdete na webu státní agentury na zahraniční-stipendium.cz. Porno. Chytili ho

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz DOMOV úterý 8. dubna 2014 07 25.a26.DUBNA2014 >JarníprohlídkaFORDSERVICEzdarma >25%slevanapojištěníAllianzsfinancovánímFORDCREDIT >25%slevanavybranéoriginálnípříslušenstvíFord Na Vaši návštěvu se těší prodejci Ford. Více na www.ford.cz Kombinovaná spotřeba: Mondeo 4,2–7,7 l/100 km, emise CO2 : 109–179 g/km; Focus 4,2–8,3 l/100 km, emise CO2 : 99–146 g/km. Foto je pouze ilustrační, zobrazený vůz může mít prvky příplatkové výbavy. AKČNÍNABÍDKAVOZŮSBONUSEM AŽ20000KČNAVÍC Vyhrajte 2x100000Kč jakoextrabonuszanákupnovéhovozu inzerce Od dnešního dne Microsoft přestává podporovat svůj legendární operač- ní systém. Obvykle v tříletých interva- lech se americký softwarový gigant snaží na trh uvádět no- vou verzi operačního systé- mu Windows s tím, že v prů- běhu této doby se ta stávající neustále vylepšuje a aktuali- zuje. Windows XP, který podle odhadů stále využívá na milion českých počítačů, byl ale výjimkou. Microsoft jej s pomocí různých záplat podporoval celých dvanáct let, dnes s tím ale končí. Spíše než firmy by se měli vzrušovat domácí uživatelé systému. „Většina českých fi- rem už dávno přešla na jiné systémy. Pokud stále používa- jí XP, tak na interních počíta- čích bez připojení k interne- tu, které nechávají dožít,“ říká Jan Kužník ze serveru Technet.cz. Jak dodává šéf divize Win- dows Client společnosti Microsoft Lukáš Křovák, his- torie, jakou měly „ikspéčka“, už se zřejmě nebude nikdy opakovat. „Jediná verze desk- topového operačního systé- mu, která může být ještě úspěšnější, je Windows 7,“ dodává Křovák. S nástupem tabletů a smartphonů se rozrůstá po- čet uživatelů aktuálního sys- tému Windows 8, podle zá- stupců společnosti se na nové verzi už pracuje. „V den ukončení podpory Windows XP uvolní Micro- soft nový update pro systém Windows 8.1, který přináší řadu vylepšení. Ten bude zdarma dostupný všem uživa- telům se systémem Windows 8/8.1,“ uzavírá Lukáš Křovák. Předseda dozorčí rady Vše- obecné zdravotní pojišťovny (VZP) Rudolf Stupka je jedna- telem nebo společníkem v osmi firmách, které podni- kají ve zdravotnictví, a pět z nich inkasuje peníze přímo od VZP. Uvedl to včera server Aktuálně.cz. Stupka (za hnutí ANO) dotazy na střet zájmů prý odmítá a neplánuje ani odchod z firem. Jak se těmto společnostem daří, lze prý těžko zjistit. Čtyři z nich ne- mají v registru žádnou účetní závěrku nebo starou osm let. Další uvádějí ztráty. Loni po- jišťovna jeho firmám vyplati- la přes 25 milionů korun. ČTK TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Citát „Windows XP byl vů- bec nejpoužívanějším operačním systémem ve své době.“ LUKÁŠ KŘOVÁK, MICROSOFT ČR Zprávy krátce Na horách bude sněžit Teplé počasí zítra vystří- dá ochlazení a déšť, na horách i sníh, hlásí mete- orologové. Teploměry ve druhé polovině týdne ukážou maximálně 15 stupňů. iDNES.cz Windows XP po dnešku... Stupka. Kšefty s pojišťovnou?Éra úspěšných Windows XP končí. Pozor na viry Populární „ikspéčka“ budou fungovat i nadále, jejich uživa- telům ale hrozí vyšší riziko ná- kazy počítačovými viry. ● S těmi si neporadí ani dobré antivirové programy, pokud není chyba v operačním systé- mu opravena. ● Jediná účinná obrana je tak odpojit počítač od internetu, což ale podle Lukáše Křováka ze společnosti Microsoft významně sníží použitelnost počítačů. ● Další riziko, které se může objevit, plyne z používání zastaralého softwaru jiných vý- robců, který již rovněž nebu- de podporován. ● Tento software se pak stává stejným bezpečnostním rizikem jako nezáplatovaný systém Windows XP samotný.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

Rokem 2013 skončila jedna éra hypotéčního trhu Jak se vyznat na trhu s půjčkami? Loňský rok byl přelo- mový, protože se trh hypoték dostal na re- kordní úroveň z roku 2007. Celkový objem uzavřených spotřebi- telských a hypotečních úvěrů stoupl opro- ti roku 2012 o 18%. Na loňském úspěchu má významnou záslu- hu také refinancování a konsolidace úvěrů. Refinancování je v kurzu Rok 2013 byl zlomovým, protože došlo hned ke dvě- ma zásadním událostem. Celkový objem uzavřených hypoték se vyšplhal na 156 miliard korun a padl tak dosavadní rekord z roku 2007. „Lví podíl na loňském úspěchu má refinancování, kte- répodlenašichodhadůpředsta- vovalo 40% všech nově poskyt- nutých hypoték v roce 2013,“ uvedl Ondřej Hák, ředitel úvěrových produktů Equa bank. Oživení zaznamenal také trh spotřebitelských půjček, který meziročně vrostlo17%.Celkovázadlu- ženost domácností ze spo- třebitelských úvěrů rostla však meziročně pouze o 1,7%. Prodeje byly tedy, tak jako vpřípadě hypoték, ovlivněny refinancováním a zároveň i konsolidacemi. Tomu napovídá i meziroč- ní pokles pohledávek bank z kreditních karet