METRO Praha - 9.4.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

10.4.2014 otevíráme C&A Diamant Praha Václavské náměstí 3, Praha 1 10.4. od 10:00: C&A VIP ŠEKv hodnotě 1000 Kč pro prvních 100 návštěvníků. Více informací na zadní straně. STŘEDA9.DubnA2014Č.68•www.mETro.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Středa, 9. dubna 2014 Č. 68, www.metro.cz HANY. FILM O NOCI, KDY SE SMÍ VŠECHNOV HLAVNÍ ROLI JEDNÉ Z HAN SE PŘEDSTAVÍ HANA VAGNEROVÁ STRANA 11 Jarní cyklojízda Libercem včera odstartovala kampaň Do práce na kole. Týmovou soutěž o ceny pořádá iniciativa Auto*Mat. ČTK Lyžařů bylo málo, na horách tak musí šetřitTržby v horských střediscích. Kvůli velmi špatné zimě proti loňsku klesly o třetinu. Existenční problémy. Nehrozí, ale nižší tržby se projeví omezením investic. Léto na horách. Bobové dráhy či lanová centra STRANA 6 Svátek slaví: Dušan Min. 90 Max. 130 Odlety na dovolenou i z Vodochod Malé letiště u Prahy by se do tří let mělo změnit. Mohla by odtud létat také dopravní letadla typu Boeing 737 nebo Airbus 320. STRANA 10 Hokejová Slavia je na prodej Bratři Richard a Ladislav Benýškové rezignovali na funkce v představenstvu a chtějí odejít z hokejové Slavie. STRANA 16 Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO JAROV, s.r.o. Osiková 2, 130 00 Praha 3, tel.: 251 002 444, fax: 251 002 355, www.autojarov.cz, e-mail: vw@autojarov.cz Osedlejte si Volkswagen Tiguan Comfort Edition. Možnost protiúčtu. Úspora až 35 000 Kč! inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 9. dubna 2014 02 Ukončete nástup a výstup do soupra- vy. Oslavy 40. naro- zenin už za měsíc. Přijďte si zavzpomínat na doby, kdy pražské metro mělo jednu trasu, devět stanic a sou- pravy jen tři vagony. Už za mě- síc, ve dnech 5. až 9. května, proběhnou oslavy 40. výročí zahájení provozu metra. „Těchto několik dnů bude pří- ležitostí připomenout si, že metro slouží Pražanům už čty- ři desetiletí a že zasáhlo nejen do života Pražanů, ale i tisíců zaměstnanců dopravního pod- niku,“ vysvětluje mluvčí do- pravního podniku Aneta Řeh- ková. Na tyto dny připravil do- pravní podnik řadu doprovod- ných akcí a překvapení, které budou oslavy provázet. Podle platného scénáře by měly oslavy začít 5. května, a to zahájením výstavy Jak se stavělo metro ve stanici Flo- renc. „Všechny nadšence tech- niky zajisté potěší také den otevřených dveří, při kterém si budou moci projít zázemí depa Kačerov. Na vlastní oči si prohlédnou historické i sou- časné soupravy metra, servis- ní místo a například i speciál- ní manipulační techniku,“ do- dává Řehková. V dalších dnech bude pokra- čovat oblíbená akce Hudba v metru, kdy se díky spoluprá- ci s konzervatoří Jaroslava Jež- ka představí na tři desítky ka- pel. Dopravní podnik také vydá unikátní publikaci – dvoudíl- nou Encyklopedii MHD v Pra- ze. Bude mít podobu dvou ša- nonů – první díl bude patřit obecné historii a druhý katalo- gu vozidel MHD. A je to tu! Hernám a kasinům mají obyvatelé Prahy 8 konečně možnost dát stopku. Pokud se tuto sobotu v re- ferendu vysloví alespoň 35 procent lidí pro nulovou toleranci hazardu, provozovatelé budou muset „zavřít krám“. Gamblerských míst je po celé osmičce sedmdesát. Tamní sdružení, která proti her- nám brojí a referendum se dlouho- době snažila vyvolat, teď paradoxně nejásají. „Radnice se rozhodla refe- rendum nespojovat s žádnými blíží- cími se volbami, takže existují dů- vodné obavy, že referendum bude kvůli nízké volební účasti neplat- né,“ sdělila Vlaďka Jelínková z Pra- ha 8 bez hazardu a dodala, že by tak vniveč přišlo 1,5 milionu korun. Mluvčí osmičky Helena Šmídová termín vysvětluje zákonem – refe- rendum se prý musí konat do deva- desáti dnů od chvíle, kdy je odsou- hlasili zastupitelé. BEL ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Demolice hotelu Praha pokračuje Bagry ukusují kus po kuse z betonového kubusu bývalé socialistické dominanty Hanspaulky. Hotel zmizí do konce roku. PAVEL TŮMA Koncert pro Kryla přilákal jeho fanoušky Zcela vyprodaný Velký sál pražské Lucerny si koncertem k 70. výročí narození Karla Kryla, které připadá na 12. dubna, připomněl jednoho z nejvýznamnějších českých písničkářů. Na akci zazněly Krylovy písně v podání jeho obdivovatelů Tomáše Kluse, Anety Langero- vé (na snímku), Markéty Irglové, Michala Hrůzy, Xindla X, skupiny Divokej Bill nebo pro- jektu Salome ve spolupráci s Epoque Quartetem a Petrem Maláskem. „Karel Kryl patří mezi mé oblíbené umělce, mám k němu obrovskou úctu, vážím si toho, co všechno dokázal jako básník i jako člověk. Byl velmi odvážný a jakákoliv odvaha tohoto druhu je obdivuhodná. Já se z jeho tvorby a životního postoje učím,“ řekla Langerová. ČTK Jednička v létě, jednička v zimě, plyn levnější po celý rok. SLEVA 11%SLEVA 11% Garance slevy na tři roky. Sleva je určena pro naše zákazníky za podmínek uzavření dodatku ke smlouvě o odběru plynu na tři roky. www.ppas.cz 840 555 333 Zanedlouho představíme další výhody a bonusy např. pro zákazníky v kategorii Domácnost s roční spotřebou do 1,89 MWh. inzerce Metro slaví narozeniny Sobota. Šance vymýtit hazard na osmičce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

