Poznávací zájezdy 2018 - Cestovní kancelář Erika Tourhttp://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

2018 Poznávací zájezdy 2018 Poznávací zájezdy S p l ň t e s i s v é s n y ! 28. sezóna KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM ZÁJEZDY S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU A S LÁZEŇSKÝMI PROCEDURAMI JEDNODENNÍ A ADVENTNÍ ZÁJEZDY EXOTICKÉ ZÁJEZDY EXOTICKÉ ZÁJEZDY 28. sezóna S p l ň t e s i s v é s n y !

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Povinné pojištění CK dle zákona č. 159/1999 Sb.: Všechny uvedené programy splňují ná- ležitosti pojištění zájezdu dle výše uvedeného zákona. Minimální počet účastníků zájezdu nutný pro jeho realizaci je stanoven následovně: autokarové zájezdy – 31 osob, letecké zájezdy 15 osob, pokud není výslovně uvedeno jinak. CK si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu při ne- dosažení minimálního počtu účastníků. Komplexní cestovní pojištění – Naše CK nabízí komplexní cestovní pojištění od České po- jišťovny. Základní informace o podmínkách a rozsahu pojištění a pojistného plnění najdete na straně 18 pobytové části katalogu, popřípadě v CK. Vymezení programu zájezdu a rozsahu služeb je uvedeno v popisu jednotlivých zájezdů. Tato specifikace je doplňkem cestovní smlouvy (přihlášky) uzavřené při objednávce (knihování) zájezdu. Vstupné do objektů, lanovky, lodě a trajekty na ostrovy u výletů a MHD nejsou zahrnuty v ceně zájezdů, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak. Předpokládaná výše vstupů do jednotlivých objektů a doporučené kapesné u jednotlivých zájezdů bude součástí odbavení zájezdů. Řádně si, prosíme, prostudujte podmínky CK. Doobsazení pokojů druhým cestovatelem: Individuálním klientům nabízíme možnost hledat doobsazení pokoje druhým cestovatelem a ušetřit tak náklady za příplatek na jednolůžkový pokoj. Stačí uvést tento požadavek na cestovní smlouvě při rezervaci zájezdu. Najdeme-li my nebo Vy dalšího individuálního klienta se stejným požadavkem, ubytujeme Vás společně a vrá- tíme zálohu na jednolůžkový pokoj. Doobsazovaní jednotlivci budou ubytováni ve dvou nebo třílůžkových pokojích – vždy osoby stejného pohlaví – podle toho, zda se sejde lichý nebo sudý počet účastníků. Nepodaří-li se doobsazení, musí být uhrazen příplatek na jednolůžkový pokoj. Doprava: Zájezdy jsou realizovány se zkušenými průvodci a používáme kvalitní dopravce. V případě malého obsazení, v zájmu realizace zájezdu, může být doprava zajištěna luxusními mikrobusy. Doplňující informace k dopravě – nástupní místa, svozy: Doprava je realizována autobusy či mikrobusy podle přihlášeného počtu účastníků. Při našich autokarových zájezdech nabízíme řadu odjezdových míst. Základní odjezdové trasy bez příplatku jsou: – do západní a jižní Evropy: Semily,Turnov (Jičín), Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Praha, Plzeň + další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 140 Kč, Jablonec nad Nisou 120 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Hradec Králové 200 Kč, Tanvald 100 Kč, Har- rachov 150 Kč, Rokytnice n. J. 150 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno 500 Kč, Olomouc 550 Kč, Ostrava 600 Kč – do východní Evropy: Semily, Jičín, Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy, Brno + další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou 100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Harrachov 150 Kč, Rokytnice n. J. 150 Kč, Mni- chovo Hradiště 120 Kč, Mladá Boleslav 150 Kč, Praha 280 Kč, Tanvald 100 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno 400 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč – do severní Evropy: Semily, Turnov, Jičín, (Harrachov), Praha, Teplice + další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou 100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Rokytnice n. Jiz. 150 Kč (Mnichovo Hradiště 120 Kč, Mladá Boleslav 150 Kč), Tanvald 100 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno 500 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč CK si vyhrazuje právo změnit ceny tarifů v případě změny ceny pohonných hmot o více jak 10%. Byly kalkulovány na základě cen pohonných hmot v době tisku katalogu. Minimální počet účastníků na realizaci svozu jsou 4, při vzdálenosti nad 100 km od Semil 6. V zájmu bezpečnosti a rentability si CK vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily, mikrobusy speciálními autobusy, popř. hromadnou dopravou. V případě, že jsou v jednom nástupním místě méně než 4 cestující, může cestovní kancelář toto odjezdové místo zrušit nebo změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravu (bus, metro, vlak) a bude klientovi navrácen případný příplatek na tzv. „svoz“. O neuskutečnění svozu bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním transferem a využitím nabídky CK. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku. Rezervace a smlouva o zájezdu (Přihláška) a) Osobně v cestovní kanceláří nebo u autorizovaného prodejce b) Přes internet - vytvořením on-line rezervace na webových stránkách www.erikatour.cz, popř. přímo stažením smlouvy o zájezdu z horní lišty c) dopisem, telefonicky nebo e-mailem na erika@erikatour.cz Vždy uveďte jméno, adresu, telefonický a mailový kontakt na vás, název a datum zájezdu, pří- padně požadavek cestovního pojištění. My vám obratem potvrdíme rezervaci, která platí 7 ka- lendářních dnů (není-li dohodnuto jinak), poslední 30 dnů před odjezdem je doba platnosti re- zervace po dohodě. Uzavření cestovní smlouvy je platné pouze s prokazatelným uhrazením zálohy. JAK SI ZLEVNIT ZÁJEZD S CK ERIKA TOUR ? SLEVY PRO SKUPINY: Ucelená skupina již od 8 do 19 osob 3% / osoba Objednáte-li zájezd pro 20 osob – členové skupiny mají 5% slevu a vy 50% pro 35 osob – členové skupiny 6% slevu, vy 100% pro 45 osob a více členové skupiny 6%, vy 1 osobu zdarma a další osoba 50% SLEVY PRO SENIORY A STUDENTY (seniorská sleva 55+) U každého zájezdu je vyčíslena sleva 55+ a stejná sleva platí i pro studenty. Označeny jsou . Nelze sčítat s ostatními slevami – vybírá se vždy nejvýhodnější sleva pro klienta ZÁJEZDY PRO KOLEKTIVY Některé zájezdy jsou dle našeho názoru obzvlášť vhodné pro kolektivy, ale pro kolektiv lze použít nebo upravit jakýkoli zájezd. Dovolená / zájezd na přání pro kolektivy bude zpracován individuálně jako forfaitová objednávka se zvláštní kalkulací. Jsme připraveni vyjít vstříc vašim požadavkům na trasu, rozsah služeb, dopravu, průvodce, termín i odjezdová místa. DŮLEŽITÉ INFORMACE Vážení přátelé, existuje mnoho způsobů, jak si užít volný čas. Cestování je jeden z nejvíce inspirujících způsobů, který vám přinese mnoho zážitků, rozšíří vaše obzory, dá vám možnost odpočívat a relaxovat... Pojeďte tedy s Erikou a inspirujte se naší novou nabídkou na rok 2018. Zveme vás do naší 28. sezóny.Naše zájezdy vás zavedou do tradičních i nových destinací a jejich poznání se vám snažíme zprostředkovat působením na všechny smysly. Budete ochutnávat, poslouchat, bavit se, samozřejmě poznávat a odpočívat. Mimo jiné jsme se rozhodli zdůraznit i ty zájezdy, kde vás čeká oblíbený a zasloužený relax.Těšíme se tedy na setkání s vámi na společných cestách. Kolektiv CK Erika tour VÝHODNÁ ZÁLOHA nově vám nabízíme možnost zvolit pro vás výhodný systém záloh, který vám umožní využít slevu na první chvíli s minimální zálohou: 1) 1.000 Kč při včasném přihlášení, nejpozději do 10. 1. 2018 2) Doplatek na 50% ceny zájezdu do 10. 2. 2018 3) Doplatek ne celkovou cenu zájezdu 30 dní (u leteckých zájezdů 40 dní) před odjezdem. Jednotlivé slevy nelze sčítat (kromě časové a věrnostní), započítává se výhodnější sleva pro klienta. SLEVA ZA VČASNÉ ZAKOUPENÍ 6% ze základní ceny zájezdu při složení zálohy do 10. 1. 2018 (u exotických zájezdů minimálně 9 měsíců před odjezdem) 4% ze základní ceny zájezdu při složení zálohy do 10. 2. 2018 (u exotickýxh zájezdů minimálně 8 měsíců před odjezdem) 3% ze základní ceny zájezdu při složení zálohy do 10. 3. 2018 (u exotických zájezdů minimálně 7 měsíců před odjezdem) Maximální výše slevy může dosáhnout 1.200 Kč u poznávacích zájezdů a 1.600 Kč u exotických zájezdů SLEVA PRO STÁLÉHO KLIENTA = VĚRNOSTNÍ SLEVA 1% ze základní ceny zájezdu za každý absolvovaný zájezd od r. 2014 z katalogu CK Erika tour. Maximální výše slev může dosáhnout 5ti %. Slevy lze sčítat se slevou za včasné zakoupení a celková výše kumu- lované slevy může maximálně dosáhnout 1.400 Kč. S+ S ERIKA TOUR Špidlenova 442, 513 01 Semily Tel.: 481 623 637 Mobil: 604 366 379 E-mail: erika@erikatour.cz www.erikatour.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

PŘEHLED ZÁJEZDŮ 2018 KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY Nizozemí Za krásou holandských květin s květinovým korzem 19. 04. – 23. 04. 2018 4 Francie Okouzlující Paříž 10. 05. – 14. 05. 2018 4 Voňavá Provence 10. 04. – 15. 02. 2018 4 Německo Bavorské poklady 05. 05. – 08. 05. 2018 5 Bodamské jezero s rozkvetlým rájem květin 07. 06. – 10. 06. 2018 5 Hvězdy Bavorska 06. 10. – 07. 10. 2018 5 Rakousko Poezie údolí Wachau s plavbou po Dunaji 13. 04. – 15. 04. 2018 6 Vídeň a okolí trochu jinak 18. 05. – 20. 05. 2018 6 Rakousko – Dachsteinské hity 26. 05. – 30. 05. 2018 6 Narcisové slavnosti v Rakousku 02. 06. – 03. 06. 2018 7 Rakousko – Neodolatelné Korutany 21. 06. – 25. 06. 2018 7 Šlágry Lechtalerských Alp 30. 08. – 03. 09. 2018 7 Báječné dny v Salcbursku 28. 08. – 02. 09. 2018 8 Skvosty Dolního Rakouska: Ötscher, Medvědí soutěska. 27. 09. – 30. 09. 2018 8 Za přírodním rájem Štýrských hor s kartou 06. 09. – 09. 09. 2018 9 Rakousko – pohádkový výlet do Vysokých Taur 15. 09. – 20. 09. 2018 9 Tyrolsko a svátek shánění stád 22. 09. – 24. 09. 2018 9 Švýcarsko Kouzlo švýcarských Alp – švýcarská nej... 26. 07. – 31. 07. 2018 10 Itálie Jezerní a horské perly Itálie a Švýcarska 17. 05. – 22. 05. 2018 10 Italské stálice – Benátky, Verona, Padova 04. 05. – 08. 05. 2018 10 Cinque Terre – nejromantičtější kout Itálie 03. 05. – 08. 05. 2018 11 Toulky v Dolomitech 20. 06. – 25. 06. 2018 11 Babí léto u Gardského jezera 11. 09. – 16. 09. 2018 12 Slovinsko Malebné jarní Toskánsko 04. 04. – 08. 04. 2018 12 Slovinské termály Dobrna a víno 29. 03. – 02. 04. 2018 12 26. 09. – 30. 09. 2018 12 Slovinsko – jezera, hory, moře 24. 05. – 29. 05. 2018 13 Kouzlo slovinsko-italského přímoří 25. 09. – 30. 09. 2018 13 07. 11. – 12. 11. 2018 13 Moravské Toplice – mimořádné lázně s černou vodou 16. 05. – 20. 05. 2018 14 Maďarsko Elegantní Budapešť a termální lázně 30. 03. – 02. 04. 2018 14 25. 10. – 28. 10. 2018 14 Balaton a termální lázně 01. 06. – 06. 06. 2018 14 Relaxace v termálních lázních Bük 26. 10. – 28. 10. 2018 15 Pohodové jižní Maďarsko – Harkány 23. 03. – 28. 03. 2018 15 Polsko Klenoty Polska – Krakov a Vratislav... 30. 03. – 02. 04. 2018 15 11. 10. – 14. 10. 2018 15 Tajemná minulost a krásy Dolního Slezska 19. 10. – 21. 10. 2018 16 ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU Kouzelná jižní Morava s návštěvou Rakouska 09. 05. – 14. 05. 2018 16 To nejkrásnější z jižních Čech 19. 06. – 24. 06. 2018 17 Malebné Beskydy – po Valašských chodníčcích 28. 07. – 01. 08. 2018 17 Šumava a Bavorský les 04. 09. – 09. 09. 2018 17 Tajemství Orlických a Stolových hor 17. 09. – 22. 09. 2018 18 Pohádková krása Česko – saského Švýcarska 23. 09. – 28. 09. 2018 18 Národní park Pieniny ze slov. i polské strany a Krakov 26. 07. – 31. 07. 2018 19 Perly Tater a severního Slovenska 17. 08. – 24. 08. 2018 19 Pobyt v Retro hotelu Morava 17. 08. – 24. 08. 2018 19 POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM Itálie Itálie – Neapol, Pompeje, Capri. Řím 08. 06. – 17. 06. 2018 20 Elba – perla toskánských ostrovů 08. 06. – 15. 06. 2018 20 Španělsko Španělské slavnosti fallas 15. 03. – 23. 03. 2018 21 Černá Hora Půvaby Černé Hory 25. 05. – 03. 06. 2018 21 Chorvatsko Chorvatské skvosty 07. 09. – 16. 09. 2018 22 POZNÁVACÍ OKRUHY Skandinávie Za půlnočním sluncem přes Lofoty a Vesterály 29. 06. – 12. 07. 2018 23 Skutečné perly Norska 28. 08. – 05. 09. 2018 24 Island Island 55+ 19. 04. – 22. 04. 2018 25 27. 04. – 01. 05. 2018 25 27. 09. – 01. 10. 2018 25 05. 10. – 08. 10. 2018 25 Islandská mozaika 23. 07. – 03. 08. 2018 25 06. 08. – 17. 08. 2018 25 Pobaltí Velká cesta Pobaltím 16. 08. – 26. 08. 2018 26 Velká Británie Velká cesta Skotskem 02. 08. – 13. 08. 2018 27 Irsko Irsko – země keltských tradic 14. 07. – 25. 07. 2018 28 Španělsko a Portugalsko Poklady Španělka a Portugalska 05. 10. – 19. 10. 2018 29 Karneval na Madeiře 05. 02 – 16. 02. 2018 29 Madeira – květinový ostrov 18. 04. – 29. 04. 2018 30 Albánie Albánie – balkánský drahokam 20. 10. – 31. 10. 2018 31 Polsko a Ukrajina Cestou polských králů 02. 10. – 07. 10. 2018 31 Polsko – ukrajinská mozaika 08. 09. – 15. 09. 2018 32 EXOTICKÉ ZÁJEZDY Jižní a jihovýchodní Asie Srí Lanka – zelený ráj 15. 02. – 28. 02. 2018 33 17. 11. – 30. 11. 2018 33 15. 02. – 28. 02. 2019 33 Indie – od Dillí po Keralu 17. 11. – 08. 12. 2018 34 Nezapomenutelný Nepál 23. 10. – 31. 10. 2018 34 28. 04. – 06. 05. 2019 34 Thajsko – země úsměvů 14. 03. – 29. 03. 2018 35 30. 03. – 14. 04. 2018 35 19. 11. – 04. 12. 2018 35 Vietnam od severu k jihu 01. 11. – 15. 11. 2018 35 Poklady Vietnamu a Kambodže 01. 11. – 17. 11. 2018 36 25. 02. – 12. 03. 2019 36 Kouzlo Číny a Tibetu 20. 10. – 04. 11. 2018 36 To nejlepší z Číny 04. 04. – 16. 04. 2018 37 13. 10. – 25. 10. 2018 37 04. 04. – 16. 04. 2019 37 Romantický okruh Malajsií 10. 04. – 26. 04. 2018 37 16. 11. – 02. 12. 2018 37 04. 04. – 20. 04. 2019 37 Afrika To nejlepší z jižní Afriky 15. 02. – 28. 02. 2018 38 03. 11. – 16. 11. 2018 38 15. 02. – 28. 02. 2019 38 Fascinující Namibie 06. 04. – 18. 04. 2018 39 14. 10. – 26.10. 2018 39 06. 04. – 18. 04. 2019 39 To nejlepší z Tanzánie a Zanzibar 19. 11. – 02. 12. 2018 39 01. 03. – 14. 03. 2019 39 Madagaskar – Galapágy afrického kontinentu 11. 04. – 27. 04. 2018 40 16. 10. – 01. 11. 2018 40 11. 04. – 27. 04. 2019 40 Klenoty Maroka 10. 10. – 26. 10. 2018 40 14. 05. – 30. 05. 2019 40 Střední Východ Hrdá Arménie 20. 09. – 30. 09. 2018 40 To nejlepší z Jordánska 04. 04. – 14. 04. 2018 41 22. 10. – 01. 11. 2018 41 04. 04. – 14. 04. 2019 41 Izrael a Jordánsko – starověké klenoty 22. 10. – 31. 10. 2018 41 16. 03. – 25. 03. 2019 41 Tajemný Irán 23. 09. – 04. 10. 2018 42 Karibik Jamajka – perla Karibiku 01. 11. – 13. 11. 2018 42 Napříč Kubou 16. 10. – 30. 10. 2018 43 Severní Amerika Perly západu USA 01. 10. – 13. 10. 2018 43 Národními parky západní Kanady 03. 09. – 14. 09. 2018 43 Střední a Jižní Amerika Mexiko – země tajuplných pyramid 02. 03. – 14. 03. 2018 44 20. 11. – 02. 12. 2018 44 02. 02. – 14. 02. 2019 44 Úžasná Kostarika 11. 03. – 25. 03. 2018 44 02. 11. – 16. 11. 2018 44 11. 03. – 25. 03. 2019 44 Peru – říše Inků 01. 03. – 14. 03. 2018 45 19. 11. – 02. 12. 2018 45 01. 03. – 14. 03. 2019 45 Uzávěrka katalogu proběhla k 10. 11. 2017 a k tomuto datu byly použity i měnové kurzy.

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1003 10. 04. – 15. 04. 2018 8.790 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1002 10. 05. – 14. 05. 2018 5.790 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1001 19. 04. – 23. 04. 2018 6.890 Kč ZA KRÁSOU HOLANDSKÝCH KVĚTIN S NÁVŠTĚVOU KVĚTINOVÉHO KORZA Holandsko je země větrných mlýnů, grachtů, polderů, tuli- pánů, dřeváků a krav, ale také elektroniky firmy Philips a fan- tastických vodních staveb. My budeme mít možnost shléd- nout od všeho trochu, ale jaro je přece jen zasvěceno květinám, především tulipánům. Jeden z nejoblíbenějších zájezdů naší nabídky. Program: 1. den: Odjezd v podvečerních hodinách. Cesta přes noc. 2. den: Květinová burza v Alsmeeru. Alkmaar – proslulý sýrový trh. Návštěva sýrové farmy Alida Hoeve – možnost ochutnávky a nákupu sýrů. Ubytování v oblasti Den Helderu. 3. den: Noordvijk – květinové korso – desítky alegoric- kých vozů z květin. Amsterodam – prohlídka města, mož- nost projížďky po grachtech, nocleh. 4. den: Kouzelná rybářská vesnička Volendam. Zaanse Schans – živý skanzen s větrnými mlýny a ukázkami výroby sýrů, dřeváků a delftské keramiky. Nejkrásnější jarní park Evropy Keukenhof – miliony kvetoucích cibulovin – tulipánů, hyacintů, narcisů, ale i dalších květin. Oblast květinových polí. Haag – možnost navštívit park Madurodam – Holand- sko v malém. Rotterdam – okružní jízda, moderní architek- tura, Euromast. Noční přejezd. 5. den: Příjezd v dopoledních hodinách. Služby: 2x nocleh v hotelu 3* ve dvoulůžkových pokojích s vlastním přísl. se snídaní, doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) Fakultativně: 2x večeře: 980 Kč Příplatek na jednolůžkový pokoj 1.400 Kč OKOUZLUJÍCÍ PAŘÍŽ (s návštěvou zámku Fontainebleau) NÁVŠTĚVA PAŘÍŽSKÝCH SKVOSTŮ! Paříž – perla mezi velkoměsty, kráska na Seině, město, které má stále svůj šarm, je už po léta oblíbeným cílem našich tu- ristů. Navštivte s námi metropoli s mnohými významnými historickými památkami, s desítkami muzeí a divadel, město, které se nesmazatelně zapsalo nejen do světových dějin umění, kabaretů, ale i do politiky. Program: 1. den: Odjezd odpoledne, noční přejezd do Paříže. 2. den: Paříž – okružní jízda městem a návštěva Eiffelovy věže, Trocadéra, Arc de Triomphe, Champs Élyseés, In- valides, Concorde, Plase Vendome, La Madelaine – od- jezd na ubytování. 3. den: Zámek Fontainebleau – prohlídka jednoho z nej- krásnějších zámků Francie, který byl nejoblíbenějším zám- kem Napoleona. Odjezd do Versailles – prohlídka světo- známého zámku a zahrad, návrat na nocleh. 4. den: Návštěva moderní čtvrti La Défense. Prohlídka Louvru, popř. Orsay, Palais Royal, Les Halles, středisko Georges Pompidou, Hotel de Ville, Notre Dame, Latinská čtvrť, návštěva Montmártru se Sacré-Coeur, večer na roz- loučenou s Paříží projížďka lodí po Seině, odjezd. 5. den: Přejezd SRN, příjezd v poledních hodinách. Služby: 2x nocleh se snídaní v hotelu ve Velké Paříži – dvoulůžkové pokoje s vlast. soc. zařízením, doprava – klim. bus, průvodce, povinné poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné metrem, loď, poplatek za vjezd do Paříže cca 5 EUR/os.,1/1 –1.100 Kč Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) Příplatky u průvodce: večeře: jedna večeře cca 17 EUR VOŇAVÁ PROVENCE FANTASTICKÉ SCENÉRIE, STAROBYLÁ ATMOSFÉRA,VŮNĚ LEVANDULE, LAHODNÁ CHUŤ VÍNA Francouzská Provence – to je nezapomenutelný zážitek. Toulat se krajem malířů, které Provence lákala právě svým jasem, krásou, vůní, barevností i tradicemi, a stát v úžasu před takovými historickými památkami lidského umu jako jsou Pont du Gard, římské památky v Orange,Arles, Papež- ský palác v Avignonu..., to vám umožní právě tento zájezd. Je-li tento program doplněn ještě krásami Azurového po- břeží, skýtá dokonalý pohled na tuto kouzelnou a proslave- nou část Francie. Program: 1. den: Odjezd v poledních hodinách, průjezd SRN, cesta přes noc. 2. den: Ráno prohlídka Orange – dvou velkolepých řím- ských památek: divadla a vítězného oblouku. Avignon – jedno z nejvíce fascínujících měst jižní Francie – masivní hradby, mohutný Papežský palác, Pont St-Bénezet, kate- drála. Odjezd na nocleh. 3. den: Pont du Gard – největší a nejzachovalejší římský akvadukt – jeden z divů antického světa. Camargue – oso- bité území delty řeky Rhony s ojedinělou flórou i faunou – plameňáci, bílí koně, černí býci, soliska – možnost projížďky lodí, event. na koních. Aigues Mortes – jedinečně zachovalé opevněné město postavené během křížových výprav, které byly odsud vypravovány, přejezd do St. Maries de la Mer – kouzelné městečko, kde podle legendy Marie Jakobova, Marie Salome a Sára zázračně přistály a začaly místní oby- vatele obracet na víru. V místním poutním kostele najdete kapli Sv. Sáry, patronky cikánů. Nocleh. 4. den: Arles – město provensálských tradic a kultury, které se snoubí s římskými památkami – duch města při- tahoval Picassa, Van Gogha..., amfiteátr, římské divadlo a lázně, katedrála St. Trophime, Goghova nemocnice, ka- várna, kde sedával a kde si budete moci dát kávu nebo sklenku vína. Le Baux – starobylé městečko se zříceninami středověké citadely shlíží ze svého skalního ostrohu na Pe- kelné údolí. Ve středověku proslulo jako nejznámější "dvůr lásky". Procházka městem vás mávnutím proutku vrátí do jiného světa. Aix en Provence – město "tisíce kašen" – další starobylé město s množstvím památek, rodiště Paula Cé- zána. Nocleh. 5. den: Cassis – malebný rybářský přístav, odkud budete mít možnost absolvovat projížďku lodí na 3 zátoky calanques – tedy kolem fjordovitého pobřeží, popř. se kolem tohoto ma- lebného pobřeží projít. Budete mít možnost ochutnávky vy- hlášených jedinečných bílých vínAOC Cassis a určitě budete mít čas ochutnat některou ze specialit francouzské kuchyně. Odjezd. 6. den: Příjezd v odpoledních hodinách. Služby: 3x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., doprava – klim. bus, průvodce, povinné poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy, ochutnávky, jednolůžkový pokoj 1.980 Kč, 3x snídaně 500 Kč Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) Příplatky u průvodce: večeře NIZOZEMÍ ● FRANCIE KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY www.erikatour.cz 4 K KR RÁ ÁT TK KÉ É P PO OZ ZN NÁ ÁV VA AC CÍ Í Z ZÁ ÁJ JE EZ ZD DY Y S+ S S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1004 05. 05. – 08. 05. 2018 4.890 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1005 07. 06. – 10. 06. 2018 5.590 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1006 06. 10. – 07. 10. 2018 3.340 Kč NĚMECKO 5 www.erikatour.cz KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY BAVORSKÉ POKLADY BERCHTESGADEN, KÖNIGSEE, ORLÍ HNÍZDO, HERRENCHIEMSEE... Berchtesgadenský národní park a jeho okolí patří k nejkrás- nějším alpským krajinám. Najdete zde nejen kouzelné vý- hledy, malebná lázeňská městečka, krásné hotýlky, ale i řadu historických skvostů. Velkým zážitkem je návštěva ostrovů v Chiemsee. Zájezd je doplněn v úvodu neméně krásnou krajinou okolí jezera Wolfgangsee s nezapomenutelným vláčkem – zubačkou na Schafberg. Program: 1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách ze Semil přes Prahu a Dolní Dvořiště do Rakouska. 2. den: Příjezd k jezeru Wolfgangsee. Zde si budete moci vyjet zubačkou na horu Schafberg s nádhernými výhledy, prohlédnout si starobylé romantické městečko St. Wolfgang se slavným kostelem s vyřezávaným oltářem a malebnými uličkami, popřípadě se projet po jezeře třeba do střediska St. Gilgen. Odjezd na nocleh. 3. den: Přírodní park Berchtesgaden – vyjedeme auto- busem na Kehlstein po světoznámé horské silnici s 26% stoupáním a poté výtahem na vyhlídku do výšky 1.834 m n m – na vrcholu stojí kamenná chata – „Orlí hnízdo“ (Hitlerova čajovna) s nádhernými výhledy a potom přejedeme k sma- ragdově zbarvenému Královskému jezeru – Königsee s možností lodní projížďky k malebnému kostelíku sv. Bar- toloměje. Popř. budete mít možnost navštívit vyhlášený Solný důl v Berchtesgadenu nebo v podvečer budete re- laxovat v slaných lázních Watzmann Therme. Návrat na ubytování. 4. den: Ráno se vydáme na návštěvu jezera Chiemsee, které je obklopeno nádhernou horskou scenérií. Lodí doje- deme na Herrenchiemsee, Ludvíkův ostrov, kde se nachází jeden z jeho slavných zámků, který měl být vybudován jako replika Versailles. Jeho návštěva patří k velkým zážitkům po- dobně jako vedlejší ostrov Frauen Insel (Ženský ostrov) s řadou uměleckých skvostů a bezpočtem rybářských used- lostís mimořádnouatmosférou.Užijemesibáječnoupohodu těchto ostrovů a vrátíme se do Prienu. Krátká zastávka v Al- töttingu – nejvýznamnějším poutním místě Německa s po- hádkovým historickým centrem včetně kouzelné poutní ma- riánské kaple. Odjezd, příjezd v pozdních nočních hodinách. Služby: 2x nocleh se snídaní – dvoulůžkové pokoje – 3* hotel, doprava, průvodce, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, lodě, místní taxu Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) BODAMSKÉ JEZERO S ROZKVETLÝM RÁJEM KVĚTIN OSTROV MAINAU A DALŠÍ PERLY BODAMSKÉHO JEZERA Ostrov Mainau je klenotem Bodamského jezera. Jeho krásné zahrady mají v každém ročním období co nabídnout a pro- cházka jejich zákoutími patří k vrcholným zážitkům. Samoz- řejmě, že jaro je zde nejkrásnější. Také ostatní místa vás uchvátí svou atmosférou a krásným přírodním okolím. Program: 1. den: Odjezd po půlnoci, ráno příjezd k Bodamskému jezeru – tzv. „Švábskému moři“ a prohlídka květinového os- trova Mainau, který je proslulý svou krásou a vůní a působí jako by připlul ze středozemí. Možnost navštívení i Motýlího domu. Poté odjezd na prohlídku Kostnice, její historické části, včetně památek na Mistra Jana Husa – místa soudu i upálení. Nocleh. 2. den: Meersburg, jehož půvabně sešlý zámek a řada hrázděných domů působí, jako pohádkové město – pro- hlídka. Friedrichshafen, město je neodmyslitelně spjato s postavou hraběte Ferdinanda von Zeppelina, který zde vy- ráběl i vypouštěl své vzducholodě – návštěva jeho musea s jeho hlavní atrakcí vzducholodí Hindenburg. Lindau – os- trovní město, které pro množství svých historických staveb bylo vyhlášeno památkovou zónou – prohlídka. Nocleh. 3. den: Dnes absolvujeme příjemnou romantickou pro- jížďku po jezeře a poznáme krásné panorama části pobřeží. Poté vyjedeme lanovkou na Pfänder (1.064 m), (možnost kombinovaného lístku Berg and See) odkud se nabízí krásný výhled na jezero, možnost procházky např. sestup do atrak- tivní vesnice Fluh. Prohlédneme si rakouské pobřežní město Bregenz, především jeho Altstadt. Odjezd do ČR. 4. den: Příjezd v časných ranních hodinách. Služby: 2x nocleh se snídaní – hotel / penzion, doprava – klim. bus, průvodce, povin. pojištění CK Cena nezahrnuje: vstupy, jízdenky, lodě, místní taxa Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj 1.100 Kč HVĚZDY BAVORSKA S PLAVBAMI PO DUNAJI Bavorsko je kouzelnou zemí, kde na každém kroku najdete něco kouzelného, malebného, zajímavého. I v tomto zájezdu poznátenádhernáhistorickámístaRegensburg,Weltenburg, Pasov, krásnou přírodu Dunajské průrvy či fantastické lázně Bad Füssing. Program: 1. den: Odjezd v časných ranních hodinách. Zahájíme prohlídkou Regensburgu – prvního hlavního města Bavor- ska. Více než 2000 let historie a kultury se zrcadlí v gotickém chrámu sv. Petra, v Kamenném mostu a v dobře zachova- ném historickém Starém městě. Z Kelheimu budete moci absolvovat romantickou plavbu proti proudu Dunaje dunaj- skou soutěskou mezi místy stometrovými skalními masivy. Dunajská průrva Weltenburg je jedna z nejkrásnějších říč- ních krajin v Evropě, tzv. Grand Canyon východního Bavor- ska. Stejnojmenné benediktinské opatství patří k vrcholným dílům bavorského baroka a po jeho návštěvě budete moci ochutnat lahodné chlazené weltenburské pivo, jedno z nej- starších bavorských piv. Místní pivovar je nejstarší klášterní pivovar na světě. Altötting – nejvýznamnější poutní místo Německa. Odjezd na nocleh. 2. den: Odjezd do oblasti zvlněných kopců s mírným kli- matem, malebnou krajinou a termálními lázněmi, z nichž největší a nejslavnější jsou Bad Füssing. Z podzemí z hloubky 1.000 m zde tryská léčivá voda 58°C teplá, která je základem těchto lázní. Je zde 44 termálních bazénů ve 3 areálech včetně saunového a zážitkového světa (Therme I, Europa Therme, Johannesbad a Saunahof). Koupání v jed- nom ze čtyř rozlehlých areálů (cca 3–4 hod.) Poté prohlídka historické části města na soutoku tří řek Passau s Domem Sankt Stephan s největšími varhanami na světě, možnost okružní plavby křišťálovou lodí s nádhernými Swarovskeho křišťály. Odjezd zpět, příjezd v nočních hodinách. Služby: 1x nocleh – dvoulůžkové pokoje, 1x snídaně, doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: vstupy, plavby Fakultativně: jednolůžkový pokoj – přípl . 450 Kč S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1008 18. 05. – 20. 05. 2018 4.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1007 13. 04. – 15. 04. 2018 4.990 Kč RAKOUSKO KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY www.erikatour.cz 6 POEZIE ÚDOLÍ WACHAU S PLAVBOU PO DUNAJI PERLY UNESCO DOLNÍHO RAKOUSKA – ZEMĚ KULTURNÍCH POKLADŮ A MALEBNÉ PŘÍRODY Romantické dunajské údolí Wachau je báječným jarním cílem. Rozkvetlé sady, zelenající se vinice, spousty roman- tických hradů a klášterů a výborné víno. Nádherné kláštery, hrady, zámky a starobylé vesničky ležící na břehu Dunaje s pozadím vlnících se vinic – to jsou krásné obrazy, které budete pozorovat jak ze břehu Dunaje, tak z paluby lodi. Program: 1. den: Odjezd časně ráno do Rakouska. Nejprve si zaje- deme do údolí Kamptal a navštívíme romantický renesanční zámek Rosenburg tyčící se na skále nad tímto údolím, kde je možno nejen navštívit historickou expozici, ale také shléd- nout místní specialitu – dravé ptáky. Poté nás čeká pohlazení po duši a také i inspirace – Kittenberské zahrady – jedny z nejkrásnějších rakouských ukázkových zahrad, které si je- jich majitelé hýčkají již 25 let. Najdete zde růžovou zahradu, alpskou zahradu, zahradu leknínů, venkovskou selskou za- hradu z Waldfiertlu, zahradu smyslů, zahradu pokušení, za- hradu Feng Shui, zahradu ohně i vodní zahradu i mnoho dalších. Samozřejmě vás čeká i řada jarních aranží. Odjezd na nocleh. 2. den: Dnes vás čeká nejkrásnější část údolí Wachau (UNESCO). Klášter Melk (UNESCO) – nejvelkolepější ba- rokní klášter v Rakousku – knihovna, chrám sv. Petra a Pavla, císařské komnaty, zahrada, městečko Melk. Ro- mantická plavba lodí po Dunaji, kdy se budete kochat nád- hernými výhledy na terasovité břehy pokryté vinicemi, sta- robylými vesničkami, hrady a kláštery. Malebné historické město Dürenstein – nejfotografovanější místo celého Wa- chau – vinařské uličky, krásná modrobílá barokní věž, zří- cenina Burgruin z 11. stol., v níž byl vězněn anglický král Ri- chard – krátká procházka městečkem. Navštívíme jedno ze zdejších vyhlášených vinařství, kde budete moci ochutnat místní lahodné víno. 3. den: Nejprve si prohlédnete kouzelné historické měs- tečko Krems – především jeho centrum s řadou historických pokladů, v malebných uličkách s hrbolatým kamenným dláž- děním najdete jeden vinný šenk vedle druhého. Grafenegg – nejslavnější příklad rakouského romantického historicismu – romantický zámek se směsicí stylů anglické neogotiky 19. stol. a stavebních stylů 17. stol a čeká vás i překvapení – historický zámek vedle futuristické otevřené scény v mí- stním krajinářském parku. Odjezd zpět do ČR. Příjezd do Prahy do 24:00. Služby: 2x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. – hotel / penzion 3*, 2x snídaně, doprava – klim. bus, průvodce, povin. pojištění CK Cena nezahrnuje: vstupy, jednolůžkový pokoj – příplatek 800 Kč Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) VÍDEŇ A OKOLÍ TROCHU JINAK ZA ATMOSFÉROU CÍSAŘSKÉ METROPOLE A PŘÍBĚHY HABSBURKŮ V tomto zájezdu navštívíte místa, která doplňují obrázek Vídně jako císařského města a ze kterých stále ještě dýchá noblesa císařské metropole a jejího okolí. Program: 1. den: Odjezd velmi časně ráno. Přejezd do Vídně, ná- vštěva Hofburgu – možnost prohlídky interiérů – např. ex- pozice císařovny Sisi. Samozřejmě se projdete i centrem Vídně: dóm sv. Štěpána, Korutanská třída, Příkopy, Kapu- cínská kaple – císařská hrobka a budete si moci dát slavnou vídeňskou kávu. Metrem dojedeme na Schönbrunn – bý- valá letní rezidence Habsburků, impozantní barokní komplex J. B. Fischera z Erlachu – možnost návštěvy, procházka skvostným parkem s Gloriettou. Nocleh. 2. den: Hinterbrühl – největší podzemní jezero v Evropě – plavba lodí. Návštěva starobylého kláštera Heiligenkreuz – jedné z nejkrásnějších ukázek románsko-gotické architek- tury v Rakousku, zastávka v Mayerlingu – dějišti jedné z nej- větších tragédií habsburského rodu – sebevraždy korunního prince Rudolfa. Prohlídka půvabných biedermeierovských lázní Baden – nejelegantnějšího lázeňského střediska celé habsburské říše, návštěva kouzelného Doblhoff Parku s Ro- sariem, kde roste na 25.000 růží v 600 druzích, historického centra i Kurparku. Na závěr dne návštěva městečka a stej- nojmenné císařské rezidence Laxenburg s rozsáhlým zá- meckým parkem se spoustou atraktivit – procházka parkem s vodním hradem Franzensburg, který byl vybudován na umělém ostrově, kde strávil líbánky císař Franz Josef I. s cí- sařovnou Sisi a kde se narodil jejich jediný syn Rudolf. Návrat na nocleh. 3. den: Císařský zámek Hof – klenot barokní architektury, největší venkovské sídlo Habsburků s největším komplexem barokních terasovitých zahrad (7) v Rakousku. Možnost ná- vštěvy výstavy k 300. jubileu Marie Terezie. Na závěr dne koupání v termálních lázních Laa an der Thaya (cca 2 ho- diny) – moderním lázeňském komplexu s termálními pra- meny, hrou světel a hudbou. Odjezd, příjezd pozdě v noci. Služby: 2x nocleh v oblasti Vídně, 2x snídaně – dvoulůž. pokoje, doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: vstupy, městská doprava ve Vídni (metro), jednolůžkový pokoj 980 Kč Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) RAKOUSKO – DACHSTEINSKÉ HITY LUXUSNÍ POBYT VE FASCINUJÍCÍ ALPSKÉ PŘÍRODĚ Kouzlo rozkvetlých alpských luk s nádhernými výhledy na alpské velikány, blankytných jezer, v kterých se tyto štíty zrcadlí a klid a pohoda všude kolem. Tento zájezd přináší neskutečné zážitky a pohodu. Ubytováni budete v příjemném komplexu Hotel Erlebniswelt Moser ***superior a Stocker**** s bazénem a wellnessem, kde si vás budou hýčkat. Hotel je krásně položen v Schlad- mingu – Rohrmoos v nadmořské výšce 1.050 m. V ceně je Schladming – Dachstein Sommercard – tedy všechny la- novky, bazény, místní doprava... Program: 1. den: Odjezd ve 23:45. 2. den: Dopoledne příjezd do Štýrska – oblast Dach- steinu. Nejprve vyjedeme lanovkou naPlanai (1.906 m n.m.) a zde absolvujeme krátkou procházku s nádhernými výhledy do alpské přírody. Odpoledne přejedeme do Schladmingu – Rohrmoosu, v hotelu si při kávě a výborném zákusku vy- chutnáme kouzelnou vyhlídku a poté absolvujeme prohlídku tohoto alpského střediska (krátká procházka). Uvítací ve- čeře, nocleh. 3. den: Dnes nás čeká nádherné údolí Untertal – poje- deme cestou vodních mlýnů do "Světa Divoké vody" – soutěska a vodopád Riesachwasserfall, což je největší vodopád ve Štýrsku – visuté mosty přes soutěsku, jištěné žebříky a železné schody až k salaši Gfölleralm a jezeru Riesachsee (možnost nenáročnější trasy – zkrácení). Od- poledne přejezd k jezeru Bodensee – lehká procházka kolem jezera k vodopádům Schleierwassefall a možnost posezení v restauraci na břehu jezera. Návrat na nocleh. 4. den: Dnes vás čeká "alpský den". Projdete se v krásné alpské přírodě – podél svahů Rittisbergu – cesta spojuje alp- ské salaše, které jsou obhospodařované a skýtají možnosti občerstvení (pohodlná cesta). V jedné z nich si vychutnáte lehký oběd s typickou alpskou zábavou. Místním busem pře- jedeme k základní stanici lanovky a absolvujeme výjezd ka- binovou lanovkou Dachstein Gletscherbahn do výšky 2.694 m. Nedaleko horní stanice lanovky můžete vyjít na skleněnou vyhlídkovou terasu na vysoké skále "Sky Walk" (= nebeský krok do prostoru), kde se před vámi otevře krásné panorama se stovkami horských vrcholů, jezer a zelených pastvin, můžete navštívit Ice palác (10 EUR) – podzemní ledové království s nádhernou výzdobou, nebo se projít po 100 m dlouhém visutém lanovém mostě (opět mimořádné výhledy) a vykročit po Schodech do prázdna. Večer vás čeká báječná rytířská večeře v krásném prostředí stylové restaurace Knappenalmu, která se nachází ve skalním podzemí hotelu, projdete kní tunelem, který připomíná místní S+ S S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1010 02. 06. – 03. 06. 2018 3.350 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1009 26. 05. – 30. 05. 2018 9.740 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1011 21. 06. – 25. 06. 2018 9.280 Kč RAKOUSKO 7 www.erikatour.cz KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY důlní štoly a přes vodopád a malé jezírko přejdete po můstku. Nocleh. 5. den: Krátká prohlídka Schladmingu. Poté vyjedeme la- novkou Schladminger Tauern Cable k Hauser Kaibling, kde se opět pokocháme výhledy a budeme moci absolvovat krát- kou procházku. Odjezd do ČR, návrat do 24. hodiny. CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst. Služby: 3x nocleh v dvoulůžkových pokojích s vl. příslušenstvím v hotelu 3 superior / 4*, 3x snídaně – bufet, 1x uvítací večeře, 1x večeře se salátovým bufetem, 1x rytířská v Knappenalm, 1x odpolední káva a koláč, lehká svačinka (oběd) na salaši, Schladming – Dachstein Sommer Card = využívání lanovek, bazénů, místní dopravy, doprava – klimat. bus, průvodce, povin. poj. CK. V ceně není: příplatek na jednolůžkový pokoj 1.600 Kč, pobytová taxa 1,5 EUR / os. / den Seniorská sleva 55+: 300 (nesčítá se s jinými slevami) NARCISOVÉ SLAVNOSTI V RAKOUSKU S NÁVŠTĚVOU CÍSAŘSKÉHO BAD ISCHLU Kouzlo rozkvetlých a voňavých narcisových alpských luk do- plněné nádhernými horskými scenériemi, květinové slav- nosti, kterých se účastní celý kraj, děti v krojích, které vás na každém kroku podarují kytičkou narcisů, a bohatý pro- gram, během kterého uvidíte nádherné květinové korzo – květinové sochy na automobilech i na lodích vám nabízí tento zájezd. Letos spojíme toto atraktivní korzo s návštěvou císařského Bad Ischlu. Program: 1. den: Odjezd časně ráno ve směru Praha, České Budě- jovice a dále do Rakouska. Bad Ischl – nejslavnější ra- kouské lázně, bývalé císařské město, projedeme si park v srdci Bad Ischlu s romantickými altánky a se sítí cestiček určených k procházkám, budeme moci navštívit Císařskou vilu. Budete si také moci vyjet lanovkou Katrinbahn přímo pod vrchol Katrin (1.544 m. n. m.). Odpoledne si budete moci pobýt v termálních solných lázních, kde se léčil např. i Strauss, Lehár, Bruckner a Brahms. příp. navštívíte Stadt- museum v bývalém hotelu Austria, kde se zasnoubil císař František Josef s Alžbětou, nebo Lehárovu vilu. Nebo se můžete jen tak toulat Bad Ischlem a zastavit se na kávičku v dvorní habsburské cukrárně, kam chodila mlsat i Sisi. Od- jezd na nocleh. 