a konto- korentních úvěrů domác- ností. Klienti mají prospěch z větší konkurence a níz- kých úroků Zostřená konkurence na trhu finančních pro- duktů byla hlavním dů- vodem, proč byl rok 2013 rokem obratu. Druhým důvodem, a to se také týká hypoték i půjček, bylo mírné meziroční ožive- ní poptávky domácností. Tomu nahrávaly příznivé ceny na trhu nemovitostí a zároveň rekordně nízké úrokové sazby. U spotřebi- telských úvěrů způsobily změnu rovněž nové pro- dukty zaměřené na refi- nancování. Ty klientům garantují výhodnější pod- mínky, nikoliv tedy pouze nižší splátku, ale nižší ná- klady úvěru. Prudký růst se v roce 2014 nečeká Finanční instituce se shodují, že letos bude sice mírný, ale stálý ekonomický růst. To bude mít pozitivní vliv na spotřebu domácnos- tí. Financování bydlení a nové investice do ne- movitostí, tedy jejich pořízení nebo vylepše- ní, by měly dosáhnout přibližně úrovně minu- lého roku. Celkově by se tak prodeje hypoték mohly v letošním roce pohybovat mezi 135 a 150 miliardami Kč. „Predikce na začátku roku je vždy hodně těžká, ale domníváme se, že hypoték na refinancování bude letos méně. Odhadujeme zhruba čtvrtinový pokles,“ říká Ondřej Hák. Ochota utrácet a s tím spojená ochota se zadlužit však bude záležet zejména na důvěře domácností ve stabilitu finančních institucí a v to, že na ně v budoucnu nečeká žád- ný strašák. „Žádný silný impuls však nečekáme. Fenomén refinancování by naopak mohl posílit u spotřebitelských půjček. Díky němu očekáváme prodeje vyšší oproti roku 2013 až o 10 %,“ dodává Ondřej Hák. Každý občas potřebu- je nějaké peníze navíc. Půjčky jsou nástrojem, který lidstvo začalo vy- užívat ještě před vynále- zem samotných peněz, a tak by se mohlo zdát, že se jedná o zcela běž- nou věc, se kterou umí většina lidí zacházet. Nebankovní půjčky bez ručitele patří k běžným službám stejně jako po- skytování mobilních telefonních služeb, stří- hání u kadeřníka nebo zprostředkování dovole- né. Na trhu s nebankov- ními úvěry však existuje velká konkurence a ně- kdy není úplně lehké se v něm zorientovat. Stejně jako na jedné straně existují stabilní cestovní kanceláře, kte- ré garantují prvotřídní služby, a agentury, která zájezdy do Chorvatska organizují někde v ga- ráži, existují nebankov- ní instituce, na které je možné se spolehnout, i zprostředkovatelé fi- nančních služeb, jejichž jedinou motivací je ma- ximální zisk s minimál- ními náklady. Důležité je vybrat si společnost, pro kterou jste jako klient na prvním mís- tě, a nenechat se zlákat mnohdy klamavými reklamami například na internetu. „Zásadní je samozřej- mě nepodepisovat žád- nou smlouvu v případě, že něčemu nerozumíte. Nebojte se na nic zeptat. Vždy je důležité vědět, kolik přesně za půjčku zaplatíte a jakým způ- sobem. Ve chvíli, kdy si vyberete spolehlivého partnera, se jedná o zce- la běžnou službu. Důle- žité je k tomu přistupo- vat s rozvahou a reálně se zamyslet i nad svojí schopností splácet. Při dodržování těchto zá- sad může být půjčka flexibilním finančním nástrojem, který nezatí- ží rodinný rozpočet, ale který naopak umožní nastalou situaci efek- tivně řešit. Opravdu je reálné v tomto směru najít partnera, který vám podá pomocnou ruku. Musíte však pečli- vě vybírat,“ říká Milada Krkavcová, provozní ředitelka společnosti Door Financial a.s. f i n a n c ekomerční příloha 08úterý 8. dubna 2014

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz SVĚT úterý 8. dubna 2014 09 inzerce Ruští separatisté vyhlásili Doněckou republiku a žádají Putina o intervenci. Proruští separatisté z východu Ukrajiny usilují o ruský vojen- ský zásah. V Doněcku, kde se v neděli zmocnili sídla tamní- ho gubernátora, včera vyhlási- li Doněckou republiku. Napě- tí panuje ale i v dalších měs- tech na východě Ukrajiny. Nedělní mítink proruské opozice přerostl ve městě Lu- hansk v boj o centrálu tajné služby SBU. Radikálové budo- vu obsadili a vzali si zbraně. Premiér Arsenij Jaceňuk varo- val, že cílem nepokojů je zdů- vodnit chystaný vojenský zásah Moskvy. „Neznámým li- dem, kteří jsou v budově, se podařilo proniknout do míst- ní zbrojnice a zmocnit se zbra- ní,“ citovala agentura Reuters jednoho z místních policistů. Bezpečnostní složky uzavře- ly silnice, které do bezmála půlmilionového města ve- dou. ČTK a iDNES.cz Křesťanští aktivisté na Sloven- sku začali sbírat podpisy za vypsání referenda o ochraně tradiční rodiny a o zákazu adopcí dětí páry stejného po- hlaví. Nevládní organizace Aliance za rodinu, která peti- ci organizuje, by plebiscit chtěla spojit s podzimními komunálními volbami. V re- ferendu by Slováci odpovída- li na čtyři otázky, rozhodova- li by například i o návrhu, aby školy nemohly vyžadovat účast žáků na vyučování v ob- lasti sexuální výchovy, nebo o povolení eutanazie. ČTK Vyjeli si na výlet za řepkou Zatímco u nás jsou řepková pole trnem v oku mnohých lidí, v Číně se mohou stát i vyhledávanou turistickou atrakcí. V provincii Če-ťiang na východě země přilákalo rozkvetlé pole tisíce výletníků. AP Ukrajinská reakce Podle ukrajinského premiéra Arsenije Jaceňuka je cílem nepokojů na východě země zdůvodnit chystaný vojenský zásah Moskvy. ● „Rusko zahajuje protiukrajin- ský plán, v jehož rámci jednot- ky překročí hranice a obsadí území našeho státu,“ řekl při jednání vlády premiér. 