5

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 9. dubna 2014 04 Tramvaje v metropoli budou mít dnes nezvyklé cestující. „V každé soupravě bude příto- men jeden sčítač, který bude na každé zastávce zazname- návat počet vystupujících a nastupujících cestujících včetně aktuální obsazenosti vozidla,“ popisuje Petr Ježdík z Ropidu. Výsledky obsaze- nosti pak využije Ropid a do- pravní podnik. Poslední tako- vý průzkum všech 22 den- ních linek proběhl v roce 2011. Celkem tehdy cestova- lo 1 078 920 lidí. ROW Praha a stavební firma Met- rostav se shodly na podkla- dech nutných k dokončení tu- nelu Blanka, které v pátek předloží rozhodčímu soudu. Podle náměstka primátora Ji- řího Nouzy by mohl být tunel dokončen ještě na podzim. Čím se bude rozhodčí soud v pátek zabývat? Arbitři se budou zabývat jak seznamem prací, tak prv- ní částí žaloby Metrostavu tý- kající se dluhu ve výši 1,2 mi- liardy. Proč soud nerozhodl už mi- nule? Na posledním stání si vyžá- dali doplnění technických podrobností, na nichž jsme se s Metrostavem neshodova- li. Teď se nám podařilo si se stavební firmou nesrovnalos- ti vyjasnit. V pátek seznam znovu předložíme soudu. Očekáváte už v pátek něja- ké konečné rozhodnutí? Nechci předjímat rozhod- nutí soudu, bude záležet na tom, jak se vypořádá s důkaz- ními podklady. Dílčí rozhod- nutí by mohla padnout do dvou týdnů. Je letošní podzim reálný termín dokončení tunelu? Věřím, že září říjen je reál- ný termín, do kterého se to dá stihnout. Záchranka vyjížděla v pondě- lí k dvouletému chlapci, kte- rého matka zřejmě nechala bez dozoru. Lidé si zanedbané- ho dítěte všimli a přivolali po- moc. Batole zřejmě žilo něko- lik dní samo v přízemní stav- bě v Konzumní ulici v Hlou- bětíně. Ven se dostávalo tak, že se protáhlo zamřížovaným oknem. Díky tomu ho objevili kolemjdoucí. „Ochotní svědci chlapce nasytili, vykoupali, ošatili a zavolali policii. Chla- pec byl zanedbaný, ale bez vi- ditelných zranění. Na vyšetře- ní byl převezen do Nemocni- ce Na Bulovce. Následně bylo informováno příslušné sociál- ní pracoviště,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jiřina Er- nestová. Policisté vypátrali jeho matku. „Při dechové zkoušce jednatřicetiletá žena nadýchala téměř tři promile alkoholu,“ řekl mluvčí policie Tomáš Hulan. Policisté ji po- dezírají z trestného činu opuš- tění dítěte. Za to jí hrozí až pět let vězení. iDNES.cz, ROW ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Velké sčítání. Cestujících v tramvajích Řidič skončil v poutech Honičku jako z akčního filmu mohli včera vidět obyvatelé Vinohrad. Až zátarasy z policejních aut na rohu Vinohrad- ské a náměstí Jiřího z Lobkovic v Praze 3 zastavily agresiv- ního řidiče mercedesu. Honička začala tím, že se krimina- listé kolem půl třetí pokoušeli zkontrolovat řidiče.Ten do nich začal najíždět a pak ujel. OTMAR BENEŠ inzerce Matka. Opustila dvouleté dítě Praha 10 hledá novou radnici Zakázku na stavbu nové radnice za 775 milionů ko- run zveřejnila Praha 10. Vedení městské části ve výběrovém řízení hledá pozemek, na kterém by budova mohla stát. Vítěz by měl zároveň připravit studii nového sídla a také ho postavit. Stavba by mohla začít v listopadu, zadalo by ji tak ještě sou- časné vedení městské čás- ti. Ta stávající je v nevyho- vujícím stavu. Největší v Česku bude na Václaváku Na Václavském náměstí zítra otevře oděvní řetě- zec C&A jednu ze svých největších prodejen s ná- kupní plochou 4367 m2. Prodejna, která vyrostla na místě bývalého paláce Diamant, je už 13. obcho- dem C&A v Praze. Pražský Diamant je čtvrtý evrop- ský vlajkový obchod znač- ky v Evropě. Dosud C&A otevřela podobné velké prodejny v Madridu, Paří- ži a Düsseldorfu. ČTK Zprávy krátce Nejlepší čtenářské fotografie můžete vidět v pořadu Divácké zprávy televize Prima každý den od 19.40 hod. Náměstek Jiří Nouza MHMP Blanka. Magistrát pokročil v jednání s Metrostavem Blanka Tunelový komplex Blanka za 36 miliard korun se měl pů- vodně otevřít na jaře. ● Metrostav zastavil práce na tunelu loni v prosinci. Od té doby řeší spory mezi firmou a Prahou arbitráž.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 9. dubna 2014 05 Na kafe a pivo, ale i na soupeření se znalostmi. Kvízy míří do hospod a kaváren. Petr Škvor si ten večer v ka- várně připadal díky emocím hostů jako na dětském tábo- ře. Srovnání má. S kamarády, se kterými založili podnik Loukafé na pražském Smícho- vě, pořádají letní akce pro děti už přes třicet let. „Dospělí lidé u stolů soutě- žili jako diví. To byste kou- kal, jak někteří vyváděli, když jim moderátor nechtěl uznat bod,“ říká kavárník a organizátor táborů. Mluví o první zkušenosti s kvízy, které se v Praze kona- jí třeba i v malostranské Ba- ráčnické rychtě. A brněnský podnik Clubwash už pořádá i kvízy v angličtině a ruštině. Počet soutěžících i podni- ků, které mají o soutěžení ve znalostech zájem, se v čes- kých městech pozvolna zvy- šuje. Jde nejen o radost ze zá- bavy a úspěchu, ale i o zajíma- vé ceny. V některých hospo- dách je odměnou sud piva, tady ve smíchovské kavárně Loukafé má vítězný tým polo- viční slevu na celou útratu. „Byl to nápad kamaráda, okoukal ho v zahraničí, když studoval. Myslím, že v Nor- sku,“ vypráví Petr Škvor. Prv- ní kvíz se zde konal v polovi- ně března, probíhat mají v malém podniku každý mě- síc. „Další už je nachystaný na středu 16. dubna. Ani my domácí nevíme, co v něm bude, chystá to celé jeden člo- věk, aby nic neprosáklo ven,“ zmiňuje Škvor tajemně a jsou na něm přitom znát zkušenosti z táborových her. Otázky se týkají různých oborů, od matematiky po ze- měpis, posledně museli lidé na rozehřátí vyjmenovat tře- ba sedm divů světa, což ještě bylo jednoduché, se jmény dvanácti apoštolů už to o po- znání drhlo. V Loukafé výhle- dově chystají další kvízové novinky: hudební ukázky i ukázky z filmů. JAN DAVID jan.david@metro.cz Kavárník Petr Škvor se chystá nejenom na přípravu kávy, ale i na další soutěžící. METRO Dvanáct apoštolů strhlo poprask, kdo vyhraje? Zprávy krátce Pomoc gorilám Zoo pošle přes 900 tisíc korun na podporu pro- jektu Toulavý autobus, který se zaměřuje na ochranu goril nížinných v Africe. Zároveň poskyt- ne 100 tisíc korun na vý- zkum sloního herpes viru, na který v závěru loňského roku patrně ze- mřela slonice Tonya. Po- skytnutí obou darů vče- ra posvětili radní. Vila přitahuje Zájem o provozování pa- mátkově chráněné Pelléo- vy vily v Praze 6 projevilo 24 žadatelů. „Jde přede- vším o kulturní a galerij- ní projekty, ale i činnosti týkající se volného času rodin s dětmi a se- nio- rů,“ řekla starostka Ma- rie Kousalíková. O no- vém nájemci se má roz- hodnout do června. Blob nechceme Projekt Jana Kaplického určený před lety pro no- vostavbu Národní knihovny nemůže slou- žit účelům muzea umě- ní, domnívá se Jiří Fajt, designovaný ředitel Ná- rodní galerie. Odmítá spekulace médií o tom, že by se zavržený blob mohl transformovat v novou budovu NG. ČTK dámskávelikost42–46 pánskávelikost47–55 punčochové zboží, ponožky Prodejní doba: Pondělí - Úterý 10 - 18 Středa 10 - 20 Čtvrtek - Pátek 10 - 18 Sobota 9 - 12 www.nadmerna-obuv.cz ne JvĚtŠÍ speCiAliZovAná pRodeJnA v ČR Černínova 1, PRAHA 3 - Žižkov, tel.: 222 720 851, mobil: 602 831 329 9 - 12 inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 9. dubna 2014 06 Oproti loňsku kles- ly tržby na českých horách zhruba o třetinu. Někde kvůli tomu omezí investice. Na letošní zimu nebudou v příliš dobrém vzpomínat ani lyžaři, ani horská středis- ka. Dnů, kdy se dalo v Česku lyžovat, bylo v porovnání s loňskem v průměru o 27 méně. To se podepsalo na ná- vštěvnosti a tím pádem také na tržbách, které se pohybo- valy zhruba na 70 procentech loňských. „Velmi špatná zima byla také v sezoně 2006/07. Rozdíl mezi ní a tou letošní byl ale v tom, že areály vylepšily za- sněžovací techniku,“ řekl vče- ra ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Dnů, kdy mohli na horách zasněžovat, bylo v průměru 26, ti šťastnější zasněžovali dokonce 65 dní. Pokles tržeb v jednu sezo- nu pro horská střediska ne- znamená existenční problé- my. Přesto se někde projeví. Mnohá střediska totiž budou muset změnit investiční plá- ny na svůj další rozvoj. „Měli jsme v plánu dělat další hezké věci, které se bu- dou líbit nám, a hlavně ná- vštěvníkům, což se bohužel zbrzdilo,“ vysvětluje Petr Hy- nek ze SkiResortu Černá hora-Pec. Odložení investic nebo jen minimální investice plánuje 23 procent středisek. Přesto by podle odhadů asociace měly letošní investice dosaho- vat 90 procent těch minu- lých. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz inzerce Státní veterinární správa va- ruje, že se do Česka může vrá- tit vzteklina, která u nás byla zaznamenána naposledy v roce 2002. Je to kvůli zdivo- čelým psům, jež sem přiváže- jí někteří ochránci zvířat z Rumunska. Tamní vláda je totiž nechává ve velkém vybí- jet kvůli přemnožení a agre- si. Přivážení psi mají falšova- né doklady. iDNES.cz České hory nabízejí mnoho aktivit i během letních měsíců. ● Jsou dobré pro pěší turistiku či cyklistiku, ale mnohá stře- diska nabízejí také bobovou dráhu, lanové centrum, dět- ské hřiště, bike park a další. A na vrcholky hor můžete vyjet lanovkou. ● Stejně jako si v zimě koupíte skipas, nabízejí některá stře- diska i takzvaný tourpas. ● Například na Lipně si můžete pořídit Lipno Card, díky které získáte řadu výhod a slev. Jed- na ze slev se vztahuje i na Stez- ku korunami stromů (na sním- ku), dále pak na Activ Park Lip- no, dostanete na ni i zvýhod- něné vstupné na hrady a zám- ky v okolí Lipna a další. Kartu získáte zdarma od uby- tovatele, případně ji koupíte za 79 korun. ● Tourpas plánují také na Černé hoře. Na něj budete moci vy- užít tři lanovky ve východních Krkonoších, dále tři jízdy na bobové dráze, tři vstupy na koupaliště v Trutnově, vstup na rozhlednu v Peci pod Sněž- kou a další výhody. Cena toho- to tourpasu bude obdobná jako u jednodenního skipasu mimo sezonu. Na hory můžete vyrazit také v létě Zatím neznámou chemikálií se v pondělí poleptal tříletý chlapec v plzeňském Bor- ském parku. Se zraněním byl převezen do popáleninového centra v Praze. Lehká zranění utrpěly další tři děti, které tu byly na procházce s mateř- skou školou. Na místě zasaho- vali hasiči, kteří místo vyčisti- li, a v oblasti jsou zvýšené kontroly. Dosud se zjistilo, že se jedná o hydroxid draselný a hydroxid sodný. Případ vy- šetřuje policie. ČTK Vzteklina. Vrátí se kvůli psům? Chemikálie. Kluka popálila neznámá látka Špatná zima poznamená investice na horách