2. den: Ráno si nejprve prohlédneme krásně položené městečko BadAussee a potom se zde už plně zapojíme do oslav největšího květinového svátku v Rakousku – budeme obdivovat „narcisové sochy“ v průvodu alegorických vozů. Přemístění na vodní korzo k jezeruAltaussee, kde shléd- neme alegorické čluny. Odjezd, návrat do Prahy před půl- nocí. Služby: 1x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. hotel / penzion, snídaně, doprava – klim. bus, průvodce, povin. pojištění CK Cena nezahrnuje: vstupy, lázeň. taxu, placené silnice, jednolůžkový pokoj – příplatek 450 Kč večeře – možno objednat dle aktuální nabídky před odjezdem – platba u průvodce RAKOUSKO – NEODOLATELNÉ KORUTANY V CENĚ ZÁJEZDU KORUTANSKÁ KARTA, DÍKY NÍŽ JSOU PRO VÁS VŠECHNY LANOVKY A VSTUPY JIŽ V CENĚ ZÁJEZDU. Nejkrásnější sny o dovolené mají většinou jeden směr – na jih. Za sluncem. Na vrcholky, které jsou mu nejblíže. K vodě, která mu leží u nohou... Do Korutan, kde má život vůni jižních zemí. Jen několik údajů: 1270 průzračných jezer, kde teplota do- sahuje až 27°C (jezero Wörthersee), až 26°C (Ossiacher See), 2 národní parky – Vysoké Taury a Pohoří Nockberge, 35 chráněných krajinných oblastí... spousty lanovek, pamá- tek a dalších atrakcí. Luxusní ubytování u jezera Ossiacher- see. Program: 1. den: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd. 2. den: Ráno zahájíme prohlídkou městečka Gmünd – jeho historické části a automobilového muzea Porsche. Poté odjezd k dolní stanici lanovky na Goldeck (2.142 m) – výjezd lanovkou na vrchol s nádhernými vyhlídkami. Dále nás čeká výjezd na vrchol Gerlitzen (1.909 m) v srdci Ko- rutan. Panoramatickou kabinovou lanovkou Lanzelbahn a sedačkou Gipfelbahn vyjedete na vrchol, odkud se vám otevře unikátní výhled (jeden z nejkrásnějších v Korutanech) z výšky téměř 2000 m na fantastickou krajinu jezer – Faa- kersee, Wörthersee, Villach a panorama Karavanek i Jul- ských Alp. Odjezd na nocleh. 3. den: Po snídani vyrazíme na vyhlídkovou silnici Villa- cher Alpen Strasse, která nás vyveze až do výšky 1.733 m a budeme se moci kochat panoramatickými výhledy – mož- nost procházky. Poté pojedeme lanovkou Bergbahnen Drei- ländereck, vyjedeme na toto unikátní místo, kde se setkávají tři země, jazyky i kultury. Z výšky 1.500 m se nám bude roz- prostírat nádherný výhled na Julské Alpy, Karavanky, údolí Gailtal a oblast od Villachu ke Klagenfurtu. Prohlídka pří- jemného městečka Ossiach se slavným benediktinským opatstvím. Relaxační projížďka lodí po jezeře Ossiacher- see. Návrat na nocleh. 4. den: Přejezd do Klagenfurtu – budete moci navštívit Happ´s Reptilierzoo – ráj hadů, ještěrek a krokodýlů včetně dinosauřího parku, v sousedství stojí také Minimundus – jedna z největších turistických atrakcí v jižním Rakousku, kde najdete na 160 modelů světových staveb v poměru 1 : 25 (platí se 50% vstupného). Projížďka kolem jezera Wör- thersee, které je menší rakouskou verzí francouzské riviéry. Oblast si podržela charakter 19. století s požitkářskou atmo- sférou, které si budeme moci užít. Navštívíme malebné měs- tečko Maria Wörth na skalnatém poloostrově, vyjedeme vý- tahem na vyhlídkovou plošinu věže Pyramidenkogel, odkud se nám z výšky 905 m otevře nádherný kruhový výhled na celé Korutany. Návrat na nocleh. 5. den: Zastávka v městečku St. Veit, které bylo kdysi hlavním městem Korutan. Je tu plno malebných koutů, stře- dověkých, především barokních městských domů a staro- bylé hradby. Odjezd zpět, návrat v pozdních nočních hodi- nách. Služby: 3x nocleh v hotelu *** – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, 3x polopenze (snídaně bufet), doprava – klim. bus, Korutanská karta = veškeré vstupné, jízdné lodí a lanovkami uvedené v programu, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: nápoje k večeřím, pobytová taxa, příplatek na 1/1 1.580 Kč Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) ŠLÁGRY LECHTALERSKÝCH ALP ATRAKTIVITY NA POMEZÍ RAKOUSKA A NĚMECKA Zavedeme vás do romantického regionu s báječnou polohou u hranic Rakouska s Německem a může tak nabídnout ná- vštěvu těch nejatraktivnějších cílů. Navštívíte oblast NP Reutte, vyjedete na nejvyšší horu Německa, navštívíte asi nejromantičtější zámek, projdete se po nejdelším visutém mostě na světě.... Program: 1. den: Odjezd v nočních hodinách. 2. den: Návštěva romantického hradu Ludvíka II. Bavor- ského Neuschwanstein – prohlídka zámku a procházka ke krásné vyhlídce z Marienbrücke. Poté do Reutte – "ty- rolské brány" do Rakouska – prohlídka městečka s krásně malovanými domy. Odvážní si přejdou přes nejdelší zavě- S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1013 28. 08. – 02. 09. 2018 7.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1014 27. 09. – 30. 09. 2018 5.250 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1012 30. 08. – 03. 09. 2018 5.390 Kč RAKOUSKO KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY www.erikatour.cz 8 šený most na světě (403 m dlouhý, 110 m vysoko), který spojuje ruiny hradu Ehrenberg a pevnost Claudia. Alpen- therme Ehrenberg – lázně umístěné uprostřed NP region Reutte s výhledem na okolní horský svět Lechtalerských, Allgäuských aAmmergauskýchAlp – zde si užijete relaxace po adrenalinovém zážitku na visutém mostě. Odjezd na nocleh. 3. den: Ráno vyjedeme k jezeru Eibsee ležícímu upro- střed rozeklaných hor a odtud potom je zlatým hřebem výlet lanovkou na Zugspitze (2.968 m), nejvyšší horu Německa, která zde navíc vyznačuje rakousko-německou hranici. Na- hoře si můžete vychutnat úžasné panorama zubatých hor- ských štítů na jihu a bavorských nížin na severu. Odjezd do známého alpského střediska Garmisch – Partenkirchen, které opět leží pod nejvyšším vrcholem Německa. Absolvu- jeme nenáročnou, ale fantastickou procházku soutěskou Partnachklamm . Na závěr dne si prohlédneme monumen- tální exteriéry benediktinského kláštera Ettal. Nocleh. 4. den: Linderhof – další ze zámků Ludvíka II. Bavor- ského , krásná barokní stavba s romantickou zahradou plnou altánů s umělou jeskyní a jezírkem. Oberammergau – pro- cházka městečkem s nádhernými malovanými domy.Poté odjezd. 5. den: Příjezd v časných ranních hodinách. Služby: 2x nocleh – hotel / penzion – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, 2x snídaně, doprava – klimat. bus, průvodce, povin. poj. CK. V ceně není: vstupy, lanovky, příplatek na jednolůžkový pokoj 1.060 Kč večeře – cena za 1 večeři 450 Kč Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) BÁJEČNÉ DNY V SALCBURSKU SALZBURSKÁ KARTA V CENĚ – TRVALE OBLÍBENÝ PROGRAM! Zveme vás do jedné z nejkrásnějších částí Rakouska – do Salzburska. Využitím Salzburské karty vám chceme umožnit prožít skutečně báječné dny v této romantické oblasti. La- novkou vyjedete do hor, můžete si sjet bobovou dráhou do údolí, navštívíte salzburské interiéry – můžete na návštěvu k mocným salzburským biskupům i k Mozartům, absolvujete turistiku ve fantastickém horském prostředí, relaxovat budete v nádherných bazénech, i v termálních koupalištích. Vše je už v ceně. Se Salzburskem se rozloučíte na Bauernherbstu – „slavnostech sena“, kde zažijete nefalšovanou rakouskou zábavu. Program: 1. den: Časně ráno přes Prahu (5:30) odjezd do Ra- kouska. St. Gilgen (546 m) – z malého malebného letoviska u Wolfgangsee vyjedeme lanovkou na Zwölferhorn (1.476 m). Výjezd vám nabídne nezapomenutelné nádherné výhledy na sedm jezer a masiv Dachsteinu. Z vrcholu je jeden z nejnádhernějších výhledů na celou jezerní oblast. Možnost krátké procházky. Přejezd do krásného lammertal- ského střediska Abtenau–lanovka,dolůmožnotobogánem. Ubytování. Možnost koupání v krásném bazénu po celou dobu pobytu. 2. den: Ráno zahájíme den procházkou soutěskou Lam- merklamm – po cestě vodních mlýnů. Potom se projdeme ke Gollingskému vodopádu, který byl oblíbeným námětem romantických malířů. Romantiku tohoto dne podtrhneme ná- vštěvou hradu Hohenwerfen. Tato bývalá pevnost nás za- vede hluboko do středověku do 11. století, shlédnete zde nejen velkou sbírku zbraní, ale také předvedení sokolnického umění (vstup zahrnut do karty, pozemní výtah nikoliv). Eis- riesenwelt, největší ledová jeskyně na světě – mimořádný unikát (bus, lanovka) – není v ceně. Odpočinkovější varianta – koupání ve vyhřívaném koupališti ve Werfenu. Návrat na nocleh. 3. den: Z Bad Hofgasteinu vyjedeme lanovkou Schloss- almbahn do výšky 2.050 m – kouzelný výhled, absolvujeme krátkou vycházku a poté budeme relaxovat v báječných ter- málních lázních v Bad Gasteinu, prohlídka lázeňského města. Na závěr dne navštívíme Wagrain – malebnou obec v podhůří, kde je místo posledního odpočinku J. Mohra – autora textu vánoční písně Tichá noc. Návrat na nocleh. 4. den: Dnešní den bude věnován Salzburgu.Absolvujete procházku tímto kouzelným městem plným památek, nazý- vaným Římem severu. Budete moci navštívit Mozartův rodný dům i dům, kde později bydlel a vytvořil řadu svých salzbur- ských děl, pevnost Hohensalzburg – původní sídlo salzbur- ských biskupů z r. 1077 – je největší kompletně zachovalou pevností ve střední Evropě, pozdější sídlo biskupů – stře- dověký palác Residenz Prunkräume i Katakomby sv. Petra. Zámek Hellbrunn s nádhernou zahradou s vodními hrát- kami. Nocleh. 5. den: Nejprve si vyjedeme k jezeru Gosausee – pěší okruh s fantastickými výhledy na Dachstein. Kabinovou la- novkou Gosaukammbahn na Zwieselalm (1.480 m) ne- náročná vycházka po hřebeni s příjemným horským občer- stvením na Gablonzerhütte nebo Sonnenalm. Poté možnost koupání v Abtenau. Nocleh. 6. den: Dnessebudemespolečněveselitna Bauernherb- stu – „slavnostech sena“ s průvodem alegorických postav v Lammertalu. Pro zájemce o turistiku náhradní program v místě. Po slavnostech odjezd. Návrat v nočních hodinách. Služby: 5x nocleh – hotel / penzion – dvoulůžkové (3 lůž.) pokoje s vl. příslušenstvím ve středisku Abtenau, 5x snídaně, doprava – klim. bus, koupaliště vAbtenau, průvodce, povinné poj. CK Fakultativně: 5x večeře 1.950 Kč, příplatek na jednolůžkový pokoj 1.880 Kč, Salzburská karta v ceně cca 1.790 Kč Seniorská sleva 55+: 300 (nesčítá se s jinými slevami) SKVOSTY DOLNÍHO RAKOUSKA: ÖTSCHER, MEDVĚDÍ SOUTĚSKA A SCHNEEBERG POJĎTE SE PROJÍT DOLNÍM RAKOUSKEM TROCHU JINAK Pojeďte se podívat do kouzelných koutů Dolního Rakouska. Přírodní park Ötscher-Tormäuer je "rakouským Grand ka- ňonem" a přitahuje svou divokou romantikou. V Medvědí soutěsce si užijete turistiky i krásných výhledů a vláček na Schneeberg vás vyveze nejen na nejvyšší horu Dolního Ra- kouska (2.075 m), ale také na nejvýše položené nádraží v Rakousku (1.800 m). Program: 1. den: Odjezd pozdě večer. 2. den: Turistika ve Štýrských Alpách – v Medvědí sou- těsce, kde řeka Mixnitz vyhloubila kouzelnou soutěsku s vel- kým množstvím vodopádů. Cesta soutěskou vede po dře- věných lávkách, schůdkách a žebřících. Okouzlí vás nádherné výhledy do alpských údolí. Odjezd na nocleh. 3. den: Návštěva rakouského národního parku Ötscher- Tormäuer. Vycházka divokou alpskou krajinou plnou sou- těsek, peřejí a vodopádů – např. vodopád Lassingfall. Na- vštívíme také nedaleké kouzelně položené nejvýznamnější poutní místo Rakouska Mariazell se slavnou Madonou – patronkou Rakouska. Návrat na nocleh. 4. den: I dnes navštívíme jednu z nepřitažlivějších oblastí Dolního Rakouska. Z Puchbergu am Schneeberg vyje- deme atrakcí číslo jedna – horskou ozubenou dráhou po úz- kokolejce vybudované r. 1897 k nejvyšší rakouské železniční stanici ve výšce 1.795 m. Pod hřebenem budeme moci ab- solvovat turistiku různé náročnosti dle zdatnosti účastníků, a vláčkem zpět. Poté odjezd. Návrat v pozdních nočních ho- dinách. Služby: 2x nocleh – hotel / penzion – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, 2x snídaně, doprava – klimat. bus, průvodce, povin. poj. CK. V ceně není: vstupy, lanovky, příplatek na jednolůžkový pokoj 1.060 Kč večeře – cena za 1 večeři 450 Kč Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1016 15. 09. – 20. 09. 2018 9.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1017 22. 09. – 24. 09. 2018 3.490 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1015 06. 09. – 09. 09. 2018 5.990 Kč RAKOUSKO 9 www.erikatour.cz KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZA PŘÍRODNÍM RÁJEM ŠTÝRSKÝCH HOR S KARTOU UŽIJTE SI NESKUTEČNÉ KOUZLO NÁRODNÍHO PARKU TÉTO OBLASTI Divoké soutěsky, hladiny jezer, ve kterých se zrcadlí štíty hor a někdy jen okolní skalní stěny, jak jsou malá, náhorní plošiny s rozkvetlými loukami a rašeliništi, naprostá fascinace přírodou, to vás čeká na tomto zájezdu. Pojeďte si odpoči- nout do naprostého přírodního ráje. Program: 1. den: Odjezd ve 23.45. 2. den: Ránovyjedememýtnouvyhlídkovousilnicínahoru Loser k Loserhütte (1.504 m) – zde absolvujeme procházku v okolí chaty, k Augstsee nebo až na vrchol Loseru (1.838 m).OdměnounámbudoukrásnévýhledynaDachsteinacelé okolí. Z výšek se sneseme do podzemí – u městečka Al- tausseenavštívíme solnýdůl,kdebylyza2.sv.válkyukryty nejcennější umělecké poklady celé Evropy. Prohlédneme si městečko Altaussee, které leží na břehu jezera Altausseer See a vydáme se na lodní projížďku s pohledy na Dachstein a na stěnu Trisselwand z části zvané Brahmsova cesta. Od- jezd na ubytování do příjemného horského hotýlku. 3. den: BadAussee, prohlídka středověkého města, v mi- nulosti slavné lázeňské středisko, které získalo svůj věhlas těžbou soli. Možnost návštěvy Kammerhof muzea neboAlp- ské zahrady. Krátká koupel v Thermalbad. Poté se přemís- tíme na Tauplitzalm a absolvujeme procházky v „alpském ráji“ na největší alpské náhorní plošině s šesti průzračnými alpskými jezery, loukami v plném květu, doprovázeni fasci- nujícími výhledy. Cestu si můžete usnadnit využitím turistic- kého vláčku, je zde řada různých tras, každý si vybere dle svých schopností. Nocleh. 4. den: Nejprve se vydáme do Admontu, místa, které je známé především místním opatstvím s přepychovou kni- hovnou, která vytváří rozsáhlou alegorii o lidském učení, dále se tam nachází řada muzeí a katedrála. Na závěr mož- nost návštěvy soutěsky Dr. Vogelgesang Klamm, která je schůdná po lávkách, galeriích a schodech. Příjezd v nočních hodinách. Služby: 2x nocleh v hotelu – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, 2x snídaně, doprava – klim. bus, karta Summer Clou Card, průvodce, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: 2x večeře – 850 Kč, příplatek na 1/1 1.100 Kč, příp. popl. na hor. silnicích mimo kartu Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) RAKOUSKO – POHÁDKOVÝ VÝLET VYSOKÝCH TAUR S KARTOU NATIONALPARK SOMMERCARD Konec léta v nádherné horské oblasti Rakouska s takovými lákadly jako je výjezd Glossglocknerskou silnicí, Krimmelské vodopády, ledovcové jezero Weissee a jeho Ledovcový svět aj., přitom budete bydlet v příjemném 3* rodinném hotelu Abelhof. Nachází se na slunném svahu nad Neukirchen am Grossvenediger s fantastickým výhledem a Grosswenediger adalšítřítisícovévrcholyNPVysokéTaury,kterébudetemoci sledovat z rozlehlé sluneční terasy. Odpočinout si budete mocitakévhotelovésauně.Proslavenádomácíkuchyněna- bízí bohatou bufetovou snídani a večeře s regionálními s mezinárodními specialitami. Karta NATIONALPARK SOM- MERCARD vám umožní zdarma absolvovat výjezdy lanov- kami, placenými silnicemi a další atraktivity. Luxusní hotel. Program: 1. den: Odjezd v pozdních nočních hodinách. 2. den: Výjezd z Neukirchenu (858 m) kabinkovou lanov- kou Wildkogelbahn k horní stanici (restaurace, 2.091 m), odtud možnost řady vycházek, např. na Braunkogel (2.167), popř. Frühmesser (2.233 m). Sjezd zpět do údolí, ubytování, nocleh. 3. den: OdjezddoKrimmluatúrapodélmohutnýchKrim- melských vodopádů (celková výška 380 m), kterou spadá řekaKrimmlerAche.MožnodojítažkchatěKrimmlerTaürn- haus (1.631m). Stejnou cestou zpět, možnost navštívit ex- poziční areál Zázračný svět vody. Návrat do hotelu, nocleh. 4. den: Odjezd Panoramastrasse Stubachtal do Enzinger Bodenu (1.468 m), odtud výjezd kabinkovou lanovkou k chatě Rudolfshütte (2.311 m) – zde absolvujete vyhlíd- kovou procházku okolo ledovcového jezera Weissee, popř. kousek vycházky panoramatickou ledovcovou cestou s nád- hernými výhledy na štíty okolních třítisícovek. Návrat do ho- telu, nocleh. 5. den: Ráno absolvujeme cestu horskou silnicí Gross- glockner Hochalpenstrasse, odkud lze vidět 37 třítisícovek a 19 ledovců. Průsmyk (tunel) Hochtor (2.504 m) je nejvyš- ším bodem celé trasy. Z vyhlídky Franz-Josefs-Höhe si můžete vychutnat nejhezčí výhled na nejdelší rakouský le- dovec Pasterze (9 km) a na Grossglockner – nejvyšší horu Rakouska (3.798 m). Můžete se také vydat na Gletscherweg – (Ledovcová stezka), která vede k čelu, moréně a splazu ledovce. Návrat na nocleh. 6. den: Dnes absolvujete další z místních fantastických lanovkových výletů – vyjedete si gondolou Panoramabahn KitzbühlerAlpen z Hollersbachu na Resterhöhe (1.894 m), odkud budete moci absolvovat vyhlídkové vycházky dle svých možností a kochat se krásou okolních velikánů. Od- jezd, návrat v pozdních nočních hodinách. Služby: 4x nocleh v 3* hotelu Abelhof, 4x polopenze (snídaně formou bufetu), Nationalpark Sommercard, vstup do sauny, doprava klim. busem, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: pokoj 1/1 1600 Kč, Seniorská sleva 55+: 400 Kč (nesčítá se s jinými slevami) TYROLSKO A SVÁTEK SHÁNĚNÍ STÁD DO KRÁSNÉ TYROLSKÉ PŘÍRODY ZA SHÁNĚNÍM STÁD A „KNÖDLFESTEM“. Nechte se pozvat do krajiny, kde si člověk uvědomí, že je součástí přírody. Stále zde dodržují staré tradice, jako je shánění stád na podzim domů z hor. V Rakousku stále do- držují staré tradice. Salašnická sezóna zde končí v době ba- bího léta, kdy se za pomoci obecních pasáků tučně vypasený dobytek vrací do údolí, kde na ně v krčmách čekají sedláci vyšňoření do tradičních krojů. Zábava vrcholí příchodem pa- sáků z okolních kopců se spořádaným zástupem dobytka, který zdobí rozmanité věnce, pestré květiny, barevné mašle, někdy i svatý obrázek a rolničky. Almabtrieb je velkou příle- žitostí ke společné zábavě a oslavě venkovského života. Program: 1. den: Odjezd večer. 2. den: Příjezd do Kramsachu – Farmářské muzeum, kde vás obklopí život, jakým se žilo před staletími. Účast na slav- nosti shánění stád, která se koná v tyrolských dolinách. Stovky ozdobených krav se vrací domů z horských pastvin. Tutoakcidoprovázíbohatýprogram–hudebnískupiny,lidová zábava, farmářský trh s různými typickými produkty a s nez- bytným šňapsem. Zastavíme se také na unikátní lidové slavnosti Knödlfestu – 36. festivalu knedlíků s nejdelším knedlíkovýmstolemnasvětědlouhým300m(zapsanývGui- nessově knize rekordů) – zde si můžete pochutnat na 22 dru- zích knedlíků od ovocných až po masové. Za doprovodu 5ti kapel se zkonzumuje 25.000 knedlíků. Odjezd na nocleh. 3. den: Výlet gondolou na vrchol Hohe Salve (1.829 m) za 360° panoramatickým výhledem. Procházka po některé z cest, které nám přiblíží horský svět Wilder Kaiser. Kleno- tem je pravděpdobně nejvýše položený poutní kostelík Sal- vekirchlein („ Johanneskapelle"). Odjezd do Wattens – Kris- tallwelt Swarovski – nejnavštěvovanější rakouské muzeum s hrou světel a hudby předvádí úchvatný svět křišťálu. Poté odjezd do ČR, návrat kolem 23. hodiny. Pořadí akcí může být pozměněno vzhledem k programu slavností. Služby: 1x nocleh v 2/3* hotelu – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, 1x snídaně, doprava – klim. bus, průvodce, povin. pojištění CK Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj 850 Kč večeře – 450 Kč S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1019 17. 05. – 22. 05. 2018 6.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1018 26. 07. – 31. 07. 2018 9.290 Kč KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY www.erikatour.cz 10 ŠVÝCARSKO ● ITÁLIE KOUZLO ŠVÝCARSKÝCH ALP – ŠVÝCARSKÁ NEJ… NEJPOPULÁRNĚJŠÍ A NEJVYHLÍDKOVĚJŠÍ ŠVÝCARSKÉ VRCHOLY, FANTASTICKÉ HORSKÉ DRÁHY! Tento zájezd vás zavede do takových míst Evropy, která jsou stálými hity pro návštěvníky. Kouzelná horská střediska Interlaken a Grindelwald uprostřed alpských velikánů, po- pulární města Chur a Luzern se známým dřevěným mostem, jízda vysokohorskou zubačkou a Glacier Expressem – to a ještě mnohem víc vám ukáže tento zájezd. Program: 1. den: Odjezd vpodvečer, noční přejezd přes Prahu, Plzeň a SRN. 2. den: Květinový ostrov Mainau – klenot Bodamského jezera–zahradyz18.stol.,růžovézahrady,květinovézáhony s tisíci květin, palmy, citrusy, skleníky, motýlí dům, ostrov pů- sobí jako by připlul ze středozemí. Poté odjezd na prohlídku Kostnice,jejíhistorickéčásti,včetněpamáteknaMistraJana Husa – místa soudu i upálení. Odjezd na nocleh. 3. den: Lauterbrunnen – zubačkou přes populární Wen- gen na Kleine Scheidegg – zde možno přestoupit na slavný vlak na Jungfraujoch TOP OF EUROPE (3.454 m) (nutno rezervovat předem) do nejvýše položeného evropského že- lezničního nádraží, s výhledy na okolní vrcholy Eigeru, Mön- chu a Jungfrau a na největší švýcarský ledovecAletschglets- cher. Pro ostatní procházka k ledovci Eigergletscher pod severní stěnu Eigeru a zpět do Lauterbrunnenu. Při cestě zpět zastávka u skalních vodopádů Trümmelbasch. Návrat na nocleh. 4. den: Alpnachstad – nejstrmější ozubnicovou drá- hou na světě se sklonem místy až 48% na Pilatus – Kulm (2.120 m), který je považován za jeden z nejlepších vyhlíd- kových vrcholů Švýcarska. Až se pokocháte místními vy- hlídkami budete pokračovat lanovkou do Kriensu. Odtud přejedeme do Luzernu – prohlídka města s kouzelnými ulič- kami a se slavným dřevěným mostem. Odtud se vypravíme lodí na kouzelnou plavbu po Vierwaldstätterském jezeře zpět do Alpnachstadu. Odjezd na nocleh. 5. den: Soutěska Aareschlucht – až 180 m hluboká a v nejužším místě 1 m široká – procházka. Dále cesta přes dvě vyhlášená vysokohorská sedla Grimselpass a Furka- pass – budou se vám otvírat fantastické výhledy na okolní Alpy a konečně i na Rhonský ledovec (prameniště Rhony) – možnost návštěvy ledovcové jeskyně. Příjezd do Ander- mattu a přes Oberalppass do Churu (Z Andermattu je možno použít Glacierexpress do Churu – nutno objednat předem). Cestou prohlídka známého kláštera Disentis. Noční přejezd. 6. den: Příjezd v časných ranních hodinách. Služby: 3x ubytování (dvoulůžkové pokoje), 3x snídaně, doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, vlaky: výlet Glacier Expressem (rezervace nutná předem) cca 2.600 Kč, vlak na Jungfraujoch (rezervace nutná předem) cca 2.300 Kč, Seniorská sleva 55+: 400 Kč (nesčítá se s jinými slevami) JEZERNÍ A HORSKÉ PERLY ITÁLIE A ŠVÝCARSKA KOUZELNÁ MÍSTA ITALSKO – ŠVÝCARSKÉHO POMEZÍ! Noblesní oblast jezer na pomezí Švýcarska a Itálie vás uchvátí svou kouzelnou přírodou, klasickým šarmem a ele- gancí konce 19. stol. Uvede vás do pohody a strávíte zde několik dní v „jiném světě“. Jako z jiného světa vyhlíží i kra- jina, kterou budete moci sledovat z Bernina Expressu. Program: 1. den: Odjezd ve večerních hodinách. 2. den: Oblast Engadinu, která je pro své klima s největ- ším počtem slunečných dnů ve Švýcarsku prázdninovým rájem horních vrstev. Svatý Mořic – olympijské středisko – krátká procházka u jezera. Poté přejezd do Itálie do měs- tečka Pontresina, zde přestup na slavnou horskou dráhu a vlakem „Bernina-Express“ (UNESCO) přejedeme přes průsmyk Bernina, přes viadukty, tunely a galerie, kolem jezer a ledovců do Poschiava. Kdo nebude chtít jet vlakem, přejede do Poschiava busem. Dále Tremezzo u jezera Lago di Como – návštěva Villy Carlotta se světově proslulými terasovitými zahradami s bujnou zelení a rozkošnými prů- hledy. Odjezd na ubytování. 3. den: Stresa – nejvýznamnější italské lázeňské město při Lago Magiore. Místní bujné zahrady přímo vybízejí k pro- cházkám. Lodní výlet na Boromejské ostrovy. Těmto pří- rodním skvostům přidávají na půvabu umělé jeskyně, leto- hrádky a zahrady s parkovou úpravou. Na ostrově Isola Bella stojí Palazzo Borromeo ze 17. stol. s úchvatnou za- hradou plnou teras, fontán, pávů a plastik. Isola dei Pesca- tori je rybářským ostrovem, Isolu Madre zaujímá z velké části botanická zahrada s anglickým parkem se vzácnými stromy, keři a květinami. Odjezd na nocleh. 4. den: Lago di Como – kouzelné jezero pod zasněže- nými vrcholy Rétských Alp. Vyjížďka lodí do Bellagia, které bývá považováno za nejhezčí město v Itálii ukryté mezi cy- přiši porostlými kopci s hotely omítnutými v odstínech kara- melu, broskve a smetany s kamennými schodišti a s barev- nými okenicemi. Možnost prohlídky zahrady u vily Melzi nebo Serbelloni. Elegantní město Como s nádhernou po- lohou, s majestátní katedrálou, radnicí Broletto a malebnými uličkami. Návrat na nocleh. 5. den: Návštěva Lugana – letoviska ležícího při stejno- jmenném jezeru mezi vyhlídkovými horami Monte Bre a San Salvatore. Jedinečně půvabné letovisko je oblíbeným stře- diskem: katedrála San Lorenzo, kostel S. Maria d. Angioli – pašijový výjev, prohlídka centra letoviska i parku. Možnost výjezdu lanovkou na Monte Bre nebo na San Salvatore. Návštěva čokoládovny Alpenrose v Caslanu s možností nákupu (za výrobní cenu). Potom cesta zpět. 6. den: Příjezd v ranních hodinách. Služby: 3x nocleh se snídaní – hotel – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: lodě – do Bellagia eventuálně až do Coma a na Boromejské ostrovy, vstupy, jízdenka na horský express 890 Kč (podléhá aktualizaci), 3 večeře – 1.200 Kč, místní taxa, příplatek na jednolůžkový pokoj 1.500 Kč Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) ITALSKÉ STÁLICE – BENÁTKY, VERONA, PADOVA SKVOSTY SEVERNÍ ITÁLIE Itálie – to je nespočet variací pro cestovatele – města nabitá památkami, kouzelná romantická zákoutí, přírodní horské i přímořské scenérie. Podrobnou prohlídku Benátek a ná- vštěvu dalších slavných italských měst vám nabízí také tento zájezd. Program: 1. den: Odjezd v podvečer přes Prahu, Rozvadov, SRN a Rakousko do Itálie. 2. den: Příjezd do Punta Sabbioni a odjezd lodí do Be- nátek – kouzelného romantického historického města na la- guně, rozkládajícího se na 118 ostrovech a ostrůvcích pro- S+ S S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1022 20. 06. – 25. 06. 2018 7.790 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1021 03. 05. – 08. 05. 2018 10.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1020 04. 05. – 08. 05. 2018 5.750 Kč pojených 400 mosty a překrásnými historickými uličkami. Prohlídka nejkrásnějších míst: Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecím palácem a Campanilou, Most vzdechů včetně stát- ního vězení, Canal Grande a paláce, kouzelná náměstíčka i klikaté uličky často končící u některého z kanálů. Zbude čas i na posezení u výborné kávy či sklenky vína. Kvečeru odjezd zpět lodí a autobusem na ubytování. 3. den: Odjezd lodí na ostrovy v okolí Benátek. Navštívíme ostrov Murano, kde se v místních sklárničkách seznámíte s krásou muránského skla. Poté poplujeme do bývalé ma- lebné malířské vesnice na ostrově Burano. Dnes je slavný výrobou háčkovaných krajek. Návrat na pevninu, event. od- počinek u moře. Nocleh. 4. den: Odjezd do Padovy – starobylého města na mnoha ramenech řeky Bacchiglione: Basilica del Santo, Basilica di Santa Gustina, náměstí Pratodella Vale, Piazzadelle Erbe, kouzelné uličky plné paláců. Verona – prohlédneme si toto kouzelné romantické město Romea a Julie – Piazza Bra, antická Aréna, náměstí Piazza delle Erbe a Piazza dei Sig- nori, kde v okolí najdeme známé paláce a památky – Casa di Giulietta, náhrobky Arche Scaligere, Palazzo della Re- gione a Loggia del Consiglio. Procházka podél břehu Adige – mosty Castelvecchio a Ponte Scaligero. Odjezd. 5. den: Příjezd v dopoledních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu klim. autobusem, 2x hotel (2 lůž. pokoje) se snídaní, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: cesty loďmi v benátské laguně (dvoudenní cca 25 EUR), vstupy, místní taxy a poplatky, např. 5 EUR/os. vjezd do Verony Příplatek: jednolůžkový pokoj 610 Kč, možnost večeře dle aktuální nabídky před odjezdem, platba u průvodce Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) CINQUE TERRE – NEJROMANTIČTĚJŠÍ KOUT ITÁLIE ITALSKÉ SPECIALITY: CINQUE TERRE, PORTOFINO, JANOV, PARMA, Pulzující Janov se slavnými osobnostmi Kryštofa Kolumba a Marca Pola, starobylá elegantní Parma, a krása Ligurské riviéry – „riviéry vycházejícího slunce“ s blankytným mořem, divokým pobřežím a vesničkami pastelových domů – prostě zážitky, které jinde nenajdete! Program: 1. den: Odjezd odpoledne, přejezd do Itálie. 2. den: Janov – prohlídka centra Janova – atmosférou nabité změti úzkých uliček, které vedou od přístavu směrem na sever. Palazzo Ducale, Cattedrale di San Lorenzo se slo- žitým pruhovaným průčelím, kostel El Gesú, palác San Gi- orgio, kde ve vězení Marco Polo vyprávěl své příběhy, které byly publikovány jako Milión, rodný Kolumbův dům. Možnost oběda v typické přístavní restauraci.Akvárium, starý přístav – Porto Antico, vyhlídkový výtah Bigo aj. Odjezd na ubyto- vání, nocleh. 2. den: Autobusem si vyjedeme do La Spezie, odtud vla- kem do Vernazza, přímo do oblasti Cinque Terre („Pět zemí“) – neskutečně krásného koutu Itálie s nádherným čle- nitým pobřežím, jehož pět vesniček Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola a Riomaggiore je vklíněno do skalnatých zátok a rozloženo na svazích kolmých útesů obklopených terasovitými vinohrady a přístupné pouze vlakem, lodí nebo pěšky. My vyrazíme procházkou romantickou cestou z Ver- nazza, jehož středověká pevnost stráží zátoku z vysokého útesu, do blízkosti Monterossa, odkud pojedeme vláčkem do Manaroly nebo do Riomaggiore, kde se budeme toulat starými uličkami a užijeme si romantiku těchto míst. Poté se vrátíme do La Spezie a do hotelu. 3. den: Tentokrát se vydáme z La Spezie na výlet lodí na ostrov Palmaria. Zde se opět projdeme krásnou středo- mořskou vegetací, cestou, na které vás čeká dechberoucí výhled na panorama La Spezia, Portovenere,Tino a ostrovy Tinetto. Poté si vyjedeme lodí do Portovenere, starodáv- ného přístavního městečka opět s krásným panoramatem, které tvoří jednak jeho samotná poloha na samém cípu NP CinqueTerre a především kostelíček sv. Petra stojící na skal- natém výběžku jako maják. Zde si užijeme procházku měs- tečkem. Návrat do hotelu, nocleh. 4. den: Dnes se vydáme z Camogli na procházku k be- nediktinskému opatství San Fruttuoso, jehož románské bu- dovy pocházejí většinou z 11. stol. a který má velmi neob- vyklou polohu – stojí těsně nad písečnou pláží. Po krátké osvěžující přestávce budeme pokračovat do Portofina scho- vaného v zátoce chráněné svahy porostlými cypřiši a olivov- níky. Pokocháme se tímto dalším kouzelným městečkem a poté se vydáme lodí do Santa Margherita Ligure a zpět do hotelu. Nocleh. 5. den: Odjezd, zastávka v Parmě – prohlídka města: Via Mazzini, Palazzo del Governatore, Palazzo della Pilotta, Pi- azza Duomo a nádherný lombardsko-románský dóm, krásné osmiboké baptisterium z růžového veronského mramoru – neprávem možná trochu opomíjený italský skvost. Pokračo- vání v cestě zpět. 6. den: Příjezd v dopoledních hodinách. Služby: 4x nocleh v hotelu 3* s polopezí (snídaně bufet, večeře 3-chodové menu) – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, welcome drink, doprava – klim. bus, místní a český průvodce, povin. pojištění CK V ceně není: vstupy, vlaky, lodě Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj 3.000 Kč Seniorská sleva 55+: 400 Kč (nesčítá se s jinými slevami) TOULKY V DOLOMITECH NEJKRÁSNĚJŠÍ SCENÉRIE DOLOMIT Dolomity jsou nejkrásnějším a nejtypičtějším pohořím celé Itálie. Turisté tvrdí, že kdo neviděl Dolomity, ten nežil. Takže pojeďte navštívit Dolomity, abychom skutečně žili a o nic z těch všech krás nepřišli. Program: 1. den: Odjezd v podvečerních hodinách, noční přejezd. 2. den: Zastávka u jezera Misurina s fascinujícím výhle- dem naTre Cime, Sorapis a další vrcholy Dolomit. Procházka Cortinou, krásně položeným městem v údolí mezi horami. Odjezd do Passa Falzarego (2.105 m), odtud buď lanovkou nebo pěšky na riffugio Lagazuoi (2.571 m) s panoramatic- kým výhledem. Odjezd na ubytování. 3. den: Přejedeme do Passo di Fedaia a dále k dolní sta- nici lanovky na Marmoladu – možnost výjezdu na nejvyšší a nejkrásnější horu Dolomit, která je nazývána "královnou Dolomit" a na severu je pokrytá obrovským ledovcem. Noc- leh. 4. den: Další kouzelná oblast: Vigo di Fassa – lanovkou na Ciampedie s překrásným pohledem na věže Vajolet, vý- stup k rif. Roda di Vael (2.283 m) pod masivem Rosengar- ten. Poté téměř po rovině k chatě Paolina, odkud je Latemar jako na dlani. Poté sjedeme lanovkou do průsmyku Karer- pass. Návrat na nocleh. 5. den: Dnes vás čeká výjezd na Passo Pordoi – poté la- novkou na Sas Pordoi (2.950 m) – nádherná vyhlídková te- rasa Dolomit v masivu Sella – nezapomenutelný výhled na celé Dolomity včetně Marmolady, Civetty, Monte Pelmo. Tu- ristická vycházka na rif. Forcella Pordoi (2.848 m) – v pří- padě skupiny turistů na Piz Boe (3.152 m). Zpět lanovkou do Passo Pordoi. Popřípadě vycházka k rif. Sass Becé a známou Bindelovou cestou – traversem pod hřebenem Sasso Capello s nádhernými výhledy na Marmoladu k rif. Vial del Pan (2.432 m) a zpět. Odjezd 6. den: Příjezd v časných ranních hodinách. Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus, průvodce, povin. pojištění CK Fakultativně: 3 večeře – dle nabídky před odjezdem, cca 16 EUR / večeře příplatek jednolůžkový pokoj 1.500 Kč Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) ITÁLIE 11 www.erikatour.cz KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1023 11. 09. – 16. 09. 2018 6.590 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1024 04. 04. – 08. 04. 2018 7.890 Kč ITÁLIE ● SLOVINSKO KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY www.erikatour.cz 12 BABÍ LÉTO U GARDSKÉHO JEZERA JEDNA Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OBLASTÍ ITÁLIE! Jezero Lago di Garda patří k nejkrásnějším koutům Evropy. Pohoří Monte Baldo se říká „Hortus Italiae“ neboli Italská zahrada. Jedinečnému rozhledu odtud se máloco vyrovná. Navíc kouzelná lázeňská městečka kolem Gardy a krásné horské scenérie cestou dělají z tohoto zájezdu neopakova- telnou záležitost. Budete se kochat nádhernými výhledy a fantastickou atmosférou „Riviery de Limoni“. Při tomto tou- lání si každý návštěvník najde něco pro sebe, ať si chce uží- vat krásných rozhledů z lanovek, absolvovat jednoduché tu- ristické trasy nebo pouze odpočívat při výborném italském capuccinu na romantické promenádě. Program: 1. den: Odjezd večer, noční přejezd. 2. den: Paganella – možnost výjezdu lanovkou – odtud Dolomiti Brenta jako na dlani – fantastický výhled, Molveno – kouzelné městečko u stejnojmenného jezera. Tignale – procházka k Montecastello – poutnímu kostelíku s krásnou vyhlídkou. Odjezd na ubytování. 3. den: Lago di Garda – Limone sul Garda – kouzelná kamenná vesnička stísněná na svazích mezi horami a jeze- rem – prohlídka. Trajekt do Malcesine – dalšího krásného městečka s romantickým hradem Rocca a půvabným starým centrem. Lanovkou na Monte Baldo – fantastické výhledy na jezero, procházka po hřebeni. Trajektem návrat a zpět na nocleh. 4. den: Gardone Riviera – kdysi nejmódnější letovisko u jezera Garda, které si zachovalo vznešený ráz – elegantní promenáda, kde si posedíte u výborné kávy nebo nějaké italské speciality a budete se kochat výhledem na jezero. Kvetoucí zahrady – návštěva nejexotičtější botanické za- hrady u L. di Garda Giardino Botanico Hruska. Z Gardone Riviera potom vyrazíme na okružní jízdu lodí po jezeru Lago di Garda do Sirmione – prohlídka – mys 4 km dlouhý s po- zůstatkyřímskýchlázní,oblíbenémístosnádhernoupolohou a pohádkovým hradem Rocca Scalighera. V kostele San Pi- etro fresky ze 13. stol. Zpět opět lodí kolem Salo – krásně položeného letoviska spojeného se jménem Mussoliniho a dalších středisek na jezeře. Návrat na nocleh. 5. den: Krátká zastávka ve zdejším nejznámějším leto- visku Riva del Garda. Přejezd k Bolzanu a výjezd lanovkou na náhorní plošinu Ritten, která je známá pod názvem "Ri- viéra Dolomit". Pokocháme se místní krásnou krajinou, ob- last Rittenu je ideální vyhlídkový balkón naproti Dolomitům a budeme pokračovat horským vláčkem do Collalba. Odtud budeme absolvovat lehkou turistickou vycházku k místní světoznámé atrakci – jedinečným zemským pyramidám. Poté přes Brenner, Rakousko a SRN cesta zpět. 6. den: Příjezd v časných ranních hodinách. Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus, průvodce, povin. pojištění CK Fakultativně: 3 večeře 1.190 Kč, příplatek jednolůžkový pokoj 1.500 Kč Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) MALEBNÉ TOSKÁNSKO Pojeďte s námi objevovat malebnou krajinuToskánska, které se rozkládá mezi řekou Arno a malebnými zelenými kopci. Na svazích kopců se rozkládají vinice, olivovníky a cypřiše a na jejich vrcholcích starobylá města. A všude vládne po- hodová atmosféra, kterou doplní i místní speciality – víno, sýry a uzeniny, které si určitě nenecháte ujít. Přesto nejpro- slavenější jsou určitě zdejší památky a kulturní poklady, za jejichž vznikem stál často rod Medicejských. Program: 1. den: Odjezd v odpoledních hodinách a přejezd do Itá- lie. 2. den: Ráno příjezd do Pisy (UNESCO) – prohlídka nád- herného komplexu Náměstí zázraků – katedrála panny Marie, baptisterium, nekropol a především šikmá věž. Poté staroslavná Lucca, nádherná atmosféra tohoto starobylého města – oválné náměstíAmfiteatro, kouzelné uličky, krásné kostely a na to všechno možnost vyhlídky z ptačí perspektivy ze středověké věže Torre di Guingi. Odjezd na ubytování do lázeňského města Montecatini Terme. Určitě si ještě zvolíte procházku rušným lázeňským centrem, popř. budete mít možnost vyjet lanovkou do starého města na kopci Monte- catini Alto. 3. den: Dnes vás čeká cesta do toskánského vnitrozemí a navštívíte města "na kopci". Začneme středověkou cihlo- vou Sienou (UNESCO) – projdete si krásné zachovalé go- tické centrum s krásnou katedrálou a palácovým náměstím – dějištěm středověkých koňských dostihů Palio. Krásnou toskánskou krajinou se potom vydáme do města gotických rodových věží – do San Gimignana. Pokocháme se krás- ným výhledem na toskánskou krajinu plnou cypřišů a pří- rodních terénních vln na jejichž vrcholcích se často rozkládají vesničky a městečka. Návrat na ubytování. 4. den: Ráno odjezd do Sesto Fiorentino a odtud poje- deme místním vlakem do Florencie (UNESCO). Čeká vás celodenní návštěva této kolébky a pokladnice renesance – procházka historickým středem – projdete Piazza del Duomo, uvidíte opět nádherný komplex katedrála, věž a bap- tisterium, kapli Madicejských i Michelangelova Davida, celou řadu dalších klášterů a kostelů, zájemcům se při troše štěstí podaří i navštívit galerii Uffizi. V podvečer se vrátíme do Sesta a vydáme se na cestu zpět do ČR. 5. den: Návrat v poledních hodinách. Služby: 2x nocleh v hotelu – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 2x snídaně, vjezdy do měst kromě Florencie, doprava klim. busem, průvodce a povin. poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy, jízdenky, místní průvodce, pobytovou taxu Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) SLOVINSKÉ TERMÁLY DOBRNA A VÍNO JARNÍ VELIKONOČNÍ RELAX S VÍNEM A ZLATÝ SLOVINSKÝ PODZIM Lázně Dobrna jsou nejstarší slovinské termální lázně s více než 600letou tradicí. Mírné podnebí bez mlhy a mrazivých větrů přilákalo první obyvatele a také první pacienty. Již r. 1542 byla zdejší termální voda uznána jako léčebná. My si budeme nejenom užívat jejích léčebných účinků a rela- xace, ale poznávat i kouzlo slovinských památek, výborné slovinské víno a krásnou jarní slovinskou krajinu. Program: 1. den: Odjezd před půlnocí. 2. den: Příjezd do Slovinska, návštěva Celje – historic- kého města na řece Savinja s mohutnou zříceninou starého hradu významného rodu pánů z Celje (nejmohutnější opev- něnou stavbou Slovinska). Návštěva Jamy Pekel – (Pe- kelné jeskyně), která vás jistě překvapí svou pestrou vý- zdobou, vodopády a živočichy, kteří v ní žijí. Dobrna – ubytování, možnost relaxace v lázních, nocleh. 3. den: Město Ptujpovažované za nejkrásnější město Slo- vinska – architektonickou klenotnici: dominikánský klášter, hrad Ptuj s regionálním muzeem, městská radnice, městská věž a socha Orfea, popř. romantická procházka podél řeky Drávy. Poté absolvujete putování za vínem – vinná cesta Jeruzalem – pohoří ljutomersko-ornoške proslavilo nejen víno, ale i nádherná krajina, která září živými barvami v kaž- dém ročním období – malý oběd ve vinařské vesničce Je- rusalém, romantická cesta mezi vinnými sklípky, ochut- návka místních vyhlášených vín. V jarním termínu poznáte i místní velikonoční tradice. Nocleh. 4. den: Celodenní relaxace v lázních, procházky v lázeň- ském komplexu, popř. do údolí Dolina Mlinov s tři sta a více let starými mlýny. Nocleh. 5. den: Dopoledne relaxace v lázních na rozloučenou, poté odjezd, zastávka v městečku Slovenske Konjice – městu "vína a květin", procházka po ulici Stari trg s maleb- nými hist. domy. Odjezd, návrat v pozdních nočních hodi- nách. Relax S+ S S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 10271 10272 25. 09. – 30. 09. 2018 07. 11. – 12. 11. 2018 7.490 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1026 24. 05. – 29. 05. 2018 8.490 Kč Č. zájezdu Termín Cena 10251 10252 29. 03. – 02. 04. 2018 26. 09. – 30. 09. 2018 7.490 Kč SLOVINSKO 13 www.erikatour.cz KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY Služby: 3x nocleh v lázeňském hotelu Park 4* lázní Dobrna, welcome drink, 3x polopenze (formou bufetu, z toho 1x večeře s tradičními specialitami), neomezený vstup do lázeňských bazénů s termální vodou (32 – 35°C), 1x vstup do Saunového světa, aqua gymnastika od pondělí do soboty a ranní gymnastika s terapeutem, doprava klim. busem, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: pokoj 1/1 750 Kč, příplatek na plnou penzi 9 EUR / den / osoba (nutno rezervovat dopředu, platba průvodci na místě), místní taxa 1,3 EUR / os. / den – platí se na místě Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) SLOVINSKO – JEZERA, HORY, MOŘE SLOVINSKÉ NÁRODNÍ PARKY Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kombinaci s procházkami nejen podél slovinských jezer, ale i starými městy a hrady – to vše vás čeká na tomto zájezdu. Program: 1. den: Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko. 2. den: Ráno Kranjska Gora, nejznámější a nejnavště- vovanější středisko zimních sportů ve Slovinsku – možnost návštěvy Liznjekova domu – historický alpský statek. Údolí Planica (můstky a údolíTamar) – procházka. Soutěska Vint- gar – procházka krásným přírodním útvarem. Nocleh. 3. den: Národní park Triglav – ledovcové Bohinjské je- zero,procházkakvodopáduSavica,fakult.výjezdlanovkou pod vrchol Vogel (1.535 m) s vyhlídkou na údolí a horská pa- noramata – nejvyšší hora Slovinska Triglav (2.864 m). Mož- nost plavby parníkem po jezeře, popř. možnost pěší turistiky v okolí. Lázeňské město Bled ležící na břehu nádherného stejnojmennéhojezeravsrdciJulskýchAlp–prohlídkacen- tra města a výstup na majestátní Bledský hrad tyčící se nad městem – dříve sídlo biskupů z Brixenu, dnes historické mu- zeum – výhledy na okolní hory a jezero. Dle zájmu vyjížďka na jezerní ostrov s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, popř. možnost procházky kolem jezera. Nocleh. 4. den: Škofja Loka – historické městečko – patří k nej- starším a nejpůvabnějším místům Slovinska. Odjezd k městu Postojna – návštěva Postojenské jeskyně, která patří k nej- větším a nejúchvatnějším krasovým systémům na světě – je tvořena cca 20 km podzemních chodeb, z nichž 5 km je zpřístupněno turistům. Součástí prohlídkové trasy je jízda elektrickým vláčkem. Přejezd k Jaderskému moři do přís- tavního města Koper, prohlídka centra, katedrály, paláce, poté přejezd do městečka Piran, jehož uličky jsou podobné benátským. Projdete se středem ke kostelu sv. Jiří s benát- skou zvonicí – kampanilou a baptisteriem. Nocleh. 5. den: Prohlídka hlavního města Ljubljany – centrum s mnoha barokními uličkami plnými kaváren a obchodů, Lju- bljanský hrad, Prešenerovo náměstí s kostelem Zvěstování Panny Marie. Trojmostí, které navrhl proslulý Josip Plečnik, městská tržnice, nábřeží řeky Lublanice. Odjezd do ČR. 6. den: Návrat v časných ranních hodinách. Služby: 3x ubytování – hotel*** – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. (2x u jezera Bled, 1x u moře s vnitřním bazénem) 3x polopenze, doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, plavby lodí, místní taxa KOUZLO SLOVINSKO-ITALSKÉHO PŘÍMOŘÍ POHÁDKOVÝ ZLATÝ PODZIM VE SLOVINSKU POBYT V MOŘSKÝCH LÁZNÍCH LAGUNA Slovinsko – to je především krásná krajina, která se na jaře halí do květů a na podzim do zaločervených barev listí. Na- bízí krásné horské i přímořské scenérie, tajemné krasové jeskyně, nádherné pobřeží s romantickými historickými měs- tečky a lahodné víno i místní speciality. Italsko-slovinské po- břeží nabízí navíc řadu nej! Pobývat budete v kompexu ho- telů s mořskými lázněmi Laguna. Program: 1. den: Odjezd z ČR v podvečer, cesta přes Rakousko do Itálie. 2. den: Průjezd krásnou alpskou krajinou a příjezd na ital- ské pobřeží. Navštívíme jeskyni Grotta Gigante neboli Obří jeskyni, která je považována za největší jeskyni na světě přístupnou turistům (zapsaná v Guinessově knize rekordů) – obrovský dóm, úchvatné krápníky a varhany. Poté vás čeká bělostný kamenný zámek Miramare s překrásným par- kem nacházející se na vrcholu skalnatého ostrohu Grignano v zálivu u Terstu. Nechal ho postavit arcivévoda Maxmilián Habsburský. Krásné interiéry i venkovní terasy se sochami, jezírky a výhledy na terstský záliv. Krátká zastávka v histo- rickém centru Terstu. Ubytování v hotelu Bernardini Group,využití teplých koupelí v krytém areálu Mořský park Laguna (plavecký bazén, 5 whirpoolů, výhled na moře, sauny za příplatek). Večeře, nocleh. 3. den: Návštěva Lipice – světoznámé chovné stanice bí- lých koní, španělská jezdecká škola. Hrastovlje – románský kostelík Nejsvětější trojice – unikátní fresky s hlaholským písmem (tanec smrti). Odpolední koupání v mořském parku (popř. možnost celodenního pobytu). V podvečer možnost procházky (2 km) a průvodcované prohlidky Piranu – ma- lebného městečka s "benátskými" uličkami a kouzelným osvětlením, posezení u vína nebo zmrzliny a určitě ochutnáte i místní specialitu – slanou čokoládu. Večeře, nocleh. 4. den: Pobyt v mořských lázních, fakultativně celodenní výlet po krásách Slovinsko – italského krasu. Čeká vás ro- mantika krasu plného jeskyní, hlubokých kaňonů a také vinic. Navštívíme unikátní Škocjanskou jamu – mimořádný kra- sový komplex s největším podzemním kaňonem na světě, 11 propojených jeskyní, přírodní mosty. Zpáteční cestu mů- žete absolvovat lanovkou nebo vyjít po schodech kolem vo- dopádu. Krásná krasová krajina. Poté se vypravíme za vínem do slavného vinného údolí Vipavy. Navštívíte zde středověké městečko Vipava nazývané malé slovinské Be- nátky a samozřejmě budete moci ochutnat výborné místní víno, sýry a další pochoutky. V pozdním odpoledni relaxace v lázních. Večeře, nocleh. 5. den: Dopoledne ještě možnost vykoupání, poté odjezd do Ljublaně – prohlídka centra hlavního města s mnoha ba- rokními uličkami plnými kaváren, Prešenerovo náměstí,Troj- mostí, tržnice, nábřeží řeky Lublanice, hrad. V listopadovém termínu si užijeme slavnosti martinského vína – spousty stánků vyhlášených vinařů, ochutnávky, trhy s místními specialitami, pohodová atmosféra pohostinné podzimní Lub- laně ! Odjezd do ČR. 6. den: Návrat v časných ranních hodinách. Služby: 3x nocleh v hotelu 3* s mořskými lázněmi Laguna, 3x polopenze (formou bufetu), 4-denní vstup do zážitkových lázní v řádné otvírací době (bez vstupu do saun), doprava – klim. bus, průvodce, povin. pojištění CK Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,3 EUR / os. / den – platí se na místě, pokoj 1/1 1.100 Kč, výlet 4. den 350 Kč (bez vstupů) při alespoň 20ti účastnících, vstupy Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) Relax S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 1030 01. 06. – 06. 06. 2018 7.580 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1028 16. 05. – 20. 05. 2018 8.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 10291 10292 30. 03. – 02. 04. 2018 25. 10. – 28. 10. 2018 4.950 Kč MORAVSKÉ TOPLICE – MIMOŘÁDNÉ LÁZNĚ S ČERNOU VODOU SLOVINSKÉ LÁZNĚ TŘETÍHO TISÍCILETÍ Poznejte léčivou sílu severního Slovinska – poznejte léčivou sílu černé vody! Poznejte lázně Moravské Toplice. Zdejší prameny byly objeveny v 50. letech minulého století čirou náhodou – při hledání ropy z pokusných vrtů vytryskla z hloubky 1.500 m horká voda (72°C), která dala vzniknout dnešnímu modernímu lázeňskému komplexu 3. tisíciletí. Vy zde budete moci relaxovat v areálu, jehož vodní plocha je 5.000 m2 a zahrnuje 22 venkovních a vnitřních bazénů o te- plotě 30 – 38°C. Ubytováni budete v kvalitním hotelu Termal 4*, který leží jen pár kroků od lázeňského resortu Terme 3000 a sám má vlastní welness centrum se 2 venkovními – z nichž jeden má unikátní černou vodu – a 1 vnitřním bazé- nem o teplotě 34 – 37°C. Hoteloví hosté mají neomezený vstup do resortu Terme 3000. Program: 1. den: Odjezd krátce po půlnoci (z Prahy, ostatní odjez- dová místa dříve), ráno příjezd do Slovinska, krátká za- stávka u zříceniny kláštera Žička Kartuzia pod svahy Po- horie. Po poledni příjezd do Moravských Toplic a ubytování v hotelu. Odpoledne relaxace u bazénů s termální vodou: s bílou vodou (blahodárné účinky na pohybové ústrojí) a s černou vodou (jedinečná voda s příměsí ropy má lé- čebné účinky na kožní problémy). Večeře ( bufet), nocleh. 2. den: Celodenní lázeňský relax, možnost procházek v areálu. Večeře, nocleh. 3. den: Výlet do Dobrovniku, kde jsou největší skleníky orchidejí ve Slovinsku a potom si vyjedeme do Lendavy, v jejímž okolí absolvujeme projížďku vinicemi Lendavské Gorice.Vystoupámena53,5metrůvysokourozhlednu,která je vlastně konstrukčně ojedinělé vinárium, s překrásným vý- hledem na vinné tratě. Pod rozhlednou je příjemné posezení s možností degustace vína. Podvečerní relaxace, večeře, nocleh. 4. den: Půldenní výlet do obce Ižakovci, kde najdeme „Ostrov lásky na řece Muře“, který se proslavil jednak díky milostným dostaveníčkům vrchnosti, ale také díky unikát- nímu plovoucímu (a dodnes funkčnímu) vodnimu mlýnu, krátká plavba přívozem po řece Muře, u kterého je i malé muzeum řeky Mury. Odpoledne relax v hotelovém welness nebo v Terme 3000, večeře, nocleh. 5. den: Po snídani dopolední koupání v lázních. Poté od- jedeme a na zpáteční cestě se zastavíme ve vesnici Bogo- jina s nevšedním farním kostelem Nanebevstoupení Páně, který je jednou z nejvýznamnějších staveb architekta Pleč- nika, odjezd do ČR, návrat v nočních hodinách. Služby: 4x nocleh v hotelu Termal 4* – dvoulůžkové pokoje, 4x polopenze – bohaté švédské stoly, každý den neomezený vstup do Terme 3000 a hotelového welness s termálními prameny, doprava klim. busem, průvodce, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: místní taxy ve výši 6,5 EUR – platí se na místě Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) ELEGANTNÍ BUDAPEŠŤ A TERMÁLNÍ LÁZNĚ ZÁJEZD O VELIKONOCÍCH A V DOBĚ ŘÍJNOVÉHO SVÁTKU Budapešť je městem, které si stále zachovává svou atmo- sféru a krásu staveb, vůni kaváren a cukráren. Se svými ter- málními lázněmi je fantastickým místem k návštěvě.Typické maďarské speciality si připomeneme nejen v Budapešti. Program: 1. den: Odjezd ve večerních hodinách přes Prahu, Brati- slavu. 2. den: Ráno příjezd do Budapešti – návštěva centra Pešti – prohlídka katedrály sv. Štěpána, procházka po no- blesní promenádě po ulici Váci, návštěva vyhlášené tržnice, kde můžete nakoupit maďarské speciality, zastávka na ká- vičku v typické budapešťské kavárně. Jízda prvním metrem v Evropě, náměstí Hrdinů, odpolední koupání v slavných termálních lázních Szechenyi. Nocleh. 3. den: Hradní vrch – možno vyjet historickým výtahem, palác, Rybářská bašta, Matyášův chrám. Fakultativně pro- jížďka lodí po Dunaji s občerstvením, osobní volno nebo možnost koupání v lázních Gellert. Nocleh. 4 den: Szentendre – skanzen, největší a nejatraktivnější zajímavost kraje, exponáty z devíti regionů země. Ohbí Du- naje: cesta kolem Visegrádu – sídla uherských králů. Za- stávka v Ostřihomi – bazilika – symbol tisíciletí víry a stát- nosti, největší svatostánek v celé zemi. Odjezd zpět do ČR, příjezd v nočních hodinách. Služby: 2x nocleh v hotelu 3* ve dvoulůžkových pokojích s vlastním přísl. s polopenzí, doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: loď po Dunaji, vstupy, příplatek na jednolůžkový pokoj 900 Kč Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) BALATON A TERMÁLNÍ LÁZNĚ NÁVŠTĚVA PATERÝCH TERMÁLŮ Užijte si svůj pobyt u Balatonu a k tomu se pobavte výlety do slavných a zajímavých míst v okolí a odpočívejte v ne- sčetných termálních lázních. Prostě nechte se hýčkat. Program: 1. den: Odjezd v časných ranních hodinách, přejezd do Maďarska. Székesfehérvár – prohlídka starobylého města, které bylo po Ostřihomi nejvýznamnějším městem maďar- ského království, kde se konaly korunovace a pohřby uher- ských panovníků (bazilika sv. Štěpána, Zahrada zřícenin, kostel sv. Imricha, Říšské jablko). Poté relaxace v nedale- kých termálních lázních v tureckém stylu Arpád. Odjezd na nocleh. 2. den: Dopoledne Siofók- prohlídka nejživějšího bala- tonského letoviska a rodiště slavného skladatele operet Imre Kalmára, tržnice, přístav, součást letoviska tvoří pláže Ará- nypart – příjemné procházky s možností návštěvy akvária. Odpoledne relaxace v lázních Galerius, které jsou pojme- nované po římském císaři Galeriovi a připomínají atmosféru římských lázní. Nocleh. 3. den: Nejprve navštívíte skanzen Szátódpuszta (histo- rický statek) s možností projížďky na koních. Odtud pak pří- vozem na Tihaňský poloostrov – jedno z nejkrásnějších míst u Balatonu – staré domy z našedlého čedičového tufu s doškovými střechami, lidové stavby, Kopec ozvěn, kera- mickádílna,kopecOvárscelamiruskýchpravoslavnýchmni- chů 11. – 14. stol. Relaxace v termálních lázních. Nocleh. 4. den: Nejprve navštívíme město Keszthely – nazývané maďarské Versailles, krásný zámek – jedno z nejpřitažlivěj- ších míst Balatonu, muzeum kočárů z doby monarchie, které je největším muzeem kočárů v Evropě. Hévíz – lázně, nej- větší biologicky aktivní termální jezero v Evropě – pobyt v lázních. Zpět na nocleh. 5. den: Projížďka lodí po Balatonu, absolvujeme také ochutnávku výborných maďarských vín. Poté pobyt v ter- málních lázních Agárd. Nocleh. 6. den: Ráno Veszprém – „Město královen“ s malebnou hradní čtvrtí: požární věž, Brána hrdinů, kaple sv. Gisely a sv. Jiří. Benediktinský vrch s úžasným panoramatickým výhledem na údolí Sédu a Bakoňský les. Přejezd na koupání v termálních lázních Bük. Odjezd do ČR, příjezd v nočních hodinách. Zájezd bez nočních přejezdů! Služby: 5 x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 5 x polopenze, uvítací přípitek, doprava klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: vstupné, jízdné lodí, jízdenky, místní taxa Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) MAĎARSKO ● POLSKO KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY www.erikatour.cz 14 Relax Relax S+ S S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 10331 10332 30. 03. – 02. 04. 2018 11. 10. – 14. 10. 2018 5.250 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1032 23. 03. – 28. 03. 2018 7.240 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1031 26. 10. – 28. 10. 2018 5.290 Kč MAĎARSKO ● POLSKO 15 www.erikatour.cz KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY RELAXACE V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH BÜK NECHTE SE HÝČKAT V HOTELU PIROSKA**** Termální lázně Bükfürdö jsou jedny z nejznámějších ev- ropských lázní a nabízí opravdu jedinečný relax pro všechny věkové kategorie. Léčebné lázně, plavecké ba- zény na ploše větší než 5000 m², saunový svět, zážitkové koupele či péče výborných masérů vám zajistí perfektní re- generaci a umožní nalézt ztracenou harmonii. Pojeďte do nich strávit pohodový víkend, užijte si jednodenní pobyt v ter- málních lázních v ceně, odpočinete si v hotelové welness zóně, poznáte typické historické maďarské město Köszeg, zámek Fertöd a samozřejmě posedíte u výborného maďar- ského vína. Program: 1. den: Odjezd časně ráno, cesta do Maďarska. Prohléd- neme si městečko Köszeg – "národní šperkovnici"- s krásně zachovalým centrem – jedno z nejpůvabnějších náměstí v Maďarsku Jurisics tér, gotický kostel sv. Jakuba, barokní kostel sv. Emericha, brána Hrdinů, hrad a uličky středově- kého vnitřního města obehnané hradbami, aj. Bük – ubyto- vání v hotelu Piroska****, relaxace v hotelovém wellness, nocleh. 2. den: Bük – relaxace a koupání v moderních termál- ních lázních v Büku. Na ploše 35 ha se nachází 14 krytých i venkovních bazénů (4 léčivé s termální vodou otevřeny ce- loročně). Pramen alkalické vody je 58°C horký a vhodný na léčení nemocí pohybového ústrojí, revmatismu, žaludečních a žlučníkových chorob, kardiovaskulárních potíží aj. Možnost ochutnávky vín a návštěvy trhu. Nocleh. 3. den: Dopoledne relaxace a koupání v hotelovém wel- lness centru, kolem poledne odjezd, návštěva zámku Fer- töd, maďarských Versailles – zámku rodiny Esterháziů (UNESCO), kde pobýval i Haydn. Návrat v pozdních nočních hodinách. Služby: 2 x nocleh – hotel Piroska**** – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2 x polopenze – bufet, 1 x denní vstup do termálních lázní v Büku – neplatí pro sauny a zážitkovou část, 1 lahev minerální vody v den příjezdu, využití wellness centra v hotelu včetně saun, shuttle bus z hotelu do termálních lázní Bük, doprava klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: vstupné, které není uvedeno v ceně, místní taxa 1,60 EUR / noc / osoba od 18 let Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) POHODOVÉ JIŽNÍ MAĎARSKO – HARKÁNY NECHTE SE HÝČKAT Maďarsko má vždycky co nabídnout, ale chcete-li několik typů, co nesmíte vynechat, potom to je setkání s paprikou, která je nejčastěji spojována právě s Maďarskem, s vínem – v našich zájezdech vám nabízíme právě nejlepší a nej- slavnější vinné oblasti, např. Villány – Siklós, a k dobrému jídlu a pití patří také příjemný odpočinek a ten v termálech je určitě dobrou volbou. Tak pojeďte s námi vychutnat "po- hodové Maďarsko"! Program: 1. den: Odjezd večer, noční přejezd. 2. den: Ráno příjezd do Harkán. Navštívíme zdejší areál s venkovními a krytými bazény s termální vodou a bazénkem pro perličkovou koupel, je zde také sauna, tobogán, brouzda- lištěadětskéhřiště.Teplotatermálnívodyje36–45°C,sladké vody cca 24 – 27°C. Před večeří welcome drink. Nocleh. 3. den: Mariagyud – nejstarší poutní místo v Maďarsku – prohlídka. Odjezd k návštěvě města Pécs – Pětikostelí, které je patrně po Budapešti nejpůvabnějším maďrským městem a pyšní se mnoha galeriemi a muzei. Budete mít možnost navštívit ohromný čtyřvěžový dóm, Belvárosi templom – nyní katolický kostel, dříve mešitu paši Kasima Gáziho a např. Csontváryho Muzeum, kde je řada Csontváryho velkoroz- měrných pláten – jedním z nejpůsobivějších je obraz mos- tarského mostu. Na závěr dne budeme opět relaxovat v láz- ních v Harkánech. Nocleh. 4. den: Dnes budeme putovat po první a asi nejslavnější vinné cestě v Maďarsku – Villány – Siklós, která zahrnuje asi jedenáct vesnic a prochází krajem, který vykazuje jednu z největších koncentrací vinohradů a sklípků v zemi. V měs- tečku Siklós si prohlédnete působivý středověký hrad. V ty- pické vinařské vísce Villány budeme moci navštívit muzeum vína, ale hlavně celou řadu vinných sklepů, kde v jednom z nich budeme moci proslulá villánská vína ochutnat. Vrátíme se do Harkán, kde se opět budeme věnovat lenošení v míst- ních lázních. Nocleh. 5. den: Relaxace v lázních, na závěr fakultativně posezení v typické czárdě s možností ochutnávky maďarských spe- cialit (např. pečená kachna), poté odjezd. 6. den: Příjezd v časných ranních hodinách. Služby: 3x nocleh, 3x polopenze v hotelu 3* – dvoulůžkové pokoje s vlast. soc. zařízením, uvítací přípitek, 1x celodenní vstup do léčebných lázní, doprava – klim. bus, průvodce, poj. CK Fakultativně: návštěva czárdy s možností ochutnávky maďarských specialit (pečená kachna) Seniorská sleva 55+: 300 Kč (Nesčítá se s jinými slevami) KLENOTY POLSKA – KRAKOV A VRATISLAV… HISTORICKÉ PERLY POLSKA! Pojeďte s námi objevovat stále více vyhledávané klenoty střední Evropy jako jsou oblasti Slezska a Malopolska. Mo- numentální a historická Vratislav (Wroclaw) či Krakov (UNESCO), romantický Olsztyn a cesta „orlích hnízd“, mys- tická poutní místa Czenstochowa a Kalwaria Zebrydowska (UNESCO), to jsou některá z míst, která vám chceme před- stavit. Program: 1. den: Odjezd v časných ranních hodinách. Vratislav (Wroclaw) – prohlídka – historický Rynek s řadou staroby- lých památek. Krásná radnice, nádherná katedrála a další kostely na Tumském ostrově, malebné měšťanské domy na Solném náměstí, rotunda se slavnou panoramatickou mal- bou Panorama Raclawicka, popř. Lidová hala (UNESCO) – nejslavnější dílo vratislavského modernismu, autorem Max Berg, jedna z prvních železobetonových konstrukcí na světě postavená na památku 100. výročí bitvy národů u Lipska. Szczytnický park s japonskou zahradou. Odjezd na ubyto- vání do Czenstochowé (možnost návštěvy večerních bo- hoslužeb). 2. den: Czenstochowa – „polské Lurdy“ – kouzelné poutní místo s mariánskou svatyní a klášterním komplexem na Jasné hoře (možnost účasti na ranní mši). Vydáme se pohádkovou krajinou po turistické cestě „orlích hnízd“, která spojuje ruiny středověkých obranných hradů a strážních věží – návštěva zříceniny Olsztyn. Wieliczka – návštěva uni- kátního solného dolu (UNESCO) – labyrint galerií, sálů a kaplí vtesaný do šedé soli. Nocleh. 3. den: Krakov – celodenní prohlídka tohoto nádherného historického města: královský zámek Wawel, katedrála, Krá- lovská cesta, kostel p. Marie, Sukiennice – krámky ze 13. stol., univerzita Collegium Maius, uličky starého města, Ka- zimierz – krakovská židovská čtvrť (UNESCO). Nocleh. 4. den: Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO) – druhé nej- významnější polské poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií uprostřed malebných pahorků – „polský Jeruzalém“ – pro- cházka. Příjezd v noci. Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., doprava, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: vstupy, večeře Seniorská sleva 55+: 200 (nesčítá se s jinými slevami) Relax Relax S+ S S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 2001 09. 05. – 14. 05. 2018 6.690 Kč Č. zájezdu Termín Cena 1034 19. 10. – 21. 10. 2018 3.990 Kč POLSKO ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU www.erikatour.cz 16 TAJEMNÁ MINULOST A KRÁSY DOLNÍHO SLEZSKA TAJNÉ SÍDLO A. HITLERA, POLSKÉ VERSAILLES A PAMÁTKY UNESCO Tento zájezd nás zavede do blízkého sousedství – do Dol- ního Slezska, které je opředeno spoustou tajemství a má bohatou historii. Navštívíme největší polský zámek, tajemná podzemí, slavné poutní místo Vambeřice i nádherný histo- rický klenot Wroclaw. Program: 1. den: Odjezd časně ráno. Nejprve se vydáme po sto- pách jednoho z největších tajemství III. říše, projektu „Riese“- navštívíme tajemné podzemní město Osówka nedaleko obce Gluszyce, které mělo být tajným sídlem Adolfa Hit- lera a součástí projektu „Riese“ na výrobu tajných zbraní. Poté navštívíme zámek Ksiaz u města Walbrzych nazývaný také „polské Versailles“. Krásná romantická stavba nád- herně položená mezi malebnými lesy Książského krajinného parku je 3. největším zámkem v Polsku a v jeho bohaté his- torii si také zahrál projekt Riese. Další památka z "Turistické 13" město Swidnica – projdeme si historické centrum města, především náměstí s historickými měšťanskými domy a rad- nicí s Muzeem kupectví a navštívíme unikátní tzv. "kostel míru" (UNESCO) – patří mezi největší hrázděné stavby na světě, má krásnou bohatou barokní výzdobu a bohatě zdo- bený kazetový strop. Odjezd na nocleh. 2. den: Dnes nás čeká krásná historická Vratislav (Wroc- law) – prohlídka – historický Rynek s řadou starobylých pa- mátek. Krásná radnice, nádherná katedrála a další kostely naTumském ostrově, malebné měšťanské domy na Solném náměstí, rotunda se slavnou panoramatickou malbou Pa- norama Raclawicka, Lidová hala (UNESCO) – nejslavnější dílo vratislavského modernismu, autorem Max Berg, jedna z prvních železobetonových konstrukcí na světě postavená na památku 100. výročí bitvy národů u Lipska. Szczytnický park s japonskou zahradou. Nocleh. 3. den: Dnes zahájíme návštěvou bývalého dolu na zlato Zloty stok. Navštívíte štolu Gertruda, uvidíte jediný pod- zemní vodopád v Polsku v Černé štole, budete se moci projet na lodi i oranžovou tramvají. Poté navštívíte i středověkou hornickou osadu. Město Klodzko v historii patřilo Polsku, Čechám i Prusku. Centrum se rozkládá na svahovém úbočí, kde se klikatí příkré ulice. I hlavní náměstí je mírně svažité a domy zde mají zvláštní kouzlo. Ve městě najdete i gotický most – jakéhosi bratra Karlova mostu. Největší pozoruhod- ností je ale Klodzská pevnost s tajemným labyrintem cho- deb a nádhernými výhledy. Na závěr dne navštívíme ještě Vambeřice – tzv. "Slezský Jeruzalém", nejznámější mari- ánské poutní místo v polských Sudetech. Dominantou je ba- rokní bazilika Navštívení P. Marie z 18. století, která má bo- hatě zdobené průčelí a vstup po monumentálním schodišti. Odjezd, návrat do 24.hodiny. Služby: 2x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., doprava, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: vstupy, večeře Seniorská sleva 55+: 200 (nesčítá se s jinými slevami) Z ZÁ ÁJ JE EZ ZD DY Y P PO O Č ČE EC CH HÁ ÁC CH H, , M MO OR RA AV VĚ Ě A A S SL LO OV VE EN NS SK KU U KOUZELNÁ JIŽNÍ MORAVA S NÁVSTĚVOU RAKOUSKA LEDNICE, VALTICE, VRANOV, ZNOJMO, MIKULOV A KITTENBERSKÉ ZAHRADY Národní park Podyjí – Thayatal patří k nejmenším národním parkům na evropském kontinentu, ale svým významem a svými jedinečnostmi – hlavně bohatstvím druhů rostlin a ži- vočichů je skutečně mimořádný. Tento zájezd vás zavede do této krásné krajiny, ale i do těsné blízkosti Pálavy. Na- vštívíte i zámky Lednice a Vranov nad Dyjí (popř. Mikulov a hrad Znojmo) a budete obdivovat i rakouské Kittenberské zahrady. Program: 1. den: Odjezd časně ráno, dojezd na Moravu. Znojmo – návštěva města, které patří mezi historicky nejzajímavější města jižní Moravy – prohlídka historického centra, možnost návštěvy Znojemského podzemí a vycházky na Hradiště – z cesty se otevírají krásné výhledy na staré město. Nocleh. 2. den: Návštěva Lednicko – valtického areálu (UNESCO) – "Zahrady Evropy". Jedná se o nejrozsáhlejší parkově upravenou krajinu na světě. Navštívíme zámek Val- tice a zámek Lednice a budete se moci projít v nádherném rozlehlém parku s minaretem, Janovým hradem, zámeckým skleníkem a zámeckými rybníky. Návrat na nocleh. 3. den: Mikulov – prohlídka historického jádra města (městská památková rezervace), kterému vévodí krásný zámek, s možností výstupu na Svatý kopeček – nejjižnější vrchol Pálavských vrchů (státní přírodní rezervace) – výhled na město i do Rakouska. Vodní mlýn na Slupi – zajímavá technická památka. Odpočineme si v termálních pramenech rakouského Laa an der Thaya, které se nacházejí přímo za hranicemi – koupání v místních termálních lázních s několika krytými i otevřenými bazény /voda, teplo, světlo, hudba/. Ná- vrat na nocleh. 4. den: Výlet do Rakouska – návštěva Kittenberských zahrad – jedněch z nejkrásnějších rakouských ukázkových zahrad, které si jejich majitelé hýčkají již 25 let. Najdete zde růžovou zahradu, alpskou zahradu, zahradu leknínů, ven- kovskou selskou zahradu, zahradu z Waldviertlu, zahradu smyslů, zahradu pokušení, zahradu Feng Shui, zahradu ohně, vodní zahradu a řadu dalších. Možnost navštívit re- nesanční zámek Rosenburg se zahradou lásky porostlou popínavými růžemi. Prohlédnete si zámek a popř. shlédnete fantastickou leteckou show dravců. V případě dostatku času krátká prohlídka malebného vinařského městečka Retz s největším náměstím a největším vinným sklepem v Ra- kousku a pěknou městskou památkovou rezervací. Návrat na nocleh. 5. den: Prohlídka zámku Vranov nad Dyjí – velkolepý zámek na řekou Dyjí, který bývá nazýván klenotem mezi zámky jižní Moravy. Jeho skvosty jsou monumentální Sál předků a zámecký kostel. Eventuelně možnost projížďky lodí po Vranovské přehradě na Bítov – prohlídka zámku. Nocleh. 6. den: Telč (UNESCO) – perla jižní Moravy, jedno z na- šich nejkrásnějších měst ležící mezi třemi rybníky s obrov- ským množstvím památek: renesanční zámek, domy s krás- nými historickými průčelími, podloubím, jedinečné náměstí – středoevropský unikát, městská památková rezervace, 60 m vysoká věž kostela sv. Jakuba a románská kamenná věž u kostela sv. Ducha – nejstarší památka v Telči, je z ní krásná vyhlídka. Odjezd, příjezd v podvečerních hodinách. Služby: 5x nocleh v hotelu 3*, 5x polopenze, doprava, průvodce, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: vstupné, jízdné lodí, event. místní taxy Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z JIŽNÍCH ČECH ROMANTIKA JIŽNÍCH ČECH A PAMÁTKY UNESCO Jižní Čechy patří k nejkrásnějším koutům naší republiky. Aže místní atraktivity si skutečně zaslouží pozornost, o tom svědčí spousta památek, které jsou na seznamu UNESCO. Program: 1. den: Odjezd v ranních hodinách přes Prahu do Hlu- boké – jedna z našich nejnavštěvovanějších památek – mo- numentální romantický zámek považovaný za nejkrásnější panské sídlo v Čechách. Ohrada – lovecký barokní zámeček – dnes lesnické a lovecké muzeum. České Budějovice – prohlídka centra města – městská památková rezervace – jedno z největších náměstí v Čechách – goticko-renesanční domy, Černá věž s báječnou vyhlídkou. Nocleh. 2.den: Kájov – poutní kostel, patří mezi nejvýznamnější díla pozdní gotiky. Český Krumlov (UNESCO) – tolik krásy na tak malé ploše najdete málokde na světě – městská pa- mátková rezervace. Zlatá Koruna – jeden z našich nej- S+ S S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 2004 04. 09. – 09. 09. 2018 6.590 Kč Č. zájezdu Termín Cena 2003 28. 07. – 01. 08. 2018 5.980 Kč Č. zájezdu Termín Cena 2002 19. 06. – 24. 06. 2018 6.690 Kč 17 www.erikatour.cz ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU krásnějších a nejhodnotnějších klášterů ze 13. stol. Návrat na nocleh. 3. den: Holašovice (UNESCO) – jeden z nejdokonalej- ších celků lidové architektury selských staveb. Kratochvíle – půvabný renesanční zámek, jedna z nejhodnotnějších za- alpských renesančních architektur. Prachatice – jedno z nej- krásnějších a nejlépe zachovalých renesančních měst leží- cích na středověké zlaté stezce – kouzelné měšťanské domy. Návrat na nocleh. 4. den: Hrad Rožmberk– věž Jakobínka z raně gotického horního hradu a nový zámek s renesančním křídlem – pro- hlídka. Vyšší Brod – jeden z největších a umělecky nejcen- nějších klášterních areálů v Čechách – dochovaný téměř v původním gotickém slohu, cenná klášterní umělecká sbírka – prohlídka. Lipenská přehrada – možnost lodního výletu a procházky po nezapomenutelné první české Stezce ko- runami stromů na Kramolíně, kam se dostanete lanovkou nebo stezkabusem. Nocleh. 5. den: Jindřichův Hradec – rozlehlý areál hradu přesta- věný na zámek – jejich typické panorama se vypíná nad ryb- níkem Vajgar, cenné církevní památky a pozoruhodná měst- ská architektura. Třeboň (UNESCO) – půvabné starobylé město (měst. památková rezervace) ve středu rybníkářské oblasti, zámek a zámecký park, zachované opevnění s bra- nami, kostel sv. Jiljí, Schwarzenberská hrobka, rybník Svět – prohlídky, volno k procházkám, Rožmberský rybník. Noc- leh 6. den: Strakonice – město ze 13. stol. nad soutokem Otavy a Volyňky, historické centrum, hrad. Blatná – město růží s jedním z nejkrásnějších jihočeských hradů, který se shlíží v hladině rybníka, obora s daňky. Odjezd zpět. Služby: 5x nocleh – dvoulůžkové pokoje, 5x polopenze, doprava, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: vstupy, taxa, příplatek na jednolůžkový pokoj – 1.400 Kč Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) MALEBNÉ BESKYDY – PO VALAŠSKÝCH CHODNÍČCÍCH POZNEJTE MALEBNÉ BESKYDY A KOUZLO VRÁTNÉ DOLINY Valašsko a obzvláště jeho část Beskydy jsou jednou z nej- rázovitějších a na přírodní krásy nejbohatších oblastí naší republiky. Je to malebná horská krajina s dochovaným folk- lórem a lidovou architekturou, romantický kout naší země s půvabnými kopci a poloninami, vesničkami oblíbenými ma- líři, básníky i hudebníky. Spolu s nimi budete moci sdílet okouzlení z tohoto krásného kraje. Program: 1. den: Ráno odjezd – Nový Jičín – městská památková rezervace, muzeum – expozice klobouků. Moravský Betlém – Štramberk – Štramberská trúba – známá zřícenina, krásné náměstí, lidová architektura. Hukvaldy – mohutné zříceniny hradu, známé místo pobytu Leoše Janáčka. Od- jezd na nocleh. 2. den: Pustevny – architektura Jurkoviče – procházka po vyhlídkovém hřebenu kolem Radegasta na Radhošť a eventuálně sestup do Rožnova. Rožnov pod Radhoštěm – možnost návštěvy několika skanzenů – Valašské muzeum v přírodě. Nocleh. 3. den: Lysá hora (1.324 m) – výstup z Ostravice na nej- vyšší horu Beskyd, která je symbolem zdejší turistiky – pa- noramatický rozhled. Bílá – dřevěný kostel, přehrada Šance, Ostravice – Bezručův srub. Nocleh. 4. den: Odjezd na Slovensko na Malou Fatru do Vrátné doliny – lanovkou do Snilovského sedla a lehký výstup na Velký fatranský Kriváň. Poté návrat zpět. Nocleh. 5. den: Soláň – v minulosti slavné místo malířů – pro- cházka po hřebeni – Nový Hrozenkov. Velké Karlovice – návštěva fojtství a prohlídka dřevěného kostela P. Marie. Odjezd, návrat ve večerních hodinách. Služby: 4x nocleh – 2 a 3ůžkové pokoje – hotel, 5x polopenze, doprava, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: vstupy, taxa Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) ŠUMAVA A BAVORSKÝ LES NEODOLATELNÁ ZÁDUMČIVÁ KRÁSA ŠUMAVY LÁKÁ NEUSTÁLE Nabízíme vám pobyt s lehkou turistikou v krásném prostředí Železnorudska v malebné přírodě pod hřebeny Pancíře a Špičáku. Už v minulosti bylo toto místo nazýváno „vzdušné lázně“, protože má nejstabilnější klima na celé Šumavě. Program: 1. den: Odjezd v ranních hodinách. Zastávka v Klatovech – městě, které si uchovalo řadu památek, např. katakomby, Bílou a Černou věž a Panský dům s barokní jezuitskou lé- kárnou. Návštěva hradu Velhartice – malebné zříceniny, která nás překvapí impozantními interiéry Rajského paláce a unikátním gotickým čtyřobloukovým kamenným mostem. Železná Ruda – zastávka. Ubytování. 