2. dějství: Doněcká republika Slováci. Chtějí chránit rodinu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz SERVIS úterý 8. dubna 2014 10 Eliška Svobodová, FacEbook „Vsadím ten velký červený koberec na zemi.“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Dohoda mezi Británií a Francií o rozdělení sfér vlivu v koloniích z roku 1904 je známá jako: a) Elysejská b) Nerovná c) Srdečná 2 Světový den zdraví se váže k výročí založení Světové zdravotnické organizace roku: a) 1928 b) 1948 c) 1968 3 Spisovatel společenských románůl Johannes Mario Simmel se narodil roku 1924 v: a) Německu b) Švýcarsku c) Rakousku 4 Armáda spásy byla založena v Británii roku 1865. V Československu zahájila činnost roku: a) 1889 b) 1919 c) 1939 5 Francouzskými městy Bordeaux a Toulouse protéká řeka: a) Garonna b) Seina c) Loira Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-c,2-b,3-c,4-b,5-a. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 23,6 °C Rok výskytu: 1986 Počasí DNES ZÍTRA ČTVRTEK PÁTEK Min. 15 Max. 19 Min. 10 Max. 14 Min. 10 Max. 14 Min. 14 Max. 18 Sudoku ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 16:40 Cestománie 17:05 Postřehy odjinud Dokument 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování loterie Euromiliony 20:00 Vyprávěj Sedmdesátá léta. Seriál (2010). Hrají: R. Vojtek, A. Kerestešová, S. Skopal V. Freimanová a další. Režie B. Arichtev, R. Tesáček 20:55 Dobrodružství kriminalistiky (14/26) Detektivní seriál (1989). Hrají: K. Heřmánek, O. Vetchý, V. Postránecký, J. Teplý a další. Režie A. Moskalyk 21:49 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:50 Nejlepší Bakaláři 22:55 Protiúder III (1/10) Seriál (USA/VB, 2012) 23:40 MI5 III (5/10) Kriminální seriál (VB, 2004) 00:35 Na stopě 15:55 Rok 1929 – rok Velkého krachu 16:50 Nákladní vozy Mack 17:35 Kancl IV 18:00 Vesmír: Energie Dokument 18:45 Večerníček 18:55 Příběhy Alfréda Hitchcocka (32/80) 19:20 Neuvěřitelné příběhy (32/47) 19:45 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 19:55 Cesty k úspěchu 20:00 Velká vlastenecká válka Kurský oblouk. Dokument (Rusko, 2010). V létě 1943 došlo k největší tankové bitvě 2. světové války. Na německé a sovětské straně se jí zúčastnilo na dva a půl milionu mužů a více než 7000 tanků 20:55 Proč letadla padají Lidský faktor. Dokumentární cyklus (USA) 21:45 Báječní muži s klikou Komedie (1978) 23:10 Sestřička Jackie (12/12) Zdravotnictví a film. Lékařský seriál (USA, 2009) 23:40 Kanadská soda 00:05 Babylon 12:35 Doktorka z Dixie II (10) 13:20 Beze stopy III (13) 14:25 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (15) 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (2) 16:30 Krok za krokem IV (8) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Miami III (16) 18:25 Ulice (2582) Rodinný seriál (2014) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (485) Hlavně žádný smrťáky! Rodinný seriál (2014). Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, J. Čenský, S. Rašilov, R. Fiala a další 21:35 Víkend 22:25 Lovci zločinců (16) Kriminální seriál (USA, 2011) 23:10 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XII (13) Kriminální seriál (USA, 2010) 00:00 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (15) Kriminální seriál (USA, 2003) 00:50 Kriminálka Miami III (16) Kriminální seriál (USA, 2004) 08:50 Futurama IV (8) 09:20 Pevnost Boyard I (5) 10:20 Kdo přežije: Polynésie (15) 11:15 Grimm III (6) 12:15 Akta X II (8) 13:15 Faktor strachu X (1) 14:10 Simpsonovi XX (14) 14:40 Simpsonovi XX (15) 15:10 Bořiči mýtů V (24) 16:15 Skladiště 13 I (8) 17:10 Jmenuju se Earl III (14) 17:40 Grimm II (4) 18:30 Simpsonovi XX (16) 18:55 Simpsonovi XX (17) 19:20 Kdo přežije: Polynésie (16) 20:15 Liga mistrů UEFA Přímý přenos odvety čtvrtfinále Ligy mistrů UEFA 23:35 Major Dundee Western (USA, 1965). Během poslední zimy občanské války vede kavalerista Amos Dun- dee (Charlton Heston) nesourodou jednotku vojáků, konfederačních vězňů a průzkumníků do Mexika, kde mají za úkol zničit bandu Apačů, kteří obsadili americkou základnu v Texasu. Hrají: Ch. Heston, R. Harris, J. Coburn a další. Režie S. Peckinpah 01:55 Jmenuju se Earl III (14) 02:15 Akta X I (24) 03:00 Major Dundee 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer show 16:00 Maxim chart 16:05 Mixxxer 17:00 Óčko News 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko News 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 Óčko News 20:05 CZ & SK 21:00 Óčko News 21:05 Devadesátky v devět 22:00 Óčko News 22:05 Millenium Největší hity nového milénia + Óčko flirt 23:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 23:05 Love Zone 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 09:50 To je vražda, napsala I (22) 10:50 Policie Hamburk V (30) 11:45 Rosamunde Pilcherová: Falešná jeptiška 13:35 Walker, Texas Ranger VIII (14) 14:30 Specialisté na vraždy VI (2) 15:30 Castle na zabití II (16) 16:25 Komisař Rex II (13) 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Co je doma, to se počítá, pánové... Komedie (1980). Novákovi již přišli na to, jak se dostat bezpracně k penězům, a rodinu Bartáčkových navštívila teta z Ameriky. Další kolo sousedské války může začít... Hrají: J. Sovák, I. Janžurová, S. Zázvorková, L. Sobota a další. Režie P. Schulhoff 22:00 Ano, šéfe! Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Uvádí Zdeněk Pohlreich 23:15 Myšlenky zločince VIII (7) Kriminální seriál (USA, 2012) 00:10 Spravedlnost v krvi II (11) Kriminální seriál (USA, 2011)

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz SERVIS úterý 8. dubna 2014 11 ZABIJTE LEGENDU V roce 2001 zemřel Brouk George Harrison, začala fungovat Wikipedia, George W. Bush se stal prezidentem, ve Velké Bri- tánii vypukla epidemie kulhavky a slintavky, do kosmu vylétl první vesmírný turista, teroristé zaútočili na WTC a Microsoft uvedl svůj nejúspěšnější operační systém Windows XP. Bezmála třináct let je hodně dlouhá doba. Zejména ve světě moderních technologií. Zkuste kupříkladu zavzpomínat, jaký jste používali v roce 2001 mobilní telefon. Dneškem oficiálně končí životní cyklus Windows XP, ale samot- ný operační systém rozhodně neumírá. Tento text vzniká na počítači, který pohání „xpéčka“, bezmála třetinu návštěvníků webu Metro.cz tvoří uživatelé „xpéček“, drtivou většinu banko- matů pohání speciální verze „xpéček“, která se bude záplatovat i nadále. Microsoft možná končí s Windows XP, ale rozhodně s nimi ne- končí jeho zákazníci. Jakkoli mohou chybějící bezpečnostní aktualizace představovat vážný problém pro uživatele, počí- tač s Windows XP bude fungovat dál. Vývojáři běžných aplika- cí se od této nesmírně populární verze jen tak neodstřihnou. Řady lidí se navíc konec podpory nijak nedotkne, protože na bezpečnost kašlou už nyní. Nepoužívají antivir, chovají se ne- zodpovědně na internetu, operační systém často ani neaktua- lizují nebo jej dokonce používají nelegálně. A odepsat „xpéč- ka“ není o nic snazší ani pro veřejnou správu a velké firmy. Nákup nových Windows se neobejde bez investice do samot- ných počítačů. A i když každým rokem přibývá softwaru, kte- rý nefunguje na starých Windows, daleko větší problém pro tyto instituce mnohdy představuje nutnost zprovoznit zavede- né programy na novém operačním systému. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Komiks Řešení sudoku BEK (z Výroku dne na této straně) Hráč obranné řady, obránce (v určitých kolektivních hrách) ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne „Ale přijel nějakej bek a možná i gólman mi to pak vzal lapačkou z hokejky.“ JAN BUCHTELE, HOKEJISTA Sparťan Buchtele lituje, že v neděli zazdil vyloženou šanci před prázdnou bránou a jeho tým pak v Brně prohrál. Lambertová. Královna country Zpěvačka Miranda Lambertová a zpěvák a producent George Strait získali hlavní ceny americké Akade- mie countryové hudby, které se rozdělovaly v noci na včerejšek v americkém Las Vegas. Straita akade- mie vyhlásila bavičem roku, Lambertová dostala cenu za nejlepší pěvecký výkon roku, za zpěvačku roku a získala i ocenění pro singl roku za hit Mama\'s Broken Heart. AP Dopisy a vzkazy Léčivo? A co léčí? Reaguji na článek z páteč- ního vydání deníku Met- ro, ve kterém se psalo o e-cigaretách. A také jste se nás ptali, jestli se má zákaz kouření zcela vzta- hovat i na e-cigarety. Ale to tady teď momentálně nechci rozebírat, i když jsem za úplný zákaz. V tom článku se píše, že e-cigarety chce někdo pře- sunout z kategorie tabáko- vých výrobků do léčivých produktů. Chci se zainte- resovaných zeptat: A co léčí? Chřipku, rýmu, či do- konce Alzheimerovu ne- moc nebo rakovinu žalud- ku? Neléčí ani závislost na kouření, kuřák vůbec ne- přestává kouřit. Jen pře- chází z jednoho druhu vdechování škodlivin na druhý, i když o hodně méně škodlivý. Prý je to jen pára. Ale nikotin se ve vodě nerozpouští, takže jen voda to není. A jde mi právě o nikotin. V té páře je nikotin. Takže pokud by si v menší restauraci či čekárně najednou pokuřo- valo pět lidí z e-cigarety, tak ti ostatní by byli pasiv- ními kuřáky, jen by o tom nevěděli, protože by to ne- cítili, a dokonce by jim to možná i