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 9. dubna 2014 07 Strany dostaly čísla pro květnové volby do EP. Skoro čtyřicítka politických stran, hnutí a koalic z Česka chce dostat své zástupce do Evropského parlamentu (EP). Volby se konají koncem příštího měsíce a partaje už vědí, s jakými čísly do nich potáhnou. Podle politologa Jana Ku- báčka bude tým českých eu- roposlanců ještě roztříštěněj- ší, než je v současné době ve Sněmovně. „Umím si před- stavit, že by se tam mohlo do- stat až devět stran,“ říká Ku- báček. Jak se nás tyto volby dotý- kají? Podle Jana Kubáčka mají přesah i do našich kon- čin. Poslanci totiž budou řešit témata, jako je azylová politika, bankovní poplatky nebo tažení proti daňovým rájům. „To jsou témata, kte- rá měla v minulosti pravice, teď je najdeme ve slovníku téměř každé strany či hnu- tí,“ dodává politolog. Po vol- bách se počet českých zá- stupců sníží o jednoho ze současných dvaadvaceti. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz ČERSTVĚ OTEVŘENO PRAHA-CHODOV, HRÁSKÉHO www.billa.czNabídka platí od středy 9. dubna do úterý 15. dubna 2014. ANGRY BIRDS ZA 49,90 Kč ANGRY BIRDS BEZ NÁLEPEK ZA 499,90 Kč ANGRY BIRDS ZA 199,90 Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SBÍREJ NÁLEPKY A ANGRY BIRDS SE TI UHNÍZDÍ DOMA! 8 590344 701906 8 590344 701913 9,90 Kč 25.02.14 16:13 ANGRY BIRDS ZA 49,90 Kč S BA RY BANGRY BBRY BYYRYYYRYRYR IRDS B NÁLEPEKPEK ZA 9,90 Kč499 ANGRY BIRDS ZA 199,90 Kč 2 4 54433221 7 9 109988776 12 14 151414131121211 17 19 2019191818171716 SBÍREJ NÁLEPKY A ANGRY BIIRRRRRRRDS SBÍREJ NÁLEPKY A ANGRY B RRRIRRRRIRDSD SE TI UHNÍZDÍ DOMA! SE TI UHNÍZZDÍ DOMA! 8 590344 701906 8 590344 701913 9, Kč, Kč,,90 Kč www.billa.cz U NÁS LETÍ Pochytej si vsech osm plysáku za nálepky v BILLE! nabízené druhy avidel této akce nanční hotovost. určený výhradně právo na opravu 25.02.14 16:11 Banán volný, 1 kg Ekvádor dříve 32,90 2290 -30% Dne 9. a 10. 4. 2014 od nás dostanete za kazdý nákup nad 500,- Kc sbírací kartu s 5 samolepkami! Tesíme se na Vás! Vase nová billa v Hráského ulici. ˘˘ ˘ ˘ ˘ inzerce Žít Brno, tak se jmenuje nové hnutí, které vznikne v morav- ské metropoli. Mají dostatek podpisů a půjdou do komu- nálních voleb. Stojí za ním ak- tivisté, kterým vedení Brna zablokovalo Facebook. Na něm kritizovali jednání radni- ce a primátora Romana On- derku. Chtějí spolupracovat s dalšími nováčky – hnutím A co Brno? nebo ANO. ČTK Mají čísla Volby do europarlamentu proběhnou 23. a 24. května. ● Za Česko se hlásí celkem 39 stran a hnutí. ● Jaká mají čísla? ČSSD: 14, ANO: 16, KDU-ČSL: 5, komu- nisté: 10, Úsvit: 22, ODS: 20 a TOP 09: 7. ● Našich europoslanců bude jednadvacet. Lanďákova hořká komedie Liberecké divadlo F. X. Šaldy chystá na pátek premiéru hořké komedie o stáří, čekání na smrt a jedné probdělé noci Pavla Landovského Hodinový hoteliér. V hlavních ro- lích se představí Dana Marková a Petr Pěknic. ČTK Brno. Nové hnutí Eurovolby mají čísla Zprávy krátce Trest pro surové strážníky Brněnští strážníci zřej- mě přijdou o práci kvůli tomu, že zbili dva bezdo- movce. Dostali podmín- ky a zákaz činnosti v ozbrojených složkách na pět let. Verdikt zatím není pravomocný. Šéf policie za týden Dva lidé chtějí šéfovat po- licii. Zájem má náměstek policejního prezidenta Tomáš Tuhý a první ná- městek šéfa Generální in- spekce bezpečnostních sborů Dušan Brunclík. Rozhodnout musí výběro- vá komise, nový šéf bude znám příští týden. ČTK .cz 226 000 226 NEJLEVNEJSITAXIPRAHA.CZ ANDROID IPHONE ON-LINE WEB APLIKACE-RYCHLÁOBJEDNÁVKATAXI inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 9. dubna 2014 08 Knihou roku 2014, tedy hlav- ním vítězem knižních cen Magnesia Litera, se stala pub- likace Jiřího Padevěta Průvod- ce protektorátní Prahou z na- kladatelství Academia. Zvítě- zila také v kategorii literatu- ry faktu. S udělením hlavní ceny je spojena odměna 200 tisíc korun. Literu za poezii má Kateřina Rudčenková (na snímku) se svou sbírkou Chů- ze po dunách. ČTK Z Donutila je mrzout a arogantní lékař Česká televize začala v Beskydech natáčet nový seriál s pracovním názvem Doktor Mar- tin. Hlavní postavu arogantního a ironického chirurga ztvární Miroslav Donutil. Hrdina se přistěhuje do zapomenuté vesničky a nastoupí tu jako praktický lékař. Mezi místní ale vůbec nezapadne. Kromě Miroslava Donutila se v seriálu objeví Jitka Čvančarová, Václav Kopta, Jana Štěpánková či mladá slovenská herečka Gabriela Marcinková (viz foto). ČT Zprávy krátce Další kolo kvůli zdravotnictví Mezi Bohuslavem Sobot- kou a Andrejem Babi- šem to skřípe, a to kvůli miliardám pro zdravot- nictví. Kde se pro příští roky najdou peníze pro ne- mocnice, které přišly o část pří- jmu z rušených poplatků, se vče- ra nedohodli. Dal- ší jednání bude dnes. iDNES.cz Kniha roku. Praha za protektorátu okna VISION = O GENERACI LEPŠÍ OKNA www.nekazanka.cz Na dotaz volejte tel.: 224 210 550 širokého sortimentu zboží od hodinek, zlata, elektroniky, fototechniky a elektrického nářadí ... Přijďte si pro dárek !! VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE! Po - Pá 10 - 17,45 hod. Provádíme také zástavy. inzerce V Tachově a v Jihla- vě se stává nejmé- ně vážných nehod. Z celkových více než 73 „smr- ťáků“ na silnicích krajských měst si jich loni nejvíce při- psala Praha s Ostravou. Pokud však dáme dohroma- dy policejní statistiky za po- sledních deset let, vyjde nám, že nejnebezpečnější silnice jsou ty v Českých Budějovi- cích a v Náchodě. Naopak nejméně nehod s vážným zra- něním nebo s úmrtím se podle České pojišťovny stává v Jihlavě a v Tachově. „Výsled- ky odrážejí dlouhodobou do- pravní situaci českých měst,“ komentuje to mluvčí pojiš- ťovny Tomáš Zavoral. Ze statistik také vyplývá, že na silnicích každoročně umí- rá méně lidí. Loni jich bylo celkem 583, tedy více než dva- krát méně než před 10 lety. Někdejší náměstek minister- stva práce Vladimír Šiška i exšéf odboru informatiky Milan Hojer včera u soudu po- přeli, že by nabídli firmě OKsystem úplatek ve formě přidělení veřejné zakázky. V kauze jde o to, že oba muži přislíbili firmě OKsystem, kte- rá pro ministerstvo zajišťova- la IT systémy za stovky milio- nů ročně, úplatek ve formě přidělení zakázky pro úřad přes 100 milionů korun. Chtěli ji tak prý uplatit, aby si nestěžovala na to, že ministerstvo chtělo na správu počí- tačového systému konkuren- ční firmu, a to bez výběrového ří- zení. Mužům hrozí 12 let ve věze- ní. ČTK TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Ze silnic smrt couváNehody v roce 2013 Žádné smrťáky. Z krajských měst měly loni nejbezpečněj- ší silnice Pardubice. ● Kromě tohoto města se smrtelné nehody zcela vyhnuly také Zlínu a Karlo- vým Varům. ● Naopak nejhůře dopadla Pl- zeň. Příčinou bylo loňských devět nehod se smrtelným a 68 s vážným zraněním. Šiška. Úplatek? Ne

