Naruto 40http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

1

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

NARUTO © 1999 by Masashi Kishimoto All rights reserved. First published in Japan in 1999 by SHUEISHA Inc., Tokyo. Czech translation rights in Czech Republic and Slovak Republic arranged by SHUEISHA Inc. through VIZ Media Europe, S.A.R.L., France. Scénář a kresba: Masaši Kišimoto Překlad: Jan Horgoš Redakce: Boris Hokr Korektura: Filip Gotfrid Předtisková příprava a lettering: Jakub Škraban a Alena Veselá Šéfredaktor: Jiří Pavlovský Ředitel nakladatelství: Petr Litoš Tisk: Euro-Print Přerov, spol. s r.o. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2018 ISBN 978-80-7449-512-0 Evidenční číslo MK ČR E 20210

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

Masaši Kišimoto 40. díl – Absolutní umění

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

N a r u t o U z u m a k i S a s u k e U č i h a S a k u r a H a r u n o S a i J a m a t o C u n a d e D ž i r a i j a H L A V N Í H R D I N O V É K a k a š i H a t a k e

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

D ž ú g o K a r i n S u i g e c u T o b i D e i d a r a K i s a m e I t a č i U č i h a Shrnutí předchozího děje: V Narutově životě dochází k dalšímu zvratu. Jeho věčný rival Sasuke zabíjí svého učitele Oročimarua, ale přes Narutovo očekávání se nevrací do Konohy. Místo toho sestavuje vlastní tým a v jeho čele se vydává za svým životním cílem. Zabít vlastního bratra Itačiho. Nindžové z Konohy také nezahálejí a dva týmy vyrážejí do terénu na lov Akacuki. Cílem je dopad- nout Itačiho dřív než Sasuke. Akacuki samotní ale mají jiné plány – dokončit odchyt hostitelů a do- vést do konce svůj plán na ovládnutí světa nindžů.

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

Kap Kap Kap Kap Kap Kap Kap Kap Kap Kap ABSOLUTNÍ UMĚNÍ — 40. díl — Obsah C4 Karura Slabina...!! Absolutní umění...!! Sasukeho smrt…!! Cílem je...!! Za Itačim Bratři Itači a Sasuke Sběr informací Co se týká Paina...!!

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

C4 Karura Kapitola b l u a r g ! U t í k e j ! křuch Měla to být má tajná zbraň na zničení Ita- čiho, ale fajn… Tohle je ta- ky vý- bušná směs? Jestli ano… UF UCH

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

C4 Karura Kapitola Je ob- rovský. Jestli tohle odpálí… prásk s a d

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

Zkoušíš utéct?! křuch křup d a s CHYT fu uu Fakt myslíš, že přede mnou můžeš utéct? Před mou C4?! das

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

12

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

?! drol drol Selhala? Ne, to bude něco jiného. … Aha! MOT

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

Cha chá, vítěz- ství je mé! HOP Umění je v ex- plozi! cha!

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

Subli- mace!

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

ach! DROL drol DROL Ne! To přece… drol drol drol drol

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

drol drol drol

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

Fajn! Fajn, fajn fajn! Tohle je mé nej- skvělejší dílo! C4 Karu- ra – vý- bušné nano- částice. Živé bytos- ti je poté vdechnou a nanočás- tice se tak dostanou do celého těla. Tvořené masou obří- ho Deidary a poté ex- plozí roz- ptýlené do vzduchu. ŠUST

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

A při detonaci na buněčné úrovni v podstatě roztrhají cíl zevnitř. Vskutku strašli- vá tech- nika. Cheche, ne- smím zapome- nout Itačimu poděkovat. MRK … ZÍR Cha cha, vy- hrál jsem! Mé umění vy-

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

!

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

rh dup trr

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

Zdá se, že jsi vyplýt- val většinu čakry, jsi nějaký po- malý. Zase ty oči! Bomby příliš malé, aby šly vidět pouhým okem… Zapo- mněl jsi, že mé oči vidí čakru jako bar- vy. Takže ty tvé mini- bomby plné čakry Jsem vi- děl jako velký ba- revný mrak. Taky jsem si všiml, že se dr- žíš těsně nad dosa- hem toho mraku. Bylo dost snadný odhadnout, kam se pře- sunout, aby mě útok minul.

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

grrr Ale vždyť jsem vi- děl, jak tě C4 zabila! To díky mému gendžucu! Uch. Cha cha… takže je to, jak jsem předpoklá- dal! Záměrně jsem minul důležité orgány. A teď mluv! Kde je Itači! Jak už jsem říkal, nesmím mu zapo- menout poděko- vat. ?

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

blom p ?! ! Jílový klon?! Fajn, vě- děl jsem, že použi- ješ gen- džucu! Jsi stejný jako Itači! Fakt myslíš, že na stejný trik skočím dvakrát?!

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

Od chvíle, kdy jsem se s Itačim střetl po- prvé, jsem trénoval levé oko, aby doká- zalo pro- hlédnout gendžucu šaringa- nu. Tento- krát je skuteč- ně po tobě! Jak ti chutná přímý kontakt s C4?! uch! MRK ZÍR

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/

26

http://www.floowie.com/cs/cti/naruto-40/