vonělo. DALMADY, PRAHA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Kasabian. Hvězdy Glastonbury Nejprestižnější britský rockový festival v Glastonbu- ry oznámil jména prvních kapel, které vystoupí na letošním ročníku, jenž proběhne od 25. do 29. červ- na. Hlavní hvězdou bude britská skupina Kasabian. Organizátoři festivalu ale potvrdili i účast legendár- ní skupiny Pixies, bývalého zpěváka Led Zeppelin Ro- berta Planta či písničkáře Jakea Bugga. PROFIMEDIA.CZ Zprávy v obrazech Vendulína Havránková XP používám už dlouho a jsem spokojená. Měnit je nebudu ani z důvodu končící podpory. Jan Malkovský Mám Win8, ale klidně bych se vrátil na XP. Jakub Ashen Seifert Považuji XP za nejlepší výtvor Microsoftu. Ty se obejdou i bez podpory. Anketa z Facebooku deníku Metro Microsoft končí s podporou Windows XP. Používáte je? A budete je používat i nadále? Nebo přejdete na novější verzi? Sloupek JIŘÍ BIGAS VEDOUCÍ WEBU METRO.CZ Citát Microsoft možná končí s XP, ale roz- hodně s nimi nekon- čí jeho zákazníci. Slovo dne

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz ENGLISH PAGE úterý 8. dubna 2014 12 From April to July, the British Council is sharing some tips and vocabula- ry Metro readers will find useful whi- le visiting the Uni- ted Kingdom – not only – in summer. 1. There are over 60,000 pubs in Britain with one in even the smallest of villages – even where there aren\'t any shops! Most adults go to a pub occasi- onally at least, and many peo- ple are regulars at their local. If you haven\'t been to a British pub, you haven\'t seen an im- portant part of British life! 2. Most importantly, don\'t sit down and wait to be served. Typically, you order all drinks and food at the bar. Tables of- ten have a number and if you order food, you will need to tell the bar tender your table number so he knows where to bring the food. Usually, only one or two people will go to the bar to order, they\'ll \'get a round in\' for the rest of the group and everyone must then buy a round later to make it fair. Normally you pay immediately, as soon as you order. 3. That depends on you. Typi- cally, people order beers by the pint or half pint. Usually we specify the brand of beer we want and ask for \'a pint of ... please\' or \'half a ...\'. Most Bri- tish beers are bitters or ales and are darker and served warmer than tourists are used to. On summer days shandies and spritzers are popular al- ternatives to beer and wine. You can also order spirits with mixers, but cocktails are very unusual in a traditional pub. Soft drinks are always served. 4. No. It\'s not necessary, but you can offer the bar tender a drink by asking \'and one for yourself?\' 5. Pubs are usually open from 11 a.m. to 11 p.m. To signal last orders, a bell will be rung 20 minutes before closing. Then another bell rings and you will be told to drink up. JENNY WILDE Match the words and phrases with their definition. ● 1. a regular 2. the local 3. a round 4. ale 5. bitter 6. spritzer 7. shandy 8. spirit 9. mixer 10. etiquette ● a. white wine mixed with soda water or lemonade b. a type of beer made of bar- ley with a sweet fruity taste c. polite and acceptable beha- viour d. a pale ale, usually gold-co- loured and with 3-7% alcohol e. a customer who goes to the same pub at least once a week f. a collection of drinks bought by a member for a group of people g. a small amount of juice, cola etc. to be served with hard alcohol h. the nearest pub to where you live, or the one you visit most i. beer served with lemonade j. strong alcohol such as vod- ka or whisky Answers Lesson No. 2 Activity 3 Complete the following sen- tences with the correct ad- verb: rarely, always, usually, sometimes, often. ● 1. I ………. drink beer, but today I\'m driving so I\'m having a lemonade. ● 2. On Sundays, the pub ………. opens at 12. It\'s illegal to open earlier. ● 3. John goes to the pub quite ………., about twice per week. ● 4. I ………. drink beer as I don\'t like the taste. ● 5. Thelma\'s usual drink is red wine, but ………., when it\'s really hot she drinks white wine spritzers. Breakfast at the Nags Head – traditional Victorian London pub in the heart of Covent Garden. 2x PROFIMEDIA.CZ Activity 2 Match the headings with the paragraphs in the article. ● A. What about opening hours? B. What should I order? C. Why should I go to a Bri- tish pub? D. What do I need to know about pub etiquette? E. Should I tip? www.britishcouncil.cz Kurz BASICS 60 hodin didaktiky pro učitele inzerce Activity 1 ● 1.e; 2. h; 3. f; 4. b; 5. d; 6. a; 7. i; 8. j; 9. g; 10. c Activity 2 ● 1. c; 2. d; 3. b; 4. e; 5. a Activity 3 ● 1. usually; 2. always; 3. often; 4. rarely; 5. sometimes This English series is presented by the British Council and Metro. www.britishcouncil.cz Activity 1 - before you read the text What do I need to know about British pubs?