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz SVĚT středa 9. dubna 2014 09 Speciální jednotka Jaguar z centrální Ukrajiny získala zpět Charkov. Zatkla asi 70 prorus- kých separatistů. Pořádkové síly zasáhly a sídlo oblastní správy v Charkově ovládly poté, co proruští akti- visté vhodili zápalné lahve do dvou kanceláří. Akce se obešla bez obětí na životech. Mezi zatčenými prý nejsou žádní Rusové. Strážcům záko- na pogratuloval úřadující pre- zident Oleksandr Turčynov. Pohrozil separatistům obsa- zujícím se zbraní v ruce úřed- ní budovy zacházením „jako s teroristy a zločinci“. Ministr vnitra Arsen Ava- kov přislíbil čistku v charkov- ské policii: „Mnohé z toho, co jsem viděl, připomínalo spíše sabotáž než službu. Všichni, jichž se to týká, odejdou.“ Nepříznivá zůstává pro Ky- jev situace v Doněcku, ten stá- le ovládají separatisté. ČTK V ukrajinském parlamentu do- šlo včera i na pěsti. Servali se nacionalisté s komunisty. ● Když z řečnické tribuny ozna- čil šéf komunistů Petro Symo- nenko proruské aktivisty za pokojné občany hájící svá prá- va, přiběhli k němu dva po- slanci krajně pravicové strany Svoboda a odstrčili ho od mik- rofonu. ● Na obranu svého vůdce při- spěchali komunisté a pak se už do pranice začali zapojovat další a další poslanci. Člen jednotky Jaguar AP Poslanci se v Kyjevě porvali inzerce Trojice sociologů na blogu lis- tu The Washington Post usku- tečnila průzkum mezi 2066 Američany na konci března, tedy po ruské anexi Krymu. Dotázaných se ptali nejen na názor na situaci na Ukrajině, ale také je žádali, aby kliknu- tím na mapu světa ukázali, kde se podle nich tato země nachází. Jen jeden ze šesti Američanů (16 procent dotáza- ných) se dokázal trefit do hra- nic skutečné Ukrajiny. ČTK Ruská tajná služba FSB včera potvrdila likvidaci vůdce se- verokavkazských povstalců Doku Umarova, o jehož smrti média naposledy psala minu- lý měsíc. Umarov se snažil se- verní Kavkaz odtrhnout od Ruska a vytvořit zde islámský stát. Ruské úřady mu připiso- valy desítky atentátů včetně teroristických útoků v sa- mém Rusku. ČTK Přestaňme lovit slony Bývalý profesionální hráč basketbalu Číňan Yao Ming pó- zuje s mládětem slona, přidává se tak ke kampani za zá- chranu afrických slonů a nosorožců. Podle Minga je zapo- třebí především skoncovat s čínskou tisíciletou tradicí, která používá nosorožčí rohy a sloní kly v čínské medicí- ně a napomáhá tak ilegálnímu obchodu s nimi. AP Zapíše se do historie Irský prezident Michael Higgins včera zahájil čtyř- denní oficiální návštěvu Británie. Higgins je první irský prezident, který Bri- tánii navštívil od získání nezávislosti Irska na po- čátku 20. století. Symboli- zuje to podle komentářů další posun ve vztazích obou zemí. Quebec proti samostatnosti Vládnoucí separatisté ne- uspěli v předčasných vol- bách v kanadské franko- fonní provincii Quebec. Znamená to, že referen- dum o odtržení provincie od Kanady se odkládá. ČTK Jihovýchodní Francii, tedy Azurové pobřeží a jižní Alpy, zasáhlo v noci na včerejšek zemětřesení o síle 5,2 stupně Richterovy škály. Zraněn ne- byl nikdo, nedošlo ani k vel- kým hmotným škodám. Hasi- či do škod zahrnují jen spada- né dlaždice či nádobí. Otřesy trvaly asi patnáct vteřin. ČTK Ukrajina? Kde to je? ptají se Američané Umarov. Je mrtev Zprávy krátce Ukrajinský Jaguar vyhnal separatisty Francie. Zažila zemětřesení o síle 5,2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz TÉMA středa 9. dubna 2014 10 Větší konkurence, levnější le- tenky nebo víc destinací, kam se bude z Prahy létat. To přinese nové letiště podle jeho ředitele Martina Kačura. Jak jsou přípravy daleko? Máme za sebou veřejné pro- jednání dopadu na životní prostředí EIA. Momentálně pracujeme na dokumentaci pro územní rozhodnutí, při- pravujeme dokumentaci pro sjezd a nájezd na dálnici. Vážou se k souhlasnému rozhodnutí EIA nějaké podmínky? Dostali jsem 125 podmí- nek, část z nich se věnuje do- padům hluku, sjezdu a nájez- du na dálnici, měření emisí. Část z nich je zaměřena čistě na přírodu – dopad stavby na hmyz či zvířata, který bude- me muset v průběhu výstav- by řešit. Půjde-li vše podle plánu, kdy začnete stavět? V polovině roku začneme projednávat územní rozhod- nutí, pokud nebudou žádné problémy, odvolání, tak v létě 2017 by mohlo být letiš- tě v provozu. Jednáte s odpůrci stavby? Snažili jsme se dohodnout, bohužel k žádné dohodě ne- došlo. Jednoznačné stanovis- ko bylo, že se s námi budou bavit, pouze když stáhneme projekt. Žádná jednání teď momentálně neprobíhají. Co přinese letiště běžným cestujícím? Další možnosti pro cestová- ní, konkurenci z hlediska ces- tování i z hlediska poskytova- ných služeb nebo cen lete- nek. Bude i větší výběr desti- nací, kam se bude z Vodo- chod létat. ROBERT OPPELT Celkové plánované investice jsou 3 miliardy korun. Martin Kačur MAFRA Tak se vás možná za tři roky někdo zeptá, když řekne- te, že na dovolenou odlétáte z Prahy. Dnes využívají letiště ve Vodo- chodech u Prahy hlavně malá a soukromá letadla, V budouc- nosti by sem mohla létat větši- na dopravních letadel typu Boeing 737 nebo Airbus 320. Kapacita letiště by měla z dnešního ročního počtu 12 tisíc startů a odletů stoup- nout přibližně na trojnáso- bek. Denně by letiště mělo od- bavit 48 letadel. Do Vodochod by mohly pře- jít některé nízkonákladové společnosti z Letiště Václava Havla, které by podstatně roz- šířily svůj stávající provoz do Prahy, ale i další, jež do Čech zatím nelétají. Na provozu le- tiště se budou podílet zhruba z 80 procent. „Letiště nebude přinášet výhody jen cestují- cím, ale vznikne zde i větší na- bídka práce a určitě to přispě- je i k rozvoji zdejšího regio- nu,“ slibuje ředitel letiště Mar- tin Kačur. Mohly by vznik- nout až tři tisíce nových pra- covních míst. Celková výše in- vestice do rozšíření letiště včetně vybudování nájezdu na dálnici D8 by měla činit zhruba tři miliardy korun. První cestující. Z vodochodského letiště odletí možná už v létě 2017 Normální provoz je plánovaný od 6 do 22 hodin. Letištěm projde ročně 3,5 milionu cestujících. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz V průměru odbaví ve Vodochodech 48 letadel denně. Přímo na letišti najde práci 500 lidí. 6X VODOCHODYAIRPORT.CZ Letiště je určeno pro letadla do rozpětí křídel 36 metrů. Historie letiště Vznik letiště je spojen se zro- dem vysočanské továrny na letadla Aero. ● Letiště vzniklo v roce 1942 úpravou pole na zpevněnou přistávací a vzletovou plo- chu. Letiště vzniklo jako ved- lejší přistávací dráha pro ně- meckou armádu. Využíval ho například říšský protek- tor Reinhard Heydrich, který se usadil na zámku v nedale- kých Panenských Břežanech. ● V roce 1953 došlo k otevře- ní nové letecké továrny v sousedství. V továrně byly vyráběny třeba stíhací leta- dla Mig-15, Mig-19 a Mig-21. ● V roce 2007 koupila továrnu s letištěm společnost Penta. Odkud letíte? Z Ruzyně, nebo z Vodochod?