2. den: Ráno lanovkou na Pancíř (1.213 m) – vyhlídkový vrchol Šumavy – poté pokračování k Černému a popřípadě Čertovu jezeru – dvě pohádková jezera ledovcového pů- vodu v lesích na svahu Jezerní hory. Nocleh. 3. den: Čeňkova pila – Povydří (obří hrnce) – Turnerova chata (možnost spatřit vydru) – Antýgl (bývalý Královácký dvorec) – kouzelná procházka. Modrava – Kvilda – slatě, rázovité šumavské stavby – procházka jezerní slatí. Za- stávka v Srní a v Prášilech. Návrat na nocleh. 4. den: Bavorský les: Velký Javor (možnost výjezdu la- novkou) – výhled. Grosse Abersee – procházka kolem je- zera. Bodenmais – malé rekreační středisko s řadou sklář- ských dílen – zastávka. Poté se projdeme po nejdelší stezce v korunách stromů na světě (1.300 m), která je v NP Ba- vorský les. Je zakončená 44 m vysokou věží a při procházce po ní se pohybujete nerušenou přírodou ve výšce 8 – 25 m – neskutečný zážitek. Návrat na nocleh. 5. den: Kašperské Hory – městečko s řadou muzeí (mo- tocyklů, hraček a pivovarnictví). Hrad Kašperk založený císařem Karlem IV. K ochraně šumavského pohraničí, zří- cenina Pustý Hrádek. Královský Kámen – vyhlídkové místo Šumavy vystupující do nadmořské výšky 1.058 m. Javorník – Klostermannova rozhledna a park. Návrat na nocleh. 6. den: Odjezd v ranních hodinách, Sušice – prohlídky his- torického středu města. Hrad Rábí – největší zřícenina hradu v Čechách. Příjezd v podvečer. Služby: 5x nocleh – 2 lůžkové pokoje s příslušenstvím – hotel 3*, 5x polopenze, doprava, průvodce, povinné poj. CK V ceně není: vstupy, místní taxa, lanovky Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 2006 23. 09. – 28. 09. 2018 6.490 Kč Č. zájezdu Termín Cena 2005 17. 09. – 22. 09. 2018 6.400 Kč TAJEMSTVÍ ORLICKÝCH A STOLOVÝCH HOR Vypravíme se do kouzelného kouta Čech a přilehlého Pol- ska, do míst krásné romantické přírody doplněné řadou hradů, zámků, klášterů a kouzelných městeček. Do míst, která milovala i řada našich umělců – spisovatelů, malířů... Program: 1. den: Odjezd ráno, nejprve Broumovské stěny – nej- navštěvovanějším místem je Hvězda (původně Polická hora) s kaplí s půdorysem hvězdy – vycházka do nejkrásnějších oblastí Broumovských stěn – pískovcové skalní útvary, rokle, krásné vyhlídky. Broumov – nádherný barokní benediktinský klášter, kde se nachází rozsáhlá klášterní knihovna, kostel sv. Václava, domy se síťovou klenbou, hřbitovní kostel P. Marie – nejstarší dochovaná dřevěná svatyně v českých zemích z r. 1449. Nocleh. 2. den: Na nejvyšší vrchol Orlických hor – turistika v Or- lických horách – sedlo pod Šerlichem – výstup na nejvyšší vrchol Orlických hor Velkou Deštnou (1.115 m) , dále do Luisina údolí – zde si prohlédnete původní typické dřevěné chalupy. Možnost pokračovat až do Deštného. Poté Rych- nov nad Kněžnou – barokní zámek Kolovratů s jejich rodo- vou sbírkou a francouzským parkem, Památník Karla Po- láčka v muzeu Orlických hor. Nocleh. 3. den: Rokytnice v Orlických horách – zámek, roubené domy, hist. centrum – procházka na pevnost Hanička z prvorepublikového období – prohlídka. Z Haničky pokra- čování na Zemskou bránu a k chatě Čihák. (Cesta A. Ji- ráska). Nocleh. 4. den: Suchý vrch – turistické místo se známou turistic- kou chatou s rozhlednou. Králíky – původně hornické měs- tečko, Mariánská hora – klášter – proslavené poutní místo. Nocleh. 5. den: Výlet do Polska – Národní park Stolové hory – fantastické skalní útvary, nejvyšší pískovcový vrchol Polska – úchvatné výhledy. Kudova Zdrój – lázeňské město s lá- zeňskou tradicí od 17. stol. – lázeňský park s pavilonem s minerálními prameny, kostnice, Stezka zanikajících řeme- sel. Návrat na nocleh. 6. den: Putování krajem F. L. Věka: Opočno – renesanční zámek s barokní úpravou, který je dominantou města, arká- dové ochozy a anglický park, pěkné náměstí s renesančními fasádami. Pokračování do Dobrušky – rodný domek F. V. Heka, renesanční radnice s vyhlídkovou věží vysokou 45 m. Odjezd zpět. Služby: 5x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje, 5x polopenze, průvodce, doprava – klim. bus, povin. poj. CK V ceně není: vstupy Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) POHÁDKOVÁ KRÁSA ČESKO – SASKÉHO ŠVÝCARSKA NEUVĚŘITELNÁ ROMANTIKA ČESKO – NĚMECKÉHO POHRANIČÍ Vypravte se s námi do míst, která jsou pro svoje romantické výhledy, malebné soutěsky, rozeklané skalní věže, stěny a brány nazývaná rájem filmařů. Je to pohádková krajina, kde příroda vytvořila podívanou, jaká nemá obdoby. Program: 1. den: Odjezd v ranních hodinách do Jetřichovic, kde nás hned uvítají pískovcové skály – Jetřichovické stěny. Naučná stezka nás provede jednou z nejkrásnějších částí Děčínské vrchoviny – přes tři nejkrásnější vyhlídky Českého Švýcarska: Mariina vyhlídka (orlí hnízdo vystavěné na špici skalního ostrohu), Vilemínina stěna (po dřevěném můstku přejdete propast a ocitnete se mezi obry) a Rudolfův kámen (z jeho vrcholu zažijete rozhled letícího dravce). Ubytování. 2. den: Hřensko – přesTři prameny se projdeme na Prav- čickou bránu – mohutný 16 m vysoký oblouk, jeden z nej- podivuhodnějších skalních útvarů na planetě a dále na pra- micích Divokou a Tichou soutěskou zpět. Nocleh. 3. den: Vyjedeme z Děčína výletním parníkem (Poseidon) po Labi do Bad Schandau – úchvatná plavba kaňonem Labe přes Hřensko s výhledem na okolní skalní útvary. Bad Schandau – prohlídka dómu, procházka po Labské prome- nádě, Sendigova kašna a čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy. Výtahem vyjedeme nad město – krásné výhledy. Na závěr dne možnost koupání v lázníchToskana terme, event. botanická zahrada. Nocleh. 4. den: Výlet do Německa do Míšně – prohlídka historic- kého středu a návštěva světoznámé porcelánky. Poté Dráž- ďany – prohlídka centra – Semperova opera, Zwinger, Dóm, Kurfiřtský zámek, Frauenkirche, Brühlova terasa aj. Návrat na nocleh. 5. den: Výlet na Königstein – tabulovou horu s pyšnou kamennou pevností – obrovským nedobytným komplexem na skále nad kaňonem řeky – opět fantastický výhled. Dorf Wehlen – Miniaturpark Malé saské Švýcarsko – projížďka turistickým vláčkem mezi skalními kaňony a útvary. Poté vý- šlap na Bastei – fantastický shluk skalních věží spojený im- pozantním kamenným mostem – neskutečný rozhled na ka- menný labyrint plný roklí, strží a věží a skalní hrad Neurathen – opět nádherné vyhlídky. Návrat na nocleh. 6. den: Tiské stěny – další romantické skalní město s ně- kolika možnými trasami. Odjezd zpět. Služby: 5x nocleh – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. v hotelu, 5x polopenze, doprava – klim bus, průvodce, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy, lodě, místní taxu Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) NÁRODNÍ PARK PIENINY ZE SLOVENSKÉ I POLSKÉ STRANY A KRAKOV UŽIJTE SI GORALSKÝ PIKNIK, PLAVBU NA PLTÍCH, PROCHÁZKY I DOJENÍ BERANA! Tento zájezd je určen jak pro ty, kteří se chtějí věnovat po- znávání, tak pro turisty, nebo pro ty, kteří chtějí odpočívat v krásném přírodním prostředí. Poznáte rázovitou krajinu Pie- ninského národního parku s jeho tradicemi i pohostinnými lidmi, stejně jako atraktivní okolí, kde budete moci poznávat i relaxovat. Ubytování je zajištěno v jednoduchých bungalo- vech s vlastním sociálním zařízením v Haligovcích v Pienin- ském národním parku. Goralský dvor je známý vyhlášenou domácí kuchyní. Program: 1. den: Odjezd kolem 23. hodiny. 2. den: Pieninský národní park: Červený Kláštor – go- tický kostel Sv.Antona a klášter kartuziánů, národní památka – prohlídka. Fakultativně splav na pltích po Dunajci (7 km) nejkrásnější částí národního parku – Lesnica, Lesnické sedlo – Haligovské skály, nocleh. 3. den: Stará Lubovňa – Muzeum zamagurské dědiny a Lubovnianský hrad – dominanta města, původně strážný hrad. Vyšné Ružbachy – lázeňské místo se čtrnácti pra- ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU www.erikatour.cz 18 S+ S S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. záj. Termín Cena 4001 24. 03. 2018 790 Kč Č. záj. Termín Cena 4002 25. 05. 2018 650 Kč Č. záj. Termín Cena 4003 19. 06. 2018 790 Kč Č. zájezdu Termín Cena 2009 17. 08. – 24. 08. 2018 7.290 Kč Č. zájezdu Termín Cena 2008 17. 08. – 24. 08. 2018 7.190 Kč Č. zájezdu Termín Cena 2007 26. 07. – 31. 07. 2018 5.990 Kč meny a travertinovým kráterem. Koupání v termálech. Dnes večer absolvujete goralský piknik (slovenská borovička, předkrm: ovčí sýr, domácí klobása, slanina, zelenina, pltnický guláš připravený na ohni, haligovská palačinka). Nocleh. 4. den: Červený Kláštor– přechod lávkou do Sromowcu Nižnych – polská část Pienin. Vystoupáme na dominantu Pienin Trzy korony (982 m) – na jejich vyhlídkovou galerii. Zdatnější mohou pokračovat až na vrchol Sokolica‚ kterou Poláci nazývají matkou Pienin. Návrat do Červeného Kláš- tora. Návrat na nocleh. 5. den: Ráno odjezd přes Lysou nad Dunajcem do pol- ských Pienin. Výstup k hrázi přehrady a dále k hradu Ni- edzica. Potom loďkou pod zříceninu hradu Czorstyn a zpět loďkou k autobusu. Nocleh. 6. den: Ráno odjezd do Krakova – prohlídka nádherného historického města: královský zámek Wawel, katedrála, Krá- lovská cesta, kostel P. Marie, Sukienice – krámky ze 13. stol., univerzita Collegium Maius, uličky starého města, Ka- zimierz – krakovská židovská čtvrť (UNESCO). Poté odjezd, příjezd zpět v nočních hodinách. Služby: 4x nocleh v bungalovech v Pieninském národním parku (každá chata má 4 dvoulůžkové ložnice a společné příslušenství), 4x polopenze včetně goralského picknicku, doprava, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: vstupy, plavbu na pltích, loď, hudbu při goralském picknicku Seniorská sleva 55+: 250 Kč (nesčítá se s jinými slevami) PERLY TATER A SEVERNÍHO SLOVENSKA NEJOBLÍBENĚJŠÍ TATRANSKÉ TRASY! Vysoké Tatry nás stále lákají, stále se do nich vracíme jako do „svých hor“. Pojeďte se projít po známých trasách, od- počinout si v některých z termálů, prostě užít si tatranskou dovolenou. Super cena! Program: 1. den: Odjezd kolem 23. hodiny přes Moravu na Sloven- sko. 2. den: Tatranská Lomnica – lanovkou na Skalnaté pleso – možnost lanovky na Lomnický štít, popř. na Lom- nické sedlo, sestup přes Hrebienok do Starého Smokovce (možno i lanovkou), eventuelně přes Malou Svišťovku do Tatranské Lomnice. Nocleh Ždiar. 3. den: Lysá Polana – přechod do Polska, odtud pěšky dolinou Roztoki (možnost použít koňský potah) k největším a nejhlubším jezerům Morske Oko, Wielky Staw a Czarny Staw. Návrat na nocleh. 4. den: Štrbské pleso – Popradské pleso – možnost vý- běru více túr, popř. jízda na lodičkách. Návrat na nocleh. 5. den: Pieninský národní park – Červený kláštor – možnost plavby na pltích, Lesnica, možnost oběda a pose- zení ve stylové kolibě v Haligovcích. Prohlídka Červeného Kláštora a odjezd zpět. 6. den: Spišský hrad – monumentální zříceniny jednoho z největších hradů Evropy, Levoča – městská památková rezervace, kostel sv. Jakuba s největším gotickým oltářem světa. Vrbov – koupání v termálním koupališti. Návrat na nocleh. 7. den: Pro zdatné túra Zadné Medodoly – Kopské sedlo – Brnčálova chata – Tatranské Matliare. Ostatní absolvují výšlap po Spišské Maguře v okolí Ždiaru s nej- vyšším kopcem Magurkou. Návrat na nocleh. 8. den: Po snídani odjezd se zastávkou na oběd, příjezd večer. Služby: 6x nocleh – 2 lůžkové pokoje s vl. přísl. v příjemném penzionu ve Ždiaru, 6x polopenze, doprava, průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: vstupy, plavba na pltích, lanovky, místní taxa, pojištění horské služby Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) POBYT V RETRO HOTELU MORAVA Pojeďte si užít dovolenou do hotelu, kam jezdil i pan Anděl – hotel známý z filmu Anděl na horách. Užijte si dovolenou v Retro Hotelu Morava v Tatranské Lomnici, kde si můžete zvolit turistický program dle své libosti. Služby: 6x nocleh – 2 lůžkové pokoje s vl. přísl., 6x polopenze, doprava, povinné pojištění CK Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU 19 www.erikatour.cz ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU J JE ED DN NO OD DE EN NN NÍ Í Z ZÁ ÁJ JE EZ ZD DY Y DRÁŽĎANY, KAMELIE A ORCHIDEEN WELT Pillnitz, zámek saských kurfiřtů na předměstí Drážďan, pro- cházka v parku, jarní zahrady, kde v této době kvete naplno 220 let stará kamelie (průměr 11 m) a až 35.000 květů a or- chidejová zahrada. Drážďany, město nazývané Florencie na Labi. Procházka – Frauenkirche, galerie Zwinger, Sem- perova opera, možnost návštěvy mezinárodní prodejní vý- stavy Orchideen Welt. Služby: doprava – klimat. bus, vedoucí zájezdu V ceně není: vstupy SASKÉ ŠVÝCARSKO – BASTEI A KÖNIGSTEIN Časně ráno odjezd, přejezd do Bad Schandau – přejezd k nejkrásnějšímu skalnímu městu – výšlap na Bastei – fan- tastický shluk skalních věží spojený impozantním kamenným mostem – neskutečný rozhled na kamenný labyrint plný roklí, strží a věží a skalní hrad Neurathen. Dorf Wehlen – Minia- turpark Malé saské Švýcarsko – zminimalizované skalní ka- ňony a útvary (minivláček). Königstein – tabulová hora s pyšnou kamennou pevností – obrovským nedobytným komplexem na skále nad kaňonem řeky – fantastický výhled. Služby: doprava – klimat. bus, průvodce V ceně není: vstupy PARNÍM VLÁČKEM ZA KARLEM MAYEM A POPELČIN MORITZBURG Zájezd do kouzelné krajiny Saské vinné cesty, romantickou krajinou vinic vás proveze úzkokolejka "Lössnitzgrund- bahn". V Radebeulu si potom prohlédnete Muzeum Karla Maye, kde spisovatel bydlel a kde se nachází sbírka etno- logických exponátů severoamerických indiánů a prohlédnete si i městečko. Poté Popelčin romantický zámek Moritzburg. Služby: doprava – klimat. bus, průvodce V ceně není: vstupy, vlak S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 3002 08. 06. – 15. 06. 2018 11.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 3001 08. 06. – 17. 06. 2018 12.590 Kč POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM www.erikatour.cz 20 P PO OB BY YT TO OV VÉ É Z ZÁ ÁJ JE EZ ZD DY Y S S P PO OZ ZN NÁ ÁV VA AC CÍ ÍM M P PR RO OG GR RA AM ME EM M ITÁLIE ITÁLIE – NEAPOL, POMPEJE, CAPRI, ŘÍM ODPOČINEK U MOŘE VE 4* HOTELU SPOJENÝ S POZNÁVÁNÍM POKLADŮ ITÁLIE Každé z těchto jmen v nás vyvolává touhu alespoň na chvíli je spatřit, zastavit se v místech, kudy kráčela historie ne roky, ale celá dlouhá staletí. Program: 1.den: Odjezd ráno. 2.den: Přejezd Itálií, návštěva kláštera Montecassino – nej- staršího benediktinského kláštera, který byl zcela zrekon- struován po 2. sv. válce – krásné výhledy. Odjezd na ubyto- vání do Baii Domizii. Nocleh. 3. den: Koupání, odpočinek, nocleh. 4. den: Ráno odjezd na Vesuv (jediná ještě činná sopka na evropské pevnině), Pompeje – prohlídka vykopávek to- hoto antického města, Neapol – místo kultury – okružní jízda. Návrat na nocleh. 5. den: Koupání, odpočinek, nocleh. 6. den: Výlet do Caserty – v období Bourbonů „Versailles Neapole“. Možnost návštěvy Palazzo Reale – bývalý krá- lovský zámek a prohlídka kouzelného zámeckého parku (nejkrásnější park jižní Itálie) s nádhernými fontánami, vel- kým vodopádem a anglickou zahradou. Sessa Aurunca – historické dědictví antické Suessy – římské divadlo, Cryp- toportico, most a návštěva úzkých klenutých uliček s řadou kostelů – románská katedrála, kostel Zvěstování aj. Návrat do Bai Domizii. 7. den: Časně ráno odjezd na kouzelný ostrov Capri – ze Sorrenta nebo Neapole. Navštívíme zde městečko Capri a Anacapri, villu Jovis. Čekají vás krásné přírodní scenérie i posezení v malebných zákoutích tohoto slavného ostrova. Návrat do Baii Domizii. Nocleh. 8. den: Koupání, odpočinek, nocleh. 9.den: Odjezd do Říma – prohlídka. Návštěva Vatikánu – katedrála sv. Petra, popřípadě výstup do její kupole, vari- antně možnost návštěvy Vatikánských muzeí,Andělský hrad, Piazza Navona, Pantheon, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, procházka antickým Římem – Forum Romanum, Ko- loseum, Piazza Venezia ..., poté odjezd, cesta přes Itálii a Rakousko do ČR. 10.den: Příjezd v odpoledních hodinách. Služby: 7x nocleh v hotelu 4*– dvoulůž. pokoje s vl. přísl., 7x polopenze, doprava klim. busem, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: vstupy, loď na Capri Slevy: ubytování ve vilách 4* hotelu, které obsahují 3 – 4 dvoulůžkové pokoje, kuchyň, jídelnu, sociální zařízení – bez stravy (minimálně 4 osoby) – sleva 1.500 Kč / os. Seniorská sleva 55+: 400 Kč (nesčítá se s jinými slevami) ELBA – PERLA TOSKÁNSKÝCH OSTROVŮ INSPIRATIVNÍ PROCHÁZKY ELBOU Jedinečná atmosféra tohoto hornatého ostrova, kde se stří- dají divoká skaliska s malými plážemi, vysoké hory uprostřed ostrova s malebnými pitoreskními přístavy nebo roztomilými vesničkami rozloženými na vrcholcích kopců. Romantika os- trova nás přinutí zapomenout na čas, vrátit se do dob minu- lých a užít si klid a pohodu. Naše procházky nás provedou nejkrásnějšími místy ostrova a vydáme se i v Napoleonových stopách. Program: 1. den: Odjezd v odpoledních hodinách přes Rozvadov, Německo, Rakousko do Itálie. 2. den: Ráno příjezd do přístavu Piombino, hodinový tra- jekt na Elbu do hlavního města Portoferraia – prohlídka starého města rozloženého na skále tyčící se nad mořem. Budeme stoupat úzkými uličkami po schodech, mezi staro- bylými domy a kostely k pevnostem Forte Stella, Forte Fal- cone a k Medicejským hradbám. Budete moci navštívit Na- poleonovu rezidenci Villa dei Mulini. Odjezd na ubytování. 3. den: Dnes se vydáme procházkou z Marciana Marina nejprve vzhůru směrem na Monte Capanne a budou se nám odkrývat jedinečné výhledy na zátoky a hory ostrova. Půj- deme po úbočí hory mezi vrcholem a mořem až ke skalnaté pláži Cotoncello. Poté budeme pokračovat do krásné ma- lebné rybářské vesničky Sant´Andrea (procházka cca 3 ho- diny). Dnes budete také moci navštívit malebnou středově- kou horskou vesničku Marciana, vyjet lanovkou na Monte Capane (1.018 m), odkud za jasného počasí můžete za- hlédnout až Korsiku, a vesničku Poggio s příkrými roman- tickými uličkami a krásnými výhledy na Marciana Marina. Návrat na nocleh. 4. den: Vyrazíme z Capoliveri, cesta povede mírně vzhůru k jižnímu pobřeží a na našem okruhu se budeme ko- chat výhledy na celý ostrov (cca 3 hodiny). Návrat do Capo- liveri, vinařského městečka rozloženého na kopci mezi vini- cemi. Navštívíme také malebný přístav Porto Azzurro, kde si budeme moci vyjít na pevnost San Giacomo nebo se ko- chat středomořskou atmosférou v některé z příjemných ka- váren nebo taveren. Návrat na nocleh. 5. den: Dnešní vycházka ze San Piera nás provede kou- zelnou cestou bujnou vegetací a kolem tzv. "Kamenných ne- stvůr" (cca 5 hodin). Dokonale si vychutnáte nespoutanou přírodu Elby. Nocleh. 6. den: Vyrazíme do vesničky Marciana Alta – snad nej- půvabnějšího místa na ostrově a starou poutní cestou půj- deme ke kostelu Madonna del Monte ukrývajícího kámen se záhadnou malbou Panny Marie. Poté budeme pokračovat dolů směrem k pobřeží a do malé rybářské vesničky Chiessi s malou kamenitou pláží a křišťálově čistou vodou. 7. den: Ráno vyjedeme z ostrova zpět na pevninu. Cestou zpět se zastavíme v Pise a prohlédneme si monumentální komplex Piazza dei Miracoli – šikmou věž, baptisterium a katedrálu – jeden z klenotů Toskánska. Pokračování do ČR. 8. den: Příjezd v odpoledních hodinách. Služby: 5x nocleh v hotelu 3*, 5x polopenze, welcome drink, trajekt Piombino – Portoferraio – Piombino, doprava – klim. bus, český průvodce, povin.poj. CK Cena nezahrnuje: příplatek jednolůžkový pokoj 3.000 Kč, vstupy, lanovku, vjezd do Pisy Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 3003 15. 03. – 23. 03. 2018 10.890 Kč Č. zájezdu Termín Cena 3004 25. 05. – 03. 06. 2018 10.990 Kč 21 www.erikatour.cz POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM ŠPANĚLSKO ● ČERNÁ HORA ŠPANĚLSKÉ SLAVNOSTI FALLAS NEJSLAVNĚJŠÍ SLAVNOSTI VALENCIE Jarní Španělsko s dozrávajícími pomeranči, a probouzející se přírodou je báječné samo o sobě. Když k tomu ale přiby- dou neopakovatelné španělské slavnosti jako jsou Fallas, nedá se Španělsku odolat. Program: 1. den: Ráno odjezd z ČR. Trasa dle nástupních míst, buď přes Německo a Francii nebo přes Rakousko, Itálii a Francii. 2. den: RánopříjezddoBarcelony(UNESCO)–prohlídka města: gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, Las Ramblas, Montjuic,Antonio Gaudí – Sagrada Familia, domy ve městě, Kolumbůvpamátník,přístav.PříjezddoOropesyvevečerních hodinách. Ubytování v aparthotelu. Večeře, nocleh. 3. den: Prohlídka Oropesy (přístav, staré město, aréna). Výlet do Peniscoly – kouzelného přímořského městečka s dominujícím středověkým templářským hradem stojícím na skále nad mořem, malebný kostel a klikaté kamenné uličky. Večeře, nocleh. 4. den: Dnes vás čekají nádherné španělské slavnosti Fallas. Návštěva Valencie – hlavní město valencijské oblasti a historické město nabité památkami v čele s památnou ka- tedrálou – prohlídka. Účast na oslavách "Las Fallas" – slav- nostní průvody, překrásná výzdoba, atrakce, ohňostroj, mož- nost účasti na býčích zápasech (fakultativně). Návrat ve večerních hodinách. Návrat, večeře, nocleh. 5. den: Volno k pobytu v přímořském letovisku. Fakulta- tivně výlet na trhání pomerančů – zažijte kouzlo pomeran- čových sadů v době, kdy se pomeranče sklízejí a vychutnejte sichuťpomerančevlastnoručněutrženéhozestromu.Návrat na večeři. Poté odjezd do Burriany na pálení soch, které se koná vždy v noci na sv. Josefa. Nocleh. 6. den: Návštěva Cabanes a Benicasimu. Nejprve výjezd do pohoří Desierto de las Palmas – prohlídka kláštera řádu Bosých Karmelitánů v Benicasimu – návštěva likérky, kde se dodnes vyrábí likéry a vína podle původní karmelitánské receptury. Součástí prohlídky je ochutnávka z 9 soudků. V městečku Cabanes navštívíme továrnu na výrobu turrónů (typická španělská sladkost – hlavně vánoční) – krátká pro- hlídka továrny a ochutnávka včetně možného nákupu. Ve- čeře, nocleh. 7. den: Ráno odjezd, nejprve na prohlídku vyhledávaného a krásně položeného kláštera Montserrat s černou Mado- nou. Krátká návštěva ministátu Andorra (kouzelná krajina, daňový ráj). Přejezd do Monaca. 8. den: Prohlídka Monackéhoknížectví, přikterépoznáte všechny místní zajímavosti – např. Jardin exotic, park sv. Antoniety, novou tržnici, knížecí palác, knížecí přístav, ka- tedrála – bílý skvost Monaca (leží zde také princezna Grace), oceánografické muzeum, světoznámé Kasino s přilehlými parky, část tratě Formule 1, překrásné Japonské zahrady. Odjezd na tranzitní ubytování. 9. den: Přejezd do ČR, příjezd v nočních hodinách. Služby: 6x nocleh v aparthotelu – dvoulůžkové ložnice v apartmánech vybavených společnou kuchyňkou a sociálním zařízením, 5x polopenze formou bufetu + nápoje (pivo, víno nebo voda), doprava – klim. bus, průvodce, povinné poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlet Seniorská sleva 55+: 400 Kč (nesčítá se s jinými slevami) PŮVABY ČERNÉ HORY S VÝLETEM DO ALBÁNIE Jedna z nejkrásnějších oblastí Balkánu s panenskou příro- dou, nádherným pobřežím a vysoko vystupujícími horami – to je Černá Hora. Oblast se středozemským podnebím a tedy i s obvykle krásným počasím je cílem tohoto pobytově po- znávacího zájezdu. Kromě kouzelné přírody může nabídnout i nádherná historická městečka s mimořádnými architekto- nickými památkami. Program: 1. den: Odjezd k večeru, průjezd Rakouskem, Slovinskem a Chorvatskem. 2. den: Průjezd Černou Horou do místa ubytování, ubyto- vání, odpočinek u moře, nocleh. 3. den: Výletpoperláchčernohorskéhopobřeží–dojedete aždoměstaUlcinj–posledníhoměstapředalbánskýmihra- nicemi, kdysi obávaného pirátského sídla – prohlídka. Stará Ulcijn – rozsáhlý hrad na skále nad mořem, zrekonstruované mešity, kouzelná zákoutí, útulné kavárny. Panoramatická cesta černohorským pobřežím – město Bar a Starý Bar – město duchů a potom cestou výhled na bývalou rybářskou vesnici Sv. Stefan, která byla přeměněna na luxusní hotel. Cestou možnost koupání. Návrat na nocleh. 4. den: Výlet do Cetinje – bývalé hlavní město Černé Hory s řadou historických památek – Bogorodičin Monastyr, Bil- jarda. NP Lovčen – jízda po horské silnici pod vápencovými vrcholy a průjezd pohádkově krásným údolím s fantastickými výhledy do horských pásem až pod vrchol k mauzoleu vla- dyky Njeguše – vystoupáme po schodech – panoramatický výhled na celou Černou Horu. Sjezd serpentýnami do ves- ničky Njeguš (rodný dům vladyků, možnost placené ochut- návky pršutu) a dále do Boky Kotorské s fantastickými vý- hledy na tento černohorský fjord. Návrat na nocleh. 5. den: Procházka po plážích Čanje, ale především od- počinek u moře a relaxace. Nocleh. 6. den: Výlet do kouzelné Boky Kotorské, která připomíná svou přírodní scenérií norské fjordy. Prohlídka starobylého centra této oblasti – Kotoru (UNESCO) – vystoupáme na hradby s fantastickými výhledy, prohlédneme si katedrálu sv. Trifuna, starobylé paláce, další kostely, úzké uličky a na- dýchneme atmosféru tohoto kouzelného města u dobré kávy na některém z náměstíček. Perast – Muzeum námořní aka- demie, koupání, možnost lodního výletu na ostrůvek Gospa od Škrpjela – kostelík p. Marie. Na zpáteční cestě se za- stavíme v Budvě – prohlídka historického středu města ukry- tého v hradbách, jednoho z nejmalebnějších a nejtradičněj- ších měst černohorského přímoří. Nocleh. 7. den: Výlet do Albánie – město Skadar s pevností, sta- rým tureckým mostem, mešitou Mehmeda Paši s katedrálou sv. Štěpána. Návrat na nocleh. 8. den: Výlet k nejkrásnějšímu balkánskému jezeru – Ska- darskému jezeru, které je součástí národního parku (výskyt mnoha vzácných rostlinných i živočišných druhů. Fakulta- tivně projížďka motorovou lodí po jezeře, během níž budete moci sledovat nádhernou vegetaci jezera. Navíc budete moci ochutnat místní rybí speciality. popř. místní víno. Návrat na nocleh. 9. den: Odjezd, Dubrovník–prohlídka historickéhoměsta s možností fakultativního výletu lodí na jedno z nejoblíbe- nějších výletních míst obyvatel Dubrovníku – ostrov Lokrum – na něm "Mrtvé moře" – slané jezero, botanická zahrada a možnost koupání. Odjezd, cesta zpět. 10. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. Služby: 7x nocleh v hotelu – dvoulůžkové pokoje s přísl, 7x polopenze, doprava – klim. bus, průvodce – delegát, povinné poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy, lodě Seniorská sleva 55+: 500 Kč (nesčítá se s jinými slevami) S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM www.erikatour.cz 22 Č. zájezdu Termín Cena 3005 07. 09. – 16. 09. 2018 9.990 Kč CHORVATSKÉ SKVOSTY NÁRODNÍ PARKY A PAMÁTKY UNESCO CHORVATSKA Chorvatské moře je pro nás nejbližší a také nejznámější. Přitahuje nás jeho křišťálově čistá voda, krása divokého po- břeží, kouzelné přírodní scenérie. Ty se nám nabízejí i ve vnitrozemí v místních národních parcích. Chorvatsko má ale také bohatou historii a v jeho městech je na ni řada památek. Tato země si zaslouží hlubší poznání než pouze pobyt u moře. Program: 1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta přes noc. 2. den: Přejezd do místa ubytování, odpočinek, nocleh. 3. den: Odpočinkový den, koupání. Podvečerní procházka do Bašky Vody. Nocleh. 4. den: Výlet do Bosny a Hercegoviny – starobylého Mos- taru (UNESCO) – bosenské perly – prohlídka historické části města – muslimská část s mešitami, Starý most, možnost návštěvy některého z historických domů. Bude určitě čas i na ochutnání pravé bosenské kávy z džezvy. Medjugorje – slavné bosenské poutní místo, vodopády řeky Kravica připomínající malé Plitvice. Návrat na nocleh. 5. den: Koupání, volno. Fakultativně výlet lodí – fishpick- nick a návštěva ostrova Brač a Hvar, k obědu vás čeká výborná ryba. Nocleh. 6. den: Trogir (UNESCO) – prohlídka ostrovního města nazývaného malými Benátkami – středověké hradby a krásná katedrála. Split (UNESCO) – Diokleciánův palác – jedna z nejvýznamnějších architektonických památek v Chorvatsku – uvnitř s katedrálou, Diokleciánova ulice, Kri- šimírova ulice – řada paláců a historických budov. Krátká zastávka v Omiši – prohlídka starobylého centra. Nocleh. 7. den: Výlet na vodopády řeky Krky – národní park – kouzelné přírodní scenérie. Lodí ze Skradinu dojedeme do nejkrásnější části parku – procházka mezi krásnými vodo- pády a peřejemi po upravených chodnících, popřípadě kou- pání. Na závěr dne navštívíme centrum Šibeniku – katedrála jedinečná svou montáží kamenných desek a historické cen- trum okolo. Nocleh. 8. den: Odpočinek, fakultativně půldenní výlet na Bio- kovo – výjezd do NP Biokovo, krátká vycházka na Vršac (kruhový výhled na celé pobřeží, ostrovy i směrem do ná- rodního parku). Po návratu koupání (popř. jiný fakultativní výlet dle aktuální nabídky). Nocleh. 9. den: Relaxace u moře, v podvečer odjezd. 10. den: Příjezd v odpoledních hodinách. Služby: 7x nocleh v hotelu – dvoulůžkové pokoje s přísl, 7x polopenze, doprava – klim. bus, průvodce – delegát, povinné poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy, lodě Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) S+ S CHORVATSKO Č. zájezdu Termín Cena 6002 07. 12. 2018 690 Kč Č. zájezdu Termín Cena 6003 01. 12. 2018 990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 6005 15. 12. 2018 890 Kč Č. zájezdu Termín Cena 6004 08. 12. 2018 1.150 Kč Č. zájezdu Termín Cena 6001 30. 11. 2018 790 Kč A AD DV VE EN NT TN NÍ Í Z ZÁ ÁJ JE EZ ZD DY Y ADVENTNÍ VÍDEŇ Rakouská metropole Vídeň v době krásných adventních trhů. Procházka městem: Hofburg, Michalský kostel, Opera, kostel sv. Karla Boromejského, Korutanská třída, katedrála sv. Štěpána a Graben. Navštívíte adventní trhy na řadě ná- městíček, největší na Radničním náměstí. Možno navštívit i některé z muzeí, popř. metrem zajet na Schönbrunn, kde se koná další adventní trh. Služby: doprava, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy ADVENT V DRÁŽĎANECH A PEVNOST KÖNIGSTEIN Návštěva kouzelných adventních Drážďan – Florencie na Labi – které v této době získávají specifické kouzlo. Prohlídka starého města, návštěva nejstarších adventních trhů v Ev- ropě, možnost návštěvy Zwingeru. V Königsteinu – mo- hutné pevnosti na skalnatém ostrohu je umístěn romantický historický adventní trh plný zdobených středověkých stánků místních řemeslníků, ukázky řemesel a nejdelší adventní kalendář. Budete si moci prohlédnout i více než 400 let starou pevnost, protože adventní trh je umístěn i v jejích sklepeních. Návrat kolem 22. hodiny. Služby: doprava, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy ADVENT VE ŠTÝRU A JEŽÍŠKOVSKÁ POŠTA Ráno odjezd do Štýru – rakouského hlavního města Vánoc. Je to město betlémů, vánočních ozdob a báječné adventní atmosféry. Najdete zde největší betlém světa s více než 700 figurkami i pohyblivý betlém od krkonošského mistra s 300 figurami. Je zde i Muzeum Vánoc, kde najdete spoustu vá- nočních ozdob a dekorací a samozřejmě i několik adventních trhů na náměstí, promenádě i na zámku Lambert. U poutního kostela Christkindl potom najdete ježíškovskou poštu. Pří- ležitostí k ochutnání voňavých klobásek a svařeného vína bezpočet. Služby: doprava, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy ADVENT NA JEZEŘE WOLFGANGSEE Romantický advent na jezeře Wolfgangsee patří k nejkrás- nějším v Rakousku. Odehrává se především v městečkách St. Wolfgang, Strobl a St. Gilgen. Budete si moci vyjet zu- bačkou na horu Schafbeg s nádhernými výhledy, budete moci plout po jezeře k obří lucerně, prohlédnout si St. Wolf- gang se slavným kostelem a vyřezávaným oltářem a hlavně navštívit adventní trhy ve všech třech městečkách, z nichž každé má svůj vánoční symbol: St. Wolfgang lucernu, St. Gilgen 11 m vysokou červenou svíci a Strobl svítící komety. Služby: doprava, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy ADVENTNÍ WROCLAW Prohlídka jednoho z nejstarších měst Polska, tentokrát v ad- ventním čase a s adventními pochoutkami. S průvodcem si prohlédnete „město sta mostů“ – jedno z nejkrásnějších stře- dověkých náměstí v Evropě s majestátnou radnicí, měšťan- ské domy Jeníček a Mařenka, Tumský ostrov s katedrálou a kostely, Panorama bitvy u Raclavic – obrovská malba. A potom už vyrazíte užívat si sváteční adventní atmosféry na místní trhy, nakupovat dárky a ochutnávat adventní spe- ciality. Předpokl. odjezd okolo 17. hod., příjezd ve cca 22 hod. Služby: doprava, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE 23 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ 23 www.erikatour.cz POZNÁVACÍ OKRUHY HOLANDSKO ● FRANCIE Č. zájezdu Termín Cena 5001 29. 06. – 12. 07. 2018 22.290 Kč ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM PŘES LOFOTY A VESTERÁLY POJEĎTE OBDIVOVAT FANTASTICKOU PŘÍRODU NORSKÝCH LOFOT, VESTERÁL A DALŠÍCH OBLASTÍ SKANDINÁVIE! Pro milovníky krásných fantastických přírodních scenérií, které se mění na každém kroku, jsme zařadili zájezd, který bychom mohli nazvat i velký okruh Skandinávií. Čeká vás návštěva nejkrásnějších švédských měst Stockholmu a Upp- saly, šlápnete si na místa, kudy prochází polární kruh. Na vlastní kůži zažijete magickou atmosféru půlnočního slunce. Budete mít možnost sledovat je, jak se kutálí po obzoru jako zlatá koule a ne a ne zapadnout. Vesteralské a hlavně Lo- fotské ostrovy vás udiví svojí rozeklaností, fantastickými tvary. Jsou to čarokrásné kopce, které trčí z moře. Dále vás čeká část Norska, která je nazývána „pohádkovým územím“ – ledovec Svartisen, přírodní parky v okolí, Mo i Rana, krá- lovský Trondheim. Zlatou cestou severu dorazíte k nejkrás- nějšímu norskému fjordu Geiranger, zastavíte se v národním parku Jotunheimen, stanete pod nejvyšší horou Norska Galdhopiggen, uvidíte hlavní město Norska Oslo a řadu dal- ších zajímavých míst. Severské přírodě Norska se nedá od- olat. Program: 1. den: Odjezd v ranních hodinách. Průjezd SRN na noční osmihodinový trajekt do Švédska (možnost kabin). 2. den: Vylodění, jízda švédskou krajinou kolem jednoho z největších jezer Evropy, jezera Vattern, se zastávkou v Lin- köpingu – návštěva kouzelného skanzenu s řadou řemesl- nických domků, odjezd k švédské metropoli Stockholmu. Případně možnost koupání v místě ubytování. Nocleh. 3 den: Stockholm nazývaný „Benátkami severu“ – pro- hlídka hlavních atraktivit města: královský palác – střídání stráží, radnice, Gamla stan – staré město s úzkými dláždě- nými uličkami a City Hall, místo, kde se každoročně slaví udělování Nobelovy ceny (nutno objednat dopředu), Mu- seum Vasa, popř. skanzen. Nocleh. 4 den: Uppsala – prohlídka univerzitního města s pro- slulou katedrálou (největší ve Skandinávii). Knihovna Ca- rolina Rediviva – možnost shlédnout Codex Argenteus. Gävle – Gamla Gelfe – unikátní rezervace se starými dře- věnými domy – krátká prohlídka. Pokračování po břehu Bot- nického zálivu přes Soderhamn a Sundsvall dále na sever. Nocleh. 5. den: Překročení Polárního kruhu – zastávka, laponské centrum Jokkmokk s Laponským muzeem. Cesta přes ná- rodní park Mudus s hlubokými soutěskami do Gällivare. Od- jezd na nocleh. 6. den: Přes hornické město Kirunu – nejvýše položené město Švédska (579 m) do nár. parku Abisko s vysokohor- skou severskou přírodou – v případě příznivého počasí mož- nost výjezdu lanovkou pod vrchol hory Nuolja – výhled na Laponskou bránu. Překročení hranice do Norska a pokra- čování podél Herjangsfjordu přes kilometrový mostTjelsund- brua na Vesterály divokou a krásnou přírodou. Nocleh. 7. den: Ostrovy Vesteralen jako jedny z mála nabízejí možnost pozorování velryb, protože severozápadní oblasti tohoto souostroví jsou bohaté na plankton – potravu těchto největších savců. Andenes – nejsevernější místo Vesterál – budete mít možnost zúčastnit se Hval safari = velrybího safari – jedná se o plavbu dlouhou cca 3 hodiny, jejímž cílem je pozorování velryb. (nutno rezervovat při přihlášení). V od- poledních hodinách přejedeme přes další Vesterálské os- trovy na Lofoty. Odjezd na nocleh. 8. den: Okouzlující ostrovy Lofoty, které patří k nejmaleb- nějším místům z celé Skandinávie. Svolvaer, město, nad nímž se tyčí ostré štíty hor, Kabelvag – Vagan kirke – velký roubený kostel z 19. stol., prohlídka unikátních rybářských vesnic Henningsvaer ( UNESCO), který je údajně vyhlášen za nejkrásnější místo Norska díky své poloze (roztroušeno na ostrůvcích spojených mosty), Reine (nejfotografovanější scenérie) a zcela na jihu Lofot městečko A. Cesta zpět na trajekt na pevninu. 9. den: Pozorování půlnočního slunce na trajektu, cestou pohledy na hory, které vyrůstají přímo z moře. Nezvyklá kra- jina ledovcového původu s nekonečnými rašeliništi s nesčet- nými jezery a horami neuvěřitelných tvarů. Překročení Po- lárního kruhu – zastávka. Ledovec Svartisen – přejezd motorovou loďkou do jeho blízkosti a poté pěší výstup k jeho splazu. Pokračování na jih kolem divokých vodopádů Laks- fossen, po proudu „královny norských řek“ Namsen a za- stávka u „Brány severu“ – označuje hranici severního Nor- ska. Podél Trondheimfjordu odjezd na ubytování. 10. den: U Trondheimfjordu leží středověké hlavní město Norska Trondheim – prohlídka města s jeho velkolepou katedrálou Nidaros, nejkrásnější gotickou stavbou severní Evropy, královskou rezidencí i původními kupeckými domy na řece Nid. Dále Opdalem, údolím padajících vodopádů, údolím Drivadalen budeme pokračovat na jih. Nenecháme si ujít View-point Snohetta – krásnou vyhlídku na pohoří Tverrfjellet a NP Dovre – Sunndalsfjella. Na vyhlídku do- jdeme cca 20 min. procházkou k vyhlídkovému pavilonu, který byl oceněn jako stavba světa 2011. Zastávka v Dom- basu, potom u Trolí stěny – jedné z nejvyšších skalních stěn Evropy a dojezd do Andalsnes – krásně položeného rybářského městečka u ústí řeky Raumy do Romsdalsfjordu. Nocleh. 