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 8. dubna 2014 13 Gynekologové kladou důraz na tři vlastnosti anti- koncepce: šetr- nost, bezpečnost a spolehlivost. V dnešní době se rapidně sni- žuje množství hormonů v pi- lulkách, vymýšlejí se stále nové metody a vylepšují ty stávající. Například nitrodě- ložní tělísko obsahující hor- mon, který působí jen v dělo- ze, používají i ženy, které z různých důvodů nemůžou užívat pilulky. Samotné nitroděložní tělís- ko bez hormonu stojí kolem tisíce korun a zpravidla se za- vádí na pět let. Tělísko s hor- monem (Mirena) stojí větši- nou od 6500 korun výš a také by nemělo být v děloze déle než pět let. Od letošního roku je v Čes- ku schváleno další nitrodělož- ní hormonální tělísko Jay- dess, které ženám poskytuje ochranu po dobu tří let. Sys- tém je do dělohy zaveden bě- hem krátkého ambulantního zákroku podobně jako jaké- koliv jiné tělísko. Je však men- ší, proto je vhodné i pro ženy, které ještě nerodily. Před roz- hodnutím o početí se systém vyjme a ženě nic nebrání otě- hotnět. Je na lékařský před- pis a zaplatíte za něj kolem pěti a půl tisíc. Mechanismus účinku kom- binuje hormonální antikon- cepci a nitroděložní tělísko, které působí v děloze jako cizí těleso a brání pohybu spermií. Hormon obsažený v tělísku pak zahušťuje hlen děložního hrdla, který se stá- vá vazkým a pro spermie ne- prostupným. Hormonální nit- roděložní systém také brání nárůstu děložní sliznice. Tyto tři faktory jsou natolik účin- né, že těhotenství zcela zabrá- ní. KAMILA HUDEČKOVÁTabletky? PROFIMEDIA.CZ Zprávy krátce Biokosmetika Průměrná česká žena denně použije až dva- náct různých kosmetic- kých přípravků. Běžná kosmetika na našem trhu je postavena na che- mických látkách. Řada z nich může být karcino- genní, narušující imuni- tu nebo hormonální sys- tém. Odborníci proto doporučují používat pouze biokosmetiku. Ve skutečnosti se jedná o přírodní kosmetiku, ve které jednotlivé použi- té byliny a plody nebyly ošetřovány chemickými postřiky. Pořad Zdraví poslouchejte každou neděli v 7.40 a 15.45 na Rádiu Impuls. Kdy neužívat Hormonální antikoncepci by neměly užívat ženy, které mají srdečně-cévní rizikové faktory. Mezi ně patří: ● obezita (BMI vyšší než 30), kouření, hypertenze, diabe- tes s poruchou cév a poru- chy tukového metabolismu. ● Užívání antikoncepce je rizi- kové i pro ženy, které trpí epilepsií, migrénami či poruchami jaterních funkcí. ● Upozornění se týká i těch, jež mají poruchu srážlivosti krve. Nové metody, které chrání před početím

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

14

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz SPORT úterý 8. dubna 2014 15 Hokejisté Lva dnes mají první šanci postoupit do finále play-off KHL. Pražané po nedělní výhře v Ja- roslavli vedou nad Lokomoti- vem již 3:0 na zápasy, a jsou tak blízko šance bojovat o Ga- garinův pohár. Kapitán Jiří Novotný při- znal, že i jeho trochu překva- pilo, že Lev vede v sérii 3:0. „Samozřejmě že jsme to neče- kali. Důležité je, že se stejně jako v celé sezoně daří naše- mu brankáři Petrimu Vehane- novi. Je to náš nejlepší hráč. Pokud chcete uspět, musíte mít výborného brankáře,“ řekl Novotný pro R-Sport. Pražané si ale dobře uvědo- mují, že ve finále ještě ne- jsou. „Chybí nám ještě jeden krok a víme, jak bude těžký. Když ale budeme hrát jako v neděli, tak nevidím důvod, proč bychom nemohli opět vyhrát,“ podotkl Novotný. Jaroslavl v play-off vyřadila šampiona z předešlých dvou let Dynamo Moskva a velmi ambiciózní Petrohrad. ČTK Martin Thornberg (vpravo) a Geoff Platt z Jaroslavle ČTK • CHORVATSKO – kvalitní levné ubytování v apartmánech na po- břeží Dalmacie pro rodiny s dět- mi. Katalogy zašleme zdarma. www.dochorvatska.cz,t.415679764 • Dovolená na Šumavě v hote- lu za 420Kč s PP. Soc. zařízení na pokoji. Pěší, cykloturistika. Vo- dáci, výlety, Boubín, Volary, NSR. Tel. 728058983 Práce - nabídka • Společnost KOREKTEL s.r.o. při- jme oblastní zástupce do nově ote- vřeného oddělení péče o stávající klientelu. Více na www.korektel.cz nebo t. 725118238 • Hledáme komunikat., pozitivní, mladé lidi do našeho týmu. Zabý- váme se půjčkami. Na ŽL, vysoké provize garantovány. Proškolení zdarma. 774 295 485 • Nabízíme spolupráci ŘIDIČŮM TAXI a řidičům s vl. vozem, žád- né vstupní poplatky, férové jedná- ní, možnost vedlejšího příjmu až 40.000/měs. T: 723424230 • AVE CZ přijme Koordinátora do- tač. projektů (vhodné pro OZP) SŠ/ VŠ, praxe v obl. dotač. projektů podm., praxe s náborem zaměst. a pracovněprávní administrativou, práce na PC Excel, Word, organi- zač. a komunikač. schop., zodpo- vědnost. Náplň: Získávání dotací z ÚP zaměstnanost/vzdělávání, jednání s úřady veřej. spr., spolu- práce se sdruženími OZP. Nabízí- me: Pozici vhodnou pro OZP na 0,5 úvazku v Praze. CV zašlete na: michaela.havlikova@ave.cz • Dostáváte za brigádu pouze zálo- hu a pak musíte čekat? U nás má- te 100% DRUHÝ DEN! Brigády vše- ho druhu! Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stá- lý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • Hledáme muže a ženy kte- ří si chtějí přivydělat - 15.000 - 30.000Kč za měsíc. Tel.: 608 290 258 • Každý může prodat německý vysavač s vodní filtrací a sepa- rátorem, bezkonkurenční cena od 24.990! Bez vlastních investic. Nutné auto a ŽL. T: 273130298 • Hledáme zájemce o doplňo- vání zboží - denní i noční, pro- dejny po celé Praze (zálohy dru- hý den). Směny dle výběru. Tel.: 284 083 300, 777 335 756 • POKLADNÍ - prodejny po celé Pra- ze, zálohy druhý den. školení zajiš- těno. Směny dle Vašeho výběru, T.: 284083300, 777335756 • PULTOVÝ PRODEJ - hledáme bri- gádníky - prodavač/ka do lahů- dek, pekaře/ky, školení zajištěno. T.: 284 083 300, 777 335 756, www.creditczech.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Přijmeme atraktivní slečny - spo- lečnice 18-28 let na erotický pri- vát v Praze. Vysoké výdělky, pro- fesionální přístup. 773678472, www.privatalbertov.cz • Práce na doma. Vydělávej- te 20.000Kč měsíčně. Vydě- lávejte s českými výrobci. Tel.: 775 544 200 • PENÍZE DENNĚ! Komunikativ- ní a veselé dívky 18-35 let, uplat- něte své schopnosti na PC - Chat, až 3.000 Kč/směna. info na tel. 604 133 749 • Inzerát z portálu TIP-PRACE.cz: Učitelka 1. stupně se specializací na AJ, Vychovatelka ŠD. Základní škola Praha 10. Tel: 274 814 848, Hrdličková. • Skladník/Picker s nástupem ihned do Postřižína. Ubytová- ní a doprava na pracoviště zdar- ma, náb. příspěvek 200Kč. Plat 70-90Kč, HPP. Tel: 723936471 • Hledáme mladého a spolehlivé- ho muže z Prahy na pozici asisten- ta fotografa. Znalost v oboru foto výhodou. Auto podmínkou. Tel.: 603 574 395 • Hledáme šikovné lidi na pozi- ci obchodního partnera. Vhodné i jako druhý příjem. Práce doma. Požadujeme vzdělání s maturitou. Zdeněk 777 300 510 • Chcete druhý příjem? Přátelské podnikání z domova, možno i bez ŽL. Všechny věk. kateg., i studen- ti. Volejte Út-Pá 18-21 h., So+Ne 11-20 h. T:723098823 • SBA přijme pracovníka ostrahy (ČID, ID) do bytového domu v Pra- ze. Požadujeme zkoušky stráž- ný. Nástup ihned. Mzda 70 Kč/h. Volejte 7-15 h. 377 464 701 • Střední škola dostihového sportu v Praze Velké Chuchli přijme 1 řidi- če – údržbáře. Požadujeme řidičské oprávnění sk. B + E a T, zručnost při výkonu údržbářských prací, v dosti- hové sezoně přesčasová práce v so a ne. Nabídky zasílejte na e-mail: ekonom@sou-chuchle.cz,infonatel. 257 941 094 Finance - nabídka • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000Kč na cokoliv! Vo- lejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. • TOP PŮJČKY. Jsme experti ve světě financí. Nebojte se a bez- platně zavolejte. Rádi třeba jen po- radíme. 774 295 485 • Půjčíme Vám peníze do výpla- ty. Tel. 222 230 891 nebo na www.pujckajkl.cz • Rychlá půjčka bez poplatků! Pro zaměstnance, důchodce, ŽL. 10- 300.000Kč, 20-60.000Kč na OP a výpl. pásku. 30.000Kč na OP a ŽL. Tel.: 774 699 161 • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo metro Hradčanská, Čs. Armády 11. T: 775243075 Hobby - poptávka • Koupím staré dečky, přehozy, obrazy, sochy, šicí stroje, hračky, čs. granát-šperk. Brouš. sklo, psa- cí stroje, svítidla, fyzikální přístro- je. 777100898 • Sběratel koupí staré perské ko- berce, obrazy a starožitný nábytek. Tel.: 602 218 721 Služby - nabídka • ČÍNSKÁ RESTAURACE Smarag- dová zahrada, Rytířská 10, Pra- ha 1 v pasáži Staroměstská trž- nice Vám nabízí nejen švédské stoly za 109Kč, možno i pro sku- piny. Nudle od 30Kč a ostatní jídlo dle nabídky z jídelního lístku. Rádi Vám zabalíme jídlo s sebou. Tel.: 224 220 247 • LEGALIZACE STAVEB - zajistím územní rozhodnutí, stavební po- volení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • Zubní ordinace přijímá nové pa- cienty, máme smlouvy s pojiš- ťovnami, krátké objednací lhů- ty. P-10, metro Strašnická. T: 274 81 20 30 Výměny • Zajistíme VÝMĚNY NEMOVI- TOSTÍ (bytů, domů, chat, pozem- ků) doplatíme rozdíl ceny, případ- ně vykoupíme, poradíme, vyřešíme po právní stránce. 