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

13

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz SERVIS středa 9. dubna 2014 12 Jakub keksíček khek, Facebook „Nemá to koupelnu, zdrháme...“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: AP, MAFRA 1 Producentka Julia Phillipsová byla první ženou, která získala Oscara za nejlepší film. Byl jím: a) Podraz b) Terno c) Léčka 2 Od doby, kdy Boeing představil v Everettu v USA svůj nejnovější typ 777, uběhlo: a) 15 let b) 20 let c) 25 let 3 Katolické náboženství bylo prohlášeno za jediné povolené u nás před 390 lety patentem císaře: a) Leopolda II. b) Ferdinanda II. c) Rudolfa II. 4 Třetí nejdelší řekou v Česku je s délkou 354 kilometrů po Vltavě a Labi řeka: a) Ohře b) Morava c) Dyje 5 Básnířka Gabriela Mistralová, nositelka Nobelovy ceny, která zemřela v roce 1957, byla z: a) Chile b) Kanady c) JAR Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-a,2-b,3-b,4-b,5-a. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 24,6 °C Rok výskytu: 1986 Počasí DNES ZÍTRA PÁTEK SOBOTA Min. 9 Max. 13 Min. 11 Max. 15 Min. 14 Max. 18 Min. 10 Max. 14 Sudoku ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 14:15 Profesionálové (5/57) 15:10 Kuchařská pohotovost 15:30 Televarieté 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 20:00 Pošta pro tebe Nečekaná setkání, usmíření po letech, nalezení dávné lásky, splnění tajných přání a snů. To vše před zraky diváků, kteří se stávají svědky opravdových emocí 21:00 Život se smrtí (4/7) Dokumentární seriál (2014) Čas na beznaděj, nebo jeden z nejzajímavějších úseků našich životů? 21:43 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:45 Jak napálit advokáta Komedie (1980) 23:05 Tělo jako důkaz III (13/13) Detektivní seriál (USA, 2011–2013) 23:45 AZ-kvíz 00:10 Banánové rybičky 14:55 Kvarteto 15:25 Život mezi vlnami 16:15 Občanská válka v USA (2/3) 17:10 Televizní klub neslyšících 17:35 Kancl IV 18:00 Život na pobřeží 18:45 Večerníček 19:00 Příběhy Alfréda Hitchcocka (33/80) 19:20 Neuvěřitelné příběhy (33/47) 19:45 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Rybí legendy Jakuba Vágnera Austrálie. Dokument (2013). Na cestě za rybím obrem okounem Murray Cod se Jakub potkává se svým vzorem, světoznámým rybářem a moderátorem Rexem Huntem 21:00 Na cestě po Chiapasu Cestopisný dokument (2014) 21:25 Trabantem Jižní Amerikou (2/12) Dokumentární seriál (2014) 21:55 Luther (3/6) Kriminální seriál (VB, 2010) 22:50 Cabriolet Drama (2001) 00:10 Bít a nebít 12:30 Doktorka z Dixie II (11) 13:25 Beze stopy III (14) 14:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (16) 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (3) 16:30 Krok za krokem IV (9) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Miami III (17) 18:25 Ulice (2583) Rodinný seriál (2014) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Hlas Poslední výběr naslepo. Jde o hodně, jde o poslední místa v týmech. Ty nejlepší zpěváky si vybírají rocker Pepa Vojtek, hitmaker Michal David, raper a hiphoper Majk Spirit a na dvojkřesle s jedním jediným tlačítkem Marta Jandová a Dara Rolins 22:00 Dlouhý polibek na dobrou noc Akční thriller (USA, 1996) Hrají: G. Davisová, S. L. Jackson, Y. Zima, C. Bierko, P. Malahide a další. Režie R. Harlin 00:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (16) Svatý. Kriminální seriál (USA, 2003) 09:20 Pevnost Boyard I (6) 10:20 Kdo přežije: Polynésie (16) 11:15 Americký chopper II (20) 12:15 Akta X II (9) 13:15 Faktor strachu X (2) 14:10 Simpsonovi XX (16) 14:40 Simpsonovi XX (17) 15:10 Bořiči mýtů V (25) 16:15 Skladiště 13 I (9) 17:10 Jmenuju se Earl III (15) 17:40 Grimm II (5) 18:30 Simpsonovi XX (18) 18:55 Simpsonovi XX (19) 19:20 Kdo přežije: Thajsko (1) 20:15 Liga mistrů UEFA Přímý přenos odvety čtvrtfinále Ligy mistrů UEFA 23:05 Univerzální voják: Znovuzrození Akční film (USA, 2009). Speciálně vycvičení vojáci se vrhají do výhně jaderné elektrárny. Hrají: J.-C. Van Damme, D. Lundgren, A. Arlovski, K. Shale a další. Režie P. Hyams 00:55 Jmenuju se Earl III (15) Earle, neumírej 2/2. Komediální seriál (USA 2007). Hrají: J. Lee, E. Suplee, J. Pressly, N. Velaz- quezová, E. Steeples a další 01:15 Akta X II (1) 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer show 16:00 Bravo TV 16:05 Mixxxer 17:00 Óčko News 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko News 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 Óčko News 20:05 CZ & SK 21:00 Óčko News 21:05 Devadesátky v devět 21:45 Fashion Time 22:00 Óčko News 22:05 Millenium 23:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 23:05 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 10:40 Policie Hamburk VI (1) 11:40 Rosamunde Pilcherová: Nový začátek 13:35 Walker, Texas Ranger VIII (15) 14:30 Specialisté na vraždy VI (3) 15:30 Castle na zabití II (17) 16:25 Komisař Rex II (14) 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II (259) Granát. Rodinný seriál (2014). Hrají: V. Freimanová, R. Zach, L. Vlasáková, I. Chmela, M. Etzler, F. Čapka a další. Režie J. Adamec 21:30 Očima Josefa Klímy Nenechte si ujít publicis- tickou show reportéra a ostříleného novináře 22:20 Pípšoubazar Zábavná show Zdeňka Izera, která navazuje na úspěšnou bazarovou řadu 23:35 Hawaii 5-0 III (4) Kriminální seriál (USA, 2012) 00:30 Myšlenky zločince VI (23) Kriminální seriál (USA, 2010)