11. den: Jedna z nejkrásnějších oblastí Norska, jejíž divo- kost bere dech. Výjezd serpentýnami Trolí cesty přes vo- dopád Stigfossen a poté sjezd k soutěsce Gudbrandsjuvet a dále do Linge – trajekt do Eidsdalu, výjezd Cestou orlů na vyhlídku na nejkrásnější norský fjord Geiranger, sjezd do Gierangeru – zastávka, (nebo možnost jízdy po Geirangeru – není v ceně) poté stoupání pod Dalsnibu (1.476 m) (mož- nost výjezdu), z jejíhož vrcholu je podle Norů vidět to pravé Norsko. Odjezd na ubytování. 12. den: Jotunheimen, nejvyšší horský hřeben v Evropě na sever od Alp – fakultativě v případě příznivého počasí procházka v nejbližším okolí nejvyššího vrcholu celé Skan- dinávie – Galdhopiggenu (2.469 m ), zastávka v malebné obci Lom se starým dřevěným kostelíkem, prohlídka vyni- kající expozice kamenů a polodrahokamů. Přejedeme do kúdolí Gudbrandsdalen. Krátká zastávka u olympijského skokanského areálu v Lillehameru, odjezd na ubytování. 13. den: Oslo – krátká prohlídka historického centra města, Vigeland park (variantně ostrov Bygdoy s muzei Fram, Kon- Tiki). Přes Svinesund do Švédska na noční trajekt. 14. den: Cesta zpět. Návrat večer. Možnost letecké dopravy do Stockholmu nebo Evenes (Norsko). Cena letenky platí aktuální v době nákupu. Ne- čerpané služby budou odečteny. Služby: 10x nocleh (mládežnické hotely a chaty – čtyřlůžkové pokoje), 2x snídaně – bufet, doprava – klim. bus, trajekty, průvodce, povinné, pojištění CK Cena nezahrnuje: ložní prádlo (vlastní, nebo možno vypůjčit za 200 Kč v CK, popř. pronajmout na místě v přepočtu cca 250 Kč / noc), příplatek na dvoulůžkovou ložnici 3.980,- Kč / osoba, čtyřlůžková kabina na trajektu – obě cesty 1.800 Kč / os. Fakultativně: 9x večeře z českých zdrojů – 1.125 Kč, velrybí safari – nutno rezervovat předem, cena cca 850 NOK Seniorská sleva 55+: 500 Kč (nesčítá se s jinými slevami) SKANDINÁVIE P PO OZ ZN NÁ ÁV VA AC CÍ Í O OK KR RU UH HY Y Ystad Ystad Ystad Andenes Andenes Andenes Bodo S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 5002 28. 08. – 05. 09. 2018 17.280 Kč POZNÁVACÍ OKRUHY www.erikatour.cz 24 NORSKO SKUTEČNÉ PERLY NORSKA NORSKÁ NEJ: FANTASTICKÉ FJORDY, VODOPÁDY, LEDOVCE, JEZERA... Norsko je krásná panenská země na severu Evropy. Upoutá vás kouzelnými scenériemi, na které nikdy nezapomenete – fjordy, vodopády, ledovce. Uchvátí vás pohádkově čistá příroda, města plná parků, rozeklané fjordy, skromné kou- zelné domky v pastelových barvách, rybí trhy a věčný úsměv v tvářích Norů. Ustrnete v úžasu nad koberci stříbrných li- šejníků, mezi pokřivenými jívami budete hledat troly. Tajem- ství dávných věků na vás dýchne ze starých dřevěných kos- telíků. Takové klenoty jako je jezero Gjende, silnice vedoucí fantastickou norskou přírodou Galdhopiggenvegen a Sog- nefjellvegen, skalní blok Preikestolen aj. vám nikdy nevymizí z paměti. Pojeďte s námi objevit tuto zemi neskutečně divoké krásy. Doporučujeme využít možnost zakoupení kabin na tra- jektu. V zájezdu potom bude pouze 1 noční přejezd. Program: 1. den: Odjezd v ranních hodinách z ČR, projedeme SRN a nalodíme se na noční trajekt do Švédska (možnost objed- nání kabin). 2. den: Po vylodění průjezd jižním Švédskem a jihem Nor- ska – slavným údolím Gudbrandsdalen – tzv. srdcem Norska – s krátkými zastávkami a fotostopy na ubytování. Nocleh. 3. den: Národní park Rondane – vyjedeme nejprve na samý okraj NPRondane k osadě horských chat Mysuseteru – odtud popojedeme po mýtné silnici k výchozímu bodu na dnešní túru. Už odtud se otvírá nádherný výhled na národní park. Poté si vyjdeme k chatě Rodvassbu, která leží na po- břeží jezera Rondvatnet s drsnými a holými vrcholy Rondane okolo. Milovníci turistiky se mohou pokusit zdolat nejbližší vrchol Storronden (2138 m) – cca 4 hodiny. Túra není kromě jednoho exponovanějšího místa náročná. Celá cesta ale na- bízí nádherné výhledy. Návrat na nocleh. 4. den: Vydáme se na celodenní putování přírodou nej- prve podél divoké řeky Sjoa a po západním okraji NP Jo- tunheimen na sever k čarokrásnému tyrkysovému jezeru Gjende, kde u chaty Gjendesheim začíná norská národní túra Bessegen. Kousek po ní vystoupáme a z vyhlídky bu- deme mít horský svět i nádherné jezero jako na dlani. Mož- nost jízdy lodí po jezeře na chatu Memurubu a zpět. Odjezd na nocleh. 5. den: Krása zadumané Hardangervidy – největší ná- horní rovina Evropy – procházka s výhledy na neobvyklou tundrovitou krajinu a ledovec Hardangerjokulen. Napříč Har- dangervidou projedeme k vodopádu Voringfossen vyso- kému přes 180 m a budeme ho moci sledovat z několika úhlů. Krásnou soutěskou Mabodalen sjedeme k druhému největšímu fjordu Norska – Hardangerfjord, který přeje- deme úchvatným novým mostem a soustavou neskutečných tunelů. Potom přejedeme ke kaskádovitému vodopádu Tvindefoss. Nocleh. 6. den: Přes Voss do Bergenu – jednoho z nejkrásnějších měst Evropy. Návštěva rybího trhu, Bryggen – půvabný komplex kupeckých domů z 18. a 19. stol. (UNESCO). Pev- nost Bergenhus. Výstup (výjezd) na kopec Floyen (krásný pohled nejen na město), nebo možnost návštěvy rybího akvária. Nocleh. 7. den: Dnes se vydáme na jih Norska. Cestou se zasta- víme u vodopádu v Norheimsundu, který si budete moci podejít. Budeme pokračovat podél malebného Hardanger- fjordu k trajektu Kvanndal – Utne a dále kolem Sorfjordu (výhledy na ledovec Folgefonn) k divokému dvojramennému vodopádu Lätefoss, majestátnému vodopádu Langfoss (600 m) a krajem Rogaland na ubytování na ubytovně Prei- kestolen. 8. den: Dnes vás čeká další z vrcholů zájezdu. Výstup na obrovský skalní blok Preikestolen (cesta celkem cca 4 hod.), je to jedno z nejnavštěvovanějších a nejobdivovanějších míst celého Norska.Tyčí se neuvěřitelných 597 m nad vodní hladinou Lysefjordu. Z ploché vyhlídkové plošiny se vám naskytne ohromující kruhový výhled do krajiny i hlubin fjordu sevřeného místy až 1000 m vysokými svislými skalními stě- nami. Poté nás čeká trajekt Lauvvik – Oanes a odjezd do oblasti Kristiansandu, krátká prohlídka tohoto jihonorského města. Nocleh. 9. den: Ráno trajekt do dánského města Hirtshals a poté řejezd Dánskem a Německem do ČR. Příjezd v pozních noč- ních nebo následující den v časných ranních hodinách. Služby: 7x nocleh (mládežnické hotely a chaty – čtyřlůžkové pokoje), doprava – klim. bus, trajekty, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: ložní prádlo (vlastní, nebo možno vypůjčit za 200 Kč v CK, popř. pronajmout na místě v přepočtu cca 250 Kč / noc), příplatek na dvoulůžkovou ložnici 3.190,- Kč / osoba, čtyřlůžková kabina na trajektu 900 Kč / os. Fakultativně: 5x teplé večeře z českých zdrojů – 625 Kč, norské snídaně a snídaně z českých zdrojů dle aktuální nabídky před odjezdem Seniorská sleva 55+: 500 Kč (nesčítá se s jinými slevami) S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 50031 50032 50033 50034 19. 04. – 22. 04. 2018 (chatky, 3 noci) 27. 04. – 01. 05. 2018 (chatky, 4 noci) 27. 09. – 01. 10. 2018 (penzion, 4 noci) 05. 10. – 08. 10. 2018 (penzion, 3 noci) 23.900 Kč 26.900 Kč 26.900 Kč 23.900 Kč Č. zájezdu Termín Cena 50041 50042 23. 07. – 03. 08. 2018 06. 08. – 17. 08. 2018 45.900 Kč HOLANDSKO ● FRANCIE 25 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ 25 www.erikatour.cz POZNÁVACÍ OKRUHY HOLANDSKO ● FRANCIE ISLAND ISLAND 55+ Tento zájezd jsme připravili především pro klientelu 55+. Na Island se pohodlně dostanete přímým letem z Prahy. Noclehy jsou zajištěny v komfortních chatkách nebo v penzionu s příslušenstvím (WC, sprchou, kuchyňkou a povlečením). Doporučujeme přikoupit si vynikající večeře, často s islandskými specialitami. Během pohodového pobytu navštívíte jedna z nejzajímavějších míst tohoto unikátního ostrova. Nebude chybět světoznámý národní park Þingvellir s kulturní a geologickou minulostí, na několik kroků se při- blížíte k pravidelně tryskajícímu gejzíru Strokkur a nedaleko pohlédnete do hlubin mohutného vodopádu Gullfoss. Budete mít možnost koupele v termálním bazénu pod otevřenou ob- lohou, uvidíte též nevšední krajinu severně od Reykjavíku s vodopády v lávě a na jižním pobřeží se přiblížíte k ledov- covému splazu Sólheimajökull. Program: 1. den: Dovolená na Islandu začne odletem do Keflavíku. Po poledni je na programu prohlídka hlavního města Is- landu Reykjavíku. Uvidíme radnici, parlament, moderní kostel Hallgrímskirkja a vodojem Perlan. Přesun na ubyto- vání (3 nebo 4 noclehy, dle termínů). 2. den: Návštěva oblasti severně od Reykjavíku, kde se údolím řeky Grímsá dostaneme k nejvydatnějšímu horkému pramenu Islandu Deildartunguhver (vydatnost až 180 litrů za sekundu). Poblíž leží vzdělávací centrum Reykholt známé působením jednoho z největších islandských spisovatelů – Snorri Sturlussona. Odpoledne budeme moci obdivovat dva kouzelné vodopády v lávě Hraunfossar a Barnafoss a vy- stoupíme také na kráter Grábrók. V průběhu dne se vykou- peme v některém z místních termálních bazénů pod ote- vřenou oblohou. Návrat na nocleh. Program tohoto dne se neuskuteční v kratších termínech od 19. 4. a 5. 10. 3. den: Cestou po jižním pobřeží zahlédneme v dáli za- sněžený vrcholek sopky Hekla a pod světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projdeme u vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za jeho vodní stěnu. V soutěsce uvidíme další vodopád Gljúfrafoss a do třetice uskutečníme krátkou vycházku podél kaskády vodopádů na řece Skógá poblíž monumentálního šedesátimetrového vodopádu Skóga- foss. Na nejjižnějším mysu Islandu Dyrhólaey budeme ob- divovat skalní bránu a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou pláž s čedičovou jeskyní. Na zpáteční cestě se zastavíme u splazu ledovce Sólheimajökull. 4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského puto- vání, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navštívíme sídlo biskup- ství v osadě Skálholt a pak již pojedeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzírem Strokkur, který každých pět minut vy- vrhujevřelouvoduaždovýše20metrů.Uvidímei impozantní vodopád Gullfoss na řece Hvítá, kde voda padá ve dvou stupních do hloubky 32 metrů. Odpoledne se zastavíme v národním parku Þingvellir (UNESCO). V této oblasti se ro- zestupuje evropská a americká litosférická deska a byl zde v 10. století založen nejstarší parlament světa – Alþing. Kolem geotermální elektrárny Nesjavellir se vrátíme na noc- leh. 5. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou turistiku na sopečném poloostrově Reykjanes a odpoledne budeme mít možnost vykoupat se v termálních lázních Modrá la- guna – viz příplatek, nutno objednat při přihlášení, nebo v místním koupališti s termálními sedacími bazény (cena cca 150 Kč, platba na místě). Odlet navečer (přílet kolem půlnoci). Pozn.: Změna programu první a poslední den nebo pořadí dnů v případě změn časů letů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro autobus vyhrazena. Předpokládané časy svozů a odletů budou uvedeny na webu. MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 26 Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a zpět vč. let. tax (přímý let), dopravu autobusem nebo mikrobusem na Islandu dle velikosti skupiny, dle termínů 3x nebo 4x ubytování v chatkách nebo penzionu KOMFORT (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a povlečením) se snídaní, průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 5.000 ISK (tj. cca 40 EUR) a další výše neuvedené služby. Příplatky: vstup do Modré laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o dvou chodech: 3.600 Kč, 3x večeře o dvou chodech: 2.700 Kč (termíny od 19. 4. a 5. 10) Slevy: Klient ve věku nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat s dalšími slevami), 4x ubytování ve 2lůžkovém pokoji se společným příslušenstvím v termínech od 27. 9. a 5. 10.: 1.000 Kč. ISLANDSKÁ MOZAIKA Zájezd za poznáním nádherné severské krajiny ostrova le- žícího těsně pod polárním kruhem. Čekají Vás pohledy na horké prameny, gejzíry, činné sopky, rozlehlé ledovce a le- dovcová jezera, vodopády, fjordy, lávová pole a spoustu dal- ších přírodních zajímavostí v několika národních parcích. Mimo jiné navštívíme i neprávem opomíjený hornatý poloo- strov Snæfellsnes, vulkanicky aktivní souostroví Vestman- naeyjar s bohatým ptačím životem, nejmohutnější vodopád Evropy Dettifoss, ledovcovou lagunu Jökulsárlón a "duhové hory" Landmannalaugar. Největším lákadlem severní části ostrova je pozoruhodné okolí jezera Mývatn obklopené ak- tivními sopkami. Tento zájezd nadchne každého milovníka severu a cestovatele, protože ostrov i dnes přitahuje cizince svou drsně krásnou a člověkem téměř nedotčenou přírodou, umožňující oddech a dobití energie. Nabízíme zde jedno z nejpodrobnějších poznání Islandu. U vybraných termínů je možné připlatit si večeře podávané z autobusu. Odlet pří- mým letem z Prahy! MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 30 Cena zahrnuje: letenku Praha – Keflavík a zpět vč. let. tax, autobus na Islandu, loď na Vestmannské ostrovy a zpět, 10x ubytování kategorie TURIST v hostelech ve dvoulůžkových pokojích (včetně lůžkovin), 10x snídaně, průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: vstupné přibližně 4 000 ISK (tj. cca 30 EUR), další výše neuvedené služby Příplatky: 9x večeře (podávané z autobusu, u termínu od 9. 7., 23. 7. a 6. 8.): 4.500 Kč, 1lůžkový pokoj: 6 000 Kč, vstup do Modré laguny – včetně ručníku a 1 nápoje – nutné objednat předem: 1.900 Kč, plavba (po ledovcové laguně Jökulsárlón): 1.300 Kč, cestovní pojištění ČP s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč Slevy: 2,5% – děti a mládež do 25 let – nelze sčítat s dalšími slevami, 2,5% – osoba starší 65 let – nelze sčítat s dalšími slevami S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE EXOTICKÉ ZEMĚ www.erikatour.cz 26 POZNÁVACÍ OKRUHY www.erikatour.cz 26 Č. zájezdu Termín Cena 5005 16. 08. – 26. 08. 2018 19.190 Kč POBALTÍ VELKÁ CESTA POBALTÍM PUTOVÁNÍ PO JANTAROVÉ CESTĚ S PLAVBOU PO BALTU Kouzlo starobylých výstavných měst Pobaltí, plných pamá- tek, malebných, téměř severských vesniček, tajuplné hrady i kouzelné přírodní scenérie – to vše najdete na „jantarové cestě“. Při našem zájezdu absolvujete navíc jednu cestu po moři přes Stockholm a Helsinky – takže nahlédnete navíc do Švédska a Finska a podrobně si prohlédnete Petrohrad. Cestu absolvujete pohodlnými trajekty. Program: 1. den: Odjezd v ranních hodinách, přejezd SRN do Ros- tocku na noční osmihodinový trajekt do Švédska (možnost kabin). 2. den: Pokračování v cestě do Stockholmu, příjezd v od- poledních hodinách – prohlídka města: staré město – Gamla Stan, Královský palác, Parlament, radnice, v podvečer na- lodění na trajekt do Turku plavba kolem souostroví Alandy za bílé severské noci, nocleh v kajutách. 3. den: Ráno se naše loď romantickým labyrintem ostrovů a útesů proplete doTurku. Po snídani se vylodíme a budeme pokračovat do Helsinek. Prohlídka města – přístav s rušným tržištěm, Sibeliův monument, Skalní chrám Temppeliaukion kirkko, Dóm na Senátním náměstí, Uspenská katedrála, tržnice. Odjezd na ubytování do jezerního regionu v okolí Lappeenranty. 4. den: Přejezd do Petrohradu – okružní jízda, zahájení prohlídky města, které je přeplněné památkami: katedrála sv. Izáka, palácAdmirality, Měděný jezdec, Něvský prospekt, Kazaňská katedrála, klášterAlexandra Něvského (dle časo- vých možností). Nocleh. 5. den: Prohlídka Petrohradu: Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, kde se nacházejí hroby carské rodiny, Zimní palác – barokní a rokokový palác s Ermitáží – jednou z nejvýznamnějších galerií na světě, mosty přes Něvu, křižníkAurora, možnost projížďky lodí po Něvě a jejích kanálech. Nocleh. 6. den: Puškino (Carskoje Selo) – prohlídka Kateřin- ského paláce s tajemnou Jantarovou komnatou. Petro- dvorce – prohlídka areálu jedinečných parků, paláců a fon- tán, které nechal vybudovat Petr Veliký. Ubytování. 7. den: Přejezd do estonského hlavního města Tallinnu a prohlídka města, především jeho malebného historického středu, který je na seznamu UNESCO: opevněné Horní město – Toompea, hrady ze 14. stol., věže Pikk Hermann, Kiek-in-de-Kok, Dolní město – Brána Viru, kostel sv. Kateřiny, dominikánský klášter, gotická radnice, křivolaké uličky s ku- peckými domy (např. Tři sestry). Nocleh. 8. den: Ráno přejezd do Lotyšska, po okraji národního parku Gauja („lotyšské Švýcarsko“), Turaida – cihlový ar- cibiskupský hrad, krátká procházka zajímavým parkem plným soch. Riga – prohlídka největšího města Pobaltí – Staré město (UNESCO): Rižský dóm, náměstí Doma lau- kums, Rižský hrad, Kamenný most, Švédská brána, domy v secesním stylu, gotický dům Černohlavců, Pomník svo- body, kouzelné parky. Nocleh. 9. den: Návštěva zámku Rundale – nejvýznamnějšího souboru barokních staveb všech pobaltských států s krás- nými barokními zahradami. Hora křížů – dostala jméno podle tisíců křížů všech velikostí, které sem přinášejí poutníci z celého světa. Příjezd do Vilniusu. Nocleh. 10. den: Vilnius – prohlídka města, jehož atmosféra a půvab připomíná Prahu: barokní Staré město (UNESCO), Gediminasův hrad, katedrála, náměstí, univerzita, kostely sv. Anny a sv. Bernarda, Aušros Vartu gatvé a Pilies gatvé – nejstarší a nejpůsobivější ulice Vilniusu, Jitřní brána. Od- poledne návštěva národního historického parku Trakai. Park je tvořen více než šedesáti jezery, na jednom z ostrovů se rozkládá hrad, na poloostrově potom leží vlastní město – prohlídka jedinečných památek hradu Trakai a zámku Užutrakis, popř. zajímavé čtvrti starých dřevěných domů, ve kterých doposud žije litevská menšina Karaimů, kteří patří do etnika turkických národů pocházejících z Krymu. Možnost ochutnat kibinai – jejich výborné typické pirohy. Odjezd. 11. den: Průjezd Polskem, příjezd do ČR v ranních hodi- nách. Služby: 8x nocleh (6x dvoulůžkový pokoj s vl. přísl., 1x čtyřlůžková kajuta – třída ekonomy na lodi, 1x Finsko – hotel – dvoulůžkové pokoje), 8x snídaně, trajekt Rostock – Trelleborg a Stockholm – Turku, doprava klim. bus, průvodce, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: vízum do Ruska (cca 2.300 Kč – záleží na aktuální situaci), vstupy, příplatek jednolůžkový pokoj 3.990 Kč Fakultativně: 6x večeře 2.950 Kč Seniorská sleva 55+: 500 (nesčítá se s jinými slevami) S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE 27 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ 27 www.erikatour.cz POZNÁVACÍ OKRUHY HOLANDSKO ● FRANCIE Č. zájezdu Termín Cena 5006 02. 08. – 13. 08. 2018 19.790 Kč BRITSKÉ OSTROVY VELKÁ CESTA SKOTSKEM PODROBNÝ OKRUH SKOTSKEM VČETNĚ OSTROVA SKYE A ANGLICKÉ SKVOSTY – YORK A LONDÝN Pohodová návštěva Skotska – cestujete celonočním tra- jektem, v kabinách s vlastním příslušenstvím, ve Skot- sku bydlíte v luxusních mobilhomech v kouzelném prázdninovém středisku. Skotsko je kouzelná země, kde krok za krokem můžete ob- jevovat kouzelnou krajinu neotřelé a přitom divoké krásy. Najdete zde skalnaté zasněžené hory, oblé kopce vysočin, které se zrcadlí v hladinách jezer, tajemné slatiny a vřeso- viště, jejichž barva se mění během roku jako mávnutím kou- zelného proutku. Již v srpnu zde začíná kvést vřes, vršky se mění v růžovofialové kopce a země se připravuje na nej- krásnější část roku. Při procházkách kouzelnou přírodou můžete chodit i po cestách, kudy chodili Římané, králové, spisovatelé a zbojníci. Skotsko je kouzelné, zádumčivé, me- lancholické, ale i veselé, což dokazují nejen anekdoty o Sko- tech, ale i typičtí dudáci a populární skotské hry. A všechnu tu krásu, hrdinskou historii, melancholii i veselí můžete zažít se skleničkou pravé skotské whisky. Navštivte s námi Skot- sko v jeho vrcholné sezóně, kdy kvetou vřesy. Možnost letecké dopravy do Edinburgu. Cena letenky platí aktuálně v době nákupu. Nečerpané služby budou odečteny. Program: 1. den: Odjezd v podvečer přes SRN do Holandska. 2. den: Příjezd do Holandska, prohlídka historického cen- tra Amsterodamu s možností projížďky po grachtech, noční trajekt do Anglie – nocleh na trajektu – kabiny. 3. den: Pokračování v cestě na sever do Skotska,do místa ubytování. Od hraničního kamene první pohled do skotské krajiny, zastávka v městečku Jedburgh s mohutnou zříce- ninou kláštera – symbolické vítání s bohatou skotskou his- torií, poté přejezd do hlavního města Edinburghu, které je považováno za jedno z nejlépe situovaných měst na světě. Dominantou je hrad na sopečném vrchu, pod ním stará část. Vyhlídka od hradu a výhled z protějšího kopce Calton Hill, odkud je krásná Princess Street jako na dlani. Katedrála, Královský palác s klášterem Holyrood aj. Odjezd na nocleh. 4. den: Návštěva hradu Glamis, kde prožila dětství krá- lovna matka. Edzell – návštěva zříceniny hradu s franc. re- nesanční zahradou. Prohlídka tajemného hradu Dunnotar tyčícího se na mohutném útesu, procházka po proslavených útesech s vyhlídkou na přímořské letovisko Stonehaven. Návrat na ubytování. 5. den: Královský Stirling, jehož hrad a staré město se vypíná na sopečném vrchu, viktoriánský Wallaceův památník vypínající se ve své výšce 67 m nad bitevním polem, kde byliAngličané poraženi Williamem Wallacem. Dále přes Ca- lander do oblasti The Trossachs – jeden z nejkouzelnějších koutů Skotska, scenérie „pohádkového snu“. Panenské je- zero Loch Katrin – procházka, fakultativně možnost pro- jížďky historickým parníkem po kouzelném jezeře. Vyhlíd- kovou cestou kolem romantických jezer zpět na ubytování. 6. den: Přejezd krásného pohoří Grampian a zastávka v horolezeckém a lyžařském centru Aviemore. Pokračování přes Inverness k tajemnému jezeru Loch Ness – zastávka v návštěvnickém centru – a podél jeho břehů na jih. Nej- krásnější pohled na jezero od hradu Urquahart. Zastávka u kaskády stavidel na Kaledonském kanálu u Fort Augus- tus. Dále přes Spean Bridge a návrat jedním z nejkrásněj- ších údolí Glen Coe s fotostopy, zastávka v Killinu u kou- zelných peřejí a starého mlýna a cesta podél romantického jezera Loch Tay do místa ubytování. 7. den: Časně ráno odjezd na výlet na ostrov Skye, nej- navštěvovanější místo Hebrid – okružní jízda vás seznámí s dramatickou krásou pohoří The Cuillins a skalními útvary a útesy východního pobřeží – Old Man of Storr, Kilt Rock. Hrad Dunvegan – sídlo klanu Mac Leod se zahradami – prohlídka, možnost výletu loďkou ke koloniím tuleňů. Zpá- teční cesta s výhledy na nejvyšší horu Británie Ben Nevis. 8. den: Procházka vřesovišti s možností výstupu na Ben- y-Vreckie – cesta rozkvetlými vřesovišti skýtající nádherné výhledy do oblasti Trossachs. Návštěva destilerie skotské whisky v Pitlochry s možností ochutnávky, procházka měs- tečkem. Dunkeld – historické městečko s nejstarší katedrá- lou v zemi. Návrat na ubytování. 9. den: Cesta do St. Andrews – města golfu – prohlídka zřícenin mohutné katedrály a starého univerzitního města (možnost návštěvy muzea golfu). Dundee – výhled z vrcholu Law Hill na město při širokém ústí řeky Tay, nad kterým se klene železniční most (techn. zajímavost), zastávka u Scot- tovy lodě Discovery. Perth – prohlídka Scone Palace – sídla rodiny Mansfieldů – místa korunovací skotských králů. Ná- vrat na nocleh. 10. den: Časně ráno odjezd. Návštěva Falkirk Wheel – je- diný rotační lodní výtah tohoto typu na světě. Přejezd Anglií – York – hlavní město severní Anglie – prohlídka Minstru – katedrály – klenotu anglické architektury, procházka staro- bylými uličkami města. Odjezd na nocleh. 11. den: Přejezd do Londýna – celodenní prohlídka nej- známějších pamětihodností:Tower,Tower Bridge, katedrála, sv. Pavla, Parlament, Westminster, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Covent Garden aj., možnost návštěvy některého z četných muzeí. Přejezd na trajekt, trajekt do Francie. 12. den: Cesta zpět. Příjezd v podvečerních hodinách. Služby: 9x nocleh (7x v dvoulůžkových ložnicích v mobilhomech s možností vaření, 1x hotel – 2lůžkové pokoje , 1x čtyřlůžková kabina s přísl. na trajektu), doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK Fakultativně: 6x večeře z českých zdrojů – 750 Kč, 1x snídaně v hotelu 180 Kč Příplatky: mobilhome pro 4 osoby (2 dvoulůžkové ložnice) 1.200 Kč / osoba Seniorská sleva 55+: 500 Kč (nesčítá se s jinými slevami)) Newcastle York S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 5007 14. 07. – 25. 07. 2018 24.690 Kč POZNÁVACÍ OKRUHY www.erikatour.cz 28 IRSKO TO NEJLEPŠÍ Z IRSKA ZEMĚ KELTSKÝCH TRADIC Chtěli bychom vás pozvat do tajuplné mytické země, země, kde v kouzelné krajině ožívá historie Keltů, kde najdete bez- počet megalitických památek, hradů a katedrál. Uvidíte ča- rokrásná horská jezera, fantastické útesy, nevídané přírodní výtvory a do této přírodní scenérie zasazené keltské kříže a historické památky světového významu. Čekají na vás pří- větiví obyvatelé, nejhezčí hospůdky na světě s irskou muzi- kou a jedinečným pivem Guinness nebo s třikrát přepalova- nou whisky. Zpestřením programu budou túry a vycházky v neobyčejně krásné přírodě a v národních parcích. Program: 1. den: Odjezd v poledních hodinách přes Prahu na trajekt do Francie. 2. den: Přejezd kanálu La Manche a dále na ubytování v Anglii. Nocleh. 3. den: Brzy ráno přejezd na poloostrov Anglesey na tra- jekt do Dublinu – prohlídka hlavního města Irska: hrad, ka- tedrála sv. Patrika – největší irský kostel, Kristova katedrála se středověkým pultem a kryptou. Temple Bar – malebná čtvrť, dlážděné uličky a stylové hospůdky, kde neodoláte a ochutnáte slavného Guinnesse. Nocleh. 4. den: Powescourt Gardens – nejhezčí zahrady Irska na úpatí hory Great Sugar Loaf. Návštěva mystických zří- cenin raně křesťanského kláštera Glendalough – "irských Delf" – vycházka. Poté průjezd půvabnou krajinou roman- tického pohoří Wicklow Mountains. Caher – městečko s hradem – anglonormanskou pevností tyčící se na skalna- tém ostrůvku na řece Suir. Odjezd na ubytování. 5. den: Burren – jedinečná oblast holých skalnatých ná- vrší a tzv. kamenného dláždění – vycházka. Cliffs of Moher – skalní útesy vysoké až 200 m, které patří k nejkrásnějším úsekům Evropy – vycházka na Hag´s Head – daleký výhled. Při zpáteční cestě zastávka v kouzelném městečku Adare – malebné chaloupky s doškovými střechami. Nocleh. 6. den: Jedna z nejkrásnějších přírodních scenérií – Ring of Kerry – okružní jízda kolem poloostrova Iveragh – úchvatná vyhlídková silnice (pravěké lokality, typická irská vesnice). Derrynane National historick Park – dům O´Conella s nádhernými zahradami. Nocleh. 7. den: Killarney – městečko, které žije, centrum a vý- chodisko do snad nejkouzelnější oblasti Irska. Výlet do ob- lasti Killarneyských jezer v NP Killarney National Park. Je zde nádherná přírodní scenérie, která inspirovala i řadu malířů a spisovatelů. Impozantní zámek Muckross House a Opatství Muckross Abbey, vycházka k vodopádu Torc – fantastické výhledy a kaskády řeky Owengarriff. Okouzlu- jící místo Meeting of the Watters, kde se mísí voda dvou jezer, Dinis Island – turistika. Návrat na nocleh. 8. den: Kouzelná procházka uprostřed hor Gap of Dunloe – půvabná rokle se třemi jezery – možnost výšlapů různé obtížnosti. Bantry Bay a Bantry House – úchvatná poloha u zálivu Bantry Bay s pohádkovými interiéry, nádhernou za- hradou a nádhernými výhledy na záliv. Nocleh. 9. den: Dingle – krásný poloostrov, útesy, dlouhé písečné pláže. Gallarus oratory – raně křesťanská modlitebna. Mys Slea Head – panoramatická vyhlídka na Blasket Islands a archeologický ráj, Dunbeg Fort – jedno z nejzachovalej- ších irských ostrožných hradišť z doby železné – výhledy. Městečko Tralee s největším fungujícím větrným mlýnem v celé Británii a impozantní románská katedrála z 12. stol. v Ardfert – komplex svatyní. Nocleh. 10. den: Ráno odjezd, při dostatku času zastávka v měs- tečku Midleton – domovu Jameson Irish Whiskey, dojezd do Rosslare na noční trajekt (kabiny v ceně). 11. den: Příjezd do Cherbourg (Francie) ve cca 11:00 a od- jezd zpět přes SRN. 12. den: Příjezd v dopoledních hodinách. Služby: 9x nocleh (1x čtyřlůžková kabina, 6x dvoulůžkové pokoje v hotelu, 2x dvoulůžkové ložnice v apartmánech s možností vaření), trajekty do Velké Británie a do Irska a zpět Rosslare – Cherbourg, doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: vstupy, místní taxy Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj, letenka – aktuální v době přihlášení, večeře a 5x snídaně á 280 Kč Seniorská sleva 55+: 600 Kč (nesčítá se s jinými slevami) S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

29 www.erikatour.cz POZNÁVACÍ OKRUHY ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO Č. zájezdu Termín Cena 5008 05. 10. – 19. 10. 2018 24.590 Kč POKLADY ŠPANĚLSKA A PORTUGALSKA JIŽ TRADIČNĚ ZA POKLADY TĚCHTO DVOU VELMOCÍ! Zájezd vás zavede na nejkrásnější místa obou zemí. Pře- jezd si můžete zkrátit letadlem do Barcelony. Dvě středověké námořní velmoci, ze kterých vzešla řada objevitelů nových území, mají mnoho společného. Jejich středověké výpravy jim přinesly ohromné bohatství, které se dochovalo v podobě nádherných, především církevních staveb – klášterů, chrámů, ale i mohutných hradů a staro- bylých měst, která se chlubila svou výstavností. Jihu Špa- nělska vtiskla navíc specifický ráz dlouhá maurská nadvláda. Váš dojem umocní kouzelná neporušená příroda. Program: 1.den: Odjezd ráno, přejezd SRN a Francie. 2. den: Barcelona (UNESCO)– prohlídka města: gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, Las Ramblas, Montjuic,Antonio Gaudí – Sagrada Familia, domy ve městě, Kolumbův pa- mátník, přístav, popř. možnost návštěvy slavného Aquaria. Odjezd na nocleh. 3. den: Zaragoza – arabský palác Aljaferia, basilika Nu- estra Seňora del Pilar, radnice, budova bursy zboží a bis- kupský palác, katedrála La Seo s mudejárskými prvky. Pře- jezd k Madridu. Ubytování. 4. den: Prohlídka královského paláce El Escorial (UNESCO) – královský klášter a zámek, jedno z hlavních děl španělské architektury. Prohlídka Madridu – exteriéry královského paláce, který ohromí svou pompézností, Cer- vantesův památník, Puertadel Sol, Plaza Mayor- náměstí postavené v 17. stol., Museo del Prado aj. Nocleh. 5. den: Toledo (UNESCO) – středověké domy, kostely, synagogy a mešity jsou zde namačkány v úžasném zmatení období – prohlídka katedrály, která je pestrou přehlídkou ar- chitekt.stylů,domumalířeElGreca(možnoshlédnouti obraz Pohřeb hraběte Orgaze v St.Tomé, popř. synagogu de Santa Maria la Blanca) a procházka uličkami plnými řemeslníků, hl. kovotepců a zlatotepců. Consuegra – kouzelný kraj Dona Quijota s malebnými větrnými mlýny – procházka. Nocleh. 6. den: Cordoba (UNESCO) – navštívíme proslavenou mešitu tisíce sloupů přestavěnou na křesťanskou katedrálu, procházka Židovským městem s jeho synagogami a ulicemi s typickými obílenými andaluskými městskými domy s patii plnými květin. Přejezd do Granady (UNESCO) – prohlídka starého města včetně procházky na Albaicín – starou ře- meslnickou čtvrť Maurů s typickými úzkými uličkami dláždě- nými kočičími hlavami. Nocleh. 7. den: Granada – město na úpatí Sierra Nevady s mnoha památkami z maurských dob – Alhambra – nejkrásnější světové příklady mudejárského umění a architektury, Ge- neralife – letní útočiště sultánů. V případě pěkného počasí výjezd na Sierra Nevadu. Nocleh. 8. den: Po Costadel Sol mondénními středisky podél moře na Gibraltar – britská korunní kolonie, Tarikova skála s pevností – vévodí zátoce z výšky více než 400 m a kon- troluje vstup do Středozemního moře – možnost vyjížďky místními taxi. Sevilla (UNESCO) – prohlídka dalšího ze slav- ných španělských měst – andaluského skvostu s množstvím památek – možnost návštěvy třetí největší katedrály na světě, místa odpočinku Kryštofa Kolumba aAlcázaru – maur- ského královského paláce a návštěva typické sevillské čtvrti Santa Cruz. Nocleh. 9. den: Portugalsko – pobřeží Algarve – jedno z nejkrás- nějších pobřeží Evropy s rozeklanými útesy bizardních tvarů a s písečnými plážemi. Prohlídka pitoreskního městečka Lagos, možnost krátké relaxace u moře. Odjezd na nocleh. 10. den: Lisabon – hlavní město Portugalska – prohlídka nejzajímavějších částí města – významné památky ve čtvrti Belém (UNESCO) – starobylý klášter Jeronýmů, Belémská věž, památník Objevitelů. Cabo da Rocca – nejzápadnější výběžek Evropy. Nocleh. 11. den: Óbidos – bílé domy vyzdobené květinami, pro- cházka po středověkých hradbách. Batalha (UNESCO) – nádherné dominikánské opatství z období manuelské gotiky. Alcobaca (UNESCO) s největším kostelem v Portugalsku. Fatima – slavné poutní místo. Nocleh. 12. den: Coimbra – bývalé hlavní město Portugalska: stře- dověká univerzita, nejkrásnější románská stavba v Portu- galsku – Se Velha. Porto (UNESCO) – město proslavené vynikajícím vínem a svými krásnými památkami – nádherné panorama s Eiffelovými mosty – prohlídka. Určitě se také zastavíme na ochutnávku slavného portského vína. Nocleh. 13. den: Salamanca (UNESCO) – prohlídka tohoto slav- ného univerzitního města – nádherná ukázka renesanční a platereskní architektury ve Španělsku – Stará a Nová ka- tedrála, římský most, malebné náměstí Plaza Mayor a Dům mušlí. Odjezd na nocleh. 14. den: Ráno Lurdy – prohlídka poutního místa. Odjezd – pokračování v přejezdu přes Francii a SRN. 15. den: Příjezd v ranních hodinách. Služby: 12x nocleh v hotelu 7x 4* a 5x 3* – dvoulůžkové pokoje s vlast. příslušenstvím, 12 x snídaně, 11 x večeře, doprava – klim. bus, průvodce, povin. pojištění CK Cena nezahrnuje: vstupy, jednolůžkový pokoj Fakultativně: vstup do Alhambry (nutno objednat při rezervaci) – cca 700 Kč – dle aktuální situace s místním průvodcem + cca 250 Kč Seniorská sleva 55+: 600 Kč (nesčítá se s jinými slevami) Porto Gibraltar El Escorial Zaragoza Salamanca Algarve S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 5009 18. 04. – 29. 04. 2018 (květinové slavnosti) 29.980 Kč Č. zájezdu Termín Cena 5010 05. 02. – 16. 02. 2018 29.980 Kč EXOTICKÉ ZEMĚ www.erikatour.cz 30 MADEIRA ● FRANCIE POZNÁVACÍ OKRUHY www.erikatour.cz 30 MADEIRA – KVĚTINOVÝ OSTROV MADEIRA – OSTROV VĚČNÉHO JARA A KVĚTINOVÝ RÁJ. VÍCE JAK 13 LET PRO VÁS POŘÁDÁME ZÁJEZDY NA NEJKRÁSNĚJŠÍ SLAVNOSTI! 978kmodPortugalskaa700kmodzápadníhopobřežíAfriky leží v oceánu Madeira – perla Atlantiku a plovoucí tropická zahrada, ostrov věčného jara. Madeira – to je v podstatě jedna velká botanická zahrada. Nikde neuvidíte kvést tolik orchidejí, lilií, magnolií, azalek... Najdete zde na 700 druhů květeny, kapradin, různé druhy vavřínů, jalovců. Madeira vás svou bujnou divokou krásou uchvátí od prvního okamžiku. Budou vás přitahovat rozeklané štíty s výzvou stanout na je- jich vrcholu a sledovat nezapomenutelný východ slunce. Všudevásbudeobklopovatbujnápříroda–třetihornípralesy skaskádamivodopádů,bizardnímivulkanickýmiskalamitvo- řícími přírodní jezírka, svahy až do nedohledna pokryté vini- cemi, na kterých zrají hrozny, z nichž se lisuje vynikající ma- deirské víno. Kouzelné stezky podél zavlažovacích kanálů – levadasváspřiblížímadeirsképříroděapotézasevrátíkútul- ným městečkům a vesničkám. Bydlet budete v příjemném hotýlku v centrální části Funchalu. Program: 1. den: Odlet z Prahy odpoledne, přes Lisabon na Ma- deiru, transfer do hotelu ve Funchalu. 2. den: Dopoledne prohlídka Funchalu – hlavního města ostrova: zastavíme se na místní vyhlášené tržnici Mercado dos Lavradores, kde uvidíte typické místní produkty – spousty květin – orchidejí, strelizií, anturií aj., které Madeiru proslavily, stejně jako koše plné roztodivného tropického ovoce. Výjezd nad Funchal – procházka a prohlídka krás- ných zahrad Jardim Botanico umístěných na zahradách bývalých soukromých domů – fantastické výhledy na Fun- chal. Vrátíme se do staré části města Zona Velha, prohléd- neme si katedrálu Sé, projdeme se historickými ulicemi s ty- pickou portugalskou architekturou a poučíme se o proslavených madeirských vínech v jedněch z nejstarších sklepů a budete mít možnost je i ochutnat. Procházkou cen- trem Funchalu a po odpočinku v kouzelném Městském parku dojdeme do hotelu. 3. den: Výlet na západ ostrova – prohlídka staré rybářské vesnice Camara de Lobos, kde pobýval i Winston Churchil. Známá vinařská oblast – malé terasy se šplhají do okolních kopců. Výše vinice střídají banánové plantáže. Slavný útes Cabo Girao (jeden z nejvyšších na světě). Cesta podél již- ního pobřeží ostrova k vesničce Ribeira Brava, která leží na okraji průrvy, vedoucí centrem ostrova. Silnice se klikatí až do Ponta do Sol, nejslunečnější vesnice Madeiry a odtud se šplhá do vnitrozemí na náhorní plošinu Paul da Serra (střecha Madeiry) s naprosto rozdílným prostředím – skrom- nou vegetací, vřesovišti. Přes plošinu se dostaneme na sever ostrova, kde se cesta vine dolů k vesničce Porto Moniz – tato malebná, kouzelná vesnice láká turisty přírodními jezery v pobřežních skalách – krátká procházka. Vesnička Sao Vi- cente s čarovným kostelíkem, která se vyloupne mezi ho- rami. Návrat do Funchalu. Nocleh. 4. den: Pobyt ve Funchalu v den, kdy zde vládnou květy – slaví se jarní květinový festival a vy si ho zde budete moci užít. Zúčastníte se festivalového programu, který dnes za- číná stavěním „Zdi naděje“ dětmi. Nesmíte zapomenout navštívit festivalový pavilon s oceněnými květinami a vyfo- tografovat si ulice s květinovými koberci. A samozřejmě navštívíme jedinečné zahrady Jardim Tropical Monte Pa- lace. V podvečer vyrazíme na romantickou procházku ulič- kami starého města a na závěr se zájemci povečeříme v ně- které z rázovitých hospůdek. Nocleh. 