774 335 503 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • ZDARMA pronajmu Váš byt za- městnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod. Tel. 777884183, 224109214 • Hledám pronájem menšího bytu do 11.000Kč vč. popl. nebo větší- ho do 15.000Kč vč. popl. Kdekoli v Praze a okolí. Děkuji za nabídku na tel. 603257202 Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • Vykoupíme nebo zprostředkuje- me prodej – byt, rod. dům, chata, Praha a okolí. Peníze ihned. Řeší- me exekuce, právní vady, dluhy. Tel. 777 306 102 Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro investici. T: 777 21 21 34 • Koupím obecní byt před privatiza- cí do DV, OV. Mám ihned hotovost a náhradní byt má nízké poplatky. Stěhování, dluhy, nájem uhradím. Tel.: 725 805 115 • Koupím byt kdekoliv v Praze k investici, stav nerozhoduje, solid- ní, rychlé jednání, prosím, nabídně- te. Tel.: 774 443 893 • VOLEJTE ZDARMA, soukromá osoba koupí byt v Praze (dluhy - exekuce) uhradím. Platba rychle. Tel.: 800 204 000 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osobní nebo družstevní. Platba v hotovos- ti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volej- te 775432964 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 777284150 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 Zadaná a přítulná!• Zaskoč za manžela! Hned! Volej 774 413 689! Hledáš bokovku? Vdanou,• nezadanou, mladou, starou, ve tvém okrese?! Pomůžeme ti! Napiš SMS ve tvaru 28TMS a text na 909 15 45 Mladší koloušek pro potěšení• staré ženské! Nenech mě čekat! Marie 68. T.: 909 90 99 25 nebo piš SMS na 909 15 50 s kódem 73LHC a tvůj text! Erotické hrátky s osamě-• lou Mirkou 35. Přidáš se ke mně? Nebudeš litovat! Volej 909 801 801 kód BDB45 Mé obří tělo rozhodně stojí• za hřích! Prosím, pojďme hře- šit společně! Olga 36. Vytoč 909 80 50 40 nebo písni SMS na 909 15 40 s kódem 78JNT a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní - nabídka 800 400 292 RYCHLE NA RUKU PENÍZE ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 PŮJČKY OD 5 000 - 50 000 BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 736 204 410 731 782 308 www.uverihned.cz Hledáme strážné, vrátné, recepční Vyžadujeme jakékoliv pracovní omezení - invalidní důchod, ZPS, OZZ. Nabízíme náborový příplatek až 3.000 Kč. Plat 9.000 Kč, 50-70 Kč/hod. Místo práce Praha a okolí. Kontakt: 733 467 283 MÁJOVÁPAŘÍŽ+VERSAILLES 30.4. - 4.5. cena 5.100,- Kč 2x ubytování se snídaní, doprava, průvodce možnostnávštěvyEURODISNEYLANDU CK DOLTOUR, Rezlerova 296, Praha 10 tel.: 274773039, doltour@doltour.cz www.doltour.cz Cestování - nabídka i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 Boj o Gagarinův pohár je blízkoVynikající forma Svěřenci finského trenéra Kariho Jalonena mají v play-off skvělou formu. ● Hokejisté Lva Praha vyhráli jedenáct z třinácti utkání. ● Hořkost porážky navíc nyní nepoznali pětkrát za sebou. ● Ve třech z posledních čtyř duelů neinkasovali. ● Čtvrtý zápas začíná na ledě Jaroslavle v 17 hodin, přímý přenos vysílá Sport1.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/

www.metro.cz SPORT úterý 8. dubna 2014 16 Ještě před čtrnácti dny se zdá- lo docela pravděpodobné, že Jaromír Jágr pomůže národní- mu týmu na mistrovství svě- ta. Teď se ta šance o něco zmenšila, protože jeho New Jersey totiž v hokejové NHL ďábelsky finišuje a pořád živí naději na postup do Stanley Cupu. Pokud by se to povedlo, na- razil by tým z Newarku na vů- bec největšího favorita soutě- že z Bostonu, takže by Jágr mohl do Minsku dorazit tře- ba i v průběhu turnaje. Ale v play-off nikdy nevíte. To je všechno ale předčas- né, nejdřív si totiž Devils vyřa- zovací boje musejí vydobýt. Tým čtyři kola před koncem základní části sice pořád ztrá- cí na poslední postupovou po- zici tři body (drží ji Colum- bus), ale podstatné je, že náskok soupeřů průběžně snižuje. Ještě před dvěma týd- ny ztrácel dvakrát tolik bodů a hlavně se vyhoupl před To- ronto i Washington. iDNES.cz Číslo dne 41.Kevin Durant nastřílel v zápa- se NBA ve Phoenixu 38 bodů a pojednačtyřicáté v řadě pře- konal pětadvacetibodovou hranici. Překonal tak o jeden zápas výkon Michaela Jorda- na ze sezony 1986/87. Rekord však drží Wilt Chamberlain, který hranici pětadvaceti bodů překonal ve všech 80 zápasech ročníku 1961/62. Je druhá nejmladší Američanka Alexis Thompsonová se stala v devatenácti letech dru- hou nejmladší vítězkou golfového majoru mezi ženami. Svůj první velký titul získala na Kraft Nabisco Championshipu v kalifornském Rancho Mirage. Mladší byla jen Morgan Presselová, kte- rá vyhrála v roce 2007 jako osmnáctiletá. AP Čeští tenisté díky čtvrtfinálo- vému vítězství v Japonsku zvý- šili už tak výrazné vedení v žebříčku Davis Cupu. Po vý- hře 5:0 v Tokiu mají na kontě 44 094 bodů, asi o 1500 víc než v únoru po vítězství nad Nizozemskem. Srbsko, jejich loňský finálový soupeř, které čeká baráž o udržení ve Světo- vé skupině, je druhé se 17 900 body. Třetí jsou Španělé. ČTK Ďábel Jágr. Jeho tým mocně finišuje inzerce Tenis. Češi dál vládnou světu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-8-4-2014/