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz SERVIS středa 9. dubna 2014 13 ÚRAZIVO NA NATÁČENÍ O úrazech při natáčení jsem už vyslechl stovky, ba tisíce příhod, ale nikdy se mi nestalo, abych u něčeho podobného byl nebo, ne- dej Bože, aby se něco takového stalo přímo na mém natáčení. Až najednou! V současnosti se účastním výroby nové reklamní kampaně pro francouzské šroubárny – nebo – italské oděvní zá- vody – nebo – švýcarské sýrárny... schválně mlžím, protože máme zakázáno o čemkoliv z natáčení mluvit. Zkrátka natáčí- me, vše jde jako vždy perfektně, když vtom! Představitel hlavního lokaje, zkušený Antonín Buzič, nemilosrdně rozšlapává kostymé- rův prst. Nebohý chlapec právě rovnal střapečky na Tondových botách, Tony se ušlápl, křup – a bylo to. Zranění bylo na světě... ale nebojte se – zdaleka nekončí- me! V další scéně vede pobočník hlavní postavy Netto osla za ohlávku. Když už spolu chvilinku hrají, vypadá to, že už jsou ka- marádi... a křup – milý oslík rozšlapává Nettovi nohu. Netto je statečný, ale zranění číslo dvě je na světě! A jdeme dál – náročná kaskadérská scéna, kůň padá i s jezdcem na bok. Ptáme se kas- kadéra Petra Hynka, jak to udělá, aby mu koník nohu nepřile- hl?! „To tě vystřelí ven, ani nevíš jak.“ Je to zkušený jezdec a pa- dač z koně, takže jsme klidní... skoro úplně zapomínáme, že je to celkem nebezpečný kousek – zvlášť když do celé scény ještě budeme foukat velkými větráky listí, větve, prach a nečistoty... Zkrátka, co vám mám povídat, kamera, klapka, akce, kůň padá na bok – a křup. Zlomená noha. Sanitka odváží nebohého Petra do nemocnice – a tam – operace. Tak to byl pěkný natáčecí den, není-liž pravda. Díky za obětavost a brzy se nám, Petře, uzdrav! Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Hra o trůny. Přitáhla miliony lidí První díl nové, čtvrté řady seriálu Hra o trůny přitá- hl kabelové televizní stanici HBO v neděli 6,6 milio- nu diváků, což bylo nejvíc od finále kultovního ma- fiánského seriálu Rodina Sopránů. Na to se v roce 2007 dívalo 11,9 milionu diváků. Zájem byl tak vyso- ký, že se zhroutila on-line aplikace HBO Go, když se k ní pokusily zároveň připojit desetitisíce uživatelů. Od svého debutu v roce 2011 si seriál založený na fantasy románech amerického spisovatele George R. R. Martina získal značnou oblibu. HBO Komiks Řešení sudoku Davis Řeháček Tak vzhledem k datu narození nepamatuji, ale viděl jsem dokument. Ptakopysk Perry Ne a vzhledem k době, jaká panovala, bych u toho ani být nechtěla. Šimon Hlinovský Ne, ale vzpomínám si na oslavy 30. výročí před 10 lety. Anketa z Facebooku deníku Metro Vzpomínáte si na otevření pražského metra před 40 lety? IGNORANCE (z dopisu čtenáře na této straně) Naprostá neznalost, nevědomost, omezenost, hloupost, ignorantství ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Buena Vista. Poslední koncert Kubánské muzikantské legendy, jež před lety spojil pod hlavičkou Buena Vista Social Club na slavné des- ce americký producent a kytarista Ry Cooder, vystou- pí 25. června v pražském Kongresovém centru. Jedenáctičlenná formace z Havany, kterou proslavil svým filmem režisér Wim Wenders, přijede do Pra- hy v rámci svého posledního světového turné. MET Dopisy a vzkazy Zachraňte nádra- ží v Bubenči Zcela zásadně souhlasím s dopisem pana Matouška ohledně zachování zasta- vování vlaků jak ve stanici Bubeneč, tak v nové za- stávce Podbaba. Je vidět, že pánové, kteří o tom roz- hodují, necestují hromad- nou dopravou a občan je jim ukradený. Každý, kdo zná Bubeneč a sleduje proudy cestujících tam vy- stupujících a nastupují- cích, ví, že Bubeneč je ná- dražím velmi využíva- ným. Je jasnou ignorancí potřeb občanů zrušit za- stavování v Bubenči vedle nemocnice! Na nádraží Bu- beneč je i pěkný hostinec, oblíbený u železničních cestovatelů a místních ob- čanů. Ten patrně také skončí! Nádraží Bubeneč je i východištěm pro turis- ty navštěvující Stromovku a muzeum odpadních vod či pro občany z Císařské- ho mlýna! Vybudovat no- vou zastávku Podbaba a přitom jiným občanům naprosto zhoršit dopravní dostupnost je krok špat- ným směrem. Toto ví kaž- dé malé dítě – projektant s vysokou školou a politik či úředník placený z daní občanů má holt jiný ná- zor. MARTIN KUBÍK, PRAHA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Zprávy v obrazech Sloupek JAKUB KOHÁK POLOKASKADÉR Citát Zkrátka, co vám mám povídat, kame- ra, klapka, akce, kůň padá na bok. A křup. Slovo dne „Rusko je jako Otesánek, když ho krmíte, chce víc.“ KAREL SCHWARZENBERG BÝVALÝ MINISTR ZAHRANIČÍ Schwarzenberg se obává, že Rusko může obsadit další kus Ukrajiny. Tvrdí, že u Putina je nostalgie po Sovětském svazu hluboko zakořeněná.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz JOB středa 9. dubna 2014 14 březen 2014 únor 2014 ● Podíl nezaměstnaných na oby- vatelstvu (v procentech) 5,4 5,4 ● Počet nezaměstnaných 46 768 46 907 ● Počet lidí bez práce ve věku 15–64 let, kteří mohli okamži- tě nastoupit do zaměstnání 45 588 45 808 ● Volných pracovních míst 6385 6685 Z hlediska okresů je nezaměstnanost v metropoli pátá nejnižší. ● Lepší výsledek měly v tomto ohledu okresy Praha-východ, Praha- západ, Mladá Boleslav a Plzeň-jih. Pramen: Úřad práce ČR Hledáme výkonnou sekretářku Požadujeme perfektní znalost anglického jazyka slovem i písmem, práci na PC. Praxe ve stejném oboru je nutná. Výborné platové podmínky. Životopis s fotem zasílejte na e-mail: knight9669@msn.com Společnost Pyramida Průhonice s.r.o. přijme aSiStentku jednatele / majitele společnosti Požadavky: ● AJ slovem i písmem ● NJ slovem i písmem ● ŘP sk. B. CV s přiloženou fotografií zasílejte na: katerina.trnkova@pyramidapruhonice.cz NemocNice Na Homolce interní oddělení přijme sekundárního lékaře/-ku, se zájmem o práci na lůžkovém oddělení a interním JiP Požadujeme: Ukončený interní kmen, tedy min 2 roky praxe. Zařazení do přípravy na atestaci z interního lékařství výhodou. NástuP dle doHody V případě zájmu pošlete životopis: personalni@homolka.cz Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na pozice STRÁŽNÉADETEKTIVYPokud jste trestně bezúhonný a hledáte zajímavé platové ohodnocení. Je tu příležitost právě pro Vás. Hledáme strážné v uniformě a detektivy i se změněnou pracovní schopností Náborové dny: pondělí až pátek 9:00 – 16:00 Adresa: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, Kontakt: nabor@abasco.cz, 724 621 822 Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na místo Správce budovy Požadavky: • SŠ/VŠ vzdělání • Časová flexibilita, samostatnost, spolehlivost, loajalita • Komunikativnost, příjemné vystupování, organizační schopnosti • Zna- lost MS Office • ŘP sk. B podmínkou Nabízíme: • Předpokládaná výše pracovního úvazku: 1,0 • Platové ohodnocení dle 8. třídy platové tabulky • Samostatnou a zodpovědnou práci se zajímavou pracovní náplní Náplň práce: • Správa, provoz a ochrana objektu Lažanského paláce • Evidence, kont- rola a zajišťování revizních/kontrolních zpráv dle termínů • Administrativní zpracování závad z revizí a archivace revizí • Zajištění činnosti kotelny, telefonní ústředny, koordinace služeb ve vrátnici včetně nočního střežení objektu Přihlášku do výběrového řízení zašlete e-mailem nejpozději do 15. 4. 2014 na adresu famu@famu.cz, či poštou na adresu: děkanát FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Pracovník technické správy FAMU. Výběrové řízení se uskuteční v druhé polovině dubna Předpokládaný nástup květen 2014 Veškeré dostupné informace jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz. NemocNice Na Bulovce přijme pro chirurgickou kliniku a ii. interní oddělení ➧ registrované všeobecné sestry na lůžkovou a ambulantní část chirurgické kliniky – nepřetržitý provoz ➧ registrované všeobecné sestry na lůžkovou část ii. interního oddělení – nepřetržitý provoz Nabízíme: • možnost odborného růstu • závodní stravování • zaměstnanecké benefity • ubytování pro mimopražské uchazeče Doba nástupu: • ihned nebo dle dohody Kontakt: Vrchní sestra Mgr. Ivana Bališová Chirurgická klinika e-mail: ivana.balisova@bulovka.cz tel.: 266 082 171 Vrchní sestra Jiřina Hrubá, II. interní oddělení e-mail: jirina.hruba@bulovka.cz tel.: 266 082 930 Hotelová škola Radlická přijme pro školní rok 2014/15 APROBOVANÉ UČITELE PŘEDMĚTŮ: informační a komunikační technologie, tělesná výchova, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, praxe v cestovním ruchu, odborné a praktické předměty gastro, nauka o výživě. Nabídky s životopisem zasílejte na adresu: machackovad@hs-radlicka.cz Na jedno místo při- padá v metropoli sedm uchazečů. Nezaměstnanost v Praze v březnu stagnovala druhý měsíc za sebou na 5,4 procen- ta. Bez práce bylo 46 768 lidí, proti únoru jich tak bylo zhruba o 130 méně. Ubylo ale i volných pracovních míst. Vy- plynulo to z údajů, které vče- ra zveřejnil Úřad práce. Podle něj úřady evidovaly v metro- poli ke konci března 6385 vol- ných míst, v únoru jich bylo o 300 více. Mezi Pražany hle- dajícími si práci bylo v třetím měsíci 45 588 lidí ve věku 15 až 64 let, kteří mohli oka- mžitě nastoupit do zaměstná- ní. Na jedno místo v hlavním městě tak připadlo přibližně sedm uchazečů. Celorepubli- kový průměr je 14,9 uchaze- če. Nejvíce lidí bez práce se uchází o jednu volnou pozici na Bruntálsku, a to 62. Na- opak nejméně, čtyři, na Nym- bursku. V porovnání s ostatní- mi kraji Česka je pražská ne- zaměstnanost tradičně nej- nižší, následuje Plzeňský kraj s 6,4 procenta a Středočeský s 7,1 procenta. Naopak největ- ší nezaměstnanost měl Ústec- ký kraj, a to 11,7 procenta. Celorepubliková nezaměst- nanost v březnu dosáhla k 8,3 procenta, zejména díky začátku sezonních prací tak od února klesla o 0,3 procent- ního bodu. Úřady evidovaly v Česku celkem 608 315 neza- městnaných. ČTK Bez práce bylo v březnu 46 768 lidí, proti únoru jich tak bylo zhruba o 130 méně. MAFRAinzerce Nezaměstnanost v Praze stagnujeNezaměstnanost v hlavním městě inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