5. den: I dnes si můžete užít květin a jejich oslavy v čase největších květinových slavností na Madeiře. Nejprve vy- stoupáme za jedinečným rozhledem na Fortezu do Pico a potom si odpočineme v tichounké zahradě kláštera Santa Clara a navštívíme některé z funchalských muzeí. Ve městě si opět odpočineme v DonaAmélia Municipal Garden. Den vyvrcholí odpoledním velkým průvodem. Večer se budete moci pobavit na folklorním večeru s madeirskými specialitami (fakultativně – cca 32 EUR). Nocleh. 6. den: Vyjedeme nad Funchal na horu Monte (550 m) okolo krásných zahrad. Poutní kostel z 18. stol. – typická dominanta města. Nad hlavním oltářem kostela zázračná socha Panny Marie z Monte, hrob rakousko-uherského cí- saře Karla I., který zde zemřel v exilu. Pro zájemce možnost vyzkoušet místní raritu – jízdu na proutěných saních po sil- nici, která končí v Livramentu. Poté vnitrozemí ostrova přes Sao Martinho ke strži Socorridos. Výjezd na vyhlídkovou te- rasu Eira do Serrado nad údolím sopečného kráteru Curral das Freiras (Úkryt jeptišek), na jehož dně byla zbudována stejnojmenná vesnička. Fantastické výhledy. V pozdním od- poledni volný program ve Funchalu. Návrat na nocleh. 7. den: Výjezd do oblasti Risco, možnost procházky podél jedné levady. Tyto kanály byly vyhloubeny do hor- ských svahů, aby přivedly vodu z vysokých hor do políček na svazích a v údolích. Dnes podle nich vedou fantastické turistické cesty. Rabacal – východisko k túrám podél dvou levadas – k vodopádům Risco a ke krásnému místu zva- nému Vinte e Cinco Fontes (25 pramenů). Jedná se o ne- opakovatelný zážitek při procházce zdejším třetihorním pra- lesem. Nocleh. 8. den: Odpočinek, volný program, procházky v rezidenční části Funchalu. Možnost návštěvy krásných zahrad Monte. Fakultativně lodnívýletkolempobřežíMadeiry v lodiSanta Maria, s kterou se vrátíte zpět do 15. století – replika galeony Kryštofa Kolumba (není v ceně, cca 36 EUR včetně trans- ferů). Nocleh. 9. den: Výlet na sever a východ ostrova. Nejprve se vy- šplháme na Poiso (1.413 m) a poté na vyhlídku Pico do Areiro (1.805 m). Pojedeme dále do vnitrozemí do horské vsi Ribeiro Frio (pstruží farma) – odtud procházka na vy- hlídku Balcoes – otvírá se strhující panoramatický výhled přes údolí řeky Ametade na „Orlí skálu“ – kopec s kolmými úbočími na severním pobřeží Madeiry. Přes Cruzinhas pass k slavné malebné vesnici Santana s typickými trojúhelníko- vými domečky a přes fantastické skalní útvary Penha d´Aguia k vesnici Porto da Cruz. Poté opět do vnitrozemí úrodným údolím Machico až k Portela Passu (670 m). Odtud fantastický výhled na severní pobřeží, které je divočejší a bouřlivější než jih. Vesnice Machico, kde podle legendy přistáli první osadníci Madeiry – krátká zastávka. Nocleh. 10. den: Dnes někteří budou lenošit a oddávat se odpo- činku v květinovém ráji.Ti, kteří jsou více turisticky zaměřeni, absolvují ještě jeden fakultativní výlet do fantastického světa madeirské přírody a jejích levád. Majestátní scenérie, dechberoucí výhledy, křišťálový vzduch a úžasné levady – fantastický zavlažovací systém tvoří z Madeiry turistický ráj. Užijte si průvodcovanou procházku podél jedné z těchto uni- kátních levád (není v ceně, cca 29 EUR). 11. den: Volný den, který můžete využít k nákupům a k po- drobnějšímu seznámení se s typickými produkty Madeiry (určitě navštívíme historickou manufakturu na madeirské vý- šivky a některou ze zahrad orchidejí), popř. k dalšímu fakul- tativnímu výletu. Nocleh. 12. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy. (CK si vyhrazuje právo pozměnit pořadí výletů např. z důvodu festivalových akcí atd. Také pořadí výletů u zájezdu na kar- neval může být uzpůsobeno aktuálnímu programu těchto slavností.) Služby: letenka Praha – Funchal – Praha přes Lisabon, letištní a bezpečnostní taxy ve výši 4.700 Kč, 11x nocleh se snídaní – menší tradiční hotel – dvoulůž. pokoje s vl. přísl., transfery, doprava na ostrově (5 výletů), český a místní průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: večeře, fakultativní program – výlet lodí, folklórní večer s večeří, další výlet na levádu, místní jízdné mimo program Seniorská sleva 55+: 600 Kč (nesčítá se s jinými slevami) KARNEVAL NA MADEIŘE JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH KARNEVALŮ SVĚTA Program stejný jako u zájezdu Madeira – květinový ostrov, pouze upraveno pořadí programů podle programu karne- valu. Služby: letenka Praha – Funchal – Praha přes Lisabon, letištní a bezpečnostní taxy ve výši 4.700 Kč, 11x nocleh se snídaní – menší tradiční hotel – dvoulůž. pokoje s vl. přísl., transfery, doprava na ostrově (5 výletů), český a místní průvodce, povinné pojištění CK V ceně není: večeře, fakultativní program – výlet lodí, folklórní večer s večeří, další výlet na levádu, místní jízdné mimo program Seniorská sleva 55+: 600 Kč (nesčítá se s jinými slevami) S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 5011 20. 10. – 31. 10. 2018 14.990 Kč 31 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ ALBÁNIE ● POLSKO ALBÁNIE – BALKÁNSKÝ DRAHOKAM POZNÁTE CELOU ALBÁNSKOU RIVIÉRU OD DÜRRÉS PO SARANDU Krásná nedotčená příroda, doslova panenské pláže, cenné historické památky, které dokumentují bohaté dějiny země od těch antických přes dobu osmanské nadvlády až po sou- časnost. Obklopí vás kontrasty Balkánu a překvapí vás ži- voucí tradice. Program: 1. – 2. den: Odjezd z ČR, přejezd do Černé Hory, nocleh. 3. den: Přejezd albánských hranic, prohlídka města Ska- dar. Procházka starým městem. Pevnost Rozafat na skal- natém kopci u Skadaru – výhled na soutok tří řek a na Ska- darské jezero. Kruje, malebné rodiště národního hrdiny G. K. Skanderberga – navštívíte rozlehlý hrad, jehož základy byly postaveny během 5. a 6. stol. a který sloužil jako strážní a signalizační věž. Scanderbergovo muzeum dokazuje jeho neohroženost v boji proti otomanské invazi, teqe – chrám bektašského řádu. Navštívíte kouzelný středověký orientální bazar s typickými dřevěnými stánky. Odjezd na nocleh do Dürrés. 4. den: Prohlídka města Dürrés – především jeho antic- kých památek – zbytků starověkého řecko – římského přís- tavního města Dyrrachium, navštívíte pevnost, největší sta- rořímský amfiteátr na Balkánském poloostrově (2. stol.), popř. Archeologické muzeum. Cestou do Vlory navštívíte krásný zachovalý pravoslavný klášter Ardenica a nejdůle- žitější archeologické centrumAlbánie – vykopávky antického města Apolonie založeného r. 588 Řeky z Korintu. Uvidíte pozůstatky chrámu boha Apolóna i středověký klášter P. Marie. Příjezd na nocleh do Valonské zátoky. 5. den: Dopoledne odpočinek, koupání v moři, podvečerní prohlídky Vlory – druhého největšího přístavního města země – překrásná mešita Muradia, muzeum albánské ne- závislosti, Památník nezávislosti s panoramatickým výhle- dem na město. Návrat na nocleh. 6. den: Kouzelná cesta po krásném pobřeží albánské ri- viéry: výjezd na průsmyk Llogarat (cca 1.000 m), krátká zastávka v Národním parku Llogarat a průjezd dechberoucí scenérií albánské riviéry – zastávka ve vesničce Dhermi s mnoha kostelíky umístěnými na svahu hor, nekonečné oli- vové háje, přímořské letovisko Himare. Nocleh Saranda. 7. den: Výlet do Butrintu(UNESCO) – vykopávky starého antického města krásně položeného v národním parku – Asklépiův chrám,Akropol, Lví brána, amfiteátr, nymfaneum, baptisterium, hradAlího Paši – najdeme zde památky z dlou- hých 2 500 let historie. Pokračování k pobřeží Ksamili s os- trůvky a kouzelnými plážemi – unikátní oblast, která repre- zentuje jónské skalnaté pobřeží Albánie. Možnost koupání. Návrat do hotelu. 8. den: Nejprve přírodní atraktivita "Modré oko" – jedná se o výjimečný podzemní pramen, voda vyvěrá na povrch v hlubokém jezírku kuriózně kruhového tvaru. Jezírko je ve středu sytě modré, u okrajů modravé jako zornice a duhovka. Pokračování do Gjirokastry – prohlídka "kamenného města" s bílými kamennými střechami, krásnými domy typické jiho- albánské architektury a majestátným hradem – citadelou, kde se nachází zajímavá muzea. Návštěva starého bazaru. Berat – město nazývané „městem tisíce a jednoho okna“ (podle mnoha velkých oken na starých zdobených domech): pevnost postavená na skalnatém kopci na levém břehu řeky Osum – horní „bílé město“ – i když během historie hodně poškozené, najdete zde ještě byzantské kostelíky a muzeum ikon malíře Onufriho ze 16. stol. v restaurované katedrále sv. Mikuláše – návštěva. Dolní Staré město s Královou me- šitou, Olověnou mešitou a Mešitou svobodných mužů. Nej- významnější poutní místo sekty Bektašů – hrob Abaz Aliu umístěný na vrcholu hřebene Tomorr. Návštěva vinařství a ochutnávka tradičního albánského vína. Nocleh. 9. den: Přejezd do Dürrés – odpočinek u moře, nocleh. 10. den: Tirana – Národní historické museum – na 4000 exponátů dokumentujících historii země od prehistorických kultur, Hodinová věž z 20. let 19. stol., která se stala sym- bolem města, mešita Ethem Bey aj. – prohlídka, odjezd do Černé Hory, nocleh Bar. 11. – 12. den: přejezd do ČR. Služby: 9x nocleh – 7x v hotelu 3* – dvoulůžkové pokoje s vlast. příslušenstvím, 2x tranzitní ubytování – hotel – 2lůž. pokoje, 9x polopenze, vstupné Shkodra, Dürres, Apolonia včetně místního průvodce, doprava – klimatizovaný bus, průvodce, povin. pojištění CK Cena nezahrnuje: ostatní vstupy, místní taxy Seniorská sleva 55+: 400 Kč (nesčítá se s jinými slevami) CESTOU POLSKÝCH KRÁLŮ NAPŘÍČ POLSKEM = TO NEJHEZČÍ Z POLSKA Zveme vás do míst, kde se psala polská historie, za památ- kami, které jsou dnes zapsány na seznamu UNESCO a které jsou skutečně tím nejlepším, co může Polsko nabídnout. Poznáte historická města Poznaň, Wroclaw, Hnězdno, Toruň, mohutný křižácký hrad Malbork, přístavy na Baltu Gdyni a Gdaňsk, pláže a písečné duny, kde si budete připa- dat jak na Sahaře. Polsko má nejen bohatou historii, ale i bo- haté památky a tradice. Program: 1. den: Odjezd ráno, první místo, které v Polsku navští- víme, je Wroclaw (Vratislav) – jedno z nejkrásnějších pol- ských měst – "město sta mostů" – nádherné náměstí s rad- nicí, měšťanské domy Jeníček a Mařenka, Tumský ostrov s katedrálou a kostely, Panorama bitvy u Raclavic – obrovská malba 15 x 144 m. Hala Stulecia (dříve Lidová hala) – nej- slavnější dílo wroclawského modernismu, autorem Max S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

Č. zájezdu Termín Cena 5012 02. 10. – 07. 10. 2018 9.890 Kč Č. zájezdu Termín Cena 5013 08. 09. – 15. 09. 2018 12.180 Kč POZNÁVACÍ OKRUHY www.erikatour.cz 32 Berg, jedna z prvních železobetonových konstrukcí na světě postavená na památku 100. výročí bitvy národů u Lipska. Popř. Szczytnický park s japonskou zahradou. Odjezd na nocleh. 2. den: Poznaň – Ostrów Tumski – nejstarší část města s katedrálou, která ukrývá náhrobek a pomník Měška I. a Bo- leslava Chrabrého a tzv. nové město, jeho centrum Stary Rynek s renesanční radnicí, památnými budovami, paláci a krámky. Gniezno (Hnězdno) – leží na sedmi pahorcích mezi jezery – první historické hlavní město Polska, katedrála s hrobkou sv. Vojtěcha. Odjezd na nocleh. 3. den: Toruň – městský skvost – jedinečný středověký urbanistický komplex s několika sty gotickými objekty, mezi nimiž je i rodný dům astronoma Mikuláše Koperníka. Kwid- zyn – fantastický gotický komplex cihlových staveb – kate- drály a hradu. Hrad Malbork (UNESCO), který patří k nej- cennějším památkám gotické obranné architektury. V někdejším sídle křižáckého velmistra je nyní muzeum, kde je mimo jiné jedinečná sbírka jantaru. Nocleh. 4. den: Gdyně – Oceánografické a námořní muzeum, procházka po molu, Leba – přímořské letovisko, Slowinský národní park (UNESCO) – pohyblivé písečné duny. Noc- leh. 5. den: Gdaňsk – město s tisíciletou historií nazývané kdysiAurea Porta – zlatá brána Polska. Překrásné architek- tonické památky dodnes dokladují bohatou hanzovní historii města. Najdete zde historickou Královskou cestu, baziliku Nejsvětější P. Marie – největší cihlový chrám na světě i Žurav – ve středověku největší přístavní jeřáb v Evropě. V nedaleké Oliwě navštívíme katedrálu – perlu stavitelství s unikátními varhanami. Nocleh. 6. den:. Bydgoszcz – Starý rynek, při řece Brda tzv. Byd- hošťské Benátky s mlýny a špýchary. Świebodzin – 33 m vysoká socha Krista, větší než v Rio de Janeiru. Návrat pozdě večer. Služby: 5x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje, 5x snídaně, doprava klim. busem, průvodce, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy, večeře (nabídka před odjezdem) Seniorská sleva 55+: 400 Kč (nesčítá se s jinými slevami) KRAKOV, LVOV A PODKARPATSKÁ RUS POLSKO – UKRAJINSKÁ MOZAIKA Říká se, že každý Středoevropan, i když moc necestuje, by měl navštívit alespoň tři města: Prahu, Krakov a Lvov. Tento zájezd vás zavede do 2 z nich. Představí vám kouzlo a ma- jestátnost Krakova i polských zámků a původně haličského – nyní ukrajinského Lvova, který je označován za krásné středověké a přitom nejukrajinštější město Ukrajiny plné pa- mátek.Apotom vás čeká nedotčená panenská příroda Pod- karpatské Rusi, zapomenutý, ale překrásný kout přírody, země, která byla po téměř tři desetiletí součástí českoslo- venského státu. Vesničky s dřevěnými domky a kostelíky v romantických údolích a kouzelné poloniny ve vás vyvolají nejednu romantickou představu včetně postavy Nikoly Šu- haje Loupežníka. Poznejte historické a přírodní poklady Pol- ska a Ukrajiny. Program: 1. den: Odjezd večer. 2. den: Ráno prohlídka Krakova (UNESCO) – nádherné královské město, královský zámek Wawel s majestátní ka- tedrálou, Královská cesta, chrám p. Marie s největším go- tickým oltářem na světě, tržnice Sukiennice, městská brána Barbakan, Collegium Maius, variantně muzeum Czartoryj- skych, židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO). Nocleh. 3. den: Nejprve navštívíme Lancut – město s vzácnou sy- nagogou – jediná modlitebna v Polsku, jejíž výzdoba se do- chovala. Potom navštívíme kouzelný zámek Potockých – polské Versailles – vzácné interiéry, spousta uměleckých děl, jedna z největších expozic kočárů v Evropě. Odjezd do Lvova – případně zahájení prohlídky a nocleh. 4. den: Lvov (UNESCO) – město krásných domů, paláců a kostelů – ve městě je 55% všech ukrajinských kulturních památek – jedno z nejmalebnějších evropských měst. Ná- městí Rynok obklopené starými měšťanskými kupeckými domy, radnice s vyhlídkovou věží, divadlo z r. 1900 v ra- kouském stylu, grandiózní budova opery s krásným exterié- rem i interiérem. Kostel Nanebevzetí p. Marie, Archikatedra sv. Jiří, renesanční pohřební kaple Boimů, popř. návštěva některého e lvovských muzeí. Vyjdeme si do parku Vysokij zamok, odkud je krásný výhled na město, navštívíme další pamětihodnosti: arménskou katedrálu, chrám Pokrovy svaté Bohorodice, Dominikánskou katedrálu a klášter i Bernardin- ský klášter. Budeme se toulat romantickými zákoutími a za- jdeme i do typických hospůdek jako je ta v místním pivovaře Stargorod, kde pivo vaří český sládek. Nocleh. 5. den: Dnes se vydáme k ukrajinským Karpatům. Nejprve zastavíme v Drohobychu starobylém městě, kde si pro- hlédneme 2 dřevěné kostelíky ze 17. stol. (sv. Jiří a Velebení sv. kříže) a projdeme se historickým centrem na Rynok. Poté se zastavíme u kláštera Gošiv – významného poutního místa s černou Madonou. Odjezd na ubytování. 6. den: Vydáme se do Národního parku Siněvir, vyjdeme si k legendami opředenému Siněvirskému jezeru – karpat- ské perle – kouzelnému jezeru v téměř tisícové výšce, popř. navštívíme malebnou vesničku Siněvirská Poljana. Poté se vydáme do Koločavy – vesnice, kterou proslavil I. Olbracht svou románovou Baladou Nikola Šuhaj Loupežník. Koločava je velmi úzce spjata s československou prvorepublikovou historií – kostelík ze 17. stol., u kterého jsou hroby českých četníků, které Nikola zastřelil, Muzeum I. Olbrachta, stylová Nikolova krčma, skanzen lidové architektury Stare selo včetně muzea úzkokolejky. Nocleh. 7. den: Odjezd pod poloninu Boržava – snad nejkrás- nější poloninu Podkarpatské Rusi, sedačkovou lanovkou se dostaneme téměř na vrchol, krátká procházka a lanovkou zpět. Potom už pojedeme do Mukačeva, prohlédneme si hrad, který stojí na skále asi 3 km jižně od města (po r. 1490 ho krátce vlastnil i český král Ladislav Jagelonský), centrum města s pěší zónou a ohromnou tržnicí. Nocleh. 8. den: Prohlídka Užhorodu – metropole Podkarpatské Rusi. Procházka po historickém centru, které je dnes téměř celé pěší zónou – barokní katedrála, hrad (s pěkným výhle- dem na město) a museum, nad městem je také rusínský skanzen, kde jsou dřevěné stavby z celého Zakarpatí. Od- jezd přes Slovensko do ČR. 9. den: Příjezd. Služby: 6x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. – hotel 3*, 6x snídaně, doprava – klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami) Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, večeře – informace před odjezdem, orientačně 15 EUR / večeře POLSKO ● UKRAJINA S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE 33 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ HOLANDSKO ● FRANCIE JIŽNÍ ASIE Č. zájezdu Termín Cena 70011 70012 70013 15. 02. – 28. 02. 2018 17. 11. – 30. 11. 2018 15. 02. – 28. 02. 2019 52.990 Kč 52.990 Kč 52.990 Kč SRÍ LANKA – ZELENÝ RÁJ Velký okruh Srí Lankou s pobytem u moře. Navštivte tropický ráj, i když „ráj bez andělů“, jak jej nazvali Hanzelka a Zikmund. Dejte se zlákat vůní ko- ření a čaje, hrou fantastických barev, tajemnou atmosférou budhistických kášterů, bizardními tvary chrámů a pagod, ne- skutečnou rozmanitostí cejlonské přírody, bujnou vegatací jeho džungle, křišťálovou vodou moře... Pojeďte objevit fan- tastickou rozmanitost Srí Lanky – Cejlonu, ostrova, který patří k nejkrásnějším na světě. Program: 1. – 2. den: Odlet z Prahy. Přílet na Srí Lanku, transfer do hotelu, odpočinek, nocleh. 3. den: Cesta malebnou krajinou do sloního sirotčince v Pinnawela založeného r. 1975 na záchranu opuštěných a zraněných slonů. Dnes jich zde je 65. Dambulla (UNESCO) – pět mimořádných jeskynních chrámů z 1. stol. našeho letopočtu s vytesanými sochami Buddhy a krásnými malbami – jedny z nejrozsáhlejších a nejkrásnějších na světě. Fakultativně Safari do Národního parku Minneriya – spatříte zde divoké slony z těsné blízkosti, spoustu obojži- velníků, místní i migrující ptáky, bambusy, které nejsou k vi- dění v jiných parcích (není v ceně). Odjezd na nocleh. 4. den: Sigiriya – skalní pevnost (UNESCO) – „Lví skála“ – citadela neobvyklé krásy, která se zvedá 200 m vysoko z divoké džungle. Skála byla nejvnitřnější baštou sedmde- sátihektarového opevněného města. Poněkud dobrodružný výstup na vrchol za rozhledem, který bere dech. Nádherné světoznámé fresky „nebeských panen“, které jsou ukryté v jeskyních ve skále. Polonnaruwa – druhé hlavní město Srí Lanky postavené v 11. – 12. stol. Mimořádná historická lokalita.Thuparama – nejkrásnější a nejrozlehlejší ruiny chrámu, Thivanka – nejzachovalejší část kláštera Jetavana, chrám Gal Vihare – 4 obrovské sochy Budhy vytesané do skály aAudienční sál, Královský palác aj. Návrat na nocleh. 5. den: Anuradhapura – první hlavní město a nepo- chybně nejvelkolepější město starého Cejlonu. Je tu spousta archeologických a historických památek (2 opět na seznamu světového dědictví). Chrám svatého stromu Bo – stromu, který vyrostl z odřezku fíkovníku, pod kterým Buddha dosáhl osvícení,2.200letstarého,nejstaršíhohistorickydoloženého stromu na světě. Mosazný palác z 2. stol př. n.l. – dnes zbylo z víceposchoďové stavby pro mnichy 1600 kamenných sloupů. Ruwanweliseya – ve své době nejvyšší pagoda – 90 m. V případě času návštěva řezbářské dílny. Fakultativně projížďka na slonech. Návrat do hotelu. 6. den: V Matale navštívite zahradu koření – skořice, pepř, vanilka, zázvor aj. – ke všemu budete moci přivonět a poučit se, jak koření na Srí Lance roste. Návštěva batikové dílny. Kandy – poslední hlavní město sinhálských králů – typický folklor, Horní jezero, Muzeum drahých kamenů, manufaktura na zpracování drahých kamenů, nejposvátnější místo os- trova – Chrám Buddhova zubu, bazar aj. Večerní folklórní představení včetně tance na žhavých uhlících. Nocleh. 7. den: Peradeniya: návštěva Královské botanické za- hrady – původně královská zahrada už ze 14. stol., později rozšířená Brity – nádherná kombinace stromů, keřů a květin. Cesta do Nuwara Eliya se zastávkou na plantážích a v to- várně na čaj. Průjezd krajinou tzv. „Malé Anglie“ – kouzelné zelené kopce, údolí, vodopády, čajové plantáže. Nocleh. 8. den: Návštěva Národního parku Horton Plains – ne- dotčené území pustých, vysoko položených planin, ukonče- ných na jižním okraji dramatickým skalním srázem – pověst- ným „koncem světa“ – World´s End, odkud spadají skály kolmo dolů téměř 1.000 m – nádherný výhled na téměř celý jih ostrova – nejkrásnější výhled na Srí Lance. Území ne- mající na Srí Lance obdoby – plochy mlžného pralesa s dešt- níkovitými stromy keena, rododendrony a stromovými ka- pradinami. Poznání parku nám umožní túra cca 14 km. Uvidíme také vodopády Backer´s Falls. Návrat na nocleh. 9. den: Nuwara Eliya – „Město světla“ – nevýše položené město Srí Lanky, srdce čajové srílanské oblasti, kde se pěs- tuje jeden z nejkvalitnějších čajů na světě, velmi oblíbené horské středisko s horským klimatem a fantastickými sce- nériemi. Odtud přejezd malebnou krajinou k moři, zastávka u filmově proslaveného místa u mostu přes řeku Kwai, fa- kultativně sloní safari. Dojezd k moři – nocleh. 10. – 12. den: Pobyt na pláži u moře – koupání, odpočinek, nocleh. 13. den: Odpoledne krátká prohlídka Colomba a odlet. 14. den: Přílet do Prahy. Služby: letenka Praha – Colombo – Praha s přestupem, letištní taxy ve výši 5.000 Kč, 11x nocleh v hotelech 3* – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 4x plná penze, 7x polopenze, transfery, doprava klim. minibusem / autobusem, vstupy dle programu, jeep na výlet na Horton Plains, místní a český průvodce, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: spropitné, fakultativní program – safari do NP Minneriya cca 60 USD, vízum cca 35 USD Kalutara Nuwara Eliya Horton Plains Kandy Pinnawalla Anuradhapura Polonnaruva Sigiriya Dambulla Colombo min. 8 osob Báječná kombinace poznávání a odpočinku na kouzelném Cejlonu S+ S E EX XO OT TI IC CK KÉ É Z ZÁ ÁJ JE EZ ZD DY Y POBYTY NA SRÍ LANCE STŘEDISKO KALUTARA Město Kalutara leží na březích Indického oceánu v jihozá- padní části Srí Lanky. Administrativně spadá město Kalu- tara do Západní provincie, nejhustěji osídlené oblasti os- trova. V současné době je Kalutara především jeden z nej- oblíbenějších turistických rezortů na území Srí Lanky, kde můžete trávit bezstarostné chvíle volna ve stínu svěžích kokosových palem, na nádherných plážích omývaných vlnami kouzelného oceánu. Město i jeho okolí se může po- chlubit i dlouhou a zajímavou historií. Nalezneme zde opev- nění z koloniálních dob, v okolí města Kalutara se nachází několik významných sakrálních staveb, jako jsou buddhis- tické chrámy Vihara nebo Asokaramaya z druhé poloviny 19. století. HOTEL TURYAA**** KALUTARA POLOHA: Luxusní 4* hotel zařízený v tradičním srílanském stylu (dříve Ramada Resort) obklopen krásnou tropickou za- hradou na ploše 5,5 akrů, se nachází přímo na břehu moře u dlouhé písčité pláže ve vyhledávaném letovisku Kalutara. Je vzdálen 71 km od mezinárodního letiště, 40 km od města Colombo a 6 km od centra Kalutary. Transfer trvá přibližně 2 hod. VYBAVENÍ: Kvalitní hotel s překrásnou exotickou zahradou přímo na dlouhé písčité pláži, s přívětivým a profesionálním personálem, pěkným ubytováním a službami na úrovni. Hala s recepcí se směnárnou, 3 bary, 3 restaurace – hlavní s mezi- národní kuchyní, a la carte restaurace, internet, velký bazén s vířivkou, dětský bazén, lehátka a židličky u bazénu. Menší lázeňské centrum Ayurveda.

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE EXOTICKÉ ZEMĚ www.erikatour.cz 34 Č. zájezdu Termín Cena 7002 17. 11. – 08. 12. 2018 79.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 70041 70042 23. 10. – 31. 10. 2018 28. 04. – 06. 05. 2019 57.990 Kč 57.990 Kč POKOJE: Dvoulůžkové s možností přistýlky mají klimatizaci, telefon, minibar, koupelnu s vanou a sprchou, TV a balkon s výhledem na moře. Pokoje Cabana mají shodné vybavení, situované ve vilkách v zahradě a blíže k pláži, bez možnosti přistýlky. STRAVOVÁNÍ: polopenze, all inclusive za příplatek Snídaně: bufetové, Obědy: bufetové, Večeře: bufetové All inclusive: snídaně, obědy a večeře formou bufetu, do- polední snack, odpolední káva/čaj a zákusek, neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů místní produkce 10:00–24:00 hod. v barech (dle otevírací doby, včetně koktejlů z nich), káva a čaj během dne. SPORT A ZÁBAVA: Tenis, squash, fitness a sauna, kuleč- ník, stolní tenis, volejbal, šachy, šipky (vše za poplatek), bazén a vířivka, stolní tenis a volejbal. PLÁŽ: Písčitá pláž přímo před hotelem. CENY OD: 33.990 Kč včetně letenky a transferu ubytování s polopenzí STŘEDISKO INDURUWA Induruwa, příjemné a klidné přímořské městečko, je ideálním místem pro relaxaci. Nachází se jen pár kilometrů od Bentoty a nabízí nekonečné romantické písečné pláže s křišťálově čistou vodou, návštěvníci mohou navštívit také nedaleké za- jímavé chrámy. Odpočívat lze nejen u moře, ale i u řeky Ben- tota, která poskytuje ideální podmínky pro plachtění, wind- surfing a vodní lyžování. Největší atrakcí v Induruwě je želví líheň. PANDANUS BEACH RESORT****+ POLOHA: V rybářské vesničce Induruwa, části Yalagama, na samotě. Hotel obklopený tropickou zelení je po celkové rekonstrukci a byl znovuotevřen v dubnu 2014. Nachází se zhruba 3 km od letoviska Induruwa, kam se pohodlně do- stanete tuk tukem. Větší městečko Bentota je vzdálené cca 8 km. Hlavní město Colombo je vzdálené cca 55 km sever- ním směrem a transfer z mezinárodního letiště trvá cca 3,5 hod. VYBAVENÍ: Hotel Pandanus Beach Resort je zrekonstruo- vaný nově otevřený hotel. Nachází se přímo u jedné z nej- krásnějších pláží na ostrově a je obklopený krásnou tropic- kou přírodou. Hotel má recepci, restauraci, střešní bar, bazén, fitness centrum, wellness centrum, hotelové ob- chůdky se suvenýry, prádelnu, směnárnu, večery s kulturním programem, volejbal, stolní tenis, šipky, badminton, šachy POKOJE: základní superior pokoje jsou vybaveny klimati- zací, koupelna/WC, vysoušeč vlasů, TV/SAT, telefon, mini- bar, trezor, rychlovarná konvice na čaj nebo kávu, balená voda, balkon nebo terasa, Wi-fi na pokoji zdarma, všechny pokoje mají výhled na moře. Možné nadstandardní ubytování v deluxe pokojích či suitech. Pro početnější rodiny možnost propojených pokojů. STRAVOVÁNÍ:polopenze či all inclusive (plná penze formou bufetu nebo při malé obsazenosti hotelu výběr z menu, vy- brané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby roz- lévané do sklenic se v rámci all inclusive podávají v době 10:00-24:00 h – z alkoholických nápojů místní pivo, arak, whisky, gin, rum, vodka, z nealka voda, ovocné šťávy, ne čerstvédžusy,Fanta,Cola,Sprite,mezi11:00-15:00hsnack) PLÁŽ: soukromá dlouhá písečná pláž lemovaná kokosovými palmami přímo u hotelu (pozvolný vstup do moře, koupání vhodné i pro děti) CENY OD: 39.990 Kč včetně letenky a transferu ubytování s polopenzí 10-denní zájezdy – v ceně: letecká doprava v turistické třídě včetně tax a příplatků, trans- fery v cíli zájezdů, 7x nocleh v daném ubytování, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu, asistenci česky mluvícíhozástupce/průvodcepartnerskéCKpouzepřipříletu a během pobytu na telefonu, pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. INDIE – OD DILLÍ PO KERALU POZNEJTE NEUVĚŘITELNOU INDII Program: Dillí – Staré i Nové, Váránasí, lodí po Ganze, pev- nost Chunar, Khajuraho, Orchha, Agra, Taj Mahal, pevnost v Agře, Fatehpur Sikri, Jaipur, pevnost Amber, pevnost Jai- garh, pevnost Navalgarh, Městský palác, Jantar Mantar, Hawa Mahal. Goa,výlet do severní Goy, odpočinek u moře, pláž Colva, Allepey, backwaters (stojaté vody) – plavba na hausbótu, Mumbai. Služby: letenka Praha – Dillí – Mumbai – Praha s přest., letištní taxy ve výši cca 7.500 Kč, vnitrostátní let Jaipur – Goa, vlaky 2. třídy dle rozpisu: Varanásí – Satna – sedačkový, z Dillí do Varanasí, z Goy doAlleppey, zAlleppey do Mumbaie lehátkový, 16x nocleh v hotelech 3 * – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 1x nocleh na hausbótu, 3x nocleh ve vlaku, 12x snídaně, 4x plná penze, transfery, doprava klimatizovaným autobusem / minibusem, vlak, veškeré vstupy uvedené v programu, místní průvodce a český průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: večeře a obědy, vstupní vízum 1.200 Kč, příplatek na 1/1 9.200 Kč, spropitné NEZAPOMENUTELNÝ NEPÁL NESPOUTANÁ PŘÍRODA A TISÍCILETÁ HISTORIE VE STÍNU HIMÁLAJE Program: Kathmandu, Patan, Bharatpur, NP Chitwan, Po- khara, Sarangkhot, Ngarkot, Telkot, Chang Narayan, Bhak- tapur, Pahupatinath, Boudhanath Služby: 6x hotel 3* – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 5x snídaně, 1x plná penze, 1x tradiční uvítací večeře s programem, letenka Praha – Kathmandu – Praha s přestupem, letištní taxy do výše 6.000 Kč, místní let Kathmandu – Bharatpur, transfery, doprava, místní a český průvodce, vstupy do památek, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: vyhlídkový let nad Himálajemi příplatek na jednolůžkový pokoj 4.850 Kč, spropitné, nepálské vízum (30 USD) Delhi Jaipur Agra Orchha Goa Mumbai Alleppey Khajuraho Váránasí min. 8 osob JIŽNÍ ASIE Další nabídky exotických zájezdů najdete na www.erikatour.cz např. MYSTIKA CENTRÁLNÍHO NEPÁLU 10. 10. – 26. 10. 2018 min. 6 osob DALŠÍ INFORMACE, HOTELY A CENÍKY NAJDETE NA www.erikatour.cz nebo www.erika-zajezdy.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE 35 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ Č. zájezdu Termín Cena 7006 01. 11. – 15. 11. 2018 68.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 70051 70052 70053 14. 03. – 29. 03. 2018 30. 03. – 14. 04. 2018 19. 11. – 04. 12. 2018 55.890 Kč 55.890 Kč 55.890 Kč THAJSKO – ZEMĚ ÚSMĚVŮ Thajsku se přezdívá země úsměvů a Thajci skutečně mají rádi zábavu a pohodu, ale je to také národ přemýšlivý a zručný, což můžete poznat nejen ve spoustě památek, které zde najdete, ale také v krásných rukodělných předmě- tech a ve vyhlášené kuchyni. Život v Thajsku je velmi různo- rodý a nabídne vám bohatou historii zobrazenou v nesčet- ných památkách, krásnou přírodu, zábavu i odpočinek.Atak doufáme, že se rozhodnete pro první návštěvuThajska a pak do vás vítr zavane semínko lotosu a ve vás vzklíčí pouto ne- ustálých vzpomínek, inspirací a návratů, jak věří Thajci. Program: 1. – 2. den: Odlet z Prahy a přílet do Bangkoku, ubytování, nocleh. 3. den: Výlet „dlouhoocasou“ lodí po řece Chao Phraya – v minulosti architektonicky nejpřepychovější bulvár města, WatArun – chrám růžových červánků – nejvýraznější symbol Bankoku, vedlejší kanály vedoucí kokosovými plantážemi, sady a zeleninovými zahradami, starými chrámy a tradičními malebnými venkovskými domy – skutečný život na řece. Královský palác – Korunovační sál, Trůnní sál, Přijímací sál a královská kaple Wat Phra Keo se slavným Smaragdovým Buddhou. Odpoledne individuální prohlídky. Nocleh. 4. den: Fakultativní výlet z Bankoku kolem venkovských domů a vesnic za návštěvou nejbarvitějšího a největšího plovoucího trhu Damnernsaduak. Zastávka u nejvyšší buddhistické pagody Nakhon Pathom. Večer možnost ná- vštěvy thajského večera s thajskou večeří a představením klasických i folklorních tanců. Nocleh. 5. den: Návštěva Bang Pa-In – Královského letního pa- láceAyutthayi – udivující směsi evropské a orientální archi- tektury.Ayutthaya – staré hlavní město thajského království – prohlídky včetně chrámů Wat Phra Srisanpetch, Wat Maha Dhat, Wat Chai Watanaram a Wat Yai Chai Mongol. Phit- sanulok – prohlídka chrámu Wat Pra Sri Rattana Mahatat, kde je 2. nejvýznamnější socha Buddhy z bronzu v Thajsku. Nocleh. 6. den: Návštěva Sukhothai – prvního hlavního města thajské říše – prohlédnete si muzeum a přilehlý Historický park, chrám Wat Maha Dhat – hlavní královský chrám s 240 menšími pagodami, Wat Sra Sri, Wat Sri Chum – chrám mlu- vícího Budhy. V Pha Yao navštívíme Wat Sri Khom Kham. Přejezd do Chiang Rai. Nocleh. 7. den: Chiang Rai – prohlídka opiového muzea, poté cestakeZlatémutrojúhelníku,kdeřekyRuakaMaeKhong tvoří hranici mezi Thajskem, Laosem a Myanmarem. Pro- jížďkalodídoChiangSaen,dalšíhobývaléhohlavníhoměsta thajského království – návštěva chrámů a ruin. Nocleh. 8. den: Prohlídka Wat Rong Khun – moderního nekon- venčního buddhistického chrámu. Přejezd do Chiang Mai – na hoře Doi Suthep po 290 schodech výstup k nejvýznam- nějšímu chrámu severního Thajska Phra Dhat. Nocleh. 9. den: Návštěva sloní farmy Mae Saa Elephant Camp, fakultativní projížďka na slonech okolní přírodou. Návštěva ovocné farmy. Wat Prasingh – chrám z let 1385 – 1400 v kla- sickém severothajském stylu, Wat Chedi Luang a trh Waro- ros velmi populární mezi domorodci. Noční transfer (2. třída – lehátkový klimatizovaný vlak) do Bangkoku. 10. den: Transfer na letiště, přelet na Phuket (nebo Koi Samui). Nocleh. 11. – 14. den: Odpočinek na krásných plážích největšího thajského ostrova. Fakultativně možnost výletů po ostrově i na ostrovy okolní – např. Phi Phi. 15. den: Odpočinek, dle letového řádu transfer na letiště a přelet do Bangkoku a odlet z Bangkoku. 16. den: Přílet do Prahy. Služby: 12x nocleh v hotelu ***, 13x snídaně, letenka Praha – Bangkok – Praha s přestupem, letištní taxy ve výši 8.900 Kč, transfery, vlak Chiang Mai – Bankok, vnitrostátní přelet Bankok – Phuket a zpět, klim. bus / mikrobus, místní a český průvodce, výlety a vstupy dle programu, povin. pojištění CK V ceně není: spropitné, vízum, fakultativní programy Fakultativně: večeře Ayuttaya Bangkok Phuket Phitsanulog Sukhothai Chiang Rai Phaiao Chiang Mai Chiang Saen Zlatý trojúhelník min. 10 osob Úchvatný okruh Severním Thajskem s pobytem na ostrově Phuket S+ S VIETNAM OD SEVERU K JIHU POZNÁNÍ CELÉHO VIETNAMU – JEHO NEJKRÁSNĚJŠÍCH MÍST Program: Hanoj, jezero Hoan Kiem, Hoa Lu – lodík Tam Coc. Ha Long – lodní výlet po zálivu Ha Long Bay, jeskyně Thien Cung a Dau Go, But Thap Pagoda, Hue, lodní výlet po Voňavé řece k pagodě Thien Mu, Císařský palác, hrobka Minh Mang a hrobka Tu Duc. My Son, Hoi An s Pagodou Phuoc Kien, Mramorové hory, muzeum Čamů, Danang, Cam Ranh Bay, Nha Trang, koupání v Jihočínském moři, přístav Cau Da – výlet lodí k akváriu Tri Nguyen, věž Po Nagar Cham, pagoda Long Son, výběžek Hon Chong. Saigon – prohl. Čínského města, partyzánská oblast Cu Chi, My Tho – delta Mekongu, přírodní kanál Vam Chua. Služby: Letenky Praha – Hanoj a Saigon – Praha, letištní taxy ve výši 9.500 Kč, místní lety Hanoj – Hue, Da Nang – Cam Ranh a Cam Ranh – Saigon v ekonomické třídě, transfery, doprava na výlety v klimatizovaných autech a mikrobusech, 12x nocleh v hotelech – dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením, 12x plná penze, všechny vstupy dle programu, lodní výlety, místní a český průvodce, 1/2 l minerální vody na osobu a den, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: Vietnamské vízum – 45 USD spropitné, příplatek na jednolůžkový pokoj 6.950 Kč Hanoj Hue Hoi An Ha Long Nha Trang Saigon min. 8 osob JIHOVÝCHODNÍ ASIE

