Moderní kancelář 7.5.2014http://www.floowie.com/cs/cti/moderni-kancelar-7-5-2014/

moderní kancelář

http://www.floowie.com/cs/cti/moderni-kancelar-7-5-2014/

Kancelářské trendy: neformální relaxační zóny i flexibilní nábytek II/III Foto Kristina Hrabětová a ačn O ddělené kanceláře, anebo open space? Současný trend se pohybuje někde uprostřed. Původní open space připomínající tovární halu se stává o něco víc „intimním“ díky rozdělení do menších celků, takzvaných semi-openspace. Tradiční kanceláře jsou naopak více otevřené díky proskleným stěnám, které poskytují šéfům kýžený přehled o provozu na pracovišti. Změnami prochází také uspořá- dání pracovních stolů. „Starý model založený na stabilním pracovním místě už nestačí. Nahrazuje ho nový, reagující na pružnější způsob práce, který využívá mobilní a technologic- ké nástroje jako například vzdálený přístup k datům, nové způsoby sdílení a manipulace s informacemi či audio- vizuální techniku,“ říká Daniel Matula, ředitel společnosti Capexus, která se specializuje na komerční interiéry. Vlastní stůl vyšperkovaný rodinnými fotografiemi a suvenýry se stává minulostí. Moderním kancelářím začí- ná dominovat ze zahraničí převzatý share-desking či hot-desking. První z nich umožňuje, že zaměstnanec může sedět každý den jinde. Místo dřívějšího kontejneru vedle stolu má v přidělených prostorách svoji skříňku na osobní věci, které si po práci sklidí z místa, kde ten den pracoval. Hot-desking znamená příležitostná pracovní místa, která využívají napří- klad firmy, kde působí větší počet lidí na částečný úvazek. Konec stereotypu Začínají se prosazovat elektricky polo- hovatelné stoly umožňující práci vsedě i vestoje. Jak upozorňuje architektka Capexu Kateřina Štenclová, flexibilní V závětří. Pohodlí, soukromí a především variabilitu nabízí vítěz letošního ročníku soutěže Nábytek roku – sedací souprava Bunker nábytek se postupně stává nezbyt- ností. „Například stoly v zasedacích místnostech lze snadno přeskládat a vytvořit variabilní počet míst pro větší či menší skupiny. Stoly v řadě mají speciálně upravené podnoží tak, aby u nich mohli sedět dva nebo tři lidé a nepřekážely jim nohy od stolů,“ popi- suje Štenclová. Ve větších kancelářích se staví phone boxy, kde mají telefonu- jící soukromí pro vyřizování hovorů. Dalším trendem, který kompenzuje zaměstnancům odosobněné pracovní stoly, jsou neformální relaxační zóny. Poskytují příjemný prostor, kde si za- městnanci mohou dát svačinu, potkat se u kávy a navazovat a utužovat vztahy. Pamětníkům starých kanceláří to může připomínat někdejší kuřác- ké a kávové pauzy v rohu chodby, na balkoně či třeba vedle parkoviště. V nových projektech mají teď k dis- pozici nejmodernější vybavení včetně různých designových vymožeností. Dokladem toho je letošní vítěz soutěže Nábytek roku, kterou pořádá Asociace českých nábytkářů (AČN). Nej- vyšší ocenění získala sedací souprava Bunker od luhačovické firmy mminterier, určená pro komerční a veřejné prostory. „Bunker má variabilní systém dílců a nabízí velmi dobré sezení s utlumením hluku a odstíněním od okolního dění. Vymezení intimní zóny ve veřejném interiéru sleduje současný trend,“ zdů- vodnil volbu tajemník AČN Tomáš Lukeš. Autorem Bunkeru je slovenský designér Boris Klimek. Akustický mrak a telefonní budky Designovými prvky vybavila svoji novou centrálu v pražském projektu Florentinum realitní poradenská firma DTZ. Nad jednacími stoly v zasedač- kách levituje například akustický mrak. Nepřehlédnutelný design má podsvíce- ná bílá corianová recepce organického tvaru v kombinaci s dubovým dřevem nebo telefonní budky s celoplošným zvukově izolačním obkladem ve výraz- ných barvách. Obrovský pokrok ve vybavení mo- derních kancelářských prostor vyvolává v čase doznívající finanční krize otázku, nakolik se tím zvyšují náklady. Základní zařízení pracovního místa stojí kolem tisíce eur, průměrný náklad na stan- dardní vybavení dosahuje 150 eur za metr čtvereční, tedy zhruba 4100 korun. „V porovnání s minulý- mi lety jsou náklady zhruba stejné. Jednotkově se náklady na výstavbu snížily, mimo jiné díky účinnějším a lev- nějším technologiím a velké konkurenci na trhu. Zároveň s tím se však stále zvyšuje standard vybavení a nároky, které jsou na kanceláře kladeny,“ říká architektka a obchodní manažerka Capexu Lucie Malá. Denisa Holajová Klidný hovor. Vyřídit si nerušeně telefonát umožňují v nové centrále společnosti DTZ odhlučněné telefonní boxy