Práce - nabídka • Nabízíme spolupráci ŘIDIČŮM TAXI a řidičům s vl. vozem, žád- né vstupní poplatky, férové jed- nání, možnost vedlejšího příjmu až 40.000/měs. T: 723424230 • Dostáváte za brigádu pouze zálohu a pak musíte čekat? U nás máte 100% DRUHÝ DEN! Brigády všeho druhu! Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stá- lý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • Každý může prodat německý vysavač s vodní filtrací a sepa- rátorem, bezkonkurenční cena od 24.990! Bez vlastních investic. Nutné auto a ŽL. T: 273130298 • POKLADNÍ - prodejny po celé Pra- ze, zálohy druhý den. školení zajiš- těno. Směny dle Vašeho výběru, T.: 284083300, 777335756 • Zálohy 50% vyplácíme druhý den. Doplňování zboží, pultový pro- dej, pomocné práce, pokladní. T: 284 083 300, 777 335 756. • PULTOVÝ PRODEJ - hledáme bri- gádníky - prodavač/ka do lahů- dek, pekaře/ky, školení zajištěno. T.: 284 083 300, 777 335 756, www.creditczech.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Plnění obálek - Info o práci zašlu zdarma poštou, pište sms - adresu + PSČ na tel.: 733272071 nebo loriola@centrum.cz • Spol. Agusta hledá kontrolo- ry skladových systémů. Nástup dohodou. Práce v logistickém cen- tru Stránčice a Jažlovice doprava zajištěna. Požadavky: flexibilita, základy PC, VZV výhodou, dobré plat. podmínky, dobrý kolektiv. Dal- ší 9-16,00 tel: 774483361, mail: nabor@agusta.cz • Přijmeme atraktivní slečny - spo- lečnice 18-28 let na erotický pri- vát v Praze. Vysoké výdělky, pro- fesionální přístup. 773678472, www.privatalbertov.cz • Hledáme pracovité lidi se základ- ní znalostí PC pro práci s firemním e-shopem. Můžete si vydělat cca 20.000Kč měsíčně. Školení zajiš- těno. T: 732409413 • Hotel Hilton Prague hledá vhod- ného kandidáta na pozici PRACOV- NÍK V ČISTÍRNĚ. Požadujeme praxi v oboru nebo vyučení v oboru Dám- ská krejčová / Švadlena výhodou. Kontakt: 224 842 143, email: Jitka.Ticha@hilton.com. • Skladník/Picker s nástupem ihned do Postřižína. Ubytová- ní a doprava na pracoviště zdar- ma, náb. příspěvek 200Kč. Plat 70-90Kč, HPP. Tel: 723936471 • SBA přijme pracovníka ostrahy (ČID, ID) do bytového domu v Pra- ze. Požadujeme zkoušky stráž- ný. Nástup ihned. Mzda 70 Kč/h. Volejte 7-15 h. 377 464 701 • Hledáme šikovné prodejce do našich gastro stánků v Pra- ze. Věk ani pohlaví nerozhodují. Rozhoduje schopnost zaujmout zákazníka a vyhovět mu. Za výji- mečné výsledky nabízíme výji- mečné odměny. V případě zájmu zašlte průvodní dopis a své CV na jobs@basta-food.cz • Přijmeme zaměstnance na HPP pro naši prodejnu v centru Prahy. Bližší informace u manažera pro- dejny na t. 224216717, životopi- sy: jana.hanackova@prh.cz • Poznejte rozmanitou práci u svě- tového lídra v čistírenství. Čistírny Bel&Blanc a 5aSec ročně obslou- ží tisíce klientů. Poznej jak náš odborně zaškolený personál svojí každodenní prací buduje náš spo- lečný úspěch a staň se jedním z nás. Na tvůj životopis čekáme na: jdvorak@beletblanc.cz • Restaurace U Gregorů Nym- burk hledá samostatného kucha- ře. Požadujeme praxi a flexibilitu. Možnost ubytování. Nástup možný ihned. Tel.: 724 084 285 • Hledáme obchodního zástupce. Požadujeme SŠ. Nabízíme paušál + provize, flex. prac. doba. CV na: Iveta.Dzurikova@generali.cz, tel.: 603812759 • Firma na Praze 8 přijme vyučené stavební ZÁMEČNÍKY s praxí. Tel.: 602390791, 283841487 • Škola v centru Prahy hledá uči- telku 1. stupně - spec. ped. - logo. e-mail: skola.jecna27@upcmail.cz, 224942151 • Možnost práce z domu. Mon- táž výrobků nebo administrativní práce pro naši firmu. Pro zaslání informací pište SMS s Vaší adre- sou na tel:722 769 835 • DESETTISÍC fixní plat v prvním měsíci. Cíl 50tis. měsíčně! Týdenní výplata. Je Vám 35 až 55 let, máte auto a jezdíte rád, jste veselá pova- ha, oblíbený, trochu mimořádný, povídáte si rád a jste schopen se učit? Pak pošlete SMS se jménem a oblastí na tel. 725 610 205. My Vás budeme kontaktovat. • Všeobecné sestry, porodní asi- stentky, zdravotnické záchranáře, zdravotnické laboranty a zdravot- nické asistenty přijme Všeobec- ná fakultní nemocnice v Praze - pro chirurgické, interní i všeo- becné obory (standardní i inten- zivní lůžka). Nabízíme: odborný růst a podporu specializací v obo- ru, možnost ubytování, vlast- ní mateřská školka, příspěvek na stravování. Nástup ihned. Infor- mace získáte: Zdeňka Elišáková - zdenka.elisakova@vfn.cz nebo ústně na čísle: 224 969 341. • Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7, při- jme pracovníka/ci na pozici Hlavní účetní. Požadované vzdělání: ÚSO, VŠ ekonomického směru; Znalost problematiky příspěvkové organi- zace výhodouNástup od 1.5.2014 nebo po dohodě. Nabídkyzasílej- te na: dagmar.simkova@nzm.cz, 220 308 322 • Správa nemovitostí Praha 3 při- jme účetní SVJ a BD. Předpoklady: střední škola s maturitou ekono- mického směru, schopnost účto- vat přidělené domy až po konečné účetní uzávěrky, vysoké pracov- ní nasazení a schopnost jednat s klienty. Životopis s motivač- ním dopisem zasílejte na e-mail: jana.pechouckova@lbd.cz • Institut plánování a rozvoje hlav- ního města Prahy, p.o., Vyšehrad- ská 57, 128 00 Praha 2 přijme do pracovního poměru persona- listu. Pož.: USO, 5 let praxe, prá- ce na PC, výhodou zkušenosti ve veřejné správě. Písemné nabíd- ky s profesním životopisem zašlete na e-mail zahorska@ipr.praha.eu. • ZŠ Praha 9-Čakovice hledá kvalifi- kovanou vychovatelku ŠD na sníže- ný úvazek. Nástup v září 2014. Váš životopis zasílejte prosím na email: zscakovice@zscakovice.cz. • Úklidová firma přijme pracov- nice úklidu (PID, ČID) na zkrá- cené úvazky i DPP. Tel. kontakt: 261 342 216. • Přijmeme asistentku ředitele stavební firmy v Praze - ZLIČÍN. Znalost PC, ŘP, praxe. Životopisy na e-mail: inos@inos.cz. • Příležitost přivýdělku. Vydělává se tím, že se pijí nealko nápoje. ČR firma. Tel.: 257 930 172 • BS přijme pracovníky se základy AJ na ostrahu objektů v Praze. Tel.: 603 142 980 • Společnost NORISE hledá do call centra na Praze 2 (u metra) telefon- ní operátory s příjemným projevem a se znalostí práce na PC. Nabí- zíme jednoduché projekty, směny si plánujete dle Vašich možností, zaškolení zdarma, výdělek 100- 150 Kč/hod. DPP, HPP. Nástup možný ihned. prace@norise.cz, t: 774169209 • Hledáme prodavačku do obcho- du v centru Prahy. Praxe a zna- lost cizích jazyků výhodou. E-mail: sweetdreamcz@gmail.com, tel.: 725 322 008 • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu objektu ve státní sprá- vě . Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633. • ZVÝŠENÝ ZÁKLAD + motivační bonusy. Máte čas 80 hodin měsíčně a chcete si vydělat zajímavé peníze? Moderní call centrum na P5 přijme uchazeče na pozici SPECIALISTA CALL CENTRA, nástup IHNED. Sta- čí umět PC a výborně komunikovat. Kontakt: nabor@formicagroup.cz, zašlete životopisy, děkujeme. Práce - poptávka • Hledám práci v recepci i jinou admin. SVVŠ, ŠJ, RJ, praxe v zahra- ničí, diplomacii, ved. advok. kanc., samost. Praha. 775164566, zdenka.caro@seznam.cz Vzdělávání - Kurzy nabíd. • KURZ ÚČETNICTVÍ v centru Pra- hy u metra od 28.4. 2014, 20-tile- tá tradice. Po ukončení nabídka zaměstnání. Tel.: 220 921 440 • REKVALIFIKAČNÍ KURZY kos- metika, kadeřnictví, manikúra, modeláž, pedikúra - Artiris, Národ- ní 43, Praha 1, www.artiris.cz, tel: 602 283 431, 224 230 950 Služby - nabídka • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • ZDARMA určení velikosti a stři- hu podprsenky z hlediska funkční- ho i zdravotního provádí PORADNA správných velikostí, OD Bílá Labuť. Tel. 725 803 749 Výměny • Vyměním BYT 1+kk nebo 2+kk v Praze u stanic metra ZA CHATU - do 50km od Prahy, směr Beroun. RK nevolat.e-mail:jdvorakx@seznam.cz, t. 606 423 744 Pronájmy - nabídka • LevnýpronájemgarsonekvPraze, 25m2 , 4950Kč + 2000Kč poplat- ky vč. energií. Možno i 2kk, ihned volné, bez kauce. 603 524 321, vymeny.bytu@email.cz Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • ZDARMA pronajmu Váš byt zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod. Tel. 777884183, 224109214 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k proná- jmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PROVI- ZE! Nabídněte: 734 319 305 Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme coko- li – privatizaci, právní vadu, dluhy, exekuce. T: 800662222 Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro investici. T: 777 21 21 34 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • VOLEJTE ZDARMA, soukromá osoba koupí byt v Praze (dluhy - exekuce) uhradím. Platba rychle. Tel.: 800 204 000 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osobní nebo družstevní. Platba v hotovos- ti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volej- te 775432964 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 777284150 • Koupím byt kdekoliv v Praze k investici, stav nerozhoduje, solid- ní, rychlé jednání, prosím, nabídně- te. Tel.: 774 443 893 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 Vybav. domácnosti popt. • Koupímstaré,ručněvázanékober- ce v jakémkoliv stavu, malé i velké, zaplatímhotověhned,odvozzajistím. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 Finance - nabídka • Půjčujeme peníze oproti zás- tavě nemovitosti, splatnost až 15 let bez prokazování příjmů, níz- ký úrok, vykupujeme nemovitos- ti. Tel: 775439282, 607048621 • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. • TOP PŮJČKY. Jsme experti ve světě financí. Nebojte se a bez- platně zavolejte. Rádi třeba jen poradíme. 774 295 485 • Nejlepší zastavárna. Nejlepší ceny. Výkup, zástava zlata, stříb- ra, nemov., aut, elektroniky. 3 dny bez úroku. Úroky od 1% týdně. Pra- ha 3. T. 774652844 • Rychlá půjčka na cokoliv až do výše 500 000Kč oproti zásta- vě nemovitosti. Možnost oddluže- ní a výkup nemovitosti za hotové. Tel.: 725177799, 608705065 • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo metro Hradčanská, Čs. Armády 11. T: 775243075 • Půjčkabezpoplatkůpředemodpří- mého poskytovatele. Zaměstnan- cům s příjmem, OSVČ, MD, důchod- cům. Volejte 734 204 604 nebo www.pohadkova-pujcka.cz • Novinka - rychlá půjčka 5.000- 100.000Kč. Bez nahlížení do registrů a poplatků předem. Tel.: 777 977 017 Vezmi HO do ruky a rovnou• mi zavolej na 844 844 005, 5Kč/min. Kontakty na vdané ženy, kte-• ré chtějí milence! Napiš hned SMS ve tvaru 93ETU a text na 909 15 45 Náruživá ženskáVěra 48. Ode• mě „ne“ určitě neuslyšíš! Chci to! Volej 909 90 99 25 nebo piš SMS na 909 15 50 s kódem 93DVD a tvůj text! Dám ti víc, než kdy ti Tvá sta-• rá dala! LUXUS, SEX a svobo- du! Bohatá Adriana 28. Cinkni na 909 801 801 kód XXR10 Nahlédni pod pokličku po-• starší ženské! Ukrývá sladký poklad! Zdena 69. Ozvi se 909 80 50 40 nebo pošli SMS na 909 15 40 s kódem 16DUF a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní - nabídka ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. Rychlé úvěry do 50 000 Diskrétní jednání Vyplácíme hotově 605 834 098 800 400 292 RYCHLE NA RUKU PENÍZE VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 Stavební, bourací, zámečnické práce Kompletní rekonstrukce od A do Z Domů, bytů, chat, vrat, mříží, plotů troch.jt@gmail.com 723 401 981 HLEDÁME ŘIDIČE SKUPINY D Dopravní společnost DATA AUTOTRANS hledá nové řidiče sk. D Přijmeme spolehlivé, seriozní a odpovědné řidiče na zahraniční autobusy (možno i na občasnou výpomoc). Zajišťujeme jak vnitrostátní dopravu, pravidelné linky, výlety po ČR i zahraničí a vícedenní okruhy po Evropě. Platové podmínky dle dohody. Vozový park do tří let. V případě zájmu volejte 724 773 074 nebo nás kontaktujte přes naše stránky www.dataautotrans.cz 800 600 333 www.adamsecurity.cz PřijmemeMUŽEaŽENYnapozice– STRÁŽNÝ–PrahaastředníČechy NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! Fyzickynáročné–nevhodnéprodůchodce ADAM SECURITY Přijmeme strážné! Hledáme strážné, vrátné, recepční Vyžadujeme jakékoliv pracovní omezení - invalidní důchod, ZPS, OZZ. Nabízíme náborový příplatek až 3.000 Kč. Plat 9.000 Kč, 50-70 Kč/hod. Místo práce Praha a okolí. Kontakt: 733 467 283 Bezpečnostní agentura přijme Invalidní důchodce na pozici strážný pro administrativní budovy v Praze Nabízíme: • příjemné pracovní prostředí • zaškolení • profesionální oblek Požadujeme: • slušné jednání a vystupování • certifikát dílčí kvalifikace 68-008-E • dobrý zdravotní stav (pochůzková činnost) • čistý trestní rejstřík Kontakt: tel.: 284 683 801 personalni@topsecurity.cz S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10%! BOHEMIA FINANCE nabízíme malou nebankovní půjčku od 11.000,-Kč do 20.000,-Kč Tel.: 234 251 223 www.bohemia-finance.eu e-mail: info@bohemia-finance.eu Půjčky Pro každého bez PoPlatků Půjčíme: Stačí nám zavolat · Zaměstnancům · nebo napsat sms · Živnostníkům · či e-mail · Důchodcům teleFoN: 722 183 161 cleverkontakt@centrum.cz půjčka prO každéhO 10 000 až 70 000 kč volejte 844 999 666  nízké měsíční splátky  nenahlížíme do registrů  bez poplatků za zpracování a schválení  peníze do 24 hod. od schválení MÁJOVÁPAŘÍŽ+VERSAILLES 30.4. - 4.5. cena 5.100,- Kč 2x ubytování se snídaní, doprava, průvodce možnostnávštěvyEURODISNEYLANDU CK DOLTOUR, Rezlerova 296, Praha 10 tel.: 274773039, doltour@doltour.cz www.doltour.cz Zavedená firma v oboru automotive hledá pracovníka do finančního týmu na pozici účetní Náplň práce: Odpovědno st za účtování přijatých a vydaných faktur, zahraničních faktur • Odpovědnost za účtování bank, zápočtů, majetek atd. • Kontrola saldokont dodavatelů a odběratelů • Měsíční výkaz DPH (převedená daňová povinnost, souhrnná hlášení) • Vyhotovení měsíční a roční uzávěrky a příloh k účetní závěrce, auditu a konsolidace • Odpovědnost za správnost zadaných dat do systému Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání, ekonomické zaměření • Min. 1 rok praxe na obdobné pozici • Zkušenost s vedením komplexního účetnictví • Výbornou orientaci v daních a účetnictví • Dobré komunikační schopnosti • Samostatnost a odpovědnost Nabízíme: Zázemí stabilní společnosti • Motivující finanční ohodnocení Přátelský kolektiv odpovědi na prace@pyramidapruhonice.cz Cestování - nabídka i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 15