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE EXOTICKÉ ZEMĚ www.erikatour.cz 36 Č. zájezdu Termín Cena 7008 20. 10. – 04. 11. 2018 83.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 70071 70072 01. 11. – 17. 11. 2018 25. 02. – 12. 03. 2019 73.490 Kč 73.490 Kč JIHOVÝCHODNÍ ASIE POKLADY VIETNAMU A KAMBODŽE Vietnam a Kambodža – ten první s tisíciletou kulturou pod vlivem Číny, Kambodža s kulturou, která náležela k Západní Indii. Obě země byly potom ještě spolu s Laosem sjednoceny v době francouzské kolonizace v umělém impériu, jehož území dnes nazýváme Indočína. Jejich nádherné památky i krajina jako vystřižená z fantastických snů lákají stále více turistů. V neposlední řadě k tomu přispívá i pohostinnost a vřelost obyvatel obou zemí. Program: 1.– 2. den: Odlet z Prahy, přílet do Hanoje. Ubytování. Ná- vštěvajezera HoanKiems ChrámemJadeitovýchhora ope- rou. Hodinová projížďka rikšou ve Staré čtvrti a první sezná- mení s tímto zajímavým městem. Večer návštěva představení tradičního vodního loutkového divadla. Nocleh. 3. den: Dopoledne city tour Hanojí – Ho-Chi Minovo Mau- zoleum, Pagoda jednoho sloupu, Chrám literatury aj. Odpo- ledne odjezd do Ha Long. Nocleh. 4. den: Ha Long – lodní výlet po zálivu Ha Long Bay – vyhlídková plavba neobyčejně krásnou krajinou s 3000 ma- lými ostrovy a fantastickými vápencovými útvary (UNESCO). Návštěva tajuplných jeskyní Thien Cung a Dau Go. Návrat do Hanoje, cestou návštěva But Thap Pagody a romantic- kých vesniček. Transfer na letiště a přelet do Hue, nocleh. 5. den: Lodní výlet po Voňavé řece k pagodě Thien Mu. Poté návštěva Císařského paláce se Zapovězeným pur- purovým městem, Minh Mang – Královská hrobka a hrobka Tu Duc. Pokračování do HoiAn, cestou fotostop při přejezdu Passu Oceánských mraků. Odpoledne procházka po Hoi An – starém městě s návštěvou Pagody Phuoc Kien, sta- rého domu Tan Ky, japonského zastřešeného mostu, měš- ťanských domů a tradičních trhů. Nocleh. 6. den: Pokračování do Danangu – zastávka u Mramo- rových hor, návštěva muzea Čamů, poté přelet do Cam Ranh Bay, a transfer do přímořského letoviska Nha Trang – nejznámější vietnamské plážové promenády s průzračně tyrkysově zbarveným mořem. Nocleh. 7. den: Volno, odpočinek u Jihočínského moře. Nocleh. 8. den: Transfer do přístavu Cau Da, výlet lodí k akváriu Tri Nguyen, rybářské vesnici a ostrovu Mun. Návrat a pro- hlídka města s návštěvou věží Po Nagar Cham, pagody Long Son, tržiště Dam a výběžku Hon Chong. Nocleh. 9. den: Odjezd na letiště a přelet do Saigonu. Krátká pro- hlídka – zvenčí Palác sjednocení, katedrála Notre Dame, Centrální pošta. Nocleh. 10. den: Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Me- kongu, projížďka po řece s krásnými výhledy na břehy, os- trovy Drak, Jednorožec, Želva a Fénix, rybí plovoucí trh aj. Přistaneme na ostrově Želva, navštívíme sad tropického ovoce, ochutnáme tradiční sezónní ovoce a poslechneme si tradiční jihovietnamskou hudbu. Na malé džunce proje- deme přírodní kanál Vam Chua, navštívíme včelí farmu a ochutnáme medový čaj. Projedeme se tradičním doprav- ním prostředkem – vagónkem tlačeným motokolem po ven- kovských cestách. Navštívíme dílničku, kde se vyrábí kan- dovanýkokosa ochutnámetutočerstvoupochoutku.Vrátíme se na velkou loď do My Tho a dále do Can Tho. Nocleh. 11. den: Lodní výlet do Cai Rang na největší plovoucí trh. Poté odjezd do Chau Doc a odpolední lodní výlet k Čamské vesnici, islámské mešitě a hoře Sam. Nocleh. 12. den: Výlet lodí do Phnom Penhu, který byl kdysi pova- žován za nejkrásnější město Indočíny. Ubytování a pro- hlídka: návštěva nestaršího chrámu Wat, sochu pramáti Penh, pomník osvobození, Muzeum genocidy, Národní mu- zeum, Královský palác se Stříbrnou pagodou. Procházka po nábřeží u soutoku řek Mekong a Tonle Sap. Nocleh. 13. den: Návštěva muzea Toul Sleng – bývalého vězení Rudých Khmérů, potom návštěva centrálního trhu Phsar Thom Thmei (styl art-deco) a přejezd lodí do Siem Reap – naší základny k objevování starověkého hlavního města Khmérského impéria – Angkoru. Nocleh. 14. den: Zájemci mohou obdivovat v Angkoru i východ slunce. Návštěva zřícenin unikátního hlavního městaAngkor Thom(UNESCO)z12.stol.:jižníbrány,chrámuBayonsob- rovskými tvářemi bódhisattvy Avalókitešvary, Sloní terasy, Angkorského národního muzea a slavného chrámu Angkor Wat – největšího hinduistického chrámu světa (nejdelší bas- reliéfnasvětě).NazávěrdneromantickýzápadsluncezBak- heng Hills. Večer Aspara Dance Show. Nocleh. 15. den: Návštěva chrámu Ta Prohm – jednoho ze zdejších nejkrásnějších chrámů, fontána Neak Pean, nejvzdálenější chrám velkého okruhu Ta Som, Preah Khan temple a ná- vštěva unikátního interiéru cihlových soch Prasat Kravan, Srah Srang aj. Transfer na letiště do Siem Reap a odlet do Saigonu. Nocleh. 16. den: Výlet do partyzánské oblasti Cu Chi a návštěva podzemních tunelů. Návrat do Saigonu, půldenní prohlídka s návštěvou úchvatného Čínského města s pagodou Thien Hau tržištěm Binh Tay. Poslední nákupy suvenýrů. Transfer na letiště, odlet. 17. den: Přílet. Služby: Letenky Praha – Hanoi a Saigon – Praha, letištní taxy ve výši 9.000 Kč, místní lety Hanoi – Hue, Da Nang – Cam Ranh a Cam Ranh – Saigon v ekonomické třídě, mezinárodní let Siem Reap – Saigon, transfery, doprava na výlety v klimatizovaných autech a mikrobusech, 14x nocleh v hotelech – dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením,14x plná penze, všechny vstupy dle programu, lodní výlety, místní a český průvodce, 1/2 l minerální vody na osobu a den, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: vietnamské vízum dvojí vstup (65 USD) kambodžské vízum (25 USD), spropitné, příplatek na jednolůžkový pokoj 6.950 Kč To nejlepší z Indočíny! min. 8 osob S+ S KOUZLO ČÍNY A TIBETU ZÁJEZD S NÁVŠTĚVOU LHASY A PLAVBOU PO YANGTZE Program: Peking – náměstí Tian´anmen, Chrám nebes, Letní palác, Velká čínská zeď, hrobky dynastie Ming – Cham- ling. Lůžkový vlak do Xi´anu, Xi´an – Terakotová armáda, pěvecké a taneční představení DynastieTang, Pagoda Velké divoké husy. Let do Lhasy, Lhasa, Palác Potala, nejposvát- nější chrám Jolkhang, ulice Barkhor – "okno Tibetu", klášter Drepung, klášter Sera, park Norbulingka, let do Chengdu – Pandí zoo, express vlakem do Chongqing, Eling park, nalo- dění na loď, plavba po řece Yangtze, Fengdu, východní Si- chuan, výlet k potoku Shengnong, výlet k přehradě Tři sou- těsky, vylodění v Yichang. Šanghaj – Yu Juan Garden, nábřeží Bund, obchodní třída Nankiny. Suzhou – Net Master Garden, továrna na hedvábí, vodní město Zhouzhuang. Služby: Letenky Praha – Peking a Šanghaj – Praha s přestupy, letištní taxy ve výši 8.500 Kč, místní lety Xi´an – Lhasa a Lhasa – Chengdu v ekonomické třídě, 1x noční lůžkový vlak Peking – Xi´an a expresní vlak Chengdu – Chongqing, plavba po Yangtze na 4* lodi, transfery, doprava na výlety, 9x nocleh v hotelech 3* – 2lůžkové pokoje s vl. soc. zařízením, 3x nocleh na lodi, 12x plná penze – čínská kuchyně, vstupy, místní a český průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: čínskévízum(cca1.700Kč),spropitné, příplatek na jednolůžkový pokoj 9.800 Kč min. 8 osob

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE 37 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ HOLANDSKO ● FRANCIE Č. zájezdu Termín Cena 70091 70092 70093 04. 04. – 16. 04. 2018 13. 10. – 25. 10. 2018 04. 04. – 16. 04. 2019 66.990 Kč 66.990 Kč 66.990 Kč JIHOVÝCHODNÍ ASIE TO NEJLEPŠÍ Z ČÍNY Pohodové cestování po Číně Čína – jedna z nejstarších civilizací světa, ohromná země, kde najdete fantastické historické památky, neskutečně krásné krajiny jako z nejromantičtějšího snu, setkáte se s mnoha filozofickými proudy Východu. Čínu nelze poznat najednou celou, a tak vám nabízíme od každého něco: his- torické skvosty jako je Zakázané město, slavná Hliněná ar- máda nebo ještě slavnější Velká čínská zeď, neskutečné přírodní scenérie, které nabízí Guilin a supermoderní čtvrtě Šanghaje – to vše a mnohé jiné uvidíte na našem zájezdu. Program: 1.– 2. den: Praha – Peking – přílet, ubytování v čínském hlavním městě, městě Olympijských her 2008, které se stále mění a je unikátní směsí starého a nového. Nocleh. 3. den: Prohlídka Pekingu: návštěva monumentálního Zakázaného města (UNESCO), největšího palácového komplexu na světě, který nabízí nekonečné poklady, a Let- ního paláce (UNESCO) – letního sídla čínských císařů v podhůří Západních hor. Dílna emailové keramiky. Nocleh. 4. den: Slavná Velká zeď hraničící s pouští Gobi – jedna z největších staveb lidstva a jeden z nových divů světa. Pro- cházka po Velké čínské zdi je životním zážitkem. Císařské hrobky dynastie Ming – Changling a také šperkařské dílny, kde se zpracovávají „vypěstované“ perly. Nocleh. 5. den: Další den věnovaný Pekingu – procházka po ná- městí Tian´anmen, návštěva chrámu Nebes, Lámaistický chrám, poté volno k návštěvám dle vlastního zájmu, popř. k nákupům. Přejezd nočním lůžkovým vlakem do Xi´anu (Si-an). 6. den: Ráno příjezd do Xi´anu, starověkého hlavního města třinácti dynastií. Ubytování, půldenní prohlídka: měst- ské hradby z r. 1370 a návštěva Pagody Velké divoké husy z r. 652 – obsahuje velké množství buddhistických posvát- ných knih, které získal z Indie význačný mnich Xuanzang. Návštěva místní malířské galerie. Večer si užijete krásné pěvecké a taneční představení Dynastie Tang. Nocleh. 7. den: Výlet k jedinečné památce – Terakotové armádě v hrobce Qin Shi Huang, prvního čínského císaře. Poté ná- vštěva Shaanxi history museum a hrnčířské dílny. Později transfer na letiště a přelet do Guilinu. Nocleh. 8. den: Guilin: Vyhlídková projížďka lodí po řece Li – kou- zelnou krajinou světoznámé oblasti homolovitých kopců do- plujeme do města Yansghuo – centra oblasti. Nocleh. 9. den: Půldenní výlet k nezapomenutelné Reed flute Cave, návštěva dílny zpracující jadeit. Poté transfer na letiště a přelet do Šanghaje, nejlidnatějšího čínského města a stále se rozvíjejícího centra Asie. Nocleh. 10. den: Šanghaj – návštěva Yu Juan Garden – která leží ve staré čínské části Šanghaje, kde uličky dlážděné kočičími hlavami jsou lemovány tradičními obchody s ru- kodělnými výrobky, s bylinkovou medicínou, čínským čajem a různými místními pochoutkami – obraz mizející Šanghaje. Zde můžeme procházet přes měsíční brány a mřížkované pavilony. Poté navštívíme buddhistický chrám Jade a ná- břeží Bund lemované graciózními evropskými budovami hledícími na řeku Huangpu. Procházka po nejrušnější ob- chodní třídě Nankiny plné čínských obchodníků, aj. Noc- leh. 11. den: Odjezd do Suzhou a návštěva Net Master Garden – nejlepší a nejoslavovanější zahrady jako modelu zahrady dynastie Ming v celém Suzhou. Návštěva továrny na hed- vábí. Poté vodní město Zhouzhuang – plavba čínskou gon- dolou tímto vodním městečkem. Zpět do Šanghaje. Nocleh. 12. – 13. den: Volný program v Šanghaji, nákupy, transfer na letiště, odlet Šanghaj – Praha. Služby: Letenky Praha – Peking a Šanghaj – Praha, letištní taxy ve výši 8.500 Kč, místní lety Xi´an – Guilin a Guilin – Šanghaj v ekonomické třídě, 1x noční lůžkový vlak Peking – Xi´an, transfery, doprava na výlety, 9x nocleh v hotelech 3* – dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením, 9x plná penze – čínská kuchyně, projížďka po řece Li, místní a český průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: čínské vízum (cca 1.700 Kč), spropitné Příplatek na jednolůžkový pokoj 7.650 Kč Peking Xi\'an Guilin Shanghai Nechte se překvapit a uchvátit Čínou. Hit roků 2010 a 2012! min. 8 osob S+ S ROMANTICKÝ OKRUH MALAJSIÍ KUALA LUMPUR – DEŠTNÝ PRALES – KOUZELNÉ OSTROVY – NÁDHERNÉ PLÁŽE Malajsie se rozkládá zčásti na Malajském poloostrově, na části Bornea a na několika přilehlých ostrovech. Udiví vás svou tolerancí, pohostinností, pohodou. Stojí tu vedle sebe mešity, hinduistické a budhistické i křesťanské chrámy. Je to země neskutečných kontrastů, které tu ale harmonicky stojí vedle sebe: staré památky a super moderní architektura, moderní města a neskutečná příroda deštných pralesů a po- hádkových pláží. Poznáte tu několik zemí v jedné. Program: 1. den: Odlet z Prahy do Kuala Lumpur s přestupy. 2. den: Přílet do Kuala Lumpur a transfer do Malacca (UNESCO) – malého koloniálního města – prvního města Malajsie vzniklého na základě obchodu s kořením a tkani- nami. Pěšky nebo rikšou budete moci objevovat centrum města s červeně natřenými domy včetně radnice Stadthuys, zříceniny kostela sv. Pavla, nejstaršího čínského chrámu v Malaysii Cheng Hoon Teng a uliček starých čínských ku- peckých domků. Nocleh. 3. den: Odjezd na Pulau Ketam – „krabí ostrov“ snadno dosažitelný lodí z Port Klang – plavba kolem mangrových lesů. Příležitost pozorovat místní rybáře při jejich každoden- ních povinnostech. Odjezd do Kuala Lumpur, nocleh. 4. den: Prohlídka Kuala Lumpur – krása a kontrasty sta- rého a nového města: Čínské město, Masjid Jamek, starý a nový Královský palác, slavná dvojice mrakodrapů Petro- nas, chrám Thean Hou, Národní mešita, Hlavní železniční stanice v romantickém maurském slohu, Náměstí nezávi- slosti aj. Poté osobní volno, nocleh. 5. den: Odjezd na Cameronskou vysočinu ležící ve výšce cca 1.542 m. První zastávka u slavných hinduistických chrámů v jeskyních Gua Batu, kde vystoupáte 272 schodů, abyste dosáhli vrcholu. Poté se podíváme na pletení košíků – místní vesnický průmysl, uvidíme vodopád Lata Iskandar a domorodé osídlení. Ponoříte se do čerstvého ovzduší Ca- meronské vysočiny s její úžasnou scenérií. Ubytování. 6. den: Návštěva čajové plantáže s továrnou na čaj, míst- níhotrhua jahodovéplantáže. JeskyněTempurung–hlavní jeskyně připomíná kokosovou skořápku – při procházce jes- kyní zaznamenáte mnoho zajímavých skalních formací, tyto vápencové útvary se formovaly před 400 miliony let. Ná- vštěva jeskynního chrámu Sam Poh Tong, který proslavily želvy žijící v chrámovém jezírku. Nocleh v Ipohu. S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE EXOTICKÉ ZEMĚ www.erikatour.cz 38 Č. zájezdu Termín Cena 70101 70102 70103 10. 04. – 26. 04. 2018 16. 11. – 02. 12. 2018 04. 04. – 20. 04. 2019 83.990 Kč 83.990 Kč 83.990 Kč 7. den: Odjezd z Ipohu do údolí Belum. Cestou návštěva královského města Kuala Kangsar, fotozastávka u krásné mešity Ubudiah, paláce Iskandariah (královský palác a ofi- ciální sídlo sultána Peraku) a paláce Kenangan. Poté do ob- lasti mangrovníkového lesa Kuala Sepetang – procházka po dřevěném chodníčku tímto exotickým lesem, návštěva milíře – zjistíte, jak se vyrábí dřevěné uhlí. Cestou do Belum zastávka v muzeu Lenggong údolí – místě s nejstarším osídlením. Nocleh. 8. den: Vyrazíme na cca 2 hodinovou projížďku kolem os- trova Banding v umělém jezeře Temenggor – historie mostů spojujících Perak a Kelantan. Zde můžete objevovat kouzlo deštného pralesa Belum – jedné z nejkrásnějších oblastí Malajsie. Prales je také domovem největší květiny rafflesie. Návrat na nocleh. 9. den: Odjezd na ostov Penang – zastávka v Taiping – v 19. století hlavní město Peraku – návštěva Taiping Lake Garden – malajsijská nejkrásnější jezerní zahrada – úžasné výhledy na jezero i na horské scenérie. Bukit Merah Lake Town – návštěva slavného Orangutaního rehabilitačního centra – pozorování těchto vzácných lidoopů. Poté přejezd po 3. nejdelším mostě světa (spojuje poloostrov a ostrov Penang), návštěva chrámu Kek Lok Si známého jako chrám tisíce Budhů – nejkrásnější a nejrozlehlejší budhis- tický chrámový komplex v jihovýchodní Asii. Nocleh. 10. den: Prohlídka Georgetownu (UNESCO) – původní pevnost Cornwallis, Khoo Kongsi – klanové domy shromaž- ďující rodiny z čínských komunit, Street of Harmony – kostely, čínské chrámy, mešity a hinduistické chrámy zde stojí v mi- mořádné harmonii a soužití. Třetí nejdelší socha ležícího Buddhy na světě, vodní vesnice Clan Jetties aj. Volno k in- dividuální prohlídce. Nocleh. 11. den: Transfer do přístavu, dvouhodinová plavba trajek- tem na ostrov Langkawi, ubytování, volno, nocleh. 12. – 15. den: Volný program na ostrově, který patří mezi exotická místa Malajsie. Koupání, odpočinek, ale i možnost řady aktivit – šnorchlování, výlet lanovkou na horu Gunung Machinchang – nejvyšší vrchol ostrova s visutou plošinou s fantastickým výhledem. Další poznávání deštného pralesa aj. Nocleh. 16. den: Transfer na letiště, odlet přes Kuala Lumpur do Prahy. 17. den: Přílet do Prahy. * Variantně lze kombinovat s Bali – místo odjezdu na Land- kawi je odlet na Bali. Informace najdete na www.erikatour.cz Služby: letenky Praha – Kuala Lumpur a Langkawi – Praha s přestupy, letištní taxy do výše 8.000 Kč, 14x nocleh se snídaní v hotelech 3-4* – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., trajekt Penang – Langkawi, transfery, doprava při výletech, veškeré vstupy dle programu, český a místní průvodce, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: příplatek na jednolůžkový pokoj 18.990 Kč, spropitné min. 8 osob JIHOVÝCHODNÍ ASIE ● AFRIKA Č. zájezdu Termín Cena 70111 70112 70113 15. 02. – 28. 02. 2018 03. 11. – 16. 11. 2018 15. 02. – 28. 02. 2019 76.490 Kč 76.490 Kč 76.490 Kč TO NEJLEPŠÍ Z JIŽNÍ AFRIKY Jižní Afrika láká návštěvníky neskutečnými přírodními krá- sami – národní parky plné divokých zvířat a fantastických rostlin, pestrá směs obyvatel, slavné panorama Kapského města a Mys Dobré naděje, jehož překonání znamenalo vi- dinu šťastného návratu.... to vše tvoří kouzlo této jedinečné země. Program: 1. den: Odlet z Prahy. 2. den: Přílet do Johannesburgu. Prohlídka hlavního města JAR Praetorie – dům Paula Krugera – nyní muzeum, Union Buildings – sídlo vlády, Voortrekker Monument – ná- rodní památník věnovaný původním Transvaalským usedlí- kům. Ubytování, nocleh. 3. den: Odjezd do Mpumalangy – zajímavou krajinou přes Middelburg, Belfast, Dullstroom (pstruzi), Long Tom Pass a Sabie k NP Kruger. Nocleh. 4. den: Celý den v Krugerově národním parku – brzy ráno vyjedeme k Phabeni Gate a putování světoznámou re- zervací (fakultativně v terénních vozech) – pozorování řady druhů afrických zvířat ve volné přírodě – fantastický zážitek. Budeme-li mít štěstí, spatříme i tzv. velkou pětku – slona, nosorožce, lva, leoparda a buvola. Návrat na nocleh. 5. den: Panorama Route – kouzelná cesta vrchovinou Drakensberg. Vyhlídka Three Rondavels – dechberoucí po- hled na 26 km dlouhý Blyde River Canyon. Bourke´s Luck Potholes – hluboké cylindrické jeskyňky – „hrnce“ vytvořené vodní erozí. Zde se setkávají Blyde (Šťastná) a Treur (Smutná) řeka a formují fantastický Blyde kaňon. Vyhlídka God´s Window – snad nejkrásnější výhled do 1000 m hloubky „Lowveld“. Odjezd na nocleh. 6. den: Zpět do Johannesburgu a let do George, transfer do Krysny – nocleh. 7. den: Cesta přes Wilderness, George přes majestátný pass Outeniqua do Oudtshoornu – hlavního města pštrosího farmaření. Exkurze na pštrosí farmě, možnost typického oběda. Jeskyně Cango – jedny z nejznámějších vápenco- vých formací na světě. Nocleh. 8. den: Překrásná rezervace NP Tsitsikamma – původní obyvatelé ho nazývali místo šumivé vody – deštný prales. Adrenalinový zážitek – po visutém mostě přejdeme ústí řeky Storms. Poté cesta po slavné Garden Route – kouzelné přímořské cestě – výletní město Plettenberg Bay – klenot Zahradní cesty se zlatým pískem a horami v pozadí. Návrat do Knysny a projížďka podél Knysna Waterfront při západu slunce. Nocleh. 9. den: Odjezd do Swellendam – třetího nejstaršího města JižníAfriky a poté do Kapského města – mateřského města Jižní Afriky – prohlídka – kolem hradu Dobré naděje, po Heerengrachtu a Adderley Street známé množstvím pa- mátníků, Groote Kerk, Kulturní muzeum, procházka původ- ními Zeleninovými zahradami Východoindické společnosti. Dále Malay Quarter, Tamboerskloof a Greenmarket Square a závěr na Viktoria aAlfred Waterfront – pobřežní promenádě se spoustou obchodů, restaurací a zábavy. Nocleh. 10. den: Výlet k Mysu Dobré naděje přes předměstí na pobřeží – Sea Point, Clifton a Camps Bay do Hout Bay – centrum rybářského průmyslu. Po pobřežní scénické Chapman´s Peak Drive s nádhernými výhledy na Atlan- tický oceán a Mys Dobré naděje. Zde přírodní rezervace, která je domovem řady druhů afrických antilop, pakoňů, paviánů a pštrosů. Květinám dominují protey. Procházka na Cape Point – s fantastickým výhledem, oběd si užijete v restauraci Black Marlin. Kolonie tučňáků Jackass Pen- guin Colony a poté přes malá pobřežní města Fishhoek a Muizenberg do nádherné botanické zahrady Kirsten- bosch – fantastická expozice proteí a dalších původních rostlin, z nichž mnohé jsou unikátní pro květinové „králov- ství“ mysu. Nocleh. 11. den: Výlet do oblasti známé jako „Cape Flats“ – ná- vštěva městeček Guguletu a Langa – denodenní život pro- stých lidí – dělníků, obchodníčků, tradičních ranhojičů, za- stávka na skleničku v tradiční hospůdce „shebeen“. Pokračování do Stellenbosh – druhého nejstaršího města Jižní Afriky – procházka centrem s duchem prvních holan- ských osídlenců. Poté vinná cesta s ochutnávkou místního vynikajícího vína. Nocleh. 12. den: Volno v Kapském městě – možnost nákupů nebo výletu na Stolovou horu. Nocleh. 13. – 14. den: Odlet a přílet do Prahy. Služby: letenka Praha – Johannesburg a Kapské Město – Praha, letištní taxy ve výši 9.000 Kč, místní let Johannesburg – Port Elizabeth, transfery a doprava, 10x ubytování se snídaní, 1x oběd, vstupy zahrnuté v programu, místní taxy, místní a český průvodce, povin. pojištění CK Cena nezahrnuje: lanovku na Stolovou horu, spropitné Příplatek: jednolůžkový pokoj – 8.700 Kč Neskutečné přírodní krásy, fantastické safari v národních parcích min. 10 osob S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE 39 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ HOLANDSKO ● FRANCIE Č. zájezdu Termín Cena 70121 70122 70123 06. 04. – 18. 04. 2018 14. 10. – 26. 10. 2018 06. 04. – 18. 04. 2019 82.990 Kč 82.990 Kč 82.990 Kč AFRIKA FASCINUJÍCÍ NAMIBIE Namibie symbolizuje pravé kouzlo jižní Afriky. Je to země svérázné drsné pouštní krajiny, která ale fascinuje nesku- tečnou krásou. Písečné duny, fantastická skaliska, travnaté stepi, roztodivné rostliny a bohatost zvěře. Země fascinují- cích kontrastů a barev. To je lákadlo, pro cestovatele, foto- grafy i pro romantické duše. Program: 1. den: Odlet z Prahy s přestupy. 2. den: Přílet do Windhoeku, transfer do hotelu, ubyto- vání. Poté prohlídka hlavního města včetně KatuturaTowns- hip. Shlédnete historické budovy, památníky a kulturní muzea. Navštívíte Christuschurch,Tintenpalast(Parlament), Alte Fest (stará pevnost) a hrad Heinitzburg. Panoramatický pohled z kopce milenců, návštěva Namibijského umělecko- řemeslného centra. Poté návštěva starého hřbitova v Hoch- land parku, kde se dovíte více o slamu Katutura a podíváte se do Single Quaters, na trh masa, typické restaurace uvidíte domy Hakahana. Večeře ve slavné restauraci Joes Beer- house. Nocleh. 3. den: Pojedete do pouště Namib Naukluft – nejstarší pouště na světě existující přes 43 milionů let. Už cestou po- znáte úžasnou rozmanitost Namibijské pouště. Budete byd- let v pouštním kempu jen 5 km od vchodu do Sesriemu a Sossusvlei, který se rozkládá pod staletými trnovými stromy a má fantastický 360 stupňový rozhled na poušť a okolní hory. Odpočinek u bazénu nebo procházky v okolí. Nocleh. 4. den: Vyjedete tak, abyste s východem slunce byli u vstupní brány. První zastávka u Duny 45 – nejfantastičtější a nejfotografovanější duny světa a budete-li mít chuť, budete se na ni moci vyšplhat a kochat se nezapomenutelným vý- hledem na Nanubijskou poušť. Pokračování do Sossu- svlei, neboli magického shromaždiště vody. Zde budete moci nastoupit na džípy, které vás dovezou k Deadvlei s jeho staletými mrtvými stromy Camelthorn a neopakovatelnou atmosférou. Po prohlédnutí této oblasti pokračování k Se- sriem Canyonu – podniknete krátký sestup do kaňonu, což vám poskytne opět nezapomenutelný pohled na reliéf ka- ňonu při ranním slunci. Odpoledne zase budete moci strávit v okolí kempu. Nocleh. 5. den: Přejedeme to rušného pobřežního města Swa- kopmund – zde absolvujete projížďku na bicyklech přes mírné duny Swakopmundu podél Skeleton Coast (pobřeží koster). Další čas na prohlídku tohoto města, večeře v jedné z vyhlášených restaurací Tug Restaurant. Nocleh. 6. den: Dnes pojedete na Cape Cross a celodenní výlet k Messum Crater. V oblasti oceníte příjemný pokles teploty, způsobený chladným proudem Benguela produkujícím také mlhu, která je životodárná pro živočichy, ale i např. 6 druhů lišejníků. Cestou k ramenům řeky Messum uvidíte bohatou populaci záhadné rostliny Welwitchia. Pojedete měsíční krajinou k výhledu na kráter. Zde uvidíte starověké skalní kresby a unikátní geologické formace. Na zpáteční cestě si prohlédnete vrak ztroskotané lodi Winston. Nocleh. 7. den: Dnes opustíte pobřeží a vydáte se do regionu Da- marland do oblasti Twyfelfontein – jedné z nejscéničtějších oblastí Namibie s nezkrotnou drsnou krásou krajiny. Prehis- torická vodní koryta, otevřené travnaté pláně, granitové kopy a hluboké gorges. Odpoledne po ubytování projížďka touto nádhernou krajinou. Nocleh. 8. den: Dnes navštívíte hlavní pozoruhodnosti oblasti – geologické zvláštnosti jako jsou Varhanní píšťaly, Zkame- nělý les nebo Brantberg (UNESCO). Zkamenělý les je na- příklad ve starém říčním kanálu a tento prehistorický relikt obsahuje nedefinovatelné množství zkamenělých kmenů stromů. Brandberg je nazýván „horou ohně“ kvůli efektu, který vytváří zapadající slunce. 9. den: Dnes vyrazíte do národního parku Etosha – na- mibijského klenotu – jedné z největších zachovalých sava- nových oblastí vAfrice. Park je světově vyhlášený svými di- vokými zvířaty – sloni, černí a bílí nosorožci, lvi, leopardi, gepardi, antilopy skákavé, pakoně, zebry, žirafy a mnoho dalších fascinujícíh tvorů. Ubytování. V podvečer budete re- laxovat u napajedla, kam chodí divoká zvěř pít. Nocleh. 10. den: Celodenní putování divokou přírodou Etosha parku (znamená „velké bílé místo“ a honosí se minerální pánví, která parku dominuje a na které migruje 114 druhů savců) a dechberoucí pozorování zvěře. Nocleh. 11. den: Ještějednouprojedemeparkem,alebudemesmě- řovat k jeho východu a pojedeme dále na jih na plató Wa- terberg – do šťavnatě zelené na vodu bohaté oblasti s hoj- ností ptáků a malých antilop, které často můžete spatřit na jejich stezkách. Odpoledne si užijete v bohaté vegetaci Wa- terbergu, oblasti, která je tak odlišná od ostatních částí Na- mibie. Je to navíc velmi zajímavé geologické místo – stopy dinosaurů, zkamenělé duny... Najdete zde spoustu ohrože- ných živočišných druhů a široké množství kvetoucích rostlin, stromůa keřů,kterédodávajíoblastibarevnost.Jetuspousta procházkových tras, kde můžete objevovat zdejší přírodu sami, popřípadě vylézt na vyhlídku na vrchol plató s fantas- tickým výhledem. Nocleh. 12. den: Dobrodružství končí. Odjezd do Windhoeku, ces- tou se ještě zastavíte v Okahandja na trhu řezbářů, kde bu- dete moci koupit poslední suvenýry. Odlet. 13. den: Přílet do Prahy. Služby: Letenka Praha – Windhoek – Praha s přestupy, letištní taxy ve výši 8.500 Kč, transfery, doprava během zájezdu, 11x nocleh, 10x plná penze (z toho 4x obědový piknikový balíček), 1x polopenze, veškeré vstupy do národních parků a k přírodním monumentům, výpravná plavba za delfíny a tuleni, 90 min. pobřežní projížďka ve Swakopmundu, český a místní průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: spropitné, fakultativní programy Neskutečné zážitky, fantastické umění přírody S+ S min. 10 osob Č. zájezdu Termín Cena 70131 70132 19. 11. – 02. 12. 2018 04. 03. – 17. 03. 2019 102.400 Kč 102.400 Kč TO NEJLEPŠÍ Z TANZÁNIE A ZANZIBAR Tanzánie – země s fantastickou přírodou. Velká příkopová propadlina – Východoafrický příkop plný jezer představuje vhodné podmínky pro spousty zvěře, a tak zde můžete ab- solvovat fantastické safari v místních nejbohatších národních parcích. Své dojmy si pak můžete zažít na plážích voňavého ostrova koření Zanzibaru. Program: 1. – 2. den: Odlet z Prahy, let do Afriky s přestupem, přílet na mezinárodní letiště Kilimanjaro. Arusha – východisko safari. Nocleh. 3. den: Velká příkopová propadlina – působivý přírodní zlom.NPjezeraManyara–odlišnávegetačnípásma–cesta do NP a safari po celý den. Alkalické jezero je domovinou snad350druhůptáků,bohatáfauna:sloni,hroši,žirafy,zebry, pakoně, antilopy, gazely, ale také stromoví lvi aj. Nocleh. 4. den: Přejezd do NP Serengeti. Roční období a deště ovlivní návštěvu části parku, kde budeme absolvovat safari. Od prosince do května jsou ohromná stáda především v ob- lasti jezera Ndutu, od listopadu do poloviny prosince potom v centrálním Serengeti okolo oblasti Seronera. Nocleh. 5. den: Safari v NPSerengeti – vrchol divoké přírody. Ne- dozírná stáda zeber, pakoňů, antilop, budete účastni fan- tastického fenoménu stěhování stád za pastvinami. Celo- denní program. Nocleh. 6. den: Přejezd africkou krajinou ke kráteru Ngoro Ngoro. Sestup na dno propadlého obrovského vulkánu s unikátním ekosystémem. Místo s nejvetší koncentrací zvěře na světě. Návštěva Olduvai Gorge – archeologická expozice. (M. a L. Leakeyovi objevili první fosilní ostatky vzdáleného předka člověka). Celodenní projížďka – safari kráterem. Nocleh. 7. den: Návštěva NP Tarangire – další z kouzelných ná- rodních parků. Celodenní safari za dalšími zážitky s místní zvěří. Stáda ladných antilop a velká pětka. Nocleh. 8. den: Odlet na Zanzibar – kouzelný ostrov v Indickém oceánu proslavený sněhově bílými plážemi, nádhernou pří- rodou a voňavým kořením, především hřebíčkem. Transfer do hotelu, nocleh. 9. – 12. den: Odpočinek na pláži fakultativně možno abslo- vovat výlet za kořením ostrova – návštěva farmy na pěsto- vání koření a návštěva staré části města Zanzibar (Stone Town) – v minulosti centra s obchodem s otroky. Nocleh. 13. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy s přestupy. 14. den: Přílet do Prahy. Služby: 6x nocleh v Tanzanii – kempy nebo lodge – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, plná penze (obědy většinou picknickového typu), 5x nocleh na Zanzibaru v plážovém resortu s polopenzí – dvoulůž. pokoje s vl. přísl., letenky Praha – Tanzánie, Tanzánie – Zanzibar, Zanzibar – Praha s přestupy, letištní taxy ve výši 7.800 Kč, transfery, doprava čtyřmístným autem s angl. mluvícím řidičem – průvodcem, český delegát, vstupy do národních parků, vody při safari, povin. poj. CK V ceně není: vízum Tanzánie, odletová taxa Zanzibar Nejlepší safari světa a odpočinek na Zanzibaru min. 6 osob S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE EXOTICKÉ ZEMĚ www.erikatour.cz 40 AFRIKA ● STŘEDNÍ VÝCHOD Č. zájezdu Termín Cena 70151 70152 10. 10. – 26. 10. 2018 14. 05. – 30. 05. 2019 46.980 Kč 46.980 Kč Č. zájezdu Termín Cena 70141 70142 70143 11. 04. – 27. 04. 2018 16. 10. – 01. 11. 2018 11. 04. – 27. 04. 2019 89.990 Kč 89.990 Kč 89.990 Kč MADAGASKAR – GALAPÁGY AFRICKÉHO KONTINENTU POZNEJTE UNIKÁTNÍ PŘÍRODU A UPŘÍMNÉ OBYVATELE MADAGASKARU Program: Antananarivo, odjezd do Andasibe – Mandraka: soukromá rezervace Domaine Pyereras, Národní park An- dasibe (Indri Indri – největší lemuři) – vesnice Andasibe, soukromý park Vakona.Antsirabe – termální prameny, jezero Andraikiba. Ambositra – řezbářství, Ambohimahasoa – trop les s lemury. Národní park Ranomafana – expedice do pra- lesa – 12 druhů lemurů, obec Ranomfana – termály. Fiana- rantsoa – ve vesnicích setkání s domorodci, Sahambava – čajové plantáže, Ambalavao – vinařství a papírenská dílna. Ihosa, "plató de Horombe", Isalo – Národní park Isalo – vý- šlap fantastickou krajinou k přírodnímu bazénu (lemuři, cha- meleoni), Tuleár, Ifaty – odpočinek na pláži, šnorchlování, transfer do Tuleáru, let do Tany a zpět. Služby: letenka Praha –Antananarivo – Praha, místní let, letištní taxy ve výši 11.900 Kč, transfery a doprava mikrobusem, 11x nocleh se snídaní, vstupy zahrnuté v programu, speciální průvodce, místní a český průvodce, povin. pojištění CK Cena nezahrnuje: fakultativní programy, spropitné Příplatek: jednolůžkový pokoj – 6.990 Kč KLENOTY MAROKA VELKÁ CESTA MAROKEM – POUŠTĚ, HORY I KRÁLOVSKÁ MĚSTA Program: Casablanca, Rabat, Chaouen, Volubilis, Meknes, Fés, Ifrane, Azrou, Midelt, kaňon řeky Ziz, Er-Rachidia, Er- foud, výlet na západ nebo východ slunce mezi dunami Mer- zougy, Tinenhirská oáza, kaňon Todra údolí řeky Dadés, výlet do pouště, cesta přes údolí Draa -palmové háje, cesta "Údolím tisíce kasb". KasbaAit-Ben Haddou – filmová kasba, průsmyk Tizi-n-Tichka, Marrakéš, Essaouira, Agadir – 3 denní pobyt u moře. Služby: 14x nocleh s polopenzí – dvoulůžkové pokoje v hotelech 3-4*, letnku Praha – Casablanca – Praha s přestupy, let. taxy ve výši 5.000 Kč, transfery, klimatizovaný bus / minibus v Maroku, český a místní průvodce, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: spropitné, jednolůžkový pokoj – 5.400 Kč min. 6 osob min. 10 osob Č. zájezdu Termín Cena 7016 20. 09. – 30. 09. 2018 43.590 Kč HRDÁ ARMÉNIE Země s panenskou přírodou, chráněná horskými pásmy Ma- lého Kavkazu, země hrdých, nezlomných lidí, kteří právem ctí svoji bohatou kulturní historii – to jeArménie. Její písem- nictví a architektura patří k nejcennějším kulturním pokladům světa. Ne nadarmo je zde tolik památek zapsaných na se- znamu UNESCO. Program: 1. – 2. den: Přílet do Jerevanu, ubytování. City tour Jere- vanem. Republikové náměstí v tradiční arménské architek- tuře – budova Vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní umělecká galerie aj. Opera, park Vítězství se sochou Matky Arménie, Presidentský palác, Národní parlament, Čičerna- kaberdský pamětní park a Muzeum obětí genocidy aj. Pro- hlídka Muzea arménské historie. Uvítací večeře a nocleh. 3. den: Klášter Khor-Virap ze 4. – 7. stol. Má nejromantič- tějšípolohunavyvýšeniněvúdolínaprotibiblickéhořeArarat. (vězení sv. Řehoře Iluminátora). Klášter Noravank – velké náboženskéakulturnícentrumve12.stol.Navštěvavinařství Areni–ochutnávkavínazespeciálníchdruhůhroznů.Přejezd dovesniceAmaguakrátkátúrapovytesanéstezcekeklášteru Noravank (Nový klášter) ve zdánlivě nepřístupném místě uprostřed omračující přírody. Příjezd do Gorisu, zastávka u bran města – panoramatický výhled. Nocleh. 4. den: Prohlídka města Goris – jednoho z nejkrásnějších příkladů arménské architektury v celé zemi, fascinující Dig Dig kameny – přírodní monument s dříve obydlenými jesky- němi. Khndzoresk – jeskynní vesnice, kde je mnoho zná- mek starého osídlení. Klášterní komplex Tatev (UNESCO) – mistrovské dílo z 10. stol. často nazývané klášterem po- staveným na okraji ničeho. Podivuhodný přírodní most, tzv. Ďáblův. Celá trasa je unikátním zážitkem. Nocleh. 5. den: Cesta do Karahunj (Stonehenge) – starověká ob- servatoř z doby 6.000 let př.n.l. – ve výšce 1770 m na území 7 hektarů. Cesta k jezeru Sevan přes Selim Pass a s ná- vštěvou karavanseraje Selim ze 14. stol. – důležitá za- stávka na slavné Hedvábné stezce. Noraduz, starobylý hřbi- tov se středověkými chačkary (křížové kameny) ze 6. stol. Horské jezero Sevan – největší v Arménii ve výšce 1915 m n.m. Návštěva středověkých klášterů na jeho poloostrově. Nocleh. 6. den: Cesta na severArménie přes malebný lesnatý re- gion Dilijan. Komplex Goshavank (11. – 13. stol.) umístěný v kouzelnékrajiněDilijanu–souzněnípřírodys architekturou. Klášterní komplexy Sanahin (966 n.l.) a Haghpat (976 n.l.), vynikající práce středověké architektury (UNESCO). Nocleh. 7. den: Středověký klášter Saghmosavank na dechbe- roucím místě v hlubokém kaňonuAshtarak – výhledy do ka- ňonu. Přiblížíme se k pevnosti Amberd a potom budeme pokračovat asi 2 hodiny pěšky malebným kaňonem. Pevnost je nádherně situovaná na půli cesty na horu Monte Aragats ve výšce 2300 m na skalním mysu. Byurakanská Astrofy- zická Observatoř založená r. 1946 V. Ambartsumia- nem, byla jedním z hlavních astronomických center SSSR. Odjezd do Jerevanu, nocleh. 8. den: Odjezd do Echmiadzinu (UNESCO) – návštěva kostela Sv. Hripsima – údajně jeden ze 7 divů Arménie. Echmiadzinská katedrála měla být jedním z prvních křes- ťanských chrámů na světě. Zde bylo jako v první zemi ofi- ciálně přijato křesťanství za státní náboženství. Na zpá- teční cestě zastávka u zřícenin chrámu Zvartnots – perly architektury 7. století (UNESCO). Trh pod širým nebem Vernissage, kde se o víkendech nabízí řezby, starožitnosti, pěkné krajky, ručně vázané koberce a kilimy – kavkazská specialita. Možnost návštěvy Jerevanské Brandy Factory. Nocleh. 9. den: Památník písemnictví Matenadaran: 13.200 ma- nuskriptůahistor.dokumentyzceléEvropyaAsie,prvníopis Bible v arménštině. Chrám Garni z 1. stol. n. l. zasvěcený Mitrovi–malebnápamátkahelénistickéhoobdobíapůsobivá ukázka starověké arménské architektury. Procházka kaňo- nem řeky Azat k tisícům čedičových varhan (1,5 hod.) Mož- nost oběda v místním domě v Garni (pečení arménského ná- rodního chleba „lavash“ a barbeque v podzemní peci tonir). Vzhůru kaňonem řeky Azat leží krásný památník arménské středověké architektury klášter Geghard (UNESCO) – další neuvěřitelný starobylý klášter částečně vytesaný do hory (4. stol., katedrála 13. stol.) Název „Klášter kopí“ pochází od kopí, které zranilo Krista během ukřižování a podle legendy bylo přineseno doArménie apoštolem Tadeášem. Návrat do Jerevanu, večeře na rozloučenou, nocleh. 10. –11. den: Individuální volno v historickém centru, trans- fer na letiště, odlet a přílet do Prahy. Služby: 8x nocleh – dvoulůžkové pokoje v kvalitních hotelech 4 *, 8x snídaně, 8x oběd, 1x uvítací a 1x rozlučková večeře, letenka Praha – Jerevan – Praha, let. taxy ve výši 3.000 Kč, transfery, klim. minibus, český a místní průvodce, vstupy, 1 láhev minerálky denně, povinné pojištění CK V ceně není: spropitné Příplatek: jednolůžkový pokoj – 5.200 Kč min. 10 osob Památky UNESCA pod Kavkazem S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE 41 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ Č. zájezdu Termín Cena 70181 70182 22. 10. – 31. 10. 2018 16. 03. – 25. 03. 2019 49.990 Kč 49.990 Kč IZRAEL A JORDÁNSKO – STAROVĚKÉ KLENOTY TAJEMSTVÍ BIBLICKÉ ZEMĚ Program: Jordánsko: Amman, Madaba, Hora Nebo, Královská cesta – hrad Kerak, Petra – pohádkové růžové skalní město, Wadi Rum, Jerash – antické město, Aljun, hrad Ayyubid, hranice s Izraelem –Allenby most – Izrael: Qumran, Mrtvé moře, Je- richo, Betlém, Západní Jeruzalém, Ein Kerem – rodiště sv. Jana Křtitele, Jeruzalém – Hora Olivetská, Getsemanská zahrada, Staré město, Zeď nářků, Via Dolorosa, chrám sv. Hrobu, hora Sion, síň Poslední večeře, hrob krále Davida. Tel Aviv, Jaffa. Služby: Letenka Praha – Amman a Tel Aviv – Praha, letištní taxy ve výši 4.500 Kč, transfery, 8x nocleh v hotelu 3*, 8x polopenze, autobusová (minibusová) doprava během okruhu, všechny vstupy dle programu, 2hodinové safari ve Wadi Rum, český a místní průvodce, vízum, voda v buse, povinné poj. CK Cena nezahrnuje: spropitné min. 10 osob HOLANDSKO ● FRANCIE Č. zájezdu Termín Cena 70171 70172 70173 04. 04. – 14. 04. 2018 22. 10. – 01. 11. 2018 04. 04. – 14. 04. 2019 41.990 Kč 41.990 Kč 41.990 Kč BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD TO NEJLEPŠÍ Z JORDÁNSKA Slavné antické, biblické a islámské památky. Bájná Petra S pobytem u Mrtvého a Rudého moře. Tento program zájezdu byl vyhodnocen jordánským vládním resortem pro turistiku jako nejlepší program na Jordánsko! Zájezd, který je svým námětem i sestavením programu opravdu mimořádný. Zavedeme vás do jedné ze zemí Blíz- kého východu za poznáním antických, biblických i islám- ských památek. Budeme putovat místy dávných biblických příběhů i křižáckých válek. Navštívíme nádherná starodávná pouštní města – nabatejskou Petru (jeden z nových divů světa), antický Jerash, uvidíte neskutečné přírodní scenérie Wadi Rum i Mrtvé moře. A při tom všem budete relaxovat u Mrtvého i Rudého moře a užívat si jejich blahodárných účinků. Program: 1. den: Odlet z Prahy přes Istanbul do Ammánu, nocleh. 