http://www.floowie.com/cs/cti/moderni-kancelar-7-5-2014/

moderní kancelář inzerceA141005813 P ořádek v kanceláři lahodí nejen oku, uklizený pracovní prostor nás dělá produktivnější a navíc šetří spoustu času. Stejně jako v novém bytě, ani v práci se nezabydlíte ze dne na den. Chcete-li udržet ve své kancelá- ři řád a úhlednost, pojměte celý očistný proces jako vlastní dlouhodobý projekt. Úklid kanceláře totiž neznamená jednorázový útok na stohy papírů nebo přesunutí nepořádku do šuplíku. Začněte tím, že se radikálně zbavíte všech věcí, které už nepotřebujete. Došlápněte si na předměty, které jste už měsíce nepoužili nebo u kterých ne- dokážete s jistotou říct, kdy se budou zase hodit. Nezapomeňte ani na de- korace – dejte péči květinám, očistěte rámy obrazů, vyhoďte vše, co zbytečně zabírá prostor a nepřináší vám užitek ani radost. Čleňte prostor dle aktivit Zaveďte si různé pracovní zóny. Defi- nujte je podle činnosti, která se v nich zpravidla odehrává. Na hlavní pra- covní ploše, pravděpodobně na stole, nesmí chybět věci každodenní potřeby, nezbytní spolutvůrci vašeho pracovního výkonu. Pracovní stůl můžete dál členit pomocí různých organizérů a přihrádek. Referenční zóna zahrnuje různé karto- téky nebo archiv, jinde máte uspořádá- ny dokumenty, s nimiž pracujete často, ale ne každý den. Zamyslete se také, které písemnosti potřebujete nutně uchovat v papírové podobě, zbytek digitalizujte a nezapomeňte pravidelně zálohovat. Vybavení a spisy, které po- třebujete často, si ponechte v dosahu. Šanony, krabice a šuplíky je dobré opatřit štítky. Budou pomáhat s orien- tací nejen vám samotným, ale případně i kolegům, kteří s vámi na konkrétní agendě spolupracují. Pokud pravidelně spolupracujete s jinými lidmi, vytvoř- te pro každého člena týmu speciální složku, v níž se budou ukládat sdílené informace. Uklízejte průběžně Nezapomeňte ani na třídění e-mailové pošty. Snažte se okamžitě poté, co e-mail obdržíte, zařadit ho do speciální složky (například reagovat, přečíst, pře- dat dál a tak dále). Jakmile dokončíte projekt, seskupte všechnu dokumenta- ci, která se k němu vztahuje, a uložte do archivu. Na konci každého pracovního dne uspořádejte věci na stole, nový den tak začnete „s čistým štítem“. Nedovol- te, aby se kolem vás opět hromadily věci bez ladu a skladu, každý týden si najděte chvíli na to, abyste vše zařadili na správné místo a v kanceláři se vám tak lépe pracovalo. Úsilí, které do or- ganizace své práce vložíte, rozhodně přinese očekávaný efekt. Místo toho, abyste ztráceli čas neustálým hledá- ním, se budete moci plně soustředit jen na své úkoly. Kateřina Málková Uspořádaná kancelář prospívá produktivitě Fotovčetnětitulnístranyprofimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/moderni-kancelar-7-5-2014/

Je dobré vědět... EURO nyní také pro Android a iPad™ Nové vydání ke stažení každou neděli od ��.�� Je dobré vědět... EURO nyní také pro Android a iPad™ Nové vydání ke stažení každou neděli od ��.�� také pro Android Stáhněte si EURO pro iPad™ za 1,79 EUR v aplikaci App Store Zadejte do vyhledávacího pole text „EURO“ Stáhněte si EURO pro Android za 44 Kč v aplikaci Google play Zadejte do vyhledávacího pole text „týdeník EURO“

http://www.floowie.com/cs/cti/moderni-kancelar-7-5-2014/