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

www.metro.cz SPORT středa 9. dubna 2014 16 Hokejová Slavia je na prodej. Bratři Richard a Ladislav Be- nýškové včera rezignovali na funkce v představenstvu, a přestože pod hlavičkou akci- ové společnosti OIN Gama vstupovali do klubu před více než rokem s velkými plány, nyní nabízejí 69,9 procenta ak- cií hokejové Slavie k prodeji. Pozice většinového vlastníka se vzdávají v reakci na vyhro- cenou situaci, kterou rozdmý- chal odchod trenéra a zároveň sportovního manažera Vladi- míra Růžičky k hokejové re- prezentaci. „Pro hokejovou veřejnost je ústředním tématem HC Slavia Praha. Jde o vděčné téma, kte- ré se vystupňovalo odchodem trenéra Růžičky k národnímu týmu a jeho následnými vyjád- řeními, na něž dostává v médi- ích velký prostor. Na druhou stranu každé mé vyjádření je zpochybněno a následně i oto- čeno proti mně a vůči klubu,“ uvedl Richard Benýšek. „Je to z našeho pohledu neudržitel- ný stav, kdy nejsme schopni se jako investoři bránit, aby to klubu neškodilo,“ uvedl Bený- šek, jenž převzal majoritní po- díl v klubu s bratrem Ladisla- vem, bývalým vynikajícím obráncem a dvojnásobným mistrem světa. Přestože si loni v březnu pochvaloval, ja- kou obchodní značku získal, nyní se chce Slavie zbavit. Vý- sledek tohoto kroku je však nejistý, neboť o necelých 70 procent akcií se musí nejpr- ve někdo přihlásit a odkoupit je. ČTK Někdejší plavecká hvězda Ian Thorpe je v nemocnici v Syd- ney kvůli infekci, jež se u něj rozvinula po několika opera- cích ramena. Manažer slavné- ho Australana John Erskine uvedl, že Thorpeův stav je vážný, ale neohrožuje jeho ži- vot. „Je poměrně hodně ne- mocný. Co se týče sportu, myslím, že už nikdy nebude závodně plavat,“ řekl Erskine australské agentuře AAP. Zá- roveň popřel dřívější zprávy médií, že by plavec mohl kvů- li infekci přijít o hybnost ruky. ČTK Vladimír Růžička zamířil na lavičku reprezentace. MAFRA Číslo dne 1Volejbalistům Českých Budě- jovic chybí jedno vítězství k postupu do finále extraligy. Ve Zlíně svěřenci trenéra Jana Svobody vyhráli 3:2 a v sérii vedou na zápasy 3:1. Večer zmařených šancí v New Jersey Hokejisté New Jersey Devils marně zkoušeli překonat brankáře hostů z Calgary. Zápas NHL prohráli 0:1 a jejich naděje na postup do play-off je už jen titěrná. Fin Karri Rämö ne- pustil ani jednu z 31 střel domácích. Útočník Jaromír Jágr o bývalém spoluhráči z Omsku řekl: „Chytal prostě bezvadně. Dneska by mu nedal gól ani Gretzky nebo Lemieux.“ AP Nadávali na Peltu Rozhodčí Miroslav Zelinka včera na pokyn delegáta na necelé dvě minuty pře- rušil dohrávku 23. kola první fotbalové ligy mezi pražskou Slavií a Jablon- cem. Důvodem byly nadáv- ky na adresu předsedy FAČR a zároveň šéfa jablo- neckého klubu Miroslava Pelty. Slávističtí fanoušci v kotli skandovali tradiční pokřik „Pelta ven“ a přidá- val se k nim celý stadion. Asi dvakrát se ozvalo také „Pelta je č...k“. Zápas nako- nec skončil bez branek. V oslabení padly Basketbalistky ZVVZ USK Praha ve svém druhém utkání na závěrečném tur- naji Evropské ligy prohrá- ly s Naděždou Orenburg 55:57. Pražanky výrazně oslabené o tři klíčové hráčky nezvládly koncov- ku zápasu. Bude další pokus Hokejisté Lva Praha pro- pásli první šanci postou- pit do finále KHL. V Jaro- slavli prohráli 2:3 v pro- dloužení, v sérii však dál vedou 3:1 na zápasy. ČTK Thorpe. Sužuje ho nemoc, asi už si nezaplave Kdo si od Benýšků koupí akcie Slavie? Zprávy krátce inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

10.4.2014 otevíráme C&A Diamant Praha Václavské náměstí 3, Praha 1

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/

10.4. od 10.00: Staň se VIP zákazníkem! Vstávat brzy se vyplatí! Prvních 100 návštěvníků nově otevřené prodejny obdarujeme VIP šekem v hodnotě 1000 Kč. 10.4.2014 otevíráme C&A Diamant Praha Václavské náměstí 3, Praha 1 otevřené prodejny obdarujeme VIPotevřené prodejny obdarujeme VIPP šekem v hodnotě 1000 Kč.šekem v hodnotě 1000 Kč.č. uplatnitelný 10.4.2014 pouze v prodejně C&A Diamant Praha * Šek platí pouze v prodejně C&A Diamant Praha 10.4.2014. Jeden šek na osobu a nákup. Neplatí na nákup dárkové karty. Není možné kombinovat s jiným kupónem nebo akcí. Nelze vyplatit v hotovosti. VIP šek v hodnotě 1000Kč*

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-9-4-2014/