2. den: Po pozdní snídani si pojedeme prohlédnout pouš- tní hrady. Na tzv. Zámecké cestě si prohlédnete záhadnou pevnost Qasr el Kharaneh, rezidenci kalifa Qasr Amra (UNESCO) s fantastickými lázněmi, místo pro Evropu zno- vuobjevené českým cestovatelem a spisovatelem Aloisem Musilem a oázu Azraq se stejnojmenným opevněným hra- dem v arabské poušti Nefoud. Návrat na nocleh. 3. den: Nejprve navštívíme Bethanii – místo křtu Ježíše Krista, ležící v zajímavé krajině na břehu Jordánu. Poté bu- deme pokračovat v cestě k nejnižšímu bodu naší planety – Mrtvému moři s extrémně vysokým obsahem solí a mine- rálů, který zamezuje jakýkoli život, na druhou stranu je ale také velmi léčivý. Ubytování, koupání, odpočinek. Nocleh. 4. den: Volný den na koupání, opalování a relaxační akti- vity. Na vlastní kůži vyzkoušíte, že plavat se zde dá s obtí- žemi, potápět se nelze a při pohupování na hladině si třeba přečtete noviny. Nocleh. 5. den: Madaba – slavné byzantské a Umayyadské mo- zaiky. V řeckém ortodoxním kostele překrásná nejstarší do- chovaná mozaiková mapa Svaté země (vytvořena r. 560 př.n.l.). Hora Nebo, z které Mojžíš uviděl zaslíbenou zemi, a kde se má nacházet Mojžíšův hrob – nádherná mozaika. Odtud překrásný výhled na údolí Jordánu a na Mrtvé Moře. Po Královské cestě se vydáme do Keraku – města s mo- hutnou zříceninou křižáckého hradu, a dále do Petry. Nocleh. 6. den: Celodenní návštěva pohádkového „růžového“ skalního města Petra – je to nabatejské město, vytesané do růžového pískovce před 2600 lety. Právě zde prý Mojžíš udeřil do skály, aby z ní vytryskla voda. Po dobytí Araby ve 14. století upadla na 5 století do zapomnění a znovu obje- vena byla až v r. 1812. Skrytá v drsné krajině je přístupná pouze úzkou rozsedlinou mezi rozeklanými skalními útesy. Za fantastickou pokladnicí – chrámem ve skále a vlastně vstupní branou do areálu Petry nás čekají amfiteátry, hroby, kláštery, chrámy, paláce a vítězné oblouky. Všechny tyto po- klady poukazují na zručnost Nabatejců. Navštívíme klášter, velký palác, hrobky. Návrat do hotelu. Nocleh. 7. den: Přejezd do Wadi Rum – unikátní přírodní památka s bizardními skalními útvary v nádherné divoké pouštní kra- jině – projížďka džípy. Zde působil legendární hrdina Law- rence z Arábie a zde se také natáčel oskarový film Davida Leana. Měsíční krajina – starověká údolí obklopená pískov- covými stěnami tvarovanými místními povětrnostními pod- mínkami – úžasné skalní scenérie se zvedají z bílého, rů- žového a nafialovělého písku. Pokračování do Aqaby – Jordánského hlavního města na pobřeží Rudého Moře. Noc- leh. 8. den: Odpočinek u Rudého moře – koupání, šnorchlo- vání, možnost potápění. Nocleh. 9. den: Odpočinek, koupání, v pozdním odpoledni přejezd do Ammanu. Nocleh. 10. den: Po snídani půldenní prohlídka jordánského hlav- ního města Ammanu – návštěva moderních i starověkých částí města: návštěva ammánské citadely, vrcholu s ruinami Herkulova chrámu. Na úpatí citadely se pak nachází římské divadlo pro 5000 diváků. Odpoledne výlet do tajné perly jor- dánského města Jerash – nejkrásněji zachovaného a re- staurovaného řecko-římského města: tři amfiteátry, dvoje římské lázně, Hippodrom, několik chrámů, „šeptající sloupy“, původní Cardo s obchody, kde se prodávalo hedvábí, šperky, víno a koření. Večer návrat do Ammánu. Nocleh. 11. den: Časně ráno odlet do Prahy. Služby: letenka Praha – Amman – Praha, let. taxy ve výši 4.500 Kč, 10x nocleh s polopenzí – hotel 3*, transfery, doprava klim. mikrobusy, místní a český průvodce, vstupy dle programu, džíp tour ve Wadi Rum, vstupní vízum, povinné poj. CK V ceně není: spropitné pro průvodce, nosiče a řidiče, nápoje u večeří Jerash Qasr el-Hallabat oáza Azraq Madaba Kerak Petra vadi Rum Amman Bethanie Bethanie Bethanie Aqaba min. 10 osob S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE EXOTICKÉ ZEMĚ www.erikatour.cz 42 Č. zájezdu Termín Cena 7019 23. 09. – 04. 10. 2018 62.980 Kč Č. zájezdu Termín Cena 7020 01. 11. – 13. 11. 2018 88.290 Kč BLÍZKÝ VÝCHOD ● KARIBIK TAJEMNÝ ÍRÁN Tajemná, kouzelná, bohatstvím oplývající Persie, krásná země opěvovaná nejlepšími básníky, tajemná poušť, kou- zelné zahrady i nebetyčné hory, starověké památky Perse- polis, Pasargadae i spousta těch nejkrásnějších památek islámského umění, ale především přívětiví, milí, pohostinní lidé (v Persii se dobré způsoby vždy cenily), to je dnešní Írán. Jednostranná propaganda bohužel zakryla tuto zemi černou rouškou a Írán se pro nás stal téměř nepřátelskou a neznámou zemí.Ale zkuste tuto roušku poodhrnout a zjis- títe, že to je velký omyl. Máte možnost se přesvědčit sami. Program: 1. den: Odlet z Prahy – přílet do Teheránu, nocleh. 2. den: Po pozdní snídani zahájíme prohlídku Teheránu – palác Saad Abad a Niavaran palác – mimořádná muzea, Tajrish Bazar a oblast Darband. Nocleh. 3. den: Pokračování v prohlídce Teheránu návštěvou Ná- rodního archeologického muzea a Národního muzea klenotů (Darya-ye Nur – největší nerozřezaný diamant světa, Paví trůn, zlatý globus aj.). V podvečer odlet do Schirazu. Ještě večer mimořádná atmosféra při prohlídce mauzolea Shah- e Cheragh (zvenčí) nebo Ali ebn e Hamzeh. Nocleh. 4. den: Schiraz – město slavíků, růží a básníků – zahrady Narenjestan, jedna z nejkrásnějších zdejších mešit Nasirol Molk Mosque, mešita Vakil a rušný bazar, hrobky nejslav- nějších íránských básníků Hafeze a Saadiho, spletité uličky. Nocleh. 5. den: Odjezd do Persepolis (UNESCO) – velkolepé trosky bývalého hlavního města Persie. Naghshe Rostam – hrobky perských králů Dareia I. a II., Xerxa a Antaxerxa s krásnými skalními reliéfy. Cestou navštívíme Pasargadae – hrobka zakladatele perské říše Kyra Velikého a Abarghu (starý cypřis a mešita). Příjezd do Yazdu, nocleh. 6. den: Prohlídka tohoto klenotu na rozhraní solné a pí- sečné pouště: mešita Jame, komplex Chakhmagh, chrám Ohně, věže mlčení, zahrada DowlatAbad a náboženství zo- roastrismus. Nocleh. 7. den: Přejezd do Esfahánu – cestou navštívíme kou- zelné město Naeen s jeho páteční mešitou a starou čtvrtí, také se poučíme o tkaní mimořádně nádherných vlněných koberců ve vesnici Mohamadieh. Esfahán – nocleh. 8. den: Celodenní prohlídka kouzelného Esfahánu plného islámských památek: náměstí Imam (UNESCO), mešity Imam a Sheikh Lotfollah – vrcholný skvost islámské archi- tektury, palác Ali Qapou. Chehel Sotun, bazar, arménská čtvrť a chrám Vank, mešita Jame. Nocleh. 9. den: Odjezd do Natanz – mešita Jame skládající se z několika budov různých období, návštěva řemeslnické dílny. Abyaneh – horská vesnice na úpatí téměř čtyřtisícové hory Karkas. Příjezd do Matin Abad Camp – nocleh. 10. den: Projížďka na velbloudech a přejezd do Kashan – historická zahrada Fin v srdci pouště, krásně zrestaurované historické domy – Broujerdiův dům. Qom – svatyně Fatimy – druhé nejposvátnější místo v Íránu. Teherán – nocleh. 11. – 12. den: Idividuální volno v centru města, transfer na letiště a odlet dle letového řádu. Služby: Letenky Praha – Teherán a zpět s přestupem, letištní taxy ve výši 5.400 Kč, místní let Teherán – Shiraz v ekonomické třídě, transfery, doprava klim. mikrobusem, 10x nocleh v hotelech 3*/4* – dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením, 10x snídaně, místní a český průvodce, vstupy dle programu, povinné pojištění CK. Cena nezahrnuje: íránské vízum cca 2.100 Kč (vzhledem k zdlouhavé vízové agendě doporučujeme hlásit se na zájezd se značným předstihem), příplatek na jednolůžkový pokoj 7.450 Kč, večeře cca 3.800 Kč (9x) min. 10 osob OBJEVTE TAJEMNOU PERSII JAMAJKA – PERLA KARIBIKU OSTROV, KDE JE DOMA RUM, KÁVA, KOŘENÍ A REGGAE Jamajka se sice ostrov velikosti půlky Slovenska, ale je plná palem, banánovníků, divoké vegetace, dlouhých písečných pláží, ale hlavně je zaslíbená odpočinku, pohodě a raggae. Nádherné moře, malebné a divoké vnitrozemí, krásná pří- roda a koloniální atmosféra – to je JAMAJKA. Program: 1. den: Odlet z Prahy, Přílet na Jamajku, transfer do hotelu v Montego Bay. Nocleh. 2. den: Krátká prohlídka Montego Bay – jednoho z nejvý- znamnějších turistických středisek Jamajky – v centru naj- deme řadu nádherných gregoriánských kamenných a dře- věných domů. Odjezd do nedaleké vesničky za místní atrakcí – plavbou na bambusových vorech po řece Great River. Vory se dříve používaly ke svážení banánů. Nyní slouží jako turistická atrakce. Poté přejedeme podél sever- ního pobřeží do Ocho Rios, ale cetou se zastavíme v parku Kolumba – na místě, kam připlul, když objevil Jamajku a kde je nyná minimuzeum pod širým nebem. Nocleh. 3. den: Projedeme přístavním centrem Ocho Rios a bu- deme směřovat za nejznámější turistickou atrakcí – za vo- dopády Dunn´s River Falls, kde se budete moci i vykoupat. Místní průvodce vás povede, abyste se mohli na tyto kas- kádovité vodopády s jezírky vyšplhat. Nocleh. 4. den: Budeme pokračovat v cestě podél scénického se- verního pobřeží s mnoha banánovými plantážemi až do po- klidného městečka PortAntonio. Město bylo kdysi důležitým centrem vývozu banánů, v 50. letech proslulo hollywood- skými večírky. Budeme moci zavzpomínat na některé herce, kteří zde nějakou dobu žili, např. Errot Flynn. Nocleh 5. den: Nejprve navštívíme rybářskou vesničku Port Royal, která se v 17. stol. proslavila jako hlavní přístav pirátů z Ka- ribiku. Kdysi byl přístav známý jako nejhříšnější město světa a oblastní centrála britských námořních sil. Rozvoj města ukončilo zemětřesení v r. 1692 a přeživší obyvatelé se usadili v místě dnešního hlavního města Kingstonu, kam směřu- jeme. Prohlídka Kingstonu – správního centra s muzei, di- vadly, a hudebními kluby. Fakultativně možnost návštěvy muzea Boba Marleyho – legendárního jamajského hudeb- níka stylu reggae, popř. prohlídka prvního koloniálního domu. Nocleh. 6. den: Dnes nás čeká cesta po jižním pobřeží. Zastavíme se např. v Mandeville – městečku s koloniální anglickou atmosférou a uvidíte Bamboo Avenue – silnici, kde byly po jejich obou stranách vysázeny v délce několika kilometrů ti- síce bambusů, aby ji chránily proti horkému slunci. Nocleh. 7. den:Tentokráte se projedeme motorovým člunem po nej- delší řece Jamajky Black River. Budete moci pozorovat kro- kodýly, vodní ptáky, spousty mangrovníků na březích řeky, která má černé dno. Poté přejedeme na východní pobřeží Jamajky do střediska Negrill, kde budeme mít několikadenní odpočinek v resortu s all inclusive. Nocleh. 8. – 11. den: Pobyt v nejznámějším letovisku Jamajky, od- počinek koupání, volnočasové sportovní aktivity, fakultativní programy. 12. den: Dle časového řádu transfer na letiště, odlet. 13. den: Přílet Služby: letecká přeprava Praha – Jamajka – Praha (s přestupem) včetně letištních tax ve výši 10.000 Kč, 11x nocleh (6x nocleh se snídaní v hotelech cca 3*, 5x nocleh v hotelu s all inclusive), veškeré transfery během okruhu mikrobusem, vstupy dle programu, český a místní průvodce během okruhu, povin. poj. CK Cena nezahrnuje: vstupy nad rámec programu fakultativní programy, spropitné S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE 43 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ HOLANDSKO ● FRANCIE HOLANDSKO ● FRANCIE Č. zájezdu Termín Cena 7023 03. 09. – 14. 09. 2018 79.990 Kč KARIBIK ● SEVERNÍ AMERIKA NÁRODNÍMI PARKY ZÁPADNÍ KANADY Program: Vancouver (Lookout Tower, Canada Palace...), historický Gastown, Stanley park s totemy, ostrov Granville, most Lions Gate, lanovkou na Grouse Mountain, lodní terminál Tsaw- wassen, plavba mezi Gulf Islands, Butchartovy zahrady, os- trov Vancouver – město Victoria. Parksville, Chemainus – malované domy, Cathedrale Grove – obrovské jedle do- uglasky, trajekt z Nanaimo přes Horseshoe Bay, Squamish, vodopády Shannon, Whistler, Pemberton, divočinou do Lil- looet. Cache Creek, Kamloops, Sunpeaks, Clearwater, Wels Gray Park, Spahats vodopády, Yellowhead Pass, Mount Robson, vodopády Sunwapta. Národní park Jasper: údolí a kaňon řeky Maligne, Medicine Lake, jezero Maligne, měs- tečko Jasper, lanovka Jaspet Tramway. Icefield Parkway – jedna z nejkrásnějších silnic – Sunwapta, Athabasca, ledo- vecAthabasca, jezero Peyto Lake, jezero Lake Louise v NP Banf, údolí ten Peaks, Moraine Lake, NP Yoho, Emerald Lake a Natural Bridge. Banff, vodopády Bow River Falls, Tunel Mountain Drive, lanovka Sulphur Mountain Gondola, Upper Hot Springs, Calgary. Služby: letenka Praha Vancouver a Calgary – Praha, letištní taxy cca 9.500 Kč, transfery, 10x nocleh v hotelech 2*/3* – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, 10x kontinentální snídaně, trajekty Vancouver – Victoria a Nanaimo – Vancouver, doprava mikrobusem, místní průvodce/řidič, český průvodce, vstupy do národních parků a do Vancouver City Park, Lookout Tower, plavba lodí po jez. Maligne, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: vstupní autorizace, fakultativní vstupy a výlety, spropitné pro řidiče/průvodce, obědy a večeře, jednolůžkový pokoj – 12.700 Kč Vancouver Whistler Clearwater Victoria Nanaima Jasper Calgary Banff Lake Louise min. 11 osob S+ S Neuvěřitelné krásy přírody! Pojeďte potkat medvěda, jelena… Č. zájezdu Termín Cena 7022 01. 10 – 13. 10. 2018 69.990 Kč Č. zájezdu Termín Cena 7021 23. 10 – 05. 11. 2018 79.990 Kč PERLY ZÁPADU USA GRAND KAŇON, MONUMENT VALLEY, BRYCE KAŇON, ZION KAŇON, DEATH VALLEY, YOSEMITSKÝ NP A LOS ANGELES, HOLLYWOOD, LAS VEGAS A SAN FRANCISCO Program: Hollywood – Universal Studios, Hollywood Bou- levard, Bevrly hills, Laughlin. Grand kaňon, South Rim, Mo- nument Valley, Page, jezero Powel a přehrada Glen Canyon, Bryce kaňon, Pink Cliffs, Zion kaňon, Saint George, Las Vegas, Nevadská poušť, Death Valley, Badwater Point – nej- nižší část údolí, Furnace Creek, typická westernová vesnice Calico. Yosemitský národní park: Half-Dome, Yosemite-Val- ley, Bridalvell Falls,Yosemite Falls. San Francisco, Monterey, Carmel, Santa Barbara a Danta Monica. Služby: letenka Praha – LosAngeles – Praha s přestupy, letištní taxy ve výši 8.500 Kč, transfery, 12x nocleh v hotelu 2/3* – dvoulůžkové pokoje, 12x snídaně, doprava – klim. mikrobus, místní a český průvodce, vstupy dle programu, povinné pojištění CK V ceně není: spropitné, jednolůžkový pokoj 9.750 Kč, vstupní autorizace do USA NAPŘÍČ KUBOU Během 14 dnů navštívíte nezajímavější místa z celé Kuby. Budete si užívat skvělou atmosféru měst Havana a Santiago de Cuba, ale také odpočívat na krásných bělostných plážích exotického ostrova Cayo Guillermo. Ubytováni budete v ho- telech i v kubánských rodinách, abyste mohli lépe poznat opravdový život Kubánců. Milovníci kávy budou mít navíc možnost se během zájezdu vypravit za poznáním kávových plantáží a ochutnat výbornou kubánskou kávu. Program zájezdu: 1. den: Přílet do Havany, přivítání s průvodcem na letišti, společně odjedete autobusem do místa ubytování v centru města. Ubytování je zajištěno v soukromí (bez stravy). 2. den: Tento den odjezd na letiště v Havaně a odlet vnit- rostátní linkou do města Holguín, abyste se více přiblížili východní část ostrova. Krátká prohlídka města parků Hol- guínu. Ubytování ve 3*** hotelu se snídaní. 3. den: Snídaně, přejezd do městečka Baracoa, které je obklopeno nádhernou přírodou. Cesta je krásná a dobro- družná, uvidíte krásné vyhlídky. Ubytování v Baracoe v sou- kromí (bez stravy). 4. den: Krásná a zelená Baracoa:Tento den je ve znamení za poznáním kávy a čokolády. V době, kdy ještě nebyla na Kubě hlavní surovinou cukrová třtina, se na tomto ostrově a obzvlášť v této oblasti pěstovala káva. I vy máte možnost prohlédnout si dochované kávové plantáže, odkud se vyváží skvělá káva. Exkurze do usedlosti Duaba, pouhých 6 km od města Baracoa. Je to přírodní farma, která poskytuje po- hled do venkovského způsobu života a fascinujícího světa výroby kakaa. Ubytování v Baracoe v soukromí (bez stravy). 5. den: Odjezd do dalšího města východní části Kuby, do Santiaga de Cuba podél malebného pobřeží s blankytně modrou vodou a vysokými útesy porostlými kaktusy. Přejezd přes nádherné pohoří Sierra Maestra. Už na první pohled zřejmé, že místní kultura a zvyky nejsou podobné životnímu stylu v Havaně, město je více karibské. Odpolední prohlídka druhého největšího města Kuby, oběd a navštívíte pevnost Moro. Ubytování v soukromí (bez stravy). 6. den: Přejezd do městečka Camagüey: Tento den od- jezd do městečka Camagüey, které je také nazýváno pirát- ským městem. Původní město Santa María del Puerto del Príncipe založené na severním pobřeží bylo po nepřetržitých útocích pirátů přemístěno do vnitrozemí. Prohlídka města Camagüey netradičním způsobem (bici taxi). Ubytování v Camagüey ve 3*** hotelu Grand Hotel se snídaní. 7. den: Přejezd na exotický ostrov Cayo Guillermo: Sní- daně, odjezd na severní souostroví Jardínes del Rey, na exotický ostrov Cayo Guillermo. Zde si užijete odpočinek na krásných plážích s bílým pískem a tyrkysovým mořem. Ubytování ve 4**** hotelu se stravováním All Inclusive. 8. den – 9. den: Snídaně, odpočinek na bělostných plážích exotického ostrova Cayo Guillermo. Ubytování ve 4**** ho- telu se stravováním All Inclusive. 10. den: Snídaně, přejezd na jižní, karibskou stranu ostrova do města Trinidad, koloniálního města s krásnými domy, kamennou dlažbou a červenými střechami. Město je chrá- něné UNESCEM. Ubytování v soukromí (bez stravy). 11. den: Dopoledne prohlídka města Trinidad, poté volno ve městě. Fakultativně nabízíme exkurzi do oblasti národ- ního parku Topes de Collantes, kde se dochovala tradice pěstování kávy, o jejíž historii se dozvíte v Domě muzea kávy. Ubytování v Trinidadu v soukromí (bez stravy). 12. den: Ráno odjezd do nedalekého městečka Cienfue- gos, které je také nazýváno „Perlou jihu“. Městečko si pro- hlédnete s průvodcem. V odpoledních hodinách návrat do exotické Havany. Ubytování v Havaně v soukromí (bez stravy). Večerní program dle našeho doporučení. 13. den: Ráno odjezd na výlet do známého tabákového údolí Viňales, které je nejlepší oblastí na světě k pěstování tabáku, navíc nádherná přírodní scenérie navozuje jedineč- nou atmosféru. Návštěva manufaktury na výrobu dout- níků. Návrat zpět do Havany. Prohlídka – Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, hotelAnbos Mundos s vyhlídkou a po- kojem E. Hemingwaye, bar Floridita aj., ubytování v soukromí (bez stravy). Večerní program dle doporučení naší CK. 14. den: Volno v Havaně, možnost nákupů suvenýrů. V od- poledních hodinách transfer na letiště, odlet do Evropy. 15. den: Přílet do Prahy Cena zahrnuje: ubytování dle programu ve dvojlůžkových pokojích, stravování dle programu, letenku Praha – Havana – Praha v optimální knihovací třídě vnitrostátní letenka Havana – Holguín, místní průvodce, doprovod tour leadera již Prahy, dopravu po celou dobu programu, vízum Cena nezahrnuje: spropitné, fakultativní exkurze a doporučení, příplatek za ubytování v jednolůžkovém pokoji je 5.250 Kč/os. min. 10 osob

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE EXOTICKÉ ZEMĚ www.erikatour.cz 44 HOLANDSKO ● FRANCIE Č. zájezdu Termín Cena 70241 70242 70243 02. 03. – 14. 03. 2018 20. 11. – 02. 12. 2018 02. 02. – 14. 02. 2019 75.990 Kč 75.990 Kč 75.990 Kč STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA MEXIKO – ZEMĚ TAJUPLNÝCH PYRAMID Mayské pyramidy, fantastické památky UNESCO a nádherné pláže! Zájezd s pobytem v Cancunu! Mexiko útočí na smysly návštěvníků zvuky, barvami, chu- těmi, vůněmi a unikátní směsí kultur a krajin. KulturyAztéků, Mayů, Olméků aToltéků nás budou provázet všude. Atmosféra tisícileté historie se bude mísit s kouzlem koloniálních městeček a s ruchem moderních metropolí.Tato země kontrastů nám nabídne horské masívy pokryté sně- hovou čepicí, rozžhavené pouštní písky, ve kterých přežívají pouze kaktusy, i náderné dlouhé písečné pláže, které omý- vají průzračné vody oceánu.Takže nasaďte sombrero, dejte si tequilu a vyrážíme na jízdu Mexikem. Program: 1. den: Odlet z Prahy, let s jedním přestupem do Mexico City. Nocleh. 2. den: Prohlídka Mexico City – náměstí Zocalo, Národní palác, katedrála, palác krásných umění, dále latinsko ame- rická věž – mrakodrap, který přestál zemětřesení 1985. Re- zidenční část města – park Chapultepec. Přejezd do Puebly – starého koloniálního města, gurmánského hlavního města Mexika. Indiány krásně malovaný chrám Santa Maria To- nanzitla, krásná kaple del Rosario, katedrála. Hlavní náměstí a historické centrum. Nocleh. 3. den: Guadalupe – slavné poutní místo zasvěcené pat- ronce Mexika – Panně Marii Guadalupské na vrchuTepeyac. Návštěva severní části města – vystoupíte na obrovské py- ramidy Slunce a Měsíce v tajemné lokalitě Teotihuacán (UNESCO), shlédnete „Cestu mrtvých“ a budete ohromeni chrámem Quetzalcoatla. Teotihuacán znamená „město bohů“ nebo „kde se lidé stávají bohy“. Pokračování do Poza Ricy. Nocleh. 4. den: Navštívíme archeologickou lokalitu El Tajin – ce- remoniální centrumTotonacké kultury – hlavní památky: Py- ramida s nikami, rituální nádvoří her aj. a překvapí vás „lé- tající indiáni“. Poté podél pobřeží zálivu do přístavu Veracruz - hlavního města stejnojmenného státu: pevnost – vězení San Juan de Ulúa- postavená jako ostrov v přístavu, zbytek opevnění – bastion Baluarte de Santiago, El Faro aj. Večer můžete navštívit představení folklorních tanců na Zócalu. Nocleh. 5. den: Zelenou krajinou zálivu přejedeme do krásného státu Chiapas k řece Grijalva. Lodí budete objevovat fan- tastický kaňon Sumidero s výškou více než 1000 m a délkou 30 km, až uvidíte slavný vánoční stromek. Poté pojedete do San Cristóbal de las Casas. Nocleh. 6. den: Prohlídka města San Cristóbal de las Casas – krásného koloniálního „hlavního města indiánského Mexika“ s jeho úzkými uličkami a španělskými rezidencemi, kostel Santo Domingo, malebný indiánský trh před ním a muzeum jantaru. Poté typická indiánská městečka San Juan Cha- mula a Zinacantán, plná indiánů v tradičních krojích, kteří sem přicházejí na trhy prodávat i nakupovat. Návrat na noc- leh, večer si můžete užít v kouzelných ulicích Cristóbalu. 7. den: Nejprve navštívíme kaskádovité travertinové vo- dopády Agua Azul, a potom nás čeká magické pralesní království – fantastická archeologická mayská lokalita Pa- lenque (UNESCO). Projdete se náměstími, kde kráčeli Ma- yové, uvidíte chrám Nápisů, který ukrývá hrobku krále Pa- kala, Palác a severní skupinu chrámů – nezapomenutelný výhled do okolí. Nocleh. 8. den: Ráno Campeche (UNESCO) – procházka histo- rickým středem města chráněného pevností a hradbami pos- tavenými na obranu proti útokům pirátů. Poté klasické may- ské město Uxmal (UNESCO) s „Kouzelníkovou pyramidou“ korunovanou chrámem na vrcholu, odkud můžete sledovat celou úchvatnou lokalitu, s palácem a „nádvořím jeptišek“. Večer možnost navštívit světelnou a zvukovou show v této působivé archeologické zóně. Nocleh. 9. den: Krátká prohlídka „bílého města“ – krásné Meridy, hlavního města státu Yucatan, města s mayskými kořeny, nádhernými koloniálními stavbami a krásou architektury 19. stol. Poté jeden z vrcholů zájezdu Chichen Itza (UNESCO) – nejnavštěvovanější archeologická lokalita s mohutnou de- vítistupňovou pyramidou Kukulcan nazývanou také El Cas- tillo, posvátnou propastí „cenote“, observatoří a dalšími mo- numenty. Pokračování do Cancúnu. Nocleh. 10. – 11. den: Cancún – volný den, odpočinek, koupání na bílých plážích Karibiku. Nocleh. 12. den: Odlet zpět dle letového řádu. 13. den: Přílet do Prahy. Služby: 11x nocleh v hotelu 3*, 11x snídaně, letenka Praha – Mexico City – Cancún – Praha, letištní taxy ve výši 10.000 Kč, transfery, klim. bus / mikrobus, místní a český průvodce, vstupy dle programu, povinné pojištění CK V ceně není: spropitné, příplatek na jednolůžkový pokoj 8.400 Kč, večeře ÚŽASNÁ KOSTARIKA Fantastická příroda, báječné pláže! Užívejte si canopy tour! Costa Rica - „Bohaté pobřeží“ – to je jeden z posledních pří- rodních rájů na světě, který bývá nazýván také Švýcarskem StředníAmeriky. Neskutečné množství rostlinných i živočiš- ných druhů, z nichž mnohé nenajdete jinde na světě, nedot- čené tropické pralesy, vodopády, činné sopky, horké pra- meny, téměř čtyřtisícové hory, jezera, pobřeží dvou oceánů, kouzelné pláže lemované kokosovými palmami. Kostarika je o polovinu menší než naše republika, ale skýtá neskutečné přírodní bohatství. Program: 1. den: Odlet z Prahy do San José s jedním přestupem, transfer do hotelu. Uvítací koktejl, nocleh. 2. den: Ráno cesta do fantastického národního parku vulkán Poás. Cestou kouzelné přírodní scenérie, krásné kávové plantáže, jahodníková pole a skleníky. Vulkán Poás je největší aktivní gejzírový vulkán na světě s pářícími fu- marolami, se stále se měnícím žlutozeleným kráterovým je- zerem s horkou vodou, které chrlí sloupy vařícího bahna a proudy páry. Hlubokým zeleným mlžným pralesem k jezeru Botos smaragdovému kráterovému jezeru. Waterfall Gar- dens – chráněná oblast, nádherní motýli v Butterfly Obser- vatory, kolibříci v Hummingbird Garden a 5 nádherných vo- dopádů, které budete sledovat ze Stezky vodopádů. Návrat do San José – prohlídka města a projížďka: park Demokra- cie, Národní muzeum, Centrální park, Melico Salazar Mu- zeum a Metropolitní katedrála, Předkolumbovské muzeum zlata, Opera. Nocleh. 3. den: Národní park Tortuguero – cestou zastávka na banánové plantáži. Caňo Blanco – kolem poledne nastou- píte na loď na příjemný tříhodinový výlet po kanálech v džungli do NP Tortuguero (oblast obřích želv). Je to dnes jediné místo v západní polovině Karibského moře, kde hnízdí obří želvy. Deštný prales, vodní cesty, pláže a některé pří- klady nejkrásnější divočiny ve střední Americe. Těsný kon- takt s unikátní tropickou džunglí: plavby po přírodních kaná- lech, močály a mandrovníky a velké množství ptáků a zvířat. Budete objevovatTortuguero, tropickou svatyni pro více než 300 rozličných druhů ptáků a exotických živočichů: opice, krokodýli, leguáni a mnoho dalších. Lodí na ubytování do Tortugueros. Občerstvení, koktejl a oběd ve stylu karibského bufetu. Odpoledne návštěva osady Tortugueros. Nocleh. 4. den: S probuzením džungle zažijete safari po Tortu- guerských kanálech v NP, který je pro svou bohatou vege- taci, faunu a splavný systém lagun a kanálů označován za kostarickou Amazonii. Uvidíte zde např. různé druhy opic, ještěrek, leguánů, chameleóny, tukany, volavky, krokodýly aj. Návrat do hotelu na opožděnou snídani a volno k vychut- nání krásné exotiky Tortuguera – procházky džunglí, mož- nost další plavby. Nocleh. 5. den: Přejezd k lodi, která Vás odveze do doku Caňo Blanco, transport na úžasnou pláž Punta Uva na jižním ka- ribském pobřeží. Uvítací koktejl, koupání. Nocleh. 6. den: Fantastická návštěva Národního parku Cahuita. Leží na karibském pobřeží, v jedné z nejkrásnějších a nej- malebnějších oblastí Kostariky. Hlavní atrakcí jsou bílé pí- sečné pláže lemované nekonečnými řadami kokosových palem, klidné moře s křišťálovou vodou a kouzelnými útesy. Návrat do hotelu a odpočinek na pláži. Nocleh. 7.den: Dnes zažijete dobrodružství canopy tour, tedy sledování džungle z vrcholů stromů v lanovkovém systému platform a za jízdy mezi stromy pralesem, dokud nestanete vlastníma nohama na zlaté písečné pláži. V tomto místě se setkává džungle s oceánem. Průvodci budou celou dobu pečovat o vaše bezpečí. Je to příležitost vidět džungli z jiné perspektivy. Nocleh. San José NP Arenal Tamarindo v. Poás NP tortuguero NP Cahuita Limón Mérida Campeche Cancún Mexiko Veracruz Puebla San Cristobal Chichen Itzá Y u c a t á n min. 8 osob min. 8 osob S+ S S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE 45 www.erikatour.cz EXOTICKÉ ZEMĚ HOLANDSKO ● FRANCIE Č. zájezdu Termín Cena 70251 70252 70253 11. 03. – 25. 03. 2018 02. 11. – 16. 11. 2018 11. 03. – 25. 03. 2019 87.890 Kč 87.890 Kč 87.890 Kč Č. zájezdu Termín Cena 70261 70262 70263 01. 03. – 14. 03. 2018 19. 11. – 02. 12. 2018 01. 03. – 14. 03. 2019 94.980 Kč 94.980 Kč 94.980 Kč STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA PERU – ŘÍŠE INKŮ Řekneme-li dnes Peru, vybaví se nám v první řadě melodie peruánských Indiánů, potom možná střípky historie civilizace Inků, někdo ještě vzpomene na Machu Picchu nebo na je- zero Titicaca. My vám chceme tajemství Peru přiblížit v nej- větší možné míře. Dnes je to třetí největší země JižníAmeriky a rozkládá se na jejím západním pobřeží – uTichého oceánu po obou stranách And. Na území Peru se dochovalo velké množství fantastických památek na kulturu Inků. Vždyť také název Peru znamená v kečuánském jazyce dostatek a po- chází z doby fungování bohaté a slavné říše Inků. Poznáte nejen nejtajemnější a nejslavnější místa Incké říše, ale také fantastickou přírodu kaňonu Colca, ostrovů Islas Ballestas nebo také tajemné obrazce v poušti Nazca. Program: 1. den: Odlet z Prahy do Limy s jedním přestupem, trans- fer do hotelu. Nocleh. 2. den: Přejezd po Pan-Americké dálnici do NP Paracas, krásného zálivu ležícího jižně od Limy, zde poušť na březích Pacifiku střídaná úrodnými oázami. Příjezd do Pisca – lodní výlet kolem ostrovů Islas Ballestas nazývaných „malé Galapágy“ – pozorování spousty různých mořských ptáků včetně andských kondorů, kolonie tučňáků, lvounů a dalších zajímavých živočichů z těsné blízkosti. Pokračo- vání do Icy, návštěva bodegy s destilerií, kde se připravuje peruánské pisco podle starověkých receptur – ochutnávka různých druhů pisca (peruánské brandy vysoké kvality). Po- kračování do Nazcy. Ubytování. Fakultativně návštěva Pla- netária s 361°filmovou projekcí, kde obdržíte všechny možné informace o záhadných a fascinujících obrazcích v Nazce. Nocleh. 3. den: Ráno vyhlídkový let nad legendárními tajuplnými obrazci v poušti Nazca, o kterých se předpokládá, že byly vytvořeny 600 let před naším letopočtem. Tyto linie a figury jsou tak veliké, že mohou být správně a smysluplně vnímány pouze z letadla. Pokračování do Arequipy. Nocleh. 4. den: Volné dopoledne na odpočinek a na výškovou akli- matizaci. Oběd v typickém Picanteria restaurantu. Odpo- ledne prohlídka nejslavnějších památek tohoto „Bílého města“ pod horskými štíty s věčným sněhem: druhý největší klášter v zemi – Santa Catalina ze 17. stol., katedrála – jedna z největších v Americe, klášter La Compania, krásné kolo- niálnídomy,čtvrtěCaymaaYanahuaraa uvidítesamozřejmě pověstnou Juanita Mummy. Nocleh. 5. den: ÚdolíColca–nejhlubšínasvětě.Cestounávštěva typickýchvesnic,kterésiudržujítradice,folklór,hudbu.Od- poledne odpočinek v termálních lázních. Nocleh. 6. den: Návštěva kaňonu, který vymlela stejnojmenná řeka (hluboký 3.400 m) a jehož svahy jsou pokryty stovkami teras, které dokládají vysokou vyspělost starověkých peru- ánských zemědělců. Fantastivký výhled z „Kondorova hnízda“, nejvyššího vyhlídkového bodu – možnost pozoro- vání kondorů. Pokračování do Puna, města s památkami z doby největšího rozkvětu civilizace Inků. Nocleh. 7. den: Celodenní okružní jízda lodí po jezeře Titicaca, ležícím na hranicích Peru a Bolívie ve výšce 3.820 m – nej- větší vysokohorské jezero světa a posvátné jezero Inků. Jeho největší atraktivitou jsou plovoucí Rákosové ostrovy, kde žijí Indiáni ještě tradičním starověkým způsobem života. Navštívíte ostrovy Uru a Taquile – nejkrásnější ostrov na jezeře, jeho krajina je přirovnávána k ráji. Jsou obydlené ke- čuánskými Indiány a seznámíte se s jejich tradicemi. Oběd během programu. Návrat do Puna, nocleh. 8. den: Celodenní přesun autobusem fantastickou kraji- nou Altiplana do Cusca – prudké strže, krásná údolí, špičaté vrcholy And, dosáhnete až nadm. výšky 4.700 m – nezapo- menutelný zážitek. Speciální fauna i flóra: stáda divokých vikuní, alpak, lam a divoké rostliny, které rostou pouze v těch- to končinách. Odpoledne příjezd do Cusca (3.496 m). Wel- come drink – lahodný a horký čaj z koky. Nocleh. 9. den: Dopoledne odpočinek (nezbytná daň aklimatizaci ve vysokých nadmořských výškách). Možno půldenní výlet do okolních archeologických lokalit Kenko, Puka-Pukara, Tampu-Machay. Oběd v místní restauraci. Odpoledne pro- hlídka nejkrásnějšího peruánského města Cusca (v keču- ánštině znamená pupek, střed) zahrnující nejzajímavější pa- mátky: koloniální stavby – katedrála, konvent Santo Domingo – chrám Slunce Koricancha, obřadní místo Sacsayhuaman – pohádková pevnost. Nocleh. 10. den: Celodenní výlet do Svatého údolí Inků, údolí řeky Urubamba. Sjedete do údolí a pojedete podél divoké řeky, která už vlastně patří Amazonskému pralesu. Prohlédnete si vesničku Pisac proslavenou tradičními trhy rukodělných výrobků – zajímavá příležitost k nákupům, a místní kostel. Pevnost a incká vesnice Ollantaytambo – krásný příklad urbanistických znalostí a dovedností Inků. Nocleh. 11. den: Celodenní výlet na Machu Picchu – „ztracené město Inků“. Průvodcovaná procházka celou citadelou – nádherným místem, skutečným veledílem a němým odka- zem inckého génia. Po 3000 schodech můžete projít všemi náměstími, terasami, obhlédnout všechny svatyně, obser- vatoře a obytné budovy. Volno na prožití atmosféry a mystiky tohoto místa. Oběd. Návrat do hotelu. 12. den: Transfer na letiště, přelet do Limy.Transfer do ho- telu. Odpoledne prohlídka koloniální a moderní Limy – Torre Tagle palác, Plaza de Armás, Konvent sv. Františka, kate- drála, vládní palác, náměstí San Martin aj. Nocleh. 13. den: Den na odpočinek, nákupy, možnost vlastního pro- gramu v Limě. Fakultativně: Půldenní návštěva archeolo- gické lokality Pachacamac – nejdůležitější administrativní a náboženské centrum Inků na pobřeží, území, jehož kon- strukcesizachovávajímysticismusareligiozitusvéminulosti, kdy zde byly uctívány kulty Slunce a Země. Z pre-inckých staveb vyniká Tempolo Pintado (barevný chrám) a Tempolo Viejo (starý chrám), z inckých dob Tempolo del Inti (chrám slunce). Z jeho obrovské terasy je fantastický výhled na moře a ostrovy naproti. Transfer na letiště, odlet. 14. den: Předpokládaný přílet do Prahy Možnost propojení s několikadenním trekem – hledejte na www. erikatour.cz Služby: letenku Praha – Lima – Praha (s přestupem), let. taxy ve výši 9.000 Kč, 1 vnitrostátní let, 12x nocleh se snídaní v 3* hotelu, 12x obědy, transfery, klimatizovaný bus / minibus v Peru, let nad Nazcou, loď na Titicaca a Ballestaské ostrovy, český a místní průvodce, všechny vstupy podle programu, povinné pojištění CK V ceně není: odletová taxa z Peru 30 USD, letištní taxy na vnitrostátní let 20 USD, fakultativní vstupy KOMFORTNÍ ZÁJEZD ! Lima Puno Cusco Nazca Colca Paracas Ballestas Islands jezero Titicaca Machu Picchu Arequipa min. 10 osob Poznejte mystiku Peru, odkaz starých Inků i nádhernou přírodu! 8. den: Výjezd k fantastickému vulkánu Arenal. Cestou krásné kávové plantáže a venkovské scenérie. Místní vý- bornou čerstvou kávu i ochutnáte. Po příjezdu do hotelu bu- dete mít čas vychutnat výhledy na vulkán, který zahájil svou aktivitu v červenci 1968. Láva stále vytéká s teplotou nad 1000°C a postupně chladne. Během nocí vulkán Arenal „ hora ohně“ přitahuje návštěvníky i domorodce svými maleb- nými explozemi, které vypadají jako ohňostroje. Večerní re- laxace a zábava v termálních vodách lázní Baldi – mezi zvuky a vůněmi deštného pralesa. Večeře v restauraci lázní. Nocleh. 9. den: Návštěva NP Vulkán Arenal – mimořádný výhled na vulkán během jednoduché vycházky kolem základny této fantastické „hory ohně“. Vycházka začíná na aktivní straně vulkánu, provede vás lesem přes lávové jazyky do poničené oblasti, která je nyní v procesu regene- race. Výstup vás zavede až na vzdálenost 500 m od míst, kde láva vytekla. Nocleh. 10. den: Po snídani odjezd na velkou pláž Tamarindo na severním pacifickém pobřeží. Ubytování. 11. – 13. den: Tyto dny budete mít možnost užívat si pláže, relaxovat v hotelovém bazénu nebo účastnit se fakultativních výletů. Nocleh. 14. den: Snídaně, přejezd na mezinárodní letiště do San José, odlet. 15. den: Přílet do Prahy. Služby: letenka Praha – San José – Praha s přestupy, letištní taxy 9000 Kč, 13x nocleh v hotelu 3*, 13x snídaně, 13x večeře, 2x oběd, transfery, klim. mikrobus, místní a český průvodce, vstupy dle programu, povinné poj. CK V ceně není: spropitné S+ S

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/

HOLANDSKO ● FRANCIE Cestujeme pohodlnými moderními busy Mezinárodní autobusová doprava KOKOSS, s.r.o. Semily mobil 736 248 684 Cestujete rádi v menším kolektivu? Můžete s námi cestovat naším příjemným midibusem. Naše menší skupiny zde mají plný komfort. POJEĎTE S NÁMI LYŽOVAT! DOPORUČUJEME AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD: Celou nabídku lyžařských pobytů na vlastní i autobusovou dopravu najdete na www.erikatour.cz ITÁLIE – VAL di FASSA – Pera – hotel RIZZI s polopenzí LYŽOVÁNÍ SELLA RONDA, SKIPAS DOLOMITI SUPERSKI HOTEL RIZZI – cena za osobu / pobyt Termín 2 lůžkový 3 – 4 lůžkový dítě dítě dítě pokoj pokoj 11 – 15 let 7 – 10 let 5 – 6 let 25. 02. – 03. 03. 2018 9.690 9.090 8.790 8.390 7.690 Cena zahrnuje: 5x nocleh – pokoje s vlastním sociálním zařízením, 5x polopenzi, úklid, dopravu – bus (zůstává a vozí klienty dle porgramu), technického delegáta, povinné pojištění CK Cena nezahrnuje: skipass (aktuální ceny najdete na www.erikatour.cz), pojištění účastníků (je nutné, možno zajistit v naší CK) NABÍDKA PRO INDIVIDUÁLY VLASTNÍ DOPRAVOU: ITÁLIE: VALL DI FASSA – středisko Pera – hotel RIZZI RAKOUSKO: DACHSTEIN WEST – středisko ABTENAU – apartmány, penziony, hotely NASSFELD – apartmány, hotely SLOVINSKO: lyžování s termály 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2018 SELLA RONDA – TO JE BOMBA SELLA RONDA – TO JE BOMBA

http://www.floowie.com/cs/cti/poznavaci-zajezdy-2018-cestovni-kancelar-erika-tour/